Samsung HT-TX250 Handleiding

Samsung HT-TX250 Handleiding
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 2
Gebruiksaanwijzing
NL
DIGITAAL
THUISBIOSCOOP
SYSTEEM
HT-X250
HT-TX250
EJECT
AH68-01943C
AH68-01660E
REV: 01
COMPACT
DIGITAL AUDIO
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 2
Veiligheidsinstructies
LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat
onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u
een elektrische schok kunt krijgen.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde
documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
LASER PRODUCT VAN KLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
De CD-speler is geclassificeerd als een laser- product van
klasse 1.
Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet
in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke straling.
NL
7cm
10cm
10cm
10cm
Zorg ervoor dat de wisselstroom in uw huis overeenkomt met de identificatiesticker die zich op de achterzijde van uw speler bevindt.
Installeer uw speler horizontaal, op een geschikte ondergrond (meubel), met voldoende ruimte voor ventilatie eromheen (7,5~10cm).
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet afgedekt worden. Plaats geen voorwerpen bovenop de speler. Plaats de speler niet op
versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden.
Zorg ervoor dat de schijfhouder leeg is voordat u de speler verplaatst. Deze speler is ontworpen voor continu gebruik. Als u de
DVD-speler in de standby-modus zet, wordt de stroomvoorziening niet uitgeschakeld. Om de speler volledig van de stroom af te
sluiten, verwijdert u de hoofdstekker uit het stopcontact, vooral wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
VOORBEREIDING
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT
DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN ONDERDELEN
AANWEZIG DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT
ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.
Voorzorgsmaatregelen
LET OP : Als het apparaat geopend is, bestaat gevaar voor
onzichtbare laserstraling. Vermijd blootstelling daaraan.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen
of vocht bloot te stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN
DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de
stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar
en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd
met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
2
Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te
halen. Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de
apparatuur beschadigen.
De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat,
en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.
Phones
Bescherm de speler tegen vocht (bv. vazen) en hitte (bv. open haard), evenals tegen iedere
installatie die sterke magnetische of elektrische velden opwekt (luidsprekers...). Trek de stekker
uit het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert.
Uw speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik, doch enkel voor privé-gebruik. Het gebruik
van dit product is bestemd voor louter privé-doeleinden. Het kopiëren of uploaden van
muziekbestanden met commerciële doeleinden of met winstgevend oogmerk is of zou een
schending kunnen zijn van de Wetgeving op het Industriële Eigendom. uitzondering : in de mate
dat de wet het toelaat, is iedere verklaring of iedere garantie van het niet kopiëren van de
auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van
het product in omstandigheden, andere dan hierboven aangeduid, uitgezonderd. Condensatie :
wanneer u het toestel en/of uw disks van een koude in een warme omgeving brengt, bijv. bij een
transport in de winter, moet u ong, twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat de
speler en de disks op kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier vermijdt u ernstige
beschadigingen.
De batterijen die bij dit product worden gebruikt, bevatten
chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen
nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij
te laten vervangen door een deskundige.
3
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 4
Functies
NL
VOORBEREIDING
INSTELLING
De HT-X250/HT-TX250 combineert het gemak van multi-disk afspeelmogelijkheden, inclusief DVD-AUDIO, DVD-VIDEO,
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, en DVD R/RW met een geraffineerde FM-tuner - en dat alles in één enkele
speler.
Veiligheidsinstructies .....................................................2
Instellingen...................................................................44
Voorzorgsmaatregelen...................................................3
De taal instellen .......................................................44
Functies .........................................................................4
Type TV-scherm instellen ........................................45
Opmerkingen over schijven ...........................................6
Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)..................46
Omschrijving ..................................................................8
Het wachtwoord instellen.........................................46
Geniet van de sublieme geluidskwaliteit van DVD-Audio. De geïntegreerde 24-bits/192kHz DAC stelt deze speler in staat
een uitzonderlijke geluidskwaliteit te leveren wat betreft dynamisch bereik, resolutie bij lage tonen en detailweergave bij
hoge frequenties.
Afspelen via USB Host functie
U kunt genieten van mediabestanden - zoals afbeeldingen, films en melodieën, opgeslagen op een MP3 speler,
USB-geheugen of digitale camera - met de hoge beeld- en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het
opslagmedium aan te sluiten op de USB-poort van de thuisbioscoop.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II is een nieuwe technologie voor het weergeven van audiosignalen via meerdere kanalen die voordelen
biedt ten opzichte van het bestaande Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems, digitale bioscoopsystemen)
DTS is een indeling voor audiocompressie die is ontwikkeld door Digital Theater Systems Inc. DTS biedt 5.1-kanaals
geluid in het volledige frequentiebereik.
Schermbeveiliging voor de TV
Als de hoofdunit 3 minuten in de stopmodus staat, verschijnt het Samsung-logo op het televisiescherm.
De HT-X250/HT-TX250 schakelt automatisch over naar de spaarstand nadat de schermbeveiliging 20 minuten lang
actief is geweest.
Spaarstand
De HT-X250/HT-TX250 schakelt zichzelf automatisch uit nadat het apparaat 20 minuten niet actief is geweest.
Aangepaste weergave van TV-scherm
De HT-X250/HT-TX250 biedt u de mogelijkheid uw favoriete afbeelding te selecteren tijdens JPEG- of DVD- weergave
en deze in te stellen als achtergrond.
HDMI
HDMI zendt tegelijkertijd DVD-video en -geluidssignalen uit, en zorgt voor een helderder beeld.
Anynet+ (HDMI-CEC) functie
Anynet+ is een functie die gebruikt kan worden om het hoofdsysteem te bedienen met gebruikmaking van een Samsung
TV-afstandsbediening, door de Thuisbioscoop met behulp van een HDMI-kabel aan een SAMSUNG TV aan te sluiten.
(Deze functie is alleen beschikbaar voor een SAMSUNG TV die Anynet+ ondersteunt.)
De achtergrond instellen..........................................47
AANSLUITINGEN
De luidsprekers aansluiten ..........................................12
Eén van de 3 instellingen voor de
achtergrond selecteren die u hebt uitgevoerd .........47
Installatie van de luidspreker.......................................14
Afspeelmodus voor DVD-Audio-schijf .....................48
De optionele Draadloze
Ontvangstversterker verbinden ...................................15
DivX (R)-registratie ..................................................48
Het hoofdapparaat installeren .....................................18
De vertragingstijd instellen ......................................49
De video-uitgang aansluiten op de TV ........................20
De testtoon instellen ................................................50
HDMI-functie................................................................21
Audio instellen .........................................................51
Geluid van externe componenten aansluiten ..............22
De DRC-functie
(compressie van dynamisch bereik) instellen..........52
De FM-antenne aansluiten ..........................................24
BEDIENING
Voordat u de gebruiksaanwijzing leest ........................25
Voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt.............26
Schijven afspelen ........................................................27
Afspelen van MP3/WMA-CD's.....................................28
JPEG-bestanden afspelen...........................................29
Afspelen van DivX .......................................................30
De afspeelfunctie gebruiken .......................................32
Schijfinformatie weergeven ......................................32
De resterende tijd controleren ..................................33
Versneld afspelen .....................................................33
Vertraagd afspelen ...................................................33
Scènes/muzieknummers overslaan..........................34
Herhaald afspelen ....................................................35
Een modus voor herhaald afspelen selecteren
op het scherm met schijfinformatie. .........................35
Herhaald afspelen A-B .............................................36
Functie Step .............................................................36
Functie voor gezichtshoek........................................37
Zoomfunctie (scherm vergroten) ..............................37
Functie EZ VIEW......................................................38
Bonus Group ............................................................38
Navigeren tussen pagina's .......................................38
Functie voor selecteren van audiotaal .....................39
Functie voor selecteren van ondertitelingstaal.........39
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan ...........40
Menu Disc gebruiken................................................41
Het menu Title gebruiken .........................................41
Mediabestanden afspelen met behulp
van de USB HOST-functie...........................................42
VOORBEREIDING
Multi-disk speler & FM-tuner
Compatibel met DVD-Audio
4
Inhoud
De luidsprekermodus instellen ................................48
Instelling AV SYNC ..................................................52
Het HDMI-geluid instellen ........................................53
Functie voor geluidsveld (DSP/EQ).............................54
Dolby Pro Logic II-modus ............................................55
Dolby Pro Logic II-effect ..............................................56
OVERIGE
Naar de radio luisteren ................................................57
Handige functies..........................................................59
De TV bedienen met de afstandsbediening ................60
Problemen oplossen....................................................62
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven.......64
Lijst met taalcodes.......................................................65
USB Host-functie ondersteunde producten.................66
Specificaties.................................................................67
5
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 6
Opmerkingen over schijven
NL
1
~ 6
DVD-spelers en schijven zijn per regio gecodeerd. De schijf kan alleen worden afgespeeld als deze
regiocodes overeenkomen. Als de codes niet overeenkomen, kan de schijf niet worden afgespeeld.
Het regionummer voor deze speler staat aangegeven op het achterpaneel van de speler.
(Uw DVD-speler kan alleen DVD’s afspelen die over dezelfde regiocode beschikken.)
Opname-indeling van schijven
Dit product ondersteunt geen beveiligde (DRM) mediabestanden
CD-R/RW-schijven
• Afhankelijk van het opnameapparaat (CD-recorder of pc) en de toestand van de schijf, kunnen sommige CD-R-schijven
mogelijk niet worden afgespeeld.
• Gebruik een CD-R-schijf van 650MB/74 minuten. Gebruik bij voorkeur geen CD-R-schijf van 700MB/80 minuten omdat
deze mogelijk niet kan worden afgespeeld.
VOORBEREIDING
DVD (Digital Versatile Disc) biedt een fantastische audio- en videokwaliteit dankzij het
Dolby Digital surround-geluid en de technologie voor MPEG-2 videocompressie. U kunt nu ook
thuis genieten van superrealistische effecten. U waant zich in een bioscoop of concertzaal!
• Sommige CD-RW-schijven (herschrijfbaar) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Alleen de CD-R’s die op de juiste wijze zijn "afgesloten", kunnen volledig worden afgespeeld. Als de sessie is beëindigd
Afspeelbare schijven
zonder dat de schijf is afgesloten, kunt u de schijf mogelijk niet in zijn geheel afspelen.
Type schijf
Merk (logo)
Opgenomen signalen
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Schijfformaat
Audio
Max. afspeelduur
Ong. 240 min. (enkelzijdig)
Ong. 480 min. (dubbelzijdig)
Ong. 80 min. (enkelzijdig)
Ong. 160 min. (dubbelzijdig)
12cm
74 min.
• Alleen CD-R-schijven met MP3-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van MP3-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
• Gebruik schijven die zijn opgenomen met een compressie-/decompressiesnelheid van meer dan 128Kbps.
• Alleen bestanden met de extensie ".mp3" kunnen worden afgespeeld.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
•
•
De volgende typen schijven mogen niet worden gebruikt!
•
•
DivX
DIGITAL AUDIO
Audio + Video
• LD's, CD-G's, CD-I's, CD-ROM's en DVD-ROM's kunnen niet worden afgespeeld op deze speler.
•
CD-R/RW MP3-schijven
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <WRONG DISC FORMAT>
(ONJUISTE SCHIJFINDELING) weergegeven op het TV-scherm.
DVD’s die u in het buitenland hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op deze speler.
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK
REGION CODE> weergegeven op het TV-scherm.
op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen bestanden afgespeeld.
Bij bestanden in VBR-indeling (Variable Bit Rate), oftewel bestanden die zijn gecodeerd met zowel lage als hoge bitsnelheid (bijv. 32Kbps ~ 320Kbps), kan het geluid overslaan tijdens het afspelen.
Per CD kunnen maximaal 500 nummers worden afgespeeld.
Per CD kunnen maximaal 300 nummers worden afgespeeld.
CD-R/RW JPEG-schijven
• Alleen bestanden met de extensie ".jpg" kunnen worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen
bestanden afgespeeld.
• Alleen CD-R-schijven met JPEG-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van JPEG-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment
op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
Beveiliging tegen kopiëren
• Veel DVD’s zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Daarom moet u de DVD-speler rechtstreeks op uw
•
6
TV aansluiten en niet op een videorecorder. Als u het apparaat aansluit op een videorecorder ontstaat
er een vervormd beeld bij DVD’s met kopieerbeveiliging.
Dit product is uitgerust met technologie ter beveiliging van het copyright. Deze technologie is beschermd door
middel van bepaalde octrooien in de Verenigde Staten en andere intellectuele eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technologie ter beveiliging van het
copyright moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik
en voor andere beperkte weergavedoeleinden, tenzij anderszins aangegeven door Macrovision Corporation.
Uit elkaar halen of opnieuw op andere wijze in elkaar zetten is verboden.
• Op één CD kunnen maximaal 9.999 afbeeldingen worden opgeslagen.
• Tijdens het afspelen van een Picture-CD van Kodak/Fuji kunnen alleen de JPEG-bestanden in de map met afbeeldingen
worden afgespeeld.
• Bij andere beeldschijven dan de Picture-CD van Kodak/Fuji kan het langer duren voordat het afspelen start of kan het
afspelen zelfs helemaal onmogelijk zijn.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX-schijven
• Omdat dit product alleen gecodeerde bestandsindelingen levert die door DivX Networks, Inc. goedgekeurd zijn, kan het
•
•
•
gebeuren dat een door een gebruiker gecreëerd DivX-bestand niet afgespeeld wordt.
Software-updates voor niet-ondersteunde bestandsindelingen worden niet ondersteund.
(bijv. QPEL, GMC, resolutie hoger dan 800 x 600 pixels, enz.)
Gedeelten met een hoge framesnelheid kunnen niet afgespeeld worden tijdens het afspelen van een DivX-bestand.
Voor meer informatie over de bestandsindelingen die door DivX Networks, Inc. goedgekeurd zijn, ga naar <www.divxnetworks.net>.
7
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 8
Omschrijving
NL
Voorpaneel
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Sensor Afstandsbediening (
)
2 Hoofdsysteem
1
3. Beeldscherm
2
2. AUX IN 1 aansluiting
4. Eject-knop (uitwerpen)
3
3. USB-poort
1. Aansluiting voor hoofdtelefoon
VOORBEREIDING
1
Zijpaneel
5. Functieknop
6. Knop voor zender-/cd-keuze (
)
7. Stopknop ( )
8. Knop voor afspelen/pauzeren (
9. Knop voor zender-/cd-keuze (
)
)
10. Knop VOLUME
Achterpaneel
Accessoires
1
2
3
4
5
HDMI-kabel
Afstandsbediening
12 11 10
9
8
1. Aansluitingen voor 5.1-kanaals luidsprekeruitvoer
2. COMPONENT VIDEO-UITGANGEN
Voor het aansluiten van een TV die is uitgerust met
Component Video-ingangen.
3. Video-uitgang
Sluit de video-ingangen van de TV (VIDEO IN) aan op de
uitgang VIDEO OUT.
4. Externe digitale ingang Optische ingangsconnector
Gebruik deze connector voor het aansluiten van externe
apparatuur die digitale invoer ondersteunt.
8
7
Videokabel
FM-antenne
Gebruiksaanwijzing
6
5. HDMI-uitgang
6. TX-kaart (DRAADLOOS)
7. AUX IN 2 aansluitingen
8. Aansluiting voor FM-antenne
9. Standaard
10. Snoerbevestiging
11. Bevestigingsgat voor standaard
12. Koelventilator
9
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 10
Omschrijving (vervolg)
NL
Afstandsbediening
19
2
3
20
4
21
5
6
7
22
23
8
24
9
25
26
10
27
1. Knop DVD RECEIVER
2. Knop TV
3. Knop TV/VIDEO
4. Knop POWER
5. Knop Nummertoetsen (0~9)
6. Knop REMAIN
7. Knop STEP
8. Knop voor zender/cd-keuze
9. Knop VOLUME
10. Knop MENU
11. Knop AUDIO
12. Knop
PL II EFFECT
13. Knop
PL II MODE
14. Knop TUNER MEMORY,
Knop SD (standaard definitie)/HD (hoge definitie)
15. Knop ZOOM
16. Knop SLEEP
17. Knop SLOW, MO/ST
18. Knop EZ VIEW, NT/PAL
19.
Knop USB, AUX
20. Knop EJECT
21. Knop DIMMER
22. Knop CANCEL
23. Knop REPEAT
24.
28
11
12
13
29
30
31
32
14
33
15
34
16
10
35
17
36
18
37
Knop DVD
Knop TUNER
1
2
3
Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl.
Plaats twee 1,5V AAA-batterijen en zorg er daarbij voor dat deze in de
juiste richting worden geplaatst (+ en –).
Plaats het klepje van het batterijvakje weer terug.
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect
raken of gaan lekken:
• Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij
in dezelfde richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.
• Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander
voltage hebben.
• Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
• Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.
VOORBEREIDING
1
Batterijen plaatsen in afstandsbediening
Bereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening kan worden gebruikt over een afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.
Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot 30° van de sensor voor de afstandsbediening.
Knop PLAY/PAUSE
Knop STOP
Knop SEARCH
25. Knop TUNING/CH
26. Knop MUTE
27. Knop RETURN
28. Knop Cursor/Enter
29. Knop SUBTITLE
30. Knop EXIT
31. Knop DSP/EQ
32. Knop INFO
33. Knop SOUND EDIT
34. Knop DIGEST
35. Knop TEST TONE
36. Knop SLIDE MODE
37. Knop LOGO
11
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 12
De luidsprekers aansluiten
NL
Voordat u het product verplaatst of installeert, zorgt u ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer is losgekoppeld.
HT-X250
HT-TX250
Voorste luidspreker (L)
Voorste luidspreker (R)
Voorste luidspreker (R)
Voorste luidspreker (L)
Subwoofer
Centrale luidspreker
Subwoofer
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (R)
Positie van de DVD-speler
• Plaats de DVD-speler op een standaard of rek of installeer het
apparaat onder de standaard van de TV.
Voorste luidsprekers L R
• Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie, naar binnen
•
•
gericht onder een hoek van ongeveer 45°~60°, in uw richting.
Plaats de luidsprekers zodanig dat de tweeters zich op
dezelfde hoogte bevinden als uw oren.
Plaats de voorkant van de voorste luidsprekers in één lijn met
de voorkant van de middelste luidspreker of plaats ze een klein
stukje vóór de Centrale luidspreker.
•
voorste luidsprekers.
U kunt de Centrale luidspreker ook direct boven of onder de
TV installeren.
Achterste luidspreker (L)
De luisterpositie selecteren
De luisterpositie moet zich op een afstand van ongeveer 2,5 tot 3 keer de
grootte van het TV-scherm van het televisietoestel bevinden.
Voorbeeld: Bij 32-inch TV’s bedraagt de luisterpositie 2 tot 2,4 m.
Bij 55-inch TV’s bedraagt de luisterpositie 3,5 tot 4 m.
Achterste luidsprekers SL SR
• Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie.
• Als er niet voldoende ruimte is, plaatst u deze luidsprekers
De luidsprekers aansluiten
1
2
Zwart
1
Druk de aansluitklem aan de achterkant van de luidspreker omlaag.
2
Sluit de zwarte draad aan op de zwarte aansluitklem (–)
en de rode draad op de rode aansluitklem (+) en laat vervolgens de klem los.
3
Sluit de connectoren aan op de achterkant van
de DVD-speler.
Rood
tegenover elkaar.
• Plaats ze op een afstand van 60 tot 90cm boven uw oor en
zorg ervoor dat zij iets omlaag zijn gericht.
In tegenstelling tot de voorste luidsprekers en de middelste
* luidspreker,
worden de achterste luidsprekers voornamelijk
C
Centrale luidspreker
• Deze kunt u het beste installeren op dezelfde hoogte als de
AANSLUITINGEN
Centrale luidspreker
gebruikt voor het weergeven van geluidseffecten en er
komt dus ook niet continu geluid uit.
Subwoofer
• De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw.
SW
U kunt deze op een willekeurige plek installeren.
Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekeraansluitingen
overeenkomen met de kleuren van de connectoren.
• Laat geen kinderen met de luidsprekers spelen. Zij zouden zich kunnen verwonden als een luidspreker valt.
• Zorg er bij het aansluiten van de luidsprekerkabels voor dat de polariteit (+/–) correct is.
• Houd de luidspreker van de subwoofer buiten het bereik van kinderen om te vermijden dat kinderen hun handen of
vreemde voorwerpen in het kanaal (opening) van de luidspreker van de subwoofer steken.
• Hang de subwoofer niet aan de muur met een buis.
• Als u een luidspreker in de buurt van uw TV-toestel plaatst, kunnen de kleuren op het scherm vervormd raken
vanwege het magnetische veld dat wordt veroorzaakt door de luidspreker. In dat geval plaatst u de luidspreker
uit de buurt van uw TV-toestel.
12
13
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 14
Installatie van de luidspreker
De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden
NL
Om de achterste luidsprekers draadloos te verbinden, dient u aanvullend de draadloze ontvangstmodule en de TX-kaart
van uw Samsung-dealer te kopen.
Hoe installeert u de luidspreker en de standaard
1
5
4
1
Draai de STANDAARD ondersteboven en sluit hem op het
STANDAARDONDERSTEL aan.
2
Draai de schroef (A) met de klok mee, verbind deze met
behulp van een schroevendraaier met de twee gaten die
met de pijl zijn gemarkeerd, zoals in de afbeelding
weergegeven.
3
Voorste luidspreker (R)
Sluit de inelkaar gezette standaard aan op de LUIDSPREKER.
5
Draai de schroef (B) met de klok mee, verbind deze met
behulp van een schroevendraaier met het gat aan de
achterkant van de luidspreker, zoals in de afbeelding
weergegeven.
6
U heeft nu een correct inelkaar gezette luidspreker.
• Zorg ervoor dat de luidspreker op een platte en stabiele ondergrond wordt geplaatst. Anders kan hij gemakkelijk omver worden
gestoten.
Voorste luidspreker (L)
Centrale luidspreker
Draai de meegeleverde schroef (B) met de klok mee, sluit
deze aan op het gat in de achterzijde van de luidspreker
STAND.
4
6
HT-X250
Subwoofer
Achterste luidspreker (L)
AANSLUITINGEN
3
2
Als u de draadloze versterker heeft gekocht (SWA-3000)
Achterste luidspreker (R)
Achterkant van draadloze ontvanger
HT-TX250
Voorste luidspreker (R)
Voorste luidspreker (L)
Onderdeel
STANDAARDONDERSTEL
LUIDSPREKER
STANDAARD
Schroef (A)
Centrale luidspreker
Subwoofer
Schroef (B)
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (R)
Achterkant van draadloze ontvanger
14
15
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 16
De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden
NL
Draadloze communicatie resetten
Reset het systeem als een communicatiefout optreedt, of als de Link-indicator (blauwe LED) op de draadloze ontvanger
niet oplicht en de boodschap <REAR CHECK> op het display van de hoofdunit knippert. Reset het systeem terwijl het
hoofdsysteem en de draadloze ontvanger (SWA-3000) in de Power Standby-stand staan.
1
Druk, terwijl het hoofdsysteem uitstaat, op de knop REMAIN
van de afstandsbediening en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt.
Het STANDBY LED op het voorpaneel van de draadloze ontvangstmodule
knippert.
TX-kaart
2
Afgekante zijde ondersteboven
Gebruik een balpen of een pincet om 2 of 3 maal op de knop
RESET te drukken aan de achterkant van het hoofdsysteem,
terwijl de draadloze ontvanger is ingeschakeld.
■
Het STANDBY LED op het voorpaneel van de draadloze ontvangstmodule
AANSLUITINGEN
■
knippert twee maal.
3
1
Sluit de luidsprekers aan de voorzijde en in het midden alsmede de
subwoofer op de hoofdunit aan, zie hiervoor bladzijden 12-14.
2
Als de hoofdunit uit staat, steekt u de TX-kaart in de
TX-kaartverbinding (DRAADLOOS) aan de achterkant van de hoofdunit.
Houd de TX-kaart zo vast dat de schuine kant naar onder is gericht, en steek de
kaart in de poort.
Voer de TX-kaart in als de hoofdunit uitgeschakeld is. De kaart invoeren als het
aangesloten is, kan tot problemen leiden.
3
Verbind de achterste luidsprekers links en rechts met de draadloze
ontvangstversterker.
4
Plaats de stroomkabel van de draadloze ontvangstversterker in het
stopcontact en schakel de stroomschakelaar aan.
• Voer geen andere kaart dan de TX-kaart bestemd voor het product in.
Het product zou beschadigd kunnen raken of het zou kunnen dat de kaart
niet gemakkelijk verwijderd kan worden.
• Voer de TX-kaart niet omgekeerd in of in de tegengestelde richting.
• Voer de TX-kaart in als de hoofdunit uitgeschakeld is. Als u de kaart invoert wanneer de unit staat aangeschakeld, kan dit tot problemen leiden.
• Als de TX-kaart wordt ingestoken, wordt er geen geluid door de connectoren van de achterste luidspreker op het hoofdapparaat weergegeven.
16
Zet het hoofdsysteem aan.
■
Het LINK LED-scherm van de draadloze ontvangstmodule wordt verlicht
en het terugzetten is voltooid.
■
Als de Power Standby-stand actief blijft, herhaalt u de bovenstaande stappen 1 t/m 3.
• Als het instellen van de draadloze ontvangstmodule compleet is, wordt er geen geluidssignaal weergegeven vanuit
de uitgangsconnector van de achterste luidspreker aan de achterkant van de hoofdunit.
• De antenne voor draadloze ontvangst is ingebouwd in de draadloze ontvanger. Zorg ervoor dat het apparaat niet
in aanraking komt met vocht of water.
• Voor optimale luisterprestaties moet het gebied rondom de draadloze ontvanger vrij zijn van obstakels.
• Er is alleen in de modus DVD 5.1-kanaals of Dolby Pro Logic II geluid te horen vanuit de draadloze achterste luidsprekers.
• In de 2-kanaals modus is geen geluid te horen uit de draadloze achterste luidsprekers.
• Plaats de draadloze ontvanger aan de achterkant van de luisterpositie. Als de draadloze ontvanger te dicht in de
buurt van het hoofdsysteem staat, kan de geluidskwaliteit slechter worden door storing.
• Als u een apparaat zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparatuur of enig ander apparaat dat
gebruik maakt van dezelfde frequentie (2,4GHz) in de buurt van het systeem gebruikt, kan de geluidskwaliteit
slechter worden door storing.
• De transmissieafstand van radiogolven bedraagt ongeveer 10 meter, maar kan variëren afhankelijk van uw gebruiksomgeving.
Als zich een muur van gewapend beton of metaal tussen het hoofdsysteem en de draadloze ontvanger bevindt, werkt het systeem mogelijk helemaal niet omdat de radiogolven niet door metaal heen kunnen dringen.
17
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 18
Het hoofdapparaat installeren
NL
Methode 1: De standaard zo installeren dat de DVD-speler plat ligt
Voorbereiding
■ Voordat u het product verplaatst of installeert, zorgt u ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het
netsnoer is losgekoppeld.
■ Sluit de kabels vóór de installatie aan.
1
2 3
4
Methode 2: De standaard zo installeren dat de DVD-speler rechtop staat
Voorbereiding
■ Voordat u het product verplaatst of installeert, zorgt u ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het
netsnoer is losgekoppeld.
■ Sluit de kabels vóór de installatie aan.
1
2 3
4
AANSLUITINGEN
1
1
Draai de standaard tegen de klok in en neem hem uitelkaar.
■
De DVD-speler en de standaard zijn van elkaar los.
Draai de standaard in de richting van de pijl en neem hem
uitelkaar.
■
2
Houd de DVD-speler en de standaard zoals afgebeeld op de
tekening, en draai de rechterzijde van de standaard omhoog
zodat deze enigszins schuin staat.
De DVD-speler en de standaard zijn van elkaar los.
2
Til de rechterzijde van de standaard zo op dat deze enigszins
schuin staat.
3
Steek de 2 standaardankers in de gaten op de achterzijde van de
DVD-speler.
3
Steek de 2 standaardankers in de gaten aan de onderzijde van
de DVD-speler.
4
Draai de rechterzijde van de standaard met de klok mee om deze
weer op de achterzijde van de DVD-speler te bevestigen.
4
Draai de rechterzijde van de standaard met de klok mee om deze
op de onderzijde van de DVD-speler te bevestigen.
• Wees voorzichtig dat u het oppervlakte van de DVD-speler niet
krast wanneer u de standaard installeert.
• Draai de DVD-speler niet naar links of rechts, omdat hij dan van de standaard los kan raken.
De kabels verzorgen
Gebruik het kabelbandje om de kabels bijelkaar te houden.
18
19
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 20
De video-uitgang aansluiten op de TV
Kies één van de drie methodes om op een TV aan te sluiten.
HDMI-functie
NL
Resolutiekeuze
Met deze functie kan de gebruiker de schermresolutie voor HDMI-uitvoer selecteren.
Druk in de stopmodus op de knop SD/HD (Standard Definition/High Definition) op de
afstandsbediening en houd deze ingedrukt.
METHODE 3
METHODE 1
(meegeleverd) (meegeleverd) (meegeleverd)
Beschikbare resoluties voor de HDMI-uitgang zijn 576p (480p), 720p en 1080i.
■
SD (Standard Definition) staat voor een resolutie van 576p(480p) en HD (High Definition) voor een resolutie van 720p/1080i.
• Als de tv de geconfigureerde resolutie niet ondersteunt, wordt het beeld niet correct weergegeven.
• Wanneer een HDMI-tv is aangesloten, worden samengestelde en componentvideosignalen niet doorgegeven.
• Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over hoe u de bron voor
de video-ingang van uw tv moet kiezen.
Wat is HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Dit apparaat verzendt op digitale wijze DVD-video signalen
zonder deze naar analoog om
te zetten. U kunt scherpere
digitale beelden krijgen door
de video aan te sluiten op de
TV via een HDMI-aansluitkabel.
AANSLUITINGEN
METHODE 2
■
Anynet+ (HDMI-CEC) gebruiken
METHODE 1 : HDMI ....... (beste kwaliteit)
Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) vanuit de HDMI OUT aansluiting op het achterpaneel van de hoofdunit
aan op de HDMI IN ingang op uw televisie.
METHODE 2 : Component Video ....... (betere kwaliteit)
Als uw televisie is voorzien van een Component Videoingang, sluit u een componentvideokabel (niet meegeleverd) vanuit de Component Videouitgang (Pr, Pb, en Y) aansluitingen op de achterzijde van de hoofdunit aan op de Component
Videoingang aansluitingen op uw TV.
Anynet+ is een functie die u in staat stelt andere Samsung apparatuur met de afstandsbediening van uw Samsung televisie te bedienen.
Anynet+ kan worden gebruikt door deze Thuisbioscoop met een HDMI-kabel op een SAMSUNG televisie aan te sluiten. (Dit is alleen beschikbaar voor een SAMSUNG TV die Anynet+ ondersteunt.)
Met Anynet+
U kunt dit apparaat bedienen,
de stroom van uw TV
inschakelen, of een film bekijken door op de knop
Afspelen van de afstandsbediening van uw Samsungtelevisie te drukken.
METHODE 3 : Composite Video ....... (goede kwaliteit)
1
Sluit het hoofdsysteem van de Thuisbioscoop met een HDMI-kabel aan op
een Samsung TV. (Zie bladzijde 20)
2
Stel de Anynet+ functie op uw TV in.
(Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de TV.)
■
(Beschikbare TV-knoppen :
■
MOVE
MOVE
20
,
,
,
,
,
,
,
~
)
Zet Anynet+(HDMI-CEC) op uw TV op <On>.
■
ondersteund).
,
Als u de TV kiest
Sluit de meegeleverde videokabel vanuit de VIDEO OUT aansluiting op het achterpaneel van de hoofdunit aan op de VIDEO
IN ingang op uw televisie.
• Dit product maakt gebruik van de Interlace scan-modus (576i, 480i) voor componentuitgang.
• Nadat u de videoverbinding heeft gemaakt, stelt u de video-input op uw TV zó in dat deze overeenkomt met de
video-output (HDMI, Component, of Composiet) op uw Thuisbioscoop. Zie voor meer informatie over het kiezen
van de video-input van de TV de gebruiksaanwijzing van de TV-fabrikant.
• Als u een HDMI-kabel gebruikt om een Samsung TV op het hoofdsysteem aan te sluiten kunt u de Thuisbioscoop
bedienen met de afstandsbediening van de TV. (Dit is alleen beschikbaar voor SAMSUNG TV’s die Anynet+
(HDMI-CEC) ondersteunen.)
• Controleer a.u.b. het
logo (als uw TV een
logo heeft, wordt de Anynet+ functie
U kunt de Thuisbioscoop met de afstandsbediening van de TV bedienen.
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
<Receiver : On> : U kunt via uw Thuisbioscoop geluid horen.
<Receiver : Off> : U kunt via uw TV geluid horen.
Als u de BIOSCOOP kiest
Kies <THEATER to connector> en stel de optie voor alle onderstaande items in.
■
<View TV> : Als Anynet+ (HDMI-CEC) is ingeschakeld en u kiest View TV, wordt de
Thuisbioscoop automatisch op DIGITAL IN gezet.
■
<THEATER Menu> : U heeft toegang tot het menu Thuisbioscoop.
<THEATER Operation> : De informatie over de af te spelen disk van de Thuisbioscoop wordt
weergegeven.
<Receiver : On> : U kunt via uw Thuisbioscoop geluid horen.
<Receiver : Off> : U kunt via uw TV geluid horen.
■
MOVE
ENTER
EXIT
■
■
• Als u televisie kijkt en u wilt naar het TV-geluid via de Thuisbioscoop luisteren, dient
de optische kabel te worden aangesloten.
• Als Anynet+ (HDMI-CEC) aan staat en u het hoofdapparaat uitschakelt, schakelt uw
TV-toestel ook uit.
• Anynet+ (HDMI-CEC) functioneert alleen als u zich in de DVD-modus bevindt.
21
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 22
Geluid van externe componenten aansluiten
AUX1 : Zijpaneel
AUX2 : Achterpaneel
OPTISCH : Achterpaneel
Audiokabel
(niet meegeleverd)
Optische kabel
(niet meegeleverd)
Als de externe analoge component slechts één uitgang
Audio Out heeft, sluit u de linker- of rechterkant aan.
OPTISCH : Een externe digitale component aansluiten
AUX1 : Een externe analoge component aansluiten
Als voorbeeld: Analoge signaalcomponenten zoals een MP3-speler
Digitale signaalcomponenten zoals een Set-Top Box .
1
1
2
Sluit AUX IN 1 (Audio) op de Thuisbioscoop aan op Audio Out op de externe analoge component.
Druk op de AUX knop op de afstandsbediening om <AUX1> input te kiezen.
■
U kunt ook de FUNCTIE-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
Het springen tussen modi werkt als volgt : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
AANSLUITINGEN
Audiokabel
(niet meegeleverd)
NL
2
Sluit de digitale ingang (OPTICAL) aan op de digitale uitgang op de externe digitale component.
Druk op de AUX knop op de afstandsbediening om <D.IN> input te kiezen.
■
U kunt ook de FUNCTIE-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
Het schakelen tussen modi werkt als volgt : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
AUX2 : Een externe analoge component aansluiten
Als voorbeeld: Analoge signaalcomponenten zoals een VCR (videorecorder)
1
Sluit AUX IN 2 (Audio) op de Thuisbioscoop aan op Audio Out op de externe analoge component.
■
2
Zorg ervoor dat de juiste kleuren op elkaar zijn aangesloten.
Druk op de AUX knop op de afstandsbediening om <AUX2> input te kiezen.
■
U kunt ook de FUNCTIE-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
Het schakelen tussen modi werkt als volgt : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
• U kunt de stekker van de video-uitgang op uw VCR verbinden met de TV, en de stekker van de audio-uitgang op
de VCR met dit product.
22
23
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 24
De FM-antenne aansluiten
Voordat u de gebruiksaanwijzing leest
NL
Zorg ervoor dat u de volgende zaken controleert voordat u de gebruiksaanwijzing leest.
Pictogrammen die in de gebruiksaanwijzing worden gebruikt
Pictogram
DVD
Term
Omschrijving
DVD
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor DVD of
DVD-R/DVD-RW disks die in de video-modus zijn
opgenomen en afgesloten.
CD
CD
FM-antenne (meegeleverd)
MP3
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
JPEG
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
DivX
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een
MPEG4-disk (DVD R/RW, CD-R of CD-RW)
MP3
JPEG
DivX
Let op
Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM 75Ω coaxiale aansluiting
Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is en
bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.
Dit betreft een situatie waarin een functie niet werkt of
instellingen kunnen worden afgebroken.
Dit betreft tips of instructies op de pagina, die ervoor
zorgen dat iedere functie werkt.
• De instructies in deze gebruiksaanwijzing die zijn gemarkeerd met "DVD ( DVD )" zijn van toepassing voor
DVD-VIDEO, DVD AUDIO en DVD-R/-RW disks die zijn opgenomen in de Video-modus en vervolgens afgesloten.
Als een
speciaal type DVD is bedoeld, wordt dit apart aangegeven.
• Als een DVD-R/-RW disk niet correct in de juiste DVD-videoindeling is opgenomen, kan deze niet worden afgespeeld.
BEDIENING
Opmerking
1
2
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een
gegevens-CD (CD-R of CD-RW).
• Dit apparaat ontvangt geen AM-uitzendingen.
Koelventilator
De koelventilator koelt de lucht in het apparaat om oververhitting te voorkomen.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.
24
■
Controleer of de ventilatie in het apparaat goed is. Als de ventilatie slecht is, kan de temperatuur
binnenin het apparaat stijgen en kan het apparaat beschadigd raken.
■
Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. (Als de koelventilator of ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het apparaat oververhit
raken en kan er brand ontstaan.)
25
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 26
Voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt
Schijven afspelen
DVD
CD
NL
Voordat u uw thuisbioscoop gebruikt bedienen met één enkele afstandsbediening
De afstandsbediening van de DVD-thuisbioscoop kan worden gebruikt om Samsung televisies te bedienen.
1
1
Sluit het stroomsnoer van het hoofdsysteem aan op de netvoeding.
■
Voordat u het systeem op een stopcontact aansluit, dient u de voltage-instelling (OPTIONEEL) te controleren. Als het voltage van het stopcontact niet overeenkomt met de instelling
op de achterkant van het apparaat, kunt u het systeem ernstig beschadigen.
2
Druk op de knop TV om de afstandsbediening in te stellen op TV-modus.
3
Druk op de knop POWER om uw Samsung TV aan te schakelen met deze
afstandsbediening.
4
Druk op de knop TV/VIDEO om de modus VIDEO te selecteren op uw TV.
Leg een disk verticaal in de opening om disks in te voeren.
■
Voer een disk zo in dat het de labelzijde naar voren wijst.
■
Het afspelen begint automatisch.
ALL
VIDEO
2
Om de disk uit te werpen drukt u op de EJECT knop.
5
Druk op de knop DVD RECEIVER om over te schakelen naar de modus
DVD ONTVANGER, teneinde de DVD-thuisbioscoop te kunnen bedienen.
6
Druk op de knop FUNCTION op het hoofdgedeelte of de knop DVD op de
afstandsbediening om DVD/CD afspelen aan te schakelen.
■
Als u éénmaal op deze knop drukt, wordt het bericht <PRESS PLAY> weergegeven en wordt de positie waarin
werd gestopt, opgeslagen in het geheugen. Als u op de knop voor PLAY/PAUSE (
) of op de knop ENTER
drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de positie waarin werd gestopt. (Deze functie werkt alleen bij DVD’s.)
■
Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt <STOP> weergegeven en als u dan opnieuw op de knop voor
PLAY/PAUSE (
) drukt, wordt de schijf weer vanaf het begin afgespeeld.
BEDIENING
Druk tijdens het afspelen op de knop STOP om het afspelen te beëindigen.
Druk tijdens het afspelen op de knop voor PLAY/PAUSE (
■
) om het afspelen tijdelijk te onderbreken.
U kunt het afspelen hervatten door nogmaals op de knop voor PLAY/PAUSE (
) te drukken.
De video-indeling selecteren
Houd de knop NT/PAL van de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
• Afhankelijk van de inhoud van de schijf, kan het beginscherm er anders uitzien.
• Illegaal gemaakte opnamen kunnen niet in de speler worden afgespeeld. Anders worden de aanbevelingen van het CSS (Content
Scrambling System, een soort kopieerbeveiligingssysteem) overtreden.
De video-indeling is standaard ingesteld op <PAL>.
De aanduiding <NTSC> of <PAL> wordt weergegeven op het display.
Druk nu kort op de knop NT/PAL om een keuze te maken tussen <NTSC> en <PAL>.
Elk land heeft een eigen standaard video-indeling.
De video-indeling van uw schijven moet overeenkomen met de video-indeling van uw TV om de
schijven normaal te kunnen afspelen.
26
27
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 28
Afspelen van MP3/WMA-CD's
JPEG-bestanden afspelen
MP3
Het is mogelijk gegevens-cd's (CD-R, CD-RW) in MP3/WMA-indeling af te spelen.
1
2
■
Het MP3/WMA-schermmenu wordt weergegeven en het afspelen wordt gestart.
Hoe het menu eruitziet, is afhankelijk van de MP3/WMA-schijf.
■
WMA-DRM bestanden kunnen niet afgespeeld worden.
1
Gebruik
,
Voer de JPEG-disk in.
■
2
Het afspelen begint automatisch. Iedere opname wordt gedurende 5 seconden getoond en vervolgens wordt de volgende opname getoond.
Druk op de knop SLIDE MODE.
■
Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert het beeld als volgt :
SLIDE SHOW MODE : 1~5 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
om het nummer te selecteren.
SLIDE SHOW MODE : NONE
Kies om het album te veranderen de , , , knoppen om een ander
album in de Stopmodus te kiezen, en druk vervolgens op de knop ENTER.
■
4
Diamodus
Gebruik , , , in de modus Stop om het album te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
■
3
Beelden die zijn vastgelegd met een digitale camera of camcorder, of JPEG-bestanden op een pc kunnen worden
opgenomen op een cd en vervolgens worden afgespeeld met deze DVD-speler.
Voer de MP3-/WMA-disk in.
■
NL
JPEG
Druk op
om door te gaan naar de volgende dia.
Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de volgende of vorige dia weergegeven.
U kunt een andere album en nummer selecteren door de bovenstaande stappen 2 en 3 te herhalen.
Functie voor meerdere afbeeldingen
Druk op de knop STOP om het afspelen te stoppen.
U kunt 9 JPEG-afbeeldingen tegelijk bekijken op het TV-scherm.
1
Druk tijdens het afspelen op de knop DIGEST.
Er worden nu 9 JPEG-bestanden weergegeven in afzonderlijke vensters.
■
2
Druk op de cursorknoppen , , , om de gewenste afbeelding te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
■
U kunt als volgt een bestand in het menuscherm afspelen:
■
Druk op
,
,
,
Druk op
geven..
de knop in de stopstand en selecteer het gewenste pictogram aan de bovenkant van het menu.
Pictogram voor muziekbestand : Als u alleen muziekbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
Pictogram voor alle bestanden : Als u alle bestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
.
om het vorige of volgende scherm met 9 vensters weer te
.
Pictogram voor afbeeldingsbestand : Als u alleen afbeeldingsbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
Pictogram voor filmbestanden : Als u alleen filmbestanden wenst te bekijken selecteert u het pictogram
De geselecteerde afbeelding wordt gedurende 5 seconden afgespeeld, waarna wordt
overgeschakeld naar de volgende afbeelding.
BEDIENING
• Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet worden afgespeeld.
• De inhoudsopgave van een MP3-CD varieert, afhankelijk van de indeling van het
MP3-bestand dat die is opgenomen op de schijf.
.
.
Functie voor draaien/spiegelen
Druk tijdens het afspelen op de
cursorknoppen , , , .
Knop : Verticaal spiegelen
Knop : 90° naar
links draaien
Knop : 90° naar
rechts draaien
Oorspronkelijke afbeelding
Knop : Horizontaal spiegelen
28
• De maximale resoluties ondersteund door dit product zijn 5120 x 3480 (of 19.0 MPixel) voor
standaard JPEG-bestanden en 2048 x 1536 (of 3.0 MPixel) voor progressieve beeldbestanden.
• Als een JPEG-bestand wordt afgespeeld bij een HDMI-outputresolutie van 720p/1080i, wordt
de modus automatisch omgezet naar 576p (480p).
29
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:58 PM
Page 30
Afspelen van DivX
NL
DivX
De functies op deze pagina gelden voor het afspelen van een DivX-disk.
Weergave van ondertiteling
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de knop
■
,
Druk op de knop SUBTITLE.
.
U kunt naar het volgende bestand gaan door op de knop
■
te drukken als er meer dan
en <SUBTITLE OFF>.
2 bestanden op de schijf staan.
■
U kunt naar het vorige bestand gaan door op de knop
2 bestanden op de schijf staan.
te drukken als er meer dan
■
Als de schijf slechts één ondertitelingsbestand bevat, wordt dit automatisch afgespeeld.
■
Zie nummer 2 (ondertitelingsfunctie) hierna voor meer details betreffende het gebruik van ondertitels met DivX-schijven.
Als de disk meer dan één ondertitelingsbestand heeft
Versneld afspelen
Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u op
tijdens het afspelen.
■
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)>
Als de disk meer dan één ondertitelingsbestand heeft, kan het zijn dat de standaard ondertiteling niet overeenkomt met de film, en zult u uw ondertiteling als
volgt moeten kiezen:
of
Telkens als u op één van deze knoppen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
1
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ normaal.
(
Functie 5 minuten overslaan
,
2
.
■
De speler springt 5 minuten vooruit tijdens het afspelen als u op de knop
■
De speler springt 5 minuten achteruit tijdens het afspelen als u op de knop
drukt.
drukt.
Zoomfunctie
,
, knop, kiest u de gewenste ondertiteling
) op het TV-scherm, en drukt u vervolgens op de ENTER knop.
Als u het gewenste DivX-bestand op het TV-scherm kiest, zal de film normaal
worden afgespeeld.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX is een videobestandsformaat ontwikkeld door Microsoft en is gebaseerd op MPEG4 compressietechnologie waarmee
geluids- en videogegevens onvertraagd over Internet geleverd kunnen worden. MPEG4 wordt gebruikt voor videocodering
en MP3 voor geluidscodering, zodat de gebruikers naar een film kunnen kijken die bijna dezelfde beeld- en geluidskwaliteit als een DVD heeft.
BEDIENING
Druk tijdens het afspelen op de knop
In de Stop-modus drukt u op de
1. Ondersteunde indelingen
1
■
2
Dit product werkt alleen met de volgende mediaformats. Als zowel de beeld- als de geluidsformats niet worden ondersteund, kan de gebruiker problemen ondervinden zoals verstoord beeld of geen geluid.
Druk op de knop ZOOM.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <ZOOM X2> en <ZOOM OFF>.
Druk op de cursorknoppen
vergroten.
,
,
,
om naar het gebied te gaan dat u wilt
Ondersteunde video-indelingen
Format
Ondersteunde versies
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMA
V1/V2/V3/V7
Ondersteunde audio-indelingen
• DivX-bestanden kunnen alleen worden gezoomd in de modus ZOOM X2.
• DivX-bestanden hebben .avi bestandsextensies, alhoewel niet alle .avi-bestanden DivX zijn
en wellicht niet in dit apparaat kunnen worden afgespeeld.
Format
Bitsnelheid
Sample-frequentie
MP3
WMA
80-384kbps
56-128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128-384kbps 1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
• DivX bestanden, inclusief geluids- en videobestanden, die gemaakt zijn in het DTS-format kunnen uitsluitend tot
Audioweergave
Druk op de knop AUDIO.
■
■
Indien er meerdere sporen op een schijf zijn, kunt u tussen deze sporen heen en terug bewegen.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <AUDIO (1/N, 2/N ...)> en
.
•
30
wordt weergegeven als er maar één taal op de disk wordt ondersteund.
6Mbps ondersteunen.
• Breedte/hoogteverhouding: hoewel de sample-frequentie van DivX 640X480 pixels (4:3) is, ondersteunt dit product tot
800X600 pixels (16:9). TV-schermresoluties die hoger zijn dan 800 worden niet ondersteund.
• Wanneer u een disk speelt waarvan de samplefrequentie hoger is dan 48 kHz of 320 kbps, kunt u tijdens het afspelen
storing in de vorm van strepen op het scherm verwachten.
2. Opnamefunctie
• U moet enige ervaring met video-extractie en –bewerking hebben om deze eigenschap juist te kunnen gebruiken.
• Als u de opschriftfunctie wilt gebruiken, slaat u het opschriftenbestand (*.smi) op onder dezelfde bestandsnaam als het
DivX-mediabestand (*.avi) en in dezelfde map.
Voorbeeld Hoofdmap Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• De bestandsnaam kan tot 60 alfanumerieke tekens of 30 Oost-Aziatische tekens (dubbelbyte tekens zoals Koreaans
en Chinees) bevatten.
31
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 32
De afspeelfunctie gebruiken
Schijfinformatie weergeven
DVD
CD
MP3
JPEG
NL
De resterende tijd controleren
DivX
U kunt de afspeelinformatie op de schijf weergeven op het TV-scherm.
DVD
CD
MP3
Druk op de knop REMAIN.
Met deze knop kunt u de totale en de resterende tijd controleren van de titel of het hoofdstuk
dat wordt afgespeeld.
Telkens wanneer op de knop Remain wordt gedrukt
■
Druk op de knop INFO.
■
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave als volgt:
DVD-VIDEO
DVD
DVD-AUDIO
Weergave verdwijnt
CD
MP3
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED ➝ GROUP REMAIN ➝ TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
CD
Versneld afspelen
Weergave verdwijnt
MP3
DivX
,
.
Telkens als de knop ingedrukt wordt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
DivX
Weergave verdwijnt
BEDIENING
JPEG
CD
Druk op de knop
■
MP3
DVD
• Tijdens het versneld afspelen van een cd of MP3-CD, wordt het geluid alleen
weergegeven bij 2x de snelheid, niet bij 4x, 8x of 32x de snelheid.
• Afhankelijk van de schijf, kan de schijfinformatie er anders uitzien.
• Afhankelijk van de schijf, kunt u ook DTS, DOLBY DIGITAL of PRO LOGIC selecteren.
Vertraagd afspelen
DVD
DivX
Druk op de knop SLOW.
wordt weergegeven op het TV-scherm!
■
Als dit symbool wordt weergegeven op het TV-scherm terwijl u op één of meer knoppen drukt, is de
desbetreffende bewerking niet mogelijk voor de schijf die op dat moment wordt afgespeeld.
DVD Aanduiding voor
AUDIO DVD-AUDIO
Aanduiding voor CD
32
DVD
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
Schermweergave
Aanduiding voor DVD
Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
Aanduiding voor
TITEL
Aanduiding voor VERSTREKEN TIJD
Aanduiding voor
STEREO (L/R)
Aanduiding voor
HOOFDSTUK
Aanduiding voor
AFSPELEN HERHALEN
Aanduiding voor
DOLBY DIGITAL
Aanduiding voor
TRACK (BESTAND)
Aanduiding voor AUDIOTAAL
Aanduiding voor GROUP
Aanduiding voor
ONDERTITELING
• Tijdens langzaam afspelen hoort u geen geluid.
• Vertraagd achteruit afspelen werkt niet bij DivX.
Aanduiding voor
GEZICHTSHOEK
33
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 34
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Scènes/muzieknummers overslaan
Herhaald afspelen
Druk op de knop
■
■
,
DVD
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
NL
DivX
Met herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel, track (muzieknummer) of directory (MP3-bestand) een aantal keren achter elkaar afspelen.
.
Telkens als u tijdens weergave op de knop drukt, wordt het vorige of volgende hoofdstuk, track of
bestand afgespeeld.
U kunt hierbij geen hoofdstukken overslaan.
Druk op de knop REPEAT.
Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de modus voor herhaald
afspelen als volgt:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : GROUP ➝ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
Opties voor herhaald afspelen
TRACK : De geselecteerde track wordt een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
DIR : Alle tracks in de geselecteerde map worden een aantal keren achter
elkaar afgespeeld.
DISC : De hele schijf wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.
OFF : Hiermee wordt herhaald afspelen geannuleerd.
Een modus voor herhaald afspelen selecteren op het scherm met schijfinformatie.
1
2
3
DVD
BEDIENING
CHAPTER : Het geselecteerde hoofdstuk wordt een aantal keren achter
elkaar afgespeeld.
TITLE : De geselecteerde titel wordt een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
GROUP : De geselecteerde groep wordt een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
RANDOM : Tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. (Hierbij kan
een track die al een keer is afgespeeld, worden herhaald.)
CD
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN (
) te gaan.
om de gewenste modus voor herhaald afspelen te selecteren.
Om een ander album of nummer te kiezen herhaalt u Stappen 2 en 3 hierboven.
4
Druk op de knop ENTER.
DVD
CD
• Bij DivX, MP3 en JPEG disks kunt u Repeat Play (afspelen herhalen) uit het scherm met
informatieweergave niet aankiezen.
34
35
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 36
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Herhaald afspelen A-B
NL
Functie voor gezichtshoek
DVD
Met deze functie kunt u dezelfde scène vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken.
U kunt een geselecteerde sectie van een DVD meerdere malen achter elkaar afspelen.
1
2
3
om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN (
) te gaan.
Druk op de cursortoetsen
, om <A-> te selecteren en druk vervolgens op
ENTER aan het begin van het gewenste segment.
■
4
1
2
3
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
DVD
Druk op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor GEZICHTSHOEK (
Druk op de cursorknoppen
of cijfertoetsen om de gewenste gezichtshoek te selecteren.
,
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de gezichtshoek als volgt :
■
Als u op de knop ENTER drukt, wordt de geselecteerde positie opgeslagen in het geheugen.
1/3
Druk op ENTER aan het einde van het gewenste segment.
■
) te gaan.
2/3
Het gemarkeerde segment wordt meerdere malen afgespeeld.
3/3
A-B
REPEAT A-B
U kunt de normale weergave hervatten door op de cursorknoppen
drukken om
OFF te selecteren.
te
Zoomfunctie (scherm vergroten)
DVD
BEDIENING
• De A-B Repeat functie werkt niet met DivX, MP3 of JEPG disks.
,
• De functie voor de gezichtshoek werkt alleen bij schijven met opnames vanuit meerdere
gezichtshoeken.
DivX
Met deze functie kunt u een bepaald deel van het weergegeven beeld vergroten.
Functie Step
DVD
1
2
DivX
Druk op de knop STEP.
■
3
Het beeld gaat één frame vooruit telkens als u tijdens het afspelen op deze knop drukt.
Druk op de knop ZOOM.
Druk op de cursorknoppenr
wilt vergroten.
,
,
,
om naar het gebied te gaan dat u
Druk op de knop ENTER.
■
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de zoomwaarde als volgt:
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• U hoort geen geluid als u met de STEP-knop afspeelt.
SELECT ZOOM POSITION
• Als een DivX disk wordt afgespeeld, wordt het scherm tot tweemaal de normale grootte
vergroot.
36
37
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 38
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Functie EZ VIEW
NL
Functie voor selecteren van audiotaal
DVD
Druk op de knop EZ VIEW.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt de zoomfunctie in- of uitgeschakeld.
Wanneer een film wordt afgespeeld in breedbeeldformaat, kunnen zwarte balken boven en
onder aan het TV-scherm worden verwijderd door op de knop EZ VIEW te drukken.
1
2
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknoppen
, of cijfertoetsen om de gewenste audiotaal
te selecteren.
■
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
DVD
Afhankelijk van het aantal talen op een DVD, wordt telkens wanneer u op deze knop drukt een
andere audiotaal (ENGELS, SPAANS, FRANS, enz.) geselecteerd.
SP 2/3
FR 3/3
• Deze functie werkt niet als de DVD is opgenomen met meerdere camera-instellingen.
• De zwarte balken verdwijnen mogelijk niet omdat sommige DVD’s een ingebouwde
breedte/hoogteverhouding hebben.
• Deze functie wordt niet ondersteund voor DivX schijven.
• Tijdens het gebruik van EZ View wordt een deel van de linker- en rechterzijde mogelijk
enigszins afgesneden.
1
2
3
DVD-AUDIO
Sommige DVD-Audio's bevatten een extra 'bonusgroep' die alleen toegankelijk is via een codenummer van vier cijfers.
Nadere informatie en het codenummer kunt u vinden op de verpakking van de schijf.
Als u een DVD-Audio afspeelt die een bonusgroep bevat, wordt automatisch
het invoerscherm voor het codenummer weergegeven.
BONUS GROUP
DVD
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor ONDERTITELING (
Druk op de cursorknop
of cijfertoetsen om de gewenste ondertitelingstaal te selecteren.
EN 1/3
EN 01/ 03
) te gaan.
OFF
BEDIENING
Bonus Group
Functie voor selecteren van ondertitelingstaal
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
KEY NUMBER :
• Als u de schijf uitwerpt, het apparaat uitschakelt of de stekker van de speler uit het stopcontact haalt, moet u het codenummer opnieuw invoeren.
• Om deze functie te gebruiken kunt u ook de knoppen AUDIO of ONDERTITELING op de
afstandsbediening indrukken.
• Afhankelijk van de schijf, is het mogelijk dat de functies Ondertiteling en Audiotaal niet
beschikbaar zijn.
Navigeren tussen pagina's
DVD-AUDIO
Druk tijdens het afspelen op de knop
,
op de afstandsbediening.
U kunt het gewenste beeld selecteren van een DVD-AUDIO met stilstaande beelden.
Bij sommige schijven kunt u mogelijk geen beelden selecteren, afhankelijk van hoe de schijf is
gemaakt.
38
39
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 40
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan
DVD
1
2
DVD
CD
MP3
NL
Menu Disc gebruiken
JPEG
U kunt de menu’s gebruiken voor audiotaal, ondertitelingstaal, profiel, enz.
De inhoud van het menu DVD verschilt van schijf tot schijf.
CD
1
2
Druk op de knop INFO.
Druk op de cursorknoppen
(
, of cijfertoetsen om de gewenste titel/track
) te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
, om naar <DISC MENU> te gaan en
druk vervolgens op de knop ENTER.
■
3
4
5
6
Druk op de cursorknoppen
,
om naar de aanduiding voor Hoofdstuk (
) te gaan.
3
4
Druk op de cursorknoppen
, of cijfertoetsen om het gewenste hoofdstuk te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknoppen
,
om naar de tijdweergave (
) te gaan.
001/040
0:00:37
,
,
,
om het gewenste item te selecteren.
Druk op de knop ENTER.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
• De weergave van het schijfmenu kan verschillen afhankelijk van de schijf.
1/1
ENTER
BEDIENING
MOVE
MP3
Wanneer u een menu selecteert dat niet wordt ondersteund door de schijf, wordt het bericht
<This menu is not supported> (Dit menu wordt niet ondersteund) weergegeven op het scherm.
Druk op de cursorknoppen
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste tijdstip te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
01/05
DVD
EXIT
JPEG
Druk op de cijfertoetsen.
Het menu Title gebruiken
■
Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
■
Tijdens het afspelen van een MP3- of JPG-schijf kunt u geen gebruik maken van
gaan. U kunt een map verplaatsen door achtereenvolgens op de knop
,
(Stop) en op
DVD
om naar een map te
,
te drukken.
Bij DVD’s die meerdere titels bevatten, kunt u de titel van elke film bekijken. Bij sommige schijven is deze functie mogelijk
niet beschikbaar.
1
2
3
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
,
om naar <Title Menu> te gaan.
Druk op de knop ENTER.
■
Het menu Title wordt weergegeven.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
• U kunt de afstandsbediening gebruiken
om rechtstreeks naar de gewenste titel
of track of naar het gewenste hoofdstuk te gaan.
• Afhankelijk van de schijf, kunt u mogelijk niet naar de geselecteerde titel of naar het geselecteerde tijdstip gaan.
• De weergave van het titelmenu kan verschillen afhankelijk van de disk.
MOVE
40
ENTER
EXIT
41
X250(1~41P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 42
Mediabestanden afspelen met behulp van de USB HOST-functie
U kunt genieten van mediabestanden - zoals afbeeldingen, films en muziek, opgeslagen in een MP3 speler, USB geheugen
of digitale camera - met de hoge beeld- en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het opslagmedium aan
te sluiten op de USB poort van de thuisbioscoop.
1
Sluit het USB-apparaat op de USB-poort aan de zijkant van het systeem aan.
NL
Compatibele apparaten
PHONES
1. USB-apparaten die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.(USB-apparaten die werken als verwisselbare
schijf in Windows (2000 of later) zonder extra installatie van stuurprogramma's.)
2. MP3-speler: Vaste schijf en MP3-spelers van het flashtype.
3. Digitale Camera: Camera’s die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.
USB
• Camera’s die werken als een verwisselbare schijf in Windows (2000 of later) zonder bijkomende installatie van stuurprogramma's.
4. Vaste USB-schijf en USB-flash-station: Apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen.
• Mogelijk treden er verschillen in de afspeelkwaliteit op als u een USB 1.1-apparaat hebt aangesloten.
• Zorg er bij een vaste USB-schijf voor dat u een extra stroomsnoer aansluit op de vaste USB-schijf, zodat deze correct werkt.
5. USB-kaartlezer: USB-kaartlezer met één sleuf en USB-kaartlezer met meerdere sleuven
• Afhankelijk van de fabrikant wordt de USB-kaartlezer mogelijk niet ondersteund.
• Als u meerdere geheugenapparaten installeert op een kaartlezer met meerdere sleuven, kunnen er problemen ontstaan.
2
Ondersteunde formaten
■
Op het display verschijnt de tekst <USB>. Vervolgens verdwijnt deze tekst weer.
■
Het USB-MENU scherm verschijnt op het TV-scherm en het opgeslagen bestand wordt afgespeeld.
Bestandsnaam
Druk op de knop STOP ( ) om het afspelen te beëindigen.
Stilstaand beeld
Muziek
Veilig verwijderen van het USB opslagmedium
Om beschadiging van de in het USB-geheugen opgeslagen bestanden te voorkomen dient u de procedure voor het veilig verwijderen van een USB-apparaat uit te voeren alvorens de verbinding tussen het
USB-apparaat en het hoofdsysteem te verbreken.
(1) Druk twee keer achter elkaar op de STOP ( ) knop.
Op de display verschijnt nu het bericht REMOVE USB.
(2) Verwijder de USB-kabel.
• CBI
.
■
Als er meerdere bestanden zijn, wordt het volgende bestand geselecteerd als u op de knop
■
Als er meerdere bestanden zijn, wordt het vorige bestand geselecteerd als u op de knop
JPG .JPEG
–
Pixels
Pixel
Samplefrequentie
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480 44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800x600 44.1KHz~48KHz
(Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund.
• Digitale
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de knop
Film
JPG
BestandsBitsnelheid
Sample-frequentie
BEDIENING
3
Druk op de knop FUNCTION op het hoofdsysteem of op de knop USB op de afstandsbediening om de modus USB te selecteren.
6. Als u een USB-verlengsnoer gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.
drukt.
drukt.
camera's die gebruik maken van een PTP-protocol of aanvullende installatie van stuurprogramma's nodig hebben als ze op een PC worden aangesloten, worden niet ondersteund.
• Een apparaat dat met het NTFS-bestandssysteem werkt, wordt niet ondersteund.
(Alleen het bestandssysteem FAT wordt ondersteund.)
• Sommige MP3-spelers functioneren als ze zijn aangesloten op dit product mogelijk niet, afhankelijk van de
sectorgrootte van hun bestandssysteem.
• De functie USB HOST wordt niet ondersteund indien een product dat mediabestanden doorstuurt via het
specifieke programma van de fabrikant is aangesloten.
• Dit product ondersteunt geen USB-apparaten die MTP(Media Transfer Protocol) gebruiken.
• De
USB "host" functie van dit product ondersteunt niet alle USB-apparaten.
Zie pagina 66 voor nadere informatie omtrent het type apparaten dat wordt ondersteund.
Snel afspelen
Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u op
het afspelen.
■
tijdens
Telkens als u op één van deze knoppen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ normaal
42
43
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 44
Instellingen
NL
De taal instellen
Type TV-scherm instellen
De OSD-taal (On-Screen Display) is standaard ingesteld op Engels.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
Afhankelijk van uw type TV (breedbeeld of standaard 4:3) kunt u de breedte-/hoogteverhouding van de TV selecteren.
1
2
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op
Selecteer <LANGUAGE> (Taal) en druk vervolgens op ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
Druk op de cursorknoppen , om de gewenste taal te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
ENTER
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op
3
Druk op de cursorknop
op de knop ENTER.
om naar <TV DISPLAY>te gaan en druk vervolgens
4
Druk op de cursorknoppen , om het gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
Nadat de instelling is voltooid, keert u terug in het vorige scherm.
Nadat de instelling is voltooid en de taal is ingesteld op Engels, wordt het OSD weergegeven in
het Engels.
MOVE
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
EXIT
Druk op de cursorknoppen , om <OSD LANGUAGE> (OSD-taal) te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
De breedte-/hoogteverhouding (schermformaat) van de TV aanpassen
• OSD LANGUAGE : De OSD-taal selecteren
• AUDIO : De audiotaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• SUBTITLE : De ondertitelingstaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• DISC MENU : De taal voor het menu Disc selecteren (opgenomen op de schijf)
Als de taal die u hebt geselecteerd, niet is opgenomen op de schijf, verandert de menutaal niet
ook al stelt u deze in op de gewenste taal.
MOVE
ENTER
RETURN
RETURN
EXIT
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de <pan & scan>-modus van
een conventionele TV.
■ U kunt uitsluitend het middelste deel van het scherm zien (de zijkanten van het 16:9-beeld vallen weg).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de breedbeeldmodus van
een conventionele TV.
■ Aan de boven- en onderkant van het scherm verschijnen zwarte balken.
INSTELLING
SELECT
Op een standaard-TV kunt u, naar wens, de opties <4:3PS> of <4:3LB> kiezen. Selecteer <WIDE/HDTV> als u over een breedbeeldtelevisie
beschikt.
EXIT
• OTHER : Als u een andere taal wilt selecteren, kiest u OTHER en voert u de taalcode voor uw land
in. (Zie pagina 65 voor taalcodes.) Het is mogelijk een taal te selecteren voor AUDIO,
SUBTITLE (ONDERTITELING) en DISC MENU (SCHIJFMENU).
MOVE
De horizontale en verticale schermverhouding van conventionele TV's bedraagt 4:3, terwijl dit bij breedbeeldtelevisies en TV's met hoge
beeldresolutie 16:9 is. Deze verhouding wordt de breedte-/hoogteverhouding genoemd. Tijdens het afspelen van DVD's die zijn
opgenomen inverschillende beeldformaten, moet u de breedte-/hoogteverhouding aanpassen voor uw TV of beeldscherm.
WIDE/HDTV
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de modus voor volledig
scherm van uw breedbeeldtelevisie.
■ U kunt nu genieten van breedbeeldweergave.
• Als op een DVD de verhouding 4:3 wordt gebruikt, kunt u deze niet in breedbeeld bekijken.
• Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders uit, afhankelijk van de software, het
type TV en de breedte-/hoogteverhouding van de TV.
• Bij HDMI-weergave wordt het scherm automatisch omgezet naar breedbeeld.
44
45
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 46
Instellingen (vervolg)
NL
Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)
Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen DVD’s afspelen waarop seks of geweld voorkomt.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Druk op de cursorknop
Druk op de cursorknop
DVD
JPEG
Tijdens het bekijken van een DVD of JPEG CD kunt u een afbeelding naar keuze instellen als achtergrond.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
1
Druk tijdens het afspelen op de knop voor PLAY/PAUSE als het gewenste
beeld wordt weergegeven.
2
Druk op de knop LOGO.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
om naar <PARENTAL> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
<COPY LOGO DATA> (LOGOGEGEVENS KOPIËREN) wordt weergegeven op het TV-scherm.
Druk op de cursorknop , om het gewenste beveiligingsniveau te selecteren en
druk vervolgens op de knop ENTER.
Als u niveau 6 hebt geselecteerd, kunt u geen DVD’s bekijken met niveau 7 of hoger.
Hoe hoger het niveau, hoe meer seks of geweld de titels bevatten.
5
De achtergrond instellen
3
Schakel het apparaat uit en vervolgens weer aan.
De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven.
U kunt maximaal 3 instellingen voor de achtergrond selecteren.
COPY LOGO DATA
Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER.
• Deze functie werkt niet als de HDMI-output 720p of 1080i is.
Het wachtwoord is standaard ingesteld op <7890>.
Nadat de instelling is voltooid, gaat u terug naar het vorige scherm.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Eén van de 3 instellingen achtergronden die u gemaakt heeft kiezen
• Deze functie werkt alleen als een DVD van een beveiligingsniveau is voorzien.
Het wachtwoord instellen
U kunt het wachtwoord instellen voor het toegangsniveau (kinderslot).
ENTER
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
Druk op de cursorknop
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <PASSWORD> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
5
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <LOGO> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om het gewenste <USER LOGO> (GEBRUIKERSLOGO)
te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Druk op de knop ENTER.
Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
Dit selecteert één van de 3 achtergrondschermen
Druk op de knop MENU.
Voer het oude wachtwoord en een nieuw wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord.
De instelling is voltooid.
MOVE
ENTER
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
MOVE
SELECT
RETURN
INSTELLING
MOVE
1
2
3
4
5
MOVE
1
2
3
4
EXIT
• ORIGINAL : Selecteer deze optie om het logo van Samsung in te stellen als achtergrond.
• USER : Selecteer deze optie om de gewenste afbeelding in te stellen als achtergrond.
• Het wachtwoord is standaard ingesteld op <7890>.
Als u het wachtwoord voor het kinderslot bent vergeten, doet u het volgende:
• Houd, terwijl de speler zich in de modus
(No Disc) (Geen schijf) bevindt, de knop STOP ( ) op het hoofdsysteem langer dan 5
seconden ingedrukt. De tekst <INITIALIZE> wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de knop POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
46
47
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 48
Instellingen (vervolg)
NL
Afspeelmodus voor DVD-Audio-schijf
De vertragingstijd instellen
Sommige DVD-Audio-schijven bevatten zowel DVD-Video als DVD-Audio. Als u het gedeelte met DVD-Video van de DVDAudio-schijf wilt afspelen, stelt u het apparaat in op de modus voor DVD-Video.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
Druk op de knop EJECT en druk vervolgens op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
knop ENTER.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de
3
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
om naar <DVD TYPE> te gaan en druk vervolgens op
4
Druk op de cursorknop ,
gens op de knop ENTER.
EXIT
Als de luidsprekers niet op gelijke afstanden van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de vertragingstijd van
de geluidssignalen aanpassen voor de middelste en achterste luidsprekers.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
om naar <DVD VIDEO> te gaan en druk vervol-
Voer stappen 1 t/m 4 opnieuw uit als u wilt overschakelen op de DVD AUDIO-afspeelmodus.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Druk op de cursorknop
Druk op de cursorknop
om naar <DELAY TIME> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknop , , , om naar de gewenste luidspreker te gaan
en druk vervolgens op de knop ENTER.
5
Druk op de cursorknop
Gebruik de registratiecode om deze speler te registreren voor de DivX(R) Video-on-Demand-indeling. Ga voor meer informatie naar www.divx.com/vod.
De luidsprekermodus instellen
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
Wanneer 5.1-kanaals surround-geluid wordt weergegeven, krijgt u de beste geluidsresultaten als de afstand tussen u en elke luidspreker even
groot is. Aangezien de geluiden op verschillende tijdstippen de luisterpositie bereiken vanwege de plaatsing van de luidsprekers, kunt u dit
verschil aanpassen door een vertragingseffect toe te voegen aan het geluid van de centrale luidspreker en de surround-luidsprekers
ideale positie CENTRALE
LUIDSPREKER
RETURN
EXIT
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk nogmaals op de knop ENTER in <SPEAKER SETUP> (Luidsprekerinstellingen).
Druk op de cursorknoppen , , , om naar de gewenste luidspreker te
gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Centrale luidspreker instellen
Als de afstand van Dc gelijk is aan of groter is dan de afstand van Df in de afbeelding, stelt u deze
modus in op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.
Afstand tussen Df en Dc
Vertragingstijd
0.00 m
0 ms
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
ACHTERSTE (SURROUND) LUIDSPREKERS instellen
Als de afstand van Df gelijk is aan de afstand van Ds in de afbeelding, stelt u deze modus in
op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.
Ideale positie
SURROUNDLUIDSPREKER
Afstand tussen Df en Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
Vertragingstijd
0 ms
3 ms
6 ms
INSTELLING
ENTER
om de vertragingstijd in te stellen.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
De signaaluitvoer en frequentieweergave van de luidsprekers wordt automatisch aangepast afhankelijk van de configuratie
van uw luidsprekers en het al dan niet gebruiken van bepaalde luidsprekers.
MOVE
,
De vertragingstijd van de luidspreker instellen
DivX (R)-registratie
1
2
3
4
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
U kunt de vertragingstijd voor C instellen op een waarde tussen 00 en 05mSEC en voor SL en
SR op een waarde tussen 00 en 15mSEC.
Bij selectie van DVD-afspeelmodus :
• DVD VIDEO : voor afspelen van DVD-videogegevens op DVD-audioschijf.
• DVD AUDIO : voor ongewijzigd afspelen van DVD-spraaksignaal.
• De DVD-afspeelmodus is standaard in de fabriek ingesteld op DVD Audio.
• Wanneer het hoofdsysteem wordt uitgeschakeld, wordt het systeem automatisch teruggezet in
de DVD-Audio-Modus.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Voor C, LS en RS verandert telkens als u op deze knop drukt, de modusaanduiding als volgt:
SMALL ➝ NONE.
Voor L en R is de modus ingesteld op SMALL.
Het is wenselijk alle luidsprekers binnen deze cirkel te plaatsen.
Df: De afstand tot de VOORSTE LUIDSPREKER
Dc: De afstand tot de CENTRALE LUIDSPREKER
Ds: De afstand tot de SURROUND-LUIDSPREKER
• SMALL : Selecteer deze instelling als u de luidsprekers gebruikt.
• NONE : Selecteer deze instelling als geen luidsprekers zijn aangesloten.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• Afhankelijk van PRO LOGIC en STEREO instellingen kan de luidsprekermodus variëren
(zie pagina 55).
48
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
• Bij
(Dolby Pro Logic II) kan de vertragingstijd in elke modus anders zijn.
• Bij AC-3 en DTS kan de vertragingstijd worden ingesteld op een waarde tussen 00 en 15mSEC.
• Het centrale kanaal is alleen op 5.1-kanaalsdisks aan te passen.
49
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 50
Instellingen (vervolg)
NL
De testtoon instellen
Audio instellen
Gebruik de functie Test Tone om de luidsprekerverbindingen te controleren.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
U kunt de balans en het geluidsniveau aanpassen voor elke luidspreker.
1
2
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
knop ENTER.
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de
Druk op de cursorknop
op de knop ENTER.
om naar <TEST TONE> te gaan en druk vervolgens
MOVE
ENTER
RETURN
De testtoon wordt achtereenvolgens verzonden naar: L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
STOP
MOVE
EXIT
Alternatieve methode: druk op de knop TEST TONE op de afstandsbediening.
Modus voor meerkanaals Pro Logic
Druk op de knop TEST TONE.
■
■
Start
L: Voorste luidspreker (L)
R: Voorste luidspreker (R)
C: Centrale luidspreker
SL: Achterste luidspreker (L)
SW: Subwoofer
SR: Achterste luidspreker (R)
RETURN
EXIT
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op
Druk op de cursorknop
om naar <SOUND EDIT> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknop , om het gewenste item te selecteren en aan te
passen. Druk op de knop , om de instellingen aan te passen.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
Handmatig aanpassen van het luidsprekergeluid en de -balans met de knop GELUID BEWERKEN.
Druk op de knop SOUND EDIT en druk vervolgens op de cursorknoppen
,
.
Er wordt als volgt een testtoon gegenereerd:
Bij het afspelen van een DVD of cd werkt deze functie alleen in de stopmodus.
Gebruik deze functie om te controleren of elke luidspreker correct is aangesloten en
zonder problemen werkt.
Als HDMI AUDIO aanstaat (geluid wordt door de TV-luidsprekers weergegeven), is
de functieTEST TONE niet beschikbaar.
INSTELLING
■
CHANGE
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
3
EXIT
Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de testtoon uitgeschakeld.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
U kunt de testtoon uitschakelen door op de knop TEST TONE te
drukken.
De balans van de achterste/voorste luidsprekers aanpassen
• U kunt kiezen uit een waarde tussen 0 en –6, en OFF.
• Het volume wordt lager naarmate u dichter bij –6 komt.
Het geluidsniveau van de middelste/achterste luidsprekers/subwoofer aanpassen
• Het volume kan stapsgewijs worden aangepast tussen +6dB en –6dB.
• Het geluid wordt harder naarmate u dichter bij +6dB komt en zachter naarmate u dichter bij -6dB komt.
50
51
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 52
Instellingen (vervolg)
NL
De DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) instellen
Met deze functionaliteit kunt u het bereik van de hardste en zachtste geluiden instellen.
U kunt deze functie gebruiken om te genieten van Dolby Digital-geluid wanneer u 's nachts, bij een laag volume, films bek-
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Het HDMI-geluid instellen
De geluidssignalen die via de HDMI-kabel worden uitgezonden kunnen ON/OFF worden gezet.
1
2
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <DRC> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
bereik) aan te passen.
Als u de cursorknop
,
om de DRC-functie (compressie van dynamisch
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ingedrukt houdt, wordt het effect sterker en als u de cursorknop
ingedrukt houdt, wordt het effect minder.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
CHANGE
RETURN
EXIT
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursor knop om over te schakelen op <Audio> en druk vervolgens
op de ENTER knop.
3
Druk op de cursor knop om over te schakelen op <HDMI AUDIO> en druk
vervolgens op de ENTER knop.
4
Druk op de cursor , knoppen om <ON> of <OFF> te kiezen en druk vervolgens op de ENTER knop.
• ON : Zowel het video- als het geluidssignaal worden uitgezonden via de HDMI-verbindingskabel,
en geluid wordt alleen weergegeven via de luidsprekers van uw TV.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : Uitsluitend het videosignaal wordt via de HDMI-verbindingskabel uitgezonden, en het geluid
komt uitsluitend uit de luidsprekers van de Thuisbioscoop.
• De standaard ingestelde waarde van dit product is HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO wordt automatisch gemixed naar 2 kanalen voor TV-luidsprekers.
Instelling AV SYNC
De video kan achterlopen bij de audio bij aansluiting op een digitale TV.
Pas in dat geval de vertragingstijd van de audio zodanig aan dat deze synchroon loopt met de video.
MOVE
ENTER
RETURN
Druk op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
op de knop ENTER.
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens
3
Druk op de cursorknoppen
gens op de knop ENTER.
om naar <AV-SYNC> te gaan en druk vervol-
4
Druk op de cursorknoppen , om de optie Delay Time (tijdsvertraging) van
AV-SYNC te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
EXIT
INSTELLING
1
2
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
U kunt de vertragingstijd voor de audio instellen op een waarde tussen 0 ms en 300 ms.
Stel deze waarde zodanig in dat een zo goed mogelijke A/V-synchronisatie plaatsvindt.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
52
53
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 54
Instellingen (vervolg)
Functie voor geluidsveld (DSP/EQ)
DSP: Het unieke geluid in een specifieke omgeving zorgt voor een realistische geluidsweergave.
EQ: U hebt de keuze uit ROCK, POP of CLASSIC om het geluid te optimaliseren voor het muziekgenre dat u afspeelt
NL
Dolby Pro Logic II-modus
U kunt de gewenste Dolby Pro Logic II-audiomodus selecteren.
Druk op de knop
Druk op de knop DSP/EQ.
PL II MODE.
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de modus als volgt:
Op het display verschijnt de tekst <DSP>.
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de selectie als volgt:
PRO LOGIC II
• MUSIC: Wanneer u naar muziek luistert, kunt u hiermee geluidseffecten weergeven waardoor het
lijkt alsof u naar een live voorstelling zit te luisteren.
• CINEMA: Hiermee kunt u levensechte effecten weergeven tijdens het bekijken van een film.
• PRO LOGIC: Hiermee kunt u een realistisch meerkanaals effect weergeven, waardoor het lijkt
alsof u vijf luidsprekers gebruikt in plaats van alleen de voorste luidspreker links en
rechts.
• MATRIX: Hiermee kunt u 5.1-kanaals surround-geluid weergeven en u "met geluid omgeven".
• POP, JAZZ, ROCK: Afhankelijk van het muziekgenre, kunt u kiezen uit POP, JAZZ en ROCK.
• STUDIO : Hiermee wordt de sfeer in een studio nagebootst.
• CLUB : Hiermee wordt het geluid in een dansclub nagebootst, met een harde bas.
• HALL: Hiermee wordt gezongen tekst duidelijk weergegeven, zoals in een concertzaal.
• MOVIE: Hiermee wordt de sfeer van een bioscoop nagebootst.
• CHURCH: Hiermee lijkt het alsof u zich in een grote kerk bevindt.
• PASS: Hiermee wordt de normale luistermodus ingeschakeld.
• Sluit, wanneer u de modus Pro Logic II selecteert, uw externe apparaat aan op de ingangen
AUDIO INPUT (L en R) op de speler. Als u het apparaat op slechts één van de ingangen
(L of R) aansluit, kunt u niet luisteren naar surround-geluid.
INSTELLING
STEREO: Hiermee kunt u naar geluiden luisteren vanuit alleen de voorste luidsprekers links en
rechts en de subwoofer.
• De functie DSP/EQ werkt alleen in de modus STEREO.
Druk op de knop voor de modus
PL II om STEREO weer te geven op het scherm.
• Deze functie werkt bij CD's, MP3-CD's en 2-kanaals DVD-Audio, DivX- en Dolby
Digital-schijven.
• Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch
de modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de functie DSP/EQ niet.
54
55
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 56
Instellingen (vervolg)
Naar de radio luisteren
NL
Dolby Pro Logic II-effect
Deze functie werkt alleen in de modus Dolby Pro Logic MUSIC.
1
2
Druk op de knop
PL II MODE om de muziekmodus <MUSIC> te selecteren.
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <P> (PANORAMA) te selecteren, druk
daarna op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
U kunt kiezen uit 0 of 1.
Deze modus verlengt het voorste stereobeeld en omvat surroundluidsprekers voor een
opwindend "rondom"-effect met beelden op de muur.
Afstandsbediening
1
2
Druk op de knop TUNER en selecteer het FM-kanaal.
Stem af op de gewenste zender.
Automatisch afstemmen 1 : Wanneer u op
geselecteerd.
Automatisch afstemmen 2 : Druk op
3
en houd deze knop ingedrukt om automatisch te
zoeken naar actieve zenders.
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <C> (CENTER WIDTH) te selecteren,
druk daarna op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
U kunt kiezen uit de waarden 0 t/m 7.
Dit stelt de breedte van het middenbeeld in. Hoe hoger de instelling, hoe minder geluid er uit
de middenluidspreker komt.
4
,
drukt, wordt een vooraf ingestelde zender
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <D> (DIMENSION) te selecteren, druk
daarna op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
U kunt kiezen uit 0 tot 6.
Stel in stappen het geluidsveld (DSP) aan de voorkant of achterkant in.
Handmatig afstemmen : Druk kort op de knop
,
om de frequentie te verhogen of te verlagen.
Hoofdsysteem
1
2
Druk op de knop FUNCTION om het gewenste kanaal (FM, AM) te selecteren.
Kies een zender.
Automatisch afstemmen 1 : Druk op de knop STOP ( ) om <PRESET> te selecteren en druk
vervolgens op de knop
om de vooraf ingestelde zender te selecteren
Automatisch afstemmen 2 : Druk op de knop STOP ( ) om <MANUAL> te selecteren en druk
vervolgens op de knop
om automatisch het kanaal te doorzoeken.
Handmatig afstemmen : Druk op knop STOP ( ) om <MANUAL> te selecteren en druk vervolgens kort op
om een lagere of hogere frequentie te kiezen.
Druk op de knop MO/ST om in mono of stereo te luisteren.(Dit geldt alleen wanneer u
naar een FM-zender luistert.)
• Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen,
is automatisch de modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de knop
Dolby Pro Logic II niet.
Telkens als op deze knop wordt gedrukt, worden afwisselend
geselecteerd.
In een gebied waar de ontvangst slecht is, kunt u het beste
(STEREO) en
(MONO)
(MONO) kiezen voor een
heldere, storingsvrije ontvangst.
OVERIGE
56
57
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 58
Naar de radio luisteren (vervolg)
Handige functies
Zenders voorprogrammeren
Tijdklok van slaapstand
Voorbeeld : FM 89.10 programmeren in het geheugen
1
2
Druk op
3
Druk op de knop TUNER MEMORY.
Druk op de knop TUNER en selecteer de FM-band.
,
om <89.10> te kiezen.
De aanduiding <01> knippert op het display.
4
Druk op
om een vooraf ingesteld nummer te selecteren.
U kunt kiezen uit de waarden 1 t/m 15.
5
Als u de tijd vooruit instelt, wordt het apparaat automatisch op de ingestelde tijd uitgeschakeld.
Druk op de knop SLEEP.
Telkens als de knop wordt ingedrukt, wijzigt de vooraf ingestelde tijd als volgt:
10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90➝ 120➝ 150➝ OFF.
Druk op de knop SLEEP om de instelling van de tijdklok voor de slaapstand te
bevestigen.
De resterende tijd waarna de DVD-speler zichzelf uitschakelt, wordt weergegeven.
Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de vorige instelling van de tijdklok voor de slaapstand
hersteld.
Druk op de knop SLEEP tot de waarde <OFF> wordt weergegeven in het
display om de tijdklok voor de slaapstand uit te schakelen.
Druk nogmaals op de knop TUNER MEMORY.
Druk op de knop TUNER MEMORY voordat de aanduiding "Nummer" verdwijnt van het display.
De tekst "Nummer" wordt niet langer weergegeven op het display en de zender wordt
opgeslagen in het geheugen.
6
NL
Stel een andere zender in door stappen 2 t/m 5 te herhalen.
U kunt afstemmen op een voorgeprogrammeerde zender door op
op de
afstandsbediening te drukken en vervolgens de gewenste zender te selecteren.
De helderheid van het display aanpassen
U kunt de helderheid van het display op het hoofdsysteem aanpassen.
Druk op de knop DIMMER.
Telkens als de knop wordt ingedrukt, wordt de helderheid van het display aan de voorkant
aangepast.
• Deze eenheid ontvangt geen AM-uitzendingen.
Functie Mute (Geluid uitschakelen)
Deze functie is handig wanneer u een bezoeker ontvangt of een telefoongesprek aanneemt.
Druk op de knop MUTE.
De aanduiding <MUTE> knippert op het display.
58
OVERIGE
Om het geluid weer aan te zetten drukt u opnieuw op de knop.
59
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 60
De TV bedienen met de afstandsbediening
NL
Bij gebruik van de afstandsbediening voor de TV
1
2
3
Nr.
Merk
Code
Nr.
Merk
Druk op de aan/uit-knop POWER om de TV in te schakelen.
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Voer, terwijl u POWER ingedrukt houdt, de code voor uw merk TV in.
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
Druk op de knop TV om de modus TV te selecteren.
Als er in de tabel meerdere codes worden aangegeven voor uw TV, probeert u de verschillende
codes één voor één om te bepalen welke code werkt.
Voorbeeld: Voor een TV van Samsung
4
Code
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
Gebruik, terwijl u POWER ingedrukt houdt, de cijfertoetsen om 00, 15, 16, 17 en 40 in te voeren.
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Als de TV uit gaat zijn de instellingen voltooid.
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
U kunt de knoppen TV POWER, VOLUME en CHANNEL, en de cijfertoetsen (0~9) gebruiken.
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken TV’s. Ook zijn sommige bewerkingen misschien niet mogelijk bij sommige merken TV’s.
• Als u de afstandsbediening niet instelt met de code voor uw merk TV, werkt de afstandsbediening standaard op een TV van Samsung.
98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
OVERIGE
60
Codelijst voor TV-merken
61
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 62
Problemen oplossen
NL
Raadpleeg de onderstaande grafiek als dit apparaat niet correct werkt. Als uw probleem niet voorkomt in de onderstaande lijst of als de onderstaande instructie niet helpt, zet u het apparaat uit, verwijdert u het stroomsnoer en neemt
u contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer of servicecentrum van Samsung Electronics.
Probleem
Ik kan de disk niet uitwerpen.
Controle/oplossing
• Is het stroomsnoer goed aangesloten op het stopcontact?
• Schakel het apparaat uit en weer aan.
• Controleer het regionummer van de DVD. DVD’s die u in het buitenland
hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
Het afspelen wordt niet gestart.
op deze DVD-speler.
Er wordt geen geluid geproduceerd.
• Gebruikt u een vervormde schijf of een schijf met krasjes op
het oppervlak?
• Veeg de schijf schoon.
Er wordt geen Dolby Digital 5.1kanaals surround-geluid geproduceerd.
Audiotaal en ondertiteling
werken niet.
Menuscherm wordt niet
weergegeven zelfs als de menufunctie wordt geselecteerd.
is geen geluid te horen.
• Zijn de luidsprekers correct aangesloten? Zijn de luidsprekers op
de juiste wijze ingesteld?
Is de schijf ernstig beschadigd?
De breedte-/hoogteverhouding
kan niet worden gewijzigd.
sprekers (L/R). Selecteer <PRO LOGIC II> door op de knop Dolby Pro Logic II te
drukken op de afstandsbediening om de zes luidsprekers te gebruiken.
Controleer of de DVD 5.1-kanaals weergave ondersteunt.
Als u C, SL en SR hebt ingesteld op NONE in de luidsprekermodus onder Audio Setup op het instellingsscherm, klinkt geen
geluid uit de centrale luidspreker en aan de luidsprekers links- en
rechtsvoor. Stel C, SL en SR in op SMALL.
• Het hoofdsysteem werkt niet.
(Voorbeeld: het apparaat slaat
af of er klinkt een vreemd
geluid.)
• De DVD-speler werkt niet normaal.
•
•
• Is de schijf voorzien van de tekst <Dolby Digital 5.1 CH>? Er
•
speeld.
• Audiotaal en ondertiteling werken niet op DVD’s waarop deze
functies niet beschikbaar zijn. En bij sommige schijven werken
deze functies mogelijk anders.
• Gebruikt u een schijf die geen menu’s bevat?
• U kunt DVD’s voor weergave in 16:9-formaat afspelen in de
modus 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN SCAN, maar
DVD’s voor weergave in 4:3-formaat kunnen alleen worden
bekeken bij een breedte-/hoogteverhouding van 4:3. Raadpleeg
het hoesje van de DVD en selecteer vervolgens de juiste functie.
• Schakel de stroom uit en houd de knop STOP(
) op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie
RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
• Houd, terwijl het bericht
U bent het wachtwoord voor het
beveiligingsniveau vergeten.
onder de juiste hoek?
• Zijn de batterijen leeg?
• Heeft u de modusfuncties (TV/DVD) op de afstandsbediening (TV
of DVD) juist gekozen?
Kan geen radiozenders ontvangen.
Als u naar het televisiegeluid via
het hoofdsysteem luistert, hoort
u geen geluid.
62
• Is de TV ingeschakeld?
• Zijn de videokabels correct aangesloten?
• Is de schijf vuil of beschadigd?
• Een schijf van slechte kwaliteit kan mogelijk niet worden afge-
(NO DISC) wordt weergegeven op het
display van het hoofdsysteem, de knop STOP( ) op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. De tekst <INITIALIZE> wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de knop POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET
gebruikt. Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
OVERIGE
wordt alleen Dolby Digital 5.1-kanaals surround-geluid geproduceerd als de schijf is opgenomen met 5.1-kanaals geluid.
Is de audiotaal correct ingesteld op DOLBY DIGITAL 5.1-CH op
het informatiescherm?
• Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen het werkbereik en
De afstandsbediening werkt niet.
Controle/oplossing
• Bij versneld afspelen, vertraagd afspelen en stapsgewijs afspelen
•
• Tijdens het beluisteren van een cd of de radio, klinkt alleen geluid uit de voorste luid-
Er klinkt alleen geluid uit enkele
luidsprekers en niet uit alle zes.
• De schijf draait, maar er worden geen beelden
weergegeven.
• De beeldkwaliteit is slecht en
het beeld trilt.
• CD-ROM’s en DVD-ROM’s kunnen niet worden afgespeeld
• Controleer of het beveiligingsniveau correct is.
Het afspelen start niet meteen als
u op de knop voor PLAY/PAUSE
drukt.
Probleem
• Is de antenne correct aangesloten?
• Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u een
externe FM-antenne installeren op een plek met goede ontvangst.
• Als de eject-knop wordt ingedrukt terwijl u naar het televisiegeluid luistert
met behulp van de D.IN en AUX functies, worden de DVD-functies
aangezet. Dit zorgt ervoor dat het televisiegeluid wordt uitgezet.
63
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 64
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven
Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief beïnvloeden of leiden tot onderbrekingen in de
weergave. Wees erg voorzichtig dat u geen krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik.
Schijven gebruiken
Schijven opslaan
Bewaar de schijven
op een koele plek met
goede ventilatie.
Bewaar de schijven in een
schone beschermhoes.
Sla de schijven verticaal op.
• Zorg ervoor dat de schijven niet met vuil in contact komen.
• Gebruik geen gebarsten of bekraste schijven.
Schijven gebruiken en opslaan
• Als warme lucht in contact komt met koude onderdelen binnenin de speler
kan condensvorming optreden. Als er condensvorming optreedt binnenin de
speler, werkt deze mogelijk niet goed. Als dit gebeurt, verwijdert u de schijf en
laat u de speler 1 tot 2 uur staan met de stroom ingeschakeld.
64
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
OVERIGE
Wanneer er vingerafdrukken of vuil op de schijf zitten, maakt u
de schijf schoon met een mild reinigingsmiddel dat is opgelost
in water en veegt u de schijf droog met een zachte doek.
• Veeg bij het reinigen van schijven van de binnenkant naar de
buitenkant.
NL
Voer het juiste codenummer in voor de begininstellingen <Disc Audio>, <Disc Subtitle> en/of <Disc Menu> (zie pagina 44).
Code
Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. Houd de schijf vast
aan de randen zodat u geen vingerafdrukken op het oppervlak
achterlaat.
Plak geen papier of tape op de schijf.
Bewaar uw schijven niet in
direct zonlicht.
Lijst met taalcodes
65
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 66
USB Host-functie ondersteunde groep
Digitale camera
Product
66
NL
USB Flash Disk
Fabrikant
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Product
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Fabrikant
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-speler
ALGEMEEN
FM TUNER
VIDEO UTGANG
Product
Fabrikant
Type
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
VERSTERKER
Stroomverbruik
Gewicht
Afmetingen (B x H x D)
Bedieningstemperatuur
Vochtigheidsbereik
Gevoeligheid
Signaal/Ruis verhouding
Vervorming
Composite Video
Component Video
HDMI
Luidsprekers voor
Output centrale luidspreker
Luidsprekers achter
Subwoofer
Frequentiebereik
Signaal/Ruis verhouding
Kanaalscheiding
Ingangsgevoeligheid
60W
5,2Kg
460 x 315 x 190 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10dB
60dB
0,5%
1,0Vp-p (75Ω belasting)
Y:1,0Vp-p (75Ω belasting)
Pr:0,70Vp-p (75Ω belasting)
Pb:0,70Vp-p (75Ω belasting)
Impedantie : 85~115Ω
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
20Hz~20KHz
70dB
60dB
(AUX)400mV
Externe USB HDD
Product
MOMOBAY UX-2
Fabrikant
Type
Dvico
USB 2.0
OVERIGE
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Specificaties
67
X250(42~67P) NL
2007.3.21
3:59 PM
Page 68
Specificaties (vervolg)
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot Samsung producten hebben, neem dan a.u.b. contact op met de SAMSUNG klantenservice.
HT-X250
Regio
Luidspreker
LUIDSPREKER
Impedantie
Frequentiebereik
Uitgangsmuziekvermogen
Continu ingangsniveau
Maximaal ingangsniveau
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Subwoofer
Voor/Centrale/Achter luidspreker
3Ω (DCR 3,4Ω)
150Hz~20kHz
86dB/W/M
100W
200W
Voor/achter 92.5 x 276.5 x 158 mm
Centrale 365 x 83 x 173 mm
Voor/achter 1,46Kg/1,28Kg
Centrale 1,4Kg
3Ω (DCR 3,4Ω)
40Hz~200Hz
86dB/W/M
100W
200W
176 x 388.8 x 396.3 mm
6,6Kg
HT-TX250
Luidspreker
LUIDSPREKER
Impedantie
Frequentiebereik
Uitgangsmuziekvermogen
Continu ingangsniveau
Maximaal ingangsniveau
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
68
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Subwoofer
Voor/Centrale/Achter luidspreker
3Ω (DCR 3,4Ω)
150Hz~20kHz
86dB/W/M
100W
200W
Voor/achter 89 x 1200 x 146 mm
Centrale 365 x 83 x 173 mm
Voor/achter 5,4Kg
Centrale 1,4Kg
3Ω (DCR 3,4Ω)
40Hz~200Hz
86dB/W/M
100W
200W
176 x 388,8 x 396,3 mm
6,6Kg
Land
Klantenservice
Website
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement