Samsung | SPF-72H | User manual | Samsung SPF-72H User Manual

| Veiligheidssymbolen |
Stroom
|
Installatie |
Gebruik en
reinigen
|
Veiligheidssymbolen
Volg de onderstaande instructies om het product correct te gebruiken en zo ongelukken en schade aan het product te voorkomen.
Het niet naleven van deze instructies kan ernstige verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben.
Het niet naleven van deze instructies kan lichte verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben.
| Veiligheidssymbolen |
Stroom
|
Installatie |
Gebruik en
reinigen
Stroom
Steek de stekker stevig in het stopcontact.
z
Wanneer u dit niet correct doet, bestaat er brandgevaar.
Gebruik geen beschadigde stekker, snoer of stopcontact. Dit kan elektrische
schokken of brand veroorzaken.
Raak de stekker niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok
veroorzaken.
|
Sluit niet meerdere apparaten op één stopcontact aan. Een oververhit stopcontact
kan brand veroorzaken.
Trek niet te hard aan het snoer.
z
Plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Dit kan elektrische schokken of brand
veroorzaken.
Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
verplaatst. Maak ook de verbindingskabels van andere apparaten los.
z
Door het product te verplaatsen zonder de stroom uit te schakelen kan het beschadigd
raken en kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.
Houd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt. Als u aan het
snoer trekt, kan dit beschadigd raken.
z
Wanneer u dit niet correct doet, kan er brand ontstaan of kan het product niet
normaal worden ingeschakeld.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat reinigen.
z
Wanneer u dit niet correct doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.
Laat de adapter niet in contact komen met water. Dit kan elektrische schokken of
brand veroorzaken.
z
Wij raden u ten zeerste aan het product niet buiten te gebruiken als het sneeuwt of
regent, en het uit de buurt van water te houden.
z
Zorg er bij het reinigen van de vloer voor dat de adapter niet in contact komt met
water.
Plaats de adapter niet in de buurt van een warmtebron. Dit kan brand
veroorzaken.
| Veiligheidssymbolen |
Installatie
Stroom
|
Installatie |
Gebruik en
reinigen
|
Als u het product op een kast of plank plaatst, moet u ervoor zorgen dat de
voorzijde niet over de voorste rand komt.
z
Hierdoor kan het product vallen, slecht functioneren of persoonlijk letsel veroorzaken.
Plaats het snoer niet in de buurt van een warmtebron. Hierdoor kan het snoer
smelten en elektrische schokken of brand veroorzaken.
Stel het product niet bloot aan olie, rook, vocht, water of regenwater en installeer
het niet in de auto.
z
Contact met deze materialen kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact.
z
Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.
Zet het product bij het installeren voorzichtig neer.
z
Wanneer u dit niet correct doet, kan er schade aan het product of persoonlijk letsel
optreden.
Laat het product niet vallen. Dit kan schade aan het product of persoonlijk letsel
veroorzaken.
Plaats het product niet op een plaats waar kinderen er gemakkelijk bij kunnen.
z
Het product kan namelijk vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
| Veiligheidssymbolen |
Gebruik en reinigen
Stroom
|
Installatie |
Gebruik en
reinigen
|
Steek geen metalen voorwerpen zoals ijzerdraad of paperclips of ontvlambare
voorwerpen zoals papier of lucifers in de aansluitpunten achter in het product. Dit
kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
z
Als er water of een vreemd voorwerp in het product komt, schakelt u het product uit,
haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een
servicecentrum.
Probeer het product nooit zelf uit elkaar te halen, te repareren of te veranderen.
z
Als uw product gerepareerd moet worden, kunt u contact opnemen met een
servicecentrum. Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand
ontstaan.
Als u een vreemd geluid hoort, een brandlucht ruikt of rook ziet, haalt u direct de
stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een servicecentrum.
z
Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.
Verwijder stof en water altijd van de aansluitpunten van de stekker.
z
Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.
Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig
deze met een zachte, droge doek.
z
Gebruik geen chemische middelen zoals benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen,
insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen of was.
Als u het product lange tijd niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact
halen.
z
Door ophoping van stof kan verhitting of ontbranding optreden, wat elektrische schokken
of brand kan veroorzaken.
Als het product op een speciale locatie moet worden geïnstalleerd waar geen normale
omstandigheden heersen, neemt u contact op met een van onze servicetechnici. De
prestaties van het product kunnen namelijk sterk door de omgeving worden
beïnvloed.
z
Denk hierbij bijvoorbeeld aan blootstelling aan stof, chemicaliën, hoge of lage
temperaturen, vocht, of langdurig ononderbroken gebruik.
Als het product is gevallen of als de behuizing is beschadigd, schakelt u het uit en
haalt u de stekker uit het stopcontact.
z
Als u het product gebruikt zonder te controleren of het beschadigd is, kunnen elektrische
schokken of brand ontstaan. Neem contact op met een servicecentrum.
Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) - alleen voor Europa
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met individuele
verzamelsystemen)
Met deze markering op het product of in de productdocumentatie wordt aangegeven dat het
product niet bij het normale huishoudelijke afval hoort. Om schade aan het milieu of aan de
gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit
product te scheiden van andere soorten afval en het op een verantwoorde wijze te recyclen
om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.
Particuliere gebruikers kunnen voor informatie over waar en hoe ze dit product kunnen laten
recyclen contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met hun
plaatselijke overheidsinstantie.
Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden in het
aankoopcontract raadplegen. Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden
verwijderd.
|
Functies
| Onderdelen |
Voorkant
|
Vorige
|
Zijkant
(toetsen)
|
Functies
De geheugencapaciteit uitbreiden met een geheugenkaart. Direct genieten van opgeslagen afbeeldingen.
Als u de SD MMC/MS/XD geheugenkaart van uw digitale camera aansluit op uw digitale fotolijstje, kunt u snel en
gemakkelijk uw foto's bekijken. Zo kunt u ook de geheugencapaciteit van uw digitale fotolijstje uitbreiden.
Stijlvol ontwerp
Met zijn slanke, strakke, mooie ontwerp doet uw digitale fotolijstje tegelijk dienst als pronkstuk op uw bureau of tafel.
U kunt het lijstje negentig graden draaien, dus het kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.
|
Functies
| Onderdelen |
Voorkant
|
Vorige
|
Zijkant
(toetsen)
Controleer of alle onderdelen in de verpakking zijn meegeleverd.
Als er onderdelen ontbreken, neemt u contact op met de plaatselijke dealer waar u het product hebt gekocht. Voor optionele onderdelen
kunt u contact opnemen met een servicecentrum.
Gebruik nooit een andere stroomadapter dan de adapter die bij het product is geleverd.
Onderdelen
|
Digitaal fotolijstje
(Kleuren kunnen per product variëren.)
Handleiding
Snelstartgids
Garantie
Gebruikershandleiding
Kabels
USB-kabel
Netsnoer
Stroomadapter
(type A-B)
|
Functies
| Onderdelen |
Voorkant
|
Vorige
|
|
Functies
| Onderdelen |
Voorkant
|
Vorige
|
Zijkant
(toetsen)
|
Voorkant
Vorige
Zijkant
(toetsen)
|
Het Kensingtonslot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten
voor gebruik in het openbaar. (Het slot dient apart aangeschaft te worden.)
Kensingtonslot
Voor meer informatie over gebruik van het slot kunt u contact opnemen met
de dealer.
Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel een computer of extern apparaat
USB-aansluitpunt
aansluiten.
Downstream-
Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel uw digitale
aansluiting
fotolijstje aansluiten op een opslagapparaat met USBondersteuning.(Compatibel met USB 1.1)
Upstream-
Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel uw digitale
aansluiting
fotolijstje aansluiten op de USB-aansluiting van uw computer.
(Compatibel met USB 2.0)
Maak voor het aansluiten van uw digitale focards larger than 2 GB may not be
supportedtolijstje op de computer via de upstream-aansluiting gebruik van de
meegeleverde UBS-kabel (type A-B).
Sluit de stroomadapter aan op deze aansluiting.
Aansluitpunt
Sluit het netsnoer aan op het aansluitpunt van de stroomadapter.
stroom
Voet
U kunt het lijstje 45 of 90 graden draaien, dus het kan zowel horizontaal als verticaal
worden geplaatst. Als uw digitale fotolijstje verticaal is geplaatst, kunt u uw foto's met
de rotatiefunctie zo draaien ze in de verticale installatie passen.
Geheugenkaartsleuf
U kunt een SD-kaart of een MMC/MS/XD-kaart in deze sleuf plaatsen om de inhoud
ervan te bekijken en gebruiken.
SD/MMC-kaarten groter dan 2 GB worden mogelijk niet ondersteund.
Antislip-standaard
Hiermee wordt het product vastgehouden zodat het op gladde oppervlakken niet kan
wegglijden.
|
Zijkant (toetsen)
Functies
| Onderdelen |
Voorkant
|
Vorige
|
Zijkant
(toetsen)
|
[
] Aan/uit-knop
Aan/uit-lampje
Het product aan of uit zetten.
Sluit het netsnoer aan op het aansluitpunt van de stroomadapter.
Hier ziet u de stroomstatus. Als het product wordt ingeschakeld, gaat het
stroomlampje aan.
Menutoets [MENU]
Weergave van het menu linksonder in het scherm.
[
De geselecteerde afbeelding in het menu wordt omhoog verplaatst.
] Toets Omhoog
[ ] Toets Links
De geselecteerde afbeelding in het menu wordt naar links verplaatst.
[ ] Toets Rechts
De geselecteerde afbeelding in het menu wordt naar rechts verplaatst.
[
De geselecteerde afbeelding in het menu wordt omlaag verplaatst.
] Toets Omlaag
[ENTER(
)] Toets Enter
Een bestand selecteren om af te spelen of een menu-instelling of item selecteren.
[▶ll] Toets Afspelen/pauze
Afspelen / pauzeren tijdens het afspelen.
Menutoets [BACK]
Terug naar het vorige menu.
|
Stroom
|
USB
| Geheugenkaart |
De stroom aansluiten
Sluit de stroomadapter aan op de aansluiting
aan de achterzijde van het product.
Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter.
Steek het netsnoer van het apparaat in een stopcontact.
Druk op de toets
aan de rechterkant van het product om het product in te schakelen.
|
Aansluiten via USB
Stroom
|
USB
| Geheugenkaart |
Downstream-
Hiermee kunt u een extern apparaat met USB-ondersteuning aansluiten op uw digitale fotolijstje.
aansluiting
Pokud pripojíte kartu USB Memory Stick k rozbocovaci USB nebo rozšírení USB, nemusí být
rozpoznána.Ujistete se proto, zda je karta USB Memory Stick do portu USB správne vložena.
Gebruik voor het aansluiten van een extern apparaat op de downstream-aansluiting de USB-kabel die
bij het externe apparaat is meegeleverd. (Neem voor meer informatie over externe apparaten en de
bijbehorende kabels contact op met het betrokken servicecentrum.)
Samsung stelt zich niet aansprakelijk voor defecten in externe apparatuur als gevolg van het gebruik
van andere kabels dan de kabels die voor elk apparaat zijn aangegeven.
Bij sommige externe producten worden kabels meegeleverd die niet voldoen aan de normen voor
USB-kabels. Deze kunnen defecten veroorzaken.
Als een extern apparaat niet normaal werkt als u het aansluit op uw digitale fotolijstje, kunt u
proberen het aan te sluiten op uw computer. Als het apparaat dan nog steeds niet normaal werkt,
neemt u contact op met een servicecentrum voor dat externe apparaat of voor uw computer.
Upstreamaansluiting
Hiermee kunt u uw digitale fotolijstje aansluiten op de computer.
Gebruik voor het aansluiten van uw digitale fotolijstje op een computer via de upstream-aansluiting
de USB-kabel die met het product is meegeleverd.
Sluit de kabel aan op de upstream-aansluiting van uw digitale fotolijstje.
Sluit de kabel aan op de USB-uitgang van uw computer.
|
Een geheugenkaart aansluiten
Stroom
|
USB
| Geheugenkaart |
SD/MMC/MS/XD-kaart
Schuif de kaart in de richting die boven op de kaart staat aangegeven.
Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, wordt het menuscherm Foto
automatisch weergegeven. Vervolgens start een diavoorstelling in het
Lijstgeheugen. Als er een extern geheugen is geïnstalleerd, zoals een
geheugenkaart of USB-geheugen, wordt dit eerst geselecteerd. Vervolgens
wordt een diavoorstelling gestart met foto's in de hoofdmap. Als er geen
fotobestanden zijn, wordt een mappenlijst weergegeven.
Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, wordt het menuscherm Foto automatisch weergegeven. Vervolgens start een
diavoorstelling in het Lijstgeheugen. Als er een extern geheugen is geïnstalleerd, zoals een geheugenkaart of USB-geheugen,
wordt dit eerst geselecteerd. Vervolgens wordt een diavoorstelling gestart met foto's in de hoofdmap.
Als er geen fotobestanden zijn, wordt een mappenlijst weergegeven.
Als de toetsen gedurende vijf (5) minuten niet worden gebruikt, wordt de huidige modus omgezet naar de modus Clock om
het scherm te beschermen. Als u in de modus Clock op de knop MENU drukt, wordt het submenu weergegeven. Druk op de
knop BACK om terug te keren naar het hoofdscherm.
|
Toetsen
|
Foto
|
Klok
|
Instellingen
|
Toetsen
Bedieningstoetsen
OSD
MENU
∧,∨,<,>
Beschrijving
Het schermmenu openen en sluiten.
Met deze knoppen kunt u items in het menu instellen.
ENTER
Activeert een gemarkeerd menu-item.
TERUG
Met deze toets gaat u één stap terug in het menu en opent u het schermmenu.
|
Foto
Submap selecteren
Toetsen
|
Foto
|
Klok
|
Instellingen
|
Als u op MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.
OSD
Beschrijving
Open
De map openen.
Kopiëren
De map kopiëren.
Verwijderen
De map verwijderen.
Foto selecteren
Als u op MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.
OSD
Beschrijving
Begin diavoorstelling
De diavoorstelling starten.
Kopiëren / Alle best. Kopiëren
Verwijderen / Alle best. Wissen
Het bestand kopiëren.
Het bestand verwijderen.
Diavoorstelling
Als u op MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.
Alleen foto's met een resolutie van minder dan 8000 (breedte) * 8000 (hoogte) pixels kunnen op het scherm worden
weergegeven.
Bovenste OSD
Begin diavoorstelling
Sub-OSD
Detail-OSD
Beschrijving
Aan, Uit
Begin diavoorstelling
Dia-effecten
Uit, Vervagen, Sluiter, Kruiskam, Masker, Blok, Oplossen, Balk,
Uitbreiding, Zijde, Willekeurig
Een effect selecteren voor weergave van afbeeldingen op het scherm.
Diasnelheid
Dia-instellingen
Snel, Normaal, Langzaam
U kunt kiezen uit Snel, Normaal en Langzaam.
Dia's herhalen
Aan, Uit
U kunt de modus Herhalen selecteren voor de weergave van afbeeldingen.
Dia's willekeurig
Aan, Uit
U kunt de afbeeldingen in volgorde of willekeurig afspelen.
0~100
Helderheid
U kunt de helderheid instellen van 0 tot 100.
Automatische rotering
Aan, Uit
De afbeelding wordt automatisch geroteerd voor correcte weergave in het digitale fotolijstje.
Origineel, 90°, 180°, 270°
Roteren
U kunt kiezen tussen Origineel, 90°, 180° en 270°.
U kunt uw digitale fotolijstje verticaal plaatsen.
Origineel, x1, x2, x4
Zoom (zoomen)
Selecteer dit als u op een foto wilt inzoomen. U kunt de foto x2 of x4 vergroten.
De grootte x1 wordt gebruikt wanneer de foto is ingesteld op Aanpassen aan breedte.
Oorspronkelijk, Aanpassen aan breedte, Aanpassen aan scherm
Aspect ratio
Selecteer een aspect ratio voor de weergave van afbeeldingen.
Directe functies (diavoorstelling)
Toetsen
Status
Beschrijving
>
Diavoorstelling pauzeren
Het volgende bestand in de lijst afspelen. Informatie over het bestand weergeven.
<
Diavoorstelling pauzeren
Het vorige bestand in de lijst afspelen. Informatie over het bestand weergeven.
[ ▶ ] Diavoorstelling afspelen.
Diavoorstelling pauzeren. Informatie over het bestand weergeven.
[ ll ] Diavoorstelling pauzeren. Diavoorstelling afspelen.
MENU
Diavoorstelling afspelen.
Diavoorstelling pauzeren. Het menu voor het bestand weergeven.
Diavoorstelling pauzeren.
Het menu afsluiten. Diavoorstelling afspelen.
|
Toetsen
|
Foto
|
Klok
Klok
Als u op MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.
Detail-OSD
Bovenste OSD
Tijdnotatie
Beschrijving
12-uurs, 24-uurs
12-uurs of 24-uurs invoeren en instellen.
Datumnotatie
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Een datumnotatie selecteren.
Datum en tijd.
instellen op 12-uurs
Dag, Maand, Datum, Jaar, Uur, Min, am/pm
instellen op 24-uurs
Dag, Maand, Datum, Jaar, Uur, Min
U kunt kiezen uit Snel, Normaal en Langzaam.
Timer aan
instellen op 12-uurs
Activering, Uur, Min, am/pm, Herhalen
instellen op 24-uurs
Activering, Uur, Min, Herhalen
Dag, Maand, Jaar, Uur, Min of am/pm invoeren en instellen.
Nadat de stroom is uitgeschakeld, moet u Datum en tijd opnieuw instellen.
instellen op 12-uurs
Activering, Uur, Min, am/pm, Herhalen
instellen op 24-uurs
Activering, Uur, Min, Herhalen
|
Instellingen
|
Timer uit
Het product wordt op de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.
Hiermee schakelt u alleen het scherm uit en niet de stroom.
|
Toetsen
|
Foto
|
Klok
|
Instellingen
Instellingen
Sub-OSD
Bovenste OSD
Beschrijving
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska,
Taalkeuze
Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
U kunt kiezen in welke taal u uw product wilt gebruiken.
Automatische
diavoorstelling
Uit, Aan
Als Aan is geselecteerd, wordt automatisch een diavoorstelling gestart wanneer de monitor wordt
ingeschakeld.
Helderheid
0~100
U kunt de helderheid instellen van 0 tot 100.
Firmware-update
Systeeminformatie
U kunt het product updaten met een extern geheugen (SD/MMC/MS/xD, USB).
Ga naar www.samsung.com voor het recentste firmware-bestand.
Model, Firmware-versie
De productinformatie bekijken.
Instellingen terugzetten
Ja, Nee
Hiermee worden de productinstellingen teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen.
Ik wil de firmware bijwerken.
Voorbereidingen
Digitaal fotolijstje
Bestand voor firmware-update.
Ga naar www.samsung.com voor de recentste firmware-update.
USB-geheugenkaart of externe geheugenapparaten (SD/MMC/MS/xD)
De USBgeheugenkaart
op de pc
aansluiten
De USBgeheugenkaart
op het digitale
Wanneer u klaar bent, sluit u de USB-geheugenkaart aan op uw pc.
Kopieer het gedownloade bestand voor de firmware-update naar de USB-geheugenkaart.
(Zorg ervoor dat u het bestand in de hoofdmap van de geheugenkaart zet.)
Verwijder de USB-geheugenkaart van uw pc en sluit deze aan op uw digitale fotolijstje.
Schakel het digitale fotolijstje in wanneer het uit staat.
fotolijstje
aansluiten
Update
Selecteer Firmware Update (Firmware-update) onder Settings (Instellingen).
selecteren
Bijwerken
Als de update is voltooid, zet u uw digitale fotolijst uit, verwijdert u de USB-geheugenkaart en
zet u de fotolijst weer aan voor maximale veiligheid.
|
Verwijder de USB-geheugenkaart niet tijdens het bijwerken.
Druk niet op toetsen tijdens het bijwerken.
Plaats tijdens het bijwerken geen andere kaarten.
Schakel uw digitale fotolijstje niet uit tijdens het bijwerken.
U kunt controleren of het bijwerken gelukt is door te kijken of de versie van de firmware van
uw digitale fotolijstje gelijk is aan de versie van de firmware-update.
|
Specificaties
|
Ondersteunde
bestanden
Specificaties
Items
Modelnaam
Specificaties
SPF-72H
Type
7" (17 cm) TFT
Resolutie
800 x 480
Helderheid
200 cd/m2
Contrastverhouding
300 : 1
Interface
RGB 6bit TTL
Paneel
JPEG (RGB, minder dan 8000x8000 );
Ondersteunde indelingen
progressieve JPEG wordt niet ondersteund.
Windows 2000(SP2), Windows XP,
Besturingssysteem
MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Intern geheugen
128 MB
USB
Een upstream (device 2.0) en een downstream (host 1.1)
Geheugenkaart
SD/MMC/MS/XD
Beoordeling
Stroom
Externe voedingsadapter r (12V, 2A, 24W)
Normal mode : minder dan 12W, power saving mode : minder dan
Verbruik
5W,
Power off mode : minder dan 1W
Inhoudsbestanden
Fotobestand
Afmetingen
Diavoorstelling Afspelen / Dia-effecten / Roteren /
Weergave miniaturen
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inch
|
(B x D x H)
Algemeen
Gewicht
550 g / 1,21 lb
Het productontwerp kan per model verschillen en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties van het product.
Apparaat van klasse B (Informatie-communicatieapparatuur voor thuisgebruik)
Dit apparaat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit voor thuisgebruik en kan
overal worden gebruikt, inclusief woongebieden. (Een apparaat van klasse B straalt minder
elektromagnetische golven uit dan een apparaat van klasse A.)
|
Specificaties
Ondersteunde bestanden
Resolutie: minder dan 1024x768
Ondersteunde bestandsindeling voor afbeeldingen: JPEG, 3200x2400
|
Ondersteunde
bestanden
|
|
Problemen
oplossen
|
Terminologie
|
Servicecentra
|
Problemen oplossen
In dit gedeelte vindt u oplossingen voor diverse problemen die gebruikers van het digitale fotolijstje kunnen tegenkomen. Kijk als u een
probleem hebt eerst in de onderstaande lijst. Als u uw probleem vindt, volgt u de voorgestelde handeling. Als het probleem hiermee niet is
verholpen, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Symptomen
Ik kan mijn digitale fotolijstje niet
inschakelen.
Timer aan en Timer uit werken
niet.
Nadat het digitale fotolijstje wordt
ingeschakeld, duurt het even
voordat er een afbeelding wordt
weergegeven.
De beeldverhouding van het
scherm ziet er niet normaal uit.
De schermkleur is te zwak of te
sterk.
Mogelijke oorzaken en voorgestelde handelingen
Controleer de stroomverbinding tussen het product en de adapter.
Als de automatische Timer aan en Timer uit op dezelfde tijd zijn ingesteld,
werken ze niet.
Controleer de tijden.
Het laden van een bestand van een externe geheugenkaart kan een paar
seconden duren.
(Dit is afhankelijk van de bestandsindeling en het formaat.)
Selecteer met behulp van de toetsen aan de rechterkant van het product een
van de drie waarden in het menu Foto>Aspect ratio.
(Zie Foto>Aspect ratio)
Stel met behulp van de toetsen aan de rechterkant van het product de
helderheid in in het menu Instellingen >Helderheid.
(Zie Instellingen>Helderheid)
Controleer de kabelverbinding tussen het product en het externe apparaat.
Ik heb een extern apparaat (USB-
Controleer of het externe apparaat als stand-alone werkt en controleer de
geheugenapparaat) aangesloten,
indeling van de bestanden die erop zijn opgeslagen.
maar dit functioneert niet.
Voor dit apparaat gebruikt de USB-host USB 1.1-specificaties en gebruiken de
USB-apparaten USB 2.0-specificaties.
Elke keer als ik mijn digitale
Dit apparaat heeft geen ingebouwde batterij. Wanneer het apparaat wordt
fotolijstje uit en weer aan zet, is de
uitgeschakeld, verdwijnen de tijdsgegevens. Daarom moet u de tijd opnieuw
tijd verkeerd.
instellen telkens wanneer het digitale fotolijstje wordt ingeschakeld.
Er wordt niet direct een menu
weergegeven als ik op de
menutoets druk.
Foto's worden automatisch
geroteerd weergegeven.
Weergave van het menu en andere handelingen kunnen even duren als het
product bezig is een afbeelding te laden voor weergave in het scherm.
Controleer of Auto Rotation is ingesteld op On
De diavoorstelling wordt niet
Controleer of Auto Slide Show is ingesteld op Off.
automatisch gestart.
Ik heb een geheugenkaart
aangesloten, maar deze werkt niet.
Controleer het bestandssysteem op de geheugenkaart.
Ik heb een USB-geheugenapparaat
Controleer het type USB-geheugenapparaat. Dit product ondersteunt het
aangesloten, maar deze werkt niet.
samengestelde USB-apparaat mogelijk niet.
|
Problemen
oplossen
Terminologie
|
|
Servicecentra
|
Terminologie
Voorwaarden
Beschrijving
JPEG is een technologie voor het comprimeren van afbeeldingen. Van alle
compressietechnologieën biedt JPEG het minste verlies. Het wordt veel
gebruikt om multimediabestanden op internet en naar andere gebruikers te
JPEG
verzenden. Een afbeelding die in de indeling JPEG is opgemaakt, wordt een
(Joint Photographic Coding Expert Group)
JPEG- of JPG-bestand genoemd. JPEG-bestanden worden vaak gemaakt door
een foto te maken met een digitale camera, door op de computer een tekening
te maken, of door een grafische afbeelding in een grafisch pakket te
comprimeren naar JPEG-indeling.
Een SD-kaart is een Flash-geheugenkaart die niet groter is dan een postzegel.
Deze kaart is heel stabiel en heeft een grote capaciteit. Hij wordt veel gebruikt
SD-kaart
in diverse digitale producten, bijvoorbeeld PDA's, digitale camera's, MP3-
(Secure Digital Card)
spelers, mobiele telefoons en notebookcomputers. Hij lijkt op een MMC, maar
het aantal pinnetjes en de dikte verschillen. Ook kunt u op deze kaart een
wachtwoord instellen om uw gegevens te beveiligen.
MMC is een extern Flash-geheugen dat wordt gebruikt voor kleine mobiele
MMC
apparaten, net als de SD-kaart. Hij is kleiner dan de SD/MMC-kaart, waardoor
(Multi Media Card)
hij alom wordt geaccepteerd als de standaard in geheugenkaarten. De kaart
wordt veel gebruikt om films en foto's op te slaan.
Gebruik de upstream-aansluiting om verbinding te maken met een computer.
Dit product ondersteunt USB 2.0. Bij het product wordt een kabel van het type
A-B meegeleverd, die u kunt gebruiken om uw digitale fotolijstje aan te sluiten
USB-kabel
op de computer. Type A is de USB-aansluiting voor de computer. Type B is de
1) TYPE A-B
USB-aansluiting waarmee het product op een extern apparaat kan worden
aangesloten. Met een USB-kabel van het type A-B kunt u uw digitale fotolijstje
aansluiten op de computer.
Dit type kabel gebruikt u als u de downstream-aansluiting gebruikt. Dit product
USB-kabel
2) Kabel voor het aansluiten van andere
apparaten
ondersteunt USB 2.0. Gebruik voor het aansluiten van een extern apparaat op
de downstream-aansluiting de USB-kabel die bij het externe apparaat is
meegeleverd.
|
Problemen
oplossen
|
Terminologie
Servicecentra
Als uw product onderhoud nodig heeft, kunt u contact opnemen met een Samsung servicecentrum.
Voor onderhoud aan de netwerkverbinding en de server.
Diensten
Website Samsung Electronics
Contact
www.samsung.com
|
Servicecentra
|
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te
nemen met de consumenten dienst van Samsung
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
800-810-5858
010-6475 1880
3698-4698
3030 8282
1800 110011
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.com.cn
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/in/
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Download PDF

advertising