Samsung GT-I5510 User manual

Samsung GT-I5510 User manual

GT-I5510

Gebruiksaanwijzing

Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon.

Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.

De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.

Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.

2

Over deze gebruiksaanwijzing

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van deze gebruikersgebruiksaanwijzing.

Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.

De opmaak en presentatie van deze gebruikersgebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.

Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.

Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.

U kunt de software voor uw mobiele toestel upgraden door naar www.samsung.com te gaan.

Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving.

Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.

Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

Waarschuwing: Situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: Situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: Opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Raadpleeg: Pagina’s met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p.12 (betekent “zie pagina 12”)

Gevolgd door: De volgorde van de opties of menu’s die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Berichten

Nieuw bericht

(betekent Berichten, gevolgd door Nieuw bericht)

[ ] Rechte haken: Telefoontoetsen, bijvoorbeeld:

[ ] (staat voor de toets Aan/uit/vergrendelen)

Over deze gebruiksaanwijzing

3

Auteursrechten

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Samsung Electronics.

Handelsmerken

SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.

Het Android-logo, Google Search

Google Mail™, YouTube

™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

, Google Maps

, Android Market

,

en Google Talk

is een handelsmerk van SRS Labs, Inc. De WOW

HD-technologie is opgenomen onder licentie van SRS Labs,

Inc.

Bluetooth

®

is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

4

Over deze gebruiksaanwijzing

Wi-Fi

®

, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Over deze gebruiksaanwijzing

5

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten ...................

10

Uitpakken ................................................................ 10

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen ................................................................... 11

De batterij opladen ............................................... 13

Een geheugenkaart plaatsen ............................. 15

Een polslus bevestigen ........................................ 17

Aan de slag ...............................................

18

Het toestel in- en uitschakelen .......................... 18

Kennismaken met het toestel ............................ 18

Het aanraakscherm gebruiken .......................... 22

6

Inhoud

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen .......................... 24

Het standby-scherm ............................................. 24

Applicaties openen ............................................... 26

De instellingen van het toestel aanpassen ..... 28

Tekst ingeven ......................................................... 32

Applicaties van Android Market downloaden ........................................................... 34

Bestanden downloaden van het web .............. 35

Gegevens synchroniseren ................................... 36

Communiceren ........................................

38

Bellen ....................................................................... 38

Berichten ................................................................. 42

Google Mail ............................................................ 44

E-mail ....................................................................... 46

Talk ............................................................................ 48

Social Hub ............................................................... 49

Entertainment .........................................

50

Camera ..................................................................... 50

Galerij ....................................................................... 59

Muziek ...................................................................... 60

FM-radio .................................................................. 63

Persoonlijke gegevens ...........................

67

Contacten ................................................................ 67

Agenda .................................................................... 71

Notities .................................................................... 72

Spraakrecorder ...................................................... 73

Web ...........................................................

74

Browser .................................................................... 74

Maps ......................................................................... 77

Latitude ................................................................... 80

Plaatsen ................................................................... 80

Navigatie ................................................................. 81

Zoeken ..................................................................... 81

Inhoud

7

YouTube ................................................................... 82

Nieuws en weer ..................................................... 83

Samsung Apps ....................................................... 84

Market ...................................................................... 84

Connectiviteit ..........................................

85

Bluetooth ................................................................ 85

Wi-Fi .......................................................................... 87

AllShare ................................................................... 88

Mobiel netwerk delen .......................................... 90

Pc-verbindingen .................................................... 92

VPN-verbindingen ................................................ 93

Hulpmiddelen .........................................

95

Klok ........................................................................... 95

Calculator ................................................................ 96

Downloads .............................................................. 96

Mijn bestanden ...................................................... 97

Taakbeheer ............................................................. 97

Spraakgestuurd ..................................................... 98

Instellingen ..............................................

99

Het menu Instellingen openen .......................... 99

Draadloos en netwerken ..................................... 99

Oproepen .............................................................. 100

8

Inhoud

Geluid ..................................................................... 101

Display ................................................................... 102

Locatie en beveiliging ........................................ 103

Applicaties ............................................................ 104

Account- en synchronisatie-instellingen ...... 105

Privacy .................................................................... 105

SD-kaart en telefoonopslag ............................. 105

Landinstelling en tekst ...................................... 105

Spraak in- en uitvoer .......................................... 107

Toegankelijkheid ................................................. 108

Datum en tijd ....................................................... 108

Over het toestel ................................................... 108

Problemen oplossen ............................

109

Veiligheidsvoorschriften .....................

115

Index .......................................................

125

Inhoud

9

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

Mobiel toestel

Batterij

Reisadapter (oplader)

Snelstartgids

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software.

Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.

Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.

Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.

Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

10

Het toestel in elkaar zetten

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPAservices kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity

Module) kopen.

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1

Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [ ] ingedrukt en selecteert u UitschakelenOK om het uit te schakelen.

2

Verwijder de achterklep.

Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.

Het toestel in elkaar zetten

11

3

Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

4

Plaats de batterij.

Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu’s gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf.

5

Plaats de achterklep terug.

12

Het toestel in elkaar zetten

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.

Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram leeg en wordt rood. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

1

2

Opladen met de reisadapter

Open het klepje van de multifunctionele aansluiting.

Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

Het toestel in elkaar zetten

13

3

Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.

U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.

Tijdens het opladen kan het toestel warm worden.

Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

4

Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.

Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel beschadigd raken.

Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

1

Opladen met de pc-datakabel

Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.

14

Het toestel in elkaar zetten

2

3

Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.

Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.

Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.

4

Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

Een geheugenkaart plaatsen

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD kaartfabrikant).

- of microSDHC geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de

-

Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.

Uw toestel ondersteunt alleen de FATbestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.

Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map sdcard.

Het toestel in elkaar zetten

15

1

2

Verwijder de achterklep.

Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

3

4

Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.

Plaats de achterklep terug.

4

5

6

2

3

De geheugenkaart verwijderen

Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden (‘unmounten’), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

1

Selecteer in de standby-stand ApplicatiesInstellingen

SD-kaart en telefoonopslag

SD-kaart afmeldenOK.

Verwijder de achterklep.

Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.

Trek de kaart uit de sleuf.

Verwijder de geheugenkaart.

Plaats de achterklep terug.

Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

16

Het toestel in elkaar zetten

De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de standby-stand ApplicatiesInstellingen

SD-kaart en telefoonopslag

SD-kaart afmeldenOK

Formatteer SD-kaart

Formatteer SD-kaart

Alles wissen.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen

1

2

Verwijder de achterklep.

Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

3

Plaats de achterklep terug.

Het toestel in elkaar zetten

17

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

1

Houd [ ] ingedrukt.

2

Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.

Houd [ ] ingedrukt en selecteer UitschakelenOK om het toestel uit te schakelen.

Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd [ ] ingedrukt en selecteer de

Vliegtuigstand.

18

Aan de slag

Kennismaken met het toestel

Indeling

Luistergedeelte

Volumetoets

QWERTYtoetsenbord

Microfoon

Nabijheidssensor

Aanraakscherm

Starttoets

Terugtoets

Menutoets

Headsetaansluiting

Cameralens achterzijde

Aan/uit/ vergrendeltoets

Interne antenne

Multifunctionele aansluiting

Achterklep

Luidspreker

Toetsen

Toets

Aan/uit/ vergrendelen

Menu

Start

Terug

Volume

Functie

Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.

Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen.

Teruggaan naar het standbyscherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen

(ingedrukt houden).

Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.

Hiermee kunt u het volume van het toestel regelen.

Aan de slag

19

QWERTY-toetsenbord

De positie, afbeeldingen en functies van de toetsen kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio.

Toets Functie

Cijfers, letters en speciale tekens ingeven.

Alfanumeriek

Shift

Alt

Symbool

Berichten

20

Aan de slag

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in een tekstinvoerveld.

Tekens op de bovenste helft van de toetsen gebruiken in een tekstinvoerveld.

Pictogrammen ingeven in een tekstinvoerveld.

Open in de standby-stand een scherm voor het opstellen van een bericht.

Toets

Zoeken

Spatie

4-wegnavigatie

Backspace

Enter

Bevestigen

Functie

In de standby-stand: de zoekapplicatie van Google openen. het zoekinvoervenster openen wanneer u bepaalde applicaties gebruikt.

Een spatie invoegen in een tekstinvoerveld, in de standby-stand: de zoekapplicatie van Google openen.

De cursor omhoog, omlaag, naar rechts of naar links verplaatsen in een tekstinvoerveld.

Speciale tekens uit een tekstinvoerveld verwijderen.

Een nieuwe regel beginnen in een tekstinvoerveld.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of een invoer bevestigen.

Pictogrammen

De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider.

Pictogram Betekenis

Geen signaal

Signaalsterkte

GPRS-netwerkverbinding

EDGE-netwerkverbinding

UMTS-netwerkverbinding

Open draadloze netwerken beschikbaar

Verbonden met draadloos netwerk

Bluetooth ingeschakeld

Bluetooth-headset aangesloten

Pictogram Betekenis

GPS ingeschakeld

Gesprek aan de gang

Gesprek in de wacht

Luidsprekerstand ingeschakeld

Gemiste oproep

Gesynchroniseerd met het web

Bezig met gegevens uploaden

Bezig met gegevens downloaden

Doorschakelen van oproepen ingeschakeld

Verbonden met computer

USB-tethering geactiveerd

Aan de slag

21

Pictogram Betekenis

Mobiel toegangspunt ingeschakeld

Geen SIM- of USIM-kaart

Nieuw SMS- of MMS-bericht

Nieuw e-mailbericht

Nieuw voicemailbericht

Alarm ingeschakeld

Melding van gebeurtenis

Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)

Stille stand ingeschakeld

Trilstand ingeschakeld

Vliegtuigstand ingeschakeld

22

Aan de slag

Pictogram Betekenis

Muziek wordt afgespeeld

Afspelen van muziek is onderbroken

10:00

FM-radio op de achtergrond ingeschakeld

Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist

Batterijniveau

Huidige tijd

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm.

Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.

Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.

Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.

Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

Tikken: Één keer met uw vinger aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.

Aanraken (ingedrukt houden): Tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.

Slepen: Tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.

Verslepen en neerzetten: Raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.

Dubbeltikken: Tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.

Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op [ ] of de starttoets om het scherm weer in te schakelen.

U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenDisplay

Time-out scherm.

Aan de slag

23

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [ ] om te vergrendelen. Om te ontgrendelen, schakelt u het scherm in en sleept u naar rechts tot aan de stip.

Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties openen.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm. U kunt ook een stip boven in het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel van het standby-scherm te gaan.

Items aan het standby-scherm toevoegen

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm toevoegen:

1

Druk op [ ] → Voeg toe of raak het lege gebied op het standby-scherm aan.

2

Selecteer de gewenste categorie → een item:

Widgets

: Widgets aan het standby-scherm toevoegen.

Sneltoetsen

: Snelkoppelingen toevoegen naar items zoals applicaties, favorieten en contacten.

Mappen

: Een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.

Achtergronden

: Een achtergrondafbeelding instellen.

24

Aan de slag

1

Items op het standby-scherm verplaatsen

Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het aanraken totdat het grijs wordt.

2

Sleep het item naar de gewenste plek.

Items uit het standby-scherm verwijderen

1

Raak het gewenste item aan.

De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.

2

3

Sleep het item naar de prullenbak.

Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het pictogrammengebied en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties gebruikmaken:

WiFi

: De WLAN-functie in- en uitschakelen. ►

p. 87

B/T

GPS

: De Bluetooth-functie in- en uitschakelen.

: De GPS-functie in- en uitschakelen.

Geluid/Trillen

: De stille stand in- en uitschakelen.

p. 85

Autom. draaien

: De optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Aan de slag

25

Panelen aan het standby-scherm toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het standby-scherm toevoegen of daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

1

Druk in de standby-stand op [ ] → Wijzigen.

U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingsstand.

2

Panelen toevoegen of verwijderen met de volgende functies:

Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de prullenbak onder in het scherm.

Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .

Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de gewenste locatie.

3

Druk op [ ] wanneer u klaar bent.

Applicaties openen

De applicaties op het toestel openen:

1

Selecteer in de standby-stand

Applicaties om de lijst met applicaties te openen.

2

Scroll naar links of naar rechts naar een ander scherm met applicaties.

U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te gaan.

3

Selecteer een applicatie.

Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken. Hebt u geen

Google-account, meld u dan aan voor een Googleaccount.

U kunt een snelkoppeling aan een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het symbool van de applicatie aan te raken. U kunt het pictogram verplaatsen naar de gewenste locatie op het standbyscherm.

26

Aan de slag

4

Druk op [ ] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op de starttoets om naar het standby-scherm terug te gaan.

De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd.

Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de liggende stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert u Instellingen

DisplayScherm automatisch draaien.

U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

1

2

Applicaties ordenen

Druk in de lijst met applicaties op [

Raak een applicatie aan.

] → Wijzigen.

3

Sleep het pictogram van de applicatie naar de gewenste plek.

U kunt het pictogram van een applicatie ook naar een ander hoofdmenuscherm verplaatsen. Tevens kunt u veelgebruikte applicaties naast Startpagina plaatsen.

4

Druk op [ ] → Opslaan.

De volgorde van de hoofdmenuschermen wijzigen:

1

Plaats in de lijst met applicaties twee vingers op het scherm en beweeg deze naar elkaar toe.

2

Raak de miniatuurweergave van een scherm aan en sleep deze naar de gewenste locatie.

1

Onlangs gebruikte applicaties openen

Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende applicaties weer te geven.

2

Selecteer de applicatie die u wilt openen.

Aan de slag

27

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk ingeschakeld laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt u via Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.

1

Taakbeheer gebruiken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

TaakbeheerActieve applicaties.

Er verschijnt een lijst met alle applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.

2

Selecteer Einde om een applicatie te sluiten.

Selecteer Stoppen om alle actieve applicaties te sluiten.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door het aan uw voorkeuren aan te passen.

1

De huidige tijd en datum instellen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen

Datum en tijd.

2

Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

InstellingenGeluidSelectie hoorbaar.

Het volume van de beltoon aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

28

Aan de slag

Overschakelen naar de stille stand

U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Telefoon

Toetsen en houd # aangeraakt.

Houd [ ] ingedrukt en selecteer Stille stand.

U kunt het toestel zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenGeluidTrillenAltijd of

Alleen stille stand. Wanneer u overschakelt naar de stille stand, wordt weergegeven in plaats van .

1

De beltoon wijzigen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen

GeluidBeltoon.

2

Kies een beltoon in de lijst en selecteer OK.

Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen

Display

Animatie

Enkele animaties of

Alle animaties.

2

3

1

Een achtergrond selecteren voor het standby-scherm

Druk in de standby-stand op [ optie.

] →

Achtergrond

→ een

Selecteer een afbeelding.

Selecteer Opslaan of Achtergrond instellen.

Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

Aan de slag

29

De helderheid van het scherm aanpassen

U kunt snel de helderheid van het scherm aanpassen door op de indicatieregel van het scherm naar links of rechts te scrollen.

U kunt als volgt de helderheid in het instellingenmenu aanpassen:

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen

DisplayHelderheid.

2

Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.

3

Selecteer OK.

Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het toestel zonder uw toestemming gebruiken.

Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.

Als u uw PIN-code of wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.

Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Een ontgrendelingspatroon instellen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenLocatie en beveiliging

Schermvergrendeling instellen

Patroon.

2

Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer Volgende.

3

Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.

30

Aan de slag

4

5

6

Selecteer

Doorgaan.

Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.

Selecteer

Bevestigen.

Een PIN-code voor ontgrendeling instellen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenLocatie en beveiliging

Schermvergrendeling instellen

Geef PIN-code in.

2

Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer

Doorgaan.

3

Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer OK.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen

Locatie en beveiliging

Schermvergrendeling instellen

Wachtwoord.

2

3

Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer

Doorgaan.

Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer OK.

De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de

SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen

Locatie en beveiliging

SIM-

kaartvergrendeling instellen

SIM-kaart vergrendelen.

2

Geef uw PIN-code in en selecteer OK.

Aan de slag

31

Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.

Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de

SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.

Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIMkaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven met het virtuele toetsenbord op het scherm of met het externe QWERTY-toetsenbord.

In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ►

p. 105

Tekstinvoer met het virtuele toetsenbord

Wanneer u het invoerveld selecteert, wordt het invoerpaneel met QWERTY-toetsenbord weergegeven. Selecteer tekens op het toetsenbord.

1

2

3

4

5

6

7

Nummer Functie

1

2

Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/ symboolstand en de ABC-stand.

32

Aan de slag

Nummer Functie

3

Tekst met uw stem invoeren; dit pictogram is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenblok hebt ingeschakeld.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.

4

5

Hiermee kunt u uw invoer wissen.

6

7

Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.

De toetsenbordinstellingen openen; het toetsenbordtype wijzigen (aanraken).

Een spatie invoegen; een punt invoegen

(dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (aanraken, dan naar links of rechts scrollen).

De functies van deze toets kunnen per serviceprovider verschillen.

Tekstinvoer met het QWERTY-toetsenbord

Wanneer u het toestel openschuift, kunt u het QWERTYtoetsenbord gebruiken. Selecteer de benodigde toetsen om uw tekst in te geven.

Gebruik de volgende functies met het QWERTY-toetsenbord:

Druk op [ letters.

] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine

Druk op [ in te geven.

] om tekens op de bovenste helft van de toetsen

Druk op [ ] om een tekenkiezer voor verschillende symbolen weer te geven.

Druk op de bijbehorende toets om een teken, cijfer of symbool in te geven.

Aan de slag

33

6

7

1

2

3

4

5

Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

Zet de cursor op de plaats waar u wilt starten.

Selecteer

Selecteer

Sleep

.

of .

of om de gewenste tekst te selecteren.

Selecteer om te kopiëren of om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.

Raak in een andere applicatie het tekstinvoerveld aan.

Selecteer → om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Applicaties van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren.

Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne moviNAND

-geheugen opgeslagen. Als u de bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sluit u het toestel op een computer aan en kopieert u de bestanden van moviNAND naar de geheugenkaart.

34

Aan de slag

1

Een applicatie installeren

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Market.

2

3

1

2

3

Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen

Accepteren.

Zoek een bestand of applicatie en download het.

Een applicatie verwijderen

Selecteer

Mijn apps in het startscherm van Android Market.

Selecteer het item dat u wilt verwijderen.

Selecteer

Verwijderen

OK.

Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webapplicaties van internet downloadt, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.

Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen.

Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.

Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital

Rights Management om auteursrechten te beschermen.

Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden:

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Browser.

Aan de slag

35

2

Zoek een bestand of applicatie en download het.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan

Android Market hebt gedownload, selecteert u Instellingen

Applicaties

Onbekende bronnen.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens met diverse webservers synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1

Een serveraccount instellen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

InstellingenAccount- en synchronisatie-instellingen.

2

3

Selecteer

Account toevoegen

→ een accounttype.

Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.

Voor online community's zoals Facebook en MySpace voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u

Inloggen.

1

Automatische synchronisatie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen

Account- en synchronisatie-instellingen.

2

Selecteer Automatisch synchroniseren.

36

Aan de slag

3

4

Selecteer een account.

Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.

Als u applicaties van automatische synchronisatie wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende applicaties uit.

2

3

1

Gegevens handmatig synchroniseren

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen

Account- en synchronisatie-instellingen.

Selecteer een account.

Druk op [ ]

Nu synchroniseren. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

Aan de slag

37

Communiceren

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

Bellen en gebeld worden

U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.

Als u het toestel dicht bij uw gezicht houdt tijdens een spraakoproep, vergrendelt het toestel het aanraakscherm automatisch, zodat er geen ongewenste invoer kan plaatsvinden.

Statische ontlading van uw lichaam of kleding kan storing met de nabijheidssensor veroorzaken tijdens een oproep.

2

3

Bellen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Telefoon Toetsen en geef het netnummer en abonneenummer in.

Selecteer om het nummer te bellen.

Selecteer

Oproep beëindigen om de oproep te beëindigen.

Sla nummers die u vaak belt op in de telefoonlijst.

p. 67

U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer daarvoor Telefoon Logbestanden.

Opnemen

1

Wanneer u wordt gebeld, sleept u naar rechts tot aan de stip.

Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen.

2

Selecteer

Oproep beëindigen om de oproep te beëindigen.

38

Communiceren

Een oproep weigeren

Wanneer u wordt gebeld, sleept u naar links tot aan de stip.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, selecteert u Oproep met bericht weigeren.

Een internationaal nummer bellen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Telefoon Toetsen en blijf 0 vasthouden om het teken + in te voegen.

2

Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen

(landnummer, netnummer en abonneenummer) en selecteer .

De headset gebruiken

Wanneer u een headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree oproepen aannemen en regelen:

Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.

Voor het afwijzen van een oproep houdt u de headsetknop ingedrukt.

Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

Beschikbare opties tijdens een oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een oproep:

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.

Selecteer om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer

om een oproep weer uit de wachtstand te halen.

Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u

Nieuwe

oproep en belt u een nieuw nummer.

Communiceren

39

Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u bij het klinken van de wisselgesprektoon naar rechts tot aan de stip. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.

Selecteer

Kiesschijf om het belscherm te openen.

Selecteer

Luidspreker om de luidsprekerfunctie te activeren.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor Dempen.

Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u

Headset.

Als u het telefoonboek wilt openen, drukt u op [

Contacten.

] →

Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op [ ] → Notities.

Selecteer

Wissel om tussen de twee oproepen te schakelen.

Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u Samenvoegen wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen, opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

Extra functies gebruiken

U kunt verschillende andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld automatische weigering, de FDN-modus (Fixed Dialling Number) of oproepdoorschakeling.

40

Communiceren

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenOproepen

FDN-nummers

FDN inschakelen.

2

Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer OK.

3

Selecteer

FDN-lijst en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

1

2

3

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

InstellingenOproepen Oproepen doorschakelen.

Selecteer een voorwaarde.

Geef een nummer in om oproepen naar door te schakelen en selecteer Aanzetten.

Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenOproepen

Extra instellingen

Wisselgesprek. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

Communiceren

41

1

2

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

TelefoonLogbestanden.

Druk op [ ] → Weergave → een optie om de oproepenlijsten te sorteren.

Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of naar rechts te tikken.

3

Selecteer een lijst om de details te bekijken.

Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst toevoegen.

Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

Een SMS-bericht verzenden

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

2

BerichtenNieuw bericht.

Selecteer Contacten.

U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere knop te selecteren.

42

Communiceren

3

4

Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer

Voeg toe.

Selecteer Geef hier het bericht in en geef uw berichttekst in.

5

Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [ ] → Smiley

invoegen.

Selecteer Zenden om het bericht te verzenden.

1

Een MMS-bericht verzenden

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Berichten

Nieuw bericht.

2

Selecteer Contacten.

U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere knop te selecteren.

3

4

5

6

7

Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer

Voeg toe.

Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht in een

MMS-bericht omgezet.

Selecteer

Geef hier het bericht in en geef uw berichttekst in.

Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [ ] → Smiley

invoegen.

Druk op [ toe.

] → Bijvoegen → een optie en voeg een item

U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.

Druk op [ ] → Onderwerp toevoegen en geef een onderwerp voor het bericht in.

Selecteer

Zenden om het bericht te verzenden.

Communiceren

43

Een SMS- of MMS-bericht weergeven

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Berichten.

Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.

2

3

Selecteer een contact.

Voor een MMS-bericht selecteert u een bericht om de detail te bekijken.

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

1

Voicemailberichten beluisteren

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Telefoon

Toetsen en houd vervolgens 1 aangeraakt.

2

Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.

U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail

naar uw

Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaalaantal ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Dit Google Mail-menu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

44

Communiceren

2

3

4

5

1

Een e-mail verzenden

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Google Mail.

Druk op [ ] → Opstellen.

Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.

Geef een onderwerp en een bericht in.

] →

6

Selecteer om het bericht te verzenden.

E-mailberichten bekijken

1

Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [

Bijlage toevoegen → een bestand.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Google Mail.

2

Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .

Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers, selecteert u →

Allen antw.

Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u → Doorsturen.

Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u Voorbeeld.

Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u

Downloaden.

Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u Archief.

Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.

U gaat naar het vorige of volgende bericht door

of te selecteren.

Communiceren

45

E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

1

Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.

2

3

Selecteer Labels wijzigen.

Kies een label om toe te voegen en selecteer OK.

Berichten van een ster voorzien

1

Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.

2

Selecteer Ster toevoegen. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

Berichten filteren

1

Druk in het scherm van het Postvak IN op [

labels.

2

] → Ga naar

Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account kunt verzenden en bekijken.

Een e-mailaccount instellen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

2

3

› selecteer E-mail.

Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.

Selecteer

Volgende (voor algemene e-mailaccounts, zoals

Gmail en Yahoo) of Handm. instell. (voor andere bedrijfs-emailaccounts).

46

Communiceren

4

Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen tussen de e-mailaccounts. Druk op [ ] → Accounts en selecteer het account waarvoor u berichten wilt ophalen.

Een e-mail verzenden

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

2

3

E-mail

een e-mailaccount.

Druk op [ ] → Opstellen.

Selecteer

Contacten.

U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de lijst met recente ontvangers of in de contactgroepen kiezen door een andere knop te selecteren.

6

7

8

4

5

Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer

Voeg toe.

Selecteer het vak CC/BCC om meer ontvangers toe te voegen.

Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.

Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.

Selecteer Bijlage en voeg een bestand toe.

U kunt geen bestanden toevoegen met DRM-beveiliging

(Digital Rights Management).

9

Selecteer

Verzenden om het bericht te verzenden.

Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

Communiceren

47

Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

E-mail → een e-mailaccount.

2

3

Druk op [ werken.

] → Vernieuwen om de berichtenlijst bij te

Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [

Antwoord.

] →

Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u op [ ] → Doorsturen.

Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [ ] → Wissen.

Als u een bijlage wilt bekijken, sleept u het scherm omlaag en selecteert u de bijlage. Als u de bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u .

48

Communiceren

Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk

.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

2

3

1

Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Talk.

In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.

Druk op [ ] → Vriend toevoegen.

Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer

Uitnodiging verzenden.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend toegevoegd aan uw vriendenlijst.

1

Een chatsessie starten

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Talk.

2

Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.

3

Geef een bericht in en selecteer Verzenden.

Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [ ] → Meer

Smiley invoegen.

4

Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [ ] → Andere chat kiezen.

5

Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [

beëindigen.

] → Chat

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub

, de geïntegreerde communicatietoepassing voor e-mail, SMS-/MMS-berichten, chatberichten en gegevens van contacten en agenda-items. Ga naar socialhub.samsungmobile.com voor meer informatie.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Social Hub.

2

Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.

Communiceren

49

Entertainment

Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels.

Een foto nemen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

2

› selecteer Camera.

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.

Tik op het scherm om symbolen in de zoeker te verbergen of weer te geven.

De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.

De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

3

Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

1

2

6

3

4

7

5 8

50

Entertainment

Nummer Functie

1

De camerastatus en -instellingen controleren.

: Resolutie

: Type lichtmeting

: Aantal resterende foto's

(afhankelijk van beschikbare geheugen)

: Standaardopslaglocatie

De opnamestand wijzigen.

4

5

2

3

De scènestand wijzigen.

De helderheid aanpassen.

De camera-instellingen wijzigen.

6

7

8

Overschakelen naar de camcorder.

Een foto nemen.

De afbeeldingsviewer openen om foto's weer te geven die u hebt genomen.

4

Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen

(beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).

De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

5

Selecteer om een foto te maken.

De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u om de gemaakte foto's te bekijken.

Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.

Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt ook tweemaal op het scherm tikken om in of uit te zoomen.

Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u Delen.

Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact wilt instellen, selecteert u Instellen als.

Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u Wissen.

Entertainment

51

Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.

4

5

2

3

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera.

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

Selecteer

Breng eventueel wijzigingen aan.

Selecteer

→ een scène → .

om een foto te maken.

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

1

4

5

2

3

6

Een foto nemen in de Smile shot-stand

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera.

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

Selecteer

Selecteer

Smile shot.

Breng eventueel wijzigingen aan.

.

Richt de cameralens op het onderwerp.

Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

52

Entertainment

4

5

2

3

Een serie foto's achter elkaar maken

U kunt gemakkelijk een serie foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera.

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

Selecteer → Doorlopend.

Breng eventueel wijzigingen aan.

Raak aan. Er worden achter elkaar foto’s genomen totdat u de sluiterknop loslaat.

Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

1

2

3

4

5

6

7

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera.

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

Selecteer → Panorama.

Breng eventueel wijzigingen aan.

Selecteer om de eerste foto te maken.

Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.

Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.

Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

Entertainment

53

U kunt twee foto's met dezelfde achtergrond nemen en vervolgens de linker- en rechterhelft van de verschillende foto's combineren tot één foto. Deze functie is handig als u een foto wilt nemen van u en een vriend en er niemand is die de foto voor u kan nemen.

1

2

3

4

5

Een gecombineerde foto maken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera.

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

Selecteer → Voeg mij toe.

Breng eventueel wijzigingen aan.

Tik links of rechts afhankelijk van welke foto u als eerste wilt maken.

6

Selecteer om de eerste foto te maken.

De helft van de eerste foto wordt transparant weergegeven als hulpmiddel voor het plaatsen van de volgende foto.

7

8

Breng de benodigde wijzigingen aan.

Selecteer om de tweede foto te maken.

De helft van de eerste foto wordt automatisch met de andere helft van de tweede foto gecombineerd tot één foto.

Actiefoto's nemen

U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en die dan combineren tot één foto waarop de actie te zien is.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera.

2

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

54

Entertainment

3

4

5

6

Selecteer

Breng eventueel wijzigingen aan.

Selecteer

Actieopname.

om de eerste foto te maken.

Beweeg het toestel met het bewegende onderwerp mee, zodat het in beeld blijft.

Het toestel neemt automatisch de volgende foto's.

7

Blijf het onderwerp in beeld houden tot het toestel alle opnamen heeft gemaakt die voor de actiefoto nodig zijn.

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u → selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie

Macro

Timer

Functie

De macrostand inschakelen om foto's van dichtbij te maken.

De vertraging voordat er een foto wordt gemaakt instellen.

Optie

Resolutie

Witbalans

Effecten

Meting

Beeldkwaliteit

Aanpassen

Functie

De resolutie wijzigen.

De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.

Een speciaal effect toepassen.

Een type lichtmeting selecteren.

Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.

Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een foto maakt, kunt u → selecteren om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling

Richtlijnen

Functie

De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.

Entertainment

55

Instelling

Overzicht

GPS

Geluid sluiter

Resetten

Functie

Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven.

Informatie over de locatie opnemen bij de foto's.

Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.

De camera laat bij het maken van een foto een geluid horen.

De menu's en opname-instellingen resetten.

Een video-opname maken

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

2

3

4

› selecteer Camera.

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

Selecteer om over te schakelen naar de camcorder.

Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

1

2

5

6

3

4

7

56

Entertainment

Nummer Functie

1

2

De status van de camcorder controleren.

: Resolutie

: Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen)

: Standaardopslaglocatie

De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimediabericht of voor normaal opslaan).

5

6

3

4

De helderheid aanpassen.

De camcorderinstellingen wijzigen.

Overschakelen naar de camera.

Een video opnemen.

7

De afbeeldingsviewer openen om video's weer te geven die u hebt opgenomen.

6

7

5

Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

Selecteer om de opname te starten.

Selecteer om de opname te stoppen.

De video wordt automatisch opgeslagen.

Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Selecteer na het opnemen van een video om deze weer te geven.

Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.

Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u

Delen.

Als u een video wilt afspelen, selecteert u Afspelen.

Als u een video wilt verwijderen, selecteert u Wissen.

Entertainment

57

Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u → selecteren voor de volgende opties:

Optie

Timer

Resolutie

Witbalans

Effecten

Videokwaliteit

Aanpassen

Functie

De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.

De resolutie wijzigen.

De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.

Een speciaal effect toepassen.

Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.

Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een video opneemt, kunt u → selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling

Richtlijnen

Geluidsopname

Overzicht

Resetten

Functie

De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.

Het geluid in- of uitschakelen.

Instellen dat de gemaakte video wordt weergegeven.

De menu's en opname-instellingen resetten.

58

Entertainment

Galerij

Informatie over het bekijken van foto's en video's in het interne geheugen en op een geheugenkaart.

Als op het toestel wordt aangegeven dat het geheugen vol is wanneer u Galerij wilt openen, verwijdert u een aantal bestanden via Mijn bestanden of een andere applicatie voor bestandsbeheer en probeert u het daarna opnieuw.

Ondersteunde bestandsindelingen

Type Indeling

Foto

Video jpeg, png, bmp, wbmp, gif, agif

Extensie: 3gp, mp4

Codec: MPEG4, H.263, H.264

Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

2

3

Een foto bekijken

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Galerij.

4

Selecteer een map.

U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm te selecteren.

of

Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Entertainment

59

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.

Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).

U start een diavoorstelling van foto's in de geselecteerde map door Diashow te selecteren. U stopt de diashow door op het scherm te tikken.

Een video-opname afspelen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

2

3

4

› selecteer Galerij.

Selecteer een video (met het pictogram

Draai het toestel naar de liggende stand.

Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

) om af te spelen.

2

3

4

1

Foto's en video's delen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Galerij.

Selecteer een map.

Selecteer een afbeelding of video.

Selecteer

Menu

Delen → een deeloptie.

Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG,

AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).

60

Entertainment

U kunt ook muziekbestanden in de volgende bestandsindelingen afspelen als u deze opent in

Mijn bestanden, in multimediaberichten of in de webbrowser: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+,

OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).

Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

Muziekbestanden op uw toestel zetten

Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

Draadloos downloaden van internet. ►

p. 74

Downloaden vanaf een pc met Samsung Kies. ►

p. 92

Ontvangen via Bluetooth. ►

p. 86

Kopiëren naar de geheugenkaart. ►

p. 92

Breng eerst muziekbestanden over naar uw toestel of een geheugenkaart:

1

2

3

4

Muziekbestanden afspelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Muziek.

Blader naar links of naar rechts naar een muziekcategorie.

Selecteer een muziekbestand.

Regel het afspelen met de volgende pictogrammen:

Pictogram Functie

1

Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.

De shufflestand inschakelen.

De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).

Entertainment

61

Pictogram Functie

Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (aanraken).

Afspelen onderbreken; selecteer om door te gaan met afspelen.

Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (aanraken).

1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherm tikt.

WOW HD

zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere geluidsweergave.

1

Een afspeellijst maken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Muziek.

2

3

4

Selecteer een categorie → een muziekbestand.

Druk op [ ] → Naar afspeellijstNieuw.

Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer

Opslaan.

5

Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst wilt toevoegen, speelt u een bestand af en drukt u op [ ] →

Naar afspeellijst → de nieuwe afspeellijst.

De partyshuffle-functie gebruiken

Wanneer u de partyshuffle-functie inschakelt, worden muziekbestanden op uw toestel in willekeurig geselecteerd en afgespeeld.

1

2

3

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Muziek.

Druk op [

Selecteer schakelen.

] → Voorkeurslijst.

om de partyshuffle-functie weer uit te

62

Entertainment

2

3

4

1

Instellingen van de MP3-speler aanpassen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Muziek.

Selecteer een categorie → een muziekbestand.

Druk op [ ] → Instellingen.

Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie

5.1-kanaals

Equalizer

Functie

Instellen of het virtuele 5.1-kanaals surroundsoundsysteem wordt geactiveerd als er een headset wordt aangesloten.

Selecteer een standaardtype equalizer.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

1

2

Naar de FM-radio luisteren

Sluit een headset op het toestel aan.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio.

3

Selecteer om de FM-radio in te schakelen (indien nodig).

De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt automatisch naar zenders gezocht.

Entertainment

63

4

U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

1

6

2

3

4

5

7

8

3

4

Nummer Functie

1

2

3

4

De geluidsuitvoer omschakelen (naar de headset of de luidspreker van het toestel).

De FM radio uitschakelen. Selecteer om de

FM-radio weer aan te zetten.

Zoeken naar een beschikbaar radiostation.

Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.

64

Entertainment

Nummer Functie

5

Het huidige radiostation aan de lijst met favorieten toevoegen.

6

7

8

Het volume aanpassen.

De frequentie aanpassen door naar links of rechts te scrollen op de schaalbalk.

De FM-radio zodanig instellen dat automatisch opnieuw op stations wordt afgestemd als het radiosignaal zwak is.

1

2

Een radiostation automatisch opslaan

Sluit een headset op het toestel aan.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio.

3

Selecteer

Scannen

→ een scanoptie.

De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

4

Selecteer het gewenste radiostation in de lijst en druk op

[ ] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

3

4

5

1

2

Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

Sluit een headset op het toestel aan.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio.

Selecteer om de FM-radio aan te zetten.

Scroll naar het gewenste radiostation.

Selecteer

+ om het aan de favorietenlijst toe te voegen.

1

Instellingen van de FM-radio aanpassen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio.

2

3

Druk op [ ] → Instellingen.

Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie

Regio

Afspelen op achtergrond

Functie

Selecteer uw land.

Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere applicaties op de achtergrond blijft spelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de FM-radio bedienen via het snelkoppelingenpaneel.

Entertainment

65

Optie

Zenderinfo tonen

Alternatieve frequentie

FM automatisch uit

Functie

Instellen of de zender-ID op het scherm van de FM-radio wordt weergegeven;

Zender-id's zijn alleen beschikbaar bij radiostations die deze informatie verstrekken.

Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.

Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

66

Entertainment

Persoonlijke gegevens

Contacten

Leren hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

2

3

1

Een contact toevoegen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten.

Selecteer .

Selecteer een geheugenlocatie.

Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.

4

5

Geef de contactgegevens in.

Selecteer Opslaan om het contact aan het geheugen toe te voegen.

5

6

2

3

4

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

TelefoonToetsen.

Geef een telefoonnummer in.

Selecteer Voeg toe aan contacten → .

Selecteer een geheugenlocatie.

Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.

Geef de contactgegevens in.

Selecteer

Opslaan om het contact aan het geheugen toe te voegen.

Persoonlijke gegevens

67

Een contact zoeken

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

2

3

› selecteer Contacten.

Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.

Selecteer de naam van een contactpersoon.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

• bellen door het telefoonnummer te selecteren.

een bericht verzenden door Bericht te selecteren.

de gegevens van het contact wijzigen door op [

Wijzigen te drukken.

1

Een snelkiesnummer instellen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten.

2

Druk op [ ] → MeerSnelkiezen.

] →

3

Selecteer een locatienummer → een contact.

U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer op het kiesscherm aan te raken.

2

3

4

1

Uw visitekaartje maken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten.

Druk op [ ] → Mijn profiel.

Geef uw persoonlijke gegevens in.

Selecteer Opslaan.

U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetoothfunctie over te brengen.

68

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens ophalen uit uw socialenetwerkaccounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

1

2

3

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten.

Druk op [ ] → Vrienden ophalen.

Selecteer een account.

Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Contacten

Groepen.

2

3

4

Druk op [ ] → Nieuw.

Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.

Selecteer Opslaan.

Contacten kopiëren

U kunt contactgegevens van en naar de SIM- of USIM-kaart kopiëren.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten.

2

Druk op [ ] → Importeren/exporterenImporteren

van SIM-kaart of Exporteren naar SIM-kaart.

3

Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer

Importeren of Exporteren.

4

Voor het exporteren van contacten selecteert u

Ja om te bevestigen.

Persoonlijke gegevens

69

Contacten importeren of exporteren

U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van een geheugenkaart naar het toestel:

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten.

2

Druk op [ ] → Importeren/exporterenImporteren

van SD-kaart.

3

Selecteer een geheugenlocatie.

Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.

4

5

Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer OK.

Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer OK.

U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een geheugenkaart:

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Contacten.

70

Persoonlijke gegevens

2

3

Druk op [ ] → Importeren/exporterenExporteren

naar SD-kaart.

Selecteer ter bevestiging Ja.

Het communicatielogboek bekijken

U kunt het communicatielogboek met oproepen, berichten, e-mail of met SNS-conversaties bekijken.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

ContactenGeschiedenis.

2

Selecteer een item dat u wilt bekijken.

Activiteiten van sociale netwerken bekijken

U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace en

Twitter.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

ContactenActiviteiten.

2

Selecteer een item dat u wilt bekijken.

Agenda

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke agendaitems te herinneren.

2

3

4

1

Een agenda-item toevoegen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda.

Selecteer

Tik voor nieuw item of druk op [

] → Nieuw.

Geef desgewenst de details van het item in.

Selecteer

Opslaan.

De weergave van de agenda wijzigen:

1

Agenda-items bekijken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda.

2

Selecteer een weergavemodus boven in de agenda.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda.

2

Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een klein driehoekje aangegeven.

Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te geven, drukt u op [ ]

Ga naar, geeft u de datum in door + of - te selecteren, en selecteert u Instellen.

Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [ ] →

Vandaag.

Persoonlijke gegevens

71

3

Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

U kunt het item naar anderen sturen door op [ ] →

Verzenden via

een optie te drukken.

Een alarm voor een agenda-item stoppen

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

1

2

Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.

Selecteer een herinnering om de details van het item te bekijken.

3

Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u Alles op sluimeren of Alles

uitzetten.

Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

3

4

5

1

Een notitie maken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Notities.

2

Selecteer

Nieuwe notitie of druk op [

] → Nieuw om een notitie te maken.

1

2

Geef de notitietekst in.

Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.

Selecteer Opslaan.

Notities weergeven

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Notities.

Druk op [ ] →

Zoeken of houd [

] ingedrukt om een notitie te zoeken (indien nodig).

72

Persoonlijke gegevens

3

Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.

Als u de notitie wilt bewerken, selecteert u .

U kunt de notitie naar anderen sturen door de notitie aangeraakt te houden en Verzenden via → een optie te selecteren.

Spraakrecorder

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

2

3

1

Een spraakmemo opnemen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Spr.rec.

Selecteer Opnemen om de opname te starten.

Spreek uw boodschap in de microfoon in.

4

5

Als u klaar bent, selecteert u

Stop.

Als u meer spraakmemo’s wilt opnemen, selecteert u opnieuw Opnemen.

1

Een spraakmemo afspelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Spr.rec.

2

3

Selecteer

Lijst.

Selecteer in de afspeellijst een spraakmemo.

U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door de spraakmemo aangeraakt te houden en Delen te selecteren.

Persoonlijke gegevens

73

Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Browser

Leer hoe u uw favoriete webpagina’s kunt openen en opslaan.

Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1

Webpagina’s bekijken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Browser om een opgegeven startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u de URL (het webadres) in en selecteert u .

2

Navigeer door webpagina’s met de volgende toetsen:

1 2

74

Web

Afhankelijk van uw regio of serviceprovider kan het scherm er anders uitzien zijn.

Nummer Functie

1

2

Geef het webadres in voor een webpagina die u wilt openen.

Open een lijst met opgeslagen favorieten, vaak bezochte pagina’s en de recente browsergeschiedenis.

Tijdens het navigeren door webpagina’s hebt u de volgende opties:

Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.

Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [

Nieuw venster.

] →

Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op

[ ] → Vensters. U kunt meerdere pagina’s openen en tussen deze pagina’s heen en weer gaan.

Druk op [ ] → Vernieuwen om de huidige webpagina opnieuw te laden.

Druk op [ ] → Volgende om naar een volgende pagina in de geschiedenis te gaan.

Druk op [ ] → Favoriet toevoegen om de huidige webpagina als favoriet toe te voegen.

U kunt een snelkoppeling naar de actuele webpagina aan het standby-scherm toevoegen door te drukken op [ ] → Meer

Sneltoets startpagina.

Als u de RSS-feed wilt toevoegen, drukt u op [ ] → Meer

RSS-feeds toevoegen. U kunt RSS-feeds lezen met Google

Reader.

Druk op [ ] → Meer Zoek op pagina om naar tekst op de webpagina te zoeken.

Druk op [ ] → Meer Pag.-info om de details van de webpagina weer te geven.

Web

75

Druk op [ ] → Meer Pagina delen om het webadres (de

URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.

Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op

[ ] → Meer Downloadmanager.

Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op

[ ] → Meer Instellingen.

2

3

Favoriete webpagina’s opslaan

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Browser.

Selecteer → Favorieten.

Selecteer Toevoegen of druk op [ ] → Laatst bekeken

pagina instellen als favoriet.

Als u de webpagina die u bekijkt, wilt opslaan als favoriet, gaat u verder met stap 5.

4

5

Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.

Selecteer OK.

Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een van de volgende opties:

Selecteer Openen om de webpagina in het actieve venster te openen.

Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u In nieuw venster.

Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u

Favoriet wijzigen.

Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u Sneltoets startpagina.

Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u Koppeling delen.

Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u URL kopiëren.

76

Web

Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u

Favoriet

verwijderen.

Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u Instellen als startpagina.

4

5

2

3

1

Een adres voor RSS-feeds toevoegen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Browser.

Ga naar een webpagina die een RSS-feed bevat.

Selecteer in het URL-invoerveld.

Selecteer de RSS-feed die u wilt toevoegen.

Abonneer u op de RSS-feed.

Wanneer de desbetreffende feed wordt bijgewerkt, krijgt u daar een melding van.

2

3

1

Vaak bezochte pagina’s of de recente geschiedenis openen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Browser.

Selecteer → Meest bezocht of Geschiedenis.

Selecteer een webpagina die u wilt openen.

U kunt een webpagina aan de lijst met favorieten toevoegen door het sterpictogram aan de rechterkant te selecteren.

Maps

Leer hoe u met Google Maps routebeschrijving krijgt.

uw locatie zoekt, op de online kaart naar straten, steden of landen zoekt en een

Web

77

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Terwijl u de GPS-functies gebruikt, moet u de interne antenne niet aanraken en deze niet bedekken met uw handen of andere voorwerpen.

Gebruik uw toestel in de volgende situaties niet, zodat u een beter GPS-signaal hebt:

– tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen

– in slechte weersomstandigheden in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden

Locatieservices activeren voor gebruik met

Google Maps

U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de kaart te kunnen zoeken.

1

2

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

InstellingenLocatie en beveiliging.

Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie

Draadloze netwerken gebruiken

GPS-satellieten gebruiken

Functie

Stel deze optie in om mobiele en/of

WLAN-netwerken te gebruiken om uw locatie te bepalen.

Stel deze optie in om de GPS-satelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.

1

Zoeken naar een specifieke locatie

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Maps.

2

Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u OK.

De kaart geeft uw huidige locatie weer.

78

Web

3

4

Druk op [ ] → Zoeken.

Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer

.

Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u

Selecteer of om in of uit te zoomen.

Als u lagen wilt toevoegen aan de kaart, drukt u op

[ ] → Lagen.

Als u uw huidige locatie wilt weergeven, drukt u op

[ ] → Mijn locatie.

1

Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Maps.

2

Druk op [ ] → Route.

.

3

4

5

6

7

Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.

Om een adres uit uw contactenlijst of plaatsen met een ster te selecteren of een locatie op de kaart aan te wijzen, selecteert u → Contactpersonen, Punt op kaart of Mijn

plaatsen.

Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer

Routebeschrijving.

Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).

Selecteer .

De route wordt aangegeven op de kaart. Als u slechts één gedeelte van de route wilt bekijken, selecteert u of .

Wanneer u klaar bent, drukt u op [

wissen.

] → MeerKaart

Web

79

Latitude

Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude

.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Latitude.

Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.

2

Druk op [ ] → Vrienden toevoegen Selecteren uit

contactpersonen of Toevoegen via e-mailadres.

3

Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer Vrienden toevoegen Ja.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.

4

Druk op [ ] → Kaart zien.

De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto’s.

Plaatsen

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1

2

3

4

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Plaatsen.

Selecteer een categorie.

Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.

Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.

Selecteer om de plaats op de kaart weer te geven.

Selecteer om de route naar die plaats weer te geven.

Om het telefoonnummer van de plaats te bekijken, selecteert u .

80

Web

Navigatie

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1

2

3

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Navigatie.

Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u

Accepteren.

Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:

Bestemming inspreken

: Spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld “Navigeren naar bestemming”.

Bestemming typen

: Geef uw bestemming met het virtuele toetsenbord in.

4

5

Contacten

: Selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.

Plaatsen met ster

: Selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.

Selecteer Installeren om gesproken navigatie te gebruiken.

U beëindigt de navigatie door te drukken op [

Navigatie sluiten.

] →

Zoeken

2

3

U kunt naar applicaties op het toestel en specifieke gegevens op het web zoeken.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Zoeken.

Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.

Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

Web

81

YouTube

YouTube is een gratis online videostreamingservice. Leer hoe u video’s via YouTube kunt bekijken en delen.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

3

4

5

1

Video’s kijken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer YouTube.

2

Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u

Accepteren.

Selecteer een video in de lijst.

Draai het toestel naar de liggende stand.

Regel het afspelen met de pictogrammen op het scherm.

Video’s delen

Deze functie is alleen in de staande stand beschikbaar.

1

2

3

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer YouTube.

Selecteer een video.

Selecteer MeerDelen → een optie.

1

Video’s uploaden

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer YouTube.

2

Druk op [

8.

]

Uploaden en selecteer een video. Ga naar

Als u nieuwe video’s wilt uploaden, selecteert u om de camera in te schakelen.

3

Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

82

Web

4

5

6

7

8

9

Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

Selecteer om de opname te starten.

Selecteer om de opname te stoppen.

Selecteer Opslaan om de opgenomen video op te slaan.

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer

Aanmelden (indien nodig).

Geef details voor de upload in en selecteer

Uploaden.

Nieuws en weer

Hier vindt u informatie over hoe u de weersverwachting kunt bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.

1

De weersverwachting bekijken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Nieuws en weer.

2

Selecteer

Weer boven aan het scherm.

Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer.

U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk op [ ] → Instellingen

Instellingen voor weerbericht en schakel het selectievakje Mijn locatie gebruiken uit. Selecteer een locatie bij Locatie instellen.

1

Nieuwsartikelen lezen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Nieuws en weer.

2

Selecteer een nieuwsonderwerp boven aan het scherm.

Web

83

3

Selecteer een artikel dat u wilt openen.

U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op

[ ] → InstellingenInstellingen voor nieuws

Onderwerpen selecteren te drukken.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

1

2

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Samsung Apps.

Zoek en download de gewenste applicaties.

Market

U kunt games, beltonen en andere applicaties van

Android Market downloaden.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1

2

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Market.

Zoek een bestand en download het naar het toestel.

p. 34

84

Web

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.

Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.

Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd.

Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.

Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door

Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet met uw toestel compatibel.

1

De Bluetooth-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

InstellingenDraadloos en netwerken Bluetooth-

instellingen.

2

Selecteer Bluetooth om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Connectiviteit

85

1

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinding maken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen

Draadloos en netwerkenBluetooth-

instellingenApparaten zoeken.

2

3

Selecteer een apparaat.

Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de

Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer OK. U kunt ook OK selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PINcode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.

Sommige apparaten, met name headsets en carkits voor handsfree bellen, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

1

Gegevens verzenden via de Bluetoothfunctie

Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agendaitem, notitie of mediabestand, in de desbetreffende applicatie of in Mijn bestanden.

2

3

Druk op [ ] → Delen of Verzenden viaBluetooth.

Zoek het Bluetooth-apparaat en breng de koppeling tot stand.

1

Gegevens ontvangen via de Bluetoothfunctie

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Instellingen

Draadloos en netwerken

Bluetooth-

instellingen

Waarneembaar.

Uw toestel is 120 seconden lang voor andere Bluetoothapparaten zichtbaar.

86

Connectiviteit

2

3

Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer OK (indien nodig).

Selecteer OK om te bevestigen dat u gegevens van het toestel wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden in de map Bluetooth opgeslagen.

Als u een contact ontvangt, wordt dit automatisch opgeslagen in de telefoonlijst.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE

802.11 b/g/n-norm compatibel is.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of ‘hotspot’ aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.

Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

De WLAN-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

InstellingenDraadloos en netwerken Wi-Fi-instellingen

Wi-Fi.

Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

1

Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenDraadloos en netwerken Wi-

Fi-instellingen.

Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN’s op zoek.

Connectiviteit

87

2

3

4

1

2

Selecteer een netwerk bij

Wi-Fi-netwerken.

Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).

Selecteer

Verbinden.

Handmatig een WLAN toevoegen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen

Draadloos en netwerken

Wi-Fi-instellingen

Wi-Fi-netwerk toevoegen.

Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.

3

Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.

4

Selecteer

Opslaan.

AllShare

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital

Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ►

p. 87

DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.

Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de apparaten.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer AllShare.

88

Connectiviteit

2

3

Selecteer

Instellingen.

U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen:

Optie

Naam mediaserver

Media delen

Toegangspunt netwerk

Uploads van andere apparaten

Functie

Hier geeft u een naam voor uw toestel als mediaserver in.

Hier schakelt u het delen van video’s, foto’s en muziek met andere DLNA-apparaten in.

Hier selecteert u een verbindingsprofiel voor gebruik bij DLNA-verbindingen.

Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.

3

4

5

1

Uw bestanden met een ander DLNAapparaat afspelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer AllShare.

2

Selecteer

Bestand van mijn telefoon afspelen op een

andere speler.

6

Selecteer een mediacategorie → een bestand.

Selecteer Naar afspeellijst.

Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.

Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen gebufferd worden.

Connectiviteit

89

1

Bestanden van het ene apparaat op het andere afspelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer AllShare.

2

Selecteer

Bestand van server via mijn telefoon afspelen

op een andere speler.

Het toestel zoek automatisch naar DLNA-apparaten.

3

Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).

4

5

Selecteer een mediacategorie en een bestand.

Selecteer Naar afspeellijst.

6

7

Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen.

Het afspelen begint op de geselecteerde speler.

Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

Mobiel netwerk delen

Hier leest u hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos toegangspunt voor pc’s en andere apparaten kunt instellen en zo de mobiele verbinding van het toestel met deze apparaten kunt delen.

1

Het mobiele netwerk van het toestel via

WLAN delen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

InstellingenDraadloos en netwerkenTethering en

draagbare hotspot.

90

Connectiviteit

2

3

Selecteer

Mobiel toegangspunt om de functie voor mobiele toegangspunten in te schakelen.

Selecteer Instellingen Mobile APMobiel toeganspunt

configureren om de functie voor mobiele toegangspunten aan te passen.

Optie

Netwerk-

SSID

Functie

Hier bekijkt en bewerkt u de toestelnaam die op externe apparaten wordt weergegeven.

Beveiliging Hier selecteert u een beveiligingstype.

4

5

Selecteer

Opslaan wanneer u klaar bent.

Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk.

Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding op het andere apparaat.

1

Het mobiele netwerk van uw toestel via

USB delen

Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.

2

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

InstellingenDraadloos en netwerkenTethering en

draagbare hotspot.

3

Selecteer USB-tethering om deze functie te activeren.

Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc.

U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast USB-tethering uit te schakelen.

De methode van delen van de netwerkverbinding kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc verschillen.

Connectiviteit

91

Pc-verbindingen

U kunt het toestel met een datakabel in diverse USBverbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd.

U kunt het programma van de Samsung-website downloaden

(www.samsung.com).

1

Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.

2

3

Selecteer

Samsung Kies

OK.

Voer Samsung Kies uit en kopieer gegevens en bestanden.

Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.

De bestandsdirectory van de geheugenkaart wordt als verwisselbaar schijfstation los van het interne geheugen weergegeven.

1

2

3

4

5

Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.

Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.

Selecteer Alleen UMS-standOK.

Wanneer deze aangesloten is, selecteert u

USB-opslag

aansluitenOK.

Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.

92

Connectiviteit

6

Wanneer u klaar bent, selecteert u

USB-opslag

uitschakelen.

Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pcdatakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

VPN-verbindingen

U kunt VPN’s (Virtual Private Networks) instellen en veilig via een openbaar netwerk zoals internet met zo’n netwerk verbinding maken.

Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken.

Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

2

3

1

VPN-verbindingen instellen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenDraadloos en netwerkenVPN-

instellingen

VPN toevoegen.

Selecteer een VPN-type.

Pas het verbindingsprofiel aan.

Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie

VPN-naam

VPN-server instellen

Codering inschakelen

Functie

Een naam van de VPN-server ingeven.

Het IP-adres van de proxyserver instellen.

Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.

Connectiviteit

93

Optie

Vooraf gedeelde

IPsec-sleutel instellen

L2TP geheim inschakelen

L2TP geheim instellen

Gebruikerscertificaat instellen

CA-certificaat instellen

Functie

Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.

Het geheime L2TP-wachtwoord gebruiken.

Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven.

Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de

VPN-server importeren of van het web downloaden.

Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de

VPN-server importeren of van het web downloaden.

Optie

DNSzoekdomeinen

Functie

Hier kunt u het DNS-adres (Domain

Name Server) ingeven.

4

Wanneer u klaar bent, drukt u op [ ] → Opslaan.

Verbinding maken met een privénetwerk

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer InstellingenDraadloos en netwerken

VPN-instellingen.

2

3

Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer

Verbind.

94

Connectiviteit

Hulpmiddelen

Klok

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. Tevens kunt u de stopwatch en de afteltimer gebruiken.

1

De klokweergave gebruiken

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Klok.

2

In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken:

Selecteer om een alarm in te stellen of te verwijderen.

Als u een diavoorstelling met foto's in Galerij wilt afspelen, selecteert u .

1

Selecteer

Selecteer

om de MP3-speler te starten.

om terug te gaan naar het standby-scherm.

Een nieuw alarm instellen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Klok.

2

3

4

Druk op [ ]

Alarm toevoegen.

Stel het alarm in.

Selecteer

Gereed wanneer u klaar bent.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat, doet u het volgende:

Selecteer Uitzetten om het alarm te stoppen.

Selecteer Sluimeren om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

Hulpmiddelen

95

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

1

Een berekening uitvoeren

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Calculator.

2

Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Draai het toestel naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u automatisch draaien hebt uitgeschakeld, drukt u op

[ ]

Wetenschappelijke calculator.

1

De berekeningsgeschiedenis weergeven

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Calculator.

2

3

4

Geef de berekening uit.

Selecteer sluiten.

om het toetsenbord van de calculator te

De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.

Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [

Geschiedenis wissen.

] →

Downloads

Hier vindt u informatie over hoe u bestanden kunt openen en beheren die u hebt gedownload via internet of e-mail.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1

2

3

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Downloads.

Selecteer een downloadmap.

Selecteer het bestand dat u wilt openen.

Als u een bestand wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u Wissen.

96

Hulpmiddelen

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video’s, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het toestel en op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

1

2

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Mijn bestanden.

Selecteer een map → een bestand.

Druk in een map [ ] voor de volgende opties:

Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een MMSbericht, e-mail of via de Bluetooth-functie, selecteert u Delen.

Selecteer

Map maken om een nieuwe map te maken.

Selecteer Wissen om bestanden of mappen te verwijderen.

Selecteer Weergave om de weergavemodus te wijzigen.

Selecteer

Sorteren op om bestanden of mappen te sorteren.

Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u Meer.

Taakbeheer

Met Taakbeheer kunt u actieve applicaties en geheugeninformatie weergeven.

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Taakbeheer.

2

U hebt de volgende opties:

Actieve applicaties

: Een lijst weergeven met alle applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.

Pakket

: De pakketgrootte weergeven van applicaties die op het toestel zijn geïnstalleerd.

Hulpmiddelen

97

RAM-beheerder

: Het RAM-geheugen van het toestel controleren en beheren.

Overzicht

: Het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.

Help

: Helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij weergeven.

Spraakgestuurd

U kunt met behulp van uw stem informatie op internet zoeken.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1

2

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

Spraakgestuurd.

Spreek een trefwoord in de microfoon.

Er wordt naar informatie en webpagina’s gezocht die met het trefwoord samenhangen.

98

Hulpmiddelen

Instellingen

Het menu Instellingen openen

1

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen.

2

Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerken

Hier regelt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Wi-Fi-instellingen

Wi-Fi

: Hiermee schakelt u de WLAN-functie in of uit.

p. 87

Netwerkmelding

: Hiermee stelt u in dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.

Wi-Fi-netwerk toevoegen

: Hier voegt u handmatig WLANtoegangspunten toe.

Bluetooth-instellingen

Bluetooth

: Hier schakelt u de Bluetooth-functie in of uit.

p. 85

Naam apparaat

: Hiermee stelt u een Bluetooth-naam in voor uw toestel.

Waarneembaar

: Hiermee kunt u uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.

Apparaten zoeken

: Hiermee kunt u naar beschikbare

Bluetooth-apparaten zoeken.

Instellingen

99

Tethering en draagbare hotspot

USB-tethering

: Activeer de functie voor de USB-verbinding om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via USB met pc’s te delen. Wanneer het toestel vervolgens op een pc is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc gebruikt. ►

p. 91

Mobiel toegangspunt

: De functie voor mobiele toegangspunten inschakelen om de mobielenetwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met pc’s of andere apparaten te delen. ►

p. 90

Instellingen Mobile AP

: De instellingen wijzigen om de functie voor mobiele toegangspunten aan te passen.

VPN-instellingen

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN’s) in en maakt u er verbinding mee. ►

p. 93

Mobiele netwerken

Pakketgegevens gebruiken

: Hiermee kunt u instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.

100

Instellingen

Roaming

: Hiermee kunt u instellen dat het toestel met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent (‘roaming’).

Namen toegangspunten

: Hier stelt u de namen van toegangspunten (APN’s) in.

Alleen 2G-netwerken gebruiken

: Hiermee stelt u in dat het toestel alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.

Netwerkoperators

: Hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.

Oproepen

De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

FDN-nummers

FDN inschakelen

: De FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de

FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIMkaart ingeven en het toestel opnieuw opstarten.

PIN2 wijzigen

: De PIN2-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code. Als de SIM- of USIMkaart is vergrendeld, wordt dit menu gewijzigd in PIN2

deblokkeren.

FDN-lijst

: Hiermee kunt u een lijst met contacten voor de FDNmodus instellen.

Voicemailservice

Selecteer uw serviceprovider of stel een andere provider in om voicemail te ontvangen.

Voicemailnummer

Hiermee kunt u het nummer ingeven om toegang tot de voicemailservice te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

Oproepen doorschakelen

Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

Extra instellingen

Beller-id

: Hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere partij kan zien wie er belt.

Wisselgesprek

: Hier stelt u in of binnenkomende oproepen tijdens een oproep actief worden gemeld.

Nabijheidssensor aan

: Hier stelt u in dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep.

Geluid

De instellingen wijzigen voor diverse geluiden op het toestel.

Stille stand

: De stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.

Trillen

: Hiermee stelt u in wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.

Instellingen

101

Volume

: Het volume voor beltonen, muziek, video's, alarmen, systeemgeluiden en meldingen instellen.

Beltoon

: Hier selecteert u een beltoon voor inkomende oproepen.

Beltoon voor melding

: Een beltoon voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen, selecteren.

Aanraaktonen hoorbaar

: Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm aanraakt.

Selectie hoorbaar

: Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.

Geluid schermvergrendeling

: Instellen dat het toestel een geluid laat klinken wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.

Display

De instellingen voor het display wijzigen.

Achtergronden

:

-

Achtergrond startscherm

: Hiermee kunt u een achtergrondafbeelding selecteren voor het standby-scherm.

-

Achtergr. vergrendelscherm

: Hiermee kunt u een achtergrondafbeelding selecteren voor de schermvergrendeling.

Lettertype

: Hiermee kunt u een lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door Lettertypes online ophalen te selecteren.

Helderheid

: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm instellen.

Scherm automatisch draaien

: Instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.

Animatie

: Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.

Time-out scherm

: Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.

102

Instellingen

Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart en de GPS-functie instellen.

Draadloze netwerken gebruiken

: Stel deze optie in om mobiele en/of WLAN-netwerken te gebruiken om uw locatie te bepalen.

GPS-satellieten gebruiken

: Stel deze optie in om de GPSsatelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.

-

-

Schermvergrendeling instellen

: De ontgrendelcode instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in Schermvergrend. wijzigen.

Geen

: De schermvergrendeling uitschakelen.

Patroon

: Een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm mee te ontgrendelen.

-

Geef PIN-code in

: Een PIN-code (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.

-

Wachtwoord

: Een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.

SIM-kaartvergrendeling instellen

:

-

SIM-kaart vergrendelen

: Hiermee kunt u de functie voor

PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.

-

SIM-pincode wijzigen

: Hiermee kunt u de PIN-code van de

SIM- of USIM-kaart wijzigen.

Wachtwoorden zichtbaar

: Standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen als · weergegeven. Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.

Apparaatbeheerders selecteren

: De apparaatbeheerprogramma’s weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma’s activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.

Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken

: Certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.

Installeren van SD-kaart

: Gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

Instellingen

103

Wachtwoord instellen

: Een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.

Opslag wissen

: De referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Applicaties

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen.

Onbekende bronnen

: Schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android

Market downloaden.

Snel starten

: Wijs een letter toe aan een applicatie om een snelkoppeling te maken. U kunt de applicatie starten door tegelijkertijd op [ ] en de letter te drukken.

Applicaties beheren

: Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.

Actieve services

: De services die u gebruikt bekijken en beheren.

Geheugengebruik

: Het beschikbare geheugen en het gebruikte geheugen voor applicaties op uw toestel en geheugenkaart weergeven.

Batterijgebruik

: Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw toestel.

Ontwikkeling

:

-

USB-fouten opsporen

: Schakel deze optie in om het toestel met behulp van een pc-datakabel op een computer aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.

-

Standby

: Hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.

-

Namaaklocaties toestaan

: Hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.

Samsung Apps

: Hiermee kunt u een netwerkverbinding (een

Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van berichten voor nieuwe applicaties van Samsung Apps.

Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

104

Instellingen

Account- en synchronisatieinstellingen

De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

Op achtergrond synchroniseren

: Selecteer deze instelling om de functie voor automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond ingeschakeld en er worden geen applicaties geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.

Automatisch synchroniseren

: Stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

Privacy

De instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

Back-up mijn gegevens

: Instellen dat er een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.

Automatisch herstellen

: Instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch worden teruggezet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het toestel.

Standaardgegevens herstellen

: Uw instellingen op de fabriekswaarden terugzetten en al uw gegevens wissen.

SD-kaart en telefoonopslag

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en formatteert u een geheugenkaart.

Landinstelling en tekst

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

Taal selecteren

Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu’s en applicaties op het beeldscherm wordt weergegeven.

Schermtoetsenblok

Hiermee kunt u instellen dat het virtuele toetsenbord wordt gebruikt wanneer u tekst ingeeft.

Instellingen

105

Invoermethode selecteren

Selecteer een standaard toetsenbordtype voor tekstinvoer.

Samsung-toetsenblok

Invoertalen

: Hiermee kunt u talen voor tekstinvoer selecteren.

In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

Toetsenbord vegen

: De toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.

Automatisch hoofdletters

: Instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.

Spraakinvoer

: Hiermee kunt u de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord activeren.

Automatische punt

: Instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.

Zelfstudie

: Leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst ingeeft.

Toetsenbord apparaat

Automatisch vervangen

: Hiermee kunt u instellen dat het toestel de verkeerd gespelde woorden automatisch corrigeert.

Autom. hoofdletters

: Hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.

Automatisch punt

: Hiermee kunt u instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.

106

Instellingen

Spraak in- en uitvoer

De instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naarspraakfunctie wijzigen.

Instellingen voor spraakherkenning

Taal

: Een taal selecteren voor de spraakherkenningsfunctie van Google.

SafeSearch

: Stel het toestel in zodat wordt gefilterd op ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn van ingesproken zoekopdrachten.

Aanstootgevende woorden blokkeren

: Beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.

Instellingen Tekst naar spraak

Naar voorbeeld luisteren

: Luister naar een voorbeeld van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naarspraakfunctie installeren.

Altijd mijn instellingen gebruiken

: Instellen dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen worden gebruikt die u in applicaties opgeeft.

Standaardengine

: De spraaksynthese-engine instellen die wordt gebruikt voor gesproken tekst.

Spraakgegevens installeren

: Spraakgegevens voor de tekstnaar-spraakfunctie downloaden en installeren.

Taal

: Een taal selecteren voor de tekst-naar-spraakfunctie.

Spraaksnelheid

: Een snelheid selecteren voor de tekst-naarspraakfunctie.

Engines

: De tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn gedownload van Android Market.

Instellingen

107

Toegankelijkheid

De instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.

Toegankelijkheid

: Een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.

Aan/uit-toets einde oproep

: Hiermee kunt u instellen dat een gesprek wordt beëindigd wanneer u op [ ] drukt.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

Automatisch

: De tijd automatisch bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.

Datum instellen

: De datum handmatig instellen.

Tijdzone selecteren

: Uw eigen tijdzone instellen.

Tijd instellen

: De actuele tijd handmatig instellen.

24-uurs indeling gebruiken

: Instellen dat de tijd in

24-uursnotatie wordt weergegeven.

Datumnotatie selecteren

: De datumnotatie selecteren.

Over het toestel

Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.

108

Instellingen

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code

Wachtwoord

PIN

Probeer het volgende om het probleem op te lossen:

Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een

PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.

Code

PUK

PIN2

Probeer het volgende om het probleem op te lossen:

De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Wanneer u een menu wilt openen waarvoor

PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Problemen oplossen

109

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.

Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.

Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.

Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.

Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat blijft hangen en niet meer reageert, houdt u [ ] 8 tot 10 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen

Privacy

Standaardgegevens herstellen

Telefoon opnieuw instellen

Alles wissen.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

110

Problemen oplossen

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.

Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

Controleer of de telefoon is ingeschakeld.

Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.

Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.

Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.

Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

Problemen oplossen

111

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.

Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.

Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.

112

Problemen oplossen

Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten.

Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben.

Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.

Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging

(Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een

DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.

Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Problemen oplossen

113

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.

Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.

Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

114

Problemen oplossen

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om

Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.

Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.

Veiligheidsvoorschriften

115

Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.

U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.

Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.

Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

116

Veiligheidsvoorschriften

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency).

Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.

Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.

Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen

(radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.

Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.

Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.

Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit.

Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden.

Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

Gebruik een handsfree toestel.

Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten

• of aannemen op uw mobiele toestel.

Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze toestel kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.

Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent.

Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden.

Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.

Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

Veiligheidsvoorschriften

117

Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.

Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.

Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.

Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.

Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.

Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten.

Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.

Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

118

Veiligheidsvoorschriften

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.

Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.

Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot

(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).

Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.

Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.

Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.

Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

De batterij kan lekken.

Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.

Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.

Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.

Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Veiligheidsvoorschriften

119

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.

Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door

Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.

Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.

Spreek rechtstreeks in de microfoon.

Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.

Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.

Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor

• service.

Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

120

Veiligheidsvoorschriften

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.

Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.

Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.

Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.

Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.

Veiligheidsvoorschriften

121

Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific

Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model

0,375 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

122

Veiligheidsvoorschriften

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de

Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Veiligheidsvoorschriften

123

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit toestel beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.

Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit toestel worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT

WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET

MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE

GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK

NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE

GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES

VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE

NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID

VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR

WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,

124

Veiligheidsvoorschriften

INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE

DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE,

ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE

VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF

ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR

U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE

SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit toestel beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

aanraakscherm

gebruiken 22

vergrendelen 24

agenda

items bekijken 71 items maken 71

AllShare

88

batterij

installeren 11

opladen 13

berichten

e-mailaccounts instellen 46

e-mail verzenden 47

MMS verzenden 43

SMS verzenden 42

voicemail beluisteren 44

bestandsbeheer

97

Bluetooth

apparaten zoeken en koppelen 86 gegevens ontvangen 86 gegevens verzenden 86

inschakelen 85

calculator

96

camera

camcorder aanpassen 58

camera aanpassen 55

foto's nemen 50

videobeelden opnemen 56

contacten

importeren of exporteren 70

instellen 67

kopiëren 69

snelkeuze instellen 68 zoeken 68

DLNA

zie AllShare

downloads

applicaties 34

bestanden 35

e-mail

accounts instellen 46

verzenden 47

weergeven 48

FDN-modus

41

FM-radio

luisteren naar 63

stations opslaan 64

Index

125

foto's

actie vastleggen 54

gecombineerde foto's maken 53

maken met scène 52 met smile shot maken 52

nemen 50

panoramafoto maken 53 serieopnamen maken 53

weergeven 59

galerij

bestandsindelingen 59 foto's bekijken 59

video's afspelen 60

geheugenkaart

formatteren 17

plaatsen 15

verwijderen 16

Google Mail

44

Google Maps

77

126

Index

Google Search

81

Google Talk

48

helderheid, scherm

30

instellingen

accounts en synchronisatie-

instellingen 105

applicaties 104

datum en tijd 108

draadloos en netwerk 99

geluid 101

landinstelling en tekst 105

locatie en beveiliging 103

oproepen 100

over het toestel 108

privacy 105

SD-kaart en telefoonopslag 105

spraakinvoer en -uitvoer 107

toegankelijkheid 108

weergave 102

internet

zie webbrowser

menuscherm

applicaties ordenen 27

openen 26

MMS-berichten

verzenden 43

weergeven 44

MP3-speler

afspeellijsten maken 62

bestanden toevoegen 61 muziek afspelen 61

nieuws en weer

83

notities

instellen 72 weergeven 72

oproepen

aannemen 38

beschikbare opties tijdens

telefoongesprek 39

doorschakelen 41

headset gebruiken 39 internationale nummers 39

tot stand brengen 38

vergaderoproep 40 weergeven van gemiste 40

weigeren 39

wisselgesprek 41

oproepen doorschakelen

41

oproepenlijst

41

Pc-verbindingen

massaopslag 92

Samsung Kies 92

PIN-vergrendeling

31

Samsung Apps

84

Samsung Kies

92

SIM-kaart

installeren 11

vergrendelen 31

SMS-berichten

verzenden 42

weergeven 44

social hub

49

spraakmemo's

afspelen 73 opnemen 73

spraakoproepen

aannemen 38

opties gebruiken 39

tot stand brengen 38

spraakrecorder

73

standby-scherm

items toevoegen 24

panelen toevoegen 26

stille stand

29

synchroniseren

met webaccounts 36

taakbeheer

97

taal

105

tekstinvoer

32

tekstnotities

72

telefoonlijst

contacten toevoegen 67

contacten zoeken 68 een visitekaartje maken 68

groepen maken 69

Index

127

tijd en datum instellen

28

toegangscodes

109

toestel

aanpassen 28

indeling 18 in- of uitschakelen 18

instellingen 99

pictogrammen 21

snelkoppelingenpaneel 25

toetsen 19

uitpakken

10

USIM-kaart

installeren 11

vergrendelen 31

verbindingen

Bluetooth 85

DLNA 88

Pc 92

WLAN 87

128

Index

video-oproepen

aannemen 38 tot stand brengen 38

video's

afspelen 60

opnemen 56

videospeler

60

vliegtuigstand

18

voicemail

44

VPN-verbindingen

instellen 93

verbinding maken 94

webbrowser

favorieten toevoegen 76

webpagina's bekijken 74

wisselgesprek

41

WLAN

inschakelen 87

netwerken zoeken en er verbinding

mee maken 87

YouTube

video's kijken 82 video's uploaden 82

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-I5510

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid

SAR

EMC

Radio

EN 60950-1 : 2006 +A11:2009

EN 50332-1 : 2000

EN 50332-2 : 2003

EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)

EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in

Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in

Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage[IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,

Churchfield Road,

Walton-on-Thames,

Surrey, KT12 2TD, UK*

Kenmerk: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20

(plaats en datum van uitgifte)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync)

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (

www.samsung.com

) en installeer deze op uw pc.

2. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc.

3. Selecteer

Samsung Kies

OK

.

Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.

www.samsung.com

Dutch. 01/2012. Rev. 1.0

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project