Samsung CLP-350N User manual

Samsung CLP-350N User manual
Gebruikershandleiding
voor kleurenlaserprinter
CLP-350 Series
Gebruikershandleiding
voor kleurenlaserprinter
CLP-350 Series
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie in deze handleiding kan zonder berichtgeving vooraf worden gewijzigd.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor wijzigingen en directe of indirecte schade die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze
gebruikershandleiding.
• CLP-350N zijn namen van modellen van Samsung Electronics Co., Ltd
• Samsung en Samsung logo zijn handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd.
• PCL en PCL 6 zijn handelsmerken van Hewlett-Packard.
• Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
• PostScript 3 is een handelsmerk van Adobe Systems, Inc.
• UFST® en MicroType™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Monotype Imaging Inc.
• TrueType, LaserWriter en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
• Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven of organisaties.
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
Country
Customer Care Center
Web Site
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/at
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mx
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/min)
www.samsung.com/nl
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/br
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/nz
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/cl
PHILIPPINES
www.samsung.com/ph
CHINA
800-810-5858
010- 6475 1880
www.samsung.com.cn
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
COLOMBIA
01-8000-112-112
www.samsung.com/co
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP.
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
CZECH
REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka
organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
REPUBLIC OF
IRELAND
0818 717 100
www.samsung.com/uk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
ESTONIA
800-7267
www.samsung.ee
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726786)
www.samsung.com/sk
KAZAHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.kz
www.samsung.com/za
00-800-500-55-500
SOUTH
AFRICA
0860 726 7864 (SAMSUNG)
KYRGYZSTAN
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
FRANCE
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-7267864
www.samsung.com/ch/
GERMANY
01805 - 121213
(€ 0,14/min)
www.samsung.de
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
THAILAND
www.samsung.com/th
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk
1800-29-3232
02-689-3232
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/hu
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
www.samsung.com/latin
INDIA
3030 8282
1800 110011
www.samsung.com/in/
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk
ITALIA
800-SAMSUNG(7267864)
800-048989
www.samsung.com/it
U.S.A.
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.ua
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
UZBEKISTAN
8-800-120-0400
www.samsung.com.uz
LATVIA
800-7267
www.samsung.com/lv/
index.htm
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
INHOUD
Informatie over de gebruikshandleiding .......................................................................................................................i
Meer informatie ............................................................................................................................................................i
Informatie in verband met veiligheid en wettelijke voorschriften ................................................................................. ii
1. Inleiding
Speciale functies ..................................................................................................................................................... 1.1
Apparaatoverzicht ................................................................................................................................................... 1.2
Overzicht van het bedieningspaneel ....................................................................................................................... 1.3
Kennismaking met het bedieningspaneel ............................................................................................................... 1.4
LED’s .................................................................................................................................................................. 1.4
Stopknop ............................................................................................................................................................. 1.4
2. Softwareoverzicht
Meegeleverde software ........................................................................................................................................... 2.1
Eigenschappen van het printerstuurprogramma ..................................................................................................... 2.1
Systeemvereisten .................................................................................................................................................... 2.2
3. Aan de slag
De hardware installeren .......................................................................................................................................... 3.1
Het netwerk installeren ............................................................................................................................................ 3.1
Ondersteunde besturingssystemen .................................................................................................................... 3.2
Het programma SetIP gebruiken ............................................................................................................................. 3.2
De software installeren ............................................................................................................................................ 3.3
Hoogte-instelling ..................................................................................................................................................... 3.4
4. Afdrukmedia selecteren en plaatsen
Afdrukmateriaal selecteren ..................................................................................................................................... 4.1
Richtlijnen voor het kiezen en bewaren van afdrukmaterialen ........................................................................... 4.1
Specificaties over afdrukmedia ........................................................................................................................... 4.2
Richtlijnen voor speciale afdrukmaterialen ......................................................................................................... 4.3
De uitvoerlocatie controleren .................................................................................................................................. 4.4
Papier plaatsen ....................................................................................................................................................... 4.4
In de papierlade .................................................................................................................................................. 4.4
De handmatige invoermodus gebruiken ............................................................................................................. 4.7
Afdrukken op speciale afdrukmaterialen ................................................................................................................. 4.8
Enveloppen afdrukken ........................................................................................................................................ 4.8
Afdrukken op etiketten ........................................................................................................................................ 4.8
Afdrukken op transparanten ............................................................................................................................... 4.9
Afdrukken op voorgedrukt papier ........................................................................................................................ 4.9
Afdrukken op licht karton of op afdrukmaterialen van een aangepast formaat ................................................. 4.10
Papierformaat en papiertype instellen ................................................................................................................... 4.10
5. Eenvoudige afdruktaken
Een document afdrukken ........................................................................................................................................ 5.1
Een afdruktaak annuleren ....................................................................................................................................... 5.1
6. Onderhoud
Een configuratierapport van het apparaat afdrukken .............................................................................................. 6.1
Uw apparaat reinigen .............................................................................................................................................. 6.1
De buitenkant reinigen ........................................................................................................................................ 6.1
Binnenkant reinigen ............................................................................................................................................ 6.1
De cassette onderhouden ....................................................................................................................................... 6.3
Bewaren van printercassettes ............................................................................................................................ 6.3
Verwachte levensduur van de cassette .............................................................................................................. 6.3
Toner herverdelen ................................................................................................................................................... 6.3
De printercassette vervangen ................................................................................................................................. 6.4
De beeldeenheid vervangen ................................................................................................................................... 6.5
De opvangbak voor gebruikte toner vervangen ...................................................................................................... 6.7
Te onderhouden onderdelen ................................................................................................................................... 6.8
Uw apparaat beheren vanaf de website .................................................................................................................. 6.8
7. Problemen oplossen
Tips om papierstoringen te vermijden ..................................................................................................................... 7.1
Vastgelopen papier verwijderen .............................................................................................................................. 7.1
In lade 1 .............................................................................................................................................................. 7.1
In de optionele lade ............................................................................................................................................ 7.3
Andere problemen oplossen ................................................................................................................................... 7.4
Problemen met papierinvoer ............................................................................................................................... 7.4
Afdrukproblemen ................................................................................................................................................ 7.4
Problemen met de afdrukkwaliteit ....................................................................................................................... 7.6
Algemene Windows-problemen .......................................................................................................................... 7.9
Algemene PostScript-problemen ...................................................................................................................... 7.10
Algemene Linux-problemen .............................................................................................................................. 7.11
Algemene Macintosh-problemen ...................................................................................................................... 7.12
8. Verbruiksartikelen en accessoires bestellen
Verbruiksartikelen ................................................................................................................................................... 8.1
Accessoires ............................................................................................................................................................. 8.1
Aanschafmogelijkheden .......................................................................................................................................... 8.1
9. Accessoires installeren
Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen bij de installatie van accessoires .............................................. 9.1
Een geheugenmodule installeren ............................................................................................................................ 9.1
Het toegevoegde geheugen in de PS-printereigenschappen activeren ............................................................. 9.2
10. Specificaties
11. Verklarende woordenlijst
Index
Informatie over de gebruikshandleiding
Meer informatie
Deze gebruikershandleiding brengt de gebruiker basisbegrip bij over het
apparaat en geeft een gedetailleerde uitleg over iedere stap in het gebruik
ervan. Zowel nieuwe als professionele gebruikers kunnen de handleiding
gebruiken bij de installatie en het gebruik van het apparaat.
Meer informatie over de instelling en het gebruik van uw apparaat kunt u
afdrukken of op het scherm weergeven.
Deze uitleg is hoofdzakelijk gebaseerd op het Windows-besturingssysteem
van Microsoft.
Beknopte
installatiehandleiding
Biedt meer informatie over het instellen van uw
apparaat. Volg deze instructies om het
apparaat gebruiksklaar te maken.
Onlinegebruikershandleiding
Geeft stapsgewijze instructies om alle functies
van uw apparaat te benutten en verschaft meer
informatie over het onderhoud van uw apparaat,
probleemoplossing en de installatie van
accessoires.
Deze handleiding bevat ook een gedeelte
Software met informatie over hoe u documenten
kunt afdrukken onder verschillende
besturingssystemen en hoe u de meegeleverde
hulpprogramma’s moet gebruiken.
Onderstaande termen worden in deze handleiding afwisselend gebruikt.
• Document is synoniem met origineel.
• Papier is synoniem voor media of afdrukmedia.
• De benaming van het model, zoals CLP-3xx Series, is synoniem
voor apparaat.
De volgende tabel biedt een overzicht van de conventies die in deze
handleiding worden gebruikt.
Conventie
Beschrijving
Voorbeeld
Vet
Gebruikt voor teksten
op het display of
afdrukken op papier.
NB
Gebruikt om extra
informatie over de
eigenschappen en
functies van het
apparaat te
verschaffen.
NB
Gebruikt om gebruikers
informatie te
verschaffen waarmee
ze het apparaat tegen
mechanische schade of
defecten kunnen
beschermen.
Opgepast
Opgepast
Voetnoot
(Zie
pagina 1.1
voor meer
informatie.)
Starten
De datumnotatie
verschilt van land
tot land.
NB
U vindt anderstalige gebruikershandleidingen
in de map Manual op de cd-rom met
printersoftware.
Raak de groene
onderkant van de
printercassette niet
aan.
Gebruikt om meer
gedetailleerde informatie
te geven over bepaalde
woorden of over een of
andere zin.
a. pagina’s per minuut
Gebruikt om gebruikers
naar de pagina met
referenties te leiden
voor extra informatie.
(Zie pagina 1.1 voor meer
informatie.)
i
Hulp bij het
printerstuurprogramma
Biedt ondersteunende informatie over de
eigenschappen van het printerstuurprogramma
en instructies voor de instelling van
afdrukeigenschappen. Klik op Help in het
dialoogvenster printereigenschappen om
toegang te krijgen tot het helpscherm van het
printerstuurprogramma.
Samsung-website
Als u over een internetverbinding beschikt, kunt
u hulp, ondersteuning, printerstuurprogramma’s,
handleidingen en bestelinformatie vinden op de
website van Samsung,
www.samsungprinter.com.
13 Koppel het apparaat los van de pc en de wandcontactdoos, en doe een
beroep op gekwalificeerd onderhoudspersoneel in de volgende
situaties:
• Als een deel van het netsnoer of de stekker of connector is
beschadigd of gerafeld.
• Als er vloeistof in het apparaat is gemorst.
• Als het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Als het apparaat niet goed werkt hoewel de instructies goed zijn
opgevolgd.
• Als het apparaat is gevallen of wanneer de behuizing zichtbaar
beschadigd is.
• Als het apparaat plotseling duidelijk anders functioneert.
Informatie in verband met veiligheid en
wettelijke voorschriften
Belangrijke voorzorgsmaatregelen en
veiligheidsinformatie
Houd u bij gebruik van dit apparaat altijd aan de onderstaande
basisinstructies om de kans op brand, elektrische schokken en persoonlijke
ongelukken zo klein mogelijk te houden:
1
Zorg dat u alle instructies gelezen en begrepen hebt.
2
Gebruik altijd uw gezonde verstand bij het gebruik van elektrische
apparaten.
3
Volg alle aanwijzingen en waarschuwingen op die zich op het product
en in de bijbehorende documentatie bevinden.
4
Als andere gebruiksinstructies deze veiligheidsinstructies lijkt tegen te
spreken, moet u zich aan deze veiligheidsinstructies houden. Misschien
zijn de andere gebruiksinstructies u niet helemaal duidelijk. Wanneer u
er niet uit komt, moet u contact opnemen met uw leverancier of service
center.
14 Verander alleen instellingen die in de handleiding worden behandeld.
Wijzigen van andere instellingen kan schade tot gevolg hebben, en een
deskundige onderhoudsmonteur kan daarna heel wat tijd nodig hebben
om het apparaat weer in orde te maken.
15 Gebruik het apparaat niet tijdens onweer. Er bestaat dan enige kans op
elektrische schokken ten gevolge van blikseminslag. Indien mogelijk
koppelt u het apparaat van het wisselstroomnet voor de duur van het
onweer.
5
Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt. Gebruik geen vloeistoffen of spuitbussen. Gebruik
voor het schoonmaken alleen een vochtige doek.
16 Als u vaak meerdere pagina’s afdrukt, kan het oppervlak van de
uitvoerlade heet worden. Raak het oppervlak niet aan en zorg dat er
zich geen kinderen in nabijheid van het oppervlak bevinden.
6
Zet het apparaat niet op een wankel wagentje, onderstel of tafel. Het
apparaat kan dan vallen, waardoor het ernstig beschadigd kan raken.
7
Het apparaat mag nooit op of dichtbij een radiator, kachel,
airconditioner of ventilatiekanaal worden geplaatst.
17 Gebruik het netsnoer dat bij het apparaat werd geleverd voor een
veilige werking. Als u een netsnoer met een lengte van meer dan twee
meter gebruikt voor een apparaat dat op 110 V werkt, moet de
draaddikte van het netsnoer minstens 16 AWG1 zijn.
8
Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Zet het apparaat ook niet op
een plaats waar de kabels kunnen knikken of problemen kunnen
ontstaan doordat er mensen over de kabels heen lopen.
9
18 BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
Milieu- en veiligheidsoverwegingen
Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact of verlengsnoer
aan. Dit kan de werking verstoren en verhoogt de kans op brand en
elektrische schokken.
Verklaring inzake laserveiligheid
De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als zijnde in
overeenstemming met de vereisten van DHHS 21 CFR, hoofdstuk 1,
subhoofdstuk J voor laserproducten van klasse I(1), en is elders
gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten
van IEC 825.
10 Zorg dat er geen huisdieren in de wisselstroomkabels of pcinterfacekabels kunnen bijten.
11 Steek nooit vreemde voorwerpen door de openingen in de behuizing
van het apparaat. Ze kunnen dan in aanraking komen met een
gevaarlijk hoge spanning, met kans op brand of elektrische schokken.
Zorg dat er nooit vloeistoffen op of in het apparaat worden gemorst.
Laserproducten van klasse I worden niet als gevaarlijk beschouwd. Het
lasersysteem en de printer zijn zo ontworpen dat bij normaal gebruik,
onderhoud door de gebruiker of in de instructies voorgeschreven
onderhoudssituaties nooit iemand zal worden blootgesteld aan laserstraling
hoger dan klasse I.
12 Om de kans op elektrische schokken zo klein mogelijk te houden, moet
u het apparaat niet uit elkaar halen. Breng het naar een gekwalificeerd
onderhoudstechnicus, wanneer herstellingen nodig zijn. Als u de
behuizing opent of verwijdert, kunt u worden blootgesteld aan een
gevaarlijk hoge spanning en andere gevaren. Wanneer het apparaat
niet op de juiste manier in elkaar wordt gezet, bestaat ook tijdens
gebruik kans op elektrische schokken.
1 AWG: American Wire Guage
ii
Recycling
Waarschuwing
Gebruik of onderhoud de printer nooit als de beschermkap van de laser/
scanner is verwijderd. Hoewel de gereflecteerde laserstraal onzichtbaar is,
kan ze uw ogen beschadigen. Als u dit apparaat gebruikt, moeten deze
elementaire veiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen om het
risico van brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te beperken:
Recycle de verpakkingsmaterialen van dit product of voer
ze op een milieuvriendelijke wijze af.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende
informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde
van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze
dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product
moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Radiofrequentiestraling
Ozonveiligheid
FCC-voorschriften
Tijdens normale werking produceert dit apparaat ozon.
De geproduceerde ozon vormt geen gevaar voor de
gebruiker. Wij raden echter aan het apparaat op te
stellen in een goed geventileerde ruimte.
Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen voor een
digitaal apparaat van klasse B conform artikel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke interferentie binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt
en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet
overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke
interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet worden
gegarandeerd dat er bij een specifieke installatie geen interferentie zal
plaatsvinden. Als dit apparaat schadelijke interferentie voor radio- of tvontvangst veroorzaakt, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te
schakelen, kunt u de interferentie trachten te elimineren door een of meer
van de volgende stappen te ondernemen:
• Draai of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere stroomkring
dan deze waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus.
Voor meer informatie over ozon kunt u contact opnemen
met een Samsung-verkoper in uw buurt.
Energie besparen
Dit apparaat maakt gebruik van geavanceerde
energiebesparende technologie, die het energiegebruik
vermindert wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
Als het apparaat gedurende langere tijd geen gegevens
ontvangt, wordt het energiegebruik automatisch
verminderd.
ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde
Amerikaanse handelsmerken.
Meer informatie over het ENERGY STAR-programma vindt u op http://
www.energystar.gov
Opgelet:
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de
fabrikant die verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke
voorschriften, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer de
toestemming heeft om het apparaat te gebruiken.
iii
Canadese regelgeving inzake radio-interferentie
Waarschuwing
Dit digitale apparaat overschrijdt niet de beperkingen van Klasse B voor
radioruisemissies van digitale apparaten zoals beschreven in de norm inzake
interferentie veroorzakende apparaten met de titel 'Digital Apparatus', ICES003 van Industry and Science Canada.
Als u ondanks het bovenstaande toch de aangegoten stekker
verwijdert, gooi deze dan onmiddellijk in de vuilnisbak.
U kunt de stekker niet opnieuw bedraden, en wanneer iemand hem in
een passend stopcontact doet, bestaat er groot gevaar voor elektrische
schokken.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme
sur le matériel brouilleur: 'Appareils Numériques', ICES-003 édictée par
l’Industrie et Sciences Canada.
Belangrijke waarschuwing: dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
De aders van het netnoer hebben de volgende kleurcodering:
• groen en geel:
aarde
Verklaring van overeenstemming (Europese
landen)
Goedkeuringen en certificeringen
• blauw:
neutraal
• bruin:
fase
Ga als volgt te werk als de kleuren van de aders in het netsnoer niet gelijk zijn
aan die van de stekker.
De CE-markering op dit product verwijst naar de verklaring
van overeenstemming van Samsung Electronics Co., Ltd.
met de volgende toepasselijke 93/68/EEG-richtlijnen van
de Europese Unie per de aangegeven datums:
Sluit de groen/gele aardedraad aan op de pool die is gemarkeerd met de
letter “E”, het aarde-symbool, de kleuren groen/geel of de kleur groen.
Sluit de blauwe draad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter “N” of
de kleur zwart.
1 januari 1995: Richtlijn 73/23/EEG van de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake elektrisch
materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
(laagspanningsrichtlijn).
Sluit de bruine draad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter “L” of de
kleur rood.
Ergens in de stroomkring moet een zekering van 13 Ampère zijn
aangebracht: in de stekker, in de adapter of in de meterkast.
1 januari 1996: Richtlijn 89/336/EEG van de Raad (92/31/EEG) betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake
elektromagnetische compatibiliteit.
9 maart 1999: Richtlijn 1999/5/EG van de Raad betreffende radioapparatuur
en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun
conformiteit.
U kunt bij uw vertegenwoordiger van Samsung Electronics Co., Ltd. een
volledige verklaring krijgen waarin de relevante richtlijnen en de normen
waarnaar wordt verwezen zijn gedefinieerd.
Stekker van het netsnoer vervangen (alleen voor
UK)
Belangrijk
Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een standaardstekker (BS
1363) van 13 ampère en een zekering van 13 ampère. Wanneer u de
zekering vervangt, moet u een geschikt type van 13 ampère gebruiken.
Nadat u de zekering hebt gecontroleerd of vervangen, moet u de afdekkap
van de zekering weer sluiten. Als u de afdekkap van de zekering kwijt bent,
mag u de stekker niet gebruiken totdat u er een nieuwe afdekkap op hebt
gezet.
Neem contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht.
De 13 ampère stekker is het meest voorkomende type in de UK en kan in de
meeste gevallen worden gebruikt. Sommige (meest oudere) gebouwen
hebben echter geen normale 13 ampère stopcontacten. Als u het apparaat
op een ouder stopcontact wilt aansluiten, moet u een geschikt verloopstuk
(adapter) kopen. Verwijder nooit de aangegoten stekker van het netsnoer.
iv
v
1 Inleiding
Tijd en geld besparen
• Om papier te besparen, drukt u meerdere pagina’s op
één vel papier af.
• Dit apparaat bespaart automatisch stroom door het
stroomverbruik aanzienlijk te beperken als het apparaat
niet wordt gebruikt.
• U kunt handmatig beide zijden van het papier bedrukken
(Manueel dubbelzijdig afdrukken) in Windows and
macintosh. Raadpleeg Software.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw printer.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Speciale functies
•
Apparaatoverzicht
•
Overzicht van het bedieningspaneel
•
Kennismaking met het bedieningspaneel
De capaciteit van uw apparaat uitbreiden
• Uw apparaat heeft een extra sleuf om het geheugen uit
te breiden. (Pagina 8.1)
• Zoran IPS-emulatie* compatibel met PostScript 3emulatie* (PS) maakt PS-afdrukken mogelijk.
NB
Enkele functies zijn optioneel. Controleer de sectie met de
specificaties. (Zie “Specificaties” op pagina 10.1.)
* Zoran IPS-emulatie compatibel met PostScript 3
© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Alle
rechten voorbehouden. Zoran, het Zoran-logo,
IPS/PS3 en OneImage zijn handelsmerken van Zoran
Corporation.
* 136 PS3-lettertypes
Bevat UFST en MicroType van Monotype Imaging Inc.
Speciale functies
Uw nieuw apparaat is voorzien van speciale functies.
Afdrukken met een hoge snelheid en uitstekende kwaliteit
• U kunt alle kleuren afdrukken met de kleuren cyaan,
magenta, geel en zwart.
• U kunt afdrukken tot een resolutie van 2.400 x 600 dpi.
Raadpleeg Software.
• Uw apparaat drukt papier van A4-formaat af tegen
19 ppma in zwartwitmodus en 5 ppm in kleurenmodus.
• Het apparaat controleert uw continent en stelt de
kleuren of tinten voor hemel en gras automatisch in
volgens uw continentale kleurenvoorkeur. Zie Software
voor meer informatie.
Afdrukken onder verschillende besturingssystemen
• U kunt afdrukken onder Windows 2000 en onder
Windows XP/2003/Vista, evenals op Linux- en
Macintosh-systemen.
• Uw apparaat is uitgerust met een USB- en een netwerk
interface.
Probleemloos verschillende papierinstellingen gebruiken
• De standaard papierlade van 150 vellen is geschikt voor
papier van A4/Letter-formaat en speciale
afdrukmaterialen, zoals voorbedrukt papier, enveloppen,
etiketten, afdrukmaterialen met een aangepast formaat,
postkaarten, transparanten en zwaardere papiersoorten.
• Lade 1 voor 150 vellen en de optionele lade 2 voor
250 vellen kunnen worden gebruikt voor normaal papier
van diverse afmetingen.
Professionele documenten maken
• Watermerken afdrukken. U kunt uw documenten
voorzien van een watermerk (bijv. “Vertrouwelijk”).
Raadpleeg Software.
• Posters afdrukken. De tekst en afbeeldingen op elke
pagina van uw document worden vergroot en afgedrukt
op afzonderlijke vellen papier die u kunt samenvoegen
tot een poster. Raadpleeg Software.
• Boekjes afdrukken. Met deze functie kunt u gemakkelijk
een document afdrukken om een boekje te maken. Na
het afdrukken, dient u de pagina’s alleen nog te vouwen
en te bundelen. Raadpleeg Software.
a. pagina’s per minuut
1.1
<Inleiding>
Apparaatoverzicht
Hieronder ziet u waar de belangrijkste onderdelen van het apparaat zich bevinden.
• De bovenstaande afbeelding toont uw apparaat met alle beschikbare accessoires. (Zie pagina 8.1 voor meer informatie.)
• Het *-symbool geeft aan dat het om een optioneel apparaat gaat.
1
2
3
4
5
6
7
bovenklep
8
voorklep
uitvoerlade (afdrukijde naar onder)
9
uitvoersteun
bedieningspaneel
10
achterklep
toegangspaneel besturingskaart
11
netschakelaar
greep
12
netwerkpoort
lade 1
13
USB-poort
14
netsnoeraansluiting
optionele
lade*
NB
• De illustraties in deze gebruikershandleiding kunnen verschillen van uw apparaat afhankelijk van de accessoires of het model.
• Het oppervlak van de uitvoerlade kan warm worden als u een groot aantal pagina’s tegelijk afdrukt. Vermijd aanraking met het oppervlak en hou
kinderen uit de buurt.
1.2
<Inleiding>
Overzicht van het bedieningspaneel
1
Tonerkleuren: De status van elke printercassette weergeven. Raadpleeg de Status-LED in de berichten over de printercassettes op pagina 1.4.
2
Status: Toont de status van uw apparaat. (Voor meer informatie raadpleegt u “Kennismaking met het bedieningspaneel” op pagina 1.4.)
3
Stoppen: Stopt een handeling op ieder moment en er zijn meerdere functies. (Voor meer informatie raadpleegt u “Kennismaking met het
bedieningspaneel” op pagina 1.4.)
1.3
<Inleiding>
Kennismaking met het bedieningspaneel
LED’s
De kleur van de Status-LED en van de Tonerkleuren-LED geeft de actuele status van het apparaat aan.
Status-LED
Tonerkleuren-LED
Beschrijving
Licht groen op
Alle LED’s zijn uit
Het apparaat is gereed voor afdrukken.
Knippert traag groen
Alle LED’s zijn uit
Het apparaat ontvangt gegevens van de computer.
Knippert snel groen
Alle LED’s zijn uit
Het apparaat is bezig met het afdrukken van gegevens.
Licht rood op
Alle LED’s zijn uit
• Er is een fout opgetreden in het apparaat, zoals vastgelopen papier, een openstaande klep, geen
papier meer; geen opvangbak voor verbruikte toner geïnstalleerd of de opvangbak voor verbruikte
toner is vol.
• Er is een fout opgetreden in het apparaat die een herstelling vereist, zoals een probleem in de
laserscaneenheid, fixeereenheid of transportriem. Neem contact op met uw verdeler of een
medewerker van de technische dienst.
Licht groen op
Alle LED’s knipperen
rood
Alle printercassettes zijn bijna leeg.
Knippert rood
Alle LED’s lichten
rood op
Alle printercassettes zijn bijna leeg. U kunt afdrukken, maar de kwaliteit zal onbetrouwbaar zijn.
Licht rood op
Alle LED’s lichten
rood op
• Alle printercassettes zijn leeg. U kunt niet afdrukken.
• Alle printercassettes zijn verkeerd.
Licht groen op
Alle LED’s knipperen
herhaaldelijk rood
Het apparaat wordt voorbereid.
NB
Alle afdrukfouten zullen in het venster van het programma Smart Panel verschijnen.
Stopknop
Status-LED
Beschrijving
Testpagina afdrukken
Houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt in gereedmodus tot de Status-LED traag begint te knipperen.
Configuratiepagina’s
afdrukken
Houd deze knop 5 seconden lang ingedrukt in gereedmodus tot de Status-LED snel begint te knipperen.
De afdruktaak annuleren
Druk op deze knop tijdens het afdrukken. De rode LED knippert terwijl de afdruktaak uit de computer en het apparaat
wordt gewist waarna het apparaat terugkeert naar gereedmodus. Dit kan even duren afhankelijk van de omvang van de
afdruktaak.
1.4
<Inleiding>
2 Softwareoverzicht
Cd-rom
Inhoud
Macintosh • PPD-bestand (Postscript Printer
Description): Gebruik dit bestand
voor de bediening van uw apparaat en
het afdrukken van documenten vanaf
een Macintosh-computer.
• Smart Panel: Dit programma geeft
de status van het apparaat weer en
waarschuwt u wanneer er een fout
optreedt tijdens het afdrukken.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de meegeleverde software. Meer
informatie over het gebruik van de software vindt u in Software.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Meegeleverde software
•
Eigenschappen van het printerstuurprogramma
•
Systeemvereisten
Meegeleverde software
Eigenschappen van het printerstuurprogramma
U installeert de software van het apparaat vanaf de meegeleverde
cd-rom’s nadat u uw apparaat hebt geïnstalleerd en op de computer
hebt aangesloten.
Uw printerstuurprogramma’s ondersteunen de volgende standaardfuncties:
De cd-rom’s bevatten de volgende software:
• papierformaat, afdrukstand en type afdrukmateriaal instellen
Cd-rom
Cd-rom met
printersoftware
• papierinvoer selecteren
• aantal exemplaren instellen
Inhoud
Windows
Linux
U kunt bovendien verschillende speciale afdrukfuncties gebruiken.
Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de functies
die door uw printerstuurprogramma’s worden ondersteund:
• Printerstuurprogramma: Gebruik dit
stuurprogramma om de functies van
uw apparaat ten volle te benutten.
• PPD-bestand (Postscript Printer
Description): Het PostScriptstuurprogramma is bedoeld voor
het afdrukken van documenten met
complexe lettertypes en PostScriptafbeeldingen.
• Smart Panel: Dit programma geeft
de status van het apparaat weer en
waarschuwt u wanneer er een fout
optreedt tijdens het afdrukken.
• SetIP: Met dit programma kunt u de
TCP/IP-adressen van uw apparaat
instellen.
• Gebruikershandleiding in PDF-formaat
Printerstuurprogramma
Functie
• PPD-bestand (Postscript Printer
Description): Gebruik dit stuurprogramma voor de bediening van
het apparaat en het afdrukken van
documenten via een computer met
een Linux-besturingssysteem.
• Smart Panel: Dit programma geeft
de status van het apparaat weer en
waarschuwt u wanneer er een fout
optreedt tijdens het afdrukken.
Windows
Linux
Macintosh
Kleurmodus
O
O
O
Optie apparaatkwaliteit
O
O
O
Poster afdrukken
O
X
X
Handmatig dubbelzijdig
afdrukken
O
X
X
Meerdere pagina’s per vel
(N-up)
O
O (2, 4)
O (2, 4, 6,
9, 16)
Afdruk aan pagina aanpassen
O
X
X
Verkleinen/vergroten
O
X
O
Boekjes afdrukken
O
X
X
Watermerk
O
X
X
Overlay
O
X
X
NB
Als u de printertaal wilt wijzigen, gaat u naar de
printereigenschappen en wijzigt u de printertaal op het tabblad
Printer.
2.1
<Softwareoverzicht>
PostScript-stuurprogramma
Functie
Linux
Windows
Linux
Macintosh
Kleurmodus
O
O
O
Optie apparaatkwaliteit
O
O
O
Poster afdrukken
X
X
X
Meerdere pagina’s per vel
(N-up)
O
O (2, 4)
O (2, 4, 6,
9, 16)
Afdruk aan pagina aanpassen
O
X
X
Verkleinen/vergroten
O
X
O
Watermerk
X
X
X
Overlay
X
X
X
Item
Besturingssysteem
•
•
•
•
Processor
Pentium IV 1 GHz of hoger
RAM
Min. 256 MB
Vrije schijfruimte
Min. 1 GB
Software
• Linux Kernel 2.4 of hoger
• Glibc 2.2 of hoger
• CUPS
Item
Uw systeem moet aan de volgende vereisten voldoen:
Windows
Uw apparaat ondersteunt de volgende Windows-besturingssystemen.
Vereiste (aanbevolen)
Processor
RAM
Red Hat 8 ~ 9
Fedora Core 1 ~ 4
Mandrake 9.2 ~ 10.1
SuSE 8.2 ~ 9.2
Macintosh
Systeemvereisten
OS
Vereisten
Maak ruimte
vrij op uw
harde schijf
Windows
2000
Pentium II 400 MHz
(Pentium III 933 MHz)
64 MB
(128 MB)
300 MB
Windows
XP
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(256 MB)
1,5 GB
Windows
2003 Server
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(512 MB)
1,25 GB tot
2 GB
Windows
Vista
Pentium IV 3 GHz
512 MB
(1.024 MB)
15 GB
Besturingssysteem
Mac OS 10.3 ~ 10.4
Processor
Intel processor
PowerPC G4/G5
RAM
512 MB voor een Intel-gebaseerde Mac,
128 MB voor een Power-PC-gebaseerde Mac
HDD
1 GB
Verbinding
USB-interface of netwerkinterface
NB
• Internet Explorer 5.0 of hoger is de minimale vereiste voor
alle Windows-besturingssystemen.
• Onder Windows 2000/XP/2003/Vista kunnen alleen
gebruikers met beheerdersrechten de software installeren.
2.2
Vereisten
<Softwareoverzicht>
Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak zodat het
niet meer dan 2 mm overhelt. Dit is immers nadelig voor de
afdrukkwaliteit.
3 Aan de slag
In dit hoe u het apparaat kunt installeren.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
De hardware installeren
•
Het netwerk installeren
•
De software installeren
•
Hoogte-instelling
De hardware installeren
Deze sectie toont de stappen om de hardware te installeren zoals
toegelicht in de snelinstallatiegids. Lees de snelinstallatiegids en voer
de volgende stappen uit.
1
2
Haal het apparaat uit de verpakking en controleer alle meegeleverde
artikelen.
Kies een vlak stabiel oppervlak met voldoende ruimte voor
luchtcirculatie. Hou extra ruimte vrij voor het openen van kleppen
en papierladen.
3
Verwijder de tape van het apparaat en hou het stevig vast.
4
Installeer beide printercassettes.
Plaats het apparaat in een ruimte die voldoende geventileerd is,
maar niet in direct zonlicht, vlakbij een warmte- of koudebron of op
een vochtige plek. Plaats de printer niet te dicht tegen de rand van
een bureau of tafel.
5
Plaats papier. (Zie “Papier plaatsen” op pagina 4.4.)
6
Controleer of alle kabels op het apparaat zijn aangesloten.
7
Schakel het apparaat in.
Kies een stabiele plek.
Opgepast
Als u de printer verplaatst, mag u hem niet ondersteboven
of op zijn kant leggen. De binnenzijde van het apparaat kan
op die manier verontreinigd raken door tonerpoeder, wat uw
apparaat kan beschadigen of voor een slechte afdrukkwaliteit
kan zorgen.
Het netwerk installeren
U moet de netwerkprotocollen installeren op het apparaat om het in te
stellen als netwerkprinter.
NB
Met de USB-kabel maakt u een verbinding tussen de computer
en het apparaat. Raadpleeg hiervoor de software-installatie in
Software.
U kunt probleemloos afdrukken tot op een hoogte van 1.000 m.
Raadpleeg de hoogte-instellingen voor optimaal afdrukken. Zie
pagina 3.4 voor meer informatie.
3.1
<Aan de slag>
Ondersteunde besturingssystemen
Het programma SetIP gebruiken
De volgende tabel toont de netwerkomgevingen die het apparaat
ondersteunt:
Item
Dit programma wordt gebruikt om IP-adressen van netwerkapparaten in
te stellen met het MAC-adres dat het hardwareserienummer van de
netwerkprinterkaart of interface is. Het wordt met name door
netwerkbeheerders gebruikt om de IP-adressen van meerdere
netwerkapparaten tegelijk in te stellen.
Vereisten
Netwerkinterface
10/100 Base-TX
Netwerkbesturingssysteem
Windows 2000/XP/Vista
Verschillende Linux-besturingssystemen
Mac OS 10.3 ~ 10.4
Netwerkprotocollen
TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP
Dynamischeadresseringsserver
DHCP, BOOTP
NB
• SyncThru™ Web Admin Service: een op het web gebaseerd
afdrukbeheersysteem voor netwerkbeheerders. Met
SyncThru™ Web Admin Service kunt u netwerkapparaten op
een efficiënte manier beheren en kunt u ze op afstand
controleren en problemen oplossen vanuit elke locatie met
toegang tot het intranet van het bedrijf. U kunt dit programma
downloaden van http://solution.samsungprinter.com.
1
Plaats de bij het apparaat geleverde cd met stuurprogramma's in
het cd-romstation.
2
Start Windows Verkenner en open station X. (X staat voor de letter
die aan het cd-romstation is toegewezen.)
3
Dubbelklik op Application > SetIP.
4
Open de map van de gewenste taal.
5
Dubbelklik op Setup.exe om het programma te installeren.
6
Selecteer in het menu Start van Windows Programma's >
Samsung Network Printer Utilities > SetIP.
7
Selecteer de naam van uw printer en klik op
.
NB
Als de naam van uw printer niet wordt weergegeven, klikt u
op
om de lijst te vernieuwen.
• SyncThru™ Web Service: een in de netwerkafdrukserver
geïntegreerde webserver waarmee u de netwerkparameters
voor deprinter kunt configureren, zodat u een verbinding kunt
maken metdiverse netwerkomgevingen.
8
Voer het MAC-adres, het IP-adres, het subnetmasker en de
standaardgateway van de netwerkkaart in, en klik vervolgens op
Toepassen.
NB
• SetIP: een hulpprogramma waarmee u een netwerkinterface
kunt selecteren en handmatig IP-adressen kunt configureren
voor gebruik met het TCP/IP-protocol. Zie 'Het programma
SetIP gebruiken' op pagina 3.2.
Als u niet zeker bent van het MAC-adres van de
netwerkkaart, drukt u het netwerkinformatierapport van het
apparaat af.
9
Klik op OK om de instellingen te bevestigen.
10 Klik op Afsluiten om het programma SetIP af te sluiten.
NB
Als u het DHCP-netwerkprotocol wilt instellen, downloadt u van
de webpagina http://developer.apple.com/networking/bonjour/
download/ het programma Bonjour for Windows dat bij uw
besturingssysteem past, en installeert u het. Met dit programma
kunt u de netwerkparameter automatisch instellen. Volg de
instructies in het installatievenster. Dit programma biedt geen
ondersteuning voor Linux.
3.2
<Aan de slag>
De software installeren
4
Selecteer Typische installatie voor een netwerkprinter en klik
vervolgens op Volgende.
5
De lijst van beschikbare apparaten in het netwerk verschijnt.
Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en klik op
Volgende.
U moet de apparaatsoftware voor afdrukken installeren. De software
bevat stuurprogramma’s, toepassingen en andere gebruiksvriendelijke
programma’s.
NB
• De volgende procedure is van belang wanneer u het apparaat
wilt gebruiken als netwerkapparaat. Als u een apparaat wilt
verbinden door middel van een USB-kabel, raadpleegt u
Software.
• De volgende procedure is gebaseerd op het
besturingssysteem Windows XP. De procedure en het
pop-upvenster dat tijdens de installatie verschijnt, kan
verschillen al naar gelang het gebruikte besturingssysteem,
de printereigenschappen of de gebruikte interface.
(Raadpleeg Software.)
1
Controleer of de netwerkinstallatie voor uw apparaat is voltooid.
(Zie “Het netwerk installeren” op pagina 3.1.) Sluit alle toepassingen
op uw computer af voordat u met de installatie begint.
2
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation van uw
computer.
De cd-rom start automatisch en er verschijnt een installatievenster.
3
Klik op Volgende.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en vervolgens
op Uitvoeren. Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X” vervangt door de
letter van het cd-romstation, en klik op OK.
Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start > Alle programma's >
Bureau-accessories > Uitvoeren en typt u X:\Setup.exe.
• Als uw apparaat niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken om
de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort toevoegen
om uw apparaat aan het netwerk toe te voegen. Als u het apparaat
aan het netwerk wilt toevoegen, moet u de poortnaam en het
IP-adres voor het apparaat invoeren.
Om het IP-adres of het MAC-adres van uw apparaat te
controleren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af. (Zie “Een
configuratierapport van het apparaat afdrukken” op pagina 6.1.)
• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde netwerkprinter
(UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde naam handmatig in of
zoek een gedeelde printer door te klikken op de knop Bladeren.
• Het bovenstaande venster kan enigszins verschillen als u het
stuurprogramma opnieuw installeert.
NB
Als u niet zeker bent van het IP-adres neemt u contact op
met uw netwerkbeheerder of drukt u de netwerkgegevens af.
(Zie “Een configuratierapport van het apparaat afdrukken” op
pagina 6.1.)
• Gebruikershandleiding weergeven: Biedt u de mogelijkheid om
de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat niet op
uw computer is geïnstalleerd, klikt u op deze optie. Adobe Acrobat
Reader wordt automatisch op uw computer geïnstalleerd. Open
vervolgens de gebruikershandleiding.
3.3
<Aan de slag>
6
Nadat de installatie is voltooid, verschijnt er een venster met de vraag
of u een testpagina wilt afdrukken en of u zich wilt registreren als
gebruiker van een Samsung-apparaat zodat Samsung u hierover
informatie kan toesturen. Als u dit wilt, schakelt u het desbetreffende
selectievakje in en klikt u op Voltooien.
Hoogte-instelling
De afdrukkwaliteit wordt beïnvloed door de atmosferische druk die
afhankelijk is van de hoogte boven de zeespiegel waarop de printer zich
bevindt. De volgende informatie helpt u om de beste afdrukkwaliteit van
uw printer in te stellen.
Zoek uit op welke hoogte u uw apparaat gebruikt voor u de hoogtewaarde
instelt.
Waarde
1
Hoogte 3
2
Hoogte 2
3
Hoogte 1
NB
Als uw apparaat niet naar behoren werkt na de installatie,
installeert u het printerstuurprogramma best opnieuw.
Raadpleeg Software.
4 Normaal
0
1
Controleer of u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd vanaf
de meegeleverde cd-rom met printersoftware.
2
Dubbelklik op het pictogram Smart Panel op de taakbalk van
Windows (of het systeemvak in Linux).
U kunt ook klikken op Smart Panel op de statusbalk in Mac OS X.
3
Klik op Printerinstelling.
4
Klik op Instelling > Luchtdrukaanpassing. Selecteer de geschikte
waarde uit de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Toepassen.
NB
Als uw apparaat op een netwerk is aangesloten, verschijnt
automatisch het scherm SyncThru Web Service. Klik op
Apparaatinstellingen > Instelling (of Apparaatinstelling) >
Luchtdrukcorr.. Selecteer de juiste hoogte en klik vervolgens
op Toepassen.
3.4
<Aan de slag>
4 Afdrukmedia selecteren en
Richtlijnen voor het kiezen en bewaren van
afdrukmaterialen
plaatsen
Houd de volgende richtlijnen in acht bij de keuze van papier, enveloppen
of andere afdrukmaterialen:
Dit hoofdstuk legt uit hoe u afdrukmedia voor uw apparaat moet selecteren
en plaatsen.
• Gebruik alleen afdrukmaterialen die beantwoorden aan de specificaties
op pagina 4.2.
• Als u probeert af te drukken op vochtig, gekruld, verkreukeld of gescheurd
papier, kan dit papierstoringen en een slechte afdrukkwaliteit tot gevolg
hebben.
• Voor een optimale afdrukkwaliteit, gebruikt u bij voorkeur hoogwaardig
kopieerpapier speciaal voor laserapparaten.
• Vermijd de volgende afdrukmaterialen:
- papier met reliëf, perforaties of een oppervlak dat te ruw of te glad is
- wisbaar bankpostpapier
- kettingpapier
- synthetisch papier en warmtegevoelig papier
- zelfdoorschrijvend en calqueerpapier.
Deze papiersoorten kunnen aanleiding geven tot papierstoringen,
chemische dampen en schade aan het apparaat.
• Laat afdrukmaterialen in hun verpakking tot u ze gebruikt. Plaats de
kartonnen dozen op pallets of in rekken, niet op de grond. Plaats geen
zware voorwerpen bovenop het papier, ongeacht of het verpakt is of
niet. Vermijd vocht of andere omstandigheden waardoor het papier
kan gaan krullen of kreuken.
• Bewaar niet gebruikt afdrukmateriaal bij temperaturen tussen 15 °C
en 30 °C. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 10% en 70%
liggen.
• Bewaar onbedrukte afdrukmaterialen in een vochtbestendige verpakking,
zoals een plastic doos of zak, om te vermijden dat het papier door vocht
en stof wordt aangetast.
• Plaats speciale afdrukmaterialen een voor een in de multifunctionele
lade om papierstoringen te vermijden.
• U kunt voorkomen dat afdrukmaterialen, zoals vellen met etiketten,
aan elkaar blijven kleven door elk vel te verwijderen zodra het is
afgedrukt.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Afdrukmateriaal selecteren
•
De uitvoerlocatie controleren
•
Papier plaatsen
•
Afdrukken op speciale afdrukmaterialen
•
Papierformaat en papiertype instellen
Afdrukmateriaal selecteren
U kunt afdrukken op verschillende afdrukmaterialen, waaronder normaal
papier, enveloppen en etiketten. Gebruik alleen afdrukmaterialen die
geschikt zijn voor het apparaat. Als u afdrukmaterialen gebruikt die niet
aan de specificaties in deze handleiding voldoen, kan dit de volgende
problemen veroorzaken:
• slechte afdrukkwaliteit;
• vastlopen van het papier;
• versnelde slijtage van het apparaat.
De eigenschappen van het papier, zoals gewicht, samenstelling, vezelen vochtgehalte, zijn van grote invloed op de prestaties van het apparaat
en op de afdrukkwaliteit. Houd bij de keuze van afdrukmedia rekening
met het volgende:
• Het type, formaat en gewicht van afdrukmedia voor uw toestel worden
verderop in deze sectie besproken.
• Gewenst resultaat: het afdrukmateriaal dat u kiest, moet geschikt zijn
voor uw project.
• Helderheid: sommige afdrukmaterialen zijn witter dan andere en
leveren scherpere en levendigere afbeeldingen op.
• Gladheid van het oppervlak: de gladheid van het afdrukmateriaal
bepaalt hoe scherp de afdrukken eruit zien op papier.
NB
• Het is mogelijk dat bepaalde afdrukmaterialen, hoewel ze
voldoen aan alle hier genoemde specificaties, toch geen
bevredigende resultaten opleveren. Dit kan het gevolg zijn
van onjuiste bediening, een ongeoorloofd temperatuur- en
vochtigheidsniveau, of andere variabele omstandigheden
waarover Samsung geen controle heeft.
• Controleer, voordat u grote hoeveelheden afdrukmaterialen
koopt, of het materiaal voldoet aan de vereisten in deze
handleiding.
Opgepast
Het gebruik van afdrukmaterialen die niet aan deze specificaties
voldoen, kan problemen veroorzaken die reparaties vereisen.
Zulke reparaties vallen niet onder de garantie of onderhoudscontracten van Samsung.
4.1
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
Specificaties over afdrukmedia
Typea
Normaal papier
Enveloppen
Formaat
Afmetingen
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
Executive
184 x 267 mm
Statement
140 x 216 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch
98 x 191 mm
No. 10
105 x 241 mm
DL
110 x 220 mm
C5
162 x 229 mm
C6
114 x 162 mm
No. 9
98 x 225 mm
6 3/4
92 x 165 mm
Gewicht
Capaciteitb
• 60 tot 90 g/m2 voor lade 1
• 60 tot 105 g/m2 voor
handmatige invoer in lade 1
• 150 vellen papier van
75 g/m2 voor de lade 1
• 1 vel papier voor
handmatige invoer in lade 1
• 250 vellen papier van
75 g/m2 voor de optionele
lade
75 tot 90 g/m2
1 vel papier voor handmatige
invoer in lade 1
1 vel papier voor handmatige
invoer in lade 1
Dik papier
Raadpleeg de sectie Normaal papier
90 tot 105 g/m2
Dun papier
Raadpleeg de sectie Normaal papier
60 tot 70 g/m2
Etikettenc
Letter, A4
Raadpleeg de sectie Normaal papier
120 tot 150 g/m2
Transparantend
Letter, A4
Raadpleeg de sectie Normaal papier
138 tot 146 g/m2
Kaarten
Briefkaart
101,6 x 152,4 mm
105 tot 163 g/m2
Minimaal formaat (aangepast)
76 x 127 mm
60 tot 163 g/m2
Maximaal formaat (aangepast)
216 x 356 mm
a. De printer ondersteunt een groot aantal mediaformaten.
b. De maximale capaciteit verschilt afhankelijk van het gewicht en de dikte van het afdrukmateriaal en afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
c. Gladheid: 100 tot 250 (Sheffield)
d. Aanbevolen afdrukmateriaal: Transparanten voor kleurenlaserprinters van 3M, zoals PP2500.
4.2
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
Richtlijnen voor speciale afdrukmaterialen
Soort materiaal
Enveloppen
Soort materiaal
Richtlijnen
Etiketten
• Om beschadigingen aan het apparaat te
vermijden, gebruikt u bij voorkeur alleen
etiketten voor laserapparaten.
• Bij de keuze van etiketten dient u rekening te
houden met de volgende factoren:
- Kleefstoffen: Het kleefmiddel moet stabiel
zijn bij de smelttemperatuur van het apparaat.
Controleer de specificaties van uw apparaat
om de smelttemperatuur te kennen, zie
pagina 10.1.
- Schikking: Gebruik uitsluitend etiketten zonder
ruimte ertussen. Etiketten kunnen loskomen van
de vellen, waarbij de ruimte tussen de etiketten
ernstige papierstoringen kan veroorzaken.
- Krullen: Voor het afdrukken moeten de etiketten
plat liggen en mogen ze niet meer dan 13 mm
naar boven krullen.
- Voorwaarde: Gebruik geen etiketten met
kreuken, blazen of loszittende etiketten.
• Let op dat er tussen de etiketten geen zelfklevend
materiaal blootligt. Blootliggende delen kunnen
ertoe leiden dat etiketten tijdens het afdrukken
loskomen, waardoor het papier kan vastlopen.
Ook kunnen hierdoor onderdelen van het
apparaat beschadigd raken.
• Plaats geen gebruikte etikettenvellen in het
apparaat. De klevende voering mag slechts
een keer door het apparaat worden gevoerd.
• Gebruik geen etiketten die loskomen van de
achterzijde, blaasjes vertonen of gekreukt of
anderszins beschadigd zijn.
Kaarten of
materiaal van
afwijkende
grootte
• Druk niet af op materialen die minder breed dan
98 mm of langer dan 148 mm zijn.
• Stel de marges in de softwaretoepassing in op
minstens 6,4 mm van de rand van het materiaal.
Voorbedrukt
papier
• Het briefhoofd moet gedrukt zijn met inkt die niet
smelt, verdampt of schadelijke gassen vrijgeeft
wanneer het 0,1 seconde lang blootgesteld
wordt aan de smelttemperatuur van de printer.
Controleer de specificaties van uw apparaat om
de smelttemperatuur te kennen, zie pagina 10.1.
• De inkt van het briefhoofd mag niet ontvlambaar
zijn en mag de printerrollen niet aantasten.
• Formulieren en papier met briefhoofd moeten
in een vochtbestendige verpakking worden
bewaard om aantasting tijdens de opslagperiode
te vermijden.
• Voordat u voorbedrukt papier plaatst, zoals
formulieren of briefpapier, moet u controleren
of de inkt op het papier droog is. Natte inkt kan
tijdens het fixeerproces loskomen van het
voorbedrukte papier en de afdrukkwaliteit
verminderen.
• Of enveloppen naar behoren worden bedrukt, is
afhankelijk van de kwaliteit van de enveloppen.
Houd bij de keuze van enveloppen rekening met
de volgende factoren:
- Gewicht: Het gewicht van het enveloppenpapier
mag niet meer dan 90 g/m2 bedragen, anders
kan een papierstoring optreden.
- Ontwerp: Voor het afdrukken mogen enveloppen
geen lucht bevatten en niet meer dan 6 mm
uitsteken.
- Voorwaarde: De enveloppen mogen niet
verkreukt, gescheurd of anderszins beschadigd
zijn.
- Temperatuur: U moet enveloppen gebruiken
die bestand zijn tegen de hitte en druk die in
het apparaat ontstaat tijdens het afdrukproces.
• Gebruik alleen goed gevormde enveloppen met
scherpe vouwen.
• Gebruik geen afgestempelde enveloppen.
• Gebruik geen enveloppen met sluithaakjes,
knipsluitingen, vensters, gecoate
binnenbekleding, zelfklevende sluiting of andere
synthetische materialen.
• Gebruik geen enveloppen van slechte kwaliteit
of beschadigde exemplaren.
• Controleer of de naad aan beide uiteinden van
de envelop helemaal doorloopt tot in de hoek.
Aanvaardbaar
Onaanvaardbaar
• Enveloppen met een verwijderbare strip of met
meer dan één zelfklevende vouwbare klep
moeten van een kleefmiddel zijn voorzien dat
compatibel is met de smelttemperatuur van het
apparaat (°C per 0,1 seconde). Controleer de
specificaties van uw apparaat om de
smelttemperatuur te kennen, zie pagina 10.1.
De extra kleppen en strips kunnen kreuken,
scheuren en papierstoringen veroorzaken, en
kunnen zelfs de fixeereenheid beschadigen.
• Voor de beste afdrukkwaliteit plaatst u de
marges niet dichter dan 15 mm van de rand
van de enveloppe.
• Druk niet af over de plaats waar de naden van
de envelop samenkomen.
4.3
Richtlijnen
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
De uitvoerlocatie controleren
2
Open de papierklep en vergroot de lade door de
papierbreedtegeleider te verstellen.
3
Buig de stapel papier om de vellen van elkaar te scheiden en waaier
de stapel uit terwijl u hem aan de rand vasthoudt. Schik hem op een
vlak oppervlak om er een rechte stapel te maken.
4
Plaats het papier met de te bedrukken zijde boven.
Het apparaat beschikt over een uitvoerlade waarin het papier met
afdrukzijde onder en in de juiste volgorde wordt geplaatst.
NB
• Als u een groot aantal pagina’s aan een stuk door afdrukt,
kan het oppervlak van de uitvoerlade heet worden. Raak het
oppervlak niet aan en houd kinderen uit de nabijheid van het
oppervlak.
• De uitvoerlade kan tot 100 vellen papier bevatten. Verwijder de
vellen zodat de lade niet overbeladen raakt.
Papier plaatsen
In de papierlade
Plaats de afdrukmaterialen die u voor de meeste afdruktaken gebruikt in
lade 1. In lade 1 kunnen maximum 150 vellen gewoon papier van 75 g/m2
worden geplaatst.
U kunt een optionele lade voor 250 vellen aankopen en die onder de
standaardlade plaatsen. (Zie “Accessoires” op pagina 8.1.)
Let erop dat u niet te veel papier in de lade plaatst en dat het papier
in alle hoeken onder de haakjes ligt, zoals hieronder is aangegeven.
Als u te veel papier in de lade plaatst, kan het papier vastlopen.
Papier plaatsen in lade 1 of in de optionele lade
1
Trek de lade uit het apparaat.
4.4
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
5
Houdt de lengtegeleider ingedrukt en schuif hem tegen de stapel
papier aan.
6
Sluit de papierklep.
7
Schuif de lade terug in het apparaat tot de lade vastklikt.
Het formaat van het papier in de papierlade wijzigen
De lade is standaard ingesteld op het papierformaat Letter of A4,
afhankelijk van het land waarin u de printer hebt gekocht. Als u de
formaatinstelling wilt veranderen in A4 of Letter, moet u de hendel en de
papierbreedtegeleider juist instellen.
1
Trek de lade uit het apparaat. Open de papierklep en verwijder
indien nodig het papier uit de lade.
2
Als u het formaat wilt wijzigen in Letter, draait u de hendel aan de
achterkant van de lade naar rechts.
3
Knijp de papierbreedtegeleider samen en schuif hem tot tegen de
rand van de hendel.
NB
Nadat u papier in de lade hebt geplaatst, moet u de printer
instellen zodat hij weet welk type papier en welk papierformaat zich in welke lade bevindt. Raadpleeg Software.
NB
Als u het formaat wilt wijzigen in A4, schuift u de
papierbreedtegeleider naar links en draait u de hendel naar links.
Forceer de hendel niet, anders kan de lade worden beschadigd.
4.5
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
Om het papierformaat te wijzigen, moet u de lengtegeleider juist instellen.
1
4
Trek de lade uit het apparaat. Open de papierklep en verwijder
indien nodig het papier uit de lade.
Verschuif de lengtegeleider zachtjes tot tegen de stapel papier. Houd
de breedtegeleider ingedrukt en schuif hem tot tegen de stapel papier
zonder deze te buigen.
Voor papier met een kleiner formaat dan het Letter-formaat plaatst
u de geleiders opnieuw in aanvangspositie en stelt u de lengte- en
breedtegeleiders opnieuw in.
2
Maak de vergrendeling bovenaan in de lade los en haal het papier
er handmatig uit.
Als het papier waarop u wilt afdrukken minder dan 222 mm
lang is, ontgrendelt u de geleider van de lade en duwt u de
lade naar binnen. Stel de papierlengte- en
papierbreedtegeleider in.
3
Plaats papier in de lade.
NB
• Duw de breedtegeleiders niet zo ver dat u het afdrukmateriaal
buigt.
• Als u de breedtegeleiders niet aanpast, kunnen er papierstoringen
optreden.
4.6
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
5
Sluit de papierklep.
De handmatige invoermodus gebruiken
Als u handmatige invoer kiest in de optie Papierinvoer, kunt u het papier
handmatig in de lade plaatsen. Handmatige invoer is nuttig als u de
afdrukkwaliteit van elke afgedrukte pagina wilt controleren.
Laad één vel papier tegelijk als het papier herhaaldelijk komt vast te zitten.
6
1
Plaats het afdrukmateriaal in de lade met de te bedrukken zijde
naar boven.
2
Schuif de geleiders tegen het papier zonder het papier te buigen.
3
Als u een document afdrukt, kiest u in de softwaretoepassing voor
Papierinvoer handmatige invoer en vervolgens het juiste papiertypeen formaat. Raadpleeg Software.
4
Druk op de Stoppen knop op het apparaat om de doorvoer te
starten.
Schuif de lade terug in het apparaat tot de lade vastklikt.
NB
Als u de lade naar binnen hebt geduwd om af te drukken op
papier met een lengte van minder dan 222 mm, is het mogelijk
dat de lade niet zichtbaar is aan de buitenkant van het apparaat.
Controleer of de lade in het apparaat is geplaatst.
NB
Als u na een onderbreking niet op de knop drukt, zal het
papier automatisch in het apparaat worden gevoerd.
4.7
5
De printer begint met afdrukken.
6
Als u meerdere pagina’s wilt afdrukken, laadt u het volgende vel
terwijl de eerste pagina wordt afgedrukt, en drukt u op de knop
Stoppen.
7
Herhaal deze stap voor elke pagina die moet worden afgedrukt.
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
Afdrukken op etiketten
Afdrukken op speciale afdrukmaterialen
• Gebruik uitsluitend de voor uw apparaat aanbevolen etiketten.
• Controleer of het kleefmateriaal op de etiketten gedurende maximaal
0,1 seconde een smelttemperatuur van 180 °C kan verdragen.
Enveloppen afdrukken
• Gebruik uitsluitend enveloppen die aanbevolen zijn voor uw apparaat.
Controleer of de enveloppen niet aan elkaar kleven of beschadigd zijn
voor u ze in de lade legt.
• Controleer of er tussen de labels geen kleefstof blootligt. Blootliggende
delen kunnen ertoe leiden dat etiketten tijdens het afdrukken loskomen,
waardoor het papier kan vastlopen. Ook kunnen hierdoor onderdelen
van het apparaat beschadigd raken.
• Plaats geen enveloppen met postzegels in de lade.
• Druk nooit meer dan één keer af op hetzelfde vel etiketten en druk
nooit af op een vel waarop een aantal etiketten reeds werden
verwijderd.
• Gebruik nooit enveloppen met haakjes, knipsluitingen, vensters,
gecoate voeringen of zelfklevende stoffen.
Om een enveloppe te bedrukken:
1
Houd de lengtegeleider ingedrukt en trek hem volledig uit.
2
Plaats een enveloppe in de lade met de klep naar onder. Het
uiteinde van de enveloppe met de ruimte voor een postzegel gaat
het eerst in het apparaat.
• Gebruik geen etiketten die loskomen van het vel of verkreukeld of
beschadigd zijn.
• Om te vermijden dat etiketten aan elkaar kleven, mag u de etiketvellen
niet op een stapel laten liggen wanneer ze uit de printer komen.
Om een etiket te bedrukken:
3
Schuif de lengtegeleider zachtjes tegen de stapel papier aan.
1
Houd de lengtegeleider ingedrukt en trek hem volledig uit.
4
Schuif de breedtegeleider tot tegen de rand van de enveloppe
zonder ze te plooien.
2
Plaats een etikettenvel in de lade met de te bedrukken zijde naar
boven en de korte zijde eerst. Pas de geleiders aan de breedte en
lengte van het etikettenvel aan.
3
Als u afdrukt, stelt u de papierinvoer in op handmatige invoer en
het papiertype op enveloppe. Vervolgens selecteert u het juiste
formaat in de softwaretoepassing. Raadpleeg Software.
4
Druk op de Stoppen knop op het apparaat om de doorvoer te
starten.
Opgepast
De bovenklep kan warm worden wanneer u achtereenvolgens
20 enveloppen bedrukt. Handel voorzichtig.
5
6
Als u afdrukt, stelt u de papierinvoer op handmatige invoer en het
papiertype op enveloppe. Vervolgens selecteert u het juiste formaat
in de softwaretoepassing. Raadpleeg Software.
Druk op de Stoppen knop op het apparaat om de doorvoer te
starten.
4.8
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
Afdrukken op transparanten
Afdrukken op voorgedrukt papier
• Plaats transparanten op een horizontaal oppervlak nadat u ze uit de
printer hebt gehaald.
• Voorgedrukt papier is papier dat reeds bedrukt is voor het in het
apparaat wordt gevoerd (bijvoorbeeld papier met een briefhoofd).
• Laat transparanten niet te lang in de lade liggen. Als er stof of
vuildeeltjes op komen, kunnen de afdrukken vlekkerig worden.
• Let op dat u geen vingerafdrukken maakt op transparanten en
gecoat papier. Dit veroorzaakt vlekken tijdens het afdrukken.
• Het briefhoofd moet gedrukt zijn met hittebestendige inkt die niet
smelt, verdampt of schadelijke dampen verspreidt wanneer het
gedurende 0,1 seconde wordt blootgesteld aan de smelttemperatuur
van 180 °C in het apparaat.
• Bescherm transparanten na het afdrukken tegen langdurige
blootstelling aan zonlicht om te voorkomen dat ze vervagen.
• De inkt op het briefhoofd mag niet ontvlambaar zijn en mag de
printerrollen niet beschadigen.
• Formulieren en papier met briefhoofd moeten worden bewaard in een
vochtbestendige verpakking om te vermijden dat ze aangetast worden
door vocht tijdens de opslagperiode.
Opgepast
Het wordt afgeraden om transparanten met een schutvel te
gebruiken, bijvoorbeeld Xerox 3R91334, omdat die een storing
kunnen veroorzaken en omdat er krassen op kunnen komen.
• Voordat u voorbedrukt papier plaatst, zoals formulieren of briefpapier,
moet u controleren of de inkt op het papier droog is. Tijdens het
fixeerproces kan er vochtige inkt afkomen van het voorbedrukte
papier, wat ten koste gaat van de afdrukkwaliteit.
Om een transparant te bedrukken:
1
Houd de lengtegeleider ingedrukt en trek hem volledig uit.
2
Plaats een transparant in de lade met de te bedrukken zijde naar
boven en de korte zijde eerst. Pas de geleiders aan de breedte en
lengte van het transparant aan.
3
4
Afdrukken op voorbedrukt papier:
Als u afdrukt, stelt u de papierinvoer in op handmatige invoer en
het papiertype op transparant. Vervolgens selecteert u het juiste
formaat in de softwaretoepassing. Raadpleeg Software.
1
Houd de lengtegeleider ingedrukt en trek hem volledig uit.
2
Plaats het briefhoofd in de lade, met de afdrukzijde naar en de
korte zijde eerst. Schuif de geleiders tot tegen de rand van de
stapel papier.
3
Als u afdrukt, stelt u de papierinvoer in op handmatige invoer en
het papiertype op voorgedrukt. Vervolgens selecteert u het juiste
papierformaat in de softwaretoepassing. Raadpleeg Software.
4
Druk op de Stoppen knop op het apparaat om de doorvoer te
starten.
Druk op de Stoppen knop op het apparaat om de doorvoer te
starten.
4.9
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
Afdrukken op licht karton of op afdrukmaterialen
van een aangepast formaat
Papierformaat en papiertype instellen
De instellingen die u wijzigt blijven van kracht zolang u het huidige
programma gebruikt. Om uw wijzigingen op te slaan, maakt u ze
aan in de map apparaat.
• Licht karton, 76 mm bij 127 mm (index) kaarten, en andere afdrukmaterialen met een aangepast formaat kunnen met uw apparaat
worden afgedrukt. Het minimumformaat is 76 mm bij 127 mm en het
maximumformaat 216 mm bij 356 mm.
NB
• Voer steeds de korte zijde eerst in de printer. Als u wilt afdrukken in de
afdrukstand Liggend, selecteert u deze optie in uw softwaretoepassing.
Door afdrukmaterialen met de langste zijde eerst te laden, veroorzaakt
u papierstoringen.
De hieronder beschreven werkwijze geldt voor Windows XP.
Raadpleeg de gebruikershandleiding of online Help van Windows
voor andere Windows-besturingssystemen.
• Druk niet af op materiaal dat kleiner is dan 76 x 127 mm.
1
Klik op de knop Start op het computerscherm.
• Stel de marges in de softwaretoepassing in op minstens 4 mm van
de rand van het materiaal.
2
Selecteer Printers en andere hardware.
3
Selecteer Printers en faxen.
4
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma en selecteer Voorkeursinstellingen.
5
Klik op het tabblad Papier en wijzig de instellingen in Papieropties.
6
Klik op OK.
Afdrukken op kaarten:
1
Houd de lengtegeleider ingedrukt en trek hem volledig uit.
2
Plaats het afdrukmateriaal in de lade met de te bedrukken zijde
naar boven en de korte zijde eerst. Pas de geleiders aan de
breedte en lengte van het afdrukmateriaal aan.
NB
Als u na een onderbreking niet op de knop drukt, zal het
papier automatisch in het apparaat worden gevoerd.
3
Als u afdrukt, stelt u de papierinvoer in op handmatige invoer en
selecteert u het juiste formaat en type in de softwaretoepassing.
Raadpleeg Software.
Als het formaat van uw afdrukmateriaal niet vermeld wordt in het vak
grootte op het tabblad papier, klikt u op de knop aangepast en stelt
u het formaat handmatig in.
4
Druk op de Stoppen knop op het apparaat om de doorvoer te
starten.
4.10
<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>
5 Eenvoudige afdruktaken
In dit hoofdstuk worden de meest gangbare afdruktaken toegelicht.
•
Een document afdrukken
•
Een afdruktaak annuleren
Een document afdrukken
Uw apparaat laat toe af te drukken vanuit verschillende toepassingen
onder Windows, Macintosh of Linux. De exacte procedure kan per
toepassing verschillen.
1
Open het document dat u wilt afdrukken.
2
Selecteer Afdrukken in het menu Bestand. Het venster Afdrukken
wordt weergegeven. Afhankelijk van uw toepassing kan dit venster
er iets anders uitzien.
3
Selecteer uw printerstuurprogramma in de vervolgkeuzelijst Printer
selecteren.
4
Klik in het venster Afdrukken op OK of Afdrukken om de afdruktaak
te starten.
Zie Software voor meer informatie over afdrukken.
Een afdruktaak annuleren
Als de afdruktaak zich in een wachtrij of afdrukspooler bevindt, zoals de
printergroep in Windows, verwijdert u deze als volgt:
1
Klik op het menu Start in Windows.
2
Als u Windows 2000 gebruikt, selecteert u Instellingen en daarna
Printers.
Als u Windows XP/2003 gebruikt, selecteert u Printers en faxen.
Als u Windows Vista gebruikt, selecteert u Configuratiescherm >
Hardware en geluiden > Printers.
3
Dubbelklik op het pictogram Samsung CLP-350 Series.
(Of Samsung CLP-350 Series PS)
4
Selecteer Annuleren in het menu Document.
NB
U kunt dit venster ook openen door rechtsonder op de taakbalk
van Windows te dubbelklikken op het printerpictogram.
U kunt de huidige afdruktaak ook annuleren met de knop Stoppen op het
bedieningspaneel.
5.1
<Eenvoudige afdruktaken>
6 Onderhoud
Uw apparaat reinigen
Tijdens het afdrukken kunnen er zich papier-, toner- of stofdeeltjes
accumuleren in het apparaat. Na verloop van tijd kan dit de afdrukkwaliteit
negatief beïnvloeden (bijv. tonervlekken of -vegen). Uw apparaat beschikt
over een schoonmaakmodus waarmee dergelijke problemen rechtgezet of
voorkomen kunnen worden.
In dit hoofdstuk vindt u informatie over het onderhouden van uw apparaat
en de printercassette.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Een configuratierapport van het apparaat afdrukken
•
Uw apparaat reinigen
•
De cassette onderhouden
•
Toner herverdelen
•
De printercassette vervangen
•
De beeldeenheid vervangen
•
De opvangbak voor gebruikte toner vervangen
•
Te onderhouden onderdelen
•
Uw apparaat beheren vanaf de website
De buitenkant reinigen
Maak de printer schoon met een zachte pluisvrije doek. U kunt de doek
enigszins bevochtigen met water, maar let erop dat er geen water op of
in het apparaat druppelt.
Opgepast
Als u de behuizing van de printer reinigt met reinigingsmiddelen
die veel alcohol, oplosmiddel of andere bijtende stoffen bevatten,
kan de behuizing verkleuren of beschadigd raken.
Binnenkant reinigen
Een configuratierapport van het apparaat
afdrukken
U kunt de informatie over het apparaat en een takenrapport afdrukken.
1
Schakel de printer uit en trek het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht vervolgens enkele minuten tot het apparaat is afgekoeld.
2
Open de voorklep.
3
Haal de beeldeenheid uit het apparaat d.m.v. de handgreep onderaan.
U kunt een configuratierapport afdrukken vanaf het bedieningsapparaat
van het apparaat. Gebruik de configuratiepagina om de huidige instellingen
weer te geven en problemen op te lossen.
Een configuratiepagina afdrukken:
Houd in gereedmodus de Stoppen knop op het bedieningspaneel
gedurende 5 seconden ingedrukt.
De configuratiepagina wordt afgedrukt.
6.1
<Onderhoud>
4
Trek de bovenste handgreep op de beeldeenheid omhoog en gebruik
deze om de beeldeenheid volledig uit het apparaat te trekken.
6
Trek de beeldeenheid tot ongeveer er half uit en duw ze er dan weer
in tot u een klikgeluid hoort. Herhaal deze handeling twee tot drie keer.
7
Duw de beeldeenheid in het apparaat tot u een klikgeluid hoort.
8
Sluit de voorklep goed.
Opgepast
• Raak het groene oppervlak van de beeldeenheid niet aan met
uw handen of met voorwerpen. Gebruik de handgreep om
aanraking met dit oppervlak te vermijden.
• Let erop dat u geen krassen maakt op het oppervlak van de
beeldeenheid.
• Stel de beeldeenheid niet langer dan enkele minuten bloot
aan licht om te vermijden dat ze wordt beschadigd. Bedek
ze desnoods met een stuk papier om ze te beschermen.
5
Bekijk de binnenkant van het apparaat. Verwijder stof, papierdeeltjes
en gemorste toner met een vochtige, pluisvrije doek.
NB
Laat het apparaat na het schoonmaken volledig drogen.
Opgepast
Opgepast
Als de voorklep niet volledig is gesloten, zal het apparaat niet
werken. Zorg ervoor dat alle printercassettes op de juiste
wijze zijn geïnstalleerd. Als er een printercassette niet goed
is geïnstalleerd, zal de voorklep niet kunnen worden afgesloten.
Als uw apparaat of de omgeving verontreinigd is door toner,
raden wij u aan om te reinigen met een met water bevochtigde
doek. Als u een stofzuiger gebruikt, blaast u toner in de lucht,
wat schadelijk kan zijn voor uw gezondheid.
6.2
<Onderhoud>
9
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
Om de toner te herverdelen:
Opgepast
1
Open de voorklep.
2
Draai de lege cassette in tegenwijzerzin terwijl u ze vasthoudt aan
de handgreep en trek ze uit het apparaat.
3
Terwijl u de printercassette vasthoudt, schudt u ze van links naar
rechts om de toner te herverdelen.
Als u een krakend geluid
hoort, installeert u de
beeldeenheid opnieuw.
De beeldeenheid is niet
juist geïnstalleerd.
De cassette onderhouden
Bewaren van printercassettes
Neem de volgende richtlijnen in acht voor een optimaal resultaat:
• Haal de printercassette pas uit de verpakking op het moment dat u ze
gaat gebruiken.
• Vul de printercassette niet bij. Schade aan het apparaat ten gevolge
van het gebruik van bijgevulde cassettes valt niet onder de
garantie.
• Bewaar printercassettes in dezelfde ruimte als het apparaat.
• Om schade aan de printercassette te voorkomen, moet u ervoor zorgen
dat ze niet langer dan enkele minuten wordt blootgesteld aan licht.
Verwachte levensduur van de cassette
De levensduur van een printercassette is afhankelijk van de hoeveelheid
toner die uw afdruktaak vereist. Als u tekst afdrukt met een dekkingsgraad
van 5%, kunt u met de printercassette gemiddeld 4.000 pagina’s in
zwartwit en 2.000 pagina’s in kleur afdrukken. Met de printercassette die
met de printer wordt meegeleverd, kunt u echter 3.000 pagina’s in zwartwit
en 1.500 in kleur afdrukken.
Toner herverdelen
Als een printercassette bijna leeg is, kunnen er vervaagde of lichtere
zones voorkomen. Gekleurde afbeeldingen kunnen ook met de verkeerde
kleuren worden gedrukt door het vermengen van tonerkleuren als een
van de gekleurde printercassettes bijna leeg is. Het Smart Panelprogrammavenster verschijnt op het computerscherm om aan te geven
welke kleurentonercassette bijna leeg is. Het knipperen van het tonerLED van de overeenkomstige printercassette op het bedieningspaneel
geeft aan dat de printercassette bijna leeg is.
Het apparaat kan blijven afdrukken met behulp van de printercassette tot
het venster van het programma Smart Panel op het computerscherm u
meedeelt dat u de cassette moet vervangen.
U kunt de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de toner te herverdelen.
6.3
<Onderhoud>
4
Neem de printercassette vast en breng ze in het verlengde met de
sleuf in het apparaat. Plaats de printercassette terug tot ze vastklikt
en draai ze in wijzerzin.
1
Schakel het apparaat uit en wacht vervolgens enkele minuten tot
het apparaat is afgekoeld.
2
Open de voorklep.
3
Draai de lege cassette in tegenwijzerzin terwijl u ze vasthoudt aan
de handgreep en trek ze uit het apparaat.
4
Haal een nieuwe printercassette uit de verpakking.
5
Terwijl u de printercassette vasthoudt, schudt u ze van links naar
rechts om de toner te verdelen.
NB
Veeg de toner die u op uw kleding hebt gemorst af met een droge
doek en was ze vervolgens uit met koud water. De toner hecht
zich aan de stof als u warm water gebruikt.
5
Sluit de voorklep. Controleer of de klep goed dicht is.
De printercassette vervangen
Het apparaat gebruikt vier kleuren en heeft voor elke kleur een aparte
printercassette: geel (G) magenta (M) cyaan (C) en zwart (Z).
Als de toner-LED van de overeenkomstige printercassette op het
bedieningspaneel oplicht en de Status-LED rood oplicht, is de
tonercassette volledig leeg. Uw apparaat stopt met afdrukken.
Het Smart Panel-programmavenster verschijnt op het computerscherm
om aan te geven dat u de tonercassette moet vervangen.
Dit betekent dat de printercassette moet worden vervangen. Controleer
het type van printercassette voor uw apparaat. (Zie “Verbruiksartikelen”
op pagina 8.1.)
NB
De afdrukkwaliteit kan slechter zijn wanneer een hervulde
printercassette wordt gebruikt omdat de eigenschappen sterk
verschillen van de oorspronkelijke printercassette.
6.4
<Onderhoud>
6
NB
Verwijder het deksel van de cassette.
• Alle LED’s knipperen herhaaldelijk rood. Wacht een anderhalve
minuut tot uw apparaat gereed is.
• Met een dekkingsgraad van 5% kun u met uw printercassette
4.000 pagina’s in zwartwit afdrukken en 2.000 in kleur. Met de
printercassette die met de printer wordt meegeleverd, kunt u
echter 3.000 pagina’s in zwartwit en 1.500 in kleur afdrukken.
De beeldeenheid vervangen
NB
Met een beeldeenheid kunt u ongeveer 20.000 zwartwitpagina’s of
46.000 afbeeldingen afdrukken. Wanneer de beeldeenheid is versleten,
verschijnt het Smart Panel-programmavenster op het computerscherm
om aan te geven dat de beeldeenheid moet worden vervangen. Anders
stopt uw apparaat met afdrukken.
Veeg de toner die u op uw kleding hebt gemorst af met een droge
doek en was ze vervolgens uit met koud water. De toner hecht
zich aan de stof als u warm water gebruikt.
7
8
Neem de printercassette vast en breng ze in het verlengde met de
sleuf in het apparaat. Plaats de printercassette terug tot ze vastklikt
en draai ze in wijzerzin.
De beeldeenheid vervangen:
1
Schakel het apparaat uit en wacht vervolgens enkele minuten tot het
apparaat is afgekoeld.
2
Open de voorklep.
3
Draai alle printercassettes in wijzerzin en trek ze eruit. Verwijder de
opvangbak voor gebruikte toner uit het apparaat.
Sluit de voorklep. Zorg ervoor dat de klep goed is gesloten en schakel
het apparaat in.
Opgepast
Als de voorklep niet volledig is gesloten, zal het apparaat niet
werken. Zorg ervoor dat alle printercassettes op de juiste wijze
zijn geïnstalleerd. Als er een printercassette niet goed is
geïnstalleerd, zal de voorklep niet kunnen worden afgesloten.
6.5
<Onderhoud>
4
5
6
Haal de beeldeenheid uit het apparaat d.m.v. de handgreep
onderaan.
Opgepast
• Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals een mes of schaar,
om de beeldeenheid uit de verpakking te halen. U zou het
oppervlak van de beeldeenheid kunnen beschadigen.
• Let erop dat u geen krassen maakt op het oppervlak van de
beeldeenheid.
• Stel de beeldeenheid niet langer dan enkele minuten bloot
aan licht om te vermijden dat ze wordt beschadigd. Bedek
ze desnoods met een stuk papier om ze te beschermen.
7
Neem de beeldeenheid vast bij de handgreep en duw ze in het
apparaat tot ze vastklikt.
8
Verwijder de vier beschermingsdekseltjes op de ingang voor
printercassettes op de beeldeenheid. Wanneer u het
beschermingsdeksel van de cassette verwijdert, licht u de
handgreep zachtjes op en trekt u het beschermingsdeksel eruit.
Trek de bovenste handgreep op de beeldeenheid omhoog en
gebruik deze om de beeldeenheid volledig uit het apparaat te
trekken.
Neem een nieuwe beeldeenheid uit de verpakking. Verwijder de
beschermingselementen aan weerszijden van de beeldeenheid
en verwijder het papier dat het oppervlak van de beeldeenheid
beschermt.
Opgepast
Teveel druk uitoefenen op de beschermdeksels kan problemen
veroorzaken.
9
6.6
Schuif de printercassettes en de opvangbak voor gebruikte toner in
de overeenstemmende sleuven tot ze vastklikken. Draai vervolgens
de printercassettes in wijzerzin.
<Onderhoud>
10 Sluit de voorklep goed.
3
Opgepast
Haal de opvangbak voor gebruikte toner uit het apparaat d.m.v. de
handgreep.
Als de voorklep niet volledig is gesloten, zal het apparaat niet
werken. Zorg ervoor dat alle printercassettes op de juiste wijze
zijn geïnstalleerd. Als er een printercassette niet goed is
geïnstalleerd, zal de voorklep niet kunnen worden afgesloten.
11 Schakel het apparaat in.
Opgepast
Als u een krakend geluid
hoort, installeert u de
beeldeenheid opnieuw.
De beeldeenheid is niet
juist geïnstalleerd.
NB
Plaats de opvangbak voor gebruikte toner op een horizontaal
oppervlak, zodat de toner niet uit de cassette kan lekken.
4
NB
Alle LED’s knipperen herhaaldelijk rood. Wacht een anderhalve
minuut tot uw apparaat gereed is.
Verwijder het deksel van de cassette zoals hieronder afgebeeld en
sluit daarmee de opening in de opvangbak voor gebruikte toner af.
De opvangbak voor gebruikte toner vervangen
Met een opvangbak voor gebruikte toner kunt u ongeveer 1.250 pagina’s
in kleur of 5.000 zwartwitpagina’s afdrukken met een dekkingsgraad van
5%. Wanneer de opvangbak voor gebruikte toner is versleten, verschijnt
het Smart Panel-programmavenster op het computerscherm om aan te
geven dat de cassette voor gebruikte toner moet worden vervangen.
Anders stopt uw apparaat met afdrukken.
De opvangbak voor gebruikte toner vervangen:
1
Schakel het apparaat uit en wacht vervolgens enkele minuten tot het
apparaat is afgekoeld.
2
Open de voorklep.
Opgepast
Draai de cassette voor gebruikte toner niet om en houd ze niet
schuin.
6.7
5
Neem een nieuwe opvangbak voor gebruikte toner uit de verpakking.
6
Breng de nieuwe tonercassette op haar plaats en duw ze er opnieuw
in tot ze goed vastzit.
<Onderhoud>
7
Sluit de voorklep goed.
Uw apparaat beheren vanaf de website
Als het apparaat aangesloten is op een netwerk en als u de
TCP/IP-parameters correct hebt ingesteld, kunt u het beheren via de
Samsung’SyncThru™ Web Service, een ingebouwde webserver.
Gebruik de SyncThru™ Web Service om:
• De eigenschappen van het apparaat weer te geven en de huidige
status te controleren.
• De TCP/IP-parameters te wijzigen en andere netwerkparameters in te
stellen.
• De printereigenschappen te wijzigen.
• Het apparaat in te stellen om e-mailberichten te verzenden en u op de
hoogte te houden van de status van het apparaat.
Opgepast
• Ondersteuning te krijgen bij gebruik van het apparaat.
Als de voorklep niet volledig is gesloten, zal het apparaat niet
werken. Zorg ervoor dat alle printercassettes op de juiste wijze
zijn geïnstalleerd. Als er een printercassette niet goed is
geïnstalleerd, zal de voorklep niet kunnen worden afgesloten.
8
Om toegang te krijgen tot SyncThru™ Web Service:
Schakel het apparaat in.
1
Open een webbrowser in Windows, zoals Internet Explorer.
2
Geef het IP-adres van het apparaat (http://xxx.xxx.xxx.xxx) op in het
adresveld en druk op Enter of klik op Ga naar.
De ingebouwde website wordt geopend.
Te onderhouden onderdelen
Om kwaliteits- en doorvoerproblemen als gevolg van versleten onderdelen
te vermijden en ervoor te zorgen dat uw apparaat goed blijft presteren,
moeten de volgende onderdelen vervangen worden na het afdrukken
van het opgegeven aantal pagina’s of wanneer de levensduur van het
desbetreffende onderdeel is verstreken.
Items
Aantal afdrukken (gemiddeld)
Opneemrol
Ong. 50.000 pagina’s
Fixeereenheid
Ongev. 80.000 zwartwitpagina’s of 40.000
pagina’s in kleur
Transportrol
Ong. 100.000 pagina’s
Transportriem (ITB)
Ongev. 100.000 afbeeldingen
Wij raden ten zeerste aan dit onderhoud te laten uitvoeren door een
erkende servicemedewerker of door de leverancier of winkel waar u het
apparaat hebt gekocht. De garantie dekt niet de vervanging van
onderhoudsonderdelen nadat de gebruiksduur ervan verstreken is.
6.8
<Onderhoud>
7 Problemen oplossen
Vastgelopen papier verwijderen
NB
In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie over wat u moet doen als er een
probleem optreedt.
Trek vastgelopen papier steeds uit de printer in dezelfde richting
als waaruit het normaal uit de printer komt om geen interne
onderdelen te beschadigen. Trek altijd stevig en gelijkmatig.
Ruk niet aan het papier. Als het papier scheurt, verwijdert u
alle stukjes papier om te vermijden dat het papier opnieuw
vastloopt.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan: Apparaatinstelling
•
Tips om papierstoringen te vermijden
•
Vastgelopen papier verwijderen
•
Andere problemen oplossen
Als het papier vastloopt, licht de Status-LED op het bedieningspaneel
rood op. Zoek en verwijder het vastgelopen papier.
Om opnieuw af te kunnen drukken na het vrijmaken van het vastgelopen
papier, dient u de voor- of achterklep te openen en vervolgens weer te
sluiten.
Tips om papierstoringen te vermijden
U kunt de meeste papierstoringen vermijden door het juiste type
afdrukmateriaal te gebruiken. Volg de stappen op pagina 7.1 wanneer er
zich een papierstoring voordoet.
In lade 1
• Volg de procedures op pagina 4.4. Zorg ervoor dat de papiergeleiders
correct zijn ingesteld.
1
Trek het papier uit de printer en verwijder het vastgelopen papier.
• Plaats niet te veel papier in de lade.
• Verwijder geen papier uit de papierlade tijdens het afdrukken.
• Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat
u het in de lade plaatst.
• Gebruik geen gekreukt, vochtig of sterk gekruld papier.
• Plaats geen verschillende soorten papier in een lade.
• Gebruik alleen aanbevolen afdrukmedia. (Zie “Specificaties over
afdrukmedia” op pagina 4.2.)
• Zorg ervoor dat de afdrukmedia in de lade worden geplaatst met de
afdrukzijde naar boven.
Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden, gaat u door naar de volgende
stap.
2
7.1
Open de achterklep om het vastgelopen papier te verwijderen.
<Problemen oplossen>
3
Verwijder het papier door er voorzichtig in de hieronder aangegeven
richting aan te trekken. Hier verwijdert u het grootste deel van het
vastgelopen papier.
5
Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden of als u enige hinder
ondervindt bij het weghalen van het papier, stopt u best met trekken
en gaat u verder met de volgende stap.
Opgepast
Raak de fixeereenheid onder de binnenste klep niet aan. De
fixeereenheid is heet en kan brandwonden veroorzaken! De
werkingstemperatuur van de fixeereenheid bedraagt 180 °C.
Wees voorzichtig wanneer u papier uit de printer verwijdert.
NB
Als het papier scheurt, verwijdert u alle stukjes papier uit de
printer.
4
Haal terwijl u de binnenklep openhoudt zorgvuldig het vastgelopen
papier uit de printer. De binnenklep zal vervolgens automatisch
sluiten.
Sluit de achterklep en open de bovenklep.
7.2
6
Sluit de bovenklep. Zorg ervoor dat ze goed gesloten is.
7
Open en sluit de achter- of voorklep om door te gaan met afdrukken.
<Problemen oplossen>
In de optionele lade
5
Open de klep voor papierstoringen in de optionele lade.
6
Trek het vastgelopen papier eruit in de hieronder aangegeven richting.
7
Sluit de bovenklep. De printer gaat automatisch door met afdrukken.
Volg onderstaande stappen om in de optionele lade vastgelopen papier
te verwijderen.
1
2
Trek de optionele lade uit het apparaat.
Verwijder het vastgelopen papier.
3
Schuif de optionele lade in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.
De printer gaat automatisch door met afdrukken.
4
Open en sluit de achter- of voorklep om door te gaan met afdrukken.
Indien het papier niet beweegt wanneer u eraan trekt of indien u
geen papier in dat gebied ziet, gaat u door met de volgende stap.
7.3
<Problemen oplossen>
Afdrukproblemen
Andere problemen oplossen
Voorwaarde
In het onderstaande overzicht vindt u een aantal mogelijke problemen
met de bijbehorende oplossingen. Volg de voorgestelde oplossingen in
de aangegeven volgorde tot de storing is verholpen. Neem contact op
met een medewerker van het servicecenter als het probleem aanhoudt.
Het
apparaat
drukt niet af.
Problemen met papierinvoer
Voorwaarde
Voorgestelde oplossingen
Afdrukpapier
loopt vast.
Verwijder het vastgelopen papier. (Zie “Vastgelopen
papier verwijderen” op pagina 7.1.)
Papier kleeft
aan elkaar.
• Zorg dat er niet te veel papier in de lade ligt. De
lade is geschikt voor maximaal 150 vellen papier,
afhankelijk van de papierdikte.
• Zorg dat u een geschikte papiersoort gebruikt. (Zie
“Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)
• Haal het papier uit de lade en buig het of waaier
het uit.
• In vochtige omstandigheden kunnen bepaalde
papiersoorten aan elkaar blijven kleven.
Invoerprobleem
met een aantal
vellen tegelijk.
• Er kan niet meer dan één papiersoort tegelijk in de
lade worden geladen. Laad papier van hetzelfde
type, formaat en gewicht.
• Als het papier is vastgelopen doordat er meerdere
vellen tegelijk zijn ingevoerd, verwijdert u deze. (Zie
“Vastgelopen papier verwijderen” op pagina 7.1.)
Papier wordt
niet ingevoerd.
Het papier blijft
vastlopen.
Mogelijke oorzaak
Voorgestelde oplossingen
Het apparaat krijgt
geen stroom.
Controleer of het netsnoer
is aangesloten. Controleer de
netschakelaar en de
stroombron.
Het apparaat is niet
als standaardprinter
ingesteld.
Selecteer een apparaat
en stel het in als uw
standaardprinter onder
Windows.
Controleer het volgende:
• De klep is niet gesloten. Sluit de klep.
• Er is een papierstoring opgetreden. Verwijder het
vastgelopen papier. (Zie “Vastgelopen papier
verwijderen” op pagina 7.1.)
• De papierlade is leeg. Plaats papier. (Zie “Papier
plaatsen” op pagina 4.4.)
• Er is geen tonercassette geplaatst. Plaats een
tonercassette.
Neem contact op met een medewerker van het
servicecenter als er een systeemfout optreedt.
• Het papier werd niet op de juiste manier in de lade
geplaatst. Verwijder het papier en plaats het op de
juiste manier in de lade. Ga na of de geleiders juist
zijn ingesteld.
• Er ligt te veel papier in de lade. Verwijder het
teveel aan papier.
• Het papier is te dik. Gebruik alleen papier dat
voldoet aan de specificaties voor het apparaat.
(Zie “Specificaties over afdrukmedia” op
pagina 4.2.)
• Verwijder eventuele verstoppingen in het
apparaat.
• Er ligt te veel papier in de lade. Verwijder het
teveel aan papier. Ga na of de geleiders juist
zijn ingesteld.
• U gebruikt een verkeerd type van papier. Gebruik
alleen papier dat voldoet aan de specificaties
voor het apparaat. (Zie “Specificaties over
afdrukmedia” op pagina 4.2.)
• Misschien zitten er materiaalresten in het
apparaat. Open de voorklep, haal de
beeldeenheid eruit en verwijder achtergebleven
vuil.
7.4
De kabel naar de
computer is niet
goed aangesloten.
Maak de kabel los en sluit
deze opnieuw aan.
Mogelijk bevindt
de printer zich in
de handmatigeinvoermodus en
is het papier op.
Controleer het bericht
in het Smart Panelprogrammavenster, plaats
meer papier in de lade en druk
op de Stoppen knop op het
bedieningspaneel.
De kabel naar de
computer is mogelijk
defect.
Sluit de kabel indien mogelijk
aan op een andere computer
die naar behoren werkt, en
druk een document af.
Probeer een andere kabel.
De poortinstelling is
verkeerd.
Controleer de printerinstellingen in Windows om
vast te stellen of de afdruktaak
naar de juiste poort wordt
gestuurd. Als uw computer
meerdere poorten heeft, controleert u of het apparaat op
de juiste poort is aangesloten.
Het apparaat is
mogelijk niet goed
geconfigureerd.
Controleer de printereigenschappen om na te
gaan of alle afdrukinstellingen
correct zijn.
<Problemen oplossen>
Voorwaarde
Het
apparaat
drukt niet af.
(Vervolg)
Mogelijke oorzaak
Voorgestelde oplossingen
Mogelijk is het
printerstuurprogramma niet
goed geïnstalleerd.
Herstel de printersoftware.
Raadpleeg Software.
Het apparaat werkt
niet goed.
Controleer of het bericht op het
display van het bedieningspaneel een systeemfout
aangeeft. Neem contact op
met een medewerker van het
servicecenter.
Het document is zo
groot dat er niet
voldoende ruimte op
de vaste schijf van
de computer is om
toegang te krijgen
tot de afdruktaak.
Maak extra ruimte op de
vaste schijf vrij en druk het
document opnieuw af.
Het
apparaat
haalt papier
uit de
verkeerde
papierbron.
Mogelijk is de
papieroptie die werd
geselecteerd in de
apparaateigenschap
pen verkeerd.
In veel softwaretoepassingen
kunt u de papierbron instellen
in het tabblad Papier onder
printereigenschappen.
Selecteer de juiste papierbron.
Raadpleeg de helpfunctie van
het printerstuurprogramma.
Een
afdruktaak
wordt
uiterst
langzaam
afgedrukt.
De afdruktaak is
mogelijk erg
complex.
Maak de pagina minder
complex of probeer de
instellingen voor de
afdrukkwaliteit, zoals de
resolutie, aan te passen.
De helft van
de pagina is
leeg.
Mogelijk hebt u een
document met een
hoge dichtheid
afgedrukt, waardoor
er veel toner werd
verbruikt.
Het duurt gewoonlijk langer
dan gebruikelijk om dit type
taak af te drukken. Wacht
even tot de afdruktaak is
voltooid.
De afdrukstand werd
mogelijk verkeerd
ingesteld.
Wijzig de afdrukstand in uw
programma. Raadpleeg de
helpfunctie van het
printerstuurprogramma.
Het ingestelde
papierformaat stemt
niet overeen met het
formaat van het
papier in de lade.
Controleer of het papierformaat dat is ingesteld in het
printerstuurprogramma
overeenstemt met het papier
in de papierlade.
Controleer of het papierformaat dat in het printerstuurprogramma is ingesteld,
overeenstemt met het papier
dat geselecteerd is in het
programma dat u gebruikt.
Voorwaarde
Het
apparaat
drukt wel af,
maar de
tekst is niet
correct,
vervormd of
niet
compleet.
Er worden
blanco
pagina’s
afgedrukt.
Het pdfbestand
wordt
verkeerd
afgedrukt er ontbreken
stukken in
de afbeelding, tekst of
tekeningen.
7.5
Mogelijke oorzaak
Voorgestelde oplossingen
De printerkabel zit
los of is defect.
Maak de printerkabel los en
sluit deze opnieuw aan. Druk
een document af dat u eerder
wel correct hebt kunnen
afdrukken. Sluit kabel en
apparaat, indien mogelijk, aan
op een andere computer en
druk een document af dat u
eerder wel correct hebt
kunnen afdrukken. Als dit niet
helpt, sluit u een nieuwe
printerkabel aan.
Het verkeerde
printerstuurprogramma is
geselecteerd.
Controleer in het afdrukmenu
van de toepassing of u de
juiste printer hebt
geselecteerd.
Het programma
werkt niet naar
behoren.
Probeer een document af te
drukken vanuit een ander
programma.
Het besturingssysteem werkt niet
naar behoren.
Sluit Windows af en start
de computer opnieuw op.
Schakel de printer uit en
weer in.
De tonercassette is
leeg of beschadigd.
Herverdeel desnoods het
tonerpoeder.
Vervang desnoods de
tonercassette.
Mogelijk bevat het
bestand blanco
pagina’s.
Controleer of het bestand
blanco pagina’s bevat.
Mogelijk is een
onderdeel van het
apparaat defect (bijv.
de controller of het
moederbord).
Neem contact op met een
medewerker van het
servicecenter.
Incompatibiliteit
tussen het pdfbestand en de
Acrobat-producten.
Het bestand kan worden
afgedrukt door het pdfbestand af te drukken als een
afbeelding. Schakel Print As
Image uit de afdrukopties van
Acrobat in.
NB: Een PDF-bestand als
afbeelding afdrukken neemt
meer tijd in beslag.
<Problemen oplossen>
Voorwaarde
Mogelijke oorzaak
Problemen met de afdrukkwaliteit
Voorgestelde oplossingen
De kwaliteit
van de
afgedrukte
foto’s is niet
goed. De
afbeeldingen
zijn niet
duidelijk.
De resolutie is
ingesteld op
Normaal of
Concept.
Wijzig de resolutie in Best in
het venster met apparaateigenschappen en probeer
opnieuw af te drukken.
De resolutie van de
foto is zeer laag.
Verklein de foto. Als u de foto
vergroot in het programma,
vermindert de resolutie.
Uw apparaat
verspreidt
een vreemde
geur tijdens
het eerste
gebruik.
Dit wordt veroorzaakt
door het verdampen
van de olie die de
fixeereenheid
beschermt.
De geur verdwijnt nadat u
ongeveer 100 kleurenpagina’s
hebt afgedrukt. Dit probleem
is van voorbijgaande aard.
Vuil aan de binnenkant van het apparaat of verkeerd geplaatst papier kan
leiden tot een verminderde afdrukkwaliteit. Raadpleeg de onderstaande
tabel om het probleem te verhelpen.
Voorwaarde
7.6
Voorgestelde oplossingen
Lichte of vage
afdrukken
Als u een verticale witte strook of vaag
gedeelte op de pagina ziet:
• De tonercassette is bijna leeg. Door de
resterende toner over de cassette te
verdelen, kunt u waarschijnlijk nog een
aantal afdrukken maken. Als dit niet helpt,
moet u een nieuwe tonercassette plaatsen.
• Misschien voldoet het papier niet aan de
specificaties (bijvoorbeeld te vochtig of te
ruw). (Zie “Specificaties over afdrukmedia”
op pagina 4.2.)
• Als de hele pagina te licht is, is de resolutie
te laag ingesteld of staat het apparaat in de
tonerspaarstand. Wijzig de afdrukresolutie
en schakel de tonerspaarstand uit.
Raadpleeg het helpscherm van het
printerstuurprogramma en vervolgens
Software.
• Een combinatie van vage plekken en vegen
kan erop wijzen dat de tonercassette moet
worden gereinigd. Neem contact op met
een medewerker van het servicecenter.
• Het oppervlak van de laserscaneenheid in
het apparaat kan vuil zijn. Maak de laserscaneenheid schoon en neem contact om
met een medewerker van het servicecenter.
Tonervlekken
• Misschien voldoet het papier niet aan de
specificaties (bijvoorbeeld te vochtig of te
ruw). (Zie “Specificaties over afdrukmedia”
op pagina 4.2.)
• De papiertransportriem is mogelijk vuil.
Reinig de binnenkant van het apparaat.
Neem contact op met een medewerker van
het servicecenter.
• Het papierpad is mogelijk aan een
reinigingsbeurt toe. Neem contact op met
een medewerker van het servicecenter.
<Problemen oplossen>
Voorwaarde
Voorgestelde oplossingen
Onregelmatigheden
Als op willekeurige plaatsen op de pagina
vage, doorgaans ronde plekken, of
onderbroken teksten of lijnen verschijnen:
• Er zit mogelijk een slecht vel tussen het
papier. Druk het document opnieuw af.
• Het vochtgehalte van het papier is niet op
alle plaatsen gelijk of het papier bevat
vochtplekken. Probeer papier van een
ander merk. (Zie “Specificaties over
afdrukmedia” op pagina 4.2.)
• Een hele partij papier is niet in orde.
Problemen tijdens de productie kunnen
ertoe leiden dat sommige delen toner
afstoten. Probeer een ander soort of merk
papier.
• Stel de resolutie van de printer anders in en
probeer het opnieuw. Ga naar printereigenschappen, klik op het tabblad Papier
en stel het papiertype in op Dik papier.
Raadpleeg Software voor meer informatie.
• Verhoog het contrastniveau van elke kleur.
Om het kleurcontrast aan te passen, klikt u
op Start > Programma's of Alle programma's > de naam van uw printerstuurprogramma > Smart Panel, selecteert u
Instelling printer > Grafisch > Kleur en
klikt u op de knop Kleuraanpassing. Wanneer het venster Handmatige kleuraanpassing verschijnt, beweegt u de schuifbalk
in de juiste richting. Wanneer u klaar bent,
klikt u op Toepassen en vervolgens op
Smart Panel.
• Als het probleem hiermee niet kan worden
opgelost, neemt u contact op met een
medewerker van het servicecenter.
Witte plekken
Voorwaarde
Verticale strepen
Voorgestelde oplossingen
Als de pagina zwarte, verticale strepen
vertoont:
• Er zit waarschijnlijk een kras op de printercassette. Verwijder de tonercassette en
plaats een nieuwe.
Als de pagina witte verticale strepen vertoont:
• Reinig de binnenkant van het apparaat.
Neem contact op met een medewerker van
het servicecenter om de binnenkant van het
apparaat te laten reinigen.
Gekleurde
of zwarte
achtergrond
Als er in lichte gedeelten te veel toner wordt
gebruikt (grijze achtergrond):
• Gebruik papier met een lichter gewicht. (Zie
“Specificaties over afdrukmedia” op
pagina 4.2.)
• Controleer de omgevingsomstandigheden:
Bijzonder droge (lage luchtvochtigheid) of
een zeer hoge vochtigheid (relatieve
luchtvochtigheid van meer dan 80%)
kunnen leiden tot een grijzere achtergrond.
• Verwijder de oude printercassette en plaats
vervolgens een nieuwe. (Zie “De printercassette vervangen” op pagina 6.4.)
Tonervlekken
• Reinig de binnenkant van het apparaat.
Neem contact op met een medewerker van
het servicecenter om de binnenkant van het
apparaat te laten reinigen.
• Controleer de papiersoort en de kwaliteit
van het papier. (Zie “Specificaties over
afdrukmedia” op pagina 4.2.)
• Verwijder de papiertransportriem en plaats
vervolgens een nieuwe. (Zie “De
printercassette vervangen” op pagina 6.4.)
Er verschijnen witte plekken op de pagina:
• Het papier is te ruw en er komt heel wat vuil
van het papier af dat terechtkomt in het
apparaat. Dit kan erop wijzen dat de
transportriem vuil is. Reinig de binnenkant
van het apparaat. Neem contact op met een
medewerker van het servicecenter.
• Het papierpad is mogelijk aan een
reinigingsbeurt toe. Neem contact op met
een medewerker van het servicecenter.
7.7
<Problemen oplossen>
Voorwaarde
Voorgestelde oplossingen
Voorwaarde
Voorgestelde oplossingen
Verticale
regelmatige fouten
Als de bedrukte zijde van de pagina met
gelijke intervallen afwijkingen vertoont:
• Reinig de binnenkant van het apparaat.
Neem contact op met een medewerker van
het servicecenter om de binnenkant van het
apparaat te laten reinigen. Als na het
reinigen van de binnenkant van het
apparaat hetzelfde probleem weer opduikt,
plaatst u een nieuwe printercassette van de
kleur waarmee zich problemen voordoen.
(Zie “De printercassette vervangen” op
pagina 6.4.)
• Er zit mogelijk toner op sommige onderdelen
van het apparaat. Als de afwijkingen zich op
de achterkant van de pagina bevinden, zal
het probleem zichzelf waarschijnlijk na enkele
pagina’s oplossen.
• De fixeereenheid kan beschadigd zijn. Neem
contact op met een medewerker van het
servicecenter.
Papier trekt schuin
• Plaats het papier op de juiste manier in de
lade.
• Controleer de papiersoort en de kwaliteit
van het papier. (Zie “Specificaties over
afdrukmedia” op pagina 4.2.)
• Zorg ervoor dat papier of ander afdrukmateriaal juist is geplaatst en dat de
geleiders niet te los of te strak zijn afgesteld.
Gekruld of gegolfd
• Plaats het papier op de juiste manier in de
lade.
• Controleer de papiersoort en de kwaliteit
van het papier. Papier kan krullen als de
temperatuur of de vochtigheid te hoog is.
(Zie “Specificaties over afdrukmedia” op
pagina 4.2.)
• Draai de stapel papier in de lade om.
Probeer het papier ook eens 180° te draaien
in de lade.
Schaduwvlekken worden veroorzaakt door
kleine hoeveelheden toner die willekeurig over
de afdruk verspreid voorkomen.
• Misschien is het papier te vochtig. Probeer
af te drukken op papier van een andere
partij. Maak een pak papier pas open op het
moment dat u het gaat gebruiken, zodat het
papier niet te veel vocht opneemt.
• Wijzig de afdruklay-out als er
schaduwvlekken verschijnen op een
enveloppe om te vermijden dat wordt
afgedrukt op een gebied met overlappende
naden aan de rugzijde. Afdrukken op naden
kan problemen veroorzaken.
• Als de hele pagina wordt bedekt door
schaduwvlekken, past u de afdrukresolutie
aan vanuit uw programma of in
printereigenschappen.
Vouwen of
kreuken
• Plaats het papier op de juiste manier in de
lade.
• Controleer de papiersoort en de kwaliteit
van het papier. (Zie “Specificaties over
afdrukmedia” op pagina 4.2.)
• Draai de stapel papier in de lade om.
Probeer het papier ook eens 180° te draaien
in de lade.
Achterkant van
afdrukken is vuil
Controleer of er een tonercassette lekt. Reinig
de binnenkant van het apparaat. Neem
contact op met een medewerker van het
servicecenter.
Schaduwvlekken
Misvormde tekens
• Als tekens er vervormd uitzien (“uitgehold”
effect), is het papier mogelijk te glad.
Probeer een ander soort papier. (Zie
“Specificaties over afdrukmedia” op
pagina 4.2.)
• Als tekens er misvormd uitzien en een
golvend effect opleveren, is de scanner
mogelijk aan een onderhoudsbeurt toe.
Neem contact op met een medewerker van
het servicecenter.
7.8
<Problemen oplossen>
Voorwaarde
Voorgestelde oplossingen
Zwarte afdrukken
• Mogelijk is de tonercassette niet goed
geplaatst. Verwijder de cassette en plaats
ze opnieuw.
• Mogelijk is de tonercassette defect en moet
ze worden vervangen. Verwijder de
tonercassette en plaats een nieuwe. (Zie
“De printercassette vervangen” op
pagina 6.4.)
• Het apparaat moet mogelijk worden
hersteld. Neem contact op met een
medewerker van het servicecenter.
Tonerverlies
• Reinig de binnenkant van het apparaat.
Neem contact op met een medewerker van
het servicecenter om de binnenkant van het
apparaat te laten reinigen. Als het probleem
aanhoudt nadat u de binnenkant van de
printer hebt gereinigd, neemt u contact op
met een medewerker van het servicecenter.
• Controleer de papiersoort en de kwaliteit
van het papier. (Zie “Specificaties over
afdrukmedia” op pagina 4.2.)
• Verwijder de oude printercassette en
plaats vervolgens een nieuwe. (Zie “De
printercassette vervangen” op pagina 6.4.)
• Als dit het probleem niet oplost, moet het
apparaat mogelijk worden hersteld. Neem
contact op met een medewerker van het
servicecenter.
Openingen in
tekens
Voorwaarde
Letters worden onvolledig afgedrukt, er zijn
witte plekken op plaatsen die zwart zouden
moeten zijn:
• Misschien drukt u af op de verkeerde kant
van het papier. Verwijder het papier en draai
het om.
• Mogelijk voldoet het papier niet aan de
papierspecificaties. (Zie “Specificaties over
afdrukmedia” op pagina 4.2.)
Voorgestelde oplossingen
Horizontale
strepen
Controleer bij horizontale zwarte strepen of
vegen het volgende:
• Mogelijk is de tonercassette niet goed
geplaatst. Verwijder de cassette en plaats
ze opnieuw.
• Misschien is de tonercassette defect.
Verwijder de tonercassette en plaats een
nieuwe. (Zie “De printercassette vervangen”
op pagina 6.4.)
• Als dit het probleem niet oplost, moet het
apparaat mogelijk worden hersteld. Neem
contact op met een medewerker van het
servicecenter.
Krullen
Als het afgedrukte papier opkrult of als het
papier niet wordt ingevoerd, doet u het
volgende:
• Draai de stapel papier in de lade om.
Probeer het papier ook eens 180° te draaien
in de lade.
• Stel de resolutie van de printer anders in
en probeer het opnieuw. Ga naar printereigenschappen, klik op het tabblad Papier
en stel het papiertype in op Dun papier.
Raadpleeg Software voor meer informatie.
Er verschijnt
herhaaldelijk een
onbekende
afbeelding op de
volgende vellen, er
zit losse toner op de
afdruk of de afdruk
is te licht of vuil.
Uw apparaat wordt mogelijk gebruikt op een
hoogte van 1.000 m of daarboven. Op
dergelijke hoogten kan de afdrukkwaliteit
worden beïnvloed (bijv. losse toner of lichte
afdruk). U kunt deze instellingen aanpassen in
het hulpprogramma printerinstellingen of het
tabblad Printer in de eigenschappen van het
printerstuurprogramma. (Zie “Hoogteinstelling” op pagina 3.4.)
Algemene Windows-problemen
Voorwaarde
7.9
Voorgestelde oplossingen
Tijdens de
installatie verschijnt
het bericht
“Bestand in
gebruik”.
Sluit alle toepassingen af. Verwijder alle
software uit de groep Opstarten en start
Windows opnieuw op. Installeer het
printerstuurprogramma opnieuw.
Het bericht “Fout
bij het schrijven
naar LPTx”
verschijnt.
• Controleer of de kabels juist zijn aangesloten
en of het apparaat is ingeschakeld.
• Dit bericht verschijnt ook als bidirectionele
communicatie niet is ingeschakeld in het
stuurprogramma.
<Problemen oplossen>
Voorwaarde
Voorgestelde oplossingen
Het bericht
“Algemene
beschermingsfout”,
“OE-uitzondering”,
“Spool32” of
“Ongeldige
bewerking”
verschijnt.
Sluit alle andere toepassingen af, start Windows
opnieuw op en probeer opnieuw af te drukken.
Het bericht “Kan
niet afdrukken” of
“Er is een timeoutfout in het
apparaat
opgetreden”
verschijnt.
Deze berichten kunnen tijdens het afdrukken
verschijnen. Wacht gewoon even tot het
apparaat klaar is met afdrukken. Als het
bericht verschijnt in de stand-bymodus of
nadat de afdruk is voltooid, controleert u de
aansluiting en gaat u na of er een fout is
opgetreden.
Algemene PostScript-problemen
De volgende problemen hebben specifiek betrekking op de PS-taal,
en kunnen optreden als er meerdere printertalen worden gebruikt.
NB
Als u wilt dat een bericht wordt afgedrukt of op het scherm wordt
weergegeven als er PostScript-fouten optreden, opent u het
venster Geavanceerde opties en klikt u op de gewenste keuze
bij PostScript-fouten.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het PostScriptbestand kan
niet worden
afgedrukt.
Mogelijk is het
PostScriptstuurprogramma
niet correct
geïnstalleerd.
• Installeer het PostScriptstuurprogramma aan de
hand van Software.
• Druk een configuratiepagina
af en controleer of u kunt
afdrukken in PS.
• Als de fout zich blijft
voordoen, neemt u contact
op met een medewerker
van het servicecenter.
Het bericht
“Fout
limietcontrole”
verschijnt.
De afdruktaak is
te complex.
Maak de pagina minder
complex of breid het
geheugen uit.
Er wordt een
PostScriptfoutenpagina
afgedrukt.
De afdruktaak kan
niet in PostScript
worden afgedrukt.
Controleer of de afdruktaak
een PostScript-taak is.
Controleer of de softwaretoepassing verwacht dat
er een setup-bestand of
PostScript-headerbestand
naar het apparaat wordt
gestuurd.
De optionele
lade is niet
geselecteerd in
het stuurprogramma.
Het printerstuurprogramma is niet
geconfigureerd
om de optionele
lade te
herkennen.
Open de PostScriptprintereigenschappen,
selecteer het tabblad
Apparaatinstellingen en
stel de optie Lade in het
gedeelte Installeerbare
opties in op Geplaatst.
Wanneer u op
een Macintoshcomputer een
document
afdrukt met
Acrobat
Reader 6.0 of
hoger worden
de kleuren niet
correct
afgedrukt.
Mogelijk stemt de
resolutie-instelling
in het printerstuurprogramma niet
overeen met de
resolutie-instelling
in Acrobat
Reader.
Controleer of de resolutieinstelling in uw printerstuurprogramma overeenstemt
met de resolutie-instelling in
Acrobat Reader.
NB
Raadpleeg de gebruikershandleiding van Microsoft
Windows 2000/XP/2003/Vista die met uw pc werd meegeleverd
voor meer informatie over foutberichten in Windows.
7.10
Oplossing
<Problemen oplossen>
Algemene Linux-problemen
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
De printer drukt niet af.
• Controleer of het printerstuurprogramma
is geïnstalleerd. Open de Unified Driver
Configurator en ga naar het tabblad
Printers in het venster Printers
configuration om de lijst met
beschikbare printers weer te geven. Kijk
of het apparaat in de lijst staat. Als dit
niet zo is, start u de wizard Add new
printer om het apparaat in te stellen.
• Controleer of de printer is ingeschakeld.
Open het venster Printers configuration
en selecteer uw apparaat in de lijst met
printers. Bekijk de omschrijving in het
paneel Selected printer. Als de status de
string “(stopped)” bevat, drukt u op de
Start knop. Hierna zou de printer weer
normaal moeten werken. De status
“stopped” kan worden geactiveerd als er
zich bepaalde problemen voordoen.
• Controleer of er een speciale afdrukoptie
is ingesteld voor de toepassing, zoals
“-oraw”. Als de parameter “-oraw” is
opgegeven in de opdrachtregel, verwijdert
u deze om het afdrukprobleem op te
lossen. Voor Gimp front-end, selecteert u
“print” ➞ “Setup printer” en bewerkt u de
opdrachtregelparameter in het item
opdrachtregel
Bepaalde
kleurafbeeldingen
worden volledig zwart
afgedrukt.
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Sommige
kleurafbeeldingen
worden afgedrukt in
onverwachte kleuren.
Dit is een bekend probleem in Ghostscript
(tot GNU Ghostscript versie 7.xx) wanneer
de basiskleurruimte van het document
wordt geïndexeerd als RGB-kleurruimte en
wordt geconverteerd via CIE-kleurruimte.
Omdat Postscript CIE-kleurruimte gebruikt
voor het kleurvergelijkingssysteem, dient u
Ghostscript op uw systeem bij te werken
naar GNU Ghostscript versie 8.xx of een
hogere versie. Recente Ghostscriptversies vindt u op www.ghostscript.com.
Het apparaat drukt
geen volledige
pagina’s af; slechts de
helft van de pagina
wordt afgedrukt.
Dit is een bekend probleem dat zich
voordoet bij gebruik van een kleurenprinter
met versie 8.51 of een oudere versie van
Ghostscript, 64-bits Linux OS. Dit probleem
is gemeld aan bugs.ghostscript.com als
Ghostscript Bug 688252.
Het probleem is opgelost in AFPL
Ghostscript versie 8.52 of een hogere
versie. Download de recentste versie van
AFPL Ghostscript van
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/
en installeer die om dit probleem op te
lossen.
Dit is een bekende bug in Ghostscript
(tot GNU Ghostscript versie 7.05) als de
basiskleurruimte van het document
geïndexeerde kleurruimte is en via
CIE-kleurruimte wordt geconverteerd.
Aangezien PostScript CIE-kleurruimte
gebruikt voor het kleuraanpassingssysteem, moet u Ghostscript op uw
systeem upgraden naar GNU Ghostscript
versie 7.06 of een hogere versie. Recente
Ghostscript-versies vindt u op
www.ghostscript.com.
7.11
De volgende
foutboodschap
verschijnt: “Unable to
open mfp port device
file!” bij het afdrukken
van een document.
Wijzig nooit de parameters van een
afdruktaak (via LPR GUI bijvoorbeeld)
terwijl er een afdruktaak wordt uitgevoerd.
Diverse versies van CUPS-server breken
de afdruktaak af als de afdrukopties
worden gewijzigd en proberen vervolgens
de taak vanaf het begin opnieuw uit te
voeren. Aangezien Unified Linux Driver de
MFP-poort tijdens het afdrukken blokkeert,
blijft de poort geblokkeerd door het abrupte
afbreken van de taak zodat de poort niet
beschikbaar is voor volgende afdruktaken.
Probeer de MFP-poort vrij te geven als
deze situatie zich voordoet.
Bij het afdrukken van
een document via het
netwerk in SuSE 9.2,
drukt de printer niet af.
De CUPS-versie (Common Unix Printing
System) die wordt gedistribueerd met
SuSE Linux 9.2 (CUPS 1.1.21) heeft een
probleem met het afdrukken via het
“Internet Printing Protocol” (IPP). Gebruik
“socket printing” in plaats van IPP of
installeer een recentere versie van CUPS
(CUPS 1.1.22 of een hogere versie).
<Problemen oplossen>
Algemene Macintosh-problemen
Probleem
Voorgestelde oplossingen
Het pdf-bestand wordt
verkeerd afgedrukt - er
ontbreken stukken in
de afbeelding, tekst of
tekeningen.
Incompatibiliteit tussen het pdf-bestand en
de Acrobat-producten.
Het bestand kan worden afgedrukt door
het pdf-bestand af te drukken als een
afbeelding. Schakel Print As Image uit de
afdrukopties van Acrobat in.
NB: Een PDF-bestand als afbeelding
afdrukken neemt meer tijd in beslag.
Het document is
afgedrukt, maar de
afdruktaak is niet
verdwenen uit de
spooler in
Mac OS 10.3.2.
Werk uw Mac OS-versie bij tot 10.3.3. of
hoger.
Bepaalde letters
worden niet normaal
weergegeven tijdens
het afdrukken van het
voorblad.
Dit komt omdat Mac OS het lettertype niet
kan vinden bij het afdrukken van het
voorblad. Het Nederlandse alfabet en
Nederlandse cijfers worden normaal
weergegeven op het voorblad.
Sommige lettertypen
worden niet juist
afgedrukt in de
toepassing Adobe
Illustrator.
Deze lettertypen worden mogelijk niet
ondersteund door uw apparaat. Start de
toepassing Adobe Illustrator en klik op het
tabblad Bestand > Print > Illustrator.
Controleer vervolgens Force Fonts to
Download en probeer het opnieuw.
7.12
<Problemen oplossen>
8 Verbruiksartikelen en
Accessoires
accessoires bestellen
U kunt accessoires aankopen en installeren om de prestaties van uw
apparaat te verbeteren en de capaciteit te verhogen.
In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de aankoop van cassettes en
accessoires.
Optie
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Verbruiksartikelen
•
Accessoires
•
Aanschafmogelijkheden
Verbruiksartikelen
Als de toner opraakt, kunt u voor uw apparaat de volgende
printercassettes bestellen:
Type
Gemiddeld aantal
afdrukkena
Beschrijving
Onderdeelnummer
Geheugenmodule
Breidt de geheugencapaciteit van uw
apparaat uit.
CLP-MEMS01: 128 MB
Optionele
lade 2
Als u regelmatig
papiertoevoerproblemen
ondervindt, kunt u een
extra papierlade met
een capaciteit van
250 vellen op het toestel
aansluiten.
CLP-S350A
Onderdeelnummer
Aanschafmogelijkheden
Neem voor de bestelling van door Samsung goedgekeurde
verbruiksartikelen en accessoires contact op met de lokale Samsunghandelaar of distributeur bij wie u het apparaat hebt gekocht of surf naar
www.samsungprinter.com en kies uw land/regio voor informatie over
technische ondersteuning.
Printercassettea
Ongev.
4.000 IPM (Zwart),
2.000 IPM (Kleur)
CLP-K350A (Zwart)
CLP-C350A (Cyaan)
CLP-M350A (Magenta)
CLP-Y350A (Geel)
Beeldeenheid
Ongev.
20.000 zwartwitpagina’s of
ongev.
46.000 afbeeldingen
CLP-R350A
Opvangbak
voor gebruikte
toner
Ongev.
5.000 afbeeldingenb
of 1.250 pagina’s
(in kleur 5%
dekkingsgraad)
CLP-W350A
a. Gemiddeld rendement van een tonercassette, gemeten volgens ISO/IEC 19798.
b. Aantal beelden op basis van één kleur op elke pagina. Als u documenten
afdrukt in vier kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart), neemt de gebruiksduur
van dit artikel met 25% af.
Opgepast
Koop nieuwe printercassettes bij voorkeur in het land waar u uw
apparaat hebt aangekocht.
De printercassette is mogelijk incompatibel met uw apparaat
aangezien de configuratie van de printercassette verschilt van
land tot land.
8.1
<Verbruiksartikelen en accessoires bestellen>
9 Accessoires installeren
Een geheugenmodule installeren
Uw apparaat beschikt over een dual in-line-geheugenmodule (DIMM).
Gebruik deze geheugensleuf om extra geheugen te installeren.
Uw apparaat is een volledig uitgerust model dat optimaal is afgestemd op
het merendeel van uw afdrukbehoeften. Samsung is zich er echter van
bewust dat elke gebruiker andere wensen heeft en biedt daarom
verscheidene accessoires aan waarmee u de mogelijkheden van uw
apparaat kunt uitbreiden.
U kunt de geheugencapaciteit uitbreiden door een bijkomende
geheugenmodule in de lege sleuf te plaatsen. Uw apparaat beschikt
over 128 MB geheugen dat uitgebreid kan worden tot 256 MB.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen bij de installatie
van accessoires
•
Een geheugenmodule installeren
U krijgt ook informatie om een bijkomende geheugenmodule te bestellen.
(Zie “Accessoires” op pagina 8.1.)
1
Schakel het apparaat uit en koppel alle kabels los.
2
Open het toegangspaneel tot de besturingskaart.
3
Haal de nieuwe geheugenmodule uit de plastic verpakking.
4
Neem de geheugenmodule vast bij de randen en plaats ze onder er
een hoek van 30° boven de sleuf. Zorg ervoor dat de inkepingen op
de module precies overeenkomen met de openingen van de sleuf.
Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen
bij de installatie van accessoires
• Koppel het netsnoer los
Verwijder nooit het toegangspaneel van de besturingskaart terwijl de
stroom is ingeschakeld.
Koppel steeds het netsnoer los wanneer u interne of externe accessoires
installeert of verwijdert om het risico op een elektrische schok te
vermijden.
• Statische elektriciteit ontladen
De besturingskaart en interne accessoires (netwerkinterfacekaart of DIMMgeheugenmodule) zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Voordat u een
interne accessoire installeert of verwijdert, moet u de statische elektriciteit
van uw lichaam ontladen door een metalen voorwerp aan te raken, zoals
de metalen achterplaat van een apparaat dat op een geaarde stroombron
is aangesloten. Als u nog rondloopt voor de installatie is voltooid, herhaalt
u deze procedure om statische elektriciteit opnieuw te ontladen.
NB
De hierboven getoonde inkepingen en openingen kunnen
afwijken van de geplaatste geheugenmodule en de sleuf.
9.1
<Accessoires installeren>
5
Druk de geheugenmodule voorzichtig in de sleuf tot u een klikgeluid
hoort.
Het toegevoegde geheugen in de
PS-printereigenschappen activeren
Nadat u de geheugenmodule hebt geïnstalleerd, moet u ze in de
printereigenschappen van het PostScript-printerstuurprogramma
selecteren om ze te kunnen gebruiken.
1
Zorg ervoor dat het PostScript-stuurprogramma op uw computer is
geïnstalleerd. Raadpleeg Software voor meer informatie over de
installatie van het PS-stuurprogramma.
2
Klik op het menu Start in Windows.
3
Als u Windows 2000 gebruikt, selecteert u Instellingen en daarna
Printers.
Opgepast
Als u Windows XP/2003 gebruikt, selecteert u Printers en faxen.
Druk niet te hard op de geheugenmodule om ze niet te
beschadigen. Als de module niet in de sleuf lijkt te passen,
probeert u voorzichtig de vorige stap nog eens uit te voeren.
Als u Windows Vista gebruikt, selecteert u Configuratiescherm >
Hardware en geluiden > Printers.
6
Plaats het toegangspaneel tot de besturingskaart terug.
4
Selecteer de printer Samsung CLP-350 Series PS.
7
Sluit het netsnoer en de printerkabel opnieuw aan en schakel het
apparaat in.
5
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies
Eigenschappen.
NB
6
Om de geheugenmodule eruit te halen, trekt u de twee
klepjes aan weerskanten van de sleuf naar buiten tot de
module eruit springt.
Als u Windows 2000/XP/2003/Vista gebruikt, selecteert u
Apparaatinstellingen.
7
Selecteer de geïnstalleerde hoeveelheid geheugen van
Printergeheugen in het gedeelte Installeerbare opties..
8
Klik op OK.
9.2
<Accessoires installeren>
10 Specificaties
Item
Specificaties en beschrijving
Buitenafmetingen
(B x D x H)
390 x 420 x 270 mm
NB
De vermelde cijfers zijn onderhevig aan wijzigingen afhankelijk
van de installatieomgeving.
Gewicht
14,8 kg
(inclusief verbruiksartikelen)
Verpakkingsgewicht
Papier
2,72 kg
Plastic
0,453 kg
Temperatuur
10 °C tot 32,5 °C
Relatieve
luchtvochtigheid
20 tot 80% RL
Item
Afdruksnelheid
Specificaties en beschrijving
a
ppmb
Zwartwit: Tot 19
in A4
(19 ppm in Letter)
Kleur: Tot 5 ppm in A4 (Letter)
Afdrukresolutie
Max. 2.400 x 600 dpi effectieve uitvoer
Opwarmtijd
Minder dan 40 seconden (koude start)
Tijd voor eerste
afgedrukte pagina
Vanuit gereedstand
Zwartwit: Minder dan 14 seconden
Kleur: Minder dan 24 seconden
Bedrijfsomgeving
Vanuit de status Koudstart
Zwartwit: Minder dan 50 seconden
Kleur: Minder dan 60 seconden
Levensduur van
verbruiksartikelenc
Geheugen
128 MB (uitbreidbaar tot 256 MB)
Lettertypen
45 schaalbaar, 1 bitmap en 136 PS
Interface
USB 2.0
Ethernet 10/100 Base TX
OS-compatibiliteit &
stuurprogramma
Windows 2000/
2003/XP/Vista
SPL-C (Samsung Printer
Language Color) -stuurprogramma, PCL6,
PostScript-stuurprogramma
Verschillende
Linuxbesturingssystemen
PostScriptstuurprogramma
Mac 10.3 ~ 10.4
PostScriptstuurprogramma
Gemiddelde capaciteit van de cassette met
zwarte toner bij continu afdrukken: 4.000d
standaardpagina's (startprintercassette voor
3.000 pagina’s wordt meegeleverd)
Gemiddelde capaciteit van de cassette met
Gele/Magenta/Cyaan toner bij continu
afdrukken: 2.000d standaardpagina's
(startprintercassette voor 1.500 pagina’s
wordt meegeleverd)
Beeldeenheid: Ongev. 20.000
zwartwitpagina’s of 46.000 afbeeldingen
Opvangbak voor gebruikte toner:
Ongev. 1.250 pagina’s (5% afbeeldingen in
vierkleurendruk) of 5.000 afbeeldingen
Geluidsniveaue
Afdrukmodus
Zwartwit: Minder dan 49 dBA
Kleur: Minder dan 48 dBA
Stand-bymodus: Minder dan 35 dBA
Voeding
AC 110 - 120 V of AC 220 - 240 V Raadpleeg
het etiket op het apparaat voor de juiste
spanning, frequentie (hertz) en het
stroomtype voor uw apparaat.
Stroomverbruik
• Gemiddeld: 400 W
• Energiebesparende modus:
Minder dan 10 Watt
Printertaal
SPL-C, PCL6, PostScript 3
Optie
Lade voor 250 vellen papier
Afdrukvolume
Maandelijks: Tot 24.200 afbeeldingen
a. Afdruksnelheid: de afdruksnelheid is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem, de snelheid van de computer, de gebruikte toepassing, de
verbindingsmethode, type en formaat van de afdrukmedia en de complexiteit
van de taak.
b. ppm: pagina’s per minuut.
c. Kan beïnvloed worden door het besturingssysteem, de tijd tussen twee
afdrukken, soort en formaat van afdrukmaterialen.
d. Opgegeven capaciteit gemeten volgens ISO/IEC 19798.
e. Geluidsniveau: Geluidsdrukniveau, ISO 7779.
10.1
<Specificaties>
11 Verklarende woordenlijst
DPI
Dit is een maatstaf voor resolutie gebruikt bij afdrukken of scannen.
Doorgaans resulteert een groter aantal dots per inch in een afbeelding
met een hogere resolutie en meer details, maar met een grotere
bestandsgrootte.
Afdrukmateriaal
Media zoals papieren vellen, enveloppen, etiketten en transparanten die
in een printer, scanner, fax of kopieerapparaat kunnen worden gebruikt.
Duplex
Dit is een mechanisme dat een vel papier automatisch omkeert zodat
het apparaat beide zijden van het vel kan bedrukken of scannen. Een
printer met een Duplex-eenheid kan dubbelzijdig afdrukken.
Afdrukvolume
Het afdrukvolume is de hoeveelheid pagina’s die u op een maand kunt
afdrukken zonder dat de prestaties van de printer afnemen. De printer
heeft normaal gezien een levensduurbeperking zoals het aantal
pagina’s per jaar. De levensduur komt overeen met een gemiddeld
aantal afdrukken, meestal binnen de garantietermijn. Als het
afdrukvolume bijvoorbeeld 48.000 pagina’s per maand (20 werkdagen)
bedraagt, beperkt de printer het aantal vellen tot 2.400 per dag: een
aanzienlijke hoeveelheid.
Ethernet
Ethernet is een op frames gebaseerde netwerktechnologie voor LAN’s.
Het definieert de bedrading en signalen voor de fysieke laag en
frameformaten en protocollen voor de media access control (MAC)/
data link-laag uit het OSI-model. Het is de meest wijdverspreide
LAN-technologie die vandaag wordt gebruikt.
Bedieningspaneel
Fixeereenheid
Een bedieningspaneel waarop besturings- of controle-instrumenten
worden weergegeven. Het bevindt zich doorgaans op de voorkant of de
bovenkant van het apparaat.
Dit is het deel van een laserprinter dat de toner op de afdrukmedia
smelt. Het mechanisme bestaat uit twee hete rollen. Nadat toner is
aangebracht op het papier, genereert de fixeereenheid hitte en druk om
ervoor te zorgen dat de inkt permanent op het papier blijft. Dat verklaart
ook waarom papier dat uit een laserprinter komt warm is.
BOOTP
Dit staat voor Bootstrap Protocol, een netwerkprotocol dat een client op
het netwerk gebruikt om zijn IP-adres automatisch te bekomen. Dit
gebeurt doorgaans in het bootstrapproces van computers of erop
uitgevoerde besturingssystemen. De BOOTP-servers wijzen aan iedere
client het IP-adres toe uit een pool van adressen.
Gateway
Dit is een verbinding tussen computernetwerken of tussen
computernetwerken en een telefoonlijn. Het wordt veel gebruikt omdat
het gaat om een computer of netwerk dat toegang biedt tot een andere
computer of een ander netwerk.
Dekking
Deze afdrukterm wordt gebruikt om het tonerverbruik bij het afdrukken
te meten en wordt doorgaans uitgedrukt in 5% dekking. 5% dekking
betekent dat een A4 aan een zijde maar 5% afbeeldingen of tekst bevat.
Als er dus complexe afbeeldingen of heel wat tekst op het papier of
origineel staan, zal de dekking groter zijn dan 5% en zal er zoveel toner
worden verbruikt als de dekking.
Grijswaarde
Grijswaarden stellen lichte en donkere delen van een afbeelding voor
wanneer kleurenafbeeldingen worden geconverteerd naar grijswaarde.
De kleuren worden daarin voorgesteld door verschillende grijswaarden.
Halftoon
Dit is een afbeeldingstype dat grijswaarden simuleert door het aantal
dots te laten variëren. Hooggekleurde gebieden bevatten een groot
aantal dots, terwijl lichtere gebieden minder dots tellen.
DHCP
Een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een client/servernetwerkprotocol. Een DHCP-server stuurt configuratieparameters naar
de DHCP-host die daarom vraagt en die de client host nodig heeft om
deel uit te kunnen maken van een IP-netwerk.
Intranet
Dual In-line Memory Module, een kleine printplaat met geheugen.
DIMM slaat alle gegevens op in het apparaat, zoals afdrukgegevens,
ontvangen faxgegevens of gescande gegevens.
Dit is een privaat netwerk dat gebruikmaakt van internetprotocollen,
netwerkconnectiviteit en eventueel het openbaar telecommunicatiesysteem om op een veilige manier werknemers bedrijfsgegevens te
laten uitwisselen of verrichtingen te laten uitvoeren. De term verwijst
soms enkel naar de meest zichtbare dienst, de interne website.
DNS
IP-adres
De Domain Name Server (DNS) is een systeem dat domeinnaaminformatie opslaat in een gedistribueerde database op netwerken.
Een Internet Protocol address (IP-adres) is een uniek nummer dat
apparaten gebruiken om elkaar te identificeren en informatie uit te
wisselen in een netwerk met behulp van de Internet Protocolstandaard (IP).
DIMM
11.1
<Verklarende woordenlijst>
IPM
Standaard
Het aantal afbeeldingen per minuut.
De eerst ingestelde waarden.
ISO
Subnetmasker
De International Standards Organization (ISO) is een internationale
normalisatie-instantie samengesteld uit de vertegenwoordigers van de
nationale normalisatie-instanties. Deze instantie stelt internationale
industriële en commerciële standaarden op.
Een bitmasker dat wordt gebruikt om te vertellen hoeveel bits in een
octet het subnetwerk identificeren, en hoeveel bits ruimte bieden voor
hostadressen.
TCP/IP
LED
Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die informatie geeft de
over status van een apparaat.
Het Transmission Control Protocol (TCP) en het Internet Protocol (IP).
Een set van communicatieprotocollen die de protocolstack vormen
waarop het internet en de meeste commerciële netwerken werken.
OPC-drum
Tonercassette
Een mechanisme dat een virtuele afbeelding maakt voor het afdrukken
met behulp van een laserstraal van een laserprinter en dat doorgaans
cilindervormig en groen of grijs gekleurd is. Het blootgestelde gedeelte
van een drum slijt geleidelijk aan af door veelvuldig gebruik en moet
mettertijd worden vervangen door de krassen die ontstaan als gevolg
van de textuur van het papier.
Een flesvormig element in een apparaat (zoals een printer) dat
tonerpoeder bevat. Toner is een poeder dat in laserprinters en
fotokopieerapparaten wordt gebruikt om tekst en afbeeldingen op papier
te drukken. Toner smelt door de hitte van de fixeereenheid waardoor het
zich aan de papiervezels gaat hechten.
URL
PDF
Portable Document Format (PDF) is een bestandformaat dat Adobe
Systems ontwikkelde voor tweedimensionale documenten in een
apparaat- en resolutieonafhankelijk formaat.
Uniform Resource Locator (URL) is het wereldadres van documenten
en bronnen op het internet. Het eerste deel van het adres verwijst naar
het te gebruiken protocol, het tweede specificeert de IP-adressen of de
domeinnaam van de plaats waar de bron zich bevindt.
PostScript
USB
PostScript (PS) is een taal voor de beschrijving van pagina’s en een
programmeertaal die hoofdzakelijk wordt gebruikt in elektronische en
desktop publishing-toepassingen. Ze wordt uitgevoerd in een interpreter
om een afbeelding te genereren.
Universal serial bus (USB) is een standaard die het USB Implementers
Forum, Inc. ontwikkelde om computers en randapparaten met elkaar te
verbinden. In tegenstelling tot een parallelle poort werd USB ontwikkeld
om een enkele USB-poort te verbinden met meerdere randapparaten.
PPM
Pagina’s per minuut. PPM geeft de snelheid van de printer weer en
hoeveel pagina’s hij per minuut kan afdrukken.
PRN-bestand
Een interface voor een stuurprogramma die ervoor zorgt dat de software
interageert met het stuurprogramma via standaard input/outputsysteemaanroepen, waardoor heel wat taken makkelijker kunnen
worden uitgevoerd.
Protocol
Een conventie of standaard die de verbinding, de communicatie en het
gegevensverkeer tussen twee computers inschakelt of controleert.
PS
Zie PostScript.
Resolutie
De scherpte van een afbeelding, gemeten in dots per inch (dpi). Hoe
hoger de dpi, hoe hoger de resolutie.
11.2
<Verklarende woordenlijst>
INDEX
LED
A
achterklep 1.2
afdrukken 5.1
probleemoplossing 7.4
afdrukmateriaal
afdrukmateriaal selecteren 4.1
richtlijnen 4.1
specificatie 4.2
B
bedieningspaneel 1.2, 1.3
bovenklep 1.2
C
cd-rom met printersoftware 2.1
configuratierapport 6.1
D
de website 6.8
display 1.3
E
enveloppen, afdrukken 4.8
etiketten, afdrukken 4.8
G
geheugenmodule
bestelling 8.1
installeren 9.1
greep 1.2
H
handmatige invoer, gebruiken 4.7
K
kaarten, afdrukken 4.10
kwaliteit
het printerprobleem oplossen 7.6
L
lade
breedte en lengte instellen 4.5
lade1 1.2
optionele lade 1.2
papierinvoer 7.4
PostScript 7.10
Windows 7.9
problemen oplossen 7.1
status 1.4
Linux
problemen 7.11
vereisten 2.2
R
M
Macintosh
problemen 7.12
vereisten 2.2
manual feed, use 4.7
materiaal met aangepast formaat,
afdrukken 4.10
meegeleverde software 2.1
N
netschakelaar 1.2
netsnoeraansluiting 1.2
netwerk
installatie 3.1
vereisten 3.2
netwerkpoort 1.2
reinigen
binnenkant 6.1
buitenkant 6.1
S
specificaties 10.1
status 1.3
stop 1.3
storing
tips om papierstoringen te vermijden 7.1
stuurprogramma
functie 2.1
installatie 3.3
SyncThru Web Service 6.8
T
toegangspaneel besturingskaart 1.2
transparanten, afdrukken 4.9
O
onderdelen vervangen
tonercassette 6.4
onderhoud 6.1
te onderhouden onderdelen 6.8
tonercassette 6.3
optionele lade 1.2, 8.1
U
uitvoerlade 1.2
uitvoersteun 1.2
usb-poort 1.2
V
P
papier
formaat wijzigen 4.5
het papierformaat van de lade
instellen 4.10
in de optionele lade plaatsen 4.4
laden in lade1 4.4
problemen met papierinvoer 7.4
vastgelopen papier verwijderen 7.1
PostScript
problemen 7.10
problemen
afdrukken 7.4
afdrukkwaliteit 7.6
Linux 7.11
Macintosh 7.12
1
verbruiksartikelen
verbruiksartikelen bestellen 8.1
verwachte levensduur van een
printercassette 6.3
verbruiksartikelen bestellen 8.1
voorbedrukt papier, afdrukken 4.9
voorklep 1.2
W
Windows
problemen 7.9
vereisten 2.2
Samsung-printer
Software
SOFTWARE
INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1:
PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS
Printersoftware installeren ................................................................................................................................................. 4
Software installeren voor afdrukken via een lokale printer ......................................................................................... 4
Software installeren voor afdrukken via een netwerk ................................................................................................. 7
Printersoftware opnieuw installeren ................................................................................................................................ 10
Printersoftware verwijderen ............................................................................................................................................. 11
Printerstuurprogramma voor zwart-witafdrukken installeren ........................................................................................... 11
Hoofdstuk 2:
STANDAARD AFDRUKINSTELLINGEN
Documenten afdrukken ................................................................................................................................................... 13
Afdrukken naar een bestand (PRN) ................................................................................................................................ 14
Printerinstellingen ............................................................................................................................................................ 14
Tabblad Lay-out ........................................................................................................................................................ 15
Tabblad Papier ......................................................................................................................................................... 15
Tabblad Grafisch ...................................................................................................................................................... 16
Tabblad Extra ........................................................................................................................................................... 17
Tabblad Info .............................................................................................................................................................. 17
Tabblad Printer ......................................................................................................................................................... 17
Favorieten ................................................................................................................................................................. 18
De Help-functie ......................................................................................................................................................... 18
Hoofdstuk 3:
GEAVANCEERDE AFDRUKINSTELLINGEN
Meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier (N op een vel) ...................................................................................... 19
Posters afdrukken ........................................................................................................................................................... 20
Boekjes afdrukken .......................................................................................................................................................... 20
Afdrukken op beide zijden van het papier ....................................................................................................................... 21
Documenten vergroot of verkleind afdrukken .................................................................................................................. 21
1
Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen ........................................................................................... 21
Watermerk afdrukken ...................................................................................................................................................... 22
Bestaand watermerk gebruiken ................................................................................................................................ 22
Nieuw watermerk maken .......................................................................................................................................... 22
Watermerk bewerken ................................................................................................................................................ 22
Watermerk verwijderen ............................................................................................................................................. 22
Overlay afdrukken ........................................................................................................................................................... 23
Wat is een overlay? .................................................................................................................................................. 23
Nieuwe overlay maken .............................................................................................................................................. 23
Overlay gebruiken ..................................................................................................................................................... 23
Overlay verwijderen .................................................................................................................................................. 23
Hoofdstuk 4:
WINDOWS POSTSCRIPT-STUURPROGRAMMA
Printerinstellingen ............................................................................................................................................................ 24
Geavanceerd ............................................................................................................................................................ 24
De Help-functie ......................................................................................................................................................... 24
Hoofdstuk 5:
EEN LOKALE PRINTER DELEN
Instellen als hostcomputer ............................................................................................................................................... 25
Instellen als clientcomputer ............................................................................................................................................. 25
Hoofdstuk 6:
SMART PANEL GEBRUIKEN
Kennismaken met Smart Panel ....................................................................................................................................... 26
De probleemoplossingsgids openen ............................................................................................................................... 27
Hulpprogramma Printerinstellingen ................................................................................................................................. 27
Help-aanwijzingen op het scherm ............................................................................................................................. 27
De instellingen van Smart Panel wijzigen ........................................................................................................................ 27
Hoofdstuk 7:
UW PRINTER GEBRUIKEN ONDER LINUX
Aan de slag ..................................................................................................................................................................... 28
Unified Linux-stuurprogramma installeren ....................................................................................................................... 28
Unified Linux-stuurprogramma installeren ................................................................................................................ 28
Installatie van Unified Linux-stuurprogramma ongedaan maken .............................................................................. 29
2
Werken met Unified Driver Configurator .......................................................................................................................... 30
Unified Driver Configurator openen .......................................................................................................................... 30
Printers configureren ................................................................................................................................................. 30
Ports Configuration (Poorten configureren) .............................................................................................................. 31
Printereigenschappen configureren ................................................................................................................................. 31
Een document afdrukken ................................................................................................................................................ 32
Afdrukken vanuit een toepassing .............................................................................................................................. 32
Bestanden afdrukken ................................................................................................................................................ 32
Hoofdstuk 8:
UW PRINTER GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN MACINTOSH
Software voor Macintosh installeren ................................................................................................................................ 33
Printerstuurprogramma ............................................................................................................................................. 33
De printer instellen .......................................................................................................................................................... 34
Voor een Macintosh die op een netwerk is aangesloten .......................................................................................... 34
Voor een Macintosh die via USB is aangesloten ...................................................................................................... 34
Afdrukken ........................................................................................................................................................................ 35
Document afdrukken ................................................................................................................................................. 35
Afdrukinstellingen wijzigen ........................................................................................................................................ 35
Verschillende pagina's afdrukken op één vel papier ................................................................................................. 37
3
1
2
Printersoftware installeren
onder Windows
De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster
getoond.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en
vervolgens op Uitvoeren... Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X”
vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Printersoftware installeren
•
Printersoftware opnieuw installeren
•
Printersoftware verwijderen
•
Printerstuurprogramma voor zwart-witafdrukken installeren
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw
computer.
Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start →Alle programma’s
→Bureau-accessories →Uitvoeren... en typt u X:\Setup.exe.
Als het venster AutoPlay verschijnt in Windows Vista, klikt u op
Setup.exe Uitvoeren... in het veld Programma installeren of
uitvoeren. Vervolgens klikt u op Doorgaan in het vensterUser
Account Control.
Printersoftware installeren
U kunt de printersoftware installeren voor lokaal afdrukken of afdrukken
via een netwerk. Om de printersoftware op de computer te installeren,
moet u de juiste installatieprocedure uitvoeren voor de printer die wordt
gebruikt.
Een printerstuurprogramma is software waarmee uw computer
met de printer kan communiceren. De installatieprocedure voor
stuurprogramma's verschilt mogelijk per besturingssysteem.
Sluit alle toepassingen op uw computer af voordat u begint
met de installatie.
Software installeren voor afdrukken via een
lokale printer
Een lokale printer is een printer die direct op uw computer aangesloten
is met een bij de printer geleverde printerkabel, bijvoorbeeld een USBof parallele kabel. Als uw printer op een netwerk aangesloten is, kunt
u deze stap overslaan en naar “Software installeren voor afdrukken via
een netwerk” op pagina 7 gaan.
U kunt de printersoftware installeren volgens de standaardmethode
of de aangepaste methode.
3
Klik op Volgende.
• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.
• Gebruikershandleiding weergeven: biedt u de mogelijkheid
om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat
niet op uw computer geïnstalleerd is, klikt u op deze optie om
Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.
4
Selecteer Typische installatie voor een lokale printer. Klik op
Volgende.
OPMERKING: als tijdens de installatie het venster 'Nieuwe hardware
gevonden' verschijnt, klikt u op
in de rechterbovenhoek van het
venster om het venster te sluiten of klikt u op Annuleren.
Standaardinstallatie
Dit type installatie wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers.
Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het afdrukken worden
geïnstalleerd.
1
Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw computer
en aan staat.
4
Printersoftware installeren onder Windows
7
OPMERKING: Als uw printer nog niet op de computer aangesloten is,
verschijnt het volgende venster.
Als u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer
zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen, schakelt u het
selectievakje in en klikt u op Voltooien. Vervolgens wordt de website
van Samsung geopend.
Anders klikt u gewoon op Voltooien.
• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende.
• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u op
Volgende en op Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt
de installatie gestart. Aan het einde van de installatie wordt geen
testpagina afgedrukt.
• Het installatievenster in de gebruikershandleiding verschilt
mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk
van de gebruikte printer en interface.
OPMERKING: als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat
de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw
installeren. Zie de “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.
Aangepaste installatie
5
Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de
vraag of u een testpagina wilt afdrukken. Als u een testpagina wilt
afdrukken, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Volgende.
U kunt zelf onderdelen uitkiezen die geïnstalleerd moeten worden.
1
Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw computer
en aan staat.
2
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw
computer.
Anders klikt u op Volgende en slaat u stap 7 over.
6
Als de testpagina correct wordt afgedrukt, klikt u op Ja.
Zo niet, dan klikt u op Nee om de testpagina opnieuw af te drukken.
De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster
getoond.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en
vervolgens op Uitvoeren... Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X”
vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK.
Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start →Alle programma’s
→Bureau-accessories →Uitvoeren... en typt u X:\Setup.exe.
Als het venster AutoPlay verschijnt in Windows Vista, klikt u op
Setup.exe Uitvoeren... in het veld Programma installeren of
5
Printersoftware installeren onder Windows
3
uitvoeren. Vervolgens klikt u op Doorgaan in het vensterUser
Account Control.
5
Klik op Volgende.
OPMERKING: als uw printer nog niet op de computer aangesloten is,
verschijnt het volgende venster.
• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.
Selecteer uw printer en klik op Volgende.
• Gebruikershandleiding weergeven: biedt u de mogelijkheid
om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat
niet op uw computer geïnstalleerd is, klikt u op deze optie om
Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.
4
Selecteer Aangepaste installatie. Klik op Volgende.
• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende.
• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u op
Volgende en op Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt
de installatie gestart. Aan het einde van de installatie wordt geen
testpagina afgedrukt.
• Het installatievenster in de gebruikershandleiding verschilt
mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk
van de gebruikte printer en interface.
6
Printersoftware installeren onder Windows
6
Selecteer de onderdelen die u wilt installeren en klik op Volgende.
Software installeren voor afdrukken via een
netwerk
Als u uw printer op een netwerk aansluit, moet u eerst de TCP/IPinstellingen voor de printer configureren. Nadat u de TCP/IP-instellingen
hebt toegewezen en gecontroleerd, kunt u de software op elke computer
in het netwerk installeren.
U kunt de printersoftware installeren volgens de standaardmethode of de
aangepaste methode.
Standaardinstallatie
Dit type installatie wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers.
Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het afdrukken worden
geïnstalleerd.
1
Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw netwerk en
aan staat. Zie de bijgeleverde gebruikershandleiding voor meer
informatie over hoe u de printer op een netwerk kunt aansluiten.
2
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw
computer.
OPMERKING: U kunt de installatiemap wijzigen door op [ Bladeren ] te
klikken.
7
Nadat de installatie voltooid is, verschijnt een venster met de vraag
of u een testpagina wilt afdrukken. Als u een testpagina wilt
afdrukken, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Volgende.
De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster
getoond.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en
vervolgens op Uitvoeren... Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X”
vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK.
Anders klikt u op Volgende en slaat u stap 9 over.
8
Als de testpagina correct wordt afgedrukt, klikt u op Ja.
Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start →Alle programma’s
→Bureau-accessories →Uitvoeren... en typt u X:\Setup.exe.
Zo niet, dan klikt u op Nee om de testpagina opnieuw af te drukken.
9
Als het venster AutoPlay verschijnt in Windows Vista, klikt u op
Setup.exe Uitvoeren... in het veld Programma installeren of
uitvoeren. Vervolgens klikt u op Doorgaan in het vensterUser
Account Control.
Als u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer
zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen, schakelt u het
selectievakje in en klikt u op Voltooien. Vervolgens wordt de website
van Samsung geopend.
Anders klikt u gewoon op Voltooien.
3
Klik op Volgende.
• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.
• Gebruikershandleiding weergeven: biedt u de mogelijkheid
om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat
niet op uw computer geinstalleerd is, klikt u op deze optie om
Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.
7
Printersoftware installeren onder Windows
4
Selecteer Typische installatie voor een netwerkprinter.
Klik op Volgende.
6
Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de
vraag of u een testpagina wilt afdrukken en of u zich wilt registreren
als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover
informatie kan toesturen. Als u dit wilt, schakelt u het desbetreffende
selectievakje in en klikt u op Voltooien.
Anders klikt u gewoon op Voltooien.
5
De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.
Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk
op Volgende.
OPMERKING: als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat
de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw
installeren. Zie de “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.
Aangepaste installatie
U kunt individuele onderdelen selecteren die moeten worden
geïnstalleerd en een specifiek IP-adres instellen.
• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken
om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort
toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.
Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet
u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.
Om het IP-adres of het MAC-adres van uw printer te
controleren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af.
• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde
netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde
naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te
klikken op de knop Bladeren.
1
Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw netwerk en aan
staat. Zie de bijgeleverde gebruikershandleiding voor meer
informatie over hoe u de printer op een netwerk kunt aansluiten.
2
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw
computer.
De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster
getoond.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en
vervolgens op Uitvoeren... Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X”
vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK.
Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start →Alle programma’s
→Bureau-accessories →Uitvoeren... en typt u X:\Setup.exe.
Als het venster AutoPlay verschijnt in Windows Vista, klikt u op
Setup.exe Uitvoeren... in het veld Programma installeren of
OPMERKING: Als u uw apparaat niet in het netwerk kunt vinden,
schakelt u de firewall uit en klikt u op Bijwerken.
8
Printersoftware installeren onder Windows
uitvoeren. Vervolgens klikt u op Doorgaan in het vensterUser
Account Control.
3
Klik op Volgende.
• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.
• Gebruikershandleiding weergeven: biedt u de mogelijkheid
om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat
niet op uw computer geinstalleerd is, klikt u op deze optie om
Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.
4
5
De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.
Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk
op Volgende.
• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken
om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort
toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.
Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet
u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.
Om het IP-adres of het MAC-adres van uw printer te
controleren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af.
Selecteer Aangepaste installatie. Klik op Volgende.
• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde
netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde
naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te
klikken op de knop Bladeren.
OPMERKING: Als u uw apparaat niet in het netwerk kunt vinden,
schakelt u de firewall uit en klikt u op Bijwerken.
TIP: klik op de knop IP-adres instellen als u een specifiek IP-adres
op een specifieke netwerkprinter wilt instellen. Het venster IP-adres
instellen verschijnt. Ga als volgt te werk:
a. Selecteer een printer waarvoor een specifiek IP-adres moet worden
ingesteld in.
9
Printersoftware installeren onder Windows
b. Configureer handmatig een IP-adres, subnetmasker en gateway
voor de printer en klik op Configureren om het specifieke IP-adres
voor de netwerkprinter in te stellen.
c. Klik op Volgende.
6
Selecteer de onderdelen die u wilt installeren. Nadat u de
onderdelen hebt geselecteerd, verschijnt het volgende venster.
U kunt ook de printernaam wijzigen, de printer instellen om te worden
gedeeld op het netwerk, de printer instellen als standaardprinter
en de poortnaam van elke printer wijzigen. Klik op Volgende.
Printersoftware opnieuw installeren
U kunt de software opnieuw installeren als de installatie is mislukt.
1 Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.
2
In het menu Start selecteert u Programma’s of Alle
programma’s →de naam van het printerstuurprogramma →
Onderhoud.
3
Selecteer Herstellen en klik op Volgende.
4
De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.
Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk
op Volgende.
Selecteer het selectievakje Deze printer instellen op een server
om deze software op een server te installeren.
7
Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de
vraag of u een testpagina wilt afdrukken en of u zich wilt registreren
als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover
informatie kan toesturen. Als u dit wilt, schakelt u het desbetreffende
selectievakje in en klikt u op Voltooien.
Anders klikt u gewoon op Voltooien.
• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken
om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort
toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.
Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet
u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.
• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde
netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde
naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te
klikken op de knop Bladeren.
Er verschijnt een lijst met componenten zodat u elk onderdeel
afzonderlijk opnieuw kunt installeren.
OPMERKING: als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat
de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw
installeren. Zie “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.
10
Printersoftware installeren onder Windows
OPMERKING: als uw printer nog niet op de computer aangesloten is,
verschijnt het volgende venster.
Printersoftware verwijderen
1
Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.
2
In het menu Start selecteert u Programma’s of Alle
programma’s →de naam van het printerstuurprogramma →
Onderhoud.
3
Selecteer Verwijderen en klik op Volgende.
Er verschijnt een lijst met componenten zodat u elk onderdeel
afzonderlijk kunt verwijderen.
• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende.
• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u
op Volgende en Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt
de installatie gestart. Er wordt echter geen testpagina aan het
einde afgedrukt.
• Het herinstallatievenster in de gebruikershandleiding verschilt
mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk
van de gebruikte printer en interface.
5
Selecteer de onderdelen die u opnieuw wilt installeren
en klik op Volgende.
Als u de printersoftware hebt geïnstalleerd voor lokaal
afdrukken en u de naam van het printerstuurprogramma
selecteert, verschijnt er een venster met de vraag of u een
testpagina wilt afdrukken. Ga als volgt te werk:
a. Schakel het selectievakje in om een testpagina af te drukken
en klik op Volgende.
b. Als de testpagina correct werd afgedrukt, klikt u op Ja.
Als dat niet het geval is, klikt u op Nee om de pagina opnieuw
af te drukken.
6
Nadat de onderdelen opnieuw zijn geïnstalleerd, klikt u op Voltooien.
4
Selecteer de onderdelen die u wilt verwijderen en klik
op Volgende.
5
Als u wordt gevraagd om uw keuze te bevestigen, klikt u op Ja.
Het door u gekozen stuurprogramma wordt van uw computer
verwijderd.
6
Nadat de software verwijderd is, klikt u op Voltooien.
Printerstuurprogramma voor zwartwitafdrukken installeren
Deze printer wordt geleverd met een stuurprogramma voor zwartwitafdrukken, zodat u het apparaat kunt gebruiken als een monochrome
printer. U moet het stuurprogramma voor zwart-witafdrukken op uw
computer installeren. De volgende stappen loodsen u door de
installatieprocedure.
1 Zorg ervoor dat de printer op uw computer is aangesloten en aan
staat. Of zorg ervoor dat uw computer en printer op het netwerk
aangesloten zijn.
2
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation. De cd-rom
start automatisch en er wordt een installatievenster weergegeven.
3
Klik op Annuleren.
11
Printersoftware installeren onder Windows
Wanneer het bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op Voltooien.
4
Klik op Start →Printers en faxapparaten.
5
Dubbelklik op Printer toevoegen.
6
Wanneer de wizard Printer toevoegen verschijnt, klikt u op
Volgende.
7
Selecteer het keuzerondje Lokale printer die met deze computer
is verbonden, schakel het selectievakje Mijn Plug en Playprinter automatisch detecteren en installeren in en klik op
Volgende. Ga naar stap 13.
Als uw computer de printer niet vindt, gaat u naar de volgende
stap.
8
Selecteer Volgende in het venster Een printerpoort selecteren.
9
Selecteer Bladeren in het venster Een printerpoort selecteren.
10
Klik op Bladeren om een stuurprogramma te vinden waarmee uw
printer zwart-witafdrukken kan maken.
bijv.) Windows XP 32 bits
Selecteer cd-romstation →Printer →PC_MONO →
WINXP_2000_VISTA-32
11
Selecteer ***.inf en klik op Openen.
12
Klik op OK in het venster Installeren vanaf schijf.
13
Selecteer een stuurprogramma voor zwart-witafdrukken in het veld
Printers en klik op Volgende.
OPMERKING: Als u vroeger al eens een stuurprogramma voor zwartwitafdrukken hebt geïnstalleerd, gebruikt u het venster Bestaand
stuurprogramma gebruiken. Selecteer het stuurprogramma zoals in
het venster beschreven en klik op Volgende. Afhankelijk van de
configuratie van uw computer verschijnt mogelijk het venster voor het
delen van de printer of het venster voor het afdrukken van een
testpagina. Maak de gewenste keuze.
14
Voer de naam van de printer in en klik op Volgende.
15
Klik op Voltooien om te beginnen met de installatie van een
printerstuurprogramma voor zwart-witafdrukken.
OPMERKING: Als uw printer verbonden is met een netwerk, opent u de
Eigenschappen van de printer, selecteert u het tabblad Poorten, klikt u
op Poort toevoegen en Standaard TCP/IP-poort, en creëert u een
nieuwe poort om de printer op aan te sluiten. Om een nieuwe poort te
creëren, volgt u de procedure die beschreven is in het venster van de
wizard.
12
Printersoftware installeren onder Windows
2
Standaard afdrukinstellingen
1
2
In dit hoofdstuk worden de afdrukopties en algemene afdruktaken
in Windows beschreven.
Documenten afdrukken
•
Afdrukken naar een bestand (PRN)
•
Printerinstellingen
Selecteer Afdrukken in het menu Bestand. Het venster
Afdrukken verschijnt. Dit kan, afhankelijk van het gebruikte
programma, enigszins afwijken van onderstaande illustratie.
U kunt de belangrijkste afdrukinstellingen selecteren in het venster
Afdrukken. Deze instellingen omvatten het aantal exemplaren
en het afdrukbereik.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Open het document dat u wilt afdrukken.
- Tabblad Lay-out
Zorg ervoor dat de printer
is geselecteerd.
- Tabblad Papier
- Tabblad Grafisch
- Tabblad Extra
- Tabblad Info
- Tabblad Printer
- Favorieten
- De Help-functie
3
4
Selecteer de printer in de keuzelijst Naam.
Documenten afdrukken
Om de printerfuncties van uw printerstuurprogramma te gebruiken,
klikt u op Eigenschappen of Voorkeursinstellingen in het
afdrukvenster van de toepassing. Meer informatie vindt u op
“Printerinstellingen” op pagina 14.
NB
Als Instellen, Printer of Opties voorkomen in het afdrukvenster,
klikt u daarop. Klik in het volgende venster op Eigenschappen.
Klik op OK om het venster met printereigenschappen te sluiten.
• Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma
in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster
dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.
Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel
dezelfde onderdelen.
• Controleer welke besturingssystemen compatibel zijn met
de printer. Zie Printerspecificaties onder Compatibiliteit
met besturingssysteem in de printerhandleiding.
• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
De volgende procedure beschrijft de algemene stappen die u moet
volgen om vanuit een Windows-programma af te drukken. De exacte
procedure kan per programma verschillen. Raadpleeg de handleiding
van uw softwaretoepassing voor de exacte afdrukprocedure.
13
Standaard afdrukinstellingen
5
6
Klik in het venster Afdrukken op OK of Afdrukken om de afdruktaak
te starten.
Afdrukken naar een bestand (PRN)
Printerinstellingen
Het kan soms handig zijn om de af te drukken gegevens op te slaan als
een bestand.
Via het venster met printereigenschappen hebt u toegang tot
alle informatie die u nodig hebt als u de printer gebruikt. Als de
printereigenschappen worden weergegeven, kunt u de instellingen
die u voor uw afdruktaak nodig hebt controleren en wijzigen.
Ga als volgt te werk om een bestand aan te maken:
1 Schakel het selectievakje Afdrukken naar bestand in het venster
Afdrukken in.
Afhankelijk van het besturingssysteem kan het venster Eigenschappen
van de printer er anders uitzien. Deze softwarehandleiding geeft het
venster Eigenschappen van Windows XP weer.
Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de
gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet,
omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.
Als u de printereigenschappen opent via de map Printers, kunt u
aanvullende Windows-tabbladen openen (zie de handleiding van
Windows) en het tabblad Printer (zie “Tabblad Printer” op pagina 17).
NB
2
Selecteer een map, wijs een naam toe aan het bestand en klik op
OK.
14
Standaard afdrukinstellingen
• De meeste Windows-toepassingen zullen de in het printerstuurprogramma
opgegeven instellingen opheffen. Daarom raden wij u aan eerst de
afdrukinstellingen in uw programma te wijzigen en alleen instellingen
die u daar niet vindt, aan te passen in het printerstuurprogramma.
• Deze instellingen gelden zolang u uw programma niet afsluit.
Als u wilt dat uw wijzigingen permanent behouden blijven,
brengt u ze aan in de map Printers.
• De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de desbetreffende
Windows-gebruikershandleiding of on line Help voor andere
Windows-besturingssystemen.
1. Klik op de knop Start van Windows.
2. Selecteer Printers en faxapparaten.
3. Selecteer het pictogram van het printerstuurprogramma.
4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
van het printerstuurprogramma en selecteer
Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
5. Wijzig de instellingen op elk tabblad en klik op OK.
Tabblad Lay-out
Het tabblad Lay-out bevat opties waarmee u de weergave
van het document op de afgedrukte pagina kunt aanpassen.
Onder Lay-outopties hebt u de keuze uit Meerdere pagina’s per
kant en Poster afdrukken. Zie “Documenten afdrukken” op
pagina 13 voor meer informatie over de voorkeursinstellingen voor
afdrukken.
• Voor meer informatie, zie “Afdrukken op beide zijden van
het papier” op pagina 21.
Tabblad Papier
De volgende opties voor papierinstellingen zijn beschikbaar in het
eigenschappenvenster van de printer. Zie “Documenten afdrukken”
op pagina 13 voor meer informatie over de voorkeursinstellingen
voor afdrukken.
Klik op het tabblad Papier om toegang te krijgen
tot de printereigenschappen.
Afdrukstand
Met behulp van Afdrukstand kunt u de richting selecteren waarin
informatie wordt afgedrukt op een pagina.
• Staand drukt af over de breedte van de pagina, zoals in een brief.
• Liggend drukt af over de lengte van de pagina, zoals bij een
spreadsheet.
• Met behulp van 180 graden draaien biedt u de mogelijkheid om de
pagina 180 garden te draaien.
Exemplaren
In het veld Exemplaren kunt u aangeven hoeveel exemplaren
u wilt afdrukken. U kunt een aantal tussen 1 en 999 invullen.
Formaat
Staand
In het veld Formaat stelt u in welk formaat papier in de lade ligt.
Als het vereiste formaat niet in het vak Formaat staat, klikt u op Aangepast.
Het venster Instelling aangepast papier verschijnt.
Vul het papierformaat in en klik op OK. De instelling verschijnt
in de lijst zodat u deze kunt selecteren.
Liggend
Invoer
Lay-outopties
Via Lay-outopties kunt u geavanceerde afdrukopties selecteren.
U hebt de keuze uit Meerdere pagina’s per kant en Poster afdrukken.
• Voor meer informatie, zie “Meerdere pagina’s afdrukken
op één vel papier (N op een vel)” op pagina 19.
• Voor meer informatie, zie “Posters afdrukken” op pagina 20.
• Voor meer informatie, zie “Boekjes afdrukken” op pagina 20.
Dubbelzijdig afdrukken
Dubbelzijdig afdrukken biedt u de mogelijkheid om op beide zijden van
het papier af te drukken. Als deze optie niet wordt
weergegeven, beschikt uw printer niet over deze
functie.
15
Standaard afdrukinstellingen
Controleer of bij Invoer de juiste papierlade is gekozen.
Kies voor Handmatige invoer als u op speciaal materiaal wilt afdrukken,
zoals enveloppen of transparanten.
Als de papierinvoer is ingesteld op Automatisch selecteren, gebruikt
de printer de laden automatisch in deze volgorde: lade 1, optionele lade 2.
Type
Stel Type in volgens het papier in de lade van waaruit u wenst af te
drukken. Zo krijgt u de beste afdruk. Doet u dit niet, zal de afdrukkwaliteit
mogelijk niet aan uw verwachtingen beantwoorden.
Dun: Dun papier met een gewicht tussen 60~70 g/m2.
Dik: Dik papier met een gewitch tussen 90~105 g/m2.
Katoen: 75~90 g/m2 katoenpapier zoals Gilbert 25% en Gilbert 100%.
Normaal papier: gewoon papier. Selecteer dit type indien u een
zwartwitprinter heeft en afdrukt op katoenpapier van 60 g/m2.
Kringlooppapier: gerecycleerd papier van 75~90 g/m2.
Gekleurd papier: gekleurd papier van 75~90 g/m2.
Archiefpapier: Selecteer deze optie als u de afdrukken geruime tijd wilt
bewaren (bijv. in een archief).
Eerste pagina
Via deze vervolgkeuzelijst kunt u de eerste pagina afdrukken op een ander
type papier dan de rest van het document. U kunt de lade voor de eerste
pagina selecteren.
Plaats bijvoorbeeld dik papier voor de eerste pagina in de Lade 2 en
normaal papier in Lade 1. Selecteer vervolgens Lade 1 voor de optie
Invoer en Lade 2 voor de optie Eerste pagina. Als deze optie niet
wordt weergegeven, beschikt uw printer niet over deze
functie.
Afdruk aanpassen
Met Afdruk aanpassen kunt u uw afdruktaak automatisch of handmatig
schalen op een pagina. U hebt de keuze uit Geen, Verkleinen/Vergroten
en Aan pagina aanpassen.
• Voor meer informatie, zie “Documenten vergroot of verkleind afdrukken”
op pagina 21.
• Voor meer informatie, zie “Document aan een geselecteerd
papierformaat aanpassen” op pagina 21.
Tabblad Grafisch
Met behulp van de volgende grafische instellingen regelt u de
afdrukkwaliteit. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13 voor
meer informatie over de voorkeursinstellingen voor afdrukken.
Klik op het tabblad Grafisch om het onderstaande venster te openen.
Kwaliteit
Welke resolutieopties u kunt selecteren, hangt mogelijk
af van het printermodel. hoe scherper tekens en afbeeldingen
16
Standaard afdrukinstellingen
worden afgedrukt. Als u een hoge instelling selecteert, kan het bovendien
iets langer duren voordat het document is afgedrukt.
Kleurmodus
U kunt kleuropties kiezen. De instelling Kleur levert gewoonlijk de beste
afdrukkwaliteit op voor documenten in kleur. Als u een kleurendocument in
grijstinten wilt afdrukken, selecteert u Grijstinten. Selecteer Handmatig
en klik op de knop Kleuraanpassing Kleuraanpas. als u de kleuropties
handmatig wilt aanpassen.
• Instelling voor aantal exemplaren : Als u verschillende exemplaren wilt
afdrukken, waarvan sommige in kleur en andere in grijstinten, gebruikt u
deze optie en selecteert u het aantal exemplaren in grijstinten.
• Kleuraanpassing: u kunt aanpassen hoe afbeeldingen worden
weergegeven door de instellingen in de optie Levels te wijzigen.
• Kleuraanpas.: u kunt de afdrukkleuren aanpassen aan de kleuren van
uw scherm met de optie Settings. Met de optie Samsung Digitale
Kleuren kunt u een afdruk creëren waarop de kleuren en tinten van lucht
en gras getrouw worden weergegeven. Deze optie is bedoeld voor het
afdrukken van foto's, maar zal de kleuren van elke kleurenafdruk
veranderen. U kunt kiezen uit Basiskleur, Saffierblauw, Smaragdgroen en
Aquamarijn.
Geavanceerde opties
Om de geavanceerde opties in te stellen, klikt u op Geavanceerde
opties.
• Alle tekst zwart afdrukken: als Alle tekst zwart afdrukken
is geselecteerd, wordt alle tekst in uw document zwart afgedrukt,
ongeacht de kleur waarin de tekst op het scherm wordt weergegeven.
• Alle tekst donkerder afdrukken: als het selectievakje Alle tekst
donkerder afdrukken ingeschakeld is, wordt alle tekst in uw document
donkerder afgedrukt dan normaal. Sommige printers ondersteunen
deze functie niet.
Tabblad Extra
Tabblad Info
Op dit tabblad selecteert u de uitvoeropties voor documenten.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13 voor meer informatie
over de voorkeursinstellingen voor afdrukken.
Op het tabblad Info worden de copyrightinformatie en het versienummer
van het stuurprogramma weergegeven. Als u beschikt over een
internetbrowser, kunt u een verbinding maken met het internet door
op het website-pictogram te klikken. Zie “Documenten afdrukken” op
pagina 13 voor meer informatie over de voorkeursinstellingen voor
afdrukken.
Klik op het tabblad Extra om toegang te krijgen tot de volgende functies:
Tabblad Printer
Als u het venster Printereigenschappen opent via de map Printers,
is het tabblad Printer beschikbaar. Hier stelt u de printerconfiguratie in.
De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de desbetreffende
Windows-gebruikershandleiding of on line Help voor andere Windowsbesturingssystemen.
1 Klik op de knop Start van Windows.
2
3
4
5
Watermerk
U kunt een afbeelding maken die als achtergrondtekst op elke pagina
in het document wordt afgedrukt. Voor meer informatie, zie “Watermerk
afdrukken” op pagina 22.
Overlay
Overlays worden vaak gebruikt in plaats van voorbedrukt briefpapier
of formulieren. Voor meer informatie, zie “Overlay afdrukken” op pagina 23.
Uitvoeropties
• Afdruksubset: u kunt instellen in welke volgorde de pagina's moeten
worden afgedrukt. Selecteer de afdrukvolgorde in de vervolgkeuzelijst.
- Normaal (1, 2, 3): de printer drukt alle pagina's af van de eerste tot de
laatste pagina.
- Alle pagina’s omkeren (3,2,1): de printer drukt alle pagina's af van
de laatste tot de eerste pagina.
- Oneven pagina’s afdrukken: de printer drukt alleen de pagina's
van het document met een oneven bladnummer af.
- Even pagina’s afdrukken: de printer drukt alleen de pagina's
van het document met een even bladnummer af.
17
Standaard afdrukinstellingen
Selecteer Printers en faxapparaten.
Selecteer het pictogram van het printerstuurprogramma.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het
printerstuurprogramma en selecteer Eigenschappen.
Klik op het tabblad Printer en stel de gewenste opties in.
Favorieten
Via de optie Favorieten, die u terugvindt op elk tabblad Eigenschappen,
kunt u de huidige instellingen opslaan voor later gebruik.
Zo voegt u een instelling toe aan Favorieten:
1
2
Stel op elk tabblad de gewenste instellingen in.
3
Klik op Opslaan.
Geef in het invoervenster Favorieten een naam aan deze
instellingen.
Wanneer u instellingen opslaat onder Favorieten, worden
alle huidige stuurprogramma-instellingen opgeslagen.
Als u een opgeslagen instelling wilt gebruiken, selecteert u het item in de
vervolgkeuzelijst Favorieten. De printer is nu ingesteld om af te drukken
volgens de instellingen van de geselecteerde favoriet.
Om een favoriet te verwijderen, selecteert u het item in de lijst en klikt
u op Verwijderen.
U kunt ook terugkeren naar de standaardinstellingen van het
stuurprogramma door Printerstandaard te selecteren in de lijst.
De Help-functie
De printer heeft een Help-functie die u kunt openen met de knop Help
in het eigenschappenvenster van de printer. Deze Help-functie geeft
gedetailleerde informatie over de functies die het stuurprogramma
van de printer biedt.
U kunt ook klikken op
in de rechterbovenhoek van het venster
en vervolgens op een instelling.
18
Standaard afdrukinstellingen
3
Geavanceerde
afdrukinstellingen
Meerdere pagina’s afdrukken
op één vel papier (N op een vel)
In dit hoofdstuk worden de afdrukopties en geavanceerde afdruktaken
beschreven.
OPMERKING:
• Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de
gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet,
omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.
Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel dezelfde
onderdelen.
• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
1
2
3
4
U kunt aangeven hoeveel pagina’s u op één vel wilt afdrukken.
Als u meer dan één pagina per vel afdrukt, worden de pagina’s
verkleind en in de aangegeven volgorde gerangschikt. Het maximum
is 16 pagina’s per vel.
1
2
3
4
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier (N op een vel)
•
Posters afdrukken
•
Boekjes afdrukken
•
Afdrukken op beide zijden van het papier
•
Documenten vergroot of verkleind afdrukken
•
Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen
•
Watermerk afdrukken
•
Overlay afdrukken
5
6
19
Geavanceerde afdrukinstellingen
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Selecteer Pagina’s per vel in de keuzelijst Type lay-out op het
tabblad Lay-out.
Geef in de keuzelijst Pagina’s per vel aan hoeveel pagina's
u per vel wilt afdrukken (1, 2, 4, 6, 9 of 16).
Selecteer, indien nodig, de paginavolgorde in de vervolgkeuzelijst
Afdrukvolgorde.
Markeer het selectievakje Paginakaders afdrukken
als u een rand om elke pagina op het vel wilt afdrukken.
Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade,
het papierformaat en het type papier.
Klik op OK en druk het document af.
Posters afdrukken
Boekjes afdrukken
Met deze functie kunt u een document van één pagina afdrukken op 4,
9 of 16 vellen papier, waarna u deze vellen aan elkaar kunt plakken
om er zo een poster van te maken.
1
2
3
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Klik op het tabblad Lay-out en selecteer Poster afdrukken
in de keuzelijst Type lay-out.
Kies de instellingen voor de poster:
Voor de pagina-indeling kunt u kiezen uit
PosterPoster<2x2>, Poster<3x3>, Poster<4x4> en
Aangepast. Als u Poster<2x2> selecteert, wordt de afdruk
automatisch over 4 vellen gespreid. Als u Aangepast
selecteert, kunt u het origineel vergroten tot een formaat
tussen 150% en 400%. Afhankelijk van het
vergrotingspercentage wordt de pagina-indeling
automatisch aangepast tot Poster<2x2>, Poster<3x3>,
Poster<4x4>.
8
9
OPMERKING: De optie Boekje afdrukken is niet voor elk
papierformaat beschikbaar. Om na te gaan of deze functie beschikbaar
is voor uw papierformaat, selecteert u het papierformaat in de optie
Formaat op het tabblad Papier, waarna u controleert of het item
Boekje afdrukken in de vervolgkeuzelijst Type lay-out op het tabblad
Lay-out actief is.
4
5
Geef een overlap in millimeter of inch op zodat de vellen
gemakkelijker aan elkaar kunnen worden geplakt.
0,15 inch
0,15 inch
5
8
Met deze printerfunctie kunt u een document op beide zijden van het
papier afdrukken en worden de pagina's zo gerangschikt dat u het
afgedrukte papier dubbel kunt vouwen om een boekje te maken.
1 Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt
wijzigen, opent u het venster met de printereigenschappen.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
2 Selecteer Boekje afdrukken in de keuzelijst Type op het tabblad
Type lay-out.
3
4
9
Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade,
het papierformaat en het type papier.
Klik op OK en druk het document af. U kunt de poster voltooien
door de vellen aan elkaar te plakken.
20
Geavanceerde afdrukinstellingen
Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade,
het papierformaat en het papiertype.
Klik op OK en druk het document af.
Vervolgens kunt u de pagina's vouwen en nieten.
Afdrukken op beide zijden van het
papier
Documenten vergroot of verkleind
afdrukken
U kunt afdrukken op beide zijden van een vel papier. Voordat u afdrukt,
moet u de gewenste afdrukstand van het document opgeven.
U kunt de inhoud van een pagina groter of kleiner afdrukken.
1
U kunt kiezen uit de volgende opties:
• Geen
• Lange zijde, de klassieke lay-out die wordt gebruikt bij het boekbinden.
• Korte zijde, het type dat vaak wordt gebruikt voor kalenders.
2
3
2
2
4
3
3
2
5
5
5
2
3
5
3
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt
wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Selecteer Verkleinen/Vergroten in de keuzelijst Type afdruk
op het tabblad Papier.
Voer in het veld Percentage de gewenste schaalfactor in.
U kunt ook klikken op
of .
Selecteer de papierlade, het papierformaat en het type papier
in Papieropties.
Klik op OK en druk het document af.
5
▲ Lange zijde
▲ Korte zijde
Document aan een geselecteerd
papierformaat aanpassen
OPMERKING: Druk niet af op beide zijden van etiketten,
transparanten, enveloppen of dik papier. Dit kan papierstoringen
veroorzaken en de printer beschadigen.
1
2
3
4
5
Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt
wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
“Documenten afdrukken” op pagina 13.
Selecteer de afdrukstand op het tabblad Lay-out.
Selecteer in het vak Dubbelzijdig afdrukken de gewenste
dubbelzijdige afdrukoptie.
Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade,
het papierformaat en het papiertype.
Klik op OK en druk het document af.
OPMERKING: als uw printer geen unit voor dubbelzijdig afdrukken
A
Met deze printerfunctie kunt u uw afdruktaak aanpassen aan elk
gewenst papierformaat, ongeacht de grootte van het digitale document.
Dit kan nuttig zijn als u de details van een klein document wilt bekijken.
1
2
3
4
5
heeft, moet u de afdruktaak handmatig uitvoeren. De printer drukt dan
eerst om de andere pagina van het document af. Zodra u de eerste
zijde van de taak hebt afgedrukt, wordt er een venster weergegeven.
Volg de aanwijzingen op het scherm om de afdruktaak te voltooien.
21
Geavanceerde afdrukinstellingen
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Selecteer Aan pagina aanpassen in de keuzelijst Type afdruk
op het tabblad Papier.
Selecteer het juiste formaat in de vervolgkeuzelijst Afdrukpapier.
Selecteer de papierlade, het papierformaat en het type papier
in Papieropties.
Klik op OK en druk het document af.
Watermerk bewerken
Watermerk afdrukken
1
Met de optie Watermerk kunt u over een bestaand document heen een
diagonale tekst afdrukken. U kunt bijvoorbeeld diagonaal over de eerste
pagina of op alle pagina’s van een document in grote grijze letters
“CONCEPT” of “VERTROUWELIJK” afdrukken.
2
Er worden verschillende vooraf gedefinieerde watermerken bij de printer
geleverd. U kunt deze watermerken wijzigen, of u kunt nieuwe
watermerken toevoegen aan de lijst.
3
4
5
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk.
Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.
Selecteer het watermerk dat u wilt bewerken in de lijst Huidige
watermerken en wijzig de tekst van het watermerk en de opties.
Klik op Bijwerken als u de wijzigingen op wilt slaan.
Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken
verlaten hebt.
Bestaand watermerk gebruiken
1
2
3
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Klik op het tabblad Extra en selecteer het gewenste watermerk
in de keuzelijst Watermerk. Het geselecteerde watermerk wordt
weergegeven in het afdrukvoorbeeld.
Klik op OK en druk het document af.
OPMERKING: het afdrukvoorbeeld geeft weer hoe de afgedrukte
pagina er zal uitzien.
Watermerk verwijderen
1
2
3
4
Nieuw watermerk maken
1
2
3
4
5
6
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk.
Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.
Typ tekst in het vak Tekst in watermerk. De tekst mag maximaal
uit 40 tekens bestaan. De tekst wordt in het voorbeeldvenster
getoond.
Als u Alleen eerste pagina aankruist, wordt het watermerk
alleen op de eerste pagina afgedrukt.
Selecteer de watermerkopties.
U kunt de naam, stijl, grootte en het grijstintenniveau van het
lettertype aangeven onder Lettertypekenmerken en de hoek
van het watermerk instellen onder Hoek tekst.
Klik op Toevoegen om het nieuwe watermerk aan de lijst
toe te voegen.
Nadat u klaar bent met bewerken, klikt u op OK en drukt
u het document af.
Als u geen watermerk meer wilt afdrukken, selecteert u (Geen watermerk)
in de keuzelijst Watermerk.
22
Geavanceerde afdrukinstellingen
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk.
Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.
Selecteer in de lijst Huidige watermerken het watermerk
dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken
verlaten hebt.
Overlay gebruiken
Overlay afdrukken
Nadat u een overlay hebt samengesteld, kunt u deze met uw document
afdrukken. Dit doet u als volgt:
1
Wat is een overlay?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Een overlay is tekst en/of afbeeldingen die op de vaste schijf van
de computer zijn opgeslagen in een speciale bestandsindeling en die
kunnen worden afgedrukt in een willekeurig document. Overlays worden
vaak gebruikt in plaats van voorbedrukt briefpapier of formulieren. In plaats
daarvan kunt u een overlay samenstellen die dezelfde informatie bevat
en geeft u aan de printer door welke overlay voor uw document gebruikt
moet worden. Als u een brief met het briefhoofd van uw bedrijf wilt
afdrukken, hoeft u geen voorbedrukt briefhoofdpapier in de printer
te plaatsen. U hoeft alleen maar aan te geven dat de printer de
briefhoofdoverlay moet afdrukken op uw document.
2
3
4
5
1
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Maak of open een document met de tekst of afbeelding die u voor
de overlay wilt gebruiken. Zorg ervoor dat de tekst of afbeelding
precies op de plaats staat waar deze afgedrukt moet worden.
Ga naar de printereigenschappen als u het document als een
overlay wilt opslaan. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Overlay.
Klik in het venster Overlay bewerken op Overlay maken.
Selecteer de gewenste overlay in de keuzelijst Overlay.
Als het overlaybestand dat u zoekt niet in de lijst Overlay
voorkomt, klikt u op Bewerken en op Overlay laden en selecteert
u het overlaybestand.
Als u het gewenste overlaybestand op een externe bron hebt
opgeslagen, kunt u het bestand ook laden via het venster
Overlay laden.
Nieuwe overlay maken
Voordat u een overlay kunt gebruiken, moet u een nieuwe overlay
samenstellen die bijvoorbeeld het logo en de adresgegevens
van uw bedrijf of een afbeelding bevat.
Open een document dat u wilt afdrukken of maak een nieuw
document aan.
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 13.
Klik op het tabblad Extra.
6
7
Klik op Openen als u het bestand hebt geladen. Het bestand
verschijnt in het vak Lijst van overlays en kan worden afgedrukt.
Selecteer de overlay in de keuzelijst Lijst van overlays.
Klik, indien nodig, op Overlay bevestigen voor afdrukken.
Als dit selectievakje is ingeschakeld, verschijnt telkens wanneer
u een document naar de printer verzendt een berichtvenster waarin
u gevraagd wordt te bevestigen of u een overlay op uw document
wilt afdrukken.
Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en een overlay werd
geselecteerd, wordt de overlay automatisch afgedrukt op
uw document.
Klik op OK of Ja totdat het afdrukken wordt gestart.
De geselecteerde overlay wordt samen met uw afdruktaak
gedownload en wordt op uw document afgedrukt.
In het venster Overlay maken voert u in het vak Bestandsnaam
een naam van maximaal 8 posities in. Selecteer eventueel het
pad naar de bestemming (standaard is dit C:\Formover).
Klik op Opslaan. De naam verschijnt in het vak Lijst van overlays.
OPMERKING: de resolutie van het overlaydocument moet dezelfde
Klik op OK of Ja als u klaar bent met het maken van de overlay.
zijn als die van het document waarop u de overlay wilt afdrukken.
Het bestand wordt niet afgedrukt. Het wordt opgeslagen
op de vaste schijf van uw computer.
OPMERKING: het documentformaat van de overlay moet hetzelfde
zijn als de documenten die u met de overlay afdrukt. Stel geen overlays
met watermerken samen.
Overlay verwijderen
U kunt paginaoverlays die u niet meer gebruikt verwijderen.
1
2
3
4
5
6
23
Geavanceerde afdrukinstellingen
Klik in het venster met de printereigenschappen op het tabblad Extra.
Klik op Bewerken onder Overlay.
Selecteer in de Lijst van overlays de overlay die u wilt verwijderen.
Klik op Overlay verwijderen.
Wanneer er een venster verschijnt waarin om een bevestiging
wordt gevraagd, klikt u op Ja.
Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken
verlaten hebt.
4
Geavanceerd
Windows PostScriptstuurprogramma
Als u de geavanceerde opties wilt gebruiken, klikt u op de knop
Geavanceerd.
Dit onderwerp is van belang als u het PostScript-stuurprogramma op de
cd-rom van het systeem wilt gebruiken om een document af te drukken.
PPD's bieden in combinatie met het PostScript-stuurprogramma
toegang tot de printerfuncties en stellen de computer ertoe in staat
om met de printer te communiceren. Een installatieprogramma voor
de PPD's vindt u op de bijgeleverde software-cd-rom.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
Printerinstellingen
Via het venster met printereigenschappen hebt u toegang tot alle opties
die u nodig hebt wanneer u de printer gebruikt. Als de printereigenschappen
worden weergegeven, kunt u de instellingen die u voor de afdruktaak
nodig hebt, controleren en wijzigen.
Hoe het venster met de printereigenschappen er uitziet, hangt
af van het besturingssysteem. In deze softwarehandleiding wordt
het eigenschappenvenster van Windows XP weergegeven.
Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de
gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet,
omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.
NB:
• De meeste Windows-toepassingen zullen de in het printerstuurprogramma
opgegeven instellingen opheffen. Daarom raden wij u aan eerst
de afdrukinstellingen in de softwaretoepassing te wijzigen en alleen
instellingen die u daar niet vindt aan te passen in het
printerstuurprogramma.
• Deze instellingen gelden zolang u het programma niet afsluit.
Als u wilt dat uw wijzigingen permanent behouden blijven,
brengt u ze aan in de map Printers.
• De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de
gebruikershandleiding of on line Help van Windows voor andere
Windows-besturingssystemen.
1. Klik op de knop Start van Windows.
2. Selecteer Printers en faxapparaten.
3. Selecteer het pictogram van het printerstuurprogramma.
4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma en selecteer Voorkeursinstellingen voor
afdrukken.
5. Wijzig de instellingen op elk tabblad en klik op OK.
• Papier/uitvoer: met deze optie selecteert u het papierformaat in de lade.
• Grafisch: met deze optie regelt u de afdrukkwaliteit voor specifieke
afdruktaken.
• Documentopties: met deze opties stelt u de PostScript-opties
of -printerfuncties in.
De Help-functie
U kunt klikken op
in de rechterbovenhoek van het venster en
vervolgens op een instelling.
24
Windows PostScript-stuurprogramma
5
Een lokale printer delen
Instellen als hostcomputer
U kunt de printer rechtstreeks aansluiten op een geselecteerde
computer, die de hostcomputer op het netwerk wordt genoemd.
De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de Windowsgebruikershandleiding of on line Help voor andere Windowsbesturingssystemen.
OPMERKINGEN:
• Controleer welke besturingssystemen compatibel zijn met de printer.
Zie Compatibiliteit met besturingssysteem onder Printerspecificaties
in de printerhandleiding.
• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
1
2
3
4
5
6
Selecteer in het menu Start de optie Printers en faxapparaten.
Dubbelklik op het pictogram van het printerstuurprogramma.
Selecteer Delen in het menu Printer.
Schakel het selectievakje Deze printer delen in.
Typ een naam in het veld Deelnaam en klik vervolgens op OK.
Instellen als clientcomputer
1
2
3
4
5
6
25
Een lokale printer delen
Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.
Klik met de rechtermuisknop op de knop Start in Windows en
selecteer Verkenner.
Selecteer Mijn netwerklocaties en klik met de rechtermuisknop op
Zoeken naar computers.
Typ het IP-adres van de hostcomputer in het veld Computernaam
en klik op Zoeken. (Als de hostcomputer om een Gebruikersnaam
en een Wachtwoord vraagt, vult u de gebruikers-id en het
wachtwoord van de hostcomputeraccount in.)
Dubbelklik op Printers en faxapparaten.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het
printerstuurprogramma en selecteer Verbinding maken.
Klik op Ja als wordt gevraagd of u de installatie wilt uitvoeren.
6
Smart Panel gebruiken
OPMERKINGEN:
Smart Panel is een programma waarmee de status van de printer wordt
bewaakt. U kunt de status bekijken en de printerinstellingen aanpassen.
Smart Panel wordt automatisch geïnstalleerd op het moment dat u de
printersoftware installeert.
OPMERKINGEN:
• Vereisten om dit programma te gebruiken:
- Zie "Specificaties van de printer" in de printerhandleiding als u wilt
weten welke besturingssystemen compatibel zijn met de printer.
- Mac OS X 10.3 of hoger
- Linux. Zie "Specificaties van de printer" in de printerhandleiding als
u wilt weten welke Linux-systemen compatibel zijn met de printer.
- Internet Explorer 5.0 of hoger voor de Flash-animaties in de HTML
Help.
• De exacte naam van de printer vindt u op de bijgeleverde cd-rom.
• Als er al meer dan één printer van Samsung is geïnstalleerd,
selecteert u eerst het gewenste printermodel, zodat u het
bijbehorende Smart Panel kunt gebruiken. Klik met de
rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X) op het
pictogram voor Smart Panel en selecteer de naam van uw
printer.
• Het venster Smart Panel en de inhoud die in deze
softwaregebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen
naargelang de gebruikte printer of het gebruikte besturingssysteem.
Het programma Smart Panel vermeldt de huidige status van de printer,
het resterende tonerniveau in de tonercassette(s) en een boel andere
informatie. U kunt ook instellingen wijzigen.
1
Kennismaken met Smart Panel
Smart Panel verschijnt automatisch als er tijdens het afdrukken een fout
optreedt. Deze fout wordt dan weergegeven.
U kunt Smart Panel ook handmatig opstarten. Dubbelklik op het
pictogram voor Smart Panel in de taakbalk van Windows (in Windows)
of in het systeemvak (in Linux). U kunt het ook aanklikken in de
statusbalk (Mac OS X).
Dubbelklik op dit pictogram in Windows.
1 Tonerniveau
Hier wordt het resterende tonerniveau in de cassette(s) weergegeven. De
printer en het aantal tonercassette(s) in het bovenstaande venster kunnen
verschillen afhankelijk van de gebruikte printer. Niet alle printers beschikken
over deze functie.
Nu kopen
U kunt reservetonercassette(s) on line bestellen.
Probleemoplossingsgids
Klik op deze knop om de Help te bekijken en problemen op te lossen.
Instelling printer
In het venster van het hulpprogramma Printerinstellingen kunt u
verschillende printerinstellingen configureren. Niet alle printers beschikken
over deze functie.
klik op dit pictogram in Mac OS X.
OPMERKING: Als uw printer verbonden is met een netwerk en u
gebruikt Windows en Mac OS X, verschijnt het venster SyncThru Web
Service in plaats van het venster van het hulpprogramma voor de
printerinstellingen. Linux ondersteunen geen netwerkomgevingen.
klik op dit pictogram in Linux.
Indien u een Windows-gebruiker bent, selecteert u in het menu Start de
optie Programma's of Alle programma's →de naam van
uw printerstuurprogramma →Smart Panel.
26
Smart Panel gebruiken
Instelling stuurprogramma (Alleen voor Windows)
Via het venster met printereigenschappen heeft u toegang tot alle
printeropties die u nodig heeft als u de printer gebruikt. Meer informatie
vindt u onder Zie “Printerinstellingen” op pagina 14.
De instellingen van Smart Panel
wijzigen
Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X)
op het pictogram voor Smart Panel en selecteer Opties.
De probleemoplossingsgids openen
Het volgende venster verschijnt.
In de Probleemoplossingsgids vindt u oplossingen voor problemen die
een foutstatus veroorzaken.
Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X)
op het pictogram voor Smart Panel en selecteer
Probleemoplossingsgids.
Hulpprogramma Printerinstellingen
Via het hulpprogramma Printerinstellingen configureert en controleert u
de afdrukinstellingen.
1
2
3
Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac
OS X) op het pictogram voor Smart Panel en selecteer Instelling
printer.
Wijzig de instellingen.
Klik op Toepassen om de wijzigingen naar de printer te sturen.
OPMERKINGEN: Indien uw printer is aangesloten op een netwerk,
verschijnt het venster SyncThru Web Service in plaats van het venster
van het hulpprogramma Printerinstellingen.
Help-aanwijzingen op het scherm
Klik voor meer informatie over het hulpprogramma voor
de printerinstellingen op
.
• Weergeven als taak voor netwerkprinter is voltooid: De
computer geeft het pop-upvenster of de pop-upballon Smart
Panel weer, wanneer uw taak is beëindigd in Windows. (Alleen
netwerkprinters die Windows en Mac OS ondersteunen).
• Weergeven bij fout tijdens afdrukken: De computer geeft het
pop-upvenster of de pop-upballon Smart Panel weer, wanneer er
tijdens het afdrukken een fout optreedt.
• Openen in: U kunt selecteren hoe de computer u een bericht
toont. Indien u Pop-upvenster (Smart Panel) selecteert, verschijnt
het bericht in het pop-upvenster Smart Panel in Windows.
• Taakmonitor starten zodra taak in printer is opgeslagen: Indien u
afdruktaken op de harde schijf van de printer opslaat, opent de
computer het venster Job Monitor in Windows. (Alleen voor
printers met ingebouwde vaste schrijven die Windowsnetwerken ondersteunen).
• Automatische statuscontrole uitvoeren om de: De computer
werkt de printerstatus regelmatig bij. Als u een waarde in de buurt
van 1 kiest, controleert de computer de printerstatus vaker,
waardoor u sneller een foutmelding krijgt bij een printerfout.
27
Smart Panel gebruiken
7
Uw printer gebruiken
onder Linux
U kunt uw apparaat gebruiken in een Linux-omgeving.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
• Aan de slag
• Unified Linux-stuurprogramma installeren
• Werken met Unified Driver Configurator
Unified Linux-stuurprogramma
installeren
Unified Linux-stuurprogramma
installeren
1
2
Zorg dat de printer is aangesloten op de computer.
Schakel de computer en de printer in.
Als het venster Administrator Login verschijnt, typt u root
in het veld Login en voert u het systeemwachtwoord in.
• Printereigenschappen configureren
OPMERKING: u moet zich aanmelden als superuser (root)
• Een document afdrukken
om de printersoftware te kunnen installeren. Als u geen
superuser bent, neemt u contact op met de systeembeheerder.
3
Aan de slag
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-rom-station
van uw computer. De cd-rom wordt automatisch gestart.
Als de cd-rom niet automatisch wordt gestart,
Op de bijgeleverde cd-rom vindt u een reeks Samsung Unified
Linux-stuurprogramma’s voor het gebruik van uw printer onder
Linux.
klikt u onder in het bureaublad op het pictogram
.
Als het venster Terminal verschijnt, typt u de onderstaande
strings.
Na de installatie van het stuurprogramma op uw Linux-systeem
kunt u met dit pakket diverse apparaten via snelle parallelle ECPpoorten en USB tegelijkertijd bewaken.
(Er wordt van uitgegaan dat het cd-rom-station de secundaire
master is en de te mounten locatie /mnt/cdrom is.)
Het Unified Linux-stuurprogrammapakket is voorzien
van een intelligent en flexibel installatieprogramma. U hoeft
niet te zoeken naar extra onderdelen voor de Unified Linuxstuurprogramma's: alle vereiste toepassingen worden gekopieerd
naar uw systeem en automatisch geïnstalleerd. Dit is mogelijk
op een groot aantal van de bekendste Linux-distributies.
[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc
/mnt/cdrom
[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[[email protected] root]#./install.sh
OPMERKING: het installatieprogramma wordt automatisch
gestart als AutoRun is geïnstalleerd en geconfigureerd.
4
28
Uw printer gebruiken onder Linux
Het beginscherm verschijnt. Klik op Next (Volgende).
5
Na afloop van de installatie klikt u op Finish (Voltooien).
Installatie van Unified Linuxstuurprogramma ongedaan maken
1
Als het venster Administrator Login verschijnt, typt u root
in het veld Login en voert u het systeemwachtwoord in.
OPMERKING: u moet zich aanmelden als superuser
(root) om de printersoftware te kunnen installeren. Als u geen
superuser bent, neemt u contact op met de systeembeheerder.
2
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-rom-station
van uw computer. De cd-rom wordt automatisch gestart.
Als de cd-rom niet automatisch wordt gestart,
klikt u onder in het bureaublad op het pictogram
.
Als het venster Terminal verschijnt, typt u de onderstaande
strings.
Het installatieprogramma heeft het pictogram Unified Driver
Configurator aan het bureaublad en de groep Samsung
Unified Driver aan het systeemmenu toegevoegd. Zie bij
problemen de helpaanwijzingen op het scherm. U opent
de Help via het systeemmenu of in een van de
stuurprogrammatoepassingen, zoals Unified Driver
Configurator.
(Er wordt van uitgegaan dat het cd-rom-station de secundaire
master is en de te mounten locatie /mnt/cdrom is.)
[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc
/mnt/cdrom
[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[[email protected] root]#./uninstall.sh
OPMERKING: het installatieprogramma wordt automatisch
gestart als AutoRun is geïnstalleerd en geconfigureerd.
3
4
Klik op Uninstall (Installatie ongedaan maken).
5
Klik op Finish (Voltooien).
29
Uw printer gebruiken onder Linux
Klik op Next (Volgende).
Werken met Unified Driver
Configurator
Unified Linux Driver Configurator is een tool dat voornamelijk
is bestemd voor de configuratie van printers.
Nadat u het Unified Linux-stuurprogramma hebt geïnstalleerd,
wordt het pictogram Unified Linux Driver Configurator
automatisch aan uw bureaublad toegevoegd.
Printers configureren
Het configuratiescherm bestaat uit twee tabbladen: Printers
en Classes.
Tabblad Printers
Klik op het pictogram van de printer links in het venster Unified
Linux Configurator als u de huidige printerconfiguratie van het
systeem wilt bekijken.
Naar Printer
Configuration
Unified Driver Configurator openen
1
2
Dubbelklik op Unified Driver Configurator
op uw bureaublad.
Alle geïnstalleerde
printers
U kunt ook op het pictogram van het startmenu klikken
en achtereenvolgens Samsung Unified Driver en
Samsung Unified Driver Configurator selecteren.
Klik in de modulebalk op de knop van
het configuratievenster dat u wilt openen.
Knop Printers Configuration
(Printers configureren)
Status, modelnaam
en URI van de printer
In dit scherm vindt u de volgende knoppen:
• Refresh (Vernieuwen): lijst met beschikbare printers
vernieuwen.
Knop Ports Configuration
(Poorten configureren)
• Add Printer (Printer toevoegen): nieuwe printer
toevoegen.
• Remove Printer (Printer verwijderen): geselecteerde
printer verwijderen.
• Set as Default (Als standaardwaarde instellen): huidige
printer instellen als standaardprinter.
• Stop/Start (Stoppen/starten): printer stoppen/starten.
• Test: testpagina afdrukken om te controleren
of de printer goed werkt.
• Properties (Eigenschappen): eigenschappen van de printer
weergeven en wijzigen. Zie pagina 31 voor meer informatie.
3
Klik op Help voor helpaanwijzingen op het scherm.
Breng de wijzigingen aan in de configuratie en klik op Exit
(Afsluiten) om Unified Driver Configurator te sluiten.
30
Uw printer gebruiken onder Linux
Tabblad Classes
Op het tabblad Classes wordt een lijst met beschikbare
printerklassen weergegeven.
Printereigenschappen
configureren
In het eigenschappenvenster dat u kunt openen vanuit
de printerconfiguratie, kunt u verschillende eigenschappen
voor uw apparaat als printer wijzigen.
1 Open Unified Driver Configurator.
Alle printerklassen
2
3
Ga eventueel naar het scherm Printers Configuration.
Selecteer uw apparaat in de lijst met beschikbare printers
en klik op Properties (Eigenschappen).
Het venster Printer Properties (Printereigenschappen)
wordt geopend.
Status van de klasse
en aantal printers
in de klasse
• Refresh (Vernieuwen): de lijst met klassen vernieuwen.
• Add Class... (Klas toevoegen): een nieuwe printerklasse
toevoegen.
• Remove Class (Klas verwijderen): de geselecteerde
printerklasse verwijderen.
Ports Configuration
(Poorten configureren)
In dit scherm kunt u de lijst met beschikbare poorten weergeven,
de status van elke poort controleren en een poort vrijgeven
die bezet wordt door een afgebroken taak.
Naar Ports
Configuration
Alle beschikbare
poorten
Poorttype, aangesloten
apparaat en status
• Refresh (Vernieuwen): de lijst met beschikbare poorten
vernieuwen.
4
• Release port (Poort vrijgeven): de geselecteerde poort
vrijgeven.
31
Uw printer gebruiken onder Linux
Dit venster bestaat uit de volgende vijf tabbladen:
•General (Algemeen): locatie en naam van de printer
wijzigen. De naam die u op dit tabblad invoert, wordt
weergegeven in de printerlijst van het venster Printers
Configuration.
•Connection (Verbinding): een andere poort bekijken
of selecteren. Als u de printerpoort wijzigt van USB in
parallel of andersom terwijl de printer in gebruik is, moet
u de printerpoort op dit tabblad opnieuw configureren.
•Driver (Stuurprogramma): een ander
printerstuurprogramma bekijken of selecteren.
Klik op Options (Opties) als u de standaardopties
van het apparaat wilt instellen.
•Jobs (Taken): de lijst met afdruktaken weergeven. Klik
op Cancel job (Taak annuleren) om de geselecteerde
taak te annuleren. Schakel het selectievakje Show
completed jobs (Voltooide taken weergeven) in om
voltooide taken in de lijst op te nemen.
•Classes (Klassen): de klasse waartoe uw printer behoort.
Klik op Add to Class (Toevoegen aan klasse) om uw
printer aan een bepaalde klasse toe te voegen of klik op
Remove from Class (Verwijderen uit klasse) als u de
printer uit een geselecteerde klasse wilt verwijderen.
Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het
venster Printer Properties.
Een document afdrukken
Afdrukken vanuit een toepassing
Vanuit een groot aantal Linux-toepassingen kunt u afdrukken
met Common UNIX Printing System (CUPS). Vanuit al deze
toepassingen kunt u op de printer afdrukken.
1 Kies in de toepassing waarmee u werkt de optie Print
(Afdrukken) in het menu File (Bestand).
2 Selecteer Print directly using lpr (Rechtstreeks afdrukken
via lpr).
3 In het venster LPR GUI selecteert u het printermodel in de
lijst met printers en klikt u op Properties (Eigenschappen).
5
6
Klik
7
Dit venster bestaat uit de volgende vier tabbladen:
•General (algemeen): hier kunt u het papierformaat,
de papiersoort en de afdrukstand van de documenten
wijzigen. U kunt hier ook de dubbelzijdige afdrukfunctie
inschakelen, scheidingspagina's toevoegen aan het begin
en einde, en het aantal pagina's per vel wijzigen.
•Text (Tekst): hier kunt u paginamarges opgeven en
tekstopties instellen, zoals regelafstand en kolommen.
•Graphics (Afbeeldingen): hier kunt u grafische opties
instellen voor het afdrukken van afbeeldingen/bestanden,
bijvoorbeeld kleuropties en grootte of positie van een
afbeelding.
•Device (Apparaat): hier kunt u afdrukresolutie, papierbron
en bestemming instellen.
Klik op Apply om de wijzigingen toe te passen en sluit
het venster Properties.
Klik op OK in het venster LPR GUI om te beginnen
met afdrukken.
Het venster Printing (Bezig met afdrukken) verschijnt.
Hier kunt u de status van de afdruktaak volgen.
Klik op Cancel (Annuleren) als u de huidige afdruktaak
wilt annuleren.
Bestanden afdrukken
4
U kunt een groot aantal bestandstypen afdrukken op dit
Samsung-apparaat door de standaard-CUPS-methode toe
te passen: direct vanaf de opdrachtregel. U werkt dan met
het CUPS lpr-hulpprogramma. In het pakket stuurprogramma's
beschikt u echter over een veel gebruikersvriendelijker LPR
GUI-programma.
Wijzig de eigenschappen van de printer en de afdruktaken.
Zo drukt u elk bestand af:
1 Typ lpr <bestandsnaam> op de opdrachtregel van de
Linux-shell en druk op Enter. Het venster LPR GUI wordt
weergegeven.
2
3
32
Uw printer gebruiken onder Linux
Als u alleen lpr intikt en op Enter drukt, wordt eerst het
venster Select file(s) to print (Af te drukken bestand(en)
selecteren) geopend. Selecteer de bestanden die u wilt
afdrukken en klik op Open.
In het venster LPR GUI selecteert u de printer in de lijst en
past u de eigenschappen van de printer en de afdruktaken aan.
Zie voor meer informatie over het venster Properties
pagina 32.
Klik op OK om te beginnen met afdrukken.
8
Uw printer gebruiken
in combinatie met een
Macintosh
Uw apparaat ondersteunt Macintosh-systemen met een ingebouwde
USB-interface of een 10/100 Base-TX-netwerkkaart. Als u een bestand
afdrukt vanaf een Macintosh-computer, kunt u het PostScriptstuurprogramma gebruiken door het PPD-bestand te installeren.
Software voor Macintosh installeren
De cd-rom met het PostScript-stuurprogramma die bij uw printer is
geleverd, bevat het PPD-bestand waarmee u het PS-stuurprogramma
(Apple LaserWriter-stuurprogramma) kunt gebruiken om af te drukken
vanaf een Macintosh-computer.
Printerstuurprogramma
Het printerstuurprogramma installeren
OPMERKING: sommige printers ondersteunen geen
netwerkinterface. Controleer in de gebruikershandleiding
van de printer onder Printerspecificaties of uw printer een
netwerkinterface ondersteunt.
1
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
4
5
6
7
•
Software voor Macintosh installeren
•
De printer instellen
•
Afdrukken
2
3
Sluit de printer aan op de computer via de USB-kabel
of de ethernetkabel.
Zet de computer en de printer aan.
Plaats de cd-rom met het PostScript-stuurprogramma dat bij
de printer is geleverd in het cd-romstation van uw computer.
Dubbelklik op Samsung_CLP op het Macintosh-bureaublad.
Dubbelklik op de map MAC_Installer.
Dubbelklik op de map MAC_Printer.
Dubbelklik voor Mac OS 10.3 of hoger op het pictogram
Samsung_CLBP Installer OSX.
Klik op Continue (Ga door).
8
9 Klik op Install (Installeer).
10 Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Quit (Afsluiten).
De installatie van het printerstuurprogramma
ongedaan maken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Plaats de cd-rom met het PostScript-stuurprogramma dat bij
de printer is geleverd in het cd-romstation van uw computer.
Dubbelklik op de het cd-rompictogram dat op het bureaublad van
uw Macintoshcomputer verschijnt.
Dubbelklik op Samsung_CLP op het Macintosh-bureaublad.
Dubbelklik op de map MAC_Installer.
Dubbelklik op de map MAC_Printer.
Dubbelklik voor Mac OS 10.3 of hoger op het pictogram
Samsung_CLBP Installer OSX.
Selecteer Uninstall (Installatie ongedaan maken) en klik
vervolgens op Uninstall (Installatie ongedaan maken).
Klik op Continue (Ga door).
Als de installatie ongedaan is gemaakt, klikt u op Quit (Afsluiten).
33
Uw printer gebruiken in combinatie met een Macintosh
De naam van uw apparaat verschijnt in de lijst met printers
en wordt ingesteld als standaardprinter.
De printer instellen
De instelling van de printer verschilt afhankelijk van de kabel die u gebruikt
om de printer aan te sluiten op uw computer: een netwerkkabel of een
USB-kabel.
Voor een Macintosh die op een netwerk
is aangesloten
OPMERKING: sommige printers ondersteunen geen netwerkinterface.
Controleer voordat u uw printer aansluit in de gebruikershandleiding
van de printer onder Printerspecificaties of uw printer een
netwerkinterface ondersteunt.
Mac OS 10.3 of hoger
1
2
3
4
5
6
Volg de aanwijzingen in het onderwerp “Software voor Macintosh
installeren” op pagina 33 om het PPD-bestand op uw computer te
installeren.
Open Print Center (Afdrukbeheer) of Printer Setup Utility
(Printerconfiguratie) in de map Hulpprogramma's.
Klik op Add (Voeg toe) in de printerlijst.
Selecteer het tabblad AppleTalk.
De naam van uw apparaat verschijnt bij de lijst. Selecteer
SEC000xxxxxxxxx bij het printervak, waarbij xxxxxxxxx
per apparaat verschilt.
Klik op Add (Voeg toe).
Als de automatische selectiefunctie niet goed werkt, selecteert
u Samsung bij Printer Model (Printermodel) en de naam van uw
printer bij Model Name (Modelnaam).
De naam van uw apparaat verschijnt in de lijst met printers
en wordt ingesteld als standaardprinter.
Voor een Macintosh die via USB is
aangesloten
Mac OS 10.3 of hoger
1
2
3
4
5
6
Volg de aanwijzingen in het onderwerp “Software voor Macintosh
installeren” op pagina 33 om het PPD-bestand op uw computer
te installeren.
Open Print Center (Afdrukbeheer) of Printer Setup Utility
(Printerconfiguratie) in de map Hulpprogramma's.
Klik op Add (Voeg toe) in de printerlijst.
Selecteer het tabblad USB.
Selecteer de naam van uw printer en klik op Add (Voeg toe).
Als de automatische selectiefunctie niet goed werkt, selecteert
u Samsung bij Printer Model (Printermodel) en de naam van uw
printer bij Model Name (Modelnaam).
34
Uw printer gebruiken in combinatie met een Macintosh
Afdrukinstellingen wijzigen
Afdrukken
U kunt geavanceerde afdrukfuncties gebruiken voor uw printer.
OPMERKING:
Selecteer Print (Druk af) in het menu File (Bestand) van uw Macintoshtoepassing. De printernaam die in het printereigenschappenvenster
verschijnt, is afhankelijk van de gebruikte printer. Behalve de naam,
bestaat het printereigenschappenvenster uit vrijwel dezelfde
onderdelen.
• Het Macintosh-printereigenschappenvenster in de gebruikershandleiding
verschilt mogelijk van het venster dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van
de gebruikte printer. Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit
vrijwel dezelfde onderdelen.
• U kunt de naam van de printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
OPMERKING: De opties kunnen verschillen afhankelijk van de printer
en de versie van het Macintosh-besturingssysteem.
Layout (Lay-out)
Document afdrukken
Op het tabblad Layout (Lay-out) vindt u opties waarmee u de
uiteindelijke afdruk van het document kunt aanpassen. U kunt
verschillende pagina’s op één vel papier afdrukken. KiesLayout (Layout) in de vervolgkeuzelijst Presets (Instellingen) om toegang te
krijgen tot de volgende functies.
Als u afdrukt met een Macintosh, moet u in elke toepassing die u gebruikt
de printersoftware-instelling controleren. Volg de onderstaande stappen
om af te drukken vanaf een Macintosh.
1
2
3
Open een Macintosh-toepassing en selecteer het bestand dat u wilt
afdrukken.
Open het menu File (Bestand) en klik op Page Setup
(Paginainstellingen) (Document Setup (Documentinstellingen)
in sommige toepassingen).
Kies het papierformaat, de afdrukstand, de schaal en andere
opties, en klik op OK.
Zorg ervoor dat de
printer is geselecteerd.
4
5
6
• Pages per Sheet (Pagina’s per vel): Hier kunt u opgeven
hoeveel pagina's op één vel worden afgedrukt. Zie 'Verschillende
pagina's afdrukken op één vel papierr' in de volgende kolom voor
meer informatie.
• Layout Direction (Lay-outrichting): U kunt de afdrukrichting
selecteren door op één van de vier voorbeelden in de interface te
klikken.
Open het menu File (Bestand) en klik op Print (Druk af).
Kies het gewenste aantal exemplaren en geef aan welke pagina's
u wilt afdrukken.
Klik op Print (Druk af) als u klaar bent met het instellen van
de opties.
35
Uw printer gebruiken met een Macintosh
Graphics (Grafisch)
Printer Features (Printerfuncties)
Op het tabblad Graphics (Grafisch) vindt u de opties Resolution
(Kwaliteit) en Color Mode (Kleurmodus). Selecteer Graphics
(Grafisch) in de vervolgkeuzelijst Presets (Instellingen) om toegang te
krijgen tot de grafische functies.
Op dit tabblad vindt u opties waarmee u het type papier kunt selecteren
en de afdrukkwaliteit kunt instellen. Kies Printer Features
(Printerfuncties) in de vervolgkeuzelijst Presets (Instellingen) om
toegang te krijgen tot de volgende functies.
• Fit to Page (Aan pagina aanpassen): Met deze vervolgkeuzelijst
kunt u uw afdruk aanpassen aan elk papierformaat, ongeacht de
grootte van het digitale document. Dit kan nuttig zijn als u de
details van een klein document wilt bekijken.
• RGB Color (RGB-kleuren): Met deze vervolgkeuzelijst kunt u
bepalen hoe kleuren worden gegenereerd. Standard
(Standaard) is de meest gebruikte instelling, waarbij de kleurtoon
het best die van een standaardmonitor (sRGB-monitor) benadert.
De modus Vivid (Levendig) is geschikt voor het afdrukken van
presentatiegegevens, grafieken en diagrammen. De kleurtoon
van de modus Vivid (Levendig) levert levendigere
kleurafbeeldingen op dan bij de modus Standaard. De modus
Device (Apparaat) wordt het beste gebruikt voor het afdrukken
van fijne lijnen, kleine tekens en tekeningen in kleur. De kleurtoon
van de modus Device (Apparaat) kan verschillen van die van de
monitor. De zuivere tonerkleuren worden gebruikt voor het
afdrukken van de kleuren cyaan, magenta en geel.
• Resolution (Kwaliteit): U kunt de afdrukresolutie selecteren.
Hoe hoger de instelling, hoe scherper de tekens en afbeeldingen
worden afgedrukt. Als u een hoge instelling selecteert, kan de
afdruk van het document iets langer duren.
• Color Mode (Kleurmodus): U kunt de kleuropties instellen. De
instelling Color (Kleur) geeft gewoonlijk de best mogelijke
afdrukkwaliteit voor documenten in kleur. Als u een
kleurendocument in grijstinten wilt afdrukken, selecteert u
Grayscale (Grijstinten).
Paper (Papier)
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Paper Type (Papier Type) het type
papier dat zich bevindt in de lade van waaruit u wenst af te drukken. Zo
krijgt u de beste afdrukkwaliteit. Als u een ander type afdrukmateriaal
plaatst, selecteert u het desbetreffende type papier.
36
Uw printer gebruiken met een Macintosh
Verschillende pagina's afdrukken op één
vel papier
U kunt meer dan één pagina afdrukken op één vel papier. Dit is een
goedkope manier om conceptpagina's af te drukken.
1
2
3
4
5
Selecteer Print (Druk af) in het menu File (Bestand)
van uw Macintosh-toepassing.
Selecteer Layout (Lay-out).
Selecteer het aantal pagina's dat u op één vel papier wilt afdrukken
via de keuzelijst Pages per Sheet (Pagina’s per vel).
Selecteer de paginavolgorde met de optie
Layout Direction (Lay-outrichting).
Als u rond elke pagina op het vel een rand wilt afdrukken,
selecteert u de gewenste optie in de keuzelijst Border (Rand).
Klik op Print (Druk af). De printer drukt het geselecteerde aantal
pagina's af op één zijde van elke pagina.
37
Uw printer gebruiken met een Macintosh
SOFTWARE
INDEX
A
H
afdrukken
aan pagina aanpassen 21
boekjes 20
document 13
dubbelzijdig 21
meer pagina's per vel
Macintosh 37
Windows 19
overlay 23
poster 22
schalen 21
vanuit Linux 32
vanuit Macintosh 35
vanuit Windows 13
watermerk 22
afdrukstand, afdrukken
Windows 15
help, gebruik 18
Help, gebruiken 24
B
boekjes afdrukken 20
D
document, afdrukken
Macintosh 35
Windows 13
dubbelzijdig afdrukken 21
E
Extra, tabblad, eigenschappen, instellen 17
installatie ongedaan maken 33
installeren 33
meer pagina's per vel afdrukken
Macintosh 37
Windows 19
I
installatie ongedaan maken
stuurprogramma
Linux 29
installatie ongedaan maken, software
Macintosh 33
Windows 11
installeren
Linux-software 28
printerstuurprogramma
Macintosh 33
Windows 4
instellen
afbeeldingsmodus 16
contrast 16
favorieten 18
resolutie
Windows 16
tonerspaarstand 16
TrueType 16
L
lay-outeigenschappen, instellen
Macintosh 35
Windows 15
Linux
afdrukken 32
printereigenschappen 31
stuurprogramma, installeren 28
F
favorieten, instellingen, gebruik 18
M
G
Macintosh
afdrukken 35
printer instellen 34
stuurprogramma
geavanceerd afdrukken, gebruik 19
grafische eigenschappen, instellen 16
38
O
overlay
afdrukken 23
maken 23
verwijderen 23
P
papierbron, instellen
Windows 15
papiereigenschappen, instellen 15
papierformaat, instellen 15
poster, afdrukken 20
PostScript-stuurprogramma
installeren 24
printereigenschappen
Linux 32
printereigenschappen, instellen
Macintosh 35
Windows 14, 24
printerresolutie, instellen
Windows 16
printersoftware
installatie ongedaan maken
Macintosh 33
Windows 11
installeren
Macintosh 33
Windows 4
printerstuurprogramma, installeren
Linux 28
S
software
installatie ongedaan maken
Macintosh 33
Windows 11
installeren
Macintosh 33
Windows 4
opnieuw installeren
Windows 10
systeemeisen
Macintosh 33
statusmonitor, gebruik 26
stuurprogramma, installeren
Linux 28
T
tonerspaarstand, instellen 16
W
watermerk
afdrukken 22
bewerken 22
maken 22
verwijderen 22
39
Rev.1.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement