Samsung GT-I8200N User manual

Samsung GT-I8200N User manual

GT-I8200N

Gebruiksaanwijzing

www.samsung.com

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.

• Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.

• Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.

• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.

• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.

• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.

• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.

• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.

• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.

• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

2

Over deze gebruiksaanwijzing

• Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een

Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders.

• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung

Electronics.

3

Over deze gebruiksaanwijzing

Handelsmerken

• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.

• Bluetooth

®

is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

• Wi-Fi

®

, Wi-Fi Protected Setup

, Wi-Fi Direct

, Wi-Fi CERTIFIED

, en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

4

Inhoud

Aan de slag

7 Indeling van apparaat

8 Toetsen

9 Inhoud van de verpakking

10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

13 De batterij opladen

15 Een geheugenkaart plaatsen

18 Het apparaat in- en uitschakelen

18 Het apparaat vasthouden

19 Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen

19 Het volume aanpassen

19 Overschakelen naar de stille stand

Basisfuncties

20 Pictogrammen

21 Het aanraakscherm gebruiken

25 Bedieningsbewegingen

29 Meldingen

30 Startscherm

32 Vergrendeld scherm

33 Applicaties gebruiken

34 Scherm Applicaties

35 Help

36 Tekst ingeven

37 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

38 Accounts instellen

39 Bestanden overbrengen

40 Het apparaat beveiligen

42 Het apparaat upgraden

Communiceren

43 Telefoon

48 Contacten

52 Berichten

54 E-mail

55 Google Mail

57 Hangouts

57 Google+

58 Foto's

58 ChatON

Internet en netwerk

59 Internet

60 Chrome

61 Bluetooth

62 NFC

63 S Beam

5

Inhoud

Media

64 Muziek

66 Camera

71 Galerij

74 Video

75 YouTube

76 Radio

77 Flipboard

Applicatie- en mediastores

78 Play Store

79 Samsung Apps

79 S Suggest

80 Game Hub

80 Music Hub

81 Play Music

81 Play Games

81 Video Hub

Hulpprogramma's

82 Notities

83 S Planner

85 Dropbox

86 Cloud

87 Klok

88 Calculator

89 Spraakrecorder

90 S Voice

91 Google

92 Gesproken zoekopdr.

92 Mijn bestanden

93 Downloads

Reizen en lokaal

94 Maps

94 Lokaal

95 Navigatie

Instellingen

96 Over Instellingen

96 Verbindingen

100 Mijn apparaat

110 Accounts

111 Meer

114 Google Instellingen

Problemen oplossen

6

Aan de slag

Indeling van apparaat

Camera aan de voorzijde

Nabijheidssensor

Starttoets

Menutoets

Microfoon

Headsetaansluiting

Luidspreker

Camera aan de achterzijde

Achterklep

Luistergedeelte

Aan/uit-toets

Aanraakscherm

Terugtoets

Multifunctionele aansluiting

GPS-antenne

Flitser

Volumetoets

Hoofdantenne

7

Aan de slag

• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.

• Gebruik geen beschermfolie voor het scherm. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.

• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

Toetsen

Toets

Aan/uit

Menu

Start

Terug

Volume

Functie

• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.

• 8 - 10 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten als er onherstelbare fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of het apparaat vastloopt.

• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt uitgeschakeld.

• Tik hierop om een lijst met opties te openen die beschikbaar zijn voor het huidige scherm.

• Blijven aanraken op het startscherm om Google Zoeken te starten.

• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm.

• Ingedrukt houden om de lijst met recente applicaties te openen.

• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.

• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.

8

Aan de slag

Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

• Apparaat

• Batterij

• Snelstartgids

• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.

• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.

• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt door de garantieservice.

• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.

9

Aan de slag

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de bijgeleverde batterij.

1

Verwijder de achterklep.

Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de achterklep verwijdert.

Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet, kan de klep worden beschadigd.

2

Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

10

Aan de slag

• U moet de beschermende tape die de antenne bedekt, niet verwijderen, omdat de antenne hierdoor kan worden beschadigd.

• Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor SIM-kaart. Als een geheugenkaart klem komt te zitten in de sleuf voor SIM-kaart, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om de geheugenkaart te verwijderen.

• De sleuf voor SIM-kaart van uw apparaat is alleen geschikt voor standaard SIM-kaarten.

Als u een microSIM-kaart of een microSIM-kaart plaatst met een niet-goedgekeurde houder, kan de sleuf voor SIM-kaart van uw apparaat beschadigd raken.

• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.

3

Plaats de batterij.

2

1

4

Plaats de achterklep terug.

11

Aan de slag

De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen

1

Verwijder de achterklep.

2

Trek de batterij naar buiten.

3

Trek de SIM- of USIM-kaart naar buiten.

12

Aan de slag

De batterij opladen

Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel.

Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt.

• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.

• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.

• Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkapplicaties gebruikt, of applicaties waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.

Opladen met de oplader

Steek het kleine uiteinde van de oplader in de multifunctionele aansluiting van het apparaat, en steek de stekker van de oplader in het stopcontact.

Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.

Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

13

Aan de slag

• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.

• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.

• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een

Samsung Servicecenter gaan.

Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.

Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.

De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

De oplaadstatus van de batterij controleren

Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:

Opladen Volledig opgeladen

14

Aan de slag

Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.

• Schakel de Bluetooth-functie uit.

• Schakel de Wi-Fi-functie uit.

• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.

• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.

• Verminder de helderheid van het scherm.

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 32 GB gebruiken in het apparaat.

Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.

• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.

• Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren met het apparaat.

• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map SD memory card.

15

Aan de slag

1

Verwijder de achterklep en de batterij.

2

Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht en duw de geheugenkaart naar beneden.

2

1

3

Schuif de geheugenkaart naar achteren totdat deze wordt vergrendeld.

4

Plaats de batterij en de achterklep terug.

16

Aan de slag

De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op Apps

InstellingenMeerOpslag

SD-kaart afmelden.

1

Verwijder de achterklep en de batterij.

2

Schuif de geheugenkaart naar voren totdat deze loskomt van het apparaat en trek de kaart vervolgens uit het apparaat.

3

Plaats de batterij en de achterklep terug.

Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens.

De geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.

Tik op het startscherm op Apps

InstellingenMeerOpslagSD-kaart formatteren

SD-kaart formatteren

Alles verwijderen.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

17

Aan de slag

Het apparaat in- en uitschakelen

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.

Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.

• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Vliegtuigstand om de draadloze functies uit te schakelen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.

Het apparaat vasthouden

Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.

18

Aan de slag

Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u uw vinger in een willekeurige richting binnen het gedeelte van het ontgrendelingsscherm in het onderste gedeelte van het scherm.

Het volume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume wanneer u muziek of video afspeelt.

Overschakelen naar de stille stand

Gebruik een van de volgende methoden:

• Houd de volumetoets ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille stand.

• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Stil of Trillen.

• Open het meldingenvenster boven aan het scherm en tik op Melodie of Trillen.

19

Basisfuncties

Pictogrammen

De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.

Pictogram Betekenis

Geen signaal

Signaalsterkte

Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)

GPRS-netwerkverbinding

EDGE-netwerkverbinding

UMTS-netwerkverbinding

HSDPA-netwerkverbinding

Wi-Fi-verbinding

Bluetooth-functie ingeschakeld

GPS ingeschakeld

Oproep ingeschakeld

Gemiste oproep

Aangesloten op computer

Geen SIM- of USIM-kaart

Nieuw SMS- of MMS-bericht

Alarm ingeschakeld

20

Basisfuncties

Pictogram Betekenis

Stand voor dempen ingeschakeld

Trilstand ingeschakeld

Vliegtuigstand ingeschakeld

Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist

Batterijlading

Het aanraakscherm gebruiken

Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.

• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.

Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.

• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.

• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.

• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden

(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.

21

Basisfuncties

Vingerbewegingen

Tikken

Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.

Tikken en blijven aanraken

Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.

22

Basisfuncties

Slepen

Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.

Dubbeltikken

Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

23

Basisfuncties

Vegen

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.

Samenknijpen

Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.

24

Basisfuncties

Bedieningsbewegingen

Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.

Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld. Tik op het startscherm op Apps

InstellingenMijn apparaatBewegingen en gebaren en sleep de regelaar voor Beweging naar rechts.

Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.

Het scherm draaien

Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.

Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en schakelt u Schermrotatie in.

• In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.

• Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid naar liggende stand.

25

Basisfuncties

Oppakken

Wanneer u het apparaat oppakt wanneer het enige tijd niet is gebruikt, of wanneer het scherm is uitgeschakeld, trilt het apparaat als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen.

Bij oor houden

Wanneer u de details van een oproep, bericht of contact bekijkt, kunt u het apparaat bij uw oor houden om de betreffende persoon te bellen.

26

Basisfuncties

Pannen om te verplaatsen

Blijf een item op het scherm aanraken en pan het apparaat naar links of rechts om het item te verplaatsen naar een ander scherm op het startscherm of het scherm Applicaties.

Pannen om te browsen

Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.

27

Basisfuncties

Omkeren

Keer het apparaat om om de beltoon te dempen, het afspelen van media te onderbreken of de FMradio te dempen (wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt).

Kantelen

Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in of uit te zoomen.

28

Basisfuncties

Meldingen

Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven.

Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog die onderaan het scherm wordt weergegeven.

In het meldingenvenster kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk en tik op om de volgende opties te gebruiken:

Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.

GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.

Melodie: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in de stille stand.

Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.

Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.

Mobiele gegevens: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.

Blokkeerstand: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen worden geblokkeerd, tikt u op

Instellingen

Mijn apparaatBlokkeerstand.

Spaarstand: de energiespaarstand in- of uitschakelen.

Wi-Fihotspot: de Wi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.

S Beam: de S Beam-functie in- of uitschakelen.

NFC: de NFC-functie in- of uitschakelen.

Handsfreestand: de handsfree modus in- of uitschakelen.

Synch.: schakel het automatisch synchroniseren van applicaties in of uit.

Vliegtuigstand: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Als u de opties in het meldingenvenster opnieuw wilt indelen, opent u het meldingenvenster, tikt u op

→ , blijft u een item aanraken en sleept u het item naar een andere locatie.

29

Basisfuncties

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.

Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

De stand van het startscherm aanpassen

Het startscherm kan worden ingesteld op een standaardstand en een eenvoudige stand. In de eenvoudige stand kunt u gemakkelijk uw favoriete contacten, applicaties en instellingen openen door sneltoetsen toe te voegen aan het startscherm.

Als u wilt overschakelen naar de eenvoudige modus, tikt u op het startscherm op Apps

Instellingen

Mijn apparaatStartschermstandEenvoudige standToepassen.

Items verplaatsen

Een applicatiepictogram toevoegen

Tik op het startscherm op Apps, tik op een applicatiepictogram en blijf dit aanraken. Sleep het naar het voorbeeldvenster.

Een item toevoegen

U kunt het startscherm aanpassen door widgets, mappen of deelvensters toe te voegen.

Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:

Apps en widgets: widgets of applicaties toevoegen aan het startscherm.

Map: een nieuwe map maken.

Pagina: een nieuw deelvenster toevoegen aan het startscherm.

30

Basisfuncties

Een item verplaatsen

Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Een item verwijderen

Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die bovenaan het startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.

Vensters verplaatsen

Een nieuw venster toevoegen

Tik op

Pagina bewerken → .

Een venster verplaatsen

Tik op

Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het venster naar een nieuwe locatie.

Een venster verwijderen

Tik op

Pagina bewerken en blijf een voorbeeldvenster aanraken. Sleep het vervolgens naar de prullenbak bovenaan het scherm.

Achtergrond instellen

U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het startscherm.

Tik op het startscherm op

Achtergrond instellenStartscherm en selecteer een van de volgende opties:

Galerij: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen weergeven die zijn gedownload van internet.

Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.

Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.

Foto’s: de afbeeldingen in Foto’s weergeven.

Selecteer een afbeelding en tik op Achtergrond. Of selecteer een afbeelding, wijzig het formaat door de rand te verslepen en tik op Gereed en Opslaan.

31

Basisfuncties

Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm.

• Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Widgets toevoegen aan het startscherm

Tik op het startscherm op Apps

Widgets. Schuif naar links of rechts in het widgetvenster, tik op een widget en blijf deze aanraken om de widget toe te voegen aan het startscherm. Plaats de widget op de gewenste locatie, wijzig het formaat zo nodig door het kader te verslepen en tik ergens op het scherm om de locatie van de widget op te slaan.

De widget voor sneltoetsen instellen gebruiken

Tik op het startscherm op Apps

Widgets en blijf Instellingen sneltoets aanraken om een lijst met instelopties te openen. Selecteer een insteloptie om deze toe te voegen aan het startscherm als sneltoets.

Vergrendeld scherm

Het vergrendelde scherm voorkomt dat het apparaat ongewenste bewerkingen uitvoert wanneer het niet wordt gebruikt en maakt het ook mogelijk handige widgets toe te voegen.

Widgets toevoegen

Als u widgets wilt gebruiken wanneer het scherm is vergrendeld, tikt u op het startscherm op Apps

InstellingenMijn apparaatVergrendelscherm en vinkt u Meerdere widgets aan.

U kunt geen widgets gebruiken op het vergrendelde scherm in de eenvoudige modus of als de beveiligingsfuncties zijn geactiveerd.

32

Basisfuncties

Tik op het gedeelte met widgets in het bovenste deel van het scherm. Scrol naar de laatste pagina, tik op en selecteer een widget om toe te voegen aan het vergrendelde scherm.

Vensters verplaatsen

Een venster verplaatsen

Scrol naar links of rechts in het gedeelte met widgets, blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Een venster verwijderen

Scrol naar links of rechts in het gedeelte met widgets, blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar de prullenbak bovenaan het scherm.

Applicaties gebruiken

Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot internetapplicaties.

Een applicatie openen

Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

33

Basisfuncties

Openen vanuit recent geopende applicaties

Houd de starttoets ingedrukt om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.

Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Een applicatie sluiten

Sluit applicaties die niet worden gebruikt om batterijstroom te besparen en apparaatprestaties te behouden.

Houd de starttoets ingedrukt, tik op en tik op Stop naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook de starttoets ingedrukt houden en op tikken.

Scherm Applicaties

Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.

Tik op het startscherm op Apps om het scherm Applicaties te openen.

Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

Applicaties verplaatsen

Deze functie is alleen beschikbaar in de aanpasbare rasterweergave.

Tik op

Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Indelen met mappen

Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.

Tik op

Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar Map

maken. Geef een mapnaam in en tik op OK. Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen.

Tik vervolgens op Opslaan om de indeling op te slaan.

34

Basisfuncties

Vensters verplaatsen

Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Applicaties installeren

Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren.

Applicaties verwijderen

Tik op

Verwijderen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.

Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.

Applicaties delen

U kunt gedownloade applicaties met andere gebruikers delen via e-mail, Bluetooth en andere methoden.

Tik op

Apps delen, selecteer applicaties, tik op Gereed en selecteer een methode voor delen.

De volgende stappen kunnen afwijken, afhankelijk van de geselecteerde methode.

Help

Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of voor het configureren van belangrijke instellingen.

Tik op Help op het scherm Applicaties. Selecteer een categorie om tips weer te geven.

Als u categorieën wilt sorteren op alfabetische volgorde, tikt u op .

Als u wilt zoeken naar zoekwoorden, tikt u op .

35

Basisfuncties

Tekst ingeven

Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.

Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

Het toetsenbordtype wijzigen

Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.

Het Samsung-toetsenbord gebruiken

De toetsenbordindeling wijzigen

Tik op

Alfabetten of Cijfers en symbolen en tik vervolgens op QWERTY-toetsenbord of 3x4

toetsenbord.

Op het 3 x 4-toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt ingeven, tikt u herhaaldelijk op de toets van het teken.

Opties instellen voor het

Samsung-toetsenbord.

Het voorgaande teken verwijderen.

Hoofdletters ingeven.

Cijfers en leestekens ingeven.

Naar de volgende regel gaan.

Een spatie ingeven.

Hoofdletters ingeven

Tik op voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer.

Toetsenbordtaal wijzigen

Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de talentoetsenborden te wijzigen.

36

Basisfuncties

Tekst via spraak ingeven

Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt gezegd.

Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een alternatief woord of zin in de keuzelijst.

Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.

Kopiëren en plakken

Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op Kopiëren om te kopiëren of Knippen om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, plaatst u de cursor op het punt waar de tekst moet worden ingevoerd en tikt u op

Plakken.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen

met andere apparaten. (p. 96)

Wi-Fi in- en uitschakelen

Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.

• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar niet buitenshuis.

• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

VerbindingenWi-Fi en sleep de schakelaar Wi-

Fi naar rechts.

Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.

37

Basisfuncties

Wi-Fi-netwerken toevoegen

Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Fi-

netwerk toevoegen onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID, selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op

Verbinden.

Wi-Fi-netwerken verwijderen

Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met netwerken en tik op Vergeten.

Accounts instellen

Voor Google-applicaties, zoals Play Store, is een Google-account vereist en voor Samsung Apps is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw apparaat te halen.

Accounts toevoegen

Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan te melden om een Google-account te maken.

Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen

AccountsAccount toevoegenGoogle. Tik hierna op

Nieuw om u te registreren of tik op Bestaand en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.

U moet ook een Samsung-account instellen.

Account verwijderen

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Accounts, selecteer een accountnaam onder Mijn

accounts, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op Wis account.

38

Basisfuncties

Bestanden overbrengen

U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom.

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties.

Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of het besturingssysteem van uw computer worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

• Muziek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx en ota

• Afbeelding: bmp, gif, jpg en png

• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm en mkv

• Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, xlt en zip

Als de applicaties geen bestanden in divx- of ac3-indeling kunnen afspelen, installeert u applicaties die deze indelingen ondersteunen.

Verbinden met Samsung Kies

Samsung Kies is een computerapplicatie die media-inhoud en persoonlijke informatie op Samsungapparaten beheert. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.

1

Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.

2

Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

39

Basisfuncties

Verbinding maken met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.

1

Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2

Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.

Aansluiten als een media-apparaat

1

Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2

Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat

Media-apparaat

(MTP).

Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.

3

Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Het apparaat beveiligen

Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.

40

Basisfuncties

Een patroon instellen

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaatVergrendelscherm

Schermvergrendeling

Patroon.

Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.

Een PIN-code instellen

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaatVergrendelscherm

Schermvergrendeling

Geef PIN-code in.

Geef minstens vier cijfers in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Een wachtwoord instellen

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaatVergrendelscherm

Schermvergrendeling

Wachtwoord.

Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

41

Basisfuncties

Het apparaat ontgrendelen

Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de ontgrendelingscode in.

Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om het te laten resetten.

Het apparaat upgraden

Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Upgraden met Samsung Kies

Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer informatie over upgraden.

• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is met bijwerken.

• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.

Upgraden via over-the-air

Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service

(Firmware Over-The-Air).

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

MeerToestel-infoSoftware-update

Bijwerken.

42

Communiceren

Telefoon

Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.

Tik op Telefoon op het scherm Applicaties.

Oproepen plaatsen

Bellen

Gebruik een van de volgende methoden:

Toetsenbord: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .

Logbestanden: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen en berichten.

Favorieten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.

Contacten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.

Snelkiesnummers

Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.

Cijfervoorspelling

Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatische voorspellingen weergegeven.

Selecteer een van deze om een oproep te doen.

43

Communiceren

Contacten zoeken

Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een contact om te bellen.

Een internationale oproep plaatsen

Blijf 0 aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer op en tik op .

Tijdens een oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

• : een oproep in de wacht zetten. Tik op om de oproep uit de wacht te halen.

Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen.

Toetsenbord: het toetsenbord openen.

Einde oproep: beëindiging van de huidige oproep.

Luidspreker: de luidsprekerfunctie activeren. Houd het apparaat uit de buurt van uw oren wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt.

Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.

Headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.

Wisselen: schakelen tussen twee oproepen.

Samenvoegen: een oproep met meerdere personen tot stand brengen wanneer u verbinding hebt met twee bellers. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als de service voor oproepen met meerdere personen ingeschakeld is.

Contacten: de lijst met contacten openen.

Bericht: een bericht verzenden.

Notitie: een notitie maken.

Doorverbinden: de eerste beller doorverbinden met de tweede beller. Op deze manier neemt u niet langer deel aan het gesprek.

Vergaderoproep beheren: een privégesprek houden met één beller tijdens een oproep met meerdere personen of de verbinding met een van de bellers verbreken.

44

Communiceren

Contacten toevoegen

Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt u op Voeg toe aan contacten.

Een bericht verzenden

Tik op

Bericht zenden om een bericht te verzenden naar het nummer op het scherm.

Oproepenlijsten bekijken

Tik op Logbestanden om de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.

Als u een oproepenlijst wilt filteren, tikt u op

Weergeven en selecteert u een optie.

FDN-nummer

U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de

SIM- of USIM-kaart.

Tik op

Oproep-instellingenExtra instellingenFDN-nummersFDN inschakelen en geef de PIN2-code in die is geleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op FDN-lijst en voeg nummers toe.

Oproepen blokkeren

U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.

Tik op

Oproep-instellingenExtra instellingenOproepen blokkeren, selecteer een oproeptype, selecteer een optie voor oproepen blokkeren en geef een wachtwoord in.

45

Communiceren

Oproepen ontvangen

Een oproep aannemen

Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd.

Als een tweede oproep wordt ontvangen, kan de eerste oproep worden beëindigd of in de wacht worden gezet.

Een oproep weigeren

Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, tikt u op Oproep met bericht

weigeren. Als u het weigerbericht wilt maken, tikt u op

Oproep-instellingenBerichten

voor geweigerde oproepen instellen.

Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers

Tik op

Oproep-instellingenOproep weigerenAutomatisch weigerenNrs voor

autom. weigeren

Lijst voor automatisch weigeren. Tik op Nieuw, geef een nummer in, wijs een categorie toe en tik op Opslaan.

Gemiste oproepen

Als u een oproep hebt gemist, wordt weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.

Wisselgesprek

Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een inkomende oproep. Deze service is niet beschikbaar voor video-oproepen.

Als u deze service wilt gebruiken, tikt u op

Oproep-instellingenExtra instellingen

Wisselgesprek.

Oproepen doorschakelen

Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.

Tik op

Oproep-instellingenExtra instellingenOproepen doorschakelen en selecteer een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op Aanzetten.

46

Communiceren

Video-oproepen

Een video-oproep plaatsen

Geef het nummer in of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op .

Tijdens een video-oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

Camera wisselen: wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.

Einde oproep: einde van de huidige oproep.

Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.

Verbergen: uw afbeelding voor de andere partij verbergen.

• → Uitgaande afbeelding: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.

Toetsenbord: het toetsenbord openen.

Overschakelen naar headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.

Luidspreker uit: de luidsprekerfunctie uitschakelen.

Emoties met animatie: emoticons toepassen op uw beeld.

Themaweergave: decoratieve pictogrammen toepassen op uw beeld.

Cartoonweergave aan: de weergavestand wijzigen in de cartoonweergave.

Blijf de afbeelding van de andere beller aanraken om de volgende opties te gebruiken:

Afbeelding vastleggen: de afbeelding van de andere beller vastleggen.

Video opnemen: een video maken van de afbeeldingen van de andere beller.

In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op te nemen.

Blijf uw afbeelding aanraken om de volgende opties te gebruiken:

Camera wisselen: wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.

Uitgaande afbeelding: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.

47

Communiceren

Afbeeldingen verwisselen

Sleep een afbeelding van een van de partijen op de afbeelding van de andere partij om de afbeeldingen te verwisselen.

Luisteren naar een spraakbericht

Blijf 1 aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.

Contacten

Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort.

Tik op Contacten op het scherm Applicaties.

48

Communiceren

Contacten beheren

Tik op Contacten.

Een contact maken

Tik op en geef de contactgegevens in.

• : een afbeelding toevoegen.

• / : een contactveld toevoegen of verwijderen.

Een contact bewerken

Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op .

Een contact verwijderen

Tik op

Wissen.

Een snelkiesnummer instellen

Tik op

Instelling snelkiesnummer, selecteer een snelkiesnummer en selecteer een contact dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, blijft u het aanraken en tikt u op

Verwijderen.

Zoeken naar contacten

Tik op Contacten.

Gebruik een van de volgende zoekmethoden:

• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.

• Gebruik de index aan de rechterkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw vingers erover te slepen.

• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekcriteria in.

49

Communiceren

Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:

• : toevoegen aan favoriete contacten.

• / : een spraak- of video-oproep starten.

• : een bericht samenstellen.

• : een e-mail schrijven.

Contacten weergeven

Tik op Contacten.

Standaard worden alle opgeslagen contacten weergegeven op het apparaat.

Tik op

Weer te geven contacten en selecteer een locatie waar contacten worden opgeslagen.

Contacten verplaatsen

Tik op Contacten.

Contacten verplaatsen naar Google

Tik op

Accounts samenvoegenSamenvoegen met Google.

Contacten die zijn verplaatst naar Google Contacts worden met in de lijst met contacten weergegeven.

Contacten verplaatsen naar Samsung

Tik op

Accounts samenvoegenSamenvoegen met Samsung-account.

Contacten die zijn verplaatst naar Samsung Contacts worden met in de lijst met contacten weergegeven.

50

Communiceren

Contacten importeren en exporteren

Tik op Contacten.

Contacten importeren

Tik op

Importeren/exporteren en selecteer een optie voor importeren.

Contacten exporteren

Tik op

Importeren/exporteren en selecteer een optie voor exporteren.

Contacten delen

Tik op

Naamkaartje delen via, selecteer contacten, tik op Gereed en selecteer een methode voor delen.

Favoriete contacten

Tik op Favorieten.

Tik op en voer een van de volgende acties uit:

Zoeken: contacten zoeken.

Toevoegen aan favorieten: contacten toevoegen aan favorieten.

Verwijderen uit favorieten: contacten verwijderen uit favorieten.

Rasterweergave/Lijstweergave: contacten in een raster- of lijstindeling weergeven.

Help: helpinformatie over het gebruik van contacten openen.

Contactgroepen

Tik op Groepen.

Contacten toevoegen aan een groep

Selecteer een groep en tik op . Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op Gereed.

51

Communiceren

Groepen beheren

Tik op en voer een van de volgende acties uit:

Nieuw: een nieuwe groep maken.

Zoeken: contacten zoeken.

Volgorde wijzigen: blijf aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar een andere positie en tik op Gereed.

Groepen verwijderen: selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op Wissen.

Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.

Help: helpinformatie over het gebruik van contacten openen.

Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden

Selecteer een groep, tik op

Bericht zenden of E-mail verzenden, selecteer leden en tik op

Gereed.

Visitekaartje

Tik op Contacten.

Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.

Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op

Opslaan. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u het visitekaartje in IK en tikt u op om te bewerken.

Tik op

Naamkaartje delen via en selecteer een methode voor delen.

Berichten

Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.

Tik op Berichten op het scherm Applicaties.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

52

Communiceren

Berichten verzenden

Tik op , voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op .

Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:

• Geef een telefoonnummer in.

• Tik op , selecteer contacten en tik op Gereed.

Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:

• Tik op en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.

• Tik op

Onderwerp toevoegen om een onderwerp in te geven.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op

Planning. Stel een tijd en datum in en tik op

Gereed. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.

• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Inkomende berichten weergeven

Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.

Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.

53

Communiceren

E-mail

Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.

Tik op E-mail op het scherm Applicaties.

E-mailaccounts instellen

Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.

Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op Volgende voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals

Google Mail of tik op Handm. instell. voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op

InstellingenAccount toevoegen.

Berichten verzenden

Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op onderaan het scherm. Geef de ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op .

Tik op om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.

Tik op en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.

Tik op

→ om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, locatiegegevens en meer in te voegen in het bericht.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op

Geplande e-mail. Schakel Geplande e-mail in, stel een tijd en datum in en tik op Gereed. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.

• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

54

Communiceren

Berichten lezen

Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .

Tik op een bericht om het te lezen.

Dit e-mailadres toevoegen aan de lijst met contacten.

Het bericht markeren als herinnering.

Bijlagen openen.

Alle ontvangers beantwoorden.

Het bericht beantwoorden.

Het bericht doorsturen.

Het bericht verwijderen.

Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik vervolgens op Opslaan om het op te slaan.

Google Mail

Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.

Tik op Google Mail op het scherm Applicaties.

• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

• Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

55

Communiceren

Berichten verzenden

Tik in een postvak op , geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op .

Tik op

Foto bijvoegen om afbeeldingen bij te voegen.

Tik op

Video bijvoegen om video's toe te voegen.

Tik op

Cc/Bcc toevoegen om meer ontvangers toe te voegen.

Tik op

Concept opslaan om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.

Tik op

Verwijderen om opnieuw te beginnen.

Tik op

Instellingen om de instellingen voor Google Mail te wijzigen.

Tik op

Feedback verzenden om uw meningen te delen zodat we de applicatie verder kunnen ontwikkelen.

Tik op

Help om Help-informatie over Google Mail te openen.

Berichten lezen

Het bericht bewaren voor langdurige opslag.

Dit e-mailadres toevoegen aan de lijst met contacten.

Het bericht markeren als herinnering.

Het bericht verwijderen.

Het bericht markeren als ongelezen.

Alle ontvangers beantwoorden of het bericht doorsturen naar anderen.

Het bericht beantwoorden.

Voorbeeld weergeven van bijlage.

56

Communiceren

Labels

Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.

Tik op

Vernieuwen om nieuwe berichten handmatig op te halen.

Tik op om berichten in andere labels weer te geven.

Als u een label wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u het bericht, tikt u op

Labels

wijzigen en selecteert u het label dat u wilt toewijzen.

Hangouts

Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten.

Tik op Hangouts op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u wilt chatten, selecteert u een vriend in de vriendenlijst of geeft u gegevens in om een vriend te zoeken en te selecteren.

Google+

Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.

Tik op Google+ op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op Alles om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw kringen weer te geven.

Tik op om andere functies voor sociale netwerken te gebruiken.

57

Communiceren

Foto's

Gebruik deze applicatie om afbeeldingen of video's te delen via Google's sociale netwerkservice.

Tik op Foto's op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op

→ om afbeeldingen of video's te selecteren en gebruik een van de volgende opties:

Delen: de afbeeldingen of video's delen.

• : de afbeeldingen delen via Hangouts.

• : de afbeeldingen of video's verwijderen.

• : een nieuw album maken en de afbeeldingen en video's kopiëren.

ChatON

Gebruik deze applicatie om te chatten met andere apparaten. Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account of uw telefoonnummer verifiëren.

Tik op ChatON op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen in te geven van Samsungaccounts, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties. U kunt ook op

Instellingen

Contacten synchroniserenContacten synchroniseren tikken om handmatig contacten te synchroniseren vanaf het apparaat.

Tik op

Chat starten en selecteer een vriend om te chatten.

58

Internet en netwerk

Internet

Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.

Tik op Internet op het scherm Applicaties.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga.

Tik terwijl u een webpagina bekijkt op om de huidige webpagina te delen, op te slaan of af te drukken.

Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op

InstellingenGeavanceerdZoekmachine

selecteren.

Een nieuwe pagina openen

Tik op

Nieuw venster.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op , scrolt u naar links of rechts en tikt u vervolgens op de pagina om deze te selecteren.

Met spraak zoeken op internet

Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Favorieten

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op

Favoriet toevoegen

Opslaan.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op en selecteert u een pagina.

59

Internet en netwerk

Geschiedenis

Tik op

Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op

Geschiedenis wissen.

Opgeslagen pagina's

Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op

Opgeslagen pagina's aan.

Koppelingen

Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren.

Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, tikt u op

Downloads.

Webpagina's delen

Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op

Delen via.

Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op Delen.

Chrome

Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.

Tik op Chrome op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.

Een nieuwe pagina openen

Tik op

Nieuw tabblad.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op en selecteert u een webpagina.

60

Internet en netwerk

Favorieten

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op

→ → Opslaan.

Met spraak zoeken op internet

Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

Synchroniseren met andere apparaten

Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.

Als u geopende tabbladen wilt weergeven op andere apparaten, tikt u op

Andere apparaten.

Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op .

Bluetooth

Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.

• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.

• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.

• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële doeleinden).

Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het illegale gebruik van de

Bluetooth-functie.

Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen

Verbindingen

Bluetooth en sleept u de regelaar Bluetooth naar rechts.

61

Internet en netwerk

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

VerbindingenBluetoothScannen, de gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.

Gegevens verzenden en ontvangen

Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij.

Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op

Bluetooth en selecteer een van de Bluetoothapparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de afbeelding te ontvangen.

Wanneer een ander apparaat u gegevens stuurt, accepteert u het Bluetooth-verificatieverzoek dat het andere apparaat heeft gedaan. Ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map Bluetooth.

Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.

NFC

Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-codes lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.

U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste applicaties downloaden.

De batterij bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel de batterij altijd voorzichtig om beschadiging van deze NFC-antenne te voorkomen.

Als het scherm is vergrendeld, is het apparaat niet in staat NFC-codes te lezen of gegevens te ontvangen.

Als u de NFC-functie wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen

Verbindingen

NFC. Sleep de schakelaar NFC naar rechts.

Informatie in een NFC-tag lezen

Houd het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFCtag. De informatie uit de tag wordt weergegeven.

62

Internet en netwerk

Aankopen doen met de NFC-functie

Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Houd de achterzijde van het apparaat tegen de NFC-kaartlezer.

Gegevens verzenden via Android Beam

Gebruik de Android Beam-functie om gegevens zoals webpagina's en contacten naar NFCapparatuur te verzenden.

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

VerbindingenNFC. Sleep de schakelaar

Android Beam naar rechts.

Selecteer een item, zoek de locatie van de NFC-antenne op het andere apparaat, raak de antenne van het andere apparaat aan met de antenne van uw apparaat en tik vervolgens op het scherm van uw apparaat.

S Beam

Gebruik deze functie om gegevens, zoals video's, afbeeldingen en documenten te verzenden.

Verzend geen auteursrechtelijk beschermde gegevens via S Beam. Hierdoor kunt u copyrightwetten schenden. Samsung is niet verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermde gegevens.

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

VerbindingenS Beam. Sleep de schakelaar S

Beam naar rechts.

Selecteer een item, zoek de locatie van de NFC-antenne op het andere apparaat, raak de antenne van het andere apparaat aan met de antenne van uw apparaat en tik vervolgens op het scherm van uw apparaat.

Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de gegevensoverdracht mogelijk.

63

Media

Muziek

Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.

Tik op Muziek op het scherm Applicaties.

• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Muziek afspelen

Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

DLNA-apparaten scannen.

Het volume aanpassen.

Het bestand instellen als favoriet nummer.

In willekeurige volgorde afspelen.

Het scherm van de muziekspeler verbergen.

Het huidige nummer opnieuw starten of naar het vorige nummer gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.

De herhaalstand wijzigen.

De afspeellijst openen.

Naar het volgende nummer gaan.

Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.

Het afspelen onderbreken en hervatten.

64

Media

Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op

InstellingenSlim

volume.

Als Slim volume is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.

Slim volume is mogelijk niet geactiveerd voor bepaalde bestanden.

Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt u op

InstellingenAdapt SoundAan. Als u het volume instelt op niveau 14 of hoger, wordt de optie voor geluid aanpassen niet toegepast bij het afspelen van muziek. Als u het volume verlaagt naar niveau 13 of lager, wordt de optie weer toegepast.

Een nummer instellen als beltoon

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt gebruiken als beltoon, tikt u op

Instellen als

Beltoon.

Afspeellijsten maken

U kunt uw eigen selectie met nummers maken.

Tik op Afspeellijsten en tik op

Afspeellijst maken. Geef een titel in en tik op OK. Tik op

Muziek toevoegen, selecteer nummers die u wilt opnemen en tik op Gereed.

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op

Naar afspeellijst.

Muziek afspelen op stemming

Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door het apparaat. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u instellen dat het menu music square boven aan de muziekbibliotheek wordt weergegeven door op

InstellingenMuziekmenu

Music square

Gereed te tikken. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, tikt u op Music

square

→ → Bibliotheek bijwerken.

Tik op Music square en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen door met uw vinger te slepen.

65

Media

Camera

Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.

Gebruik Galerij om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het

apparaat. (p. 71)

Tik op Camera op het scherm Applicaties.

• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.

• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.

Cameragebruik

• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.

• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.

• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.

Foto's maken

Een foto maken

Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.

Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op om de foto te maken.

Meer opties weergeven.

De huidige stand weergeven.

Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.

Een video maken.

Open de Galerij om foto's en video's te bekijken.

De opnamestand wijzigen.

Een van de vele beschikbare effecten selecteren.

66

Media

Fotostand

Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar.

Tik op Stand en scrol omhoog of omlaag op het scherm aan de rechterkant van het scherm.

Auto: gebruik dit om de camera de omgeving te laten evalueren en de ideale modus te bepalen voor de foto.

Beste foto: een serie foto's maken en de beste opslaan.

Continuopname: een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.

Geluid & opname: gebruik dit om een foto te maken met geluid.

Tik op om een foto te maken. Nadat een foto is gemaakt, neemt het apparaat enkele seconden audio op.

Als u foto's maakt in deze stand, wordt geluid opgenomen met de interne microfoon.

Panorama: een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.

Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.

– Beweeg de camera langzaam in één richting.

– Houd de zoeker van de camera binnen het hulpkader.

– Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals lege luchten of effen muren.

Sport: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.

Nacht: gebruik deze instelling om foto's te maken in donkere omstandigheden.

Panoramafoto's

Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.

Tik op Stand

Panorama.

Tik op en beweeg de camera in één richting. Wanneer twee panoramakaders zijn uitgelijnd, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt stoppen met opnemen, tikt u op .

Als de zoeker niet in de juiste richting is gericht, stopt het apparaat met opnemen.

67

Media

Filtereffecten toepassen

Met filtereffecten kunt u unieke foto's en video's maken.

Tik op en selecteer een filtereffect. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus.

Video's maken

Een video maken

Tik op om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op . Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op .

Als u de focus wilt wijzigen, tikt u op de locatie waar u wilt scherpstellen.

Videostand

Tik op

om de opnamestand te wijzigen.

Normaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.

MMS-limiet: gebruik deze stand om de opnamekwaliteit te verlagen voor verzending via berichten.

68

Media

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden:

• Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.

• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.

Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken van video's.

Opname delen

Tik op

→ en selecteer een van de volgende functies:

Opname delen: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct.

Foto delen met vrienden: instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent die u hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon.

ChatON-foto delen: een foto verzenden naar een ander apparaat via ChatON.

Instellingen configureren voor de camera

Tik op

→ om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotomodus en de videomodus van de camera. Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.

Fotogrootte/Omvang van video: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere kwaliteit. Maar hiervoor wordt meer geheugen gebruikt.

Scherpstellen: een scherpstelmodus selecteren. Autofocus wordt door de camera bediend.

Macro is voor onderwerpen die zeer dichtbij zijn.

69

Media

Meting: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend. Centrumgericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène.

Spotmeting berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.

ISO: selecteer een ISO-waarde. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.

Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.

GPS-tag: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.

• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.

• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet.

Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.

Volumetoets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter- of zoomfunctie te bedienen.

Timer: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.

Witbalans: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.

Belichtingswaarde: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.

Richtlijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.

Flitser: de flitser in- of uitschakelen.

Contextuele bestandsnaam: instellen dat de camera contextuele tags weergeeft. Activeer dit om contextuele tags te gebruiken in Galerij.

Omgekeerd opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke scène te maken.

Opslag: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.

Resetten: de camera-instellingen resetten.

Sneltoetsen

U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de camera.

Tik op

Bewerk snelle instellingen.

Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een plek bovenaan het scherm.

70

Media

Galerij

Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.

Tik op Galerij op het scherm Applicaties.

• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Afbeeldingen weergeven

Als Galerij wordt geopend, worden de beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie, zoals E-mail, een afbeelding opslaat, wordt de map Download automatisch gemaakt om de afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map Screenshots gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.

In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.

Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:

• Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.

• Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te gaan.

Afbeeldingen weergeven met de bewegingsfunctie

Gebruik de bewegingsfunctie om een functie uit te voeren met een bepaalde beweging.

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaatBewegingen en gebaren, sleep de schakelaar Beweging naar rechts en selecteer functies.

Als u een bewegingsfunctie niet langer wilt gebruiken, sleept u de schakelaar Beweging naar links.

71

Media

Video's afspelen

Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om deze te bekijken en tik op .

Afbeeldingen bewerken

Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

Favoriet: de afbeelding toevoegen aan uw favorieten.

Diashow: een diashow starten met de foto's in de huidige map.

Fotoframe: gebruik dit om een kader en een notitie toe te voegen aan een afbeelding. De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map Photo frame.

Fotonotitie: gebruik deze optie om een notitie op de achterzijde van de afbeelding te maken.

Tik op om de notitie te bewerken.

Kopiëren naar klembord: kopiëren naar klembord.

Afdrukken: de afbeelding afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Naam wijzigen: de naam van het bestand wijzigen.

Foto delen met vrienden: de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is gemarkeerd in de afbeelding.

Linksom draaien: tegen de klok in draaien.

Rechtsom draaien: met de klok mee draaien.

Bijsnijden: het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij te snijden en op te slaan.

Instellen als: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.

Gegevens: afbeeldingsgegevens weergeven.

Instellingen: de galerij-instellingen wijzigen.

Afbeeldingen bewerken

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op .

Favoriete afbeeldingen

Wanneer u een afbeelding weergeeft, tikt u op

Favoriet om de afbeelding aan de lijst met favorieten toe te voegen.

72

Media

Afbeeldingen verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

• Tik in een map op

Item selecteren, afbeeldingen selecteren en tik op .

• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op .

Afbeeldingen delen

Gebruik een van de volgende methoden:

• Tik in een map op

Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op om ze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.

• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op om deze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.

Als achtergrond instellen

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op

Instellen als om de afbeelding in te stellen als achtergrond of toe te wijzen aan een contact.

Gezichten markeren

Wanneer u een afbeelding bekijkt, tikt u op

Instellingen en vinkt u Gezichtstag aan. Een geel kader wordt om het herkende gezicht weergegeven. Tik op het gezicht, tik op Naam toevoegen en selecteer een contact of voeg dit toe.

Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties zoals oproepen plaatsen of berichten verzenden.

Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de accessoires die het onderwerp draagt.

Contextuele tags gebruiken

Tik op

InstellingenTaghulp en sleep de schakelaar Taghulp naar rechts om een contextuele tag (weer, locatie, datum en de naam van een persoon) weer te geven bij het openen van een afbeelding.

73

Media

Indelen met mappen

U kunt een map maken om afbeeldingen en video's in te delen op het apparaat. U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen van de ene naar de ander map.

Tik op om nieuw map te maken. Geef een naam in voor de map, tik op OK en vink afbeeldingen of video's aan. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep deze naar de nieuwe map en tik op Gereed. Tik op Kopiëren om te kopiëren of op Verplaatsen om te verplaatsen.

Video

Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.

Tik op Video op het scherm Applicaties.

• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Video's afspelen

Selecteer een video om af te spelen.

DLNA-apparaten scannen.

Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.

Het volume aanpassen.

Schermverhouding wijzigen.

De huidige video opnieuw starten of naar de vorige video gaan.

Blijven aanraken om snel terug te spoelen.

Naar de volgende video gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.

Overschakelen naar de modus voor zwevend scherm.

Het afspelen onderbreken en hervatten.

Video's verwijderen

Tik op

Wissen, selecteer video's en tik op Wissen.

74

Media

Video's delen

Tik op

Delen via, selecteer video's, tik op Ger. en selecteer een methode voor delen.

Pop-upvideospeler gebruiken

Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens het afspelen op om de pop-upspeler te gebruiken.

Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren.

Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.

YouTube

Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.

Tik op YouTube op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video's kijken

Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken.

Draai het apparaat naar een liggende stand om het volledige scherm weer te geven.

Overschakelen naar de zwevende schermstand om naar andere video's te zoeken.

De video toevoegen aan de afspeellijst.

Afspeelopties voor de huidige video openen.

Het afspelen onderbreken of hervatten.

Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.

De URL naar anderen verzenden.

Overschakelen naar de zwevende schermstand om naar andere video's te zoeken.

75

Media

Video's delen

Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op , en selecteer een methode voor delen.

Video's uploaden

Tik op

Uploads → , selecteer een video, geef informatie voor de video in en tik op .

Radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op het apparaat aansluiten.

Tik op Radio op het scherm Applicaties.

Naar de FM-radio luisteren

Sluit een headset aan op het apparaat voordat u de FM-radio start.

De FM-radio scant de beschikbare zenders en slaat ze automatisch op wanneer u de FMradio de eerste keer gebruikt.

Tik op om de FM-radio in te schakelen. Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en tik op om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

De FM-radio in- of uitschakelen.

Het volume aanpassen.

De frequentie van de radiozender handmatig opgeven.

Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.

Zoeken naar een beschikbare radiozender.

Nummers van de FM-radio opnemen.

Services openen voor de huidige zender.

De huidige radiozender aan de lijst met favorieten toevoegen.

76

Media

Radiozenders scannen

Tik op

Scannen en selecteer een scanoptie. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het apparaat opgeslagen.

Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en tik op om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

Zenders aan de lijst met favorieten toevoegen

Blader naar een radiozender en tik op om de zender aan de lijst met favorieten toe te voegen.

Flipboard

Gebruik deze applicatie om uw gepersonaliseerde tijdschriften te openen.

Tik op Flipboard op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u uw Flipboard wilt openen, veegt u omhoog op de welkomstpagina, selecteert u nieuwsberichten en tikt u op Stel jouw Flipboard samen.

Selecteer een nieuwsbericht of een onderwerp, blader door de Flipboard-pagina's en selecteer een artikel dat u wilt lezen.

77

Applicatie- en mediastores

Play Store

Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.

Tik op Play Store op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

Blader door applicaties op categorie of tik op om te zoeken met een zoekwoord.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op INSTALLEREN. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

• Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

• Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen

MeerBeveiligingOnbekende bronnen.

Applicaties verwijderen

De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de Play Store.

Tik op

Mijn apps, selecteer applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde applicaties en tik op VERWIJDEREN.

78

Applicatie- en mediastores

Samsung Apps

Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar apps.samsung.com.

Tik op Samsung Apps op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

U kunt door applicaties bladeren op categorie.

Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op bovenaan het scherm en geeft u een zoekwoord in het zoekveld in.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u deze wilt downloaden, tikt u op Gratis.

Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

S Suggest

Gebruik deze applicatie om de nieuwste applicaties die worden voorgesteld door Samsung te bekijken en downloaden.

Tik op S Suggest op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

79

Applicatie- en mediastores

Game Hub

Gebruik deze applicatie voor toegang tot games.

Tik op Game Hub op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Scrol naar links of rechts een selecteer een game die u wilt downloaden van

Samsung Apps.

Music Hub

Gebruik deze applicatie om muziek af te spelen en nummers of albums te kopen in de Music Hubcatalogus.

Abonneer u op de premiumservice van Music Hub om te genieten van persoonlijke aanbevelingen, onbeperkte streaming van nummers, persoonlijke radiozenders en cloudopslagservice voor al uw muziek.

Tik op

Help of ga naar de website van Music Hub voor meer informatie.

Tik op Music Hub op het scherm Applicaties.

• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

• Bepaalde functies kunnen een andere naam hebben, afhankelijk van de voorwaarden van uw abonnement.

• Bepaalde functies waaronder streamingservices zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

MIJN MUZIEK

U kunt muziek afspelen die is opgeslagen op het apparaat en in de cloudopslagserver. Al uw muziek wordt automatisch gesynchroniseerd met uw computer.

OPSLAAN

Geniet van ongelimiteerd streaming van nummers. Stream nummers of download ze om te luisteren als u geen netwerkbereik hebt. Voeg nummers toe aan afspeellijsten en deel deze met vrienden.

80

Applicatie- en mediastores

RADIO

Luister naar muziek op radiozenders of maak uw eigen zender. U kut uw zenders personaliseren op basis van een favoriete artiest. De zender speelt muziek die vergelijkbaar is met de nummers van uw favoriete artiest. U kunt ook persoonlijke aanbevelingen ontvangen van Music Hub.

Play Music

Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de

Google-cloudservice.

Tik op Play Music op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Games

Gebruik deze applicatie om games te downloaden en te spelen.

Tik op Play Games op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video Hub

Gebruik deze applicatie om video's te bekijken en kopen.

Tik op Video Hub op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een categorie en selecteer een video.

81

Hulpprogramma's

Notities

Gebruik deze applicatie om belangrijke informatie te noteren zodat u deze kunt opslaan en later bekijken.

Tik op Notities op het scherm Applicaties.

Notities opstellen

Tik op , geef een notitie in en tik op Opslaan.

Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, tikt u op

Kleur.

Tik op

Vergrendelen als u de notitie wilt vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen bekijken.

Bladeren door notities

U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.

Tik op de notitie om de notitie te bewerken.

Als u een notitie wilt zoeken, tikt u op

Zoeken.

Als u notities wilt verwijderen, tikt u op

Wissen.

Als u notities wilt sorteren op datum, tikt u op

Sorteren op.

Als u notities wilt afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding, tikt u op

Afdrukken. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Als u tekst in notities naar anderen wilt verzenden, tikt u op

Tekst delen via.

Als u een notitie naar anderen wilt verzenden, tikt u op

Delen via.

Als u notities wilt importeren vanuit Google Documenten, tikt u op

Importeren.

Als u notities wilt exporteren naar andere opslaglocaties, tikt u op

Exporteren.

Tik op

Accountinstellingen om de accountinstellingen voor het synchroniseren van notities te wijzigen.

82

Hulpprogramma's

Een notitie weergeven

Tik op de miniatuur van de notitie om deze te openen. Scrol naar links of rechts om meer notities weer te geven.

Tik op en gebruik de volgende opties:

Wissen: de notitie verwijderen.

Kleur: de achtergrondkleur wijzigen.

Vergrendelen: de notitie vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen bekijken.

Afdrukken: de notitie afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Tekst delen via: de tekst in de notities naar anderen verzenden.

Delen via: de notitie verzenden naar anderen.

S Planner

Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.

Tik op S Planner op het scherm Applicaties.

Gebeurtenissen of taken maken

Tik op en gebruik een van de volgende methodes:

Gebeurtenis toev.: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.

Taak toevoegen: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.

83

Hulpprogramma's

Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en tikt u er nogmaals op.

Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op Details gebeurtenissen bewerken of Taakdetails

bewerken om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.

Nodig anderen uit voor de gebeurtenis door een e-mail te verzenden. Geef het e-mailadres in in het veld Deelnemers of tik op om de lijst met contacten te openen.

Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op

naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven aanraken op de kaart die wordt weergegeven.

Voeg een afbeelding toe. Tik op Afbeeldingen en maak een nieuwe foto of selecteer een van de bestaande afbeeldingen.

Synchroniseren met Google Agenda

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

AccountsGoogle onder Mijn accounts, selecteer het Google-account en vink Agenda synchroniseren aan. Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het scherm Applicaties op S Planner

→ → Synchroniseer.

Als u gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken wilt weergeven, tikt u op

Agenda's

Weergave, selecteert u het Google-account en tikt u op Gereed.

84

Hulpprogramma's

Agendatype wijzigen

Selecteer een type agenda, bijvoorbeeld jaar, maand, week, en anderen aan de rechterkant van het scherm. U kunt een samenknijpbeweging maken om het agendatype te wijzigen. Knijp bijvoorbeeld samen om te schakelen van de maandkalender naar de jaarkalender en spreid uw vingers om de jaarkalender te wijzigen in de maandkalender.

Gebeurtenissen of taken zoeken

Tik op

Zoeken en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken.

Als u de gebeurtenissen of taken van vandaag wilt weergeven, tikt u op Vandaag boven aan het scherm.

Gebeurtenissen of taken verwijderen

Selecteer een gebeurtenis of taak en tik op

Wissen.

Gebeurtenissen of taken delen

Selecteer een gebeurtenis of taak, tik op

Delen via en selecteer een methode voor delen.

Dropbox

Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropboxcloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.

Tik op Dropbox op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

85

Hulpprogramma's

Wanneer u Dropbox voor het eerst opent, tikt u op Start om het te activeren. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Wanneer Dropbox is geactiveerd, worden foto's en video's die zijn gemaakt met de camera van het apparaat automatisch geüpload naar Dropbox. Als u geüploade foto's of video's wilt weergeven, tikt u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt maken, tikt u op en selecteert u bestanden.

Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op

→ → Upload herePhotos or

videos of Other files. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.

Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op om ze toe te voegen aan de lijst met favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .

Cloud

Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up te maken van instellingen en applicatiegegevens met uw Samsung-account of Dropbox.

Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

AccountsCloud.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Synchroniseren met het Samsung-account

Tik op uw Samsung-account of Synchronisatie instelling om bestanden te synchroniseren.

Een back-up maken van gegevens of deze herstellen

Tik op Back-up of Herstel om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen met uw

Samsung-account.

Synchroniseren met Dropbox

Tik op Account Dropbox koppelen en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op Allow waarna het apparaat automatisch bestanden synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.

86

Hulpprogramma's

Klok

Gebruik deze applicatie om alarmen in te stellen, de tijd in veel grote steden over de hele wereld te controleren, de duur van een gebeurtenis te berekenen of een timer in te stellen.

Tik op Klok op het scherm Applicaties.

Dit alarm in- of uitschakelen.

Alarm

Alarm instellen

Tik op Alarm instellen, stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en tik op Opslaan.

Alarm locatie: een locatie instellen. Het alarm gaat alleen af als u zich op die locatie bevindt.

Sluimeren: stel in een interval en aantal keren dat een alarm wordt herhaald in na de ingestelde tijd.

Slim alarm: stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat.

Alarm stoppen

Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep buiten de grote cirkel om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

87

Hulpprogramma's

Alarm verwijderen

Blijf het alarm aanraken en tik op Verwijderen.

Wereldklok

Klokken maken

Tik op Plaats toevoegen en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.

U kunt de zomertijd toepassen door een klok te blijven aanraken en op Zomertijd instellen te tikken.

Klokken verwijderen

Tik op

Verwijderen, selecteer klokken en tik op Verwijderen.

Stopwatch

Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op Ronde om rondetijden vast te leggen.

Tik op Resetten om rondetijden te wissen.

Timer

Stel de duur in en tik op Start.

Sleep buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat.

Calculator

Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.

Tik op Calculator op het scherm Applicaties.

Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als

Schermrotatie is uitgeschakeld, tikt u op

Wetenschappelijke calculator.

Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op om het toetsenbord te verbergen.

Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op

Geschiedenis wissen.

88

Hulpprogramma's

Spraakrecorder

Gebruik deze applicatie om spraakmemo's op te nemen of af te spelen.

Tik op Spraakrecorder op het scherm Applicaties.

Spraakmemo's opnemen

Tik op om de opname te starten. Spreek in de microfoon onder aan het apparaat. Tik op om de opname te onderbreken. Tik op om de opname te voltooien.

De opnamekwaliteit wijzigen.

Verstreken tijd opnemen

Opname starten.

De lijst met spraakmemo's weergeven.

Spraakmemo's afspelen

Selecteer een spraakmemo om af te spelen.

• : de spraakmemo bijsnijden.

: de afspeelsnelheid aanpassen.

• : het afspelen onderbreken.

• / : 60 seconden terug of vooruit springen.

• / : naar de vorige of volgende spraakmemo springen.

Als u een spraakmemo naar anderen wilt verzenden, tikt u op

Delen via en selecteert u een methode voor delen.

89

Hulpprogramma's

Spraakmemo's beheren

Tik in de lijst met spraakmemo's op en selecteer een van de volgende opties:

Delen via: spraakmemo's selecteren die u wilt verzenden en een methode voor delen selecteren.

Verwijderen: selecteer de spraakmemo's die u wilt verwijderen.

Instellingen: de instellingen van de spraakrecorder wijzigen.

Stop: de spraakrecorder sluiten.

Bestanden opslaan met contextuele tags

Tik in de lijst met spraakmemo's op

InstellingenContextuele bestandsnaamAan.

S Voice

Gebruik deze applicatie om spraakopdrachten op het apparaat te gebruiken om verschillende functies uit te voeren.

Tik op S Voice op het scherm Applicaties. U kunt ook twee keer op de starttoets drukken.

• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

• Deze applicatie wordt in sommige talen niet ondersteund.

Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:

• Open muziek

• Open calculator

• Bel Lulu mobiel

• Bel Lulu werk

• Controleer planning

Tips voor betere stemherkenning

• Spreek duidelijk.

• Spreek op plekken met weinig lawaai.

• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.

• Gebruik geen dialect.

Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.

90

Hulpprogramma's

Handsfree stand

In de handsfree stand leest het apparaat de inhoud hardop als u binnenkomende gesprekken, berichten of meldingen hebt, zodat u het apparaat zonder handen kunt gebruiken tijdens het autorijden. Het apparaat leest bijvoorbeeld de naam van de beller of het telefoonnummer voor als een oproep binnenkomt.

Zeg 'Handsfree aan' om de handsfree stand te activeren.

Als u de handsfree stand uitschakelt wanneer deze niet wordt gebruikt, leest het apparaat inhoud niet hardop voor. Zeg 'Handsfree uit' om de handsfree stand uit te schakelen.

Het apparaat uit de slaapstand halen met uw stem

Als het scherm is uitgeschakeld, kunt u S Voice starten met een spraakopdracht. Zeg 'Hi Galaxy' tegen het apparaat om S Voice te starten.

Als u deze functie wilt activeren, tikt u op

SettingsWake up command.

Wake-up opdrachten gebruiken op het vergrendelscherm

Op het vergrendelscherm kunt u verschillende functies gebruiken met behulp van vooraf ingestelde wake-up opdrachten.

Als u deze functie wilt activeren, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen

Mijn apparaat

Vergrendelscherm en vinkt u Wake-up in vergrendelscherm aan.

Google

Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat.

Tik op Google op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Het apparaat doorzoeken

Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op tikken en een zoekwoord ingeven.

91

Hulpprogramma's

Zoekbereik

Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op

Instellingen

Zoeken op telefoon en selecteert u de items waarnaar u wilt zoeken.

Google Now

Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.

Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de instellingen van Google Now wilt wijzigen, tikt u op

InstellingenGoogle Now.

Gesproken zoekopdr.

Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.

Tik op Gesproken zoekopdr. op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer Nu spreken wordt weergegeven op het scherm.

Mijn bestanden

Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.

Tik op Mijn bestanden op het scherm Applicaties.

Bestanden weergeven

Selecteer een categorie en selecteer een map om deze te openen. Als u terug wilt gaan naar de hoofdmap, tikt u op . Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, tikt u op .

Tik in een map op en gebruik een van de volgende opties:

Alles selecteren: alle bestanden of mappen selecteren zodat dezelfde optie op alle bestanden of mappen tegelijk kan worden toegepast.

Map maken: een map maken.

92

Hulpprogramma's

Zoeken: bestanden of mappen zoeken.

Weergave: de weergavestand wijzigen.

Sorteren op: bestanden of mappen sorteren.

Instellingen: de instellingen van bestandsbeheer wijzigen.

Selecteer een bestand of map door aan te vinken en gebruik een van de volgende functies:

• : bestanden of mappen verwijderen.

• : bestanden verzenden naar anderen of ze delen.

Verplaatsen: bestanden of mappen naar een andere map verplaatsen.

Kopiëren: bestanden of mappen naar een andere map kopiëren.

Hernoem: een bestand of map een andere naam geven.

Gegevens: de details van een bestand of map weergeven.

Een bestand zoeken

Tik op

Zoeken en geef de zoekcriteria in.

Sneltoetsen naar mappen toevoegen

Een sneltoets voor veelgebruikte mappen toevoegen aan de hoofddirectory. Tik op

Snelkoppeling toevoegen, geef een naam voor de sneltoets in, tik op OK, selecteer een map en tik op Hier instellen.

Downloads

Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.

Tik op Downloads op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u de bestanden wilt weergeven die zijn gedownload van internet, tikt u op Internet downloads, of tikt u op Overige downloads om de bestanden weer te geven die zijn gedownload door andere applicaties zoals E-mail.

Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.

Als u bestanden wilt sorteren op formaat, tikt u op Sorteren op grootte.

Als u bestanden wilt sorteren op datum, tikt u op Sorteren op datum.

93

Reizen en lokaal

Maps

Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krijgen.

Tik op Maps op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Zoeken naar locaties

Zoek naar locaties door een adres of een zoekwoord in te geven. Zodra de locatie is gevonden, selecteert u de locatie om de gedetailleerde informatie te bekijken. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

Routebeschrijvingen naar een bestemming

Tik op om het begin- en eindpunt in te stellen en selecteer een reismethode. Het apparaat geeft de routes weer om bij de bestemming te komen.

Lokaal

Gebruik deze applicatie om naar restaurants, banken, bushaltes en meer in de buurt te zoeken.

Tik op Lokaal op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een plaatscategorie en selecteer een locatie in de lijst met zoekresultaten. Zodra de plaats is gevonden, kunt u de plaatsgegevens bekijken, zoals de locatie op de kaart of opmerkingen van anderen. U kunt de plaats beoordelen, opmerkingen achterlaten en de informatie delen met anderen.

94

Reizen en lokaal

Navigatie

Gebruik deze applicatie om naar een route naar een bestemming te zoeken.

Tik op Navigatie op het scherm Applicaties.

• Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden. U moet alle veiligheidswaarschuwingen en verkeersregels naleven tijdens het autorijden.

• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Stel het begin- en eindpunt in en selecteer een reismethode. Het apparaat geeft de routes weer om bij de bestemming te komen. Zodra een route is gevonden, volgt u de instructies op het scherm om naar de bestemming te gaan.

95

Instellingen

Over Instellingen

Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen.

Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.

Verbindingen

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Als u opties wilt gebruiken, tikt u op .

Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.

WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.

WPS PIN invoeren: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.

Help: helpgegevens weergeven voor Wi-Fi.

Wi-Fi-slaapbeleid instellen

Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen

Wi-Fi → → GeavanceerdWi-Fi

ingeschakeld laten in slaapstand.

Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fiverbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op Altijd.

96

Instellingen

Netwerkmelding instellen

Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.

Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen

Wi-Fi → → Geavanceerd en vink

Netwerkmelding aan om deze functie in te schakelen.

Wi-Fi Direct

De functie Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen

Wi-FiWi-Fi Direct.

Bluetooth

De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

Time-out zichtbaarheid: de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.

Ontvangen bestanden: ontvangen bestanden weergeven via de Bluetooth-functie.

Help: helpinformatie voor Bluetooth openen.

Gegevensgebruik

Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.

Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken gebruikt.

Limiet mobiele geg. instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.

Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse resetdatum instellen om uw gegevensgebruik in de gaten te houden.

97

Instellingen

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.

Achtergrondgegevens beperken: instellen dat het apparaat synchronisatie op de achtergrond uitschakelt bij het gebruik van mobiele netwerken.

Gegevens automatisch synchroniseren: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen. U kunt selecteren welke gegevens worden gesynchroniseerd voor elk account in

Instellingen

Accounts.

Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven door het apparaat.

Mobiele hotspots: selecteer Wi-Fi-hotspots om te voorkomen dat applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.

Meer netwerken

Instellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.

Vliegtuigstand

Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Mobiele netwerken

Mobiele gegevens: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.

Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.

Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.

Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.

Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming selecteren.

Tethering en draagbare hotspot

Draagbare Wi-Fi hotspot: gebruik de draagbare Wi-Fi-hotspot om de mobielenetwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Finetwerk.

USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.

98

Instellingen

Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.

Help: meer informatie over USB, Wi-Fi en Bluetooth-tethering.

VPN

Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.

NFC

De NFC-functie activeren voor lezen of schrijven van iNFC-tags die informatie bevatten.

Android Beam: de Android Beam-functie inschakelen om gegevens zoals webpagina's en contacten naar NFC-apparatuur te verzenden.

S Beam

Activeer de functie S Beam om gegevens, zoals video's, afbeeldingen en documenten naar apparaten te verzenden die NFC en Wi-Fi Direct ondersteunen.

Apparaten dichtbij

Bestand delen: de functie voor het delen van media activeren, zodat andere DLNA-apparaten toegang hebben tot mediabestanden op het apparaat.

Gedeelde inhoud: instellen dat het apparaat inhoud geelt met andere apparaten.

Toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.

Lijst met niet-toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.

Downloaden naar: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.

Uploads van andere apparaten: instellen dat het apparaat uploads van andere apparaten accepteert.

Kies via Wi-Fi

Het apparaat verbinden met Samsung Kies via een Wi-Fi-netwerk.

99

Instellingen

Mijn apparaat

Vergrendelscherm

Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.

Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie activeren. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling.

Meerdere widgets: instellen dat het apparaat widgets gebruikt op het vergrendelde scherm.

Widgets schermvergrend.:

Favoriete apps of Camera: het apparaat instellen snelkoppelingen weer te geven voor elke applicatie of de camera-applicatie automatisch starten wanneer u vensters naar links veegt op het vergrendelde scherm.

Klok of pers. bericht: het apparaat instellen een klok of persoonlijk bericht weer te geven op het vergrendelde scherm. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw selectie.

Voor een klok:

Dubbele klok: instellen dat het apparaat de dubbele klok laat zien.

Omvang klok: de grootte van de klok wijzigen.

Datum tonen: instellen dat het apparaat de datum met de klok laat zien.

Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die worden weergegeven met de klok.

Voor een persoonlijk bericht:

Persoonlijk bericht bewerken: het persoonlijke bericht bewerken.

Sneltoets: instellen dat het apparaat snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde scherm weergeeft en bewerkt.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Ontgrendeleffect: een effect selecteren dat wordt weergegeven wanneer u het scherm ontgrendelt.

Help-tekst: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.

Wake-up in vergrendelscherm: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer het scherm is vergrendeld.

Wake-up opdracht instellen: een wekopdracht instellen om S Voice te openen of een bepaalde functie uit te voeren.

100

Instellingen

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

Achtergrond:

Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.

Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.

Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en het vergrendelde scherm.

Meldingenvenster: de items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.

Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.

Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait.

Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.

Dagdromen: instellen dat het apparaat schermbeveiliging weergeeft wanneer uw apparaat wordt opgeladen.

Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.

Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.

Duur verlichting tiptoetsen: de duur instellen voor de achtergrondverlichting van de aanraaktoetsen.

Schermtint auto-aanpassen: instellen dat het apparaat stroom bespaart door de helderheid van het scherm aan te passen.

Geluid

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.

Beltonen: een beltoon toevoegen of selecteren om te waarschuwen voor inkomende oproepen.

Trillingen: een trilpatroon toevoegen of selecteren.

Meldingen: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen.

Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.

Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op toetsen tikt op het toetsenbord.

101

Instellingen

Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.

Geluid schermvergrendeling: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.

Adapt Sound: het geluid personaliseren voor het oor dat u het meeste gebruikt tijdens oproepen of wanneer u naar muziek luistert.

Startschermstand

Selecteer een startschermstand (standaard of eenvoudig).

Oproepen

De instellingen aanpassen voor belfuncties.

Oproep weigeren: oproepen automatisch weigeren van opgegeven telefoonnummers. Voeg telefoonnummers toe aan de weigerlijst.

Berichten voor geweigerde oproepen instellen: het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

Oproepen beantwoorden/beëindigen:

Start-toets neemt oproepen aan: instellen dat oproepen op het apparaat worden beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.

Aan/uit-toets einde oproep: instellen het apparaat een oproep beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.

Scherm uit tijdens oproepen: instellen dat het apparaat de nabijheidssensor inschakelt tijdens een oproep.

Belsignalen:

Trillen bij antwoord: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beantwoordt.

Trilstand einde oproep: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beantwoordt.

Verbindingstoon: de verbindingstoon in- of uitschakelen.

Minutenteller: de herinneringstoon voor de minuut in- of uitschakelen.

Toon bij einde oproep: de beëindigingstoon in- of uitschakelen.

Waarschuwing bij oproep: het apparaat instellen waarschuwingen te geven voor gebeurtenissen tijdens een oproep.

102

Instellingen

Bel-accessoires:

Automatisch beantwoorden: instellen of het apparaat oproepen automatisch beantwoordt na een specifieke periode (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).

Timer autom. beantwoorden: de periode selecteren dat het apparaat wacht voordat oproepen worden beantwoord.

Voorw. uitgaande oproepen: het apparaat instellen om uitgaande oproepen toe te staan met een Bluetooth-headset, zelfs als uw apparaat is vergrendeld.

Uitgaand oproeptype: selecteer het type uitgaande oproep waarmee u een Bluetoothheadset gebruikt.

Extra instellingen:

Beller-id: uw nummer weergaven aan andere partijen voor uitgaande oproepen.

Oproepen doorschakelen: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

Automatisch netnummer: het apparaat instellen om automatisch een voorvoegsel

(netnummer of landcode) in te voegen voor een telefoonnummer.

Oproepen blokkeren: inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.

Wisselgesprek: waarschuwingen van inkomende oproepen toestaan tijdens een oproep actief.

Automatisch herhalen: de functie voor automatisch opnieuw bellen voor oproepen waarvoor geen verbinding kon worden gemaakt of die zijn afgebroken.

FDN-nummers: de FDN-modus in- of uitschakelen om oproepen te beperken naar nummers in de FDN-lijst. Geef de PIN2 in die is geleverd bij uw SIM- of USIM-kaart.

Beltonen en toetstonen:

Beltonen: een beltoon toevoegen of selecteren om te waarschuwen voor inkomende oproepen.

Trillingen: een trilpatroon toevoegen of selecteren.

Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.

Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op toetsen tikt op het toetsenbord.

Gespreksgeluid aanpassen:

EQ toon tijdens gesprek: selecteer een type oproepgeluid dat u wilt gebruiken met een headset.

Adapt sound: het geluid personaliseren voor het oor dat u het meeste gebruikt tijdens oproepen of wanneer u naar muziek luistert.

103

Instellingen

Afbeelding video-oproep: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.

Opties voor mislukte gesprekken gebruiken: een spraakoproep proberen uit te voeren wanneer verbinding voor een video-oproep niet tot stand kan worden gebracht.

Voicemailservice: uw voicemailserviceprovider selecteren of instellen.

Voicemailinstellingen: het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U krijgt dit nummer van uw provider.

Geluid: een beltoon selecteren voor nieuwe voicemails.

Trillen: het apparaat instellen om te trillen wanneer voicemails worden ontvangen.

Accounts: het apparaat instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen voor IP-oproepservices.

Internetbellen gebruiken: instellen of uw IP-oproepservices wilt gebruiken voor alle oproepen of alleen voor IP-oproepen.

Blokkeerstand

Selecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen van bepaalde contacten zijn toegestaan in de blokkeerstand.

Handsfreestand

Instellen dat het apparaat inhoud voorleest en applicaties opgeven die moeten worden gebruikt in de handsfree stand.

Hulp in geval van nood

U kunt het apparaat instellen om in een noodgeval een bericht naar ontvangers te verzenden. Houd beide zijden van de volumetoets een 3 seconden ingedrukt om het bericht te verzenden.

Alarmbericht bewerken: het bericht bewerken dat wordt verzonden bij een noodgeval.

Alarmfoto´s verzenden: instellen dat het apparaat foto's maakt en ze meestuurt met het bericht naar de ontvangers.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Interval bericht: een interval instellen voor het verzenden van het bericht.

Contacten noodgevallen: de ontvangers selecteren of bewerken voor het bericht.

104

Instellingen

Spaarstand

De spaarstand activeren en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.

CPU-spaarstand: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeembronnen beperkt.

Schermspaarstand: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd door het apparaat.

Informatie over Spaarstand: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.

Accessoires

De accessoire-instellingen wijzigen.

Dock geluid: instellen dat het apparaat een geluidssignaal weergeeft wanneer het apparaat wordt aangesloten op of wordt losgekoppeld van een desktopdock.

Audio-uitvoermodus: instellen dat het apparaat de dockluidspreker gebruikt wanneer uw apparaat is aangesloten op een desktopdock.

Schermdisplay bureaublad: instellen dat het apparaat de bureauklok weergeeft wanneer uw apparaat verbonden is met een desktopdock.

Audio-applicaties: stel het apparaat in om weer te geven welke applicaties beschikbaar zijn wanneer u een headset aan het apparaat koppelt.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps.

Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait.

Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.

Wachtwoorden uitspreken: instellen dat het apparaat TalkBack gebruikt om wachtwoorden hoorbaar te maken die u ingeeft.

Oproepen beantwoorden/beëindigen:

Start-toets neemt oproepen aan: instellen dat een inkomende oproep door het apparaat wordt beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.

Aannemen door te tikken: instellen dat het apparaat een inkomende oproep accepteert wanneer u op de toets voor oproepen accepteren tikt.

105

Instellingen

Aan/uit-toets einde oproep: instellen het apparaat een oproep beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.

Toon sneltoets: een sneltoets naar de Toegankelijkheid toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt als u de aan/uit-toets ingedrukt houdt.

Toegankelijkheid beheren: de toegankelijkheidsinstellingen exporteren of importeren om ze te delen met andere apparaten.

Exporteren: de huidige toegankelijkheidsinstellingen exporteren als bestand.

Bijwerken: de huidige toegankelijkheidsinstellingen importeren als bestand.

Delen via: een bestand met toegankelijkheidsinstellingen delen met anderen.

Android Beam: een bestand met toegankelijkheidsinstellingen delen met apparaten met

NFC-functionaliteit.

TalkBack: TalkBack activeren voor gesproken feedback.

Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.

Vergroting: instellen dat het apparaat in- en uitzoomt bij vingergebaren.

Sneltoets toegankelijkheid: instellen dat het apparaat TalkBack activeert wanneer u de aan/uittoets ingedrukt houdt en vervolgens het scherm met twee vingers blijft aanraken.

Opties Tekst naar spraak:

Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .

Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.

Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.

Internettoegang verbeteren: instellen dat applicaties webscripts installeren voor verbeterde toegankelijkheid van content.

Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.

Alle geluiden uit: alle apparaatgeluiden dempen.

Flitsmelding: instellen dat de flitser knippert wanneer er inkomende oproepen, nieuwe berichten of meldingen zijn.

Hulpmenu: instellen dat het apparaat het ondersteunende snelkoppelingspictogram weergeeft waarmee u functies kunt gebruiken die worden ondersteund door externe toetsen of functies op het meldingenvenster. U kunt het menu ook bewerken in het snelkoppelingspictogram.

Schrijfhand: de linker- of rechterhand selecteren voor gemakkelijk gebruik van het ondersteuningsmenu.

Bewerken: de items aanpassen die worden weergegeven in het ondersteuningsmenu.

106

Instellingen

Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.

Interactiecontrole: interactiebeheerstand activeren om de reactie van het apparaat te beperken voor invoer in een applicatie.

Taal en invoer

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.

Taal

Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

Standaard

Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

Google Spraakgestuurd typen

Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op .

Invoertalen selecteren: selecteer de invoertalen voor tekstinvoer.

Ruw taalgebruik blokkeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.

Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

Samsung-toetsenbord

Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op .

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Alfabetten: de toetsenbordindeling wijzigen.

Cijfers en symbolen: de toetsenbordindeling wijzigen.

Invoertalen: de talen voor tekstinvoer selecteren.

Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.

Doorlopende invoer: instellen dat op het apparaat tekst kan worden ingegeven door over het toetsenbord te vegen.

107

Instellingen

Cursorbesturing: de slimme navigatiefunctie voor het toetsenbord inschakelen om de cursor te verplaatsen door te scrollen op het toetsenbord.

Geluid bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij elke letter die u intoetst.

Geavanceerd:

Automatisch hoofdletters: instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter schrijft.

Automatische spatiëring: instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen woorden.

Automatisch punt: instellen dat het apparaat een punt invoegt wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.

Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond van elke letter die u intoetst.

Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.

Spraakherkenning

Een engine voor spraakherkenning selecteren.

Deze functie wordt weergegeven wanneer u een applicatie voor spraakherkenning gebruikt.

Gesproken zoekopdrachten

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:

Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.

Open via the home key: instellen dat het apparaat S Voice start als u twee keer op de starttoets drukt.

Use location data: instellen dat het apparaat uw locatiegegevens gebruikt voor de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.

Hide offensive words: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.

Help: helpinformatie weergeven voor de functie S Voice.

About: versie-informatie weergeven.

Auto-start speaker: instellen dat het apparaat de luidsprekerfunctie automatisch inschakelt als u belt via S Voice.

Show body of message: instellen dat het apparaat de tekst weergeeft van een nieuw bericht dat wordt ontvangen in de autostand.

108

Instellingen

Wake up command: instellen dat het apparaat spraakherkenning start als u tijdens het gebruik van S Voice een wekopdracht uitspreekt.

Check missed events: instellen dat het apparaat controleert op gemiste oproepen, berichten of gebeurtenissen als u S Voice start door op de headsettoets te drukken.

Home address: uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens te gebruiken in met de spraakopdrachtfunctie.

Log in to Facebook: de gegevens van uw Facebook-account ingeven om Facebook te gebruiken met S Voice.

Log in to Twitter: de gegevens van uw Twitter-account ingeven om Twitter te gebruiken met S

Voice.

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:

Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.

Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor de volgende actie.

Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van gesproken zoekopdrachten.

Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

Bluetooth-headset: instellen dat het apparaat zoeken op spraak toestaat met een Bluetoothheadset wanneer een headset is aangesloten op het apparaat.

Opties Tekst naar spraak

Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .

Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.

Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.

Snelheid aanwijzer

De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.

Bewegingen en gebaren

De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.

Beweging:

Direct bellen: instellen dat het apparaat een spraakoproep start als u het apparaat oppakt en aan uw oor houdt terwijl een oproep, bericht of de gegevens van een contact worden weergegeven.

109

Instellingen

Slim melden: instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten geeft wanneer u het apparaat oppakt.

In-/uitzoomen: instellen dat het apparaat in- of uitzoomt als u afbeeldingen bekijkt in

Galerij of als u webpagina’s bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het apparaat naar voren en naar achteren kantelt.

Verplaats pictogram: instellen dat het apparaat een item naar een andere pagina verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het apparaat naar links of rechts pant.

Zoek een afbeelding: instellen dat het apparaat door afbeeldingen bladert bij schuifbewegingen in elke richting wanneer is ingezoomd op een afbeelding.

Dempen/pauzeren: instellen dat inkomende oproepen, alarmen, muziek en de FM-radio worden gedempt door het apparaat omgekeerd neer te leggen.

Gyroscoop-kalibratie: de gyroscoop kalibreren zodat uw apparaat rotatie op de juiste wijze herkent.

• Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak tijdens het kalibreren. Het kalibratieproces kan mislukken als het apparaat trilt of beweegt tijdens het kalibreren.

• Kalibreer de gyroscoop wanneer bewegingen met kantelen of pannen, of games met bewegingsfuncties, verschuivingen of onbedoelde bewegingen aangeven.

Accounts

Account toevoegen

E-mail- of SNS-accounts toevoegen.

Cloud

Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account of Dropbox-cloudstorage.

110

Instellingen

Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.

Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens maakt op de server van Google.

Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.

Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.

Standaardgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw gegevens wissen.

Meer

Instellingen aanpassen voor locatieservices, beveiliging en andere opties.

Locatieservices

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

Toegang tot mijn locatie: instellen dat het apparaat applicaties toestaat uw huidige locatiegegevens te gebruiken.

GPS-satellieten gebruiken: instellen dat het apparaat GPS-satellieten gebruikt om de huidige locatie te bepalen.

Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat het apparaat het verzamelen van locatiegegevens toestaat of de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepaalt via Wi-Fi en mobiele netwerken.

Mijn plaatsen: profielen instellen die worden gebruikt voor specifieke locaties wanneer u GPS-,

Wi-Fi- of Bluetooth-functies gebruikt om uw huidige locatie te bepalen.

111

Instellingen

Beveiliging

Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.

Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.

Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren.

Externe SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.

Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.

Externe besturingselementen: instellen dat het apparaat toestaat dat uw verloren of gestolen apparaat op afstand kan worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.

Accountregistratie: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.

Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat het apparaat het verzamelen van locatiegegevens toestaat of de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepaalt via Wi-Fi en mobiele netwerken.

Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie Mijn telefoon zoeken in- of uitschakelen waarmee het apparaat kan worden gevonden wanneer het apparaat is gestolen of u het bent kwijtgeraakt.

Ga naar de webpagina Mijn mobiel traceren: de website Mijn mobiel traceren openen

( findmymobile.samsung.com). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.

SIM-kaartvergrendeling instellen:

SIM-kaart vergrendelen: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen, zodat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.

SIM-pincode wijzigen: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.

112

Instellingen

Wachtwoorden zichtbaar: instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.

Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen.

Onbekende bronnen: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van

Play Store.

Apps verifiëren: het apparaat instellen om Google toestemming te geven de applicatie te controleren op schadelijk gedrag voordat deze wordt geïnstalleerd.

Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.

Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de

USB-opslag.

Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het wachtwoord resetten.

Applicatiebeheer

De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.

Batterij

Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.

Opslag

Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart formatteren.

Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart verwijderd.

De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat upgrade.

113

Instellingen

Datum en tijd

De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.

Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum gereset.

Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.

Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.

Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.

Automatische tijdzone: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt.

Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren.

24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.

Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren.

Toestel-info

Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.

Google Instellingen

Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor enkele functies die door Google worden geleverd.

Tik op Google Instellingen op het scherm Applicaties.

114

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.

Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:

• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld.

• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.

• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.

• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.

• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

• Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.

• De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.

• Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.

115

Problemen oplossen

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

• Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.

• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpte voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.

• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.

• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.

• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.

Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk applicaties sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en het apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets 8 - 10 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het scherm Applicaties op Instellingen

AccountsBack-up maken en terugzetten

Standaardgegevens herstellen

Apparaat resettenAlles verwijderen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Oproepen worden niet verbonden

• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.

• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.

• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.

• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.

• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.

116

Problemen oplossen

Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.

De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.

• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.

• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

Het batterijpictogram is leeg

Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.

De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde laders)

• Controleer of de oplader correct is aangesloten.

• Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en probeer de batterij opnieuw op te laden.

• De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen.

De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

• Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.

• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games of internet, gebruikt.

• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

117

Problemen oplossen

Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt

Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera

Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-applicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen:

• Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.

• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.

• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapplicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung

Servicecenter.

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.

• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutberichten worden weergegeven of bestanden niet worden afgespeeld wanneer u multimediabestanden opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.

• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.

• Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.

118

Problemen oplossen

• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.

• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden

• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.

• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale

Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een

Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.

• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

• Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

119

Problemen oplossen

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.

• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

120

* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

* Drukfouten voorbehouden.

www.samsung.com

Dutch. 02/2014. Rev.1.0

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement