Samsung | SF-760P | Priručnik za korisnike | Samsung SF-760P Fax (20 ppm) Priručnik za korisnike

Korisnički priručnik
SF-76xP Series
OSNOVNI
OSNOVNI
Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i
rješavanje problema u sustavu Windows.
NAPREDNI
Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju
problema u različitim operativnim sustavima.
Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.
OSNOVNI
1. Uvod
Glavne prednosti
5
Značajke po modelu
7
Korisno je znati
12
O ovom korisničkom priručniku
13
Informacije o sigurnosti
14
Prikaz stroja
19
Prikaz upravljačke ploče
23
Uključivanje uređaja
25
Instaliranje upravljačkog programa lokalno 26
Ponovno instaliranje upravljačkog programa
pisača
27
2. Pregled izbornika i osnovno
postavljanje
Osnovno skeniranje
53
Osnovno faksiranje
54
3. Održavanje
Naručivanje potrošnog materijala i pribora 59
Dostupni potrošni materijal
60
Dostupni dijelovi za održavanje
61
Pohrana spremnika za toner
62
Preraspodjela tonera
64
Zamjena spremnika za toner
66
Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala 68
Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera 69
Čišćenje uređaja
70
Savjeti za micanje i pohranu uređaja
76
4. Rješavanje problema
Pregled izbornika
29
Osnovne postavke uređaja
34
Mediji i ladica
36
Osnovno ispisivanje
46
Osnovno kopiranje
50
Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 78
Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta 79
Uklanjanje zaglavljenja papira
81
Razumijevanje LED svjetla
84
Razumijevanje zaslonskih poruka
86
2
OSNOVNI
5. Dodatak
Specifikacije
91
Informacije o propisima
99
Autorska prava
109
3
1. Uvod
Ovo poglavlje pruža Vam informacije koje morate znati prije korištenja uređaja.
• Glavne prednosti
5
• Značajke po modelu
7
• Korisno je znati
12
• O ovom korisničkom priručniku
13
• Informacije o sigurnosti
14
• Prikaz stroja
19
• Prikaz upravljačke ploče
23
• Uključivanje uređaja
25
• Instaliranje upravljačkog programa lokalno
26
• Ponovno instaliranje upravljačkog programa
pisača
27
Glavne prednosti
U skladu s očuvanjem okoliša
Pogodnost
• Da biste uštedjeli toner i papir, stroj podržava značajku Eco (pogledajte
"Easy Eco Driver" na stranici ).
• Program Easy Capture Manager omogućuje Vam da jednostavno
uređujete i ispisujete štogod zahvatite pomoću tipke Print Screen na
tipkovnici (pogledajte "Easy Capture Manager" na stranici ).
• Kako biste uštedjeli na papiru, na jednom listu papira možete ispisivati
više stranica (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na
stranici 13).
• Kako biste uštedjeli papir, možete ispisivati na obje strane papira
(dvostrani ispis) (ručno) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki
ispisa" na stranici 13).
• Samsung Easy Printer Manager i Printing Status (ili Smart Panel) je
program koji prati i obavještava Vas o statusu stroja te Vam omogućuju
da prilagodite postavke stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung
Printer Status" na stranici ili "Uporaba značajke Smart Panel" na
stranici ).
• Za uštedu električne energije ovaj uređaj automatski štedi električnu
energiju bitno smanjujući potrošnju struje dok ne ispisuje.
• AnyWeb Print pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i
ispis zaslona Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite
obični program (pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na stranici ).
Brzi ispis visoke rezolucije
• Smart Update Vam omogućuje da provjerite najnoviji softver i instalirate
najnoviju verziju tijekom postupka instaliranja upravljačkog programa
pisača. Dostupno samo za Windows.
• Ako imate pristup Internetu, pomoć, podršku, upravljačke programe
pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na weblokaciji tvrtke Samsung, www.samsung.com> pronađite svoj proizvod >
Podrška ili Preuzimanje.
• Ispisivati možete s rezolucijom do 1,200 x 1,200 dpi efektivno.
• Brzi ispis na zahtjev.
- Za jednostrano ispisivanje 20 ppm (A4) ili 21 ppm (Letter).
Glavne prednosti
Široki raspon funkcionalnosti i podrška u
primjeni
• Podržava različite veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za
ispis" na stranici 2).
• Ispis vodenog žiga: Svoje dokumente možete prilagoditi riječima, kao
što je npr. „Povjerljivo” (pogledajte "Korištenje naprednih značajki
ispisa" na stranici 13).
• Ispis plakata: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta povećavaju
se i ispisuju preko višestrukih listova papira i spajaju zajedno kako bi
oblikovale plakat (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na
stranici 13).
• Ispisivati možete u različitim operativnim sustavima (pogledajte
"Zahtjevi sustava" na stranici 3).
• Vaš stroj je opremljen USB sučeljem.
Značajke po modelu
Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama.
Operativni sustav
Operativni sustav
SF-76xP Series
Windows
●
Macintosh
●
Linux
●
Unix
(●: Priloženo, prazno: Nije dostupno)
Softver
Softver
SPL upravljački program pisača
SF-76xP Series
●
PCL upravljački program pisača
PS upravljački program pisača
XPS upravljački program pisačaa
Direct Printing Utility
●
Značajke po modelu
Softver
Samsung Easy
Printer Manager
SF-76xP Series
Scan to PC settings
●
Fax to PC settings
●
Device settings
●
Samsung Printer Status
●
Smart Panel
●
AnyWeb Print
●
SyncThru™ Web Service
SyncThru Admin Web Service
Easy Eco Driver (ekološki ispis)
●
Faks
Samsung Network PC Fax
●
Skeniranje
Upravljački program
dvostrukog skeniranja
●
Upravljački program WIA
skeniranja
●
Samsungov pomoćnik za
skeniranje
●
SmarThru 4
SmarThru Office
●
a. Kod XPS pokretačkog programa podržan je samo za Windows putem web-mjesta tvrtke
Samsung (www.samsung.com)
(●: Priloženo, prazno: Nije dostupno)
Značajke po modelu
Značajka vrste
Značajke
Brzi USB 2.0
SF-76xP Series
●
Mrežno sučelje Eternet 10/100 Base TX ožičeno LAN
Mrežno sučelje 802.11b/g/n bežični LANa
Eco ispisivanje (upravljačka ploča)
Duplex (2-strano) ispisivanje (ručno)b
●
Sučelje USB memorije
Memorijski modul
Uređaj za masovnu pohranu (HDD)
Dvostruki automatski ulagač dokumenata (DADF)
Automatski ulagač dokumenata (ADF)
●
Ručni telefon
●
Značajke po modelu
Značajke
Faks
SF-76xP Series
Višestruko slanje
●
Odgođeno slanje
●
Prioritetno slanje
●
Dvostruko slanje
Sigurni prijem
●
Dvostruki ispis
Slanje/primanje proslijeđenog
telefaksa
Skeniranje
●
Skeniranje e-poštom
Skeniranje SMB poslužitelja
Skeniranje FTP poslužitelja
Dvostruko skeniranje
Postavke Scan to PC
●
Značajke po modelu
Značajke
Kopija
SF-76xP Series
Kopiranje ID kartice
Smanjena ili povećana kopija
●
Kolacioniranje
●
Plakat
Identična kopija
Knjiga
2 naviše/4 naviše
●
Podesite pozadinu
●
Pomak margine
Brisanje ruba
Pojačanje sive nijanse
Dvostruko kopiranje
a. Bežična LAN kartica možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji. Za neke se zemlje može koristiti samo
802.11 b/g. Kontaktirajte lokalnog Samsungovog dobavljača ili trgovca kod kojeg ste kupili uređaj.
b. Samo Windows.
(●: Priloženo, prazno: Nije dostupno)
Korisno je znati
Uređaj ne ispisuje.
Došlo je do zaglavljenja papira.
• Otvorite popis reda čekanja za ispis i uklonite dokument s
popisa (pogledajte "Otkazivanje ispisa" na stranici 11).
• Otvaranje i zatvaranje gornjeg poklopca uređaja za
skeniranje (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici
10).
• Uklonite upravljački program i ponovno ga instalirajte
(pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na
stranici ).
• Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows
(pogledajte "Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog
uređaja." na stranici 12).
Gdje mogu kupiti dodatke ili pribor?
• Raspitajte se kod dobavljača tvrtke Samsung ili svojeg
trgovca.
• Posjetite www.samsung.com/supplies. Odaberite svoju
zemlju/regiju da biste vidjeli servisne informacije za
proizvod.
• U priručniku provjerite upute o uklanjanju zaglavljenog
papira i u skladu s tim riješite problem (pogledajte
"Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici ).
Ispisi su mutni.
• Razina tonera je možda niska ili neujednačena. Protresite
uložak tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na
stranici ).
• Pokušajte koristiti druge postavke za razlučivosti ispisa
(pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
• Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena
spremnika za toner" na stranici ).
Statusna LED lampica bljeska ili je stalno
uključena.
Gdje mogu preuzeti upravljački program
stroja?
• Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
• Pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i
informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji
Samsung, www.samsung.com > pronađite svoj proizvod >
Podrška ili Preuzimanje.
• U priručniku provjerite značenje LED pokazatelja i u skladu
s tim riješite problem (pogledajte "Razumijevanje LED
svjetla" na stranici ).
O ovom korisničkom priručniku
Ovaj korisnički priručnik pruža informacije o osnovnom razumijevanju stroja
kao i detaljne korake uporabe stroja.
•
Pročitajte sigurnosne informacije prije uporabe stroja.
•
Ako imate problema s uporabom stroja, pogledajte poglavlje o
rješavanju problema.
•
Pojmovi korišteni u ovom korisničkom priručniku su objašnjeni u
poglavlju pojmovnika.
•
Sve slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno
o njegovim mogućnostima ili modela koji ste kupili.
•
Sve zaslonske slike u ovom priručniku za administratora mogu se
razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovom ugrađenom softveru/
verziji upravljačkog programa.
•
Postupci korišteni u ovom korisničkom priručniku uglavnom se temelje
na sustavu Windows 7.
2
Opće ikone
Ikona
Tekst
Opis
Oprez
Korisnicima daje informacije o zaštiti stroja od
mogućeg mehaničkog oštećenja ili kvara.
Pruža dodatne informacije i detaljne
Napomena specifikacije o funkcijama i značajkama stroja.
1
Sporazumi
Neki pojmovi u ovom priručniku se koriste istoznačno, kao što je navedeno
dolje:
•
Dokument je istoznačno s izvornikom.
•
Papir je istoznačno s medijima ili medijima za ispis.
•
Stroj se odnosi na pisač ili MFP.
1. Uvod
13
Informacije o sigurnosti
Ta upozorenja i mjere opreza su uključeni kako bi spriječile ozljede Vama i
drugima te kako bi se spriječila eventualna šteta na Vašem stroju. Budite
sigurni da ste pročitali i razumjeli sve ove upute prije uporabe stroja. Nakon
čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.
4
Radno okruženje
Upozorenje
3
Važni sigurnosni simboli
Ne koristite ako je strujni kabel oštećen ili ako utičnice nisu
uzemljene.
Značenje svih ikona i oznaka korištenih u ovom
poglavlju
Upozore
nje
Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do
ozbiljne osobne ozljede ili smrt.
Oprez
Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do
manjih osobnih ozljeda ili oštećenja vlasništva.
Nemojte pokušavati.
Tako može doći do električnog udara ili požara.
Ne stavljajte ništa na vrh stroja (voda, mali metalni ili teški
predmeti, svijeće, upaljene cigarete itd.).
Tako može doći do električnog udara ili požara.
• Ako se stroj pregrijava, ispušta dim, čini čudne zvukove ili
generiraju neugodni miris, odmah isključite prekidač
napajanja i odspojite stroj.
• Korisnik bi trebao biti u mogućnosti pristupiti utičnici u
slučaju izvanrednih situacija koje bi mogle zahtijevati od
korisnika da iskopčate utikač.
Tako može doći do električnog udara ili požara.
Nemojte savijati ni stavljati teške predmete na kabel za
napajanje.
Stajanjem na kabel ili dopuštanjem da napojni kabel bude
prelomljen teškim predmetom, može se prouzročiti strujni udar
ili požar.
1. Uvod
14
Informacije o sigurnosti
Ne uklanjajte utikač povlačenjem kabela, ne dodirujte utikač
mokrim rukama.
Nemojte dopustiti da kućni ljubimci žvaču kabel za izmjeničnu
struju, telefonske ili kablove računalnih sučelja.
Tako može doći do električnog udara ili požara.
Tako može doći do električnog udara ili požara i/ili ozljede
životinje.
5
Metoda rada
Tijekom grmljavinske oluje ili u razdoblju nerada, uklonite
utikač iz električne utičnice.
Tako može doći do električnog udara ili požara.
Oprez
Budite pažljivi, područje izlaza papira je vruće.
Može doći do zapaljenja.
Nemojte nasilno izvaditi papir tijekom ispisa.
Ako stroj padne ili ako se kućište ošteti, isključite stroj iz svih
veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.
U protivnom se time stroj može oštetiti.
U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
Pazite da ne stavite svoju ruku između stroja i ladice za papir.
Ako stroj ne radi pravilno nakon ovih uputa, isključite stroj iz
svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.
Mogli biste se ozlijediti.
U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
Budite oprezni prilikom zamjene papira ili uklanjanja
zaglavljenog papira.
Ako utikač ne ulazi lako u električnu utičnicu, ne pokušavajte
ga silom utaknuti.
Za zamjenu električne utičnice pozovite električara, jer inače
može doći do električnog udara.
Novi papir ima oštre rubove i može prouzročiti bolne
porezotine.
Pri tiskanju velikih količina, donji dio područja izlaza papira se
može zagrijati. Nemojte dopustiti djeci da dodiruju.
Može doći do zapaljenja.
1. Uvod
15
Informacije o sigurnosti
6
Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira, nemojte koristiti
pincete ni oštre metalne.
Instalacija / pomicanje
Time se stroj može oštetiti.
Nemojte dopustiti da se naslaže previše papira u ladicu za izlaz
papira.
Upozorenje
Time se stroj može oštetiti.
Nemojte blokirati ventilacijski otvor ni u njega gurati predmete.
To bi moglo rezultirati povišenim temperaturama komponenti,
što može prouzročiti oštećenje ili požar.
Uporaba kontrola ili podešavanja, ili izvedbi postupaka osim
onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti
radijaciji.
Ne postavljajte stroj u području u koje prodire prašina, vlaga ili
voda.
Tako može doći do električnog udara ili požara.
Oprez
Prijemni uređaj za napajanje ovog stroja je kabel za napajanje.
Da biste isključili napajanje, izvadite mrežni kabel iz električne
utičnice.
Prije pomicanja stroja, isključite napajanje i otpojite sve
kablove. Donje informacije su samo sugestije na temelju mase
uređaja. Ako vam vaše zdravstveno stanje ne dopušta
podizanje, nemojte dizati uređaj. Zatražite pomoć te uvijek
koristite odgovarajući broj ljudi za sigurno podizanje uređaja.
Zatim podignite stroj:
• Ako je stroj lakši od 20 kg (44,09 lbs), podiže ga 1 osoba.
• Ako stroj teži 20 kg (44,09 lbs) - 40kg (88.18 lbs), podiže ga
2 osobe.
• Ako je stroj lakši od 40 kg (88,18 lbs), podižu ga 4 osoba.
Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.
1. Uvod
16
Informacije o sigurnosti
7
Ne postavljajte stroj na nestabilnu površinu.
Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.
Koristite samo br.26 AWGa ili veći, žica telefonske linije, ako je
potrebno.
Održavanje/ provjera
Oprez
U protivnom se time stroj može oštetiti.
Provjerite da ste uključili kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu.
U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
Koristite kabel isporučen s Vašim strojem za siguran rad. Ako
koristite kabel koji je dulji od 2 metra (6 stopa) sa strojem od
110V, onda mjerilo treba biti 16 AWG ili veće.
U protivnom može doći do oštećenja stroja i može doći do
električnog udara ili požara.
Nemojte staviti poklopac iznad stroja ili ga postaviti na
hermetičnom mjestu, kao što je ormar.
Ako stroj nije dobro ventiliran, to bi moglo rezultirati
zapaljenjem.
Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kablove.
Time se mogu smanjiti radne karakteristike i može doći do
električnog udara ili požara.
Stroj treba biti spojen na razinu snage koja je navedena na
naljepnici.
Ako niste sigurni i želite provjeriti razinu snage koju koristite,
kontaktirajte poduzeće za električarske usluge.
Odspojite proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja
unutrašnjosti stroja. Ne čistite stroj benzenom, razrjeđivačem
za boju ni alkoholom, ne prskanje vodu izravno u stroj.
Tako može doći do električnog udara ili požara.
Kada radite unutar stroja na zamjeni robe ili čišćenju iznutra,
nemojte raditi na stroju.
Mogli biste se ozlijediti.
Sredstva za čišćenje držite izvan dohvata djece.
Djeca bi se mogla ozlijediti.
Stroj nemojte rastavljati, popravljati ni obnavljati sami.
Time se stroj može oštetiti. Pozovite certificiranog tehničara
kada stroj treba popravak.
Za čišćenje i rad stroja, strogo slijedite upute u priručniku koje
su dostavljene sa strojem.
U protivnom se stroj može oštetiti.
a. AWG: Američki mjerač žice
1. Uvod
17
Informacije o sigurnosti
Držite kabel za napajanje i kontaktne površine utikača
čistima od prašine ili vode.
Kada spremate potrepštine kao što su ulošci tonera, držite ih
izvan dohvata djece.
U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.
• Nemojte ukloniti sve pokrove ni osigurače koji su
učvršćeni vijcima.
Korištenjem recikliranog napajanja, kao npr. tonera, moguće
je prouzročiti oštećenje uređaja.
• Jedinice grijača bi trebao popravljati samo certificirani
servisni tehničar. Ako ga popravlja neovlašteni tehničar,
može doći do električnog udara ili požara.
U slučaju oštećenja zbog korištenja recikliranih izvora,
naplaćivat će se naknada za uslugu.
• Stroj bi trebao popravljati samo certificirani servisni
tehničar tvrtke Samsung.
Kada toner dospije na odjeću, nemojte koristiti vruću vodu za
njezino pranje.
Vruća voda veže toner s tkaninom. Koristite hladnu vodu.
8
Korištenje izvora napajanja
Kad mijenjate toner ili uklanjate zaglavljeni papir, pazite da
ne dopustite da prah tonera dodiruje vaše tijelo ili odjeću.
Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.
Oprez
Uložak tonera nemojte rastavljati.
Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.
Nemojte spaliti nijedan materijal, kao što je uložak tonera ili
grijaća jedinica.
Tako može doći do eksplozije ili nekontroliranog požara.
1. Uvod
18
Prikaz stroja
9
Pribor
Napojni kabel
Brzi vodič za instaliranje
CD sa softveroma
Ručni telefon
Razni priborb
a. CD sa softverom sadrži upravljačke programe pisača, korisnički priručnik i softverske aplikacije.
b. Razni pribor priložen Vašem stroju može varirati ovisno o zemlji kupnje i specifičnom modelu.
1. Uvod
19
Prikaz stroja
10
Pogled s prednje strane
• Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu.
• Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
10
11
11
1
12
12
13
9
2
8
3
14
7
6
5
4
1. Uvod
20
Prikaz stroja
1
Vodilice za širinu ulagača
dokumenata
5
2
Ulazna ladica ulagača dokumenata
6
Izlazna ladica
10 Gornji poklopac
3
Ulagač dokumenata
7
Izlazna ladica ulagača
dokumenata
11
4
Vodilice za širinu papira
8
One-touch dial
12 Spremnik za toner
ladica
9
Upravljačka ploča
13
Uređaj za skeniranje
14 Ručni telefon
Unutarnji poklopac
1. Uvod
21
Prikaz stroja
11
Pogled sa stražnje strane
• Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu.
• Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
1
2
3
4
1
Proširenje telefonske linije (EXT.)
3
USB ulaz
2
Utičnica za telefonsku liniju (LINE)
4
Utičnica napajanja
1. Uvod
22
Prikaz upravljačke ploče
12
Upravljačka ploča
1
2
3
4
Stop/Clear
Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku.
5
Start
Započinje zadatak.
6
On Hook Dial
Kad pritisnete ovaj gumb, možete čuti zvuk
biranja. Zatim unesite broj telefaksa. To je
slično upućivanju poziva pomoću spikerfona.
7
One-touch dial
Sprema često pozivan broj telefaksa
(pogledajte "Biranje dodirom" na stranici 8).
8
Strelice
lijevo/desno
Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom
izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti.
9
OK
Potvrđuje odabir na zaslonskom prikazu.
10 Back
Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.
11 Status LED
Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte
"Razumijevanje LED svjetla" na stranici ).
Address
Book
Omogućuje pohranu često korištenih brojeva
telefaksa ili pretraživanje pohranjenih brojeva
telefaksa.
12 Menu
Redial/Pause
Poziva zadnji pozivani broj u modusu
pripravnosti ili umeće crticu(-) u broj telefaksa u
modusu uređivanja.
Otvara modus izbornika i prolazi kroz dostupne
izbornike (pogledajte "Pregled izbornika" na
stranici ).
13 Resolution
Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz
modusa uštede energije. Ako uređaj trebate
isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od
tri sekunde.
Podešava rezoluciju dokumenata za trenutni
postupak faksiranja (pogledajte "Resolution" na
stranici ).
14 Receive Mode
Pretvara modus prijema faksova (pogledajte
"Promjena modusa primanja" na stranici 33).
Power
1. Uvod
23
Prikaz upravljačke ploče
15 Multi Send
Omogućuje Vam slanje fakseva (pogledajte
"Slanje faksa na više odredišta" na stranici ).
16 Delay Send
Omogućuje Vam kasnije slanje faksa, kad Vi
nećete biti prisutni (pogledajte"Odgađanje
prijenosa faksa" na stranici 28).
17 Reduce/Enlarge
Kopiju čini manjom ili većom od originala.
18 Zaslonski prikaz
Pokazuje trenutni status i prikazuje upite
tijekom operacije.
19 Skeniranje
Prebacuje na modus skeniranja.
20 Kopija
Prebacuje na modus kopiranja.
21 Faks
Prebacuje na modus telefaksa.
22 Numerička
tipkovnica
Bira broj ili unosi alfanumeričke znakove
(pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na
stranici 2).
1. Uvod
24
Uključivanje uređaja
1
Najprije stroj uključite u električno napajanje.
2
Napajanje se uključuje automatski.
Ako želite isključiti napajanje, pritisnite i držite gumb
(Power) oko 3 sekunde.
1. Uvod
25
Instaliranje upravljačkog programa lokalno
Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem
kabela.
3
Odaberite Install Now.
4
Pročitajte License Agreement i odaberite I accept the terms of the
License Agreement. Zatim kliknite na Next.
5
Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
• Ako koristite OS Macintosh ili Linux, proučite "Instalacija za
Macintosh" na stranici , "Instalacija za Linux" na stranici .
• Instalacijski prozor u ovom Korisnički priručnik može se razlikovati
ovisno o uređaju i sučelju koji se koriste.
• Odabirom značajke Custom Installation omogućeno Vam je da
odaberete koje ćete programe instalirati.
• Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).
13
Windows
1
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
Ako se pojavi prozor “Čarobnjak za pronalaženje novog hardvera”
tijekom postupka instaliranja, pritisnite Odustani i zatvorite prozor.
2
Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
Kliknite na Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni.
X:\Setup.exe umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon
CD-ROM-a i kliknite na OK.
1. Uvod
26
Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača
Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, slijedite korake u nastavku kako biste ponovno instalirati upravljački program.
14
Windows
1
2
3
4
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
U izborniku Početak odaberite Programi ili Svi programi > Samsung Printers > naziv upravljačkog programa pisača > Uninstall.
Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
Umetnite priloženi CD u pogon za CD-ROM i ponovno instalirajte upravljački program (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na
stranici ).
1. Uvod
27
2. Pregled izbornika i
osnovno postavljanje
Ovo poglavlje sadrži informacije o ukupnoj strukturi izbornika i osnovnim opcijama podešavanja.
• Pregled izbornika
29
• Osnovne postavke uređaja
34
• Mediji i ladica
36
• Osnovno ispisivanje
46
• Osnovno kopiranje
50
• Osnovno skeniranje
53
• Osnovno faksiranje
54
Pregled izbornika
Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje
stroja ili korištenje funkcija stroja.
6
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Stavke
• Pored trenutno odabranog izbornika pojavljuje se zvjezdica (*).
Fax Feature
Opcije
Darkness
• Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama
i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
• Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o
njegovim opcijama i modelima.
Normal
Dark+1- Dark+5
Light+5- Light+1
Contrast
Normal
• Izbornici su opisani u Naprednom vodiču (pogledajte "Korisni
izbornici postavki" na stranici 2.).
Dark+1- Dark+5
Light+5- Light+1
Resolution
Standard
Fine
1
Pristupanje izborniku
Super Fine
Photo Fax
1
2
Odaberite gumb Fax, Copy ili Scan na upravljačkoj ploči, ovisno o
značajci koju ćete koristiti.
Odaberite
(Menu) dok se u donjem redu prikaza ne pojavi
izbornik koji želite i pritisnite OK.
Color Fax
Scan Size
Multi Send
Delay Send
3
Pritiščite strelicu lijevo/desno dok se ne pojave potrebne stavke
izbornika i pritisnite OK.
4
5
Ako postavka ima podizbornike, ponovite korak 3.
Pritisnite na OK kako biste spremili odabir.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
29
Pregled izbornika
Stavke
Fax Feature
Opcije
Priority Send
Forward
Secure Receive
Stavke
Fax Setup
Opcije
Receiving
Receive Mode
Fax
Ring To Answer
PC
Stamp RCV Name
RCV Start Code
Off
Auto Reduction
On
Discard Size
Print
Junk Fax Setup
Add Page
DRPD Mode
Cancel Job
Fax Setup
Sending
Change Default
Resolution
Redial Times
Darkness
Redial Term
Contrast
Prefix Dial
Scan Size
ECM Mode
Auto Report
Send Report
On
Off
Image TCR
Dial Mode a
Copy Feature
Scan Size
Reduce/Enlarge
Darkness
Normal
Dark+1- Dark+5
Light+5- Light+1
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
30
Pregled izbornika
Stavke
Copy Feature
Opcije
Contrast
Original Type
Layout
Normal
Stavke
Copy Setup
Opcije
Change Default
Scan Size
Dark+1- Dark+5
Copies
Light+5- Light+1
Copy Collation
Text/Photo
Reduce/Enlarge
Photo
Darkness
Text
Contrast
Normal
2-Up
Original Type
Adjust Bkgd.
4-Up
Adjust Bkgd.
Off
Auto
Enhance Lev.1
Enhance Lev.2
Erase Lev.1- Erase Lev.4
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
31
Pregled izbornika
Stavke
Opcije
System Setup Machine Setup
Machine ID
Opcije
System Setup Sound/Volume
Key Sound
Fax Number
Alarm Sound
Date & Time
Speaker
Clock Mode
Ringer
Language
Paper Setup
Stavke
Report
All Report
Power Save
Configuration
Wakeup Event
Supplies Info.
System Timeout
Address Book
Altitude Adj.
Fax Send
Auto Continueb
Fax Sent
Paper Mismatch
Fax Received
Paper Substit.b
Schedule Jobs
Toner Save
Junk Fax
Usage Counter
Paper Size
Fax Options
Paper Type
Margin
Maintenance
CLR Empty Msgc
Supplies Life
Serial No.
TonerLow Alert
Adjust Shading
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
32
Pregled izbornika
Stavke
System Setup Clear Setting
Opcije
All Settings
Fax Setup
Copy Setup
System Setup
Address Book
Fax Sent
Fax Received
a. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
b. Ova se opcija pojavljuje samo ako je omogućeno “nepodudaranje papira”.
c. Ova opcija se pojavljuje samo ako je u spremniku ostala mala količina tonera.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
33
Osnovne postavke uređaja
• Godina = zahtijeva četiri znamenke,
• Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine
kod nekih modela.
• Postavke uređaja možete postaviti iz opcije Device Settings u
programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomka Machine u
programu Printer Settings Utility.
- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device
Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart
Panel" na stranici .
• Sat = 01 do 12,
• Minute = 00 do 59,
•
Clock Mode: Svoj uređaj možete postaviti tako da prikazuje
trenutno vrijeme pomoću formata od 12 sati ili 24 sata.
•
Language: promijenite jezik koji se prikazuje na upravljačkoj
ploči.
•
Power Save: Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, koristite ovu
značajku kako biste uštedjeli energiju.
Nakon dovršetka instalacije, možete podesiti zadane postavke stroja.
Za promjenu zadanih postavki uređaja slijedite ove korake:
1
2
3
Pritisnite gumb
(Menu) na upravljačkoj ploči.
• Za povratak stroja iz modusa uštede energije pritisnite gumb za
napajanje, započnite ispisivanje ili primite faks.
• Stroj se može vratiti također i pritiskom nekog drugog gumba,
postavljanjem
Pritisnite System Setup > Machine Setup.
(Menu) > System Setup > Machine Setup >
Wakeup Event > Button Press > On.
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
•
Date & Time: Kada postavite vrijeme i datum, oni se koriste za
odgođeni faks i odgođeni ispis. Oni se ispisuju na izvještajima.
Ako oni nisu ispravni, potrebno ih je ispraviti na točno vrijeme.
Točno vrijeme i datum unesite pomoću strelica ili numeričke tipkovnice
(pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).
•
Altitude Adj.: Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, čiji
je atmosferski pritisak određen visinom uređaja iznad razine
mora (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici ).
•
Toner Save: Modus uštede tonera omogućuje Vašem računalu
da koristi manje tonera na svakoj stranici. Aktiviranje ovog
načina rada proširuje vijek trajanja uloška tonera van onoga u
normalnom modusu, ali to smanjuje kvalitetu ispisa.
• Mjesec = 01 do 12,
• Dan = 01 do 31,
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
34
Osnovne postavke uređaja
Prilikom ispisa putem računala u svojstvima pisača možete uključiti ili
isključiti modus uštede tonera.
4
5
6
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
Pritisnite na OK kako biste spremili odabir.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Pogledajte doljnje veze za postavljanje drugih postavki korisne pri
korištenju uređaja.
• Pogledajte “"Unos različitih znakova" na stranici .
• Pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.
• Pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.
• Pogledajte "Podešavanje adresara" na stranici .
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
35
Mediji i ladica
Ovo poglavlje vam pruža informacije o tome kako umetnuti medije za ispis
u vaš uređaj.
• Uporaba medija za ispis koji ne udovoljavaju ovim specifikacijama
može prouzročiti probleme ili zahtijevati popravak. Takvi popravci
nisu pokriveni jamstvom tvrtke Samsung niti ugovorima o servisu.
• Pazite da s ovim strojem ne koristite ne koristite inkjet fotografski
papir. Time biste mogli oštetiti uređaj.
1
• Korištenje zapaljivih tiskanih medija može prouzročiti požar.
• Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije
medija za ispis" na stranici 2).
Korištenje zapaljivih medija ili stranog materijala ostavljenog u pisaču
može dovesti do pregrijavanja jedinice i u rijetkim slučajevima može
prouzročiti požar.
2
1 Vodilica za širinu papira
2 ladica
Ako ne podesite vodilicu, može doći do unošenja papira, iskrivljenja
slike ili zaglavljivanja papira.
2
Pregled ladice
Da biste promijenili veličinu, morate prilagoditi vodilice papira.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
36
Mediji i ladica
3
Stavljanje papira u ladicu
1
3
Postavite papir sa stranom koju želite ispisati licem prema gore i
otvorite izlaznu ladicu
Otvorite ladicu. Zatim podesite veličinu ladice veličini medija kojeg
stavljate (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2.)
2
1
1
2
• Vodilicu za širinu papira ne gurajte predaleko da ne dođe do
deformiranja materijala.
2
Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice
prije stavljanja papira.
• Nemojte koristiti papir sa uvrnutim rubovima, jer to može prouzročiti
zastoj papira ili se papir može izgužvati.
• Ako ne podesite vodilicu za širinu papira, može doći do
zaglavljivanja papira.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
37
Mediji i ladica
4
Stisnite papir po širini vodilice i povucite ga do ruba sloga papira, bez
savijanja.
d Odaberite Manual Feeder u izvoru papira, zatim pritisnite OK.
e Započnite ispisivati u aplikaciji.
4
Ručno ulaganje u ladicu
Ladica može držati posebne veličine i vrste materijala za ispis, kao što su
razglednice, listiće i omotnice (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na
stranici 2).
Za ručno ulaganje u ladicu kliknite ispod:
Pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3.
5
Kad ispisujete dokument, postavite vrstu i veličinu za ladicu
(pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.)
Savjeti za korištenje ručnog ulaganja u ladicu
• Ako odaberete Paper > Source > Manual Feeder iz upravljačkog
programa, morate pritisnuti OK svaki put kad ispisujete stranicu.
Postavke iz upravljačkog programa uređaja nadjačavaju postavke na
upravljačkoj ploči.
a Za ispis u aplikaciji otvorite aplikaciju i pokrenite izbornik ispisa.
b Otvorite Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na
stranici 12).
c Pritisnite karticu Paper pod Postavke ispisa i odaberite
odgovarajuću vrstu papira.
Na primjer, ako želite koristiti naljepnicu, postavite vrstu papira na
Label.
• Kako ne bi došlo do zaglavljivanja, nemojte dodavati papir u pisač
tijekom ispisa dok u ručnom ulagaču još ima papira.
• Mediji za ispis moraju biti umetnuti okrenuti licem prema gore tako
da u ručni ulagač prvo ulazi gornji rub i moraju biti postavljeni u
sredinu ladice.
• Kako bi se osigurala kvaliteta ispisa i spriječilo zaglavljivanje papira,
uložite samo dostupni papir (pogledajte "Specifikacije medija za
ispis" na stranici 2).
• Izravnajte sve neravnine na razglednicama, omotnicama i
naljepnicama prije nego ih stavite u ručni ulagač.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
38
Mediji i ladica
• Kod ispisa na specijalne medije, morate slijediti upute za umetanje
(pogledajte "Ispis na posebne medije" na stranici 5).
• Kad se papiri preklapaju kod ispisa pomoću ručnog ulagača, otvorite
ladicu i uklonite papire, zatim ponovno pokušajte ispis.
ladicaa
Vrste
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
CardStock
●
Dolje prikazana tablica pokazuje posebne medije za svaku ladicu.
Labels
●
Mediji su prikazani pod Postavke ispisa. Za postizanje najbolje kvalitete
ispisa odaberite odgovarajuću vrstu medija u prozoru Postavke ispisa > na
kartici Paper > Paper Type (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na
stranici 12).
Envelope
●
Preprinted
●
Cotton
●
Na primjer, ako želite ispisati naljepnice, odaberite Labels za Paper Type.
Recycled
●
Archive
●
• U ladicu umetnite samo jednu vrstu, veličinu i težinu medija za ispis
istovremeno.
5
Ispis na posebne medije
Kod uporabe posebnih medija, preporučamo umetanje jednog po
jednog lista (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
a. Vrste papira dostupne za ručno ulaganje u ladicu.
(●: Priloženo, prazno: Nije dostupno)
Da biste vidjeli mase papira za svaki list, pogledajte "Specifikacije medija
za ispis" na stranici 2.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
39
Mediji i ladica
omotnica
•
Ne koristite otisnute omotnice.
•
Ne koristite omotnice sa spojnicama, zatvaračima, prozorčićima,
podstavljene omotnice, omotnice sa samoljepljivim preklopima ili
ostalim sintetičkim materijalima.
•
Ne koristite oštećene ili loše izrađene omotnice.
•
Provjerite da se rub na oba kraja omotnice proteže cijelom duljinom do
kuta omotnice.
Uspješno ispisivanje na omotnicama ovisi o kvaliteti omotnica.
Za ispis omotnica postavite ih kako je prikazano na sljedećoj slici.
1 Prihvatljivo
2 Neprihvatljivo
•
•
•
Omotnice s ljepljivom trakom koja se ljušti ili s više od jednog preklopa
koji se savija preko pečata, mora koristiti ljepila kompatibilna s
temperaturom spajanja (oko 170 °C (338 ° F)) za 0,1 sekundu. Dodatni
preklopi i trake mogu uzrokovati boranje, savijanje ili zaglavljivanje pa
čak i oštećenje grijača.
•
Za vrhunsku kvalitetu ispisa margine postavljajte manje od 15 mm od
rubova omotnice.
•
Izbjegavajte ispisivati preko područja sastajanja rubova omotnica.
Prilikom odabira omotnica uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
-
Masa: ne smije prekoračiti 90 g/m2 ili može doći do zaglavljivanja.
-
Konstrukcija: trebaju ležati ravno uz uvijanje manje od 6 mm i ne
smiju sadržavati zrak.
-
Uvjet: ne smiju biti naborane, presavijene ni oštećene na neki drugi
način.
-
Temperatura: moraju biti otporne na vrućinu i tlak uređaja tijekom
njegovog rada.
Koristite samo dobro strukturirane omotnice s oštrim i dobro savijenim
rubovima.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
40
Mediji i ladica
Naljepnice
•
Provjerite da između naljepnica nema izloženog ljepljivog materijala.
Izložena područja mogu uzrokovati odljepljivanje naljepnica tijekom
ispisa, što može dovesti do zaglavljivanja papira. Izloženo ljepilo
također može uzrokovati oštećenja komponenti uređaja.
•
List s naljepnicama ne propuštajte kroz uređaj više od jedanput.
Ljepljiva podloga namijenjena je samo za prolazak kroz uređaj.
•
Ne koristite naljepnice koje se odvajaju od lista podloge ili su naborane,
namreškane ili oštećene na neki drugi način.
Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo naljepnice namijenjene
korištenju u laserskim pisačima.
Snop kartica/Prilagođena veličina papira
•
Kad odabirete naljepnice, uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
-
Ljepila: Mora biti otporan na temperaturu grijanja na stroju (oko
170°C (338°F)).
-
Raspored: Koristite samo naljepnice između kojih nema izložene
podloge. S listova s naljepnicama između kojih postoji razmak može
doći do odljepljivanja naljepnica, što izaziva ozbiljna zaglavljenja.
-
Savijanje: Moraju ležati ravno bez savijenosti veće od 13 mm u bilo
kojem pravcu.
-
Uvjet: Ne koristiti naljepnice s naborima, balončićima ili drugim
naznakama razdvojenosti.
•
U softverskoj aplikaciji postavite margine na najmanje 6,4 mm (0,25
inča) od rubova materijala.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
41
Mediji i ladica
Prethodno ispisani papir
6
Postavljanje veličine i vrste papira
Kada ulažete prethodno ispisani papir, ispisana strana treba biti okrenuta
prema gore, s nenaboranim rubom na prednjoj strani. Ako imate problema
s umetanjem papira, okrenite papir. Imajte na umu da kvaliteta ispisa nije
zajamčena.
Nakon ulaganja papira u ladicu za papir, postavite vrstu i veličinu papira
pomoću gumbiju na upravljačkoj ploči.
• Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine
kod nekih modela.
• Postavke uređaja možete postaviti iz opcije Device Settings u
programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomka Machine u
programu Printer Settings Utility.
- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device
Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart
Panel" na stranici .
•
Mora biti ispisano s toplinski otpornom tintom koja se neće rastopiti,
ispariti ni oslobađati opasna isparenja kada je podvrgnut temperaturi
zagrijavanja stroja (oko 170°C (338°F)) za 0,1 sekunde.
•
Prethodno ispisanog papira mora biti nezapaljiva i ne smije negativno
utjecati na valjke pisača.
•
Prije umetanja prethodno ispisanog papira, provjerite je li tinta na papiru
suha. Tijekom procesa fiksiranja vlažna se tinta može skinuti s
prethodno ispisanog papira, smanjujući time kvalitetu ispisa.
1
Odaberite
(Menu) > System Setup > Paper Setup > Paper
Size ili Paper Type na upravljačkoj ploči.
2
3
4
Odaberite ladicu i opciju koju želite.
Pritisnite na OK kako biste spremili odabir.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
42
Mediji i ladica
• Postavke iz upravljačkog programa stroja vozač nadjačavaju
postavke na upravljačkoj ploči.
a Za ispis iz aplikacije otvorite program i započnite ispisivati
izbornik.
b Otvorite Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa"
na stranici 12).
c Pritisnite karticu Paper i odaberite odgovarajući papir.
Ispisane stranice slažu se na izlaznu ladicu. Pisač po zadanom šalje
ispisano na izlaznu ladicu.
• Ako želite koristiti papir posebne veličine, kao što je papir za račune,
odaberite karticu Paper > Size > Edit... i postavite Custom Paper
Size Settings pod Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki
ispisa" na stranici 12).
8
7
Priprema originala
Korištenje izlazne ladice
Površina izlazne ladice se može zagrijati ako odjednom ispisujete veliki
broj stranica. Pazite da ne dodirujete površinu i ne puštajte djecu blizu
nje.
•
Nemojte ulagati papir manji od 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inča) ni veći od
216 x 356 mm (8,5 x 14 inča).
•
Ne pokušavajte uložiti sljedeći papir, kako bi se spriječilo zaglavljivanje
papira, niska kvaliteta ispisa i oštećenje uređaja.
-
Karbonski ili indigo papir
-
presvučeni papir
-
Onion skin ili tanki papir
-
Naborani ili zgužvani papir
-
Uvijeni ili smotani papir
-
istrgani papir
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
43
Mediji i ladica
•
Prije ulaganja uklonite sve spojnice i spajalice.
•
Uvjerite se da su ljepilo, boja ili korektor potpuno suhi prije ulaganja.
•
Nemojte ulagati izvornike koji različite veličine i težine papira.
•
Nemojte ulagati brošure, letke, folije ni dokumente s drugim neobičnim
karakteristikama.
2
Izvucite ladicu za umetanje ulagača dokumenata ili uklonite izlaznu
ladicu ulagača dokumenata. Ako je potrebno, odmotajte proširivač.
9
umetanje originala
Za ulaganje originala za kopiranje, skeniranje i slanje telefaksa možete
koristiti ulagač dokumenata.
U ulagaču dokumenata
Pomoću ulagača dokumenata možete uložiti do 20 listova papira (80 g/m2,
21 lbs bond) za jedan radni postupak.
1
Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice
prije stavljanja originala.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
44
Mediji i ladica
3
Original uložite u ulaznu ladicu ulagača dokumenata okrenut prema
dolje. Podesite vodilice za određivanje širine u ulagaču dokumenata
s veličinom papira.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
45
Osnovno ispisivanje
Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte
"Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 13).
3
Odaberite vaš uređaj s popisa Odabir pisača.
4
Osnovne postavke ispisa uključujući broj kopija i raspon ispisa se
odabiru unutar prozora Ispis.
10
Ispis
Ako koristite OS Macintosh ili Linux OS, proučite Napredni vodič.
(pogledajte "Macintosh ispis" na stranici 14, "Linux ispis" na stranici 15)
Sljedeći prozor Postavke ispisa je za Notepad u sustavu Windows 7.
1
2
Otvorite dokument koji želite ispisati.
Da biste koristili napredne značajke ispisa, kliknite na Svojstva ili
Postavke u prozoru ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na
stranici 12).
Odaberite Ispis na izborniku Datoteka.
5
Da biste pokrenuli posao ispisa, kliknite na U redu ili Ispis u prozoru
Ispis.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
46
Osnovno ispisivanje
11
Otkazivanje ispisa
Ako posao ispisa čeka u redu za ispis ili presretaču ispisa, opozovite posao
na sljedeći način:
•
Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu
stroja (
•
) na traci sa zadacima u sustavu Windows.
Također možete obustaviti trenutni zadatak pritiskom na
Clear) na upravljačkoj ploči.
(Stop/
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
47
Osnovno ispisivanje
12
Otvaranje postavki ispisa
4
Kliknite na Svojstva or Postavke.
• Prozor Postavke ispisa koji se pojavljuje u ovom korisničkom
priručniku može se razlikovati ovisno o uređaju koji se koristi.
• Kad odaberete opciju u Postavke ispisa, možete vidjeti
upozoravajuću oznaku,
ili
. Znak ( ) znači da možete
odabrati određene opcije, ali to se ne preporučuje i ( ) znak znači
da možete odabrati opciju zbog postavki stroja ili okruženja.
1
2
3
Otvorite dokument koji želite ispisati.
Odaberite Ispis iz izbornika Datoteka. Prikazat će se prozor Ispis.
Odaberite vaš uređaj s popisa Odabir pisača.
Pritiskom na gumb Printer Status možete provjeriti trenutni status
stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na
stranici ).
Upotreba najdraže postavke
Opcija Presets, koja je vidljiva na svakoj kartici s karakteristikama osim za
karticu Samsung, omogućuje Vam da spremite trenutne karakteristike za
buduće korištenje.
Za spremanje stavke Presets slijedite ove korake:
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
48
Osnovno ispisivanje
1
2
Prema potrebi spremite postavke na pojedinoj kartici.
13
Korištenje pomoći
Unesite naziv u okvir za unos Presets.
Pritisnite opciju koju želite upoznati u prozoru Postavke ispisa i pritisnite
F1 na tipkovnici.
14
Ekološko ispisivanje
Funkcija Eco smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija Eco omogućuje
spremanje resursa ispisa i vodi Vas kroz ekološki prihvatljivo ispisivanje.
3
Pritisnite
(Add). Kada spremite Presets, spremaju se sve
trenutne postavke upravljačkog programa.
Za ekološki ispis kliknite ispod:
Pogledajte "Easy Eco Driver" na stranici .
Odaberite više opcija i pritisnite
(Update), postavke će se dodati u
unaprijed postavljene postavke. Za korištenje spremljene postavke
odaberite je na padajućem izborniku Presets. Uređaj je sada
postavljen za ispis u skladu s postavkama koje ste odabrali. Za brisanje
spremljenih postavki odaberite ih na padajućem popisu Presets i
kliknite na
(Delete).
Također možete vratiti zadane postavke upravljačkog programa
odabirom Default Preset s padajućeg popisa Presets.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
49
Osnovno kopiranje
Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte
"izbornik kopiranja" na stranici ).
4
Unesite broj primjeraka pomoću strelica ili brojevne tipkovnice ako je
potrebno.
5
Pritisnite
(Start).
15
Ako tijekom postupka trebate zaustaviti kopiranje, pritisnite
Osnovno kopiranje
• Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine
kod nekih modela.
• Postavke uređaja možete postaviti iz opcije Device Settings u
programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomka Machine u
programu Printer Settings Utility.
- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device
Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart
Panel" na stranici .
1
2
Odaberite
3
Ako želite prilagoditi postavke kopije uključujući Reduce/Enlarge,
Darkness, Contrast, Original Type i druge korištenjem gumbiju na
upravljačkoj ploči (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju"
na stranici 16).
(Stop/
Clear) i kopiranje će se zaustaviti.
16
Promjena postavki za svaku kopiju
Vaš uređaj omogućuje zadane postavke za kopiranje, tako da možete brzo
i jednostavno napraviti kopiju. Međutim, ako želite promijeniti opcije za
svaku kopiju, koristite gumbe funkcije kopiranja na upravljačkoj ploči.
(kopija) na upravljačkoj ploči.
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
50
Osnovno kopiranje
3
• Ako pritisnete gumb
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
(Stop/Clear) dvaput prilikom postavljanja
opcija kopiranja, sve mogućnosti koje ste postavili za trenutni
postupak kopiranja bit će otkazane i vraćene na zadane postavke.
Ili, oni će se automatski vratiti na njihov zadani status nakon što
uređaj dovrši kopiju u tijeku.
• Postavke kopiranja, uključujući tamnoću, vrstu originala i više
možete prilagoditi koristeći Device Settings u programu Samsung
Easy Printer Manager ili odlomak Machine programa Printer
Settings Utility.
- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device
Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart
Panel" na stranici .
• Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine
kod nekih modela.
Kontrast
Izbornik Contrast omogućuje Vam povećavanje i smanjivanje razlike
između svijetlih i tamnih područja slike.
1
Odaberite
(kopija) >
na upravljačkoj ploči.
(Menu) > Copy Feature > Contrast
2
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
Odaberite Dark za povišenje kontrasta te odaberite Light za
njegovo smanjenje.
3
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Original Type
Darkness
Ako imate original koji sadrži nerazgovjetne i tamne slike, možete podesiti
svjetlinu kako bi napravili kopiju koju je lakše čitati.
1
Odaberite
(kopija) >
na upravljačkoj ploči.
2
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
Izvorne postavke se koriste za poboljšanje kvalitete kopiranja odabirom
dokumenta za tekuće kopiranje.
(Menu) > Copy Feature > Darkness
Na primjer Light+5 posvjetljuje, a Dark+5 potamnjuje.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
51
Osnovno kopiranje
1
2
Odaberite
(kopija) >
Type na upravljačkoj ploči.
(Menu) > Copy Feature > Original
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
•
Text: Koristite originale koji uglavnom sadrže tekst.
•
Text/Photo: Koristite originale koji sadrže tekst i fotografije.
Ako je tekst ispisa mutan, odaberite Text da biste dobili čisti tekst.
•
3
Photo: Koristite kad su u originalima fotografije.
Pritisnite
Za odabir unaprijed definiranih veličina kopija
1
Odaberite
(kopija) >
(Menu) > Copy Feature > Reduce/
Enlarge na upravljačkoj ploči.
2
3
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Za mjere kopije izravnim unosom omjera
1
Odaberite
(kopija) >
(Menu) > Copy Feature > Reduce/
Enlarge > Custom na upravljačkoj ploči.
2
3
4
Unesite željenu veličinu kopije pomoću numeričke tipkovnice.
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Smanjena ili povećana kopija
Veličinu kopirane slike možete smanjiti ili povećati od 25% do 400% u
ulagaču dokumenata.
Pritisnite na OK kako biste spremili odabir.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Kad radite smanjene kopije, na dnu kopije mogu se pojaviti crne linije.
Možete koristiti gumb Reduce/Enlarge izravno na upravljačkoj ploči.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
52
Osnovno skeniranje
Za specijalne značajke skeniranja proučite Napredni vodič
(pogledajte"Značajke skeniranja" na stranici ).
3
Odaberite odredište koje želite pod Scan Destination i pritisnite OK.
Zadana postavka je My Documents.
• Možete stvoriti i spremiti često korištene postavke kao popis profila.
Također možete dodati i izbrisati profil i spremiti svaki profil na drugu
stazu.
17
Osnovno skeniranje
• Za promjenu Samsung Easy Printer Manager >
napredni modus > Scan to PC Settings.
To je normalni i uobičajeni postupak za skeniranje originala.
Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine kod
nekih modela.
To je osnovna metoda skeniranja za uređaj s USB-om.
1
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
2
Odaberite
prijeđite u
4
5
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
Skeniranje započinje.
• Skenirana slika se sprema u računalo u mapu C:\Users\users
name\My Documents. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno
o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.
(skeniranje) > Scan to PC na upravljačkoj ploči.
Ako ugledate poruku Not Available, provjerite ulaz priključka ili
odaberite Enable Scan from Device Panel in Samsung Easy Printer
Manager >
Switch to advanced mode > Scan to PC Settings.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
53
Osnovno faksiranje
18
Priprema za faksiranje
Za specijalne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte
"Značajke faksiranja" na stranici ).
• Ovaj uređaj ne možete koristiti kao telefaks putem internetskog
telefona. Više informacija potražite kod davatelja internetske usluge.
• Preporučujemo korištenje tradicionalnih analognih telefonskih
usluga (PSTN: Public Switched Telephone Network) kad
priključujete telefonsku liniju za korištenje uređaja telefaksa. Ako
koristite druge internetske usluge (DSL, ISDN, VolP), možete
poboljšati kvalitetu veze pomoću mikrofiltra. Mikrofiltar eliminira
nepoželjne bučne signale i poboljšava kvalitetu veze ili Interneta.
Budući da DSL mikrofiltar nije priložen uređaju, obratite se svojem
davatelju internetskih usluga za korištenje na DSL mikrofiltru.
1 Ulaz linije
2 Mikrofiltar
3 DSL modem/ telefonska linija
(pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na
stranici 11.)
Prije slanja ili primanja faksa morate priključiti isporučeni telefonski kabel u
zidnu telefonsku utičnicu. U priručniku Brzi vodič za instalaciju pogledajte
kako se priključuje. Način provođenja telefonskog priključka razlikuje se od
jedne države do druge.
19
Slanje faksa
Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine kod
nekih modela.
1
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
2
3
Odaberite
4
5
Unesite odredišni broj telefaksa.
(faks) na upravljačkoj ploči.
Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa
(pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).
Pritisnite
(Start) na upravljačkoj ploči. Uređaj započinje skenirati
i slati faks na odredišta.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
54
Osnovno faksiranje
• Ako želite slati faks izravno s računala, koristite Samsung Network
PC Fax (pogledajte "Slanje faksa u računalu" na stranici 27).
• Ako želite zaustaviti slanje faksa, pritisnite
(Stop/Clear) prije
nego što uređaj započne s prijenosom.
Slanje faksa na više odredišta
Možete koristiti značajku višestrukog slanja, koja Vam omogućuje da
pošaljete faks na više lokacija. Originali se automatski pohranjuju u
memoriju i šalju na daljinsku postaju. Nakon prijenosa, originali se
automatski brišu iz memorije.
Ručno slanje faksa
Provedite sljedeće za slanje faksa pomoću značajke
Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
(On Hook Dial)
na upravljačkoj ploči ili pomoću slušalice (pogledajte "Značajke po modelu"
na stranici ).
1
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
2
3
Odaberite
1
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
2
3
Odaberite
4
Odaberite
ploči.
(faks) na upravljačkoj ploči.
Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa
(pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).
(faks) na upravljačkoj ploči.
Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa
(pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).
4
Pritisnite
slušalicu.
(On Hook Dial) na upravljačkoj ploči ili podignite
5
6
Unesite broj telefaksa pomoću numeričkih tipki na upravljačkoj ploči.
(Menu) > Fax Feature > Multi Send na upravljačkoj
Također možete koristiti gumb Multi Send izravno na upravljačkoj
ploči.
Pritisnite
(Start) na upravljačkoj ploči kada čujete piskav signal
telefaksa iz daljinskog telefaks uređaja.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
55
Osnovno faksiranje
5
Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite OK.
20
Primanje faksa
Možete pritisnuti brojeve za brzo biranje ili odabrati grupni broj
pomoću gumba
(Address Book) (pogledajte "Korištenje
brojeva brzog biranja" na stranici 4 ili pogledajte "Biranje dodirom"
na stranici 8).
6
Unesite drugi broj telefaksa i pritisnite OK.
21
Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje
dokumenta.
7
Za unos više brojeva telefaksa pritisnite OK kad se pojavi Yes te
ponovite korake 5 i 6. Možete unijeti do 10 odredišta.
Nakon što unesete broj grupe, ne možete unijeti drugi broj grupe.
8
Na Vašem je uređaju tvornički postavljen modus Telefaks. Kada primite
faks, uređaj odgovara na poziv na određeni broj zvonjenja i automatski
prima faks.
Podešavanje postavki dokumenta
Prije pokretanja faksa, promijenite sljedeće postavke prema statusu Vašeg
originala, kako biste dobili najbolju kvalitetu.
Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine kod
nekih modela.
Kad dovršite unošenje brojeva telefaksa, odaberite No na upitu
Another No.? i pritisnite OK.
Uređaj počinje slati telefaks na brojeve koje ste unijeli po redoslijedu
kojim ste ih unijeli.
Ispisuje se izviješće o slanju nakon slanja faksova.
Resolution
Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični
originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše
kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli
kvalitetniji faks.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
56
Osnovno faksiranje
• Prijenos memorije sad je dostupan u ovom modusu.
Na trenutni postupak faksiranja primijenjena je postavka rezolucije. Za
promjenu zadane postavke (pogledajte "Izbornik telefaksa" na stranici
).
1
Odaberite
(faks) >
upravljačkoj ploči.
(Menu) > Fax Feature > Resolution na
2
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
•
Standard: Originali sa znakovima normalne veličine.
•
Fine: Originali koji sadrže male znakove ili tanke linije, ili originali
ispisani koristeći pisač s točkastom matricom.
•
Super Fine: Originali koji sadrže iznimno fine detalje. Modus
Super Fine je omogućen samo ako stroj s kojim komunicirate
također podržava rezoluciju Super Fine.
• Za prijenos memorije modus Super Fine nije dostupan. Postavka
rezolucije automatski se mijenja u Fine.
• Kad je uređaj postavljen na rezoluciju Super Fine i uređaj telefaksa
s kojim komunicirate ne podržava rezoluciju Super Fine, uređaj
odašilje pomoću modusa najviše rezolucije koju podržava drugi
uređaj telefaksa.
•
Photo Fax: Originali koji sadrže sjene sivih tonova ili fotografije.
•
Color Fax: Originali s bojom.
• Faks u boji možete slati samo ako uređaj s kojim komunicirate
podržava prijem faksa u boji i faks šaljete ručno.
3
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Darkness
Možete odabrati stupanj tamnoće originalnog dokumenta.
Na trenutni postupak faksiranja primijenjena je postavka tame. Za
promjenu zadane postavke (pogledajte "Izbornik telefaksa" na stranici
).
1
Odaberite
(faks) >
upravljačkoj ploči.
2
3
Odaberite razinu tamnoće koju želite.
Pritisnite
(Menu) > Fax Feature > Darkness na
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
57
3. Održavanje
Ovo poglavlje pruža vam informacije za kupnju potrošnog materijala, pribora i dijelova za održavanje raspoloživih
za vaš uređaj.
• Naručivanje potrošnog materijala i pribora
59
• Dostupni potrošni materijal
60
• Dostupni dijelovi za održavanje
61
• Pohrana spremnika za toner
62
• Preraspodjela tonera
64
• Zamjena spremnika za toner
66
• Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala
68
• Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera 69
• Čišćenje uređaja
70
• Savjeti za micanje i pohranu uređaja
76
Naručivanje potrošnog materijala i pribora
Dostupni potrošni materijal može biti različit od države do države. Obratite se svojem prodajnom predstavniku da biste dobili popis raspoloživih zaliha i
dijelova za održavanje.
Da biste naručili potrošni materijal, pribor i dijelove za održavanje odobrene od tvrtke Samsung, javite se svom lokalnom Samsung dobavljaču ili trgovini u
kojoj ste kupili uređaj. Možete također posjetiti www.samsung.com/supplies, odabrati svoju državu/regiju i dobiti informacije o servisu.
3. Održavanje
59
Dostupni potrošni materijal
Kad potrošni materijal dođe do kraja vijeka trajanja, za svoj uređaj možete
naručiti sljedeće vrste potrošnog materijala:
Vrsta
Spremnik za toner
Prosječni kapaciteta
Približno 1.500 stranica
Naziv dijela
MLT-D101S
a. Deklarirana vrijednost kapaciteta u skladu s ISO/IEC 19752.
Ovisno o opcijama, postotku površine slike i korištenom načinu rada,
vijek trajanja spremnika tonera se može razlikovati.
Kad kupujete nove uloške tonera ili druge dodatke, oni moraju biti
kupljeni u istoj zemlji kao i stroj koji koristite. U suprotnom novi ulošci
toner ili druge potrepštine neće biti kompatibilni sa strojem zbog
različitih konfiguracija uložaka tonera i drugih potrepština, u skladu sa
specifičnim uvjetima zemlje.
Samsung ne preporučuje korištenje uložaka tonera koje ne potječu od
tvrtke Samsung, kao što je ponovno punjeni ili prerađeni toner.
Samsung ne može jamčiti kvalitetu zamjenskih Samsung spremnika
tonera. Servis i popravci koji su rezultat korištenja uložaka tonera koji
ne potječu od tvrtke Samsung, ne spadaju pod jamstvo stroja.
3. Održavanje
60
Dostupni dijelovi za održavanje
Da biste kupili dijelove za održavanje, javite se tamo gdje ste kupili uređaj. Zamjenu dijelova za održavanje smije izvršiti samo ovlašteni serviser, dobavljač
ili trgovina u kojoj ste kupili stroj. Jamstvo ne pokriva zamjenu bilo kakvih dijelova za održavanje kad dostignu prosječni kapacitet rada.
Dijelovi za održavanje se zamjenjuju u određenim intervalima kako bi se izbjegli problemi s kvalitetom ispisa i ulaganja papira, koji proizlaze iz istrošenosti
dijelova, pogledajte tablicu u nastavku. Njihova je svrha održavanje stroja u vrhunskoj radnoj spremi. Dijelovi za održavanje navedeni ispod zamjenjuju se
kad se dostigne vijek trajanja svakog predmeta.
Prosječni kapaciteta
Dijelovi
Prijenosni valjak
Približno 30 000 stranica
Grijač
Približno 30 000 stranica
Valjak za ulaganje
Približno 30 000 stranica
Podizni valjak
Približno 30 000 stranica
ADF valjak
Približno 20 000 stranica
ADF gumena podloga
Približno 20 000 stranica
Bijeli valjak
Približno 30.000 stranica
a. Na to utječu korišteni operativni sustav, performanse računala, aplikacijski softver, način povezivanja, medij, veličine medija i složenost posla.
3. Održavanje
61
Pohrana spremnika za toner
Spremnici za toner sadrže dijelove koji su osjetljivi na svjetlost, temperaturu
i vlagu. Samsung preporučuje korisnicima sljedeće da bi se osigurale
optimalne performanse, najviša kvaliteta i najdulji vijek trajanja vašeg
novog Samsungovog spremnika za toner.
Uložak spremite u isto okruženje u kojem će se pisač koristiti. To moraju biti
kontrolirani uvjeti temperature i vlage. Spremnik tonera treba ostati u
originalnom, neotvorenom pakovanju do montaže; ako originalno
pakovanje nije dostupno, zatvorite gornji otvor spremnika papirom i
spremite u mračni ormar.
1
Upute za rukovanje
•
Ne dodirujte površinu fotovodljivog bubnja u spremniku.
•
Ne izlažite spremnik nepotrebnim vibracijama ili udarcima.
•
Nikada nemojte rukom okretati bubanj, posebno u suprotnom smjeru; to
može izazvati unutarnje oštećenje i prolijevanje tonera.
2
Otvaranje pakovanja spremnika prije uporabe značajno smanjuje njegov
vijek trajanja i radni vijek. Ne držite na podu. Ako se uložak tonera ukloni iz
pisača, slijedite donje upute da biste pravilno spremili uložak tonera.
•
Uložak spremite unutar zaštitne vreće iz originalnog pakovanja.
•
Pohranjujte tako da leži horizontalno (da ne stoji na jednom kraju) s
istom stranom prema gore kako je bio montiran u uređaju.
•
Potrošni materijal nemojte spremati u sljedećim uvjetima:
-
Temperaturi višoj od 40 °C.
-
Rasponu vlažnosti manjom od 20 % ili većom od 80 %.
-
Uvjetima s ekstremnim promjenama u vlažnosti ili temperaturi.
-
Direktnoj sunčevoj ili sobnoj svjetlosti.
-
Prašnjavim mjestima.
-
Automobilu dulje vrijeme.
-
Uvjetima gdje su prisutni nagrizajući plinovi.
-
Uvjetima sa slanim zrakom.
Korištenje uloška za toner
Tvrtka Samsung Electronics ne preporučuje i ne odobrava uporabu uloška
koji nisu marke Samsung u Vašem pisaču uključujući generičke, punjene ili
prerađene uloške tonera.
Samsungovo jamstvo za pisač ne pokriva oštećenje uređaja nastalo
zbog uporabe punjenih ili prerađenih uložaka tonera ili onih koji nisu
marke Samsung.
3. Održavanje
62
Pohrana spremnika za toner
3
Očekivani vijek uporabe spremnika
Vijek uporabe spremnika za toner (vijek uporabe kapaciteta spremnika
tonera) ovisi o količini tonera koju zahtijevaju zadaci ispisa. Stvarni
kapacitet ispisa može biti različit, ovisno o gustoći ispisa na stranicama koje
ispisujete, radnim uvjetima, postotku područja slike, intervalu ispisa, vrsti
medija i/ili veličini medija. Na primjer, ako ispisujete puno grafike, potrošnja
tonera je viša i možda ćete morati češće mijenjati uloške.
3. Održavanje
63
Preraspodjela tonera
Kad je spremnik za toner pri kraju:
•
Pojavljuju se bijele pruge ili svijetli tisak i/ili razlika u gustoći jedne strane od druge.
•
LED svjetlo Status treperi crveno.
U tom slučaju privremeno možete ponovno uspostaviti kvalitetu ispisa preraspodjelom preostalog tonera u spremniku. U nekim će se slučajevima bijele
pruge ili svijetli ispis nastaviti pojavljivati čak i nakon preraspodjele tonera.
• Prije otvaranja gornjeg poklopca, najprije zatvorite izlazni držač.
• Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
• Ne dodirujte zelenu stranu spremnika za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
• Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
• Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.
3. Održavanje
64
Preraspodjela tonera
1
2
2
1
3. Održavanje
65
Zamjena spremnika za toner
• Temeljito protresite uložak tonera, time će se povećati početna kvaliteta ispisa.
• Prije otvaranja gornjeg poklopca, najprije zatvorite izlazni držač.
• Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
• Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
• Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
• Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.
3. Održavanje
66
Zamjena spremnika za toner
Kad istekne vijek trajanja uloška tonera, stroj će prestati s ispisivanjem.
1
2
2
1
3. Održavanje
67
Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala
Ako dođe do čestih zaglavljivanja papira ili problema s ispisom, provjerite broj stranica koje je stroj ispisao ili skenirao. Zamijenite odgovarajuće dijelove
ako je potrebno.
• Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
• Postavke kopiranja, uključujući tamnoću, vrstu originala i više možete prilagoditi koristeći Device Settings u programu Samsung Easy Printer Manager
ili odlomak Machine programa Printer Settings Utility.
- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .
1
2
3
Odaberite
(Menu) > System Setup > Maintenance > Supplies Life na upravljačkoj ploči.
Odaberite opciju koju želite i pritisnite OK.
•
Supplies Info.: Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.
•
Total: Prikazuje ukupni broj ispisanih stranica.
•
Scan: Prikazuje broj stranica ispisanih uz korištenje ulagača dokumenata.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
3. Održavanje
68
Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera
Ako je količina tonera u ulošku niska, pojavljuje se poruka ili LED koji informiraju korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova
poruka ili LED pojavljuju ili ne.
• Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
• Postavke kopiranja, uključujući tamnoću, vrstu originala i više možete prilagoditi koristeći Device Settings u programu Samsung Easy Printer Manager
ili odlomak Machine programa Printer Settings Utility.
- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .
1
2
3
Odaberite
(Menu) > System Setup > Maintenance > TonerLow Alert na upravljačkoj ploči.
Odaberite opciju koju želite.
Pritisnite na OK kako biste spremili odabir.
3. Održavanje
69
Čišćenje uređaja
Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa ili koristite uređaj u prašnjavom okruženju, morate redovito čistiti svoj uređaj da biste održavali najbolje uvjete
ispisa i koristili svoj uređaj dulje.
• Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže veliki udio alkohola, otapala ili ostalih jakih tvari može dovesti do promjene boje ili pucanja
kućišta.
• Ako su uređaj ili njegova okolina onečišćeni tonerom, preporučujemo da za čišćenje koristite krpu ili maramicu natopljenu vodom. Ako koristite usisavač,
toner se ispuhuje u zrak i može biti štetan za vas.
4
Čišćenje vanjštine
Kućište uređaja čistite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Krpu možete lagano navlažiti vodom, no pazite da vam voda ne kaplje na ili u uređaj.
3. Održavanje
70
Čišćenje uređaja
5
Čišćenje unutrašnjosti
U uređaju se tijekom postupka ispisivanja mogu nakupiti čestice papira, tonera i prašine. Ove naslage mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, kao
što su mrlje ili razmazivanje tonera. Čišćenje unutrašnjosti uređaja rješava ili smanjuje ove probleme.
• Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
• Ne dodirujte zelenu donju površinu spremnika za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
• Tijekom čišćenja unutrašnjosti uređaja koristite suhu tkaninu; pazite da ne dodirujete prijenosni valjak, koji se nalazi ispod spremnika za toner. Za
čišćenje ne koristite otapala kao što su benzen ili razrjeđivač. Mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.
3. Održavanje
71
Čišćenje uređaja
• Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
• Prije otvaranja gornjeg poklopca, najprije zatvorite izlazni držač.
• Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
1
2
2
1
3. Održavanje
72
Čišćenje uređaja
6
Čišćenje valjka za podizanje
• Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
• Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
3. Održavanje
73
Čišćenje uređaja
7
Čišćenje jedinice skeniranja
Održavanjem jedinice skeniranja čistom omogućuju se najbolje moguće kopije. Predlažemo Vam da očistite jedinicu skeniranja na početku svakog dana i
po potrebi tijekom dana.
• Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
• Ako je umetnuta izlazna ladica ulagača dokumenata, uklonite izlaznu ladicu ulagača dokumenata.
1
2
3. Održavanje
74
Čišćenje uređaja
1
2
3. Održavanje
75
Savjeti za micanje i pohranu uređaja
•
Kad pomičete uređaj, nemojte ga naginjati ili okretati. U suprotnom,
unutrašnjost uređaja može onečistiti toner, što može prouzročiti
oštećenje uređaja ili smanjiti kvalitetu ispisa.
•
Kad pomičete uređaj, pazite da ga sigurno drže bar dvoje ljudi.
3. Održavanje
76
4. Rješavanje problema
Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.
• Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira
78
• Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta 79
• Uklanjanje zaglavljenja papira
81
• Razumijevanje LED svjetla
84
• Razumijevanje zaslonskih poruka
86
Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.
Ako Vaš uređaj ima zaslonski prikaz, najprije provjerite poruku na prikazu kako biste
otklonili pogrešku. Ako u ovom poglavlju ne možete pronaći rješenje za svoj problem,
pogledajte poglavlje Rješavanje problema u Napredni Korisnički priručnik (pogledajte
"Rješavanje problema" na stranici 5.).
Ako u Korisnički priručnik ne možete pronaći rješenje ili se problem i dalje javlja, nazovite
servis.
Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira
Biranjem pravilnih vrsta papira može se izbjeći većina zaglavljenja papira. Da biste izbjegli zaglavljivanje papira, pogledajte sljedeće smjernice:
•
Provjerite jesu li prilagodljive vodilice pravilno pozicionirane (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2).
•
Ne uklanjajte papir iz ladice za papir dok vaš uređaj ispisuje.
•
Savijte, prelistajte i poravnajte papir prije umetanja.
•
Ne koristite naboran, vlažan ili savijen papir.
•
Ne miješajte vrste papira u ladici.
•
Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
4. Rješavanje problema
78
Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta
Kada se originalni dokument zaglavi u ulagaču dokumenata, na zaslonu se
pojavljuje poruka upozorenja.
Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni dokument izvucite nježno
i polako.
1
Pogreška pri unosu
1
2
Uklonite sve preostale stranice iz ulagača dokumenata.
3
Dokumente uložite natrag u ulagač dokumenata.
Lagano izvucite zaglavljeni dokument iz ulagača dokumenata.
Da biste spriječili zaglavljivanje dokumenata, nemojte koristiti debele,
tanke ni miješane dokumente.
4. Rješavanje problema
79
Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta
2
Izlaz iz pogrešnog umetanja
1
2
3
Lagano izvucite dokument iz ulagača dokumenata.
4
Zatvorite upravljačku ploču. Dokumente uložite natrag u ulagač
dokumenata.
Uklonite sve preostale stranice iz ulagača dokumenata.
Otvorite upravljačku ploču zahvatom na donjem rubu i povucite.
4. Rješavanje problema
80
Uklanjanje zaglavljenja papira
Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni papir izvucite nježno i polako.
3
U ladici
4. Rješavanje problema
81
Uklanjanje zaglavljenja papira
4
Unutar stroja
• Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.
• Prije otvaranja gornjeg poklopca, najprije zatvorite izlaznu ladicu.
4. Rješavanje problema
82
Uklanjanje zaglavljenja papira
Ako ne vidite zaglavljeni papir, idite na sljedeći korak:
2
1
4. Rješavanje problema
83
Razumijevanje LED svjetla
Boja LED lampica označava trenutni status stroja.
• Da biste ispravili pogrešku, pogledajte poruku o pogrešci i njezine upute u dijelu o rješavanju problema (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka"
na stranici ).
• Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Printing Status ili Smart Panel (pogledajte"Uporaba značajke Samsung Printer
Status" na stranici ili "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici )
• Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
4. Rješavanje problema
84
Razumijevanje LED svjetla
Status
Status LED
Opis
Isklj
Zeleno
Uređaj je isključen.
Treperenje
Uklj
Crveno
Treperenje
Kad pozadinska lampica treperi, uređaj prima ili ispisuje podatke.
Uređaj je na mreži i može se koristiti.
• Dogodila se manja pogreška i uređaj čeka da pogreška bude otklonjena. Provjerite poruku na zaslonu. Kad se
problem riješi, uređaj nastavlja s radom. Za neke modele koji ne podržavaju zaslonski prikaz na upravljačkoj
ploči ova značajka nije primjenjiva.
• U spremniku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanjaa uloška tonera je blizu isteka. Pripremite
novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte
"Preraspodjela tonera" na stranici ).
Uklj
• Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloškaa. Preporučuje se da zamijenite uložak s
tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).
• Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac.
• U ladici nema papira prilikom primanja i ispisa podataka. Stavite papir u ladicu.
• Uređaj se zaustavio zbog velike pogreške. Provjerite poruku na zaslonu (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih
poruka" na stranici ).
• Došlo je do zaglavljenja papira (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici ).
Plava
Power LED
Uklj
Uređaj je u načinu rada uštede energije.
Isklj
Uređaj je u stanju pripravnosti ili je isključeno napajanje uređaja.
a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. Na broj
stranica može utjecati radno okruženje, postotak područja slike, interval ispisivanja, grafika, medij i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad je uključeno
crveno LED svjetlo i pisač prestane ispisivati.
4. Rješavanje problema
85
Razumijevanje zaslonskih poruka
Poruke koje se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče značavaju status
uređaja ili pogreške. Pogledajte tablice ispod kako biste razumjeli poruke i
njihovo značenje te ispravite problem ako je potrebno.
• Ako poruka nije u tablici, ponovno pokrenite uređaj i pokušajte
ponovno ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika
servisa.
5
Poruke koje se odnose na zaglavljenje papira
Poruka
Document jam.
Remove jam
• Kad nazovete servis, predstavnika servisa upoznajte sa sadržajem
prikazane poruke.
Značenje
Predložena rješenja
Učitani izvorni
dokument se
zaglavio u ulagaču
dokumenata.
Odstranite zaglavljenje
(pogledajte
"Otklanjanje
zaglavljenja
originalnog
dokumenta" na stranici
).
• Papir se zaglavio u
području ulaganja
papira.
• Odstranite
zaglavljenje
(pogledajte "U ladici"
na stranici 3).
• Neke poruke možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama
i modelima.
• [broj pogreške] pokazuje broj pogreške.
Jam or Empty
Door Open&Close
• Nema papira u
ladici za papir.
Paper Jam
inside machine
• Uložite papir u ladicu
(pogledajte
"Stavljanje papira u
ladicu" na stranici 3).
Papir se zaglavio u
unutar stroja.
Odstranite zaglavljenje
(pogledajte "Unutar
stroja" na stranici 4).
4. Rješavanje problema
86
Razumijevanje zaslonskih poruka
6
Poruke koje se odnose na toner
Poruka
Install Toner
Značenje
Predložena rješenja
Uložak za toner nije montiran.
Montirajte uložak za toner.
Uložak za toner koji ste instalirali nije za Vaš uređaj.
Instalirajte Samsungov originalni uložak za toner, dizajniran za
Vaš uređaj.
U ulošku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek
trajanja uloška tonera je blizu isteka.
Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno
možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte
"Preraspodjela tonera" na stranici ).
Cartridge
Not compatible
toner cartridge
Prepare new cartridge
4. Rješavanje problema
87
Razumijevanje zaslonskih poruka
Poruka
Replace new cartridge
Značenje
Naznačeni uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek
trajanja uloška.
Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili
procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje
na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s
ISO/IEC 19752. (pogledajte "Dostupni potrošni
materijal" na stranici ). Na broj stranica može utjecati
radno okruženje, interval ispisivanja, medij, postotak
područja slike i veličina medija. Mala količina tonera
može zaostati u ulošku čak i kad se stavi novi uložak
i pisač prestane ispisivati.
Naznačeni uložak tonera je dosegao predviđeni vijek
trajanja uloška. Pisač zaustavlja ispisivanje.
Predložena rješenja
• Možete izabrati Stop ili Continue kako je prikazano na
upravljačkoj ploči. Ako odaberete Stop, pisač prestaje s
ispisivanjem i ne možete više ispisivati bez zamjene uloška.
Ako odaberete Continue, pisač i dalje ispisuje, ali nije
zajamčena kvaliteta ispisa.
• Zamijenite uložak tonera da bi kvaliteta ispisa bila najbolja kad
se pojavi poruka. Korištenje uloška nakon ovog stadija može
dovesti do problema s kvalitetom ispisa (pogledajte "Zamjena
spremnika za toner" na stranici ).
Samsung ne preporučuje uporabu uložaka tonera koji ne
potječu od Samsung, kao što su ponovno punjeni ili
ponovno proizvedeni ulošci. Samsung ne može jamčiti
kvalitetu uložaka tonera koji ne potječu od Samsunga.
Servis ili popravak potreban zbog uporabe zamjenskih
Samsung spremnika tonera neće biti pokriveni jamstvom
stroja.
Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika
za toner" na stranici ).
4. Rješavanje problema
88
Razumijevanje zaslonskih poruka
7
8
Poruke koje se odnose na ladicu
Poruka
Jam or Empty
Door Open&Close
Poruke o raznome
Značenje
Predložena rješenja
• Papir se zaglavio u
području ulaganja
papira.
• Odstranite
zaglavljenje
(pogledajte "U ladici"
na stranici 3).
• Nema papira u ladici
ili ručnom ulagaču.
• Uložite papir u ladicu
(pogledajte
"Stavljanje papira u
ladicu" na stranici 3,
"Ručno ulaganje u
ladicu" na stranici 4).
Poruka
Door Open
Close it
Značenje
Poklopac nije sigurno
zatvoren.
Error [broj pogreške] Jedinica stroja se ne
može nadzirati.
Turn off then on
Error [broj pogreške]
Call for service
Predložena rješenja
Zatvorite poklopac dok se
ne zaglavi na mjestu.
Ponovno uključite
napajanje i ponovno
pokušajte ispisivati. Ako
problem ustraje, nazovite
servis.
4. Rješavanje problema
89
5. Dodatak
Ovo poglavlje sadrži tehničke specifikacije i informacije koje se odnose na primjenjive propise.
• Specifikacije
91
• Informacije o propisima
99
• Autorska prava
109
Specifikacije
1
Opće specifikacije
Dolje navedene vrijednosti specifikacija podliježu izmjenama bez prethodne najave. Pogledajte www.samsung.com radi mogućih promjena informacija.
Stavke
Opis
Dimenzijea
širina x duljina x visina
362 x 260 x 280 mm (14,25 x 10,24 x 11,02 inča)
masaa
Uređaj s potrošnim
materijalom
6,22 Kg (13,71 Ibs)
Razina bukeb
Modus pripravnosti
26 dB(A)
Način ispisa
manje od 50 dB(A)
Način kopiranja
manje od 52 dB(A)
Modus skeniranja
manje od 52 dB(A)
Rad
10 do 32°C (50 do 89,6°F)
Skladištenje (zapakirano)
- 20 do 40°C (- 4 do 104°F)
Rad
20 do 80% RH
Skladištenje (zapakirano)
10 do 90% RH
Modeli od 110 volti
AC 110 - 127 V
Modeli od 220 volti
AC 220 - 240 V
Temperatura
Vlažnost
Nazivna strujac
5. Dodatak
91
Specifikacije
Stavke
Potrošnja struje
Opis
Prosječni način rada
Manje od 310 W
Modus pripravnosti
Manje od 30 W
Način štednje struje
Manje od 2,3 W
Način rada za isključivanje
Manje od 0,45 W (0,1 Wd)
a. Ne sadrži slušalicu.
b. Razina zvučnog tlaka, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija stroja, papir A4, jednostrani ispis.
c. Pogledajte oznaku razreda na uređaju za točni napon (V), frekvenciju (herc) i jakost struje (A) Vašeg uređaja.
d. Za stroj koji ima sklopku za napajanje.
5. Dodatak
92
Specifikacije
2
Specifikacije medija za ispis
Masa/kapacitet medija za ispisa
Vrsta
Veličina
Dimenzije
Ručno ulaganje u ladicub
ladica
obični papir
Letter
216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)
Legal
216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)
US Folio
216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)
A4
210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča)
Oficio
216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča)
JIS B5
182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča)
ISO B5
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)
Executive
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)
A5
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)
Monarch omotnica
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inča)
No.10 omotnica
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inča)
omotnica
DL omotnica
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)
C5 omotnica
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inča)
71 do 85 g/m2 (19 do 23 lb
bond)
• 150 listova od 80
lb bond)
g/m2
71 do 85 g/m2 (19 do 23 lb bond)
• 1 listova papira
(21
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb
bond)
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb bond)
• 1 listova papira
• 10 listova papira
5. Dodatak
93
Specifikacije
Masa/kapacitet medija za ispisa
Vrsta
Veličina
Dimenzije
Ručno ulaganje u ladicub
ladica
Pogledajte odjeljak za obični papir
debeli papir
Pogledajte odjeljak
za obični papir
Pogledajte odjeljak
za obični papir
Pogledajte odjeljak
za obični papir
Pogledajte odjeljak
za obični papir
Pogledajte odjeljak
za obični papir
60 do 70 g/m2 (16 do 19 lb bond)
• 1 listova papira
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb
bond)
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb bond)
• 1 listova papira
• 150 listova od 80 g/m (21
lb bond)
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb
bond)
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb bond)
• 1 listova papira
2
• 150 listova od 80 g/m (21
lb bond)
Pogledajte odjeljak za obični papir
Unaprijed
ispisano
60 do 70 g/m2 (16 do 19 lb
bond)
2
Pogledajte odjeljak za obični papir
U boji
• 1 listova papira
• 160 listova od 60 g/m2 (16
lb bond)
Pogledajte odjeljak za obični papir
Cotton
86 do 120 g/m2 (23 do 32 lb bond)
• 50 listova po 120 g/m2 (32
lbs bond)
Pogledajte odjeljak za obični papir
tanki papir
86 do 120 g/m2 (23 do 32 lb
bond)
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb
bond)
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb bond)
• 1 listova papira
• 150 listova od 80 g/m2 (21
lb bond)
5. Dodatak
94
Specifikacije
Masa/kapacitet medija za ispisa
Vrsta
Veličina
Dimenzije
Ručno ulaganje u ladicub
ladica
Pogledajte odjeljak za obični papir
Reciklirani
Oznakec
Snop kartica
Pogledajte odjeljak
za obični papir
60 do 90 g/m2 (16 do 24 lb
bond)
60 do 90 g/m2 (16 do 24 lb bond)
• 1 listova papira
• 150 listova od 80 g/m2 (21
lb bond)
Letter, Legal,
Oficio, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5
Pogledajte odjeljak za obični papir
Letter, Legal,
Oficio, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5,
Pogledajte odjeljak za obični papir
120 do 150 g/m2 (32 do 40 lb
bond)
120 do 150 g/m2 (32 do 40 lb bond)
• 1 listova papira
• 10 listova papira
121 do 163 g/m2 (32 do 43 lb
bond)
121 do 163 g/m2 (32 do 43 lb bond)
• 1 listova papira
• 10 listova papira
Razglednica 4x6
Bond papira
Pogledajte odjeljak
za obični papir
Pogledajte odjeljak za obični papir
• 10 listova papira
• 1 listova papira
Archive
Pogledajte odjeljak
za obični papir
Pogledajte odjeljak za obični papir
• 100 listova papira
• 1 listova papira
Minimalna veličina (prilagođena)
76 x 127 mm (3 x 5 inča)
60 do 163 g/m2 (16 do 43 lb bond)
Maksimalna veličina (prilagođena)
216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)
a. Maksimalni kapacitet se može razlikovati ovisno o težini medija, debljini i okolnim uvjetima.
b. 1 list za ručni ulagač.
c. Glatkoća korištenih oznaka na ovom stroju je 100 do 250 (sheffield). To znači numerička razina glatkoće.
5. Dodatak
95
Specifikacije
3
Zahtjevi sustava
Microsoft® Windows®
Zahtjevi (preporučeno)
Operativni sustav
CPU
RAM
slobodni prostor
na HDD-u
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1.5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme).
• DVD-R/W pogon
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ili 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz ili brži)
512 MB (2 GB)
10 GB
5. Dodatak
96
Specifikacije
• Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za sve Windows operativne sustave.
• Softver mogu instalirati korisnici s administratorskim ovlastima.
• Značajka Windows Terminal Services je kompatibilna s Vašim strojem.
• Za Windows 2000 potreban je Services Pack 4 ili noviji.
Macintosh
Zahtjevi (preporučeno)
Operativni sustav
CPU
Mac OS X 10,4
• Intel® procesori
• PowerPC G4/G5
RAM
• 128 MB za powerPC koji se oslanja
na Mac (512 MB)
Slobodni prostor na
tvrdom disku
1 GB
• 512 MB za Mac s Intelom (1 GB)
Mac OS X 10,5
• Intel® procesori
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz ili brži Power PC
G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® procesori
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10,7
• Intel® procesori
2 GB
4 GB
5. Dodatak
97
Specifikacije
Linux
Stavke
Operativni sustav
Zahtjevi
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bita)
Fedora 5 ~ 13 (32/64 bitni)
SuSE Linux 10.1 (32 bita)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bita)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bita)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita)
Debian 4.0, 5.0 (32/64 bita)
CPU
Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Slobodni prostor na
tvrdom disku
1 GB (2 GB)
5. Dodatak
98
Informacije o propisima
Ovaj uređaj je napravljen za normalne radne uvjete i posjeduje certifikat s
nekoliko izjava o propisima.
Ovih osnovnih mjera opreza uvijek se valja pridržavati prilikom korištenja
ovog proizvoda kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i
tjelesnih ozljeda:
4
Izjava o sigurnosti lasera
Pisač je certificiran u SAD-u kako bi se prilagodio zahtjevima DHHS 21
CFR, poglavlje 1 podpoglavlje J za klasu I (1) laserskih proizvoda, a drugdje
je certificiran kao klasa I laserskih proizvoda u skladu sa zahtjevima IEC
60825-1 : 2007.
Laserski proizvodi I klase ne smatraju se opasnima. Laserski sustav i pisač
konstruirani su tako da tijekom redovnog rada, održavanja od strane
korisnika ili propisanog uvjeta servisiranja nigdje nema ljudskog pristupa
laserskoj radijaciji iznad razine klase I.
5
Upozorenje
Nikada ne rukujte pisačem ili ga ne servisirajte ako je uklonjen zaštitni
poklopac sklopa laser/skener. Reflektirani snop, iako nevidljiv, može oštetiti
vaše oči.
Zaštita od ozona
Ozonska emisija proizvoda je ispod 0,1 ppm. Budući da je
ozon teži od zraka, proizvod držite na mjestu s dobrom
ventilacijom.
5. Dodatak
99
Informacije o propisima
6
8
Zaštita od žive
Recikliranje
Sadrži živu, odlažite u skladu s lokalnim, državnim i saveznim
zakonima.(samo SAD)
Ambalažni materijal ovog proizvoda reciklirajte ili zbrinite na
ekološki odgovoran način.
7
Ušteda energije
9
Samo Kina
Ovaj pisač sadrži naprednu tehnologiju čuvanja energije koja
smanjuje potrošnju struje kad uređaj nije u aktivnoj uporabi.
Kad pisač dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se
smanjuje potrošnja struje.
ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su
američki znakovi.
Za više informacija o programu ENERGY STAR pogledajte
http://www.energystar.gov
Kod certificiranih ENERGY STAR modela, na uređaju se
nalazi naljepnica ENRGY STAR. Provjerite je li uređaj
certificirani ENERGY STAR uređaj.
5. Dodatak
100
Informacije o propisima
10
Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda (otpadna
električna i elektronička oprema)
(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama sa zasebnim sustavima
prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se
proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB
kabel) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom na kraju svog
vijeka trajanja. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno
okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja
otpada, odvojite ovaj otpad od ostalog otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste podržali održivu ponovnu uporabu materijalnih
resursa.
Korisnici u domaćinstvima trebaju se obratiti ili trgovcu na malo kod
kojega su kupili ovaj proizvod ili svojem lokalnom vladinom uredu
kako bi doznali pojedinosti o tome gdje i kako mogu za te predmete
osigurati ekološki sigurno recikliranje.
Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojim dobavljačima i provjeriti
uvjete i odredbe kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegovi
elektronički dodaci ne smije se pri zbrinjavanju miješati s ostalim
komercijalnim otpadom.
(Samo Sjedinjene Američke Države)
Odložite neželjenu elektroniku na odobreno reciklažno mjesto. Najbližu
lokaciju za recikliranje potražite na web-mjestu: www.samsung.com/
recyclingdirect ili nazovite, (877) 278 - 0799
11
Samo za Tajvan
12
Emisije radio-frekvencija
Informacije FCC korisniku
Ovaj uređaj sukladan je Dijelu 15 FCC propisa. Rad uređaja podliježe
sljedećim uvjetima:
•
Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
•
Ovaj uređaj mora prihvaćati bilo koje primljene smetnje, uključujući
smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.
5. Dodatak
101
Informacije o propisima
Ova je oprema testirana i za nju je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima
za digitalne uređaje klase B u skladu s Dijelom 15 FCC propisa. Ova
ograničenja stvorena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji
u rezidentnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti
radiofrekevencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s
uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim,
nema jamstva da se kod neke određene instalacije neće pojaviti nikakve
smetnje. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog
prijama, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme,
korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje poduzimanjem jedne
ili više sljedećih mjera:
•
Ponovno orijentiranje ili premještanje prijamne antene.
•
Povećanje udaljenosti između opreme i prijamnika.
•
Spajanje opreme na izlaz na strujni krug koji je drugačiji od onog na koji
je spojen prijamnik.
•
Konzultiranje dobavljača ili iskusnog radio/TV tehničara za pomoć.
Izmjene ili preinake ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane
proizvođača odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo
dopuštenje za rukovanje opremom.
Kanadski propisi o radio-smetnjama
Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenje klase B za emisije radio
šuma iz digitalnog uređaja kao što je određeno u normi za opremu koja
uzrokuje smetnje pod nazivom „Digital Apparatus”, ICES-003 Industrije i
znanosti Kanade.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée
par l’Industrie et Sciences Canada.
13
Sjedinjene Američke Države
Savezna komisija za komunikacije (FCC)
Namjerno odašiljanje po FCC, dio 15
Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske
frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti
(ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako
su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.
Bežični uređaji koji mogu biti u Vašem sustavu kvalificirani su samo za
uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama, ako je broj FCC ID na oznaci
sustava.
5. Dodatak
102
Informacije o propisima
FCC postavila je opće smjernice od 20 cm (8 inča) razmaka između uređaja
i tijela, za korištenje bežičnog uređaja pored tijela (to ne podrazumijeva
ekstremitete). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča)
od tijela dok je bežični uređaj uključen. Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili
više uređaja), koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod
ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje FCC.
14
Samo Rusija
Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom
antenom ili odašiljačem.
Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj neće
prouzročiti štetne smetnje i (2), uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje,
uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.
Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi
nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje
za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.
15
Samo za Njemačku
FCC izjava za korištenje bežičnog LAN-a:
Tijekom instaliranja i rada ove kombinacije odašiljača i antene,
ograničenje izloženosti radijskim frekvencijama od 1M W/cm2 smije se
prekoračiti na udaljenostima blizu instalirane antene. Zato korisnik
mora cijelo vrijeme održavati minimalnu udaljenost od 20 cm od antene.
Uređaj se ne može kolocirati s drugim odašiljačem i antenom za
emitiranje.
5. Dodatak
103
Informacije o propisima
16
18
Samo za Tursku
Uvođenje marke telefaksa
Telefonski Zakon o zaštiti potrošača iz 1991. čini nezakonitim da bilo koja
osoba koristi računalo ili drugi elektronički uređaj za slanje poruka putem
telefaks uređaja na telefonu, osim ako takva poruka na margini na vrhu ili
dnu svake poslane stranice, ili na prvoj stranici prijenosa, sadrži jasno
naznačene sljedeće informacije:
1 datum i vrijeme prijenosa
17
Samo za Kanadu
Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive tehničke specifikacije za industriju u
Kanadi. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
Ringer Equivalence Number (REN) je oznaka za maksimalni broj uređaja
koji se smiju spojiti na telefonsko sučelje. Ukidanje sučelja može se
sastojati od bilo koje kombinacije uređaja, podliježe samo uvjetu da zbroj
REN brojeva svih uređaja ne prelazi pet. / L’indice d’equivalence de la
sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent
etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d’une interface
peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule
condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les
dispositifs n’excede pas cinq.
2 identifikaciju tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca koji šalje poruku i
3 telefonski broj stroja s kojeg se šalje, tvrtke, poslovnog subjekta ili
pojedinca.
Telefonska tvrtka može napraviti promjene u svojim komunikacijskim
objektima, radu opreme ili procedurama u kojima je takvo djelovanje
opravdano zbog poslovanja i nije u suprotnosti s pravilima i propisima u
FCC-u, dio 68. Ako se može opravdano očekivati da će takve promjene
uvesti svu terminalnu opremu klijenta koja nije kompatibilna s
komunikacijskim objektima telefonske tvrtke ili zahtijevati izmjene ili
promjene te terminalne opreme, ili na drugi način materijalno utjecati na
njegovu uporabu ili izvedbu, kupac mora dobiti odgovarajuću obavijest u
pisanom obliku, kako bi se kupcu omogućilo da održava neometanu uslugu
5. Dodatak
104
Informacije o propisima
19
Pravila FCC utvrđuju da izmjene ili preinake ovog uređaja, koje nisu
izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost,
mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom. U slučaju
da terminalna oprema prouzroči štetu na telefonskoj mreži, telefonska
tvrtka mora obavijestiti kupca da usluga može biti obustavljena.
Međutim, gdje prethodno najavljivanje nije praktično, tvrtka može
privremeno obustaviti uslugu pod uvjetom da:
Ringer Equivalence Number
Ringer Equivalence Number i registracijski broj FCC-a za ovaj uređaj nalazi
se na oznaci koja se nalazi na donjoj ili stražnjoj strani uređaja. U nekim
slučajevima možda ćete telefonskoj tvrtki morati dati te brojeve.
Ringer Equivalence Number (REN) broj je mjera električnog opterećenja na
telefonskoj liniji koja je korisna za utvrđivanje "preopterećenosti" linije.
Instaliranje više komada opreme na istoj telefonskoj liniji može dovesti do
problema s upućivanjem i primanjem telefonskih poziva, posebno pri
nazivanju dok je Vaša linija pozvana. Zbroj svih REN-brojeva opreme na
jednoj telefonskoj liniji trebao bi biti manji od pet, kako bi se osigurala
odgovarajuća usluga od strane telefonske tvrtke. U nekim slučajevima,
zbroj pet se ne može koristiti na Vašoj liniji. Ako bilo što od Vaše telefonske
opreme ne radi ispravno, trebali biste taj dio odmah ukloniti iz telefonske
linije, jer to može štetno djelovati na telefonsku mrežu.
Oprema je usklađena s dijelom 68 pravila FCC i zahtjevima koje donosi
ACTA. Na stražnjoj strani ove opreme je naljepnica koja sadrži, između
ostalih informacija, identifikator proizvoda u obliku US:AAAEQ##TXXXX.
Ako se traži, ovaj broj je potrebno dostaviti telefonskoj tvrtki.
a odmah obavijesti korisnika.
b korisniku pruži mogućnost da ispravi problem na opremi.
c obavijesti korisnika prava da podnese žalbu Saveznoj komisiji za
komunikacije, u skladu s postupcima navedenima u Pravilima i
propisima FCC-a, pododjeljak E, dio 68.
Također morate znati:
•
Vaš stroj nije namijenjen za spajanje na digitalni PBX sustav.
•
Ako namjeravate koristiti modem računala ili modem telefaksa na istoj
telefonskoj liniji kao i stroj, mogu se pojaviti problemi s prijenosom i
prijemom na opremi. Preporučuje se da nijedna druga oprema osim
redovnog telefona ne dijeli tu liniju s Vašim strojem.
•
Ako se na Vašem području pojavi visoka učestalost sijevanja ili udara,
preporučujemo Vam da instalirate zaštitu za napojne i telefonske linije.
Prigušivači udara mogu se kupiti kod dobavljača ili specijalnim
dućanima za telefonsku i elektroničku opremu.
5. Dodatak
105
Informacije o propisima
•
Kad programirate brojeve hitnih službi i/ili ostvarujete testne pozive na
brojeve hitnih službi, koristite broj koji nije za hitne slučajeve kako biste
dispečera hitne službe obavijestili o Vašim namjerama. Dispečer će
Vam dati daljnje upute o tome kako zapravo testirati broj za hitne
slučajeve.
•
Ovaj stroj ne može se koristiti za usluge s uporabom kovanica ni za
zabavne linije.
•
Ovaj uređaj omogućuje magnetske spojke za slušna pomagala.
Ovu opremu možete sigurno priključiti na telefonsku mrežu obzirom na
standardni modularni utikač, USOC RJ-11C.
Utikač od 13 A je najšire korišteni tip utikača u Velikoj Britaniji i trebao bi biti
prikladan. Međutim, neke zgrade (uglavnom starije) nemaju uobičajene
utičnice od 13 A. Morate kupiti prikladan adapter utikača. Ne uklanjajte
lijevani utikač.
Ako odrežete lijevani utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovno
spajati žice utikača i možete doživjeti el. udar ako ga uključite u utičnicu.
Važno upozorenje:
20
Zamjena instaliranog utikača (samo za Veliku
Britaniju)
Morate uzemljiti ovaj uređaj.
Žice u glavnom vodu imaju sljedeći kod boja:
• Zelena i žuta: Uzemljenje
• Plava: Nula
Važno
Glavni vod za ovaj uređaj opremljen je standardnim (BS 1363) 13 A
utikačem i ima osigurač od 13 A. Kad mijenjate ili ispitujete osigurač, morate
ponovno postaviti ispravan osigurač od 13 A. Zatim trebate zamijeniti
poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, ne koristite
utičnicu dok ne nabavite drugi poklopac osigurača.
Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.
• Smeđa: Faza
Ako se žice u glavnom vodu ne podudaraju oznakama boje u vašoj utičnici,
tada učinite sljedeće:
Zelenu i žutu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „E” ili na zaštitni
simbol „Uzemljenje” ili zelene i žute ili zelene boje.
Plavu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „N” ili crne boje.
Smeđu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „L” ili crvene boje.
U utikaču, adapteru ili na razvodnoj ploči morate imati osigurač od 13 A.
5. Dodatak
106
Informacije o propisima
Atestiranje EZ
21
Izjava o sukladnosti (europske zemlje)
Odobrenja i certifikati
Ovime Samsung Electronics izjavljuje da je [SF-76xP Series] je u
skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama o
niskom naponu (2006/95/EC), EMC smjernica (2004/108/EC).
Izjavu o usklađenosti možete pogledati na www.samsung.com,
idite na Podrška > Centar za preuzimanje i unesite naziv svog
pisača (MFP) da biste pregledali EuDoC.
1. siječanj, 1995:Direktiva Vijeća 2006/95/EC o usklađivanju propisa
država članica koji se odnose na niskonaponsku električnu opremu.
1. siječanj, 1996:Direktiva Vijeća 2004/108/EC o usklađivanju propisa
država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.
9. ožujak, 1999:Direktiva Vijeća 1999/5/EC o radio opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnome priznavanju
njihove usklađenosti. Potpunu deklaraciju koja definira odgovarajuće
Direktive i norme na koje se poziva možete nabaviti kod vašeg predstavnika
Samsung Electronics Co., Ltd.
Certifikacija u skladu s Direktivom 1999/5/EC o radijskoj i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (telefaks).
Ovaj Samsungov proizvod se samo potvrdio od strane tvrtke Samsung za
pan europski pojedinačni priključak veze za javnu analognu telefonsku
mrežu (PSTN) sukladno s Direktivom 1999/5/EC. Proizvod je predviđen za
rad s nacionalnim PSTN mrežama i kompatibilnom PBX opremom
europskih zemalja:
U slučaju problema u prvom se redu trebate obratiti tvrtki Euro QA Lab
tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
Ovaj je proizvod testiran prema TBR21. Kao pomoć pri korištenju i primjeni
terminalne opreme koja je sukladna s normom, Europski institut za
telekomunikacijske norme (ETSI) izdao je savjetodavni dokument (EG 201
121) koji sadrži napomene i dodatne zahtjeve za osiguranje mrežne
kompatibilnosti TBR21 terminala. Proizvod je konstruiran u skladu s i
potpuno je sukladan sa svim relevantnim savjetodavnim napomenama
sadržanima u ovom dokumentu.
5. Dodatak
107
Informacije o propisima
22
Samo Kina
5. Dodatak
108
Autorska prava
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj priručnik stavlja se na raspolaganje samo informativno. Sve informacije sadržane u njemu podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna ni za kakve izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz ili su vezane uz korištenje ovog priručnika.
•
Samsung i logotip Samsung zaštitni su znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Microsoft
Corporation.
•
TrueType, LaserWriter i Macintosh trgovačke su oznake tvrtke Apple Computer, Inc.
•
Sve ostale marke ili nazivi proizvoda predstavljaju zaštitne znakove njihovih odgovarajućih vlasnika ili organizacija.
Pogledajte datoteku „LICENSE.txt” na dobivenom CD-ROM-u radi podataka o licenci za otvoreni izvornik.
REV. 1.00
5. Dodatak
109
Korisnički priručnik
SF-76xP Series
NAPREDNI
NAPREDNI
Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i
rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.
Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.
OSNOVNI
Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema
u sustavu Windows.
NAPREDNI
1. Instalacija softvera
4. Korisni upravljački alati
Instalacija za Macintosh
113
Easy Capture Manager
166
Ponovno instaliranje za Macintosh
115
Samsung AnyWeb Print
167
Instalacija za Linux
116
Easy Eco Driver
168
Ponovno instaliranje za Linux
118
Korištenje programa Samsung Easy Printer
Manager
169
Uporaba značajke Samsung Printer Status 172
2. Korisni izbornici postavki
Uporaba značajke Smart Panel
Prije čitanja poglavlja
120
Izbornik telefaksa
121
izbornik kopiranja
124
Postavke sustava
126
3. Specijalne značajke
Prilagodba nadmorskoj visini
133
Unos različitih znakova
134
Podešavanje adresara
135
Značajke ispisivanja
138
Značajke skeniranja
150
Značajke faksiranja
156
174
Korištenje programa Linux Unified Driver
Configurator
176
5. Rješavanje problema
Problemi s uvlačenjem papira
181
Problemi s napajanjem i kablovima
182
Problemi kod ispisivanja
183
Problemi s kvalitetom ispisa
187
problemi s kopiranjem
195
Problemi kod skeniranja
196
Problemi s faksiranjem
198
Problemi s operativnim sustavom
200
111
1. Instalacija softvera
Ovo poglavlje pruža upute za instaliranje osnovnog softvera korisnog za primjenu u okružen ju gdje je stroj
spojen preko kabela. Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela.
• Instalacija za Macintosh
113
• Ponovno instaliranje za Macintosh
115
• Instalacija za Linux
116
• Ponovno instaliranje za Linux
118
• Ako koristite OS Windows, pogledajte Osnovni vodič za instaliranje upravljačkog
programa stroja.
• Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).
Instalacija za Macintosh
1
2
3
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
4
5
6
7
8
Dvostruko pritisnite na mapu MAC_Installer > ikona Installer OS X.
Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
13
14
Nakon završetka instaliranja, pritisnite na Quit ili Restart.
Otvorite mapu Applications > Utilities > Print Setup Utility.
•
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh
desktopu.
15
Kliknite na Add na Printer List.
•
Pritisnite na Continue.
Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite Continue.
16
Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na
računalu, pritisnite Continue.
17
9
10
Pritisnite na Install. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad
pisača.
Ako pritisnete na Customize, možete odabrati pojedinačne
komponente za instaliranje.
11
12
Za Mac OS X 10.5- 10.7, click Default i pronađite USB vezu.
Za Mac OS X 10.4, ako Auto Select ne radi ispravno, odaberite
Samsung u Print Using i naziv pisača u Model.
•
Pritisnite Continue na ploči User Options Pane.
Za Mac OS X 10.5 - 10.7 pritisnite ikonu mape “+”; iskočit će
prozor s prikazom.
Pritisnite Default Browser i pronađite USB vezu.
•
Pritisnite Agree za slaganje sa sporazumom o licenci.
Za Mac OS X 10.5 - 10.7 otvorite mapu Applications > System
Preferences i pritisnite Print & Fax.
Za Mac OS X 10.5- 10.7, ako funkcija Auto Select ne radi
pravilno, odaberite Select a driver to use... i naziv Vašeg stroja
pod Print Using.
Pisač je prikazan na Printer List i postavljen je kao zadani pisač.
18
Kliknite na Add.
Unesite zaporku i kliknite na OK.
Instaliranje softvera zahtijeva da ponovo pokrenete računalo.
Pritisnite na Continue Installation.
1. Instalacija softvera
113
Instalacija za Macintosh
Za instaliranje upravljačkog programa telefaksa :
1 Otvorite mapu Aplikacije > Samsung > Kreator redoslijeda
faksiranja.
2 Vaš se uređaj pojavljuje na popisu Printer List
3 Odaberite uređaj koji ćete koristiti i kliknite na gumb Create
1. Instalacija softvera
114
Ponovno instaliranje za Macintosh
Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački
program i ponovno ga instalirajte.
1
2
3
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
4
Dvostruko pritisnite na mapu MAC_Installer > ikona Uninstaller OS
X.
5
6
Unesite zaporku i kliknite na OK.
Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh
desktopu.
Nakon završetka deinstaliranja, pritisnite na OK.
Ako je stroj već dodan, izbrišite ga iz Print Setup Utility ili Print & Fax.
1. Instalacija softvera
115
Instalacija za Linux
Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung
kako bi se instalirao softver pisača (http://www.samsung.com> pronađi
proizvod > Podrška ili Preuzimanja).
1
Instaliranje upravljačkog programa Unified Linux
Driver
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
7
Nakon završetka instalacije kliknite na Finish.
Instalacijski program je dodao ikonu Unified Driver Configurator sa radne
površine i grupu Unified Driver na izbornik sustava radi svoje udobnosti.
Ako imate bilo kakvih poteškoća, pogledajte zaslonsku pomoć koja je
dostupna putem izbornika sustava ili iz aplikacije sustava Windows za
paket upravljačkog programa, kao što su Unified Driver Configurator ili
Image Manager.
2
Instaliranje značajke Smart Panel
Kad se pojavi prozor Administrator Login, upišite “root” u polje
Login i unesite lozinku sustava.
Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali
softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora
Vašeg sustava.
3
S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Unified Linux Driver
na svoje računalo.
4
Desnom tipkom miša pritisnite paket Unified Linux Driver i
raspakirajte paket.
5
6
Dvostruko pritisnite na cdroot > autorun.
Nakon što se prikaže prozor dobrodošlice kliknite na Next.
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
Kad se pojavi prozor Administrator Login upišite korijen u polju
Login i upišite lozinku sustava.
Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali
softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora
Vašeg sustava.
3
S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Smart Panel na
svoje računalo.
4
Desnom tipkom miša pritisnite paket Smart Panel i raspakirajte
paket.
1. Instalacija softvera
116
Instalacija za Linux
5
Dvostruko pritisnite na cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
3
Instaliranje programa Printer Settings Utility
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
Kad se pojavi prozor Administrator Login, upišite “root” u polje
Login i unesite lozinku sustava.
Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali
softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora
Vašeg sustava.
3
S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Printer Settings
Utility na svoje računalo.
4
Desnom tipkom miša pritisnite paket Printer Settings Utility i
raspakirajte paket.
5
Dvostruko pritisnite na cdroot > Linux > psu > install.sh.
1. Instalacija softvera
117
Ponovno instaliranje za Linux
Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački
program i ponovno ga instalirajte.
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
Kad se pojavi prozor Administrator Login, upišite “root” u polje
Login i unesite lozinku sustava.
Morate se prijaviti kao superkorisnik (root) kako biste deinstalirali
softver pisača. Ako niste superkorisnik, zatražite to od
administratora Vašeg sustava.
3
Kliknite ikonu pri dnu radne površine. Kada se pojavi zaslon
terminala, upišite sljedeće.
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Kliknite na Uninstall.
Kliknite na Next.
Kliknite na Finish.
1. Instalacija softvera
118
2. Korisni izbornici
postavki
Ovo poglavlje objašnjava kako pregledati trenutno stanje Vašeg stroja te način postavljanja za napredne
postavke stroja.
• Prije čitanja poglavlja
120
• Izbornik telefaksa
121
• izbornik kopiranja
124
• Postavke sustava
126
Prije čitanja poglavlja
Ovo poglavlje objašnjava sve značajke dostupne za ovu seriju modela, kako bi korisnici lakše razumjeti značajke. Možete provjeriti značajke dostupne za
svaki model u Osnovni vodič (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ). Slijede savjeti za korištenje ovog poglavlja
•
Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja. Tim se izbornicima može pristupiti
pritiskom na
(Menu).
•
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
•
Za modele koji nemaju
•
Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
(Menu) na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici ).
2. Korisni izbornici postavki
120
Izbornik telefaksa
1
Stavka
značajka faksiranja
Opis
Šalje faks na više odredišta (pogledajte "Slanje
faksa na više odredišta" na stranici ).
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Multi Send
Pomoću ove značajke ne možete slati faks u
boji.
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
(faks) >
Postavlja Vaš stroj za kasnije slanje faksa, kad Vi
nećete biti prisutni (pogledajte "Odgađanje prijenosa
faksa" na stranici 28).
(Menu) > Fax Feature na upravljačkoj ploči.
Delay Send
Stavka
Darkness
Contrast
Opis
Pomoću ove značajke ne možete slati faks u
boji.
Podesite razinu svjetline za skeniranje originala koji
je lakše čitljiv, kad original sadrži nejasne boje i
tamne slike (pogledajte "Darkness" na stranici ).
Podesite razinu kontrasta kako bi skenirani original
bio lakše čitljiv, kad izvornik sadrži nejasne boje ili
pretamni sadržaj.
Resolution
Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre
rezultate kada se koriste tipični originali koji se
baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale
koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete
podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks
(pogledajte "Resolution" na stranici ).
Scan Size
Postavlja veličinu slike.
Priority Send
Skenira original u memoriju i odmah ga prenosi kad
se završi trenutni postupak. Prioritetni prijenos će
prekinuti slanje na više odredišta između postaja
(primjerice, kada se završi prijenos na postaju A,
prije početka prijenosa na postaju B) ili između
pokušaja ponovnog biranja (pogledajte "Slanje
faksa s prioritetom" na stranici 29).
2. Korisni izbornici postavki
121
Izbornik telefaksa
2
Stavka
Opis
Postavljanje slanja
Preusmjerava primljeni ili poslani faks na drugo
odredište putem telefaksa ili računala. Ako ste izvan
ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti
korisna.
Forward
• Pogledajte "Preusmjeravanje poslanog faksa na
drugo odredište" na stranici 30.
• Pogledajte "Preusmjeravanje primljenog faksa"
na stranici 31.
Secure Receive
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Sprema primljeni faks u memoriju bez ispisivanja.
Da biste ispisali primljeni dokument, morate unijeti
lozinku. Možete spriječiti da primljenim faksevima
imaju pristup neovlaštene osobe (pogledajte "Prijem
u sigurnosnom modusu prijema" na stranici 38).
Add Page
Dodaje dodatne dokumente u postupak faksiranja s
rezerviranom odgodom (pogledajte "Dodavanje
dokumenata u rezervirano faksiranje" na stranici ).
Cancel Job
Obustavlja odgođeni postupak faksiranja spremljen
u memoriju (pogledajte "Otkazivanje postupka
rezerviranog faksiranja" na stranici ).
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
(faks) >
(Menu) > Fax Setup > Sending na
upravljačkoj ploči.
Stavka
Opis
Redial Times
Postavlja broj pokušaja ponovnog biranja. Ako
unesete 0, uređaj neće ponovno birati.
Redial Term
Postavlja vremenski interval prije automatskog
ponovnog biranja.
Prefix Dial
Postavlja predbroj do pet znamenki. Ovaj broj bira
prije nego što započne automatsko biranje broja.
Korisno je pristupiti PABX zamjeni.
ECM Mode
Šalje faksove pomoću načina rada za ispravljanje
pogrešaka (ECM) da bi se osiguralo glatko slanje
faksova, bez pogreške. To može trajati dulje
vrijeme.
2. Korisni izbornici postavki
122
Izbornik telefaksa
Stavka
Opis
Postavite uređaj tako da ispisuje izvještaj o tome je
li faksiranje uspješno izvršeno ili nije. Ako odaberete
On-Error, stroj ispisuje izvješće samo ako prijenos
nije uspio.
Send Report
Image TCR
Ispisuje izvještaj o prijenosu s minimiziranom slikom
prve stranice poslanog faksa.
Dial Mode
Način biranja postavlja na tonsko ili pulsno.
Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
3
Stavka
Ring To Answer
Određuje broj zvonjenja uređaja prije nego odgovori
na dolazni poziv.
Stamp RCV Name
Automatski ispisuje broj stranice te datum i vrijeme
prijema na dnu svake stranice primljenog faksa.
RCV Start Code
Inicira prijem faksa s nastavka telefona priključenog
u utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako
podignete nastavak telefona i začujete tonove faksa,
unesite kod. Tvornički je postavljeno *9*.
Auto Reduction
Automatski smanjuje stranicu dolaznog faksa kako
bi odgovarala veličini papira umetnutog u uređaju.
Discard Size
Odbacuje određenu duljinu od kraja primljenog
faksa.
Junk Fax Setup
Blokira neželjene faksove koje ste pohranili u
memoriji kao brojeve bezvrijednih faksova.
Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
DRPD Mode
Omogućuje korisniku da koristi jednu telefonsku
liniju za odgovaranje na nekoliko različitih
telefonskih brojeva. Uređaj možete postaviti da
prepoznaje različite obrasce zvonjenja za svaki broj.
Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji
(pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na
stranici 37).
Postavke prijema
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
(faks) >
(Menu) > Fax Setup > Receiving na
upravljačkoj ploči.
Stavka
Receive Mode
Opis
Opis
Odabire zadani modus primanja fakseva.
2. Korisni izbornici postavki
123
izbornik kopiranja
4
Stavka
Značajka kopiranja
Original Type
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Layout
Pritisnite
(Kopija) >
Poboljšava kvalitetu kopije odabirom vrste
dokumenta za trenutni postupak kopiranja
(pogledajte "Original Type" na stranici ).
Podešava format izgleda, kao što je Norma, 2/4-up
Za promjenu opcija ispisa:
• 2-up ili 4-up kopiranje: Smanjuje veličinu izvornih
slika i ispisuje 2 ili 4 stranice na jedan list papira.
Ova značajka kopiranja dostupna je samo kad
uložite originale u ulagač dokumenata.
(Menu) > Copy Feature na upravljačkoj
2
3
4
2
ploči.
1
1
•
Opis
Stavka
Opis
Scan Size
Postavlja veličinu slike.
Reduce/Enlarge
Smanjuje ili povećava veličinu kopirane slike
(pogledajte "Smanjena ili povećana kopija" na
stranici ).
Ispisuje sliku bez pozadine. Ova značajka kopije
uklanja boju pozadine i može biti od pomoći prilikom
kopiranja originala koji sadrži boju u pozadini, kao
što su novine ili katalog.
Adjust Bkgd.
Darkness
Contrast
Podesite razinu svjetline kako bi se kopija lakše
čitala, kad original sadrži nerazgovjetne oznake i
zatamnjene slike (pogledajte "Darkness" na stranici
).
Podesite razinu kontrasta kako bi se original lakše
čitao, kad original sadrži nerazgovjetne oznake i
zatamnjene slike (pogledajte "Kontrast" na stranici ).
• Off: Ne koristi ovu značajku.
• Auto: Optimizira pozadinu.
• Enhance Lev.1~2: Što je veći broj, pozadina je
životnija.
• Erase Lev.1~4: Što je veći broj, pozadina je
svjetlija.
2. Korisni izbornici postavki
124
izbornik kopiranja
5
postavke kopija
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
(Kopija) >
(Menu) > Copy Setup na upravljačkoj
ploči.
Stavka
Change Default
Opis
Vraća vrijednost ili postavku za stanje pisača out-ofbox.
2. Korisni izbornici postavki
125
Postavke sustava
6
Stavka
Postavke uređaja
Power Save
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Wakeup Event
Pritisnite
(Menu) > System Setup > Machine Setup na
Kad uređaj dulje vrijeme ne prima podatke,
automatski se smanjuje potrošnja struje.
• Button Press: Kada pritisnete bilo koji gumb osim
gumba za napajanje, uređaj se budi iz modusa
uštede energije,.
• Scanner: Kada umetnete papir u ulagač za
dokumente, uređaj se budi iz modusa uštede
energije.
upravljačkoj ploči.
Stavka
Postavlja koliko će dugo uređaj čekati prije nego se
prebaci u modus uštede energije.
Možete postaviti uvjete za buđenje iz modusa uštede
energije. Stavku postavlja na uključeno.
Za promjenu opcija ispisa:
•
Opis
Opis
Machine ID
Postavlja ID uređaja koji će biti ispisan na vrhu svake
stranice faksa koji šaljete.
Fax Number
Postavlja broj telefaksa koji će biti ispisan na vrhu
svake stranice faksa koji šaljete.
Date & Time
Postavlja datum i vrijeme.
Clock Mode
Odabire format prikazivanja vremena između 12 sati i
24 sata.
Language
Odabire jezik teksta koji se prikazuje na prikazu
upravljačke ploče.
System Timeout
Postavlja vrijeme u kojem uređaj pamti prethodno
korištene postavke kopiranja. Nakon stanke uređaj
obnavlja zadane postavke kopiranja.
Altitude Adj.
Optimizirajte kvalitetu ispisa u skladu s visinom
uređaja.
Utvrdite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad
otkrije da papir ne odgovara postavkama papira.
Auto Continue
• Off: Ako se pojavi nepodudaranje papira, uređaj
čeka dok ne umetnete pravi papir.
• On: Ako se pojavi nepodudaranje papira, prikazat
će se poruka o pogrešci. Uređaj čeka oko 30
sekundi, a zatim se automatski briše poruka i
nastavlja ispisivanje.
2. Korisni izbornici postavki
126
Postavke sustava
Stavka
Opis
Paper Mismatch
Utvrdite hoće li se pogreška nepodudaranja papira
zanemariti ili neće. Odaberite Off, tada uređaj ne
prestaje ispisivati čak i ako se papir ne podudara.
Paper Substit.
Automatski zamjenjuje veličinu papira upravljačkog
programa pisača, kako bi se spriječilo nepodudaranje
papira između Letter i A4. Na primjer, ako imate A4
papir u ladici, ali ste veličinu papira postavili na Letter
u upravljačkom programu pisača, uređaj ispisuje na
papir A4 i obrnuto.
Toner Save
Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja
uloška tonera i smanjuje troškove po stranici, izvan
onoga kako bi bilo u normalnom načinu rada, ali to
smanjuje kvalitetu ispisa.
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
(Menu) > System Setup > Paper Setup na upravljačkoj
ploči.
Stavka
Opis
Paper Size
Veličinu papira postavlja kao A4, Letter ili druge
veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
Paper Type
Izabire vrstu papira za svaku ladicu.
Margin
Postavlja margine za dokument.
8
Sound/Volume
7
Postavke za papir
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
2. Korisni izbornici postavki
127
Postavke sustava
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
Stavka
(Menu) > System Setup > Sound/Volume na
Uključuje ili isključuje zvukove iz telefonske linije kroz
zvučnik, kakvi su zvuk biranja ili zvuk faksa. Kad je
ova opcija postavljena na Comm. što znači da je
zvučnik uključen dok udaljeni uređaj odgovara.
upravljačkoj ploči.
Stavka
Opis
Key Sound
Zvuk tipki uključuje i isključuje. Kad je ova opcija
postavljena na uključeno, ton se začuje svaki put kad
se pritisne tipka.
Alarm Sound
Zvuk alarma uključuje i isključuje. Uz ovu opciju
postavljenu na uključeno, ton alarma se začuje kad
dođe do pogreške ili završava komunikacija
telefaksom.
Opis
Razinu glasnoće možete podesiti pomoću On
Hook Dial ili na slušalici. Glasnoću zvučnika
možete podesiti samo ako je priključena
telefonska linija.
Speaker
a Pritisnite
(faks) na upravljačkoj ploči.
b Pritisnite On Hook Dial ili podignite
slušalicua. Iz zvučnika se čuje ton biranja.
c Pritiščite strelice lijevo/desno dok ne
začujete željenu glasnoću.
d Pritisnite On Hook Dial ili OK (za slušalicu)
za spremanje promjena i povratak u modus
pripravnosti.
Ringer
Podešava glasnoću zvona. Za glasnoću zvona
možete odabrati isključeno, tiho, srednje ili glasno.
a. Samo za Sjedinjene Američke Države.
2. Korisni izbornici postavki
128
Postavke sustava
9
Stavka
izvještaji
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
Stavka
Fax Send
Ispisuje izvještaj o prijenosu uključujući broj
telefaksa, broj stranica, proteklo vrijeme postupka,
komunikacijski modus i rezultat komunikacije za
postupak faksiranja. Možete postaviti Vaš uređaj da
automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa
nakon svakog postupka faksiranja.
Fax Sent
Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo
poslali. Možete postaviti stroj za automatski ispis
ovo izvještaja svakih 50 komunikacija.
Fax Received
Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo
primili.
Schedule Jobs
Ispisuje popis dokumenata trenutno pohranjenih za
odgođeno slanje faksova, zajedno sa vremenom
početka i vrstom svake operacije.
Junk Fax
Ispisuje brojeve telefaksa navedenih kao brojeve
otpadnih fakseva.
Usage Counter
Ispisuje stranicu korištenja. Stranica korištenja
sadrži ukupni broj ispisanih stranica
Fax Options
Ispisuje informacije izvještaja o faksevima.
(Menu) > System Setup > Report na upravljačkoj ploči.
Opis
All Report
Ispisuje sve vrste izvještaja koje ovaj uređaj
omogućuje.
Configuration
Ispisuje izvještaj o općoj konfiguraciji uređaja.
Supplies Info.
Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom
materijalu.
Address Book
Opis
Ispisuje sve adrese e-pošte trenutno spremljene u
memoriju uređaja.
2. Korisni izbornici postavki
129
Postavke sustava
10
Stavka
Održavanje
Opis
Ovaj izbornik koristite kad su slike kopiranja ili
skeniranja nejasne ili zamućene.
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Za podešavanje Adjust Shading:
a Uložite bijeli papir u ulagač dokumenata
okrenut prema dolje.
Adjust Shading
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
(Menu) > System Setup > Maintenance na upravljačkoj
ploči.
Stavka
b Pritisnite
(Menu) > System Setup >
Maintenance > Adjust shading > Yes na
upravljačkoj ploči.
c Stroj automatski ulaže prazni papir iz
ulagača dokumenata i šalje ga nakon
podešavanja bijelog papira.
Opis
CLR Empty Msg.
Ova opcija se pojavljuje kad je uložak tonera prazan.
Možete izbrisati praznu poruku.
Supplies Life
Pokazuje pokazatelje vijeka trajanja potrošnog
materijala (pogledajte "Praćenje vijeka trajanja
potrošnog materijala" na stranici ).
Serial No.
Prikazuje serijski broj uređaja. Kad nazovete servis ili
se registrirate kao korisnik na web-mjestu tvrtke
Samsung, možete pronaći ovo.
TonerLow Alert
Prilagođava razinu upozorenja za nisku razinu tonera
ili nedostatak tonera (pogledajte "Postavljanje
upozorenja za nisku razinu tonera" na stranici ).
2. Korisni izbornici postavki
130
Postavke sustava
11
Postavke brisanja
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte
"Pregled izbornika" na stranici ).
Za promjenu opcija ispisa:
•
Pritisnite
(Menu) > System Setup > Clear Setting na upravljačkoj
ploči.
Stavka
Opis
All Settings
Briše sve podatke pohranjene u memoriji i resetira sve
Vaše postavke na tvornički zadane.
Fax Setup
Obnavlja sve opcije faksa na tvornički zadane.
Copy Setup
Obnavlja sve opcije kopije na tvornički zadane.
System Setup
Obnavlja sve opcije sustava na tvornički zadane.
Address Book
Briše sve unesene adrese e-pošte spremljene u
memoriju.
Fax Sent
Briše sve zapise poslanih fakseva.
Fax Received
Briše sve zapise primljenih fakseva.
2. Korisni izbornici postavki
131
3. Specijalne značajke
Ovo poglavlje objašnjava posebne značajke kopiranja, skeniranja, faksiranja i ispisivanja.
• Prilagodba nadmorskoj visini
133
• Unos različitih znakova
134
• Podešavanje adresara
135
• Značajke ispisivanja
138
• Značajke skeniranja
150
• Značajke faksiranja
156
• Postupci korišteni u ovom poglavlju uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.
• Možda je potrebno pritisnuti OK za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
Prilagodba nadmorskoj visini
Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, kojega određuje visina stroja
iznad razine mora. Sljedeće informacije će Vas voditi kroz postavljanje
stroja za najbolju kvalitetu ispisa.
Visinu možete postaviti putem opcije System Setup > Machine Setup
> Altitude Adj. na zaslonu uređaja (pogledajte "Pregled izbornika" na
stranici ).
Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorsku visinu
na kojoj se nalazite.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
High3
High2
High1
Normal
Vrijednost visine možete postaviti pod Device Settings u programu
SamsungEasy Printer Manager ili poglavlju Machine u programu Printer
Settings Utility.
•
Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings"
na stranici .
•
Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel"
na stranici .
3. Specijalne značajke
133
Unos različitih znakova
Obzirom da obavljate različite zadatke, možda trebate unijeti nazive i
adrese. Na primjer, kad postavljate svoj uređaj, unosite Vaše ime ili naziv
poduzeća i broj telefaksa. Kada pohranjujete brojeve telefaksa ili adrese epošte u memoriju, možete unijeti i odgovarajuće nazive.
1
Unos alfanumeričkih znakova
Pritisnite gumb dok se na prikazu ne pojavi odgovarajuće slovo. Na primjer,
za unos slova O pritisnite 6, označeno s MNO. Svaki put kad pritisnete 6,
na prikazu je drugo slovo, M, N, O, m, n, o i na kraju 6. Da biste pronašli
slovo koje želite unijeti, pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici
2.
• Razmak možete unijeti pritiskom dvaput na 1.
• Da biste izbrisali posljednju znamenku ili znak, pritisnite tipku sa
strelicom lijevo/desno ili gore/dolje.
Tipka
Dodijeljene brojke, slova ili znakovi
1
@/.'1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*%_~!#$()[]
*
(Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu
autentikaciju.)
#=|?":{}<>;
2
Slova i brojke na tipkovnici
#
(Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu
autentikaciju.)
Skupovi posebnih znakova mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o
njegovim opcijama i modelima.
3. Specijalne značajke
134
Podešavanje adresara
3
• Za jednoznamenkasti broj brzog biranja (0-9) pritisnite i držite tipku
s odgovarajućom znamenkom na numeričkoj tipkovnici dulje od 2
sekunde.
Registriranje brojeva za brzo biranje
1
Odaberite
(faks) >
(Address Book) > New&Edit >
Speed Dial na upravljačko ploči.
2
Unesite broj za brzo biranje i pritisnite OK.
• Za dvo- ili troznamenkasti broj brzog biranja pritisnite prvu tipku sa
znamenkom, a zatim držite tipku sa zadnjom znamenkom više od 2
sekunde.
• Popis adresara možete ispisati odabirom
>
Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se
pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s
drugim brojem za brzo biranje pritisnite
(faks)
(Address Book) > Print i pritiskom na OK.
(Back).
5
Uređivanje brojeva brzog biranja
3
4
5
Unesite naziv koji želite i pritisnite OK.
Unesite broj telefaksa koji želite i pritisnite OK.
Pritisnite gumb
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
4
Korištenje brojeva brzog biranja
Kad se od vas zatraži da unesete odredišni broj tijekom slanja faksa,
unesite broj za brzo biranje pod kojim ste spremili broj koji želite.
1
Odaberite
(faks) >
(Address Book) > New&Edit >
Speed Dial na upravljačko ploči.
2
3
4
5
Unesite broj brzog biranja koji želite i pritisnite OK.
Promijenite naziv koji želite i pritisnite OK.
Promijenite broj telefaksa koji želite i pritisnite OK.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
3. Specijalne značajke
135
Podešavanje adresara
6
7
Registriranje brojeva za grupno biranje
Uređivanje grupnog brzog biranja
1
Odaberite
(faks) >
(Address Book) > New&Edit >
Group Dial na upravljačkoj ploči.
1
Odaberite
(faks) >
(Address Book) > New&Edit >
Group Dial na upravljačkoj ploči.
2
Unesite broj za grupno biranje i pritisnite OK.
2
3
Unesite broj grupnog biranja koji želite i pritisnite OK.
Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se
pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s
drugim brojem za brzo biranje pritisnite
(Back).
3
Unesite broj za brzo biranje spremljen u grupi i pritisnite OK, zatim
se pojavljuje Delete?.
4
5
6
7
Pretražujte unosom prvih nekoliko slova u nazivu brzog biranja za
unos u grupu.
4
5
6
7
Odaberite naziv i broj koji želite i pritisnite OK.
8
Pritisnite
Unesite novi broj za brzo biranje za dodavanje i pritisnite OK, zatim
se pojavljuje Add?.
Odaberite Yes kad se pojavi Add?.
Pritisnite OK za dodavanje ili brisanje broja.
Ponovite korak 3 za dodavanje ili brisanje više brojeva.
Odaberite No kod Another No.? te pritisnite OK.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Ponovite korak 3 za uključenje drugih brojeva brzog biranja u grupu.
8
Kad dovršite, odaberite No kad se pojavi Another No.? te pritisnite
OK.
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Biranje dodirom
20 dodirnih gumbiju na upravljačkoj ploči omogućuje Vam spremanje često
korištenih brojeva telefaksa i automatsko biranje broja dodirom gumba.
3. Specijalne značajke
136
Podešavanje adresara
Spremanje broja za biranje dodirom
9
Pretraživanje unosa u adresaru
1
2
3
Pritisnite
(faks) na upravljačkoj ploči.
Pritisnite i držite jedan od dodirnih gumbiju za biranje na više od 2
sekunde.
Ako je broj već spremljen na lokaciji koju ste odabrali, zaslon
prikazuje broj koji možete promijeniti i pritisnuti OK.
1
Odaberite
(faks)>
(Address Book) > Search&Dial >
Speed Dial ili Group Dial na upravljačkoj ploči.
Unesite broj koji želite spremiti uporabom brojevne tipkovnice i
pritisnite OK.
2
3
Odaberite All ili ID te pritisnite OK.
Za umetanje stanke između brojeva pritisnite
Na zaslonu se pojavljuje simbol “-”.
4
Postoje dva načina pretraživanja brojeva u memoriji. Možete pretraživati od
A do Z postepeno ili unosom prvog slova naziva koji je pridružen broju.
(Redial/Pause).
Pritisnite naziv, broj ili gumb označen slovom koje želite pretraživati.
Na primjer, ako želite pronaći naziv “MOBILE,” pritisnite gumb “6”,
koji je označen slovima “MNO.”
Da biste broju dodijelili naziv, unesite naziv koji želite
4
Ako ne želite dodijeliti naziv, preskočite ovaj korak.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
10
5
6
7
Pritisnite OK ako se naziv pravilno prikazuje ili bez unosa naziva.
Ispis adresara
Za spremanje više brojeva pritisnite dodirni gumb i ponovite korake
2 do 5.
Pritisnite
Postavke za Address Book možete provjeriti ispisom popisa.
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
1
Odaberite
ploči.
2
Pritisnite OK.
(faks)>
(Address Book)> Print na upravljačkoj
Uređaj započinje ispisivanje.
3. Specijalne značajke
137
Značajke ispisivanja
• Za osnovne značajke ispisa proučite osnovni vodič (pogledajte
"Osnovno ispisivanje" na stranici ).
Ako želite promijeniti postavke za svaki posao ispisa, promijenite to u
Postavke ispisa.
• Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili
opcijama (pogledajte "Glavne prednosti" na stranici ).
12
Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja.
11
Promjena zadanih postavki ispisa
1
2
3
4
Kliknite na izbornik Početak u sustavu Windows.
Odaberite Upravljačka ploča > Uređaji i pisači.
Kliknite desnom tipkom na Vaš uređaj.
Kliknite na izbornik Početak u sustavu Windows.
Odaberite Upravljačka ploča > Uređaji i pisači.
Odaberite svoj uređaj.
Desnom tipkom kliknite na svoj stroj i odaberite Postavi kao zadani
pisač.
Odaberite Postavke ispisa.
Ako stavka Postavke ispisa sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge
upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.
5
6
1
2
3
4
Ako stavka Postavke ispisa sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge
upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.
Na svakoj kartici promijenite postavke.
Kliknite na U redu.
3. Specijalne značajke
138
Značajke ispisivanja
Ispis u datoteku (PRN)
13
Korištenje naprednih značajki ispisa
Ponekad će vam zatrebati spremanje podataka za ispis u obliku datoteke.
upravljački program XPS pisača: koristi se za ispis XPS formata
datoteka.
1
Označite okvir Ispiši u datoteku u prozoru Ispis.
2
3
Kliknite na Ispis.
• Pogledajte "Značajke po modelu" na stranici .
• Upravljački program XPS pisača može se instalirati samo u sustav
Windows Vista OS ili noviji.
• Instalirajte opcijsku memoriju ako se XPS zadatak ne ispisuje.
Možda nema dovoljno memorije u stroju.
• Za modele koji daju XPS upravljački program na CD sa softverom:
- Upravljački program XPS pisača možete instalirati kad umetnete
CD sa softverom u CD-ROM pogon. Advanced Installation >
Custom Installation. Upravljački program XPS pisača možete
odabrati u prozoru Select Software and Utilities to Install.
• Kod modela koji daju upravljački program XPS na web-mjestu
Samsung, www.samsung.com > pronađi proizvod> podrška ili
preuzimanja.
Upišite odredišnu putanju i naziv datoteke i zatim kliknite na OK.
Na primjer c:\Temp\file name.
Ako upišete samo naziv datoteke, datoteka se automatski snima u Moji
dokumenti, Dokumenti i postavke ili Korisnici. Snimljena mapa se
može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju
koristite.
3. Specijalne značajke
139
Značajke ispisivanja
Razumijevanje posebnih značajki pisača
Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.
Da biste iskoristili značajke pisača koje daje pokretački program vašeg pisača, kliknite na Svojstva ili Postavke u prozoru aplikacije Ispis da biste
promijenili postavke ispisa. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi.
• Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
• Kliknite gumb Pomoć (
na stranici 13).
Stavka
Multiple Pages per Side
Poster Printing
) u sustavu window ili pritisnite F1 na tipkovnici te pritisnite na opciju o kojoj želite nešto saznati (pogledajte "Korištenje pomoći"
Opis
Odabire više stranica za ispis na jednom listu papira. Da biste ispisali više stranica na jednom listu, stranice će biti smanjene
veličine i složene redom koji odredite. Možete ispisati najviše 16 stranica na jednom listu.
Ispisuje jednostranični dokument na 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) ili 16 (plakat 4x4) listova papira, u svrhu lijepljenja listova i
stvaranja dokumenta veličine plakata.
Odaberite vrijednost Poster Overlap. Odredite Poster Overlap u milimetrima ili inčima odabirom radijske tipke u gornjem
desnom dijelu kartice Basic da biste lakše zalijepili listove jedan za drugi.
3. Specijalne značajke
140
Značajke ispisivanja
Stavka
Opis
Ispisuje dokument na obje strane lista papira te uređuje stranice tako da ih je nakon ispisa moguće presaviti napola kako bi se
napravila brošura.
Booklet Printinga
• Ako želite napraviti brošuru, trebate ispisivati na medije veličine Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio.
8
9
• Mogućnost Booklet Printing nije dostupna za sve veličine papira. Odabire dostupnu opciju Size za papir na kartici
Paper kako bi otkrio koje veličine papira su dostupne.
• Ako odaberete nedostupnu vrstu papira, ova opcija se može automatski poništiti. Odaberite samo dostupni papir (papir
bez oznake
ili ).
Ispis je moguć na obje strane papira (duplex). Prije ispisa odaberite orijentaciju dokumenta.
• Možete koristiti ovu mogućnost s veličinom papira Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio
Double-sided Printing
• Ako pisač nema jedinicu za dvostrani ispis, posao ispisa obavite ručno. Pisač prvo ispisuje svaku drugu stranicu
dokumenta. Nakon toga, pojavljuje se poruka na vašem računalu.
• Značajka Skip Blank Pages ne radi kad odaberete opciju duplex.
3. Specijalne značajke
141
Značajke ispisivanja
Stavka
Opis
• Printer Default: Ako odaberete ovu opciju, ovu značajku određuju postavke koje ste odabrali na upravljačkoj ploči stroja. Ova
opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/XPS pisača.
• None: Onemogućuje ovu značajku.
• Long Edge: Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjige.
Double-sided Printing
(nastavi)
Double-sided Printing
(Manual)a
• Short Edge: Ova opcija je uobičajeni izgled za kalendare.
Paper Options
Mijenja veličinu dokumenta tako da bi izgledao veći ili manji na ispisanoj stranici, upisivanjem postotka za koji želite povećati ili
smanjiti dokument.
Watermark
Mogućnost vodenog žiga omogućava ispis teksta preko postojećeg dokumenta. Na primjer, možete to koristiti kad želite ispisati
veliki sivi natpis „SKICA” ili „POVJERLJIVO” dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta.
3. Specijalne značajke
142
Značajke ispisivanja
Stavka
Watermark
Opis
a
b
c
d
Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.
Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.
Unesite tekstnu poruku u okviru Watermark Message.
Možete unijeti najviše 256 znakova. Poruka se prikazuje u prozoru pregleda.
a
(Uređivanje vodenog žiga) b
c
d
e
Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.
Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.
Na popisu Current Watermarks odaberite vodeni žig koji želite urediti, a zatim promijenite poruku i mogućnosti.
Kliknite na Update kako biste spremili promjene.
Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.
Watermark
Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.
Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.
Na popisu Current Watermarks odaberite vodeni žig koji želite izbrisati i kliknite na Delete.
Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.
(Stvaranje vodenog žiga)
Watermark
(Brisanje vodenog žiga)
a
b
c
d
Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača (pogledajte "Softver" na stranici ).
Overlaya
Sloj je tekst i/ili slike pohranjene na tvrdom disku računala (HDD) u obliku posebnog oblika datoteke koje se mogu ispisati na bilo
kojem dokumentu. Slojevi se često koriste kao zamjena za papire sa zaglavljima. Umjesto korištenja papira s unaprijed otisnutim
zaglavljem, možete stvoriti sloj koji sadrži točno one podatke koji se trenutno nalaze u zaglavlju. Da biste ispisali pismo sa
zaglavljem svoje tvrtke, u pisač ne morate umetnuti papir s prethodno otisnutim zaglavljem: samo se sloj zaglavlja ispisuje na
vašem dokumentu.
Da biste koristili sloj stranice, morate stvoriti novi sloj stranice s logotipom ili slikom.
• Veličina dokumenta sloja mora biti jednaka kao i dokumenti koje ispisujete sa slojem. Nemojte stvarati sloj s vodenim
žigom.
• Razlučivost dokumenta sloja mora biti jednaka razlučivosti dokumenta koji ispisujete sa slojem.
3. Specijalne značajke
143
Značajke ispisivanja
Stavka
Overlay
(Stvaranje novog sloja
stranice)
Overlay
(Upotreba sloja stranice)
Overlay
(Brisanje sloja stranice)
Opis
a
b
c
d
Da biste dokument spremili kao sloj, pristupite Postavke ispisa.
Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Text. Prikazat će se prozor Edit Overlay.
U prozoru Edit Overlay kliknite na Create.
U prozoru Spremi kao upišite naziv s do osam znakova u okvir File name. Ako je potrebno, odaberite put odredišta (Zadano
je C:\Formover).
e Kliknite na Save. Naziv se prikazuje u okviru Overlay List.
f Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.
Datoteka se ne ispisuje. Umjesto toga, pohranjuje se na tvrdom disku računala.
a Kliknite na karticu Advanced.
b Odaberite željeni sloj na padajućem popisu Text.
c Ako se datoteka sloja kojeg želite ne pojavljuje u padajućem popisu Text, odaberite Edit... s popisa i kliknite na Load.
Odaberite datoteku sloja kojeg želite koristiti.
Ako ste željenu datoteku sloja spremili na vanjskom izvoru, datoteku možete učitati i ako pristupite prozoru Otvori.
Nakon odabira datoteke kliknite na Otvori. Datoteka se prikazuje u okviru Overlay List te je dostupna za ispis. Sloj odaberite
u okviru Overlay List.
d Po potrebi, označite potvrdni okvir Confirm Page Overlay When Printing. Ako je taj okvir označen, svaki put kad pošaljete
dokument na ispis prikazuje se prozor s porukom zahtjeva za potvrdom ispisa sloja na dokumentu.
Ako okvir nije označen, a odabran je sloj, sloj se automatski ispisuje s dokumentom.
e Kliknite na U redu ili Ispis dok ne zatvorite prozor Ispis.
a
b
c
d
e
f
U prozoru Printing Preferences kliknite na karticu Advanced.
Odaberite Edit u padajućem popisu Text.
Sloj koji želite izbrisati odaberite u okviru Overlay List.
Kliknite na Delete.
Kad se prikaže prozor s porukom za potvrdu, kliknite Yes.
Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print. Možete izbrisati slojeve stranice koje više ne koristite.
3. Specijalne značajke
144
Značajke ispisivanja
Stavka
Opis
• Ova je značajka dostupna samo ako imate instaliran opcijski memorijski disk ili pogon za masovnu pohranu (HDD)
(pogledajte "Značajka vrste" na stranici ).
• Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš
stroj.
Print Mode
• Print Mode: Zadana značajka Print Mode je Normal, koja je za ispisivanje bez spremanja ispisane datoteke u memoriju.
- Normal: Ovaj modus ispisuje bez spremanja dokumenta u opcijsku memoriju.
- Proof: Ovaj modus je koristan kad ispisujete više od jedne kopije. Najprije možete ispisati jednu kopiju radi provjere, a zatim
kasnije ispisati ostale kopije.
- Confidential: Ovaj modus se koristi za ispis povjerljivih dokumenata. Za ispis trebate unijeti lozinku.
- Store: Ovu postavku odaberite za spremanje dokumenta u pogon za masovnu pohranu (HDD) bez ispisa.
- Store and Print: Ovaj način se koristi prilikom ispisa i pohranjivanja dokumenata u isto vrijeme.
- Spool: Ova mogućnost može biti korisna pri rukovanju velikim količinama podataka. Ako odaberete ovu postavku, pisač
namotava dokument u pogon za masovnu pohranu (HDD), a zatim ga ispisuje iz redoslijeda pogona za masovnu pohranu
(HDD), smanjujući radno opterećenje računala.
- Print Schedule: Ovu postavku odaberite za ispis dokumenta u određeno vrijeme.
• User ID: Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći snimljenu datoteku pomoću upravljačke ploče.
• Job Name: Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći snimljenu datoteku pomoću upravljačke ploče.
Najprije kodira podatke ispisa te ih prenosi na uređaj. Ova značajka štiti informacije ispisa, čak i kad su podaci uhvaćeni na mreži.
Job Encryption
Značajka Job Encryption je omogućena samo kad je instaliran uređaj za masovnu pohranu (HDD). Uređaj za masovnu
pohranu (HDD) koristi se za dekriptiranje podataka za ispis.
a. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS.
3. Specijalne značajke
145
Značajke ispisivanja
Mijenjanje postavki pisača
14
Macintosh ispis
Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.
Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i
opcijama. To znači da značajke nisu podržane.
Ispisivanje dokumenta
Kada ispisujete s Macintosha, trebate provjeriti postavke pisača u svakoj
aplikaciji koju koristite. Slijedite ove korake za ispis iz Macintosha.
1
2
Otvorite dokument koji želite ispisati.
3
Odaberite veličinu, orijentaciju, skaliranje i druge opcije svog papira
i pazite da odaberete svoj uređaj. Kliknite na OK.
4
5
6
Otvorite izbornik File i kliknite na Page Setup (u nekim aplikacijama
Document Setup).
Otvorite izbornik File i kliknite na Print.
Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.
Otvorite aplikaciju i odaberite Print iz izbornika File. Naziv stroja, koje se
pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju
koji se koristi. Osim naziva, sastav okna svojstava pisača je sličan
sljedećem.
Ispisivanje više stranica na jednom listu papira
Možete ispisati više stranica na jedan list papira. Ova značajka omogućuje
ekonomičan način ispisa kopija nacrta.
1
2
Otvorite aplikaciju i odaberite Print iz izbornika File.
3
4
Odaberite druge opcije za korištenje.
Odaberite Layout s padajućeg popisa pod Orientation. Odaberite
broj stranica koje želite ispisati na jednom listu papira na padajućem
popisu Pages per Sheet.
Kliknite na Print.
Stroj ispisuje odabrani broj stranica za ispis na jednom listu papira.
Kliknite na Print.
3. Specijalne značajke
146
Značajke ispisivanja
Ispis na obje strane papira
Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i
opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajka
vrste" na stranici ).
Korištenje pomoći
Pritisnite upitnik u donjem lijevom kutu prozora i pritisnite na temu o kojoj
želite nešto saznati. Pojavljuje se skočni prozor s informacijama o značajki
te opcije, koja je omogućena od strane upravljačkog programa.
Prije ispisa u duplex načinu rada, odlučite na kojem kraju ćete uvezati
završeni dokument. Mogućnosti uvezivanja su sljedeće:
•
Long-Edge Binding: Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjiga.
•
Short-Edge Binding: Ova opcija se obično koristi za kalendare.
1
2
3
4
5
U aplikaciji Macintosh odaberite Print iz izbornika File.
Odaberite Layout s padajućeg popisa pod Orientation.
Odaberite usmjerenje uvezivanja u opciji Two-Sided.
Odaberite druge opcije za korištenje.
Kliknite Print i stroj ispisuje na obje strane papira.
15
Linux ispis
Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i
opcijama. To znači da značajke nisu podržane.
Ako ispisujete više od 2 kopije, prva kopija i druga kopija moraju se
ispisati na isti list papira. Izbjegavajte ispis na obje strane papira kada
ispisujete više od 1 kopije.
3. Specijalne značajke
147
Značajke ispisivanja
Ispis iz programa
•
Postoje brojni programi sustava Linux iz kojih možete obavljati ispis putem
značajke Common UNIX Printing System (CUPS). Ispis možete obavljati iz
bilo kojeg programa te vrste.
Graphics: Postavlja mogućnosti slike koje se koriste za ispis
slikovnih datoteka, primjerice mogućnosti boja, veličine slike ili
položaja slike.
•
Advanced: Odabire rezoluciju ispisa, izvor papira i odredište.
1
2
3
4
Otvorite aplikaciju i odaberite Print iz izbornika File
Odaberite izravno Print pomoću lpr-a.
U prozoru LPR GUI, odaberite naziv modela uređaja na popisu
pisača i kliknite na Properties.
Promijenite svojstva posla za ispis pomoću sljedeće četiri kartice
prikazane na gornjem dijelu prozora.
•
General: Mijenja veličinu papira, vrstu papira i orijentaciju
dokumenata. Ona omogućava dvostranu značajku, dodavanje
banera na početku i na kraju i mijenjanje broja stranica po listu.
Automatsko/ručno dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno,
ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr tiskanja ili
druge aplikacije za parni-neparni ispis.
•
5
Kliknite na Apply kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor
Properties.
6
7
kliknite na OK u prozoru LPR GUI da biste počeli s ispisom.
Prikazuje se prozor ispisa putem kojeg možete pratiti status posla
ispisa.
Da biste prekinuli trenutni posao, kliknite na Cancel.
Ispis datoteka
Možete ispisati različite vrste datoteka na uređaju putem standardnog
CUPS-a, izravno iz sučelja naredbenog retka. Uslužni program CUPS lpr
omogućuje Vam da to učinite, ali paket upravljačkih programa zamjenjuje
standardni lpr alat programom LPR GUI koji je puno lakše koristiti.
Da biste ispisali bilo koju datoteku dokumenta:
Text: Određuje margine papira i postavlja mogućnosti teksta,
poput razmaka ili stupaca.
3. Specijalne značajke
148
Značajke ispisivanja
1
Upišite lpr <naziv_datoteke> u naredbenom retku sučelja Linux i
pritisnite Enter. Prikazat će se prozor LPR GUI.
3
Sljedećih pet kartica prikazane su na vrhu prozora:
Ako upišete samo lpr i pritisnete Enter, prvo će se prikazati prozor
Select file(s) to print. Jednostavno odaberite datoteke za ispis i
kliknite na Open.
2
U prozoru LPR GUI odaberite pisač na popisu i promijenite svojstva
pisača i posla ispisa.
3
Kliknite na OK kako biste pokrenuli ispis.
Otvara se prozor Printer Properties.
•
General: Omogućuje promjenu lokacije i naziva pisača. Naziv
koji se unese na ovoj kartici bit će prikazan na popisu pisača u
Printers configuration.
•
Connection: Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog
programa. Ako tijekom korištenja promijenite priključak pisača s
USB-a na paralelni ili obratno, morate promijeniti konfiguraciju
priključka pisača na ovoj kartici.
•
Driver: Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog
programa. Klikom na Options možete postaviti zadane
mogućnosti uređaja.
•
Jobs: Prikazuje popis poslova ispisa. Kliknite na Cancel job
kako biste otkazali odabrani posao i uključite potvrdni okvir
Show completed jobs kako biste na popisu pogledali
prethodne poslove.
•
Classes: Pokazuje u kojoj je klasi uređaj. Kliknite na Add to
Class da biste dodali svoj uređaj u specifičnu klasu ili kliknite na
Remove from Class da biste uklonili uređaj iz odabrane klase.
Konfiguracija svojstava pisača
Pomoću prozora Printer Properties koji je dio Printers configuration,
možete mijenjati razna svojstva uređaja kao pisača.
1
Otvaranje programa Unified Driver Configurator.
Prema potrebi prebacite se na Printers configuration.
2
Na popisu dostupnih pisača odaberite svoj uređaj i kliknite na
Properties.
4
Kliknite na OK kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor
Printer Properties.
3. Specijalne značajke
149
Značajke skeniranja
• Za osnovne značajke skeniranja proučite Osnovni vodič (pogledajte
"Osnovno skeniranje" na stranici 17).
• Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili
opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
• Maksimalna rezolucija koja se može postići ovisi o raznim faktorima,
uključujući brzinu računala, slobodno mjesto na disku, memoriju,
veličinu slike za skeniranje i postavke bitne dubine. Tako, ovisno o
sustavu i onome što skenirate, možda nećete moći skenirati do
određene rezolucije, posebno koristeći poboljšani dpi.
16
Originale možete skenirati pomoću stroja putem USB kabela. Za skeniranje
dokumenata mogu se koristiti sljedeće metodologije:
•
Skeniranje na računalo: Skenirajte originale s upravljačke ploče.
Zatim se skenirani podaci spremaju u mapu Moji dokumenti
priključenog računala (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 17).
•
TWAIN: TWAIN je jedna od unaprijed postavljenih aplikacija za slike.
Skeniranje slike pokreće odabrani program, omogućujući Vam da
kontrolirate postupak skeniranja. Ova se značajka može koristiti putem
lokalne veze (pogledajte "Skeniranje iz programa za uređivanje slike"
na stranici 18).
•
Samsung Scan Assistant/ SmarThru Office: Ovaj program možete
koristiti za skeniranje slika ili dokumenata.
Osnovna metoda skeniranja
Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama
(pogledajte "Značajka vrste" na stranici ).
•
-
Pogledajte "Skeniranje s programom Samsung Scan Assistant" na
stranici 20.
-
Pogledajte "Skeniranje pomoću programa SmarThru Office" na
stranici 21.
WIA: WIA označava Windows Images Acquisition. Da biste koristili ovu
značajku, Vaše računalo mora biti izravno povezano s uređajem putem
USB kabela (pogledajte "Skeniranje pomoću upravljačkog programa
WIA" na stranici 19).
3. Specijalne značajke
150
Značajke skeniranja
17
18
Postavljanje postavki skeniranja u računalu
Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama
(pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
1
2
3
4
Otvorite Samsung Easy Printer Manager.
Odaberite odgovarajući uređaj s popisa Printer List.
Također možete skenirati i uvoziti dokumente pomoću softvera za
uređivanje slika, kao što je Adobe Photoshop, ako je softver kompatibilan s
TWAIN-om. Slijedite korake ispod za skeniranje sa softverom
kompatibilnim s TWAIN-om:
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
3
4
5
6
Otvorite aplikaciju kao što je Adobe Photoshop.
Odaberite izbornik Scan to PC Settings.
Odaberite opciju koju želite.
•
Scan Activation: Određuje je li skeniranje omogućeno na
uređaju ili nije.
•
Kartica Basic: Sadrži postavke koje se odnose na opće
postavke skeniranja i uređaja.
•
5
Skeniranje iz programa za uređivanje slike
Originale uložite u ulagač za dokumente okenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
Kliknite na Datoteka > Uvoz i odaberite uređaj skenera.
Postavite opcije skeniranja.
Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.
Kartica Image: Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.
Pritisnite Save > OK.
3. Specijalne značajke
151
Značajke skeniranja
7
19
Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA
Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.
20
Vaš uređaj podržava upravljački program Windows Image Acquisition
(WIA) za skeniranje slika. WIA je jedna od standardnih komponenti sustava
Microsoft Windows 7 i radi s digitalnim kamerama i skenerima. Za razliku
od upravljačkog program TWAIN, upravljački program WIA omogućuje
Vam da skenirate i lako prilagodite slike bez upotrebe dodatnog softvera:
Skeniranje s programom Samsung Scan
Assistant
• Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili
opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
• Možete koristiti značajku OCR (Optical Character Reader) iz
programa Samsung Scan Assistant.
Upravljački program WIA radi samo na sustavu Windows OS (Windows
2000 nije podržan) s USB ulazom.
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
3
Kliknite na Početak > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk >
Uređaji i pisači.
4
Desnim gumbom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa
uređaja pod Pisači i telefaksi > Započni skeniranje.
5
6
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
3
Kliknite na Početak > Svi programi > Samsung Printers i
pokrenite program Samsung Scan Assistant.
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
Odaberite izbornik Help ili kliknite na (
) u gornjem desnom kutu
prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.
Pojavljuje se aplikacija New scan.
Izaberite svoje karakteristike skeniranja i kliknite na Pretpregled
kako biste vidjeli radne karakteristike koje utječu na sliku.
4
5
Postavite opcije skeniranja.
Kliknite na Scan.
3. Specijalne značajke
152
Značajke skeniranja
21
Skeniranje pomoću programa SmarThru Office
• Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili
opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
• Za korištenje SmarThru Office potrebno je instalirati program ručno
s dostavljenog CD-a. Odaberite Advanced Installation > Custom
Installation i izaberite SmarThru Office za instaliranje.
• Možete koristiti značajku OCR (Optical Character Reader) iz
programa SmarThru Office.
5
Kliknite na ikonu SmarThru Office (
) u području ladice trake
zadataka u sustavu Windows, da biste aktivirali pokretač SmarThru
Office.
6
Kliknite na ikonu skeniranja (
skeniranje.
7
8
Otvara se prozor Scan Setting.
) da biste otvorili prozor za
Postavite postavke skeniranja i kliknite na Scan.
22
Skeniranje u sustavu Macintosh
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
3
4
Dvostruko kliknite na ikonu SmarThru Office.
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
Pojavljuje se SmarThru Office.
Odaberite izbornik Help ili kliknite na (
) u gornjem desnom kutu
Skeniranje s uređaja priključenog putem USB-a
1
2
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
3
Pokrenite stavku Applications i kliknite na Image Capture.
Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje
(pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.
Ako se pojavi poruka No Image Capture device connected, otpojite
USB kabel i ponovno ga spojite. Ako se problem nastavi, pogledajte
pomoć za Image Capture.
3. Specijalne značajke
153
Značajke skeniranja
4
5
Odaberite opciju koju želite.
4
Odaberite skener na popisu.
5
6
Kliknite na Properties.
7
U prozoru Scanner Properties kliknite na Preview.
Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.
Ako skeniranje ne radi u Image Capture, ažurirajte Mac OS na
najnoviju verziju. Značajka Image Capture radi pravilno u sustavu Mac
OS X 10.4.7 ili novijem.
23
Skeniranje u Linuxu
Skeniranje
1
2
3
Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
Dvaput kliknite na Unified Driver Configurator na radnoj površini.
Kliknite na gumb
za prebacivanje na konfiguraciju skenera.
Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za
dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ADF.
3. Specijalne značajke
154
Značajke skeniranja
8
Dokument se skenira i pojavljuje se pregled slike pod Preview
Pane.
Uređivanje slike pomoću programa Image
Manager
Aplikacija Image Manager pruža Vam naredbe izbornika i alate za
uređivanje skenirane slike.
9
10
11
Povucite pokazivač kako biste postavili područje slike za skeniranje
u okviru Preview Pane.
Odaberite opciju koju želite.
Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.
Za kasnije korištenje možete spremiti svoje postavke skeniranja i dodati
ih na padajući popis Job Type.
3. Specijalne značajke
155
Značajke faksiranja
25
• Za osnovne značajke skeniranja proučite Osnovni vodič (pogledajte
"Osnovno faksiranje" na stranici 68).
Ponovno biranje broja telefaksa
• Ova značajka možda nije dostupna, ovisno o modelu i opcijama
(pogledajte "Značajke po modelima" na stranici 7).
1
2
Pritisnite
(Redial/Pause) na upravljačkoj ploči.
Odaberite broj telefaksa koji želite.
Prikazano je deset brojeva slanja telefaksa s 10 ID-a pozivatelja.
24
Automatsko ponovno biranje
3
Kada je broj koji ste birali zauzet ili nema odgovora kad šaljete faks, uređaj
automatski ponovno bira broj. Vrijeme ponovnog biranja ovisi o tvornički
zadanim postavkama za tu zemlju.
Kad se na prikazu pojavi Retry Redial?, pritisnite gumb
26
Potvrda prijenosa
(Start) da
biste ponovno nazvali broj bez čekanja. Za obustavu automatskog
ponovnog pozivanja pritisnite
Kad se izvornik umetne u ulagač dokumenata, uređaj automatski
počinje slati.
(Stop/Clear).
Za promjenu vremenskog intervala između ponovnog biranja i pokušaja
ponovnog biranja.
Kad se uspješno pošalje posljednja stranica originala, uređaj će se oglasiti
i vraća se u stanje pripravnosti.
Kada nešto pođe krivo tijekom slanja faksa, na zaslonu se pojavljuje poruka
o pogrešci. Ako primite poruku o pogrešci, pritisnite
(Stop/Clear) za
brisanje poruke te pokušajte ponovno poslati faks.
1
2
3
Pritisnite
(faks) >
upravljačkoj ploči.
(Menu) > Fax Setup > Sending na
Odaberite Redial Times ili Redial Term koje želite.
Uređaj možete postaviti da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi
prijenosa nakon svakog postupka faksiranja. Pritisnite
(faks) >
(Menu) > Fax Setup > Sending > Send Report na upravljačkoj
Odaberite opciju koju želite.
ploči.
3. Specijalne značajke
156
Značajke faksiranja
5
27
Slanje faksa u računalu
Unesite brojeve primatelja i odaberite opciju
Ova značajka možda nije dostupna, ovisno o modelu i opcijama
(pogledajte "Značajke po modelima" na stranici 7).
Telefaks možete poslati s računala, bez odlaska na stroj.
Za slanje telefaksa s računala potrebno je imati instaliran program
Samsung Network PC Fax. Ovaj program će se instalirati prilikom
instaliranja upravljačkog programa pisača.
1
2
Otvorite dokument koji želite poslati.
Odaberite Ispis iz izbornika Datoteka.
Odaberite izbornik Help ili kliknite na ( ) u gornjem desnom kutu
prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.
Prikazat će se prozor Ispis. Ovisno o aplikaciji, može izgledati nešto
drugačije.
3
4
6
Odaberite Samsung Network PC Fax u prozoru Ispis
Kliknite Ispis ili U redu.
Kliknite Send.
28
Odgađanje prijenosa faksa
Svoj uređaj možete postaviti za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti
prisutni. Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
3. Specijalne značajke
157
Značajke faksiranja
1
2
3
4
Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
Pritisnite
Ako ste postavili vrijeme na ranije od sadašnjeg vremena, faks će biti
poslan u to vrijeme sljedećeg dana.
(faks) na upravljačkoj ploči.
Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa.
Pritisnite
ploči.
(Menu) > Fax Feature > Delay Send na upravljačkoj
9
Original je skeniran u memoriju prije prijenosa.
Prikaz Vas podsjeća da ste u stanju pripravnosti te da je postavljeno
odgođeno slanje faksa. Uređaj se vraća u modus pripravnosti.
Također možete koristiti gumb Delay Send izravno na upravljačkoj
ploči.
Možete unaprijed provjeriti popis odgođenih postupaka faksiranja.
5
6
Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite OK.
7
Za unos više brojeva telefaksa pritisnite OK kad se naglasi Yes te
ponovite korake 5.
• Nakon što unesete broj grupe, više ne možete unijeti druge brojeve
grupe.
Unesite naziv i vrijeme postupka.
(Menu) > System Setup > Report > Schedule Jobs na
upravljačkoj ploči.
Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje
dokumenta.
• Možete dodati najviše 10 odredišta.
8
Pritisnite
Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje
1
2
Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
3
4
Odaberite postupak faksiranja i pritisnite OK.
Pritisnite
(faks) >
upravljačkoj ploči.
Pritisnite
(Menu) > Fax Feature > Add Page na
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
3. Specijalne značajke
158
Značajke faksiranja
Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja
1
Pritisnite
(faks)>
upravljačkoj ploči.
(Menu) > Fax Feature > Cancel Job na
2
3
Odaberite postupak faksiranja koji želite i pritisnite OK.
Pritisnite OK kad se naglasi Yes.
Odabrani faks je izbrisan u memoriji.
4
Pritisnite
5
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
30
Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo
odredište
Stroj možete postaviti tako da prosljeđuje primljene ili odaslane faksove na
drugo odredište, putem faksa ili računala. Ako ste izvan ureda, ali morate
primiti faks, ova značajka može biti korisna.
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se prosljeđuju u sivim
tonovima.
29
Slanje faksa s prioritetom
Ova funkcija se koristi kad je potrebno poslati faks visokog prioriteta prije
rezerviranih postupaka. Original se skenira u memoriji i odmah ga prenosi
kad se završi trenutni postupak.
1
2
Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
3
4
Unesite broj odredišnog telefaksa i pritisnite OK.
Pritisnite
(faks) >
na upravljačkoj ploči.
(Menu) > Fax Feature > Priority Send
1
2
3
4
Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
Pritisnite
(faks) >
(Menu) > Fax Feature > Forward > Fax
> Send Forward > On na upravljačkoj ploči.
Unesite odredišni broj telefaksa pritiskom na OK.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.
Unesite naziv postupka i pritisnite OK.
3. Specijalne značajke
159
Značajke faksiranja
6
31
Preusmjeravanje primljenog faksa
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
Sljedeći primljeni faksovi bit će preusmjereni na određeni telefaks.
32
Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se prosljeđuju u sivim
tonovima.
Primanje faksa u računalo
Stroj možete postaviti tako da prosljeđuje primljene ili odaslane faksove na
drugo odredište, putem faksa ili računala. Ako ste izvan ureda, ali morate
primiti faks, ova značajka može biti korisna.
• Program Samsung Easy Printer Manager dostupan je samo za
sustave Windows i Macintosh.
• Za korištenje ove značajke postavite opciju na upravljačkoj ploči:
Pritisnite
1
2
3
Odaberite Forward ili Forward&Print i pritisnite OK.
Da biste stroj postavili da ispisuje faksove kad se dovrši
preusmjeravanje faksova, odaberite Forward&Print.
4
5
Unesite broj odredišnog telefaksa ili računala i pritisnite OK.
Unesite vrijeme početka i završetka preusmjeravanja i pritisnite OK.
(Menu) > Fax Feature > Forward > PC
> On na upravljačkoj ploči.
Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
Pritisnite
(faks) >
(Menu) > Fax Feature > Forward > Fax
> RCV Forward na upravljačkoj ploči.
(faks) >
1
2
3
4
Otvorite Samsung Easy Printer Manager.
Odaberite odgovarajući uređaj na popisu Printer List.
Odaberite izbornik Fax to PC Settings.
Koristite Enable Fax Receiving from Device za promjenu postavki
telefaksa.
•
Image Type: Pretvorite primljene fakseve u PDF ili TIFF.
•
Save Location: Odaberite lokaciju za spremanje pretvorenih
fakseva.
•
Prefix: Odaberite predbroj.
3. Specijalne značajke
160
Značajke faksiranja
5
•
Print received fax: Nakon primanja faksa, postavljaju se
informacije o ispisu za primljeni faks.
•
Notify me when complete: Postavite za prikaz skočnog
prozora za obavijest o primanju faksa.
•
Open with default application: Nakon primanja faksa, otvorite
ga pomoću zadane aplikacije.
•
None: Nakon primanja faksa, uređaj ne obavještava korisnika ili
ne otvara aplikaciju.
•
Za korištenje načina rada Ans/Fax priključite telefonsku tajnicu na
utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja.
•
Pritisnite Save > OK.
33
Promjena modusa primanja
1
Ans/Fax: Je za slučaj kad je telefonska tajnica priključena na
uređaj. Vaš uređaj odgovara na dolazni poziv, a pozivatelj može
ostaviti poruku na tajnici. Ako uređaj telefaksa otkrije ton faksa
na liniji, uređaj se automatski prebacuje na način rada faksa za
primanje faksa.
Pritisnite
(faks) >
(Menu) > Fax Setup > Receiving >
Receive Mode na upravljačkoj ploči.
DRPD: uporabom značajke Distinctive Ring Pattern Detection
(DRPD) možete primiti poziv. Distinctive Ring je usluga
telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne
telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih
brojeva. Za ostale pojedinosti pogledajte "Prijem faksova u
modusu DRPD" na stranici 37.
Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
Također možete koristiti gumb Receive Mode izravno na
upravljačkoj ploči.
2
Odaberite opciju koju želite.
•
Fax: Odgovara na dolazne pozive faksa i odmah odlazi u modus
prijema faksa.
•
Tel: Prima faks pritiskom na
3
4
Pritisnite OK.
Pritisnite
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
(On Hook Dial) i zatim
(Start).
3. Specijalne značajke
161
Značajke faksiranja
34
36
Prijem ručno u modusu Tel
Možete primiti poziv telefaksa pritiskom na
na
Primanje faksova s dodatnim telefonom
(On Hook Dial) i pritiskom
(Start) kad začujete ton telefaksa. Ako Vaš uređaj ima slušalicu, na
poziv možete odgovoriti pomoću slušalice.
35
Prijem u modusu telefonske tajnice
Kad koristite dodatni telefon spojen na utičnicu EXT, možete primiti faks od
nekoga s kim razgovarate na dodatni telefon, bez odlaska na telefaks.
Kad primite poziv na dodatni telefon i začujete tonove faksa, pritisnite tipke
*9* na dodatnom telefonu. Uređaj prima faks.
*9* je daljinski prijemni kod unaprijed postavljen u tvornici. Prva i zadnja
zvjezdica su fiksne, ali možete promijeniti srednji broj na što god želite.
Za korištenje ovog načina rada priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT
na stražnjoj strani uređaja. Ako pozivatelj ostavi poruku, tajnica sprema
poruku. Ako Vaš uređaj otkrije ton faksa na liniji, on automatski počinje
primati faks.
Dok vi razgovarate preko telefona spojenog na utičnicu EXT, značajka
kopiranja i skeniranja nisu dostupne.
37
• Ako ste Vaš uređaj postavili za ovaj način rada, a telefonska tajnica
je isključena ili nije spojena na utičnicu EXT, Vaš uređaj će se
automatski prebaciti u modus Fax nakon unaprijed određenog broja
zvonjenja.
• Ako telefonska tajnica ima brojač zvonjenja koje odabire korisnik,
uređaj postavite da odgovara na dolazne pozive unutar 1 zvonjenja.
• Ako je uređaj u modusu Tel, telefonsku tajnicu otpojite ili prebacite
na telefaks. U protivnom, odlazna poruka od telefonske tajnice
prekinut će Vaš telefonski razgovor.
Prijem faksova u modusu DRPD
Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku
korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih
telefonskih brojeva. Ova značajka se često koristi kod usluga odgovaranja,
kod onih koji odgovaraju na telefone za razne klijente i moraju znati koji broj
netko zove da bi pravilno odgovorili na telefon.
Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
3. Specijalne značajke
162
Značajke faksiranja
1
Odaberite
(faks) >
(Menu) > Fax Setup > Receiving >
DRPD Mode na upravljačkoj ploči.
2
3
Nazovite broj svojeg telefaksa s drugog telefona.
Prijem u sigurnosnom modusu prijema
Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama
(pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
Kad Vaš uređaj započne zvoniti, nemojte odgovarati na poziv.
Uređaju je potrebno nekoliko zvonjenja da bi usvojio shemu.
Kad uređaj dovrši usvajanje, prikaz prikazuje Completed DRPD
Setup. Ako postavljanje DRPD-a ne uspije, pojavljuje se Error
DRPD Ring.
4
38
Možda trebate spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene
osobe. Uključite siguran način primanja, a zatim svi dolazni faksovi odlaze
u memoriju. Dolazne faksove možete ispisivati unosom lozinke.
Pritisnite OK kad se pojavi DRPD i ponovno započne od koraka 2.
Da biste koristili modus sigurnog primanja, aktivirajte izbornik s
• DRPD je potrebno ponovno postaviti ako ponovno dodjeljujete broj
telefaksa ili uređaj priključujete na drugu telefonsku liniju.
• Nakon postavljanja DRPD, ponovno nazovite broj telefaksa kako
biste provjerili da stroj odgovore s tonom faksiranja. Tada ostvarite
poziv na različit broj dodijeljen toj istoj liniji, kako biste bili sigurni da
je poziv proslijeđen na dodatni telefon ili telefonsku tajnicu
priključenu u utičnicu EXT.
(faks) >
(Menu) > Fax Feature > Secure Receive > On na
upravljačkoj ploči.
Ispis primljenih faksova
1
Odaberite
(faks) >
(Menu) > Fax Feature > Secure
Receive > Print na upravljačkoj ploči.
2
3
Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite OK.
Uređaj ispisuje sve faksove spremljene u memoriju.
3. Specijalne značajke
163
Značajke faksiranja
39
Prijem faksova u memoriju
Budući da je Vaš uređaj multi-funkcionalni uređaj, on može primati faksove
dok Vi kopirate ili ispisujete. Ako primate faks dok kopirate ili ispisujete, Vaš
uređaj sprema dolazne faksove u svoju memoriju. Zatim, čim završite
kopiranje ili ispisivanje, uređaj automatski ispisuje faks.
Ako se faks primi i ispisuje, drugi postupak kopiranja i ispisivanja ne
može se provesti u isto vrijeme.
40
Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom
ispisa
Uređaj možete postaviti za ispis izvještaja s detaljnim informacijama o
prethodnih 50 postupaka komuniciranja, uključujući vremena i datume.
1
Pritisnite
(faks) >
On na upravljačkoj ploči.
2
Pritisnite
(Menu) > Fax Setup > Auto Report >
(Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.
3. Specijalne značajke
164
4. Korisni upravljački alati
Ovo poglavlje predstavlja dostavljene alate za upravljanje koji vam pomažu da u potpunosti iskoristite svoj
uređaj.
• Easy Capture Manager
166
• Samsung AnyWeb Print
167
• Easy Eco Driver
168
• Korištenje programa Samsung Easy Printer
Manager
169
• Uporaba značajke Samsung Printer Status
172
• Uporaba značajke Smart Panel
174
• Korištenje programa Linux Unified Driver
Configurator
176
Easy Capture Manager
• Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS.
• Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
Učitajte zaslon i pokrenite Easy Capture Manager jednostavnim pritiskom na tipku Print Screen. Sada možete jednostavno ispisati svoj snimljeni zaslon
kao snimljeni ili uređeni.
4. Korisni upravljački alati
166
Samsung AnyWeb Print
• Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS.
• Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
Ovaj alat pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis stranica Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program. Kliknite
na Početak > Svi programi > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version da biste se povezali na web-mjesto na
kojem se alat može preuzeti.
4. Korisni upravljački alati
167
Easy Eco Driver
• Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS.
• Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
Pomoću značajke Easy Eco Driver možete koristiti značajke ekološkog načina rada, kako biste uštedjeli papir i toner prije ispisivanja. Za korištenje
aplikacije potvrdni okvir Start Easy Eco Driver before printing job u svojstvima pisača mora biti označen.
Easy Eco Driver Vam također omogućuje jednostavno uređivanje, kao što je uklanjanje slika i teksta, promjena fonta i više. Možete koristiti unaprijed
postavljene često korištene postavke.
Kako koristiti:
1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
2 Ispišite dokument.
Pojavljuje se prozor za pregled.
3 Odaberite opcije koje želite primijeniti na dokument.
Možete unaprijed pregledati primijenjene značajke.
4 Kliknite na Print.
4. Korisni upravljački alati
168
Korištenje programa Samsung Easy Printer Manager
• Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS.
• Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili
opcijama (pogledajte "Softver" na stranici ).
• Za sustav Windows, program Internet Explorer 6.0 ili noviji je
minimalni zahtjev za Samsung Easy Printer Manager.
Otvorite mapu Applications > mapu Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Sučelje Samsung Easy Printer Manager sastoji se od raznih osnovnih
dijelova, kako je opisano u tablici koja slijedi:
Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu
koji koristite.
Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinira postavke stroja
Samsung u jednu lokaciju. Samsung Easy Printer Manager kombinira
postavke uređaja kao i okruženje ispisivanja, postavke/ akcije i pokretanje.
Sve ove značajke pružaju pristup za ugodno korištenje stroja Samsung.
Samsung Easy Printer Manager nudi dva različita korisnička sučelja za
korisnika za izabrati iz: osnovnog korisničkog sučelja i naprednog
korisničkog sučelja. Prebacivanje između dvaju sučelja je lako: samo
pritisnite gumb .
1
Razumijevanje programa Samsung Easy Printer
Manager
Za otvaranje programa:
Za Windows,
Odaberite Početak > Programi or Svi programi > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
Za Macintosh,
Popis pisača
1
Popis pisača prikazuje ikone instaliranih pisača na
računalu i mrežnih pisača dodanih otkrivanjem mreže
(samo Windows).
4. Korisni upravljački alati
169
Korištenje programa Samsung Easy Printer Manager
Informacije o
pisaču
Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem
uređaju. Možete provjeriti informacije, poput naziva
modela uređaja, IP adrese (ili naziv ulaza) i statusa
uređaja.
5
6
2
Možete pogledati User’s Guide na mreži.
Gumb Troubleshooting Guide : Taj gumb
otvara Troubleshooting Guide kad se pojavi
pogreška. Možete otvoriti izravno poglavlje u
korisničkom vodiču.
Informacije o
aplikaciji
Sadrži veze za promjenu na napredne postavke,
svojstva, pomoć i "o proizvodu".
Gumb
se koristi za promjenu korisničkog
sučelja na korisničko sučelje u korisničko
sučelje s naprednim postavkama ( pogledajte
"Pregled korisničkog sučelja s naprednim
postavkama" na stranici 2).
3
Područje
sadržaja
Prikazuje podatke o odabranom uređaju, razini
preostalog tonera i papiru. Informacije će se razlikovati
na temelju odabranog uređaja. Neki pisači nemaju ovu
značajku.
Naručite
dodatke
Pritisnite gumb Order u prozoru za naručivanje.
Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.
Odaberite izbornik Help ili kliknite na (
) u gornjem desnom kutu
prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.
2
Pregled korisničkog sučelja s naprednim
postavkama
Napredno korisničko sučelje je namijenjeno da ga koristi osoba odgovorna
za upravljanje mrežom i uređajima.
Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i
modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
Brze veze
4
Prikazuje Quick links za specifične funkcije stroja.
Ovaj odlomak također uključuje i veze do aplikacija u
naprednim postavkama.
4. Korisni upravljački alati
170
Korištenje programa Samsung Easy Printer Manager
Device Settings
Alert Settings (samo sustav Windows)
Možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što je postavljanje stroja,
opcije za papir, izgled, kopiranje, postavke faksiranja, informacije adresara
i ispisa.
Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na upozorenja o pogreškama.
•
Printer Alert: Pruža postavke koje se odnose na vrijeme kad će
upozorenja biti primljena.
•
Email Alert: Pruža opcije koje se odnose na primanje upozorenja
putem e-pošte.
•
Alert History: Daje povijest upozorenja koja se odnose na uređaj i
toner.
Scan to PC Settings
Ovaj izbornik sadrži postavke za stvaranje ili brisanje skeniranja na PC
profilima.
•
Scan Activation: Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili
nije.
•
Kartica Basic: Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke
skeniranja i uređaja.
•
Kartica Image: Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.
Fax to PC Settings
Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na osnovne funkcionalnosti
telefaksa na odabranom uređaju.
•
Disable: Ako je značajka Disable postavljena na On, na ovaj uređaj se
neće primati dolazni faksovi.
•
Enable Fax Receiving from Device: Omogućuje slanje telefaksa na
uređaju i postavljanje više opcija.
4. Korisni upravljački alati
171
Uporaba značajke Samsung Printer Status
Samsung Printer Status je program koji nadzire i informira Vas o statusu
stroja.
Ikona
• Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte
"Značajke po modelu" na stranici ).
Značenje
Normala
Stroj je u stanju pripravnosti i bez pogreški ili
upozorenja.
Upozorenje
Stroj se nalazi u stanju u kojem se pogreška može
pojaviti u budućnosti. Na primjer, to bi moglo biti u
slaboj napunjenosti tonera, što može dovesti do
nedostatka tonera.
Pogreška
Stroj ima najmanje jednu pogrešku.
• Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazan u ovom
korisničkom priručniku mogu se razlikovati ovisno o stroju ili
operativnom sustavu koji se koristi.
• Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem
(pogledajte "Specifikacije" na stranici ).
Opis
3
Pregled Samsung Printer Status
Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz
Samsung Printer Status. Značajka Samsung Printer Status se automatski
instalira kad instalirate softver stroja.
Samsung Printer Status možete također pokrenuti ručno. Idite na Postavke
ispisa, kliknite na karticu Basic > gumb Printer Status.
Te se ikone pojavljuju na traci sa zadacima sustava Windows:
Razina tonera
Možete pregledati razinu tonera preostalog u
svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika
prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti
o pisaču koji se koristi. Neki pisači nemaju ovu
značajku.
Option
Možete postaviti postavke koje se odnose na
upozorenje na postupak ispisa.
1
2
4. Korisni upravljački alati
172
Uporaba značajke Samsung Printer Status
3
Order Supplies
Zamjenski uložak za toner možete naručiti na
mreži.
User’s Guide
Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži.
Taj gumb otvara Troubleshooting Guide
kad se pojavi pogreška. Možete izravno
otvoriti odlomak o rješavanju problema u
korisničkom priručniku.
4
5
Close
Zatvorite prozor.
4. Korisni upravljački alati
173
Uporaba značajke Smart Panel
Smart Panel je program koji prati i obavještava Vas o statusu stroja te Vam
omogućuje da prilagodite postavke stroja. Smart Panel možete preuzeti s
web-lokacije tvrtke Samsung (pogledajte "Instaliranje značajke Smart
Panel" na stranici 2).
Dvostruko pritisnite ikonu Smart Panel (
) u području obavijesti.
• Dostupno samo za korisnike sustava Linux OS (pogledajte
"Značajke po modelu" na stranici ).
• Prozor Smart Panel i njegov sadržaj prikazan u korisničkom
priručniku softvera razlikuju se u ovisnosti o pisaču i operativnom
sustavu koji se koriste.
• Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem
(pogledajte "Specifikacije" na stranici ).
Razina tonera
Možete pregledati razinu tonera preostalog u
svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika
prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti
o pisaču koji se koristi. Ako ne vidite ovu značajku,
nije primjenjiva na Vaš stroj.
Buy Now
Zamjenski uložak za toner možete naručiti na
mreži.
User’s Guide
Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži.
1
4
Pregled programa Smart Panel
2
Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Smart
Panel. Smart Panel možete također pokrenuti ručno.
3
Taj gumb otvara Troubleshooting Guide
kad se pojavi pogreška. Možete izravno
otvoriti odlomak o rješavanju problema u
korisničkom priručniku.
4. Korisni upravljački alati
174
Uporaba značajke Smart Panel
Printer Setting
U prozoru Printer Settings Utility možete
konfigurirati različite postavke stroja. Neki pisači
nemaju ovu značajku.
4
Ako uređaj priključite na mrežu, pojavljuje
se prozor SyncThru™ Web Service umjesto
Printer Settings Utility.
5
Promjena postavki programa Smart Panel
Desnom tipkom miša u Linuxu pritisnite ikonu Smart Panel i odaberite
Configure Smart Panel. Odaberite postavke koje želite iz prozora
Configure smart panel.
4. Korisni upravljački alati
175
Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator je alat u prvom redu namijenjen za
konfiguriranje uređaja stroja. Potrebno je instalirati Unified Linux Driver da
biste koristili Unified Driver Configurator (pogledajte "Instalacija za Linux"
na stranici ).
Nakon instalacije upravljačkih programa na vašem sustavu Linux,
automatski će se kreirati ikona Unified Driver Configurator na vašoj radnoj
površini.
6
Otvaranje programa Unified Driver Configurator
1
Dvaput kliknite na Unified Driver Configurator na radnoj površini.
Također možete kliknuti na ikonu izbornika Startup i odabrati
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Pritisnite svaku tipku na lijevoj strani kako biste se prebacili na
odgovarajući prozor za konfiguraciju.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
4. Korisni upravljački alati
176
Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator
Kartica Printers
Da biste koristili pomoć na zaslonu, kliknite na gumb Help or
prozora.
3
iz
Klikom na ikonu tipke pisača na lijevoj strani prozora programa Unified
Driver Configurator možete vidjeti trenutnu konfiguraciju pisača sustava.
Nakon promjene konfiguracije, kliknite na Exit kako biste zatvorili
Unified Driver Configurator.
7
Printers configuration
Printers configuration ima dvije kartice: Printers i Classes.
1
Prebacuje se na Printers configuration.
2
Prikazuje sve instalirane uređaje.
3
Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja.
Kontrolne tipke pisača su sljedeće:
•
Refresh: Obnavlja popis dostupnih uređaja.
•
Add Printer: Omogućava dodavanje novih uređaja.
•
Remove Printer: Uklanja odabrani uređaj.
4. Korisni upravljački alati
177
Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator
•
Set as Default: Postavlja trenutno odabrani uređaj kao zadani uređaj.
•
Stop/Start: Zaustavlja/pokreće uređaj.
•
Test: Omogućava ispis probne stranice kako biste provjerili ispravan
rad uređaja.
•
Properties: Omogućuje pregled i promjenu svojstava pisača.
1
Prikazuje sve klase uređaja.
2
Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi.
•
Refresh: Obnavlja popis klasa.
•
Add Class: Omogućava dodavanje nove klase uređaja.
•
Remove Class: Uklanja odabranu klasu uređaja.
Kartica Classes
8
Kartica Classes prikazuje popis dostupnih klasa uređaja.
Ports configuration
U ovom prozoru možete pogledati popis dostupnih priključaka, provjeriti
status pojedinog priključka i osloboditi priključak koji je zauzet ako je vlasnik
tog priključka uklonjen iz bilo kojeg razloga.
4. Korisni upravljački alati
178
Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator
1
Prebacuje se na Ports configuration.
2
Prikazuje sve dostupne priključke.
3
Prikazuje vrstu priključka, uređaja koji je priključen na
priključak i stanje.
•
Refresh: Obnavlja popis dostupnih priključaka.
•
Release port: Oslobađa odabrani priključak.
4. Korisni upravljački alati
179
5. Rješavanje problema
Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.
• Problemi s uvlačenjem papira
181
• Problemi s napajanjem i kablovima
182
• Problemi kod ispisivanja
183
• Problemi s kvalitetom ispisa
187
• problemi s kopiranjem
195
• Problemi kod skeniranja
196
• Problemi s faksiranjem
198
• Problemi s operativnim sustavom
200
Problemi s uvlačenjem papira
Stanje
Predložena rješenja
Papir se zaglavio tijekom ispisivanja.
Uklonite zaglavljeni papir.
Listovi papira se ne razdvajaju.
• Provjerite maksimalni kapacitet ladice.
• Pobrinite se za to da koristite pravilnu vrstu papira.
• Uklonite papir iz ladice za papir i savijte ga ili prelistajte.
• Vlažni uvjeti mogu uzrokovati da se neki papiri drže zajedno.
Ne uvlačite višestruke listove papira.
U ladici za papir mogu se nalaziti različite vrste papira. Umetnite papir samo jedne vrste, veličine i težine.
Papir nije uvučen u uređaj.
• Uklonite sve zapreke unutar uređaja.
• Papir je bio nepravilno umetnut. Uklonite papir iz ladice za papir i ponovno ga umetnite.
• U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice.
• Papir je predebeo. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.
Papir se i dalje zaglavljuje.
• U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. Ako ispisujete na posebnim materijalima,
koristite ručni ulagač papira.
• Korištena je nepravilna vrsta papira. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.
• Možda unutar uređaja ima ostataka materijala. Otvorite prednji poklopac i uklonite ostatke materijala.
Omotnice se iskrivljuju ili nepravilno
uvlače.
Provjerite naliježu li vodilice za papir spram obje strane omotnica.
5. Rješavanje problema
181
Problemi s napajanjem i kablovima
Stanje
Predložena rješenja
Uređaj je bez napajanja,
• Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb
ili priključni kabel između računala i
uređaja nije pravilno spojen.
• Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite.
(Power) na upravljaču, pritisnite ga.
5. Rješavanje problema
182
Problemi kod ispisivanja
Stanje
Uređaj ne ispisuje.
Mogući uzrok
Uređaj je bez napajanja.
Predložena rješenja
Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb
(Power)
na upravljaču, pritisnite ga.
Uređaj nije odabran kao zadani pisač.
Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows.
Provjerite uređaj u pogledu sljedećeg:
• Poklopac nije zatvoren. Zatvorite poklopac.
• Papir je zaglavljen. Uklonite zaglavljeni papir.
• Papir nije umetnut. Umetnite papir.
• Spremnik za toner nije montiran. Montirajte spremnik za toner.
• Uvjerite se da su zaštitni poklopac i listovi uklonjeni s uloška tonera.
Ako se javlja pogreška sustava, obratite se svom ovlaštenom servisu.
Priključni kabel između računala i uređaja nije
pravilno spojen.
Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite (pogledajte "Pogled sa stražnje strane"
na stranici 11).
Priključni kabel između računala i uređaja nije
pravilno spojen.
Po mogućnosti spojite kabel na drugo računalo koje pravilno radi i izvršite ispis.
Možete pokušati koristiti drugi kabel uređaja.
Postavka ulaza nije valjana.
Provjerite postavke Windows pisača da biste provjerili je li posao ispisa poslan na
odgovarajući priključak. Ako računalo ima više od jednog priključka, provjerite je li
stroj spojen na odgovarajući.
Možda je uređaj nepravilno konfiguriran.
Provjerite Postavke ispisa kako biste osigurali da su postavke ispisa točne.
5. Rješavanje problema
183
Problemi kod ispisivanja
Stanje
Uređaj ne ispisuje.
Mogući uzrok
Predložena rješenja
Upravljački program pisača možda nije
pravilno instaliran.
Deinstalirajte i ponovno instalirajte upravljački program stroja.
Uređaj je neispravan.
Provjerite poruku na zaslonu na upravljačkoj ploči kako biste vidjeli naznačava li
uređaj pogrešku pogrešku sustava. Obratite se ovlaštenom servisu.
Veličina dokumenta je tako velika da je prostor
na tvrdom disku računala nedovoljan za
pristup poslu ispisa.
Oslobodite još prostora na tvrdom disku i ponovno ispišite dokument.
Izlazna ladica je puna.
Kad se ukloni papir iz izlazne ladice, stroj nastavlja s ispisom.
Uređaj odabire
materijale za ispis iz
pogrešnog izvora
papira.
Opcija papira koja je odabrana u Postavke
ispisa možda nije točna.
Za mnoge aplikacije softvera odabir izvora papira nalazi se pod karticom Paper
unutar značajke Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na
stranici 12). Odaberite pravilan izvor papira. Pogledajte zaslon s pomoći za
pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).
Ispis je iznimno spor.
Možda je ispis vrlo složen.
Smanjite složenost stranice ili pokušajte prilagoditi postavke kvalitete ispisa.
Polovica stranice je
prazna.
Možda je nepravilna postavka usmjerenja
stranice.
Promijenite usmjerenje stranice u vašoj aplikaciji (pogledajte "Otvaranje postavki
ispisa" na stranici 12). Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača
(pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).
Veličina papira i postavke veličine papira se ne
podudaraju.
Provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača
odgovara papiru u ladici. Ili provjerite da li veličina papira u postavkama
pokretačkog programa pisača odgovara odabiru papira u softverskoj aplikaciji koju
koristite (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
5. Rješavanje problema
184
Problemi kod ispisivanja
Stanje
Uređaj obavlja ispis, ali
tekst je pogrešan,
iskrivljen ili nepotpun.
Stranice se ispisuju, ali
su prazne.
Mogući uzrok
Predložena rješenja
Kabel uređaja je labav ili neispravan.
Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite. Pokušajte ispisati nešto što ste već
ranije uspješno ispisali. Po mogućnosti priključite kabel i uređaj na drugo računalo
za koje znate da radi i pokušajte ispisati nešto. Naposljetku probajte koristiti novi
kabel uređaja.
Odabran je krivi upravljački program pisača.
Provjerite aplikacijski izbornik za odabir pisača kako biste osigurali da je odabran
vaš uređaj.
Aplikacija softvera je neispravna.
Pokušajte izvršiti ispis iz neke druge aplikacije.
Operativni sustav je neispravan.
Izađite iz Windowsa i ponovno pokrenite računalo. Isključite uređaj i ponovno ga
uključite.
Spremnik za toner je neispravan ili nema
tonera.
Po potrebi raspodijelite toner. Po potrebi zamijenite spremnik za toner.
• pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici .
• pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici .
Stroj ne ispisuje
pravilno PDF datoteke.
Nedostaju neki dijelovi
grafike, teksta ili
ilustracija.
Datoteka možda ima prazne stranice.
Provjerite datoteku kako biste bili sigurni da ne sadrži prazne stranice.
Moguće je da su neki dijelovi, kao kontrolor ili
matična ploča, neispravni.
Obratite se ovlaštenom servisu.
Nekompatibilnost između PDF datoteke i
Acrobatovih proizvoda.
Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite Ispiši
kao sliku s Acrobatovih opcija ispisa.
Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.
5. Rješavanje problema
185
Problemi kod ispisivanja
Stanje
Mogući uzrok
Predložena rješenja
Kvaliteta ispisa
fotografija nije dobra.
Slike nisu jasne.
Rezolucija fotografija je vrlo niska.
Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u softverskoj
aplikaciji, rezolucija će biti smanjena.
Prije ispisa, stroj
izbacuje paru blizu
izlazne ladice.
Paru tijekom ispisivanja može uzrokovati
uporaba vlažnog papira.
To ne predstavlja problem. Samo nastavite s ispisivanjem.
Stroj ne ispisuje papir
posebnih veličina, kao
što su računi.
Veličina papira i postavke veličine papira ne
odgovaraju.
Postavite odgovarajuću veličinu papira pod Custom na kartici Paper u Postavke
ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
Ispisani papir za
izdavanje računa je
savijen.
Ne odgovaraju postavke za vrstu papira.
Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite
na pločicu Paper, i postavite vrstu na Thick (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa"
na stranici 12).
5. Rješavanje problema
186
Problemi s kvalitetom ispisa
Ako se unutar uređaja nalazi prljavština ili je papir nepravilno uvučen, možda zamijetite smanjenje kvalitete ispisa. Pogledajte tablicu u nastavku kako biste
riješili problem.
Stanje
Svijetli ili izblijedjeli
ispis
Predložena rješenja
• Ako se na stranici pojavljuju bijele pruge ili izblijedjelo područje, zaliha u toneru je mala. Montirajte novi uložak za toner
(pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).
• Papir možda ne odgovara specifikacijama papira; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.
• Ako je cijela stranica svijetla, postavka razlučivosti ispisa je preniska ili je uključen način štednje tonera. Podesite
razlučivost ispisa i isključite način štednje tonera. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača.
• Kombinacija blijedih i razmazanih nepravilnosti može ukazivati na potrebu čišćenja spremnika za toner. Očistite
unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
• Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja"
na stranici ). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Gornja polovica
papira se ispisuje
svjetlije od ostatka
papira
Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.
• Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, pritisnite karticu Paper i postavite vrstu papira na
Recycled (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
5. Rješavanje problema
187
Problemi s kvalitetom ispisa
Stanje
Čestice tonera
Predložena rješenja
• Papir možda ne odgovara specifikacijama; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.
• Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
Neispisana područja
Ako se na stranici nasumično pojavljuju izblijedjela područja, najčešće kružnog oblika:
• Možda je neispravan list papira. Pokušajte ponovno izvršiti ispis.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Sadržaj vlage papira je neravnomjeran ili se na površini papira nalaze vlažne točke. Pokušajte koristiti drugu marku papira.
• Serija papira je loša. Postupak proizvodnje će izazvati neprihvaćanje tonera u nekim područjima. Pokušajte koristiti drugu
vrstu ili marku papira.
• Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite na pločicu Paper, i postavite vrstu na
Thick (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Bijele točke
Ako se na stranici pojavljuju bijele točke:
• Papir je pregrub i puno prljavštine s papira pada na unutarnje komponente u uređaju, tako da je valjak za prijelaz možda
prljav. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
• Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
5. Rješavanje problema
188
Problemi s kvalitetom ispisa
Stanje
Okomite linije
Predložena rješenja
Ako se na stranici pojavljuju okomite crne pruge:
• Površina (bubnja) spremnika tonera u stroju je vjerojatno ogrebana. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte
"Zamjena spremnika za toner" na stranici ).
Ako se na stranici pojavljuju okomite bijele pruge:
• Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja"
na stranici ). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Crna ili obojena
pozadina
Ako količina pozadinskog sjenčanja postane neprihvatljiva:
• Prijeđite na lagani papir.
• Provjerite uvjete okoline: vrlo suhi (niska vlažnost) ili vrlo vlažni (relativna vlaga veća od 80 %) uvjeti mogu povećati količinu
pozadinskog sjenčanja.
• Uklonite stari spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).
• Temeljito raspodijelite toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici ).
Razmazivanje tonera
• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.
• Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).
5. Rješavanje problema
189
Problemi s kvalitetom ispisa
Stanje
Učestale okomite
nepravilnosti
Predložena rješenja
Ako se na ispisanoj strani tragovi pojavljuju učestalo u pravilnim intervalima:
• Možda je oštećen spremnik za toner. Ako i dalje imate isti problem, uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte
"Zamjena spremnika za toner" na stranici ).
• Dijelovi uređaja možda na sebi imaju toner. Ako se nepravilnosti pojave na stražnjoj strani stranice, problem će se
vjerojatno riješiti sam od sebe nakon nekoliko stranica.
• Možda je oštećen sklop za fiksiranje. Obratite se ovlaštenom servisu.
Pozadinska
raspršenost
A
Pozadinska raspršenost posljedica je čestica tonera nasumično raspoređenih po ispisanoj stranici.
• Papir je možda prevlažan. Pokušajte ispisivati s drugom serijom papira. Ne otvarajte pakiranje papira sve dok to nije
potrebno kako papir ne bi apsorbirao previše vlage.
• Ako se pozadinska raspršenost pojavi na omotnici, promijenite izgled ispisa kako biste izbjegli ispisivati preko područja s
preklapanjem rubova na zadnjoj strani. Ispisivanje po rubovima može uzrokovati probleme.
Ili odaberite Thick Envelope u prozoru Postavke ispisa (pogledajte Osnovni vodič).
• Ako pozadinska raspršenost pokriva cijelu površinu područja ispisane stranice, tada kroz svoju aplikaciju softvera ili pod
Postavke ispisa prilagodite razlučivost ispisa. Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je
odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem
s kvalitetom.
• Ako koristite novi uložak tonera, najprije toner raspodijelite (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici ).
5. Rješavanje problema
190
Problemi s kvalitetom ispisa
Stanje
Predložena rješenja
Čestice tonera nalaze
se uokolo
podebljanih znakova
ili slika
Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.
Izobličeni znakovi
• Ako su znakovi nepravilno oblikovani i proizvode šuplje slike, možda je snop papira pregladak. Pokušajte koristiti drugačiji
papir.
Iskošenost stranica
• Provjerite je li papir pravilno umetnut.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, pritisnite karticu Paper i postavite vrstu papira na
Recycled (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
• Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo
koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.
• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.
• Provjerite da vodilice nisu previše zategnute ili previše labave uz snop papira.
5. Rješavanje problema
191
Problemi s kvalitetom ispisa
Stanje
Savijanje ili
valovitost
Predložena rješenja
• Provjerite je li papir pravilno umetnut.
• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. I visoka temperatura i vlažnost mogu uzrokovati savijanje papira.
• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Naboranost ili
zgužvanost
• Provjerite je li papir pravilno umetnut.
• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.
• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Stražnja strana ispisa
je zaprljana
• Provjerite curi li toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
5. Rješavanje problema
192
Problemi s kvalitetom ispisa
Stanje
Stranice s punom
bojom ili crne
stranice
Predložena rješenja
• Možda spremnik za toner nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.
• Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner"
na stranici ).
• Uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
A
Neučvršćen toner
• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.
• Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).
Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Praznine u
znakovima
Praznine u znakovima su bijela područja unutar dijelova znakova koja bi trebala biti potpuno crna:
• Možda ispisujete na pogrešnoj površini papira. Uklonite papir i preokrenite ga.
• Papir ne odgovara specifikacijama za papir.
A
5. Rješavanje problema
193
Problemi s kvalitetom ispisa
Stanje
Vodoravne pruge
Predložena rješenja
Ako se pojave vodoravne crne pruge ili mrlje:
• Spremnik za toner možda nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.
• Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner"
na stranici ).
Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Savijanje
Ako je ispisani papir savijen ili se papir ne uvlači u uređaj:
• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
• Promijenite opciju papira pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite na pločicu Paper, i postavite vrstu
na Thin (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
• Nepoznata slika
ponavljajući se
pojavljuje na
nekoliko listova
Vaš stroj se vjerojatno koristi na visini od najmanje 1.000 m. Velika visina može utjecati na kvalitetu ispisa, kao što je labavi
toner ili svijetlo oslikavanje. Promijenite postavke visine na vašem uređaju (Pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na
stranici ).
• Neučvršćen toner
• Pojavljuje se svijetli
ispis ili zagađenje
5. Rješavanje problema
194
problemi s kopiranjem
Uvjet
Predložena rješenja
Kopije su presvijetle ili
pretamne.
Podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija (pogledajte "Promjena postavki za
svaku kopiju" na stranici 16).
Razmazi, linije, oznake ili
mrlje pojavljuju se na
kopijama.
• Ako je original oštećen, podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija.
Kopirana slika je iskrivljena.
• Osigurajte da je original poravnan s registracijskom vodilicom.
• Ako original nije oštećen, očistite jedinicu skeniranja (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 7).
• Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).
Ispisuju se prazne kopije.
Uvjerite se da je original uložen u ulagač dokumenata okrenut prema dolje.
Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Slika lagano briše kopiju.
• Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa.
• U područjima visoke vlage ne ostavljajte papir u uređaju dulje vremensko razdoblje.
Dolazi do čestog
zaglavljivanja papira.
• Osušite papir, zatim ga preokrenite u ladici. Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa. Provjerite/podesite vodilice
papira ako je potrebno.
• Provjerite je li papir odgovarajuće vrste i mase.
• Provjerite ima li zaostataka ili komada papira za kopiranje u uređaju nakon otklanjanja zastoja papira.
Uložak tonera stvara manje
kopija nego što je očekivano
prije nestanka tonera.
• Vaši originali možda sadrže slike, čvrste ili teške linije. Na primjer, Vaši originali mogu biti obrasci, bilteni, knjige ili drugi
dokumenti koji koriste više tonera.
• Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
5. Rješavanje problema
195
Problemi kod skeniranja
Uvjet
Skener ne radi.
Predložena rješenja
• Uvjerite se da ste original za skeniranje u ulagač dokumenata postavili okrenut prema dolje (pogledajte "umetanje originala"
na stranici 9).
• Možda nema dovoljno dostupne memorije za dokument koji želite skenirati. Iskušajte funkciju Prescan da biste vidjeli radi
li. Pokušajte smanjiti rezoluciju skeniranja.
• Provjerite je li kabel pisača pravilno priključen.
• Provjerite je li kabel pisača uređaja oštećen. Zamijenite kabel pisača s poznatim dobrim kabelom. Po potrebi zamijenite
kabel pisača.
• Provjerite je li skener pravilno konfiguriran. Provjerite postavke skeniranja u programu SmarThru Office ili aplikaciji koju
želite koristiti kako biste bili sigurni da je zadatak skenera poslan na ispravni ulaz (na primjer, USB001).
Uređaj skenira vrlo sporo.
• Provjerite ispisuje li uređaj primljene podatke. Ako je tako, skenirajte dokument nakon ispisivanja primljenih podataka.
• Grafike se ispisuju puno sporije nego tekst.
• Brzina komunikacije se smanjuje u modusu skeniranja zato što je potrebna velika količina memorije za analizu i
reprodukciju skenirane slike. Računalo postavite na modus ECP pisača putem postavki u BIOS-u. Time će se povećati
brzina. Za detalje kako postaviti BIOS pogledajte korisnički vodič računala.
5. Rješavanje problema
196
Problemi kod skeniranja
Uvjet
Predložena rješenja
Na zaslonu računala se
pojavljuje poruka:
• Možda je u tijeku postupak kopiranja ili ispisivanja. Pokušajte ponovno kad je postupak dovršen.
• Uređaj se ne može postaviti
na modus H/W koji želite.
• Kabel pisača možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.
• Ulaz koristi drugi program.
• Ulaz je onemogućen.
• Odabrani ulaz je trenutno zauzet. Ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno.
• Upravljački program skenera nije instaliran ili radno okruženje nije pravilno postavljeno.
• Uvjerite se da je uređaj ispravno priključen i da je uključeno napajanje, a zatim ponovo pokrenite računalo.
• USB kabel možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.
• Skener je zauzet primanjem
ili ispisom podataka. Kad se
dovrši tekući postupak,
pokušajte ponovno.
• Nevažeće rukovanje.
• Skeniranje nije uspjelo.
5. Rješavanje problema
197
Problemi s faksiranjem
Uvjet
Uređaj ne radi, nema prikaza
ili gumbi ne rade.
Predložena rješenja
• Iskopčajte napojni kabel i ponovno ga ukopčajte.
• Uvjerite se da je osigurano napajanje u električnu utičnicu.
• Provjerite da je napojna sklopka uključena i da je pritisnut virtualni prekidač na upravljačkoj ploči.
Nema tona biranja.
• Provjerite je li telefonski kabel pravilno priključen (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
• Provjerite radi li telefonska utičnica na zidu tako da u nju ukopčate drugi telefon.
Brojevi spremljeni u
memoriju ne biraju se
pravilno.
Uvjerite se da su brojevi pravilno pohranjeni u memoriju. Da biste to provjerili, ispišite popis iz adresara.
Original nije uvučen u uređaj. • Pobrinite se da papir nije naboran i da ste ga ispravno umetnuli. Provjerite je li original prave veličine, da nije predebeo ili
pretanak.
• Uvjerite se da je ulagač dokumenata čvrsto zatvoren.
• Gumenu podlošku ulagača dokumenata možda je potrebno zamijeniti. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte
"Dostupni dijelovi za održavanje" na stranici ).
Faksevi se ne primaju
automatski.
• Modus prijema potrebno je postaviti za faksiranje (pogledajte "Promjena modusa primanja" na stranici 33).
• Uvjerite se da u ladici za papir ima papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
• Provjerite prikazuje li se na prikazu poruka o pogrešci. Ako se prikazuje, uklonite problem.
Uređaj ne šalje.
• Uvjerite se da je original uložen u ulagač dokumenata.
• Na telefaks uređaju na koji šaljete provjerite može li primiti Vaš faks.
5. Rješavanje problema
198
Problemi s faksiranjem
Uvjet
Dolazni faks ima prazna
mjesta ili je loše kvalitete.
Predložena rješenja
• Telefaks uređaj s kojega se šalje faks možda je u kvaru.
• Bučna telefonska linija može prouzročiti pogreške na liniji.
• Provjerite svoj uređaj kopiranjem jednog primjerka.
• Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. Zamijenite uložak tonera ("Zamjena spremnika za toner"
na stranici ).
Neke od riječi na dolazni faks
su razvučene.
Na telefaks uređaju koji šalje faks došlo je do privremenog zaglavljenja dokumenta.
Na originalu koji ste poslali
su linije.
Provjerite mrlje na uređaju za skeniranje i očistite ih (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 7).
Uređaj bira broj, ali nema
povezivanja s drugim
telefaks uređajem.
Drugi telefaks možda je isključen, bez papira ili ne može odgovoriti na dolazne pozive. Razgovarajte s drugim rukovateljima
uređaja i zamolite ih da riješe problem na njihovoj strani.
Faksevi se ne pohranjuju u
memoriju.
Možda nema dovoljno memorijskog prostora za pohranu faksa. Ako se na zaslonu prikazuje status memorije, izbrišite sve
fakseve koje više ne trebate u memoriji, a zatim ponovno pokušajte spremiti faks. Zovite servis.
Prazna područja se pojavljuju
na dnu svake stranice ili na
drugim stranicama, s malom
trakom teksta na vrhu.
Možda ste odabrali pogrešne postavke papira u postavkama opcija korisnika. Ponovno provjerite veličinu i vrstu papira.
5. Rješavanje problema
199
Problemi s operativnim sustavom
1
Učestali problemi u sustavu Windows
Uvjet
Predložena rješenja
Tijekom instalacije pojavila
se poruka „Datoteka u
uporabi”.
Izađite iz svih aplikacija softvera. Uklonite sav softver iz Početnih grupa i zatim ponovno pokrenite Windows. Ponovno
instalirajte upravljački program pisača.
Pojavljuju se poruke „Kvar
opće zaštite”, „Iznimka OE”,
„Spool32” ili „Nezakonita
radnja”.
Zatvorite sve ostale aplikacije i ponovno pokrenite Windows, a zatim ponovno pokušajte ispisivanje.
Pojavljuju se poruke
„Neuspio ispis”, „Pojavila se
pogreška isteklog vremena
pisača”.
Ove poruke mogu se pojaviti tijekom ispisivanja. Samo pričekajte dok uređaj ne završi ispisivanje. Ako se poruka pojavila u
stanju čekanja ili nakon što je ispisivanje dovršeno, provjerite vezu i/ili je li došlo do pogreške.
Za dodatne informacije o porukama pogreške za Windows pogledajte Korisnički priručnik Microsoft Windows koji je isporučen s Vašim osobnim računalom.
5. Rješavanje problema
200
Problemi s operativnim sustavom
2
Uobičajeni problemi u sustavu Macintosh
Uvjet
Stroj ne ispisuje pravilno PDF
datoteke. Nedostaju neki dijelovi
grafike, teksta ili ilustracija.
Predložena rješenja
Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite Ispiši kao sliku s Acrobatovih opcija
ispisa.
Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.
Neka slova se ne prikazuju uobičajeno
tijekom ispisa naslovne stranice.
Mac OS ne može stvarati font tijekom ispisivanja naslovne stranice. Engleska abeceda i brojevi se uobičajeno
prikazuju na naslovnoj stranici.
Kod ispisa dokumenta u sustavu
Macintosh pomoću programa Acrobat
Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne
ispisuju pravilno.
Pazite da postavke rezolucije u vašem stroju odgovaraju pokretačkom programu u programu Acrobat Reader.
Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Macintosh pogledajte Korisnički priručnik za Macintosh koji je isporučen s vašim osobnim
računalom.
5. Rješavanje problema
201
Problemi s operativnim sustavom
3
Učestali problemi u sustavu Linux
Uvjet
Uređaj ne ispisuje.
Predložena rješenja
• Provjerite je li na vašem sustavu instaliran upravljački program pisača. Otvorite Unified Driver Configurator i prebacite na
pločicu Printers u prozoru Printers configuration, da biste vidjeli popis dostupnih uređaja. Provjerite je li vaš uređaj
prikazan na popisu. Ako nije, otvorite Add new printer wizard da biste podesili svoj uređaj.
• Provjerite je li pisač pokrenut. Otvorite Printers configuration i odaberite svoj uređaj na popisu pisača. Pogledajte opis
u oknu Selected printer. Ako njegov status sadrži značajku Stopped, molimo Vas da pritisnete tipku Start. Nakon toga
bi se trebao uspostaviti redovan rad pisača. Kad se pojave neki problemi u ispisivanju, može se aktivirati status „stopped”.
• Provjerite ima li Vaša aplikacija posebne opcije ispisa kao što je „-oraw”. Ako je „-oraw” specificiran u parametru retka
naredbe, pomaknite ga na pravilan ispis. Za Gimp pristup, odaberite „print” -> „Setup printer” u stavci naredbe uredite
parametar retka naredbe.
Neke slike u boji izlaze crne.
To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscripte inačica 7.05) kada je osnovni prostor boje dokumenta
indeksirani prostor boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje . Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color
Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript
verzije 7.06 ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com.
Neke slike u boji izlaze u
neočekivanoj boji.
To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscripte inačica 7.xx) kada je osnovni prostor boje dokumenta
indeksirani prostor RGB boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje . Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color
Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript
verzije 8.xx ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com.
Stroj ne ispisuje cijele
stranice, a rezultat se
ispisuje na pola stranice.
To je poznati problem koji se javlja kad se stroj za boju koristi na inačici 8.51 Ghostscripta ili starijoj, na 64-bitnom Linux OS,
te je naznačen na bugs.ghostscript.com kao Ghostscript Bug 688252. Problem je riješen u programu AFPL Ghostscript v.
8.52 ili novijem. Preuzmite najnoviju inačicu programa AFPL Ghostscript sa http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i
instalirajte ga da biste riješili ovaj problem.
5. Rješavanje problema
202
Problemi s operativnim sustavom
Uvjet
Ne mogu skenirati putem
Gimp Front-enda.
Predložena rješenja
Provjerite ima li Gimp Front-end Xsane:Device dijalog. na izborniku Acquire. Ako niste, na računalo je potrebno instalirati
Xsane dodatak za Gimp. Xsane dodatak za Gimp možete pronaći na distribucijskom CD-u Linux ili početnoj stranici za Gimp.
Za detaljne informacije pogledajte poglavlje pomoći za distribucijski CD sustava Linux ili aplikaciju Gimp Front-end.
Ako želite koristiti drugu vrstu aplikacije skeniranja, pogledajte poglavlje pomoći za aplikaciju.
Pojavljuje mi se poruka o
pogrešci „Cannot open port
device file” pri ispisu
dokumenta.
Molimo Vas da tijekom ispisa izbjegavate mijenjati parametre ispisa (npr. putem programa LPR GUI). Poznate verzije
poslužitelja CUPS prekidaju ispis kad god se mijenjaju opcije ispisa i zatim ga pokušavaju ponovno pokrenuti ispočetka.
Budući da upravljački program Unified Linux Driver tijekom ispisivanja zaključava ulaz, nenadani prekid upravljačkog
programa blokira ulaz i čini ga stoga nedostupnim za kasnije ispise. Ako se dogodi ta situacija, pokušajte osloboditi ulaz
odabirom Release port u prozoru Port configuration.
Uređaj se ne pojavljuje na
popisu skenera.
• Osigurajte da je Vaš uređaj priključen na Vaše računalo, ispravno spojen putem USB ulaza te da je uključen.
• Uvjerite se da je u Vaš sustav instaliran upravljački program skenera za Vaš uređaj. Otvorite Unified Linux Driver
configurator, prebacite na Scanners configuration, zatim pritisnite Drivers. Pobrinite se da je upravljački program s
nazivom koji odgovara nazivu Vašeg uređaja naveden u prozoru.
• Uvjerite se da ulaz nije zauzet. Budući da funkcionalne komponente uređaja (pisač i skener) dijele isto I/O sučelje (ulaz),
moguća je situacija istodobnog pristupa različitih korisničkih aplikacija na isti priključak. Da biste izbjegli moguće sukobe,
samo jedan od njih može imati kontrolu nad uređajem. Drugi korisnik će dobiti odgovor “uređaj je zauzet”. To se obično
događa kad započne postupak skeniranja. Pojavljuje se odgovarajući okvir s porukom.
Da biste identificirali izvor problema, otvoriti konfiguraciju ulaza i odaberite ulaz dodijeljen skeneru, simbol ulaza/ dev/mfp0
odgovara LP:0 oznaci prikazanoj u opcijama skenera, /dev/mfp1 odnosi na LP:1 i tako dalje. USB ulazi započinju s /dev/
mfp4, tako da se skener na USB:0 odnosi na /dev/mfp4 i tako dalje redom. U okviru Selected port (Odabrani ulaz) možete
vidjeti je li ulaz zauzet drugom aplikacijom. Ako je to slučaj, morate pričekati završetak trenutnog postupka ili pritisnite
gumb za otpuštanje ulaza, ako ste sigurni da aplikacija ulaza ne radi ispravno.
Uređaj ne skenira.
• Uvjerite se da je dokument uložen u uređaj, osigurajte da je Vaš uređaj priključen na računalo.
• Ako postoji pogreška na I/O tijekom skeniranja.
5. Rješavanje problema
203
Problemi s operativnim sustavom
Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Linux pogledajte Korisnički priručnik za Linux koji je isporučen s vašim osobnim računalom.
4
Uobičajeni problemi u programu PostScript
Sljedeće situacije su specifične za PS jezik i mogu se pojaviti kada se koristi nekoliko jezika pisača.
Problemi
Datoteka PostScript se ne
može ispisati
Mogući uzrok
Upravljački program PostScript možda nije
pravilno instaliran.
Rješenje
• Instalirajte upravljački program PostScript (pogledajte "Instalacija
softvera" na stranici 1.).
• Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite da je PS verzija dostupna za
ispis.
• Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
Ispisuje se izvješće
Ograničena provjera
pogreški
Postupak ispisa je bio vrlo složen.
Možda ćete morati smanjiti složenost stranice ili instalirati više memorije.
Ispisuje se stranica pogreške
za PostScript
Postupak ispisa možda nije za PostScript.
Uvjerite se da je postupak ispisa za PostScript. Provjerite očekuje li
softverska aplikacija postavljanje ili slanje datoteke zaglavlja u PostScriptu na
stroj.
U upravljačkom programu
Upravljački program pisača nije konfiguriran
nije odabrana opcijska ladica da prepozna opcijsku ladicu.
Otvorite svojstva upravljačkog programa za PostScript, odaberite karticu
Device Options i postavite opciju ladice.
5. Rješavanje problema
204
Problemi s operativnim sustavom
Problemi
Mogući uzrok
Kod ispisa dokumenta u
sustavu Macintosh pomoću
programa Acrobat Reader 6.0
ili novijeg, boje se ne ispisuju
pravilno
Postavka rezolucije u upravljačkom programu
pisača možda se ne podudara s onom u
programu Acrobat Reader.
Rješenje
Pazite da postavke rezolucije u upravljačkom programu Vašeg pisača
odgovaraju onom u programu Acrobat Reader.
5. Rješavanje problema
205
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
CAMEROON
Country/Region
ALBANIA
Customer Care Center
42 27 5755
Web Site
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
BELGIUM
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
BRAZIL
BULGARIA
0800-124-421
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
COTE D’LVOIRE
8000 0077
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
7864)
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
Web Site
7095-0077
CANADA
CHILE
AUSTRALIA
Customer Care Center
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
206
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
Country/Region
HUNGARY
INDIA
Customer Care Center
Web Site
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800 1100 11
www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
GHANA
0302-200077
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
HONG KONG
www.samsung.com/
hk_en/
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
207
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONGOLIA
MONTENEGRO
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
PHILIPPINES
Web Site
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
www.samsung.com
www.samsung.com
020 405 888
Country/Region
POLAND
www.samsung.com
0 801-1 SAMSUNG (172-678)
www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
ROMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline(+40)
21 206 01 10 from mobile and
land line
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726
7864)
www.samsung.com
PANAMA
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
208
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
UGANDA
0800-300 300
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UKRAINE
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
SLOVAKIA
SWITZERLAND
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr(French)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
www.samsung.com/
ua_ru
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
209
Rječnik
ADF
Sljedeći pojmovnik Vam pomaže da se upoznate s proizvodom
razumijevajući nazivlje koje se često koristi pri ispisu, kao i ono koje se
spominje u ovom priručniku.
802.11
802.11 je skup standarda za bežičnu komunikaciju putem lokalne mreže
(WLAN), koju je razvio IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).
Automatski uvlakač dokumenata (ADF) je uređaj za skeniranje koji se
automatski puniti originalnim listovima papira, tako da stroj može skenirati
određeni iznos papira odjednom.
AppleTalk
AppleTalk je vlasnički paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple, Inc
za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Macintosh (1984) i sada je
zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.
802.11b/g/n
802.11b/g/n može dijeliti isti hardver i koristiti frekv. pojas od 2,4 GHz.
802.11b podržava pojasnu širinu od 11 Mbps, 802,11n podržava pojasnu
širinu do 150 Mbps. 802.11b/g/n uređaji mogu povremeno naići na smetnje
koje dolaze od mikrovalne pećnice, bežičnih telefona i Bluetooth uređaja.
Pristupna točka
Pristupna točka ili bežična pristupna točka (AP ili WAP) je uređaj koji
povezuje bežične komunikacijske uređaje na bežične lokalne mreže
(WLAN) te djeluje kao središnji odašiljač i prijemnik WLAN radijskih signala.
BIT Depth
Pojam računalne grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za
predstavljanje boja jednog piksela u bitmap slici. Veća dubina boja daje širi
raspon različitih boja. Kako se broj bitova povećava, broj mogućih boja
postaje nepraktično velik za kartu boja. 1-bitna boja obično se naziva
monokromatska ili crno-bijela.
BMP
Bitmap grafički format koji interno koristi Microsoft Windows grafički
podsustav (GDI) te se obično koristi kao jednostavan grafički format
datoteka na toj platformi.
Rječnik
210
Rječnik
BOOTP
Pokrivenost
Bootstrap protokol. Mrežni protokol kojega mrežni klijent koristi za
automatsko dobivanje IP adrese. To se obično radi u bootstrap procesu
računala ili operativnih sustava koji se na njima rabe. BOOTP poslužitelji
dodjeljuju IP adresu iz fonda adresa svakom klijentu. BOOTP omogućuje
'radnim stanicama bez diskova' na računalima dobivanje IP adrese prije
učitavanja bilo kojeg naprednog operativnog sustava.
To je termin koji se koristi za mjerenje korištenja tonera pri ispisu. Na
primjer, 5% pokrivenosti znači da se na papiru A4 nalazi oko 5% slika ili
teksta. Dakle, ako papir ili izvornik ima komplicirane slike ili puno teksta na
sebi, pokrivenost će biti veća, a istovremeno, korištenje tonera će biti
onoliko kolika je pokrivenost.
CSV
CCD
Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućuje skeniranje. CCD
mehanizam pretraživanja se također koristi za držanje CCD modula, kako
bi se spriječilo oštećivanje prilikom pomicanja stroja.
Vrijednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteka, CSV se
koristi za razmjenu podataka između različitih aplikacija. Format datoteke;
obzirom da se koristi u Microsoft Excelu, postao je de facto standard u
cijeloj industriji, čak i među ne-Microsoftovim platformama.
Kolacioniranje
DADF
Kolacioniranje je postupak ispisivanja višestrukih kopija u kompletu. Kada
je odabrano kolacioniranje, uređaj ispisuje cijeli komplet prije ispisa
dodatnih kopija.
Dvostruki automatski uvlakač dokumenata (DADF) je uređaj za skeniranje
koji se automatski puni i okreće originalne listove papira, tako da stroj može
skenirati na obje strane papira.
Upravljačka ploča
Zadano
Upravljačka ploča je ravna, obično okomita površina, na kojoj su prikazani
kontrolni i nadzorni instrumenti. Obično se nalazi na prednjem dijelu stroja.
Vrijednost ili postavka koja je na snazi kad se pisač uzima iz svoje kutije,
resetira ili inicijalizira.
Rječnik
211
Rječnik
DHCP
Dot Matrix Printer
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja
klijent-poslužitelj. DHCP poslužitelj daje konfiguracijske parametre
specifične za zahtjev domaćina DHCP klijenta, općenito, informacije koje
su domaćinu klijenta potrebne za sudjelovanje na IP mreži. DHCP također
omogućuje mehanizam za premještanje IP adrese na domaćin klijenta.
Dot matrix printer se odnosi na tip pisača računala s glavom za ispis koja
se kreće natrag i naprijed na stranici i ispisuje udarom, udarajući tintom
natopljenu vrpcu od tkanine po papiru, poput pisaćeg stroja.
DIMM
Dots Per Inch (DPI) je mjera za rezoluciju koja se koristi za skeniranje i
ispis. Općenito, što je veći DPI, veća je rezolucija, vidljiviji su detalji na slici
i veća veličina datoteke.
Dual Inline Memory Module (DIMM), mala kružna ploča koja drži memoriju.
DIMM pohranjuje sve podatke unutar stroja, kao što su podaci koji se
ispisuju, primljeni faksirani podaci.
DLNA
Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućuje
uređajima u kućnoj mreži da dijele informacije s drugima preko mreže.
DPI
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring je usluga telefonske
tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za
odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.
Duplex
DNS
Domain Name Server (DNS) je sustav koji pohranjuje informacije povezane
s imenima domena u raspodijeljene baze podataka, na mrežama kao što je
Internet.
Mehanizam koji će automatski okrenuti list papira, tako da stroj može
ispisivati (ili skenirati) na obje strane papira. Pisač opremljen jedinicom za
obostrani ispis može ispisivati na obje strane papira tijekom jednog ciklusa
ispisa.
Rječnik
212
Rječnik
Duty Cycle
Eternet
Duty cycle je količina stranica koja ne utječe na performanse pisača za
mjesec dana. Općenito, pisač ima ograničenja u svojem vijeku trajanja, kao
što su stranice u godini. Vijek trajanja znači prosječni kapacitet ispisa,
obično unutar jamstvenog roka. Na primjer, ako je ciklus zadatka 48 000
stranica na mjesec s 20 radnih dana, pisač ograničava na 2 400 stranica
dnevno.
Eternet je tehnologija umrežavanja računala bazirana na okvirima, za
lokalne mreže (LAN-ovi). Definira ožićenje i signalizaciju za fizički sloj te
formate okvira i protokole za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj
podatkovne veze od OSI modela. Eternet je većinom standardiziran kao
IEEE 802.3. Postao je najkorištenija LAN tehnologija tijekom 1990-ih do
danas.
ECM
EtherTalk
Error Correction Mode (ECM) je opcijski način prijenosa izgrađen u telefaks
uređaje ili telefaks modeme klase 1. On automatski otkriva i ispravlja
pogreške u procesu prijenosa telefaksa, koje su ponekad prouzročene
bukom u telefonskoj liniji.
Paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple Computer za računalne
mreže. Bio je uključen u originalni Macintosh (1984) i sada je zastario za
Apple u korist TCP/IP mreža.
FDI
Emulacija
Emulacija je tehnika postizanja istih rezultata jednog stroja kao i kod
drugog.
Emulator duplicira funkcije jednog sustava s drugim sustavom, tako da se
drugi sustav ponaša kao da je prvi sustav. Emulacija se fokusira na točnu
reprodukciju vanjskog ponašanja, koje se za razliku od simulacije, koja se
odnosi na apstraktni model prema kojem se sustav simulira, često smatra
njegovim unutarnjim stanjem.
Foreign Device Interface (FDI) je kartica instalirana unutar stroja kako bi se
drugom uređaju omogućilo da radi kao uređaj na novčić i kao čitač kartica.
Ti sustavi na svojem stroju omogućuju uslugu plati-po-ispisu.
FTP
File Transfer Protocol (FTP) je protokol koji se obično koristi za razmjenu
datoteka preko bilo koje mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je
Internet ili intranet).
Rječnik
213
Rječnik
Jedinica grijača
Uređaj za masovnu pohranu (HDD)
Dio laserskog pisača koji spaja toner na tiskanim medijima. Sastoji se od
grijačeg valjka i potisnog valjka. Kad se toner prenese na papir, jedinica
grijača donosi toplinu i pritisak kako bi se osiguralo da toner ostaje na
papiru trajno, što je razlog zašto je papir topao kad izlazi iz laserskog
pisača.
Uređaj za masovnu pohranu (HDD), obično se naziva tvrdi pogon ili tvrdi
disk, je nepromjenjivi uređaj za pohranu koji pohranjuje digitalno kodirane
podatke na brzo okretne ploče s magnetskim površinama.
Gateway
Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna
neprofitna, profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije vezane
uz elektricitet.
Veza između računalnih mreža ili između računalne mreže i telefonske
linije. Vrlo je popularan, jer je to računalo ili mreža koja omogućuje pristup
na drugo računalo ili mrežu.
Grayscale
Nijanse sive boje koje predstavljaju svijetle i tamne dijelove slike, kad se
slike u boji pretvore u sive tonove; boje su predstavljene kao različite
nijanse sive.
Poluton
Vrsta slike koja simulira sive tonove mijenjajući broj točaka. Visoko obojena
područja se sastoje od velikog broja točaka, dok se svjetlija područja
sastoje od manjeg broja točaka.
IEEE
IEEE 1284
Standard 1284 paralelnog ulaza razvio je Institut inžinjera elektrotehnike i
elektronike (IEEE). Pojam "1284-B" odnosi na određenu vrstu priključka na
kraju paralelnog kabela koji se montira na periferiju (na primjer, pisač).
Intranet
Privatna mreža koja koristi Internet protokole, mrežno povezivanje i možda
javni telekomunikacijski sustav kako bi sigurno dijelila dio podataka o
organizaciji ili operacije sa svojim zaposlenicima. Ponekad se pojam odnosi
samo na najvidljiviju uslugu, interne web-stranice.
Rječnik
214
Rječnik
IP adresa
ISO
Adresa Internet protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste u cilju
identifikacije i međusobnog komuniciranja na mreži, pomoću standarda
Internet protokola.
Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno tijelo
za standardizaciju sastavljeno od predstavnika tijela za nacionalne
standarde. Ona proizvodi svjetske industrijske i komercijalne standarde.
IPM
ITU-T
Slika po minuti (IPM) je način mjerenja brzine pisača. IPM brzina označava
broj jednostranih listova koje pisač može dovršiti u roku od jedne minute.
Međunarodna telekomunikacijska unija je međunarodna organizacija
osnovana za standardizaciju i regulaciju međunarodnog radija i
telekomunikacija. Njegove glavne zadaće uključuju standardizaciju, dodjelu
radijskog spektra te organiziranje aranžmana međupovezivanja između
različitih zemalja, kako bi se omogućili međunarodni telefonski pozivi. A -T
izvan ITU-T označava telekomunikacije.
IPP
Internet Printing Protocol (IPP) definira standardni protokol za ispisivanje,
kao i za upravljanje ispisom, veličinu medija, rezoluciju i tako dalje. IPP
može se koristiti lokalno ili preko Interneta na stotine pisača, a također
podržava kontrolu pristupa, autentifikaciju i šifriranje, što je puno spretnije i
sigurnije rješenje za ispisivanje od prijašnjih.
ITU-T br. 1 grafikon
Standardizirani testni grafikon koji je objavio ITU-T za prijenos faksimila
dokumenta.
IPX/SPX
JBIG
IPX/SPX znači Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
To je mrežni protokol kojega koristi operativni sustav Novell NetWare. IPX
i SPX obje pružaju usluge povezivanja slične kao TCP/IP, s IPX protokolom
koji imaju sličnosti s IP i SPX koji su slični na TCP. IPX/SPX je ponajprije
dizajniran za lokalne mreže (LANs) te je vrlo učinkovit protokol za tu svrhu
(obično svojim performansama premašuje one od TCP/IP na LAN-u).
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standardna kompresija slike,
bez gubitka točnosti ili kvalitete, koji je dizajniran za sažimanje binarnih
slika, osobito za faksove, ali se može koristiti i za druge slike.
Rječnik
215
Rječnik
JPEG
MFP
Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najčešće korišteni standardni
način sažimanja uz gubitak za fotografske slike. To je format koji se koristi
za spremanje i prijenos fotografija na World Wide Webu.
Multifunkcijski periferijski uređaj (MFP) je uredski stroj koji sadrži sljedeće
funkcionalnosti u jednom fizičkom tijelu, tako da imate pisač, kopirni uređaj,
telefaks, skener i itd.
LDAP
MH
Lagani protokol za pristup direktoriju (LDAP) je protokol umrežavanja za
upite i modificiranje usluga direktorija preko TCP/IP.
Svjetlosna dioda (LED) je poluvodički uređaj koji pokazuje status stroja.
Modified Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjenje količine
podataka koje treba prenijeti između više telefaksa za prijenos slike,
preporučuje ga ITU-T T.4. MH je shema kodiranja duljine pokretanja
bazirana na kodnoj knjizi, optimizirana za učinkovito sažimanje bijelog
prostora. Kako se većina telefakseva sastoji uglavnom od bijelog prostora,
to minimizira vrijeme prijenosa većine faksova.
MAC adresa
MMR
Media Access Control (MAC) adresa je jedinstveni identifikator pridružen
mrežnom adapteru. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni identifikator, obično
zapisan kao 12 heksadecimalnih znakova grupiranih u parovima (npr. 0000-0c-34-11-4e). Ova adresa je obično tvrdo kodirana u Network Interface
Card (NIC) od strane proizvođača, a koristi se kao pomoć za usmjerivače
koji pokušavaju pronaći strojeve na velikim mrežama.
Modified Modified READ (MMR) je metoda sažimanja koju preporučuje
ITU-T T.6.
LED
Modem
Uređaj koji modulira signal nositelja za kodiranje digitalnih informacija, a
također i demodulira kao nositelj signala, za dekodiranje prenesene
informacije.
Rječnik
216
Rječnik
MR
Originali
Modified Read (MR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.4. MR
kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH. Sljedeći redak je u odnosu na prvi
određen razlikama, a zatim se razlike kodiraju i prenose.
Prvi primjer nečega, kao što je dokument, fotografija ili tekst itd, što je
kopirano, reproducirano ili prevedeno za proizvodnju drugoga, ali što se nije
kopiralo ni proizlašlo iz nečega drugog.
NetWare
OSI
Mrežni operacijski sustav koji je razvila tvrtka Novell, Inc U početku je
koristio kooperativnu višezadaćnost za pokretanje raznih usluga na PC-u,
a mrežni protokoli su se temeljili na arhetipskom Xerox XNS stogu. Danas
NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.
Open Systems Interconnection (OSI) je model koji je razvila Međunarodna
organizacija za standardizaciju (ISO) za komunikacije. OSI nudi standardni,
modularni pristup izgradnji mreže koji dijeli potrebni skup složenih funkcija
u upravljive funkcionalne slojeve sa samostalnim sadržajem. Slojevi su, od
vrha do dna, aplikacije, prezentacije, sesije, promet, mreža, podatkovna
veza i fizički.
OPC
Organski foto provodnik (OPC) je mehanizam koji omogućuje virtualnu sliku
za ispis pomoću laserskih zraka koje se emitiraju iz laserskog pisača, a
obično je zelene boje ili hrđe i ima oblik cilindra.
Jedinica za snimanje koja sadrži bubanj polako nosi površinu bubnja za
njegovu uporabu u pisaču, a treba ga zamijeniti na odgovarajući način,
budući da se haba od kontakta s četkom za razvoj uloška, mehanizmom za
čišćenje i papirom.
PABX
Privatna automatska izmjena grana (PABX) je automatski telefonski sustav
prebacivanja unutar privatnog poduzeća.
PCL
Jezik naredbi pisača (PCL) je jezik za opis stranice (PDL) koji je razvio HP
kao protokol pisača i postao je industrijski standard. Izvorno razvijen za
rane tintne pisače, PCL je izdan u različitim razinama za toplinski, matrični
pisač i laserske pisače.
Rječnik
217
Rječnik
PDF
PRN datoteka
Format zapisa dokumenta (PDF) je vlasnički format datoteke koje je razvila
tvrtka Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumenata u
formatu neovisnom o uređaju i neovisnom o rezoluciji.
Sučelje za upravljački program uređaja, koje ovom softveru omogućuje
interakciju s upravljačkim programom uređaja koristeći standardne ulazno/
izlazne sistemske pozive, što olakšava mnoge zadatke.
PostScript
Protokol
PostScript (PS) je jezik za opisivanje stranica i programski jezik, koji se
prvenstveno koristi u elektronskim područjima i područjima stolnog
izdavaštva. - koji se pokreće u interpreteru za generiranje slike.
Konvencija ili standard koji kontrolira ili omogućuje vezu, komunikaciju i
prijenos podataka između dviju krajnjih točaka računala.
PS
Upravljački program pisača
Pogledajte PostScript.
Program se koristi za slanje naredbi i prijenos podataka iz računala na
pisač.
Medij za ispis
Mediji kao što su papir, koverte, naljepnice i folije koje se mogu koristiti u
pisaču, skeneru, telefaksu ili kopirki.
PSTN
Telefonska mreža s javnim prospajanjem (PSTN) je mreža svjetskih javnih
mreža s prospajanjem telefonske mreže koja je, po industrijskim
premisama, obično usmjerena kroz centralu.
RADIUS
PPM
Stranica po minuti (PPM) je metoda mjerenja za određivanje koliko brzo
pisač radi, što znači broj stranica koje pisač može proizvesti u jednoj minuti.
Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) je protokol za
autentikaciju i računovodstvo udaljenog korisnika. RADIUS omogućuje
centralizirano upravljanje autentikacijskim podacima, kao što su korisnička
imena i lozinke, koristeći AAA (autentifikaciju, autorizaciju i računovodstvo)
koncept za upravljanje pristupom mreži.
Rječnik
218
Rječnik
Rezolucija
Maska podmreže
Oštrina slike mjerena u točkama po inču (DPI). Što je veći dpi, veća je
rezolucija.
Maska podmreže se koristi zajedno s mrežnom adresom, kako bi se
utvrdilo koji dio adrese je mrežna adresa, a koji dio je adresa domaćina.
SMB
TCP/IP
Server Message Block (SMB) je mrežni protokol koji se uglavnom
primjenjuje za dijeljenje datoteka, pisača, serijskih ulaza i razne
komunikacije između čvorova na mreži. Također omogućuje autenticirani
međuprocesni komunikacijski mehanizam.
Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP); skup
komunikacijskih protokola koje implementiraju stog protokola, na kojima se
pokreće Internet i većina komercijalnih mreža.
TCR
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je standard za prijenos e-poštom na
Internetu. SMTP je relativno jednostavni protokol baziran na tekstu, gdje su
navedeni jedan ili više primatelja poruke, a zatim se tekst poruke prenosi.
To je protokol klijentskog poslužitelja, u kojem klijent šalje poruku e-pošte
na poslužitelj.
SSID
Service Set Identifier (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN). Svi
bežični uređaji u WLAN-u koriste isti SSID, kako bi međusobno
komunicirali. SSID-ovi su osjetljivi na velika i mala slova i maksimalna im je
duljina 32 znaka.
Transmission Confirmation Report (TCR) pruža detalje svakog prijenosa,
kao što je status zadatka, rezultat prijenosa i broj poslanih stranica. Ovo
izvješće može se postaviti za ispis nakon svakog posla ili tek kad nije uspio
prijenos.
TIFF
Tagged Image File Format (TIFF) je bitmap format slike varijabilne
rezolucije. TIFF opisuje podatke o slici koji obično dolaze od skenera. TIFF
slike koriste oznake, ključne riječi za definiranje karakteristika slike koja se
nalazi u datoteci. Ovaj fleksibilni i o platformi neovisan format može se
koristiti za slike koje su napravljene od strane raznih aplikacija za obradu
slika.
Rječnik
219
Rječnik
Uložak za toner
USB
Vrsta boce ili spremnika koji se upotrebljava u uređaju poput pisača, a koji
sadrži toner. Toner je prah koji se koristi u laserskim pisačima i fotokopirnim
uređajima, koji tvori tekst i slike na papiru za ispis. Toner se može rastopiti
kombinacijom toplina/ tlak iz grijača, uzrokujući da se vežu za vlakna
papira.
Universal Serial Bus (USB) je standard koji je razvila tvrtka USB
Implementers Forum, Inc., za povezivanje računala i periferije. Za razliku
od paralelnog ulaza, USB je osmišljen za istovremeno spajanje jednog USB
ulaza računala na više vanjskih uređaja.
Vodeni žig
TWAIN
Industrijski standard za skenere i softver. Pri korištenju TWAINkompatibilnog skenera s TWAIN-kompatibilnim programom, skeniranje se
pokreće iz programa. To je API ključ za snimanje slika za operativne
sustave Microsoft Windows i Apple Macintosh.
Vodeni žig je prepoznatljiv imidž ili uzorak na papiru, koji je svjetliji kad se
gleda prema svjetlu. Vodeni je žig prvi puta predstavljen u Bolonji, u Italiji
1282.; koristili su ih proizvođači papira za identifikaciju svojih proizvoda,
kao i na poštanskim markama, novčanicama i drugim državnim
dokumentima kako bi se obeshrabrila krivotvorenja.
UNC put
WEP
Uniform Naming Convention (UNC) je standardni način pristupa
zajedničkim mrežama u Window NT-u i drugim Microsoftovim proizvodima.
Format UNC puta je: \\<servername>\<sharename>\<Additional directory>
Wired Equivalent Privacy (WEP) je sigurnosni protokol naveden u IEEE
802.11 za pružanje iste razine sigurnosti kao kod žičanog LAN-a. WEP
pruža sigurnost šifriranjem podataka preko radija, tako da je zaštićen kad
se prenosi s jedne krajnje točke do druge.
URL
WIA
Uniform Resource Locator (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa
na Internetu. Prvi dio adrese ukazuje koji protokol koristiti, drugi dio
određuje IP adresu ili naziv domene u kojoj se nalazi resurs.
Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura snimanja koja je izvorno
uvedena u sustave Windows Me i Windows XP. Skeniranje se može
pokrenuti iz tih operacijskih sustava pomoću WIA-kompatibilnog skenera.
Rječnik
220
Rječnik
WPA
Wi-Fi Protected Access (WPA) je razred sustava za sigurne bežične (Wi-Fi)
računalne mreže, kreiran kako bi poboljšao sigurnosne značajke WEP-a.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA unaprijed zadani zajednički ključ) je specijalni modus za
WPA za mala poduzeća i kućne korisnike. Zajednički ključ ili lozinka
konfigurirani u bežičnu pristupnu točku (WAP) i bilo koje bežično prijenosno
računalo ili stolni uređaj. WPA-PSK generira jedinstveni ključ za svaku
sesiju između bežičnog klijenta i pridruženog WAP-a za poboljšanje
sigurnosti.
WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard za uspostavljanje bežične kućne
mreže. Ako Vaša bežična pristupna točka podržava WPS, lako možete
konfigurirati bežičnu mrežnu vezu bez računala.
XPS
XML Paper Specification (XPS) je specifikacija za Page Description
Language (PDL) i novi format dokumenta, koja je koristan za prijenosne i
elektroničke dokumente, razvijen od strane tvrtke Microsoft. To je
specifikacija na baui XML-a, koja se temelji na novom putu ispisa i formatu
dokumenata neovisnom o uređaju, koji se bazira na vektorima.
Rječnik
221
Indeks
A
F
AnyWeb ispis
167
Macintosh
ispis sloja
faksiranje
adresar
podešavanje rezolucije
56
grupno registriranje
136
podešavanje tamnoće
57
grupno uređivanje
136
prijem u modusu telefaksa
56
korištenje
135
priprema za faksiranje
54
registriranje
135
uređivanje
135
Č
čišćenje
Ispis
46
Izlazni držač
43
informacije o propisima
99
74
informacije uređaja
unutrašnjost
71
ispis
valjak za podizanje
73
vanjština
70
ispis na obje strane papira
Macintosh
147
70
ispis u datoteku
139
ispisivanje dokumenta
Windows
D
dijelovi za održavanje
61
E
ekološko ispisivanje
121, 124, 125, 129
49
ispis
144
obriši
144
stvori
144
ispisivanje dokumenta
I
jedinica skeniranja
čišćenje uređaja
146
Linux
147
Macintosh
146
izvještaji
informacije uređaja 121, 122, 123, 124,
126,
129
K
kopija
općenito podešavanje
46
Linux
147
Macintosh
146
posebne značajke pisača
140
postavljanje kao zadanog uređaja
138
promjena zadanih postavki ispisa
138
124
kopiranje
osnovno kopiranje
50
smanjenje ili povećanje kopija
52
korištenje pomoći
49, 147
L
LCD zaslon
pretraživanje statusa uređaja 121, 124,
125,
129
više stranica na jednom listu papira
Indeks 222
Indeks
Linux
Potvrda
201
instalacija pokretačkog programa za
spojeni USB kabel
116
ispis
147
ponovno instaliranje upravljačkog
programa za spojeni USB kabel
118
skeniranje
154
svojstva pisača
149
učestali problemi u sustavu Linux
202
unified driver configurator
176
zahtjevi sustava
97
medij za ispis
ladica
pogled s prednje strane
20
pogled sa stražnje strane
22
86
Izlazni držač
93
poruka o pogrešci
naljepnice
41
postavke uređaja
omotnica
40
posebni mediji
39
postavljanje veličine papira
42
postavljanje vrste papira
42
prethodno ispisan papir
42
snop posjetnica
41
podešavanje širine i duljine
36
postavljanje veličine i vrste papira
42
N
promjena veličine ladice
36
Nup ispis
ručni ulagač
38
156
status uređaja
121, 124, 125, 129
postavljanje adresara
135
postavljanje razlučivosti pisača
Linux
148
postavljanje uređaja
podešavanje visine
133
potrošni materijal
Macintosh
146
dostupni potrošni materijal
60
naručivanje
60
očekivani vijek uporabe spremnika za
63
toner
M
O
Macintosh
omiljene postavke za ispisivanje
48
praćenje vijeka trajanja potrošnog
materijala
68
opće ikone
13
zamjena spremnika za toner
66
instalacija pokretačkog programa za
spojeni USB kabel
113
ispis
146
ponovno instaliranje upravljačkog
programa za spojeni USB kabel
115
skeniranje
153
uobičajeni problemi u sustavu Macintosh
opće postavke
126
pregled izbornika
29
problem
P
problemi s operativnim sustavom
Pomoćnik skeniranja
152
Posebne značajke
132
200
problemi
problemi kod ispisivanja
183
Indeks 223
Indeks
problemi kod skeniranja
196
Status pisača Samsung
172
preraspodjela tonera
64
problemi s faksiranjem
198
service contact numbers
206
upute za rukovanje
62
problemi s kopiranjem
195
sigurnost
zamjena spremnika
66
problemi s kvalitetom ispisa
187
informacije
14
problemi s napajanjem
182
simboli
14
problemi s uvlačenjem papira
181
skeniranje
R
osnovne informacije
Razumijevanje LED svjetla
84
Skeniranje iz programa za uređivanje
151
slike
56
Skeniranje pomoću programa SmarThru
Office
153
rezolucija
faksiranje
rječnik
210
ručni ulagač
stavljanje
38
150
Skeniranje s programom Samsung Scan
Assitant
152
svojstva pisača
Linux
149
T
telefaks
154
automatsko ponovno biranje
Skeniranje u sustavu Macintosh
153
Dodavanje dokumenata u rezervirano
158
faksiranje
specifikacije
medij za ispis
sporazum
Skeniranje u sustavu Macintosh
153
spremnik za toner
SmarThru Office
153
172, 174
39
Skeniranje u Linuxu
154
opće informacije
posebni mediji
Automatsko slanje izvještaja o telefaksu
prilikom ispisa
164
Skeniranje u Linuxu
Status pisača
37
152
višestruko slanje
Skeniranje
papira u ladicu 1
Skeniranje pomoću upravljačkog
programa WIA
slanje faksa
S
stavljanje
156
157
55
Odgađanje prijenosa faksa
91
Otkazivanje postupka rezerviranog
faksiranja
159
93
13
koji nije Samsungov i punjen je
62
pohrana
62
predviđeni vijek uporabe
63
općenito podešavanje
121
Preusmjeravanje poslanog faksa na
159
drugo odredište
Prijem faksova u memoriju
164
Primanje faksa u računalo
160
Promjena modusa primanja
161
Indeks 224
Indeks
ponovno biranje zadnjeg broja
156
preusmjeravanje primljenog faksa na
160
drugo odredište
V
višefunkcionalna ladica
savjeti za uporabu
38
uporaba posebnih medija
39
papira
78
uklanjanje papira
81
značajka faksiranja
156
značajka ispisivanja
138
značajka skeniranja
150
prijem s dodat telefonom
162
prijem u modusu DRPD
162
prijem u modusu Tel
162
vodeni žig
prijem u modusu telefaksa
162
obriši
143
prijem u modusu telefonske tajnice 162
stvori
143
značajka medija za ispis
prijem u sigurnosnom modusu
163
uredi
143
značajke stroja
Slanje faksa s prioritetom
159
Slanje faksa u računalu
157
U
vrsta pripreme originala
značajke
5
93
119
43
W
Windows
instalacija pokretačkog programa za
spojeni USB kabel
26, 27
Unix
zahtjevi sustava
98
učestali problemi u sustavu Windows
200
Upravljački program PostScript
rješavanje problema
204
zahtjevi sustava
96
USB kabel
instalacija pokretačkog programa 26, 27,
113,
116
ponovno instaliranje upravljačkog
programa
115, 118
umetanje originala
unos znaka
upravljačka ploča
44
134
23
Z
zadane postavke
postavke ladice
42
zaglavljeni papir
otklanjanje originalnog dokumenta
79
savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja
Indeks 225
Download PDF

advertising