Samsung HT-Z220 Handleiding

Samsung HT-Z220 Handleiding
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
Digitaal
Thuisbioscoopsysteem
gebruiksaanwijzing
Imagine… ongekende mogelijkheden
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register
voor een zo volledig mogelijke service.
Functies
Verschillende typen schijven afspelen
Met dit Thuisbioscoopsysteem kunt u diverse soorten schijven afspelen, waaronder DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX, CD-R/RW en DVD±R/RW.
Afspelen via USB Host functie
U kunt genieten van mediabestanden - zoals afbeeldingen, films en melodieën, opgeslagen op een MP3 speler, USB-stick of digitale camera - met de hoge beeld- en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het
opslagmedium aan te sluiten op de USB-poort van het thuisbioscoopsysteem.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II is een nieuwe technologie voor het weergeven van audiosignalen via meerdere kanalen die voordelen
biedt ten opzichte van het bestaande Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems, digitale bioscoopsystemen)
DTS is een indeling voor audiocompressie die is ontwikkeld door Digital Theater Systems Inc. DTS biedt 5.1-kanaals
geluid in het volledige frequentiebereik
Schermbeveiliging voor de TV
Als de hoofdunit 5 minuten in de stopmodus staat, verschijnt het Samsung-logo op het televisiescherm.
Na 20 minuten in de screensaver-modus schakelt dit product automatisch over naar de energiespaarstand.
Spaarstand
Na 20 minuten in de Stop-stand wordt dit product automatisch uitgeschakeld.
Aangepaste weergave van TV-scherm
Met dit product kunt u tijdens het afspelen van JPEG-afbeeldingen of dvd's uw favoriete beelden selecteren en instellen
als uw schermachtergrond.
Anynet+ (HDMI-CEC) functie
Anynet+ is een functie die gebruikt kan worden om de hoofdunit te bedienen via een een Samsung TV-afstandsbediening,
door het thuisbioscoopsysteem met behulp van een HDMI-kabel op een SAMSUNG TV aan te sluiten. (Deze functie is
alleen beschikbaar bij een SAMSUNG TV die Anynet+ ondersteunt.)
DE FUNCTIE AV SYNC
De videobeelden lopen mogelijk niet synchroon met het geluid als het apparaat is aangesloten op een digitale tv.
Om dit te compenseren kunt u de vertragingstijd voor het geluid aanpassen om dit te synchroniseren met de beelden.
Bijgeleverde onderdelen
Controleer of de onderstaande accessoires zijn meegeleverd:
Video-kabel
2
FM-antenne
Gebruiksaanwijzing
Afstandsbediening
/ Batterijen (type AAA)
NL
veiligheidsinformatie
Veiligheidsinstructies
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD
OVER AAN EEN VAKMAN..
LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het
apparaat onder levensgevaarlijke spanning staan,
waardoor u een elektrische schok kunt krijgen.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
LASER PRODUCT VAN KLASSE 1
De CD-speler is geclassificeerd als een laser- product van
CLASS 1 LASER PRODUCT
klasse 1.
KLASSE 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
ls u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die
A
niet in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op
blootstelling aan gevaarlijke straling.
LET OP : Als het apparaat geopend is, bestaat gevaar voor
onzichtbare laserstraling. Vermijd blootstelling
daaraan.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot
te stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN
DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Daarom moet de
stekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
LET OP
• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er mogen geen objecten gevuld met vloeistoffen,
zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
• De hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat volledig uit te schakelen. Daarom moet deze altijd bereikbaar zijn.
3
veiligheidsinformatie
VOORZORGSMAATREGELEN
Zorg ervoor dat de wisselstroom in uw huis overeenkomt met de identificatiesticker die zich op de achterzijde van uw speler
bevindt. Installeer uw speler horizontaal, op een geschikte ondergrond (meubel), met voldoende ruimte voor ventilatie eromheen
(7,5~10 cm). Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet afgedekt worden. Plaats geen voorwerpen bovenop de speler. Plaats de
speler niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Zorg ervoor dat de schijfhouder leeg is voordat u de
speler verplaatst. Deze speler is ontworpen voor continu gebruik. Als u de Het thuisbioscoopsysteem in de standby-stand zet,
wordt de stroomvoorziening niet uitgeschakeld. Om de speler volledig van de stroom af te sluiten, verwijdert u de hoofdstekker uit
het stopcontact, vooral wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te
halen. Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de
apparatuur beschadigen.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen. Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.
Phones
Bescherm de speler tegen vocht (bv. vazen) en hitte (bv. open haard),
evenals tegen iedere installatie die sterke magnetische of elektrische
velden opwekt (luidsprekers e.d.). Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer de speler niet correct functioneert. Uw speler is niet ontworpen
voor industrieel gebruik, doch enkel voor privé-gebruik. Het gebruik
van dit product is bestemd voor louter privé-doeleinden. Het kopiëren
of uploaden van muziekbestanden met commerciële doeleinden of
met winstgevend oogmerk is of zou een schending kunnen zijn van de
Wetgeving op het Industriële Eigendom. Uitzondering: in de mate dat de
wet het toelaat, is iedere verklaring of iedere garantie van het niet kopiëren
van de auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product in omstandigheden, andere dan
hierboven aangeduid, uitgezonderd. Condensatie : wanneer u het toestel
en/of uw schijven van een koude in een warme omgeving brengt, bijv. bij
een transport in de winter, moet u circa twee uur wachten voordat u het
toestel inschakelt, zodat de speler en de schijven op kamertemperatuur
kunnen komen. Op die manier vermijdt u ernstige beschadigingen.
4
De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten
chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen
nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij te
laten vervangen door een deskundige.
NL
inhoud
Functies
2
Bijgeleverde onderdelen
veiligheidsinformatie
3
4
Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen
aan de slag
7
8
8
Voordat u de gebruiksaanwijzing leest
Afspeelbare schijven
De volgende typen schijven mogen niet
worden gebruikt!
Beveiliging tegen kopiëren
Schijftype en kenmerken
2
3
7
Omschrijving
10
12
afstandsbediening
aansluiting
16
Voordat u het
thuisbioscoopsysteem gebruikt
27
28
afspelen
8
9
10 Voorpaneel
10 Beeldscherm
11 Achterpaneel
12 De toetsen van de afstandsbediening
14 De afstandsbediening instellen
16
20
22
23
23
24
25
26
De luidsprekers aansluiten
De draadloze ontvangstversterker aansluiten
De video-uitgang aansluiten op de TV
Automatische detectie van HDMI
HDMI-functie
BD Wise (alleen Samsung-producten)
Geluid van externe componenten aansluiten
De FM-antenne aansluiten
27 Voordat u het thuisbioscoopsysteem
gebruikt
28
29
30
31
33
41
Schijven afspelen
Afspelen van MP3/WMA-CD's
JPEG-bestanden afspelen
Afspelen van DivX
De afspeelfunctie gebruiken
Mediabestanden afspelen met behulp van
de USB HOST-functie
5
inhoud
systeeminstelling
43
radio
54
57
59
61
62
Handige functies
Problemen oplossen
Lijst met taalcodes
bijlage
6
43 De taal instellen
43 DE MODUS VAN DE HDMI-VIDEOUITGANG
INSTELLEN
44 Type TV-scherm instellen
45 Kinderslot instellen (Classificatie)
45 Het wachtwoord instellen
46 De achtergrond instellen
46 Eén van de 3 instellingen achtergronden die
u gemaakt heeft kiezen
47 De luidsprekermodus instellen
47 De vertragingstijd instellen
48 De vertragingstijd van de luidspreker instellen
49 De testtoon instellen
49 Audio instellen
50 De DRC-functie (compressie van dynamisch
bereik) instellen
51 Instelling AV SYNC
51 Het HDMI-geluid instellen
52 Functie voor geluidsveld (DSP/EQ)
52 Dolby Pro Logic II-modus
53 Dolby Pro Logic II-effect
53 P.BASS
54 Naar de radio luisteren
54 Zenders voorprogrammeren
55 RDS-het Radio Data Systeem
57
57
57
58
Tijdklok van slaapstand
De helderheid van het display aanpassen
Functie Mute (Geluid uitschakelen)
CD ripping
59 Problemen oplossen
61 Lijst met taalcodes
62 Waarschuwingen bij gebruik en opslag van
schijven
63 Specificaties
NL
VooR dat u de gebruiksaanwijzing leest
Raadpleeg de volgende begrippen voordat u de gebruiksaanwijzing leest.
Pictogrammen die in de gebruiksaanwijzing worden gebruikt
Definitie
d
DVD
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor DVD of DVD-R/DVD-RW
schijven die in de video-modus zijn opgenomen en afgesloten.
CD
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een gegevens-CD (CD-R of
CD-RW).
MP3
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
JPEG
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
DivX
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een MPEG4-schijf
(DVD±R/RW, CD-R of CD-RW)
Let op
Dit betreft een situatie waarin een functie niet werkt of instellingen kunnen
worden geannuleerd..
Opmerking
Tips of aanwijzingen die de werking van elke functie bevorderen.
B
A
G
D
M
● aan de slag
Pictogram Woord
MM `` De instructies in deze gebruiksaanwijzing die zijn gemarkeerd met "DVD (
)"
DVD
zijn van toepassing voor DVD-VIDEO en DVD-R/-RW schijven die zijn opgenomen in
de Video-modus en vervolgens afgesloten.
`` Als een DVD-R/-RW schijf niet correct in de juiste DVD-videoindeling is opgenomen, kan
deze niet worden afgespeeld.
Over deze gebruiksaanwijzing
1) Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies leest voordat u dit apparaat gebruikt. (zie pagina 3-4)
2) Lees Problemen oplossen als sprake is van een probleem. (zie pagina 59~60)
Copyright
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd of
gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd.
7
aan de slag
DVD (Digital Versatile Disc) biedt een fantastische audio- en videokwaliteit dankzij het Dolby Digital
surround-geluid en de technologie voor MPEG-2 videocompressie. U kunt nu ook thuis genieten van
superrealistische effecten. U waant zich in een bioscoop of concertzaal!
1
~ 6
DVD-spelers en schijven zijn per regio gecodeerd. De schijf kan alleen worden afgespeeld als deze
regiocodes overeenkomen. Als de codes niet overeenkomen, kan de schijf niet worden afgespeeld. Het
regionummer voor deze speler staat aangegeven op het achterpaneel van de speler.
(Uw thuisbioscoopsysteem kan alleen DVD’s afspelen die over dezelfde regiocode beschikken.)
Afspeelbare schijven
Type schijf
Merk (logo)
Opgenomen
signalen
Schijfformaat
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Max. afspeelduur
Ong. 240 min. (enkelzijdig)
Ong. 480 min. (dubbelzijdig)
Ong. 80 min. (enkelzijdig)
Ong. 160 min. (dubbelzijdig)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
De volgende typen schijven mogen niet worden gebruikt!
• CD-G's, CD-I's, CD-ROM's, DVD-ROM's en DVD-RAM's kunnen niet worden afgespeeld op deze speler.
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <WRONG DISC FORMAT> weergegeven op het
TV-scherm.
• DVD’s die u in het buitenland hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op deze speler.
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK
REGION CODE> weergegeven op het TV-scherm.
Beveiliging tegen kopiëren
• Veel DVD’s zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Daarom moet u het thuisbioscoopsysteem rechtstreeks op
uw TV aansluiten en niet op een videorecorder. Als u het apparaat aansluit op een videorecorder ontstaat er een
vervormd beeld bij DVD’s met kopieerbeveiliging.
• Dit product is uitgerust met technologie ter beveiliging van het copyright. Deze technologie is beschermd door
middel van bepaalde octrooien in de Verenigde Staten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision
Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technologie ter beveiliging van het copyright moet
worden geautoriseerd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en voor andere
beperkte weergavedoeleinden, tenzij anderszins aangegeven door Macrovision Corporation. Uit elkaar halen of
opnieuw op andere wijze in elkaar zetten is verboden.
8
NL
Schijftype en kenmerken
Dit product ondersteunt geen beveiligde (DRM) mediabestanden
❖❖ CD-R-schijven
❖❖ CD-R MP3-schijven
• Alleen CD-R-schijven met MP3-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van MP3-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale
tekens (. / = +) bevatten.
• Gebruik schijven die zijn opgenomen met een compressie-/decompressiesnelheid van meer dan 128Kbps.
• Alleen bestanden met de extensie ".mp3" of ".MP3" kunnen worden afgespeeld.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco
segment op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle
opgenomen bestanden afgespeeld.
• Bij bestanden in VBR-indeling (Variable Bit Rate), oftewel bestanden die zijn gecodeerd met zowel lage als hoge
bitsnelheid (bijv. 32Kbps ~ 320Kbps), kan het geluid overslaan tijdens het afspelen.
• Per CD kunnen maximaal 500 nummers worden afgespeeld.
• Per CD kunnen maximaal 300 mappen worden afgespeeld.
❖❖ CD-R JPEG-schijven
• Alleen bestanden met de extensie "jpg" kunnen worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle
opgenomen bestanden afgespeeld.
• Alleen CD-R-schijven met JPEG-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van JPEG-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale
tekens (. / = +) bevatten.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco
segment op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
• Op één CD kunnen maximaal 9.999 afbeeldingen worden opgeslagen.
• Tijdens het afspelen van een Picture-CD van Kodak/Fuji kunnen alleen de JPEG-bestanden in de map met
afbeeldingen worden afgespeeld.
• Bij andere beeldschijven dan de Picture-CD van Kodak/Fuji kan het langer duren voordat het afspelen start of
kan het afspelen zelfs helemaal onmogelijk zijn.
❖❖ DVD±R, CD-R DivX-schijven
• Software-updates voor niet-ondersteunde bestandsindelingen worden niet ondersteund.
(bijv. QPEL, GMC, resolutie hoger dan 800 x 600 pixels, enz.)
• Gedeelten met een hoge framesnelheid kunnen niet afgespeeld worden tijdens het afspelen van een
DivX-bestand.
• DivX® is een indeling voor digitale video, gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX Certified- of DivX Ultra
Certified-apparaat waarop DivX-video kan worden afgespeeld.
9
● aan de slag
• Afhankelijk van het opnameapparaat (CD-recorder of pc) en de toestand van de schijf, kunnen sommige
CD-R-schijven mogelijk niet worden afgespeeld.
• Gebruik een CD-R-schijf van 650MB/74 minuten. Gebruik geen CD-R-schijven van meer dan 700 MB/80 min,
want die kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld.
• Sommige CD-RW-schijven (herschrijfbaar) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Alleen de CD-R’s die op de juiste wijze zijn "afgesloten", kunnen volledig worden afgespeeld. Als de sessie is
beëindigd zonder dat de schijf is afgesloten, kunt u de schijf mogelijk niet in zijn geheel afspelen.
omschrijving
Voorpaneel
10
FUNC.
AAN-UIT-TOETS (
)
TOETS VOOR ZENDER-/CD-KEUZE (
CD-LADE
TOETS VOOR ZENDER-/
CD-KEUZE (
)
AANSLUITING VOOR USB
STOPTOETS (
TOETS VOOR OPENEN/SLUITEN
TOETS VOOR AFSPELEN/
PAUZEREN ( )
DISPLAY
TUNER VOORKEUZE-INDICATOR
DISPLAY VOOR SYSTEEMSTATUS
INDICATOR VOOR RADIOFREQUENTIE
10
FUNCTIETOETS
)
10
VOLUMETOETS
)
NL
Achterpaneel
1
2
3
4
5
6
7
● Omschrijving
FM ANT
FM ANT
8
9
10
TX-KAART (DRAADLOOS)-CONNECTOR
Dankzij de TX-kaart is er communicatie mogelijk tussen het
hoofdapparaat en de optionele draadloze ontvanger/versterker.
HDMI-UITGANG
Voor aansluiting, door middel van een HDMI-kabel, van de HDMI-uitgang
op de HDMI-ingang van uw televisie voor de beste beeldkwaliteit.
EXTERNE DIGITALE INGANG OPTISCHE
INGANGSCONNECTOR
Gebruik deze connector voor het aansluiten van externe apparatuur die
digitale invoer ondersteunt.
VIDEO-UITGANG
Sluit de video-ingangen van de TV (VIDEO IN) aan op de uitgang VIDEO OUT.
AUX IN AANSLUITINGEN
Voor aansluiting op de 2-kanaals analoge uitgang van een extern
apparaat (zoals een videorecorder).
SCART-UITGANG
Voor aansluiting van het apparaat op de TV met behulp van een
SCART-kabel.
FM-COAX-AANSLUITING (75Ω)
Voor aansluiting van de FM-antenne.
KOELVENTILATOR
De ventilator draait altijd als de speler is ingeschakeld. Laat bij installatie
van de speler een ruimte van 10 cm vrij aan alle zijden van de ventilator.
9
LUIDSPREKERUITGANGEN
Voor aansluiting van de voor-, midden- en achterluidsprekers en de
subwoofer.
10
KABELKLEM
Voor het vastzetten van de luidsprekerkabels.
11
afstandsbediening
De toetsen van de afstandsbediening
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
12
34
35
36
37
38
39
40
Toets POWER
DVD
DVD
22
Toets DVD RECEIVER
3
Toets TV
4
Cijfertoetsen (0~9)
5
Toets AUDIO
6
Toets STEP
7
Toets voor zender/cd-keuze
8
Toets VOLUME
9
Toets MENU
10
Pijltjestoets ENTER
11
Toets INFO
12
Toets
13
Toets TUNER MEMORY,
14
Toets SD (standaard definitie)/HD
(hoge definitie)
15
23
24
25
26
27
Toets DVD
Toets TUNER
Toets AUX
Toets PORt
Toets voor RDS-selectie
Toets SUBTITLE
Toets PAUSE
Toets PLAY
Toets STOP
Toets SEARCH
28
Toets MUTE
29
Toets TUNING/CH
30
Toets REMAIN
31
Toets RETURN
32
Toets EXIT
33
Toets CANCEL
Toets ZOOM
34
Toets SOUND EDIT
16
Toets LOGO
35
Toets REPEAT
17
Toets CD RIPPING
Toets SLEEP
18
Toets MO/ST
36
37
19
Toets
38
Toets P.BASS
20
Toets SOURCE
39
Toets DIMMER
40
Toets SLOW
21
PL II MODE
PL II EFFECT
Toets OPEN/CLOSE
● AFSTANDSBEDIENING
2
DVD
NL
1
Toets DSP/EQ
Batterijen plaatsen in de afstandsbediening
1.Verwijder het
batterijklepje in de
richting van de pijl.
2. Plaats
twee 1,5V AAA-batterijen en zorg 3. Plaats het klepje
er daarbij voor dat deze in de juiste
van het batterijvakje
richting worden geplaatst (+ en –).
weer terug.
MM Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect raken of gaan lekken:
`` Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij in dezelfde richting wijzen als de
markeringen in het batterijvak.
`` Gebruik
het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander voltage hebben.
`` Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
`` Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.
13
afstandsbediening
De afstandsbediening instellen
Met deze afstandsbediening kunt u bepaalde functies van uw televisie uitvoeren.
Bij gebruik van de afstandsbediening voor de TV
1. D
ruk op de toets TV om de modus TV te selecteren.
2. Druk op de aan/uit-toets POWER om de TV in te schakelen.
3. Voer, terwijl u POWER ingedrukt houdt, de code voor uw
merk TV in.
•Als er in de tabel meerdere codes worden aangegeven
voor uw TV, probeert u de verschillende codes één
voor één om te bepalen welke code werkt.
Voorbeeld: Voor een TV van Samsung
Houd de toets POWER ingedrukt en gebruik de
cijfertoetsen om 00, 15, 16, 17 of 40 in te voeren.
4. Als de TV uit gaat zijn de instellingen voltooid.
•U kunt de toetsen TV POWER, VOLUME en CHANNEL, en de cijfertoetsen (0~9) gebruiken.
MM `` De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken TV’s. Ook zijn sommige
bewerkingen misschien niet mogelijk bij bepaalde merken TV’s.
`` Als u de afstandsbediening niet instelt met de code voor uw merk TV, werkt de
afstandsbediening standaard op een TV van Samsung.
Bereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening kan gebruikt worden op een afstand van maximaal 7 meter in een rechte lijn.
Deze kan ook worden gebruikt onder een horizontale hoek van 30° ten opzichte van de sensor voor de
afstandsbediening.
FUNC.
14
NL
Codelijst voor TV-merken
Nr.
Merk
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Code
Nr.
Merk
Code
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● AFSTANDSBEDIENING
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
aansluiting
In dit onderdeel vindt u verschillende methodes om de digitale thuisbioscoop aan te sluiten op andere externe
componenten.
Voordat u het product verplaatst of installeert, zorgt u ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het
netsnoer is losgekoppeld.
De luidsprekers aansluiten
2,5 tot drie keer de grootte van het televisiescherm
Plaats van het thuisbioscoopsysteem
Plaats deze bijvoorbeeld op een standaard of een kast, of onder de televisievoet.
De luisterpositie bepalen
De luisterpositie moet zich, gemeten vanaf de televisie, op een afstand van 2,5 tot 3 keer de grootte van het
televisiescherm bevinden.
Voorbeeld : Voor televisies met een 32"-beeldscherm is de juiste afstand 2 tot 2,4 meter.
Voor televisies met een 55"-beeldscherm is de juiste afstand 3,5 tot 4 meter.
Voorluidsprekers ei
Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie, met de voorzijde naar u toe onder een hoek van ongeveer 45°.
Plaats de luidsprekers zo, dat de tweeters (de bovenste luidsprekeruitgangen) zich op dezelfde hoogte bevinden als uw oren.
Zet de voorzijde van de voorluidsprekers op één lijn met de voorzijde van de middenluidspreker of plaats deze enigszins
vóór de middenluidspreker.
Middenluidspreker
f
U kunt deze het beste op dezelfde hoogte plaatsen als de voorluidsprekers. U kunt deze ook direct boven of onder de
televisie plaatsen.
hj
Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie. Als er niet genoeg ruimte is, plaatst u de luidsprekers tegenover elkaar.
Achterste luidsprekers
Plaats de luidsprekers 60 tot 90 cm boven uw oren, enigszins naar beneden gericht.
e achterste luidsprekers, in tegenstelling tot de voor- en middenluidsprekers, worden voornamelijk gebruikt voor
* Dgeluidseffecten.
Hier komt dus niet altijd geluid uit.
Subwoofer
De positie van de subwoofer is niet zo belangrijk. Plaats deze waar u maar wilt.
16
NL
Luidsprekercomponenten
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
(R)
Achter
Voor
Midden
SUBWOOFER
● aansluiting
HT-TZ222
SCHROEF (klein): 10EA
Midden
(L) (R)
(L)
Voor
SCHROEF (groot): 2EA
(R)
Achter
STANDAARD Luidsprekerkabel SUBWOOFER STANDAARDVOETEN
HT-TZ225
SCHROEF (klein): 20EA SCHROEF (groot): 4EA
Midden
(L) (R)
(L) (R)
Voor
Achter
STANDAARD
Luidsprekerkabel SUBWOOFER STANDAARDVOETEN
Tallboy-standaard voor/achter
De luidspreker aan de standaard monteren
HT-TZ222 - Luidsprekers voor
HT-TZ225 - Luidsprekers voor/achter
1. Z
et de STANDAARD ondersteboven en
bevestig deze op de standaard VOET.
1
2. Draai vijf kleine SCHROEVEN met een
schroevendraaier in de vijf openingen die zijn
gemarkeerd met de pijlen, zoals aangegeven
in de afbeelding.
3. Bevestig de gemonteerde standaard op de
LUIDSPREKER.
4. Draai met behulp van een schroevendraaier
nog een grote SCHROEF in de opening aan
de achterzijde van de luidspreker, zoals
aangegeven in de afbeelding.
2
STAND BASE
STANDAARDVOETEN
STAND
STANDAARD
3
4
LUIDSPREKER
STANDAARD
17
aansluiting
De voor-, midden- en achterluidsprekers en subwoofer aansluiten
1. Druk de aansluitklem aan de achterkant van de luidspreker omlaag.
2. Sluit de zwarte draad aan op de zwarte aansluitklem (–) en de rode draad
op de rode aansluitklem (+) en laat vervolgens de klem los.
3. Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de
aansluitingen aan de achterzijde van het
thuisbioscoopsysteem en de draadloze ontvangstmodule.
• Let erop dat de kleuren van de stekkers overeenkomen
met die van de aansluitingen.
HT-Z220
Black Red
Centrale luidspreker
Voorste luidspreker (R)
Voorste luidspreker (L)
ipod
AUX IN 2
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (L)
Subwoofer
HT-TZ222
Voorste luidspreker (L)
Voorste luidspreker (R)
Centrale luidspreker
ipod
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (L)
Subwoofer
18
NL
De voor-, midden- en achterluidsprekers en subwoofer aansluiten
HT-TZ225
Centrale luidspreker
● aansluiting
Voorste luidspreker (R)
Voorste luidspreker (L)
ipod
AUX IN 2
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (L)
Subwoofer
`` Laat geen kinderen met de luidsprekers spelen. Zij zouden zich kunnen verwonden als een
luidspreker valt.
`` Zorg er bij het aansluiten van de luidsprekerkabels voor dat de polariteit (+/–) correct is.
`` Houd de luidspreker van de subwoofer buiten het bereik van kinderen om te vermijden dat
zij hun handen of vreemde voorwerpen in de opening van de luidspreker van de subwoofer
stoppen.
`` Hang de subwoofer niet aan de muur via de opening in de subwoofer
MM `` Als u een luidspreker in de buurt van uw TV-toestel plaatst, kunnen de kleuren op het
scherm vervormd raken vanwege het magnetische veld dat wordt veroorzaakt door de
luidspreker. In dat geval plaatst u de luidspreker uit de buurt van uw TV-toestel.
19
aansluiting
De draadloze ontvangstversterker aansluiten
Draadloze ontvangstmodule (SWA-4000/4100)
Centrale luidspreker
Voorste luidspreker (L)
Voorste luidspreker (R)
ipod
Subwoofer
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (R)
ACHTERKANT VAN DRAADLOZE ONTVANGER
ACHTERKANT VAN DRAADLOZE ONTVANGER
MM `` De achterluidsprekers voor de HT-Z220/TZ222/TZ225 kunnen ook worden aangesloten op de
draadloze module (SWA-4000/4100) als u deze afzonderlijk aanschaft.
20
NL
1. Sluit de voor- en middenluidsprekers alsmede de subwoofer op de hoofdunit aan (zie pagina 18 en 19).
2. Terwijl de hoofdunit uit staat, steekt u de TX-kaart in de TX
kaartverbinding (DRAADLOOS) aan de achterkant van de
hoofdunit.
• Houd de TX-kaart met de afgeschuinde kant naar links en plaats
de kaart in de poort.
• Voer de TX-kaart in terwijl de hoofdunit uitgeschakeld is. De kaart
invoeren als deze ingeschakeld is kan tot problemen leiden.
Afgeschuinde kant naar
links
TX-kaart
4. Sluit het netsnoer van de draadloze ontvangstmodule aan op het stopcontact.
MM `` Plaats de draadloze ontvanger aan de achterkant van de luisterpositie. Als de draadloze
ontvanger te dicht in de buurt van de hoofdunit staat, kan de geluidskwaliteit slechter
worden door storing.
`` Als u een apparaat zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparatuur of
enig ander apparaat dat gebruik maakt van dezelfde frequentie (5,8/2,4GHz) in de buurt
van het systeem gebruikt, kan de geluidskwaliteit slechter worden door storing.
`` Het zendbereik tussen de hoofdunit en de draadloze ontvangstmodule is ongeveer
10 meter, maar kan variëren, afhankelijk van uw werkomgeving. Als zich een muur van
gewapend beton of metaal tussen de hoofdunit en de draadloze ontvanger bevindt, werkt
het systeem mogelijk helemaal niet omdat de radiogolven niet door metaal heen kunnen
dringen.
`` Als er geen draadloze verbinding met de hoofdunit tot stand kan worden gebracht, moet
een ID worden ingesteld voor de hoofdunit en de draadloze ontvanger. Schakel de
hoofdunit uit, druk op de afstandsbediening achtereenvolgens op de cijfertoetsen "0" ➞
"1" ➞"3"➞ "5" en schakel de eenheid in. Zorg ervoor dat de draadloze ontvanger is
ingeschakeld en houd de toets "ID SET" op de achterkant van de eenheid gedurende vijf
seconden ingedrukt.
`` Plaats geen andere kaarten dan de TX-kaart die bestemd is voor het product.
Als een andere TX-kaart wordt gebruikt, kan het product worden beschadigd of de kaart
mogelijk slechts met moeite worden verwijderd.
`` Voer de TX-kaart niet omgekeerd in of in de tegengestelde richting.
`` Voer de TX-kaart in als de hoofdunit uitgeschakeld is. Als u de kaart invoert wanneer de
unit is ingeschakeld, kan dit tot problemen leiden.
`` Als de TX-kaart is geïnstalleerd en de draadloze ontvangstmodule volledig is ingesteld,
wordt het geluidsignaal niet via de uitgangen voor de achterluidsprekers op de hoofdunit
uitgevoerd.
`` De antenne voor draadloze ontvangst is ingebouwd in de draadloze ontvanger. Zorg
ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met vocht of water.
`` Voor optimale luisterprestaties moet de ruimte rondom de draadloze ontvanger vrij zijn van
obstakels.
`` Als er geen geluid uit de achterste draadloze luidsprekers komt, schakelt u over naar
de modus DVD 5.1-kanaals of Dolby Prologic II.
`` In de 2-kanaals modus is geen geluid te horen uit de draadloze achterste luidsprekers.
21
● aansluiting
3. Verbind de linker en rechter achterluidspreker met de draadloze
ontvangstversterker.
AUX IN
aansluiting
De video-uitgang aansluiten op de TV
Kies één van de drie methodes om het systeem op een tv aan te sluiten.
FM ANT
AUX IN
METHODE 2
(meegeleverd)
METHODE1
METHODE 3
METHODE 1: HDMI
Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) vanuit de HDMI OUT aansluiting op het achterpaneel van de
hoofdunit aan op de HDMI IN ingang op uw televisie. HDMI maakt het mogelijk film in High Definition te
bekijken op uw HDTV.
METHODE 2: Component Video
Sluit de meegeleverde videokabel aan op de aansluiting VIDEO OUT aan de achterzijde van de
Hoofdunit en de aansluiting VIDEO IN op uw tv.
METHODE 3: Scart
Als uw televisietoestel is uitgerust met een SCART-ingang, sluit u een Scart-connector (niet meegeleverd) aan op de
uitgang AV OUT op het achterpaneel van het systeem en op de ingang SCART IN op uw televisietoestel.
VIDEO SELECT Functie
Houd de cijfertoets 0 (VIDEO SEL.) op de afstandsbediening ten minste 5 seconden ingedrukt.
• Op het scherm verschijnt <COMPOSITE> of <RGB>. Druk op dat moment kort op de cijfertoets 0 (VIDEO SEL.)
om te schakelen tussen <COMPOSITE> en <RGB>.
• Als uw tv is voorzien van SCART (RGB-ingang), kunt u de RGB-modus selecteren door op de cijfertoets 0 (VIDEO
SEL.) te drukken.
Het gebruik van de Scart-instelling levert een betere beeldkwaliteit op.
• Als uw tv niet is voorzien van SCART (RGB-ingang), kunt u de COMPOSITE-modus selecteren door op de
cijfertoets 0 (VIDEO SEL.) te drukken.
MM `` De beschikbare resoluties voor de HDMI-uitvoer zijn 480p (576p), 720p,1080i/1080p.
22
``
``
Dit product maakt gebruik van de Interlace scan-modus 576i (480i) voor componentuitgang.
``
Als uw TV een
Als u een HDMI-kabel gebruikt om een Samsung TV op de hoofdunit aan te sluiten, kunt u het
thuisbioscoopsysteem bedienen met de afstandsbediening van de TV. (Dit is alleen beschikbaar voor SAMSUNG
TV’s die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen.)
logo heeft, wordt de Anynet+ functie ondersteund.
De video-uitvoer van de speler wordt automatisch gewijzigd in HDMI, wanneer een HDMI-kabel wordt
aangesloten als de speler is ingeschakeld. Zie pagina 41 voor mogelijke HDMI-resoluties.
HDMI-functie
Resolutiekeuze
Met deze functie kan de gebruiker de schermresolutie voor
HDMI-uitvoer selecteren.
Druk in de stopmodus op de toets SD/HD (Standard
Definition/High Definition) op de afstandsbediening en houd
deze ingedrukt.
• Beschikbare resoluties voor de HDMI-uitgang zijn
576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
• SD (Standard Definition) staat voor een resolutie van
576p(480p) en HD (High Definition) voor een resolutie van
720p, 1080i/1080p.
MM `` Als de tv de geconfigureerde resolutie niet
ondersteunt, wordt het beeld niet correct
weergegeven.
`` Wanneer een HDMI-kabel is aangesloten, worden het
composiet videosignaal en component videosignaal
niet uitgezonden.
`` Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer
informatie over hoe u de bron voor de video-ingang
van uw tv moet kiezen.
Wat is HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Dit apparaat verzendt op digitale wijze
DVD-video signalen zonder deze naar
analoog om te zetten. U kunt scherpere
digitale beelden krijgen door de video
aan te sluiten op de TV via een HDMIaansluitkabel.
23
● aansluiting
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI is een interface die digitale overdracht van video- en audiogegevens mogelijk maakt met slechts één
aansluiting.
Door middel van HDMI verzendt het thuisbioscoopsysteem een digitaal video- en audiosignaal en wordt een
helder beeld verkregen op een TV met een HDMI-ingang.
• Beschrijving van de HDMI-aansluiting
HDMI-aansluiting - ondersteunt video- en digitale audiogegevens.
- HDMI zendt alleen een puur digitaal signaal naar de televisie.
- Als uw televisie geen ondersteuning biedt voor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection),
verschijnt er sneeuw op het scherm.
• Waarom gebruikt Samsung HDMI?
Analoge tv's vereisen een analoog video-/audiosignaal. Bij het afspelen van een DVD zijn de naar een
televisie overgedragen gegevens echter digitaal. Daarom is een digitaal-naar-analoog omzetter (in de
DVD-thuisbioscoop) of een analoog-naar-digitaal omzetter (in de TV) vereist. Tijdens deze conversie
wordt de beeldkwaliteit minder als gevolg van ruis en signaalverlies. HDMI-technologie is beter, omdat
er geen conversie nodig is en het signaal van de speler naar de televisie volledig digitaal is.
• Wat is HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een systeem voor kopieerbeveiliging van
DVD-inhoud via HDMI. Het biedt een beveiligde digitale koppeling tussen een videobron (PC, DVD) en
een weergave-apparaat (televisie, projector). Inhoud wordt versleuteld op het bronapparaat om
ongeautoriseerde kopieën te voorkomen.
• Wat is Anynet+?
Anynet+ is een handige functie waarmee het mogelijk is deze speler te bedienen via de
afstandsbediening van een Samsung-televisie die Anynet+ ondersteunt.
- Als uw Samsung TV een
logo heeft, ondersteunt het apparaat de Anynet+-functie.
-Als u de speler inschakelt en een schijf plaatst, wordt deze automatisch afgespeeld en wordt de
televisie automatisch ingeschakeld in de HDMI-modus.
- Als u de speler inschakelt en op de toets Play (Afspelen) drukt als er al een schijf is geplaatst, wordt
de televisie direct ingeschakeld in HDMI-modus.
NL
Automatische detectie van HDMI
aansluiting
HDMI-functie
Anynet+ (HDMI-CEC) gebruiken
Anynet+ is een functie die u in staat stelt andere Samsung apparatuur met de afstandsbediening van uw
Samsung televisie te bedienen. Anynet+ kan worden gebruikt door
Met Anynet+
deze Thuisbioscoop met een HDMI-kabel op een SAMSUNG
U kunt dit apparaat bedienen, uw TV
televisie aan te sluiten. (Dit is alleen beschikbaar voor een
inschakelen, of een film bekijken door op de
SAMSUNG TV die Anynet+ ondersteunt.)
toets Afspelen van de afstandsbediening van
1. Sluit de hoofdunit van het thuisbioscoopsysteem met een
uw Samsung-televisie te drukken.
HDMI-kabel aan op een Samsung TV. (Zie bladzijde 22)
2. Stel de Anynet+ functie op uw TV in.
(Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de TV.)
• U kunt het thuisbioscoopsysteem met de afstandsbediening van
de TV bedienen. (Beschikbare TV-toetsen : ,
,
,
,
,,,, ~
)
Als u de TV kiest
Zet de Anynet+(HDMI-CEC) aan door op de toets Anynet+ op de
afstandsbediening van uw TV te drukken.
• Receiver : On : U kunt via uw Thuisbioscoop geluid horen.
• Receiver : Off : U kunt via uw TV geluid horen.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
Als u de BIOSCOOP kiest
Selecteer THEATER to connector en stel de onderstaande items in.
•V
iew TV : A
ls Anynet+ (HDMI CEC) is ingeschakeld en u
View TV selecteert, schakelt het thuisbioscoopsysteem
automatisch over naar de modus Digital In.
• Theater Menu : U kunt het menu Home Theater openen en bedienen.
• Theater Operation : De afspeelinformatie van de schijf in het
thuisbioscoopsysteem wordt weergegeven.
U kunt de schijfopties van het thuisbioscoopsysteem bedienen, zoals de keuze van
de titel, het hoofdstuk en de ondertiteling.
• Receiver : On : U kunt via uw Thuisbioscoop geluid horen.
• Receiver : Off : U kunt via uw TV geluid horen.
het geval dat u kiest voor televisieweergave en het tv-geluid via de digitale ingang wilt
MM `` Inbeluisteren,
moet u de optische kabel tussen de tv en het thuisbioscoopsysteem
aansluiten.
BD Wise (alleen Samsung-producten)
U kunt ervoor kiezen het BD Wise-menu alleen te gebruiken wanneer het Samsung
thuisbioscoopsysteem door middel van een HDMI-kabel is aangesloten op een Samsung-tv die BD
Wise ondersteunt.
• Wat is BD Wise?
BD Wise optimaliseert automatisch de instellingen voor Samsung-producten die geschikt zijn voor BD Wise.
Deze functie kan alleen worden ingeschakeld als Samsung-producten met BD Wise-functionaliteit zijn
verbonden door middel van een HDMI-kabel.
• BD Wise gebruiken
1.Gebruik een HDMI-kabel om het Samsung thuisbioscoopsysteem aan te sluiten op een Samsungtv met BD Wise-functionaliteit.
2.Stel het BD Wise-menu van het Samsung thuisbioscoopsysteem en de Samsung-tv allebei in op
On (Aan).
- Hierdoor wordt de beeldkwaliteit geoptimaliseerd overeenkomstig het materiaal (op de schijf, dvd, enzovoort) dat u wilt afspelen.
- Hierdoor wordt tevens de beeldkwaliteit tussen het thuisbioscoopsysteem en uw Samsung-tv met BD Wise-functionaliteit geoptimaliseerd.
u de resolutie in de BD Wise-modus wilt wijzigen, dient u de
MM `` Als
BD Wise-modus vooraf op Off (Uit) in te stellen.
`` Als u de BD Wise-modus uitschakelt, wordt de resolutie van de
aangesloten televisie automatisch op het maximum ingesteld.
`` BD Wise wordt uitgeschakeld als de speler wordt aangesloten
op een apparaat dat BD Wise niet ondersteunt.
24
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
AUX : Achterpaneel
NL
Geluid van externe componenten aansluiten
OPTISCH : Achterpaneel
● aansluiting
FM ANT
Optische kabel
(niet meegeleverd)
Audiokabel (niet meegeleverd)
Als de externe analoge component
slechts één uitgang Audio Out heeft,
sluit u de linker- of rechterkant aan.
Externe analoge component
Externe digitale component
AUX : Een externe analoge component aansluiten
Apparaten die gebruikmaken van analoge signalen, zoals een videorecorder.
1. Sluit AUX IN (Audio) op het thuisbioscoopsysteem aan op Audio Out op de externe analoge
component.
• Zorg dat de kleuren van de aansluitingen met elkaar overeenkomen.
2. D
ruk op de AUX toets op de afstandsbediening om AUX input te kiezen.
• U kunt ook de toets FUNCTION op de speler gebruiken.
De modus kent de volgende stappen :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
MM `` U kunt de video-uitgang van uw videorecorder aansluiten op de televisie en de audiouitgangen van de videorecorder aansluiten op deze speler.
OPTISCH: Een extern digitaal apparaat aansluiten
Apparaten die gebruikmaken van digitale signalen, zoals een kabel/satellietontvanger (set-top-box).
1. Sluit de digitale ingang (OPTICAL) aan op de digitale uitgang op de externe digitale component.
2. Druk op de AUX toets op de afstandsbediening om DIGITAL IN input te kiezen.
• U kunt ook de toets FUNCTION op de speler gebruiken om D-IN te selecteren.
De modus kent de volgende stappen :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
FM ANT
aansluiting
De FM-antenne aansluiten
1. S
luit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM 75Ω coaxiale aansluiting
2. B
eweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed
is en bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.
FM ANT
FM ANT
FM-antenne
(meegeleverd)
MM ``
Dit apparaat ontvangt geen AM-uitzendingen.
Koelventilator
De koelventilator koelt de lucht in het apparaat om oververhitting te voorkomen.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.
• Controleer of de ventilatie in het apparaat goed is. Als de ventilatie slecht is, kan de temperatuur binnenin het
apparaat stijgen en kan het apparaat beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. (Als de koelventilator of
ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het apparaat oververhit raken en kan er brand
ontstaan.)
FM ANT
26
NL
voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt
De afstandsbediening van de DVD-thuisbioscoop kan worden gebruikt om Samsung televisies te bedienen.
1. Sluit het stroomsnoer van de hoofdunit aan op de netvoeding.
FUNC.
2. Druk op de toets DVD RECEIVER om de DVD-thuisbioscoop
te bedienen.
3. Druk op de toets FUNCTION op het hoofdgedeelte of de toets
DVD op de afstandsbediening om DVD/CD afspelen in te
schakelen.
4. Druk op de toets TV om de afstandsbediening in te stellen op
TV-modus.
5. Druk op de toets POWER om uw Samsung TV in te schakelen
met deze afstandsbediening.
VIDEO
6. Druk op de toets SOURCE om de modus VIDEO te selecteren
op uw TV.
De video-indeling selecteren
Houd de toets met het cijfer 7 van de afstandsbediening ruim 5 seconden ingedrukt
terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
• De video-indeling is standaard ingesteld op "PAL".
• De aanduiding "NTSC" of "PAL" wordt weergegeven op het display.
Druk nu kort op de toets met het cijfer 7 om een keuze te maken
tussen "NTSC" en "PAL".
• Elk land heeft een eigen standaard video-indeling.
• De video-indeling van uw schijven moet overeenkomen met de
video-indeling van uw TV om de schijven normaal te kunnen afspelen.
27
afspelen
Schijven afspelen
dB
1. Druk op de OPEN/CLOSE (
openen.
) toets om de schijflade te
FUNC.
STANDBY
2. Leg er een schijf in.
• Plaats een schijf voorzichtig in de lade met het label naar
boven.
3. Sluit de schijflade door nogmaals op de OPEN/CLOSE (
toets te drukken.
• Het afspelen begint automatisch.
)
Druk tijdens het afspelen op de toets STOP ( ) om het afspelen te beëindigen.
• Als u éénmaal op deze toets drukt, wordt het bericht PRESS PLAY weergegeven en wordt de positie
waarin werd gestopt, opgeslagen in het geheugen. Als u op de toets PLAY ( ) of op de toets ENTER
drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de positie waarin werd gestopt. (Deze functie werkt alleen bij
DVD’s.)
• Als u tweemaal op deze toets drukt, wordt STOP weergegeven en als u dan opnieuw op de toets
PLAY ( ) drukt, wordt de schijf weer vanaf het begin afgespeeld.
Druk tijdens het afspelen op de toets PAUSE (
onderbreken.
) om het afspelen tijdelijk te
• U kunt het afspelen hervatten door nogmaals op de toets PLAY ( ) te drukken.
MM `` Afhankelijk van de inhoud van de schijf, kan het beginscherm er anders uitzien.
`` Illegaal gemaakte opnamen kunnen niet in de speler worden afgespeeld. Anders worden de
aanbevelingen van het CSS (Content Scrambling System, een soort kopieerbeveiligingssysteem)
overtreden.
28
NL
Afspelen van MP3/WMA-CD's
Het is mogelijk gegevens-cd's (CD-R, CD-RW) in MP3/WMA-indeling af te spelen.
A
1. Druk op de OPEN/CLOSE toets om de schijflade te
openen en leg er vervolgens een MP3/WMA-schijf in.
● afspelen
•Het MP3/WMA-schermmenu wordt
weergegeven en het afspelen wordt gestart.
•Hoe het menu eruitziet, is afhankelijk van de
MP3/WMA-schijf.
•WMA-DRM bestanden kunnen niet afgespeeld
worden.
2. Gebruik ,,, in de modus Stop om een album te
selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
• Gebruik , om een nummer te selecteren.
3. Om van album te veranderen drukt u op de ,,,
toetsen om een ander album in de Stopmodus te kiezen
en vervolgens op de toets ENTER.
4. Druk op de toets STOP (@) om het afspelen te stoppen.
MM `` Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet
worden afgespeeld.
`` De inhoudsopgave van een MP3-CD varieert, afhankelijk van de indeling van het
MP3-bestand dat is opgenomen op de schijf.
U kunt als volgt een bestand in het menuscherm afspelen:
• Druk op de toetsen ,,, terwijl de speler in de stopstand staat en selecteer het
gewenste pictogram aan de bovenkant van het menu.
Pictogram voor muziekbestand : Als u alleen muziekbestanden
wilt afspelen, selecteert u het pictogram
.
Pictogram voor afbeeldingsbestand : Als u alleen
afbeeldingsbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
.
Pictogram voor filmbestanden : Als u alleen filmbestanden wenst
te bekijken selecteert u het pictogram
.
Pictogram Alle bestanden : U kunt alle bestanden bekijken door
het pictogram
te selecteren.
29
afspelen
JPEG-bestanden afspelen
Beelden die zijn vastgelegd met een digitale camera of camcorder, of JPEG-bestanden op een pc kunnen worden
opgenomen op een cd en vervolgens worden afgespeeld met uw thuisbioscoopsysteem.
G
Diamodus
Leg de JPEG-schijf in de schijflade.
• Het afspelen begint automatisch. Iedere opname wordt gedurende 5 seconden getoond en
vervolgens wordt de volgende opname getoond.
Druk op [,] om door te gaan naar de volgende dia.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt de volgende of vorige dia weergegeven.
G
Functie voor draaien/spiegelen
Druk tijdens het afspelen op de
pijltjestoetsen ,,,.
Toets : Verticaal spiegelen
Toets : 90° naar
links draaien
Toets : 90° naar
rechts draaien
Oorspronkelijke afbeelding
Toets : Horizontaal spiegelen
ENTER SELECT
MM `` De maximale resoluties ondersteund door dit product zijn 5120 x 3480 (of 19.0 Megapixel)
voor standaard JPEG-bestanden en 2048 x 1536 (of 3.0 Megapixel) voor progressieve
afbeeldingsbestanden.
30
NL
Afspelen van DivX
De functies op deze pagina zijn van toepassing op de weergave van DivX-schijven.
Vooruit/achteruit springen
D
Vooruit/achteruit zoeken
D
Om de schijf op een hogere snelheid af te spelen, drukt u op ( of ) tijdens het afspelen.
• Telkens als u op één van deze toetsen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
Functie 5 minuten overslaan
D
Druk tijdens het afspelen op de toets ,.
• De speler springt 5 minuten vooruit tijdens het
afspelen als u op de toets  drukt.
• De speler springt 5 minuten achteruit tijdens het
afspelen als u op de toets  drukt.
Audioweergave
D
Druk op de toets AUDIO.
• Als de schijf geluid in meerdere talen bevat, kunt u
ertussen schakelen.
• Telkens als u op deze toets drukt, wordt geschakeld
tussen AUDIO (1/N, 2/N ...) en .
MM ``
wordt weergegeven als er maar één taal op de schijf wordt ondersteund.
Weergave van ondertiteling
D
Druk op de toets SUBTITLE.
• Telkens als u op deze toets drukt, wordt geschakeld
tussen SUBTITLE (1/N, 2/N ...) en SUBTITLE OFF.
• Als de schijf slechts één ondertitelingsbestand bevat,
wordt dit automatisch afgespeeld.
• Zie nummer 2 (Ondertiteling) op de volgende pagina
voor meer informatie over het gebruik van ondertiteling
bij DivX-schijven.
31
● afspelen
Druk tijdens het afspelen op de toets [,].
• U kunt naar het volgende bestand gaan door op de
toets ] te drukken als er meer dan 2 bestanden op de
schijf staan.
• U kunt naar het vorige bestand gaan door op de toets
[ te drukken als er meer dan 2 bestanden op de schijf
staan.
afspelen
D
Als de schijf meer dan één ondertitelingsbestand heeft
Als de schijf meer dan één ondertitelingsbestand heeft, kan het zijn dat de standaard
ondertiteling niet overeenkomt met de film, en zult u
uw ondertiteling als volgt moeten kiezen :
1. In de Stop-modus drukt u op de , toets, kiest u de
gewenste ondertiteling ( ) op het TV-scherm, en
drukt u vervolgens op de ENTER toets.
2. Als u het gewenste DivX-bestand op het TV-scherm
kiest, zal de film normaal worden afgespeeld.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX is een videobestandsformaat ontwikkeld door Microsoft en is gebaseerd op MPEG4
compressietechnologie waarmee geluids- en videogegevens onvertraagd via internet overgebracht
kunnen worden. MPEG4 wordt gebruikt voor videocodering en MP3 voor geluidscodering, zodat de
gebruikers naar een film kunnen kijken die bijna dezelfde beeld- en geluidskwaliteit als een DVD heeft.
1. Ondersteunde indelingen
product werkt alleen met de volgende mediaformaten. Als zowel de beeld- als de geluidsformaten
Dit
niet worden ondersteund, kan de gebruiker problemen ondervinden zoals verstoord beeld of geen
geluid.
Ondersteunde video-indelingen
Indeling
Ondersteunde
versies
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Ondersteunde audio-indelingen
Indeling
MP3
WMA
AC3
DTS
Bitsnelheid
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Sample-frequentie
44.1khz
• DivX bestanden, inclusief geluids- en videobestanden, die gemaakt zijn in de DTS-indeling kunnen
uitsluitend tot 6Mbps ondersteunen.
• Breedte/hoogteverhouding: hoewel de sample-frequentie van DivX 640X480 pixels is, ondersteunt dit
product tot 800X600 pixels . TV-schermresoluties die hoger zijn dan 800 worden niet ondersteund.
• Wanneer u een schijf speelt waarvan de samplefrequentie hoger is dan 48 kHz of 320 kbps, kunt u
tijdens het afspelen storing in de vorm van strepen op het scherm verwachten.
2. Opnamefunctie
• U moet enige ervaring met video-extractie en –bewerking hebben om deze functie goed te
kunnen gebruiken.
• Als u de ondertitelfunctie wilt gebruiken, slaat u het bestand met de ondertiteling (*.smi) op onder
dezelfde bestandsnaam als het DivX-mediabestand (*.avi) en in dezelfde map.
Voorbeeld Hoofdmap
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• De bestandsnaam kan tot 60 alfanumerieke tekens of 30 Oost-Aziatische tekens (dubbelbyte
tekens zoals Koreaans en Chinees) bevatten.
32
Schijfinformatie weergeven
dBAGD
NL
De afspeelfunctie gebruiken
U kunt de afspeelinformatie op de schijf weergeven op het TV-scherm.
Druk op de toets INFO.
● afspelen
MM `` Afhankelijk van de schijf, kan de schijfinformatie er
anders uitzien.
`` Afhankelijk van de schijf, kunt u ook DTS, DOLBY
DIGITAL of PRO LOGIC selecteren.
wordt weergegeven op het TV-scherm!
Als dit symbool wordt weergegeven op het TV-scherm terwijl u
op één of meer toetsen drukt, is de desbetreffende bewerking
niet mogelijk voor de schijf die op dat moment wordt
afgespeeld.
De resterende tijd controleren
dBA
Druk op de toets REMAIN.
• Met deze toets kunt u de totale en de resterende tijd
controleren van de titel of het hoofdstuk dat wordt
afgespeeld.
Telkens wanneer op de toets Remain wordt gedrukt:
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
afspelen
Vooruit/achteruit zoeken
dBAD
Druk op de toets (,).
• Telkens als de toets ingedrukt wordt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
MM `` Tijdens het versneld afspelen van een cd of MP3-CD, wordt het geluid alleen weergegeven
bij 2x de snelheid, niet bij 4x, 8x of 32x de snelheid.
Vertraagd afspelen
dD
Druk op de toets SLOW.
• Telkens als u op deze toets drukt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
d *1/2
PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` Tijdens langzaam afspelen hoort u geen geluid.
`` Achteruit afspelen werkt niet voor DivX's.
Scènes/muzieknummers overslaan
Druk op de toets [,].
• Telkens als u tijdens weergave op de toets drukt, wordt
het vorige of volgende hoofdstuk, track of bestand
afgespeeld.
• U kunt hierbij geen hoofdstukken overslaan.
34
dA
Herhaald afspelen
dBAGD
NL
De afspeelfunctie gebruiken
Met herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel, track
(muzieknummer) of directory (MP3-bestand) een aantal keren
achter elkaar afspelen.
DVD-VIDEO
● afspelen
Druk op de toets REPEAT.
• Telkens als u op deze toets drukt tijdens het afspelen,
verandert de modus voor herhaald afspelen als volgt:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
Opties voor herhaald afspelen
CHAPTER : Het geselecteerde hoofdstuk wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.
TITLE : De geselecteerde titel wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.
RANDOM : Tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. (Hierbij kan een track die al een keer is
afgespeeld, worden herhaald.)
TRACK : D
e geselecteerde track wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.
DIR : A
lle tracks in de geselecteerde map worden een aantal keren achter elkaar afgespeeld.
DISC : De hele schijf wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.
OFF : Hiermee wordt herhaald afspelen geannuleerd.
Een modus voor herhaald afspelen selecteren op het scherm met schijfinformatie.
dB
1. Druk tweemaal op de toets INFO.
2. Druk op de pijltjestoets  om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN (
) te gaan.
3. Druk op de pijltjestoets  om de gewenste modus voor
herhaald afspelen te selecteren.
• Om een ander album of nummer te kiezen herhaalt u
Stappen 2 en 3 hierboven.
4. Druk op de toets ENTER.
d OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` Bij DivX, MP3 en JPEG schijven kunt u Repeat Play (herhaald afspelen) niet kiezen in het
scherm met de informatie.
35
afspelen
d
Herhaald afspelen A-B
U kunt een bepaald gedeelte van een dvd of cd herhaaldelijk afspelen
1. Druk tweemaal op de toets INFO.
2. Druk op de pijltjestoets  om naar de aanduiding voor
HERHAALD AFSPELEN ( ) te gaan.
A-
3. Druk op de pijltjestoetsen , om A- te selecteren en
druk vervolgens op ENTER aan het begin van het
gewenste segment.
• Als u op de toets ENTER drukt, wordt de
geselecteerde positie opgeslagen Ain-?het geheugen.
REPEAT : AÐ
4. Druk op ENTER aan het einde van het gewenste
segment.
• Het gemarkeerde segment wordt meerdere malen afgespeeld.
A-B
dU kunt de normale weergave hervatten door op de pijltjestoetsen , te drukken om
selecteren.
OFF te
MM `` De functie Herhaald afspelen A-B werkt niet met DivX, MP3 of JEPG schijven.
A TO B REPEAT ON
Functie Step
Druk op de toets STEP.
• Het beeld gaat één frame vooruit telkens als u tijdens het
afspelen op deze toets drukt.
MM `` U hoort geen geluid als u met de STEP-toets afspeelt.
36
dD
NL
De afspeelfunctie gebruiken
d
Beeldhoek-functie
● afspelen
Met deze functie kunt u dezelfde scène vanuit verschillende beeldhoeken bekijken.
1. Druk op de toets INFO.
2. Druk op de pijltjestoets  om naar de aanduiding voor
) te gaan.
BEELDHOEK (
3. Druk op de pijltjestoetsen , of cijfertoetsen om de
gewenste beeldhoek te selecteren.
• Telkens als u op deze toets drukt, verandert de beeldhoek
als volgt :
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` De functie voor de beeldhoek werkt alleen bij schijven met opnames vanuit meerdere
beeldhoeken.
d
Zoomfunctie (scherm vergroten)
Met deze functie kunt u een bepaald deel van het weergegeven
beeld vergroten.
1. Druk op de toets ZOOM.
2. Druk op de pijltjestoetsen ,,, om naar het gebied te
gaan dat u wilt vergroten.
3. D
ruk op de toets ENTER.
• Telkens als u op deze toets drukt, verandert de
zoomwaarde als volgt:
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
afspelen
d
Functie voor selecteren van audiotaal
1. Druk twee keer op de toets INFO .
2. Druk op de pijltjestoetsen , of cijfertoetsen om de
gewenste audiotaal te selecteren.
• Afhankelijk van het aantal talen op een DVD, wordt
telkens wanneer u op deze toets drukt een andere
audiotaal (ENGELS, SPAANS, FRANS, enz.)
geselecteerd.
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
d
Functie voor selecteren van ondertitelingstaal
1. Druk tweemaal op de toets INFO.
2. Druk op de pijltjestoets  om naar de aanduiding voor
ONDERTITELING ( ) te gaan.
3. Druk op de pijltjestoets  of cijfertoetsen om de gewenste
ondertitelingstaal te selecteren.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` Om deze functie te gebruiken kunt u ook de toetsen AUDIO of SUBTITLE op de
afstandsbediening indrukken.
`` Afhankelijk van de schijf, is het mogelijk dat de functies Ondertiteling en Audiotaal niet
beschikbaar zijn.
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan
dBAG
dB
1. Druk op de toets INFO.
2. Druk op de pijltjestoetsen , of cijfertoetsen om de gewenste titel/track (
druk vervolgens op de toets ENTER.
3. Druk op de pijltjestoetsen , om naar de aanduiding voor Hoofdstuk (
4. Druk op de pijltjestoetsen , of cijfertoetsen om het
gewenste hoofdstuk te selecteren en druk vervolgens op
de toets ENTER.
5. Druk op de pijltjestoetsen , om naar de tijdweergave (
) te gaan.
6. Druk op de cijfertoetsen om het gewenste tijdstip te
selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
38
) te selecteren en
) te gaan.
NL
De afspeelfunctie gebruiken
dBAG
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan
● afspelen
AG
Druk op de cijfertoetsen.
• Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
• Tijdens het afspelen van een MP3- of JPG-schijf kunt u
geen gebruik maken van , om naar een map te gaan. U
kunt een map verplaatsen door achtereenvolgens op de
toets STOP (@) en op , te drukken.
MM `` U kunt de afstandsbediening gebruiken [,] om rechtstreeks naar de gewenste titel of
track of naar het gewenste hoofdstuk te gaan.
`` Afhankelijk van de schijf, kunt u mogelijk niet naar de geselecteerde titel of naar het
geselecteerde tijdstip gaan.
d
Het Discmenu gebruiken
U kunt de menu’s gebruiken voor audiotaal, ondertitelingstaal, profiel, enz.
De inhoud van het menu DVD verschilt van schijf tot schijf.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoets ,om naar Disc Menu
(Discmenu) te gaan en druk op de ENTER-toets.
• Wanneer u een menu selecteert dat niet wordt
ondersteund door de schijf, wordt het bericht
"This menu is not supported" (Dit menu wordt niet
ondersteund) weergegeven op het scherm.
3. Druk op de pijltjestoetsen ,,, om het gewenste
item te selecteren.
4. Druk op de toets ENTER.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te
verlaten.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` De weergave van het schijfmenu kan verschillen afhankelijk van de schijf.
39
afspelen
d
Het Titelmenu gebruiken
Bij DVD’s die meerdere titels bevatten, kunt u de titel van elke film bekijken. Bij sommige schijven is deze
functie mogelijk niet beschikbaar.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoetsen , om naar Title Menu te
gaan.
3. Druk op de toets ENTER.
• Het titelmenu verschijnt.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te
verlaten.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` De weergave van het titelmenu kan verschillen, omdat dit afhankelijk is van de schijf.
40
U kunt genieten van mediabestanden, zoals afbeeldingen, films en muziek, die zijn opgeslagen op een MP3-speler,
USB-stick of digitale camera in een hoge beeldkwaliteit en 5.1-kanaals thuisbioscoopgeluid door het opslagapparaat aan
te sluiten op de USB-poort van het thuisbioscoopsysteem.
1. Sluit het USB-apparaat op de USB-poort aan de
voorkant van het systeem aan.
NL
Mediabestanden afspelen met behulp van de USB HOST-functie
FUNC.
● afspelen
2. Druk op de toets FUNCTION op de hoofdunit of de
toets PORT op de afstandsbediening om de USBmodus te selecteren.
• Op het display verschijnt de tekst USB. Vervolgens
verdwijnt deze tekst weer.
• Het USB-MENU scherm verschijnt op het TV-scherm
en het opgeslagen bestand wordt afgespeeld.
3. Druk op de toets STOP (@) om het afspelen te beëindigen.
USB-apparaat veilig verwijderen
Om beschadiging van de in het USB-geheugen opgeslagen
bestanden te voorkomen dient u de procedure voor het veilig
verwijderen van een USB-apparaat uit te voeren alvorens de
verbinding tussen het USB-apparaat en de hoofdunit te verbreken.
• Druk twee keer achter elkaar op de STOP (@) toets.
In het display verschijnt nu het bericht REMOVE USB.
• Verwijder de USB-kabel.
MM `` Als u naar uw muziekbestanden wilt luisteren met 5.1 thuisbioscoopgeluid, moet u de
modus Dolby Pro Logic II instellen op Matrix (Zie pagina 52).
`` In de USB-modus kunt u de resolutie niet wijzigen en het instellingenmenu niet gebruiken als
geen USB-apparaat op de USB-poort is aangesloten.
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de toets [,].
• Als er meerdere bestanden zijn, wordt het volgende bestand
geselecteerd als u op de toets ] drukt.
• Als er meerdere bestanden zijn, wordt het vorige bestand
geselecteerd als u op de toets [ drukt.
Snel afspelen
Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u
op (,) tijdens het afspelen.
• Telkens als u op één van deze toetsen drukt, verandert de
afspeelsnelheid als volgt :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
afspelen
Specificatie USB-host Specificatie USB-host
Ongeschiktheid
Beperkingen
betreffende de werking
• Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor USB 1.1 of USB 2.0.
• Ondersteunt apparaten die zijn aangesloten met een USB A-kabel.
• Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor UMS (USB-apparaat voor
massaopslag).
• Ondersteunt het apparaat waarvan de aangesloten schijf is geformatteerd in het
FAT-bestandssysteem (FAT, FAT16, FAT32).
• De USB-host ondersteunt geen apparaat waarvoor een apart stuurprogramma op de
computer moet worden geïnstalleerd (Windows).
• De USB-host ondersteunt geen aansluiting op een USB-hub.
• E en USB-apparaat dat is aangesloten door middel van een USB-verlengkabel wordt
mogelijk niet herkend.
• Een USB-apparaat dat een afzonderlijke voedingsbron vereist, dient te worden
aangesloten op de speler met de afzonderlijke stroomaansluiting.
•Wanneer op het aangesloten apparaat meerdere schijven of partities zijn
geïnstalleerd, kan er slechts één schijf (of partitie) worden aangesloten.
• Een apparaat dat USB 1.1 ondersteunt, kan een afwijking in de beeldkwaliteit
veroorzaken, afhankelijk van het apparaat.
Geschikte apparaten
1. USB-opslagapparaat
2. MP3-speler
3. Digitale camera
4. Verwijderbare HDD
• Verwijderbare HDD's van minder dan 160 GB worden ondersteund. Verwijderbare HDD's van 160 GB of meer
worden mogelijk niet herkend, afhankelijk van het apparaat.
• Wanneer het aangesloten apparaat niet werkt tengevolge van onvoldoende stroomtoevoer, kunt u een
afzonderlijke stroomkabel voor de stroomtoevoer gebruiken zodat het apparaat op juiste wijze werkt. De
USB-kabelconnector kan eventueel afwijken, afhankelijk van de fabrikant van het USB-apparaat.
5. USB-kaartlezer:
USB-kaartlezer met één sleuf en USB-kaartlezer met meerdere sleuven
• Afhankelijk van de fabrikant wordt de USB-kaartlezer mogelijk niet ondersteund.
• Als u meerdere geheugenapparaten installeert op een kaartlezer met meerdere sleuven, kunnen er problemen
ontstaan.
Ondersteunde indelingen
Indeling
Bestandstype
Bestandsextensie
Bitsnelheid
Versie
Pixels
Samplefrequentie
Stilstaand
beeld
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Muziek
Film
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund.
• Digitale camera's die gebruik maken van een PTP-protocol of aanvullende installatie van stuurprogramma's nodig
hebben als ze op een PC worden aangesloten, worden niet ondersteund.
• Een apparaat dat met het NTFS-bestandssysteem werkt, wordt niet ondersteund. (alleen het bestandssysteem FAT
16/32 (File Allocation Table 16/32) wordt ondersteund)
• Dit product ondersteunt geen USB-apparaten die MTP (Media Transfer Protocol) gebruiken.
42
NL
systeeminstelling
U kunt de instellingen van de DVD-thuisbioscoop aan de omstandigheden in uw luisteromgeving
aanpassen.
De taal instellen
De OSD-taal (On-Screen Display) is standaard ingesteld op Engels.
● systeeminstelling
LANGUAGE
BD WISE
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Setup te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
3. Selecteer LANGUAGE (Taal) en druk vervolgens op ENTER.
RGB
TV DISPLAY
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Druk op de pijltjestoetsen $,% om OSD LANGUAGE (OSD-taal) te
selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
5. Druk op de pijltjestoetsen $,% om de gewenste taal te selecteren
en druk vervolgens op de toets ENTER.
• Nadat de instelling is voltooid en de taal is ingesteld op Engels,
wordt het OSD weergegeven in het Engels.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
• OSD LANGUAGE : D
e OSD-taal selecteren
• AUDIO : De audiotaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• SUBTITLE
: De ondertitelingstaal selecteren (opgenomen op de
schijf)
• DISC MENU : De taal voor het menu Disc selecteren (opgenomen op de
schijf)
a Als de taal die u hebt geselecteerd, niet is opgenomen op de schijf,
verandert de menutaal niet, ook al stelt u deze in op de gewenste taal.
• OTHERS : Als u een andere taal wilt selecteren, kiest u OTHERS en
voert u de taalcode voor uw land in (zie pagina 61).
U kunt een taal selecteren voor het geluid, de ondertiteling en de menu's.
DE MODUS VAN DE HDMI-VIDEOUITGANG INSTELLEN
Het type uitgangssignaal van de HDMI-uitgang selecteren.
• YCbCr : deze modus selecteert u gewoonlijk bij het maken van
een verbinding met een HDMI-apparaat.
• RGB : geeft fellere kleuren en diepere zwarttinten. Deze optie
selecteert u als de kleuren zwak zijn.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
LANGUAGE
BD WISE
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Setup te gaan en druk vervolgens
op de toets ENTER.
3. Druk op de pijltjestoets % om naar HDMI VIDEO OUT (HDMIvideouitgang) te gaan en druk op ENTER.
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Druk op de pijltjestoetsen $,% om het gewenste item te selecteren en
druk vervolgens op de toets ENTER.
• Nadat de instelling is voltooid, keert u terug naar het vorige scherm.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
43
systeeminstelling
Type TV-scherm instellen
U kunt de beeldverhoudingen instellen, afhankelijk van het type van uw tv (breedbeeld of standaard 4:3).
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Setup te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. Druk op de pijltjestoets % om naar TV DISPLAY te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
4. Druk op de pijltjestoetsen $,% om het gewenste item te
selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
• Nadat de instelling is voltooid, keert u terug naar het vorige
scherm.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
De breedte-/hoogteverhouding (schermformaat) van de TV aanpassen
De horizontale en verticale schermverhouding van conventionele TV's bedraagt 4:3, terwijl dit bij
breedbeeldtelevisies en TV's met hoge beeldresolutie 16:9 is. Deze verhouding wordt de breedte-/
hoogteverhouding genoemd. Tijdens het afspelen van DVD's die zijn opgenomen in verschillende
beeldformaten, moet u de breedte-/hoogteverhouding aanpassen voor uw TV of beeldscherm.
Op een standaard-TV kunt u, naar wens, de opties 4:3PS of 4:3LB kiezen. Selecteer WIDE/HDTV als u
over een breedbeeldtelevisie beschikt.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te
geven in de <pan & scan>-modus van een conventionele TV.
• U kunt uitsluitend het middelste deel van het scherm zien (de zijkanten
van het 16:9-beeld vallen weg).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te
geven in de breedbeeldmodus van een conventionele TV.
• Aan de boven- en onderkant van het scherm verschijnen zwarte balken.
WIDE/HDTV
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te
geven in de modus voor volledig scherm van uw breedbeeldtelevisie.
• U kunt nu genieten van breedbeeldweergave.
MM `` Als op een DVD de verhouding 4:3 wordt gebruikt, kunt u deze niet in breedbeeld bekijken.
`` Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders
uit, afhankelijk van de software, het type TV en de breedte-/hoogteverhouding van de TV.
`` Bij HDMI-weergave wordt het scherm automatisch omgezet naar breedbeeld.
44
NL
Kinderslot instellen (Classificatie)
Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen DVD’s afspelen waarop seks of geweld voorkomt.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Setup te gaan en druk vervolgens
op de toets ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. Druk op de pijltjestoets % om naar PARENTAL te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
5. Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de toets ENTER.
• Het wachtwoord is standaard ingesteld op "7890".
• Als u klaar bent met instellen, gaat u automatisch terug naar het vorige
scherm.
RGB
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● systeeminstelling
4. Druk op de pijltjestoets $,% om het gewenste beveiligingsniveau te
selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
• Als u niveau 6 hebt geselecteerd, kunt u geen DVD’s bekijken met
niveau 7 of hoger.
• Hoe hoger het niveau, hoe meer seks of geweld de titels bevatten.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
TV DISPLAY
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
MM `` Deze functie werkt alleen als een DVD van een beveiligingsniveau is voorzien.
Het wachtwoord instellen
U kunt het wachtwoord instellen voor het toegangsniveau (kinderslot).
1. Druk op de toets MENU.
LANGUAGE
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Setup te gaan en druk vervolgens
op de toets ENTER.
3. Druk op de pijltjestoets % om naar PASSWORD te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
4. Druk op de toets ENTER.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
5. Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de toets ENTER.
• Voer het oude wachtwoord en een nieuw wachtwoord in en bevestig het
nieuwe wachtwoord.
• De instelling is voltooid.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Het wachtwoord is standaard ingesteld op "7890".
Als u het wachtwoord voor het kinderslot bent vergeten, doet u het volgende:
• Houd, terwijl de speler zich in de modus No disc (Geen schijf) bevindt, de knop STOP (@) op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. De tekst INITIAL wordt weergegeven op het display
en alle standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de toets POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
45
systeeminstelling
De achtergrond instellen
dG
Tijdens het bekijken van een DVD of JPEG CD kunt u een afbeelding naar keuze instellen als
achtergrond.
1. Druk tijdens het afspelen op de toets voor PAUSE als het
gewenste beeld wordt weergegeven.
2. Druk op de toets LOGO.
• COPY LOGO DATA (LOGOGEGEVENS KOPIËREN) wordt
weergegeven op het TV-scherm.
3. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer aan.
• De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven.
• U kunt maximaal 3 instellingen voor de achtergrond selecteren.
COPY LOGO DATA
EEN VAN DE DRIE INGESTELDE ACHTERGRONDEN SELECTEREN
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Setup te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
BD WISE
3. Druk op de pijltjestoets % om naar LOGO te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
4. Druk op de pijltjestoets $,% om het gewenste USER te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Dit selecteert één van de drie achtergrondschermen
5. Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te
verlaten.
• ORIGINAL : Selecteer deze optie om het logo van Samsung in te stellen als achtergrond.
• USER : Selecteer deze optie om de gewenste afbeelding in te stellen als achtergrond.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
46
NL
DivX (R)-registratie
Gebruik de registratiecode om deze speler te registreren voor de DivX(R) Video-on-Demand-indeling.
Ga voor meer informatie naar www.divx.com/vod.
De luidsprekermodus instellen
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Audio te gaan en druk vervolgens op de toets ENTER.
3. Druk nogmaals op de toets ENTER in Speaker Setup
(Luidsprekerinstellingen).
4. Druk op de pijltjestoetsen ,,, om naar de gewenste
luidspreker te gaan en druk vervolgens op de toets ENTER.
• Voor C (middenluidspreker, LS (linker luidspreker) en RS (rechter
luidspreker) verandert telkens als u op deze toets drukt, de
modusaanduiding als volgt : SMALL ➞ NONE.
• Voor L (links) en R (rechts) is de modus ingesteld op SMALL.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• SMALL : S
electeer deze instelling als u de luidsprekers gebruikt.
• NONE : Selecteer deze instelling als geen luidsprekers zijn
aangesloten.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
RETURN
EXIT
MM `` Afhankelijk van PRO LOGIC en STEREO instellingen kan de luidsprekermodus variëren
(zie pagina 52).
De vertragingstijd instellen
Als de luidsprekers niet op gelijke afstanden van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de
vertragingstijd van de geluidssignalen aanpassen voor de middelste en achterste luidsprekers.
1.
2.
3.
4.
Druk in de modus Stop op de toets MENU.
Druk op de pijltjestoets % om naar Audio te gaan en druk vervolgens op de toets ENTER.
Druk op de pijltjestoets % om naar DELAY TIME te gaan en druk vervolgens op de toets ENTER.
Druk op de pijltjestoets ,,, om naar de gewenste luidspreker te gaan en druk vervolgens op de
toets ENTER.
5. Druk
op de pijltjestoets , om de vertragingstijd in te stellen.
• U kunt de vertragingstijd voor C instellen op een waarde tussen 00 en 05mSEC en voor SL (linker luidspreker)
en SR (rechter luidspreker) op een waarde tussen 00 en 15 ms.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
47
● systeeminstelling
De signaaluitvoer en frequentieweergave van de luidsprekers wordt automatisch aangepast, afhankelijk
van de configuratie van uw luidsprekers en het al dan niet gebruiken van bepaalde luidsprekers.
systeeminstelling
De vertragingstijd van de luidspreker instellen
Wanneer 5.1-kanaals surround-geluid wordt weergegeven, krijgt u de beste geluidsresultaten als de afstand tussen
u en elke luidspreker even groot is.
Het geluid bereikt de luisterpositie op verschillende momenten, afhankelijk van de plaatsing van de luidsprekers.
U kunt dit verschil compenseren door een vertragingseffect toe te passen op het geluid van de midden- en
achterluidsprekers.
Centrale luidspreker instellen
ideale positie CENTRALE
LUIDSPREKER
Als de afstand van Dc gelijk is aan of groter is dan de afstand
van Df in de afbeelding, stelt u deze modus in op 0 ms. Als dat
niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.
Afstand
tussen Df
en Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Vertragingstijd
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Ideale plaatsing
achterluidsprekers
ACHTERSTE (SURROUND) LUIDSPREKERS instellen
Als de afstand van Dr gelijk is aan de afstand van Ds in de
afbeelding, stelt u deze modus in op 0 ms. Als dat niet het geval
is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.
Afstand
tussen Df
en Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Vertragingstijd
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
MM `` Bij
Het is wenselijk alle luidsprekers binnen deze cirkel te
plaatsen.
Df: De afstand tot de VOORSTE LUIDSPREKER
Dc: de afstand tot de CENTRALE LUIDSPREKER
Dr: de afstand vanaf de ACHTERLUIDSPREKER
PL II (Dolby Pro Logic II) kan de vertragingstijd in elke modus anders zijn.
`` Bij AC-3 en DTS kan de vertragingstijd worden ingesteld op een waarde tussen 00 en 15 ms.
`` Het centrale kanaal is alleen op 5.1-kanaals schijven aan te passen.
48
NL
De testtoon instellen
Gebruik de functie Testtoon om de luidsprekerverbindingen te controleren.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Audio te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
● systeeminstelling
3. Druk op de pijltjestoets % om naar TEST TONE te gaan en
druk vervolgens op de toets ENTER.
• De testtoon wordt achtereenvolgens verzonden naar
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW.
Als u nogmaals op deze toets drukt, wordt de testtoon
uitgeschakeld.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
STOP
EXIT
Audio instellen
U kunt de balans en het geluidsniveau aanpassen voor elke luidspreker.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Audio te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
3. Druk op de pijltjestoets % om naar SOUND EDIT te gaan en
druk vervolgens op de toets ENTER.
4. Druk op de pijltjestoets , om het gewenste item te selecteren
en in te stellen.
Druk op de pijltjestoets , om de instellingen aan te passen.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
49
systeeminstelling
Audio instellen
Handmatig aanpassen van het luidsprekergeluid en de -balans met de toets SOUND EDIT.
Druk op de toets SOUND EDIT en druk vervolgens op de pijltjestoetsen,.
De balans van de achterste/voorste luidsprekers aanpassen
`` U kunt kiezen uit een waarde tussen 0 en –6, en OFF.
`` Het volume wordt lager naarmate u dichter bij –6 komt.
Het geluidsniveau van de middelste/achterste luidsprekers/subwoofer aanpassen
`` Het volume kan stapsgewijs worden aangepast tussen +6dB en –6dB.
`` Het geluid wordt harder naarmate u dichter bij +6dB komt en zachter naarmate u dichter bij
-6dB komt.
De DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) instellen
Met deze functie kunt u het bereik van de hardste en zachtste geluiden instellen.
U kunt deze functie gebruiken om te genieten van Dolby Digital-geluid wanneer u 's nachts, bij een laag volume,
films bekijkt.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoets % om naar Audio te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
3. Druk op de pijltjestoets % om naar DRC te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
4. Druk op de pijltjestoets , om de DRC-functie (compressie
van dynamisch bereik) aan te passen.
• Als u de pijltjestoets  ingedrukt houdt, wordt het effect
sterker en als u de pijltjestoets  ingedrukt houdt, wordt
het effect minder.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
50
MOVE
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
NL
Instelling AV SYNC
De video kan achterlopen bij de audio bij aansluiting op een digitale TV.
Pas in dat geval de vertragingstijd van de audio zodanig aan dat deze synchroon loopt met de video.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de pijltjestoetsen % om naar Audio te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
4. Druk op de pijltjestoetsen , om de optie Delay Time
(tijdsvertraging) van AV-SYNC te selecteren en druk vervolgens
op de toets ENTER.
• U kunt de vertragingstijd voor de audio instellen op een waarde
tussen 0 ms en 300 ms.
Stel deze waarde zodanig in dat een zo goed mogelijke
A/V-synchronisatie plaatsvindt.
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
RETURN
● systeeminstelling
3. Druk op de pijltjestoetsen %om naar AV-SYNC te gaan en druk
vervolgens op de toets ENTER.
EXIT
EXIT
Het HDMI-geluid instellen
De geluidssignalen die via de HDMI-kabel worden uitgezonden, kunnen aan en uit worden gezet.
1. Druk in de modus Stop op de toets MENU.
2. Druk op de cursor  toets om over te schakelen op Audio en
druk vervolgens op de ENTER toets.
3. Druk op de cursor  toets om over te schakelen op HDMI
AUDIO en druk vervolgens op de ENTER toets.
4. Druk op de cursor , toetsen om ON of OFF te kiezen en
druk vervolgens op de ENTER toets.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON : Zowel het video- als het geluidssignaal worden uitgezonden
via de HDMI-verbindingskabel, en geluid wordt alleen
weergegeven via de luidsprekers van uw TV.
• OFF : Uitsluitend het videosignaal wordt via de HDMI- verbindingskabel uitgezonden, en het geluid
komt uitsluitend uit de luidsprekers van het thuisbioscoopsysteem.
RETURN
EXIT
d Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
d Druk op de toets EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
MM `` De standaard ingestelde waarde van dit product is HDMI AUDIO OFF.
`` HDMI AUDIO wordt automatisch gemixt naar 2 kanalen voor TV-luidsprekers.
`` Als HDMI AUDIO is ingeschakeld, werken PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS niet.
51
systeeminstelling
Functie voor geluidsveld (DSP/EQ)
DSP: Het unieke geluid in een specifieke omgeving zorgt voor een realistische geluidsweergave.
EQ: U hebt de keuze uit ROCK, POPS om het geluid te optimaliseren voor het muziekgenre dat u afspeelt
Druk op de toets DSP/EQ.
• Op het display verschijnt de tekst DSP.
Telkens als u op deze toets drukt, verandert de selectie als
volgt:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞
MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK : Afhankelijk van het muziekgenre, kunt u kiezen uit POPS, JAZZ en ROCK.
• STUDIO : Hiermee wordt de sfeer in een studio nagebootst.
• CLUB : Hiermee wordt het geluid in een dansclub nagebootst, met een harde bas.
• HALL : Hiermee wordt gezongen tekst duidelijk weergegeven, zoals in een concertzaal.
• MOVIE : Hiermee wordt de sfeer van een bioscoop nagebootst.
• CHURCH : Hiermee lijkt het alsof u zich in een grote kerk bevindt.
• PASS : Hiermee wordt de normale luistermodus ingeschakeld.
MM `` De functie DSP/EQ werkt alleen in de modus STEREO.
Druk op de toets voor de modus
PL II mode om STEREO weer te geven op het scherm.
`` Deze functie werkt met CD's, MP3-CD's, DivX, de tuner en Dolby Digital-discs.
`` Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch de modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de functie DSP/EQ niet.
Dolby Pro Logic II-modus
U kunt de gewenste Dolby Pro Logic II-audiomodus selecteren.
Druk op de toets
PL II MODE.
• Telkens als u op deze toets drukt, verandert de modus als volgt:
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC : Wanneer u naar muziek luistert, kunt u hiermee geluidseffecten weergeven waardoor het lijkt
alsof u naar een live voorstelling zit te luisteren.
• CINEMA : Hiermee kunt u levensechte effecten weergeven tijdens het bekijken van een film.
• PRO LOGIC : Hiermee kunt u een realistisch meerkanaals effect weergeven, waardoor het lijkt alsof u
vijf luidsprekers gebruikt in plaats van alleen de voorste luidspreker links en rechts.
• MATRIX : Hiermee kunt u 5.1-kanaals surround-geluid weergeven en u "met geluid omgeven".
• STEREO : Hiermee kunt u naar geluiden luisteren vanuit alleen de voorste luidsprekers links en rechts
en de subwoofer.
MM `` Sluit, wanneer u de modus Pro Logic II selecteert, uw externe apparaat aan op de
ingangen AUDIO INPUT (L en R) op de speler. Als u het apparaat op slechts één van de
ingangen (L of R) aansluit, kunt u niet luisteren naar surround-geluid.
`` De functie PRO LOGIC II is alleen beschikbaar in de STEREO-modus
52
NL
Dolby Pro Logic II-effect
Deze functie werkt alleen in de modus Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Druk op de toets
te selecteren.
PL II MODE om de modus MUSIC
2. Druk op de toets
PL II EFFECT.
● systeeminstelling
3. Druk op de toetsen , om de gewenste effectinstelling te
selecteren.
• PANORAMA : U kunt kiezen uit 0 of 1.
• C- WIDTH : U kunt een waarde kiezen tussen 0 en 7.
• DIMENS : U kunt een waarde kiezen tussen 0 en 6.
P.BASS
De functie P.BASS versterkt de lage tonen om de lage
frequenties te benadrukken.
1. U kunt de P.BASS-functie inschakelen door op de P.
BASS-toets te drukken.
2. Druk nogmaals op de toets P.BASS om de modus
P.BASS weer uit te schakelen.
MM `` De P.BASS-functie is alleen beschikbaar bij 2-kanaals LPCM-bronnen, zoals MP3, DivX,
cd en WMA. Druk op de toets P.BASS. Op het scherm verschijnt de aanduiding "POWER
BASS ON".
`` De functie P.BASS werkt niet in de modus DSP/EQ of DOLBY PRO LOGIC II.
Als u op P.BASS drukt in de modus DSP/EQ, wordt de modus DSP/EQ automatisch
uitgeschakeld en de functie P. BASS ingeschakeld.
53
radio
Naar de radio luisteren
Afstandsbediening
1. Druk op de toets TUNER en selecteer het FMkanaal.
2. Stem af op de gewenste zender.
• Automatisch afstemmen 1 : Wanneer u op
[,] drukt, wordt een vooraf ingestelde zender
geselecteerd.
• Automatisch afstemmen 2 : Druk op ,,. en
houd deze toets ingedrukt om automatisch te
zoeken naar actieve zenders.
• Handmatig afstemmen : Druk kort op de toets
,,. om de frequentie te verhogen of te verlagen.
Hoofdunit
1. Druk op de toets FUNCTION om het gewenste kanaal (FM, AM) te selecteren.
2. Kies een zender.
• Automatisch afstemmen 1 : Druk op de toets STOP (@) om PRESET te selecteren en druk
vervolgens op de toets [,] om de vooraf ingestelde zender te selecteren.
• Automatisch afstemmen 2 : Druk op de toets STOP (@) om MANUAL te selecteren en druk
vervolgens op de toets [,] om automatisch het kanaal te doorzoeken.
• Handmatig afstemmen : Druk op toets STOP (@) om MANUAL te selecteren en druk
om een lagere of hogere frequentie te kiezen.
vervolgens kort op
Druk op de toets MO/ST om in mono of stereo te luisteren. (Dit geldt alleen wanneer u naar een FM-zender luistert.)
• Telkens als op deze toets wordt gedrukt, worden afwisselend STEREO en MONO geselecteerd.
• In een gebied waar de ontvangst slecht is, kunt u het beste MONO kiezen voor een heldere, storingsvrije ontvangst.
Zenders voorprogrammeren
Voorbeeld : FM 89.10 programmeren in het geheugen
1. Druk op de toets TUNER en selecteer het FM-kanaal.
2. Druk op ,,. om 89.10 te kiezen.
3. Druk op de toets TUNER MEMORY.
4. Druk op [,] om een vooraf ingesteld nummer te
selecteren.
• U kunt kiezen uit de waarden 1 t/m 15.
5. D
ruk nogmaals op de toets TUNER MEMORY.
6. Stel een andere zender in door de stappen 2 t/m 5 te herhalen.
• U kunt afstemmen op een voorgeprogrammeerde
zender door op [,] op de afstandsbediening
te drukken en vervolgens de gewenste zender te
selecteren.
54
NL
RDS-het Radio Data Systeem
RDS (Radio Data Systeem) informatie van FM-zenders ontvangen
RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale
programmasignalen. Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of informatie
over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.
Omschrijving van de RDS-functie
• PTY (Program Type - Programmaclassificatie) : het soort programma dat
wordt uitgezonden.
• PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice) : g
eeft de naam van de zender weer (max. 8 tekens).
• RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender wordt ontvangen en is uit
maximaal 64 tekens samengesteld.
• CT (Clock Time - Tijd) : Decodeert de klok van de FM-frequentie.
• TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : "TA
ON" (TA aan) betekent dat verkeersinformatie wordt weergegeven.
MM `` RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct doorgeeft of als het signaal niet
krachtig genoeg is.
`` Niet alle zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit niet altijd op het beeldscherm.
De RDS-signalen weergeven
Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.
Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.
• Telkens als u op deze toets drukt, verandert de weergave en wordt de
volgende informatie getoond : PS NAME ; RT; CT ; Frequency
• PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, wordt <PS> en vervolgens de zendernaam weergegeven.
<NO PS> wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
• RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, wordt <RT> en vervolgens de tekstberichten die door de zender worden verstuurd
weergegeven. <NO RT> wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
• Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).
Tekens in het weergavevenster
•
In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.
• In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven.
Zo wordt voor een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd <A> gebruikt.
55
radio
PTY (Program Type) indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)
Eén van de voordelen van RDS is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken uit de vooraf ingestelde zenders door
de PTY-codes op te geven.
Een programma zoeken op basis van PTY-codes
Denk voor u begint, aan het volgende...
• De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.
• Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken te onderbreken.
• Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voor u gereed
bent, moet u opnieuw bij stap 1 beginnen.
• Controleer, als u op de toetsen op de afstandsbediening drukt, of u de juiste FM-zender hebt geselecteerd met de
afstandsbediening.
1. Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een FM-zender
luistert.
2. Druk op PTY + of PTY – tot de gewenste PTY-code op
het scherm verschijnt.
• Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de
desbetreffende code gegeven.
3. Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de in de
vorige stap gekozen PTY-code nog steeds in het venster wordt weergegeven.
• De hoofdunit zoekt 15 vooraf ingestelde FM-zenders af, stopt wanneer het de geselecteerde code
heeft gevonden en stemt af op de bijbehorende zender.
Display
Soort programma
NEWS
Nieuwsberichten, aankondigingen,
reportages, actualiteiten
AFFAIRS
Algemene zaken, tips, evenementen
documentaires, discussies en analyses
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Dagelijkse informatie, weerberichten,
consumenteninformatie, medische tips enz.
Informatie over sportevenementen
Onderwijs, opvoedkundige kwesties
enz.
Series, concerten enz.
CULTURE
Nationale en lokale evenementen,
religieuze en wetenschappelijke
programma’s, taal, theater enz.
SCIENCE
Natuurwetenschappelijke en
technologische programma’s
VARIED
Populaire programma’s en amusement
(zoals spelprogramma’s, interviews,
komedies, satires enz.)
POP M
Popmuziek
ROCK M
Rockmuziek
M.O.R.M
Hedendaagse muziek, ook wel "easy
listening" genoemd.
Display
Soort programma
LIGHT M
Licht klassieke muziek, instrumentaal
en zang koormuziek
CLASSICS
ware klassieke muziek,
Z
orkestuitvoeringen, symfonieën,
kamermuziek en opera
OTHER M
Andere muziek: jazz, R&B, Country,
Reggae enz.
WEATHER
Weer
FINANCE
CHILDREN
Kinderprogramma’s
SOCIAL A
Sociale kwesties
RELIGION
Godsdienst
PHONE IN
Inbellen
TRAVEL
Reizen
LEISURE
Vrije tijd
JAZZ
Jazzmuziek
COUNTRY
Countrymuziek
NATION M
Volksmuziek
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
56
Financiën
Oude hits
Folkmuziek
Documentaires
NL
handige functies
Tijdklok van slaapstand
U kunt vooraf instellen wanneer het apparaat zichzelf uitschakelt.
Druk op de toets SLEEP.
Druk op de toets SLEEP om de instelling van de tijdklok voor de slaapstand te bevestigen.
• De resterende tijd waarna de Speler zichzelf uitschakelt, wordt
weergegeven.
• Als u nogmaals op deze toets drukt, wordt de vorige instelling
van de tijdklok voor de slaapstand hersteld.
Druk op de toets SLEEP tot de waarde OFF wordt
weergegeven in het display om de tijdklok voor de
slaapstand uit te schakelen.
De helderheid van het display aanpassen
U kunt de helderheid van het display op de hoofdunit aanpassen.
Druk op de toets DIMMER.
• Telkens als de toets wordt ingedrukt, wordt de helderheid van
het display aan de voorkant aangepast.
Functie Mute (Geluid uitschakelen)
Deze functie is handig wanneer u een bezoeker ontvangt of een
telefoongesprek aanneemt.
Druk op de toets MUTE.
• De aanduiding MUTE knippert op het display.
• Om het geluid te herstellen drukt u opnieuw op de toets.
57
● handige functies
• SLEEP wordt weergegeven. Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wijzigt de vooraf ingestelde tijd als volgt :
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
handige functies
CD rIPPING
Converteert audio van de cd naar een MP3-bestandsformaat voordat het naar een USB-opslagapparaat wordt
verzonden.
B
FUNC.
1. Sluit het USB-apparaat aan.
2. Plaats de digitale audio-cd in de cd-sleuf.
3. Druk op CD RIPPING .
• Om te beginnen met het rippen van het huidige
nummer drukt u op de toets CD RIPPING op de
afstandsbediening terwijl het systeem een nummer
afspeelt of tijdelijk stopt.
• Om alle nummers van een cd te rippen, houdt u de
toets CD RIPPING op de afstandsbediening
ingedrukt.
-" Het systeem geeft in het display de melding 'FULL
CD RIPPING' en begint te rippen.
4. Druk op (@) om te stoppen met rippen
• Wanneer het rippen van de cd gereed is, wordt er in
het USB-apparaat een map aangemaakt met de
naam 'RIPPEN' en zal het geripte bestand worden
opgeslagen met de indeling SAM_XXXX.mp3.
MM `` Verbreek de USB-verbinding of de stroomverbinding niet tijdens het rippen van de cd.
``
``
``
``
``
``
``
``
58
Anders kunnen de gegevens beschadigd raken. Om het rippen te stoppen, drukt u op de
toets STOP en koppelt u het USB-apparaat los nadat het systeem volledig is gestopt met
het afspelen van de cd.
Wanneer u de USB-verbinding verbreekt tijdens het rippen van de cd, zal het systeem worden
uitgeschakeld en kunt u het geripte bestand niet verwijderen. In dit geval dient u een verbinding met
een pc te maken via de USB-kabel, een reservekopie te maken van de inhoud en het USB-apparaat
te formatteren..
Als u het USB-apparaat aansluit op het systeem terwijl het een cd afspeelt, zal het systeem stoppen
met afspelen en verder gaan met afspelen wanneer de initialisatie van de USB-verbinding is voltooid.
(De duur van de initialisatie kan variëren en is afhankelijk van het type USB-apparaat.)
De functie CD RIPPING is niet beschikbaar op de DTS-CD.
Wanneer de duur van het rippen minder dan vijf seconden is, kan er geen ripbestand
worden gemaakt.
CD ripping kan alleen worden ingeschakeld wanneer het USB-apparaat of de vaste schijf
is geformatteerd in het FAT-bestandssysteem. (Het NTFS-systeem wordt niet
ondersteund.) Raadpleeg de specificaties van de USB-host voor een lijst met geschikte
apparaten.
Het rippen wordt uitgevoerd met een normale snelheid van x1 en de tijd voor het rippen
kan wellicht voor sommige USB-apparaten worden verlengd.
Er wordt geen geluid weergegeven wanneer het systeem een cd ript.
Zet geen kracht op het systeem tijdens het rippen van een cd.
NL
problemen oplossen
Raadpleeg de onderstaande grafiek als dit apparaat niet correct werkt. Als uw probleem niet voorkomt in de
onderstaande lijst of als de onderstaande instructie niet helpt, zet u het apparaat uit, verwijdert u het stroomsnoer en
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer of servicecentrum van Samsung Electronics.
Probleem
Controle/oplossing
• Is het stroomsnoer goed aangesloten op het stopcontact?
• Schakel het apparaat uit en weer aan.
Het afspelen start niet meteen
als u op de toets voor PLAY/
PAUSE drukt.
• Gebruikt u een vervormde schijf of een schijf met krasjes op
het oppervlak?
• Veeg de schijf schoon.
Er wordt geen geluid
geproduceerd.
• Bij versneld afspelen, vertraagd afspelen en stapsgewijs
afspelen is geen geluid te horen.
• Zijn de luidsprekers correct aangesloten? Zijn de luidsprekers
op de juiste wijze ingesteld?
• Is de schijf ernstig beschadigd?
Er klinkt alleen geluid uit enkele
luidsprekers en niet uit alle zes.
• Tijdens het beluisteren van een cd of de radio, klinkt alleen
geluid uit de voorste luidsprekers (L/R). Selecteer
"PRO LOGIC II" door op de toets PL II (Dolby Pro Logic II)
te drukken op de afstandsbediening om de zes luidsprekers
te gebruiken.
• Controleer of de DVD 5.1-kanaals weergave ondersteunt.
• Als u C, SL en SR hebt ingesteld op NONE in de
luidsprekermodus onder Audio Setup op het instellingsscherm,
klinkt geen geluid uit de middenluidspreker en aan de
luidsprekers links- en rechtsvoor. Stel C, SL en SR in op SMALL.
Er wordt geen Dolby Digital
5.1-kanaals surround-geluid
geproduceerd.
• Is de schijf voorzien van de tekst "Dolby Digital 5.1 CH"? Er
wordt alleen Dolby Digital 5.1-kanaals surround-geluid
geproduceerd als de schijf is opgenomen met 5.1-kanaals
geluid.
• Is de audiotaal correct ingesteld op DOLBY DIGITAL 5.1-CH
op het informatiescherm?
De afstandsbediening werkt niet.
• Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen het werkbereik
en onder de juiste hoek?
• Zijn de batterijen leeg?
• Heeft u de modusfuncties (TV/DVD) op de afstandsbediening
(TV of DVD) juist gekozen?
• De schijf draait, maar er
worden geen beelden
weergegeven.
• De beeldkwaliteit is slecht en
het beeld trilt.
• Is de TV ingeschakeld?
• Zijn de videokabels correct aangesloten?
• Is de schijf vuil of beschadigd?
• Een schijf van slechte kwaliteit kan mogelijk niet worden afgespeeld.
59
● Problemen oplossen
De schijflade gaat niet open.
problemen oplossen
Probleem
Controle/oplossing
Audiotaal en ondertiteling werken • Audiotaal en ondertiteling werken niet op DVD’s waarop deze
niet.
functies niet beschikbaar zijn. En bij sommige schijven
werken deze functies mogelijk anders.
Menuscherm wordt niet
weergegeven, ook niet als de
menufunctie wordt geselecteerd.
• Gebruikt u een schijf die geen menu’s bevat?
De breedte-/hoogteverhouding
kan niet worden gewijzigd.
• U kunt DVD’s voor weergave in 16:9-formaat afspelen in de
modus 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN SCAN,
maar DVD’s voor weergave in 4:3-formaat kunnen alleen
worden bekeken bij een breedte-/hoogteverhouding van 4:3.
Raadpleeg het hoesje van de DVD en selecteer vervolgens
de juiste functie.
• De hoofdunit werkt niet.
(Bijvoorbeeld: het apparaat gaat
uit, de toetsen op het voorpaneel
werken niet, of er is een vreemd
geluid hoorbaar.)
• De DVD-speler werkt niet
normaal.
•Schakel het toestel uit en houd de toets STOP ( ) op de
hoofdunit ten minste 5 seconden ingedrukt (resetfunctie).
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie
RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
U bent het wachtwoord voor het
beveiligingsniveau vergeten.
•Houd, terwijl het bericht "NO DISC" wordt weergegeven op
het display van de hoofdunit, de toets STOP ( ) op de
hoofdunit langer dan 5 seconden ingedrukt. De tekst
"INITIALIZE" wordt weergegeven op het display en alle
standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de toets POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie
RESET gebruikt. Gebruik deze functie alleen in uiterste
noodzaak.
U kunt geen radiozenders
ontvangen.
• Is de antenne correct aangesloten?
• Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u een
externe FM-antenne installeren op een plek met goede
ontvangst.
60
NL
lijst met taalcodes
Voer het juiste codenummer in voor de begininstellingen <Disc Audio>, <Disc Subtitle> en/of <Disc Menu> (zie
pagina 43).
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Afar
1181
Fries
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Nederlands
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● lijst met taalcodes
1027
61
bijlage
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven
Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief beïnvloeden of leiden tot onderbrekingen in
de weergave. Zorg ervoor dat u geen krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik.
Schijven gebruiken
Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. Houd de schijf vast aan de randen zodat u geen
vingerafdrukken op het oppervlak achterlaat.
Plak geen papier of tape op de schijf.
Schijven opslaan
Bewaar uw schijven niet in direct
zonlicht.
Bewaar de schijven op een koele
plek met goede ventilatie.
Bewaar de schijven in een
schone beschermhoes. Sla de
schijven verticaal op.
MM `` Zorg ervoor dat de schijven niet met vuil in contact komen.
`` Gebruik geen gebarsten of bekraste schijven.
Schijven gebruiken en opslaan
Wanneer er vingerafdrukken of vuil op de schijf zitten, maakt u de schijf schoon met een mild
reinigingsmiddel dat is opgelost in water en veegt u de schijf droog met een zachte doek.
• Veeg bij het reinigen van schijven van de binnenkant naar de buitenkant.
MM `` Als warme lucht in contact komt met koude onderdelen binnenin de speler kan
condensvorming optreden. Als er condensvorming optreedt binnenin de speler, werkt deze
mogelijk niet goed. Als dit gebeurt, verwijdert u de schijf en laat u de speler 1 tot 2 uur
staan met de stroom ingeschakeld.
62
Algemeen
70 W
Gewicht
3.0 kg
Afmetingen
430 (W) x 70 (H) x 260(D) mm
Gebruikstemperatuur
+5°C~+35°C
Gebruiksvochtigheidsbereik
10 % tot 75 %
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Composiet Video
● bijlage
Energieverbruik
DVD (Digital Versatile Disc)
Schijf
NL
Specificaties
Leessnelheid : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Speelduur (enkelzijdige schijf met 1 laag) : 135 min.
Leessnelheid : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximale afspeeltijd : 74 min.
Leessnelheid : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximale afspeeltijd : 20 min.
576i/480i
1 kanaal : 1,0 Vp-p (75 Ω belasting)
576i/480i
Video-uitgang
Component Video
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω belasting)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω belasting)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω belasting)
Video/Audio
Versterker
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Uitvoer voorluidsprekers
141W x 2(3Ω)
Uitvoer middenluidspreker
141W(3Ω)
Uitvoer achterluidsprekers
141W x 2(3Ω)
Uitvoer subwoofer-luidspreker
145W(3Ω)
Frequentiebereik
20Hz~20KHz
S/N-ratio
70dB
Kanaalscheiding
60dB
Invoergevoeligheid
(AUX)400mV
63
HT-Z220
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Impedantie
Frequentiebereik
Drukniveau uitvoergeluid
Vastgestelde invoer
Maximum invoer
5.1 kanaals-luidsprekersysteem
Voorzijde/Achterzijde
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Midden
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Afmetingen (b x h x d)
Voorzijde : 100 x150 x 89 mm
Achterzijde : 100 x 100 x 93 mm
Midden : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Gewicht
Voorzijde : 1,0 kg, Midden : 0,3 kg Achterzijde : 0,6 kg, Subwoofer : 4,5 kg
Subwoofer
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
HT-TZ222
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Impedantie
Frequentiebereik
Drukniveau uitvoergeluid
Vastgestelde invoer
Maximum invoer
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht
5.1 kanaals-luidsprekersysteem
Voorzijde/Achterzijde
Midden
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Voorzijde : 240 x 1020 x 240 mm (STANDAARDVOETEN : 240 x
240)
Achterzijde : 100 x 100 x 93 mm
Midden : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Voorzijde : 3,6 kg, Midden : 0,3 kg Achterzijde : 0,5 kg, Subwoofer : 4,5 kg
HT-TZ225
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Impedantie
Frequentiebereik
Drukniveau uitvoergeluid
Vastgestelde invoer
Maximum invoer
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht
5.1 kanaals-luidsprekersysteem
Voorzijde/Achterzijde
Midden
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Voorzijde/Achterzijde: 240 x 1020 x 240 mm (STANDAARDVOETEN : 240
x 240)
Midden : 300 x 59x 50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Voorzijde : 3,6 kg, Midden : 0,3 kg Achterzijde : 3,6 kg, Subwoofer : 4,5 kg
*: Nominale waarde
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder nadere aankondiging te wijzigen.
- Maten en gewichten kunnen afwijken.
64
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot Samsung producten hebben, neem dan a.u.b. contact op met
de SAMSUNG klantenservice.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
Customer Care Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van
de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen
Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus
in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze
stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen,
verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te
bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze
dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met
ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Code No. AH68-02161C(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement