Samsung T27C350EW Handleiding

Add to My manuals
91 Pages

advertisement

Samsung T27C350EW Handleiding | Manualzz

TC350

TC370

LED-televisiescherm

(MFM TV)

gebruikershandleiding

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Registreer uw product voor een uitgebreidere service op www.samsung.com/register

Model ____________ Serienummer _____________

De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Opmerking over digitale tv

1. Functionaliteit betreffende digitale televisie (DVB) is alleen beschikbaar in landen/gebieden waar digitale DVB-Ttelevisiesignalen (MPEG2 en MPEG4 AVC) per zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een compatibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. Informeer bij een lokale dealer of u DVB-T- of

DVB-C-signalen kunt ontvangen.

2. DVB-T is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie via de zendmast en

DVB-C voor de uitzending van digitale televisie via de kabel. Bepaalde specifieke functies, zoals EPG (Elektronische programmagids), VOD (Video on Demand) enzovoort, zijn echter niet opgenomen in deze specificatie. Deze werken dus op dit moment nog niet.

3. Hoewel dit televisietoestel voldoet aan de huidige DVB-T- en DVB-C-standaarden vanaf [augustus 2008], kan de compatibiliteit met toekomstige digitale DVB-T-signalen via de zendmast en digitale DVB-C-signalen via de kabel niet worden gegarandeerd.

4. Afhankelijk van de landen/gebieden waar dit televisietoestel wordt gebruikt, kunnen aanbieders van kabeltelevisie extra kosten voor dergelijke services in rekening brengen en moet u wellicht akkoord gaan met hun voorwaarden en bepalingen.

5. Bepaalde digitale televisiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's en DVB-C werkt mogelijk niet goed bij bepaalde leveranciers van kabelservices.

6. Neem voor meer informatie contact op met de lokale klantenservice van Samsung.

De ontvangstkwaliteit van televisie-uitzendingen kan minder goed zijn door verschil in uitzendmethode tussen landen. Controleer de televisieprestaties bij uw plaatselijke geautoriseerde SAMSUNG-dealer of bel de klantenservice van Samsung om te informeren of u de kwaliteit kunt verbeteren door de tv-instellingen aan te passen.

Waarschuwing over stilstaand beeld

Vermijd de weergave op het scherm van stilstaande beelden (zoals jpeg-foto's) of statische beeldelementen (zoals het logo van tv-programma's, een panorama- of 4:3-beeldverhouding, een aandelen- of nieuwsticker onder in het scherm, enz.). Wanneer er langdurig een statisch beeld op het LED-scherm wordt weergegeven, kan het beeld inbranden. Dit kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:

• Vermijd langdurige weergave van hetzelfde tv-kanaal.

• Probeer beelden altijd schermvullend weer te geven; gebruik het beeldformaatmenu voor de beste optie.

• Reduceer de helderheid en het contrast tot de minimaal benodigde waarden voor de gewenste beeldkwaliteit; hogere waarden kunnen het opbrandproces versnellen.

• Gebruik regelmatig alle tv-functies die bedoeld zijn voor het tegengaan van beeldretentie en het opbranden van het scherm; raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie.

Nederlands - 2 Nederlands - 3

Nederlands - 2

Inhoud

Aan de slag

y

Veiligheidsvoorschriften ............................................. 4

y

Geschikte ventilatie voor uw product ....................... 11

y

Accessoires en kabels ............................................ 12

y

Het bedieningspaneel gebruiken ............................. 13

y

De menu's gebruiken .............................................. 16

y

Aansluiten van het netsnoer en de antenne- of kabelaansluiting ...................................................... 17

y

Instellingen .............................................................. 17

Aansluitingen

y

Aansluiten op AV-apparaten (Blu-rayspelers, dvdspelers, enz.) .......................................................... 18

y

Aansluiten op geluidsapparatuur ............................. 21

y

Aansluiten op een pc .............................................. 22

y

Aansluiten op een COMMON INTERFACE-aansluiting

(de kaartsleuf voor weergave) .................................. 23

y

De ingangsbron wijzigen ......................................... 26

Basisfuncties

y

De juiste houding bij het gebruik van het product .... 27

y

De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen .............. 28

y

De beeldinstellingen aanpassen .............................. 29

y

De beeldgrootte wijzigen ......................................... 30

y

De schermweergave kalibreren ............................... 32

y

Picture In Picture (PIP) ............................................. 33

y

De beeldopties wijzigen........................................... 34

y

De vooraf ingestelde geluidmodus wijzigen ............. 36

y

Geluidsinstellingen aanpassen ................................ 37

y

Kanalen onthouden ................................................. 39

y

De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)............ 41

y

Het menu Kanaal gebruiken .................................... 41

y

Overige functies ...................................................... 47

Voorkeursfuncties

y

De tijd instellen ........................................................ 50

y

Economische oplossingen ...................................... 52

y

Programma's blokkeren .......................................... 53

y

Overige functies ...................................................... 54

y

Het menu Ondersteuning ........................................ 56

Uitgebreide functies

y

Toepassing ............................................................. 59

y

Video afspelen ........................................................ 61

y

Fotoweergave ......................................................... 63

y

Muziekweergave ..................................................... 65

y

Anynet+ (HDMI-CEC) .............................................. 66

Overige informatie

y

Problemen oplossen ............................................... 69

y

Ondersteunde ondertitelings- en Media Playbestandsindelingen ................................................. 77

y

De teletekstfunctie van het analoge kanaal .............. 80

y

Muurbevestiging/bureauvoet monteren ................... 81

y

De wandbevestiging plaatsen ................................. 83

y

Kensington-antidiefstalslot ...................................... 84

y

Opslag en onderhoud ............................................. 85

y

Licentie-informatie ................................................... 86

y

Specificaties ........................................................... 87

y

Index ...................................................................... 89

Let op deze symbolen!

LET OP

Duidt op aanvullende informatie.

Stapsgewijze procedure

Hier vindt u instructies over het openen van het relevante submenu op het scherm (OSD; On Screen Display).

Nederlands - 3

Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan.

LET OP

Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan.

Niet doen.

Moet worden nagevolgd.

LET OP

NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET,

DIT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT

APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER

ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR

BEVOEGD PERSONEEL

Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.

Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.

Aanwijzingen over elektriciteit

De volgende afbeeldingen dienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van model en land.

Waarschuwing

Gebruik geen beschadigd netsnoer of stekker of een loszittend stopcontact.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Sluit niet meerdere elektrische apparaten op één stopcontact aan.

• Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.

Pak de stekker niet met natte handen vast.

• Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Steek de stekker stevig in het stopcontact.

• Anders kan er brand ontstaan.

!

!

Let erop dat u de stekker in een geaard stopcontact steekt (alleen bij apparatuur van isoleringsklasse

1).

• Anders kan er een elektrische schok of lichamelijk letsel ontstaan.

Houd netsnoer en product uit de buurt van hittebronnen.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

!

Buig of draai het netsnoer niet overmatig en zet geen hete voorwerpen op het netsnoer.

• Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.

Als de pennen van de stekker of het stopcontact onder het stof zitten, maak ze dan schoon met een droge doek.

• Anders kan er brand ontstaan.

Nederlands - 4 Nederlands - 5

Nederlands - 4

Aan de slag

Let op

Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het product aan staat.

• Anders kan het product beschadigd raken door een elektrische schok.

!

!

Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, houd dan de stekker zelf vast en niet het snoer.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

!

Aanwijzingen over installatie

Waarschuwing

Plaats geen brandende kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten op het product en plaats het product niet in de buurt van een hittebron.

• Anders kan er brand ontstaan.

!

Plaats het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats, zoals in een (boeken)kast.

• Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.

Plaats het product niet op een plek die niet stabiel is of onderhevig is aan overmatige trillingen, zoals op een onstabiele of scheve plank.

• Het product kan vallen en dit kan schade aan het product of letsel veroorzaken.

• Als u het product gebruikt op een plaats die blootstaat aan trillingen, kan het product beschadigd raken of brand ontstaan.

Gebruik alleen het netsnoer dat is geleverd door ons bedrijf. Gebruik ook geen netsnoer van een ander elektrisch apparaat.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Steek de stekker in een stopcontact waar u makkelijk bij kunt.

• Wanneer er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het stopcontact trekken om de stroom volledig af te sluiten. U kunt de stroom niet volledig afsluiten met de aan/uit-toets op het product.

Vraag een installatietechnicus of dergelijk bedrijf om het product op de muur te monteren.

• Anders kunt u letsel veroorzaken.

• Gebruik de opgegeven muurbevestiging.

Houd de plastic zakken waarin het product verpakt is, uit de buurt van kinderen.

• Als kinderen de plastic zakken over hun hoofd trekken, kunnen ze stikken.

Plaats het product niet op een plaats die blootstaat aan stof, vocht (sauna), olie, rook of water

(regendruppels) en plaats het niet in een voertuig.

• Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Nederlands - 5

Aan de slag

Plaats het product niet op een plek die blootstaat aan direct zonlicht en plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een vuur of kachel.

• Hierdoor kan de levensduur van het product korter worden of brand ontstaan.

!

!

Let op

SAMSUNG

Buig de buitenantenne naar beneden op de plek waar deze binnenkomt zodat er geen regenwater in stroomt.

• Als er regenwater in het product komt, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

• Hierdoor kunnen problemen met het product of lichamelijk letsel ontstaan.

Wanneer u het product op een kast of plank plaatst, moet u erop letten dat de voorkant van het product niet uitsteekt.

• Anders kan het product vallen, wat een storing of lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.

• Let erop dat u een kast of plank gebruikt die past bij de grootte van het product.

Als u het product op een plek plaatst waar de gebruiksomstandigheden sterk variëren, kan er door de omgeving een ernstig kwaliteitsprobleem ontstaan. Installeer het product in zo'n geval alleen na advies van een van onze servicemonteurs.

• Plekken die blootgesteld zijn aan microscopische deeltjes, chemicaliën, te hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheidsgraden, zoals vliegvelden of stations, waar het product lange tijd achter elkaar wordt gebruikt, enzovoort.

!

Nederlands - 6

Plaats het product niet op een gemakkelijk bereikbare hoogte waar kinderen erbij kunnen.

• Als een kind het product aanraakt, kan het vallen en dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

• Aangezien de voorkant zwaarder is, moet u het product plaatsen op een vlak en stabiel oppervlak.

Plaats de antenne ver uit de buurt van hoogspanningskabels.

• Als de antenne een hoogspanningskabel aanraakt, kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Plaats het product niet met de voorkant naar beneden op de vloer,

• Dit kan het scherm van het product beschadigen.

Wanneer u het product neerzet, doe dit dan voorzichtig.

• Anders kunnen problemen met het product of letsel ontstaan.

Nederlands - 7

Nederlands - 6

Aan de slag

Aanwijzingen over schoonmaak

!

Waarschuwing

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat schoonmaken.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Let op

Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het product.

• Hierdoor kan de buitenkant van het product verkleuren of barsten of kan het scherm loskomen.

!

!

Gebruik een zachte, vochtige doek met een reinigingsmiddel dat speciaal is bedoeld voor beeldschermen en veeg het product daarmee schoon.

• Als u geen speciaal voor beeldschermen bedoeld reinigingsmiddel hebt, verdun dan een schoonmaakmiddel

1:10 voordat u het product gaat schoonmaken.

Aanwijzingen over gebruik

Waarschuwing

Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het product niet zelf. Dit omdat er hoogspanning in het product aanwezig is.

• Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.

• Neem contact op met een servicecentrum als het product gerepareerd moet worden.

!

Nederlands - 7

Sproei geen water rechtstreeks op onderdelen van het product wanneer u het product schoonmaakt.

• Let erop dat er geen water in het product komt.

• Anders kunnen brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan.

Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig het product met een zachte, droge doek.

• Gebruik voor het schoonmaken van het product geen chemische middelen zoals was, wasbenzine, alcohol, verdunners, insectenwerende middelen, parfums, smeermiddelen of reinigingsmiddelen.

Hierdoor kan de behuizing vervormen of de opdruk loskomen.

Gebruik een goede schoonmaakdoek, aangezien de buitenkant van het product makkelijk kan krassen.

Wilt u het product verplaatsen, zet het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en koppel de antennekabel en andere kabels van het product los.

• Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.

Aan de slag

!

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een servicecentrum.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Als u het product laat vallen of als de behuizing kapot gaat, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Neem contact op met een

Servicecentrum.

• Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.

!

Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact en raak vooral de antennekabel niet aan omdat dit gevaarlijk kan zijn.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Verplaats het product niet door aan het netsnoer of de antennekabel te trekken.

• Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.

Til het product niet op en verplaats het niet door alleen het netsnoer of signaalkabel vast te houden.

• Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.

Let erop dat u de ventilatie niet met een tafelkleed of gordijn blokkeert.

• Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.

100

Zorg dat kinderen niet op het apparaat leunen of eraan hangen.

• Anders kan het product vallen en dit kan letsel of de dood veroorzaken.

Plaats geen objecten zoals speelgoed of koekjes op het product.

• Als een kind over het product hangt om een voorwerp te pakken, kan het object of het product vallen en dit kan letsel of zelfs dood ten gevolg hebben.

Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

GAS

Raak in geval van een gaslek het product en de stekker niet aan maar zorg direct voor ventilatie.

• Een vonk zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

• Raak bij onweer het netsnoer en de antennekabel niet aan.

Gebruik of plaats geen ontvlambare spuitbussen of objecten bij het product.

• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Steek geen ontvlambare objecten of metalen voorwerpen zoals eetstokjes, munten of haarspelden in het product (in de ventilatiegaten, aansluitingen enz.).

• Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen.

• Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.

Nederlands - 8 Nederlands - 9

Nederlands - 8

Aan de slag

Plaats geen metalen objecten of vloeistofhouders zoals vazen, bloempotten, drank, cosmetica of geneesmiddelen boven het product.

• Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen.

• Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

Wanneer u een stilstaand beeld gedurende langere tijd weergeeft, kan een blijvend beeld of vlek op het scherm ontstaan.

• Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, gebruik dan de energiebesparingsmodus of stel de schermbeveiliging in op een modus met bewegende beelden.

Stel de juiste resolutie en frequentie in voor het product.

• Dit is vermoeiend voor de ogen.

!

!

-_-

Wanneer u langere tijd naar het product kijkt van een te korte afstand, kunt u uw ogen beschadigen.

!

Het is belangrijk om uw ogen rust te geven (5 minuten per uur) wanneer u langere tijd naar een beeldscherm kijkt.

• Hierdoor wordt vermoeidheid aan de ogen verminderd.

Houd de kleine accessoires buiten bereik van kinderen.

!

Druk niet te hard op het product.

Het product kan vervormen of beschadigd raken.

Wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld als u van huis gaat, trekt u de stekker uit het stopcontact.

• Anders kan zich stof ophopen en brand of een elektrisch schok veroorzaken door oververhitting of kortsluiting.

Zet het product niet op zijn kop en verplaats het product niet door alleen de voet vast te houden.

• Hierdoor kan het product vallen met schade aan product of eigendommen tot gevolg.

Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Raak het product niet aan, aangezien het beeldscherm heet wordt na langere tijd.

Wees voorzichtig bij het instellen van de hoek van het product of de hoogte van de voet.

• Als uw hand of vinger klem raakt, kunt u zich bezeren.

• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

Nederlands - 9

Aan de slag

Plaats geen zware voorwerpen boven het product.

• Anders kunnen problemen met het product of letsel ontstaan.

Voorkom dat kinderen batterijen in hun mond stoppen als deze uit de afstandsbediening worden gehaald.

Bewaar de batterijen op een plek waar kinderen of baby's niet bij kunnen.

• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn mond heeft gestopt.

!

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

• Hierdoor kan een batterij breken of lekken, wat brand, letsel of vervuiling (schade) kan veroorzaken.

!

Plaats geen adapter boven op een andere adapter.

• Anders kan er brand ontstaan.

Verwijder de verpakking van de adapter voordat u deze in gebruik neemt.

• Anders kan er brand ontstaan.

Zorg dat de adapter niet in contact komt met water en dat deze niet nat wordt.

• Dit kan een defect, elektrische schok of brand veroorzaken.

Gebruik de adapter niet aan de waterkant of buitenshuis, vooral niet als het regent of sneeuwt. Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de adapter niet nat wordt.

!

Nederlands - 10

Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

• Dit kan uw gehoor beschadigen.

Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).

• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare batterijen.

• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type batterijen verkoopt.

Plaats de stroomadapter niet in de buurt van andere warmtebronnen.

• Anders kan er brand ontstaan.

Laat geen water in of op de gelijkstroomadapter komen.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

• Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.

• Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de gelijkstroomadapter niet nat wordt.

Plaats de stroomadapter altijd in een goed geventileerde ruimte.

Nederlands - 11

Nederlands - 10

Aan de slag

10 cm

Geschikte ventilatie voor uw product

Houd bij het installeren van uw product een afstand van ten minste 10 cm aan tussen het product en andere voorwerpen (wanden, zijkanten van kast, enz.) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Wanneer u niet voor een goede ventilatie zorgt, kan dit door een stijging van de interne temperatuur resulteren in brand of andere problemen met het product.

Wij adviseren dringend om bij gebruik van een voet of wandbevestiging alleen onderdelen te gebruiken die door

Samsung Electronics zijn geleverd.

• Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot lichamelijk letsel doordat het product kan vallen.

Plaatsing op een voet.

10 cm

10 cm 10 cm

Plaatsing met een wandbevestiging.

10 cm

10 cm

10 cm

Andere waarschuwingen

De werkelijke vormgeving van het product kan afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding, afhankelijk van het model.

Wees voorzichtig bij het aanraken van het product. Sommige onderdelen kunnen warm worden.

Nederlands - 11

Aan de slag

Accessoires en kabels

Controleer of de volgende onderdelen bij uw product zijn geleverd. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.

Controleer of er geen accessoire is achtergebleven in of onder het verpakkingsmateriaal in de doos.

[

[LET OP] VEILIG INVOEREN OM LOSRAKEN IN DE SET TE VOORKOMEN

• Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)

• Netsnoer

• Garantiebewijs / Veiligheidsvoorschriften /

Handleiding voor snelle installatie (Afhankelijk van het model)

• Cd met softwaredrivers

D-Sub-kabel adapter Voet Voetverbinding

Ingangskabels (afzonderlijk verkocht)

U hebt een of meer van deze kabels nodig om uw product aan te sluiten op uw antenne of kabeluitgang en uw randapparaten (Blu-rayspelers, dvd-spelers enzovoort).

Component Composiet (AV) Coaxiaal (RF)

HDMI-DVI Stereokabel

Gebruik voor de beste kabelverbinding met dit product geen kabels die dikker zijn dan de kabel in de onderstaande afbeelding:

• Maximale dikte - 14 mm

Nederlands - 12 Nederlands - 13

Nederlands - 12

Aan de slag

Het bedieningspaneel gebruiken

De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

Onder (voorzijde)

Links

Rechts m R

P

Functiemenu

Sensor voor de afstandsbediening

Boven (achterzijde)

Afstandsbediening

Inschakelen

Het volume aanpassen

Een kanaal selecteren

Het functiemenu gebruiken

De MENUm selecteren

De MEDIA.P

selecteren

De SOURCEs selecteren

TV uitzetten (

P

)

Schakel de tv in door op de controller te drukken terwijl de tv in de stand-bymodus staat.

Hiermee wordt het volume aangepast door de afstandsbediening heen en weer te bewegen als het toestel is ingeschakeld.

Selecteer een kanaal door de controller achterwaarts en voorwaarts te bewegen als het toestel is ingeschakeld.

U kunt het functiemenu bekijken en gebruiken door de controller in te drukken en los te laten als het toestel is ingeschakeld. U kunt het functiemenu sluiten door nogmaals op de controller te drukken en deze los te laten.

Selecteer, terwijl het functiemenu wordt weergegeven, de MENUm door de controller naar links te bewegen. Het OSD-menu (schermmenu) wordt geopend. Selecteer een optie door de controller naar rechts te verplaatsen. Verplaats de controller naar rechts of links of achterwaarts en voorwaarts om aanvullende selecties uit te voeren. U kunt een parameter wijzigen door deze te selecteren en vervolgens op de controller te drukken.

Selecteer terwijl het functiemenu wordt weergegeven MEDIA.P

door de controller achteruit te verplaatsen. Het hoofdscherm van MEDIA.P

wordt weergegeven. Selecteer een toepassing door de controller te verplaatsen en vervolgens op de controller te drukken.

Open terwijl het functiemenu wordt weergegeven de SOURCEs door de controller naar rechts te verplaatsen. Het venster Bron wordt geopend. U kunt een bron selecteren door de controller vooruit en achteruit te verplaatsen. Als de gewenste bron wordt gemarkeerd, drukt u op de controller.

Selecteer terwijl het functiemenu wordt weergegeven TV uitzetten (P) door de controller vooruit te verplaatsen en druk vervolgens op de controller.

U kunt de Menu, MEDIA.P of Bron sluiten door langer dan 1 seconde op de controller te drukken.

Wanneer u de functie selecteert door de controller naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts te bewegen, mag u niet op de controller drukken. Als u eerst op de controller drukt, kunt u deze niet gebruiken om naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts te gaan.

Stand-bymodus

Uw product gaat naar de Stand-bymodus als u het toestel uitschakelt. Het blijft daarbij een kleine hoeveelheid elektriciteit verbruiken. Omwille van de veiligheid en een lager stroomverbruik kunt u het product beter niet gedurende langere tijd in de stand-bymodus laten staan (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent). U kunt dan het beste het netsnoer loskoppelen.

Nederlands - 13

Aan de slag

De standaard toetsen op de afstandsbediening

De toetsen voor aan/uit, kanaal en volume op deze afstandsbediening zijn voorzien van brailletekens, zodat de afstandsbediening ook kan worden gebruikt door visueel gehandicapten.

Schakel het product in en uit.

De beschikbare videobronnen weergeven en selecteren. (pagina

26)

Geeft rechtstreeks toegang tot kanalen.

Wisselen tussen Teletekst AAN,

Dubbel, Mix of UIT.

Hiermee regelt u het volume.

Hiermee wordt de kanaallijst op het scherm weergegeven. (pagina 41)

Hiermee bekijkt u de mediaweergave.

Hiermee opent u het schermmenu.

Hiermee kunt u snel veelgebruikte functies selecteren. Gebruik deze toets in een specifieke functie.

Hiermee kunt u de cursor verplaatsen, opties in het schermmenu selecteren en de waarden wijzigen die in het menu worden weergegeven.

Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.

Gebruik deze toetsen volgens de instructies op het scherm.

Gebruik deze toetsen in een specifieke functie.

Hiermee gaat u terug naar het vorige kanaal.

Hiermee wordt het geluid tijdelijk uitgeschakeld.

hiermee worden kanalen gewijzigd.

U kunt het Gidsmenu openen.

(pagina 42)

Hiermee wordt informatie op het scherm weergegeven.

Hiermee sluit u het menu af.

PIP : U kunt de PIP -functie gebruiken. (pagina 33)

AD/SUBT.

: Hiermee schakelt u de geluidsbeschrijving in of uit. Deze functie is op bepaalde locaties niet beschikbaar. / digitale ondertiteling weergeven.

SPORTS : Schakel de sportmodus in voor een optimale kijkervaring bij sportwedstrijden.

Nederlands - 14 Nederlands - 15

Nederlands - 14

Aan de slag

Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)

Pas de polariteit van de batterijen aan de symbolen in het batterijvak aan.

LET OP

• Installeer de batterij zo dat de polariteit van de batterijen (+/-) overeenkomt met de illustratie in het batterijvak.

• Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van het product.

• Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal tl-licht of neonborden.

• De vorm en kleur van de afstandsbediening kunnen afhankelijk van het model variëren.

Nederlands - 15

Aan de slag

De menu's gebruiken

Het hoofdmenu en het menu Tools bevatten functies waarmee u de onderdelen van het product beheert. Zo kunt u in het hoofdmenu de afmeting en configuratie van het beeld wijzigen, maar ook de helderheid, het contrast enzovoort. Er zijn ook functies waarmee u het geluid, de kanaalconfiguratie, energiegebruik en talloze andere onderdelen kunt regelen.

Als u het hoofdmenu op het scherm wilt openen, drukt u op de toets MENUm op de afstandsbediening. Als u het menu

Tools wilt openen, drukt u op de toets TOOLST . Tools-menu's zijn beschikbaar als het TOOLST -menupictogram op het scherm wordt weergegeven.

1

2

3

4

5

1

MENUm -toets: Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.

2

TOOLST -toets: Geeft de Tools-menu's weer wanneer deze beschikbaar zijn.

3

E - en richtingstoetsen: Gebruik de richtingstoetsen om de cursor te verplaatsen en een item te markeren. Gebruik de

E

-toets om een item te selecteren of de instelling te bevestigen.

4

RETURNR -toets: Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.

5

EXITe -toets: Hiermee wordt het schermmenu afgesloten.

Met het hoofdmenu werken (OSD - schermmenu)

De stappen om toegang te verkrijgen kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde menu-optie.

1

MENUm

2

6

7 u / d

3

4

E u / d

5 u

/ d / l

/ r

E

EXIT e

De opties van het hoofdmenu worden op het scherm weergegeven:

Beeld , Geluid , Uitzending , Applicaties , Systeem , Ondersteuning .

Selecteer een optie van het hoofdmenu aan de linkerkant van het scherm met de toets u of d .

Druk op

E

om submenu's te openen.

Selecteer het gewenste submenu met de toets u of d .

Pas de waarde van een item aan met de toetsen l

, r

, u

of d . Afhankelijk van het geselecteerde menu kan de aanpassing verschillen.

Druk op de toets E om de selectie te bevestigen.

Druk op EXITe .

Nederlands - 16 Nederlands - 17

Nederlands - 16

Aan de slag

Aansluiten van het netsnoer en de antenne- of kabelaansluiting

VHF/UHF-antenne

Kabel of

Antennekabel (niet meegeleverd)

Steek het netsnoer pas in een stopcontact nadat u alle andere verbindingen tot stand hebt gebracht.

Als u het product aansluit op een kabelkastje of satellietontvanger via HDMI-, Component- of Compositeaansluitingen, hoeft u de ANT IN-connector niet aan te sluiten op een antenne of kabelverbinding.

Wees voorzichtig als u het product verplaatst of kantelt terwijl de antennekabel vast is aangesloten. De antenneaansluiting van het product kan afbreken.

Het netsnoer aansluiten

De afbeelding kan afwijken, afhankelijk van het model.

Netvoeding

Instellingen

Het dialoogvenster voor eerste instelling wordt weergegeven als de televisie voor het eerst wordt aangezet.

Volg de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien. Dit omvat onder andere het kiezen van de menutaal, het kiezen van het land, het kiezen van de kanaalbron en het scannen van kanalen.

Maak bij elke stap een keuze of sla de stap over.

Gebruikers kunnen dit proces handmatig uitvoeren op een later tijdstip via het menu Systeem > Instellingen .

De standaardpincode is: 0-0-0-0.

Nederlands - 17

Aansluiten op AV-apparaten (Blu-rayspelers, dvd-spelers, enz.)

Een HDMI-kabel gebruiken voor een HD-verbinding (tot 1080p, HD digitale signalen)

Voor de beste HD-kwaliteit raden we aan een HDMI-aansluiting te gebruiken.

Gebruik met dvd-speler, Blu-rayspeler, HD-kabelbox, HD STB-satellietontvanger (settopbox).

HDMI OUT

HDMI-kabel (niet meegeleverd)

HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2

• Voor de beste beeld- en geluidskwaliteit, sluit u digitale apparaten op het product aan met HDMI-kabels.

• Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen aparte audiokabel.

– Als u het product wilt aansluiten op een digitaal apparaat dat geen HDMI-uitvoer ondersteunt, gebruikt u een HDMI/DVI-kabel en een audiokabel.

• Als u een extern apparaat aansluit op het product dat een oudere versie van HDMI gebruikt, werken video en audio mogelijk niet. Als een dergelijk probleem zich voordoet, informeert u bij de fabrikant van het apparaat naar de HDMI-versie en vraagt u, als deze verouderd is, om een upgrade.

• Let op dat u een goedgekeurde HDMI-kabel aanschaft. Anders wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of treedt er mogelijk een verbindingsfout op.

• We raden u aan een elementaire high-speed HDMI-kabel of een HDMI-kabel te gebruiken die Ethernetcompatibel is. Denk eraan dat dit product geen ondersteuning biedt voor de Ethernet-functie via HDMI.

Nederlands - 18 Nederlands - 19

Nederlands - 18

Aansluitingen

Schermen van mobiele apparaten delen op de televisie

Op deze televisie kunnen schermen van mobiele apparaten worden weergegeven. U kunt de volgende functies gebruiken om rechtstreeks vanaf uw televisie te genieten van video-, foto- en muziekbestanden van mobiele apparaten.

Met een MHL-kabel kunt u het scherm van een mobiel apparaat weergeven op de televisie.

• MHL

Deze televisie ondersteunt MHL (Mobile High-definition Link) via een MHL-kabel. Sluit een MHL-kabel aan op het mobiele apparaat en op de televisie. MHL is echter alleen beschikbaar via de HDMI2 (MHL)-poort, en alleen wanneer u een mobiel apparaat met MHL-functionaliteit gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar op mobiele apparaten met MHL-waarmerk. Raadpleeg de website van de fabrikant om te controleren of uw mobiele apparaat is voorzien van zo'n waarmerk. U kunt ook een lijst van apparaten met MHL-waarmerk vinden op de officiële MHL-website

(http://www.mhlconsortium.org).

• Gebruik van MHL

Sluit een MHL-kabel aan op het mobiele apparaat en op de televisie. Druk op de knop SOURCEs en selecteer de

MHL-connector om het scherm van het mobiele apparaat weer te geven op de televisie. Daarnaast zijn de volgende functies beschikbaar op de afstandsbediening:

• † (REW), … (FF), ∂ (Afspelen), ∑ (Pauzeren), ∫ (Stoppen), e (Vorig menu)

• Beperkingen

Er gelden verschillende vereisten voor MHL:

– Als u een HDMI-adapter gebruikt, herkent de televisie het signaal als een HDMI-signaal en reageert de televisie mogelijk anders dan bij een MHL-naar-HDMI-kabelverbinding.

– Voer een upgrade van de software uit naar de meest recente versie.

– Dit product is officieel voor MHL gecertificeerd. Als gebruikers problemen ondervinden bij het gebruik van de

MHL-functie, moeten ze contact op met de fabrikant van het apparaat.

– Sommige mobiele apparaten beschikken mogelijk niet over de specificaties of functionaliteit voor het ondersteunen van MHL.

– Omdat het televisiescherm breder is dan het scherm van de meeste mobiele apparaten, kan de kwaliteit van het beeld op de televisie lager uitvallen.

Nederlands - 19

Aansluitingen

Gebruik van een componentkabel (tot 1080p HD-signalen) of een audio/video-kabel

(alleen 480i analoge signalen)

Gebruiken met dvd-speler, Blu-rayspeler, kabelbox, STB-satellietontvanger, videorecorder.

Videokabel

(niet meegeleverd)

Audiokabel (niet meegeleverd)

R W Y

Y

VIDEO OUT

R W

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

Audiokabel

(niet meegeleverd)

Apparaat

R W R B G

R W R

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

B G

P

R

COMPONENT OUT

P

B

P

G

Component-kabel

(niet meegeleverd)

Apparaat

R W

Rood Wit

R B G

Rood

Blauw Groen

Voor een betere beeldkwaliteit raden we u aan de componentaansluiting in plaats van de A/V-aansluiting gebruiken.

Wanneer u een videokabel aansluit op COMPONENT / AV IN, komt de kleur van de COMPONENT / AV IN

[VIDEO]-aansluiting (groen) niet overeen met de videokabel (geel).

Een Scart-kabel gebruiken

Beschikbare apparaten: DVD, VIDEO

EXT

In de Ext.

-modus ondersteunt DTV Out alleen MPEG SD-video en -audio.

Nederlands - 20 Nederlands - 21

Nederlands - 20

Aansluitingen

Aansluiten op geluidsapparatuur

Een hoofdtelefoonaansluiting gebruiken

Hoofdtelefoonkabel

(niet meegeleverd)

HoofdtelefoonH: u kunt een hoofdtelefoon op de desbetreffende uitgang van uw product aansluiten. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

• Mogelijk kunt u de geluidsfunctie beperkt gebruiken wanneer er een hoofdtelefoon op het product is aangesloten.

• Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van het product worden apart geregeld.

• De oortelefoonstekker ondersteunt uitsluitend aansluitingen met 3 geleiders van het TRS-type (Tip-Ring-Sleeve).

Nederlands - 21

Aansluitingen

Aansluiten op een pc

Een HDMI-kabel of een HDMI-naar-DVI-kabel of een D-subkabel gebruiken

Mogelijk wordt een HDMI-verbinding niet ondersteund door uw pc.

Gebruik de pc-luidsprekers voor audio.

AUDIO OUT

Stereokabel

(niet meegeleverd)

D-Sub-kabel

(meegeleverd)

PC OUT

HDMI-kabel

(niet meegeleverd)

HDMI OUT

DVI OUT

AUDIO OUT

HDMI-naar-DVI-kabel

(niet meegeleverd)

Stereokabel

(niet meegeleverd)

LET OP

• Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 1(DVI)-aansluiting gebruiken.

• Voor pc's met DVI-video-uitgangen gebruikt u een HDMI/DVI-kabel om de DVI-uitgang op de pc verbinden met de HDMI IN 1 (DVI)-aansluiting op het product. Gebruik de pc-luidsprekers voor audio.

Nederlands - 22 Nederlands - 23

Nederlands - 22

Aansluitingen

Aansluiten op een COMMON INTERFACE-aansluiting (de kaartsleuf voor weergave)

De CI- of CI+-kaart gebruiken

Voor betaalde kanalen moet een CI- of CI+-kaart zijn geplaatst.

• Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen het bericht 'Gecodeerd signaal' weergegeven.

• De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en andere informatie worden over circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als een foutbericht wordt weergegeven.

• Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht 'Updating Completed' (Update voltooid) weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.

LET OP

• U kunt een CI- of CI+-kaart bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.

• Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart er met uw handen voorzichtig uit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.

• Plaats de CI- of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.

• De locatie van de aansluiting voor

COMMON INTERFACE kan per model verschillen.

• CI-/CI+-kaarten worden in sommige landen en regio's niet ondersteund. Controleer dit bij uw geautoriseerde verkoper.

• Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.

• Plaats de CI- of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Anders is het beeld vervormd of blijft het scherm leeg.

Nederlands - 23

Aansluitingen

Weergavemodi (D-Sub en HDMI/DVI-invoer)

De optimale pc-weergaveresolutie voor dit product is 1920 x 1080 @ 60 Hz. We raden u nadrukkelijk aan de videouitvoer van uw computer in te stellen op de optimale resolutie. U kunt ook een van de standaardresoluties selecteren die in de tabel hieronder worden vermeld en het product wordt automatisch afgesteld op de door u gekozen resolutie. Als u de video-uitvoer van uw computer instelt op een resolutie die niet in de tabel wordt vermeld, kan het scherm blanco worden en kan alleen de aan/uit-indicatie worden ingeschakeld. Als u dit probleem wilt oplossen, past u de resolutie aan de hand van de volgende tabel aan. Raadpleeg daarbij de gebruikershandleiding van de grafische kaart.

• Optimale resolutie: 1366 x 768 pixels (alleen model T19C350)

Modus

IBM

VESA DMT

MAC

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

MAC

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

Weergavemodus

Resolutie

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 720

1366 x 768

75Hz

60Hz

70Hz

75Hz

60Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

72Hz

75Hz

60Hz

72Hz

75Hz

Horizontale frequentie (kHz)

31.469

31.469

35.000

37.861

37.500

37.879

48.077

46.875

49.726

48.363

56.476

60.023

45.000

47.712

Verticale frequentie (Hz)

70.087

59.940

66.667

72.809

75.000

60.317

72.188

75.000

74.551

60.004

70.069

75.029

60.000

59.790

Pixelklok

(MHz)

28.322

25.175

30.240

31.500

31.500

40.000

50.000

49.500

57.284

65.000

75.000

78.750

74.250

85.500

Synchronisatie- polariteit (H/V)

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

-/-

-/-

-/-

Nederlands - 24 Nederlands - 25

Nederlands - 24

Aansluitingen

• Optimale resolutie: 1920 x 1080 pixels

Modus

IBM

VESA DMT

MAC

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

MAC

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

MAC

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

Weergavemodus

Resolutie

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 870

1280 x 720

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 1024

1366 x 768

1440 x 900

1600 x 900RB

1680 x 1050

1920 x 1080

75Hz

60Hz

70Hz

75Hz

75Hz

75Hz

60Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

72Hz

75Hz

60Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

Horizontale frequentie (kHz)

49.726

48.363

56.476

60.023

67.500

68.681

45.000

49.702

31.469

31.469

35.000

37.861

37.500

37.879

48.077

46.875

63.981

79.976

47.712

55.935

60.000

65.290

67.500

Verticale frequentie (Hz)

74.551

60.004

70.069

75.029

75.000

75.062

60.000

59.810

70.087

59.940

66.667

72.809

75.000

60.317

72.188

75.000

60.020

75.025

59.790

59.887

60.000

59.954

60.000

Pixelklok

(MHz)

28.322

25.175

30.240

31.500

31.500

40.000

50.000

49.500

57.284

65.000

75.000

78.750

108.000

100.000

74.250

83.500

108.000

135.000

85.500

106.500

108.000

146.250

148.500

Synchronisatie- polariteit (H/V)

-/¬

-/¬

-/¬

+/+

+/+

-/¬

+/+

-/+

-/¬

+/+

+/+

+/+

-/+

-/¬

-/¬

-/¬

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 1(DVI)-aansluiting gebruiken.

De interlacemodus wordt niet ondersteund.

De set werkt mogelijk niet normaal als u een afwijkend videoformaat selecteert.

Afzonderlijke modus en compositemodus worden ondersteund. SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.

De functie DPM (Display Power Management) werkt niet als u de HDMI-poort van dit apparaat gebruikt.

Als een HDMI-naar-DVI-kabel is aangesloten op de HDMI IN 1(DVI)-poort, werkt het geluid niet.

Nederlands - 25

Aansluitingen

De ingangsbron wijzigen

Bron

Als u tijdens het tv-kijken een film op uw dvd-speler of Blu-ray-speler wilt bekijken of wilt overschakelen naar uw kabelkastje of STB-satellietontvanger, moet u de bron veranderen.

Tv / Ext.

/ PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Component

1. Druk op de toets SOURCEs op de afstandsbediening. Het venster Bron wordt geopend.

2. Selecteer de gewenste externe ingangsbron.

U kunt alleen externe apparaten selecteren die zijn aangesloten op het product. In de weergegeven lijst Bron worden aangesloten ingangen gemarkeerd weergegeven.

In de Bron blijven TV , Ext.

en PC altijd geactiveerd.

Naam wijzigen gebruiken

Met Naam wijzigen kunt u een apparaatnaam aan een invoerbron koppelen. U kunt Naam wijzigen openen door het menu Tools te openen als de lijst Bron wordt weergegeven. De volgende selecties vinden plaats onder Naam wijzigen :

VCR / DVD / Kabel STB / Satelliet STB / PVR STB / AV-ontvanger / Games / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-apparaten

/ Tv / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA : selecteer een ingang en selecteer vervolgens de naam het apparaat dat op deze ingang in de weergegeven lijst.

Als u een pc aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-kabel, wijst u wijzigen .

PC toe aan HDMI1/DVI in Naam

Als u een pc aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-naar-DVI-kabel, wijst u

DVI in Naam wijzigen .

DVI PC toe aan HDMI1/

Als u een AV-apparaat aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-naar-DVI-kabel, wijst u apparaten toe aan HDMI1/DVI in Naam wijzigen .

DVI-

Informatie

Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het kanaal weergeven op de televisie of het geselecteerde externe apparaat.

Vernieuwen

Als de externe apparaten niet worden weergegeven in de lijst Bron , opent u het menu Tools , selecteert u Vernieuwen en zoekt u vervolgens naar de aangesloten apparaten.

Nederlands - 26 Nederlands - PB

Nederlands - PB

De juiste houding bij het gebruik van het product

Gebruik het product in de juiste houding:

• Houd uw rug recht.

• Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen en het scherm. Kijk licht omlaag naar het scherm. Houd uw ogen recht voor het scherm.

• Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.

• Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en houd uw polsen recht.

• Houd uw ellebogen in een rechte hoek.

• Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens 90 graden gebogen kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan uw hart.

Nederlands - 27

Basisfuncties

De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen

Beeldmodus

Menu → Beeld → Beeldmodus

Beeldmodi passen vooraf ingestelde aanpassing toe op het beeld.

• Dynamisch

Geschikt voor een helderverlichte ruimte.

• Standaard

Geschikt voor een normale omgeving.

Film

Geschikt om films in een donkere kamer te kijken.

• Amusement

Verscherpt het beeld. Geschikt voor games.

Dit is alleen beschikbaar wanneer u een computer aansluit.

Samsung MagicAngle

Menu → Beeld → Samsung MagicAngle

(Afhankelijk van het model)

Met MagicAngle kunt u een optimale schermkwaliteit krijgen vanuit vrijwel elke kijkpositie. Door voor iedere positie een correcte waarde in te stellen kunt u een beeld van hoge kwaliteit krijgen, ongeacht of u van onderaf of bovenaf naar het scherm kijkt.

Deze optie is alleen beschikbaar op het TC350-model.

• Samsung MagicAngle

Selecteer Modus Achterover als u van onderaf op het scherm kijkt en Modus Staan als u van bovenaf kijkt.

• Modus hiermee bepaalt u de mate van aanpassing. Een getal in de buurt van 10 zijn het meest geschikt voor een lagere kijkpositie.

Nederlands - 28 Nederlands - 29

Nederlands - 28

Basisfuncties

De beeldinstellingen aanpassen

Achtergrondverlichting

Menu → Beeld → Achtergrondverlichting

Hiermee past u de helderheid van het scherm aan door de helderheid van de afzonderlijke pixels te wijzigen.

Contrast

Menu → Beeld → Contrast

Hiermee vergroot of verkleint u het contrast tussen donkere en lichten gebieden van de foto.

Helderheid

Menu

Beeld

Helderheid

Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. Niet zo effectief als Achtergrondverlichting

Scherpte

Menu

Beeld

Scherpte

Hiermee maakt u de randen van voorwerpen scherper of vager.

Kleur

Menu → Beeld → Kleur

Hiermee past u de kleurverzadigingsniveaus aan.

Tint (G/R)

Menu

Beeld

Tint (G/R)

Hiermee past u de tintniveaus voor groen en rood aan.

Voer de volgende stappen uit om de beeldkwaliteit aan te passen:

1. Selecteer een optie die u wilt aanpassen. Als u een optie selecteert, wordt een scherm met een schuifregelaar weergegeven.

2. Pas de waarde voor de optie aan met de afstandsbediening.

Als u wijzigingen aanbrengt in de optiewaarde, wordt de OSD (schermmenu) dienovereenkomstig aangepast.

De instellingen voor elk extern apparaat dat op het product is aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.

Als u de helderheid van het beeld reduceert, neemt het energieverbruik af.

Reactietijd ( Normaal / Sneller / Snelst )

Verhoog de reactiesnelheid van het beeldscherm om video er levendiger en natuurlijker uit te laten zien.

Nederlands - 29

Basisfuncties

De beeldgrootte wijzigen

Beeldformaat

Menu → Beeld → Beeldformaat

Met deze functie kunt u wijzigingen aanbrengen in verschillende opties voor beeldformaat en beeldverhouding.

• Beeldformaat

Als u een kabelbox of satellietontvanger hebt, heeft deze mogelijk ook eigen instellingen voor schermformaten. U wordt echter ten sterkste aangeraden om standaard de 16:9-modus te gebruiken.

Auto-breed : Hiermee wordt het beeldformaat automatisch op 16:9 ingesteld.

16:9 : Hiermee wordt het beeld ingesteld op de 16:9 breedbeeldmodus.

Breedbeeldzoom : Hiermee wordt het beeldformaat vergroot tot meer dan 4:3.

Hiermee wordt de Positie aangepast door de toetsen u / d te gebruiken.

Zoom : Hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt.

Hiermee wordt de Zoom of Positie aangepast door de toetsen u / d te gebruiken.

4:3 : Hiermee stelt u het beeld in op de basismodus (4:3).

Gebruik het product niet langdurig in 4:3-formaat. Randen kunnen links, rechts, boven en onder in het scherm zichtbaar blijven en inbranden en dit wordt niet door de garantie gedekt.

Volledig scherm : Hiermee wordt het volledige, niet-afgekapte beeld weergegeven wanneer er een HDMI-signaal

(720p/1080i/1080p) of Component-signaal (1080i / 1080p) wordt ontvangen.

Hiermee wordt de positie aangepast door de toetsen u / d / l / r te gebruiken.

LET OP

• Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.

• De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.

• Wanneer u een computer aansluit, kunnen alleen de modi 16:9 en 4:3 worden aangepast.

• De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de ingangen van de LED TV-monitor hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.

• Als u de functie Volledig scherm gebruikt met een ingangssignaal HDMI 720p, wordt één kaderlijn verwijderd aan de bovenkant, onderkant, linkerkant en rechterkant zoals in de functie Overscan.

Zoom/positie : Hiermee kunt u het beeldformaat en de positie aanpassen met de toetsen u

/ d

/ l

/ r

.

Dit is alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld als Zoom, Breedbeeldzoom en Volledig scherm.

In de modus Breedbeeldzoom kunt u alleen positieaanpassing gebruiken.

Resetten : Hiermee zet u Zoom en Positie terug naar de standaardinstellingen.

Nederlands - 30 Nederlands - 31

Nederlands - 30

Basisfuncties

Voer de volgende stappen uit om de positiefunctie te gebruiken na selectie van Breedbeeldzoom, Zoom of

Volledig scherm:

1. Selecteer de optie Positie .

2. Ga naar het scherm Positie , selecteer Positie en verplaats vervolgens het beeld naar de gewenste positie met de afstandsbediening.

3. Selecteer vervolgens opnieuw Positie en selecteer Sluiten .

4. Als u de beeldpositie wilt herstellen, selecteert u Resetten .

Beschikbare beeldformaten per invoerbron:

– ATV, EXT, AV: Auto-breed , 16:9 , Breedbeeldzoom , Zoom , 4:3

– DTV (576i/p, 720p): Auto-breed , 16:9 , Breedbeeldzoom , Zoom , 4:3

– DTV (1080i, 1080p): Auto-breed , 16:9 , Breedbeeldzoom , Zoom , 4:3 , Volledig scherm

– Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9 , Breedbeeldzoom , Zoom , 4:3

– Component (1080i, 1080p): 16:9 , Breedbeeldzoom , Zoom , 4:3 , Volledig scherm

– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9 , Breedbeeldzoom , Zoom , 4:3

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9 , Breedbeeldzoom , Zoom , 4:3 , Volledig scherm

Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.

De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.

HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

U kunt de instellingen voor elk extern apparaat dat u op een ingang op het product hebt aangesloten, aanpassen en opslaan.

• Beeldformaat 4:3 ( 16:9 / Breedbeeldzoom / Zoom / 4:3 ): Alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op Auto-breed. U kunt de gewenste beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het originele formaat. De diverse Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.

Niet beschikbaar in de modi HDMI , Component en HDMI/DVI.

Nederlands - 31

Basisfuncties

De schermweergave kalibreren

Autom. afstellen

Menu → Beeld → Autom. afstellen

Hiermee worden de instellingen voor frequentie, positie en fijnafstemming automatisch aangepast in de PC-modus.

Alleen beschikbaar wanneer u uw pc op het product aansluit met een D-subkabel.

Pc-schermaanpassing

Menu → Beeld → Pc-schermaanpassing

Alleen beschikbaar in PC-modus.

• Grof / Fijn : Hiermee wordt beeldruis verwijderd of verminderd. Als door een fijnafstemming van het kanaal de ruis niet verdwijnt, gebruikt u de functie Grof om de frequentie zo goed mogelijk aan te passen (Grof) en opnieuw een fijnafstemming uit te voeren. Nadat de ruis is verminderd, stelt u het beeld opnieuw in het midden van het scherm in.

• Positie : Pas de schermpositie van de pc aan met de afstandsbediening als het scherm niet is gecentreerd of op het productscherm past.

• Beeld resetten : Hiermee stelt u het beeld weer in op de standaardinstellingen.

Uw product als een computermonitor (pc) gebruiken

De video-instellingen invoeren (gebaseerd op Windows 7, 8)

Als u uw product wilt gebruiken als computerscherm, moet u de juiste video-instellingen invoeren.

Afhankelijk van uw versie van Windows en uw videokaart, zal de procedure op uw pc waarschijnlijk enigszins afwijken van de hier beschreven procedure.

In de meeste gevallen is echter dezelfde basisinformatie van toepassing. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)

1. Klik eerst op Configuratiescherm in het menu Start van Windows.

2. Klik op Vormgeving en thema's in het Configuratiescherm. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.

3. Klik op Beeldscherm. Er wordt nog een dialoogvenster weergegeven.

4. Klik op het tabblad Instellingen in het dialoogvenster Beeldscherm.

– Stel op het tabblad Instellingen en de juiste resolutie (schermgrootte) in. De optimale resolutie voor dit product is

1920 x 1080.

– Als een optie voor de verticale frequentie beschikbaar is in het dialoogvenster met beeldscherminstellingen, selecteert u "60" of "60 Hz". Klik anders op 'OK' om het dialoogvenster te sluiten.

Nederlands - 32 Nederlands - 33

Nederlands - 32

Basisfuncties

Picture In Picture (PIP)

PIP

Menu → Beeld → PIP

Twee bronnen tegelijk op de tv weergeven.

• PIP

Hiermee kunt u de PIP -functie in- of uitschakelen.

• Bron

Hiermee wordt van bron gewisseld.

Antenne

U kunt kiezen tussen Ant en Kabel .

• Kanaal

Hiermee selecteert u het kanaal voor het subbeeld.

• Grootte

Het formaat van het subbeeld kan worden ingesteld aan de hand van drie modi.

– minimum

– gemiddeld

– maximum (een kwart van het schermformaat)

• Positie

Hiermee selecteert u een positie voor het scherm van het subbeeld.

Geluidskeuze

Hiermee kunt u kiezen tussen weergave van het geluid van het hoofdbeeld of weergave van het geluid van het subbeeld.

Als u tijdens weergave in de PIP -modus het product uitschakelt, wordt de PIP -functie teruggezet op Uit . Als u het product inschakelt, moet u PIP opnieuw inschakelen om beelden te kunnen bekijken in de PIP -modus.

Het beeld in het PIP -venster kan er enigszins onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor een videospel of karaoke.

PIP -instellingen

– Hoofdbeeld: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART

– Subbeeld: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART subbeeld

TV

AV

Component

PC

HDMI1/DVI

HDMI2

SCART

TV o o o x x o x

AV o o o x x x x

Component x o o o x x x hoofdscherm

PC x o o o o x x

HDMI1/DVI o x x o o o o

HDMI2 o x x o o o o

SCART x o o x x x x

O: Beschikbaar / X: Niet beschikbaar

Nederlands - 33

Basisfuncties

De beeldopties wijzigen

Geavanceerde instellingen

Menu → Beeld → Geavanceerde instellingen

Met deze functie kunt u geavanceerde instellingen uitvoeren om een optimaal beeld te krijgen.

Alleen beschikbaar wanneer de Beeldmodus is ingesteld op Standaard of Film .

Wanneer u een computer aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen aan de Witbalans of Gamma .

Geavanceerde instellingen

Dynamisch contrast

Zwarttinten

Middel

Uit

Huidkleur 0

RGB-modus

Kleurruimte

Witbalans

Gamma

Uit

Eigen

• Dynamisch contrast ( Uit / Laag / Middel / Hoog ): Hiermee past u het schermcontrast aan.

• Zwarttinten ( Uit / Donker / Donkerder / Donkerste ): Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte aan te passen.

• Huidkleur : Roze “Huidkleur benadrukken.”

• RGB-modus ( Uit / Rood / Groen / Blauw ): Hiermee worden de kleuren Rood , Groen en Blauw weergegeven, zodat u de tint en de verzadiging nauwkeurig kunt afstellen.

• Kleurruimte ( Auto / Eigen ): Hiermee kunt u de reeks beschikbare kleuren voor het beeld instellen.

• Witbalans : Hiermee past u de kleurtemperatuur aan voor een natuurlijker beeld.

R-basis / G-basis / B-basis : Hiermee past u de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aan.

R-niveau / G-niveau / B-niveau : Hiermee past u de helderheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aan.

Resetten : Hiermee stelt u Witbalans weer in op de standaardinstellingen.

• Gamma : Hiermee past u de intensiteit van primaire kleuren aan.

• Bewegingsbelicht.

( Uit / Aan ): Hiermee verlaagt u het stroomverbruik door de helderheid aan te passen.

Basisfuncties

Beeldopties

Menu → Beeld → Beeldopties

Met deze functie kunt u extra beeldinstellingen configureren om een optimaal beeld te krijgen.

Wanneer u een computer aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen aan Kleurtint .

Beeldopties

Kleurtint

Digitale Clean View

MPEG-ruisfilter

HDMI-zwartniveau

Filmmodus

Standaard

Auto

Auto

Laag

Uit

• Kleurtint ( Koel / Standaard / Warm1 / Warm2 )

Warm1 of Warm2 wordt uitgeschakeld als de beeldmodus Dynamisch is.

De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de ingangen van de LED TV-monitor hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.

Digitale Clean View ( Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto / Autom. visualisatie ): Als het ontvangen tv-signaal zwak is, kunt u de functie Digitale Clean View activeren voor het verminderen van statische ruis en echobeelden die mogelijk op het scherm verschijnen.

Als het signaal zwak is, probeert u een van de andere opties totdat het beste beeld word weergegeven.

Autom. visualisatie : Geeft bij het wijzigen van analoge kanalen de signaalsterkte weer.

Alleen beschikbaar voor analoge kanalen.

Wanneer de balk groen is, ontvangt u het best mogelijke signaal.

• MPEG-ruisfilter ( Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto ): Hiermee wordt MPEG-ruis verminderd om een betere beeldkwaliteit te krijgen.

• HDMI-zwartniveau ( Laag / Normaal ): Hiermee selecteert u het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.

Alleen beschikbaar in de modus HDMI (RGB-signalen).

• Filmmodus ( Uit / Auto1 / Auto2 ): Hiermee stelt u de LED TV-monitor zodanig in dat deze filmsignalen van alle bronnen automatisch herkent en verwerkt en het beeld aanpast voor optimale kwaliteit.

Alleen beschikbaar in de modus Tv, HDMI (1080i), EXT.

Als het scherm onnatuurlijk lijkt, wijzigt u de optie in Uit / Auto1 / Auto2 in Filmmodus .

Basisfuncties

Beeld uit

Menu

Beeld

Beeld uit

Hiermee schakelt u het scherm uit zodat alleen audio wordt afgespeeld. U kunt het scherm opnieuw inschakelen door op een willekeurige toets op uw afstandsbediening te drukken (behalve de toetsen Aan/uit en Volume).

Beeld resetten

Menu → Beeld → Beeld resetten

Hiermee wordt de huidige beeldmodus teruggezet op de standaardinstellingen.

De vooraf ingestelde geluidmodus wijzigen

Geluidmodus

Menu

Geluid

Geluidmodus

Geluidsmodi passen vooraf ingestelde aanpassing toe op het geluid.

• Standaard

Hiermee wordt de normale geluidsmodus geselecteerd.

Muziek

Hiermee wordt voorrang gegeven aan muziek ten opzichte van stemmen.

• Film

Hiermee wordt geluid geoptimaliseerd voor films.

• Heldere spraak

Hiermee wordt voorrang gegeven aan stemmen ten opzichte van andere geluiden.

• Versterken

Hiermee wordt de intensiteit van hoge frequenties in het geluid versterkt zodat slechthorenden het beter kunnen volgen.

Nederlands - 36 Nederlands - 37

Nederlands - 36

Basisfuncties

Geluidsinstellingen aanpassen

Geluidseffect

Menu → Geluid → Geluidseffect

Alleen beschikbaar wanneer de Geluidmodus is ingesteld op Standaard .

• DTS TruSurround

Produceert geluid dat u het gevoel geeft dat u in een bioscoop of concertzaal zit.

• DTS TruDialog

Hiermee wordt de stemintensiteit versterkt zodat dialogen beter verstaanbaar worden.

• Equalizer

De Equalizer geeft een reeks schuifregelaars weer. Gebruik de pijltoetsen om een schuifregelaar selecteren en selecteer vervolgens de waarde van de schuifregelaar. Als u Resetten de Equalizer opnieuw wilt instellen, selecteert u Resetten . Een pop-up verschijnt waarin u wordt gevraagd of u werkelijk een reset wilt uitvoeren. Selecteer Ja of selecteer anders Nee . U kunt afsluiten door Sluiten te selecteren.

Balans L / R : hiermee wordt de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker geregeld.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Aanpassing bandbreedte): Hiermee wordt het niveau van specifieke bandbreedtefrequenties geregeld.

Resetten : Hiermee wordt de equalizer naar de standaardinstellingen teruggezet.

Nederlands - 37

Basisfuncties

Luidsprekerinstellingen

Menu → Geluid → Luidsprekerinstellingen

• Auto Volume

Omdat iedere zender zijn eigen uitzendomstandigheden heeft, kan het volume elke keer dat u van zender wisselt, anders zijn. Met Autovolume kunt u het volume van een kanaal automatisch instellen door de uitvoer van het geluid te verkleinen als het modulatiesignaal hoog is en de uitvoer van het geluid te vergroten als het modulatiesignaal laag is.

Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, stelt u Auto Volume in op Uit . Een wijziging in het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet doorgevoerd als Auto Volume is ongesteld op Normaal of Nacht .

Extra instellingen

(alleen digitale kanalen)

• DTV-geluidsniveau ( MPEG / HE-AAC ): Met deze functie kunt u de dispariteit van een spraaksignaal (een van de signalen die tijdens een digitale tv-uitzending worden ontvangen) reduceren tot het gewenste niveau.

Afhankelijk van het uitgezonden signaaltype kan MPEG/HE-AAC tussen -10 dB en 0 dB worden afgesteld.

Als u het volume wilt verhogen of verlagen, stelt u dit bij tussen 0 en -10.

Dolby Digital Comp ( Line / RF ): Met deze functie minimaliseert u signaaldispariteit tussen een Dolby digital-signaal en een spraaksignaal (MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

Selecteer Line voor een dynamisch geluid en RF om het verschil tussen harde en zachte geluiden 's nachts te verkleinen.

Line : Hiermee wordt het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -31 dB (referentie) ingesteld op -20 dB of -31 dB.

RF : Hiermee wordt het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -20 dB (referentie) ingesteld op -10 dB of -20 dB.

Geluid resetten

Menu → Geluid → Geluid resetten

Zet alle geluidsinstellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen.

De Geluidmodus

t

selecteren

Wanneer u de optie Dual fg instelt, wordt de huidige geluidsmodus op het scherm weergegeven.

Standaard

A2 Stereo

NICAM Stereo

Type geluid

Mono

Stereo

Dual

Mono

Stereo

Dual

Dual f-g

Mono

Stereo  Mono

Dual f  Dual g

Mono

Mono  Stereo

Mono  Dual f

Dual g 

Automatisch wijzigen

Dual f

Automatisch wijzigen

Dual f

Als het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar Mono overschakelen.

Alleen ingeschakeld bij een stereogeluidssignaal.

Alleen beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op Tv.

Nederlands - 38 Nederlands - 39

Nederlands - 38

Basisfuncties

Kanalen onthouden

Antenne

Menu → Uitzending → Antenne

Voordat uw product de beschikbare kanalen kan opslaan, moet u het productsignaalbron selecteren, Ant (met een antenne) of Kabel . Selecteer Ant of Kabel . Nadat u de signaalbron hebt geselecteerd, gaat u naar de functie

Automatisch afstemmen .

Door de signaalbron te selecteren met de functie Antenne wordt ook de signaalbron bepaald waar het product op is afgestemd. Als u bijvoorbeeld het signaal via de antenne ontvangt en Kabel selecteert, ziet u alleen sneeuw. U moet Ant selecteren om beeld te kunnen zien.

Automatisch afstemmen

Menu

Uitzending

Automatisch afstemmen

Hiermee worden automatisch alle kanalen gescand en geïndexeerd die worden ontvangen via de antenne-ingang van de televisie.

Ga om te beginnen naar Uitzending en selecteer Automatisch afstemmen .

Selecteer Start als u hier via een bericht om wordt gevraagd. Hiermee wordt de functie Automatisch afstemmen gestart.

Het kan 30 minuten duren voordat dit proces is voltooid. Als de functie Automatisch afstemmen wordt gestart terwijl er een bestaande index van kanalen is, wordt de vorige index overschreven.

• Automatisch afstemmen

Hiermee wordt automatisch gezocht naar kanalen en worden deze opgeslagen in het geheugen van de televisie.

Optie Kabel Zoeken (wanneer de is ingesteld op Kabel) (afhankelijk van het land)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

Land (Gebied)

Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen → Land (Gebied)

Selecteer uw land, zodat het product automatisch de uitzendkanalen kan afstemmen.

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw 4-cijferige pincode in.

• Digitaal kanaal : Hiermee kunt u het land voor digitale kanalen wijzigen.

• Analoog kanaal : Hiermee kunt u het land voor analoge kanalen wijzigen.

Nederlands - 39

Basisfuncties

Handmatig afstemmen

Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen → Handmatig afstemmen

Hiermee scant u handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de televisie.

Wanneer een kanaal is vergrendeld met de functie waarin u een pincode kunt opgeven.

Kanaalvergrendeling , wordt er een venster weergegeven

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

• Kanalen tunen digitaal

Hiermee wordt naar een digitaal kanaal gezocht.

1. Selecteer de optie Nieuw .

Bij selectie van Antenne

Ant

Kanaal , Frequentie , Bandbreedte

Bij selectie van Antenne

Kabel

Frequentie , Modulatie , Symboolfrequentie

2. Selecteer de optie Zoeken . Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.

Kanalen tunen analoog

Hiermee wordt naar een analoog kanaal gezocht.

1. Selecteer de optie Nieuw .

2. Stel Programma, Kleursysteem, Geluidssysteem, Kanaal en Zoeken in.

3. Selecteer de optie Opslaan . Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.

Kanaalmodus

• P (programmamodus) als u klaar bent met afstemmen, zijn de zenders die u kunt ontvangen, toegewezen aan de positienummers P0 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.

• C (antennekanaalmodus)/ S (kabelkanaalmodus) in deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het nummer op te geven dat aan de antenne- of kabelzender is toegewezen.

Nederlands - 40 Nederlands - 41

Nederlands - 40

Basisfuncties

De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)

Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio/video-instellingen weergegeven.

In de Now & Next-gids vindt u de dagelijkse programmagegevens voor elk kanaal op basis van het uitzendtijdstip.

• Schuif l

, r

om informatie over een gewenst programma te bekijken terwijl u naar het huidige kanaal kijkt.

• Schuif u

, d

om informatie van andere kanalen weer te geven. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt gaan, selecteert u E met de afstandsbediening.

Het menu Kanaal gebruiken

Kanalenlijst

Menu → Uitzending → Kanalenlijst

Druk op de toets CH LIST tijdens het televisiekijken om een lijst weer te geven die u kunt gebruiken om van het ene kanaal naar het andere te springen. In de lijst worden tevens de programmagegevens, voorkeurskanalen en programma's weergegeven waarvoor Weergave plannen en Opname plannen zijn geselecteerd.

De pictogrammen op het scherm Kanalenlijst geven het volgende aan:

: Een analoog kanaal

: Een voorkeurskanaal

: Een gereserveerd programma voor Weergave plannen

: Een vergrendeld kanaal

Kanaal wijzigen

Selecteer een kanaal om hier direct naartoe te gaan. U kunt met de toetsen kanaal omhoog/omlaag snel door de lijst bladeren. De focus wordt op één pagina omhoog en omlaag door de lijst verplaatst.

Sorteren

(alleen digitale kanalen)

Druk op het scherm Kanalenlijst op de toets l om de sorteerfunctie te gebruiken.

De lijst wijzigen die is gesorteerd op nummer of naam.

Nederlands - 41

Basisfuncties

Het uitzendsignaal wijzigen

Druk op de toets r op de afstandsbediening en selecteer een uitzendsignaal. Hiermee wordt de signaalbron onmiddellijk gewijzigd.

Wijzig de kanalenlijst.

Druk op de toets r op de afstandsbediening en schakel over naar de lijst met favorieten. De lijst met voorkeurskanalen kan echter alleen worden geselecteerd als deze ten minste één voorkeurskanaal bevat. Als nog geen voorkeurskanalen zijn toegevoegd, selecteert u Favorieten bew.

en voegt u kanalen toe vanuit het scherm Favorieten bew.

.

U kunt ook de antenne wijzigen in Ant of Kabel .

U kunt de volgende kanaalbron kiezen: Alle , TV of Analoog .

Gids

Menu

Uitzending

Gids

Bekijk het programmaschema, inclusief uitzendtijden, voor elk digitaal kanaal. Controleer de programmaschema's en stel zelfs Weergave plannen of Opname plannen in. Druk op Gids om de gids te starten.

Controleer of de datum en tijd correct zijn ingesteld in het menu Systeem > Tijd > Klok .

Kanaalweergave gebruiken

a

( Snelle nav.

): Druk op a

. Er verschijnt een pop-upvenster. Elke keer dat u op l

of r

drukt, wordt de focus 24 uur terug- of vooruitgezet, waardoor u sneller in het programmaschema kunt zoeken. De focus kan echter niet worden weergegeven voor een tijdstip voor het huidige tijdstip.

b ( Kanaalcategorie ): De kanalenindex van de televisie is onderverdeeld in verschillende categorieën zoals Alles tonen en

Tv . Kies een categorie.

{

( Schemamanager ):Druk op

{

en ga naar het scherm Schemamanager om een lijst met gereserveerde programma's te bekijken.

Nederlands - 42 Nederlands - 43

Nederlands - 42

Basisfuncties

Schemamanager

Menu → Uitzending → Schemamanager

Configureer de televisie zodat een specifiek kanaal of programma op een specifieke datum en tijdstip wordt weergegeven. Voordat u een tv-programma inplant om te bekijken, moet u controleren of de datum en tijd correct zijn ingesteld in het menu Systeem > Tijd > Klok .

Het pictogram wordt weergegeven naast programma's die zijn geconfigureerd voor Weergave plannen.

U kunt een kanaal dat u hebt gereserveerd, bekijken, bewerken of verwijderen.

Weergave plannen gebruiken

U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld tijdstip wordt weergegeven. Stel eerst de huidige tijd in om deze functie te gebruiken.

1. Druk op de toets E om + Schema te selecteren.

2. Druk op de toets u / d / l / r om Antenne , Kanaal , Herhalen , Datum of Begintijd in te stellen.

• Antenne : Hiermee selecteert u de gewenste antennebron.

• Kanaal : Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.

Herhalen : Hiermee selecteert u naar wens Eenmaal, Handm., Za~Zo, Ma~Vrri of Dagel.. Als u Handm. selecteert, kunt u de gewenste dag instellen.

De markering √ geeft aan dat de datum is geselecteerd.

• Datum : Hiermee kunt u de gewenste datum instellen.

Deze optie is beschikbaar wanneer u Eenmaal selecteert voor Herhalen.

Begintijd : Hiermee kunt u de gewenste starttijd instellen.

Op het scherm Informatie kunt u informatie over reserveringen wijzigen of annuleren.

• Progr. annuleren : Hiermee annuleert u een programma dat u hebt gereserveerd.

• Bewerk: Hiermee wijzigt u een programma dat u hebt gereserveerd om te bekijken.

• Terug : Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.

Nederlands - 43

Basisfuncties

Weergave plannen voor digitale kanalen

Het plannen van de weergave van programma's op digitale kanalen kan worden ingesteld via de volgende twee opties:

• Gids

Ga naar Gids en selecteer een programma dat u wilt bekijken.

• Programma-info

Druk op INFO` en selecteer een programma dat u wilt bekijken.

Weergave plannen voor analoge kanalen

Het plannen van de weergave van programma's op analoge kanalen kan worden ingesteld door de datum en tijd op te geven.

Voer Schemamanager uit en selecteer vervolgens Schema . Er wordt een pop-upmenu weergegeven. Selecteer

Weergave plannen om door te gaan.

Geef Kanaal , Herhalen en Begintijd op voor dat programma en selecteer vervolgens OK om dit te voltooien.

Weergave plannen annuleren

U kunt Weergave plannen voor een specifiek programma annuleren door het programma te selecteren op het scherm

Schemamanager . Er wordt een pop-upmenu weergegeven. Selecteer Verwijderen om te annuleren.

Timerlijst bewerken

Selecteer een item op het scherm Schemamanager en selecteer Bewerk in het pop-upmenu. Bewerk de instellingen van het geselecteerde item.

Nederlands - 44 Nederlands - 45

Nederlands - 44

Basisfuncties

Kanaal bewerken

Menu → Uitzending → Kanaal bewerken

Hiermee kunt u kanalen toevoegen,

Ÿ

( Ga naar ) bewerken of verwijderen.

• a

( Nummer wijzigen ): Hiermee kunt u het nummer bewerken met de gewenste cijfertoetsen.

Deze functie wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

• b ( Ver-/ontgrendelen ): een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken. Een vergrendeld kanaal ontgrendelen. De standaardpincode is: 0-0-0-0.

• {

( Verwijderen ): Hiermee kunt u een kanaal verwijderen om de gewenste kanalen weer te geven.

}

( Alles select.

/ Niets select.

): Hiermee kunt u alle kanalen in de kanalenlijst selecteren of alle geselecteerde kanalen annuleren.

• Ÿ ( Ga naar ): Hiermee kunt u een kanaalnummer invoeren met behulp van de afstandsbediening.

• kPagina

: Hiermee wordt naar de volgende of de vorige pagina gegaan.

TOOLS : Hiermee geeft u de lijst Tools weer.

Kanalen verwijderen

Menu

Uitzending

Kanaal bewerken

Verwijder geregistreerde kanalen uit de index. Als kanalen in de kanalenlijst worden verwijderd, worden de kanalen alleen uit de lijst gewist en niet uit de index verwijderd.

1. Selecteer op dit scherm de kanalen die u wilt verwijderen. Maak de selectie van kanalen ongedaan door ze opnieuw te kiezen.

2. Druk op de toets

{

. Het geselecteerde kanaal of de geselecteerde kanalen wordt/worden verwijderd.

Naam van analoge kanalen wijzigen

Selecteer een kanaal waarvan u de naam wilt wijzigen op het scherm Kanaal bewerken , druk op TOOLST en selecteer

Kanlnamen wijz.

in de lijst. (Alleen analoge kanalen)

U kunt nu de naam van het geselecteerde kanaal wijzigen. De nieuwe naam kan maximaal 5 tekens lang zijn.

Favorieten bew.

t

Menu → Uitzending → Favorieten bew.

U kunt kanalen die u regelmatig bekijkt, instellen als voorkeurskanalen. Voorkeurskanalen worden gemarkeerd weergegeven in Kanaal bewerken en schermen met kanaallijsten met het symbool . U kunt maximaal 5 lijsten met voorkeurskanalen maken. U kunt ook de naam van lijsten met voorkeurskanalen wijzigen of lijsten met voorkeurskanalen bewerken.

• a ( Categorie ): Hiermee kunt u de kanalenlijst weergeven op basis van de volgende categorieën: Alle , TV , Analoog ,

Recent bekeken , Meest bekeken .

• b ( Wijzig Fav.

): Hiermee geeft u de favorietenlijst weer.

• { ( Toevgn.

/ Verwijderen ): Hiermee voegt u het kanaal toe of verwijdert u het uit een favorietenlijst.

• } ( Alles select.

/ Niets select.

): Voer een selectie uit of maak de selectie van alle geselecteerde kanalen ongedaan maken.

Nederlands - 45

Basisfuncties

Kanalen toevoegen

Voeg een kanaal toe aan een lijst met voorkeurskanalen.

1. Druk op a

om de kanalenlijst weer te geven met de kanalen die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens de kanalen.

2. Druk op b

om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en vervolgens op

{

om de geselecteerde kanalen toe te voegen.

Kanalen verwijderen

Verwijder kanalen uit een lijst met voorkeurskanalen.

1. Druk op b

om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer de kanalen die u wilt verwijderen.

2. Druk op { om de kanalen uit de lijst te verwijderen.

De naam van een lijst met voorkeurskanalen wijzigen

Wijzig de naam van een bestaande lijst met voorkeurskanalen.

1. Druk op TOOLST en selecteer Favorieten hernoemen in de lijst.

2. Wijzig de naam van de lijst in het pop-upvenster. De nieuwe naam kan maximaal 20 tekens lang zijn.

De lijst met voorkeurskanalen opnieuw indelen

Pas de volgorde van de kanalen aan in een lijst met voorkeurskanalen.

1. Druk op b om de lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen.

2. Druk op a

om de positie van het geselecteerde kanaal te wijzigen. Druk op de toets

E

.

Een lijst met voorkeurskanalen kopiëren

Kopieer kanalen uit de ene lijst met voorkeurskanalen naar een andere.

1. Druk op b om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer de kanalen die u wilt kopiëren.

2. Druk op TOOLST , selecteer Kopiëren naar favor.

in de lijst en selecteer vervolgens de lijst(en) met voorkeurskanalen waarnaar u wilt kopiëren. De kanalen worden naar de geselecteerde lijst(en) met voorkeurskanalen gekopieerd.

Nederlands - 46 Nederlands - 47

Nederlands - 46

Basisfuncties

Overige functies

Fijnafstemming

Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen → Fijnafstemming

(alleen analoge kanalen)

Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder af te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd. Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger instellen. Scroll naar links of rechts totdat het beeld duidelijk is.

Selecteer het kanaal en daarna Fijnafstemming .

Opgeslagen kanalen die handmatig fijner zijn afgesteld, zijn gemarkeerd met een asterisk * rechts van het kanaalnummer in de kanaalbalk.

Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u

Fijnafstemming .

Fijnafstemming en daarna Resetten op het scherm

Kanalenlijst overdr.

Menu

Uitzending

Kanaalinstellingen

Kanalenlijst overdr.

Hiermee importeert of exporteert u het kanalenoverzicht. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze functie te kunnen gebruiken.

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer de pincode in met uw afstandsbediening.

• Importeren via USB : hiermee importeert u de lijst met kanalen via USB.

• Exporteren via USB : hiermee exporteert u de lijst met kanalen naar een USB-apparaat. Deze functie is beschikbaar wanneer een USB-apparaat is aangesloten.

USB-indeling moet FAT32 zijn.

Profiel CAM-operator verwijderen

Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen

Selecteer de CAM-operator die u wilt verwijderen.

Ondertiteling

t

Menu

Uitzending

Ondertiteling

Gebruik dit menu om de modus Ondertiteling in te stellen.

Ondertiteling ( Uit / Aan ): Hiermee wordt ondertiteling in- of uitgeschakeld.

Ondertitelingsmodus ( Normaal / Slechthorenden ): Hiermee wordt de ondertitelingsmodus ingesteld.

• Ondertitelingstaal : Hiermee wordt de ondertitelingstaal ingesteld.

• Eerste taal ondertitels : Hiermee wordt de eerste taal voor ondertiteling ingesteld.

• Tweede taal ondertitels : Hiermee wordt de tweede taal voor ondertiteling ingesteld.

Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie Slechthorenden niet ondersteunt, wordt automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus Slechthorenden is geselecteerd.

Voorkeur

Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

Nederlands - 47

Basisfuncties

Audio-opties

Menu → Uitzending → Audio-opties

• Taal voor audio

(Alleen digitale kanalen)

Wijzig de standaardinstelling voor audiotalen.

Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending verschillen.

• Geluidsformaat

(Alleen digitale kanalen)

Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de luidsprekerfunctie van het product.

De optie Geluidsformaat kan per uitzending verschillen.

• Gesproken omschrijving

(Niet in alle locaties beschikbaar) (alleen digitale kanalen)

Deze functie verwerkt het geluidsspoor voor de audiobeschrijving, dat samen met het hoofdgeluid wordt uitgezonden.

Gesproken omschrijving ( Uit / Aan ): hiermee wordt de geluidsbeschrijving in- of uitgeschakeld.

Volume : hiermee wordt het volume voor de audiobeschrijving aangepast.

Nederlands - 48 Nederlands - 49

Nederlands - 48

Basisfuncties

Teleteksttaal

Menu → Uitzending → Teleteksttaal

Stel de gewenste taal voor teletekst in.

Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

Algemene interface

Menu

Uitzending

Algemene interface

• CI-menu : Hiermee wordt het CAM-menu geselecteerd. Selecteer het CI Menu op basis van het menu PC Card.

CAM-videotranscodering : Hiermee kunt u de instelling configureren voor het automatisch transcoderen van de videocodec van de CAM. Schakel de optie Uit als u deze niet wilt gebruiken.

U moet een CAM gebruiken die het transcoderen van de videocodec ondersteunt.

• Toepassingsinfo : Informatie weergeven over de in de CI-sleuf geplaatste CAM en over de “CI of CI+ CARD” die in de

CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of het product is in- of uitgeschakeld.

1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.

2. Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM in de richting van de pijl.

3. Steek de CAM met de CI- of CI+-kaart in de algemene-interfaceaansluiting, in de richting van de pijl, zodat de kaart parallel met de sleuf is.

4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een gecodeerd signaal kunt bekijken.

Nederlands - 49

De tijd instellen

Tijd

Menu → Systeem → Tijd

De tijd die u instelt, wordt weergegeven wanneer u op de toets INFO` drukt.

• Klok

Hiermee stelt u de klok in voor het gebruik van de diverse timerfuncties van het product.

Als u het netsnoer loskoppelt, moet u de klok opnieuw instellen.

Klokmodus : hiermee kunt u de huidige tijd handmatig of automatisch instellen.

– Auto : hiermee kunt u de huidige tijd automatisch instellen op basis van de tijd van een digitaal kanaal.

U moet de kabel of een antenne hebben aangesloten op het product om de tijd automatisch te kunnen instellen.

Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. Stel in dat geval de tijd handmatig in.

– Handm.

: hiermee kunt u de tijd handmatig instellen.

Klok instellen : hiermee kunt u de Datum en Tijd handmatig instellen. Hiermee kunt u de huidige datum en tijd instellen met behulp van de afstandsbediening.

Alleen beschikbaar als de Klokmodus is ingesteld op Handm.

.

Tijdzone : hiermee selecteert u uw tijdzone.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld op Auto .

GMT : hiermee wordt uw tijdzone geselecteerd.

Wanneer Land is ingesteld op Ander , kunt u deze functie gebruiken.

DST : hiermee schakelt u de DST-functie (zomertijd) in of uit.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld op Auto .

Slaaptimer

Hiermee wordt het product automatisch na een ingestelde tijdsduur uitgeschakeld. (30, 60, 90, 120, 150 of 180 minuten).

Selecteer een tijdsperiode met de afstandsbediening. U kunt de Slaaptimer door Uit te selecteren.

Nederlands - 50 Nederlands - 51

Nederlands - 50

Voorkeursfuncties

• Aan/uit-timer

Stel Aan/uit-timer zodanig in dat uw product automatisch wordt ingeschakeld op een tijdstip en op een dag van uw keuze. U kunt drie aparte configuraties voor Aan/uit-timer instellen ( Aan/uit-timer 1 , Timer aan 2 , Timer aan 3 ) en de bron selecteren van de inhoud die door het product wordt afgespeeld wanneer het toestel wordt ingeschakeld: een kanaal dat wordt ontvangen via antenne of kabel, een USB-apparaat of een settopbox die is aangesloten op een van de ingangen van het product (HDMI1, AV, enz.).

U moet eerst de klok instellen voordat u de functie Aan/uit-timer kunt gaan gebruiken.

Instellingen : hiermee selecteert u Uit , Eenmaal , Dagel.

, Ma~Vr , Ma~Za , Za~Zo of Handm.

. Als u Handm.

selecteert, kunt u de dag kiezen waarop u het product wilt laten inschakelen door Aan/uit-timer .

De markering c

geeft de geselecteerde dagen aan.

Tijd : hiermee stelt u de tijd in waarop het product automatisch moet worden ingeschakeld.

Volume : hiermee stelt u het gewenste geluidsvolume in. Wijzig het volumeniveau met de afstandsbediening.

Bron : om te selecteren wat wordt ingeschakeld als de timerinstelling is geactiveerd. U kunt het product zodanig instellen dat een bepaald kanaal wordt ingeschakeld of inhoud wordt afgespeeld, zoals Foto's, Video's of Muziek

-bestanden die zich op een extern apparaat bevinden dat is aangesloten op het product.

Het USB-apparaat moet op uw product zijn aangesloten voordat u USB kunt selecteren.

Antenne (als de Bron is ingesteld op Tv ): Selecteer ATV of DTV .

Kanaal (als de Bron is ingesteld op Tv ): Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.

Muziek / Foto (als de Bron is ingesteld op USB ): Selecteer de map op het USB-apparaat met de muziek- of fotobestanden die u wilt laten afspelen wanneer het product automatisch wordt ingeschakeld.

Als het USB-apparaat geen muziekbestanden bevat of als u geen map selecteert die muziekbestanden bevat, werkt de timerfunctie niet naar behoren.

Als er slechts één fotobestand op het USB-apparaat staat, wordt geen diashow afgespeeld.

Als de naam van een map te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.

Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meerdere USB-apparaten van hetzelfde type gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de mappen die aan elk USB-apparaat zijn toegewezen een verschillende naam hebben.

Het wordt aanbevolen een USB-geheugenstick en een multikaartlezer te gebruiken wanneer u de functie

Aan/uit-timer gebruikt. De functie Aan/uit-timer werkt mogelijk niet met USB-apparaten met een ingebouwde batterij en met MP3-spelers en PMP's van bepaalde fabrikanten, omdat het te lang kan duren voordat deze apparaten worden herkend door het product.

Als u de Aan/uit-timer instelt om een bestand af te spelen dat is opgeslagen op een USB HDD, kan het tot 40 seconden of langer duren voordat het bestand wordt afgespeeld nadat u het product hebt ingeschakeld.

• Timer uit

Hiermee stelt u Timer uit zodanig in dat uw product automatisch wordt uitgeschakeld op een tijdstip en op een dag van uw keuze. U kunt drie aparte configuraties voor Timer uit instellen ( Timer uit 1 , Timer uit 2 , Timer uit 3 )

U moet eerst de klok instellen voordat u de Timer uit kunt gaan gebruiken.

Instellingen : hiermee selecteert u Uit , Eenmaal , Dagel.

, Ma~Vr , Ma~Za , Za~Zo of Handm.

. Als u Handm.

selecteert, kunt u de dag kiezen waarop u het product wilt laten uitschakelen door Timer uit .

De markering c

geeft de geselecteerde dagen aan.

Tijd : hiermee stelt u de tijd in waarop het product automatisch moet worden uitgeschakeld.

Nederlands - 51

Voorkeursfuncties

Economische oplossingen

ECO-oplossing

Menu → Systeem → ECO-oplossing

• Spaarstand

Met deze functie kunt u de helderheid van het product aanpassen om het energieverbruik te verminderen.

• Geen signaal stdby

Om onnodig energieverbruik te voorkomen, kunt u instellen hoe lang het product ingeschakeld moet blijven wanneer er geen signaal wordt ontvangen.

• Autom. uitsch.

Het product wordt automatisch uitgeschakeld als u niet binnen vier uur op een toets van uw afstandsbediening of product drukt om oververhitting te voorkomen.

Tijd autom. schermbeveiliging

Menu

Systeem

Tijd autom. schermbeveiliging

Als er gedurende een bepaalde tijd, die door u wordt gedefinieerd, een stilstaand beeld op het scherm wordt weergegeven, wordt de schermbeveiliging van het product geactiveerd om te voorkomen dat het beeld inbrandt en er echobeelden ontstaan.

Nederlands - 52 Nederlands - 53

Nederlands - 52

Voorkeursfuncties

Programma's blokkeren

Progr.vergrendeling

Menu → Uitzending → Progr.vergrendeling

(Afhankelijk van het land)

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u met Progr.vergrendeling

automatisch programma's blokkeren die u ongeschikt acht voor uw kinderen. U moet een pincode (persoonlijk identificatienummer) invoeren voordat u de beperkingen van

Progr.vergrendeling

kunt instellen of wijzigen.

De opties van Progr.vergrendeling

kunnen per land verschillen.

Een beperkt toegankelijk programma of film bekijken

Als het product wordt afgestemd op een beperkt toegankelijk programma of film, wordt dit programma of deze film geblokkeerd door de functie Progr.vergrendeling . Het scherm wordt leeg gemaakt en het pop-upbericht wordt weergegeven. Voer met behulp van de afstandsbediening de pincode in om het programma of de film te ontgrendelen.

PIN wijzigen

Menu → Systeem → PIN wijzigen

Het scherm PIN wijzigen wordt geopend. Kies vier willekeurige cijfers voor uw pincode en voer deze in bij Nieuwe PIN .

Voer dezelfde vier cijfers in bij Nieuwe PIN bevestigen . Als het bevestigingsscherm verdwijnt, selecteert u Sluiten . Het product heeft de nieuwe pincode in het geheugen opgeslagen.

Kanaalvergrendeling

Menu → Uitzending → Kanaalvergrendeling

Hiermee vergrendelt u kanalen in het menu Kanaal om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken.

Alleen beschikbaar als de Bron is ingesteld op Tv .

Nederlands - 53

Voorkeursfuncties

Overige functies

Menutaal

Menu → Systeem → Menutaal

Hiermee stelt u de menutaal in.

Digitale tekst

Menu → Uitzending → Digitale tekst

(Alleen beschikbaar in GB)

Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie beschikbaar.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Dit is op een hoger niveau dan het

MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand), ITV (interactieve tv), EC

(e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkspellen.

Algemeen

Menu → Systeem → Algemeen

Max. energiebesp.

Wanneer het product is aangesloten op een pc, kunt u energie besparen door het product uit te schakelen wanneer de pc een bepaalde periode die u hebt gespecificeerd, niet wordt gebruikt.

Alleen beschikbaar als de bron is ingesteld op pc.

Spelmodus

Wanneer u een spelcomputer, zoals PlayStation™ of Xbox™, aansluit op het product kunt u een realistischere spelervaring krijgen door de Spelmodus in te schakelen.

Voorzorgen en beperkingen voor Spelmodus

– Als u de spelconsole wilt uitschakelen en een ander extern apparaat wilt aansluiten, stelt u de Spelmodus in op

Uit .

– Als u het productmenu weergeeft in de Spelmodus , trilt het beeld een beetje.

Spelmodus is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op TV of PC.

Stel Spelmodus pas in op Aan nadat u een spelconsole hebt aangesloten. Als u voordat u de spelconsole hebt aangesloten, is de beeldkwaliteit wellicht minder.

Spelmodus inschakelt

Als de Spelmodus is ingesteld op Aan , wordt

Geluidmodus automatisch ingesteld op Film .

Beeldmodus automatisch ingesteld op Standaard en wordt

• Paneelvergrend.

Hiermee vergrendelt u alle toetsen op product-controller tegelijk. Als Paneelvergrend.

is ingeschakeld, werkt de controller niet.

• Startlogo

Hiermee wordt het Samsung-logo weergegeven wanneer het product wordt ingeschakeld.

Nederlands - 54 Nederlands - 55

Voorkeursfuncties

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systeem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Hiermee kunt u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, met de afstandsbediening van de

Samsung-product bedienen. Ga voor details van de setup-opties naar de instructies van “Anynet+(HDMI-CEC)”. (pagina

66)

DivX® Video On Demand

Menu → Systeem → DivX® Video On Demand

Hiermee geeft u de geautoriseerde registratiecode voor het product weer. Als u verbinding maakt met de DivX-website en de desbetreffende registratiecode van 10 cijfers gebruikt om u te registreren, kunt u het VOD-activeringsbestand downloaden. Als u dit via Media Play afspeelt, wordt de registratie voltooid.

Meer informatie over DivX(R) VOD vindt u op http://vod.divx.com.

Nederlands - 54 Nederlands - 55

Voorkeursfuncties

Het menu Ondersteuning

Zelfdiagnose

Menu → Ondersteuning → Zelfdiagnose

• Het beeld testen

Hiermee kunt u controleren of er problemen met het beeld zijn. Het beeld testen geeft een beeld met hoge resolutie weer waarin u kunt controleren of er storingen of fouten zijn.

Ja : selecteer Ja als het testbeeld niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testbeeld. Er kan een probleem zijn met de het product. Neem contact op met het callcenter van Samsung voor assistentie.

Nee : selecteer Nee als het testbeeld correct wordt weergegeven. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur. Controleer uw aansluitingen. Zie de gebruikershandleiding voor externe apparatuur als het probleem blijft bestaan.

• Het geluid testen

Gebruik de ingebouwde melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn.

Ja : selecteer Ja als u tijdens de geluidstest alleen geluid hoort uit één luidspreker of als u helemaal geen geluid hoort. Er kan een probleem zijn met de het product. Neem contact op met het callcenter van Samsung voor assistentie.

Nee : selecteer Nee als u geluid hoort uit de luidsprekers. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur.

Controleer uw aansluitingen. Zie de gebruikershandleiding voor externe apparatuur als het probleem blijft bestaan.

• Signaalinformatie

(Alleen digitale kanalen)

De ontvangstkwaliteit van "over-the-air" HD-kanalen is perfect of de kanalen zijn niet beschikbaar. In de signaalinformatie wordt de signaalsterkte van het HD-kanaal weergegeven zodat u uw antenne kunt afstellen om de signaalsterkte te vergroten en HD-kanalen te ontvangen.

Nederlands - 56 Nederlands - 57

Nederlands - 56

Voorkeursfuncties

• Resetten

Zet alle instellingen terug op de standaard fabrieksinstellingen, behalve uw netwerkinstellingen.

Voer de volgende stappen uit om het product terug te zetten op de standaardinstelling:

1. Ga naar het menu Resetten . ( Ondersteuning

Zelfdiagnose

Resetten )

2. Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer de pincode van vier cijfers in met uw afstandsbediening.

3. Als dat is gebeurd, verdwijnt het scherm voor de pincode automatisch. Het bericht " Alle instellingen gaan terug naar fabrieksinstellingen.

" verschijnt.

4. Selecteer Ja . Alle instellingen zijn gereset. Het product wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

Het venster Instellingen wordt geopend. Zie de papieren gebruikershandleiding voor meer informatie over

Instellingen .

Software-update

Menu → Ondersteuning → Software-update

Met het menu Software-update kunt u een upgrade van de software van uw product naar de meest recente versie uitvoeren.

Huidige versie : dit is de softwareversie die al op het product is geïnstalleerd.

Een upgrade naar de meest recente versie uitvoeren

Controleer de softwareversie van uw televisie en werk deze zo nodig bij.

Na voltooiing van de upgrade van de software wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld. Na een software-upgrade worden de standaardwaarden teruggezet voor alle video- en audio-instellingen.

• Nu bijwerken

Download het nieuwste updatebestand van de Samsung-website. Pak het bestand uit en kopieer het naar de hoofdmap van een flashstation. Plaats het flashstation in de USB-poort om de update te installeren.

Automatische update

De TV wordt automatisch bijgewerkt op het ingestelde tijdstip of na uitschakelen.

Nederlands - 57

Voorkeursfuncties

Gebruiksmodus

Menu → Ondersteuning → Gebruiksmodus

Selecteer een geschikte Gebruiksmodus voor uw locatie. Wij adviseren u dringend om Thuisgebruik te selecteren.

• Thuisgebruik : Thuisgebruik is de standaardinstelling.

• Winkeldemo : Winkeldemo is uitsluitend bestemd voor de detailhandel. Als u Winkeldemo selecteert, werken sommige functies niet en worden de beeldinstellingen elke 30 minuten teruggezet.

Contact met Samsung

Menu

Ondersteuning

Contact met Samsung

Bekijk deze informatie wanneer uw product niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt bijwerken. U vindt hier informatie over onze servicecenters en over hoe u producten en software kunt downloaden.

Nederlands - 58 Nederlands - PB

Nederlands - PB

Toepassing

Toepassingsmenu

MENU → Applicaties

Bronlijst

MENU → Applicaties → Bronlijst

Als u op de toets SOURCEs drukt, wordt meteen het scherm Bron weergegeven.

U kunt alleen externe apparaten selecteren die zijn aangesloten op de tv. In gemarkeerd weergegeven.

Bron worden aangesloten ingangen

Raadpleeg “De ingangsbron wijzigen” in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Een USB-apparaat aansluiten

1. Zet de tv aan.

2. Sluit een USB-apparaat met foto-, muziek en filmbestanden aan op de USB-aansluiting aan de zijkant van de televisie.

3. Wanneer het USB-apparaat op de tv is aangesloten, verschijnt er een pop-upvenster. U kunt de functie Foto's ,

Video's of Muziek rechtstreeks selecteren.

De toetsen werken mogelijk niet naar behoren bij multimediabestanden zonder licentie.

Wat u moet weten voordat u multimedia gaat gebruiken

• MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.

• Het bestandssysteem ondersteunt NTFS (Alleen-lezen), FAT16 en FAT32.

• Bepaalde typen digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.

• Multimedia ondersteunt alleen de sequentiële JPEG-indeling.

• Multimedia ondersteunt alleen USB-massaopslagapparatuur (MSC). MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.

Voorbeelden van MSC's zijn USB-sticks, Flash-kaartlezers. (USB-HUB's worden niet ondersteund.) Apparaten dienen direct op de USB-poort van de tv te worden aangesloten.

• Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de tv om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.

• Een HDD (Hard Disk Drive) die is verbonden via een USB-aansluiting wordt niet ondersteund.

• Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.

• Hoe hoger de resolutie van het beeld, des te langer het duurt voordat het beeld wordt weergegeven op het scherm.

• De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.

• Voor niet ondersteunde of beschadigde bestanden wordt de melding “Not Supported File Format” weergegeven.

• De functies voor het zoeken naar scènes en miniaturen worden niet ondersteund bij Video's .

• MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload, kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights

Management (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoud en de distributie en het beheer van de inhoud op een geïntegreerde en veelzijdige wijze, met inbegrip de bescherming van de rechten en belangen van de producenten, het voorkomen van het illegaal kopiëren van de inhoud en het beheren van rekeningen en betalingen.

• Als een USB-apparaat meer stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het mogelijk niet ondersteund.

• Als de televisie gedurende de tijd die is opgegeven bij Tijd autom. schermbeveiliging geen invoer ontvangt, wordt de schermbeveiliging uitgevoerd.

Nederlands - 59

Uitgebreide functies

• De energiebesparende modus van bepaalde externe vaste schijven wordt mogelijk automatisch opgeheven bij aansluiting op een tv.

• Als er een USB-verlengkabel wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen.

• Als het USB-apparaat dat op de tv is aangesloten, niet wordt herkend, is de lijst met bestanden op het apparaat mogelijk beschadigd of wordt een bestand in de lijst niet afgespeeld. Sluit het USB-apparaat aan op de pc, formatteer het apparaat en controleer de aansluiting.

• Als een bestand dat van de pc is verwijderd, nog steeds wordt gevonden wanneer multimedia wordt uitgevoerd, gebruikt u de functie Prullenbak leegmaken op de pc om het bestand definitief te verwijderen.

• Als er meer dan circa 4000 bestanden en mappen op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, worden de bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven en kunnen enkele mappen mogelijk niet worden geopend.

Een USB-apparaat loskoppelen

1. Druk op de toets SOURCEs .

2. Selecteer het gewenste USB-apparaat en druk vervolgens op de toets TOOLST . Het menu Tools verschijnt.

3. Selecteer USB verwijderen en wacht totdat het geselecteerde USB-apparaat is losgekoppeld. U kunt een USBapparaat verwijderen van de tv.

Wij adviseren u gebruik te maken van de functie van de tv.

USB verwijderen voor het verwijderen van een USB-apparaat

Media Play

MENU → Applicaties → Media Play

Geniet van foto-, muziek- en filmbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.

1. Druk op de toets MEDIA.P

.

2. Druk op de toets l / r om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op E .

3. Druk op de toets l / r om het gewenste apparaat te selecteren en druk vervolgens nogmaals op E .

4. Druk op de toetsen u / d / l / r om het gewenste bestand in de lijst te selecteren en druk vervolgens op E of ∂

(Afspelen).

De geselecteerde bestanden afspelen

1. Druk op de toets u

om Opties te selecteren boven aan elk hoofdscherm en selecteer vervolgens Gesel. afspelen .

2. Selecteer de gewenste bestanden.

Links van de geselecteerde bestanden wordt een vinkje weergegeven.

Druk opnieuw op de toets

E

om de selectie van het bestand ongedaan te maken.

3. Druk op de toets u om Afspln te selecteren.

U kunt alle muziek selecteren of de selectie ervan ongedaan maken door op drukken.

Alles select.

/ Niets select.

. te

Nederlands - 60 Nederlands - 61

Nederlands - 60

Uitgebreide functies

Video afspelen

MEDIA.P

→ Video's

U kunt videobestanden afspelen die zijn opslagen op een USB-apparaat en/of uw pc.

Raadpleeg "Ondersteunde ondertitelings- en Media Play-bestandsindelingen" in het gedeelte Overige informatie voor meer informatie over de ondertitel- en codecindelingen.

Video afspelen

Selecteer het videobestand in de lijst of druk op

om video af te spelen. Gebruik de afstandsbediening of de schermtoetsen om het afspelen van de video te besturen. Druk op E or TOOLST om de schermtoetsen weer te geven en op RETURNR om deze te verbergen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op ∫ of RETURNR te drukken.

Afspeellijsten maken

Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen , geef alle videobestanden op die u wilt afspelen en selecteer vervolgens Afspln . Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de modus Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere mappen wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.

Een ander bestand openen

• Selecteer de schermtoets €

/

.

• Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Titels zoeken .

Video's scannen

• Druk op l / r . Hiermee wordt het bestand gescand in stappen van 10 seconden.

• Druk op † / … . Hiermee wordt de afspeelsnelheid gewijzigd tot maximaal 300%. U kunt de normale afspeelsnelheid herstellen door op ∂ te drukken. U kunt ook de video in de pauzestand zetten en vervolgens op … drukken om de afspeelsnelheid te verlagen (1/8 normaal, 1/4 normaal, 1/2 normaal). Vertraagde weergave ondersteunt geen audio en is alleen mogelijk in voorwaartse richting.

• Druk op ∑ om het scherm stil te zetten en vervolgens op ∑ om door de gepauzeerde video te scannen in stappen van 1 beeld. Audio wordt niet ondersteund als de video is stilgezet.

• Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Titels zoeken . Hiermee gaat u naar een scène in de video.

• Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Tijdbalk zoeken . Hiermee gaat u naar een tijdstip in de video.

• Selecteer de schermtoets € . Hiermee wordt de video vanaf het begin afgespeeld.

Ondertiteling weergeven

Als het externe opslagapparaat een ondertitelingsbestand bevat met dezelfde naam als het videobestand dat wordt afgespeeld, kunt u ervoor kiezen ondertiteling weer te geven op het scherm. Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Inst. ondertiteling om ondertiteling weer te geven.

Als de letters er vervormd uitzien, probeert u de coderingsinstelling te wijzigen. Als de ondertiteling niet overeenkomt met de video, past u de synchronisatie aan. Als de ondertiteling te klein is, maakt u de tekens groter.

Nederlands - 61

Uitgebreide functies

Aanvullende instellingen voor videoweergave

• Herhalen

Selecteer de schermtoets Herhalingsmodus . Hiermee wordt de herhalingsmodus gewijzigd. Met Titel wordt alleen het huidige bestand herhaald; terwijl met Alle alle bestanden in de map worden herhaald.

• Beeldformaat

Selecteer Beeldformaat en selecteer vervolgens het beeldformaat.

• Beeldmodus

Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Beeldmodus . Selecteer de beeldmodus.

• Geluidmodus

Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Geluidmodus . Selecteer een geluidsmodus.

Informatie

Selecteer de schermtoets Instellingen en selecteer vervolgens Informatie om gedetailleerde informatie over de huidige video te bekijken.

Nederlands - 62 Nederlands - 63

Nederlands - 62

Uitgebreide functies

Fotoweergave

MEDIA.P

→ Foto's

Selecteer een foto in de lijst om deze weer te geven op het scherm. Gebruik de afstandsbediening of de schermtoetsen om het afspelen van de video te besturen. Druk op E or TOOLST om de schermtoetsen weer te geven en op

RETURNR om deze te verbergen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op

of RETURNR te drukken.

Diashow

• Ga naar de lijst Opties boven aan het scherm en selecteer Presentatie . U kunt alle foto's in de lijst bekijken als diavoorstelling.

• Druk op ∂ in de lijst.

• Druk op ∂ of selecteer de schermtoets Begin diashow om de diavoorstelling te starten.

Dia-instellingen

• Snelheid presentatie (Slide Show Speed): Druk op

/

of selecteer de schermtoets Instellingen voor diavoorstelling en selecteer vervolgens Snelheid .

• Slide Show Effect (Effect presentatie): Selecteer de schermtoets Instellingen voor diavoorstelling en vervolgens

Effecten .

Afspeellijsten maken

Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen , geef alle foto's op die u wilt afspelen en selecteer vervolgens Afspln . Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de modus

Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere mappen wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.

Een ander bestand openen

• Druk op l / r .

• Selecteer de schermtoets Vorige/Volgende .

Achtergr.muz

Hiermee kunt u muziek afspelen op de achtergrond tijdens een diavoorstelling. Alle muziekbestanden moeten zich echter op hetzelfde opslagapparaat bevinden.

Selecteer de schermtoets Achtergr.muz

terwijl een foto wordt weergegeven op het scherm of terwijl een diavoorstelling wordt afgespeeld. Selecteer de muziekbestanden die u wilt beluisteren en selecteer vervolgens Afspln . U kunt de bestanden in willekeurige volgorde afspelen door Wil. vlg.

te selecteren.

Nederlands - 63

Uitgebreide functies

Minispeler

Bij het bekijken van foto's met achtergrondmuziek kunt u de muziek regelen. Selecteer Achtergr.muz

in de schermbeheertoetsen en selecteer vervolgens Minispeler . U kunt het afspelen onderbreken of naar het vorige of volgende nummer springen.

Aanvullende instellingen voor fotoweergave

• Zoom : Selecteer de schermtoets Zoom . Zoom in tot een factor 4.

• Draaien : Selecteer de schermtoets Draaien . Hiermee wordt de foto gedraaid.

• Beeldmodus : Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Beeldmodus . Selecteer de beeldmodus.

• Geluidmodus : Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Geluidmodus . Selecteer een geluidsmodus.

• Informatie : Selecteer de schermtoets Instellingen en selecteer vervolgens Informatie om gedetailleerde informatie over de huidige video te bekijken.

Nederlands - 64 Nederlands - 65

Nederlands - 64

Uitgebreide functies

Muziekweergave

MEDIA.P

→ Muziek

Selecteer het muziekbestand in de lijst of druk op

om muziek af te spelen. Gebruik de afstandsbediening of de schermtoetsen om het afspelen van de video te besturen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op ∫ of

RETURNR te drukken.

Afspeellijsten maken

Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen , geef alle muziekbestanden op die u wilt afspelen en selecteer vervolgens Afspln . Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de modus Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere mappen wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.

Muziek scannen

• Druk op

/

. Hiermee wordt het bestand gescand in stappen van 10 seconden.

• Druk op

. Hiermee wordt het huidige afgespeelde muziekbestand in de pauzestand gezet.

Een ander bestand openen

• Selecteer de schermtoets € / ‚ .

• Selecteer een bestand in de afspeelllijst.

Aanvullende instellingen voor muziekweergave

• Wil. vlg.

Selecteer de schermtoets Aan . Kies tussen normaal en willekeurig afspelen.

• Herhalen

Selecteer de schermtoets Herhalen . Hiermee wordt de herhalingsmodus gewijzigd. Met Een liedje wordt alleen het huidige bestand herhaald; terwijl met Alle alle bestanden in de afspeellijst worden herhaald.

• Geluidmodus

Selecteer de schermtoets Geluidmodus . Selecteer een geluidsmodus.

• Informatie

Druk op INFO` vanuit de afspeellijst om gedetailleerde informatie over het geselecteerde bestand te bekijken.

Sportmodus

t

MENU → Applicaties → Sportmodus

Schakel de sportmodus in voor een optimale kijkervaring bij sportwedstrijden. Als Sports Mode wordt ingeschakeld, worden echter de menuopties voor Picture en Sound uitgeschakeld. Als de sportmodus weer wordt uitgeschakeld, worden de eerdere instellingen voor Beeld en Geluid hersteld.

Nederlands - 65

Uitgebreide functies

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systeem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ is een functie waarmee u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, kunt bedienen met de afstandsbediening van de Samsung-tv. Het Anynet+-systeem kan alleen worden gebruikt bij Samsung-apparaten die zijn voorzien van de Anynet+-functie. Om u ervan te verzekeren dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kunt u controleren of er een Anynet+-logo op het apparaat staat.

U kunt Anynet+-apparaten alleen met de afstandsbediening van de tv bedienen, niet met de toetsen op het product.

De afstandsbediening van het product werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het Anynet+-apparaat.

De functies van Anynet+ werken niet met producten van andere fabrikanten.

Raadpleeg voor het verbinden van externe Anynet+-apparaten de gebruiksaanwijzing van het apparaat. U moet een Anynet+-apparaat aansluiten via een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen

Anynet+-functies.

Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.

Anynet+ ondersteunt in totaal 12 AV-apparaten. U kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type aansluiten.

Nederlands - 66 Nederlands - 67

Nederlands - 66

Uitgebreide functies

Menu Anynet+ (HDMI-CEC)

Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op het product zijn aangesloten.

• Tv weergeven

Hiermee schakelt u over van de Anynet+-modus naar de uitzendmodus.

• (apparaatnaam) Menu

Hiermee wordt het menu van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-speler is aangesloten, verschijnt het diskmenu van de dvd-speler.

• (apparaatnaam) Tools

Hiermee wordt het menu Tools van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-speler is aangesloten, verschijnt het menu Tools van de dvd-speler.

Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.

• (apparaatnaam) Titelmenu

Hiermee wordt het titelmenu van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-speler is aangesloten, verschijnt het titelmenu van de dvd-speler.

Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.

Anynet+ (HDMI-CEC) instellen

• Anynet+ (HDMI-CEC)

Als u de Anynet+-functie wilt gebruiken, moet Anynet+ (HDMI-CEC) worden ingesteld op Aan .

Wanneer de functie Anynet+ (HDMI-CEC) bewerkingen uitgeschakeld.

is uitgeschakeld, worden alle aan Anynet+ gerelateerde

• Automatisch uitschakelen

Hiermee stelt u in dat een Anynet+-apparaat automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het product wordt uitgeschakeld.

Als Automatisch uitschakelen is ingesteld op wanneer het product wordt uitgeschakeld.

Ja , worden alle externe apparaten automatisch uitgeschakeld

Is eventueel niet ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.

Nederlands - 67

Uitgebreide functies

Tussen Anynet+-apparaten schakelen

1. Open het menu Tools via de afstandsbediening en selecteer vervolgens Anynet+ (HDMI-CEC) .

2. Selecteer een apparaat en wacht totdat de overschakeling naar het geselecteerde apparaat is voltooid.

Het menu wordt alleen weergegeven als u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op Aan in het menu Systeem .

Overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan 2 minuten duren. U kunt het overschakelen niet tussentijds annuleren.

Als u een Anynet+-apparaat hebt geselecteerd met de functie

Zorg ervoor dat u overschakelt naar een Anynet+-apparaat.

Bron , kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken.

Nederlands - 68 Nederlands - PB

Nederlands - PB

Problemen oplossen

Als er een probleem lijkt te zijn met het product, probeert u eerst deze lijst met mogelijke problemen en oplossingen. Als geen van de tips van toepassing zijn, kunt u terecht op www.samsung.com.

Problemen

Flikkering en dimmen

Componentaansluitingen /

Schermkleur

Schermhelderheid

Ongewild uitschakelen

Oplossingen en uitleg

Als uw Samsung-product flikkering vertoont of af en toe dimt, moet u mogelijk een van de energie-efficiënte onderdelen uitschakelen zoals de functie Spaarstand . Volg onderstaande stappen met uw afstandsbediening om deze onderdelen in of uit te schakelen.

Spaarstand : Menu → Systeem → ECO-oplossing → Spaarstand

Als u meent dat de kleur op uw Samsung-product niet correct is of zwart-wit, voert u eerst een Zelfdiagnose op het product uit om ervoor te zorgen dat er geen problemen met het apparaat zijn.

• Zelfdiagnose : Menu

Ondersteuning

Zelfdiagnose

Het beeld testen

Als het probleem niet optreedt in het Beeld testen, controleert u het volgende:

• Alle verbindingen zijn consistent. Als u bijvoorbeeld de aansluiting AV In op uw product hebt gebruikt, moet u controleren of u de aansluiting AV Out hebt gebruikt op uw videobron.

• U hebt de apparaten allemaal op de juiste manier aangesloten. Als u bijvoorbeeld de Component-uitgangen, gelabeld Pb, Pr en Pg, gebruikt om uw product en videobron aan te sluiten, controleert u of u de blauwe Pb-uitgang op de videobron hebt verbonden met de blauwe Pb-uitgang op het product, de rode Pr-uitgang op de bron op de ronde Pr-uitgang op het product.

Als u de kleuren op uw Samsung-product goed vindt maar een beetje te donker of te licht, kunt u proberen de volgende instellingen in de optie Beeld in het hoofdmenu bij te stellen:

• Achtergrondverlichting , Contrast , Helderheid , Scherpte , Kleur , Tint (G/R) enzovoort. Ga in " Beeld " op het gebruikersmenu en probeer daar de bovengenoemde opties aan te passen.

Als uw Samsung-product zichzelf lijkt af te sluiten, kan er een probleem zijn met uw

Timer-instellingen of uw ecovriendelijke Geen signaal stdby -functie.

Controleer eerst of Slaaptimer niet per ongeluk is ingesteld. De Slaaptimer schakelt het product automatisch uit nadat een bepaalde tijd is verstreken.

• Slaaptimer : Menu

Systeem

Tijd

Slaaptimer

Als de Slaaptimer niet is geactiveerd, hebt u mogelijk de functie Geen signaal stdby of

Autom. uitsch.

ingeschakeld.

• Geen signaal stdby : Menu → Systeem → ECO-oplossing → Geen signaal stdby

• Autom. uitsch.

: Menu

Systeem

ECO-oplossing

Autom. uitsch.

Nederlands - 69

Overige informatie

Problemen

Problemen met inschakelen

Kan geen kanaal vinden

Oplossingen en uitleg

Voordat u het product inschakelt, zoekt u het witte lampje in de rechterbenedenhoek van uw product. Druk op de aan/uit-toets op het product of de afstandsbediening en het lampje moet ongeveer 5 maal knipperen voordat het product wordt ingeschakeld.

Als u problemen ondervindt bij het inschakelen van uw Samsung-product, zijn er enkele zaken die u kunt controleren voordat u contact opneemt met de serviceafdeling.

• Als u het product als een monitor gebruikt en het stand-bylampje slechts enkele seconden knippert wanneer u de aan/uit-toets indrukt, is uw pc in de slaapstand.

Om de pc uit de slaapstand te halen, drukt u op een toets op uw toetsenbord of u beweegt de muis. Probeer daarna uw product in te schakelen.

Als u zeker weet dat het netsnoer, de afstandsbediening en de pc correct functioneren, is er mogelijk een probleem met de kabel. Als u een kabelbox of satellietbox gebruikt, kan het lijken dat uw product uitstaat omdat de kabel- of satellietbox geen signaal afgeeft. Om de signaalafgifte van uw kabel- of satellietbox te testen, drukt u op de gids- of info-knop op de afstandsbediening van de kabel- of satellietbox. Als het scherm de gids- of infogegevens weergeeft, wordt het probleem veroorzaakt door de box.

Voer Instellingen (Ga naar Menu

Systeem Instellingen ) nogmaals uit of voer Automatisch afstemmen uit. (Ga naar Menu → Uitzending → Automatisch afstemmen ).

Nederlands - 70 Nederlands - 71

Nederlands - 70

Overige informatie

Problemen

Pc-aansluiting

Het bericht Niet ondersteund.

wordt weergegeven.

"PC" wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ook als er geen pc is aangesloten.

De video is prima, maar er is geen audio.

Beeld

Oplossingen en uitleg

Stel de uitvoerresolutie van uw pc zodanig in dat deze overeenkomt met de resolutie die door het product wordt ondersteund.

Dit is normaal. "PC" wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een pc is aangesloten.

Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleert u de audio-uitvoerconfiguratie op de pc.

Voer eerst de Het beeld testen uit om te zien of het testbeeld correct wordt weergegeven op het product (ga naar Menu Ondersteuning Zelfdiagnose

Het beeld testen ).

Het beeld ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.

Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.

Beeldschermen in de winkel staan allemaal afgestemd op digitale HD-kanalen.

Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrade uit naar een digitale settopbox. Gebruik een HDMI- of Component-kabel voor HD-beeldkwaliteit (High

Definition).

Bij veel HD-zenders is sprake van het opwaarderen van SD-inhoud (Standard

Definition). Zoek een zender die echt in HD uitzendt.

Œ

Abonnees kabel/satelliet: probeer HD-zenders uit de kanalenlijst.

De kleuren zijn verkeerd of ontbreken.

De kleur is slecht of het beeld is niet helder genoeg.

Œ

Aansluiting antenne/kabelantenne: probeer HD-zenders weer te geven nadat een Automatisch afstemmen hebt uitgevoerd.

Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming

Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabel/sat-box in op 1080i of 720p.

Compressie van video-inhoud kan tot vervorming van de beeldkwaliteit leiden, met name bij snel bewegende beelden, zoals in sportwedstrijden en actiefilms.

Een zwak signaal of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Dit is geen defect van het product.

Mobiele telefoons die dichtbij het product worden geplaatst (dichterbij dan circa 1 meter), kunnen het analoge of digitale beeld storen.

Als u een Component-verbinding gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de Componentkabels in de juiste aansluitingen zijn gestoken. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.

Pas de opties voor Beeld aan in het productmenu (ga naar Beeldmodus / Kleur /

Helderheid / Scherpte )

Pas de optie Spaarstand aan in het productmenu (ga naar Menu → Systeem → ECOoplossing

Spaarstand )

Probeer het beeld opnieuw in te stellen om de standaardwaarden voor afbeeldingen te bekijken (ga naar Menu

Beeld

Beeld resetten )

Nederlands - 71

Overige informatie

Problemen

Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar.

Oplossingen en uitleg

Als het Beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm , wijzigt u dit in 16:9 .

Het beeld is zwart-wit.

Bij het van kanaal wisselen bevriest het beeld of wordt het vervormd of vertraagd.

Wijzig de resolutie van de kabelbox/satellietbox.

Als u gebruikmaakt van een AV composiet-invoer, sluit u de videokabel (geel) aan op de groene aansluiting van component op het product.

Wanneer het product is aangesloten op een kabelbox, kunt u proberen de kabelbox te resetten. (Koppel het netsnoer los en sluit het vervolgens opnieuw aan en wacht totdat de kabelbox opnieuw is opgestart. Dit kan 20 minuten duren.)

Geluid

Er is geen geluid of het geluid is op het maximale volume te zacht.

Het beeld is goed, maar er is geen geluid.

Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.

Voer eerst de Het geluid testen uit om te zien of het geluid van uw product correct werkt. (Ga naar Menu

Ondersteuning

Zelfdiagnose

Het geluid testen ).

Als het geluid in orde is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.

Controleer het volume van het apparaat (kabelbox/satellietdoos, dvd-speler, Blurayspeler enzovoort) dat op uw product is aangesloten.

Stel de optie Luidspreker selecteren in op TV-luidspreker in het menu Geluid .

Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u de audio-uitvoeroptie op dit apparaat. (Bijv. mogelijk moet u de geluidsoptie van uw kabelbox wijzigen in HDMI als u een de box op uw product hebt aangesloten via een HDMI-kabel.)

Er komt ongewenst geluid uit de luidsprekers.

Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist.

Als het product een hoofdtelefoonaansluiting heeft, controleert u of daar niets op is aangesloten.

Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.

Controleer de kabelaansluitingen. Controleer of een videokabel niet is aangesloten op een audio-ingang.

Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen de signaalinformatie. Een zwak signaal kan geluidsvervorming veroorzaken.

Voer Het geluid testen uit. ( Menu → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Het geluid testen )

RF-aansluiting (kabel/antenne)

Het product ontvangt niet alle kanalen.

Zorg ervoor dat de coax-kabel stevig is aangesloten.

Probeer Instellingen om beschikbare kanalen toe te voegen aan de kanalenlijst. Ga naar Menu → Systeem → Instellingen en wacht tot alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen.

Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming.

Controleer of de antenne juist is geplaatst.

Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.

Een zwak signaal kan tot beeldvervorming leiden. Dit is geen defect in het product.

Ander

Paarse/groene horizontale strepen met een zoemend geluid uit de luidsprekers, met

Component-verbinding.

Verwijder de aansluitingen audio-links en audio-rechts van de settopbox. Als het zoemende geluid ophoudt, is er iets mis met de aarding van de settopbox. Vervang de

Component-videokabels door een HDMI-verbinding.

Nederlands - 72 Nederlands - 73

Nederlands - 72

Overige informatie

Problemen

Het beeld wordt niet schermvullend weergegeven.

Oplossingen en uitleg

HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze opgewaardeerde SD-inhoud (4:3) weergeven.

Er worden zwarte balken onder en boven in het scherm weergegeven bij het bekijken van films die beeldformaten hebben die afwijken van die van uw product.

Het bericht Niet ondersteund. wordt weergegeven.

Het product geeft een plasticgeur af.

De Signaalinformatie van het product is niet beschikbaar in het menu Zelfdiagnose.

Het product staat schuin naar een kant.

Het kanaalmenu wordt grijs weergegeven (niet beschikbaar).

Uw instellingen verdwijnen na 30 minuten of telkens wanneer het product wordt uitgeschakeld.

Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of het product in op volledig scherm.

Controleer de ondersteunde resolutie van het product en pas de uitgangsresolutie van het externe apparaat daaraan aan. Raadpleeg voor resolutie-instellingen deze handleiding.

Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.

Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/ coaxaansluiting.

Verwijder de voet van het product en monteer deze opnieuw.

Het menu Kanaal is alleen beschikbaar als u de productbron selecteert.

Als het product zich in de modus Winkeldemo bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen elke 30 minuten opnieuw ingesteld. Wijzig de instellingen van de modus Winkeldemo naar de modus Thuisgebruik met de Instellingen -procedure.

Selecteer Tv in Bron met behulp van de afstandsbediening en ga vervolgens naar

Menu Systeem Instellingen .

Nederlands - 73

Overige informatie

Problemen

Met tussenpozen valt het geluid of beeld weg.

Oplossingen en uitleg

Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan.

Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels. Zorg ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van het product aan een muur raden we het gebruik van kabels met 90-gradenaansluitingen aan.

Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.

U ziet kleine deeltjes als u de rand van het product van dichtbij bekijkt.

Het menu PIP is niet beschikbaar.

Er verschijnen interne banneradvertenties op het scherm.

Het product kan niet worden ingeschakeld.

Er is geen beeld/video.

PIP -functionaliteit is alleen beschikbaar als u een TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI,

SCART of HDMI2-bron gebruikt.

Selecteer Thuisgebruik onder Instellingen -modus. Raadpleeg voor meer informatie de functie Instellingen .

Bekijk de probleemoplossing op video bij www.samsung.com

Bepaalde functies en afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond, zijn alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.

U kunt uw product in optimale conditie houden door op de Samsung-website via USB een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren (samsung.com →

Support

→ Downloads).

Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact en op het product is aangesloten.

Controleer of het stopcontact werkt.

Druk op de toets P op het product om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening ligt. Als het product wordt ingeschakeld, raadpleegt u 'De afstandsbediening werkt niet' hieronder.

Controleer de kabelaansluitingen. Haal alle kabels los die op het product en externe apparaten zijn aangesloten en sluit ze vervolgens weer aan.

Stel de video-uitgangen van de externe apparaten (kabel/sat-box, dvd, Blu-ray enzovoort) in zodat deze overeenkomt met de aansluitingen van de product-ingang.

Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze op de HDMI-ingang van het product worden aangesloten.

Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.

Zorg ervoor dat u de juiste ingangsbron selecteert.

Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.

Nederlands - 74 Nederlands - 75

Nederlands - 74

Overige informatie

Problemen

De afstandsbediening werkt niet.

Oplossingen en uitleg

Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat de batterijen zijn geplaatst met de polen (+/–) in de juiste richting.

Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening.

Richt vanaf circa 1,5 tot 2 meter afstand de afstandsbediening direct naar het product.

Met de afstandsbediening van de kabelbox/settopbox kan het product niet worden in- of uitgeschakeld of kan het volume niet worden geregeld.

Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/settopbox zodanig dat deze werkt voor het product. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw kabelbox/settopbox voor de code voor het SAMSUNG-product.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ werkt niet.

Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.

U kunt slechts één ontvanger (thuisbioscoop) aansluiten.

Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat juist is aangesloten.

Controleer de Video/Audio/HDMI-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.

Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het instellingenmenu van

Anynet+.

Controleer of de afstandsbediening van het product in de product-modus staat.

Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.

Ik wil Anynet+ starten.

Ik wil Anynet+ sluiten.

Het bericht Verbinden met

Anynet+ apparaat verschijnt op het scherm.

In bepaalde situaties werkt Anynet+ niet. (Kanalen zoeken, Instellingen bedienen, enz.)

Wanneer u de HDMI-kabel aansluit of verwijdert, dient u opnieuw naar apparaten te zoeken of uw product uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.

Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op het product en controleer Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan . ( Systeem → Anynet+ (HDMI-

CEC) )

Open het menu Tools via de afstandsbediening en selecteer vervolgens Anynet+

(HDMI-CEC) . Selecteer daarna een menu van uw keuze.

Selecteer Tv weergeven in het Anynet+-menu.

Ga met behulp van de afstandsbediening naar het scherm Bron en selecteer een niet-

Anynet+-apparaat.

U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar een weergavemodus schakelt.

Gebruik de afstandsbediening nadat het product de configuratie van Anynet+ heeft voltooid of is overgeschakeld naar Anynet+.

Nederlands - 75

Overige informatie

Problemen

Het Anynet+-apparaat speelt niets af.

Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.

Oplossingen en uitleg

U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Instellingen actief is.

Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+-functies.

Controleer of de HDMI-kabel op de juiste manier is aangesloten.

Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan . ( Systeem

Anynet+ (HDMI-

CEC) )

Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.

Anynet+ vereist een HDMI-verbinding. Controleer of het apparaat met het product is verbonden via een HDMI-kabel.

Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.

Als de verbinding wordt verbroken vanwege een stroomstoring of omdat de HDMIkabel is losgekoppeld, herhaalt u de apparaatscan.

Bepaalde functies en afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond, zijn alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.

U kunt uw product in optimale conditie houden door op de Samsung-website via USB een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren (samsung.com

→ Support → Downloads).

Nederlands - 76 Nederlands - 77

Nederlands - 76

Overige informatie

Ondersteunde ondertitelings- en Media Play-bestandsindelingen

Ondertitel

Extern

– MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst (.ttxt)

– SAMI (.smi)

– SubRip (.srt)

– SubViewer (.sub)

– Micro DVD (.sub of .txt)

– SubStation Alpha (.ssa)

– Advanced SubStation Alpha (.ass)

– Powerdivx (.psb)

Intern

– Xsub

Container: AVI

– SubStation Alpha

Container: MKV

– Advanced SubStation Alpha

Container: MKV

– SubRip

Container: MKV

– MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst

Container: MP4

Ondersteunde afbeeldingsresoluties

Bestandsextensie

*.jpg, *.jpeg

*.bmp

*.mpo

Type

JPG

BMP

MPO

Resolutie

15360 x 8640

4096 x 4096

15360 x 8640

Nederlands - 77

Overige informatie

Ondersteunde bestandsindelingen voor muziekbestanden

Bestandsextensie

*.mp3

*.m4a

*.mpa

*.aac

Type

MPEG

MPEG4

Codec

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

Opmerkingen

*.flac

*.ogg

*.wma

*.wav

*.mid

*.midi

FLAC

OGG

WMA wav midi

FLAC

Vorbis

WMA wav midi

De zoekfunctie (Springen) wordt niet ondersteund.

Ondersteunt tot 2 kanalen

Ondersteunt tot 2 kanalen

WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen.

WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.

Type 0 en Type 1

Videocodec

Bestandsextensie

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.3gp

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.vob

*.svi

*.divx

*.webm

Container

WebM

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

MOV

FLV

VRO

VOB

PS

TS

Videocodec

Divx 3.11/4/5/6

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Windows Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP8

Resolutie

1920 x 1080

640 x 480

1920 x 1080

1920 x 1080

Framesnelheid

(fps)

6~30

6~30

Bitsnelheid

(Mbps)

30

8

30

20

Audiocodec

AC3

LPCM

ADPCM (IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG (MP3)

DTS (Core)

G.711 (A-Law,

μ-Law)

Vorbis

Nederlands - 78 Nederlands - 79

Nederlands - 78

Overige informatie

Overige beperkingen

Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.

Het geluid of de video kan mogelijk niet worden weergegeven als de inhoud een standaard bitsnelheid/ framesnelheid heeft die hoger is dan het compatibele aantal frames per seconde dat wordt weergegeven in de bovenstaande tabel.

Als de indextabel is beschadigd, wordt de zoekfunctie (Springen) niet ondersteund.

Het kan langer duren voordat het menu wordt weergegeven als de video een bitsnelheid heeft van meer dan 10

Mbps.

Sommige USB-/digitale camera-apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de speler.

Videodecoders

• Ondersteuning tot H.264, niveau 4.1 (FMO/ASO/RS worden niet ondersteund)

• VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.

• GMC 2 wordt niet ondersteund.

• Framesnelheid:

Lager dan 1280 x 720: 60 frames max.

Hoger dan 1280x720: 30 frames max.

Audiodecoders

• WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen. Ondersteuning tot M2-profiel.

• WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.

• Vorbis wordt ondersteund voor maximaal 2 kanalen.

• DD+ wordt ondersteund tot en met 5.1-kanalen.

Nederlands - 79

Overige informatie

De teletekstfunctie van het analoge kanaal

Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

U kunt de teletekstpagina's veranderen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.

1

/ (Teletekst aan/mix/ uit): hiermee activeert u de teletekstmodus voor het huidige kanaal. Druk tweemaal op deze toets om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven. Druk nog een keer op de toets om teletekst af te sluiten.

2

8 (opslaan): hiermee slaat u de teletekstpagina's op.

3

6 (index): hiermee geeft u de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weer.

4

4 (formaat): hiermee geeft u de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weer.

Druk nogmaals op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan. Druk nogmaals op deze toets voor een normale weergave.

1

2

3

4

5

9 (vastzetten): de huidige pagina blijft weergegeven, als er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch achtereenvolgend worden weergegeven. Druk nogmaals op deze toets om het opvolgen te hervatten.

5

6

6

Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw): als de omroep gebruikmaakt van het

FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Als u de vorige of volgende pagina wilt weergeven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.

7

8

9

0

!

@

7

0 (modus): de teletekstmodus

(LIST/FLOF) selecteren. Als u tijdens de LIST-modus op de toets drukt, schakelt u naar de LIST-opslagmodus.

In deze modus kunt u met behulp van de toets 8 (opslaan) teletekstpagina's in een lijst opslaan.

8

1 (subpagina): hiermee geeft u de beschikbare subpagina weer.

9

2 (volgende pagina): hiermee geeft u de volgende teletekstpagina weer.

0

3 (vorige pagina): hiermee geeft u de vorige teletekstpagina weer.

!

5 (tonen): hiermee geeft u verborgen tekst weer

(bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets voor de normale weergave.

@

7 (annuleren): hiermee verkleint u de teletekstweergave zodanig dat deze overlapt met de huidige uitzending.

Typische teletekstpagina

Onderdeel

A

B

C

D

E

F

Inhoud

Geselecteerd paginanummer.

Identiteit uitzendkanaal.

Huidige paginanummer of zoekaanduidingen.

Datum en tijd.

Tekst.

Statusinformatie. FASTEXTinformatie.

Nederlands - 80 Nederlands - 81

Nederlands - 80

Overige informatie

Muurbevestiging/bureauvoet monteren

Voorbereiding voor installatie van de muurbevestiging/bureauvoet

1. Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2. Plaats een zachte doek of een kussen op een vlakke ondergrond om het product te beschermen en plaats het product op de doek met de voorkant van het product naar beneden.

3. Houd het product vast met uw hand. Trek de voet in de richting van de pijl zoals weergegeven in de afbeelding.

Muurbevestiging/bureauvoet monteren

1

A

2

3 4

A Muurbevestiging/bureauvoet

B Steun voor muurbevestiging/bureauvoet (niet bijgeleverd)

Nederlands - 81

Overige informatie

[

Let op

Belangrijk

Voor de installatie van de muurbevestiging moet u geen schroeven gebruiken die langer zijn dan 10 mm (L10).

4. Plaats de muurbevestiging/bureauvoet op één lijn met de monitor/LED TV-monitor en bevestig de muurbevestiging/ bureauvoet stevig door de schroeven aan te draaien.

5. Plaats de groef van het productonderdeel dat u op de voet wilt monteren op één lijn met de groef in de bevestiging

(bureauvoet, muurbevestiging of anderszins) en zet de bevestiging stevig vast door de schroef vast te draaien.

Nederlands - 82 Nederlands - 83

Nederlands - 82

Overige informatie

De wandbevestiging plaatsen

De wandbevestigingsset plaatsen

Met de wandbevestigingsset (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de tv aan de muur bevestigen.

Zie de instructies bij de onderdelen voor wandbevestiging als u wilt weten hoe u de wandbevestiging installeert. Neem contact op met een technicus voor hulp voordat u de wandbeugel te bevestigt. We adviseren u dit niet zelf te doen.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de tv zelf te installeren.

Specificaties voor de wandbevestigingsset (VESA)

De wandbevestigingsset is niet meegeleverd, maar wordt apart verkocht.

Plaats de wandbevestiging op een stevige wand die loodrecht op de vloer staat. Wanneer de wandbevestiging aan andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde leverancier. Als u de wandbevestiging aan het plafond of een schuine wand monteert, kan de tv vallen en kan dit leiden tot zwaar lichamelijk letsel.

LET OP

• In de onderstaande tabel vindt u de standaardafmetingen voor wandbevestigingssets.

• Wanneer u onze wandbevestigingsset aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste montageonderdelen daarbij inbegrepen.

• Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen.

• Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmeting of die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen. Schroeven die te lang zijn, kunnen de binnenkant van de televisie beschadigen.

• Voor wandbevestigingen die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor VESA-schroeven, kan de lengte van de schroeven afwijken, afhankelijk van de specificaties voor wandbevestiging.

• Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor kan het product beschadigd raken of vallen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.

• Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of lichamelijk letsel wanneer een niet-VESA of nietgespecificeerde wandbevestiging is gebruikt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet in acht heeft genomen.

• Bevestig de televisie niet in een hoek van meer dan 15 graden.

Productgroep formaat in cm

VESA-spec. (A * B) Standaardschroef Aantal

MFM 18.5 - 27 75 X 75 M4 4

Plaats de wandbevestigingsset niet terwijl de tv is ingeschakeld. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel door elektrische schokken.

Nederlands - 83

Overige informatie

Kensington-antidiefstalslot

Een Kensington-slot is een mechanisme waarmee u uw product fysiek kunt vergrendelen bij gebruik in een openbare ruimte.

U wikkelt de kabel van het Kensington-slot rond een groot, onbeweeglijk voorwerp en bevestigt vervolgens het

Kensington-slot aan de achterkant van het product.

Afhankelijk van de fabrikant kunnen het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de onderstaande afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor aanvullende informatie over het juiste gebruik. Het

Kensington-slot wordt niet door Samsung geleverd.

<Optioneel>

Zoek het "K"-symbool aan de achterkant van het product. Naast het "K"-symbool bevindt zich een bevestigingspunt voor het Kensington-slot.

Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:

1. Wikkel de kabel van het Kensington-slot rond een groot, onbeweeglijk voorwerp, zoals een bureau of stoel.

2. Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde van de kabel van het Kensingtonslot.

3. Steek het slot in de Kensington-opening op het product.

4. Sluit het slot.

Dit zijn algemene instructies. Zie voor exacte instructies de gebruiksaanwijzing bij het slotapparaat.

Het slot moet apart worden aangeschaft.

De plaats van het Kensington-slot kan afwijken afhankelijk van het model.

Nederlands - 84 Nederlands - 85

Nederlands - 84

Overige informatie

Opslag en onderhoud

Als u stickers van het scherm verwijdert, blijven er mogelijk wat resten achter. Haal de resten van het scherm alvorens u gaat kijken.

Bij het reinigen van de behuizing en het scherm kunnen er krassen ontstaan. Zorg ervoor dat u de behuizing en het scherm voorzichtig afneemt met de doek die bij het product is geleverd of met een andere zachte doek om krassen te voorkomen.

Sproei geen water rechtstreeks op het product.

Vloeistoffen die in het product terechtkomen kunnen een storing, brand of elektrische schok veroorzaken.

Reinig het product met een zachte doek die licht met water is bevochtigd. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen (zoals wasbenzine of thinner) of een reinigingsmiddelen.

Nederlands - 85

Overige informatie

Licentie-informatie

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535,

6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and

7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS

Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201,

5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240,

7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights

Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX

Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand

(VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u Open Source-software gebruikt, zijn er Open Source-licenties beschikbaar in het productmenu.

De Open Source-licentiekennisgeving is alleen in het Engels beschikbaar.

Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische & elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBS-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt. Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor batterij-inzameling)

Wanneer deze markering op de batterij, de handleiding of de verpakking wordt weergegeven, geeft dit aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid. Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.

Nederlands - 86 Nederlands - 87

Nederlands - 86

Overige informatie

Specificaties

Omgevingsvereisten

Bedrijf

Opslag

Kantelen

Tv-systeem

Kleuren-/videosysteem

Geluidssysteem

HDMI IN

Modelnaam

Schermformaat (Diagonaal)

Beeldresolutie

Geluidsuitgang

Fysiek

(B x H x D)

Met voet

Behuizing

Gewicht

Met voet

Behuizing

Modelnaam

Schermformaat (Diagonaal)

Beeldresolutie

Geluidsuitgang

Fysiek

(B x H x D)

Gewicht

Met voet

Behuizing

Met voet

Behuizing

Modelnaam

Schermformaat (Diagonaal)

Beeldresolutie

Geluidsuitgang

Fysiek

(B x H x D)

Gewicht

Met voet

Behuizing

Met voet

Behuizing

Temperatuur: 10°C tot 40°C

Vochtigheid: 10 % ~ 80 %, niet-condenserend

Temperatuur: -20°C tot 45°C

Vochtigheid: 5 % ~ 95 %, niet-condenserend

-1° (±2.0°) ~20° (±2.0°)

Analoog: B/G, D/K, L, I (afhankelijk van de landkeuze)

Digitaal: DVB-T/DVB-C

Analoog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60

Digitaal: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, [email protected], [email protected]

BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC.

Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Audio: 2-kan. lineair PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bits.

T19C350

18,5" (47 cm)

1366 x 768 bij 60 Hz

5W x 2

445.7 x 371.0 x 190.0 mm

445.7 x 274.1 x 41.7 mm

T22C350

21,5" (54 cm)

1920 x 1080 bij 60 Hz

5W x 2

507.6 x 408.0 x 190.0 mm

507.6 x 310.2 x 41.7 mm

T23C350

23" (58 cm)

1920 x 1080 bij 60 Hz

5W x 2

546.0 x 427.3 x 190.0 mm

546.0 x 329.7 x 42.0 mm

2.8 kg

2.45 kg

T24C350

23.6" (59 cm)

1920 x 1080 bij 60 Hz

5W x 2

567.8 x 438.4 x 200.0 mm

567.8 x 341.3 x 41.8 mm

3.7 kg

3.3 kg

T24C350

24" (61 cm)

1920 x 1080 bij 60 Hz

5W x 2

567.8 x 438.4 x 200.0 mm

567.8 x 341.3 x 41.8 mm

3.9 kg

3.5 kg

T27C350

27" (68 cm)

1920 x 1080 bij 60 Hz

5W x 2

642.0 x 481.88 x 200.0 mm

642.0 x 386.36 x 43.6 mm

4.3 kg

3.9 kg

T23C370

23" (58 cm)

1920 x 1080 bij 60 Hz

5W x 2

546.0 × 427.3 × 190.0 mm

546.0 × 329.7 × 42.0 mm

4.4 kg

4.0 kg

4.05 kg

3.65 kg

T24C370

23.6" (59 cm)

1920 x 1080 bij 60 Hz

5W x 2

567.8 × 438.4 × 200.0 mm

567.8 × 341.3 × 41.8 mm

4.5 kg

4.1 kg

5.1 kg

4.7 kg

T27C370

27" (68 cm)

1920 x 1080 bij 60 Hz

5W x 2

642.0 × 481.88 × 200.0 mm

642.0 × 386.36 × 43.6 mm

5.8 kg

5.4 kg

De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.

Sommige modellen zijn niet in alle regio's verkrijgbaar.

Als er geen stroomafsluitingsschakelaar aanwezig is, is het stroomverbruik pas "0" als de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

De functie DPM (Display Power Management) werkt niet als u de HDMI IN 1 (DVI)-poort van dit product gebruikt.

Nederlands - 87

Overige informatie

A

Aan/uit-timer

Achtergrondverlichting

Algemeen

Amusement

Antenne

Anynet+ (HDMI-CEC)

39

66

Anynet+ (HDMI-CEC) instellen 67

Auto Volume 38

Autom. uitsch.

Automatisch afstemmen

52

39

51

29

54

28

Index

E

ECO-oplossing

Equalizer

F

Fijnafstemming

Filmmodus

Fotoweergave

B

Beeld resetten

Beeldformaat

Beeldmodus

Beeldopties

Bewegingsbelicht.

36

30

28

35

34

52

37

G

Gamma 34

Geavanceerde instellingen 34

Geen signaal stdby 52

Geluid resetten

Geluidsformaat

Geluidseffect

Geluidmodus

38

48

37

36

47

35

63

C

Contact met Samsung

Contrast

58

29

H

HDMI-zwartniveau

Helderheid

Het beeld testen

Het geluid testen

Huidkleur

D

Digitale Clean View 35

DivX® Video On Demand 55

DTS TruDialog 37

DTS TruSurround

Dynamisch contrast

37

34

K

Kanalenlijst 41

Kensington-antidiefstalslot 84

Kleur

Kleurruimte

Kleurtint

29

34

35

35

29

56

56

34

L

Licentie-informatie

Luidsprekerinstellingen

86

38

M

Media Play

Menutaal

MPEG-ruisfilter

Muziekweergave

60

54

35

65

O

Ondersteunde afbeeldings resoluties 77

Ondersteunde bestandsindelingen voor muziekbestanden 78

Ondersteunde ondertitelings- en

Media Play-bestandsindelingen 77

P

Paneelvergrend.

PIN wijzigen

PIP

Progr.vergrendeling

Problemen oplossen

54

53

33

53

69

R

RGB-modus 34

Nederlands - 88 Nederlands - 89

Nederlands - 88

Overige informatie

S

Samsung MagicAngle

Schemamanager

Spaarstand

Spelmodus

Startlogo

Scherpte

Signaalinformatie

Slaaptimer

Software-update

54

29

56

50

57

28

43

52

54

T

Tijd

Tint (G/R)

Timer uit

50

29

51

V

Videocodec

Video afspelen

W

Witbalans

Z

Zelfdiagnose

Zwarttinten

78

61

34

56

34

Nederlands - 89

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van SAMSUNG.

Land

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

CYPRUS

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

EIRE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

TURKEY

RUSSIA

GEORGIA

ARMENIA

AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

KYRGYZSTAN

TADJIKISTAN

MONGOLIA

UKRAINE

BELARUS

MOLDOVA

Kundcenter Webbsida

EUROPE

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

051 331 999

07001 33 11 , share cost tariff

062 SAMSUNG (062 726 786)

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70 www.samsung.com

030-6227 515

01 48 63 00 00 www.samsung.com

www.samsung.com/fr

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

8009 4000 only from landline

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line www.samsung.com

www.samsung.com/gr www.samsung.com/gr

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **

*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)

** (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20-SAMSUNG (808 20 7267)

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

011 321 6899

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

444 77 11 www.samsung.com

www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com/bg www.samsung.com/hr www.samsung.com

http://www.samsung.com/hu www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/pl www.samsung.com

www.samsung.com/ro www.samsung.com/rs www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/lt www.samsung.com/lv www.samsung.com/ee www.samsung.com

CIS

8-800-555-55-55

0-800-555-555

0-800-05-555

088-55-55-555

8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

+7-800-555-55-55

0-800-502-000

810-800-500-55-500

0-800-614-40 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian) www.samsung.com

www.samsung.com

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van SAMSUNG.

Land Webbsida

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

CHINA

HONG KONG

INDIA

Kundcenter

ASIA PACIFIC

1300 362 603

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

400-810-5858

(852) 3698 4698 www.samsung.com/au www.samsung.com/nz www.samsung.com

www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English) www.samsung.com/in

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

U.A.E

OMAN

KUWAIT

BAHRAIN

QATAR

EGYPT

ALGERIA

PAKISTAN

TUNISIA

JORDAN

SYRIA

IRAN

MOROCCO

SAUDI ARABIA

TURKEY

NIGERIA

GHANA

COTE D’ LVOIRE

SENEGAL

CAMEROON

KENYA

UGANDA

TANZANIA

RWANDA

BURUNDI

DRC

SUDAN

SOUTH AFRICA

BOTSWANA

NAMIBIA

ZAMBIA

MOZAMBIQUE

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888 (Toll Free)

(021) 56997777

0120-327-527

1800-88-9999

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG(726-7864)

0-2689-3232,

1800-29-3232

0800-32-9999

1800 588 889

MIDDLE EAST

800-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

183-2255 (183-CALL)

8000-4726

800-2255 (800-CALL)

08000-726786

0800 100 100

0800-Samsung (72678)

80-1000-12

0800-22273

06 5777444

18252273

021-8255

080 100 2255

920021230

444 77 11

0800-726-7864

0800-10077

0302-200077

8000 0077

800-00-0077

7095-0077

0800 545 545

0800 300 300

0685 88 99 00

9999

200

499999

1969

0860 SAMSUNG (726 7864)

8007260000

08 197 267 864

0211 350370

847267864 / 827267864

AFRICA

www.samsung.com/id www.samsung.com

www.samsung.com/my www.samsung.com/ph www.samsung.com/sg www.samsung.com/th www.samsung.com/tw www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic) www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic) www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic) www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic) www.samsung.com

www.samsung.com/n_africa www.samsung.com/pk/ www.samsung.com/n_africa www.samsung.com/Levant(English) www.samsung.com/Levant(English) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/sa www.samsung.com

www.samsung.com/africa_en/ www.samsung.com/africa_en/ www.samsung.com/africa_fr/ www.samsung.com/africa_fr/ www.samsung.com/africa_fr/ www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

BN46-00319G-08

advertisement

Key Features

  • 71.1 cm (28") LED TFT/MVA
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 6.5 ms 300 cd/m² 3000:1
  • 31 W

Related manuals