Samsung TS190W User manual

Add to My manuals
104 Pages

advertisement

Samsung TS190W User manual | Manualzz
Upute za
korištenje
SyncMaster
TS190W
TS220W
TS240W
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.
BN46-00169A-08
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2011 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke
Samsung Electronics.
Logotipi SAMSUNG i SyncMaster registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
z
Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
†
(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
†
(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
z
S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili
kućnog posjeta.
Oznake korištene u priručniku
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu
se razlikovati od prikazanog na tim slikama.
Simboli za sigurnosne mjere opreza
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Upozorenje
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
Prije upotrebe proizvoda
2
Prije upotrebe proizvoda
Čišćenje
Čišćenje
Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
1. Isključite monitor i računalo.
2. Izvucite kabel za napajanje iz monitora.
Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U
suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
3. Obrišite monitor koristeći čistu, mekanu i suhu tkaninu.
z
Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja
sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.
!
z
Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove monitora.
5. Nakon čišćenja uređaja, priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.
!
Prije upotrebe proizvoda
3
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju
z
Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne
temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko
njega svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.
Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Mjere opreza za skladištenje
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač
zraka.
Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima
(stranica 95). (Naplaćuje se naknada.)
Prije upotrebe proizvoda
4
Prije upotrebe proizvoda
Mjere opreza
Električna energija i sigurnost
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.
z
U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama.
z
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
z
Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.
!
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (Samo izolirani uređaji vrste 1).
z
To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel
za napajanje teškim predmetima.
z
Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Ako se na pinovima kabela za napajanje ili na naponskoj utičnici nalazi strana tvar
(prašina itd.), obrišite je suhom krpom.
!
z
U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prije upotrebe proizvoda
5
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
z
Električni udar može oštetiti proizvod.
Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih
Samsungovih uređaja.
z
!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.
z
Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da
biste posve prekinuli napajanje uređaja.
!
Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje
proizvoda.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Instaliranje
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
z
U suprotnom bi moglo doći do požara.
Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka,
primjerice na policu ili u zidni ormarić.
z
U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan dosega djece.
z
Djeca bi se mogla ugušiti.
!
Prije upotrebe proizvoda
6
Prije upotrebe proizvoda
Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu
policu, kosu površinu itd.).
z
Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
z
Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može
dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama
vode itd.), masnoći ili dimu.
z
!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima,
kao što je peć.
z
U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do
požara.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
z
Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod
nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
Oprez
Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.
z
U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
z
Zaslon bi se mogao oštetiti.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
z
Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
z
Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Prije upotrebe proizvoda
7
Prije upotrebe proizvoda
Pažljivo spustite uređaj.
z
Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom
mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili pak u
zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme bez prekida
funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.
z
Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se
obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 95).
Rukovanje
Upozorenje
Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili
izmijeniti uređaj.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
z
Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima
(stranica 95).
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene
kabele.
!
z
U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do
požara ili električnog udara.
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima
(stranica 95).
!
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
z
Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.
Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za
napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 95).
z
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.
Prije upotrebe proizvoda
8
Prije upotrebe proizvoda
Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.
z
Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti
igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog
kabela.
z
U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara
uređaja, električnog udara ili požara.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
!
GAS
z
Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
z
Tijekom grmljavinskog nevremena nemojte dodirivati kabel za napajanje ni
antenski kabel.
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg
drugog kabela.
z
U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara
uređaja, električnog udara ili požara.
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve
zapaljive tvari.
!
z
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
z
U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u
unutrašnjosti uređaja.
Prije upotrebe proizvoda
9
Prije upotrebe proizvoda
100
U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete
(metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir,
šibice itd.).
z
Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima
(stranica 95).
z
Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce
itd.) ni metalne predmete.
z
Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima
(stranica 95).
z
Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Oprez
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.
z
!
Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za
uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
-_!
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
z
U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine,
pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
z
Vid vam se može pogoršati.
!
Prilagodnike za istosmjerni napon nemojte stavljati blizu jedan drugog.
z
U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prije korištenja uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika za istosmjerni napon.
z
U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prije upotrebe proizvoda
10
Prije upotrebe proizvoda
Pripazite da u uređaj za napajanje istosmjernim naponom ne uđe voda i da se ne
smoči.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
z
Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili
snijegu.
z
Prilikom pranja poda pripazite da se ne smoči prilagodnik za istosmjerni
napon.
Nemojte stavljati prilagodnik za istosmjerni napon u blizinu grijaćih tijela.
z
U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prilagodnik za istosmjerni napon stavite negdje gdje je dobar protok zraka.
!
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
z
Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
z
Smanjit ćete umor očiju.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan dosega djece.
!
Prije upotrebe proizvoda
11
Prije upotrebe proizvoda
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
!
z
U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.
z
Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
z
Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte previše pojačavati zvuk.
z
Zvuk, posebno pri velikim glasnoćama, može dugoročno utjecati na sluh.
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda
Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:
z
Izravnajte leđa.
z
Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na
oči.
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.
z
Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
z
Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.
z
Držite laktove pod pravim kutom.
z
Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90
stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u
odnosu na srce.
Prije upotrebe proizvoda
12
Sadržaj
PRIJE UPOTREBE
PROIZVODA
PRIPREMNE RADNJE
2
Autorska prava
2
2
Oznake korištene u priručniku
Simboli za sigurnosne mjere opreza
3
Čišćenje
3
4
4
Čišćenje
Osiguravanje prostora za instalaciju
Mjere opreza za skladištenje
5
Mjere opreza
5
6
8
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Rukovanje
12
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
proizvoda
18
Provjera sadržaja
18
19
Skidanje ambalaže
Provjera komponenti
20
Dijelovi
20
22
23
Gumbi na prednjoj strani
Stražnja strana
Pogled zdesna
24
Instaliranje
24
25
25
26
Pričvršćivanje postolja
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Rotiranje monitora
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili
stolnog postolja
Zaključavanje za zaštitu od krađe
27
KORIŠTENJE SUSTAVA
"WINDOWS EMBEDDED
STANDARD 7"
28
Što je to klijentsko računalo "Windows
Embedded Standard 7"?
Sadržaj
13
Sadržaj
29
Veza za korištenje sustava "Windows
Embedded Standard 7"
29
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna
vrsta)
Povezano pomoću DVI kabela
Povezivanje slušalica ili zvučnika
LAN veza
Priključivanje mikrofona
Priključivanje USB uređaja
29
30
30
31
31
PRIKLJUČIVANJE I
KORIŠTENJE UREĐAJA
KOJI JE IZVOR SIGNALA
POSTAVLJANJE ZASLONA
32
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
32
32
33
40
41
Prijava
Radna površina sustava "Windows Embedded
Standard 7"
Programi
Konfiguriranje uslužnih programa
Oporavak sustava
42
Prije povezivanja
42
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
43
Povezivanje s računalom i korištenje
računala
43
45
46
47
Povezivanje s računalom
Instaliranje upravljačkog programa
Postavljanje optimalne razlučivosti
Promjena razlučivosti pomoću računala
50
Priključivanje napajanja
51
Brightness
51
Konfiguriranje postavke Brightness
52
Contrast
52
Konfiguriranje mogućnosti Contrast
53
Sharpness
53
Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
Sadržaj
14
Sadržaj
KONFIGURIRANJE
NIJANSE
PROMJENA VELIČINE ILI
POLOŽAJA ZASLONA
54
SAMSUNG MAGIC Bright
54
onfiguriranje mogućnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
55
SAMSUNG MAGIC Angle
55
onfiguriranje mogućnosti SAMSUNG MAGIC
Angle
57
Coarse
57
Prilagodba mogućnosti Coarse
58
Fine
58
Prilagodba mogućnosti Fine
59
SAMSUNG MAGIC Color
59
onfiguriranje mogućnosti SAMSUNG MAGIC
Color
60
Red
60
Konfiguriranje mogućnosti Red
61
Green
61
Konfiguriranje mogućnosti Green
62
Blue
62
Konfiguriranje mogućnosti Blue
63
Color Tone
63
Konfiguriranje postavki opcije Color Tone
64
Gamma
64
Prilagodba mogućnosti Gamma
65
H-Position i V-Position
65
Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
66
Image Size
66
Promjena postavke slikeImage Size za sliku
67
Menu H-Position i Menu V-Position
67
Konfiguriranje značajki Menu H-Position i
Menu V-Position
Sadržaj
15
Sadržaj
POSTAVLJANJE I
VRAĆANJE NA IZVORNO
IZBORNIK INFORMATION I
DRUGI IZBORNICI
INSTALIRANJE SOFTVERA
68
Reset
68
Inicijalizacija postavki (Reset)
69
Language
69
Promjena opcije Language
70
Off Timer On/Off
70
Konfiguriranje mogućnosti Off Timer On/Off
71
Off Timer Setting
71
Konfiguriranje mogućnosti Off Timer Setting
72
PC/AV Mode
72
Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
73
Key Repeat Time
73
Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
74
Customized Key
74
Konfiguriranje opcije Customized Key
75
Auto Source
75
Konfiguriranje mogućnosti Auto Source
76
Display Time
76
Konfiguriranje mogućnosti Display Time
77
Menu Transparency
77
Promjena mogućnosti Menu Transparency za
prozirnost izbornika
78
INFORMATION
78
Prikaz izbornika INFORMATION
78
Konfiguriranje opcije Brightness na
početnom zaslonu
79
Natural Color
79
Što je Natural Color?
Sadržaj
16
Sadržaj
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA
SPECIFIKACIJE
DODATAK
80
MultiScreen
80
81
Instaliranje softvera
Uklanjanje softvera
82
MagicRMS Pro
82
O programu MagicRMS Pro
83
Što je potrebno učiniti prije obraćanja
centru tvrtke Samsung za korisničku
podršku
83
83
83
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
86
Pitanja i odgovori
88
Općenito
90
Ušteda električne energije
91
Tablica standardnih načina rada signala
95
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM
SVIJETU
100
Pravilno odlaganje
100
100
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i
elektronički otpad)
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
101
Terminologija
KAZALO
Sadržaj
17
1
1.1
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
1.1.1 Skidanje ambalaže
1
Otvorite kutiju u koju je uređaj zapakiran. Pripazite da ne oštetite uređaj prilikom otvaranja pakiranja
oštrim predmetom.
2
Uklonite stiropor s uređaja.
3
Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.
4
z
Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
z
Ova slika služi samo kao referenca.
Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u
budućnosti.
1 Pripremne radnje
18
1
Pripremne radnje
1.1.2 Provjera komponenti
z
Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.
z
Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Komponente
Vodič za brzo postavljanje
Kartica Jamstvo
Upute za korištenje
(Nije dostupno na svim
lokacijama)
Kabel za napajanje
DC adapter za napajanje
Baza postolja
DVI kabel
Produžni kabel za napajanje
(DC 14 V)
z
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
z
Baza postolja isporučena uz ovaj proizvod sadrži ploču s elektroničkim sklopovljem. Budite oprezni
prilikom rukovanja bazom.
Predmeti koji se prodaju zasebno
Sljedeće dijelove možete kupiti u najbližoj trgovini.
HDMI-DVI kabel
D-SUB kabel
1 Pripremne radnje
19
1
1.2
Pripremne radnje
Dijelovi
1.2.1 Gumbi na prednjoj strani
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Oznake
Opis
z
Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display,
OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik.
z
Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje
nehotičnih promjena postavki.
Da biste zaključali kontrolu za zaslonski izbornik, držite gumb za
otvaranje izbornika [
] pritisnut pet sekundi.
Da biste otključali kontrolu za zaslonski izbornik, držite gumb za
otvaranje izbornika [
] pritisnut dulje od pet sekundi.
Ako je kontrola OSD prikaza zaključana,
z
opcije Brightness i Contrast mogu se podešavati, a
INFORMATION se mogu pregledavati.
z
Funkciju Customized Key moguće je koristiti ako pritisnete gumb
[
] (funkcija Customized Key navedena prije zaključavanja
kontrole OSD prikaza dostupna je čak i kada je kontrola OSD
prikaza zaključana).
1 Pripremne radnje
20
1
Pripremne radnje
Oznake
Opis
Konfigurirajte opciju Customized Key i pritisnite [
omogućene sljedeće opcije.
SAMSUNG
MAGICAngle
]. Bit će
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Image Size
Kako biste konfigurirali opciju Customized Key, prijeđite u
SETUP&RESET
→
Customized Key i odaberite željeni način rada.
Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba
vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
Podešavanje svjetline zaslona.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Pritiskanjem gumba [
] kada nije prikazan zaslonski izbornik
mijenjate izvor ulaznog signala (Digital/Analog). Ako uključite uređaj ili
promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [
], u gornjem
lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor
ulaznog signala.
Pritisnite gumb [AUTO] za automatsko podešavanje postavki zaslona.
AUTO
z
Dostupno samo u načinu rada Analog.
z
Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija
Auto Adjustment.
Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Kada uređaj normalno funkcionira, indikator napajanja svijetli.
z
Pojedinosti o funkciji za štednju energije potražite u poglavlju
"11.2 Ušteda električne energije".
z
Kada uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, uklonite kabel
za napajanje da biste smanjili potrošnju energije.
(Indikator napajanja)
Uključivanje ili isključivanje proizvoda.
1 Pripremne radnje
21
1
Pripremne radnje
1.2.2 Stražnja strana
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
LAN
AUDIO OUT
RGB OUT
Priključak
DVI OUT
DC 14V OUT DC 14V IN
Opis
Povezivanje s USB uređajem.
Omogućuje povezivanje s mrežom pomoću LAN kabela.
Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što
su slušalice.
Povezivanje s monitorom pomoću D-SUB kabela.
Povezivanje s monitorom pomoću DVI kabela.
[DC 14V OUT]
[DC 14V IN]
Kabel za napajanje priključite u priključak
[DC 14V] na monitoru.
Omogućuje povezivanje s prilagodnikom za istosmjerni napon.
1 Pripremne radnje
22
1
Pripremne radnje
1.2.3 Pogled zdesna
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
DVI IN
RGB IN
DC 14V
MIC
Priključak
Opis
Povezivanje s računalom ili podnožjem pomoću DVI kabela.
Povezivanje s računalom ili podnožjem pomoću D-SUB kabela.
Produžni kabel za napajanje priključite u
na bazi postolja.
[
]
[MIC]
[DC 14V OUT] priključak
Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što
su slušalice.
Priključivanje mikrofona.
Povezivanje s USB uređajem.
1 Pripremne radnje
23
1
1.3
Pripremne radnje
Instaliranje
1.3.1 Pričvršćivanje postolja
Na ravnu podlogu postavite
zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim
na tkaninu ili jastuk smjestite
proizvod, prednjim dijelom
okrenutim prema dolje.
Bazu postolja u smjeru strelice
umetnite u postolje.
Čavlić za pričvršćivanje nemojte
vaditi prije nego završite s
pričvršćivanjem postolja.
Dobro pričvrstite vijak (pomoću
odvijača ili kovanice) u donjem
dijelu podnožja.
Nakon montaže postolja
postavite proizvod u uspravni
položaj.
Sada možete skinuti pričvrsni
čavlić i podesiti postolje.
- oprez
Proizvod nemojte držati u
preokrenutom položaju, držeći
ga samo za postolje.
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
1 Pripremne radnje
24
1
Pripremne radnje
1.3.2 Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
z
Kako biste podesili visinu, izvadite pričvrsni čavlić.
z
Nagib i visina monitora mogu se podesiti.
z
Pažljivo prilagodite visinu držeći uređaj za gornji središnji dio.
1.3.3 Rotiranje monitora
Monitor se može rotirati na ispod prikazani način.
z
Prije rotiranja monitora u potpunosti rastegnite postolje.
z
Ako se monitor rotira kada postolje nije do kraja istegnuto, kut monitora mogao bi udariti o pod i
oštetiti se.
z
Monitor nemojte rotirati suprotno od smjera kazaljke na satu. Monitor bi se mogao oštetiti.
1 Pripremne radnje
25
1
Pripremne radnje
1.3.4 Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja
Prije instalacije
Isključite proizvod i iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice.
Na ravnu podlogu postavite
zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim
na tkaninu ili jastuk smjestite
proizvod, prednjim dijelom
okrenutim prema dolje.
Odvijte vijak na stražnjoj strani
proizvoda.
Podignite postolje i odvojite ga.
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja
2
1
A
3
4
B
A Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje
B Držač (prodaje se zasebno)
Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu za
postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.
1 Pripremne radnje
26
1
Pripremne radnje
Napomene
z
Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih komponenti
proizvoda.
z
Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita,
ovisno o specifikacijama.
z
Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili
stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti ili pasti
i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve štete ili
ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za postavljanje
na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.
z
Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede
uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem
montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.
z
Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može montirati
10 ili više centimetara od zida.
z
Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.
1.3.5 Zaključavanje za zaštitu od krađe
Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje
prodaje se odvojeno.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
2
3
4
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
z
Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
z
Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
z
Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.
1 Pripremne radnje
27
2
2.1
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
Što je to klijentsko računalo "Windows Embedded
Standard 7"?
Klijentsko računalo Microsoft Windows Embedded Standard 7 (WES7) koristi operativni sustav
Microsoft Windows Embedded Standard 2011. Kada je klijentsko računalo WES spojeno na poslužitelj
na kojemu je dostupna usluga Citrix XenDesktop, VMWare View Client ili Microsoft Remote Desktop
Connection, podaci s tipkovnice, miša, audio/video izvora i zaslona proslijedit će se na klijentsko
računalo mrežnom vezom između klijentskog računala i poslužitelja.
Poslužitelji s kojima se moguæe povezati
z
Poslužitelj za Citrix XenDesktop
†
Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server s instaliranim aplikacijama Terminal Service i
Citrix XenServer
z
Poslužitelj za VMWare View Client
†
Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server s instaliranim aplikacijama Terminal Service i
VMWare Server
z
Poslužitelj Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)
†
Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server s instaliranom aplikacijom Terminal Services
†
Microsoft Windows 7 Professional
Ovaj priručnik opisuje funkcije koje pruža WES klijent. Međutim, ne objašnjava opće funkcije sustava
WES. Dodatne informacije o sustavu Windows 7 potražite u odjeljku Windows 7 Help tvrtke Microsoft.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
28
2
2.2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
Veza za korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
2.2.1 Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
RGB IN
1
RGB OUT
Priključite D-SUB kabel u [RGB IN]priključak na stražnjoj strani monitora i u [RGB OUT] priključak na
bazi postolja.
2
Prilagodnik za istosmjerni napon povežite s uređajem i utičnicom. Zatim na bazi postolja pritisnite
prekidač za uključivanje.
(Pojedinosti potražite u odjeljku"3.3 Priključivanje napajanja".)
3
Pritisnite[
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u Analog.
2.2.2 Povezano pomoću DVI kabela
DVI IN
1
DVI OUT
Priključite DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani monitora i u [DVI OUT] priključak na bazi
postolja.
2
Prilagodnik za istosmjerni napon povežite s uređajem i utičnicom. Zatim na bazi postolja pritisnite
prekidač za uključivanje.
(Pojedinosti potražite u odjeljku"3.3 Priključivanje napajanja".)
3
Pritisnite[
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u Digital.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
29
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
2.2.3 Povezivanje slušalica ili zvučnika
AUDIO OUT
1
Priključite izlazni uređaj za zvuk (zvučnike ili slušalice) u [AUDIO OUT] priključak na stražnjoj strani ili
u[
]priključak na desnoj strani baze postolja.
2.2.4 LAN veza
LAN
1
Priključite LAN kabel u [LAN] priključak na stražnjoj strani baze postolja.
Nije podržano ako je brzina mreže 10 Mb/s ili manje.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
30
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
2.2.5 Priključivanje mikrofona
MIC
1
Priključite mikrofon u [MIC] priključak na desnoj strani baze postolja.
2.2.6 Priključivanje USB uređaja
1
Priključite USB uređaj (tipkovnicu, miš itd.) u [ ] priključak na stražnjoj ili desnoj strani baze postolja.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
31
2
2.3
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
2.3.1 Prijava
Kad se klijet pokrene možete se prijaviti na poslužitelj unosom svojeg korisnièkog imena i lozinke. Zadane
ID oznake računa su ‘Administrator’ i ‘User’. Pripadajuće lozinke nisu postavljene.
2.3.2 Radna površina sustava "Windows Embedded Standard 7"
Korisnik
Prilikom prijave prikazat će se radna površina User. Zadane ikone koje će se prikazati na radnoj površini
User su Recycle Bin, Computer, programski dodatak Citrix Online, VMWare View Client, Remote
Desktop Connection i Internet Explorer. Ovu vezu možete pokrenuti i iz izbornika Start. Ikona za jačinu
zvuka i vrijeme prikazani su na programskoj traci User.
Kad ste prijavljeni kao user, postoje mnoga ograničenja koja štite sustav o nepravilnih akcija korisnika. Ne
možete pristupiti pogonima sustava, te postoje ograničenja kad konfiguracije njihovih svojstava. Za
konfiguriranje naprednih i detaljnih postavki klijenta prijavite se kao administrator.
Administrator
Ako se prijavite kao Administrator, prikazat će se radna površina Administrator. Zadane ikone koje će
se prikazati na radnoj površini Administrator su Recycle Bin, Computer, programski dodatak Citrix
Online, VMWare View Client, Remote Desktop Connection i Internet Explorer. Možete pokrenuti i
programski dodatak Citrix Online, VMWare View Client, Remote Desktop Connection i Internet
Explorer iz izbornika Start. Na programskoj traci Administrator prikazana je ikona za jačinu zvuka, ikona
statusa poboljšanog filtra pisanja i vrijeme. Za dodavanje i uklanjanje programa potrebno je ovlaštenje
Administrator.
Log off, Restart, Shut down
z
Za odjavu iz trenutne sesije, isključivanje ili ponovno pokretanje koristite izbornik Start. [Start
Shut down]. Prikazat će se dijaloški okvir sustava Windows za Shut Down. Za trenutačno
isključivanje klijentskog računala odaberite [Start
Shut down]. Želite li odabrati opciju Log off,
Restart itd., prijeđite pokazivačem miša preko ikone
▶ koja se nalazi pored odabira [Shut down].
Osim toga, odjaviti se (Log off) ili isključiti računalo (Shut down) možete putem dijaloškog okvira
Windows zaštite, tako da pritisnete kombinaciju tipki [Ctrl + Alt + Del]. Ako je aktivirana opcija
prisilne automatske prijave (Force Auto Log on), bit ćete prijavljeni neposredno nakon svake odjave.
z
Operacije Client Log off, Restart i Shut down utječu na rad zaštite EWF (Enhanced Write Filter,
poboljšani filtar pisanja). Kako biste zadržali promijenjenu konfiguraciju sustava morate spremiti
predmemoriju za trenutnu sesiju sustava u flash memoriju. Ako to ne učinite, promijenjena
konfiguracija bit će izgubljena prilikom isključivanja ili ponovnog pokretanja klijenta (u sluèaju odjave
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
32
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
konfiguracija se pamti kad se ponovo prijavite). Više informacija o zaštiti Enhanced Write Filter
potražite u pomoći za program.
2.3.3 Programi
Remote Desktop Connection
Možete daljinski kontrolirati pokrenuti terminalski poslužitelj ili drugo računalo (Windows 95 ili kasnija
verzija) putem veze na udaljenu radnu površinu.
z
Remote Desktop
Za daljinsku kontrolu na računalu mora biti instaliran operativni sustav Windows 7 Professional
†
ili Windows 2000/2003/2008 Server. Ovo raèunalo se naziva glavno raèunalo.
Potrebno je udaljeno raèunalo s operativnim sustavom kasnijim od Windows 95. Ovo računalo
†
se naziva klijent. Na klijentu mora biti instaliran klijentski softver za vezu s udaljenom radnom
površinom.
Takoðer se morate spojiti na Internet. Širokopojasna internetska veza je dobra za kvalitetnu
†
izvedbu. Međutim, budući da udaljena radna površina emitira minimalni skup podataka,
uključujući podatke za zaslon i tipkovnicu potrebne za daljinsko upravljanje glavnim računalom,
širokopojasni Internet nije nužan. Udaljenu radnu površinu možete pokrenuti putem internetske
veze manje širine pojasa.
Kad pokreæete udaljenu radnu površinu na sustavu Windows 7 Professional ne možete koristiti
operativni sustav svojeg raèunala.
z
Omoguæavanje raèunala za rad kao glavno raèunalo
Morate omogućiti značajku Remote Desktop kako biste omogućili upravljanje s drugog računala.
Morate se prijaviti kao administrator ili kao član grupe Administrators kako biste mogli omogućiti
Remote Desktop na svom računalu. Slijedite ove korake:
1
2
Otvorite mapu System u upravljačkoj ploči Control Panel.
Otvorite [Start
Control Panel
System and Security
System], a zatim pritisnite
Remote settings.
3
Ako drugim računalima želite onemogućiti pristup vašem računalu koristeći Remote Desktop ili
RemoteApp, odaberite “Don't allow connections to this computer”.
z
Ako udaljenom računalu koje koristi neku od verzija programa Remote Desktop ili RemoteApp
želite omogućiti pristup vašem računalu, odaberite "Allow connections from computers running
any version of Remote Desktop (less secure)". Ovu opciju odaberite ako niste sigurni koju
verziju programa Remote Desktop Connection koristite na drugim računalima. Napominjemo
kako je ova opcija manje sigurna od sljedeće opcije (3. opcija).
z
Kako biste udaljenom računalu omogućili pristup vašem računalu koristeći verziju programa
Remote Desktop ili RemoteApp koja zahtijeva autentifikaciju na razini mreže, odaberite
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
33
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
"All Remote Assistance connections to this computer" kako biste pokrenuli Remote Desktop
koristeći autentifikaciju na razini mreže.
z
Na klijentu zapoènite sesiju programa Remote Desktop
Kad omogućite glavno računalo za dopuštanje daljinskog povezivanja i instalirate klijentski softver na
klijentsko računalo s operativnim sustavom Windows, spremni ste za pokretanje sesije programa
Remote Desktop.
Prvo morate uspostaviti vezu virtualne privatne mreže ili vezu usluga daljinskog pristupa s raèunala
klijenta na glavno raèunalo. Za spajanje na drugu udaljenu radnu površinu, slijedite upute u nastavku.
1
Otvorite [Start
All Programs
Accessories
Remote Desktop Connection] ili dvaput
tipkom miša pritisnite ikonu Remote Desktop Connection kako biste otvorili Remote Desktop
Connection.
2
Unesite naziv glavnog raèunala. Detaljne postavke možete konfigurirati pritiskom na gumb
Options.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
34
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
3
Options
- General : Unesite podatke za prijavu na glavno računalo. Za automatsku prijavu, unesite
korisničko ime i lozinku.
- Display : Remote Desktop Connection šalje i prima komprimirane podatke zaslona. Ako
rezoluciju i kvalitetu boje postavite na visoke moguænosti, brzina se može smanjiti.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
35
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
- Local Resource : Navedite treba li koristiti tvrde diskove i prikljuèke.
- Programs : Odaberite aplikaciju i odredite mapu u kojoj želite pokrenuti aplikaciju nakon
uspostavljanja veze s glavnim računalom.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
36
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
- Experience : Odaberite brzinu veze i stavke izbornika koje želite koristiti na priključenom
udaljenom računalu. Odabrane postavke dijelit će se s glavnim računalom.
- Advanced : Nakon uspostave veze zaštitite osobne podatke.
4
5
Pritisnite Connect. Pojavit æe se dijaloški okvir prijave na Windows.
U dijaloškom okviru “Log On to Windows” (Prijava u sustav Windows) unesite svoje korisničko
ime, lozinku i domenu (ako je potrebno), a zatim pritisnite OK. Otvorit će se prozor programa
Remote Desktop i vidjet ćete postavke radne površine, datoteke i programe s glavnog
računala.
Više informacija o značajci Remote Desktop Connections potražite na web-mjestu tvrtke
Microsoft.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
37
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
Internet Explorer
WES klijent sadrži preglednik Internet Explorer. Ovaj program je dopušten za sve korisnike. Web-mjesto
tvrtke Microsoft.
Za više informacija o programu Internet Explorer posjetite .
Enhanced Write Filter (EWF)
Enhanced Write Filter (EWF) štiti pristup za pisanje na flash pogon i posljedièno tome, èuva postojanost
flash ureðaja. EWF pruža pristup za pisanje i èitanje na klijenta putem predmemorije, umjesto izravnog
pristupa na flash jedinicu.
Ako je EWF aktiviran, podaci se ne pohranjuju u flash memoriju. Podaci spremljeni u predmemoriju imaju
učinka samo dok klijent radi. Podaci u predmemoriji æe se izgubiti prilikom ponovnog pokretanja ili
iskljuèivanja klijenta. Prema tome, za spremanje podataka upisanih u mape registra, omiljenih zapisa,
kolaèiæa itd., sadržaj spremljen u predmemoriju treba premjestiti u flash memoriju. Kad zbog manjka
memorije nije moguće pisati u predmemoriju prikazuje se poruka o pogrešci. Ako se ta poruka prikaže,
morate deaktivirati EWF kako bi se očistila EWF predmemorija. Korisnik može dvaput pritisnuti EWF
ikonu na traci s donje desne strane zaslona kako bi aktivirao EWF Manager (EWF upravitelj). Korisnik
također može promijeniti EWF konfiguraciju unosom naredbi za EWF upravljanje u naredbeni redak. Ovaj
zadatak zahtijeva ovlaštenje Administrator.
z
Enable write filter and restart the system.
Ako je EWF onemoguæen, omoguæite ga. Ako se odabere ova stavka, predmemorija se èisti, a
EWF se omoguæava. Nakon ponovnog pokretanja raèunala konfiguracije i informacije o sustavu
datoteka za klijenta se pišu u predmemoriju. Ovu operaciju također možete izvesti unosom naredbe
“ewfmgr.exe c: -enable” u naredbeni redak i ponovnim pokretanjem raèunala.
z
Disable write filter and restart the systems.
Ova stavka se aktivira kad je EWF pokrenut. Ako se odabere ova stavka, trenutna stanja klijenta
(spremljena u predmemoriju) se spremaju u flash jedinicu i EWF se onemoguæuje. Nakon ponovnog
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
38
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
pokretanja raèunala konfiguracije i informacije o sustavu datoteka za klijenta se pišu u flash jedinicu.
Ovu operaciju također možete izvesti unosom naredbe “ewfmgr.exe c: -commitanddisable” u
naredbeni redak i ponovnim pokretanjem raèunala.
z
Commit changes to disk.
Ova stavka se aktivira kad je EWF pokrenut. Ako se odabere ova stavka, trenutna stanja klijenta
(spremljena u predmemoriju) se spremaju u flash jedinicu. Meðutim, stanje EWF zaštite se ne
mijenja. Ovu operaciju također možete izvesti unosom naredbe “ewfmgr.exe c: -commit” u
naredbeni redak.
Možete vidjeti konfiguracije zaštićenih jedinica unosom naredbe “ewfmgr.exe c:” u naredbeni
redak.
File-Based Write Filter (FBWF)
File-Based Write Filter (FBWF) štiti memoriju klijentskog računala od neovlaštenih promjena.
Ogranièavanjem pretjeranog zapisivanja u memoriju, FBWF filtar omoguæuje dugotrajno korištenje
klijenta. Na zahtjev za ulazom/izlazom, korištenjem FBWF filtra klijent svoje operacije ne izvodi
korištenjem memorije, veæ predmemorije, što znaèi da memorija ostaje zaštiæena.
Podaci spremljeni u predmemoriji se čuvaju, a klijent radi na uobičajeni način. Podaci se uklanjaju prilikom
ponovnog pokretanja ili izlaska. Za spremanje promjena relevantnu datoteku zapišite na disk pomoæu
naredbe za spremanje. Ako ne znate koja datoteka se je promijenila, onemoguæite FBWF filtar,
promijenite datoteku i zatim ponovo omoguæite filtar.
FBWF filtar možete kontrolirati pomoæu razlièitih opcija naredbe fbwmgr u naredbenom retku.
z
FBWF Configuration
†
Current FBWF status : Prikazuje trenutni status FBWF (Enabled ili Disabled).
†
Boot command : Prikazuje naredbu FBWF filtra koja æe se izvesti prilikom sljedeæeg
pokretanja.
†
RAM Used by FBEF : Prikazuje količinu RAM memorije koju koristi FBWF filtar. Ako je trenutni
status postavljen na "Disabled", prikazuje se količina korištene memorije od 0 KB.
†
z
Threshold : Prikazuje maksimalnu kolièinu RAM memorije koju može koristiti FBWF filtar.
FBWF Command
†
Enable the FBWF and reboot the system : Omoguæuje onemoguæeni FBWF filtar i ponovo
pokreæe klijent. Ako klijent nije ponovno pokrenut, trenutni status se ne mijenja, a samo se
naredba kod pokretanja mijenja u BWF_ENABLE.
†
Disable the FBWF and reboot the system : Omoguæuje onemoguæeni FBWF filtar i ponovo
pokreæe klijent. Ako klijent nije ponovno pokrenut, trenutni status se ne mijenja, a samo se
naredba kod pokretanja mijenja u BWF_DISABLE.
†
Commit files : Èak i ako su diskovi zaštiæeni FBWF filtrom, možete dodavati ili brisati datoteke
koje želite spremiti na njih. Za zapisivanje promjena na disk pritisnite gumb [Write the changes
to the disk].
z
Session Status
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
39
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
†
Current session : Prikazuje pogone koji su zaštiæeni FBWF filtrom te popis mapa i datoteka na
tim pogonima koje su izuzete od zaštite FBWF filtrom.
†
Next session : Odaberite pogone koji æe biti zaštiæeni FBWF filtrom prilikom sljedeæeg
pokretanja klijenta. Takoðer, odaberite mape i datoteke koje želite izuzeti od zaštite FBWF
filtrom.
Windows Media Player
WES klijent sadrži program Windows Media Player 12. Uz Windows Media Player možete
reproducirati audio i video datoteke na web-stranici.
2.3.4 Konfiguriranje uslužnih programa
Local Drive
z
C pogon
C pogon se koristi za sustav. Operativni sustav klijentskog računala neće raditi ako nema dovoljno
prostora na sistemskom disku. Osigurajte dovoljno prostora na disku C. EWF može pomoći u
održavanju slobodnog prostora tako što sprečava izravno pisanje na C pogon.
z
Spremanje datoteka
Klijent koristi fiksne velièine flash memorije. Stoga je bolje spremati datoteke na poslužitelj nego na
klijenta.
Mapiranje mrežnog pogona
Administrator može mapirati mapu na mrežni pogon. Kako biste zadržali informacije o mapiranju nakon
ponovnog pokretanja klijenta, pažljivo pratite ove upute.
z
Odaberite potvrdni okvir Reconnect at logon u dijaloškom okviru Map Network Drive.
z
Ako je EWF ili FBWF omoguæeno, promjene se spremaju na disk.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
40
2
Korištenje sustava "Windows Embedded
Standard 7"
2.3.5 Oporavak sustava
Pregled
WES klijent pruža funkciju oporavka koja vam omoguæava vraæanje na sigurnosno spremljeni sustav
ako doðe do ozbiljnog problema. Možete napraviti sigurnosnu kopiju slike operativnog sustava koji
normalno radi na USB memoriju ili PXE poslužitelj. Možete se prebaciti na sigurnosnu kopiju ako se klijent
susretne s nekim od ovih problema:
z
Kad se sistemska datoteka ošteti ili sluèajno izbriše
z
Kad je raèunalo klijent nestabilno ili postoji problem s pogonskim programom ureðaja
z
Kad se pojave problemi nakon instaliranja novog programa ili ureðaja
z
Kad je raèunalo klijent zaraženo virusom
z
Kad se sustav Windows Embedded Standard ne uspije pokrenuti Kad se sistemska datoteka
slučajno izbriše ili ošteti
Kako se sustav oporavlja
z
Oporavak pomoæu USB memorije
Slijedeæi ove korake možete spremiti sve nužne datoteke na USB memoriju, izvršiti pokretanje
pomoæu sigurnosno kopiranog sustava na USB memoriji i oporaviti sustav.
1
2
Izvršite sistemsko formatiranje svoje USB memorije kako bi se s nje moglo izvršavati pokretanje.
Spremite sliku sustava Windows Embedded Standard i program Backup/Recovery Utility koji
æe se kasnije vratiti u USB memoriju.
3
4
Pokrenite sustav pomoæu USB memorije.
Oporavite sustav pomoæu slike sustava Windows Embedded Standard image u programa
Backup/Recovery Utility na USB memoriji.
z
Oporavak pomoæu mrežnog pokretanja
Ova metoda je dostupna putem PXE (Preboot eXecution Environment) poslužitelja. PXE
poslužitelj pruža suèelje klijet/poslužitelj na temelju TCP/IP, DHCP i TFTP protokola. Omoguæava
administratoru na udaljenoj lokaciji da putem mreže konfigurira i pokrene operativni sustav na
klijentu.
†
Implementacija PXE poslužitelja.
†
Spremite sliku sustava Windows Embedded Standard i program Backup/Recovery Utility koji
æe se kasnije vratiti na PXE poslužitelj.
†
Pokrenite klijenta putem mreže.
†
Oporavite sustav putem mreže pomoæu slike sustava Windows Embedded Standard i
programa Backup/Recovery Utility na PXE poslužitelju.
Za dodatne informacije pogledajte korisnièki priruènik PXE poslužitelja.
2 Korištenje sustava "Windows Embedded Standard 7"
41
3
3.1
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Prije povezivanja
3.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
z
Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do
uređaja.
z
Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
z
Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
42
3
3.2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje s računalom i korištenje računala
3.2.1 Povezivanje s računalom
z
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
RGB IN
1
Priključite D-SUB kabel u [RGB IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u RGB priključak na
računalu.
2
Priključite prilagodnik za istosmjerni napon na monitor i u električnu utičnicu, a zatim uključite
prekidač napajanja na računalu.
(Pojedinosti potražite u odjeljku "3.3 Priključivanje napajanja".)
3
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u Analog.
Ako su računalo i monitor povezani putem [D-SUB] priključka, zvuk nije dostupan.
Povezivanje pomoću DVI kabela
DVI IN
1
2
Priključite DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u priključak DVI na računalu.
Priključite prilagodnik za istosmjerni napon na monitor i u električnu utičnicu, a zatim uključite
prekidač napajanja na računalu.
(Pojedinosti potražite u odjeljku "3.3 Priključivanje napajanja".)
3
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u Digital.
Ako su računalo i proizvod povezani putem [DVI] priključka, nije dostupan zvuk.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
43
3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
DVI IN
1
2
Priključite DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u priključak HDMI na računalu.
Priključite prilagodnik za istosmjerni napon na monitor i u električnu utičnicu, a zatim uključite
prekidač napajanja na računalu.
(Pojedinosti potražite u odjeljku "3.3 Priključivanje napajanja".)
3
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u Digital.
Ako su računalo i proizvod povezani putem [DVI] priključka, nije dostupan zvuk.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
44
3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
3.2.2 Instaliranje upravljačkog programa
z
Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i
frekvenciju za ovaj proizvod.
z
Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.
z
Ako priložena datoteka nije ispravna, posjetite početnu stranicu Samsungova web-mjesta (http://
www.samsung.com) i preuzmite datoteku.
1
2
3
4
U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
5
Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za
Kliknite "Windows Driver".
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.
proizvod.
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
45
3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
3.2.3 Postavljanje optimalne razlučivosti
Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.
Odaberite jezik i promijenite razlučivost na optimalnu vrijednost.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
[+]
Follow the above settings to set the resolution.
English
EXIT
1
2
Pritiskanjem gumba [
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
] dođite na željeni jezik, a zatim pritisnite [
Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite [
].
].
z
Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše
triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.
z
Optimalna se razlučivost može odabrati i na upravljačkoj ploči na računalu.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
46
3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
3.2.4 Promjena razlučivosti pomoću računala
z
Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću
značajke Upravljačka ploča na računalu.
z
Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Postavke i promijenite razlučivost.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
47
3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista
Idite na Upravljačka ploča
Personalizacija
Postavke prikaza i promijenite razlučivost.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
48
3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
49
3
3.3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Priključivanje napajanja
Kabel za napajanje priključite u DC adapter
za napajanje. Zatim DC adapter za napajanje
priključite u [DC 14V IN] priključak na
podnožju.
DC 14V IN
Kabel za napajanje priključite u priključak
[DC 14V] na monitoru te u priključak
[DC 14V OUT] na podnožju.
DC 14V
DC 14V OUT
Priključite kabel za napajanje u naponsku
utičnicu.
DC adapter za napajanje ne može se priključiti na stražnju stranu monitora.
3 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
50
4
4.1
Postavljanje zaslona
Konfigurirajte postavke zaslona, kao što su svjetlina i nijansa boje.
Brightness
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright postavljena na način rada Dynamic Contrast.
4.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] odaberite Brightness, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
PICTURE
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
: Off
:
1936
Fine
:
0
ࢇࢷ֩Ѝ
4
AUTO
࣏ࢽ
Prilagodite postavku Brightness pomoću gumba [
۴੔
].
4 Postavljanje zaslona
51
4
4.2
Postavljanje zaslona
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.
z
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.
z
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Color u načinu rada Full ili Intelligent.
4.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Contrast, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
: Off
Fine
ࢇࢷ֩Ѝ
4
1936
0
AUTO
࣏ࢽ
Prilagodite postavku Contrast pomoću gumba [
۴੔
].
4 Postavljanje zaslona
52
4
4.3
Postavljanje zaslona
Sharpness
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.
z
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.
z
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Color u načinu rada Full ili Intelligent.
4.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Sharpness, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Off
Fine
ࢇࢷ֩Ѝ
4
1936
0
AUTO
࣏ࢽ
Prilagodite postavku Sharpness pomoću gumba [
۴੔
].
4 Postavljanje zaslona
53
4
4.4
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Angle.
Ta značajka omogućuje prilagodbu kuta gledanja, svjetline i nijanse vlastitom ukusu.
4.4.1 onfiguriranje mogućnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
SAMSUNG
] na monitoru odaberite MAGICBright, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će
se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
ଥࢿ
Game
Fine
ࢇࢷ֩Ѝ
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
࣏ࢽ
0
AUTO
۴੔
z
Custom: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
z
Standard: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
z
Game: kvaliteta slike prikladna za igranje igara s mnoštvom vizualnih efekata i dinamičnom
akcijom.
4
5
z
Cinema: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
z
Dynamic Contrast: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Postavljanje zaslona
54
4
4.5
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGICAngle
omogućuje konfiguriranje postavki radi postizanja optimalne kvalitete slike u skladu s kutom
gledanja.
z
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.
z
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Color.
Ta značajka omogućuje prilagodbu kuta gledanja, svjetline i nijanse vlastitom ukusu.
4.5.1 onfiguriranje mogućnosti SAMSUNG MAGIC Angle
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
SAMSUNG
] na monitoru odaberite MAGIC
Angle, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će
se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
Off
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Lean Back Mode 2
Standing Mode
ଥࢿ
Fine
Group View
Lean Back Mode 1
Side Mode
Custom
ࢇࢷ֩Ѝ
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
4
1
1
5
5
2
3
z
Off
① : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti neposredno ispred vas dok budete
gledali u njega.
z
Lean Back Mode 1
② : odaberite tu mogućnost ako će monitor biti malo povišen u odnosu na
vas dok budete gledali u njega.
z
Lean Back Mode 2
③ : odaberite tu mogućnost ako će monitor dok budete gledali u njega biti
još više povišen u odnosu na vas nego za način prikaza Lean Back Mode 1.
z
Standing Mode
z
Side Mode
④ : odaberite tu mogućnost ako ćete u monitor gledati odozgo.
⑤ : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti lijevo ili desno od vas dok
budete gledali u njega.
z
Group View: odaberite tu mogućnost za više gledatelja na mjestima
①, ④ i ⑤ .
4 Postavljanje zaslona
55
4
Postavljanje zaslona
z
Custom: Način rada Lean Back Mode 1 primijenit će se prema zadanim postavkama ako je
odabrana mogućnost Custom.
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Postavljanje zaslona
56
4
4.6
Postavljanje zaslona
Coarse
Frekvenciju zaslona možete prilagoditi.
Dostupno samo u načinu rada Analog.
4.6.1 Prilagodba mogućnosti Coarse
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Coarse, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
MAGIC Angle
Coarse
SAMSUNG
: Off
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite postavku Coarse pomoću gumba [
:
࣏ࢽ
1936
0
AUTO
۴੔
].
4 Postavljanje zaslona
57
4
4.7
Postavljanje zaslona
Fine
Zaslon možete precizno ugoditi da biste dobili sliku živih boja.
Dostupno samo u načinu rada Analog.
4.7.1 Prilagodba mogućnosti Fine
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Fine, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
: Off
:
1936
Fine
:
0
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite postavku Fine pomoću gumba [
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
].
4 Postavljanje zaslona
58
5
Konfiguriranje nijanse
SAMSUNG
Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright
postavljena na način rada Cinema ili Dynamic Contrast.
5.1
SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
MAGICColor
je nova tehnologija za poboljšavanje kvalitete slike, koju je neovisno razvio Samsung i koja
omogućuje prikaz živih, vjernih boja bez smanjenja kvalitete slike.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Angle.
5.1.1 onfiguriranje mogućnosti SAMSUNG MAGIC Color
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
Pritiskanjem gumba [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
].
SAMSUNG
] na monitoru odaberite MAGICColor, a zatim pritisnite [
]. Prikazat će
se sljedeći zaslon.
COLOR
4
5
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Off
Demo
Full
Intelligent
50
AUTO
۴੔
SAMSUNG
z
Off: Onemogućite značajku MAGICColor.
z
SAMSUNG
Demo: Usporedite normalni način prikaza s načinom prikaza uz značajku MAGIC
Color.
z
Full: žive boje u svim područjima slike, uključujući nijanse kože.
z
Intelligent: poboljšavanje boje u svim područjima slike, osim nijansi kože.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Konfiguriranje nijanse
59
5
5.2
Konfiguriranje nijanse
Red
Prilagodba udjela crvene boje u slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Color u načinu rada Full ili Intelligent.
5.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Red
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Red, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
&2/25
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
50
Blue
:
50
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Prilagodite postavku Red pomoću gumba [
50
AUTO
۴੔
].
5 Konfiguriranje nijanse
60
5
5.3
Konfiguriranje nijanse
Green
Prilagodba udjela zelene boje u slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Color u načinu rada Full ili Intelligent.
5.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Green
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Green, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Prilagodite postavku Green pomoću gumba [
AUTO
۴੔
].
5 Konfiguriranje nijanse
61
5
5.4
Konfiguriranje nijanse
Blue
Prilagodba udjela plave boje u slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Color u načinu rada Full ili Intelligent.
5.4.1 Konfiguriranje mogućnosti Blue
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Blue, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Prilagodite postavku Blue pomoću gumba [
AUTO
۴੔
].
5 Konfiguriranje nijanse
62
5
5.5
Konfiguriranje nijanse
Color Tone
Prilagođavanje općenitog tona boje na slici.
z
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Color u načinu rada Full ili Intelligent.
z
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Angle.
5.5.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Tone
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] odaberite Color Tone, a zatim pritisnite [
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
50
Green
:
50
Blue
:
Color Tone
Gamma
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Cool 2
Cool 1
: ૲ࣱ
Normal
: ֻҖ
Warm 1
Warm 2
Custom
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
z
Cool 2: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost Cool1.
z
Cool 1: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost Normal.
z
Normal: prikaz standardne nijanse boje.
z
Warm 1: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost Normal.
z
Warm 2: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza Warm1.
z
Custom: prilagodba nijanse boje.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Konfiguriranje nijanse
63
5
5.6
Konfiguriranje nijanse
Gamma
Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Angle.
5.6.1 Prilagodba mogućnosti Gamma
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] odaberite Gamma, a zatim pritisnite [
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
COLOR
4
5
Pritisnite [
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Konfiguriranje nijanse
64
6
6.1
Promjena veličine ili položaja zaslona
H-Position i V-Position
H-Position: Zaslon možete pomaknuti ulijevo ili udesno.
V-Position: Zaslon možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.
Dostupno samo u načinu rada Analog.
6.1.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
Pritisnite [
] odaberite SIZE&POSITION, a zatim pritisnite [
].
] da biste se pomaknuli na H-Position ili V-Position, a potom pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Image Size
: Wide
Image Size
: Wide
Menu H-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
:
1
Menu V-Position
:
1
ࢇࢷ֩Ѝ
4
SIZE&POSITION
Pritisnite [
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
] da biste konfigurirali H-Position ili V-Position.
6 Promjena veličine ili položaja zaslona
65
6
6.2
Promjena veličine ili položaja zaslona
Image Size
Promijenite veličinu slike.
6.2.1 Promjena postavke slikeImage Size za sliku
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
Pritiskanjem gumba [
] odaberite SIZE&POSITION, a zatim pritisnite [
].
] na monitoru odaberite Image Size, a zatim pritisnite [
]. Prikazat će
se sljedeći zaslon.
SIZE&POSITION
H-Position
50
V-Position
50
Image Size
Menu H-Position
࢕Ѱ
Auto
Wide
Menu V-Position
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
1
AUTO
࣏ࢽ
࣏ࢽ
۴੔
z
Auto: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
z
Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
SIZE&POSITION
H-Position
50
V-Position
50
Image Size
4:3
࢕Ѱ
:LGH
6FUHHQ)LW
Menu H-Position
Menu V-Position
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
1
AUTO
۴੔
z
4:3: prikaz slike proporcija 4:3.
z
Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
z
Screen Fit: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.
Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
4
5
z
Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DVI/DP kabela.
z
Ulazni je signal 480p, 576p, 720p, 1080i ili 1080p.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Promjena veličine ili položaja zaslona
66
6
6.3
Promjena veličine ili položaja zaslona
Menu H-Position i Menu V-Position
Menu H-Position: Omogućuje pomicanje izbornika ulijevo ili udesno.
Menu V-Position: Omogućuje pomicanje izbornika prema gore ili prema dolje.
6.3.1 Konfiguriranje značajki Menu H-Position i Menu V-Position
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
Pritisnite [
[
] odaberite SIZE&POSITION, a zatim pritisnite [
] da biste se pomaknuli na Menu H-Position ili Menu V-Position, a potom pritisnite
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Image Size
: Wide
Image Size
: Wide
Menu H-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
:
1
Menu V-Position
:
1
ࢇࢷ֩Ѝ
4
].
Pritisnite [
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
] da biste konfigurirali Menu H-Position ili Menu V-Position.
6 Promjena veličine ili položaja zaslona
67
7
7.1
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Reset
Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.
7.1.1 Inicijalizacija postavki (Reset)
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Reset, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se
sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Off Timer On/Off
Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Customized Key
SAMSUNG
MAGIC Angle
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
AUTO
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇѰ
۴੔
۴੔
Reset all settings?
Yes
EXIT
4
5
Pritisnite [
No
AUTO
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
68
7
7.2
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Language
Postavite jezik izbornika.
z
Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
z
Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.
7.2.1 Promjena opcije Language
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Language za odabir jezika, a zatim pritisnite
[
].
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Customized Key
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritiskanjem gumba [
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
ଥࢿ
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
ଥࢿ
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
3&
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ɼ‫ܖ‬؆‫ـ‬
ଞ˲߭
∝䇁
ࢇѰ
AUTO
۴੔
] dođite na željeni jezik, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
69
7
7.3
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Off Timer On/Off
Omogućivanje ili onemogućivanje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
7.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Off Timer On/Off
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Off Timer On/Off, a zatim pritisnite [
]. Prikazat
će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Off Timer On/Off
: Off
On
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
: Acceleration
Customized Key
: SAMSUNG
MAGIC Angle
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
ࢇѰ
AUTO
۴੔
z
Off: deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
z
On: aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
70
7
7.4
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Off Timer Setting
Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata.
Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.
Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka Off Timer On/Off postavljena na On.
7.4.1 Konfiguriranje mogućnosti Off Timer Setting
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Off Timer Setting, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Off Timer On/Off
: On
Off Timer Setting
:
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
: Acceleration
Customized Key
: SAMSUNG
MAGIC Angle
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Pritisnite [
ࢇѰ
AUTO
۴੔
] da biste konfigurirali Off Timer Setting.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
71
7
7.5
Postavljanje i vraćanje na izvorno
PC/AV Mode
Postavite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će se povećati. Ova je opcija korisna prilikom gledanja
filmova.
Način rada PC/AV Mode dostupna je samo u načinu rada Digital.
7.5.1 Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] dođite na PC/AV Mode, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Off Timer On/Off
: On
Off Timer Setting
:
PC/AV Mode
Key Repeat Time
: PC
: AV
Customized Key
: SAMSUNG
MAGIC Angle
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
ࢇѰ
10h
AUTO
۴੔
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
72
7
7.6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Key Repeat Time
Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.
7.6.1 Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Key Repeat Time, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Off Timer On/Off
: On
Off Timer Setting
Key Repeat Time
: Acceleration
1 sec
2 sec
: No Repeat
Customized Key
:
PC/AV Mode
ࢇࢷ֩Ѝ
z
‫ݤ‬ɾ
SAMSUNG
MAGIC Angle
ࢇѰ
AUTO
۴੔
Možete odabrati Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako odaberete No Repeat, naredba reagira
samo jedanput kada pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
73
7
7.7
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Customized Key
Opciju Customized Key možete prilagoditi na sljedeći način.
7.7.1 Konfiguriranje opcije Customized Key
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
Pritiskanjem gumba [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
] na monitoru dođite na Customized Key, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Off Timer On/Off
Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Customized Key
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
z
4
5
SAMSUNG
MAGICAngle
Pritisnite [
PC
$FFHOHUDWLRQ
MAGIC Angle
SAMSUNG
Acceleration
2Q
MAGIC Bright
: SAMSUNG
Image
Bright
MAGICSize
SAMSUNG
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇѰ
AUTO
۴੔
۴੔
SAMSUNG
- MAGICBright - Image Size
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
74
7
7.8
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Auto Source
Aktivirajte Auto Source.
7.8.1 Konfiguriranje mogućnosti Auto Source
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Auto Source, a zatim pritisnite [
]. Prikazat će
se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Display Time
: Auto
: Manual
Menu Transparency
: On
Auto Source
Return
4
5
Adjust
AUTO
Enter
z
Auto: Izvor ulaznog signala bit će automatski prepoznat.
z
Manual: ručni odabir izvora ulaznog signala.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
75
7
7.9
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Display Time
Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u
navedenom razdoblju.
Mogućnost Display Time omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.
7.9.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Display Time, a zatim pritisnite [
]. Prikazat će
se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Auto Source
: Auto
Display Time
: 5 sec
10 sec
:
20 sec
200 sec
Menu Transparency
Return
4
5
Pritisnite [
Adjust
AUTO
Enter
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
76
7
Postavljanje i vraćanje na izvorno
7.10 Menu Transparency
Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika:
7.10.1 Promjena mogućnosti Menu Transparency za prozirnost izbornika
1
2
3
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Menu Transparency, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Auto Source
: Auto
Display Time
: 20 VHF
Menu Transparency
: Ѱ࢖
Off
On
Return
4
5
Pritisnite [
Adjust
AUTO
Enter
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
7 Postavljanje i vraćanje na izvorno
77
8
8.1
Izbornik INFORMATION i drugi izbornici
INFORMATION
Možete prikazati podatke o trenutačnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.
8.1.1 Prikaz izbornika INFORMATION
1
2
Pritisnite [
] na monitoru.
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost INFORMATION. Pojavit će se trenutni izvor ulaznog
signala, frekvencija i razlučivost.
PICTURE
COLOR
Digital
67.5kHz 60Hz PP
1920 x 1080
SIZE&POSITION
Optimal Mode
1920 x 1080 60Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
8.2
Konfiguriranje opcije Brightness na početnom zaslonu
Prilagodite postavku Brightness pomoću gumba [
] na početnom zaslonu kada nije otvoren nijedan
zaslonski izbornik.
1
Kada se prikaže početni zaslon, pritisnite gumb [
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
Brightness
100
EXIT
2
Prilagodite postavku Brightness pomoću gumba [
].
8 Izbornik INFORMATION i drugi izbornici
78
9
9.1
Instaliranje softvera
Natural Color
9.1.1 Što je Natural Color?
Jedan od problema kod korištenja računala je da se boje koje vidite na zaslonu razlikuju od boja ispisanih
slika ili izvornih slika unesenih putem skenera ili digitalnog fotoaparata. Natural Color je sustav za
upravljanje bojom koji je tvrtka Samsung Electronics razvila za rješavanje ovog problema. Ovaj softver radi
s uređajima tvrtke Samsung i omogućava samo podešavanje boja prikazanih na zaslonu kako bi
odgovarale bojama na ispisanim slikama. Dodatne informacije potražite u pomoći za softver na mreži
(F1).
Program Natural Color je dostupan na Internetu. Možete ga preuzeti s ispod navedenog web-mjesta i
instalirati;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/
pop_download.html
9 Instaliranje softvera
79
9
9.2
Instaliranje softvera
MultiScreen
MultiScreen omogućuje korisnicima dijeljenje zaslona na više dijelova.
9.2.1 Instaliranje softvera
1
2
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
Odaberite program za postavljanje funkcije "MultiScreen".
Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput
pritisnite instalacijsku datoteku za "MultiScreen"[ CD-ROM] mediju.
3
4
Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite [Next] (Sljedeće).
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
z
Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
z
Ikona "MultiScreen" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama
uređaja.
z
Ako se ne prikaže ikona prečaca, pritisnite tipku "F5".
Ograničenja i problemi s instalacijom (MultiScreen)
Na instalaciju funkcije "MultiScreen "možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.
Operacijski sustav
"Operativni sustav"
z
"Windows 2000"
z
"Windows XP Home Edition"
z
"Windows XP Professional"
z
"Windows Vista, 32-bitna verzija"
z
"Windows 7, 32-bitna verzija"
Za "MultiScreen" se preporučuje operacijski sustav "Windows 2000" ili noviji.
"Hardver"
z
Najmanje 32 MB memorije
z
Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
9 Instaliranje softvera
80
9
Instaliranje softvera
9.2.2 Uklanjanje softvera
Pritisnite [Start], odaberite [Settings]/[Control Panel] (Postavke / Upravljačka ploča), a zatim dvaput
pritisnite [Add or Remove Programs] (Dodavanje ili uklanjanje programa).
Na popisu programa odaberite "MultiScreen " i pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodaj/Izbriši).
9 Instaliranje softvera
81
9
9.3
Instaliranje softvera
MagicRMS Pro
9.3.1 O programu MagicRMS Pro
Program MagicRMS Pro može se koristiti za upravljanje mrežnim monitorom Samsung na daljinu. Dizajn
sučelja prilagođenog korisnicima korištenje čini jednostavnim i praktičnim.
Koristeći program MagicRMS Pro možete zakazati izvršenje zadatka na mrežnom monitoru u određeno
vrijeme.
Osim toga, možete na učinkovit način upravljati većim brojem mrežnih monitora, na način da ih grupirate
ili filtrirate u skladu sa specifičnim uvjetima.
Kako biste koristili program MagicRMS Pro Solution ili MagicRMS Pro Agent i pregledali vodič za
korisnike, posjetite www.samsunglfd.com. Prijeđite naSupport>Download Center i potražite
MagicRMS kako biste ga preuzeli.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog koda, licence za korištenje softvera otvorenog koda dostupne
su na web-mjestu MagicRMS Pro Agent.
Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.
9 Instaliranje softvera
82
10
Vodič za rješavanje problema
10.1 Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku
10.1.1 Testiranje proizvoda
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način.
Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom,
izvedite samodijagnostički test.
1
2
3
4
Isključite računalo i proizvod.
Izvucite kabel iz monitora.
Uključivanje proizvoda.
Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, monitor funkcionira normalno.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
10.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije
Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "11.3 Tablica standardnih načina rada signala")
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
10.1.3 Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite jesu li monitor i računalo pravilno
povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto
utaknuti. (Pogledajte "3.2 Povezivanje s
računalom i korištenje računala")
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne
može uključiti.
Provjerite je li kabel za napajanje ispravno
povezan. (Pogledajte "3.2 Povezivanje s
računalom i korištenje računala")
10 Vodič za rješavanje problema
83
10
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zaslonom
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor.
(Pogledajte "3.2 Povezivanje s računalom i
korištenje računala")
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom
uključen.
Not Optimum Mode se prikazuje na zaslonu.
Ta se poruka pojavljuje ako su razlučivost ili
frekvencija signala iz grafičke kartice veći od
maksimalnih vrijednosti za monitor.
Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u
skladu s mogućnostima monitora prema tablici
standardnih ulaznih signala (stranica 91).
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu do proizvoda (pogledajte
"3.2 Povezivanje s računalom i korištenje
računala")
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je
mutna.
Prilagodite postavke Coarse (stranica 57) i Fine
(stranica 58).
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel
za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu
razinu. (Pogledajte "11.1 Općenito")
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li razlučivost i frekvencija za
računalo unutar raspona razlučivosti i frekvencija
kompatibilnih s monitorom te po potrebi
promijenite postavke prema tablici standardnih
ulaznih signala (stranica 91) u ovom priručniku i
prema izborniku INFORMATION na monitoru.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je
pretamna.
Prilagodite postavke Brightness (stranica 51) i
Contrast (stranica 52).
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
(Pogledajte " Konfiguriranje nijanse")
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
(Pogledajte " Konfiguriranje nijanse")
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
(Pogledajte " Konfiguriranje nijanse")
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi
svakih 0,5 do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite
miš za povratak na prethodni zaslon.
10 Vodič za rješavanje problema
84
10
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili
prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je
postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka
na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi
zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se
piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
10 Vodič za rješavanje problema
85
10
Vodič za rješavanje problema
10.2 Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
z
Windows XP: Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Postavke
Dodatno
Izgled i teme
Monitor pa u odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost
osvježavanja.
z
Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča
Postavke
Dodatno
Prikaz
Monitor pa u odjeljku Postavke
monitora promijenite postavku Učestalost osvježavanja.
z
Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča
personalizacija
Dodatne postavke
Personalizacija
Izgled i
Postavke prikaza
Monitor pa u odjeljku Postavke
monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja.
z
Windows 7: Odaberite Upravljačka ploča
personalizacija
Dodatne postavke
Prikaz
Izgled i
Razlučivost zaslona
Monitor pa u odjeljku Postavke
monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja.
10 Vodič za rješavanje problema
86
10
Vodič za rješavanje problema
Pitanje
Kako mogu promijeniti
rezoluciju?
Odgovor
z
Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
z
Izgled i teme
Postavke i podesite rezoluciju.
Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke i podesite rezoluciju.
z
Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Prilagodi
Izgled i
Postavke prikaza i podesite
rezoluciju.
z
Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Prikaz
Izgled i
Prilagodba razlučivosti i
podesite rezoluciju.
Kako mogu postaviti način
rada za uštedu energije?
z
Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i teme
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona ili
pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
z
Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka
ploča
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću
značajke BIOS SETUP na računalu.
z
Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavljanje čuvara
zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
z
Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavljanje čuvara
zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
10 Vodič za rješavanje problema
87
11
Specifikacije
11.1 Općenito
Naziv modela
Zaslon
Sinkronizacija
TS190W
TS220W
TS240W
Veličina
19 inča (48 cm)
21,5 inča (55 cm)
24 inča (61 cm)
Područje
prikaza
408,2 mm (V) x
255,2 mm (O)
476,6 mm (V) x
268,1 mm (O)
518,4 mm (V) x
324,0 mm (O)
Vodoravna
frekvencija
30~81 kHz
Okomita
frekvencija
56~75 Hz
Boja zaslona
16,7 milijuna
Optimalna
rezolucija
1440 x 900 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
Maksimalna
rezolucija
1440 x 900 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
Maksimalna frekvencija
vremenskog razdjelnika piksela
137 MHz (analogni,
digitalni)
164 MHz (analogni,
digitalni)
164 MHz (analogni,
digitalni)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na
stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati
u različitim državama.
Priključci signala
RGB IN (D-Sub) priključak, DVI priključak
Priključak poslužitelja
LAN
USB
USB 2.0 x 6 (preuzimanje)
Rezolucija
Dimenzije (Š x V
x D) / težina
Atmosferski
uvjeti
S postoljem
443,0 × 416,8 ×
227,0 mm / 4,4 Kg
513,0 × 424,1 ×
227,0 mm / 4,9 Kg
560,0 × 444,3 ×
227,0 mm / 5,3 Kg
Bez postolja
443,0 × 301,9 ×
49,5 mm / 3,2 Kg
513,0 × 317,0 ×
50,0 mm / 3,6 Kg
560,0 × 374,0 ×
50,0 mm / 4,0 Kg
Rad
Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlažnost: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlažnost: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s
opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna
izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira
postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski.
Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
11 Specifikacije
88
11
Specifikacije
Naziv modela
TS190W
TS220W
TS240W
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun
piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim.
To ne utječe na radne značajke proizvoda.
VESA (V x H)
100 x 100 mm
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
uređaj klase B (uređaj za radiodifuznu komunikaciju za kućnu upotrebu)
Ovaj je uređaj klase B namijenjen kućnoj upotrebi i registriran u skladu sa zahtjevima elektromagnetske
kompatibilnosti i može se koristiti u svim regijama
11 Specifikacije
89
11
Specifikacije
11.2 Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i
promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena.
Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite
bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod
povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda
električne
energije
Uobičajeni način rada
Način rada za
uštedu energije
Napajanje je
isključeno
(Gumb za
uključivanje/
isključivanje u
isključenom
položaju)
Napajanje je
isključeno
(Prekidač za
uključivanje/
isključivanje u
isključenom
položaju)
Indikator
napajanja
Uključeno
Isključeno
Isključeno
Isključeno
manje od 1,8 W
manje od 1,8 W
0W
TS190W : manje od 45 W
Potrošnja
energije
TS220W : manje od 50 W
TS240W : manje od 55 W
z
Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se
promijene postavke.
z
Da biste potrošnju energije smanjili na 0 W, isključite prekidač na prilagodniku ili odspojite kabel za
napajanje. Kada uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, obavezno izvucite kabel za napajanje
iz utičnice. Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0 W kada prekidač napajanja ne postoji,
iskopčajte kabel za napajanje.
11 Specifikacije
90
11
Specifikacije
11.3 Tablica standardnih načina rada signala
z
Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku
veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost
različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete
optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.
z
Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD
monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije
nego ga zamijenite za LCD monitor.
Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se
automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada
signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
TS190W
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
11 Specifikacije
91
11
Specifikacije
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V/O)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
TS220W
11 Specifikacije
92
11
Specifikacije
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V/O)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
TS240W
11 Specifikacije
93
11
Specifikacije
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V/O)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1200 (RB)
74,038
59,950
154,000
+/-
z
Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni
ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
z
Okomita frekvencija
Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se
učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u
hercima (Hz).
11 Specifikacije
94
Dodatak
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke
SAMSUNG za podršku kupcima.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Dodatak
95
Dodatak
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€
0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)210
6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) +48
22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808207267)
http://www.samsung.com
Dodatak
96
Dodatak
EUROPE
RUMANIA
From landline : 08010SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40)21
206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
Dodatak
97
Dodatak
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
Dodatak
98
Dodatak
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Dodatak
99
Dodatak
Pravilno odlaganje
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog
prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za
okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od
ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako
bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
omercijalnim otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Može se primijeniti u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim
sustavima vraćanja baterija.)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu
ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na
oznakama govore da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih
razina u Direktivi EU 2006/66.
Korisnik ne može zamijeniti bateriju koja je ugrađena u ovaj uređaj. Informacije o zamjeni
baterije zatražite od davatelja usluga.Nemojte pokušavati vaditi bateriju ili je bacati u
vatru. Nemojte rastavljati, gnječiti niti bušiti bateriju. Namjeravate li baciti proizvod,
služba za prikupljanje otpada poduzet će odgovarajuće mjere s ciljem recikliranja i
obrade proizvoda, uključujući i njegovu bateriju.
Dodatak
100
Dodatak
Terminologija
OSD (On Screen Display)
OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi
odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te
mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.
Coarse
Postavka Coarse označava frekvenciju vibracija radiovalova u sekundi. Viša frekvencija prenosi veću
količinu podataka i lakše se reflektira. Niža frekvencija lakše zaobilazi prepreke i dalje dopire, ali
prenosi manju količinu podataka. Izbornik Coarse omogućuje ručno podešavanje frekvencije radi
postizanja optimalne kvalitete slike. Podesite postavku Coarse prema tablici standardnih ulaznih
signala (stranica 91) u skladu s performansama vašeg uređaja te uživajte u poboljšanoj kvaliteti slike.
Gamma
Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove.
Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava
samo srednja svjetlina.
Razina sive
Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih
područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive
odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke
Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.
Frekvencija skeniranja
Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu
obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo
golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz).
Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija
skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.
Vodoravna frekvencija
Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli
se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi
prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Okomita frekvencija od 85 kHz znači da se vodoravne crte
od kojih se sastoji slika prenose 85 000 u sekundi.
Dodatak
101
Dodatak
Okomita frekvencija
Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a
upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz
znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina
osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.
Rezolucija
Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu
detaljinizoranosti zaslona.
Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više
zadataka istodobno.
Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela
(vodoravna frekvencija) i 1080 okomitih crta (okomita razlučivost).
Plug & Play
Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi
se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.
Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.
Dodatak
102
Kazalo
A
M
Automatski odabir izvora 75
MagicRMS Pro 82
Autorska prava 2
Mjerač vremena za isključivanje je uključen/
isključen 70
Mjere opreza 5
C
MultiScreen 80
Crvena 60
N
Č
Čišćenje 3
D
Dijelovi 20
F
Fino 58
G
Gama 64
Grubo 57
Način rada PC/AV 72
Natural Color 79
O
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM
SVIJETU 95
Općenito 88
Oštrina 53
P
Pitanja i odgovori 86
Plava 62
Ponovno postavljanje 68
Postavljanje samoisključivanja 71
I
Povezivanje s računalom i korištenje računala
INFORMACIJE 78
Instaliranje 24
43
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
proizvoda 12
Pravilno odlaganje 100
J
Prije povezivanja 42
Jezik 69
Prilagođena tipka 74
Provjera sadržaja 18
K
Konfiguriranje opcije Brightness na
početnom zaslonu 78
Kontrast 52
Korištenje Windows Embedded Standard 7
32
Prozirnost izbornika 77
S
SAMSUNG MAGIC Angle 55
SAMSUNG MAGIC Bright 54
SAMSUNG MAGIC Color 59
Svjetlina 51
Kazalo
103
Kazalo
Š
Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru
tvrtke Samsung za korisničku podršku 83
Što je to klijentsko računalo Windows
Embedded Standard 7 28
T
Tablica standardnih načina rada signala 91
Terminologija 101
Ton boje 63
U
Ušteda električne energije 90
V
Veličina slike 66
Veza za korištenje sustava "Windows
Embedded Standard 7" 29
Vrijeme ponavljanja tipki 73
Vrijeme prikaza 76
Z
Zelena 61
Kazalo
104

advertisement

Key Features

  • 55.9 cm (22")
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 5 ms 250 cd/m² 1000:1
  • 30 W

Related manuals

advertisement

Languages