Samsung C61RAAST/XEH User's manual

Samsung C61RAAST/XEH User's manual
Üzembe helyezési és üzemeltetési útmutató
Kerámia főzőlap
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készü
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST
C61RAEE / C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN
C61R1ADMST / C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL
C61R2ACN / C61R2ADST / C61R2AEE
A balesetek, és a főzőlap károsodásának megelőzése érdekében kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, a készülék üzembe helyezése vagy használatbavétele előtt. Kérjük, őrizze meg ezt a
kézikönyvet, hogy a jövőben is használhassa.
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 1
6/11/2555 14:40:08
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 2
6/11/2555 14:40:08
Tartalomjegyzék
HU
A kézikönyv használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biztonság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villamos biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gyerek biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonság használat közben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonság tisztításnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Ártalmatlanítási előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A főzőlap felszerelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Előírások és megfelelés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Biztonsági előírások a szerelő számára.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Csatlakozás a villamos hálózathoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Beszerelés a munkalapba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A főzőlap részei és jellemzői. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Főzőzónák és kezelőegység.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tartozékok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A készülék fontosabb jellemzői. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Biztonsági kikapcsolás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Maradék hő kijelzés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az első használat előtt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Első megtisztítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Főzőlap használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alkalmas edények. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Érintőkapcsolók használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék bekapcsolása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hőmérséklet beállítása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kikapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Főzőzóna kikapcsolása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonsági reteszelés használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kezelőegység reteszelése, és a reteszelés feloldása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Javasolt fűtési fokozatok különleges ételek főzéséhez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
16
16
17
19
19
Tisztítás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Főzőlap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Főzőlap szegélye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék megsérülésének megelőzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
21
Garancia és szerviz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Üzemzavarok elhárítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Szerviz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 1
6/11/2555 14:40:08
A kézikönyv használata
HU
Kérjük, hogy a készülék használatbavétele előtt szakítson időt e kézikönyv elolvasására,
különösen a következő szakaszban található biztonsági információkra! Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy a jövőben is használhassa. Ha eladná a készüléket, kérjük, ne felejtse el átadni
e kézikönyvet az új tulajdonosnak.
A kézikönyvben használatos szimbólumok
Ez a szimbólum a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra figyelmeztet.
A „Vigyázat!” cím a személyi biztonságra vonatkozó információkra utal.
A „Figyelem!” cím az anyagi károk megelőzésére vonatkozó információkra utal.
Ez a szimbólum hasznos információkat és gyakorlati tanácsokat jelöl.
Ez a szimbólum a környezetvédelemmel kapcsolatos teendőkre utal.
1. Ilyen számozás található a készülék használatát lépésről lépésre ismertető magyarázatoknál.
2. ...
3. ...
E kézikönyv ismerteti az egyszerűbb üzemzavarok elhárítását is. Lásd az „Üzemzavarok
elhárítása” című szakaszt.
2
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 2
6/11/2555 14:40:08
Biztonság
Biztonsági szempontból e készülék megfelel az elfogadott műszaki szabványoknak
és a német Készülékbiztonsági törvénynek. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy
gyártóként kötelességünk felhívni az Ön figyelmét az alábbi biztonsági előírásokra.
HU
Villamos biztonság
• Gondoskodjék arról, hogy szakember szerelje fel, és földelje le a készüléket!
• Csak szakembernek szabad javítania a készüléket! A szakszerűtlen javítás személyi
sérülést vagy komoly meghibásodást okozhat. Ha javítani kell a készüléket, forduljon a
legközelebbi szervizhez! Ezen utasítások be nem tartása esetén anyagi kár keletkezhet és
érvényét veszti a garancia.
• A süllyesztve szintbe szerelendő készülékeket csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő készülékházba és munkalapba történt beépítés után szabad üzemeltetni. Ez megfelelő
védelmet biztosít a villamos részek megérintése ellen, a VDE [Német Villamosmérnökök
Egyesülete] előírásai szerint.
• Ha a készülék meghibásodna vagy eltörne, elrepedne vagy berepedezne:
- kapcsolja ki az összes főzőzónát;
- válassza le a főzőlapot a villamos hálózatról; és
- forduljon a helyi szervizhez!
• Ha elrepedne a főzőlap, kapcsolja ki a készüléket az áramütés megelőzése végett! Ne
használja a főzőlapot a kerámia felület kicseréléséig!
•N
em szabad a főzőlapot alumíniumfólia hevítésére, alumíniumfóliába csomagolt termékek
melegítésére vagy alumínium tálkába helyezett mélyhűtött ételek felmelegítésére használni!
Gyerek biztonság
Kisgyerekek vagy szellemi fogyatékosok csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket!
Vigyázni kell a kisgyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel!
A főzőzónák nagyon felforrósodnak főzés közben! Tartsa távol mindig a kisgyerekeket a készüléktől!
3
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 3
6/11/2555 14:40:08
Biztonság (folytatás)
HU
Biztonság használat közben
• Ez a készülék csak otthoni főzéshez és sütéshez készült. Nem használható kereskedelmi
vagy ipari célra.
• Sosem szabad a főzőlapot a helyiség fűtésére használni!
• Vigyázzon, amikor villamos készülékeket a főzőlap közelében lévő hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztat! A hálózati csatlakozó kábelnek nem szabad hozzáérnie a főzőlaphoz!
• A túlhevült zsír vagy olaj gyorsan lángra lobbanhat. Sose hagyja felügyelet nélkül a serpenyőt vagy lábast, miközben zsírban vagy olajban süt, például amikor chipset süt!
• Használat után kapcsolja ki a főzőzónákat.
• Tartsa mindig tisztán és szárazon a kezelőegységet.
• Ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőlapra, mert ezzel tüzet okozhat!
Biztonság tisztításnál
• Tisztítás előtt kapcsolja mindig ki a készüléket!
• Biztonsági okokból tilos a készüléket gőzsugárral vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel tisztítani.
• Az e kézikönyvben a tisztításra és ápolásra vonatkozó utasítások szerint tisztítsa a főzőlapot!
Ártalmatlanítási előírások
A csomagolóanyag ártalmatlanítása.
• A készülék csomagolásához használt anyagok újrahasznosíthatók. A kartonpapír és
keményhab részek megfelelő jelzéssel vannak ellátva. Kérjük, hogy a csomagolóanyag és
a leselejtezett készülék ártalmatlanításánál legyen tekintettel a biztonságra és a környezetvédelemre!
Leselejtezett régi készülék ártalmatlanítása.
igyázat! A régi készülék ártalmatlanítása előtt üzemképtelenné kell azt tenni, hogy
V
ne jelentsen veszélyforrást!
Köttesse le szakemberrel a készüléket a villamos hálózatról és szereltesse ki vele a
villamos csatlakozókábelt!
• A készüléket nem szabad háztartási szemétként kezelni!
• A lomtalanításra valamint a leselejtezett háztartási készülékek átvételével megbízott telephelyekre vonatkozó információk a polgármesteri hivataltól szerezhetők be.
4
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 4
6/11/2555 14:40:08
A főzőlap felszerelése
Figyelem! Szakemberrel kell felszereltetni és leföldeltetni a készüléket!
Kérjük, vegye komolyan a fenti utasítást! A szakszerűtlen felszerelésből származó
károkra nem vonatkozik a garancia.
A műszaki adatok e kézikönyv végén találhatók.
HU
Előírások és megfelelés.
E készülék az alábbi szabványoknak felel meg:
•E
N 60 335 -1 és EN 60 335 - 2 - 6 (háztartási és hasonló célú villamos berendezések biztonsága);
•E
N 60 350 vagy DIN 44 546 / 44 547 / 44 548 (háztartási célú villamos főzőlapok, tűzhelyek,
sütők és grillek üzemi jellemzői);
• EN 55 014 - 2
• EN 55 014
• EN 61 000 - 3 - 2; és
• EN 61 000 - 3 - 3 (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó alapvető előírások).
Ez a készülék megfelel az alábbi EU direktíváknak:
• 73 / 23 / EU, 1973.02.19 (kisfeszültségű direktíva);
• 89 / 336 / EU, 1989.05.03 (az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó direktíva, a 92 / 31 / EU módosító direktívát is tartalmazva); és
• 93 / 68 / EU (CE címkézési direktíva).
Biztonsági előírások a szerelő számára.
• A készüléket egy olyan megszakító szerkezeten keresztül kell a villamos hálózathoz csatlakoztatni, mely legalább 3 mm-es hézaggal megszakítja az összes pólust! Ilyen leválasztó
szerkezet lehet egy kisautomata, olvadó biztosítékok (melyek legyenek kivehetőek), földzárlat-kioldók és kontaktorok.
• A tűzvédelem vonatkozásában e készülék megfelel az EN 60 335 - 2 - 6 szabványnak. Ezt
a készüléktípust fel szabad szerelni úgy, hogy az egyik oldalán egy magas konyhaszekrény
vagy fal legyen.
• Fiókok nem lehetnek a főzőlap alatt.
• Az installálásnak garantálnia kell az áramütés elleni védelmet.
• A konyhabútor, melybe a készüléket beszerelik, meg kell hogy feleljen a DIN 68 930 stabilitási követelményeinek.
• A nedvesség elleni védelem érdekében le kell szigetelni az összes vágási felületet egy alkalmas tömítőanyaggal.
• Csempével borított munkafelületeken a főzőlap illeszkedési hézagait teljesen ki kell tölteni
fugázóanyaggal.
• Természetes kő, műkő vagy kerámia felső részeknél a pillanatrugókat egy alkalmas műgyantával vagy ragasztóanyaggal kell a helyükre erősíteni.
• Ügyeljen rá, hogy a tömítés hézagmentesen illeszkedjék a munkafelületnél! Nem szabad
szilikon pasztát használni; ez megnehezítené a kiszerelést a szervizelésnél.
• A főzőlap legyen alulról kinyomható a kiszereléshez.
5
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 5
6/11/2555 14:40:08
A főzőlap felszerelése (folytatás)
HU
Csatlakozás a villamos hálózathoz.
Ellenőrizze a villamos csatlakozás elkészítése előtt, hogy a készülék adattábláján feltüntetett névleges
feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel! Az adattábla a főzőlap alsó készülékházán található.
Áramtalanítsa az áramkört a villamos csatlakozás elkészítése előtt!
A fűtőelem feszültsége 230 VAC. A készülék kifogástalanul működik 220 VAC feszültségű régebbi hálózatról is.
A főzőlapot egy olyan megszakító szerkezeten keresztül kell csatlakoztatni a villamos hálózathoz, mely
legalább 3 mm-es hézaggal meg tudja szakítani az összes pólust, ilyen szerkezet lehet például az automatikus kismegszakító, földzárlatkioldók vagy olvadó biztosíték.
Hálózati csatlakozókábelként H05SS-F (180°C) vagy ennél magasabb fokozatú kábelt kell használni.
A készülék névleges árama (A)
Névleges keresztmetszet (mm2)
1N~
> 25 és ≤ 32
> 4 és < 6
2N~
> 10 és ≤ 16
> 1.5 és < 2.5
A csatlakozást a rajz szerint kell elkészíteni. A csatlakozóvezetékeket a megfelelő bekötési rajz szerint kell
felszerelni.
A földelő vezeték a földkapocshoz van csatlakoztatva. A földelő vezetéknek hosszabbnak kell lennie a
villamos áramot szállító vezetékeknél.
A kábelcsatlakozásokat az előírások szerint kell elkészíteni és a csatlakozókapcsok csavarjait jól meg kell
húzni!
A csatlakozókábelt a hálózati kábelrögzítővel kell rögzíteni és a fedelet jól le kell zárni. A készülék első
üzembe helyezésekor a kerámia felületről el kell távolítani a védőfóliát és az öntapadó címkéket.
A főzőlapnak a villamos hálózathoz való csatlakoztatása után kapcsolja be rövid
ideig a legnagyobb fokozatba mindegyik főzőzónát és ellenőrizze, hogy működik-e!
A főzőlap első feszültség alá helyezésekor világít az összes jelzőfény és aktiválódik
a biztonsági reteszelés.
< IN ~ >
L: Barna
N: Kék
PE: Zöld
Vigyázat! Ügyeljen a fázis és a nulla vezető helyes bekötésére a csatlakozó doboznál és a készüléknél (bekötési vázlatok); különben tönkremehetnek egyes szerkezeti részek!
A garancia nem vonatkozik a helytelen üzembehelyés által okozott károkra.
6
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 6
6/11/2555 14:40:08
A főzőlap felszerelése (folytatás)
Beszerelés a munkalapba.
HU
Jegyezze fel a készülék adattábláján látható gyártási számot a beszerelés előtt!
Erre a számra szükség lesz a szervizeléshez, és az adattábla a beszerelést követően már nem férhető hozzá, mert a készülék alján van elhelyezve.
Ügyeljen az előírt szabad távolságokra!
Rögzítse a kengyeleket mindkét oldalon a csavarokkal, mielőtt felszereli a kengyelekre a főzőlapot.
Min. 50mm
x4
R3
min. 20
560 +1
490+1
600
50
7
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 7
6/11/2555 14:40:09
A főzőlap felszerelése (folytatás)
HU
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 8
6/11/2555 14:40:09
A főzőlap részei és jellemzői
Főzőzónák és kezelőegység.
HU
Szimpla főzőzóna, 1800 W
Szimpla főzőzóna, 1200 W
14
8
3
18
m
83
m
m
m
14
8
m
m
m
m
1
Kezelőegység
Szimpla főzőzóna,
1200 W
Szimpla főzőzóna, 1800 W
Fűtési fokozat és maradék hő
kijelző
Biztonsági reteszelés
érintőkapcsoló
Fűtési fokozatok érintőkapcsolói
„Be/Ki” érintőkapcsoló
9
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 9
6/11/2555 14:40:10
A főzőlap részei és jellemzői (folytatás)
HU
Tartozékok
1 Kerámia főzőlap
2 Szerelőkengyelek
3 Csavarok
10
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 10
6/11/2555 14:40:10
A főzőlap részei és jellemzői (folytatás)
A készülék fontosabb jellemzői.
HU
• Kerámia főzőfelület: A készüléknek egy kerámia főzőfelülete és négy gyorsreagálású főzőzónája van. A főzőlap nagyteljesítményű fűtőelemei lényegesen lerövidítik a zónák felhevítéséhez szükséges időt.
• Érintőkapcsolók: A készülék érintésre reagáló kapcsolókkal működtethető.
•K
önnyen tisztítható: A kerámia főzőfelület és az érintőkapcsolók előnye, hogy jól hozzáférhetők a tisztításkor. A sima, sík felületet könnyű tisztítani.
•B
e/Ki érintőkapcsoló: A „Be/Ki” érintőkapcsoló szolgál a készülék hálózati kapcsolójaként.
Ez az érintőkapcsoló a készülék hálózati áramellátása teljesen be- vagy kikapcsolja.
•K
ijelzők és jelzőfények: Digitális kijelzők és funkció jelzőfények szolgáltatnak információkat
a beállításokról és az aktivált funkciókról valamint a különböző főzőzónákban lévő maradék
hőről.
•B
iztonsági kikapcsolás: Egy biztonsági kikapcsolás funkció gondoskodik a főzőzónák automatikus kikapcsolásáról, ha egy bizonyos ideig nem változtatták meg a beállításukat.
•M
aradék hő kijelző: A kijelzőn megjelenik a maradék hő ikonja, ha a főzőzóna még olyan
forró, hogy égési sérülést okozhat.
Digitális kijelzők: A négy kijelző mező a négy főzőzónához tartozik.
Ezek a következő információkat jelzik ki:
-
a készülék ki van kapcsolva
– választott fűtési fokozat
maradék hő
a biztonsági reteszelés aktiválva van; és
hibajelzés, az érintőkapcsolót 10 másodpercnél tovább tartották megérintve.
hibajelzés, ha rendellenes üzem miatt túlhevült a főzőlap.
11
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 11
6/11/2555 14:40:10
A főzőlap részei és jellemzői (folytatás)
HU
Biztonsági kikapcsolás.
Ha az valamelyik főzőzóna be van kapcsolva és a beállításán hosszabb időn keresztül nem
változtatnak, akkor bizonyos idő után automatikusan kikapcsol az illető főzőzóna.
A maradék hőt a („Hot” = forró) szimbólum jelzi az illető főzőzóna digitális kijelzőjén.
A főzőzónák az alábbi idő eltelte után kapcsolnak ki automatikusan:
Fűtési fokozat
1-2
6 óra múlva
Fűtési fokozat
3-4
5 óra múlva
Fűtési fokozat
5-6
3 óra múlva
Fűtési fokozat
7-9
1 óra múlva
Ha a főzőlap rendellenes üzem miatt túlhevül,
csol a főzőlap.
jelenik meg a kijelzőn, és kikap-
Ha a fenti táblázatban feltüntetett idő előtt kikapcsol egy vagy több főzőzóna, akkor
nézze meg az „Üzemzavarok elhárítása” című szakaszt.
Egyéb okok egy főzőzóna automatikus kikapcsolására.
Azonnal kikapcsol az összes főzőzóna, ha az edényből kifut a folyadék és a kezelőegységre
folyik.
Akkor is működésbe lép az automatikus kikapcsolás, ha Ön egy nedves rongyot tesz a kezelőegységre. Mindkét fentebb említett esetben a készüléket újra be kell kapcsolni a „Be/Ki
”
érintőkapcsolóval a folyadék, vagy a nedves rongy eltávolítása után.
Maradék hő kijelzés.
Ha kikapcsolunk egy főzőzónát, vagy kikapcsoljuk az egész főzőlapot, a maradék hő jelenlétét
egy („Hot” = forró) szimbólum jelzi a megfelelő főzőzóna digitális kijelzőjén. A maradék hő
kijelzés csak akkor tűnik el, ha már kihűlt a főzőzóna.
A maradék hő felhasználható felolvasztásra vagy az étel melegen tartására.
Figyelem! Amíg világít a maradék hő kijelző, égésveszély áll fenn!
Figyelem! Az áramellátás megszakadása esetén kialszik a szimbólum és elvész
a maradék hőre vonatkozó információ. Ilyen esetben ezért Ön megégetheti magát!
Ezért legyen mindig óvatos, amikor a főzőlap közelében tartózkodik!
12
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 12
6/11/2555 14:40:11
Az első használat előtt
Első megtisztítás.
HU
Törölje le a felületet egy nedves ronggyal és kerámia főzőlap tisztítószerrel!
Figyelem! Ne használjon maró vagy koptató hatású tisztítószereket!
Megsérülhet a felület.
Főzőlap használata
Alkalmas edények.
A jobb edényekkel jobban lehet főzni.
• A jó edények az aljukról ismerhetők fel. Az edény alja legyen minél vastagabb és legyen
teljesen sík.
• Új edények vásárlásánál ügyeljen az edény aljának átmérőjére. A gyártók gyakran az
edény felső peremének átmérőjét közlik.
• Alumínium- vagy rézaljú edények fémes elszíneződést okozhatnak a kerámia felületen.
Ezt az elszíneződést nagyon nehéz vagy lehetetlen eltávolítani.
• Ne használjon öntöttvas edényeket vagy sérült, sorjás aljú edényeket. Ezek megkarcolhatják a főzőfelületet.
• Hideg állapotban az edény alja normál esetben kissé befelé hajlik (konkáv). Az edény
aljának sosem szabad kifelé hajolnia (konvex).
• Ha különleges edényt akar használni, például kuktafazekat vagy egy pároló fazekat, kérjük
tartsa be a gyártó előírásait!
Energiatakarékossági tanácsok.
Értékes energiát takaríthat meg Ön az alábbiak figyelembevételével.
Helyes!
Right!
Helytelen!
Wrong!
13
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 13
6/11/2555 14:40:12
Főzőlap használata (folytatás)
HU
• Először helyezze el az edényt vagy fazekat és csak utána kapcsolja be a főzőzónát!
• A piszkos főzőzóna vagy a piszkos aljú edény növeli az energiafogyasztást.
• Ha lehet, tegye rá jól a fedőt az edényre, hogy teljesen lefedje.
• Kapcsolja ki a főzőzónákat a főzés vége előtt, hogy a maradék hő kihasználható legyen az
étel melegen tartására vagy felolvasztásra.
• Az edény alja ugyanolyan méretű legyen, mint a főzőzóna.
• Kuktafazékkal a főzési idő akár 50%-kal csökken!
Érintőkapcsolók használata.
Az érintőkapcsolók működtetéséhez érintse meg az ujjával a kezelőegység megfelelő
részét, hogy világítson vagy ne a megfelelő kijelző, vagy bekapcsoljon a kívánt funkció.
Vigyázzon, hogy egyszerre csak egy érintőkapcsolót érintsen meg. Ha az ujjával nagyon
ferdén nyúl a kezelőegységhez, bekapcsolhat egy szomszédos érintőkapcsoló is.
14
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 14
6/11/2555 14:40:12
Főzőlap használata (folytatás)
A készülék bekapcsolása.
HU
Érintse meg a „Reteszelés ” érintőkapcsolót 3 másodpercig.
Ezután a készülék bekapcsolható a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval.
Érintse meg a „Be/Ki ” érintőkapcsolót.
A digitális kijelzőkön látható.
A készüléknek a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval történt bekapcsolása után 10 másodpercen belül választani kell egy fűtési fokozatot. Különben biztonsági okból
kikapcsol a készülék.
Hőmérséklet beállítása.
A fűtési fokozat ( to ) beállításához érintse meg a megfelelő főzőzóna
A
első megnyomásakor a fűtési fokozat -re áll be.
A
első megnyomásakor a fűtési fokozat -re áll be.
A
gombbal növelheti és a
gombbal csökkentheti a fűtési fokozatot.
,
gombját.
15
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 15
6/11/2555 14:40:12
Főzőlap használata (folytatás)
HU
A készülék kikapcsolása.
A készülék a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval kapcsolható ki teljesen.
Érintse meg a „Be/Ki ” érintőkapcsolót!
Egy főzőzóna vagy az egész főzőfelület kikapcsolása után a maradék hőt egy
(„Hot” = forró) szimbólum jelzi a megfelelő főzőzónák digitális kijelzőjén.
Ha a fűtési fokozat , és Ön ki akarja kapcsolni a főzőzónát, az érintőkapcsolót
még egyszer megérintve a fűtési fokozat nullára csökken.
A gyorsabb beállítás érdekében tartsa az ujját a
vagy
érintőkapcsolón, míg
meg nem jelenik a kívánt érték!
Ha 10 másodpercnél tovább tart megnyomva egy érintőkapcsolót,
hibajelzés
jelenik meg a fűtési fokozat kijelzőjén. A hibajelzés eltüntetéséhez érintse meg a
„Be/Ki ” érintőkapcsolót.
Főzőzóna kikapcsolása.
Egy főzőzóna kikapcsolásához állítsa vissza a fűtési fokozatot
si fokozatok
vagy
érintőkapcsolójának segítségével.
ra a kezelőegységen a Fűté-
16
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 16
6/11/2555 14:40:13
Főzőlap használata (folytatás)
Biztonsági reteszelés használata.
HU
A biztonsági reteszelés egy főzőzóna véletlen bekapcsolása és a főzőfelület véletlen aktiválása ellen véd. A Reteszelés érintőkapcsoló csak bekapcsolt áramellátásnál használható.
Biztonsági reteszelés bekapcsolása.
1. Érintse meg a
érintőkapcsolót kb. 3 másodpercig.
Nyugtázásként egy hangjelzés hallható.
kb.
3 másodperc
approx.
3 sec.
2. Érintse meg a fűtési fokozatok egyik érintőkapcsolóját.
(„Lock” = reteszelés) jelenik meg a kijelzőkön, jelezve, hogy aktiválva van a biztonsági
reteszelés.
17
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 17
6/11/2555 14:40:13
Főzőlap használata (folytatás)
HU
Biztonsági reteszelés kikapcsolása.
1. Érintse meg kb. 3 másodpercig az érintőkapcsolót.
Nyugtázásként egy hangjelzés hallható.
kb.
3 másodperc
approx.
3 sec.
A berendezés kikapcsolása után néhány perccel biztonsági okokból automatikusan
bekapcsol a gyermekzár.
18
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 18
6/11/2555 14:40:13
Főzőlap használata (folytatás)
Kezelőegység reteszelése, és a reteszelés feloldása.
HU
A főzési folyamat közben bármikor reteszelhető a kezelőegység – a „Be/Ki ” érintőkapcsoló
kivételével –, hogy megakadályozható legyen a beállítások véletlen megváltoztatása, például
ha Ön letörli a kezelőegységet egy ronggyal.
1. Érintse meg kb. 3 másodpercig a Biztonsági reteszelés érintőkapcsolót.
Világít a jelzőfény a reteszelés érintőkapcsolóban. Az érintőkapcsolók most reteszelve
vannak.
2. A reteszelés feloldásához érintse meg újra a Biztonsági reteszelés érintőkapcsolót kb. 3
másodpercig. Ekkor kialszik a jelzőfény a reteszelés érintőkapcsolóban.
kb.
3 másodperc
approx.
3 sec.
Javasolt fűtési fokozatok különleges ételek főzéséhez.
Az alábbi táblázatban szereplő számadatok csupán irányértékek. A különböző főzési módokhoz szükséges fűtési fokozatok számos tényezőtől függenek, például az edény fajtájától és a
főzendő étel típusától és mennyiségétől.
Kapcsoló beállítása
Főzési módszer
9
Melegítés
Hirtelensütés
Zsírban sütés
8
7
Intenzív zsírban
sütés
6
Zsírban sütés
5
4
3
Forralás
2
Gőzölés
Párolás
Forralás
1
Megolvasztás
Példák
Nagy tömegű folyadék melegítése, metélt tészta forralása, hús pirítása, (pörkölt barnítása, hús
párolása)
Vesepecsenye-, hátszínszelet, hagymás reszelt
burgonya barnára sütve, virsli/kolbász, palacsinta
Sertésszelet / borda, máj, hal, zsírban sült húsgombóc, sült tojás
Max. 1,5 liter folyadék, burgonya, zöldségek főzése
Kis mennyiségű zöldség gőzölése és párolása, rizs
és tejes ételek forralása
Vaj megolvasztása, zselatin olvasztása, csokoládé olvasztása
Megjegyzés
• A fenti táblázatban szereplő fűtési fokozatok csupán irányértékek.
•A
fűtési fokozatokat szükség esetén módosítani kell az adott edénynek és ételnek megfelelően.
19
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 19
6/11/2555 14:40:13
Tisztítás és ápolás
HU
Főzőlap
Figyelem! Tisztítószereknek nem szabad érintkezésbe lépniük a forró kerámia
felülettel: az összes tisztítószert bő vízzel el kell távolítani a tisztítás után, nehogy
maró hatást fejthessen ki a forró felületre. Ne használjon agresszív tisztítószereket, például grill- vagy villanysütő sprayket, kaparócsutakokat vagy koptató hatású
serpenyőtisztítókat!
Tisztítsa meg közvetlenül a használat után, még langyos állapotban a kerámia
felületet! Ezáltal megelőzhető, hogy a kiömlött étel rásüljön a felületre. A vízkőfoltokat, zsírcseppeket és fémes elszíneződéseket a kerámiához vagy rozsdamentes
acélhoz használható tisztítószerekkel távolítsa el!
Enyhe szennyeződés.
1. Törölje le a kerámia felületet egy nedves ronggyal.
2. Törölje szárazra egy tiszta ronggyal. Ne maradjon tisztítószer a felületen.
3. Tisztítsa meg hetente egyszer alaposan az egész kerámia felületet egy kerámiához vagy
rozsdamentes acélhoz használható tisztítószerrel.
4. Törölje le a kerámia főzőfelületet bő vízzel és törölje szárazra egy nem foszló ronggyal.
Makacs szennyeződés.
1. A rásült és kifreccsent ételmaradványok eltávolításához használjon üvegkaparót.
2. Helyezze rá az üvegkaparót megfelelő szögben a kerámia felületre.
3. Távolítsa el a szennyeződést a kaparó pengéjével.
Üvegkaparók és kerámiához használható tisztítószerek a szakboltokban kaphatók.
20
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 20
6/11/2555 14:40:13
Tisztítás és ápolás (folytatás)
Problémás szennyeződés.
HU
1. Ráégett cukrot, megolvadt műanyagot, alumínium fóliát vagy egyéb anyagokat távolítson el
egy üvegkaparóval azonnal, még forró állapotban!
igyelem! Vigyázzon, nehogy megégesse magát, amikor az üvegkaparót használja
F
a forró főzőzónán!
2. Tisztítsa meg a főzőlapot normál módon, ha már lehűlt.
Ha már kihűlt az a főzőzóna, melyen megolvadt
valami, melegítse újra fel a főzőzónát a
tisztításhoz.
A karcolások vagy sötét foltok, melyeket például
egy éles sarkú serpenyő okozott, nem távolíthatók
el a kerámia felületről. Mindazonáltal ezek nem
befolyásolják a főzőlap működését.
Főzőlap szegélye
Figyelem! Ne használjon borecetet, citromlevet vagy vízkőoldót a főzőlap szegélyén; ellenkező esetben homályos foltok jelennek meg.
1. Törölje le a főzőlap szegélyét egy nedves ronggyal.
2. A megszáradt szennyeződést nedvesítse meg egy nedves ronggyal. Azután törölje le, majd
törölje szárazra.
A készülék megsérülésének megelőzése.
• Ne használja a főzőlapot munkafelületként vagy tároláshoz.
• Ne működtesse a főzőzónát, ha nincs rajta edény, vagy ha üres az edény.
• A kerámia egy nagyon szívós és a hőmérsékletnek ellenálló anyag, de nem törhetetlen.
Megsérülhet, ha éles vagy kemény tárgy esik rá a főzőlapra.
• Ne használjon öntöttvasból készült vagy sérült aljú, durva vagy sorjás szélű edényeket.
Megkarcolhatják a főzőzónát.
• Ne tegyen edényeket a főzőlap szegélyére. Megkarcolódhat és megsérülhet a szegély.
• Vigyázzon, ne freccsenjenek ki savas folyadékok, például borecet, citromlé és vízkőoldó a
főzőlap szegélyére, mert homályos foltokat hagynak hátra.
• Ha cukor vagy cukor tartalmú készítmény freccsen ki egy forró főzőzónára és ott megolvad, azonnal el kell távolítani egy konyhai kaparóval, amíg forró! Kihűlés után megsérülhet
a felület az eltávolításkor!
• Tartson távol a kerámia felülettől minden olyan tárgyat és anyagot, mely megolvadhat,
például műanyagot, alumínium fóliát és sütőfóliát. Ha ilyen anyag ráolvad a főzőlapra,
távolítsa el azonnal egy kaparóval!
21
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 21
6/11/2555 14:40:14
Garancia és szerviz
HU
Üzemzavarok elhárítása.
Üzemzavart okozhat akár egy apró hiba is, melyet Ön könnyen megszüntethet az alábbi útmutatás szerint. Ha nem segítenek az alábbi tanácsok, ne kísérletezzen a készülék javításával!
Vigyázat! A készüléket kizárólag szakembernek szabad javítania! A szakszerűtlen
javítás komoly veszélyt jelent a felhasználóra. Ha javítani kell a készüléket, kérjük,
forduljon a szervizhez!
Mit tegyek, ha nem működnek a főzőzónák?
Ellenőrizze az alábbiakat:
• Nem égett-e ki az olvadó biztosíték. Ha ismételten kiég a biztosíték, hívjon villanyszerelőt.
• A készülék rendesen be van kapcsolva.
• Világítanak a jelzőfények a kezelőegységben.
• Be van kapcsolva a főzőzóna.
• A főzőzónák a kívánt fűtési fokozatokra vannak beállítva.
Mit tegyek, ha nem kapcsolnak be a főzőzónák?
Ellenőrizze az alábbiakat:
• Nem telt-e el 10 másodpercnél hosszabb idő a Be/Ki gomb működtetése és a kívánt főzőzóna bekapcsolása között (lásd: A készülék bekapcsolása c. szakaszt).
• A kezelőegységen ne legyen folyadék vagy vizes rongy.
Mit tegyek, ha hirtelen eltűnik a kijelzőről a maradék hőt jelző
jelzés?
Ennek oka a következő lehet:
• Véletlenül működtették a Be/Ki érintőkapcsolót.
• A kezelőegységre egy nedves rongyot vagy folyadékot tettek.
Mit tegyek, ha a főzőzónák kikapcsolása után nem látható a maradék hő kijelzés a
kijelzőn?
Ellenőrizze az alábbit:
• A főzőzónát csak röviden használták és ezért nem melegedett fel eléggé. Ha forró a főzőzóna, forduljon a szervizhez!
Mit tegyek, ha nem kapcsol be vagy ki a főzőzóna?
Ezt az alábbiak okozhatják:
• A kezelőegységen egy nedves rongy vagy folyadék található.
• Be van kapcsolva a biztonsági gyerekzár.
Mit tegyek, ha a
hibajelzés világít?
Ellenőrizze a következőt:
• A kezelőegységen ne legyen vizes rongy vagy folyadék. A hibajelzés eltüntetéséhez nyomja
meg a „Be/Ki” érintőkapcsolót.
22
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 22
6/11/2555 14:40:14
Garancia és szerviz (folytatás)
Mit jelent az, ha nem izzik pirosan az főzőzóna?
HU
• A főzőzóna beállított hőmérsékletét egy érzékelő tartja fenn, mely be- és kikapcsolja a zónát,
ezért a főzőfelület nem mindig izzik pirosan. Ha Ön alacsony fűtési fokozatot választ, a fűtés
gyakrabban fog be- és kikapcsolni, mint magasabb fokozatnál. A fűtés a legmagasabb fokozatnál is be- és kikapcsol.
Ha Ön kihívja a szervizt, és kiderül, hogy a hibát a készülék nem az útmutatónak megfelelő
használata okozta, akkor ki kell fizetnie a kiszállási díjat még akkor is, ha garanciális a készülék.
Szerviz
A szerviz kihívása előtt kérjük, tanulmányozza az „Üzemzavarok elhárítása” c. szakaszt!
Ha ez sem segít, járjon el az alábbiak szerint.
Műszaki hiba okozza a jelenséget?
Ha igen, forduljon a szervizhez.
Készüljön fel mindig előre a beszélgetésre. Ezzel megkönnyíti a probléma diagnosztizálását
és annak eldöntését, hogy ki kell-e szállnia a szerviznek.
Kérjük, fordítson gondot az alábbi információkra:
• Milyen jellegű a probléma?
• Milyen körülmények között jelentkezik a probléma?
A szerviz felhívásakor kérjük, közölje a készülék modelljét és gyártási számát! Ezek az információk az adattáblán találhatók:
• Modell megnevezése
• S / N kód (10 számjegy)
Ajánlatos előre feljegyezni ezeket az információkat a hivatkozás megkönnyítésére.
Modell:
Gyártási szám:
Mikor fizeti Ön a szervizköltséget még a garanciális időszakban is?
• Ha Ön nem hárította el a problémát az „Üzemzavarok elhárítása” című szakaszban leírt
tanácsok alapján,
• Ha a szerviz technikusnak többször kell kiszállnia, mert nem kapta meg az összes szükséges információt a kiszállás előtt, például, alkatrészért kell elmennie. Ha Ön a szerviz kihívásánál felkészül a fentebb leírtak szerint, megtakaríthatja ezeket a járulékos költségeket.
23
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 23
6/11/2555 14:40:14
Műszaki adatok
HU
A SAMSUNG folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére. Ezért fenntartja magának a jogot a műszaki adatok vagy a használati utmutató előzetes értesítés nélkül történő módosítására.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST
/ C61RAEE / C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN / C61R1ADMST /
C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL / C61R2ACN / C61R2ADST / C61R2AEE
kerámia főzőlapok megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek.
A készülék típusa
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST / C61RAEE / C61R1AAMST /
C61R1ABMAL / C61R1ACMN / C61R1ADMST / C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL /
C61R2ACN / C61R2ADST / C61R2AEE
A készülék méretei
Szélesség:
Mélység:
Magasság:
575 mm
505 mm
55 mm
Munkalap-kivágás méretei
Szélesség:
Mélység:
Sarok rádiusz:
560 mm
490 mm
3 mm
Főzőzónák
Helyzet
Átmérő
Teljesítmény
Bal első
183 mm
1800 W
Bal hátsó
148 mm
1200 W
Jobb hátsó
183 mm
1800 W
Jobb első
148 mm
1200 W
Villamos hálózat :
Maximális teljesítményfelvétel:
Tömeg: nettó
7,5 kg
bruttó 10,0 kg
230 V ~ 50 Hz
6,0 kW
24
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 24
6/11/2555 14:40:14
Megjegyzések
HU
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE
(WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB
kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket
a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése
érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
25
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 25
6/11/2555 14:40:14
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
CZECH
HUNGARY
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kódszám: DG68-00046A-04
C61RAAST_XEH-00046A-04_HU.indd 26
6/11/2555 14:40:14
Návod na inštaláciu a použitie
Sklokeramická varná doska
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST C61RAEE
/ C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN C61R1ADMST / C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL C61R2ACN
/ C61R2ADST / C61R2AEE
Aby ste predišli riziku úrazu alebo poškodenia dosky, pred inštaláciou alebo použitím
zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Návod si uschovajte pre prípadné budúce
použitie.
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 1
6/11/2555 16:22:23
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 2
6/11/2555 16:22:23
Obsah
SK
Používanie tohto návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrická bezpečnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detská bezpečnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnosť pri používaní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnosť pri čistení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Likvidácia zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Inštalácia varnej dosky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predpisy a súlad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie k elektrickej sieti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž do drezovej dosky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
7
Časti a funkcie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Varné zóny a ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hlavné charakteristické vlastnosti zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Bezpečnostná poistka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indikátor zostatkového tepla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skôr než začnete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čistenie po zakúpení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Používanie varnej dosky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Používanie vhodného riadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Používanie dotykových ovládacích senzorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zapnutie zariadenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastavenie teploty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vypnutie zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vypnutie varnej zóny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Používanie detskej poistky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Odporúčané nastavenia pre varenie konkrétnych jedál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varná doska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rám varnej dosky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevencia pred poškodením zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
21
Záruka a servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Časté otázky (FAQ) a riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 1
6/11/2555 16:22:23
Používanie tohto návodu
SK
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a obzvlášť bezpečnostné
informácie obsiahnuté v nasledovnej časti. Návod si uschovajte pre prípadné budúce použitie.
V prípade zmeny vlastníka zariadenia nezabudnite so zariadením odovzdať aj návod na
použitie.
V texte sa používajú nasledovné symboly
Symbol pre bezpečnostné upozornenie.
Výstraha indikuje informácie vzťahujúce sa na osobnú bezpečnosť.
Dôležité indikuje informácie, ktoré majú zabrániť poškodeniu zariadenia.
Tento symbol indikuje užitočné informácie a praktické rady.
Tento symbol informuje o opatreniach, ktoré je treba vykonať vzhľadom na ochranu
životného prostredia.
1. Takéto číslice indikujú jednotlivé pokyny (kroky) potrebné na ovládanie zariadenia.
2. ...
3. ...
Tento návod obsahuje informácie, ako zistiť príčinu a vyriešiť problémy, ktoré sa môžu
vyskytnúť. Podrobnejšie informácie pozri v časti “Riešenie problémov”.
2
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 2
6/11/2555 16:22:24
Bezpečnosť
Z hľadiska bezpečnosti je toto zariadenie v súlade s technickými štandardmi
a nemeckým zákonom o bezpečnosti zariadení. Ako výrobca však považujeme
za povinnosť vás oboznámiť s nasledovnými bezpečnostnými pokynmi.
SK
Elektrická bezpečnosť
• Zariadenie musí byť správne nainštalované a uzemnené odborným pracovníkom.
•T
oto zariadenie je možné opravovať len oprávneným servisným technikom. Neodborné
opravy môžu spôsobiť úraz alebo vážne poškodenie. Ak zariadenie vyžaduje opravu,
kontaktujte autorizovaný servis. Nedodržiavanie týchto pokynov môže zapríčiniť
poškodenie a stratu záruky.
• Zariadenie namontované zapustením je možné používať, len ak je inštalované v skrinkách
a priestoroch vyhovujúcich príslušným štandardom. Takto sa zabezpečí ochrana pred
kontaktom pre elektrické zariadenia, čo vyžaduje asociácia VDE [Association of German
Electrical Engineers].
• Ak zariadenie nefunguje alebo sa objavia zlomeniny, praskliny alebo trhliny:
- Vypnite všetky varné zóny;
- Odpojte zariadenie od elektrickej siete
- Kontaktujte miestny autorizovaný servis.
•A
k povrch zariadenia praskne, vypnite ho, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie nepoužívajte, kým nevymeníte sklenený povrch.
• Zariadenie nepoužívajte na ohrev alobalu, produktov balených v alobale alebo
zmrazených polotovarov balených v alobale.
Detská bezpečnosť
oto zariadenie nesmie byť obsluhované deťmi alebo nesvojprávnymi osobami bez
T
dohľadu dospelej zodpovednej osoby.
Malé deti by mali byť pod dohľadom, čím zabezpečíte aby sa nehrali zo zariadením.
Pri varení sú varné zóny horúce. Nedovoľte malým deťom približovať sa
k zariadeniu.
3
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 3
6/11/2555 16:22:24
Bezpečnosť (pokračovanie)
SK
Bezpečnosť pri používaní
• Zariadenie je určené na bežné varenie a vyprážanie v domácnosti. Nie je určené
na komerčné a profesionálne používanie.
• Zariadenie nepoužívajte na vykurovanie miestnosti.
•A
k pripájate elektrické zariadenie do elektrickej zásuvky v blízkosti varnej dosky, dávajte
pozor. Sieťová šnúra sa nesmie dotýkať varnej plochy.
• Prehriata masť a olej môžu rýchlo vzplanúť. Zariadenie neopúšťajte pri príprave pokrmov
na masti alebo oleji (napr. praženie zemiakových lupienkov).
• Po použití vypnite varné zóny.
• Ovládací panel udržujte v čistote.
• Na zariadenie neklaďte horľavé predmety. Môžete spôsobiť požiar.
Bezpečnosť pri čistení
• Pred čistením zariadenie vypnite.
• Z bezpečnostných dôvodov nečistite zariadenie parnými ani vysokotlakými čističmi.
• Zariadenie čistite podľa pokynov na čistenie a údržbu v tomto návode.
Likvidácia zariadenia
Likvidácia obalového materiálu
• Všetky použité obalové materiály sú kompletne recyklovateľné. Papier a časti z tvrdenej
peny sú príslušne označené. Obalový materiál a nepotrebné zariadenie zlikvidujte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Likvidácia nepotrebného zariadenia
ýstraha: Pred likvidáciou nepotrebného zariadenia zariadenie znefunkčnite, aby
V
nebolo zdrojom nebezpečenstva.
Požiadajte kvalifikovaného technika o odpojenie zariadenia a demontáž jeho
sieťovej šnúry.
• Zariadenie nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
• Informujte sa o spôsobe likvidácie v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
4
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 4
6/11/2555 16:22:24
Inštalácia varnej dosky
Dôležité: Zariadenie musí byť správne nainštalované a uzemnené odborným
pracovníkom.
Dbajte na nasledovné. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa
nevzťahujú záručné podmienky.
Technické údaje nájdete na konci tohto návodu.
Tento výrobok musí byť uvedený do prevádzky autorizovanym subjektom s príslušnou
kvalifikáciou. Výrobca preberá zodpovednosť za prípadné vady tohoto výrobku, ktoré sa na
výrobku vyskytnú po jeho prevzatí spotrebiteľom v záručnej dobe iba za podmienky, že bol
uvedený do prevádzky autorizovanym subjektom s príslušnou kvalifikáciou. Záručná doba
začína plynúť odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, najneskôr však po troch týždňoch
od prevzatia výrobku spotrebiteľom. Bližšie informácie získate na našej zákazníckej linke
0800-SAMSUNG (726-7864).
SK
Predpisy a súlad
Toto zariadenie vyhovuje nasledovným smerniciam:
• EN 60 335 - 1 a EN 60 335 - 2 - 6, týkajúcich sa bezpečnosti elektrických zariadení pre
domáce použitie a podobné účely;
• EN 60350, alebo DIN 44546 / 44547 / 44548, týkajúcich sa prevádzkových funkcií
elektrických varičov, varných dosiek, rúr a grilov pre domáce použitie;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2;
• EN 61000 - 3 - 3, týkajúcich sa základných požiadaviek na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC).
Zariadenie je v súlade s nasledovnými smernicami EU:
• 73 / 23 / EWG z 19.02.1973 (Nízkonapäťové spotrebiče);
• 89 / 336 / EWG z 03.05.1989 (smernica EMC vrátane dodatku 92 / 31 / EWG);
• 93 / 68 / EWG Označovanie CE.
Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov
• Zariadenie musí byť elektricky inštalované tak, aby bolo možné zariadenie úplne odpojiť
od elektrickej siete napr. pomocou ističa, ktorý preruší kontakt v dĺžke min. 3 mm. Vhodné
izolačné zariadenia obsahujú ochranné vypínače, poistky (závitové poistky, ktoré je možné
vybrať z držiaka), uzemňovacie prepážky a ističe.
• Vzhľadom na protipožiarnu ochranu zariadenie vyhovuje smernici EN 60 335 - 2 - 6. Tento
typ zariadenia je možné inštalovať na miesto vedľa vyššej skrinky alebo steny po jednom
boku.
• Pod varnou doskou nesmú byť pohyblivé zásuvky.
• Po inštalácii nesmie hroziť riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Kuchynské zariadenie, v ktorom je varná doska namontovaná, musí vyhovovať požiadavkám
na stabilitu podľa normy DIN 68930.
• Za účelom ochrany pred vlhkosťou musia byť všetky zrezané povrchy zaizolované vhodným
izolantom.
• Na obkladaných povrchoch musia byť spojovacie časti v ktorých je osadená varná doska
úplne vyplnené špárovacou hmotou.
• Na povrchoch z prírodného alebo umelého kameňa alebo keramiky je potrebné použiť
vhodnú plastickú hmotu alebo živicu.
•T
esniaca hmota musí byť nanesená rovnomerne. Nie je možné používať doplnkové
silikónové izolanty; pri potrebe opravy môže byť ich odstránenie veľmi obtiažne.
• Pri vyberaní dosky je potrebné dosku vytlačiť zo spodnej strany.
Záznam o inštalácii výrobku autorizovanym kvalifikovaným technikom:
Model: Výrobné číslo:
Dátum: Inštaláciu vykonal:
Pečiatka, podpis:
5
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 5
6/11/2555 16:22:24
Inštalácia varnej dosky (pokračovanie)
SK
Pripojenie k elektrickej sieti
Pred pripájaním skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zariadenia zodpovedá napätiu vo vašej
elektrickej sieti. Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.
Pred pripájaním vypnite elektrický rozvod.
Napätie výhrevného telesa je AC 230 V ~. Zariadenie bude bez problémov fungovať aj pri napätí
AC 220 V ~.
Zariadenie musí byť elektricky inštalované tak, aby bolo možné zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete
prerušením kontaktu v dĺžke min. 3 mm, napr. pomocou automatického vypínača, ističa alebo poistky.
Ako prepojovací kábel je nutné použiť kábel typu H05SS - F (180°C) alebo s vyššími parametrami.
2
Prúdová záťaž zariadenia (A)
Menovitý prierez (mm )
1N~
> 25 a ≤ 32
>4 a <6
2N~
> 10 a ≤ 16
> 1.5 a < 2.5
Zapojenie je nutné vykonať podľa schémy. Prepojovacie káble je nutné viesť podľa príslušnej schémy
zapojenia.
Uzemňovací kábel je pripojený ku terminálu. Uzemňovací kábel musí byť dlhší ako káble fázy.
Zapojenie káblov musí vyhovovať všetkým predpisom a skrutky na termináli musia byť pevne
dotiahnuté.
Prepojovací kábel sa zaisťuje svorkou napájacieho kábla a pevným zatvorením krytu (musí zacvaknúť).
Pred prvým zapnutím musíte odstrániť všetky zvyšky obalového materiálu (fólie, nálepky) z povrchu
zariadenia.
Po pripojení do elektrickej siete krátko skontrolujte, či sú všetky varné zóny funkčné
ich krátkym zapnutím na maximálny výkon a následným vypnutím.
Pri prvom zapnutí zariadenia sa rozsvietia všetky kontrolky a aktivuje sa detská
poistka.
< IN ~ >
L: Hnedý
N: Modrý
PE: Zelený
Výstraha: Pri zapájaní nezameňte zapojenie fázy s nulovým vodičom (pozorne
naštudujte schému zapojenia); inak sa zariadenie môže poškodiť.
Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie zariadenia spôsobené nesprávnou
inštaláciou.
6
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 6
6/11/2555 16:22:24
Inštalácia varnej dosky (pokračovanie)
Montáž do drezovej dosky
SK
Pred montážou skontrolujte a poznačte si výrobné číslo na typovom štítku
zariadenia. Číslo môže byť žiadané pri žiadosti o opravu a po montáži bude k nemu
obtiažny prístup, keďže je na spodnej časti zariadenia.
Dbajte na minimálne voľné priestory a medzery.
Pred montážou zariadenia na svorky zaistite svorky po obidvoch stranách
dodávanými skrutkami.
Min. 50 mm
x4
R3
min. 20
560 +1
490+1
600
50
7
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 7
6/11/2555 16:22:25
Inštalácia varnej dosky (pokračovanie)
SK
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 8
6/11/2555 16:22:25
Časti a funkcie
Varné zóny a ovládací panel
SK
Samostatná varná zóna 1200 W
14
8
Samostatná varná zóna 1800W
m
3
18
m
m
m
14
8
m
83
m
m
m
1
Ovládací panel
Samostatná varná
zóna 1200 W
Samostatná varná zóna 1800W
Indikátory nastavenia teploty
a ostatkového tepla
Ovládací senzor “Zablokovanie“
Prepínače nastavenia teploty
Ovládací senzor “Zap./Vyp“
9
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 9
6/11/2555 16:22:25
Časti a funkcie (pokračovanie)
SK
Časti
1 Sklokeramická varná doska
2 Inštalačné svorky
3 Skrutky
10
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 10
6/11/2555 16:22:25
Časti a funkcie (pokračovanie)
Hlavné charakteristické vlastnosti zariadenia
SK
• Sklokeramický varný povrch: Zariadenie má sklokeramický varný povrch a štyri varné
zóny s rýchlou odozvou. Výkonné výhrevné telesá zariadenia značne skracujú čas potrebný
na ohrev zóny.
•D
otykové ovládacie senzory: Zariadenie sa ovláda pomocou dotykových ovládacích
senzorov.
•J
ednoduché čistenie: Výhodou sklokeramického varného povrchu a ovládacích senzorov
je ich jednoduché čistenie. Hladký a rovný povrch sa jednoducho čistí.
•S
enzor Zap./Vyp: Ovládací senzor “Zap./Vyp.” umožňuje samotné zariadenie zapnúť
a vypnúť. Stláčaním tohto senzora úplne zapnete alebo vypnete zariadenie.
•O
vládacie a funkčné indikátory: Digitálne zobrazenia a svetelné indikátory poskytujú
informácie o nastaveniach a aktivácii funkcií a tiež o prítomnosti zostatkového tepla pri
rôznych varných zónach.
•B
ezpečnostná poistka: Bezpečnostná poistka zabezpečuje, že sa všetky varné zóny
automaticky vypnú po určitom čase, ak sa nezmení ich nastavenie.
• Indikátor zostatkového tepla: Indikátor zostatkového tepla sa na displeji zobrazí, ak je
varná zóna stále teplá a hrozí popálenie.
Digitálne zobrazenia (Displej): Pre štyri varné zóny sú vyhradené štyri zobrazovacie polia.
Zobrazujú nasledovné informácie:
-
Zariadenie je zapnuté.
až zodpovedá nastavenej teplote.
Zostatkové teplo.
Je aktivovaná detská poistka.
Chybové hlásenie, stlačili ste senzor na viac než 10 sekúnd.
Chybové hlásenie, zariadenie je prehriate z dôvodu neštandardnej prevádzky.
11
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 11
6/11/2555 16:22:26
Časti a funkcie (pokračovanie)
SK
Bezpečnostná poistka
Ak niektorá z varných zón nie je vypnutá, alebo ak sa po uplynutí určitého času nevykoná
nastavenie teploty, príslušná varná zóna sa automaticky vypne.
Na príslušnom zobrazení pre danú varnú zónu bude zostatkové teplo indikované ako
(“horúce”).
Varné zóny sa vypnú po nasledovných časoch.
Nastavenie
1-2
Po uplynutí 6 hodín
Nastavenie
3-4
Po uplynutí 5 hodín
Nastavenie
5-6
Po uplynutí 3 hodín
Nastavenie
7-9
Po uplynutí 1 hodiny
Ak sa zariadenie prehreje z dôvodu neštandardnej prevádzky, zobrazí sa
Zariadenie sa vypne.
.
Ak sa jedna alebo viacero varných zón vypne ešte pred uplynutím indikovaného
času, pozri časť “Riešenie problémov”.
Ďalšie dôvody, pri ktorých sa varná zóna vypne
Všetky varné zóny sa okamžite vypnú, ak sa na ovládací panel vyleje vriaca kvapalina.
Automatické vypnutie sa vykoná aj pri položení vlhkej handričky na ovládací panel. V oboch
prípadoch je potrebné zariadenie znova zapnúť senzorom “Zap./Vyp ” po odstránení vyliatej
kvapaliny alebo odložení vlhkej handričky.
Indikátor zostatkového tepla
Po vypnutí varnej zóny alebo dosky bude zostatkové teplo indikované ako (“horúce”)
na digitálnom displeji pre danú varnú zónu. Aj po vypnutí varnej zóny zhasne indikátor
zostatkového tepla až po vychladnutí zóny.
Zostatkové teplo môžete využiť na rozmrazovanie alebo udržiavanie teploty jedla.
Dôležité: Kým svieti indikátor zostatkového tepla, hrozí riziko popálenia.
Dôležité: Ak odpojíte napájanie, symbol zhasne a informácia o zostatkovom teple
nebude dostupná. Stále však môže hroziť riziko popálenia. V blízkosti zariadenia
preto dávajte pozor.
12
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 12
6/11/2555 16:22:26
Skôr než začnete
Čistenie po zakúpení
SK
Sklokeramický povrch čistite vlhkou handričkou a čistiacim prostriedkom určeným na čistenie
sklokeramických varných dosiek.
Dôležité: Nepoužívajte leptajúce ani drsné čistiace prostriedky. Môžete poškodiť
povrch.
Používanie varnej dosky
Používanie vhodného riadu
Kvalitnejšie nádoby zaručia kvalitnejšie výsledky.
• Kvalitná nádoba má kvalitné dno. Dno musí byť maximálne hrubé a rovné.
• Pri nákupe si všímajte priemer dna nádoby. Výrobca zvyčajne udáva len priemer vrchnej
hrany.
• Nádoby s hliníkovým alebo medeným dnom môžu farebne znečistiť varnú dosku. Takéto
znečistenie nemusí byť vôbec možné odstrániť.
• Nepoužívajte nádoby z liateho železa alebo nádoby s dnom poškodeným ryhami alebo
nerovnosťami. Pri posúvaní takýchto nádob môžete zničiť povrch zariadenia.
• Pri vychladnutí sa dno nádob zvyčajne prehýna dovnútra (konkávne). Dno sa nesmie
prehnúť von (konvexne).
•A
k chcete používať špeciálne nádoby (napr. tlakové a špeciálne hrnce alebo wok),
dodržujte pokyny ich výrobcu.
Rady pre úsporu energie
Dodržiavaním nasledovných rád môžete značne usporiť energiu.
Správne!
Nesprávne!
13
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 13
6/11/2555 16:22:26
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
SK
• Nádobu umiestnite na varnú zónu ešte pred jej zapnutím.
• Znečistená zóna a dno nádoby zvyšujú spotrebu energie.
• Ak je to možné, nádobu úplne zakryte pokrievkou.
• Varnú zónu vypnite ešte pred uplynutím času varenia, aby ste využili zostatkové teplo
napr. na udržanie jedla teplého alebo na rozmrazovanie.
• Dno nádoby by malo mať priemer zhodný s priemerom varnej zóny.
• Používanie tlakových hrncov redukuje čas varenia až o 50 %.
Používanie dotykových ovládacích senzorov
Pri používaní dotykových ovládacích senzorov stláčajte prstom príslušný panel, kým sa
nerozsvieti alebo nezhasne príslušné zobrazenie, alebo kým sa nezapne želaná funkcia.
Pri ovládaní zariadenie stláčajte len jeden senzor. Ak máte príliš široké prsty, môžete spolu
s ovládaným senzorom stlačiť aj susedný.
14
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 14
6/11/2555 16:22:26
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
Zapnutie zariadenia
SK
Na cca 3 sekundy zatlačte senzor “Zablokovanie ” .
Zariadenie sa zapína/vypína senzorom “Zap./Vyp ” .
Stlačte senzor “Zap./Vyp ” .
Na digitálnom displeji sa zobrazí .
Po zapnutí zariadenia stlačením senzora “Zap./Vyp ” musíte do cca 10 sekúnd
nastaviť teplotu. Inak sa zariadenie z bezpečnostných dôvodov vypne.
Nastavenie teploty
Pre nastavenie teploty (výkonu) ( až ) varenia stlačte senzory príslušnej zóny
Pri prvom stlačení
sa úroveň teploty nastaví na .
Pri prvom stlačení
sa úroveň teploty nastaví na .
Stláčaním
úroveň teploty zvyšujete a stláčaním
úroveň teploty znižujete.
,
.
15
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 15
6/11/2555 16:22:27
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
SK
Vypnutie zariadenia
Zariadenie úplne vypnete senzorom “Zap./Vyp
Stlačte senzor “Zap./Vyp ”.
”.
Po vypnutí samostatnej varnej zóny alebo celého zariadenia bude na digitálnom displeji
pre príslušné varné zóny indikovaná prítomnosť zostatkového tepla (“horúce”).
Ak je teplota nastavená na a chcete výhrevné teleso vypnúť, senzor
môžete
stlačiť znova. Teplota sa nastaví na nulu.
Nastavenie sa vykoná rýchlejšie, ak prst pridržíte na senzore
alebo
kým sa
nenastaví príslušná hodnota.
Ak na viac než 10 sekúnd stlačíte viac než jeden senzor, v zobrazení nastavenia
teploty sa zobrazí
. Zobrazenie vypnete stlačením senzora “Zap./Vyp ”.
Vypnutie varnej zóny
Ak chcete varnú zónu vypnúť, obnovte nastavenie na
ovládacom paneli.
pomocou senzorov
alebo
na
16
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 16
6/11/2555 16:22:28
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
Používanie detskej poistky
SK
Detská poistka zabezpečí zariadenie pred neželaným zapínaním a zapínaním varných zón.
Senzor poistky je možné použiť, keď je zariadenie zapnuté.
Zapnutie detskej poistky
1. Zatlačte a pridržte senzor
na cca 3 sekundy.
Ako potvrdenie zaznie akustický signál.
cca 3 sekundy
2. Stlačte ľubovoľný senzor nastavenia teploty.
Na displeji sa zobrazí , čo indikuje zapnutú detskú poistku.
17
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 17
6/11/2555 16:22:28
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
SK
Vypnutie detskej poistky
1. Zatlačte senzor poistky na cca 3 sekundy.
Ako potvrdenie zaznie akustický signál.
cca 3 sekundy
Po vypnutí zariadenia sa v priebehu niekoľkých minút z bezpečnostných dôvodov
automaticky aktivuje detská bezpečnostná zámka.
18
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 18
6/11/2555 16:22:28
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho panela
SK
Kedykoľvek počas varenia môžete celý ovládací panel okrem senzora “Zap./Vyp. ”
zablokovať, aby nedošlo k náhodnej zmene nastavení napr. pri utieraní panela handričkou.
1. Zatlačte a pridržte senzor zablokovania na cca 3 sekundy.
Rozsvieti sa indikátor senzora pre zblokovanie. Ovládacie senzory sú zablokované.
2. Ak chcete senzory odblokovať, znova zatlačte senzor pre zablokovanie na cca 3 sekundy.
Indikátor senzora pre zblokovanie zhasne.
cca 3 sekundy
Odporúčané nastavenia pre varenie konkrétnych jedál
Údaje v uvedenej tabuľke sú orientačné. Nastavenia teploty pre rôzne spôsoby varenia závisia
od rôznych premenných vrátane kvality používanej nádoby a typu a množstva vareného jedla.
Nastavenie
Spôsob varenia
9
Ohrev
Príprava soté
Vyprážanie
8
Príklady používania
Ohrev veľkého objemu tekutín, varenie cestovín,
príprava mäsa, (dokončovanie gulášu a mäsa)
7
Intenzívne
Vyprážanie
Steaky, sviečková, fašírky, omáčky, lievance/
palacinky
6
Vyprážanie
Rezne/jazyky, pečeň, ryby, karbonátky, volské oká,
omelety
5
4
3
Varenie
2
Parenie
Dusenie
Varenie
1
Rozpúšťanie
Varenie až 1,5 l tekutiny, zemiaky, zelenina
Parenie a dusenie malého množstva zeleniny,
varenie ryžových a mliečnych pokrmov
Rozpúšťanie masla, želatíny, čokolády
Poznámka
• Nastavenia teploty uvádzané v tabuľke sú orientačné.
• Teplotu je potrebné nastaviť podľa špecifickej nádoby a jedla.
19
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 19
6/11/2555 16:22:28
Čistenie a údržba
SK
Varná doska
Dôležité: Čistiaci prostriedok nesmie prísť do kontaktu s horúcou varnou plochou: Čistiaci prostriedok musí byť po použití z varnej plochy utretý vodou, pretože môže
po zahriatí varnej plochy spôsobovať leptanie. Nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky na čistenie grilov alebo spreje na rúry, prášky alebo drsné čističe
na nádoby.
Sklokeramický povrch čistite po každom použití, keď má takú teplotu, že je možné
sa ho dotýkať. Takto sa zabráni pripečeniu nečistoty na povrch. Nečistoty od
vody, masti, oleja a farebné znečistenie od kovov vyčistite komerčne dostupnými
čistiacimi prostriedkami na sklokeramické varné dosky alebo nerezové povrchy.
Jemné znečistenie
1. Sklokeramický povrch vyčistite vlhkou handričkou.
2. Následne ho dôkladne utrite suchou handričkou. Na povrchu nesmú zostať zvyšky
čistiaceho prostriedku.
3. Celú varnú dosku raz za týždeň vyčistite komerčne dostupnými čistiacimi prostriedkami
na sklokeramické varné dosky alebo nerezové povrchy.
4. Sklokeramický povrch vyčistite handričkou s vodou a utrite ho dosucha suchou handričkou
nepúšťajúcou vlákna.
Silné znečistenie
1. Na čistenie vyvretých tekutín a pripečených zvyškov jedla použite sklenenú škrabku.
2. Škrabku pritlačte pod vhodným uhlom na povrch dosky.
3. Znečistenie zoškriabte hranou škrabky.
Sklenené škrabky a čistiace prostriedky na sklokeramické varné dosky sú dostupné
v špecializovaných predajniach.
20
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 20
6/11/2555 16:22:28
Čistenie a údržba (pokračovanie)
Problémové znečistenie
SK
1. Roztavený cukor, spálený plast, alobal alebo iné materiály ihneď odstráňte sklenenou
škrabkou, kým sú ešte horúce.
ôležité: Pri používaní sklenenej škrabky na horúcej varnej zóne hrozí riziko
D
popálenia.
2. Po vychladnutí dosky ju vyčistite normálne.
Ak doska znečistená roztavenou nečistotou
vychladla, pred čistením ju znova zohrejte.
Škrabance alebo tmavé škvrny na povrchu
dosky spôsobené napr. nádobou s ostrými
hranami nie je možné odstrániť. Nemajú však
vplyv na funkčnosť zariadenia.
Rám varnej dosky
Dôležité: Na rám dosky neaplikujte vínový ocot, citrónové šťavy ani odhrdzovače;
môžu vzniknúť fľaky.
1. Rám čistite vlhkou handričkou.
2. Vlhkosť potom utrite suchou handričkou. Povrch utrite dosucha.
Prevencia pred poškodením zariadenia
• Zariadenie nepoužívajte ako pracovnú dosku.
• Nezapínajte varnú zónu bez položenej nádoby alebo s prázdnou nádobou.
• Sklokeramický povrch je veľmi pevný a tepelne odolný, nie je však nerozbitný. Ak naň
spadne ostrý alebo tvrdý predmet, môže sa poškodiť.
• Nepoužívajte nádoby z liateho železa alebo nádoby s dnom poškodeným ryhami alebo
nerovnosťami. Pri posúvaní takýchto nádob po doske môžu vzniknúť škrabance.
• Na rám zariadenia neklaďte nádoby. Môže sa poškriabať a poškodiť povrchová úprava.
• Na rám dosky neaplikujte kyslé roztoky ako vínový ocot, citrónové šťavy a odhrdzovače.
Môžu vzniknúť fľaky.
•A
k do dôjde pri varení cukru alebo pokrmov s cukrom ku kontaktu horúcej varnej zóny
s cukrom a jeho roztaveniu, treba znečistenie ihneď odstrániť škrabkou ešte za horúca.
Ak znečistenie vychladne, môže sa pri jeho odstraňovaní poškodiť povrch.
• Nesmie dôjsť ku kontaktu taviacich sa materiálov (napr. plast, alobal a fólie pre použite
v rúrach) so sklokeramickým povrchom. Ak sa nejaký uvedený materiál roztaví na doske,
treba znečistenie ihneď odstrániť škrabkou ešte za horúca.
21
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 21
6/11/2555 16:22:29
Záruka a servis
SK
Časté otázky (FAQ) a riešenie problémov
Niektoré problémy môžete odstrániť vlastnými silami pomocou nasledovného prehľadu.
Ak uvedené riešenie nepomôže, nepokúšajte sa opravovať zariadenie svojpomocne.
Výstraha: Opravu zariadenia je možné vykonať len v autorizovanom servise.
Nekvalifikované opravy môžu znamenať riziko pre užívateľa. Ak zariadenie vyžaduje
opravu, kontaktujte autorizovaný servis.
Ako postupovať, ak varné zóny nefungujú?
Zistite:
• Prepálila sa poistka v poistkovej skrinke v domácnosti. Ak sa poistka stále vypaľuje,
kontaktujte elektrikára.
• Zariadenie je správne zapnuté.
• Ovládacie indikátory na ovládacom paneli svietia.
• Varná zóna je zapnutá.
• Varné zóny sú nastavené na želanú teplotu.
Ako postupovať, ak sa varné zóny nezapnú?
Zistite:
• Uplynulo viac než 10 sekúnd od zapnutia zariadenia senzorom “Zap./Vyp.” a zapnutím danej
varnej zóny (pozri časť “Zapnutie zariadenia”).
• Na ovládacom paneli je vlhká handrička alebo kvapalina.
Ako postupovať, ak sa z displeja náhodne všetko okrem indikátora zostatkového
tepla vypne?
Príčiny môžu byť dve:
• Náhodne ste aktivovali senzor “Zap./Vyp.”.
• Na ovládacom paneli je vlhká handrička alebo kvapalina.
Ako postupovať, ak sa po vypnutí varných zón nezapnú indikátory zostatkového
tepla?
Zistite:
• Zónu ste používali krátko a preto nie je dostatočne teplá. Ak je varná zóna horúca,
kontaktujte servis.
Ako postupovať, ak sa varná zóna nezapne/nevypne?
Príčina môže byť nasledovná:
• Na ovládacom paneli je vlhká handrička alebo kvapalina.
• Je zapnutá detská poistka.
Ako postupovať, ak svieti
?
Zistite:
• Na ovládacom paneli je vlhká handrička alebo kvapalina. Stlačte senzor “Zap./Vyp.”.
22
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 22
6/11/2555 16:22:29
Záruka a servis (pokračovanie)
Čo znamená, ak varná zóna nie je červená?
SK
• Nastavená teplota varnej zóny sa udržiava jej striedavým zapínaním a vypínaním. Preto
nebude vždy červená. Pri nižších teplotách je cyklické zapínanie/vypínanie častejšie ako pri
vyšších. Cyklické zapínanie/vypínanie sa vyskytuje aj pri najvyššej nastavenej teplote.
Ak zavoláte servis z dôvodu poruchy zariadenia, servisný pracovník si môže účtovať poplatok
aj v záručnej lehote.
Servis
Pred kontaktovaním servisu skontrolujte časť “Riešenie problémov”.
Ak uvedené riešenia nepomohli, postupujte nasledovne.
Ide o technický problém?
Ak áno, kontaktujte autorizovaný servis.
Vždy sa vopred pripravte na možnú diskusiu. Zjednoduší sa tak proces diagnostikovania
problému a rozhodnutie, či je nutná návšteva servisu.
Poznačte si nasledovné informácie.
• Akej povahy je problém?
• V akom prípade sa problém vyskytuje?
Vopred si poznačte výrobné číslo a typové označenie. Tieto informácie sú uvedené na
typovom štítku nasledovným spôsobom:
• Popis modelu
• Výrobné číslo (S/N) (10-ciferné)
Odporúčame vám z dôvodu jednoduchosti poznamenať si uvedené informácie na toto miesto.
Model:
Výrobné číslo:
Kedy sa platia poplatky aj v rámci záručnej lehoty?
•A
k bolo možné odstrániť problém svojpomocne jedným z uvedených odporúčaní v časti
“Riešenie problémov”.
•A
k servisný pracovník nebol dostatočne oboznámený s povahou problému a musel vykonať
opakované cesty po náhradné diely. Ak sa vopred pripravíte na telefonát podľa vyššie
uvedených pokynov, nebudú potrebné žiadne opakované cesty.
23
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 23
6/11/2555 16:22:29
Technické údaje
SK
Rozmery
Šírka
Hĺbka
Výška
575 mm
505 mm
55 mm
Montážne rozmery otvoru do pracovnej dosky
Šírka
Hĺbka
Polomer zaoblenia rohov
560 mm
490 mm
3 mm
Varné zóny
Poloha
Priemer
Výkon
Predná ľavá
183 mm
1 800 W
Zadná ľavá
148 mm
1 200 W
Zadná pravá
183 mm
1 800 W
Predná pravá
148 mm
1 200 W
Napájacie napätie
230 V ~ 50 Hz
Maximálny príkon
6,0 kW
Hmotnosť : Netto
7,5 kg
Brutto 10,0 kg
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým,
že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
24
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 24
6/11/2555 16:22:29
Poznámky
SK
25
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 25
6/11/2555 16:22:29
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
CZECH
HUNGARY
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kód č.: DG68-00046A-04
C61RAAST_XEH-00046A-04_SK.indd 26
6/11/2555 16:22:29
Návod k instalaci a obsluze
Sporák
se sklokeramickou deskou
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST
C61RAEE / C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN
C61R1ADMST / C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL
C61R2ACN / C61R2ADST / C61R2AEE
Aby nedošlo k nehodě nebo poškození sporáku, přečtěte si před instalací a uvedením
sporáku do provozu všechny pokyny. Tento návod uschovejte pro případné pozdější použití.
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 1
7/11/2555 11:01:55
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 2
7/11/2555 11:01:55
Obsah
CZ
Použití tohoto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnost při použití elektrického proudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnost dětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnost během použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnost při čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Pokyny k likvidaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instalace sporáku .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Směrnice a soulad se směrnicemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní pokyny pro instalačního technika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení ke zdroji energie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace do pracovní desky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
7
Části a funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Plotýnky a ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hlavní funkce vašeho zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Bezpečnostní vypnutí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontrolka zbytkového tepla: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Před uvedením do provozu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Úvodní čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Použití sporáku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání vhodného nádobí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání dotykových ovladačů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulace teploty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí plotýnky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání dětského zámku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deaktivace a aktivace ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doporučená nastavení pro přípravu určitých pokrmů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
16
16
17
19
19
Čištění a péče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sporák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rám sporáku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Předcházení poškození zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
21
Záruka a servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Často kladené otázky a odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 1
7/11/2555 11:01:55
Použití tohoto návodu
CZ
Před uvedením zařízení do provozu si udělejte čas a přečtěte si tento návod, zejména
bezpečnostní pokyny uvedené v následující kapitole. Tento návod uschovejte pro případné
pozdější použití. Při prodeji zařízení nezapomeňte novému majiteli předat i tento návod.
V textu jsou použity následující symboly
Toto je varovný symbol.
Varování upozorňuje na informaci týkající se vaší osobní bezpečnosti.
Důležité upozorňuje na informaci, jak se vyvarovat poškození zařízení.
Tento symbol upozorňuje na užitečné informace a praktické tipy.
Tento symbol odkazuje na opatření, která lze provést a pomoci tak k ochraně
životního prostředí.
1. Tato čísla uvádějí postup použití tohoto zařízení krok za krokem.
2. ...
3. ...
Tento návod obsahuje informace o krocích, které můžete podniknout sami a stanovit a vyřešit
tak případné vzniklé problémy. Viz kapitola “Odstraňování problémů”.
2
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 2
7/11/2555 11:01:55
Bezpečnost
Bezpečnostní aspekty tohoto zařízení splňují schválené technické standardy a
německé zákony o bezpečnosti. Jako výrobce si ale přesto myslíme, že je naší
odpovědností seznámit vás s následujícími bezpečnostními pokyny.
CZ
Bezpečnost při použití elektrického proudu
• Ujistěte se, že je zařízení správně instalované a uzemněné kvalifikovaným technikem.
• Zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Opravy provedené
nekvalifikovanou osobou můžou být příčinou poranění nebo vážné poruchy zařízení.
Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, kontaktujte místní servis. Pokud tyto pokyny
nedodržíte, může dojít k poškození zařízení a k vypovězení jeho záruky.
• Vestavná zařízení můžete používat až poté, co byla instalována do kuchyňské linky nebo
pracovní desky odpovídající příslušným standardům. Tak zajistíte elektrickým zařízením
dostatečnou ochranu proti kontaktu, jak je požadováno asociací VDE [asociace německých elektroinženýrů].
• Pokud je zařízení porouchané nebo pokud je zlomené, prasklé nebo puklé:
- vypněte všechny plotny;
- odpojte sporák od zdroje energie;
- kontaktujte místní servis.
• Pokud praskne deska, zařízení vypněte, abyste předešli zásahu elektrickým proudem.
Nepoužívejte sporák, dokud nebude deska vyměněna za novou.
• Sporák nepoužívejte k zahřívání hliníkové fólie, produktů balených do hliníkové fólie nebo
mražených potravin balených v hliníkových nádobách.
Bezpečnost dětí
Toto zařízení není určeno k použití malými dětmi nebo nepovolanými osobami bez
dozoru odpovědné dospělé osoby.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se zařízením hrát.
Během vaření budou plotny horké. Udržujte malé děti mimo dosah zařízení.
3
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 3
7/11/2555 11:01:55
Bezpečnost (pokračování)
CZ
Bezpečnost během použití
•T
oto zařízení je určeno pouze pro běžné domácí vaření a smažení. Není určeno pro
komerční nebo průmyslové využití.
• Nikdy sporák nepoužívejte k vytápění místnosti.
• Při zapojování elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti sporáku buďte opatrní.
Napájecí kabely nesmí přijít do kontaktu s varnou deskou.
• Přehřátý tuk a olej se mohou rychle vznítit. Nikdy během přípravy pokrmů na tuku nebo
oleji, např. při přípravě hranolků, nenechávejte zařízení bez dozoru.
• Po použití plotýnky vypněte.
• Ovládací panel udržujte vždy čistý a suchý.
• Nikdy na sporák nestavte hořlavé předměty. Mohly by se vznítit.
Bezpečnost při čištění
• Před čištěním zařízení vždy vypněte.
• Z bezpečnostních důvodů nečistěte zařízení parním nebo vysokotlakým čističem.
• Sporák čistěte v souladu s pokyny k čištění a údržbě obsaženými v tomto návodu.
Pokyny k likvidaci
Likvidace obalového materiálu
• Veškeré materiály použité k zabalení tohoto zařízení jsou zcela recyklovatelné. Karton
i pěnové části jsou označené odpovídajícím způsobem. Obalový materiál i staré zařízení
zlikvidujte s ohledem na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Správná likvidace vašeho starého zařízení
arování: Před likvidací vašeho starého zařízení ho učiňte nepoužitelným, aby
V
nemohlo být zdrojem případného nebezpečí.
To učiníte tak, že necháte zařízení odpojit kvalifikovaným technikem a necháte
odstranit zástrčku zařízení.
• Zařízení nesmíte vyhazovat do komunálního odpadu.
• Informace o sběrných místech nebo termínech svozu odpadu tohoto typu vám poskytne
místní úřad.
4
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 4
7/11/2555 11:01:55
Instalace sporáku
Důležité: Ujistěte se, že nové zařízení instaluje a uzemní pouze kvalifikovaný
technik.
Dodržte tyto pokyny. Záruka nekryje žádná poškození vzniklá jako důsledek nesprávné instalace.
Technické údaje jsou uvedené na konci tohoto návodu.
CZ
Směrnice a soulad se směrnicemi
Toto zařízení splňuje následující standardy:
• EN 60 335 - 1 a EN 60 335 - 2 - 6, vztahující se k bezpečnosti elektrických zařízení pro
domácí použití a podobné účely;
• EN 60350, nebo DIN 44546 / 44547 / 44548, vztahující se k provozním vlastnostem elektrických vařičů, sporáků, trub a grilů pro domácí použití;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; a
• EN 61000 - 3 - 3, vztahující se k základním požadavkům pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Toto zařízení je v souladu s následujícími směrnicemi EU:
• 73 / 23 / EWG z 19.02.1973 (NN směrnice);
• 89 / 336 / EWG z 03.05.1989 (EMC směrnice, vč. doplňující směrnice 92 / 31 /
EWG); a
• 93 / 68 / EWG CE směrnice o označení.
Bezpečnostní pokyny pro instalačního technika
• Zařízení musí být instalováno takovým způsobem, aby bylo možné ho odpojit od zdroje
energie na všech pólech s kontaktní šířkou min. 3 mm. Vhodné izolační zařízení obsahuje
ochranné vypínače vodičů, fáze (fáze se závitem budou vyjmuty z držáku), vypínače
uzemnění a stykače.
• S ohledem na protipožární ochranu toto zařízení odpovídá normě EN 60 335 - 2 - 6. Tento typ
zařízení může být instalován s vysokou kuchyňskou skříňkou nebo stěnou na jedné straně.
• Pod sporák nesmí být umístěny zásuvky.
• Instalace musí zabezpečovat ochranu proti úrazu elektrickým proudem.
• Kuchyňská linka, do které se bude zařízení instalovat, musí odpovídat požadavkům na stabilitu podle normy DIN 68930.
• Z důvodu ochrany proti vlhkosti budou všechny ořezané hrany utěsněny vhodným těsnicím
prostředkem.
• V případě instalace zařízení na keramický povrch musí být veškeré spáry mezi sporákem a
keramickým povrchem vyplněny zálivkovou maltou.
• V případě instalace na přírodní či umělý kámen nebo keramický povrch musí být přítlačné
konzoly zajištěny proti pohybu vhodnou průmyslovou pryskyřicí nebo lepidlem.
• Ujistěte se, že je těsnění dobře připevněné k povrchu, bez případných odchlípnutí. Nesmí
být aplikováno dodatečné silikonové těsnění; tím by byla demontáž zařízení, např. v případě
servisu, složitější.
• Při demontáží musíte sporák vytlačit zespoda.
5
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 5
7/11/2555 11:01:55
Instalace sporáku (pokračování)
CZ
Připojení ke zdroji energie
Před zapojením zkontrolujte, zda jmenovité napětí zařízení, tj. napětí uvedené na štítku zařízení, odpovídá
vámi používanému napětí. Štítek naleznete na spodní straně sporáku.
Před připojením vodičů zařízení do obvodu obvod vypněte.
Napětí topného tělesa je AC 230 V~. Zařízení také funguje správně i při zapojení do starších sítí s napětím
AC 220 V~.
Sporák musí být připojený ke zdroji energie pomocí zařízení umožňujícího odpojení sporáku od zdroje
energie na všech pólech s kontaktní šířkou min. 3 mm, např. automatické ochranné vypínače vodičů,
vypínače uzemnění nebo fáze.
Jako hlavní přívodní kabel musíte použít kabel typu H05SS - F (180 °C) nebo vyšší.
2
Jmenovitý proud zařízení (A)
Nominální průřezová plocha (mm )
1N~
> 25 a ≤ 32
>4 a <6
2N~
> 10 a ≤ 16
> 1,5 a < 2,5
Připojení musí být provedeno podle uvedené ilustrace. Spoje připojte podle odpovídajícího připojovacího
schématu.
Zemnící kabel je připojený ke svorce. Zemnící kabel musí být delší než vodiče pod napětím.
Připojení kabelu musí být provedeno v souladu s předpisy a musí být pevně dotažené šrouby
svorky.
Připojovací kabel musí být stisknutím pevně zajištěný (zajistit na svém místě) příchytkou a krytem
napájecího kabelu. Před prvním zapnutím zařízení musíte ze sklokeramické desky odstranit veškeré
ochranné fólie nebo samolepky.
Jakmile je sporák připojený ke zdroji energie, zkontrolujte, zda jsou všechny plotýnky připraveny k použití krátkým zapnutím každé z nich na maximum.
Při prvním zapnutí sporáku se rozsvítí všechny kontrolky a aktivuje se dětský
zámek.
< IN ~ >
L: Hnědý
N: Modrý
PE: Zelený
Varování: Při zapojování dejte pozor na umístění fáze a nulového vodiče (podle
schématu zapojení); v případě nesprávného zapojení můžete poškodit komponenty.
Záruka nekryje žádná poškození vzniklá jako důsledek nesprávné instalace.
6
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 6
7/11/2555 11:01:56
Instalace sporáku (pokračování)
Instalace do pracovní desky
CZ
Před samotnou instalací si opište výrobní číslo zařízení uvedené na štítku. Toto číslo
budete potřebovat v případě požadování servisu a po instalaci již nebude dostupné,
protože je uvedené na originálním štítku na spodní straně zařízení.
Dbejte na požadavky týkající se minimálního prostoru a světlosti.
Před instalací sporáku na konzoly připevněte konzoly na obou stranách dodanými
šrouby.
Min. 50mm
x4
R3
min. 20
560 +1
490+1
600
50
7
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 7
7/11/2555 11:01:56
Instalace sporáku (pokračování)
CZ
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 8
7/11/2555 11:01:56
Části a funkce
Plotýnky a ovládací panel
CZ
Jednoduchá plotýnka 1800 W
Jednoduchá plotýnka 1200 W
14
8
3
18
m
m
83
m
m
14
8
m
m
m
m
1
Ovládací panel
Jednoduchá
plotýnka 1200 W
Jednoduchá plotýnka 1800 W
Kontrolky nastavení teploty a
zbytkového tepla
Kontrolka „zámku“
Nastavení teploty
Vypínač
9
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 9
7/11/2555 11:01:56
Části a funkce (pokračování)
CZ
Komponenty
1 Sklokeramická deska
2 Instalační konzoly
3 Šrouby
10
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 10
7/11/2555 11:01:56
Části a funkce (pokračování)
Hlavní funkce vašeho zařízení
CZ
• Sklokeramická deska: Zařízení má sklokeramickou desku a čtyři rychle reagující plotýnky.
Výkonná sálavá topná tělesa významně zkracují čas nutný k roztopení plotýnek.
• Dotykové ovladače: Zařízení se ovládá pomocí dotykových ovladačů.
•S
nadné čištění: Výhodou sklokeramické desky a ovladačů je jejich dostupnost pro čištění.
Hladký, rovný povrch se velmi snadno čistí.
•V
ypínač: Vypínač je samostatným vypínačem zařízení. Stisknutím tohoto vypínače zapnete
nebo vypnete zdroj energie.
•O
vladače a displeje: Digitální displeje a kontrolky uvádějí informace o nastavení a aktivovaných funkcích, dále také o přítomnosti zbytkového tepla na jednotlivých plotýnkách.
•B
ezpečnostní vypnutí: Bezpečnostní vypnutí zajišťuje automatické vypnutí všech plotýnek
po určitém časovém intervalu, během něhož nedošlo k žádné změně nastavení.
•K
ontrolka zbytkového tepla: Kontrolka zbytkového tepla se rozsvítí, pokud je plotýnka tak
teplá, že hrozí riziko popálenin.
Digitální displeje: Čtyři digitální displeje jsou určeny pro čtyři plotýnky.
Uvádějí následující informace:
-
zařízení bylo zapnuto,
výběr nastavení teploty,
zbytkové teplo,
aktivovaný dětský zámek; a
chybová zpráva, podrželi jste ovladač stisknutý déle než 10 sekund.
chybová zpráva, pokud je sporák přehřátý z důvodu abnormálních úkonů.
11
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 11
7/11/2555 11:01:57
Části a funkce (pokračování)
CZ
Bezpečnostní vypnutí
Pokud jednu z plotýnek po delší dobu nevypnete nebo neupravíte nastavení teploty,
automaticky se tato plotýnka vypne.
Jakékoliv zbytkové teplo bude zobrazeno pomocí (jako „horké“) na digitálních displejích
odpovídajících jednotlivým plotýnkám.
Plotýnky se samy vypnou po následujícím časovém intervalu.
Nastavení vaření
1-2
Po 6 hod.
Nastavení vaření
3-4
Po 5 hod.
Nastavení vaření
5-6
Po 3 hod.
Nastavení vaření
7-9
Po 1 hod.
Pokud se sporák přehřeje z důvodu abnormálních úkonů, zobrazí se
A sporák se vypne.
.
Pokud se jedna nebo více plotýnek vypne před uvedeným časovým intervalem,
vyhledejte kapitolu „Odstraňování problémů“.
Další důvody, proč se plotýnka sama vypne
Všechny plotýnky se okamžitě vypnou, pokud přeteče tekutina a nateče na ovládací panel.
Automatické vypnutí se aktivuje také tehdy, pokud na ovládací panel přiložíte vlhkou utěrku.
V obou uvedených případech musíte zařízení znovu zapnout pomocí hlavního vypínače nebo
odstranit vlhkou utěrku .
Kontrolka zbytkového tepla:
Pokud se vypne plotýnka nebo celý sporák, bude indikována přítomnost zbytkového tepla
pomocí (jako „horké“) na digitálním displeji odpovídající plotýnky. Přestože plotýnku
vypnete, kontrolka zbytkového tepla zhasne až po vychladnutí plotýnky.
Zbytkové teplo můžete využít k rozmrazování nebo udržování pokrmu v teple.
Důležité: Dokud svítí kontrolka zbytkového tepla, hrozí riziko popálenin.
Důležité: Pokud dojde k přerušení dodávky energie, symbol
zhasne a informace o zbytkovém teple již nebude dále k dispozici. Přesto se ale stále ještě můžete
popálit. Proto si vždy, když se pohybujete v blízkosti sporáku, dávejte pozor.
12
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 12
7/11/2555 11:01:57
Před uvedením do provozu
Úvodní čištění
CZ
Sklokeramickou desku otřete vlhkou utěrkou a čističem na sklokeramické desky.
Důležité: Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky. Můžete tím poškodit povrch.
Použití sporáku
Používání vhodného nádobí
Lepší hrnce vám zaručí lepší výsledek.
• Dobré hrnce rozeznáte podle jejich dna. Dno by mělo být co nejsilnější a nejrovnější.
• Při nakupování nových hrnců věnujte pozornost průměru jejich dna. Výrobci často udávají
pouze průměr jejich horního okraje.
• Hrnce s hliníkovým nebo měděným dnem mohou způsobit metalické odbarvení sklokeramického povrchu sporáku. Odbarvení se odstraňuje jen velmi obtížně, případně nelze
odstranit vůbec.
• Nepoužívejte hrnce vyrobené z litiny nebo s poškozeným dnem, s ostrými hranami nebo
otřepy. Pokud byste takové hrnce posunuli po sklokeramickém povrchu, způsobíte na něm
neodstranitelné škrábance.
• Za studena jsou dna hrnců obvykle mírně prohnutá směrem dovnitř (konkávně). Nikdy by
neměla být vyboulená (konvexně).
• Pokud chcete použít hrnce speciálního typu, např. tlakový hrnec nebo pánev wok, dodržte
pokyny výrobce.
Tipy na úsporu energie
Dodržením následujících bodů můžete ušetřit energii.
Správně!
Right!
Wrong!
Špatně!
13
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 13
7/11/2555 11:01:58
Použití sporáku (pokračování)
CZ
• Hrnce a pánve vždy stavte na plotýnku před jejím zapnutím.
• Znečištění plotýnky a dna hrnců zvyšují spotřebu energie.
• Pokud je to možné, přiklopte hrnce a pánve pokličkou vhodné velikosti.
• Plotýnku vypněte před koncem doby vaření, abyste využili zbytkové teplo k udržení pokrmu v teple nebo k rozmrazování.
• Dno hrnce by mělo odpovídat velikosti plotýnky.
• Použití tlakového hrnce snižuje dobu potřebnou k vaření až o 50 %.
Používání dotykových ovladačů
Dotykové ovladače ovládáte tak, že se špičkou ukazováčku dotknete požadovaného
ovladače na panelu, až se rozsvítí nebo zhasne odpovídající kontrolka/displej nebo až se
aktivuje požadovaná funkce.
Při obsluze zařízení se nedotýkejte více než jednoho ovladače na panelu najednou. Pokud
je váš prst příliš široký, může se aktivovat také sousední ovladač.
14
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 14
7/11/2555 11:01:58
Použití sporáku (pokračování)
Zapnutí zařízení
CZ
Stiskněte ovladač „zámku “ asi na 3 sekundy.
Zařízení zapnete pomocí „vypínače “.
Stiskněte „vypínač “.
Digitální displej zobrazí .
Po zapnutí zařízení pomocí „vypínače “ musíte zvolit nastavení teploty během asi
10 sekund. V opačném případě se zařízení z bezpečnostních důvodů opět vypne.
Regulace teploty
Nastavení a ovládání výkonu ( až ) vaření provedete stisknutím tlačítek odpovídajících
plotýnek
,
.
Při prvním stisknutí
je teplota nastavena na .
Při prvním stisknutí
je teplota nastavena na .
Teplotu zvýšíte pomocí tlačítka
a snížíte pomocí tlačítka
.
15
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 15
7/11/2555 11:01:58
Použití sporáku (pokračování)
CZ
Vypnutí zařízení
Zařízení vypnete znovu stisknutím „vypínače
Stiskněte „vypínač “.
“.
Po vypnutí jednotlivých plotýnek bude přítomnost zbytkového tepla indikovaná na digitálním displeji odpovídající plotýnky pomocí symbolu
(jako „horké“).
Pokud je nastavení tepla na a chcete plotýnku vypnout
, stiskněte ovladač
ještě jednou a nastavení teploty se přepne na nulu.
Rychlejšího nastavení docílíte, pokud ovladač
nebo
podržíte stisknutý, dokud
se nezobrazí požadovaná hodnota.
Pokud stisknete více ovladačů najednou a podržíte je déle než 10 sekund, na displeji nastavení teploty se zobrazí
. Displej resetujete stisknutím „vypínače “.
Vypnutí plotýnky
Pokud chcete plotýnku vypnout, vraťte nastavení na
nebo
na ovládacím panelu.
pomocí ovladačů nastavení teploty
16
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 16
7/11/2555 11:01:59
Použití sporáku (pokračování)
Používání dětského zámku
CZ
Dětský zámek můžete použít k zabezpečení zařízení proti nechtěnému zapnutí plotýnek a
aktivování varné desky. Ovladač dětského zámku můžete použít, pouze pokud je zařízení
zapnuté.
Zapnutí dětského zámku
1. Stiskněte ovladač zámku
Ozve se akustický signál.
asi na 3 sekundy.
asi 3 sec.
approx.
3 sec.
2. Stiskněte ovladač jakékoliv plotýnky.
Na displeji se zobrazí , což indikuje aktivní stav dětského zámku.
17
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 17
7/11/2555 11:01:59
Použití sporáku (pokračování)
CZ
Vypnutí dětského zámku
1. Stiskněte ovladač zámku asi na 3 sekundy.
Ozve se akustický signál.
approx.
3 sec.
asi 3 sec.
Po vypnutí spotřebiče se z bezpečnostních důvodů za pár minut automaticky
aktivuje dětská pojistka.
18
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 18
7/11/2555 11:01:59
Použití sporáku (pokračování)
Deaktivace a aktivace ovládacího panelu
CZ
V jakémkoliv stádiu vaření můžete deaktivovat ovládací panel, kromě „vypínače “ , abyste
tak zabránili případné nechtěné změně nastavení, např. otřením varné desky utěrkou.
1. Stiskněte ovladač zámku asi na 3 sekundy.
Rozsvítí se kontrolka zámku na ovládacím panelu. Nyní jsou ovladače deaktivované.
2. Pokud chcete ovladače aktivovat, stiskněte znovu ovladač zámku a podržte ho asi 3 sekundy. Kontrolka zámku na ovládacím panelu zhasne.
asi 3 sec.
approx.
3 sec.
Doporučená nastavení pro přípravu určitých pokrmů
Informace uvedené v následující tabulce jsou uvedeny jako vodítko. Nastavení teploty
požadované pro různé způsoby přípravy závisí na řadě okolností, včetně kvality použitého
nádobí a typu a množství připravovaných potravin.
Nastavení
Způsob přípravy
9
Ohřev
Smažení
Opékání
Ohřev většího množství tekutin, vaření nudlí,
opékání masa (osmahnutí masa na guláš, dušení
masa)
Steaky, svíčková, haše, párky, palačinky / lívance
7
Intenzivní
opékání
6
Opékání
Řízky / kotlety, játra, ryby, karbanátky, vajíčka
8
5
4
3
Vaření
Příklady použití
Vaření až 1,5 l tekutin, brambor, zeleniny
2
Napařování
Dušení
Vaření
Napařování a dušení menšího množství zeleniny,
vaření rýže a mléčných pokrmů
1
Rozpouštění
Rozpouštění másla, želatiny, čokolády
Poznámka
• Nastavení teploty ve výše uvedené tabulce je pouze informativního charakteru.
• Musíte nastavit teplotu podle typu nádobí a připravovaných potravin.
19
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 19
7/11/2555 11:01:59
Čištění a péče
CZ
Sporák
Důležité: Čisticí prostředky nesmí přijít do styku s horkou sklokeramickou deskou:
Veškeré čisticí prostředky musíte po čištění odstranit adekvátním množstvím čisté
vody, protože by mohly sklokeramickou desku naleptat, pokud by byla horká.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, např. čisticí spreje na grily nebo
trouby, brusné houbičky nebo abrazivní čističe na nádobí.
klokeramickou desku čistěte po každém použití, dokud je stále ještě na dotek teplá.
S
Tím předejdete usazování nečistot na desce a jejich následné spálení. Nečistoty,
skvrny od zaschlých tekutin, zbytky tuku a metalické odbarvení odstraňujte pomocí
komerčně dostupných čisticích prostředků na sklokeramické desky nebo nerezovou
ocel.
Lehké znečištění
1. Sklokeramickou desku otřete vlhkou utěrkou.
2. Potom osušte čistou utěrkou. Na desce nesmí zůstat žádné zbytky čisticích prostředků.
3. Jednou týdně pečlivě vyčistěte sklokeramickou desku komerčně dostupným čisticím prostředkem na sklokeramické desky nebo nerezovou ocel.
4. Následně omyjte sklokeramickou desku adekvátním množstvím čisté vody a vytřete
do sucha čistou utěrkou.
Silné znečištění
1. K odstranění tekutin, které přetekly z hrnce, a připečených zbytků potravin použijte
skleněnou škrabku.
2. Škrabku přiložte na sklokeramickou desku pod úhlem.
3. Nečistoty odstraňte pomocí ostří škrabky.
Skleněnou škrabku a čisticí prostředky na sklokeramickou desku můžete zakoupit
u specializovaných prodejců.
20
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 20
7/11/2555 11:01:59
Čištění a péče (pokračování)
Problematické nečistoty
CZ
1. Připálený cukr, roztavený plast, aluminiovou fólii nebo jiný podobný materiál odstraňte
skleněnou škrabkou okamžitě a dokud je deska ještě teplá.
Důležité: Při použití skleněné škrabky na horké plotýnce hrozí riziko popálenin.
2. Sporák nechte vychladnout a normálně vyčistěte.
Pokud jste nechali plotýnku, na které
se něco roztavilo, vychladnout, před čištěním
ji opět rozehřejte.
Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické
desce způsobené např. hrncem s ostrými
hranami nelze odstranit. Neovlivňují ale
nijak funkci sporáku.
Rám sporáku
Důležité: K čištění rámu sporáku nepoužívejte ocet, citrónovou šťávu ani
odstraňovač vodního kamene; v opačném případě by se na něm mohly objevit
matné skvrny.
1. Rám otřete vlhkou utěrkou.
2. Naschlé nečistoty navlhčete mokrou utěrkou. Setřete a vytřete do sucha.
Předcházení poškození zařízení
• Varnou desku nepoužívejte jako pracovní desku nebo prostor ke skladování.
• Plotýnku nepoužívejte, pokud na ní neleží žádný hrnec nebo pokud je hrnec na ní
umístěný prázdný.
• Sklokeramická deska je velmi pevná a odolná proti teplotním šokům, ale není nerozbitná.
Můžete ji rozbít zejména upuštěním ostrého nebo tvrdého předmětu na desku.
• Nepoužívejte hrnce vyrobené z litiny nebo s poškozeným dnem, s ostrými hranami nebo
otřepy. Pokud byste takové hrnce posunuli po sklokeramickém povrchu, způsobíte na něm
neodstranitelné škrábance.
• Nepokládejte hrnce na rám sporáku. Mohli byste ho tím poškrábat nebo poškodit jeho
povrchovou úpravu.
• Na rám sporáku nesmíte vylít žádné kyselé tekutiny, např. ocet, citrónovou šťávu a
odstraňovač vodního kamene, protože takové tekutiny by mohly způsobit vznik matných
skvrn.
• Pokud se do styku s plotýnkou dostane cukr nebo pokrm obsahující cukr a ten se rozpustí,
okamžitě ho odstraňte kuchyňskou škrabkou, dokud je varná deska ještě horká. Pokud ji
necháte vychladnout, může dojít během odstraňování k poškození povrchu desky.
• Veškeré předměty a materiály, které by se mohly roztavit, např. plasty, aluminiová fólie a
fólie do trouby, udržujte v dostatečné vzdálenosti od sklokeramické desky. Pokud se některý
z těchto materiálů roztaví na sklokeramickou desku, musíte ho okamžitě odstranit škrabkou.
21
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 21
7/11/2555 11:01:59
Záruka a servis
CZ
Často kladené otázky a odstraňování problémů
Porucha může být často důsledkem menšího pochybení, které můžete odstranit sami pomocí
následujících pokynů. Pokud by následující pokyny v určitých případech nepomohly, nesnažte
se zařízení opravit sami.
Varování: Opravy zařízení může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
Nesprávně provedené opravy mohou mít za následek značné riziko pro uživatele.
Pokud zařízení vyžaduje opravu, kontaktujte místní servis.
Co dělat, když nefungují plotýnky?
Zkontrolujte následující možnosti:
• Nevypadla pojistka ve vaší pojistkové skříni? Pokud by k tomu docházelo opakovaně, kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
• Je zařízení zapojené správně?
• Svítí kontrolky na ovládacím panelu?
• Je zapnutá plotýnka?
• Nastavili jste teplotu plotýnek?
Co dělat, když se plotýnky nezapnou?
Zkontrolujte následující možnosti:
• Neuplynulo mezi zapnutím sporáku a zapnutím požadované plotýnky více než 10 sekund
(viz kapitola „Zapnutí zařízení“)?
• Není ovládací panel částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo politý tekutinou?
Co dělat, pokud náhle zhasne displej, kromě kontrolky zbytkového tepla
?
Toto by mohl být důsledek jedné ze dvou možností:
• Omylem jste zapnuli zařízení.
• Není ovládací panel částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo politý tekutinou?
Co dělat, když po vypnutí plotýnky nesvítí kontrolka zbytkového tepla?
Zkontrolujte následující:
• Plotýnku jste použili pouze krátce, takže se nestihla dostatečně rozehřát. Pokud je plotýnka
horká, kontaktujte servisní centrum.
Co dělat, když se plotýnka nezapne nebo nevypne?
Toto může být důsledek jedné z následujících možností:
• Není ovládací panel částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo politý tekutinou?
• Není zapnutý dětský zámek?
Co dělat, když svítí displej
?
Zkontrolujte následující:
•
Není ovládací panel částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo politý tekutinou? Displej resetu jete stisknutím „vypínače“.
22
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 22
7/11/2555 11:01:59
Záruka a servis (pokračování)
Co dělat, pokud plotýnka po zapnutí nezčervená?
CZ
• Nastavená teplota plotýnky je udržována čidlem, které plotýnku střídavě zapíná a vypíná,
takže ta nemusí vždy zčervenat. Pokud nastavíte nízkou teplotu, topné těleso se bude
zapínat a vypínat častěji než při nastavení vyšší teploty. Při vyšších teplotách se ale topné
těleso také střídavě zapíná a vypíná.
Pokud v případě poruchy zařízení zavoláte servisního technika, může se stát, že budete muset zaplatit za příjezd technika, přestože jde o poruchu v záruční době.
Servis
Než zavoláte servisního technika nebo do servisního centra, vyhledejte kapitolu „Odstraňování
problémů“.
Pokud i přesto potřebujete servis, postupujte podle následujících pokynů.
Jde o technickou závadu?
Pokud ano, kontaktujte místní servis.
Vždy si dopředu připravte vysvětlení, o jaký problém jde. Usnadníte tím postup stanovení
problému a servisní asistent tak snáze stanoví, zda je nutná osobní návštěva technika.
Poznamenejte si proto následující informace.
• Jak se závada projevuje?
• Za jakých okolností se závada objevuje?
Ve chvíli, kdy voláte do servisu, musíte znát model a výrobní číslo vašeho zařízení. Tyto informace naleznete na štítku:
• Model
• Výrobní číslo (10 čísel)
Doporučujeme vám si zde tyto informace poznamenat.
Model:
Výrobní číslo:
Kdy budete muset servis zaplatit, přestože jde o závadu v záruční době?
•Pokud jste mohli závadu odstranit použitím jednoho z řešení uvedených v kapitole
„Odstraňování problémů“.
•Pokud by servisní technik musel volat několikrát, protože před návštěvou nedostal všechny potřebné informace a výsledkem je, např. cesta navíc pro náhradní díly. Výše uvedená
příprava před voláním servisu vám tedy může ušetřit peníze za takové cesty.
23
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 23
7/11/2555 11:01:59
Technické údaje
CZ
Rozměry zařízení
Šířka
575 mm
Hloubka 505 mm
Výška 55 mm
Rozměry otvoru pro vestavbu
Šířka
Hloubka
Poloměr rohů
560 mm
490 mm
3 mm
Plotýnky
Umístění
Průměr
Výkon
Přední levá
183 mm
1 800 W
Zadní levá
148 mm
1 200 W
Zadní pravá
183 mm
1 800 W
Přední pravá
148 mm
1 200 W
Napětí Maximální výkon Gramáž: Čistá
Hrubá
230 V ~ 50 Hz
6,0 kW
7,5 kg
10,0 kg
24
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 24
7/11/2555 11:02:00
Poznámka
CZ
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za
účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní
smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
25
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 25
7/11/2555 11:02:00
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
CZECH
HUNGARY
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kód č.: DG68-00046A-04
C61RAAST_XEH-00046A-04_CZ.indd 26
7/11/2555 11:02:00
Installation and Operating Instructions
Ceramic Glass Hob
This manual is made with 100% recycled paper.
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST
C61RAEE / C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN
C61R1ADMST / C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL
C61R2ACN / C61R2ADST / C61R2AEE
To avoid the risk of accidents or damage to the hob, read all instructions before installing or
using the appliance. Keep this manual for future reference.
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 1
7/11/2555 11:11:14
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 2
7/11/2555 11:11:14
Contents
EN
Using This Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrical safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Child safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety during use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety when cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Disposal Instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Installing the Hob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulations and compliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety instructions for the installer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecting to the mains power supply. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing into the countertop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
7
Parts and Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cooking zones and control panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
The key features of your appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Safety shutoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Residual heat indicator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Before You Begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Initial cleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hob Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using suitable cookware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the touch control sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperature control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching a cooking zone off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the child safety lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locking and unlocking the control panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suggested settings for cooking specific foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
16
16
17
19
19
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hob Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To avoid damaging your appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
21
Warranty and Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FAQs and troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 1
7/11/2555 11:11:14
Using This Manual
EN
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention to the safety
information contained in the following section, before using your appliance. Keep this manual
for future reference. If transferring ownership of the appliance, please remember to pass the
manual on to the new owner.
The following symbols are used in the text
This is the safety alert symbol.
Warning indicates information concerning your personal safety.
Important indicates information on avoiding damage to the appliance.
This symbol indicates useful information and practical tips.
This symbol refers to measures that can be taken to help protect the environment.
1. Numbers like these indicate step - by - step instructions for using the appliance.
2. ...
3. ...
This manual contains information on steps you can take yourself to diagnose and resolve
problems that may arise. Refer to the section “Troubleshooting.”
2
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 2
7/11/2555 11:11:14
Safety
The safety aspects of this appliance comply with accepted technical standards and
the German Appliance Safety Law. However, as manufacturers we also believe it is
our responsibility to familiarise you with the following safety instructions.
EN
Electrical safety
• Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
• The appliance should be serviced only by qualified service personnel. Repairs carried out
by unqualified individuals may cause injury or serious malfunction. If your appliance is in
need of repair, contact your local service centre. Failure to follow these instructions may
result in damage and void the warranty.
• Flush - mounted appliances may be operated only after they have been installed in
cabinets and workplaces that conform to the relevant standards. This ensures sufficient
protection against contact for electrical units as required by the VDE [Association of German Electrical Engineers].
• If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
• If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the possibility of electric shock. Do not
use your hob until the glass surface has been replaced.
• Do not use the hob to heat aluminium foil, products wrapped in aluminium foil or frozen
foods packaged in aluminium cookware.
Child safety
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without
the adequate supervision of a responsible adult.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The cooking zones will become hot when you cook. Always keep small children
away from the appliance.
3
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 3
7/11/2555 11:11:14
Safety (continued)
EN
Safety during use
• This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the home. It is not designed for commercial or industrial use.
• Never use the hob for heating the room.
• Take care when plugging electrical appliances into mains sockets near the hob. Mains
leads must not come into contact with the cooktop.
• Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units unattended when
preparing foods in fat or oil, for example, when cooking chips.
• Turn the cooking zones off after use.
• Always keep the control panels clean and dry.
• Never place combustible items on the hob, it may cause fire.
Safety when cleaning
• Always turn the appliance off before cleaning.
• For safety reasons do not clean the appliance with a steam jet or high - pressure cleaner.
• Clean the hob in accordance with the cleaning and care instructions contained in this
manual.
Disposal Instructions
Disposing of the packaging material
• All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam
parts are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances
with due regard to safety and the environment.
Proper disposal of your old appliance
arning: Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it canW
not be a source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.
• The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
• Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your
local refuse department or council.
4
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 4
7/11/2555 11:11:14
Installing the Hob
Important: Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified
personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may
occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
EN
Regulations and compliance
This appliance meets the following standards:
• EN 60 335 - 1 and EN 60 335 - 2 - 6, relating to the safety of electrical appliances for household use and similar purposes;
• EN 60350, or DIN 44546 / 44547 / 44548, relating to the operating features of electric cookers, hobs, ovens, and grills for household use;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; and
• EN 61000 - 3 - 3, relating to basic requirements for electromagnetic compatibility (EMC).
This appliance complies with the following EU Directives:
• 73 / 23 / EWG dated 19.02.1973 (Low Voltage Directive);
• 89 / 336 / EWG dated 03.05.1989 (EMC Directive including Amending Directive 92
/ 31 / EWG); and
• 93 / 68 / EWG CE Labeling Directive.
Safety instructions for the installer
• A device must be provided in the electrical installation that allows the appliance to be disconnected from the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm. Suitable
isolation devices include line protecting cut - outs, fuses (screw type fuses are to be removed
from the holder), earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN 60 335 - 2 - 6. This type of
appliance may be installed with a high cupboard or wall on one side.
• Drawers may not be fitted underneath the hob.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the stability requirements of DIN
68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits must be completely filled with
grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs must be bonded in place
with a suitable artificial resin or mixed adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface without any gaps. Additional
silicon sealant must not be applied; this would make removal more difficult when servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
5
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 5
7/11/2555 11:11:14
Installing the Hob (Continued)
EN
Connecting to the mains power supply
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated on the rating
plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on the lower casing of the
hob.
Shut off power to circuit before connecting wires to circuit.
The heating element voltage is AC230 V~. The appliance also works perfectly on older networks with
AC220 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that allows the appliance to be disconnected from
the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm, eg. automatic line protecting cut - out,
earth leakage trips or fuse.
A type H05SS - F (180°C) cable or one of a higher grade must be used as the mains connecting cable.
2
Rated current of appliance (A)
Nominal cross-sectional area (mm )
1N~
> 25 and ≤ 32
> 4 and < 6
2N~
> 10 and ≤ 16
> 1.5 and < 2.5
The connection must be carried out as shown in the diagram. The connecting links should be fitted according to the appropriate connection diagram.
The earth lead is connected to terminal. The earth lead must be longer than leads carrying electric current.
The cable connections must be made in accordance with regulations and the terminal screws tightened
securely.
The connecting cable is to be secured with the mains cable cleat and the covering closed by pressing firmly
(locking into place). Before switching on for the first time, any protective foil or stickers must be removed
from the ceramic glass surface.
Once the hob is connected to the mains supply, check that all cooking zones are ready for use by briefly switching each on in turn at the maximum setting.
When the hob is powered on for the first time, all displays light and the child safety
lock is activated.
230 V ~
< IN ~ >
L: Brown
N: Blue
PE: Green
230 V ~
Warning: Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation of house
connection and appliance (connection schemes); otherwise, components can be
damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper installation.
6
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 6
7/11/2555 11:11:14
Installing the Hob (Continued)
Installing into the countertop
EN
Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation.
This number will be required in the case of requests for service and is no longer accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of the
appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws before mounting the hob
onto the brackets.
Min. 50mm
x4
R3
min. 20
560 +1
490+1
600
50
7
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 7
7/11/2555 11:11:14
Installing the Hob (Continued)
EN
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 8
7/11/2555 11:11:15
Parts and Features
Cooking zones and control panel
EN
Single cooking zone 1200 W
14
8
3
18
m
m
3
18
Casserole cooking zone 1800 W
m
m
14
8
m
m
Control panel
Double cooking zone 1800 W
Indicators for heat settings and residual heat
Heat setting
selectors
m
m
Single cooking zone
1200 W
“Lock” control
sensor
“On/Off” control
sensor
9
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 9
7/11/2555 11:11:15
Parts and Features (Continued)
EN
Components
1 Ceramic Glass Hob
2 Installation Brackets
3 Screws
10
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 10
7/11/2555 11:11:15
Parts and Features (Continued)
The key features of your appliance
EN
• Ceramic glass cooking surface: The appliance has a ceramic glass cooking surface and
four rapid - response cooking zones. The hob’s powerful radiant heater elements significantly
shorten the amount of time required for the zones to heat up.
• Touch control sensors: Your appliance is operated using touch control sensors.
•E
asy cleaning: The advantage of the ceramic glass cooking surface and the control sensors
is their accessibility for cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
•O
n / Off sensor: The “On / Off” control sensor provides the appliance with a separate mains
switch. Touching this sensor switches the power supply on or off completely.
•C
ontrol and function indicators: Digital displays and indicator lights provide information
about settings and activated functions, as well as the presence of residual heat in the various
cooking zones.
•S
afety shutoff: A safety shutoff ensures that all cooking zones switch off automatically after
a period of time if the setting has not been changed.
•R
esidual heat indicator: An icon for residual heat appears in the display if the cooking zone
is so hot that there is a risk of burning.
Digital displays: The four display fields are assigned to the four cooking zones.
They show the following information:
-
the appliance has been switched on,
to selected heat settings,
residual heat,
the child lock is activated; and
error message, the sensor has been touched for longer than 10 seconds.
error message, when the Hob is overheated because of abnormal operation.
11
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 11
7/11/2555 11:11:15
Parts and Features (Continued)
EN
Safety shutoff
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with (for “hot”) in the digital displays corresponding to
the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Cooking setting
1-2
After 6 hours
Cooking setting
3-4
After 5 hours
Cooking setting
5-6
After 3 hours
Cooking setting
7-9
After 1 hour
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
And the Hob will be switched off.
will be displayed.
Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting.”
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if liquid boils over and lands on the
control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the control panel. In
both of these instances, the appliance will need to be switched on again using the main power
sensor after the liquid or the cloth has been removed .
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
shown with an (for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones. Even after
the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only after the
cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
Important: As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a risk of
burns.
Important: If the power supply is interrupted, the symbol will go out and information about residual heat will no longer be available. However, it may still be possible
to burn yourself. This can be avoided by always taking care when near the hob.
12
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 12
7/11/2555 11:11:15
Before You Begin
Initial cleaning
EN
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
Important: Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
Hob Use
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should be as thick and flat as possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter of the base. Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
• Pots with aluminium or copper bases can cause metallic discolouration on the ceramic
glass surface. The discolouration is very difficult or impossible to remove.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Permanent scratching can occur if these pan are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should never
be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure cooker, a simmering pan,
or a wok, please observe the manufacturer’s instructions.
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following points.
Right!
Wrong!
13
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 13
7/11/2555 11:11:15
Hob Use (Continued)
EN
• Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
• Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
• When possible, position the lids firmly on the pots and pans to cover completely.
• Switch the cooking zones off before the end of the cooking time to use the residual heat
for keeping foods warm or for thawing.
• The base of the pan should be the same size as the cooking zone.
• Using a pressure cooker reduces cooking times by up to 50 %
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your pointed finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If your
finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
14
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 14
7/11/2555 11:11:15
Hob Use (Continued)
Switching the appliance on
EN
Touch the “Lock ” sensor for approximately 3 seconds.
The appliance is switched on using the “On / Off ” control sensor.
Touch the “On / Off ” sensor.
The digital displays will show .
After the “On / Off ” sensor has been actuated to switch on your appliance, a heat
setting must be selected within approximately 10 seconds. Otherwise, the appliance
will switch itself off for safety reasons.
Temperature control
For setting and adjusting the power level ( to ) for cooking, touch the corresponding cooking zone’s
,
keys.
The first time
is pressed, the heat level is set to .
The first time
is pressed, the heat level is set to .
Use the
key to increase the heat setting and the
key to decrease.
15
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 15
7/11/2555 11:11:15
Hob Use (Continued)
EN
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use the “On / Off
Touch the “On / Off ” sensor.
” control sensor.
After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface, the presence of
residual heat will be indicated in the digital displays of the corresponding cooking zones
in the form of an (for “hot”).
If the heat setting is at and you want to turn the
burner off, the sensor can be
touched one additional time, and the heat setting will go to zero.
For faster adjustment, keep your finger on the
or
sensor until the required
value is obtained.
If more than one sensor is pressed for longer than 10 seconds,
will show in the
heat setting display. To reset, touch the “On / Off ” sensor.
Switching a cooking zone off
To switch off a cooking zone, return the setting to
and touch sensors
or
.
by using the control panel’s heat setting
16
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 16
7/11/2555 11:11:15
Hob Use (Continued)
Using the child safety lock
EN
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking
zone and activating the cooking surface. The lock control sensor can be used only when the
power is on.
Switching the child safety lock on
1. Touch the
control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
2. Touch any heat setting control sensor .
will appear in the displays, indicating the child safety lock has been activated.
17
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 17
7/11/2555 11:11:15
Hob Use (Continued)
EN
Switching the child safety lock off
1. Touch the control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
After switching off the appliance, child safety lock will be activated automatically within
some minutes for safety reasons.
18
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 18
7/11/2555 11:11:15
Hob Use (Continued)
Locking and unlocking the control panel
EN
At any stage during the cooking process, the control panel, with the exception of the “On / Off
” control sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
1. Touch the lock control sensor for approximately 3 seconds.
The indicator light in the lock control sensor will illuminate. The control sensors are now
locked.
2. To unlock the control sensor, touch the lock control sensor again for approximately 3 seconds. The indicator light in the lock control sensor will extinguish.
approx. 3 sec.
Suggested settings for cooking specific foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various cooking
methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used
and the type and amount of food being cooked.
Switch Setting
Cookingmethod
9
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
7
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
6
Frying
8
5
4
3
Boiling
2
Steaming
Stewing
Boiling
1
Melting
Examples for Use
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
Steaming and stewing of small amounts of vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
Note
• The heat settings indicated in the table above are provided only as guidelines for your reference.
• You will need to adjust the heat settings according to specific cookware and foods.
19
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 19
7/11/2555 11:11:15
Cleaning and Care
EN
Hob
Important: Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass surface: All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water
after cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes
hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads
or abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still warm to the touch.
This will prevent spillage from becoming burnt onto the surface. Remove scales,
watermarks, fat drippings and metallic discolouration with the use of a commercially
available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on the surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with a commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of clean water and rub dry with a
clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1. To remove food that has boiled over and stubborn splashes, use a glass scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are available from specialty retailers.
20
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 20
7/11/2555 11:11:15
Cleaning and Care (Continued)
Problem Dirt
EN
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with a glass
scraper immediately and while still hot.
Important: There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a
hot cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has
melted has been allowed to cool, warm it up
again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the ceramic glass
surface, caused, for example, by a pan with sharp
edges, cannot be removed. However, they do
not impair the function of the hob.
Hob Frame
Important: Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob frame;
otherwise dull blemishes will appear.
1. Wipe the frame with a damp cloth.
2. Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
To avoid damaging your appliance
• Do not use the cooktop as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the cooktop or if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock, but it is not unbreakable.
It can be damaged by a particularly sharp or hard object dropping onto the cooktop.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Scratching may occur if these pans are slid across the surface.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage to the finish may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice and descaling agents, onto
the hob frame, since such liquids can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact with a hot cooking zone and
melts, it should be cleaned off immediately with a kitchen scraper while it is still hot. If allowed to cool, it may damage the surface when removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example, plastics, aluminium foil and
oven foils, away from the ceramic glass surface. If something of this nature melts onto the
cooktop, it must be removed immediately with a scraper.
21
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 21
7/11/2555 11:11:15
Warranty and Service
EN
FAQs and troubleshooting
A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the following
instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Warning: Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service
technician. Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If
your appliance needs repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip a number of times, call an
authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between when the On / Off button was actuated and the desired cooking zone switches on (see the section “Switching the appliance
on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for
denly disappears?
the residual warmth indicator sud-
This could be a result of one of two possibilities:
• The On / Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if, after the cooking zones have been switched off, residual
warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not become hot enough. If the
cooking zone is hot, please call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid. To reset, press the “On / Off”
control sensor.
22
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 22
7/11/2555 11:11:15
Warranty and Service (Continued)
What does it mean when the burner does not glow red?
EN
• The selected temperature of the cooking zone is maintained by a sensor that cycles the zone
on and off, so the surface cooking area will not always glow red. If you select a low heat
setting, the heat will cycle on and off more frequently than at higher settings. The heat also
cycles on and off at the highest setting.
If you request a service call because of an error made in operating the appliance, the visit from
the customer service technician may incur a charge even during the warranty period.
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting.”
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the process of diagnosing the
problem and also make it easier to decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your appliance. This information is
provided on the rating plate as follows:
• Model description
• S / N code (10 digits)
We recommend that you record the information here for easy reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• if you could have remedied the problem yourself by applying one of the solutions provided in
the section “Troubleshooting,”
• if the customer service technician has to make several service calls because he was not
provided with all of the relevant information before his visit and as a result, for example, has
to make additional trips for parts. Preparing for your phone call as described above will save
you the cost of these trips.
23
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 23
7/11/2555 11:11:15
Technical Data
EN
Appliance dimensions
Width
Depth
Height
575 mm
505 mm
55 mm
Worktop cut - out dimensions
Width
Depth
Corner radius
560 mm
490 mm
3 mm
Cooking rings
Position
Diameter
Power
Front left
183 mm
1800 W
Rear left
148 mm
1200 W
Rear right
183 mm
1800 W
Front right
148 mm
1200 W
Connection voltage
230 V ~ 50 Hz
Maximum connected load power
6.0 kW
Weight:
Net
Gross
7.5 kg
10.0 kg
24
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 24
7/11/2555 11:11:15
Note
EN
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE
ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and
its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible
harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please
separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
25
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 25
7/11/2555 11:11:16
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
CZECH
HUNGARY
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Code No.: DG68-00046A-04
C61RAAST_XEH-00046A-01_EN.indd 26
7/11/2555 11:11:16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement