Samsung T28D310EX Handleiding

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

Samsung T28D310EX Handleiding | Manualzz

LED-tv gebruikershandleiding

TD310

T24D310ES

T24D310EW

T28D310ES

T28D310EW

T24D310EX

T28D310EX

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

Registreer uw product voor een uitgebreidere service op www.samsung.com/register

Model _____________ Serienr. _____________

De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Opmerking over digitale tv

1. Functionaliteit betreffende digitale televisie (DVB) is alleen beschikbaar in landen/gebieden waar digitale DVB-Ttelevisiesignalen (MPEG2 en MPEG4 AVC) per zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een compatibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. Informeer bij een lokale dealer of u DVB-T- of

DVB-C-signalen kunt ontvangen.

2. DVB-T is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie via de zendmast en

DVB-C voor de uitzending van digitale televisie via de kabel. Bepaalde specifieke functies, zoals EPG (Elektronische programmagids), VOD (Video on Demand) enzovoort, zijn echter niet opgenomen in deze specificatie. Deze werken dus op dit moment nog niet.

3. Hoewel dit televisietoestel voldoet aan de huidige DVB-T- en DVB-C-standaarden vanaf [augustus 2008], kan de compatibiliteit met toekomstige digitale DVB-T-signalen via de zendmast en digitale DVB-C-signalen via de kabel niet worden gegarandeerd.

4. Afhankelijk van de landen/gebieden waar dit televisietoestel wordt gebruikt, kunnen aanbieders van kabeltelevisie extra kosten voor dergelijke services in rekening brengen en moet u wellicht akkoord gaan met hun voorwaarden en bepalingen.

5. Bepaalde digitale televisiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's en DVB-C werkt mogelijk niet goed bij bepaalde leveranciers van kabelservices.

6. Neem voor meer informatie contact op met de lokale klantenservice van Samsung.

De ontvangstkwaliteit van televisie-uitzendingen kan minder goed zijn door verschil in uitzendmethode tussen landen. Controleer de televisieprestaties bij uw plaatselijke geautoriseerde SAMSUNG-dealer of bel de klantenservice van Samsung om te informeren of u de kwaliteit kunt verbeteren door de tv-instellingen aan te passen.

Waarschuwing over stilstaand beeld

Vermijd de weergave op het scherm van stilstaande beelden (zoals jpeg-foto's) of statische beeldelementen (zoals het logo van tv-programma's, een panorama- of 4:3-beeldverhouding, een aandelen- of nieuwsticker onder in het scherm, enz.). Wanneer er langdurig een statisch beeld op het LED-scherm wordt weergegeven, kan het beeld inbranden. Dit kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:

• Vermijd langdurige weergave van hetzelfde tv-kanaal.

• Probeer beelden altijd schermvullend weer te geven; gebruik het beeldformaatmenu voor de beste optie.

• Reduceer de helderheid en het contrast tot de minimaal benodigde waarden voor de gewenste beeldkwaliteit; hogere waarden kunnen het opbrandproces versnellen.

• Gebruik regelmatig alle tv-functies die bedoeld zijn voor het tegengaan van beeldretentie en het opbranden van het scherm; raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie.

Nederlands - 2 Nederlands - 3

Nederlands - 2

Inhoud

Aan de slag

y

Veiligheidsvoorschriften ............................................. 4 y

Accessoires en kabels ............................................ 11 y

De controller van de tv (paneeltoets) gebruiken ....... 12 y

De standaard toetsen op de afstandsbediening ...... 13 y

Hoe u het e-Manual gebruikt ................................... 15 y

De menu's gebruiken .............................................. 17 y

Aansluiten van het netsnoer en de antenne- of kabelaansluiting ...................................................... 18 y

Instellingen .............................................................. 18

Aansluitingen

y

Aansluiten op AV-apparaten (Blu-rayspeler, dvd-spelers enz.) ........................................................................ 19 y

Aansluiten op geluidsapparatuur ............................. 21 y

Aansluiten op een pc .............................................. 22 y

Aansluitingen (TD310ES) ......................................... 23 y

Aansluiten op een COMMON INTERFACE-aansluiting

(de kaartsleuf voor weergave) .................................. 24 y

De ingangsbron wijzigen ......................................... 26

Basisfuncties

y

De juiste houding bij het gebruik van het product .... 27 y

De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen .............. 28 y

De beeldinstellingen aanpassen .............................. 29 y

Het beeldformaat wijzigen ....................................... 30 y

Picture In Picture (PIP) ............................................. 31 y

De beeldopties wijzigen........................................... 32 y

De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen ........... 34 y

Geluidsinstellingen aanpassen ................................ 35 y

Kanalen opslaan ..................................................... 39 y

De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)............ 42 y

Het menu Kanaal gebruiken .................................... 42 y

Overige functies ...................................................... 46

Voorkeursfuncties

y

De tijd instellen ........................................................ 51 y

Slaaptimer gebruiken .............................................. 52 y

Economische oplossingen ...................................... 54 y

Vergrendelingsprogramma ...................................... 55 y

Overige functies ...................................................... 56 y

Het menu Ondersteuning ........................................ 58 y

De contactpersoon bij Samsung bekijken ............... 60

Uitgebreide functies

y

Toepassing ............................................................. 61 y

De foto's/video's/muziek afspelen ........................... 63 y

Het e-Manual weergeven ........................................ 66 y

Werken met Football Mode ..................................... 66

Overige informatie

y

Problemen oplossen ............................................... 67 y

Ondersteunde ondertitelings- en Media Playbestandsindelingen ................................................. 71 y

Teletekstfunctie ....................................................... 73 y

De wandbevestiging plaatsen ................................. 74 y

De tv vastzetten aan de wand ................................. 75 y

De installatieruimte .................................................. 76 y

Kensington-antidiefstalslot ...................................... 77 y

Licentie-informatie ................................................... 78 y

Specificaties ........................................................... 79 y

Index ...................................................................... 80

Let op deze symbolen!

LET OP

Duidt op aanvullende informatie.

Stapsgewijze procedure

Hier vindt u instructies over het openen van het relevante submenu op het scherm (OSD; On Screen Display).

Nederlands - 3

Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan.

LET OP

Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan.

Niet doen.

Moet worden nagevolgd.

LET OP

NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET,

DIT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT

APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER

ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR

BEVOEGD PERSONEEL

Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.

Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.

Aanwijzingen over elektriciteit

De volgende afbeeldingen dienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van model en land.

Waarschuwing

Gebruik geen beschadigd netsnoer of stekker of een loszittend stopcontact.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Sluit niet meerdere elektrische apparaten op één stopcontact aan.

• Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.

Pak de stekker niet met natte handen vast.

• Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Steek de stekker stevig in het stopcontact.

• Anders kan er brand ontstaan.

!

!

Let erop dat u de stekker in een geaard stopcontact steekt (alleen bij apparatuur van isoleringsklasse

1).

• Anders kan er een elektrische schok of lichamelijk letsel ontstaan.

Houd netsnoer en product uit de buurt van hittebronnen.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

!

Buig of draai het netsnoer niet overmatig en zet geen hete voorwerpen op het netsnoer.

• Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.

Als de pennen van de stekker of het stopcontact onder het stof zitten, maak ze dan schoon met een droge doek.

• Anders kan er brand ontstaan.

Nederlands - 4 Nederlands - 5

Nederlands - 4

Aan de slag

Let op

Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het product aan staat.

• Anders kan het product beschadigd raken door een elektrische schok.

!

!

Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, houd dan de stekker zelf vast en niet het snoer.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

!

Aanwijzingen over installatie

Waarschuwing

Plaats geen brandende kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten op het product en plaats het product niet in de buurt van een hittebron.

• Anders kan er brand ontstaan.

!

Plaats het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats, zoals in een (boeken)kast.

• Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.

Plaats het product niet op een plek die niet stabiel is of onderhevig is aan overmatige trillingen, zoals op een onstabiele of scheve plank.

• Het product kan vallen en dit kan schade aan het product of letsel veroorzaken.

• Als u het product gebruikt op een plaats die blootstaat aan trillingen, kan het product beschadigd raken of brand ontstaan.

Gebruik alleen het netsnoer dat is geleverd door ons bedrijf. Gebruik ook geen netsnoer van een ander elektrisch apparaat.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Steek de stekker in een stopcontact waar u makkelijk bij kunt.

• Wanneer er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het stopcontact trekken om de stroom volledig af te sluiten. U kunt de stroom niet volledig afsluiten met de aan/uit-toets op het product.

Vraag een installatietechnicus of dergelijk bedrijf om het product op de muur te monteren.

• Anders kunt u letsel veroorzaken.

• Gebruik de opgegeven muurbevestiging.

Houd de plastic zakken waarin het product verpakt is, uit de buurt van kinderen.

• Als kinderen de plastic zakken over hun hoofd trekken, kunnen ze stikken.

Plaats het product niet op een plaats die blootstaat aan stof, vocht (sauna), olie, rook of water

(regendruppels) en plaats het niet in een voertuig.

• Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Nederlands - 5

Aan de slag

Plaats het product niet op een plek die blootstaat aan direct zonlicht en plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een vuur of kachel.

• Hierdoor kan de levensduur van het product korter worden of brand ontstaan.

!

!

Let op

SAMSUNG

Buig de buitenantenne naar beneden op de plek waar deze binnenkomt zodat er geen regenwater in stroomt.

• Als er regenwater in het product komt, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

• Hierdoor kunnen problemen met het product of lichamelijk letsel ontstaan.

Wanneer u het product op een kast of plank plaatst, moet u erop letten dat de voorkant van het product niet uitsteekt.

• Anders kan het product vallen, wat een storing of lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.

• Let erop dat u een kast of plank gebruikt die past bij de grootte van het product.

Als u het product op een plek plaatst waar de gebruiksomstandigheden sterk variëren, kan er door de omgeving een ernstig kwaliteitsprobleem ontstaan. Installeer het product in zo'n geval alleen na advies van een van onze servicemonteurs.

• Plekken die blootgesteld zijn aan microscopische deeltjes, chemicaliën, te hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheidsgraden, zoals vliegvelden of stations, waar het product lange tijd achter elkaar wordt gebruikt, enzovoort.

!

Nederlands - 6

Plaats het product niet op een gemakkelijk bereikbare hoogte waar kinderen erbij kunnen.

• Als een kind het product aanraakt, kan het vallen en dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

• Aangezien de voorkant zwaarder is, moet u het product plaatsen op een vlak en stabiel oppervlak.

Plaats de antenne ver uit de buurt van hoogspanningskabels.

• Als de antenne een hoogspanningskabel aanraakt, kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Plaats het product niet met de voorkant naar beneden op de vloer,

• Dit kan het scherm van het product beschadigen.

Wanneer u het product neerzet, doe dit dan voorzichtig.

• Anders kunnen problemen met het product of letsel ontstaan.

Nederlands - 7

Nederlands - 6

Aan de slag

Aanwijzingen over schoonmaak

!

Waarschuwing

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat schoonmaken.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Let op

Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het product.

• Hierdoor kan de buitenkant van het product verkleuren of barsten of kan het scherm loskomen.

!

!

Gebruik een zachte, vochtige doek met een reinigingsmiddel dat speciaal is bedoeld voor beeldschermen en veeg het product daarmee schoon.

• Als u geen speciaal voor beeldschermen bedoeld reinigingsmiddel hebt, verdun dan een schoonmaakmiddel

1:10 voordat u het product gaat schoonmaken.

Aanwijzingen over gebruik

Waarschuwing

Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het product niet zelf. Dit omdat er hoogspanning in het product aanwezig is.

• Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.

• Neem contact op met een servicecentrum als het product gerepareerd moet worden.

!

Nederlands - 7

Sproei geen water rechtstreeks op onderdelen van het product wanneer u het product schoonmaakt.

• Let erop dat er geen water in het product komt.

• Anders kunnen brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan.

Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig het product met een zachte, droge doek.

• Gebruik voor het schoonmaken van het product geen chemische middelen zoals was, wasbenzine, alcohol, verdunners, insectenwerende middelen, parfums, smeermiddelen of reinigingsmiddelen.

Hierdoor kan de behuizing vervormen of de opdruk loskomen.

Gebruik een goede schoonmaakdoek, aangezien de buitenkant van het product makkelijk kan krassen.

Wilt u het product verplaatsen, zet het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en koppel de antennekabel en andere kabels van het product los.

• Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.

Aan de slag

!

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een servicecentrum.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Als u het product laat vallen of als de behuizing kapot gaat, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Neem contact op met een

Servicecentrum.

• Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.

!

Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact en raak vooral de antennekabel niet aan omdat dit gevaarlijk kan zijn.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Verplaats het product niet door aan het netsnoer of de antennekabel te trekken.

• Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.

Til het product niet op en verplaats het niet door alleen het netsnoer of signaalkabel vast te houden.

• Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.

Let erop dat u de ventilatie niet met een tafelkleed of gordijn blokkeert.

• Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.

100

Zorg dat kinderen niet op het apparaat leunen of eraan hangen.

• Anders kan het product vallen en dit kan letsel of de dood veroorzaken.

Plaats geen objecten zoals speelgoed of koekjes op het product.

• Als een kind over het product hangt om een voorwerp te pakken, kan het object of het product vallen en dit kan letsel of zelfs dood ten gevolg hebben.

Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

GAS

Raak in geval van een gaslek het product en de stekker niet aan maar zorg direct voor ventilatie.

• Een vonk zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

• Raak bij onweer het netsnoer en de antennekabel niet aan.

Gebruik of plaats geen ontvlambare spuitbussen of objecten bij het product.

• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Steek geen ontvlambare objecten of metalen voorwerpen zoals eetstokjes, munten of haarspelden in het product (in de ventilatiegaten, aansluitingen enz.).

• Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen.

• Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.

Nederlands - 8 Nederlands - 9

Nederlands - 8

Aan de slag

Plaats geen metalen objecten of vloeistofhouders zoals vazen, bloempotten, drank, cosmetica of geneesmiddelen boven het product.

• Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen.

• Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

Wanneer u een stilstaand beeld gedurende langere tijd weergeeft, kan een blijvend beeld of vlek op het scherm ontstaan.

• Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, gebruik dan de energiebesparingsmodus of stel de schermbeveiliging in op een modus met bewegende beelden.

Stel de juiste resolutie en frequentie in voor het product.

• Dit is vermoeiend voor de ogen.

!

!

-_-

Wanneer u langere tijd naar het product kijkt van een te korte afstand, kunt u uw ogen beschadigen.

!

Het is belangrijk om uw ogen rust te geven (5 minuten per uur) wanneer u langere tijd naar een beeldscherm kijkt.

• Hierdoor wordt vermoeidheid aan de ogen verminderd.

Houd de kleine accessoires buiten bereik van kinderen.

!

Druk niet te hard op het product.

Het product kan vervormen of beschadigd raken.

Wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld als u van huis gaat, trekt u de stekker uit het stopcontact.

• Anders kan zich stof ophopen en brand of een elektrisch schok veroorzaken door oververhitting of kortsluiting.

Zet het product niet op zijn kop en verplaats het product niet door alleen de voet vast te houden.

• Hierdoor kan het product vallen met schade aan product of eigendommen tot gevolg.

Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

• Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

Raak het product niet aan, aangezien het beeldscherm heet wordt na langere tijd.

Wees voorzichtig bij het instellen van de hoek van het product of de hoogte van de voet.

• Als uw hand of vinger klem raakt, kunt u zich bezeren.

• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

Nederlands - 9

Aan de slag

Plaats geen zware voorwerpen boven het product.

• Anders kunnen problemen met het product of letsel ontstaan.

Voorkom dat kinderen batterijen in hun mond stoppen als deze uit de afstandsbediening worden gehaald.

Bewaar de batterijen op een plek waar kinderen of baby's niet bij kunnen.

• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn mond heeft gestopt.

!

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

• Hierdoor kan een batterij breken of lekken, wat brand, letsel of vervuiling (schade) kan veroorzaken.

!

Plaats geen adapter boven op een andere adapter.

• Anders kan er brand ontstaan.

Verwijder de verpakking van de adapter voordat u deze in gebruik neemt.

• Anders kan er brand ontstaan.

Zorg dat de adapter niet in contact komt met water en dat deze niet nat wordt.

• Dit kan een defect, elektrische schok of brand veroorzaken.

Gebruik de adapter niet aan de waterkant of buitenshuis, vooral niet als het regent of sneeuwt. Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de adapter niet nat wordt.

!

Nederlands - 10

Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

• Dit kan uw gehoor beschadigen.

Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).

• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare batterijen.

• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type batterijen verkoopt.

Plaats de stroomadapter niet in de buurt van andere warmtebronnen.

• Anders kan er brand ontstaan.

Laat geen water in of op de gelijkstroomadapter komen.

• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

• Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.

• Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de gelijkstroomadapter niet nat wordt.

Plaats de stroomadapter altijd in een goed geventileerde ruimte.

Nederlands - 11

Nederlands - 10

Aan de slag

Accessoires en kabels

Controleer of de volgende onderdelen bij uw product zijn geleverd. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.

Controleer of er geen accessoire is achtergebleven in of onder het verpakkingsmateriaal in de doos.

[

[LET OP] VEILIG INVOEREN OM LOSRAKEN IN DE SET TE VOORKOMEN

• Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)

• Netsnoer

• Garantiebewijs / Veiligheidsvoorschriften /

Handleiding voor snelle installatie / Handleiding inzake voorschriften (afhankelijk van het model)

• S/W CD

T28D310

Voet

T24D310 T28D310

Voetverbinding

Nederlands - 11

Aan de slag

De controller van de tv (paneeltoets) gebruiken

De controller van de tv is een kleine joystick die op een toets lijkt, linksachter op de tv. Hiermee kunt u de tv bedienen zonder gebruik te hoeven maken van de afstandsbediening.

Bepaalde functies waarvoor een pincode is vereist, zijn mogelijk niet beschikbaar.

De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

Het menu wordt afgesloten als de afstandsbediening langer dan 1 seconde wordt ingedrukt.

Als de controller wordt gebruikt door deze omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen, moet u ervoor zorgen dat u niet eerst op de controller drukt. Als u eerst op de controller drukt, kunt u deze niet omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bewegen.

Media Play selecteren

Menu selecteren m R

P

Terug

Bron selecteren

Uitschakelen

Functiemenu

Afstandsbediening

Sensor voor de afstandsbediening

Stand-bymodus

Laat de tv niet gedurende langere tijd in de stand-bymodus staan (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent). Zelfs wanneer het apparaat via de aan/uit-knop is uitgeschakeld, wordt een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt dan het beste het netsnoer loskoppelen.

Eerste instelling

Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnen er een enkele instructies op het scherm die u helpen de basisinstellingen te configureren. Druk op de toets POWERP . Instelling is alleen beschikbaar als de invoerbron is ingesteld op tv.

Als u een willekeurig apparaat aansluit op HDMI IN 1(STB) voordat u de installatie start, wordt automatisch gewijzigd. Als u Settopbox niet wilt selecteren, selecteert u Antenne .

Kanaalbron

Als u deze functie wilt resetten...

Selecteer Systeem - Instellingen (Eerste instelling). Voer uw 4-cijferige pincode in. De standaardtoegangscode is 0-0-0-

0. Als u de pincode wilt wijzigen, gebruikt u de functie PIN wijzigen .

Ook als u dit al in de winkel hebt gedaan, moet u Instellingen ( MENU → Systeem ) thuis nog een keer uitvoeren.

Als u de pincode bent vergeten, drukt u in de stand-bymodus achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening zodat de pincode opnieuw wordt ingesteld op 0-0-0-0: MENU

→ 8 → 2 → 4 →

POWER (aan)

Nederlands - 12 Nederlands - 13

Nederlands - 12

Aan de slag

De standaard toetsen op de afstandsbediening

De toetsen voor aan/uit, kanaal en volume op deze afstandsbediening zijn voorzien van brailletekens, zodat de afstandsbediening ook kan worden gebruikt door visueel gehandicapten.

Schakel het product in en uit.

Rechtstreeks toegang tot kanalen.

De beschikbare videobronnen weergeven en selecteren.

Wisselen tussen Teletekst AAN, Dubbel,

Mix of UIT.

Het volume regelen.

De kanaallijst op het scherm weergegeven.

Hiermee bekijkt u de mediaweergave.

Het schermmenu (OSD) openen.

Hiermee kunt u snel veelgebruikte functies selecteren. Gebruik deze toets in een specifieke functie.

De cursor verplaatsen, opties in het schermmenu selecteren en de waarden wijzigen die in het menu van de televisie worden weergegeven.

Teruggaan naar het vorige menu.

E-MANUAL : hiermee geeft u de e-Manual weer.

P.SIZE

: hiermee kunt u de functie

Beeldformaat selecteren.

AD/SUBT.

: hiermee wordt de audiobeschrijving in- en uitgeschakeld

(niet beschikbaar op enkele locaties).

/ Hiermee geeft u digitale ondertiteling weer.

Terug naar het vorige kanaal.

Geluid tijdelijk uitschakelen.

Van kanaal wisselen.

U kunt het menu Gids openen.

Informatie op het productscherm weergeven.

Het menu verlaten.

Gebruik deze toetsen volgens de instructies op het scherm.

Gebruik deze toetsen in een specifieke functie.

Nederlands - 13

Aan de slag

Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)

Pas de polariteit van de batterijen aan de symbolen in het batterijvak aan.

OPMERKING

• Installeer de batterij zo dat de polariteit van de batterijen (+/-) overeenkomt met de illustratie in het batterijvak.

• Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van het product.

• Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal tl-licht of neonborden.

• De vorm en kleur van de afstandsbediening kunnen afhankelijk van het model variëren.

Nederlands - 14 Nederlands - 15

Nederlands - 14

Aan de slag

Hoe u het e-Manual gebruikt

U vindt instructies over de functies van uw tv in het e-Manual in uw tv. Druk voor gebruik op de toets

E-MANUAL op uw afstandsbediening. Verplaats de cursor met de toets omhoog/omlaag/rechts/links om een categorie te markeren. Markeer vervolgens een onderwerp en druk op de toets ENTERE . De gewenste pagina van het e-Manual wordt weergegeven.

U kunt de handleiding ook via het menu starten:

MENU

Ondersteuning

→ e-Manual

ENTERE

U keert terug naar het hoofdvenster van het op de toets E-MANUAL .

e-Manual door op de afstandsbediening te drukken

Schermweergave

Momenteel weergegeven video, tv-programma, enz.

Basisfuncties

De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen

De beeldinstellingen aanpassen

De beeldopties wijzigen

De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen

Geluidsinstellingen aanpassen

} Index E Enter e Afsluiten

De categorielijst. Druk op de toets l of r om de gewenste categorie te selecteren.

De lijst met submenu's wordt weergegeven.

Gebruik de pijltoetsen op uw afstandsbediening om de cursor te verplaatsen. Druk op de toets ENTERE om het gewenste submenu weer te geven.

Bedieningstoetsen

} Index : hiermee geeft u het indexscherm weer.

E Enter : hiermee selecteert u een categorie of submenu.

e Afsl.

: het e-Manual sluiten.

<De inhoud weergeven>

a

Probeer nu : hiermee geeft u het schermmenu weer dat overeenkomt met het onderwerp. Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm van het e-Manual, drukt u op de toets E-MANUAL .

b Start : hiermee gaat u naar het startscherm van het e-Manual.

L

Pagina : hiermee geeft u de vorige of volgende pagina weer.

{

Zoom : hiermee wordt een scherm vergroot.

Druk op de toets { ( Zoom ) om het scherm te vergroten. U kunt door het ingezoomde scherm schuiven met de toetsen u en d. Als u wilt terugkeren naar het normale formaat van het scherm, drukt u op de toets RETURN .

Nederlands - 15

Aan de slag

Schakelen tussen een e-Manual en de bijbehorende schermmenu's.

Deze functie is niet beschikbaar in sommige menu's.

U kunt de functie Probeer nu niet gebruiken als het menu niet is geactiveerd.

Methode 1

1. Als u het menu wilt gebruiken dat overeenkomst met een onderwerp in het e-Manual , drukt u op de rode toets om Probeer nu te selecteren.

2. Als u wilt terugkeren naar het scherm e-Manual , drukt u op de toets E-MANUAL .

Methode 2

1. Druk op de toets ENTERE als er een onderwerp wordt weergegeven. “Wilt u dit uitvoeren?” wordt weergegeven. Selecteer Ja en druk op de toets

ENTERE . Het schermvenster wordt weergegeven.

2. Als u wilt terugkeren naar het scherm e-Manual , drukt u op de toets E-MANUAL .

Een onderwerp zoeken op de indexpagina

Deze functie wordt mogelijk niet in alle talen ondersteund.

1. Als u een trefwoord wilt zoeken, drukt u op de blauwe toets om Index te selecteren.

2. Druk op de toets l of r om een gewenste tekenvolgorde te selecteren.

3. Druk op de toets u of d om een trefwoord te selecteren dat uw wilt weergeven, en druk vervolgens op de toets

ENTERE .

4. U kunt het bijbehorende scherm met instructies voor het e-Manual weergeven.

Als u het scherm Index wilt sluiten, drukt u op de toets RETURN .

Nederlands - 16 Nederlands - 17

Nederlands - 16

Aan de slag

De menu's gebruiken

Het hoofdmenu en het menu Extra bevatten functies waarmee u de onderdelen van het product beheert. Zo kunt u in het hoofdmenu de afmeting en configuratie van het beeld wijzigen, maar ook de helderheid, het contrast enzovoort. Er zijn ook functies waarmee u het geluid, de kanaalconfiguratie, energiegebruik en talloze andere onderdelen kunt regelen.

Als u het hoofdmenu op het scherm wilt openen, drukt u op de toets MENUm op de afstandsbediening. Als u het menu Extra wilt openen, drukt u op de toets TOOLST . Het menu Extra is beschikbaar als het pictogram voor het menu

TOOLST op het scherm wordt weergegeven.

1

2

3

4

5

1

MENUm : Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.

2

TOOLST : Geeft de Tools-menu's weer wanneer deze beschikbaar zijn.

3

E - en richtingstoetsen: Gebruik de richtingstoetsen om de cursor te verplaatsen en een item te markeren.

Gebruik de

E

-toets om een item te selecteren of de instelling te bevestigen.

4

RETURNR : Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.

5

EXITe : Hiermee wordt het schermmenu afgesloten.

1

2

3

4

5

6

7

Met het hoofdmenu werken (OSD - schermmenu)

De stappen om toegang te krijgen zijn afhankelijk van de geselecteerde menu-optie.

MENUm u / d

E

De opties van het hoofdmenu worden op het scherm weergegeven:

Beeld , Geluid , Uitzending , Applicaties , Systeem , Ondersteuning .

Selecteer een optie van het hoofdmenu aan de linkerkant van het scherm met de toets u

of d

.

Druk op

E

om submenu's te openen.

u / d u

/ d / l

/ r

E

EXITe

Selecteer het gewenste submenu met de toets u of d .

Pas de waarde van een item aan met de toets l

, r

, u

of d . Afhankelijk van het geselecteerde menu kan de aanpassing verschillen.

Druk op E om de selectie te bevestigen.

Druk op EXITe .

Nederlands - 17

Aan de slag

Aansluiten van het netsnoer en de antenne- of kabelaansluiting

VHF/UHF-antenne

Kabel

Antennekabel of

Steek het netsnoer pas in een stopcontact nadat u alle andere verbindingen tot stand hebt gebracht.

Als u het product aansluit op een kabelkastje of satellietontvanger via HDMI-, Component- of Compositeaansluitingen, hoeft u de ANT IN-connector niet aan te sluiten op een antenne of kabelverbinding.

Wees voorzichtig als u het product verplaatst of kantelt terwijl de antennekabel vast is aangesloten. De antenneaansluiting van het product kan afbreken.

Het netsnoer aansluiten

De afbeelding kan afwijken, afhankelijk van het model.

Netvoeding

Instellingen

Het dialoogvenster voor eerste instelling wordt weergegeven als de televisie voor het eerst wordt aangezet.

Volg de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien. Dit omvat onder andere het kiezen van de menutaal, het kiezen van het land, het kiezen van de kanaalbron en het scannen van kanalen.

Maak bij elke stap een keuze of sla de stap over.

Gebruikers kunnen dit proces handmatig uitvoeren op een later tijdstip via het menu Systeem > Instellingen .

De standaardpincode is: 0-0-0-0.

Nederlands - 18 Nederlands - PB

Nederlands - PB

Aansluiten op AV-apparaten (Blu-rayspeler, dvd-spelers enz.)

Een HDMI-kabel gebruiken voor een HD-verbinding (tot 1080p, HD digitale signalen)

Voor de beste HD-kwaliteit raden we aan een HDMI-aansluiting te gebruiken.

Gebruik met dvd-speler, Blu-rayspeler, HD-kabelbox, HD STB-satellietontvanger (settopbox).

HDMI-kabel

HDMI IN 1 (STB) / HDMI IN 2 (DVI)

• Voor de beste beeld- en geluidskwaliteit, sluit u digitale apparaten op het product aan met HDMI-kabels.

• Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen aparte audiokabel.

– Als u het product wilt aansluiten op een digitaal apparaat dat geen HDMI-uitvoer ondersteunt, gebruikt u een HDMI/DVI-kabel en een audiokabel.

• Als u een extern apparaat aansluit op het product dat een oudere versie van HDMI gebruikt, werken video en audio mogelijk niet. Als een dergelijk probleem zich voordoet, informeert u bij de fabrikant van het apparaat naar de HDMI-versie en vraagt u, als deze verouderd is, om een upgrade.

• Let op dat u een goedgekeurde HDMI-kabel aanschaft. Anders wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of treedt er mogelijk een verbindingsfout op.

• We raden u aan een elementaire high-speed HDMI-kabel of een HDMI-kabel te gebruiken die Ethernetcompatibel is. Denk eraan dat dit product geen ondersteuning biedt voor de Ethernet-functie via HDMI.

Nederlands - 19

Aansluitingen

Gebruik van een componentkabel (tot 1080p HD-signalen) of een audio/video-kabel

(alleen 480i analoge signalen)

Gebruiken met dvd-speler, Blu-rayspeler, kabelbox, STB-satellietontvanger, videorecorder.

Videokabel Audiokabel

R W Y

Y

VIDEO OUT

R W

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

Audiokabel

(niet meegeleverd)

Apparaat

R W R B G

Component-kabel

(niet meegeleverd)

R W R

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

B G

P

R

COMPONENT OUT

P

B

P

G

Apparaat

R

W

Rood Wit

R B G

Rood

Blauw Groen

Voor een betere beeldkwaliteit raden we u aan de componentaansluiting in plaats van de A/V-aansluiting gebruiken.

Wanneer u een videokabel aansluit op COMPONENT / AV IN, komt de kleur van de COMPONENT / AV IN

[VIDEO]-aansluiting (groen) niet overeen met de videokabel (geel).

Een Scart-kabel gebruiken

Beschikbare apparaten: DVD, VIDEO

EXT

In de Ext.

-modus ondersteunt DTV Out alleen MPEG SD-video en -audio.

Nederlands - 20 Nederlands - 21

Nederlands - 20

Aansluitingen

Aansluiten op geluidsapparatuur

Een hoofdtelefoonaansluiting gebruiken

Hoofdtelefoonkabel

HoofdtelefoonH: u kunt een hoofdtelefoon op de desbetreffende uitgang van uw product aansluiten. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

• Mogelijk kunt u de geluidsfunctie beperkt gebruiken wanneer er een hoofdtelefoon op het product is aangesloten.

• Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van het product worden apart geregeld.

• De oortelefoonstekker ondersteunt uitsluitend aansluitingen met 3 geleiders van het TRS-type (Tip-Ring-Sleeve).

Nederlands - 21

Aansluitingen

Aansluiten op een pc

Een HDMI-kabel of een HDMI-naar-DVI-kabel of een D-subkabel gebruiken

Mogelijk wordt een HDMI-verbinding niet ondersteund door uw pc.

Gebruik de pc-luidsprekers voor audio.

OPMERKING

• Bij gebruik van de HDMI-naar-DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 2(DVI)-aansluiting gebruiken.

• Voor pc's met DVI-aansluitingen gebruikt u een HDMI/DVI-kabel om de DVI-uitgang op de pc te verbinden met de HDMI IN 2 (DVI)-aansluiting op het product. Gebruik de pc-luidsprekers voor audio.

Nederlands - 22 Nederlands - 23

Nederlands - 22

Aansluitingen

HDMI-aansluiting

Set-top-box / BD-speler / pc

HDMI OUT DVI OUT

Aansluitingen (TD310ES)

AV-aansluiting

BD-speler

Hoofdtelefoonaansluiting

VIDEO OUT

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

Y W R

COMPONENT OUT

AUDIO OUT

Y P

B

P

R R-AUDIO-L

B R W R

Component-aansluiting

BD-speler

Zijpaneel van tv

HDMI IN 2

(DVI)

USB

(5V 0.5A)

HDMI IN 1

(STB)

DIGITAL

AUDIO OUT

(OPTICAL)

COMPONENT

/ AV IN

Y W

R B

R W

R

Dit onderdeel ondersteunt zowel

Component- als AVaansluitingen op één poort.

COMMON INTERFACE

ANT IN

SATELLITE

AIR/CABLE

EXT (RGB)

VHF/UHFantenne

Achterpaneel van tv

De posities van poorten kunnen per model verschillen.

EXT

Satellietschotel

Videorecorder of dvd-speler

SCART-aansluiting

OPTICAL

Kabel Audioaansluiting

OPMERKING

• PC(D-Sub) en PC/DVI AUDIO IN-ingangen worden niet ondersteund.

• Verbinding maken via de HDMI-kabel wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de pc.

• Als een DVI-naar-HDMI-kabel wordt aangesloten op de HDMI IN 2 (DVI) -poort, doet het geluid het niet.

• Voor een set-top-box-aansluiting met een HDMI-kabel raden we aansluiting op de HDMI IN 1(STB) -poort aan.

• De hoofdtelefoonstekker ondersteunt uitsluitend aansluitingen met 3 geleiders van het TRS-type (Tip-Ring-Sleeve).

Nederlands - 23

Aansluitingen

Aansluiten op een COMMON INTERFACE-aansluiting (de kaartsleuf voor weergave)

Schakel de televisie uit om een CI-kaart aan te sluiten of los te koppelen.

De CI- of CI+-kaart gebruiken

Voor betaalde kanalen moet een CI- of CI+-kaart zijn geplaatst.

• Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen de melding 'Scrambled Signal' (Gecodeerd signaal) weergegeven.

• De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en overige gegevens worden na circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als een foutbericht wordt weergegeven.

• Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht Update voltooid weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.

De afbeelding kan per model anders zijn.

OPMERKING

• U kunt een CI- of CI+-kaart bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.

• Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart voorzichtig met uw handen uit de sleuf te trekken. De kaart kan namelijk beschadigd raken als u deze laat vallen.

• Plaats de CI- of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat aangegeven.

• De plaats van de COMMON INTERFACE -aansluiting kan per model verschillen.

• De CI-of CI+-kaart wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt dit controleren bij een erkende dealer.

• Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.

• Plaats de CI- of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Er wordt een vervormd beeld of helemaal geen beeld weergegeven.

Nederlands - 24 Nederlands - 25

Nederlands - 24

Aansluitingen

Weergavemodi (D-Sub en HDMI/DVI-invoer)

De optimale pc-weergaveresolutie voor dit product is 1366 x 768 bij 60 Hz. We raden u nadrukkelijk aan de videouitvoer van uw computer in te stellen op de optimale resolutie. U kunt ook een van de standaardresoluties selecteren die in de tabel hieronder worden vermeld en het product wordt automatisch afgesteld op de door u gekozen resolutie. Als u de video-uitvoer van uw computer instelt op een resolutie die niet in de tabel wordt vermeld, kan het scherm blanco worden en kan alleen de aan/uit-indicatie worden ingeschakeld. Als u dit probleem wilt oplossen, past u de resolutie aan de hand van de volgende tabel aan. Raadpleeg daarbij de gebruikershandleiding van de grafische kaart.

• Optimale resolutie: 1366 x 768 pixels

Modus

IBM

VESA DMT

MAC

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

MAC

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

VESA DMT

Weergavemodus

Resolutie

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 720

1366 x 768

70 Hz

60 Hz

67 Hz

72 Hz

75 Hz

60 Hz

72 Hz

75 Hz

75 Hz

60 Hz

70 Hz

75 Hz

60 Hz

60 Hz

Horizontale frequentie (kHz)

31.469

31.469

35.000

37.861

37.500

37.879

48.077

46.875

49.726

48.363

56.476

60.023

45.000

47.712

Verticale frequentie (Hz)

70.087

59.940

66.667

72.809

75.000

60.317

72.188

75.000

74.551

60.004

70.069

75.029

60.000

59.790

Pixelklok

(MHz)

28.322

25.175

30.240

31.500

31.500

40.000

50.000

49.500

57.284

65.000

75.000

78.750

74.250

85.500

Synchronisatiepolariteit

(H/V)

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

-/-

-/-

-/-

Bij gebruik van de HDMI-naar-DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 2(DVI)-aansluiting gebruiken.

De interlacemodus wordt niet ondersteund.

De set werkt mogelijk niet normaal als u een afwijkend videoformaat selecteert.

Afzonderlijke modus en compositemodus worden ondersteund. SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.

De functie DPM (Display Power Management) werkt niet als u de HDMI-poort van dit apparaat gebruikt.

Als een HDMI-naar-DVI-kabel is aangesloten op de HDMI IN 2(DVI)-poort, werkt het geluid niet.

Nederlands - 25

Aansluitingen

De ingangsbron wijzigen

Bron

Tv / Ext. / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Component

Hiermee kunt u de tv of andere externe ingangsbronnen zoals dvd-spelers/Blu-rayspelers/kabelboxen/STBsatellietontvangers die op de tv zijn aangesloten, selecteren.

Druk op de toets weergegeven.

SOURCE . In de weergegeven lijst Bron worden aangesloten ingangen gemarkeerd

PC (D-Sub)-invoer wordt niet ondersteund. Als u de pc op de tv wilt aansluiten, dient u de HDMI-naar-DVI-kabel aan te sluiten op de HDMI IN 2 (DVI) -poort op de tv.

Ext.

blijft altijd geactiveerd.

Druk op de toets TOOLS .

• Naam wijzigen

U kunt een externe invoerbron naar keuze selecteren.

– Wanneer u een pc met een HDMI-kabel aansluit op de HDMI IN 2 (DVI) -poort moet u de tv instellen op de modus PC onder Naam wijzigen .

– Wanneer u een pc met een HDMI-naar-DVI-kabel aansluit op de HDMI IN 2 (DVI) -poort moet u de tv instellen op de modus DVI PC onder Naam wijzigen .

– Wanneer u een AV-apparaat met een HDMI-naar-DVI-kabel aansluit op de HDMI IN 2 (DVI) -poort moet u de tv instellen op de modus DVI-apparaten onder Naam wijzigen .

• Informatie

Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het aangesloten externe apparaat weergeven.

Nederlands - 26 Nederlands - PB

Nederlands - PB

De juiste houding bij het gebruik van het product

Gebruik het product in de juiste houding:

• Houd uw rug recht.

• Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen en het scherm. Kijk licht omlaag naar het scherm. Houd uw ogen recht voor het scherm.

• Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.

• Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en houd uw polsen recht.

• Houd uw ellebogen in een rechte hoek.

• Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens 90 graden gebogen kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan uw hart.

Nederlands - 27

Basisfuncties

De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen

Beeldmodus

MENU → Beeld → Beeldmodus

Selecteer het beeldtype dat uw voorkeur heeft.

• Dynamisch

Geschikt voor een helderverlichte ruimte.

• Standaard

Geschikt voor een normale omgeving.

Film

Geschikt om films in een donkere kamer te kijken.

• Amusement

Verscherpt het beeld. Geschikt voor games.

Dit is alleen beschikbaar wanneer u een computer aansluit.

Nederlands - 28 Nederlands - 29

Nederlands - 28

Basisfuncties

De beeldinstellingen aanpassen

Achtergrondverlichting

MENU → Beeld → Achtergrondverlichting

Hiermee past u de helderheid van het scherm aan door de helderheid van de afzonderlijke pixels te wijzigen.

Contrast

MENU → Beeld → Contrast

Hiermee vergroot of verkleint u het contrast tussen donkere en lichten gebieden van de foto.

Helderheid

MENU

Beeld

Helderheid

Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. Niet zo effectief als Achtergrondverlichting

Scherpte

MENU

Beeld

Scherpte

Hiermee maakt u de randen van voorwerpen scherper of vager.

Kleur

MENU → Beeld → Kleur

Hiermee past u de kleurverzadigingsniveaus aan.

Tint (G/R)

MENU

Beeld

Tint (G/R)

Hiermee past u de tintniveaus voor groen en rood aan.

Voer de volgende stappen uit om de beeldkwaliteit aan te passen:

1. Selecteer een optie die u wilt aanpassen. Als u een optie selecteert, wordt een scherm met een schuifregelaar weergegeven.

2. Pas de waarde voor de optie aan met de afstandsbediening.

Als u wijzigingen aanbrengt in de optiewaarde, wordt de OSD (schermmenu) dienovereenkomstig aangepast.

De instellingen voor elk extern apparaat dat op het product is aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.

Als u de helderheid van het beeld reduceert, neemt het energieverbruik af.

Nederlands - 29

Basisfuncties

Het beeldformaat wijzigen

Beeldformaat

MENU → Beeld → Beeldformaat → ENTERE

U kunt verschillende beeldopties configureren, zoals beeldgrootte en beeldverhouding.

De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.

Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.

• Beeldformaat

De kabelbox/satellietontvanger heeft mogelijk ook een eigen reeks schermformaten. Het wordt echter ten sterkste aangeraden om in de meeste gevallen de 16:9-modus te gebruiken.

Auto-breed : hiermee wordt het beeldformaat automatisch ingesteld op 16:9 .

16:9 : hiermee stelt u het beeld in op de 16:9-breedbeeldmodus.

Breedbeeldzoom : Hiermee wordt het beeldformaat vergroot tot meer dan 4:3.

Hiermee wordt Positie aangepast door de toets u / d te gebruiken.

Zoom : Hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt.

Hiermee wordt Zoom of Positie aangepast door de toets u

/ d

te gebruiken.

4:3 : Hiermee stelt u het beeld in op de basismodus (4:3).

Gebruik de tv niet langdurig in 4:3-formaat. Randen kunnen links, rechts en midden in het scherm zichtbaar blijven en inbranden en dit wordt niet door de garantie gedekt.

Volledig scherm : hiermee wordt het volledige, niet-afgekapte beeld weergegeven wanneer er een HDMI-signaal

(720p/1080i/1080p) of Component-signaal (1080i/1080p) wordt ontvangen.

• Zoom/positie : hiermee past u de grootte en de positie van het beeld aan. Alleen beschikbaar in Zoom .

• Positie : hiermee past u de beeldpositie aan. Alleen beschikbaar in Volledig scherm of Breedbeeldzoom .

OPMERKING

Nadat u Volledig scherm hebt geselecteerd in HDMI (1080i/1080p) of Component (1080i/1080p) moet het beeld mogelijk worden gecentreerd:

1. Selecteer Positie . Druk op de toets ENTERE .

2. Druk op de toets

▲, ▼, ◄ of ► om het beeld te verplaatsen.

Als u de aangepaste positie wilt herstellen, selecteer dan standaardpositie.

Resetten in het scherm Positie . Het beeld krijgt de

Als u de functie Volledig scherm gebruikt met een ingangssignaal van HDMI 720p, wordt één kaderlijn verwijderd aan de bovenkant, onderkant, linkerkant en rechterkant, zoals bij de functie Overscan.

• Beeldformaat 4:3 : alleen beschikbaar als het beeldformaat is ingesteld op Auto-breed . U kunt de gewenste beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het originele formaat. De diverse Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.

Nederlands - 30 Nederlands - 31

Nederlands - 30

Basisfuncties

Picture In Picture (PIP)

PIP

MENU → Beeld → PIP → ENTERE

U kunt tegelijkertijd een tv-programma en één externe videobron weergeven. Als u bijvoorbeeld een kabeldecoder hebt aangesloten op de Cable In-aansluiting, kunt u PIP gebruiken voor het bekijken van programma's die binnenkomen via de kabeldecoder en tevens een film bekijken die wordt afgespeeld met een Blu-ray-speler die op de HDMI In-aansluiting is aangesloten. PIP werkt niet in dezelfde modus.

OPMERKING

• Als u tijdens weergave in de PIP -modus de tv uitschakelt, verdwijnt het PIP-venster.

• Het beeld in het PIP-venster kan er enigszins onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor een videospel of karaoke.

• PIP-instellingen

Hoofdbeeld

Component, HDMI1, HDMI2/DVI

Subbeeld

Tv

• PIP : hiermee kunt u de functie PIP in- of uitschakelen.

• Antenne : selecteer Ant of Kabel als de invoerbron voor het subscherm.

• Kanaal: selecteer het kanaal voor het subbeeld.

• Grootte (õ / ã): selecteer een grootte voor het subbeeld.

• Positie (ã / – / — / œ): selecteer een positie voor het subbeeld.

• Geluidskeuze : u kunt het gewenste geluid kiezen in de modus PIP .

Nederlands - 31

Basisfuncties

De beeldopties wijzigen

Geavanceerde instellingen

MENU → Beeld → Geavanceerde instellingen → ENTERE

(beschikbaar in de modus Standaard / Film )

U kunt de gedetailleerde instellingen voor uw scherm wijzigen, waaronder kleur en contrast.

Als u een pc aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in Witbalans en Gamma .

• Dynamisch contrast : hiermee kunt u het schermcontrast aanpassen.

• Zwarttinten : hiermee kunt u het zwartniveau selecteren om de schermdiepte aan te passen.

Huidkleur : hiermee kunt u de huidskleurtinten aanpassen.

RGB-modus : hiermee worden de kleuren Rood, Groen en Blauw weergegeven om tinten en verzadiging nauwkeurig te kunnen instellen.

• Kleurruimte : hiermee kunt u de reeks beschikbare kleuren voor het beeld instellen.

• Witbalans : hiermee past u de kleurtemperatuur van het beeld aan zodat witte voorwerpen er wit uitzien en het algehele beeld natuurlijker is.

2-punts : hiermee regelt u de witbalans door de helderheid van de rode, groene en blauwe kleur aan te passen met intervallen van 2 punten.

• R-basis / G-basis / B-basis : hiermee past u de donkerte voor elke kleur (rood, groen, blauw) aan.

• R-niveau / G-niveau / B-niveau : hiermee past u de helderheid voor elke kleur (rood, groen, blauw) aan.

• Resetten : hiermee zet u de witbalans terug op de standaardinstelling.

• Gamma : hiermee past u de intensiteit van de primaire kleuren aan.

• Bewegingsbelicht.

: hiermee kunt u het energieverbruik verlagen door de helderheid te regelen op basis van beweging.

Alleen beschikbaar in de modus Standaard .

Wanneer u een ingestelde waarde wijzigt voor

Bewegingsbelicht.

ingesteld op Uit .

Achtergrondverlichting / Helderheid of Contrast , wordt

Nederlands - 32 Nederlands - 33

Nederlands - 32

Basisfuncties

Beeldopties

MENU → Beeld → Beeldopties → ENTERE

Als u een pc aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in Kleurtint .

• Kleurtint

Warm1 of Warm2 wordt uitgeschakeld als de beeldmodus Dynamisch is.

De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.

Digitale Clean View : als het ontvangen signaal zwak is, kunt u de functie Digitale Clean View activeren om statische ruis en echobeelden te verminderen die mogelijk op het scherm verschijnen.

Als het signaal zwak is, probeert u een van de andere opties totdat het beste beeld word weergegeven.

Autom. visualisatie : Geeft bij het wijzigen van analoge kanalen de signaalsterkte weer.

Alleen beschikbaar voor analoge kanalen.

Als u op de toets INFO drukt, wordt de signaalsterktebalk weergegeven.

Wanneer de balk groen is, ontvangt u het best mogelijke signaal.

• MPEG-ruisfilter : hiermee vermindert u MPEG-ruis voor een betere beeldkwaliteit.

• HDMI-zwartniveau : hiermee selecteert u het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.

Alleen beschikbaar in de modus HDMI (RGB-signalen).

• Filmmodus : hiermee stelt u de tv in om filmsignalen van alle bronnen automatisch te herkennen en te verwerken en om het beeld aan te passen voor optimale kwaliteit.

Beschikbaar in de tv-modus en de externe invoermodus die SD (480i/576i) en HD (1080i) ondersteunt, met uitzondering van de pc-modus.

Als het scherm onnatuurlijk lijkt, wijzigt u de optie in Uit / Auto1 / Auto2 in Filmmodus .

LED Clear Motion : hiermee verwijdert u vertragingen uit snelle scènes met veel beweging voor een scherper beeld.

Dit wordt uitgeschakeld als de beeldmodus is ingesteld op Natural .

Het scherm wordt mogelijk iets donkerder als u LED Clear Motion afspeelt.

Nederlands - 33

Basisfuncties

Beeld uit

MENU → Beeld → Beeld uit

Het scherm wordt uitgeschakeld, maar u blijft het geluid horen. Druk op een willekeurige toets, behalve de aan/uit-toets en de volumetoets, om het scherm in te schakelen.

Beeld resetten

MENU → Beeld → Beeld resetten

Hiermee wordt de huidige beeldmodus teruggezet op de standaardinstellingen.

De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen

Geluidmodus

MENU → Geluid → Geluidmodus

Geluidsmodi passen vooraf ingestelde aanpassing toe op het geluid.

• Standaard

Hiermee wordt de normale geluidsmodus geselecteerd.

• Muziek

Hiermee wordt voorrang gegeven aan muziek ten opzichte van stemmen.

• Film

Hiermee wordt geluid geoptimaliseerd voor films.

• Heldere spraak

Hiermee wordt voorrang gegeven aan stemmen ten opzichte van andere geluiden.

• Versterken

Hiermee wordt de intensiteit van hoge frequenties in het geluid versterkt zodat slechthorenden het beter kunnen volgen.

Als Luidspreker selecteren wordt ingesteld op Ext. luidspreker , wordt Geluidmodus uitgeschakeld.

Nederlands - 34 Nederlands - 35

Nederlands - 34

Basisfuncties

Geluidsinstellingen aanpassen

Geluidseffect

MENU

Geluid

Geluidseffect

Alleen beschikbaar wanneer de Geluidmodus is ingesteld op Standaard .

• DTS TruSurround HD

Deze functie zorgt door middel van HRTF-technologie (Head Related Transfer Function) voor een virtuele beleving van 5.1-kanaals surroundgeluid via luidsprekers.

• DTS TruDialog

Met deze functie kunt u de intensiteit van een stem versterken zodat deze boven achtergrondmuziek of geluidseffecten uitkomt en de dialogen beter te volgen zijn.

• Equalizer

Gebruik Equalizer om de geluidsinstelling voor elke luidspreker aan te passen.

Balans : hiermee wordt de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker geregeld.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Aanpassing bandbreedte): Hiermee wordt het niveau van specifieke bandbreedtefrequenties geregeld.

Resetten : Hiermee wordt de equalizer naar de standaardinstellingen teruggezet.

Als Luidspreker selecteren wordt ingesteld op Ext. luidspreker , wordt Geluidseffect uitgeschakeld.

Nederlands - 35

Basisfuncties

Luidsprekerinstellingen

MENU

Geluid

Luidsprekerinstellingen

ENTERE

• Luidspreker selecteren

Door een verschil in decodeersnelheid tussen de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger kan er een echo ontstaan.

Zet de tv in dat geval op Ext. luidspreker .

Als Luidspreker selecteren wordt ingesteld op en zijn de geluidsinstellingen beperkt.

Ext. luidspreker werken de volumetoets en de toets MUTE niet

Als Luidspreker selecteren wordt ingesteld op Ext. luidspreker .

TV-luidspreker : Uit, Ext. luidspreker : Aan

Als Luidspreker selecteren wordt ingesteld op TV-luidspreker .

TV-luidspreker : Aan, Ext. luidspreker : Aan

Als er geen videosignaal is, komt er uit beide luidsprekers geen geluid.

• Auto Volume

Als u het volume op elk kanaal gelijk wilt zetten, stelt u Normaal in.

Nacht : deze modus biedt een verbeterde geluidsbeleving in vergelijking tot de modus Normaal , maar met weinig geluid. Dit is 's nachts erg handig.

Als u de volumeregeling op het bronapparaat wilt gebruiken dat is aangesloten op de tv, stelt u de optie

Auto Volume in op Uit Anders wordt een wijziging van de volumeregeling van het bronapparaat mogelijk niet toegepast.

Nederlands - 36 Nederlands - 37

Nederlands - 36

Basisfuncties

Extra instellingen

MENU

Geluid

Extra instellingen

ENTERE

• DTV-geluidsniveau (alleen digitale kanalen): Met deze functie kunt u de dispariteit van een spraaksignaal (een van de signalen die tijdens een digitale tv-uitzending worden ontvangen) reduceren tot het gewenste niveau.

Afhankelijk van het uitgezonden signaaltype kan MPEG/HE-AAC tussen -10 dB en 0 dB worden afgesteld.

Als u het volume wilt verhogen of verlagen, stelt u dit bij tussen 0 en -10.

• Dolby Digital Comp : digitale audio-uitvoer wordt gebruikt voor de levering van digitaal geluid, waardoor de interferentie naar luidsprekers en diverse digitale apparaten zoals een dvd-speler wordt verminderd.

Geluidsformaat : u kunt de indeling voor digitale audio-uitvoer selecteren. De beschikbare indeling voor digitale audio-uitvoer kan, afhankelijk van de invoerbron, afwijken.

Wanneer u 5.1-kanaals luidsprekers op een Dolby Digital-installatie aansluit, haalt u het maximale uit uw interactieve 3D-geluidsbeleving.

Geluidsvertraging : hiermee kunt u synchronisatieproblemen tussen beeld en geluid corrigeren als u een tvprogramma of een video bekijkt en luistert naar digitale audio via een extern apparaat, zoals een AV-ontvanger (0 ms-250 ms).

• Dolby Digital Comp : hiermee minimaliseert u signaalongelijkheid tussen een Dolby digital-signaal en een spraaksignaal (MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

Selecteer verkleinen.

Line voor een dynamisch geluid en RF om het verschil tussen harde en zachte geluiden 's nachts te

Line : Hiermee wordt het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -31 dB (referentie) ingesteld op -20 dB of -31 dB.

RF : Hiermee wordt het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -20 dB (referentie) ingesteld op -10 dB of -20 dB.

Nederlands - 37

Basisfuncties

Geluid resetten

MENU → Geluid → Geluid resetten → ENTERE

Zet alle geluidsinstellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen.

De Geluidmodus selecteren

Wanneer u de optie Dual fg instelt, wordt de huidige geluidsmodus op het scherm weergegeven.

A2 Stereo

NICAM Stereo

Type geluid

Mono

Stereo

Dual

Mono

Stereo

Dual

Dual f-g

Mono

Stereo  Mono

Dubbel f  Dubbel g

Mono

Mono  Stereo

Mono  Dubbel f

 Dubbel g 

Standaard

Automatisch wijzigen

Dual f

Automatisch wijzigen

Dual f

Als het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar Mono overschakelen.

Alleen ingeschakeld bij een stereogeluidssignaal.

Alleen beschikbaar als Bron is ingesteld op Tv .

Eerste instellingen aanbrengen

Instellingen

MENU → Systeem → Instellingen → ENTERE

U kunt de kanalen en de tijd configureren als u de tv voor de eerste keer instelt of wanneer u een reset hebt uitgevoerd.

Voer de eerste instelling uit aan de hand van instructies op de tv.

Nederlands - 38 Nederlands - 39

Nederlands - 38

Basisfuncties

Kanalen opslaan

Antenne

MENU → Uitzending → Antenne

Voordat de beschikbare kanalen in het geheugen van uw televisie kunnen worden opgeslagen, moet u het type signaalbron opgeven dat op de tv is aangesloten.

Automatisch afstemmen

(afhankelijk van het land)

MENU

Uitzending

Automatisch afstemmen

ENTERE

Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. Als een kanaal is vergrendeld, wordt het invoerscherm voor de pincode weergegeven.

• Automatisch afstemmen

Antenne ( Ant / Kabel / Satelliet (voor model TD310 ES)): Selecteer de antennebron die moet worden onthouden.

Als u Ant selecteert, wordt er automatisch een kanaal gezocht en opgeslagen in het geheugen van de tv.

Type kanaal ( Digitaal en Analoog / Digitaal / Analoog ): hiermee selecteert u de kanaalbron die moet worden opgeslagen.

Kanaalvolgorde (afhankelijk van het model): hiermee selecteert u het type kanaalvolgorde.

Bij selectie van Kabel

Digitaal en Analoog , Digitaal of Analoog

– Operator selecteren (afhankelijk van het land): hiermee wordt een aanbieder van kabeldiensten geselecteerd.

– Zoekmodus : hiermee wordt gescand op alle kanalen met actieve zenders en worden deze opgeslagen in het geheugen van de tv.

Als u Snel selecteert, kunt u Netwerk, Netwerk-ID, Frequentie, Modulatie en Symboolfrequentie met de toets van de afstandsbediening handmatig instellen.

– Netwerk : hiermee wordt de instellingsmodus voor Netwerk-ID ingesteld. U hebt de keuze uit Auto of Handm.

.

• Netwerk-ID : als Netwerk wordt ingesteld op Handm.

, kunt u Netwerk-ID met de cijfertoetsen instellen.

• Frequentie : hiermee geeft u de frequentie voor het kanaal weer (verschilt per land).

• Modulatie : hiermee worden de beschikbare modulatiewaarden weergegeven.

Symboolfrequentie : hiermee worden de beschikbare symboolfrequenties weergegeven.

Nederlands - 39

Basisfuncties

• Optie Kabel Zoeken

(afhankelijk van het land en alleen voor kabelkanalen)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

Beginfrequentie / Stopfrequentie.

: hiermee stelt u de start- en stopfrequentie in (verschilt per land).

Symboolfrequentie : hiermee worden de beschikbare symboolfrequenties weergegeven.

Modulatie : hiermee worden de beschikbare modulatiewaarden weergegeven.

Wanneer Antenne is ingesteld op Ant of Kabel : (voor model TD310ES)

• Digitaal en Analoog / Digitaal / Analoog : hiermee selecteert u de kanaalbron die moet worden opgeslagen. Bij selectie van Kabel → Digitaal en Analoog of Digitaal : geef een waarde op voor het scannen van kabelkanalen.

Zoekmodus ( Volledig / Netwerk / Snel ): scant op alle kanalen met actieve zenders en slaat deze op in het geheugen van de tv.

Als u Snel selecteert, kunt u Netwerk , Netwerk-ID met de toets van de afstandsbediening instellen.

, Frequentie , Modulatie en Symboolfrequentie handmatig

Wanneer Antenne is ingesteld op Satelliet : (voor model TD310ES)

• Type kanaal ( Alle / TV / Radio ): hiermee selecteert u het Type kanaal dat moet worden opgeslagen.

Satelliet : hiermee selecteert u de satelliet die moet worden gescand. De optie kan verschillen en is afhankelijk van het land.

• Scanmodus ( Alle kanalen / Alleen vrije kan.

): selecteert de scanmodus voor de geselecteerde satelliet.

• Herinitialiseren ( Uitschakelen , Inschakelen ): selecteert de scanmodus voor de geselecteerde satelliet.

• Zoekmodus ( Snel , Volledig ): hiermee stelt u de zoekmodus in met de functies voor omhoog/omlaag.

Land (Gebied)

MENU

Uitzending

Kanaalinstellingen

Land (Gebied)

Selecteer uw land, zodat het product automatisch de uitzendkanalen kan afstemmen.

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw 4-cijferige pincode in.

• Digitaal kanaal : hiermee kunt u het land voor digitale kanalen wijzigen.

• Analoog kanaal : hiermee kunt u het land voor analoge kanalen wijzigen.

Nederlands - 40 Nederlands - 41

Nederlands - 40

Basisfuncties

Handmatig afstemmen

Hiermee scant u handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de televisie.

Als een kanaal is vergrendeld, wordt het invoerscherm voor de pincode weergegeven.

Het hangt van de kanaalbron af of Handmatig afstemmen wordt ondersteund.

Wanneer Antenne is ingesteld op Ant of Kabel :

Kanalen tunen digitaal : hiermee scant u handmatig naar een digitaal kanaal en slaat u dit op in het geheugen van de tv. Druk op de toets Nieuw om naar digitale kanalen te zoeken. Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.

– Bij selectie van Antenne → Ant : Kanaal , Frequentie , Bandbreedte

– Bij selectie van Antenne → Kabel : Frequentie , Modulatie , Symboolfrequentie

Wanneer Antenne is ingesteld op Satelliet : (voor model TD310ES)

Transponder : selecteer de transponder met de toetsen voor omhoog/omlaag.

Scanmodus ( Alle kanalen / Alleen vrije kan.

): hiermee selecteert u de vrije of alle kanalen voor opslag.

• Netwerk zoeken ( Uitschakelen / Inschakelen ): U kunt netwerk zoeken inschakelen/uitschakelen met de toetsen voor omhoog/omlaag.

• Kwaliteit signaal : hiermee geeft u de huidige status van een uitzendsignaal weer.

De informatie over een satelliet en de bijbehorende transponder kan variëren en is afhankelijk van de uitzendomstandigheden.

Wanneer de instellingen zijn voltooid, gaat u naar kanalen wordt gestart.

Zoeken en drukt u op de toets ENTER . Het scannen van de

• Kanalen tunen analoog : hiermee scant u naar een analoog kanaal. Druk op de toets Nieuw om naar kanalen te zoeken door Prog.

, Kleursysteem , Geluidssysteem , Kanaal , Zoeken bij te stellen.

Kanaalmodus

– P (programmamodus): Als u klaar bent met afstemmen zijn de zenders die u kunt ontvangen toegewezen aan de positienummers P0 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.

– C (antennekanaalmodus) / S (kabelkanaalmodus): in deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het nummer op te geven dat aan de antenne- of kabelzender is toegewezen.

Nederlands - 41

Basisfuncties

De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)

Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio/video-instellingen weergegeven.

In de Now & Next-gids vindt u de dagelijkse programmagegevens voor elk kanaal op basis van het uitzendtijdstip.

• Scroll naar l

, r

om informatie over een gewenst programma te bekijken terwijl u naar het huidige kanaal kijkt.

• Scroll naar u , d om informatie voor andere kanalen te bekijken. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt gaan, selecteert u

E

met de afstandsbediening.

Het menu Kanaal gebruiken

Kanalenlijst

MENU

Uitzending

Kanalenlijst

ENTERE

• Kanalenlijst

Kanalenlijst bevat de kanalen die op uw tv worden weergegeven als u op de kanaaltoets drukt. U kunt deze kanaalinformatie bekijken: Alle , TV , Radio , Gegevens/overig , Analoog of Favorieten 1 - Favorieten 5 .

Druk op de toets ► ( Modus ) om de kanaalmodus te wijzigen of druk op de toets ◄ ( Sorteren ) om de kanaalvolgorde te wijzigen op basis van kanaalnummer of naam in de lijst.

Als u op de afstandsbediening op de toets CH LIST drukt, wordt direct het scherm Kanalenlijst weergegeven.

Kanalen sorteren

• Nummer / Naam : hiermee rangschikt u de kanaalvolgorde op basis van kanaalnummer of naam in de lijst.

Kanaalmodus

• Antenne : hiermee schakelt u over naar Ant , Kabel of Satelliet (voor model TD310ES).

• Favorieten bew.

: hiermee kunt u kanalen die u regelmatig bekijkt instellen als favorieten.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Favorieten bew.

de sectie “ Favorieten bew.

”.

• Favorieten 1 - Favorieten 5 : hiermee geeft u alle favoriete kanalen weer, onderverdeeld in maximaal vijf groepen. Elke groep heeft een apart scherm.

De tv geeft alleen Favorieten 1 - Favorieten 5 weer als u favorieten hebt toegevoegd met Favorieten bew.

.

• Alle : hiermee worden alle momenteel beschikbare kanalen weergegeven.

• TV : hiermee worden alle momenteel beschikbare televisiekanalen weergegeven.

• Radio : hiermee geeft u alle momenteel beschikbare radiokanalen weer.

• Gegevens/overig : hiermee geeft u alle momenteel beschikbare MHP-kanalen (Multimedia Home Platform) of overige kanalen weer.

• Analoog : hiermee geeft u alle momenteel beschikbare analoge kanalen weer.

Nederlands - 42 Nederlands - 43

Nederlands - 42

Basisfuncties

Gids

MENU → Uitzending → Gids → ENTERE

De EPG-informatie (elektronische programmagids) wordt door de omroepen verstrekt. Met behulp van de programmaschema's van de omroepen kunt u van tevoren instellen naar welke programma's u wilt kijken, zodat u op het ingestelde tijdstip automatisch naar het geselecteerde programmakanaal gaat. Afhankelijk van de kanaalstatus kunnen programmaopties leeg of verouderd zijn.

• a

Rood ( Snelle nav.

): hiermee bekijkt u snel de tv-programma's in de lijst met behulp van de toetsen ▲/▼/◄/►.

• b

Groen ( Kanaalcategorie ): hiermee selecteert u het type kanalen dat u wilt weergeven.

• { Geel ( Schemamanager ): hiermee gaat u naar de boekingslijst in Schemamanager .

Schemamanager

MENU → Uitzending → Schemamanager → ENTERE

U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld tijdstip wordt weergegeven. Bovendien kunt u een kanaal dat u hebt gereserveerd, bekijken, bewerken of verwijderen.

U moet eerst de huidige tijd instellen met de functie gebruiken.

Tijd

Klok in het menu Systeem om deze functie te kunnen

1. Druk op Schema in het scherm Schemamanager . Het menu Weergave plannen wordt weergegeven.

2. Druk op de toetsen

▲/▼/◄/► om elk optiemenu in te stellen.

• Kanaal : hiermee selecteert u het gewenste kanaal.

• Herhalen : hiermee selecteert u Eenmaal , Handm.

, Za~Zo , Ma~Vr of Dagel.

om dit naar wens in te stellen. Als u

Handmatig selecteert, kunt u een gewenste dag instellen.

De markering (c) geeft de dag aan die u hebt geselecteerd.

• Datum : u kunt de gewenste datum instellen.

Dit is beschikbaar als u Eenmaal selecteert in Herhalen .

• Begintijd : u kunt de gewenste begintijd instellen.

Als u een gereserveerd schema wilt bewerken of annuleren, selecteer dan het gereserveerde schema in

Schemamanager . Druk vervolgens op de toets ENTER en selecteer Bewerk of Verwijderen .

Nederlands - 43

Basisfuncties

Kanaal bewerken

MENU → Uitzending → Kanaal bewerken → ENTERE

U kunt kanalen bewerken of verwijderen.

1. Ga naar het scherm Kanaal bewerken.

2. Druk op de toetsen

▲/▼ om het gewenste kanaal te selecteren en druk op de toets

ENTER . De markering (c) geeft het kanaal aan dat u hebt geselecteerd.

U kunt meerdere kanalen selecteren.

Druk nog een keer op ENTER als u de selectie van het kanaal ongedaan wilt maken.

De gekleurde toetsen en de functietoetsen gebruiken met Kanaal bewerken .

• a Rood ( Nummer wijzigen ): hiermee wijzigt u de kanaalvolgorde in de kanalenlijst.

– E ( Gereed ): hiermee voltooit u het wijzigen van de kanaalvolgorde.

Digitale kanalen ondersteunen deze functie niet wanneer ingesteld op Uitschakelen.

Kanaalnr. wijzigen (afhankelijk van het land) is

• b Groen ( Verwijderen ): hiermee verwijdert u een kanaal uit de kanalenlijst.

• { Geel ( Ver-/ontgrendelen )): Een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken. / Het kanaal ontgrendelen dat u hebt vergrendeld.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Kanaalvergrendeling is ingesteld op Aan.

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode wijzigen met de optie PIN wijzigen .

• }

Blauw ( Alles select.

/ Niets select.

): hiermee selecteert u alle kanalen tegelijk of maakt u de selectie van alle kanalen ongedaan.

• Ÿ ( Ga naar ) : hiermee gaat u direct naar een kanaal door op de cijfertoetsen (0~9) te drukken.

• k ( Pagina ): hiermee gaat u naar de volgende of vorige pagina.

• T ( TOOLS ): hiermee opent u het optiemenu. De weergegeven menuopties zijn afhankelijk van de kanaalstatus en het kanaaltype.

– Sorteren (alleen digitale kanalen): hiermee kunt u de lijst sorteren op het kanaalnummer of de kanaalnaam.

– Antenne : hiermee selecteert u het gewenste uitzendsignaal.

– Categorie : hiermee wijzigt u de kanaalmodus in Alle , TV , Radio , Gegevens/overig , Analoog , Recent bekeken ,

Meest bekeken . De geselecteerde kanaalmodus wordt weergegeven.

– Favorieten bew.

: hiermee gaat u direct naar het scherm Favorieten bew.

.

– Kanaalnaam wijzigen (alleen analoge kanalen): hiermee wijzigt u een naam van maximaal vijf tekens toe aan een kanaal. Bijvoorbeeld Eten, Golf, enz. Hierdoor kan het kanaal gemakkelijker worden gevonden en geselecteerd.

– Kanaalinfo : hiermee geeft u details van het geselecteerde kanaal weer.

– Informatie : hiermee worden details van het geselecteerde programma weergegeven.

– Zoeken (als Antenne is ingesteld op Satelliet ): Het scannen van de kanalen wordt gestart. (voor model

TD310ES)

Nederlands - 44 Nederlands - 45

Nederlands - 44

Basisfuncties

Favorieten bew.

t

MENU

Uitzending

Favorieten bew.

ENTERE

U kunt favoriete kanalen toevoegen, bewerken of verwijderen.

1. Ga naar het scherm

Favorieten bew.

.

2. Druk op de toetsen ▲/▼ om het gewenste kanaal te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE .

3. Kies een specifieke favorietenlijst in Favorieten 1 - Favorieten 5 met de toets b

( Wijzig Fav.

) en druk vervolgens op de toets } ( Toevgn.

). Het geselecteerde kanaal is toegevoegd aan Favorieten 1 - Favorieten 5 .

Er kan één favoriet kanaal worden toegevoegd aan verschillende favorieten in Favorieten 1 - Favorieten 5 .

De gekleurde toetsen en de functietoetsen gebruiken met Favorieten bew.

.

• a

Rood ( Categorie / Andere volgorde )

– Categorie : hiermee wijzigt u de kanaalmodus in Alle , TV , Radio , Analoog , Gegevens/overig , Recent bekeken , Meest bekeken . De geselecteerde kanaalmodus wordt weergegeven.

– Andere volgorde : hiermee wijzigt u de volgorde van favoriete kanalen.

E

( Gereed ): hiermee voltooit u het wijzigen van de kanaalvolgorde.

• b

Groen ( Wijzig Fav.

): hiermee wijzigt u de favorietenlijst Favorieten 1 - Favorieten 5 .

• {

Geel ( Alles select.

/ Niets select.

): hiermee selecteert u alle kanalen tegelijk of maakt u de selectie van alle kanalen ongedaan.

• } Blauw ( Toevgn.

/ Verwijderen )

– Toevgn.

: hiermee voegt u geselecteerde kanalen toe aan Favorieten 1 - Favorieten 5 .

– Verwijderen : hiermee verwijdert u het favoriete kanaal uit Favorieten 1 - Favorieten 5 .

• Ÿ

( Ga naar ): hiermee gaat u direct naar een kanaal door op de cijfertoetsen (0~9) te drukken.

• k

( Pagina ): hiermee gaat u naar de volgende of vorige pagina.

T

( Tools ): hiermee opent u het optiemenu. De weergegeven menuopties zijn afhankelijk van de kanaalstatus en het kanaaltype.

– Sorteren (alleen digitale kanalen): hiermee kunt u de lijst sorteren op het kanaalnummer of de kanaalnaam.

– Antenne : hiermee selecteert u het gewenste uitzendsignaal.

– Kanaal bewerken : hiermee gaat u direct naar het scherm Kanaal bewerken .

– Informatie : hiermee worden details van het geselecteerde programma weergegeven.

Nederlands - 45

Basisfuncties

Overige functies

Fijnafstemming

(alleen analoge kanalen)

Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger instellen.

Fijnafgestemde kanalen zijn met een sterretje '*' gemarkeerd.

Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u Resetten .

• Kanalenlijst overdr.

(afhankelijk van het land)

Hiermee importeert of exporteert u het kanalenoverzicht. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze functie te kunnen gebruiken.

Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw 4-cijferige pincode in.

Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT en exFAT.

• Profiel CAM-operator verwijderen : hiermee selecteert u de te verwijderen CAM-operator.

Nederlands - 46 Nederlands - 47

Nederlands - 46

Basisfuncties

Satellietsysteem

Satellietsysteem is beschikbaar wanneer Antenne is ingesteld op Satelliet . Stel voordat u Automatisch afstemmen uitvoert de functie Satellietsysteem in. Daarna worden de kanalen op de normale wijze gescand.

• Satellietselectie : hiermee kunt u de satellieten voor deze tv selecteren.

LNB in-/uitschakelen ( Uit / Aan ): hiermee schakelt u de stroomtoevoer voor de LNB in of uit.

LNB-instellingen : hiermee configureert u de buitenapparatuur.

– Satelliet : hiermee selecteert u de satelliet voor het ontvangen van digitale uitzendingen.

– Transponder : hiermee selecteert u een transponder in de lijst of voegt u een nieuwe transponder toe.

– Modus DiSEqC : hiermee selecteert u de DiSEqC-modus voor de geselecteerde LNB.

– LNB-oscillators lager : hiermee stelt u de LNB-oscillators in op een lagere frequentie.

– LNB-oscillators hoger : hiermee stelt u de LNB-oscillators in op een hogere frequentie.

– 22 kHz toon ( Uit / Aan / Auto ): hiermee selecteert u de 22 kHz-toon, afhankelijk van het type LNB. Kies voor een universele LNB de optie Automatisch.

– Kwaliteit signaal : hiermee geeft u de huidige status van een uitzendsignaal weer.

• Instellingen Positioner : hiermee configureert u de antennepositioner.

Positioner ( Aan / Uit ): hiermee schakelt u de besturing van de positioner in of uit.

Type positioner ( USALS / DiSEqC 1.2

): hiermee stelt u het type positioner in op DiSEqC 1.2 of USALS (Universal

Satellite Automatic Location System).

– Lengte : hiermee stelt u de lengtegraad voor uw locatie in.

– Breedte : hiermee stelt u de breedtegraad voor uw locatie in.

– Inst. lengtegraad satelliet : hiermee stelt u de lengtegraad in voor de satellieten die de gebruiker heeft gedefinieerd.

Gebruikersmodus : hiermee stelt u de positie van de satellietschotel in op basis van elke satelliet. Als u de huidige positie voor een satellietschotel instelt op basis van een bepaalde satelliet, kan de satellietschotel naar de vooraf ingestelde positie verplaatsen wanneer u het signaal van de satelliet nodig hebt.

– Satelliet : hiermee selecteert u de satelliet waarvoor u de positie wilt instellen.

– Transponder : hiermee selecteert u een transponder in de lijst voor signaalontvangst.

– Bewegingsmodus : hiermee selecteert u de bewegingsmodus. Maak onderscheid tussen discrete en continue beweging.

– h Stapgrootte : hiermee stelt u het aantal graden in voor de stapgrootte van de schotelrotatie. Stapgrootte is beschikbaar wanneer de bewegingsmodus is ingesteld op stapsgewijs.

– Naar opgeslagen positie : hiermee draait u de schotel naar de opgeslagen satellietpositie.

– Antennepositie : draai de antenne en sla de positie van deze satelliet op.

– Huidige positie opslaan : hiermee slaat u de actuele positie op als geselecteerde positioneringslimiet.

– Kwaliteit signaal : hiermee geeft u de huidige status van een uitzendsignaal weer.

Nederlands - 47

Basisfuncties

Installatiemodus : hiermee stelt u de limieten in voor de verplaatsing van de satellietschotel of reset u de positie. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt in de installatiehandleiding.

– Positie begrenzen ( Oost / West ): hiermee selecteert u de richting van de positioneringslimiet.

– Antennepositie : pas de antennepositie voor de positielimiet aan door op de linker- of rechtertoets te drukken.

– Huidige positie opslaan : hiermee slaat u de huidige positie op als geselecteerde positioneringslimiet.

– Positie resetten : hiermee beweegt u de schotel naar de referentiepositie.

– Positioneringslimiet resetten : hiermee staat u de schotel toe een volledige boog te maken.

• Alle instellingen resetten ( Ja / Nee ): alle satellietinstellingen worden teruggezet naar de beginwaarden.

Ondertiteling

t

MENU → Uitzending → Ondertiteling → ENTERE

Gebruik dit menu om de modus Ondertiteling in te stellen.

• Ondertiteling : hiermee schakelt u ondertitels in of uit.

• Ondertitelingsmodus : hiermee wordt de ondertitelingsmodus ingesteld.

Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie Slechthorenden niet ondersteunt, wordt automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus Slechthorenden is geselecteerd.

Voorkeur

• Ondertitelingstaal : Hiermee wordt de ondertitelingstaal ingesteld.

Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending verschillen.

Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

• Eerste taal ondertitels : hiermee stelt u de eerste taal voor ondertitels in.

• Tweede taal ondertitels : hiermee stelt u de tweede taal voor ondertitels in.

Nederlands - 48 Nederlands - 49

Nederlands - 48

Basisfuncties

Geluidsformaat

• Geluidsformaat

Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de tv-luidspreker.

De optie Geluidsformaat kan per uitzending verschillen. 5.1-kanaals Dolby Digital-geluid is alleen beschikbaar wanneer u een externe luidspreker via een optische kabel aansluit.

• Gesproken omschrijving (afhankelijk van het land)

Deze functie verwerkt het geluidsspoor voor de audiobeschrijving, dat samen met het hoofdgeluid wordt uitgezonden.

Gesproken omschrijving : de audiobeschrijving aan- of uitzetten.

Volume : hiermee wordt het volume voor de audiobeschrijving aangepast.

Teleteksttaal

(afhankelijk van het land)

MENU

Uitzending

Teleteksttaal

ENTERE

Teleteksttaal

Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

• Eerste taal teletekst / Tweede taal teletekst

Eerste taal teletekst en Tweede taal teletekst worden op bepaalde locaties mogelijk niet ondersteund.

Nederlands - 49

Basisfuncties

Algemene interface

MENU → Uitzending → Algemene interface → ENTERE

• CI-menu : hiermee kunt u het CAM-menu selecteren. Selecteer het CI Menu op basis van het menu PC Card.

• CAM-videotranscodering : u kunt de instelling configureren voor het automatisch transcoderen van de videocodec van de CAM. Schakel de optie Uit als u deze niet wilt gebruiken.

U moet een CAM gebruiken die het transcoderen van de videocodec ondersteunt.

• Toepassingsinfo : hiermee kunt u informatie weergeven over de in de CI-sleuf geplaatste CAM en over de “CI of CI+

CARD” die in de CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.

1. De CI CAM-module is verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.

2. Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM in de richting van de pijl.

3. Steek de CAM met de CI- of CI+-kaart in de algemene-interfaceaansluiting, in de richting van de pijl, zodat de kaart parallel met de sleuf is.

4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een gecodeerd signaal kunt bekijken.

Digitale tekst (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)

MENU → Uitzending → Digitale tekst → ENTERE

Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie beschikbaar.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Dit is op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand),

ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkspellen.

Nederlands - 50 Nederlands - PB

Nederlands - PB

De tijd instellen

Tijd

MENU → Systeem → Tijd → ENTERE

De huidige tijd wordt telkens weergegeven wanneer u op de toets INFO drukt.

• Klok : het instellen van de klok is belangrijk voor de diverse timerfuncties van de tv.

Als u het netsnoer loskoppelt, moet u de klok opnieuw instellen.

Klokmodus : hiermee kunt u de huidige tijd handmatig of automatisch instellen.

– Auto : de huidige tijd wordt automatisch ingesteld op basis van de tijd van een digitaal kanaal.

De antenne moet zijn aangesloten als u de tijd automatisch wilt kunnen instellen.

– Handm.

: hiermee kunt u de tijd handmatig instellen.

Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. Stel in dat geval de tijd handmatig in.

Klok instellen : hiermee kunt u de datum en tijd instellen.

Alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld op Handm.

.

U kunt Datum en Tijd ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.

Tijdzone (afhankelijk van het land): hiermee kunt u uw tijdzone instellen.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld op Auto .

Als u Handm.

selecteert in Tijdzone , worden GMT en DST (Zomertijd) geactiveerd.

Tijdverschuiving (afhankelijk van het land): past de tijd aan als uw tv tijdgegevens via internet ontvangt. Stel de juiste tijd in door een tijdverschuiving te selecteren.

De huidige tijd wordt ingesteld via een netwerk als de televisie de tijdgegevens die worden meegezonden met het uitgezonden signaal van televisiestations niet ontvangt. (bijvoorbeeld: televisiekijken via set-top-box, satellietontvanger, eens.)

Nederlands - 51

Voorkeursfuncties

Slaaptimer gebruiken

MENU → Systeem → Tijd → Slaaptimer → ENTERE

• Slaaptimer : hiermee wordt de tv automatisch na een ingestelde tijdsduur uitgeschakeld. ( 30 , 60 , 90 , 120 , 150 en

180 minuten)

Gebruik de toetsen

▲/▼ om een tijdsbestek te selecteren en druk vervolgens op

Slaaptimer annuleren door Uit te selecteren.

ENTERE . U kunt

Timer uit / Timer aan instellen

MENU → Systeem → Tijd → Aan/uit-timer <of> Timer uit → ENTERE

• Aan/uit-timer : u kunt drie aparte configuraties opgeven voor Aan/uit-timer . ( Aan/uit-timer 1 , Timer aan 2 , Timer aan

3 )

Instellingen : hiermee selecteert u Uit , Eenmaal , Dagel.

, Ma~Vr , Ma~Za , Za~Zo of Handm.

om dit naar wens in te stellen. Als u Handm.

selecteert, kunt de dag instellen waarop u de timer wilt activeren.

De markering c geeft de dag aan die u hebt geselecteerd.

Tijd : hiermee kunt u de uren en minuten instellen.

Volume : hiermee stelt u het gewenste geluidsvolume in.

Bron : hiermee selecteert u de bron van de inhoud die door de tv wordt afgespeeld wanneer het toestel wordt ingeschakeld. U kunt het volgende doen:

– TV selecteren en een specifiek (kabel)kanaal op het tv-scherm weergeven.

– USB selecteren en foto- of geluidsbestanden van een USB-apparaat op de tv laten afspelen.

– Een bron op uw tv selecteren ( HDMI1 , HDMI2/DVI , AV , Component , etc.) waarop u een set-top-box hebt aangesloten en op de tv een kanaal van de set-top-box laten weergeven.

Het USB-apparaat moet op uw tv zijn aangesloten voordat u USB kunt selecteren.

Als u een andere bron dan TV of USB selecteert, moet u:

• een kabelbox of satellietontvanger aansluiten op die bron

• de set-top-box instellen op het kanaal dat u wilt bekijken als de tv wordt ingeschakeld

• de set-top-box ingeschakeld laten.

Nederlands - 52 Nederlands - 53

Nederlands - 52

Voorkeursfuncties

Als u een andere bron dan TV selecteert, verdwijnen de opties Antenne en Kanaal.

Antenne (als Bron is ingesteld op TV ): selecteer ATV of DTV .

Kanaal (als Bron is ingesteld op TV ): Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.

Muziek / Foto (als Bron is ingesteld op USB ): selecteer op het USB-apparaat een map die muziek- of fotobestanden bevat die moeten worden afgespeeld wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld.

– Als het USB-apparaat geen muziekbestanden bevat of als de map met een muziekbestand niet is geselecteerd, werkt de timerfunctie niet naar behoren.

– Als er slechts één fotobestand op het USB-apparaat aanwezig is, wordt de diavoorstelling niet afgespeeld.

– Als de naam van een map te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.

– Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Wanneer er meer dan één type USB wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de mappen die aan elke USB worden toegewezen elk een andere naam hebben.

– Het wordt aanbevolen een USB-geheugenstick en een multikaartlezer te gebruiken wanneer u Aan/uit-timer gebruikt.

– De functie Aan/uit-timer werkt mogelijk niet met USB-apparaten met een ingebouwde batterij en met MP3spelers en PMP's van bepaalde fabrikanten, omdat deze apparaten er lang over doen om te worden herkend.

• Timer uit : u kunt drie aparte configuraties opgeven voor Timer uit . ( Timer uit 1 , Timer uit 2 , Timer uit 3 )

Instellingen : hiermee selecteert u Uit , Eenmaal , Dagel.

, Ma~Vr , Ma~Za , Za~Zo of Handm.

om dit naar wens in te stellen. Als u Handm.

selecteert, kunt de dag instellen waarop u de timer wilt activeren.

De markering c geeft de dag aan die u hebt geselecteerd.

Tijd : hiermee kunt u de uren en minuten instellen.

Nederlands - 53

Voorkeursfuncties

Economische oplossingen

ECO-oplossing

MENU → Systeem → ECO-oplossing

• Spaarstand

Met deze functie kunt u de helderheid van het product aanpassen om het energieverbruik te verminderen.

• Geen signaal stdby

Om onnodig energieverbruik te voorkomen, kunt u instellen hoe lang het product ingeschakeld moet blijven wanneer er geen signaal wordt ontvangen.

• Autom. uitsch.

Het product wordt automatisch uitgeschakeld als u niet binnen vier uur op een toets van uw afstandsbediening of product drukt om oververhitting te voorkomen.

Overige functies

• Menutaal

MENU

Systeem

Menutaal

ENTERE

Hiermee stelt u de menutaal in.

Tijd autom. schermbeveiliging

MENU → Systeem → Tijd autom. schermbeveiliging → ENTER

E

• Tijd autom. schermbeveiliging ( Uit / 2 uur / 4 uur / 8 uur / 10 uur ):

Wanneer het scherm niet wordt gebruikt en een niet-bewegend beeld gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd wordt weergegeven, wordt de schermbeveiliging geactiveerd om de vorming van ingebrande beelden op het scherm te voorkomen.

Nederlands - 54 Nederlands - 55

Nederlands - 54

Voorkeursfuncties

Vergrendelingsprogramma

Progr.vergrendeling

(afhankelijk van het land)

MENU

Uitzending

Progr.vergrendeling

ENTERE

Met een zelf ingestelde viercijferige pincode kunt u voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken. Als het geselecteerde kanaal is vergrendeld, wordt het symbool '

\

' weergegeven.

De opties van Progr.vergrendeling kunnen per land verschillen.

PIN wijzigen

MENU

Systeem

PIN wijzigen

ENTERE

U moet uw wachtwoord wijzigen om de tv in te kunnen stellen.

Voordat het instellingenscherm wordt geopend, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode wijzigen met de optie PIN wijzigen .

Kanaalvergrendeling

MENU

Uitzending

Kanaalvergrendeling

ENTERE

U kunt kanalen vergrendelen in het kanaalmenu om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken.

Alleen beschikbaar als de Bron is ingesteld op TV .

Nederlands - 55

Voorkeursfuncties

Overige functies

Menutaal

MENU → Systeem → Menutaal

Stel de menutaal in.

Algemeen

MENU → Systeem → Algemeen → ENTERE

• Spelmodus: als u een spelcomputer aansluit, zoals de PlayStation™ of Xbox™, kunt u een realistischere spelbeleving krijgen door deze modus te selecteren.

OPMERKING

• Voorzorgen en beperkingen voor de spelmodus

– Zet in het instellingenmenu de optie Spelmodus op Uit als u de spelcomputer wilt loskoppelen en een ander extern apparaat wilt aansluiten.

– Als u het tv-menu weergeeft in Spelmodus , trilt het beeld een beetje.

• Spelmodus is niet beschikbaar in de modus TV .

• Stel na het aansluiten van de gameconsole de optie

Spelmodus in op Aan . Helaas is het mogelijk dat de beeldkwaliteit niet optimaal is.

• Als Spelmodus is ingesteld op Aan :

– wordt Beeldmodus ingesteld op Standaard en Geluidmodus op Film .

• Paneelvergrend.

: hiermee vergrendelt of ontgrendelt u alle toetsen op het paneel tegelijk. Als de paneelvergrendeling is ingeschakeld, werken de toetsen van het paneel niet.

• Startlogo : hiermee wordt het Samsung-logo weergeven als de tv is ingeschakeld.

Nederlands - 56 Nederlands - 57

Voorkeursfuncties

DivX® Video On Demand

MENU → Systeem → DivX® Video On Demand → ENTERE

Hiermee geeft u de geautoriseerde registratiecode voor de tv weer. Als u verbinding maakt met de DivX-website en de desbetreffende registratiecode van 10 cijfers gebruikt om u te registreren, kunt u het VOD-activeringsbestand downloaden.

Als u dit via Video's afspeelt, wordt de registratie voltooid.

Breng voor meer informatie over DivX® VOD en bezoek aan http://vod.divx.com.

Nederlands - 56 Nederlands - 57

Voorkeursfuncties

Het menu Ondersteuning

Zelfdiagnose

MENU → Ondersteuning → Zelfdiagnose → ENTERE

Het uitvoeren van van de tv.

Zelfdiagnose kan een paar seconden in beslag nemen. Dit is onderdeel van de normale werking

• Het beeld testen : gebruik deze optie om te controleren of er problemen met het beeld zijn.

• Het geluid testen : gebruik de ingebouwde melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn.

Als u geen geluid via de luidsprekers van de televisie hoort, controleer dan voordat u de geluidstest uitvoert of Luidspreker selecteren is ingesteld op TV-luidspreker in het menu Geluid .

U kunt de melodie zelfs tijdens de test horen als Luidspreker selecteren als het geluid is gedempt door op de toets MUTE te drukken.

is ingesteld op Ext. luidspreker of

• Signaalinformatie (alleen digitale kanalen): De ontvangstkwaliteit van het HDTV-kanaal is ofwel perfect, ofwel de kanalen zijn niet beschikbaar. Stel de antenne bij om de signaalsterkte te vergroten.

• Resetten : hiermee zet u alle geluidsinstellingen terug op de standaardfabrieksinstellingen.

Voordat het instellingenscherm wordt geopend, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode wijzigen met de optie PIN wijzigen .

Nederlands - 58 Nederlands - 59

Nederlands - 58

Voorkeursfuncties

Software-update

MENU → Ondersteuning → Software-update → ENTERE

Met het menu Software-update kunt u een upgrade van de software van uw tv naar de meest recente versie uitvoeren.

Bij een software-upgrade worden de standaard video- en audio-instellingen (fabrieksinstellingen) weer teruggezet.

Wij adviseren u om uw instellingen te noteren, zodat u deze na de upgrade eenvoudig kunt terugzetten.

Nu bijwerken

De firmware van de tv kan worden bijgewerkt via een USB-aansluiting of uitzendsignaal.

– Via USB : plaats een USB-stick met het firmware-upgradebestand dat van www.samsung.com is gedownload in de tv.

Let op dat u het apparaat niet uitschakelt of de USB-geheugenschijf verwijdert totdat de upgrade is voltooid. Nadat de firmware-upgrade is voltooid, wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld.

– Via kanaal : hiermee worden firmware-upgrades via het uitzendkanaal uitgevoerd.

Als de functie tijdens de softwareoverdrachtperiode wordt geselecteerd, wordt automatisch naar software gezocht en wordt deze gedownload.

De benodigde tijd voor het downloaden van de software wordt door de signaalstatus bepaald.

• Automatische update : met deze optie wordt een upgrade van de televisie uitgevoerd terwijl deze in de standbymodus staat. Hierdoor kan de televisie automatisch een upgrade uitvoeren op het moment dat het toestel niet wordt gebruikt. Aangezien de interne processen van de televisie gewoon werken, vertoont het scherm mogelijk een vage glans. Dit kan meer dan 1 uur duren, totdat de softwaredownload is voltooid.

Nederlands - 59

Voorkeursfuncties

Gebruiksmodus

MENU → Ondersteuning → Gebruiksmodus → ENTERE

Selecteer een Gebruiksmodus die geschikt is voor uw locatie. Wij adviseren nadrukkelijk om Thuisgebruik te selecteren.

• Thuisgebruik : Thuisgebruik is de standaardinstelling.

• Winkeldemo : Winkeldemo is uitsluitend bestemd voor de detailhandel. Als u Winkeldemo selecteert, werken sommige functies niet en worden de beeldinstellingen elke 5 minuten teruggezet.

De contactpersoon bij Samsung bekijken

Contact met Samsung

MENU

Ondersteuning

Contact met Samsung

ENTERE

Bekijk deze informatie wanneer uw tv niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt bijwerken. U vindt hier informatie over onze callcenters en over hoe u producten en software kunt downloaden.

Nederlands - 60 Nederlands - PB

Nederlands - PB

Toepassing

Toepassingsmenu

MENU → Applicaties

Bronlijst

MENU → Applicaties → Bronlijst

Als u op de toets SOURCEs drukt, wordt meteen het scherm Bron weergegeven.

U kunt alleen externe apparaten selecteren die zijn aangesloten op de tv. In gemarkeerd weergegeven.

Bron worden aangesloten ingangen

Raadpleeg “De ingangsbron wijzigen” in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Een USB-apparaat aansluiten

1. Zet de tv aan.

2. Sluit een USB-apparaat met foto-, muziek en filmbestanden aan op de USB-poort aan de achterkant van de tv.

3. Wanneer het USB-apparaat op de tv is aangesloten, verschijnt er een pop-upvenster. U kunt de functie Foto's ,

Video's of Muziek rechtstreeks selecteren.

De toetsen werken mogelijk niet naar behoren bij multimediabestanden zonder licentie.

Wat u moet weten voordat u multimedia gaat gebruiken

• MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.

• De ondersteunde bestandssystemen zijn FAT, exFAT en NTFS.

• Bepaalde typen digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.

• Multimedia ondersteunt alleen de sequentiële JPEG-indeling.

• Multimedia ondersteunt alleen USB-massaopslagapparatuur (MSC). MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.

Voorbeelden van MSC's zijn USB-sticks, Flash-kaartlezers. (USB-HUB's worden niet ondersteund.) Apparaten dienen direct op de USB-poort van de tv te worden aangesloten.

• Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de tv om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.

• Een HDD (Hard Disk Drive) die is verbonden via een USB-aansluiting wordt niet ondersteund.

• Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.

• Hoe hoger de resolutie van het beeld, des te langer het duurt voordat het beeld wordt weergegeven op het scherm.

• De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.

• Voor niet ondersteunde of beschadigde bestanden wordt de melding “Not Supported File Format” weergegeven.

• De functies voor het zoeken naar scènes en miniaturen worden niet ondersteund bij

Video's .

• MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload, kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights

Management (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoud en de distributie en het beheer van de inhoud op een geïntegreerde en veelzijdige wijze, met inbegrip de bescherming van de rechten en belangen van de producenten, het voorkomen van het illegaal kopiëren van de inhoud en het beheren van rekeningen en betalingen.

Nederlands - 61

Uitgebreide functies

• PTP-verbindingsmodus is alleen volledig beschikbaar bij digitale camera's. Als een smartphone of tablet op de televisie wordt aangesloten via de PTP-modus, wordt het apparaat mogelijk niet herkend.

• Als een USB-apparaat meer stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het mogelijk niet ondersteund.

• Als de televisie gedurende de tijd die is opgegeven bij Tijd autom. schermbeveiliging geen invoer ontvangt, wordt de schermbeveiliging uitgevoerd.

• Als er een USB-verlengkabel wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen.

• Als het USB-apparaat dat op de tv is aangesloten, niet wordt herkend, is de lijst met bestanden op het apparaat mogelijk beschadigd of wordt een bestand in de lijst niet afgespeeld. Sluit het USB-apparaat aan op de pc, formatteer het apparaat en controleer de aansluiting.

• Als een bestand dat van de pc is verwijderd, nog steeds wordt gevonden wanneer multimedia wordt uitgevoerd, gebruikt u de functie Prullenbak leegmaken op de pc om het bestand defi nitief te verwijderen.

• Als er meer dan circa 4000 bestanden en mappen op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, worden de bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven en kunnen enkele mappen mogelijk niet worden geopend.

Een USB-apparaat loskoppelen

1. Druk op de toets

SOURCEs .

2. Selecteer het gewenste USB-apparaat en druk vervolgens op de toets TOOLST . Het menu Tools verschijnt.

3. Selecteer USB verwijderen en wacht totdat het geselecteerde USB-apparaat is losgekoppeld. U kunt een USBapparaat verwijderen van de tv.

Wij adviseren u gebruik te maken van de functie van de tv.

USB verwijderen voor het verwijderen van een USB-apparaat

Media Play

MENU → Applicaties → Media Play

Geniet van foto-, muziek- en fi lmbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.

1. Druk op de toets MEDIA.P

.

2. Druk op de toets l / r om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op E .

3. Druk op de toets l / r om het gewenste apparaat te selecteren en druk vervolgens nogmaals op E .

4. Druk op de toetsen u / d / l / r om het gewenste bestand in de lijst te selecteren en druk vervolgens op E of ∂

(Afspelen).

De geselecteerde bestanden afspelen

1. Druk op de toets u om Opties te selecteren boven in het hoofdscherm voor muziek en selecteer Gesel. afspelen .

2. Selecteer de gewenste bestanden.

Links van de geselecteerde bestanden wordt een vinkje weergegeven.

Druk opnieuw op de toets

E

om de selectie van het bestand ongedaan te maken.

3. Druk op de toets u om Afspln te selecteren.

U kunt alle bestanden selecteren en deselecteren door op Alles select.

/ Niets select.

te drukken.

Nederlands - 62 Nederlands - 63

Nederlands - 62

Uitgebreide functies

De foto's/video's/muziek afspelen

Druk tijdens het afspelen van een bestand op de toets ▲/▼/◄/► om het gewenste menu te selecteren.

Als het optiemenu niet wordt weergegeven, druk dan op de toets TOOLS of ENTERE

U kunt tijdens het afspelen ook de toetsen ∂/∑/∫/π/µ op de afstandsbediening gebruiken.

Als u tijdens het afspelen op de toets INFO drukt, kunt u de afspeelinformatie bekijken.

Afspeelmenu

Toets Video's

/

/

/

/

Bediening

Vorige / Volgende

Begin diashow / Stop diashow

Afspln / Pauze

Vorige / Volgende

Terugspoelen / Vooruitspoelen

Foto's

Minispeler*

Minispeler*

Muziek

* Als u Achtergr.muz

instelt op Minispeler in Foto's , worden deze toetsen weergegeven.

Instellingenmenu

• Foto's

Toets

Dia-instellingen

Zoom

Bediening

U kunt Snelheid en Effecten instellen tijdens de diashow.

U kunt het beeld in- en uitzoomen.

Draaien U kunt de afbeeldingen in de volledige-schermmodus roteren.

Achtergr.muz / Minispeler

Instellingen

U kunt achtergrondmuziek selecteren bij het weergeven van een diashow. / U kunt eenvoudige afspeelmenu's bedienen.

Beeldmodus / Geluidmodus : hiermee kunt u de beeld- of geluidsinstelling aanpassen.

Informatie : hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het actuele bestand krijgen.

Nederlands - 63

Uitgebreide functies

Tijdens de presentatie worden alle bestanden in de lijst met bestanden in volgorde weergegeven.

Als u op de toets ∂ (Afspelen) (of de toets diashow direct gestart.

▲ →

Opties

Presentatie ) in de bestandenlijst drukt, wordt de

Tijdens de diashow kunt u de snelheid wijzigen met behulp van de toets π (REW) of µ (FF).

• Ondersteunde foto-indelingen

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

• Video's

Toets

Zoeken

Bediening

Titels zoeken : u kunt het andere bestand rechtstreeks verplaatsen.

Tijdbalk zoeken : u kunt met de toets

◄ en ► in de video zoeken, met een interval van één minuut. U kunt ook direct het getal invoeren.

Wordt mogelijk niet ondersteund. Dit is afhankelijk van de invoerbron.

Herhalingsmodus Hiermee kunt u fi lmbestanden herhaald afspelen.

Beeldformaat

Instellingen

Hiermee kunt u het beeldformaat aan uw voorkeur aanpassen.

Inst. ondertiteling : hiermee kunt u de video afspelen met ondertiteling. Deze functie werkt alleen als de ondertiteling dezelfde bestandsnaam heeft als het videobestand.

Beeldmodus / Geluidmodus : hiermee kunt u de beeld- of geluidsinstelling aanpassen.

Taal voor audio : hiermee kunt u de taal voor audio wijzigen als de video meer dan één taal bevat.

Informatie : hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het actuele bestand krijgen.

Wanneer er geen gegevens voor de videotijd bekend zijn, worden de afspeeltijd en voortgangsbalk niet weergegeven.

In deze modus kunt u de filmclips van een spel weergeven, maar kunt u het spel zelf niet spelen.

• Ondersteunde ondertitelings-/video-indelingen

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Nederlands - 64 Nederlands - 65

Nederlands - 64

Uitgebreide functies

• Muziek

Toets

Herhalen

Wil. vlg.

Geluidmodus

Bediening

Hiermee kunt u muziekbestanden herhaald afspelen.

U kunt de muziek willekeurig afspelen.

U kunt de geluidsinstelling aanpassen.

Alleen bestanden met een ondersteunde extensie voor muziekbestanden worden weergegeven. Bestanden met andere extensies worden niet weergeven, ook al staan ze wel op het USB-apparaat.

Als het geluid bij het afspelen van muziekbestanden ongewoon klinkt, pas dan

(Een overgemoduleerd muziekbestand kan geluidsproblemen veroorzaken.)

Equalizer aan in het menu Geluid .

• Ondersteunde muziekindelingen

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

De coderingstaal instellen

U kunt de coderingstaal instellen als de tekst niet wordt ondersteund.

1. Druk op de toets

▲ om

Opties te selecteren boven in het hoofdscherm voor muziek en selecteer Coderen .

2. Selecteer de gewenste coderingstaal.

Nederlands - 65

Uitgebreide functies

Het e-Manual weergeven e-Manual

MENU

Ondersteuning

→ e-Manual

ENTERE

Hier kunt u de introductie en instructies over de functies van uw tv lezen.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het e-Manual-scherm het gedeelte 'Het e-Manual gebruiken' in de gebruiksaanwijzing.

Werken met Voetbalmodus

Voetbalmodus

t

MENU → Applicaties → Voetbalmodus → ENTERE

Deze modus biedt optimale instellingen voor het bekijken van sportwedstrijden.

• a

( Zoom ): Afspelen onderbreken en het beeld in 9 onderdelen splitsen. Selecteer een onderdeel om op in te zoomen. Druk nog een keer op deze toets om door te gaan.

Als Voetbalmodus is ingeschakeld, worden de beeld- en geluidsmodi automatisch ingesteld op Stadion .

Als u de televisie uitschakelt tijdens het kijken in de Voetbalmodus , wordt de Voetbalmodus uitgeschakeld.

Als Dataservice actief is, is Zoom niet beschikbaar.

Zoom werkt niet in de volgende modi:

– PIP aan

– Media Play-video's

Nederlands - 66 Nederlands - PB

Nederlands - PB

Problemen oplossen

Wanneer u vragen over deze LED-televisie hebt, kunt u eerst deze lijst raadplegen. Als geen van de tips in deze lijst van toepassing is, ga dan naar www.samsung.com en klik daar op Ondersteuning, of neem contact op met een van de servicecenters die u op de achterzijde van deze handleiding vindt.

Problemen

Beeldkwaliteit

Oplossingen en uitleg

• Voer eerst de functie Het beeld testen uit om te controleren of uw televisie het testbeeld juist weergeeft. (ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen ) Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.

Het tv-beeld ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.

Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming

De kleuren zijn verkeerd of ontbreken.

De helderheid of kleuren laten te wensen over.

Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar.

Het beeld is zwart-wit.

Bij het van kanaal wisselen bevriest het beeld of wordt het vervormd of vertraagd.

• Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrade uit naar een digitale settopbox. Gebruik een HDMI- of Component-kabel voor HD-beeldkwaliteit (High

Definition).

• Abonnees kabel/satelliet: probeer HD-stations in de kanalenlijst.

• Antenneverbinding: probeer HD-zenders weer te geven nadat u Automatische afstemming hebt uitgevoerd.

• Bij veel HD-zenders is sprake van het opwaarderen van SD-inhoud (Standard

Definition).

• Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabelbox/set-top-box in op 1080i of

720p.

• Controleer of u naar de tv kijkt op de aanbevolen minimumafstand, die gebaseerd is op het tv-formaat en de definitie van het signaal.

• Compressie van video-inhoud kan tot vervorming van de beeldkwaliteit leiden, met name bij snel bewegende beelden, zoals in sportwedstrijden en actiefilms.

• Een laag signaalniveau of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Dit is geen defect van de tv.

• Mobiele telefoons die dichtbij de tv worden geplaatst (dichterbij dan circa 1 meter), kunnen verstoord beeld voor analoge en digitale tv veroorzaken.

• Als u een Component-aansluiting gebruikt, controleer dan of de Componentkabels op de juiste manier zijn aangesloten. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.

• Pas de beeldopties aan in het tv-menu. (ga naar Beeldmodus / Kleur / Helderheid

/ Scherpte )

• Pas de optie Spaarstand aan in het tv-menu. (ga naar MENU - Systeem - ECOoplossing - Spaarstand )

• Zet het beeld terug naar de standaardbeeldinstellingen. (ga naar MENU - Beeld -

Beeld resetten )

• Als het beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm, wijzigt u dit in 16:9.

• Wijzig de resolutie van de kabelbox/satellietbox.

• Als u gebruikmaakt van een AV composite-invoer, sluit u de videokabel (geel) aan op de groene aansluiting van component ingang 1 op de tv.

• Wanneer de tv is aangesloten met een kabelbox, kunt u proberen de kabelbox te resetten. Sluit het netsnoer opnieuw aan en wacht totdat de kabelbox opnieuw wordt opgestart. Dit kan 20 minuten duren.

• Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.

Nederlands - 67

Overige informatie

Problemen

Geluidskwaliteit

Er is geen geluid of het geluid is op het maximale volume te zacht.

Het beeld is goed, maar er is geen geluid.

Oplossingen en uitleg

• Voer eerst de functie Het geluid testen uit om te controleren of het geluid van uw televisie naar behoren werkt. (ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het geluid testen )

• Als het geluid in orde is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.

• Controleer het volume van het apparaat (kabelbox/satellietdoos, dvd-speler, Blurayspeler enzovoort) dat op uw televisie is aangesloten.

Er komt ongewenst geluid uit de luidsprekers.

• Stel de optie Luidspreker selecteren in op TV-luidspreker in het geluidsmenu.

• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u of de audiokabels zijn aangesloten op de juiste audio-ingangen op de tv.

• Als u een extern apparaat gebruikt, controleer dan de audiouitvoeroptie van het apparaat (mogelijk moet u de geluidsoptie van uw kabelbox wijzigen in HDMI als u een HDMI-apparaat op uw tv hebt aangesloten).

• Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist.

• Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat opnieuw aan te sluiten.

• Controleer de kabelaansluitingen. Controleer of een videokabel niet is aangesloten op een audio-ingang.

• Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen de signaalsterkte. Een zwak signaal kan geluidsvervorming veroorzaken.

Geen beeld, geen video

De tv wordt niet ingeschakeld.

De tv wordt automatisch uitgeschakeld.

Er is geen beeld/video.

• Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact en op de televisie is aangesloten.

• Controleer of het stopcontact werkt.

• Druk op de toets POWER op de tv om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening ligt. Als de tv wordt ingeschakeld, raadpleeg dan De afstandsbediening werkt niet, hieronder.

• Zorg dat Slaaptimer is ingesteld op Uit in het menu Tijd .

• Als uw pc is aangesloten op de tv, controleert u de stroominstellingen van de pc.

• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact en op de tv.

• Wanneer u tv kijkt via een antenne of kabelaansluiting, wordt de tv uitgeschakeld als er 10-15 minuten geen signaal is.

• Controleer de kabelverbindingen (haal alle kabels los die op de tv en externe apparaten zijn aangesloten en sluit ze vervolgens weer aan).

• Stel de video-uitgangen van het externe apparaat (kabelbox/set-top-box, dvd,

Blu-ray, enz.) in zodat deze overeenkomen met de aansluitingen van de tv-ingang.

Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze op de HDMI-ingang van de televisie worden aangesloten.

• Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.

• Selecteer de juiste bron voor de tv door op de toets SOURCE op de afstandsbediening te drukken.

• Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat opnieuw aan te sluiten.

Nederlands - 68 Nederlands - 69

Nederlands - 68

Overige informatie

Problemen

Antenneaansluiting (Ant/Kabel)

De tv ontvangt niet alle kanalen.

Oplossingen en uitleg

• Zorg dat de antennekabel stevig is aangesloten.

• Voer Instellingen (Eerste instelling) uit om beschikbare zenders aan de kanalenlijst toe te voegen. Ga naar MENU - Systeem - Instellingen (Eerste instelling) en wacht tot alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen.

Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming

• Controleer of de antenne juist is geplaatst.

• Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.

• Een zwak signaal kan tot beeldvervorming leiden. Dit is geen defect van de tv.

Ander

Het beeld wordt niet in het volledige scherm weergegeven.

De afstandsbediening werkt niet.

• HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze opgewaardeerde SD-inhoud (4:3) weergeven.

• Zwarte balken onder en boven in het scherm worden weergegeven bij films die beeldformaten hebben die afwijken van die van uw televisie.

• Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv in op volledig scherm.

• Vervang de batterijen van de afstandsbediening en plaats de batterijen met de polen (+/–) in de juiste richting.

• Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening.

• Richt de afstandsbediening vanaf circa 1,5 tot 1,8 meter afstand rechtstreeks op de televisie.

• Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/set-top-box zodanig dat deze werkt voor de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw kabelbox/settop-box voor de code voor de SAMSUNG-televisie.

De tv kan niet worden in- of uitgeschakeld met de afstandsbediening van de kabelbox/set-top-box of het volume kan niet worden geregeld.

Het bericht “Modus niet ondersteund” wordt weergegeven.

De tv geeft een plasticgeur af.

• Controleer de ondersteunde resolutie van de tv en pas de uitvoerresolutie van het externe apparaat hierop aan.

• Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.

Signaalinformatie van de tv is niet beschikbaar in het menu

Zelfdiagnose testen.

De televisie helt naar rechts of links.

Er zijn problemen bij het monteren van de voet.

Het menu Uitzending wordt grijs weergegeven (niet beschikbaar).

• Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/ coaxaansluiting.

• Verwijder de voet van de tv en monteer deze opnieuw.

• Zorg dat de tv op een vlakke ondergrond staat. Als u de schroeven niet uit de tv kunt verwijderen, gebruikt u zo nodig een magnetische schroevendraaier.

• Het menu Uitzending is alleen beschikbaar als de tv-bron is geselecteerd.

Nederlands - 69

Overige informatie

Problemen

Uw instellingen verdwijnen na 5 minuten of telkens wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.

Met tussenpozen valt het geluid of beeld weg.

Oplossingen en uitleg

• Als de tv zich in de modus Winkeldemo bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen elke 5 minuten opnieuw ingesteld. Als u de instellingen wilt wijzigen van de modus Winkeldemo in Thuisgebruik , druk dan op de toets

SOURCE om de modus Tv te selecteren, en ga naar MENU → Ondersteuning →

Gebruiksmodus .

• Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan.

• Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels.

Zorg ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van de tv aan de muur raden we het gebruik van kabels met

90-gradenaansluitingen aan.

• Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.

U ziet kleine deeltjes als u de rand van de tv van dichtbij bekijkt.

Het menu PIP is niet beschikbaar.

U hebt de tv 45 minuten geleden uitgeschakeld en de tv is weer ingeschakeld.

Het bericht “ Gecodeerd signaal ” of “ Zwak of geen signaal ” wordt weergegeven.

• PIP -functionaliteit is alleen beschikbaar als u een HDMI- of Component-bron gebruikt.

• Dit is normaal. De tv voert de OTA-functie (Over The Air) zelf uit om gedownloade firmware te upgraden tijdens het kijken.

• Als u gebruikmaakt van een CAM CARD (CI/CI+), controleert u of deze op de

Common Interface-aansluiting is aangesloten.

• Als het probleem aanhoudt, haalt u de CAM CARD uit de tv en plaatst u de kaart vervolgens weer terug in de aansluiting.

• Controleer en wijzig het signaal/de bron.

Er zijn herhaaldelijk problemen met beeld en/of geluid.

Er kan een reactie optreden tussen de rubberen kussentjes op de voet en de afwerking van bepaald meubilair.

Het bericht “ Bestand kan mog. niet worden afgespeeld .” wordt weergegeven.

• Om dit te voorkomen, kunt u viltkussentjes gebruiken op een oppervlak van de tv dat in direct contact komt met meubilair.

• Dit bericht wordt mogelijk weergegeven vanwege een hoge bitsnelheid van de inhoud. De inhoud wordt doorgaans wel afgespeeld maar er kunnen zich problemen voordoen met de afspeelkwaliteit.

• U kunt de LED-tv in optimale conditie houden door op de website via USB een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren (samsung.com → Ondersteuning → Downloads ).

Aanbeveling - alleen EU

• Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze LED-televisie voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

• Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.

• De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Support (Ondersteuning) >

Search Product Support (Zoek product ondersteuning) en voer de naam van het model in.

Nederlands - 70 Nederlands - 71

Nederlands - 70

Overige informatie

Ondersteunde ondertitelings- en Media Play-bestandsindelingen

• Ondersteunde videobestandsindelingen

Bestandsextensie Container

*.avi / *.mkv

*.asf / *.wmv

*.mp4 / *.3gp

*.vro / *.mpg

*.mpeg / *.ts

*.tp / *.trp

*.mov / *.flv

*.vob / *.svi

*.divx

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

MOV

FLV

VRO

VOB

PS

TS

Videocodec

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Windows Media Video v9

MPEG2

Resolutie

1920 x 1080

640 x 480

1920 x 1080

MPEG1

Framesnelheid

(fps)

6~30

Bitsnelheid

(Mbps)

30

8

30

Audiocodec

Dolby Digital

LPCM

ADPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

Dolby Digital

Plus

MPEG (MP3)

DTS (Core)

G.711 (A-Law,

μ-Law)

Overige beperkingen

• Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.

• Het geluid of de video kan mogelijk niet worden weergegeven als de inhoud een standaard bitsnelheid/ framesnelheid heeft die hoger is dan het compatibele aantal frames per seconde dat wordt weergegeven in de tabel.

• Als de indextabel is beschadigd, wordt de zoekfunctie (Springen) niet ondersteund.

• Sommige USB-/digitale camera-apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de speler.

• Het menu wordt mogelijk wat later weergegeven als de bandbreedte van de video meer dan 10 Mbps

(bitsnelheid) bedraagt.

Videodecoder

• Ondersteuning tot H.264, niveau 4.1 (FMO/ASO/RS worden niet ondersteund.)

• framesnelheid:

− Lager dan 1280 x 720: 60 frames max

− Hoger dan 1280 x 720: 30 frames max

• VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.

• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.

Audiodecoder

• WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen en M2-profiel.

• WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.

• Vorbis ondersteunt tot 2 kanalen.

• Dolby Digital Plus ondersteunt tot 5.1-kanalen.

• Ondersteunde ondertitelindelingen

• Extern

Naam

MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst

SAMI

SubRip

SubViewer

Micro DVD

SubStation Alpha

Advanced SubStation

Alpha

Powerdivx

Bestandsextensie

.ttxt

.smi

.srt

.sub

.sub of .txt

.ssa

.ass

.psb

• Intern

Naam

Xsub

SubStation Alpha

Advanced SubStation

Alpha

SubRip

MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst

Container

AVI

MKV

MKV

MKV

MP4

Indeling

Beeldformaat

Tekstformaat

Tekstformaat

Tekstformaat

Tekstformaat

Nederlands - 71

Overige informatie

Ondersteunde foto-indelingen

Bestandsextensie

*.jpg

*.jpeg

*.bmp

*.mpo

Type

JPEG

BMP

MPO

Resolutie

15360 X 8640

4096 X 4096

15360 X 8640

Het MPO-bestandstype biedt geen ondersteuning voor de functies

Inzoomen, Roteren en Effect presentatie.

Ondersteunde muziekindelingen

Bestandsextensie Type

MPEG

Codec

MPEG1 Audio

Layer 3

*.mp3

*.m4a

*.mpa

*.aac

*.flac

*.ogg

MPEG4

FLAC

OGG

AAC

FLAC

Vorbis

*.wma

WMA WMA

Remark

Ondersteunt tot 2 kanalen.

Ondersteunt tot 2 kanalen.

WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen en M2profiel. (WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.)

*.wav

*.mid

*.midi

wav midi wav midi type 0 en type 1

Nederlands - 72 Nederlands - 73

Nederlands - 72

Overige informatie

Teletekstfunctie

Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

U kunt de teletekstpagina's veranderen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.

1

2

8

9

0

3

4

5

6

7

!

@

0 (modus): de teletekstmodus (LIST/FLOF) selecteren. Als u tijdens de LIST-modus op de toets drukt, schakelt u naar de LIST-opslagmodus. In deze modus kunt u teletekstpagina's met behulp van de toets 8(opslaan) in een lijst opslaan.

/ (Volledig TTX/dubbel TTX/mix/uit): hiermee activeert u de teletekstmodus voor het huidige kanaal. Druk tweemaal op deze toets om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven. Druk nog een keer op de toets om teletekst af te sluiten.

1 (subpagina): hiermee geeft u de beschikbare subpagina weer.

8 (opslaan): hiermee slaat u de teletekstpagina's op.

6 (index): hiermee geeft u de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weer.

4 (grootte): hiermee geeft u de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weer. Druk nogmaals op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan. Druk nogmaals op deze toets voor een normale weergave.

9 (vastzetten): de huidige pagina blijft weergegeven, als er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch achtereenvolgend worden weergegeven. Druk nogmaals op deze toets om het opvolgen te hervatten.

2 (volgende pagina): hiermee geeft u de volgende teletekstpagina weer.

3 (vorige pagina): hiermee geeft u de vorige teletekstpagina weer.

5 (tonen): hiermee geeft u verborgen tekst weer (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets voor de normale weergave.

7 (annuleren): hiermee verkleint u de teletekstweergave zodanig dat deze overlapt met de huidige uitzending.

Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw): als de omroep gebruikmaakt van het

FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Als u de vorige of volgende pagina wilt weergeven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.

De teletekstpagina’s zijn in zes categorieën verdeeld

Onderdeel

A

B

E

F

C

D

Inhoud

Geselecteerd paginanummer.

Identiteit uitzendkanaal.

Huidige paginanummer of zoekaanduidingen.

Datum en tijd.

Tekst.

Statusinformatie. FASTEXT-informatie.

A B C

E

F

D

Nederlands - 73

Overige informatie

De wandbevestiging plaatsen

Met de wandbevestigingsset (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de tv aan de muur bevestigen. Zie de instructies bij de onderdelen voor wandbevestiging als u wilt weten hoe u de wandbevestiging installeert. Neem contact op met een technicus voor hulp voordat u de wandbeugel te bevestigt. We adviseren u dit niet zelf te doen.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de tv zelf te installeren.

Specificaties voor de wandbevestigingsset (VESA)

De wandbevestigingsset is niet meegeleverd, maar wordt apart verkocht.

Plaats de wandbevestiging op een stevige wand die loodrecht op de vloer staat. Wanneer de wandbevestiging aan andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde leverancier.

Als u de wandbevestiging aan het plafond of een schuine wand monteert, kan de tv vallen en kan dit leiden tot zwaar lichamelijk letsel.

OPMERKING

• In de onderstaande tabel vindt u de standaardafmetingen voor wandbevestigingssets.

• Wanneer u onze wandbevestigingsset aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste montageonderdelen daarbij inbegrepen.

• Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen.

• Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmetingen, omdat anders de binnenkant van de tv beschadigd kan raken.

• Voor wandbevestigingen die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor VESA-schroeven, kan de lengte van de schroeven afhankelijk van de specificaties afwijken.

• Draai de schroeven niet te vast. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het product beschadigt of valt, resulterend in lichamelijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.

• Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of lichamelijk letsel wanneer een niet-VESA of nietgespecificeerde wandbevestiging is gebruikt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet in acht heeft genomen.

• Kantel deze tv voor de bevestiging nooit meer dan 15 graden.

formaat in cm

VESA-specificaties

(A * B)

Standaardschroef Aantal

27.5

100 X 100

M4 4

23.6

75 X 75

Plaats de wandbevestigingsset niet terwijl de tv is ingeschakeld. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel door elektrische schokken.

Nederlands - 74 Nederlands - 75

Nederlands - 74

Overige informatie

De tv vastzetten aan de wand

Let op: als u duwt of trekt aan de televisie of op de televisie klimt, kan deze vallen. Zorg er vooral voor dat u kinderen niet over de televisie heen hangen of deze omver duwen. Als de televisie omvalt, kan dit tot ernstig letsel of de dood leiden. Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht die in de veiligheidsfolder bij uw televisie worden genoemd. Om stabiliteits- en veiligheidsredenen kunt u de antivalvoorziening aanschaffen en installeren, zoals hieronder beschreven.

Voorkomen dat de tv valt

1. Plaats de schroeven in de beugels en bevestig deze stevig aan de wand. Controleer of de schroeven stevig in de wand zijn gedraaid.

Afhankelijk van het wandtype hebt u mogelijk extra materiaal nodig om het geheel te verankeren.

De benodigde beugels, schroeven en draad worden niet meegeleverd.

Deze moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

2. Verwijder de schroeven in het midden aan de achterkant van de televisie, steek de schroeven door de beugels en draai de schroeven weer vast in de televisie.

Specificaties van de schroeven

Voor een tv van 23,6 tot 27,5 inch: M4

3. Verbind de beugels die aan de tv zijn bevestigd met een sterke draad aan de beugels die aan de muur zijn bevestigd en knoop de draad stevig vast.

OPMERKING

• Plaats de televisie dicht bij de muur zodat deze niet achterover kan vallen.

• Het is veilig om de draad zodanig aan te brengen dat de beugels die aan de muur zijn bevestigd zich boven de beugels op de televisie of op gelijke hoogte daarmee bevinden.

• Haal de draad los voordat u de televisie verplaatst.

Wand

• De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

4. Controleer of alle bevestigingen goed zijn aangebracht. Controleer de bevestigingspunten regelmatig op tekenen van verzwakking of defecten. Neem bij twijfel over de veiligheid van de bevestiging contact op met een professionele installateur.

Nederlands - 75

Overige informatie

De installatieruimte

Bewaar de nodige afstand tussen het product en andere objecten (bijvoorbeeld muren) zodat er een goede ventilatie mogelijk is.

Wanneer u dit niet doet, kan dit door een stijging van de interne temperatuur resulteren in brand of andere problemen.

Bij gebruik van een voet of wandbevestiging mogen alleen onderdelen worden gebruikt die door Samsung

Electronics zijn geleverd.

• Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot lichamelijk letsel doordat het product kan vallen.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van het afgebeelde apparaat.

Wees voorzichtig wanneer u de tv aanraakt. Sommige onderdelen kunnen heet zijn.

Plaatsing op een voet.

Plaatsing met een wandbevestiging.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Opslag en onderhoud

Nadat u de sticker hebt verwijderd die op het tv-scherm is bevestigd en eventuele lijmresten hebt verwijderd, kunt u tv kijken.

Bij het reinigen van de behuizing en het scherm kunnen er krassen ontstaan. Zorg ervoor dat u de behuizing en het scherm voorzichtig afneemt met een zachte doek om krassen te voorkomen.

Sproei geen water rechtstreeks op het product. Vloeistoffen die in het product terechtkomen kunnen een storing, brand of elektrische schok veroorzaken.

Reinig het product met een zachte doek die licht met water is bevochtigd. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen (zoals wasbenzine of thinner) of een reinigingsmiddelen.

Nederlands - 76 Nederlands - 77

Nederlands - 76

Overige informatie

Kensington-antidiefstalslot

Het Kensington-slot wordt niet door Samsung geleverd. Het is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor aanvullende informatie over het juiste gebruik.

Zoek het " K "-symbool aan de achterkant van de tv. Naast het ' voor het Kensington-slot.

K '-symbool bevindt zich een bevestigingspunt

De positie en kleur kunnen per model verschillen.

<Optioneel>

Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:

1. Wikkel de kabel van het Kensington-slot rond een groot, onbeweeglijk voorwerp, zoals een bureau of stoel.

2. Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde van de kabel van het Kensingtonslot.

3. Steek het slot in de Kensington-opening op het product.

4. Sluit het slot.

Dit zijn algemene instructies. Zie voor exacte instructies de gebruiksaanwijzing bij het slotapparaat.

Het slot moet apart worden aangeschaft.

Nederlands - 77

Overige informatie

Licentie-informatie

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535,

6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and

7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS

Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201,

5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240,

7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights

Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX

Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx. com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand

(VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)

Open Source Licence Notice is written only English.

Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische & elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBS-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt. Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor batterij-inzameling)

Wanneer deze markering op de batterij, de handleiding of de verpakking wordt weergegeven, geeft dit aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid. Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.

Nederlands - 78 Nederlands - 79

Nederlands - 78

Overige informatie

Specificaties

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur

Luchtvochtigheid bij in gebruik

Opslagtemperatuur

Luchtvochtigheid bij opslag

Beeldresolutie

Geluid (uitgang)

Modelnaam

Schermformaat

Afmetingen (B x H x D)

Behuizing

Met voet

Gewicht

Zonder voet

Met voet

10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)

10% tot 80%, niet-condenserend

-20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F)

5% tot 95%, niet-condenserend

1366 X 768

5 W x 2

T24D310ES/T24D310EW/T24D310EX T28D310ES/T28D310EW/T28D310EX

23,6 inch (59 cm) 27.5 inches (69 cm)

561.84 x 349.12 x 47.92 mm

561.84 x 383.22 x 178.86 mm

643.4 x 396.5 x 62.9 mm

643.4 x 435.0 x 203.2 mm

3.85 kg

4.00 kg

3.9 kg

4.2 kg

De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.

Standaard stroomverbruik gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2

Nederlands - 79

Overige informatie

A

Achtergrondverlichting 29

Algemeen 56

Amusement 28

Antenne 39

Autom. uitsch.

Automatisch afstemmen

54

39

Index

D

Digitale Clean View 33

DivX® Video On Demand 57

DTS TruDialog 35

Dynamisch contrast 32

E

ECO-oplossing 54

Equalizer 35

B

Beeld resetten 34

Beeldformaat 30

Beeldmodus 28

Beeldopties 33

Bewegingsbelicht. 32

F

Fijnafstemming 46

Filmmodus 33

C

Contrast 29

G

Gamma 32

Geavanceerde instellingen 32

Geen signaal stdby 54

Geluid resetten 34

Geluidmodus 34

Geluidseffect 35

Geluidsformaat 49

H

HDMI-zwartniveau 33

Helderheid 29

Huidkleur 32

K

Kanalenlijst 42

Kensington-antidiefstalslot 77

Kleur 29

Kleurruimte 32

Kleurtint 33

L

LED Clear Motion 33

Licentie 78

Luidsprekerinstellingen 36

M

Media Play 62

Menutaal 56

MPEG-ruisfilter 33

O

Ondersteunde ondertitelings

- en Media Play- estandsindelingen 71

P

PIP 31

Problemen oplossen 67

Nederlands - 80 Nederlands - 81

Nederlands - 80

Overige informatie

R

RGB-modus 32

S

Scherpte 29

Software-update 59

Spaarstand 54

T

Tijd 51

Tint (G/R) 29

W

Witbalans 32

Z

Zelfdiagnose 58

Zwarttinten 32

Nederlands - 81

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

UK

EIRE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

TURKEY

RUSSIA

GEORGIA

ARMENIA

AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

KYRGYZSTAN

TADJIKISTAN

MONGOLIA

UKRAINE

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van SAMSUNG.

Land

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

CYPRUS

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

SLOVENIA

NETHERLANDS

NORWAY

Kundcenter Webbsida

EUROPE

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

051 331 999

800 111 31 , Безплатна телефонна линия

072 726 786

800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/support www.samsung.com/bg/support www.samsung.com/hr/support www.samsung.com/cz/support

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60

€/Anruf)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)

800-SAMSUNG (726-7864)

261 03 710

020 405 888

080 697 267

090 726 786

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480 www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/gr/support http://www.samsung.com/hu/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/support www.samsung.com/support www.samsung.com/si/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support

BELARUS

MOLDOVA

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20 7267

08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)

Apel GRATUIT

011 321 6899

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

0034902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

444 77 11

CIS

8-800-555-55-55

0-800-555-555

0-800-05-555

0-88-555-55-55

8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)

8-10-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

7-495-363-17-00

0-800-502-000

810-800-500-55-500

0-800-614-40 www.samsung.com/pl/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/ro/support www.samsung.com/rs/support www.samsung.com/sk/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support www.samsung.com/lt/support www.samsung.com/lv/support www.samsung.com/ee/support www.samsung.com/tr/support www.samsung.com/ru/support www.samsung.com/support www.samsung.com/support www.samsung.com/support www.samsung.com/support www.samsung.com/support www.samsung.com/kz_ru/support www.samsung.com/support www.samsung.com/support www.samsung.com/ua/support

(Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support

(Russian) www.samsung.com/support www.samsung.com/support

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van SAMSUNG.

Land Webbsida

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

CHINA

HONG KONG

MACAU

INDIA

Kundcenter

1300 362 603

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

400-810-5858

(852) 3698 4698

ASIA PACIFIC

www.samsung.com/au/support www.samsung.com/nz/support www.samsung.com/cn/support www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English) www.samsung.com/support www.samsung.com/in/support

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

U.A.E

OMAN

KUWAIT

BAHRAIN

QATAR

0800 333

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG(726-7864)

0-2689-3232,

1800-29-3232

0800-32-9999

1 800 588 889

MIDDLE EAST

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

183-CALL (183-2255)

8000-GSAM (8000-4726)

800-CALL (800-2255) www.samsung.com/id/support www.samsung.com/jp/support www.samsung.com/my/support www.samsung.com/ph/support www.samsung.com/sg/support www.samsung.com/th/support www.samsung.com/tw/support www.samsung.com/vn/support www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

EGYPT

ALGERIA

TUNISIA

JORDAN

SYRIA

IRAN

MOROCCO

SAUDI ARABIA

08000-726786

16580

021 36 11 00

80-1000-12

0800-22273

06 5777444

18252273

021-8255

080 100 2255

920021230 www.samsung.com/eg/support www.samsung.com/n_africa/support www.samsung.com/n_africa/support www.samsung.com/Levant/support (English) www.samsung.com/Levant/support (English) www.samsung.com/iran/support www.samsung.com/n_africa/support www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)

AFRICA

NIGERIA

GHANA

COTE D’ IVOIRE

SENEGAL

CAMEROON

KENYA

UGANDA

TANZANIA

RWANDA

BURUNDI

DRC

SUDAN

SOUTH AFRICA

BOTSWANA

NAMIBIA

ZAMBIA

MOZAMBIQUE

ALGERIA

TUNISIA

0800-726-7864

0800-10077

0302-200077

8000 0077

800-00-0077

7095- 0077

0800 545 545

0800 300 300

0800 755 755

9999

200

499999

1969

0860-SAMSUNG (726-7864)

8007260000

08 197 267 864

0211 350370

847267864 / 827267864

021 36 11 00

80-1000-12 www.samsung.com/africa_en/support www.samsung.com/africa_fr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/support www.samsung.com/n_africa/support www.samsung.com/n_africa/support

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

BN46-00440A-02

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals