Samsung UD55C-B User manual


Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Samsung UD55C-B User manual | Manualzz

LFD ZASLON

Upute za korištenje

UD46C-B

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

BN46-00331A-01

Sadržaj

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava 5

Sigurnosne mjere opreza 6

Simboli 6

Čišćenje 6

Skladištenje 7

Električna energija i sigurnost 7

Instaliranje 8

Rukovanje 10

Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom 13

Pripremne radnje

Provjera sadržaja

Skidanje ambalaže

Provjera komponenti

Dijelovi 17

Komplet vanjskog senzora 17

Stražnja strana

Daljinski upravljač

19

21

Povezivanje pomoću IR stereokabela (prodaje se zasebno) 24

14

14

15

Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju) 25

Kut nagiba i zakretanje 25

Ventilacija 25

Dimenzije 26

Montaža zidnog stalka 27

Montaža kompleta za postavljanje na zid 27

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

(VESA) 28

Daljinski upravljač

Kabelski priključak

29

29

Povezivanje 32

Kontrolne šifre 33

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja 40

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke 40

Povezivanje s računalom 41

Povezivanje pomoću D-SUB kabela

(analogna vrsta) 41

Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta) 42

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

42

43

Promjena rezolucije

Promjena rezolucije u sustavu Windows XP

44

44

Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista 44

Promjena rezolucije u sustavu Windows 7 45

Promjena rezolucije u sustavu Windows 8 45

Povezivanje vanjskog monitora 46

Povezivanje s videouređajem

Povezivanje pomoću AV kabela

46

46

Povezivanje pomoću komponentnog kabela 47

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Povezivanje sa zvučnim sustavom

Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno) 50

MagicInfo 50

47

48

49

Input

Source List 53

PIP 54

PIP 54

Source 55

Size 56

Position 56

Transparency 57

Edit Name 57

Source AutoSwitch Settings 58

Source AutoSwitch 58

Primary Source Recovery 58

Primary Source 59

Secondary Source 59

2

Sadržaj

Picture

Mode 60

Custom 61

Color Tone 62

Color Control 62

Color Temp. 63

Image Lock 63

Auto Adjustment 64

Signal Balance 64

Signal Balance 64

Signal Control 64

Size 65

HDMI Black Level 65

PIP Picture 66

Dynamic Contrast 66

Lamp Control 67

Picture Reset 67

Picture

Mode 68

Custom 69

Color Tone 70

Color Temp. 70

Size 71

Digital NR 71

HDMI Black Level 72

Film Mode 72

PIP Picture 73

Dynamic Contrast 73

Lamp Control 74

Picture Reset 74

Sound

Mode 75

Custom 76

Auto Volume 76

SRS TS XT 77

Sound Select 77

Sound Reset 78

Setup

Language 79

Time 80

Clock Set 80

Sleep Timer 80

Timer1 / Timer2 / Timer3 80

Holiday Management 80

Menu Transparency 81

Safety Lock 81

Change PIN 81

Lock 81

Energy Saving 82

Video Wall 82

Video Wall 82

Format 83

Horizontal 83

Vertical 84

Screen Position 84

Safety Screen 85

Pixel Shift 85

Timer 86

Bar 86

Eraser 87

Pixel 87

Side Gray 88

Resolution Select 88

Power On Adjustment 89

3

Sadržaj

OSD Rotation 89

Advanced Settings 90

Temperature 90

Auto Power 90

Button Lock 91

User Auto Color 91

Standby Control 92

Lamp Schedule 92

OSD Display 93

Software Upgrade 94

Setup Reset 95

Reset All 95

Korištenje aplikacije MDC

Multi Control 96

Instalacija/deinstalacija programa MDC 97

Instaliranje 97

Deinstaliranje 97

Što je MDC?

Povezivanje s MDC-om

98

98

Upravljanje povezivanjem 101

User Login 102

Auto Set ID 103

Kloniranje 104

Ponovno izvršavanje naredbe 105

Početak rada s MDC-om

Raspored glavnog zaslona

106

107

Izbornici 107

Prilagodba zaslona 109

Napredne značajke

Prilagodba zvuka

112

114

Postavljanje sustava

Postavke alata

Druge funkcije

114

123

126

Upravljanje grupom

Upravljanje rasporedom

Vodič za rješavanje problema

127

129

131

Vodič za rješavanje problema

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima 133

Testiranje proizvoda 133

Provjera rezolucije i frekvencije

Provjerite sljedeće.

133

134

Pitanja i odgovori 137

Specifikacije

Općenito 139

Ušteda električne energije 142

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena 143

Dodatak

Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM

SVIJETU 145

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Ostali slučajevi

153

153

153

153

Pravilno odlaganje 154

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad) 154

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda 154

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika 155

Optimalna kvaliteta slike

Sprečavanje zaostalih slika

155

156

Licenca 158

Terminologija 159

4

Poglavlje 01

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

-

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

-

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

5

Sigurnosne mjere opreza

Oprez

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE

Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI

STRAŽNJI DIO)

UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.

SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.

Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.

Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

Simboli

Upozorenje

Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.

Oprez

Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.

Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

Čišćenje

― Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.

― Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

1

Isključite proizvod i računalo.

2

Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.

― Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

3

Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne agense.

!

Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

4

Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove proizvoda.

5

Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.

6

Uključite proizvod i računalo.

6

Skladištenje

Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač zraka.

― Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će naplaćena naknada).

Električna energija i sigurnost

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Upozorenje

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.

Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.

!

!

Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.

!

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).

To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.

Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.

Moglo bi doći do požara.

7

!

!

Oprez

!

Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

Električni udar može oštetiti proizvod.

Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke

Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za napajanje.

Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

!

Instaliranje

Upozorenje

!

Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

Moglo bi doći do požara.

Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.

Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.

Koristite samo odgovarajuće regale.

Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili ormari.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.

Djeca bi se mogla ugušiti.

!

8

!

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili kosu površinu).

Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.

Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi

(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Oprez

!

Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.

Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.

Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.

Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.

!

!

Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

Zaslon bi se mogao oštetiti.

Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

Lagano položite proizvod.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

SAMSUNG

Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili pak u zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme bez prekida funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.

Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite

Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

9

Rukovanje

Upozorenje

!

!

Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

Djeca bi se mogla teško ozlijediti.

Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.

!

!

!

Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca

(igračke, slatkiše itd.).

Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

GAS

Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

10

!

100

U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

Moglo bi doći do eksplozije ili požara.

Oprez

Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

!

U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).

Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.

Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

!

!

-_-

!

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj napona.

Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

Vid vam se može pogoršati.

Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.

U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

11

!

!

!

Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

Smanjit ćete umor očiju.

Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.

Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.

Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.

Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

!

!

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti nove i korištene baterije.

U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove reciklaže.

Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

12

Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom

Uređaj nemojte postavljati kako je prikazano na slici.

Zaslon je osjetljiv i mogao bi se oštetiti.

!

Prilikom rukovanja zaslonom, položite ga kako je prikazano na slici

• za to možete koristiti ambalažu.

Prilikom premještanja uređaja, svakako koristite ručice koje se nalaze na poleđini.

!

Uređaj nemojte držati ili hvatati za površinu koja se nalazi manje od 15 mm od njegove prednje površine.

13

Poglavlje 02

Pripremne radnje

Provjera sadržaja

Skidanje ambalaže

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

1

Skinite crni uređaj za zaključavanje koji se nalazi na dnu kutije.

2

Koristeći utore na kutiji, podignite i skinite gornji dio kutije.

1 2 3

3

Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.

― Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.

4

Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u budućnosti.

14

-

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

-

Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.

-

Uz proizvod se ne isporučuje postolje.

Da biste postavili postolje, kupite ga odvojeno.

Provjera komponenti

Komponente

― Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Vodič za brzo postavljanje Kartica Jamstvo

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

-

+

+

Baterije (

str.22

)

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Daljinski upravljač (

str.21

)

Upute za korištenje

Kabel za napajanje

CD sa softverom MagicInfo Lite

Edition

D-SUB kabel (

str.41

)

Wall-mount Fixed Bracket Kit

15

-

Sljedeće dijelove možete kupiti u najbližoj trgovini.

Predmeti koji se prodaju zasebno

KOMPLET za postavljanje na zid Postolje RS232C-stereokabel (

str.98

) DVI kabel (

str.42

)

HDMI-DVI kabel (

str.42

)

HDMI kabel (

str.43

)

Videokabel (

str.46

)

Stereokabel Kabel komponente (

str.47

) RCA stereokabel (

str.49

)

RCA kabel (

str.46

)

AV prilagodnik/prilagodnik komponente (

str.46

)

AUDIO prilagodnik (

str.46

)

LAN kabel (

str.99

)

Mrežni uređaj (

str.50

)

DP-DVI kabel

16

Dijelovi

Komplet vanjskog senzora

― KOMPLET vanjskog senzora sadrži senzor za daljinsko upravljanje, senzor svjetline i funkcijske tipke. Ako zaslon postavljate na zid, KOMPLET vanjskog senzora možete premjestiti na bočnu stranu zaslona.

― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Naziv

Senzor daljinskog upravljanja

Senzor svjetlosti

Indikator napajanja

Gumb SOURCE

Gumb POWER

Opis

Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.

― Uklonite prepreke u prostoru između senzora i daljinskog upravljača.

Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog zaslona i podešava svjetlinu zaslona.

Ne svijetli kada je uređaj uključen, a treperi zeleno u načinu uštede energije.

Prebacuje s PC načina rada u Video.

Odabire izvor ulaznog signala s kojim je povezan vanjski uređaj.

Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje LCD zaslona.

17

Pričvršćivanje KOMPLETA vanjskog senzora na bočnu stranu

― Ovaj se komplet vanjskog senzora može pričvrstiti za bilo koji dio zaslona pomoću dvostrane trake priložene senzoru.

― Komplet vanjskog senzora također se može pričvrstiti na zid pokraj zaslona.

― Nemojte pričvrstiti komplet vanjskog senzora na zaslon ako on nema plastične ili metalne bočne strane. Moguće je oštećenje zaslona.

18

Stražnja strana

― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Priključak

CONTROL IN

IR OUT

CONTROL IN

IR OUT

RJ45 MDC

RS232C IN

RS232C OUT

PC AUDIO

IN OUT

AV /

COMPONENT IN

D-SUB IN

ON

RJ45 MDC

RS232C IN

RS232C OUT

PC AUDIO IN

PC AUDIO OUT

AV / COMPONENT IN

D-SUB IN

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DVI OUT (LOOPOUT)

DVI IN (MagicInfo)

DVI IN

(MagicInfo)

POWER

HDMI IN 1

HDMI IN 2

DVI OUT

(LOOPOUT)

Opis

Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.

Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i odvodi signal putem značajke LOOP OUT.

Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.

Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C kabela.

Prima zvuk s računala putem audiokabela.

Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću AV/komponentnog prilagodnika.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.

Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.

Povezuje se s drugim proizvodom pomoću DVI kabela.

Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili DP-DVI kabela.

19

Zaključavanje za zaštitu od krađe

― Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.

― Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

1

Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.

2

Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.

3

Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.

4

Zaključajte uređaj za zaključavanje.

-

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

-

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

-

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

20

Daljinski upravljač

― Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

Uključivanje proizvoda.

Podešavanje jačine zvuka.

Odaberite priključeni uređaj.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

VOL

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Isključivanje proizvoda.

U OSD izbornik unesite lozinku ili promijenite kanal.

isključite zvuk.

Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite

MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka

(+ VOL -).

-

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

21

Brz odabir korištenih funkcija.

TOOLS INFO

Povratak na prethodni izbornik.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Gumb za pokretanje značajke MagicInfo Quick.

MagicInfo se može omogućiti samo kada je priključen mrežni uređaj.

Kod proizvoda koji ne podržavaju MagicInfo taj je gumb onemogućen.

Prikaz informacija na zaslonu.

Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili podešavanje vrijednosti opcija.

Aktivira označene stavke izbornika.

Izlazak iz trenutnog izbornika.

Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:

PC

,

DVI

ili

HDMI.

.

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

-

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

22

Podešavanje prikaza na zaslonu pomoću daljinskog upravljača

Gumbi Opis

1

Otvara zaslonski (OSD) izbornik.

2

Odaberite između

Input

,

Picture

,

Sound

,

Setup

ili

Multi

Control

na prikazanom zaslonu OSD izbornika.

Domet prijema daljinskog upravljača

30˚

30˚

3

Promjena postavki prema potrebi.

4

Dovršenje postavljanja.

Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30 slijeva i zdesna.

― Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.

― Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.

― Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.

5

Zatvaranje zaslonskog (OSD) izbornika.

23

Povezivanje pomoću IR stereokabela

(prodaje se zasebno)

Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom putem daljinskog upravljača

• Pomoću namjenskog stereokabela povežite [IR OUT] priključak na uređaju s

[CONTROL IN] priključkom na uređaju sa zaslonom.

Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema proizvodu primit će oba uređaja sa zaslonom i .

― Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

IR OUT

Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom putem kompleta vanjskog senzora (prodaje se zasebno)

Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju

(s kojim je povezan komplet vanjskog senzora) primit će oba uređaja sa zaslonom i .

― Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

CONTROL IN

1

CONTROL IN

2

1

CONTROL IN

2

24

Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)

15

˚

― Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.

-

Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.

-

U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.

-

Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.

Kut nagiba i zakretanje

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

• Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.

Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na satu tako da je LED zaslon usmjeren prema dolje.

Ventilacija

Instalacija na okomit zid

A minimalno 40 mm

B Temperatura okoline: Ispod 35 C

• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te održavajte temperaturu okoliša A ispod 35 C.

A

B

Slika 1,1 Prikaz s bočne strane

25

B

Slika 1,3 Prikaz s bočne strane

D D

A

E

C

Slika 1,2 Prikaz s bočne strane

Dimenzije

2

1

3

4

Instalacija na izbočen zid

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Prikaz s gornje strane

A minimalno 40 mm

B minimalno 70 mm

C minimalno 50 mm

D minimalno 50 mm

E Temperatura okoliša: Ispod 35 C

― Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.

5

Naziv modela

UD46C-B

1 1 2 2 3 3 4

Jedinica: mm(u inčima)

4 5

1023.7

1018.3

572.9

578.3

95.5

― Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.

26

Montaža zidnog stalka

Montaža kompleta za postavljanje na zid

Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.

Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.

Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.

27

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)

― Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.

Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.

Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.

Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.

Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.

Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.

Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.

Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.

Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.

Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.

Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.

Jedinica: mm(u inčima)

Naziv modela Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima

Standardni vijak Količina

UD46C-B

600 400 M8, L12~16

― Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog

šoka.

28

Daljinski upravljač

Kabelski priključak

RS232C kabel

Sučelje

Pin

Brzina prijenosa podataka

Bitovi podataka

Paritet

Bitovi za prekid

Kontrola protoka

Maksimalna duljina

RS232C (9-pinski)

T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)

9600 b/s

8 bitova

Nema

1 bitova

Nema

15 m (samo vrsta s oklopom)

Dodjela pinova

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Pin

1

2

6 7 8 9

Signal

Prepoznavanje nosača podataka

Primljeni podaci

Preneseni podaci

Priprema podatkovnog terminala

Uzemljenje signala

Priprema paketa podataka

Slanje zahtjeva

Slobodan za slanje

Indikator sa zvonom

29

RS232C kabel

Priključak: 9-pinski D-Sub

Kabel: Poprečni kabel

9 5 5 9

LAN kabel

Dodjela pinova

1 2 3 4 5 6 7 8

6

-P1-

1

-P1-

Ženski Rx

Tx

Uzemlj.

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

--------

-P2-

1

2

3

Tx

Rx

Uzemlj.

1

-P2-

6

-P2-

Ženski

6

7

8

4

5

2

3

1

Pin br.

Standardna boja

bijela i narančasta narančasta bijela i zelena plava bijela i plava zelena bijela i smeđa smeđa

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

30

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Priključak: RJ45 MDC

Izravni LAN kabel (PC u HUB)

HUB

P2

RJ45 MDC

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Križni LAN kabel (PC u PC)

RJ45 MDC

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

31

Povezivanje

Veza 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Veza 2

RJ45

Veza 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

32

Kontrolne šifre

Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA Vrsta naredbe 0

4

5

6

1

2

3

Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA Vrsta naredbe 1 Vrijednost

Naredba

Br.

Vrsta naredbe Naredba

7

8

Upravljanje napajanjem

Upravljanje jačinom zvuka

Upravljanje izvorom ulaznog signala

Upravljanje načinom rada zaslona

Upravljanje veličinom zaslona

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

Komanda za uključivanje/ isključivanje slike u slici

Upravljanje automatskim podešavanjem

0x3C

0x3D

Komanda za način rada s videozidom 0x5C

0

0~1

Kontrolni zbroj

Raspon vrijednosti

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

Br.

Vrsta naredbe Naredba Raspon vrijednosti

0~1

9

Sigurnosno zaključavanje 0x5D

Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod

(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.

Npr. Uključeno & ID=0

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

"Power"

Kontrolni zbroj

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

1

12

Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće reagirati.

33

Upravljanje napajanjem

Funkcija

Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.

Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 0

Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 1 "Power"

"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

1: Napajanje UKLJUČENO

0: Napajanje ISKLJUČENO

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x11

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"Power"

"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'N' r-CMD

0x11

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"ERR"

Upravljanje jačinom zvuka

Funkcija

Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.

Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x12 0

Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x12

ID Duljina podataka

1

Podaci

"Volume"

"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12

"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"Volume"

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"ERR"

34

Upravljanje izvorom ulaznog signala

Funkcija

Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.

Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x14 0

Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA 0x14 1 "Input Source"

"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Izvor ulaznog signala

Komponenta

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Kontrolni zbroj

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe

"Dohvati".

― Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.

― Značajka

MagicInfo

dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju

MagicInfo

.

― Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "Input Source"

"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"ERR"

35

Zaslon

Funkcija

Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.

Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija

Video Wall

.

― Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.

Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x18 0

Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x18 1

"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zumiranje

Zumiranje - široko

4 : 3

Podaci

"Screen Mode"

Kontrolni zbroj

Potvrda

Zaglavlje Naredba

0xAA 0xFF

ID Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x18

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"Screen

Mode"

"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'N' r-CMD

0x18

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"ERR"

36

Upravljanje veličinom zaslona

Funkcija

Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.

Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x19 0

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' 0x19 "Screen Size"

"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Vrijednost 1

"ERR"

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici

Funkcija

Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.

― Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.

― Načinom nije moguće upravljati ako je

Video Wall

postavljeno na

On

.

― Ta funkcija nije dostupna u načinu rada

MagicInfo

.

Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u slici)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 0

Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 1 "PIP"

"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

1: Slika u slici uključena

0: Slika u slici isključena

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

Kontrolni zbroj

"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

37

Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)

Funkcija

Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.

Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)

Nema

Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0 x 00 (uvijek)

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0xFF 3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x3D

Vrijednost 1

"Auto

Adjustment"

Kontrolni zbroj

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x3D 0xAA 0xFF

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Vrijednost

1

"ERR"

Kontrolni zbroj

Kontrola načina rada videozida

Funkcija

Način rada

Video Wall

moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.

Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka

Video Wall

.

Ta funkcija nije dostupna u načinu rada

MagicInfo

.

Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x5C 0

Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x5C 1

Podaci

"Video Wall Mode"

Kontrolni zbroj

"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

1:

Full

0:

Natural

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video Wall

Mode"

Kontrolni zbroj

"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

38

Sigurnosno zaključavanje

Funkcija

Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije

Safety Lock

na proizvodu.

Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.

Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 0

Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje na

Omogućeno/Onemogućeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba

0xAA 0xFF

ID Duljina podataka

3

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x5D

Vrijednost

1

"ERR"

Kontrolni zbroj

"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

1: Uključeno

0: Isključeno

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D "Safety Lock"

Kontrolni zbroj

"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

39

Poglavlje 03

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja

Prije povezivanje ovog proizvoda s drugim uređajima provjerite sljedeće.

Uređaji koji se mogu povezivati s ovim proizvodom su računala, kamkorderi, zvučnici, set top box uređaji i DVD/Blu-ray Disc uređaji.

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

― Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.

Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.

― Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.

Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

― Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.

― Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

40

Povezivanje s računalom

Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.

Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Povezivanje pomoću D-SUB kabela

(analogna vrsta)

D-SUB IN

PC AUDIO IN

41

Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)

DVI IN (MagicInfo)

PC AUDIO IN

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Kada računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela,

Edit Name

postavite na

DVI PC

da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na računalu.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

PC AUDIO IN

42

Povezivanje pomoću HDMI kabela

HDMI IN 1, HDMI IN 2

43

Promjena rezolucije

― Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću značajke Upravljačka ploča na računalu.

― Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.

Promjena rezolucije u sustavu Windows XP

Idite na rubriku Upravljačka ploča Zaslon Postavke i promijenite razlučivost.

Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista

Idite na rubriku Upravljačka ploča Osobne postavke Postavke zaslona i promijenite razlučivost.

44

Promjena rezolucije u sustavu Windows 7

Idite na rubriku Upravljačka ploča Zaslon Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.

Promjena rezolucije u sustavu Windows 8

Idite na odjeljak Postavke Upravljačka ploča Zaslon Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.

45

Povezivanje vanjskog monitora

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

DVI OUT (LOOPOUT)

PC AUDIO IN

Povezivanje s videouređajem

Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

― Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.

Povezivanje pomoću AV kabela

AV / COMPONENT IN

PC AUDIO IN

46

Povezivanje pomoću komponentnog kabela

AV / COMPONENT IN

PC AUDIO IN

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i videouređaju.

Kada videouređaj povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, postavite

Edit Name

na

DVI Devices

da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na videouređaju.

― Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

PC AUDIO IN

47

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)

• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.

HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.

-

Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, upotrijebite HDMI/DVI i audiokabele.

Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.

Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.

Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti pogreška veze.

Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.

Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AV Device

48

Povezivanje sa zvučnim sustavom

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

PC AUDIO OUT

49

Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)

― Pojedinosti o povezivanju s mrežnom kutijom potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz mrežnu kutiju pri kupnji.

MagicInfo

Da biste koristili

MagicInfo

, morate povezati mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) s proizvodom.

― Da biste promijenili postavke značajke MagicInfo, pokrenite "MagicinfoSetupWizard" na radnoj površini.

― Pojedinosti o korištenju značajke

MagicInfo

potražite na DVD-u koji ste dobili uz mrežnu kutiju.

― Podaci u ovom odjeljku podložni su promjeni bez obavijesti radi poboljšanja kvalitete.

― Ako se problem pojavi nakon instalacije drugog operacijskog sustava, a ne onog priloženog uz mrežnu kutiju, nakon povrata prethodne verzije operacijskog sustava ili instalacije softvera koji nije kompatibilan s priloženim operacijskim sustavom, nećete moći koristiti tehničku podršku te će vam posjet servisnog tehničara biti naplaćen.

Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene proizvoda ili povrata novca.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Prijelaz u način rada MagicInfo

1

Kada instalirate mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) i povežete je s proizvodom, uključite proizvod.

2

Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE i odaberite

MagicInfo

.

3

Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

50

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

4

Upišite podatke o IP adresi.

5

Odaberite jezik. (Zadani je jezik engleski.)

51

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Odaberite način prikaza.

7

Dvaput provjerite postavke koje ste upravo konfigurirali.

― Ako se ikona izvršavanja ne pojavi, dvokliknite ikonu

MagicInfo

na radnoj površini. Ikona će se pojaviti u donjem desnom dijelu zaslona.

52

Poglavlje 04

Input

Source List

MENU m : T

Source List

ENTER

PC

DVI

AV

Component

HDMI1

HDMI2

MagicInfo

Move

----

----

: ----

----

----

----

----

Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

-

Da biste koristili

MagicInfo

, morate povezati mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) s proizvodom.

Koristi se za odabir

PC

,

HDMI

ili drugih izvora vanjskog ulaza povezanih s LCD zaslonom.

Koristite za odabir zaslona koji želite.

1

PC

2

DVI

Nije aktivno kada je ugrađen mrežni uređaj.

3

AV

4

Component

5

HDMI1

6

HDMI2

7

MagicInfo

Aktivira se prilikom ugradnje mrežnog uređaja.

53

PIP

PIP

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

:Medium

Move Enter Return

Zaslon

PIP

postavlja na

Off

/

On

.

Off

/

On

― Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

― Funkcija PIP (Slika u slici) isključuje se kada se LCD zaslon prebaci na vanjski izvor.

― Ako odaberete

― Funkcija

PIP

, , u

Size

,

Position

nije dostupna kada je značajka

i

Transparency

Video Wall

se neće aktivirati.

postavljena na

On

.

― Ako su na LCD zaslon povezani vanjski AV uređaji kao što su videorekorder ili DVD,

PIP

vam omogućuje gledanje videozapisa s tih uređaja u malom okviru koji se prikazuje preko PC Video signala.

54

Source

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

DVI

AV

HDMI 1

HDMI 2

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Odabir ulaznog izvora za sliku u slici.

Bez mrežne kutije

Glavna slika

PC

DVI

AV

HDMI1

HDMI2

PC

PC

PC

Podslika

DVI

,

AV

,

HDMI1

,

HDMI2

PC

S mrežnom kutijom

Glavna slika

PC

Podslika

AV

,

HDMI1

,

HDMI2

AV

HDMI1

HDMI2

PC

PC

PC

MagicInfo

(Mrežni uređaj)

PC

,

AV

,

Component

― Značajka PIP nije omogućena ako primarni zaslon ne prima signal.

55

Size

PIP

Source

Size

Position

Transparency

: On

HDMI 1

----

----

:투명하게

Move Enter

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Position

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

: HDMI 1

----

----

:투명하게

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Promjena veličine prozora za sliku u slici.

Picture

>

Size

će se promijeniti u

16:9

kada je značajka

PIP

postavljena na

On

.

Promjena položaja prozora za sliku u slici.

56

Transparency

PIP

Source

Size

Position

Transparency

Move

On

HDMI 1

----

----

Medium

Low

Opaque

Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Edit Name

PC

DVI

AV

Component

HDMI1

HDMI2

:---- ▶

:---- ▶

:---- ▶

:---- ▶

:---- ▶

:---- ▶

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodba prozirnosti prozora za sliku u slici.

High

Medium

Low

Opaque

Dodijelite ime ulaznom uređaju spojenom s ulaznim utičnicama kako biste lakše odabrali ulazni izvor.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

HD STB

/

Satellite STB

/

AV Receiver

/

DVD Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

DVD Combo

/

DHR

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

― Prikazani uređaji razlikuju se ovisno o načinu rada vanjskog ulaznog signala.

Ako PC priključujete na terminal HDMI, postavite

Edit Name

na

PC

. U drugim slučajevima,

Edit Name

postavite na

AV

.

Međutim, budući da su 640x480, 720P(1280x720) i 1080p(1920x1080) uobičajeni signali za

AV

i

PC

, postavku

Edit Name

svakako uskladite s ulaznim signalom.

― Izbornik

Picture

mijenja se ovisno o ulaznom signalu i postavci

Edit Name

.

Koristite li kabelski priključak DVI -> HDMI (koji ne podržava istovremeni prijenos slike i zvuk), zvučni ulaz potrebno je spojiti zasebnim kabelom za prijenos zvuka.

Ako je priključeno računalo opciju

Edit Name

postavite na

DVI PC

kako biste mogli uživati u slici i zvuku s priključenog računala.

Ako je priključeno računalo opciju

Edit Name

postavite na

DVI Devices

kako biste mogli uživati u slici i zvuku s priključenog računala.

57

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

:

  DVI

:

  PC

Move Enter Return

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

-

Source AutoSwitch Settings

je onemogućeno ako je

PIP

postavljeno na

On

.

Primary Source Recovery

Source AutoSwitch

: On

Primary Source Recovery

Primary Source

:

Secondary Source

On

:

  PC

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Source AutoSwitch

Kada je funkcija

Source AutoSwitch On

, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog videozapisa.

Odabir

Primary Source

bit će aktiviran ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat. Odabir

Secondary Source

postat će aktivan ako nije dostupan primarni izvor videosignala. Ako primarni ili sekundarni izvor videosignala nije prepoznat, zaslon će ponoviti pretraživanje, a ako ne pronađe nijedan aktivan videosignal, prikazat će poruku o nepostojanju ulaznog signala.

Ako je odabir

Primary Source

postavljen na

All

, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.

Off

/

On

― Odabir značajke

Source AutoSwitch

i funkcija

PIP

: Ako je značajka

Source AutoSwitch

postavljena na

On

, funkcija

PIP

neće raditi; značajka

Source AutoSwitch

mora biti postavljena na

Off

kako bi funkcija

PIP

radila.

― Ako je značajka

Source AutoSwitch

postavljena na

On

, a/ili

Primary Source Recovery

je također postavljeno na

On

, način rada zaslona za uštedu energije postaje neaktivan.

― Ako je

Primary Source Recovery

postavljeno na

On

, može se odabrati samo

Primary Source

i

Secondary Source

, a te se dvije postavke mogu i izmjenjivati. Informacije o kompatibilnim signalima za svaki izvor ulaznog signala potražite u

PIP

>

Source

.

Ako je

Primary Source Recovery

postavljeno na

On

, aktivan videosignal tražit će se samo u odabirima izvora videosignala

Primary Source

i

Secondary Source

.

Opcija

Primary Source

bit će odabrana ako je pronađen aktivan videosignal, a ako nije, bit će odabrana opcija

Secondary

Source

; ako se ni u odabiru

Secondary Source

ne pronađe videosignal, prikazat će se poruka o nepostojanju ulaznog signala.

Off

/

On

58

Primary Source

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

:

Secondary Source

: DVI

: On

: On

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Secondary Source

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

: PC

Secondary Source

:

: On

: On

DVI

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Navedite

Primary Source

za automatski izvor ulaznog signala.

Navedite

Secondary Source

za automatski izvor ulaznog signala.

59

Poglavlje 05

Picture

PC / DVI / MagicInfo način rada

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

Image Lock

Auto Adjustment

More

Move

: 사용자 조정

Enter

Advertisement

Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

LCD zaslon ima četiri automatske postavke slike ("

Information

", "

Advertisement

" i "

Custom

") koje su tvornički postavljene.

Information

Preporučuje se za prenošenje preciznih informacija (npr. javnih informacija).

Advertisement

Preporučuje se za prikazivanje oglasa (npr. videozapisa ili reklamnih oglasa u zatvorenom ili otvorenom prostoru).

Custom

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

60

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Gamma :

Natural

Mode1

Mode2

Mode3

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

90

90

50

Pomoću izbornika na zaslonu moguće je podesiti kontrast i svjetlinu prema osobnim preferencama.

― Ako podesite sliku pomoću funkcije

Custom

,

Mode

će se promijeniti u

Custom

način rada.

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

Contrast

Podešava kontrast.

Brightness

Podešava svjetlinu.

Sharpness

Podešava postavku Oštrina.

Gamma

Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.

Natural

Mode1

Svjetlinu slike postavlja na razinu višu od

Natural

.

Mode2

Svjetlinu slike postavlja na razinu nižu od

Mode1

.

Mode3

Povećava kontrast između tamnih i svijetlih boja.

61

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

: Custom

Cool

Color Temp.

Image Lock :

동작

Auto Adjustment Custom

More

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Color Control

Red

Green

Blue

50

50

50

Move Enter

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Tonove boje moguće je promijeniti.

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

Off

/

Cool

/

Normal

/

Warm

/

Custom

― Ako postavku

Color Tone

postavite na

Cool

,

Normal

,

Warm

ili

Custom

, funkcija

Color Temp.

bit će onemogućena.

― Ako

Color Tone

postavite na

Off

, funkcija

Color Control

bit će onemogućena.

Podešava ravnotežu boje zasebno za crvenu, plavu i zelenu.

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

Red

/

Green

/

Blue

62

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Color Temp.

je mjera 'topline' boja na slici.

― Funkcija će biti omogućena nakon što opciju

Mode

postavite na

Custom

, a opcije

Dynamic Contrast

i

Color Tone

na

Off

.

Image Lock

Coarse

Fine

Position

Move Enter Return

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

-

Dostupno samo u načinu rada

PC

.

2200

55

Image Lock

koristi se za fino podešavanje i dobivanje najbolje slike uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku. Ne daje li fino podešavanje zadovoljavajuće rezultate, koristite grubo podešavanje, a nakon toga ponovo koristite fino podešavanje.

Coarse

Uklanja smetnje kao što su okomite linije. Grubo podešavanje može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti na sredinu pomoću izbornika za vodoravnu kontrolu.

Fine

Uklanja smetnje kao što su vodoravne linije. Ako šum ne nestane čak i nakon finog ugađanja, ponovite nakon podešavanja frekvencije (u smjeru kazaljke na satu).

Position

Ugađa lokaciju zaslona vodoravno i okomito.

63

Auto Adjustment

i

Auto Adjustment

Please wait.

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

-

Dostupno samo u načinu rada

PC

.

Signal Balance

Signal Balance

Signal Control

: 사용 자 조정

On

Move Enter Return

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Vrijednosti

Fine

,

Coarse

i

Position

podešavaju se automatski.

Promjenom rezolucije na upravljačkoj ploči izvodi se automatska funkcija.

Signal Balance

Odabire

On

ili

Off

pomoću kontrole signala.

Signal Control

― Dostupno kada je postavka

Signal Control

postavljena na

On

.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

/

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

64

Size

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control : 100

Picture Reset

:

일반

Original Ratio

: Off

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

HDMI Black Level

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 16:9

:

Normal

Low

: Off

: 100

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Možete promijeniti

Size

.

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

Ako je na proizvod putem HDMI ili DVI ulaza priključen DVD ili set-top box uređaj, to može izazvati smanjenje kvalitete slike, npr. povećati razinu crne boje, smanjiti kontrast, dovesti do gubitka boje itd., ovisno o tome koji je vanjski uređaj priključen. U tom slučaju podesite kvalitetu prikaza na proizvodu konfiguriranjem postavke

HDMI Black Level

.

Normal

/

Low

65

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50 R

100

45

76

60

50

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Dynamic Contrast

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

: 16:9

: Normal

PIP Picture

Dynamic Contrast :

해제

Lamp Control

Picture Reset

Move Enter Return

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ugađa postavke prozora za sliku u slici.

― Dostupni načini:

PIP On

Contrast

Ugađa kontrast u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.

Brightness

Ugađa svjetlinu u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.

Sharpness

Služi za podešavanje oštrine prozora funkcije PIP (slika u slici) na zaslonu.

Color

Ugađa boju u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.

― Funkcija

PIP

omogućena je samo u načinima rada

AV

,

HDMI1

i

HDMI2

.

Tint

Dodaje prirodnu boju prozoru za sliku u slici.

― Funkcija

PIP

omogućena je samo u načinima rada

AV

,

HDMI1

i

HDMI2

.

Dynamic Contrast

automatski otkriva raspodjelu vizualnog signala i prilagođava se radi stvaranja optimalnog kontrasta.

Off

/

On

― Ova je funkcija onemogućena kada je značajka

PIP

ili

Energy Saving

postavljena na

On

.

66

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Podešava pozadinsko osvjetljenje radi smanjenja potrošnje energije.

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ponovno postavite postavke zaslona.

67

Poglavlje 06

Picture

AV / HDMI / TV / Component način rada

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

HDMI Black Level

More

Move

Enter

: 16:9

Standard

Movie

Custom

: 16:9

: On

: Normal

Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

LCD zaslon ima četiri automatske postavke slike ("

Dynamic

", "

Standard

", "

Movie

" i "

Custom

") koje su tvornički postavljene.

Dynamic

Standard

Movie

Custom

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

68

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50

50

50

50

50

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Pomoću izbornika na zaslonu moguće je podesiti kontrast i svjetlinu prema osobnim preferencama.

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

Contrast

Podešava kontrast.

Brightness

Podešava svjetlinu.

Sharpness

Podešava oštrinu slike.

Color

Podešava boju slike.

Tint

Prikazu dodaje prirodni ton.

― Klizač

Tint

prikazuje se samo kad je ulazni izvor

AV

,

Component

,

HDMI1

ili

HDMI2

.

69

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

More

Move

: Custom

: 16:9

Cool2

: 16:9

:

동작

Warm1

Warm2

Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Tonove boje moguće je promijeniti. Pojedinačne komponente boje također može podesiti korisnik.

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

Off

/

Cool2

/

Cool1

/

Normal

/

Warm1

/

Warm2

― Ako postavku

Color Tone

postavite na

Cool2

,

Cool1

,

Normal

,

Warm1

ili

Warm2

, funkcija

Color Temp.

bit će onemogućena.

― Promjenom postavki na izborniku

Color Tone

način rada zaslona promijenit će se u

Custom

.

Color Temp.

je mjera 'topline' boja na slici.

― Funkcija će biti omogućena nakon što opciju

Mode

postavite na

Custom

, a opcije

Dynamic Contrast

i

Color Tone

na

Off

.

70

Size

16:9

Zoom1

Zoom2

4:3

Screen Fit

Custom

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Digital NR

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

More

Move

: Custom

: Normal

: 16:9

:

Off

Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Možete promijeniti

Size

.

16:9

Postavite sliku na način rada 16:9.

Zoom1

Povećava sliku na zaslonu.

Zoom2

Povećava sliku više od funkcije

Zoom1

.

4:3

Postavlja sliku u uobičajeni način rada 4:3.

Screen Fit

Prikazuje ulazne scene kakve jesu bez odrezanih dijelova kada su ulazni signali HDMI 720p, 1080i, 1080p.

Custom

Mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.

Značajka digitalne redukcije šumova omogućuje vam da uživate u jasnijoj i oštrijoj slici.

Off

/

On

― Funkcija

Digital NR

nije dostupna za sve rezolucije.

71

HDMI Black Level

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

: Custom

: Normal

Size

Digital NR

: 16:9

: On

HDMI Black Level :

More

Low

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Film Mode

More

Film Mode

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Off

On

: Off

100

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Ako je na proizvod putem HDMI ili DVI ulaza priključen DVD ili set-top box uređaj, to može izazvati smanjenje kvalitete slike, npr. povećati razinu crne boje, smanjiti kontrast, dovesti do gubitka boje itd., ovisno o tome koji je vanjski uređaj priključen. U tom slučaju podesite kvalitetu prikaza na proizvodu konfiguriranjem postavke

HDMI Black Level

.

Normal

/

Low

― Kod mjerenja vremena koje se može koristiti za PC i DTV u načinu rada

HDMI

i DTV aktivirat će se

HDMI Black Level

.

Film Mode

služi za kalibraciju neprirodne slike kod gledanja filma (24 sličica) koji se reproducira na televizoru (30 sličica).

Pokretni titlovi će možda izgledati oštećeno kada je omogućen ovaj način rada.

― Ova funkcija je dostupna u načinu rada

HDMI

ako je ulazni signal postavljen na proredno analiziranje (interlaced scan); nije dostupna s progresivnim analiziranjem (progressive scan).

Off

/

On

72

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

50

50

50

Dynamic Contrast

More

Film Mode

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

:Off

Off

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Podešava postavke zaslona za

PIP

.

Contrast

Ugađa kontrast u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.

Brightness

Ugađa svjetlinu u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.

Sharpness

Služi za podešavanje oštrine prozora funkcije PIP (slika u slici) na zaslonu.

Dynamic Contrast

automatski otkriva raspodjelu vizualnog signala i prilagođava se radi stvaranja optimalnog kontrasta.

Off

/

On

― Ova je funkcija onemogućena kada je značajka

PIP

ili

Energy Saving

postavljena na

On

.

73

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Podešava pozadinsko osvjetljenje radi smanjenja potrošnje energije.

― Nije raspoloživo kad je

Dynamic Contrast

postavljen na

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ponovno postavite postavke zaslona.

74

Poglavlje 07

Sound

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

Music

Movie

Speech

Sound Select

Sound Reset

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

LCD zaslon ima ugrađeno hi-fi stereo pojačalo.

Standard

Odabire

Standard

za standardne tvorničke postavke.

Music

Odabire

Music

prilikom gledanja glazbenih spotova ili koncerata.

Movie

Odabire

Movie

prilikom gledanja filmova.

Speech

Odabire

Speech

prilikom gledanja emisija koje su uglavnom razgovorne (tj. vijesti).

Custom

Odaberite

Custom

ako želite ugoditi postavke prema svojim osobnim preferencama.

75

Custom

Bass

Treble

Balance L 50

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Volume

Mode

Custom

: Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

: 표준

On

Sound Select

Sound Reset

: Main

Move Enter

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

50

50

R 50

Postavke zvuka mogu se prilagoditi vašim osobnim preferencama.

― Zvuk se čuje i kada je vrijednost jačine zvuka postavljena na 0.

― Ako podesite zvuk pomoću funkcije

Custom

,

Mode

će se promijeniti u

Custom

način rada.

Bass

Naglašava zvuk niskih frekvencija.

Treble

Naglašava zvuk visokih frekvencija.

Balance

Omogućuje vam podešavanje ravnoteže zvuka između lijevog i desnog zvučnika.

Smanjuje razlike u razini jačine zvuka između raznih emisija i kanala.

Off

/

On

76

SRS TS XT

Mode

Custom

: Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

Sound Select

: Off

:

Off

On

Sound Reset

Move

Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Sound Select

Mode

Custom

Auto Volume

SRS TS XT

Sound Select

Sound Reset

: Custom

: Off

: Off

Sub

Move Enter

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

Image Lock

je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem pokretanja 5.1 višekanalnog sadržaja na dva zvučnika.

TruSurround XT vam omogućava da iskusite odličan virtualni surround zvuk na bilo kojem sustavu za reprodukciju zvuka s dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike u televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

Off

/

On

Omogućite zvuk primarnog ili sekundarnog zaslona u načinu rada

PIP

.

― Dostupno kada je postavka

PIP

postavljena na

On

.

Main

/

Sub

77

Sound Reset

i

Yes

Reset sound settings?

No

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ponovno postavite postavke zvuka.

78

Poglavlje 08

Setup

Language

MENU m : T

Language

ENTER

Language

Time

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move

:

English

Deutsch

Français

Svenska

Русский

Português

Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Možete birati između 14 jezika.

― Jezik koji ste odabrali odnosi se samo na jezik prikaza parametara na zaslonu. On neće utjecati na programe koji su aktivni na računalu.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский

Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어

79

Time

Clock Set

Sleep Timer

Timer1

Timer2

Timer3

Holiday Management

 

10:04 am

  ▶

: Off

   ▶

: Off

   ▶

: Off

   ▶

: Off

   ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Služi za odabir jedne od 4 postavke vremena:

Clock Set

,

Sleep Timer

,

Timer

i

Holiday Management

.

Clock Set

Trenutne postavke vremena.

Sleep Timer

Automatski isključuje LCD zaslon u određeno vrijeme.

Off

/

30

/

60

/

90

/

120

/

150

/

180

Timer1 / Timer2 / Timer3

LCD zaslon možete postaviti da se automatski uključuje ili isključuje u određeno vrijeme.

― To je omogućeno samo ako je sat postavljen pomoću izbornika

Clock Set

.

― Opcija

Manual

omogućava odabir dana u tjednu.

Holiday

: Ako odaberete

Apply

, mjerač vremena neće biti dostupan tijekom odmora, a ako odaberete

Don't Apply

, mjerač vremena će biti dostupan tijekom odmora.

Holiday Management

Add

Možete registrirati praznike.

Delete Selected

Možete izbrisati odabrane praznike.

― To je omogućeno samo kada su odabrani registrirani praznici.

― Možete odabrati i izbrisati više od jednog praznika.

Delete All

Možete izbrisati sve registrirane praznike.

80

Menu Transparency

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

: English

:

투명하게

Medium

Low

Opaque

Video Wall

Safety Screen

More

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Safety Lock

Change PIN

Lock

 

     ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Promijenite prozirnost pozadine OSD-a.

High

/

Medium

/

Low

/

Opaque

Change PIN

Lozinku je moguće promijeniti.

Tvornička lozinka na LCD zaslonu je "0000".

― Ako ste zaboravili svoju lozinku, pritisnite gumbe INFO EXIT MUTE na daljinskom upravljaču kako biste lozinku ponovo postavili na "0000".

Lock

Ova funkcija zaključava izbornik na zaslonu kako bi se zadržale trenutne postavke i spriječilo da druge osobe mijenjaju postavke.

81

Energy Saving

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Energy Saving

Video Wall

Safety Screen

More

Move

: English

: High

:

해제

On

Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Video Wall

Video Wall    

Format

 : On   ▶

 : Full  ▶

Horizontal    

: 1    ▶

Vertical    

Screen Position

 

: 1   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ova značajka podešava potrošnju energije jedinice radi uštede energije.

Off

/

On

Video Wall

Video Wall

je skup međusobno povezanih video zaslona; svaki zaslon prikazuje dio cijele slike ili se ista slika ponavlja na svim zaslonima.

Kada je funkcija

Video Wall

uključena, možete podesiti postavku zaslona funkcije

Video Wall

.

― Kada je

Video Wall

aktivan, funkcije

Size

nisu dostupne.

― Onemogućeno kada je mogućnost

PIP

postavljena na

On

.

Uključuje/isključuje funkciju

Video Wall

na odabranom zaslonu.

Off

/

On

82

Format

Video Wall

    

 : On   ▶

Format

 : Full  ▶

Horizontal

    

Vertical

    

 : 1   ▶

Screen Position

     ▶

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Horizontal

Video Wall

    

 : On 

Format

 : Full 

Horizontal

    

Vertical

    

 : 1   

Screen Position

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Opciju

Format

možete odabrati za prikaz podijeljenog zaslona.

Full

Omogućava prikaz preko cijelog zaslona bez ikakvih rubova.

Natural

Prikazuje prirodnu sliku bez utjecaja na izvorni omjer slike.

Postavlja broj vodoravnih dijelova u koje treba podijeliti zaslon.

Petnaest razina podešavanja: 1~15.

― Ako je postavka

Vertical

postavljena na

15

, maksimalna vrijednost postavke

Horizontal

je

6

.

83

Vertical

Video Wall

    

 : On   

Format

 : Full  

Horizontal

    

Vertical

    

Screen Position

 : 1   

     ▶

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Screen Position

Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Postavlja u koliko okomitih dijelova treba podijeliti zaslon.

Petnaest razina podešavanja: 1~15.

― Ako je postavka

Horizontal

postavljena na

15

, maksimalna vrijednost postavke

Vertical

je

6

.

Zaslon se može podijeliti u više slika. Prilikom podjele može se odabrati različit broj i raspored zaslona.

Odaberite način rada u

Screen Position

.

Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona.

Odabir će se postaviti pritiskom na broj u odabranom načinu rada.

Zaslon se može podijeliti u najviše 100 podzaslona.

― Ako je povezano više od četiri monitora, preporučujemo rezoluciju XGA (1024*768) ili veću kako bi se spriječilo smanjivanje kvalitete slike.

84

Safety Screen

Pixel Shift

    

 : On   

Horizontal

 : 4    ▶

Vertical

Time

    

    

 : 4   

 : 4 min  

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pixel Shift

Pixel Shift

Da biste spriječili pojavu naknadnih slika na zaslonu, pomoću ove funkcije definirajte pomicanje piksela na LCD zaslonu u vodoravnom ili okomitom smjeru.

Off

/

On

Horizontal

određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.

Pet razina podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Vertical

određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.

Pet razina podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Time

Odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.

85

Timer

Timer

   

Mode

Period

    

Time

    

 

 : On   

 : Bar 

 : 4 Hour 

 : 4 sec

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Bar

Timer

Vrijeme možete podesiti na Zaštitu od efekta izgaranja zaslona. Ako pokrenete operaciju brisanja zaostalih slika, ta će se operacija izvršavati tijekom određenog vremena, a potom će automatski završiti.

Off

/

On

Mode

Možete promijeniti vrstu funkcije

Safety Screen

.

Bar

/

Eraser

/

Pixel

Period

Pomoću te funkcije postavite razdoblje izvršavanja svakog načina rada u odjeljku

Timer

.

Vrijeme

U postavljenom vremenskom razdoblju odredite vrijeme izvršavanja.

Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu pomicanjem dugačkih crnih i bijelih okomitih linija.

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

86

Eraser

Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu pomicanjem pravokutnog uzorka.

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pixel

Ta funkcija sprječava pojavu naknadnih slika pomicanjem velikog broja piksela na zaslonu.

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

87

Side Gray

Pixel Shift

Timer

Bar

Eraser

Pixel

Side Gray :

Off

Light

Dark

Enter Return Move

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Resolution Select

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Move Enter

:

가로

1024 X 768

:

가로

1360 X 768

1366 X 768

Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Dostupno samo u načinu rada

PC

.

Odaberite svjetlinu sive boje za pozadinu zaslona.

Off

/

Light

/

Dark

Kada se slika na zaslonu ne prikazuje ispravno kod postavki rezolucije grafičke kartice računala od

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768 @ 60Hz

ili

1366 x 768 @ 60Hz

, uz pomoć ove funkcije (Odabir rezolucije) slika se na zaslonu može prikazati u navedenoj rezoluciji.

― Odabir izbornika dozvoljen je samo kada je rezolucija grafike podešena na

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x

768 @ 60Hz

ili

1366 x 768 @ 60Hz

.

Off

/

1024 X 768

/

1280 X 768

/

1360 X 768

/

1366 X 768

88

Power On Adjustment

Power On Adjustment : 0

Adjust Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

OSD Rotation

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: Off

: Landscape

Portrait

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Podešava Vrijeme uključivanja za zaslon.

― Vrijeme uključivanja treba biti dulje kako bi se izbjegao preveliki napon.

Okretanje zaslonskog prikaza

Landscape

/

Portrait

89

Advanced Settings

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter

: Off

: Off

Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Power

Temperature

Auto Power

Lock

User Auto Color

: Off

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Temperature

Služi za konfiguriranje postavki funkcije Temperatura koja prepoznaje unutarnju temperaturu proizvoda radi njegove zaštite.

Temperature Control

Prepoznaje unutarnju temperaturu proizvoda i precizira željenu temperaturu.

Prema zadanim vrijednostima proizvod je postavljen na 77 C.

― Slika će biti zatamnjena ako temperatura prijeđe specificiranu temperaturu i proizvod će se automatski ugasiti kako bi se spriječilo pregrijavanje ako temperatura nastavi rasti.

― Uređaj je najbolje korsiti na temperaturi od 75 do 80 C (kada je vanjska temperatura 40 C).

Više informacija o detaljima radnih uvijeta potražite u odjeljku "Specifikacije".

Current Temperature

Prikazuje trenutnu temperaturu uređaja.

Služi za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije

Auto Power

za uređaj.

Off

/

On

― Kada je funkcija

Auto Power

postavljena na

On

, uređaj će se automatski uključiti čim se priključi na napajanje.

90

Button Lock

Temperature

Auto Power

Button Lock

: Off

:

Off

User Auto Color

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

User Auto Color

Auto Color

Reset

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Služi za zaključavanje ili otključavanje gumba za upravljanje monitorom na uređaju.

Off

/

On

Auto Color

Automatski podešava boju.

Reset

Ponovo postavlja postavke boje.

― Omogućeno samo u načinu rada

PC

.

91

Standby Control

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Standby Control

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

: Off

: Off

On

Auto

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Lamp Schedule

Lamp Schedule : On

Schedule 1

Schedule 2

Hour Minute am/pm Lamp

12 00 am 100

12 00 am 100

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Služi za postavljanje sanja pripravnosti koje će se aktivirati kada se ne prepozna nikakav ulazni signal.

Off

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, prikazuje se poruka

No Signal

.

On

Ako se ne prepozna nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.

Auto

Ako se ne prepozna nikakav ulazni signal,

― aktivirat će se način rada za uštedu energije ako je priključen vanjski uređaj.

― prikazat će se poruka

No Signal

ako nije priključen vanjski uređaj.

U postavljeno vrijeme osvjetljenje podešava na vrijednost koju je odredio korisnik.

92

OSD Display

Source OSD

    

 : On   ▶

Not Optimum Mode OSD

 : On   ▶

No Signal OSD

    

MDC OSD

    

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prikazuje ili skriva stavku izbornika na zaslonu.

Source OSD

Off

/

On

Not Optimum Mode OSD

Off

/

On

No Signal OSD

Off

/

On

MDC OSD

Off

/

On

93

Software Upgrade

-

U slučaju odabira dvije ili više BMP slika, one će se na zaslonu prikazati u obliku prikaza slajdova.

-

Preporučamo da reprodukcijski interval između dvije BMP slike u prikazu slajdova postavite na jednu sekundu. Vjerojatnost raspakiravanja slike smanjit će se u slučaju odabira drugih reprodukcijskih intervala.

-

BMP slika možda se neće raspakirati ako je prekriva druga slika (npr., pokazivač miša).

Izvodi nadogradnju softvera.

1

Priključite uređaj na računalo putem digitalnog signala, npr. DVI ili HDMI. Pritisnite slikovnu BMP datoteku konvertiranu iz softverskog koda. Niže prikazana slika prikazat će se na zaslonu uređaja.

2

Dok se na zaslonu prikazuje BMP slika konvertirana iz softverskog koda, odaberite opciju

Software Upgrade

.

3

U slučaju detekcije novije verzije softvera koji koristite, ponudit će vam se mogućnost ažuriranja softvera. Odaberete li

Yes

, izvršit će se ažuriranje.

4

Po dovršetku softverskog ažuriranja, uređaj će se automatski isključiti i uključiti.

― To radi samo u kombinaciji s digitalnim signalom, u načinima rada

DVI

,

HDMI1

ili

HDMI2

. (ulazna rezolucija mora biti identična rezoluciji zaslona).

― Unačinima rada

HDMI1

i

HDMI2

, vrijednosti vremena koje se koriste za računalo i televizor bit će podržane samo ako opciju

Edit Name

postavite na

PC

ili

DVI PC

.

― To je podržano samo ako je mogućnost

Size

postavljena na

16:9

.

Temperature

Auto Power : Off

버튼

잠금

해제

Power will be off and turned on automatically.

대기

휘도

조정 기능

OSD Display

OK

자동설정

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

94

Setup Reset

i

Yes

Reset settings in setup?

No

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset All

i

All Settings return to default settings.

Yes No

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ponovo postavite sve vrijednosti za postavku.

Ponovo postavite sve postavke za zaslon.

95

Poglavlje 09

Korištenje aplikacije MDC

Multi Control

MENU m : T ENTER

ID Setup

ID Input

MDC Connection

Network Setting

: 00

: --

: RJ45 MDC

Move Enter

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Return

ID Setup

Dodjeljuje zasebne ID-ove postavkama monitora.

ID Input

Služi za odabir funkcija odašiljača pojedinog monitora. Samo postavka čiji se ID podudara s postavkama odašiljača postaje aktivan.

MDC Connection

Služi za odabir priključka za primanje MDC ulaznih signala.

RS232C MDC

: Komunikacija s MDC putem

RS232C MDC

kabela.

RJ45 MDC

: Komunikacija s MDC putem

RJ45 MDC

kabela.

Network Setting

IP Setting

:

Manual

,

Auto

IP Address

: Ručno unesite vrijednost

IP Address

ako je

IP Setting

postavljeno na

Manual

.

Subnet Mask

: Ručno unesite vrijednost

Subnet Mask

ako je

IP Setting

postavljeno na

Manual

.

Gateway

: Ručno unesite vrijednost

Gateway

ako je

IP Setting

postavljeno na

Manual

.

96

Instalacija/deinstalacija programa MDC

Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.

Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže prozor za instalaciju softvera, instalaciju pokrenite pomoću izvršne datoteke MDC

Unified u mapi MDC na CD-u.

Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.

Odaberite"

Launch MDC Unified

" i kliknite "

Finish

" da biste odmah pokrenuli program MDC.

-

Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili specifikacijama proizvoda.

Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.

Instaliranje

1

Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.

2

Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.

3

Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "

OK

".

4

Kada se pojavi zaslon "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

", kliknite "

Next

".

5

U prikazanom prozoru "

License Agreement

" odaberite "

I accept the terms in the license agreement

" i kliknite "

Next

".

6

U prikazanom prozoru "

Customer Information

" popunite sva polja za informacije i kliknite "

Next

".

7

U prikazanom prozoru "

Destination Folder

" odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite "

Next

".

8

U prikazanom prozoru "

Ready to Install the Program

" provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite "

Install

".

9

Prikazat će se napredak instalacije.

10

Kliknite "

Finish

" u prikazanom prozoru "

InstallShield Wizard Complete

".

11

Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.

Deinstaliranje

1

Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši program.

2

Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.

97

Što je MDC?

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.

Povezivanje s MDC-om

Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)

Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN RS232C OUT

RS232C IN

98

Korištenje MDC-a putem Etherneta

Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Jedan uređaj za prikaz možete povezati s drugim pomoću serijskog kabela RS-232C.

Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela

― Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.

RJ45 MDC

HUB

99

Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela

― Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45 MDC RS232C OUT

RS232C IN

100

Upravljanje povezivanjem

Upravljanje povezivanjem obuhvaća Popis veza i Mogućnosti izmjene popisa veza.

Popis veza – na popisu veza prikazuju se pojedinosti o vezama, kao što su postavke veze (IP/COM, Port No, MAC i vrsta veze), status veze,

Set ID Range

) i otkriveni uređaji.

Svaka veza može sadržavati maksimalno 100 serijski ulančanih uređaja. Svi LFD-ovi otkriveni unutar veze prikazuju se na popisu uređaja, na kojem korisnik može stvoriti grupe i slati naredbe otkrivenim uređajima.

Mogućnosti izmjene popisa veza – mogućnosti izmjene veze obuhvaćaju

Add

,

Edit

,

Delete

i

Refresh

.

101

User Login

Pokretanjem programa prikazuje se prozor za prijavu korisnika.

Početni ID za prijavu (

Username

: admin) i lozinka (

password

: admin) postavljeni su na admin.

― Nakon prve prijave svakako promijenite lozinku da biste zajamčili sigurnost.

― Da biste promijenili lozinku, idite na

Home

>

User Settings

.

Nakon prijave [

User Login : admin

] se pojavljuje u donjem desnom dijelu programa.

Da biste se automatski prijavili kada se program ponovno pokrene, potvrdite okvir

Auto Login

u prozoru

User Login

.

102

Auto Set ID

Značajka

Auto Set ID

dodjeljuje postavljeni ID svim LFD-ovima koji su serijski ulančani u odabranoj vezi.

U jednoj vezi može se nalaziti maksimalno 100 LFD-ova.

Postavljeni ID slijedno se dodjeljuje u nizu od 1 do 99, a potom se konačno postavlja na 0.

― ID za zadnji 100. LFD postavljen je na 0.

103

Kloniranje

Pomoću značajke kloniranja možete kopirati postavke jednog LFD-a i primijeniti ih na više odabranih LFD-ova.

Pomoću prozora s mogućnostima postavki kopiranja za kloniranje možete odabrati točno određene kategorije kartica ili sve kategorije kartica.

― Da biste izbrisali konfigurirane postavke, kliknite gumb

Paste Settings

.

104

Ponovno izvršavanje naredbe

Ta se značajka koristi za određivanje maksimalnog broja ponovnih pokušaja izvršavanja MDC naredbe u slučaju da nema odgovora ili je odgovor primljen od LFD-a neispravan.

Vrijednost broja ponovnih pokušaja moguće je postaviti pomoću prozora mogućnosti MDC-a.

Ta vrijednost mora biti između 1 i 10. Zadana je vrijednost 1.

105

Početak rada s MDC-om

1

Da biste pokrenuli program, kliknite Start Programi Samsung MDC Unified.

Nakon pokretanja programa MDC prikazuje se prozor za prijavu.

Unesite korisnički ID i lozinku.

Zadani korisnički ID i lozinka glase admin.

Nakon prve prijave obavezno promijenite lozinku.

2

Kliknite

Add

da biste dodali uređaj za prikaz.

SET ID Range

: odaberite raspon jedinstvenih ID-jeva dodijeljenih monitoru.

-

Ako je veza uspostavljena putem kabela RS232C, idite na

Serial

i navedite

COM Port

.

-

Ako je veza uspostavljena putem protokola

Ethernet

, upišite IP unesen za uređaj za prikaz.

106

Raspored glavnog zaslona

Izbornici

Home

2

3

4

1

1 6

5

1

Traka izbornika

2

Kategorija uređaja

3

Kategorija rasporeda

4

Popis uređaja

5

Izmjena popisa uređaja

6

Teme pomoći

Promijenite status uređaja za prikaz ili svojstva programa.

Pogledajte popis povezanih uređaja za prikaz ili grupa uređaja.

Pogledajte popis rasporeda za uređaje za prikaz.

Odaberite uređaj za prikaz koji želite prilagoditi.

Dodajte, uredite, pregrupirajte ili izbrišite uređaje.

Prikažite teme pomoći za program.

Možete uključiti i isključiti odabrani uređaj te promijeniti izvor ulaznog signala ili glasnoću uređaja.

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu

Home

.

Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku.

Napajanje

On

: uključite odabrani zaslon.

Off

: isključite odabrani zaslon.

Input

2 3

Izvor ulaznog signala: promijenite izvor ulaznog signala.

-

Izvori ulaznog signala mogu se razlikovati ovisno o modelima uređaja za prikaz.

-

Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti samo za uključene zaslone.

Channel

: promijenite kanal.

-

Pomoću tipki sa strelicama gore/dolje moguće je promijeniti TV kanal.

-

Kanal je moguće promijeniti kada je izvor ulaznog signala

TV

.

-

Moguće je odabrati samo registrirane kanale.

-

Primjenjivo samo na modele koji podržavaju TV.

107

1

1

Volume

2

2

Upozorenje

3

3

― Moguće je promijeniti glasnoću ili isključiti zvuk samo na uključenim zaslonima.

Volume

Prilagodite glasnoću odabranog zaslona.

Pomoću trake klizača moguće je prilagoditi glasnoću u rasponu od 0 do 100.

Mute

Omogućite ili onemogućite mogućnost

Mute

za odabrani zaslon.

Mogućnost

Mute

automatski će se onemogućiti ako prilagodite postavku

Volume

dok je mogućnost

Mute

uključena.

Fault Device

Ovaj izbornik prikazuje popis uređaja za prikaz sa sljedećim pogreškama – pogreška ventilatora, pogreška temperature, pogreška senzora svjetline ili pogreška žaruljice.

S popisa odaberite uređaj za prikaz. Time ćete omogućiti gumb

Repair

.

Klikom na gumb

Refresh

osvježite status pogreške uređaja za prikaz. Oporavljeni uređaj za prikaz nestat će s izbornika

Fault Device List

.

Fault Device Alert

U poruci e-pošte prijavit će se pogreška otkrivena na uređaju za prikaz.

Ispunite sva potrebna polja. Omogućit će se gumbi

Test

i

OK

.

Svakako ispunite polje

Sender

te navedite barem jedan unos u polju

Recipient

.

108

User Login

Prilagodba zaslona

Prilagođeno

User Settings

Dodajte, izbrišite ili uredite podatke za prijavu.

Logout

Odjavite se iz trenutnog korisničkog računa kako slijedi.

Kliknite

Logout

. Prikazat će se poruka "

Do you want to log admin out?

"

Kliknite

Yes

. Pojavljuje se prozor za prijavu korisnika.

Ako se ne želite prijaviti, kliknite

Close

. Program se zatvara.

― Ako zatvorite program pomoću mogućnosti

Logout

, pojavit će se prozor za prijavu u kojem će se od vas tražiti da unesete korisničke podatke čak i ako je potvrdni okvir

Auto Login

odabran.

Moguće je prilagoditi postavke zaslona (kontrast, svjetlina itd.).

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu

Picture

.

Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku zaslona.

Picture Mode

Prilagodite način slike za odabrani uređaj za prikaz.

Contrast

Prilagodite kontrast za odabrani uređaj za prikaz.

Brightness

Prilagodite svjetlinu za odabrani uređaj za prikaz.

109

Boja

-

Color

i

Tint (G/R)

nisu dostupni ako je izvor ulaznog signala

PC

.

-

Color

,

Tint (G/R)

,

Color Tone

i

Color Temp.

nisu dostupni ako su odabrane mogućnosti

PC

Source

i

Video Source

.

Color

Prilagodite boje za odabrani uređaj za prikaz.

Tint (G/R)

Prilagodite nijansu za odabrani uređaj za prikaz.

Color Tone

Prilagodite ton pozadinske boje za odabrani uređaj za prikaz.

Color Temp.

Promijenite temperaturu boje za odabrani uređaj za prikaz.

― Ta je mogućnost omogućena ako je postavka

Color Tone

postavljena na

Off

.

HDMI Black Level

Prilagodite

HDMI Black Level

za odabrani uređaj za prikaz.

Opcije

Auto Motion Plus

Ta se mogućnost koristi za prikaz dinamičnih slika.

Off

: onemogućite funkciju

Auto Motion Plus

.

Clear

: postavite razinu postavke

Auto Motion Plus

na jasnu. Taj je način rada prikladan za prikaz živopisnih slika.

Standard

: postavite razinu postavke

Auto Motion Plus

na standardnu.

Smooth

: postavite razinu postavke

Auto Motion Plus

na glatku. Taj je način rada prikladan za prikaz glatkih slika.

Custom

: prilagodite razinu urezivanja zaslona ili treperenja.

Demo

: ta funkcija demonstrira tehnologiju značajke

Auto Motion Plus

. Rezultat s promijenjenim načinom rada moguće je pretpregledati na lijevoj strani prozora.

― Značajka

Auto Motion Plus

možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.

Detail

: Pogledajte detaljne informacije o odabranom uređaju za prikaz.

Brightness Sensor

Omogućite ili onemogućite

Brightness Sensor

za odabrani uređaj za prikaz.

Mogućnost

Brightness Sensor

otkriva intenzitet ambijentalnog svjetla i automatski prilagođava svjetlinu zaslona.

― Značajka

Brightness Sensor

možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.

110

Veličina

MPEG Noise Filter

Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Smart LED

Upravlja LED pozadinskim osvjetljenjem radi postizanja maksimalne jasnoće slike.

Cinema Black

U načinu rada Film ta značajka zatamnjuje gornji i donji dio videoslike te tako pruža uvjerljiviji doživljaj.

Off

: isključuje značajku

Cinema Black

.

On

: prilagođava zatamnjenje gornjeg i donjeg dijela zaslona u skladu s videozapisom.

Picture Size

Prilagodite veličinu zaslona za odabrani uređaj za prikaz.

Stavka

Detail

bit će onemogućena ako je postavka

Picture Size

postavljena na način koji ne podržava detaljnu konfiguraciju.

Gumbe -/+ moguće je koristiti za prilagodbu postavke

Zoom

.

Pomoću gumbi gore/dolje/lijevo/desno moguće je premjestiti zaslon.

Detail

Možete pogledati detalje odabrane veličine zaslona.

PC Screen Adjustment

Prilagodba frekvencije ili fino ugađanje dostupno je pomoću gumba -/+ u odjeljcima

Coarse

ili

Fine

.

Da biste premjestili zaslon, kliknite jednu od četiri slike ispod mogućnosti

Position

.

Da biste automatski prilagodili frekvenciju, fino ugodili ili premjestili zaslon, kliknite

Auto Adjustment

.

111

Napredne značajke

3D Control

3D Mode

Odaberite format 3D ulaznog signala.

3D L/R Change

Zamjenjuje lijevu i desnu sliku.

3D 2D

Prikazuje sliku samo za lijevo oko.

3D Auto View

Ako

3D Auto View

postavite na

Message Notice

, pojavljuje se skočni prozor s porukom kada proizvod primi 3D signal.

3D Optimization

Općenita prilagodba 3D efekta.

3D Expert Pattern

Prikaz 3D uzorka.

3D Effect

Prilagodite 3D efekte kao što je perspektiva i dubina prema svojim preferencama za doživljaj 3D prikaza.

Auto

: Automatski prilagodite postavke perspektive i dubine u skladu s izvorom 3D ulaznog signala.

Manual

: Ručno prilagodite postavke perspektive i dubine.

112

Advanced Settings Dynamic Contrast

Prilagodite kontrast zaslona.

Gamma Control

Prilagodite intenzitet primarne boje.

RGB Only Mode

Prikazuje boje

Red

,

Green

i

Blue

za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.

Flesh Tone

Naglašava ružičastu "boju mesa."

Motion Lighting

Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.

LED Motion Plus

Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.

Color Space

Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.

Auto

/

Native

/

Custom

-

Da biste prilagodili

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

i

Reset

, postavite

Color Space

na

Custom

.

White Balance

Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

Prilagodite tamu svake boje (crvene, zelene, plave).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

Prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

Reset

Ponovno postavlja

White Balance

na zadane postavke.

113

Prilagodba zvuka

-

Stavka

Bass

ili

Treble

bit će onemogućena ako je odabrani uređaj ne podržava.

Postavljanje sustava

Video Wall

Možete promijeniti postavke zvuka.

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu

Sound

.

Bass

Prilagodite razinu basa za odabrani zaslon.

Treble

Prilagodite razinu visokih tonova za odabrani zaslon.

Balance(L/R)

Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika za odabrani uređaj za prikaz.

SRS TS XT

Omogućite ili onemogućite efekt

SRS TS XT

za odabrani uređaj za prikaz.

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu

System

.

Funkcija

Video Wall

može se koristiti za prikaz dijela cijele slike ili ponavljanje iste slike na svakom od više povezanih uređaja za prikaz.

― Funkcija

Video Wall

omogućena je samo kada su uređaji grupirani.

Video Wall

Omogućite ili onemogućite funkciju

Video Wall

.

114

Format

Odaberite format prikaza podijeljenog zaslona.

Full Natural

H

Odaberite broj vodoravnih uređaja za prikaz.

V

U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.

V

je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno

H

.

Odaberite broj okomitih uređaja za prikaz.

U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.

H

je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno

V

.

Screen Position

Pregledajte raspored zaslona (konfiguriran putem alata za dijeljenje zaslona) ili promijenite raspored prema potrebi.

Screen Position

i

Preview

omogućeni su kada je funkcija

Video Wall

postavljena na Uključeno.

Upamtite da je

Preview

omogućeno, ako je odabrano više skupova, samo ako postavke za

H

i

V

odgovaraju izgledu odabranih skupova.

Da biste promijenili

Position

, odaberite uređaj i povucite ga na novi položaj.

― Raspon postavki alata za dijeljenje zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.

PIP

-

Osnovne informacije potrebne za prilagodbu PIP-a pojavit će se na zaslonu izbornika.

-

PIP će se onemogućiti kada je

Video Wall On

.

-

Imjate na umu da je

Picture Size

onemogućeno kada je PIP

On

.

PIP Size

Pogledajte

PIP Size

trenutnog zaslona.

PIP Source

Odaberite PIP izvor ulaza.

Sound Select

Odaberite i omogućite zvuk s primarnog ili sekundarnog zaslona.

Channel

Ako je

PIP Source TV

, moguće je promijeniti kanal.

115

Općenito

Ventilator i temperatura

User Auto Color

Automatski prilagodite boje zaslona.

― Dostupno samo u načinu rada

PC

.

Auto Power

Postavite proizvod tako da se automatski uključi.

Standby Control

Postavite aktivaciju stanja pripravnosti ako se ne otkrije izvor ulaznog signala.

Konfigurirajte postavke potrebne za otkrivanje brzine ventilatora i interne temperature radi zaštite proizvoda.

Fan Control

Odaberite metodu konfiguriranja brzine ventilatora.

Fan Speed Setting

Konfigurirajte brzinu ventilatora.

Temperature

Otkrijte internu temperaturu tako da navedete raspon temperature.

116

Sigurnost

Zaslonski prikaz

Safety Lock

Zaključajte zaslonske izbornike.

― Da biste otključali izbornike, postavite

Safety Lock

na

Off

.

Button Lock

Zaključajte gumbe na uređaju za prikaz.

― Da biste otključali gumbe, postavite

Button Lock

na

Off

.

Source OSD

Odaberite hoće li se prikazati poruka nakon promjene postavke

Source

.

Not Optimum Mode OSD

Odaberite hoće li se prikazati poruka kada odaberete nekompatibilni način.

No Signal OSD

Odaberite hoće li se prikazati poruka kada nema ulaznog signala.

MDC OSD

Odaberite hoće li se prikazati poruka kada MDC promijeni postavke.

117

Vrijeme

Timer

Clock Set

Promijenite trenutno vrijeme na odabranom uređaju za prikaz u skladu s vremenom postavljenim na računalu.

Ako vrijeme na uređaju za prikaz nije postavljeno, prikazat će se nule.

On Timer

Repeat

: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

: postavke značajke

Holiday Management

moguće je primijeniti na

Timer

.

On Time

: postavite vrijeme za uključivanje odabranog uređaja za prikaz.

Volume

: navedite glasnoću uređaja za prikaz kada ga uključi funkcija

On Time

.

Source

: navedite izvor ulaznog signala za uređaj za prikaz kada ga uključi funkcija

On Time

.

Off Timer

Repeat

: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

: postavke značajke

Holiday Management

moguće je primijeniti na

Timer

.

Off Time

: postavite vrijeme za isključivanje odabranog uređaja za prikaz.

― Potvrdni okviri za odabir dana u tjednu ispod mogućnosti

Repeat

omogućeni su samo ako je odabrana postavka

Manual

.

118

Holiday Management

Zaštita od urezivanja zaslona

Postavka

Holiday Management

omogućuje vam da spriječite da se uređaji koje pokreće

Timer

uključe određenog datuma.

― Funkciju

Holiday Management

moguće je omogućiti ili onemogućiti na izborniku s postavkama funkcije

Timer

.

Add

: možete navesti praznike.

Kliknite gumb

Add

u prozoru

Holiday Management

.

Delete

: izbrišite praznike. potvrdite odgovarajuće okvire i kliknite taj gumb.

Popis praznika: pogledajte popis praznika koje ste dodali.

Pixel Shift

Lagano pomičite zaslon u određenim vremenskim intervalima da biste spriječili urezivanje zaslona.

119

Screen Saver

Period (Hour)

i

Time (Sec)

je moguće konfigurirati kada je odabrano

Repeat

.

Ta funkcija sprječava urezivanje zaslona ako zaslon odabranog uređaja za prikaz nije aktivan dulje vrijeme.

Timer

: Možete postaviti mjerač vremena za

Screen Saver

.

Off

Repeat

: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku

Mode

pri određenim vremenskim intervalima (

Period

).

Interval

: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku

Mode

pri određenim vremenskim intervalima (od

Start Time

do

End Time

).

Mode

: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.

Period (Hour)

: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije

Screen Saver

.

― Mogućnost je omogućena kada je

Repeat

odabrano za

Timer

.

Time (Sec)

: navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije

Screen Saver

.

― Mogućnost je omogućena kada je

Repeat

odabrano za

Timer

.

Start Time

: Postavite vrijeme početka prikazivanja čuvara zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je

Interval

odabrano za

Timer

.

End Time

: Postavite vrijeme završetka prikazivanja čuvara zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je

Interval

odabrano za

Timer

.

Start Time

i

End Time

je moguće konfigurirati kada je odabrano

Interval

.

120

Safety Screen

Lamp Control

Funkciju

Safety Screen

moguće je koristiti za sprječavanje urezivanja zaslona kada se na zaslonu uređaja za prikaz dulje vrijeme prikazuje statična slika.

Značajka

Lamp Control

koristi se za prilagodbu pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje energije.

Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje odabranog uređaja za prikaz u određeno vrijeme.

Ako prilagodite

Manual Lamp Control

,

Auto Lamp Control

automatski će se prebaciti na

Off

.

Ručno prilagodite pozadinsko osvjetljenje na odabranom zaslonu.

Ako prilagodite

Auto Lamp Control

,

Manual Lamp Control

automatski će se prebaciti na

Off

.

Ambient Light

: značajka

Ambient Light

otkriva intenzitet ambijentalnog osvjetljenja i automatski prilagođava svjetlinu zaslona svih LFD-ova u istom serijskom lancu.

121

Ticker

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

Ticker

Omogućite ili onemogućite funkciju

Ticker

.

Off

/

On

Message

Unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.

Timer

Postavite

Start Time

i

End Time

da biste prikazali poruku (

Message

).

Position

Odaberite orijentaciju za prikaz poruke (

Message

) iz

Horizontal

i

Vertical

.

Motion

Navedite

Direction

i

Speed

da biste prikazali poruku (

Message

).

Font Options

Navedite

Size

,

Foreground Color

,

Foreground Opacity

,

Background Color

i

Background Opacity

za poruku.

122

Postavke alata

Sigurnost

Panel Control

: uključite i isključite zaslon uređaja za prikaz.

Remote Control

: omogućite i onemogućite daljinski upravljač.

Ponovno postavljanje

Reset Picture

: ponovno postavite postavke zaslona.

Reset Sound

: ponovno postavite postavke zvuka.

Reset System

: ponovno postavite postavke sustava.

Reset All

: istovremeno postavite postavke zaslona, zvuka i sustava.

123

Uređivanje stupca

Options

Edit Column

Konfigurirajte postavke stavki koje će se prikazati na popisu zaslona.

Language

: odaberite jezik za korištenje u programu MDC. Kada odaberete jezik, ponovno pokrenite program MDC da biste koristili odabrani jezik.

Command Retry Count

: navedite broj ponovnih pokušaja kada naredba ne uspije.

Error Status Interval

: navedite vremenski interval za slanje upita uređaju za prikaz radi provjere je li došlo do stanja

"

Fault Device

".

Mail Alert Interval

: navedite vremenski interval za obavijesti e-pošte u slučaju da se pojavi stanje "

Fault Device

".

Odaberite stavke koje želite prikazati na popisu uređaja.

124

Monitor Window

Information

Pojavljuje se prozor s prikazom detalja prijenosa podataka između računala i uređaja za prikaz.

Filter

Pogledajte informacije o programu.

125

Druge funkcije

Promjena veličine prozora

Postavite pokazivač miša u kut prozora programa. Pojavit će se strelica.

Pomaknite strelicu da biste prilagodili veličinu prozora programa.

126

Upravljanje grupom

Stvaranje grupa

Stvorite grupe i upravljajte popisom uređaja na temelju grupe.

― Nije moguće koristiti duplicirane nazive grupa.

1

Kliknite desnom tipkom miša i u odjeljku s popisom uređaja za prikaz na lijevoj strani prozora programa odaberite

Group

Edit

.

-

Gumb

Add on the same level

omogućen je samo ako je stvorena barem jedna grupa.

2

U prikazanom prozoru

Edit Group

kliknite

Add on the same level

ili

Add on the sub level

.

Add on the same level

: stvorite grupu na istoj razini na kojoj je i odabrana grupa.

127

Brisanje grupa

Add on the sub level

: stvorite podgrupu ispod odabrane grupe.

3

Upišite naziv grupe.

1

Odaberite naziv grupe i kliknite

Edit

.

2

U prikazanom prozoru

Edit Group

kliknite

Delete

.

3

Kliknite

Yes

. Grupa će biti izbrisana.

128

Preimenovanje grupa

Rename

Upravljanje rasporedom

1

Odaberite naziv grupe i kliknite

Edit

.

2

U prikazanom prozoru

Edit Group

kliknite

Rename

.

3

Ako se pokazivač pojavljuje u starom nazivu grupe, upišite novi.

Stvaranje rasporeda

Stvorite i registrirajte raspored na temelju grupe.

1

Kliknite

All Schedule List

u odjeljku s rasporedom na lijevoj strani prozora programa. Time ćete omogućiti gumb

Add

u sredini.

129

2

Kliknite gumb

Add

. Pojavit će se prozor

Add Schedule

.

3

Kliknite

Add

ispod stavke

Device Group

i odaberite grupu u koju želite dodati raspored.

4

Odaberite

Date&Time

/

Action

i kliknite

OK

. Raspored će se dodati, a u prozoru s popisom uređaja pojavit će se popis rasporeda.

-

Device Group

: odaberite grupu.

-

Date&Time

Instant Execution

: odmah pokrenite raspored.

Timer

: Postavite datum, vrijeme i interval za pokretanje rasporeda.

-

Action

: odaberite funkciju koja će se aktivirati u određeno vrijeme i tijekom određenog intervala.

Izmjena rasporeda

Da biste izmijenili raspored, odaberite ga i kliknite

Edit

.

Brisanje rasporeda

Da biste izbrisali raspored, odaberite ga i kliknite

Delete

.

130

Vodič za rješavanje problema

-

Ponekad se mogu pojavljivati smetnje u radu ovog programa zbog komunikacijskog problema između računala i zaslona ili elektromagnetskih valova koji se emitiraju iz obližnjih elektroničkih uređaja.

Problem

Zaslon kojim želite upravljati ne prikazuje se u tablici s informacijama o sustavu.

Rješenje

1

Provjerite kabel RS232C (provjerite je li ispravno priključen u odgovarajući serijski priključak).

2

Provjerite je li povezan drugi zaslon s udvostručenom ID oznakom. Priključivanje zaslona s dupliciranom ID oznakom može uzrokovati neprikazivanje zaslona zbog kolizije podataka.

Zaslon kojim želite upravljati ne prikazuje se na drugim rešetkama s informacijama o upravljanju.

Sljedeća poruka pojavljuje se više puta.

3

Provjerite je li ID zaslona unutar raspona od 0 do 99. (Promijenite ID pomoću izbornika zaslona.)

― Na zaslonu koji podržava ID u rasponu od 0 do 99 ID oznaka trebala bi biti postavljena između 0 i 99.

Provjerite je li zaslon uključen. (Pogledajte status napajanja u tablici s informacijama o sustavu.)

Svakako odaberite izvor ulaznog signala s kojim je zaslon povezan.

Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.

Zasloni se uključuju i isključuju u različito vrijeme iako je postavljena mogućnost On Time ili Off Time .

Daljinski upravljač ne funkcionira.

Prilagodite vrijeme na računalu da biste sinkronizirali vrijeme među povezanim zaslonima.

Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je kabel RS-232C uklonjen ili ako je program nepravilno zatvoren dok je funkcija

Remote Control

postavljena na

Disable

. Da biste riješili ovaj problem, ponovno pokrenite program i postavite

Remote Control

na

Enable

.

131

Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi veći broj zaslona

1

Ako nije odabran nijedan zaslon: prikazuje se zadana vrijednost.

2

Ako je odabran jedan zaslon: prikazuju se postavke za odabrani zaslon.

3

Kada su odabrana dva zaslona (npr. u slijedu ID 1 i ID 3): postavke za ID oznaku 1 prikazuju se prije postavki za ID oznaku 3.

4

Ako je potvrđen okvir All+Select, a odabrani su svi zasloni: prikazuju se zadane postavke.

132

Poglavlje 10

Vodič za rješavanje problema

Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke

Samsung za korisničku podršku.

Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

Testiranje proizvoda

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.

1

Isključite računalo i proizvod.

2

Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.

3

Uključivanje proizvoda.

4

Ako se prikazuje poruka

No Signal

, proizvod funkcionira normalno.

Provjera rezolucije i frekvencije

Not Optimum Mode

će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost

(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).

133

Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.

Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.

Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.

Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.

Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.

Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.

(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili računala.)

Problem sa zaslonom

LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.

No Signal se prikazuje na zaslonu (pogledajte "Povezivanje s računalom").

Not Optimum Mode je prikazan.

Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela

Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i frekvencije za proizvod.

U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.

Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.

Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.

Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.

134

Problem sa zaslonom

Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.

Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.

Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.

Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.

Prilagodite

Brightness

i

Contrast

.

Boje na zaslonu nisu ujednačene.

Idite na

Picture

i prilagodite postavke za

Color Control

.

Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.

Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do

1 sekunde.

Idite na

Picture

i prilagodite postavke za

Color Control

.

Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.

Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

Problem sa zvukom

Nema zvuka.

Jačina zvuka je premala.

Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.

Provjerite jačinu zvuka.

Podešavanje jačine zvuka.

Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.

135

Problem s daljinskim upravljačem

Daljinski upravljač ne funkcionira.

Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).

Provjerite nisu li se baterije ispraznile.

Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.

Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.

Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

136

Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Kako mogu promijeniti rezoluciju?

Odgovor

Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

Windows XP: Idite na Upravljačka ploča Izgled i teme Prikaz Postavke Napredno

Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.

Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča Prikaz Postavke Napredno

Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.

• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Personalizacija

Postavke prikaza Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora.

Windows 7: Idite na Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz Prilagodi

razlučivost Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke

monitora.

Windows 8: Idite na Postavke Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz

Prilagodi razlučivost Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora.

Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča Izgled i teme Zaslon Postavke i podesite rezoluciju.

Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča Zaslon Postavke i podesite rezoluciju.

Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prilagodi

Postavke prikaza i podesite rezoluciju.

Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz Prilagodba

razlučivosti i podesite rezoluciju.

Windows 8: Idite na Postavke Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz

Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.

137

Pitanje

Kako postaviti način rada za uštedu energije?

Odgovor

Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i teme Zaslon

Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Zaslon Postavljanje

čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija

Prilagodi Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija

Prilagodi Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija Personaliziraj Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS

SETUP na računalu.

138

Poglavlje 11

Specifikacije

1

Veličina

2

Područje prikaza

H

V

3

Dimenzije (Š x V x D)

D

Općenito

Naziv modela

Zaslon Veličina

Područje prikaza

Dimenzije (Š x V x D)

Masa (bez postolja)

VESA

UD46C-B

46 inča (116,84 cm)

1018,3 mm (H) x 572,9 mm (V)

1023,7 x 578,3 x 95,5 mm

18,2 kg

600 x 400 mm

V

Š

139

Naziv modela

Boja zaslona

UD46C-B

16,7 M

Sinkronizacija

Rezolucija

Vodoravna frekvencija

Okomita frekvencija

Optimalna rezolucija

30 ~ 81 kHz

56 ~ 85 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Maksimalna frekvencija vremenskog razdjelnika piksela

Napajanje

Maksimalna rezolucija

Priključci signala Ulaz

Izlaz

1920 x 1080 @ 60 Hz

148,5 MHz

Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.

PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)

DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out

Opcionalna mreža

USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C

― Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora.

Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.

― Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

― Ovo je digitalni uređaj klase A.

140

[ Preporuka ] - samo za EU

Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je Monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Službena izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.samsung.com; prijeđite na Podrška > Potražite podršku za proizvod i unesite naziv modela.

Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.

141

Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije

Indikator napajanja

Uobičajeni način rada

Nazivna snaga

Uključeno (Zeleni)

uobičajeno

Način rada za uštedu energije Napajanje je isključeno

(Gumb za uključivanje/ isključivanje u isključenom položaju)

Treptanje Uključeno (narančasta)

Potrošnja energije

120 W 113 W manje od 0,5 W manje od 0,5 W

― Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.

― Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.

― Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).

142

-

Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike.

Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.

-

Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60

Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Rezolucija Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela

(MHz)

Polaritet (V/O)

VESA, 640 x 480

31,469 59,940 25,175 -/-

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

31,469

35,000

49,726

37,861

37,500

35,156

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

70,087

66,667

74,551

72,809

75,000

56,250

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

28,322

30,240

57,284

31,500

31,500

36,000

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

143

Rezolucija

-

Vodoravna frekvencija

Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus, a inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz

-

Okomita frekvencija

Poput fluorescentne svjetiljke, zaslon ponavlja istu sliku mnogo puta u sekundi kako bi je prikazao korisniku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica:

Hz

VESA, 1152 x 870

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

68,681

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

75,062

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela

(MHz)

100,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Polaritet (V/O)

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

-/-

+/+

-/+

+/+

144

Poglavlje 12

Dodatak

Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU

― Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke SAMSUNG za podršku kupcima.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

MEXICO

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French) http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-482 82 00

01-8000112112 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

145

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

146

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

05 133 1999

07001 33 11, normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 7864)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

09 85635050

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.

0,42 €/Min.)

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

147

EUROPE

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG (172-678)

+48 22 607-93-33

808 20-SAMSUNG (808 20 7267)

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

0700 SAMSUNG (0700 726 7864)

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

148

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698-4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

149

ASIA PACIFIC

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

1800 1100 11

3030 8282

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

150

MIDDLE EAST

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

SAUDI ARABIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255

080 100 2255

800-SAMSUNG (726-7864)

9200-21230

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077 http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

151

AFRICA

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0800-10077

0302-200077

0800 724 000

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077

0860-SAMSUNG (726-7864)

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

152

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

― Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja

• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)

• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja

• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti

• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

• vanjski utjecaj ili pad uređaja

• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung

Electronics Co., Ltd.

• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

Ostali slučajevi

• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)

• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)

― Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

153

Pravilno odlaganje

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš. Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili

Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".

Korisnik ne može zamijeniti bateriju koja je ugrađena u ovaj uređaj. Informacije o zamjeni baterije zatražite od davatelja usluga. Nemojte pokušavati vaditi bateriju ili je bacati u vatru. Nemojte rastavljati, gnječiti niti bušiti bateriju. Namjeravate li baciti proizvod, služba za prikupljanje otpada poduzet će odgovarajuće mjere s ciljem recikliranja i obrade proizvoda, uključujući i njegovu bateriju.

154

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

Kako biste mogli uživati u optimalnoj kvaliteti slike, na svojem računalu otvorite Upravljačku ploču te podesite rezoluciju i učestalost osvježavanja u skladu s podacima u nastavku. Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.

-

Rezolucija: 1920 x 1080

-

Okomita frekvencija (učestalost osvježavanja): 56 ~ 85 Hz

Brzina osvježivanja zaslona: odnosi se na broj osvježivanja slike na zaslonu u sekundi.

Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

-

Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6,220,800

Pokrenite

Auto Adjustment

da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite

Coarse

ili

Fine

.

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

-

Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.

Za razliku od CDT, TFT-LCD monitori (zbog prirode svojeg zaslona) mogu se postaviti samo na jednu rezoluciju radi postizanja optimalne kvalitete slike. Iz tog razloga postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje se odabir navedene optimalne rezolucije za monitor.

155

Sprečavanje zaostalih slika

Matrica crne boje

Zajednička elektroda (ITO)

Izvor Odvod

Ulaz

TFT

Vod podatkovne sabirnice

Filtar boja

Elektroda piksela (ITO)

Kondenzator (Cs)

Što su zaostale slike?

Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.

Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.

― Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.

Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije

-

Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja.

-

Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.

-

Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se isključuje prema potrebi.

-

Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.

Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.

Redovita promjena boja

-

Korištenje 2 boje

Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102

21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102

21:10

156

*Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.

Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.

― Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.

― Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

Redovita promjena boje teksta

-

Koristite jarke boje podjednake svjetline.

Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

-

Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.

Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

157

Licenca

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby

Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora

U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.

158

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Svaka od gore navedenih brzina skeniranja odnosi se na broj efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi razlučivost zaslona. Brzina skeniranja može biti naznačena slovom i

(isprepleteno) ili slovom p (progresivno), ovisno o načinu skeniranja.

- Skeniranje

Skeniranje se odnosi na postupak slanja piksela koji progresivno stvaraju sliku.

Veći broj piksela znači jasniju sliku življih boja.

- Progresivno

U načinu rada s progresivnim skeniranjem sve linije piksela skeniraju se jedna za drugom (progresivno) na zaslonu.

- Isprepleteno

U isprepletenom načinu rada najprije se od vrha do dna skenira svaka druga linija piksela, a nakon toga se skeniranju preostale linije piksela (koje nisu skenirane).

Neisprepleteni i isprepleteni način

rada____ U neisprepletenom načinu rada (progresivno skeniranje) vodoravne linije progresivno se prikazuju od vrha prema dnu zaslona. U isprepletenom načinu rada najprije se prikazuju linije s neparnim brojem, a zatim linije s parnim brojem. Neisprepleteni način rada uglavnom se koristi kod monitora jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni način rada uglavnom koristi kod televizora.

Razmak između točaka____ Zaslon se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točaka. Manji razmak između točaka znači višu rezoluciju. Razmak između točaka predstavlja najmanji razmak između točaka iste boje. Razmak između točaka mjeri se u milimetrima.

Okomita frekvencija____ Proizvod mnogo puta u sekundi prikazuje jednu sliku (slično treperenju fluorescentnog svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik može vidjeti. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Na primjer, 60 Hz znači da se pojedinačna slika u jednoj sekundi prikaže 60 puta.

Vodoravna frekvencija____ Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Izvor ulaznog____ signala odnosi se na priključeni videouređaj kao izvor, poput kamkordera ili video odnosno

DVD reproduktora.

Komponentni priključci (zeleni, plavi

i crveni)____ Komponentni priključci, koji prepoznaju, prenose i primaju signale kontrasta, pružaju superiornu kvalitetu slike u odnosu na bilo koji drugi način povezivanja videozapisa.

Plug & Play____ Plug & Play je funkcija koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se omogućilo optimalno okruženje za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije

Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

Razlučivost____ Razlučivost je broj vodoravnih točaka (piksela) i okomitih točaka (piksela) koje čine zaslon.

Predstavlja razinu detaljinizoranosti zaslona. Viša rezolucije omogućava prikaz većeg broja podataka na zaslonu i korisna je za istovremeno izvođenje više zadataka.

Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.080 okomitih piksela

(okomita rezolucija).

DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD označava disk za masovnu pohranu veličine CD medija na koji se mogu spremati multimedijske aplikacije (audio, video i igre) pomoću tehnologije za komprimiranje videozapisa MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____To je sučelje koje je moguće priključiti na digitalni izvor zvuka ili na izvor videosadržaja visoke razlučivosti pomoću samo jednog kabela i bez kompresije.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje istovremeno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala. Komunikacija između računala i monitora odvija se putem RS232C kabela (serijski prijenos podataka) i RJ45 kabela (LAN).

159

advertisement

Key Features

 • Digital signage flat panel Black
 • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels LED 500 cd/m²
 • Direct-LED 8 ms
 • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement

Table of contents

Languages