Samsung HT-TX22 Handleiding

Samsung HT-TX22 Handleiding
Gebruiksaanwijzing
NL
DIGITAAL
THUISBIOSCOOP
SYSTEEM
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
AH68-01660E
REV: 01
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Veiligheidsinstructies
LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat
onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u
een elektrische schok kunt krijgen.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde
documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
LASER PRODUCT VAN KLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
NL
De CD-speler is geclassificeerd als een laser- product van
klasse 1.
Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet
in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke straling.
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt zoals deze staat vermeld op het identificatieplaatje bevestigd aan de
achterkant van uw apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor
een goede ventilatie (7.5 tot 10 cm). Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet afgedekt worden. Plaats niets op uw DVD-speler.
Plaats hem niet op versterkers of op enige andere installatie die warmte verspreidt. Zorg ervoor dat de CD-lade leeg is voordat u de
speler verplaatst. Deze DVD-speler is ontworpen voor een continue werking. De overgang naar de stand standby onderbreekt de
aansluiting op het lichtnet niet. Om de speler volledig van het lichtnet af te sluiten dient u de stekker uit het stopcontact te halen
hetgeen wordt aanbevolen wanneer u hem gedurende een lange tijd niet gebruikt.
VOORBEREIDING
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT
DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN ONDERDELEN
AANWEZIG DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT
ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.
Voorzorgsmaatregelen
LET OP : Als het apparaat geopend is, bestaat gevaar voor
onzichtbare laserstraling. Vermijd blootstelling daaraan.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen
of vocht bloot te stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN
DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de
stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar
en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd
met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
2
Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te
halen. Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de
apparatuur beschadigen.
De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat,
en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.
Phones
Bescherm de speler tegen vocht (bv. vazen) en hitte (bv. open haard), evenals tegen iedere
installatie die sterke magnetische of elektrische velden opwekt (luidsprekers...). Trek de stekker
uit het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert.
Uw speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik, doch enkel voor privé-gebruik. Het gebruik
van dit product is bestemd voor louter privé-doeleinden. Het kopiëren of uploaden van
muziekbestanden met commerciële doeleinden of met winstgevend oogmerk is of zou een
schending kunnen zijn van de Wetgeving op het Industriële Eigendom. uitzondering : in de mate
dat de wet het toelaat, is iedere verklaring of iedere garantie van het niet kopiëren van de
auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van
het product in omstandigheden, andere dan hierboven aangeduid, uitgezonderd. Condensatie :
wanneer u het toestel en/of uw disks van een koude in een warme omgeving brengt, bijv. bij een
transport in de winter, moet u ong, twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat de
speler en de disks op kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier vermijdt u ernstige
beschadigingen.
De batterijen die bij dit product worden gebruikt, bevatten
chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen
nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij
te laten vervangen door een deskundige.
3
Functies
Inhoud
NL
VOORBEREIDING
INSTELLING
De HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 combineert het gemak van multi-disk afspeelmogelijkheden, inclusief DVD-VIDEO,
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, en DVD R/RW met een geraffineerde FM-tuner - en dat alles in één
enkele speler.
Veiligheidsinstructies .....................................................2
Instellingen...................................................................42
Voorzorgsmaatregelen...................................................3
De taal instellen .......................................................42
Functies .........................................................................4
Type TV-scherm instellen ........................................43
Opmerkingen over schijven ...........................................6
Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)..................44
Omschrijving ..................................................................8
Het wachtwoord instellen.........................................44
Afspelen via USB Host functie
U kunt genieten van mediabestanden - zoals afbeeldingen, films en melodieën, opgeslagen op een MP3 speler,
USB-geheugen of digitale camera - met de hoge beeld- en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het
opslagmedium aan te sluiten op de USB-poort van de thuisbioscoop.
De achtergrond instellen..........................................45
AANSLUITINGEN
De luidsprekers aansluiten ..........................................12
Dolby Pro Logic II
Installatie van de luidspreker.......................................15
Dolby Pro Logic II is een nieuwe technologie voor het weergeven van audiosignalen via meerdere kanalen die voordelen
biedt ten opzichte van het bestaande Dolby Pro Logic.
De optionele Draadloze
Ontvangstversterker verbinden ...................................16
De video-uitgang aansluiten op de TV ........................19
DTS (Digital Theater Systems, digitale bioscoopsystemen)
DTS is een indeling voor audiocompressie die is ontwikkeld door Digital Theater Systems Inc. DTS biedt 5.1-kanaals
geluid in het volledige frequentiebereik.
Functie P.SCAN (Progressieve scan)..........................20
Geluid van externe componenten aansluiten ..............21
De FM-antenne aansluiten ..........................................22
Eén van de 3 instellingen voor de
achtergrond selecteren die u hebt uitgevoerd .........45
VOORBEREIDING
Multi-disk speler & FM-tuner
DivX (R)-registratie ..................................................46
De luidsprekermodus instellen ................................46
De vertragingstijd instellen ......................................47
De testtoon instellen ................................................48
Audio instellen .........................................................49
De DRC-functie
(compressie van dynamisch bereik) instellen..........50
Instelling AV SYNC ..................................................50
Schermbeveiliging voor de TV
De HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 zet het TV-scherm automatisch op donker na 3 minuten in de stopstand.
De HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 schakelt automatisch over naar de spaarstand nadat de schermbeveiliging 20 minuten
lang actief is geweest.
Spaarstand
De HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 schakelt zichzelf automatisch uit nadat het apparaat 20 minuten niet actief is geweest.
Aangepaste weergave van TV-scherm
De HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 biedt u de mogelijkheid uw favoriete afbeelding te selecteren tijdens JPEG- of
DVD- weergave en deze in te stellen als achtergrond.
4
BEDIENING
Voordat u de gebruiksaanwijzing leest ........................23
Voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt.............24
Schijven afspelen ........................................................25
Afspelen van MP3/WMA-CD's.....................................26
JPEG-bestanden afspelen...........................................27
Afspelen van DivX .......................................................28
De afspeelfunctie gebruiken .......................................30
Schijfinformatie weergeven ......................................30
De resterende tijd controleren ..................................31
Versneld afspelen .....................................................31
Vertraagd afspelen ...................................................31
Scènes/muzieknummers overslaan..........................32
Herhaald afspelen ....................................................33
Een modus voor herhaald afspelen selecteren
op het scherm met schijfinformatie. .........................33
Herhaald afspelen A-B .............................................34
Functie Step .............................................................34
Functie voor gezichtshoek........................................35
Zoomfunctie (scherm vergroten) ..............................35
Functie EZ VIEW......................................................36
Functie voor selecteren van audiotaal .....................37
Functie voor selecteren van ondertitelingstaal.........37
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan ...........38
Menu Disc gebruiken................................................39
Het menu Title gebruiken .........................................39
Mediabestanden afspelen met behulp
van de USB HOST-functie...........................................40
Functie voor geluidsveld (DSP/EQ).............................51
Dolby Pro Logic II-modus ............................................52
Dolby Pro Logic II-effect ..............................................53
OVERIGE
Naar de radio luisteren ................................................54
RDS-het Radio Data Systeem.....................................56
Handige functies..........................................................58
De TV bedienen met de afstandsbediening ................59
Problemen oplossen....................................................61
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven.......63
Lijst met taalcodes.......................................................64
USB Host-functie ondersteunde producten.................65
Specificaties.................................................................66
5
Opmerkingen over schijven
NL
DVD (Digital Versatile Disc) biedt een fantastische audio- en videokwaliteit dankzij het
1
~ 6
DVD-spelers en schijven zijn per regio gecodeerd. De schijf kan alleen worden afgespeeld als deze
regiocodes overeenkomen. Als de codes niet overeenkomen, kan de schijf niet worden afgespeeld.
Het regionummer voor deze speler staat aangegeven op het achterpaneel van de speler.
(Uw DVD-speler kan alleen DVD’s afspelen die over dezelfde regiocode beschikken.)
Opname-indeling van schijven
Dit product ondersteunt geen beveiligde (DRM) mediabestanden
CD-R/RW-schijven
• Afhankelijk van het opnameapparaat (CD-recorder of pc) en de toestand van de schijf, kunnen sommige CD-R-schijven
mogelijk niet worden afgespeeld.
• Gebruik een CD-R-schijf van 650MB/74 minuten. Gebruik bij voorkeur geen CD-R-schijf van 700MB/80 minuten omdat
deze mogelijk niet kan worden afgespeeld.
VOORBEREIDING
Dolby Digital surround-geluid en de technologie voor MPEG-2 videocompressie. U kunt nu ook
thuis genieten van superrealistische effecten. U waant zich in een bioscoop of concertzaal!
• Sommige CD-RW-schijven (herschrijfbaar) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Alleen de CD-R’s die op de juiste wijze zijn "afgesloten", kunnen volledig worden afgespeeld. Als de sessie is beëindigd
Afspeelbare schijven
zonder dat de schijf is afgesloten, kunt u de schijf mogelijk niet in zijn geheel afspelen.
Type schijf
Merk (logo)
Opgenomen signalen
Schijfformaat
12cm
DVD-VIDEO
Audio + Video
COMPACT
Audio
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + Video
8cm
Max. afspeelduur
Ong. 240 min. (enkelzijdig)
Ong. 480 min. (dubbelzijdig)
Ong. 80 min. (enkelzijdig)
Ong. 160 min. (dubbelzijdig)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
CD-R/RW MP3-schijven
• Alleen CD-R-schijven met MP3-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van MP3-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
• Gebruik schijven die zijn opgenomen met een compressie-/decompressiesnelheid van meer dan 128Kbps.
• Alleen bestanden met de extensie <mp3> kunnen worden afgespeeld.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment
op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen bestanden afgespeeld.
• Bij bestanden in VBR-indeling (Variable Bit Rate), oftewel bestanden die zijn gecodeerd met zowel lage als hoge
bitsnelheid (bijv. 32Kbps ~ 320Kbps), kan het geluid overslaan tijdens het afspelen.
De volgende typen schijven mogen niet worden gebruikt!
• LD's, CD-G's, CD-I's, CD-ROM's en DVD-ROM's kunnen niet worden afgespeeld op deze speler.
•
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <WRONG DISC FORMAT> weergegeven
op het TV-scherm.
DVD’s die u in het buitenland hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op deze speler.
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,
CHECK REGION CODE> weergegeven op het TV-scherm.
• Per CD kunnen maximaal 500 nummers worden afgespeeld.
• Per CD kunnen maximaal 300 nummers worden afgespeeld.
CD-R/RW JPEG-schijven
• Alleen bestanden met de extensie <jpg> kunnen worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen
bestanden afgespeeld.
• Alleen CD-R-schijven met JPEG-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van JPEG-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment
op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
Beveiliging tegen kopiëren
• Veel DVD’s zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Daarom moet u de DVD-speler rechtstreeks op uw
•
TV aansluiten en niet op een videorecorder. Als u het apparaat aansluit op een videorecorder ontstaat
er een vervormd beeld bij DVD’s met kopieerbeveiliging.
Dit product is uitgerust met technologie ter beveiliging van het copyright. Deze technologie is beschermd door
middel van bepaalde octrooien in de Verenigde Staten en andere intellectuele eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technologie ter beveiliging van het
copyright moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik
en voor andere beperkte weergavedoeleinden, tenzij anderszins aangegeven door Macrovision Corporation.
Uit elkaar halen of opnieuw op andere wijze in elkaar zetten is verboden.
• Op één CD kunnen maximaal 9.999 afbeeldingen worden opgeslagen.
• Tijdens het afspelen van een Picture-CD van Kodak/Fuji kunnen alleen de JPEG-bestanden in de map met afbeeldingen
worden afgespeeld.
• Bij andere beeldschijven dan de Picture-CD van Kodak/Fuji kan het langer duren voordat het afspelen start of kan het
afspelen zelfs helemaal onmogelijk zijn.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX-schijven
• Omdat dit product alleen gecodeerde bestandsindelingen levert die door DivX Networks, Inc. goedgekeurd zijn, kan het
gebeuren dat een door een gebruiker gecreëerd DivX-bestand niet afgespeeld wordt.
• Software-updates voor niet-ondersteunde bestandsindelingen worden niet ondersteund.
(bijv. QPEL, GMC, resolutie hoger dan 720 x 480 pixels, enz.)
• Gedeelten met een hoge framesnelheid kunnen niet afgespeeld worden tijdens het afspelen van een DivX-bestand.
• Voor meer informatie over de bestandsindelingen die door DivX Networks, Inc. goedgekeurd zijn, ga naar
<www.divxnetworks.net>.
6
7
Omschrijving
NL
Voorpaneel
Achterpaneel
2
3
4
5
6
1
7
8
4
1. Cd-lade
5. Volumeknop
9. Knop voor openen/sluiten
2. Functieknop
6. Aansluiting voor USB
10. Knop voor zender-/cd-keuze (
)
3. Stopknop ( )
7. Sensor Afstandsbediening (
Knop voor zender-/cd-keuze (
)
)
6
5
1. Video-uitgang
7
8
5. Koelventilator
Sluit de video-ingangen van de TV (VIDEO IN) aan op de
uitgang VIDEO OUT.
6. TX-kaart (DRAADLOOS)-connector
7. AUX IN aansluitingen
2. COMPONENT VIDEO-UITGANGEN
8. Standby-indicator
)
3
10
9
4. Knop voor afspelen/pauzeren (
2
VOORBEREIDING
1
Voor het aansluiten van een TV die is uitgerust met
Component Video-ingangen.
8. SCART-uitgang
Sluit met een SCART-ingang aan op een TV
3. Aansluiting voor FM-antenne
4. Aansluitingen voor 5.1-kanaals luidsprekeruitvoer
Beeldscherm
1
3
4
15
16
17
1. P.SCAN-indicator
8. PROGRAM-indicator
15. MPEG-indicator
2. DOLBY DIGITAL-indicator
9. REPEAT-indicator
16. DSP-indicator
3. DTS Disc-indicator
10. TUNER-indicator
17. Display voor systeemstatus
4. LINEAR PCM-indicator
11. STEREO-indicator
18. Indicator voor radiofrequentie
5. TITLE-indicator
12. RTA-indicator
19. SPEAKER-indicator
6. CHAPTER-indicator
13. RDS-indicator
7. TRACK-indicator
14. PRO LOGIC-indicator
14
8
2
5
6
7
9
8
10
11 12 13
18
Accessoires
19
Afstandsbediening
Videokabel
FM-antenne
Gebruiksaanwijzing
9
Omschrijving (vervolg)
NL
Afstandsbediening
18
2
19
3
20
21
4
22
5
6
23
24
1. Knop DVD RECEIVER
2. Knop TV
3. Knop POWER
4. Knop Nummertoetsen (0~9)
5. Knop REMAIN
6. Knop STEP
7. Knop voor zender/cd-keuze
8. Knop VOLUME
9. Knop MENU
10. Knop INFO
11. Knop
PL II EFFECT
12. Knop
PL II MODE
13. Knop TUNER MEMORY, P.SCAN
14. Knop ZOOM
15. Knop SLEEP
16. Knop SLOW, MO/ST
17. Knop DIMMER
18.
7
25
26
27
9
28
19. Knop OPEN/CLOSE
20. Knop TV/VIDEO
21. Knop voor RDS-selectie
22. Knop VIDEO SEL.
23. Knop CANCEL
24. Knop REPEAT
25.
29
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
36
10
16
37
17
38
3
Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl.
Plaats twee 1,5V AAA-batterijen en zorg er daarbij voor dat deze in de
juiste richting worden geplaatst (+ en –).
Plaats het klepje van het batterijvakje weer terug.
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect
raken of gaan lekken:
• Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij
in dezelfde richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.
• Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander
voltage hebben.
• Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
• Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.
Knop DVD
Knop TUNER
Knop AUX
Knop USB
8
1
2
VOORBEREIDING
1
Batterijen plaatsen in afstandsbediening
Bereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening kan worden gebruikt over een afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.
Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot 30° van de sensor voor de afstandsbediening.
Knop PLAY/PAUSE
Knop STOP
Knop SEARCH
26. Knop TUNING/CH
27. Knop MUTE
28. Knop RETURN
29. Knop Cursor/Enter
30. Knop AUDIO
31. Knop SUBTITLE
32. Knop DSP/EQ
33. Knop TEST TONE
34. Knop SOUND EDIT
35. Knop DIGEST
36. Knop LOGO
37. Knop SLIDE MODE
38. Knop EZ VIEW, NT/PAL
11
De luidsprekers aansluiten
NL
Voordat u het product verplaatst of installeert, zorgt u ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer is
losgekoppeld.
HT-X20
Voorste luidspreker (R)
Centrale luidspreker
Voorste luidspreker (L)
C
L
SW
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (R)
SR
AANSLUITINGEN
SL
R
Subwoofer
Positie van de DVD-speler
• Plaats de DVD-speler op een standaard of rek of installeer het
apparaat onder de standaard van de TV.
Voorste luidsprekers L R
• Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie, naar binnen
•
•
gericht onder een hoek van ongeveer 45°~60°, in uw richting.
Plaats de luidsprekers zodanig dat de tweeters zich op
dezelfde hoogte bevinden als uw oren.
Plaats de voorkant van de voorste luidsprekers in één lijn met
de voorkant van de middelste luidspreker of plaats ze een klein
stukje vóór de Centrale luidspreker.
De luisterpositie moet zich op een afstand van ongeveer 2,5 tot 3 keer de
grootte van het TV-scherm van het televisietoestel bevinden.
Voorbeeld: Bij 32-inch TV’s bedraagt de luisterpositie 2 tot 2,4 m.
Bij 55-inch TV’s bedraagt de luisterpositie 3,5 tot 4 m.
Achterste luidsprekers SL SR
• Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie.
• Als er niet voldoende ruimte is, plaatst u deze luidsprekers
tegenover elkaar.
• Plaats ze op een afstand van 60 tot 90cm boven uw oor en
zorg ervoor dat zij iets omlaag zijn gericht.
In tegenstelling tot de voorste luidsprekers en de middelste
* luidspreker,
worden de achterste luidsprekers voornamelijk
C
Centrale luidspreker
• Deze kunt u het beste installeren op dezelfde hoogte als de
voorste luidsprekers.
• U kunt de Centrale luidspreker ook direct boven of onder de
TV installeren.
De luidsprekers aansluiten
De luisterpositie selecteren
gebruikt voor het weergeven van geluidseffecten en er
komt dus ook niet continu geluid uit.
Subwoofer SW
• De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw.
1
2
Zwart
1
Druk de aansluitklem aan de achterkant van de
luidspreker omlaag.
2
Sluit de zwarte draad aan op de zwarte aansluitklem (–)
en de rode draad op de rode aansluitklem (+) en laat
vervolgens de klem los.
3
Sluit de connectoren aan op de achterkant van
de DVD-speler.
Rood
Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekeraansluitingen
overeenkomen met de kleuren van de connectoren.
• Laat geen kinderen met de luidsprekers spelen. Zij zouden zich kunnen verwonden als een luidspreker valt.
• Zorg er bij het aansluiten van de luidsprekerkabels voor dat de polariteit (+/–) correct is.
• Houd de luidspreker van de subwoofer buiten het bereik van kinderen om te vermijden dat kinderen hun handen of
vreemde voorwerpen in het kanaal (opening) van de luidspreker van de subwoofer steken.
• Hang de subwoofer niet aan de muur met een buis.
U kunt deze op een willekeurige plek installeren.
• Als u een luidspreker in de buurt van uw TV-toestel plaatst, kunnen de kleuren op het scherm vervormd raken
vanwege het magnetische veld dat wordt veroorzaakt door de luidspreker. In dat geval plaatst u de luidspreker
uit de buurt van uw TV-toestel.
12
13
De luidsprekers aansluiten (vervolg)
Installatie van de luidspreker
NL
Met de HT-TX22 luidsprekers aan de voorzijde en de HT-TX25 luidsprekers aan de voor-/achterzijde heeft u de
mogelijkheid de luidsprekers op standaarden te installeren, of direct op de basisstandaard.
HT-TX22
Voorste luidspreker (R)
Luidsprekeronderdelen (HT-TX22/HT-TX25)
Centrale luidspreker
Voorste luidspreker (L)
LUIDSPREKER
LUIDSPREKER
STANDAARD
STANDAARDONDERSTEL Schroef (A)
Schroef (B)
STANDAARD
1
Achterste luidspreker (R)
2
1
Draai de STANDAARD ondersteboven en sluit hem op het
STANDAARDONDERSTEL aan.
2
Draai met een schroevendraaier twee schroeven (A) in de
twee gaten die met de pijlen staan aangegeven, zoals
getoond op de afbeelding.
3
Draai een schroef (B) in het gat aan de achterzijde van de
luidspreker STANDAARD.
4
Sluit de inelkaar gezette standaard aan op de
LUIDSPREKER.
5
Draai nog een schroef (B) in het gat aan de achterzijde van
de luidspreker, waarbij u een schroevendraaier gebruikt
zoals op de afbeelding staat afgebeeld.
6
Zo ziet de LUIDSPREKER er uit als deze succesvol op de
standaard is gemonteerd.
Achterste luidspreker (L)
Subwoofer
3
4
HT-TX25
5
6
Centrale luidspreker
Voorste luidspreker (R)
AANSLUITINGEN
Hoe installeert u de luidspreker op de standaard
• Zorg ervoor dat de luidspreker op een platte en stabiele
ondergrond wordt geplaatst. Anders kan hij gemakkelijk omver
worden gestoten.
Voorste luidspreker (L)
Hoe installeert u de luidspreker op de basisstandaard
1
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (L)
3
2
1
Sluit de LUIDSPREKER op het STANDAARDONDERSTEL
aan.
2
Draai de schroef (B) in het gat aan de achterzijde van de
luidspreker, waarbij u een schroevendraaier gebruikt zoals
op de afbeelding staat afgebeeld.
3
Zo ziet de LUIDSPREKER er uit als deze succesvol op de
basisstandaard is gemonteerd.
Subwoofer
14
15
De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden
Om de achterste luidsprekers draadloos te verbinden, dient u aanvullend de draadloze ontvangstmodule en de TX-kaart
van uw Samsung-dealer te kopen.
NL
HT-TX25
Als u de draadloze versterker heeft gekocht (SWA-3000)
Voorste luidspreker (R)
HT-X20
Voorste luidspreker (L)
Centrale luidspreker
Voorste luidspreker (L)
Voorste luidspreker (R)
Centrale luidspreker
Subwoofer
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (L)
AANSLUITINGEN
Subwoofer
Achterste luidspreker (R)
Achterste luidspreker (R)
Achterkant van draadloze ontvanger
Achterkant van draadloze ontvanger
HT-TX22
Voorste luidspreker (R)
1
Sluit de luidsprekers aan de voorzijde en in het midden alsmede de
subwoofer op de hoofdunit aan, zie hiervoor bladzijden 13 -15.
2
Als de hoofdunit uit staat, steekt u de TX-kaart in de TXkaartverbinding (DRAADLOOS) aan de achterkant van de hoofdunit.
Voorste luidspreker (L)
Houd de TX-kaart zo vast dat de schuine kant naar onder is gericht, en steek de
kaart in de poort.
Voer de TX-kaart in als de hoofdunit uitgeschakeld is. De kaart invoeren als het
Centrale luidspreker
TX-kaart
aangesloten is, kan tot problemen leiden.
3
Verbind de achterste luidsprekers links en rechts met de draadloze
ontvangstversterker.
4
Plaats de stroomkabel van de draadloze ontvangstversterker in het
stopcontact en schakel de stroomschakelaar aan.
Afgekante zijde ondersteboven
Subwoofer
Achterste luidspreker (L)
Achterste luidspreker (R)
Achterkant van draadloze ontvanger
16
• Voer geen andere kaart dan de TX-kaart bestemd voor het product in.
Het product zou beschadigd kunnen raken of het zou kunnen dat de
kaart niet gemakkelijk verwijderd kan worden.
• Voer de TX-kaart niet omgekeerd in of in de tegengestelde richting.
• Voer de TX-kaart in als de hoofdunit uitgeschakeld is. Als u de kaart
invoert wanneer de unit staat aangeschakeld, kan dit tot problemen
leiden.
• Als de TX-kaart wordt ingestoken, wordt er geen geluid door de
connectoren van de achterste luidspreker op het hoofdapparaat
weergegeven.
17
De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden (vervolg)
De video-uitgang aansluiten op de TV
NL
Kies één van de drie methodes om op een TV aan te sluiten.
Draadloze communicatie resetten
Reset het systeem als een communicatiefout optreedt, of als de Link-indicator (blauwe LED) op de draadloze ontvanger
niet oplicht en de boodschap <REAR CHECK> op het display van de hoofdunit knippert. Reset het systeem terwijl het
hoofdsysteem en de draadloze ontvanger (SWA-3000) in de Power Standby-stand staan.
1
Druk, terwijl het hoofdsysteem uitstaat, op de knop REMAIN
van de afstandsbediening en houd deze gedurende 5
seconden ingedrukt.
■
METHODE 3
METHODE 2
METHODE 1
(meegeleverd)
Het STANDBY LED op het voorpaneel van de draadloze ontvangstmodule
2
AANSLUITINGEN
knippert.
Gebruik een balpen of een pincet om 2 of 3 maal op de knop
RESET te drukken aan de achterkant van het hoofdsysteem,
terwijl de draadloze ontvanger is ingeschakeld.
■
Het STANDBY LED op het voorpaneel van de draadloze ontvangstmodule
knippert twee maal.
3
Zet het hoofdsysteem aan.
■
Het LINK LED-scherm van de draadloze ontvangstmodule wordt verlicht
en het terugzetten is voltooid.
■
Als de Power Standby-stand actief blijft, herhaalt u de bovenstaande stappen 1 t/m 3.
METHODE 1 : Component Video (Progressieve scan) ... (beste kwaliteit)
Als uw televisie is voorzien van een Component Videoingang, sluit u een componentvideokabel (niet meegeleverd)
vanuit de Component Videouitgang (Pr, Pb, en Y) aansluitingen op de achterzijde van de hoofdunit aan op de
Component Videoingang aansluitingen op uw TV.
METHODE 2 : Scart ....... (betere kwaliteit)
• Als het instellen van de draadloze ontvangstmodule compleet is, wordt er geen geluidssignaal weergegeven vanuit
de uitgangsconnector van de achterste luidspreker aan de achterkant van de hoofdunit.
• De antenne voor draadloze ontvangst is ingebouwd in de draadloze ontvanger. Zorg ervoor dat het apparaat niet
in aanraking komt met vocht of water.
• Voor optimale luisterprestaties moet het gebied rondom de draadloze ontvanger vrij zijn van obstakels.
• Er klinkt uitsluitend geluid uit de draadloze luidsprekers aan de achterzijde in de modi
DVD 5.1-CH of Dolby Pro Logic II.
• In de 2-kanaals modus is geen geluid te horen uit de draadloze achterste luidsprekers.
• Plaats de draadloze ontvanger aan de achterkant van de luisterpositie. Als de draadloze ontvanger te dicht in de
buurt van het hoofdsysteem staat, kan de geluidskwaliteit slechter worden door storing.
• Als u een apparaat zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparatuur of enig ander apparaat dat
gebruik maakt van dezelfde frequentie (2,4GHz) in de buurt van het systeem gebruikt, kan de geluidskwaliteit
slechter worden door storing.
• De transmissieafstand van radiogolven bedraagt ongeveer 10 meter, maar kan variëren afhankelijk van uw gebruiksomgeving.
Als zich een muur van gewapend beton of metaal tussen het hoofdsysteem en de draadloze ontvanger bevindt, werkt het
systeem mogelijk helemaal niet omdat de radiogolven niet door metaal heen kunnen dringen.
18
Als uw televisietoestel is uitgerust met een SCART-ingang, sluit u een Scart-connector (niet meegeleverd) aan op de
uitgang AV OUT op het achterpaneel van het systeem en op de ingang SCART IN op uw televisietoestel.
Functie VIDEO SELECT
Druk op de knop VIDEO SEL. van de afstandsbediening en houd deze langer dan 5 seconden ingedrukt.
• De aanduiding <COMPOSITE> of <RGB> wordt weergegeven op het display.
Druk nu kort op de knop VIDEO SEL. om een keuze te maken tussen <COMPOSITE> en <RGB>.
• Als uw TV ondersteuning voor Scart (RGB-ingang) biedt, drukt u op de VIDEO SEL. om de RGB-modus te selecteren. Het
gebruik van de Scart-instelling levert een betere beeldkwaliteit op.
• Als uw TV geen ondersteuning voor Scart (RGB-ingang) biedt, drukt u op de VIDEO SEL. om de COMPOSITE-modus te selecteren.
METHODE 3 : Composite Video ....... (goede kwaliteit)
Sluit de meegeleverde videokabel vanuit de VIDEO OUT aansluiting op het achterpaneel van de hoofdunit aan op de VIDEO
IN ingang op uw televisie.
• Als de modus Progressieve scan geselecteerd wordt, dan geeft de VIDEO-output en SCART-output (Geel) geen
signaal.
19
Functie P.SCAN (Progressieve scan)
Geluid van externe componenten aansluiten
In tegenstelling tot normale Interlace Scan, waarbij twee velden met beeldinformatie afwisselend worden weergegeven
(eerst oneven scanlijnen en vervolgens even scanlijnen) om het volledige beeld weer te geven, wordt bij een progressieve
scan één informatieveld gebruikt (alle lijnen worden in één keer weergegeven) om een helder en scherp beeld zonder
zichtbare scanlijnen te creëren.
1
Druk op de knop STOP ( ).
Bij het afspelen van een schijf, druk twee maal op de knop STOP (
NL
Een externe analoge component aansluiten
Analoge signaalcomponenten zoals een VCR (videorecorder)
) zodat “STOP”
verschijnt op de display.
2
Houd de knop P.SCAN van de afstandsbediening langer dan 5 seconden
ingedrukt.
Als u op deze knop drukt en deze langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, wordt
afwisselend <Progressive Scan> en <Interlace Scan> geselecteerd.
Als u de modus P.Scan wilt instellen voor DivX-schijven, houdt u de knop P.SCAN op de
afstan dsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt terwijl er geen schijf in het apparaat
zit ("NO DISC" op het display), waarna u de DivX-schijf plaatst en deze afspeelt.
Audiokabel
(niet meegeleverd)
Wat is progressief (of non-interlaced) scannen?
Interlaced scannen (1 FRAME = 2 FIELDS)
Als de externe analoge
component slechts één uitgang
Audio Out heeft, sluit u de linkerof rechterkant aan.
Progressief scannen (FULL FRAME)
1
In de interlaced scanmodus bestaat een frame uit twee
interlaced velden (oneven en even), waarbij elk veld elke
tweede horizontale lijn in het frame bevat.
Het oneven veld van afwisselende lijnen wordt als eerste
weergegeven, gevolgd door het even veld dat de openingen van het oneven veld opvult waardoor een complete
frame ontstaat. Eén frame, dat elke 1/30 deel van een
seconde wordt weergegeven, bevat twee interfaced
velden. Dit betekent dat per seconde 60 velden worden
weergegeven (1/60 deel van een seconde elk).
De interlaced scanmethode is bedoeld voor het vastleggen van stilstaande beelden.
Bij de progressieve scanmethode wordt één volledig
videoframe regel voor regel gescand en weergegeven op
het scherm.
Een volledige afbeelding wordt in één keer weergegeven,
in tegenstelling tot bij het interlaced scanproces, waarbij
een videobeeld wordt opgebouwd via een reeks van
stappen.
De progressieve scanmethode is geschikt voor het vastleggen van bewegende voorwerpen.
Sluit AUX IN (Audio) op de Thuisbioscoop aan op Audio Out op de externe analoge component.
■
2
AANSLUITINGEN
Als u op P.SCAN drukt, wordt de aanduiding "P.SCAN" weergegeven op het display.
Zorg ervoor dat de juiste kleuren op elkaar zijn aangesloten.
Druk op de AUX knop op de afstandsbediening om <AUX> input te kiezen.
■
U kunt ook de FUNCTIE-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
Het schakelen tussen modi werkt als volgt : DVD/CD ➝ AUX ➝ USB ➝ FM
• U kunt de stekker van de video-uitgang op uw VCR verbinden met de TV, en de stekker van de audio-uitgang op
de VCR met dit product.
• Deze functie werkt alleen op televisietoestellen die zijn uitgerust met ingangen voor Component Video (Y, Pr, Pb)
•
20
die Progressive Video ondersteunen. (Deze functie werkt niet op televisietoestellen met conventionele
Component-ingangen, dus TV’s met niet-progressieve scan.)
Deze functie werkt niet op sommige merken en modellen televisies.
21
De FM-antenne aansluiten
Voordat u de gebruiksaanwijzing leest
NL
Zorg ervoor dat u de volgende zaken controleert voordat u de gebruiksaanwijzing leest.
Pictogrammen die in de gebruiksaanwijzing worden gebruikt
Pictogram
DVD
FM-antenne (meegeleverd)
Term
Omschrijving
DVD
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor DVD of
DVD-R/DVD-RW disks die in de video-modus zijn
opgenomen en afgesloten.
CD
CD
MP3
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
JPEG
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
DivX
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een
MPEG4-disk (DVD R/RW, CD-R of CD-RW)
MP3
JPEG
DivX
Let op
Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM 75Ω coaxiale aansluiting
Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is en
bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.
Dit betreft een situatie waarin een functie niet werkt of
instellingen kunnen worden afgebroken.
Dit betreft tips of instructies op de pagina, die ervoor
zorgen dat iedere functie werkt.
• De instructies in deze gebruiksaanwijzing die zijn gemarkeerd met "DVD ( DVD )" zijn van toepassing voor
DVD-VIDEO, DVD AUDIO en DVD-R/-RW disks die zijn opgenomen in de Video-modus en vervolgens
afgesloten.
Als een speciaal type DVD is bedoeld, wordt dit apart aangegeven.
• Als een DVD-R/-RW disk niet correct in de juiste DVD-videoindeling is opgenomen, kan deze niet worden afgespeeld.
BEDIENING
Opmerking
1
2
Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een
gegevens-CD (CD-R of CD-RW).
• Dit apparaat ontvangt geen AM-uitzendingen.
Koelventilator
De koelventilator koelt de lucht in het apparaat om oververhitting te voorkomen.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.
22
■
Controleer of de ventilatie in het apparaat goed is. Als de ventilatie slecht is, kan de temperatuur
binnenin het apparaat stijgen en kan het apparaat beschadigd raken.
■
Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. (Als de koelventilator of
ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het apparaat oververhit raken en kan
er brand ontstaan.)
23
Voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt
Schijven afspelen
DVD
CD
NL
Uw Samsung TV en het Thuisbioscoopsysteem bedienen met de HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 afstandsbediening
De afstandsbediening van de DVD-thuisbioscoop kan worden gebruikt om Samsung televisies te bedienen.
1
1
2
Sluit het stroomsnoer van het hoofdsysteem aan op de netvoeding.
■
Druk op de knop TV om de afstandsbediening in te stellen op TV-modus.
3
Druk op de knop POWER om uw Samsung TV aan te schakelen met deze
afstandsbediening.
4
Druk op de knop TV/VIDEO om de modus VIDEO te selecteren op uw TV.
Leg er een disk in.
■
Voordat u het systeem op een stopcontact aansluit, dient u de voltage-instelling
(OPTIONEEL) te controleren. Als het voltage van het stopcontact niet overeenkomt met de
instelling op de achterkant van het apparaat, kunt u het systeem ernstig beschadigen.
2
Druk op de OPEN/CLOSE knop om het schijfstation te openen.
3
Plaats een disk voorzichtig in het station met het label naar boven.
Sluit het schijfstation door nogmaals op de OPEN/CLOSE knop te drukken.
■
Het afspelen begint automatisch.
VIDEO
5
Druk op de knop DVD RECEIVER om over te schakelen naar de modus
DVD ONTVANGER, teneinde de DVD-thuisbioscoop te kunnen bedienen.
6
Druk op de knop FUNCTION op het hoofdgedeelte of de knop DVD op de
afstandsbediening om DVD/CD afspelen aan te schakelen.
■
Als u éénmaal op deze knop drukt, wordt het bericht <PRESS PLAY> weergegeven en wordt de positie waarin
werd gestopt, opgeslagen in het geheugen. Als u op de knop voor PLAY/PAUSE (
) of op de knop ENTER
drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de positie waarin werd gestopt. (Deze functie werkt alleen bij DVD’s.)
■
Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt <STOP> weergegeven en als u dan opnieuw op de knop voor
PLAY/PAUSE (
) drukt, wordt de schijf weer vanaf het begin afgespeeld.
BEDIENING
Druk tijdens het afspelen op de knop STOP ( ) om het afspelen te beëindigen.
Druk tijdens het afspelen op de knop voor PLAY/PAUSE (
■
) om het afspelen tijdelijk te onderbreken.
U kunt het afspelen hervatten door nogmaals op de knop voor PLAY/PAUSE (
) te drukken.
De video-indeling selecteren
Houd de knop NT/PAL van de afstandsbediening langer dan 5 seconden
ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
• Afhankelijk van de inhoud van de schijf, kan het beginscherm er anders uitzien.
• Illegaal gemaakte opnamen kunnen niet in de speler worden afgespeeld. Anders worden de aanbevelingen van het CSS (Content
Scrambling System, een soort kopieerbeveiligingssysteem) overtreden.
De video-indeling is standaard ingesteld op <PAL>.
De aanduiding <NTSC> of <PAL> wordt weergegeven op het display.
Druk nu kort op de knop NT/PAL om een keuze te maken tussen <NTSC> en <PAL>.
Elk land heeft een eigen standaard video-indeling.
De video-indeling van uw schijven moet overeenkomen met de video-indeling van uw TV om de
schijven normaal te kunnen afspelen.
24
25
Afspelen van MP3/WMA-CD's
JPEG-bestanden afspelen
MP3
Het is mogelijk gegevens-cd's (CD-R, CD-RW) in MP3/WMA-indeling af te spelen.
1
2
■
Het MP3/WMA-schermmenu wordt weergegeven en het afspelen wordt gestart.
Hoe het menu eruitziet, is afhankelijk van de MP3/WMA-schijf.
■
WMA-DRM bestanden kunnen niet afgespeeld worden.
1
Gebruik
,
Leg de JPEG-disk in het schijfstation.
■
2
SLIDE SHOW MODE : NONE
om het nummer te selecteren.
Druk op
Functie voor meerdere afbeeldingen
U kunt een andere album en nummer selecteren door de bovenstaande stappen 2 en 3 te herhalen.
Druk op de knop STOP ( ) om het afspelen te stoppen.
U kunt 9 JPEG-afbeeldingen tegelijk bekijken op het TV-scherm.
1
Druk tijdens het afspelen op de knop DIGEST.
Er worden nu 9 JPEG-bestanden weergegeven in afzonderlijke vensters.
■
Druk op de cursorknoppen , , , om de gewenste afbeelding te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
,
,
Druk op
geven..
de knop in de stopstand en selecteer het gewenste pictogram aan de bovenkant van het menu.
Pictogram voor muziekbestand : Als u alleen muziekbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
Pictogram voor alle bestanden : Als u alle bestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
.
om het vorige of volgende scherm met 9 vensters weer te
.
Pictogram voor afbeeldingsbestand : Als u alleen afbeeldingsbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram
Pictogram voor filmbestanden : Als u alleen filmbestanden wenst te bekijken selecteert u het pictogram
De geselecteerde afbeelding wordt gedurende 5 seconden afgespeeld, waarna wordt
overgeschakeld naar de volgende afbeelding.
BEDIENING
2
U kunt als volgt een bestand in het menuscherm afspelen:
,
om door te gaan naar de volgende dia.
Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de volgende of vorige dia weergegeven.
■
Druk op
Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert het beeld als volgt :
SLIDE SHOW MODE : 1~11 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
• Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet
worden afgespeeld.
• De inhoudsopgave van een MP3-CD varieert, afhankelijk van de indeling van het
MP3-bestand dat die is opgenomen op de schijf.
■
Het afspelen begint automatisch. Iedere opname wordt gedurende 5 seconden getoond en
vervolgens wordt de volgende opname getoond.
Druk op de knop SLIDE MODE.
■
Kies om het album te veranderen de , , , knoppen om een ander
album in de Stopmodus te kiezen, en druk vervolgens op de knop ENTER.
■
4
Diamodus
Gebruik , , , in de modus Stop om het album te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
■
3
Beelden die zijn vastgelegd met een digitale camera of camcorder, of JPEG-bestanden op een pc kunnen worden
opgenomen op een cd en vervolgens worden afgespeeld met deze DVD-speler.
Druk op de OPEN/CLOSE knop om het schijfstation te openen, en leg er
vervolgens een MP3/WMA-disk in.
■
NL
JPEG
.
.
Functie voor draaien/spiegelen
Druk tijdens het afspelen op de
cursorknoppen , , , .
Knop : Verticaal spiegelen
Knop : 90° naar
links draaien
Knop : 90° naar
rechts draaien
Oorspronkelijke afbeelding
Knop : Horizontaal spiegelen
• De maximale resoluties ondersteund door dit product zijn 5120 x 3480 (of 19.0 MPixel) voor
standaard JPEG-bestanden en 2048 x 1536 (of 3.0 MPixel) voor progressieve
beeldbestanden.
26
27
Afspelen van DivX
NL
DivX
De functies op deze pagina gelden voor het afspelen van een DivX-disk.
Weergave van ondertiteling
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de knop
■
,
Druk op de knop SUBTITLE.
.
U kunt naar het volgende bestand gaan door op de knop
■
te drukken als er meer dan
en <SUBTITLE OFF>.
2 bestanden op de schijf staan.
■
U kunt naar het vorige bestand gaan door op de knop
2 bestanden op de schijf staan.
te drukken als er meer dan
■
Als de schijf slechts één ondertitelingsbestand bevat, wordt dit automatisch afgespeeld.
■
Zie nummer 2 (ondertitelingsfunctie) hierna voor meer details betreffende het gebruik van
ondertitels met DivX-schijven.
Als de disk meer dan één ondertitelingsbestand heeft
Versneld afspelen
Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u op
tijdens het afspelen.
■
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)>
Als de disk meer dan één ondertitelingsbestand heeft, kan het zijn dat de
standaard ondertiteling niet overeenkomt met de film, en zult u uw ondertiteling als
volgt moeten kiezen:
of
Telkens als u op één van deze knoppen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
1
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ normaal.
(
Functie 5 minuten overslaan
,
2
.
■
De speler springt 5 minuten vooruit tijdens het afspelen als u op de knop
■
De speler springt 5 minuten achteruit tijdens het afspelen als u op de knop
drukt.
drukt.
Zoomfunctie
,
, knop, kiest u de gewenste ondertiteling
) op het TV-scherm, en drukt u vervolgens op de ENTER knop.
Als u het gewenste DivX-bestand op het TV-scherm kiest, zal de film normaal
worden afgespeeld.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX is een videobestandsformaat ontwikkeld door Microsoft en is gebaseerd op MPEG4 compressietechnologie waarmee
geluids- en videogegevens onvertraagd over Internet geleverd kunnen worden. MPEG4 wordt gebruikt voor videocodering
en MP3 voor geluidscodering, zodat de gebruikers naar een film kunnen kijken die bijna dezelfde beeld- en
geluidskwaliteit als een DVD heeft.
BEDIENING
Druk tijdens het afspelen op de knop
In de Stop-modus drukt u op de
1. Ondersteunde indelingen
1
■
2
Dit product werkt alleen met de volgende mediaformats. Als zowel de beeld- als de geluidsformats niet worden
ondersteund, kan de gebruiker problemen ondervinden zoals verstoord beeld of geen geluid.
Druk op de knop ZOOM.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <ZOOM X2> en <ZOOM OFF>.
Druk op de cursorknoppen
vergroten.
,
,
,
om naar het gebied te gaan dat u wilt
Ondersteunde video-indelingen
Format
Ondersteunde versies
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMA
V1/V2/V3/V7
Ondersteunde audio-indelingen
• DivX-bestanden kunnen alleen worden gezoomd in de modus ZOOM X2.
• DivX-bestanden hebben .avi bestandsextensies, alhoewel niet alle .avi-bestanden DivX zijn
en wellicht niet in dit apparaat kunnen worden afgespeeld.
Format
Bitsnelheid
Sample-frequentie
MP3
WMA
80-384kbps
56-128kbps
44.1khz
AC3
128-384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• DivX bestanden, inclusief geluids- en videobestanden, die gemaakt zijn in het DTS-format kunnen uitsluitend tot
Audioweergave
6Mbps ondersteunen.
• Breedte/hoogteverhouding: hoewel de sample-frequentie van DivX 640X480 pixels (4:3) is, ondersteunt dit product tot
720x480 pixels (16:9). TV-schermresoluties die hoger zijn dan 800 worden niet ondersteund.
• Wanneer u een disk speelt waarvan de samplefrequentie hoger is dan 48 kHz of 320 kbps, kunt u tijdens het afspelen
Druk op de knop AUDIO.
■
■
Indien er meerdere sporen op een schijf zijn, kunt u tussen deze sporen heen en terug bewegen.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <AUDIO (1/N, 2/N ...)> en
.
•
28
wordt weergegeven als er maar één taal op de disk wordt ondersteund.
storing in de vorm van strepen op het scherm verwachten.
2. Opnamefunctie
• U moet enige ervaring met video-extractie en –bewerking hebben om deze eigenschap juist te kunnen gebruiken.
• Als u de opschriftfunctie wilt gebruiken, slaat u het opschriftenbestand (*.smi) op onder dezelfde bestandsnaam als het
DivX-mediabestand (*.avi) en in dezelfde map.
Voorbeeld Hoofdmap Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• De bestandsnaam kan tot 60 alfanumerieke tekens of 30 Oost-Aziatische tekens (dubbelbyte tekens zoals Koreaans
en Chinees) bevatten.
29
De afspeelfunctie gebruiken
Schijfinformatie weergeven
DVD
CD
MP3
JPEG
NL
De resterende tijd controleren
DivX
U kunt de afspeelinformatie op de schijf weergeven op het TV-scherm.
DVD
CD
MP3
Druk op de knop REMAIN.
Met deze knop kunt u de totale en de resterende tijd controleren van de titel of het hoofdstuk
dat wordt afgespeeld.
Telkens wanneer op de knop Remain wordt gedrukt
■
Druk op de knop INFO.
■
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave als volgt:
DVD
DVD
CD
Weergave verdwijnt
MP3
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
CD
Versneld afspelen
Weergave verdwijnt
MP3
DivX
,
.
Telkens als de knop ingedrukt wordt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
DivX
Weergave verdwijnt
BEDIENING
JPEG
CD
Druk op de knop
■
MP3
DVD
• Tijdens het versneld afspelen van een cd of MP3-CD, wordt het geluid alleen
weergegeven bij 2x de snelheid, niet bij 4x, 8x of 32x de snelheid.
• Afhankelijk van de schijf, kan de schijfinformatie er anders uitzien.
• Afhankelijk van de schijf, kunt u ook DTS, DOLBY DIGITAL of PRO LOGIC selecteren.
Vertraagd afspelen
DVD
DivX
Druk op de knop SLOW.
wordt weergegeven op het TV-scherm!
■
Als dit symbool wordt weergegeven op het TV-scherm terwijl u op één of meer knoppen drukt, is de
desbetreffende bewerking niet mogelijk voor de schijf die op dat moment wordt afgespeeld.
DVD
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
Schermweergave
30
Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
Aanduiding voor DVD
Aanduiding voor
TITEL
Aanduiding voor
VERSTREKEN TIJD
Aanduiding voor
STEREO (L/R)
Aanduiding voor CD
Aanduiding voor
HOOFDSTUK
Aanduiding voor
AFSPELEN HERHALEN
Aanduiding voor
DOLBY DIGITAL
Aanduiding voor
ONDERTITELING
Aanduiding voor
TRACK (BESTAND)
Aanduiding voor
AUDIOTAAL
• Tijdens langzaam afspelen hoort u geen geluid.
• Vertraagd achteruit afspelen werkt niet bij DivX.
Aanduiding voor
GEZICHTSHOEK
31
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Scènes/muzieknummers overslaan
Herhaald afspelen
Druk op de knop
■
■
,
DVD
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
NL
DivX
Met herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel, track (muzieknummer) of directory (MP3-bestand) een aantal keren achter elkaar afspelen.
.
Telkens als u tijdens weergave op de knop drukt, wordt het vorige of volgende hoofdstuk, track of
bestand afgespeeld.
U kunt hierbij geen hoofdstukken overslaan.
Druk op de knop REPEAT.
Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de modus voor herhaald
afspelen als volgt:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
Opties voor herhaald afspelen
TRACK : De geselecteerde track wordt een aantal keren achter
elkaar afgespeeld.
DIR : Alle tracks in de geselecteerde map worden een aantal keren
achter elkaar afgespeeld.
DISC : De hele schijf wordt een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
OFF : Hiermee wordt herhaald afspelen geannuleerd.
Een modus voor herhaald afspelen selecteren op het scherm met schijfinformatie.
1
2
3
DVD
BEDIENING
CHAPTER : Het geselecteerde hoofdstuk wordt een aantal keren
achter elkaar afgespeeld.
TITLE : De geselecteerde titel wordt een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
RANDOM : Tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
(Hierbij kan een track die al een keer is afgespeeld,
worden herhaald.)
CD
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN (
) te gaan.
om de gewenste modus voor herhaald afspelen te selecteren.
Om een ander album of nummer te kiezen herhaalt u Stappen 2 en 3 hierboven.
4
Druk op de knop ENTER.
DVD
CD
• Bij DivX, MP3 en JPEG disks kunt u Repeat Play (afspelen herhalen) uit het scherm met
informatieweergave niet aankiezen.
32
33
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Herhaald afspelen A-B
NL
Functie voor gezichtshoek
DVD
Met deze functie kunt u dezelfde scène vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken.
U kunt een geselecteerde sectie van een DVD meerdere malen achter elkaar afspelen.
1
2
3
om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN (
) te gaan.
Druk op de cursortoetsen
, om <A-> te selecteren en druk vervolgens op
ENTER aan het begin van het gewenste segment.
■
4
1
2
3
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
DVD
Druk op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor GEZICHTSHOEK (
Druk op de cursorknoppen
of cijfertoetsen om de gewenste gezichtshoek te selecteren.
,
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de gezichtshoek als volgt :
■
Als u op de knop ENTER drukt, wordt de geselecteerde positie opgeslagen in het geheugen.
1/3
Druk op ENTER aan het einde van het gewenste segment.
■
) te gaan.
2/3
Het gemarkeerde segment wordt meerdere malen afgespeeld.
3/3
A-B
U kunt de normale weergave hervatten door op de cursorknoppen
drukken om
OFF te selecteren.
te
Zoomfunctie (scherm vergroten)
DVD
BEDIENING
• De A-B Repeat functie werkt niet met DivX, MP3 of JEPG disks.
,
• De functie voor de gezichtshoek werkt alleen bij schijven met opnames vanuit meerdere
gezichtshoeken.
DivX
Met deze functie kunt u een bepaald deel van het weergegeven beeld vergroten.
Functie Step
DVD
1
2
DivX
Druk op de knop STEP.
■
3
Het beeld gaat één frame vooruit telkens als u tijdens het afspelen op deze knop drukt.
Druk op de knop ZOOM.
Druk op de cursorknoppenr
wilt vergroten.
,
,
,
om naar het gebied te gaan dat u
Druk op de knop ENTER.
■
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de zoomwaarde als volgt:
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• U hoort geen geluid als u met de STEP-knop afspeelt.
SELECT ZOOM POSITION
• Als een DivX disk wordt afgespeeld, wordt het scherm tot tweemaal de normale grootte
vergroot.
34
35
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Functie EZ VIEW
NL
Functie voor selecteren van audiotaal
DVD
Druk op de knop EZ VIEW.
Telkens als u op deze knop drukt, wordt de zoomfunctie in- of uitgeschakeld.
Wanneer een film wordt afgespeeld in breedbeeldformaat, kunnen zwarte balken boven en
onder aan het TV-scherm worden verwijderd door op de knop EZ VIEW te drukken.
1
2
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknoppen
, of cijfertoetsen om de gewenste audiotaal
te selecteren.
■
EZ VIEW
DVD
Afhankelijk van het aantal talen op een DVD, wordt telkens wanneer u op deze knop drukt een
andere audiotaal (ENGELS, SPAANS, FRANS, enz.) geselecteerd.
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
• Deze functie werkt niet als de DVD is opgenomen met meerdere camera-instellingen.
• De zwarte balken verdwijnen mogelijk niet omdat sommige DVD’s een ingebouwde
breedte/hoogteverhouding hebben.
• Deze functie wordt niet ondersteund voor DivX schijven.
• Tijdens het gebruik van EZ View wordt een deel van de linker- en rechterzijde mogelijk
enigszins afgesneden.
Functie voor selecteren van ondertitelingstaal
Druk tweemaal op de knop INFO.
Druk op de cursorknop
om naar de aanduiding voor ONDERTITELING (
Druk op de cursorknop
of cijfertoetsen om de gewenste ondertitelingstaal te selecteren.
EN 1/3
EN 01/ 03
) te gaan.
OFF
BEDIENING
1
2
3
DVD
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Om deze functie te gebruiken kunt u ook de knoppen AUDIO of SUBTITLE op de
afstandsbediening indrukken.
• Afhankelijk van de schijf, is het mogelijk dat de functies Ondertiteling en Audiotaal niet
beschikbaar zijn.
36
37
De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan
DVD
1
2
DVD
CD
MP3
NL
Menu Disc gebruiken
JPEG
U kunt de menu’s gebruiken voor audiotaal, ondertitelingstaal, profiel, enz.
De inhoud van het menu DVD verschilt van schijf tot schijf.
CD
Druk op de knop INFO.
Druk op de cursorknoppen
(
, of cijfertoetsen om de gewenste titel/track
) te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
1
2
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
,
vervolgens op de knop ENTER.
■
3
4
5
6
Druk op de cursorknoppen
,
om naar de aanduiding voor Hoofdstuk (
) te gaan.
Druk op de cursorknoppen
, of cijfertoetsen om het gewenste hoofdstuk te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknoppen
,
om naar de tijdweergave (
3
4
) te gaan.
0:00:37
,
,
,
om het gewenste item te selecteren.
Druk op de knop ENTER.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
• De weergave van het schijfmenu kan verschillen afhankelijk van de schijf.
1/1
BEDIENING
MP3
001/040
om naar <Disc Menu> te gaan en druk
Wanneer u een menu selecteert dat niet wordt ondersteund door de schijf, wordt het bericht
<This menu is not supported> (Dit menu wordt niet ondersteund) weergegeven op het scherm.
Druk op de cursorknoppen
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste tijdstip te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
01/05
DVD
JPEG
Druk op de cijfertoetsen.
Het menu Title gebruiken
■
Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
■
Tijdens het afspelen van een MP3- of JPG-schijf kunt u geen gebruik maken van
gaan. U kunt een map verplaatsen door achtereenvolgens op de knop
,
(Stop) en op
DVD
om naar een map te
,
te drukken.
Bij DVD’s die meerdere titels bevatten, kunt u de titel van elke film bekijken. Bij sommige schijven is deze functie mogelijk
niet beschikbaar.
1
2
3
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
om naar <Title Menu> te gaan.
Druk op de knop ENTER.
■
• U kunt de afstandsbediening gebruiken
om rechtstreeks naar de gewenste titel
of track of naar het gewenste hoofdstuk te gaan.
• Afhankelijk van de schijf, kunt u mogelijk niet naar de geselecteerde titel of naar het
geselecteerde tijdstip gaan.
,
Het menu Title wordt weergegeven.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
• De weergave van het titelmenu kan verschillen afhankelijk van de disk.
38
39
Mediabestanden afspelen met behulp van de USB HOST-functie
U kunt genieten van mediabestanden - zoals afbeeldingen, films en muziek, opgeslagen in een MP3 speler, USB geheugen
of digitale camera - met de hoge beeld- en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het opslagmedium aan
te sluiten op de USB poort van de thuisbioscoop.
1
Sluit het USB-apparaat op de USB-poort aan de voorkant van het systeem aan.
NL
Compatibele apparaten
1. USB-apparaten die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.(USB-apparaten die werken als verwisselbare
schijf in Windows (2000 of later) zonder extra installatie van stuurprogramma's.)
2. MP3-speler: Vaste schijf en MP3-spelers van het flashtype.
3. Digitale Camera: Camera’s die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.
• Camera’s die werken als een verwisselbare schijf in Windows (2000 of later) zonder bijkomende installatie van stuurprogramma's.
4. Vaste USB-schijf en USB-flash-station: Apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen.
• Mogelijk treden er verschillen in de afspeelkwaliteit op als u een USB 1.1-apparaat hebt aangesloten.
• Zorg er bij een vaste USB-schijf voor dat u een extra stroomsnoer aansluit op de vaste USB-schijf, zodat deze correct werkt.
5. USB-kaartlezer: USB-kaartlezer met één sleuf en USB-kaartlezer met meerdere sleuven
• Afhankelijk van de fabrikant wordt de USB-kaartlezer mogelijk niet ondersteund.
2
3
Druk op de knop FUNCTION op het hoofdsysteem of op de knop USB op de
afstandsbediening om de modus USB te selecteren.
■
Op het display verschijnt de tekst <USB>. Vervolgens verdwijnt deze tekst weer.
■
Het USB-MENU scherm verschijnt op het TV-scherm en het opgeslagen bestand wordt afgespeeld.
• Als u meerdere geheugenapparaten installeert op een kaartlezer met meerdere sleuven, kunnen er problemen ontstaan.
6. Als u een USB-verlengsnoer gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.
Ondersteunde formaten
Bestandsnaam
Druk op de knop STOP ( ) om het afspelen te beëindigen.
Om beschadiging van de in het USB-geheugen opgeslagen bestanden te voorkomen dient u de
procedure voor het veilig verwijderen van een USB-apparaat uit te voeren alvorens de verbinding
tussen het USB-apparaat en het hoofdsysteem te verbreken.
(1) Druk twee keer achter elkaar op de STOP ( ) knop.
Op de display verschijnt nu het bericht REMOVE USB.
(2) Verwijder de USB-kabel.
Muziek
Film
• CBI
Pixels
Pixel
Samplefrequentie
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480 44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480 44.1KHz~48KHz
BEDIENING
Stilstaand beeld
Veilig verwijderen van het USB opslagmedium
BestandsBitsnelheid
Sample-frequentie
(Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund.
• Digitale
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de knop
.
■
Als er meerdere bestanden zijn, wordt het volgende bestand geselecteerd als u op de knop
■
Als er meerdere bestanden zijn, wordt het vorige bestand geselecteerd als u op de knop
drukt.
drukt.
camera's die gebruik maken van een PTP-protocol of aanvullende installatie van
stuurprogramma's nodig hebben als ze op een PC worden aangesloten, worden niet ondersteund.
• Een apparaat dat met het NTFS-bestandssysteem werkt, wordt niet ondersteund.
(Alleen het bestandssysteem FAT wordt ondersteund.)
• Sommige MP3-spelers functioneren als ze zijn aangesloten op dit product mogelijk niet, afhankelijk van de
sectorgrootte van hun bestandssysteem.
• De functie USB HOST wordt niet ondersteund indien een product dat mediabestanden doorstuurt via het
specifieke programma van de fabrikant is aangesloten.
• Dit product ondersteunt geen USB-apparaten die MTP(Media Transfer Protocol) gebruiken.
• De
USB "host" functie van dit product ondersteunt niet alle USB-apparaten.
Zie pagina 65 voor nadere informatie omtrent het type apparaten dat wordt ondersteund.
Snel afspelen
Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u op
het afspelen.
■
tijdens
Telkens als u op één van deze knoppen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ normaal
40
41
Instellingen
NL
De taal instellen
Type TV-scherm instellen
De OSD-taal (On-Screen Display) is standaard ingesteld op Engels.
1
2
3
4
5
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op
Afhankelijk van uw type TV (breedbeeld of standaard 4:3) kunt u de breedte-/hoogteverhouding van de TV selecteren.
1
2
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op
om naar <TV DISPLAY>te gaan en druk vervolgens
Selecteer <LANGUAGE> (Taal) en druk vervolgens op ENTER.
3
Druk op de cursorknoppen , om <OSD LANGUAGE> (OSD-taal) te
selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknoppen , om het gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknoppen , om de gewenste taal te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
Nadat de instelling is voltooid en de taal is ingesteld op Engels, wordt het OSD weergegeven in
het Engels.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
Nadat de instelling is voltooid, keert u terug in het vorige scherm.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
De breedte-/hoogteverhouding (schermformaat) van de TV aanpassen
• OSD LANGUAGE : De OSD-taal selecteren
• AUDIO : De audiotaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• SUBTITLE : De ondertitelingstaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• DISC MENU : De taal voor het menu Disc selecteren (opgenomen op de schijf)
Als de taal die u hebt geselecteerd, niet is opgenomen op de schijf, verandert de menutaal niet
ook al stelt u deze in op de gewenste taal.
Op een standaard-TV kunt u, naar wens, de opties <4:3PS> of <4:3LB> kiezen. Selecteer <WIDE/HDTV> als u over een breedbeeldtelevisie
beschikt.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de <pan & scan>-modus van
een conventionele TV.
■ U kunt uitsluitend het middelste deel van het scherm zien (de zijkanten van het 16:9-beeld vallen weg).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de breedbeeldmodus van
een conventionele TV.
■ Aan de boven- en onderkant van het scherm verschijnen zwarte balken.
INSTELLING
• OTHERS : Als u een andere taal wilt selecteren, kiest u OTHERS en voert u de taalcode voor uw
land in. (Zie pagina 64 voor taalcodes.) Het is mogelijk een taal te selecteren voor AUDIO,
SUBTITLE (ONDERTITELING) en DISC MENU (SCHIJFMENU).
De horizontale en verticale schermverhouding van conventionele TV's bedraagt 4:3, terwijl dit bij breedbeeldtelevisies en TV's met hoge
beeldresolutie 16:9 is. Deze verhouding wordt de breedte-/hoogteverhouding genoemd. Tijdens het afspelen van DVD's die zijn
opgenomen inverschillende beeldformaten, moet u de breedte-/hoogteverhouding aanpassen voor uw TV of beeldscherm.
WIDE/HDTV
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de modus voor volledig
scherm van uw breedbeeldtelevisie.
■ U kunt nu genieten van breedbeeldweergave.
• Als op een DVD de verhouding 4:3 wordt gebruikt, kunt u deze niet in breedbeeld bekijken.
• Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders uit, afhankelijk van de software, het
type TV en de breedte-/hoogteverhouding van de TV.
42
43
Instellingen (vervolg)
NL
Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)
Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen DVD’s afspelen waarop seks of geweld voorkomt.
1
2
3
4
Druk op de cursorknop
Druk op de cursorknop
DVD
JPEG
Tijdens het bekijken van een DVD of JPEG CD kunt u een afbeelding naar keuze instellen als achtergrond.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
1
Druk tijdens het afspelen op de knop voor PLAY/PAUSE als het gewenste
beeld wordt weergegeven.
2
Druk op de knop LOGO.
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
om naar <PARENTAL> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
<COPY LOGO DATA> (LOGOGEGEVENS KOPIËREN) wordt weergegeven op het TV-scherm.
Druk op de cursorknop , om het gewenste beveiligingsniveau te selecteren en
druk vervolgens op de knop ENTER.
Als u niveau 6 hebt geselecteerd, kunt u geen DVD’s bekijken met niveau 7 of hoger.
Hoe hoger het niveau, hoe meer seks of geweld de titels bevatten.
5
De achtergrond instellen
3
Schakel het apparaat uit en vervolgens weer aan.
De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven.
U kunt maximaal 3 instellingen voor de achtergrond selecteren.
COPY LOGO DATA
Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER.
Het wachtwoord is standaard ingesteld op <7890>.
Nadat de instelling is voltooid, gaat u terug naar het vorige scherm.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
• Deze functie werkt alleen als een DVD van een beveiligingsniveau is voorzien.
Het wachtwoord instellen
U kunt het wachtwoord instellen voor het toegangsniveau (kinderslot).
1
2
3
4
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <PASSWORD> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de knop ENTER.
Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop ENTER.
Voer het oude wachtwoord en een nieuw wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord.
De instelling is voltooid.
Druk op de cursorknop
om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <LOGO> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop ,
vervolgens op ENTER.
om het gewenste <USER> te selecteren en druk
Dit selecteert één van de 3 achtergrondschermen
Druk op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
5
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
INSTELLING
1
2
3
4
5
Eén van de 3 instellingen achtergronden die u gemaakt heeft kiezen
• ORIGINAL : Selecteer deze optie om het logo van Samsung in te stellen als achtergrond.
• USER : Selecteer deze optie om de gewenste afbeelding in te stellen als achtergrond.
• Het wachtwoord is standaard ingesteld op <7890>.
Als u het wachtwoord voor het kinderslot bent vergeten, doet u het volgende:
• Houd, terwijl de speler zich in de modus <No disc> (Geen schijf) bevindt, de knop STOP ( ) op het hoofdsysteem langer dan 5 seconden
ingedrukt. De tekst <INITIAL> wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de knop POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
44
45
Instellingen (vervolg)
DivX (R)-registratie
De vertragingstijd instellen
Gebruik de registratiecode om deze speler te registreren voor de DivX(R) Video-on-Demand-indeling. Ga voor meer
informatie naar www.divx.com/vod.
De luidsprekermodus instellen
De signaaluitvoer en frequentieweergave van de luidsprekers wordt automatisch aangepast afhankelijk van de configuratie
van uw luidsprekers en het al dan niet gebruiken van bepaalde luidsprekers.
1
2
3
4
NL
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk nogmaals op de knop ENTER in <SPEAKER SETUP> (Luidsprekerinstellingen).
Druk op de cursorknoppen , , , om naar de gewenste luidspreker te
gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Voor C, LS en RS verandert telkens als u op deze knop drukt, de modusaanduiding als volgt:
SMALL ➝ NONE.
Voor L en R is de modus ingesteld op SMALL.
• SMALL : Selecteer deze instelling als u de luidsprekers gebruikt.
• NONE : Selecteer deze instelling als geen luidsprekers zijn aangesloten.
• Afhankelijk van PRO LOGIC en STEREO instellingen kan de luidsprekermodus variëren
(zie pagina 52).
Als de luidsprekers niet op gelijke afstanden van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de vertragingstijd van
de geluidssignalen aanpassen voor de middelste en achterste luidsprekers.
1
2
3
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <DELAY TIME> te gaan en druk
vervolgens op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknop , , , om naar de gewenste luidspreker te gaan
en druk vervolgens op de knop ENTER.
5
Druk op de cursorknop
,
om de vertragingstijd in te stellen.
U kunt de vertragingstijd voor C instellen op een waarde tussen 00 en 05mSEC en voor SL en
SR op een waarde tussen 00 en 15mSEC.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
De vertragingstijd van de luidspreker instellen
Wanneer 5.1-kanaals surround-geluid wordt weergegeven, krijgt u de beste geluidsresultaten als de afstand tussen u en elke luidspreker even
groot is. Aangezien de geluiden op verschillende tijdstippen de luisterpositie bereiken vanwege de plaatsing van de luidsprekers, kunt u dit
verschil aanpassen door een vertragingseffect toe te voegen aan het geluid van de centrale luidspreker en de surround-luidsprekers
ideale positie CENTRALE
LUIDSPREKER
Afstand tussen Df en Dc
Vertragingstijd
0.00 m
0 ms
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
ACHTERSTE (SURROUND) LUIDSPREKERS instellen
Als de afstand van Df gelijk is aan de afstand van Ds in de afbeelding, stelt u deze modus in
op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.
Ideale positie
SURROUNDLUIDSPREKER
Afstand tussen Df en Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
Vertragingstijd
0 ms
3 ms
6 ms
INSTELLING
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
Centrale luidspreker instellen
Als de afstand van Dc gelijk is aan of groter is dan de afstand van Df in de afbeelding, stelt u deze
modus in op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Het is wenselijk alle luidsprekers binnen deze cirkel te plaatsen.
Df: De afstand tot de VOORSTE LUIDSPREKER
Dc: De afstand tot de CENTRALE LUIDSPREKER
Ds: De afstand tot de SURROUND-LUIDSPREKER
• Bij
(Dolby Pro Logic II) kan de vertragingstijd in elke modus anders zijn.
• Bij AC-3 en DTS kan de vertragingstijd worden ingesteld op een waarde tussen 00 en 15mSEC.
• Het centrale kanaal is alleen op 5.1-kanaalsdisks aan te passen.
46
47
Instellingen (vervolg)
NL
De testtoon instellen
Audio instellen
Gebruik de functie Test Tone om de luidsprekerverbindingen te controleren.
1
2
3
Druk op de cursorknop
knop ENTER.
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de
1
2
Druk op de cursorknop
op de knop ENTER.
om naar <TEST TONE> te gaan en druk vervolgens
3
Druk op de cursorknop
om naar <SOUND EDIT> te gaan en druk
vervolgens op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknop , om het gewenste item te selecteren en aan te
passen. Druk op de knop , om de instellingen aan te passen.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
De testtoon wordt achtereenvolgens verzonden naar: L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW.
Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de testtoon uitgeschakeld.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
Alternatieve methode: druk op de knop TEST TONE op de afstandsbediening.
Modus voor meerkanaals Pro Logic
Druk op de knop TEST TONE.
■
■
Start
C: Centrale luidspreker
SL: Achterste luidspreker (L)
SW: Subwoofer
SR: Achterste luidspreker (R)
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
de knop ENTER.
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
Handmatig aanpassen van het luidsprekergeluid en de -balans met de knop GELUID BEWERKEN.
Druk op de knop SOUND EDIT en druk vervolgens op de cursorknoppen
,
.
Er wordt als volgt een testtoon gegenereerd:
Bij het afspelen van een DVD of cd werkt deze functie alleen in de stopmodus.
Gebruik deze functie om te controleren of elke luidspreker correct is aangesloten en
zonder problemen werkt.
INSTELLING
L: Voorste luidspreker (L)
R: Voorste luidspreker (R)
U kunt de balans en het geluidsniveau aanpassen voor elke luidspreker.
U kunt de testtoon uitschakelen door op de knop TEST TONE te
drukken.
De balans van de achterste/voorste luidsprekers aanpassen
• U kunt kiezen uit een waarde tussen 00 en –06, en OFF.
• Het volume wordt lager naarmate u dichter bij –6 komt.
Het geluidsniveau van de middelste/achterste luidsprekers/subwoofer aanpassen
• Het volume kan stapsgewijs worden aangepast tussen +6dB en –6dB.
• Het geluid wordt harder naarmate u dichter bij +6dB komt en zachter naarmate u dichter bij -6dB komt.
48
49
Instellingen (vervolg)
NL
De DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) instellen
Met deze functionaliteit kunt u het bereik van de hardste en zachtste geluiden instellen.
U kunt deze functie gebruiken om te genieten van Dolby Digital-geluid wanneer u 's nachts, bij een laag volume, films bekijkt.
1
2
3
4
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknop
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om naar <DRC> te gaan en druk vervolgens op de knop ENTER.
Functie voor geluidsveld (DSP/EQ)
DSP: Het unieke geluid in een specifieke omgeving zorgt voor een realistische geluidsweergave.
EQ: U hebt de keuze uit ROCK, POP of CLASSIC om het geluid te optimaliseren voor het muziekgenre dat u afspeelt
Druk op de knop DSP/EQ.
Op het display verschijnt de tekst <DSP>.
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de selectie als volgt:
Druk op de cursorknop
bereik) aan te passen.
Als u de cursorknop
,
om de DRC-functie (compressie van dynamisch
ingedrukt houdt, wordt het effect sterker en als u de cursorknop
ingedrukt houdt, wordt het effect minder.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
Instelling AV SYNC
De video kan achterlopen bij de audio bij aansluiting op een digitale TV.
Pas in dat geval de vertragingstijd van de audio zodanig aan dat deze synchroon loopt met de video.
Druk in de modus Stop op de knop MENU.
Druk op de cursorknoppen
op de knop ENTER.
om naar <Audio> te gaan en druk vervolgens
3
Druk op de cursorknoppen
om naar <AV-SYNC> te gaan en druk
vervolgens op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknoppen , om de optie Delay Time (tijdsvertraging) van
AV-SYNC te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER.
• POP, JAZZ, ROCK: Afhankelijk van het muziekgenre, kunt u kiezen uit POP, JAZZ en ROCK.
• STUDIO : Hiermee wordt de sfeer in een studio nagebootst.
• CLUB : Hiermee wordt het geluid in een dansclub nagebootst, met een harde bas.
• HALL: Hiermee wordt gezongen tekst duidelijk weergegeven, zoals in een concertzaal.
• MOVIE: Hiermee wordt de sfeer van een bioscoop nagebootst.
• CHURCH: Hiermee lijkt het alsof u zich in een grote kerk bevindt.
• PASS: Hiermee wordt de normale luistermodus ingeschakeld.
INSTELLING
1
2
U kunt de vertragingstijd voor de audio instellen op een waarde tussen 0 ms en 300 ms.
Stel deze waarde zodanig in dat een zo goed mogelijke A/V-synchronisatie plaatsvindt.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop MENU om het instellingsscherm te verlaten.
50
• De functie DSP/EQ werkt alleen in de modus STEREO.
Druk op de knop voor de modus
PL II om STEREO weer te geven op het scherm.
• Deze functie werkt bij CD's, MP3-CD's en DivX- en Dolby Digital-schijven.
• Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch
de modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de functie DSP/EQ niet.
51
Instellingen (vervolg)
NL
Dolby Pro Logic II-effect
Dolby Pro Logic II-modus
U kunt de gewenste Dolby Pro Logic II-audiomodus selecteren.
Druk op de knop
PL II MODE.
Deze functie werkt alleen in de modus Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Druk op de knop
2
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <PANORAMA> te selecteren, druk
daarna op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
PL II MODE om de muziekmodus <MUSIC> te selecteren.
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de modus als volgt:
U kunt kiezen uit 0 of 1.
Deze modus verlengt het voorste stereobeeld en omvat surroundluidsprekers voor een
opwindend "rondom"-effect met beelden op de muur.
3
PRO LOGIC II
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <C-WIDTH> te selecteren, druk
daarna op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
U kunt kiezen uit de waarden 0 t/m 7.
Dit stelt de breedte van het middenbeeld in. Hoe hoger de instelling, hoe minder geluid er uit
de middenluidspreker komt.
• MUSIC: Wanneer u naar muziek luistert, kunt u hiermee geluidseffecten weergeven waardoor het
lijkt alsof u naar een live voorstelling zit te luisteren.
• CINEMA: Hiermee kunt u levensechte effecten weergeven tijdens het bekijken van een film.
• PRO LOGIC: Hiermee kunt u een realistisch meerkanaals effect weergeven, waardoor het lijkt
alsof u vijf luidsprekers gebruikt in plaats van alleen de voorste luidspreker links en
rechts.
• MATRIX: Hiermee kunt u 5.1-kanaals surround-geluid weergeven en u "met geluid omgeven".
STEREO: Hiermee kunt u naar geluiden luisteren vanuit alleen de voorste luidsprekers links en
rechts en de subwoofer.
4
Druk op de
PL II EFFECT -knop om <DIMENS> te selecteren, druk daarna
op de cursorknoppen , om het gewenste effect te selecteren.
U kunt kiezen uit 0 tot 6.
Stelt in stappen het geluidsveld (DSP) aan de voorkant of achterkant af.
• Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch de
modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de knop
Dolby Pro Logic II niet.
52
INSTELLING
• Sluit, wanneer u de modus Pro Logic II selecteert, uw externe apparaat aan op de ingangen
AUDIO INPUT (L en R) op de speler. Als u het apparaat op slechts één van de ingangen
(L of R) aansluit, kunt u niet luisteren naar surround-geluid.
53
Naar de radio luisteren
NL
Afstandsbediening
1
2
Zenders voorprogrammeren
Druk op de knop TUNER en selecteer het FM-kanaal.
Stem af op de gewenste zender.
Automatisch afstemmen 1 : Wanneer u op
geselecteerd.
Automatisch afstemmen 2 : Druk op
,
drukt, wordt een vooraf ingestelde zender
1
2
Druk op
3
Druk op de knop TUNER MEMORY.
Druk op de knop TUNER en selecteer het FM-kanaal.
,
om <89.10> te kiezen.
en houd deze knop ingedrukt om automatisch te
zoeken naar actieve zenders.
Handmatig afstemmen : Druk kort op de knop
,
om de frequentie te verhogen of te verlagen.
Hoofdsysteem
1
2
Voorbeeld : FM 89.10 programmeren in het geheugen
De aanduiding <PRGM> knippert op het display.
4
Druk op
om vooraf ingesteld nummer te selecteren.
U kunt kiezen uit de waarden 1 t/m 15.
Druk op de knop FUNCTION om het gewenste kanaal (FM, AM) te selecteren.
Kies een zender.
Automatisch afstemmen 1 : Druk op de knop STOP ( ) om <PRESET> te selecteren en druk
vervolgens op de knop
om de vooraf ingestelde zender te selecteren
5
Druk op de knop TUNER MEMORY voordat de aanduiding <PRGM> verdwijnt van het display.
Automatisch afstemmen 2 : Druk op de knop STOP ( ) om <MANUAL> te selecteren en druk
vervolgens op de knop
om automatisch het kanaal te doorzoeken.
Handmatig afstemmen : Druk op knop STOP ( ) om <MANUAL> te selecteren en druk
vervolgens kort op
om een lagere of hogere frequentie te kiezen.
Druk op de knop MO/ST om in mono of stereo te luisteren.(Dit geldt alleen wanneer u
Druk nogmaals op de knop TUNER MEMORY.
De tekst <PRGM> wordt niet langer weergegeven op het display en de zender wordt
opgeslagen in het geheugen.
6
Stel een andere zender in door stappen 2 t/m 5 te herhalen.
U kunt afstemmen op een voorgeprogrammeerde zender door op
op de
afstandsbediening te drukken en vervolgens de gewenste zender te selecteren.
naar een FM-zender luistert.)
Telkens als op deze knop wordt gedrukt, worden afwisselend <STEREO> en <MONO>
geselecteerd.
In een gebied waar de ontvangst slecht is, kunt u het beste MONO kiezen voor een heldere,
storingsvrije ontvangst.
• Dit apparaat ontvangt geen AM-uitzendingen.
OVERIGE
54
55
RDS-het Radio Data Systeem
RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen
RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale programmasignalen. Zo kunnen de zenders
bijvoorbeeld hun naam meesturen of informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.
Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt,
begint de RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.
Omschrijving van de RDS-functie
• PTY (Program Type - Programmaclassificatie) : het soort programma dat wordt uitgezonden.
• PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice) : geeft de naam van de zender weer
(max. 8 tekens).
• RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender wordt
ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.
• CT (Clock Time - Tijd) : Decodeert de klok van de FM-frequentie.
Niet alle zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit
niet altijd op het beeldscherm.
NL
PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)
Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken uit de vooraf ingestelde
zenders door de PTY-codes op te geven.
Een programma zoeken op basis van PTY-codes
Denk voor u begint, aan het volgende...
• De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.
• Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken te onderbreken.
• Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voor u
gereed bent, moet u opnieuw bij stap 1 beginnen.
• Controleer, als u op de knoppen op de afstandsbediening drukt, of u de juiste FM-zender hebt geselecteerd
met de afstandsbediening.
1
2
• TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent dit dat er
verkeersinformatie wordt uitgezonden.
3
• RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct doorgeeft of als het
signaal niet krachtig genoeg is.
De RDS-signalen weergeven
Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.
Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.
Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende informatie getoond:
PS NAME ➝ RT ➝ CT ➝ Frequency
• PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, worden <PS> en vervolgens de zendernaam weergegeven.
<NO PS> wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
• RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden <RT> en vervolgens de tekstberichten die door de zender
worden verstuurd weergegeven. <NO RT> wordt weergegeven als er geen signaal
wordt uitgezonden.
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de in de vorige stap gekozen
PTY-code nog steeds in het venster wordt weergegeven.
• De centrale eenheid zoekt 15 vooraf ingestelde FM-zenders af, stopt
wanneer het de geselecteerde code heeft gevonden en stemt af op de
bijbehorende zender.
Nieuwsberichten, aankondigingen, reportages,
actualiteiten
Algemene zaken, tips, evenementen
documentaires, discussies en analyses
Dagelijkse informatie, weerberichten,
consumenteninformatie, medische tips enz.
Informatie over sportevenementen
Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.
Series, concerten enz.
SCIENCE
Natuurwetenschappelijke en technologische
programma’s
Tekens in het weergavevenster
Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens gebruikt.
VARIED
Populaire programma’s en amusement (zoals
spelprogramma’s, interviews, komedies, satires enz.)
• In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.
POP M
Popmuziek
• In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven.
Zo wordt voor een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd <A> gebruikt.
• Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden <PS> en <RT> niet weergegeven in het venster.
ROCK M
Rockmuziek
M.O.R.M
Hedendaagse muziek, ook wel "easy listening"
genoemd.
LIGHT M
Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang
koormuziek
Display
Soort programma
CLASSICS
Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen,
symfonieën, kamermuziek en opera
OTHER M
Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.
WEATHER
Weer
FINANCE
Financiën
CHILDREN
Kinderprogramma’s
SOCIAL A
Sociale kwesties
RELIGION
Godsdienst
PHONE IN
Inbellen
TRAVEL
Reizen
LEISURE
Vrije tijd
JAZZ
Jazzmuziek
COUNTRY
Countrymuziek
NATION M
Volksmuziek
OLDIES
Oude hits
FOLK M
Folkmuziek
DOCUMENT
OVERIGE
CULTURE
Nationale en lokale evenementen, religieuze en
wetenschappelijke programma’s, taal, theater
enz.
• Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).
56
Druk op PTY + of PTY – tot de gewenste PTY-code op het scherm verschijnt.
• Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de desbetreffende code gegeven.
Soort programma
Display
NEWS
Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een FM-zender luistert.
Documentaires
57
Handige functies
De TV bedienen met de afstandsbediening
Tijdklok van slaapstand
Bij gebruik van de afstandsbediening voor de TV
U kunt vooraf instellen wanneer het apparaat zichzelf uitschakelt.
Druk op de knop SLEEP.
<SLEEP> wordt weergegeven. Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wijzigt de vooraf
ingestelde tijd als volgt: 10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90➝ 120➝ 150➝ OFF.
1
2
3
Druk op de knop SLEEP tot de waarde <OFF> wordt weergegeven in het
display om de tijdklok voor de slaapstand uit te schakelen.
De helderheid van het display aanpassen
U kunt de helderheid van het display op het hoofdsysteem aanpassen.
Druk op de knop TV om de modus TV te selecteren.
Druk op de aan/uit-knop POWER om de TV in te schakelen.
Voer, terwijl u POWER ingedrukt houdt, de code voor uw merk TV in.
Als er in de tabel meerdere codes worden aangegeven voor uw TV, probeert u de verschillende
codes één voor één om te bepalen welke code werkt.
Druk op de knop SLEEP om de instelling van de tijdklok voor de slaapstand te
bevestigen.
De resterende tijd waarna de DVD-speler zichzelf uitschakelt, wordt weergegeven.
Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de vorige instelling van de tijdklok voor de slaapstand
hersteld.
NL
Voorbeeld: Voor een TV van Samsung
Gebruik, terwijl u POWER ingedrukt houdt, de cijfertoetsen om 00, 15, 16, 17 en 40 in te voeren.
4
Als de TV uit gaat zijn de instellingen voltooid.
U kunt de knoppen TV POWER, VOLUME en CHANNEL, en de cijfertoetsen (0~9) gebruiken.
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken TV’s. Ook zijn sommige
bewerkingen misschien niet mogelijk bij sommige merken TV’s.
• Als u de afstandsbediening niet instelt met de code voor uw merk TV, werkt de
afstandsbediening standaard op een TV van Samsung.
Druk op de knop DIMMER.
Telkens als de knop wordt ingedrukt, wordt de helderheid van het display aan de voorkant
aangepast.
Functie Mute (Geluid uitschakelen)
Deze functie is handig wanneer u een bezoeker ontvangt of een telefoongesprek aanneemt.
De aanduiding <MUTE> knippert op het display.
Om het geluid te herstellen drukt u opnieuw op de knop.
58
OVERIGE
Druk op de knop MUTE.
59
De TV bedienen met de afstandsbediening (vervolg)
NL
Raadpleeg de onderstaande grafiek als dit apparaat niet correct werkt. Als uw probleem niet voorkomt in de
onderstaande lijst of als de onderstaande instructie niet helpt, zet u het apparaat uit, verwijdert u het stroomsnoer en
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer of servicecentrum van Samsung Electronics.
Codelijst voor TV-merken
Nr.
Merk
Code
Nr.
Merk
Code
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
98
Sanyo
19, 61, 65
63
Scott
03, 40, 60, 61
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Probleem
Het schijfstation gaat niet open.
Controle/oplossing
• Is het stroomsnoer goed aangesloten op het stopcontact?
• Schakel het apparaat uit en weer aan.
• Controleer het regionummer van de DVD. DVD’s die u in het buitenland
hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
Het afspelen wordt niet gestart.
• CD-ROM’s en DVD-ROM’s kunnen niet worden afgespeeld
op deze DVD-speler.
• Controleer of het beveiligingsniveau correct is.
Het afspelen start niet meteen als
u op de knop voor PLAY/PAUSE
drukt.
Er wordt geen geluid
geproduceerd.
• Gebruikt u een vervormde schijf of een schijf met krasjes op
het oppervlak?
• Veeg de schijf schoon.
• Bij versneld afspelen, vertraagd afspelen en stapsgewijs afspelen
is geen geluid te horen.
• Zijn de luidsprekers correct aangesloten? Zijn de luidsprekers op
de juiste wijze ingesteld?
• Is de schijf ernstig beschadigd?
• Tijdens het beluisteren van een cd of de radio, klinkt alleen geluid uit de voorste
Er klinkt alleen geluid uit enkele
luidsprekers en niet uit alle zes.
Er wordt geen Dolby Digital 5.1kanaals surround-geluid
geproduceerd.
•
•
luidsprekers (L/R). Selecteer <PRO LOGIC II> door op de knop Dolby Pro Logic II te
drukken op de afstandsbediening om de zes luidsprekers te gebruiken.
Controleer of de DVD 5.1-kanaals weergave ondersteunt.
Als u C, SL en SR hebt ingesteld op NONE in de
luidsprekermodus onder Audio Setup op het instellingsscherm,
klinkt geen geluid uit de centrale luidspreker en aan de
luidsprekers links- en rechtsvoor. Stel C, SL en SR in op SMALL.
• Is de schijf voorzien van de tekst <Dolby Digital 5.1 CH>? Er
•
wordt alleen Dolby Digital 5.1-kanaals surround-geluid
geproduceerd als de schijf is opgenomen met 5.1-kanaals geluid.
Is de audiotaal correct ingesteld op DOLBY DIGITAL 5.1-CH op
het informatiescherm?
• Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen het werkbereik en
onder de juiste hoek?
De afstandsbediening werkt niet.
• Zijn de batterijen leeg?
• Heeft u de modusfuncties (TV/DVD) op de afstandsbediening (TV
OVERIGE
60
Problemen oplossen
of DVD) juist gekozen?
61
Problemen oplossen (vervolg)
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven
NL
Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief beïnvloeden of leiden tot onderbrekingen in de
weergave. Wees erg voorzichtig dat u geen krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik.
Probleem
• De schijf draait, maar er
worden geen beelden
weergegeven.
• De beeldkwaliteit is slecht en
het beeld trilt.
Audiotaal en ondertiteling
werken niet.
Menuscherm wordt niet
weergegeven zelfs als de
menufunctie wordt
geselecteerd.
De breedte-/hoogteverhouding
kan niet worden gewijzigd.
• Het hoofdsysteem werkt niet.
(Voorbeeld: het apparaat slaat
af of er klinkt een vreemd
geluid.)
• De DVD-speler werkt niet
normaal.
Schijven gebruiken
Controle/oplossing
afgespeeld.
• Audiotaal en ondertiteling werken niet op DVD’s waarop deze
functies niet beschikbaar zijn. En bij sommige schijven werken
deze functies mogelijk anders.
• Gebruikt u een schijf die geen menu’s bevat?
62
Bewaar de schijven
op een koele plek met
goede ventilatie.
Bewaar de schijven in een
schone beschermhoes.
Sla de schijven verticaal op.
• U kunt DVD’s voor weergave in 16:9-formaat afspelen in de
modus 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN SCAN, maar
DVD’s voor weergave in 4:3-formaat kunnen alleen worden
bekeken bij een breedte-/hoogteverhouding van 4:3. Raadpleeg
het hoesje van de DVD en selecteer vervolgens de juiste functie.
• Schakel de stroom uit en houd de knop STOP(
) op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie
RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
display van het hoofdsysteem, de knop STOP( ) op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. De tekst
<INITIALIZE> wordt weergegeven op het display en alle
standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de knop POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET
gebruikt. Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
• Is de antenne correct aangesloten?
• Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u een
externe FM-antenne installeren op een plek met goede ontvangst.
• Zorg ervoor dat de schijven niet met vuil in contact komen.
• Gebruik geen gebarsten of bekraste schijven.
Schijven gebruiken en opslaan
Wanneer er vingerafdrukken of vuil op de schijf zitten, maakt u
de schijf schoon met een mild reinigingsmiddel dat is opgelost
in water en veegt u de schijf droog met een zachte doek.
• Veeg bij het reinigen van schijven van de binnenkant naar de
buitenkant.
• Als warme lucht in contact komt met koude onderdelen binnenin de speler
kan condensvorming optreden. Als er condensvorming optreedt binnenin de
speler, werkt deze mogelijk niet goed. Als dit gebeurt, verwijdert u de schijf en
laat u de speler 1 tot 2 uur staan met de stroom ingeschakeld.
OVERIGE
Kan geen radiozenders
ontvangen.
Schijven opslaan
Bewaar uw schijven niet in
direct zonlicht.
• Houd, terwijl het bericht <NO DISC> wordt weergegeven op het
U bent het wachtwoord voor het
beveiligingsniveau vergeten.
Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. Houd de schijf vast
aan de randen zodat u geen vingerafdrukken op het oppervlak
achterlaat.
Plak geen papier of tape op de schijf.
• Is de TV ingeschakeld?
• Zijn de videokabels correct aangesloten?
• Is de schijf vuil of beschadigd?
• Een schijf van slechte kwaliteit kan mogelijk niet worden
63
Lijst met taalcodes
USB Host-functie ondersteunde groep
NL
Voer het juiste codenummer in voor de begininstellingen <Disc Audio>, <Disc Subtitle> en/of <Disc Menu> (zie pagina 42).
Digitale camera
Code
Code
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
1183
1032
Afrikaans
1186
1039
Amharic
1194
1044
Arabic
1196
1045
Assamese
1203
1051
Aymara
1209
1052
Azerbaijani
1053
Bashkir
1057
Taal
Frisian
Code
Taal
1334
Latvian, Lettish
Irish
1345
Scots Gaelic
1347
Galician
Guarani
Code
Taal
1506
Slovenian
Malagasy
1507
Samoan
Maori
1508
Shona
1349
Macedonian
1509
Somali
1350
Malayalam
1511
Albanian
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
Product
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Fabrikant
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Product
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Fabrikant
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-speler
Product
Fabrikant
Type
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
Externe USB HDD
Product
MOMOBAY UX-2
Fabrikant
Type
Dvico
USB 2.0
OVERIGE
64
Taal
USB Flash Disk
65
Specificaties
NL
HT-X20
A
L
G
E
M
E
E
N
T
F U
N
M E
R
U
T
G
A
N
G
V
I
D
E
O
V
E
R
S
T
E
R
K
E
R
Stroomverbruik
Gewicht
Afmetingen (B x H x D)
Bedieningstemperatuur
Vochtigheidsbereik
Gevoeligheid
Signaal/Ruis verhouding
Vervorming
Composite Video
SCART aansluiting
Component Video
Luidsprekers voor
Output centrale luidspreker
Luidsprekers achter
Subwoofer
Frequentiebereik
Signaal/Ruis verhouding
Kanaalscheiding
Ingangsgevoeligheid
80W
3,3Kg
430 x 65 x 351,5 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10dB
60dB
0,5%
1.0Vp-p(75Ω belasting)
Composite Video: 1,0 Vp-p (75Ω belasting)
RGB signaal: 0,714 Vp-p (75Ω belasting)
Y:1,0Vp-p(75Ω belasting)
Pr:0,70Vp-p(75Ω belasting)
Pb:0,70Vp-p(75Ω belasting)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
20Hz~20KHz
75dB
60dB
(AUX)400mV
Luidspreker
L
U
I
D
S
P
R
E
K
E
R
Impedantie
Frequentiebereik
Uitgangsmuziekvermogen
Continu ingangsniveau
Maximaal ingangsniveau
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Voor/Centrale/Achter luidspreker
Subwoofer
3Ω x 5
140Hz~20KHz
86dB/W/M
100W
200W
3Ω
35Hz~155Hz
86dB/W/M
100W
200W
Voor/achter 90 x 168 x 95 mm
Centrale 250 x 90 x 95 mm
Voor/achter 0,6 kg/0,5 Kg
Centrale
0,7 Kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT- TX22
Luidspreker
L
U
I
D
S
P
R
E
K
E
R
Impedantie
Frequentiebereik
Uitgangsmuziekvermogen
Continu ingangsniveau
Maximaal ingangsniveau
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Voor/Centrale/Achter luidspreker
Subwoofer
3Ω x 5
140Hz~20KHz
86dB/W/M
100W
200W
3Ω
35Hz~155Hz
86dB/W/M
100W
200W
Voor
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
90 x 1045 x 95 mm
90 x 168 x 95 mm
Centrale 250 x 90 x 95 mm
Voor/achter 3,25Kg/0,5Kg
Centrale 0,7Kg
Achter
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT- TX25
Luidspreker
Impedantie
Frequentiebereik
Uitgangsmuziekvermogen
Continu ingangsniveau
Maximaal ingangsniveau
Subwoofer
3Ω x 5
140Hz~20KHz
86dB/W/M
100W
200W
3Ω
35Hz~155Hz
86dB/W/M
100W
200W
Voor
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
66
Voor/Centrale/Achter luidspreker
OVERIGE
L
U
I
D
S
P
R
E
K
E
R
5.1-kanaals luidsprekersysteem
90 x 1045 x 95 mm
90 x 1045 x 95 mm
Centrale 250 x 90 x 95 mm
Voor/achter 3,25Kg/3,0Kg
Centrale 0,7Kg
Achter
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot Samsung producten hebben, neem dan a.u.b. contact op met de SAMSUNG klantenservice.
Regio
Land
Klantenservice
Website
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement