Samsung GT-B7722 User manual


Add to My manuals
90 Pages

advertisement

Samsung GT-B7722 User manual | Manualzz

GT-B7722

Korisnički priručnik

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog telefona Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena je ovog korisničkog priručnika da vas vodi kroz funkcije i značajke telefona.

Prije uporabe telefona pažljivo pročitajte priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.

Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama telefona.

Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

2

Upotreba ovog priručnika

Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

Slijedi—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite PorukeNova poruka (znači

Poruke, zatim Nova poruka)

[ ] Uglate zagrade—tipke telefona, na primjer: [ ]

(znači tipku uključivanja i isključivanja / izlaza iz menija)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.

Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke

Microsoft Corporation.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

Upotreba ovog priručnika

3

Sadržaj

Sastavljanje ................................................

7

Sadržaj kutije ............................................................. 7

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije ........... 7

Punjenje baterije ...................................................... 9

Umetanje memorijske kartice (izborno) ......... 11

Pričvršćivanje remena za nošenje

(neobavezno) ......................................................... 12

Početak rada ............................................

13

Uključivanje i isključivanje telefona ................. 13

Upoznavanje s telefonom ................................... 14

Upotreba dodirnog zaslona ............................... 17

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki .......................................................... 18

4

Sadržaj

Pristup menijima ................................................... 18

Uporaba widgeta .................................................. 19

Prilagođavanje telefona ...................................... 20

Upravljanje SIM ili USIM karticama ................... 23

Unos teksta ............................................................. 24

Pristupanje informacijama o pomoći ............... 25

Komunikacija ...........................................

26

Pozivi ........................................................................ 26

Pozivi ........................................................................ 29

Poruke ...................................................................... 30

IM poruke ................................................................ 35

Zabava ......................................................

36

Kamera ..................................................................... 36

Glazbeni player ...................................................... 39

Pronalaženje pjesama .......................................... 41

FM radio ................................................................... 41

Igrice i ostalo .......................................................... 43

Osobni podaci .........................................

44

Imenik ...................................................................... 44

Kalendar .................................................................. 45

Obaveza ................................................................... 46

Zapis ......................................................................... 47

Diktafon ................................................................... 47

Web ...........................................................

49

Internet .................................................................... 49

RSS čitač ................................................................... 50

Skidanja ................................................................... 51

Google ..................................................................... 51

Sinkroniziraj ............................................................ 52

ActiveSync ............................................................... 52

Društvene mreže ................................................... 54

Facebook ................................................................. 55

Myspace ................................................................... 55

Povezivanje ..............................................

56

Bluetooth ................................................................ 56

Wi-Fi .......................................................................... 58

Računalne veze ...................................................... 59

Sadržaj

5

Alati ...........................................................

61

Alarmi ....................................................................... 61

Kalkulator ................................................................ 61

Konverter ................................................................ 61

Rječnik ...................................................................... 62

Uređivanje slika ..................................................... 62

Datoteke .................................................................. 64

Štoperica ................................................................. 65

Odbroja vanje ........................................................ 65

Video uređivanje ................................................... 66

Svjetsko vrijeme .................................................... 68

Postavke ...................................................

69

Pristupanje meniju Postavke .............................. 69

Profili ........................................................................ 69

6

Sadržaj

Zaslon i osvjetljenje .............................................. 69

Vrijeme i datum ..................................................... 69

Postavke telefona .................................................. 69

Pametno otključavanje ........................................ 70

Dodirni zaslon ........................................................ 70

Postavke aplikacija ............................................... 70

Sigurnost ................................................................. 70

Postavke mreže ...................................................... 71

Postavke memorije ............................................... 71

Tvorničke postavke ............................................... 72

Rješavanje problema .............................

73

Informacije o sigurnosti i upotrebi ......

76

Indeks ........................................................

84

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

Mobilni telefon

Baterija

Prijenosni prilagodnik (punjač)

Korisnički priručnik

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung.

Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.

Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM

(Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ isključili.

] da biste ga

Sastavljanje

7

2

Uklonite stražnji poklopac.

3

Umetnite SIM ili USIM karticu.

Vaš telefon ima dva utora za SIM ili USIM kartice što vam omogućuje uporabu dvije SIM kartice i prebacivanje između njih. ► str. 23

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Postavite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.

Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

8

Sastavljanje

4

Umetnite bateriju.

5

Vratite stražnji poklopac.

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka

Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti telefon.

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti.

Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

1

Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.

Sastavljanje

9

2

Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Bilo koje štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

3

Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

Telefon možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.

Tijekom punjenja može doći do zagrijavanja telefona.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Ako vaš telefon ne funkcioniše ispravno, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

4

Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz telefona te iz električne utičnice.

Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje telefona.

10

Sastavljanje

Umetanje memorijske kartice

(izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš relefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 16 GB

(ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s telefonom. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na telefonu ili memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

Vaš telefon podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, telefon će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.

Često pisanje i brisanje skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

1

2

Uklonite stražnji poklopac.

Umetnite memorijsku karticu tako da je strana s oznakom usmjerena prema gore.

3

1

2

Vratite stražnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Provjerite da li je memorijska kartica usred provođenja operacije.

Uklonite stražnji poklopac.

Sastavljanje

11

3

Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora za memorijsku karticu.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka ili oštećenjem memorijske kartice ili telefona.

Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

Unutar menija odaberite PostavkePostavke memorije

Detalji

FormatirajDa.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na telefonu. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

1

2

Pričvršćivanje remena za nošenje

(neobavezno)

Uklonite stražnji poklopac.

Utaknite remen za nošenje kroz otvor za remen i zakačite ga za malu izbočinu.

3

Vratite stražnji poklopac.

12

Sastavljanje

Početak rada

Uključivanje i isključivanje telefona

4

5

2

3

Da biste uključili telefon,

1

Pritisnite i držite [ ].

Unesite PIN i odaberite Obavljeno (po potrebi).

Odaberite

OK za registriranje nove SIM ili USIM kartice.

Odaberite Naprijed.

Dodijelite ime i ikonu signala za SIM ili USIM kartice slijedeći upute na zaslonu.

6

7

Odaberite Naprijed.

Odaberite SIM ili USIM karticu i odaberite Uključeno kako biste je aktivirali.

8

9

Odaberite padajući popis

Zadana mreža, odaberite primarnu SIM ili USIM karticu, te odaberite Naprijed.

Pročitajte informacije o pomoći i odaberite Naprijed.

Kada umetnete dvije SIM ili USIM kartice, od vas će se zatražiti da odaberete jednu od njih tijekom pristupanja uslugama mreže, poput pozivanja, razmjene poruka i internet usluga.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni 1. korak.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil bez mreže. ► str. 20

Početak rada

13

Upoznavanje s telefonom

Dijelovi telefona

Slušalica

Leća prednjeg fotoaparata za video pozive

Dodirni zaslon

Tipka glasnoće

Višenamjenska utičnica

Tipka za pozivanje

Mikrofon

14

Početak rada

Tipka za zaključavanje

Odabir SIM kartice

Tipka za povratak

Tipka za uključivanje/ isključivanje

Tipka za kameru

Unutarnja antena

Leća stražnjeg fotoaparata

Bljeskalica

Stražnji pokrov

Zvučnik

Tipke

Tipka

Pozivanje

Nazad

Uključivanje/

Isključivanje

Glasnoća

Funkcija

Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve.

Unutar menija, vratite se na nadređeni meni.

Uključivanje i isključivanje telefona

(pritisnite i držite); Dovršenje poziva; Unutar menija vraća se na glavni meni ili u stanje mirovanja.

Prilagodite glasnoću telefona.

Tipka za zaključavanje

Zaključavanje dodirnog zaslona i tipki; Otključavanje dodirnog zaslona i tipki (pritisnite i držite).

Tipka

Odabir SIM kartice

Kamera

Funkcija

U načinu mirovanja, prebacite se između SIM i USIM kartice kada obavljate pozive ili šaljete poruke;

Pristupite meniju za upravljanje SIM karticama (pritisnite i držite)

Uključivanje kamere u načinu mirovanja; U načinu kamere, snimanje fotografija ili video zapisa.

Ikone

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona

/

Definicija

Jačina signala

GPRS mreža je spojena

EDGE mreža je spojena

Početak rada

15

Ikona

16

Definicija

UMTS mreža je spojena

HSDPA mreža je spojena

Glasovni poziv u tijeku

Videopoziv u tijeku

Uključena je značajka SOS poruke

Pretraživanje Interneta

Povezano na sigurnu web-stranicu

Roming (izvan uobičajenog područja usluge)

Aktivirano je preusmjeravanje poziva

Spojeno s osobnim računalom

Aktiviran Wi-Fi

Početak rada

Bluetooth auto oprema ili slušalica spojena

Ikona Definicija

Bluetooth uključen

Alarm uključen

Memorijska kartica je umetnuta

Nova tekstualna poruka (SMS)

Nova multimedijska poruka (MMS)

Nova poruka e-pošte

Nova poruka glasovne pošte

Uključen profil Normalno

Uključen profil Bešumno

Razina napunjenosti baterije

Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje vam da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.

Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.

Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

Radi optimalne uporabe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

Dotaknite: Jednom dotaknite za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.

Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili web-stranica.

Vucite: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.

Pomicanje: Dotaknite i povlačite prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.

Vaš telefon isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite telefon u određenom vremenskom razdoblju.

Za uključivanje zaslona pritisnite bilo koju tipku.

Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja.

Unutar menija odaberite PostavkeZaslon i

osvjetljenjeTrajanje.

Početak rada

17

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona.

Da biste zaključali, pritisnite [ ]. Za otključavanje pritisnite i držite [ ]. Možete pritisnuti i [ ] i dotaknuti i držati ikonu lokota.

Također, telefon možete postaviti tako da se dodirni zaslon i tipke automatski zaključavaju u slučaju da ne koristite telefon u određenom vremenskom razdoblju. Unutar menija odaberite PostavkeDodirni zaslonUključeno pod Auto.

zaključavanje.

Pristup menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1

2

U načinu mirovanja odaberite Meni da biste pristupili meniju.

Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon glavnog menija.

3

4

Odaberite meni ili aplikaciju.

Pritisnite tipku Natrag da biste se vratili za jednu razinu;

Pritisnite [ ] da biste zatvorili meni ili aplikaciju i vratili se u stanje mirovanja.

Organiziranje aplikacija u meniju

Aplikacije možete reorganizirati u meniju tako da izmijenite redoslijed aplikacija ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

1

2

3

U načinu mirovanja odaberite

Meni da biste pristupili meniju.

Odaberite Uredi u gornjem lijevom kutu zaslona.

Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije.

Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija.

4

Odaberite OK.

Odaberite Poništi da biste pokrenuli zaslone glavnog menija.

18

Početak rada

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na zaslonu u čekanju.

Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama.

Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može prouzročiti dodatne troškove.

Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Otvaranje alatne trake widgeta

Za otvaranje alatne trake widgeta i pristup widgetima,

1

U načinu mirovanja odaberite Widget u gornjem lijevom dijelu zaslona za otvaranje alatne trake widgeta.

2

Pomičite se lijevo ili desno po alatnoj traci widgeta kako biste pronašli widget koji želite koristiti.

3

Dovucite widget do zaslona mirovanja ili odaberite widget kako biste ga aktivirali na zaslonu mirovanja.

4

Za vraćanje widgeta natrag u alatnu traku widgeta, dovucite ga do željenog mjesta na alatnoj traci.

Odaberite

OK.

Pregled ili promjena widgeta

Možete vidjeti imena widgeta ili odabrati widgete koje ćete uključiti u alatnu traku.

1

2

Otvorite alatnu traku widgeta i odaberite

Odaberite na zaslonu mirovanja.

.

Označeni widgeti dostupni su na alatnoj traci widgeta.

3

Odaberite widgete koje želite uključiti u alatnu traku widgeta.

4

Odaberite Spremi.

Početak rada

19

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

1

2

3

Postavljanje trenutnog vremena i datuma

Unutar menija odaberite

Postavke

Vrijeme i datum.

Postavite opcije za vrijeme i datum.

Odaberite

Spremi.

Podešavanje glasnoće tonova tipkovnice

U načinu mirovanja pritisnite tipku za pojačavanje ili smanjenje glasnoće.

Podešavanje jačine vibracije dodirnog zaslona

Jačinu povrata vibracijom možete podesiti kad dodirnete zaslon telefona.

1

2

20

Unutar menija odaberite PostavkePostavke telefona

Povrat vibracijom.

Odvucite kliznik kako biste podesili jačinu vibracije.

Početak rada

Prebacivanje na Bešumno

U načinu mirovanja odaberite Tipkovnica te dodirnite i držite za isključivanje ili uključivanje zvuka telefona.

Postavljanje profila zvuka

Zvukove svog telefona možete mijenjati prilagodbom aktualnog profila zvuka ili prebacivanjem na drugi profil zvuka. Za postavljanje profila,

1

2

3

4

Unutar menija odaberite

Postavke

Profili.

Odaberite pored profila koji trenutno koristite.

Odaberite SIM ili USIM karticu.

Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i ostale zvukove telefona.

Dostupne opcije zvuka variraju ovisno o odabranom profilu.

5

Odaberite Spremi.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Odabir pozadine za zaslon mirovanja

Možete odabrati zasebne pozadine za svako okno zaslona mirovanja i svaku SIM ili USIM karticu.

1

U načinu mirovanja pomaknite se lijevo ili desno na okno zaslona mirovanja.

2

Unutar menija odaberite PostavkeZaslon i osvjetljenje

Pozadina.

3

4

Odaberite SIM ili USIM karticu.

Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.

Za odabir slike iz direktorija sa slikama odaberite Slike.

5

Odaberite

Postavi.

1

Podešavanje osvjetljenja zaslona

Unutar menija odaberite PostavkeZaslon i osvjetljenje

Osvjetljenje.

2

3

Odvucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.

Odaberite Spremi.

2

3

Kalibracija dodirnog zaslona

2

3

Zaslon možete kalibrirati kako bi telefon bolje prepoznavao unose.

1

Unutar menija odaberite PostavkePostavke telefona

Kalibracija.

Dodirujte cilj na zaslonu dok se kalibriranje ne dovrši.

Odaberite Da.

Otključavanje dodirnog zaslona pokretima

Uz značajku pametnog otključavanja, možete otključati dodirni zaslon crtanjem zadanog karaktera na zaključanom dodirnom zaslonu. Za podešavanje pokreta za otključavanje,

1

Unutar menija odaberite PostavkePametno

otključavanje.

Odaberite Uključeno pod Otključavanje gestom.

Odaberite mogućnost otključavanja.

Telefon možete podesiti da se samo otključava, otključava i obavlja pozivanje omiljenog broja ili otključava i pokreće aplikaciju.

Ako telefon postavite na otključavanje, pređite na korak 5.

Početak rada

21

4

Odaberite omiljeni broj za biranje ili odaberite aplikaciju za pokretanje.

5

Odaberite pokret (A do Z) za značajku pametnog otključavanja.

Za odabir jezika pokreta odaberite Promjena jezika.

6

7

Pritisnite taster Natrag. Ako telefon postavite na otključavanje, pređite na korak 7.

Odaberite

Spremi.

Da biste otključali dodirni zaslon, pritisnite bilo koji taster i iscrtajte pokret koji odgovara značajki otključavanja koju želite.

Zaključavanje telefona

Telefon možete zaključati aktiviranjem zaporke telefona.

1

2

3

Unutar menija odaberite

Postavke

Sigurnost

Telefon.

Odaberite Uključeno pod Zaključavanje telefona.

Unesite novu šifru od četiri do osam znamenki i odaberite

Obavljeno.

4

Ponovno unesite novu šifru i odaberite Obavljeno.

22

Početak rada

Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva unos zaporke, od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja uređaja, zaporku morate unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.

U slučaju da zaboravite zaporku, donesite telefon koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Zaključavanje SIM ili USIM kartice

3

4

Telefon možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa

SIM ili USIM karticom.

1

2

Unutar menija odaberite PostavkeSigurnost SIM.

Odaberite SIM ili USIM karticu.

Odaberite Uključeno pod PIN zaključavanje.

Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite

Obavljeno.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.

U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje

(PUK).

U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

Upravljanje SIM ili USIM karticama

Telefon podržava način rada s dvije SIM kartice, koji omogućuje istovremeno korištenje dvije SIM ili USIM kartice bez njihovog vađenja. Saznajte kako odabrati zadanu karticu i mrežu i odrediti postavke kartice.

1

2

Odaberite zadanu SIM ili USIM karticu i mrežu

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [ ].

Odaberite Mreža → utor za SIM ili USIM karticu.

3

4

Odaberite

Uključeno ispod imena kartice.

Odaberite padajući popis Zadana mreža i odaberite primarnu SIM ili USIM karticu.

5

Odaberite Spremi.

Telefon će se automatski ponovno pokrenuti.

1

2

3

Automatsko prebacivanje između SIM ili

USIM kartica

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [

Odaberite Auto. promjena SIM kartica.

].

Odaberite

Uključeno radi aktivacije funkcije automatske promjene.

4

Postavite vrijeme početka i završetka tako da se prebacuje između svake željene SIM ili USIM kartice.

5

Odaberite Spremi.

Početak rada

23

Unos teksta

Tekst možete unositi odabirom karaktera na virtuelnoj tipkovnici.

Kada dodirnete polje za unos teksta, na zadan način se pojavljuje ulazno okno s virtualnom tipkovnicom.

Za prebacivanje na ABC ili T9 način rada odaberite T9 na virtualnoj tipkovnici. Kada je aktivan T9 način rada pojavljuje se zelena točka.

Odaberite Abc da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili preklopili u numerički ili simbolni način. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.

Za brisanje unetih stavki odaberite

Za premještanje pokazivača odaberite

.

Za prebacivanje u način za unos simbola, odaberite

Za unos razmaka, odaberite .

Za početak nove linije, dotaknite i držite

.

.

.

Možete koristiti sljedeće načine rada:

Način

ABC

T9

Broj

Simbol

Funkcija

Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke kako biste unijeli čitavu riječ.

2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa ili odaberite za odabir zamjenske riječi.

Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos broja.

Brojeve možete unijeti na način da dodirnete i držite virtualnu tipku u načinu

ABC ili T9.

1. Odaberite

ili skupa simbola.

za pomicanje do željenog

2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos simbola.

24

Početak rada

Pristupanje informacijama o pomoći

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o ključnim značajkama telefona.

1

2

3

U načinu mirovanja otvorite alatnu traku widgeta.

Povucite na zaslon mirovanja i odaberite tu opciju.

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

4

Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o aplikaciji ili značajki.

5

Pomaknite se desno za prikaz ostalih informacija.

Za povratak na prethodnu razinu odaberite .

Početak rada

25

Komunikacija

Pozivi

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na poziv, korištenjem mogućnosti dostupnih tijekom poziva, ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

Pozivanje i odgovaranje na poziv

Upućivanje poziva

1

U načinu mirovanja odaberite Tipkovnica i unesite pozivni broj i broj telefona.

2

Pritisnite [ ] da biste birali broj. Za video poziv odaberite

Video poziv.

Tijekom poziva, telefon automatski zaključava dodirni zaslon da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite i držite [ ].

3

Kako biste završili poziv, pritisnite [

].

Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate.

str. 44

Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1

Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].

Kad se na telefonu začuje melodija zvona, pritisnite tipku za glasnoću kako biste prilagodili glasnoću ili pritisnite i držite tipku za glasnoću kako biste isključili melodiju zvona.

2

Za videopoziv pritisnite [ ] i odaberite Prikaži me kako biste omogućili pozivatelju da vas vidi.

Aktivira se prednja kamera za prikaz vaše slike.

3

Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

26

Komunikacija

Odbijanje poziva

Pri dolaznom pozivu pritisnite [ zauzeća.

]. Pozivatelj će začuti ton

Možete postaviti popis brojeva za automatsko odbijanje dolaznih poziva. ► str. 28

Pozivanje međunarodnog broja

1

U načinu mirovanja odaberite Tipkovnica te dodirnite i držite 0 kako biste unijeli znak +.

2

Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ].

Uporaba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Da biste završili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije.

Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.

Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite Zvučnik.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite Bez zvuka.

Kako biste aktualni poziv prebacili u videopoziv odaberite

Videopoziv.

Kako biste slušali i razgovarali s drugom stranom pomoću slušalica, odaberite Slušalice.

Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite Čekanje.

Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite Preuzmi.

Za upućivanje drugog poziva birajte novi broj. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.

Komunikacija

27

Da biste odgovorili na drugi poziv pritisnite [ ] kad se oglasi zvučni signal za poziv na čekanju. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.

Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite Zamijeni.

Da biste završili poziv na čekanju, odaberite opciju

Na čekanju

→ .

Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite

Konferencijski kad se povežete s drugom stranom. Ponovite postupak kako biste dodali više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.

Kako biste aktualnog sudionika povezali sa sudionikom na čekanju, odaberite VišePrijenos. Veza će biti prekinuta.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

Kad imate jedan propušteni poziv, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim, kako biste nazvali, odaberite Poziv.

Kad imate dva, ili više, propuštena poziva, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim odaberite

Pozivi → i propušteni poziv.

Uporaba dodatnih značajki

Možete koristiti različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, lažni pozivi ili način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje).

2

3

4

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1

Unutar menija odaberite

Postavke

Postavke aplikacija

Poziv

Svi poziviAuto. odbijanje.

Odaberite Uključeno pod Uključivanje.

Odaberite

Dodaj broj pod Lista odbacivanja.

Odaberite polje za unos broja, unesite broj koji želite odbiti, te odaberite Obavljeno Spremi.

5

Za dodavanje više brojeva ponovite korake 3 i 4.

28

Komunikacija

6

7

Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.

Odaberite Spremi.

Upućivanje lažnog poziva

Moguće je simulirati dolazne lažne pozive kada se želite maknuti iz sastanaka ili neželjenih razgovora. Da biste aktivirali značajku lažnog poziva,

1

Unutar menija odaberite

Postavke

Postavke aplikacija

PozivLažni poziv.

2

Odaberite Uključeno pod Uključivanje.

Za izvođenje lažnog poziva, u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće dolje. Lažni će se poziv aktivirati nakon određenog vremena.

Možete promijeniti vrijeme odgode prije aktiviranja lažnih poziva. Unutar menija odaberite Postavke

Postavke aplikacija

Poziv

Lažni poziv

Odgoda poziva.

Možete učiniti lažne pozive uvjerljivijima pomoću reprodukcije snimljenog glasa. Unutar menija odaberite

Postavke

Postavke aplikacijaPozivLažni

pozivGlas lažnog poziva.

Pozivi

Saznajte kako pregledati popise poziva i upravljati popisima poziva koje ste birali, primali ili propustili, te porukama koje ste poslali.

1

2

3

Pregled popisa poziva i poruka

Unutar menija odaberite Pozivi.

Odaberite padajući meni

Sve i odaberite vrstu popisa.

Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

Prikaz popisa poziva

Pomoću popisa poziva možete provjeriti količinu podataka ili broj poslanih ili primljenih poruka te cijene i trajanje poziva.

1

2

Unutar menija odaberite PoziviPopis poziva.

Odaberite željenu opciju.

Komunikacija

29

Opcija

Brojač podataka

Brojač poruka

Funkcija

Pregledajte količinu primljenih ili poslanih podataka.

Pregledajte količinu primljenih ili poslanih poruka.

Trošak poziva

Trajanje poziva

Pregledajte zapise o troškovima svojih poziva, kao što su cijena posljednjeg poziva i ukupan trošak svih poziva.

Također, možete postaviti valutu i cijenu po jedinici ili dopušteni iznos troškova kako biste ograničili pozive prema svom planu; Brojač troškova možda ne bude na raspolaganju, ovisno o SIM ili USIM kartici.

Pregledajte podatke o vremenu svojih poziva, kao što su trajanje posljednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva

Možete vratiti postavke svojih zapisa u popisu poziva. Na svakom zaslonu odaberite Poništi ili Poništi sve.

30

Komunikacija

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS), multimedijske

(MMS) ili poruke e-pošte, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje tekstualnih poruka

4

5

1

Unutar menija odaberite PorukeNova poruka

Poruka.

2

Odaberite polje za unos primatelja i odaberite .

Možete ručno unijeti broj ili adresu e-pošte ili ih odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.

3

Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite

Dodaj.

Odaberite Dodavanje teksta.

Unesite tekst poruke i odaberite

Obavljeno.

6

Odaberite

Pošalji kako biste poslali poruku.

Ako poruku ne želite poslati odmah, možete je spremiti u direktorij priprema za buduću uporabu.

Ako tijekom slanja poruke dođe do pogreške, poruka će biti spremljena u izlaznom spremniku kako biste ju mogli kasnije ponovo pokušati poslati.

Po uspješnom će slanju poruka biti spremljena u poslane poruke.

Postavljanje MMS profila

2

3

4

Za slanje i primanje multimedijskih poruka potrebno je aktivirati profil povezivanja za povezivanje na MMS poslužitelj. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.

1

Unutar menija odaberite PorukePostavke

MMS porukeVeze.

Odaberite

Novi.

Prilagodite parametre za profil povezivanja.

Nakon što završite, odaberite

Spremi.

Slanje multimedijske poruke

1

Unutar menija odaberite PorukeNova poruka

Poruka.

2

Odaberite polje za unos primatelja i odaberite .

Možete ručno unijeti broj ili adresu e-pošte ili ih odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.

3

Odaberite kontakte i odaberite Dodaj.

Kad unesete adresu e-pošte, dobit ćete upit želite li poslati multimedijsku poruku. Odaberite OK kako biste potvrdili.

4

Odaberite

Dodavanje teksta, unesite tekst poruke, te odaberite Obavljeno.

5

Odaberite

Dodaj medij te priložite datoteku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.

6

Odaberite Pošalji kako biste poslali poruku.

Komunikacija

31

Postavljanje računa i profila e-pošte

Kao dodatak računima e-pošte koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoje vlastite račune e-pošte. Također, možete dodati vlastiti profil povezivanja za uporabu usluga e-pošte.

Postavljanje računa e-pošte

1

Unutar menija odaberite PorukePostavkeEmail

Email računi.

2

3

4

Za pomoć u postavljanju računa e-pošte odaberite Email

čarobnjak.

Odaberite

Dodaj račun.

Prilagodite postavke za račun.

Nakon što završite, odaberite

Spremi.

Postavljanje profila e-pošte

1

Unutar menija odaberite PorukePostavkeEmail

Veze.

2

3

4

32

Odaberite Novi.

Prilagodite postavke mreže.

Nakon što završite, odaberite Spremi.

Komunikacija

Slanje poruke e-pošte

1

Unutar menija odaberite PorukeNova porukaEmail.

2

Odaberite polje za unos primatelja i odaberite .

Možete ručno unijeti adresu e-pošte ili je odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.

3

Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite

Dodaj.

4

5

Odaberite

Dodavanje naslova te unesite naslov.

Odaberite Dodavanje teksta, unesite tekst e-poruke, te odaberite Obavljeno.

6

Odaberite Dodaj datoteke te priložite datoteku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.

7

Odaberite

Pošalji kako biste poslali poruku.

Pregled poruke

Primljene, poslane ili spremljene poruke automatski se razvrstavaju u sljedeće direktorije poruka.

Dolazne poruke

: Primljene tekstualne ili multimedijske poruke.

Email poruke

: Poslate ili primljene e-poruke.

Priprema

: poruke spremljene za buduću uporabu.

Odlazne poruke

: poruke koje se trenutačno šalju ili koje su na čekanju za slanje

Poslane poruke

: Poslane poruke.

Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1

Unutar menija odaberite Poruke te odaberite direktorij s porukama (ulazni spremnik ili poslane poruke).

2

Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

2

3

4

5

Pregled poruke e-pošte

1

Unutar menija odaberite PorukeEmail poruke.

Odaberite račun e-pošte.

Odaberite Skidanje.

Odaberite poruku e-pošte ili zaglavlje.

Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite Preuzmi da biste pogledali sadržaj poruke e-pošte.

Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku glasovne pošte i preslušali poruke glasovne pošte,

1

U načinu mirovanja odaberite Tipkovnica te dodirnite i držite 1.

2

Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Uporaba obrazaca poruka

Saznajte kako izraditi i upotrebljavati tekstualne i multimedijske obrasce kako biste brže i lakše stvarali nove poruke.

Stvaranje tekstualnog obrasca

1

2

Unutar menija odaberite PorukeObrasciSMS obrasci.

Odaberite

Novi da biste otvorili prozor s novim obrascem.

Komunikacija

33

3

4

Odaberite polje, unesite željeni tekst i odaberite

Obavljeno.

Odaberite Spremi.

Sada možete unijeti tekstualni obrazac u polje teksta dok stvarate tekstualnu, multimedijsku ili poruku e-pošte pomoću opcije umetanja.

Stvaranje multimedijskog obrasca

1

Unutar menija odaberite

Poruke

Obrasci

MMS

obrasci.

2

3

Odaberite Novi da biste otvorili prozor s novim obrascem.

4

Napravite multimedijsku poruku s naslovom i željenim privicima kako biste je upotrijebili kao obrazac. ► str. 31

Odaberite

Spremi.

Da biste koristili multimedijski obrazac za stvaranje nove multimedijske poruke, sa popisa obrazaca odaberite pored obrasca koji ćete koristiti. Vaš se obrazac otvara kao nova multimedijska poruka.

Slanje SOS poruke

U slučaju nužde, možete zatražiti pomoć od određenih primatelja putem SOS poruke.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1

2

3

4

Unutar menija odaberite PorukeSOS porukeOpcije

slanja.

Odaberite Uključeno da biste uključili značajku razmene

SOS poruka.

Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.

Odaberite Dodavanje primatelja, unesite broj primatelja, te odaberite Spremi. Prijeđite na 7. korak.

Kako biste odabrali broj spremljen na popisu kontakata, odaberite Imenik kako biste otvorili popis kontakata, pa nastavite sa sljedećim korakom.

34

Komunikacija

5

6

7

Odaberite kontakte i odaberite

Dodaj.

Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).

Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite

Spremi.

8

Odaberite padajući meni Ponavljanje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.

9

Odaberite SpremiDa.

Kako biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključani. Pritisnite tipku za glasnoću četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [ ].

IM poruke

Saznajte kako razgovarati s prijateljima i obitelji pomoću bilo kojeg univerzalnog instant messengera, kao što su Gtalk, AIM i

Palringo.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1

2

3

4

Unutar menija odaberite IM poruke.

Odaberite

OK u uvodnom prozoru.

Prilikom prvog pristupa messengeru, od vas će se tražiti da potvrdite.

Za promenu jezika u messengeru odaberite

Settings

Language.

Menu

Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim se prijavite.

Izravna razmjena poruka s prijateljima.

Komunikacija

35

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise.

Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2560 x 1920 piksela

(5 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 320 x 240 piksela.

Fotografiranje

1

U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

2

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Dodirnite zaslon kako biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.

Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

3

4

Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku. Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

Pritisnite tipku kamere kako biste napravili fotografiju.

Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za prikaz snimljenih fotografija.

Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

1

Unutar menija, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

2

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3

Odaberite → scenu → .

36

Zabava

5

6

3

4

4

5

Napravite potrebne prilagodbe.

Pritisnite tipku Kamera kako biste napravili fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

1

U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

2

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Odaberite → Osmijeh.

Napravite potrebne prilagodbe.

Pritisnite tipku Kamera.

Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.

Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe.

Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje serije fotografija

3

4

5

Možete jednostavno snimiti seriju fotografija objekata u pokretu.

To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili sportski događaj.

1

U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

2

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Odaberite → Uzastopno.

Napravite potrebne prilagodbe.

Držite pritisnutu tipku kamere. Kamera će nastaviti snimati fotografije dok ne pustite tipku Kamera.

Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1

U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

Zabava

37

2

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3

4

5

6

Odaberite → Panorama.

Napravite potrebne prilagodbe.

Pritisnite tipku Kamera kako biste snimili prvu fotografiju.

Polako pomaknite telefon u željenom smjeru i poravnajte

s okvirom.

Kad poravnate okvir i ikonu, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.

7

Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje mozaičke fotografije

Možete snimati više fotografija i automatski ih kombinirati u mozaik.

1

U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

2

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3

4

5

6

Odaberite →

Mozaik.

Odaberite izgled slike i pritisnite tipku kamere.

Napravite potrebne prilagodbe.

Pritisnite tipku kamere kako biste snimili fotografiju za svaki segment.

5

6

3

4

1

Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

2

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Odaberite → Okvir.

Odaberite okvir, a zatim pritisnite tipku kamere.

Napravite potrebne prilagodbe.

Pritisnite tipku Kamera kako biste napravili fotografiju i automatski primijenite dekorativni okvir.

38

Zabava

Snimanje videozapisa

5

6

7

1

U načinu mirovanja, pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.

2

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3

4

Odaberite kako biste se prebacili na videokameru.

Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

Pritisnite tipku kamere kako biste započeli sa snimanjem.

Odaberite snimanje.

ili pritisnite tipku kamere kako biste prekinuli

Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videa odaberite za prikaz snimljenog videozapisa.

Glazbeni player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, aac, wma, 3gp i m4a.

Dodavanje glazbenih datoteka telefonu

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu: preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 49

Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung

Kies. ► str. 59 primanjem putem Bluetooth veze.

str. 57

Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 59

Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11.

► str. 60

Zabava

39

Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa glazbenih datoteka u telefon ili na memorijsku karticu.

1

2

3

Unutar menija odaberite MP3 player.

Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona Funkcija

1

Pauziranje reprodukcije; Odaberite za nastavak reprodukcije.

Preskakanje prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)

Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

Aktivirajte nasumičan način.

1

Promjenite vrstu ujednačivača.

Ikona

1

Funkcija

Promijenite način ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.

1

2

3

Stvaranje popisa pjesama

Unutar menija odaberite MP3 player.

Odaberite

Popisi pjesama

Novi.

Odaberite polje za unos, unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite Obavljeno.

4

Da biste sliku pridružili popisu, dotaknite Uređivanje i odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.

5

6

Odaberite

Spremi.

Odaberite novi popis pjesama.

40

Zabava

7

8

Odaberite

Dodaj

Pjesme.

Možete dodati sve glazbene datoteke iz drugog popisa pjesama odabirom opcije Popisi pjesama a zatim popis pjesama.

Odaberite datoteke koje želite uključiti te

Dodaj.

3

4

Pronalaženje pjesama

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za glazbu kako biste dobili informacije o pjesmi.

Ova usluga nije dostupna kod nekih davatelja usluga.

Baza podataka možda ne uključuje informacije za sve pjesme.

1

2

Unutar menija odaberite

Prepoznav. pjesama.

Odaberite Prepoznavanje pjesama da biste se povezali s poslužiteljem.

Odaberite profil veze koji ćete koristiti.

Kada je telefon uspješno registriran, odaberite dijela pjesme.

za snimanje

5

6

Odaberite da biste zaustavili snimanje.

Slijedite upute na zaslonu kako biste poslali snimak na poslužitelj s informacijama o glazbi.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti isporučene slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.

1

2

3

Slušanje FM radija

Spojite pripadajuće slušalice na telefon.

Unutar menija odaberite

FM radio.

Odaberite Da kako biste započeli automatsko traženje.

FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

Zabava

41

4

Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona

/

Funkcija

Promijenite frekvenciju za 0,1 MHz.;

Odaberite dostupnu radiopostaju (dotaknite i držite).

Isključite FM radio; Odaberite kako biste uključili FM radio.

/

Pristupite popisu favorita.

Promijenite izlazni zvuk (slušalice li zvučnik telefona).

Snimanje pjesama iz FM radija.

Za dobijanje informacija o pjesmi koju čujete na FM radiju odaberite VišePrepoznavanje pjesama. ► str. 41

Za dodavanje aktualne radiopostaje popisu favorita odaberite Spremi u Favorite.

3

4

1

2

Ručno spremanje radiopostaja

Spojite pripadajuće slušalice na telefon.

Unutar menija odaberite FM radio.

Odaberite VišeAuto. traženje.

Odaberite Da za potvrdu (ako je potrebno).

FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

1

2

3

4

5

6

Snimanje pjesama iz FM radija

Spojite pripadajuće slušalice na telefon.

Unutar menija odaberite FM radio.

Odaberite kako biste uključili FM radio.

Pomaknite se na željenu radiopostaju.

Odaberite kako biste započeli snimanje.

Nakon što završite snimanje, odaberite Zaustavi. Snimljena se datoteka sprema u opciju Radio zapisi (unutar menija odaberite DatotekeZvukovi).

42

Zabava

Igrice i ostalo

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, preuzimanje Java igara ili aplikacija možda nije podržano.

Preuzimanje igrica i aplikacija

1

Unutar menija odaberite Igrice Više igrica.

Telefon se povezuje s web-mjestom koje nudi vaš davatelj usluge.

2

Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

1

2

Igranje igrica ili pokretanje aplikacije

Unutar menija odaberite Igrice.

Odaberite igricu ili aplikaciju s popisa i pratite upute na zaslonu.

Odaberite Više za pristup popisu različitih opcija i postavki igrice ili aplikacije.

Dostupne igre ili aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Kontrolne tipke i opcije igrica ili aplikacija mogu se razlikovati.

Zabava

43

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja ili na SIM ili

USIM karticu. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.

1

2

3

4

Stvaranje kontakta

U načinu mirovanja odaberite

Imenik

Novi kontakt.

Odaberite memorijsko mjesto (telefon ili SIM ili USIM kartica).

Unesite podatke o kontaktu.

Odaberite Spremi kako biste dodali kontakt u memoriju.

2

3

4

5

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1

U načinu mirovanja odaberite Tipkovnica i unesite broj telefona.

Odaberite → Dodaj u ImenikNovi.

Odaberite memorijsko mjesto.

Unesite podatke o kontaktu.

Odaberite Spremi kako biste dodali kontakt u memoriju.

1

2

Pronalaženje kontakt

U načinu mirovanja odaberite

Imenik.

Odaberite polje za pretragu i unesite prva slova imena koje želite pronaći.

Također, možete prstom povući kako biste odabrali prvo slovo imena.

3

Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

• pozvati kontakt ili poslati poruku odabirom opcije ili .

• urediti podatke o kontaktu odabirom opcije Uredi.

44

Osobni podaci

1

2

3

Postavljanje omiljenog broja

U načinu mirovanja odaberite Imenik.

Odaberite padajući meni Imenik i odaberite Favoriti.

Odaberite broj mjesta → kontakt.

Kontakt je spremljen na popis omiljenih brojeva.

Kada postavite omiljeni broj možete birati broj dodirivanjem i držanjem odgovarajućeg broja mjesta na zaslonu za biranje.

Svi omiljeni brojevi dodijelit će se popisu prijatelja

( ) na alatnoj traci widgeta.

1

2

3

4

Kreiranje posjetnice

U načinu mirovanja odaberite

Imenik.

Odaberite

Više

Moja posjetnica.

Unesite svoje osobne podatke.

Odaberite Spremi.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili poruci e-pošte ili poslati putem Bluetooth bežične veze ili značajke ActiveSync.

1

2

3

4

Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

U načinu mirovanja odaberite Imenik.

Odaberite padajući meni Imenik i odaberite Grupe.

Odaberite Nova grupa.

Odaberite ime, ID fotografiju pozivatelja, ton zvona i vrstu vibracije za grupu.

5

Odaberite

Spremi.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima.

1

2

Stvaranje događaja

Unutar menija odaberite Kalendar.

Odaberite

Novi

→ vrsta događaja.

Osobni podaci

45

3

4

Unesite tražene detalje događaja.

Odaberite Spremi.

Prikaz događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

1

2

Unutar menija odaberite

Kalendar.

Odaberite VišePo danima, Po tjednima ili Po

mjesecima.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1

2

Unutar menija odaberite Kalendar.

Odaberite datum na kalendaru. Na kalendaru su datumi s planiranim događajima označeni trokutom.

3

Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Za prikaz događaja po vrsti događaja,

1

Unutar menija odaberite Kalendar.

2

3

Odaberite Događaji → vrsta događaja.

Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

46

Osobni podaci

Obaveza

Saznajte kako stvoriti popis virtualnih obaveza i postaviti alarme kao podsjetnik na važne obaveze ili odrediti prioritet.

1

2

3

Stvaranje obaveze

Unutar menija odaberite

Obaveza.

Odaberite Nova obaveza.

Unesite detalje obaveze.

1

2

4

Za dodavanje postavki u pojedinostima odaberite Postavi

detalje.

Odaberite Spremi.

Prikaz obaveza

Unutar menija odaberite Obaveza.

Odaberite padajući meni Prioritet i odaberite kategoriju

(prioritet, status ili datum dospijeća) kako biste razvrstali obaveze.

3

Odaberite obavezu za pregled pojedinosti.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

1

2

3

Stvaranje zapisa

Unutar menija odaberite

Zapis.

Odaberite Novi zapis.

Unesite tekst zapisa i odaberite

Obavljeno.

1

2

Prikaz zapisa

Unutar menija odaberite Zapis.

Odaberite zapis za pregled pojedinosti.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom na telefonu. Glasovne zapise možete postaviti kao ton poziva ili alarma.

1

2

3

4

Snimanje glasovnog zapisa

Unutar menija odaberite

Diktafon

Odaberite kako biste započeli snimanje.

Govorite u mikrofon.

Nakon što ste završili, odaberite .

Vaš se zapis automatski sprema.

5

Za snimanje više glasovnih zapisa odaberite

Snimanje i ponovite korake od 2 do 4.

1

2

Reprodukcija glasovnog zapisa

Unutar menija odaberite Diktafon.

Odaberite Moji zvukovi da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.

Osobni podaci

47

3

4

Odaberite glasovni zapis.

Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki na zaslonu:

Ikona Funkcija

Pauziranje reprodukcije; Odaberite za nastavak reprodukcije.

Preskakanje prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)

Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

48

Osobni podaci

Web

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno zaračunati. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.

Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

Postavljanje Internet profila

Za pristup mreži i povezivanje s Internetom morate aktivirati profil povezivanja. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.

1

Unutar menija odaberite InternetPostavke

Internet profili.

2

3

Odaberite

Novi.

Prilagodite postavke mreže.

1

Pretraživanje Internet stranica

Unutar menija odaberite

Internet

Početna stranica kako biste pokrenuli određenu početnu stranicu.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos

URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite Idi.

2

Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona Funkcija

Pomicanje nazad ili naprijed kroz Internet stranice u povijesti.

Osvježavanje trenutne Internet stranice.

Promjena načina prikaza.

Dodavanje trenutne web-stranice popisu favorita.

Web

49

Ikona Funkcija

Otvaranje popisa pohranjenih favorita.

Pristupanje popisu opcija Internet preglednika.

Označavanje omiljenih Internet stranica

Internet stranice koje često posjećujete možete označiti kao favorite za brzi pristup istima. Za vrijeme kretanja po Internet stranicama odaberite za označavanje trenutne Internet stranice kao favorita.

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite izvan mreže. Za dodavanje stranice u favorite,

1

2

3

4

Unutar menija odaberite

Internet

Favoriti.

Odaberite Dodaj.

Unesite web-adresu (URL) i naslov stranice.

Odaberite Spremi.

50

Web

RSS čitač

Saznajte kako upotrijebiti RSS čitač za primanje najnovijih vijesti i informacija s omiljenih Internet stranica.

1

2

3

4

5

Dodavanje adrese RSS kanala

Unutar menija odaberite

Internet

RSS kanali.

Odaberite Dodaj.

Odaberite polje unosa adrese.

Unesite adresu RSS kanala i odaberite Obavljeno.

Odaberite

OK.

1

2

Ažuriranje i čitanje RSS kanala

Unutar menija odaberite InternetRSS kanali.

Odaberite

Učitaj

→ kanala → Aktual.

Da.

3

Odaberite kategoriju kanala → i ažurirani kanal.

Značajka automatskog ažuriranja telefon automatski postavlja na automatsko ažuriranje RSS kanala u određenom intervalu. Značajku automatskog ažuriranja možete uključiti odabirom opcije InternetPostavke

RSS učitavanje. Aktiviranje značajke automatskog aktualiziranja povećava količinu skinutih podataka i može prouzročiti dodatne troškove.

Skidanja

Saznajte kako preuzeti različite medijske datoteke poput pozadina, tonova zvona, igara, glazbe, te video isječaka.

1

2

Unutar menija odaberite

Skidanja.

Tražite i preuzimajte medijske datoteke na telefon po želji.

Uslijed DRM (Digital Rights Management) sustava, za pristupanje nekima od medijskih stavki preuzetih s interneta ili primljenih multimedijskim porukama, možda će biti potrebni licencni ključevi. Ključ je moguće dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj.

Google

Saznajte kako koristiti različite Google usluge, poput usluga pretrage, pošte i karata.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, neke usluge možda neće biti dostupne.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, koraci koje morate slijediti za korištenje ove značajke mogu se razlikovati.

1

2

3

Korištenje usluge Google Search

Unutar menija odaberite GoogleTraženje.

Odaberite polje za pretragu.

Unesite ključnu riječ i odaberite .

Korištenje usluge Google Mail

Možete pristupiti svom Google Mail računu i slati ili čitati poruke e-pošte na svom telefonu.

1

Unutar menija odaberite GoogleMail.

Web

51

2

3

1

2

3

Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim se prijavite.

Pošaljite ili primite poruke e-pošte.

Korištenje usluge Google Karte

Unutar menija odaberite

Google

Maps.

Krećite se po karti.

Zumirajte željenu lokaciju.

Sinkroniziraj

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje, obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

1

2

3

Postavljanje profila sinkronizacije

Unutar menija odaberite Sinkroniziraj.

Odaberite

Dodaj, a zatim navedite opcije profila.

Nakon što završite, odaberite Spremi.

52

Web

1

2

3

Pokretanje sinkronizacije

Unutar menija odaberite Sinkroniziraj.

Odaberite profil sinkronizacije.

Dotaknite Nastavi da biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

ActiveSync

Saznajte kako sinkronizirati osobne podatke, poput e-pošte, kontakata, kalendarskih događaja i zadataka, između vašeg telefona i Microsoft Exchange poslužitelja ili Google računa.

Funkcija Google Sync ne podržava sinkronizaciju zadataka.

Funkciju Microsoft Exchange ActiveSync® možete koristiti samo sa uslugama licenciranim od strane tvrtke

Microsoft Corporation.

Pristupanje poslužitelju možda će biti dodatno naplaćeno.

5

6

7

1

2

3

4

Postavljanje Microsoft Exchange poslužitelja i profila

Unutar menija odaberite ActiveSync.

Navedite postavke poslužitelja Microsoft Exchange.

Odaberite Spremi.

Odaberite profil povezivanja koji želite koristiti za Exchange

ActiveSync.

Nakon što završite, odaberite

Spremi.

Odaberite OK kako biste potvrdili zaslon aktivacije.

Odaberite profil sinkronizacije.

Sinkronizacija započinje s poslužiteljem Microsoft Exchange koji ste odredili.

Pokretanje sinkronizacije

Poslije konfiguriranja postavki sinkronizacije za svaku vrstu podataka, svoje podatke možete sinkronizirati putem Exchange poslužitelja (svi podaci istodobno ili samo e-pošta).

Za sinkronizaciju svih stavki,

1

2

Unutar menija odaberite

ActiveSync.

Odaberite Sync.

Ako sinkronizirate sve stavke, možda će vam biti dodatno naplaćeno za nepotrebno ažuriranje stavki.

Za sinkronizaciju samo e-pošte,

1

2

Unutar menija odaberite

ActiveSync.

Odaberite E-poštaDolazne porukeSyncE-pošta

Odaberi, ili odaberite Odlazne porukeSync.

Web

53

Društvene mreže

Naučite da dijelite svoje fotografije i videozapise s drugim ljudima na web-mjestima i blogovima društvenih mreža, kao što su MySpace ili Facebook.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1

2

3

Postavljanje omiljenih web-mjesta ili popisa blogova

Unutar menija odaberite

Društ. mreže.

Odaberite profil veze za pristupanje Društ. mreže.

Odaberite

Da da biste postavili svoje omiljeno web-mjesto ili popis blogova (ako je potrebno).

4

Odaberite Prihvati za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.

Prilikom prvog pristupa meniju, od vas će se tražiti da potvrdite.

5

Odaberite web-mjesto ili blog koje želite pridodati i odaberite Spremi.

Da biste ponovno ažurirali popis društvenih mreža, odaberite Aktualiziraj popise, i nova web-mjesta ili blogovi bit će automatski pridodati popisu.

Dijeljenje datoteke

3

4

Za učitavanje ili pregled fotografija i videozapisa morate imate račune na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.

1

2

Unutar menija odaberite Društ. mreže.

Odaberite

Pošalji na Internet.

Odaberite web-mjesto ili blog kojemu želite pristupiti.

Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim se prijavite (ako je potrebno).

5

Za učitavanje datoteka, odaberite Odaberi datoteku i odaberite medijsku datoteku.

6

Unesite pojedinosti objave i odaberite Pošalji.

54

Web

Facebook

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1

2

Unutar menija odaberite Facebook.

Unesite svoju adresu e-pošte i zaporku, a zatim odaberite

Prijava.

3

Koristite sljedeće značajke:

Značajka

Početna

Profil

Prijatelji

Dolazne poruke

Opis

Korištenje različitih opcija za dijeljenje fotografija i misli s drugima.

Prikazivanje ili ažuriranje osobnih podataka.

Pretraga prijatelja ili prikazivanje objava prijatelja.

Pregled poruka i provjera novih obavještenja ili zahtjeva.

Myspace

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1

2

Unutar menija odaberite Myspace.

Unesite svoju adresu e-pošte i zaporku, a zatim odaberite

Prijava.

3

Koristite sljedeće značajke:

Značajka

Početna

Moja pošta

Opis

Korištenje različitih opcija za dijeljenje fotografija i misli s drugima.

Slanje i pregled poruka i provjera zahtjeva prijatelja.

Fotografije

Prijatelji

Pregled i učitavanje fotografija.

Pretraga prijatelja, pregled popisa prijatelja ili slanje zahtjeva prijatelja.

Web

55

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.

Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.

Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga

Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

1

2

3

Uključivanje Bluetooth bežične značajke

Unutar menija odaberite Bluetooth.

Odaberite Uključeno za uključivanje Bluetooth bežične veze.

Kako biste omogućili da uređaji pronalaze vaš telefon, odaberite VišePostavkeUključeno pod Vidljivost

→ opcija vidljivosti → Spremi.

1

2

4

Ako ste odabrali Postavljeno, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.

Odaberite Spremi.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Unutar menija odaberite BluetoothTraženje.

Odaberite uređaj.

56

Povezivanje

3

Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji, i odaberite Obavljeno.

Alternativno odaberite Da kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000.

Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

Kad je telefon uparen s drugim Bluetooth uređajem, ikona uređaja će postati plava. Odaberite upareni uređaj i upotrijebite neku od sljedećih opcija:

Za promenu imena uređaja odaberite ikonu povezanog uređaja i odaberite Preimenuj.

Kako biste omogućili da uređaj pristupa telefonu bez vaše potvrde, odaberite ikonu povezanog uređaja i odaberite

Autoriziraj uređaj.

Kako biste provjerili koje su Bluetooth usluge dostupne na telefonu te informacije o uslugama, odaberite Više

Bluetooth usluge.

1

Slanje podataka putem bežične Bluetooth veze

Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis, zadatak ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji Datoteke.

2

Odaberite Pošalji putemBluetooth, ili odaberite Više

Pošalji posjetnicu putem

Bluetooth

.

1

Primanje podataka putem bežične

Bluetooth veze

Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite

OK (ako je potrebno).

2

Odaberite

Da kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili direktorij u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni isječak je spremljen u direktorij sa zvukovima, a kontakt u imenik.

Povezivanje

57

Wi-Fi

Saznajte kako na vašem telefonu koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja za aktiviranje i povezivanje na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardom IEEE 802.1x.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Telefon koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je uporabi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje značajke WLAN

Unutar menija odaberite Wi-FiUključeno.

Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

1

2

3

Traženje i spajanje na WLAN

Unutar menija odaberite Wi-FiTraži.

Odaberite mrežu → Spoji.

Prilagodite postavke kako biste dodali profil veze za odabranu mrežu.

Za informacije o postavkama obratite se administratoru

WLAN mreže. Neke od postavki mogu biti fiksne u skladu s kongiguracijom odabrane mreže.

4

Nakon što završite, odaberite Spremi.

Ikona poezane mreže postaje plava. Sada možete koristiti

WLAN profil za mrežne veze. Promijenite postavku profila za konfigurirani WLAN profil u WAP pregledniku ili drugim uslugama zasnovanim na WAP-u.

58

Povezivanje

Računalne veze

Saznajte kako povezati telefon na računalo pomoću isporučenog podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung

(www.samsungmobile.com).

1

Unutar menija odaberite PostavkePostavke telefona

PC veze

Spremi.

Samsung Kies ili Spremanje podataka

2

Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.

3

Pokrenite Samsung Kies i upotrijebite bežične veze ili kopirajte podatke i datoteke.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati telefon na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u telefon, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete telefon koristiti kao čitač memorijske kartice.

1

Ako želite prenijeti datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite ju u telefon.

2

Unutar menija odaberite PostavkePostavke telefona

PC vezeSpremanje podatakaSpremi.

3

Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.

Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

4

5

Otvorite direktorij za pregled datoteka.

Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Povezivanje

59

Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

1

Unutar menija odaberite PostavkePostavke telefona

PC vezeMedia playerSpremi.

2

Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim

Windows Media Playerom.

Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

3

Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.

4

Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).

5

Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.

6

Pokrenite sinkronizaciju.

60

Povezivanje

Alati

Alarmi

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

1

2

3

4

Postavljanje novog alarma

Unutar menija odaberite

Alarmi.

Odaberite Novi alarm.

Postavite pojedinosti alarma.

Nakon što završite, odaberite Spremi.

Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

Dotaknite i držite Zaustavi da biste zaustavili alarm.

Dotaknite i držite Odgodi kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

Kalkulator

1

2

Unutar menija odaberite Kalkulator.

Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.

Konverter

1

2

Unutar menija odaberite Konverter → vrsta preračunavanja.

U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Alati

61

Rječnik

Saznajte kako tražiti riječi u rječniku i postaviti svoj osobni popis riječi.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1

2

3

Traženje riječi

Unutar menija odaberite

Rječnik.

Unesite riječ i odaberite Obavljeno.

Odaberite riječ.

Da biste dodali riječ u rječnik, odaberite Spremi u Moj

rječnik

Da.

1

2

3

Pregled rječnika

Unutar menija odaberite Rječnik.

Odaberite Moj rječnik.

Odaberite riječ iz popisa.

1

2

Prikaz povijesti

Unutar menija odaberite Rječnik.

Odaberite VišePovijest kako biste vidjeli popis riječi koje ste tražili.

Uređivanje slika

Možete uređivati slike i primijeniti zabavne efekte.

3

4

1

2

Primjena efekata na slike

Unutar menija odaberite

Uređivanje slika.

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Odaberite Dotaknite za otvaranje → slika → Dodaj.

Odaberite

Efekti

→ opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).

62

Alati

5

Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i odaberite

OK.

1

2

6

7

8

Da biste primijenili efekt smanjene oštrine na određeno područje slike, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika i dvaput odaberite OK.

Po završetku odaberite

Datoteka

Spremi kao.

Odaberite memorijsko mjesto (po potrebi).

Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite

OK.

Prilagodba slike

Otvorite sliku za uređivanje.

Odaberite

Prilagodi

→ opciju prilagođavanja (svjetlina/ kontrast ili boja).

3

4

Za automatsko podešavanje slike odaberite Auto.

izjednačavanje.

Prilagodite sliku po želji i odaberite

OK.

Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

1

2

3

Transformacija slike

Otvorite sliku za uređivanje.

Odaberite strelicu udesno pri dnu zaslona.

Odaberite veličine).

(za rotiranje ili zrcaljenje) ili (za promjenu

4

3

4

1

2

Rotirajte, preokrenite sliku ili promijenite veličinu slike prema želji i odaberite OK.

5

Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Rezanje slike

Otvorite sliku za uređivanje.

Odaberite strelicu udesno pri dnu zaslona.

Odaberite .

Premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika na područje koje želite izrezati i dvaput odaberite OK.

5

Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Alati

63

3

4

1

2

Umetanje vizualne značajke

Otvorite sliku za uređivanje.

Odaberite strelicu udesno pri dnu zaslona.

Odaberite , , ili .

Odaberite vizualnu značajku (sliku, emotikon ili isječak) ili unesite tekst i odaberite OK.

5

Premjestite ili promijenite veličinu vizualne značajke i odaberite OK.

6

Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj kartici.

Podržani formati datoteka

Vaš telefon podržava sljedeće formate datoteka:

Vrsta

Slika

Video

Podržani format bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif mp4, 3gp

Glazba mp3, 3gp, aac, m4a, wma

Zvuk

Ostalo amr, wav, xmf, imy, midi doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf

Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru telefona.

Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

64

Alati

Pregledavanje datoteke

1

Unutar menija odaberite Datoteke → vrstu datoteke.

2

Direktoriji ili datoteke na memorijskoj kartici označeni su ikonom memorijske kartice.

Odaberite direktorij → datoteku.

Tijekom pregleda datoteke možete koristiti sljedeće opcije:

Za ispisivanje slike korištenjem USB veze, odaberite Više

Ispis putem

USB.

Za ispisivanje slike korištenjem bežične Bluetooth veze, odaberite VišeIspis putemBluetooth.

Za postavljanje slike kao pozadine, odaberite VišePostavi

za

Pozadina.

Da postavite zvučni isječak kao ton zvona, tijekom reprodukcije odaberite Postavi za → opcija.

Štoperica

1

2

3

4

5

Unutar menija odaberite Štoperica.

Odaberite Pokreni kako biste pokrenuli štopericu.

Odaberite Krug za snimanje vremena kruga.

Nakon što ste završili, odaberite Zaustavi.

Odaberite Poništi kako biste izbrisali snimljena vremena.

Odbroja vanje

1

2

3

Unutar menija odaberite

Odbrojavanje.

Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.

Odaberite

Pokreni kako biste pokrenuli odbrojavanje.

Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje odvija u pozadini. Pritisnite tipku Natrag ili [ ] pristupite drugoj aplikaciji.

4

Kada odbrojavanje istekne, dotaknite i držite Zaustavi kako biste zaustavili upozorenje.

Alati

65

Video uređivanje

Saznajte kako napraviti ili urediti videozapise i primijeniti vizualne efekte.

3

4

1

2

Stvaranje novog videozapisa

Unutar menija odaberite

Video uređivanje.

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Sučelje za video uređivanje pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.

Odaberite Import scene.

Odaberite kategoriju slike ili videa

→ odaberite Dodaj.

sliku ili videozapis i

5

Za dodavanje ostalih slika ili videozapisa odaberite

Dodaj scenu i ponovite korak 4.

Za odabir trajanja prikazivanja slike, odaberite sliku

Trajanje.

66

Alati

6

7

8

Kako biste dodali tekst između slika ili videozapisa, odaberite

Dodaj tekst.

Unesite željeni tekst i odaberite OK.

Premjestite ili promijenite veličinu dodanog teksta i odaberite OK.

9

11

Kako biste promijenili atribut ili boju teksta, odaberite ikonu

( , , , ili ).

Odaberite

Dodavanje pozadinske glazbe

→ kategoriju zvuka → zvuk → Dodaj.

10

Odaberite

Dodaj prijelaz da biste dodali efekat prijelaza između slika ili videozapisa i odaberite opciju efekta.

Nakon što ste završili, odaberite

Datoteke

Eksport.

Da biste spremili projekt za buduću uporabu, odaberite

DatotekeSpremi projekt. Projekt će biti spremljen u

Ostalo.

12

Unesite naziv nove datoteke i odaberite OK.

1

2

Skraćivanje segmenta videozapisa

Uvezite videozapis.

Odaberite videozapis → Skrati.

Za korištenje značajke skraćivanja, videozapis mora biti dulji od 10 sekundi.

3

4

Odaberite kako biste započeli reprodukciju.

Pomaknite videozapis.

na lijevo u točku u kojoj želite da počne novi

5

6

7

1

2

3

Pomaknite videozapis.

Odaberite

na desno u točku u kojoj želite da počne novi

Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke.

Podjela videozapisa

Uvezite videozapis.

Odaberite videozapis → Izdvoji.

Odaberite

.

kako biste započeli reprodukciju.

4

5

6

1

2

3

Pomaknite na lijevo u točku u kojoj želite podijeliti datoteku na dva isječka.

Odaberite .

Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke.

Primjena efekta na videozapis

Uvezite videozapis.

Odaberite videozapis → Efekti → opcija efekta.

Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke.

3

4

1

2

5

6

Dodavanje naslova videozapisu

Uvezite videozapis.

Odaberite videozapis

Naslov.

Odaberite

Pomaknite

Pomaknite

Odaberite

kako biste započeli reprodukciju.

na lijevo u točku u kojoj želite prikazati tekst.

na desno u točku u kojoj želite ukloniti tekst.

.

Alati

67

7

8

9

Unesite željeni tekst i odaberite

OK.

Premjestite ili promijenite veličinu dodanog teksta i odaberite OK.

Kako biste promijenili atribut ili boju teksta, odaberite tekst

→ ikona ( , , ili ).

Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke.

Svjetsko vrijeme

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postaviti da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.

1

2

Prikaz svjetskog sata

Unutar menija odaberite Svjetsko vrijeme.

Pomaknite se lijevo ili desno po mapi svijeta.

1

2

Stvaranje svjetskog vremena

Unutar menija odaberite

Svjetsko vrijeme.

Odaberite → Dodaj.

68

Alati

3

Odaberite vremensku zonu.

Da biste na sat primjenili ljetnje računanje vremena odaberite .

4

Odaberite Dodaj da biste izradili svoj svjetski sat.

Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.

5

Za dodavanje više svjetskih satova odaberite

Dodaj i ponovite korake 3 i 4.

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

S widgetom za prikaz dvostrukog sata, na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

2

3

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1

Unutar menija odaberite

Svjetsko vrijeme.

Odaberite → Postavi kao 2. sat.

Odaberite svjetsko vrijeme koje ćete dodati widgetu za prikaz dvostrukog sata.

4

Odaberite

Postavi.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

1

2

3

Unutar menija odaberite

Postavke.

Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Prilagodite postavku i odaberite

Spremi ili Postavi.

Profili

Odaberite profil zvuka koji želite koristiti ili prilagodite opcije zvuka po želji.

Zaslon i osvjetljenje

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje zaslonom i osvjetljenjem vašeg telefona:

Pozadina

: Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.

Widget

: Odaberite widgete koji će biti dostupni na alatnoj traci.

Vrsta slova

: Odabir vrste slova za tekst na zaslonu.

Pozdravna poruka

: Uredite poruku koja vas pozdravlja kada uključite telefon.

Osvjetljenje

: Podesite osvjetljenje zaslona.

Trajanje

: Postavite vrijeme nakon kojeg telefon isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.

Vrijeme i datum

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem telefonu.

Postavke telefona

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje općim postavkama telefona:

Jezik

: Odaberite jezik koji želite koristiti na zaslonu telefona i kod unosa teksta.

Povrat vibracijom

: Prilagodite jačinu vibracije koja rezultira dodirivanjem zaslona.

Kalibracija

: Ponovno poravnajte senzore dodirnog zaslona sa vašim unosima.

Postavke

69

Info propuštenog poziva

: Postavite da li će se, ili ne, prikazivati podaci o pozivatelju za propuštene pozive i poruke.

Bonton

: Aktivirajte značajku bontona pomoću koje je moguće isključiti zvukove aktualnog događaja postavljanjem telefona licem prema dolje.

PC veze

: Postavite da se USB način aktivira kada telefon spojite na računalo. ► str. 59

Postavke ključeva

: Prilagodite postavke u vezi aktivacijskih ključeva, poput praćenja, obavijesti o isteku ili preuzimanju u stranim mrežama.

Pametno otključavanje

Aktivirajte značajku otključavanja pokretom koja omogućuje otključavanje dodirnog zaslona i tipki iscrtavanjem zadanog karaktera. ► str. 21

Dodirni zaslon

Postavite telefon tako da se dodirni zaslon i tipke automatski zaključavaju u slučaju da ne koristite telefon u određenom vremenskom razdoblju.

70

Postavke

Postavke aplikacija

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje aplikacijama telefona:

Poziv: Prilagodite postavke za značajke pozivanja.

Poruke: Prilagodite postavke za značajke razmjene poruka.

Imenik: Prilagodite postavke za imenik.

Kalendar: Prilagodite postavke za kalendar.

Internet: Prilagodite postavke za web preglednik. ► str. 49

Media player: Prilagodite postavke za glazbeni player i video player.

Sigurnost

Pristupite i promijenite sljedeće postavke kako biste osigurali svoj telefon i podatke:

Telefon

-

Zaključavanje telefona

: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja telefona u slučaju da želite da telefon traži unos zaporke prije korištenja.

-

-

SIM

-

-

-

SIM zaključavanje

: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku SIM zaključavanja kako bi uređaj tražio unos SIM zaporke po izmjeni SIM ili USIM kartice.

Zaključavanje privatnosti

: Učinite različite vrste podataka privatnim; za pristup privatnim podacima morate unijeti zaporku telefona.

Promjena šifre

: Promijenite zaporku telefona.

PIN zaključavanje

: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku SIM zaključavanja kako bi uređaj tražio unos SIM zaporke po izmjeni SIM ili USIM kartice.

FDN biranje

: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu.

-

Promijeni PIN

: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.

-

Promijeni PIN2

: Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a.

Postavke mreže

Pristupite ili promijenite sljedeće postavke kako biste upravljali načinom na koji vaš telefon odabire mreže i spaja se na njih:

Odaberite mrežu

: Postavite način odabira mreže na automatski ili ručni.

Način rada mreže

: Odaberite frekvenciju mreže.

Veze

: Postavite profile za povezivanje koje želite koristiti za značajke mreže.

Certifikati

: Pregledajte certifikate potrebne za mrežne usluge.

Preporučene mreže

: Postavite popis omiljenih mreža. Vaš telefon će se prvo povezivati s tim mrežama prilikom pretrage dostupnih mreža.

Postavke memorije

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje korištenjem memorije telefona:

Obriši memoriju telefona

: Izbrišite odabrane podatke iz memorije telefona.

To će trajno izbrisati sve odabrane podatke iz memorije telefona.

Postavke

71

Detalji

: Pristupite pojedinostima o memorijskoj kartici i postavite Bluetooth vidljivost za datoteke na memorijskoj kartici. Također, možete formatirati memorijsku karticu ili promijeniti njen naziv.

Postavljena memorija

: Odaberite zadano memorijsko mjesto koje će se koristiti kod prijenosa podataka, snimanja slika i videozapisa ili snimanje glasovnih zapisa.

Stanje memorije

: Pregledajte iskorištenu i dostupnu memoriju za različite vrste datoteka.

Tvorničke postavke

Ponovno postavite različite postavke na zadane vrijednosti.

Odaberite postavke koje želite ponovno postaviti. Za ponovno postavljanje postavki morate unijeti zaporku telefona.

72

Postavke

Rješavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod

Lozinka

PIN

Da biste riješili problem, pokušajte sljedeće:

Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.

Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti

PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Tu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN

zaključavanje.

Kod

PUK

PIN 2

Da biste riješili problem, pokušajte sljedeće:

Vaša je SIM kartica blokirana. To se obično događa nakon nekoliko uzastopnih unosa neispravnog PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN

2, unesite PIN 2 koji ste dobili uz SIM karticu.

Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Na telefonu se prikazuje poruka "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže".

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Rješavanje problema

73

Dodirni zaslon reagira sporo ili ne reagira kako treba

Ako vaš telefon ima dodirni zaslon, a dodirni zaslon ne reagira kako treba, pokušajte ponovno:

Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu sprječavati telefon da prepozna vaše unose te se ne preporučuju za telefone s dodirnim zaslonom.

Ovisno o vrsti dodirnog zaslona na telefonu, možda će se moći prepoznati samo određeni načini unosa. Pokušajte dotaknuti ikonu vrhom prsta, noktom ili stilusom.

Pazite da su vam ruke čiste i suhe dok dodirujete dodirni zaslon.

Ponovno pokrenite telefon da biste uklonili sve privremene softverske probleme.

Provjerite je li telefon softvera nadograđen na najnoviju verziju.

Ako je dodirni zaslon izgreban ili oštećen, odnesite ga u lokalni

Samsungov servis.

Razgovori se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni se pozivi ne uspostavljaju

Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.

Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.

Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni se pozivi ne uspostavljaju

Provjerite je li telefon uključen.

Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.

Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za dolazni telefonski broj.

74

Rješavanje problema

Vaši vas sugovornici ne čuju

Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.

Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.

Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Loša kvaliteta zvuka

Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Prilikom biranja iz imenika poziv se ne uspostavlja

Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.

Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon sam isključuje

Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.

Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite staru bateriju na otpad na ispravan način i zamijenite je novom baterijom (upute o ispravnom odlaganju potražite u lokalnim propisima).

Telefon je vruć na dodir

Prilikom korištenja aplikacija koje troše više energije ili ako ih koristite dulje vrijeme telefon se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Rješavanje problema

75

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Za sigurnu uporabu telefona potrebno je pridržavati se informacija o sigurnosti i uporabi.

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja.

Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung.

Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.

76

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.

Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.

Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao

što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina,

Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti

(poput obrazaca i T9 unosa) te često zastanite.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

77

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica.

Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

78

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom.

Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 45 °C).

Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika telefona i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja telefona i baterija.

Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.

Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.

Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.

Vaš je telefon kompleksan elektronički uređaj - zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.

Nemojte bojiti telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.

Ukoliko vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.

Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

79

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dopustite da servisira vaš telefon

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.

Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

80

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Budite pažljivi sa SIM karticama ili memorijskim karticama

Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.

Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.

Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji

(RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti

– SAR) od 2,0 W/kg. Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,705 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Internetskoj stranici mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

81

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli

Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu

Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI

SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA

BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA

JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA

O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU.

82

Informacije o sigurnosti i upotrebi

SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST,

ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE

DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA,

UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN,

NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI,

ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI

POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO

KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM

SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO

KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE

STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.

Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

83

Indeks

alarmi

stvaranje 61 zaustavljanje 61

automatsko odbijanje

28

baterija

instaliranje 7

punjenje 9

Bluetooth

primanje podataka 57

pronalaženje i uparivanje

uređaja 56

slanje podataka 57

uključivanje 56

diktafon

47

dodirni zaslon

kalibracija 21

korištenje 17

84

Indeks

otključavanje pokretima 21

zaključavanje 18

društvene mreže

dijeljenje datoteka 54 postavljanje web-mjesta 54

e-pošta

postavljanje profila 32 postavljanje računa 32

prikaz 33

slanje 32

Facebook

55

FM radio

slušanje 41

spremanje postaja 42

fotografije

podijeljeno snimanje 38

postavljanje pozadine 65 prikaz 65

snimanje 36

snimanje panoramske

fotografije 37

snimanje scene 36

snimanje serije 37

snimanje s okvirima 38

snimanje u načinu snimanja

osmijeha 37

uređivanje 62

glasovna pošta

33

glasovni pozivi

odgovaranje 26

uporaba opcija 27

upućivanje 26

glasovni zapisi

reprodukcija 47 snimanje 47

glazba

pronalaženje 41

reprodukcija 39

glazbeni player

dodavanje datoteka 39

reproduciranje glazbe 40 stvaranje popisa pjesama 40

Google

karta 52

pošta 51 pretraga 51

imenik

postavljanje omiljenih brojeva 45 stvaranje grupa 45

stvaranje kontakata 44 traženje kontakta 44

Internet

pogledajte Internet pretraživač

Internet preglednik

dodavanje favorita 50

postavljanje profila 49 pretraživanje Internet stranica 49

Java igrice

preuzimanje 43 reprodukcija 43

kalendar

pregled događaja 46

stvaranje događaja 45

kalkulator

61

kamera

snimanje fotografija 36

snimanje videozapisa 39

kontakti

pronalaženje 44 stvaranje 44

lažni pozivi

29

memorijska kartica

formatiranje 12

uklanjanje 11 umetanje 11

multimedijske poruke

postavljanje profila 31

prikaz 33

slanje 31

MySpace

55

obaveze

prikaz 46 stvaranje 46

odbrojavanje

65

osvjetljenje, zaslon

21

PIN zaključavanje

22

pomoć

25

popis poziva

29

Indeks

85

poruke

postavljanje MMS profila 31

postavljanje profila e-pošte 32 postavljanje računa e-pošte 32 pregled multimedije 32

pregled poruka e-pošte 33

pregled teksta 32

pristup glasovnoj pošti 33

slanje multimedijskih poruka 31

slanje poruke e-pošte 32

slanje SOS poruka 34

slanje tekstualnih poruka 30

uporaba obrazaca 33

pozadina

21

pozivi

međunarodni brojevi 27 odbijanje 27

odgovaranje 26

pregled propuštenih poziva 28

uporaba opcija tijekom glasovnog

poziva 27

86

Indeks

upućivanje 26

upućivanje lažnih poziva 29

preračunavanje

61

preuzimanja

Java igrice 43

medijske datoteke 51

pristupni kodovi

73

profil Bešumno

20

profili zvuka

20

Računalne veze

masovna pohrana 59

Samsung Kies 59

Windows Media Player 60

remen za nošenje

12

RSS čitač

50

sadržaj kutije

7

SIM kartica

instaliranje 7

zaključavanje 22

sinkronizacija

s aplikacijom Windows Media

Player 60

s Internet poslužiteljem 52 s poslužiteljem Exchange 52

SOS poruke

34

štoperica

65

svjetsko vrijeme

postavljanje dvostrukog

prikaza 68 prikaz 68 stvaranje 68

tekstualne poruke

prikaz 33

slanje 30

tekstualni zapisi

47

telefon

Ikone 15

izgled 14

postavke 69

prilagođavanje 20

tipke 15

uključivanje ili isključivanje 13

zaključavanje 22

ton tipkovnice

glasnoća 20

unos teksta

24

upravljanje datotekama

64

uređivanje slika

podešavanje 63

primjena efekata 62

USIM kartica

instaliranje 7

zaključavanje 22

veze

WLAN 58

videopozivi

odgovaranje 26 upućivanje 26

video uređivanje

dijeljenje videozapisa 67 dodavanje efekata 67 dodavanje naslova 67 skraćivanje videozapisa 67

stvaranje novih videozapisa 66

videozapisi

reprodukcija 65

snimanje 39

uređivanje 66

vrijeme i datum, postavljanje

20

vrijeme poziva

30

widgeti

prilagodba alatne trake 19 pristup 19

Windows Media Player

60

WLAN

traženje i spajanje s mrežama 58 uključivanje 58

zaključavanje telefona

22

zapisi

prikaz 47 stvaranje 47

zaslon menija

18

Indeks

87

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-B7722

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost

SAR

EMC

Radio

EN 60950-1 : 2001+A11:2004

EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)

EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,

Churchfield Road,

Walton-on-Thames,

Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaka: 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.05.07 Joong-Hoon Choi / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve

Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.:GH68-29913A

Croatian. 07/2010. Rev. 1.0

advertisement

Key Features

  • Dual SIM 3G Black
  • 8.13 cm (3.2") 240 x 400 pixels Touchscreen
  • White balance Auto focus
  • 16 GB
  • Bluetooth 2.1+EDR
  • FM radio Video call Multimedia Messaging Service (MMS)
  • 1200 mAh

Related manuals