Samsung 230TSN, 230MXN User's manual

Samsung 230TSN, 230MXN User's manual

SyncMaster 230TSN/230MXN

Displej LCD

Upute za korištenje

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti, radi poboljšanja performansi.

Sigurnosne upute

Oznake upozorenja

Napomena

Ove sigurnosne upute moraju se poštovati kako bi se osigurala vaša sigurnost i spriječilo oštećenje proizvoda.

Pažljivo pročitajte upute za uporabu, a proizvodom se služite na ispravan način.

Upozorenje / Oprez

Nepoštivanje uputa označenih ovim simbolom može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje opreme.

Napomena

Zabranjeno

Nemojte rastavljati

Nemojte dirati

Upute koje je važno pročitati i pridržavati ih se pri svakom korištenju

Utikač izvadite iz utičnice

Uzemljite radi sprječavanja električnog udara

Napajanje

Ako dulje vrijeme ne koristite računalo, podesite ga na DPM.

Koristite li čuvar zaslona, postavite ga na aktivni način rada zaslona.

Ovdje prikazane slike su samo za reference i ne mogu se primijeniti na sve slučajeve (ili države).

Prečac do funkcije Sprečavanje zaostale slike

Nemojte koristiti oštećeni kabel napajanja ili utikač ni oštećenu ili labavu utičnicu.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama prilikom priključivanja ili isključivanja u i iz utičnice.

• U suprotnom može doći do električnog udara.

Kabel za napajanje obavezno priključite u uzemljenu utičnicu.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili ozljede.

Provjerite je li utikač ispravno i čvrsto priključen u utičnicu.

• U suprotnom može doći do požara.

Sigurnosne upute

Nemojte na silu svijati ni povlačiti utikač ili stavljati na njega teške predmete.

• U suprotnom može doći do požara.

Ne povezujte više uređaja na istu zidnu utičnicu.

• U suprotnom može doći do požara zbog pregrijavanja.

Ne isključujte kabel napajanja dok koristite uređaj.

• U suprotnom može doći do oštećenja uređaja zbog električnog udara.

Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz zidne utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.

• U protivnom može doći do električnog udara ili požara.

Koristite samo kabel za napajanje koji je isporučila naša tvrtka.

Ne koristite kabele isporučene uz druge uređaje.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Instaliranje

Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka, prisutnost kemikalija te gdje će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke, željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja monitora.

Ne ispuštajte uređaj dok ga pomičete.

• Ispuštanje proizvoda može uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.

Prilikom postavljanja uređaja na vitrinu ili policu, pazite da prednji dio dna uređaja ne strši van.

• U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.

• Koristite vitrinu ili policu čija veličina odgovara uređaju.

NE STAVLJAJTE SVIJEĆE, UREĐAJE PROTIV KOMARACA,

CIGARETE NITI BILO KAKVE UREĐAJE ZA GRIJANJE U BLI-

ZINU PROIZVODA.

• U suprotnom može doći do požara.

Naprave za grijanje držite što dalje od kabela uređaja.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Čišćenje

Sigurnosne upute

Ne montirajte na mjesta s lošom ventilacijom, kao što su police za knjige i ormarići.

• U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

Uvijek pažljivo spuštajte uređaj.

• U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.

Ne stavljajte prednji dio uređaja na pod.

• U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.

Zidni držač treba montirati ovlaštena tvrtka za montiranje.

• U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.

• Svakako montirajte isporučeni nosač.

Proizvod montirajte na mjesto s dobrom ventilacijom. Mora postojati razmak od 4 inča (10 cm) od zida.

• U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

Najlonsku ambalažu uređaja držite podalje od djece.

• U suprotnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili gušenja.

Ako je visinu monitora moguće ugoditi, ne stavljajte predmete niti se ne naslanjajte na njega dok ga spuštate.

• Ispuštanje proizvoda može uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.

Kada čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD zaslona, koristite meku, blago navlaženu tkaninu.

Ne prskajte sredstvo za čišćenje izravno na površinu uređaja.

• U suprotnom može doći do slabljenja prikaza boje, iskrivljenja strukture pa i guljenja površine zaslona.

Uređaj čistite samo mekom krpom i sredstvom za čišćenje zaslona. Ako morate koristiti sredstvo za neki drugi uređaj, razrijedite ga s vodom u omjeru 1:10.

Za čišćenje utikača ili brisanje prašine s utičnice koristite suhu krpu.

• U suprotnom može doći do požara.

Ostalo

Sigurnosne upute

Prilikom čišćenja uređaja svakako iskopčajte kabel napajanja.

• U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Prilikom čišćenja uređaja iskopčajte kabel i pažljivo očistite uređaj suhom krpom.

• Nemojte koristiti kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, maziva ili sredstava za čišćenje. U suprotnom može doći do promjene izgleda površine uređaja i guljenja indikatorskih naljepnica.

Budući da se kućište uređaja lako može ogrepsti, svakako koristite samo navedenu vrstu krpe.

• Koristite navedenu vrstu krpe i dodajte samo malo vode. Budući da bi se uređaj mogao ogrepsti ako na krpi ima stranog materijala, svakako je dobro protresite prije uporabe.

Ne prskajte vodu izravno na površinu uređaja.

• Osigurajte da u uređaje ne ulazi voda te da uređaj ne bude mokar.

• U suprotnom može doći do električnog udara, požara ili kvara.

Ovo je visokonaponski uređaj. Ne rastavljajte, ne popravljajte niti modificirajte uređaj sami.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara. Ako uređaj treba popraviti, obratite se Servisnom centru.

Ako iz uređaja dopire neobičan miris, neobični zvukovi ili dim, odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se Servisnom centru.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo vlazi, prašini, dimu ni u vozilo.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Ako ispustite uređaj ili se kućište polomi, isključite uređaj i isključite kabel napajanja iz utičnice. Obratite se Servisnom centru.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

U slučaju oluje s grmljavinom, ne dodirujte kabel napajanja niti antenski kabel.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili signalnog kabela.

• U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni udar, oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.

Sigurnosne upute

Ne podižite niti ne pomičite uređaj prema naprijed ili natrag niti u lijevo ili u desno ako držite samo kabel za napajanje ili kabele signala.

• U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni udar, oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.

Pobrinite se da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ni zavjesom.

• U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

Ne stavljajte posude s vodom, vaze, posude s cvijećem, lijekove niti metalne predmete na uređaj.

• Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.

• To može uzrokovati kvar uređaja, električni udar ili požar.

Ne držite zapaljive sprejeve niti druge zapaljive materijala u blizini uređaja.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Nemojte umetati metalne predmete, kao što su štapići, kovanice, pribadače te čelični predmeti, ni zapaljive predmete kao što su šibice i papir, u uređaj (kroz ventilacijske otvore, ulaze i izlaze itd.).

• Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje statična slika, može doći do pojave zadržane slike ili mrlje.

• Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, postavite ga u način mirovanja ili pokrenite čuvar zaslona.

Postavite rezoluciju i frekvenciju odgovarajuću za uređaj.

• U suprotnom može doći do oštećenja vida.

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano pojačavati zvuk.

• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

Kako biste izbjegli naprezanje očiju, nemojte sjediti preblizu uređaja.

Odmorite se barem pet (5) minuta nakon korištenja monitora jedan (1) sat.

To smanjuje umor očiju.

Sigurnosne upute

Uređaj nemojte montirati na nestabilne površine, kao što su nestabilne police, neravne površine ili na mjesta koja su podložna vibracijama.

• U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.

• Ako koristite uređaj na lokaciji izloženoj vibracijama, to može oštetiti uređaj i izazvati požar.

Prilikom pomicanja uređaja isključite ga i isključite kabel napajanja iz zidne utičnice, kao i antenski kabel i sve druge kabele priključene na uređaj.

• U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Pazite da se djeca ne naslanjaju na uređaj niti ne penju na njega.

• U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog ili pak dovesti do smrtnog slučaja.

Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme, isključite kabel iz zidne utičnice.

• U suprotnom može doći do pregrijavanja ili požara zbog skupljanja prašine ili pak zbog električnog udara ili curenja.

Ne stavljajte na uređaj teške predmete kao ni igračke ili slatkiše koji bi mogli privući pažnju djece.

• Djeca se mogu nasloniti na uređaj ili se pokušati popeti na njega što može dovesti do ozljeda ili smrtnog slučaja.

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti nove i korištene baterije.

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove reciklaže.

• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo izravnom Sunčevu svjetlu ni izvoru topline kao što su otvoreni plamen ili grijač.

• To može skratiti vijek trajanja uređaja ili dovesti do požara.

Sigurnosne upute

Nemojte ispuštati druge predmete na uređaj te izbjegavajte svaki oblik udaraca na uređaj.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Ne koristite ovlaživače zraka u blizini uređaja.

• U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

U slučaju ispuštanja plina, ne dodirujte uređaj niti utikač već odmah prozračite prostoriju.

• To može uzrokovati eksploziju ili požar.

Ako je uređaj dugo uključen, za slon postaje vruć. Nemojte ga dodirivati.

• Manju dodatnu opremu držite na mjestu izvan dohvata djece.

Budite pažljivi prilikom ugađanja kuta uređaja ili visine postolja.

• To može dovesti do ozljeda ruke ili prstiju.

• Također, ako ga previše nagnete, uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.

Ne postavljajte uređaj na mjesto koje je nisko i koje djeca mogu lako dosegnuti.

• U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.

• Budući da je prednji dio uređaja težak, uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu.

Ne stavljajte nikakve teške predmete na uređaj.

• To može dovesti do ozljede i/ili oštećenja proizvoda.

Dobri položaji tijela prilikom korištenja monitora

Održavajte ispravan položaj tijela prilikom korištenja uređaja.

• Ispravite leđa.

• Udaljenost između zaslona i očiju mora biti od 45 do 50 cm. Zaslon smjestite ispod razine očiju i izravno ispred sebe.

• Održavajte ispravan položaj tijela prilikom korištenja uređaja.

• Podesite kut uređaja tako da se svjetlo ne odbija sa zaslona.

• Držite laktove pod pravim kutom, a podlaktice u razini s dlanovima.

Sigurnosne upute

• Držite laktove pod pravim kutom.

• Držite stopala uz pod, a koljena pod kutom od 90 stupnjeva ili više, a ruke držite tako da su vam uvijek ispod razine srca.

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

Provjerite jesu li ispod navedeni predmeti isporučeni s vašim LCD zaslonom.

Ako neki predmeti nedostaju, obratite se svom distributeru.

Obratite se lokalnom distributeru radi kupnje predmeta koji se prodaju zasebno.

Raspakiravanje

LCD zaslon

Upute

Vodič za brzo postavljanje Jamstvena kartica

(Nije dostupna na svim lokacijama)

Kabeli

DVD sa softverom MagicInfo /

Upute za korištenje

Kabel za napajanje D-Sub kabel

Ostalo

Uvod

Daljinski upravljač Baterije (AAA x 2)

(Nije dostupna na svim lokacijama)

Feritna jezgra za LAN kabel

Prodaju se zasebno - ne isporučuju se s monitorom.

Set za postavljanje na zid LAN kabel USB kabel

HDMI kabel

Feritna jezgra

RS232C kabel

• Feritne jezgre koriste se za zaštitu kabela od smetnji.

• Prilikom spajanja kabela otvorite feritnu jezgru i zakvačite je oko kabela u predjelu priključka.

Montiranje zidnog nosača

Proizvod je kompatibilan sa zidnim nosačem VESA specifikacija, dimenzija 100 mm x 100 mm.

Iznad: Zidni nosač VESA specifikacija, dimenzija 100 mm x 100 mm.

A. Postolje zidnog nosača

Uvod

B. Komplet za postavljanje na zid (dodatno)

Za pričvršćivanje zidnog nosača na monitor pratite sljedeće upute:

1. Isključite uređaj, a potom isključite kabel napajanja iz zidne utičnice.

2. Stavite mekanu krpu ili jastuk na ravnu površinu kako biste zaštitili zaslon i uređaj smjestite na tkaninu, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.

3. Skinite postolje na prethodno opisani način.

4. Poravnajte utor postolja zidnog nosača monitora s utorom kompleta za postavljanje na zid, a zatim pričvrstite komplet za postavljanje na zid pritezanjem vijaka.

Napomena

• Ako je dužina vijka koji koristite dulja od standardnih specifikacija, unutrašnjost uređaja može se oštetiti.

• Kod zidnih nosača koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o njihovim specifikacijama.

• Nemojte koristiti vijke nekompatibilne sa specifikacijama standarda VESA i nemojte ih sastavljati uz primjenu prekomjerne sile.

To može dovesti do oštećenja uređaja ili ozljede zbog pada uređaja. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja ili ozljede.

• Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za oštećenja uređaja ili ozljede uzrokovane korištenjem zidnog nosača koji nije kompatibilan s navedenim specifikacijama ili zbog toga što montiranje nije obavilo ovlašteno osoblje.

• Prije montiranja uređaja na zidni nosač kupite nosač koji omogućuje barem 10 cm razmaka od zida.

• Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za probleme nastale zbog korištenja postolja koje nije kompatibilno s navedenim specifikacijama.

• Koristite zidni nosač usklađen sa specifikacijama koje su propisane u vašoj državi.

Vaš LCD zaslon

Prednja strana

Gumb SOURCE/[ ]

Kad se na zaslonu ne prikazuje zaslonski izbornik, služi za prelazak iz načina rada računala na način rada za prikaz videosadržaja. Odabir izvora ulaznog signala s kojim je vanjski uređaj povezan u sljedećem redoslijedu:

Uvod

[PC] → [HDMI] → [MagicInfo]

Kada se prikazuje zaslonski izbornik, služi za aktiviranje istaknute stavke izbornika.

MENU gumb [MENU]

Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik. Koristi se i za izlaženje iz izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni izbornik.

- VOL +

Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava vrijednosti odabrane iz izbornika. Kad na zaslonu nema prikaza parametara, pritisnite gumb za podešavanje jačine zvuka.

SEL

Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava vrijednosti odabrane iz izbornika.

gumb Power [ ]

Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje LCD zaslona.

Senzor svjetline

Automatski utvrđuje svjetlinu u okolini i sukladno tome podešava svjetlinu monitora.

Indikator napajanja

Prikazuje način rada PowerSaver treperenjem zelenog svjetla

Napomena

Daljnje informacije o funkcijama uštede energije potražite u odjeljku PowerSaver. Radi uštede energije, isključite LCD zaslon kada nije potreban ili kada ga duže vrijeme nećete koristiti.

Senzor daljinskog upravljanja

Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.

Stražnja strana

Napomena

Detaljne informacije o kabelskim priključcima potražite pod naslovom Spajanje kabela u poglavlju Postavljanje. Konfiguracija stražnje strane LCD zaslona može se neznatno razlikovati ovisno o modelu.

Uvod

POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]

Uključuje/isključuje LCD zaslon.

POWER

Kabel za napajanje priključuje se u LCD zaslon i zidnu utičnicu.

RGB IN

Povežite RGB IN terminal na stražnjoj strani uređaja s računalom.

VIDEO OUT

Pomoću D-Sub kabela povežite priključak

[VIDEO OUT] na proizvodu s D-Sub priključkom monitora.

HDMI IN

HDMI terminal na stražnjoj strani LCD zaslona povežite s HDMI terminalom digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabela.

AUDIO OUT

Izlazni priključak za slušalice / vanjski zvučnik.

LAN priključak za LAN

Kompatibilno s USB tipkovnicom/mišem / uređajem za masovnu pohranu.

Uvod

AUDIO IN

Priključite audio kabel za uređaj u audio priključnicu na stražnjoj strani računala.

RS232C IN

MDC(Multiple Display Control) priključak za program

Utor za Kensington Lock

Kensington Lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje monitora prilikom njegovog korištenja na javnim mjestima. Uređaj se mora kupiti odvojeno. Izgled i način učvršćivanja se mogu razlikovati od ilustracije ovisno o proizvođaču. Za ispravno korištenje uređaja pogledajte priručnik isporučen uz

Kensington Lock. Uređaj se mora kupiti odvojeno.

Napomena

Lokacija utora Kensington Lock može se razlikovati ovisno o modelu.

Upotreba protuprovalnog Kensington

Lock uređaja

1. Umetnite uređaj za zaključavanje u utor

Kensington na monitoru i okrenite ga u smjeru zaključavanja .

2. Priključite Kensington Lock kabel.

3. Pričvrstite Kensington Lock za stol ili za težak nepomičan predmet.

Napomena

Dodatne informacije o kabelskim priključcima potražite u odjeljku Spajanje kabela.

Daljinski upravljač

Napomena

Na radne karakteristike daljinskog upravljača može utjecati televizor ili neki drugi elektronički uređaj koji radi blizu LCD zaslona zbog preklapanja s radnom frekvencijom daljinskog upravljača.

Uvod

1. POWER

2. OFF

3. Gumb s brojem

4. DEL

5. + VOL -

6. SOURCE

7. D.MENU

/ GUIDE gumb

POWER

OFF

Numerički gumbi

DEL

+ VOL -

/ GUIDE gumb

SOURCE

D.MENU

TOOLS

Gumbi Up-Down Left-Right (Gore-Dolje Lijevo-Desno)

INFO

GUMBI U BOJI

TTX/MIX

MTS/DUAL

ENTER/PRE-CH

MUTE

CH/P

TV

MENU

RETURN

EXIT

MagicInfo

Uključuje uređaj.

Isključuje uređaj.

Koristi se za unos lozinke tijekom podešavanja prikaza na zaslonu ili za korištenje programa MagicInfo.

Gumb "-" koristi se za odabir digitalnih kanala.

Prikaz elektroničkog vodiča kroz programe (EPG).

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

Podešava glasnoću zvuka.

Pritisnite ovaj gumb kako biste promijenili SOURCE ulaznog signala.

Možete odabrati samo izvore signala iz priključenih vanjskih uređaja.

Prikaz DTV izbornika

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

Uvod

8. TOOLS

9. Gumbi Up-Down Left-

Right (Gore-Dolje Lijevo-

Desno)

10. INFO

11. GUMBI U BOJI

12. TTX/MIX

Koristi se za brz odabir često korištenih funkcija.

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

Prelazak s jedne stavke izbornika na drugu, okomito ili vodoravno, ili podešavanje vrijednosti odabranih u izborniku.

Prikaz informacije o slici koja se trenutno prikazuje nalazi se u gornjem lijevom kutu zaslona.

Pritisnite za dodavanje ili brisanje programa s popisa omiljenih programa u izborniku "Popis programa".

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

TV programi daju pismene informacije putem teleteksta.

- Gumbi teleteksta

13. MTS/DUAL

14.

17. TV

ENTER/PRE-CH

15. MUTE

16. CH/P

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

MTS-

Možete odabrati MTS (Multichannel Television Stereo) način rada.

FM Stereo

Vrsta zvuka MTS/S_Mode

Mono Mono

Stereo

SAP

Mono ↔ Stereo

Mono ↔ SAP

Zadano

Ručna promjena

Mono

DUAL-

Dok gledate TV možete izmjenjivati STEREO/MONO, DU-

AL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO pritiskom na gumb DUAL na daljinskom upravljaču, ovisno o vrsti emitiranja.

Ovaj gumb koristi se za vraćanje na prvi prethodni program.

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

Privremeno pauzira (isključuje) zvuk. Ako u načinu rada s isključenim zvukom pritisnete MUTE ili - VOL +, zvuk se ponovno uključuje.

U načinu rada TV , bira TV kanale.

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

Izravno odabire način rada za gledanje televizije.

* Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.

18. MENU

19. RETURN

20. EXIT

21. MagicInfo

Uvod

Otvara izbornik na zaslonu i izlazi iz izbornika ili zatvara izbornik za ugađanje.

Povratak na prethodni izbornik.

Zatvara zaslon izbornika.

Gumb za brzo pokretanje MagicInfo .

Povezivanja

Povezivanje računala

Uključite kabel za napajanje LCD zaslona u priključak napajanja na stražnjoj strani LCD zaslona. Uključite uređaj korištenjem prekidača na stražnjoj strani LCD zaslona.

Spojite D-sub kabel na 15-pinski RGB priključak na stražnjoj strani LCD zaslona i 15-pinski D-sub priključak na računalu.

Priključite audio kabel za LCD zaslon u audio priključnicu na stražnjoj strani računala.

Napomene

• Uključite računalo i LCD zaslon.

• Za kupnju dodatne opreme obratite se lokalnom SAMSUNG Electronics servisnom centru.

Spajanje s ostalim uređajima

Napomena

Na LCD zaslon možete priključiti izlazne AV uređaje kao što su DVD reproduktori, videosnimači, kamkorderi, kao i vaše računalo. Više informacija o povezivanju izlaznih AV uređaja potražite u poglavlju Podešavanje LCD zaslona.

Priključivanje HDMI kabela

Povezivanja

Napomene

• Pomoću HDMI kabela povežite ulazne uređaje kao što su Blu-Ray/DVD uređaj s HDMI

IN priključkom na LCD zaslonu.

• Na ulazni HDMI terminal ne možete spojiti računalo.

Priključivanje DVI - HDMI kabela

Napomene

• Spojite DVI izlazni terminal digitalnog izlaznog uređaja na HDMI terminal LCD zaslona pomoću DVI-HDMI kabela.

• Spojite crvene i bijele utikače RCA-stereo minipriključka (računalnog) kabela u izlazne audio terminale jednakih boja na digitalnom izlaznom uređaju. Povežite minipriključak kabela s AUDIO IN terminalom na LCD zaslonu.

Povezivanje s drugim monitorom

D-Sub kabelom povežite [VIDEO OUT] priključak na proizvodu s D-Sub priključkom na drugom monitoru.

Povezivanja

Napomena

• Priključite na [VIDEO OUT] priključak za prikazivanje iste slike na drugom monitoru.

(Za prezentacijske svrhe)

Spajanje na audio sustav

Napomena

• Pomoću kompleta audio kablova povežite priključke AUX L, R na AUDIO SUSTAVU i priključak [AUDIO OUT] na LCD zaslonu.

Priključivanje LAN kabela

Povezivanja

Napomena

Priključite LAN kabel.

Povezivanje USB uređaja

Moguće je priključivanje na USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica.

Korištenje softvera

Upravljački program monitora

Napomena

Kada operacijski sustav zatraži upravljački program monitora, umetnite CD-

ROM isporučen uz ovaj monitor. Instalacija upravljačkog programa malo se razlikuje od operacijskog sustava do drugog. Slijedite odgovarajuće upute za svoj operacijski sustav.

Ako ste izgubili ili zametnuli CD, upravljački program monitora možete preuzeti pritiskom na Podrška > Preuzimanja na web-mjestu http://www.samsung.com/, potom slijedivši priložene upute. Nakon preuzimanja datoteke dvaput pritisnite datoteku i slijedite upute na zaslonu.

Automatska instalacija upravljačkog programa monitora - svi operativni sustavi Windows

1. Umetnite CD u CD-ROM pogon.

2. Pritisnite "Windows".

3. Odaberite model vašeg monitora s popisa modela, a zatim pritisnite gumb "U redu".

4. Ako radite u operacijskom sustavu Windows XP ili Windows 2000 i vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Ipak nastavi". Na sljedećem prozoru pritisnite gumb "U redu".

Korištenje softvera

Napomena

Ovaj upravljački program monitora posjeduje certifikat tvrtke Microsoft i njegovo instaliranje neće oštetiti vaš sustav.

Ako se pojavi iznad prikazani prozor, možda imate stariju verziju instalacijskog diska. Za dobivanje certificiranog upravljačkog programa pristupite stranici preuzimanja za vaš monitor.

Za pristup stranici preuzimanja prijeđite na web-mjesto http://www.samsung.com/, pritisnite Podrška, a zatim Preuzimanja.

Ručno instaliranje upravljačkog programa monitora

Microsoft

®

Windows Vista™ Operacijski sustav

1. Umetnite CD u CD-ROM pogon.

2. Pritisnite Start > "Upravljačka ploča". Zatim dvaput pritisnite "Appearance and Personalization" (Izgled i prilagodba).

3. Pritisnite "Personalization" (Osobna prilagodba), a zatim "Display Settings" (Postavke prikaza).

4. Pritisnite "Advanced Settings..." (Napredne postavke...).

Korištenje softvera

5. Pritisnite "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor". Ako je gumb "Properties" (Svojstva) deaktiviran, to znači da je konfiguriranje monitora dovršeno. Monitor je spreman za korištenje.

Ako se prikaže poruka "Windows needs..." (Sustav Windows treba...), kao što je prikazano na slici u nastavku, pritisnite "Continue" (Nastavi).

Napomena

Ovaj upravljački program monitora posjeduje certifikat tvrtke Microsoft i njegovo instaliranje neće oštetiti vaš sustav.

Ako se pojavi iznad prikazani prozor, možda imate stariju verziju instalacijskog diska. Za dobivanje certificiranog upravljačkog programa pristupite stranici preuzimanja za vaš monitor.

Za pristup stranici preuzimanja prijeđite na web-mjesto http://www.samsung.com/, pritisnite Podrška, a zatim Preuzimanja.

6. Pritisnite "Update Driver..." (Ažuriranje upravljačkog programa) na kartici "Driver" (Upravljački program).

Korištenje softvera

7. Provjerite potvrdni okvir "Potražit ću upravljačke programe na svom računalu" i pritisnite

"Dopusti mi izbor s popisa upravljačkih programa na mom računalu".

8. Pritisnite "Imam disk...” i odaberite CD ili DVD pogon (na primjer D:\) na kojem se nalazi datoteka za postavljanje upravljačkog programa te pritisnite "U redu".

9. S popisa modela monitora na zaslonu odaberite model koji odgovara vašem monitoru i pritisnite "Next" (Sljedeće).

10. Pritisnite "Close" (Zatvori) → "Close" (Zatvori) → "OK" (U redu) → "OK" (U redu) na sljedećim zaslonima prikazanim redom.

Korištenje softvera

Microsoft

®

Windows

®

XP Operacijski sustav

1. Umetnite CD u CD-ROM pogon.

2. Pritisnite Start > Upravljačka ploča, a zatim pritisnite ikonu Izgled i teme.

3. Pritisnite ikonu "Prikaz", odaberite karticu "Postavke", a zatim pritisnite "Napredno...".

Korištenje softvera

4. Pritisnite gumb "Svojstva" na kartici "Monitor", a zatim odaberite karticu "Upravljački program".

5. Pritisnite "Ažuriranje upr. programa..." i odaberite "Instaliraj s popisa ili...", a zatim pritisnite gumb "Sljedeće".

6. Odaberite "Ne traži, sam ću...", pritisnite "Sljedeće", a zatim pritisnite "Imam disk".

7. Pritisnite gumb "Pregledaj", a zatim odaberite lokaciju na kojoj se nalazi disk s upravljačkim programom (na primjer D:\).

Odaberite model vašeg monitora s popisa modela, a zatim pritisnite gumb "Sljedeće".

8. Ako se pojavi sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Ipak nastavi". Zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

Korištenje softvera

Napomena

Ovaj upravljački program monitora posjeduje certifikat tvrtke Microsoft i njegovo instaliranje neće oštetiti vaš sustav.

Ako se pojavi iznad prikazani prozor, možda imate stariju verziju instalacijskog diska. Za dobivanje certificiranog upravljačkog programa pristupite stranici preuzimanja za vaš monitor.

Za pristup stranici preuzimanja prijeđite na web-mjesto http://www.samsung.com/, pritisnite Podrška, a zatim Preuzimanja.

9. Pritisnite gumb "Close" (Zatvori), a zatim pritisnite i držite gumb "OK" (U redu).

10. Instalacija upravljačkog programa monitora je dovršena.

Microsoft

®

Windows

®

2000 Operacijski sustav

Ako se na monitoru pojavi "Digitalni potpis nije pronađen", pratite sljedeće upute.

1. Odaberite gumb "OK" (U redu) u prozoru "Insert disk" (Umetni disk).

2. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledaj) u prozoru "File Needed" (Potrebna datoteka).

3. Odaberite A:(D:\upravljački program), pritisnite gumb "Otvori", a zatim pritisnite gumb "U redu".

Način instaliranja

Korištenje softvera

1. Pritisnite "Start" > "Setting" (Postavljanje) > "Control Panel" (Upravljačka ploča).

2. Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Zaslon).

3. Odaberite karticu "Postavke", a zatim pritisnite gumb "Dodatna svojstva".

4. Odaberite "Monitor".

1. slučaj: Ako je gumb "Properties" (Svojstva) deaktiviran, to znači da je monitor ispravno konfiguriran. Prekinite instalaciju.

2. slučaj: Ako je gumb "Svojstva" aktivan, pritisnite gumb "Svojstva" i pratite sljedeće korake.

5. Pritisnite "Upravljački program", pritisnite "Ažuriranje upr. programa...", a zatim pritisnite gumb "Sljedeće".

6. Odaberite "Prikaži popis poznatih upravljačkih programa tako da mogu odabrati odgovarajući", pritisnite "Sljedeće", a zatim pritisnite "Imam disk".

7. Pritisnite gumb "Pregledaj", a zatim odaberite A:(D:\upravljački program).

8. Pritisnite gumb "Otvori", a zatim pritisnite gumb "U redu".

9. Odaberite model svojeg monitora, a zatim pritisnite gumb "Sljedeće". Zatim pritisnite gumb " Next " (Dalje).

10. Pritisnite gumb "Završi", a zatim gumb "Zatvori".

Ako je prikazana poruka "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), pritisnite gumb "Yes" (Da). Nakon toga pritisnite gumb "Finish" (Završi), a zatim gumb

"Close" (Zatvori).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium Operacijski sustav

1. Pritisnite "Start" > "Setting" (Postavljanje) > "Control Panel" (Upravljačka ploča).

2. Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Zaslon).

3. Odaberite karticu "Postavke", a zatim pritisnite gumb "Dodatna svojstva".

4. Odaberite karticu "Monitor".

5. Pritisnite gumb "Change" (Promijeni) u području "Monitor Type" (Vrsta monitora).

6. Odaberite "Specify the location of the driver" (Odredi lokaciju upravljačkog programa).

7. Odaberite "Prikaži popis svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji...", a zatim pritisnite gumb "Sljedeće".

8. Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disk).

9. Navedite A:\(D:\upravljački program), a zatim pritisnite gumb "U redu".

10. Odaberite "Pokaži sve uređaje", odaberite monitor koji odgovara onome koji ste priključili na računalo, a zatim pritisnite "U redu".

11. Nastavite pritiskati gumbe "Zatvori" i "U redu" dok ne zatvorite dijaloški okvir Svojstva prikaza.

Microsoft

®

Windows

®

NT Operacijski sustav

Korištenje softvera

1. Pritisnite "Start">"Setting" (Postavljanje)>"Control Panel" (Upravljačka ploča), a zatim dvaput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).

2. U prozoru Prikaz podataka o registraciji pritisnite karticu Postavke, a zatim kliknite "All

Display Modes" (Svi načini prikaza).

3. Odaberite način koji želite koristiti (Rezoluciju, Broj boja i Okomita frekvencija), a zatim pritisnite "OK" (U redu).

4. Pritisnite "Testiranje". Ako zaslon normalno funkcionira, pritisnite gumb “Primijeni”. Ako zaslon nije odgovarajući, promijenite način rada (način rada s nižim vrijednostima rezolucije, boje ili frekvencije).

Napomena

Ako pod Svi načini prikaza nije naveden nijedan način, odaberite razinu rezolucije i okomitu frekvenciju prema zadanim načinima vremenskog podešavanja u uputama za korištenje.

Linux Operacijski sustav

Za pokretanje X-Window morate izraditi X86Config datoteku, vrstu datoteke sa sistemskim postavkama.

1. Pritisnite "Enter" (Unesi) na prvom i drugom zaslonu nakon pokretanja X86Config datoteke.

2. Treći zaslon je za postavljanje miša.

3. Postavite miš za računalo.

4. Sljedeći je zaslon za odabir tipkovnice.

5. Postavite tipkovnicu za računalo.

6. Treći zaslon je za postavljanje zaslona.

7. Postavite vodoravnu frekvenciju za monitor. (Frekvenciju možete unijeti izravno.)

8. Postavite vertikalnu frekvenciju za svoj monitor. (Frekvenciju možete unijeti izravno.)

9. Unesite naziv modela monitora. Te informacije neće utjecati na samo izvršavanje X-

Window.

10. Dovršili ste postavljanje monitora. Izvršite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

MDC (Multiple Display Control)

Korištenje softvera

Instaliranje

1. Umetnite CD u CD-ROM pogon.

2. Pritisnite instalacijsku datoteku MDC.

Napomena

Ako se prozor za instalaciju ne pojavi, koristeći Windows Explorer pristupite CD mediju, a zatim dvaput pritisnite izvršnu datoteku MDC na CD mediju za pokretanje instalacije.

3. Kada se pojavi prozor s čarobnjakom za Installation Shield, pritisnite "Next" (Sljedeće).

4. Odaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Pristajem na uvjete licenčnog ugovora) kako biste prihvatili uvjete korištenja.

5. Pritisnite "Install" (Instaliraj).

6. Prikazuje se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).

7. Pritisnite "Finish" (Dovrši).

8. Kada instalacija završi, na radnoj površini računala prikazuje se ikona za pokretanje programa MDC. Dvaput kliknite ikonu za pokretanje programa.

Ovisno o specifikacijama računalnog sustava ili monitora, ikona za pokretanje MDC možda se neće prikazati. Ako se to dogodi, pritisnite tipku F5.

Problemi s instalacijom

Na instalaciju programa MDC mogu utjecati čimbenici kao što su videokartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Deinstaliranje

Za deinstalaciju programa MDC koristite opciju "Dodavanje ili uklanjanje programa" u Upravljačkoj ploči sustava Windows

®

.

Za deinstalaciju programa MDC pratite sljedeće upute:

1. Odaberite "Setting / Control Panel" (Postavka / Upravljačka ploča) u izborniku "Start", a zatim dvaput pritisnite "Add/Delete a program" (Dodavanje/brisanje programa).

2. Odaberite MDC s popisa programa, a zatim pritisnite gumb "Dodaj/Izbriši".

Korištenje MDC

Uvod

Početak - Glavni zaslon

Kliknite na Start > Program > Samsung > MDC System za pokretanje programa.

Odaberite monitor da bi na klizaču vidjeli razinu glasnoće odabranog monitora.

Glavne ikone

Remocon

Safety Lock

Port Selection

Gumb Select (Gumb odabir)

Informacijska rešetka

Odabir zaslona

Alati za upravljanje

1. Pomoću glavnih ikona prebacujte se u pojedine zaslone.

2. Ova opcija pruža mogućnost da omogućite ili onemogućite funkciju monitora da prima signal od daljinskog upravljača.

3. Postavljanje funkcije Sigurnosno zaključavanje.

Ako je funkcija zaključavanja uključena, možete koristiti samo gumbe Power (Napajanje) i Lock (Zaključavanje).

4. Postavke za serijski priključak računala mogu se promijeniti. Izvorna vrijednost postavke je COM1.

5. Odaberite ikonu Select all (odaberi sve) ili Clear (očisti sve) kako biste odabrali ili očistili sve zaslone.

6. Koristite informacijsku rešetku kako biste vidjeli sažete informacije o odabranom zaslonu.

7. Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona.

8. Pomoću alata za upravljanje manipulirajte radom zaslona.

<Napomena> Funkcija omogućavanja i onemogućavanja daljinskog upravljanja radi bez obzira je li stanje napajanja u On (uključeno) ili Off (isključeno) poziciji. Ovo vrijedi za sve zaslone spojene na MDC.

No, bez obzira na to kakvo je stanje funkcije u trenutku kada se MDC isključi, funkcija primanja signala od daljinskog upravljača automatski se aktivira kada se zatvori program MDC.

Port Selection

1. Multiple Display Control je originalno podešen na COM1 priključak.

2. Ako COM1 priključak nije u upotrebi, u izborniku Port Selection (Odabir priključka) može se odabrati bilo koji priključak od COM1 do COM4.

3. Ako nije odabran točan naziv priključka na koji je monitor spojen pomoću serijskog kabla, komunikacija između uređaja neće biti moguća.

4. Odabrani priključak pohranjen je u programu i ne može ga koristiti drugi program.

Power Control

1. Klikom na ikonu Power Control u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje napajanjem.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje napajanjem.

1)

Power Status (Stanje napajanja)

3) Image Size (Veličina slike)

4) On Timer

5) Off Timer

2. Pomoću gumba Select All ili u potvrdnom okviru odaberite zaslon kojim ľelite upravljati.

Opcija Power Control (Upravljanje napajanjem) omogućuje upravljanje nekim funkcijama odabranog zaslona.

1) Power On/Off (Napajanje uključeno/isključeno)

- Uključuje ili isključuje napajanje odabranog zaslona.

2) Volume

- Upravlja razinom glasnoće odabranog zaslona.

Prima vrijednost glasnoće iz postavki monitora odabranog zaslona i prikazuje ih na klizaču.

(Ako odustanete od odabira ili odaberete sve zaslone (gumb Select All), vrijednost razine glasnoće vraća se na zadanu vrijednost 10)

3)

Mute On/Off (Isključenje zvuka uključeno/isključeno)

- Omogućuje/onemogućuje funkciju isključenja zvuka za odabrani zaslon.

Prilikom pojedinačnog odabira monitora uključite isključenje zvuka ako je funkcija isključenja zvuka omogućena za odabrani monitor.

Funkcija isključenja zvuka se automatski isključuje kada podešavate razinu glasnoće.

(Vrijednosti postavki se vraćaju na zadanu vrijednost kada poništite odabir ili odaberete "Select All" ("označi sve").

Opcija Power Control (Upravljanje napajanjem) dostupna je za sve zaslone.

Opcije upravljanja glasnoćom i isključivanje zvuka dostupne su samo za one zaslone čije je napajanje u stanju ON.

Input Source

1. Klikom na ikonu Input Source (Upravljanje izvorima signala na ulazu) u izborniku glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje izvorima signala na ulazu.

Kliknite na Select All (Odaberi sve) ili pomoću potvrdnog okvira odaberite zaslon kojim želite upravljati.

• TV način rada

• PC način rada

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje izvorima signala na ulazu.

1) PC

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja PC.

2) BNC

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja BNC.

3) DVI

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja DVI.

4) TV

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja TV.

5) DTV

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja DTV.

6) AV

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja AV.

7) S-Video

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja S-Video.

8) Component

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja Component.

9) MagicInfo

- MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

10) HDMI

- Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja HDMI.

11) Channel

- Strelica kanala se pojavljuje kada je Input Source (Izvor ulaza) televizor.

TV Source (TV izvor) se može odabrati samo kod proizvoda s televizorom, a kontroliranje kanala

dopušteno je samo kada je izvor ulaza televizor.

Značajka upravljanja izvorima ulaznih signala dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Klikom na ikonu Image Size (Veličina slike) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje veličinom slike.

1)

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje veličinom slike.

Power Status (Stanje napajanja)

- Prikazuje stanje napajanja za trenutni zaslon.

2) Image Size

- Prikazuje trenutnu veličinu slike za zaslon koji je trenutno u upotrebi.

3) Input

- Informacijska rešetka prikazuje samo one zaslone kojima je izvor ulaznog signala računalo, BNC, DVI.

4) PC Source

- Prvi se pojavljuje kada pritisnete karticu Image Source (Izvor slike).

- Gumb Image Size Control (Upravljanje veličinom slike) upravlja veličinama slike dostupnim za PC (računalo), BNC,

DVI.

5) Video Source

- Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) za kotroliranje Image Size (Velieine slike) za Input Source (Izvor ulaza)

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Značajka upravljanja veličinom slike dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Klikom na ikonu Image Size (Veličina slike) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje veličinom slike.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje veličinom slike.

1) Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) kako bi podesili Image Size (Velieinu slike) za TV, AV, S-Video,

Component (Komponentni), HDMI, DTV.

Kliknite na Select All (Odaberi sve) ili pomoću potvrdnog okvira odaberite zaslon kojim želite upravljati.

2) Informacijska rešetka prikazuje samo one zaslone koji kao izvor ulaznih signala imaju TV, AV, S-Video, Component,

HDMI, DTV.

3) Nasumično mijenjajte veličinu slike odabranog zaslona.

Napomena: Funkcije Auto Wide (Automatsko proširivanje) , Zoom1 i Zoom2 se ne mogu odabrati ako je za Component (Komponentni) i DVI (HDCP) tip ulaznog signala 720p ili 1080i.

4) Načini rada zaslona mogu se podešavati samo kada je televizor (samo PAL) priključen, a stavka Image Size (Veličina slike) je postavljena na Auto Wide (Automatsko proširivanje).

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Značajka upravljanja veličinom slike dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.

Time

1. Klikom na ikonu Time (Vrijeme) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje vremenom.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje vremenom.

1) Current Time

- Postavite trenutno vrijeme za odabrani zaslon (PC Time (Vrijeme na računalu)).

- Za promjenu trenutnog vremena, prvo promijenite PC Time (Vrijeme na računalu).

2) On Time Setup

-

Postavite Hour (Sat) , Minute, AM/PM (Ujutro/Poslijepodne) za On Time Setup (Postavljanje vremena ukljueivanja),

Status, Source (Izvor) , Volume (Jaeina zvuka) za odabrani zaslon.

3) Off Time Setup

- Postavite sat, minute i AM/PM funkcije Off Time (Vrijeme uključeno) za odabrani zaslon.

4) Prikazuje postavke opcije On timer (Timer uključen).

5) Prikazuje postavke opcije Off timer (Vrijeme isključeno).

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Značajka upravljanja vremenom dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.

Kada je ukljueeno On Time Setup (Postavljanje vremena ukljueivanja), TV Source (TV izvor) radi samo za TV Model.

Kada je ukljueeno On Time Setup (Postavljanje vremena ukljueivanja), MagicInfo Source (MagicInfo izvor) radi samo za MagicInfo Model.

PIP

PIP Size

1. Klikom na ikonu PIP u izborniku glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje PIP funkcijom.

Kliknite na Select All (Odaberi sve) ili pomoću potvrdnog okvira odaberite zaslon kojim želite upravljati.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje PIP funkcijom.

1) PIP Size

- Prikazuje trenutnu veličinu PIP prozora na zaslonu koji je trenutno u upotrebi.

2) OFF

- Isključuje PIP funkciju odabranog zaslona.

3) Large

- Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Large (Velika).

4) Small

- Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Small (Mala).

5) Double 1

- Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Double 1.

6) Double 2

- Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Double 2.

7) Double 3 (Picture By Picture)

- Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Double 3.

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Funkcijom PIP Size moľe se upravljati uključivanjem napajanja monitora.

PIP

PIP Source

1. Klikom na ikonu PIP u izborniku glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje PIP funkcijom.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje izvorima signala za PIP funkciju.

1) PIP Source

- PIP Source funkcijom moľe se upravljati uključivanjem napajanja monitora.

2) PC

- Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja PC (računalo).

3) BNC

- Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja BNC.

4) DVI

- Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja DVI.

5) AV

- Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja AV.

6) S-Video

- Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja S-Video.

7) Component

- Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja Component (Komponenta).

8) HDMI

- Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja HDMI.

Napomena: Ovisno o tipu izvora ulaznog signala za glavni zaslon, neki od izvora signala za PIP neće bit dostupni za odabir.

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

Značajka upravljanja PIP funkcijom dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON i kojima ja PIP funkcija postavljena u stanje ON.

Settings

Picture

1. Klikom na ikonu Settings (Postavke) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje postavkama.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje postavkama.

Kada je pojedina funkcija odabrana, postavljena vrijednost odabrane funkcije prikazuje se na klizaču.

Ako se odabere Select All (Odaberi sve), vrijednosti će se postaviti na zadanu vrijednost (50).

Promjenom vrijednosti u ovom zaslonu način rada mijenja se u "CUSTOM" (Prilagođeno).

1) Picture

- Dostupno samo za TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV ulazne signale.

2) Contrast

- Podešava kontrast odabranog zaslona.

3) Brightness

- Podešava svjetlinu odabranog zaslona.

4) Sharpness

- Podešava oštrinu odabranog zaslona.

5) Color

- Podešava boju odabranog zaslona.

6) Tint

- Podešava količinu bijele boje odabranog zaslona.

7) Color Tone

- Podešava ton boje odabranog zaslona.

8) Color Temp

- Podešavanje Color Temp za odabrani zaslon.

9) Brightness Sensor

- Podešavanje Brightness Sensor za odabrani zaslon.

10) Dynamic Contrast

- Podešavanje Dynamic Contrast za odabrani zaslon.

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

Ova funkcija bit će omogućena samo ako je opcija Color Tone postavljena na Off.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Ova značajka dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON. Ako ništa nije odabrano, prikazane su tvorničke postavke.

Settings

Picture PC

1. Klikom na ikonu Settings (Postavke) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje postavkama.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje postavkama. Kada je pojedina funkcija odabrana, postavljena vrijednost odabrane funkcije prikazuje se na klizaču. When selected, each function fetches the value for the set and displays it on the slide bar. When "Select All" is chosen, the default value is displayed. Promjenom vrijednosti u ovom zaslonu način rada mijenja se u "CUSTOM" (Prilagođeno).

1) Picture PC

- Dostupno samo za PC (Računalo), BNC, DVI ulaze.

2) Contrast

- Podešava kontrast odabranog zaslona.

3) Brightness

- Podešava svjetlinu odabranog zaslona.

4) Red

- Podešava crvenu boju odabranog zaslona.

5) Green

- Podešava zelenu boju odabranog zaslona.

6) Blue

- Podešava plavu boju odabranog zaslona.

7) Color Tone

- Adjusts the Color Tone for the selected display.

8) Color Temp

- Podešavanje Color Temp za odabrani zaslon.

9) Brightness Sensor

- Podešavanje Brightness Sensor za odabrani zaslon.

10) Dynamic Contrast

- Podešavanje Dynamic Contrast za odabrani zaslon.

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Ova funkcija bit će omogućena samo ako je opcija Color Tone postavljena na Off.

Ova značajka dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON. Ako ništa nije odabrano, prikazane su tvorničke postavke.

Settings

Audio

1. Klikom na ikonu Settings (Postavke) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje postavkama.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje postavkama. Kada je pojedina funkcija odabrana, postavljena vrijednost odabrane funkcije prikazuje se na klizaču. When selected, each function fetches the value for the set and displays it on the slide bar. When "Select All" is chosen, the default value is displayed. Promjenom vrijednosti u ovom zaslonu način rada mijenja se u "CUSTOM" (Prilagođeno).

1) Audio

- Upravlja audio postavkama za sve izvore ulaznih signala.

2) Bass

- Podešava duboke tonove odabranog zaslona.

3) Treble

- Podešava visoke tonove odabranog zaslona.

4) Balance

- Podešava ravNapomenažu između lijevih i desnih zvučnika odabranog zaslona.

5) SRS TSXT

- Isključuje/uključuje funkciju SRS TSXT Sound odabranog zaslona.

6) Sound Select

- Odaberite ili Main ili Sub opciju ako je uključena PIP funkcija.

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Ova značajka dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON. Ako ništa nije odabrano, prikazane su tvorničke postavke.

Settings

Image Lock

1. Klikom na ikonu Settings (Postavke) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje postavkama.

Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje postavkama.

1) Image Lock

- Dostupno samo za PC (računalo), BNC.

2) Coarse

- Podešava grubo zamrzavanje slike odabranog zaslona.

3) Fine

- Podešava precizno zamrzavanje slike odabranog zaslona.

4) Position

- Podešava poziciju zamrzavanja slike odabranog zaslona.

5) Auto Adjustment

- Samopodešavanje prema dolaznom signalu s ulaza za računalo.

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Značajka upravljanja postavkama dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.

Maintenance

Lamp Control

1. Kliknite na ikonu Maintenance (Održavanje) u stupcu glavnih ikona za prikazivanje zaslona održavanja.

Informacijska rešetka prikazuje nekoliko osnovnih podataka.

1) Maintenance

- Dopušta upravljanje postavkama održavanja za sve izvore ulaznih signala.

2) Auto Lamp Control

- Automatski podešava pozadinsko osvjetljenje odabranog zaslona u određeno vrijeme.

Automatsko podešavanje osvjetljenja automatski će se isključiti ako podešavate osvjetljenje s Manual Lamp

Control funkcijom (ručno podešavanje osvjetljenja).

3) Manual Lamp Control

- Omogućava podešavanje pozadinskog osvjetljenje odabranog zaslona bez obzira na vrijeme.

Automatsko podešavanje osvjetljenja automatski će se isključiti ako podešavate osvjetljenje s Manual Lamp

Control funkcijom (ručno podešavanje osvjetljenja).

Značajka upravljanja postavkama odrľavanja dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Maintenance

Scroll

1. Kliknite na ikonu Maintenance (Održavanje) u stupcu glavnih ikona za prikazivanje zaslona održavanja.

1) Scroll

- Ova se funkcija koristi za uklanjanje zaostalih slika koje se pojavljuju kada se na odabranom zaslonu dugo vremena prikazuje nepomična slika.

2) Pixel Shift

- Zaslonu se omogućuje lagano pomicanje u određenim vremenskim intervalima.

3) Safety Screen

- Funkcija Safety Screen (Zaštita zaslona) koristi se za sprečavanje nastajanja zaostalih slika kada se na monitoru dugo vremena prikazuje nepomična slika. Stavka Interval koristi se za postavljanje ciklusa ponavljanja u satima, a stavka Time (Vrijeme) koristi se za postavljanje vremena izvođenja funkcije Safety Screen (Zaštita zaslona).

Stavka Type (Vrsta) može se postaviti na Scroll (Klizno), Pixel (Pikseli), Bar (Trake), Eraser (Gumica), All White

(Samo bijela) ili Pattern (Uzorak).

4) Safety Screen2

- Ova se funkcija koristi za sprečavanje nastajanja zaostalih slika. Pomoću ove funkcije može se odabrati i kontrolirati pet (5) vrsta.

Kod vrste Scroll (Klizno), stavka Time (Vrijeme) može se postaviti na 1, 2, 3, 4 ili 5. Kod vrsta Bar

(Trake) i Eraser (gumica) može se postaviti na 10, 20, 30, 40 ili 50. Kod vrsta All White (Samo bijela) i

Pattern (Uzorak) može se postaviti na 1, 5, 10, 20 ili 30.

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Značajka upravljanja postavkama odrľavanja dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju

ON.

Maintenance

Video Wall

1. Kliknite na ikonu Maintenance (Održavanje) u stupcu glavnih ikona za prikazivanje zaslona održavanja.

1) Video Wall

- Video zid je skup međusobno povezanih video zaslona; svaki zaslon prikazuje dio cijele slike ili se ista slika ponavlja na svim zaslonima.

2) Video Wall (Screen divider)

- Zaslon se može podijeliti.

Pri dijeljenju možete odabrati niz zaslona s različitim izgledom. z z

Odaberite način rada u Dijeljenju zaslona.

Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona. z z

Mjesto će biti postavljeno pritiskom na broj u odabranom načinu rada.

MDC program koji isporučuje tvrtka Samsung podržava do 5 x 5 LCD zaslona.

3) On / Off

- Uključuje/isključuje funkciju Video zid na odabranom zaslonu.

4) Format

- Može se odabrati format za prikaz podijeljenog zaslona. z

Full

z

Natural

MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.

TV ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom TV.

Značajka upravljanja postavkama odrľavanja dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.

Troubleshooting

1. Zaslon kojim želite upravljati se ne pojavljuje na informacijskoj rešetki upravljanja napajanjem.

- Provjerite spoj RS232C priključka. (Provjerite je li dobro spojen na COM1 priključak)

- Provjerite je li neki drugi zaslon spojeni na istu ID oznaku. Ako više zaslona ima istu oznaku, te zaslone program ne može pravilno prepoznati zbog sukoba podataka.

- Provjerite je li ID oznaka monitora broj od 0 do 25. (Podesite pomoću izbornika zaslona)

Napomena : ID oznaka monitora mora biti vrijednost između 0 i 25.

Ako je vrijednost oznake izvan ovog područja, program MDC ne može upravljati zaslonom.

2. Zaslon kojim želite upravljati ne pojavljuje se na informacijskoj rešetki drugih upravljačkih zaslona.

-

Provjerite je li napajanje zaslona u stanju ON. (Ovo možete provjeriti u informacijskoj rešetki upravljanja napajanjem)

- Provjerite možete li promiijeniti izvor ulaznog signala zaslona.

3. Neprestano se pojavljuje dijaloški okvir.

- Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.

4. Funkcije On Timer (Timer uključen) i Off Timer (Timer isključen) su postavljene, ali pokazuju različito vrijeme.

- Primjenite trenutno vrijeme za sinkroniziranje satova na zaslonima.

5. Daljinski upravljač možda neće pravilno funkcionirati kada isključite funkciju primanja signala od daljinskog upravljača, isključite RS-232C kabel, ili izađete iz programa na napravilan način. Ponovno pokrenite program i ponovno uključite funkciju primanja signala od daljinskog upravljača.

<Napomena> Program može pogrešno raditi zbog problema u komunikacijskim krugovima ili zbog smetnji koje stvaraju okolni elektronički uređaji.

Settings Value Display In Multiple Display Mode

Ako je priključeno više zaslona, vrijednosti postavki prikazane su kako slijedi.

1. Nama odabira: Prikazuje tvorničke postavke zaslona.

2. Odabran je jedan zaslon: Pribavlja i prikazuje vrijednosti postavki za odabrani zaslon.

3. Odabran je jedan zaslon (ID1) i dodaje se drugi zaslon (ID3): Program, koji je do tada prikazivao vrijednosti postavki za ID1, pribavlja i prikazuje vrijednosti postavki za ID3.

4. Odabrani su svi zasloni pomoću Select All (Odaberi sve): Vraćaju se tvorničke vrijednosti postavki.

Korištenje softvera

Softver Control Panel (230TSN)

Kartica Main

Ova kartica obuhvaća kalibraciju senzora dodira, kao i osnovne podatke o podršci.

Calibration

Postupak kalibracije usklađuje senzor dodira s videozapisom u podlozi. Točnije, kalibracija definira dimenzije područja djelovanja senzora i locira središte senzora. Ako senzor nije kalibriran, područje djelovanja senzora može biti nepropisno usklađeno ili nepotrebno maleno.

Senzor dodira treba kalibrirati u sljedećim slučajevima:

• Svaki put kad mijenjate veličinu i poziciju slike videozapisa podešavajući vodoravne i okomite kontrole na zaslonu.

• Svaki put kad pokazivač ne prati pokret prsta ili ne doseže rubove senzora dodira. Ako vam je i dalje potrebna veća preciznost uz rubove, koristite karticu Edge Adjustment.

Kalibriranje senzora dodira

1. Odaberite karticu Main.

2. Pritisnite gumb Calibrate.

Napomena

Ako koristite elektroničku olovku ili ste u načinu rada Olovka/Prst, dijaloški okvir će ponuditi kalibraciju korištenjem olovke ili prsta. Izvršite kalibraciju koristeći svaku od opcija odvojeno, a MT 7 će po završetku ponovo postaviti način rada dodira na na Olovka/Prst.

3. Simbol nišana za kalibraciju pojavljuje se u donjem lijevom kutu senzora dodira.

Napomena

Ako pritisnete Escape ili dvadeset sekundi ne dodirnete senzor, sustav automatski poništava postupak kalibracije bez promjene postojećih postavki.

4. Dodirnite senzor položivši vrh prsta na način da potpuno pokriva zeleni simbol nišana.

Položaj se određuje pri podizanju prsta i simbol nišana bi pri odmicanju prsta trebao promijeniti boju u crvenu.

Kod dodirivanja simbola nišana za kalibraciju pazite na sljedeće:

• Kalibraciju izvodite u položaju (sjedećem ili stajaćem) u kojem očekujete da ćete uglavnom koristiti senzor dodira.

32

Korištenje softvera

• Simbol nišana za kalibraciju čvrsto i precizno dodirnite vrhom prsta. Kada je Calibration u tijeku, prilikom dodirivanja simbola nišana nokte i druge prste držite podalje od senzora dodira.

5. Ove upute primijenite i za dodatne simbole nišana za kalibraciju.

6. Nakon što ste kalibrirali senzor dodira, pojavit će se dijaloški okvir s pitanjem želite li testirati, prihvatiti ili poništiti kalibraciju.

• Ako odaberete Accept, sve nove postavke kalibracije automatski se prihvaćaju.

• Ako odaberete Test, pojavljuje se zaslon za crtanje (detaljnije informacije potražite u kartici Alati). Pri izlasku iz načina rada crtanja, dijaloški okvir će tražiti da odgovorite na pitanje “Are you satisfied with the results?”

• Odabirom opcije Yes sačuvat ćete nove postavke kalibracije.

• Odabirom opcije No bit će vraćene sve izvorne postavke (prije kalibracije).

• Ako odaberete opciju Cancel, izvorne postavke će biti vraćene bez promjena.

Testiranje kalibracije

Ako slučajno dignete prst sa senzora na krivom mjestu tijekom kalibracije, iskrivit ćete kalibraciju senzora dodira. Provjerite jeste li zadovoljni rezultatom kalibracije dodirivanjem nekoliko točaka na senzoru. Prilikom dodirivanja senzora pokazivač se treba nalaziti ispod vašeg prsta ili olovke. Postupak kalibracije ponavljajte dok ne budete zadovoljni. Ponovno kalibrirajte senzor dodira ako bilo koja od sljedećih provjera ne uspije.

• Nasumice dodirujte točke na senzoru. Prilikom dodirivanja senzora pokazivač se treba nalaziti ispod vašeg prsta ili olovke.

• Povlačite prst po senzoru provjeravajući prati li pokazivač vaše pokrete.

• Dodirnite svaki kut i rubove senzora. Provjerite doseže li pokazivač cijeli prostor slike senzora. Provjerite možete li dodirnuti i pokrenuti sve ikone i izbornike na cijelom prostoru senzora.

• Ako koristite elektroničku olovku, provjerite možete li postupak kalibracije obaviti koristeći olovku.

• Ako trebate ponovo kalibrirati senzor, pažljivo dodirujte simbole nišana. Moguće je da jedno od vaših dodirivanja nije pravilno registrirano ili ste slučajno tijekom kalibracije dodirnuli senzor na pogrešnom mjestu. Na primjer, pri dodirivanju prostora izvan simbola nišana ili područja bez slike iskrivljuje se kalibracija senzora.

Support Information

Ove informacije pomažu odrediti postavke sustava za rješavanje problema. Ako iz određenih razloga trebate nazvati tehničku podršku, ove će vam informacije biti korisne.

Controller ID

Na kartici Main ovo polje služi samo za informaciju, i to u slučaju jednog kontrolera - ako imate više od jednog kontrolera, odaberite koji kontroler želite podesiti.

Controller Type

Ovo polje prikazuje vrstu kontrolera trenutno povezanog sa sustavom. Ovi podaci mogu biti korisni za probleme vezane uz tehničku podršku.

Korištenje softvera

Firmware Version

Ove brojke prikazuju broj verzije i razinu izdanja programskih datoteka kontrolera dodira.

Touch Screen Status

Touch Screen Status prikazuje je li senzor pronađen i radi li.

Kartica Touch Settings

Kartica Touch Settings omogućava prilagođavanje odgovora senzora dodira. Možete promijeniti način na koji sustav odgovara na vaš dodir, dodati alat za pritisak na desni gumb na radnu površinu, podesiti sustav da se oglasi zvučnim signalom kada prepozna dodir te definirati brzinu dvostrukog pritiska i područje dodira.

Touch Modes

Dostupne opcije za Touch Modes su Drawing, Touchdown i Liftoff.

Način rada Drawing (zadana vrijednost)

Način rada Drawing je najkorisniji za crtanje, bojanje, ilustriranje i grafičke aplikacije. U načinu rada Drawing, dodir je istovjetan pritisku na gumb miša i držanju istog pritisnutim. Ovaj se način rada smatra najjednostavnijim za korištenje, s trenutnom reakcijom na dodir. Podizanje prsta istovjetno je otpuštanju gumba miša.

• Za pritisak dodirnite objekt. Podignite prst sa senzora.

• Za dvostruki pritisak dvaput brzo dodirnite objekt na istoj lokaciji.

• Za povlačenje dodirnite objekt. Povucite prst do nove lokacije. Podignite prst sa senzora

Način rada Touchdown

Način rada Touchdown omogućava trenutno aktiviranje gumba čim dodirnete senzor. U načinu rada Touchdown stavku možete odabrati tako da je dodirnete. Možete ostaviti prst položen na senzor, ali će samo jedan dodir biti registriran sve dok ne podignete prst sa senzora i ponovo nešto dodirnete.

Dodirivanje senzora istovjetno je pritiskanju i otpuštanju gumba na mišu. Djelovanje počinje čim dodirnete senzor. Ovaj način rada najbolji je za aplikacije koje se temelje na radu s gumbima (poput kalkulatora). Ovaj način rada ne podržava crtanje i povlačenje.

Korištenje softvera

Način rada Liftoff

Način rada Liftoff omogućava postavljanje pokazivača na željeno mjesto prije pokretanja djelovanja gumba. U načinu rada Liftoff, pokazivač će slijediti prst za precizniji dodir. Kad želite odabrati stavku, podizanje prsta sa senzora pokrenut će postupak pritiska gumba, a zatim kratku pauzu i nakon nje otpuštanje gumba.

Dodirivanje senzora istovjetno je mijenjanju položaja miša. Postupak pritiska i otpuštanja gumba miša aktivira se kad maknete prst sa senzora. Ovaj je način rada koristan za aplikacije koje zahtijevaju veliku preciznost jer omogućava pažljivo smještanje pokazivača prije njegovog aktiviranja. Ovaj način rada ne podržava crtanje i povlačenje.

Right-Click Tool (nije dostupno u operativnom sustavu Linux)

Ova opcija na radnu površinu (uvijek iznad vaše aplikacije) postavlja ikonu koja omogućava odabir gumba miša koji će se pokrenuti na dodir. Napominjemo da se to odnosi samo na sljedeću aktivnost pritiskanja tipke miša. Čim je ona završena, kontrola se vraća na lijevi gumb miša.

Ovu ikonu možete postaviti bilo gdje na radnoj površini na način da je odaberete, pričekate dok se pojavi četverosmjerna strelica i povučete je na željenu lokaciju.

Lijevi gumb obično se koristi za normalni odabir i povlačenje. Desni gumb obično se koristi za svojstva apleta kao što su kontekstni izbornik i posebno povlačenje.

Double-Click Speed (nije dostupno u sustavu Windows® CE ili Linux®)

Brzina dvostrukog pritiska određuje koliko brzo morate dodirnuti senzor kako bi sustav vaše postupke protumačio kao dvostruki pritisak. Za najbolji rad senzora dodira, podesite brzinu dvostrukog pritiska na rasponu od sporog do srednjeg.

Za provjeru postavki brzine i područja dvostrukog pritiska, dvaput pritisnite kuglu. Ako se kugla počne okretati, senzor je vaš dodir prepoznao kao dvostruki pritisak.

Napomena

Promjena postavki odrazit će se na postavke dvostrukog pritiska miša.

Double-Click Area (nije dostupno u sustavu Windows® CE ili Linux®)

Područje dvostrukog pritiska definira prostor unutar kojega morate dodirnuti senzor kako bi sustav vaše postupke protumačio kao dvostruki pritisak. Za optimalan rad senzora dodira podesite područje dvostrukog pritiska na rasponu od srednjeg do visokog.

Za provjeru postavki brzine i područja dvostrukog pritiska, dvaput pritisnite kuglu. Ako se kugla počne okretati, senzor je vaš dodir prepoznao kao dvostruki pritisak.

Napomena

Promjena postavki odrazit će se na postavke dvostrukog pritiska miša.

Kartica Edge Adjustment

Nakon kalibracije senzora dodira, pri dodiru senzora pokazivač bi se trebao nalaziti točno ispod vašeg prsta. Međutim, to može otežati dodirivanje stavki na samim rubovima senzora.

Kartica Edge Adjustment omogućava definiranje područja odstupanja u kojem se pokazivač kreće bliže rubovima senzora radi lakšeg i preciznijeg odabira malih stavki, kao što su pojedinačne riječi, gumb Windows™ Start , potvrdni okviri ili izborni gumbi.

Na primjer, ako imate redak s gumbima uz lijevi rub senzora dodira, možete postaviti pode-

šavanje rubova na način da se korisnicima omogući jednostavno aktiviranje tih gumba.

Korištenje softvera

Budući da je svaki rub neovisan o drugima, trebate podesiti samo lijevu marginu za smještaj ovog retka s gumbima.

Edge Adjustment Setting

Kako biste podesili Edge Adjustment, pomaknite klizače prema unutra za definiranje prostora odstupanja. Te promjene odmah stupaju na snagu. Pritisnite Test za pregled odabira. Područje koje ste definirali prikazuje se obojeno, kao na slici ispod. Unutar obojanog područja, pokazivač se automatski kreće ispred vašeg prsta što olakšava dodirivanje stavki blizu ruba.

Odredite je li definirano područje dovoljno za vaše potrebe. Možete li dodirnuti kutove i rubove senzora? Pritisnite Escape, End Test, ili Povratak za vraćanje na karticu Edge Adjustment.

Ako ste zadovoljni odabirima, posao je dovršen. Ako niste, podesite klizače na način da bolje zadovoljavaju vaše potrebe.

Kartica Tools

Kartica Tools omogućava obavljanje raznih dijagnostičkih provjera u cilju poboljšanja performansi senzora dodira. Ova kartica je ujedno i pristupnik na naprednije opcije dodira.

Component Versions

Ovo je zaslon s informacijama u svrhu dijagnostike, koji sadrži pojedinosti o modulima softvera MT 7 i brojevima verzija.

Korištenje softvera

Draw Test

Napomena

Kako bi ova opcija pravilno funkcionirala, morate biti u načinu rada Draw.

Program Crtanje omogućava testiranje rada senzora zaslona i olovke, provjeravajući preciznost i brzinu kojom sustav odgovara na vaše dodire. Za crtanje jednostavno dodirnite senzor i povlačite prst ili olovku.

Sljedeće opcije će vam pomoći da se učinkovitije služite programom za crtanje:

• Pritisnite B (prazno) za čišćenje zaslona i prikaz praznog slikarskog platna.

• Pritisnite G (rešetka) za čišćenje ekrana i prikaz rešetke koju možete koristiti kao vodič za crtanje (zadane postavke).

• Pritisnite L (crta) za povlačenje ravnih crta na zaslonu (zadane postavke).

• Pritisnite D (točke) za crtanje točkastih crta, gdje svaka točka predstavlja točku koju je prepoznao senzor dodira.

• Pritisnite razmaknicu za čišćenje zaslona.

Korištenje softvera

Restore Factory Settings

Software

Opcija Ponovo postavi softver korisna je ako ste promijenili konfiguraciju softvera MT 7 i želite ga vratiti u radno stanje. Ova opcija vraća tvorničke postavke konfiguracije. Ako takve opcije ne postoje, vratit će se zadane vrijednosti sustava 3M Touch System.

Controller

Opcija Vraćanje kontrolera korisna ako ste promijenili konfiguraciju kontrolera i želite ga vratiti u radno stanje. Pritiskom na ovaj gumb vraćaju se tvorničke postavke sustava 3M Touch

System.

Ako nakon vraćanja zadanih tvorničkih postavki kontrolera izgubite funkciju dodira, trebate ponovo pokrenuti uređaj za vraćanje ove funkcije.

Napomena

Nakon vraćanja zadanih postavki kontrolera morate provesti kalibraciju.

Reset Controller

Koristite samo uz upute iz službe za tehničku podršku. Ova naredba pokreće hardver i programske datoteke, zaustavlja slanje podataka kontrolera i ponovo procjenjuje uvjete u okolini

(na primjer, vrijednosti odstupanja i pomaka). Naredba Ponovo postavi također poništava aktivnost postojećih naredbi i vraća kontroler u uobičajeno stanje rada.

Napredne opcije dodira

Napomena

Važna napomena: Ako se izvršavaju Advanced Options, može se promijeniti rad senzora dodira ili onemogućiti njegovo korištenje. Prije pokretanja neke od opcija trebate biti svjesni kakve rezultate možete očekivati. Ove opcije ne biste trebali koristiti ako niste upoznati s ishodima postavki.

Ova opcija kontrolira određene napredne funkcije za vaš kontroler. Ovisno o odabranim opcijama i dostupnosti funkcije za određeni kontroler, na ovom zaslonu možete odabrati određene Advanced Options.

• Omogući ručnu linearizaciju

• Omogući odabir frekvencije

Više pojedinosti o raznim opcijama vezanim za postavke Advanced Options potražite u kartici

Controller.

Kartica Controller

Korištenje softvera

Kartica Controller sadrži razne mogućnosti, ovisno o vrsti kontrolera dodira priključenog na vaš sustav i opcijama koje ste odabrali u postavkama Advanced Options na kartici Tools.

Controller Type

Ako je na sustav priključeno više od jednog kontrolera, ovo polje prikazuje onaj kontroler koji je trenutno odabran u kartici Main. Ovi podaci mogu biti korisni za probleme vezane uz tehničku podršku.

Linearization

Kod nekih kontrolera linearizaciju možete obaviti za fino ugađanje senzora dodira. Ona bi se trebala provesti samo ako ste primili takvu uputu od tvrtke 3M Touch Systems, Inc. Linearizacija se sastoji od dodirivanja 25 simbola nišana na zaslonu te još 16 dodatnih točaka s ciljem odrađivanja preciznosti točaka na površini zaslona.

Kontroleri dodira iz serija EX, CX i djelomično RX, podržavaju postupak linearizacije:

Provođenje linearizacije senzora dodira u 25 točaka:

1. Korištenjem vodoravnih i okomitih kontrola provjerite je li slika videozapisa centrirana na zaslonu.

2. Otvorite upravljačku ploču dodira i odaberite karticu Controller.

3. Pritisnite Linearize. Na zaslonu će se, jedan po jedan, prikazati svih 25 simbola nišana za linearizaciju.

Napomena

Ako pritisnete Escape ili unutar 20 sekundi ne dodirnete senzor, sustav će automatski poništiti postupak linearizacije bez mijenjanja trenutnih postavki.

4. Dodirnite senzor i postavite vrh prsta tako da potpuno prekriva zeleni simbol nišana.

Pri dodirivanju simbola nišana pazite na sljedeće:

• Okrenite se izravno prema prikazu.

• Linearizaciju izvodite u položaju (sjedećem ili stajaćem) u kojem očekujete da ćete uglavnom koristiti senzor dodira.

Korištenje softvera

• Simbol nišana čvrsto i precizno dodirnite vrhom prsta. Pri doticanju simbola nišana pazite da nokte i druge prste držite podalje od senzora dodira. Bez prekida dodirujte simbol nišana sve dok se ne oglasi zvučni signal i simbol nišana postane crven.

5. Ponovite ove radnje sve dok ne dodirnete svih 25 simbola nišana.

• Okrenite se izravno prema prikazu.

Pojavit će se dijaloški okvir s pitanjem želite li “Test, Accept ili Cancel”.

• Ako odaberete Accept, sve nove postavke kalibracije automatski se prihvaćaju.

• Ako odaberete opciju Cancel, izvorne postavke će biti vraćene bez promjena.

• Ako odaberete Test, 25 simbola nišana zamijenit će se skupom od 16 simbola nišana koji se koriste za provjeravanje linearizacije provedene u koracima 1 do 5.

Na početku su ovi simboli nišana žute boje. Ako uspješno dodirnete nišan, on postaje zelen. U suprotnom, postaj crven i pokazuje postotak pogreške. Ako linearizacija nije unutar granica prihvatljivosti, trebali biste ponoviti postupak linearizacije.

Za svaki simbol nišana ponovite iznad navedene radnje. Po završetku, postupak se automatski vraća na upravljačku ploču. Ako koristite elektroničku olovku, postupak linearizacije ponovite s olovkom.

Za provjeru preciznosti postupka linearizacije koristite program Draw Test (nalazi se na kartici Tools) za povlačenje crta na zaslonu. Provjerite jesu li crte ujednačene, ravne i tanke. Crte ne bi smjele izgledati trapezoidno iskrivljeno ili vijugavo.

Za izlazak iz programa u bilo kojoj fazi postupka pritisnite Escape.

Touch Screen Frequency

Napomena

Ova se opcija primjenjuje na kapacitivne kontrolere iz serija EX ili CX.

Na kartici Tools možete odabrati gumb Advanced Options. Ako koristite kapacitivni kontroler baze EX, u dijaloškom okviru Advanced Options odaberite Enable Frequency Selection za aktivaciju ove opcije na kartici Controller.

Ova opcija podešava radnu frekvenciju kontrolera dodira. Uglavnom ne trebate podešavati

Touch Screen Frequency. Međutim, ako imate problema s podrhtavanjem pokazivača, nepravilnim crtama ili nasumičnim točkama dodira, možete pokrenuti opciju Enable Frequency

Selection.

Koristite opciju Enable Frequency Selection za provjeru dostupnih postavki frekvencije i određivanje najbolje frekvencije. Raspon postavki frekvencije i zadanih postavki ovisi o va-

šem kontroleru dodira. Možete postaviti novu radnu frekvenciju, a zatim provjeriti performanse zaslona dodira na toj postavci frekvencije.

Napominjemo da ćete, ako odaberete Restore Factory Settings → Controller na kartici

Tools, vratiti Touch Screen Frequency na tvornički zadane postavke. U ovoj ćete fazi možda trebati ponovo postaviti Touch Screen Frequency

Touch Screen Frequency Procedure

Na kartici Tools možete odabrati gumb Advanced Options. Ako koristite kapacitivni kontroler baze EX, u dijaloškom okviru Advanced Options odaberite Enable Frequency Selection za aktivaciju ove opcije na kartici kontrolera.

Korištenje softvera

U okviru Touch Screen Frequency nalazi se padajući popis s nekoliko opcija frekvencije.

Obično najveća moguća frekvencija omogućava najbolje rezultate. Nakon promjene frekvencije, nemojte dodirivati senzor otprilike 30 sekundi. Funkcija dodira vraća se nakon promjene frekvencije. Testiranjem provjerite jeste li zadovoljni.

Na sustavu kontrolera olovke postoji opcija promjene frekvencije i za prst i olovku ako koristite način rada Olovka/Prst.

Testiranje novoodabrane frekvencije

Svaki put kad podesite Touch Screen Frequency trebate provjeriti kako funkcionira senzor dodira i ustanoviti jeste li zadovoljni radom senzora dodira.

Testirajte senzor dodirujući nekoliko mjesta i klizeći prstom oko senzora. Pokazivač treba biti stalno prisutan i pomicati se bez smetnji. Ako primijetite da se pokazivač nepravilno pomiče ili podrhtava, ponovo podesite Touch Screen Frequency.

Podešavajte frekvenciju sve dok provjera dodirom ne pokaže zadovoljavajuće rezultate. Dobar način testiranja je otvaranje programa za crtanje, a zatim neprekidno držanje prsta na senzoru. Ako se kao rezultat pojavi jasan uzorak jedne točke, frekvencija bi trebala biti dobra.

Preporuča se ponovna kalibracija senzora dodira nakon pokretanja opcije Touch Screen

Frequency.

Podešavanje LCD zaslona

Input

Dostupni načini

PC

HDMI

MagicInfo

Source List

MENU → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

Koristi se za odabir PC, DVI ili drugih izvora vanjskog ulaza povezanih s LCD zaslonom.

Koristite za odabir zaslona koji želite.

1. PC

2. HDMI

3. MagicInfo

Napomena

• Izvor signala možete odabrati i pritiskom na gumb SOURCE na daljinskom upravljaču.

Edit Name

MENU → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Dodijelite ime ulaznom uređaju spojenom s ulaznim utičnicama kako biste lakše odabrali ulazni izvor.

Podešavanje LCD zaslona

VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR, PC

Picture [Način rada PC / MagicInfo]

Dostupni načini

PC

HDMI

MagicInfo

MagicBright

MENU → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

MagicBright je značajka koja pruža optimalne uvjete za gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutno su dostupna četiri različita načina rada: Entertain, Internet, Text i Custom. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu vrijednost svjetline.

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

1. Entertain

Velika svjetlina

Za gledanje pokretnih slika sa DVD medija ili videorekordera.

2. Internet

Srednja svjetlina

Za rad s mješavinom slika, poput teksta i grafika.

3. Text

Normalna svjetlina

Za dokumente ili djela koja sadrže mnogo teksta.

4. Custom

Iako su naši inženjeri pažljivo odabrali vrijednosti, prethodno konfigurirane vrijednosti možda neće biti ugodne vašim očima, ovisno o vašem ukusu.

U tom slučaju, podesite svjetlinu i kontrast pomoću izbornika na zaslonu.

Podešavanje LCD zaslona

Custom

Pomoću izbornika na zaslonu moguće je podesiti kontrast i svjetlinu prema osobnim preferencama.

MENU → → ENTER → → → ENTER →

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije Custom, MagicBright će se promijeniti u Custom način rada.

Contrast

MENU → → ENTER → → → ENTER → → ENTER→

→ , → ENTER

Podešava kontrast.

Brightness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Podešava svjetlinu.

Sharpness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Podešava postavku Oštrina.

Color Tone

MENU → → ENTER → → → →ENTER →

→ , → ENTER

Podešavanje LCD zaslona

Tonove boje moguće je promijeniti.

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

1. Off

2. Cool

3. Normal

4. Warm

5. Custom

Napomena

Ako postavku Color Tone postavite na Cool, Normal, Warm ili Custom, funkcija Color

Temp bit će onemogućena.

Ako Color Tone postavite na Off, funkcija Color Control bit će onemogućena.

Color Control

Podešava ravnotežu boje zasebno za crvenu, plavu i zelenu.

MENU → → ENTER → → → → → ENTER →

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije Color Control, Color Tone će prijeći u način rada Custom.

Red

MENU → → ENTER → → → → → ENTER → → ENTER →

Green

→ , → ENTER

MENU → → ENTER → → → → → ENTER → → → ENTER →

Blue

→ , → ENTER

MENU → → ENTER →

→ → → → ENTER → → → → ENTER

→ , → ENTER

Color Temp.

MENU → → ENTER →

Podešavanje LCD zaslona

→ → → → ENTER →

Image Lock

Image Lock (Zaključavanje slike) koristi se za fino podešavanje i dobivanje najbolje slike uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku. Ne daje li fino podešavanje zadovoljavajuće rezultate, koristite grubo podešavanje, a nakon toga ponovo koristite fino podešavanje.

(Dostupno samo u načinu rada PC)

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER →

Coarse

→ , → ENTER

Color Temp je mjera 'topline' boja na slici.

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

Napomena

Funkcija je omogućena samo ako je Color Tone postavljeno na Off.

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER → → ENTER →

Fine

→ , → ENTER

Uklanja smetnje kao što su okomite linije. Grubo podešavanje može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti na sredinu pomoću izbornika za vodoravnu kontrolu.

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Uklanja smetnje kao što su vodoravne linije. Ako šum ne nestane čak i nakon finog ugađanja, ponovite nakon podešavanja frekvencije (u smjeru kazaljke na satu).

H-Position

MENU → → ENTER →

→ → → → → ENTER → → → → ENTER

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Vodoravno podešava položaj zaslona.

V-Position

MENU → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → ENTER → → → → →

→ , → ENTER

Okomito podešava položaj zaslona.

Auto Adjustment

MENU → → ENTER → → → → → → → ENTER →

Vrijednosti Fine, Coarse i Position podešavaju se automatski. Promjenom rezolucije na upravljačkoj ploči izvodi se automatska funkcija.

(Dostupno samo u načinu rada PC)

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

Napomena

Gumb Direct na daljinskom upravljaču je gumb 'AUTO'.

Signal Balance

Služi za nadoknađivanje slabog RGB signala koji je prenesen kroz dugački signalni kabel.

MENU → → ENTER → → → → → → → → ENTER →

(Dostupno samo u načinu rada PC)

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

Signal Balance

MENU → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → → ENTER

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Odabire On ili Off pomoću kontrole signala.

Signal Control

→ → → → → → → ENTER → MENU → → ENTER →

→ →

1. R-Gain

MENU → → ENTER →

→ ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ ENTER → → ENTER

→ ENTER

→ , → ENTER

2. G-Gain

MENU → → ENTER →

→ ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

3. B-Gain

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

4. R-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

5. G-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

6. B-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → → → ENTER → → ENTER

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Size

MENU → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Možete promijeniti Size.

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

1. 16:9

2. 4:3

Dynamic Contrast

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Dynamic Contrast automatski otkriva raspodjelu vizualnog signala i prilagođava se radi stvaranja optimalnog kontrasta.

1. Off

2. On

Brightness Sensor

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Brightness Sensor automatski detektira distribuciju ulaznog video signala i podešava ga radi postizanja optimalne svjetline.

1. Off

2. On

Picture [ Način rada HDMI]

Dostupni načini

PC

HDMI

MagicInfo

Mode

MENU → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

LCD zaslon ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic", "Standard", "Movie" i "Custom") koje su tvornički postavljene.

Može se aktivirati Dynamic, Standard, Movie ili Custom.

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

1. Dynamic

2. Standard

3. Movie

4. Custom

Custom

Pomoću izbornika na zaslonu moguće je podesiti kontrast i svjetlinu prema osobnim preferencama.

MENU → → ENTER → → → ENTER →

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

Contrast

MENU → → ENTER → → → ENTER → → ENTER→

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Podešava kontrast.

Brightness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Podešava svjetlinu.

Sharpness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Podešava oštrinu slike.

Color

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → → ENTER →

Tint

→ , → ENTER

Podešava boju slike.

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Prikazu dodaje prirodni ton.

Color Tone

MENU → → ENTER → → → → ENTER →

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Tonove boje moguće je promijeniti. Pojedinačne komponente boje također može podesiti korisnik.

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

1. Off

2. Cool2

3. Cool1

4. Normal

5. Warm1

6. Warm2

Napomena

Ako postavku Color Tone postavite na Cool2, Cool1, Normal, Warm1 ili Warm2, funkcija

Color Temp bit će onemogućena.

Color Temp.

MENU → → ENTER → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Color temp. je mjera 'topline' boja na slici.

(Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.)

Napomena

Funkcija je omogućena samo ako je Color Tone postavljeno na Off.

Size

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER →

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Možete promijeniti Size.

1. 16:9

2. Zoom 1

3. Zoom 2

4. 4:3

5. Just Scan

Napomena

Opcije Zoom1 i Zoom2 nisu dostupne u načinu rada HDMI.

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → → ENTER → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Značajku Digitalno smanjenje šuma postavlja na Off/On. Značajka digitalne redukcije šumova omogućuje vam da uživate u jasnijoj i oštrijoj slici.

1. Off

2. On

Napomena

Funkcija Digital NR nije dostupna za sve rezolucije.

Film Mode

MENU → → ENTER → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Značajka Film Mode omogućuje iskustvo gledanja filmova kino kvalitete.

Podešavanje LCD zaslona

(Ova funkcija je dostupna u načinu rada HDMI ako je ulazni signal postavljen na proredno analiziranje (interlaced scan); nije dostupna s progresivnim analiziranjem (progressive scan).)

1. Off

2. On

Dynamic Contrast

MENU → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Dynamic Contrast automatski otkriva raspodjelu vizualnog signala i prilagođava se radi stvaranja optimalnog kontrasta.

1. Off

2. On

Brightness Sensor

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

Sound

→ , → ENTER

Brightness Sensor automatski detektira distribuciju ulaznog video signala i podešava ga radi postizanja optimalne svjetline.

1. Off

2. On

Dostupni načini

PC

HDMI

MagicInfo

Mode

MENU → → → ENTER →

Podešavanje LCD zaslona

→ ENTER →

Custom

→ , → ENTER

LCD zaslon ima ugrađeno hi-fi stereo pojačalo.

1. Standard

Odabire Standard za standardne tvorničke postavke.

2. Music

Odabire Music prilikom gledanja glazbenih spotova ili koncerata.

3. Movie

Odabire Movie prilikom gledanja filmova.

4. Speech

Odabire Speech prilikom gledanja emisija koje su uglavnom razgovorne (tj. vijesti).

5. Custom

Odaberite Custom ako želite ugoditi postavke prema svojim osobnim preferencama.

Postavke zvuka mogu se prilagoditi vašim osobnim preferencama.

MENU → → → ENTER →

Napomena

→ → ENTER →

• Zvuk se čuje i kada je vrijednost jačine zvuka postavljena na 0.

• Ako podesite zvuk pomoću funkcije Custom, Mode će se promijeniti u Custom način rada.

Bass

MENU → → → ENTER → → → ENTER → →ENTER→

→ , → ENTER

Naglašava zvuk niskih frekvencija.

Treble

MENU → → → ENTER →

Podešavanje LCD zaslona

→ → ENTER → → → ENTER →

Balance

→ , → ENTER

Naglašava zvuk visokih frekvencija.

MENU → → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Omogućuje vam podešavanje ravnoteže zvuka između lijevog i desnog zvučnika.

Auto Volume

MENU → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Smanjuje razlike u razini jačine zvuka između raznih emisija i kanala.

1. Off

2. On

SRS TS XT

MENU → → → ENTER → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem pokretanja 5.1 višekanalnog sadržaja na dva zvučnika. TruSurround omogućuje iskustvo uvjerljivog virtualnog surround

Podešavanje LCD zaslona zvuka na bilo kojem sustavu za reprodukciju zvuka s dva zvučnika, uključujući unutarnje zvučnike u televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1. Off

2. On

Setup

Dostupni načini

PC

HDMI

MagicInfo

Language

MENU → → → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

Možete birati između 13 jezika.

Napomena

Jezik koji ste odabrali odnosi se samo na jezik prikaza parametara na zaslonu. On neće utjecati na programe koji su aktivni na računalu.

Time

Clock Set

Odabir jedne od 4 postavke vremena, Clock Set, Sleep Timer, On Timer i Off Timer.

MENU → → → → ENTER →

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → ENTER → → ENTER→

Podešavanje LCD zaslona

→ , / , → ENTER

Trenutne postavke vremena.

Sleep Timer

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER→

→ , → ENTER

Automatski isključuje LCD zaslon u određeno vrijeme.

1. Off

2. 30

3. 60

4. 90

5. 120

6. 150

On Timer

7. 180

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER→

→ , / , → ENTER

Automatski uključuje LCD zaslon u unaprijed postavljeno vrijeme. Služi za kontrolu načina rada i razine glasnoće u trenutku kada se LCD zaslon automatski uključuje.

Off Timer

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → → → ENTER→

Podešavanje LCD zaslona

→ , / , → ENTER

Automatski isključuje LCD zaslon u unaprijed postavljeno vrijeme.

Menu Transparency

MENU → → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Promijenite prozirnost pozadine OSD-a.

1. High

2. Medium

3. Low

4. Opaque

Safety Lock

Change PIN

MENU → → → → ENTER →

[Change PIN]

→ → → → ENTER → [Safety Lock ]→ ENTER→

→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]

Lozinku je moguće promijeniti.

Podešavanje LCD zaslona

Lock On

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER→[Lock On]

→ → → → ENTER → [Safety Lock ]→ ENTER→

→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]

Uključuje/isključuje funkciju Video Wall na odabranom zaslonu.

Energy Saving

MENU → → → → ENTER → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Ova značajka podešava potrošnju energije jedinice radi uštede energije.

1. Off

2. On

HDMI Black Level

MENU → → → → ENTER → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Kada je na televizor putem HDMI-a priključen DVD player ili dekoder, to može izazvati slabljenje kvalitete slike, npr. povećati razinu crne boje, smanjiti kontrast ili jarkost boja itd., ovisno o tome koji je vanjski uređaj priključen. U tom slučaju podesite kvalitetu prikaza na televizoru konfiguriranjem postavke HDMI black level.

1. Normal

Podešavanje LCD zaslona

2. Low

Video Wall

Video Wall je skup međusobno povezanih video zaslona; svaki zaslon prikazuje dio cijele slike ili se ista slika ponavlja na svim zaslonima.

Kada je funkcija Video Wall uključena, možete podesiti postavku zaslona funkcije Video

Wall.

MENU → → → → ENTER →

Napomena

→ → → → → → → ENTER →

Kada se Video Wall izvodi, funkcije Auto Adjustment, Image Lock i Size nisu dostupne. Video

Wall ne radi u načinu rada MagicInfo.

Video Wall

MENU → → → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Uključuje/isključuje funkciju Video Wall na odabranom zaslonu.

1. Off

2. On

Format

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Opciju Format možete odabrati za prikaz podijeljenog zaslona.

1. Full

Podešavanje LCD zaslona

Omogućava prikaz preko cijelog zaslona bez ikakvih rubova.

2. Natural

Prikazuje prirodnu sliku bez utjecaja na izvorni omjer slike.

Horizontal

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Postavlja broj vodoravnih dijelova u koje treba podijeliti zaslon.

Pet razina podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Vertical

MENU → → → → ENTER →

→ → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Postavlja u koliko okomitih dijelova treba podijeliti zaslon.

Pet razina podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Screen Divider

MENU → → → → ENTER →

→ → → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

Podešavanje LCD zaslona

Zaslon se može podijeliti u više slika. Prilikom podjele može se odabrati različit broj i raspored zaslona.

• Odaberite način rada u Dijeljenju zaslona.

• Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona.

• Odabir će se postaviti pritiskom na broj u odabranom načinu rada.

Safety Screen

Funkcija Safety Screen koristi se za sprječavanje zaostale slike koja se može pojaviti kada se na zaslonu tijekom dugog razdoblja prikazuje fotografija.

• Funkcija Safety Screen pomiče sadržaj po zaslonu određeno vremensko razdoblje.

• Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Kako biste spriječili zaostale slike na zaslonu, možete koristiti ovu funkciju kako bi se pikseli na LCD zaslonu pomicali vodoravno ili okomito.

1. Off

2. On

Horizontal Dot

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → ENTER → → , → ENTER

Određuje za koliko će se piksela zaslon vodoravno pomaknuti.

Pet razina podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Podešavanje LCD zaslona

Vertical Line

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER → → , → ENTER

Time

Određuje za koliko će se piksela zaslon okomito pomaknuti.

Pet razina podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER → → , → ENTER

Timer

Timer

Postavite odgovarajuće vremensko razdoblje za vodoravno ili okomito pomicanje.

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Vrijeme možete podesiti na Zaštitu od efekta izgaranja zaslona.

Ako započnete s brisanjem preostalih slika, zahvat će se vršiti određeno vremensko razdoblje i automatski završiti.

1. Off

2. On

Podešavanje LCD zaslona

Mode

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → ENTER → → , → ENTER

Možete promijeniti vrstu funkcije Safety Screen.

1. Scroll

2. Bar

3. Eraser

Period

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER → → , → ENTER

Pomoću ove funkcije postavljate trajanje izvršavanja svakog načina rada u postavkama vremena.

Time

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER → → , → ENTER

U postavljenom vremenskom razdoblju odredite vrijeme izvršavanja.

• Mode-Scroll : 1~5 sec

• Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec

Podešavanje LCD zaslona

Scroll

MENU → → → → ENTER →

→ → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

Bar

Ova funkcija olakšava uklanjanje zaostalih slika na zaslonu tako što prema uzorku pomiče sve piksele na LCD zaslonu.

Koristite ovu funkciju kada ima zaostalih slika ili simbola na zaslonu, posebice kada ste dugo vremena na zaslonu prikazivali nepomičnu sliku.

MENU → → → → ENTER →

→ → → →ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu pomicanjem dugačkih crnih i bijelih okomitih linija.

Eraser

MENU → → → → ENTER →

→ → → → →ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu pomicanjem pravokutnog uzorka.

Resolution Select

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → →ENTER →

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Kada se slika na zaslonu ne prikazuje ispravno kod postavki rezolucije grafičke kartice računala od 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz ili 1366 x 768 @

60 Hz, uz pomoć ove funkcije (Odabir rezolucije) slika se na zaslonu može prikazati u navedenoj rezoluciji.

Napomena

Dostupno samo u načinu rada PC

1. Off

2. 1024 x 768

3. 1280 x 768

4. 1360 x 768

5. 1366 x 768

Napomena

Odabir izbornika dozvoljen je samo kada je rezolucija grafike podešena na 1024 x 768 @

60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Podešava Vrijeme uključivanja za zaslon.

Side Gray

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → → ENTER →

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Prilagođava svjetlinu zelene boje za pozadinu zaslona.

1. Off

2. Light

3. Dark

Reset

Vraćanje postavki uređaja na tvorničke postavke. Funkcija ponovnog postavljanja dostupna je samo ako se koristi PC / DVI.

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → → → ENTER →

Image Reset

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Napomena

Dostupno samo u načinu rada PC

Napomena

Funkcija Reset nije dostupna kada je Video Wall postavljeno na On.

Color Reset

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

OSD Rotation

MENU → → → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → → → → → → → → → →

Podešavanje LCD zaslona

→ , → ENTER

Okretanje zaslonskog prikaza

1. Landscape

2. Portrait

Lamp Control

MENU → → → → ENTER →

→ → → → → → → → → → → → → ENTER

→ , → ENTER

Podešava pozadinsko osvjetljenje radi smanjenja potrošnje energije.

Napomena

Nije raspoloživo kada je način rada Dynamic Contrast postavljen na On.

Multi Control

Dostupni načini

PC

HDMI

MagicInfo

Multi Control

Dodjeljuje individualni ID postavkama monitora.

MENU → → → → → ENTER → → ENTER

→ , → [0~9]

Podešavanje LCD zaslona

• ID Setup

Dodjeljuje zasebne ID-ove postavkama monitora.

MagicInfo

• ID Input

Služi za odabir funkcija odašiljača pojedinog monitora. Samo postavka čiji se ID podudara s postavkama odašiljača postaje aktivan.

Dostupni načini

PC

HDMI

MagicInfo

Napomena

• Pomoću daljinskog upravljača možete odabrati MagicInfo. Međutim, preporučuje se upotreba zasebne USB tipkovnice kako bi se u potpunosti iskoristila funkcija MagicInfo.

• Kada MagicInfo radi u načinu rada uređaja, premještanje vanjskih uređaja tijekom podizanja sustava može dovesti do pogrešaka. Podesite vanjske uređaje samo ako se LCD zaslon uključi.

• Nemojte isključivati LAN kabel koji se koristi za mrežu (npr: za prikaz video zapisa). U protivnom bi se program (MagicInfo ) mogao prekinuti. Ako isključite kabel, ponovno pokrenite sustav.

• Nemojte isključivati LAN kabel koji se koristi za USB uređaj (npr: za prikaz video zapisa).

U protivnom bi se program (MagicInfo ) mogao prekinuti.

• Za pristup drugim izvorima pritisnite gumb SOURCE u programu MagicInfo.

• Tvornička lozinka na LCD zaslonu je "000000".

• Opcija Power-On poslužiteljskog programa funkcionira samo ako je napajanje LCD zaslona potpuno isključeno.

Pazite da ne koristite opciju Power-On (Uključivanje napajanja) tijekom isključivanja LCD zaslona jer to može izazvati sistemsku pogrešku LCD zaslona.

• Na MagicInfo slici na zaslonu, načini rada Network i Device se ne razlikuju.

• Kada koristite MagicInfo s programom poslužitelja MagicInfo: koristite način rada mreže.

• Kada koristite MagicInfo s uređajem izravno povezanim s LCD zaslonom: koristite način rada uređaja.

• Pritisnite ALT + F12 kako biste išli izravno na zaslon MagicInfo.

• Za postavljanje softvera MagicInfo na zaslonu sustava Windows potrebni su tipkovnica i miš.

• Kako biste softver MagicInfo postavili na zaslonu sustava Windows, pregledajte pomoć za MagicInfo Server.

Podešavanje LCD zaslona

MagicInfo

Nikako se ne preporučuje isključivanje napajanja tijekom rada.

• Za LCD zaslone s mogućnošću zakretanja prozirna traka nije podržana.

• Za LCD zaslone s mogućnošću zakretanja podržana rezolucija zaslona za filmove je do

720 * 480 (SD).

• Za pogon D: EWF nije primijenjen.

• Za spremanje izmijenjenih sadržaja funkcije Postavljanje dok je EWF zaštita postavljena u stanje Enable, morate izvesti postupak Commit.

• Ako odaberete Disable, Enable ili Commit, sustav se ponovno pokreće.

1. Select Application - step 1

Možete odabrati aplikaciju koja će se izvršavati prilikom pokretanja operacijskog sustava

Windows na vašem računalu.

2. Select TCP/IP - step 2

Podešavanje LCD zaslona

Za podešavanje vaših TCP/IP postavki u step 2 MagicInfo Setup Wizard ne morate ulaziti u mrežne postavke na radnoj površini. Učinite to u step 2 instalacije programa MagicInfo.

3. Select Language - step 3

Prilikom korištenja više jezika, možete odabrati i postaviti jedan od njih.

4. Select Screen Type - step 4

Možete odabrati koja vrsta rotacije će se primjenjivati za vaš uređaj.

5. Setup Information

Podešavanje LCD zaslona

Prikazuje postavke koje je odabrao korisnik.

Napomena

Ako se ikona Magicinfo ne prikaže u podruèju s obavijestima, dvostruko pritisnite ikonu Magicinfo na radnoj površini prozora. Ikona se prikazuje.

Rješavanje problema

Značajka samoprovjere

Napomena

Prije nego zatražite pomoć, pokrenite samoprovjeru kako biste ustanovili radi li monitor ispravno. Servisnom centru se obratite za poteškoće koje ne možete riješiti sami.

Pokretanje samoprovjere

1. Isključite računalo i LCD zaslon.

2. Izvucite video kabel sa stražnje strane računala.

3. Uključite LCD zaslon.

Oznaka ispod ("Check Signal Cable") pojavljuje se na crnoj pozadini kada LCD zaslon normalno radi iako nije pronađen video signal: Dok je u načinu rada Samotestiranja, indikator LED svjetla ostaje svijetliti zeleno, a broj se pomiče po zaslonu.

4. Isključite LCD zaslon i ponovo priključite kabel za video; nakon toga uključite i računalo i LCD zaslon

Ako se na LCD zaslonu ništa ne prikazuje i nakon samoprovjere, provjerite video kontroler i računalni sustav. LCD zaslon radi ispravno.

Poruke upozorenja

Ako monitor podesite na rezoluciju i frekvenciju osvježavanja koje ne podržava, na zaslonu će se u trajanju od jedne minute pojaviti ispod navedena poruka. Tijekom te minute trebate ponovo postaviti rezoluciju i frekvenciju osvježavanja na podržane vrijednosti. Ako je frekvencija osvježavanja veća od 85 Hz, zaslon će biti crn jer LCD zaslon ne podržava frekvencije osvježavanja veće od 85 Hz.

Napomena

Informacije o rezolucijama i frekvencijama koje podržava LCD zaslon potražite u Specifikacije > Zadano vremensko podešavanje. LCD zaslon automatski podržava zadano vremensko podešavanje.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta LCD zaslona.

Obrišite ga mekom krpom nakon što ste ga isključili iz struje.

Rješavanje problema

• Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač ili druge zapaljive tvari.

2) Održavanje ravnog zaslona.

Čistite mekom krpom (pamučnom).

• Nikad nemojte upotrebljavati aceton, benzin ili razrjeđivač.

(To može prouzročiti pukotine ili deformacije na povr-

šini zaslona).

• Korisnik sam snosi odgovornost za štete nastale korištenjem tih tvari.

Simptomi i preporučene radnje

Napomena

LCD zaslon ponovno stvara vizualne signale koje je primio iz računala. Stoga, ako imate problema s računalom ili video-karticom, to može uzrokovati nestanak slike na LCD zaslonu, lošu boju, šum, itd. Ako imate neki od ovih problema, provedite sljedeće provjere na računalu.

1. Provjerite jesu li kabel napajanja i videokabeli ispravno povezani s računalom.

2. Provjerite oglašava li se računalo s više od 3 zvuka prilikom pokretanja. Ako da, možda mu je potreban servis.

3. Ako ste instalirali novu video-karticu ili ako ste sami sastavili računalo, provjerite je li instaliran upravljački program za video adapter.

4. Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 50 Hz ~85 Hz.

Važno: Ne premašujte 60 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju.

5. Ako imate problema s instaliranjem upravljačkog programa za video adapter, pokrenite računalo u sigurnom načinu rada, uklonite adapter prikaza u Upravljačka ploča−> Sustav

−> Administrator uređaja, a zatim ponovo pokrenite računalo za ponovnu instalaciju upravljačkog programa za video adapter.

Popis

Napomena

• Sljedeći odjeljak navodi moguće probleme i njihova rješenja. Prije pozivanja pomoći provjerite informacije navedene u tom odjeljku kako biste saznali možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.

• Više informacija o mreži potražite u MagicInfo odjeljku Rješavanje problema.

Problemi vezani uz instalaciju (način rada PC)

Napomena

Problemi vezani uz instalaciju LCD zaslona i njihova rješenja nalaze se ispod.

Q: Slika na LCD zaslonu treperi.

Rješavanje problema

A: Provjerite je li signalni kabel između računala i LCD zaslon dobro priključen.

(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))

Problemi vezani uz zaslon

Napomena

Problemi vezani uz sliku na LCD zaslonu i njihova rješenja navedeni su ispod.

Q: Zaslon je prazan, a indikator napajanja je isključen.

A: Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen te je li LCD zaslon uključen.

(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))

Q: "Poruka Check Signal Cable"

A: Provjerite je li signalni kabel čvrsto spojen s računalom ili videoizvorima.

(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))

A: Provjerite je li uključeno računalo ili izvor videosignala.

Q: "Poruka Not Optimum Mode"

A: Provjerite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju videoadaptera.

A: Usporedite njihove vrijednosti s podacima u tablici Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena.

Q: Slika se okreće okomito.

A: Provjerite je li kabel projektora ispravno povezan. Ponovno ga priključite, ako je to potrebno.

(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))

Q: Slika nije jasna; slika je zamućena.

A: Pokrenite podešavanje frekvencije Coarse i Fine.

A: Uključite ponovno nakon uklanjanja svog dodatnog pribora (produžni kabel za video i tako dalje).

A: Postavite rezoluciju i frekvenciju unutar preporučenog raspona.

Q: Slika nije stabilna i trese se.

A: Provjerite jesu li rezolucija i frekvencija podešene za video-karticu računala u rasponu vrijednosti koje podržava LCD zaslon. U protivnom, ponovno ih podesite prema trenutnim Information u izborniku LCD zaslona i Zadano vremensko podešavanje.

Q: Na slici se pojavljuju dvostruke slike (efekt "duhovi").

A: Provjerite jesu li rezolucija i frekvencija podešene za video-karticu računala u rasponu vrijednosti koje podržava LCD zaslon. Optimalna rezolucija i frekvencija osvježivanja navedene su u odjeljku Specifikacije, pod naslovom Opće specifikacije. Ostale podržane rezolucije i frekvencije osvježivanja navedene su u tablici Zadana vremenska podešavanja, također u odjeljku Specifikacije.

Q: Slika je suviše svijetla ili suviše tamna.

Rješavanje problema

A: Podesite brightness i contrast.

(Pogledajte Brightness, Contrast)

Q: Boja na zaslonu nije konzistentna.

A: Podesite boju koristeći odrednicu Boja pod Custom u zaslonskom izborniku Slika.

Q: Slika u boji iskrivljena je tamnim sjenama.

A: Podesite boju pomoću Custom u OSD izborniku Color Adjustment.

Q: Bijela boja je loša.

A: Podesite boju koristeći Color pod Custom u zaslonskom izborniku Picture.

Q: Indikator napajanja treperi.

A: LCD zaslon trenutno sprema promjene na memoriji parametara na zaslonu.

Q: Zaslon je prazan, a indikator napajanja treperi svakih 0,5 ili 1 sekundu.

A: LCD zaslon koristi svoj sustav upravljanja napajanjem. Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici.

Q: Zaslon je prazan i treperi.

A: Ako se na zaslonu pojavi poruka "TEST GOOD" prilikom pritiskanja tipke MENU, provjerite kabelski priključak između LCD zaslona i računala kako biste utvrdili je li poveznik ispravno priključen.

Problemi vezani uz zvuk

Napomena

Problemi vezani uz zvučne signale i njihova rješenja popisani su ispod.

Q: Nema zvuka.

A: Audio kabel mora biti čvrsto spojen s audio ulazom na LCD zaslonu i audio izlazom na zvučnoj kartici.

(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))

A: Provjerite i razinu glasnoće.

Q: Razina glasnoće je preniska.

A: Provjerite razinu glasnoće.

A: Također, ako je jačina zvuka i dalje preniska nakon što ste je postavili na maksimum, provjerite kontrolu jačine zvuka na zvučnoj kartici računala ili softvera.

Q: Zvuk je previsok ili prenizak.

A: Podesite Treble i Bass na odgovarajuću razinu.

Problemi vezani uz daljinski upravljač

Napomena

Problemi vezani uz daljinski upravljač i njihova rješenja navedeni su ispod.

Rješavanje problema

Q: Gumbi na daljinskom upravljaču ne daju odgovor.

A: Provjerite jesu li se baterije ispraznile.

A: Provjerite je li uređaj uključen.

A: Provjerite je li žica sigurno spojena.

A: Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna fluorescentna ili neonska svjetiljka.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu promijeniti frekvenciju?

A: Windows XP:

Pritisnite Start > Postavke > Upravljačka ploča > Izgled i teme > Prikaz > Postavke >

Napredno > kartica Monitor. Zatim odaberite učestalost osvježavanja. Optimalna frekvencija osvježavanja je 60 Hz.

A: Windows ME./2000:

Pritisnite Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke > Napredno > kartica Monitor. Zatim odaberite učestalost osvježavanja. Optimalna frekvencija osvježavanja je 60 Hz.

Q: Kako mogu podesiti rezoluciju?

A: Windows XP:

Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča)→ Appearance and Themes

(Izgled i teme)→ Display (Prikaz)→ Settings (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Postavite rezoluciju u Control Panel (Upravljačka ploča)→ Display (Prikaz)→ Settings

(Postavke) .

* Za pojedinosti se obratite proizvođaču video-kartice.

Q: Kako mogu postaviti funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Pritisnite Start > Postavke > Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Čuvar zaslona.

Funkciju postavite u POSTAVKAMA BIOS-a na računalu. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).

A: Windows ME/2000:

Pritisnite Start > Postavke > Upravljačka ploča → Prikaz → Čuvar zaslona.

Funkciju postavite u POSTAVKAMA BIOS-a na računalu. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).

Q: Kako treba čistiti kućište/LCD zaslon?

A: Isključite kabel za napajanje, a zatim očistite LCD zaslon mekanom tkaninom navlaženom malom količinom otopine za čišćenje LCD zaslona ili običnom vodom.

Rješavanje problema

Ne ostavljajte tragove deterdženta ili ogrebotine na kućištu. Pazite da u LCD zaslon ne uđe voda. Nemojte raspršivati tekućinu izravno na LCD zaslon. Raspršujte je samo na tkaninu.

Q: Kako mogu reproducirati videozapis?

A: Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju videozapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu biti nekompatibilni.

Napomena

Prije pozivanja pomoći provjerite informacije navedene u tom odjeljku kako biste saznali možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.

Specifikacije

Općenito

Općenito

Naziv modela

LCD zaslon

Veličina

Područje prikaza

Visina piksela

Sinkronizacija

Vodoravna

Okomito

SyncMaster 230TSN, 230MXN

23 inča (58 cm)

509,76 mm (V) x 286,74 mm (O)

0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (O)

31 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Boja zaslona

16,7 M

Sinkronizacija

Optimalna rezolucija 1920 x 1080 @ 60 Hz

Maksimalna rezolucija

1920 x 1080 @ 60 Hz

Ulazni signal, prekid

1 RGB, analogni, HDMI

0,7 Vp-p ± 5 %

Odvojena V/O sinkronizacija, kompozitno, SOG

TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)

Maksimalna frekvencija sata

164MHz (Analogno, Digitalno)

Napajanje

Proizvod podržava napon 100 – 240 V.

Budući da standardni napon se može razlikovati od države do države, provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda.

Manje od 30Ap-p na 120 V AC 120 V ili 50Ap-p na 220 V AC

Priključci signala

D-sub, HDMI, RS232C In, PC Audio (stereo) In, Audio Out, LAN, USB (4 priključka),

VGA OUT (mreža)

Dimenzije (Ĺ x V x D) / visina

SyncMaster 230TSn 557,5 x 339,0 x 79,2 mm / 8,35 kg

Specifikacije

Dimenzije (Ĺ x V x D) / visina

SyncMaster 230MXn 557,5 x 339,0 x 73,9 mm / 7 kg

VESA spoj za montiranje

100 x 100mm

Atmosferski uvjeti

Rad

Skladištenje skladištenja : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije skladištenja : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnosti

Ovaj LCD zaslon može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug

& Play. Interakcija LCD zaslona i sustava računala osigurat će najbolje uvjete rada i postavke LCD zaslona. U većini slučajeva instalacija LCD zaslona će se odvijati automatski, ukoliko korisnik ne želi odabrati alternativne postavke.

Prihvatljive točke

U ovom proizvodu koriste se TFT LCD paneli proizvedeni korištenjem napredne tehnologije poluvodiča uz preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. Ponekad se pikseli u bojama CRVENA, ZELENA, PLAVA I BIJELA čine svijetlima ili su vidljivi crni pikseli. To ne ukazuje na lošu kvalitetu te monitor možete koristiti bez problema.

Broj TFT-LCD podpiksela koje sadrži ovaj uređaj je 6.220.800.

Napomena

Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja (Oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A.)

Ušteda električne energije

LCD zaslon ima ugrađen sustav za upravljanje potrošnjom energije, pod nazivom PowerSaver. Taj sustav štedi energiju prebacivanjem LCD zaslona u način rada niže potrošnje kada ga ne koristite duže vrijeme. LCD zaslon automatski se vraća u normalan način rada kada pritisnete tipku na tipkovnici. Za uštedu energije LCD zaslon isključite kada nije potreban ili ako ga duže vrijeme nećete koristiti. Sustav PowerSaver radi s VESA DPM kompatibilnom video-karticom instaliranom na vašem računalu. Za postavljanje te značajke koristite uslužni program instaliran na računalu.

Stanje

Indikator napajanja

Potrošnja energije

Uobičajeni način rada

Uključeno

80 W

Način rada za uštedu energije

Treptanje

5 W

Napajanje je isključeno

Isključeno

0 W

Specifikacije

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

Odaberete li neki od standardnih načina prikaza navedenih u nastavku (na primjer, 800 x 600 ili 1360 x 768), monitor će automatski podesiti zaslon na ispravnu vodoravnu i okomitu frekvenciju. Međutim, pokušate li koristiti nestandardni način prikaza, zaslon će se možda isključiti, čak i ako LED indikator napajanja na monitoru ostane uključen. Napominjemo da je optimalan i preporučen način prikaza za ovaj monitor 1920x1080 s frekvencijom osvježavanja od 60 Hz. Ako odaberete način prikaza 1920x1080, monitor će automatski podesiti zaslon na ispravnu okomitu i vodoravnu frekvenciju.

Način prikaza

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA,1440 x 900

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 1200

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Vodoravna frekvencija

(kHz)

"Vertical

Frequency" (Okomita frekvencija)

(Hz)

70,086

70,087

66,667

74,551

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,000

59,810

74,934

60,000

60,020

59,887

74,984

60,000

59,954

60,000

46,875

48,363

56,476

67,500

49,702

62,795

60,000

63,981

31,469

31,469

35,000

49,726

31,469

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

55,935

70,635

75,000

65,290

67,500

Frekvencija sata (MHz)

Polaritet (V/O)

25,175

28,322

30,240

57,284

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

108,000

83,500

106,500

108,000

108,000

106,500

136,750

162,000

146,250

148,500

-/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

-/+

-/+

+/+

-/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

+/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

Vodoravna frekvencija

Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus, a inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz

Okomita frekvencija

Poput fluorescentne svjetiljke, zaslon ponavlja istu sliku mnogo puta u sekundi kako bi je prikazao kor-

Specifikacije isniku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz

Informacije

Za bolji prikaz

Za najbolju kvalitetu slike podesite rezoluciju računala i brzinu osvježavanja zaslona u skladu s ispod navedenim vrijednostima rezolucije i frekvencije osvježavanja.

• Rezolucija: 1920 x 1080

• Okomita frekvencija (stopa osvježavanja): 60 Hz

U ovom uređaju koriste koriste se TFT-LCD paneli proizvedeni uz naprednu tehnologiju poluvodiča uz preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. Ponekad se pikseli u bojama CRVENA, ZELENA, PLAVA I BIJELA čine svijetlima ili su vidljivi crni pikseli. To ne ukazuje na lošu kvalitetu te monitor možete koristiti bez problema.

• Broj TFT-LCD podpiksela koje sadrži ovaj uređaj je 6.220.800.

Prilikom čišćenja monitora i vanjske ploče, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje na čistu, mekanu krpu, a zatim trljajte lagano, naročito pri čišćenju područja LCD zaslona. Primjena prekomjerne sile može trajno oštetiti zaslon.

Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, bolju kvalitetu slike možete postići korištenjem funkcije automatskog podešavanja u zaslonskom izborniku. Ako i nakon automatskog podešavanja postoji šum, koristite funkcije podešavanja Fino/Grubo.

Napominjemo da funkcija automatskog podešavanja radi samo u analognom načinu rada.

Prilikom duljeg prikazivanja nepomične slike može se pojaviti zaostali obris ili mutna slika. Za sprečavanje ove pojave, kada se trebate udaljiti od monitora na dulje vrijeme, prijeđite u način rada za štednju energije ili postavite čuvar zaslona s pokretnim slikama.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

LCD Monitori i televizori mogu zadržati prethodnu sliku kada se prebacuju s jedne slike na drugu naročito nakon duljeg razdoblja prikazivanja statične slike.

Ovaj vodič demonstrira ispravan način korištenja LCD uređaja radi zaštite od zadržavanja slike.

Jamstvo

Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorijevanje nije pokriveno jamstvom.

Što je zadržavanje slike?

Tijekom uobičajenog rada LCD zaslona, ne dolazi do zadržavanja slike. No, ako se dulje vrijeme prikazuje ista slika, između dvaju elektroda koje obuhvaćaju tekući kristal nakuplja se mala razlika u naponu. To može dovesti do nakupljanja tekućeg kristala u određenim područjima zaslona. Zbog toga dolazi do zadržavanja prethodne slike prilikom prelaska na novu video sliku. Sve vrste zaslona, pa i LCD, podložne su zadržavanju slike. Ne radi se o kvaru na uređaju.

Informacije

Slijedite savjete kako zaštititi LCD zaslon od zadržavanja slike.

Isključivanje, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije npr.)

• Kada se na zaslonu prikazuje statična slika, isključite monitor.

• Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja

• Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja

• Koristite čuvar zaslona ako je to moguće

• Preporučuje se čuvar zaslona u jednoj boji ili pokretna slika.

• Postavite monitor u način rada uštede energije pomoću postavki za energiju u svojstvima prikaza računala.

Sugestije za posebne primjene npr.) zračne luke, prometne postaje, burze, banke i kontrolni sustavi. Preporučujemo da postavite sustav za prikaz kako je opisano u nastavku:

Uz informacije povremeno prikazujte i logotip ili niz pokretnih slika.

npr.) Ciklus: Nakon 1 sata prikazivanja informacija prikazujte logotip ili pokretnu sliku jednu minutu.

Povremeno mijenjajte boju prikaza informacija (koristite dvije različite boje).

npr.) Mijenjajte boju prikaza informacije 30 minuta.

Izbjegavajte korištenje kombinacije znakova i pozadinske boje koje imaju veliku razliku u svjetlini.

Izbjegavajte korištenje sivih boja jer one lako mogu prouzročiti zadržavanje slike.

• Izbjegavajte: Boje s velikom razlikom u svjetlini (crna i bijela, siva) npr.)

• Preporučene postavke: Koristite svijetle boje s malom razlikom u luminantnosti

• Promijenite boju znakova i boju pozadine svakih 30 minuta.

npr.)

Informacije

• Svakih 30 minuta promijenite znakove koji se kreću.

npr.)

Najbolji način zaštite vašeg monitora od zadržavanja slike je isključivanje ili postavljanje računala ili sustava na program čuvara zaslona kada ga ne koristite.

Zadržavanje slike se ne može dogoditi kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.

Definicija normalnih uvjeta su video uzorci koji se neprekidno izmjenjuju. Kada se

LCD zaslon koristi duže vrijeme s nepromjenjivim uzorkom (preko 12 sati), može doći do razlike u voltaži između elektroda koje pretvaraju tekuće kristale (LC) u piksel. Razlika u voltaži među diodama se s vremenom povećava zbog čega se tekući kristal naginje. Kad se to dogodi, može doći do prethodne slike kada se uzorak promijeni.

Kako bi se to spriječilo, treba smanjiti nakupljenu razliku u voltaži.

Informacije

Naš LCD Monitor zadovoljava standard tolerancije za piksele ISO13406-2 klase II

Dodatak

Kontakti SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke SAMSUNG.

CANADA

MEXICO

U.S.A

North America

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

01-800-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

Latin America

0800-333-3733 http://www.samsung.com

0800-124-421, 4004-0000 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PANAMA

PERU

800-7267

0-800-777-08 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PUERTO RICO 1-800-682-3180 http://www.samsung.com

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com

ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

Europe

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

02-201-24-18

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be

(Dutch)

05 133 1999

07001 33 11

http://www.samsung.com/ be_fr (French) http://www.samsung.com

062 SAMSUNG (062 726

7864) http://www.samsung.com

CZECH

Appendix

800 -

(800-726786)

Europe

SAMSUNG http://www.samsung.com

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

70 70 19 70

030 - 6227 515 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

01805 - SAMSUNG

(726-7864, € 0,14/Min) http://www.samsung.com

GREECE

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

LUXEMBURG

MACEDONIA

NORWAY

POLAND

2106293100 http://www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

+381 0113216899 -

261 03 710

023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG

(0900-7267864) ( € 0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PORTUGAL

022-607-93-33

80820

(7267864)

- SAMSUNG http://www.samsung.com

RUMANIA http://www.samsung.com

SERBIA

SLOVAKIA

0700 SAMSUNG (0700 726

7864) http://www.samsung.com

0800 - SAMSUNG(0800-726

786) http://www.samsung.com/sk

SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678) http://www.samsung.com

SWEDEN

SWITZERLAND

0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com

0848 - SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ ch_fr/(French)

U.K

EIRE

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

0818 717100 http://www.samsung.com

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

TURKEY

8-800-77777

8000-7267

800-7267

444 77 11 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

RUSSIA 8-800-555-55-55

CIS

http://www.samsung.com

Appendix

GEORGIA

ARMENIA

AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

KYRGYZSTAN

TADJIKISTAN

UKRAINE

BELARUS

MOLDOVA

CIS

8-800-555-555

0-800-05-555

088-55-55-555

8-10-800-500-55-500 (GSM:

7799)

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

-

-

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua

810-800-500-55-500

00-800-500-55-500 -

http://www.samsung.com/ ua_ru

1300 362 603

Asia Pacific

AUSTRALIA

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726

786)

CHINA

HONG KONG

400-810-5858

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES http://www.samsung.com/ hk_en/

3030 8282, 1800 3000 8282 http://www.samsung.com

0800-112-8888,

021-5699-7777 http://www.samsung.com

0120-327-527

1800-88-9999

1-800-10-SAMSUNG

(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.com

0800-329-999 http://www.samsung.com

1 800 588 889 http://www.samsung.com

IRAN

OMAN

KUWAIT

Middle East

021-8255 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

183-2255 http://www.samsung.com

Appendix

BAHRAIN

EGYPT

JORDAN

MOROCCO

SAUDI ARABIA

U.A.E

8000-4726

Middle East

08000-726786

800-22273

080 100 2255 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

9200-21230 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

NIGERIA

Africa

0800 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

SOUTH AFRICA 0860 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

Dodatak

Uvjeti

Udaljenost točaka

Okomita frekvencija

Vodoravna frekvencija

Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih točaka. Što su točke bliže, rezolucija je veća. Udaljenost između dvaju točaka iste boje naziva se "udaljenošću točaka". Jedinica: mm

Sliku na zaslonu valja iscrtati nekoliko puta u sekundi kako bi se ona prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz

Primjer: Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra 60 Hz.

Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus. Inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz

Isprepleteni i neisprepleteni Prikaz vodoravnih linija na zaslonu, redom od vrha prema načini dnu, naziva se neisprepletenim načinom, dok se prikazivanje neparnih i parnih linija naizmjence, naziva isprepletenim načinom. Neisprepleteni način se koristi na većini monitora, kako bi se osigurala jasna slika. Isprepleteni način jednako je onom koji se koristi na televizorima.

Plug & Play

Rezolucija

To je funkcija koja osigurava zaslon najbolje kvalitete za korisnika omogućujući automatsku razmjenu podataka između računala i monitora. Monitor slijedi međunarodni standard VESA DDC za funkciju Plug & Play.

Broj horizontalnih i vertikalnih točaka koje čine sliku na zaslonu nazivamo rezolucijom. Taj broj označuje točnost prikaza na zaslonu. Visoka rezolucija dobra je za obavljanje više zadataka istovremeno jer se na zaslonu može prikazati više informacija.

SRS TS XT

Primjer: Ako je rezolucija 1920 x 1080, to znači da se zaslon sastoji od 1920 vodoravnih točaka (vodoravna rezolucija) i

1080 okomitih linija (okomita rezolucija).

Ova značajka omogućava emitiranje punog i zvonkog zvuka sličnog onomu kod 5.1-kanalnih zvučnika, korištenjem samo 2-kanalnih zvučnika. Daje dobre rezultate prilikom unosa stereo signala.

Pravilno odlaganje

Ispravno odlaganje proizvoda (Elektri čni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektroni čka oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim ku ćanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste sprije čili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u ku ćanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavlja ča i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektroni čka oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vra ćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priru čniku ili pakiranju ukazuje na to da se istro-

šene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim ku ćanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb ozna čuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u koli činama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vra ćanje baterija.

Napomena

Korisnik ne može promijeniti bateriju s mogu ćnošću punjenja koja je ugrađena u ovaj uređaj.

Informacije o zamjeni baterije zatražite od davatelja usluga.

Dodatak

Ovlaštenje

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Strogo je zabranjena svaka reprodukcija bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. neće biti odgovorna za ovdje sadržane pogreške niti slučajnu ili posljedičnu štetu vezanu uz pripremu, izvedbu ili korištenje ovog materijala.

Samsung registrirani je zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPM i

DDC registrirani su zaštitni znaci udruge Video Electronics Standard Association; naziv i logotip ENERGY STAR

®

registrirani su zaštitni znaci američke agencije za zaštitu okoliša

(EPA). Svi ostali nazivi proizvoda spomenute u ovom dokumentu mogu biti registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents