Samsung SPF-72H User manual
| Sigurnosni simboli |
Napajanje | Postavljanje |
Upotreba i
čišćenje
|
Sigurnosni simboli
Svakako pratite upute u nastavku kako biste spriječili nezgode i oštećenja uređaja njegovom ispravnom upotrebom.
Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do ozbiljne ozljede ili smrtnog slučaja.
Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do blažih ozljeda ili materijalne štete.
| Sigurnosni simboli |
Napajanje | Postavljanje |
Upotreba i
čišćenje
Napajanje
Umetnite utikač za napajanje tako da bude učvršćen na mjestu.
z
U protivnom može doći do požara.
Nemojte koristiti oštećeni utikač za napajanje, kabel ili utičnicu jer bi moglo doći
do strujnog udara ili požara.
Utikač za napajanje ne dodirujte mokrim rukama jer bi moglo doći do strujnog
udara.
|
Ne spajajte više od jednog uređaja u jednu utičnicu jer bi pregrijana utičnica
mogla uzrokovati požar.
Kabel za napajanje ne izvlačite na silu.
z
Na kabel za napajanje nemojte stavljati teške stvari jer bi moglo doći do strujnog
udara ili požara.
Prije pomicanja uređaja svakako isključite napajanje i iskopčajte utikač za
napajanje iz utičnice. Svakako iskopčajte kabele za spajanje i iz ostalih uređaja.
z
Pomicanjem proizvoda bez prethodnog isključivanja kabela za napajanje mogli biste
oštetiti kabel i uzrokovati strujni udar ili požar.
Primite utikač i izvucite ga iz utičnice pazeći da ga ne izvlačite potezanjem kabela
jer ga na taj način možete oštetiti.
z
U suprotnom biste mogli uzrokovati požar ili spriječiti mogućnost uključivanja uređaja.
Prije čišćenja uređaja svakako isključite utikač za napajanje.
z
U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte dozvoliti da voda dođe u dodir s adapterom za napajanje ili uđe u njega
jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
z
Preporučujemo da uređaj ne koristite na otvorenom za vrijeme snijega ili kiše ili u
z
Kada perete pod vodom, izbjegavajte dodir adaptera za napajanje s vodom.
blizini vode.
Nemojte postavljati adapter za napajanje u blizinu grijalice jer može doći do
požara.
| Sigurnosni simboli |
Postavljanje
Napajanje | Postavljanje |
Upotreba i
čišćenje
|
Kada uređaj postavite na ormarić ili policu, pazite da prednji kraj uređaja ne
prelazi rub površine na kojoj stoji.
z
U suprotnom bi uređaj mogao pasti te se pokvariti ili uzrokovati ozljedu.
Utikač za napajanje ne postavljajte u blizinu grijalice jer bi se mogao istopiti,
uzrokovati strujni udar ili požar.
Uređaj ne postavljajte u automobil ili na mjesta do kojih može doći ulje, dim,
vlaga, voda ili kišnica.
z
Bilo kakav doticaj tih materijala s uređajem može uzrokovati strujni udar ili požar.
Za vrijeme grmljavine ili munja iskopčajte utikač za napajanje.
z
U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Uređaj prilikom postavljanja nježno spustite na površinu.
z
U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili ozljede.
Prilikom pomicanja uređaja pazite da vam ne padne jer biste time mogli oštetiti
uređaj ili se ozlijediti.
Uređaj postavite na mjesto koje je izvan dosega djece.
z
Uređaj bi mogao pasti i uzrokovati ozljedu.
| Sigurnosni simboli |
Upotreba i čišćenje
Napajanje | Postavljanje |
Upotreba i
čišćenje
|
U priključke na poleđini uređaja nemojte umetati metalne predmete poput vilica,
žica, svrdala ili zapaljivih tvari poput papira ili šibica jer bi moglo doći do strujnog
udara ili požara.
z
Ako u uređaj uđe voda ili neka strana tvar, svakako ga isključite, iskopčajte utikač za
napajanje iz utičnice i obratite se servisnom centru.
Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili vršiti preinake na uređaju.
z
Ako uređaj treba popraviti, obratite se servisnom centru. U protivnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Ako čujete neobičan zvuk, osjetite miris paljevine ili vidite dim, odmah isključite
utikač za napajanje i obratite se servisnom centru.
z
U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Uvijek uklonite prašinu i vodu s izvoda i priključaka utikača za napajanje.
z
U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Prilikom čišćenja uređaja prvo iskopčajte utikač za napajanje i očistite ga mekom,
suhom krpom.
z
Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida,
osvježivača zraka, maziva, sredstava za pranje rublja ili voska.
Ako uređaj ne ćete koristiti dulje vrijeme, svakako iskopčajte utikač za napajanje.
z
Mnogo nakupljene prašine može uzrokovati zagrijavanje ili zapaljenje, uzrokovati strujni
udar ili požar.
Ako uređaj treba biti postavljen na određenom mjestu, a ne pod određenim uvjetima,
svakako se u vezi postavljanja obratite nekom od naših servisnih inženjera jer bi
uređaj zbog lošeg smještaja mogao imati ozbiljnih problema s kvalitetom.
z
To se odnosi na mjesta izložena uvjetima s velikom količinom sitne prašine, kemikalijama,
visokim ili niskim temperaturama, vlagom ili na slučajeve kada je uređaj potrebno na
dulje vrijeme koristiti stalno, bez prekida.
Ako vam uređaj ispadne ili mu oštetite kućište, isključite ga i iskopčajte utikač za
napajanje.
z
Upotrebom uređaja bez potvrde da nije oštećen mogli biste uzrokovati strujni udar ili
požar. Obratite se servisnom centru.
Pravilno odlaganje uređaja
(Otpadna električna i elektronička oprema) - samo za Europu
(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima za
odvojeno prikupljanje)
Oznaka prikazana na uređaju ili na literaturi označava da ga na kraju radnog vijeka ne bi
trebalo odlagati s ostalim kućnim otpadom. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili oštećenje
zdravlja zbog nekontroliranog odlaganja otpada, svakako ga odvojite od ostale vrste otpada i
odgovorno ga reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.
Privatne osobe bi se za pojedinosti o mjestu i načinu odlaganja uređaja u svrhu njegova
ekološki prihvatljivog recikliranja trebale obratiti trgovcu kod kojega su uređaj kupili ili
lokalnom državnom uredu.
Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini.
Uređaj se prilikom odlaganja ne bi trebao miješati s ostalim komercijalnim otpadom.
| Značajke
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
Bočna
|
strana
|
(gumbi)
Značajke
Povećajte memorijski kapacitet pomoću memorijske kartice. U spremljenim slikama uživajte odmah.
Spajanjem SD ili MMC/MS/XD memorijske kartice iz digitalnog fotoaparata s okvirom za digitalne fotografije možete u
slikama uživati brzo i jednostavno. Na isti način možete proširiti i memorijski kapacitet okvira.
Moderan dizajn
Svojim uglađenim, vrhunskim dizajnom čistih linija, okvir za digitalne fotografije služi i kao ukras za stol.
Stalak koji se može zakrenuti za 90 stupnjeva omogućuje vodoravnu i okomitu montažu.
| Značajke
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
Bočna
|
strana
(gumbi)
Provjerite nalaze li se u isporučenom paketu sve komponente.
Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom dobavljaču od kojega ste proizvod kupili. Zanima li vas dodatna oprema, obratite se
servisnom centru.
Nikada nemojte koristiti drugačiji adapter za napajanje od onoga koji je priložen uz uređaj.
Komponente
|
Okvir za digitalne fotografije
(Boje svakog od proizvoda bi se mogle razlikovati.)
Priručnik
Pokretanje
Jamstvo
(Nije dostupno na svim lokacijama)
Priručnik za korisnika
Kabeli
Kabel za napajanje
USB kabel
Adapter za napajanje
(vrsta A-B)
Prodaje se odvojeno
SD/MMC/MS/XD kartica
| Značajke
Prednja strana
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
Bočna
|
strana
(gumbi)
|
| Značajke
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
Bočna
strana
|
(gumbi)
Stražnja strana
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava prilikom korištenja
Kensington lock
na javnim mjestima. (uređaj za zaključavanje se mora kupiti odvojeno).
U vezi korištenja uređaja za zaključavanje obratite se lokalnom trgovcu
tvrtke SAMSUNG.
Računalo ili vanjski uređaj spojite pomoću USB kabela.
USB priključak
Down stream
Spojite okvir za digitalne fotografije pomoću USB kabela s
priključak
uređajem za spremanje podataka koji podržava USB.
|
Up stream
Okvir za digitalne fotografije spojite pomoću USB kabela na
priključak
USB priključak računala.
Prilikom spajanja okvira za digitalne fotografije na računalo putem upstream
priključka svakako koristite USB kabel (vrste A-B) koji je priložen uz uređaj.
U ovu utičnicu priključite adapter za napajanje.
Utičnica za
Kabel za napajanje spojite s utičnicom na adapteru za napajanje.
napajanje
Stalak
Stalak koji se može zakrenuti za 45 i 90 stupnjeva omogućuje vodoravnu i okomitu
montažu. Ako okvir za digitalne fotografije montirate okomito, fotografije ćete moći
zakretati pomoću funkcije za zakretanje kako biste ih prilagodili okomitoj montaži.
Utor za
U ovaj utor možete umetnuti SD karticu ili MMC/MS/XD karticu i pregledati spremljeni
memorijsku karticu
sadržaj.
Držač koji sprečava
Podupire uređaj kako bi na skliskim površinama stajao čvrsto na mjestu.
klizanje
| Značajke
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
Bočna
|
strana
(gumbi)
Bočna strana (gumbi)
[
] Gumb za uključivanje
Uključuje i isključuje uređaj.
Gumb za uključivanje koji se nalazi s desne strane uređaja držite pritisnutim
otprilike 2 sekunde.
Indikator napajanja
Prikazuje status napajanja. Kada uključite uređaj, zasvijetlit će indikator.
[MENU] Gumb izbornika
Prikazuje izbornik u donjem lijevom kutu zaslona.
[
Pomiče odabrani okvir u izborniku prema gore.
] Gumb Gore
[ ] Gumb Lijevo
Pomiče odabrani okvir u izborniku ulijevo.
[ ] Gumb Desno
Pomiče odabrani okvir u izborniku udesno.
[
Pomiče odabrani okvir u izborniku prema dolje.
] Gumb Dolje
|
[ENTER(
unos
)] Gumb za
[ ▶ll ] Gumb za
Odabire datoteku za reprodukciju, postavku izbornika ili stavku.
Pokretanje/pauza tijekom reprodukcije.
pokretanje/pauzu
[BACK] Gumb za povratak
Povratak na prethodni izbornik.
| Napajanje
|
USB
|
|
USB
|
Memorijska
kartica
|
Priključivanje napajanja
Adapter za napajanje spojite s
priključkom na stražnjoj strani uređaja.
Kabel za napajanje spojite s adapterom za napajanje.
Kabel za napajanje uređaja priključite u najbližu utičnicu.
Pritisnite gumb
na bočnoj strani uređaja kako biste ga uključili.
| Napajanje
Spajanje putem USB priključka
Memorijska
kartica
|
Down Stream
Koristi se za spajanje vanjskog uređaja koji podržava USB s okvirom za digitalne fotografije.
priključak
Ovaj uređaj ne podržava USB čitače za kartice. Podržava samo USB memoriju.
Računalo ne prepoznaje vanjske uređaje priključene na okvir za digitalne fotografije.
Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski
uređaj.
Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za kvar vanjskog uređaja koji bi bio uzrokovan korištenjem
drugih kabela osim onih standardno određenih za svaki uređaj.
Neki vanjski uređaji se isporučuju s kabelom koji ne zadovoljava USB standarde. Oni bi mogli
uzrokovati kvar.
Ako vanjski uređaj za spremanje podataka ne funkcionira normalno kada ga spojite s okvirom za
digitalne fotografije, pokušajte ga spojiti s računalom. Ako ne bude funkcionirao normalno ni kada ga
spojite s računalom, obratite se servisnom centru zbog tog vanjskog uređaja ili računala.
Up Stream
priključak
Koristi se za spajanje okvira za digitalne fotografije s računalom.
Prilikom spajanja okvira za digitalne fotografije s računalom putem up stream priključka svakako
koristite USB kabel koji je priložen uz uređaj.
Priključite upstream utičnicu okvira za digitalne fotografije.
Spojite USB priključak računala.
| Napajanje
Spajanje memorijske kartice
|
USB
|
Memorijska
kartica
|
SD/MMC/MS/XD KARTICA Karticu gurnite u smjeru označenom na vrhu kartice.
Kad uključite uređaj, automatski će se pojaviti zaslon s izbornikom Photo i
započet će prikaz slajdova s fotografijama iz memorije okvira. Ako je
ugrađena vanjska memorija poput memorijske kartice ili USB memorije, bit
će odabrana prva i započet će prikaz slajdova s fotografijama iz njenog
korijenskog direktorija. U slučaju da nema datoteka s fotografijama,
prikazat će se popis mapa.
Prilikom uključivanja pokrenut će se prikaz slajdova fotografija koje se nalaze u korijenskom direktoriju instaliranog vanjskog
uređaja za spremanje podataka. Ako na vanjskom uređaju nema fotografija ili vanjski uređaj nije instaliran, prikazat će se
zaslon izbornika Photo.
Ako ne dirate tipkovnicu pet (5) minuta, trenutni način rada će se promijeniti u način rada Clock radi zaštite zaslona. Ako
pritisnete gumb MENU u načinu rada Clock, prikazat će se podizbornik. Pritisnite gumb BACK za povratak na glavni zaslon.
|
Gumbi
| Fotografije |
Sat
|
Postavke
|
|
Postavke
|
Gumbi
Izravne funkcije
Zaslonski prikaz
MENU
∧,∨,<,>
ENTER
BACK
Opis
Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
Ovi gumbi omogućavaju podešavanje stavki izbornika.
Aktivira označene stavke izbornika.
Pomoću ovog gumba možete napraviti korak unazad u izborniku.
|
Gumbi
| Fotografije |
Fotografije
Kada odaberete mapu
Nakon pritiska na gumb MENU, na zaslonu će se prikazati izbornik.
Sat
Zaslonski prikaz
Opis
Open
Otvaranje mape.
Copy
Kopiranje mape.
Delete
Brisanje mape.
Kada odaberete popis sličica
Nakon pritiska na gumb MENU, na zaslonu će se prikazati izbornik.
Zaslonski prikaz
Opis
Start Slide Show
Pokretanje prikaza slajdova.
Copy / Copy All files
Delete / Delete All files
Kopiranje datoteke.
Brisanje datoteke.
Prikaz slajdova
Kada pritisnete MENU, na zaslonu će se prikazati izbornik.
Na zaslonu će se moći prikazati samo fotografije s razlučivošću manjom od 8000 (širina) * 8000 (visina) piksela.
Gornji zaslonski
Donji zaslonski prikaz
Detaljni zaslonski prikaz
prikaz
Start Slide Show
Opis
Start slideshow
Slide Show Effect
Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion,
Silk, Random
Odabir efekta za slike koje se prikazuju na zaslonu.
Slide Show Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Odabir između brzog, normalnog i sporog načina rada.
Slide Show Repeat
On, Off
Za prikaz slika odaberite Repeat.
Slide Show Shuffle
On, Off
Odaberite želite li datoteke reproducirati slijedno ili nasumično.
Brightness
0~100
Podešavanje razine svjetline od 0 do 100.
Auto Rotation
On, Off
Ako se fotografija treba prikazati u uspravnom položaju, a digitalni album je postavljen vodoravno,
fotografija će se automatski zakrenuti i prilagoditi širini.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Odaberite između opcija Original, 90°, 180° i 270°.
Original, x1, x2, x4
Zoom
Ovu opciju odaberite ako želite zumirati u fotografiju. Veličinu fotografije možete povećati 2 ili 4 puta.
Veličina x1 označava da je fotografija prilagođena visini.
Original, Fit To Width, Fit To Screen
Aspect Ratio
Odaberite omjer stranica za prikaz slika.
Izravne funkcije (prikaz slajdova)
Gumb
Status
Opis
>
Pauza u prikazu slajdova
Reprodukcija sljedeće datoteke s popisa. Prikaz informacija o datoteci.
<
Pauza u prikazu slajdova
Reprodukcija prethodne datoteke s popisa. Prikaz informacija o datoteci.
[ ▶ll ] Reprodukcija
prikaza slajdova.
Prikaz informacija o datoteci
[ ll ] Pauza u prikazu
Pauza u prikazu slajdova. Reprodukcija prikaza slajdova.
slajdova.
Reprodukcija prikaza
MENU
Pauza u prikazu slajdova. Prikaz izbornika za datoteku.
slajdova
Pauza u prikazu slajdova
|
Napuštanje izbornika. Reprodukcija prikaza slajdova.
Gumbi
| Fotografije |
Sat
|
Postavke
Sat
Nakon pritiska na gumb MENU, na zaslonu će se prikazati izbornik.
Gornji zaslonski
Detaljni zaslonski prikaz
prikaz
Opis
Time Format
12 Hours, 24 Hours
Unos i postavljanje 12 sati, 24 sata.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Odabir formata datuma.
Date and Time
postavljanje na 12 sati
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm
postavljanje na 24 sata
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
Unos i postavljanje mjeseca, dana, godine, sata, minuta, doba dana u prijepodne ili poslijepodne. Uvijek
kada isključite utikač za napajanje, gube se informacije o datumu i vremenu. Zbog toga ih svaki put
morate ponovno postaviti.
On Timer
postavljanje na 12 sati
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
postavljanje na 24 sata
Activation, Hour, Minute, Repeat
Uređaj će se u određeno vrijeme automatski uključiti.
Off Timer
postavljanje na 12 sati
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
postavljanje na 24 sata
Activation, Hour, Minute, Repeat
|
Uređaj će se u određeno vrijeme automatski isključiti.
|
Gumbi
| Fotografije |
Sat
|
Postavke
Postavke
Gornji zaslonski
Detaljni zaslonski prikaz
prikaz
Opis
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska,
Language
Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Odabir jezika koji želite koristiti.
Auto Slide Show
Off, On
Ako odaberete On, prikaz slajdova će se pokrenuti automatski, čim uključite monitor.
Brightness
0~100
Podešavanje razine svjetline od 0 do 100.
Firmware Update
Informacije o sustavu
Ažuriranje uređaja pomoću vanjske memorije (SD/MMC/MS/xD, USB).
Najnovija ažuriranja sklopovsko-programske opreme potražite na web-mjestu www.samsung.com .
Model, Firmware Version
Prikaz informacija o uređaju.
Reset Settings
Yes, No
Vraćanje postavki uređaja na tvorničke postavke.
Želim ažurirati sklopovsko-programsku opremu.
Pripreme
Okvir za digitalne fotografije
Datoteka za ažuriranje sklopovsko-programske opreme.
Najnovija ažuriranja sklopovsko-programske opreme potražite na web-mjestu
www.samsung.com .
USB memorijska kartica ili vanjski memorijski uređaji (SD/MMC/MS/xD)
Spajanje USB
memorijske
kartice na
računalo
Ako ste spremni, spojite USB memorijsku karticu na računalo.
Preuzetu datoteku za ažuriranje sklopovsko-programske opreme kopirajte na USB memorijsku
karticu.
(Svakako kopirajte datoteku za ažuriranje sklopovsko-programske opreme u korijenski
direktorij.)
Spajanje USB
memorijske
kartice s
Uklonite USB memorijsku karticu iz računala i spojite je s okvirom za digitalne fotografije.
Ako je okvir za digitalne fotografije isključen, uključite ga.
okvirom za
digitalne
fotografije
Odabir
Odaberite Firmware Update iz Settings.
ažuriranja
Ažuriranje
Iz sigurnosnih razloga, nakon dovršenja ažuriranja isključite digitalni okvir za fotografije,
|
uklonite USB memorijsku karticu, a zatim ponovo uključite digitalni okvir za fotografije.
Tijekom operacije ažuriranja nemojte uklanjati USB memorijsku karticu.
Za vrijeme operacije ažuriranja ne pritišćite tipke.
Za vrijeme operacije ažuriranja ne umećite kartice.
Za vrijeme operacije ažuriranja nemojte isključivati okvir za digitalne fotografije.
Možete vidjeti je li operacija ažuriranja uspješno izvršena tako da provjerite je li verzija
sklopovsko-programske opreme okvira za digitalne fotografije različita od verzije ažurirane
sklopovsko-programske opreme.
|
Specifikacije
| Podržane datoteke |
Specifikacije
Stavke
Naziv modela
Specifikacije
SPF-72H
Vrsta
7-inčni TFT
Razlučivost
800 x 480
Svjetlina
200 cd/m2
Omjer kontrasta
300 : 1
Sučelje
RGB 6-bitni TTL
Ploča
JPEG (RGB, Manja od 8000 x 8000)
Podržani formati
Progresivni JPEG nije podržan.
Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x),
Operacijski sustav
Linux OS (2.6.x)
Ugrađena memorija
128 MB
USB
Jedan upstream (uređaj 2.0) i jedan downstream (nadređeni 1.1)
Memorijska kartica
SD/MMC/MS/XD
Vrijednost
Napajanje
Potrošnja energije
Datoteke sadržaja
Datoteka s
fotografijama
Dimenzije
Općenito
(ŠxVxD)
Vanjski adapter za istosmjernu struju (12V, 2A, 24W)
Zeleni : ispod 12W, power saving mode : ispod 5W,
Mehaničko napajanje isklj. : ispod 1W
Pokretanje prikaza slajdova / Efekt prikaza slajdova / Zakretanje /
Prikaz sličica
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inča
Težina
550 g / 0,55 kg
Dizajn uređaja se može razlikovati ovisno o modelu, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodnog
upozorenja u svrhu poboljšanja izvedbe uređaja.
Uređaj klase B (Informacijsko-komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)
Ovaj uređaj je usklađen sa smjernicama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se
koristiti u svim područjima, uključujući i stambena područja. (uređaji klase B emitiraju manje
elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A).
|
Specifikacije
Podržane datoteke
Razlučivost: Manja od 8000 x 8000
Podržani format slikovne datoteke: JPEG (progresivni JPEG nije podržan)
| Podržane datoteke |
|
Rješavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Rješavanje problema
U ovom odjeljku se nalazi popis raznih problema i rješenja na koje korisnici nailaze prilikom korištenja okvira za digitalne fotografije. Kada
naiđete na problem, prvo provjerite popis u nastavku i, ukoliko pronađete svoj problem, učinite ono što vam se predlaže. Ne riješite li time
problem, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posjetite.
Simptomi
Okvir za digitalne fotografije se ne
uključuje.
Mogući uzroci i prijedlog djelovanja
Provjerite napajanje i spoj između uređaja i adaptera.
Ako je automatski mjerač vremena postavljen na isto vrijeme za uključivanje i
Mjerač vremena za uključivanje i
isključivanje ne radi.
isključivanje, neće raditi. Provjerite ta vremena. Ako su funkcije On Timer i Off
Timer postavljene na isto vrijeme, prioritet će imati funkcija Off Timer i izvodit
će se prva.
Okviru za digitalne fotografije
Učitavanje datoteke iz vanjske memorijske kartice moglo bi trajati nekoliko
treba nešto vremena nakon
sekundi.
uključivanja kako bi prikazao sliku.
(to ovisi o formatu i veličini datoteke).
Omjer stranica zaslona izgleda
neobično.
Boja zaslona je previše tamna ili
presnažna.
Pomoću gumba na desnoj strani uređaja odaberite jednu od tri vrijednosti iz
izbornika Photo>Aspect Ratio.
(Vidi Photo>Aspect Ratio)
Pomoću gumba na desnoj strani uređaja podesite svjetlinu u izborniku
Settings>Brightness.
(Vidi Settings>Brightness)
Provjerite kabelski spoj između okvira i vanjskog uređaja.
Spojio sam vanjski uređaj (USB
memorijski uređaj), ali ne radi.
Provjerite radi li vanjski uređaj samostalno i provjerite format datoteka koje su
na njemu spremljene.
Za ovaj proizvod USB matični uređaj pri radu koristi USB 1.1 specifikacije, a
USB uređaji koriste USB 2.0 specifikacije.
Uvijek kada uključim okvir za
Uređaj nema ugrađenu bateriju. Kada ga isključite, brišu se i podaci o
digitalne fotografije, prikaže se
vremenu. Zbog toga morate postaviti vrijeme svaki put kada uključite okvir za
pogrešno vrijeme.
digitalne fotografije.
Izbornik se ne prikazuje odmah
nakon što pritisnem gumb
izbornika.
Fotografije se automatski prikazuju
u zakrenutom položaju.
Za prikaz izbornika i ostale operacije moglo bi biti potrebno određeno vrijeme
dok uređaj učitava sliku za prikaz na zaslonu.
Provjerite je li opcija Auto Rotation postavljena na On.
Prikaz slajdova ne započinje
Provjerite je li opcija Auto Slide Show postavljena na Off.
automatski.
Umetnuo sam memorijsku karticu,
ali ne radi.
Provjerite sustav datoteka memorijske kartice.
Spojio sam USB memorijski uređaj,
Provjerite vrstu USB memorijskog uređaja. Ovaj uređaj možda ne podržava
ali ne radi.
složeni USB uređaj.
|
Rješavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Terminologija
Uvjeti
Opis
JPEG je tehnologija za kompresiju slika. Pruža najmanji gubitak od svih ostalih
tehnologija za kompresiju slika. Često se koristi za prijenos multimedijskih
JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
Group)
datoteka preko Interneta, kao i za druge namjene. Slikovna datoteka
formatirana u JPEG formatu naziva se JPEG ili JPG datoteka. JPEG datoteka
obično nastaje kada se slika snimi digitalnim fotoaparatom, nacrta na računalu
ili načini pomoću grafičkog paketa te zatim komprimira u JPEG format.
SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske marke. Nudi veliku
stabilnost i kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim uređajima kao što su
SD kartica
(Secure Digital kartica)
PDA, digitalni fotoaparati, MP3 uređaji, mobiteli i prijenosna računala.
Izglednom nalikuje MMC kartici, ali razlikuju se brojem izvoda i debljinom. Ima
i funkciju za postavljanje lozinke za sigurnost podataka.
MMC je vanjska Flash memorija koja se koristi u malim mobilnim uređajima,
MMC
slično poput SD kartice. Zbog manjih dimenzija od SD/MMC kartica, postala je
(Multi Media Card)
prihvaćena kao standard za memorijske kartice. Obično se koristi za spremanje
filmova i fotografija.
Koristite up stream priključak prilikom spajanja s računalom. Ovaj uređaj
podržava USB 2.0. Kabel vrste A-B koji služi za spajanje okvira za digitalne
USB kabel
fotografije s računalom priložen je uz uređaj. Vrsta A je USB priključak koji se
1) VRSTA A-B
koristi za spajanje s računalom. Vrsta B je USB priključak koji se koristi za
spajanje s vanjskim uređajem. Okvir za digitalne fotografije s računalom
možete spojiti pomoću USB kabela vrste A-B.
Ovu vrstu kabela koristite prilikom korištenja down stream priključka. Ovaj
USB kabel
2) Kabel za spajanje drugih uređaja
uređaj podržava USB 2.0. Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream
priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski uređaj.
|
Rješavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
Ako vam je potreban servis uređaja, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung ili ga posjetite.
Za servisiranje mrežne veze i poslužitelja.
Usluge
Web-mjesto tvrtke Samsung Electronics
Kontakti
www.samsung.com
North America
Servisni centri
|
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
PORTUGAL
0 801 801 881
022-607-93-33
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement