Samsung SL-M2070F Наръчник за потребителя

Samsung SL-M2070F Наръчник за потребителя
Ръководство
Ръководство на
на потребителя
потребителя
ОСНОВЕН
ОСНОВЕН
Това ръководство предоставя информация по отношение на
инсталация, основна работа и отстраняване на проблеми под
Windows.
РАЗШИРЕН
Това ръководство предоставя информация за инсталацията, разширената
конфигурация, работата и отстраняването на проблеми под различни
операционни системи.
В зависимост от модела или страната някои функции може да не са налични.
ОСНОВЕН
1. Въведение
Ключови предимства
5
Характеристики по модели
8
Полезно е да се знае
14
За това ръководство на потребителя
16
Информация за безопасност
17
Преглед на устройството
24
Преглед на контролния панел
28
Включване на устройството
32
Локално инсталиране на драйвер
33
Преинсталиране на драйвера
34
2. Преглед на меню и основна
настройка
Преглед на менютата
36
Основни настройки на устройството
41
Носители и тава
43
Основен печат
56
Стандартно копиране
62
Основни аспекти на сканирането
67
Основно изпращане на факс
69
3. Поддръжка
Поръчка на консумативи и аксесоари
75
Налични консумативи
76
Съхранение на тонер касетата
77
Преразпределяне на тонера
79
Смяна на тонер касетата
81
Следене на оставащия срок на
експлоатация на консумативите
83
Настройка на известие за намаляващ
тонер
84
Почистване на устройството
85
Съвети за преместване и съхранение
на вашето устройство
91
2
ОСНОВЕН
4. Отстраняване на проблеми
Съвети за избягване на
задръстванията
93
Отстраняване на заседнал оригинален
документ
94
Почистване засядания на хартия
99
разпознаване на Status светодиода
103
Тълкуване на съобщенията на
дисплея
106
5. Приложение
Спецификации
112
Правна информация
124
Авторски права
139
3
1. Въведение
Тази глава ви предоставя информацията, която трябва да знаете, преди да започнете да използвате
устройството.
• Ключови предимства
5
• Характеристики по модели
8
• Полезно е да се знае
14
• За това ръководство на потребителя
16
• Информация за безопасност
17
• Преглед на устройството
24
• Преглед на контролния панел
28
• Включване на устройството
32
• Локално инсталиране на драйвер
33
• Преинсталиране на драйвера
34
Ключови предимства
Екологично
Бърз печат с висока разделителна способност
• За да пести тонер и хартия, това устройство поддържа Еко
функция (вижте "Еко печат" на стр. 60).
• Можете да печатате с разделителна способност до 1 200 x 1 200
dpi ефективен резултат.
• Можете да отпечатате множество страници само на един лист и
така ще спестите хартия (вижте "Използване на разширени
функции за печат" на стр. 226).
• Бърз печат при поискване.
• За да спестите хартия, можете да печатате и от двете страни на
листа (двустранен печат) (Ръчен) (вижте "Използване на
разширени функции за печат" на стр. 226).
• За спестите електричество, това устройство автоматично пести
електричество като значително намалява консумацията на
мощност, когато не се използва.
• Препоръчваме използването на рециклирана хартия с цел пестене
на енергия.
- M207x series
▪ За едностранен печат, 20 стр./мин. (А4) или 21 стр./мин.
(Letter).
- M2074 series
▪ За едностранен печат, 18 стр./мин. (А4) или 19 стр./мин.
(Letter).
Ключови предимства
Удобство
• Easy Capture Manager ви позволява лесно да редактирате и
отпечатвате заснетото, използвайки клавиша Print Screen на
клавиатурата (вижте "Easy Capture Manager" на стр. 266).
• Samsung Easy Document Creator е приложение, което помага на
потребителите да сканират, компилират и запазват документи в
множество формати, включително формат .epub. Тези документи
могат да бъдат споделяни чрез сайтове на социални мрежи или
факс (вижте "Използване на Samsung Easy Document Creator" на
стр. 273)
• AnyWeb Print ви помага по-лесно да направите снимка на екрана,
да преглеждате, изрязвате и отпечатвате екран на Windows
Internet Explorer, отколкото когато използвате нормална програма
(вижте "Samsung AnyWeb Print" на стр. 267).
• Smart Update ви позволява да проверявате за най-новия софтуер
и да инсталирате последната версия по време на инсталационния
процес на драйвера на принтера. Това е налице само за Windows.
• Ако имате достъп до интернет, можете да получите помощ,
поддръжка, драйвери за устройството, ръководства и друга
информация от уебсайта на Samsung: www.samsung.com >
намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
Широка функционалност и поддръжка на
приложения
• Поддържа различни размери хартия (вижте "Спецификации на
носителя за печат" на стр. 115).
• Отпечатване на водни знаци: Можете да персонализирате своите
документи, като добавите думи като “Поверително” (вижте
"Използване на разширени функции за печат" на стр. 226).
• Отпечатване на Плакати: Текстът и изображенията на всяка
страница от вашия документ са увеличени и са отпечатани на
няколко листа хартия и след това можете да ги слепите и да
направите плакат (вижте "Използване на разширени функции за
печат" на стр. 226).
• Можете да отпечатвате под различни операционни системи (вижте
"Системни изисквания" на стр. 119).
• Вашето устройство е снабдено с USB интерфейс и/или мрежови
интерфейс.
Ключови предимства
AirPrint
Вижте "Представяне на методите за безжична настройка" на
стр. 163.
• AirPrint ви позволява да печатате безжично директно от iPhone,
iPad и iPod touch с iOS 4.2 или по-висока версия.
Поддържа метод за задаване на различни
безжични мрежи
• Използвайки бутона WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Можете лесно да се свържете с безжична мрежа, използвайки
WPS бутона на устройството и точката за достъп (безжичен
рутер).
• Използвайки USB кабела или мрежовия кабел
- Можете да свържете и да зададете различни настройки на
безжичната мрежа, използвайки USB кабел или мрежов кабел.
• Използвайки Wi-Fi Direct
- Можете удобно да отпечатвате от мобилното си устройство,
използвайки функцията Wi-Fi или Wi-Fi Direct.
Характеристики по модели
Някои функции и опции може да не са налични в зависимост от модела и страната.
Операционна система
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
Операционна система
(●: Включено, празно: не е налична)
Софтуер
Софтуер
Драйвер на SPL принтер
Драйвер на PCL принтер
Драйвер на PS принтер
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Характеристики по модели
Софтуер
Драйвер на XPS принтерa
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
●
●
Direct Printing Utility
Samsung Easy Printer
Manager
Scan to PC settings
Fax to PC settings
Device Settings
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Samsung Printer Status
●
●
AnyWeb Print
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
(само M207xW Series)
(само M207xFW Series)
●
●
(само M207xW Series)
(само M207xFW Series)
●
●
SyncThru Admin Web Service
Easy Eco Driver
Факс
Samsung Network PC Fax
a. За XPS драйвер, той се поддържа само за Windows през уеб страницата на Samsung (www.samsung.com)
(●: Включено, празно: не е налична)
●
Характеристики по модели
Разнообразна функция
Възможности
Високоскоростен USB 2.0
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Мрежов интерфейс Ethernet 10/100 Base TX за кабелна LAN
мрежа
●
(само M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(само M207xW Series)
(само M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(само M207xW Series)
(само M207xFW series /M207xHW series)
Еко печат (Контролен панел)
●
●
Двустранен (2-странен) печат (Ръчен)b
●
●
Мрежов интерфейс 802.11b/g/n безжична LANa
NFC печат/сканиране
Интерфейс на USB паметта
Модул памет
Устройство за съхранение на данни (твърд диск)
Двоен автоматичен подавач на документи (DADF)
Автоматичен подавач на документи (ADF)
●
Характеристики по модели
Възможности
факс
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Изпращане на много
●
Отложено изпращане
●
Изпращане с приоритет
●
Двойно изпращане
Защитено получаване
●
Двустранен печат
Изпращане/получаване препращане
- факс
Изпращане/получаване препращане
- имейл
Изпращане/получаване препращане
- сървър
●
Характеристики по модели
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Сканиране към компютър
●
●
Сканиране към WSD (уеб услуга за
устройство)
●
●
(само M207xW Series)
(само M207xFW Series)
Възможности
Сканиране
Сканиране към имейл
Сканиране към SMB сървър
Сканиране към FTP сървър
Двустранно сканиране
Характеристики по модели
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Копиране на лични документи
●
●
Умалено или увеличено копиране
●
●
Подреждане
●
●
2-кратно/4-кратно
●
●
Настройка на фон
●
●
Възможности
Копиране
плакат
клониране
Книга
Изместване на граница
Изтриване по ръба
Подобряване на сиво
Двустранно копиране
a. В зависимост от страната е възможно безжичната LAN карта да не е налична. За някои държави само 802.11 b/g може да се прилага. Свържете се с местния
разпространител или търговеца на Samsung, от когото сте закупили устройството.
b. Само за Windows.
(●: Включено, празно: не е налична)
Полезно е да се знае
Устройството не печата.
• Отворете списъка с опашка за печат и отстранете
документа от него (вижте "Отмяна на задача за печат"
на стр. 57).
• Отстранете драйвера и го инсталирайте отново (вижте
"Локално инсталиране на драйвер" на стр. 33).
• Изберете своето устройство като устройство по
подразбиране във вашия Windows (вижте "Задаване на
Вашето устройство като устройство по подразбиране"
на стр. 225).
Къде мога да закупя аксесоари или
консумативи?
• Попитайте дистрибутора на Samsung или вашия
търговец на дребно.
• Посетете www.samsung.com/supplies. Изберете
вашата страна/регион, за да видите информация за
обслужването на продукта.
Светлинният индикатор за статус мига или
свети постоянно.
• Изключете и включете устройството отново.
• Проверете значенията на светлинните индикатори в
това ръководство и съответно отстранете проблемите
(вижте "разпознаване на Status светодиода" на стр.
103).
Има засядане на хартия.
• Отворете и затворете скенера (вижте "Изглед отпред"
на стр. 25).
• Проверете инструкциите за отстраняване на
заседнала хартия в това ръководство и съответно
отстранете проблемите (вижте "Почистване засядания
на хартия" на стр. 99).
Полезно е да се знае
Разпечатките са размазани.
• Тонера може да е малко или да не е разпределен
равномерно. Разклатете тонер касетата (вижте
"Преразпределяне на тонера" на стр. 79).
• Опитайте настройка за различна разделителна
способност на печат (вижте "Отваряне на
предпочитания за печат" на стр. 58).
• Сменете тонер касетата (виж "Toner cartridge" на стр.
81).
Откъде мога да изтегля драйвер за
устройството?
• Можете да получите помощ, приложение за
поддръжка, драйвери за устройството, ръководства и
друга информация от уеб сайта на Samsung:
www.samsung.com > намерете своя продукт >
Поддръжка или изтегляния.
За това ръководство на потребителя
Това ръководство на потребителя съдържа информация за основни
аспекти на устройството, както и подробно описание на стъпките по
време на действителната употреба.
•
Преди да използвате устройството, прочетете информацията за
безопасност.
•
Ако имате проблем с употребата на устройството, погледнете
главата за отстраняване на проблеми.
•
Термините, които са използвани в това ръководство на
потребителя, са обяснени в глава речник.
•
В зависимост от опциите и модела който сте закупили,
илюстрациите в ръководството на потребителя могат да се
различават от вашето устройство.
•
В зависимост от версията на фърмуера/драйвера, скрийншотовете
в това ръководство на администратора може да се различават от
вашето устройство.
•
В основата си, процедурите в това ръководство са основани върху
Windows 7.
2
Общи икони
Икона
Текст
Описание
Внимание
Предоставя информация на потребителите с
цел защита на устройството от евентуални
механични повреди или неизправности.
Забележка
Предоставя допълнителна информация или
детайлна спецификация за функциите и
характеристиките на устройството.
1
Конвенции
Някои термини се използват като синоними в това ръководство, като
например:
•
Документ е синоним на оригинал.
•
Хартия е синоним на носител или печатен носител.
•
Устройство се отнася до принтер или многофункционален принтер.
1. Въведение
16
Информация за безопасност
Тези предупреждения и мерки за безопасност са включени, за да
предотвратят травми, както и възможни повреди на вашето
устройство. Непременно ги прочетете и разберете преди да
използвате устройството. След като прочетете тази глава
съхранявайте ръководството на сигурно място, за да можете да го
ползвате и в бъдеще.
3
Важни символи, свързани с безопасността
4
Работна среда
Предупреждение
Не използвайте, ако захранващият кабел е повреден или
ако електрическият контакт не е заземен.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Описание на всички икони и знаци използвани
в тази глава
Предупре
ждение
Рискове или необезопасени действия, които
могат да доведат до сериозни наранявания или
смърт.
Рискове или необезопасени действия, които
Внимание могат да доведат до несериозни наранявания
или увреждане на собственост.
Не опитвайте.
Не поставяйте нищо върху устройството (вода, малки
метални или тежки предмети, свещи, горяща цигара и т.н.).
Това може да доведе до токов удар или пожар.
• Ако устройството прегрее, започне да изпуска дим,
издава необичаен шум или особена миризма, незабавно
изключете захранването и изключете устройството.
• Потребителят трябва да има достъп до контакта, в
случай на аварии, при които щепселът трябва да бъде
изключен.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Не извивайте или поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел.
Настъпването на захранващия кабел или изпускането на
тежки предмети върху него може да причини токов удар или
пожар.
1. Въведение
17
Информация за безопасност
Не изваждайте щепсела, като дърпате за кабела и не
докосвайте щепсела с мокри ръце.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Внимание
Ако устройството не работи правилно след изпълнението
на тези инструкции, изключете устройството от всички
интерфейсни връзки и изискайте помощ от квалифициран
сервизен персонал.
В противен случай това може да доведе до токов удар или
пожар.
Ако щепселът не влиза плавно в контакта, не се опитвайте
да го насилвате.
При проблеми с електрозахранването или когато не
използвате устройството, изключвайте щепсела от
контакта.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Внимавайте, областта близо до тавата за разпечатките е
гореща.
Може да се изгорите.
Извикайте електротехник, който да смени контакта, или
това може да доведе до токов удар.
Не позволявайте на домашни любимци да гризат
променливотоковия захранващ кабел, телефонния или
интерфейсния кабел на компютъра.
Това може да доведе до токов удар или пожар, и/или да
нарани домашния ви любимец.
Ако устройството бъде изпуснато, или ако кутията се
окаже повредена, изключете устройството от всички
интерфейсни връзки и изискайте помощ от квалифициран
сервизен персонал.
В противен случай това може да доведе до токов удар или
пожар.
1. Въведение
18
Информация за безопасност
5
Метод на работа
Не позволявайте натрупването на много листи в изходната
тава.
Това може да повреди устройството.
Внимание
По време на печат, не дърпайте хартията със сила.
Това може да причини повреда в устройството.
Внимавайте да не поставяте ръката си между устройството
и тавата за хартия.
Може да се нараните.
Внимавайте, когато сменяте хартията или отстранявате
заседнала хартия.
Не блокирайте или бутайте предмети в отворите за
вентилация.
Това може да доведе до повишена температура на
компонентите, което може да причини повреди или пожар.
Използването на бутони за управление, регулиране или
прилагане на процедури, различни от указаните в това
ръководство, могат да доведат до опасно светлинно
облъчване.
Устройството за приемане на захранването в това
устройство е захранващият кабел.
За да изключите захранването, извадете захранващия
кабел от електрическия контакт.
Новата хартия има остри ръбове и може да причини
болезнени порязвания.
Когато печатате големи количества, е възможно долната
основа за извеждане на хартията да се нагорещи. Не
позволявайте на деца да я докосват.
Възможни са изгаряния.
При отстраняване на заседнала хартия, не използвайте
пинцети или остри метални предмети.
Това може да повреди устройството.
1. Въведение
19
Информация за безопасност
6
Монтаж/Преместване
Предупреждение
Не поставяйте устройството на прашно или влажно място
или на място, където има течове.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Поставете устройството в среда, отговаряща на
спецификациите за експлоатационни температура и
влажност.
В противен случай е възможно да възникнат проблеми с
качеството на печат, които да повредят устройството.
виж "Общи спецификации" на стр. 112.
Внимание
Преди да преместите устройството, изключете
захранването и изключете всички кабели. Информацията
по-долу е само предполагаема, въз основа на теглата на
блоковете. Ако имате медицински проблем, който не ви
позволява да повдигане, не повдигайте устройството.
Потърсете помощ и винаги използвайте подходящ брой
хора, за да повдигнете устройството безопасно.
След това вдигнете устройството.
• Ако устройството тежи под 20 кг., вдигнете заедно с
още 1 човек.
• Ако устройството тежи от 20 до 40 кг., вдигнете заедно
с още 2 души.
• Ако устройството тежи повече от 40 кг., вдигнете заедно
с още 4 или повече човека.
Възможно е устройството да падне, при което да нарани
човек или да се повреди.
За място на поставяне изберете равна повърхност с
достатъчно пространство за вентилация. Също така
вземете предвид и пространството, необходимо за
отваряне на капака и тавите.
Мястото трябва да е добре проветрено и далеч от пряка
слънчева светлина, горещина и влажност.
1. Въведение
20
Информация за безопасност
При използването на устройството за дълъг период от
време или при печатане на голям брой страници в
непроветрено помещение, въздухът в него може да се
замърси и да бъде вреден за вашето здраве. Поставете
устройството в добре проветрено помещение или
периодично отваряйте прозорец.
Не поставяйте устройството върху нестабилна
повърхност.
Възможно е устройството да падне, при което да нарани
човек или да се повреди.
Използвайте само №.26 AWGa или по-голям, телефонен
кабел, ако е необходимо.
В противен случай, това може да причини повреда в
устройството.
Не покривайте устройството и не го поставяйте в зона с
малък приток на въздух, като например в шкаф.
Ако устройството не разполага с достатъчно пространство
за вентилация, може да възникне пожар.
Не претоварвайте стенните контакти и удължителните
кабели.
Това може да понижи ефективността и да доведе до токов
удар или пожар.
Устройството трябва да бъде свързано към ниво на
захранване, което е определено на етикета.
Ако не сте сигурни и желаете да проверите нивото на
захранване, което използвате, свържете се с
електрическата компания, която ви обслужва.
a. AWG: Американски проводников датчик
Уверете се, че сте включили щепсела в заземен
електрически контакт.
В противен случай това може да доведе до токов удар или
пожар.
За безопасна експлоатация използвайте захранващия
кабел, доставен с вашето устройство. Ако използвате
кабел, който е по-дълъг от 2 метра, с устройство от 110V,
то датчикът трябва да бъде 16 AWG или по-голям.
В противен случай, той може да предизвика повреда в
устройството и да доведе до токов удар или пожар.
1. Въведение
21
Информация за безопасност
7
Поддръжка/Проверка
Внимание
Изключете продукта от контакта в стената, преди да
почистване на вътрешната част на устройството. Не
почиствайте устройството с бензол, разредител за боя
или алкохол; не пръскайте вода директно в устройството.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Когато се налага да смените консумативи в устройството
или да го почистите, не стартирайте никакви процеси за
работа.
Може да се нараните.
Съхранявайте консумативите за почистване далеч от
деца.
За да почистите и обслужите устройството, следвайте
точно инструкциите в ръководството на потребителя,
доставено заедно с устройството.
В противен случай, е възможно да повредите
устройството.
Предпазвайте захранващия кабел и контактната
повърхност от прах или вода.
В противен случай това може да доведе до токов удар
или пожар.
• Не махайте капаци или предпазители, затегнати с
винтове.
• Фюзерът трябва да бъде ремонтиран само от
квалифициран сервизен техник. Извършването на
ремонт от неквалифицирани техници може да причини
пожар или токов удар.
• Устройството може да бъде ремонтирано само от
сервизен техник на Samsung.
Децата може да се наранят.
Не разглобявайте, поправяйте или сглобявайте
устройството сами.
Това може да повреди устройството. Извикайте
сертифициран техник, когато устройството се нуждае от
ремонт.
1. Въведение
22
Информация за безопасност
8
Използване на консумативи
Внимание
За консумативи, съдържащи прах от тонер (касета с
тонер, бутилки с отпадъчен тонер, модул за изображения
и др.), следвайте инструкциите по-долу.
• Когато ги изхвърляте, следвайте инструкциите за
правилно изхвърляне. Свържете се с дистрибутора
относно инструкции за начините на изхвърляне.
• Не мийте консумативите.
Не разглобявайте тонер касетата.
Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан
или погълнат.
Не палете никой от консумативите, като тонер касета или
фюзер.
Това може да доведе до експлозия или неконтролируем
пожар.
При съхранение на консумативи, като тонер касети,
съхранявайте ги далеч от деца.
Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан
или погълнат.
Използването на рециклирани консумативи, като тонер,
може да повреди устройството.
В случай на повреда, възникнала в следствие на
използването на рециклирани консумативи, ще ви бъде
наложена такса за обслужване.
• Не използвайте повторно бутилката за отпадъчен
тонер, след като сте я изпразнили.
Неспазването на горните инструкции може да се
предизвика повреда в устройството и екологично
замърсяване. Гаранцията не покрива повреди,
предизвикани от небрежност на потребителя.
Ако тонер попадне по дрехите ви, не използвайте гореща
вода, за да го изперете.
Топлата вода води до фиксиране на тонера към тъканта.
Използвайте студена вода.
Когато зареждате тонер касетата или изваждате
заседнала хартия, внимавайте да не се посипе тонер
върху тялото или дрехите ви.
Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан
или погълнат.
1. Въведение
23
Преглед на устройството
9
Аксесоари
захранващ кабел
Ръководство за бързо инсталиране
Компакт диск със софтуерa
Разн. аксесоариb
a. Компакт дискът със софтуер съдържа драйвери за принтер и софтуерни приложения.
b. Различните аксесоари на вашето устройство може да се различава в зависимост от страната на покупка и специфичния модел.
1. Въведение
24
Преглед на устройството
10
1
Изглед отпред
2
• Тази илюстрация може да се различава от вашето устройство в
зависимост от модела. Има различни типове устройства.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 8).
Тип A
Капак на скенера
Контролен панел
7
Тава за извеждане на
разпечатките
8
NFC етикет (комуникация в
близкото поле)
3
Дръжка
9
Стъкло на скенера
4
Тава
10
Сканиращо устройствоa b
5
Дръжка на тавата
11
Вътрешен капак
6
Изходна поставка
12
Тонер касета
a. Затворете капака на скенера, преди да отворите сканиращото устройство.
b. Внимавайте да не прещипете пръстите си.
1
8
9
10
7
6
2
5
12
11
4
3
1. Въведение
25
Преглед на устройството
Тип Б
1
1
Капак на подавача на
документи
9
2
Капак на водача на
подавача на документи
10 Тава за извеждане на
разпечатките
3
Изходна тава на подавача
на документи
11 NFC етикет (комуникация в
близкото поле)
4
Изходна поставка на
подавача на документи
12
5
Контролен панел
13 Стъкло на скенера
6
Дръжка
14 Сканиращо устройствоa b
7
Тава
15 Вътрешен капак
8
Дръжка на тавата
16 Тонер касета
2
11
3
4
10
9
Изходна поставка
Капак на скенера
5
8
7
6
a. Затворете капака на скенера, преди да отворите сканиращото устройство.
b. Внимавайте да не прещипете пръстите си.
12
13
14
15
16
1. Въведение
26
Преглед на устройството
Тип Б
11
Изглед отзад
• Тази илюстрация може да се различава от вашето устройство в
зависимост от модела. Има различни типове устройства.
1
2
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 8).
3
4
5
Тип A
1
USB порт
USB порт
2
Мрежови портa
3
Външна телефонно гнездо (EXT.)
4
Гнездо за телефонна линия (LINE)
5
Извод за захранването
a. само M207xFW Series.
2
1
1
2
Извод за захранването
1. Въведение
27
Преглед на контролния панел
• Този контролен панел може да се различава от вашето
устройство в зависимост от модела. Има различни типове
контролни панели.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 8).
2
Scan to
Превключвам между режим сканиране и
копиране. Светодиодът Scan to светва при
режим на сканиране и изгасва при режим на
копиране
Екран на
дисплея
Показва текущото състояние и извежда
съобщения по време на работа.
Menu
Отваря режим Menu и превърта възможните
менюта (вижте "Преглед на менютата" на стр.
36).
5
Лява/дясна
стрелка
Скролира през възможните опции в избраното
меню и увеличава или понижава стойностите.
6
Stop/
Clear
Спира работа във всеки един момент.
3
4
12
Тип A
1
2
3
4
5
6
7
7
Power/
Wakeup
14
1
ID Copy
13
12
11
10
9
8
Позволява ви да копирате и двете страни на
личен документ, като шофьорска книжка, само от
едната страна на листа (виж "Копиране на лични
документи" на стр. 65).
8
Start
Включва или изключва захранването или
събужда устройството от режим на икономия на
енергия. Ако се налага да изключите
устройството, натиснете този бутон и задръжте
поне три секунди.
Стартира задача.
9
Power
saver
Преминава в режим на покой.
10
OK
Потвърждава направения на екрана избор.
1. Въведение
28
Преглед на контролния панел
11
12
Back
Изпраща ви обратно в горното ниво на менюто.
WPS
Status
светодиод
Показва състоянието на устройството (вижте
"разпознаване на Status светодиода" на стр. 103).
Eco
Преминава в еко режим, за да понижи
консумацията на тонер и използването на хартия
само при печат от компютър и копиране (вижте
"Еко печат" на стр. 60).
13
14
a
Лесно конфигурира връзката на безжична мрежа
без необходимост от компютър (вижте
"Използване на WPS бутона" на стр. 165).
Натиснете този бутон и Statusсветодиод ще
започне да мига. Ако желаете да отпечатате само
активния екран, освободете бутона, когато
Status светодиод спре да мига. Ако желаете да
отпечатате целия екран, освободете бутона,
докато той все още премигва.
• Бутон за печат на екрана може да се
използва само при операционни
системи Windows и Mac.
Print
Screen
• Можете да използвате тази функция
само при свързано чрез USB
устройство.
• Когато разпечатвате активния
прозорец/целия екран на монитора с
бутона за печат на екрана,
устройството може да използва повече
тонер, в зависимост от това какво се
печата.
• Можете да използвате тази функция
само при инсталирана програма
Samsung Easy Printer Manager на
устройството. Ако използвате
операционна система на Mac, трябва да
разрешите Screen Print Settings от
Samsung Easy Printer Manager, за да
използвате функцията "Print Screen".
a. Само M207xW/ M207xFW Series.
1. Въведение
29
Преглед на контролния панел
13
6
Тип Б
1
2
Menu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
8
21
20
1
Darkness
2
3
4
5
19
18
17
16
15
14
13
Регулира нивото на яркост, за да направите
копие, което е по-лесно за четене, в случай че
оригиналите съдържат неясни означения и
тъмни изображения.
ID Copy
Позволява ви да копирате и двете страни на
личен документ, като шофьорска книжка, само от
едната страна на листа (виж "Копиране на лични
документи" на стр. 65).
Екран на
дисплея
Показва текущото състояние и извежда
съобщения по време на работа.
Копира
не
Превключва в режим на копиране.
факс
Превключва в режим на факс.
9
Лява/
дясна
стрелка
цифровата
клавиатура
Addres
s Book
10
Redial/
Pause
Отваря режим Menu и превърта възможните
менюта (вижте "Преглед на менютата" на стр.
36).
Скролира през възможните опции в избраното
меню и увеличава или понижава стойностите.
Избира номер или въвежда числово-буквени
символи (вижте "Букви и цифри на клавиатурата"
на стр. 218).
Позволява ви да съхранявате често използвани
факс номера или да търсите съхранени факс
номера (вижте "Съхраняване на имейл адрес" на
стр. 216 или "Настройване на списъка с адреси
за факс" на стр. 220).
Набира последния номер на изпратен факс или
получен ИД на изпращащ в режим на готовност
или въвежда пауза (-) във факс номера в режим
на редактиране (вижте "Повторно избиране на
факс номер" на стр. 251).
11 Stop/
Clear
Спира задачи във всеки един момент.
12
Включва или изключва захранването или
събужда устройството от режим на икономия на
енергия. Ако се налага да изключите
устройството, натиснете този бутон и задръжте
поне три секунди.
Power/
Wakeup
1. Въведение
30
Преглед на контролния панел
13
Start
Стартира задача.
WPS
14 Power
saver
Преминава в режим на покой.
15
Когато натиснете този бутон, можете да чуете
тон за набиране. Въведете номера на факса.
Подобно е на провеждане на телефонен
разговор през високоговорител (вижте "Ръчно
получаване в режим на телефон" на стр. 258).
On
Hook
Dial
16 OK
Потвърждава направения на екрана избор.
17
Изпраща ви обратно в горното ниво на менюто.
Back
18 Сканир
ане
Превключва в режим на сканира.
19
Status
светодиод
Показва състоянието на устройството (вижте
"разпознаване на Status светодиода" на стр.
103).
Eco
Преминете в еко режим, за да понижите
консумацията на тонер и използването на хартия
само при печат от компютър и копиране (вижте
"Еко печат" на стр. 60).
20
21
a
Лесно конфигурира връзката на безжична мрежа
без необходимост от компютър (вижте
"Използване на WPS бутона" на стр. 165).
Натиснете този бутон и на дисплея ще се изведе
Print Screen?. Ако желаете да отпечатате само
активния екран, изберете Active. Ако желаете да
отпечатате целия екран, изберете Full.
• Бутон за печат на екрана може да се
използва само при операционни
системи Windows и Mac.
• Можете да използвате тази функция
само при свързано чрез USB
устройство.
Print
Screen
• Когато разпечатвате активния
прозорец/целия екран на монитора с
бутона за печат на екрана,
устройството може да използва повече
тонер, в зависимост от това какво се
печата.
• Можете да използвате тази функция
само при инсталирана програма
Samsung Easy Printer Manager на
устройството. Ако използвате
операционна система на Mac, трябва
да разрешите Screen Print Settings от
Samsung Easy Printer Manager, за да
използвате функцията "Print Screen".
a. Само M207xW/ M207xFW Series.
1. Въведение
31
Включване на устройството
1
Първо свържете устройството към електрически източник на
захранване.
Ако устройството има бутон за включване, използвайте го, за да
включите устройството.
Ако желаете да изключите захранването, натиснете и задръжте
бутона
(Power/Wakeup) в продължение на около 3 секунди.
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед
отпред" на стр. 25).
2
Захранването се включва автоматично.
For M207x Series, натиснете бутон
(Power/Wakeup) на
контролния панел.
1. Въведение
32
Локално инсталиране на драйвер
Локално свързано устройство представлява устройство, което е
директно свързано към вашия компютър посредством кабел. Ако
вашето устройство е свързано в мрежа, пропуснете следващите
стъпки и отидете на инсталиране на драйвер на устройство, свързано
в мрежа (вижте "Инсталиране на драйвер по мрежата" на стр. 153).
14
Windows
1
Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете Старт >
Всички програми > Принадлежности > Изпълни.
• Ако използвате операционна система Mac или Linux, направете
справка с "Инсталация за Мас" на стр. 144 или "Инсталация за
Linux" на стр. 146.
• Прозорецът за инсталиране в това Ръководство на потребителя
може да се различава в зависимост от устройството и
използвания интерфейс.
• Използвайте само USB кабел, не по-дълъг от 3 м.
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която
представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху
OK.
2
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
3
Изберете USB connection в екран Printer Connection Type.
След това щракнете върху Next.
4
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
1. Въведение
33
Преинсталиране на драйвера
Ако драйверът на принтера не работи правилно, следвайте стъпките
по-долу, за да го инсталирате отново.
15
Windows
1
От менюто Старт изберете Програми или Всички програми >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
2
3
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
Поставете компакт диска със софтуер в CD-ROM устройството
и инсталирайте драйвера отново (вижте "Локално инсталиране
на драйвер" на стр. 33).
1. Въведение
34
2. Преглед на меню и
основна настройка
Тази глава предоставя информация за цялостната структура на менюто и опциите за основна настройка.
• Преглед на менютата
36
• Носители и тава
43
• Основен печат
56
• Стандартно копиране
62
• Основни аспекти на сканирането
67
• Основно изпращане на факс
69
Преглед на менютата
Контролният панел предоставя достъп до разнообразни менюта с цел
да се настрои принтерът или да се използват функциите на принтера.
4
Ако елементът за настройка съдържа и подменюта, повторете
стъпка 3.
5
6
Натиснете OK, за да запазите избора си.
• Тази функция не се поддържа за M207x series (вижте "Преглед
на контролния панел" на стр. 28).
• Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в
зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи,
съответната опция не е налична за вашето устройство.
Натиснете
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
• Някои имена на менюта може да се различават от тези на
вашето устройство, в зависимост от неговите опции или
модели.
• Менютата са описани в Разширеното ръководство (вижте
"Менюта с полезни настройки" на стр. 195).
1
Достъп до менюто
1
Изберете бутона "Факс", "Копиране" или "Сканиране" върху
панела за управление в зависимост от функцията, която ще
бъде използвана.
2
Изберете
(Menu), докато желаното от вас меню се изведе в
най-долния ред на дисплея, след което натиснете OK.
3
Натискайте стрелките, докато желаният елемент на менюто се
появи и натиснете OK.
2. Преглед на меню и основна настройка
36
Преглед на менютата
Елементи
Fax Feature
Опции
Darkness
Normal
Елементи
Fax Feature
(Продължение)
Add Page
Sending
(M207xF series,
Dark+1- Dark+5
M207xFW series
Light+5- Light+1
Fax Setup
Standard
(M207xF
series,M207xFW
series)
Resolution
Fine
Опции
Cancel Job
Redial Times
Redial Term
Prefix Dial
Super Fine
ECM Mode
Photo Fax
Fax Confirm
Color Fax
Image TCR
Dial Modea
Original Size
Multi Send
Delay Send
Priority Send
Send Forward
Forward to Fax
Rcv.Forward
Forward to Fax
Forward to PC
Forward & Print
Secure Receive
Off
On
Print
2. Преглед на меню и основна настройка
37
Преглед на менютата
Елементи
Fax Setup
(Продължение)
Опции
Receiving
Елементи
Receive Mode
Copy Feature
Ring To Answer
(Продължение)
Опции
Original Type
Text/Photo
Stamp RCV Name
Photo
RCV Start Code
Collation
Auto Reduction
Layout
Junk Fax Setup
Change Default
Copy Feature
4-Up
Resolution
ID Copy
Adjust Bkgd.
Off
Original Size
Auto
Manual TX/RX
Enhance Lev.1
On
Enhance Lev.2
Off
Erase Lev.1- Erase Lev.4
Original Size
Copy Setup
Change Default
Original Size
Copies
Reduce/Enlarge
Darkness
Normal
2-Up
Modea
Darkness
Manual TX/RX
On
Off
Discard Size
DRPD
Text
Normal
Dark+1- Dark+5
Light+5- Light+1
Reduce/Enlarge
Darkness
Original Type
Collation
2. Преглед на меню и основна настройка
38
Преглед на менютата
Елементи
System Setup
Опции
Machine Setup
Елементи
Machine ID
System Setup
(Продължение)
Fax Number
Опции
Sound/Volume
Alarm Sound
Date & Time
Speaker
Clock Mode
Ringer
Language
Report
Configuration
Default Mode
Demo Page
Power Save
Supplies Info.
Auto Power Off
Usage Counter
Wakeup Event
Fax Received
System Timeout
Fax Sent
Job Timeout
Schedule Jobs
Altitude Adj.
Auto Continue
Fax Confirm.
b
Junk Fax
Paper Substit.b
Toner Save
Paper Setup
Key sound
Address Book
Maintenance
CLR Empty Msg.c
Eco Settings
Supplies Life
Paper Size
Image Mgr.
Paper Type
TonerLow Alert
Margin
Serial Number
2. Преглед на меню и основна настройка
39
Преглед на менютата
Елементи
Network c
(M207xF series,
M207xFW
series)
Опции
TCP/IP (IPv4)
DHCP
BOOTP
Static
TCP/IP (IPv6)
IPv6 Protocol
Елементи
Network(продъл
жение)
Опции
Clear Settings
a. Тази опция може да не е налична, в зависимост от страната ви.
b. Опцията се появява само ако е разрешено Paper Mismatch.
c. Тази опция се появява, само когато в касетата е останало малко количество тонер.
DHCPv6 Config
Ethernet
Ethernet Port
Ethernet Speed
Wi-Fi
Wi-Fi ON/OFF
WPS
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Signal
WLAN Default
Protocol Mgr.
HTTP
WINS
SNMPv1/v2t
UPnP(SSDP)
mDNS
SetIP
SLP
Network Conf.
2. Преглед на меню и основна настройка
40
Основни настройки на устройството
Можете да настроите стойностите на устройството като
използвате Device Settings в програмата Samsung Easy Printer
Manager.
• За потребители на Windows и Mac, вие настройвате от
Samsung Easy Printer Manager >
(превключване в
разширен режим) > Device Settings, вижте "Device Settings" на
стр. 276.
1
Изберете
(Menu) > System Setup > Machine Setup на
контролния панел.
2
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
•
Language: променете езика, който се визуализира на
контролния панел.
•
Date & Time: Когато настроите часа и датата, те се
използват при забавено изпращане на факс. Те се
отпечатват върху доклади. Ако, обаче, те не са правилни,
трябва да ги промените, за да се постигне правилно време.
След приключване на инсталацията, Вие може да решите да зададете
настройките по подразбиране на Вашето устройство.
За да промените настройките по подразбиране на устройството,
следвайте тези стъпки:
Въведете правилните час и дата чрез стрелките или от цифровата
клавиатура (вижте "Букви и цифри на клавиатурата" на стр. 218).
• Месец = 01 до 12
• Ден = 01 до 31
Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в
подменютата на някои модели.
• Година = изисква четири цифри
• Час = 01 до 12
• Минута = 00 до 59
•
Clock Mode: Можете да настроите устройството да извежда
точното време както в 12-часов, така и в 24-часов формат.
•
Power Save: Когато не използвате устройството за известно
време, използвайте тази функция, за да спестите енергия.
2. Преглед на меню и основна настройка
41
Основни настройки на устройството
Когато натиснете бутон
( Power/Wakeup), започва печат или се
получава факс, продуктът ще се събуди от режим за пестене на
енергия.
•
3
4
5
Altitude Adj.: Качеството на печат се влияе от
атмосферното налягане, което се определя от височината,
на която се намира устройството над морското ниво. Преди
да зададете стойност за надморската височина, установете
на каква надморска височина се намирате (вижте
"Настройка на надморската височина" на стр. 215).
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
Натиснете OK, за да запазите избора си.
Натиснете бутон
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
Направете справка с връзките по-долу, за да зададете други
настройки, полезни за използване на устройството.
• Вижте "Въвеждане на различни символи" на стр. 218.
• Вижте "Букви и цифри на клавиатурата" на стр. 218.
• Вижте "Настройване на размера и типа на хартията" на стр. 50.
• Вижте "Настройване на списъка с адреси за факс" на стр. 220.
2. Преглед на меню и основна настройка
42
Носители и тава
Този раздел предоставя информация относно това, как да зареждате
носители за печат във Вашето устройство.
• Използването на носители за печат, които не отговарят на тези
спецификации, могат да причинят проблеми или да наложат
необходимост от ремонт. Подобни ремонтни дейности не
попадат в обхвата на гаранционните условия на Samsung или
други споразумения за обслужване.
2
Преглед на тава
За да промените размера, е необходимо да регулирате водачите за
хартия.
• При никакви обстоятелства не използвайте фотохартия за
мастиленоструйно устройство. Това може да причини повреда в
устройството.
• Използването на запалими носители за печат може да причини
пожар.
1
• Използвайте само обозначения тип носител за печат (вижте
"Спецификации на носителя за печат" на стр. 115).
2
Използването на запалим носител за печат или оставянето на
външни материали в принтера може да причини прегряването му
и в редки случаи да доведе до възникване на пожар.
1 Водач по ширина на хартията
2 Тава
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед
отпред" на стр. 25).
Ако не регулирате водача, това може да предизвика регистриране
на хартия, изкривяване на изображения или засядане на хартия.
2. Преглед на меню и основна настройка
43
Носители и тава
3
Зареждане на хартията в тавата
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед
отпред" на стр. 25).
1
2
Извийте или разлистете купчината с хартия, за да разделите
страниците, преди зареждане на хартия.
3
Поставете хартията със страната върху която желаете да
печатате нагоре.
Отворете тавата. След това коригирайте размера на тавата
според размера на печатния носител, който зареждате (виж
"Преглед на тава" на стр. 43).
1
2
2. Преглед на меню и основна настройка
44
Носители и тава
• Не притискайте прекалено водача по ширина на хартията, за да
не предизвикате огъване на носителя.
5
Когато отпечатвате документ, задайте типа и размера хартия за
тавата (вижте "Настройване на размера и типа на хартията" на
стр. 50).
• Не използвайте хартия с извит преден ръб - тя може да
предизвика задръстване с хартия или хартията може да се
намачка.
• Ако не регулирате добре водачите по ширина на хартията, това
може да предизвика засядане на хартия.
4
Стеснете водача по ширина на хартията и го плъзнете към ръба
на топа хартия, без да я прегъвате.
2. Преглед на меню и основна настройка
45
Носители и тава
• При печат върху специален печатен носител, трябва да
следвате указанията за зареждане (вижте "Печат върху
специален носител" на стр. 46).
4
Ръчно подаване в тавата
Тавата може да побира специфични размери и типове печатни
материали, като например пощенски картички, бележки и пликове
(вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 115).
За да подавате ръчно в тавата, щракнете по-долу:
Вижте "Зареждане на хартията в тавата" на стр. 44.
Съвети за използване на ръчно подаване в тавата
• Ако изберете Paper > Source > Manual Feeder от драйвера на
принтера, трябва да натиснете OK всеки път, когато
отпечатвате страница.
• Когато зареждате тавата, поставяйте носители за печат само от
един тип, размер и тегло.
• За да предотвратите засядания на хартия, не добавяйте хартия,
докато все още има хартия в тавата.
• Носителят за печат трябва да се зареди с лицето нагоре, като
горният ръб трябва да влезе пръв в тавата и да се постави в
центъра й.
5
Печат върху специален носител
Таблицата по-долу показва специалните носители, подходящи за
използване в тавата.
За да промените настройката за хартията на устройството, задайте
типа хартия от прозореца Предпочитания за печат > раздел Paper >
Paper Type (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
• Когато използвате специална медия, ние препоръчваме
подаването по един лист (вижте "Спецификации на носителя за
печат" на стр. 115).
• В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте
"Изглед отпред" на стр. 25).
• За да гарантирате качеството на печат и да предотвратите
засядане на хартия, зареждайте само налична хартия (вижте
"Спецификации на носителя за печат" на стр. 115).
• Изравнете евентуални набраздявания върху пощенски
картички, пликове и етикети, преди да ги заредите в тавата.
2. Преглед на меню и основна настройка
46
Носители и тава
За да видите теглата на всеки лист, погледнете "Спецификации на
носителя за печат" на стр. 115.
Плик
Успешното печатане върху пликове зависи от тяхното качество.
Типове
Таваa
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
CardStock
●
Labels
●
Envelope
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
За да печатате върху плик, поставете го, както е показано на
следващата илюстрация.
•
Когато избирате пликове, съблюдавайте следните фактори:
-
Тегло: не трябва да надвишава 90 гр/м2, защото в противен
случай, може да се появи засядане.
-
Структура: трябва да са били оставени в хоризонтално
положение, с не по-малко от 6 мм извиване и не трябва да
съдържат въздух.
-
Състояние: не трябва да са набръчкани, пречупени, нито пък
повредени.
-
Температура: трябва да издържат на топлината и налягането
в устройството по време на работа.
a. Типовете хартия, налични за ръчно подаване в тавата.
(●: Поддържа се, Празно: не се поддържа)
•
Използвайте само добре структурирани пликове с остри и добре
прегънати ръбове.
2. Преглед на меню и основна настройка
47
Носители и тава
•
Не използвайте пликове с марки върху тях.
Етикети
•
Не използвайте пликове с прикрепени предмети, клипсове, отвори,
рамка с покритие, самозалепващи печати или други синтетични
материали.
За да избегнете повреда на принтера, използвайте само етикети,
предназначени за използване в лазерни принтери.
•
Не използвайте увредени или лошо направени пликове.
•
Уверете се, че набраздяването от лепилото и в двата края на плика
стига по цялото протежение до края на плика.
1 Приемливо
2 Неприемливо
•
Когато избирате етикети, съблюдавайте следните фактори:
Пликовете, които имат отлепваща се лента или повече от едно
място, на което се прегъва с цел да се залепи, трябва да използват
залепващи се средства, съвместими с температурата на топене на
принтера (около 170 °C за 0,1 секунди). Допълнителните капаци и
гънки могат да предизвикат нагъване, изкривяване или
задръстване и дори може да повредят фюзера.
-
Лепила: Трябва да е издръжливо на температурата на топене
на устройството ви около 170°C (338°F).
-
Подреждане: използвайте само етикети, между които не се
вижда подложката. Етикетите могат да се отлепят от
листовете, когато имат разстояния между тях, като причинят
сериозни засядания.
•
За най-добро качество на печат, позиционирайте краищата не поблизо от 15 мм от краищата на плика.
-
Подвиване: Трябва да бъдат поставени на хоризонтална
повърхност с не повече от 13 мм извиване във всяка посока.
•
Избягвайте да печатате върху мястото, където се срещат
ръбовете на плика.
-
Състояние: не използвайте етикети с гънки, балончета с
въздух или други показатели за отделяне от хартията.
•
2. Преглед на меню и основна настройка
48
Носители и тава
•
Проверете дали не е останал някакъв открит леплив материал
между етикетите. Откритите части могат да причинят отлепяне на
етикетите по време на печат, което може да причини засядания.
Откритите лепливи части могат да причинят и повреда на
компоненти на устройството.
•
Не пускайте лист с етикети през устройството повече от веднъж.
Лепливото покритие отзад е предназначено само за еднократно
преминаване през устройството.
•
Не използвайте етикети, които се отделят от подложката под тях
или които са прегънати, с балончета или увредени по някакъв друг
начин.
Предварително отпечатана хартия
Когато зареждате предварително отпечатана хартия, отпечатаната
страна трябва да бъде с лице нагоре, като ненагънатия ръб е отпред.
Ако срещнете проблеми с подаването на хартия, завъртете я от
другата страна. Имайте предвид, че качеството на печат не е
гарантирано.
Картички/Хартия с размери по избор
•
В програмното приложение задайте полетата на поне 6,4 mm от
ръба на материала.
•
Трябва да се отпечатват с мастило, което издържа на топлина и
няма да се разтопи, изпари или да отдели опасни емисии, когато
бъде изложено на температурата на топене на принтера (около
170 °C (338 °F)) в продължение на 0,1 секунди.
•
Мастилото за предварително отпечатана хартия трябва да е
незапалимо и не трябва да влияе върху ролките на принтера.
•
Преди да заредите предварително отпечатаната хартия,
проверете дали мастилото върху хартията е сухо. По време на
процеса на топене, влажното мастило може да изтече от
предварително отпечатаната хартия, като по този начин причини
намаляване качеството на печат.
2. Преглед на меню и основна настройка
49
Носители и тава
6
Настройване на размера и типа на хартията
След зареждане на хартията в таблата за хартия, настройте размера
и типа на хартия, като използвате бутоните от контролния панел.
Ако искате да използвате хартия със специален размер, например
хартия за фактури, изберете раздел Paper > Size > Edit... и
задайте Custom Paper Size Settings в Предпочитания за печат
(вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
За да промените настройката за хартията на устройството, задайте
типа хартия от прозореца Предпочитания за печат > раздел Paper >
Paper Type (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в
подменютата на някои модели.
1
2
Изберете бутон
3
4
5
Изберете таблата и опцията, която искате.
(Menu) на контролния панел.
Натиснете System Setup > Paper Setup > Paper Size или Paper
Type.
Натиснете OK, за да запазите избора си.
Натиснете
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
2. Преглед на меню и основна настройка
50
Носители и тава
7
Използване на изходната поставка
Повърхността на изходящата тава може да се нагрее, ако печатате
голям брой страници наведнъж. Не докосвайте повърхността и не
позволявате достъп на деца.
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед
отпред" на стр. 25).
Отпечатаните страници се натрупват в изходната поставка и тя помага
за подравняване на отпечатаните страници. Принтерът по
подразбиране изпраща разпечатките в изходната тава.
2. Преглед на меню и основна настройка
51
Носители и тава
8
9
Подготовка на оригиналите
•
Не зареждайте хартия, по-малка от 142 x 148 мм (5,6 x 5,8 инча)
или по-голяма от 216 x 356 мм (8,5 x 14 инча).
•
За да предотвратите засядане на хартия, ниско качество на печат
и повреда на устройството, не опитвайте да зареждате следните
видове хартия.
-
Индиго или хартия с индигово покритие на гърба.
-
Хартия с покритие
-
Пилюр или много тънка хартия
-
Нагъната или измачкана хартия
-
Извита или навита на руло хартия
-
Скъсана хартия
•
Преди да я заредите, махнете всички телбодове или кламери.
•
Уверете се, че върху хартията няма лепило, мастило или коректор,
както и че хартията е абсолютно суха, преди да я заредите.
•
Не зареждайте оригинали, които съдържат листове хартия с
различни размери или тегло.
•
Не зареждайте брошури, памфлети, прозрачно фолио или
документи с други необичайни характеристики.
Зареждане на оригиналите
Можете да използвате стъклото на скенера или подавача на
документи за зареждане на оригинала за копиране, сканиране и
изпращане на факс.
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед
отпред" на стр. 25).
Върху стъклото на скенера
Като използвате стъклото на скенера можете да копирате или
сканирате оригинали. Можете да получите най-доброто качество на
сканиране, особено за цветни изображения или такива в сивата скала.
Уверете се, че в подавача на документи няма останали никакви
оригинали. Ако устройството установи, че в подавача на документи е
останал оригинал, то ще даде приоритет на него пред оригинала,
поставен върху стъклото на скенера.
2. Преглед на меню и основна настройка
52
Носители и тава
1
Повдигнете и отворете капака на скенера.
2
Поставете оригинала с лице надолу върху стъклото на скенера.
Подравнете го с помощта на регистриращия водач в горния ляв
край на стъклото.
3
Затворете капака на скенера.
2. Преглед на меню и основна настройка
53
Носители и тава
• Ако оставите капака на скенера отворен по време на копиране,
това може да се отрази върху качеството на копиране и
консумацията на тонер.
1
Извийте или разлистете края на тестето хартия, за да
разделите страниците преди зареждане на оригиналите.
2
Заредете оригиналния документ с лицето нагоре във входната
табла на подавача на документи. Уверете се, че най-долният
лист от тестето хартия съответства на размера на хартията,
обозначен на тавата за поставяне на документи.
• Наличието на прах върху стъклото на скенера може да причини
черни точки върху отпечатаните документи. Винаги го
поддържайте чисто (вижте "Почистване на устройството" на стр.
85).
• Ако копирате страница от книга или списание, повдигнете
капака на скенера, докато пантите му се захванат за
стопиращия елемент, след което затворете капака. Ако книгата
или списанието е с дебелина повече от 30 мм, започнете
копирането при отворен капак на скенера.
• Внимавайте да не счупите стъклото на скенера. Може да се
нараните.
• Не препречвайте ръката си, докато затваряте стъклото на
скенера. Възможно е капакът на скенера да падне върху ръцете
ви и да ви нарани.
• Докато копирате или сканирате, не поглеждайте към светлината
от скенера. Тя е вредна за очите.
В подавача на документите
Като използвате подавача на документи, можете да заредите до
40 листа хартия (80 г/м2, 20 lbs bond) за една задача.
2. Преглед на меню и основна настройка
54
Носители и тава
3
Регулирайте водачите за ширината на подавача на документи
спрямо размера на хартията.
Ако има прах по стъклото на подавача на документи, той ще се
появи като черни линии върху разпечатката. Винаги поддържайте
стъклото чисто (вижте "Почистване на устройството" на стр. 85).
2. Преглед на меню и основна настройка
55
Основен печат
За специфични функции на печат направете справка с
Разширеното ръководство (вижте "Използване на разширени
функции за печат" на стр. 226).
3
Изберете вашето устройство от списъка Изберете принтер.
4
Основните настройки за печат, включително броят на копията и
диапазонът на печат, са избрани в прозореца Печат.
10
Печат
Ако използвате операционна система Mac или Linux, направете
справка с Разширено ръководство (вижте "Печат с Мас" на стр. 237
или "Печат с Linux" на стр. 239).
Следващият прозорец с Предпочитания за печат е за Notepad в
Windows 7.
1
2
Отворете документа, който желаете да отпечатате.
Изберете Печат от меню Файл.
За да се възползвате от разширените функции за печат, щракнете
Свойства или Предпочитания в прозорец Печат (вижте
"Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
5
За да стартирате задачата за печат, кликнете върху OK или
Печат в прозореца Печат.
2. Преглед на меню и основна настройка
56
Основен печат
11
Отмяна на задача за печат
Ако задачата за печат чака в опашка за печат или в спулера за печат,
анулирайте задачата по следния начин:
•
Можете да получите достъп до този прозорец, като само щракнете
двукратно върху иконата на устройството (
) в лентата на
задачите на Windows.
•
Можете да отмените текущата задача и като натиснете
(Stop/
Clear) на контролния панел.
2. Преглед на меню и основна настройка
57
Основен печат
12
Отваряне на предпочитания за печат
4
Щракнете върху Свойства или Предпочитания.
• Прозорецът Предпочитания за печат, който се появява в това
Ръководство на потребителя може да се различава в
зависимост от използваното устройство.
• Когато изберете опция в Предпочитания за печат, можете да
видите предупредителен знак
или
. Показването на знак
означава, че можете да изберете тази опция, но не е
препоръчително, а знакът
означава, че не можете да
изберете дадената опция поради текущите настройки на
устройството или условията на средата.
1
2
3
Отворете документа, който желаете да отпечатате.
Изберете Печат от меню “Файл”. Показва се прозорецът Печат.
Изберете вашето устройство от списъка Изберете принтер.
Можете да проверите текущото състояние на устройството чрез
натискане на бутона Printer Status (вижте "Използване на
Samsung Printer Status" на стр. 278).
2. Преглед на меню и основна настройка
58
Основен печат
Използване на предпочитана настройка
Изберете още опции и щракнете върху
(Update), настройките
ще се добавят към направените от вас настройки. За да
използвате запаметена настройка, изберете я от падащия списък
Presets. Устройството вече е настроено за печат в съответствие с
избраните от вас настройки. За да изтриете запазени настройки,
Опцията Presets, която е видима във всеки раздел със свойства,
освен в раздел Samsung, Ви позволява да запазвате текущите
предпочитания за по-нататъшна употреба.
За да запазите Presets елемент, следвайте тези стъпки:
1
2
изберете ги от падащ списък Presets и щракнете
(Delete).
Също така, можете да възстановите стандартните настройки на
драйвера, като изберете Default Preset от падащия списък
Presets.
Променете настройките във всеки раздел, както е необходимо.
Въведете име на елемента в полето за въвеждане на Presets.
13
Използване на помощ
Щракнете върху опцията, за която желаете да знаете повече в
прозорец Предпочитания за печат и натиснете клавиш F1 на
клавиатурата си.
3
Щракнете върху
(Add). Когато записвате Presets, всички
текущи настройки на драйвера се записват.
2. Преглед на меню и основна настройка
59
Основен печат
14
• Влизането в мeнютата може да се различава при различните
модели (виж "Достъп до менюто" на стр. 36).
Еко печат
• Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в
подменютата на някои модели.
Функцията Eco понижава консумацията на тонер и употребата на
хартия. Функцията Eco ви позволява да пестите печатни ресурси и ви
води до екологично разпечатване.
Ако натиснете бутон Eco на контролния панел, ще бъде активиран еко
режимът. Настройката по подразбиране на Еко режим е Multiple
Pages per Side (2) и Toner Save.
1
Изберете
(Menu) > System Setup > Machine Setup > Eco
Settings на контролния панел.
2
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
•
Настройване на Еко режим от контролния
панел
Ако вашето устройство разполага с бутони +/- на контролния панел
или устройството не се поддържа от мрежата (вижте "Преглед на
контролния панел" на стр. 28):
Можете да настроите стойностите на устройството като
използвате Device Settings в програмата Samsung Easy Printer
Manager.
Default Mode: Изберете това, за да включите или изключите
еко режима. (Пестене на тонер/по 2 на страница)
-
Off: Изключване на еко режим.
-
On: Включване на еко режим.
Ако настроите включването на еко режим с парола SyncThru™
Web Service (раздел Settings > Machine Settings > System > Eco
> Settings) или Samsung Easy Printer Manager (Device Settings >
Eco), се появява съобщение On force. Трябва да въведете
парола, за да промените статуса на еко режим.
• За потребители на Windows и Mac вижте "Device Settings" на
стр. 276.
2. Преглед на меню и основна настройка
60
Основен печат
•
3
Select Temp.: Следвайте настройките от Syncthru™ Web
Service или Samsung Easy Printer Manager. Преди да
изберете този елемент, трябва да настроите еко функцията
в SyncThru™ Web Service (раздел Settings > Machine
Settings > System > Eco > Settings) или Samsung Easy
Printer Manager (Device Settings > Eco).
-
Default Eco: Устройството е зададено на режим Default
Eco.
-
Custom Eco: Променете всички необходими стойности.
•
Симулатор на резултати
Result Simulator показва резултатите от намалената емисия на
въглероден диоксид, използвано електричество и количеството
спестена хартия в съответствие с избраните от вас настройки.
•
Резултатите се пресмятат въз основа на това че общият брой
отпечатани страници е равен на сто, без празна страница при
деактивиран Еко режим.
•
Погледнете коефициента за пресмятане на CO2, енергия и хартия
от IEA, индексът на Министерството на вътрешните работи и
комуникацията на Япония и www.remanufacturing.org.uk. Всеки
модел е с различен коефициент.
•
Консумацията на енергия в режим на печат се отнася до средната
консумация на енергия при печат на тази машина.
•
Реалното показано количество е само преценка, тъй като реалното
количество може да е различно в зависимост от използваната
операционна система, представянето на компютъра,
приложенията, методът за връзка, тип на носителя [дебелина],
размер на носител, сложност на заданията и др.
Натиснете OK, за да запазите избора си.
Setting eco mode on the driver
Отворете раздел Еко, за да настроите еко режим. Когато видите еко
изображението (
момента.
), това означава, че еко режимът е активен в
Еко опции
•
Printer Default: Следва настройките от контролния панел на
устройството.
•
None: Деактивира Еко режима.
•
Eco Printing: Активира еко режима. Активира различните Еко
елементи, които желаете да използвате.
Password: Ако администраторът е задал парола за активирането
на Еко режима, трябва да въведете тази парола, за да промените
статуса.
2. Преглед на меню и основна настройка
61
Стандартно копиране
• За специфични функции на печат направете справка с
Разширеното ръководство (вижте "Меню за копиране" на стр.
197).
• Влизането в менютата може да се различава при различните
модели (виж "Достъп до менюто" на стр. 36 или "Преглед на
контролния панел" на стр. 28).
• В зависимост от модела или опциите, някои менюта може да не
се поддържат (вижте "Характеристики по модели" на стр. 8).
15
Стандартно копиране
1
Изберете
(копиране) >
контролния панел.
Или изберете
2
3
Ако желаете да персонализирате настройките за копиране,
включително Reduce/Enlarge, Darkness, Original, и други,
използвайте бутоните на панела за управление (виж
"Променяне на настройките за всяко копие" на стр. 63).
4
Ако е необходимо, въведете броя на копията чрез клавишите
със стрелки или цифровата клавиатура.
5
Натиснете
(Menu) > Copy Feature на
(Menu) > Copy Feature на контролния панел.
Поставете един документ (вижте "Зареждане на оригиналите"
на стр. 52).
(Start).
Ако трябва да отмените заданието за копиране, докато то се
изпълнява, натиснете бутона
спре.
(Stop/Clear) и копирането ще
2. Преглед на меню и основна настройка
62
Стандартно копиране
16
Променяне на настройките за всяко копие
1
Изберете
(копиране) >
(Menu) > Copy Feature >
Darkness на контролния панел.
Или изберете бутона за Darkness от контролния панел.
Вашето устройство работи със стандартни настройки за копиране, за
да можете да копирате бързо и лесно. Въпреки това, ако желаете да
променяте опциите за всяко копие, използвайте бутоните за функции
на копиране на контролния панел.
• Ако натиснете
(Stop/Clear) по време на настройване на
опциите за копиране, всички опции, които до момента сте
задали за текущата заявка за копиране, ще бъдат отменени и
възстановени до стойностите им по подразбиране. Или
автоматично ще се върнат обратно на стандартните настройки,
след като устройството приключи текущото задание за
копиране.
• Влизането в мeнютата може да се различава при различните
модели (виж "Достъп до менюто" на стр. 36).
• Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в
подменютата на някои модели.
2
Например, Light+5 е най-светлата, а Dark+5 е най-тъмната
опция.
3
Натиснете
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
Оригинал
Настройката за тип на оригинала се използва, за да се подобри
качеството на копиране чрез избиране на типа документ за текущото
задание за копиране.
1
Изберете
(копиране) >
Type на контролния панел.
(Menu) > Copy Feature > Original
Или изберете
(Menu) > Copy Feature > Original Type от
контролния пянел.
тъмнината
Ако оригиналът ви съдържа неясни знаци и тъмни изображения,
можете да регулирате осветеността, за да улесните четенето на
копирания документ.
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
2
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
•
Text: Използвайте за документи, съдържащи предимно
текст.
2. Преглед на меню и основна настройка
63
Стандартно копиране
•
Text/Photo: Използвайте за документи, съдържащи текст и
снимки.
Ако текстът в разпечатката е размазан, изберете Text, за да
получите ясен текст.
•
3
Photo: Използвайте, когато оригиналите са снимки.
Натиснете
готовност.
1
Изберете
(копиране) >
(Menu) > Copy Feature >
Reduce/Enlarge на контролния панел.
Или изберете
(Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge на
контролния панел.
2
3
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
Натиснете
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
Умалени или увеличени копия
Можете да намалите или увеличите размера на копираното
изображение от 25 до 400%, когато копирате оригинални документи от
стъклото на скенера.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от модела и
допълнителните елементи (виж "Разнообразна функция" на стр.
10).
• Ако устройството е настроено на Еко режим, функциите за
намаляване и увеличаване не са налични.
За да изберете предварително дефинирани размери
на копията
За да мащабирате копието чрез директно въвеждане
на стойност на мащаба
1
Изберете
(копиране) >
(Menu) > Copy Feature >
Reduce/Enlarge > Custom на контролния панел.
Или изберете
(Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge на
контролния панел.
2
Въведете желания размер на копието с помощта на цифровата
клавиатура.
3
4
Натиснете OK, за да запазите избора си.
Натиснете
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
Когато правите намалено копие, е възможно най-отдолу на
копието да се появят черни линии.
2. Преглед на меню и основна настройка
64
Стандартно копиране
17
Копиране на лични документи
Вашето устройство може да отпечатва двустранни документи на един
лист.
1
Натиснете ID Copy от панела за управление.
2
Поставете предната страна на оригинала с лице надолу върху
стъклото на скенера там, където сочат стрелките. След това
затворете капака на скенера.
3
4
На дисплея се извежда Place Front Side and Press [Start].
Устройството отпечатва едната страна на документа в горната
половина на хартията, а другата страна в долната, без да намалява
размера на оригинала. Тази функция е полезна за копиране на малки
по размер документи, например визитна картичка.
• За да се използва тази функция, оригиналът трябва да бъде
поставен върху стъклото на скенера.
• Ако устройството е настроено на Eco режим, тази функция не е
налична.
• За по-добро качество изберете
(copy) >
(Menu) > Copy
Feature > Original Type > Photo на контролния панел или
(Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo.
Натиснете Start.
Вашият принтер започва да сканира предната част и показва
Place Back Side and Press [Start].
2. Преглед на меню и основна настройка
65
Стандартно копиране
5
Обърнете документа наобратно и го поставете върху стъклото
на скенера на мястото, което посочват стрелките, по показания
начин. След това затворете капака на скенера.
6
Натиснете Start.
• Ако не натиснете бутона
предната страна.
(Start), ще се копира само
• Ако оригиналният документ е по-голям от областта за печат, е
възможно някои части от документа да не се отпечатат.
2. Преглед на меню и основна настройка
66
Основни аспекти на сканирането
За специфични функции за сканиране направете справка с
Разширено ръководство (вижте "Функции за сканиране" на стр.
241).
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
2
Изберете
(сканиране) > Scan to PC на контролния панел.
ИЛИ
18
Основни аспекти на сканирането
Натиснете Scan to от контролния панел.
Tова е стандартна и често използвана процедура за сканиране на
оригинални документи.
Ако забележите съобщението Not Available, проверете
свързването на порта или изберете Enable Scan from Device
Това е основен метод на сканиране от устройства, свързани към USB.
Panel в Samsung Easy Printer Manager >
mode > Scan to PC Settings.
Switch to advanced
• Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в
подменютата на някои модели.
• Ако искате да сканирате чрез мрежата, вижте Разширено
ръководство (вижте "Сканиране за устройство, свързано към
мрежа" на стр. 242).
3
Изберете желаната дестинация и натиснете OK.
Настройката по подразбиране е My Documents.
• Можете да създадете и да запишете често използваните
настройки като профилен списък. Също така можете да
добавяте и да изтривате профил, като записвате всеки профил
на различен път.
• За да промените Samsung Easy Printer Manager >
превключване в разширен режим > Scan to PC Settings.
4
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
2. Преглед на меню и основна настройка
67
Основни аспекти на сканирането
5
Сканирането започва.
Сканирането изображение се запазва в компютъра в
C:\Потребители\users name\Моите документи. Папката за
запазване може да се различава в зависимост от операционната
система или приложението, което използвате.
2. Преглед на меню и основна настройка
68
Основно изпращане на факс
19
• Тази функция не се поддържа за M207x series (вижте "Преглед
на контролния панел" на стр. 28).
• За специфични функции за факс направете справка с
Разширено ръководство (вижте "Факс функции" на стр. 251).
• Не можете да използвате това устройство като факс по
интернет телефон. За повече информация се обърнете към
вашия интернет доставчик.
• Препоръчваме Ви да използвате традиционни аналогови
телефонни услуги (PSTN: Обществена комутирана телефонна
мрежа), когато свързвате телефонните линии, за да използвате
факс. Ако използвате други интернет услуги (DSL, ISDN, VolP),
можете да подобрите качеството на връзката, като използвате
микрофилтър. Микрофилтърът елиминира ненужните шумови
сигнали и подобрява качеството на връзката или качеството на
интернет връзката. Тъй като DSL микрофилтърът не се доставя
с устройството, свържете се с вашия интернет доставчик
относно употребата на DSL микрофилтър.
1 Вход на линията
2 Микрофилтър
3 DSL модем/телефонна линия
(вижте "Изглед отзад" на стр. 27).
Подготовка за използване на факс
Преди да изпратите или получите факс, трябва да свържете
предоставения телефонен кабел към стенния жак за телефон (вижте
"Изглед отзад" на стр. 27). Направете справка с Ръководството за
бързо инсталиране относно начина на свързване. Начинът за
осъществяване на телефонна връзка е различен в зависимост от
държавата.
20
Изпращане на факс
При поставяне на оригиналите можете да използвате или
подавача на документи или стъклото за сканиране. Ако
оригиналите са поставени както в подавача на документи, така и
върху стъклото на скенера, устройството ще ги прочете найнапред от подавача, тъй като той е с по-висок приоритет при
сканиране.
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (вижте "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
2
Изберете
(факс) на панела за управление.
2. Преглед на меню и основна настройка
69
Основно изпращане на факс
3
4
5
Настройте разделителната способност и нивото на затъмнение,
така че да отговарят на факс нуждите ви (вижте "Регулиране на
настройките на документите" на стр. 72).
Ръчно изпращане на факс
Въведете номера на факса на получателя (вижте "Букви и
цифри на клавиатурата" на стр. 218).
контролния панел.
Натиснете
(Start) на контролния панел. Устройството
започва да сканира и изпраща факс до определените номера.
• Ако желаете да изпратите факс директно от компютъра си,
използвайте Samsung Network PC Fax (вижте "Изпращане на
факс в компютъра" на стр. 252).
• Когато поискате да отмените задача за факса, натиснете
(Stop/Clear) преди устройството да е започнало
изпращането.
• Ако сте използвали стъклото на скенера, устройството извежда
съобщението, в което системата пита дали да постави нова
страница.
Направете следното, за да изпратите факс чрез
(On Hook Dial) oт
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (вижте "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
2
3
Изберете
(факс) на панела за управление.
Настройте разделителната способност и нивото на затъмнение,
така че да отговарят на факс нуждите ви (вижте "Регулиране на
настройките на документите" на стр. 72).
4
5
Натиснете
6
Натиснете
(Start) върху панела за управление, когато чуете
висок факс сигнал от отдалечения факс апарат.
(On Hook Dial) на контролния панел.
Въведете факс номер от цифровата клавиатура на контролния
панел.
2. Преглед на меню и основна настройка
70
Основно изпращане на факс
Изпращане на факс до множество
местоназначения
5
Въведете номера на първото устройство, което ще получи
факса, и натиснете OK.
Можете да избирате номерата за бързо набиране или групови
Можете да използвате функцията за множествено изпращане, която
ви позволява да изпратите факс до множество локации. Оригиналните
документи автоматично се съхраняват в паметта и се изпращат до
отдалечена станция. След като се изпратят, оригиналните документи
автоматично се изтриват от паметта.
Не можете да изпращате факсове с тази функция, ако сте избрали
"super fine/супер фино" като опция или факсът е цветен.
1
2
3
4
номера за набиране, като използвате бутона
book).
6
(факс) на панела за управление.
Настройте разделителната способност и нивото на затъмнение,
така че да отговарят на факс нуждите ви (вижте "Регулиране на
настройките на документите" на стр. 72).
Изберете
панел.
(Menu) > Fax Feature > Multi Send на контролния
Въведете втория факс номер и натиснете OK.
Дисплеят ви подканя да въведете следващия факс номер, до
който желаете да изпратите документа.
7
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (вижте "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
Изберете
(Address
За да въведете повече факс номера, натиснете OK, когато се
появи Yes, и повторете стъпки 5 и 6.
• Можете да въведете до 10 дестинации.
• След като сте въвели номера за групово набиране, не можете
да въведете друг номер за групово набиране.
8
Когато приключите с въвеждането на факс номера, изберете No
при Another No.? потвърдете и натиснете OK.
Устройството започва да изпраща факса до въведените от Вас
номера, в поредността на въвеждането им.
Отчет за няколко изпращания се отпечатва след изпращане на
факсовете.
2. Преглед на меню и основна настройка
71
Основно изпращане на факс
21
Получаване на факс
Устройството ви е фабрично настроено на режим "Факс". Когато
получавате факс, устройството отговаря на повикването след
определен брой позвънявания и автоматично получава факса.
22
Регулиране на настройките на документите
Преди да започнете изпращането на факс, променете следните
настройки съгласно състоянието на оригиналния документ, за да
получите оптимално качество.
Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в
подменютата на някои модели.
Resolution
Настройките по подразбиране дават добри резултати когато
изпращате стандартни текстови документи. Ако изпращате документи
с ниско качество или съдържащи изображения, можете да настроите
разделителната способност, за да постигнете по-високо качество на
факс съобщенията.
1
Изберете
(факс) >
контролния панел.
2
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
(Menu) > Fax Feature > Resolution на
•
Standard: Документи с нормални по размер букви.
•
Fine: Документи, съдържащи малки шрифтове или тънки
линии, или документи, отпечатани с матричен принтер.
•
Super Fine: Документи, съдържащи изключително фини
детайли. Режимът Super Fine може да се използва само ако
устройството, с което комуникирате, също поддържа Супер
фина резолюция.
• За предаване от памет, режимът Super Fine не е достъпен.
Настройката на резолюцията автоматично се променя на Fine.
• Когато вашето устройство е настроено на резолюция Super
Fine и факс устройството, с което комуникирате, не поддържа
резолюция Super Fine, устройството предава, използвайки найвисокия режим на резолюция, поддържан от другото
устройство.
•
Photo Fax: Оригинали, които съдържат нива на сивото, или
снимки.
•
Color Fax: Цветни оригинали.
2. Преглед на меню и основна настройка
72
Основно изпращане на факс
• В този режим не е възможно предаване от паметта.
• Изпращането на цветен факс е възможно само ако
устройството, с което комуникирате, поддържа получаване на
цветни факсове и вие изпращате факса ръчно.
3
Натиснете
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
Darkness
Можете да изберете степента на тъмнината на оригиналния документ.
Настройката на затъмняването се прилага към текущата задача.
За да промените настройката по подразбиране (вижте "Меню за
факс" на стр. 200).
1
Изберете
(факс) >
контролния панел.
2
3
Изберете желаното от вас ниво на затъмненост.
Натиснете
готовност.
(Menu) > Fax Feature > Darkness на
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
2. Преглед на меню и основна настройка
73
3. Поддръжка
Този раздел съдържа информация относно закупуването на консумативи, принадлежности и части за
поддръжка за Вашето устройство.
• Поръчка на консумативи и аксесоари
75
• Налични консумативи
76
• Съхранение на тонер касетата
77
• Преразпределяне на тонера
79
• Toner cartridge
81
• Следене на оставащия срок на експлоатация на
консумативите
83
• Настройка на известие за намаляващ тонер
84
• Почистване на устройството
85
• Съвети за преместване и съхранение на вашето
устройство
91
Поръчка на консумативи и аксесоари
Наличните принадлежности могат да се различават в различните страни. Свържете се с Вашия търговски представител, за да получите списък
с наличните принадлежности и части за поддръжка.
За да поръчате консумативи, аксесоари и части за поддръжка одобрени от Samsung, се свържете с локалния разпространител на Samsung или
търговеца, от когото сте закупили устройството си. Можете да посетите и www.samsung.com/supplies и да изберете Вашата държава/регион,
за да получите информация за контакти за услуги.
3. Поддръжка
75
Налични консумативи
Когато консумативите свършат, можете да поръчате следните типове консумативи за вашето устройство:
Тип
Тонер касета
Средна производителностa
Около 1 000 страници
Име на част
MLT-D111S
a. Декларирана стойност на производителност в съответствие с ISO/IEC 19752. Броят отпечатани страници може да бъде повлиян от работната среда, интервала на печат,
графики, тип и размер на носители.
В зависимост от опциите, процента заеман от изображения и използвания режим на работа, периодът на експлоатация на тонер касетата може
да се различава.
Когато купувате нови тонер касети или други консумативи, трябва да го направите в същата страна, в която използвате устройството. В противен
случай, новите тонер касети или други консумативи ще бъдат несъвместими с Вашето устройство поради различните конфигурации на тонер
касетите и другите консумативи, съгласно специфичните условия на страната.
Samsung не препоръчва използването на касети с тонер, които не са оригинални и не са с марката Samsung – например повторно пълнени или
втора употреба. Samsung не може да гарантира качеството на неоригинални касети с тонер, които не са с марката Samsung. Обслужване или
поправка в резултат на употреба на тонер касети, които не са произведени от Samsung, няма да бъде покрито от гаранцията на устройството.
3. Поддръжка
76
Съхранение на тонер касетата
Тонер касетата съдържа компоненти, чувствителни на светлина,
температура и влажност. Samsung препоръчва на своите потребители
да следват тези препоръки за осигуряване на оптимална ефективност,
най-високо качество и по-дълъг живот на вашата нова тонер касета
Samsung.
Съхранявайте тази касета в същата среда, в която ще използвате
устройството. Това трябва да бъде в контролирана температура и
условия на влажност. Тонер касетата трябва да остане в пакета и без
да се отваря, докато не трябва да бъде монтирана – ако няма
оригинална опаковка, покрийте горния отвор на касетата с хартия и я
съхранявайте в тъмен шкаф.
Отварянето на касетата преди да се използва значително намалява
полезността й и срока й на експлоатация. Не я съхранявайте на пода.
Ако тонер касетата бъде отстранена от принтера, следвайте
инструкциите по-долу, за да съхранявате тонер касетата правилно.
•
•
•
Съхранявайте касетата в защитния пакет от оригиналната
опаковка.
Съхранявайте я в хоризонтално положение (а не странично), със
същата страна нагоре, както при поставяне в устройството.
Не съхранявайте консумативи при някое от следните условия:
-
При температура, по-висока от 40 °C.
-
При влажност по-ниска от 20% или по-висока от 80%.
-
В среда с условия за резки промени на температура и
влажност.
-
На пряка слънчева или изкуствена светлина.
-
В запрашени помещения.
-
В автомобил за дълъг период от време.
-
В среда с наличие на корозивни газове.
-
В среда със солен въздух.
1
Инструкции за работа
•
Не докосвайте повърхността на фотопроводимия барабан в
касетата.
•
Предпазвайте касетата от ненужни вибрации или удари.
•
Никога не завъртайте ръчно барабана, особено в обратна посока –
така можете да го повредите и да разсипете тонера.
2
Употреба на тонер касета
Samsung Electronics не препоръчва, нито одобрява използването в
принтера на касети, които не носят марката Samsung, включително
такива с общо предназначение, с неизвестна марка, повторно пълнени
или преработени касети.
3. Поддръжка
77
Съхранение на тонер касетата
Гаранцията на принтери Samsung не покрива повреда в
устройството, причинена от употребата на повторно заредени,
преработени касети или касети, които не носят търговската марка
Samsung.
3
Предвиден срок на експлоатация на касетата
Предвиденият срок на експлоатация на касетата (броят разпечатки за
срока на тонер касетата) зависи от количеството тонер, което е
необходимо за задачите за печат. Действителният брой разпечатки
може да варира според плътността на текста за разпечатване върху
страницата, работната среда, процентът заеман от изображения,
интервалите на печат, типа на носителите и/или размера им.
Например ако печатате много графики, консумацията на тонер е поголяма и може да се наложи да сменяте касетата по-често.
3. Поддръжка
78
Преразпределяне на тонера
Когато тонер касетата е близо до пълното си изразходване:
•
Появяват се бели линии или по-светъл печат и/или странични промени в плътността.
•
Светодиодът за Status мига в червено.
Ако това се случи, можете временно да подобрите качеството на печат, като преразпределите оставащия тонер в касетата. В някои случаи ще
продължат да се появяват бели черти или бледи разпечатки дори и след като сте преразпределили тонера.
В зависимост от модела и инсталираните опции, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
• За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
• Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
• За отваряне на опаковката на тонер касетата не използвайте остри предмети като нож или ножица. Те могат да надраскат барабана на
касетата.
• Ако върху дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода фиксира тонера към тъканта.
• При отваряне на сканиращия блок, дръжте подаващия блок за документи и сканиращия блок заедно.
3. Поддръжка
79
Преразпределяне на тонера
2
1
3. Поддръжка
80
Смяна на тонер касетата
4
Toner cartridge
• Разклатете добре тонер касетата. Това ще повиши първоначалното качество на печат.
• В зависимост от модела и инсталираните опции, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
• За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
• Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
• За отваряне на опаковката на тонер касетата не използвайте остри предмети като нож или ножица. Те могат да надраскат барабана на
касетата.
• Ако върху дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода фиксира тонера към тъканта.
• При отваряне на сканиращия блок, дръжте подаващия блок за документи и сканиращия блок заедно.
3. Поддръжка
81
Смяна на тонер касетата
Когато тонер касетата свърши, устройството спира да печата.
3. Поддръжка
82
Следене на оставащия срок на експлоатация на консумативите
Ако често възникват задръствания с хартия или проблеми при печат, проверете броя страници, които устройството е отпечатало или сканирало.
Сменете съответните части, ако е необходимо.
1
2
3
Изберете
(Menu) > System Setup > Report > Supplies Life на контролния панел.
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
•
Total: Показва общия брой отпечатани страници.
•
ADF Scan: Показва броя на страниците, отпечатани с помощта на подавача на документи.
•
Platen Scan: Показва броя на страници, сканирани с помощта на стъклото на скенера.
•
Supplies Info.: Отпечатва информационна страница за консумативи.
Натиснете
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.
3. Поддръжка
83
Настройка на известие за намаляващ тонер
Ако оставащия тонер в касетата е малко, се появява съобщение или светлинна индикация, което информира потребителя, че тонер касетата
трябва да бъде сменена. Можете да използвате опцията за настройка дали това съобщение или светлинна индикация да се появява или не.
• Влизането в мeнютата може да се различава при различните модели (виж "Достъп до менюто" на стр. 36).
• Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в подменютата на някои модели.
• Можете да настроите стойностите на устройството като използвате Device Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager.
- За потребители на Windows и Mac, вие настройвате от Samsung Easy Printer Manager >
(превключване в разширен режим) > Device
Settings.
1
2
3
Изберете
(Menu) > System Setup > Maintenance > TonerLowAlert на контролния панел.
Изберете желаната опция.
Натиснете OK, за да запазите избора си.
3. Поддръжка
84
Почистване на устройството
Ако се появи проблем с качеството на печат или ако използвате устройството в прашна среда, трябва регулярно да го почистване, за да запазите
най-добрите условия за печат и да използвате по-дълго своето устройство.
• Почистването на корпуса на устройството с почистващи препарати, които съдържат големи количества спирт, разтворители или други активни
вещества, може да обезцвети или повреди корпуса.
• Ако устройството или зоната около него се замърсят с тонер, препоръчваме ви да използвате навлажнена с вода, за да го почистите. Ако
използвате прахосмукачка, тонерът се разпръсква във въздуха и може да бъде вреден за вас.
5
Външно почистване
Почистете корпуса на устройството с мека кърпа без влакна. Навлажнете леко кърпата с вода, но бъдете внимателни да не попадне вода върху
устройството или да проникне вътре в него.
3. Поддръжка
85
Почистване на устройството
6
Почистване на вътрешната страна
По време на печат е възможно във вътрешността на устройството да попаднат и да се натрупат хартия, тонер и прах. Това натрупване може да
причини проблеми с качеството на печат, като например петна от тонер или замазване. Почистването на вътрешността на устройството решава
и намалява тези проблеми.
• За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
• Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
• Използвайте суха кърпа без влакна, когато почиствате вътрешната страна на устройството, внимавайте да не повредите трансферната ролка
или друга вътрешна част. Не използвайте разтворители, например бензин или разредител. Възможно е да възникнат проблеми с качеството
на печат, които да повредят устройството.
• Използвайте суха кърпа без власинки, за да почиствате устройството.
• Изключете устройството и извадете захранващия кабел. Изчакайте, докато устройството се охлади. Ако устройството ви разполага със
захранващ бутон, преди почистване го изключете.
• В зависимост от модела и инсталираните опции, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
• При отваряне на сканиращия блок, дръжте подаващия блок за документи и сканиращия блок заедно.
3. Поддръжка
86
Почистване на устройството
2
1
3. Поддръжка
87
Почистване на устройството
7
Почистване на повдигащата ролка
• Изключете устройството и извадете захранващия кабел. Изчакайте, докато устройството се охлади. Ако устройството ви разполага със
захранващ бутон, преди почистване го изключете.
• В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
3. Поддръжка
88
Почистване на устройството
8
Почистване на модула за сканиране
Поддържането на модула за сканиране чист ви помага да направите възможно най-добри копия. Предлагаме ви да почиствате модула за
сканиране в началото на всеки ден, а също и през деня, ако е необходимо.
• Изключете устройството и извадете захранващия кабел. Изчакайте, докато устройството се охлади. Ако устройството ви разполага със
захранващ бутон, преди почистване го изключете.
• В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
1
2
Леко навлажнете с вода мека кърпа, която не оставя власинки, или книжна салфетка.
Повдигнете и отворете капака на скенера.
3. Поддръжка
89
Почистване на устройството
3
Подсушете повърхността на скенера, докато стане чиста и суха.
4
3
1
2
1
2
3
4
4
Капак на скенера
Стъкло на скенера
Стъкло на подавача на документите
Бял лист
Затворете капака на скенера.
3. Поддръжка
90
Съвети за преместване и съхранение на вашето устройство
•
Когато движите устройството, не го накланяйте или преобръщайте. В противен случай, вътрешната част на устройството може да се замърси
с тонер, което да предизвика повреди в устройството или да влоши качеството на печат.
•
Когато движите устройството, трябва поне двама човека да го хванат здраво.
3. Поддръжка
91
4. Отстраняване на
проблеми
Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на грешка.
• Съвети за избягване на задръстванията
93
• Отстраняване на заседнал оригинален документ
94
• Почистване засядания на хартия
99
• разпознаване на Status светодиода
103
• Тълкуване на съобщенията на дисплея
106
Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на грешка.
Ако вашето устройство разполага с дисплей, най-напред проверете съобщението,
което се извежда на него, за да разрешите проблема. Ако не можете да намерите
решение на своя проблем в тази глава, погледнете глава Отстраняване на
неизправности в Разширено ръководство (вижте "Отстраняване на проблеми" на
стр. 280). Ако не можете да откриете решение в Ръководство на потребителя или
проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжка.
Съвети за избягване на задръстванията
Повечето засядания на хартия могат да се избегнат, като се избере правилния носител за печат. За да избегнете засядането на хартия,
погледнете следните насоки:
•
Проверете дали регулируемите водачи са позиционирани правилно (вижте "Преглед на тава" на стр. 43).
•
Не изваждайте хартия от тавата, докато принтера печата.
•
Огънете, разлистете и подравнете хартията преди зареждане.
•
Не използвате намачкана, влажна или силно извита хартия.
•
Не смесвайте различни типове хартия в тавата.
•
Използвайте само препоръчания тип носител за печат (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 115).
4. Отстраняване на проблеми
93
Отстраняване на заседнал оригинален документ
При засядане на оригинален документ в подавача на документи, на дисплея се появява предупредително съобщение.
За да избегнете скъсването на документ, дърпайте заседналия документ бавно и внимателно.
За да избегнете засядания на документи, използвайте стъклото на скенера за дебели, тънки или смесени оригинали.
4. Отстраняване на проблеми
94
Отстраняване на заседнал оригинален документ
1
Заседнал оригинален документ пред скенера
• В зависимост от модела и инсталираните опции, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
• Някои методи за отстраняване на неизправности може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж
"Разнообразна функция" на стр. 10).
4. Отстраняване на проблеми
95
Отстраняване на заседнал оригинален документ
2
Заседнал оригинален документ в скенера
• В зависимост от модела и инсталираните опции, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
• Някои методи за отстраняване на неизправности може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж
"Разнообразна функция" на стр. 10).
4. Отстраняване на проблеми
96
Отстраняване на заседнал оригинален документ
4. Отстраняване на проблеми
97
Отстраняване на заседнал оригинален документ
3
Заседнал оригинален документ в изходната зона на скенера
• В зависимост от модела и инсталираните опции, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
• Някои методи за отстраняване на неизправности може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж "Изглед
отпред" на стр. 25).
1
2
Отстранете всички останали в подавача на документи страници.
Внимателно извадете заседналата хартия от подавача на документи.
4. Отстраняване на проблеми
98
Почистване засядания на хартия
За да избегнете разкъсване, издърпайте заседналата хартия бавно и внимателно.
4
В тавата
В зависимост от модела и инсталираните опции, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
4. Отстраняване на проблеми
99
Почистване засядания на хартия
5
Във вътрешността на устройството
• Областта на фюзера е гореща. Внимавайте, когато изваждате хартията от принтера.
• В зависимост от модела и инсталираните опции, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте "Изглед отпред" на стр. 25).
4. Отстраняване на проблеми
100
Почистване засядания на хартия
2
1
4. Отстраняване на проблеми
101
Почистване засядания на хартия
Ако не виждате хартията в тази част, спрете и преминете на следващата стъпка:
4. Отстраняване на проблеми
102
разпознаване на Status светодиода
Цветът на индикатора показва текущото състояние на устройството.
• В зависимост от модела или страната някои светлинни индикации може да не са налични (вижте "Преглед на контролния панел" на стр. 28).
• За да отстраните грешката, погледнете съобщението за грешка и неговите инструкции в частта за отстраняване на неизправности (вижте
"Тълкуване на съобщенията на дисплея" на стр. 106).
• Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизен представител.
4. Отстраняване на проблеми
103
разпознаване на Status светодиода
светодиод
Състояние
Изключен
Зелен
Описание
Устройството е в режим “офлайн”.
Премигва
Когато фоновото осветяване премигва, устройството получава или отпечатва данни.
Включен
• Устройството е в режим “онлайн” и може да се използва.
• Възникнала е несъществена грешка и принтерът изчаква грешката да бъде отстранена. Прегледайте
съобщението на дисплея. След решаване на проблема принтерът продължава работа.
Премигва
Червен
Status
Синьо
• В касетата остава малко количество тонер. Очакваната издръжливост на тонер касетатаa скоро ще се
изразходи. Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да повишите качеството на печат, като
разклатите тонера (виж "Преразпределяне на тонера" на стр. 79).b
Включен
• Една от тонер касетите почти е достигнала своята очаквана издръжливостa. Препоръчваме ви да
подмените тонер касетата (вижте "Toner cartridge" на стр. 81).
• Капакът е отворен. Затворете капака.
• В тавата няма хартия при получаване или печат на данни. Заредете хартия в тавата.
• Устройството е спряло поради съществена грешка. Прегледайте съобщението на дисплея (вижте
"Тълкуване на съобщенията на дисплея" на стр. 106).
• Има задръстване с хартия (вижте "Почистване засядания на хартия" на стр. 99).
Премигва
Устройството се свързва с безжична мрежа.
Включен
Устройството е свързано с безжична мрежа (вижте "Настройка на безжична мрежа" на стр. 162).
Премигва
В касетата остава малко количество тонер. Очакваната продължителност на живот aна касетата наближава
своя край. Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да повишите качеството на печат, като
преразпределите тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 79).
Включен
Една от тонер касетите почти е достигнала своята очаквана издръжливостa. Препоръчваме ви да подмените
тонер касетата (вижте "Toner cartridge" на стр. 81).
Оранжев
4. Отстраняване на проблеми
104
разпознаване на Status светодиода
светодиод
(
Power/
Wakeup)
Състояние
Включен
Синьо
Изключен
Включен
Eco
Описание
Принтерът е в икономичен режим.
Устройството е в режим на готовност или е изключено.
Еко режимът е активиран.
Настройката по подразбиране на Еко режим е 2 броя на страница и пестене на тонер.
Зелен
Изключен
Еко режимът е дезактивиран.
a. Предполагаем живот на касетата означава предполагаемия или очакван период на експлоатация на тонер касетата, който показва средния капацитет на разпечатки и е
проектиран предмет на ISO/IEC 19752. Броят на страниците може да се повлияе от работната среда, процента заеман от изображения, печатните интервали, графиките,
носителите за печат и техния размер. В касетата може да има останало известно количество тонер дори след като червеният индикатор светне и принтерът спре да печата.
b. В зависимост от модела или страната някои светлинни индикации може да не са налични (вижте "Преглед на контролния панел" на стр. 28).
4. Отстраняване на проблеми
105
Тълкуване на съобщенията на дисплея
Дисплеят на контролния панел извежда съобщения, показващи статуса на принтера или грешки. Направете справка с таблиците по-долу за да
разберете съобщенията и тяхното значение и как да се справите с проблема, ако е необходимо.
• Ако дадено съобщение не се съдържа в таблицата, рестартирайте и опитайте да стартирате заявката за печат отново. Ако проблемът не е
отстранен, свържете се със сервизен представител.
• Когато се обаждате в отдела по поддръжка, кажете на оператора какво е съобщението, появило се на дисплея.
• В зависимост от модела и инсталираните опции е възможно някои съобщения да не бъдат показани.
• [номер на грешка] обозначава номера на грешката.
6
Съобщения, свързани със засядането на хартия
Съобщение
Document jam.
Значение
Препоръчителни решения
Remove jam
Зареденият оригинален документ е заседнал е подавача
на документи.
Извадете заседналата хартия (вижте "Отстраняване на
заседнал оригинален документ" на стр. 94).
Jam or empty
• Има заседнала хартия в зоната за подаване.
• Извадете заседналата хартия (вижте "В тавата" на стр. 99).
Door open&close
• Няма хартия в таблата.
• Заредете хартия в таблата (вижте "Зареждане на хартията
в тавата" на стр. 44).
Paper Jam
Заседнала е хартия във вътрешността на машината.
Извадете заседналата хартия (вижте "Във вътрешността на
устройството" на стр. 100).
inside machine
4. Отстраняване на проблеми
106
Тълкуване на съобщенията на дисплея
7
Съобщения, свързани с тонера
Съобщение
Install Toner
Значение
Препоръчителни решения
Няма поставена тонер касета.
Поставете тонер касета.
Поставената от Вас тонер касета не е подходяща за
Вашето устройство.
Поставете оригинална тонер касета Samsung, която е
разработена за Вашето устройство.
В посочената касетата е останало малко количество
тонер. Предвиденият срок на експлоатация на касетата
е на привършване.
Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да
повишите качеството на печат, като преразпределите тонера
(вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 79).
Cartridge
Not Compatible
Toner cartridge
Prepare new cartridge
4. Отстраняване на проблеми
107
Тълкуване на съобщенията на дисплея
Съобщение
Replace new cartridge
Значение
Указаната тонер касета почти е достигнала своята
очаквана продължителност на живот.
Препоръчителни решения
• Можете да изберете Stop или Continue, както е показано
на контролния панел. Ако изберете Stop, устройството ще
спре отпечатването и не можете да продължите, ако не
смените касетата. Ако изберете Continue, устройството
продължава да отпечатва, но качеството на принтиране
не може да се гарантира.
Очакваната продължителност на живота на
касетата означава очакваната или изчислената
такава, която показва средния капацитет на
• Сменете тонер касетата, когато това съобщение се
принтиране и е определена в съответствие с ISO/
покаже, за да постигнете възможно най-добро качество на
печат.
Използването на касета под това ниво може да
IEC 19752 (вижте "Налични консумативи" на стр.
доведе до недобро качество на печат (вижте "Toner
76). Работната среда, процентът на зоната на
cartridge" на стр. 81).
изображение, интервалите на печат, типът на
носителите и техният размер може да окажат
влияние върху броя страници. Известно
Samsung не препоръчва използването на касети с
количество тонер може да остане в касетата
тонер, които не са оригинални и не са с марката
дори след като се покаже съобщението за смяна
Samsung, като например повторно пълнени или втора
на тонер касетата и устройството спре да печата.
употреба. Samsung не гарантира качеството на тонер
касети, които не са произведени от Samsung.
Обслужване или поправка в резултат на употреба на
неоригинални тонер касети Samsung няма да бъде
покрито от гаранцията на устройството.
Указаната тонер касета е достигнала своята очаквана
продължителност на живот. Устройството може да спре
да печата.
Сменете тонер касетата (виж "Toner cartridge" на стр. 81).
4. Отстраняване на проблеми
108
Тълкуване на съобщенията на дисплея
8
Съобщения, свързани с таблата
Съобщение
Значение
Препоръчителни решения
Jam or empty
• Има заседнала хартия в зоната за подаване.
• Извадете заседналата хартия (вижте "В тавата" на стр. 99).
Door open&close
• Няма хартия в таблата.
• Заредете хартия в таблата (вижте "Зареждане на хартията
в тавата" на стр. 44).
9
Съобщения, свързани с мрежата
Съобщение
Значение
Препоръчителни решения
IP Conflict
Мрежовият IP адрес, който сте задали, се използва
от някой друг.
Проверете IP адреса и нулирайте, ако е необходимо (вижте
"Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 150).
#S6-3210
Безжичен модул не е инсталиран.
Изключете го и след това го включете.
Network Problem:
4. Отстраняване на проблеми
109
Тълкуване на съобщенията на дисплея
10
Разн. съобщения
Съобщение
Door Open
Значение
Капакът не е добре затворен.
Препоръчителни решения
Затворете капака, докато се застопори на мястото си.
Close it
Door of scanner is open.
Капакът на подавача на документи не е добре затворен. Затворете капака, докато се застопори на мястото си.
Error [номер на грешка]
Устройството на може да бъде управлявано.
Рестартирайте захранването и се опитайте отново да
разпечатате задачата. Ако проблемът остане, обадете се
на отдела по поддръжката.
Скенерът е заключен.
Рестартирайте захранването. Ако проблемът остане,
обадете се на отдела по поддръжката.
Turn off then on
Error [номер на грешка]
Call for service
Scanner Locked
4. Отстраняване на проблеми
110
5. Приложение
В тази глава са описани спецификации на продукта и е предоставена информация по отношение на
приложимите регламенти.
• Спецификации
112
• Правна информация
124
• Авторски права
139
Спецификации
1
Общи спецификации
Стойностите на дадените по-долу спецификации подлежат на промяна без предварително известие. Разгледайте www.samsung.com за
евентуални промени в информация.
Елементи
Размерa
Ширина х Дължина х
Височина
Описание
M207x Series
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
Теглоa
Устройство с консумативи
406 x 359,6 x 253 мм (15,98 x 14,16 x 9,96 инча)
M207xFH series / M207xHW series
406 x 359,6 x 308,7 мм (15,98 x 14,16 x 12,15
инча)
M207x series
7,4 кг (16,31 фунта)
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
8,47 кг (18,67 фунта)
M207xFH series / M207xHW series
5. Приложение
112
Спецификации
Елементи
Ниво на шумb
Режим на готовност
По-малко от 26 dB(A)
Режим на печат
По-малко от 50 dB(A)
Режим на копиране
Стъкло на скенера
По-малко от 50 dB(A)
Подавач на документи
По-малко от 53 dB(A)
Стъкло на скенера
По-малко от 52 dB(A)
Подавач на документи
По-малко от 54 dB(A)
Режим на сканиране
Температура
Влажност
Номинална мощностc
Описание
Операция
10 до 32°C (50 до 89,6°F)
Съхранение (опаковано)
-20 до 40°C (-4 до 104°F)
Операция
от 20 до 80% ОВ
Съхранение (опаковано)
от 10 до 90% ОВ
110-волтови модели
AC 110 – 127 V
220-волтови модели
AC 220 – 240 V
5. Приложение
113
Спецификации
Елементи
Консумация на
електроенергия
Описание
Среден режим на работа
По-малко от 310 W
Режим на готовност
По-малко от 30 W
Енергоспестяващ режимd
• M207x series: По-малко от 1,5 W
• M207xW series: По-малко от 2,1 W (функцията Wi-Fi Direct е изключена: под 1,8 W)
• M207xF series / M207xFH series: По-малко от 1,9 W
• M207xFW series / M207xHW series: По-малко от 2,5 W (функцията Wi-Fi Direct е
изключена: под 2,3 W)
Режим на изключено
захранване
Безжична връзкаf
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Модул
По-малко от 0,45 W
e
T77H262 / SPW-B4319S
Размерите и теглото са измерени без слушалка и други аксесоари.
Ниво на звуково налягане ISO 7779. Тествана конфигурация: основна инсталация на устройството, хартия A4, едностранен печат.
Вижте табелката с данни на устройството относно правилното му напрежение (V), честотата (в херцове) и типа ток (A).
Консумацията на електроенергия в енергоспестяващ режим може да бъде повлияна от състоянието на устройството, условията на настройка и работната среда.
Консумацията на електроенергия може да бъде избегната изцяло, само когато захранващият кабел е изключен.
Само за моделите с безжична мрежа (виж "Характеристики по модели" на стр. 8).
5. Приложение
114
Спецификации
2
Спецификации на носителя за печат
Тип
Размер
Тегло на носителя за печат/Капацитетa
Размери
Тава
Обикновена
Плик
Letter
216 x 279 мм (8,5 x 11 инча)
Legal
216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)
Folio
216 x 330 мм (8,5 x 13 инча)
A4
210 x 297 мм (8,27 x 11,69 инча)
Oficio
216 x 343 мм (8,5 x 13,5 инча)
B5(JIS)
182 x 257 мм (7,17 x 10,12 инча)
B5(ISO)
176 x 250 мм (6,93 x 9,84 инча)
Executive
184 x 267 мм (7,25 x 10,5 инча)
A5
148 x 210 мм (5,83 x 8,27 инча)
Плик Monarch
98 x 191 мм (3,87 x 7,5 инча)
Плик № 10
105 x 241 мм (4,12 x 9,5 инча)
Плик DL
110 x 220 мм (4,33 x 8,66 инча)
Плик C5
162 x 229 мм (6,38 x 9,02 инча)
Ръчно подаване в таватаb
от 71 до 85 гр./м2 (19 до
23 фунта документална)
от 71 до 85 гр./м2 (19 до 23 фунта
документална)
• 150 листа от 80 гр./м2
(21 фунта документална)
• 1 лист
от 75 до 90 гр./м2 (от 20 дo
24 фунта документална)
от 75 до 90 гр./м2 (от 20 дo 24 фунта
документална)
• 10 листа
• 1 лист
5. Приложение
115
Спецификации
Тип
Размер
Размери
Тегло на носителя за печат/Капацитетa
Тава
Погледнете раздел Обикновена
хартия
Плътна
Погледнете
раздел
Обикновена
хартия
Погледнете раздел Обикновена
хартия
Тънка
Погледнете
раздел
Обикновена
хартия
Памучна
Погледнете
раздел
Обикновена
хартия
Погледнете раздел Обикновена
хартия
Погледнете раздел Обикновена
хартия
Цветно
Погледнете
раздел
Обикновена
хартия
Предварително
отпечатана
Погледнете
раздел
Обикновена
хартия
Погледнете раздел Обикновена
хартия
Ръчно подаване в таватаb
от 86 до 120 гр./м2 (23 до
32 фунта документална)
от 86 до 120 гр./м2 (от 23 дo 32 фунта
документална)
• 50 листа от 120 гр./м2 (32
фунта документална)
• 1 лист
от 60 до 70 гр./м2 (от 16 дo 19
фунта документална)
от 60 до 70 гр./м2 (от 16 дo 19 фунта
документална)
• 160 листа от 60 гр./м2 (16
фунта документална)
• 1 лист
от 75 до 90 гр./м2 (от 20 дo
24 фунта документална)
от 75 до 90 гр./м2 (от 20 дo 24 фунта
документална)
• 150 листа от 80 гр./м2
(21 фунта документална)
• 1 лист
от 75 до 90 гр./м2 (от 20 дo
24 фунта документална)
от 75 до 90 гр./м2 (от 20 дo 24 фунта
документална)
• 150 листа от 80 гр./м2
(21 фунта документална)
• 1 лист
от 75 до 90 гр./м2 (от 20 дo
24 фунта документална)
от 75 до 90 гр./м2 (от 20 дo 24 фунта
документална)
• 150 листа от 80 гр./м2
(21 фунта документална)
• 1 лист
5. Приложение
116
Спецификации
Тип
Размер
Тегло на носителя за печат/Капацитетa
Размери
Тава
Погледнете раздел Обикновена
хартия
рециклирана
Погледнете
раздел
Обикновена
хартия
Етикетиc
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5
Погледнете раздел Обикновена
хартия
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5,
Погледнете раздел Обикновена
хартия
картон
Ръчно подаване в таватаb
от 60 до 90 гр./м2 (от 16 дo
24 фунта документална)
от 60 до 90 гр./м2 (от 16 дo 24 фунта
документална)
• 150 листа от 80 гр./м2
(21 фунта документална)
• 1 лист
от 120 до 150 гр./м2 (от 32 дo
40 фунта документална)
от 120 до 150 гр./м2 (от 32 дo
40 фунта документална)
• 10 листа
• 1 лист
от 121 дo 163 гр./м2 (от 32 до
43 фунта документална)
от 121 дo 163 гр./м2 (от 32 до 43
фунта документална)
• 10 листа
• 1 лист
Пощенска
картичка 4x6
Погледнете раздел Обикновена
хартия
• 10 листа
• 1 лист
Bond
Погледнете
раздел
Обикновена
хартия
Погледнете раздел Обикновена
хартия
• 100 листа
• 1 лист
архивна
Погледнете
раздел
Обикновена
хартия
5. Приложение
117
Спецификации
Тип
Размер
Размери
Тегло на носителя за печат/Капацитетa
Тава
Минимален размер (по избор)
76 x 127 мм (3 x 5 инча)
Максимален размер (по избор)
216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)
Ръчно подаване в таватаb
от 60 до 163 гр./м2 (от 16 дo 43 фунта документална)
a. Възможно е максималният капацитет да варира в зависимост от теглото, дебелината на носителя, както и от условията на околната среда.
b. 1 лист за ръчно подаване.
c. Гладкостта на етикетите използвани в това устройство в 100 до 250 (шефилд). Това означава цифровото ниво на гладкост.
5. Приложение
118
Спецификации
3
Системни изисквания
Microsoft® Windows®
Изискване (препоръчва се)
Операционна система
Процесор
RAM
Cвободно
дисково
пространство
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
от 1,25 GB до 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-битов или 64-битов процесор или по-висока
версия
1 GB (2 GB)
16 GB
• Поддръжка за графики DirectX® 9 с 128 MB памет (за да се активира темата Aero).
• DVD-R/W устройство
Windows Server® 2008 R2
Процесори Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz или по-бързи)
512 MB (2 GB)
10 GB
5. Приложение
119
Спецификации
Изискване (препоръчва се)
Операционна система
Windows® 8
Windows® 8.1
Процесор
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-битов или 64-битов процесор или по-висока
версия
RAM
2 GB
Cвободно
дисково
пространство
20 GB
• Поддръжка за графики DirectX® 9 с 128 MB памет (за да се активира темата Aero).
• DVD-R/W устройство
Windows Server® 2012
Процесори Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz или по-бързи)
512 MB (2 GB)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Минималното изискване за всички операционни системи Windows е Internet Explorer 6.0 или по-висока версия.
• Потребители, които имат администраторски права могат да инсталират софтуера.
• Windows Terminal Services е съвместим с Вашето устройство.
• За Windows 2000 се изисква Services Pack 4 или по-нова версия.
5. Приложение
120
Спецификации
Mac
Изисквания (препоръчва се)
Операционна система
Mac OS X 10.5
Процесор
• Процесори Intel®
RAM
Свободно дисково
пространство
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz или по-бърз PowerPC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Процесори Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 ~ 10.9
• Процесори Intel®
2 GB
4 GB
5. Приложение
121
Спецификации
Linux
Елементи
Операционна система
Изисквания
Redhat® Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SuSE Linux 10.1 (32 битова)
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0
Mint 13, 14
Процесор
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Свободно дисково
пространство
1 GB (2 GB)
5. Приложение
122
Спецификации
4
Мрежова среда
Само за модели с окабелена и безжична мрежа (вижте "Характеристики по модели" на стр. 8).
Необходимо е да настроите мрежовите протоколи на устройството, за да го използвате като мрежово устройство. Следната таблица представя
мрежовите среди, които Вашето устройство поддържа.
Елементи
Мрежови интерфейс
Спецификации
• Ethernet 10/100 Base TX кабелна LAN мрежа
• 802.11b/g/n безжична LAN
Мрежова операционна
система
• Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
• Различни операционни системи Linux
• Mac OS X 10.5 ~ 10.9
Мрежови протоколи
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Стандартно TCP/IP Принтиране (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Защита на безжична връзка
• Оторизация: Отворена система, Споделен ключ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Шифроване: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Приложение
123
Правна информация
Това устройство е проектирано за нормална работна среда и е
сертифицирано с няколко правни декларации.
При използване на продукта винаги спазвайте основните предпазни
мерки за безопасност за снижаване на риска от пожар, токов удар или
нараняване:
5
Декларация за лазерна безопасност
Този принтер е официално одобрен в САЩ като изпълняващ
изискванията на DHHS 21 CFR, глава 1 подглава J за клас I (1) лазерни
продукти и, където е приложимо, като клас I лазерен продукт,
отговарящ на изискванията на IEC 60825-1: 2007.
Лазерните продукти клас I не се считат за опасни. Лазерната система
и принтер са създадени така, че хората да нямат достъп до лазерна
радиация над нивото на клас I по време на нормална работа,
поддръжка от потребителя или предвидените условия за сервиз.
Предупреждение
Никога не извършвайте сервизни работи по принтера и не работете с
него при свален защитен капак на модула лазер/скенер. Отразеният
лъч, макар и невидим, може да увреди очите Ви.
5. Приложение
124
Правна информация
6
8
Защита на озоновия слой
Икономия на енергия
Озоновите емисии на този продукт са под 0,1 чзм. Тъй
като озонът е по-тежък от въздуха, съхранявайте
продукта на място с добра вентилация.
Продуктът съдържа съвременна технология за икономия на
енергия, която снижава консумацията на енергия при
неактивното му използване.
Когато принтерът не получава данни за продължителен
период от време, консумацията на енергия се снижава
автоматично.
7
Безопасност на живак
ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани
търговски марки в САЩ.
За повече информация относно програмата ENERGY STAR
вижте http://www.energystar.gov
Съдържа живак, изхвърлете според местните, щатските и
федерални закони (Само за САЩ)
За модели, сертифицирани по програмата ENERGY STAR,
етикетът ENERGY STAR е залепен върху устройството.
Проверете дали вашето устройство е сертифицирано по
програмата ENERGY STAR.
9
Рециклиране
Рециклирайте или изхвърляйте опаковката на продукта, без
да се застрашава околната среда.
5. Приложение
125
Правна информация
10
11
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи
електрическо и електронно оборудване)
Само за Китай
(приложимо за държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Уеб сайт: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
襦 愤縑趀爮闭
襦愤縑趀爮闭
賉帞
賉帞
;SUHVV0:
;SUHVV0+:
蜷筨愤竖爮襔*%
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
Това обозначение върху продукта, принадлежностите или в
документацията показва, че продуктът и неговите електронни
принадлежности (напр. зарядно устройство, слушалки, USB
кабел) не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци
след срока им на експлоатация. За да се предотврати
евентуално вредно въздействие върху околната среда или
човешкото здраве поради неконтролируемо изхвърляне на
отпадъци, отделете тези елементи от другите типове отпадъци
и ги предайте за рециклиране, за да спомогнете за поощряване
на многократно използване на материалните ресурси.
Битовите потребители трябва да се обърнат към търговеца на
дребно, от който са закупили продукта, или към местните
власти за подробна информация къде и как да отнесат
продуктите или частите за рециклиране, без да се застрашава
околната среда.
Бизнес потребителите трябва да се обърнат към доставчика си
и да проверят правилата и условията в договора за закупуване.
Този продукт и неговите електронни принадлежности не трябва
да се слагат заедно с останалите промишлени отпадъци за
изхвърляне.
5. Приложение
126
Правна информация
(Само за САЩ)
Предавайте ненужните електронни устройства в специален пункт за
рециклирани продукти. За да откриете най-близкия до вас пункт за
рециклиране, посетете уеб сайта ни:www.samsung.com/recyclingdirect
Или се обадете на телефон (877) 278 - 0799
14
Радиочестотни излъчвания
Информация на FCC за потребителя
Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC.
Функционирането му е обект на следните две условия:
12
Proposition 65 (Предложение 65) на щата
Калифорния (само за САЩ)
•
Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
•
Устройството трябва да приема всякакви получени смущения,
включително такива, които биха могли да доведат до
неправилната му работа.
13
Само за Тайван
5. Приложение
127
Правна информация
Устройството е тествано и отговаря на ограниченията за цифрови
устройства от клас B, според част 15 на правилника на FCC.
Ограниченията са създадени за осигуряване на разумна защита
срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни сгради.
Оборудването създава, използва и излъчва радио енергия и може да
причини вредни смущения в радио комуникациите, в случай че не се
инсталира и използва според инструкциите. Въпреки това, няма
гаранции, че в определена инсталация ще липсват смущения. Ако
оборудването причинява вредни смущения на радио и
телевизионното приемане, което може да се установи чрез
изключване и включване на оборудването, потребителят може да
опита да коригира смущенията по един или повече от следните
начини:
•
Преориентиране и преместване на приемащата антена.
•
Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
•
Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от
веригата, към която е свързан приемникът.
•
За помощ се консултирайте с доставчика на оборудването или с
опитен радио-телевизионен инженер.
Неодобрените от доставчика промени или модификации могат да
отменят пълномощията на потребителя да работи с оборудването.
Разпоредби да радиосмущения в Канада
Тази цифрова апаратура не превишава ограниченията на Клас B за
излъчване на радио шум от цифрова апаратура, както са описани в
стандарта за оборудване, причиняващо смущения, озаглавен
“Цифрова апаратура”, ICES-003 на Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : “Appareils Numériques”, ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
15
САЩ
Федерална комисия по комуникации (FCC)
Международен стандарт за излъчвания според FCC,
част 15
В системата на принтера могат да бъдат налични (вградени)
устройства от тип “Radio LAN” (устройства за безжична комуникация с
радиочестота (RF)) с малка мощност, работещи в честотната лента
2,4/5 GHz. Разделът е приложим само в случай на наличие на тези
устройства. За да определите дали e налично безжично устройство,
вижте етикета на системата.
5. Приложение
128
Правна информация
Вероятно наличните в системата безжични устройства могат да бъдат
използвани само в САЩ, в случай че на етикета е даден FCC ИД
номер.
Декларация на FCC за използване на безжична
LAN
FCC задава обща препоръка за разстояние от 20 см между
устройството и тялото, при използване на безжично устройство в
близост до тялото (не са разгледани екстремни варианти).
Устройството трябва да бъде на по-голямо от 20 см разстояние от
тялото при включено безжично устройство. Мощността на изходния
сигнал на безжичното устройство (или устройства), които могат да
бъдат вграждани в принтера, трябва да бъде под зададените от FCC
граници за излагане на радиочестотни излъчвания.
При инсталиране и експлоатация на тази комбинация на
предавател и антена, лимитът на облъчване с радиочестота от 1
m W/cm2 може да бъде превишаван на разстояния в близост до
инсталираната антена. Следователно, потребителят винаги
трябва да бъде на разстояние поне 20 см от антената.
Устройството не може да използва друг предавател или
предавателна антена.
Предавателят не трябва да бъде преместван или да работи
съвместно с други антени или предаватели.
16
Само за Русия/Казахстан/Беларус
Функционирането на това устройство е предмет на следните две
условия: (1) Устройството не трябва да причинява вредни смущения и
(2) устройството трябва да може да работи при произволни смущения
в приемането, включително смущения, които биха могли да причинят
неправилното му функциониране.
17
Безжичните устройства не подлежат на обслужване от
потребителя. Не ги модифицирайте по никакъв начин.
Модификациите в безжичните устройства могат да отменят
пълномощията за използване. За обслужване се обърнете към
производителя.
Само за Германия
5. Приложение
129
Правна информация
18
Само за Турция
19
Само за Тайланд
Номерът за еквивалентност на повикващия (REN) е индикация
относно максималния брой устройства, които могат да се свържат към
определен телефонен интерфейс. Терминирането на даден
интерфейс може да се състои от произволна комбинация от
устройства, които подлежат само на изискването, че сумата от
номерата на еквивалентност на всички устройства не превишава пет.
/ L’indice d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre
maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface
telephonique. La terminaison d’une interface peut consister en une
combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme
d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas
cinq.
21
20
Само за Канада
Този продукт отговаря на приложимите за индустрията технически
характеристики в Канада. / Le present materiel est conforme aux
specifications techniques applicables d’Industrie Canada.
Марки факсове
Законът за защита на телефонните потребители от 1991 г. указва като
незаконно изпращането на факс съобщения от компютър или други
електронни устройства, ако последните не съдържат в горното или
долно поле на изпращаната страница или на заглавната страница
следната информация:
1 Дата и време на предаването
2 Идентификация на изпратилото съобщението лице, фирма или
група фирми.
3 Телефонният номер на изпращащата машина, лице, фирма или
група фирми.
5. Приложение
130
Правна информация
Възможно е телекомуникационният оператор да извърши промени в
своето комуникационно оборудване, технически действия или
процедури, в случаите, когато подобни действия са необходими за
целите на дейността им, като те не съответстват на правилата и
разпоредбите в наредба FCC Част 68. В случай че се предполага
такива промени да доведат до несъвместимост между терминалното
оборудване на клиента и комуникационното оборудване на
телекомуникационната компания или изискват модификация или
промяна в такова терминално оборудване или по-друг начин
повлияват действието или използването му, клиентът трябва да бъде
надлежно уведомен за това в писмена форма, за да може клиентът да
има възможността да използва услугата без прекъсване
22
Номер на еквивалентност на повикващия
REN и регистрационният номер на FCC за машината могат да бъдат
намерени на етикета от долната или задната й страна. В някои случаи
е необходимо тези номера да бъдат съобщени на телефонната
компания.
REN (номер на еквивалентност на повикващия) представлява
измерване на електрическия товар, предизвикван от включването на
устройството в телефонната линия, и служи за определяне на
претоварването на линията. Инсталирането на няколко типа
оборудване на една и съща телефонна линия може да доведе до
проблеми при получаване на телефонни повиквания, особено в
звъненето при повикване. Сумата от всички REN на телефонната
линия трябва да бъде по-мака от пет за осигуряване на безпроблемно
получаване на услуги от телефонната компания. В някои случаи е
възможно сумата пет да не е приложима. Ако част от телефонното
оборудване не работи правилно, трябва незабавно да го премахнете
от телефонната линия, тъй като може да доведе до повреди в
телефонната мрежа.
Оборудването съответства на Част 68 от правилата на FCC и
изискванията, приети от АСТА. На задната част на това оборудване се
намира етикет, който съдържа, наред с останалата информация,
идентификатор на продукта в американски формат AAAEQ##TXXXX.
Ако е необходимо, този номер трябва да се съобщи на телефонната
компания.
5. Приложение
131
Правна информация
Разпоредбите на FCC гласят, че промените или модификациите
на подобно оборудване, които не са изрично одобрени от
производителя, могат да доведат до отмяна на пълномощията за
работа с него. В случай, че терминалното оборудване причинява
вреди на телефонната мрежа, телефонната компания е длъжна да
предупреди клиента, че ще прекрати услугата. В случаите, в които
предварителното известие е неприложимо, телефонната
компания може да прекрати временно услугата, като:
a Уведоми навременно клиента.
b Даде възможност на клиента да коригира проблема в
оборудването.
c Информира клиента относно правата му за привеждане в
съответствие с Федералната комисия по комуникации, според
зададеното в правилника на FCC, подглава E от част 68.
Трябва още да знаете:
•
Машината не е конструирана за свързване към цифрови АТЦ
системи.
•
Ако възнамерявате да свържете към същата телефонна линия
компютърен модем или факс-модем, можете да наблюдавате
проблеми в предаването или получаването на останалата част от
оборудването. Не се препоръчва споделяне на телефонната
линия от машината и други устройства, освен обикновен телефон.
•
В случаи на чести гръмотевични бури и прекъсвания в
захранването, препоръчваме да инсталирате стабилизатори на
напрежение и в захранването, и в телефонната линия.
Стабилизаторите на напрежение могат да бъдат закупени от
доставчика на оборудването, телефона или от специализираните
магазини за електроника.
•
При програмиране на номерата за спешна помощ и/или
изпробване на повикване на телефон за спешна помощ,
използвайте обикновените номера на съответните служби.
Диспечерът може да даде допълнителни инструкции относно
реалните начини за изпробване на телефоните за спешна помощ.
•
Машината не може да бъде използвана на монетни автомати или
телефонни линии с ограничения.
•
Машината се доставя с магнитен куплунг за хора с увреден слух.
Безопасното свързване на оборудването към телефонната мрежа се
осъществява със стандартен модулен куплунг, USOC RJ-11C.
5. Приложение
132
Правна информация
23
Смяна на монтирания щепсел (само за
Обединеното кралство)
Важно предупреждение
Машината трябва да бъде заземена.
Важно
Захранващият кабел на това устройство е снабден със стандартен
(BS 1363) 13-амперов щепсел и 13-амперов предпазител. При
подмяна или проверка на предпазителя трябва да поставите отново
правилен 13-амперов предпазител. След това трябва да смените
капака на предпазителя. Ако сте загубили капака, не използвайте
щепсела, докато не доставите друг капак на предпазителя.
Обърнете се към фирмата, от която сте закупили устройството.
13-амперовите предпазители са най-разпространените във
Великобритания и трябва да бъдат подходящи. Въпреки това, някои
сгради (предимно стари), не разполагат с нормални 13-амперови
контакти. Необходимо е да закупите подходящ щепселов адаптер. Не
премахвайте летия щепсел.
Ако отрежете летия щепсел, веднага го изхвърлете. Не може да
свържете щепсела отново и може да получите токов удар, ако го
включите в контакт.
Проводниците в захранващия кабел имат следните
цветови кодове:
• Жълто и зелено: земя
• Синьо: нула
• Кафяво: фаза
Ако проводниците в захранващия кабел не съответстват на
маркировките на цветовете в щепсела, направете следното:
Свържете зеления и жълтия проводник към обозначения с буквата “E”
извод или към заземителния кабел със знака “Земя”, или към
оцветения в зелено и жълто или жълто проводник.
Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с
буквата “N” или оцветен в черно.
Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с
буквата “L” или към черен проводник.
Трябва да имате 13-амперов предпазител в щепсела, адаптера или
разпределителното табло.
5. Приложение
133
Правна информация
24
Декларация за съответствие (Eвропейски
държави)
Одобряване и сертифициране
9 март 1999: Директива на съвета 1999/5/EC за радио съоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства и взаимното признаване на
съвместимостта им. Пълна информация относно съответните
Директиви и стандарти, можете да получите от представителя на
Samsung Electronics Co., Ltd.
Сертифициране за EC
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този
продукт, [M207x series], е в съответствие с основните
изисквания и други съответни постановления на
Директивата за ниско напрежение (2006/95/EC),
Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/
EC).
С настоящето, Samsung Electronics, декларира, че този
[M207xW Series/M207xF Series/M207xFW Series] е в
съответствие с основите изисквания и други съответни
клаузи на R&TTE Директива 1999/5/ЕО.
Можете да направите справка с декларацията за
съответствие на адрес www.samsung.com, отидете на
Support > Download center и въведете името на вашия
принтер (MFP), за да прегледате EuDoC.
1 Януари 1995: Директива на съвета 2006/95/EC, уеднаквяване на
законите на страните-членки относно нисковолтовото оборудване.
1 Януари 1996: Директива на съвета 2004/108/EC, уеднаквяване на
законите на страните-членки по отношение на електромагнитната
съвместимост.
Сертифициране според Директива 1999/5/EC за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (ФАКС)
Този продукт на Samsung е самостоятелно удостоверен от Samsung за
включване на крайни устройства към обществените комутируеми
аналогови телефонни мрежи (PSTN) съгласно Директива 1999/5/EC.
Продуктът е предназначен за работа с националните PSTN и е
съвместим с обществените телефонни централи на европейските
държави:
В случай че се появят проблеми, на първо място се свържете с Euro
QA Lab на Samsung Electronics Co., Ltd.
Продуктът е тестван спрямо TBR21. За да помогне при използването
и приложението на крайните устройства, които отговарят на този
стандарт, Европейският институт за стандартизация в
далекосъобщенията (ETSI) е издал консултативен документ (EG 201
121), който съдържа бележки и допълнителни изисквания за
гарантиране на мрежова съвместимост на TBR21 терминали.
Продуктът е създаден съобразно всички консултативни бележки,
съдържащи се в този документ, и е напълно съвместим с тях.
5. Приложение
134
Правна информация
Информация за одобрение на радиочестоти в
Европа (за продукти, оборудвани с одобрени
от ЕС радио устройства)
Принтерните системи, предназначени за използване в домашни
условия или в офиси могат да се доставят с налични (вградени)
маломощни устройства от тип “Radio LAN” (безжични комуникационни
устройства с радиочестота (RF)), работещи в честотния обхват 2,4
GHz/5 GHz. Разделът е приложим само в случай на наличие на тези
устройства. За да определите дали e налично безжично устройство,
вижте етикета на системата.
Европейски страни с ограничения за използване:
ЕС
Във Франция честотният обхват е ограничен до 2454-2483.5 MHz за
устройства с предавателна мощност над 10 mW, например безжични
устройства
Държави от EEA/EFTA
В този момент няма ограничения
25
Само за Израел
Безжичните устройства в системата са приложими за
използване в Европейския съюз или свързаните с него
зони при наличие на знака СЕ, регистрационен номер на
националния орган и символ за внимание върху етикета на
системата.
Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство или
устройства, които биха могли да бъдат вградени в принтера, е под
ограниченията за излагане на радиочестоти на Европейската комисия,
зададени в Директивата R&TTE.
Европейски страни, за които са приложими
одобренията за безжична комуникация:
Държави в ЕС
5. Приложение
135
Правна информация
26
Декларация за съответствие с разпоредбите
Напътствия за безжична комуникация
В системата на принтера могат да бъдат налични (вградени)
устройства от тип “Radio LAN” (устройства за безжична комуникация с
радиочестота (RF)) с малка мощност, работещи в честотната лента
2,4/5 GHz. Следващият раздел представлява общ преглед на
препоръките за работа с безжични устройства.
Допълнителните ограничения, предпазните мерки и специалните
грижи за дадени страни са изброени в раздела на съответната страна
(или раздела на групата страни). Безжичните устройства в системата
могат да бъдат използвани само в страните, обозначени със знаци за
одобрение на радиоустройства върху етикета с данни на системата.
Ако страната, в която ще използвате безжичното устройство, не
фигурира в списъка, е необходимо да се свържете с местната агенция
за одобряване на радиоустройства, за да научите изискванията им.
Безжичните устройства подлежат на строго законодателство и е
възможно да не са разрешени.
Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство или
устройства, които могат да бъдат вграждани в принтера, е много под
известните понастоящем ограничения за излагане на радиочестоти.
Тъй като безжичните устройства (които могат да бъдат вграждани в
принтера) излъчват енергия далеч под ограниченията на стандартите
и препоръките за безопасно използване на радиочестоти,
производителят вярва, че устройствата са безопасни за използване.
Независимо от нивата на мощност на изходния сигнал, е необходимо
да ограничите до минимум човешкото присъствие по време на
нормална работа на оборудването.
Общата препоръка е за разстояние от 20 см между безжичното
устройство и тялото, при използване на безжично устройство в
близост до тялото (не са разгледани екстремни варианти).
Устройството трябва да бъде на по-голямо от 20 см (8 инча)
разстояние от тялото при включено и предаващо безжично
устройство.
Предавателят не трябва да бъде преместван или да работи
съвместно с други антени или предаватели.
Някои обстоятелства налагат ограничения върху безжичните
устройства. По-долу са дадени примери за общите ограничения:
5. Приложение
136
Правна информация
Радиочестотните безжични комуникации могат да окажат
въздействие върху оборудването на пътническите самолети.
Настоящите разпоредби в авиацията изискват изключване на
безжичните устройства по време на пътуване в самолет.
Устройствата с комуникация от тип IEEE 802.11 (известни още
като безжичен Ethernet) и Bluetooth са примери на устройства,
осигуряващи безжична комуникация.
В среда, в която взаимодействието с други устройства или
услуги е вредно или се счита за вредно, опцията за
използване на безжичното устройство може да бъде
ограничена или забранена. Летищата, болниците и зоните с
наситена с кислород или запалим газ атмосфера
представляват някои от примерните места, в които
използването на безжични устройства може да бъде
ограничено или забранено. В среди с неуточнени санкции
относно използването на безжични устройства е необходимо
да се обърнете към съответните отговорни органи за
упълномощаване, преди да използвате или настройвате
безжичното устройство.
Ако системата е доставена с вградено безжично устройство,
работете с него само при напълно сглобена система с
поставени всички капаци и защити.
Безжичните устройства не подлежат на обслужване от
потребителя. Не ги модифицирайте по никакъв начин.
Модификациите в безжичните устройства могат да отменят
пълномощията за използване. За обслужване се обърнете
към производителя.
Използвайте само драйвери, одобрени за страната, в която
ще използвате устройството. За допълнителна информация,
вижте Набора за възстановяване на системата на
производителя или се обърнете към отдела за техническа
поддръжка.
Всяка страна има различни ограничения относно употребата
на безжични устройства. Тъй като системата е оборудвана с
безжично устройство, при пътуване или преместване в
чужбина проверете ограниченията за използване на безжични
устройства в съответната страна, в офиса на местните
отговорни органи за одобряване на радиочестотни
устройства, преди да вземете устройството.
5. Приложение
137
Правна информация
27
Само за Китай
5. Приложение
138
Авторски права
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.
Това ръководство на потребителя служи само за информационни цели. Цялата налична в него информация може да бъде променяна без
предварително известяване.
Компанията Samsung Electronics не носи отговорност за никакви преки или косвени повреди, възникнали от или свързани с приложението на това
ръководство на потребителя.
•
Samsung и логото на Samsung са търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008 R2 са или регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft
Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint и Outlook са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените Щати и други страни.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android и Gmail са или регистрирани търговски марки или търговски марки на Google Inc.
•
Google Cloud Print е търговска марка на Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
AirPrint и AirPrint логото са търговски марки на Apple Inc.
•
LaserWriter е търговска марка на Apple Computer, Inc.
•
Всички останали марки или наименования на продукти са търговски марки на съответните компании или организации.
Вижте файла “LICENSE.txt” на предоставения компактдиск за информация относно лиценза на отворения код.
REV. 4.00
5. Приложение
139
Ръководство
Ръководство на
на потребителя
потребителя
РАЗШИРЕН
РАЗШИРЕН
Това ръководство предоставя информация за инсталацията,
разширената конфигурация, работата и отстраняването на
проблеми под различни операционни системи.
В зависимост от модела или страната някои функции може да не са
налични.
ОСНОВЕН
Това ръководство предоставя информация по отношение на инсталация, основна
работа и отстраняване на проблеми под Windows.
РАЗШИРЕН
1. Инсталация на софтуер
3. Менюта с полезни настройки
Инсталация за Мас
144
Преинсталиране за Мас
145
Инсталация за Linux
146
Повторна инсталация за Linux
147
2. Използване на свързано в
мрежа устройство
Преди да започнете да четете този
раздел
196
Меню за копиране
197
Меню за факс
200
Настройка на системата
204
Настройка на мрежа
212
4. Специални функции
Полезни мрежови програми
149
Настройка на окабелена мрежа
150
Инсталиране на драйвер по мрежата
153
IPv6 конфигурация
159
Настройка на безжична мрежа
162
Samsung Mobile Print
190
Използване на функцията NFC
191
Настройка на надморската височина
215
Съхраняване на имейл адрес
216
Въвеждане на различни символи
218
Настройване на списъка с адреси
за факс
220
Регистриране на оторизирани пот
ребители
224
Функции за печат
225
Функции за сканиране
241
Факс функции
251
141
РАЗШИРЕН
Използване на функциите за
споделена папка
263
Използване на функциите памет
/твърд диск
264
5. Полезни инструменти за
управление
Easy Capture Manager
266
Samsung AnyWeb Print
267
Easy Eco Driver
268
Проблеми с печата
283
Проблеми с качеството на печата
288
Проблеми с копирането
296
Проблеми със сканирането
298
Проблеми с факса
300
Проблеми с операционната система
302
Използване на SyncThru™ Web Service 269
Използване на Samsung Easy Document
Creator
273
Използване на Samsung Easy Printer
Manager
274
Използване на Samsung Printer Status
278
6. Отстраняване на проблеми
Проблеми при подаване на хартията
281
Проблеми със захранване и кабелна
връзка
282
142
1. Инсталация на
софтуер
Тази глава предоставя инструкции за инсталацията на важен и полезен софтуер, който да бъде
използван в среда, в която устройството е свързано с кабел. Локално свързано устройство представлява
устройство, което е директно свързано към Вашия компютър посредством кабел. Ако вашето
устройство е свързано в мрежа, пропуснете следващите стъпки и отидете на инсталиране на
драйвер на устройство, свързано в мрежа (вижте "Инсталиране на драйвер по мрежата" на стр.
153).
• Инсталация за Мас
144
• Преинсталиране за Мас
145
• Инсталация за Linux
146
• Повторна инсталация за Linux
147
• Ако използвате операционна система Windows, погледнете Основното
ръководство за инсталацията на драйвера на устройството (вижте "Локално
инсталиране на драйвер" на стр. 33).
• Използвайте само USB кабел, не по-дълъг от 3 м.
Инсталация за Мас
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
3
8
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
10
Въведете паролата и кликнете върху OK.
11
Щракнете върху бутона Add Printer, за да изберете принтера и
да го добавите към списъка с принтери.
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
•
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Finder.
4
Щракнете двукратно върху пакпа MAC_Installer икона >
Installer OS X.
5
6
Кликнете Continue.
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
Изберете USB Connected Printer от Printer Connection Type и
щракнете Continue.
Ако устройството ви поддържа факс, щракнете бутона Add Fax,
за да изберете факса и да го добавите към списъка с факсове.
12
След като инсталирането приключи, изберете Close.
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
1. Инсталация на софтуер
144
Преинсталиране за Мас
Ако драйверът на принтера не работи правилно, деинсталирайте го и
го инсталирайте отново.
1
Отворете папката Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
За да деинсталирате софтуера за принтера, щракнете
Continue.
3
Изберете желаната програма за изтриване и натиснете
Uninstall.
4
5
Въведете паролата и кликнете върху OK.
След като деинсталирането приключи, изберете Close.
Ако устройството вече е добавено, изтрийте го от Print Setup
Utility или Print & Fax.
1. Инсталация на софтуер
145
Инсталация за Linux
Трябва да изтеглите софтуерните пакети за Linux от уебсайта на
Samsung, за да инсталирате софтуера на принтера (http://
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния).
1
Инсталиране на Обединения драйвер за Linux
Трябва да влезете като супер потребител (основен), за да
инсталирате софтуера на устройството. Ако не сте супер
потребител, се обърнете към своя системен администратор.
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашата система и
е включено.
2
3
Копирайте пакета Unified Linux Driver на системата си.
4
5
6
Извлечете го.
7
8
9
10
11
Продължете нататък с инсталирането.
Когато инсталирането приключи, стартирайте Printing utility
(отидете на System > Administration > Printing или изпълнете
командата “system-config-printer“ в терминала).
Щракнете върху бутон Add.
Изберете вашия принтер.
Щракнете върху бутон Forward и го добавете към системата си.
Отворете терминал и отидете на папката, където сте копирали
пакета.
Преместете в папка uld.
Изпълнете командата ” ./install.sh“ (ако не сте влезли като
супер потребител (root), изпълнете командата с “sudo”" като
"“sudo ./install.sh”).
1. Инсталация на софтуер
146
Повторна инсталация за Linux
Ако драйверът на принтера не работи правилно, деинсталирайте го и
го инсталирайте отново.
1
2
Отворете Terminal Program.
3
Изпълнете командата ” ./install.sh“ (ако не сте влезли като
супер потребител (root), изпълнете командата с “sudo”" като
"“sudo ./install.sh”).
4
Продължете нататък с деинсталирането.
Преместете в папка uld, извлечена от пакет Unified Linux
Driver.
1. Инсталация на софтуер
147
2. Използване на свързано
в мрежа устройство
Тази глава ви дава инструкции стъпка по стъпка за настройване на свързаното чрез мрежа устройство,
както и настройка на софтуер.
• Полезни мрежови програми
149
• Настройка на окабелена мрежа
150
• Инсталиране на драйвер по мрежата
153
• IPv6 конфигурация
159
• Настройка на безжична мрежа
162
• Samsung Mobile Print
190
• Използване на функцията NFC
191
Поддържаните устройства и функциите по избор могат да се различават в
зависимост от модела (вижте "Характеристики по модели" на стр. 8).
Полезни мрежови програми
Има няколко налични програми за лесно задание на мрежови
настройки. Мрежовият администратор може да управлява няколко
устройства в мрежата.
• Преди да използвате програмите по-долу, най-напред
настройте IP адреса.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Решение за уеб-базирано управление на устройството за мрежови
администратори. SyncThru™ Web Admin Service ви предоставя
ефективен начин за управление на мрежови устройства и ви
позволява да наблюдавате и отстранявате дистанционно проблеми с
тях от всяко място с достъп до корпоративна интернет мрежа.
•
Изтеглете тази програма от http://solution.samsungprinter.com.
3
1
Настройка на кабелна мрежа SetIP
SyncThru™ Web Service
Уеб сървърът, вграден във вашето мрежово устройство, позволява да
извършвате следните задачи (вижте "Използване на SyncThru™ Web
Service" на стр. 269).
•
Проверявате информация и състояние на консумативите.
•
Персонализирате настройките на устройството.
•
Конфигурирате параметрите на мрежата, необходими на
принтера, за да се свърже към различни мрежови среди.
Тази помощна програма позволява да избирате мрежови интерфейс и
ръчно да конфигурирате IP адресите за работа с TCP/IP протокола.
•
Вижте "IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Windows)" на
стр. 150.
•
Вижте "IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Mac)" на стр.
151.
• Устройството не поддръжка мрежови порт, няма да можете да
използвате тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр. 27).
• TCP/IPv6 не се поддържа от тази програма.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
149
Настройка на окабелена мрежа
4
5
Отпечатване на отчет за конфигурация на
мрежа
От контролния панел на устройството можете да отпечатате Отчет за
конфигурация на мрежата, който ще показва текущите мрежови
настройки на устройството. Това ще ви помогне при настройването на
мрежата.
•
Устройството има дисплей: Натиснете бутон
(Menu) на
контролния панел и изберете Network > Network Conf. (Network
Configuration).
•
Устройството има сензорен панел: Натиснете Setup от екрана
на главното меню > Network > Next > Network Configuration.
•
Устройството няма дисплей: Натиснете бутона
(Cancel или
Stop/Clear) на контролния панел и задръжте над 4 - 5 секунди.
Като използвате този Отчет за конфигурацията на мрежата, можете
да намерите MAC адреса и IP адреса на Вашето устройство.
Например:
•
MAC Адрес: 00:15:99:41:A2:78
•
IP Адрес: 169.254.192.192
Настройка на IP адрес
• Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да
може да използва тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр.
27).
• TCP/IPv6 не се поддържа от тази програма.
Най-напред трябва да зададете IP адрес за мрежов печат и
управление. В повечето случаи, нов IP адрес ще бъде зададен
автоматично от DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на
хост) сървър, който се намира в мрежата.
IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP
(Windows)
Преди да използвате програмата SetIP, деактивирайте защитната
стена на компютъра от Контролен панел > Център за защита >
Защитна стена на Windows.
Възможно е следните инструкции да се различават за вашия
модел.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
150
Настройка на окабелена мрежа
1
Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung,
разпакетирайте го и го инсталирайте: (http://www.samsung.com
> намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).
IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP
(Mac)
2
3
4
5
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
Преди да използвате програмата SetIP, деактивирайте защитната
стена на компютъра от System Preferences > Security > Firewall.
6
Щракнете върху иконата
(третата отляво) в прозореца SetIP,
за да отворите прозореца за конфигуриране на TCP/IP.
7
Въведете новата информация за устройството в прозореца за
конфигурация. В корпоративна интранет мрежа е възможно,
преди да продължите, да се наложи администраторът на
мрежата да зададе тази информация.
Свържете устройството към мрежата чрез мрежови кабел.
От менюто Старт на Windows, изберете Всички програми >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Намерете MAC адреса на устройството от Отчета за
конфигурация на мрежата (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 150) и го въведете без
двоеточията. Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.
8
Възможно е следните инструкции да са различни за Вашия модел.
Включете устройството.
Изберете Apply и след това щракнете върху OK. Устройството
автоматично ще отпечата Отчета за конфигурация на
мрежата. Проверете дали всички настройки са правилни.
1
2
Свържете устройството към мрежата чрез мрежови кабел.
3
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
•
4
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Търсене.
Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer икона >
Installer OS X.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
151
Настройка на окабелена мрежа
5
6
Кликнете Continue.
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
8
Намерете MAC адреса на устройството от Отчета за
конфигурация на мрежата (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 150) и го въведете без
двуеточията. Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
14
Изберете Apply и след това щракнете върху OK. Устройството
автоматично ще отпечата Отчета за конфигурация на
мрежата. Проверете дали всички настройки са правилни.
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
10
Въведете паролата и кликнете върху OK.
Когато се появи съобщение, което предупреждава, че всички
отворени програми в компютъра ви ще се затворят, щракнете
върху Continue.
11
Изберете Network Connected Printer(Wired or Wireless) от
Printer Connection Type и щракнете върху бутона Set IP
Address.
12
Щракнете върху иконата
(третата отляво) в прозореца SetIP,
за да отворите прозореца за конфигуриране на TCP/IP.
13
Въведете новата информация за устройството в прозореца за
конфигурация. В корпоративна интранет мрежа е възможно,
преди да продължите, да се наложи администраторът на
мрежата да зададе тази информация.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
152
Инсталиране на драйвер по мрежата
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 8).
• Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да
може да използва тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр.
27).
Режим на безшумно инсталиране
Режимът на безшумно инсталиране е метод, който не изисква никаква
потребителска намеса. След като започнете инсталирането,
драйверът и софтуерът се инсталират автоматично на компютъра.
Можете да започнете безшумното инсталиране, като въведете /s или
/S в командния прозорец.
Параметри на командния ред
6
Windows
1
Уверете се, че устройството е свързано към мрежата и е
включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на
Вашето устройство (вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 150).
2
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
3
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
4
Изберете Network connection в екран Printer Connection Type.
След това щракнете върху Next.
5
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
В следната таблица са показани командите, които могат да се
използват в командния прозорец.
Следните параметри на командния ред функционират, когато
командата се използва с /s или /S. Но командите /h, /H или /? са
изключения, които могат да се използват самостоятелно.
Команден ред
/s или /S
Определение
Описание
Стартиране на
безшумно инсталиране.
Инсталират се
драйверите на
устройството, без да се
използват компоненти на
потребителския
интерфейс или намеса от
страна на потребителя.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
153
Инсталиране на драйвер по мрежата
Команден ред
/p”<име на порт>”
или /P”<име на
порт>”
Определение
Задава се порт на
принтера.
Описание
Името на порта на
принтера може да бъде
зададено като IP адрес,
име на хост, име на
локален USB порт, име
на IEEE1284 порт или
Портът за
мрежов път.
мрежата ще
Например:
бъде създаден с
• /p“xxx.xxx.xxx.xxx”
помощта на
където,
“xxx.xxx.xxx.xxx” е IP
стандартен
адресът на мрежов
инструмент за
принтер. /p”USB001”, /
наблюдение на
P”LPT1:”, /p”hostname”,
/
TCP/IP портове.
p"\\computer_name\sha
Ако ще се
red_printer" или
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
използва
d_printer", където
локален порт,
"\\computer_name\shar
ed_printer" или
той трябва да е
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
налице в
d_printer" означава
системата, преди
мрежовия път към
принтера, въвеждайки
да бъде посочен
две наклонени черти,
с команда.
името на компютъра
или локаен IP адрес на
компютъра, който
споделя принтера, и
след това името на
споделения принтер.
• Когато инсталирате
драйвера безшумно на
корейски, въведете
Setup.exe /s /
L"0x0012” or
Setup.exe /s.
Команден ред
/
a”<път_на_дести
нацията>” или /
A”<път_на_дести
нацията>”
Определение
Задава се пътят на
дестинацията за
инсталацията.
Пътят на
дестинацията
трябва да бъде
напълно
определен.
Описание
Тъй като драйверите на
устройството трябва да
бъдат инсталирани на
специфично за
операционната система
местоположение, тази
команда е подходяща
единствено за
приложения.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
154
Инсталиране на драйвер по мрежата
Команден ред
/i“<име на скрипт
файл>” или /
I“<име на скрипт
файл>”
Определение
Задава се
персонализиран
инсталационен скрипт
файл за операция по
избор.
Името на скрипт
файла трябва да
бъде напълно
пригодно.
Описание
Персонализираният
скрипт файл може да
бъде зададен за
персонализирано
безшумно инсталиране.
Този скрипт файл може
да бъде създаден или
променен чрез
предоставения помощен
инструмент за
персонализиране на
програмата за
инсталиране или чрез
текстов редактор.
Този
персонализиран
скрипт файл е с
предимство пред
настройката на
програмата за
инсталиране по
подразбиране в
инсталационния
пакет, но не и пред
параметрите за
командния ред.
Команден ред
Определение
Описание
/n“<име на
принтер>” или /
N“<име на
принтер>”
Задава се името на
принтера. Според
зададеното име на
принтера ще бъде
създаден отделен
принтер.
Чрез този параметър
можете да добавяте
отделни принтери по
желание.
/nd или /ND
Указва се да не се
задава инсталираният
драйвер като драйвер
на устройството по
подразбиране.
Тази команда указва, че
инсталираният драйвер
на устройството няма да
бъде драйвер по
подразбиране в
системата, ако има
инсталирани един или
повече драйвери за
принтер. Ако системата
система няма
инсталирани драйвери,
тази опция няма да бъде
приложена, тъй като
операционната система
Windows ще зададе
инсталирания драйвер на
принтера като драйвер на
устройството по
подразбиране.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
155
Инсталиране на драйвер по мрежата
Команден ред
Определение
Описание
Команден ред
Определение
Описание
/x или /X
Използват се
съществуващи файлове
на драйвери, за да се
създаде отделен
принтер, ако е вече
инсталиран.
Тази команда осигурява
начин за инсталиране на
отделен принтер, който
използва инсталирани
файлове на драйвери за
принтери, без да се
инсталира допълнителен
драйвер.
/v“<име на
споделяне>” или /
V“<име на
споделяне>”
Споделя се
инсталираното
устройство и се добавят
други налични драйвери
за платформи за
опцията за посочване и
отпечатване.
/up“<име на
принтер>” или /
UP“<име на
принтер>”
Премахва единствено
посочения отделен
принтер, но не и
файловете на
драйверите.
Тази команда осигурява
начин да се премахне
единствено посочения
отделен принтер от
системата, без да влияе
на другите драйвери за
принтери. Тя няма
файловете на
драйверите за принтери
от системата.
Ще се инсталират всички
поддържани от
платформата на
операционната система
Windows драйвери за
устройството в системата
и то ще бъде споделено с
указаното <име на
споделяне> за опцията
за посочване и
отпечатване.
/o или /O
Отваря папката
Принтери и факсове
след инсталацията.
Тази команда ще отвори
папката Принтери и
факсове след
безшумното
инсталиране.
/h, /H или /?
Показва използването на параметрите за
командния ред.
/d или /D
Деинсталира всички
драйвери и приложения
на устройството от
системата.
Тази команда ще
премахне всички
инсталирани драйвери и
приложения на
устройството от
системата.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
156
Инсталиране на драйвер по мрежата
8
7
Mac
1
2
3
Уверете се, че устройството е свързано към вашата мрежа и е
включено.
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
•
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Finder.
4
Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer икона >
Installer OS X.
5
6
Щракнете върху Continue.
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
10
Въведете паролата и кликнете върху OK.
11
Щракнете върху бутона Add Printer, за да изберете принтера и
да го добавите към списъка с принтери.
12
13
Щракнете IP и изберете HP Jetdirect - Socket в Protocol.
14
Въведете името на опашката в полето за въвеждане Queue.
Ако не можете да определите името на опашката за сървъра на
Вашето устройство, опитайте най-напред с опашката по
подразбиране.
15
Ако Auto Select не работи правилно, изберете Select Printer
Software и името на вашето устройство в Print Using.
16
17
Кликнете Add.
Изберете Network Connected Printer(Wired or Wireless) от
Printer Connection Type и щракнете върху бутона Continue.
Въведете IP адреса на устройството в полето за въвеждане
Address.
След като инсталирането приключи, изберете Close.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
157
Инсталиране на драйвер по мрежата
8
Linux
Трябва да изтеглите софтуерните пакети за Linux от уебсайта на
Samsung, за да инсталирате софтуера на принтера (http://
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния).
Инсталиране на драйвер за Linux и добавяне
на мрежов принтер
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашата мрежа и е
включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на
вашето устройство.
2
3
Копирайте пакета Unified Linux Driver на системата си.
4
5
6
Извлечете го.
Отворете терминал и отидете на папката, където сте копирали
пакета.
7
8
Продължете нататък с инсталирането.
Когато инсталирането приключи, стартирайте Printing utility
(отидете на System > Administration > Printing или изпълнете
командата “system-config-printer“ в терминала).
9
10
Щракнете върху бутон Add.
11
Щракнете върху бутон Forward и го добавете към системата си.
Изберете AppSocket/HP JetDirect и въведете IP адреса на
устройството си.
Добавяне на мрежов принтер
1
2
3
4
5
Кликнете двукратно Unified Driver Configurator.
Щракнете върху Add Printer.
Отваря се прозорецът Add printer wizard. Щракнете Next.
Изберете Network printer и кликнете бутона Search.
В това поле се появяват IP адреса и името на модела на
принтера.
Преместете в папка uld.
Изпълнете командата ” ./install.sh“ (ако не сте влезли като
супер потребител (root), изпълнете командата с “sudo”" като
"“sudo ./install.sh”).
6
7
8
Изберете Вашето устройство и кликнете Next.
Въведете описанието на принтера и щракнете върху Next.
След като устройството бъде добавено, щракнете Finish.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
158
IPv6 конфигурация
IPv6 се поддържа правилно само от Windows Vista или по-висока.
6
Щракнете върху Добавяне на локален принтер в прозореца
Добавяне на принтер.
7
Прозорецът Съветник за добавяне на принтер се появява.
Следвайте инструкциите в прозореца.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (виж
"Характеристики по модели" на стр. 8 или "Преглед на
менютата" на стр. 36).
В IPv6 мрежова среда, изпълнете следващата процедура, за да
използвате IPv6 адреса.
9
От контролния панел
1
2
3
4
5
Свържете устройството към мрежата чрез мрежови кабел.
Включете устройството.
Отпечатайте Отчет за конфигурацията на мрежата, който ще
провери IPv6 адресите (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 150).
Ако устройството не работи в мрежовата среда, активирайте IPv6.
Разгледайте следващия раздел.
Активиране на IPv6
1
2
3
4
5
Натиснете бутона
(Menu) на контролния панел.
Натиснете Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Protocol.
Изберете On и натиснете OK.
Изключете и включете устройството отново.
Инсталирайте отново драйвера на принтера.
Изберете Старт > Контролен панел > Принтери и факсове.
Щракнете Добавяне на принтер в левия прозорец на
уебстраницата Принтери и факсове.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
159
IPv6 конфигурация
Настройване на IPv6 адрес
10
От SyncThru™ Web Service
Устройството поддържа следните IPv6 адреси за управление и
печатане в мрежа.
•
Link-local Address: Cамоконфигуриращ се локален IPv6 адрес
(адресът започва с FE80).
•
Stateless Address: IPv6 адрес, който е конфигуриран автоматично
от мрежовия маршрутизатор.
•
Stateful Address: IPv6 адрес, конфигуриран от DHCPv6 сървър.
•
Manual Address: IPv6 адрес, конфигуриран ръчно от потребителя.
За модели, които нямат дисплей върху контролния панел, трябва
най-напред да отворите SyncThru™ Web Service, използвайки
IPv4 адреса и да приложите процедурата по-долу, за да
използвате IPv6.
1
Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows.
Въведете IP адреса на устройството (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в
полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете
върху Старт.
2
Ако това е първият път, в който влизате в SyncThru™ Web
Service, трябва да се впишете като администратор. Въведете
указаните по-долу ИД и парола по подразбиране.
Конфигуриране на DHCPv6 адрес (с мониторинг)
Ако имате DHCPv6 сървър във Вашата мрежа, можете да настроите
една от следните опции за конфигуриране на динамичен хост по
подразбиране.
1
2
3
Натиснете бутона
(Menu) на контролния панел.
Натиснете Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.
•
ID: admin
•
парола: sec00000
Натиснете OK, за да изберете желаната стойност.
•
Always Use: Винаги използвате DHCPv6, независимо от
изискванията на маршрутизатора.
•
Never Use: Никога не използвате DHCPv6, независимо от
изискванията на маршрутизатора.
•
Router: Използвате DHCPv6, само когато се изисква от
маршрутизатора.
3
Когато се отвори прозорецът SyncThru™ Web Service,
придвижете курсора на мишката върху Settings в най-горната
лента на менюто и кликнете Network Settings.
4
Кликнете TCP/IPv6 в левия прозорец на уебстраницата.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
160
IPv6 конфигурация
5
Поставете отметка в квадратчето IPv6 Protocol, за да
активирате IPv6.
6
Поставете отметка в полето на квадратче Manual Address.
Тогава, текстовото поле Address/Prefix е активирано.
7
Въведете останалата част от адреса (напр.
3FFE:10:88:194::AAAA. “A” е шестнадесетична цифра от 0 до 9,
A до F).
8
9
Изберете DHCPv6 конфигурация.
Щракнете върху бутона Apply.
Използване на SyncThru™ Web Service
1
Отворете уеб браузър, напр. Internet Explorer, който поддържа
IPv6 адресиране като URL.
2
Изберете един от IPv6 адресите (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) от Отчета за
конфигурацията на мрежата (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 150).
3
Въведете IPv6 адреса (напр.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Адресът трябва да бъде обграден от “[ ]” скоби.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
161
Настройка на безжична мрежа
• Уверете се, че устройството ви поддържа безжично свързване.
В зависимост от модела, безжичната връзка може да не е
налична (вижте "Характеристики по модели" на стр. 8).
• Ако изглежда, че IPv6 мрежата не работи, върнете фабричните
стойности по подразбиране на всички мрежови настройки и
опитайте отново чрез Clear Setting.
Име на безжична мрежа и парола за достъп до
мрежата
Безжичните мрежи изискват по-висока сигурност, така че когато
точката за достъп се настройва за пръв път, за мрежата се задават
име на мрежата (SSID), тип използвана сигурност и парола за мрежа.
Попитайте мрежовия си администратор по отношение на тази
информация, преди да продължите с инсталацията на устройството.
11
Начало
Разбиране на вашия тип мрежа
Обикновено в даден момент имате само една връзка между
компютъра и устройството.
Режим Infrastructure
Това е среда, която обикновено се използва у дома
или в малки офиси. Този режим използва точка за
достъп за комуникация с безжичното устройство.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
162
Настройка на безжична мрежа
12
Представяне на методите за безжична настройка
Можете да зададете настройки на безжичната мрежа от устройството или от компютъра. Изберете метода за настройка от таблицата по-долу.
Някои типове за инсталация по безжична мрежа може да не са налични, в зависимост от модела или страната.
Метод за настройка
Метод на свързване
От компютъра
Описание и справка
A
За потребители на Windows вижте "Точка на достъп чрез USB кабел" на стр. 170.
B
За потребители на Windows вижте "Точка за достъп без USB кабел (препоръчва
се)" на стр. 173.
C
• За Mac потребители, вижте "Точка на достъп чрез USB кабел" на стр. 175.
С точка на достъп
OR
От контролния панел на
устройството
• За Mac потребители, вижте "Точка за достъп без USB кабел (препоръчва се)"
на стр. 178
D
Вижте "Чрез мрежови кабел" на стр. 181.
E
• Вижте "Устройства с дисплей" на стр. 166.
• Вижте "Устройства без дисплей" на стр. 167.
F
Вижте "Използване на меню бутона" на стр. 169.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
163
Настройка на безжична мрежа
Метод за настройка
Без точка за достъп
Метод на свързване
Описание и справка
Настройка на Wi-Fi Direct
Вижте "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр. 185.
G
• Ако по време на безжичната настройка или инсталацията на драйверите се появят проблеми, вижте главата, описваща отстраняването на
проблеми (вижте "отстраняване на проблеми" на стр. 186).
• Силно се препоръчва да зададете парола за точките за достъп. Ако не направите това, до тях може да бъде осъществен незаконен достъп
от неизвестни устройства, включително компютри, смартфони и принтери. Вижте ръководството на потребителя за точки за достъп относно
настройки на паролата.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
164
Настройка на безжична мрежа
13
Използване на WPS бутона
Неща, които трябва да приготвите
•
Ако вашето устройство и точка за достъп (или безжичен рутер)
поддържат Wi-Fi Protected Setup™(WPS), можете лесно да
Проверете дали точката за достъп (или безжичният
маршрутизатор) поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
конфигурирате настройките на безжичната мрежа, като натиснете
(WPS) бутона от контролния панел без компютър.
Проверете дали устройството поддържа Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
•
Компютър, свързан в мрежа (само за режим PIN)
• Ако искате да използвате безжичната мрежа в режим
Infrastructure, проверете дали мрежовият кабел е изключен от
устройството. Използването на бутона WPS (PBC) или
въвеждането на PIN код от компютъра, за да се свържете с
точката за достъп (или безжичен маршрутизатор), се различава
в зависимост от точката за достъп (или безжичния
маршрутизатор), която използвате. Разгледайте ръководството
на потребителя за точката за достъп (безжичния
маршрутизатор), която използвате.
• Когато използвате бутон WPS за настройка на безжична мрежа,
настройките за сигурност могат да се променят. За да
предотвратите това, заключете WPS опцията за настоящите
настройки за безжична сигурност. Името на опцията може да е
различно, в зависимост от точката на достъп (или безжичния
рутер), която ползвате.
Избор на вашия тип
Има два метода за свързване на вашето устройство с безжична
мрежа, като използвате
(WPS) бутона от контролния панел.
Методът Конфигурация с натискане на бутон (PBC) ви позволява да
свържете вашето устройство с безжична мрежа, като натиснете както
бутон
(WPS) на контролния панел на вашето устройство, така и
бутон WPS (PBC) на точката за достъп (или безжичен рутер) с
активирано Wi-Fi Protected Setup™ WPS.
Методът Персонален идентификационен номер (PIN) ви помага да
свържете вашето устройство към безжична мрежа, чрез въвеждане на
предоставения PIN код в точката за достъп (или безжичен рутер) с
активирано Wi-Fi Protected Setup™ WPS.
Режимът PBC е фабрично зададен за вашето устройство и е
препоръчителен за типична среда на безжична мрежа.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
165
Настройка на безжична мрежа
3
Можете да промените WPS режима в контролния панел (
(Menu) > Network > Wi-Fi > Wi-Fi Settings).
Устройства с дисплей
Свързване в РВС режим
1
Натиснете и задръжте
повече от 2 секунди.
(WPS) бутона от контролния панел за
Устройството започва да изчаква до две минути, докато
натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или
безжичния рутер).
2
Натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или
безжичния маршрутизатор).
Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:
a Connecting: Устройството се свързва с точката за достъп
(или безжичния маршрутизатор).
b Connected: Когато устройството се свърже успешно с
безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да
свети.
Поставете предоставения компакт-диск в CD-ROM
устройството и пристъпете към инсталиране на софтуера, като
следвате екранните инструкции. Когато се появи екранът
"Connect Printer" (Свързване на принтер), изберете типа
свързване на мрежата (Ethernet/безжична).
Свързване в PIN режим
1
Натиснете и задръжте
повече от 2 секунди.
2
Осемцифрен PIN се появява на дисплея.
(WPS) бутона от контролния панел за
Трябва да въведете осемцифреният PIN код в период от две
минути на компютъра, който е свързан с точката за достъп (или
безжичния рутер).
Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:
a Connecting: Устройството се свързва с безжичната мрежа.
b Connected: Когато устройството се свърже успешно с
безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да
свети.
c SSID Type: След завършване на процеса на свързване към
безжична мрежа информацията за SSID на точката на
достъп се показва на LCD дисплея.
c AP SSID: След завършване на процеса на свързване към
безжична мрежа, информацията от точката на достъп и
SSID се появява на дисплея.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
166
Настройка на безжична мрежа
3
Поставете предоставения компакт-диск в CD-ROM
устройството и пристъпете към инсталиране на софтуера, като
следвате екранните инструкции. Когато се появи екранът
"Connect Printer" (Свързване на принтер), изберете типа
свързване на мрежата (Ethernet/безжична).
Устройства без дисплей
Свързване в РВС режим
1
Натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или
безжичния маршрутизатор).
Поставете предоставения компакт-диск в CD-ROM
устройството и пристъпете към инсталиране на софтуера, като
следвате екранните инструкции. Когато се появи екранът
"Connect Printer" (Свързване на принтер), изберете типа
свързване на мрежата (Ethernet/безжична).
Свързване в PIN режим
1
Натиснете и задръжте
(WPS) бутона на контролния панел за
около 2–4 секунди, докато индикаторът за състояние започне да
примигва бързо.
Устройството започва да се свързва с безжичната мрежа.
Индикаторът примигва бавно за период до две минути, докато
натиснете PBC бутона на точката за достъп (или безжичния
маршрутизатор).
2
3
Трябва да се отпечата доклада за мрежова конфигурация,
който включва и PIN, (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 150).
В режим на готовност натиснете и задръжте бутона
(Cancel
или Stop/Clear) на контролния панел в продължение на около 5
секунди. Можете да видите PIN кода на вашето устройство.
2
Натиснете и задръжте
(WPS) бутона от контролния панел за
повече от 4 секунди, докато индикаторът за състояние светне.
Устройството започва да се свързва с точка за достъп (или
безжичен маршрутизатор).
a Светлинният индикатор за WPS примигва бързо.
Устройството се свързва с точката за достъп (или
безжичния маршрутизатор).
b Когато устройството се свърже успешно с безжичната
мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
167
Настройка на безжична мрежа
3
Трябва да въведете осемцифреният PIN код в период от две
минути на компютъра, който е свързан с точката за достъп (или
безжичния рутер).
Индикаторът мига бавно в продължение на две минути, докато
въведете осемцифрения PIN код.
Индикаторът за WPS примигва в реда описан по-долу:
a Светлинният индикатор за WPS примигва бързо.
Устройството се свързва с точката за достъп (или
безжичния маршрутизатор).
b Когато устройството се свърже успешно с безжичната
мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.
4
Поставете предоставения компакт-диск в CD-ROM
устройството и пристъпете към инсталиране на софтуера, като
следвате екранните инструкции. Когато се появи екранът
"Connect Printer" (Свързване на принтер), изберете типа
свързване на мрежата (Ethernet/безжична).
Повторно свързване към мрежа
Когато безжичната функция е изключена, устройството автоматично
се опитва да се свърже повторно с точката за достъп (или безжичния
маршрутизатор) с предишните настройки и адрес за безжично
свързване.
В следните случаи, устройството отново се свързва автоматично с
безжичната мрежа:
• Устройството бива изключено и включено отново.
• Точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) бива
изключена и включена отново.
Прекратяване на процеса на свързване
За да анулирате връзката с безжична мрежа, когато устройството е
свързано към такава, натиснете и освободете бутон
(Cancel или
Stop/Clear) на контролния панел. Трябва да изчакате 2 минути, за да
се осъществи ново свързване към безжичната мрежа.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
168
Настройка на безжична мрежа
Изключване от мрежа
След като приключите с безжичното свързване, трябва да
инсталирате драйвер за устройството, за да можете да
отпечатвате от приложения (вижте "Инсталиране на драйвер по
мрежата" на стр. 153).
За да прекъснете връзката с безжичната мрежа, натиснете бутона
(WPS) на контролния панел за повече от две секунди.
•
•
Когато Wi-Fi мрежата е в неработен режим: Устройството се
изключва незабавно от безжичната мрежа и WPS светодиода
изгасва.
Когато Wi-Fi мрежата се използва: Докато устройството чака да
завърши изпълнението на текущото печатно задание, светлинният
индикатор за WPS примигва бързо. Устройството се изключва
незабавно от безжичната мрежа и WPS светодиода изгасва.
1
2
3
Натиснете бутона
Натиснете Network > Wireless > WiFi Settings.
Натиснете OK, за да изберете метод на свързване.
•
Wizard (препоръчително): В този режим, настройката е
автоматична. Устройството ще покаже списък с налични
мрежи, от които да изберете. След като мрежата бъде
избрана, принтерът ще поиска съответния ключ за
сигурност.
•
Custom: В този режим, потребителите могат ръчно да
зададат или редактират собствени SSID или да изберат
опция за сигурност в детайли.
14
Използване на меню бутона
Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в
зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи,
съответната опция не е приложима за вашето устройство (вижте
"Преглед на менютата" на стр. 36).
(Menu) на контролния панел.
Преди да започнете, трябва да уточните мрежовото име на вашата
безжична мрежа (SSID), както и паролата за достъп до мрежата, ако тя
е шифрована. Тази информация е била зададена, когато е била
инсталирана точката за достъп (безжичният маршрутизатор). Ако не
познавате безжичната среда, с която работите, помолете за
съдействие мрежовия администратор.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
169
Настройка на безжична мрежа
15
Настройка чрез Windows
3
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
Кратък път към програмата Samsung Easy Wireless Setup без CD:
Ако вече сте инсталирали драйвера за принтера, можете да
получите достъп до програмата Samsung Easy Wireless Setup без
CD (вижте "Достъп до инструменти за управление" на стр. 324).
Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете Старт >
Всички програми > Принадлежности > Изпълни.
Точка на достъп чрез USB кабел
Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която
представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху
OK.
Неща, които трябва да приготвите
•
Точка за достъп
•
Компютър, свързан в мрежа
•
Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
•
Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
•
USB кабел
4
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
Създаване на инфраструктурна мрежа
1
2
Проверете дали USB кабелът е свързан към устройството.
Включете компютъра, точката за достъп и устройството.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
170
Настройка на безжична мрежа
5
Изберете Wireless Network connection в екран Printer
Connection Type. След това щракнете върху Next.
Ако не можете да намерите името на мрежата, която искате да
изберете, или ако искате да настроите безжичната конфигурация
ръчно, щракнете върху Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Въведете SSID на точката за
достъп (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).
• Operation Mode: Изберете Infrastructure.
• Authentication: Изберете типа удостоверяване.
Open System: Не се използва удостоверяване, а криптирането
може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от
необходимостта за защита на данните.
Shared Key: Използва се удостоверяване. Устройство, което
има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.
WPA Personal или WPA2 Personal: Изберете тази опция, за да
идентифицирате печатния сървър, базиран на WPA Pre-Shared
Key. Тук се използва споделен секретен ключ (обикновено
наричан предварително споделена паролна фраза за ключ),
който се конфигурира ръчно на точката за достъп и на всеки от
нейните клиенти.
6
От екрана Are you setting up your printer for the first time?
изберете Yes, I will set up my printer's wireless network. . След
това щракнете Next.
Ако принтерът Ви вече е свързан към мрежата, изберете No, my
printer is already connected to my network.
7
След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се
появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за
достъп, която искате да използвате, и щракнете върху Next.
• Encryption: Изберете криптирането (None, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP AES).
• Network Password: Въведете стойността на шифроващата
мрежова парола.
• Confirm Network Password: Потвърдете стойността на
шифроване на мрежова парола.
• WEP Key Index: Ако използвате WEP криптиране, изберете
подходящия WEP Key Index.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
171
Настройка на безжична мрежа
8
Прозорецът за сигурност на безжичната мрежа не се показва,
когато точката за достъп има настройки за сигурност.
• На екрана се появява опцията Wi-Fi Direct, само ако вашият
принтер поддържа тази функция.
Въведете мрежовата парола на точката за достъп (или
маршрутизатор).
• Можете да започнете да изграждате Wi-Fi Direct чрез Samsung
Easy Printer Manager (вижте "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр.
185).
• Wi-Fi Direct Name: Wi-Fi Direct името по подразбиране е името
на модела и е с максимална дължина от 23 символа.
Ако принтерът поддържа Wi-Fi Direct и тази функция е
деактивирана, ще се появи съответният екран.
• Password setting е цифров стринг и неговият размер е 8 ~ 64
символа.
Ако искате да активирате функцията Wi-Fi Direct, поставете
отметка в квадратчето и щракнете Next. Ако не, щракнете Next.
9
10
Когато настройката на безжичната мрежа завърши, изключете
USB кабела между компютъра и устройството. Щракнете Next.
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
172
Настройка на безжична мрежа
Точка за достъп без USB кабел (препоръчва
се)
Неща, които трябва да приготвите
•
Компютър с безжична връзка с операционна система Windows 7
или по-нова и точка за достъп (рутер)
•
Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
•
Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
Създаване на инфраструктурна мрежа
1
2
При настройването на безжичната мрежа устройството използва
безжичната LAN връзка на компютъра ви. Възможно е да не
можете да се свържете с интернет.
Включете компютъра, точката за достъп и устройството.
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете Старт >
Всички програми > Принадлежности > Изпълни.
Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която
представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху
OK.
3
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
173
Настройка на безжична мрежа
4
Изберете Wireless Network connection в екран Printer
Connection Type. След това щракнете върху Next.
5
От екрана Are you setting up your printer for the first time?
изберете Yes, I will set up my printer's wireless network. . След
това щракнете Next.
6
Изберете Using a direct wireless connection от екрана Select
the Wireless Setup Method. След това щракнете върху Next.
Ако принтерът Ви вече е свързан към мрежата, изберете No, my
printer is already connected to my network.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
174
Настройка на безжична мрежа
16
Дори и когато компютърът ви е с Windows 7 или по-висока
операционна система, ако той не поддържа безжична мрежа, няма
да е възможно да използвате тази функция. Настройте безжичната
мрежа посредством USB кабел (вижте "Точка на достъп чрез USB
кабел" на стр. 170).
Ако се появи екранът по-долу, натиснете бутона
контролния панел в рамките на 2 минути.
(WPS) от
7
Когато настройката на безжичната мрежа завърши, щракнете
Next.
8
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
Настройка чрез Мас
Точка на достъп чрез USB кабел
Неща, които трябва да приготвите
•
Точка за достъп
•
Принтер, свързан в мрежа
•
Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
•
Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
•
USB кабел
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
175
Настройка на безжична мрежа
3
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
•
10
Изберете Configuration of Wireless network от Printer
Connection Type и щракнете Continue.
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Finder.
4
Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer икона >
Installer OS X.
5
6
Кликнете Continue.
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
8
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
Въведете паролата и кликнете върху OK.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
176
Настройка на безжична мрежа
11
Ако се появи екранът Wireless Settings, изберете Using a USB
cable и щракнете Next.
В случай че не се появи, преминете към стъпка 15.
12
След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се
появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за
достъп, която искате да използвате, и щракнете върху Next.
Когато настройвате безжичната конфигурация ръчно, щракнете
върху Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Въведете SSID на точката за
достъп (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).
• Operation Mode: Изберете Infrastructure.
• Authentication: Изберете типа удостоверяване.
Open System: Не се използва удостоверяване, а криптирането
може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от
необходимостта за защита на данните.
Shared Key: Използва се удостоверяване. Устройство, което
има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.
WPA Personal или WPA2 Personal: Изберете тази опция, за да
идентифицирате печатния сървър, базиран на WPA Pre-Shared
Key. Тук се използва споделен секретен ключ (обикновено
наричан предварително споделена парола фраза за ключ),
който се конфигурира ръчно на точката за достъп и на всеки от
нейните клиенти.
• Encryption: Изберете типа на шифроването. (Никакъв, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
• Network Password: Въведете стойността на шифроващата
мрежова парола.
• Confirm Network Password: Потвърдете стойността на
шифроване на мрежова парола.
• WEP Key Index: Ако използвате WEP криптиране, изберете
подходящия WEP Key Index.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
177
Настройка на безжична мрежа
Появява се прозорецът за сигурност на безжичната мрежа, когато
точката за достъп е с активирана сигурност.
Точка за достъп без USB кабел (препоръчва
се)
Въведете мрежовата парола на точката за достъп (или
маршрутизатор).
Неща, които трябва да приготвите
13
Прозорецът показва настройката на безжичната мрежа.
Проверете настройките и щракнете върху Next.
• На екрана се появява опцията Wi-Fi Direct, само ако вашият
принтер поддържа тази функция.
• Можете да започнете да изграждате Wi-Fi Direct чрез Samsung
Easy Printer Manager (вижте "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр.
185).
• Wi-Fi Direct Name: Wi-Fi Direct името по подразбиране е името
на модела и е с максимална дължина от 22 символа.
•
Компютър с безжична връзка с операционна система Mac 10.7 или
по-нова и точка за достъп (рутер)
•
Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
•
Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
• Password setting е цифров стринг и неговият размер е 8 ~ 64
символа.
14
Прозорецът Wireless Network Setting Complete се появява.
Щракнете Next.
15
Когато бъде завършена настройката на безжичната мрежа,
изключете USB кабела между компютъра и устройството.
Щракнете Next.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
178
Настройка на безжична мрежа
3
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
•
10
Изберете Configuration of Wireless network от Printer
Connection Type и щракнете Continue.
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Finder.
4
Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer икона >
Installer OS X.
5
6
Щракнете върху Continue.
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
8
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
Въведете паролата и кликнете върху OK.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
179
Настройка на безжична мрежа
11
Ако се появи екранът Wireless Settings, изберете Using a direct
wireless connection и щракнете Next.
Ако се появи екранът по-долу, натиснете бутона
В случай че не се появи, преминете към стъпка 13.
контролния панел в рамките на 2 минути.
(WPS) от
12
Когато настройката на безжичната мрежа завърши, щракнете
Next.
13
След като инсталирането приключи, изберете Close.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
180
Настройка на безжична мрежа
17
Чрез мрежови кабел
Устройства, които не поддържат мрежови порт няма да могат да
използват тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр. 27).
Вашето устройство е съвместимо с мрежа. За да активирате
устройството да работи с Вашата мрежа, трябва да извършите някои
конфигурационни процедури.
• След като приключите с безжичното свързване, трябва да
инсталирате драйвер за устройството, за да можете да
отпечатвате от приложения (вижте "Инсталиране на драйвер по
мрежата" на стр. 153).
• Обърнете се към вашия мрежов администратор или към лицето,
което настройва вашата безжична мрежа, за информация за
вашата мрежова конфигурация.
Отпечатване на отчет за конфигурация на
мрежа
Можете да идентифицирате мрежовите настройки на вашето
устройство като отпечатате отчет за мрежовата конфигурация.
Вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 150.
Настройване на IP чрез програмата SetIP
(Windows)
Тази програма е предназначена за ръчно настройване на мрежовия IP
адрес на вашето устройство чрез неговия MAC адрес за комуникация
с устройството. MAC адресът е хардуерният сериен номер на
мрежовия интерфейс и може да бъде открит в Отчета за
конфигурация на мрежата.
Вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 150.
Неща, които трябва да приготвите
•
Точка за достъп
•
Компютър, свързан в мрежа
•
Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
•
Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
•
Мрежов кабел
2. Използване на свързано в мрежа устройство
181
Настройка на безжична мрежа
Конфигуриране на безжичната мрежа на
устройството
Преди да започнете, трябва да уточните мрежовото име на вашата
безжична мрежа (SSID), както и паролата за достъп до мрежата, ако тя
е шифрована. Тази информация е била зададена, когато е била
инсталирана точката за достъп (безжичният маршрутизатор). Ако не
познавате безжичната среда, с която работите, помолете за
съдействие мрежовия администратор.
Можете да извършите тази настройка и в SyncThru™ Web Service.
Използване на SyncThru™ Web Service
Преди да започнете с конфигурирането на безжичните параметри,
проверете статуса на кабелната връзка.
1
Проверете дали мрежовият кабел е свързан към устройството.
Ако не е, свържете устройството със стандартен мрежов кабел.
2
Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или
Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в
прозореца на браузера.
3
Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата
на SyncThru™ Web Service.
4
Напишете ID и Password и след това кликнете Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Когато се отвори прозореца SyncThru™ Web Service, щракнете
върху Network Settings.
6
Кликнете Wireless > Wizard.
Wizard ще ви помогне да настроите конфигурацията на
безжичната мрежа. Ако обаче искате да настроите безжичната
мрежа директно, изберете Custom.
Например:
2. Използване на свързано в мрежа устройство
182
Настройка на безжична мрежа
7
Изберете едно Network Name(SSID) в списъка.
•
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) е име, което идентифицира
безжичната мрежа. Точките за достъп и безжичните
устройства, които се опитват да се свържат с определена
безжична мрежа трябва да използват същото SSID. SSID е
чувствителен към регистъра на буквите.
Operation Mode: Operation Mode се отнася до типа на
безжичните връзки (вижте "Име на безжична мрежа и
парола за достъп до мрежата" на стр. 162).
-
Infrastructure: Позволява на безжичните устройства да
комуникират помежду си посредством точка за достъп.
Изключете мрежовия кабел (стандартен или мрежови). След това
устройството ви трябва да стартира безжична комуникация с
мрежата.
10
Поставете предоставения компакт-диск в CD-ROM
устройството и пристъпете към инсталиране на софтуера, като
следвате екранните инструкции. Когато се появи екранът
"Connect Printer" (Свързване на принтер), изберете типа
свързване на мрежата (Ethernet/безжична).
Ако във Вашата мрежа Operation Mode е Infrastructure, изберете
SSID на точката на достъп. Имайте предвид, че “portthru” е SSID на
устройството по подразбиране.
8
Щракнете Next.
Ако се появи прозорецът за настройките на защита на
безжичната връзка, въведете регистрираната парола (парола
за достъп до мрежата) и щракнете върху Next.
9
Появява се прозорецът за потвърждение. Моля, проверете
безжичните си настройки. Ако настройките са правилни,
щракнете върху Apply.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
183
Настройка на безжична мрежа
18
Включване и изключване на безжичната
мрежа
5
Когато се отвори прозореца SyncThru™ Web Service, щракнете
върху Network Settings.
6
Щракнете на Wireless > Custom.
Можете също да включите и изключите безжичната мрежа.
Ако вашето устройство има дисплей, можете да включвате/
изключвате Wi-Fi от контролния панел на устройството, чрез меню
Network.
1
Проверете дали мрежовият кабел е свързан към устройството.
Ако не е, свържете устройството със стандартен мрежов кабел.
2
Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или
Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в
прозореца на браузера.
Например:
3
4
Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата
на SyncThru™ Web Service.
Въведете ID и Password, след което щракнете Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
19
Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат
С Wi-Fi Direct, можете да свържете вашия принтер към Wi-Fi Direct
мрежа, като конкурентно го свързвате и към точка за достъп. Вие също
така можете едновременно да използвате жична мрежа и Wi-Fi Direct
мрежа, така че множество потребители да имат достъп и да
отпечатват документи, както от Wi-Fi Direct, така и от жичната мрежа.
• Не можете да осъществите връзка с интернет през мобилно
устройство, което използва Wi-Fi Direct.
• Списъкът с поддържани протоколи може да се различава от
вашия модел, мрежите на Wi-Fi Direct НЕ поддържат IPv6,
мрежово филтриране, IPSec, WINS и SLP услуги.
• В даден момент можете да свържете с Wi-Fi Direct максимално
четири мобилни устройства.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
184
Настройка на безжична мрежа
Настройка на Wi-Fi Direct
▪
IP Address: Въведете IP адреса на принтера. Този IP адрес
се използва само за локалната мрежа, а не за
инфраструктурната кабелна или безжична мрежа.
Препоръчваме да използвате локалния IP адрес по
подразбиране (локалният IP адрес по подразбиране на
принтера за Wi-Fi Direct е 192.168.3.1 )
▪
Group Owner: Активирайте тази опция, за да зададете
собственик на група за Wi-Fi Direct на принтера. Group
Owner действа по подобен начин на безжична точка за
достъп. Препоръчваме активирането на тази опция.
▪
Network Password: Ако принтерът е Group Owner, е
необходим Network Password за свързване на други
мобилни устройства към принтера. Можете да
конфигурирате паролата за достъп до мрежата сами или да
запомните тази, която се е генерирала по подразбиране на
случаен принцип.
Можете да разрешите функцията Wi-Fi Direct чрез един от следните
методи.
От свързан с USB кабел компютър
(препоръчителен)
•
След като инсталацията на драйвера завърши, можете да
настроите Samsung Easy Printer Manager и да правите промени в
Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager се предлага само за потребители на
Windows и Mac ОС.
-
От менюто Старт изберете Програми или Всички програми >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
От устройството (устройства с дисплей)
▪
Wi-Fi Direct On/Off: Изберете On, за да активирате.
•
Изберете Network > Wireless > Wi-Fi Direct от контролния панел.
▪
Device Name: Въведете името на принтера, за да
потърсите вашия принтер в безжичната мрежа. По
подразбиране, името на устройството е името на модела.
•
Разрешете Wi-Fi Direct.
От компютъра, свързан с мрежа
Ако вашият принтер използва мрежов кабел или безжична точка на
достъп, можете да разрешите и конфигурирате Wi-Fi Direct от
SyncThru™ Web Service.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
185
Настройка на безжична мрежа
•
•
Осъществете достъп до SyncThru™ Web Service, изберете
Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
20
отстраняване на проблеми
Разрешете или забранете Wi-Fi Direct и задайте други опции.
• За потребители на операционна система Linux,
- Отпечатайте доклад за IP мрежова конфигурация, за да
проверите производителността (вижте "Отпечатване на
отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 150).
- Осъществете достъп до SyncThru Web Service, изберете
Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Разрешете или забранете Wi-Fi Direct.
Настройка на мобилно устройство
•
След като настроите Wi-Fi Direct от принтера, вижте ръководството
на потребителя на мобилното устройство, което използвате, за да
настроите неговото Wi-Fi Direct.
•
След като настроите Wi-Fi Direct, трябва да изтеглите мобилното
приложение за печат (например: Samsung Mobile printer), за да
можете да отпечатвате от вашия смартфон.
Проблеми по време на настройката или
инсталацията на драйвера
Printers Not Found
•
Възможно е устройството ви да не е включено. Включете
компютъра и устройството.
•
USB кабелът между устройството и компютъра не е свързан.
Свържете устройството към компютъра, като използвате USB
кабел.
•
Устройството не поддържа безжични мрежи. Направете справка в
ръководството на потребителя, включено в компактдиска със
софтуер за принтера, предоставен с вашето устройство, и
подгответе устройство с безжична мрежа.
Connecting Failure - SSID Not Found
• Когато откриете принтера, към който желаете да свържете
вашето мобилно устройство, изберете го, и светодиода на
принтера ще започне да мига. Натиснете бутона WPS на
принтера и той ще се свърже към вашето мобилно устройство.
• Ако вашето мобилно устройство не поддържа WPS, трябва да
въведете "Network Password" за принтера, а не да натискате
бутона WPS.
•
Устройството не може да открие името на мрежата (SSID), който
сте избрали или въвели. Проверете името на мрежата (SSID) от
вашата точка за достъп и отново се опитайте да осъществите
връзка.
•
Вашата точка за достъп не е включена. Включете своята точка за
достъп.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
186
Настройка на безжична мрежа
Connecting Failure - Invalid Security
показано по-долу:
•
▪
IP адрес: 169.254.133.42
▪
Маска на подмрежата: 255.255.0.0
Сигурността не е конфигурирана правилно. Проверете
конфигурираната защита на своята точка за достъп или на
устройството.
След това, мрежовата информация на устройството трябва да
бъде както следва:
Connecting Failure - General Connection Error
▪
IP адрес: 169.254.133.43
•
▪
Маска на подмрежата: 255.255.0.0 (Използвайте маската на
подмрежата на компютъра).
▪
Портал: 169.254.133.1
Компютърът не получава сигнал от устройството. Проверете USB
кабела и захранването на устройството.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Вашето устройство е свързано чрез мрежов кабел. Изключете
мрежовия кабел от устройството.
PC Connection Error
•
Други проблеми
Ако възникнат проблеми, докато използвате устройството в мрежа,
проверете следните неща:
Конфигурираният адрес на мрежата не може да осъществи връзка
между компютъра и устройството.
-
За информация относно точката за достъп (или безжичния
маршрутизатор) направете справка в ръководството за
потребителя на устройството.
За DHCP мрежова среда
Принтерът получава IP адрес автоматично (DHCP), когато
компютърът е конфигуриран за DHCP.
-
За Static мрежова среда
•
Устройството използва статичен адрес, когато компютърът има
конфигуриран статичен адрес.
Компютърът ви, точката за достъп (или безжичния маршрутизатор)
или устройството може да не са включени.
•
Проверете силата на безжичната връзка около устройството. Ако
рутерът е далеч от устройството или има препятствие, е възможно
да имате затруднения при получаване на сигнала.
Например:
Ако информацията за мрежата на компютъра е както е
2. Използване на свързано в мрежа устройство
187
Настройка на безжична мрежа
•
Изключете и включете отново захранването на точката за достъп
(или безжичния маршрутизатор), устройството и компютъра.
Понякога изключването и включването на захранването може да
възстанови мрежовата връзка.
•
Проверете дали софтуерът за защитна стена (V3 или Norton) не
блокира връзката.
Ако компютърът и устройството са свързани в една и съща мрежа
и тя не може да бъде открита при търсене, е възможно софтуерът
за защитна стена да блокира комуникацията. Направете справка в
ръководството за потребителя на софтуера, за да го изключите.
Опитайте отново да намерите устройството.
•
•
•
Проверете дали е намерен правилният IP адрес на устройството.
Може да проверите IP адреса, като отпечатате отчета за мрежова
конфигурация.
Проверете дали точката за достъп (или безжичният
маршрутизатор) има конфигурирана настройка за сигурност
(парола). Ако има парола, се обърнете към администратора на
точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).
Проверете IP адреса на устройството. Инсталирайте отново
драйвера за устройството и променете настройките, за да се
свържете към устройството в мрежата. Поради характеристиките
на DHCP, намереният IP адрес може да се е променил, ако
устройството не се използва дълго време или ако настройките на
точката за достъп са били нулирани.
Регистрирайте MAC адреса на продукта, когато конфигурирате
DHCP сървъра на точката за достъп (или безжична мрежа). След
това винаги можете да използвате IP адреса, който е настроен
заедно с MAC адреса. Можете да видите МАС адреса на вашето
устройство, като отпечатате доклад за мрежова конфигурация
(вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр.
150).
•
Проверете безжичната мрежова среда. Може да не успеете да се
свържете към мрежа в инфраструктурна среда, където трябва да
въведете информация за потребителя, преди да се свържете към
точката за достъп (или безжичен рутер).
•
Устройството поддържа само IEEE 802.11 b/g/n и Wi-Fi. Не се
поддържат други типове безжична комуникация (напр. Bluetooth).
•
Устройството е в обхвата на безжичната мрежа.
•
Устройството се намира далеч от препятствия, които могат да
блокират безжичния сигнал.
Премахнете всякакви големи метални предмети, които се намират
между точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) и
устройството.
Уверете се, че устройството и точката за безжичен достъп (или
безжичният маршрутизатор) не са разделени от стълбове, стени
или подпорни колони, които съдържат метал или бетон.
•
Устройството се намира далеч от други електронни устройства,
които могат да влияят на безжичния сигнал.
Много устройства могат да оказват такова влияние, включително
микровълновите печки и някои Bluetooth устройства.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
188
Настройка на безжична мрежа
•
Когато конфигурацията на вашата точка за достъп (или безжичен
рутер) се промени, трябва отново да направите настройка на
безжична мрежа на устройството.
•
Ако Wi-Fi Direct е включен, това устройство поддържа само IEEE
802.11 b/g.
•
Ако точката за достъп е настроена да работи само със стандарт
802.11n, тя може да не се свърже с вашето устройство.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
189
Samsung Mobile Print
21
22
Какво представлява Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print е безплатно приложение, което дава
възможност на потребителите да печатат снимки, документи и уеб
страници директно от смартфон или таблет. Samsung Mobile Print е
съвместимо не само със смартфони с Android и iOS, но също така и с
iPod Touch и таблети. Чрез него мобилния ви телефон се свързва към
мрежов принтер Samsung или безжичен принтер чрез Wi-Fi точка за
достъп. Не е необходимо да инсталирате нов драйвер или да
конфигурирате мрежови настройки – просто инсталирайте
приложението Samsung Mobile Print след което то автоматично ще
открие съвместимите принтери със Samsung. Освен печат на снимки,
уеб страници и PDF файлове, е възможно също и да сканирате. Ако
разполагате с многофункционален принтер Samsung, можете да
сканирате към JPG, PDF или PNG формат за бърз и лесен преглед на
мобилно устройство.
Изтегляне на Samsung Mobile Print
За да изтеглите Samsung Mobile Print, отидете в магазина на
приложението (Samsung Apps, Play Store, App Store) от мобилното си
устройство и потърсете там “Samsung Mobile Print”. Можете също
така и да посетите iTunes за Apple устройства на компютъра си.
23
Поддържана мобилна ОС
•
Android OS 2.1 или по-висока версия
•
iOS 4.0 или по-висока версия
24
Поддържани устройства
•
iOS 4.0 или по-висока версия: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.3 или по-висока версия: Мобилни устройства от
сериите Galaxy и такива с Android
2. Използване на свързано в мрежа устройство
190
Използване на функцията NFC
NFC принтерът (комуникацията в близкото поле) ви позволява да
печатате или сканирате директно от мобилното си устройство, като го
държите над NFC маркера на принтера. Не е необходимо да
инсталирате драйвер за принтер или да се свързвате към точка за
достъп. Нужно е единствено мобилно устройство, поддържащо NFC.
За да използвате тази функция, приложението Samsung Mobile Print
трябва да бъде инсталирано на телефона ви.
• В зависимост от материала на капака на телефона NFC
разпознаването може да не функционира правилно.
• В зависимост от телефона, който ползвате, възможно е
скоростта за пренос на данни да се различава.
26
Печат
1
Уверете се, че NFC функцията е активирана на мобилния ви
телефон, както и че функцията Wi-Fi Direct е активирана на
принтера ви (вижте "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр. 185).
2
Маркирайте NFC антената на телефона си (обикновено на
гърба му) над NFC маркера (
) на принтера.
Изчакайте няколко секунди докато приложението Samsung
Mobile Print стартира.
25
Изисквания
•
Активирани NFC и Wi-Fi Direct, инсталирано приложение Mobile
Print и телефон с Android OS 4.0 или по-висока.
Само Android OS 4.1 или по-висока версия активира функцията WiFi Direct на телефона ви, когато вие активирате опцията NFC.
Препоръчваме ви да надградите мобилния си телефон до Android
OS 4.1 или по-висока версия, за да използвате функцията NFC.
•
Принтер с активирана функция Wi-Fi Direct. Функцията Wi-Fi Direct
е активирана по подразбиране.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
191
Използване на функцията NFC
• Възможно е NFC антената на някои телефони да не се намира
на гърба им. Проверете разположението на NCF антената
преди да маркирате.
4
Маркирайте NFC антената на телефона си (обикновено на
гърба му) над NFC маркера (
) на принтера.
Изчакайте няколко секунди докато телефонът се свърже с
принтера.
• Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения
PIN код и натиснете ОК. Следвайте инструкциите на
приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
• Ако не сте инсталирали приложението Samsung Mobile Print на
телефона си, той автоматично се свързва със страницата за
изтегляне на Samsung Mobile Print. Изтеглете го и опитайте
отново.
3
Изберете съдържанието, което желаете да отпечатате.
При необходимост променете опцията за печат, като натиснете
• Възможно е NFC антената на някои телефони да не се намира
на гърба им. Проверете разположението на NCF антената
преди да маркирате.
.
• Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения
PIN код и натиснете ОК. Следвайте инструкциите на
приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
5
Принтерът започва да печата.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
192
Използване на функцията NFC
27
• Възможно е NFC антената на някои телефони да не се намира
на гърба им. Проверете разположението на NCF антената
преди да маркирате.
Сканиране
1
2
Уверете се, че функциите NFC and Wi-Fi Direct enabled са
активирани на мобилния ви телефон, както и че функцията WiFi Direct е активирана на принтера ви (вижте "Настройка на WiFi Direct" на стр. 185).
• Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения
PIN код и натиснете ОК. Следвайте инструкциите на
приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
• Ако не сте инсталирали приложението Samsung Mobile Print на
телефона си, той автоматично се свързва със страницата за
изтегляне на Samsung Mobile Print. Изтеглете го и опитайте
отново.
Маркирайте NFC антената на телефона си (обикновено на
гърба му) над NFC маркера (
) на принтера.
Изчакайте няколко секунди докато приложението Samsung
Mobile Print стартира.
3
4
Изберете режим на сканиране.
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
При необходимост променете опцията за сканиране, като
натиснете
.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
193
Използване на функцията NFC
5
Маркирайте NFC антената на телефона си (обикновено на
гърба му) над NFC маркера (
) на принтера.
Изчакайте няколко секунди докато телефонът се свърже с
принтера.
• Възможно е NFC антената на някои телефони да не се намира
на гърба им. Проверете разположението на NCF антената
преди да маркирате.
• Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения
PIN код и натиснете ОК. Следвайте инструкциите на
приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
6
Принтерът започва да сканира съдържанието.
Сканираните данни се запазват на телефона ви.
Ако искате да продължите да сканирате, следвайте инструкциите
на екрана на приложението.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
194
3. Менюта с полезни
настройки
Тази глава описва как да преглеждате текущото състояние на Вашето устройство и метода за настройка
на разширена настройка на устройството.
• Преди да започнете да четете този раздел
196
• Меню за копиране
197
• Меню за факс
200
• Настройка на системата
204
Преди да започнете да четете този раздел
Този раздел обяснява всички функции, налични за моделите от тази серия, за да помогне на потребителите лесно да разберат функциите.
Можете да проверите наличните за всеки модел функции в Основно ръководство (вижте "Преглед на менютата" на стр. 36). Следват съвети за
използването на този раздел
•
Контролният панел предоставя достъп до разнообразни менюта с цел да се настрои принтера или да се използват функциите на принтера.
Тези менюта могат да се отворят като натиснете
(Menu).
•
Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство.
•
За модели, които не разполагат с
28).
•
Някои имена на менюта може да се различават от тези на вашето устройство, в зависимост от неговите опции или модели.
(Menu) на контролния панел, тази функция не е приложима (вж. "Преглед на контролния панел" на стр.
3. Менюта с полезни настройки
196
Меню за копиране
1
Елемент
функция Copy
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
Описание
Намалява или увеличава размера на копираното
изображение (вижте "Умалени или увеличени
копия" на стр. 64).
Reduce/Enlarge
Ако устройството е зададено на
екологичен режим, функциите за
намаляване и увеличаване не са налични.
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
(копиране) >
контролния панел.
Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Copy
Default.
•
Или натиснете Copy > избиране на желания елемент на менюто.
Original Size
Original Type
Подобрява се качеството на копиране чрез избор
на тип документ за текущата заявка за копиране
(вижте "Оригинал" на стр. 63).
(Menu) > Copy Feature на
•
Елемент
Darkness
Регулира нивото на яркост, за направи копие,
което е по-лесно за четене, в случай че
оригиналите съдържат неясни означения и
тъмни изображения (вижте "тъмнината" на стр.
63).
Описание
Настройва размера на изображението.
3. Менюта с полезни настройки
197
Меню за копиране
Описание
Елемент
Намалява размера на оригиналните
изображения и отпечатва 2 или 4 страници върху
един лист хартия.
2-up или 4-up
2
3
4
Тази функция за копиране е налична само
когато заредите оригинали в подавача на
документи.
Collation
Отпечатва изображение без фон. Тази функция
за печат отстранява фоновия цвят и може да се
окаже полезна, когато копирате оригинал,
съдържащ цвят във фона, например във вестник
или каталог.
• Off: Документите се отпечатват сортирани по
групи от индивидуални страници.
Layout
1
2
Настройте устройството да сортира задачата за
копиране. Ако например искате да направите 2
копия на оригинален документ от 3 страници, ще
се отпечата един цялостен документ от 3
страници, последван от втори цялостен
документ.
• On: Документите се отпечатват по групи, за да
съответстват на последователността на
оригиналите.
Описание
1
Елемент
Регулира формата на изглед, като копиране на
лична карта и 2/4-up.
Adjust Bkgd
• Off: Не използва тази функция.
• Auto: Оптимизира фона.
• Enhance Lev.1~2: Колкото по-голяма е
избраната стойност, толкова по-ярък е фонът.
• Erase Lev.1~4: Колкото по-голяма е
избраната стойност, толкова по-светъл е
фонът.
3. Менюта с полезни настройки
198
Меню за копиране
2
Copy Setup
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
За да промените опциите на менюто:
Натиснете
(копиране) >
(Menu) > Copy Setup на контролния
панел.
Елемент
Change Default
Описание
Нулира стойностите и настройките на принтера
до начално положение.
3. Менюта с полезни настройки
199
Меню за факс
3
Елемент
Fax Feature
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
панел.
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax
Default.
•
(факс) >
Resolution
Настройките по подразбиране дават добри
резултати когато изпращате стандартни
текстови документи. Ако изпращате документи с
ниско качество или съдържащи изображения,
можете да настроите разделителната
способност, за да постигнете по-високо качество
на факс съобщенията (вижте "Resolution" на стр.
72).
Original Size
Настройва размера на изображението.
Изпращане на факс до множество
местоназначения (вижте "Изпращане на факс до
множество местоназначения" на стр. 71).
(Menu) > Fax Feature на контролния
Multi Send
Не можете да изпращате цветен факс
чрез тази функция.
Или натиснете Fax > избиране на желания елемент на менюто.
Елемент
Darkness
Описание
Регулира нивото на яркост, за да сканира
оригинал, който да е по-лесен за четене, в
случай че оригиналът съдържа неясни
означения и тъмни изображения (вижте
"Darkness" на стр. 73).
Описание
Настройва устройството ви да изпрати факс в
по-късен момент, когато няма да присъствате
(вижте "Отложено изпращане на факс" на стр.
253).
Delay Send
Не можете да изпращате цветен факс
чрез тази функция.
3. Менюта с полезни настройки
200
Меню за факс
Елемент
Priority Send
Описание
Елемент
Сканира оригиналния документ в паметта и
незабавно го изпраща, след като текущата
операция приключи. Изпращането с приоритет
прекъсва изпращане до множество дестинации
между станции (например, когато изпращането
до станция А завърши и преди изпращането до
станция Б да започне) или между отделни опити
за повторно набиране (вижте "Изпращане на
факс с приоритет" на стр. 255).
Описание
Add page
Добавя допълнителни документи към
резервиран час за изпращане на отложен факс
(вижте "Добавяне на документи към резервирана
факс задача" на стр. 254).
Cancel Job
Отменя отложена задача за изпращане на факс,
записана в паметта (вижте "Отмяна на
резервирана факс задача" на стр. 254).
4
Send Forward/
Rcv.Forward
Препраща получения или изпратен факс до
друго местоназначение по факс или с компютър.
Ако не сте в офиса, но трябва да получите
факса, тази функция би била полезна.
Настройка на изпращане
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
• Вижте "Препращане на изпратено факс
съобщение до друга дестинация" на стр. 255.
• Вижте "Препращане на получен факс" на стр.
256.
Secure Receive
Съхранява получения факс в паметта, без да го
отпечатва. За да отпечатате получените
документи, трябва да въведете паролата.
Можете да предотвратите достъп до получените
факс документи от неоторизирани лица (вижте
"Получаване в защитен режим" на стр. 261).
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
(факс) >
контролния панел.
(Menu) > Fax Setup > Sending на
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax
Default.
3. Менюта с полезни настройки
201
Меню за факс
5
Елемент
Redial Times
Описание
Настройка на получаването
Определя броя на опитите за повторно
набиране. Ако въведете 0, устройството няма да
прави опити за повторно набиране.
Redial Term
Определя времевия интервал преди
автоматично повторно набиране.
Prefix Dial
Определя се код за международно избиране,
състоящ се от максимум пет цифри. Този номер
се избира преди да е стартирало автоматично
набиране на номера. Тази функция е полезна за
достъп до PABX обмен.
ECM Mode
Изпращат се факсове, като се използва режимът
за коригиране на грешки (ECM), за да се осигури
гладкото изпращане на факсове без грешки.
Това може да отнеме повече време.
Fax Confirm.
Задава на устройството да отпечата отчет дали
изпращането на факс е успешно, или не. Ако
изберете On-Error, устройството отпечатва
отчет само когато изращането не е успешно.
Image TCR
Отпечатва се отчет за предаването с
минимизирано изображение на първата
страница на изпратения факс.
Dial Mode
Определя се режимът на набиране на тонален
или импулсен. Тази настройка може да не е
налична в зависимост от страната ви.
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
(факс) >
контролния панел.
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax
Default.
Елемент
(Menu) > Fax Setup > Receiving на
Описание
Receive Mode
Избира се стандартният режим за получаване на
факс.
Ring To Answer
Определят се броя иззвънявания на
устройството преди отговаряне на входящо
повикване.
Stamp RCV Name
Автоматично се отпечатват номерът на
страницата, датата и часът на получаване в
долния край на всяка получена по факс
страница.
3. Менюта с полезни настройки
202
Меню за факс
Елемент
Описание
RCV Start Code
Инициира се получаване на факс чрез отдалечен
телефонен апарат, включен в контакта EXT на
гърба на устройството. Ако вдигнете
отдалечения телефон и чуете факс тоновете,
въведете кода. Фабрично е настроен на *9*.
Auto Reduction
Автоматично се намалява входящият факс, за да
се вмести в размера хартия, зареден в
машината.
Discard Size
Отстранява се специфична дължина от края на
получения факс.
Junk Fax Setup
Блокира нежелани факсове, които сте запазили
в паметта като ненужни номера на факсове. Тази
настройка може да не е налична в зависимост от
страната ви.
DRPD Mode
Позволява на един потребител да използва една
телефонна линия, за да отговаря на няколко
различни телефонни номера. Можете да
настроите машината да разпознава различни
позвънявания за всеки номер. Тази настройка
може да не е налична в зависимост от страната
(вижте "Получаване на факсове чрез режим
DRPD (Установяване на отличителен тип
звънене)" на стр. 260).
3. Менюта с полезни настройки
203
Настройка на системата
6
Настройка на устройството
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
(Menu) > System Setup > Machine Setup на
контролния панел.
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Initial Setup.
Елемент
Machine ID
Елемент
• Off: Отпечатва в нормален режим.
Form Menu
Fax Number
Определя факс номера, който ще се отпечатва на
всяка изпратена факс страница.
Date & Time
Настройва датата и часа.
Clock Mode
Избира формата за визуализиране на часа между
12 часа и 24 часа.
• Single Form: Отпечатва всички страници, като
използва първата форма.
• Double Form: Отпечатва първата страница,
като използва първата форма, и задната
страница, като използва втората форма.
Select Form
Шаблон на формата е изображение, съхранявано
на принтерното устройство за съхранение на
данни (твърд диск) в специален файлов формат,
който може да се отпечата на слоеве върху
всякакъв документ.
HDD Spooling
Когато е On, устройството съхранява документите
на устройството за съхранение на данни (твърдия
диск) за мрежови печат.
Language
Задава езика на текста, който се появява на
дисплея на контролния панел.
Default Mode
Определя режима по подразбиране на машината
измежду факс режим, режим на копиране или
режим на сканиране.
Default Paper Size
Можете да зададете стандартен размер на
хартията, която ще се използва.
Описание
Определя ИД на машината, който ще се отпечатва
на всяка изпратена факс страница.
Описание
3. Менюта с полезни настройки
204
Настройка на системата
Елемент
Power Save
Scan PWR Save
System Timeout
Job Timeout
Описание
Елемент
Описание
Задава какъв да е интервалът на изчакване преди
устройството да премине в енергоспестяващ
режим.
Можете да зададете условие за събуждане от
енергоспестяващ режим. Задайте елемента на
вкл.
Когато принтерът не получава данни за
продължителен период от време,
енергоконсумацията се снижава автоматично.
• Button Press: Когато натиснете който и да е
бутон, с изключение на бутон захранване,
устройството се събужда от енергоспестяващ
режим.
Задава какъв да е интервалът на изчакване на
скенера, преди устройството да премине в
енергоспестяващ режим.
Wakeup Event
• Scanner: Когато поставите хартия в подавача
на документи, устройството се събужда от
енергоспестяващ режим.
Когато скенерът не получава данни за
продължителен период от време,
енергоконсумацията се снижава автоматично.
• Printer: Когато отворите или затворите тавата
за хартия, устройството се събужда от режим за
пестене на енергия.
Задава времето, за което машината запомня
предварително използвани настройки за
копиране. След изтичане на времето машината
възстановява настройките за копиране по
подразбиране.
Определя дали машината да продължи да печата,
когато тя отчете, че хартията не отговаря на
заданията за хартия.
Определя продължителността от време, през
което принтерът изчаква, преди да отпечата
последната страница от текуща задача, която не
завършва с команда за печат на страница.
Auto Continue
• Off: Ако се появи несъответствие на хартия,
устройството изчаква, докато поставите
правилната хартия.
• On: Ако се появи несъответствие на хартия, на
дисплея се извежда съобщение за това.
Устройството изчаква 30 секунди, след което
автоматично изчиства съобщението и
продължава да печата.
3. Менюта с полезни настройки
205
Настройка на системата
Елемент
• Altitude Adj.
• Altitude
Adjustment
Описание
Оптимизира качеството на печат, според
надморската височина на устройството.
Auto CR
Позволява ви да добавите необходимия знак за
край на реда на всеки ред, което е особено
полезно за потребители, работещи под DOS.
Firmware Version
Показва версията на фърмуера на продукта.
AutoComplete
Предоставя предложения, докато въвеждате
имейл адрес или номер на факс. Това ви
позволява да намирате и да избирате данните,
без да ги въвеждате докрай.
• Tray Chaining
• Auto Tray
Switch
Определя дали машината да продължи да печата,
когато отчете, че хартията не отговаря на
заданията за хартия. Например, ако и тава 1, и
тава 2 са пълни с един размер хартия,
устройството автоматично печата от тава 2, след
като хартията в тава 1 се изчерпи.
Тази опция не се появява, ако сте избрали
Auto за Paper Source от драйвера на
принтера.
Елемент
Описание
Автоматично заменя зададения размер хартия, за
да предотврати несъответствие в хартията между
Paper Substit.
Letter и A4. Например, ако имате заредена хартия
Paper Substitution А4, но зададете на принтера размер Letter,
машината ще печата на хартия А4 и обратното.
Paper Mismatch
Определя дали да пренебрегне несъответствието
на хартията или не. Изберете Off и устройството
няма да спре да разпечатва дори ако има
несъответствие на хартията.
PrintBlankPage
Принтерът разпознава по изпратените от
компютъра данни дали страницата е празна или
не. Можете да зададете да се отпечата или да се
пропусне празната страница.
Multi-Bin
• Mode: Изберете режима за множество тави,
който желаете да използвате.
• Default Bin: Избира тавата, която да се
използва по подразбиране.
Default Source
Избира тавата, която да се използва по
подразбиране.
Address Book
Показва или отпечатва телефонния указател или
списъка с имейл адреси.
3. Менюта с полезни настройки
206
Настройка на системата
Елемент
Описание
• Clean Drum: Почиства ОРС барабана на
касетата, като отпечатва лист.
Елемент
Export Setting
Експортира данни, съхранявани на USB памет към
устройството.
Toner Save
Активирането на този режим увеличава живота на
Вашата тонер касета и намалява разходите за
страница под тонер за една дума в нормален
режим, но намалява качеството на печат.
Quiet Mode
Можете да намалите шума от печатането, като
включите това меню. Скоростта и качеството,
обаче, могат да бъдат понижени.
• Clean Fuser: Почиства фюзера чрез
отпечатването на лист.
• CLR Empty Msg.: Тази опция се появява само,
когато тонер касетата е празна.
• Supplies Info.: Позволява Ви да проверите
колко страници са отпечатани и колко тонер
остава в касетата.
Maintenance
• TonerLow Alert: Ако тонерът в касетата е
свършил, се появява съобщение, което
информира потребителя, че трябва да смени
тонер касетата. Можете да използвате опцията
за настройка дали това съобщение да се
появява или не.
• Paper Stacking: Ако използвате устройството
във влажна зона или ако използвате
навлажнена медия за печат поради високата
атмосферна влажност, отпечатаните страници
в изходната тава могат да са подвити и да не се
подреждат правилно. В този случай можете да
настроите устройството да използва тази
функция за автоматично подреждане на
листовете от устройството. Но ако приложите
тази функция, печатането ще бъде по-бавно.
Import Setting
Импортира данни, съхранявани на USB памет към
устройството.
Описание
Позволява ви да пестите ресурсите за печат и
активира екологичен печат.
• Default Mode: Избира дали да включи или
изключи Есо режима.
Eco Settings
On force (On-Forced): Задава включването
на Есо режима с парола. Ако потребител
желае да включи/изключи Есо режима, той
трябва да въведе парола.
• Select Template (Select Temp.): Избира еко
шаблона зададен от SyncThru™ Web Service.
Clear Setting
Възстановява фабричните настройки на
устройството.
3. Менюта с полезни настройки
207
Настройка на системата
7
Елемент
Настройка на хартията
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
Tray Confirm
Описание
Активира съобщението за потвърждение на табла.
Ако отворите и затворите табла, ще се появи
прозорец, който ще ви пита дали желаете да
зададете размера и типа на хартията за току що
отворената табла.
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
(Menu) > System Setup > Paper Setup на
контролния панел.
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Paper Setup.
Елемент
Описание
Paper Size
Задава размера на хартията, като например A4,
Letter или друг размер на хартията в съответствие
с изискванията ви.
Paper Type
Избира вида хартия за всяка табла.
Paper Source
Избира от коя табла да се използва хартия.
Margin
Задава границите за документа.
3. Менюта с полезни настройки
208
Настройка на системата
8
Елемент
звук / обем
Включвате или изключвате звука по натиснете
линия чрез високоговорителя, например тон за
набиране или факс. Когато тази опция е настроена
на Comm., това означава, че високоговорителят е
включен до момента на отговор на отдалеченото
устройство.
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
(Menu) > System Setup > Sound/Volume на
контролния панел.
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/
Volume.
Елемент
Speaker
Включване и изключване на тона на бутоните.
Когато тази опция е активиране, се чува звук при
всяко натискане на бутон.
Alarm Sound
Включване и изключване на известяващия сигнал.
Когато тази опция е активирана, се чува звук всеки
път, когато възникне грешка или приключи факс
комуникацията.
Можете да регулирате силата на звука чрез
On Hook Dial. Можете да регулирате
силата на звука на високоговорителя само
когато натиснатата линия е свързана.
a Натиснете
(факс) върху контролния
панел.
b Натиснете On Hook Dial. От
високоговорителя се чува тон за
набиране.
c Натискайте стрелките, докато чуете
желаната от вас сила на звука.
d Натиснете On Hook Dial, за да запазите
промяната и да се върнете в режим
готовност.
Описание
Key sound
Описание
Ringer
Регулира силата на звука при звънене. За силата
на звука можете да изберете ниво off, low, middle и
high.
3. Менюта с полезни настройки
209
Настройка на системата
9
Елемент
Отчет
Описание
Demo Page
Отпечатва демонстративна страница, за
да проверите дали Вашето устройство
печата правилно или не.
Fax Confirm.
Отпечатва отчет за изпращането,
включващ номерата на факса, броя на
страниците, изминалото време от
изпълнението на задачата, режимът на
комуникация и резултатите от
комуникацията за конкретна факс задача.
Можете да настроите устройството си
автоматично да отпечатва отчет за
потвърждение на изпълнението след всяка
факс задача.
Fax Sent
Отпечатва информация за факсовете,
които наскоро сте изпратили.
Отпечатва карта на менютата, която
показва подредбата и текущите настройки
на принтера.
Fax Received
Отпечатва информация за факсовете,
които наскоро сте получили.
Configuration
Отпечатва доклад за цялостната
конфигурация на устройството.
Schedule Jobs
Отпечатва документален списък, с които
наскоро са документирани забавени
факсове, с включено начално време и тип
на всяка операция.
Supplies Info.
Отпечатва информационна страница за
консумативи.
JunkFax
Отпечатва номерата на факсове,
определени като нежелани факс номера.
Address Book
Отпечатва всички имейл адреси, които се
съхраняват към момента в паметта на
устройството.
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
панел.
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Reports.
Елемент
Menu Map
(Menu) > System Setup > Report на контролния
Описание
3. Менюта с полезни настройки
210
Настройка на системата
Елемент
Network Conf.
Описание
Отпечатва информация относно
мрежовата връзка на устройството и
конфигурацията му.
Елемент
Supplies Life
Показва индикаторите за оставащия срок на
експлоатация на консумативите (вижте "Следене
на оставащия срок на експлоатация на
консумативите" на стр. 83).
TonerLow Alert
Променя нивата, при които се сигнализира за
намаляващ или свършил тонер (вижте "Настройка
на известие за намаляващ тонер" на стр. 84).
Serial Number
Показва серийния номер на машината. Той ще ви
трябва, когато се обаждате за сервиз или се
регистрирате като потребител на уебсайта на
Samsung.
10
поддръжка
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
Описание
За да промените опциите на менюто:
•
Натиснете
(Menu) > System Setup > Maintenance на
контролния панел.
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Initial Setup.
Елемент
CLR Empty Msg.
Описание
Когато тонер касетата е празна, се появява тази
опция. Можете да изчистите празното съобщение.
3. Менюта с полезни настройки
211
Настройка на мрежа
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство (вижте "Преглед на менютата"
на стр. 36).
•
Натиснете
•
Или натиснете Setup > Machine Setup > Network Setup.
Опция
(Menu) > Network на контролния панел,
Опция
Описание
802.1x
Можете да изберете удостоверяване на
потребител за мрежова комуникация. За подробна
информация се консултирайте с мрежовия
администратор.
Wi-Fi
Изберете тази опция, за да използвате безжична
мрежа.
Описание
Избира подходящ протокол и конфигурация на
параметри, които да се използват в мрежова
среда.
TCP/IP (IPv4)
Съществуват множество параметри, които
трябва да се зададат. Ако не сте сигурни,
оставете ги каквито са или се
консултирайте с мрежовия си
администратор.
TCP/IP (IPv6)
Изберете тази опция, за да използвате мрежовата
среда през IPv6 (вижте "IPv6 конфигурация" на
стр. 159).
Ethernet
Конфигурира скоростта на мрежово предаване.
3. Менюта с полезни настройки
212
Настройка на мрежа
Опция
Описание
Опция
Можете да активирате или деактивирате следните
протоколи.
• MDNS: Трябва да активирате тази опция, за да
използвате MDNS (Multicast Domain Name
System) протокол.
• Net. Activate: : Можете да зададете
използването Ethernet включено или
изключено.
• Http Activate: Можете да зададете дали да
използвате SyncThru™ Web Service или не.
• WINS: Можете да конфигурирате WINS сървър.
WINS (Windows Internet Name Service) се
използва в операционната система Windows.
Protocol Mgr.
• SetIP: Трябва да активирате тази опция, за да
използвате SetIP протокол.
Protocol Mgr.
(продължава)
• SNMP V1/V2: Можете да активирате тази опция,
за да използвате протокол SNMP V1/V2.
Администраторът може да използва SNMP, за
да наблюдава и управлява устройствата в
мрежата.
• SLP: Можете да конфигурирате настройките на
SLP (Service Location Protocol). Този протокол
позволява на хост приложенията да намират
услуги в локалната мрежа без предварителна
конфигурация.
След като сте променили тази опция,
изключете и включете захранването
отново.
• UPnP(SSDP): Трябва да активирате тази опция,
за да използвате UPnP(SSDP) протокол.
След като сте променили опциите по-горе,
изключете и включете захранването
отново.
Описание
Network Conf.
Този списък представя информация относно
мрежовата връзка на Вашето устройство и
конфигурацията му.
Clear Setting
Връща мрежовите настройки към стойностите по
подразбиране. (Необходимо е рестартиране)
3. Менюта с полезни настройки
213
4. Специални функции
Тази глава обяснява специалните функции за копиране, сканиране, изпращане на факс и печат.
• Настройка на надморската височина
215
• Съхраняване на имейл адрес
216
• Въвеждане на различни символи
218
• Настройване на списъка с адреси за факс
220
• Регистриране на оторизирани потребители 224
• Функции за печат
225
• Функции за сканиране
241
• Факс функции
251
• Използване на функциите за споделена папка 263
• Използване на функциите памет/твърд диск 264
• Процедурите в тази глава са най-вече основани върху Windows 7.
• Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в подменютата на някои
модели.
Настройка на надморската височина
Качеството на печат се влияе от атмосферното налягане, което се
определя от надморската височина, на която се намира устройството.
Следната информация ще Ви насочи как да настроите устройството си
на най-доброто качество на печат.
Преди да зададете стойност за надморската височина, установете на
каква надморска височина се намирате.
5,000 m
(16,404 ft)
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
Можете да настроите стойността на надморската височина от Device
Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager.
•
За потребители на Windows и Mac вижте "Device Settings" на стр.
276.
• Ако устройството ви е свързано към мрежата, можете да
зададете надморската височина чрез SyncThru™ Web Service
(вижте "Използване на SyncThru™ Web Service" на стр. 269).
• Също така можете да зададете надморската височина в
опцията System Setup на дисплея на устройството (вижте
"Основни настройки на устройството" на стр. 41).
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
1
2
3
4
5
High 4
High 3
High 2
High 1
Normal
4. Специални функции
215
Съхраняване на имейл адрес
Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или
допълнителните елементи (вижте "Характеристики по модели" на
стр. 8).
Можете да настроите адресна книга с имейл адресите, които
използвате най-често чрез SyncThru™ Web Service и след това лесно
и бързо да въвеждате имейл адреси, чрез въвеждане на номера на
позицията, който им е зададен в адресната книга.
1
Съхраняване на вашето устройство
4
5
Достъп до SyncThru™ Web Service (вижте "Използване на
SyncThru™ Web Service" на стр. 269).
2
Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата
на SyncThru™ Web Service.
3
Напишете ID и Password и след това кликнете Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Изберете Speed No. и въведете имейл адрес и факс номер.
Ако трябва да зададете информация за SMB или за FTP сървър,
проверете SMB или FTP и задайте информацията.
6
7
Щракнете върху Apply.
8
Изберете Speed No. и въведете Group Name.
За да сканирате и изпратите изображение като прикачен файл към
имейл, необходимо е да настроите имейл адрес, използвайки
SyncThru™ Web Service.
1
Щракнете върху Address Book > Individual > Add.
Ако правите група, щракнете върху Address Book > E-mail
Group > Add Group.
Можете лесно да добавите индивидуален номер, ако отбележите
Yes за Add individual(s) after this group is created.
9
Щракнете върху Apply.
4. Специални функции
216
Съхраняване на имейл адрес
2
Търсене на имейл адрес
Последователно търсене в паметта
1
Изберете
(сканиране) >
(Address Book) > Search&Send
> Изберете адресна група > All на контролния панел.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Address Book >
Email > View List > Individual или Group.
2
Претърсете цялата памет в индексов (цифров) ред и изберете
името и адреса, които желаете.
Търсене с конкретизирана първа буква
1
2
Изберете
3
4
Въведете първите няколко букви на желаното от вас име.
(сканиране) на контролния панел.
Натиснете
(Address Book) > Search&Send > Изберете
адресна група > ID на контролния панел.
Натискайте стрелките, докато се появят желаните име и номер.
4. Специални функции
217
Въвеждане на различни символи
При изпълняването на разнообразни задачи може да Ви се наложи да
въвеждате имена и номера. Например, когато настройвате
устройството си, въвеждате името си или това на компанията ви, както
и номера на факса си. При запазване на номера на факс или имейл
адреси в паметта можете да въвеждате и съответните им имена.
4
Букви и цифри на клавиатурата
• Някои специални символи може да се различават от тези на
вашето устройство в зависимост от неговите опции или модели.
• Някои от следващите ключови стойности може да не се появят
в зависимост от задачата, която изпълнявате.
3
Въвеждане на буквено-цифрови символи
Натиснете бутона и задръжте, докато правилната буква се появи на
дисплея. Например, за да въведете буквата O, натиснете 6,
обозначена с MNO. При всяко натискане на 6, дисплеят показва
различна буква, M, N, O, m, n, o и накрая 6. За да намерите буквата,
която искате да въведете, вижте "Букви и цифри на клавиатурата" на
стр. 218.
Бутон
Фиксирани номера, букви или символи
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
• Можете да въведете интервал, като натиснете двукратно 1.
5
JKLjkl5
• За да изтриете последната цифра или буква, натиснете бутона
със стрелки ляво/дясно или нагоре/надолу.
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
4. Специални функции
218
Въвеждане на различни символи
Бутон
*
Фиксирани номера, букви или символи
*%^_~!#$()[]
(Тези символи са налични, когато пишете за мрежова
оторизация)
#
#=|?":{}<>;
(Тези символи са налични, когато пишете за мрежова
оторизация)
4. Специални функции
219
Настройване на списъка с адреси за факс
Можете да настроите бърз номер с факс номерата, които използвате
най-често, чрез SyncThru™ Web Service и след това лесно и бързо да
ги вписвате, като въведете номерата на местоположенията им, които
са им зададени в списъка с адреси.
5
6
Използване на номерата за бързо набиране
Когато системата ви подкани да въведете адрес на дестинацията по
време на изпращане на факс, въведете имейл номера за бързо
набиране, към който сте запазили желания номер.
Регистриране на номер за бързо набиране
1
Изберете
(факс) >
(Address Book) > New&Edit >
Speed Dial на контролния панел.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Address Book >
Phone Book > View List > Individual >
2
(опции) > Add.
Въведете номер за бързо набиране и натиснете OK.
• За номер за бързо набиране, състоящ се от една цифра (0–9),
натиснете и задръжте съответния цифров бутон от цифровата
клавиатура за повече от 2 секунди.
• За номер за бързо набиране с две или три цифри първо
натиснете бутона(ите) на първата цифра и след това задръжте
бутона на последната цифра за повече от 2 секунди.
• Можете да разпечатате списъка на адресната книга, като
изберете
(факс) >
(Address Book) > Print.
Ако записът вече е запазен за номера, който сте избрали,
дисплеят показва съобщението, за да ви позволи да го смените. За
да започнете отначало с друг номер за бързо набиране, натиснете
(Back).
3
4
5
Въведете желаното от вас име и натиснете OK.
Въведете желания от вас факс номер и натиснете OK.
Натиснете бутона
(Cancel или Stop/Clear), за да се върнете
в режим на готовност.
4. Специални функции
220
Настройване на списъка с адреси за факс
7
Редактиране на номера за бързо набиране
1
Изберете
(факс) >
(Address Book) > New&Edit >
Speed Dial на контролния панел.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Address Book >
Phone Book > View List > Individual.
3
Търсене чрез въвеждане на първите букви на името за бързо
набиране, за да го поставите в групата.
Изберете желаното от вас име и номер и натиснете OK.
Променете номера на факса и натиснете OK.
4
5
6
Натиснете
(Cancel или Stop/Clear), за да се върнете в
режим на готовност.
7
Когато сте готови, изберете No, когато се появи Another No.? и
натиснете OK.
8
Натиснете
(Cancel или Stop/Clear), за да се върнете в
режим на готовност.
2
Въведете желаните за редакция номера за бързо набиране и
натиснете OK.
3
4
5
Сменете името и натиснете OK.
8
Регистриране на групов номер за набиране
1
Ако записът вече е запазен за номера, който сте избрали,
дисплеят показва съобщението, за да ви позволи да го смените. За
да започнете отначало с друг номер за бързо набиране, натиснете
(Back).
Изберете Yes, когато се появи Add?.
Повторете стъпка 3, за да включите и други номера за бързо
набиране в групата.
Изберете
(факс) >
(Address Book) > New&Edit >
Group Dial на контролния панел.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Address Book >
Phone Book > View List > Group >
2
(опции) > Add.
Въведете номер за бързо набиране на група и натиснете OK.
4. Специални функции
221
Настройване на списъка с адреси за факс
9
10
Редактиране на групови номера за набиране
1
Изберете
(факс) >
(Address Book) > New&Edit >
Group Dial на контролния панел.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Address Book >
Phone Book > View List > Group.
2
3
Въведете желаните за редакция групови номера за набиране и
натиснете OK.
Въведете нов номер за бързо набиране и натиснете OK, след
което се извежда Add?.
Търсене на запис в адресната книга
Има два начина на търсене на номер в паметта. Можете или да
сканирате последователно от А до Я, или да търсите чрез въвеждане
на първите букви от името, асоциирано с дадения номер.
1
Изберете ct
(факс) >
(Address Book) > Search&Dial >
Speed Dial or Group Dial на контролния панел.
2
3
Въведете All или ID и натиснете OK.
Въведете номер за бързо набиране, който е запазен в групата и
натиснете OK, извежда се Delete?.
4
5
Натиснете OK, за да добавите или изтриете номера.
6
7
Изберете No при Another No.? и натиснете OK.
Повторете стъпка 3, за да добавите или изтриете повече
номера.
Натиснете името и номера или бутона на клавиатурата,
обозначен с желаната буква, за да търсите.
Например, ако желаете да намерите името “MOBILE”,
натиснете бутона 6, на който са обозначени “MNO.”
4
Натиснете
(Cancel или Stop/Clear), за да се върнете в
режим на готовност.
Натиснете
(Cancel или Stop/Clear), за да се върнете в
режим на готовност.
4. Специални функции
222
Настройване на списъка с адреси за факс
11
Печат на адресната книга
Можете да проверите настройките на
отпечатване на списък.
1
Изберете
(факс) >
контролния панел.
2
Натиснете OK.
(Address Book) чрез
(Address Book) > Print на
Устройството започва да печата.
4. Специални функции
223
Регистриране на оторизирани потребители
Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или
допълнителните елементи (вижте "Характеристики по модели" на
стр. 8).
Ако сте свързали устройството си към мрежа и правилно сте
настроили параметрите й, можете да сканирате и изпращате
изображения по мрежата без ограничения. За да изпратите сканирано
изображение по имейл или мрежов сървър безопасно, трябва да
регистрирате данните за акаунтите на неупълномощени потребители
на локалната си машина чрез SyncThru™ Web Service.
1
Достъп до SyncThru™ Web Service (вижте "Използване на
SyncThru™ Web Service" на стр. 269).
2
Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата
на SyncThru™ Web Service.
3
Напишете ID и Password и след това кликнете Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
Щракнете върху Security > User Access Control >
Authentication.
5
Изберете Local Authentication в Authentication Method и
щракнете върху Apply.
6
7
8
Щракнете OK в изскачащия прозорец за потвърждение.
Щракнете върху User Profile > Add.
Въведете User Name, Login ID, Password, Confirm Password,
E-mail Address и Fax Number.
Можете лесно да добавите индивидуален номер, ако отбележите
Yes за Add individual(s) after this group is created.
9
Щракнете върху Apply.
4. Специални функции
224
Функции за печат
• За основни функции на печат направете справка с Основно
ръководство (вижте "Основен печат" на стр. 56).
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Характеристики по
модели" на стр. 8).
Ако желаете да промените настройките за всяка задача за печат,
променете ги в Предпочитания за печат.
13
Задаване на Вашето устройство като
устройство по подразбиране
12
Промяна на настройките за печат по
подразбиране
1
2
3
4
Натиснете Старт менюто на Windows.
Изберете Контролен панел > Устройства и принтери.
Щракнете с десния бутон върху Вашето устройство.
Натиснете Старт менюто на Windows.
Изберете Контролен панел > Устройства и принтери.
Изберете вашето устройство.
Щракнете с десния бутон върху вашето устройство и щракнете
върху Задай като принтер по подразбиране.
Изберете Предпочитания за печат.
Ако елементът Предпочитания за печат има знак ►, можете да
изберете други принтерни драйвери, свързани с избрания
принтер.
5
6
1
2
3
4
Ако елементът Предпочитания за печат има знак ►, можете да
изберете други принтерни драйвери, свързани с избрания
принтер.
Променете настройките във всеки раздел.
Кликнете OK.
4. Специални функции
225
Функции за печат
14
Използване на разширени функции за печат
Печат във файл (PRN)
Понякога ще имате нужда да запазите данните за печат във файл.
XPS драйвер на принтер: изполва се за отпечатване на XPS
формат на файла.
1
Поставете отметка в полето Печат във файл в прозорец
Печат.
2
3
Щракнете върху Печат.
• Вижте "Характеристики по модели" на стр. 8.
• XPS драйверът на принтера може да бъде инсталиран само на
операционната система Windows Vista или по-нови.
• Инсталирайте допълнителна памет, когато не се отпечатва
задача от XPS, тъй като липсва памет в принтера.
• За модели, за които е предоставен XPS драйвер на компакт
диска със софтуер:
- Можете да инсталирате XPS драйвера на принтера, след
като поставите компактдиска със софтуер в CD-ROM
устройството. След като се покаже инсталационният
прозорец, изберете Advanced Installation > Custom
Installation. Можете да изберете XPS драйвера на принтера
в прозореца Select Software and Utilities to Install.
• За модели, за които е предоставен XPS драйвер от уеб сайта на
Samsung, www.samsung.com > намерете своя продукт >
Поддръжка или изтегляния.
Въведете пътеката до местонахождението и името на файла, а
след това щракнете върху OK.
Например c:\Temp\име на файла.
4. Специални функции
226
Функции за печат
Ако въведете само името на файла, той ще бъде запаметен
автоматично в Моите документи, Документи и настройки, или
Потребители. Папката за запазване може да се различава в
зависимост от операционната система или приложението, което
използвате.
4. Специални функции
227
Функции за печат
Тълкуване на специалните функции на принтера
Можете да използвате разширени функции за печат, когато използвате вашето устройство.
За да се възползвате от функциите, които предлага драйверът на вашия принтер, щракнете Свойства или Предпочитания в прозореца Печат
на приложението, за да промените настройките за печат. Името на устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера може
да се различава от това на използваното устройство.
• Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
налична за вашето устройство.
• Изберете менюто Help или щракнете върху бутона
от прозореца, или натиснете F1 на клавиатурата и щракнете върху всяка опция, за която
искате да информация (вижте "Използване на помощ" на стр. 59).
Елемент
Multiple Pages per
Side
Описание
Избира броя страници, които да се отпечатат на един лист хартия. За да отпечатате повече от една страница на лист,
страниците ще бъдат намалени по размер и подредени в посочения от Вас ред. Можете да отпечатате до 16 страници на един
лист.
4. Специални функции
228
Функции за печат
Елемент
Poster Printing
Описание
Отпечатва документ от една страница върху 4 (Плакат 2x2), 9 (Плакат 3x3), или 16 (Плакат 4x4) листа хартия с цел събирането
на страниците заедно, за да образуват документ с размер на плакат.
Изберете стойност за Poster Overlap. Определете Poster Overlap в милиметри или инчове, като изберете радио бутона в
горния десен край на раздел Basic, за да улесните свързването на листовете в един плакат.
Отпечатва вашия документ от двете страни на листа и подреждате страниците така, че хартията да се сгъва като брошура.
Booklet Printinga
8
9
• Ако желаете да направите брошура, трябва да я отпечатате на носител за печат с размер Letter, Legal, A4, US Folio
или Oficio.
• Опцията Booklet Printing не е достъпна за всички размери хартия. Изберете наличната опция за Size на хартия в
раздел Paper, за да видите наличните размери хартия.
• Ако изберете размер на хартия, който не е наличен, тази опция може да бъде деактивирана автоматично. Изберете
само налична хартия (хартия без знака
или ).
• Double-sided
Printing
• Double-sided
Printing (Manual)a
Печат от двете страни на лист хартия (дуплекс). Преди печат решете как да бъде ориентиран документът Ви.
• Можете да използвате тази функция с размери хартия Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio
• Ако Вашето устройство не притежава модул за двустранен печат, ще трябва да извършите процедурата по печат
ръчно. Устройството първо отпечатва страниците през една. След това на компютъра се появява съобщение.
• Функцията Skip Blank Pages не работи, когато изберете опцията двустранен печат.
4. Специални функции
229
Функции за печат
Елемент
Описание
• Double-sided
Printing
• Printer Default: Ако изберете тази опция, функцията се определя от настройката, която сте задали в контролния панел на
устройството. Тази опция е налична само когато използвате драйвера на принтер PCL/XPS.
• Double-sided
Printing (Manual)
• None: Деактивира тази функция.
a
• Long Edge: Тази опция е обичайното оформление, използвано в книговезането.
• Short Edge: Тази опция е обичайното оформление, използвано при календари.
• Reverse Double-Sided Printing: Отметнете тази опция, за да обърнете реда на печат при дуплексен печат. Тази опция не е
налична, когато използвате Double-sided Printing (Manual).
Paper Options
Променя размера на документа, така че на отпечатаната страница той да изглежда уголемен или смален, чрез въвеждането
на процент, според който документът да бъде увеличен или намален.
Watermark
Опцията за воден знак позволява да отпечатате текст върху съществуващ документ. Например, можете да я използвате, когато
искате да имате голям сив надпис “DRAFT” или “CONFIDENTIAL”, отпечатан диагонално върху първата страница или върху
всички страници на документа.
4. Специални функции
230
Функции за печат
Елемент
Watermark
(Създаване на
воден знак)
Watermark
(Редактиране на
воден знак)
Watermark
(Изтриване на
воден знак)
Описание
a За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.
b Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.
c Въведете текст в полето Watermark Message.
Можете да въведете до 256 символа. Текстът се показва в прозореца за визуализация.
a За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.
b Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.
c Изберете водния знак, който желаете да редактирате, от списъка Current Watermarks и променете текста и опциите на
водния знак.
d Кликнете Update, за да запазите промените.
e Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.
a
b
c
d
За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.
Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.
Изберете водния знак, който желаете да изтриете, от списъка Current Watermarks и щракнете върху Delete.
Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.
4. Специални функции
231
Функции за печат
Елемент
Описание
Тази опция е налична само когато използвате драйвера за принтер PCL/SPL (вижте "Софтуер" на стр. 8).
Overlaya
Шаблонът е текст и/или изображение, съхранявано на твърдия диск на компютъра, в специален файлов формат, което може
да се отпечата на всеки документ. Шаблонът най-често се използва, за да замести използването на бланки. Вместо да
използвате предварително отпечатани бланки, можете да създадете шаблон, съдържащ точно същата информация като
бланката. За да отпечатате фирмено писмо със име на Вашата фирма, не е необходимо да заредите хартия с предварително
отпечатани заглавни части. просто отпечатайте заглавката на вашия документ.
За да използвате шаблон на страница, трябва да създадете нов шаблон на страница с Вашето лого или изображение.
• Размерът на шаблона трябва да е същия като размера на документа, който отпечатвате с него. Не създавайте
шаблон с воден знак.
• Разделителната способност на шаблона трябва да е същата като тази на документа, който отпечатвате с него.
Overlaya
(Създаване на нов
овърлей)
a
b
c
d
За да запишете документа като шаблон, влезте в Предпочитания за печат.
Щракнете върху раздела Advanced, изберете Edit в падащия списък Text. Показва се прозорецът Edit Overlay.
В прозореца Edit Overlay щракнете върху Create.
В прозореца Запази като въведете име до осем знака в полето File name. Ако е необходимо, изберете път на
местоназначение (по подразбиране е C:\Formover).
e Кликнете Save. Името се появява в Overlay List.
f Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.
Файлът не е отпечатан. Вместо това е съхранен на твърдия диск на компютъра ви.
4. Специални функции
232
Функции за печат
Елемент
Overlaya
(Използване на
горен лист)
Overlaya
(Изтриване на
горен лист)
Описание
a Кликнете върху раздел Advanced.
b Изберете желания шаблон от падащия списък Text.
c Ако файлът на желания шаблон не се появи в падащия списък Text, изберете Edit... от списъка и щракнете върху Load.
Изберете файла на шаблона, който желаете да използвате.
Ако сте записали файла с избрания шаблон на външен носител, можете да заредите файла и когато стигнете до прозореца
Отваряне.
След като изберете файла, щракнете върху Отваряне. Файлът се появява в полето Overlay List и може да се отпечата.
Изберете шаблона от полето Overlay List.
d Ако е необходимо, поставете отметка в Confirm Page Overlay When Printing. Ако това квадратче е отметнато, се появява
съобщение при всяко изпращане на документ за печат, за да потвърдите, че искате да отпечатате шаблон в документа.
Ако това квадратче не е отметнато и е избран шаблон, той автоматично се отпечатва с Вашия документ.
e Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Печат.
a
b
c
d
e
f
В прозореца Printing Preferences щракнете върху раздел Advanced.
Изберете Edit в падащия списък Text.
Изберете шаблона, който искате да изтриете, от полето Overlay List.
Щракнете върху Delete.
Когато се появи прозорец за потвърждение, щракнете върху Yes.
Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print. Можете да изтриете шаблони, които вече не използвате.
4. Специални функции
233
Функции за печат
Елемент
Описание
• Тази функция е налична само ако сте инсталирали допълнителна памет или устройство за съхранение на данни
(твърд диск) (вижте "Разнообразна функция" на стр. 10).
• Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи,
съответната опция не е налична за вашето устройство.
• Print Mode: Print Mode по подразбиране е Normal, което означава печат без запаметяване на файла за печат в паметта.
- Normal: Този режим отпечатва без съхраняване на документа в допълнителната памет.
- Proof: Този режим е полезен, когато отпечатвате повече от едно копие. Можете първо да отпечатате едно копие, за да
проверите, а после да отпечатате останалите копия.
Print Mode
- Confidential: Този режим се използва за отпечатване на поверителни документи. Необходимо е да въведете парола, за
да отпечатвате.
- Store: Изберете тази настройка, за да запишете документ в устройството за съхранение на данни (твърд диск), без да го
отпечатвате.
- Store and Print: Този режим се използва при печат и съхранение на документ по едно и също време.
- Spool: Тази опция може да е полезна при обработката на много данни. Ако изберете тази настройка, принтерът ще
запише в буферен файл документа на устройството за съхранение на данни (твърд диск) и след това ще го отпечата от
опашката на устройството за съхранение на данни (твърд диск), като ще намали натоварването на компютъра.
- Print Schedule: Изберете тази настройка, за да отпечатате документа в определено време.
• User ID: Тази опция се използва, когато трябва да намерите съхранен файл, използвайки контролния панел.
• Job Name: Тази опция се използва, когато трябва да намерите съхранен файл, използвайки контролния панел.
4. Специални функции
234
Функции за печат
Елемент
Описание
Първо криптира данните за печат и после ги предава към машината. Тази функция предпазва информацията за печат, въпреки
че данните са закачени в мрежа.
Job Encryption
Функцията Job Encryption е разрешена само когато е инсталирано устройството за съхранение на данни (твърд диск).
Устройството за съхранение на данни (твърд диск) се използва за разшифроване на данни за отпечатване (вижте
"Разнообразна функция" на стр. 10).
a. Тази опция не е приложима, когато използвате XPS драйвер.
4. Специални функции
235
Функции за печат
• Не можете да разпечатвате PDF файлове, които са ограничени
чрез парола. Деактивирайте паролата и опитайте да
разпечатате отново.
15
Използване на Direct Printing Utility
• Дали PDF файлът може или не може да бъде разпечатан чрез
програмата Direct Printing Utility, зависи от начина на създаване
на PDF файла.
• Direct Printing Utility може да не е в наличност в зависимост от
модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр.
8).
• Програмата Direct Printing Utility поддържа PDF версия 1.7 и пониски. За по-висока версия ще се наложи да отворите файла, за
да го разпечатате.
• Налично само за потребители на операционна система
Windows.
Печат
Какво е Direct Printing Utility?
Direct Printing Utility е програма, която изпраща PDF файла директно
към устройството за печат, без да се налага отварянето на файла.
За да инсталирате тази програма, трябва да изберете Advanced
Installation > Custom Installation и да поставете отметка в тази
програма, когато инсталирате драйвера на принтера.
• На вашето устройство трябва да има инсталирано устройство
за съхранение на данни (твърд диск), за да бъдат отпечатвани
файлове чрез тази програма. (вижте "Разнообразна функция"
на стр. 10).
• Не можете да разпечатвате PDF файлове, които са с
ограничени права. Деактивирайте функцията за ограничение на
печата и опитайте да разпечатате отново.
Има няколко начина да разпечатвате чрез Direct Printing Utility.
1
От меню Старт, изберете Програми или Всички програми >
Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing
Utility.
Появява се прозорецът на Direct Printing Utility.
2
Изберете Вашето устройство от Select Printer падащия списък
и кликнете върху Browse.
3
Изберете файла, който желаете да разпечатате, и щракнете
върху Open.
PDF файлът се добавя в раздела Select Files.
4
5
Изберете настройките на устройството според нуждите си.
Щракнете върху Print. Избраният PDF файл се изпраща към
устройството.
4. Специални функции
236
Функции за печат
Използване на менюто при щракване с десен
бутон
1
16
Печат с Мас
Щракнете с десен бутон върху PDF файла, който желаете да
разпечатате и изберете Direct Printing.
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддръжат.
Прозорецът на Direct Printing Utility се появява, а PDF файлът
бива добавен.
2
3
4
Избор на устройство.
Отпечатване на документ
Персонализиране на настройките на устройството.
Когато печатате с Мас, трябва да проверите настройките на драйвера
на принтера във всяко приложение, което използвате. Следвайте
стъпките по-долу, за да печатате от Мас:
Щракнете върху Print. Избраният PDF файл се изпраща към
устройството.
1
2
Отворете документа за печат.
3
Изберете размера на хартията, ориентация, мащабиране, други
опции и се уверете, че вашето устройство е избрано. Кликнете
OK.
4
5
6
Отворете меню File и кликнете върху Print.
Отворете менюто File и щракнете върху Page Setup (Document
Setup в някои приложения).
Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
Щракнете върху Print.
4. Специални функции
237
Функции за печат
Промяна на настройките на принтер
Отпечатване от двете страни на хартията
Можете да използвате разширени функции за печат, когато
използвате вашето устройство.
Отворете приложение и изберете Print от менюто File. Името на
устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера,
може да се различава според използваното устройство. С изключение
на името, останалите елементи в прозореца със свойствата на
принтера са подобни на следния.
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте
"Разнообразна функция" на стр. 10).
Преди да печатате в дуплексен режим, преценете откъм кой ръб ще
подвързвате завършения документ. Опциите за подвързване са
следните:
Печат на няколко страници на един лист
•
Long-Edge Binding: Тази опция е конвенционално разположение,
използвано при книговезане.
Можете да отпечатате повече от една страница на един лист хартия.
Тази функция предлага евтин начин за печат на чернови.
•
Short-Edge Binding: Тази опция е типа, който често се използва за
календари.
1
2
3
4
Отворете приложение и изберете Print от менюто File.
Изберете Layout от падащото меню в Orientation. От падащия
списък Pages per Sheet изберете броя страници, който желаете
да отпечатате на един лист хартия.
Избор на други опции.
Щракнете върху Print.
Устройството отпечатва избрания брой страници за печат на
един лист хартия.
1
2
3
4
5
От вашето Мас приложение изберете Print от меню File.
Изберете Layout от падащото меню в Orientation.
Изберете ориентация на подвързването от опцията Two-Sided.
Избор на други опции.
Щракнете Print и устройството ще разпечатва и от двете страни
на хартията.
4. Специални функции
238
Функции за печат
17
Ако отпечатвате повече от 2 копия, първото и второ копие може да
се отпечатат върху един и същи лист хартия. Избягвайте
отпечатването от двете страни на листа, когато печатате повече от
1 копие.
Печат с Linux
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддръжат.
Използване на помощ
Щракнете върху въпросителния знак в долния ляв ъгъл на прозореца
и щракнете върху опцията, за която желаете да разберете повече.
Появява изскачащ прозорец, съдържащ информация за функциите на
тази опция, която е предоставена от драйвера.
Печат от приложения
Има много приложения за Linux, от които можете да печатате чрез
Common UNIX Printing System (CUPS). Можете да печатате чрез
устройството си от всяко подобно приложение.
1
2
Отворете приложение и изберете Print от менюто File.
3
Изберете размера на хартията, ориентация и се уверете, че
вашето устройство е избрано. Щракнете върху Apply.
4
5
6
Отворете меню File и кликнете върху Print.
Отворете менюто File и щракнете върху Page Setup (Print
Setup в някои приложения).
Изберете вашето устройство за печатане.
Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
4. Специални функции
239
Функции за печат
7
Променете други опции за печат във всеки раздел, ако е
необходимо.
8
Щракнете върху Print.
Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в
зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате
печатащата система lpr или други приложения за равномерен
печат.
Печат на файлове
Конфигуриране на свойства на принтера
Можете да промените опциите по подразбиране за печат или типа
връзка с Printing utility, предоставено чрез O/S.
1
Стартирайте Отпечатване utility (отидете в меню системата >
Администрация > Printing ли изпълнете командата “Systemconfig-printer“ терминала).
2
3
4
Изберете принтера си и щракнете двукратно върху него.
Променете опциите по подразбиране за печат или типа връзка.
Щракнете върху Apply.
Можете да разпечатвате много различни типове файлове на
устройството, като използвате стандартния CUPS, директно от
интерфейса на командния ред. Помощната програма lpr на CUPS ви
позволява това. Можете за отпечатате тези файлове, използвайки
командния формат по-долу.
“lp -d <име на принтер> -o <опция> <име на файл>”
Погледнете главната страница за lp или lpr в системата за повече
подробности.
4. Специални функции
240
Функции за сканиране
•
Scan to PC: Сканирайте оригиналните документи от контролния
панел. След това сканираните данни се запазват в папката Моите
документи на свързаните компютри (вижте "Основни аспекти на
сканирането" на стр. 67).
•
TWAIN: TWAIN е едно от предварително настроените приложения
за изображения. Сканирането на изображение стартира избраното
приложение, като ви дава възможност да контролирате процеса на
сканиране. Тази функция може да се използва посредством
локално или мрежово свързване (вижте "Сканиране от програма за
обработка на изображения" на стр. 246).
•
Samsung Easy Document Creator: Можете да използвате тази
програма за сканиране на изображения или документи (вижте
"Сканиране с Samsung Easy Document Creator" на стр. 247).
•
WIA: WIA е съкращение за Windows Images Acquisition
(Придобиване на изображения в Windows). За да използвате тази
функция, е необходимо компютърът да е свързан директно с
принтера чрез USB кабел (вижте "Сканиране чрез WIA драйвера"
на стр. 247).
•
USB памет: Можете да сканирате документ и да запишете
сканираното изображение върху устройство с USB памет.
•
FTP/SMB: Можете да сканирате изображение и да го качите на
FTP/SMB сървър (вижте "Сканиране към FTP/SMB сървър" на стр.
245).
• За основни функции на сканиране направете справка с Основно
ръководство (вижте "Основни аспекти на сканирането" на стр.
67).
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Характеристики по
модели" на стр. 8).
• Максималната разделителна способност, която може да бъде
постигната зависи от различни фактори, включително скорост
на компютъра, налично дисково пространство, памет, размер на
сканираното изображения и настройки на дълбочина на
битовете. Поради тази причина, в зависимост от вашата
система и това, което сканирате, може да не можете да
сканирате в определени разделителни способности, особено,
ако използвате подсилени dpi.
18
Основен метод за сканиране
Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или
допълнителните елементи (вижте "Разнообразна функция" на стр.
10).
Можете да сканирате оригиналите с устройството чрез USB кабел или
по мрежата. Следните методи може да се използват за сканиране на
документи:
4. Специални функции
241
Функции за сканиране
19
20
Задаване на настройките за сканиране в
компютъра
Сканиране за устройство, свързано към
мрежа
Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или
допълнителните елементи (вижте "Характеристики по модели" на
стр. 8).
1
Отворете Samsung Easy Printer Manager (вижте "Използване
на Samsung Easy Printer Manager" на стр. 274).
2
3
4
Изберете съответното устройство от Printer List.
Изберете менюто Scan to PC Settings.
Уверете се, че драйверът на принтера е инсталиран на вашия
компютър, като използвате CD-то със софтуера, тъй като драйвера за
принтера включва програма за сканиране (вижте "Локално
инсталиране на драйвер" на стр. 33).
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
2
Изберете
панел.
Изберете желаната опция.
•
5
Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да
може да използва тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр. 27).
Scan Activation: Определя дали е разрешено сканирането
при това устройство.
•
Раздел Basic: Съдържа настройки, свързани с общото
сканиране, и настройки на устройството.
•
Раздел Image: Съдържа настройки, свързани със
коригиране на изображението.
(Scan) > Scan to PC > Network PC на контролния
Или изберете Scan > Network PC.
Ако видите съобщение Not Available, проверете връзката на
порта.
Натиснете Save > OK.
4. Специални функции
242
Функции за сканиране
3
Изберете своя регистриран компютър ID и въведете Password,
ако е необходимо.
• ID е същият ИД като регистрирания ИД за сканиране за
Samsung Easy Printer Manager >
> Scan to PC Settings.
Switch to advanced mode
• Password е четирицифрената регистрирана парола за
Samsung Easy Printer Manager >
> Scan to PC Settings.
4
5
Switch to advanced mode
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
Сканирането започва.
Сканирането изображение се запазва в компютъра в
C:\Потребители\users name\Моите документи. Папката за
запазване може да се различава в зависимост от операционната
система или приложението, което използвате.
21
Сканиране към WSD
Сканира оригиналите и записва сканираните данни на свързан
компютър, ако той поддържа функцията WSD (уеб услуга за
устройство). За да използвате функцията WSD, трябва да
инсталирате WSD драйвер за принтера на компютъра. За Windows 7
можете да инсталирате WSD драйвер от Контролен панел >
Устройства и принтери > Добавяне на принтер. Щракнете върху
Добавяне на мрежов принтер от съветника.
• Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да
може да използва тази функция (вижте "Характеристики по
модели" на стр. 8).
• WSD функцията работи само под Windows Vista® или по-нова
версия, инсталирана на съвместим с WSD компютър.
• Следващите стъпки за инсталация са базирани на компютър с
Windows 7.
4. Специални функции
243
Функции за сканиране
Инсталиране на WSD драйвер за принтер
Сканиране с WSD функцията
1
Изберете Старт > Контролен панел > Устройства и принтери
> Добавяне на принтер.
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Щракнете върху Добавяне на мрежов, безжичен или
Bluetooth принтер от съветника.
2
3
От списъка с принтери изберете този, който желаете да
използвате и щракнете върху Следваща.
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
3
Изберете от контролния панел
• IP адресът за WSD принтер е http://IP address/ws/ (например,
http://111.111.111.111/ws/).
• Ако WSD принтер не е наличен в списъка, тогава щракнете
Принтерът, който ми е нужен не е в списъка > Добавяне на
принтер с помощта на TCP/IP адрес или име на хост и
изберете Устройство за уеб услуги от Тип устройство. Слад
това добавете IP адреса на принтера.
4
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
(Scan) > Scan to WSD.
Ако видите съобщение Not Available, проверете връзката на
порта. Или проверете дали драйвера за принтер за WSD е
правилно инсталиран.
4
5
6
Изберете името на комютъра от WSD PC List.
Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.
Сканирането започва.
4. Специални функции
244
Функции за сканиране
22
Сканиране към FTP/SMB сървър
Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или
допълнителните елементи (вижте "Характеристики по модели" на
стр. 8).
8
Въведете името на домейна, ако сървърът ви е присъединен
към даден домейн, в противен случай трябва просто да
въведете името на компютъра, който е регистриран на SMB
сървъра.
9
Въведете пътя за запазване на сканираното изображение.
• Папката за запазване на сканираното изображение трябва да е
в основна директория.
• В свойствата на папката трябва да е настроено споделяне.
Настройка на FTP/SMB сървър
1
• Вашето потребителско име трябва да има права за четене и
запис в папката.
Достъп до SyncThru™ Web Service (вижте "Използване на
SyncThru™ Web Service" на стр. 269).
2
3
4
Изберете Address Book > Individual > Add.
5
6
Въведете номера на порта на сървъра, от 1 до 65535.
7
Въведете потребителско име и парола.
10
Щракнете върху Apply.
Сложете отметка в полето до Add FTP или Add SMB.
Въведете IP адреса в точков десетичен формат или като име на
хост.
Сложете отметка в полето до Anonymous, след което сървърът
ще разреши достъп за неупълномощени лица.
4. Специални функции
245
Функции за сканиране
Сканиране и изпращане към FTP/SMB сървър
1
2
Проверете дали устройството е включено в мрежата.
3
Изберете
(сканиране) > Scan to SMB или Scan to FTP на
контролния панел.
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
23
Сканиране от програма за обработка на
изображения
Можете да сканирате и импортирате документи в софтуер за
обработка на изображения, като напр. Adobe Photoshop, ако
софтуерът е съвместим с TWAIN. За да сканирате със софтуер,
съвместим с TWAIN, следвайте стъпките по-долу:
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
3
4
Отворете приложението, например Adobe Photoshop.
Или изберете Scan > SMB, или FTP.
4
5
Изберете сървър и формат на сканиране, които желаете.
Устройството започва сканиране и изпраща сканираното
изображение на определения сървър.
5
6
Щракнете върху Файл > Импортиране и изберете сканиращо
устройство.
Настройте опциите за сканиране.
Сканирайте и запишете сканираното изображение.
4. Специални функции
246
Функции за сканиране
24
Сканиране чрез WIA драйвера
Устройството поддържа драйвера Windows Image Acquisition (WIA) за
сканиране на изображения. WIA е един от стандартните компоненти,
предоставени от Microsoft Windows 7, и работи с цифрови камери и
скенери. За разлика от TWAIN драйвера, WIA драйверът ви позволява
да сканирате и лесно да обработвате изображения, без да използвате
допълнителен софтуер:
WIA драйверът работи само с операционна система Windows (не
се поддържа Windows 2000) с USB порт.
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
3
4
Щракнете върху Старт > Контролен панел > Хардуер и звук >
Устройства и принтери.
Щракнете с десния бутон върху иконата на драйвера на
устройството в Принтери и факсове > Стартиране на
сканирането.
5
6
Показва се приложението Ново сканиране.
7
Сканирайте и запишете сканираното изображение.
Изберете своите предпочитания за сканиране и щракнете върху
Визуализация, за да видите как предпочитанията ви се
отразяват върху изображението.
25
Сканиране с Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator е приложение, което помага на
потребителите да сканират, компилират и запазват документи в
множество формати, включително формат .epub.
Препоръчваме използването на опциите за сканиране с програмата
Samsung Easy Document Creator от включения в комплекта
компактдиск.
• Налично само за потребители на операционна система
Windows.
• Windows XP или по-нова версия и Internet Explorer 6.0 или понова версия е минималното изискване за Samsung Easy
Document Creator.
• Samsung Easy Document Creator се инсталира автоматично
когато инсталирате софтуера на устройството (вижте
"Използване на Samsung Easy Document Creator" на стр. 273).
4. Специални функции
247
Функции за сканиране
1
2
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
За Windows 8 от Charms(Жестове) изберете Търсене >
Apps(Приложение).
Щракнете върху Samsung Printers и стартирайте Samsung
Easy Document Creator.
Щракнете върху Scan (
) от началния екран.
4
Изберете типа сканиране или предпочитания, а след това
щракнете върху Start.
5
Правете настройки по изображението (Scan Settings и More
Options).
6
Щракнете върху Scan, за да сканирате финално изображение
или Prescan, за да получите друг предварителен изглед.
7
8
, за да създадете множество зони на избор.
От менюто Старт изберете Програми или Всички програми.
•
3
Ако има място на стъклото за документи, повече от един елемент
може да бъде сканиран едновременно. Използвайте инструмента
26
Mac сканиране
Сканиране от машина, свързана чрез USB
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
3
Стартирайте Applications и щракнете върху Image Capture.
Изберете Save to Location, Send to E-mail или Send to SNS.
Щракнете върху Save (запазване на сканирано изображение),
Send (изпращане на сканирано изображение по имейл), или
Share (качване).
Ако се появи съобщението No Image Capture device connected,
извадете USB кабела и го пъхнете отново. Ако проблемът не е
отстранен, разгледайте помощния раздел на Image Capture.
4. Специални функции
248
Функции за сканиране
4
5
Изберете желаната опция.
4
Според операционната система следвайте стъпките по-долу.
•
Сканирайте и запишете сканираното изображение.
Ако сканирането не работи в Image Capture, актуализирайте
операционната система Mac до последната й версия.
•
Сканиране за устройство, свързано към
мрежа
Само за модели с кабелна или безжична мрежа (виж
"Характеристики по модели" на стр. 8).
1
2
Проверете дали устройството е включено в мрежата.
3
Стартирайте Applications и щракнете върху Image Capture.
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи (виж "Зареждане на оригиналите" на
стр. 52).
5
6
За 10.5
-
Щракнете върху Devices > Browse Devices на върху
лентата на менюто.
-
Проверете дали сте поставили отметка в квадратчето
Connected до устройството в Bonjour Devices.
За 10.6 -10.8, изберете своето устройство под SHARED.
Настройте опциите за сканиране в програмата.
Сканирайте и запишете сканираното изображение.
• Ако сканирането не работи в Image Capture, актуализирайте
Mac OS до последната й версия.
• За повече информация разгледайте помощния раздел на Image
Capture.
• Можете да сканирате и чрез софтуер, съвместим с TWAIN,
например Adobe Photoshop.
• Можете да сканирате с помощта на софтуера Samsung Scan
Assistant. Отворете папката Applications > папка Samsung >
Samsung Scan Assistant.
4. Специални функции
249
Функции за сканиране
27
Сканиране с Linux
Сканиране
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Стартирайте приложение за сканиране, като xsane или simplescan (ако не е инсталирано, моля, инсталирайте го, за да
можете да използвате опциите за сканиране).
3
Изберете устройството си от списъка и задайте опциите за
сканиране да са приложими.
4
Щракнете върху бутона Scan.
Обработка на изображение с Image Manager
Приложението Image Manager ви дава меню с команди и инструменти
за редакция на сканираното изображение.
4. Специални функции
250
Факс функции
29
• За основни функции на факс направете справка с Основно
ръководство (вижте "Основно изпращане на факс" на стр. 69).
Повторно избиране на факс номер
•
1
2
28
(Redial/Pause) от контролния панел.
Изберете желания факс номер.
Десен наскоро използвани факс номер и десет получени ИД на
повикващи се визуализират.
Автоматично повторно избиране
3
Когато номерът, който сте избрали, е зает или няма отговор, машината
автоматично набира номера повторно. Вренето за повторно избиране
зависи от фабричните настройки.
Когато дисплеят показва Retry Redial?, натиснете бутона
Когато в подавача на документи е поставен оригинал,
устройството започва да изпраща автоматично.
Ако оригиналът е поставен върху стъклото на скенера, изберете
Yes, за да добавите допълнителна страница. Заредете
следващия документ и натиснете OK. Когато сте готови,
изберете No, когато се изведе Another Page?.
(Start),
за да изберете повторно номера веднага. За да откажете
автоматичното повторно набиране, натиснете
Натиснете бутона
(Cancel или Stop/
Clear).
30
Промяна на интервала между набиранията и броя повторения.
Потвърждение на предаване
Когато последната страница на Вашия оригинал е изпратена успешно,
устройството бипка и се връща в режим на готовност.
1
Натиснете
(факс) >
контролния панел.
2
3
Изберете Redial Times или Redial Term по желание.
Когато нещо не е наред при изпращането на факса, на дисплея ще се
изведе съобщение за грешка. Ако получите съобщение за грешка,
Изберете желаната опция.
натиснете
(Menu) > Fax Setup > Sending на
(Cancel или Stop/Clear), за да изчистите съобщението и
да опитате да изпратите факса отново.
4. Специални функции
251
Факс функции
Можете да настроите факсът автоматично да отпечатва отчет
всеки път, в който изпращането завърши. Натиснете
(факс) >
(Menu) > Fax Setup > Sending > Fax Confirm на контролния
панел.
3
4
5
Щракнете върху Печат или OK.
Въведете номерата на получателите и изберете опция
Изберете менюто Help или щракнете върху бутона
от
прозореца и щракнете върху всяка опция, за която искате
информация.
31
Изпращане на факс в компютъра
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Характеристики по
модели" на стр. 8).
Изберете Samsung Network PC Fax от прозореца Печат.
6
Щракнете върху Send.
Можете да изпращате факс от вашия компютър, без да отивате до
устройството.
За да изпратите факс от вашия компютър, трябва да е инсталирана
програмата Samsung Network PC Fax. Тази програма се инсталира,
когато инсталирате драйвера за принтер.
1
2
Отворете документа за изпращане.
Изберете Печат от менюто Файл.
Появява се прозорецът Печат. В зависимост от приложението
той може да изглежда малко по-различно.
4. Специални функции
252
Факс функции
32
• Можете да въведете до 10 дестинации.
Отложено изпращане на факс
Можете да настроите устройството си да изпрати факс в по-късен
момент, когато няма да присъствате. Не можете да изпращате цветен
факс чрез тази функция.
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи.
2
3
Натиснете
4
(факс) върху контролния панел.
Настройте резолюцията и нивото на затъмнение, които
отговарят на нуждите Ви.
Натиснете
панел.
(Menu) > Fax Feature > Delay Send на контролния
Или изберете Fax > Delayed Send > To.
5
Въведете номера на устройството, което ще получи факса, и
натиснете OK.
6
Дисплеят ви подканя да въведете следващия факс номер, до
който желаете да изпратите документа.
7
За да въведете повече факс номера, натиснете OK, когато е
подчертано Yes, и повторете стъпка 5.
• След като сте въвели номер за групово набиране, повече не
можете да въвеждате друг номер за групово набиране.
8
Въведете името на задачата и времето.
Ако настроите по-ранен час от текущия, факсът ще бъде изпратен
в определеното време, но на следващия ден.
9
Оригиналният документ се сканира в паметта, преди да бъде
изпратен.
Устройството се връща в режим готовност. Дисплеят ви
напомня, че сте в режим готовност и че има зададен отложен
факс.
Можете да проверите списъка с отложените задачи за изпращане
на факс.
Натиснете
(Menu) > System Setup > Report > Schedule Jobs
на контролния панел.
4. Специални функции
253
Факс функции
Добавяне на документи към резервирана
факс задача
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи.
2
Натиснете
(факс) >
контролния панел.
3
Изберете факс задачата и натиснете OK.
(Menu) > Fax Feature > Add Page на
Когато сте готови, изберете No, когато се изведе Another
Page?. Устройството сканира оригинала в паметта.
4
Отмяна на резервирана факс задача
1
Натиснете
(факс) >
на контролния панел.
2
3
Изберете желаната факс задача и натиснете OK.
(Menu) > Fax Feature > Cancel Job
Натиснете OK, след като се маркира Yes.
Избраният факс е изтрит от паметта.
4
Натиснете
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
Натиснете
(Cancel или Stop/Clear), за да се върнете в
режим на готовност.
4. Специални функции
254
Факс функции
33
34
Изпращане на факс с приоритет
Тази функция се използва когато високо приоритетен факс трябва да
се изпрати преди резервирани операции. Оригиналният документ се
сканира в паметта и незабавно се изпраща, след като текущата
операция приключи.
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи.
2
Натиснете
(Факс) >
(Menu) > Fax Feature > Priority
Send на контролния панел.
Препращане на изпратено факс съобщение до
друга дестинация
Можете да настроите машината да препраща изпратения факс към
друга дестинация по факс. Ако не сте в офиса, но трябва да получите
факса, тази функция би била полезна.
• Дори и да изпращате или получавате цветен факс,
препращаните данни са в гамата на сивото.
1
Поставете един документ (вижте "Зареждане на оригиналите"
на стр. 52).
Или изберете Fax > Priority Send > To.
3
4
5
Въведете номера на факса местоназначение и натиснете OK.
Въведете името на задачата и натиснете OK.
Ако оригиналът се постави върху стъклото на скенера, изберете
Yes, за да добавите други страници. Заредете следващия
документ и натиснете OK.
Когато сте готови, изберете No, когато се изведе Another
Page?.
Устройството започва да сканира и изпраща факс до
определените номера.
4. Специални функции
255
Факс функции
2
Натиснете
(факс) >
(Menu) > Fax Feature > Send
Forward > Forward to Fax > On на контролния панел.
Опциите Forward може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните функции (вижте "Разнообразна функция" на
стр. 10).
3
Въведете номера на факса местоназначение, имейл адреса
или адреса на сървъра и натиснете OK.
4
Натиснете
готовност.
35
Препращане на получен факс
Можете да настроите машината да препраща получения факс към
друга дестинация по факс или компютър. Ако не сте в офиса, но
трябва да получите факса, тази функция би била полезна.
Дори и да изпращате или получавате цветен факс, препращаните
данни са в гамата на сивото.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
Последователно изпратените факсове ще бъдат пренасочени
до указаното факс устройство.
1
Натиснете
(факс) >
(Menu) > Fax Feature > Rcv.Forward
> Forward to Fax или Forward to PC > On на контролния панел.
Опциите Forward може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните функции (вижте "Разнообразна функция" на
стр. 10).
2
За да настроите устройството да отпечата факс, след като е
приключило с препращането му, изберете Forward & Print.
3
Въведете номера на факса местоназначение, имейл адреса
или адреса на сървъра и натиснете OK.
4
Въведете началния и крайния час и натиснете OK.
4. Специални функции
256
Факс функции
5
Натиснете
готовност.
(Stop/Clear), за да се върнете в режим на
4
Последователно изпратените факсове ще бъдат пренасочени
до указаното факс устройство.
Използвайте Enable Fax Receiving from Device, за да
промените настройките за факс.
•
Image Type: Можете да конвертирате получените факсове в
PDF или TIFF.
•
Save Location: Избира се местоположение за записване на
конвертираните факсове.
•
Prefix: Изберете префикс.
•
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Характеристики по
модели" на стр. 8).
Print received fax: След получаването на факса апаратът
разпечатва информация за получения факс.
•
Notify me when complete: Задава се да се показва изскачащ
прозорец за уведомяване при получаване на факс.
• За да използвате тази функция, задайте опцията на контролния
панел:
•
Open with default application: След получаване на факса,
отворете го с приложението по подразбиране.
•
None: След получаване на факс устройството не уведомява
потребителя, както и не отваря приложението.
36
Получаване на факс в компютъра
Натиснете
(факс) >
(Menu) > Fax Feature >
RCV.Forward > Forward to PC > On на контролния панел.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup >
Forward > PC > On.
1
2
3
5
Натиснете Save > OK.
Отворете Samsung Easy Printer Manager.
Изберете съответното устройство от Printer List.
Изберете меню Fax to PC Settings.
4. Специални функции
257
Факс функции
•
37
Промяна на режимите за получаване
1
Натиснете
(факс) >
(Menu) > Fax Setup > Receiving >
Receive Mode на контролния панел.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Default Setting >
Fax Default > Common > Receive Mode.
2
Изберете желаната опция.
•
Fax: Системата отговаря на входящ факс и незабавно
преминава в режим на приемане на факс.
•
Tel: Получава факс чрез натискането на бутон
Dial) и след това
•
Тази настройка може да не е налична в зависимост от страната ви.
3
4
(On Hook
(Start).
Ans/Fax: Се отнася за случая, при който към устройството
ви е свързан телефонен секретар. Устройството отговаря на
входящо повикване, при което обаждащият се може да
остави съобщение на телефонния секретар. Ако факсът
засече факс сигнал по линията, устройството автоматично
ще превключи в режим Факс, за да приеме факса.
DRPD: Можете да приемете обаждане, като използвате
функцията Откриване на характерен сигнал за повикване
(DRPD). Отличителен тип звънене е услуга на телефонните
компании, която позволява на потребителя да използва
единична телефонна линия, за да отговаря на няколко
различни телефонни номера. За повече подробности, вижте
"Получаване на факсове чрез режим DRPD (Установяване
на отличителен тип звънене)" на стр. 260.
Натиснете OK.
Натиснете
(Cancel или Stop/Clear), за да се върнете в
режим на готовност.
38
Ръчно получаване в режим на телефон
Можете да получите факс обаждане, като натиснете бутона
Hook Dial) и след това
(On
(Start), когато чуете факс сигнал.
За да използвате режим Ans/Fax, свържете телефонен секретар
към EXT буксата от задната страна на вашето устройство.
4. Специални функции
258
Факс функции
39
40
Получаване в режим на телефонен секретар/
факс
За да използвате този режим е необходимо да свържете телефонния
секретар към изхода EXT на гърба на устройството. Ако обаждащия се
остави съобщение, телефонният секретар го запазва. Ако
устройството ви улови факс сигнал по линията, то автоматично
започва получаване на факс.
• Ако сте настроили устройството си на този режим и
телефонният ви секретар е изключен или няма свързан
телефонен секретар към EXT буксата, устройството
автоматично преминава в режим на факс след предварително
определен брой позвънявания.
• Ако телефонният секретар има възможност за настройка на
броя позвъняване, настройте го да отговаря на входящи
позвънявания в рамките на 1 позвъняване.
Получаване на факсове чрез допълнителен
телефон
Когато използвате допълнителен телефон, свързан към контакта EXT,
можете да получавате факс от някой, с когото разговаряте по
допълнителния телефон, без да ходите до факс машината.
Когато получите обаждане от допълнителен телефон и чуете факс
сигнал, натиснете бутони *9* на допълнителния телефон.
Устройството получава факса.
*9* е отдалеченият код за получаване, фабрично настроен от
производителя. Първата и последна звездичка са фиксирани, но
можете да променяте средните цифри, както желаете.
Докато говорите по телефона, свързан чрез контакта EXT,
функциите за копиране и сканиране не са активни.
• Ако машината е в режим на телефон, разкачете или изключете
телефонния секретар от факс машината. В противен случай
изходящото съобщение от телефонния секретар ще прекъсне
телефонния ви разговор.
4. Специални функции
259
Факс функции
41
Получаване на факсове чрез режим DRPD
(Установяване на отличителен тип звънене)
Отличителен тип звънене е услуга на телефонните компании, която
позволява на потребителя да използва единична телефонна линия, за
да отговаря на няколко различни телефонни номера. Тази
характеристика често се използва от телефонни секретари, които
отговарят на телефона вместо различни клиенти и е необходимо да
знаят кой номер набира човекът отсреща, за да могат да му изпратят
подходящ отговор.
Тази настройка може да не е налична в зависимост от страната ви.
1
Изберете
(факс) >
(Menu) > Fax Setup > Receiving >
DRPD Mode > Waiting Ring на контролния панел.
3
Когато устройството ви започне да звъни, не отговаряйте на
повикването. Устройството изчаква няколко позвънявания, за
да запамети отличителния тип звънене.
Когато устройството завърши обучението, на дисплея се
извежда Completed DRPD Setup. Ако настройката на DRPD е
неуспешна, на дисплея се появява Error DRPD Ring.
4
Натиснете OK, когато се изведе DRPD и започнете отново от
стъпка 2.
• Отличителният тип звънене трябва да се настрои отново, ако
смените своя факс номер или свържете устройството към друга
телефонна линия.
• След настройката на DRPD, наберете отново своя факс номер,
за да проверите дали устройството отговаря с факс сигнал.
След това извършете обаждане от различен номер, който е
зададен на същата линия, за да сте сигурни, че разговора се
прехвърля на допълнителния телефон или телефонен
секретар, който е включен в EXT буксата.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Default Setting >
Fax Default > Common > Receive Mode > DRPD.
2
Позвънете на факс номера си от друг телефон.
4. Специални функции
260
Факс функции
42
Получаване в защитен режим
Отпечатване на получените факсове
1
Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или
допълнителните елементи (вижте "Характеристики по модели" на
стр. 8).
Възможно е да искате да защитите получените факсове от
разглеждане от страна на неоторизирани лица. Включете защитен
режим на получаване, тогава всички входящи факсове отиват в
паметта. Можете да разпечатате входящите факсове с въвеждане на
паролата.
За да използвате защитния режим на получаване, активирайте
менюто от
(факс) >
на контролния панел.
(Menu) > Fax Feature > Secure Receive
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure
Receive.
Изберете
(факс) >
(Menu) > Fax Feature > Secure
Receive > Print на контролния панел.
Или изберете Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup >
Secure Receive > Print.
2
3
Въведете четирицифрена парола и натиснете OK.
Устройството отпечатва всички факсове, съхранени в паметта.
43
Получаване на факсове в паметта
Тъй като устройството ви е многофункционално, то може да получава
факсове, докато вие копирате или печатате. Ако получите факс,
докато копирате или печатате, устройството ви съхранява входящите
факсове в паметта. След това, когато приключите копирането или
печатането, устройството автоматично отпечатва факса.
Ако факсът е получен и се отпечатва, други задачи за копиране и
принтиране не може да се извършват едновременно.
4. Специални функции
261
Факс функции
44
Автоматично отпечатване на отчет за
изпратените факсове
Можете да настроите устройството да отпечатва отчет с подробна
информация относно предходните 50 комуникационни операции,
включително часове и дати.
1
Натиснете
(факс) >
On на контролния панел.
2
Натиснете
(Cancel или Stop/Clear), за да се върнете в
режим на готовност.
(Menu) > Fax Setup > Auto Report >
4. Специални функции
262
Използване на функциите за споделена папка
Тази функция ви позволява да използвате паметта на устройството
като споделена папка. Предимството на тази функция е, че можете
удобно да използвате споделената папка в прозореца на компютъра
си.
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Характеристики по
модели" на стр. 8).
• Можете да използвате тази функция в модели, които разполагат
с устройство за съхранение на данни (вижте "Разнообразна
функция" на стр. 10).
46
Използване на споделената папка
Можете да използвате споделаната папка точно както при нормалния
компютър. Създавайте, редактирайте и изтривайте папки и файлове
както в нормална папка в Windows. Можете също да съхранявате
сканираните данни в споделената папка. Можете да отпечатате
директно файлове, съхранени в споделената папка. Можете да
отпечатвате файлове с формати TIFF, BMP, JPEG и PRN.
• Администраторът може да зададе идентификация и парола, за
да ограничи достъпа на потребителите до максималния брой
едновременни потребители.
45
Създаване на споделена папка
1
2
3
Отворете прозорец на Windows Explorer от компютъра.
Въведете \\[ip адрес] на принтера (например: \\169.254.133.42)
в адресната лента и натиснете клавиша "Enter" или щракнете
върху Старт.
Създайте нова папка в директорията nfsroot.
4. Специални функции
263
Използване на функциите памет/твърд диск
Можете да използвате тази функция в модели, които разполагат с
устройство за съхранение на данни (твърд диск) или памет (вижте
"Разнообразна функция" на стр. 10).
От контролния панел
Ако вашето устройство има допълнителна памет или допълнителен
твърд диск, можете да използвате тези функции от
(Menu) бутон >
System Setup > Job Management.
47
•
Active Job: Всички задачи за печат, чакащи да бъдат отпечатани,
се намират в списък в активната опашка със задачи, за да можете
да ги изпратите на принтера. Можете да изтриете дадена задача от
опашката преди да започнете да печатате или да настроите задача
за печат в по-късен момент.
•
File Policy: Можете да изберете пътя за генериране на име на
файл, преди да продължите със заданието през опционалната
памет. Ако в опционалната памет вече съществува същото име,
което въвеждате като ново, можете да го преименувате или да го
заместите напълно.
•
Stored Job: Можете да отпечатате или изтриете съхранена
задача.
Настройване на опционалната памет
От драйвера на принтера
След инсталиране на допълнителната памет, можете да използвате
разширени свойства на печат, като преглед на задача и определяне на
печат на лична задача в прозореца Печат. Изберете Свойства или
Предпочитание, и конфигурирайте режима на печат.
• Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в
зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи,
съответната опция не е налична за вашето устройство.
• След инсталирането на твърдия диск, вие можете да
отпечатвате предварително дефинирани шаблони за
документи от
(Menu) бутон > System Setup > Form Menu.
4. Специални функции
264
5. Полезни инструменти
за управление
Този раздел представя инструменти за управление, които ще помогнат да използвате пълния капацитет
на устройството.
• Easy Capture Manager
266
• Samsung AnyWeb Print
267
• Easy Eco Driver
268
• Използване на SyncThru™ Web Service
269
• Използване на Samsung Easy Document Creator 273
• Използване на Samsung Easy Printer Manager
274
• Използване на Samsung Printer Status
278
Easy Capture Manager
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 8).
• Налично само за потребители на операционна система Windows (вижте "Софтуер" на стр. 8).
Уловете своя екран и стартирайте Easy Capture Manager, като просто натиснете бутона "Print Screen". Сега лесно можете да отпечатате заснетия
екран като заснет или редактиран.
5. Полезни инструменти за управление
266
Samsung AnyWeb Print
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 8).
• Налично само за потребители на операционни системи Windows и Mac (виж "Софтуер" на стр. 8).
Този инструмент ви помага по-лесно да направите снимка на екрана, да преглеждате, изрязвате и отпечатвате страници от Windows Internet
Explorer, отколкото когато използвате нормална програма. Щракнете върху Старт > Всички програми > Samsung Printers > Samsung AnyWeb
Print > Download the latest version, за да се свържете с уеб сайта, от който можете да изтеглите инструмента.
5. Полезни инструменти за управление
267
Easy Eco Driver
• Налично само за потребители на операционна система Windows.
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Характеристики по модели" на стр. 8).
С помощта на Easy Eco Driver преди печат можете да използвате екологични функции и така да спестите хартия и тонер. За да използвате това
приложение, трябва да сте поставили отметка в квадратчето Start Easy Eco Driver before printing job в раздела със свойства на принтера.
Easy Eco Driver позволява и да извършвате основни действия по редактиране, например да изтривате изображения и текст, да променяте шрифт
и други. Можете да запишете често използваните настройки като шаблон.
Как да го използвате:
1 Отворете документ за печат.
2 Отпечатайте документа.
Появява се прозорец с визуализация.
3 Изберете опциите, които искате да приложите към документа.
Ще видите визуализация на приложените функции.
4 Щракнете върху Печат.
5. Полезни инструменти за управление
268
Използване на SyncThru™ Web Service
• Internet Explorer 6.0 или по-висока версия е минималното
изискване за SyncThru™ Web Service.
• В зависимост от опциите и моделите, описанието на SyncThru™
Web Service в това ръководството на потребителя може да се
различава от вашето устройство.
• Само за мрежовия модел (вижте "Софтуер" на стр. 8).
1
Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата
на SyncThru™ Web Service.
2
Напишете ID и Password и след това кликнете Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Достъп до SyncThru™ Web Service
1
Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows.
Въведете IP адреса на вашия принтер (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в
полето за адреса и натиснете клавиш Enter или щракнете
Старт.
2
Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.
Влизане с парола в SyncThru™ Web Service
Преди да конфигурирате опции в SyncThru™ Web Service, трябва да
влезете с парола като администратор. Можете да използвате
SyncThru™ Web Service и без да влизате с парола, но така няма да
имате достъп до раздел Settings и раздел Security.
5. Полезни инструменти за управление
269
Използване на SyncThru™ Web Service
2
SyncThru™ Web Service преглед
Раздел Settings
Този раздел позволява да задавате конфигурациите, предоставени за
вашето устройство и мрежа. Необходимо е да влезете с парола като
администратор, за да имате достъп до този раздел.
В зависимост от модела на устройството някои раздели може да
не са налични.
•
Раздел Machine Settings: Задава предоставените за вашето
устройство опции.
•
Раздел Network Settings: Показва опции за мрежова среда.
Задава опции, като TCP/IP и мрежови протоколи.
Раздел Information
Раздел Security
Този раздел предоставя обща информация за вашето устройство.
Можете да проверявате неща, като оставащото количество тонер,
например. Също можете и да печатате отчети.
Този раздел позволява да задавате защитна информация за вашето
устройство и мрежа. Необходимо е да влезете с парола като
администратор, за да имате достъп до този раздел.
•
Active Alerts: Показва предупрежденията, които са се появили в
устройството, както и тяхната сериозност.
•
•
Supplies: Показва колко страници са отпечатани и оставащото в
тонер касетата количество тонер.
System Security: Задава информация за системния
администратор на устройството и също да активира или
деактивира функции на устройството.
•
Network Security: Задава настройки за HTTP, IPSec, IPv4/IPv6
филтриране, 802.1x и сървъри за удостоверяване.
•
User Access Control: Разпределя потребителите в няколко групи
според ролите им. Всяко упълномощаване, удостоверяване или
отчитане на потребител ще се контролира от определението на
ролята на групата.
•
Usage Counters: Показва броячът за употреба.
•
Current Settings: Показва информация за устройството и
мрежата.
•
Print information: Отпечатва отчети, като например отчети,
свързани със системата, имейл адреси и отчети за шрифта.
5. Полезни инструменти за управление
270
Използване на SyncThru™ Web Service
Раздел Maintenance
Този раздел позволява да поддържате устройството чрез
актуализация на фърмуера и настройка на информация за контакт за
изпращане на имейли. Можете и да отворите уебсайта на Samsung
или да изтеглите драйвери, като изберете меню Link.
•
Firmware Upgrade: Актуализира фърмуера на вашето устройство.
•
Contact Information: Показва информация за контакт.
•
Link: Показва връзки към полезни сайтове, от които можете да
теглите или проверявате информация.
1
Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows.
Въведете IP адреса на устройството (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в
полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете
върху Старт.
2
3
Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.
От раздел Settings, изберете Machine Settings > E-mail
Notification.
Ако не сте конфигурирали изходяща сървърна среда, отидете на
Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP), за да
конфигурирате мрежовата среда, преди да зададете изпращане
на имейл известие.
3
Настройка на имейл известие
Чрез настройката на тази опция можете да получавате имейли
относно състоянието на вашето устройство. Със задаването на
информация като IP адрес, име на хост, имейл адрес и SMTP сървър,
състоянието на устройството (недостиг на тонер в касетата или
грешка в устройството) ще се изпраща автоматично до определен
имейл адрес. Тази опция може да се използва по-често от
администратора на устройството.
4
Изберете отметката Enable, за да използвате E-mail
Notification.
5
Щракнете върху бутон Add, за да добавите потребител за
имейл известяване.
Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в
зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи,
съответната опция не е налична за вашето устройство.
6
Задайте името на получателя и имейл адреса(ите) с
елементите за известяване, за които искате да бъде получено
предупреждение.
Щракнете върху Apply.
5. Полезни инструменти за управление
271
Използване на SyncThru™ Web Service
Ако има активирана защитна стена, възможно е имейлът да не
бъде изпратен успешно. В такъв случай се обърнете към
администратор на мрежата.
4
Въведете името на администратора, телефонен номер,
местоположение и имейл адрес.
5
Щракнете върху Apply.
4
Настройване на данни за системен
администратор
Тази настройка е необходима за използване на опцията за имейл
известяване.
Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в
зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи,
съответната опция не е налична за вашето устройство.
1
Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows.
Въведете IP адреса на устройството (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в
полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете
върху Старт.
2
3
Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.
От раздел Security, изберете System Security > System
Administrator
5. Полезни инструменти за управление
272
Използване на Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator е приложение, което помага на
потребителите да сканират, компилират и запазват документи в
множество формати, включително формат .epub. Тези документи
могат да бъдат споделяни чрез сайтове на социални мрежи или факс.
Независимо дали вие сте студент, който трябва да организира
проучване от библиотеката или сте майка-домакиня, която споделя
снимки от последното парти за рожден ден, Samsung Easy Document
Creator ще ви предостави необходимите средства.
•
Plug-in: Сканирайте, изпращайте факсове и конвертирайте в
електронна книга директно от програмата Microsoft Office.
Щракнете върху бутона Help ( ) от прозореца и щракнете върху
всяка опция, за която искате информация.
Приложението Samsung Easy Document Creator предлага следните
функции:
•
Image Scanning: Използвайте за сканиране на единични или
множество снимки.
•
Document Scanning: Използвайте за сканиране на документи с
текст или текст и изображения.
•
Text Converting: Използвайте за сканиране на документи, които е
необходимо да бъдат записани в текстов формат подлежащ на
редактиране.
•
Book Scanning: Използвайте за сканиране на книги с плоския
скенер.
•
SNS Upload: Предоставя лесен и бърз начин за качване на
сканирани или съществуващи изображения на множество сайтове
на социални мрежи (SNS).
•
E-Book Conversion: Предоставя възможността за сканиране на
множество документи в една електронна книга или конвертиране
на съществуващи файлове във формат електронна книга.
5. Полезни инструменти за управление
273
Използване на Samsung Easy Printer Manager
5
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 8).
• Налично само за потребители на операционни системи
Windows и Mac (виж "Софтуер" на стр. 8).
• За Windows, Internet Explorer 6.0 или по-висока версия е
минималното изискване за Samsung Easy Printer Manager.
Samsung Easy Printer Manager е приложение, което комбинира
настройките на устройството Samsung на едно място. Samsung Easy
Printer Manager комбинира настройките на устройството, както и среди
за печат, настройки/действия и зареждане. Всички тези функции
представляват начин за по-удобното използване на вашето
устройство Samsung. Samsung Easy Printer Manager предлага два
различни потребителски интерфейса, от които да избирате: основен
потребителски интерфейс и разширен потребителски интерфейс.
Превключването между двата интерфейса е лесно: просто натискате
бутон.
Представяне на Samsung Easy Printer Manager
За да отворите програмата:
За Windows
Изберете Старт > Програми или Всички програми > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer
Manager.
За Мас,
Отворете папката Applications > папка Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Интерфейсът Samsung Easy Printer Manager се състои от различни
основни раздели, описани в следващата таблица:
5. Полезни инструменти за управление
274
Използване на Samsung Easy Printer Manager
Информация
за принтер
Скрийншотът може да се различава в зависимост от
операционната система, която използвате.
2
Тази област предоставя обща информация за
вашето устройство. Можете да проверите
информация, като име на модел на устройството, IP
адрес (или име на порт) и състояние на
устройството.
Можете да прегледате онлайн User’s Guide.
Бутон Отстраняване на проблеми: Този
бутон отваря Troubleshooting Guide, когато
се появи грешка. Можете директно да
отворите необходимия раздел в
ръководството на потребителя.
Информация
за
приложение
3
1
Списък с
принтери
"Printer List" показва принтерите, инсталирани на
вашия компютър, и мрежовите принтери, добавени
от откритията на мрежата (само Windows).
Включва връзки за промяна на разширени
настройки, предпочитания, помощ и относно.
Бутонът
се използва за преминаване
към потребителски интерфейс с разширени
настройки (вж. "Преглед на потребителски
интерфейс с разширени настройки" на стр.
276).
5. Полезни инструменти за управление
275
Използване на Samsung Easy Printer Manager
6
Бързи връзки
Показва Quick links към определени функции на
устройството. Този раздел също така включва
връзки към приложения в разширените настройки.
4
Ако свържете устройството си в мрежа, се
разрешава иконата SyncThru™ Web Service.
Съдържание
Показва информация за избраното устройство,
ниво на оставащ тонер и хартия. Информацията ще
се променя въз основа на избраното устройство.
Някои устройства не притежават тази функция.
Поръчка на
консумативи
Щракнете върху бутон Order от прозореца за
поръчка на консумативи. Онлайн можете да
поръчате тонер касета(и) за подмяна.
5
6
Изберете менюто Help или щракнете върху бутона
от
прозореца и щракнете върху всяка опция, за която искате
информация.
Преглед на потребителски интерфейс с
разширени настройки
Разширеният потребителски интерфейс е предназначен за
използване от човека, отговорен за управление на мрежата и
устройствата.
Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в
зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи,
съответната опция не е налична за вашето устройство.
Device Settings
Можете да конфигурирате различни настройки на устройството, като
настройка на устройството, хартия, разположение, емулация, мрежа и
информация за печат.
5. Полезни инструменти за управление
276
Използване на Samsung Easy Printer Manager
Scan to PC Settings
Alert Settings (само за Windows)
Това меню включва настройки за създаване или изтриване на
сканиран файл в профилите на компютъра.
Това меню съдържа настройки, свързани с предупрежденията за
грешка.
•
Scan Activation: Определя дали е разрешено сканирането при
това устройство.
•
Printer Alert: Предоставя настройки свързани с това кога ще бъдат
получен предупреждения.
•
Раздел Basic: Съдържа настройки, свързани с общото сканиране
и настройки на устройството.
•
Email Alert: Предоставя опции, свързани с получаването на
предупреждения по имейл.
•
Раздел Image: Съдържа настройки, свързани със коригиране на
изображението.
•
Alert History: Предоставя история на устройството и свързани с
тонера предупреждения.
Fax to PC Settings
Job Accounting
Това меню включва настройки, свързани с основната функционалност
като факс на избраното устройство.
Предоставя заявка за информация за квота за отчитане на
определена задача на потребител. Тази информация за квота може да
бъде създадена и приложена към устройства от софтуер за отчитане
на задачи, като администраторски софтуер SyncThru™ или
CounThru™.
•
Disable: Ако Disable е On, няма да се получават входящи факсове
на това устройство.
•
Enable Fax Receiving from Device: Позволява ползването на
устройството като факс и позволява задаването на още опции.
5. Полезни инструменти за управление
277
Използване на Samsung Printer Status
Samsung Printer Status е програма, която наблюдава и ви информира
за състоянието на устройството.
Икона
• Прозорецът Samsung Printer Status и съдържанието му,
показани в това Ръководството на потребителя, може да се
различават в зависимост от използваното устройство или
операционна система.
• Проверете кои операционни системи са съвместими с вашето
устройство (вижте "Спецификации" на стр. 112).
• Налично само за потребители на операционна система
Windows (вижте "Софтуер" на стр. 8).
Значение
Описание
Нормален
Устройството е в режим на готовност и липсват
грешки или предупреждения.
Предупреж
дение
Устройството е в състояние, в което в бъдеще
може да се появи грешка. Например, то може да
е със статус понижен тонер, което може да
доведе до статус изчерпан тонер.
Грешка
Устройството има поне една грешка.
7
Преглед на Samsung Printer Status
Ако по време на работата на устройството се появи грешка, можете да
я проверите от Samsung Printer Status. Samsung Printer Status се
инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера на
устройството.
Също така можете да стартирате Samsung Printer Status ръчно.
Отидете в Предпочитания за печат, щракнете върху раздел Basic >
бутон Printer Status.
Тези икони се появяват в лентата със задачи на Windows.
Ниво на тонер
1
Можете да видите нивото на оставащия тонер
във всяка тонер касета. Устройството и броят
на тонер касетите, показван в горния
прозорец, може да се различава в зависимост
от използваното устройство. Някои
устройства не притежават тази функция.
5. Полезни инструменти за управление
278
Използване на Samsung Printer Status
2
3
Option
Можете да зададете настройки, свързани с
предупреждение за задача за печат.
Order Supplies
Онлайн можете да поръчате тонер касета(и)
за подмяна.
User’s Guide
Можете да прегледате онлайн Ръководство на
потребителя.
Този бутон отваря Troubleshooting
Guide, когато се появи грешка. Можете
директно да отворите раздела за
отстраняване на проблеми в
ръководството на потребителя.
4
5
Close
Затваря прозореца.
5. Полезни инструменти за управление
279
6. Отстраняване на
проблеми
Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на грешка.
• Проблеми при подаване на хартията
281
• Проблеми със захранване и кабелна връзка 282
• Проблеми с печата
283
• Проблеми с качеството на печата
288
• Проблеми с копирането
296
• Проблеми със сканирането
298
• Проблеми с факса
300
• Проблеми с операционната система
302
Проблеми при подаване на хартията
Състояние
Препоръчителни решения
По време на печат е заседнала
хартия.
Извадете заседналата хартия.
Листовете хартия залепват.
• Проверете максималния капацитет на тавата.
• Проверете дали използвате правилната хартия.
• Извадете хартията от тавата и я огънете или разлистете.
• Причина за залепването може да е влага.
Не се подават няколко листа.
В тавата може да им различни типове хартия. Заредете хартия от един тип, размер и тегло.
Хартията не се подава в принтера.
• Извадете всички пречещи предмети от вътрешността.
• Хартията не е поставена правилно. Извадете хартията от тавата и я поставете правилно.
• В тавата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от тавата.
• Хартията е прекалено дебела. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на принтера.
Хартията продължава да засяда.
• В тавата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от тавата. Ако отпечатвате на
специални материали, използвайте ръчното подаване в тавата.
• Използва се неправилен тип хартия. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на
принтера.
• В принтера може да има боклуци. Отворете предния капак и почистете замърсяването.
Пликовете се изкривяват или не се
зареждат правилно.
Проверете дали водачите са подравнени спрямо двете страни на пликовете.
6. Отстраняване на проблеми
281
Проблеми със захранване и кабелна връзка
1
Захранване
Състояние
Принтерът няма захранване.
Кабелът за връзка между компютъра
и устройството не е свързан
правилно.
Препоръчителни решения
• Първо свържете устройството към електрически източник на захранване. Ако устройството е снабдено
с бутон
(Power/Wakeup) на контролния панел, натиснете го.
• Изключете и включете отново кабела на устройството.
6. Отстраняване на проблеми
282
Проблеми с печата
Състояние
Устройството не
печата.
Възможна причина
Принтерът няма захранване.
Препоръчителни решения
Първо свържете устройството към електрически източник на захранване. Ако
устройството е снабдено с бутон
(Power/Wakeup) на контролния панел,
натиснете го.
Устройството не е избрано по
подразбиране.
Изберете вашето устройство, като устройство по подразбиране в Windows.
Проверете устройството за следното:
• Капакът не е затворен. Затворете капака.
• Има заседнала хартия. Извадете заседналата хартия (вижте "Почистване засядания на хартия" на стр. 99).
• Няма хартия. Заредете хартия (вижте "Зареждане на хартията в тавата" на стр. 44).
• Няма поставена тонер касета. Поставете тонер касетата (вижте "Toner cartridge" на стр. 81).
• Уверете се, че предпазният капак и листовете са отстранени от тонер касетата (вижте "Toner cartridge" на стр. 81).
Ако се появи системна грешка, се обадете на сервизния си представител.
Кабелът за връзка между компютъра и
устройството не е свързан правилно.
Изключете и включете отново кабела на устройството (вижте "Изглед отзад"
на стр. 27).
Кабелът, свързващ компютъра и принтера,
е дефектен.
Ако е възможно, свържете кабела към друг компютър, който работи нормално
и отпечатайте желаното. Можете да опитате и с друг кабел за устройството.
Неправилна настройка на порта.
Проверете настройките за принтер на Windows, за да се уверите, че задачите
за принтера се изпращат към правилния порт. Ако компютърът има повече от
един порт, проверете дали принтерът е включен към правилния.
6. Отстраняване на проблеми
283
Проблеми с печата
Състояние
Устройството не
печата.
Възможна причина
Препоръчителни решения
Принтерът може да е неправилно
конфигуриран.
Проверете Предпочитания за печат, за да се уверите, че са правилни.
Драйверът на принтера може да е
инсталиран неправилно.
Деинсталиране и повторно инсталиране на драйвера на устройството.
Устройството е неизправно.
Погледнете съобщенията на дисплея на контролния панел, за да проверите
дали не показва грешка. Свържете се със сервизния представител.
Размерът на документа е толкова голям, че
дисковото пространство на компютъра е
недостатъчно за достъп до задачата за
печат.
Освободете дисково пространство и отпечатайте документа отново.
Изходната тава е препълнена.
След като извадите хартията от изходната тава, устройството възобновява
печата.
Устройството избира
материали за печат от
грешен източник на
хартия.
Типът хартия, избран от Предпочитания
за печат, може да е неправилен.
При много софтуерни приложения източникът на хартията се избира в
раздела Paper в Предпочитания за печат (вижте "Отваряне на
предпочитания за печат" на стр. 58). Изберете правилния източник на хартия.
Консултирайте се с екрана за помощ с драйвера на принтера (вижте
"Използване на помощ" на стр. 59).
Печатът е
изключително бавен.
Заданието може да е твърде сложно.
Намалете сложността на страницата или се опитайте да регулирате
настройките за качеството на печат.
6. Отстраняване на проблеми
284
Проблеми с печата
Състояние
Възможна причина
Препоръчителни решения
Половината страница
е празна.
Настройката за ориентация на страницата
може да е неправилна.
Променете ориентацията на страницата в приложението (вижте "Отваряне на
предпочитания за печат" на стр. 58). Консултирайте се с екрана за помощ с
драйвера на принтера (вижте "Използване на помощ" на стр. 59).
Размерът на хартията и настройките за
размер на хартията не съвпадат.
Уверете се, че размерът на хартия в настройките на драйвера за принтер
съответства на хартията в тавата. Или се уверете, че размерът на хартия в
настройките на драйвера на принтера съответства на избора на хартия в
настройките на софтуерното приложение, което използвате (вижте
"Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
Устройството печата,
Кабелът на устройството е хлабав или е
но текстът е погрешен, дефектен.
изкривен или непълен.
Изключете и включете отново кабела на устройството. Опитайте да
отпечатате файл, който вече успешно сте отпечатвали. Ако е възможно,
свържете устройството и кабела към друг компютър, който знаете че работи
и опитайте задача за печат. Като последна стъпка, опитайте с нов кабел за
устройство.
Избран е грешен драйвер за принтер.
Проверете настройките за печат в приложението, за да се уверите, че е
избрано вашето устройство.
Софтуерното приложение работи
неправилно.
Опитайте да отпечатате от друго приложение.
Операционната система работи
неправилно.
Излезте от Windows и рестартирайте компютъра. Изключете и включете
устройството отново.
6. Отстраняване на проблеми
285
Проблеми с печата
Състояние
Страниците се
отпечатват, но са
празни.
Възможна причина
Тонер касетата е дефектна или празна.
Препоръчителни решения
Ако е необходимо, преразпределете тонера. Ако е необходимо, сменете
тонер касетата.
• Вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 79.
• Вижте "Toner cartridge" на стр. 81.
Във файла може да има празни страници.
Проверете файла, за да сте сигурни, че в него няма празни страници.
Някои части, като контролера или платката,
може да са дефектни.
Свържете се със сервизния представител.
Устройството не
Несъвместимост между PDF файла и
отпечатва правилно
продуктите на Acrobat.
PDF файлове. Липсват
части от графики,
текст или илюстрации.
Отпечатването на PDF файла като изображение може да реши проблема.
Включете Печат като изображение от опциите за печат на Acrobat.
Качеството на
изображенията не е
добро. Изображенията
не са ясни.
Изображението е с много ниска
разделителна способност.
Намалете размера на снимката. Ако увеличите размера на изображението в
приложението, разделителна способност ще се намали.
Преди печат
устройството изпуска
пара в близост до
изходната тава.
Използването на влажна хартия може да
причини изпускането на пара по време на
печат.
Това не представлява проблем. Просто продължете да печатате.
Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.
6. Отстраняване на проблеми
286
Проблеми с печата
Състояние
Възможна причина
Препоръчителни решения
Устройството не
печата върху хартия
със специален размер,
например хартия за
фактури.
Размерът на хартията и настройката за
размер на хартията са различни.
Задайте правилния размер хартия в Custom в раздела Paper на
Предпочитания за печат (виж "Отваряне на предпочитания за печат" на стр.
58).
Отпечатаната хартия
за фактури е извита.
Настройката за вид на хартията не
съвпада.
Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в Предпочитания
за печат, щракнете върху раздел Paper и задайте типа на Thick (вижте
"Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
6. Отстраняване на проблеми
287
Проблеми с качеството на печата
Ако вътрешността на принтера е замърсена или хартията е поставена неправилно, може да има спад в качеството на печата. Вижте таблицата
по-долу, за да отстраните проблема.
Състояние
Светъл или избледнял
печат
Препоръчителни решения
• Ако на страницата се появи вертикална бяла черта или избледняла зона, подаването на тонер е слабо. Поставете
нова тонер касета (вижте "Toner cartridge" на стр. 81).
• Хартията може да не отговаря на спецификациите, например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.
• Ако цялата разпечатка е светла, настройката за разделителната способност на печат е прекалено ниска или е
включен режимът за икономия на тонер. Настройте разделителната способност на печат и изключете режима за
икономия на тонер. Вижте помощния екран на драйвера на принтера.
• Комбинация от избледнели или размазани дефекти може да показва, че тонер касетата има нужда от почистване.
Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 85).
• Повърхността на дългата стъклена лента във вътрешна част на устройството може да е замърсена. Почистете
вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 85). Ако тези стъпки не решат проблема,
свържете се със сервизния отдел.
Горната половина на
Тонерът може да не се слепва правилно към този вид хартия.
хартията е отпечатана в по- • Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в Предпочитания за печат, щракнете върху раздел
светъл цвят от останалата
Paper и задайте типа на хартията на Recycled (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
част от хартията
6. Отстраняване на проблеми
288
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Петна от тонер
Препоръчителни решения
• Хартията може да не отговаря на спецификациите, например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.
• Трансферната ролка може да е замърсена. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на
устройството" на стр. 85).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Пътят на хартията може да се нуждае от почистване. Свържете се със сервизния представител (вижте "Почистване
на устройството" на стр. 85).
Пропуски при печата
Ако избледнели зони, предимно обли, се появяват на случайни места по страницата:
• Може само един лист хартия да е дефектен. Опитайте да повторите отпечатването.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Влажността по страницата е неравномерна или има мокри петна по повърхността. Опитайте с друга марка хартия.
• Пакетът хартия е с лошо качество. Производственият процес може да накара някои области да не попиват тонер.
Използвайте друг тип или марка хартия.
• Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в Предпочитания за печат, щракнете върху раздела
Paper и задайте типа на Thick (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.
Бели петна
Ако по страницата се появяват бели петна:
• Хартията е прекалено груба и много прах от нея се отделя по вътрешните части на устройството. Трансферната
ролка може да е мръсна. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 85).
• Пътят на хартията може да се нуждае от почистване. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на
устройството" на стр. 85).
Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.
6. Отстраняване на проблеми
289
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Вертикални линии
Препоръчителни решения
Ако по страницата се появяват черни вертикални линии:
• Повърхността (частта с барабана) на тонер касетата, намираща се вътре в устройството, най-вероятно е
надраскана. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Toner cartridge" на стр. 81).
Ако по страницата се появяват бели вертикални линии:
• Повърхността на дългата стъклена лента във вътрешна част на устройството може да е замърсена. Почистете
вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 85). Ако тези стъпки не решат проблема,
свържете се със сервизния отдел.
Черно-бял или цветен фон
Ако степента на оцветяване на фона стане неприемлива:
• Използвайте по-лека хартия.
• Проверете условията на средата, в която е инсталиран принтерът: прекомерно сухи условия или висока влажност
(по-висока от 80% RH) може да увеличи фоновото оцветяване.
• Извадете старата тонер касета и поставете нова (виж "Toner cartridge" на стр. 81).
• Цялостно преразпределете тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 79).
Размазване на тонер
• Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 85).
• Проверете типа и качеството на хартията.
• Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Toner cartridge" на стр. 81).
6. Отстраняване на проблеми
290
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Повтарящи се вертикални
дефекти.
Препоръчителни решения
Ако по отпечатваната страна на страницата се появяват следи на равни интервали:
• Тонер касетата може да е повредена. Ако все още имате същия проблеми, отстранете тонер касетата и поставете
нова (виж "Toner cartridge" на стр. 81).
• Части от принтера може да са зацапани с тонер. Ако дефектът се появява на гърба на страницата, проблемът
вероятно ще се саморазреши след няколко страници.
• Фюзерът може да е повреден. Свържете се със сервизния представител.
Петна по фона
A
Петната по фона са резултат от парчета тонер, разпръснати случайно върху страницата.
• Хартията може да е прекалено влажна. Опитайте да печатате с друг пакет хартия. Не отваряйте пакетите хартия,
докато това не е необходимо, за да не попива прекалено много влага.
• Ако петна по фона се образуват върху плик, променете оформлението така, че да избегнете печат върху зоните,
препокриващи ръбовете на гърба на плика. Печатът върху ръбове може да предизвика проблеми.
Или изберете Thick от прозореца Предпочитания за печат (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр.
58).
• Ако петната по фона покриват цялата повърхност на отпечатаната страница, променете резолюцията чрез
софтуерното приложение или в Предпочитания за печат (виж "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
Уверете се, че е избран подходящия тип хартия. Например: Ако бъде избрана "Thicker Paper", но всъщност се
използва "Plain Paper" може да се появи претоварване, което да доведе до проблеми с качеството.
• Ако използвате нова тонер касета, първо преразпределете тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 79).
6. Отстраняване на проблеми
291
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Има тонер частици около
получерните символи или
картини
Препоръчителни решения
Тонерът може да не се слепва правилно към този вид хартия.
• Променете опциите за печат и опитайте отново. Отидете в Предпочитания за печат, щракнете върху раздел
Paper и задайте типа на хартията на Recycled (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
• Уверете се, че е избран подходящия тип хартия. Например: Ако бъде избрана "Thicker Paper", но всъщност се
използва "Plain Paper" може да се появи претоварване, което да доведе до проблеми с качеството.
Неправилни знаци
• Ако знаците са неправилно оформени и оставят сенки, хартията може да е прекалено гладка. Пробвайте с друга
хартия.
Изкривяване на страницата • Проверете дали хартията е правилно поставена.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Проверете типа и качеството на хартията.
• Уверете се, че водачите не са прекалено стегнати или прекалено отпуснати спрямо тестето хартия.
6. Отстраняване на проблеми
292
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Подвиване или накъдряне
Препоръчителни решения
• Проверете дали хартията е правилно поставена.
• Проверете типа и качеството на хартията. Високата температура и влажността могат да накарат страницата да се
извие.
• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.
Гънки или смачкани места
• Проверете дали хартията е правилно поставена.
• Проверете типа и качеството на хартията.
• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.
Гърбовете на разпечатките
са мръсни
• Проверете за изтичане на тонер. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на
стр. 85).
6. Отстраняване на проблеми
293
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Препоръчителни решения
Цветни или черни страници • Тонер касетата може да не е правилно поставена. Извадете тонера и го поставете обратно.
A
Нефиксиран тонер
• Тонер касетата може да е дефектна. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Toner cartridge" на стр.
81).
• Принтерът може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния представител.
• Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 85).
• Проверете типа и качеството на хартията.
• Отстранете тонер касетата и след това поставете нова (виж "Toner cartridge" на стр. 81).
Ако проблемът продължи да съществува, принтерът може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния
представител.
Празни символи
Празните места в знаците са бели зони в части от знаците, които трябва да бъдат черни:
• Може да печатате върху обратната страна на хартията. Извадете хартията и я обърнете обратно.
A
• Хартията може да не отговаря на спецификациите за хартия.
6. Отстраняване на проблеми
294
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Хоризонтални ивици
Препоръчителни решения
Ако се появят хоризонтални черни ивици или размазване:
• Тонер касетата може да е неправилно поставена. Извадете тонера и го поставете обратно.
• Тонер касетата може да е дефектна. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Toner cartridge" на стр.
81).
Ако проблемът продължи да съществува, принтера може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния
представител.
Подвиване
Ако отпечатаната хартия е подвита или не се подава в принтера:
• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.
• Променете опциите за хартия на принтера и пробвайте отново. Отидете в Предпочитания за печат, щракнете
върху раздел Paper и задайте типа на Thin (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 58).
• На няколко страници се
появява неизвестно
изображение
Най-вероятно вашето устройство се използва на надморска височина от 1 000 м или нагоре. По-голямата височина
може да повлияе върху качеството на печат, като например нефиксиран тонер или светли изображения. Променете
настройка на надморска височина на вашето устройство (вижте "Настройка на надморската височина" на стр. 215).
• Нефиксиран тонер
• Светъл печат или
замърсяване
6. Отстраняване на проблеми
295
Проблеми с копирането
Състояние
Препоръчителни решения
Копията са прекалено
светли или прекалено
тъмни.
Настройте затъмняването във функцията за копиране, за да затъмните или осветлите фона на копията (вижте
"Променяне на настройките за всяко копие" на стр. 63).
Размазвания, линии, следи
или петна се появяват
върху копията.
• Ако дефектите са върху оригинала, настройте затъмняването във функцията за копиране, за да изсветлите фона
на копията.
• Ако по оригинала няма дефекти, изчистете скенера (вижте "Почистване на модула за сканиране" на стр. 89).
Копираното изображение е
изкривено.
• Уверете се, че оригиналът е поставен точно според водача.
Отпечатват се празни
копия.
Убедете се, че оригиналът е поставен с лицето надолу върху сканиращото стъкло или с лицето нагоре в подавача на
документи.
• Трансферната ролка може да е замърсена. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на
устройството" на стр. 85).
Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.
Изображението лесно се
изтрива от копието.
• Подменете хартията в тавата с хартия от нов пакет.
• В зони с висока влажност не оставяйте хартията в устройството за дълъг период от време.
Стават чести задръствания
на хартия.
• Разлистете тестето хартия, след което го поставете обратно в тавата. Подменете хартията в тавата с нова. Ако е
необходимо, проверете/настройте водачите.
• Проверете дали типът и тежестта на хартията са правилни (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр.
115).
• Проверете дали листи хартия или парчета от листи не са останали в устройството, след като задръстването е било
изчистено.
6. Отстраняване на проблеми
296
Проблеми с копирането
Състояние
Препоръчителни решения
Тонер касетата започва да
прави по-малко копия от
очакваното, преди тонерът
да свърши.
• Възможно е оригиналите да съдържат изображения, плътни запълвания или дебели линии. Възможно е например
оригиналите ви да бъдат формуляри, писма, книги или други документи, които използват повече тонер.
• Капакът на скенера може да бъде оставен отворен, докато се правят копия.
• Изключете и включете устройството отново.
6. Отстраняване на проблеми
297
Проблеми със сканирането
Състояние
Скенерът не работи.
Препоръчителни решения
• Проверете дали поставяте оригинала, който трябва да бъде сканиран, с лице надолу към сканиращата повърхност
или с лице нагоре в подавача на документи (вижте "Зареждане на оригиналите" на стр. 52).
• Може да няма достатъчно памет за документите, които желаете да сканирате. Пробвайте функцията Prescan, за
да проверите дали работи. Пробвайте да намалите резолюцията на сканиране.
• Проверете дали кабелът на принтера е свързан правилно.
• Проверете дали кабелът на принтера не е дефектен. Сменете кабела на принтера с такъв, за който знаете, че е
изправен. Ако е необходимо, сменете кабела на принтера.
• Проверете дали скенерът е конфигуриран правилно. Проверете настройките на скенера в SmarThru Office или в
приложението, което използвате, за да сте сигурни, че задачатана скенера се изпраща на правилния порт
(например, USB001).
Скенерът сканира много
бавно.
• Проверете дали устройството отпечатва получените данни. Ако да, сканирайте документа, след като получените
данни се отпечатат.
• Изображенията се сканират по-бавно от текст.
• Скоростта при сканиране се забавя заради голямото количество памет необходимо за анализ и репродукция на
сканираното изображение. Настройте компютъра си на ECP принтер режим през BIOS настройките. Това ще
помогне да увеличите скоростта. За подробности как да настроите BIOS, се обърнете към ръководството на
компютъра си.
6. Отстраняване на проблеми
298
Проблеми със сканирането
Състояние
Препоръчителни решения
На екрана на компютъра се
появява съобщение:
• Възможно е в момента да се изпълнява друго задание за печат или копиране. След като текущото задание се
изпълни, стартирайте новото задание отново.
• Устройството не може да
се настрои в желания от
Вас режим H/W.
• Избраният порт вече се използва. Рестартирайте компютъра си и опитайте отново.
• Портът се използва от
друга програма.
• Портът е деактивиран.
• В момента скенерът
получава или печата
данни. След завършване
на текущата задача
опитайте отново.
• Кабелът може да е неправилно свързан или захранването може да е изключено.
• Драйверът за скенера не е инсталиран или операционната среда не е правилно инсталирана.
• Уверете се, че устройството е правилно свързано и захранването е включено, а след това рестартирайте
компютъра си.
• USB кабелът може да е неправилно свързан или захранването може да е изключено.
• Невалиден манипулатор.
• Сканирането е неуспешно.
6. Отстраняване на проблеми
299
Проблеми с факса
Състояние
Препоръчителни решения
Устройството не работи,
дисплеят не свети или
бутоните не работят.
• Изключете електрозахранващия кабел и го включете отново.
Няма сигнал.
• Проверете дали телефонния кабел е свързан правилно (вижте "Изглед отзад" на стр. 27).
• Проверете дали има захранване в електрическия контакт.
• Уверете се, че захранването е включено.
• Проверете дали телефонната розетка работи, като включите друг телефон.
Съхранените в паметта
номера се набират
неправилно.
Проверете дали телефонните номера са съхранени правилно. За да проверите това, разпечатайте списъка с
адресите.
Оригиналът не се подава в
устройството.
• Уверете се, че хартията не е подгъната и я поставяте правилно. Проверете дали оригиналът е с правилен размер,
не прекалено дебел или тънък.
• Проверете дали подавачът на документи е добре затворен.
• Гумената подложка на подавача на документи може да се нуждае от смяна. Свържете се със сервизния
представител.
Факсовете не се получават
автоматично.
• Режимът на приемане трябва да е зададен на факс (вижте "Промяна на режимите за получаване" на стр. 258).
• Уверете се, че в тавата има хартия (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 115).
• Проверете дали дисплеят показва съобщение за грешка. Ако показва, отстранете проблема.
Устройството не изпраща.
• Проверете дали оригиналът е поставен в подавача на документи или върху стъклото на скенера.
• Проверете факс устройството, на което изпращате, за да се уверите, че то може да получава факс.
6. Отстраняване на проблеми
300
Проблеми с факса
Състояние
Полученият факс има бели
петна или е с лошо
качество.
Препоръчителни решения
• Изпращащото факс устройство може да е повредено.
• Шумна телефонна линия може да е причина за грешките.
• Проверете устройството си като направите едно копие.
• Касетата с тонер почти е достигнала предвидения срок на експлоатация. Сменете тонер касетата (виж "Toner
cartridge" на стр. 81).
Някои от думите на
получения факс са
разтегнати.
Изпращащото факса устройство е претърпяло временно задръстване.
На изпращаните от вас
документи се появяват
линии.
Проверете скенера за петна и го изчистете (вижте "Почистване на модула за сканиране" на стр. 89).
Устройството избира
номер, но не осъществява
връзка с отсрещното
устройство.
Отсрещното устройство може да е изключено, да няма хартия или да не отговаря на входящи повиквания. Свържете
се с оператора на другата машина и го помолете да разреши проблема от своя страна.
Факсовете не се запазват в
паметта.
В паметта може да няма достатъчно място за съхраняване на факса. Ако на дисплея се изведе съобщение,
посочващо състоянието на паметта, изтрийте от паметта всички факсове, от които не се нуждаете, и опитайте отново
да съхраните факса. Обадете се в сервиза.
На дъното на всяка
страница се появяват
празни зони с малка линия
текст на върха.
Вероятно сте задали грешен тип хартия в настройките на устройството. Проверете типа и размера на хартията
отново.
6. Отстраняване на проблеми
301
Проблеми с операционната система
2
Често срещани проблеми в Windows
Състояние
Препоръчителни решения
Съобщението “Файлът се
използва” се появява по
време на инсталация.
Затворете всички софтуерни приложения. Премахнете всички софтуерни програми от групата за начално стартиране
след рестартиране на Windows. Преинсталирайте драйвера за принтер.
Появяват се съобщения
“Стандартен проблем в
защитата”, “Изключение в
ОЕ”, “Spool 32”, или
“Недопустима операция”.
Затворете всички други приложения, рестартирайте Windows и опитайте да отпечатате отново.
Появява се съобщение
“Неуспешен печат”.
Тези съобщения могат да се появят по време на печат. Изчакайте, докато принтерът приключи печатането. Ако
съобщението се появи в режим на готовност или след приключване на печат, проверете връзките и/или дали няма
появила се грешка.
За повече информация относно съобщенията за грешки в Windows направете справка в ръководството на потребителя на Microsoft Windows,
което сте получили с компютъра си.
6. Отстраняване на проблеми
302
Проблеми с операционната система
3
Обичайни Мас проблеми
Състояние
Устройството не отпечатва
правилно PDF файлове. Липсват
части от графики, текст или
илюстрации.
Препоръчителни решения
Отпечатването на PDF файла като изображение може да реши проблема. Включете Печат като
изображение от опциите за печат на Acrobat.
Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.
Някои букви не се изобразяват
правилно при отпечатване на
заглавната страница.
Mac OS не може да създаде шрифта по време на печат на заглавна страница. Английската азбука и числата
се извеждат нормално върху заглавната страница.
Когато отпечатвате документ в Мас
с Acrobat Reader 6.0 или по-висока
версия, цветовете се отпечатват
неправилно.
Проверете със сигурност дали настройката на разделителната способност на драйвера на устройството Ви
съответства с тази на Acrobat Reader.
Вижте ръководството на потребителя на Мас, което е предоставено с вашия компютър за допълнителна информация за съобщения за грешка
при Мас.
6. Отстраняване на проблеми
303
Проблеми с операционната система
4
Често срещани проблеми в Linux
Състояние
Препоръчителни решения
На устройството ми с Linux
няма "xsane" или "simplescan".
• При някои Linux дистрибуции е възможно да няма приложение по подразбиране за сканиране. За да използвате
опциите за сканиране, инсталирайте някое от съответните приложения, като използвате софтурния център,
предоставен с операционната система (напр. Ubuntu Software Center за Ubuntu, Install/Remove Software за
openSUSE, Software за Fedora).
Скенерът не може да бъде
намерен чрез мрежата.
При някои Linux дистрибуции е активирана силна защитна стена, която може да блокира нашата инсталационна
програма и така да пречи при отварянето на необходимите портове за търсене на мрежови устройства. В такъв
случай отворете ръчно snmp порт 22161 или временно деактивирайте защитната стена докато използвате
устройството.
Печатането с повече от две
копия не работи.
Проблемът се среща при Ubuntu 12.04 поради проблем със стандартния CUPS филтър "pdftops" (действителните
копия го показват точно) и вече е решен. Актуализирането на пакета "cups-filters" от версия 1.0.17 до 1.0.18 решава
проблема ("pdftops" е част от пакета "cups-filters").
Отпечатването на PDF не
работи.
Проблемът се среща при openSUSE 12.3 и е свързан със стандартния CUPS филтър "pdftops", който може да
повлияе на някои PDF документи (изглежда този проблем е свързан по някакъв начин с шрифтовете, използвани
в PDF документа). По тази причина се генерира неправилен Postscript и устройството не го отпечатва. Очакваме
кръпката.
Премахване на отметката за
сортиране (collate) в
прозореца за печат не работи.
За някои партиди диалоговият прозорец за печат при GNOME има проблем с опцията за сортиране. За да
заобиколите това, задайте опцията за сортиране по подразбиране на "False" посредством Printing utility на
системата ви (изпълнете "system-config-printer" в терминала).
Печатането винаги е
двустранно.
Проблемът с двустранното печатане беше наличен при cups пакета в Ubuntu 9.10 и е решен в актуализация за
сигурност за него, започваща с "cups" версия 1.4.1-5ubuntu2.2.
Разгледайте Ръководство на потребителя на Linux, което сте получили с компютъра си за повече информация за съобщенията за грешки в Linux.
6. Отстраняване на проблеми
304
Проблеми с операционната система
5
Обичайни PostScript проблеми
Следните ситуации са специфични за езика PS и могат да възникнат, когато се използват няколко езика в принтера.
Проблем
PostScript файлът не може
да се отпечата
Възможна причина
PostScript драйверът може да не е
инсталиран правилно.
Решение
• Инсталирайте драйвера на PostScript (вижте "Инсталация на
софтуер" на стр. 143).
• Отпечатайте конфигурационна страница и проверете дали версията
на PS е в наличност за печат.
• Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизния
представител.
Отпечатва се отчет за
Грешка при проверка на
ограничението
Задачата за печат е била прекалено
сложна.
Може да се окаже необходимо да намалите сложността на страницата
или да инсталирате допълнителна памет.
Отпечатва се PostScript
страница за грешка
Задачата за печат може да не произхожда
от PostScript.
Уверете се, че задачата за печат е PostScript. Проверете дали
софтуерното приложение е очаквало настройка или PostScript хедър
файл да бъдат изпратени до принтера.
Допълнителната табла не е
избрана в драйвера
Драйверът на принтера не е конфигуриран
така, че да разпознае допълнителната
тава.
Отворете свойствата на PostScript драйвера, изберете раздел Device
Options и задайте опцията за табла.
Когато отпечатвате
документ в Мас с Acrobat
Reader 6.0 или по-висока
версия, цветовете се
отпечатват неправилно
Настройката на разделителната
Проверете със сигурност дали настройката на разделителната
способност от драйвера на принтера може способност от драйвера на принтера ви съответства с тази на Acrobat
да не съответства с тази на Acrobat Reader. Reader.
6. Отстраняване на проблеми
305
Кратко ръководство за
потребители на Windows 8
В тази глава са описани специфичните за операционната система Windows 8 функции. Тази глава се
отнася за потребители, които използват Windows 8.
• Представяне на екрана
307
• Системни изисквания
308
• Локално инсталиране на драйвер
309
• Инсталиране на драйвер по мрежата
311
• Инсталиране на драйвер по безжична мрежа313
• Деинсталиране на драйвер
315
• Използване на Samsung Printer Experience
316
• Достъп до инструменти за управление
324
• Монтаж на аксесоари
325
• отстраняване на проблеми
326
• Екранът може да изглежда по малко по-различен начин, в зависимост от модела
или използвания интерфейс.
• Тъй като това ръководство е подготвено въз основа на Windows 8, някои от
инструкциите може да се различават в зависимост от версията. Освен това, то
може да бъде променено без предварително известие.
Представяне на екрана
Windows 8 предоставя както новия екранен режим Старт, така и познатия екранен режим работен плот на съществуващите до момента
операционни системи.
Екран Старт
Екран работен плот
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
307
Системни изисквания
Изискване (препоръчва се)
Операцион
на система
Windows® 8
Процесор
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32битов или 64-битов процесор
или по-висока версия
RAM
1 GB (2 GB)
Свободно
дисково
простран
ство
16 GB
• Поддръжка за графики DirectX® 9 с 128 MB памет (за да
се активира темата Aero).
• DVD-R/W устройство
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
308
Локално инсталиране на драйвер
Локално свързано устройство представлява устройство, което е
директно свързано към вашия компютър посредством кабел.
• Използвайте само USB кабел, не по-дълъг от 3 м.
• Драйверът V4 се изтегля автоматично от Windows Update, ако
компютърът ви е свързан с интернет. Ако не е, можете да
изтеглите ръчно драйвера V4 от уеб страницата на Samsung,
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния.
• Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск
със софтуер, драйверът V4 не се инсталира. Ако желаете да
използвате драйвера V4 в екран работен плот, можете да го
изтеглите от уеб страницата на Samsung, www.samsung.com >
намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
• Ако желаете да инсталирате инструменти за управление на
принтер Samsung, трябва да ги инсталирате чрез
предоставения компакт диск със софтуер (вижте "От екран
работен плот" на стр. 310).
• Можете да изтеглите приложението Samsung Printer Experience
от Windows магазин. Трябва да имате Microsoft акаунт, за да
можете да използвате Windows Store(магазин).
1 От Charms(Жестове), изберете Търсене.
2 Щракнете върху Store(магазин).
3 Направете търсене и щракнете върху Samsung Printer
Experience.
4 Щракнете върху инсталирам.
1
От екран Старт
1
2
3
Уверете се, че компютърът ви е свързан с интернет и е включен.
Уверете се, че устройството е включено.
Свържете компютъра и устройството с USB кабел.
Драйверът се инсталира автоматично от Актуализиране на
Windows.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
309
Локално инсталиране на драйвер
2
От екран работен плот
Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск със
софтуер, не можете да използвате инсталирания драйвер от екран
Старт.
1
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
Ако инсталационният прозорец не се появи, от
Charms(Жестове) изберете Търсене > Apps(Приложение) и
потърсете Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X”
с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство и
щракнете OK.
Ако се появи изскачащ прозорец “Чукнете за избор на това,
какво да се предприеме спрямо диска.”, щракнете върху
прозореца и изберете Run Setup.exe.
2
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
3
Изберете USB connection в екран Printer Connection Type.
След това щракнете върху Next.
4
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
310
Инсталиране на драйвер по мрежата
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 8).
• Устройство, което не поддържа мрежова свързаност няма да
може да използва тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр.
27).
3
На екрана ще бъдат показани откритите устройства.
4
• Приложението Samsung Printer Experience може да се
използва само в екран Старт, когато е инсталиран драйвер V4.
Драйверът V4 се изтегля автоматично от Windows Update, ако
компютърът ви е свързан с интернет. Ако не е, можете да
изтеглите ръчно драйвера V4 от уеб страницата на Samsung,
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния.
• Ако желаете да инсталирате инструменти за управление на
принтер Samsung, трябва да ги инсталирате чрез
предоставения компакт диск със софтуер (вижте "От екран
работен плот" на стр. 310).
• Можете да изтеглите приложението Samsung Printer Experience
от Windows магазин. Трябва да имате Microsoft акаунт, за да
можете да използвате Windows Store(магазин).
1 От Charms(Жестове), изберете Търсене.
2 Щракнете върху Store(магазин).
3 Направете търсене и щракнете върху Samsung Printer
Experience.
4 Щракнете върху инсталирам.
3
От екран Старт
Уверете се, че устройството е свързано към мрежата и е
включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на
Вашето устройство (вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 150).
2
От Charms(Жестове) изберете Настройки > Промяна на
настройките на компютъра > Устройство.
Щракнете върху името на модела или името на хоста, който
желаете да използвате.
• Можете да отпечатате Отчет за конфигурация на мрежата от
контролния панел на устройството, който ще покаже
настоящото име на хоста на устройството (вижте "Отпечатване
на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 181).
• Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск
със софтуер, драйверът V4 не се инсталира. Ако желаете да
използвате драйвера V4 в екран работен плот, можете да го
изтеглите от уеб страницата на Samsung, www.samsung.com >
намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
1
Щракнете върху Добавяне на устройство.
5
Драйверът се инсталира автоматично от Актуализиране на
Windows.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
311
Инсталиране на драйвер по мрежата
4
От екран работен плот
4
5
Изберете Network connection в екран Printer Connection Type.
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск със
софтуер, не можете да използвате инсталирания драйвер от екран
Старт.
1
Уверете се, че устройството е свързано към мрежата и е
включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на
Вашето устройство (вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 150).
2
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
Ако инсталационният прозорец не се появи, от
Charms(Жестове) изберете Търсене > Apps(Приложение) и
потърсете Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X”
с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство и
щракнете OK.
Ако се появи изскачащ прозорец “Чукнете за избор на това,
какво да се предприеме спрямо диска.”, щракнете върху
прозореца и изберете Run Setup.exe.
3
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
312
Инсталиране на драйвер по безжична мрежа
5
• Приложението Samsung Printer Experience може да се
използва само в екран Старт, когато е инсталиран драйвер V4.
Драйверът V4 се изтегля автоматично от Windows Update, ако
компютърът ви е свързан с интернет. Ако не е, можете да
изтеглите ръчно драйвера V4 от уеб страницата на Samsung,
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния.
От екран Старт
1
След като приключите с безжичното свързване, трябва да
инсталирате драйвер за устройството, за да можете да
отпечатвате от приложения.
• Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск
със софтуер, драйверът V4 не се инсталира. Ако желаете да
използвате драйвера V4 в екран работен плот, можете да го
изтеглите от уеб страницата на Samsung, www.samsung.com >
намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
2
От Charms(Жестове) изберете Настройки > Промяна на
настройките на компютъра > Устройство.
3
Щракнете върху Добавяне на устройство.
• Трябва да настроите безжичната мрежа, като използвате
предоставения компакт диск със софтуер в екранен режим
Desktop.
На екрана ще бъдат показани откритите устройства.
4
• Ако използвате компютър без CD-ROM устройство, можете да
настроите безжичната мрежа от контролния панел на
устройството (вижте "Настройка на безжична мрежа" на стр.
162).
Щракнете върху името на модела или името на хоста, който
желаете да използвате.
Можете да отпечатате Отчет за конфигурация на мрежата от
контролния панел на устройството, който ще покаже настоящото
име на хоста на устройството (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 181).
5
Драйверът се инсталира автоматично от Актуализиране на
Windows.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
313
Инсталиране на драйвер по безжична мрежа
• Ако желаете да инсталирате инструменти за управление на
принтер Samsung, трябва да ги инсталирате чрез
предоставения компакт диск със софтуер (вижте "От екран
работен плот" на стр. 310).
1
2
Включете компютъра, точката за достъп и устройството.
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
Ако инсталационният прозорец не се появи, от
Charms(Жестове) изберете Търсене > Apps(Приложение) и
потърсете Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X”
с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство и
щракнете OK.
• Можете да изтеглите приложението Samsung Printer Experience
от Windows магазин. Трябва да имате Microsoft акаунт, за да
можете да използвате Windows Store(магазин).
1 От Charms(Жестове), изберете Търсене.
2 Щракнете върху Store(магазин).
3 Направете търсене и щракнете върху Samsung Printer
Experience.
4 Щракнете върху инсталирам.
Ако се появи изскачащ прозорец “Чукнете за избор на това,
какво да се предприеме спрямо диска.”, щракнете върху
прозореца и изберете Run Setup.exe.
6
От екран работен плот
Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск със
софтуер, не можете да използвате инсталирания драйвер от екран
Старт.
3
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
4
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
За безжична настройка или инсталация на драйвер, вижте главата
за настройка на безжична мрежа (вижте "Настройка на безжична
мрежа" на стр. 162).
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
314
Деинсталиране на драйвер
7
8
От екран Start
От екран работен плот
1
1
2
3
4
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Щракнете върху блокче Деинсталирайте софтуера на
принтер Samsungв екран Старт.
3
Следвайте инструкциите в прозореца.
• Ако не можете да откриете блокчето на Samsung Printer
Software, деинсталирайте от екранен режим работен плот
(вижте "От екран работен плот" на стр. 315).
5
От Charms изберете Търсене > Apps(Приложение).
Направете търсене и щракнете върху Контролен панел.
Щракнете върху Програми и компоненти.
Щракнете с десен бутон върху драйвера, който желаете да
деинсталирате и изберете Деинсталиране.
Следвайте инструкциите в прозореца.
• Ако желаете да деинсталирате инструментите за управление на
принтер Samsung, от екран Старт, щракнете с десен бутон
върху приложението > Деинсталиране > щракнете с десен
бутон върху програмата, която желаете да изтриете >
Деинсталиране и следвайте инструкциите в прозореца.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
315
Използване на Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience е приложение на Samsung, което
комбинира настройки на устройство Samsung и инструменти за
управление на устройство в едно цяло. Можете да задавате настройки
на устройството, да поръчате консумативи, да отваряте ръководства
за отстраняване на неизправности, да посещавате уеб страницата на
Samsung и да проверявате информация за свързаното устройство.
Това приложение ще бъде изтеглено автоматично от Windows
Store(магазин), ако устройството е свързано към компютър с
интернет връзка.
Снимката на екрана може да бъде различна в зависимост от
модела, който използвате.
9
Описание на Samsung Printer Experience
За да отворите приложението
От екран Старт изберете плочка Samsung Printer Experience
(
).
Интерфейсът на Samsung Printer Experience съдържа различни
полезни функции, като описаните в следващата таблица:
Информация
за принтер
1
Тази област предоставя обща информация за
вашето устройство. Можете да проверявате
информация, като състояние на устройството,
местоположение, IP адрес и ниво на оставащ
тонер.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
316
Използване на Samsung Printer Experience
2
User Guide
Можете да прегледате онлайн Ръководство на
потребителя. За да използвате тази функция,
трябва да бъдете свързани с интернет.
6
Този бутон отваря Troubleshooting Guide,
когато се появи грешка. Можете директно
да отворите раздела за отстраняване на
проблеми в ръководството на
потребителя.
Order Supplies
Щракнете върху този бутон, за да поръчате нови
тонер касети онлайн. За да използвате тази
функция, трябва да бъдете свързани с интернет.
Visit Samsung
4
Установява връзка с уеб страницата на принтер
Samsung. За да използвате тази функция, трябва
да бъдете свързани с интернет.
5
Printer Settings Можете да конфигурирате различни настройки на
устройството, като настройка на устройството,
хартия, разположение, емулация, мрежова
свързаност и информация за печат чрез
SyncThru™ Web Service. Вашето устройство
трябва да бъде свързано в мрежа. Този бутон
няма да бъде активен, ако устройството е
свързано чрез USB кабел.
3
Списък с
устройства и
Последното
сканирано
изображение
Списъкът със скенери показва устройства, които
поддържат Samsung Printer Experience. Под
устройството можете да видите последните
сканирани изображения. Устройството ви трябва
да бъде свързано в мрежа, за да можете да
сканирате от тук. Този раздел се отнася за
потребители с многофункционални принтери.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
317
Използване на Samsung Printer Experience
10
Добавяне/Премахване на принтери
Ако не сте добавили никакъв принтер към Samsung Printer
Experience или ако искате да добавите или премахнете принтер,
следвайте инструкциите по-долу.
Можете да добавяте или премахвате само принтери, свързани към
мрежата.
1
От Charms(Жестове) изберете Настройки.
Или щракнете с десния бутон върху страницата на Samsung
Printer Experience и изберете Настройки.
2
3
4
Щракнете върху Премахване на принтер
Изберете принтера, който желаете да премахнете.
Щракнете върху Да.
Можете да видите, че премахнатият принтер е изтрит от екрана.
Добавяне на принтер
1
Премахване на принтер
От Charms(Жестове) изберете Настройки.
Или щракнете с десния бутон върху страницата на Samsung
Printer Experience и изберете Настройки.
2
3
Щракнете върху Добавяне на принтер
Изберете принтера, който желаете да добавите.
Можете да видите добавения принтер.
Ако видите означението
върху
, можете също така да щракнете
, за да добавите принтери.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
318
Използване на Samsung Printer Experience
11
Печат от Windows 8
5
Щракнете бутона печат, за да започнете заданието за печат.
Този раздел описва обичайните задачи за печат от екран Старт.
Основен печат
1
2
3
4
Отворете документа за печат.
От Charms(Жестове) изберете Устройство.
Изберете вашия принтер от списъка
Изберете настройките на принтера, като брой копия и
ориентация.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
319
Използване на Samsung Printer Experience
Анулиране на задача за печат
Раздел Basic
Ако задачата за печат чака в опашка за печат или в спулера за печат,
анулирайте задачата по следния начин:
•
Можете да получите достъп до този прозорец, като само щракнете
двукратно върху иконата на устройството (
) в лентата на
задачите на Windows.
•
Можете да отмените текущата задача и като натиснете бутона
(Cancel или Stop/Clear), или.
Отваряне на още настройки
Екранът може да изглежда малко по-различен, в зависимост от
модела или опциите.
Можете да настройвате още параметри за печат.
1
2
3
4
Basic
Тази опция ви позволява да изберете основните настройки за печат,
като брой копия, ориентация и тип документ.
Отворете документа, който желаете да отпечатате.
Eco settings
От Charms(Жестове) изберете Устройство.
Тази опция ви позволява да изберете отпечатването на множество
страници на една страна, за да пестите носител.
Изберете вашия принтер от списъка
Щракнете върху още настройки.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
320
Използване на Samsung Printer Experience
Раздел Advanced
Раздел Security
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Ако този раздел не се вижда или не е активен, това
означава, че тези функции не се поддържат.
Paper settings
Тази опция ви позволява да задавате основните спецификации за
обработка на хартия.
Layout settings
Тази опция ви позволява да задавате различни начини, по които да
разполагате документите си.
Job Accounting
Тази опция ви позволява да печатате с дадено ниво на разрешение.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
321
Използване на Samsung Printer Experience
Confidential Printing
Тази опция се използва за отпечатването на конфиденциални
документи. За да я използвате, трябва да въведете парола.
12
Сканиране от Windows 8
Този раздел се отнася за потребители с многофункционални
принтери.
Използване на функцията за споделяне
Samsung Printer Experience ви дава възможност да печатате от други
приложения на компютъра ви посредством функцията за споделяне.
Тази функция е налична за печат само на следните формати: jpeg,
bmp, tiff, gif и png.
1
Изберете съдържанието, което желаете да отпечатате от
другото приложение.
2
От Charms(Жестове) изберете Споделяне > Samsung Printer
Experience.
3
Изберете настройките на принтера, като брой копия и
ориентация.
4
Сканирането с вашето устройство превръща вашите снимки и текст в
дигитални файлове, които могат да бъдат съхранени на вашия
компютър.
Сканиране от Samsung Printer Experience
Най-често използваните менюта за печат се показват за бързо
сканиране.
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи.
2
Щракнете върху блокче Samsung Printer Experience в екран
Старт.
3
4
Щракнете Scan (
Щракнете бутона печат, за да започнете заданието за печат.
).
Настройте параметрите за сканиране, като тип на изображение,
размер на документ и разделителна способност.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
322
Използване на Samsung Printer Experience
5
6
Щракнете Prescan (
7
Щракнете Scan (
), за да проверите изображението.
Регулирайте предварително сканираното изображение с
функциите за работа при сканиране, като завъртане и
огледален образ.
) и запазете изображението.
• Когато поставяте оригиналите в ADF, функцията (или DADF)
Prescan (
) не е налична.
• Можете да преминете на стъпка 5, ако е избрана опцията за
предварително сканиране.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
323
Достъп до инструменти за управление
Samsung предоставя различни инструменти за управление на
принтери Samsung. За повече информация за всеки инструмент,
вижте "Полезни инструменти за управление" на стр. 265.
1
2
3
От Charms(Жестове) изберете Търсене > Apps(Приложение).
4
Щракнете върху инструмента за управление, който желаете да
използвате.
Намерете Samsung Printers.
В Samsung Printers можете да видите инсталираните
инструменти за управление.
След като инсталирате драйвера, за някои инструменти за
управление, можете да получите директен достъп до тях от екрана
Старт, като щракнете върху съответното блокче.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
324
Монтаж на аксесоари
Когато монтирате допълнителни устройства, като допълнителна тава,
памет и др., това устройство автоматично отчита и настройва
допълнителните устройства. Ако не можете да използвате
монтираните допълнителни устройства в този драйвер, можете да
настроите допълнителните устройства, които да използвате в Device
Settings.
1
2
3
5
6
Изберете подходящата опция
Щракнете OK, докато излезете от прозореца Свойства на
принтера.
От Charms(Жестове) изберете Търсене > Настройки.
Потърсете Устройства и принтери.
Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете
Printer properties.
Ако елементът Свойства на принтера има знак ►, можете да
изберете други драйвери за принтера, които са свързани с
избрания принтер.
4
Изберете Device Settings.
Прозорецът Свойства на принтера може да се различава, в
зависимост от драйвера или операционната система, която
използвате.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
325
отстраняване на проблеми
Проблем
Препоръчителни решения
Samsung Printer
Experience не се
показва, когато
щракнете върху още
настройки.
Samsung Printer Experience не е инсталиран.
Изтеглете приложението от Windows
Store(магазин) и го инсталирайте.
Информацията за
устройството не се
показва, когато
щракнете върху
устройството в
Устройства и
принтери.
Щракнете върху бутона Свойства на
принтера Кликнете върху раздел Порт.
(Контролен панел > Устройства и принтери
> Щракнете с десен бутон върху иконата на
принтера и изберете Printer properties)
Ако портът е зададен на File или LPT, махнете
отметките и изберете TCP/IP, USB или WSD.
Появява се свързано
съобщение за грешка.
Кратко ръководство за потребители на Windows 8
326
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0800 100 100
www.samsung.com/
n_africa
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com.ar
ALGERIA
Country/Region
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
www.samsung.com
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com.br
BRAZIL
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
BURUNDI
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
www.samsung.com/ae
(English)
BELARUS
BOLIVIA
CAMEROON
CANADA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CHILE
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
CHINA
www.samsung.com/
be_fr (French)
COLOMBIA
BELGIUM
800-10-7260
WebSite
BOSNIA
BULGARIA
BAHRAIN
Customer Care Center
4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
07001 33 11 , share cost
tariff
www.samsung.com/bg
200
www.samsung.com
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
(English)
www.samsung.com/ca_fr
(French)
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/cl
[HHP] 02-24828200
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
327
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0-800-507-7267
COSTA RICA
WebSite
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/latin
(Spanish)
062 SAMSUNG (062 726
786)
www.samsung.com/hr
EL SALVADOR
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
8009 4000 only from
landline
www.samsung.com/gr
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
CYPRUS
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CZECH
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
(Spanish)
CROATIA
Cote D’ Ivoire
DENMARK
DOMINICA
DRC
ECUADOR
www.samsung.com/
latin_en (English)
0180 6 7267864*
[HHP] 0180 6 M
SAMSUNG bzw.
GERMANY
www.samsung.com/
latin_en (English)
499999
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
GEORGIA
www.samsung.com/
latin_en (English)
GHANA
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/
0302-200077
Contact SAMSUNG worldwide
328
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GREECE
Customer Care Center
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691
from mobile and land line
www.samsung.com/gr
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
(Spanish)
GUATEMALA
HONDURAS
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
(852) 3698-4698
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/hu
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
1800 266 8282
www.samsung.com/id
021-5699-7777
021-8255
Customer Care Center
800-SAMSUNG (7267864)
WebSite
www.samsung.com
[HHP] 800.Msamsung
(800.67267864)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
JORDAN
065777444
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
0800-112-8888 (Toll Free)
Country/Region
ITALIA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HUNGARY
WebSite
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
329
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
www.samsung.com
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/
NIGERIA
OMAN
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800
726 786)
www.samsung.com/nz
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
Country/Region
PAKISTAN
Customer Care Center
800-SAMSUNG (7267864)
PERU
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/
800-7267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
009 800 542 0001
www.samsung.com.py
0-800-777-08
www.samsung.com/pe
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
PARAGUAY
WebSite
www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864 [Globe
landline and Mobile]
02-4222111 [Other
landline]
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
330
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0 801-1SAMSUNG(172678) * lub +48 22 607-9333 **
POLAND
WebSite
www.samsung.com/pl
[HHP] 0 801-672-678* lub
+48 22 607-93-33**
* (całkowity koszt
połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
africa_fr/
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800726 786)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SENEGAL
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
SUDAN
1969
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/
RWANDA
9999
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008
726 7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
SAUDI ARABIA
SYRIA
Contact SAMSUNG worldwide
331
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
TANZANIA
THAILAND
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0685 88 99 00
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/ve
1800-29-3232
www.samsung.com/th
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile
Phones)
[HHP] 1-888-987HELP(4357)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
000 405 437 33
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
332
Речник
Този речник ви помага да се запознаете с продукта, като разберете
термините, които се използват най-често при печат и се
споменават в това ръководство.
802.11
802.11 представлява набор от стандарти за комуникация в безжична
локална мрежа (WLAN), разработен от Комитет по стандартизация
IEEE LAN/MAN (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n може да споделя същият хардуер и да използва 2.4 GHz
честотен обхват. 802.11b поддържа скорост на предаване до 11 Mbps,
802.11n поддържа скорост на предаване до 150 Mbps. Устройствата с
честота 802.11b/g/n понякога могат да изпитват смущения от
микровълнови фурни, безжични телефони и Bluetooth устройства.
Точка за достъп
Точка на достъп или Точка за безжичен достъп (AP или WAP)
представлява устройство, което свързва устройства за безжична
комуникация помежду им в безжични локални мрежи (WLAN) и служи
за централен предавател и приемник на радио сигнали в WLAN.
ADF
Автоматично захранване на хартия (ADF) е сканиращо устройство,
което автоматично подава оригиналния лист хартия, така че някои
устройства да могат да сканират повече страници едновременно.
AppleTalk
AppleTalk е патентован набор от протоколи, разработен от Apple, Inc.
за компютърни мрежи. Той е бил включен в оригиналния Mac (1984) и
сега е изоставен и заменен от TCP/IP мрежите.
Битова дълбочина
Компютърен графичен термин, описващ броят битове използван, за
да се представи цвят в един пиксел в bitmap изображение. Повисоката дълбочина на цвета дава по-широки граници на отделни
цветове. С увеличаването на броя битове, броят на възможните
цветове става практически безкраен на цветовата карта. 1-бит цвят се
нарича обикновено монохромен или черен и бял.
BMP формат
Bitmap графичен формат използван вътрешно от Microsoft Windows
графична подсистема (GDI), и използван най-често като прост
графичен файлов формат за тази платформа.
Речник
333
Речник
BOOTP
Покритие
Протокол Bootstrap. Мрежови протокол, използван от мрежови клиент
за автоматично получаване на неговия IP адрес. Това обикновено се
прави при bootstrap процеси в компютри или използвани от тях
операционни системи. Сървърите BOOTP задават IP адреса на всеки
клиент, като го избират от група адреси. BOOTP дава възможност на
компютри от типа “работни станции без дискове” да получават IP
адрес преди зареждането на напреднала операционна система.
Това е термин при отпечатване, който се използва за измерване на
употребата на тонер при печат. Например, 5% покритие означава, че
на хартия A4 има около 5% изображения или текст. Така че, ако
хартията или оригинала има сложни изображения или много текст,
покритието ще бъде по-голямо и в същото време употребата ще бъде
равна на покритието.
CCD
CSV
Заредено куплиращо устройство (CCD) е хардуерът, който позволява
изпълнението на задания за сканиране. CCD механизмът за
заключване се използва за задържане на CCD модула, за да се
предотвратят повреди по време на местене на устройството.
Стойности, разделени със запетая (CSV). Като тип файлов формат,
CSV се използва за обмен на данни между различни приложения.
Файловият формат, както се използва в Microsoft Excel, е станал
истински стандарт в индустрията, дори и сред платформите, които не
са на Microsoft.
Подреждане
DADF
Подреждането е процес на отпечатване на задания с много копия в
комплекти. Когато бъде избрано подреждане, устройството отпечатва
пълния комплект, преди да отпечата допълнителни копия.
Двойно автоматично захранващо устройство (DADF) е сканиращо
устройство, което автоматично подава и обръща оригиналния лист
хартия, така че устройството да може да го сканира и от двете страни.
Контролен панел
По подразбиране
Контролният панел е плоска, обикновено вертикална зона, където са
показани инструментите за контрол или мониторинг. Те обикновено се
намират в предната част на машината.
Стойност или настройка, която е ефективна, когато вадите принтера
от кутията, нулирате го или го стартирате за пръв път.
Речник
334
Речник
DHCP
Точков матричен принтер
Протокол за динамично конфигуриране на хост (DHCP) представлява
мрежов протокол от тип клиент-сървър. DHCP сървърът предоставя
параметри за конфигурация, специфични за заявките на хоста на
DHCP клиента, като по принцип изисканата от хоста на клиента
информация е предназначена за участие в IP мрежа. DHCP дава
механизъм за разпределени на IP адреси на клиент хоста.
Точковият матричен принтер е тип принтер, чиято глава се движи
напред и назад по страницата и отпечатва с удар, като удря напоена с
мастило лента от плат върху хартията. Много прилича на пишеща
машина.
DIMM
Точки за инч (DPI) е единица за измерване на резолюция, която се
използва при сканиране и печат. Общо, по-високо DPI дава по-висока
резолюция, по-добре видими детайли в изображението и по-голям
размер на файла.
Двуредов модул с памет (DIMM), е малка платка, която съдържа
памет. DIMM съхранява всички данни, като данни за печат, получени
факс данни.
DLNA
DPI
DRPD
The DLNA (Digital Living Network Alliance) е стандарт, който позволява
на устройствата в домашна мрежа да споделят информация едно с
друго по мрежата.
Установяване на отличителен тип звънене. Отличителният тип
звънене е услуга на телефонния доставчик, която позволява на
потребителя да използва един телефон за отговаряне на няколко
телефонни номера.
DNS
Дуплекс
Сървър за имена на домейни (DNS) е система, която съхранява
информация, свързана с имената на домейни в разпределената база
данни на мрежи, като Интернет.
Механизъм, който автоматично обръща лист хартия така, че
устройството да може да печата (или сканира) от двете страни на
листа. Принтерът оборудван с дуплекс механизъм може да отпечатва
от двете страни на хартията.
Речник
335
Речник
Цикъл на действие
Цикълът на действие представлява количеството страници, което не
влошава работата на принтера в рамките на един месец. По принцип
принтерът има ограничена продължителност на живот, например
определени страници за година. Продължителността на живота
означава средният капацитет на отпечатани страници, обикновено
измерван в рамките на гаранционния период. Например, ако цикълът
на действие е 48 000 страници на месец, като приемем, че месеца има
20 работни дни, ограничението на принтера е 2 400 страници на ден.
Емулацията повтаря функциите на една система в друга, така че
втората система се държи като първата. Емулацията се фокусира на
точното пресъздаване на външно поведение, което е в контраст със
симулацията, която се занимава с абстрактен модел на системата,
която се симулира, като често взема предвид вътрешното й
състояние.
Ethernet
Режим на корекция на грешка (ECM) е допълнителен режим на
трансмисия, вграден в Клас 1 факс устройства или факс модеми. Той
автоматично отчита и коригира грешки във факс трансмисията, които
понякога са предизвикани от шума в телефонната линия.
Ethernet представлява технология за локални компютърни мрежи
(LAN), основаваща се на пренос на рамки. Тя дефинира
окабеляването и сигнализирането във физическия слой, както
форматите и протоколите за разпространение на рамките,
определящи достъпа до медията (MAC)/слоя за свързване на данни в
OSI модела. Ethernet е стандартизирана най-вече като IEEE 802.3. Тя
се превърна в най-широко използваната LAN технология от 1990 г. до
настоящия момент.
Емулация
EtherTalk
Емулацията е техниката на една машина да постига същия резултат
като друга.
Набор от протоколи, разработен от Apple Computer за компютърни
мрежи. Той е бил включен в оригиналния Mac (1984) и сега е изоставен
и заменен от TCP/IP мрежите.
ECM
Речник
336
Речник
FDI
Степени на сивото
Foreign Device Interface (FDI) е карта, която се инсталира в
устройството, за да позволи на устройства от трета страна, като
апарати работещи с монети или четци на карти. Тези устройства
позволяват услугата заплащане на разпечатка на вашето устройство.
Сенки на сиво, които представляват светли и тъмни части от
изображението, когато цветни изображения се трансферират в сивата
скала, цветовете се представят от различни степени на сивото.
FTP
Протокол за обмен на файлове (FTP) е често използван протокол за
обмяна на файлове през мрежа, която поддържа TCP/IP протокол
(като Интернет или Интранет).
Фюзер
Полутон
Тип изображение, което симулира сивата скала, чрез промени в броя
на точките. Силно цветните зони се състоят от голям брой точки,
докато по-светлите части се състоят от по-малко на брой точки.
Устройство за съхранение на данни (твърд
диск)
Частта от лазерния принтер, която разтапя тонера върху носителя за
печат. Тя се състои от нагорещяваща ролка и притискаща ролка. След
като тонера се пренесе върху хартията, фюзерът прилага топлина и
натиск, като така тонерът остава трайно върху хартията и поради това
хартията излиза загрята от лазерния принтер.
Устройството за съхранение на данни, често наричано и твърд диск, е
неподвижно устройство за съхранение, което съхранява цифрово
кодирани данни на бързо въртящи се плочи с магнитна повърхност.
Шлюз
Институтът на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) е
международна нестопанска професионална организация за напредък
в технологиите, свързани с електричеството.
Връзка между компютърни мрежи или между компютърна мрежа и
телефонна линия. Много е популярна, тъй като това е компютър или
мрежа, които позволяват достъп до друг компютър или мрежа.
IEEE
Речник
337
Речник
IEEE 1284
IPP
Стандартът за паралелен порт 1284 е разработен от Института на
инженерите по електротехника и електроника (IEEE). Терминът “1284B” се отнася до специфичен тип конектор на края на паралелния
кабел, който се прикачва към периферията (например, принтер).
Печатния Интернет Протокол (IPP) определя стандартен протокол за
отпечатване, както и за управление на задачи за печат, размер
носител, резолюция и т.н. IPP може да се използва локално или чрез
интернет към стотици принтери и също поддържа протокола за
достъп, оторизация и криптиране, като това разширява
възможностите му и го прави по-сигурно решение за печат от други.
Интранет
Частна мрежа, която използва Интернет протоколи, мрежова връзка и
възможно обществена телекомуникационна система, за да споделя
сигурно част от информацията на организация или дейност с нейните
работници. Понякога терминът се отнася само до най-видимата част
от услугата, вътрешната уеб страница.
IP адрес
Интернет протоколът (IP) адрес е уникален номер, който устройствата
използват, за да се идентифицират и комуникират едно с друго в
мрежа, като използват стандарта за Интернет протокол.
IPM
IPM (Images Per Minute, Изображения в минута) е начин на измерване
на скоростта на принтер. IPM скоростта показва броя на едностранно
отпечатаните листи за една минута.
IPX/SPX
IPX/SPX е съкращение на Обмяна на Интернет пакети/Обмяна на
последователни пакети. Това е мрежови протокол използван от
операционните системи на Novell NetWare. IPX и SPX дават услуги за
връзка, подобни на TCP/IP, като IPX протоколът прилича на IP, а SPX
прилича на TCP. IPX/SPX е бил основно разработен за локални мрежи
(LAN) и е много ефективен протокол за тази цел (обикновено, неговото
представяне е по-добро от TCP/IP при LAN мрежа).
ISO
Международна организация по стандартизация (ISO), е международна
организация, която установява стандарти и в която участват
представители от национални стандартизиращи организации. Тя
създава световни индустриални и търговски стандарти.
Речник
338
Речник
ITU-T
LDAP
Международният съюз по телекомуникации (ITU-T) е международна
организация, създадена, за да стандартизира и регулира
международните радио и телекомуникации. Неговите основни
функции включват стандартизация, разпределение на радио честоти
и организиране на договори за взаимовръзка между различните
страни, за осъществяване на международни телефонни разговори. A
-T извадено от ITU-T означава телекомуникация.
Олекотен протокол за достъп до директории (LDAP) е мрежови
протокол за изчакване и модификация на услугите на директориите,
които вървят по TCP/IP.
LED
Светодиод (LED) индикаторът е полупроводник, който показва
състоянието на устройството.
Таблица ITU-T No.1
Стандартизирана тестова таблица, публикувана от ITU-T за факс
трансмисии на документи.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) е стандарт за компресиране на
изображения, без загуба на точност или качество, който е разработен
за компресиране на бинарни изображения, но може да се използва и
при други изображения.
JPEG
Сдружение на фотографите експерти (JPEG) е най-често използвания
стандартен метод за компресия със загуби на фотографски
изображения. Това е формата, който се използва за съхранение и
трансфер на снимки в световната мрежа.
MAC адрес
MAC (Media Access Control) адресът е уникален идентификатор,
асоцииран с мрежови адаптер. MAC адресът е уникален 48-битов
идентификатор, обикновено изписан като 12 шестнайсетични символи
групирани по двойки (напр. 00-00-0c-34-11-4e). Този адрес обикновено
е кодиран хардуерно в Мрежовата интерфейсна карта (NIC) от нейния
производител и се използва като помощ на рутери, които се опитват
да намерят машини в големи мрежи.
MFP
Многофункционално периферно устройство (MFP) е офис устройство,
което включва следните функционалности в едно физическо тяло принтер, копирна машина, факс, скенер и т.н.
Речник
339
Речник
MH
NetWare
Кодиращата система (MH) представлява метод на компресиране с цел
понижаване на обема на данните, които трябва да се предадат между
факс устройствата с цел пренос на изображението, препоръчана от
ITU-T T.4. MH представлява схема за кодиране на данни с кодова
структура, оптимизирана за ефективна компресия на празно
пространство. Повечето факсове се състоят главно от бели полета, а
това намалява времето за трансмисия на повечето факсове.
Мрежова операционна система, разработена от Novell, Inc.
Първоначално е използвала корпоративни многофункционалности, за
да стартира различни услуги на компютри, а мрежовите протоколи са
били базирани на архитипните Xerox XNS стакове. Днес, NetWare
поддържа TCP/IP, както и IPX/SPX.
MMR
Органичен фоточувствителен барабан (OPC) е механизъм, който
прави виртуално изображение, като използва лазерен лъч произведен
от лазерен принтер, като обикновено е в зелено или ръждиво кафяво
и има формата на цилиндър.
MMR (Modified Modified READ) е метод на компресиране, препоръчан
от ITU-T T.6.
Модем
Устройство, което модулира сигнала на доставчика към кодирана
цифрова информация и демодулира такъв сигнал на доставчик, за да
декодира изпратената информация.
MR
MR (Modified Read) е метод на компресиране, препоръчан от ITU-T T.4.
MR кодира първия сканиран ред с помощта на MH. Следващата линия
се сравнява с първата, разликите се определят и след това те се
кодират и предават.
OPC
Модулът за изображения, който съдържа барабан, бавно износва
повърхноста на барабана при използване в принтера и трябва да бъде
подменян навреме, тъй като се износва при контакта си с
проявителната четка на тонер касетата, почистващия механизъм и
хартията.
Оригинали
Първият пример за нещо, като документ, фотография или текст и т.н.,
което се копира, репродуцира или превежда, за да произведе други, но
то самото не е копирано или произлиза от нещо друго.
Речник
340
Речник
OSI
PostScript
Взаимодействие на открити системи (OSI) е модел разработен от
международната Организация по стандартизация (ISO) за
комуникации. OSI предлага стандартен, модуларен подход към
мрежовите разработки, който разделя необходимия набор от
комплексни функции в управляеми, само съдържащи се
функционални слоеве. Слоевете са, отгоре надолу, приложение,
презентация, сесия, транспорт, мрежа, връзка данни и физически.
PostScript (PS) е език за описание на страници и програмиране, който
се използва основно в областта на електронните технологии и
предпечатната подготовка. - активира се в интерпретатор, който
генерира изображение.
PABX
PABX (A private automatic branch exchange) е автоматична телефонна
централа в частно предприятие.
PCL
Команден език за принтери (PCL) е Език за описание на страници
(PDL) разработен от HP като принтерен протокол, който е станал
стандарт за индустрията. Оригинално разработен за първите
мастилено-струйни принтери, PCL е пуснат на различни нива за
термични, матрични и лазерни принтери.
Драйвер за принтер
Програма, която се използва за изпращане на команди и трансфер на
данни от компютъра към принтера.
Носител за печат
Носител, като хартия, пликове за писма, етикети и слайдове, които
могат да се използват в принтер, скенер, факс или копир.
PPM
Страници за минута (PPM) е метод на измерване за определяне колко
бързо работи един принтер, като означава броя на страниците, които
може да отпечата принтера за една минута.
PDF
Формат за преносими документи (PDF) е собствен формат,
разработен от Adobe Systems за представяне на двуизмерни
документи във формат, който не зависи от устройство и резолюция.
Речник
341
Речник
PRN файл
RADIUS
Интерфейс за драйвер на устройство, който позволява на софтуера да
взаимодейства с драйвера на устройството чрез стандартни системни
заявки за входни/изходни ресурси, като така опростява значително
работата.
Потребителската услуга за отдалечено избиране с удостоверяване
(RADIUS) е протокол, предназначен за удостоверяване и управление
на отдалечени потребители. RADIUS разрешава централизирано
управление на данни с удостоверяване, например потребителско име
и парола, които използват AAA (удостоверяване, оторизация и
управление) принципа за управление на достъпа до мрежата.
Протокол
Конвенция или стандарт, който контролира и осъществява връзката,
комуникацията и трансфера на данни между две крайни компютърни
точки.
PS
Резолюция
Остротата на изображението, измерена в брой точки на инч (DPI).
Колкото по-голяма е стойността за dpi, толкова по-голяма е
резолюцията.
Вижте PostScript.
SMB
PSTN
SMB (Server Message Block) е мрежови протокол, който се използва
най-вече за обмяна на файлове, принтери, серийни портове и др.
комуникации между възлите в мрежата. Той също дава и оторизиран
интер-процесен комуникационен механизъм.
PSTN (Public-Switched Telephone Network) е мрежа от световни
обществени верижно превключвани телефонни мрежи, които в
индустриални условия са рутирани през централа.
Речник
342
Речник
SMTP
TCR
Прост протокол за трансфер на поща (SMTP) е стандарт за предаване
на имейли по интернет. SMTP е относително прост, текстово базиран
протокол, където се определят един или повече получатели на
съобщение и след това текста на съобщението се изпраща. Протокол
клиент-сървър, където клиентът предава имейл съобщението към
сървъра.
Докладът за потвърждаване на предаването (TCR) дава данни за
всяка трансмисия, като статус на задача, резултат от трансмисия и
брой изпратени страници. Този доклад може да се настрои да се
отпечатва след всяка задача за печат или само след неуспешни
трансмисии.
SSID
Мрежовото име (SSID) е наименованието на безжичната локална
мрежа (WLAN). Всички безжични устройства в WLAN използват една и
съща SSID идентификация за комуникация помежду си. SSID имената
са с различаване на главните и малките букви и могат да са с
максимална дължина 32 знака.
Подмрежова маска
Подмрежовата маска се ползва заедно с мрежовия адрес, за да
определи коя част от адреса е мрежови адрес и коя част е хост адрес.
TCP/IP
Протоколът за контрол на предаването (TCP) и Интернет протоколът
(IP) са набор комуникационни протоколи, които въвеждат протоколния
стак, на базата на който работят интернет и повечето комерсиални
мрежи.
TIFF
Файлов формат за изображения с тагове (TIFF) е много резолюционен
bitmap формат на изображение. TIFF описва данните за изображение,
които обикновено идват от скенери. TIFF изображенията използват
тагове, ключови думи, които определят характеристиките на
изображението, което е включено във файла. Този гъвкав и независещ
от платформа формат може да се използва за снимки, които са
направени чрез различни приложения за обработка на изображения.
Тонер касета
Тип бутилка, която се използва в устройство като принтер, което
съдържа тонер. Тонерът е прах, който се използва при лазерните
принтери и фотокопири, който оформя текста и изображенията на
отпечатаната страница. Тонерът се разтопява от фюзера, който
прилага комбинация от топлина и натиск върху него, като така кара
тонера да прилепне към нишките на хартията.
Речник
343
Речник
TWAIN
Воден знак
Индустриален стандарт за скенери и софтуер. Като използва скенер
съвместим с TWAIN и TWAIN-съвместима програма, сканирането
може да стартира от самата програма. Това е улавяне на изображение
API за Microsoft Windows и Apple Mac операционни системи.
Водния знак е видимо изображение или схема на хартията, която се
вижда по-светла от преминалата светлина. Водните знаци са се
появили за пръв път в Болоня, Италия, през 1282. Те са били
използвани от производителите на хартия за идентификация на
техния продукт, също върху пощенски марки, валута или други
правителствени документи, за намаляване на фалшификатите.
UNC пътека
Конвенция за унифицирани имена (UNC) е стандартен начин за
достъп до мрежови споделяния в Windows NT и други Microsoft
продукти. Формата на UNC пътеката е:
\\<servername>\<sharename>\<Additional directory>
URL
Единен локатор на ресурси (URL) представлява глобалния адрес на
документи и ресурси в Интернет. Първата част на адреса обозначава
кой протокол трябва да се използва, а втората част задава IP адреса
или името на домейна, в който се намира дадения ресурс.
USB
WEP
Протоколът WEP (WEP) представлява протокол за защита, указан от
IEEE 802.11 за указване на едно и също ниво на защита като това на
кабелна LAN мрежа. WEP осигурява защита чрез криптиране на данни
през радио честоти, така че да им осигури защита, докато се
придвижват от една крайна точка до друга.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) е архитектура на изображенията,
първоначално представена в Windows Me и Windows XP. Сканирането
може да се инициализира от тези операционни системи, като се
използва съвместим с WIA скенер.
Универсална серийна шина (USB) е стандарт, разработен от
Implementers Forum, Inc., за връзка между компютри и периферни
устройства. За разлика от паралелния порт, USB е предназначен за
едновременно свързване на USB порт на един компютър с множество
периферни устройства.
Речник
344
Речник
WPA
XPS
Защитеният Wi-Fi достъп (WPA) представлява клас от системи, които
имат за цел да подсигурят безжичните (Wi-Fi) компютърни мрежи и е
създаден, за да подобри функциите на защита на WEP.
XPS (XML Paper Specification) е спецификация зa Page Description
Language (PDL) и нов формат за документ, която може да се използва
при преносими и електронни документи, разработена от Microsoft.
Това е XML-базирана спецификация, основана на нова пътека за
принтиране и на вектор-базиран формат за документи, независим от
устройства.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA предварително споделен ключ) представлява
специален режим на WPA за целите на малкия бизнес и домашните
потребители. В точката за безжичен достъп (WAP) и други безжични
лаптоп или десктоп устройства се конфигурира споделен ключ или
парола. За постигане на разширена защита WPA-PSK генерира
уникален ключ за всяка сесия между безжичен клиент и асоциираната
WAP.
WPS
Защитената безжична настройка (WPS) е стандарт за настройване на
безжична домашна мрежа. Ако вашата точка за безжичен достъп
поддържа WPS, можете лесно да конфигурирате безжичната връзка
без компютър.
Речник
345
Индекс
A
AnyWeb Print
267
M
U
Mac
Unix
B
използване на SetIP 151, 157, 144, 303,
237, 145
buttons
системни изисквания
eco
29, 31
D
direct printing utility
236
mac сканиране
273
конвертиране в електронна книга 273
248
W
nнагоре печат
Windows
238
системни изисквания
305
S
LCD дисплей
преглед на състоянието на устройство
197,
199, 200, 210
Linux
инсталация на драйвер за мрежово
свързване
158, 146, 239, 147
240, 250, 304
119, 302
Windows 8
postScript драйвер
L
33, 34, 144,
146, 147
използване на SetIP 150, 181, 313, 311,
309, 153, 33, 34
P
отстраняване на проблеми
свойства на принтера
инсталация на драйвер
145,
N
E
122
USB кабел
121, 248
Mac
easy document creator
системни изисквания
Samsung Easy Document Creator
247
Samsung Printer Status
278
SyncThru Web Service
269
обща информация
269
samsung printer experience
316
service contact numbers
327
USB кабел
инсталация на драйвер
309
безжична
инсталация на драйвер
313
инсталация на драйвер
315
311
Б
безжична
USB кабел
170, 173
WPS
Индекс 346
Индекс
изключване
PBC
Режим Инфраструктура
166
167
162
безжична мрежа
мрежов кабел
181
безопасност
информация
17
символи
17
бутони
WPS
29, 31
Е
Еко печат
60
зареждане
К
специален носител
46, 44
зареждане на оригинални документи
52
съвети за избягване на засяданията
93
28, 30
воден знак
изглед отзад
27
25
231
изглед отпред
редактиране
231
използване на помощ
218
изпращане на факс
59, 239
множествено изпращане 71, 72, 73, 69,
72
инструменти за управление
изходна поставка
324
следене на оставащия срок на
експлоатация на консумативите 83, 81
контролен панел
28
копие
197
копиране
изтриване
достъп
76, 78
обща настройка
И
Д
16
консумативи
налични консумативи
94, 99
210
конвенция
засядане
отстраняване на оригиналния
документ
325
информация за устройството 197, 199,
200,
В
въвеждане на символ
аксесоари
З
копиране на лични документи 28, 30,
29
сканирай към
инсталация
имейл адрес
съхранение
51
216
216, 217
намаляване или увеличаване на
копията
64
стандартно копиране
62
копиране на лични документи
65
М
многофункционална тава
използване на специален носител 46
съвети за употреба
46
Индекс 347
Индекс
мрежа
IPv6 конфигурация
инсталация на драйвер
Linux
Mac
Windows
настройване на опционалната памет
264
159
оторизирани потребители
158
157
153
регистриране
отстраняване на проблеми
П
настройка на списъка с адреси
Програма SetIP
настройки по подразбиране
настройки за тавата
50
носител за печат
етикети
48, 50, 115, 49, 50, 47, 49
специален носител
46
О
общи икони
общи настройки
опционална памет
150, 181
печат
състояние на устройство 197, 199, 200,
210
16
204
печат на шаблон
изтриване
233
създаване
232
подготвяне на типа на оригиналите 52
настройване на надморската височина
215
почистване
Н
настройка на устройство
237
поставяне на устройството
информация за устройството 197, 200,
202, 205, 210, 211
123
220
326
отчети
162, 150, 212, 150, 151, 181, 149
среда на инсталиране
224
Mac
Linux
239
Mac
237
задаване като принтер по
подразбиране
Mac
225, 236
238
Mac
190
238
Windows
226
56
225
специални функции на принтера 228
външно
85, 89, 86, 88
почистване на устройството
85
правна информация
124
преглед на менютата
36
предпочитани настройки за печат
59
предпочитания за печат
Linux
240
проблем
проблеми с операционната система
302
проблеми
отпечатванепроблеми
296,
283, 281, 288,
300, 282, 298
печат на документ
Linux
239
Индекс 348
Индекс
Р
съобщение за грешка
разпознаване на Status светодиода
състояние
обща информация
резолюция
изпращане на факс
72
речник
333
ръчно подаване
зареждане
функция за печат
225
функция за сканиране
241
278
тава
настройване на размера и типа на
хартията
50, 43
46
регулиране на ширината и дължината
43,
46
Сканиране
Сканиране с Samsung Easy Document
Creator
247
тонер касета
инструкции за работа
250
Специални характеристики
214
Ф
Съхраняване
216
факс
сканиране
Mac сканиране
248
основна информация
245,
241, 242, 243,
246, 250, 247
112
115
списък с адреси
220, 221, 222, 220
77, 81, 78, 79
смяна на касетата
Сканиране с Linux
регистриране
функции за паметтвърд диск 263, 264
Т
С
носител за печат
29, 31
състояние на принтера
103
спецификации
106
81, 77
Автоматично отпечатване на отчет за
изпратените факсове 262, 251, 254,
252, 255, 200, 253, 254, 251, 261, 259,
258, 257, 261, 259, 255, 256, 259, 260,
258
факс функция
функции
функции на устройството
251
5
195, 115
Индекс 349
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement