Samsung RL33SBSW Handleiding
GEBRUIKSAANWIJZING
Dutch
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung
producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst
van Samsung.
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
www.samsung.com/nl
DA68-01339D(4)
Lees voor gebruik eerst alle veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing
door. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een goede plaats voor het geval u hem
weer nodig heeft.
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat op het lichtnet
aansluit.
Wijzigingen voorbehouden. De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan
zonder nadere aankondiging worden gewijzigd in verband met de
voortdurende verbetering van onze producten.
Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register en win!
DUTCH
MODEL:
RL33SBSW RL33SBMS
RL33EBSW RL33EBMS
RL33EASW RL33EAMS
INHOUD
TECHNISCHE GEGEVENS
MODEL
RL33SB
BESCHRIJVING
RL33EB
Plaats van de onderdelen ---------------------------------2
Veiligheidsinformatie --------------------------------------3
Voor u de koelkast in gebruik neemt --------------------4
Installatie en plaatsing -------------------------------------5
Bedieningspaneel -------------------------------------------6
Voedsel bewaren -------------------------------------------10
Onderhoud en reiniging ----------------------------------12
Onderdelen demonteren ---------------------------------13
Kleine problemen oplossen -----------------------------14
Technische gegevens en elektrisch schema --------16
I
Elektrisch schokbestendig
Beschikbaar
volume (L)
RL33EA
ST
Klimaattype
Totaal volume
290
Koeling
200
90
Vriesvak
220V-240V~/50Hz
Netspanning en-frequentie
Totaal opgenomen vermogen (W)
100
Vermogen tijdens ontdooien (W)
300
Max. vermogen verlichting (W)
15
0.87
Energiegebruik kWh/24uur (25 C)
Invriescapaciteit kg/24uur
12
Koelmiddel en dosering (g)
R-600a,60g
75
Gewicht (kg)
Visuele afmetingen (breedte*diepte*hoogte) (mm)
595 645 1768
ELEKTRISCH SCHEMA
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung koelkast!
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor zes vergelijkbare
types van de modellen RL33SB , RL33EA , RL33EB ,
waarbij voor beschrijvingen in principe wordt uitgegaan
van de RL33EB .
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing en gebruik de koelkast zoals aangegeven.
Gedeelten die gemarkeerd zijn met "Waarschuwing" of "NB" bevatten
veiligheidsinformatie en zijn bijzonder belangrijk.
Lees alles zorgvuldig enkele malen door.
M
WAARSCHUWING
M
S
t
16
M
3
M
1~
C
1
2
NB
Deze markering betekent dat er gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan, mogelijk met ernstige schade tot gevolg, wanneer
de betreffende aanwijzingen niet worden opgevolgd.
Deze markering betekent dat er lichte schade of problemen met de werking
kunnen ontstaan als bepaalde situaties niet worden voorkomen.
1
KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN
PLAATS VAN DE ONDERDELEN
Mogelijkheden
Indirecte koeling en vrij van ijsvorming: de koelkast heeft intervalkoeling, geen ijsvorming,
automatisch ontdooien en zelfs weergave van de inwendige temperatuur.
Dubbel uitgevoerde temperatuurweergave en bediening:
De temperatuur van zowel het koelgedeelte als het vriesvak kunnen afzonderlijk worden afgelezen
en ingesteld.
Roterend ijsvak: handig voor maken en bewaren van ijsblokjes.
Onderdelen
C
Blikjesvak
- Hoge temperatuur tijdens de zomer.
- De deur van de koelkast wordt vaak geopend
en gesloten.
- De temperatuur staat te laag ingesteld.
- De ventilatie rond het apparaat is onvoldoende.
Steriel en geurvrij vershoudvak
(achter groentelade)
Voedsel in het koelgedeelte bevroren
C
Eiervak
Afdekkapje lamp
Afdekking ventilatie
Temperatuursensor
Plank
Afdekplank groentelade
Stalen kast
Scheidingswand
groentelade
Scheidingswand flessenvak
Groentelade
- Stekker niet goed aangesloten.
Koelmotor blijft lang draaien
Eierrekje
Bedieningspaneel
Koelkast werkt niet meer
Vak voor grote flessen
- De temperatuur staat te laag ingesteld.
- Het voedsel ligt tegen de achterwand aan.
- De Super Freeze stand is ingeschakeld.
Roterend ijsvak
Kleine lade
IJsbewaarvak
Geluiden uit de koelkast
-
Onderdelen interieur scheef geplaatst.
De koelkast staat scheef.
De koelkast staat te dicht tegen de muur.
De externe koelbuizen raken elkaar of de wand
van het apparaat.
- Voorwerpen achter of onder het apparaat.
- Dit is het normale geluid van de compressor.
Bovenste lade
Onderste lade
Indeling per model
Beschrijving
Inrichting koelvak Inrichting deur
Bijbehorende
documentatie
2
Model
Plank
Afdekplank groentelade
Groentelade
Roterend ijsvak
IJsbewaarvak
Kleine lade
Bovenste lade
Onderste lade
Eiervak
Blikjesvak
Vak voor grote flessen
Eierrekje
Scheidingswand flessenvak
Stalen kast
Gebruiksaanwijzing
RL33SBSW
RL33SBMS
3
1
1
0
0
0
2
1
1
2
1
1
1
1
RL33EBSW
RL33EBMS
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
RL33EASW
RL33EAMS
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Vriesvak werkt onvoldoende.
- De deur is niet goed gesloten.
- De temperatuur staat te laag ingesteld.
- De afdichting van de deur is beschadigd of
vervormd, zodat geen goede afsluiting mogelijk is.
- De koelkast staat in de buurt van een warmtebron
of in de zon.
- De koelkast is te vol.
Dooiwater loopt de koelkast in.
- De afvoeropening voor het dooiwater is verstopt.
Als het u niet lukt om de oorzaak van het probleem te vinden met behulp van de
bovenstaande informatie, neem dan contact op met een door Samsung aangewezen
reparateur met de reparatie garantiekaart, of bel een SAMSUNG technisch service center.
15
PROBLEMEN OPLOSSEN
De voor- of zijwand wordt warm
- Om condensatie op de koelkast te voorkomen, bevinden zich
in de kast condensvrije buizen die warm worden tijdens het
gebruik van de koelkast. Dit is geen probleem.
- Beide zijkanten van de koelkast zijn voorzien van apparatuur
om warmte af te voeren (condensor).
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Voorzichtig: Als het netsnoer beschadigd is, moet het om gevaarlijke
situaties te voorkomen, worden vervangen door de
fabrikant, een door de fabrikant aangewezen servicebedrijf
of iemand met vergelijkbare kwalificaties.
Na afsluiten van de stroom moet 5 minuten worden gewacht voordat de
koelkast weer op het lichtnet mag worden aangesloten om schade aan
de compressor te voorkomen.
Gebruik nooit spuitbussen met bijvoorbeeld haarlak of verf in de
buurt van de koelkast in verband met explosiegevaar.
Geluid van krakend ijs
- Wanneer de koelkast begint te koelen of stopt met koelen,
is het mogelijk dat u korte tijd geluid van krakend ijs hoort.
Dit komt doordat sommige onderdelen bij grote
temperatuurwisselingen wat uitzetten of krimpen. Dit is
geen storing.
U hoort vloeistof lopen
- Dit is het koelmiddel dat in de koelkast circuleert.
- Dit is geen storing.
Condens bij de deuren en op de kast
- De omgeving is te vochtig.
- Geen probleem, gewoon even afvegen met een doek.
Condens in de groentelade
Zorg dat kinderen niet met het apparaat spelen, erop klimmen of
aan de deur hangen aangezien dit het apparaat kan beschadigen
en gevaar oplevert voor de kinderen.
Bewaar nooit brandbare of explosieve stoffen, sterke zuren of
alkalische corrosieve stoffen als butaan, ether, benzeen,
zwavelzuur, benzine, alcohol en dergelijke in de koelkast.
Doe ook nooit met vloeistof gevulde flessen in het vriesvak,
aangezien de fles dan kan barsten.
Wanneer de koelkast niet goed werkt of beschadigd is, moet u
hem onmiddellijk uitschakelen. Haal de stekker uit het
stopcontact en bel een service center bij u in de buurt.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen
door de fabrikant of iemand met dezelfde kwalificaties.
Voorkom dat er waterspetters tegen de achterzijde van de
koelkast komen; dit vermindert de isolatie.
- Dit gebeurt wanneer de deur te lang open staat.
- Vloeibare levensmiddelen niet goed afgesloten.
Aan het einde van de levensduur van de koelkast moet eerst
de sluiting van de deur worden gedemonteerd voordat u de
koelkast met het grofvuil meegeeft.
14
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
NB
Zie de tabel “Indeling per model” op pagina 2 voor een vergelijking tussen de verschillende uitvoeringen.
Voordat u de koelkast op het lichtnet aansluit, moet u zich ervan verzekeren dat de lichtnetspanning
binnen de grenzen van de koelkast valt. De koelkast accepteert spanningen tussen 220 en 240 volt.
Als het lichtnet hier niet aan voldoet, moet de koelkast worden aangesloten via een automatische
transformator met een vermogen van minimaal 500 W.
Wanneer de stroom is uitgevallen of de stekker uit het stopcontact is gehaald, moet u minstens
5 minuten wachten voordat u de koelkast weer van stroom voorziet, om schade aan de compressor
te voorkomen.
Plaats geen voedingsmiddelen vlakbij de temperatuursensor, anders kan de koelkast de
temperatuur niet goed meten en weergeven.
Tijdens warm weer moet u de deur niet te lang open laten staan of te vaak openen en sluiten,
anders werkt de koelkast minder effectief en stijgt het stroomverbruik.
UITNEMEN VAN ONDERDELEN
Onderdeel
Plank
Til de voorkant van de plank op en trek hem naar buiten.
(U kunt de planken op verschillende hoogten plaatsen,
afhankelijk van de inhoud van de koelkast.)
Afdekplank groentelade
Lets naar u toe trekken, beetpakken bij voor- en
achterkant en uit de koelkast nemen.
De koelkast mag niet worden neergelegd of ondersteboven gezet. Als het nodig is de koelkast
een stukje te kantelen, mag de hoek tussen de kast en de grond niet meer dan 45 graden zijn.
Diepvrieslade
Wanneer u de koelkast verplaatst, mag u hem niet bij de handgreep vasthouden, aan de handgreep
trekken of ertegen duwen.
Naar buiten trekken tot de lade niet verder gaat, achterkant
lade optillen en lade geheel naar buiten trekken.
Als u teveel warme dingen tegelijk in de koelkast zet, de koelkast te lang open laat staan of te
vaak opent en sluit, loopt de inwendige temperatuur op en knippert de temperatuurweergave
op het bedieningspaneel. Dit verdwijnt in de meeste gevallen vanzelf binnen 24 uur.
Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker en het stopcontact makkelijk te bereiken
blijven.
WAARSCHUWING
Zorg dat de ventilatieopeningen aan de buitenkant en binnenkant van de kast vrij blijven.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere methodes om het ontdooien te versnellen,
tenzij aanbevolen door de fabrikant.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Zet geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij het om een type gaat dat wordt aanbevolen
door de fabrikant.
VOORDAT U DE KOELKAST IN GEBRUIK NEEMT
Wanneer de lade te zwaar is doordat hij gevuld is met
ingevroren voedsel, moet u hem iets omhoog tillen terwijl
u hem naar buiten trekt.
Eiervak en flessenvak
Omhoog trekken om te verwijderen.
Lamp van koelgedeelte vervangen
Haal de stekker uit het stopcontact
Draai de schroef aan de achterzijde van het afdekkapje
los en verwijder het afdekkapje nadat u het hebt opgewipt
met een platte schroevendraaier.
1.Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de bodemvulling
voordat u de koelkast aan zet.
2.Maak de binnenkant en buitenkant schoon met een schone,
droge doek (gebruik eventueel een mild sopje met wat
biologisch reinigingsmiddel).
3.Wanneer de koelkast klaar staat om in gebruik te nemen,
wacht dan nog een uur voordat u de stekker in het
stopcontact doet. Kijk vervolgens op het bedieningspaneel
bovenaan de koelkast en stel de koelkast in zoals aangegeven
in deze gebruiksaanwijzing.
Draai het lampje tegen de klok in om het te
verwijderen.
Draai het nieuwe lampje met de klok mee.
Zet het afdekkapje terug en draai de schroef aan
de achterzijde van het afdekkapje weer vast.
Specificaties lamp: 220/240V, 15W, E14
4
13
ONDERHOUD EN REINIGING
INSTALLATIE EN PLAATSING
Binnenkant
Verwijder alle planken, laden, vakken, rekjes e.d. en reinig
de binnenkant en de uitgenomen onderdelen met een warme,
vochtige doek.
De koelkast moet op een vlakke, stevige ondergrond
worden geplaatst. Wanneer de ondergrond oneffen is,
kun u aan de instelbare poot draaien om de koelkast
waterpas te zetten (tegen de klok indraaien om hoger
te zetten).
Afdichtingen van de deuren
Om de afdichtingen te reinigen kunt u wattenstokjes
gebruiken. Als u water gebruikt, moet u de afdichting
droog maken voordat u de deur sluit.
Laat rond de koelkast een ruimte van tenminste 55 mm vrij.
Waterbak
Draai de schroef van de afdekkap van de compressor los,
til de waterbak iets omhoog en trek hem naar buiten. Na
reinigen weer in de oorspronkelijke stand terugplaatsen.
IJsblokjes maken
Water line
Vul het roterende ijsvak tot de streep met water. Zet het ijsvak
zorgvuldig op de vriesplank.
Om ijs uit het vak te halen, draait u het roterende ijsvak met
de klok mee tot het niet verder gaat en laat u het weer los.
U kunt het ijs dan losmaken en in het ijsbewaarvak doen.
De koelkast mag niet dichtbij warmtebronnen of in
direct zonlicht staan.
Zet de koelkast niet op een vochtige ondergrond, anders
kunnen de metalen onderdelen roesten en gaat de isolatie
achteruit. Wanneer de koelkast geheel of gedeeltelijk onder
water heeft gestaan (bijvoorbeeld door een ongeluk of
dijkdoorbraak) mag hij niet meer worden ingeschakeld
zolang hij niet is gerepareerd door een aangewezen
SAMSUNG service center en is vastgesteld dat hij weer
in goede conditie is.
Goed aarden voor persoonlijke veiligheid.
De koelkast mag niet worden geaard via een gasbuis
of telefoonkabel.
NB
Haal de stekker uit het stopcontact.
Let op dat er geen water in het afdekkapje van de lamp komt.
Reinigen met neutraal reinigingsmiddel (aanbevolen).
WAARSCHUWING
Zorg dat het netsnoer niet klem komt te zitten.
De glazen afdekplank zit los en is nogal zwaar. Zorg ervoor dat hier geen kinderen aan kunnen
komen, anders kunnen ze zichzelf verwonden.
Als de koelkast niet goed stabiel is geplaatst, kan hij abnormale geluiden maken.
Wanneer de koelkast in gebruik wordt genomen, duurt het lang voordat hij is afgekoeld van
kamertemperatuur naar de ingestelde temperatuur. In de meeste gevallen stopt het afkoelen
na een uur of drie waarna de koelkast normaal verder werkt.
12
5
VOEDSEL BEWAREN
BEDIENINGSPANEEL (RL33EA*,RL33EB*)
Standaard indicator
Vakantie indicator
Temperatuur vriesvak
Temperatuur koeling
Super Freeze knop (super vriezen)
Super Cool knop (super koelen)
C
Standard/Vacation knop
(standaard/vakantie)
Droog gewassen groenten en fruit eerst af voor
u ze in de koelkast doet.
C
Freezer knop
(vriesvak)
Fridge knop
(koeling)
Super Cool indicator
Lock knop
(vergrendeling)
Super Freeze indicator
- Bewaar groente en fruit in deze lade.
- Als u meer ruimte nodig heeft voor het bewaren van
groente en fruit, kunt u het mandje verwijderen.
- Een vast volume voor de opbergruimte van het
compartiment voor vers eten wordt berekend na
verwijdering van de laden voor verse sla.
Vergrendeling indicator
C
C
NB
1. Standaard/Vacation knop (standaard/vakantie)
1-1. Om energie te sparen heeft dit product drie standen: standaard, vakantie en
gebruikersinstelling.
1-2. Standaard: de temperatuur van de koeling staat op 5 en de temperatuur van
het vriesvak op -18 .
1-3. Vakantie: de koeling staat uit, terwijl het vriesvak blijft werken.
1-4. Gebruikersinstelling: met de gebruikersinstelling kunt u alles zelf instellen behalve
de fabriekswaarden (koelingtemperatuur van 5 en
vriesvaktemperatuur van -18 ). (Wanneer de
gebruikersinstelling wordt gekozen, wordt dit niet aangegeven
op het bedieningspaneel.)
1-5. Wanneer de koelkast voor het eerst wordt ingeschakeld, staat hij automatisch in de
stand "Standaard". Steeds wanneer op de knop "Standard/Vacation" wordt gedrukt,
gaat de koelkast naar de volgende stand, in de volgorde "Standard" (standaard),
"Vacation" (vakantie) en "User setting" (gebruikersinstelling).
Als er geen gebruikersinstelling is, schakelt de "Standard/Vacation" knop alleen om
tussen "Standard" en "Vacation".
2. Fridge knop (koeling)
2-1. Met deze knop stelt u de temperatuur van het koelgedeelte in.
2-2. Druk op de "Fridge" knop. U hoort nu een geluidssignaal. De indicator geeft de
momenteel ingestelde koeltemperatuur aan. Druk nogmaals op de knop om de
instelling van de koeltemperatuur te wijzigen. Steeds als u op de knop drukt wordt
een volgende temperatuur gekozen, in de volgende stappen:5
4
3
2
1
9
8
7
6
5 .
2-3. Steeds wanneer u op de "Fridge" temperatuurknop drukt, hoort u een geluidssignaal.
2-4. De gekozen temperatuur wordt automatisch vastgelegd wanneer de knop 5 seconden
niet wordt ingedrukt. Op het bedieningspaneel ziet u de nieuwe instelling van de
temperatuur van de koeling.
2-5. De temperatuur van de koeling wordt niet weergegeven in de vakantiestand (Vacation).
Als u in deze stand op de Fridge knopt drukt, hoort u geen geluidssignaal.
6
Bewaar tropische vruchten als banaan en ananas niet in de koelkast.
De koelkast is ook niet geschikt voor het bewaren van dingen
waarvoor exacte temperatuureisen gelden, zoals bloedserum,
bacteriekweken, wetenschappelijk onderzoeksmateriaal enzovoort.
OPMERKING
- Voor meer ruimte kunt u eten opbergen na verwijdering van
de laden en ijsmaker.
- Een vast volume voor de opbergruimte van het compartiment
voor bevroren eten wordt berekend na verwijdering van de
ijsblokjes, ijsbakjes en de bovenste en middelste ijsladen.
OPMERKING
Voedsel verpakken
- Verpak voedsel in afgepaste porties geschikt voor uw gezinssamenstelling.
- Porties groente en fruit mogen nooit zwaarder zijn dan 1 kg. Porties vlees mogen tot
2,5 kg wegen.
- Kleinere porties bevriezen sneller en de kwaliteit van het voedsel wordt daardoor beter
behouden als u het gaat ontdooien en bereiden.
- Doe het voedsel in luchtdichte zakjes of bakjes voordat u het gaat invriezen.
Zo behoudt het voedsel zijn smaak en droogt het niet uit.
- Verpak het voedsel, zorg dat er geen lucht in de verpakking zit en sluit de verpakking
luchtdicht af.
Geschikte verpakkingsmaterialen:
Plastic zakken, plastic folie, aluminiumfolie en diepvriesbakjes. Deze materialen zijn
bij iedere leverancier verkrijgbaar.
Ongeschikte verpakkingsmaterialen:
Inpakpapier, vetvrij papier, cellofaan, vuilniszakken of gebruikte plastic zakken.
Geschikte sluitingsmaterialen:
Elastiekjes, plastic clips, touw, diepvriesplakband of iets dergelijks.
Plastic folie en zakken kunnen ook worden dichtgeseald met een speciaal sealapparaat.
Voorzie alle verpakkingen die u in de vriezer plaatst van een etiket met daarop de
inhoud en de invriesdatum.
11
EERSTE KEER INSCHAKELEN EN TEMPERATUUR INSTELLEN
BEDIENINGSPANEEL (RL33EA*,RL33EB*)
3. Freezer knop (vriesvak)
3-1. Met deze knop stelt u de temperatuur van het vriesvak in.
3-2. Druk op de "Freezer" knop. U hoort nu een geluidssignaal. De indicator geeft
de momenteel ingestelde vriesvaktemperatuur aan. Druk nogmaals op de knop
om de instelling van de vriesvaktemperatuur te wijzigen. Steeds als u op de
knop drukt wordt een volgende temperatuur gekozen, in de volgende stappen:
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-15
-16
-17
-18 .
Zodra u de koelkast aanzet, gaan alle lampjes 2 seconden branden en het
apparaat komt automatisch in de instellingenstand (3 lampjes aan). Daarbij
wordt de temperatuur van de koelkast op 5°C gehouden en die van de vriezer
op -18°C.
Het apparaat zal in het algemeen op de standaard temperatuur werken
(3 lampjes aan). Dit kan door de gebruiker voor speciale doeleinden
worden aangepast.
VOEDSEL BEWAREN
3-3. Steeds wanneer u op de "Freezer" temperatuurknop drukt, hoort u een
geluidssignaal.
3-4. De gekozen temperatuur wordt automatisch vastgelegd wanneer de knop 5
seconden niet wordt ingedrukt. Op het bedieningspaneel ziet u de nieuwe
instelling van de vriesvaktemperatuur.
3-5. De vriesvaktemperatuur kan in iedere stand worden ingesteld.
4. Open-deur alarm
4-1. Wanneer de deur van de koelkast lange tijd open blijft staan, hoort u een
toetgeluid om u eraan te herinneren de deur te sluiten.
5. Super Cool en Super Freeze knoppen
Verpak voedingsmiddelen bijvoorbeeld in versfolie
of een gesloten koelkastdoos om uitdrogen en luchtjes
tegen te gaan.
Warm voedsel en dranken moeten eerst tot
kamertemperatuur worden afgekoeld voordat
ze in de koelkast worden gezet.
Bereide en rauwe voedingswaren moeten gescheiden
worden bewaard.
Houd de temperatuursensor vrij om te zorgen dat de
temperatuur correct wordt gemeten en weergegeven.
5-1. Gebruik van deze knop wordt aangeraden wanneer het koelgedeelte erg vol zit
of om een andere reden een hoger koelvermogen nodig is.
5-2. Druk op de "Super Cool" knop op het bedieningspaneel bovenaan de koelkast
om voor "Super Cool" te kiezen. De "Super Cool" instelling wordt aangegeven
op het paneel.
5-3. Druk nogmaals op de knop om de "Super Cool" stand weer uit te zetten. Wanneer
u dit niet doet, wordt "Super Cool" na 1,5 uur automatisch uitgeschakeld.
5-4. Gebruik van deze knop wordt aangeraden wanneer het vriesvak erg vol zit, u ijs
wilt maken of om een andere reden een hoger vriesvermogen nodig is.
5-5. Druk op de "Super Freeze" knop op het bedieningspaneel bovenaan de koelkast
om voor "Super Freeze" te kiezen. De "Super Freeze" instelling wordt aangegeven
op het paneel.
5-6. Druk nogmaals op de knop om de "Super Freeze" stand weer uit te zetten. Wanneer
u dit niet doet, wordt "Super Freeze" na 2 uur automatisch uitgeschakeld.
5-7. De temperaturen van "Super Cool" en "Super Freeze" kunnen allebei worden
ingesteld in de stand "Super Cool", maar de "Super Cool" periode wordt dan
pas gestart na afloop van de "Super Freeze" periode.
6. Storingalarm
6-1.Roep in de volgende gevallen professionele hulp in voor reparatie;
Bewaar voedsel in kleinere porties.
10
6-2. Als de temperatuurindicator op " ", " ", " " of " " staat, betekent dit dat de
koelkast een probleem heeft. Totdat hij is gerepareerd, blijft de koelkast werken
terwijl de temperatuurindicator de foutsituatie blijft aangeven.
7
BEDIENINGSPANEEL (RL33EA*,RL33EB*)
BEDIENINGSPANEEL (RL33SB*)
7. Lock (vergrendelen)
7-1. Wanneer u de instellingen veranderd heeft, wordt het bedieningspaneel na
2 minuten automatisch vergrendeld.
7-2. Als de "Lock" indicator aan is, werken de knoppen niet en geven ze ook geen
geluidssignaal.
7-3. Als u op de "Lock" knop van het bedieningspaneel drukt terwijl het paneel
vergrendeld is, wordt het ontgrendeld.
On/Off toets (aan/uit)
7-4. Als u op de "Lock" knop van het bedieningspaneel drukt terwijl het paneel
ontgrendeld is, wordt het vergrendeld.
Cooling Power toets (temperatuurinstelling)
1. Cooling Power toets (temperatuurinstelling)
EERSTE KEER INSCHAKELEN EN TEMPERATUUR INSTELLEN
1-1. Met de Cooling Power toets stelt u de temperatuur van het koelgedeelte in.
C
C
1-2. Als u de toets Cooling Power indrukt, toont het apparaat de huidige instelling.
Deze kunt u wijzigen door herhaaldelijk op de toets te drukken. Wat de temperatuur
betreft, heeft u de keuze uit 5 mogelijkheden. Bij iedere druk op de toets wijzigt de
temperatuurinstelling. Hoe meer lampjes er branden, hoe lager de temperatuur is.
1-3. De instelling wordt bevestigd en na ongeveer 5 seconden wordt deze als de huidige
temperatuur weergegeven.
Zodra de stroom wordt ingeschakeld, branden alle indicators gedurende 2
seconden. Vervolgens gaat de "Standard" indicator aan en wordt de
koelkast automatisch ingesteld op de standaard stand.
De temperatuurinstelling van het koelgedeelte is 5 , dat van het vriesvak
-18 . De temperatuur van het koelgedeelte en het vriesvak verschijnen op
het bedieningspaneel terwijl een melodietje aangeeft dat de koelkast wordt
ingeschakeld.
Stel desgewenst de koelingtemperatuur en de vriesvaktemperatuur in. In de meeste
gevallen voldoet de standaard stand, maar ook de gebruikersinstelling is handig om
de koelkast in te stellen op uw eigen wensen.
2. On/Off toets (aan/uit)
2-1. Uitzetten: terwijl de koelkast aan staat, houdt u de On/Off toets 3 seconden
ingedrukt. Alle indicatielampjes gaan uit en de koelkast wordt uitgeschakeld.
2-2. Aanzetten: als u de On/Off toets 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de koelkast
weer ingeschakeld.
3. Storingfunctie
3-1. Roep in de volgende gevallen professionele hulp in voor reparatie:
3-2. Wanneer een indicatielampje knippert, betekent dit dat de koelkast een
probleem heeft.
NB
Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast reinigt of
onderhoud pleegt.
8
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement