Samsung GT-E2121B User manual

Samsung GT-E2121B User manual
GT-E2121B
Gebruiksaanwijzing
Over deze
gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap
voor stap bekend te maken met de functies en
mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de
telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar
"Uw mobiele telefoon - introductie", "De mobiele
telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties
gebruiken".
Instructiesymbolen
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips
of aanvullende informatie
→
Gevolgd door: de volgorde van de opties
of menu’s die u moet selecteren om een
stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in
de menustand Berichten → Nieuw bericht
maken (staat voor Berichten, gevolgd door
Nieuw bericht maken)
[
]
Vierkante haken: telefoontoetsen; bijvoorbeeld:
[
] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
<
>
Punthaken: functietoetsen waarvan de functie
per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <OK>
(staat voor de functietoets OK)
►
Ga naar: pagina’s met verwante informatie;
bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")
Copyrightgegevens
De rechten op alle technologieën en producten
die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de
respectieve eigenaren:
• Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd
handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B015695
• Java™ is een handelsmerk van Sun
Microsystems, Inc.
Inhoudsopgave
Over deze gebruiksaanwijzing.................................2
Uw mobiele telefoon - introductie............................6
Indeling van de telefoon...............................................6
Symbolen.....................................................................8
De mobiele telefoon in gebruik nemen...................9
De SIM-kaart en batterij plaatsen................................9
De batterij opladen.....................................................10
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)..................10
Basisfuncties gebruiken.........................................12
De telefoon in- of uitschakelen..................................12
Toegang tot menu’s....................................................12
De telefoon aanpassen..............................................13
De basisfuncties voor bellen......................................14
Berichten verzenden en bekijken..............................16
Een e-mail verzenden................................................16
Tekst invoeren............................................................17
Contactpersonen toevoegen en zoeken....................19
Basisfuncties van de camera gebruiken....................20
Naar muziek luisteren................................................21
Surfen op internet......................................................24
Geavanceerde functies gebruiken.........................25
Geavanceerde belfuncties gebruiken........................25
Geavanceerde functies van de telefoonlijst
gebruiken...................................................................29
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken..................30
Geavanceerde camerafuncties gebruiken.................30
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken.................33
Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken...........36
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken................36
Een SOS-bericht activeren en verzenden.................38
Nepoproepen tot stand brengen................................39
Spraakmemo’s opnemen en afspelen.......................39
Games en toepassingen op basis van Java..............40
Een wereldklok maken...............................................40
Alarm instellen en gebruiken.....................................41
Calculator gebruiken..................................................42
Munt- of maateenheden omrekenen.........................42
Afteltimer instellen......................................................42
Stopwatch gebruiken.................................................43
Notities maken...........................................................43
Agenda beheren........................................................44
De zaklamp inschakelen............................................45
Problemen oplossen...............................................46
Informatie over veiligheid en gebruik....................52
Uw mobiele telefoon introductie
In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele
telefoon kennen, evenals de toetsen en de
pictogrammen.
Indeling van de telefoon
1
5
2
3
4
6
7
8
9
1
4-richtingsnavigatietoets
In de standby-stand: toegang
tot door de gebruiker
gedefinieerde menu’s,
de zaklamp inschakelen
(omhoog) en een nepoproep
tot stand brengen (omlaag).
In de menustand: bladeren
door menuopties
Afhankelijk van de
serviceprovider kunnen vooraf
gedefinieerde menu’s verschillen
► "De zaklamp inschakelen"
► "Nepoproepen tot stand
brengen"
2
Beltoets
Nummer bellen of oproep
aannemen. In de standby-stand:
overzicht van laatst gekozen
nummers, gemiste oproepen
en ontvangen oproepen of
SOS-bericht verzenden
► "Een SOS-bericht activeren
en verzenden"
3
Toets Voicemailservice
In de standby-stand: toegang
tot voicemailberichten
(ingedrukt houden)
4
Toets voor toetsvergrendeling
In de standby-stand:
de toetsvergrendeling inof uitschakelen (toets
ingedrukt houden)
5
Functietoetsen
De acties uitvoeren die onder
in het display worden
weergegeven
6
Bevestigingstoets
In de standby-stand: naar
de Music library gaan of
de webbrowser starten
(toets ingedrukt houden).
In de menustand: de
gemarkeerde menuoptie
selecteren of invoer
bevestigen
De functie van deze toets kan
per provider en regio enigszins
verschillen
7
Toets voor aan/uit/
beëindigen
Telefoon aan- en uitzetten
(toets ingedrukt houden),
oproep beëindigen. In de
menustand: invoer annuleren
en terugkeren naar de
standby-stand
8
Alfanumerieke toetsen
9
Toets Stil profiel
In de standby-stand: het stille
profiel in- of uitschakelen
(ingedrukt houden)
Symbolen
Boven in het scherm worden de volgende
statusindicatoren weergegeven:
Symbool
Betekenis
Signaalsterkte
Oproep actief
Doorschakelfunctie ingeschakeld
Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
Roaming (buiten het normale gebied)
Verbinding maken met beveiligde webpagina
FM-radio aan
Bluetooth ingeschakeld
Alarm ingeschakeld
Geheugenkaart geplaatst
Nieuw sms-bericht
Nieuw mms-bericht
Nieuw e-mailbericht
Nieuw voicemailbericht
Normaal profiel ingeschakeld
Stil profiel ingeschakeld
Batterijsterkte
De mobiele telefoon
in gebruik nemen
Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel
deze in.
De SIM-kaart en batterij plaatsen
1.Verwijder de klep aan de achterkant en plaats
de SIM-kaart.
Klep aan de
achterkant
SIMkaart
2.Plaats de batterij en plaats de klep terug.
Batterij
De batterij opladen
1.Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde
reisadapter in de multifunctionele aansluiting.
2.Steek het brede uiteinde van de reisadapter in
een stopcontact.
3.Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is
opgeladen.
Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst
de reisadapter los te koppelen. Anders kan de
telefoon beschadigd raken.
Een geheugenkaart plaatsen
(optioneel)
Uw telefoon is geschikt voor microSD™of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal
2 GB (afhankelijk van het merk en type van de
geheugenkaart).
10
• Het formatteren van de geheugenkaart op
een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon
veroorzaken. Formatteer de geheugenkaart
alleen op de telefoon.
• Door veelvuldig wissen van en schrijven naar
een geheugenkaart verkort u de levensduur
van de kaart.
1.Verwijder de klep aan de achterkant en de batterij.
2.Ontgrendel het klepje voor de geheugenkaart.
3.Open het klepje voor de geheugenkaart en plaats
een geheugenkaart met het etiket naar boven.
Geheugenkaart
Klepje geheugenkaart
4.Sluit en vergrendel het klepje voor de
geheugenkaart.
5.Plaats de batterij terug en sluit de klep aan
de achterkant.
11
Basisfuncties gebruiken
Leer hoe u de basisfuncties kunt uitvoeren en
de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele
telefoon kunt gebruiken.
De telefoon in- of uitschakelen
De telefoon inschakelen:
1.Houd [
] ingedrukt.
2.Geef uw PIN-code in en druk op <OK>
(indien nodig).
Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te
schakelen.
Toegang tot menu’s
Ga als volgt te werk om de menu’s op uw telefoon
te openen:
1.Druk in de standby-stand op <Menu> om naar
de menustand te gaan.
Mogelijk moet u op de bevestigingstoets drukken
om naar de menustand te gaan, afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
2.Ga met behulp van de navigatietoets naar een
menu of optie.
12
3.Druk op <Kies>, <OK> of de bevestigingstoets
om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4.Druk op <Terug> om één niveau omhoog te
gaan; druk op [
] om terug te keren naar de
standby-stand.
• Wanneer u een menu opent waarvoor een
PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen.
Neem voor meer informatie contact op met uw
serviceprovider.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het
verlies van wachtwoorden of privé-informatie of
andere schade door illegale software.
De telefoon aanpassen
Het geluidsprofiel instellen Naar het geluidsprofiel gaan:
1.Selecteer in de menustand Instellingen →
Profielen.
2.Selecteer het gewenste profiel.
Een geluidsprofiel wijzigen:
1.Selecteer in de menustand Instellingen →
Profielen.
2.Blader naar een gebruikersprofiel en druk op
<Opties> → Wijzigen.
3.Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.
13
Sneltoetsen voor menu’s instellen 1.Selecteer in de menustand Instellingen →
Telefoon → Sneltoetsen.
2.Selecteer de gewenste toets.
3.Selecteer het menu dat u aan de toets wilt
toewijzen.
De basisfuncties voor bellen
Bellen 1.Geef in de standby-stand het netnummer
en abonneenummer in.
2.Druk op [
] om het nummer te kiezen.
3.Druk op [
] om de oproep te beëindigen.
Een oproep beantwoorden 1.Druk op [
] als een oproep binnenkomt.
2.Druk op [
] om de oproep te beëindigen.
Het volume aanpassen tijdens een gesprek Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets
omhoog of omlaag om het volume aan te passen.
14
De luidsprekerfunctie gebruiken 1.Druk tijdens een gesprek op de
bevestigingstoets om de luidsprekerfunctie te
activeren.
2.Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de
luidspreker weer uit te zetten.
In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk
moeite om het gesprek te verstaan als u de
luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de
normale telefoonstand voor een beter geluid.
De headset gebruiken Als u de meegeleverde headset aansluit op het
multifunctionele aansluitpunt, kunt u als volgt
oproepen tot stand brengen en aannemen:
• Als u het laatstgekozen nummer opnieuw wilt
bellen, houdt u de knop op de headset
ingedrukt.
• Als u een oproep wilt aannemen, drukt u op de
knop op de headset.
• Als u een gesprek wilt beëindigen, houdt u de
knop op de headset ingedrukt.
15
Berichten verzenden en bekijken
Een sms- of mms-bericht verzenden 1.Selecteer in de menustand Berichten →
Nieuw bericht maken → Bericht.
2.Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
3.Geef de berichttekst in. ► p. 17
Als u het bericht als een sms-bericht wilt
verzenden, gaat u naar stap 5.
Als u een mms-bericht wilt toevoegen, gaat
u verder met stap 4.
4.Druk op <Opties> → Multimedia toevoegen
en voeg een item toe.
5.Druk op de bevestigingstoets om het bericht te
verzenden.
Een e-mail verzenden
1.Selecteer in de menustand Berichten →
Nieuw bericht maken → E-mail.
2.Geef een e-mailadres in en blader omlaag.
3.Geef een onderwerp in en blader omlaag.
4.Geef de berichttekst in.
5.Druk op <Opties> → Items toevoegen en
voeg een item toe (indien nodig).
6.Druk op de bevestigingstoets om het bericht te
verzenden.
16
Tekst invoeren
De tekstinvoerstand wijzigen • Houd [ ] ingedrukt om te schakelen tussen de
T9- en de ABC-stand.
• Druk op [ ] om te wisselen tussen hoofdletters
en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
• Druk op [ ] om over te schakelen naar de
symboolstand.
• Houd [ ] ingedrukt om een invoerstand te
selecteren of de invoertaal te wijzigen.
T9-stand 1.Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen
één keer in om een heel woord in te geven.
2.Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u
op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste
woord niet wordt weergegeven, drukt u op de
navigatietoets omhoog of omlaag om een
ander woord te selecteren.
ABC-stand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot
het gewenste teken op het display verschijnt.
17
Cijferstand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om
een cijfer in te geven.
Symboolstand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om
een symbool in te geven.
• Druk op de navigatietoets om de cursor te
verplaatsen.
• Druk op <Wissen> om tekens één voor één te
verwijderen. Als u snel tekens wilt verwijderen,
houdt u <Wissen> ingedrukt.
• Als u een spatie tussen tekens wilt invoegen,
drukt u op [0].
• Druk op [1] om leestekens in te voeren.
Een sms- of mms-bericht bekijken 1.Selecteer in de menustand Berichten →
Postvak IN.
2.Selecteer een sms- of mms-bericht.
Een e-mail bekijken 1.Selecteer in de menustand Berichten →
E-mail Postvak IN.
2.Selecteer Controleren op nieuwe e-mail.
3.Selecteer een e-mailbericht of een koptekst.
18
4.Als u een koptekst hebt geselecteerd, drukt u
op <Opties> → Ophalen om de tekst van het
e-mailbericht te bekijken.
Contactpersonen toevoegen
en zoeken
De geheugenlocatie voor het opslaan van
nieuwe contactpersonen kan, afhankelijk van
uw serviceprovider, vooringesteld zijn. Als u
de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert
u in de menustand Contacten → Beheer →
Opslaglocatie → een geheugenlocatie.
Een nieuwe contactpersoon toevoegen 1.Geef in de standby-stand een telefoonnummer
in en druk op <Opties>.
2.Selecteer Contact toevoegen → een
geheugenlocatie (indien nodig).
3.Selecteer een nummertype (indien nodig).
4.Geef de gegevens van de contactpersoon op.
5.Druk op de bevestigingstoets om de
contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.
19
Een contactpersoon zoeken 1.Selecteer in de menustand Contacten → Lijst
met contacten.
2.Geef de eerste paar letters in van de naam die
u zoekt.
3.Selecteer de naam van de contactpersoon in
de lijst.
Basisfuncties van de camera
gebruiken
Foto’s maken 1.Selecteer in de menustand Camera om de
camera in te schakelen.
2.Richt de lens op het onderwerp en pas het
beeld naar wens aan.
3.Druk op de bevestigingstoets om een foto te
maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4.Druk op <Terug> om nog een foto te maken
(stap 2).
Nadat u foto’s hebt gemaakt, selecteert u
<Album> om foto’s te bekijken.
Foto’s bekijken Selecteer in de menustand Mijn bestanden →
Afbeeldingen → een fotobestand.
20
Video-opnamen maken 1.Selecteer in de menustand Camera om de
camera in te schakelen.
2.Druk op <Opties> → Camcorder om naar de
videostand te gaan.
3.Richt de lens op het onderwerp en pas het
beeld naar wens aan.
4.Druk op de bevestigingstoets om de opname te
starten.
5.Druk op de bevestigingstoets of <Stop> om de
opname te stoppen. De video-opname wordt
automatisch opgeslagen.
Nadat u video-opnamen hebt gemaakt, selecteert
u <Album> om video-opnamen te bekijken.
Video-opnamen bekijken Selecteer in de menustand Mijn bestanden →
Video’s → een videobestand.
Naar muziek luisteren
Naar de FM-radio luisteren 1.Selecteer in de menustand Extra’s → FM-radio.
2.Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio
in te schakelen.
21
3.Druk op <Ja> om automatisch afstemmen te
starten.
De radio zoekt beschikbare zenders en slaat
deze automatisch op.
Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt,
wordt u gevraagd automatisch afstemmen te starten.
4.U kunt de FM-radio bedienen met de volgende
toetsen:
Toets
Functie
Bevestigen
De FM-radio in- of uitschakelen
Navigatie
• Links/Rechts: afstemmen op een
radiostation; een opgeslagen
radiostation selecteren (ingedrukt
houden)
• Omhoog/Omlaag: het volume
aanpassen
• De klep aan de achterkant dient als antenne
voor de FM-radio. Wees voorzichtig met de klep
aan de achterkant en zorg dat de contactpunten
schoon blijven.
• Als u zonder headset naar de FM-radio luistert,
hoeft u de batterij mogelijk minder snel op te laden.
• Wanneer het huidige radiosignaal zwak is, sluit u
de meegeleverde headset aan.
• Het volume van een monoheadset is erg laag
of vrijwel niet hoorbaar. Gebruik alleen
stereoheadsets.
22
Naar muziekbestanden luisteren U moet eerst bestanden overbrengen naar het interne
geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart.
U hebt hiervoor de volgende opties:
• Draadloos downloaden van internet. ► p. 24
• Downloaden van een computer met het
optionele Samsung PC Studio. ► p. 33
• Ontvangen via Bluetooth. ► p. 36
• Kopiëren naar uw geheugenkaart. ► p. 34
Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar
het interne geheugen of naar een geheugenkaart,
gaat u als volgt te werk:
1.Selecteer in de menustand Muziek.
2.Selecteer een muziekcategorie → een
muziekbestand.
3.Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen
gebruiken:
Toets
Functie
Bevestigen
Afspelen onderbreken of hervatten
Navigatie
• Links: vorig nummer (druk hierop
binnen 3 seconden); terugspoelen
in een bestand (ingedrukt houden)
• Rechts: volgend nummer;
vooruitspoelen in een bestand
(ingedrukt houden)
• Omhoog/Omlaag: het volume
aanpassen
23
Surfen op internet
Webpagina’s bekijken 1.Selecteer in de menustand Internet →
Startpagina om naar de startpagina van uw
provider te gaan.
2.Voor navigatie op internet gebruikt u de
volgende toetsen:
Toets
Functie
Navigatie
Naar boven of naar beneden bladeren
op een webpagina
Bevestigen
Een item selecteren
<Terug>
Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>
Een lijst openen met browseropties
Een webpagina toevoegen aan uw Favorieten 1.Selecteer in de menustand Internet →
Favorieten.
2.Druk op <Opties> → Favoriet toevoegen.
3.Geef een paginatitel en een internetadres
(URL) op en druk op de bevestigingstoets.
24
Geavanceerde functies
gebruiken
Leer de geavanceerde functies en extra
mogelijkheden van uw mobiele telefoon
te gebruiken.
Geavanceerde belfuncties
gebruiken
Gemiste oproepen bekijken en terugbellen Op het display worden de nummers weergegeven
van binnengekomen oproepen die u hebt gemist.
Het nummer van een gemiste oproep bellen:
1.Druk op <Tonen>.
2.Ga naar het nummer dat u wilt bellen.
3.Druk op [
] om te bellen.
Een recent gekozen nummer herhalen 1.Druk in de standby-stand op [
van recent gekozen nummers.
] voor een lijst
2.Ga naar het gewenste nummer en druk op [
om dat nummer te bellen.
]
25
Een oproep in de wacht zetten of een oproep
uit de wacht halen Druk op <Wacht> om een oproep in de wacht te
zetten. Druk op <Ophalen> om het gesprek weer
uit de wacht te halen.
Een tweede nummer kiezen Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u
tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:
1.Druk op <Wacht> om de eerste oproep in de
wacht te zetten.
2.Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en
druk op [
].
3.Druk op <Wissel> om tussen de twee
gesprekken te schakelen.
Een tweede oproep beantwoorden Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u
tijdens een gesprek een tweede oproep
beantwoorden:
1.Druk op [
] om de tweede oproep te
beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de
wacht gezet.
2.Druk op <Wissel> om tussen de gesprekken te
schakelen.
26
Een gesprek met meerdere deelnemers
voeren (telefonische vergadering) 1.Bel de eerste persoon die u wilt laten
deelnemen aan de telefonische vergadering.
2.Als de verbinding met de eerste persoon tot
stand is gebracht, belt u de tweede persoon
voor de telefonische vergadering.
De eerste persoon wordt automatisch in de
wacht gezet.
3.Als de verbinding met de tweede persoon tot
stand is gebracht, drukt u op <Opties> →
Vergaderoproep.
Een internationaal nummer bellen 1.Houd in de standby-stand [0] ingedrukt om een
plus-teken (+) in te voegen.
2.Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen
(landnummer, netnummer en abonneenummer)
en druk op [
].
Contactpersonen bellen vanuit de telefoonlijst 1.Selecteer in de menustand Contacten → Lijst
met contacten.
2.Ga naar het gewenste nummer en druk op [
om dat nummer te bellen.
]
27
Een oproep weigeren Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u
op [
]. De beller hoort een ingesprektoon.
Als u oproepen van bepaalde nummers
automatisch wilt weigeren, gebruikt u de functie
Automatisch weigeren. De functie Automatisch
weigeren activeren en de blokkeerlijst instellen:
1.In de menustand selecteert u Instellingen →
Toepassing → Oproepen → Alle oproepen
→ Automatisch weigeren.
2.Blader naar links of rechts naar Aan (indien
nodig).
3.Selecteer Blokkeerlijst.
4.Druk op <Opties> → Nieuw.
5.Geef een nummer in dat u wilt weigeren.
6.Selecteer Blokkeringscriteria → een optie
(indien nodig).
7.Druk op <Opties> → Opslaan.
8.Herhaal stap 4 en 6 hierboven als u nog meer
nummers wilt toevoegen.
9.Selecteer nummers die u wilt weigeren.
10.Druk op <Opties> → Opslaan.
28
Geavanceerde functies van de
telefoonlijst gebruiken
Een visitekaartje maken 1.Selecteer in de menustand Contacten → Mijn
visitekaartje.
2.Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op
<Opties> → Opslaan of druk op de
bevestigingstoets.
Groepen met contactpersonen maken 1.Selecteer in de menustand Contacten →
Groepen.
2.Druk op <Opties> → Nieuwe groep.
3.Voer een naam in voor de groep en druk op de
bevestigingstoets.
4.Als u een vaste beltoon voor de groep wilt
instellen, drukt u op <Opties> →
Groepsbeltoon → de bevestigingstoets.
5.Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
6.Druk op <Opties> → Opslaan.
29
Geavanceerde berichtfuncties
gebruiken
Een standaardtekstbericht maken 1.Selecteer in de menustand Berichten →
Standaardberichten.
2.Druk op <Nieuw> om een nieuw
standaardbericht te openen.
3.Geef de gewenste tekst in en druk op de
bevestigingstoets om het standaardbericht op
te slaan.
Standaardtekstberichten invoegen in nieuwe
berichten 1.Selecteer in de menustand Berichten →
Nieuw bericht maken → een berichttype.
2.Druk in de tekstinvoerstand op <Opties> →
Tekst toevoegen → Standaardberichten →
een standaardbericht.
Geavanceerde camerafuncties
gebruiken
Foto’s maken met een decoratief kader 1.Selecteer in de menustand Camera om de
camera in te schakelen.
30
2.Druk op <Opties> → Fotostand → Kader.
3.Selecteer een kader en druk op <Kies>.
4.Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
5.Druk op de bevestigingstoets om een foto te
maken met het kader.
Cameraopties gebruiken Voordat u een foto maakt, kunt u op <Opties>
drukken om de volgende opties weer te geven:
Optie
Functie
Fotostand
De opnamestand wijzigen
Nachtstand
aan/
Nachtstand uit
Instellen of u de stand voor
nachtopnamen wilt gebruiken
Timer
De vertraging selecteren
Resolutie
De resolutieoptie wijzigen
Effecten
Een speciaal effect toepassen
Voordat u een video-opname maakt, kunt u op
<Opties> drukken om de volgende opties weer te
geven:
Optie
Functie
Videostand
De opnamestand wijzigen
Resolutie
De resolutieoptie wijzigen
Effecten
Een speciaal effect toepassen
31
Camera-instellingen aanpassen Voordat u een foto maakt, selecteert u <Opties> →
Instellingen om de volgende instellingen weer te
geven:
Optie
Functie
Kwaliteit
Het kwaliteitsniveau van uw foto’s
aanpassen
Overzicht
Instellen dat de camera de gemaakte
foto weergeeft
Geluid sluiter
Instellen dat de sluiter van de
camera een geluid laat klinken
wanneer u een foto maakt
Standaardopslag
Een locatie selecteren waar
gemaakte foto’s moeten worden
opgeslagen
Standaardnaam
Een standaardnaam kiezen voor
gemaakte foto’s
Voordat u een video-opname maakt, selecteert
u <Opties> → Instellingen om de volgende
instellingen weer te geven:
Optie
Functie
Kwaliteit
Het kwaliteitsniveau van uw video’s
Geluidsopname
Het geluid in- of uitschakelen
Geluid opnemen
Instellen dat de sluiter van de camera
een geluid laat klinken wanneer u een
video opneemt
32
Optie
Functie
Een locatie selecteren waar
Standaardopslag opgenomen video’s moeten worden
opgeslagen
Standaardnaam
Een standaardnaam kiezen voor
opgenomen video’s
Geavanceerde muziekfuncties
gebruiken
Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC
Studio 1.Selecteer in de menustand Instellingen →
PC-verbindingen → Samsung PC Studio
of Massaopslag.
2.Gebruik een pc-gegevenskabel om de telefoon
via het multifunctionele aansluitpunt met de
computer te verbinden.
3.Voer Samsung PC Studio uit en kopieer
bestanden van de computer naar de telefoon.
Raadpleeg de Help bij Samsung PC Studio
voor meer informatie.
U heeft Windows XP Service Pack 2 nodig om
gegevens van uw pc naar uw telefoon over te
brengen.
33
Muziekbestanden kopiëren naar een
geheugenkaart 1.Plaats een geheugenkaart.
2.Selecteer in de menustand Instellingen →
PC-verbindingen → Massaopslag.
3.Gebruik een pc-gegevenskabel om de telefoon
via het multifunctionele aansluitpunt met de
computer te verbinden.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht,
verschijnt een pop-upvenster op het
computerscherm.
4.Open een map om de bestanden weer te
geven.
5.Kopieer bestanden van de computer naar de
geheugenkaart.
Een afspeellijst maken 1.Selecteer in de menustand Muziek.
2.Druk op <Opties> → Afspeellijst maken.
3.Geef een naam voor uw nieuwe afspeellijst in
en druk op de bevestigingstoets.
4.Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5.Druk op <Voeg toe> → Tracks.
6.Selecteer de gewenste bestanden en druk op
<Voeg toe>.
34
Mp3-instellingen aanpassen 1.Selecteer in de menustand Muziek.
2.Druk op <Opties> → Instellingen.
3.Breng de gewenste wijzigingen aan in de
mp3-instellingen.
4.Druk op <Opslaan>.
Nummers vanaf de FM-radio opnemen 1.Selecteer in de menustand Extra’s → FM-radio.
2.Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio
in te schakelen.
3.Selecteer het gewenste radiostation.
4.Druk op <Opties> → Opnemen om de
opname te starten.
5.Als u klaar bent met de opname, drukt u op
<Stop>.
Een lijst met favoriete station instellen 1.Selecteer in de menustand Extra’s → FM-radio.
2.Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met
favorieten wilt toevoegen.
3.Druk op <Opties> → Toevoegen aan favorieten.
4.Selecteer een lege locatie die u wilt instellen.
U kunt naar uw favoriete stations gaan door op
het locatienummer in het scherm van de FM-radio
te drukken.
35
Hulpmiddelen
en toepassingen
gebruiken
Leer speciale voorzieningen en extra toepassingen
op uw mobiele telefoon te gebruiken.
De draadloze Bluetooth-functie
gebruiken
De draadloze Bluetooth-functie inschakelen 1.Selecteer menustand Extra’s → Bluetooth.
2.Druk op <Opties> → Instellingen.
3.Blader naar links of rechts naar Aan.
4.Blader naar Zichtbaarheid van mijn telefoon
zodat andere apparaten uw telefoon kunnen
vinden en blader vervolgens naar links of
rechts naar Zichtbaar.
5.Druk op <Opslaan>.
36
Detecteren van en communiceren met andere
Bluetooth-apparatuur 1.Selecteer menustand Extra’s → Bluetooth.
2.Druk op de bevestigingstoets.
3.Selecteer een apparaat.
4.Geef de PIN-code in voor het gebruik van
Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op
het andere apparaat, voor zover nodig, en druk
op <OK>.
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde
code invoert of de verbinding accepteert, kunnen
de twee apparaten met elkaar communiceren.
Afhankelijk van het apparaat hoeft u mogelijk
geen PIN-code in te voeren.
Gegevens versturen via Bluetooth 1.Selecteer het bestand of item dat u wilt
versturen vanuit een van de
telefoontoepassingen.
2.Druk op <Opties> → Verzenden via of
Visitekaartje verzenden via → Bluetooth
(geef bij het verzenden van contactgegevens
op welke gegevens moeten worden verzonden).
37
Gegevens ontvangen via Bluetooth 1.Geef de PIN-code voor Bluetooth in en druk
op <OK> (indien nodig).
2.Druk op <Ja> om te bevestigen dat u gegevens
wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).
Een SOS-bericht activeren
en verzenden
In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw
familie of vrienden verzenden.
Het SOS-bericht activeren 1.Selecteer in de menustand Berichten →
Instellingen → SOS-berichten →
Verzendopties.
2.Blader naar links of rechts naar Aan.
3.Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets
om de lijst met ontvangers te openen.
4.Druk op de bevestigingstoets om de lijst met
contactpersonen te openen.
5.Selecteer een contactpersoon.
6.Selecteer een nummer (indien nodig).
7.Druk op <Opties> → Opslaan om de
ontvangers op te slaan.
38
8.Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in
voor het SOS-bericht.
9.Druk op <Opslaan> → <Ja>.
Een SOS-bericht verzenden 1.Druk met vergrendelde toetsen vier keer op [
]
om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf
ingestelde nummers.
2.Druk op [
] om de SOS-stand te beëindigen.
Nepoproepen tot stand brengen
U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer
u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of
ongewenst gesprek te verlaten.
• Houd de navigatietoets ingedrukt in de standbystand.
• Druk vier keer op de navigatietoets terwijl de
toetsen zijn vergrendeld.
Spraakmemo’s opnemen
en afspelen
Een spraakmemo opnemen 1.Selecteer in de menustand Extra’s →
Spraakrecorder.
2.Druk op de bevestigingstoets om de opname
te starten.
39
3.Spreek de memo in de microfoon in.
4.Als u klaar bent met inspreken, drukt u op
<Stop>.
Een spraakmemo afspelen 1.Druk in het scherm van de spraakrecorder op
<Opties> → Ga naar Mijn spraakmemo’s.
2. Selecteer een bestand.
Games en toepassingen op basis
van Java
1.Selecteer in de menustand Extra’s → Games
en meer.
2.Kies een game of toepassing in de lijst en volg
de instructies op het scherm.
Het aanbod van beschikbare games kan variëren,
afhankelijk van uw regio of provider. Ook de
gamebesturing en -opties kunnen afhankelijk van
uw regio of serviceprovider variëren.
Een wereldklok maken
1.Selecteer in de menustand Extra’s →
Wereldklok.
2.Druk op <Opties> → Toevoegen.
40
3.Blader naar links of rechts naar een tijdzone en
druk op <Voeg toe>.
4.Herhaal stap 2 en 3 hierboven als u nog meer
wereldklokken wilt toevoegen.
Alarm instellen en gebruiken
Leer het alarm in te schakelen en in te stellen voor
belangrijke afspraken of gebeurtenissen.
Een nieuw alarm instellen 1.Selecteer in de menustand Extra’s → Alarm.
2.Selecteer een lege alarmlocatie.
3.Stel de details van het alarm in.
4.Druk op <Opslaan> of druk op <Opties> →
Opslaan.
Een alarm uitzetten Als het alarm afgaat:
• Druk op <OK> of op de bevestigingstoets om
het alarm uit te zetten.
• Druk op <Sluimeren> om het alarm gedurende
de sluimerperiode uit te zetten.
41
Een alarm uitschakelen 1.Selecteer in de menustand Extra’s → Alarm.
2.Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
3.Blader naar links of rechts naar Uit en druk op
<Opslaan>.
Calculator gebruiken
1.Selecteer in de menustand Extra’s →
Calculator.
2.Gebruik de toetsen zoals die zichtbaar zijn op
het display voor eenvoudige berekeningen.
Munt- of maateenheden
omrekenen
1.Selecteer in de menustand Extra’s →
Omrekenen → een omrekentype.
2.Geef een munt- of maateenheid in de daarvoor
bestemde velden op.
Afteltimer instellen
1.Selecteer in de menustand Extra’s → Timer.
2.Druk op <Instellen>.
42
3.Geef de af te tellen tijd in en druk op <OK>.
4.Druk op de bevestigingstoets om het aftellen te
starten.
5.Als de tijd om is, kunt u het alarm afzetten door
op <OK> te drukken.
Stopwatch gebruiken
1.Selecteer in de menustand Extra’s →
Stopwatch.
2.Druk op <Start> om de stopwatch te starten.
3.Druk op <Opnemen> om rondetijden vast te
leggen.
4.Als u klaar bent, drukt u op <Stop>.
5.Druk op <Resetten> om vastgelegde tijden te
wissen.
Notities maken
1.Selecteer in de menustand Extra’s → Notities.
2.Druk op <Nieuw>.
3.Geef de notitietekst in en druk op de
bevestigingstoets.
43
Agenda beheren
De weergave van de Agenda wijzigen 1.Selecteer in de menustand Extra’s → Agenda.
2.Druk op <Opties> → Weekoverzicht of
Maandoverzicht.
Een agenda-item maken 1.Selecteer in de menustand Extra’s → Agenda.
2.Druk op <Opties> → Nieuw → een itemtype.
3.Geef de gewenste gegevens van het item in.
4.Druk op <Opslaan> of op de bevestigingstoets.
Agenda-items bekijken 1.Selecteer in de menustand Extra’s → Agenda.
2.Selecteer een datum in de agenda.
3.Selecteer een agenda-item om de details te
bekijken.
44
De zaklamp inschakelen
Met de zaklampfunctie worden het display en de
achtergrondverlichting zo helder mogelijk, zodat
u beter zicht hebt in het donker.
U schakelt de zaklamp in door in de standby-stand
of met vergrendelde toetsen de navigatietoets
omhoog ingedrukt te houden.
U schakelt de zaklamp uit door te drukken op
<Terug> of [
].
45
Problemen oplossen
Als u uw telefoon inschakelt of gebruikt, wordt
gevraagd om een van de volgende codes op te geven:
Code
Probeer het volgende om het
probleem op te lossen:
Wachtwoord
Als de functie Telefoonblokkering is
ingeschakeld, moet u het wachtwoord
opgeven dat u voor de telefoon hebt
ingesteld.
PIN-code
Als u de telefoon voor het eerst gebruikt
of als de telefoon is beschermd met een
PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart
behorende PIN-code opgeven. U kunt
deze functie uitschakelen met behulp van
het menu PIN-blokkering.
PUK-code
Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is
meestal het gevolg van het meerdere
keren onjuist opgeven van uw PIN-code.
U moet de PUK-code opgeven die u van
uw provider hebt gekregen.
PIN2-code
Wanneer u een menu opent waarvoor
een PIN2-code is vereist, moet u
de PIN2-code ingeven die u bij uw
SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor
meer informatie contact op met uw
serviceprovider.
46
Op de telefoon wordt "Service niet
beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven
• Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst
kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere
plek en probeer het opnieuw.
• Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het
daarbij behorende abonnement. Neem voor meer
informatie contact op met uw provider.
Oproepen worden afgebroken
Als u zich bevindt in een gebied met een zwak signaal
of een slechte ontvangst, gaat de verbinding met het
netwerk mogelijk verloren Ga naar een andere plek en
probeer het opnieuw.
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
• Druk na het invoeren van het nummer op de beltoets.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of u het nummer dat u belt, niet hebt
geblokkeerd.
Inkomende oproepen worden niet verbonden
• Controleer of uw telefoon aan staat.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of u het inkomende telefoonnummer niet
hebt geblokkeerd.
47
Anderen kunnen u niet horen tijdens een
gesprek
• Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt
afgedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze
goed is aangesloten.
Geluidskwaliteit is slecht
• Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt
geblokkeerd.
• Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst
kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere
plek en probeer het opnieuw.
Wanneer u belt vanuit uw contactpersonen,
wordt de oproep niet verbonden
• Controleer of het nummer in de lijst met
contactpersonen correct is.
• Voer het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
• Controleer of u het nummer van de contactpersoon
niet hebt geblokkeerd.
De telefoon piept en het batterijpictogram
knippert
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang
de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.
48
De batterij laadt niet goed op of de telefoon
wordt uitgeschakeld
• De polen van de batterij zijn mogelijk vies. Veeg de
beide goudkleurige contacten schoon met een schone,
zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
• Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt
opgeladen, moet u de batterij vervangen (raadpleeg
de lokale voorschriften voor de juiste afvalverwerking).
De telefoon voelt heet aan
Wanneer u toepassingen gebruikt die veel vermogen
vragen of toepassingen op uw telefoon langere tijd
gebruikt, kan de telefoon heet aanvoelen. Dit is normaal
en is niet van invloed op de levensduur of prestaties
van de telefoon.
Er worden foutberichten weergegeven wanneer
u de camera start
Uw mobiele telefoon van Samsung moet voldoende
beschikbaar geheugen en batterijsterkte hebben om
de cameratoepassing te kunnen gebruiken. Probeer
het volgende als u foutberichten ontvangt wanneer
u de camera start:
• Laad de batterij op of vervang de batterij door een
exemplaar dat volledig is opgeladen.
• Maak geheugen vrij door bestanden over te brengen
naar een pc of van de telefoon te verwijderen.
• Start de telefoon opnieuw op. Als u nog steeds
problemen ondervindt met de cameratoepassing
nadat u deze tips heeft uitgeprobeerd, neem dan
contact op met een Samsung Service Centre.
49
Er worden foutberichten weergegeven wanneer
u de FM-radio start
De FM-radio op uw mobiele telefoon van Samsung
gebruikt de kabel van de headset als antenne. Als er
geen headset is aangesloten, kan de FM-radio ook
geen radiostations ontvangen. Als u de FM-radio wilt
gebruiken, moet u er eerst voor zorgen dat de headset
correct is aangesloten. Vervolgens moet u zoeken naar
de beschikbare radiostations en deze opslaan.
Als u de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken nadat
u deze stappen heeft uitgevoerd, probeer dan of u het
gewenste station kunt vinden met een andere radioontvanger. Als u het station wel kunt horen met een
andere ontvanger, moet uw telefoon mogelijk worden
gerepareerd. Neem contact op met een Samsung
Service Centre.
Er worden foutberichten weergegeven wanneer
u muziekbestanden opent
Sommige muziekbestanden kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld op uw mobiele telefoon van Samsung. Dit
kan diverse redenen hebben. Probeer het volgende als
u foutberichten ontvangt wanneer u muziekbestanden
op uw telefoon opent:
• Maak geheugen vrij door bestanden over te brengen
naar een pc of van de telefoon te verwijderen.
50
• Controleer of het muziekbestand niet is voorzien van
DRM-bescherming (Digital Rights Management).
Als het bestand is voorzien van DRM-bescherming,
moet u ervoor zorgen dat u beschikt over de
toepasselijke licentie of code om het bestand
af te spelen.
• Controleer of uw telefoon het bestandstype
ondersteunt.
Een ander Bluetooth-apparaat wordt niet
gevonden
• Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-functie
op de telefoon is ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-functie is
ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding
wilt maken, indien nodig.
• Zorg ervoor dat uw telefoon en het andere
Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).
Als het probleem niet kan worden opgelost met
de bovenstaande tips, neemt u contact op met een
Samsung Service Centre.
Er wordt geen verbinding tot stand gebracht
wanneer u de telefoon aansluit op een pc
• Zorg ervoor dat de pc-gegevenskabel die u gebruikt,
compatibel is met uw telefoon.
• Zorg ervoor dat u de juiste stuurprogramma's hebt
geïnstalleerd en bijgewerkt op de pc.
51
Informatie over
veiligheid en gebruik
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke
of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te
zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan
leveren.
Veiligheidsmaatregelen
Houd de telefoon buiten het bereik van
kleine kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen
en accessoires buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen
verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn
wanneer zij worden ingeslikt.
Overmatige blootstelling aan harde geluiden
kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat
u de oortelefoons in de geluidsbron steekt.
Gebruik alleen het minimale geluidsniveau
dat nodig is om uw gesprek of muziek
te kunnen horen.
52
Wees voorzichtig bij het installeren van
mobiele telefoons en apparatuur
Zorg ervoor dat mobiele telefoons en accessoires
veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon
en accessoires niet over de airbag heen of in de
ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd
geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig
letsel veroorzaken doordat
de airbags snel worden opgeblazen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig
en voer deze af volgens de voorschriften
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door
Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw
telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en
opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken
of de telefoon beschadigen.
• Gooi batterijen of de telefoon nooit in het vuur. Volg
alle lokale regelgevingen wanneer u gebruikte
batterijen of de telefoon verwijdert.
• Leg batterijen of telefoons nooit in of op
verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of
radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
• Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen.
Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe
druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.
53
Voorkom storingen in pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons
en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen.
Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research.
Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon
interfereert met de werking van een pacemaker of
andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon
onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact
op met de fabrikant van de pacemaker of medische
apparatuur.
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de
buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de
telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met
waarschuwings-aanwijzingen of -instructies. De
telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij
opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en
gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen
ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal
in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of
accessoires van de telefoon.
Beperk het risico van letsel door vaak
herhaalde bewegingen
Wanneer u de telefoon gebruikt, houdt u de telefoon
ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt
u speciale functies waardoor u op minder toetsen
hoeft te drukken (zoals standaardberichten en
voorspellende tekst) en pauzeert u regelmatig.
54
Gebruik de telefoon niet als het scherm
gebarsten of gebroken is
Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw
hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung
Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van
toepassing op schade die is veroorzaakt door
onvoorzichtige behandeling.
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden
en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires
waar mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften
en regelgevingen op
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een
mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan
de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.
55
Schakel de telefoon uit als u zich in de
nabijheid van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen
en aanwijzingen van medisch personeel op.
Zet de telefoon uit of schakel de draadloze
functies uit wanneer u zich in een vliegtuig
bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het
vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften
van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit
of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze
functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning
van het vliegtuig wordt gevraagd.
Bescherm batterijen en opladers tegen
beschadiging
• Vermijd blootstelling van de telefoon en batterijen
aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of
boven 45° C/ 113° F).
• Extreme temperaturen kunnen leiden tot misvorming
van de telefoon, en kunnen het oplaadvermogen en
de levensduur van de telefoon en de batterijen
verminderen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Een metalen voorwerp kan een verbinding
vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterij en
tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
56
Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig
• Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een
elektrische schok krijgen.
• Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen
ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het
label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van
kleur. Raak het apparaat niet aan met natte handen.
Waterschade aan het apparaat kan de garantie
van de fabrikant laten vervallen.
• Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige,
vuile locatie om beschadiging van de bewegende
onderdelen te voorkomen.
• Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat
dat door blootstelling aan externe invloeden en
onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden
beschadigd.
• Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf
bewegende delen kan verstoppen, waardoor
de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt.
• Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de
telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
• De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden
beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met
magnetische sluitingen en laat de telefoon niet
gedurende langere tijd in contact komen met
magnetische velden.
57
Voorkom interferentie met andere elektronische
apparatuur
De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RFsignalen) uit die kunnen interfereren met niet of
onvoldoende afgeschermde elektronische apparaten,
zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische
apparatuur in het algemeen en andere elektronische
apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van
interferentie contact op met de fabrikant van de
betreffende apparatuur.
Belangrijke
gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de
telefoon.
Interne antenne
58
Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd
personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd
personeel, kan de telefoon worden beschadigd en
geldt de garantie niet meer.
Zorg voor een maximale levensduur van
batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk
is voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na
verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw
worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het
stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor
ze zijn bedoeld.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten
en geheugenkaarten
• Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon
gegevens worden overgedragen of geraadpleegd.
Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of
beschadiging van de kaart of telefoon.
• Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische
schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis
van andere apparaten.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan
met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg,
indien nodig, geheugenkaarten schoon met een
zachte doek.
59
Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u
mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar
afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist,
moet u daarom een alternatieve manier plannen om
contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.
Informatie over het SAR-certificaat
(Specific Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn
opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie
die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele telefoons die het maximumniveau voor
blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR
(Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram
lichaamsgewicht.
Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model
vastgesteld op 0,556 watt per kilogram. Bij normaal
gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de
minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
gebruikt voor het verzenden van een signaal naar
het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de
blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.
60
De conformiteitsverklaring achter in deze
gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet
aan de Richtlijn van de EU betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.
Ga naar de website van Samsung over mobiele
telefoons voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen waar afval
gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de
accessoires of het informatiemateriaal duidt
erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv.
lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk
afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of
de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen
van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen
met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of
met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen
laten recyclen.
61
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte
batterij uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en
andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en
batterijen)
Dit merkteken op de batterij, handleiding
of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product
aan het einde van de levensduur niet samen met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De
chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het
kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is
dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de
gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter
bevordering van het hergebruik van materialen,
verzoeken wij u afgedankte batterijen en batterijen te
scheiden van andere soorten afval en voor recycling
aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor
batterijen en batterijen in uw omgeving.
62
Disclaimer
Sommige inhoud en diensten die via dit apparaat worden
gebruikt zijn eigendom van derden en worden beschermd
door auteursrecht, patent, handelsmerk en/ of andere
intellectuele eigendomswetten. Dergelijke inhoud en
diensten zijn enkel en alleen voor uw persoonlijk, nietcommercieel gebruik verstrekt. U mag deze inhoud en
diensten niet gebruiken op een manier die niet is
toegestaan door de eigenaar van de inhoud of door
de serviceprovider. Zonder beperkingen op het
voornoemde, tenzij expliciet is toegestaan door de
betreffende eigenaar van inhoud of de betreffende
serviceprovider, mag u inhoud of diensten die via dit
apparaat worden weergegeven niet wijzigen, kopiëren,
opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen,
vertalen, verkopen, afgeleide werken van maken,
exploiteren of verspreiden op welk medium of op welke
wijze dan ook.
INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN
"AS IS" AANGEBODEN. SAMSUNG BIEDT GEEN
GARANTIE VOOR DE ALS ZODANIG VERSTREKTE
INHOUD OF DIENSTEN, NIET EXPLICIET NOCH
IMPLICIET, VOOR WELKE DOELSTELLING DAN
OOK. SAMSUNG BIEDT GEEN IMPLICIETE
GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT
TOT, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID,
WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD
OF DIENSTEN DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR
63
WORDEN GESTELD. SAMSUNG IS BOVENDIEN
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, OOK
NIET BIJ VERWAARLOZING, AANSPRAKELIJK
VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE,
SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE,
JURIDISCHE KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE
SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND
HOUDT MET INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN
IN, OF HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK VAN
ENIGE INHOUD OF DIENST DOOR U OF EEN
DERDE PARTIJ, ZELFS NIET ALS DE MOGELIJKHEID
VAN DERGELIJKE SCHADE IS BERICHT.
Diensten van derden kunnen op elk moment worden
beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of
garandeert niet dat inhoud of een dienst gedurende
een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Inhoud en
diensten worden door derden overgebracht via
netwerk- of transmissiefaciliteiten waarover Samsung
geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van
deze vrijwaringsverklaring te beperken, wijst Samsung
expliciet de verantwoordelijk of aansprakelijkheid af
voor elke onderbreking of opschorting van inhoud of
diensten die via deze dienst worden verstrekt.
Samsung is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk
voor de klantenservice voor de inhoud en diensten.
Alle vragen over of verzoeken om diensten met
betrekking tot inhoud of diensten, moeten rechtstreeks
worden gericht aan de betreffende eigenaar van de
inhoud of de betreffende serviceproviders.
64
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Samsung Electronics
Wij,
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM mobiele telefoon: GT-E2121B
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209- 1 : 2006
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn
1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in
Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is
uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames
Surrey, KT12 2TD – UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.09
(plaats en datum van uitgifte)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(naam en handtekening van bevoegde
persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart
of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor
het adres van het Samsung Service Center.
Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de beschrijvingen
in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde
software of uw serviceprovider.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-29124A
Dutch. 12/2010. Rev. 1.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement