Samsung SPF-85P User manual
| Sigurnosni simboli |
Napajanje | Postavljanje |
Upotreba i
čišćenje
|
Sigurnosni simboli
Svakako pratite upute u nastavku kako biste spriječili nezgode i oštećenja uređaja njegovom ispravnom upotrebom.
Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do ozbiljne ozljede ili smrtnog slučaja.
Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do blažih ozljeda ili materijalne štete.
| Sigurnosni simboli |
Napajanje | Postavljanje |
Upotreba i
čišćenje
Napajanje
Umetnite utikač za napajanje tako da bude učvršćen na mjestu.
z
U protivnom može doći do požara.
Nemojte koristiti oštećeni utikač za napajanje, kabel ili utičnicu jer bi moglo doći
do strujnog udara ili požara.
Utikač za napajanje ne dodirujte mokrim rukama jer bi moglo doći do strujnog
udara.
|
Ne spajajte više od jednog uređaja u jednu utičnicu jer bi pregrijana utičnica
mogla uzrokovati požar.
Kabel za napajanje ne izvlačite na silu. Na kabel za napajanje nemojte stavljati
teške stvari jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
Prije pomicanja uređaja svakako isključite napajanje i iskopčajte utikač za
napajanje iz utičnice. Svakako iskopčajte kabele za spajanje i iz ostalih uređaja.
z
Pomicanjem proizvoda bez prethodnog isključivanja kabela za napajanje mogli biste
oštetiti kabel i uzrokovati strujni udar ili požar.
Primite utikač i izvucite ga iz utičnice pazeći da ga ne izvlačite potezanjem kabela
jer ga na taj način možete oštetiti.
z
U suprotnom biste mogli uzrokovati požar ili spriječiti mogućnost uključivanja uređaja.
Prije čišćenja uređaja svakako isključite utikač za napajanje.
z
U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom ili
vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.
z
To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.
z
Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi mogao biti
izložen snijegu ili kiši.
Proizvod nemojte instalirati u blizini uređaja za grijanje.
z
Postoji rizik od požara.
| Sigurnosni simboli |
Postavljanje
Napajanje | Postavljanje |
Upotreba i
čišćenje
|
Kada uređaj postavite na ormarić ili policu, pazite da prednji kraj uređaja ne
prelazi rub površine na kojoj stoji.
z
U suprotnom bi uređaj mogao pasti te se pokvariti ili uzrokovati ozljedu.
Utikač za napajanje ne postavljajte u blizinu grijalice jer bi se mogao istopiti,
uzrokovati strujni udar ili požar.
Uređaj ne postavljajte u automobil ili na mjesta do kojih može doći ulje, dim,
vlaga, voda ili kišnica.
z
Bilo kakav doticaj tih materijala s uređajem može uzrokovati strujni udar ili požar.
Za vrijeme grmljavine ili munja iskopčajte utikač za napajanje.
z
U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Uređaj prilikom postavljanja nježno spustite na površinu.
z
U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili ozljede.
Prilikom pomicanja uređaja pazite da vam ne padne jer biste time mogli oštetiti
uređaj ili se ozlijediti.
Uređaj postavite na mjesto koje je izvan dosega djece.
z
Uređaj bi mogao pasti i uzrokovati ozljedu.
| Sigurnosni simboli |
Upotreba i čišćenje
Napajanje | Postavljanje |
Upotreba i
čišćenje
|
U priključke na poleđini uređaja nemojte umetati metalne predmete poput vilica,
žica, svrdala ili zapaljivih tvari poput papira ili šibica jer bi moglo doći do strujnog
udara ili požara.
z
Ako u uređaj uđe voda ili neka strana tvar, svakako ga isključite, iskopčajte utikač za
napajanje iz utičnice i obratite se servisnom centru.
Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili vršiti preinake na uređaju.
z
Ako uređaj treba popraviti, obratite se servisnom centru. U protivnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Ako čujete neobičan zvuk, osjetite miris paljevine ili vidite dim, odmah isključite
utikač za napajanje i obratite se servisnom centru.
z
U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Uvijek uklonite prašinu i vodu s izvoda i priključaka utikača za napajanje.
z
U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Prilikom čišćenja uređaja prvo iskopčajte utikač za napajanje i očistite ga mekom,
suhom krpom.
z
Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida,
osvježivača zraka, maziva, sredstava za pranje rublja ili voska.
Ako uređaj ne ćete koristiti dulje vrijeme, svakako iskopčajte utikač za napajanje.
z
Mnogo nakupljene prašine može uzrokovati zagrijavanje ili zapaljenje, uzrokovati strujni
udar ili požar.
Ako uređaj treba biti postavljen na određenom mjestu, a ne pod određenim uvjetima,
svakako se u vezi postavljanja obratite nekom od naših servisnih inženjera jer bi
uređaj zbog lošeg smještaja mogao imati ozbiljnih problema s kvalitetom.
z
To se odnosi na mjesta izložena uvjetima s velikom količinom sitne prašine, kemikalijama,
visokim ili niskim temperaturama, vlagom ili na slučajeve kada je uređaj potrebno na
dulje vrijeme koristiti stalno, bez prekida.
Ako vam uređaj ispadne ili mu oštetite kućište, isključite ga i iskopčajte utikač za
napajanje.
z
Upotrebom uređaja bez potvrde da nije oštećen mogli biste uzrokovati strujni udar ili
požar. Obratite se servisnom centru.
Pravilno odlaganje uređaja
(Otpadna električna i elektronička oprema) - samo za Europu
(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima za odvojeno
prikupljanje)
Oznaka prikazana na uređaju ili na literaturi označava da ga na kraju radnog vijeka ne bi trebalo
odlagati s ostalim kućnim otpadom. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili oštećenje zdravlja
zbog nekontroliranog odlaganja otpada, svakako ga odvojite od ostale vrste otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.
Privatne osobe bi se za pojedinosti o mjestu i načinu odlaganja uređaja u svrhu njegova ekološki
prihvatljivog recikliranja trebale obratiti trgovcu kod kojega su uređaj kupili ili lokalnom državnom
uredu.
Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini.
Uređaj se prilikom odlaganja ne bi trebao miješati s ostalim komercijalnim otpadom.
| Značajke
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
|
Bočna
strana
|
Značajke
Proširivanje ugrađene memorije pomoću memorijskih kartica. Trenutni pregled pohranjenih slika.
Funkcija pozadinske glazbe.
Tijekom određenog vremena može se koristiti s baterijom, bez priključivanja na električnu utičnicu.
Sadrži funkciju Mini-Monitor.
Elegantan dizajn
Proizvod vrhunskog, elegantnog dizajna koji se može koristiti kao ukras na polici ili stolu
Zakretno podnožje omogućuje okomito/vodoravno smještanje
| Značajke
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
|
Bočna
strana
Provjerite sadrži li isporučeni paket sve komponente.
Nedostaje li bilo što, obratite se lokalnom distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Informacije od dodatnim proizvodima zatražite od
servisnog centra.
Uvijek koristite samo adapter napajanja isporučen s proizvodom.
Komponente
Digitalni okvir za fotografije
(Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.)
Priručnik
|
Jamstvo
Brzi početak rada
(Nije dostupno na svim lokacijama)
Upute za korištenje
Kabeli
USB kabel
Kabel za napajanje
Adapter napajanja
(A-mini vrsta B)
| Značajke
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
|
Bočna
strana
|
Prednja strana
Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.
Ovaj uređaj radi na principu dodira. Ako lagano dodirnete gumb s desne strane uređaja, uključit će se svjetlo na gumbu.
Kada je svjetlo na gumbu uključeno, možete upravljati izbornikom za svaki gumb.
[MENU] Gumb izbornika
Prikazuje prozor izbornika u donjem lijevom kutu zaslona.
[
Koristi se za kretanje prema gore.
] Gumb Gore
[ ] Gumb Lijevo
Koristi se za kretanje ulijevo.
[ ] Gumb Desno
Koristi se za kretanje udesno.
[
] Gumb Dolje
Koristi se za kretanje prema dolje.
[
] Gumb Unos
Koristi se za odabiranje.
[
] Gumb Natrag
Povratak na prethodni izbornik.
[
] Gumb Prikaz slajdova
Pokreće ili privremeno zaustavlja prikaz slajdova.
| Značajke
| Komponente |
Stražnja strana
Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
|
Bočna
strana
|
U ovaj priključak priključite adapter napajanja.
Priključak za
Kabel napajanja priključite u terminal za napajanje na priključku napajanja.
napajanje
[
] Gumb napajanja
Uključuje ili isključuje proizvod.
Podnožje
Podnožje omogućuje i vodoravno i okomito instaliranje.
Držač za sprečavanje
Podržava proizvod kako bi čvrsto stajao na mjestu na skliskim podlogama.
klizanja
Servisni terminal
Ovaj je terminal namijenjen samo za servisiranje proizvoda. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.
Kensington lock
Kensington lock je uređaj za fizičko učvršćivanje sustava kod korištenja u javnim prostorima.
(Uređaj za zaključavanje mora se nabaviti zasebno.)
| Značajke
| Komponente |
Prednja
strana
|
Stražnja
strana
|
Bočna
strana
Bočna strana
Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.
Zvučnik
Zvučne zapise možete slušati bez priključivanja dodatnog zvučnika.
Slušalice priključite u priključak za slušalice.
Priključak za slušalice
MEMORY CARD
Omogućuje umetanje dodatne memorijske kartice. (Odnosi se samo na SD/MS kartice)
Povežite računalo ili vanjski uređaj pomoću USB kabela.
Terminal za slanje
Digitalni okvir za fotografije povežite s računalom
|
korištenjem USB kabela.
(Kompatibilno s USB 2.0 (uređajem))
Prilikom povezivanja digitalnog okvira za fotografije s računalom kroz terminal za
slanje svakako koristite USB kabel (A-mini vrsta B) isporučen s proizvodom.
Terminal za primanje
Digitalni okvir za fotografije povežite s uređajem za pohranu
koji podržava USB.
(Umetnite USB uređaj za pohranu)
| Napajanje
|
USB
|
|
USB
|
Memorijska
kartica
|
Napajanje
Adapter za napajanje spojite s
priključkom na stražnjoj strani uređaja.
Kabel za napajanje priključite u adapter napajanja.
Kabel za napajanje uređaje uključite u najbližu utičnicu.
Pritisnite gumb [
] za uključivanje uređaja.
| Napajanje
USB
Memorijska
kartica
|
Terminal za
Koristi se za povezivanje digitalnog uređaja za fotografije s računalom.
Prilikom povezivanja digitalnog okvira za fotografije s računalom preko terminala za slanje svakako
slanje
koristite USB kabel isporučen s uređajem.
Terminal za
Koristi se za povezivanje digitalnog okvira za fotografije s vanjskim uređajem koji podržava USB.
primanje
Ako priključite USB memorijski uređaj u USB čvorište ili USB dodatni priključak, uređaj ga možda
neće prepoznati. Zato pazite da USB memorijski uređaj bude uključen izravno u USB priključak.
Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski
uređaj.
Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za kvar vanjskog uređaja koji bi bio uzrokovan korištenjem
drugih kabela osim onih standardno određenih za svaki uređaj.
Neki vanjski uređaji se isporučuju s kabelom koji ne zadovoljava USB standarde. Oni bi mogli
uzrokovati kvar.
Ako vanjski uređaj za spremanje podataka ne funkcionira normalno kada ga spojite s okvirom za
digitalne fotografije, pokušajte ga spojiti s računalom. Ako ne bude funkcionirao normalno ni kada ga
spojite s računalom, obratite se servisnom centru zbog tog vanjskog uređaja ili računala.
Priključite u priključak za slanje na digitalnom okviru za fotografije.
Priključite USB priključak na računalu.
| Napajanje
Memorijska kartica
|
USB
|
Memorijska
kartica
|
MEMORYCARD
Karticu umetnite u smjeru označenom na gornjoj strani kartice.
Ako se deset (10) minuta ne pritisne nijedan gumb, pokreće se čuvar zaslona radi zaštite monitora.
Međutim, čuvar zaslona ne uključuje se u stanju prikaza slajdova.
Ako se deset (10) minuta ne pritisne nijedan gumb i čuvar zaslona se uključi tijekom reprodukcije glazbenog zapisa, na čuvaru zaslona će
se prikazati naziv te glazbene datoteke.
Ovaj uređaj radi na principu dodira. Ako lagano dodirnete gumb s desne strane uređaja, uključit će se svjetlo na gumbu.
Kada je svjetlo na gumbu uključeno, radit će svaki gumb koji dodirnete.
Korisnički
|
|
priručnik
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Korisnički priručnik
Gumbi
Izbornik
Opis
Ulazak ili izlazak iz izbornika.
MENU
Držite gumb MENU pritisnutim više od pet (5) sekundi. Svjetla na svim gumbima će dvaput zatreperiti i
aktivirat će se funkcija zaključavanja gumba. Za deaktiviranje funkcije zaključavanja gumba ponovo držite
gumb MENU pritisnutim više od pet (5) sekundi.
,
, ,
Kretanje po stavkama i podešavanje vrijednosti.
Odabir funkcije.
Povratak na prethodni zaslon.
Ovaj gumb držite pritisnutim (2) sekundi kako biste se vratili na početni zaslon.
Pokretanje ili pauziranje prikaza slajdova.
Pritisnete li tijekom reprodukcije prikaza slajdova gumb [ ], reproducirat će se fotografije koje se nalaze
na lokaciji posljednje prikazane fotografije. Ako su fotografije koje su se nalazile na mjestu posljednje
prikazane fotografije izbrisane, automatski će se pokrenuti njihovo traženje i zatim reprodukcija u obliku
prikaza slajdova.
Zaslon Indikatori stanja
Prikaz
Opis
Prikazuje se kada je priključen USB uređaj.
Prikazuje se kada je priključena SD/MS memorijska kartica.
Indikatori baterije
Prikaz
Opis
|
Prikazuje se kada se baterija koristi uz priključen kabel za napajanje i kada se baterija puni.
Prikazuje se kada je baterija napunjena, a priključen je kabel za napajanje.
Prikazuje se kada je baterija napunjena.
Prikazuje se kada je potrošeno oko 25% baterije.
Prikazuje se kada je potrošeno oko 50% baterije.
Prikazuje se kada je potrošeno oko 75% baterije.
Prikazuje se kada je potrošeno oko 95% baterije. Kada se to dogodi, odmah se prikazuje glavni zaslon,
ikona prazne baterije treperi u sredini zaslona i napajanje se isključuje. Tijekom treperenja ikone prazne
baterije ne možete ući u podizbornik.
Kada je baterija u potpunosti ispražnjena, njezino punjenje traje oko 2 (dva) sata.
Kada je baterija u potpunosti napunjena, prikaz slajdova može trajati oko jedan (1) sat u zadanom stanju (Jačina zvuka 70,
Svjetlina 70).
Vrijeme korištenja baterije može se razlikovati ovisno o postavkama (Svjetlina, Jačina zvuka, itd.).
Potpuno napunjena ugrađena baterija će se isprazniti ako je adapter napajanja je isključen dulje od 3 dana. Ako je ugrađena
baterija potpuno prazna, uključite adapter napajanja kako biste je napunili i ponovno postavite vrijeme.
Vrijeme trajanja baterije smanjuje se s povećavanjem korištenja uređaja.
Korisnik ne može promijeniti bateriju s mogućnošću punjenja koja je uključena u ovaj uređaj. Informacije o zamjeni baterije
zatražite od davatelja usluga.
|
Korisnički
priručnik
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Photo
Prilikom odabira mape
Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.
Izbornik
Opis
Open
Otvara odabranu mapu.
Copy
Kopira odabranu mapu.
Delete
Briše odabranu mapu.
Izbornik se prikazuje prilikom odabira sličice.
Settings
|
Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.
Podizbornik
Izbornik
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Opis
Pokreće prikaz slajdova.
Odabranu datoteku kopira na drugi uređaj za pohranu.
(Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Sve datoteke kopira na drugi uređaj za pohranu.
(Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Briše odabranu datoteku.
Briše sve datoteke.
Trenutno odabranu sliku postavlja kao pozadinu glavnog zaslona.
Način rada pozadine se tada automatski mijenja u Prilagođeni način.
Prilikom kopiranja datoteke s vanjskog memorijskoj uređaja za pohranu (SD/MS, USB memorija) u memoriju okvira, ako je
opcija [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljena na [Resized], veličina fotografije (kvaliteta prikaza) se prilikom
spremanja automatski smanjuje kako bi se prilagodila veličini zaslona digitalnog okvira za fotografije, a EXIF informacije
(informacije koje se odnose na fotoaparat) spremljene u fotografiji se uklanjaju. Iz tog razloga na digitalnom okviru za
fotografije koristite samo fotografije spremljene u memoriji okvira.
Kopirate li mnogo datoteka u isto vrijeme, to može potrajati dugo vremena.
Izbornik prikaza slajdova
Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.
Na zaslonu se mogu prikazati samo fotografije s razlučivošću manjom od 8000 (širina) * 8000 (visina) piksela.
Ovaj uređaj podržava samo do 4.000 slika. Postoji li više od 4.000 slika, preostale slike se neće reproducirati u prikazu
slajdova.
Gornji zaslonski
prikaz
Donji zaslonski
prikaz
Detaljni zaslonski prikaz
Opis
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,
Effect
Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
Odabir efekta za slike prilikom njihovog prikazivanja na zaslonu.
Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Odabir brzine između Fast (brzo), Normal (normalno) i Slow (sporo).
Mode
All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
Za prikaz slika odaberite Repeat.
Display Clock
On, Off
Odabir treba li se istovremeno s reprodukcijom prikaza slajdova prikazati i trenutno vrijeme.
0~100
Brightness
Podešavanje razine svjetline od 0 do 100.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Odaberite između opcija Original, 90°, 180° i 270°.
x1, x2, x4
Zoom
Ovu opciju odaberite ako želite zumirati u fotografiju. Veličinu fotografije možete povećati 2 ili 4 puta.
Veličina x1 označava da je fotografija prilagođena visini.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Možete odabrati kako će se veličina fotografija prilagoditi prilikom njihovom prikaza na zaslonu.
Original Fit
Aspect Ratio
: Kada je veličina fotografija veća od veličine zaslona, prikaz fotografije se prilagođava
veličini zaslona.
Auto Fit
: Ako je veličina fotografije veća ili manja od veličine zaslona, mijenja se kako
Fit to Width
: Fotografije se prilagođavaju širini zaslona. Vodoravni ili okomiti dio fotografije
Fit to Screen
: Fotografije se prilagođavaju na rezoluciju od 800*600.
bi pristajala veličini zaslona.
prilikom prikaza može biti odrezan, ali nema iskrivljenja.
(Slika može biti iskrivljena.)
Delete
Set as Background
Briše fotografiju koja se prikazuje u prikazu slajdova.
Trenutno odabranu sliku postavlja kao pozadinu početnog zaslona.
On, Off, Music Setting
Odaberete li [Settings] u opciji [Background] pritiskom na gumb MENU, glazbene datoteke u mapi
Background Music
posljednje reproducirane glazbene datoteke koriste se kao pozadinska glazba. (Ako su glazbene datoteke
koje su se nalazile u mapi posljednje reproducirane glazbene datoteke uklonjene, automatski će se
pokrenuti njihovo traženje i zatim reprodukcija.) Kako biste glazbenu datoteku postaviti kao pozadinsku
glazbu, odaberite [Music Settings] u opciji [Background Music] i zatim odaberite glazbenu datoteku u
memoriji okvira ili na priključenom vanjskom uređaju za pohranu.
Izravne funkcije
Izbornik
MENU
Opis
Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
Reproducira sljedeću datoteku.
Reproducira prethodno.
Podešava jačinu zvuka.
Reproducira datoteku i pauzira je.
Pokretanje ili pauziranje prikaza slajdova.
|
Korisnički
priručnik
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
|
Music
Izbornik se prikazuje prilikom odabira popisa.
Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.
Podizbornik
Izbornik
Play Music
Play Mode
Opis
Reproducira datoteku.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Odabir načina reprodukcije.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Odabranu datoteku kopira na drugi uređaj za pohranu.
(Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Sve datoteke kopira na drugi uređaj za pohranu.
(Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Briše odabranu datoteku.
Briše sve datoteke.
Izbornik prikazan rijekom reprodukcije
Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.
Podizbornik
Izbornik
Play Mode
Opis
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Odabir načina reprodukcije.
Izravne funkcije
Izbornik
MENU
Opis
Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
Reproducira sljedeće.
Reproducira prethodno.
Podešava jačinu zvuka.
Reproducira datoteku i pauzira je.
Pokreće prikaz slajdova.
|
Korisnički
|
priručnik
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Clock & Alarm
Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.
Izbornik
Podizbornik
Podrobni izbornik
Opis
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (ako je format vremena postavljen na 12 sati).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (ako je format vremena postavljen na 24 sata).
Postavlja datum i vrijeme.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Za opciju Time Format (format vremena) možete odabrati vrijednosti 12 Hours (12 sati) ili 24 Hours (24
sata).
Odaberete li 24 sata, ne možete odabrati opciju am/pm.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Možete odabrati format u kojem će se prikazati datum.
Clock Type
Analog, Digital, Clock & Calendar
Možete odabrati vrstu sata.
Activation
Set time
Clock & Alarm
Yes, No
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
|
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Možete postaviti alarm.
Korisnički
|
priručnik
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Settings
Settings
Izbornik
Podizbornik
Podrobni izbornik
Opis
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
Možete odabrati jezik za proizvod.
Brightness
0~100
Podešava svjetlinu zaslona.
Direct Slideshow
Off, On
Priključite vanjsku memoriju i pokrenut će se prikaz slajdova sa slikama s te memorije.
Auto Fit Portrait Photo
Off, On
Ako je digitalni okvir za fotografije postavljen vodoravno, slika u portretnom položaju automatski se zakreće
Options
kako bi se čitava mogla prikazati na digitalnom okviru za fotografije.
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Možete uključiti ili isključiti zvuk gumba prilikom uključivanja ili isključivanja uređaja.
Volume
0~100
Podešava jačinu zvuka.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Prilikom kopiranja fotografije iz vanjskog memorijskog uređaja (SD/MS, USB memorija) u memoriju okvira, ako
je opcija [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljena na [Resized], veličina fotografije (kvaliteta
prikaza na zaslonu) automatski se smanjuje prije spremanja kako bi se mogla prilagoditi veličini zaslona
digitalnog okvira za fotografije, a EXIF informacije (informacije koje se odnose na fotoaparat) spremljene u
fotografiji se uklanjaju. Iz tog razloga na digitalnom okviru za fotografije koristite samo fotografije spremljene
u memoriji okvira.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
|
Možete odabrati zaslon koji će se prvi prikazati prilikom uključivanja napajanja.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Možete odabrati vrstu čuvara zaslona.
Ako se deset (10) minuta ne pritisne nijedan gumb, aktivira se čuvar zaslona.
Home Background
Preferences
Default, Custom
Možete postaviti pozadinu zaslona glavnog izbornika.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Kada se dosegne vrijeme [Off Time], ostale operacije se zaustavljaju i zaslon se isključuje. Kada se dosegne
vrijeme [On Time], zaslon se uključuje i nastavlja se prethodni radni status.
Ako se zaslon isključi jer je dostignuto vrijeme [Off Time], za ponovni prikaz zaslona pritisnite bilo koji gumb
osim gumba napajanja.
Ako se proizvod koristi kao Mini-Monitor ili uređaj za masovnu pohranu povezan s računalom
pomoću USB kabela, zaslon se neće isključiti čak ni kada se dosegne vrijeme Off Time.
Proizvod možete ažurirati pomoću USB memorijskog uređaja ili memorijske
Firmware Update
kartice (SD/MS).
Najnovije programske datoteke možete pronaći na www.samsung.com.
Update/Reset
Reset Settings
Yes, No
Vraća postavke na tvornički zadane.
Product Information
Model, Firmware Version
Možete pogledati informacije o uređaju.
Želim ažurirati programske datoteke.
Pripreme
Digitalni okvir za fotografije
Programska datoteka za ažuriranje.
USB memorijska kartica ili vanjski memorijski uređaji (SD/MS)
Na adresi www.samsung.com možete pronaći najnovije programske datoteke.
Povezivanje
USB
memorijske
kartice s
Ako ste spremni, povežite USB memorijsku karticu s računalom.
Preuzetu programsku datoteku za ažuriranje kopirajte na USB memorijsku karticu.
(Programsku datoteku za ažuriranje kopirajte u korijenski direktorij.)
računalom
Povezivanje
USB
memorijske
USB memorijsku karticu izvadite iz računala i povežite je s digitalnim okvirom za fotografije.
Ako je digitalni okvir za fotografije isključen, uključite ga.
kartice s
digitalnim
okvirom za
fotografije
Ažuriranje
Odaberite [Firmware Update] na stranici [Settings]-[Update/Reset].
Na zaslonu se prikazuje napredak ažuriranja.
Iz sigurnosnih razloga, nakon dovršenja ažuriranja isključite digitalni okvir za fotografije,
izvadite USB memorijsku karticu, a zatim ponovo uključite digitalni okvir za fotografije.
Tijekom postupka ažuriranja nemojte vaditi USB memorijsku karticu.
Tijekom postupka ažuriranja ne pritišćite tipke.
Tijekom postupka ažuriranja ne umećite druge kartice.
Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključivati digitalni okvir za fotografije.
Provjeriti je li postupak ažuriranja uspješno dovršen možete na način da provjerite je li verzija
programske datoteke vašeg okvira za fotografije promijenjena u verziju ažurirane programske
datoteke.
Digitalni okvir za fotografije ne omogućuje samo uživanje u fotografijama, već donosi i dodatnu
funkciju Mini-Monitor. Mini-monitor je funkcija koja omogućuje korištenje digitalnog okvira za
fotografije kao pomoćnog monitora. Njeno korištenje je jednostavno i zahtijeva tek povezivanje
digitalnog okvira za fotografije s računalom pomoću USB kabela. Ova funkcije omogućuje učinkovitiji
rad na računalu korištenjem dodatnog monitora. Kako biste svoj digitalni okvir za fotografije koristili
kao Mini-Monitor, najprije instalirajte program Frame Manager. (Međutim, imajte na umu da kao
Mini-Monitor možete koristiti samo jedan digitalni okvir za fotografije.)
Instaliranje upravitelja okvira
Upute za korištenje upravitelja okvira
Korištenje digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mini-Monitor.
Korištenje digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mass Storage.
Promjena trenutnog načina rada u drugi način rada
Podešavanje svjetline
Ažuriranje programskih datoteka
Zahtjevi sustava
z Operativni sustav : Windows XP SP2
z USB : Extended Host Controller (EHCT) za USB 2.0
z RAM memorija : 256 MB ili više
Oprez
1.
Mora biti instaliran Windows XP Service Pack 2.
Možda neće raditi s bilo kojim drugim operacijskim sustavom osim sustava Windows XP SP2. Ne preuzimamo
odgovornost za probleme koji se mogu pojaviti prilikom instalacije u operativnom sustavu koji nije Windows XP SP2.
2.
Preporučamo brzinu procesora od 2,4 GHz ili više.
Digitalni okvir za fotografije možda neće raditi normalno ako su radne specifikacije vašeg računala niže od preporučenih.
3.
4.
Instalacija mora biti ispravna i sukladna Vodiču za postavljanje.
Nemojte koristiti Mini-Monitor kao primarni monitor.
Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji problem nastao uslijed nepridržavanja uputa.
Ako se koristi kao primarni monitor, zaslon će možda biti prazan.
5.
Koristite USB kabel isporučen u pakiranju.
6.
Ako radi kao Mini-Monitor, niti jedan gumb neće raditi osim gumba za pokretanje i gumbi ▲/▼.
7.
Nakon prestanka korištenja, programe koji su prikazani i korišteni na uređaju Mini-Monitor premjestite na primarni
monitor.
8.
S nekim videokarticama Mini-Monitor možda neće normalno raditi. U takvom slučaju, vrijednost ‘Hardware
acceleration’ (Hardversko ubrzanje) postavite na ‘None’ (Ništa).
Postavljanje opcije Ubrzavanje hardvera na Ništa: Desnom tipkom miša pritisnite Radnu površinu sustava Windows i
iz prikazanog izbornika odaberite Svojstva. Pojavljuje se prozor Svojstva prikaza. Pritisnite karticu Postavke >
Napredne postavke > Rješavanje problema. Postavite vrijednost Ubrzavanje hardvera na Ništa.
9.
Kada koristite Mini-Monitor ne možete koristiti efekt Aero u sustavu Windows Vista.
10.
Neki se filmovi ne mogu reproducirati u sustavu Windows Vista kada se koristi Mini-Monitor.
11.
Funkcija Mini-Monitor možda neće ispravno raditi ako je ažuriranje pokretačkog programa izvršeno nakon instalacije
programa Frame Manager. U tom slučaju izbrišite i ponovno instalirajte Frame Manager.
12.
Pri korištenju funkcije za zakretanje programa Frame Manager može doći do promjene lokacijskih postavki funkcije MiniMonitor. Čak i kad se koristi funkcija za zakretanje, neće biti prikazano zakretanje zaslona u prozoru [Svojstva prikaza]
Specifikacije
Stavke
Naziv modela
Ploča
Specifikacije
SPF-85P, SPF-86P
Vrsta
8-inčni TFT
Razlučivost
800 x 600
Svjetlina
200 cd/m²
Omjer kontrasta
400 : 1
Sučelje
Digitalno 6-TTL
Podržani formati
JPEG (Progresivni, CMYK JPEG nije podržan.) MP3
Ugrađena memorija
1 GB
USB
Jedan upstream (uređaj 2.0) i jedan downstream (nadređeni 1.1)
Memorijska kartica
SD/MS (FAT32)
Vrijednost
Vanjski adapter za istosmjernu struju (12V, 2A, 24W)
Baterija
7,4 V 770 mAH
Napajanje
Uobičajeni način rada: manje od 8 W (ali 14 W kod punjenja baterije)
Potrošnja energije
Isključeni način: manje od 1 W (Čak i kada je napajanje isključeno, tijekom
punjenja baterija potrošnja može iznositi do 10 W.)
Zvuk
1 W + 1 W (stereo), slušalice
Dimenzije (ŠxVxD)
228 x 187.5 x 46 mm / 8.9 x 7.4 x 1.7 inča
Težina
785 g / 1.7 lb
Općenito
Dizajn uređaja se može razlikovati ovisno o modelu, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodnog
upozorenja u svrhu poboljšanja izvedbe uređaja.
Uređaj klase B (Informacijsko-komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)
Ovaj uređaj je usklađen sa smjernicama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se
koristiti u svim područjima, uključujući i stambena područja. (uređaji klase B emitiraju manje
elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A).
|
Rješavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Rješavanje problema
U ovom odjeljku se nalazi popis raznih problema i rješenja na koje korisnici nailaze prilikom korištenja okvira za digitalne fotografije. Kada
naiđete na problem, prvo provjerite popis u nastavku i, ukoliko pronađete svoj problem, učinite ono što vam se predlaže. Ne riješite li time
problem, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posjetite.
Simptomi
Napajanje se ne uključuje.
Mogući uzroci i prijedlog djelovanja
Provjerite jesu li kabel adaptera i priključka za napajanje na proizvodu ispravno
priključeni.
Potrebno je neko vrijeme da se
nakon uključivanja uređaja
prikaže slika.
Ako je rezolucija ili veličina datoteke prevelika, fotografija će se na zaslonu
Potrebno je neko vrijeme za
možda prikazati polako.
prelazak na sljedeću
fotografiju.
Priključio sam vanjsku
Provjerite vezu između uređaja i vanjske memorije.
memoriju, ali nije prepoznata
Priključite računalo i provjerite stanje rada.
U memoriji okvira još ima
slobodnog prostora, ali ne
Stvorite mapu u memoriji okvira i kopirajte svoje fotografije.
mogu kopirati fotografije.
Umetnuo sam memorijsku
Provjerite datoteke na memorijskoj kartici.
karticu, ali ne radi.
Pokušajte s drugim uređajem za pohranu.
Priključio sam USB memoriju,
ali ne radi.
Fotografija u portretnom
formatu zakreće se u pejzažni
format.
Prikaz slajdova se ne pokreće
automatski.
Automatsko uključivanje i
isključivanje ne rade.
Provjerite je li postavka [Auto Fit Portrait Photo] u [Settings-Options]
postavljena na Activated.
Postavku [Starting Mode] u [Settings-Preference] postavite na [Slideshow].
Ako je automatski mjerač vremena postavljen na isto vrijeme za uključivanje i
isključivanje, te funkcije neće raditi.
Provjerite postavke vremena.
Provjerite je li program FrameManager instaliran.
Ikona programa
Odaberite Start- Programs - Samsung - FrameManager kako biste ponovo
FrameManager se ne prikazuje.
pokrenuli FrameManager.
Ponovo pokrenite svoje računalo.
Provjerite je li aktivirana funkcija zaključavanja gumba.
Pritisnuo sam gumb, ali on ne
radi.
Držite li pritisnutim gumb MENU više od pet (5) sekundi, aktivira se funkcija
zaključivanja gumba. Pritisnete li gumb, on neće raditi.
Za deaktiviranje funkcije zaključavanja gumba ponovo držite gumb MENU
pritisnutim više od pet (5) sekundi.
|
Rješavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Terminologija
Uvjeti
Opis
JPEG je tehnologija za kompresiju slika. Pruža najmanji gubitak od svih ostalih
tehnologija za kompresiju slika. Često se koristi za prijenos multimedijskih
JPEG
datoteka preko Interneta, kao i za druge namjene. Slikovna datoteka
(Joint Photographic Coding Expert
formatirana u JPEG formatu naziva se JPEG ili JPG datoteka. JPEG datoteka
Group)
obično nastaje kada se slika snimi digitalnim fotoaparatom, nacrta na računalu
ili načini pomoću grafičkog paketa te zatim komprimira u JPEG format.
SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske marke. Nudi veliku
stabilnost i kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim uređajima kao što su
SD kartica
PDA, digitalni fotoaparati, MP3 uređaji, mobiteli i prijenosna računala.
(Secure Digital kartica)
Izglednom nalikuje MMC kartici, ali razlikuju se brojem izvoda i debljinom. Ima
i funkciju za postavljanje lozinke za sigurnost podataka.
Koristite up stream priključak prilikom spajanja s računalom. Ovaj uređaj
podržava USB 2.0. Kabel vrste A-B koji služi za spajanje okvira za digitalne
USB kabel
fotografije s računalom priložen je uz uređaj. Vrsta A je USB priključak koji se
1) VRSTA A-B
koristi za spajanje s računalom. Vrsta B je USB priključak koji se koristi za
spajanje s vanjskim uređajem. Okvir za digitalne fotografije s računalom
možete spojiti pomoću USB kabela vrste A-B.
Ovu vrstu kabela koristite prilikom korištenja down stream priključka. Ovaj
USB kabel
uređaj podržava USB 2.0. Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream
2) Kabel za spajanje drugih uređaja
priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski uređaj.
MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times
higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size
MP3
for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio
(MPEG Audio Layer-3)
transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3
file.
|
Rješavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
Servisni centri
Ako vam je potreban servis uređaja, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung ili ga posjetite.
Za servisiranje mrežne veze i poslužitelja.
Usluge
Kontakti
Web-mjesto tvrtke Samsung Electronics
www.samsung.com
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o
kupcima tvrtke Samsung.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
|
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
02 201 2418
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement