Samsung HT-TX35 Handleiding

Samsung HT-TX35 Handleiding
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 2
Gebruiksaanwijzing
NL
DIGITAAL
THUISBIOSCOOP
SYSTEEM
HT-X30
HT-TX35
AH68-01937C
AH68-01660E
REV: 01
COMPACT
DIGITAL AUDIO
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 2
Veiligheidsinstructies
LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat
onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u
een elektrische schok kunt krijgen.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde
documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
LASER PRODUCT VAN KLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
NL
De CD-speler is geclassificeerd als een laser- product van
klasse 1.
Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet
in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke straling.
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt zoals deze staat vermeld op het identificatieplaatje bevestigd aan de
achterkant van uw apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor
een goede ventilatie (7.5 tot 10 cm). Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet afgedekt worden. Plaats niets op uw DVD-speler.
Plaats hem niet op versterkers of op enige andere installatie die warmte verspreidt. Zorg ervoor dat de CD-lade leeg is voordat u de
speler verplaatst. Deze DVD-speler is ontworpen voor een continue werking. De overgang naar de stand standby onderbreekt de
aansluiting op het lichtnet niet. Om de speler volledig van het lichtnet af te sluiten dient u de stekker uit het stopcontact te halen
hetgeen wordt aanbevolen wanneer u hem gedurende een lange tijd niet gebruikt.
VOORBEREIDING
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT
DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN ONDERDELEN
AANWEZIG DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT
ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.
Voorzorgsmaatregelen
LET OP : Als het apparaat geopend is, bestaat gevaar voor
onzichtbare laserstraling. Vermijd blootstelling daaraan.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen
of vocht bloot te stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN
DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de
stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar
en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd
met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
2
Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te
halen. Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de
apparatuur beschadigen.
De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat,
en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.
Phones
Bescherm de speler tegen vocht (bv. vazen) en hitte (bv. open haard), evenals tegen iedere
installatie die sterke magnetische of elektrische velden opwekt (luidsprekers...). Trek de stekker
uit het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert.
Uw speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik, doch enkel voor privé-gebruik. Het gebruik
van dit product is bestemd voor louter privé-doeleinden. Het kopiëren of uploaden van
muziekbestanden met commerciële doeleinden of met winstgevend oogmerk is of zou een
schending kunnen zijn van de Wetgeving op het Industriële Eigendom. uitzondering : in de mate
dat de wet het toelaat, is iedere verklaring of iedere garantie van het niet kopiëren van de
auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van
het product in omstandigheden, andere dan hierboven aangeduid, uitgezonderd. Condensatie :
wanneer u het toestel en/of uw disks van een koude in een warme omgeving brengt, bijv. bij een
transport in de winter, moet u ong, twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat de
speler en de disks op kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier vermijdt u ernstige
beschadigingen.
De batterijen die bij dit product worden gebruikt, bevatten
chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen
nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij
te laten vervangen door een deskundige.
3
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 4
Functies
Inhoud
VOORBEREIDING
INSTELLING
De HT-X30/HT-TX35 combineert het gemak van multi-disk afspeelmogelijkheden, inclusief DVD-AUDIO, DVD-VIDEO,
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, en DVD R/RW met een geraffineerde FM-tuner - en dat alles in één enkele
speler.
Veiligheidsinstructies .....................................................2
Instellingen...................................................................42
Voorzorgsmaatregelen...................................................3
De taal instellen .......................................................42
Functies .........................................................................4
Type TV-scherm instellen ........................................43
Opmerkingen over schijven ...........................................6
Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)..................44
Omschrijving ..................................................................8
Het wachtwoord instellen.........................................44
Geniet van de sublieme geluidskwaliteit van DVD-Audio. De geïntegreerde 24-bits/192kHz DAC stelt deze speler in staat
een uitzonderlijke geluidskwaliteit te leveren wat betreft dynamisch bereik, resolutie bij lage tonen en detailweergave bij
hoge frequenties.
De achtergrond instellen..........................................45
AANSLUITINGEN
De luidsprekers aansluiten ..........................................12
Afspelen via USB Host functie
Installatie van de luidspreker.......................................14
U kunt genieten van mediabestanden - zoals afbeeldingen, films en melodieën, opgeslagen op een MP3 speler,
USB-geheugen of digitale camera - met de hoge beeld- en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het
opslagmedium aan te sluiten op de USB-poort van de thuisbioscoop.
De optionele Draadloze
Ontvangstversterker verbinden ...................................15
De video-uitgang aansluiten op de TV ........................18
HDMI-functie................................................................19
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II is een nieuwe technologie voor het weergeven van audiosignalen via meerdere kanalen die voordelen
biedt ten opzichte van het bestaande Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems, digitale bioscoopsystemen)
DTS is een indeling voor audiocompressie die is ontwikkeld door Digital Theater Systems Inc. DTS biedt 5.1-kanaals
geluid in het volledige frequentiebereik.
Schermbeveiliging voor de TV
Als de hoofdunit 3 minuten in de stopmodus staat, verschijnt het Samsung-logo op het televisiescherm.
De HT-X30/HT-TX35 schakelt automatisch over naar de spaarstand nadat de schermbeveiliging 20 minuten lang actief
is geweest.
Spaarstand
De HT-X30/HT-TX35 schakelt zichzelf automatisch uit nadat het apparaat 20 minuten niet actief is geweest.
Aangepaste weergave van TV-scherm
De HT-X30/HT-TX35 biedt u de mogelijkheid uw favoriete afbeelding te selecteren tijdens JPEG- of DVD- weergave en
deze in te stellen als achtergrond.
Anynet+ (HDMI-CEC) functie
Anynet+ is een functie die gebruikt kan worden om het hoofdsysteem te bedienen met gebruikmaking van een Samsung
TV-afstandsbediening, door de Thuisbioscoop met behulp van een HDMI-kabel aan een SAMSUNG TV aan te sluiten.
(Deze functie is alleen beschikbaar voor een SAMSUNG TV die Anynet+ ondersteunt.)
Geluid van externe componenten aansluiten ..............20
De FM-antenne aansluiten ..........................................22
BEDIENING
Voordat u de gebruiksaanwijzing leest ........................23
Voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt.............24
Schijven afspelen ........................................................25
Afspelen van MP3/WMA-CD's.....................................26
JPEG-bestanden afspelen...........................................27
Afspelen van DivX .......................................................28
De afspeelfunctie gebruiken .......................................30
Schijfinformatie weergeven ......................................30
De resterende tijd controleren ..................................31
Versneld afspelen.....................................................31
Vertraagd afspelen ...................................................31
Scènes/muzieknummers overslaan..........................32
Herhaald afspelen ....................................................33
Een modus voor herhaald afspelen selecteren
op het scherm met schijfinformatie. .........................33
Herhaald afspelen A-B .............................................34
Functie Step .............................................................34
Functie voor gezichtshoek........................................35
Zoomfunctie (scherm vergroten) ..............................35
Functie EZ VIEW......................................................36
Bonus Group ............................................................36
Navigeren tussen pagina's .......................................36
Functie voor selecteren van audiotaal .....................37
Functie voor selecteren van ondertitelingstaal.........37
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan ...........38
Menu Disc gebruiken................................................39
Het menu Title gebruiken .........................................39
Mediabestanden afspelen met behulp
van de USB HOST-functie...........................................40
Eén van de 3 instellingen voor de
achtergrond selecteren die u hebt uitgevoerd .........45
VOORBEREIDING
Multi-disk speler & FM-tuner
Compatibel met DVD-Audio
4
NL
Afspeelmodus voor DVD-Audio-schijf .....................46
DivX (R)-registratie ..................................................46
De luidsprekermodus instellen ................................46
De vertragingstijd instellen ......................................47
De testtoon instellen ................................................48
Audio instellen .........................................................49
De DRC-functie
(compressie van dynamisch bereik) instellen..........50
Instelling AV SYNC ..................................................50
Het HDMI-geluid instellen ........................................51
Functie voor geluidsveld (DSP/EQ).............................52
Dolby Pro Logic II-modus ............................................53
OVERIGE
Naar de radio luisteren ................................................55
RDS-het Radio Data Systeem.....................................57
Handige functies..........................................................59
De TV bedienen met de afstandsbediening ................60
Problemen oplossen....................................................62
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven.......64
Lijst met taalcodes.......................................................65
USB Host-functie ondersteunde producten.................66
Specificaties.................................................................67
5
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 6
Opmerkingen over schijven
NL
1
~ 6
DVD-spelers en schijven zijn per regio gecodeerd. De schijf kan alleen worden afgespeeld als deze
regiocodes overeenkomen. Als de codes niet overeenkomen, kan de schijf niet worden afgespeeld.
Het regionummer voor deze speler staat aangegeven op het achterpaneel van de speler.
(Uw DVD-speler kan alleen DVD’s afspelen die over dezelfde regiocode beschikken.)
Opname-indeling van schijven
Dit product ondersteunt geen beveiligde (DRM) mediabestanden
CD-R/RW-schijven
• Afhankelijk van het opnameapparaat (CD-recorder of pc) en de toestand van de schijf, kunnen sommige CD-R-schijven
mogelijk niet worden afgespeeld.
• Gebruik een CD-R-schijf van 650MB/74 minuten. Gebruik bij voorkeur geen CD-R-schijf van 700MB/80 minuten omdat
deze mogelijk niet kan worden afgespeeld.
VOORBEREIDING
DVD (Digital Versatile Disc) biedt een fantastische audio- en videokwaliteit dankzij het
Dolby Digital surround-geluid en de technologie voor MPEG-2 videocompressie. U kunt nu ook
thuis genieten van superrealistische effecten. U waant zich in een bioscoop of concertzaal!
• Sommige CD-RW-schijven (herschrijfbaar) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Alleen de CD-R’s die op de juiste wijze zijn "afgesloten", kunnen volledig worden afgespeeld. Als de sessie is beëindigd
Afspeelbare schijven
zonder dat de schijf is afgesloten, kunt u de schijf mogelijk niet in zijn geheel afspelen.
Type schijf
Merk (logo)
Opgenomen signalen
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Schijfformaat
Audio
Max. afspeelduur
Ong. 240 min. (enkelzijdig)
Ong. 480 min. (dubbelzijdig)
Ong. 80 min. (enkelzijdig)
Ong. 160 min. (dubbelzijdig)
12cm
74 min.
• Alleen CD-R-schijven met MP3-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van MP3-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
• Gebruik schijven die zijn opgenomen met een compressie-/decompressiesnelheid van meer dan 128Kbps.
• Alleen bestanden met de extensie <mp3> kunnen worden afgespeeld.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
•
•
De volgende typen schijven mogen niet worden gebruikt!
•
•
DivX
DIGITAL AUDIO
Audio + Video
• LD's, CD-G's, CD-I's, CD-ROM's en DVD-ROM's kunnen niet worden afgespeeld op deze speler.
•
CD-R/RW MP3-schijven
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <WRONG DISC FORMAT> weergegeven
op het TV-scherm.
DVD’s die u in het buitenland hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op deze speler.
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,
CHECK REGION CODE> weergegeven op het TV-scherm.
op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen bestanden afgespeeld.
Bij bestanden in VBR-indeling (Variable Bit Rate), oftewel bestanden die zijn gecodeerd met zowel lage als hoge bitsnelheid (bijv. 32Kbps ~ 320Kbps), kan het geluid overslaan tijdens het afspelen.
Per CD kunnen maximaal 500 nummers worden afgespeeld.
Per CD kunnen maximaal 300 nummers worden afgespeeld.
CD-R/RW JPEG-schijven
• Alleen bestanden met de extensie <jpg> kunnen worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen
bestanden afgespeeld.
• Alleen CD-R-schijven met JPEG-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van JPEG-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment
op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
Beveiliging tegen kopiëren
• Veel DVD’s zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Daarom moet u de DVD-speler rechtstreeks op uw
•
6
TV aansluiten en niet op een videorecorder. Als u het apparaat aansluit op een videorecorder ontstaat
er een vervormd beeld bij DVD’s met kopieerbeveiliging.
Dit product is uitgerust met technologie ter beveiliging van het copyright. Deze technologie is beschermd door
middel van bepaalde octrooien in de Verenigde Staten en andere intellectuele eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technologie ter beveiliging van het
copyright moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik
en voor andere beperkte weergavedoeleinden, tenzij anderszins aangegeven door Macrovision Corporation.
Uit elkaar halen of opnieuw op andere wijze in elkaar zetten is verboden.
• Op één CD kunnen maximaal 9.999 afbeeldingen worden opgeslagen.
• Tijdens het afspelen van een Picture-CD van Kodak/Fuji kunnen alleen de JPEG-bestanden in de map met afbeeldingen
worden afgespeeld.
• Bij andere beeldschijven dan de Picture-CD van Kodak/Fuji kan het langer duren voordat het afspelen start of kan het
afspelen zelfs helemaal onmogelijk zijn.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX-schijven
• Omdat dit product alleen gecodeerde bestandsindelingen levert die door DivX Networks, Inc. goedgekeurd zijn, kan het
•
•
•
gebeuren dat een door een gebruiker gecreëerd DivX-bestand niet afgespeeld wordt.
Software-updates voor niet-ondersteunde bestandsindelingen worden niet ondersteund.
(bijv. QPEL, GMC, resolutie hoger dan 800 x 600 pixels, enz.)
Gedeelten met een hoge framesnelheid kunnen niet afgespeeld worden tijdens het afspelen van een DivX-bestand.
Voor meer informatie over de bestandsindelingen die door DivX Networks, Inc. goedgekeurd zijn, ga naar <www.divxnetworks.net>.
7
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 8
Omschrijving
NL
Voorpaneel
Achterpaneel
7
8
2
3
4
10
9
6
5
1
11
1. Cd-lade
5. Knop voor afspelen/pauzeren (
2. Knop voor openen/sluiten
6. Volumeknop
3. Functieknop
7. Sensor Afstandsbediening (
4. Stopknop ( )
8. Standby-indicator
)
5
1. Video-uitgang
11. Knop voor zender-/cd-keuze (
)
Knop voor zender-/cd-keuze (
)
2. Externe digitale ingang Optische ingangsconnector
Gebruik deze connector voor het aansluiten van externe
apparatuur die digitale invoer ondersteunt.
Beeldscherm
14
8
15
3
16
10
6. Koelventilator
7. TX-kaart (DRAADLOOS)-connector
8. AUX IN 2 aansluitingen
9. HDMI-uitgang
Voor het aansluiten van een TV die is uitgerust met
Component Video-ingangen.
2
9
4
5. Aansluitingen voor 5.1-kanaals luidsprekeruitvoer
Sluit de video-ingangen van de TV (VIDEO IN) aan op de
uitgang VIDEO OUT.
3. COMPONENT VIDEO-UITGANGEN
1
8
3
9. AUX IN 1 aansluiting
10. Aansluiting voor USB
)
7
6
2
VOORBEREIDING
1
10. SCART-uitgang
Sluit met een SCART-ingang aan op een TV
4. Aansluiting voor FM-antenne
4
5
6
7
9
8
17
18
10
11 12 13
19
Accessoires
20
1. DOLBY DIGITAL-indicator
8. PROGRAM-indicator
15. DVD AUDIO-indicator
2. DTS Disc-indicator
9. REPEAT-indicator
16. MPEG-indicator
3. LINEAR PCM-indicator
10. TUNER-indicator
17. DSP-indicator
4. TITLE-indicator
11. STEREO-indicator
18. Display voor systeemstatus
5. GROUP-indicator
12. RTA-indicator
19. Indicator voor radiofrequentie
6. CHAPTER-indicator
13. RDS-indicator
20. SPEAKER-indicator
7. TRACK-indicator
14. PRO LOGIC-indicator
Afstandsbediening
Videokabel
FM-antenne
Gebruiksaanwijzing
9
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 10
Omschrijving (vervolg)
NL
Afstandsbediening
2
3
4
19
20
21
22
5
23
6
7
24
25
26
8
27
9
19.
30
31
20. Knop OPEN/CLOSE
21. Knop DIMMER
22. Knop voor RDS-selectie
23. Knop COMPONENT SEL.
24. Knop VIDEO SEL.
25. Knop CANCEL
26. Knop REPEAT
27.
11
12
13
32
33
34
35
14
36
15
37
16
10
38
17
39
18
40
Knop DVD
Knop TUNER
Knop USB, AUX
28
29
10
1. Knop DVD RECEIVER
2. Knop TV
3. Knop TV/VIDEO
4. Knop POWER
5. Knop Nummertoetsen (0~9)
6. Knop REMAIN
7. Knop STEP
8. Knop voor zender/cd-keuze
9. Knop VOLUME
10. Knop MENU
11. Knop AUDIO
12. Knop
PL II EFFECT
13. Knop
PL II MODE
14. Knop TUNER MEMORY,
Knop SD (standaard definitie)/HD (hoge definitie)
15. Knop ZOOM
16. Knop SLEEP
17. Knop SLOW, MO/ST
18. Knop EZ VIEW, NT/PAL
1
2
3
Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl.
Plaats twee 1,5V AAA-batterijen en zorg er daarbij voor dat deze in de
juiste richting worden geplaatst (+ en –).
Plaats het klepje van het batterijvakje weer terug.
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect
raken of gaan lekken:
• Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij
in dezelfde richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.
• Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander
voltage hebben.
• Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
• Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.
VOORBEREIDING
1
Batterijen plaatsen in afstandsbediening
Bereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening kan worden gebruikt over een afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.
Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot 30° van de sensor voor de afstandsbediening.
Knop PLAY/PAUSE
Knop STOP
Knop SEARCH
28. Knop TUNING/CH
29. Knop MUTE
30. Knop RETURN
31. Knop Cursor/Enter
32. Knop SUB TITLE
33. Knop EXIT
34. Knop DSP/EQ
35. Knop INFO
36. Knop SOUND EDIT
37. Knop DIGEST
38. Knop TEST TONE
39. Knop SLIDE MODE
40. Knop LOGO
11
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 12
De luidsprekers aansluiten
NL
Voordat u het product verplaatst of installeert, zorgt u ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer is losgekoppeld.
HT-TX35
HT-X30
Centrale luidspreker
Centrale luidspreker
Voorste luidspreker (R)
Voorste luidspreker (L)
Voorste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (L)
AANSLUITINGEN
Voorste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (L)
Subwoofer
Subwoofer
Positie van de DVD-speler
• Plaats de DVD-speler op een standaard of rek of installeer het
apparaat onder de standaard van de TV.
Voorste luidsprekers L R
• Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie, naar binnen
•
•
gericht onder een hoek van ongeveer 45°~60°, in uw richting.
Plaats de luidsprekers zodanig dat de tweeters zich op
dezelfde hoogte bevinden als uw oren.
Plaats de voorkant van de voorste luidsprekers in één lijn met
de voorkant van de middelste luidspreker of plaats ze een klein
stukje vóór de Centrale luidspreker.
De luisterpositie moet zich op een afstand van ongeveer 2,5 tot 3 keer de
grootte van het TV-scherm van het televisietoestel bevinden.
Voorbeeld: Bij 32-inch TV’s bedraagt de luisterpositie 2 tot 2,4 m.
Bij 55-inch TV’s bedraagt de luisterpositie 3,5 tot 4 m.
Achterste luidsprekers SL SR
• Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie.
• Als er niet voldoende ruimte is, plaatst u deze luidsprekers
•
tegenover elkaar.
Plaats ze op een afstand van 60 tot 90cm boven uw oor en
zorg ervoor dat zij iets omlaag zijn gericht.
In tegenstelling tot de voorste luidsprekers en de middelste
* luidspreker,
worden de achterste luidsprekers voornamelijk
C
Centrale luidspreker
• Deze kunt u het beste installeren op dezelfde hoogte als de
voorste luidsprekers.
• U kunt de Centrale luidspreker ook direct boven of onder de
TV installeren.
De luidsprekers aansluiten
De luisterpositie selecteren
gebruikt voor het weergeven van geluidseffecten en er
komt dus ook niet continu geluid uit.
Subwoofer SW
• De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw.
1
2
Zwart
1
Druk de aansluitklem aan de achterkant van de luidspreker omlaag.
2
Sluit de zwarte draad aan op de zwarte aansluitklem (–)
en de rode draad op de rode aansluitklem (+) en laat vervolgens de klem los.
3
Sluit de connectoren aan op de achterkant van
de DVD-speler.
Rood
Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekeraansluitingen
overeenkomen met de kleuren van de connectoren.
• Laat geen kinderen met de luidsprekers spelen. Zij zouden zich kunnen verwonden als een luidspreker valt.
• Zorg er bij het aansluiten van de luidsprekerkabels voor dat de polariteit (+/–) correct is.
• Houd de luidspreker van de subwoofer buiten het bereik van kinderen om te vermijden dat kinderen hun handen of
vreemde voorwerpen in het kanaal (opening) van de luidspreker van de subwoofer steken.
• Hang de subwoofer niet aan de muur met een buis.
U kunt deze op een willekeurige plek installeren.
• Als u een luidspreker in de buurt van uw TV-toestel plaatst, kunnen de kleuren op het scherm vervormd raken
vanwege het magnetische veld dat wordt veroorzaakt door de luidspreker. In dat geval plaatst u de luidspreker
uit de buurt van uw TV-toestel.
12
13
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 14
Installatie van de luidspreker
De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden
NL
Om de achterste luidsprekers draadloos te verbinden, dient u aanvullend de draadloze ontvangstmodule en de TX-kaart
van uw Samsung-dealer te kopen.
Hoe installeert u de luidspreker en de standaard (Tallboy type)
1
5
4
1
Draai de STANDAARD ondersteboven en sluit hem op het
STANDAARDONDERSTEL aan.
2
Draai de schroef (A) met de klok mee, verbind deze met
behulp van een schroevendraaier met de twee gaten die
met de pijl zijn gemarkeerd, zoals in de afbeelding
weergegeven.
3
Draai de meegeleverde schroef (B) met de klok mee, sluit
deze aan op het gat in de achterzijde van de luidspreker
STAND.
4
Sluit de inelkaar gezette standaard aan op de LUIDSPREKER.
5
Draai de schroef (B) met de klok mee, verbind deze met
behulp van een schroevendraaier met het gat aan de
achterkant van de luidspreker, zoals in de afbeelding
weergegeven.
6
6
HT-X30
Voorste luidspreker (R)
Voorste luidspreker (L)
Centrale luidspreker
AANSLUITINGEN
3
2
Als u de draadloze versterker heeft gekocht (SWA-3000)
Subwoofer
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (R)
U heeft nu een correct inelkaar gezette luidspreker.
• Zorg ervoor dat de luidspreker op een platte en stabiele ondergrond wordt geplaatst. Anders kan hij gemakkelijk omver worden
gestoten.
Achterkant van draadloze ontvanger
HT-TX35
Voorste luidspreker (R)
Hoe installeert u de luidspreker en de standaard (Half tallboy type)
1
3
2
1
Sluit de LUIDSPREKER op het STANDAARDONDERSTEL
aan.
2
Draai de schroef (B) met de klok mee, verbind deze met
behulp van een schroevendraaier met het gat aan de
achterkant van de luidspreker, zoals in de afbeelding
weergegeven.
3
U heeft nu een correct inelkaar gezette LUIDSPREKER.
Voorste luidspreker (L)
Centrale luidspreker
Onderdeel
Subwoofer
STANDAARDONDERSTEL
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (R)
Achterkant van draadloze ontvanger
LUIDSPREKER STANDAARD Schroef (A)
14
Schroef (B)
15
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 16
De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden (vervolg)
NL
Draadloze communicatie resetten
Reset het systeem als een communicatiefout optreedt, of als de Link-indicator (blauwe LED) op de draadloze ontvanger
niet oplicht en de boodschap <REAR CHECK> op het display van de hoofdunit knippert. Reset het systeem terwijl het
hoofdsysteem en de draadloze ontvanger (SWA-3000) in de Power Standby-stand staan.
TX-kaart
1
Afgekante zijde ondersteboven
Druk, terwijl het hoofdsysteem uitstaat, op de knop REMAIN
van de afstandsbediening en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt.
Het STANDBY LED op het voorpaneel van de draadloze ontvangstmodule
knippert.
2
1
2
Sluit de luidsprekers aan de voorzijde en in het midden alsmede de
subwoofer op de hoofdunit aan, zie hiervoor bladzijden 12-14.
Als de hoofdunit uit staat, steekt u de TX-kaart in de TX-kaartverbinding (DRAADLOOS) aan de achterkant van de hoofdunit.
Houd de TX-kaart zo vast dat de schuine kant naar onder is gericht, en steek de
kaart in de poort.
Voer de TX-kaart in als de hoofdunit uitgeschakeld is. De kaart invoeren als het
Gebruik een balpen of een pincet om 2 of 3 maal op de knop
RESET te drukken aan de achterkant van het hoofdsysteem,
terwijl de draadloze ontvanger is ingeschakeld.
■
Het STANDBY LED op het voorpaneel van de draadloze ontvangstmodule
AANSLUITINGEN
■
knippert twee maal.
3
Zet het hoofdsysteem aan.
■
Het LINK LED-scherm van de draadloze ontvangstmodule wordt verlicht
en het terugzetten is voltooid.
■
Als de Power Standby-stand actief blijft, herhaalt u de bovenstaande stappen 1 t/m 3.
aangesloten is, kan tot problemen leiden.
3
Verbind de achterste luidsprekers links en rechts met de draadloze
ontvangstversterker.
4
Plaats de stroomkabel van de draadloze ontvangstversterker in het
stopcontact en schakel de stroomschakelaar aan.
• Voer geen andere kaart dan de TX-kaart bestemd voor het product in.
Het product zou beschadigd kunnen raken of het zou kunnen dat de
kaart niet gemakkelijk verwijderd kan worden.
• Voer de TX-kaart niet omgekeerd in of in de tegengestelde richting.
• Voer de TX-kaart in als de hoofdunit uitgeschakeld is. Als u de kaart
invoert wanneer de unit staat aangeschakeld, kan dit tot problemen leiden.
• Als de TX-kaart wordt ingestoken, wordt er geen geluid door de connectoren van de achterste luidspreker op het hoofdapparaat
weergegeven.
16
• Als het instellen van de draadloze ontvangstmodule compleet is, wordt er geen geluidssignaal weergegeven vanuit
de uitgangsconnector van de achterste luidspreker aan de achterkant van de hoofdunit.
• De antenne voor draadloze ontvangst is ingebouwd in de draadloze ontvanger. Zorg ervoor dat het apparaat niet
in aanraking komt met vocht of water.
• Voor optimale luisterprestaties moet het gebied rondom de draadloze ontvanger vrij zijn van obstakels.
• Er is alleen in de modus DVD 5.1-kanaals of Dolby Pro Logic II geluid te horen vanuit de draadloze achterste luidsprekers.
• In de 2-kanaals modus is geen geluid te horen uit de draadloze achterste luidsprekers.
• Plaats de draadloze ontvanger aan de achterkant van de luisterpositie. Als de draadloze ontvanger te dicht in de
buurt van het hoofdsysteem staat, kan de geluidskwaliteit slechter worden door storing.
• Als u een apparaat zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparatuur of enig ander apparaat dat
gebruik maakt van dezelfde frequentie (2,4GHz) in de buurt van het systeem gebruikt, kan de geluidskwaliteit
slechter worden door storing.
• De transmissieafstand van radiogolven bedraagt ongeveer 10 meter, maar kan variëren afhankelijk van uw gebruiksomgeving.
Als zich een muur van gewapend beton of metaal tussen het hoofdsysteem en de draadloze ontvanger bevindt, werkt het systeem mogelijk helemaal niet omdat de radiogolven niet door metaal heen kunnen dringen.
17
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 18
De video-uitgang aansluiten op de TV
Kies één van de vier methodes om op een TV aan te sluiten.
HDMI-functie
NL
Resolutiekeuze
Met deze functie kan de gebruiker de schermresolutie voor HDMI-uitvoer selecteren.
Druk in de stopmodus op de knop SD/HD (Standard Definition/High Definition) op de
afstandsbediening en houd deze ingedrukt.
METHODE 1
METHODE 4
METHODE 2
■
Beschikbare resoluties voor de HDMI-uitgang zijn 576p (480p), 720p en 1080i.
■
SD (Standard Definition) staat voor een resolutie van 576p (480p) en HD (High Definition) voor een resolutie van 720p/1080i.
METHODE 3
(meegeleverd)
Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) vanuit de HDMI OUT aansluiting op het achterpaneel van de hoofdunit
aan op de HDMI IN ingang op uw televisie.
METHODE 2 : Component Video ....... (betere kwaliteit)
Als uw televisie is voorzien van een Component Videoingang, sluit u een componentvideokabel (niet meegeleverd) vanuit de Component Videouitgang (Pr, Pb, en Y) aansluitingen op de achterzijde van de hoofdunit aan op de Component
Videoingang aansluitingen op uw TV.
Functie COMPONENT KIEZEN
1. Als de hoofdunit uit staat, drukt u via de afstandsbediening de knop COMPONENT SEL. in en houdt u deze gedurende 5
seconden ingedrukt.
• <Y Pb Pr> en <RGB> verschijnen in het scherm.
2. Druk kort op de knop COMPONENT SEL. om <Y Pb Pr> te kiezen om de hoofdunit op de COMPONENT-modus te zetten.
METHODE 3 : Scart ....... (betere kwaliteit)
Als uw televisietoestel is uitgerust met een SCART-ingang, sluit u een Scart-connector (niet meegeleverd) aan op de uitgang AV OUT op het achterpaneel van het systeem en op de ingang SCART IN op uw televisietoestel.
Wat is HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Dit apparaat verzendt op digitale wijze DVD-video signalen
zonder deze naar analoog om
te zetten. U kunt scherpere
digitale beelden krijgen door
de video aan te sluiten op de
TV via een HDMI-aansluitkabel.
Anynet+ (HDMI-CEC) gebruiken
Anynet+ is een functie die u in staat stelt andere Samsung apparatuur met de afstandsbediening van uw Samsung televisie te bedienen.
Anynet+ kan worden gebruikt door deze Thuisbioscoop met een HDMI-kabel op een SAMSUNG televisie aan te sluiten. (Dit is alleen beschikbaar voor een SAMSUNG TV die Anynet+ ondersteunt.)
Met Anynet+
U kunt dit apparaat bedienen,
de stroom van uw TV
inschakelen, of een film bekijken door op de knop
Afspelen van de afstandsbediening van uw Samsungtelevisie te drukken.
1. Als de hoofdunit uit staat, drukt u via de afstandsbediening de knop COMPONENT SEL. in en houdt u deze gedurende 5 seconden ingedrukt.
•
<Y Pb Pr> en <RGB> verschijnen in het scherm.
2. Druk kort op de knop COMPONENT SEL. om <RGB> te kiezen om de SCART-modus in te stellen.
Functie VIDEO SELECT
Druk op de knop VIDEO SEL. van de afstandsbediening en houd deze langer dan 5 seconden ingedrukt.
• De aanduiding <COMPOSITE> of <RGB> wordt weergegeven op het display.
Druk nu kort op de knop VIDEO SEL. om een keuze te maken tussen <COMPOSITE> en <RGB>.
• Als uw TV ondersteuning voor Scart (RGB-ingang) biedt, drukt u op de VIDEO SEL. om de RGB-modus te selecteren. Het
gebruik van de Scart-instelling levert een betere beeldkwaliteit op.
• Als uw TV geen ondersteuning voor Scart (RGB-ingang) biedt, drukt u op de VIDEO SEL. om de COMPOSITE-modus te selecteren.
1
Sluit het hoofdsysteem van de Thuisbioscoop met een HDMI-kabel aan op
een Samsung TV. (Zie bladzijde 18)
2
Stel de Anynet+ functie op uw TV in.
(Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de TV.)
■
(Beschikbare TV-knoppen :
18
ondersteund).
,
,
,
,
,
,
,
,
~
)
Zet Anynet+(HDMI-CEC) op uw TV op <On>.
■
■
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
<Receiver : On> : U kunt via uw Thuisbioscoop geluid horen.
<Receiver : Off> : U kunt via uw TV geluid horen.
Als u de BIOSCOOP kiest
Kies <THEATER to connector> en stel de optie voor alle onderstaande items in.
■
<View TV> : Als Anynet+ (HDMI-CEC) is ingeschakeld en u kiest View TV, wordt de
Thuisbioscoop automatisch op DIGITAL IN gezet.
■
<THEATER Menu> : U heeft toegang tot het menu Thuisbioscoop.
<THEATER Operation> : De informatie over de af te spelen disk van de Thuisbioscoop wordt
weergegeven.
<Receiver : On> : U kunt via uw Thuisbioscoop geluid horen.
<Receiver : Off> : U kunt via uw TV geluid horen.
■
MOVE
ENTER
EXIT
■
■
• Dit product maakt gebruik van de Interlace scan-modus (576i, 480i) voor componentuitgang.
• Als u een HDMI-kabel gebruikt om een Samsung TV op het hoofdsysteem aan te sluiten kunt u de Thuisbioscoop
bedienen met de afstandsbediening van de TV. (Dit is alleen beschikbaar voor SAMSUNG TV’s die Anynet+
(HDMI-CEC) ondersteunen.)
logo (als uw TV een
logo heeft, wordt de Anynet+ functie
• Controleer a.u.b. het
U kunt de Thuisbioscoop met de afstandsbediening van de TV bedienen.
Als u de TV kiest
METHODE 4 : Composite Video ....... (goede kwaliteit)
Sluit de meegeleverde videokabel vanuit de VIDEO OUT aansluiting op het achterpaneel van de hoofdunit aan op de VIDEO
IN ingang op uw televisie.
AANSLUITINGEN
METHODE 1 : HDMI ....... (beste kwaliteit)
• Als de tv de geconfigureerde resolutie niet ondersteunt, wordt het beeld niet correct weergegeven.
• Wanneer een HDMI-tv is aangesloten, worden samengestelde en componentvideosignalen niet doorgegeven.
• Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over hoe u de bron voor
de video-ingang van uw tv moet kiezen.
• Als u televisie kijkt en u wilt naar het TV-geluid via de Thuisbioscoop luisteren, dient
de optische kabel te worden aangesloten.
• Als Anynet+ (HDMI-CEC) aan staat en u het hoofdapparaat uitschakelt, schakelt uw
TV-toestel ook uit.
• Anynet+ (HDMI-CEC) functioneert alleen als u zich in de DVD-modus bevindt.
19
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 20
Geluid van externe componenten aansluiten
AUX1 : Voorpaneel
AUX2 : Achterpaneel
OPTISCH : Achterpaneel
Audiokabel
(niet meegeleverd)
Optische kabel
Als de externe analoge component slechts één uitgang
Audio Out heeft, sluit u de linker- of rechterkant aan.
(niet meegeleverd)
OPTISCH : Een externe digitale component aansluiten
AUX1 : Een externe analoge component aansluiten
Als voorbeeld: Analoge signaalcomponenten zoals een MP3-speler
Digitale signaalcomponenten zoals een Set-Top Box .
1
1
2
Sluit AUX IN 1 (Audio) op de Thuisbioscoop aan op Audio Out op de externe analoge component.
Druk op de AUX knop op de afstandsbediening om <AUX1> input te kiezen.
■
U kunt ook de FUNCTIE-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
Het springen tussen modi werkt als volgt : DVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX1 ➝ AUX2 ➝ USB ➝ FM
AANSLUITINGEN
Audiokabel
(niet meegeleverd)
NL
2
Sluit de digitale ingang (OPTICAL) aan op de digitale uitgang op de externe digitale component.
Druk op de AUX knop op de afstandsbediening om <DIGITAL IN> input te kiezen.
■
U kunt ook de FUNCTIE-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
Het schakelen tussen modi werkt als volgt : DVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
AUX2 : Een externe analoge component aansluiten
Als voorbeeld: Analoge signaalcomponenten zoals een VCR (videorecorder)
1
Sluit AUX IN 2 (Audio) op de Thuisbioscoop aan op Audio Out op de externe analoge component.
■
2
Zorg ervoor dat de juiste kleuren op elkaar zijn aangesloten.
Druk op de AUX knop op de afstandsbediening om <AUX2> input te kiezen.
■
U kunt ook de FUNCTIE-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
Het schakelen tussen modi werkt als volgt : DVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX1 ➝ AUX2 ➝ USB ➝ FM
• U kunt de stekker van de video-uitgang op uw VCR verbinden met de TV, en de stekker van de audio-uitgang op
de VCR met dit product.
20
21
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 22
De FM-antenne aansluiten
Voordat u de gebruiksaanwijzing leest
NL
Zorg ervoor dat u de volgende zaken controleert voordat u de gebruiksaanwijzing leest.
Pictogrammen die in de gebruiksaanwijzing worden gebruikt
Pictogram
DVD
FM-antenne (meegeleverd)
Term
Omschrijving
DVD
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor DVD of
DVD-R/DVD-RW disks die in de video-modus zijn
opgenomen en afgesloten.
CD
CD
MP3
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
JPEG
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
DivX
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een
MPEG4-disk (DVD R/RW, CD-R of CD-RW)
MP3
JPEG
DivX
Let op
Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM 75Ω coaxiale aansluiting
Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is en
bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.
Dit betreft een situatie waarin een functie niet werkt of
instellingen kunnen worden afgebroken.
Dit betreft tips of instructies op de pagina, die ervoor
zorgen dat iedere functie werkt.
• De instructies in deze gebruiksaanwijzing die zijn gemarkeerd met "DVD ( DVD )" zijn van toepassing voor
DVD-VIDEO, DVD AUDIO en DVD-R/-RW disks die zijn opgenomen in de Video-modus en vervolgens afgesloten.
Als een
speciaal type DVD is bedoeld, wordt dit apart aangegeven.
• Als een DVD-R/-RW disk niet correct in de juiste DVD-videoindeling is opgenomen, kan deze niet worden afgespeeld.
BEDIENING
Opmerking
1
2
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een
gegevens-CD (CD-R of CD-RW).
• Dit apparaat ontvangt geen AM-uitzendingen.
Koelventilator
De koelventilator koelt de lucht in het apparaat om oververhitting te voorkomen.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.
22
■
Controleer of de ventilatie in het apparaat goed is. Als de ventilatie slecht is, kan de temperatuur binnenin het apparaat stijgen en kan het apparaat beschadigd raken.
■
Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. (Als de koelventilator of
ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het apparaat oververhit raken en kan
er brand ontstaan.)
23
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 24
Voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt
Schijven afspelen
DVD
CD
NL
Voordat u uw thuisbioscoop gebruikt bedienen met één enkele afstandsbediening
De afstandsbediening van de DVD-thuisbioscoop kan worden gebruikt om Samsung televisies te bedienen.
1
1
2
Sluit het stroomsnoer van het hoofdsysteem aan op de netvoeding.
■
Druk op de knop TV om de afstandsbediening in te stellen op TV-modus.
3
Druk op de knop POWER om uw Samsung TV aan te schakelen met deze
afstandsbediening.
4
Druk op de knop TV/VIDEO om de modus VIDEO te selecteren op uw TV.
Leg er een disk in.
■
Voordat u het systeem op een stopcontact aansluit, dient u de voltage-instelling (OPTIONEEL) te controleren. Als het voltage van het stopcontact niet overeenkomt met de instelling
op de achterkant van het apparaat, kunt u het systeem ernstig beschadigen.
2
Druk op de OPEN/CLOSE knop om het schijfstation te openen.
3
Plaats een disk voorzichtig in het station met het label naar boven.
Sluit het schijfstation door nogmaals op de OPEN/CLOSE knop te drukken.
■
Het afspelen begint automatisch.
VIDEO
5
Druk op de knop DVD RECEIVER om over te schakelen naar de modus
DVD ONTVANGER, teneinde de DVD-thuisbioscoop te kunnen bedienen.
6
Druk op de knop FUNCTION op het hoofdgedeelte of de knop DVD op de
afstandsbediening om DVD/CD afspelen aan te schakelen.
■
Als u éénmaal op deze knop drukt, wordt het bericht <PRESS PLAY> weergegeven en wordt de positie waarin
werd gestopt, opgeslagen in het geheugen. Als u op de knop voor PLAY/PAUSE (
) of op de knop ENTER
drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de positie waarin werd gestopt. (Deze functie werkt alleen bij DVD’s.)
■
Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt <STOP> weergegeven en als u dan opnieuw op de knop voor
PLAY/PAUSE (
) drukt, wordt de schijf weer vanaf het begin afgespeeld.
BEDIENING
Druk tijdens het afspelen op de knop STOP ( ) om het afspelen te beëindigen.
Druk tijdens het afspelen op de knop voor PLAY/PAUSE (
■
) om het afspelen tijdelijk te onderbreken.
U kunt het afspelen hervatten door nogmaals op de knop voor PLAY/PAUSE (
) te drukken.
De video-indeling selecteren
Houd de knop NT/PAL van de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
• Afhankelijk van de inhoud van de schijf, kan het beginscherm er anders uitzien.
• Illegaal gemaakte opnamen kunnen niet in de speler worden afgespeeld. Anders worden de aanbevelingen van het CSS (Content
Scrambling System, een soort kopieerbeveiligingssysteem) overtreden.
De video-indeling is standaard ingesteld op <PAL>.
De aanduiding <NTSC> of <PAL> wordt weergegeven op het display.
Druk nu kort op de knop NT/PAL om een keuze te maken tussen <NTSC> en <PAL>.
Elk land heeft een eigen standaard video-indeling.
De video-indeling van uw schijven moet overeenkomen met de video-indeling van uw TV om de
schijven normaal te kunnen afspelen.
24
25
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 26
Afspelen van MP3/WMA-CD's
JPEG-bestanden afspelen
MP3
Het is mogelijk gegevens-cd's (CD-R, CD-RW) in MP3/WMA-indeling af te spelen.
1
2
■
Het MP3/WMA-schermmenu wordt weergegeven en het afspelen wordt gestart.
Hoe het menu eruitziet, is afhankelijk van de MP3/WMA-schijf.
■
WMA-DRM bestanden kunnen niet afgespeeld worden.
1
Gebruik
,
Leg de JPEG-disk in het schijfstation.
■
2
SLIDE SHOW MODE : NONE
om het nummer te selecteren.
Druk op
Functie voor meerdere afbeeldingen
U kunt een andere album en nummer selecteren door de bovenstaande stappen 2 en 3 te herhalen.
Druk op de knop STOP ( ) om het afspelen te stoppen.
U kunt 9 JPEG-afbeeldingen tegelijk bekijken op het TV-scherm.
1
Druk tijdens het afspelen op de knop DIGEST.
Er worden nu 9 JPEG-bestanden weergegeven in afzonderlijke vensters.
■
Druk op de cursorknoppen , , , om de gewenste afbeelding te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
,
,
Druk op
geven..
de knop in de stopstand en selecteer het gewenste pictogram aan de bovenkant van het menu.
Pictogram voor muziekbestand : Als u alleen muziekbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
Pictogram voor alle bestanden : Als u alle bestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
.
om het vorige of volgende scherm met 9 vensters weer te
.
Pictogram voor afbeeldingsbestand : Als u alleen afbeeldingsbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
Pictogram voor filmbestanden : Als u alleen filmbestanden wenst te bekijken selecteert u het pictogram
De geselecteerde afbeelding wordt gedurende 5 seconden afgespeeld, waarna wordt
overgeschakeld naar de volgende afbeelding.
BEDIENING
2
U kunt als volgt een bestand in het menuscherm afspelen:
,
om door te gaan naar de volgende dia.
Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de volgende of vorige dia weergegeven.
■
Druk op
Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert het beeld als volgt :
SLIDE SHOW MODE : 1~5 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
• Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet worden afgespeeld.
• De inhoudsopgave van een MP3-CD varieert, afhankelijk van de indeling van het
MP3-bestand dat die is opgenomen op de schijf.
■
Het afspelen begint automatisch. Iedere opname wordt gedurende 5 seconden getoond en vervolgens wordt de volgende opname getoond.
Druk op de knop SLIDE MODE.
■
Kies om het album te veranderen de , , , knoppen om een ander
album in de Stopmodus te kiezen, en druk vervolgens op de knop ENTER.
■
4
Diamodus
Gebruik , , , in de modus Stop om het album te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
■
3
Beelden die zijn vastgelegd met een digitale camera of camcorder, of JPEG-bestanden op een pc kunnen worden
opgenomen op een cd en vervolgens worden afgespeeld met deze DVD-speler.
Druk op de OPEN/CLOSE knop om het schijfstation te openen, en leg er vervolgens een MP3/WMA-disk in.
■
NL
JPEG
.
.
Functie voor draaien/spiegelen
Druk tijdens het afspelen op de
cursorknoppen , , , .
Knop : Verticaal spiegelen
Knop : 90° naar
links draaien
Knop : 90° naar
rechts draaien
Oorspronkelijke afbeelding
Knop : Horizontaal spiegelen
26
• De maximale resoluties ondersteund door dit product zijn 5120 x 3480 (of 19.0 MPixel) voor
standaard JPEG-bestanden en 2048 x 1536 (of 3.0 MPixel) voor progressieve beeldbestanden.
• Als een JPEG-bestand wordt afgespeeld bij een HDMI-outputresolutie van 720p/1080i, wordt
de modus automatisch omgezet naar 576p (480p).
27
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 28
Afspelen van DivX
NL
DivX
De functies op deze pagina gelden voor het afspelen van een DivX-disk.
Weergave van ondertiteling
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de knop
■
,
Druk op de knop SUBTITLE.
.
U kunt naar het volgende bestand gaan door op de knop
■
te drukken als er meer dan
en <SUBTITLE OFF>.
2 bestanden op de schijf staan.
■
U kunt naar het vorige bestand gaan door op de knop
2 bestanden op de schijf staan.
te drukken als er meer dan
■
Als de schijf slechts één ondertitelingsbestand bevat, wordt dit automatisch afgespeeld.
■
Zie nummer 2 (ondertitelingsfunctie) hierna voor meer details betreffende het gebruik van ondertitels met DivX-schijven.
Als de disk meer dan één ondertitelingsbestand heeft
Versneld afspelen
Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u op
tijdens het afspelen.
■
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)>
Als de disk meer dan één ondertitelingsbestand heeft, kan het zijn dat de standaard ondertiteling niet overeenkomt met de film, en zult u uw ondertiteling als
volgt moeten kiezen:
of
Telkens als u op één van deze knoppen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
1
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ normaal.
(
Functie 5 minuten overslaan
,
2
.
■
De speler springt 5 minuten vooruit tijdens het afspelen als u op de knop
■
De speler springt 5 minuten achteruit tijdens het afspelen als u op de knop
drukt.
drukt.
Zoomfunctie
,
, knop, kiest u de gewenste ondertiteling
) op het TV-scherm, en drukt u vervolgens op de ENTER knop.
Als u het gewenste DivX-bestand op het TV-scherm kiest, zal de film normaal
worden afgespeeld.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX is een videobestandsformaat ontwikkeld door Microsoft en is gebaseerd op MPEG4 compressietechnologie waarmee
geluids- en videogegevens onvertraagd over Internet geleverd kunnen worden. MPEG4 wordt gebruikt voor videocodering
en MP3 voor geluidscodering, zodat de gebruikers naar een film kunnen kijken die bijna dezelfde beeld- en geluidskwaliteit als een DVD heeft.
BEDIENING
Druk tijdens het afspelen op de knop
In de Stop-modus drukt u op de
1. Ondersteunde indelingen
1
■
2
Dit product werkt alleen met de volgende mediaformats. Als zowel de beeld- als de geluidsformats niet worden ondersteund, kan de gebruiker problemen ondervinden zoals verstoord beeld of geen geluid.
Druk op de knop ZOOM.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <ZOOM X2> en <ZOOM OFF>.
Druk op de cursorknoppen
vergroten.
,
,
,
om naar het gebied te gaan dat u wilt
Ondersteunde video-indelingen
Format
Ondersteunde versies
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMA
V1/V2/V3/V7
Ondersteunde audio-indelingen
• DivX-bestanden kunnen alleen worden gezoomd in de modus ZOOM X2.
• DivX-bestanden hebben .avi bestandsextensies, alhoewel niet alle .avi-bestanden DivX zijn
en wellicht niet in dit apparaat kunnen worden afgespeeld.
Format
Bitsnelheid
Sample-frequentie
MP3
WMA
80-384kbps
56-128kbps
44.1khz
AC3
128-384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• DivX bestanden, inclusief geluids- en videobestanden, die gemaakt zijn in het DTS-format kunnen uitsluitend tot
Audioweergave
Druk op de knop AUDIO.
■
■
Indien er meerdere sporen op een schijf zijn, kunt u tussen deze sporen heen en terug bewegen.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <AUDIO (1/N, 2/N ...)> en
.
•
28
wordt weergegeven als er maar één taal op de disk wordt ondersteund.
6Mbps ondersteunen.
• Breedte/hoogteverhouding: hoewel de sample-frequentie van DivX 640X480 pixels (4:3) is, ondersteunt dit product tot
800X600 pixels (16:9). TV-schermresoluties die hoger zijn dan 800 worden niet ondersteund.
• Wanneer u een disk speelt waarvan de samplefrequentie hoger is dan 48 kHz of 320 kbps, kunt u tijdens het afspelen
storing in de vorm van strepen op het scherm verwachten.
2. Opnamefunctie
• U moet enige ervaring met video-extractie en –bewerking hebben om deze eigenschap juist te kunnen gebruiken.
• Als u de opschriftfunctie wilt gebruiken, slaat u het opschriftenbestand (*.smi) op onder dezelfde bestandsnaam als het
DivX-mediabestand (*.avi) en in dezelfde map.
Voorbeeld Hoofdmap Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• De bestandsnaam kan tot 60 alfanumerieke tekens of 30 Oost-Aziatische tekens (dubbelbyte tekens zoals Koreaans
en Chinees) bevatten.
29
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 30
De afspeelfunctie gebruiken
Schijfinformatie weergeven
DVD
CD
MP3
JPEG
NL
De resterende tijd controleren
DivX
U kunt de afspeelinformatie op de schijf weergeven op het TV-scherm.
DVD
CD
MP3
Druk op de knop REMAIN.
Met deze knop kunt u de totale en de resterende tijd controleren van de titel of het hoofdstuk
dat wordt afgespeeld.
Telkens wanneer op de knop Remain wordt gedrukt
■
Druk op de knop INFO.
■
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave als volgt:
DVD-VIDEO
DVD
DVD-AUDIO
Weergave verdwijnt
CD
MP3
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED ➝ GROUP REMAIN ➝ TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
CD
Versneld afspelen
Weergave verdwijnt
MP3
DivX
,
.
Telkens als de knop ingedrukt wordt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
DivX
Weergave verdwijnt
BEDIENING
JPEG
CD
Druk op de knop
■
MP3
DVD
• Tijdens het versneld afspelen van een cd of MP3-CD, wordt het geluid alleen
weergegeven bij 2x de snelheid, niet bij 4x, 8x of 32x de snelheid.
• Afhankelijk van de schijf, kan de schijfinformatie er anders uitzien.
• Afhankelijk van de schijf, kunt u ook DTS, DOLBY DIGITAL of PRO LOGIC selecteren.
Vertraagd afspelen
DVD
DivX
Druk op de knop SLOW.
wordt weergegeven op het TV-scherm!
■
Als dit symbool wordt weergegeven op het TV-scherm terwijl u op één of meer knoppen drukt, is de
desbetreffende bewerking niet mogelijk voor de schijf die op dat moment wordt afgespeeld.
DVD Aanduiding voor
AUDIO DVD-AUDIO
Aanduiding voor CD
30
DVD
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
Schermweergave
Aanduiding voor DVD
Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
Aanduiding voor
TITEL
Aanduiding voor VERSTREKEN TIJD
Aanduiding voor
STEREO (L/R)
Aanduiding voor
HOOFDSTUK
Aanduiding voor
AFSPELEN HERHALEN
Aanduiding voor
DOLBY DIGITAL
Aanduiding voor
TRACK (BESTAND)
Aanduiding voor AUDIOTAAL
Aanduiding voor GROUP
Aanduiding voor
ONDERTITELING
• Tijdens langzaam afspelen hoort u geen geluid.
• Vertraagd achteruit afspelen werkt niet bij DivX.
Aanduiding voor
GEZICHTSHOEK
31
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 32
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Scènes/muzieknummers overslaan
Herhaald afspelen
Druk op de knop
■
■
,
DVD
CD
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
NL
DivX
Met herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel, track (muzieknummer) of directory (MP3-bestand) een aantal keren achter elkaar afspelen.
.
Telkens als u tijdens weergave op de knop drukt, wordt het vorige of volgende hoofdstuk, track of
bestand afgespeeld.
U kunt hierbij geen hoofdstukken overslaan.
Druk op de knop REPEAT.
Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de modus voor herhaald
afspelen als volgt:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : GROUP ➝ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
Opties voor herhaald afspelen
TRACK : De geselecteerde track wordt een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
DIR : Alle tracks in de geselecteerde map worden een aantal keren achter
elkaar afgespeeld.
DISC : De hele schijf wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.
OFF : Hiermee wordt herhaald afspelen geannuleerd.
Een modus voor herhaald afspelen selecteren op het scherm met schijfinformatie.
1
2
3
DVD
BEDIENING
CHAPTER : Het geselecteerde hoofdstuk wordt een aantal keren achter
elkaar afgespeeld.
TITLE : De geselecteerde titel wordt een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
GROUP : De geselecteerde groep wordt een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
RANDOM : Tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. (Hierbij kan
een track die al een keer is afgespeeld, worden herhaald.)
CD
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN (
) te gaan.
om de gewenste modus voor herhaald afspelen te selecteren.
Om een ander album of nummer te kiezen herhaalt u Stappen 2 en 3 hierboven.
4
Druk op de knop ENTER.
DVD
CD
• Bij DivX, MP3 en JPEG disks kunt u Repeat Play (afspelen herhalen) uit het scherm met
informatieweergave niet aankiezen.
32
33
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 34
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Herhaald afspelen A-B
NL
Functie voor gezichtshoek
DVD
Met deze functie kunt u dezelfde scène vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken.
U kunt een geselecteerde sectie van een DVD meerdere malen achter elkaar afspelen.
1
2
3
om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN (
) te gaan.
Druk op de cursortoetsen
, om <A-> te selecteren en druk vervolgens op
ENTER aan het begin van het gewenste segment.
■
4
1
2
3
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
DVD
Druk op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor GEZICHTSHOEK (
Druk op de cursorknoppen
of cijfertoetsen om de gewenste gezichtshoek te selecteren.
,
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de gezichtshoek als volgt :
■
Als u op de knop ENTER drukt, wordt de geselecteerde positie opgeslagen in het geheugen.
1/3
Druk op ENTER aan het einde van het gewenste segment.
■
) te gaan.
2/3
Het gemarkeerde segment wordt meerdere malen afgespeeld.
3/3
A-B
U kunt de normale weergave hervatten door op de cursorknoppen
drukken om
OFF te selecteren.
te
Zoomfunctie (scherm vergroten)
DVD
BEDIENING
• De A-B Repeat functie werkt niet met DivX, MP3 of JEPG disks.
,
• De functie voor de gezichtshoek werkt alleen bij schijven met opnames vanuit meerdere
gezichtshoeken.
DivX
Met deze functie kunt u een bepaald deel van het weergegeven beeld vergroten.
Functie Step
DVD
1
2
DivX
Druk op de knop STEP.
■
3
Het beeld gaat één frame vooruit telkens als u tijdens het afspelen op deze knop drukt.
Druk op de knop ZOOM.
Druk op de cursorknoppenr
wilt vergroten.
,
,
,
om naar het gebied te gaan dat u
Druk op de knop ENTER.
■
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de zoomwaarde als volgt:
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• U hoort geen geluid als u met de STEP-knop afspeelt.
SELECT ZOOM POSITION
• Als een DivX disk wordt afgespeeld, wordt het scherm tot tweemaal de normale grootte
vergroot.
34
35
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 36
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Functie EZ VIEW
NL
Functie voor selecteren van audiotaal
DVD
Druk op de knop EZ VIEW.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt de zoomfunctie in- of uitgeschakeld.
Wanneer een film wordt afgespeeld in breedbeeldformaat, kunnen zwarte balken boven en
onder aan het TV-scherm worden verwijderd door op de knop EZ VIEW te drukken.
1
2
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknoppen
, of cijfertoetsen om de gewenste audiotaal
te selecteren.
■
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
DVD
Afhankelijk van het aantal talen op een DVD, wordt telkens wanneer u op deze knop drukt een
andere audiotaal (ENGELS, SPAANS, FRANS, enz.) geselecteerd.
SP 2/3
FR 3/3
• Deze functie werkt niet als de DVD is opgenomen met meerdere camera-instellingen.
• De zwarte balken verdwijnen mogelijk niet omdat sommige DVD’s een ingebouwde
breedte/hoogteverhouding hebben.
• Deze functie wordt niet ondersteund voor DivX schijven.
• Tijdens het gebruik van EZ View wordt een deel van de linker- en rechterzijde mogelijk
enigszins afgesneden.
1
2
3
DVD-AUDIO
Sommige DVD-Audio's bevatten een extra 'bonusgroep' die alleen toegankelijk is via een codenummer van vier cijfers.
Nadere informatie en het codenummer kunt u vinden op de verpakking van de schijf.
Als u een DVD-Audio afspeelt die een bonusgroep bevat, wordt automatisch
het invoerscherm voor het codenummer weergegeven.
BONUS GROUP
DVD
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor ONDERTITELING (
Druk op de cursorknop
of cijfertoetsen om de gewenste ondertitelingstaal te selecteren.
EN 1/3
EN 01/ 03
) te gaan.
OFF
BEDIENING
Bonus Group
Functie voor selecteren van ondertitelingstaal
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
KEY NUMBER :
• Als u de schijf uitwerpt, het apparaat uitschakelt of de stekker van de speler uit het stopcontact haalt, moet u het codenummer opnieuw invoeren.
• Om deze functie te gebruiken kunt u ook de knoppen AUDIO of SUBTITLE op de afstandsbediening indrukken.
• Afhankelijk van de schijf, is het mogelijk dat de functies Ondertiteling en Audiotaal niet
beschikbaar zijn.
Navigeren tussen pagina's
DVD-AUDIO
Druk tijdens het afspelen op de knop
,
op de afstandsbediening.
U kunt het gewenste beeld selecteren van een DVD-AUDIO met stilstaande beelden.
Bij sommige schijven kunt u mogelijk geen beelden selecteren, afhankelijk van hoe de schijf is
gemaakt.
36
37
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 38
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan
DVD
1
2
DVD
CD
MP3
NL
Menu Disc gebruiken
JPEG
U kunt de menu’s gebruiken voor audiotaal, ondertitelingstaal, profiel, enz.
De inhoud van het menu DVD verschilt van schijf tot schijf.
CD
1
2
Druk op de knop INFO.
Druk op de cursorknoppen
(
, of cijfertoetsen om de gewenste titel/track
) te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
,
vervolgens op de knop ENTER.
■
3
4
5
6
Druk op de cursorknoppen
,
om naar de aanduiding voor Hoofdstuk (
) te gaan.
3
4
Druk op de cursorknoppen
, of cijfertoetsen om het gewenste hoofdstuk te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknoppen
,
om naar de tijdweergave (
) te gaan.
001/040
0:00:37
,
,
,
om het gewenste item te selecteren.
Druk op de knop ENTER.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
• De weergave van het schijfmenu kan verschillen afhankelijk van de schijf.
1/1
ENTER
BEDIENING
MOVE
MP3
om naar <Disc Menu> te gaan en druk
Wanneer u een menu selecteert dat niet wordt ondersteund door de schijf, wordt het bericht
<This menu is not supported> (Dit menu wordt niet ondersteund) weergegeven op het scherm.
Druk op de cursorknoppen
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste tijdstip te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
01/05
DVD
EXIT
JPEG
Druk op de cijfertoetsen.
Het menu Title gebruiken
■
Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
■
Tijdens het afspelen van een MP3- of JPG-schijf kunt u geen gebruik maken van
gaan. U kunt een map verplaatsen door achtereenvolgens op de knop
,
(Stop) en op
DVD
om naar een map te
,
te drukken.
Bij DVD’s die meerdere titels bevatten, kunt u de titel van elke film bekijken. Bij sommige schijven is deze functie mogelijk
niet beschikbaar.
1
2
3
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
,
om naar <Title Menu> te gaan.
Druk op de knop ENTER.
■
Het menu Title wordt weergegeven.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
• U kunt de afstandsbediening gebruiken
om rechtstreeks naar de gewenste titel
of track of naar het gewenste hoofdstuk te gaan.
• Afhankelijk van de schijf, kunt u mogelijk niet naar de geselecteerde titel of naar het geselecteerde tijdstip gaan.
• De weergave van het titelmenu kan verschillen afhankelijk van de disk.
MOVE
38
ENTER
EXIT
39
X30/TX35(1~39P) NL
2007.3.11
9:25 AM
Page 40
Mediabestanden afspelen met behulp van de USB HOST-functie
U kunt genieten van mediabestanden - zoals afbeeldingen, films en muziek, opgeslagen in een MP3 speler, USB geheugen
of digitale camera - met de hoge beeld- en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het opslagmedium aan
te sluiten op de USB poort van de thuisbioscoop.
1
Sluit het USB-apparaat op de USB-poort aan de voorkant van het systeem aan.
NL
Compatibele apparaten
1. USB-apparaten die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.(USB-apparaten die werken als verwisselbare
schijf in Windows (2000 of later) zonder extra installatie van stuurprogramma's.)
2. MP3-speler: Vaste schijf en MP3-spelers van het flashtype.
3. Digitale Camera: Camera’s die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.
• Camera’s die werken als een verwisselbare schijf in Windows (2000 of later) zonder bijkomende installatie van stuurprogramma's.
4. Vaste USB-schijf en USB-flash-station: Apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen.
• Mogelijk treden er verschillen in de afspeelkwaliteit op als u een USB 1.1-apparaat hebt aangesloten.
• Zorg er bij een vaste USB-schijf voor dat u een extra stroomsnoer aansluit op de vaste USB-schijf, zodat deze correct werkt.
5. USB-kaartlezer: USB-kaartlezer met één sleuf en USB-kaartlezer met meerdere sleuven
• Afhankelijk van de fabrikant wordt de USB-kaartlezer mogelijk niet ondersteund.
2
3
Druk op de knop FUNCTION op het hoofdsysteem of op de knop USB op de afstandsbediening om de modus USB te selecteren.
■
Op het display verschijnt de tekst <USB>. Vervolgens verdwijnt deze tekst weer.
■
Het USB-MENU scherm verschijnt op het TV-scherm en het opgeslagen bestand wordt afgespeeld.
• Als u meerdere geheugenapparaten installeert op een kaartlezer met meerdere sleuven, kunnen er problemen ontstaan.
6. Als u een USB-verlengsnoer gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.
Ondersteunde formaten
Druk op de knop STOP ( ) om het afspelen te beëindigen.
Bestandsnaam
Om beschadiging van de in het USB-geheugen opgeslagen bestanden te voorkomen dient u de procedure voor het veilig verwijderen van een USB-apparaat uit te voeren alvorens de verbinding tussen het
USB-apparaat en het hoofdsysteem te verbreken.
(1) Druk twee keer achter elkaar op de STOP ( ) knop.
Op de display verschijnt nu het bericht REMOVE USB.
(2) Verwijder de USB-kabel.
Muziek
Film
• CBI
JPG
JPG .JPEG
–
Pixels
Pixel
Samplefrequentie
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480 44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800x600 44.1KHz~48KHz
BEDIENING
Stilstaand beeld
Veilig verwijderen van het USB opslagmedium
BestandsBitsnelheid
Sample-frequentie
(Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund.
• Digitale
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de knop
.
■
Als er meerdere bestanden zijn, wordt het volgende bestand geselecteerd als u op de knop
■
Als er meerdere bestanden zijn, wordt het vorige bestand geselecteerd als u op de knop
drukt.
drukt.
camera's die gebruik maken van een PTP-protocol of aanvullende installatie van stuurprogramma's nodig hebben als ze op een PC worden aangesloten, worden niet ondersteund.
• Een apparaat dat met het NTFS-bestandssysteem werkt, wordt niet ondersteund.
(Alleen het bestandssysteem FAT wordt ondersteund.)
• Sommige MP3-spelers functioneren als ze zijn aangesloten op dit product mogelijk niet, afhankelijk van de
sectorgrootte van hun bestandssysteem.
• De functie USB HOST wordt niet ondersteund indien een product dat mediabestanden doorstuurt via het
specifieke programma van de fabrikant is aangesloten.
• Dit product ondersteunt geen USB-apparaten die MTP(Media Transfer Protocol) gebruiken.
• De
USB "host" functie van dit product ondersteunt niet alle USB-apparaten.
Zie pagina 66 voor nadere informatie omtrent het type apparaten dat wordt ondersteund.
Snel afspelen
Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u op
het afspelen.
■
tijdens
Telkens als u op één van deze knoppen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ normaal
40
41
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 42
Instellingen
NL
De taal instellen
Type TV-scherm instellen
De OSD-taal (On-Screen Display) is standaard ingesteld op Engels.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
Afhankelijk van uw type TV (breedbeeld of standaard 4:3) kunt u de breedte-/hoogteverhouding van de TV selecteren.
1
2
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op
Selecteer <LANGUAGE> (Taal) en druk vervolgens op ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
Druk op de cursorknoppen , om de gewenste taal te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
ENTER
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op
3
Druk op de cursorknop
op de knop ENTER.
om naar <TV DISPLAY>te gaan en druk vervolgens
4
Druk op de cursorknoppen , om het gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
Nadat de instelling is voltooid, keert u terug in het vorige scherm.
Nadat de instelling is voltooid en de taal is ingesteld op Engels, wordt het OSD weergegeven in
het Engels.
MOVE
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
EXIT
Druk op de cursorknoppen , om <OSD LANGUAGE> (OSD-taal) te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
De breedte-/hoogteverhouding (schermformaat) van de TV aanpassen
• OSD LANGUAGE : De OSD-taal selecteren
• AUDIO : De audiotaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• SUBTITLE : De ondertitelingstaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• DISC MENU : De taal voor het menu Disc selecteren (opgenomen op de schijf)
Als de taal die u hebt geselecteerd, niet is opgenomen op de schijf, verandert de menutaal niet
ook al stelt u deze in op de gewenste taal.
MOVE
ENTER
RETURN
RETURN
EXIT
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de <pan & scan>-modus van
een conventionele TV.
■ U kunt uitsluitend het middelste deel van het scherm zien (de zijkanten van het 16:9-beeld vallen weg).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de breedbeeldmodus van
een conventionele TV.
■ Aan de boven- en onderkant van het scherm verschijnen zwarte balken.
INSTELLING
SELECT
Op een standaard-TV kunt u, naar wens, de opties <4:3PS> of <4:3LB> kiezen. Selecteer <WIDE/HDTV> als u over een breedbeeldtelevisie
beschikt.
EXIT
• OTHER : Als u een andere taal wilt selecteren, kiest u OTHER en voert u de taalcode voor uw land
in. (Zie pagina 65 voor taalcodes.) Het is mogelijk een taal te selecteren voor AUDIO,
SUBTITLE (ONDERTITELING) en DISC MENU (SCHIJFMENU).
MOVE
De horizontale en verticale schermverhouding van conventionele TV's bedraagt 4:3, terwijl dit bij breedbeeldtelevisies en TV's met hoge
beeldresolutie 16:9 is. Deze verhouding wordt de breedte-/hoogteverhouding genoemd. Tijdens het afspelen van DVD's die zijn
opgenomen inverschillende beeldformaten, moet u de breedte-/hoogteverhouding aanpassen voor uw TV of beeldscherm.
WIDE/HDTV
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de modus voor volledig
scherm van uw breedbeeldtelevisie.
■ U kunt nu genieten van breedbeeldweergave.
• Als op een DVD de verhouding 4:3 wordt gebruikt, kunt u deze niet in breedbeeld bekijken.
• Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders uit, afhankelijk van de software, het
type TV en de breedte-/hoogteverhouding van de TV.
• Bij HDMI-weergave wordt het scherm automatisch omgezet naar breedbeeld.
42
43
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 44
Instellingen (vervolg)
NL
Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)
Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen DVD’s afspelen waarop seks of geweld voorkomt.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Druk op de cursorknop
Druk op de cursorknop
DVD
JPEG
Tijdens het bekijken van een DVD of JPEG CD kunt u een afbeelding naar keuze instellen als achtergrond.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
1
Druk tijdens het afspelen op de knop voor PLAY/PAUSE als het gewenste
beeld wordt weergegeven.
2
Druk op de knop LOGO.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
om naar <PARENTAL> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
<COPY LOGO DATA> (LOGOGEGEVENS KOPIËREN) wordt weergegeven op het TV-scherm.
Druk op de cursorknop , om het gewenste beveiligingsniveau te selecteren en
druk vervolgens op de knop ENTER.
Als u niveau 6 hebt geselecteerd, kunt u geen DVD’s bekijken met niveau 7 of hoger.
Hoe hoger het niveau, hoe meer seks of geweld de titels bevatten.
5
De achtergrond instellen
3
Schakel het apparaat uit en vervolgens weer aan.
De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven.
U kunt maximaal 3 instellingen voor de achtergrond selecteren.
COPY LOGO DATA
Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER.
• Deze functie werkt niet als de HDMI-output 720p of 1080i is.
Het wachtwoord is standaard ingesteld op <7890>.
Nadat de instelling is voltooid, gaat u terug naar het vorige scherm.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Eén van de 3 instellingen achtergronden die u gemaakt heeft kiezen
• Deze functie werkt alleen als een DVD van een beveiligingsniveau is voorzien.
Het wachtwoord instellen
U kunt het wachtwoord instellen voor het toegangsniveau (kinderslot).
ENTER
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
Druk op de cursorknop
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <PASSWORD> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
5
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <LOGO> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
volgens op ENTER.
,
om het gewenste <USER> te selecteren en druk ver-
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Druk op de knop ENTER.
Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
Dit selecteert één van de 3 achtergrondschermen
Druk op de knop MENU.
Voer het oude wachtwoord en een nieuw wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord.
De instelling is voltooid.
MOVE
ENTER
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
MOVE
SELECT
RETURN
INSTELLING
MOVE
1
2
3
4
5
MOVE
1
2
3
4
EXIT
• ORIGINAL : Selecteer deze optie om het logo van Samsung in te stellen als achtergrond.
• USER : Selecteer deze optie om de gewenste afbeelding in te stellen als achtergrond.
• Het wachtwoord is standaard ingesteld op <7890>.
Als u het wachtwoord voor het kinderslot bent vergeten, doet u het volgende:
• Houd, terwijl de speler zich in de modus <No disc> (Geen schijf) bevindt, de knop STOP ( ) op het hoofdsysteem langer dan 5 seconden
ingedrukt. De tekst <INITIAL> wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de knop POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
44
45
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 46
Instellingen (vervolg)
NL
Afspeelmodus voor DVD-Audio-schijf
De vertragingstijd instellen
Sommige DVD-Audio-schijven bevatten zowel DVD-Video als DVD-Audio. Als u het gedeelte met DVD-Video van de DVDAudio-schijf wilt afspelen, stelt u het apparaat in op de modus voor DVD-Video.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
Druk op de knop MENU als de disklade geopend is.
Druk op de cursorknop
knop ENTER.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de
3
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
om naar <DVD TYPE> te gaan en druk vervolgens op
4
Druk op de cursorknop ,
gens op de knop ENTER.
EXIT
Als de luidsprekers niet op gelijke afstanden van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de vertragingstijd van
de geluidssignalen aanpassen voor de middelste en achterste luidsprekers.
om naar <DVD VIDEO> te gaan en druk vervol-
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Voer stappen 1 t/m 4 opnieuw uit als u wilt overschakelen op de DVD AUDIO-afspeelmodus.
ENTER
RETURN
Druk op de cursorknop
Druk op de cursorknop
om naar <DELAY TIME> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknop , , , om naar de gewenste luidspreker te gaan
en druk vervolgens op de knop ENTER.
5
Druk op de cursorknop
Gebruik de registratiecode om deze speler te registreren voor de DivX(R) Video-on-Demand-indeling. Ga voor meer informatie naar www.divx.com/vod.
De luidsprekermodus instellen
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Wanneer 5.1-kanaals surround-geluid wordt weergegeven, krijgt u de beste geluidsresultaten als de afstand tussen u en elke luidspreker even
groot is. Aangezien de geluiden op verschillende tijdstippen de luisterpositie bereiken vanwege de plaatsing van de luidsprekers, kunt u dit
verschil aanpassen door een vertragingseffect toe te voegen aan het geluid van de centrale luidspreker en de surround-luidsprekers
ideale positie CENTRALE
LUIDSPREKER
1
2
3
4
EXIT
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk nogmaals op de knop ENTER in <SPEAKER SETUP> (Luidsprekerinstellingen).
Druk op de cursorknoppen , , , om naar de gewenste luidspreker te
gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Centrale luidspreker instellen
Als de afstand van Dc gelijk is aan of groter is dan de afstand van Df in de afbeelding, stelt u deze
modus in op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.
Afstand tussen Df en Dc
Vertragingstijd
0.00 m
0 ms
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
ACHTERSTE (SURROUND) LUIDSPREKERS instellen
Als de afstand van Df gelijk is aan de afstand van Ds in de afbeelding, stelt u deze modus in
op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.
Ideale positie
SURROUNDLUIDSPREKER
Afstand tussen Df en Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
Vertragingstijd
0 ms
3 ms
6 ms
INSTELLING
De signaaluitvoer en frequentieweergave van de luidsprekers wordt automatisch aangepast afhankelijk van de configuratie
van uw luidsprekers en het al dan niet gebruiken van bepaalde luidsprekers.
RETURN
om de vertragingstijd in te stellen.
De vertragingstijd van de luidspreker instellen
DivX (R)-registratie
ENTER
,
EXIT
• De DVD-afspeelmodus is standaard in de fabriek ingesteld op DVD Audio.
• Wanneer het hoofdsysteem wordt uitgeschakeld, wordt het systeem automatisch teruggezet in
de DVD-Audio-Modus.
MOVE
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
U kunt de vertragingstijd voor C instellen op een waarde tussen 00 en 05mSEC en voor SL en
SR op een waarde tussen 00 en 15mSEC.
• DVD VIDEO : voor afspelen van DVD-videogegevens op DVD-audioschijf.
• DVD AUDIO : voor ongewijzigd afspelen van DVD-spraaksignaal.
MOVE
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Voor C, LS en RS verandert telkens als u op deze knop drukt, de modusaanduiding als volgt:
SMALL ➝ NONE.
Voor L en R is de modus ingesteld op SMALL.
Het is wenselijk alle luidsprekers binnen deze cirkel te plaatsen.
Df: De afstand tot de VOORSTE LUIDSPREKER
Dc: De afstand tot de CENTRALE LUIDSPREKER
Ds: De afstand tot de SURROUND-LUIDSPREKER
• SMALL : Selecteer deze instelling als u de luidsprekers gebruikt.
• NONE : Selecteer deze instelling als geen luidsprekers zijn aangesloten.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• Afhankelijk van PRO LOGIC en STEREO instellingen kan de luidsprekermodus variëren
(zie pagina 53).
46
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
• Bij
(Dolby Pro Logic II) kan de vertragingstijd in elke modus anders zijn.
• Bij AC-3 en DTS kan de vertragingstijd worden ingesteld op een waarde tussen 00 en 15mSEC.
• Het centrale kanaal is alleen op 5.1-kanaalsdisks aan te passen.
47
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 48
Instellingen (vervolg)
NL
De testtoon instellen
Audio instellen
Gebruik de functie Test Tone om de luidsprekerverbindingen te controleren.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
U kunt de balans en het geluidsniveau aanpassen voor elke luidspreker.
1
2
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
knop ENTER.
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de
Druk op de cursorknop
op de knop ENTER.
om naar <TEST TONE> te gaan en druk vervolgens
MOVE
ENTER
RETURN
De testtoon wordt achtereenvolgens verzonden naar: L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
STOP
MOVE
EXIT
Alternatieve methode: druk op de knop TEST TONE op de afstandsbediening.
Modus voor meerkanaals Pro Logic
Druk op de knop TEST TONE.
■
■
Start
L: Voorste luidspreker (L)
R: Voorste luidspreker (R)
C: Centrale luidspreker
SL: Achterste luidspreker (L)
SW: Subwoofer
SR: Achterste luidspreker (R)
RETURN
EXIT
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op
Druk op de cursorknop
om naar <SOUND EDIT> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknop , om het gewenste item te selecteren en aan te
passen. Druk op de knop , om de instellingen aan te passen.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Handmatig aanpassen van het luidsprekergeluid en de -balans met de knop GELUID BEWERKEN.
Druk op de knop SOUND EDIT en druk vervolgens op de cursorknoppen
,
.
Er wordt als volgt een testtoon gegenereerd:
Bij het afspelen van een DVD of cd werkt deze functie alleen in de stopmodus.
Gebruik deze functie om te controleren of elke luidspreker correct is aangesloten en
zonder problemen werkt.
Als HDMI AUDIO aanstaat (geluid wordt door de TV-luidsprekers weergegeven), is
de functieTEST TONE niet beschikbaar.
INSTELLING
■
CHANGE
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
3
EXIT
Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de testtoon uitgeschakeld.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
U kunt de testtoon uitschakelen door op de knop TEST TONE te
drukken.
De balans van de achterste/voorste luidsprekers aanpassen
• U kunt kiezen uit een waarde tussen 00 en –06, en OFF.
• Het volume wordt lager naarmate u dichter bij –6 komt.
Het geluidsniveau van de middelste/achterste luidsprekers/subwoofer aanpassen
• Het volume kan stapsgewijs worden aangepast tussen +6dB en –6dB.
• Het geluid wordt harder naarmate u dichter bij +6dB komt en zachter naarmate u dichter bij -6dB komt.
48
49
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 50
Instellingen (vervolg)
NL
De DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) instellen
Met deze functionaliteit kunt u het bereik van de hardste en zachtste geluiden instellen.
U kunt deze functie gebruiken om te genieten van Dolby Digital-geluid wanneer u 's nachts, bij een laag volume, films bekijkt.
MOVE
ENTER
EXIT
1
2
3
4
Het HDMI-geluid instellen
De geluidssignalen die via de HDMI-kabel worden uitgezonden kunnen ON/OFF worden gezet.
1
2
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <DRC> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
bereik) aan te passen.
Als u de cursorknop
,
om de DRC-functie (compressie van dynamisch
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ingedrukt houdt, wordt het effect sterker en als u de cursorknop
ingedrukt houdt, wordt het effect minder.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
CHANGE
RETURN
EXIT
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursor knop om over te schakelen op <Audio> en druk vervolgens
op de ENTER knop.
3
Druk op de cursor knop om over te schakelen op <HDMI AUDIO> en druk
vervolgens op de ENTER knop.
4
Druk op de cursor , knoppen om <ON> of <OFF> te kiezen en druk vervolgens op de ENTER knop.
• ON : Zowel het video- als het geluidssignaal worden uitgezonden via de HDMI-verbindingskabel,
en geluid wordt alleen weergegeven via de luidsprekers van uw TV.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : Uitsluitend het videosignaal wordt via de HDMI-verbindingskabel uitgezonden, en het geluid
komt uitsluitend uit de luidsprekers van de Thuisbioscoop.
• De standaard ingestelde waarde van dit product is HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO wordt automatisch gemixed naar 2 kanalen voor TV-luidsprekers.
Instelling AV SYNC
De video kan achterlopen bij de audio bij aansluiting op een digitale TV.
Pas in dat geval de vertragingstijd van de audio zodanig aan dat deze synchroon loopt met de video.
MOVE
ENTER
RETURN
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
op de knop ENTER.
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens
3
Druk op de cursorknoppen
gens op de knop ENTER.
om naar <AV-SYNC> te gaan en druk vervol-
4
Druk op de cursorknoppen , om de optie Delay Time (tijdsvertraging) van
AV-SYNC te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
EXIT
INSTELLING
1
2
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
U kunt de vertragingstijd voor de audio instellen op een waarde tussen 0 ms en 300 ms.
Stel deze waarde zodanig in dat een zo goed mogelijke A/V-synchronisatie plaatsvindt.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
50
51
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 52
Instellingen (vervolg)
Functie voor geluidsveld (DSP/EQ)
DSP: Het unieke geluid in een specifieke omgeving zorgt voor een realistische geluidsweergave.
EQ: U hebt de keuze uit ROCK, POP of CLASSIC om het geluid te optimaliseren voor het muziekgenre dat u afspeelt
NL
Dolby Pro Logic II-modus
U kunt de gewenste Dolby Pro Logic II-audiomodus selecteren.
Druk op de knop
Druk op de knop DSP/EQ.
PL II MODE.
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de modus als volgt:
Op het display verschijnt de tekst <DSP>.
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de selectie als volgt:
PRO LOGIC II
• MUSIC: Wanneer u naar muziek luistert, kunt u hiermee geluidseffecten weergeven waardoor het
lijkt alsof u naar een live voorstelling zit te luisteren.
• CINEMA: Hiermee kunt u levensechte effecten weergeven tijdens het bekijken van een film.
• PRO LOGIC: Hiermee kunt u een realistisch meerkanaals effect weergeven, waardoor het lijkt
alsof u vijf luidsprekers gebruikt in plaats van alleen de voorste luidspreker links en
rechts.
• MATRIX: Hiermee kunt u 5.1-kanaals surround-geluid weergeven en u "met geluid omgeven".
STEREO: Hiermee kunt u naar geluiden luisteren vanuit alleen de voorste luidsprekers links en
rechts en de subwoofer.
• Sluit, wanneer u de modus Pro Logic II selecteert, uw externe apparaat aan op de ingangen
AUDIO INPUT (L en R) op de speler. Als u het apparaat op slechts één van de ingangen
(L of R) aansluit, kunt u niet luisteren naar surround-geluid.
INSTELLING
• POP, JAZZ, ROCK: Afhankelijk van het muziekgenre, kunt u kiezen uit POP, JAZZ en ROCK.
• STUDIO : Hiermee wordt de sfeer in een studio nagebootst.
• CLUB : Hiermee wordt het geluid in een dansclub nagebootst, met een harde bas.
• HALL: Hiermee wordt gezongen tekst duidelijk weergegeven, zoals in een concertzaal.
• MOVIE: Hiermee wordt de sfeer van een bioscoop nagebootst.
• CHURCH: Hiermee lijkt het alsof u zich in een grote kerk bevindt.
• PASS: Hiermee wordt de normale luistermodus ingeschakeld.
• De functie DSP/EQ werkt alleen in de modus STEREO.
Druk op de knop voor de modus
PL II om STEREO weer te geven op het scherm.
• Deze functie werkt bij CD's, MP3-CD's en 2-kanaals DVD-Audio, DivX- en Dolby
Digital-schijven.
• Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch
de modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de functie DSP/EQ niet.
52
53
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 54
Instellingen (vervolg)
Naar de radio luisteren
NL
Dolby Pro Logic II-effect
Deze functie werkt alleen in de modus Dolby Pro Logic MUSIC.
1
2
Druk op de knop
PL II MODE om de muziekmodus <MUSIC> te selecteren.
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <PANORAMA> te selecteren, druk
daarna op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
Afstandsbediening
1
2
Druk op de knop TUNER en selecteer het FM-kanaal.
Stem af op de gewenste zender.
Automatisch afstemmen 1 : Wanneer u op
geselecteerd.
U kunt kiezen uit 0 of 1.
Deze modus verlengt het voorste stereobeeld en omvat surroundluidsprekers voor een
opwindend "rondom"-effect met beelden op de muur.
Automatisch afstemmen 2 : Druk op
,
drukt, wordt een vooraf ingestelde zender
en houd deze knop ingedrukt om automatisch te
zoeken naar actieve zenders.
Handmatig afstemmen : Druk kort op de knop
3
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <C-WIDTH> te selecteren, druk daarna op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
U kunt kiezen uit de waarden 0 t/m 7.
Dit stelt de breedte van het middenbeeld in. Hoe hoger de instelling, hoe minder geluid er uit
de middenluidspreker komt.
4
,
om de frequentie te verhogen of te verlagen.
Hoofdsysteem
1
2
Druk op de knop FUNCTION om het gewenste kanaal (FM, AM) te selecteren.
Kies een zender.
Automatisch afstemmen 1 : Druk op de knop STOP ( ) om <PRESET> te selecteren en druk
vervolgens op de knop
om de vooraf ingestelde zender te selecteren
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <DIMENS> te selecteren, druk daarna
op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
U kunt kiezen uit 0 tot 6.
Stelt in stappen het geluidsveld (DSP) aan de voorkant of achterkant af.
Automatisch afstemmen 2 : Druk op de knop STOP ( ) om <MANUAL> te selecteren en druk
vervolgens op de knop
om automatisch het kanaal te doorzoeken.
Handmatig afstemmen : Druk op knop STOP ( ) om <MANUAL> te selecteren en druk vervolgens kort op
om een lagere of hogere frequentie te kiezen.
Druk op de knop MO/ST om in mono of stereo te luisteren.(Dit geldt alleen wanneer u
naar een FM-zender luistert.)
• Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch de
modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de knop
Dolby Pro Logic II niet.
Telkens als op deze knop wordt gedrukt, worden afwisselend <STEREO> en <MONO> geselecteerd.
In een gebied waar de ontvangst slecht is, kunt u het beste MONO kiezen voor een heldere,
storingsvrije ontvangst.
OVERIGE
54
55
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 56
Naar de radio luisteren (vervolg)
RDS-het Radio Data Systeem
Zenders voorprogrammeren
RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen
Voorbeeld : FM 89.10 programmeren in het geheugen
1
2
Druk op de knop TUNER en selecteer het FM-kanaal.
Druk op
,
om <89.10> te kiezen.
NL
RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale programmasignalen. Zo kunnen de zenders
bijvoorbeeld hun naam meesturen of informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.
Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt,
begint de RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.
Omschrijving van de RDS-functie
3
Druk op de knop TUNER MEMORY.
De aanduiding <PRGM> knippert op het display.
• PTY (Program Type - Programmaclassificatie) : het soort programma dat wordt uitgezonden.
• PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice) : geeft de naam van de zender weer
(max. 8 tekens).
• RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.
4
Druk op
om vooraf ingesteld nummer te selecteren.
U kunt kiezen uit de waarden 1 t/m 15.
5
• CT (Clock Time - Tijd) : Decodeert de klok van de FM-frequentie.
Niet alle zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit
niet altijd op het beeldscherm.
• TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent dit dat er verkeersinformatie wordt uitgezonden.
Druk nogmaals op de knop TUNER MEMORY.
Druk op de knop TUNER MEMORY voordat de aanduiding <PRGM> verdwijnt van het display.
De tekst <PRGM> wordt niet langer weergegeven op het display en de zender wordt
opgeslagen in het geheugen.
6
• RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct doorgeeft of als het
signaal niet krachtig genoeg is.
Stel een andere zender in door stappen 2 t/m 5 te herhalen.
U kunt afstemmen op een voorgeprogrammeerde zender door op
op de afstandsbediening te drukken en vervolgens de gewenste zender te selecteren.
De RDS-signalen weergeven
Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.
Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.
• Dit apparaat ontvangt geen AM-uitzendingen.
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende informatie getoond:
PS NAME ➝ RT ➝ CT ➝ Frequency
• PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, worden <PS> en vervolgens de zendernaam weergegeven.
<NO PS> wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
• RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden <RT> en vervolgens de tekstberichten die door de zender worden verstuurd weergegeven. <NO RT> wordt weergegeven als er geen signaal wordt
uitgezonden.
Tekens in het weergavevenster
Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens gebruikt.
OVERIGE
• Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).
• In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.
• In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven.
Zo wordt voor een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd <A> gebruikt.
• Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden <PS> en <RT> niet weergegeven in het venster.
56
57
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 58
RDS-het Radio Data Systeem (vervolg)
Handige functies
PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)
Tijdklok van slaapstand
Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken uit de vooraf ingestelde
zenders door de PTY-codes op te geven.
NL
U kunt vooraf instellen wanneer het apparaat zichzelf uitschakelt.
Druk op de knop SLEEP.
Een programma zoeken op basis van PTY-codes
<SLEEP> wordt weergegeven. Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wijzigt de vooraf
ingestelde tijd als volgt: 10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90➝ 120➝ 150➝ OFF.
Denk voor u begint, aan het volgende...
• De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.
• Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken te onderbreken.
• Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voor u
gereed bent, moet u opnieuw bij stap 1 beginnen.
• Controleer, als u op de knoppen op de afstandsbediening drukt, of u de juiste FM-zender hebt geselecteerd
met de afstandsbediening.
1
2
3
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de in de vorige stap gekozen
PTY-code nog steeds in het venster wordt weergegeven.
• De centrale eenheid zoekt 15 vooraf ingestelde FM-zenders af, stopt wanneer het de geselecteerde code heeft gevonden en stemt af op de bijbehorende zender.
Display
CLASSICS
Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen,
symfonieën, kamermuziek en opera
Algemene zaken, tips, evenementen
documentaires, discussies en analyses
OTHER M
Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.
WEATHER
Weer
FINANCE
Financiën
Dagelijkse informatie, weerberichten,
consumenteninformatie, medische tips enz.
Informatie over sportevenementen
Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.
Series, concerten enz.
SCIENCE
Natuurwetenschappelijke en technologische
programma’s
Populaire programma’s en amusement (zoals
spelprogramma’s, interviews, komedies, satires enz.)
POP M
Popmuziek
ROCK M
Rockmuziek
M.O.R.M
Hedendaagse muziek, ook wel "easy listening"
genoemd.
LIGHT M
Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang
koormuziek
Druk op de knop SLEEP tot de waarde <OFF> wordt weergegeven in het display om de tijdklok voor de slaapstand uit te schakelen.
De helderheid van het display aanpassen
U kunt de helderheid van het display op het hoofdsysteem aanpassen.
Druk op de knop DIMMER.
Telkens als de knop wordt ingedrukt, wordt de helderheid van het display aan de voorkant
aangepast.
CHILDREN
Kinderprogramma’s
SOCIAL A
Sociale kwesties
RELIGION
Godsdienst
PHONE IN
Inbellen
TRAVEL
Reizen
LEISURE
Vrije tijd
De aanduiding <MUTE> knippert op het display.
Jazzmuziek
Om het geluid te herstellen drukt u opnieuw op de knop.
JAZZ
COUNTRY
Countrymuziek
NATION M
Volksmuziek
OLDIES
Oude hits
FOLK M
Folkmuziek
DOCUMENT
Functie Mute (Geluid uitschakelen)
Deze functie is handig wanneer u een bezoeker ontvangt of een telefoongesprek aanneemt.
Druk op de knop MUTE.
OVERIGE
Nationale en lokale evenementen, religieuze en
wetenschappelijke programma’s, taal, theater
enz.
De resterende tijd waarna de DVD-speler zichzelf uitschakelt, wordt weergegeven.
Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de vorige instelling van de tijdklok voor de slaapstand
hersteld.
Soort programma
Nieuwsberichten, aankondigingen, reportages,
actualiteiten
CULTURE
VARIED
58
Druk op PTY + of PTY – tot de gewenste PTY-code op het scherm verschijnt.
• Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de desbetreffende code gegeven.
Soort programma
Display
NEWS
Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een FM-zender luistert.
Druk op de knop SLEEP om de instelling van de tijdklok voor de slaapstand te
bevestigen.
Documentaires
59
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 60
De TV bedienen met de afstandsbediening
NL
Bij gebruik van de afstandsbediening voor de TV
1
2
3
Nr.
Merk
Code
Nr.
Merk
Druk op de aan/uit-knop POWER om de TV in te schakelen.
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Voer, terwijl u POWER ingedrukt houdt, de code voor uw merk TV in.
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
Druk op de knop TV om de modus TV te selecteren.
Als er in de tabel meerdere codes worden aangegeven voor uw TV, probeert u de verschillende
codes één voor één om te bepalen welke code werkt.
Voorbeeld: Voor een TV van Samsung
4
Code
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
Gebruik, terwijl u POWER ingedrukt houdt, de cijfertoetsen om 00, 15, 16, 17 en 40 in te voeren.
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Als de TV uit gaat zijn de instellingen voltooid.
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
U kunt de knoppen TV POWER, VOLUME en CHANNEL, en de cijfertoetsen (0~9) gebruiken.
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken TV’s. Ook zijn sommige bewerkingen misschien niet mogelijk bij sommige merken TV’s.
• Als u de afstandsbediening niet instelt met de code voor uw merk TV, werkt de afstandsbediening standaard op een TV van Samsung.
98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
OVERIGE
60
Codelijst voor TV-merken
61
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 62
Problemen oplossen
NL
Raadpleeg de onderstaande grafiek als dit apparaat niet correct werkt. Als uw probleem niet voorkomt in de onderstaande lijst of als de onderstaande instructie niet helpt, zet u het apparaat uit, verwijdert u het stroomsnoer en neemt
u contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer of servicecentrum van Samsung Electronics.
Probleem
Het schijfstation gaat niet open.
Controle/oplossing
• Is het stroomsnoer goed aangesloten op het stopcontact?
• Schakel het apparaat uit en weer aan.
• Controleer het regionummer van de DVD. DVD’s die u in het buitenland
hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
Het afspelen wordt niet gestart.
op deze DVD-speler.
Er wordt geen geluid geproduceerd.
• Gebruikt u een vervormde schijf of een schijf met krasjes op
het oppervlak?
• Veeg de schijf schoon.
Er wordt geen Dolby Digital 5.1kanaals surround-geluid geproduceerd.
Audiotaal en ondertiteling
werken niet.
Menuscherm wordt niet
weergegeven zelfs als de menufunctie wordt geselecteerd.
is geen geluid te horen.
• Zijn de luidsprekers correct aangesloten? Zijn de luidsprekers op
de juiste wijze ingesteld?
Is de schijf ernstig beschadigd?
De breedte-/hoogteverhouding
kan niet worden gewijzigd.
sprekers (L/R). Selecteer <PRO LOGIC II> door op de knop Dolby Pro Logic II te
drukken op de afstandsbediening om de zes luidsprekers te gebruiken.
Controleer of de DVD 5.1-kanaals weergave ondersteunt.
Als u C, SL en SR hebt ingesteld op NONE in de luidsprekermodus onder Audio Setup op het instellingsscherm, klinkt geen
geluid uit de centrale luidspreker en aan de luidsprekers links- en
rechtsvoor. Stel C, SL en SR in op SMALL.
• Het hoofdsysteem werkt niet.
(Voorbeeld: het apparaat slaat
af of er klinkt een vreemd
geluid.)
• De DVD-speler werkt niet normaal.
•
•
• Is de schijf voorzien van de tekst <Dolby Digital 5.1 CH>? Er
•
speeld.
• Audiotaal en ondertiteling werken niet op DVD’s waarop deze
functies niet beschikbaar zijn. En bij sommige schijven werken
deze functies mogelijk anders.
• Gebruikt u een schijf die geen menu’s bevat?
• U kunt DVD’s voor weergave in 16:9-formaat afspelen in de
modus 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN SCAN, maar
DVD’s voor weergave in 4:3-formaat kunnen alleen worden
bekeken bij een breedte-/hoogteverhouding van 4:3. Raadpleeg
het hoesje van de DVD en selecteer vervolgens de juiste functie.
• Schakel de stroom uit en houd de knop STOP(
) op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie
RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
• Houd, terwijl het bericht <NO DISC> wordt weergegeven op het
U bent het wachtwoord voor het
beveiligingsniveau vergeten.
onder de juiste hoek?
• Zijn de batterijen leeg?
• Heeft u de modusfuncties (TV/DVD) op de afstandsbediening (TV
of DVD) juist gekozen?
62
• Is de TV ingeschakeld?
• Zijn de videokabels correct aangesloten?
• Is de schijf vuil of beschadigd?
• Een schijf van slechte kwaliteit kan mogelijk niet worden afge-
Kan geen radiozenders ontvangen.
display van het hoofdsysteem, de knop STOP( ) op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. De tekst <INITIALIZE> wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de knop POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET
gebruikt. Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
OVERIGE
wordt alleen Dolby Digital 5.1-kanaals surround-geluid geproduceerd als de schijf is opgenomen met 5.1-kanaals geluid.
Is de audiotaal correct ingesteld op DOLBY DIGITAL 5.1-CH op
het informatiescherm?
• Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen het werkbereik en
De afstandsbediening werkt niet.
Controle/oplossing
• Bij versneld afspelen, vertraagd afspelen en stapsgewijs afspelen
•
• Tijdens het beluisteren van een cd of de radio, klinkt alleen geluid uit de voorste luid-
Er klinkt alleen geluid uit enkele
luidsprekers en niet uit alle zes.
• De schijf draait, maar er worden geen beelden
weergegeven.
• De beeldkwaliteit is slecht en
het beeld trilt.
• CD-ROM’s en DVD-ROM’s kunnen niet worden afgespeeld
• Controleer of het beveiligingsniveau correct is.
Het afspelen start niet meteen als
u op de knop voor PLAY/PAUSE
drukt.
Probleem
• Is de antenne correct aangesloten?
• Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u een
externe FM-antenne installeren op een plek met goede ontvangst.
63
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 64
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven
Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief beïnvloeden of leiden tot onderbrekingen in de
weergave. Wees erg voorzichtig dat u geen krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik.
Schijven gebruiken
Schijven opslaan
Bewaar de schijven
op een koele plek met
goede ventilatie.
Bewaar de schijven in een
schone beschermhoes.
Sla de schijven verticaal op.
• Zorg ervoor dat de schijven niet met vuil in contact komen.
• Gebruik geen gebarsten of bekraste schijven.
Schijven gebruiken en opslaan
• Als warme lucht in contact komt met koude onderdelen binnenin de speler
kan condensvorming optreden. Als er condensvorming optreedt binnenin de
speler, werkt deze mogelijk niet goed. Als dit gebeurt, verwijdert u de schijf en
laat u de speler 1 tot 2 uur staan met de stroom ingeschakeld.
64
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
OVERIGE
Wanneer er vingerafdrukken of vuil op de schijf zitten, maakt u
de schijf schoon met een mild reinigingsmiddel dat is opgelost
in water en veegt u de schijf droog met een zachte doek.
• Veeg bij het reinigen van schijven van de binnenkant naar de
buitenkant.
NL
Voer het juiste codenummer in voor de begininstellingen <Disc Audio>, <Disc Subtitle> en/of <Disc Menu> (zie pagina 42).
Code
Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. Houd de schijf vast
aan de randen zodat u geen vingerafdrukken op het oppervlak
achterlaat.
Plak geen papier of tape op de schijf.
Bewaar uw schijven niet in
direct zonlicht.
Lijst met taalcodes
65
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 66
USB Host-functie ondersteunde groep
Digitale camera
Product
66
NL
USB Flash Disk
Fabrikant
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Product
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Fabrikant
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-speler
Product
Fabrikant
Type
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
A
L
G
E
M
E
E
N
T
F U
N
M E
R
U
T
G
A
N
G
V
I
D
E
O
V
E
R
S
T
E
R
K
E
R
Stroomverbruik
Gewicht
Afmetingen (B x H x D)
Bedieningstemperatuur
Vochtigheidsbereik
Gevoeligheid
Signaal/Ruis verhouding
Vervorming
Composite Video
SCART aansluiting
Component Video
HDMI
Luidsprekers voor
Output centrale luidspreker
Luidsprekers achter
Subwoofer
Frequentiebereik
Signaal/Ruis verhouding
Kanaalscheiding
Ingangsgevoeligheid
80W
4Kg
430 x 65 x 351.5 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10dB
60dB
0.5%
1.0Vp-p(75Ω belasting)
Composite Video: 1,0 Vp-p (75Ω belasting)
RGB signaal: 0,714 Vp-p (75Ω belasting)
Y:1.0Vp-p(75Ω belasting)
Pr:0.70Vp-p(75Ω belasting)
Pb:0.70Vp-p(75Ω belasting)
Impedantie : 85~115Ω
133W x 2(3Ω)
133W(3Ω)
133W x 2(3Ω)
135W(3Ω)
20Hz~20KHz
75dB
60dB
(AUX)400mV
Externe USB HDD
Product
MOMOBAY UX-2
Fabrikant
Type
Dvico
USB 2.0
OVERIGE
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Specificaties
67
X30/TX35(40~66P) NL
2007.3.16
3:13 PM
Page 68
Specificaties (vervolg)
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot Samsung producten hebben, neem dan a.u.b. contact op met de SAMSUNG klantenservice.
HT-X30
Luidspreker
L
U
I
D
S
P
R
E
K
E
R
Impedantie
Frequentiebereik
Uitgangsmuziekvermogen
Continu ingangsniveau
Maximaal ingangsniveau
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Voor/Centrale/Achter luidspreker
Subwoofer
3Ω x 5
145Hz~20KHz
86dB/W/M
133W
266W
3Ω
35Hz~155Hz
86dB/W/M
135W
270W
Voor/achter 90 x 168x 95 mm
Centrale 250 x 90 x 95 mm
Voor/achter 0.6 Kg/0.5 Kg
Centrale
0.7 Kg
180 x 320 x 390 mm
5.5 kg
HT- TX35
Luidspreker
L
U
I
D
S
P
R
E
K
E
R
Impedantie
Frequentiebereik
Uitgangsmuziekvermogen
Continu ingangsniveau
Maximaal ingangsniveau
Voor/Centrale/Achter luidspreker
Subwoofer
3Ω x 5
140Hz~20KHz
82dB/W/M
133W
266W
3Ω
35Hz~160Hz
85dB/W/M
135W
270W
90 x 1045 x 90 mm
90 x 1045 x 90 mm
Centrale 250 x 90 x 95 mm
Voor/achter 3.5Kg/3.2Kg
Centrale 0.5Kg
Voor
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
68
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Achter
180 x 320 x 390 mm
5.1Kg
Regio
Land
Klantenservice
Website
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement