Samsung GT-I9023 Handleiding

Samsung GT-I9023 Handleiding
Gebruiksaanwijzing
Owner’s Guide
December 6, 2010
NSOG-1.0-100

2
2
Juridische kennisgevingen
Legal
Copyright © 2011 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2010 Google Inc. All rights reserved.
Google, het gestileerde logo van Google, Android, het gestileerde logo van Android,
Google,Nexus,
the stylized
Google logo,
the stylized
logo, Nexus,
thevan Nexus S,
het gestileerde
logoAndroid,
van Nexus,
Nexus SAndroid
en het gestileerde
logo
stylized Nexus logo, Nexus S, and the stylized Nexus S logo, are trademarks of Google
zijn handelsmerken van Google Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen
Inc. All other company and product names may be trademarks of the companies with
handelsmerken zijn van de bedrijven waarmee ze worden geassocieerd.
which they are associated.
De beschikbaarheid
van toepassingen,
services
enmay
functies
Google carrier,
kunnen
Availability
of Google applications,
services, and
features
vary van
by country,
verschillen
per
land,
provider
en
fabrikant.
and manufacturer.
Voor
meer informatie
over Nexus
uw Nexus
S-telefoon,
For more
information
about your
S phone,
visit gaat u naar
http://www.nexusshelp.com.
http://www.nexusshelp.com.
NSOG-1.0-002
Nexus S Gebruiksaanwijzing
Nexus S Owner’s Guide
3
Inhoud
Inhoud 3
Uw telefoon en accessoires 4
Uitpakken 5
De telefoon leren kennen 6
De SIM-kaart en de batterij plaatsen 7
De achterklep van de telefoon openen 7
De achterklep van de telefoon terugplaatsen 8
De batterij verwijderen of plaatsen 8
Een SIM-kaart verwijderen of plaatsen 10
De telefoon opladen 11
De telefoon opladen 11
De headset gebruiken 12
De telefoon in- en uitschakelen 13
De telefoon inschakelen 13
Een SIM-kaart deblokkeren 14
De telefoon uitschakelen 14
Nexus S Gebruiksaanwijzing
4
Uw telefoon en accessoires
Uw Google™ Nexus S™-telefoon wordt geleverd met verschillende
accessoires, waaronder een headset, USB-kabel en oplader. Om
veiligheidsredenen wordt de batterij niet in de telefoon geplaatst tijdens
verzending. U moet deze dus in de telefoon plaatsen en volledig opladen
voordat u de telefoon gebruikt. In deze gebruiksaanwijzing worden de
onderdelen van uw telefoon beschreven, wordt uitgelegd hoe u de batterij
moet installeren en opladen, hoe u de telefoon kunt in- en uitschakelen en
wordt overige handige informatie gegeven.
Voor meer informatie over het gebruik van het Android™ mobiele
technologieplatform dat wordt gebruikt op deze telefoon, waaronder
de basisbediening voor bellen en het gebruik van de toepassingen
om te browsen op internet, e-mail te lezen, enzovoort, gaat u
naar de ondersteuningssite van uw provider en raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing voor Android op http://www.nexusshelp.com.
In dit gedeelte
"Uitpakken" op pagina 5
"De telefoon leren kennen" op pagina 6
"De SIM-kaart en de batterij plaatsen" op pagina 7
"De telefoon opladen" op pagina 11
"De headset gebruiken" op pagina 12
"De telefoon in- en uitschakelen" op pagina 13
Nexus S Gebruiksaanwijzing
5
Uw telefoon en accessoires
Uitpakken
Uw Google™ Nexus S™-telefoon wordt geleverd met de volgende accessoires.
Batterij
Veiligheidsbrochures
en garantiebrochures
Nexus S-telefoon
Oplader
Headset
USB-kabel
Als u de telefoon hebt aangeschaft met een contract bij een mobiele provider, wordt
er een SIM-kaart voor uw provider bij de telefoon geleverd. Zie "De SIM-kaart en de
batterij plaatsen" op pagina 7 voor meer informatie over het plaatsen of verwijderen
van de batterij en de SIM-kaart.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
6
Uw telefoon en accessoires
De telefoon leren kennen
Luistergedeelte
Nabijheids-/
lichtsensoren
Camera aan
de voorzijde
5-megapixel
camera met
automatische
scherpstelling
Cameraflitser
Luidspreker
Aan-uittoets
Volumetoets
Touchscreen
Achterklep
USB-poort
Microfoon
3,5 mm
headsetaansluiting
Voordat u de telefoon gebruikt, moet u de batterij plaatsen en deze volledig opladen.
(Zie "De SIM-kaart en de batterij plaatsen" op pagina 7 en "De telefoon opladen" op
pagina 11.)
Verderop in dit hoofdstuk worden het gebruik en de functies van de headset, het
statuslampje, de telefoon in- en uitschakelen en meer beschreven.
Op de ondersteuningssite van de provider en in de gebruiksaanwijzing voor Android
(beschikbaar op http://www.nexusshelp.com) wordt beschreven hoe u kunt bellen
en de overige basisfuncties van de telefoon kunt gebruiken, waaronder deze voor de
eerste keer inschakelen.
Maak de cameralenzen aan de voor- en achterkant schoon met een pluisvrije
doek; vlekken en vingerafdrukken kunnen uw foto's vervormen. De LED-flitser van
de camera op de achterzijde bevindt zich naast de lens. Het maken van foto's en
opnemen van video's wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing voor Android.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
7
Uw telefoon en accessoires
De SIM-kaart en de batterij plaatsen
Als u de batterij of SIM-kaart wilt installeren of vervangen, moet u de achterklep van
de telefoon verwijderen.
U moet de batterij installeren en een SIM-kaart plaatsen voordat u de telefoon kunt
gebruiken.
De achterklep van de telefoon openen
►► Houd het toestel stevig vast en zoek het ontgrendelingslipje van de klep. Het
ontgrendelingslipje heeft een kleine inkeping, die net groot genoeg is voor
een vingernagel. De inkeping bevindt zich boven de cameralens. Plaats uw
vingernagel in de opening en trek de klep van het toestel.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
8
Uw telefoon en accessoires
De achterklep van de telefoon terugplaatsen
►► Plaats de klep op de achterkant van de telefoon en druk de klep vast.
De batterij verwijderen of plaatsen
U moet de achterklep van de telefoon openen om de batterij te verwijderen of
plaatsen.
1 Schakel de telefoon uit.
Zie "De telefoon in- en uitschakelen" op pagina 13.
2 Til de batterij uit het toestel door uw vinger in de kleine opening te plaatsen
naast de batterij.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
9
Uw telefoon en accessoires
►► Plaats de batterij door deze uit te lijnen met de goudkleurige contactpunten op
de telefoon en de batterij, en de batterij vervolgens voorzichtig aan te drukken.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
10
Uw telefoon en accessoires
Een SIM-kaart verwijderen of plaatsen
U moet de achterklep van de telefoon openen om de SIM-kaart te verwijderen of
plaatsen.
►► Verwijder de SIM-kaart door deze uit de sleuf te schuiven met uw vingertop.
►► Plaats de SIM-kaart door deze uit te lijnen (nokje in de rechterbenedenhoek
en goudkleurige contactpunten naar omlaag gericht) en deze in de sleuf te
schuiven.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
11
Uw telefoon en accessoires
De telefoon opladen
Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u deze volledig opladen.
De telefoon wordt ook opgeladen wanneer deze is aangesloten op de USB-poort van
een computer met de meegeleverde USB-kabel. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
voor Android voor meer informatie over het aansluiten van de telefoon op een
computer.
De telefoon opladen
1 Steek de stekker van de oplader in een stopcontact.
2 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de meegeleverde oplader of op
de USB-poort van uw computer.
3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van de telefoon.
Juist
Onjuist
Tijdens het opladen wordt een pictogram weergeven met de status van het
opladen.
4 Koppel de oplader los wanneer de telefoon volledig is opgeladen.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
12
Uw telefoon en accessoires
De headset gebruiken
De headset kan worden aangesloten op de 3,5 mm headsetaansluiting.
Microfoon
Hoofdtelefoon
3,5 mm
headsetaansluiting
U kunt het volume van de headset bedienen met de knop voor Volume omhoog/
omlaag en met de toepassingen op uw telefoon (zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing voor Android en in de documentatie van uw toepassingen).
Nexus S Gebruiksaanwijzing
13
Uw telefoon en accessoires
De telefoon in- en uitschakelen
U kunt de telefoon in- en uitschakelen met de aan/uit-toets.
Aan/uit-toets
De telefoon inschakelen
►► Druk een aantal seconden op de Aan/uit-toets tot het scherm oplicht.
De eerste keer dat u de telefoon inschakelt, wordt u welkom geheten bij Android
en wordt u gevraagd u aan te melden bij uw Google-account. Raadpleeg uw
provider en de gebruiksaanwijzing voor Android voor meer informatie.
Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd een pincode in te
geven voor uw SIM-kaart.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
14
Uw telefoon en accessoires
Een SIM-kaart deblokkeren
Als u drie keer de onjuiste ontgrendelingscode voor de SIM-kaart ingeeft, wordt
de SIM-kaart geblokkeerd en kunt u de telefoon alleen nog gebruiken voor
noodnummers. U moet een PUK-code (PIN Unblocking Key; deblokkeringscode
voor de pincode) bij uw provider aanvragen om de SIM-kaart te deblokkeren en
een nieuwe pincode in te stellen.
►► Geef het volgende in waarbij u "PUK" vervangt door de PUK-code van uw
provider en “PIN” vervangt door een door u gekozen pincode van 4 tot 8 cijfers:
**05*PUK*PIN*PIN#
De telefoon uitschakelen
1 Houd de Aan/uit-toets ingedrukt tot een menu wordt geopend.
2 Raak de optie voor uitschakelen aan in het menu.
3 Raak OK aan wanneer u wordt gevraagd te bevestigen dat u de telefoon wilt
uitschakelen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor Android voor meer informatie over het
gebruik van het aanraakscherm en de menu's.
Nexus S Gebruiksaanwijzing
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement