Samsung HW-E450 User manual

Samsung HW-E450 User manual
HW-E450
Crystal Surround Air Track
(Sustav aktivnih zvučnika)
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register
značajke
HDMI
HDMI istovremeno prenosi video i audiosignale i daje jasniju sliku.
Ova jedinica također je opremljena funkcijom ARC koja omogućuje slušanje zvuka s televizora pomoću HDMI kabela putem
sustava Crystal Surround Air Track. Ova je funkcija dostupna samo ako jedinicu spojite na televizor kompatibilan s funkcijom ARC.
Dubinski 3D zvuk
Značajka 3D zvuka daje dubinu i osjećaj prostranosti vašem doživljaju slušanja.
Bežični subwoofer
Samsungov bežični modul radi bez kabela koji se protežu od glavne jedinice do subwoofera.
Umjesto toga , subwoofer se povezuje na kompaktni bežični modul koji komunicira s glavnom jedinicom.
Način posebne reprodukcije zvuka
Dostupno je 7 različitih načina reprodukcije zvuka - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME i OFF (originalni zvuk),
ovisno o vrsti sadržaja koji želite slušati.
Višefunkcijski daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač može se rabiti za upravljanje TV-om spojenim s ovom jedinicom. (radi samo na televizorima Samsung)
Daljinski upravljač ima brzu tipku za TV koja omogućuje provođenje raznih operacija jednostavnim pritiskom jedne tipke.
Sustav aktivnih zvučnika
Ova jedinica odlikuje se sustavom aktivnih zvučnika koji pruža visoku kvalitetu zvuka u jednoj tankoj jedinici.
Jedinica ne zahtijeva popratne zvučnike i kabele koji se obično povezuju s klasičnim sustavima za zvučno okruženje.
USB host podrška
Pomoću funkcije USB HOST sustava Air Track možete spojiti vanjske USB uređaje za pohranu poput MP3 playera, USB flash
memorije itd. i s njih reproducirati datoteke.
Funkcija Bluetooth
Uređaj Bluetooth možete koristiti za slušanje glazbe s visokokvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!
licencom
2.0 Channel
Dolby i simbol dvostrukog
D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Proizvedeno pod licencom patenata SAD-a br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugih patenata SAD-a, kao i patenata
drugih država u svijetu koji su već izdani ili je postupak njihova izdavanja u tijeku. DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0 Channel zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc. Sva
prava pridržana.
HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface (multimedijsko sučelje visoke razlučivosti) zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Upite i zahtjeve u vezi pitanja o otvorenom kodu pošaljite tvrtci Samsung putem e-pošte ([email protected]).
• Ovaj proizvod upotrebljava odreene softverske programe koji se distribuiraju pod licencom organizacije
Independent JPEG Group.
CRO
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM
SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj simbol označava “opasan napon”
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
unutar proizvoda koji predstavlja opasnost
od električnog udara ili ozljede.
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ : DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT
DO KRAJA.
• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
OPREZ
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte predmete pune tekućine, poput vaza, na uređaj.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora uvijek biti
lako dostupan.
mjere opreza
2.7
inch
6.86cm
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9
inch
9.91cm
3.9
inch
Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poleđini proizvoda. Proizvod postavite vodoravno na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju (7~10 cm). Pobrinite se da
ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova jedinica dizajnirana je za
neprekidnu uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako ne namjeravate upotrebljavati jedinicu
dulje vrijeme, izvucite utikač.
Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom
strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.
To može dovesti do pregrijavanja i nepravilnosti u radu uređaja.
Phones
Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prekomjerne topline (npr. kamin)
ili od opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja. Isključite
kabel za napajanje iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako jedinica
neispravno radi.
Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu. On je namijenjen samo
za osobnu uporabu.
Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći
do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite jedinicu, pričekajte oko 2 sata
kako bi jedinica prije uporabe dosegnula sobnu temperaturu.
4
Baterije korištene s ovim proizvodom sadržavaju kemikalije koje su štetne
za okoliš.
Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.
CRO
sadržaj
značajke
2
2
Značajke
Licencom
sigurnosne informacije
3
4
Sigurnosna upozorenja
Mjere opreza
početak
6
6
Prije čitanja korisničkog priručnika
Što je uključeno
opis
7
Prednja/stražnja stranica
daljinski upravljač
9
Pregled daljinskog upravljača
2
3
6
7
9
10
veze
10 Montaža zi dnog nosača
11 Spajanje bežičnog Subwoofera
12 Postavljanje toroidalne feritne jezgre na
HDMI kabel In/Out
12 Postavljanje feritne jezgre na kabel Audio/
USB
13 Spajanje uređaja Crystal Suround Air Track
funkcije
15 Osnovne funkcije
16 Napredne funkcije
22 Nadogradnja softvera
rješavanje problema
23 Rješavanje problema
15
23
24
dodatak
24 Tehnički podaci
početak
prije ČiTanja KoriSniČKog priruČniKa
Prije čitanja korisničkog priručnika imajte na umu sljedeće pojmove.
ikone koje se koriste u priručniku
ikona
pojam
oprez
napomena
Definition
Označuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake
funkcije.
Sigurnosne upute i rješavanje problema
1) Prije uporabe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa Sigurnosnim uputama. (Pogledajte stranicu 3)
2) Ako dođe do problema, pogledajte odjeljak Rješavanje problema. (Pogledajte stranicu 23)
zaštita autorskog prava
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
ŠTo je uKljuČeno
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Daljinski upravljač/
Baterije (veličina aaa)
zidni nosač
Korisnički priručnik
(Za HDMI kabel 1EA)
(Velika)
(Mala)
(Za Audiokabel 1EA)
(Za USB kabel 1EA)
audio kabel
Toroidalna feritna jezgra
uSB kabel
▪ Izgled dodatnog pribora može se malo razlikovati od gornjih crteža.
▪ Za priključivanje vanjskog USB uređaja na proizvod upotrijebite namjenski USB kabel.
6
CRO
opis
Prednja/stražnja stranica
● opis
1
2
5v 500mA
3
4
5
AUX IN
7
HDMI IN
6
HDMI OUT
OPTICAL IN
10
8
9
ZASLON
Prikazuje trenutni način rada.
TIPKA POWER
(NAPAJANJE)
Uključuje i isključuje Crystal Surround Air Track.
FUNKCIJSKA
TIPKA
Odabire ulaze DIGITAL, AUX, HDMI, BT ili USB.
VOLUME +/Regulira razinu glasnoće.
(JAČINA ZVUKA +/-)
5
USB PRIKLJUČAK
Spojite ovdje i reproducirajte datoteke s vanjskih USB uređaja za
pohranjivanje, kao što su MP3 playeri.
6
OPTICAL IN
Spojite na digitalni (optički) izlaz vanjskog uređaja.
7
AUX IN
Spojite na analogni izlaz vanjskog uređaja.
8
PRIKLJUČCI
HDMI ULAZA
Istodobno prima digitalne video i audiosignale putem HDMI kabela.
9
PRIKLJUČAK
HDMI IZLAZA
Istodobno šalje digitalne video i audiosignale putem HDMI kabela.
10
KABEL ZA
NAPAJANJE
Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu za izmjeničnu struju.
▪ Kad uključite napajanje ove jedinice, početak reprodukcije zvuka kasnit će 4 do 5 sekundi.
▪ Prilikom isključivanja kabela za napajanje iz zidne utičnice držite utikač.
Ne vucite kabel.
▪ Ne spajajte ovu jedinicu ili druge komponente na utičnicu za napajanje izmjeničnom
strujom dok u potpunosti ne spojite sve komponente.
CRO
daljinski upravljač
PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA
GUMB POWER (NAPAJANJE)
Uključuje i isključuje Crystal
Surround Air Track.
POWER
SAT SOURCE
Pritisnite za odabir spojenog izvora
SAT. (SAT:Surround Air Track)
SAT
SOURCE
GUMB TV POWER
Uključuje i isključuje Samsung TV.
TV POWER
SPEAKER
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
SPEAKER
AUDIO SYNC
Pomoću ove tipke možete odabrati
hoćete li zvuk slušati sa sustava Air
Track ili s televizora. (Ova funkcija
podržava putem HDMI kabela.)
VOLUME
SAT MUTE
Isključuje zvuk jedinice. Pritisnite
ponovno zavraćanje zvuka na
prethodnu razinu glasnoće.
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
VOLUME
Namješta razinu glasnoće jedinice.
REPEAT
Odabire Repeat File, All, Random.
DRC, DIMMER
Ovu funkciju možete koristiti za
uživanje u Dolby Digital zvuku kada
noću gledate filmove pri niskoj
glasnoći (Standard, MAX, MIN).
Svjetlinu zaslona možete prilagoditi.
UPRAVLJAČKA TIPKA
Reproducira, privremeno ili konačno
zaustavlja glazbenu datoteku ili
pretražuje glazbenu datoteku prema
naprijed ili prema nazad.
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Regulira razinu subwoofera.
Koristi se kao pomoć pri
sinkronizaciji slike i zvuka ako je
spojen s digitalnim TV-om.
AUTO POWER
Sinkronizira Air Track putem optičke
veze pomoću optičkog priključka
tako da se automatski uključi kada
uključite televizor.
TV INFO
Prikazuje trenutni status televizora.
TV SOURCE
Pritisnite za odabir video izvora
spojenog televizora.
TV KANAL, GLASNOĆA TV-a
Prebacuje između dostupnih TV
kanala.
Podešava razinu glasnoće televizora.
TV PRE-CH
Pomiče na prethodni TV kanal
TV EXIT
TV MUTE
Isključuje zvuk s TV-a. Pritisnite
ponovno za vraćanje zvuka na
prethodnu razinu glasnoće.
▪
▪
▪
SMART VOLUME, 3D SOUND
Regulira i stabilizira razinu
glasnoće pri drastičnoj
promjeni glasnoće.
Ova značajka zvuku daje
dubinu i osjećaj prostranosti.
Izlazi iz načina rada televizora
(funkcije su jednake kao tipka EXIT
na daljinskom upravljaču televizora)
SAT znači Surround Air Track, a taj je naziv u vlasništvu tvrtke Samsung.
Daljinski upravljač može upravljati samo Samsung televizorima.
Ovisno o TV-u koji koristite, možda nećete moći njime upravljati pomoću ovog daljinskog upravljača. U slučaju da
to ne možete, upravljajte televizorom pomoću daljinskog upravljača televizora.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
1. Podignite poklopac na
poleđini daljinskog upravljača
prema prikazu na slici.
2.Stavite dvije baterije veličine AAA.
Svakako pazite da polovi “+” i “–” na baterijama
odgovaraju shemi u odjeljku za baterije.
3. Vratite poklopac.
Uz pretpostavku da se televizor
koristi na uobičajeni način, baterije
traju otprilike godinu dana.
Radni raspon daljinskog upravljača
Daljinski upravljač možete koristiti do približno 7 metara pravocrtno. Također ga može koristiti pod kutom do 30°
u odnosu na horizontalu od senzora daljinskog upravljača.
● Daljinski upravlja
SOUND
EFFECT
SOUND EFFECT
Odabire zvučni efekt: (MUSIC,
NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS,
GAME, OFF (Originalni zvuk))
Anynet+
Anynet+ je funkcija koja omogućava
upravljanje ostalim Samsung uređajima
pomoću daljinskogupravljača za
Samsung televizore.
veze
MONTAŽA ZI DNOG NOSAČA
Zidni nosač možete koristiti za montažu ove jedinice na zid.
Mjere predostrožnosti prilikom ugradnje
• Postavite isključivo na okomiti zid.
• Pri ugradnji izbjegavajte visoke temperature ili vlažnost jer u suprotnom zid neće moći nositi težinu
uređaja.
• Provjerite jačinu zida. Ako zid nije dovoljno jak za ugradnju proizvoda, obavezno ga ojačajte prije ugradnje.
• Provjerite materijal od kojeg je zid izrađen. Ako je zid izrađen od gipsanih ploča, mramora ili armiranih
ploča, kupite i upotrijebite odgovarajuće pričvrsne vijke.
• Kabele jedinice spojite na vanjske uređaje prije nego što je postavite na zid.
• Obavezno isključite jedinicu i odspojite je iz struje prije ugradnje. U protivnom bi moglo doći do udara
električne struje.
1. Postavite zidni nosač na površinu zida i učvrstite ga
pomoću dva vijka (nisu isporučeni).
Ako namjeravate objesiti jedinicu ispod televizora, nosač koji
se postavlja na zid obavezno postavite tako da strelica ( )
bude u sredini televizora.
Također pazite da jedinica bude najmanje 5 cm ispod
televizora.
2. Zatim postavite jedinicu u odgovarajuće otvore na
zidnom nosaču. Za sigurniju montažu pazite da montažni
vijci čvrsto skliznu do dna otvora.
1
2
3.Postavljanje je završeno.
2 inča (5 cm) ili više
▪ Ne vješajte ništa na postavljenu jedinicu i spriječite izlaganje jedinice udarcima.
▪ Dobro pričvrstite jedinicu na zid kako ne bi pala. Ako jedinica padne, može izazvati ozljede
ili oštećenje proizvoda.
▪ Nakon montaže jedinice na zid, osigurajte da dijete ne može povući niti jedan od spojnih
kabela, jer bi jedinica mogla pasti.
▪ Za optimalne karakteristike pri zidnoj montaži postavite sustav ozvučenja na udaljenost od
najmanje 5 cm od TV-a.
10
ID za spajanje subwoofera tvornički je postavljen pa bi se glavna jedinica trebala automatski (bežično) spojiti sa
subwooferom nakon uključivanja. Ako se indikator veze ne uključi kad se uključe glavna jedinica i subwoofer,
postavite ID na sljedeći način.
CRO
Spajanje BeŽičnog SuBWooFera
1. Utaknite kabele za napajanje glavnog uređaja i subwoofera u izvor napajanja izmjeničnom strujom.
2. Malim šiljatim predmetom pritisnite i zadržite gumb ID SET na poleđini subwoofera 5 sekunde.
3. Dok je glavna jedinica isključena (u STANJU ČEKANJA), pritisnite
i zadržite gumb SAT MUTE na daljinskom upravljaču 5 sekundi.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SMART
• Glavna jedinica i subwoofer su sad povezani (spojeni).
• Uključuje se indikator veze (plava LED lampica) na subwooferu.
• Kvalitetniji zvuk iz bežičnog subwoofera možete postići odabirom
zvučnog efekta. (Pogledajte stranicu 20)
TV POWER
3D SOUND
VOLUME
5. Za dovršetak povezivanja uključite napajanje glavne jedinice dok
plava LED dioda subwoofera treperi.
POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
4. Poruka ID SET prikazuje se na VFD-u glavne jedinice.
● veze
• Indikator STANJA ČEKANJA se isključuje, a indikator VEZE (plava LED lampica) brzo trepti.
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV CH
TV
TV INFO
TV VOL
▪ Prije premještanja ili postavljanja proizvoda obavezno isključite napajanje, a kabel MUTE
za napajanje
izvucite iz utičnice.
TV CH
▪ Ako se glavna jedinica isključi, bežični subwoofer prebacit će se u stanje čekanja,
a na gornjem
TV PRE-CH
TV EXIT
će se zaslonu prikazati indikator STANDBY. Nakon 30 sekundi počet će treptati plavi indikator
LINK.
▪ Ako u blizini sustava koristite uređaj koji koristi istu frekvenciju (2.4GHz), zbog interferencije se
mogu čuti zvučne smetnje.
▪ Duljina prijenosa radio vala je otprilike 10m, ali može varirati zavisno od radnog okruženja. Ako
je između glavne jedinice i bežičnog modula za prijam čelično-betonski ili metalni zid, sustav
možda uopće neće raditi, zbog toga što radio val ne prolazi kroz metal.
▪ Ako glavna jedinica ne uspostavlja bežičnu vezu, slijedite gore navedene korake 1 - 5 i
pokušajte ponovno uspostaviti vezu između glavne jedinice i bežičnog subwoofera.
AH59-02434A
▪ Antena za bežični prijam ugrađena je u bežični subwoofer. Držite jedinicu dalje od vode i
vlage.
▪ Za optimalnu izvedbu pri slušanju na području oko bežičnog subwoofera ne smiju se nalaziti
nikakve prepreke.
11
poSTaVljanje ToroiDalne FeriTne jezgre na HDmi KaBel in/ouT
Podignite kako biste otključali bravicu i otvorili jezgru.
Zaključajte bravicu.
Omotajte zajedno kabele HDMI IN/OUT, napravite
jedan okretaj oko jezgre.
(Petlju započnite 5 do 10 cm od utikača)
poSTaVljanje FeriTne jezgre na KaBel auDio/uSB
Podignite kako biste otključali bravicu i otvorili jezgru.
Zaključajte bravicu.
1
Postavite audiokabel ili USB kabel na otvorenu
jezgru.
HDMI je standardno digitalno sučelje za spajanje s uređajima poput televizora, projektora, DVD playera, Bluray
playera, prijamnika za digitalnu televiziju itd.
CRO
Spajanje ureĐaja crYSTal SurounD air TracK
HDMI sprječava sve gubitke pri pretvaranju analognog signala te omogućuje uživanje u kvaliteti video i
audiozapisa ravnoj onoj originalnog digitalnog izvora.
● Veze
HDMI IN
HDMI IN
HDmi kabel
HDMI OUT
Digitalni uređaji
HDMI OUT
HDmi kabel
HDMI IN
Spojite HDMI kabel (nisu isporučeni) iz utičnice HDMI ULAZ na stražnjoj strani uređaja na utičnicu HDMI IZLAZ
na svojim digitalnim uređajima.
l,
HDMI oUt (HDMI)
• Spojite HDMI kabel iz utičnice HDMI IZLAZ na stražnjoj strani uređaja na utičnicu HDMI ULAZ na svojim TV.
▪ HDMI je sučelje koje omogućuje digitalni prijenos video i audio podataka sa samo jednim
konektorom.
HDMI oUt (arc)
OPTICAL
OUT
• Funkcija ARC omogućuje slanje digitalnog audiozapisa putem priključka HDMI OUT (ARC). Može se omogućiti
samo kada je Air Track spojen s televizorom koji podržava funkciju ARC.
• Anynet+ mora biti uključen.
▪ Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
1
SPAJANJE UREĐAJA CRYSTAL SUROUND AIR TRACK
U ovom su dijelu opisana dva načina (digitalni i analogni) spajanja jedinice s TV-om.
Ova jedinica opremljena je jednom optičkom digitalnom utičnicom i jednom audio analognom utičnicom za
spajanje s televizorom.
OPTICAL IN
OPTICAL IN
Optički kabel (nisu isporučeni)
OPTICAL
OUT
AUX IN
AUX IN
BD/DVD player/
digitalni prijamnik
/ igraća konzola
ili
White
Audio kabel
AUDIO
OUT
ili
L
R
Red
OPTICAL IN
Spojite Digital Input (Digitalni ulaz) na glavnoj jedinici s priključkom OPTICAL OUT (OPTIČKI IZLAZ) TV-a ili
izvornim uređajem.
ili,
AUX IN
Spojite AUX IN (Audio) na glavnoj jedinici s AUDIO OUT izlazom televizora ili uređaja koji je izvor signala.
Pazite da se boje konektora podudaraju.
▪ Nemojte utaknuti kabel za napajanje ovog proizvoda ili TV-a u zidnu utičnicu dok međusobno
ne povežete sve komponente.
▪ Prije premještanja ili postavljanja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za
napajanje izvučen iz utičnice.
▪ Odaberete li "AUX", a ne priključite audio kabel, uređaj će se automatski isključiti nakon 20
minuta.
▪ Ako je TV ili bilo koji drugi uređaj koji je optičkim kabelom spojen s uređajem Air Track
isključen i nema digitalnog ulaza, Air Track se isključuje nakon 20 minuta. (Ako s ulaza
OPTICAL AUDIO IN nije bilo ulaznog signala više od 20 minuta, sustav Air Track će se
isključiti.)
14
CRO
funkcije
OSNOVNE FUNKCIJE
Uključivanje/isključivanje
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
● FUNKCIJE
1.Pritisnite tipku POWER ( ) u desnom kutu na prednjoj ploči..
ili,
Pritisnite POWER na daljinskom upravljaču za uključivanje napajanja.
2.Pritisnite tipku POWER ( ) u desnom kutu na prednjoj ploči..
ili,
Ponovno pritisnite POWER na daljinskom upravljaču za isključivanje
napajanja.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SMART
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV INFO
Namještanje glasnoće
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Pritisnite tipku VOLUME +/– u desnom kutu na prednjoj ploči..
ili,
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskom upravljaču za povećanje ili smanjenje
razine glasnoće.
• Numerička vrijednost razine glasnoće pojavljuje se na prikazu na prednjoj
ploči.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
SOUND
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV PRE-CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
▪ Kada pritisnete tipku VOLUME +/– glasnoća se povećava ili smanjuje.
▪ Ako želite uživati u zvuku samo s Crystal Surround Air Track, isključite
zvučnike TV-a u izborniku Audio Setup (Postavke zvuka) TV-a.
Pogledajte priručnik TV-a koji je isporučen uz TV.
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
15
NAPREDNE FUNKCIJE
Uporaba ulaznog načina
Možete odabrati ulaze D.IN, AUX, HDMI, BT ili USB.
Pritisnite odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču za odabir željenog
načina rada ili pritisnite
za odabir jednog od sljedećih načina: D.IN, AUX,
HDMI, BT ili USB.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
Način ulaza
Zaslon
Optički digitalni ulaz
D.IN
Ulaz AUX
AUX
Ulaz HDMI
HDMI
Način BLUETOOTH
BT
Način USB
USB
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV CH
TV INFO
TV VOL
Jedinica se isključuje automatski u sljedećim uvjetima:
•
•
•
•
Način D.In: ako 20 minuta nije bilo ulaznog signala.
Način Aux: ako 20 minuta u utičnicu nije umetnut kabel.
Način BT: ako 20 minuta nije bilo povezivanja.
Način USB: ako stanje “NO USB” ili “Stop” ne prestaje 20 minuta.
TV EXIT
AH59-02434A
▪ Funkcija ARC uključuje se u načinu D.IN ako je jedinica spojena
na televizor koji podržava ARC.
▪ Za isključivanje funkcije ARC isključite Anynet.
▪ Upotrijebite priloženi kabel ako USB flash memorija nije
dostupna izravno na jedinici.
UPOTREBA TEHNOLOGIJE BLUETOOTH
Uređaj Bluetooth možete koristiti za slušanje glazbe s visokokvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!
Što je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija koja omogućuje jednostavno međusobno povezivanje uređaja
kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth pomoću bežične veze kratkog dometa.
• Uređaj Bluetooth može uzrokovati javljanje šuma ili neispravnost , ovisno o upotrebi, u sljedećim
slučajevima,:
- Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja uređaja Bluetooth ili Air Track,
- Uslijed električkih varijacija uzrokovanih smetnjama zbog zida, kuta ili uredskih pregrada,
- Uslijed električnih smetnji uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu,
mikrovalne pećnice i bežični LAN.
• Uparite sustav Air Track s uređajem Bluetooth zadržavajući malu udaljenost.
• Što je veća udaljenost sustava Air Track i uređaja Bluetooth, to je kvaliteta lošija.
Ako udaljenost prijeđe domet rada uređaja Bluetooth, veza se gubi.
• U područjima slabog prijama odnosno osjetljivosti veza Bluetooth možda neće ispravno raditi.
• Sustav Air Track ima stvarni raspon prijma do 10 metara u svim smjerovima, ako nema
prepreka. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan ovog raspona. Čak i unutar
ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.
• Ovaj bežični uređaj za vrijeme rada može uzrokovati električke smetnje.
16
Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereo slušalica kompatibilnih
s tehnologijom Bluetooth.
CRO
Spajanje sustava Air Track na uređaj Bluetooth
1.Pritisnite FUNCTION tipku na daljinskom upravljaču sustava AirTrack
za prikaz poruke BT.
• Na 4 sekunde vidjet ćete WAIT, a zatim READY na prednjem zaslonu
sustava Air Track.
● FUNKCIJE
2.Odaberite izbornik Bluetooth na uređaju Bluetooth koji želite spojiti.
(pogledajte korisnički priručnik uređaja Bluetooth).
Spojite
3.Odaberite izbornik stereo slušalica na uređaju Bluetooth.
• Vidjet ćete popis skeniranih uređaja.
4. S popisa za pretraživanje odaberite “Samsung Home Audio”.
uređaj Bluetooth
• Kada je sustav Air Track spojen na uređaj Bluetooth, na prednjem
zaslonu prikazat će se naziv spojenog uređaja Bluetooth, a zatim Air
Track CONN.
• Pokušaj uparivanja uređaja Bluetooth sa sustavom Air Track nije uspio,
izbrišite poruku “SAMSUNG HOME AUDIO” koju je uređaj Bluetooth
ranije napravio i ponovno potražite Air Track.
5. Na spojenom uređaju reproducirajte glazbu.
• Možete slušati glazbu koja se reproducira na spojenom uređaju
Bluetooth putem sustava Crystal Surround Air Track.
• U BT načinu rada nisu dostupne funkcije Play/Repeat/Stop/Next/Back
(Reprodukcija/Ponavljanje/Zaustavljanje/Naprijed/Natrag).
▪ Prilikom povezivanja Bluetooth uređaja sa sustavom Air Track
možda će biti potrebno unijeti PIN kod (lozinku). Ako se pojavi
prozor za unos PIN koda, unesite <0000>.
▪ Sustav Air Track podržava samo podatke Middle Quality SBC
(do 237kb/s na 48 kHz), a ne podržava podatke High Quality
SBC (328kb/s na 44,1 kHz).
▪ Sustav ne podržava funkciju AVRCP.
▪ Spojite ga samo na uređaj Bluetooth koji podržava funkciju
A2DP (AV).
▪ Sustav ne možete spojiti na uređaj Bluetooth koji podržava
samo funkciju HF (Hands Free).
▪ Može se upariti samo po jedan uređaj Bluetooth.
▪ Nakon isključivanja sustava Air Track i poništavanja uparivanja,
ono se neće nastaviti automatski. Za ponovno spajanje morate
ponovno upariti uređaj.
▪ U sljedećim slučajevima sustav Air Track možda neće pravilno
provesti pretraživanje ili povezivanje:
- Ako se oko sustava Air Track nalazi jako električno polje,
- Ako je sa sustavom Air Track upareno više uređaja Bluetooth,
- Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije postavljen ili je
neispravan.
- Imajte na umu da uređaji poput mikrovalnih pećnica, bežičnih
LAN adaptera, fluorescentnih svjetala I plinskih peći koriste isti
frekvencijski raspon kao i uređaj Bluetooth koji može
uzrokovati električne smetnje.
17
Odvajanje uređaja Bluetooth od sustava Air Track
Uređaj Bluetooth možete odvojiti od sustava Air Track. Upute potražite u
korisničkom priručniku za uređaj Bluetooth.
• Sustav Air Track će se odvojiti.
• Kada se sustav Air Track odvoji s uređaja Bluetooth, na njegovom
prednjem zaslonu prikazat će se DISCON.
Odvajanje sustava Air Track od uređaja Bluetooth
Pritisnite tipku ( ) na prednjoj strani sustava Air Track za prebacivanje s
načina BT na neki drugi način rada ili isključivanje sustava Air Track.
• Spojeni uređaj Bluetooth određeno će vrijeme čekati odgovor sustava Air
Track prije nego što prekine vezu.
(Vrijeme prekidanja veze varira ovisno o uređaju Bluetooth)
• Uređaj koji je trenutačno povezan, bit će odvojen.
▪ U načinu rada veze Bluetooth veza se može prekinuti ako
udaljenost između sustava kućnog kina i uređaja Bluetooth prijeđe
određenu vrijednost (10 metara). Ako se udaljenost smanji na
efektivni raspon ili ako ponovno pokrenete uređaj Bluetooth, veza
Bluetooth može se ponovno uspostaviti.
▪ Ako se uređaj Bluetooth vrati u efektivni raspon, možete ponovno
pokrenuti uređaj kako biste ponovno uspostavili uparivanje s
uređajem Bluetooth.
▪ Sustav Air Track automatski se isključuje nakon 20 minuta u stanju
Ready (Spreman).
Spajanje sustava Crystal Surround Air Track na
USB HOST uređaj
1.Spojite USB uređaj na USB priključak na prednjoj strani jedinice.
2.Na prednjoj ploči sustava kućnog kina pritišćite tipku (
pojavi USB.
) dok se ne
• Svakim pritiskom tipke odabir se mijenja na sljedeći način :
D.IN ➡ AUX ➡ HDMI ➡ BT ➡ USB
3.Na zaslonu se pojavljuje USB, a zatim nestaje.
• Spajanje sustava Crystal Surround Air Track je dovršeno.
• Automatski se isključuje (Auto Power Off) ako se više od 20 minuta ne
spoji niti jedan USB uređaj.
Prije spajanja USB uređaja
Kompatibilnost: USB uređaj za pohranu.
• Ako je naziv mape ili datoteke na USB uređaju dulji od 10 znakova, ne
prikazuje se na VFD-u.
• Ovaj proizvod moždas neće biti kompatibilan s nekim vrstama USB
medija za pohranu.
• su sustavi datoteka FAT16 i FAT32.
- NTFS sustav datoteka nije podržan.
• Spojite USB uređaj izravno na USB priključak proizvoda. U protivnom
može doći do problema s kompatibilnošću USB-a.
18
Brzina prijenosa
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
VOLUME
TV INFO
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV SOURCE
TV CH
SAT
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
POWER
SAT
SOURCE
Inaca
Piksel
Frekvencija uzorkovanja
Glazba
MP3
WMA
.MP3
.WMA
80~320
56~128
kb/s
kb/s
V8
44.1KHz
44.1KHz
● FUNKCIJE
Format
Naziv datoteke
Ekstenzija datoteke
SATMUTE
TV VOL
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
TV VOL
VOLUME
TTV PRE-CH
S/W
TVLEVEL
CH
AUDIO SYNC
TV EXIT
Indikatori Play/Pause/Stop (Reproduciraj/
Privremeno zaustavi/Zaustavi)
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku +#,@.
• Ponovno pritisnite tipku +# za privremeno zaustavljanje reprodukcije datoteke.
Pritisnite tipku +# za reprodukciju željene datoteke.
• Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku (@) za vrijeme reprodukcije.
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
AH59-02434A
POWER
TV POWER
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
DIMMER AUTO POWER
SOUND
TV INFO
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
TV EXIT
AH59-02434A
TV SOURCE
SAT MUTE
TV
CH
SMART
TV INFO
3D SOUND
Preskoči naprijed/natrag
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku [,].
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete tipku ], odabire se sljedeća datoteka.
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete tipku [, odabire se prethodna datoteka.
VOLUME
TV
MUTE
S/W LEVEL
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
VOLUME
TV VOL
AUDIO SYNC
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV
MUTE
TV CH
TV PRE-CH
DRC
TV CHDIMMER AUTO POWER
TV EXIT
REPEAT
TTV PRE-CH
AH59-02434A
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
AUDIO SYNC
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije REPEAT (PONOVI)
Ponavljanje reprodukcije omogućuje uzastopnu reprodukciju datoteke,
ponavljanje svih datoteka, nasumičnu reprodukciju datoteka ili isključivanje
funkcije Repeat (Ponovi).
Pritisnite tipku REPEAT.
• REPEAT FILE (PONOVI DATOTEKU) : reprodukciju zapisa
• REPEAT ALL (PONOVI SVE) : Ponavlja reprodukciju svih zapisa
• REPEAT RANDOM (PONOVI NASUMIČNA REPRODUKCIJA) :
Reproducira zapise nasumičnim redoslijedom. (Zapis koji je već
reproduciran možda će se ponovo reproducirati.)
• REPEAT OFF (PONAVLJANJE ISKLJUČENO) : Poništava ponovnu reprodukciju.
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
SAT
SAT
SOUND
SOURCE
SOURCE SOUND
TV INFO
SAT MUTE
SAT MUTE
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
DRC
DRC
DIMMER AUTO POWER
DIMMER AUTO POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV CH
TV CH
TV INFO
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV PRE-CH
AH59-02434A
AH59-02434A
TV CH
TV CH
TV EXIT
TV EXIT
CRO
• Nemojte spajati uređaje za višestruku pohranu na proizvod pomoću
čitača više kartica. Možda neće raditi pravilno.
• Protokoli PTP digitalnog fotoaparata nisu podržani.
• Nemojte uklanjati uređaj USB za vrijeme čitanja.
• DRM-zaštićene glazbene datoteke (MP3, WMA) s komercijalnih web
mjesta ne mogu se reproducirati.
• Vanjski HDD-ovi nisu podržani.
• Popis kompatibilnosti
▪ Funkciju REPEAT možete postaviti tijekom reprodukcije glazbe s USB pogona.
Isključivanje zvuka
Ovo je korisno kad otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.
1.Za isključivanje zvuka ove jedinice pritisnite tipku SAT MUTE (
) na
daljinskom upravljaču.
2.Za isključivanje zvuka televizora pritisnite tipku TV MUTE na daljinskom
upravljaču.
3.Ponovno pritisnite tipku SAT MUTE (
)/ TV MUTE na daljinskom
upravljaču (ili pritisnite VOLUME +/–) za vraćanje zvuka.
19
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije dubinskog 3D zvuka
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
TV
MUTE
TV CH
TVPOWER
PRE-CH
AUDIO SYNC
Funkcija 3D zvuka daje dubinu i osjećaj prostranosti zvuka.
Pritisnite 3D SOUND na daljinskom upravljaču.
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način :
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
POWER
3D SOUND
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
▪ Kada uključite dubinski 3D zvuk, zvučni efekt automatski će se
isključiti.
TV VOL
TV POWER
TV EXIT
AH59-02434A
Upotreba funkcije SMART VOLUME
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
Pritisnite SMART VOLUME na daljinskom upravljaču.
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
POWER
AUDIO SYNC
Ova će funkcija regulirati i stabilizirati razinu glasnoće kako ne bi došlo do
nagle promjene glasnoće u slučaju promjene kanala ili prijelaza scene.
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
Upotreba zvučnog efekta
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV VOL
SOURCE
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
TV INFO
TV VOL
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
VOLUME
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
TV CH
POWER
TV VOLSAT
SOURCE
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV
MUTE
SOUND
TV INFO
TV POWER
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
VOLUME
TV CH
3D SOUND
Na izboru su 7 različitih načina zvučnog polja (MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Originalni zvuk)) ovisno o vrsti izvora u
kojima želite uživati.
Pritisnite SOUND EFFECT na daljinskom upravljaču.
• Odaberite način rada OFF ako želite uživati u izvornom zvuku.
▪ Preporučujemo da zvučni efekt odaberete na temelju materijala
izvora i prema osobnom ukusu.
▪ Kada odaberete način zvučni efekt (osim OFF), dubinski 3D zvuk
automatski će se isključiti.
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije AUTO POWER LINK
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
Crystal Surround Air Track automatski se uključuje kada uključite televizor ili
bilo koji drugi uređaj koji je optičkim kabelom spojen sa sustavom Air Track.
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
TV
MUTE
TV VOL
Pritisnite AUTO POWER na daljinskom upravljaču ove jedinice.
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV CH
TV EXIT
• Funkcija automatskog povezivanja se uključuje i isključuje svakim pritiskom
tipke AUTO POWER.
AH59-02434A
AUTO POWER LINK
Uključeno
Isključeno
Zaslon
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Ako je TV ili bilo koji drugi uređaj koji je optičkim kabelom spojen s
uređajem Air Track isključen i nema digitalnog ulaza, Air Track se
isključuje nakon 20 minuta.
▪ Ove su funkcije dostupne samo kada je CEC isključen.
20
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije S/W LEVEL
CRO
SAT
SOURCE
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV VOL
TV
MUTE
TV INFO
TV POWER
TV VOL
SPEAKER
2.Na zaslonu se pojavljuje “SW 0”.
3.Pritisnite "+" ili "-"na tipki LEVEL (RAZINA) ako želite povećati ili
smanjiti glasnoću subwoofera. Možete je namjestiti na vrijednosti od
SW -6 do SW +6.
Uporaba funkcije AUDIO SYNC
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
SAT
SOURCE
SOUND
TV CH
TV PRE-CH EFFECT
AH59-02434A
SAT
MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
SPEAKER
TV EXIT
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
AH59-02434A
S/W LEVEL
POWER
AUDIO SYNC
TV POWER
DIMMER AUTO POWER
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
TV SOURCE
SAT MUTE
SMART
TV CH
VOLUME
TV INFO
3D SOUND
TV VOL
VOLUME
TV
MUTE
S/W
LEVEL
TV VOL
AUDIO SYNC
AH59-02434A
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
POWER
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV POWER
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
SOUND
TV VOL
SAT
SOURCE
TV EXIT
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
AH59-02434A
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
DRC
• Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost između 0 ms i 300 ms
pomoću gumba + , - .
▪ U načinu USB ili BT funkcija Audio Sync (Audiosinkronizacija)
možda neće raditi.
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV EXIT
REPEAT
TV PRE-CH
Pritisnite AV SYNC +/–. na daljinskom upravljaču ove jedinice.
SPEAKER
EFFECT
SAT
SOURCE
Videozapis se može činiti sporijim od zvuka ako je Air Track spojen na digitalni TV.
Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako da odgovara
video zapisu.
DIMMER AUTO POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije DRC
Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka.
Ovu funkciju možete koristiti za uživanje u Dolby Digital zvuku kada noću
gledate filmove pri niskoj glasnoći.
Pritisnite DRC na daljinskom upravljaču ove jedinice.
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Uporaba funkcije DIMMER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
Pritisnite DIMMER na daljinskom upravljaču ove jedinice.
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV CH
TV PRE-CH
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
Pritisnite Dimmer kako biste namjestili svjetlinu zaslona.
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije Anynet+(HDMI-CEC)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
Funkcija Anynet+ uključuje se i isključuje svaki put kada pritisnete Anynet+.
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
Anynet+ je funkcija koja omogućava upravljanje ostalim Samsung uređajima
pomoću daljinskog upravljača Samsung televizora.
TV INFO
TV VOL
1.Spojite proizvod sa Samsung televizorom pomoću HDMI kabela.
(Pogledajte stranicu 13)
2.Na televizoru uključite funkciju Anynet+. (Dodatne informacije
potražite u priručniku s uputama za televizor.)
▪ Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI izlaza možda
neće raditi.
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV EXIT
▪ Pogledajte korisnički priručnik televizora. Provjerite logotip
(ako na vašem televizoru postoji logotip
podržana).
, funkcija Anynet+ je
21
● FUNKCIJE
TV POWER
SOUND
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
Glasnoću basa možete regulirati tipkom S/W Level na daljinskom
upravljaču.
1.Pritisnite gumb S/W LEVEL na daljinskom upravljaču.
VOLUME
TV VOL
VOLUME
POWER
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
POWER
SAT
SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
TV POWER
SPEAKER
Tipka SPEAKER (ZVUČNIK)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
Pritisnite SPEAKER na daljinskom upravljaču ove jedinice.
TV EXIT
VOLUME
AH59-02434A
Ova tipka omogućuje odabir između slušanja audiozapisa s televizora ili
s uređaja Air Track kada je spojen putem HDMI kabla.
S/W LEVEL
POWER
AUDIO SYNC
TV POWER
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
SOUND
DIMMER AUTO POWER
EFFECT
TV SOURCE
SAT MUTE
SMART
TV CH
NAN RADA
AUDIO
SPEAKER
TV INFO
3D SOUND
HDMI ULAZ
VOLUME
TV VOL
VOLUME
REPEAT
TV PRE-CH
POWER
SAT
SOURCE
TV VOL
AUDIO SYNC
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV EXIT
AH59-02434A
TV POWER
SOUND
TV
MUTE
S/W LEVEL
SPEAKER
ARC
ZVUIK
TELEVIZOR
Air Track
TELEVIZOR
Air Track
Prikaz pomaka
Zaslon
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
Uporaba funkcija televizora
EFFECT
SAT MUTE
SMART
TV SOURCE
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
1.Pritisnite TV SOURCE na daljinskom upravljaču ove jedinice.
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV CH
TV EXIT
2.Pritisnite tipku TV INFO na daljinskom upravljaču za prikaz informacija o
TV kanalu.
3.Pritisnite tipku TV CH na daljinskom upravljaču za odabir TV kanala.
AH59-02434A
4.Pritisnite TV VOL na daljinskom upravljaču za povećanje ili smanjenje
glasnoćel.
5.Tipkom TV PRE-CH prebacujete na prethodni TV kanal u TV načinu rada.
6.Tipkom TV EXIT izlazite iz TV izbornika. (Funkcije su jednake kao tipka
EXIT na daljinskom upravljaču televizora)
▪ Daljinski upravljač može upravljati samo televizorima tvrtke
SAMSUNG.
NADOGRADNJA SOFTVERA
5v 500mA
5v 500mA
Moguće je da će u budućnosti tvrtka Samsung ponuditi
nadogradnju ugrađenog programa sustava uređaja
Crystal Surround Air Track.
U tom slučaju možete nadograditi ugrađeni program
sustava tako da spojite USB pogon s pohranjenom
nadogradnjom ugrađenog programa na USB priključak
sustava Air Track.
Imajte na umu da postoji više datoteka za nadogradnju,
morate ih pojedinačno učitati na USB pogon i koristiti ih
jednu po jednu za nadogradnju ugrađenog programa.
Više informacija o preuzimanju datoteka za nadogradnju
naći ćete na web-mjestu Samsung.com ili kontaktirajte
pozivni centar tvrtke Samsung.
▪ Umetnite USB pogon koji sadrži nadogradnju ugrađenog programa u USB priključak na stražnjoj strani
glavne jedinice.
▪ Budite oprezni pri instalaciji nadogradnje kako ne biste odspojili kabel napajanja ili odvojili USB pogon.
Glavna će se jedinica sama isključiti po završetku nadogradnje ugrađenog programa. Nakon nadogradnje
softvera, vaše se postavke vraćaju na tvornički zadane postavke. Preporučujemo da zapišete svoje
postavke kako biste ih mogli ponovno namjestiti nakon nadogradnje.
▪ Ne uspijete li nadograditi ugrađeni program, preporuča se formatiranje svih podataka s USB pogona u
format FAT16, nakon čega treba pokušati ponovo.
▪ U svrhu nadogradnje nemojte formatirati podatke s USB pogona u format NTFS jer taj sustav datoteka nije
podržan.
▪ Ovisno o proizvođaču, neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani.
22
CRO
rješavanje problema
Prije traženja servisa provjerite sljedeće.
Simptom
Provjera
Popravak
• Je li kabel za napajanje
utaknut u utičnicu?
• Utaknite kabel za napajanje
u utičnicu.
Kad se pritisne tipka, funkcija ne
radi.
• Postoji li u zraku statički
elektricitet?
• Iskopčajte utičnicu iz
napajanja i ponovno je
ukopčajte.
Zvuk se ne proizvodi.
• Je li jedinica pravilno
priključena na TV?
• Je li uključena funkcija Mute
za isključivanje zvuka?
• Je li glasnoća postavljena na
minimum?
• Ispravno ih spojite.
• Pritisnite tipku Mute za
poništavanje ove funkcije.
• Namjestite glasnoću.
Kad je odabrana funkcija, na TVu
se ne pojavljuje slika.
• Je li TV pravilno spojen?
• Ispravno je spojite.
Daljinski upravljač ne radi.
• Jesu li baterije prazne?
• Je li udaljenosti između
daljinskog upravljača i glavne
jedinice prevelika?
• Zamijenite ih novim
baterijama.
• Rukujte na manjoj
udaljenosti.
Zvuk iz lijevog/desnog kanala je
obrnut.
• Jesu li lijevi/desni kabeli
audio izlaza iz TV-a pravilno
spojeni?
• Provjerite lijevi/desni kanal i
ispravno ga/ih spojite.
23
● rješavanje problema
Jedinica se neće uključiti.
dodatak
TEHNIČKI PODACI
Naziv modela HW-E450
Potrošnja energije u stanju čekanja 0.45W
Potrošnja elekt- Glavna jedinica 25.9W
rične energije Subwoofer
20W
OPĆENITO
Težina
Dimenzije
(Š x V x D)
Glavna jedinica 1,9 kg
Subwoofer
5,4 kg
Glavna jedinica 906 x 45 x 70,1 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Raspon radne temperature
+5 °C do +35 °C
Raspon vlažnosti
10 % do 75 %
Nazivna izlazna Glavna jedinica 80 W/CH, 4 OHM, THD = 10%, 1 kHz
snaga
Subwoofer
120 W, 4 OHM, THD = 10%, 100 Hz
POJAČALO
Ulazna osjetljivost/impedancija 570mV/20Kohm
S/N omjer (analogni ulaz)
70dB
Odvajanje (1 kHz)
65dB
FREKVENCIJSKI Analogni ulaz
ODZIV
Digitalni ulaz/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
* S/N omjer, izobličenje, odvajanje i uporabljiva osjetljivost temelje se na mjerenju prema smjernicama AES-a
(Audio Engineering Society).
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
[ Reporuka ] - samo za EU
Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova Crystal Surround Air Track usklađena s
bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službena Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi http://www.samsung.com, idite na Support
(Podrška) > Search Product Support (Pretraživanje podrške za proizvod) i unesite naziv modela.
Ova oprema smije se upotrebljavati u svim državama Europske unije.
U Francuskoj se ova oprema smije upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru.
24
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju
odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili
olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih
vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog
vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj
predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih
resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za
pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i
njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
Code No. AH68-02431J (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement