Samsung SL-C2620DW Наръчник за потребителя

Samsung SL-C2620DW Наръчник за потребителя
Ръководство
Ръководство на
на потребителя
потребителя
ОСНОВЕН
ОСНОВЕН
Това ръководство предоставя информация по отношение на
инсталация, основна работа и отстраняване на проблеми под
Windows.
РАЗШИРЕН
Това ръководство предоставя информация за инсталацията, разширената
конфигурация, работата и отстраняването на проблеми под различни
операционни системи.
В зависимост от модела или страната някои функции може да не са налични.
ОСНОВЕН
1. Въведение
3. Поддръжка
Ключови предимства
4
Поръчка на консумативи и аксесоари
57
Характеристики по модели
7
Налични консумативи
58
Полезно е да се знае
9
Налични аксесоари
59
За ръководството на потребителя
10
Налични части за поддръжка
60
Информация за безопасност
11
Съхранение на тонер касетата
61
Преглед на устройството
18
Преразпределяне на тонера
63
Преглед на контролния панел
21
Смяна на тонер касетата
65
Включване на устройството
22
Смяна на контейнер с отпадъчен тонер 68
Локално инсталиране на драйвер
23
Монтаж на аксесоари
Преинсталиране на драйвера
26
Следене на оставащия срок на експлоатация на
консумативите
74
70
Настройка на известие за намаляващ тонер 75
2. Преглед на меню и основна
настройка
Почистване на устройството
Преглед на менютата
28
Основни настройки на устройството
32
Носители и тава
34
Основен печат
47
Използване на USB флаш памет
52
76
Съвети за преместване и съхранение на
устройството
80
4. Отстраняване на проблеми
Съвети за избягване на задръстванията 82
Почистване засядания на хартия
83
Разпознаване на Cветодиод за cъстояние 92
1
ОСНОВЕН
Тълкуване на съобщенията на дисплея 94
5. Приложение
Спецификации
103
Правна информация
116
Авторски права
128
2
1. Въведение
Тази глава ви предоставя информацията, която трябва да знаете, преди да започнете да използвате
устройството.
• Ключови предимства
4
• Характеристики по модели
7
• Полезно е да се знае
9
• За ръководството на потребителя
10
• Информация за безопасност
11
• Преглед на устройството
18
• Преглед на контролния панел
21
• Включване на устройството
22
• Локално инсталиране на драйвер
23
• Преинсталиране на драйвера
26
Ключови предимства
Екологично
Бърз печат с висока разделителна способност
• За да пести тонер и хартия, това устройство поддържа Еко
функция (вижте. "Еко печат" на стр. 50).
• Можете да печатате в пълен набор от цветове, като използвате
циан, магента, жълто и черно.
• Можете да отпечатате множество страници само на един лист и
така ще спестите хартия (вижте. "Използване на разширени
функции за печат" на стр. 213).
• Можете да печатате с резолюция от до 9 600 x 600 dpi ефективна
производителност (600 x 600 x 4 бита).
• За да спестите хартия, можете да печатате и от двете страни на
листа (двустранен печат) (вж. "Използване на разширени функции
за печат" на стр. 213).
• За спестите електричество, това устройство автоматично пести
електричество като значително намалява консумацията на
мощност, когато не се използва.
• Бърз печат при поискване.
- За едностранен печат до 26 стр./мин. (А4) или до 27 стр./мин.
(Letter).
Удобство
• Препоръчваме използването на рециклирана хартия с цел пестене
на енергия.
• Просто докоснете мобилното устройство до NFC маркера на
принтера и печатайте (вижте "Използване на функцията NFC" на
стр. 179).
• Можете да печатате незабавно от вашия смартфон или компютър,
като използвате приложения с активиран Google Cloud Print™
(вижте "Google Cloud Print™" на стр. 185).
Ключови предимства
• Easy Capture Manager ви позволява лесно да редактирате и
отпечатвате заснетото, използвайки клавиша Print Screen на
клавиатурата (вижте "Easy Capture Manager" на стр. 241).
Широка функционалност и поддръжка на
приложения
• Samsung Easy Printer Manager и Printing Status е програма, която
наблюдава и ви информира за състоянието на устройството и ви
позволява да персонализирате настройките на устройството
(вижте "Използване на Samsung Easy Printer Manager" на стр. 249
или "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).
• Samsung AnyWeb Print ви помага по-лесно да направите снимка на
екрана, да преглеждате, изрязвате и отпечатвате екран на
Windows Internet Explorer, отколкото когато използвате нормална
програма (вж. "Samsung AnyWeb Print" на стр. 242).
• Smart Update ви позволява да проверявате за най-новия софтуер
и да инсталирате последната версия по време на инсталационния
процес на драйвера на принтера. Това е налице само за Windows.
• Ако имате достъп до интернет, можете да получите помощ,
поддръжка, драйвери за устройството, ръководства и друга
информация от уебсайта на Samsung: www.samsung.com >
намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
• Поддържа различни размери хартия (вижте "Спецификации на
носителя за печат" на стр. 105).
• Отпечатване на водни знаци: Можете да персонализирате своите
документи според предпочитанията си, като добавите думи,
например “CONFIDENTIAL” (вижте "Използване на разширени
функции за печат" на стр. 213).
• Отпечатване на Плакати: Текстът и изображенията на всяка
страница от вашия документ са увеличени и са отпечатани на
няколко листа хартия и след това можете да ги слепите и да
направите плакат (вижте "Използване на разширени функции за
печат" на стр. 213).
• Можете да отпечатвате под различни операционни системи (вижте
"Системни изисквания" на стр. 110).
• Вашето устройство е снабдено с USB интерфейс и/или мрежови
интерфейс.
Ключови предимства
Поддържа метод за задаване на различни
безжични мрежи
Поддръжка на XOA приложение
Устройството пъддържа персонализирани XOA приложения.
• Използване на WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Можете лесно да се свържете с безжична мрежа, използвайки
WPS функцията на устройството и точката за достъп (безжичен
рутер).
• Използвайки USB кабел или мрежов кабел
- Можете да свържете в мрежа и да зададете различни настройки
на безжичната мрежа, използвайки USB кабел или мрежов
кабел.
• Използване на Wi-Fi Direct
- Можете удобно да отпечатвате от мобилното си устройство,
използвайки функцията Wi-Fi Direct.
Вижте "Представяне на методите за безжична настройка" на
стр. 158.
• Относно персонализираните XOA приложения, моля, свържете се
с доставчика си за този вид приложения.
Характеристики по модели
Някои функции и опции може да не са налични в зависимост
от модела и страната.
Операционна система
Операционна система
C262x series
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Unix
●
Софтуер
C262x series
Драйвер на SPL принтер
●
Драйвер на PCL принтер
●
Драйвер на PS принтерa
●
Драйвер на XPS принтерa
●
Samsung Easy Printer
Manager
●
Device Settings
Samsung Printer Status
●
Direct Printing Utilitya
●
Samsung AnyWeb Printa
●
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru Admin Web Service
●
Можете да инсталирате драйвера на принтера и софтуера,
след като поставите компактдиска със софтуер в CD-ROM
устройството.
Easy Eco Driver
●
Easy Capture Manager
●
За Windows, изберете драйвера на принтера и софтуера в
прозорец Select Software to Install.
Samsung Easy Color Managera
●
(●: Поддържа се, Празно: не се поддържа)
Софтуер
a. Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung и го инсталирайте: (http:/
/www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).
Преди да започнете инсталирането, проверете дали операционната система
на вашия компютър поддържа софтуера.
(●: Поддържа се, Празно: не се поддържа)
Характеристики по модели
Разнообразна функция
Възможности
C262x series
Високоскоростен USB 2.0
●
IEEE 1284B паралелен конекторa
○
Мрежов интерфейс Ethernet 10/100/
1000 Base TX окабелена локална
мрежа
●
Мрежов интерфейс 802.11b/g/n
●
безжична LAN
b
NFC (комуникация в близкото поле)
печат
●
Еко печат
●
Дуплексен (2-странен) печат
●
Интерфейс на USB паметта
●
Модул памет
○
Допълнителна тава (Тава2)
○
Устройство за съхранение на данни
(SD)
●
AirPrint
●
Google Cloud Print™
●
a. Ако използвате паралелен порт, не можете да си служите с USB кабела.
b. В зависимост от страната е възможно безжичната LAN карта да не е налична.
За някои държави само 802.11 b/g може да се прилага. Свържете се с
местния разпространител или търговеца на Samsung, от когото сте закупили
устройството.
(●: Поддържа се, ○: допълнителна, празно: не се поддържа)
Полезно е да се знае
Устройството не печата.
Има засядане на хартия.
• Отворете списъка с опашка за печат и отстранете документа
от него (вижте "Отмяна на задача за печат" на стр. 48).
• Отворете и затворете вратата (вижте "Изглед отпред" на стр.
19).
• Отстранете драйвера и го инсталирайте отново (вижте
"Локално инсталиране на драйвер" на стр. 23).
• Проверете инструкциите за отстраняване на заседнала
хартия в това ръководство и съответно отстранете
проблемите (вижте "Почистване засядания на хартия" на стр.
83).
• Изберете своето устройство като устройство по
подразбиране във вашия Windows (вижте "Задаване на
Вашето устройство като устройство по подразбиране" на стр.
213).
Разпечатките са размазани.
Къде мога да закупя аксесоари или
консумативи?
• Тонера може да е малко или да не е разпределен
равномерно. Разклатете тонер касетата (вижте
"Преразпределяне на тонера" на стр. 63).
• Попитайте дистрибутора на Samsung или вашия търговец на
дребно.
• Опитайте настройка за различна разделителна способност
на печат (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на
стр. 48).
• Посетете www.samsung.com/supplies. Изберете вашата
страна/регион, за да видите информация за обслужването на
продукта.
• Сменете тонер касетата (виж "Смяна на тонер касетата" на
стр. 65).
Светлинният индикатор за статус мига или
свети постоянно.
Откъде мога да изтегля драйвер за
устройството?
• Изключете и включете устройството отново.
• Можете да получите помощ, приложение за поддръжка,
драйвери за устройството, ръководства и друга информация
от уеб сайта на Samsung: www.samsung.com > намерете своя
продукт > Поддръжка или изтегляния.
• Проверете значенията на светлинните индикатори в
това ръководство и съответно отстранете проблемите
(вижте "Разпознаване на Cветодиод за cъстояние" на
стр. 92).
За ръководството на потребителя
Това ръководство на потребителя съдържа информация за основни
аспекти на устройството, както и подробно описание на стъпките по
време на действителната употреба.
1
Конвенции
•
Не изхвърляйте това ръководство, а го запазете за справка в
бъдеще.
Някои термини се използват като синоними в това ръководство, като
например:
•
Преди да използвате устройството, прочетете информацията за
безопасност.
•
Документ е синоним на оригинал.
•
Хартия е синоним на носител или печатен носител.
•
Устройство се отнася до принтер или многофункционален принтер.
•
Ако имате проблем с употребата на устройството, погледнете
главата за отстраняване на проблеми.
•
Термините, които са използвани в това ръководство на
потребителя, са обяснени в глава речник.
•
•
•
В зависимост от опциите и модела който сте закупили,
илюстрациите в ръководството на потребителя могат да се
различават от вашето устройство.
В зависимост от версията на фърмуера/драйвера, скрийншотовете
в това ръководство на потребителя може да се различават от
вашето устройство.
В основата си, процедурите в това ръководство са основани върху
Windows 7.
2
Общи икони
Икона
Текст
Описание
Внимание
Предоставя информация на потребителите с
цел защита на устройството от евентуални
механични повреди или неизправности.
Предупре
ждение
Използва се, за да уведоми потребителите за
възможност за телесно нараняване.
Предоставя допълнителна информация или
Забележка детайлна спецификация за функциите и
характеристиките на устройството.
1. Въведение
10
Информация за безопасност
Тези предупреждения и мерки за безопасност са включени, за да
предотвратят травми, както и възможни повреди на вашето
устройство. Непременно ги прочетете и разберете преди да
използвате устройството. След като прочетете тази глава
съхранявайте ръководството на сигурно място, за да можете да го
ползвате и в бъдеще.
3
Важни символи, свързани с безопасността
4
Работна среда
Предупреждение
Не използвайте, ако захранващият кабел е повреден или
ако електрическият контакт не е заземен.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Описание на всички икони и знаци използвани
в тази глава
Предупр
еждение
Рискове или необезопасени действия, които
могат да доведат до сериозни наранявания или
смърт.
Рискове или необезопасени действия, които
Внимани
могат да доведат до несериозни наранявания
е
или увреждане на собственост.
Не опитвайте.
Не поставяйте нищо върху устройството (вода, малки
метални или тежки предмети, свещи, горяща цигара и т.н.).
Това може да доведе до токов удар или пожар.
• Ако устройството прегрее, започне да изпуска дим,
издава необичаен шум или особена миризма, незабавно
изключете захранването и изключете устройството.
• Потребителят трябва да има достъп до контакта, в
случай на аварии, при които щепселът трябва да бъде
изключен.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Не извивайте или поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел.
Настъпването на захранващия кабел или изпускането на
тежки предмети върху него може да причини токов удар
или пожар.
1. Въведение
11
Информация за безопасност
Не изваждайте щепсела, като дърпате за кабела и не
докосвайте щепсела с мокри ръце.
Ако устройството не работи правилно след изпълнението
на тези инструкции, изключете устройството от всички
интерфейсни връзки и изискайте помощ от квалифициран
сервизен персонал.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
В противен случай това може да доведе до токов удар или
пожар.
Внимание
Ако щепселът не влиза плавно в контакта, не се опитвайте
да го насилвате.
При проблеми с електрозахранването или когато не
използвате устройството, изключвайте щепсела от
контакта.
Извикайте електротехник, който да смени контакта, или
това може да доведе до токов удар.
Не позволявайте на домашни любимци да гризат
променливотоковия захранващ кабел, телефонния или
интерфейсния кабел на компютъра.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Внимавайте, областта близо до тавата за разпечатките е
гореща.
Това може да доведе до токов удар или пожар, и/или да
нарани домашния ви любимец.
Може да се изгорите.
Ако устройството бъде изпуснато, или ако кутията се
окаже повредена, изключете устройството от всички
интерфейсни връзки и изискайте помощ от квалифициран
сервизен персонал.
В противен случай това може да доведе до токов удар или
пожар.
5
Метод на работа
Внимание
По време на печат, не дърпайте хартията със сила.
Това може да причини повреда в устройството.
1. Въведение
12
Информация за безопасност
Внимавайте да не поставяте ръката си между устройството
и тавата за хартия.
Устройството за приемане на захранването в това
устройство е захранващият кабел.
Може да се нараните.
За да изключите захранването, извадете захранващия
кабел от електрическия контакт.
Внимавайте, когато сменяте хартията или отстранявате
заседнала хартия.
6
Новата хартия има остри ръбове и може да причини
болезнени порязвания.
Когато печатате големи количества, е възможно долната
основа за извеждане на хартията да се нагорещи. Не
позволявайте на деца да я докосват.
Монтаж/Преместване
Предупреждение
Възможни са изгаряния.
При отстраняване на заседнала хартия, не използвайте
пинцети или остри метални предмети.
Не поставяйте устройството на прашно или влажно място
или на място, където има течове.
Това може да повреди устройството.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Не позволявайте натрупването на много листи в изходната
тава.
Това може да повреди устройството.
Поставете устройството в среда, отговаряща на
спецификациите за експлоатационни температура и
влажност.
Не блокирайте или бутайте предмети в отворите за
вентилация.
В противен случай е възможно да възникнат проблеми с
качеството на печат, които да повредят устройството.
Това може да доведе до повишена температура на
компонентите, което може да причини повреди или пожар.
Вижте "Общи спецификации" на стр. 103.
Използването на бутони за управление, регулиране или
прилагане на процедури, различни от указаните в това
ръководство, могат да доведат до опасно светлинно
облъчване.
1. Въведение
13
Информация за безопасност
Внимание
Преди да преместите устройството, изключете
захранването и изключете всички кабели. Информацията
по-долу е само предполагаема, въз основа на теглата на
блоковете. Ако имате медицински проблем, който не ви
позволява да повдигане, не повдигайте устройството.
Потърсете помощ и винаги използвайте подходящ брой
хора, за да повдигнете устройството безопасно.
Възможно е устройството да падне, при което да нарани
човек или да се повреди.
При използването на устройството за дълъг период от
време или при печатане на голям брой страници в
непроветрено помещение, въздухът в него може да се
замърси и да бъде вреден за вашето здраве. Поставете
устройството в добре проветрено помещение или
периодично отваряйте прозорец.
Не поставяйте устройството върху нестабилна
повърхност.
Възможно е устройството да падне, при което да нарани
човек или да се повреди.
След това вдигнете устройството.
Използвайте само №.26 AWGa или по-голям, телефонен
кабел, ако е необходимо.
• Ако устройството тежи под 20 кг., вдигнете заедно с
още 1 човек.
В противен случай, това може да причини повреда в
устройството.
• Ако устройството тежи от 20 до 40 кг., вдигнете заедно
с още 2 души.
Уверете се, че сте включили щепсела в заземен
електрически контакт.
• Ако устройството тежи повече от 40 кг., вдигнете заедно
с още 4 или повече човека.
В противен случай това може да доведе до токов удар или
пожар.
За място на поставяне изберете равна повърхност с
достатъчно пространство за вентилация. Също така
вземете предвид и пространството, необходимо за
отваряне на капака и тавите.
За безопасна експлоатация използвайте захранващия
кабел, доставен с вашето устройство. Ако използвате
кабел, който е по-дълъг от 2 метра, с устройство от 110 V,
то датчикът трябва да бъде 16 AWG или по-голям.
Мястото трябва да е добре проветрено и далеч от пряка
слънчева светлина, горещина и влажност.
В противен случай, той може да предизвика повреда в
устройството и да доведе до токов удар или пожар.
1. Въведение
14
Информация за безопасност
7
Не покривайте устройството и не го поставяйте в зона с
малък приток на въздух, като например в шкаф.
Ако устройството не разполага с достатъчно пространство
за вентилация, може да възникне пожар.
Не претоварвайте стенните контакти и удължителните
кабели.
Това може да понижи ефективността и да доведе до токов
удар или пожар.
Устройството трябва да бъде свързано към ниво на
захранване, което е определено на етикета.
Ако не сте сигурни и желаете да проверите нивото на
захранване, което използвате, свържете се с
електрическата компания, която ви обслужва.
a. AWG: Американски проводников датчик
Поддръжка/Проверка
Внимание
Изключете продукта от контакта в стената, преди да
почистване на вътрешната част на устройството. Не
почиствайте устройството с бензол, разредител за боя
или алкохол; не пръскайте вода директно в устройството.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Когато се налага да смените консумативи в устройството
или да го почистите, не стартирайте никакви процеси за
работа.
Може да се нараните.
Съхранявайте консумативите за почистване далеч от
деца.
Децата може да се наранят.
Не разглобявайте, поправяйте или сглобявайте
устройството сами.
Това може да повреди устройството. Извикайте
сертифициран техник, когато устройството се нуждае от
ремонт.
1. Въведение
15
Информация за безопасност
8
За да почистите и обслужите устройството, следвайте
точно инструкциите в ръководството на потребителя,
доставено заедно с устройството.
В противен случай, е възможно да повредите
устройството.
Предпазвайте захранващия кабел и контактната
повърхност от прах или вода.
В противен случай това може да доведе до токов удар
или пожар.
• Не махайте капаци или предпазители, затегнати с
винтове.
• Фюзерът трябва да бъде ремонтиран само от
квалифициран сервизен техник. Извършването на
ремонт от неквалифицирани техници може да причини
пожар или токов удар.
• Устройството може да бъде ремонтирано само от
сервизен техник на Samsung.
Използване на консумативи
Внимание
Не разглобявайте тонер касетата.
Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан
или погълнат.
Не палете никой от консумативите, като тонер касета или
фюзер.
Това може да доведе до експлозия или неконтролируем
пожар.
При съхранение на консумативи, като тонер касети,
съхранявайте ги далеч от деца.
Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан
или погълнат.
Използването на рециклирани консумативи, като тонер,
може да повреди устройството.
В случай на повреда, възникнала в следствие на
използването на рециклирани консумативи, ще ви бъде
наложена такса за обслужване.
1. Въведение
16
Информация за безопасност
За консумативи, съдържащи прах от тонер (касета с
тонер, бутилки с отпадъчен тонер, модул за изображения
и др.), следвайте инструкциите по-долу.
• Когато ги изхвърляте, следвайте инструкциите за
правилно изхвърляне. Свържете се с дистрибутора
относно инструкции за начините на изхвърляне.
• Не мийте консумативите.
• Не използвайте повторно бутилката за отпадъчен
тонер, след като сте я изпразнили.
Неспазването на горните инструкции може да се
предизвика повреда в устройството и екологично
замърсяване. Гаранцията не покрива повреди,
предизвикани от небрежност на потребителя.
Ако тонер попадне по дрехите ви, не използвайте гореща
вода, за да го изперете.
Топлата вода води до фиксиране на тонера към тъканта.
Използвайте студена вода.
Когато зареждате тонер касетата или изваждате
заседнала хартия, внимавайте да не се посипе тонер
върху тялото или дрехите ви.
Прахът от тонера може да бъде опасен, ако бъде вдишан
или погълнат.
1. Въведение
17
Преглед на устройството
9
Компоненти
Действителният компонент може да се различава от илюстрацията по-долу. Няко от тях може да бъдат променени в зависимост от
обстоятелствата.
Устройство
Ръководство за бързо инсталиране
захранващ кабел
Компакт диск със софтуерa
Разн. аксесоариb
a. Компакт дискът със софтуер съдържа драйверите за принтер, ръководство за потребителя и софтуерни приложения.
b. Различните аксесоари на вашето устройство може да се различава в зависимост от страната на покупка и специфичния
модел.
1. Въведение
18
Преглед на устройството
10
Изглед отпред
• Тази илюстрация може да се различава от вашето устройство в
зависимост от модела. Има различни типове устройства.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 7).
1
2
13
14
12
11
10
9
3
8
4
15
16
17
7
6 5
1
Изходна поставка
2
Тава за извеждане на разпечатките
3
Контролен панел
4
Капак на контролна платка
5
Порт за USB памет
6
Допълнителна таваa
7
Тава 1
8
Освобождаване с натискане на многофункционална тава
9
Многофункционална тава
10
Преден капак
11
NFC етикет (комуникация в близко поле)
12
Функционален бутон на преден капак
13
Тонер касети
14
Дръжка на тонер касета
15
Междинен трансферен ремък (ITB)
16
Водачи за ширината на хартията в многофункционалната тава
17
Конзола на многофункционална тава
a. Това е допълнителна функция.
1. Въведение
19
Преглед на устройството
11
Изглед отзад
• Тази илюстрация може да се различава от вашето устройство в
зависимост от модела. Има различни типове устройства.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 7).
8
1
Контейнер за отпадъчния тонер
2
Заден капак
3
Дръжка на заден капак
4
Извод за захранването
5
Превключвател на захранването
6
USB портa
7
Мрежови порт
8
5V изходен порт за IEEE 1284B портa b
a. Допълнителният паралелен конектор IEEE 1284B може да се използва чрез
включването както в USB порта, така и 5V изходен порт.
b. Това е допълнителна функция.
7
6
5
1
4
3
2
1. Въведение
20
Преглед на контролния панел
• Този контролен панел може да се различава от вашето
устройство в зависимост от модела. Има различни типове
контролни панели.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 7).
• При боравене със сензорния екран използвайте само пръста си.
Острите предмети могат да повредят екрана.
Показва текущото състояние и ви дава достъп
до наличните менюта.
1
Сензорен панел
2
Стоп
3
Захра
нване
С този бутон можете да включвате и
изключвате захранването. Или активирате
устройството от състояние на
енергоспестяващ режим.
LED
Показва състоянието на устройството (вижте
"Разпознаване на Cветодиод за cъстояние" на
стр. 92).
LED
Показва безжичното състояние на вашето
устройство (вижте "Разпознаване на
Cветодиод за cъстояние" на стр. 92).
4
1
5
Спрете текущата работа.
2
3
4
5
1. Въведение
21
Включване на устройството
1
Първо свържете устройството към електрически източник на
захранване.
Ако устройството има бутон за включване, използвайте го, за да
включите устройството.
2
1
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед
отпред" на стр. 19).
2
Захранването се включва автоматично.
Ако желаете да изключите захранването, натиснете бутон
(Захранване).
1. Въведение
22
Локално инсталиране на драйвер
Локално свързано устройство представлява устройство, което е
директно свързано към вашия компютър посредством кабел. Ако
вашето устройство е свързано в мрежа, пропуснете следващите
стъпки и отидете на инсталиране на драйвер на устройство, свързано
в мрежа (вижте "Инсталиране на драйвер по мрежата" на стр. 143).
• Ако използвате операционни системи Mac, Linux или UNIX,
вижте "Инсталация за Мас" на стр. 133, "Инсталация за Linux" на
стр. 135 или "Инсталиране на пакета UNIX драйвер на принтер"
на стр. 151.
• Прозорецът за инсталиране в това Ръководство на потребителя
може да се различава в зависимост от устройството и
използвания интерфейс.
• Използвайте само USB кабел, не по-дълъг от 3 м.
1. Въведение
23
Локално инсталиране на драйвер
това, какво да се предприеме спрямо диска.“, щракнете
върху него, след което изберете Run Setup.exe.
12
Windows
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
3
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
4
Изберете USB на екрана Printer Connection Type. След това
щракнете върху Next.
5
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
Можете да изберете софтуерните приложения в прозорец Select
Software to Install.
Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете Старт >
Всички програми > Принадлежности > Изпълни.
Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която
представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху
OK.
•
За Windows 8,
Ако инсталационният прозорец не се появи, от Charms
(Жестове) изберете Търсене > Apps(Приложение)и
потърсете Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените
“X” с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство
и щракнете OK.
Ако се появи изскачащият прозорец „Чукнете за избор на
От екран Старт на Windows 8
• Драйверът V4 се изтегля автоматично от Windows Update, ако
компютърът ви е свързан с интернет. Ако не е, можете да
изтеглите ръчно драйвера V4 от уеб страницата на Samsung,
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния.
• Можете да изтеглите приложението Samsung Printer Experience
от Windows магазин. Трябва да имате Microsoft акаунт, за да
можете да използвате Windows Store(магазин).
1 От Charms (Жестове), изберете Търсене.
2 Щракнете върху Store(магазин).
1. Въведение
24
Локално инсталиране на драйвер
3 Направете търсене и щракнете върху Samsung Printer
Experience.
4 Щракнете върху инсталирам.
• Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск
със софтуер, драйверът V4 не се инсталира. Ако желаете да
използвате драйвера V4 в екран работен плот, можете да го
изтеглите от уеб страницата на Samsung, www.samsung.com
>намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
• Ако желаете да инсталирате инструменти за управление на
принтер Samsung, трябва да ги инсталирате чрез
предоставения компактдиск.
1
2
3
Уверете се, че компютърът ви е свързан с интернет и е включен.
Уверете се, че устройството е включено.
Свържете компютъра и устройството с USB кабел.
Драйверът се инсталира автоматично от Актуализиране на
Windows.
1. Въведение
25
Преинсталиране на драйвера
Ако драйверът на принтера не работи правилно, следвайте стъпките
по-долу, за да го инсталирате отново.
4
Поставете компакт диска със софтуер в CD-ROM устройството
и инсталирайте драйвера отново (вижте "Локално инсталиране
на драйвер" на стр. 23).
13
Windows
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
От менюто Старт изберете Програми или Всички програми >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
•
От екран Старт на Windows 8
За Windows 8,
1 От Charms изберете Търсене > Apps(Приложение).
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Щракнете върху плочката Uninstall Samsung Printer Software в
екран Start.
3
Следвайте инструкциите в прозореца.
2 Направете търсене и щракнете върху Контролен панел.
3 Щракнете върху Програми и компоненти.
4 Щракнете с десен бутон върху драйвера, който желаете
да деинсталирате и изберете Деинсталиране.
5 Следвайте инструкциите в прозореца.
3
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
• Ако не можете да откриете плочката на Samsung Printer
Software, деинсталирайте от екранен режим на работния плот.
• Ако желаете да деинсталирате инструментите за управление на
принтер Samsung, от екран Старт, щракнете с десен бутон
върху приложението > Деинсталиране > щракнете с десен
бутон върху програмата, която желаете да изтриете >
Деинсталиране и следвайте инструкциите в прозореца.
1. Въведение
26
2. Преглед на меню и
основна настройка
Тази глава предоставя информация за цялостната структура на менюто и опциите за основна настройка.
• Преглед на менютата
28
• Основни настройки на устройството
32
• Носители и тава
34
• Основен печат
47
• Използване на USB флаш памет
52
Преглед на менютата
Контролният панел предоставя достъп до разнообразни менюта с цел
да се настрои принтера или да се използват функциите на принтера.
Можете лесно да настройвате менюта с помощта на сензорния екран.
• Началният екран се показва на сензорния екран на контролния
панел.
• В зависимост от опциите или модела, някои менюта са
неактивни в сив цвят.
• Менютата са описани в Разширеното ръководство (вижте.
"Менюта с полезни настройки" на стр. 190).
1
Икона
Име
Описание
Information
Отпечатва информация и отчети от
различно естество за устройството.
Eco
Показва настройките за Eco режим.
Direct USB
Когато в USB порта на устройството има
поставена USB памет, оттук влизате в USB
паметта.
Setup
Разглеждайте текущите настройки на
устройството или сменяйте някои от
стойностите на устройството.
Job Status
Показва заданията, изпълнявани в
момента, завършените или тези в
опашката.
Counter
Показва общия брой разпечатани
страници.
Help
Преглед на помощна информация и такава
за отстраняване на проблеми.
Състояние на
тонера
Можете да видите състоянието на тонера.
Меню
Можете да изберете яркостта и езика на
LCD екрана, както и да редактирате
началните менюта.
Въведение в началния екран
2. Преглед на меню и основна настройка
28
Преглед на менютата
Information
(вижте "Information" на
стр. 191)
Configuration
(вижте "Eco" на стр. 204)
Eco-On
Date Format
File Policy
Auto Fit
Clock Mode
Held Job Timeout
Duplex
Language
Import Setting
Off
Paper Source
Maintenance
Export Setting
On
Color Mode
Default Paper Size
On
Usage Counter
Font List
System
Copies
Help List
Job Reports
Print From
(вижте "System Setup" на стр. 195)
Job Timeout
Off
Supplies Information
Setup
(вижте "Direct USB" на стр.
205)
Date & Time
Demo Page
Network Configuration
Direct USB
Eco
Settings
Default Mode
On-Forceda
Feature Configuration
(Options)
File Manage
(Options)
Skip Blank Pages
Power Save
Default
Delete
Wakeup Event
Custom
Format
Auto Power Off
Show Space
Altitude Adjustment
Vapor Mode
Paper Stacking
Humidity
a. Ако настроите включването на еко режим с код SyncThru™ Web Service (раздел Settings > Machine Settings > System > Eco Settings) или Samsung Easy Printer Manager
(Device Settings > Eco), се появява съобщение On-Forced. Трябва да въведете кода, за да промените статуса на еко режим.
2. Преглед на меню и основна настройка
29
Преглед на менютата
Setup
(вижте "System Setup" на стр. 195)
Admin Setupa
User Access Control
Network
TCP/IP (IPv4)
Layout
Protocol Management
Graphic
Orientation
Resolution
TCP/IP (IPv6)
HTTP
Margin
Clear Text
Ethernet
WINS
Duplex
Edge Enhance
Stamp Activate
802.1x
SNMPv1/v2
Item
Wi-Fi
UPnP(SSDP)
Copies
Screen
Auto CR
Authentication
Stamp
Paper
Trapping
Opacity
Wi-Fi On/Off
mDNS
MP Tray
Position
Wi-Fi Settings
SetIP
Tray X
Change Admin Password
WPS
SLP
Paper Source
Emulation Type
Firmware Upgrade
Wi-Fi Direct
Tray Confirmation
Setup
Image Overwrite
Wi-Fi Signal
Network
Configuration
Clear Wi-Fi Settings
Clear Settings
Manual
Emulation
Tray Behavior
Auto Continue
Overwrite Method
Auto Tray Switch
Overwrite Times
Paper Substitution
Application
Application
Management
Tray Protection
Tray Mode
Install New Application
BYOD Connection
a. Необходимо е да въведете парола, за да получите достъп до това меню. Паролата по подразбиране е sec00000.
2. Преглед на меню и основна настройка
30
Преглед на менютата
Job Status
(вижте "Job Status" на стр.
206)
Current Job
Counter
(вижте "Counter" на стр.
207)
Total Printed
Help
(вижте "Help" на стр. 208)
Basic Taskflow
Secure Job
Information
Stored Job
Eco
Complete Job
Direct USB
Setup
Troubleshooting
Paper jam in MP Tray
Paper jam in Tray 1
Paper jam in Tray 2
Jam inside machine
Jam in exit area
Jam inside of duplex
2. Преглед на меню и основна настройка
31
Основни настройки на устройството
За модели, които нямат дисплей на контролния панел, можете да
зададете настройките на устройството, използвайки Device
Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager.
Въведете правилните час и дата чрез стрелките или от цифровата
клавиатура (вижте. "Представяне на изскачащата клавиатура" на
стр. 211).
За потребители на Windows и Mac вие настройвате от Samsung
• Месец = 01 до 12
Easy Printer Manager >
• Ден = 01 до 31
(превключване в разширен режим) >
Device Settings, вж. "Device Settings" на стр. 251.
• Година = изисква четири цифри
• Час = 01 до 12
След приключване на инсталацията, Вие може да решите да зададете
настройките по подразбиране на Вашето устройство.
За да промените настройките по подразбиране на устройството,
следвайте тези стъпки:
1
2
Изберете
(Setup) > System > Next на сензорния екран.
Изберете желаната опция.
•
Language: Променете езика, който се визуализира на
контролния панел.
•
Date & Time: Можете да настроите час и дата. Те се
отпечатват върху доклади. Ако, обаче, те не са правилни,
трябва да ги промените, за да се постигне правилно време.
• Минута = 00 до 59
•
Clock Mode: Можете да настроите устройството да извежда
точното време както в 12-часов, така и в 24-часов формат.
•
Power Save: Когато не използвате устройството за известно
време, използвайте тази функция, за да спестите енергия.
• Когато натиснете бутона на захранването или започнете печат,
продуктът ще се събуди от енергоспестяващия режим.
• Когато натиснете който и да е бутон, с изключение на бутон
захранване, устройството се събужда от енергоспестяващ
режим. Изберете
(Setup) > System > Next > Wakeup Event
> On на сензорния екран.
2. Преглед на меню и основна настройка
32
Основни настройки на устройството
•
3
Altitude Adjustment: Качеството на печат се влияе от
атмосферното налягане, което се определя от височината,
на която се намира устройството над морското ниво. Преди
да зададете стойност за надморската височина, установете
на каква надморска височина се намирате (вижте.
"Настройка на надморската височина" на стр. 210).
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
върнете в режим на готовност.
), за да се
2. Преглед на меню и основна настройка
33
Носители и тава
Този раздел предоставя информация относно това, как да зареждате
носители за печат във Вашето устройство.
• Използването на носители за печат, които не отговарят на тези
спецификации, могат да причинят проблеми или да наложат
необходимост от ремонт. Подобни ремонтни дейности не
попадат в обхвата на гаранционните условия на Samsung или
други споразумения за обслужване.
2
Преглед на тава
За да промените размера, е необходимо да регулирате водачите за
хартия.
2
1
• При никакви обстоятелства не използвайте фотохартия за
мастиленоструйно устройство. Това може да причини повреда в
устройството.
• Използването на запалими носители за печат може да причини
пожар.
• Използвайте само обозначения тип носител за печат (вижте
"Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).
• При никакви обстоятелства не използвайте фотохартия за
мастиленоструйно устройство. Това може да причини повреда в
устройството.
3
1 Ръчка за изваждане на тава
2 Водач по дължина на хартията
3 Водач по ширина на хартията
Използването на запалим носител за печат или оставянето на
външни материали в принтера може да причини прегряването му
и в редки случаи да доведе до възникване на пожар.
2. Преглед на меню и основна настройка
34
Носители и тава
3
За хартия с размер Legal:
Зареждане на хартията в тавата
Натиснете бутона, както е показано и издърпайте тавата.
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед
отпред" на стр. 19).
Тава 1 / допълнителна тава
1
Издърпайте тавата за хартия.
LGL
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте.
"Преглед на тава" на стр. 34).
Ако не регулирате водача, това може да предизвика регистриране
на хартия, изкривяване на изображения или засядане на хартия.
2. Преглед на меню и основна настройка
35
Носители и тава
2
Регулирайте размера, като стегнете водача за ширина на
хартията и ръчката за настройка дължината на хартията, така
че да достигнете слота за точния размер, посочен върху дъното
на тавата (вижте "Преглед на тава" на стр. 34).
4
След като поставите хартия в тавата, притиснете водачите за
ширина на хартия и водача за дължина на хартия.
2
1
3
Извийте или разлистете купчината с хартия, за да разделите
страниците, преди зареждане на хартия.
1 Водач по дължина на хартията
2 Водач по ширина на хартията
2. Преглед на меню и основна настройка
36
Носители и тава
• Не притискайте прекалено водача по ширина на хартията, за да
не предизвикате огъване на носителя.
5
Върнете тавата в устройството.
6
Когато отпечатвате документ, задайте типа и размера хартия за
тавата (вижте "Настройване на размера и типа на хартията" на
стр. 45).
• Ако не регулирате добре водачите по ширина на хартията, това
може да предизвика засядане на хартия.
• Не използвайте хартия с извит преден ръб - тя може да
предизвика задръстване с хартия или хартията може да се
намачка.
Многофункционална тава
Тавата може да побира специфични размери и типове печатни
материали, като например пощенски картички, бележки и пликове (вж.
"Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).
2. Преглед на меню и основна настройка
37
Носители и тава
Съвети за използване на многофункционалната
тава
•
Когато зареждате многофункционалната тава, поставяйте
носители за печат само от един тип, размер и тегло.
•
С цел да избегнете засядания на хартия, не добавяйте хартия по
време на печат, ако в многофункционалната тава все още има
налична хартия. Това се отнася и до останалите типове носители
за печат.
•
Винаги зареждайте само указания носител за печат с цел да
избегнете засядания на хартия и проблеми с качеството на печат
(вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).
•
Изравнете евентуални подгъвания на пощенските картички,
пликовете и етикетите, преди да ги заредите в
многофункционалната тава.
1
Натиснете бутона за освобождаване на многофункционална
тава и я бутнете надолу, за да я отворите.
2
Поставете хартия.
2. Преглед на меню и основна настройка
38
Носители и тава
3
Притиснете водачите за ширина на хартията в
многофункционалната тава и ги регулирайте спрямо ширината
на хартията. Не притискайте твърде много – хартията ще се
огъне, което може да доведе до засядане на хартия или
изкривяване.
4
Печат върху специален носител
Таблицата по-долу показва специалните носители, подходящи за
използване в тавата.
Настройките за хартията на устройството и на драйвера трябва да
съвпадат, за да печатате без грешки за несъответствие на хартията.
За да промените настройката за хартията на устройството, от
Samsung Easy Printer Manager изберете
(превключване в
разширен режим) > Device Settings.
Можете да настроите, като използвате
(Setup) > Paper > Next >
избиране на тава > Paper Size или Paper Type на сензорния екран.
• При печат върху специален печатен носител, трябва да
следвате указанията за зареждане (вижте "Печат върху
специален носител" на стр. 39).
• Когато хартията се припокрие по време на печат чрез
многофункционална табла, отворете табла 1 и отстранете
припокритите листа, след което опитайте да печатате отново.
4
След това задайте типа хартия от прозореца Предпочитания за
печат > раздел Paper > Paper Type (вижте "Отваряне на
предпочитания за печат" на стр. 48).
Например, ако желаете да печатате върху етикети, изберете Labels за
Paper Type.
Когато отпечатвате документ, задайте типа и размера на
хартията за многофункционалната тава (вж. "Настройване на
размера и типа на хартията" на стр. 45).
2. Преглед на меню и основна настройка
39
Носители и тава
• Когато използвате специална медия, ние препоръчваме
подаването по един лист (вижте "Спецификации на носителя за
печат" на стр. 105).
• В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте.
"Изглед отпред" на стр. 19).
За да видите теглата на всеки лист, погледнете "Спецификации на
носителя за печат" на стр. 105.
Тава 1
Допълнител
на тава
Многофункционална
тава
Plain
●
●
●
Thick
●
●
●
Thicker
●
Thin
●
Cotton
●
●
Color
●
●
Preprinted
●
●
Recycled
●
Envelope
●
Типове
Допълнител
на тава
Многофункционална
тава
Типове
Тава 1
Transparency
●
●
Labels
●
●
CardStock
●
●
●
Bond
●
●
●
Archive
●
●
●
Letterhead
●
Punched
●
Glossy Photo
●
●
●
(●: Поддържа се, Празно: не се поддържа)
●
●
●
●
●
●
2. Преглед на меню и основна настройка
40
Носители и тава
Плик
-
Температура: трябва да издържат на топлината и налягането
в устройството по време на работа.
Успешното печатане върху пликове зависи от тяхното качество.
•
За да печатате върху плик, поставете го, както е показано на
следващата илюстрация.
Използвайте само добре структурирани пликове с остри и добре
прегънати ръбове.
•
Не използвайте пликове с марки върху тях.
•
Не използвайте пликове с прикрепени предмети, клипсове, отвори,
рамка с покритие, самозалепващи печати или други синтетични
материали.
•
Не използвайте увредени или лошо направени пликове.
•
Уверете се, че набраздяването от лепилото и в двата края на плика
стига по цялото протежение до края на плика.
•
1 Приемливо
2 Неприемливо
Когато избирате пликове, съблюдавайте следните фактори:
-
Тегло: не трябва да надвишава 90 гр/м2, защото в противен
случай, може да се появи засядане.
-
Структура: трябва да са били оставени в хоризонтално
положение, с не по-малко от 6 мм извиване и не трябва да
съдържат въздух.
-
Състояние: не трябва да са набръчкани, пречупени, нито пък
повредени.
•
Пликовете, които имат отлепваща се лента или повече от едно
място, на което се прегъва с цел да се залепи, трябва да използват
залепващи се средства, съвместими с температурата на топене на
принтера (около 170 °C за 0,1 секунди). Допълнителните капаци и
гънки могат да предизвикат нагъване, изкривяване или
задръстване и дори може да повредят фюзера.
•
За най-добро качество на печат, позиционирайте краищата не поблизо от 15 мм от краищата на плика.
2. Преглед на меню и основна настройка
41
Носители и тава
•
Избягвайте да печатате върху мястото, където се срещат
ръбовете на плика.
За да избегнете повреда на машината, използвайте само прозрачно
фолио, предназначено за използване в лазерни принтери.
прозрачно фолио
• Ако печатате цветно върху прозрачно фолио, качеството на
изображенията ще бъде по-ниско в сравнение с едноцветния
печат, когато отпечатаните материали се използват на
шрайбпроектор.
• Разпечатките направени върху слайдове с това устройство не
са съвместими с шрайбпроектори и могат да изглеждат като
черно бели изображения, ако бъдат проектирани.
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
Трябва да издържат температурата на топене на устройството.
•
След като го извадите от принтера, го поставете на гладка
повърхност.
•
Не оставяйте неизползвани листове фолио в тавата за хартия за
дълго. Прах и замърсявания могат да се натрупат върху тях, което
да доведе до печат на петна.
•
За да избегнете образуването на петна, причинено от пръстови
отпечатъци, дръжте го много внимателно.
•
За да избегнете избледняване, не излагайте продължително
отпечатаното прозрачно фолио на слънчева светлина.
2. Преглед на меню и основна настройка
42
Носители и тава
•
Уверете се, че прозрачно фолио не е намачкано, прегънато или
със скъсани ръбове.
Етикети
•
Не използвайте прозрачно фолио, което се отделя от подложката.
•
За да предпазите прозрачното фолио от слепване, не
позволявайте да се натрупва след отпечатване.
За да избегнете повреда на принтера, използвайте само етикети,
предназначени за използване в лазерни принтери.
•
Препоръчителни носители: Прозрачно фолио за цветен лазерен
принтер от Xerox, като 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
Когато избирате етикети, съблюдавайте следните фактори:
-
Лепила: Трябва да е издръжливо на температурата на топене
на устройството ви около 170 °C (338 °F).
-
Подреждане: използвайте само етикети, между които не се
вижда подложката. Етикетите могат да се отлепят от
листовете, когато имат разстояния между тях, като причинят
сериозни засядания.
-
Подвиване: Трябва да бъдат поставени на хоризонтална
повърхност с не повече от 13 мм извиване във всяка посока.
2. Преглед на меню и основна настройка
43
Носители и тава
-
Състояние: не използвайте етикети с гънки, балончета с
въздух или други показатели за отделяне от хартията.
•
Проверете дали не е останал някакъв открит леплив материал
между етикетите. Откритите части могат да причинят отлепяне на
етикетите по време на печат, което може да причини засядания.
Откритите лепливи части могат да причинят и повреда на
компоненти на устройството.
•
Не пускайте лист с етикети през устройството повече от веднъж.
Лепливото покритие отзад е предназначено само за еднократно
преминаване през устройството.
•
Не използвайте етикети, които се отделят от подложката под тях
или които са прегънати, с балончета или увредени по някакъв друг
начин.
Картички/Хартия с размери по избор
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
В програмното приложение задайте полетата на поне 6,4 мм от
ръба на материала.
2. Преглед на меню и основна настройка
44
Носители и тава
Предварително отпечатана хартия
Когато зареждате предварително отпечатана хартия, отпечатаната
страна трябва да бъде с лице нагоре, като ненагънатия ръб е отпред.
Ако срещнете проблеми с подаването на хартия, завъртете я от
другата страна. Имайте предвид, че качеството на печат не е
гарантирано.
•
Преди да заредите предварително отпечатаната хартия,
проверете дали мастилото върху хартията е сухо. По време на
процеса на топене, влажното мастило може да изтече от
предварително отпечатаната хартия, като по този начин причини
намаляване качеството на печат.
Гланцирана фотохартия
Препоръчителни носители: Гланцирана хартия (A4/Letter) за това
устройство от HP Professional Laser Paper 150.
5
Настройване на размера и типа на хартията
След зареждане на хартията в таблата за хартия, настройте размера
и типа на хартия, като използвате бутоните от контролния панел.
Настройките за хартията на устройството и на драйвера трябва да
съвпадат, за да печатате без грешки за несъответствие на хартията.
За да промените настройката за хартията на устройството, от
Samsung Easy Printer Manager изберете
•
•
Трябва да се отпечатват с мастило, което издържа на топлина и
няма да се разтопи, изпари или да отдели опасни емисии, когато
бъде изложено на температурата на топене на принтера (около
170 ? (338 °F) в продължение на 0,1 секунди.
(превключване в
разширен режим) > Device Settings.
Можете да настроите, като използвате
(Setup) > Paper > Next >
избиране на тава > Paper Size или Paper Type на сензорния екран.
Мастилото за предварително отпечатана хартия трябва да е
незапалимо и не трябва да влияе върху ролките на принтера.
2. Преглед на меню и основна настройка
45
Носители и тава
След това задайте типа хартия от прозореца Предпочитания за
печат > раздел Paper > Paper Type (вижте "Отваряне на
предпочитания за печат" на стр. 48).
1
Изберете
(Setup) > Paper > Next > избиране на тава > Paper
Size или Paper Type на сензорния екран.
2
3
Изберете таблата и опцията, която искате.
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
върнете в режим на готовност.
), за да се
6
Използване на изходната поставка
Повърхността на изходящата тава може да се нагрее, ако печатате
голям брой страници наведнъж. Не докосвайте повърхността и не
позволявате достъп на деца.
Отпечатаните страници се натрупват в изходната поставка и тя помага за
подравняване на отпечатаните страници. Разгънете опората за разпечатки.
Ако искате да използвате хартия със специален размер, например
хартия за фактури, изберете раздел Paper > Size > Edit... и
задайте Custom Paper Size Settings в Предпочитания за печат
(вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това
ръководство на потребителя може да се различават от Вашето
устройство. Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед
отпред" на стр. 19).
2. Преглед на меню и основна настройка
46
Основен печат
За специфични функции на печат направете справка с
Разширеното ръководство (вижте "Използване на разширени
функции за печат" на стр. 213).
3
Изберете вашето устройство от списъка Изберете принтер.
4
Основните настройки за печат, включително броят на копията и
диапазонът на печат, са избрани в прозореца Печат.
7
Печат
Ако използвате операционна система Mac, Linux или Unix,
направете справка с Разширено ръководство (вижте "Печат с Мас"
на стр. 223, "Печат от Linux" на стр. 225 или "Unix отпечатване" на
стр. 226).
Следващият прозорец с Предпочитания за печат е за Notepad в
Windows 7.
1
2
Отворете документа, който желаете да отпечатате.
Изберете Печат от меню Файл.
За да се възползвате от разширените функции за печат, щракнете
Свойства или Предпочитания в прозорец Печат (вижте
"Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
5
За да стартирате задачата за печат, кликнете върху OK или
Печат в прозореца Печат.
2. Преглед на меню и основна настройка
47
Основен печат
8
Отмяна на задача за печат
Ако задачата за печат чака в опашка за печат или в спулера за печат,
анулирайте задачата по следния начин:
•
Можете да получите достъп до този прозорец, като само щракнете
двукратно върху иконата на устройството (
Отворете документа, който желаете да отпечатате.
Изберете Печат от меню “Файл”. Показва се прозорецът Печат.
Изберете вашето устройство от списъка Изберете принтер.
Щракнете върху Свойства или Предпочитания.
) в лентата на
Скрийншотовете могат да се различават в зависимост от модела.
задачите на Windows.
•
1
2
3
4
Можете и да откажете текущата задача, като натиснете
(Стоп)
oт контролния панел.
9
Отваряне на предпочитания за печат
• Прозорецът Предпочитания за печат, който се появява в това
Ръководство на потребителя може да се различава в
зависимост от използваното устройство.
• Когато изберете опция в Предпочитания за печат, можете да
видите предупредителен знак
или
. Показването на знак
означава, че можете да изберете тази опция, но не е
препоръчително, а знакът
означава, че не можете да
изберете дадената опция поради текущите настройки на
устройството или условията на средата.
2. Преглед на меню и основна настройка
48
Основен печат
3
4
5
• Можете да приложите Eco функции, за да пестите хартия и
тонер, преди да печатате (вижте "Easy Eco Driver" на стр. 244).
• Можете да проверите текущото състояние на устройството чрез
натискане на бутона Printer Status (вижте. "Използване на
Samsung Printer Status" на стр. 252).
Щракнете Save.
Въведете име и описание и след това изберете желаната икона.
Щракнете OK. Когато записвате Favorites, всички текущи
настройки на драйвера се записват.
За да използвате запаметена настройка, изберете я в раздел
Favorites. Устройството е настроено да печата в съответствие с
избраните от вас настройки. За да изтриете запаметени настройки,
изберете ги в раздел Favorites и щракнете Delete.
Използване на предпочитана настройка
Опцията Favorites, която е видима във всеки раздел със свойства,
освен в раздели Favorites и Samsung, Ви позволява да запазвате
текущите предпочитания за по-нататъшна употреба.
10
За да запазите Favorites елемент, следвайте тези стъпки:
1
2
Използване на помощ
Променете настройките във всеки раздел, както е необходимо.
Въведете име на елемента в полето за въвеждане на Favorites.
Щракнете върху опцията, за която желаете да знаете повече в
прозорец Предпочитания за печат и натиснете клавиш F1 на
клавиатурата си.
2. Преглед на меню и основна настройка
49
Основен печат
-
11
On: Включване на еко режим.
Еко печат
Ако настроите включването на еко режим с парола от SyncThru™
Web Service (раздел Settings > Machine Settings > System > Eco
Settings) или Samsung Easy Printer Manager (Device Settings >
Eco), се появява съобщение On-forced. Трябва да въведете
парола, за да промените статуса на еко режим.
Функцията Еко понижава консумацията на тонер и употребата на
хартия. Функцията Еко ви позволява да пестите печатни ресурси и ви
води до екологично разпечатване.
Можете да настроите стойностите на устройството като
използвате Device Settings в програмата Samsung Easy Printer
Manager.
•
• За потребители на Windows и Mac, вие настройвате от
Samsung Easy Printer Manager >
(превключване в
разширен режим) > Device Settings, вижте "Device Settings" на
стр. 251.
Настройване на Еко режим от контролния
панел
1
2
Изберете
(Eco) > Settings > Next на сензорния екран.
Изберете желаната опция.
•
3
Feature Configuration: Задайте функции за използване в
екологичен режим.
-
Default: Устройството е зададено на режим Default.
-
Custom: Променете всички необходими стойности.
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
в режим на готовност.
), за да се върнете
Setting eco mode on the driver
За да се възползвате от разширените функции за печат, щракнете
Свойства или Предпочитания в прозорец Печат(вижте
"Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
Default Mode: Изберете това, за да включите или изключите
еко режима.
Отворете раздел Eco, за да зададете Еко режим. Когато видите еко
-
изображението (
Off: Изключване на еко режим.
), това означава, че еко режимът е активен в
момента.
2. Преглед на меню и основна настройка
50
Основен печат
Еко опции
Симулатор на резултати
•
Printer Default: Следва настройките от контролния панел на
устройството.
•
None: Деактивира Еко режима.
Result Simulator показва резултатите от намалената емисия на
въглероден диоксид, използвано електричество и количеството
спестена хартия в съответствие с избраните от вас настройки.
•
Eco Printing: Активира еко режима. Активира различните Еко
елементи, които желаете да използвате.
•
Passcode: Ако администраторът е задал парола за активирането
на Еко режима, трябва да въведете тази парола, за да промените
статуса.
Бутон Passcode: Можете да зададете от SyncThru™ Web Service
(раздел Settings > Machine Settings > System > Eco Settings) или
Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > Eco), бутонът за
парола е активен. За да промените настройките за печат,
щракнете върху този бутон, въведете паролата или се свържете с
администратор.
•
Резултатите се пресмятат въз основа на това че общият брой
отпечатани страници е равен на сто, без празна страница при
деактивиран Еко режим.
•
Погледнете коефициента за пресмятане на CO2, енергия и хартия
от IEA, индексът на Министерството на вътрешните работи и
комуникацията на Япония и www.remanufacturing.org.uk. Всеки
модел е с различен коефициент.
•
Консумацията на енергия в режим на печат се отнася до средната
консумация на енергия при печат на тази машина.
•
Реалното показано количество е само преценка, тъй като реалното
количество може да е различно в зависимост от използваната
операционна система, представянето на компютъра,
приложенията, методът за връзка, тип на носителя [дебелина],
размер на носител, сложност на заданията и др.
2. Преглед на меню и основна настройка
51
Използване на USB флаш памет
12
Информация за устройство с USB памет
USB устройства с памет са налични в множество варианти с различни
обема на паметта, така че да Ви предоставят повече място за
съхранение на документи, презентации, музика и видео клипове,
снимки с висока резолюция или всякакви други файлове, които
желаете да съхранявате или премествате.
Използвайте само USB устройства с памет, които са преминали
тестове за съвместимост, в противен случай устройството може да не
ги разпознае.
Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства с
памет на машината.
Вашето устройство поддържа USB устройства с памет с FAT16/FAT32
и секторен размер 512 байта.
Проверете файловата система на устройството ви с USB памет при
вашия търговец.
Трябва да използвате само оригинални USB устройства с памет с
конектор за включване тип A.
A
B
Използвайте само USB устройства с памет с метално покритие.
• Не изваждайте устройството с USB памет, докато се използва.
Гаранцията на устройството не покрива повреди, нанесени от
неправилна употреба.
• Ако вашето USB устройство с памет разполага с определени
функции, като настройки за защита и парола, възможно е
устройството да не го разпознае автоматично. За повече
информация относно тези функции разгледайте ръководството
за потребителя на USB устройството с памет.
2. Преглед на меню и основна настройка
52
Използване на USB флаш памет
13
Отпечатване от USB устройство с памет
Можете директно да отпечатате файлове, съхранени на USB
устройство с памет.
Поддържани файлови формати от опцията за директен печат:
•
PRN: Съвместими са единствено файлове, създадени от
предоставения с устройството Ви драйвер.
Ако печатате PRN файлове, създадени на друго устройство,
отпечатаният документ ще изглежда различно.
•
TIFF: TIFF 6.0 базов
•
JPEG: JPEG базов
•
PDF: PDF 1.7 или по-ниска версия
4
Изберете броя копия, които желаете да отпечатате, или
въведете броя им от клавиатурата.
5
6
Докоснете Print на сензорния екран.
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
в режим на готовност.
), за да се върнете
14
Архивиране на данни
Възможно е неволно да се изтрият данни от паметта на устройството
поради токов удар или неуспешно запазване. Архивирането ви помага
да защитите системните настройки, като ги съхраните под формата на
архивни файлове върху USB устройство с памет.
Архивиране на данни
Отпечатване на документ от USB устройство с памет:
1
2
3
Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства
с памет на машината.
Изберете
екран.
1
Поставете USB устройството с памет в порта за USB памет на
машината.
2
Изберете
(Setup) > System > Next > Export Setting на
сензорния екран.
3
4
Изберете Setup Data.
(Direct USB) > Print From > Next на сензорния
Изберете желания файл или папка.
Изберете файла, който желаете да архивирате.
2. Преглед на меню и основна настройка
53
Използване на USB флаш памет
5
Докоснете Yes, след като се появи прозорецът за
потвърждение.
6
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
в режим на готовност.
), за да се върнете
15
Управление на USB паметта
Можете да изтриете файлове с изображения, запазени на USB
устройството с памет, един по един или всички наведнъж, като
преформатирате устройството.
Възстановяване на данни
1
Поставете USB устройството с памет, върху което сте
съхранили архивните данни, в порта за USB устройство с
памет.
2
Изберете
(Setup) > System > Next > Export Setting на
сензорния екран.
3
4
5
Изберете Setup Data.
6
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
в режим на готовност.
След като изтриете файловете или преформатирате USB
устройството с памет, повече не можете да възстановите
файловете. Затова, преди да изтриете файловете, потвърдете, че
повече нямате нужда от информацията в тях.
Изтриване на файл с изображение
Изберете файла, който желаете да възстановите.
1
Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства
с памет на машината.
Докоснете Yes, след като се появи прозорецът за
потвърждение.
2
Изберете
(Direct USB) > File Manage > Next > избор на
желания файл или папка >
(Options) > Delete на
сензорния екран.
3
Докоснете Yes, след като се появи прозорецът за
потвърждение.
4
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
в режим на готовност.
), за да се върнете
), за да се върнете
2. Преглед на меню и основна настройка
54
Използване на USB флаш памет
Форматиране на USB устройство с памет
1
Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства
с памет на машината.
2
Изберете
(Direct USB) > File Manage > Next > избор на
желаната папка или файл >
(Options) > Format на
сензорния екран.
3
Докоснете Yes, след като се появи прозорецът за
потвърждение.
4
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
в режим на готовност.
4
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
в режим на готовност.
), за да се върнете
), за да се върнете
Преглед на статуса на USB паметта
Можете да проверите свободния за сканиране и съхраняване на
документи обем на паметта.
1
Поставете USB устройството с памет в порта за USB устройства
с памет на машината.
2
Изберете
екран.
3
Наличното свободно пространство в паметта се извежда на
дисплея.
(Direct USB) > Show Space > Next на сензорния
2. Преглед на меню и основна настройка
55
3. Поддръжка
Този раздел съдържа информация относно закупуването на консумативи, принадлежности и части за
поддръжка за Вашето устройство.
• Поръчка на консумативи и аксесоари
57
•
•
•
•
•
•
•
•
•
58
59
60
61
63
65
68
70
Налични консумативи
Налични аксесоари
Налични части за поддръжка
Съхранение на тонер касетата
Преразпределяне на тонера
Смяна на тонер касетата
Смяна на контейнер с отпадъчен тонер
Монтаж на аксесоари
Следене на оставащия срок на експлоатация на
консумативите
• Настройка на известие за намаляващ тонер
• Почистване на устройството
• Съвети за преместване и съхранение на
устройството
74
75
76
80
Поръчка на консумативи и аксесоари
Наличните принадлежности могат да се различават в различните страни. Свържете се с Вашия търговски представител, за да получите списък
с наличните принадлежности и части за поддръжка.
За да поръчате консумативи, аксесоари и части за поддръжка одобрени от Samsung, се свържете с локалния разпространител на Samsung или
търговеца, от когото сте закупили устройството си. Можете да посетите и www.samsung.com/supplies и да изберете Вашата държава/регион,
за да получите информация за контакти за услуги.
3. Поддръжка
57
Налични консумативи
Когато консумативите свършат, можете да поръчате следните типове консумативи за вашето устройство:
Тип
Тонер касета
Контейнер за
отпадъчния тонер
Средна производителностa
Име на част
• Средна продължителна производителност на черна касета: Прибл. 6000 стандартни
страници (Черен)
• CLT-K505L: Черен
• Средна продължителна производителност на цветна касета: Прибл. 3500 стандартни
страници (Жълт/Магента/Циан)
• CLT-M505L: Магента
• Прибл. 14 000 страници (моно)
CLT-W506
• CLT-Y505L: Жълт
• CLT-C505L: Циан
• Прибл. 3500 страници (цветно)
a. Декларирана стойност на производителност в съответствие с ISO/IEC 19798. Броят отпечатани страници може да бъде повлиян от работната среда, интервала на
печат, графики, тип и размер на носители.
В зависимост от опциите, процента заеман от изображения и използвания режим на работа, периодът на експлоатация на тонер касетата може
да се различава.
Когато купувате нови тонер касети или други консумативи, трябва да го направите в същата страна, в която използвате устройството. В противен
случай, новите тонер касети или други консумативи ще бъдат несъвместими с Вашето устройство поради различните конфигурации на тонер
касетите и другите консумативи, съгласно специфичните условия на страната.
Samsung не препоръчва използването на касети с тонер, които не са оригинални и не са с марката Samsung – например повторно пълнени или
втора употреба. Samsung не може да гарантира качеството на неоригинални касети с тонер, които не са с марката Samsung. Обслужване или
поправка в резултат на употреба на тонер касети, които не са произведени от Samsung, няма да бъде покрито от гаранцията на устройството.
3. Поддръжка
58
Налични аксесоари
Можете да закупите и инсталирате принадлежности с цел увеличаване на производителността и капацитета на устройството.
Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела и страната (вижте "Характеристики по модели" на стр.
7).
Аксесоари
Модул памет
IEEE 1284B паралелен
конектор
Функция
Име на част
Увеличава капацитета на паметта на устройството.
ML-MEM370: 512 MB
Позволява ви да използвате различни интерфейси.
ML-PAR100
• Когато инсталирате драйвера на принтер с IEEE1284B паралелен конектор,
устройството може да не бъде открито и след инсталацията на драйвера са
налични само основните функции за печат.
• Ако желаете да проверите състоянието на устройството или да зададете
настройки, свържете устройството с компютър чрез USB кабел или мрежа.
• Ако използвате IEEE 1284B паралелен конектор, не можете да използвате
USB кабел.
Допълнителна тава
Ако често срещате проблеми с подаването на хартия, можете да прикачите
CLP-S680A
допълнителна тава за 520 aлиста.
a. Обикновена хартия 80 g/m2 (20 lb документална).
3. Поддръжка
59
Налични части за поддръжка
Трябва да подменяте частите за поддръжка на определени интервали, за да поддържате устройството във възможно най-добро състояние и за
да избегнете проблеми с качеството на печат и подаването на хартия в резултат на износени части. Частите за поддръжка са предимно ролки,
ремъци и подложки. Въпреки това периодът на подмяна и частите може да се различават в зависимост от модела. Смяната на частите за
поддръжка може да бъде само от оторизиран сервизен представител, разпространител или търговеца на дребно, от когото сте закупили
устройството. За да закупите части за поддръжка, се свържете с търговеца, от който сте закупили устройството. Периодът на подмяна на частите
за поддръжка е упоменат в програмата „Samsung Printer Status“. А ако устройството разполага с дисплей, на него ще се появи съобщение.
Периодът на подмяна варира в зависимост от използваната операционна система, представянето на компютъра, софтуерното приложение,
метода за връзка, вида на хартията, размера на хартията и сложността на заданието.
3. Поддръжка
60
Съхранение на тонер касетата
Тонер касетата съдържа компоненти, чувствителни на светлина,
температура и влажност. Samsung препоръчва на своите потребители
да следват тези препоръки за осигуряване на оптимална ефективност,
най-високо качество и по-дълъг живот на вашата нова тонер касета
Samsung.
Съхранявайте тази касета в същата среда, в която ще използвате
устройството. Това трябва да бъде в контролирана температура и
условия на влажност. Тонер касетата трябва да остане в пакета и без
да се отваря, докато не трябва да бъде монтирана – ако няма
оригинална опаковка, покрийте горния отвор на касетата с хартия и я
съхранявайте в тъмен шкаф.
Отварянето на касетата преди да се използва значително намалява
полезността й и срока й на експлоатация. Не я съхранявайте на пода.
Ако тонер касетата бъде отстранена от принтера, следвайте
инструкциите по-долу, за да съхранявате тонер касетата правилно.
•
•
•
Съхранявайте касетата в защитния пакет от оригиналната
опаковка.
Съхранявайте я в хоризонтално положение (а не странично), със
същата страна нагоре, както при поставяне в устройството.
Не съхранявайте консумативи при някое от следните условия:
-
При температура, по-висока от 40 °C (104 °F).
-
При влажност по-ниска от 20% или по-висока от 80%.
-
В среда с условия за резки промени на температура и
влажност.
-
На пряка слънчева или изкуствена светлина.
-
В запрашени помещения.
-
В автомобил за дълъг период от време.
-
В среда с наличие на корозивни газове.
-
В среда със солен въздух.
1
Инструкции за работа
•
Не докосвайте повърхността на фотопроводимия барабан в
касетата.
•
Предпазвайте касетата от ненужни вибрации или удари.
•
Никога не завъртайте ръчно барабана, особено в обратна посока –
така можете да го повредите и да разсипете тонера.
2
Употреба на тонер касета
Samsung Electronics не препоръчва, нито одобрява използването в
принтера на касети, които не носят марката Samsung, включително
такива с общо предназначение, с неизвестна марка, повторно пълнени
или преработени касети.
3. Поддръжка
61
Съхранение на тонер касетата
Гаранцията на принтери Samsung не покрива повреда в
устройството, причинена от употребата на повторно заредени,
преработени касети или касети, които не носят търговската марка
Samsung.
3
Предвиден срок на експлоатация на касетата
Предвиденият срок на експлоатация на касетата (броят разпечатки за
срока на тонер касетата) зависи от количеството тонер, което е
необходимо за задачите за печат. Действителният брой разпечатки
може да варира според плътността на текста за разпечатване върху
страницата, работната среда, процентът заеман от изображения,
интервалите на печат, типа на носителите и/или размера им.
Например ако печатате много графики, консумацията на тонер е поголяма и може да се наложи да сменяте касетата по-често.
3. Поддръжка
62
Преразпределяне на тонера
Когато тонер касетата е близо до пълното си изразходване:
•
Появяват се бели линии или по-светъл печат и/или странични промени в плътността.
•
Светодиодът за Състояние мига в червено. На дисплея може да се появи свързано с тонера съобщение, което казва, че тонерът е малко.
•
На екрана на компютъра се появява прозорец на компютърната програма Samsung Printing Status, който ви казва тонера в коя цветна тонер
касета е малко (вижте "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).
Ако това се случи, можете временно да подобрите качеството на печат, като преразпределите оставащия тонер в касетата. В някои случаи ще
продължат да се появяват бели черти или бледи разпечатки дори и след като сте преразпределили тонера. Проверете типа на тонер касета за
вашето устройство (вижте "Налични консумативи" на стр. 58).
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).
• За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
• Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
• За отваряне на опаковката на тонер касетата не използвайте остри предмети като нож или ножица. Те могат да надраскат барабана на
касетата.
• Ако върху дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода фиксира тонера към тъканта.
3. Поддръжка
63
Преразпределяне на тонера
3. Поддръжка
64
Смяна на тонер касетата
Устройството използва четири цвята и има различна тонер касета за всеки от тях: жълта (Y), магента (M), циан (C) и черна (K).
•
Светодиодът за състояние и свързаното с тонер съобщение на дисплея показва кога всяка индивидуална тонер касета трябва да бъде
сменена.
•
На екрана на компютъра се появява прозорец на компютърната програма Samsung Printing Status, който ви казва коя цветна тонер касета е
празна (вижте "Използване на Samsung Printer Status" на стр. 252).
Проверете типа на тонер касета за вашето устройство (вижте "Налични консумативи" на стр. 58).
• Разклатете добре тонер касетата. Това ще повиши първоначалното качество на печат.
• В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).
• За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
• Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
• За отваряне на опаковката на тонер касетата не използвайте остри предмети като нож или ножица. Те могат да надраскат барабана на
касетата.
• Ако върху дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода фиксира тонера към тъканта.
3. Поддръжка
65
Смяна на тонер касетата
3. Поддръжка
66
Смяна на тонер касетата
3. Поддръжка
67
Смяна на контейнер с отпадъчен тонер
Когато експлоатационният живот на контейнера за отпадъчен тонер изтече, на дисплея на контролния панел се появява съобщение, свързано с
контейнера за отпадъчен тонер, което показва, че контейнерът трябва да бъде сменен. Проверете контейнера за отпадъчен тонер за вашето
устройство (вижте "Налични консумативи" на стр. 58).
• Частиците на тонера могат да попаднат в устройството, но това не означава, че то е повредено. Свържете се със сервизен представител,
когато се появят проблеми с печата.
• Когато издърпате контейнера за отпадъчен тонер от машината, преместете контейнера внимателно, така че да не го изпуснете.
• Проверете дали сте поставили контейнера за отпадъчен тонер на хоризонтална повърхност така, че тонерът да не се разпилее.
Не накланяйте и не обръщайте контейнера.
3. Поддръжка
68
Смяна на контейнер с отпадъчен тонер
1
2
1
2
2
1
3. Поддръжка
69
Монтаж на аксесоари
4
5
Мерки за безопасност
•
Изключете захранващия кабел
Никога не отстранявайте капака на контролната платка, когато
захранването е включено.
За да избегнете възможността за токов удар, винаги изключвайте
захранващия кабел, когато монтирате или демонтирате КАКВИТО
И ДА Е вътрешни или външни аксесоари.
•
Разтоварете статичното електричество
Контролната платка и вътрешните аксесоари (модул с памет) са
чувствителни на статично електричество. Преди да монтирате или
демонтирате каквито и да е вътрешни аксесоари, разтоварете
статичното електричество от тялото си, като се докоснете до нещо
метално, като метален заден капак на устройство, което е
включено към заземен източник на захранване. Ако отидете
някъде, преди да завършите монтажа, повторете тази процедура,
за да разтоварите статичното електричество отново.
При монтаж на аксесоари, батерията в устройството е сервизен
компонент. Не я сменяйте сами. Има опасност от експлозия, ако
батерията бъде сменена с такава, която не е от правилния тип.
Вашият доставчик на услуги трябва да отстрани старата батерия
от устройството и да я изхвърли в съответствие със съответните
разпоредби във вашата страна.
Настройка на Device Options
Когато монтирате допълнителни устройства, като допълнителна тава,
памет и др., това устройство автоматично отчита и настройва
допълнителните устройства. Ако не можете да използвате
монтираните допълнителни устройства в този драйвер, можете да
настроите допълнителните устройства в Device Options.
1
Натиснете Старт менюто на Windows.
•
2
3
За Windows 8 от Charms (Жестове) изберете Търсене >
Настройки.
За Windows XP/2003 изберете Принтери и факсове.
•
За Windows 2008/Vista изберете Контролен панел >
Хардуер и звук > Принтери.
•
За Windows 7, изберете Контролен панел > Хардуер и звук
> Устройства и принтери.
•
За Windows 8 потърсете Устройства и принтери.
•
За Windows Server 2008 R2 изберете Контролен панел >
Хардуер > Устройства и принтери.
Щракнете с десния бутон върху вашето устройство.
3. Поддръжка
70
Монтаж на аксесоари
4
За Windows XP/2003/2008/Vista, натиснете Свойства.
•
За Windows 7, Windows 8 или Windows Server 2008 R2 от
контекстните менюта изберете Printer properties.
Printer Configuration: Избирате езика на принтера за
заданието за печат.
•
Administrator Settings: Можете да изберете Printer Status
и EMF Spooling.
•
Admin Job Accounting: Позволява ви да свържете
информацията за потребител и идентификация на акаунт с
всеки отпечатан документ.
Ако елементът Свойства на принтера има означение ?, може да
изберете други драйвери за принтер, свързани с избрания
принтер.
5
User permission: Ако поставите отметка на тази опция,
потребителите с разрешение могат да изпълнят задание
за печат.
-
Group permission: Ако поставите отметка на тази опция,
само групи, които имат групово разрешение могат да
изпълнят задание за печат.
Изберете Device Options.
Прозорецът Свойства може да се различава, в зависимост от
драйвера или операционната система, която използвате.
6
-
Ако желаете да кодирате паролата за отчет на заданията,
поставете отметка на Job Accounting Password Encryption.
Изберете подходящата опция
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство.
•
Tray Options: Изберете допълнителната тава, която сте
монтирали. Можете да изберете тавата.
•
Storage Options: Изберете допълнителната памет, която
сте монтирали. Ако тази функция има отметка, можете да
изберете Print Mode.
•
7
Custom Paper Size Settings: Можете да определите
персонализирани размери на хартия.
Щракнете OK, докато излезете от прозореца Свойства или
Свойства на принтера.
3. Поддръжка
71
Монтаж на аксесоари
6
Подобряване на модула за памет
Вашето устройство има двоен модул памет (DIMM памет). Използвайте този слот за памет, за да поставите допълнителна памет. Препоръчваме
да използвате само оригинална Samsung DIMM памет. Може да анулирате гаранцията си, ако бъде установено, че проблемът с вашето
устройство е предизвикан от DIMM памет на трета страна.
Информацията за поръчката се предоставя за допълнителни аксесоари (вижте "Налични аксесоари" на стр. 59).
1
2
2
1
3. Поддръжка
72
Монтаж на аксесоари
2
2
1
1
3. Поддръжка
73
Следене на оставащия срок на експлоатация на консумативите
Ако често възникват засядания на хартия или проблеми при печат, проверете броя страници, които устройството е отпечатало. Сменете
съответните части, ако е необходимо.
1
Изберете
(Setup) > System > Next > Maintenance > Supplies Info. на сензорния екран.
Или
Изберете
2
3
(Information) > Supplies Information на сензорния екран.
Докоснете
(назад), за да се върнете на предходния екран.
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
), за да се върнете в режим на готовност.
3. Поддръжка
74
Настройка на известие за намаляващ тонер
Ако оставащия тонер в касетата е малко, се появява съобщение или светлинна индикация, което информира потребителя, че тонер касетата
трябва да бъде сменена. Можете да използвате опцията за настройка дали това съобщение или светлинна индикация да се появява или не.
Можете да настроите стойностите на устройството като използвате Device Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager.
• За потребители на Windows и Mac, вие настройвате от Samsung Easy Printer Manager >
Settings, вижте "Device Settings" на стр. 251.
1
2
3
4
Изберете
(превключване в разширен режим) > Device
(Setup) > System > Next > Maintenance > Toner Low Alert на сензорния екран.
Изберете желаната опция.
Докоснете
(назад), за да се върнете на предходния екран.
Натиснете
(Стоп) или начална икона (
), за да се върнете в режим на готовност.
3. Поддръжка
75
Почистване на устройството
Ако се появи проблем с качеството на печат или ако използвате устройството в прашна среда, трябва регулярно да го почистване, за да запазите
най-добрите условия за печат и да удължите живота на своето устройство.
• Почистването на корпуса на устройството с почистващи препарати, които съдържат големи количества спирт, разтворители или други активни
вещества, може да обезцвети или повреди корпуса.
• Ако устройството или зоната около него се замърсят с тонер, препоръчваме ви да използвате навлажнена с вода, за да го почистите. Ако
използвате прахосмукачка, тонерът се разпръсква във въздуха и може да бъде вреден за вас.
7
Външно почистване
Почистете корпуса на устройството с мека кърпа без влакна. Навлажнете леко кърпата с вода, но бъдете внимателни да не попадне вода върху
устройството или да проникне вътре в него.
3. Поддръжка
76
Почистване на устройството
8
Почистване на вътрешната страна
По време на печат е възможно във вътрешността на устройството да попаднат и да се натрупат хартия, тонер и прах. Това натрупване може да
причини проблеми с качеството на печат, като например петна от тонер или замазване. Почистването на вътрешността на устройството решава
и намалява тези проблеми.
• За да не повредите тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути. Ако е необходимо, я покрийте с лист хартия.
• Не докосвайте зелената част на тонер касетата. Използвайте дръжката на касетата, за да избегнете докосването на тази зона.
• Използвайте суха кърпа без влакна, когато почиствате вътрешната страна на устройството, внимавайте да не повредите трансферната ролка
или друга вътрешна част. Не използвайте разтворители, например бензин или разредител. Възможно е да възникнат проблеми с качеството
на печат, които да повредят устройството.
• Използвайте суха кърпа без власинки, за да почиствате устройството.
• Изключете устройството и извадете захранващия кабел. Изчакайте, докато устройството се охлади. Ако устройството ви разполага със
захранващ бутон, преди почистване го изключете.
• В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).
3. Поддръжка
77
Почистване на устройството
3. Поддръжка
78
Почистване на устройството
9
Почистване на повдигащата ролка
• Изключете устройството и извадете захранващия кабел. Изчакайте, докато устройството се охлади. Ако устройството ви разполага със
захранващ бутон, преди почистване го изключете.
• В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).
3. Поддръжка
79
Съвети за преместване и съхранение на устройството
•
Когато движите устройството, не го накланяйте или преобръщайте. В противен случай, вътрешната част на устройството може да се замърси
с тонер, което да предизвика повреди в устройството или да влоши качеството на печат.
•
Когато движите устройството, трябва поне двама човека да го хванат здраво.
3. Поддръжка
80
4. Отстраняване на
проблеми
Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на грешка.
• Съвети за избягване на задръстванията
82
• Почистване засядания на хартия
83
• Разпознаване на Cветодиод за cъстояние
92
• Тълкуване на съобщенията на дисплея
94
• Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на
грешка. Ако вашето устройство разполага с дисплей, най-напред проверете
съобщението, което се извежда на него, за да разрешите проблема.
• Ако не можете да намерите решение на вашия проблем в този раздел, прочетете
раздел Отстраняване на проблеми в Разширеното ръководство (вж.
"Отстраняване на проблеми" на стр. 261).
• Ако не можете да намерите решение в User's Guide или ако проблемът остава,
обадете се за обслужване.
Съвети за избягване на задръстванията
При избор на правилните носители за печат, повечето засядания на хартия могат да бъдат избегнати. За да избегнете засядането на хартия,
погледнете следните насоки:
•
Проверете дали регулируемите водачи са позиционирани правилно (вижте "Преглед на тава" на стр. 34).
•
Не изваждайте хартия от тавата, докато принтера печата.
•
Огънете, разлистете и подравнете хартията преди зареждане.
•
Не използвате намачкана, влажна или силно извита хартия.
•
Не смесвайте различни типове хартия в тавата.
•
Използвайте само препоръчания тип носител за печат (вижте "Спецификации на носителя за печат" на стр. 105).
4. Отстраняване на проблеми
82
Почистване засядания на хартия
За да избегнете разкъсване, издърпайте заседналата хартия бавно и внимателно.
1
В тава 1
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).
4. Отстраняване на проблеми
83
Почистване засядания на хартия
2
В допълнителна тава
4. Отстраняване на проблеми
84
Почистване засядания на хартия
Ако не виждате хартията в тази част, спрете и преминете на следващата стъпка:
4. Отстраняване на проблеми
85
Почистване засядания на хартия
3
В многофункционалната тава
4. Отстраняване на проблеми
86
Почистване засядания на хартия
Ако не виждате хартията в тази част, спрете и преминете на следващата стъпка:
1
2
3
4. Отстраняване на проблеми
87
Почистване засядания на хартия
4
Във вътрешността на устройството
Областта на фюзера е гореща. Изключете устройството и го оставете да изстине, преди да извадите хартията от областта на фюзера. Ако не
внимавате, докато изваждате хартията от тази зона, можете да предизвикате травма.
В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство.
Проверете типа на вашето устройство (вижте. "Изглед отпред" на стр. 19).
4. Отстраняване на проблеми
88
Почистване засядания на хартия
5
В изходната зона
Областта на фюзера е гореща. Внимавайте, когато изваждате хартията от принтера.
4. Отстраняване на проблеми
89
Почистване засядания на хартия
Ако не виждате хартията в тази част, спрете и преминете на следващата стъпка:
4. Отстраняване на проблеми
90
Почистване засядания на хартия
6
В областта на дуплексния модул
4. Отстраняване на проблеми
91
Разпознаване на Cветодиод за cъстояние
Цветът на индикатора показва текущото състояние на устройството.
• В зависимост от модела или страната някои светлинни индикации може да не са налични (вижте "Преглед на контролния панел" на стр. 21).
• За да отстраните грешката, погледнете съобщението за грешка и неговите инструкции в частта за отстраняване на неизправности (вижте
"Тълкуване на съобщенията на дисплея" на стр. 94).
• Можете да отстраните грешката и с насоката от прозореца на програмата Samsung Printing Status (вижте "Използване на Samsung Printer
Status" на стр. 252).
• Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизен представител.
LED
Състояние
Изключен
Зелен
Описание
Устройството е в режим “офлайн”.
Премигва
Когато фоновото осветяване премигва, устройството получава или отпечатва данни.
Включен
• Устройството е в режим “онлайн” и може да се използва.
• Възникнала е несъществена грешка и принтерът изчаква грешката да бъде отстранена. Прегледайте
съобщението на дисплея. След решаване на проблема принтерът продължава работа.
Премигва
(
)
Състояние
• В касетата остава малко количество тонер. Очакваната издръжливост на тонер касетатаa скоро ще се
изразходи. Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да повишите качеството на печат,
като преразпределите тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63).
• Една от тонер касетите почти е достигнала своята очаквана издръжливостa. Препоръчваме ви да
подмените тонер касетата (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).
Червен
• Капакът е отворен. Затворете капака.
Включен
• В тавата няма хартия при получаване или печат на данни. Заредете хартия в тавата.
• Устройството е спряло поради съществена грешка. Прегледайте съобщението на дисплея (вижте
"Тълкуване на съобщенията на дисплея" на стр. 94).
• Има задръстване с хартия (вижте "Почистване засядания на хартия" на стр. 83).
4. Отстраняване на проблеми
92
Разпознаване на Cветодиод за cъстояние
LED
Състояние
(
) Безжична
връзка
Синьо
(
Синьо
)Захранване
Описание
Премигва
Устройството се свързва с безжична мрежа.
Включен
Устройството е свързано с безжична мрежа (вижте "Настройка на безжична мрежа" на стр. 157).
Изключен
Устройството се изключва от безжичната мрежа.
Включен
Принтерът е в икономичен режим.
Изключен
Устройството е в режим на готовност или е изключено.
a. Предполагаем живот на касетата означава предполагаемия или очакван период на експлоатация на тонер касетата, който показва средния капацитет на разпечатки и е
проектиран предмет на ISO/IEC 19798. Броят на страниците може да се повлияе от работната среда, процента заеман от изображения, печатните интервали, графиките,
носителите за печат и техния размер. В касетата може да има останало известно количество тонер дори след като червеният индикатор светне и принтерът спре да
печата.
4. Отстраняване на проблеми
93
Тълкуване на съобщенията на дисплея
Дисплеят на контролния панел извежда съобщения, показващи
статуса на принтера или грешки. Направете справка с таблиците подолу за да разберете съобщенията и тяхното значение и как да се
справите с проблема, ако е необходимо.
• Можете да отстраните грешката и с насоката от прозореца на
програмата Printing Status на компютъра (вж. "Използване на
Samsung Printer Status" на стр. 252).
7
Съобщения, свързани със засядането на
хартия
Значение
Jam inside of duplex
По време на двустранен
печат е заседнала
хартия. Това е
приложимо само за
устройства с тази
функция.
Извадете
заседналата хартия
(вижте "В областта
на дуплексния
модул" на стр. 91).
Jam in exit area
Хартията е заседнала в
зоната на изхода.
Извадете
заседналата хартия
(вижте "В изходната
зона" на стр. 89).
Jam inside of
machine
Заседнала е хартия във
вътрешността на
машината.
Извадете
заседналата хартия
(вижте "Във
вътрешността на
устройството" на
стр. 88).
Paper jam in tray 1
В тавата е заседнала
хартия.
Извадете
заседналата хартия
(вижте "В тава 1" на
стр. 83).
• Ако дадено съобщение не се съдържа в таблицата,
рестартирайте и опитайте да стартирате заявката за печат
отново. Ако проблемът не е отстранен, свържете се със
сервизен представител.
• Когато се обаждате в отдела по поддръжка, кажете на
оператора какво е съобщението, появило се на дисплея.
• Възможно е някои съобщения да не се изведат на дисплея в
зависимост от опциите или моделите.
• [номер на грешка] обозначава номера на грешката.
• [тип тава] обозначава номера на тавата.
• [цвят] указва цвета на тонера.
Препоръчителни
решения
Съобщение
4. Отстраняване на проблеми
94
Тълкуване на съобщенията на дисплея
Съобщение
Значение
Препоръчителни
решения
Paper jam in tray 2
Заседнала е хартия в
допълнителната тава.
Извадете
заседналата хартия
(вижте "В
допълнителна тава"
на стр. 84).
Paper jam in MP tray
Заседнала е хартия в
многофункционалната
тава.
Извадете
заседналата хартия
(вижте "В
многофункционална
та тава" на стр. 86).
4. Отстраняване на проблеми
95
Тълкуване на съобщенията на дисплея
8
Съобщения, свързани с тонера
Съобщение
[color] toner
not installed
[color] toner
not compatible
Значение
Препоръчителни решения
Няма поставена
тонер касета.
Поставете тонер касетата
отново.
Не е отчетена
тонер касета
Поставете отново тонер
касетата три или четири пъти, за
да потвърдите, че е легнала
добре. Ако проблемът остане,
обадете се на отдела по
поддръжката.
Предпазното
фолио от тонера
не е отстранено.
Отстранете предпазното фолио
от тонер касетата. Вижте
Ръководството за бързо
инсталиране, предоставено с
вашето устройство.
Указаната тонер
касета не е
подходяща за
вашето
устройство.
Поставете съответната тонер
касета с оригинална касета на
Samsung (вижте "Смяна на тонер
касетата" на стр. 65).
Съобщение
Error: [номер
на грешка]
[color] Toner
Failure:[error
number].Install
[color] toner
again
Prepare new
[color] toner
Значение
Препоръчителни решения
Указаната тонер
касета е поставена
неправилно или
куплунгът е
замърсен.
Поставете оригинална тонер
касета на Samsung два или три
пъти, за да потвърдите, че тя е
легнала добре. Ако проблемът
остане, обадете се на отдела по
поддръжката.
В посочената
касетата е
останало малко
количество тонер.
Очакваната
издръжливост на
Подгответе нова касета за
смяна. Можете временно да
повишите качеството на печат,
като преразпределите тонера
(вижте "Преразпределяне на
тонера" на стр. 63).
тонер касетатаa
скоро ще се
изразходи.
4. Отстраняване на проблеми
96
Тълкуване на съобщенията на дисплея
Съобщение
Replace new
[color] toner
Replace with
new [color]
toner cartridge
Значение
Препоръчителни решения
Указаната тонер
касета почти е
достигнала своята
очаквана
продължителност
• Можете да изберете Stop или
Continue, както е показано на
контролния панел. Ако
изберете Stop, принтерът
спира да печата. Ако изберете
Continue, устройството
продължава да отпечатва, но
качеството на принтиране не
може да се гарантира.
на живот a.
• Сменете тонер касетата,
когато това съобщение се
покаже, за да постигнете
възможно най-добро качество
на печат. Използването на
касета под това ниво може да
доведе до недобро качество
на печат (вижте "Смяна на
тонер касетата" на стр. 65).
Replace new
[color] toner
End of life,
Replace with
new [color]
toner cartridge
Указаната тонер
касета е
достигнала
оценения си
a. Очакваната продължителност на живота на касетата означава очакваната или
изчислената такава, която показва средния капацитет на принтиране и е
определена в съответствие с ISO/IEC 19798 (вижте "Налични консумативи" на стр.
58). Работната среда, процентът на зоната на изображение, интервалите на печат,
типът на носителите и техният размер може да окажат влияние върху броя
страници. Известно количество тонер може да остане в касетата дори след като
се покаже съобщението за смяна на тонер касетата и устройството спре да
печата.
Samsung не препоръчва използването на касети с тонер, които не
са оригинални и не са с марката Samsung, като например повторно
пълнени или втора употреба. Samsung не гарантира качеството на
тонер касети, които не са произведени от Samsung. Обслужване
или поправка в резултат на употреба на неоригинални тонер
касети Samsung няма да бъде покрито от гаранцията на
устройството.
Сменете тонер касетата (виж
"Смяна на тонер касетата" на
стр. 65).
сервизен животa.
4. Отстраняване на проблеми
97
Тълкуване на съобщенията на дисплея
9
Съобщения, свързани с таблата
Съобщение
Tray 2 cassette Out
Съобщение
Значение
Препоръчителни
решения
Output bin is full
Изходната тава е
препълнена.
Отстранете хартията от
изходната тава и
устройството започва да
печата отново. Ако
проблемът все още е
налице, свържете се със
сервиза.
Paper empty in tray
[tray type]
В указаната тава
няма хартия.
Заредете хартия в
тавата (вижте
"Зареждане на хартията
в тавата" на стр. 35).
Paper Empty in all
tray
Няма хартия в никоя
табла.
Заредете хартия в
тавата (вижте
"Зареждане на хартията
в тавата" на стр. 35).
Paper empty in MP
tray
Няма хартия в
многофункционална
та табла.
Препоръчителни
решения
Значение
Опционалната
тава2 не е
поставена.
Поставете
опционалната тава 2.
Ако опционалната тава 2
е поставена, проверете
свързващия кабел на
устройството и
опционалната тава 2.
Ако проблемът не се
отстрани, обадете се на
отдела за поддръжка.
10
Съобщения, свързани с мрежата
Съобщение
IP Conflict
Значение
IP адресът е
използван другаде.
Препоръчителни
решения
Проверете IP адреса или
получете нов IP адрес.
Заредете хартия в
многофункционалната
табла (вижте
"Многофункционална
тава" на стр. 37).
4. Отстраняване на проблеми
98
Тълкуване на съобщенията на дисплея
Съобщение
802.1x Network Error
Значение
Неуспешно
удостоверение.
Препоръчителни
решения
Проверете мрежовия
протокол за
удостоверение. Ако
проблемите
продължават, се
обърнете към мрежовия
си администратор.
Съобщение
Error: [номер на
грешка]
Engine System
Failure:[error
number].Call for
service
Error: [номер на
грешка]
Значение
Възникна проблем
със системата на
двигателя.
Изключете
захранващия кабел и
го включете отново.
Ако проблемът
продължи, потърсете
помощ.
Проблем с ПИ
системата.
Изключете
захранващия кабел и
го включете отново.
Ако проблемът
продължи, потърсете
помощ.
Възникна проблем с
фюзера.
Рестартирайте
захранването. Ако
проблемът остане,
обадете се на отдела
по поддръжката.
11
UI System
Failure:[error
number].Call for
service
Разн. съобщения
Съобщение
Значение
Not proper room temp
Устройството се
намира в помещение
с неподходяща
температура.
Door is open.Close it
Капакът не е добре
затворен.
Препоръчителни
решения
Преместете
устройството в
помещение с
подходяща
температура (вижте
"Спецификации" на
стр. 103).
Затворете капака,
докато се застопори
на мястото си.
Error: [номер на
грешка]
Fuser Unit
Failure:[error
number].Turn off then
on
Error: [номер на
грешка]
Motor Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Препоръчителни
решения
Проблем със
Рестартирайте
системата на мотора. захранването. Ако
проблемът остане,
обадете се на отдела
по поддръжката.
4. Отстраняване на проблеми
99
Тълкуване на съобщенията на дисплея
Съобщение
Error: [номер на
грешка]
Значение
Възникна проблем с
LSU.
LSU Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Error: [номер на
грешка]
Fan Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Error: [номер на
грешка]
Рестартирайте
захранването. Ако
проблемът остане,
обадете се на отдела
по поддръжката.
Има проблем с
вентилаторната
система.
Рестартирайте
захранването. Ако
проблемът остане,
обадете се на отдела
по поддръжката.
Възникна проблем с
датчика.
Рестартирайте
захранването. Ако
проблемът остане,
обадете се на отдела
по поддръжката.
Sensor Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Install TR.belt unit
Препоръчителни
решения
Трансферният ремък
не е поставен.
Поставете оригинален
трансферен ремък
Samsung.
Съобщение
Значение
Препоръчителни
решения
TR.belt Not compatible Поставеният в
устройството
трансферен ремък не
е за това устройство.
Поставете оригинална
част на Samsung,
разработена за
вашето устройство.
Prepare TR.belt
Експлоатационният
живот на
трансферния ремък
скоро ще изтече.
Replace TR.belt
Експлоатационният
живот на
трансферния ремък е
изтекъл.
Сменете трансферния
ремък с нов. Ако
проблемът остане,
обадете се на отдела
по поддръжката.
Prepare fuser unit
Предвиденият срок
на експлоатация на
фюзера скоро ще
изтече.
Подгответе нов фюзер
за смяна, моля
свържете се със
сервиз.
Replace fuser unit
Експлоатационният
живот на фюзера е
изтекъл.
Сменете фюзера с
нов. Ако проблемът
остане, обадете се на
отдела по
поддръжката.
4. Отстраняване на проблеми
100
Тълкуване на съобщенията на дисплея
Съобщение
Значение
Препоръчителни
решения
• Replace retard roller Експлоатационният
живот на ролката е
• Replace pickup
изтекъл.
roller
Сменете ролката с
нова. Ако проблемът
остане, обадете се на
отдела по
поддръжката.
Waste toner near full
Контейнерът за
отпаден тонер е
почти пълен.
Подгответе нов
контейнер за отпаден
тонер за смяна.
Waste tank full
Контейнерът за
отпаден тонер е
пълен
Сменете контейнера
за отпаден тонер с
оригинален такъв от
Samsung (вижте
"Смяна на контейнер с
отпадъчен тонер" на
стр. 68).
Waste Not Installed
Контейнерът за
отпаден тонер не е
поставен.
Поставете контейнер
за отпаден тонер. Ако
вече е поставен,
опитайте да го
поставите отново. Ако
проблемът все още е
налице, свържете се
със сервиза.
4. Отстраняване на проблеми
101
5. Приложение
В тази глава са описани спецификации на продукта и е предоставена информация по отношение на
приложимите регламенти.
• Спецификации
103
• Правна информация
116
• Авторски права
128
Спецификации
1
Общи спецификации
Стойностите на дадените по-долу спецификации подлежат на промяна без предварително известие. Разгледайте www.samsung.com за
евентуални промени в информация.
Елементи
Описание
Размериa
Ширина х Дължина х Височина
420 x 452,5 x 353,3 мм (16,54 x 17,81 x 13,90 инча)
Теглоa
Устройство с консумативи
20,13 кг (44,38 фунта)
Ниво на шумb c
Режим на готовност
По-малко от 37 dB(A)
Режим на печат
По-малко от 54 dB(A)
Операция
10 до 30 °C (50 до 86 °F)
Съхранение (опаковано)
-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)
Операция
от 20 до 80% ОВ
Съхранение (опаковано)
от 10 до 90% ОВ
110-волтови модели
AC 110 – 127 V
220-волтови модели
AC 220 – 240 V
Температура
Влажност
Номинална мощностd
5. Приложение
103
Спецификации
Елементи
Консумация на
електроенергияe
Безжична връзкаg
Описание
Среден режим на работа
По-малко от 450 W
Режим на готовност
По-малко от 14 W
Енергоспестяващ режим
По-малко от 2,5 W
Режим на изключено захранванеf
По-малко от 0,1 W
Режим на готовност на мрежата
(активиране на всички портове)
По-малко от 2,1 W
Модул
SPW-B43143U
a. Размерите и теглото са измерени без допълнителни аксесоари.
b. Ниво на звуково налягане ISO 7779. Тествана конфигурация: основна инсталация на устройството, хартия A4, едностранен печат.
c. Само за Китай ако шумът от оборудването е по-висок от 63 db (A), оборудването трябва да се постави в ограден район.
d. Вижте табелката с данни на устройството относно правилното му напрежение (V), честотата (в херцове) и типа ток (A).
e. Консумацията на електроенергия може да бъде повлияна от състоянието на устройството, условията на настройка, работната среда, както и от оборудването и метода на
измерване в съответната страна.
f. Консумацията на електроенергия може да бъде избегната изцяло, само когато захранващият кабел е изключен.
g. Само за моделите с безжична мрежа (виж "Характеристики по модели" на стр. 7).
5. Приложение
104
Спецификации
2
Спецификации на носителя за печат
Тип
Размер
Размери
Тегло/Вместимостa
Табла1/допълнителна табла
Обикновена
Letter
216 x 279 мм (8,5 x 11 инча)
70 – 90 г/м2 (19 – 24 фунта документална)
хартия b c
Legal
216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)
US Folio
216 x 330 мм (8,5 x 13 инча)
• Тава1: 250 листа от 80 г/м2 (21 фунта
документална)
A4
210 x 297 мм (8,27 x
11,69 инча)
Oficio
216 x 343 мм (8,5 x 13,5 инча)
JIS B5
182 x 257 мм (7,17 x
10,12 инча)
ISO B5
176 x 250 мм (6,93 x 9,84 инча)
Executive
184 x 267 мм (7,25 x 10,5 инча)
Декларация
140 x 216 мм (5,5 x 8,5 инча)
A5
148 x 210 мм (5,83 x 8,27 инча)
105 x 148 мм (4,13 x 5,83 инча)
A6
Многофункционална тава
от 70 до 90 гр/м2 (от 19 дo 24 lbs
bond)
• 50 листа
• Допълнителна тава: 520 листа от 80 г/м2
(20 фунта документална)
70 – 90 г/м2 (19 – 24 фунта документална)
• 150 листа от 80 г/м2 (21 фунта
документална)
Не е налично в допълнителната табла.
5. Приложение
105
Спецификации
Тип
Размер
Тегло/Вместимостa
Размери
Табла1/допълнителна табла
Плик
Плътна
хартия b c
По-дебела
хартия
bc
Многофункционална тава
Плик
Monarch
98 x 191 мм (3,87 x 7,5 инча)
от 75 до 90 гр/м2 (от 20 дo 24 фунта
документална)
от 75 до 90 гр/м2 (от 20 дo
24 фунта документална)
Плик № 10
105 x 241 мм (4,12 x 9,5 инча)
• 20 листа
• 5 листа
Плик № 9
98 x 225 мм (3,87 x 8,87 инча)
Не е налично в допълнителната табла.
Плик DL
110 x 220 мм (4,33 x 8,66 инча)
Плик C5
162 x 229 мм (6,38 x 9,02 инча)
Плик C6
114 x 162 мм (4,49 x 6,38 инча)
Погледнете
секция
Обикновена
хартия
Погледнете секция
Обикновена хартия
Погледнете
секция
Обикновена
хартия
Погледнете секция
Обикновена хартия
от 91 до 105 г/м2 (24 до 28 фунта
документална)
от 91 до 105 г/м2 (24 до 28 фунта
документална)
• 50 листа от 105 гр./м2 (28 lbs bond)
• 10 листа
от 164 до 220 гр/м2 (от 43 дo 59 фунта
документална)
от 164 до 220 гр/м2 (от 43 дo
59 фунта документална)
• 50 листа от 220 гр/м2 (59 lbs bond)
• 10 листа
Не е налично в допълнителната табла.
Тънка
Погледнете
секция
Обикновена
хартия
Погледнете секция
Обикновена хартия
от 60 до 70 г/м2 (от 16 дo 19 lbs bond)
• 250 листа от 70 г/м2 (19 фунта
документална)
от 60 до 70 г/м2 (от 16 дo 19 lbs
bond)
• 50 листа
5. Приложение
106
Спецификации
Тип
Размер
Тегло/Вместимостa
Размери
Табла1/допълнителна табла
Памучна,
цветна,
предварителн
о отпечатана
Погледнете
секция
Обикновена
хартия
Погледнете секция
Обикновена хартия
Многофункционална тава
от 75 до 90 гр/м2 (от 20 дo 24 фунта
документална)
от 75 до 90 гр/м2 (от 20 дo
24 фунта документална)
• 250 листа от 80 г/м2 (21 фунта
документална)
• 50 листа
Не е налично в допълнителната табла.
Рециклиране
прозрачно
фолио
Погледнете
секция
Обикновена
хартия
Погледнете секция
Обикновена хартия
Letter, A4
Погледнете секция
Обикновена хартия
от 70 до 90 гр/м2 (от 19 дo 24 фунта
документална)
от 70 до 90 гр/м2 (от 19 дo
24 фунта документална)
• 250 листа от 80 г/м2 (21 фунта
документална)
• 50 листа
от 138 до 146 гр/м2 (от 35 дo 39 фунта
документална)
от 138 до 146 гр/м2 (от 35 дo
39 фунта документална)
• 50 листа
• 10 листа
Не е налично в допълнителната табла.
Етикетиd
Letter, Legal, Погледнете секция
US Folio, A4, Обикновена хартия
JIS B5, ISO
B5,
Executive, A5
от 120 до 150 г/м2 (32 до 40 фунта
документална)
от 120 до 150 г/м2 (32 до 40 фунта
документална)
• 50 листа
• 10 листа
Не е налично в допълнителната табла.
5. Приложение
107
Спецификации
Тип
Размер
Тегло/Вместимостa
Размери
Табла1/допълнителна табла
Картички b c
Letter, Legal, Погледнете секция
US Folio, A4, Обикновена хартия
JIS B5, ISO
B5,
Executive, A5
Многофункционална тава
от 121 дo 163 г/м2 (от 32 до 43 фунта
документална)
от 121 дo 163 г/м2 (от 32 до 43
фунта документална)
• 50 листа
• 10 листа
Поддържа се индексно
картонче 3 x 5
Хартия за
документи
Архивна,
перфорирана
хартия,
фирмена
бланка
Погледнете
секция
Обикновена
хартия
Погледнете секция
Обикновена хартия
Погледнете
секция
Обикновена
хартия
Погледнете секция
Обикновена хартия
105 до 120 гр/м2 (28 до 32 lbs документална)
• 50 листа
105 до 120 гр/м2 (28 до 32 lbs
документална)
• 10 листа
• 250 листа
• 50 листа
5. Приложение
108
Спецификации
Тип
Гланцирана
фотохартияb
Размер
Letter, A4,
пощенска
картичка 4x6
Тегло/Вместимостa
Размери
Погледнете секция
Обикновена хартия
Табла1/допълнителна табла
Многофункционална тава
111 до 130 g/м2 (30 до 35 lbs документална) за
тава
от 111 дo 130 г/м2 (30 до 35 фунта
документална)
• Тава1: 30 листа
• 5 листа
• Допълнителна тава: 50 листа
Погледнете секция
Обикновена хартия
• Тава1: 30 листа
131 – 175 г/м2 (35 – 47 фунта
документална)
• Допълнителна тава: 50 листа
• 5 листа
176 до 220 гр/м2 (47 до 59 lbs документална)
• Тава1: 30 листа
176 до 220 гр/м2 (47 до 59 lbs
документална)
• Допълнителна тава: 50 листа
• 5 листа
• Табла1: 98 x 127 мм (3,86 x
5 инча)
• 60 до 220 g/м2 (16 до 59 lbs документална) за
тава1.
60 до 220 гр/м2 (16 до 59 lbs
документална)
• Допълнителна тава: 148,5
x 210 мм (5,85 x 8,27 инча)
• 60 до 163 g/м2 ( 16 до 43 lbs документална)
за допълнителна тава.
Погледнете секция
Обикновена хартия
Минимален размер (по
избор)
131 – 175 г/м2 (35 – 47 фунта документална)
• Многофункционална
тава: 76 x 127 мм (3 x 5
инча)
Максимален размер (по
избор)
a.
b.
c.
d.
216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)
Възможно е максималният капацитет да варира в зависимост от теглото, дебелината на носителя, както и от условията на околната среда.
Пощенска картичка 4 x 6 се поддържа за тава 1, многофункционална тава.
Индексно картонче (3 x 5) се поддържа за многофункционална тава.
Гладкостта на етикетите използвани в това устройство в 100 до 250 (sheffield). Това означава цифровото ниво на гладкост.
5. Приложение
109
Спецификации
3
Системни изисквания
Microsoft® Windows®
Изискване (препоръчва се)
Операционна система
Процесор
RAM
Cвободно
дисково
пространство
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
от 1,25 GB до 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-битов или 64-битов процесор или по-висока
версия
1 GB (2 GB)
16 GB
• Поддръжка за графики DirectX® 9 с 128 MB памет (за да се активира темата Aero).
• DVD-R/W устройство
Windows Server® 2008 R2
Процесори Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) или 1,4 GHz (x64) (2 GHz или побързи)
512 MB (2 GB)
10 GB
5. Приложение
110
Спецификации
Изискване (препоръчва се)
Операционна система
Windows® 8
Windows® 8.1
Процесор
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-битов или 64-битов процесор или по-висока
версия
RAM
2 GB
Cвободно
дисково
пространство
20 GB
• Поддръжка за графики DirectX® 9 с 128 MB памет (за да се активира темата Aero).
• DVD-R/W устройство
Windows Server® 2012
Windows Server® 2012 R2
Процесори Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) или 1,4 GHz (x64) (2 GHz или побързи)
512 MB (2 GB)
32 GB
• Минималното изискване за всички операционни системи Windows е Internet Explorer 6.0 или по-висока версия.
• Потребители, които имат администраторски права могат да инсталират софтуера.
• Windows Terminal Services е съвместим с Вашето устройство.
5. Приложение
111
Спецификации
Mac
Изисквания (препоръчва се)
Операционна система
Mac OS X 10.5
Процесор
• Процесори Intel®
RAM
Свободно дисково
пространство
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz или по-бърз PowerPC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Процесори Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9
• Процесори Intel®
2 GB
4 GB
Linux
Елементи
Изисквания
Red Hat Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Операционна система
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14 , 15
Процесор
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
5. Приложение
112
Спецификации
Елементи
Изисквания
RAM
512 MB (1 GB)
Свободно дисково
пространство
1 GB (2 GB)
Unix
Елементи
Изисквания
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Операционна система
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
Свободно дисково
пространство
До 100 MB
5. Приложение
113
Спецификации
4
Мрежова среда
Само за модели с окабелена и безжична мрежа (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).
Необходимо е да настроите мрежовите протоколи на устройството, за да го използвате като мрежово устройство. Следната таблица представя
мрежовите среди, които Вашето устройство поддържа.
Елементи
Мрежови интерфейс
Спецификации
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX кабелна LAN мрежа
• 802.11b/g/n безжична LAN
Мрежова операционна
система
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows®
8,Windows Server® 2008 R2
• Различни операционни системи Linux
• Mac OS X 10.5 – 10.9
• UNIX OS
5. Приложение
114
Спецификации
Елементи
Мрежови протоколи
Спецификации
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Стандартно TCP/IP Принтиране (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print,
ThinPrint
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, Стандартно TCP/IP Принтиране, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP,
IPSec)
Защита на безжична връзка
• Оторизация: Отворена система, Споделен ключ, WPA Enterprise/ Personal, WPA2Enterprise/Personal
• Шифроване: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Приложение
115
Правна информация
Това устройство е проектирано за нормална работна среда и е
сертифицирано с няколко правни декларации.
При използване на продукта винаги спазвайте основните предпазни
мерки за безопасност за снижаване на риска от пожар, токов удар или
нараняване:
5
Декларация за лазерна безопасност
Този принтер е официално одобрен в САЩ като изпълняващ
изискванията на DHHS 21 CFR, глава 1 подглава J за клас I (1) лазерни
продукти и, където е приложимо, като клас I лазерен продукт,
отговарящ на изискванията на IEC 60825-1: 2007.
Лазерните продукти клас I не се считат за опасни. Лазерната система
и принтер са създадени така, че хората да нямат достъп до лазерна
радиация над нивото на клас I по време на нормална работа,
поддръжка от потребителя или предвидените условия за сервиз.
Предупреждение
Никога не извършвайте сервизни работи по принтера и не работете с
него при свален защитен капак на модула лазер/скенер. Отразеният
лъч, макар и невидим, може да увреди очите Ви.
5. Приложение
116
Правна информация
6
8
Защита на озоновия слой
Рециклиране
Озоновите емисии на този продукт са под 0,1 чзм. Тъй
като озонът е по-тежък от въздуха, съхранявайте
продукта на място с добра вентилация.
Рециклирайте или изхвърляйте опаковката на продукта, без
да се застрашава околната среда.
7
Икономия на енергия
9
Само за Китай
Продуктът съдържа съвременна технология за икономия
на енергия, която снижава консумацията на енергия при
неактивното му използване.
Когато принтерът не получава данни за продължителен
период от време, консумацията на енергия се снижава
автоматично.
ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани
търговски марки в САЩ.
Уеб сайт: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
За повече информация относно програмата ENERGY STAR
вижте http://www.energystar.gov
За модели, сертифицирани по програмата ENERGY STAR,
етикетът ENERGY STAR е залепен върху устройството.
Проверете дали вашето устройство е сертифицирано по
програмата ENERGY STAR.
5. Приложение
117
Правна информация
10
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(приложимо за държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)
(Само в САЩ)
Предавайте ненужните електронни устройства в специален пункт за
рециклирани продукти. За да намерите най-близкия пункт за
рециклиране, посетете уебсайта ни: www.samsung.com/recyclingdirect
или се обадете на (877) 278 - 0799
11
Това обозначение върху продукта, принадлежностите или в
документацията показва, че продуктът и неговите електронни
принадлежности (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел)
не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци след срока
им на експлоатация. За да се предотврати евентуално вредно
въздействие върху околната среда или човешкото здраве поради
неконтролируемо изхвърляне на отпадъци, отделете тези
елементи от другите типове отпадъци и ги предайте за
рециклиране, за да спомогнете за поощряване на многократно
използване на материалните ресурси.
Proposition 65 (Предложение 65) на щата
Калифорния (само за САЩ)
Битовите потребители трябва да се обърнат към търговеца на
дребно, от който са закупили продукта, или към местните власти за
подробна информация къде и как да отнесат продуктите или
частите за рециклиране, без да се застрашава околната среда.
Бизнес потребителите трябва да се обърнат към доставчика си и
да проверят правилата и условията в договора за закупуване. Този
продукт и неговите електронни принадлежности не трябва да се
слагат заедно с останалите промишлени отпадъци за изхвърляне.
5. Приложение
118
Правна информация
12
Радиочестотни излъчвания
Информация на FCC за потребителя
Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC.
Функционирането му е обект на следните две условия:
•
Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
•
Устройството трябва да приема всякакви получени смущения,
включително такива, които биха могли да доведат до
неправилната му работа.
Устройството е тествано и отговаря на ограниченията за цифрови
устройства от клас B, според част 15 на правилника на FCC.
Ограниченията са създадени за осигуряване на разумна защита
срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни сгради.
Оборудването създава, използва и излъчва радио енергия и може да
причини вредни смущения в радио комуникациите, в случай че не се
инсталира и използва според инструкциите. Въпреки това, няма
гаранции, че в определена инсталация ще липсват смущения. Ако
оборудването причинява вредни смущения на радио и
телевизионното приемане, което може да се установи чрез
изключване и включване на оборудването, потребителят може да
опита да коригира смущенията по един или повече от следните
начини:
•
Преориентиране и преместване на приемащата антена.
•
Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
•
Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от
веригата, към която е свързан приемникът.
•
За помощ се консултирайте с доставчика на оборудването или с
опитен радио-телевизионен инженер.
Неодобрените от доставчика промени или модификации могат да
отменят пълномощията на потребителя да работи с оборудването.
5. Приложение
119
Правна информация
Разпоредби да радиосмущения в Канада
Тази цифрова апаратура не превишава ограниченията на Клас B за
излъчване на радио шум от цифрова апаратура, както са описани в
стандарта за оборудване, причиняващо смущения, озаглавен
“Цифрова апаратура”, ICES-003 на Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : “Appareils Numériques”, ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
13
САЩ
Федерална комисия по комуникации (FCC)
Международен стандарт за излъчвания според FCC,
част 15
В системата на принтера могат да бъдат налични (вградени)
устройства от тип “Radio LAN” (устройства за безжична комуникация с
радиочестота (RF)) с малка мощност, работещи в честотната лента
2,4/5 GHz. Разделът е приложим само в случай на наличие на тези
устройства. За да определите дали e налично безжично устройство,
вижте етикета на системата.
Вероятно наличните в системата безжични устройства могат да бъдат
използвани само в САЩ, в случай че на етикета е даден FCC ИД
номер.
FCC задава обща препоръка за разстояние от 20 см между
устройството и тялото, при използване на безжично устройство в
близост до тялото (не са разгледани екстремни варианти).
Устройството трябва да бъде на по-голямо от 20 см разстояние от
тялото при включено безжично устройство. Мощността на изходния
сигнал на безжичното устройство (или устройства), които могат да
бъдат вграждани в принтера, трябва да бъде под зададените от FCC
граници за излагане на радиочестотни излъчвания.
Предавателят не трябва да бъде преместван или да работи
съвместно с други антени или предаватели.
Функционирането на това устройство е предмет на следните две
условия: (1) Устройството не трябва да причинява вредни смущения и
(2) устройството трябва да може да работи при произволни смущения
в приемането, включително смущения, които биха могли да причинят
неправилното му функциониране.
Безжичните устройства не подлежат на обслужване от
потребителя. Не ги модифицирайте по никакъв начин.
Модификациите в безжичните устройства могат да отменят
пълномощията за използване. За обслужване се обърнете към
производителя.
5. Приложение
120
Правна информация
Декларация на FCC за използване на безжична
LAN
15
Cамо за Германия
При инсталиране и експлоатация на тази комбинация на
предавател и антена, лимитът на облъчване с радиочестота от 1
mW/cm2 може да бъде превишаван на разстояния в близост до
инсталираната антена. Следователно потребителят винаги трябва
да бъде на разстояние поне 20 см от антената. Устройството не
може да използва друг предавател или предавателна антена.
16
Само за Турция
14
Само за Русия/Казахстан/Беларус
17
Само за Тайланд
Това телекомуникационно оборудване отговаря на техническите
изисквания на NTC.
5. Приложение
121
Правна информация
18
Смяна на монтирания щепсел (само за
Обединеното кралство)
Важно
Важно предупреждение
Машината трябва да бъде заземена.
Проводниците в захранващия кабел имат следните цветови
кодове:
• Жълто и зелено: земя
Захранващият кабел на това устройство е снабден със стандартен
(BS 1363) 13-амперов щепсел и 13-амперов предпазител. При
подмяна или проверка на предпазителя трябва да поставите отново
правилен 13-амперов предпазител. След това трябва да смените
капака на предпазителя. Ако сте загубили капака, не използвайте
щепсела, докато не доставите друг капак на предпазителя.
Обърнете се към фирмата, от която сте закупили устройството.
13-амперовите предпазители са най-разпространените във
Великобритания и трябва да бъдат подходящи. Въпреки това, някои
сгради (предимно стари), не разполагат с нормални 13-амперови
контакти. Необходимо е да закупите подходящ щепселов адаптер. Не
премахвайте летия щепсел.
Ако отрежете летия щепсел, веднага го изхвърлете. Не може да
свържете щепсела отново и може да получите токов удар, ако го
включите в контакт.
• Синьо: нула
• Кафяво: фаза
Ако проводниците в захранващия кабел не съответстват на
маркировките на цветовете в щепсела, направете следното:
Свържете зеления и жълтия проводник към обозначения с буквата “E”
извод или към заземителния кабел със знака “Земя”, или към
оцветения в зелено и жълто или жълто проводник.
Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с
буквата “N” или оцветен в черно.
Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с
буквата “L” или към черен проводник.
Трябва да имате 13-амперов предпазител в щепсела, адаптера или
разпределителното табло.
5. Приложение
122
Правна информация
19
Декларация за съответствие (Eвропейски
държави)
Одобряване и сертифициране
С настоящото Samsung Electronics декларира, че
настоящият продукт [C2620x series] е в съответствие с
основните изисквания и всички останали условия на
Директива R&TTE 1999/5/ЕО.
Можете да направите справка с декларацията за
съответствие на адрес www.samsung.com, отидете на
Support > Download center и въведете името на вашия
принтер (MFP), за да прегледате EuDoC.
1 Януари 1995: Директива на съвета 2006/95/EC, уеднаквяване на
законите на страните-членки относно нисковолтовото оборудване.
1 Януари 1996: Директива на съвета 2004/108/EC, уеднаквяване на
законите на страните-членки по отношение на електромагнитната
съвместимост.
Сертифициране за EC
Сертифициране според Директива 1999/5/EC за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (ФАКС)
Този продукт на Samsung е самостоятелно удостоверен от Samsung за
включване на крайни устройства към обществените комутируеми
аналогови телефонни мрежи (PSTN) съгласно Директива 1999/5/EC.
Продуктът е предназначен за работа с националните PSTN и е
съвместим с обществените телефонни централи на европейските
държави:
В случай че се появят проблеми, на първо място се свържете с Euro
QA Lab на Samsung Electronics Co., Ltd.
Продуктът е тестван спрямо TBR21. За да помогне при използването
и приложението на крайните устройства, които отговарят на този
стандарт, Европейският институт за стандартизация в
далекосъобщенията (ETSI) е издал консултативен документ (EG 201
121), който съдържа бележки и допълнителни изисквания за
гарантиране на мрежова съвместимост на TBR21 терминали.
Продуктът е създаден съобразно всички консултативни бележки,
съдържащи се в този документ, и е напълно съвместим с тях.
9 март 1999: Директива на съвета 1999/5/EC за радио съоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства и взаимното признаване на
съвместимостта им. Пълна информация относно съответните
Директиви и стандарти, можете да получите от представителя на
Samsung Electronics Co., Ltd.
5. Приложение
123
Правна информация
Информация за одобрение на радиочестоти в
Европа (за продукти, оборудвани с одобрени
от ЕС радио устройства)
Европейски страни с ограничения за използване:
Принтерните системи, предназначени за използване в домашни
условия или в офиси могат да се доставят с налични (вградени)
маломощни устройства от тип “Radio LAN” (безжични комуникационни
устройства с радиочестота (RF)), работещи в честотния обхват 2,4
GHz/5 GHz. Разделът е приложим само в случай на наличие на тези
устройства. За да определите дали e налично безжично устройство,
вижте етикета на системата.
В този момент няма ограничения
Вероятно наличните в системата безжични устройства
могат да бъдат използвани само в Европейския съюз или
асоциираните с него райони, в случай че маркировката "CE"
присъства на етикета.
Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство или
устройства, които биха могли да бъдат вградени в принтера, е под
ограниченията за излагане на радиочестоти на Европейската комисия,
зададени в Директивата R&TTE.
Европейски страни, за които са приложими
одобренията за безжична комуникация:
Държави в ЕС
ЕС
Държави от EEA/EFTA
20
Декларация за съответствие с разпоредбите
Напътствия за безжична комуникация
В системата на принтера могат да бъдат налични (вградени)
устройства от тип “Radio LAN” (устройства за безжична комуникация с
радиочестота (RF)) с малка мощност, работещи в честотната лента
2,4/5 GHz. Следващият раздел представлява общ преглед на
препоръките за работа с безжични устройства.
Допълнителните ограничения, предпазните мерки и специалните
грижи за дадени страни са изброени в раздела на съответната страна
(или раздела на групата страни). Безжичните устройства в системата
могат да бъдат използвани само в страните, обозначени със знаци за
одобрение на радиоустройства върху етикета с данни на системата.
Ако страната, в която ще използвате безжичното устройство, не
фигурира в списъка, е необходимо да се свържете с местната агенция
за одобряване на радиоустройства, за да научите изискванията им.
Безжичните устройства подлежат на строго законодателство и е
възможно да не са разрешени.
5. Приложение
124
Правна информация
Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство или
устройства, които могат да бъдат вграждани в принтера, е много под
известните понастоящем ограничения за излагане на радиочестоти.
Тъй като безжичните устройства (които могат да бъдат вграждани в
принтера) излъчват енергия далеч под ограниченията на стандартите
и препоръките за безопасно използване на радиочестоти,
производителят вярва, че устройствата са безопасни за използване.
Независимо от нивата на мощност на изходния сигнал, е необходимо
да ограничите до минимум човешкото присъствие по време на
нормална работа на оборудването.
Общата препоръка е за разстояние от 20 см между безжичното
устройство и тялото, при използване на безжично устройство в
близост до тялото (не са разгледани екстремни варианти).
Устройството трябва да бъде на по-голямо от 20 см (8 инча)
разстояние от тялото при включено и предаващо безжично
устройство.
Предавателят не трябва да бъде преместван или да работи
съвместно с други антени или предаватели.
Някои обстоятелства налагат ограничения върху безжичните
устройства. По-долу са дадени примери за общите ограничения:
Радиочестотните безжични комуникации могат да окажат
въздействие върху оборудването на пътническите самолети.
Настоящите разпоредби в авиацията изискват изключване на
безжичните устройства по време на пътуване в самолет.
Устройствата с комуникация от тип IEEE 802.11 (известни още
като безжичен Ethernet) и Bluetooth са примери на устройства,
осигуряващи безжична комуникация.
В среда, в която взаимодействието с други устройства или
услуги е вредно или се счита за вредно, опцията за
използване на безжичното устройство може да бъде
ограничена или забранена. Летищата, болниците и зоните с
наситена с кислород или запалим газ атмосфера
представляват някои от примерните места, в които
използването на безжични устройства може да бъде
ограничено или забранено. В среди с неуточнени санкции
относно използването на безжични устройства е необходимо
да се обърнете към съответните отговорни органи за
упълномощаване, преди да използвате или настройвате
безжичното устройство.
Всяка страна има различни ограничения относно употребата
на безжични устройства. Тъй като системата е оборудвана с
безжично устройство, при пътуване или преместване в
чужбина проверете ограниченията за използване на безжични
устройства в съответната страна, в офиса на местните
отговорни органи за одобряване на радиочестотни
устройства, преди да вземете устройството.
5. Приложение
125
Правна информация
Ако системата е доставена с вградено безжично устройство,
работете с него само при напълно сглобена система с
поставени всички капаци и защити.
Безжичните устройства не подлежат на обслужване от
потребителя. Не ги модифицирайте по никакъв начин.
Модификациите в безжичните устройства могат да отменят
пълномощията за използване. За обслужване се обърнете
към производителя.
Използвайте само драйвери, одобрени за страната, в която
ще използвате устройството. За допълнителна информация,
вижте Набора за възстановяване на системата на
производителя или се обърнете към отдела за техническа
поддръжка.
5. Приложение
126
Правна информация
21
Само за Китай
5. Приложение
127
Авторски права
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.
Това ръководство на потребителя служи само за информационни цели. Цялата налична в него информация може да бъде променяна без
предварително известяване.
Компанията Samsung Electronics не носи отговорност за никакви преки или косвени повреди, възникнали от или свързани с приложението на това
ръководство на потребителя.
•
Samsung и логото на Samsung са търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2008 R2 са или регистрирани търговски марки, или търговски марки
на Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android и Gmail са или регистрирани търговски марки или търговски марки на Google Inc.
•
Google Cloud Print е търговска марка на Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. AirPrint и AirPrint логото са
търговски марки на Apple Inc.
•
Всички останали марки или наименования на продукти са търговски марки на съответните компании или организации.
Вижте файла “LICENSE.txt” на предоставения компактдиск за информация относно лиценза на отворения код.
REV. 1.00
5. Приложение
128
Ръководство
Ръководство на
на потребителя
потребителя
РАЗШИРЕН
РАЗШИРЕН
Това ръководство предоставя информация за инсталацията,
разширената конфигурация, работата и отстраняването на
проблеми под различни операционни системи.
В зависимост от модела или страната някои функции може да не са
налични.
ОСНОВЕН
Това ръководство предоставя информация по отношение на инсталация, основна
работа и отстраняване на проблеми под Windows.
РАЗШИРЕН
1. Инсталация на софтуер
3. Менюта с полезни настройки
Инсталация за Мас
133
Information
191
Преинсталиране за Мас
134
Layout
192
Инсталация за Linux
135
Paper
193
Повторна инсталация за Linux
136
Graphic
194
System Setup
195
Emulation
199
Network
200
Admin Setup
202
2. Използване на свързано в
мрежа устройство
Полезни мрежови програми
138
Eco
204
Настройка на окабелена мрежа
139
Direct USB
205
Инсталиране на драйвер по мрежата
143
Job Status
206
IPv6 конфигурация
154
Counter
207
Настройка на безжична мрежа
157
Help
208
Samsung Mobile Print
178
Използване на функцията NFC
179
AirPrint
183
Google Cloud Print™
185
4. Специални функции
Настройка на надморската височина
210
Представяне на изскачащата клавиатура 211
Функции за печат
212
Използване на Direct Printing Utility
229
130
РАЗШИРЕН
Печат с Мас
231
Печат от Linux
234
Проблеми със захранване и кабелна връзка
263
Unix отпечатване
236
Проблеми с печата
264
Проблеми с качеството на печата
269
Проблеми с операционната система
277
Използване на допълнителни функции на
устройството
238
5. Полезни инструменти за
управление
Достъп до инструменти за управление 240
Easy Capture Manager
241
Samsung AnyWeb Print
242
Samsung Easy Color Manager
243
Easy Eco Driver
244
Използване на SyncThru™ Web Service 245
Използване на Samsung Easy Printer Manager
249
Използване на Samsung Printer Status
252
Използване на Samsung Printer Experience 254
6. Отстраняване на проблеми
Проблеми при подаване на хартията
262
131
1. Инсталация на
софтуер
Тази глава предоставя инструкции за инсталацията на важен и полезен софтуер, който да бъде
използван в среда, в която устройството е свързано с кабел. Локално свързано устройство представлява
устройство, което е директно свързано към Вашия компютър посредством кабел. Ако вашето
устройство е свързано в мрежа, пропуснете следващите стъпки и отидете на инсталиране на
драйвер на устройство, свързано в мрежа (вижте "Инсталиране на драйвер по мрежата" на стр.
143).
• Инсталация за Мас
133
• Преинсталиране за Мас
134
• Инсталация за Linux
135
• Повторна инсталация за Linux
136
• Ако използвате операционна система Windows, погледнете Основното
ръководство за инсталацията на драйвера на устройството (вж. "Локално
инсталиране на драйвер" на стр. 23).
• Използвайте само USB кабел, не по-дълъг от 3 м (118 инча).
Инсталация за Мас
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
3
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
•
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Finder.
4
Щракнете двукратно върху пакпа MAC_Installer икона >
Installer OS X.
5
6
Кликнете Continue.
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
8
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
10
Въведете паролата и щракнете върху OK (или Install Software).
11
Щракнете върху бутона Add Printer, за да изберете принтера и
да го добавите към списъка с принтери.
12
13
Кликнете Continue.
Изберете USB Connected Printer от Printer Connection Type и
щракнете Continue.
След като инсталирането приключи, изберете Close.
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
1. Инсталация на софтуер
133
Преинсталиране за Мас
Ако драйверът на принтера не работи правилно, деинсталирайте го и
го инсталирайте отново.
1
Отворете папката Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
За да деинсталирате софтуера за принтера, щракнете
Continue.
3
Изберете желаната програма за изтриване и натиснете
Uninstall.
4
5
Въведете паролата и кликнете върху OK.
След като деинсталирането приключи, изберете Close.
Ако устройството вече е добавено, изтрийте го от Print Setup
Utility или Print & Fax.
1. Инсталация на софтуер
134
Инсталация за Linux
Трябва да изтеглите софтуерните пакети за Linux от уебсайта на
Samsung, за да инсталирате софтуера на принтера (http://
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния).
1
Инсталиране на Обединения драйвер за Linux
Трябва да влезете като супер потребител (основен), за да
инсталирате софтуера на устройството. Ако не сте супер
потребител, се обърнете към своя системен администратор.
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
3
Копирайте пакета Unified Linux Driver на системата си.
4
5
6
Извлечете го.
7
8
9
10
11
Продължете нататък с инсталирането.
Когато инсталирането приключи, стартирайте printing utility
(отидете на System > Administration > Printing или изпълнете
командата "system-config-printer" в терминала).
Щракнете върху бутон Add.
Изберете вашия принтер.
Щракнете върху бутон Forward и го добавете към системата си.
Отворете терминал и отидете на папката, където сте копирали
пакета.
Преместете в папка uld.
Изпълнете командата "./install.sh" (ако не сте влезли като супер
потребител (root), изпълнете командата с "sudo" като "sudo ./
install.sh")
1. Инсталация на софтуер
135
Повторна инсталация за Linux
Ако драйверът на принтера не работи правилно, деинсталирайте го и
го инсталирайте отново.
1
2
Отворете програма Terminal.
3
Изпълнете командата "./uninstall.sh" (ако не сте влезли като
супер потребител (root), изпълнете командата с "sudo" като
"sudo ./uninstall.sh")
4
Продължете нататък с деинсталирането.
Преместете в папка uld, извлечена от пакет Unified Linux
Driver.
1. Инсталация на софтуер
136
2. Използване на свързано
в мрежа устройство
Тази глава ви дава инструкции стъпка по стъпка за настройване на свързаното чрез мрежа устройство,
както и настройка на софтуер.
• Полезни мрежови програми
138
• Настройка на окабелена мрежа
139
• Инсталиране на драйвер по мрежата
143
• IPv6 конфигурация
154
• Настройка на безжична мрежа
157
• Samsung Mobile Print
178
• Използване на функцията NFC
179
• AirPrint
183
• Google Cloud Print™
185
Полезни мрежови програми
Има няколко налични програми за лесно задание на мрежови
настройки. Мрежовият администратор може да управлява няколко
устройства в мрежата.
• Преди да използвате програмите по-долу, най-напред настройте IP
адреса.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в
зависимост от модела или страната (вижте "Характеристики по
модели" на стр. 7).
1
SyncThru™ Web Admin Service
Решение за уеб-базирано управление на устройството за мрежови
администратори. SyncThru™ Web Admin Service ви предоставя
ефективен начин за управление на мрежови устройства и ви
позволява да наблюдавате и отстранявате дистанционно проблеми с
тях от всяко място с достъп до корпоративна интернет мрежа.
• Изтеглете тази програма от уебсайта на Samsung ( http://
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния).
3
SyncThru™ Web Service
Уеб сървърът, вграден във вашето мрежово устройство, позволява да
извършвате следните задачи (вижте "Използване на SyncThru™ Web
Service" на стр. 245).
•
Проверявате информация и състояние на консумативите.
•
Персонализирате настройките на устройството.
•
Зададете опцията за имейл известие. Когато зададете тази опция,
състоянието на устройството (недостиг в тонер касетата или грешка в
устройството) ще бъде изпратено автоматично на имейл адреса на
определен човек.
•
2
Конфигурирате параметрите на мрежата, необходими на принтера, за да
се свърже към различни мрежови среди.
Настройка на кабелна мрежа SetIP
Тази помощна програма позволява да избирате мрежови интерфейс и
ръчно да конфигурирате IP адресите за работа с TCP/IP протокола.
• Вижте "IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Windows)" на
стр. 139.
• Вижте "IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Mac)" на стр.
140.
• Вижте "IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP (Linux)" на стр.
141.
• Устройството не поддръжка мрежови порт, няма да можете да
използвате тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр. 20).
• TCP/IPv6 не се поддържа от тази програма.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
138
Настройка на окабелена мрежа
4
5
Отпечатване на отчет за конфигурация на
мрежа
От контролния панел на устройството можете да отпечатате Отчет за
конфигурация на мрежата, който ще показва текущите мрежови
настройки на устройството. Това ще ви помогне при настройването на
мрежата.
Настройка на IP адрес
• Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да
може да използва тази функция (вижте. "Изглед отзад" на стр.
20).
• TCP/IPv6 не се поддържа от тази програма.
Най-напред трябва да зададете IP адрес за мрежов печат и
управление. В повечето случаи, нов IP адрес ще бъде зададен
автоматично от DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на
хост) сървър, който се намира в мрежата.
IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP
(Windows)
Докоснете
(Setup) на сензорния екран, след което изберете
Network > Network Configuration.
Като използвате този Отчет за конфигурацията на мрежата, можете
да намерите MAC адреса и IP адреса на Вашето устройство.
Например:
•
MAC Адрес: 00:15:99:41:A2:78
•
IP Адрес: 169.254.192.192
Преди да използвате програмата SetIP, деактивирайте защитната
стена на компютъра от Контролен панел > Център за защита >
Защитна стена на Windows.
Възможно е следните инструкции да се различават за вашия
модел.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
139
Настройка на окабелена мрежа
1
Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung,
разпакетирайте го и го инсталирайте: (http://www.samsung.com
> намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния).
2
3
4
5
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
Свържете устройството към мрежата чрез мрежови кабел.
Преди да използвате програмата SetIP, деактивирайте защитната
стена на компютъра от System Preferences > Security (или Security &
Privacy) > Firewall.
Включете устройството.
От менюто Старт на Windows, изберете Всички програми >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Възможно е следните инструкции да са различни за Вашия модел.
1
2
Свържете устройството към мрежата чрез мрежови кабел.
Намерете MAC адреса на устройството от Отчета за
конфигурация на мрежата (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 139) и го въведете без
двоеточията. Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.
3
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
Изберете Apply и след това щракнете върху OK. Устройството
автоматично ще отпечата Отчета за конфигурация на
мрежата. Проверете дали всички настройки са правилни.
4
6
Щракнете върху иконата
(третата отляво) в прозореца SetIP,
за да отворите прозореца за конфигуриране на TCP/IP.
7
Въведете новата информация за устройството в прозореца за
конфигурация. В корпоративна интранет мрежа е възможно,
преди да продължите, да се наложи администраторът на
мрежата да зададе тази информация.
8
IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP
(Mac)
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
•
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Търсене.
Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer икона >
Installer OS X.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
140
Настройка на окабелена мрежа
5
6
Кликнете Continue.
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
8
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
10
Намерете MAC адреса на устройството от Отчета за
конфигурация на мрежата (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 139) и го въведете без
двуеточията. Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.
Въведете паролата и щракнете върху OK (или Install Software).
Когато се появи съобщение, което предупреждава, че всички
отворени програми в компютъра ви ще се затворят, щракнете
върху Continue.
14
Изберете Apply и след това щракнете върху OK. Устройството
автоматично ще отпечата Отчета за конфигурация на
мрежата. Проверете дали всички настройки са правилни.
IPv4 конфигуриране чрез програмата SetIP
(Linux)
Преди да използвате програмата SetIP, деактивирайте защитната
стена на компютъра от System Preferences или Administrator.
11
Изберете Network Connected Printer (Wired или Wireless) в
Printer Connection Type и щракнете върху бутона Set IP
Address.
12
Щракнете върху иконата
(третата отляво) в прозореца SetIP,
за да отворите прозореца за конфигуриране на TCP/IP.
1
Изтеглете програмата SetIP от уеб страницата на Samsung и я
извлечете.
13
Въведете новата информация за устройството в прозореца за
конфигурация. В корпоративна интранет мрежа е възможно,
преди да продължите, да се наложи администраторът на
мрежата да зададе тази информация.
2
Щракнете два пъти върху файл SetIPApplet.html в папка
cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils .
Възможно е следните инструкции да са различни за вашия модел
или операционни системи.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
141
Настройка на окабелена мрежа
3
Щракнете, за да отворите прозореца за конфигуриране на TCP/
IP.
4
Въведете новата информация за устройството в прозореца за
конфигурация. В корпоративна интранет мрежа е възможно,
преди да продължите, да се наложи администраторът на
мрежата да зададе тази информация.
Намерете MAC адреса на устройството от Отчета за
конфигурация на мрежата (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 139) и го въведете без
двуеточията. Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.
5
Устройството автоматично ще отпечата Отчета за
конфигурация на мрежата.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
142
Инсталиране на драйвер по мрежата
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Характеристики по модели" на стр. 7).
• Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да
може да използва тази функция (вижте. "Изглед отзад" на стр.
20).
• Можете да инсталирате драйвера на принтера и софтуера,
когато поставите компакт диска със софтуер в CD-ROM
устройството. За Windows, изберете драйвера на принтера и
софтуера в прозорец Select Software to Install.
6
Windows
Софтуерът за защитна стена може да блокира мрежовата
комуникация. Преди да свържете устройството с мрежа,
деактивирайте защитната стена на компютъра.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
143
Инсталиране на драйвер по мрежата
1
2
Уверете се, че устройството е свързано към мрежата и е
включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на
Вашето устройство (вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 139).
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
3
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
4
Изберете Network от екрана Printer Connection Type. След
това щракнете върху Next.
5
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
От екран Старт на Windows 8
Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете Старт >
Всички програми > Принадлежности > Изпълни.
Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която
представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху
OK.
•
За Windows 8,
Ако инсталационният прозорец не се появи, от Charms
(Жестове) изберете Търсене > Apps(Приложение)и
потърсете Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените
“X” с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство
и щракнете OK.
• Драйверът V4 се изтегля автоматично от Windows Update, ако
компютърът ви е свързан с интернет. Ако не е, можете да
изтеглите ръчно драйвера V4 от уеб страницата на Samsung
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния.
• Можете да изтеглите приложението Samsung Printer
Experience от Windows магазин. Трябва да имате Microsoft
акаунт, за да можете да използвате Windows Store(магазин).
a От Charms (Жестове), изберете Търсене.
b Щракнете върху Store(магазин).
c Направете търсене и щракнете върху Samsung Printer
Experience.
d Щракнете върху инсталирам.
Ако се появи изскачащият прозорец „Чукнете за избор на
това, какво да се предприеме спрямо диска..“, щракнете
върху него, след което изберете Run Setup.exe.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
144
Инсталиране на драйвер по мрежата
• Ако инсталирате драйвера чрез предоставения компакт диск
със софтуер, драйверът V4 не се инсталира. Ако желаете да
използвате драйвера V4 в екран работен плот, можете да го
изтеглите от уеб страницата на Samsung, www.samsung.com >
намерете своя продукт > Поддръжка или изтегляния.
• Ако желаете да инсталирате инструменти за управление на
принтер Samsung, трябва да ги инсталирате чрез
предоставения компактдиск.
1
Уверете се, че устройството е свързано към мрежата и е
включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на
Вашето устройство (вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 139).
2
От Charms (Жестове) изберете Настройки > Промяна на
настройките на компютъра > Устройство.
3
Щракнете върху Добавяне на устройство.
На екрана ще бъдат показани откритите устройства.
4
Щракнете върху името на модела или името на хоста, който
желаете да използвате.
5
Драйверът се инсталира автоматично от Актуализиране на
Windows.
Режим на безшумно инсталиране
Режимът на безшумно инсталиране е метод, който не изисква никаква
потребителска намеса. След като започнете инсталирането,
драйверът и софтуерът се инсталират автоматично на компютъра.
Можете да започнете безшумното инсталиране, като въведете /s или
/S в командния прозорец.
Параметри на командния ред
В следната таблица са показани командите, които могат да се
използват в командния прозорец.
Следните параметри на командния ред функционират, когато
командата се използва с /s или /S. Но командите /h, /H или /? са
изключения, които могат да се използват самостоятелно.
Можете да отпечатате Отчет за конфигурация на мрежата от
контролния панел на устройството, който ще покаже настоящото
име на хоста на устройството (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 139).
2. Използване на свързано в мрежа устройство
145
Инсталиране на драйвер по мрежата
Команден ред
/s или /S
Определение
Описание
Стартиране на
безшумно инсталиране.
Инсталират се
драйверите на
устройството, без да се
използват компоненти на
потребителския
интерфейс или намеса от
страна на потребителя.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
146
Инсталиране на драйвер по мрежата
Команден ред
/p”<име на порт>”
или /P”<име на
порт>”
Определение
Задава се порт на
принтера.
Портът за
мрежата ще
бъде създаден с
помощта на
стандартен
инструмент за
наблюдение на
TCP/IP портове.
Ако ще се
използва
локален порт,
той трябва да е
налице в
системата, преди
да бъде посочен
с команда.
Описание
Името на порта на
принтера може да бъде
зададено като IP адрес,
име на хост, име на
локален USB порт, име
на IEEE1284 порт или
мрежов път.
Команден ред
/
a”<път_на_дести
нацията>” или /
A”<път_на_дести
нацията>”
• /
p"\\computer_name\sha
red_printer" или
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer", където
"\\computer_name\shar
ed_printer" или
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer" означава
мрежовия път към
принтера, въвеждайки
две наклонени черти,
името на компютъра
или локаен IP адрес на
компютъра, който
споделя принтера, и
след това името на
Задава се пътят на
дестинацията за
инсталацията.
Пътят на
дестинацията
трябва да бъде
напълно
определен.
Например:
• /p“xxx.xxx.xxx.xxx”
където,
“xxx.xxx.xxx.xxx” е IP
адресът на мрежов
принтер. /p”USB001”, /
P”LPT1:”, /
p”име_на_хост”
Определение
/n“<име на
принтер>” или /
N“<име на
принтер>”
Задава се името на
принтера. Според
зададеното име на
принтера ще бъде
създаден отделен
принтер.
Описание
Тъй като драйверите на
устройството трябва да
бъдат инсталирани на
специфично за
операционната система
местоположение, тази
команда е подходяща
единствено за
приложения.
Чрез този параметър
можете да добавяте
отделни принтери по
желание.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
147
Инсталиране на драйвер по мрежата
Команден ред
/nd или /ND
/x или /X
Определение
Указва се да не се
задава инсталираният
драйвер като драйвер
на устройството по
подразбиране.
Използват се
съществуващи файлове
на драйвери, за да се
създаде отделен
принтер, ако е вече
инсталиран.
Описание
Тази команда указва, че
инсталираният драйвер
на устройството няма да
бъде драйвер по
подразбиране в
системата, ако има
инсталирани един или
повече драйвери за
принтер. Ако системата
система няма
инсталирани драйвери,
тази опция няма да бъде
приложена, тъй като
операционната система
Windows ще зададе
инсталирания драйвер на
принтера като драйвер на
устройството по
подразбиране.
Тази команда осигурява
начин за инсталиране на
отделен принтер, който
използва инсталирани
файлове на драйвери за
принтери, без да се
инсталира допълнителен
драйвер.
Команден ред
Определение
Описание
/up“<име на
принтер>” или /
UP“<име на
принтер>”
Премахва единствено
посочения отделен
принтер, но не и
файловете на
драйверите.
Тази команда осигурява
начин да се премахне
единствено посочения
отделен принтер от
системата, без да влияе
на другите драйвери за
принтери. Тя няма
файловете на
драйверите за принтери
от системата.
/d или /D
Деинсталира всички
драйвери и приложения
на устройството от
системата.
Тази команда ще
премахне всички
инсталирани драйвери и
приложения на
устройството от
системата.
/v“<име на
споделяне>” или /
V“<име на
споделяне>”
Споделя се
инсталираното
устройство и се добавят
други налични драйвери
за платформи за
опцията за посочване и
отпечатване.
Ще се инсталират всички
поддържани от
платформата на
операционната система
Windows драйвери за
устройството в системата
и то ще бъде споделено с
указаното <име на
споделяне> за опцията
за посочване и
отпечатване.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
148
Инсталиране на драйвер по мрежата
Команден ред
/o или /O
Определение
Отваря папката
Принтери и факсове
след инсталацията.
Описание
Тази команда ще отвори
папката Принтери и
факсове след
безшумното
инсталиране.
3
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
•
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Търсене.
4
Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer икона >
Installer OS X.
5
6
Щракнете върху Continue.
Mac
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашата мрежа и е
включено.
8
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
2
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
/h, /H или /?
Показва използването на параметрите за
командния ред.
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
7
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
10
Въведете паролата и щракнете върху OK (или Install Software).
11
Щракнете върху бутона Add Printer, за да изберете принтера и
да го добавите към списъка с принтери.
Изберете Network Connected Printer (Wired или Wireless) в
Printer Connection Type и щракнете върху Continue.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
149
Инсталиране на драйвер по мрежата
12
13
14
Щракнете върху IP и изберете HP Jetdirect - Socket in Protocol.
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашата мрежа и е
включено. Също така, трябва да бъде зададен IP адресът на
вашето устройство.
2
3
Копирайте пакета Unified Linux Driver на системата си.
4
5
6
Извлечете го.
Въведете IP адреса на устройството в полето за въвеждане
Address.
Въведете името на опашката в полето за въвеждане Queue. Ако
не можете да определите името на опашката за сървъра на
Вашето устройство, опитайте най-напред с опашката по
подразбиране.
15
Ако Auto Select не функционира правилно, изберете Select
Printer Software и името на устройството ви в Print Using.
16
17
18
Кликнете Add.
Кликнете Continue.
След като инсталирането приключи, изберете Close.
8
7
8
Linux
Трябва да изтеглите софтуерните пакети за Linux от уебсайта на
Samsung, за да инсталирате софтуера на принтера (http://
www.samsung.com > намерете своя продукт > Поддръжка или
изтегляния).
Отворете терминал и отидете на папката, където сте копирали
пакета.
Преместете в папка uld.
Изпълнете командата ”./install.sh“ (ако не сте влезли като супер
потребител (root), изпълнете командата с “sudo” като “sudo ./
install.sh”).
Продължете нататък с инсталирането.
Когато инсталацията завърши, стартирайте Printing utility
(Отидете в System > Administration > Printing или изпълнете
командата “system-config-printer“ в терминала).
9
10
Щракнете върху бутон Add.
11
Щракнете върху бутон Forward и го добавете към системата си.
Изберете AppSocket/HP JetDirect и въведете IP адреса на
устройството си.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
150
Инсталиране на драйвер по мрежата
Добавяне на мрежов принтер
1
2
3
4
5
Кликнете двукратно Unified Driver Configurator.
6
7
8
Изберете Вашето устройство и кликнете Next.
9
UNIX
Отваря се прозорецът Add printer wizard. Щракнете Next.
• Уверете се, че вашето устройство поддържа операционна
система UNIX, преди да инсталирате UNIX драйвер за принтер
(вижте. "Операционна система" на стр. 7).
Изберете Network printer и кликнете бутона Search.
• Командите са маркирани с “”, затова когато пишете командите,
не пишете “”.
В това поле се появяват IP адреса и името на модела на
принтера.
• Някои функции и допълнителни елементи може да не са
налични в зависимост от модела или страната (вижте
"Операционна система" на стр. 7).
Щракнете върху Add Printer.
Въведете описанието на принтера и щракнете върху Next.
След като устройството бъде добавено, щракнете Finish.
За да използвате UNIX драйвер за принтер, първо трябва да
инсталирате пакета с UNIX драйвери за принтер и след това да
настроите принтера. Можете да изтеглите драйвера за принтера UNIX
от уеб сайта на Samsung (http://www.samsung.com > намерете своя
продукт > Поддръжка или изтегляния).
Инсталиране на пакета UNIX драйвер на
принтер
Процедурата по инсталирането е обичайната за всички споменати
варианти на UNIX OS.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
151
Инсталиране на драйвер по мрежата
1
От уебстраницата на Samsung изтеглете и разопаковайте
пакета UNIX драйвер на принтер на Вашия компютър.
7
Изпълнете командата „./install –c“, за да проверите резултатите
от инсталацията.
2
Придобийте привилегии root.
8
Стартирайте “installprinter” от командния ред. Това ще изведе
прозореца Add Printer Wizard. Настройте принтера в този
прозорец съгласно следните процедури.
“su -”
3
Копирайте подходящия архив на драйвера към желания
компютър UNIX.
Вижте ръководството за администрация за Вашия UNIX OS за
повече подробности.
При някои UNIX OS, например при Solaris 10 току-що добавени
принтери могат да не бъдат активирани и/или може да не приемат
задачи за печат. В този случай стартирайте следните две команди
в основния терминал:
“accept <printer_name>”
4
Разархивирайте пакета на драйвера за принтера за UNIX.
“enable <printer_name>”
Например, за IBM AIX използвайте следните команди.
“gzip -d < въведете името на пакета | tar xf -”
5
6
разархивираната директория.
Стартирайте инсталирания скрипт.
“./install –i”
install е инсталационен скрипт файл, който се използва за
инсталация или деинсталация на пакета UNIX драйвер на
принтер.
Използвайте командата “chmod 755 install”, за да дадете
разрешение на инсталационния скрипта.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
152
Инсталиране на драйвер по мрежата
Деинсталиране на пакета на драйвера на
принтера
Трябва да се използва помощна програма за изтриването на
инсталирания принтер в системата.
a Стартирайте команда “uninstallprinter” от терминала.
Това ще отвори Uninstall Printer Wizard.
Инсталираните принтери се изписват в падащ списък.
b Изберете принтера, който ще бъде премахнат.
c Щракнете върху Delete, за да изтриете принтера от системата.
d Изпълнете командата „./install –d“, за да деинсталирате целия
пакет.
e За да проверите резултатите от отстраняването, изпълнете
командата „./install –c“.
За да го инсталирате отново, използвайте командата „./install –i“, за да
инсталирате отново двоичните кодове.
Настройване на принтера
За да добавите принтера към Вашата система UNIX, стартирайте
“installprinter” от командния ред. Това ще изведе прозореца Съветник
за добавяне на принтер. Настройте принтера в този прозорец
съгласно следните стъпки:
1
2
3
Въведете името на принтера.
4
Уточнете описанието на принтера в полето Description. Това е
опционално.
5
6
Уточнете местонахождението на принтера в полето Location.
Изберете съответния модел принтер от списъка с модели.
Въведете кратко описание, съответстващо на типа принтер в
полето Type. Това е опционално.
Въведете IP адреса или DNS име на принтера в текстовото поле
Device за принтери, свързани в мрежа. При IBM AIX с jetdirect
Queue type е възможно само DNS име, цифров IP адрес не се
допуска.
7
Queue type показва връзката като lpd или jetdirect в съответното
поле със списък. Като допълнение usb тип е наличен в Sun Solaris
OS.
8
9
Изберете Copies, за да зададете броя на копия.
Отметнете Collate опция, за да получите копия, които са вече
сортирани.
10
Отметнете Reverse Order опция, за да получите копия в обратен
ред.
11
Отметнете Make Default опция, за да настроите този принтер по
подразбиране.
12
Щракнете върху OK, за да добавите принтера.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
153
IPv6 конфигурация
10
IPv6 се поддържа правилно само от Windows Vista или по-висока.
Ако изглежда, че IPv6 мрежата не работи, върнете фабричните
стойности по подразбиране на всички мрежови настройки и
опитайте отново чрез Clear Settings:
Изберете
От контролния панел
Активиране на IPv6
Влизането в мeнютата може да се различава при различните
модели (виж "Преглед на менютата" на стр. 28).
(Setup) > Network > Next > Clear Settings на
сензорния екран.
Устройството поддържа следните IPv6 адреси за управление и
печатане в мрежа.
•
•
Link-local Address: Cамоконфигуриращ се локален IPv6 адрес
(адресът започва с FE80).
Stateless Address: IPv6 адрес, който е конфигуриран автоматично
от мрежовия маршрутизатор.
•
Stateful Address: IPv6 адрес, конфигуриран от DHCPv6 сървър.
•
Manual Address: IPv6 адрес, конфигуриран ръчно от потребителя.
В IPv6 мрежова среда, изпълнете следващата процедура, за да
използвате IPv6 адреса.
1
Изберете
(Setup) > Network > Next > TCP/IP (IPv6) > IPv6
Protocol на сензорния екран.
2
3
Изберете On, използвайки стрелките на сензорния екран.
Изключете и включете устройството отново.
Когато инсталирате драйвера на принтера, не конфигурирайте
IPv4 и IPv6. Препоръчваме ви да конфигурирате или IPv4, или
IPv6.
Конфигурация на DHCPv6 адрес
Ако имате DHCPv6 сървър във Вашата мрежа, можете да настроите
една от следните опции за конфигуриране на динамичен хост по
подразбиране.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
154
IPv6 конфигурация
1
Изберете
(Setup) > Network > Next > TCP/IP (IPv6) >
DHCPv6 Config на сензорния екран.
2
Изберете желаната опция чрез стрелките, след което докоснете
(назад), за да запазите избора.
•
Router: Използвате DHCPv6, само когато се изисква от
маршрутизатора.
•
Always Use: Винаги използвате DHCPv6, независимо от
изискванията на маршрутизатора.
•
Never Use: Никога не използвате DHCPv6, независимо от
изискванията на маршрутизатора.
11
От SyncThru™ Web Service
Активиране на IPv6
1
Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows.
Въведете IP адреса на устройството (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в
полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете
върху Старт.
2
Ако това е първият път, в който влизате в SyncThru™ Web
Service, трябва да се впишете като администратор. Въведете
указаните по-долу ИД и парола по подразбиране.
Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране
поради причини, свързани със сигурността.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Когато се отвори прозорецът SyncThru™ Web Service,
придвижете курсора на мишката върху Settings в най-горната
лента на менюто и кликнете Network Settings.
4
5
Кликнете TCP/IPv6 в левия прозорец на уебстраницата.
6
Щракнете върху бутона Apply.
Поставете отметка в квадратчето IPv6 Protocol, за да
активирате IPv6.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
155
IPv6 конфигурация
7
•
Изключете и включете устройството отново.
• Можете да зададете и DHCPv6.
• За ръчна настройка на IPv6 адрес:
Поставете отметка в полето на квадратче Manual Address.
Тогава, текстовото поле Address/Prefix е активирано. Въведете
останалата част от адреса (напр. 3FFE:10:88:194::AAAA. “A” е
шестнадесетична цифра от 0 до 9, A до F).
3
Manual Address: IPv6 адрес, конфигуриран ръчно от
потребителя.
Въведете IPv6 адреса (напр.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Адресът трябва да бъде обграден от “[ ]” скоби.
Конфигурация на IPv6 адрес
1
Отворете уеб браузър, напр. Internet Explorer, който поддържа
IPv6 адресиране като URL.
2
Изберете един от IPv6 адресите (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) от Отчета за
конфигурацията на мрежата (вижте "Отпечатване на отчет за
конфигурация на мрежа" на стр. 139).
•
Link-local Address: Cамоконфигуриращ се локален IPv6
адрес (адресът започва с FE80).
•
Stateless Address: IPv6 адрес, който е конфигуриран
автоматично от мрежовия маршрутизатор.
•
Stateful Address: IPv6 адрес, конфигуриран от DHCPv6
сървър.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
156
Настройка на безжична мрежа
12
Начало
Разбиране на вашия тип мрежа
Обикновено в даден момент имате само една връзка между
компютъра и устройството.
Режим Infrastructure
Това е среда, която обикновено се използва у дома
или в малки офиси. Този режим използва точка за
достъп за комуникация с безжичното устройство.
Режим Ad-hoca
Този режим не използва точка за достъп. Безжично
свързаните компютър и устройство комуникират
директно.
a. Моделът C2620 не поддържа режим Ad hoc.
Име на безжична мрежа и мрежова парола
Безжичните мрежи изискват по-висока сигурност, така че когато
точката за достъп се настройва за пръв път, за мрежата се задават
име на мрежата (SSID), тип използвана сигурност и парола за мрежа.
Попитайте мрежовия си администратор по отношение на тази
информация, преди да продължите с инсталацията на устройството.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
157
Настройка на безжична мрежа
13
Представяне на методите за безжична настройка
Можете да зададете настройки на безжичната мрежа от устройството или от компютъра. Изберете метода за настройка от таблицата по-долу.
• Някои типове за инсталация по безжична мрежа може да не са налични, в зависимост от модела или страната.
• Ако по време на безжичната настройка или инсталацията на драйверите се появят проблеми, вижте главата, описваща отстраняването на
проблеми (вижте "Отстраняване на проблеми за безжична мрежа" на стр. 174).
• Силно се препоръчва да зададете парола за точките за достъп. Ако не направите това, до тях може да бъде осъществен незаконен достъп
от неизвестни устройства, включително компютри, смартфони и принтери. Вижте ръководството на потребителя за точки за достъп относно
настройки на паролата.
Тип на връзката
С точка на достъп
Описание и справка
• Вижте "Настройки на сензорния екран" на стр. 159.
• За потребители на Windows вижте "Точка на достъп чрез USB кабел (препоръчително)" на стр.
163.
• За потребители на Mac вж. "Точка на достъп чрез USB кабел (препоръчително)" на стр. 166.
• Вижте "Чрез мрежови кабел" на стр. 168.
Без точка за достъп
Използване на
Не е наличен
режим Ad hoca
Използване на Wi-Fi
Direct
Вижте "Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат" на стр. 172.
a. Моделът C2620 не поддържа режим Ad hoc.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
158
Настройка на безжична мрежа
14
Настройки на сензорния екран
Преди да започнете, трябва да уточните мрежовото име на вашата
безжична мрежа (SSID), както и мрежовия ключ, ако тя е шифрована.
Тази информация е била зададена, когато е била инсталирана точката
за достъп (безжичният маршрутизатор). Ако не познавате безжичната
среда, с която работите, помолете за съдействие мрежовия
администратор.
Свързване към мрежа
1
Изберете
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > Wi-Fi Settings
на сензорния екран.
2
Изберете желания метод за настройка.
•
Search List (препоръчително): Устройството ще покаже
списък с налични мрежи, от които да изберете. След като
мрежата бъде избрана, принтерът ще поиска съответния
ключ за сигурност.
•
Custom: В този режим, потребителите могат ръчно да
зададат или редактират собствени SSID или да изберат
опция за сигурност в детайли.
Повторно свързване към мрежата
След като приключите с безжичното свързване, трябва да
инсталирате драйвер за устройството, за да можете да
отпечатвате от приложения (вижте "Инсталиране на драйвер по
мрежата" на стр. 143).
Когато безжичната връзка е изгубена, устройството автоматично се
опитва да се свърже повторно с точката за достъп (или безжичния
маршрутизатор) с предишните настройки и адрес за безжично
свързване.
В следните случаи, устройството отново се свързва автоматично с
безжичната мрежа:
• Устройството бива изключено и включено отново.
• Точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) бива
изключена и включена отново.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
159
Настройка на безжична мрежа
Прекратяване на процеса на свързване
За да анулирате връзката с безжична мрежа, когато устройството е
свързано към такава, натиснете и освободете
(Стоп) на
контролния панел. Трябва да изчакате 2 минути, за да се
осъществи ново свързване към безжичната мрежа.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
160
Настройка на безжична мрежа
15
Използване на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Ако вашето устройство и точка за достъп (или безжичен рутер)
поддържат Wi-Fi Protected Setup™(WPS), можете лесно да
конфигурирате настройките на безжичната мрежа.
• Ако искате да използвате безжичната мрежа в режим
Infrastructure, проверете дали мрежовият кабел е изключен от
устройството. Използването на бутона WPS (PBC) или
въвеждането на PIN код от компютъра, за да се свържете с
точката за достъп (или безжичен маршрутизатор), се различава
в зависимост от точката за достъп (или безжичния
маршрутизатор), която използвате. Разгледайте ръководството
на потребителя за точката за достъп (безжичния
маршрутизатор), която използвате.
• Когато използвате бутон WPS за настройка на безжична мрежа,
настройките за сигурност могат да се променят. За да
предотвратите това, заключете WPS опцията за настоящите
настройки за безжична сигурност. Името на опцията може да е
различно, в зависимост от точката на достъп (или безжичния
рутер), която ползвате.
Неща, които трябва да приготвите
•
Проверете дали точката за достъп (или безжичният
маршрутизатор) поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Проверете дали устройството поддържа Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
•
Компютър, свързан в мрежа (само за режим PIN)
Избор на вашия тип
Има два метода за свързване на вашето устройство с безжична
мрежа, като използвате WPS.
•
Методът Конфигурация с натискане на бутон (PBC) ви
позволява да свържете вашето устройство с безжична мрежа, като
активирате WPS на вашето устройство и натиснете бутон WPS
(PBC) на точка за достъп (или безжичен рутер), които поддържат
WPS.
•
Методът Персонален идентификационен номер (PIN) ви помага
да свържете вашето устройство към безжична мрежа чрез
въвеждане на предоставения PIN код в точката за достъп (или
безжичен рутер), поддържаща WPS.
Режимът PBC е фабрично зададен за вашето устройство и е
препоръчителен за типична среда на безжична мрежа.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
161
Настройка на безжична мрежа
Свързване в РВС режим
1
2
3
Изберете
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > WPS.
Изберете Connect via PBC.
Докоснете OK, след като се появи прозорецът за
потвърждение.
Появява се информационен прозорец, в който се посочват 2
минути време за обработка на свързването.
4
Свързване в PIN режим
1
2
3
Изберете
4
Осемцифрен PIN се появява на дисплея.
Изберете Connect via PIN.
Докоснете OK, след като се появи прозорецът за
потвърждение.
Докоснете бутона WPS (PBC) на точка за достъп (или безжичен
маршрутизатор).
Трябва да въведете осемцифреният PIN код в период от две
минути на компютъра, който е свързан с точката за достъп (или
безжичния рутер).
Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:
Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:
a Connecting: Устройството се свързва с точката за достъп
(или безжичния маршрутизатор).
a Connecting: Устройството се свързва с безжичната мрежа.
b Connected: Когато устройството се свърже успешно с
безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да
свети.
b Connected: Когато устройството се свърже успешно с
безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да
свети.
c AP SSID: След завършване на процеса на свързване към
безжична мрежа, информацията от точката на достъп и
SSID се появява на дисплея.
c AP SSID: След завършване на процеса на свързване към
безжична мрежа, информацията от точката на достъп и
SSID се появява на дисплея.
5
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > WPS.
Поставете предоставения компакт диск в CD-ROM устройството
и следвайте инструкциите в прозореца за настройка на
безжична мрежа.
5
Поставете предоставения компакт диск в CD-ROM устройството
и следвайте инструкциите в прозореца за настройка на
безжична мрежа.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
162
Настройка на безжична мрежа
16
Настройка чрез Windows
3
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
Кратък път към програмата Samsung Easy Wireless Setup без CD:
Ако вече сте инсталирали драйвера за принтера, можете да
получите достъп до програмата Samsung Easy Wireless Setup без
CD (вижте "Достъп до инструменти за управление" на стр. 240).
Ако инсталационният прозорец не се появи, щракнете Старт >
Всички програми > Принадлежности > Изпълни.
Точка на достъп чрез USB кабел
(препоръчително)
Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която
представлява Вашето CD-ROM устройство, и щракнете върху
OK.
Неща, които трябва да приготвите
•
Точка за достъп
•
Компютър, свързан в мрежа
•
Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
•
Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
•
USB кабел
Създаване на инфраструктурна мрежа
1
2
Проверете дали USB кабелът е свързан към устройството.
•
За Windows 8,
Ако инсталационният прозорец не се появи, от Charms
(Жестове) изберете Търсене > Apps(Приложение)и
потърсете Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените
“X” с буквата, която отговаря на вашето CD-ROM устройство
и щракнете OK.
Ако се появи изскачащият прозорец „Чукнете за избор на
това, какво да се предприеме спрямо диска..“, щракнете
върху него, след което изберете Run Setup.exe.
4
Прочетете и приемете инсталационните споразумения в
прозореца за инсталация. След това щракнете върху Next.
Включете компютъра, точката за достъп и устройството.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
163
Настройка на безжична мрежа
5
Изберете Wireless от екрана Printer Connection Type. След
това щракнете върху Next.
6
От екрана Are you setting up your printer for the first time?
изберете Yes, I will set up my printer's wireless network. След
това щракнете върху Next.
Ако вашият принтер вече е свързан към мрежата, изберете No,
my printer is already connected to my network.
7
След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се
появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за
достъп, която искате да използвате, и щракнете върху Next.
Ако не можете да намерите името на мрежата, която искате да
изберете, или ако искате да настроите безжичната конфигурация
ръчно, щракнете върху Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Въведете SSID на точката за
достъп (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).
• Operation Mode: Изберете Infrastructure.
• Authentication: Изберете типа удостоверяване.
Open System: Не се използва удостоверяване, а криптирането
може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от
необходимостта за защита на данните.
Shared Key: Използва се удостоверяване. Устройство, което
има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.
WPA Personal или WPA2 Personal: Изберете тази опция, за да
идентифицирате печатния сървър, базиран на WPA Pre-Shared
Key. Тук се използва споделен секретен ключ (обикновено
наричан предварително споделена паролна фраза за ключ),
който се конфигурира ръчно на точката за достъп и на всеки от
нейните клиенти.
• Encryption: Изберете криптирането (None, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP AES).
• Network Password: Въведете стойността на шифроващата
мрежова парола.
• Confirm Network Password: Потвърдете стойността на
шифроване на мрежова парола.
• WEP Key Index: Ако използвате WEP криптиране, изберете
подходящия WEP Key Index.
Прозорецът за сигурност на безжичната мрежа не се показва,
когато точката за достъп има настройки за сигурност.
Въведете мрежовата парола на точката за достъп (или
маршрутизатор).
2. Използване на свързано в мрежа устройство
164
Настройка на безжична мрежа
8
9
Когато се появи прозорецът за мрежова връзка, изключете
мрежовия кабел. След това щракнете върху Next. Връзката с
мрежовия кабел може да възпрепятства търсенето на безжични
устройства.
• Можете да започнете да изграждате Wi-Fi Direct чрез Samsung
Easy Printer Manager (вижте "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр.
172).
• Wi-Fi Direct Name: Wi-Fi Direct името по подразбиране е името
на модела и е с максимална дължина от 22 символа.
Ако принтерът поддържа Wi-Fi Direct и тази функция е
деактивирана, ще се появи съответният екран.
• Password setting е цифров стринг и неговият размер е 8 ~ 64
символа.
Ако искате да активирате Wi-Fi Direct, поставете отметка в
квадратчето и щракнете върху Next. Ако не, щракнете Next.
10
Когато настройката на безжичната мрежа завърши, изключете
USB кабела между компютъра и устройството. Щракнете Next.
11
Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация.
17
Настройка чрез Мас
Неща, които трябва да приготвите
•
Точка за достъп
•
Компютър, свързан в мрежа
•
Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
•
Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
•
USB кабел
2. Използване на свързано в мрежа устройство
165
Настройка на безжична мрежа
Точка на достъп чрез USB кабел
(препоръчително)
1
2
3
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM
устройството.
7
Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на
лицензионното споразумение.
8
Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за
работата на устройството, ще бъдат инсталирани.
Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални
компоненти, които да инсталирате.
9
10
Въведете паролата и щракнете върху OK (или Install Software).
Изберете Configuration of Wireless network от Printer
Connection Type и щракнете Continue.
Щракнете два пъти върху иконата на компакт диск, която се
появява на вашия Мас работен плот.
•
За Mac OS X 10.8, щракнете двукратно върху иконата на CDROM устройството в Finder.
4
Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer икона >
Installer OS X.
5
6
Кликнете Continue.
Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху
Continue.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
166
Настройка на безжична мрежа
11
След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се
появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за
достъп, която искате да използвате, и щракнете върху Next.
Когато настройвате безжичната конфигурация ръчно, щракнете
върху Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Въведете SSID на точката за
достъп (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).
• Operation Mode: Изберете Infrastructure.
• Authentication: Изберете типа удостоверяване.
Open System: Не се използва удостоверяване, а криптирането
може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от
необходимостта за защита на данните.
Shared Key: Използва се удостоверяване. Устройство, което
има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.
WPA Personal или WPA2 Personal: Изберете тази опция, за да
идентифицирате печатния сървър, базиран на WPA Pre-Shared
Key. Тук се използва споделен секретен ключ (обикновено
наричан предварително споделена парола фраза за ключ),
който се конфигурира ръчно на точката за достъп и на всеки от
нейните клиенти.
Появява се прозорецът за сигурност на безжичната мрежа, когато
точката за достъп е с активирана сигурност.
Въведете мрежовата парола на точката за достъп (или
маршрутизатор).
12
Ако принтерът поддържа Wi-Fi Direct и тази функция е
деактивирана, ще се появи съответният екран.
Ако искате да активирате Wi-Fi Direct, поставете отметка в
квадратчето и щракнете върху Next. Ако не, щракнете Next.
• Encryption: Изберете типа на шифроването. (Никакъв, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
• Network Password: Въведете стойността на шифроващата
мрежова парола.
• Confirm Network Password: Потвърдете стойността на
шифроване на мрежова парола.
• WEP Key Index: Ако използвате WEP криптиране, изберете
подходящия WEP Key Index.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
167
Настройка на безжична мрежа
18
• Можете да започнете да изграждате Wi-Fi Direct чрез Samsung
Easy Printer Manager (вижте "Настройка на Wi-Fi Direct" на стр.
172).
Чрез мрежови кабел
• Wi-Fi Direct Name: Wi-Fi Direct името по подразбиране е името
на модела и е с максимална дължина от 22 символа.
Устройства, които не поддържат мрежови порт няма да могат да
използват тази функция (вижте "Изглед отзад" на стр. 20).
• Password setting е цифров стринг и неговият размер е 8 ~ 64
символа.
13
Когато бъде завършена настройката на безжичната мрежа,
изключете USB кабела между компютъра и устройството.
14
Настройката на безжичната мрежа е завършена. След като
инсталацията завърши, щракнете Quit.
Вашето устройство е съвместимо с мрежа. За да активирате
устройството да работи с Вашата мрежа, трябва да извършите някои
конфигурационни процедури.
• След като приключите с безжичното свързване, трябва да
инсталирате драйвер за устройството, за да можете да
отпечатвате от приложения (вижте "Инсталиране на драйвер по
мрежата" на стр. 143).
След като приключите с безжичното свързване, трябва да
инсталирате драйвер за устройството, за да можете да
отпечатвате от приложения (вижте "Инсталация за Мас" на стр.
133).
• Обърнете се към вашия мрежов администратор или към лицето,
което настройва вашата безжична мрежа, за информация за
вашата мрежова конфигурация.
Неща, които трябва да приготвите
•
•
•
•
•
Точка за достъп
Компютър, свързан в мрежа
Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство
Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа
Мрежов кабел
2. Използване на свързано в мрежа устройство
168
Настройка на безжична мрежа
Отпечатване на отчет за конфигурация на
мрежа
Конфигуриране на безжичната мрежа на
устройството
Можете да идентифицирате мрежовите настройки на вашето
устройство като отпечатате отчет за мрежовата конфигурация.
Преди да започнете, трябва да уточните мрежовото име на вашата
безжична мрежа (SSID), както и мрежовия ключ, ако тя е криптирана.
Тази информация е била зададена, когато е била инсталирана точката
за достъп (безжичният маршрутизатор). Ако не познавате безжичната
среда, с която работите, помолете за съдействие мрежовия
администратор.
Вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139.
Настройване на IP чрез програмата SetIP
(Windows)
Тази програма е предназначена за ръчно настройване на мрежовия IP
адрес на вашето устройство чрез неговия MAC адрес за комуникация
с устройството. MAC адресът е хардуерният сериен номер на
мрежовия интерфейс и може да бъде открит в Отчета за
конфигурация на мрежата.
Вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 139.
Можете да извършите тази настройка и в SyncThru™ Web Service.
Използване на SyncThru™ Web Service
Преди да започнете с конфигурирането на безжичните параметри,
проверете статуса на кабелната връзка.
1
Проверете дали мрежовият кабел е свързан към устройството.
Ако не е, свържете устройството със стандартен мрежов кабел.
2
Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или
Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в
прозореца на браузера.
Например:
2. Използване на свързано в мрежа устройство
169
Настройка на безжична мрежа
3
4
5
6
Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата
на SyncThru™ Web Service.
7
Изберете едно Network Name(SSID) в списъка.
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) е име, което идентифицира
безжичната мрежа. Точките за достъп и безжичните
устройства, които се опитват да се свържат с определена
безжична мрежа трябва да използват същото SSID. SSID е
чувствителен към регистъра на буквите.
•
Operation Mode: Отнася се до типа на безжичните връзки.
Напишете ID и Password и след това кликнете Login.
Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране
поради причини, свързани със сигурността.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
-
Ad-hoc: Позволява на безжичните устройства да
комуникират директно помежду си в условия на среда от
вида точка до точка.
-
Infrastructure: Позволява на безжичните устройства да
комуникират помежду си посредством точка за достъп.
Когато се отвори прозореца SyncThru™ Web Service, щракнете
върху Network Settings.
Кликнете Wireless > Wizard.
Ако във Вашата мрежа Operation Mode е Infrastructure, изберете
SSID на точката на достъп. Ако Operation Mode е Ad-hoc,
изберете SSID на устройството.
Wizard ще ви помогне да настроите конфигурацията на
безжичната мрежа. Ако обаче искате да настроите безжичната
мрежа директно, изберете Custom.
8
Щракнете Next.
Ако се появи прозорецът за настройките на защита на
безжичната връзка, въведете потвърдената парола (мрежова
парола) и щракнете Next.
9
Появява се прозорецът за потвърждение. Моля, проверете
безжичните си настройки. Ако настройките са правилни,
щракнете върху Apply.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
170
Настройка на безжична мрежа
Изключете мрежовия кабел (стандартен или мрежови). След това
устройството ви трябва да стартира безжична комуникация с
мрежата. В случай, че сте в режим “компютър към компютър”,
можете да използвате безжична LAN мрежа и кабелна LAN мрежа
едновременно.
1
Проверете дали мрежовият кабел е свързан към устройството.
Ако не е, свържете устройството със стандартен мрежов кабел.
2
Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или
Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в
прозореца на браузера.
Например:
10
Поставете предоставения компакт диск в CD-ROM устройството
и следвайте инструкциите в прозореца за настройка на
безжична мрежа.
3
Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата
на SyncThru™ Web Service.
4
Въведете ID и Password, след което щракнете Login.
Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране
поради причини, свързани със сигурността.
19
Включване и изключване на безжичната
мрежа
Ако вашето устройство има дисплей, можете да включвате/
изключвате Wi-Fi от контролния панел на устройството, чрез меню
Network.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Когато се отвори прозореца SyncThru™ Web Service, щракнете
върху Network Settings.
6
Щракнете на Wireless > Custom.
Можете също да включите и изключите безжичната мрежа.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
171
Настройка на безжична мрежа
20
Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат
Wi-Fi Direct е лесен за настройка метод за връзка от типа peer-to-peer
за свързването на Wi-Fi Direct сертифициран принтер с мобилно
устройство, който предоставя сигурна връзка и по-добра
производителност в сравнение с ad hoc режима.
С Wi-Fi Direct можете да свързвате вашия принтер към Wi-Fi Direct
мрежа, докато едновременно се свързвате към точка за достъп. Освен
това можете да използвате кабелна мрежа и Wi-Fi Direct мрежа
едновременно, така че няколко потребителя да могат да
осъществяват достъп и да отпечатват документи от Wi-Fi Direct и от
кабелна мрежа.
• Не можете да се свързвате мобилното си устройство към
интернет през Wi-Fi Direct на принтера.
• Списъкът с поддържани протоколи може да се различава от
вашия модел, мрежите на Wi-Fi Direct НЕ поддържат IPv6,
мрежово филтриране, IPSec, WINS и SLP услуги.
От свързан с USB кабел компютър
(препоръчителен)
След като инсталацията на драйвера завърши, можете да използвате
Samsung Easy Printer Manager, за да правите промени в настройките
на Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager е наличен само за потребители на
операционни системи Windows и Mac.
От менюто Старт изберете Програми или Всички програми >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings
> Network.
•
Wi-Fi Direct On/Off: Изберете On, за да активирате.
•
Device Name: Въведете името на принтера, за да потърсите вашия
принтер в безжичната мрежа. По подразбиране, името на
устройството е името на модела.
•
IP Address: Въведете IP адреса на принтера. Този IP адрес се
използва само за локалната мрежа, а не за инфраструктурната
кабелна или безжична мрежа. Препоръчваме да използвате
локалния IP адрес по подразбиране (локалният IP адрес по
подразбиране на принтера за Wi-Fi Direct е 192.168.3.1 )
•
Group Owner: Активирайте тази опция, за да зададете собственик
на група за Wi-Fi Direct на принтера. Group Owner действа по
подобен начин на безжична точка за достъп. Препоръчваме
активирането на тази опция.
• Максималният брой устройства, които могат да бъдат свързани
чрез Wi-Fi Direct е 3.
Настройка на Wi-Fi Direct
Можете да разрешите функцията Wi-Fi Direct чрез един от следните
методи.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
172
Настройка на безжична мрежа
•
Network Password: Ако принтерът е Group Owner, е необходим
Network Password за свързване на други мобилни устройства към
принтера. Можете да конфигурирате мрежовата парола сами или
да запомните предоставената мрежова парола, която от време на
време се генерира по подразбиране.
От устройството
1
2
Изберете
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > Wi-Fi Direct на
сензорния екран.
Изберете On, за да активирате.
От компютъра, свързан с мрежа
Ако вашият принтер използва мрежов кабел или безжична точка на
достъп, можете да разрешите и конфигурирате Wi-Fi Direct от
SyncThru™ Web Service.
1
Отворете SyncThru™ Web Service и изберете Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
2
Разрешете Wi-Fi Direct и задайте други опции.
Настройка на мобилно устройство
•
След като настроите Wi-Fi Direct от принтера, вижте ръководството
на потребителя на мобилното устройство, което използвате, за да
настроите неговото Wi-Fi Direct.
•
След като настроите Wi-Fi Direct, трябва да изтеглите мобилното
приложение за печат (например: Samsung Mobile printer), за да
можете да отпечатвате от вашия смартфон.
• Когато откриете принтера, към който желаете да свържете
вашето мобилно устройство, изберете го, и светодиода на
принтера ще започне да мига. Натиснете бутона WPS на
принтера и той ще се свърже към вашето мобилно устройство.
• Ако вашето мобилно устройство не поддържа Wi-Fi Direct,
трябва да въведете "Network Key" на принтера, вместо да
натиснете бутона WPS.
За потребители на Linux OS отпечатайте доклад за IP мрежова
конфигурация, за да проверите производителността (вж.
"Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139).
2. Използване на свързано в мрежа устройство
173
Настройка на безжична мрежа
21
Отстраняване на проблеми за безжична мрежа
Проблеми по време на настройката или
инсталацията на драйвера
Printers Not Found
•
Възможно е устройството ви да не е включено. Включете
компютъра и устройството.
•
USB кабелът между устройството и компютъра не е свързан.
Свържете устройството към компютъра, като използвате USB
кабел.
•
Устройството не поддържа безжични мрежи. Направете справка в
ръководството на потребителя, включено в компактдиска със
софтуер за принтера, предоставен с вашето устройство, и
подгответе устройство с безжична мрежа.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Устройството не може да открие името на мрежата (SSID), който
сте избрали или въвели. Проверете името на мрежата (SSID) от
вашата точка за достъп и отново се опитайте да осъществите
връзка.
•
Вашата точка за достъп не е включена. Включете своята точка за
достъп.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
174
Настройка на безжична мрежа
Connecting Failure - Invalid Security
•
Сигурността не е конфигурирана правилно. Проверете
конфигурираната защита на своята точка за достъп или на
устройството.
Connecting Failure - General Connection Error
•
Компютърът не получава сигнал от устройството. Проверете USB
кабела и захранването на устройството.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Вашето устройство е свързано чрез мрежов кабел. Изключете
мрежовия кабел от устройството.
Ако заданието за печат не се изпълнява в DHCP режим,
проблемът може да е предизвикан от автоматичната промяна на
IP адреса. Сравнете IP адресите на продукта и на порта на
принтера.
Как да направите сравнението:
1 Отпечатайте доклада за мрежова информация на вашия
принтер и след това проверете IP адреса (вижте "Отпечатване
на отчет за конфигурация на мрежа" на стр. 139).
2 Проверете IP адреса на порта на принтера от вашия компютър.
a Натиснете Старт менюто на Windows.
• За Windows 8 от Charms (Жестове) изберете Търсене >
Настройки.
b За Windows XP/Server 2003, изберете Принтери и факсове.
• За Windows Server 2008/Vista изберете Контролен панел
> Хардуер и звук > Принтери.
Connecting Failure - Assigning the IP address
•
Изключете и включете отново захранването на точката за достъп
(или безжичния маршрутизатор) и устройството.
PC Connection Error
•
• За Windows Server 2008 R2 изберете Контролен панел >
Хардуер > Устройства и принтери.
Конфигурираният адрес на мрежата не може да осъществи връзка
между компютъра и устройството.
-
c
d
За DHCP мрежова среда
Устройството получава IP адрес автоматично (DHCP), когато
компютърът е конфигуриран за DHCP.
e
f
• За Windows 7/Windows 8 изберете Контролен панел >
Устройства и принтери.
Щракнете с десния бутон върху вашето устройство.
За Windows XP/2003/2008/Vista, натиснете Свойства.
За Windows 7/Windows 8 или Windows Server 2008 R2 от
контекстните менюта изберете Printer properties.
Ако елементът Свойства на принтера има означение ►,
може да изберете други драйвери за принтер, свързани с
избрания принтер.
Щракнете върху раздел Порт.
Щракнете върху бутон Конфигуриране на порт...
2. Използване на свързано в мрежа устройство
175
Настройка на безжична мрежа
g Проверете дали Име на принтер или IP адрес: e IP адреса
на листа за мрежова конфигурация.
3 Променете IP адреса на порта на принтера, ако се различава от
този в доклада за мрежова информация.
Ако желаете да използвате дискът за инсталация на софтуер, за
да промените IP адреса на порта, свържете се към мрежови
принтер. След това свържете IP адреса отново.
-
Други проблеми
Ако възникнат проблеми, докато използвате устройството в мрежа,
проверете следните неща:
За информация относно точката за достъп (или безжичния
маршрутизатор) направете справка в ръководството за
потребителя на устройството.
За Static мрежова среда
Устройството използва статичен адрес, когато компютърът има
конфигуриран статичен адрес.
•
Компютърът ви, точката за достъп (или безжичния маршрутизатор)
или устройството може да не са включени.
•
Проверете силата на безжичната връзка около устройството. Ако
рутерът е далеч от устройството или има препятствие, е възможно
да имате затруднения при получаване на сигнала.
•
Изключете и включете отново захранването на точката за достъп
(или безжичния маршрутизатор), устройството и компютъра.
Понякога изключването и включването на захранването може да
възстанови мрежовата връзка.
•
Проверете дали софтуерът за защитна стена (V3 или Norton) не
блокира връзката.
Например:
Ако информацията за мрежата на компютъра е както е
показано по-долу:
▪
IP адрес: 169.254.133.42
▪
Маска на подмрежата: 255.255.0.0
След това, мрежовата информация на устройството трябва да
бъде както следва:
▪
IP адрес: 169.254.133.43
▪
Маска на подмрежата: 255.255.0.0 (Използвайте маската на
подмрежата на компютъра).
▪
Портал: 169.254.133.1
Ако компютърът и устройството са свързани в една и съща мрежа
и тя не може да бъде открита при търсене, е възможно софтуерът
за защитна стена да блокира комуникацията. Направете справка в
ръководството за потребителя на софтуера, за да го изключите.
Опитайте отново да намерите устройството.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
176
Настройка на безжична мрежа
•
Проверете дали е намерен правилният IP адрес на устройството.
Може да проверите IP адреса, като отпечатате отчета за мрежова
конфигурация.
•
При използване на режим Ad-Hoc в операционни системи, като
Windows Vista, може да се наложи да задавате настройката за
безжична връзка при всяко използване на безжичното устройство.
•
Проверете дали точката за достъп (или безжичният
маршрутизатор) има конфигурирана настройка за сигурност
(парола). Ако има парола, се обърнете към администратора на
точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).
•
Не можете да използвате едновременно инфраструктурен режим и
ad hoc режим за безжични устройства на Samsung.
•
Устройството е в обхвата на безжичната мрежа.
•
Устройството се намира далеч от препятствия, които могат да
блокират безжичния сигнал.
•
Проверете IP адреса на устройството. Инсталирайте отново
драйвера за устройството и променете настройките, за да се
свържете към устройството в мрежата. Поради характеристиките
на DHCP, намереният IP адрес може да се е променил, ако
устройството не се използва дълго време или ако настройките на
точката за достъп са били нулирани.
Регистрирайте MAC адреса на продукта, когато конфигурирате
DHCP сървъра на точката за достъп (или безжична мрежа). След
това винаги можете да използвате IP адреса, който е настроен
заедно с MAC адреса. Можете да видите МАС адреса на вашето
устройство, като отпечатате доклад за мрежова конфигурация
(вижте "Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа" на стр.
139).
•
•
Проверете безжичната мрежова среда. Може да не успеете да се
свържете към мрежа в инфраструктурна среда, където трябва да
въведете информация за потребителя, преди да се свържете към
точката за достъп (или безжичен рутер).
Устройството поддържа само IEEE 802.11 b/g/n и Wi-Fi. Не се
поддържат други типове безжична комуникация (напр. Bluetooth).
Премахнете всякакви големи метални предмети, които се намират
между точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) и
устройството.
Уверете се, че устройството и точката за безжичен достъп (или
безжичният маршрутизатор) не са разделени от стълбове, стени
или подпорни колони, които съдържат метал или бетон.
•
Устройството се намира далеч от други електронни устройства,
които могат да влияят на безжичния сигнал.
Много устройства могат да оказват такова влияние, включително
микровълновите печки и някои Bluetooth устройства.
•
Когато конфигурацията на вашата точка за достъп (или безжичен
рутер) се промени, трябва отново да направите настройка на
безжична мрежа на устройството.
•
Максималният брой устройства, които могат да бъдат свързани
чрез Wi-Fi Direct е 4.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
177
Samsung Mobile Print
22
23
Какво представлява Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print е безплатно приложение, което дава
възможност на потребителите да печатат снимки, документи и уеб
страници директно от смартфон или таблет. Samsung Mobile Print е
съвместимо не само със смартфони с Android и iOS, но също така и с
iPod Touch и таблети. Чрез него мобилния ви телефон се свързва към
мрежов принтер Samsung или безжичен принтер чрез Wi-Fi точка за
достъп. Не е необходимо да инсталирате нов драйвер или да
конфигурирате мрежови настройки – просто инсталирайте
приложението Samsung Mobile Print след което то автоматично ще
открие съвместимите принтери със Samsung. Освен печат на снимки,
уеб страници и PDF файлове, е възможно също и да сканирате. Ако
разполагате с многофункционално устройство Samsung, можете да
сканирате към JPG, PDF или PNG формат за бърз и лесен преглед на
мобилно устройство.
Изтегляне на Samsung Mobile Print
За да изтеглите Samsung Mobile Print, отидете в магазина на
приложението (Samsung Apps, Play Store, App Store) от мобилното си
устройство и потърсете там “Samsung Mobile Print”. Можете също
така и да посетите iTunes за Apple устройства на компютъра си.
24
Поддържана мобилна ОС
•
Android OS 2.3 или по-висока версия
•
iOS 4.0 или по-висока версия
2. Използване на свързано в мрежа устройство
178
Използване на функцията NFC
NFC принтерът (комуникацията в близкото поле) ви позволява да
печатате директно от мобилното си устройство, като го държите над
NFC маркера на принтера. Не е необходимо да инсталирате драйвер
за принтер или да се свързвате към точка за достъп. Нужно е
единствено мобилно устройство, поддържащо NFC. За да използвате
тази функция, приложението Samsung Mobile Print трябва да бъде
инсталирано на телефона ви.
25
Изисквания
•
Само Android OS 4.1 или по-висока версия активира функцията WiFi Direct на мобилното устройство, когато активирате функцията
NFC. Препоръчваме ви да надградите мобилното устройство до
Android OS 4.1 или по-висока версия, за да използвате функцията
NFC.
• В зависимост от материала на капака на мобилното устройство
с NFC разпознаването може да не функционира правилно.
• В зависимост от мобилното устройство, което ползвате, е
възможно скоростта за пренос на данни да се различава.
• Тази функция е налична само за модели с етикет NFC (вижте.
"Преглед на устройството" на стр. 18).
• Използването на капак или батерия, които се различават от
тези, които са предоставени с мобилното устройство или
използването на метален капак/стикер може да блокира NFC.
Мобилно устройство с инсталирано приложение Samsung Mobile
Print с активирани NFC и Wi-Fi Direct, работещо с Android OS 4.0
или по-нова версия.
•
Принтер с активирана функция Wi-Fi Direct (вижте. "Настройка на
Wi-Fi Direct" на стр. 172).
• Ако NFC устройствата продължават да не могат да
комуникират,
- свалете кутията или капака на мобилното устройство, след
което опитайте отново.
- Поставете отново батерията от мобилното устройство, след
което опитайте отново.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
179
Използване на функцията NFC
26
• За някои мобилни устройства NFC етикетът може да не се
намира на гърба. Проверете местоположението на антената за
NFC на мобилното устройство, преди да го маркирате.
Печат
1
2
Уверете се, че функциите NFC и Wi-Fi Direct са активирани на
мобилното устройство, както и че функцията Wi-Fi Direct е
активирана на принтера (вж. "Задаване на Wi-Fi Direct за
мобилен печат" на стр. 172).
• Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения
PIN код и натиснете OK. Следвайте инструкциите на
приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
• Ако не сте инсталирали приложението Samsung Mobile Print на
мобилните си устройства, той автоматично се свързва със
страницата за изтегляне на Samsung Mobile Print. Изтеглете го
и опитайте отново.
Маркирайте NFC етикета на мобилното устройство (обикновено
на гърба му) над NFC етикета (
) на принтера.
Изчакайте няколко секунди, докато приложението Samsung
Mobile Print се стартира.
3
4
Изберете режим на печат.
Изберете съдържанието, което желаете да отпечатате.
При необходимост променете опцията за печат, като натиснете
иконата
.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
180
Използване на функцията NFC
5
Маркирайте NFC етикета на мобилното устройство (обикновено
на гърба му) над NFC етикета (
) на принтера.
Изчакайте няколко секунди, докато мобилното устройство се
свърже с принтера.
27
Регистриране на Google Cloud Printer
1
Уверете се, че функциите NFC и Wi-Fi Direct са активирани на
мобилното устройство, както и че функцията Wi-Fi Direct е
активирана на принтера (вж. "Задаване на Wi-Fi Direct за
мобилен печат" на стр. 172).
2
Маркирайте NFC етикета на мобилното устройство (обикновено
на гърба му) над NFC етикета (
) на принтера.
Изчакайте няколко секунди, докато приложението Samsung
Mobile Print се стартира.
• За някои мобилни устройства NFC етикетът може да не се
намира на гърба. Проверете местоположението на антената за
NFC на мобилното устройство, преди да го маркирате.
• Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения
PIN код и натиснете OK. Следвайте инструкциите на
приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
6
Принтерът започва да печата.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
181
Използване на функцията NFC
• За някои мобилни устройства NFC етикетът може да не се
намира на гърба. Проверете местоположението на антената за
NFC на мобилното устройство, преди да го маркирате.
• За някои мобилни устройства NFC етикетът може да не се
намира на гърба. Проверете местоположението на антената за
NFC на мобилното устройство, преди да го маркирате.
• Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения
PIN код и натиснете OK. Следвайте инструкциите на
приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
• Ако се появи съобщение за сменен PIN код, въведете сменения
PIN код и натиснете OK. Следвайте инструкциите на
приложението на екрана, за да актуализирате PIN кода си.
• Ако не сте инсталирали приложението Samsung Mobile Print на
мобилните си устройства, той автоматично се свързва със
страницата за изтегляне на Samsung Mobile Print. Изтеглете го
и опитайте отново.
3
4
5
6
Потвърдете своя принтер в изскачащия прозорец.
Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud
Print™.
Изберете икона за състояние на устройството.
Изберете Google Cloud Print > Register Google Cloud Printer.
Маркирайте NFC етикета на мобилното устройство (обикновено
на гърба му) над NFC етикета (
) на принтера.
Изчакайте няколко секунди, докато мобилното устройство се
свърже с принтера.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
182
AirPrint
Само устройства, сертифицирни за AirPrint могат да използват
функцията AirPrint. Проверете кутията, в която е доставено
устройството ви за маркировка за сертификат "AirPrint".
AirPrint дава възможност за безжично печатане директно от
iPhone, iPad и iPod touch, на които е инсталирана най-новата
версия на iOS.
28
Настройка на AirPrint
4
Въведете ID и Password, след което щракнете Login. Въведете
указаните по-долу ИД и парола по подразбиране.
Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране
поради причини, свързани със сигурността.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Когато се появи прозорец SyncThru™ Web Service, щракнете
въру Settings > Network Settings.
6
Щракнете върху Raw TCP/IP, LPR, IPP или mDNS .
Можете да разрешите IPP протокола или mDNS протокола.
Вашето устройство трябва да има Bonjour(mDNS) и IPP протоколи, за
да използвате функцията AirPrint. Можете да разрешите функцията
AirPrint чрез един от следните методи.
1
2
Проверете дали устройството е свързано в мрежа.
Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или
Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в
прозореца на браузера.
Например:
3
Щракнете върху Login в горната дясна част на уеб страницата
SyncThru™ Web Service.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
183
AirPrint
29
Печат чрез AirPrint
Например, ръководството на iPad съдържа следните инструкции:
1
Отворете имейла, снимката, уеб страницата или документа,
който желаете да отпечатате.
2
3
Докоснете иконата за действие (
4
).
За да извършите настройката, изберете името на драйвера на
вашия принтер и менюто с опции.
Докоснете бутона Печат. Отпечатайте.
Прекратяване на задание за печат: За да прекратите задание за
печат или да видите резюме за печат, щракнете върху иконата
център за печат (
) в многозадачната зона. Можете да
щракнете прекратяване в центъра за печат.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
184
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ е услуга, която ви позволява отпечатване на
принтер чрез вашия смартфон, таблет или друго свързано към уеб
мрежата устройство. Просто регистрирайте своя Google акаунт с
принтера и вече можете да използвате услугата Google Cloud Print™.
Можете да отпечатате своя документ или имейл с Chrome OS, Chrome
браузер или приложението Gmail™/ Google Docs™ на мобилното си
устройство, така че не е нужно да инсталирате драйвера на принтера
на мобилното устройство. Вижте уеб страницата на Google (http://
www.google.com/cloudprint/learn/ или http://support.google.com/
cloudprint) за повече информация по отношение на Google Cloud
Print™.
1
Отворете приложението Samsung Mobile Print от мобилното си
устройство.
2
3
4
Изберете настройки на устройството.
Регистрация от приложението Samsung Mobile
Print
За да използвате тази функция, приложението Samsung Mobile
Print трябва да бъде инсталирано на телефона ви.
Въведете името и описанието на вашия принтер
Ако мрежовата среда на вашия принтер използва прокси сървър,
ще трябва да конфигурирате IP-то и номера на порта на проксито
от Proxy Setting. Свържете се със своя доставчик на мрежови
услуги или мрежови администратор за допълнителна
информация.
30
Регистриране на вашия Google акаунт в
принтера
Изберете Google Cloud Print.
5
6
7
Щракнете Register.
Ще трябва да се идентифицирате като администратор.
Въведете указаните по-долу ИД и парола по подразбиране.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Потвърдете своя принтер в изскачащия прозорец.
Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud
Print™.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
185
Google Cloud Print™
Регистрация от Chrome браузер.
Ако мрежовата среда използва прокси сървър, трябва да
конфигурирате IP адреса на проксито и номера на порта от
Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting.
Свържете се със своя доставчик на мрежови услуги или мрежови
администратор за допълнителна информация.
• Уверете се, че принтерът е включен и е свързан към жична или
безжична мрежа, която има достъп до интернет.
• Трябва предварително да създадете свой Google акаунт.
1
2
3
4
Отворете браузер Chrome.
5
Щракнете върху Login в горната дясна част на уеб страницата
SyncThru™ Web Service.
6
Ако това е първият път, в който влизате в SyncThru™ Web
Service, трябва да се впишете като администратор. Въведете
дадените по-долу ID и Password по подразбиране.
Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране
поради причини, свързани със сигурността.
7
Когато се отвори прозорецът SyncThru™ Web Service,
щракнете върху Settings > Network Settings > Google Cloud
Print.
8
9
Въведете името и описанието на вашия принтер.
Посетете www.google.com.
Влезте в уеб страницата на Google със своя Gmail™ адрес.
Въведете IP адреса ан вашия принтер в адресното поле и
натиснете клавиш Enter на клавиатурата или щракнете Старт.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Щракнете Register.
Ще се появи изскачащ прозорец за потвърждение.
Ако сте настроили браузера си да блокира изскачащи прозорци,
прозорецът за потвърждение няма да се появи. Позволете на
сайта да показва изскачащи прозорци.
10
Щракнете върху Finish printer registration.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
186
Google Cloud Print™
11
Щракнете върху Manage your printers.
Ако мрежовата среда използва прокси сървър, ще трябва да
конфигурирате IP-то и номера на порта на проксито от Proxy
Setting. Свържете се със своя доставчик на мрежови услуги или
мрежови администратор за допълнителна информация.
Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud
Print™.
В списъка ще се появят устройства с Google Cloud Print™
готовност.
5
31
Регистриране на вашия Google акаунт в
принтера
Щракнете Register.
Потвърдете своя принтер в изскачащия прозорец.
6
Щракнете върху Finish.
Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud
Print™.
Регистрация от приложението Samsung Mobile
Print
Регистрация от Chrome браузер.
За да използвате тази функция, приложението Samsung Mobile
Print трябва да бъде инсталирано на телефона ви.
1
Отворете приложението Samsung Mobile Print от мобилното си
устройство.
2
3
4
Изберете настройки на устройството.
Изберете Google Cloud Print.
Въведете името и описанието на вашия принтер
• Уверете се, че принтерът е включен и е свързан към жична или
безжична мрежа, която има достъп до интернет.
• Трябва предварително да създадете свой Google акаунт.
1
2
3
Отворете браузер Chrome.
Посетете www.google.com.
Влезте в уеб страницата на Google със своя Gmail™ адрес.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
187
Google Cloud Print™
4
9
Въведете IP адреса ан вашия принтер в адресното поле и
натиснете клавиш Enter на клавиатурата или щракнете Старт.
5
Щракнете върху Login в горната дясна част на уеб страницата
SyncThru™ Web Service.
6
Ако това е първият път, в който влизате в SyncThru™ Web
Service, трябва да се впишете като администратор. Въведете
дадените по-долу ID и Password по подразбиране.
Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране
поради причини, свързани със сигурността.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Ако мрежовата среда използва прокси сървър, трябва да
конфигурирате IP адреса на проксито и номера на порта от
Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting.
Свържете се със своя доставчик на мрежови услуги или мрежови
администратор за допълнителна информация.
7
Когато се отвори прозорецът SyncThru™ Web Service,
щракнете върху Settings > Network Settings > Google Cloud
Print.
8
Въведете името и описанието на вашия принтер
Щракнете Register.
Ще се появи изскачащ прозорец за потвърждение.
Ако сте настроили браузера си да блокира изскачащи прозорци,
прозорецът за потвърждение няма да се появи. Позволете на
сайта да показва изскачащи прозорци.
10
11
Щракнете върху Finish printer registration.
Щракнете върху Manage your printers.
Сега вашият принтер е регистриран в услугата Google Cloud
Print™.
В списъка ще се появят устройства с Google Cloud Print™
готовност.
32
Печат с Google Cloud Print™
Процедурата за печат е различна, в зависимост от приложението или
устройството, което използвате. Можете да видите списъка с
приложения, които се поддържат от услугата Google Cloud Print™.
Уверете се, че принтерът ви е включен и е свързан към жична или
безжична мрежа, която има достъп до интернет.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
188
Google Cloud Print™
Печат от приложение на мобилно устройство
Печат от Chrome браузер.
Следващите стъпки са пример за това как се използва приложението
Google Docs™ от мобилен телефон с Android.
Следващите стъпки са пример за използване на браузер Chrome.
1
Инсталирайте приложението Cloud Print на мобилното си
устройство.
Ако не притежавате приложението, изтеглете го от магазин за
приложения, като Android Market или App Store
2
Влезте в приложението Google Docs™ от своето мобилно
устройство.
3
Докоснете бутона за опции (
да отпечатате.
4
5
6
7
Докоснете бутона за изпращане (
Докоснете бутона Cloud Print (
) на документа, който желаете
1
2
3
Стартирайте Chrome.
4
5
6
Щракнете върху Печат. Появява се нов раздел за печат.
Отворете документа или имейла, който желаете да отпечатате.
Щракнете върху иконата на гаечен ключ (
ъгъл на браузъра.
) в горния десен
Изберете Печат с Google Cloud Print.
Щракнете върху бутона Печат.
).
).
Задайте желаните от вас опции за печат.
Чукнете Click here to Print.
2. Използване на свързано в мрежа устройство
189
3. Менюта с полезни
настройки
Тази глава описва как да преглеждате текущото състояние на Вашето устройство и метода за настройка
на разширена настройка на устройството.
• Information
191
• Layout
192
• Paper
193
• Graphic
194
• System Setup
195
• Emulation
199
• Network
200
• Admin Setup
202
• Eco
204
• Direct USB
205
• Job Status
206
• Counter
207
• Help
208
Information
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
Елемент
Елемент
Job Reports
Font List
Описание
Usage Counter: Отпечатва страница с
информация за употреба. Страницата,
показваща употребата съдържа общия брой
отпечатани страници.
• PCL Font: Отпечатва списък с PCL шрифтове.
• PS Font: Отпечатва списък с PS шрифтове.
(Information) на сензорния екран.
Описание
Configuration
Отпечатва доклад за цялостната конфигурация
на устройството.
Demo Page
Отпечатва демонстративна страница, за да
проверите дали Вашето устройство печата
правилно или не.
Help List
Отпечатва карта на менютата, която показва
подредбата и текущите настройки на принтера.
Network
Configuration
Отпечатва доклад за текущата конфигурация на
устройството.
Supplies
Information
Отпечатва информационна страница за
консумативите.
3. Менюта с полезни настройки
191
Layout
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
Елемент
Описание
• Common Margin: Задава полето за всяка страна
на хартията.
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
Margin
• MP Tray: Задава полетата на хартията в
многофункционалната табла.
За да промените опциите на менюто:
• Tray X: Задава полетата на хартията за тавата за
хартия.
•
• Emulation Margin: Задава полетата на хартията
за емулационна страница за печат.
Изберете
(Setup) > Layout на сензорния екран.
Елемент
За да печатате и от двете страни на хартията,
изберете отстъп за подвързия.
Описание
Избира посоката, в която се разпечатва
информацията върху страницата.
• Off: Деактивира тази опция.
• Long Edge
• Portrait
Duplex
Orientation
• Short Edge
• Landscape
3. Менюта с полезни настройки
192
Paper
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
Елемент
Описание
Tray Confirmation
Активира съобщението за потвърждение на табла.
Ако отворите и затворите табла, ще се появи
прозорец, който ще ви пита дали желаете да
зададете размера и типа на хартията за току що
отворената табла.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
Елемент
Copies
MP Tray/Tray X
(Setup) > Paper на сензорния екран.
Описание
Избира броя на копия.
• Paper Size: Избира размера на хартията по
подразбиране.
• Paper Type: Избира типа на хартията, който
текущо е зареден в таблата.
Задава от тавата за хартия, която да се използва
по подразбиране.
Paper Source
Auto: Автоматично открива таблата със
същия размер хартия като този на
оригинала.
3. Менюта с полезни настройки
193
Graphic
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в
зависимост от опциите или моделите.
Елемент
Auto CR
Описание
Позволява ви да добавите необходимия знак за
край на реда на всеки ред, което е особено
полезно за потребители, работещи под Unix или
DOS.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
Елемент
(Setup) > Graphic на сензорния екран.
Описание
Resolution
Определя броя точки, отпечатани на инч (dpi).
Колкото по-висока е тази стойност, толкова поостри излизат символите и графиките.
Clear Text
Отпечатва текста по-тъмно от обичайния
документ.
Edge Enhance
Позволява на потребителя да подобри остротата
на текста и графиките за подобрена четивност.
Trapping
Понижава бялото поле, което е предизвикано от
разминаването на цветовите канали в цветовия
режим за печат. Също така, черният текст ще бъде
отпечатан върху други цветове.
Screen
Тази опция ви позволява да избирате опции за
конвертиране на изображение с постоянен тон в
печатаемо бинарно изображение.
3. Менюта с полезни настройки
194
System Setup
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
Елемент
• CLR Empty Msg.: Тази опция се появява
само, когато тонер касетата е празна.
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
• Supplies Info.: Позволява Ви да проверите
колко страници са отпечатани и колко тонер
остава в касетата.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
екран.
Елемент
(Setup) > System или Tray Behavior на сензорния
Описание
Date & Time
Настройва датата и часа.
Date Format
Настройва формата на датата.
Clock Mode
Избира формата за часа между 12 часа и 24
часа.
Language
Задава езика на текста, който се появява на
дисплея на контролния панел.
Описание
Maintenance
• Toner Low Alert: Ако тонерът в касетата е
свършил, се появява съобщение, което
информира потребителя, че трябва да смени
тонер касетата. Можете да използвате
опцията за настройка дали това съобщение
да се появява или не.
• Imaging Unit Low Alert: Персонализира
нивото за сигнализиране, че модулът за
изображения свършва или е празен.
• Toner Save: Активирането на този режим
увеличава живота на вашата тонер касета и
намалява разходите за страница под нивото в
нормален режим, но намалява качеството на
печат.
• Image Mgr.: Позволява ви да настроите
плътността.
Default Paper Size
Можете да зададете стандартен размер на
хартията, която ще се използва.
Skip Blank Pages
Принтерът разпознава по изпратените от
компютъра данни дали страницата е празна или
не. Можете да зададете да се отпечата или да се
пропусне празната страница.
3. Менюта с полезни настройки
195
System Setup
Елемент
Power Save
Описание
Задава какъв да е интервалът на изчакване
преди устройството да премине в
енергоспестяващ режим.
Описание
Изключва автоматично захранването, когато
устройството е в режим на пестене на енергия в
продължителност, зададена в Auto Power Off >
On > Timeout.
Когато принтерът не получава данни за
продължителен период от време,
енергоконсумацията се снижава автоматично.
Когато тази опция е зададена на On, можете да
активирате устройството от режим за пестене на
енергия със следните действия:
Wakeup Event
Елемент
• За да включите устройството отново,
натиснете бутон
Auto Power Off
• Заредите хартия в тава.
(Захранване) на
контролния панел (уверете се, че
главният превключвател е включен).
• Ако стартирате драйвера на принтера
или Samsung Easy Printer Manager,
времето автоматично се удължава.
• Отворите или затворите предния капак.
• Дръпнете тава навън или я бутнете навътре.
• Когато устройството е свързано към
мрежа или работи по задание за печат,
функцията Auto Power Off не работи.
Altitude Adjustment
Оптимизира качеството на печат, според
надморската височина на устройството (вижте
"Настройка на надморската височина" на стр.
210).
3. Менюта с полезни настройки
196
System Setup
Елемент
Vapor Mode
Описание
Елемент
Можете да понижите количеството пара, което
се произвежда по време на печат.
• On: Активира режим пара.
Job Timeout
Когато няма въвеждане за определен период от
време, устройството прекратява настоящето
задание. Можете да зададете времето, което
устройството ще изчаква, преди да прекрати
заданието.
File Policy
Ако в паметта на твърдия диск вече съществува
същото име, което въвеждате като ново, можете
да го преименувате или да го заместите
напълно.
• Off: Деактивира режим пара.
• Auto: Автоматично влиза в режим на пара в
съответствие с времето в среди с висока
влажност.
Активирането на опцията Vapor Mode
може да понижи скоростта на печат.
Paper Stacking
Humidity
Ако използвате устройството във влажна зона
или ако използвате навлажнена медия за печат
поради високата атмосферна влажност,
отпечатаните страници в изходната тава могат
да са подвити и да не се подреждат правилно. В
този случай можете да настроите устройството
да използва тази функция за автоматично
подреждане на листовете от устройството. Но
ако приложите тази функция, печатането ще
бъде по-бавно.
Описание
Held Job Timeout
Можете да зададете времето за задържане на
временно спряно задание.
Import Setting
Импортира данни, съхранявани на USB памет
към устройството (вижте "Архивиране на данни"
на стр. 53).
Export Setting
Експортира данни, съхранявани в паметта на
устройството към USB памет (вижте
"Възстановяване на данни" на стр. 54).
Оптимизира качеството на печат в съответствие
с влажността на средата.
3. Менюта с полезни настройки
197
System Setup
Елемент
Описание
Определя дали машината да продължи да
печата, когато тя отчете, че хартията не отговаря
на заданията за хартия.
• 0 Sec: Тази опция ви позволява да
продължите да печатате, докато зададеният
от вас размер на хартия не съответства на
хартията в тавата.
Auto Continue
• 30 Sec: Ако се появи несъответствие на
хартия, на дисплея се извежда съобщение за
това. Устройството изчаква 30 секунди, след
което автоматично изчиства съобщението и
продължава да печата.
• Off: Ако се появи несъответствие на хартия,
устройството изчаква, докато поставите
правилната хартия.
Auto Tray Switch
Определя дали машината да продължи да
печата, когато отчете, че хартията не отговаря
на заданията за хартия. Например, ако тава 1 и
тава 2 са пълни с един и същ размер хартия,
устройството автоматично отпечатва от тава 2,
след като хартията в тава 1 се изчерпи.
Елемент
Описание
Paper Substitution
Автоматично заменя зададения размер хартия,
за да предотврати несъответствие в хартията
между Letter и A4. Например, ако имате
заредена хартия А4, но зададете на принтера
размер Letter, машината ще печата на хартия А4
и обратното.
Tray Protection
Решава дали да се използва или не функцията
Auto Tray Switch за определена тава. Ако
включите тава 1, например, тогава тава 1 се
изключва при превключването на тавите.
Tray Mode
• Dynamic: Ако отворите и затворите тавата,
когато се появи несъответствие на хартия,
настройките за хартия (размер и тип) за тази
тава автоматично се променят в
необходимите за заданието настройки.
(Когато отворите и затворите тавата в
Dynamic режим, устройството приема, че
хартията в тавата е сменена с хартия с
размери и тип, които са необходими за
заданието.)
• Static: Настройките на тавата не се отварят,
когато отворите и затворите тавата.
Тази опция не се появява, ако сте избрали
Auto за Paper Source от драйвера за
принтер.
3. Менюта с полезни настройки
198
Emulation
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
Елемент
(Setup) > Emulation на сензорния екран.
Описание
Emulation Type
Езикът на устройството определя по какъв начин
компютърът общува с устройството.
Setup
Задава избраните настройки за избрания тип
емулация.
3. Менюта с полезни настройки
199
Network
Опция
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
Избира подходящия протокол и конфигурация на
параметри, които да се използват в мрежова среда
(вижте "Настройка на IP адрес" на стр. 139).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
TCP/IP (IPv4)
(Setup) > Network на сензорния екран.
Можете да използвате тази функция от SyncThru™ Web Service.
Отворете уеб браузера на свързания в мрежа компютър и
напишете IP адреса на вашето устройство. Когато се отвори
SyncThru™ Web Service, щракнете върху Settings > Network
Settings (вижте "Използване на SyncThru™ Web Service" на стр.
245).
Описание
TCP/IP (IPv6)
Съществуват множество параметри, които
трябва да се зададат. Ако не сте сигурни,
оставете ги каквито са или се консултирайте
с мрежовия си администратор.
Изберете тази опция, за да използвате мрежовата
среда през IPv6 (вижте "IPv6 конфигурация" на стр.
154).
Конфигурира порта за ethernet и скоростта на
мрежово предаване.
Ethernet
След като сте променили тази опция,
изключете и включете захранването отново.
802.1x
Можете да изберете удостоверяване на
потребител за мрежова комуникация. За подробна
информация се консултирайте с мрежовия
администратор.
Wi-Fi
Изберете тази опция, за да използвате безжична
мрежа (вижте "Настройка на безжична мрежа" на
стр. 157).
3. Менюта с полезни настройки
200
Network
Опция
Описание
Можете да активирате или деактивирате следните
протоколи.
• HTTP: Можете да зададете дали да използвате
SyncThru™ Web Service или не.
• WINS: Можете да конфигурирате WINS сървър.
WINS (Windows Internet Name Service) се
използва в операционната система Windows.
• SNMPv1/v2: Можете да активирате тази опция,
за да използвате протокол SNMP V1/V2.
Администраторът може да използва SNMP, за
да наблюдава и управлява устройствата в
мрежата.
Protocol
Management
Опция
Network
Configuration
Описание
Този списък представя информация относно
мрежовата връзка на вашето устройство и
конфигурацията му (вижте "Отпечатване на отчет
за конфигурация на мрежа" на стр. 169).
Връща мрежовите настройки към стойностите по
подразбиране.
Clear Settings
Изключване и включване на захранването.
• UPnP(SSDP): Трябва да активирате тази опция,
за да използвате UPnP(SSDP) протокол.
• mDNS: Трябва да активирате тази опция, за да
използвате MDNS (Multicast Domain Name
System) протокол.
• SetIP: Трябва да активирате тази опция, за да
използвате SetIP протокол.
• SLP: Можете да конфигурирате настройките на
SLP (Service Location Protocol). Този протокол
позволява на хост приложенията да намират
услуги в локалната мрежа без предварителна
конфигурация.
След като сте променили тази опция,
изключете и включете захранването отново.
3. Менюта с полезни настройки
201
Admin Setup
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
Елемент
Можете да използвате функцията печат.
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
• Необходимо е да въведете парола, за да получите достъп до
това меню. Паролата по подразбиране е sec00000.
Описание
• Stamp Activate: Можете да активирате функция
печат.
Stamp
• Item: Можете да изберете елементите за
отпечатване върху разпечатката, като например
час, дата и др.
За да промените опциите на менюто:
• Opacity: Можете да изберете прозрачността на
печата.
•
• Position: Задава позицията на печата.
Изберете
Елемент
(Setup) > Admin Setup на сензорния екран.
Описание
Можете да контролирате достъпа на потребителите
до устройството. Можете да задавате различни
нива на достъп за използване на устройството за
всеки потребител.
User Access
Control
Можете да използвате тази функция от
SyncThru™ Web Service. Отворете уеб
браузера на свързания в мрежа компютър и
напишете IP адреса на вашето устройство.
Когато се отвори SyncThru™ Web Service,
щракнете върху раздел Security > User
Access Control.
Change Admin
Password
Променя паролата на устройството за достъп до
Admin Setup.
Firmware
Upgrade
За да актуализирате до най-новия фърмуер,
задайте тази опция на "On" и след това изтеглете
файла с фърмуера.
Image Overwrite
Можете да настроите машината да презаписва
съхраняваните в паметта данни. Машината
презаписва данните с различна последователност,
което елиминира възможностите за
възстановяване.
3. Менюта с полезни настройки
202
Admin Setup
Елемент
Описание
Можете да инсталирате или деинсталирате
приложения.
Application
• Application Management: Можете да
деинсталирате или активирате/деактивирате
инсталирани приложения.
• Install New Application: Можете да инсталирате
ново приложение от USB устройство.
BYOD
Connection
Указва дали дали потребителите имат право да
свързват към устройството свои лични устройства
или не. Функцията "Донесете собствено
устройство" (BYOD) позволява на потребителите
да се свържат към устройството посредством
своите собствени устройства (лаптопи, таблети и
смартфони), за да печатат документи.
3. Менюта с полезни настройки
203
Eco
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
Елемент
Eco-On/Eco-Off
(Eco) на сензорния екран.
Описание
Преглед на текущия еко режим и промяна на
опцията on/off (вкл/изкл).
Настройва есо-свързаните настройки и променя
настройките по подразбиране.
Settings
• Default Mode: Изберете това, за да включите или
изключите режима по подразбиране.
• Feature Configuration: Изберете режим Default
или режим Custom. Ако изберете режим
Custom, можете да зададете настройките да са
приложими за Eco режима.
3. Менюта с полезни настройки
204
Direct USB
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
Елемент
(Direct USB) на сензорния екран.
Описание
Print From
Избирате файл за печат.
File Manage
Избирате файл за изтриване. Можете да
форматирате USB устройството.
Show Space
Показва оставащото свободно място.
3. Менюта с полезни настройки
205
Job Status
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
Елемент
(Job Status) на сензорния екран.
Описание
Current Job
Показва списъка на задачите, които се изпълняват,
и на изчакващите.
Secure Job
Показва списъка със задачи, които са защитени на
диска
Stored Job
Показва списъка със задачи, които са запазени на
диска.
Complete Job
Показва списъка с изпълнените задачи.
3. Менюта с полезни настройки
206
Counter
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
Елемент
Total Printed
(Counter) на сензорния екран.
Описание
Показва общия брой отпечатани страници.
3. Менюта с полезни настройки
207
Help
• Можете да проверите наличните за всеки модел функции в
Основно ръководство (вж. "Преглед на менютата" на стр. 28).
• Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите.
За да промените опциите на менюто:
•
Изберете
(Help) на сензорния екран.
Елемент
Описание
Basic Taskflow
Показва в най-основни линии как се стартира
задание.
Troubleshooting
Показва информация за отстраняване на
проблеми.
3. Менюта с полезни настройки
208
4. Специални функции
Тази глава разглежда специалните функции за печат.
• Настройка на надморската височина
210
• Представяне на изскачащата клавиатура
211
• Функции за печат
212
• Използване на Direct Printing Utility
229
• Печат с Мас
231
• Печат от Linux
234
• Unix отпечатване
236
• Използване на допълнителни функции на
устройството
238
Процедурите в тази глава са най-вече основани върху Windows 7.
Настройка на надморската височина
Качеството на печат се влияе от атмосферното налягане, което се
определя от надморската височина, на която се намира устройството.
Следната информация ще Ви насочи как да настроите устройството си
на най-доброто качество на печат.
Преди да зададете стойност за надморската височина, установете на
каква надморска височина се намирате.
• Ако устройството ви е свързано към мрежата, можете да
зададете надморската височина чрез SyncThru™ Web Service
(вижте "Използване на SyncThru™ Web Service" на стр. 245).
• Също така можете да зададете надморската височина в
опцията System на дисплея на устройството (вж. "Основни
настройки на устройството" на стр. 32).
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
High 3
High 2
High 1
Normal
Можете да настроите стойността на надморската височина от Device
Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager.
За потребители на Windows и Mac, вие настройвате от Samsung Easy
Printer Manager >
(превключване в разширен режим) > Device
Settings, вижте "Device Settings" на стр. 251.
4. Специални функции
210
Представяне на изскачащата клавиатура
• Тази функция е налична само при модели със сензорен екран.
No.
• Някои от следващите ключови стойности може да не се появят
в зависимост от задачата, която изпълнявате.
1
Можете да въвеждате букви, цифри, диакритични или специални
знаци посредством клавиатурата от началния екран. Тя е
разположена като нормалните клавиатури за по-лесна употреба от
потребителя.
Докоснете зоната за въвеждане на символи и клавиатурата ще се
появи на екрана.
2
3
4
2
9
Връщане към предходното меню.
Изтрива символ в зоната за въвеждане на символи.
Превключва от буквеноцифрената клавиатура към тази
с цифри или специални знаци.
8
9
7
Превключва между малки и главни букви.
6
6
1
Премества курсора между символи в зоната за
въвеждане на символи.
Изтрива всички символи в зоната за въвеждане на
символи.
7
5
Описание
5
4
3
Бутон
Запазва и затваря резултата от въведеното.
Превключва към диакритични знаци.
Въвежда интервал между символи. Също така можете
да въведете пауза.
8
4. Специални функции
211
Функции за печат
• За основни функции на печат направете справка с Основно
ръководство (вижте. "Основен печат" на стр. 47).
4
За Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, изберете
Предпочитания за печат.
За Windows 7/8 или Windows Server 2008 R2 от контекстните
менюта изберете Предпочитания за печат.
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Характеристики по
модели" на стр. 7).
Ако елементът Предпочитания за печат има знак ►, можете да
изберете други принтерни драйвери, свързани с избрания
принтер.
1
Промяна на настройките за печат по подразбиране
1
Натиснете Старт менюто на Windows.
•
2
3
За Windows 8 от Charms (Жестове) изберете Търсене >
Настройки.
За Windows XP/Server 2003, изберете Принтери и факсове.
•
За Windows Server 2008/Vista изберете Контролен панел >
Хардуер и звук > Принтери.
•
За Windows 7/8 изберете Контролен панел > Устройства и
принтери.
•
За Windows Server 2008 R2 изберете Контролен панел >
Хардуер > Устройства и принтери.
5
6
Променете настройките във всеки раздел.
Щракнете OK.
Ако желаете да промените настройките за всяка задача за печат,
променете ги в Предпочитания за печат.
Щракнете с десния бутон върху Вашето устройство.
4. Специални функции
212
Функции за печат
2
3
Задаване на Вашето устройство като устройство по подразбиране
1
Използване на разширени функции за печат
Натиснете Старт менюто на Windows.
•
За Windows 8 от Charms (Жестове) изберете Търсене >
Настройки.
XPS драйвер на принтер: изполва се за отпечатване на XPS
формат на файла.
• Вижте "Характеристики по модели" на стр. 7.
2
За Windows XP/Server 2003, изберете Принтери и факсове.
•
3
4
За Windows Server 2008/Vista изберете Контролен панел >
Хардуер и звук > Принтери.
•
За Windows 7/8 изберете Контролен панел > Устройства и
принтери.
•
За Windows Server 2008 R2 изберете Контролен панел >
Хардуер > Устройства и принтери.
Изберете вашето устройство.
Щракнете с десния бутон върху вашето устройство и щракнете
върху Задай като принтер по подразбиране.
• XPS драйверът на принтера може да бъде инсталиран само на
операционната система Windows Vista или по-нови.
• Инсталирайте допълнителна памет, когато не се отпечатва
задача от XPS, тъй като липсва памет в принтера.
• За модели, за които е предоставен XPS драйвер от уеб сайта на
Samsung, http://www.samsung.com > намерете своя продукт >
Поддръжка или изтегляния.
Печат във файл (PRN)
Понякога ще имате нужда да запазите данните за печат във файл.
За Windows 7 или Windows Server 2008 R2, ако Задай като
принтер по подразбиране има знак ►, можете да изберете други
принтерни драйвери, свързани с избрания принтер.
4. Специални функции
213
Функции за печат
1
Поставете отметка в полето Печат във файл в прозорец
Печат.
2
3
Щракнете върху Печат.
Ако въведете само името на файла, той ще бъде запаметен
автоматично в Моите документи, Документи и настройки, или
Потребители. Папката за запазване може да се различава в
зависимост от операционната система или приложението, което
използвате.
Въведете пътеката до местонахождението и името на файла, а
след това щракнете върху OK.
Например c:\Temp\име на файла.
4. Специални функции
214
Функции за печат
Тълкуване на специалните функции на принтера
Можете да използвате разширени функции за печат, когато използвате вашето устройство.
За да се възползвате от функциите, които предлага драйверът на вашия принтер, щракнете Свойства или Предпочитания в прозореца Печат
на приложението, за да промените настройките за печат. Името на устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера, може
да се различава според използваното устройство.
• Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея, в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
налична за вашето устройство.
• Изберете менюто Help или щракнете върху бутона
от прозореца, или натиснете F1 на клавиатурата и щракнете върху всяка опция, за която
искате да информация (вижте. "Използване на помощ" на стр. 49).
Елемент
Multiple Pages per
Side
Описание
Избира броя страници, които да се отпечатат на един лист хартия. За да отпечатате повече от една страница на лист,
страниците ще бъдат намалени по размер и подредени в посочения от Вас ред. Можете да отпечатате до 16 страници на един
лист.
4. Специални функции
215
Функции за печат
Елемент
Poster Printing
Описание
Отпечатва документ от една страница върху 4 (Плакат 2x2), 9 (Плакат 3x3), или 16 (Плакат 4x4) листа хартия с цел събирането
на страниците заедно, за да образуват документ с размер на плакат.
Изберете стойност за Poster Overlap. Определете Poster Overlap в милиметри или инчове, като изберете радио бутона в
горния десен край на раздел Basic, за да улесните свързването на листовете в един плакат.
Отпечатва вашия документ от двете страни на листа и подреждате страниците така, че хартията да се сгъва като брошура.
Booklet Printinga
8
9
• Ако желаете да направите брошура, трябва да я отпечатате на носител за печат с размер Letter, Legal, A4, US Folio
или Oficio.
• Опцията Booklet Printing не е достъпна за всички размери хартия. Изберете наличната опция за Size на хартия в
раздел Paper, за да видите наличните размери хартия.
• Ако изберете размер на хартия, който не е наличен, тази опция може да бъде деактивирана автоматично. Изберете
само налична хартия (хартия без знака
или ).
4. Специални функции
216
Функции за печат
Елемент
Описание
Печат от двете страни на лист хартия (дуплекс). Преди печат решете как да бъде ориентиран документът Ви.
• Можете да използвате тази функция с размери хартия Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio
• Ако Вашето устройство не притежава модул за двустранен печат, ще трябва да извършите процедурата по печат
ръчно. Устройството първо отпечатва страниците през една. След това на компютъра се появява съобщение.
• Функцията Skip Blank Pages не работи, когато изберете опцията двустранен печат.
• Ние ви препоръчваме да не печатате от двете страни на специалните носители за печат, като етикети, пликове или
дебела хартия. Това може да предизвика засядане на хартия или повреда на устройството.
Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи,
съответната опция не е приложима за вашето устройство.
Double-sided
Printing
• Printer Default: Ако изберете тази опция, функцията се определя от настройката, която сте задали в контролния панел на
устройството.
• None: Деактивира тази функция.
• Long Edge: Тази опция е обичайното оформление, използвано в книговезането.
• Short Edge: Тази опция е обичайното оформление, използвано при календари.
• Reverse Double-Sided Printing: Отметнете тази опция, за да обърнете реда на печат при дуплексен печат.
4. Специални функции
217
Функции за печат
Елемент
Описание
Paper Options
Променя размера на документа, така че на отпечатаната страница той да изглежда уголемен или смален, чрез въвеждането
на процент, според който документът да бъде увеличен или намален.
Watermark
Опцията за воден знак позволява да отпечатате текст върху съществуващ документ. Например, можете да я използвате, когато
искате да имате голям сив надпис “DRAFT” или “CONFIDENTIAL”, отпечатан диагонално върху първата страница или върху
всички страници на документа.
Watermark
(Създаване на
воден знак)
Watermark
(Редактиране на
воден знак)
Watermark
(Изтриване на
воден знак)
a За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.
b Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.
c Въведете текст в полето Watermark Message.
Можете да въведете до 256 символа. Текстът се показва в прозореца за визуализация.
a За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.
b Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.
c Изберете водния знак, който желаете да редактирате, от списъка Current Watermarks и променете текста и опциите на
водния знак.
d Кликнете Update, за да запазите промените.
e Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.
a
b
c
d
За да промените настройките за печат от софтуерното приложение, влезте в Предпочитания за печат.
Щракнете раздела Advanced, изберете Edit от падащия списък Watermark. Показва се прозорецът Edit Watermarks.
Изберете водния знак, който желаете да изтриете, от списъка Current Watermarks и щракнете върху Delete.
Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.
4. Специални функции
218
Функции за печат
Елемент
Описание
Тази опция е налична само когато използвате драйвера за принтер PCL/SPL (вижте. "Софтуер" на стр. 7).
Overlaya
Шаблонът е текст и/или изображение, съхранявано на твърдия диск на компютъра, в специален файлов формат, което може
да се отпечата на всеки документ. Шаблонът най-често се използва, за да замести използването на бланки. Вместо да
използвате предварително отпечатани бланки, можете да създадете шаблон, съдържащ точно същата информация като
бланката. За да отпечатате фирмено писмо със име на Вашата фирма, не е необходимо да заредите хартия с предварително
отпечатани заглавни части. просто отпечатайте заглавката на вашия документ.
За да използвате шаблон на страница, трябва да създадете нов шаблон на страница с Вашето лого или изображение.
• Размерът на шаблона трябва да е същия като размера на документа, който отпечатвате с него. Не създавайте
шаблон с воден знак.
• Разделителната способност на шаблона трябва да е същата като тази на документа, който отпечатвате с него.
Overlaya
(Създаване на нов
овърлей)
a
b
c
d
За да запишете документа като шаблон, влезте в Предпочитания за печат.
Щракнете върху раздела Advanced, изберете Edit в падащия списък Text. Показва се прозорецът Edit Overlay.
В прозореца Edit Overlay щракнете върху Create.
В прозореца Запази като въведете име до осем знака в полето File name. Ако е необходимо, изберете път на
местоназначение (по подразбиране е C:\Formover).
e Щракнете Save. Името се появява в Overlay List.
f Щракнете върху OK или Печат, докато излезете от прозореца Print.
Файлът не е отпечатан. Вместо това е съхранен на твърдия диск на компютъра ви.
4. Специални функции
219
Функции за печат
Елемент
Overlaya
(Използване на
горен лист)
Overlaya
(Изтриване на
горен лист)
Описание
a Кликнете върху раздел Advanced.
b Изберете желания шаблон от падащия списък Text.
c Ако файлът на желания шаблон не се появи в падащия списък Text, изберете Edit... от списъка и щракнете върху Load.
Изберете файла на шаблона, който желаете да използвате.
Ако сте записали файла с избрания шаблон на външен носител, можете да заредите файла и когато стигнете до прозореца
Отваряне.
След като изберете файла, щракнете върху Отваряне. Файлът се появява в полето Overlay List и може да се отпечата.
Изберете шаблона от полето Overlay List.
d Ако е необходимо, поставете отметка в Confirm Page Overlay When Printing. Ако това квадратче е отметнато, се появява
съобщение при всяко изпращане на документ за печат, за да потвърдите, че искате да отпечатате шаблон в документа.
Ако това квадратче не е отметнато и е избран шаблон, той автоматично се отпечатва с Вашия документ.
e Щракнете върху OK или Print, докато излезете от прозореца Print.
a
b
c
d
e
f
В прозореца Printing Preferences щракнете върху раздел Advanced.
Изберете Edit в падащия списък Text.
Изберете шаблона, който искате да изтриете, от полето Overlay List.
Щракнете върху Delete.
Когато се появи прозорец за потвърждение, щракнете върху Yes.
Щракнете върху OK или Print, докато излезете от прозореца Print. Можете да изтриете шаблони, които вече не използвате.
4. Специални функции
220
Функции за печат
Елемент
Описание
• Тази функция е налична само ако имате инсталирана допълнителна памет или устройство за съхранение на данни (твърд диск)
(виж "Разнообразна функция" на стр. 8).
• Възможно е някои менюта да не се извеждат на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната
опция не е приложима за вашето устройство.
• За да разрешите тази функция, поставете отметка на Storage Options (вижте "Настройка на Device Options" на стр. 70).
• Без да има инсталирано устройство за съхранение на данни (твърд диск) в устройството, функцията Ram Disk предлага само 3
възможности: Normal, Proof и Confidential.
Print Mode по подразбиране е Normal, което означава печат без запаметяване на файла за печат в паметта.
• Normal: Този режим отпечатва без съхраняване на документа в допълнителната памет.
• Proof: Този режим е полезен, когато отпечатвате повече от едно копие. Можете първо да отпечатате едно копие, за да проверите, а после
да отпечатате останалите копия.
Print Mode
• Confidential: Този режим се използва за отпечатване на поверителни документи. Необходимо е да въведете парола, за да отпечатвате.
• Store: Изберете тази настройка, за да запазите документ в устройството за съхранение на данни (твърд диск) без да го отпечатвате.
• Store and Print: Този режим се използва при печат и съхранение на документ по едно и също време.
• Spool: Тази опция може да е полезна при обработката на много данни. Ако изберете тази настройка, принтерът ще спулира документа на
устройството за съхранение на данни (твърд диск) и след това ще го отпечата от опашката на устройството за съхранение на данни (твърд
диск), като ще намали натоварването на компютъра.
• Print Schedule: Изберете тази настройка, за да отпечатате документа в определено време.
• Job Name: Тази опция се използва, когато трябва да намерите съхранен файл чрез контролния панел.
• User ID: Тази опция се използва, когато трябва да намерите съхранен файл чрез контролния панел. Името на потребителя се
появява автоматично, като име на потребител, което използвате, за да влезете в Windows.
• Enter Password: Ако Property на избрания от вас документ е защитен, трябва да въведете парола за документа. Тази опция се
използва за зареждането на съхранен файл чрез контролния панел.
• Confirm Password: Въведете паролата отново, за да я потвърдите.
4. Специални функции
221
Функции за печат
Елемент
Описание
Тази опция ви позволява да печатате с дадено ниво на разрешение.
• User permission: Ако поставите отметка на тази опция, потребителите с разрешение могат да изпълнят задание за печат.
• Group permission: Ако поставите отметка на тази опция, само групи, които имат групово разрешение могат да изпълнят
задание за печат.
Job Accounting
• Щракнете върху въпросителния знак (
) в горния десен ъгъл на прозореца и щракнете върху която и да е опция,
за която желаете допълнителна информация.
• Администраторите могат да разрешат отчетност на заданията и да конфигурират разрешения в контролния панел
или SyncThru™ Web Admin Service.
a. Тази опция не е приложима, когато използвате XPS драйвер.
4. Специални функции
222
Функции за печат
4
Печат с Мас
Промяна на настройките на принтер
Можете да използвате разширени функции за печат, когато
използвате вашето устройство.
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддръжат.
Отпечатване на документ
Когато печатате с Мас, трябва да проверите настройките на драйвера
на принтера във всяко приложение, което използвате. Следвайте
стъпките по-долу, за да печатате от Мас:
1
2
3
4
5
6
Отворете документа за печат.
Отворете менюто File и щракнете върху Page Setup (Document
Setup в някои приложения).
Изберете размера на хартията, ориентация, мащабиране, други
опции и се уверете, че вашето устройство е избрано. Щракнете
OK.
Отворете меню File и кликнете върху Print.
Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
Щракнете върху Print.
Отворете приложение и изберете Print от менюто File. Името на
устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера,
може да се различава според използваното устройство. С изключение
на името, останалите елементи в прозореца със свойствата на
принтера са подобни на следния.
Печат на няколко страници на един лист
Можете да отпечатате повече от една страница на един лист хартия.
Тази функция предлага евтин начин за печат на чернови.
1
2
Отворете приложение и изберете Print от менюто File.
3
4
Избор на други опции.
Изберете Layout от падащото меню в Orientation. От падащия
списък Pages per Sheet изберете броя страници, който желаете
да отпечатате на един лист хартия.
Щракнете върху Print.
Устройството отпечатва избрания брой страници за печат на
един лист хартия.
4. Специални функции
223
Функции за печат
Отпечатване от двете страни на хартията
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте.
"Разнообразна функция" на стр. 8).
Преди да печатате в дуплексен режим, преценете откъм кой ръб ще
подвързвате завършения документ. Опциите за подвързване са
следните:
•
Long-Edge Binding: Тази опция е конвенционално разположение,
използвано при книговезане.
•
Short-Edge Binding: Тази опция е типа, който често се използва за
календари.
1
2
3
4
5
Ако отпечатвате повече от 2 копия, първото и второ копие може да
се отпечатат върху един и същи лист хартия. Избягвайте
отпечатването от двете страни на листа, когато печатате повече от
1 копие.
Използване на помощ
Щракнете върху въпросителния знак в долния ляв ъгъл на прозореца
и щракнете върху опцията, за която желаете да разберете повече.
Появява изскачащ прозорец, съдържащ информация за функциите на
тази опция, която е предоставена от драйвера.
От вашето Мас приложение изберете Print от меню File.
Изберете Layout от падащото меню в Orientation.
Изберете ориентация на подвързването от опцията Two-Sided.
Избор на други опции.
Щракнете Print и устройството ще разпечатва и от двете страни
на хартията.
4. Специални функции
224
Функции за печат
5
Печат от Linux
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддръжат.
Печат от приложения
Има много приложения за Linux, от които можете да печатате чрез
Common UNIX Printing System (CUPS). Можете да печатате чрез
устройството си от всяко подобно приложение.
1
2
Отворете документа за печат.
3
Изберете размера на хартията, ориентацията и се уверете, че
вашето устройство е избрано. Щракнете върху Apply.
4
5
6
Отворете менюто File и щракнете върху Page Setup (Print
Setup в някои приложения).
Отворете меню File и кликнете върху Print.
7
Променете други опции за печат във всеки раздел, ако е
необходимо.
8
Щракнете върху Print.
Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в
зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате
печатащата система lpr или други приложения за равномерен
печат (вижте "Характеристики по модели" на стр. 7).
Печат на файлове
Можете да разпечатвате текст, изображение, pdf файлове на
устройството, като използвате стандартния CUPS, директно от
интерфейса на командния ред. Помощната програма lp или lpr на
CUPS ви позволява това. Можете за отпечатате тези файлове,
използвайки командния формат по-долу.
"lp -d <име на принтер> -o <опция> <име на файл>"
Погледнете главната страница за lp или lpr в системата за повече
подробности.
Изберете Вашето устройство за печатане.
Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
4. Специални функции
225
Функции за печат
Конфигуриране на свойства на принтера
•
Чрез прозореца със свойства Printer Properties, предоставен от
Printers configuration, можете да променяте различните свойства на
своята машина като принтер.
Jobs: Показва списък със задачи за печат. Кликнете Cancel
job, за да откажете избраната задача и изберете кутийка с
отметка Show completed jobs, за да видите предишната
задача в списъка със задачи.
•
Classes: Показва класа, в който се намира вашето
устройство. Щракнете върху Add to Class, за да добавите
устройството си към специфичен клас, или щракнете върху
Remove from Class, за да премахнете устройството от
избрания клас.
1
Отворете Unified Driver Configurator.
Ако е необходимо, кликнете Printers configuration.
2
Изберете Вашето устройство в списъка с налични принтери и
щракнете върху Properties.
3
Появява се прозорецът Printer Properties.
Отгоре в прозореца се показват следните пет раздела:
•
General: Позволява Ви да промените местоположението и
името на принтера. Въведеното в този раздел име се
появява в списъка с принтери в Printers configuration.
•
Connection: Позволява Ви да видите или изберете друг
порт. Ако промените порта на устройството от USB към
паралелен или обратното, докато се използва, трябва да го
конфигурирате отново в този раздел.
•
Driver: Позволява ви да видите драйвера или да изберете
друг драйвер за устройство. Като щракнете върху Options,
можете да зададете опциите по подразбиране на
устройството.
4
Кликнете OK, за да приложите промените, след което затворете
прозорец Printer Properties.
6
Unix отпечатване
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте.
"Характеристики по модели" на стр. 7).
Извършване на задачата за печат
След като инсталирате принтера, изберете изображението, текста или
PS файловете за печат.
4. Специални функции
226
Функции за печат
1
Изпълнете командата “printui <file_name_to_print>”.
Раздел General
Например, ако отпечатвате “document1”
•
Paper Size: Задайте размера на хартията, като например A4, Letter
или друг размер на хартията в съответствие с Вашите нужди.
•
Paper Type: Изберете типа на хартията. Опциите, налични в
полето със списъка, са Printer Default, Plain, както и Thick.
•
Paper Source: Изберете хартия от коя табла се използва. По
подразбиране, той е Auto Selection.
•
Orientation: Изберете посоката, в която се разпечатва
информацията върху страницата.
•
Duplex: Отпечатвайте и на двете страни на листа, за са пестите
хартията.
printui документ1
Това ще отвори UNIX драйвера на принтера Print Job Manager,
в който потребителят може да избере различни опции за печат.
2
3
4
Изберете принтер, който вече и бил добавен.
Изберете опциите за отпечатване от прозореца, като например
Page Selection.
Изберете броя на необходимите копия в Number of Copies.
За да се възползвате от предимствата от функциите на принтера,
доставени с драйвера на вашия принтер, натиснете Properties.
5
Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в
зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате
печатащата система lpr или други приложения за равномерен
печат.
Натиснете OK, за да започнете изпълнението на задачата за
отпечатване.
Промяна на настройките на устройство
UNIX драйверът на принтера Print Job Manager, в който потребителят
може да избере различни опции в Properties на принтера.
Следните директни команди също могат да направят това: “H” за Help,
“O” за OK и “A” за Apply и “C” за Cancel.
•
Multiple pages: Отпечатване на повече страници от едната страна
на листа.
•
Page Border: Изберете граничен стил (напр., Single-line hairline,
Double-line hairline)
Раздел Image
В това поле можете да промените яркостта, резолюцията или
позицията на изображението на Вашия документ.
4. Специални функции
227
Функции за печат
Раздел Text
Задайте границата на знаците, разстоянието между редовете или
колоните на текущите очертания на материала за отпечатване.
Раздел Margins
•
Use Margins: Задайте границите за документа. По подразбиране,
границите не са активирани. Потребителят може да промени
настройките на границите, като промени стойностите в
съответните полета. Ако се настроят по подразбиране, тези
стойности зависят от избрания размер на страницата.
•
Unit: Променяне на единиците в точки, инчове или сантиметри.
Раздел Printer-Specific Settings
Изберете различни опции от JCL и рамки General за персонализиране
на различни опции. Тези опции са специфични за принтера и зависят
от файла PPD.
4. Специални функции
228
Използване на Direct Printing Utility
• Не можете да разпечатвате PDF файлове, които са ограничени
чрез парола. Деактивирайте паролата и опитайте да
разпечатате отново.
• Direct Printing Utility може да не е в наличност в зависимост от
модела или допълнителните елементи (вижте. "Софтуер" на
стр. 7).
• Дали PDF файлът може или не може да бъде разпечатан чрез
програмата Direct Printing Utility, зависи от начина на създаване
на PDF файла.
• Налично само за потребители на операционна система
Windows.
• Програмата Direct Printing Utility поддържа PDF версия 1.7 и пониски. За по-висока версия ще се наложи да отворите файла, за
да го разпечатате.
7
Какво е Direct Printing Utility?
8
Direct Printing Utility е програма, която изпраща PDF файла директно
към устройството за печат, без да се налага отварянето на файла.
За да инсталирате тази програма:
Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung, разпрекирайте го
и го инсталирайте: (http://www.samsung.com > намерете своя продукт
> Поддръжка или изтегляния).
• За да отпечатвате файлове, като използвате тази програма, във
вашето устройство трябва да бъде поставена допълнителна
памет или устройство за съхранение на данни (твърд диск)
(вижте "Разнообразна функция" на стр. 8).
• Не можете да разпечатвате PDF файлове, които са с
ограничени права. Деактивирайте функцията за ограничение на
печата и опитайте да разпечатате отново.
Печат
Има няколко начина да разпечатвате чрез Direct Printing Utility.
1
От меню Старт, изберете Програми или Всички програми >
Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing
Utility.
Появява се прозорецът на Direct Printing Utility.
2
Изберете Вашето устройство от Select Printer падащия списък
и кликнете върху Browse.
3
Изберете файла, който желаете да разпечатате, и щракнете
върху Open.
PDF файлът се добавя в раздела Select Files.
4. Специални функции
229
Използване на Direct Printing Utility
4
5
Изберете настройките на устройството според нуждите си.
Щракнете върху Print. Избраният PDF файл се изпраща към
устройството.
9
Използване на менюто при щракване с десен бутон
1
Щракнете с десен бутон върху PDF файла, който желаете да
разпечатате и изберете Direct Printing.
Прозорецът на Direct Printing Utility се появява, а PDF файлът
бива добавен.
2
3
4
Избор на устройство.
Персонализиране на настройките на устройството.
Щракнете върху Print. Избраният PDF файл се изпраща към
устройството.
4. Специални функции
230
Печат с Мас
11
Промяна на настройките на принтер
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддръжат.
Можете да използвате разширени функции за печат, когато
използвате вашето устройство.
10
Отпечатване на документ
Когато печатате с Мас, трябва да проверите настройките на драйвера
на принтера във всяко приложение, което използвате. Следвайте
стъпките по-долу, за да печатате от Мас:
Отворете приложение и изберете Print от менюто File. Името на
устройството, което се появява в прозореца за свойства на принтера,
може да се различава според използваното устройство. С изключение
на името, останалите елементи в прозореца със свойствата на
принтера са подобни на следния.
12
1
2
Отворете документа за печат.
3
Изберете размера на хартията, ориентация, мащабиране, други
опции и се уверете, че вашето устройство е избрано. Щракнете
OK.
4
5
6
Отворете менюто File и щракнете върху Page Setup (Document
Setup в някои приложения).
Отворете меню File и кликнете върху Print.
Печат на няколко страници на един лист
Можете да отпечатате повече от една страница на един лист хартия.
Тази функция предлага евтин начин за печат на чернови.
1
2
Отворете приложение и изберете Print от менюто File.
3
Избор на други опции.
Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
Щракнете върху Print.
Изберете Layout от падащото меню в Orientation. От падащия
списък Pages per Sheet изберете броя страници, който желаете
да отпечатате на един лист хартия.
4. Специални функции
231
Печат с Мас
4
Щракнете върху Print.
Устройството отпечатва избрания брой страници за печат на
един лист хартия.
4
5
Избор на други опции.
Щракнете Print и устройството ще разпечатва и от двете страни
на хартията.
13
Отпечатване от двете страни на хартията
Ако отпечатвате повече от 2 копия, първото и второ копие може да
се отпечатат върху един и същи лист хартия. Избягвайте
отпечатването от двете страни на листа, когато печатате повече от
1 копие.
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте.
"Разнообразна функция" на стр. 8).
Преди да печатате в дуплексен режим, преценете откъм кой ръб ще
подвързвате завършения документ. Опциите за подвързване са
следните:
•
Long-Edge Binding: Тази опция е конвенционално разположение,
използвано при книговезане.
•
Short-Edge Binding: Тази опция е типа, който често се използва за
календари.
1
2
3
От вашето Мас приложение изберете Print от меню File.
Изберете Layout от падащото меню в Orientation.
Изберете ориентация на подвързването от опцията Two-Sided.
4. Специални функции
232
Печат с Мас
14
Използване на помощ
Щракнете върху въпросителния знак в долния ляв ъгъл на прозореца
и щракнете върху опцията, за която желаете да разберете повече.
Появява изскачащ прозорец, съдържащ информация за функциите на
тази опция, която е предоставена от драйвера.
4. Специални функции
233
Печат от Linux
8
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддръжат.
Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в
зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате
печатащата система lp или lpr или други приложения за
равномерен печат.
15
Печат от приложения
Има много приложения за Linux, от които можете да печатате чрез
Common UNIX Printing System (CUPS). Можете да печатате чрез
устройството си от всяко подобно приложение.
1
2
Отворете документа за печат.
3
Изберете размера на хартията, ориентация и се уверете, че
вашето устройство е избрано. Щракнете върху Apply.
4
5
6
7
Отворете менюто File и щракнете върху Page Setup (Print
Setup в някои приложения).
Отворете меню File и щракнете върху Print.
Изберете Вашето устройство за печатане.
Изберете броя копия и укажете кои страници ще се отпечатват.
Променете други опции за печат във всеки раздел, ако е
необходимо.
Щракнете върху Print.
16
Печат на файлове
Можете да разпечатвате текст, изображения, pdf файлове на
устройството, като използвате стандартния CUPS, директно от
интерфейса на командния ред. Помощната програма lp или lpr на
CUPS ви позволява това. Можете за отпечатате тези файлове,
използвайки командния формат по-долу.
"lp -d <име на принтер> -o <опция> <име на файл>"
Погледнете главната страница за lp или lpr в системата за повече
подробности.
17
Конфигуриране на свойства на принтера
Можете да промените опциите по подразбиране за печат или типа
връзка с Printing utility, предоставено чрез o/s.
4. Специални функции
234
Печат от Linux
1
Стартирайте Printing utility (отидете в меню System >
Administration > Printing или изпълнете командата "systemconfig-printer" в терминала).
2
3
4
Изберете принтера си и щракнете двукратно върху него.
Променете опциите по подразбиране за печат или типа връзка.
Щракнете върху Apply.
4. Специални функции
235
Unix отпечатване
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Това означава, че функциите не се поддържат (вижте.
"Разнообразна функция" на стр. 8).
За да се възползвате от предимствата от функциите на принтера,
доставени с драйвера на вашия принтер, натиснете Properties.
5
18
Натиснете OK, за да започнете изпълнението на задачата за
отпечатване.
Извършване на задачата за печат
19
Промяна на настройките на устройство
След като инсталирате принтера, изберете изображението, текста или
PS файловете за печат.
1
Изпълнете командата “printui <file_name_to_print>”.
Например, ако отпечатвате “document1”
printui документ1
2
3
4
UNIX драйверът на принтера Print Job Manager, в който потребителят
може да избере различни опции в Properties на принтера.
Следните директни команди също могат да направят това: “H” за Help,
“O” за OK и “A” за Apply и “C” за Cancel.
Това ще отвори UNIX драйвера на принтера Print Job Manager,
в който потребителят може да избере различни опции за печат.
Раздел General
Изберете принтер, който вече и бил добавен.
•
Paper Size: Задайте размера на хартията, като например A4, Letter
или друг размер на хартията в съответствие с Вашите нужди.
Изберете опциите за отпечатване от прозореца, като например
Page Selection.
•
Paper Type: Изберете типа на хартията. Опциите, налични в
полето със списъка, са Printer Default, Plain, както и Thick.
Изберете броя на необходимите копия в Number of Copies.
•
Paper Source: Изберете хартия от коя табла се използва. По
подразбиране, той е Auto Selection.
•
Orientation: Изберете посоката, в която се разпечатва
информацията върху страницата.
4. Специални функции
236
Unix отпечатване
•
Duplex: Отпечатвайте и на двете страни на листа, за са пестите
хартията.
Раздел Margins
•
Use Margins: Задайте границите за документа. По подразбиране,
границите не са активирани. Потребителят може да промени
настройките на границите, като промени стойностите в
съответните полета. Ако се настроят по подразбиране, тези
стойности зависят от избрания размер на страницата.
•
Unit: Променяне на единиците в точки, инчове или сантиметри.
Автоматичен/ръчен дуплексов печат може да не е наличен в
зависимост от моделите. В противен случай можете да използвате
печатащата система lpr или други приложения за равномерен
печат.
•
•
Multiple pages: Отпечатване на повече страници от едната страна
на листа.
Page Border: Изберете граничен стил (напр., Single-line hairline,
Double-line hairline)
Раздел Image
Раздел Printer-Specific Settings
Изберете различни опции от JCL и рамки General за персонализиране
на различни опции. Тези опции са специфични за принтера и зависят
от файла PPD.
В това поле можете да промените яркостта, резолюцията или
позицията на изображението на Вашия документ.
Раздел Text
Задайте границата на знаците, разстоянието между редовете или
колоните на текущите очертания на материала за отпечатване.
4. Специални функции
237
Използване на допълнителни функции на устройството
Някои функции може да не са налични, в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Разнообразна функция" на
стр. 8).
3
Изберете вашия драйвер за принтер от списъка Изберете
принтер.
4
5
6
Щракнете върху Свойства или Предпочитания.
20
От драйвера на принтера
Ако инсталирате допълнително устройство, можете да използвате
разширените функции за печат, като преглед на задача и определяне
на печат на лична задача в прозореца Печат. Проверете опцията за
устройството за съхранение на данни (твърд диск) или RAM диска в
Device Options, след това можете да изберете различните функции от
Print Mode (вижте "Настройка на Device Options" на стр. 70).
1
2
Отворете документа, който желаете да отпечатате.
Щракнете върху всеки раздел и след това изберете Print Mode.
Изберете желаната опция (вижте "Тълкуване на специалните
функции на принтера" на стр. 215).
Изберете Печат от меню Файл. Показва се прозорецът Печат.
4. Специални функции
238
5. Полезни инструменти
за управление
Този раздел представя инструменти за управление, които ще помогнат да използвате пълния капацитет
на устройството.
• Достъп до инструменти за управление
240
• Easy Capture Manager
241
• Samsung AnyWeb Print
242
• Samsung Easy Color Manager
243
• Easy Eco Driver
244
• Използване на SyncThru™ Web Service
245
• Използване на Samsung Easy Printer Manager
249
• Използване на Samsung Printer Status
252
• Използване на Samsung Printer Experience
254
Достъп до инструменти за управление
Samsung предоставя различни инструменти за управление на
принтери Samsung.
1
Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и
е включено.
2
От менюто Старт изберете Програми или Всички програми.
•
За Windows 8 от Charms (Жестове) изберете Търсене >
Apps(Приложение).
3
4
Намерете Samsung Printers.
5
Щракнете върху инструмента за управление, който желаете да
използвате.
В Samsung Printers можете да видите инсталираните
инструменти за управление.
• След като инсталирате драйвера, за някои инструменти за
управление, можете да получите директен достъп до тях от
екрана Старт, като щракнете върху съответното блокче.
• За Windows 8, след като инсталирате драйвера, за някои
инструменти за управление, можете да получите директен
достъп до тях от екрана Старт, като щракнете върху
съответното блокче.
5. Полезни инструменти за управление
240
Easy Capture Manager
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 7).
• Налично само за потребители на операционна система Windows (вижте. "Софтуер" на стр. 7).
Уловете своя екран и стартирайте Easy Capture Manager като просто натиснете бутона Print Screen на клавиатурата. Сега лесно можете да
отпечатате заснетия екран като заснет или редактиран.
5. Полезни инструменти за управление
241
Samsung AnyWeb Print
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 7).
• Налично само за потребители на операционни системи Windows и Mac (вижте "Софтуер" на стр. 7).
Този инструмент ви помага по-лесно да направите снимка на екрана, да преглеждате, изрязвате и отпечатвате страници от Windows Internet
Explorer, отколкото когато използвате нормална програма.
Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung, разпрекирайте го и го инсталирайте: (http://www.samsung.com > намерете своя продукт >
Поддръжка или изтегляния).
5. Полезни инструменти за управление
242
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager ви позволява да регулирате цветовия баланс, яркостта, контраста и насищането на всяко изображение, което
разглеждане на монитора на вашия компютър. Той също така предоставя различни специални ефекти, които позволяват подобрение на
изображението преди неговия печат, без да е необходим опит за редакция на изображения.
Можете да използвате Samsung Easy Color Manager и за създаването на персонализиран цветови профил. Този цветови профил може да бъде
добавен към драйвера на принтера, като цветова опция или можете да замените цветовия профил по подразбиране, като прехвърлите новия
цветови профил на устройството.
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 7).
• Налично само за потребители на операционни системи Windows и Mac (вижте "Софтуер" на стр. 7).
Изтеглете софтуера от уеб страницата на Samsung, разпрекирайте го и го инсталирайте: (http://www.samsung.com > намерете своя продукт >
Поддръжка или изтегляния).
5. Полезни инструменти за управление
243
Easy Eco Driver
Налично само за потребители на операционна система Windows (вижте. "Софтуер" на стр. 7).
С помощта на Easy Eco Driver преди печат можете да използвате екологични функции и така да спестите хартия и тонер.
Easy Eco Driver позволява и да извършвате основни действия по редактиране, например да изтривате изображения и текст и други. Можете да
запишете често използваните настройки като шаблон.
Как да го използвате:
1 Отворете документ за печат.
2 Отворете прозореца за предпочитания за печат (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
3 От раздела Favorites изберете Eco Printing Preview.
4 Шракнете върху OK > Печат в прозореца. Появява се прозорец с визуализация.
5 Изберете опциите, които искате да приложите към документа.
Ще видите визуализация на приложените функции.
6 Щракнете върху Печат.
Ако искате да стартирате Easy Eco Driver всеки път, когато печатате, сложете отметка в квадратчето Start Easy Eco Driver before printing job в
раздел Basic на прозореца за предпочитания за принтера.
5. Полезни инструменти за управление
244
Използване на SyncThru™ Web Service
• Internet Explorer 6.0 или по-висока версия е минималното
изискване за SyncThru™ Web Service.
• В зависимост от опциите и моделите, описанието на SyncThru™
Web Service в това ръководството на потребителя може да се
различава от вашето устройство.
• Само за мрежовия модел (вижте "Софтуер" на стр. 7).
1
1
Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата
на SyncThru™ Web Service.
2
Напишете ID и Password и след това кликнете Login. Въведете
указаните по-долу ИД и парола по подразбиране.
Препоръчваме ви да промените паролата по подразбиране
поради причини, свързани със сигурността.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Достъп до SyncThru™ Web Service
2
1
Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows.
SyncThru™ Web Service преглед
Въведете IP адреса на вашия принтер (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в
полето за адреса и натиснете клавиш Enter или щракнете
Старт.
2
Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.
В зависимост от модела на устройството някои раздели може да
не са налични.
Влизане с парола в SyncThru™ Web Service
Преди да конфигурирате опции в SyncThru™ Web Service, трябва да
влезете с парола като администратор. Можете да използвате
SyncThru™ Web Service и без да влизате с парола, но така няма да
имате достъп до раздел Settings и раздел Security.
5. Полезни инструменти за управление
245
Използване на SyncThru™ Web Service
Раздел Information
Раздел Settings
Този раздел предоставя обща информация за вашето устройство.
Можете да проверявате неща, като оставащото количество тонер,
например. Можете да отпечатвате и отчети, например отчет за
грешки.
Този раздел позволява да задавате конфигурациите, предоставени за
вашето устройство и мрежа. Необходимо е да влезете с парола като
администратор, за да имате достъп до този раздел.
•
Active Alerts: Показва предупрежденията, които са се появили в
устройството, както и тяхната сериозност.
•
Раздел Machine Settings: Задава предоставените за вашето
устройство опции.
•
Раздел Network Settings: Показва опции за мрежова среда.
Задава опции, като TCP/IP и мрежови протоколи.
•
Supplies: Показва колко страници са отпечатани и оставащото в
тонер касетата количество тонер.
•
Usage Counters: Показва броячите за употреба според типа печат:
едностранен и двустранен.
Раздел Security
•
Current Settings: Показва информация за устройството и
мрежата.
•
Print information: Отпечатва отчети, като например отчети,
свързани със системата, имейл адреси и отчети за шрифта.
Този раздел позволява да задавате защитна информация за вашето
устройство и мрежа. Необходимо е да влезете с парола като
администратор, за да имате достъп до този раздел.
•
System Security: Задава информация за системния
администратор на устройството и също да активира или
деактивира функции на устройството.
•
Network Security: Задава настройки за HTTP, IPSec, IPv4/IPv6
филтриране, 802.1x и сървъри за удостоверяване.
•
User Access Control: Разпределя потребителите в няколко групи
според ролите им. Всяко упълномощване, удостоверяване или
отчитане на потребител ще се контролира от определението на
ролята на групата.
5. Полезни инструменти за управление
246
Използване на SyncThru™ Web Service
Раздел Maintenance
Този раздел позволява да поддържате устройството чрез
актуализация на фърмуера и настройка на информация за контакт за
изпращане на имейли. Можете и да отворите уебсайта на Samsung
или да изтеглите драйвери, като изберете меню Link.
•
Firmware Upgrade: Актуализира фърмуера на вашето устройство.
•
Contact Information: Показва информация за контакт.
•
Link: Показва връзки към полезни сайтове, от които можете да
теглите или проверявате информация.
•
License Management: Управлението на лицензи предоставя
настройки за инсталирани приложения и лиценз за приложението.
•
Cloning: Можете да импортирате или експортирате (прехвърлите)
различни настройки (настройки на устройството, мрежова
информация, адресна книга и др.) между устройства, които имат
функцията Cloning в SyncThru™ Web Service.
3
Настройка на имейл известие
Чрез настройката на тази опция можете да получавате имейли
относно състоянието на вашето устройство. Със задаването на
информация като IP адрес, име на хост, имейл адрес и SMTP сървър,
състоянието на устройството (недостиг на тонер в касетата или
грешка в устройството) ще се изпраща автоматично до определен
имейл адрес. Тази опция може да се използва по-често от
администратора на устройството.
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство.
1
Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows.
Въведете IP адреса на устройството (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в
полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете
върху Старт.
2
3
Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.
От раздел Settings, изберете Machine Settings > E-mail
Notification.
5. Полезни инструменти за управление
247
Използване на SyncThru™ Web Service
4
Ако не сте конфигурирали изходяща сървърна среда, отидете на
Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP), за да
конфигурирате мрежовата среда, преди да зададете изпращане
на имейл известие.
4
5
Тази настройка е необходима за използване на опцията за имейл
известяване.
Изберете отметката Enable, за да използвате E-mail
Notification.
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство.
Щракнете върху бутон Add, за да добавите потребител за
имейл известяване.
Задайте името на получателя и имейл адреса(ите) с
елементите за известяване, за които искате да бъде получено
предупреждение.
6
Настройване на данни за системен
администратор
1
Въведете IP адреса на устройството (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в
полето за адреса и натиснете клавиш Enter, или щракнете
върху Старт.
Щракнете върху Apply.
Ако има активирана защитна стена, възможно е имейлът да не
бъде изпратен успешно. В такъв случай се обърнете към
администратор на мрежата.
Отворете уеб браузър, например Internet Explorer от Windows.
2
3
Вграденият в устройството уеб адрес се отваря.
4
Въведете името на администратора, телефонен номер,
местоположение и имейл адрес.
5
Щракнете върху Apply.
От раздел Security, изберете System Security > System
Administrator
5. Полезни инструменти за управление
248
Използване на Samsung Easy Printer Manager
За Мас,
• Някои функции може да не са налични в зависимост от модела
или допълнителните елементи (вижте "Софтуер" на стр. 7).
• Налично само за потребители на операционни системи
Windows и Mac (вижте "Софтуер" на стр. 7).
• За Windows, Internet Explorer 6.0 или по-висока версия е
минималното изискване за Samsung Easy Printer Manager.
Samsung Easy Printer Manager е приложение, което комбинира
настройките на устройството Samsung на едно място. Samsung Easy
Printer Manager комбинира настройките на устройството, както и среди
за печат, настройки/действия и зареждане. Всички тези функции
представляват начин за по-удобното използване на вашето
устройство Samsung. Samsung Easy Printer Manager предлага два
различни потребителски интерфейса, от които да избирате: основен
потребителски интерфейс и разширен потребителски интерфейс.
Превключването между двата интерфейса е лесно: просто натискате
бутон.
Отворете папката Applications > папка Samsung > Samsung Easy
Printer Manager
Интерфейсът Samsung Easy Printer Manager се състои от различни
основни раздели, описани в следващата таблица:
Скрийншотът може да се различава в зависимост от
операционната система, която използвате.
5
Представяне на Samsung Easy Printer Manager
За да отворите програмата:
За Windows
Изберете Старт > Програми или Всички програми > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager .
5. Полезни инструменти за управление
249
Използване на Samsung Easy Printer
1
2
Списък с
принтери
"Printer List" показва принтерите, инсталирани на
вашия компютър, и мрежовите принтери, добавени
от откритията на мрежата (само Windows).
Информация
за принтер
Тази област предоставя обща информация за
вашето устройство. Можете да проверите
информация, като име на модел на устройството, IP
адрес (или име на порт) и състояние на
устройството.
Информация
за
приложение
Бутонът
се използва за промяна на
потребителския интерфейс на
потребителски интерфейс с разширени
настройки (вж. "Преглед на потребителски
интерфейс с разширени настройки" на стр.
251).
3
Можете да прегледате онлайн User’s Guide.
Бутон Troubleshooting: Този бутон отваря
Troubleshooting Guide, когато се появи
грешка. Можете директно да отворите
необходимия раздел в ръководството на
потребителя.
Включва връзки за промяна на разширени настройки
(превключване на ПИ), опресняване, настройки на
свойства, обобщение, помощ и относно.
Бързи връзки
Показва Quick links към определени функции на
устройството. Този раздел също така включва
връзки към приложения в разширените настройки.
4
Ако свържете устройството си в мрежа, се
разрешава иконата SyncThru™ Web Service.
Съдържание
Показва информация за избраното устройство, ниво
на оставащ тонер и хартия. Информацията ще се
променя въз основа на избраното устройство. Някои
устройства не притежават тази функция.
Поръчка на
консумативи
Щракнете върху бутон Order от прозореца за
поръчка на консумативи. Онлайн можете да
поръчате тонер касета(и) за подмяна.
5
6
5. Полезни инструменти за управление
250
Използване на Samsung Easy Printer
Alert Settings (само за Windows)
Изберете менюто Help или щракнете върху бутона
от
прозореца и щракнете върху всяка опция, за която искате
информация.
Това меню съдържа настройки, свързани с предупрежденията за
грешка.
•
Printer Alert: Предоставя настройки свързани с това кога ще бъдат
получен предупреждения.
•
Email Alert: Предоставя опции, свързани с получаването на
предупреждения по имейл.
•
Alert History: Предоставя история на устройството и свързани с
тонера предупреждения.
6
Преглед на потребителски интерфейс с
разширени настройки
Разширеният потребителски интерфейс е предназначен за
използване от човека, отговорен за управление на мрежата и
устройствата.
Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от
опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е
приложима за вашето устройство.
Job Accounting
Предоставя заявка за информация за квота за отчитане на
определена задача на потребител. Тази информация за квота може да
бъде създадена и приложена към устройства от софтуер за отчитане
на задачи, като администраторски софтуер SyncThru™ или
CounThru™.
Device Settings
Можете да конфигурирате различни настройки на устройството, като
настройка на устройството, хартия, разположение, емулация, мрежа и
информация за печат.
5. Полезни инструменти за управление
251
Използване на Samsung Printer Status
Samsung Printer Status е програма, която наблюдава и ви информира
за състоянието на устройството.
• Прозорецът Samsung Printer Status и съдържанието му,
показани в това Ръководството на потребителя, може да се
различават в зависимост от използваното устройство или
операционна система.
• Проверете кои операционни системи са съвместими с вашето
устройство (вижте "Спецификации" на стр. 103).
• Налично само за потребители на операционна система
Windows (вижте. "Софтуер" на стр. 7).
Икона
Значение
Описание
Нормален
Устройството е в режим на готовност и
липсват грешки или предупреждения.
Предупреж
дение
Устройството е в състояние, в което в бъдеще
може да се появи грешка. Например, то може
да е със статус понижен тонер, което може да
доведе до статус изчерпан тонер.
Грешка
Устройството има поне една грешка.
7
Преглед на Samsung Printer Status
Ако по време на работата на устройството се появи грешка, можете да
я проверите от Samsung Printer Status. Samsung Printer Status се
инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера на
устройството.
Също така можете да стартирате Samsung Printer Status ръчно.
Отидете в Предпочитания за печат, щракнете върху раздел Basic >
бутон Printer Status.
Тези икони се появяват в лентата със задачи на Windows.
5. Полезни инструменти за управление
252
Използване на Samsung Printer Status
Ниво на тонер
Можете да видите нивото на оставащия тонер
във всяка тонер касета. Устройството и броят
на тонер касетите, показван в горния
прозорец, може да се различава в зависимост
от използваното устройство. Някои
устройства не притежават тази функция.
Option
Можете да зададете настройки, свързани с
предупреждение за задача за печат.
Order Supplies
Онлайн можете да поръчате тонер касета(и)
за подмяна.
User’s Guide
Можете да прегледате онлайн Ръководство на
потребителя.
1
2
3
Този бутон отваря Troubleshooting
Guide, когато се появи грешка. Можете
директно да отворите раздела за
отстраняване на проблеми в
ръководството на потребителя.
4
5
Close
Затваря прозореца.
5. Полезни инструменти за управление
253
Използване на Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience е приложение на Samsung, което
комбинира настройки на устройство Samsung и инструменти за
управление на устройство в едно цяло. Можете да задавате настройки
на устройството, да поръчате консумативи, да отваряте ръководства
за отстраняване на неизправности, да посещавате уеб страницата на
Samsung и да проверявате информация за свързаното устройство.
Това приложение ще бъде изтеглено автоматично от Windows
Store(магазин), ако устройството е свързано към компютър с интернет
връзка.
Снимката на екрана може да бъде различна в зависимост от
модела, който използвате.
8
Описание на Samsung Printer Experience
За да отворите приложението
От екран Старт изберете плочка Samsung Printer Experience
(
).
Интерфейсът на Samsung Printer Experience съдържа различни
полезни функции, като описаните в следващата таблица:
Информация
за принтер
1
Тази област предоставя обща информация за
вашето устройство. Можете да проверявате
информация, като състояние на устройството,
местоположение, IP адрес и ниво на оставащ
тонер.
5. Полезни инструменти за управление
254
Използване на Samsung Printer Experience
2
User Guide
Можете да прегледате онлайн Ръководство на
потребителя. За да използвате тази функция,
трябва да бъдете свързани с интернет.
6
Този бутон отваря Troubleshooting Guide,
когато се появи грешка. Можете директно
да отворите раздела за отстраняване на
проблеми в ръководството на потребителя.
Списък с
устройства и
Последното
сканирано
изображение
Списъкът със скенери показва устройства, които
поддържат Samsung Printer Experience. Под
устройството можете да видите последните
сканирани изображения. Устройството ви трябва
да бъде свързано в мрежа, за да можете да
сканирате от тук. Този раздел се отнася за
потребители с многофункционални принтери.
9
Order Supplies
3
Visit Samsung
Щракнете върху този бутон, за да поръчате нови
тонер касети онлайн. За да използвате тази
функция, трябва да бъдете свързани с интернет.
4
Установява връзка с уеб страницата на принтер
Samsung. За да използвате тази функция, трябва
да бъдете свързани с интернет.
5
Printer Settings Можете да конфигурирате различни настройки на
устройството, като настройка на устройството,
хартия, разположение, емулация, мрежова
свързаност и информация за печат чрез
SyncThru™ Web Service. Вашето устройство
трябва да бъде свързано в мрежа. Този бутон
няма да бъде активен, ако устройството е
свързано чрез USB кабел.
Добавяне/Премахване на принтери
Ако не сте добавили никакъв принтер към Samsung Printer
Experience или ако искате да добавите или премахнете принтер,
следвайте инструкциите по-долу.
Можете да добавяте или премахвате само принтери, свързани към
мрежата.
Добавяне на принтер
1
От Charms (Жестове) изберете Настройки.
Или щракнете с десния бутон върху страницата на Samsung
Printer Experience и изберете Настройки.
2
Щракнете върху Добавяне на принтер
5. Полезни инструменти за управление
255
Използване на Samsung Printer Experience
3
Изберете принтера, който желаете да добавите.
Основен печат
Можете да видите добавения принтер.
Ако видите означението
, можете също така да щракнете върху
, за да добавите принтери.
Премахване на принтер
1
От Charms (Жестове) изберете Настройки.
1
2
3
4
Отворете документа за печат.
5
Щракнете бутона печат, за да започнете заданието за печат.
От Charms (Жестове) изберете Устройство.
Изберете вашия принтер от списъка
Изберете настройките на принтера, като брой копия и
ориентация.
Или щракнете с десния бутон върху страницата на Samsung
Printer Experience и изберете Настройки.
2
3
4
Щракнете върху Премахване на принтер
Изберете принтера, който желаете да премахнете.
Щракнете върху Yes.
Можете да видите, че избраният принтер е изтрит от екрана.
10
Печат от Windows 8
Този раздел описва обичайните задачи за печат от екран Старт.
5. Полезни инструменти за управление
256
Използване на Samsung Printer Experience
Анулиране на задача за печат
Раздел Basic
Ако задачата за печат чака в опашка за печат или в спулера за печат,
анулирайте задачата по следния начин:
•
Можете да получите достъп до този прозорец, като само щракнете
двукратно върху иконата на устройството (
) в лентата на
задачите на Windows.
•
Можете и да откажете текущата задача, като натиснете
oт контролния панел.
(Стоп)
Отваряне на още настройки
Basic
Екранът може да изглежда малко по-различен, в зависимост от
модела или опциите.
Можете да настройвате още параметри за печат.
1
2
3
4
Отворете документа, който желаете да отпечатате.
Тази опция ви позволява да изберете основните настройки за печат,
като брой копия, ориентация и тип документ.
Eco settings
Тази опция ви позволява да изберете отпечатването на множество
страници на една страна, за да пестите носител.
От Charms (Жестове) изберете Устройство.
Изберете вашия принтер от списъка
Щракнете върху още настройки.
5. Полезни инструменти за управление
257
Използване на Samsung Printer Experience
Раздел Advanced
Раздел Security
В зависимост от модела или опциите някои функции може да не са
налични. Ако този раздел не се вижда или не е активен, това
означава, че тези функции не се поддържат.
Paper settings
Тази опция ви позволява да задавате основните спецификации за
обработка на хартия.
Layout settings
Тази опция ви позволява да задавате различни начини, по които да
разполагате документите си.
Job Accounting
Тази опция ви позволява да печатате с дадено ниво на разрешение.
Confidential Printing
Тази опция се използва за отпечатването на конфиденциални
документи. За да я използвате, трябва да въведете парола.
5. Полезни инструменти за управление
258
Използване на Samsung Printer Experience
Използване на функцията за споделяне
Samsung Printer Experience ви дава възможност да печатате от други
приложения на компютъра ви посредством функцията за споделяне.
Тази функция е налична за печат само на следните формати: jpeg,
bmp, tiff, gif и png.
1
Изберете съдържанието, което желаете да отпечатате от
другото приложение.
2
От Charms (Жестове) изберете Споделяне > Samsung Printer
Experience.
3
Изберете настройките на принтера, като брой копия и
ориентация.
4
Щракнете бутона печат, за да започнете заданието за печат.
5. Полезни инструменти за управление
259
Използване на Samsung Printer Experience
11
Сканиране от Windows 8
Този раздел се отнася за потребители с многофункционални
принтери.
Сканирането с вашето устройство превръща вашите снимки и текст в
дигитални файлове, които могат да бъдат съхранени на вашия
компютър.
5
6
Щракнете Prescan (
7
Щракнете сканиране (
), за да проверите изображението.
Регулирайте предварително сканираното изображение с
функциите за работа при сканиране, като завъртане и
огледален образ.
) и запазете изображението.
• Когато поставяте оригиналите в ADF, функцията (или DADF)
Prescan (
) не е налична.
• Можете да преминете на стъпка 5, ако е избрана опцията за
предварително сканиране.
Сканиране от Samsung Printer Experience
Най-често използваните менюта за печат се показват за бързо
сканиране.
1
Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото
за документи или заредете документите с лицето нагоре в
подавача на документи.
2
Щракнете върху блокче Samsung Printer Experience в екран
Старт.
3
4
Щракнете сканиране (
).
Настройте параметрите за сканиране, като тип на изображение,
размер на документ и разделителна способност.
5. Полезни инструменти за управление
260
6. Отстраняване на
проблеми
Този раздел дава ценна информация как да постъпите, ако се натъкнете на грешка.
• Проблеми при подаване на хартията
262
• Проблеми със захранване и кабелна връзка 263
• Проблеми с печата
264
• Проблеми с качеството на печата
269
• Проблеми с операционната система
277
За появили се грешки, по време на инсталацията и настройките на безжичния
софтуер, вижте раздела за отстраняване на проблеми в главата за безжични
настройки (вижте "Отстраняване на проблеми за безжична мрежа" на стр. 174).
Проблеми при подаване на хартията
Състояние
Препоръчителни решения
По време на печат е заседнала
хартия.
Извадете заседналата хартия.
Листовете хартия залепват.
• Проверете максималния капацитет на тавата.
• Проверете дали използвате правилната хартия.
• Извадете хартията от тавата и я огънете или разлистете.
• Причина за залепването може да е влага.
Не се подават няколко листа.
В тавата може да им различни типове хартия. Заредете хартия от един тип, размер и тегло.
Хартията не се подава в принтера.
• Извадете всички пречещи предмети от вътрешността.
• Хартията не е поставена правилно. Извадете хартията от тавата и я поставете правилно.
• В тавата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от тавата.
• Хартията е прекалено дебела. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на принтера.
Хартията продължава да засяда.
• В тавата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от тавата. Ако отпечатвате на
специални материали, използвайте ръчното подаване в тавата.
• Използва се неправилен тип хартия. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на
принтера.
• В принтера може да има боклуци. Отворете предния капак и почистете замърсяването.
Пликовете се изкривяват или не се
зареждат правилно.
Проверете дали водачите са подравнени спрямо двете страни на пликовете.
6. Отстраняване на проблеми
262
Проблеми със захранване и кабелна връзка
Щракнете върху тази връзка, за да стартирате анимиран клип за проблеми със захранването.
Състояние
Принтерът няма захранване.
Кабелът за връзка между компютъра
и устройството не е свързан
правилно.
Препоръчителни решения
• Първо свържете устройството към електрически източник на захранване. Ако устройството е снабдено
с бутон
(Захранване) на контролния панел, натиснете го.
• Изключете и включете отново кабела на устройството.
6. Отстраняване на проблеми
263
Проблеми с печата
Състояние
Устройството не
печата.
Възможна причина
Принтерът няма захранване.
Препоръчителни решения
Първо свържете устройството към електрически източник на захранване. Ако
устройството е снабдено с бутон
(Захранване) на контролния панел,
натиснете го.
Устройството не е избрано по
подразбиране.
Изберете вашето устройство, като устройство по подразбиране в Windows.
Проверете устройството за следното:
• Капакът не е затворен. Затворете капака.
• Има заседнала хартия. Извадете заседналата хартия (вижте "Почистване засядания на хартия" на стр. 83).
• Няма хартия. Заредете хартия (вижте "Зареждане на хартията в тавата" на стр. 35).
• Няма поставена тонер касета. Поставете тонер касетата (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).
• Уверете се, че предпазният капак и листовете са отстранени от тонер касетата (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр.
65).
Ако се появи системна грешка, се обадете на сервизния си представител.
Кабелът за връзка между компютъра и
устройството не е свързан правилно.
Изключете и включете отново кабела на устройството (вижте "Изглед отзад"
на стр. 20).
Кабелът, свързващ компютъра и принтера,
е дефектен.
Ако е възможно, свържете кабела към друг компютър, който работи нормално
и отпечатайте желаното. Можете да опитате и с друг кабел за устройството.
Неправилна настройка на порта.
Проверете настройките за принтер на Windows, за да се уверите, че задачите
за принтера се изпращат към правилния порт. Ако компютърът има повече от
един порт, проверете дали принтерът е включен към правилния.
6. Отстраняване на проблеми
264
Проблеми с печата
Състояние
Устройството не
печата.
Възможна причина
Препоръчителни решения
Принтерът може да е неправилно
конфигуриран.
Проверете Предпочитания за печат, за да се уверите, че са правилни.
Драйверът на принтера може да е
инсталиран неправилно.
Деинсталиране и повторно инсталиране на драйвера на устройството.
Устройството е неизправно.
Погледнете съобщенията на дисплея на контролния панел, за да проверите
дали не показва грешка. Свържете се със сервизния представител.
Размерът на документа е толкова голям, че
дисковото пространство на компютъра е
недостатъчно за достъп до задачата за
печат.
Освободете дисково пространство и отпечатайте документа отново.
Изходната тава е препълнена.
След като извадите хартията от изходната тава, устройството възобновява
печата.
Устройството избира
материали за печат от
грешен източник на
хартия.
Типът хартия, избран от Предпочитания
за печат, може да е неправилен.
При много софтуерни приложения източникът на хартията се избира в
раздела Paper в Предпочитания за печат (вижте "Отваряне на
предпочитания за печат" на стр. 48). Изберете правилния източник на хартия.
Консултирайте се с екрана за помощ с драйвера на принтера (вижте
"Използване на помощ" на стр. 49).
Печатът е
изключително бавен.
Заданието може да е твърде сложно.
Намалете сложността на страницата или се опитайте да регулирате
настройките за качеството на печат.
6. Отстраняване на проблеми
265
Проблеми с печата
Състояние
Възможна причина
Препоръчителни решения
Половината страница
е празна.
Настройката за ориентация на страницата
може да е неправилна.
Променете ориентацията на страницата в приложението (вижте "Отваряне на
предпочитания за печат" на стр. 48). Консултирайте се с екрана за помощ с
драйвера на принтера (вижте "Използване на помощ" на стр. 49).
Размерът на хартията и настройките за
размер на хартията не съвпадат.
Уверете се, че размерът на хартия в настройките на драйвера за принтер
съответства на хартията в тавата. Или се уверете, че размерът на хартия в
настройките на драйвера на принтера съответства на избора на хартия в
настройките на софтуерното приложение, което използвате (вижте
"Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
Устройството печата,
Кабелът на устройството е хлабав или е
но текстът е погрешен, дефектен.
изкривен или непълен.
Изключете и включете отново кабела на устройството. Опитайте да
отпечатате файл, който вече успешно сте отпечатвали. Ако е възможно,
свържете устройството и кабела към друг компютър, който знаете че работи
и опитайте задача за печат. Като последна стъпка, опитайте с нов кабел за
устройство.
Избран е грешен драйвер за принтер.
Проверете настройките за печат в приложението, за да се уверите, че е
избрано вашето устройство.
Софтуерното приложение работи
неправилно.
Опитайте да отпечатате от друго приложение.
Операционната система работи
неправилно.
Излезте от Windows и рестартирайте компютъра. Изключете и включете
устройството отново.
6. Отстраняване на проблеми
266
Проблеми с печата
Състояние
Страниците се
отпечатват, но са
празни.
Възможна причина
Тонер касетата е дефектна или празна.
Препоръчителни решения
Ако е необходимо, преразпределете тонера. Ако е необходимо, сменете
тонер касетата.
• Вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63.
• Вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65.
Във файла може да има празни страници.
Проверете файла, за да сте сигурни, че в него няма празни страници.
Някои части, като контролера или платката,
може да са дефектни.
Свържете се със сервизния представител.
Устройството не
Несъвместимост между PDF файла и
отпечатва правилно
продуктите на Acrobat.
PDF файлове. Липсват
части от графики,
текст или илюстрации.
Отпечатването на PDF файла като изображение може да реши проблема.
Включете Печат като изображение от опциите за печат на Acrobat.
Качеството на
изображенията не е
добро. Изображенията
не са ясни.
Изображението е с много ниска
разделителна способност.
Намалете размера на снимката. Ако увеличите размера на изображението в
приложението, разделителна способност ще се намали.
Преди печат
устройството изпуска
пара в близост до
изходната тава.
Използването на влажна хартия може да
причини изпускането на пара по време на
печат.
Това не представлява проблем. Просто продължете да печатате.
Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.
6. Отстраняване на проблеми
267
Проблеми с печата
Състояние
Възможна причина
Препоръчителни решения
Устройството не
печата върху хартия с
персонализиран
размер, например
хартия за фактури.
Размерът на хартията и настройката за
размер на хартията са различни.
Задайте правилния размер хартия в Custom в раздела Paper на
Предпочитания за печат (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на
стр. 48).
Отпечатаната хартия
за фактури е извита.
Настройката за вид на хартията не
съвпада.
Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в Предпочитания
за печат, щракнете върху раздел Paper и задайте типа на Thin (вижте
"Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
6. Отстраняване на проблеми
268
Проблеми с качеството на печата
Ако вътрешността на принтера е замърсена или хартията е поставена неправилно, може да има спад в качеството на печата. Вижте таблицата
по-долу, за да отстраните проблема.
Състояние
Светъл или избледнял
печат
Препоръчителни решения
• Ако на страницата се появи вертикална бяла черта или избледняла зона, подаването на тонер е слабо. Поставете
нова тонер касета (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).
• Хартията може да не отговаря на спецификациите, например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.
• Ако цялата разпечатка е светла, настройката за разделителната способност на печат е прекалено ниска или е
включен режимът за икономия на тонер. Настройте разделителната способност на печат и изключете режима за
икономия на тонер. Вижте помощния екран на драйвера на принтера.
• Комбинация от избледнели или размазани дефекти може да показва, че тонер касетата има нужда от почистване.
Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).
• Повърхността на дългата стъклена лента във вътрешна част на устройството може да е замърсена. Почистете
вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76). Ако тези стъпки не решат проблема,
свържете се със сервизния отдел.
Горната половина на
Тонерът може да не се слепва правилно към този вид хартия.
хартията е отпечатана в по- • Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в Предпочитания за печат, щракнете върху раздел
светъл цвят от останалата
Paper и задайте типа на хартията на Recycled (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
част от хартията
6. Отстраняване на проблеми
269
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Петна от тонер
Препоръчителни решения
• Хартията може да не отговаря на спецификациите, например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.
• Трансферната ролка може да е замърсена. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на
устройството" на стр. 76).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Пътят на хартията може да се нуждае от почистване. Свържете се със сервизния представител (вижте "Почистване
на устройството" на стр. 76).
Пропуски при печата
Ако избледнели зони, предимно обли, се появяват на случайни места по страницата:
• Може само един лист хартия да е дефектен. Опитайте да повторите отпечатването.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Влажността по страницата е неравномерна или има мокри петна по повърхността. Опитайте с друга марка хартия.
• Пакетът хартия е с лошо качество. Производственият процес може да накара някои области да не попиват тонер.
Използвайте друг тип или марка хартия.
• Променете опциите за печат и пробвайте отново. Отидете в Предпочитания за печат, щракнете върху раздела
Paper и задайте типа на Thick (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.
Бели петна
Ако по страницата се появяват бели петна:
• Хартията е прекалено груба и много прах от нея се отделя по вътрешните части на устройството. Трансферната
ролка може да е мръсна. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).
• Пътят на хартията може да се нуждае от почистване. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на
устройството" на стр. 76).
Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.
6. Отстраняване на проблеми
270
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Вертикални линии
Препоръчителни решения
Ако по страницата се появяват черни вертикални линии:
• Повърхността (частта с барабана) на тонер касетата, намираща се вътре в устройството, най-вероятно е
надраскана. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).
Ако по страницата се появяват бели вертикални линии:
• Повърхността на дългата стъклена лента във вътрешна част на устройството може да е замърсена. Почистете
вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76). Ако тези стъпки не решат проблема,
свържете се със сервизния отдел.
Черно-бял или цветен фон
Ако степента на оцветяване на фона стане неприемлива:
• Използвайте по-лека хартия.
• Проверете условията на средата, в която е инсталиран принтерът: прекомерно сухи условия или висока влажност
(по-висока от 80% RH) може да увеличи фоновото оцветяване.
• Извадете старата тонер касета и поставете нова (виж "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).
• Цялостно преразпределете тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63).
Размазване на тонер
• Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).
• Проверете типа и качеството на хартията.
• Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).
6. Отстраняване на проблеми
271
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Повтарящи се вертикални
дефекти.
Препоръчителни решения
Ако по отпечатваната страна на страницата се появяват следи на равни интервали:
• Тонер касетата може да е повредена. Ако все още имате същия проблеми, отстранете тонер касетата и поставете
нова (виж "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).
• Части от принтера може да са зацапани с тонер. Ако дефектът се появява на гърба на страницата, проблемът
вероятно ще се саморазреши след няколко страници.
• Фюзерът може да е повреден. Свържете се със сервизния представител.
Петна по фона
A
Петната по фона са резултат от парчета тонер, разпръснати случайно върху страницата.
• Хартията може да е прекалено влажна. Опитайте да печатате с друг пакет хартия. Не отваряйте пакетите хартия,
докато това не е необходимо, за да не попива прекалено много влага.
• Ако петна по фона се образуват върху плик, променете оформлението така, че да избегнете печат върху зоните,
препокриващи ръбовете на гърба на плика. Печатът върху ръбове може да предизвика проблеми.
Или изберете Thick от прозореца Предпочитания за печат (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр.
48).
• Ако петната по фона покриват цялата повърхност на отпечатаната страница, променете резолюцията чрез
софтуерното приложение или в Предпочитания за печат (вижте. "Отваряне на предпочитания за печат" на стр.
48). Уверете се, че е избран подходящия тип хартия. Например: Ако бъде избрана "Thicker Paper", но всъщност се
използва "Plain Paper" може да се появи претоварване, което да доведе до проблеми с качеството.
• Ако използвате нова тонер касета, първо преразпределете тонера (вижте "Преразпределяне на тонера" на стр. 63).
6. Отстраняване на проблеми
272
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Има тонер частици около
получерните символи или
картини
Препоръчителни решения
Тонерът може да не се слепва правилно към този вид хартия.
• Променете опциите за печат и опитайте отново. Отидете в Предпочитания за печат, щракнете върху раздел
Paper и задайте типа на хартията на Recycled (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
• Уверете се, че е избран подходящия тип хартия. Например: Ако бъде избрана "Thicker Paper", но всъщност се
използва "Plain Paper" може да се появи претоварване, което да доведе до проблеми с качеството.
Неправилни знаци
• Ако знаците са неправилно оформени и оставят сенки, хартията може да е прекалено гладка. Пробвайте с друга
хартия.
Изкривяване на страницата • Проверете дали хартията е правилно поставена.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Проверете типа и качеството на хартията.
• Уверете се, че водачите не са прекалено стегнати или прекалено отпуснати спрямо тестето хартия.
6. Отстраняване на проблеми
273
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Подвиване или накъдряне
Препоръчителни решения
• Проверете дали хартията е правилно поставена.
• Проверете типа и качеството на хартията. Високата температура и влажността могат да накарат страницата да се
извие.
• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.
Гънки или смачкани места
• Проверете дали хартията е правилно поставена.
• Проверете типа и качеството на хартията.
• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.
Гърбовете на разпечатките
са мръсни
• Проверете за изтичане на тонер. Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на
стр. 76).
6. Отстраняване на проблеми
274
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Препоръчителни решения
Цветни или черни страници • Тонер касетата може да не е правилно поставена. Извадете тонера и го поставете обратно.
A
Нефиксиран тонер
• Тонер касетата може да е дефектна. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Смяна на тонер касетата"
на стр. 65).
• Принтерът може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния представител.
• Почистете вътрешността на принтера (вижте "Почистване на устройството" на стр. 76).
• Проверете типа на хартията, нейната дебелина и качество.
• Отстранете тонер касетата и след това поставете нова (виж "Смяна на тонер касетата" на стр. 65).
Ако проблемът продължи да съществува, принтерът може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния
представител.
Празни символи
Празните места в знаците са бели зони в части от знаците, които трябва да бъдат черни:
• Може да печатате върху обратната страна на хартията. Извадете хартията и я обърнете обратно.
A
• Хартията може да не отговаря на спецификациите за хартия.
6. Отстраняване на проблеми
275
Проблеми с качеството на печата
Състояние
Хоризонтални ивици
Препоръчителни решения
Ако се появят хоризонтални черни ивици или размазване:
• Тонер касетата може да е неправилно поставена. Извадете тонера и го поставете обратно.
• Тонер касетата може да е дефектна. Отстранете тонер касетата и поставете нова (вижте "Смяна на тонер касетата"
на стр. 65).
Ако проблемът продължи да съществува, принтера може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния
представител.
Подвиване
Ако отпечатаната хартия е подвита или не се подава в принтера:
• Обърнете тестето хартия в тавата. Също пробвайте да завъртите хартията на 180° в тавата.
• Променете опциите за хартия на принтера и пробвайте отново. Отидете в Предпочитания за печат, щракнете
върху раздел Paper и задайте типа на Thin (вижте "Отваряне на предпочитания за печат" на стр. 48).
• На няколко страници се
появява неизвестно
изображение
Най-вероятно вашето устройство се използва на надморска височина от 1 000 м или нагоре. По-голямата височина
може да повлияе върху качеството на печат, като например нефиксиран тонер или светли изображения. Променете
настройка на надморска височина на вашето устройство (вижте. "Настройка на надморската височина" на стр. 210).
• Нефиксиран тонер
• Светъл печат или
замърсяване
6. Отстраняване на проблеми
276
Проблеми с операционната система
1
Често срещани проблеми в Windows
Състояние
Препоръчителни решения
Съобщението “Файлът се
използва” се появява по време на
инсталация.
Затворете всички софтуерни приложения. Премахнете всички софтуерни програми от групата за начално
стартиране след рестартиране на Windows. Преинсталирайте драйвера за принтер.
Появяват се съобщения
“Стандартен проблем в защитата”,
“Изключение в ОЕ”, “Spool 32”, или
“Недопустима операция”.
Затворете всички други приложения, рестартирайте Windows и опитайте да отпечатате отново.
Появява се съобщение “Неуспешен
печат”.
Тези съобщения могат да се появят по време на печат. Изчакайте, докато принтерът приключи печатането.
Ако съобщението се появи в режим на готовност или след приключване на печат, проверете връзките и/или
дали няма появила се грешка.
Samsung Printer Experience не се
показва, когато щракнете върху
още настройки.
Samsung Printer Experience не е инсталиран. Изтеглете приложението от Windows Store (магазин) и го
инсталирайте.
Информацията за устройството не
се показва, когато щракнете върху
устройството в Устройства и
принтери.
Щракнете върху бутона Свойства на принтера Кликнете върху раздел Порт.
(Контролен панел > Устройства и принтери > Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и
изберете Printer properties)
Ако портът е зададен на File или LPT, махнете отметките и изберете TCP/IP, USB или WSD.
6. Отстраняване на проблеми
277
Проблеми с операционната система
За повече информация относно съобщенията за грешки в Windows направете справка в ръководството на потребителя на Microsoft Windows,
което сте получили с компютъра си.
2
Обичайни Мас проблеми
Състояние
Устройството не отпечатва
правилно PDF файлове. Липсват
части от графики, текст или
илюстрации.
Препоръчителни решения
Отпечатването на PDF файла като изображение може да реши проблема. Включете Печат като
изображение от опциите за печат на Acrobat.
Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.
Някои букви не се изобразяват
правилно при отпечатване на
заглавната страница.
Mac OS не може да създаде шрифта по време на печат на заглавна страница. Английската азбука и числата
се извеждат нормално върху заглавната страница.
Когато отпечатвате документ в Мас
с Acrobat Reader 6.0 или по-висока
версия, цветовете се отпечатват
неправилно.
Проверете със сигурност дали настройката на разделителната способност на драйвера на устройството Ви
съответства с тази на Acrobat Reader.
Вижте ръководството на потребителя на Мас, което е предоставено с вашия компютър за допълнителна информация за съобщения за грешка при Мас.
6. Отстраняване на проблеми
278
Проблеми с операционната система
3
Често срещани проблеми в Linux
Състояние
Препоръчителни решения
Когато отпечатвате повече от едно
копие, второто копие не се
отпечатва.
Проблемът се появява в Ubuntu 12.04 поради проблем със стандартния CUPS филтър 'pdftops'.
Актуализирайте пакета 'cups-filters' до версия 1.0.18, за да отстраните проблема ('pdftops' е част от пакета
'cups-filters').
Премахване на отметката за
сортиране (collate) в прозореца за
печат не работи.
За някои дистрибуции диалоговият прозорец за печат при GNOME има проблем с опцията за сортиране. За
да заобиколите това, задайте опцията за сортиране по подразбиране на False чрез помощната програма за
печат (изпълнете "system-config-printer" в терминала).
Печатането винаги е двустранно.
Проблемът с двустранното печатане беше наличен при CUPS пакета в Ubuntu 9.10. Актуализирайте CUPS
версията до 1.4.1-5ubuntu2.2.
Принтерът не е добавен чрез
системната помощна програма за
печат.
Проблемът се появява при Debian 7 поради дефект в пакета 'system-config-printer' на Debian 7 (http://
bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 в системата за проследяване на бъгове в Debian). Моля,
използвайте друг начин, по който да добавите принтера (например CUPS WebUI)
При отваряне на текстови
файлове, размерът и
ориентацията на хартията са
деактивирани в диалоговия
прозорец за печат.
Проблемът се появява на Fedora 19 и е свързан с текстовия редактор 'leafpad' на Fedora 19. Моля,
използвайте друг текстови редактор, като 'gedit'.
Разгледайте Ръководство на потребителя на Linux, което сте получили с компютъра си за повече информация за съобщенията за грешки в Linux.
6. Отстраняване на проблеми
279
Проблеми с операционната система
4
Обичайни PostScript проблеми
Следните ситуации са специфични за езика PS и могат да възникнат, когато се използват няколко езика в принтера.
Проблем
PostScript файлът не може
да се отпечата
Възможна причина
PostScript драйверът може да не е
инсталиран правилно.
Решение
• Инсталирайте драйвера на PostScript (вижте "Инсталация на
софтуер" на стр. 132).
• Отпечатайте конфигурационна страница и проверете дали версията
на PS е в наличност за печат.
• Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизния
представител.
Отпечатва се отчет за
Грешка при проверка на
ограничението
Задачата за печат е била прекалено
сложна.
Може да се окаже необходимо да намалите сложността на страницата
или да инсталирате допълнителна памет.
Отпечатва се PostScript
страница за грешка
Задачата за печат може да не произхожда
от PostScript.
Уверете се, че задачата за печат е PostScript. Проверете дали
софтуерното приложение е очаквало настройка или PostScript хедър
файл да бъдат изпратени до принтера.
Допълнителната табла не е
избрана в драйвера
Драйверът на принтера не е конфигуриран
така, че да разпознае допълнителната
тава.
Отворете свойствата на драйвера, изберете раздел Device Options и
задайте опцията за тава (вижте "Настройка на Device Options" на стр.
70).
Когато отпечатвате
документ в Мас с Acrobat
Reader 6.0 или по-висока
версия, цветовете се
отпечатват неправилно.
Настройката на разделителната
Проверете със сигурност дали настройката на разделителната
способност от драйвера на принтера може способност от драйвера на принтера ви съответства с тази на Acrobat
да не съответства с тази на Acrobat Reader. Reader.
6. Отстраняване на проблеми
280
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BELARUS
Country/Region
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINE
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
Customer Care Center
Customer Care Center
810-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
09612300300 – non toll free
www.samsung.com/
in/support
02-201-24-18
www.samsung.com/
be/support (Dutch)
WebSite
BANGLADESH
021 36 11 00
www.samsung.com/
n_africa/support
91-726-7864
www.samsung.com/
support
0800-333-3733
www.samsung.com/
ar/support
0-800-05-555
www.samsung.com/
support
BOLIVIA
1300 362 603
www.samsung.com/
au/support
BOSNIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
www.samsung.com/
at/support
BOTSWANA
088-55-55-555
www.samsung.com/
support
8000-4726
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
BURUNDI
WebSite
www.samsung.com/
be_fr/support
(French)
800-10-7260
www.samsung.com/
cl/support
051 133 1999
www.samsung.com/
support
8007260000
www.samsung.com/
support
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com/
br/support
4004-0000 (Capitais e grandes
centros)
07001 33 11 ,sharing cost
www.samsung.com/
bg/support
200
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
281
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
CAMEROON
Customer Care Center
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
Country/Region
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
Cote D’ Ivoire
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca/support(English)
CYPRUS
www.samsung.com/
ca_fr/support
(French)
CZECH
CANADA
CHILE
WebSite
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 02-24828200
www.samsung.com/
cl/support
400-810-5858
www.samsung.com/
cn/support
Bogotá 600 12 72Gratis desde
cualquier parte del país 01
8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
www.samsung.com/
co/support
0-800-507-7267
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
00-800-1-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
062 726 786
www.samsung.com/
hr/support
DENMARK
Customer Care Center
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
8009 4000 only from
landline,toll free
www.samsung.com/
gr/support
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/
cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/
dk/support
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
DOMINICA
DRC
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
499999
www.samsung.com/
support
1-800-10-72670
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
ECUADOR
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
Contact SAMSUNG worldwide
282
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
EGYPT
EIRE
Customer Care Center
08000-726786
16580
0818 717100
800-6225
EL SALVADOR
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
800-7267
030-6227 515
01 48 63 00 00
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
www.samsung.com/
eg/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/
ie/support
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY
www.samsung.com/
de/support
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
GEORGIA
www.samsung.com/
ee/support
GHANA
www.samsung.com/
fi/support
WebSite
GREECE
www.samsung.com/
fr/support
8-800-555-555
www.samsung.com/
support
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/support
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/
gr/support
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-299-0033
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
283
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-2791-9267
800-2791-9111
HONDURAS
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com/
hk/support (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en/support
(English)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726786)0680PREMIUM (0680773-648)
www.samsung.com/
hu/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll
Free1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/
in/support
0800112888 021-56997777
www.samsung.com/
id/support
INDONESIA
IRAN
ITALIA
021-8255
800-SAMSUNG
(800.7267864)[HHP]
800.Msamsung
(800.67267864)
www.samsung.com/
iran/support
www.samsung.com/
it/support
Country/Region
JAMAICA
JAPAN
Customer Care Center
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
0120-327-527
www.samsung.com/
jp/support
800-22273
JORDAN
06 5777444
www.samsung.com/
levant/support
(English)
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799,VIP care 7700))
www.samsung.com/
support
0800 545 545
www.samsung.com/
support
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/
ae/support (English)
KENYA
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LATVIA
LITHUANIA
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
kz_ru/support
8000-7267
www.samsung.com/
lv/support
8-800-77777
www.samsung.com/
lt/support
Contact SAMSUNG worldwide
284
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
LUXEMBURG
MACEDONIA
MALAYSIA
MEXICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NIGERIA
Customer Care Center
261 03 710
WebSite
www.samsung.com/
support
023 207 777
1800-88-9999
Country/Region
0-800-614-40
www.samsung.com/
support
7-800-555-55-55
www.samsung.com/
support
020 405 888
www.samsung.com/
support
080 100 2255
www.samsung.com/
n_africa/support
847267864 / 827267864
www.samsung.com/
support
08 197 267 864
www.samsung.com/
support
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/support
WebSite
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com/
nl/support
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/
nz/support
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
www.samsung.com/
my/support
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/
mx/support
Customer Care Center
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
815-56 480
www.samsung.com/
no/support
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
OMAN
PAKISTAN
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/support
Contact SAMSUNG worldwide
285
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-7267
800-0101
PANAMA
PARAGUAY
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
POLAND
PORTUGAL
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
0-800-777-08
PHILIPPINES
Country/Region
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
009-800-542-0001
PERU
WebSite
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]1800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]02-4222111 [Other
landline]
www.samsung.com/
pe/support
Customer Care Center
WebSite
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **[HHP] 0 801-672678* lub +48 22 607-9333***(całkowity koszt
połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)**
(koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/
pl/support
808 20 7267
www.samsung.com/
pt/support
1-800-682-3180
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
PUERTO RICO
www.samsung.com/
ph/support
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
800-2255 (800-CALL)
QATAR
RWANDA
ROMANIA
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
9999
www.samsung.com/
support
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/
ro/support
Contact SAMSUNG worldwide
286
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
Customer Care Center
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
ru/support
920021230
www.samsung.com/
sa/support
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SUDAN
WebSite
www.samsung.com/
sa_en/support
(English)/
800-00-0077
011 321 6899
1800-SAMSUNG (726-7864)
080 697 267090 726 786
www.samsung.com/
africa_fr/support
www.samsung.com/
rs/support
www.samsung.com/
sg/support
www.samsung.com/
rs/si
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com/
sk/support
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
support
0034902172678[HHP]
0034902167267
www.samsung.com/
es/support
1969
www.samsung.com/
support
Country/Region
SWEDEN
Customer Care Center
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/
es/support
0848 726 78 64 (0848SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch/support (German)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/support
(French)
18252273
www.samsung.com/
levant/support
(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0800-32-9999
www.samsung.com/
tw/support
0685 88 99 00
www.samsung.com/
support
0-2689-3232,1800-29-3232
www.samsung.com/
th/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
SYRIA
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
TRINIDAD &
TOBAGO
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
287
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
TURKEY
TUNISIA
Customer Care Center
444 77 11
www.samsung.com/
tr/support
80-1000-12
www.samsung.com/
n_africa/support
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
U.A.E
U.K
U.S.A
WebSite
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
uk/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us/support
-Consummer
Electonics
U.S.A (Mobile
Phones)
UGANDA
Country/Region
0-800-502-000
[HHP] 1-888-987-HELP(4357)
0800 300 300
www.samsung.com/
us/support
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
ua_ru/support
(Russian)
000- 405-437-33
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
URUGUAY
UZBEKISTAN
VIETNAM
ZAMBIA
WebSite
www.samsung.com/
ua/support
(Ukrainian)
UKRAINE
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (72-6786)
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ve/support
1800 588 889
www.samsung.com/
vn/support
0211 350370
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
288
Речник
Този речник ви помага да се запознаете с продукта, като разберете
термините, които се използват най-често при печат и се
споменават в това ръководство.
802.11
802.11 представлява набор от стандарти за комуникация в безжична
локална мрежа (WLAN), разработен от Комитет по стандартизация
IEEE LAN/MAN (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n може да споделя същият хардуер и да използва 2.4 GHz
честотен обхват. 802.11b поддържа скорост на предаване до 11 Mbps,
802.11n поддържа скорост на предаване до 150 Mbps. Устройствата с
честота 802.11b/g/n понякога могат да изпитват смущения от
микровълнови фурни, безжични телефони и Bluetooth устройства.
Точка за достъп
Точка на достъп или Точка за безжичен достъп (AP или WAP)
представлява устройство, което свързва устройства за безжична
комуникация помежду им в безжични локални мрежи (WLAN) и служи
за централен предавател и приемник на радио сигнали в WLAN.
ADF
Автоматично захранване на хартия (ADF) е сканиращо устройство,
което автоматично подава оригиналния лист хартия, така че някои
устройства да могат да сканират повече страници едновременно.
AppleTalk
AppleTalk е патентован набор от протоколи, разработен от Apple, Inc.
за компютърни мрежи. Той е бил включен в оригиналния Mac (1984) и
сега е изоставен и заменен от TCP/IP мрежите.
Битова дълбочина
Компютърен графичен термин, описващ броят битове използван, за
да се представи цвят в един пиксел в bitmap изображение. Повисоката дълбочина на цвета дава по-широки граници на отделни
цветове. С увеличаването на броя битове, броят на възможните
цветове става практически безкраен на цветовата карта. 1-бит цвят се
нарича обикновено монохромен или черен и бял.
BMP формат
Bitmap графичен формат използван вътрешно от Microsoft Windows
графична подсистема (GDI), и използван най-често като прост
графичен файлов формат за тази платформа.
Речник
289
Речник
BOOTP
Покритие
Протокол Bootstrap. Мрежови протокол, използван от мрежови клиент
за автоматично получаване на неговия IP адрес. Това обикновено се
прави при bootstrap процеси в компютри или използвани от тях
операционни системи. Сървърите BOOTP задават IP адреса на всеки
клиент, като го избират от група адреси. BOOTP дава възможност на
компютри от типа “работни станции без дискове” да получават IP
адрес преди зареждането на напреднала операционна система.
Това е термин при отпечатване, който се използва за измерване на
употребата на тонер при печат. Например, 5% покритие означава, че
на хартия A4 има около 5% изображения или текст. Така че, ако
хартията или оригинала има сложни изображения или много текст,
покритието ще бъде по-голямо и в същото време употребата ще бъде
равна на покритието.
CCD
CSV
Заредено куплиращо устройство (CCD) е хардуерът, който позволява
изпълнението на задания за сканиране. CCD механизмът за
заключване се използва за задържане на CCD модула, за да се
предотвратят повреди по време на местене на устройството.
Стойности, разделени със запетая (CSV). Като тип файлов формат,
CSV се използва за обмен на данни между различни приложения.
Файловият формат, както се използва в Microsoft Excel, е станал
истински стандарт в индустрията, дори и сред платформите, които не
са на Microsoft.
Подреждане
DADF
Подреждането е процес на отпечатване на задания с много копия в
комплекти. Когато бъде избрано подреждане, устройството отпечатва
пълния комплект, преди да отпечата допълнителни копия.
Двойно автоматично захранващо устройство (DADF) е сканиращо
устройство, което автоматично подава и обръща оригиналния лист
хартия, така че устройството да може да го сканира и от двете страни.
Контролен панел
По подразбиране
Контролният панел е плоска, обикновено вертикална зона, където са
показани инструментите за контрол или мониторинг. Те обикновено се
намират в предната част на машината.
Стойност или настройка, която е ефективна, когато вадите принтера
от кутията, нулирате го или го стартирате за пръв път.
Речник
290
Речник
DHCP
Точков матричен принтер
Протокол за динамично конфигуриране на хост (DHCP) представлява
мрежов протокол от тип клиент-сървър. DHCP сървърът предоставя
параметри за конфигурация, специфични за заявките на хоста на
DHCP клиента, като по принцип изисканата от хоста на клиента
информация е предназначена за участие в IP мрежа. DHCP дава
механизъм за разпределени на IP адреси на клиент хоста.
Точковият матричен принтер е тип принтер, чиято глава се движи
напред и назад по страницата и отпечатва с удар, като удря напоена с
мастило лента от плат върху хартията. Много прилича на пишеща
машина.
DIMM
Точки за инч (DPI) е единица за измерване на резолюция, която се
използва при сканиране и печат. Общо, по-високо DPI дава по-висока
резолюция, по-добре видими детайли в изображението и по-голям
размер на файла.
Двуредов модул с памет (DIMM), е малка платка, която съдържа
памет. DIMM съхранява всички данни, като данни за печат, получени
факс данни.
DLNA
DPI
DRPD
The DLNA (Digital Living Network Alliance) е стандарт, който позволява
на устройствата в домашна мрежа да споделят информация едно с
друго по мрежата.
Установяване на отличителен тип звънене. Отличителният тип
звънене е услуга на телефонния доставчик, която позволява на
потребителя да използва един телефон за отговаряне на няколко
телефонни номера.
DNS
Дуплекс
Сървър за имена на домейни (DNS) е система, която съхранява
информация, свързана с имената на домейни в разпределената база
данни на мрежи, като Интернет.
Механизъм, който автоматично обръща лист хартия така, че
устройството да може да печата (или сканира) от двете страни на
листа. Принтерът оборудван с дуплекс механизъм може да отпечатва
от двете страни на хартията.
Речник
291
Речник
Цикъл на действие
Цикълът на действие представлява количеството страници, което не
влошава работата на принтера в рамките на един месец. По принцип
принтерът има ограничена продължителност на живот, например
определени страници за година. Продължителността на живота
означава средният капацитет на отпечатани страници, обикновено
измерван в рамките на гаранционния период. Например, ако цикълът
на действие е 48 000 страници на месец, като приемем, че месеца има
20 работни дни, ограничението на принтера е 2 400 страници на ден.
Емулацията повтаря функциите на една система в друга, така че
втората система се държи като първата. Емулацията се фокусира на
точното пресъздаване на външно поведение, което е в контраст със
симулацията, която се занимава с абстрактен модел на системата,
която се симулира, като често взема предвид вътрешното й
състояние.
Ethernet
Режим на корекция на грешка (ECM) е допълнителен режим на
трансмисия, вграден в Клас 1 факс устройства или факс модеми. Той
автоматично отчита и коригира грешки във факс трансмисията, които
понякога са предизвикани от шума в телефонната линия.
Ethernet представлява технология за локални компютърни мрежи
(LAN), основаваща се на пренос на рамки. Тя дефинира
окабеляването и сигнализирането във физическия слой, както
форматите и протоколите за разпространение на рамките,
определящи достъпа до медията (MAC)/слоя за свързване на данни в
OSI модела. Ethernet е стандартизирана най-вече като IEEE 802.3. Тя
се превърна в най-широко използваната LAN технология от 1990 г. до
настоящия момент.
Емулация
EtherTalk
Емулацията е техниката на една машина да постига същия резултат
като друга.
Набор от протоколи, разработен от Apple Computer за компютърни
мрежи. Той е бил включен в оригиналния Mac (1984) и сега е изоставен
и заменен от TCP/IP мрежите.
ECM
Речник
292
Речник
FDI
Степени на сивото
Foreign Device Interface (FDI) е карта, която се инсталира в
устройството, за да позволи на устройства от трета страна, като
апарати работещи с монети или четци на карти. Тези устройства
позволяват услугата заплащане на разпечатка на вашето устройство.
Сенки на сиво, които представляват светли и тъмни части от
изображението, когато цветни изображения се трансферират в сивата
скала, цветовете се представят от различни степени на сивото.
FTP
Протокол за обмен на файлове (FTP) е често използван протокол за
обмяна на файлове през мрежа, която поддържа TCP/IP протокол
(като Интернет или Интранет).
Фюзер
Полутон
Тип изображение, което симулира сивата скала, чрез промени в броя
на точките. Силно цветните зони се състоят от голям брой точки,
докато по-светлите части се състоят от по-малко на брой точки.
Устройство за съхранение на данни (твърд
диск)
Частта от лазерния принтер, която разтапя тонера върху носителя за
печат. Тя се състои от нагорещяваща ролка и притискаща ролка. След
като тонера се пренесе върху хартията, фюзерът прилага топлина и
натиск, като така тонерът остава трайно върху хартията и поради това
хартията излиза загрята от лазерния принтер.
Устройството за съхранение на данни, често наричано и твърд диск, е
неподвижно устройство за съхранение, което съхранява цифрово
кодирани данни на бързо въртящи се плочи с магнитна повърхност.
Шлюз
Институтът на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) е
международна нестопанска професионална организация за напредък
в технологиите, свързани с електричеството.
Връзка между компютърни мрежи или между компютърна мрежа и
телефонна линия. Много е популярна, тъй като това е компютър или
мрежа, които позволяват достъп до друг компютър или мрежа.
IEEE
Речник
293
Речник
IEEE 1284
IPP
Стандартът за паралелен порт 1284 е разработен от Института на
инженерите по електротехника и електроника (IEEE). Терминът “1284B” се отнася до специфичен тип конектор на края на паралелния
кабел, който се прикачва към периферията (например, принтер).
Печатния Интернет Протокол (IPP) определя стандартен протокол за
отпечатване, както и за управление на задачи за печат, размер
носител, резолюция и т.н. IPP може да се използва локално или чрез
интернет към стотици принтери и също поддържа протокола за
достъп, оторизация и криптиране, като това разширява
възможностите му и го прави по-сигурно решение за печат от други.
Интранет
Частна мрежа, която използва Интернет протоколи, мрежова връзка и
възможно обществена телекомуникационна система, за да споделя
сигурно част от информацията на организация или дейност с нейните
работници. Понякога терминът се отнася само до най-видимата част
от услугата, вътрешната уеб страница.
IP адрес
Интернет протоколът (IP) адрес е уникален номер, който устройствата
използват, за да се идентифицират и комуникират едно с друго в
мрежа, като използват стандарта за Интернет протокол.
IPM
IPM (Images Per Minute, Изображения в минута) е начин на измерване
на скоростта на принтер. IPM скоростта показва броя на едностранно
отпечатаните листи за една минута.
IPX/SPX
IPX/SPX е съкращение на Обмяна на Интернет пакети/Обмяна на
последователни пакети. Това е мрежови протокол използван от
операционните системи на Novell NetWare. IPX и SPX дават услуги за
връзка, подобни на TCP/IP, като IPX протоколът прилича на IP, а SPX
прилича на TCP. IPX/SPX е бил основно разработен за локални мрежи
(LAN) и е много ефективен протокол за тази цел (обикновено, неговото
представяне е по-добро от TCP/IP при LAN мрежа).
ISO
Международна организация по стандартизация (ISO), е международна
организация, която установява стандарти и в която участват
представители от национални стандартизиращи организации. Тя
създава световни индустриални и търговски стандарти.
Речник
294
Речник
ITU-T
LDAP
Международният съюз по телекомуникации (ITU-T) е международна
организация, създадена, за да стандартизира и регулира
международните радио и телекомуникации. Неговите основни
функции включват стандартизация, разпределение на радио честоти
и организиране на договори за взаимовръзка между различните
страни, за осъществяване на международни телефонни разговори. A
-T извадено от ITU-T означава телекомуникация.
Олекотен протокол за достъп до директории (LDAP) е мрежови
протокол за изчакване и модификация на услугите на директориите,
които вървят по TCP/IP.
LED
Светодиод (LED) индикаторът е полупроводник, който показва
състоянието на устройството.
Таблица ITU-T No.1
Стандартизирана тестова таблица, публикувана от ITU-T за факс
трансмисии на документи.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) е стандарт за компресиране на
изображения, без загуба на точност или качество, който е разработен
за компресиране на бинарни изображения, но може да се използва и
при други изображения.
JPEG
Сдружение на фотографите експерти (JPEG) е най-често използвания
стандартен метод за компресия със загуби на фотографски
изображения. Това е формата, който се използва за съхранение и
трансфер на снимки в световната мрежа.
MAC адрес
MAC (Media Access Control) адресът е уникален идентификатор,
асоцииран с мрежови адаптер. MAC адресът е уникален 48-битов
идентификатор, обикновено изписан като 12 шестнайсетични символи
групирани по двойки (напр. 00-00-0c-34-11-4e). Този адрес обикновено
е кодиран хардуерно в Мрежовата интерфейсна карта (NIC) от нейния
производител и се използва като помощ на рутери, които се опитват
да намерят машини в големи мрежи.
MFP
Многофункционално периферно устройство (MFP) е офис устройство,
което включва следните функционалности в едно физическо тяло принтер, копирна машина, факс, скенер и т.н.
Речник
295
Речник
MH
NetWare
Кодиращата система (MH) представлява метод на компресиране с цел
понижаване на обема на данните, които трябва да се предадат между
факс устройствата с цел пренос на изображението, препоръчана от
ITU-T T.4. MH представлява схема за кодиране на данни с кодова
структура, оптимизирана за ефективна компресия на празно
пространство. Повечето факсове се състоят главно от бели полета, а
това намалява времето за трансмисия на повечето факсове.
Мрежова операционна система, разработена от Novell, Inc.
Първоначално е използвала корпоративни многофункционалности, за
да стартира различни услуги на компютри, а мрежовите протоколи са
били базирани на архитипните Xerox XNS стакове. Днес, NetWare
поддържа TCP/IP, както и IPX/SPX.
MMR
Органичен фоточувствителен барабан (OPC) е механизъм, който
прави виртуално изображение, като използва лазерен лъч произведен
от лазерен принтер, като обикновено е в зелено или ръждиво кафяво
и има формата на цилиндър.
MMR (Modified Modified READ) е метод на компресиране, препоръчан
от ITU-T T.6.
Модем
Устройство, което модулира сигнала на доставчика към кодирана
цифрова информация и демодулира такъв сигнал на доставчик, за да
декодира изпратената информация.
MR
MR (Modified Read) е метод на компресиране, препоръчан от ITU-T T.4.
MR кодира първия сканиран ред с помощта на MH. Следващата линия
се сравнява с първата, разликите се определят и след това те се
кодират и предават.
OPC
Модулът за изображения, който съдържа барабан, бавно износва
повърхноста на барабана при използване в принтера и трябва да бъде
подменян навреме, тъй като се износва при контакта си с
проявителната четка на тонер касетата, почистващия механизъм и
хартията.
Оригинали
Първият пример за нещо, като документ, фотография или текст и т.н.,
което се копира, репродуцира или превежда, за да произведе други, но
то самото не е копирано или произлиза от нещо друго.
Речник
296
Речник
OSI
PostScript
Взаимодействие на открити системи (OSI) е модел разработен от
международната Организация по стандартизация (ISO) за
комуникации. OSI предлага стандартен, модуларен подход към
мрежовите разработки, който разделя необходимия набор от
комплексни функции в управляеми, само съдържащи се
функционални слоеве. Слоевете са, отгоре надолу, приложение,
презентация, сесия, транспорт, мрежа, връзка данни и физически.
PostScript (PS) е език за описание на страници и програмиране, който
се използва основно в областта на електронните технологии и
предпечатната подготовка. - активира се в интерпретатор, който
генерира изображение.
PABX
PABX (A private automatic branch exchange) е автоматична телефонна
централа в частно предприятие.
PCL
Команден език за принтери (PCL) е Език за описание на страници
(PDL) разработен от HP като принтерен протокол, който е станал
стандарт за индустрията. Оригинално разработен за първите
мастилено-струйни принтери, PCL е пуснат на различни нива за
термични, матрични и лазерни принтери.
Драйвер за принтер
Програма, която се използва за изпращане на команди и трансфер на
данни от компютъра към принтера.
Носител за печат
Носител, като хартия, пликове за писма, етикети и слайдове, които
могат да се използват в принтер, скенер, факс или копир.
PPM
Страници за минута (PPM) е метод на измерване за определяне колко
бързо работи един принтер, като означава броя на страниците, които
може да отпечата принтера за една минута.
PDF
Формат за преносими документи (PDF) е собствен формат,
разработен от Adobe Systems за представяне на двуизмерни
документи във формат, който не зависи от устройство и резолюция.
Речник
297
Речник
PRN файл
RADIUS
Интерфейс за драйвер на устройство, който позволява на софтуера да
взаимодейства с драйвера на устройството чрез стандартни системни
заявки за входни/изходни ресурси, като така опростява значително
работата.
Потребителската услуга за отдалечено избиране с удостоверяване
(RADIUS) е протокол, предназначен за удостоверяване и управление
на отдалечени потребители. RADIUS разрешава централизирано
управление на данни с удостоверяване, например потребителско име
и парола, които използват AAA (удостоверяване, оторизация и
управление) принципа за управление на достъпа до мрежата.
Протокол
Конвенция или стандарт, който контролира и осъществява връзката,
комуникацията и трансфера на данни между две крайни компютърни
точки.
PS
Резолюция
Остротата на изображението, измерена в брой точки на инч (DPI).
Колкото по-голяма е стойността за dpi, толкова по-голяма е
резолюцията.
Вижте PostScript.
SMB
PSTN
SMB (Server Message Block) е мрежови протокол, който се използва
най-вече за обмяна на файлове, принтери, серийни портове и др.
комуникации между възлите в мрежата. Той също дава и оторизиран
интер-процесен комуникационен механизъм.
PSTN (Public-Switched Telephone Network) е мрежа от световни
обществени верижно превключвани телефонни мрежи, които в
индустриални условия са рутирани през централа.
Речник
298
Речник
SMTP
TCR
Прост протокол за трансфер на поща (SMTP) е стандарт за предаване
на имейли по интернет. SMTP е относително прост, текстово базиран
протокол, където се определят един или повече получатели на
съобщение и след това текста на съобщението се изпраща. Протокол
клиент-сървър, където клиентът предава имейл съобщението към
сървъра.
Докладът за потвърждаване на предаването (TCR) дава данни за
всяка трансмисия, като статус на задача, резултат от трансмисия и
брой изпратени страници. Този доклад може да се настрои да се
отпечатва след всяка задача за печат или само след неуспешни
трансмисии.
SSID
Мрежовото име (SSID) е наименованието на безжичната локална
мрежа (WLAN). Всички безжични устройства в WLAN използват една и
съща SSID идентификация за комуникация помежду си. SSID имената
са с различаване на главните и малките букви и могат да са с
максимална дължина 32 знака.
Подмрежова маска
Подмрежовата маска се ползва заедно с мрежовия адрес, за да
определи коя част от адреса е мрежови адрес и коя част е хост адрес.
TCP/IP
Протоколът за контрол на предаването (TCP) и Интернет протоколът
(IP) са набор комуникационни протоколи, които въвеждат протоколния
стак, на базата на който работят интернет и повечето комерсиални
мрежи.
TIFF
Файлов формат за изображения с тагове (TIFF) е много резолюционен
bitmap формат на изображение. TIFF описва данните за изображение,
които обикновено идват от скенери. TIFF изображенията използват
тагове, ключови думи, които определят характеристиките на
изображението, което е включено във файла. Този гъвкав и независещ
от платформа формат може да се използва за снимки, които са
направени чрез различни приложения за обработка на изображения.
Тонер касета
Тип бутилка, която се използва в устройство като принтер, което
съдържа тонер. Тонерът е прах, който се използва при лазерните
принтери и фотокопири, който оформя текста и изображенията на
отпечатаната страница. Тонерът се разтопява от фюзера, който
прилага комбинация от топлина и натиск върху него, като така кара
тонера да прилепне към нишките на хартията.
Речник
299
Речник
TWAIN
Воден знак
Индустриален стандарт за скенери и софтуер. Като използва скенер
съвместим с TWAIN и TWAIN-съвместима програма, сканирането
може да стартира от самата програма. Това е улавяне на изображение
API за Microsoft Windows и Apple Mac операционни системи.
Водния знак е видимо изображение или схема на хартията, която се
вижда по-светла от преминалата светлина. Водните знаци са се
появили за пръв път в Болоня, Италия, през 1282. Те са били
използвани от производителите на хартия за идентификация на
техния продукт, също върху пощенски марки, валута или други
правителствени документи, за намаляване на фалшификатите.
UNC пътека
Конвенция за унифицирани имена (UNC) е стандартен начин за
достъп до мрежови споделяния в Windows NT и други Microsoft
продукти. Формата на UNC пътеката е:
\\<servername>\<sharename>\<Additional directory>
URL
Единен локатор на ресурси (URL) представлява глобалния адрес на
документи и ресурси в Интернет. Първата част на адреса обозначава
кой протокол трябва да се използва, а втората част задава IP адреса
или името на домейна, в който се намира дадения ресурс.
USB
WEP
Протоколът WEP (WEP) представлява протокол за защита, указан от
IEEE 802.11 за указване на едно и също ниво на защита като това на
кабелна LAN мрежа. WEP осигурява защита чрез криптиране на данни
през радио честоти, така че да им осигури защита, докато се
придвижват от една крайна точка до друга.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) е архитектура на изображенията,
първоначално представена в Windows Me и Windows XP. Сканирането
може да се инициализира от тези операционни системи, като се
използва съвместим с WIA скенер.
Универсална серийна шина (USB) е стандарт, разработен от
Implementers Forum, Inc., за връзка между компютри и периферни
устройства. За разлика от паралелния порт, USB е предназначен за
едновременно свързване на USB порт на един компютър с множество
периферни устройства.
Речник
300
Речник
WPA
XPS
Защитеният Wi-Fi достъп (WPA) представлява клас от системи, които
имат за цел да подсигурят безжичните (Wi-Fi) компютърни мрежи и е
създаден, за да подобри функциите на защита на WEP.
XPS (XML Paper Specification) е спецификация зa Page Description
Language (PDL) и нов формат за документ, която може да се използва
при преносими и електронни документи, разработена от Microsoft.
Това е XML-базирана спецификация, основана на нова пътека за
принтиране и на вектор-базиран формат за документи, независим от
устройства.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA предварително споделен ключ) представлява
специален режим на WPA за целите на малкия бизнес и домашните
потребители. В точката за безжичен достъп (WAP) и други безжични
лаптоп или десктоп устройства се конфигурира споделен ключ или
парола. За постигане на разширена защита WPA-PSK генерира
уникален ключ за всяка сесия между безжичен клиент и асоциираната
WAP.
WPS
Защитената безжична настройка (WPS) е стандарт за настройване на
безжична домашна мрежа. Ако вашата точка за безжичен достъп
поддържа WPS, можете лесно да конфигурирате безжичната връзка
без компютър.
Речник
301
Индекс
A
M
AirPrint
183
AnyWeb Print
242
Mac
използване на SetIP
140
инсталация на драйвер за мрежово
свързване
149
D
direct printing utility
инсталация на драйвер за свързано с
USB кабел устройство
133
229
G
обичайни Мас проблеми
general settings
195
google cloud печат
185
печат
използване на SetIP
инсталация на драйвер за мрежово
свързване
150
инсталация на драйвер за свързано с
USB кабел устройство
135
печат
counter
141
225, 234
повторна инсталация на драйвер за
свързано с USB кабел устройство 136
свойства на принтера
226, 234
системни изисквания
112
често срещани проблеми в Linux 279
обща информация
245
samsung printer experience
254
service contact numbers
281
U
UNIX
инсталация на драйвер за мрежово
свързване
151
223, 231
печат
226, 236
Unix
112
menu
Linux
245
278
повторна инсталация на драйвер за
свързано с USB кабел устройство 134
системни изисквания
L
SyncThru Web Service
системни изисквания
113
USB кабел
207
N
инсталация на драйвер
134,
23, 26, 133,
135, 136
USB флаш памет
nнагоре печат
Mac
223, 231
архивиране на данни
53
управление
54
P
W
postScript драйвер
Windows
отстраняване на проблеми
280
139, 169
инсталация на драйвер за мрежово
свързване
143
S
Samsung Printer Status
използване на SetIP
252
инсталация на драйвер за свързано с
И ИИИИИ 302
Индекс
USB кабел устройство
системни изисквания
23, 26
110
често срещани проблеми в Windows
277
редактиране
218
създаване
218
поръчка
аксесоари
59
70
поръчка
59
инструменти за управление
USB кабел
163
WPS
прекъсване
162
Режим Инфраструктура
157
безжична мрежа
мрежов кабел
168
безопасност
240
11
символи
11
З
воден знак
изтриване
218
10
зареждане
на хартия в многофункционална тава
37
специален носител
39
хартия в табла1
35
58
поръчка
58
83
следене на оставащия срок на
експлоатация на консумативите
74
смяна на тонер касета
65
контейнер за отпадъчния тонер
68
контролен панел
21
сензорен панел
28
засядане
почистване на хартия
налични консумативи
предвиден срок на експлоатация на
тонер касетата
62
съвети за избягване на засяданията
82
В
151
конвенция
50
хартия в тава1 допълнителни тави 35
информация
Unix
консумативи
Еко печат
безжична
46
К
Е
Б
49, 224, 233
инсталация на драйвер
59
достъп
инсталиране
използване на помощ
изходна поставка
Д
допълнителна тава
А
И
М
меню
административна настройка
202
брояч
207
И ИИИИИ 303
Индекс
графика
194
обща настройка
200
Директен USB
205
Програма SetIP
139, 140, 141, 169
Еко
204
емулация
изглед отпред
19
общи икони
10
опции на устройството
70
199
представяне на мрежови програми
138
информация
191
среда на инсталиране
П
настройка на системата
195
помощ
208
състоянието на задачата
206
хартия
193
шаблон
192
114
Паралелна
Н
поръчка
настройки по подразбиране
настройки за тавата
45
носител за печат
гланцова хартия
45
етикети
43
използване на специален носител 39
задаване на типа на хартия
45
съвети за употреба
изходна поставка
многофункционална или устройство за
ръчно подаване тава
38
картон
многофункционална тава
зареждане
мрежа
154
инсталация на драйвер
Linux
Mac
UNIX
Windows
150
149
151
143
настройка на безжична мрежа
157
настройка на кабелна мрежа
139
44
настройване на размера на хартията
45
37
IPv6 конфигурация
105
плик
41
предварително отпечатана хартия 45
прозрачно фолио
42
специален носител
39
139, 169
памет
подобряване на паметта
72
печат
Linux
225, 234
Mac
223, 231
UNIX
226, 236
задаване като принтер по
подразбиране
213
използване на direct printing utility 229
много страници на един лист хартия
Mac
223, 231
мобилен печат
178
мобилна ОС
178
отпечатване от двете страни на
хартията
Mac
224, 232
О
обзор на устройството
изглед отзад
Програма SetIP
59
20
печат във файл
213
И ИИИИИ 304
Индекс
предпочитания за печат
печат на документ
Windows
47
промяна на настройките за печат по
подразбиране
212
Linux
226, 234
обща информация
проблеми с операционната система
277
проблеми
225, 234
отпечатванепроблеми
Mac
223, 231
UNIX
226, 236
проблеми при подаване на хартията
262
изтриване
220
печат
220
създаване
219
поставяне на устройството
настройване на надморската височина
210
почистване
Т
264
зареждане на хартия в
многофункционална тава
37
проблеми с качеството на печата 269
настройване на размера и типа на
хартията
45
проблеми със захранването
поръчка на допълнителна тава
59
промяна на размера на тавата
34
263
Р
разпознаване на Cветодиод за
cъстояние
речник
регулиране на ширината и дължината
34
92
тонер касета
инструкции за работа
289
61
непроизведени от Samsung и повторно
заредени
61
С
външно
76
отвътре
77
Специални характеристики
повдигаща ролка
79
сензорен панел
76
клавиатура
211
правна информация
116
спецификации
103
преглед на менютата
28
носител за печат
105
предпочитани настройки за печат
49
съобщение за грешка
94
почистване на устройството
252
тава
Linux
печат на шаблон
21
състояние на принтера
проблем
специални функции на принтера 215
печат на документ
състояние
209
предвиден срок на експлоатация
62
преразпределяне на тонера
63
смяна на касетата
65
съхранение
61
У
Устройство с USB памет
И ИИИИИ 305
Индекс
печат
53
Ф
функции
4
функции на устройството
190
функция за печат на носител
105
функции за паметтвърд диск
238
функция за печат
212
Ч
части за поддръжка
60
чрез
клавиатура
211
И ИИИИИ 306
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement