Samsung 932MW, 2032MW User's manual

SyncMaster 932MW/2032MW

Instalacija upravljačkih programa

Znakovlje

Ukoliko se ne pridržavate uputa pod ovim simbolom, može doći do ozljeda ili do oštećenja uređaja.

Zabranjeno

Nemojte rasklapati

Nemojte dirati

Obavezno pročitajte i dobro shvatite

Izvucite utikač iz utičnice

Uzemljenje za sprječavanje strujnog

Napajanje

Ako ne koristite računalo duže vrijeme, podesite ga na DPMS-mod. Ako koristite čuvar zaslona, podesite ga na mod aktivnog čuvara zaslona.

Ove slike su tek okvirne i nisu primjenjive u svim slučajevima (ili državama).

Nemojte koristiti oštećeni ili labavi utikač. z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte izvlačiti utikač povlačanjem priključnog kabela ili dirati utikač mokrim rukama.

z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Koristite samo utikač i utičnicu s odgovarajućim uzemljenjem. z

Neodgovarajuće uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenje uređaja.

(Samo oprema 1. klase.)

Čvrsto priključite utikač kabela za napajanje kako se ne bi olabavio. z

Neispravno priključivanje može izazvati požar.

Nemojte pretjerano savijati utikač i priključni kabel ili stavljati na njih teške

predmete koji ih mogu oštetiti. z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte spajati previše produžnih kabela ili utikača u utičnicu. z

To može uzrokovati požar.

Ne isključujte kabel za napajanje dok koristite monitor. z

Zbog odvajanja može nastati prenapon koji može oštetiti monitor.

Ne koristite kabel za napajanje ako je priključak ili utikač prašnjav. z z

Ako je priključak ili utikač prašnjav, očistite ga suhom krpom.

Korištenje kabela za napajanje s prašnjavim utikačem ili priključkom može uzrokovati električni udar ili požar.

Za isključivanje uređaja iz glavne utičnice morate izvući utikač iz utičnice,

nakon čega će glavni utikač biti spreman za rad. z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Postavljanje

Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka, prisutnost kemikalija ili ako će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke, željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U suprotnom može doći do ozbiljnih kvarova na monitoru.

Smjestite monitor na mjesto s niskom vlagom i minimalnom količinom prašine. z

Može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

Pazite da Vam monitor ne padne na pod dok ga premiještate.

z

To može uzrokovati oštećenje proizvoda ili ozljede.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili premale površine.

z

Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu jer bi u protivnom mogao pasti i ozlijediti osobe koje prolaze, osobito djecu.

Proizvod nemojte stavljati na pod.

z

Osobe koje prolaze kraj proizvoda, posebice djeca, mogu se spotaknuti i pasti preko njega.

UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE ILI DRUGU VRST OTVORENOG PLAMENA PODALJE

OD OVOG PROIZVODA KAKO BISTE SPRIJEČILI ŠIRENJE VATRE.

z

U protivnom može doći do požara.

Uređaje za grijanje držite podalje od kabela za napajanje.

z

Otapanje obloge može dovesti do električnog udara ili požara.

Proizvod nemojte instalirati na mjesta gdje je slaba ventilacija, primjerice na policu, u ormar i sl.

z

Svako povećanje unutarnje temperature može prouzročiti požar.

Pažljivo odložite monitor.

z

Može se oštetiti ili razbiti.

Nemojte odlagati monitor s prednjoj stranom prema dolje. z

Može se oštetiti TFT-LCD površina.

Nemojte koristiti monitor bez stalka.

z z

Može se pokvariti ili uzrokovati požar zbog loše ventilacije.

Ako morate koristiti monitor bez priloženog stalka, poduzmite mjere koje će osigurati potrebnu ventilaciju.

Proizvod prilikom postavljanja držite podalje od zida (više od 10 cm / 4 inča) zbog ventilacije.

z

Loša ventilacija može uzrokovati rast unutarnje temeperature proizvoda što može rezultirati skraćenim vijekom trajanja komponente i lošijim performansama.

Da biste spriječili da se kišnica slijeva niz vanjski antenski kabel te ulazi u

kuću, pobrinite se da vanjski dio kabela visi ispod točke ulaska. z

Ako kišnica uđe u proizvod, može doći do električnog udara ili požara.

Ako koristite vanjsku antenu, svakako ostavite dovoljan razmak između antene i obližnjih električnih vodova tako da ne može doći do kontakta između njih u slučaju da snažan vjetar sruši antenu.

z

Srušena antena može uzrokovati ozljedu ili električni udar.

Plastičnu ambalažu (vrećicu) držite izvan dohvata djece. z

Plastična ambalaža može uzrokovati gušenje.

Čišćenje

Kad čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD-a, brišite ga malo navlaženom, mekom krpom.

Nemojte prskati deterdžent direktno na monitor.

Čistite mekom krpom natopljenom preporučenim deterdžentom.

Ako je konektor između utikača i pina prašan ili prljav, očistite ga suhom krpom.

z

Prljavi kontektor može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prije čišćenja proizvoda obavezno iskopčajte kabel za napajanje. z

U protivnom može doći do električnog udara ili požara.

Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite

proizvod. z

Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za pranje rublja.

Obratite se servisnom centru ili službi za korisnike za čišćenje unutrašnjosti jednom godišnje.

z

Održavajte unutrašnjost proizvoda čistim. Prašina koja se nakupila u unutrašnjosti za vrijeme dužeg vremenskog razdoblja može uzrokovati kvarove ili požar.

Ostalo

Nemojte skidati poklopac (ili stražnju stranu). z z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prepustite servis kvalificiranim serviserima.

Ako Vaš monitor ne radi ispravno - naročito ako se čuju neobični zvukovi ili iz njega dopire neobičan miris - odmah ga odspojite iz utičnice i nazovite ovlaštenog zastupnika ili servis

. z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom ili

vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo. z z

To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.

Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi mogao biti izložen snijegu ili kiši.

Ako Vam monitor padne ili se kućište ošteti, isključite monitor i izvucite kabel iz utičnice.

Obratite se Service Center (servisnom centru)

. z

Monitor može biti u kvaru i izazvati električni udar ili požar.

Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme oluja ili grmljavinskih oluja ili ako ga

nećete koristiti duže vrijeme. z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte pokušavati premiještati monitor tako da ga vučete za priključni ili

signalni kabel. z

To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem kabela.

Nemojte pomicati monitor desno ili lijevo tako da ga vučete samo za priključni

ili signalni kabel. z

To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem kabela.

Nemojte pokrivati otvore na kućištu monitora. z

Loša ventilacija može uzrokovati kvar ili požar.

Nemojte odlagati teške predmete na monitor. z z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Ako je u monitor dospjela neka nepoznata tvar, iskopčajte kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.

Proizvod čuvajte podalje od samozapaljivih kemijskih sprejeva ili zapaljivih

tvari. z

To može uzrokovati eksploziju ili požar.

Držite monitor podalje od magnetnih predmeta. z

Oni mogu izazvati gubitak boje ili iskrivljenje slike.

U otvore za ventilaciju, AV ulaz i ulaz za slušalice nemojte stavljati metalne predmete poput štapića, žice ili svrdala ili zapaljive predmete poput papira ili

šibica. z

To može prouzročiti požar ili električni udar. Ako u uređaj uđu voda ili druge tvari, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i kontaktirajte Servisnom

Centru.

Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.

z

Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenut sliku (screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.

Prilagodite rezoluciju i frekvenciju razinama koje odgovaraju modelu.

z

Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati neželjenu kvalitetu slike.

Širina 19 inča (48 cm) - 1440 x 900

Širina 20 inča (51 cm) - 1680 x 1050

Kada koristite slušalice, održavajte glasnoću na odgovarajućoj razini. z

Pretjerana glasnoća može oštetiti sluh.

Neprekidno gledanje u zaslon s premalene udaljenosti može oštetiti vid.

Svakih sat vremena rada na računalu napravite pauzu od pet minuta kako biste

odmorili oči.

Uređaj nemojte montirati na nestabilne ili neravne površine ili na mjesta koja su

podložna vibracijama. z

Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj. Mjesta koja su podložna vibracijama mogu skratiti vijek trajanja uređaja ili uzrokovati njegovo zapaljenje.

Prilikom pomicanja monitora isključite i iskopčajte kabel za napajanje.

Provjerite jesu li svi kabeli uključujući kabel antene i kabele za druge uređaje iskopčani prije pomicanja monitora.

z

Neiskopčavanje monitora može prouzročiti štetu i uzrokovati požar ili strujni udar.

Proizvod postavite izvan dosega djece jer bi ga djeca mogla oštetiti.

z

U slučaju pada na osobu proizvod može izazvati ozljede pa čak i smrt.

Kada proizvod ne koristite dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja. z

U protivnom može doći do otpuštanja topline zbog nakupljene prašine ili oštećene izolacije, što može prouzročiti električni udar ili požar.

Na proizvod nemojte stavljati omiljene dječje predmete (ili bilo što njima zanimljivo).

z

Djeca se mogu pokušati popeti kako bi dohvatila taj predmet. Proizvod bi mogao pasti i izazvati ozljede ili čak smrt.

Kada izvadite baterije iz daljinskog upravljača, pazite da ih ne progutaju djeca.

Držite baterije van dohvata djece. z

Ako ipak dođe do gutanja, odmah odvedite dijete liječniku.

Prilikom zamjene baterije smjestite u pravilan položaj s obzirom na polaritet (+/-

), kako je naznačeno na držaču baterija.

z

Pogrešan polaritet može uzrokovati pucanje ili curenje baterija, što može dovesti do požara, ozljeda ili zagađenja (oštećenja).

Koristite samo navedene standardne baterije. Ne koristite zajedno stare i nove baterije.

z

To može uzrokovati pucanje ili curenje baterija, što može dovesti do požara, ozljeda ili zagađenja (oštećenja).

Baterija (i ponovo punjiva baterija) nisu običan otpad i moraju se vratiti radi recikliranja. Kupac je odgovoran za vraćanje upotrijebljene ili ponovo punjive baterije radi recikliranja kao korisnik te baterije.

z

Kupac može vratiti upotrijebljenu ili ponovo punjivu bateriju u najbliži javni centar za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija ili ponovo punjivih baterija.

Prilikom podizanja ili pomicanja monitora nemojte ga podizati okrenutog

naopačke držeći samo podnožje. z

Na taj način monitor može pasti i oštetiti se ili izazvati ozlijede.

Dobri položaji tijela prilikom korištenja monitora

Pokušajte da održavate dobar položaj tijela prilikom korištenja monitora.

z z z z z

Leđa držite uspravno.

Neka vam oči budu na udaljenosti od oko 45 ~ 50 cm od zaslona monitora. Gledajte na zaslon odozgo i neka monitor bude ravno ispred vas.

Nagnite monitor prema gore za 10 ~20 stupnjeva. Visinu monitora prilagodite tako da gornja strana monitora bude neznatno ispod razine vaših očiju.

Kut monitora podesite tako da nema odraza svijetlosti na zaslonu.

Pokušajte da držite ruke okomito s pazuhom. Neka vam razina

z z ruku bude izjednačena s leđnim dijelom ruku.

Držite lakat pod pravim kutom.

Kut koljena neka ne bude veći od 90 stupnjeva. Neka vam noge ne vise do tla. Prilagodite položaj ruku tako da budu ispod srca.

Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.

Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču .

Za kupnju dodatnih uređaja se obratite lokalnom dobavljaču.

Raspakiravanje

Bez podnožja S podnožjem

Priručnik

Kabel

Kratke upute za montažu

Jamstveni list

(Nije priložen u svim državama)

Upute za korisnike, pogonski sklop monitora

Ostalo

D-sub kabel Priključni kabel

Zvučni/audio kabel

Daljinski upravljač Baterije (AAA X 2) Krpa za brisanje

Prodaje se zasebno

Kabel za TV antenu RCA kabel Component kabel

S-VIDEO kabel Slušalice

Scart priključak

DVI kabel DVI-HDMI kabel

HDMI kabel

RCA-stereo (računalni) kabel

Prednja strana

1. SOURCE

2. MENU

3. VOL / - +

4. CH / - +

5. Senzor daljinskog

upravljača

6. [ ] Gumb Power

(napajanje) / Indikator uključenosti

7. Zvučnik

1. SOURCE

Aktivira istaknuti element izbornika.

Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada.

Promjena izvora dopuštena je samo na vanjske uređaje koji su u tom trenutku povezani s monitorom.

Za promjenu načina rada zaslona:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]

>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.

2. MENU

Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

3. VOL / - +

Horizontalno se pomiče od jednog do drugog elementa izbornika ili ugađa vrijednost odabranog izbornika. Također ugađa glasnoću zvuka.

4. CH / - +

Vertikalno se pomiče od jednog do drugog elementa izbornika ili ugađa vrijednost odabranog izbornika. U TV načinu rada odabire TV kanale.

5. Senzor daljinskog upravljača

Usmjerite daljinski upravljač prema ovom mjestu na monitoru.

6. [ ] Gumb Power (napajanje) / Indikator uključenosti

Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.

To će vam omogućiti da vidite cjelokupno stanje napajanja sustava. Za više informacija o mreži pogledajte odjeljak PowerSaver (Ušteda energije).

7. Zvučnik

Zvuk možete čuti spajanjem zvučne kartice osobnog računala na monitor.

Napomena : Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme.

Stražnja strana

(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)

1.

POWER

z

Priključak za napajanje

Uključite kabel za napajanje u priključak POWER na stražnjoj strani monitora. Proizvod se može koristiti s napajanjem od 100 ~ 240 V izmjenične struje (+/-

10%).

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1. PC

: Spojite signalni kabel na PC priključak na stražnjoj strani monitora.

2. DVI-D

: Spojite DVI kabel sa DVI-D priključkom na stražnjoj strani monitora.

3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

: Spojite HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN priključak na stražnjoj strani monitora sa zvučnom karticom računala.

3.

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

: Spojite DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) priključak s R-AUDIO-L priključkom monitora.

2. P

R

, P

B

,Y

: Priključak VIDEO OUT (Video izlaz) na DVD / DTV

Set-Top Box uređaju spojite s P

R

, P

B

,Y ulaznim priključcima koristeći komponentni video kabel (P

R

,

P

B

,Y).

4.

ANT IN

5.

HDMI IN z

Priključite koaksijalni CATV ili antenski kabel u antenski terminal na stražnjem dijelu monitora.

Morate koristiti koaksijalni antenski kabel. z

Spojite HDMI terminal na stražnjoj strani monitora s

HDMI terminalom vašeg digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabela.

6.

7.

EXT(RGB)

z

Spojite EXT (RGB) priključak monitora s DVD playerom koristeći Scart priključak.

EXT(RGB) priključak na monitoru predstavlja ulaz odnosno izlaz za TV i Video signal. z

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava kad ga koristite na javnom mjestu.

(Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.)

Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se

nadležnima na prodajnom mjestu.

8.

S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L /

1. S-VIDEO / VIDEO

: Ulazni uređaji kao što su DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi priključuju se na Video ili S-Video terminal monitora pomoću RCA ili S-Video kabela.

2. R - AUDIO -L

: Spojite DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) priključak s R-AUDIO-L priključkom monitora.

3.

Priključite slušalice na terminal za priključivanje slušalica.

Napomena : Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.

Daljinski upravljač

Na djelovanje daljinskog upravljača mogu utjecati televizor ili drugi elektronički uređaji koji rade u blizini

monitora, uzrokujući njegov neispravan rad zbog smetnji na radnoj frekvenciji.

1.

POWER

2.

Gumb s brojem

5.

6.

3.

-/--

4.

MENU

7.

MUTE

Gumbi Gore-Dolje Lijevo-

Desno

8.

9.

ENTER

INFO

10.

SOURCE

11.

PRE-CH

12.

P

13.

EXIT

14. P.MODE, M/B (MagicBright)

15. S.MODE

16. STILL

17. P.SIZE

18.

SOURCE

19. TTX/MIX

20. DUAL I-II

21. SLEEP

22.

PIP

23. AUTO

1.

POWER

Pomoću ovog gumba uključujete i isključujete monitor.

2. Gumb s brojem

Odabire TV kanale u TV načinu rada. Koristi se za promjenu kanala kada je odabrana opcija

PIP (Slika u slici), a PIP SOURCE (PIP izvor signala) je podešen na TV (TV prijemnik).

3. -/--

4.

(Izbor jednoznamenkasti/dvoznamenkastih kanala )

Upotrebljava se za izbor kanala numeriranih od 10 naviše.

Pritisnite ovaj gumb i pojavit će se simbol "—".

Unesite dvoznamenkasti broj kanala.

Ugađa glasnoću zvuka.

5.

MENU

Koristite ovaj gumb za otvaranje izbornika na zaslonu i za 1 korak unatrag u izborniku.

6.

MUTE

Pritisnite za privremeno isključivanje zvuka.

Prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

Za odustajanje od funkcije Mute (Isključenje zvuka) ponovno pritisnite gumb MUTE. Za

. odustajanje od funkcije Mute također možete pritisnuti gumb

7.

Gumbi Gore-Dolje Lijevo-Desno

Pomiče se od jednog do drugog elementa izbornika, horizontalno ili vertikalno, ili ugađa vrijednost odabranog izbornika.

8.

ENTER

Aktivira istaknuti element izbornika.

9.

INFO

Trenutačne informacije o slici prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.

10.

SOURCE

Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada.

Promjena izvora dopuštena je samo na vanjske uređaje koji su u tom trenutku povezani s monitorom.

11.

PRE-CH

Ovaj se gumb koristi za povratak na prethodni kanal.

12.

P

U TV načinu rada odabire TV kanale.

13.

EXIT

Izlaz iz izborničkog zaslona.

14. P.MODE, M/B (MagicBright)

Po potrebi pritisnite za odabir prethodno definirane opcije Picture Mode (Način rada slike) na monitoru ili za promjenu izgleda slike.

Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona.

TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI Mode : P.MODE

Monitor ima četiri automatske tvorničke postavke slike.

Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright )

MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate.

Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

15. S.MODE

Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona.

Monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.

Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.

( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )

16. STILL- Radi samo sa CVBS, S-Video i izvorima RF signala.

Pritisnite gumb jednom za zamrzavanje zaslona. Pritisnite ga ponovo za odmrzavanje.

17. P.SIZE

Pritisnite za promjenu veličine zaslona.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

18.

SOURCE - Može se prilagoditi kada je UKLJUČENA funkcija PIP (Slika u slici)

Odabire izvor video signala.(PIP)

19. TTX/MIX

Televizijski kanali nude pisane informacijske usluge putem teleteksta. z

Gumbi za Teletekst

Za dodatne informacije > TTX / MIX

20. DUAL I-II

Funkcijama STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO je, ovisno o vrsti emitiranja, moguće upravljati pomoću gumba DUAL na daljinskom upravljaču za vrijeme praćenja TV programa.

21. SLEEP

IIsključuje monitor nakon prethodno definiranog vremena.

22.

PIP - Dostupno samo u načinu rada PC/DVI

Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.

23. AUTO - Dostupno samo u načinu rada PC

Automatski ugađa zaslonski prikaz.(PC)

Spajanje monitora

1. Spajanje na računalo

1.

2.

Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani monitora.

Utaknite priključni kabel monitora u najbližu utičnicu.

Koristite odgovarajući priključak za vaše računalo.

2-1.

Pomoću D-sub (analognog) priključka na video kartici.

Spojite signalni kabel na PC priključak na stražnjoj strani monitora.

[PC]

2-2.

Koristite DVI (Digitalni) priključak na video kartici.

Spojite DVI kabel sa DVI-D priključkom na stražnjoj strani monitora.

[DVI-D]

3.

4.

Spojite HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN priključak na stražnjoj strani monitora sa zvučnom karticom računala.

Uključite računalo i monitor.

2. Connecting to a Macintosh

1. Pomoću D-sub (analognog) priključka na video kartici.

Spojite signalni kabel na D-SUB priključak na stražnjoj strani monitora.

[PC]

2. Uključite računalo i monitor.

Spajanje na ostale uređaje

Ovaj je monitor bez isključivanja računala moguće povezati s različitim ulaznim uređajima kao što su DVD player, video rekorder, DTV ili TV.

Konfiguracija stražnje strane monitora može varirati od proizvoda do proizvoda.

1. Povezivanje AV Devices / Spajanje slušalica

Monitor ima terminale za AV vezu putem kojih je moguće povezati ulazne AV uređaje kao što su DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi. Možete pratiti AV signale sve dok je monitor uključen.

Na monitor možete priključiti i slušalice.

1. Ulazni uređaji kao što su DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi priključuju se na Video ili S-

Video terminal monitora pomoću RCA ili S-Video kabela.

2. Spojite DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) priključak s R-AUDIO-L priključkom monitora.

3. Priključite slušalice na terminal za priključivanje slušalica.

4. Nakon toga pokrenite DVD player, video rekorder ili kamkorder s umetnutim DVD diskom ili vrpcom.

5. Koristite gumb SOURCE kako biste odabrali AV ili S-Video.

2. Povezivanje EXT.(RGB) - Ova se funkcija odnosi samo na AV uređaje koji podržavaju Scart.

Připojte port EXT (RGB) monitoru k přehrávači DVD pomocí konektoru Scart. Můžete jednoduše sledovat

DVD připojením DVD k monitoru pokud je zapojen.

1. Spojite EXT (RGB) priključak monitora s DVD playerom koristeći Scart priključak.

2. Koristite gumb SOURCE kako biste odabrali Ext.

3. Povezivanje TV

Na monitoru možete gledati televizijski program ako ga povežete s antenskim ili CATV kabelom, bez potrebe za instaliranjem dodatnog hardvera ili softvera za TV prijem na svom računalu.

1. Priključite koaksijalni CATV ili antenski kabel u antenski terminal na stražnjem dijelu monitora.

Morate koristiti koaksijalni antenski kabel.

Kada koristite terminal unutrašnje antene:

Najprije provjerite antenski terminal na zidu i priključite antenski kabel.

Kada koristite vanjsku antenu:

Ako koristite vanjsku antenu, neka je, ako je to moguće, montira profesionalac.

Za priključivanje RF kabela u ulazni antenski terminal:

Pazite da bakreni dio RF kabela ostane ravan.

2. Uključite monitor.

3. Odaberite TV pomoću gumba SOURCE, koji se nalazi među gumbima za usklađivanje vanjskih signala.

4. Odaberite željeni TV kanal.

Je li slab signal uzrok lošeg prijema?

Za bolji prijem kupite i montirajte pojačalo signala.

4. Povezivanje DVD/DTV dekodera

Povežite ulazni DVD/DTV dekoder ako uređaj ima DVD/DTV konektor. Signale s komponente možete reproducirati sve dok je monitor uključen ako jednostavno povežete komponentu s monitorom.

1. Spojite DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) priključak s R-AUDIO-L priključkom monitora.

2. Priključak VIDEO OUT (Video izlaz) na DVD / DTV Set-Top Box uređaju spojite s P

R

, P

B

,Yulaznim priključcima koristeći komponentni video kabel (P

R

, P

B

,Y).

3. Koristite gumb SOURCE kako biste odabrali Component.

5. Spajanje HDMI

Na ulazni HDMI IN terminal ne možete spojiti računalo.

1. Uređaji kao što su digitalni DVD spojeni su s HDMI IN terminalom monitora pomoću HDMI kabela.

2. Zatim, kada je DVD umetnut, možete početi s reprodukcijom.

3. Koristite gumb SOURCE kako biste odabrali HDMI.

6. Spajanje putem DVI-HDMI kabela

1. Spojite DVI izlazni terminal digitalnog izlaznog uređaja na ulazni HDMI IN terminal monitora putem

DVI-HDMI kabela.

2. Spojite crvene i bijele utikače RCA-stereo (računalnog) kabela u istobojne audio izlazne terminale digitalnog izlaznog uređaja i spojite suprotni utikač na terminal monitora HDMI / PC / DVI-D AUDIO

IN.

3. Zatim, kada je DVD umetnut, možete početi s reprodukcijom.

4. Koristite gumb SOURCE kako biste odabrali HDMI.

Ugradnja stalka

1. Sklapanje postolja

Monitor je moguće nagnuti od 0 do 18 stupnjeva.

Instalacija pogonskog programa zaslona (Automatska)

Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.

Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim internet-stranicama. z

Internet-stranice: http://www.samsung.com/ (WorldWide) http://www.samsung.com/monitor (U.S.A) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "

Windows

"

3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

4. Ako vidite sljedeći prozor "Message" (Poruka), pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastaviti).

Zatim pritisnite gumb "OK" (U redu). (Microsoft

®

Windows

®

XP operativni sustav)

Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor Homepage http://www.samsung.com/ .

5. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.

Instalacija pogonskog programa zaslona (Ručna)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do drugog

operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.

z

Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim internet-stranicama.

Internet-stranice: http://www.samsung.com/ (Diljem svijeta) http://www.samsung.com/monitor (SAD) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Microsoft

®

Windows Vista operativni sustav

1. Umetnite CD s uputama u CD-ROM pogon.

and Personalization"(Izgled i prilagođavanje).

3. Pritisnite "Personalization"(Prilagođavanje), a zatim "Display Settings"(Postavke prikaza).

4. Pritisnite "Advanced Settings…"(Napredne postavke…).

5. U kartici "Monitor"(Monitor) pritisnite "Properties"(Svojstva). Ako je gumb

"Properties"(Svojstva) deaktiviran, to znači da je monitor konfiguriran. Monitor je spreman za korištenje.

Ako se prikaže poruka “Windows needs…”("Windows zahtijeva…"), kao što je prikazano na slici ispod, pritisnite "Continue"(Nastavak).

Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni sustav.

Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor homepage http://www.samsung.com/

6. U kartici "Update Driver…"(Ažuriranje upravljačkog programa…) pritisnite "Driver"(Upravljački program).

7. Provjerite potvrdni okvir "Browse my computer for driver software"(Pregledaj moje računalo za softver upravljačkog programa) i pritisnite "Let me pick from a list of device drivers on my

computer"(Dopusti da odaberem s popisa upravljačkih programa za uređaj na mom računalu).

8. Pritisnite "Have Disk…"("Imam disk…") i odaberite mapu (na primjer, D:\Disk) u kojoj se nalazi datoteka za postavljanje upravljačkog programa i pritisnite "OK".

9.

S popisa modela monitora na zaslonu odaberite model koji odgovara vašem monitoru i pritisnite

"Next"(Sljedeće).

10. Na sljedećim zaslonima redom pritisnite "Close"(Zatvori) →"Close"(Zatvori) → "OK" → "OK".

Microsoft

®

Windows

®

XP operativni sustav

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" zatim pritisnite na ikonu "Appearance and Themes" (Izgled i teme).

3. Pritisnite ikonu "Display" (prikaz) i zatim izaberite predlošku "Settings" (postavke) i zatim pritisnite

"Advanced." (napredni).

4. Pritisnite gumb "Properties" (svojstva) na predlošku "Monitor" i izaberite predlošku

"Driver" (upravljački program).

5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati upravljački program) i izaberite "Install from a list

or.." (instalirati s popisa ili ... ) zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).

6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Ne pretraživati, ja ću ..), zatim pritisnite "Next" (dalje) i nakon toga pritisnite "Have disk" (imam disketu/CD).

7. Pritisnite gumb "Browse" (pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model monitora u popisu modela i pritisnete gumb "Next" (dalje).

8. Ako vidite sljedeći prozor "Message", (Poruka) pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastaviti).

Zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor Homepage http://www.samsung.com/ .

9. Pritisnite gumb "Close" (zatvoriti) i zatim nastavite pritiskati gumb "OK" (U redu).

10. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operativni sustav

Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis), provedite sljedeće korake.

1. Izaberite gumb "OK" (U redu) na prozoru "Insert disk" (Umetnuti disketu/CD).

2. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) na prozoru "File Needed" (potrebna je datoteka).

3. Izaberite A:(D:\Driver) zatim pritisnite gumb "Open" (otvoriti) i zatim pritisnite gumb "OK" (U re

Instalacija

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".

2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).

3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite "Advanced.." (Napredni).

4. Izaberite "Monitor".

Slučaj1:Ako gumb "Properties" (Svojstva) nije aktivan, to znači da je monitor ispravno konfiguriran.

Molimo prekinite instalaciju

Slučaj2:Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i zatim provedite jedan za drugim sljedeće korake.

5. Pritisnite "Driver" (Upravljački program) i zatim pritisnite na "Update Driver.." (Ažurirati upravljački program) i zatim pritisnite na gumb "Next" (Dalje).

6. Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific

driver" (Prikazati popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj tako da mogu izabrati odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite "Next" (Dalje) i zatim pritisnite "Have disk" (Imam disketu/CD).

7. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver).

8. Pritisnite gumb "Open" (Otvoriti) i zatim pritisnite "OK" (U redu).

9. Izaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje) i zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).

10. Pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).

Ako vidite prozor "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis), pritisnite gumb "Yes" (Da). Još pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operativni sustav

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".

2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).

3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced Properties" (Napredna svojstva).

4. Izaberite predlošku "Monitor".

5. Pritisnite gumb "Change" (Promijeniti) u području "Monitor Type" (tip monitora).

6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificirati lokaciju upravljačkog programa).

7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikazati popis svih upravljačkih programa na specifičnoj lokaciji) i zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeći).

8. Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disketu/CD)

9. Specificirajte A:\(D:\driver) zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

10. Izaberite "Show all devices" (Prikazati sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara monitoru spojenom na Vaše računalo i pritisnite "OK" (U redu).

11. Nastavite pritiskati gumb "Close" (Zatvoriti) i gumb "OK" (U redu) sve dok ne zatvorite prozor Display

Properties (Svojstva prikaza).

(Možete dobiti i neki drugi prikaz upozoravajuće poruke ili neke druge poruke, u tom slučaju pritisnite odgovarajuću opciju za Vaš monitor.)

Microsoft

®

Windows

®

NT operativni sustav

1. Pritisnite Start, Settings, (Postavke) Control Panel, i zatim dva puta pritisnite na ikonu Display

(Prikaz).

2. U prozoru Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlošku

Settings (Postavke) i zatim pritisnite All Display Modes (Svi modovi prikaza).

3. Izaberite mod koji želite koristiti (razlučivost, broj boja, i vertikalna frekvencija) i zatim pritisnite OK (U redu).

4. Pritisnite gumb Apply (Primijeniti) ako vidite da zaslon dobro radi nakon pritiska na Test. Ako zaslon ne radi dobro, promijenite u drugi mod (mod s nižom razlučivosti, manje boja ili nižom frekvencijom).

Napomena : Ako nema moda pod All Display Modes (Svi modovi prikaza), izaberite razlučivost i vertikalnu frekvenciju preko Preset Display Modes (Pretprogramirani modovi prikaza) u uputama za korisnika.

Linux operativni sustav

Da biste izvršili X-Window, treba Vam datoteka X86Config, koja je tip sistemske datoteke.

1. Pritisnite Enter na prvi i drugi prikaz nakon što ste izvršili datoteku X86Config.

2. Treći prikaz je za podešavanje miša.

3. Podesite miš računala.

4. Sljedeći prikaz je za biranje tipkovnice.

5. Podesite tipkovnicu računala.

6. Sljedeći prikaz je za podešavanje monitora.

7. Prvo podesite horizontalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)

8. Podesite vertikalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)

9. Unesite naziv modela Vašeg monitora. Ovi podaci neće utjecati na stvarno izvršenje X-Window datoteke.

10. Završili ste s podešavanjem monitora.

Izvršite X-Window nakon podešavanja ostalog potrebnog hardvera.

Input

Raspoloživi načini rada : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Source

List

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Opis Reprodukcija/ zaustavljanje

Koristite za odabir PC-a, TV-a ili drugih vanjskih ulaznih izvora povezanih s monitorom.

Koristite za odabir željenog zaslona.

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SOURCE'.

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

6) S-Video

7) Component

8) HDMI

PIP

Kada su na monitor priključeni vanjski A/V uređaji kao što su video rekorderi ili

DVD-i, PIP vam omogućuje gledanje video materijala s tih uređaja u malom prozoru koji se prikazuje preko PC Video signala.

- Raspoloživo samo u PC / DVI načinu rada

1) PIP : Isključuje i uključuje PIP zaslon.

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest ' PIP

'.

Off / On

2) Source : Odabir izvora ulaznog signala za PIP.

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest ' SOURCE

'.

PC / DVI : TV / AV / S-Video

3) Size : Promjena veličine PIP prozora.

Ako odaberete u izborniku Size (Veličina), Position (Položaj) se neće aktivirati.

4) Position: Promjena položaja PIP prozora.

/ / /

Edit Name Nadjenite nazive ulaznim uređajima priključenim na ulazne priključke kako biste si olakšali odabir izvora ulaznog signala.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

PIP

SOURCE

Size

Position

Picture

PC / DVI Način rada

Raspoloživi načini rada

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Opis Reprodukcija/ zaustavljanje

MagicBright™ MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su dostupna 4 različita načina rada: Text, Internet, Entertain i Custom. Svaki način rada ima svoju

Custom

prethodno postavljenu vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 4 postavke pritiskom na gumb 'M/B'.

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'M/B'.

1) Entertain

: izražena svjetlina

Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.

2) Internet

: srednje jaka svjetlina

Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.

3) Text

: izražena svjetlina

Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.

4) Custom

Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj udobnosti pri gledanju. U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast (kontrast) putem

OSD izbornika.

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

1) Contrast

: Podesite kontrast.

2) Brightness

: Podesite svjetlinu.

Ako ugodite sliku pomoću funkcije Custom, način rada MagicBright prebacit će se u način rada

Custom.

Colour Tone

Colour Control

Omogućuje mijenjanje nijanse boje. Pojedine boje na DTV uređaju je također moguće ugoditi.

1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom

2) DVI : Cool / Normal / Warm

Ugađanje pojedinih R, G, B kontrola za boju.

1) Red

2) Green

3) Blue

- Raspoloživo samo u PC / DVI načinu rada

Ako ugodite sliku pomoću funkcije Colour Control, način rada Colour Tone prebacit će se u način rada Custom.

Image Lock

Fiksiranje slike koristi se za fino ugađanje i dobivanje najbolje slike uklanjanjem šuma koji čini slike nestabilnima, kao da se tresu ili trepere. Ako ne postignete zadovoljavajuće rezultate pomoću finog ugađanja, koristite grubo ugađanje, a zatim ponovo fino.

- Raspoloživo samo u PC / DVI načinu rada

1) Coarse (Grubo)

: Uklanja smetnje poput okomitih linija. Grubo podešavanje može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti na sredinu putem izbornika za vodoravno upravljanje.

2) Fine

: Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje nastave i nakon dotjerivanja pomoću izbornika Fine (Fino), ponovite dotjerivanje nakon izmjene frekvencije (radnog takta).

3) Sharpness

- Ukoliko je opcija Source (Izvor) podešena na DVI, samo ova funkcija radi.

: Podesite oštrinu slike.

4) Position

: Ugađa položaj zaslona duž vodoravne i okomite osi.

1) Coarse

2) Fine

3) Sharpness

4) Position

Auto Adjustment

Vrijednosti Fine, Coarse, position ugađaju se automatski.

Ako promijenite razlučivost na upravljačkoj ploči, izvršit će se funkcija Auto

Adjustment.

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'AUTO'.

Size

De verschillende kleur-dtv's kunnen ook door de gebruiker worden aangepast.

Wide

4:3

PIP Picture

Možete ugoditi postavke PIP zaslona.

- Raspoloživo samo u PC / DVI načinu rada

1) Contrast

: Ugađa kontrast PIP prozora na zaslonu.

2) Brightness

: Ugađa svjetlinu PIP prozora na zaslonu.

3) Sharpness

: Koristite ga za ugađanje razlike između najsvjetlijih i najtamnijih dijelova

PIP prozora.

4) Colour

: Ugađa boju PIP zaslona.

5) Tint

: PIP prozoru dodaje prirodnu boju.

Raspoloživi načini rada : PIP ON

Tint (Nijansa boje) se uključuje prebacivanjem na NTSC s PAL emitiranja i prikazuje se u izborniku tijekom gledanja.Ne prikazuje se pri gledanju općeg PAL radio prijenosa.

Detaljnije informacije potražite na Sustav emitiranja po državama.

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Način rada

Raspoloživi načini rada : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Opis Reprodukcija/ zaustavljanje

Mode

Monitor ima četiri tvornički zadane automatske postavke slike ("Dynamic",

"Standard", "Movie" and "Custom").

Možete aktivirati samo jednu od postavki Dynamic, Standard, Movie i Custom.

Možete odabrati postavku "Custom", koja automatski vraća vaše prilagođene postavke slike.

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'P.MODE'.

1) Dynamic

2) Standard

3) Movie

4) Custom

Custom

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

1) Contrast

: Podesite kontrast.

2) Brightness

: Podesite svjetlinu.

3) Sharpness

: Podešava Sharpness PIP prozora na zaslonu.

4) Colour

: Podešava Colour PIP prozora na zaslonu.

Colour

Tone

Size

5) Tint

: Zaslonu dodaje prirodnu boju.

Tint (Nijansa boje) se uključuje prebacivanjem na NTSC s PAL emitiranja i prikazuje se u izborniku tijekom gledanja.Ne prikazuje se pri gledanju općeg PAL radio prijenosa.

Detaljnije informacije potražite na Sustav emitiranja po državama.

Omogućuje mijenjanje nijanse boje. Pojedine boje na Component uređaju je također moguće ugoditi.

1) Cool2

2) Cool1

3) Normal

4) Warm1

5) Warm2

Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu. z

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'P.SIZE'.

TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 /

Zoom2 / 4:3 z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

Sound

Raspoloživi načini rada : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Mode

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Opis Reprodukcija/ zaustavljanje

Monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest

'S.MODE'.

1) Standard

: Za standardne tvorničke postavke odaberite Standard.

2) Music

: Kada gledate glazbene video-spotove ili koncerte odaberite

Music.

3) Movie

Custom

Auto Volume

Sound Select

: Kada gledate filmove odaberite Movie.

4) Speech

: Kada gledate program koji se uglavnom sastoji od dijaloga (npr., vijesti) odaberite Speech.

5) Custom

: Ako želite ugoditi postavke u skladu s osobnim preferencijama, odaberite Custom.

Postave zvuka je moguće ugoditi tako da odgovaraju vašim osobnim sklonostima.

1) Bass

: Naglašavanje zvuka niske frekvencije.

2) Treble

: Naglašavanje zvuka visoke frekvencije.

3) Balance

: Omogućuje vam da ugodite ravnotežu zvuka između lijevog i desnog zvučnika.

Zvuk se čuje i onda ako je vrijednost glasnoće zvuka

postavljena na 0.

Smanjuje razlike u razinama glasnoće između različitih TV postaja.

Off

On

Kad je uključena funkcija PIP, možete odabrati Main (glavno) ili Sub

(pomoćno).

1) Main

2) Sub

Raspoloživi načini rada : PIP ON

Channel

Raspoloživi načini rada

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Country

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Opis Reprodukcija/ zaustavljanje

Prije korištenja zna?ajke Auto Store odaberite državu u kojoj se proizvod

koristi. Ako na popisu ne vidite svoju državu, odaberite Ostalo.

1) Belgium

2) France

3) Germany

4) Italy

5) Netherlands

6) Spain

7) Sweden

8) Switzerland

9) United Kingdom

10) Others

11) CIS

12) E. Europe

Auto Store Možete skenirati frekvencijske raspone raspoložive na vašem televizoru te automatski spremiti sve prona?ene kanale.

Manual

Store

Channel

Manager

Sort

Možete skenirati frekvencijske raspone raspoložive na svom televizoru te ručno spremiti sve pronađene kanale.

1) Programme: Unos odgovarajućeg broja programa na zaslon.

2) Colour System: Nekoliko puta podešavajte dok boja ne bude najbolje kvalitete.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

3) Sound System: Ugađajte dok ne postignete najbolju kvalitetu zvuka.

(BG <-> DK <-> I <-> L)

4) Channel : Odabir kanala ugađanjem prema gore/dolje od trenutne frekvencije.

5) Search : Tjuner skenira frekvencijski raspon dok se na zaslonu ne prikaže prvi kanal ili kanal koji ste izabrali.

6) Store : Koristi se za vraćanje brojeva koje je unio korisnik.

1) Channel List : Možete dodati ili izbrisati kanal tako da se prikazuju samo oni kanali koje želite.

" " je aktivna kada je funkcija "Child Lock" (Zabrana djeci) postavljena na "On" (Uklj.).

2) Child Lock : Štiti djecu od gledanja neprimjerenih programa tako što blokira određene emisije ili video programe. Značajka Child Lock može se odabrati samo pomoću daljinskog upravljača.

Koristi se za vraćanje brojeva koje je unio korisnik.

Name

Ako se naziv kanala odašilje u trenutku kada ručno ili automatski pohranjujete kanale, nazivi se izravno dodjeljuju kanalima. Možete, međutim, promijeniti te nazive ili im pripisati druge, ako to želite.

Fine Tune

Neki kanali možda neće biti ispravno ugođeni zbog lošeg prijema ili nepravilne konfiguracije antene.

Setup

Raspoloživi načini rada

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Opis Reprodukcija/ zaustavljanje

Language

Možete birati između 8 jezika.

Sleep Timer

Transparency

Blue Screen

Reset

Napomena: Izabrani jezik utječe samo na jezik OSD-a. Nema utjecaja na rad softvera na računalu.

Isključuje monitor nakon prethodno definiranog vremena.

1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SLEEP'.

Mijenja (ne)prozirnost pozadine OSD-a.

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Ako signala nema ili je vrlo slab, plava pozadina automatski zamjenjuje sliku punu šuma. Ako želite nastaviti gledati lošu sliku, morate postaviti način rada "Blue screen" na "Off".

Off

On

Parametri slike zamjenjuju se standardnim tvorničkim vrijednostima.

1) Image Reset

2) Colour Reset

1) Image Reset

2) Colour Reset

HDMI Black

Level

Kada je na TV priključen DVD ili digitalni satelitski prijemnik putem

HDMI, to može izazvati smanjenje kvalitete prikaza na zaslonu, poput povećanja razine crne boje, niskog kontrasta ili gubitka boje itd, ovisno o priključenim vanjskim uređajima. U tom slučaju podesite kvalitetu prikaza na zaslonu konfiguriranjem postavke HDMI black level.

Normal

Low

SyncMaster 932MW

Samo-test

Prije nego zatražite pomoć servisera, sami provjerite sljedeće elemente. Servisnom centru se obratite za poteškoće koje ne možete riješiti sami.

Provjera pomoću značajke samotestiranja | Način rada nije optimalan

Upravljački program adaptera za prikaz | Održavanje i čišćenje | Simptomi i preporučene akcije

1. Provjera pomoću značajke samotestiranja

Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omogućuje da provjerite da li monitor ispravno radi.

1. Isključite računalo i monitor.

2. Izvucite video kabel iz stražnje strane računala.

3. Uključite monitor.

Niže prikazana slika ("Provjera signalnog kabela") se pojavljuje na crnoj pozadini kada se monitor nalazi u uobičajenom radnom stanju, a ne detektira nikakav video signal: Dok se uređaj nalazi u načinu rada za samotestiranje, LED indikator svijetli zeleno, a po zaslonu se kreću slike.

4. Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.

Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite sustav video sklopa i sustav računala; monitor radi ispravno.

2. Način rada nije optimalan

Ako vertikalna razlučivost nije u optimalnom načinu rada, i dalje ćete moći vidjeti prikaz, no pri dnu će se pojaviti poruka upozorenja koja će nestati nakon jedne minute.

Korisnik mora ugoditi frekvenciju u roku od jedne minute.

Popis razlučivosti i frekvencija koje monitor podržava potražite u Specifications > Preset Timing Modes.

3. Upravljački program adaptera za prikaz

Adapter za prikaz se odnosi na upravljački program računalne video kartice. Ako adapter nije ispravno postavljen, ne možete ugoditi razlučivost, frekvenciju ili boju te ne možete instalirati upravljački program za monitor.

1. Provjera upravljačkog programa adaptera

Kliknite Start ->Settings -> Control Panel -> Display -> Settings -> Advanced -> Adapter.

Ako je označeno "Default" ili pogrešan model proizvoda, to znači da upravljački program adaptera nije ispravno instaliran. Ponovo instalirajte upravljački program adaptera prema uputama proizvođača računala ili video kartice.

2. Instaliranje upravljačkog programa adaptera

Niže navedene upute namijenjene su za općenite okolnosti. Za posebne slučajeve obratite se relevantnom proizvođaču računala ili video kartice.

1) Kliknite Start ->Settings ->Control Panel -> Display-> Settings -> Advanced ->Adapter ->Update

Driver ->Next-> Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver ->Next ->Have Disk (Insert Video Card Driver diskette) -> OK -> Next -> Next ->Finish.

2) U slučaju da na svom računalu imate datoteku za postavljanje upravljačkog programa za adapter: Pokrenite Run Setup.exe ili Install.exe, koji možete pronaći u datoteci za postavljanje upravljačkog programa za adapter.

4. Održavanje i čišćenje

1. Održavanje kućišta monitora

Očistite mekom krpom nakon odspajanja napajačkog kabela. z z

Ne koristite benzen, razrjeđivač ili zapaljive tekućine, niti mokru krpu.

Preporučamo da koristite Samsungovo sredstvo za čišćenje kako bi se spriječila oštećenja zaslona.

2. Održavanje ravnog zaslona za prikaz Lagano prebrišite mekom (pamučnom) krpom. z z

Nikad ne koristite aceton, benzen niti razrjeđivač. (Time možete uzrokovati oštećenja ili deformacije na površini zaslona.)

Od korisnika će se zahtijevati da plati troškove popravka štete koju sam uzrokuje.

5. Simptomi i preporučene akcije

Monitor koristi vizualne signale koje prima od računala. Stoga ako dođe do poteškoća s računalom ili video karticom, to može uzrokovati zatamnjenje zaslona, slabu kvalitetu boja, šum, pojavljivanje natpisa Video način rada nije podržan itd. U tom slučaju najprije provjerite uzrok problema, a zatim se obratite servisnom centru ili svom dobavljaču .

1. Provjerite jesu li napajački i signalni kabel pravilno spojeni na računalo.

2. Provjerite ispušta li računalo zvuk više od 3 puta prilikom pokretanja. (Ako je tako, potražite servis za matičnu ploču računala.)

3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sastavljali računalo, provjerite jesu li instalirani upravljački programi za (video) adapter i monitor.

4. Provjerite je li frekvencija osvježavanja podešena na 56 Hz ili 75 Hz. (Nemojte premašiti 60 Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)

5. Ako imate poteškoća s instalacijom upravljačkog programa za (video) adapter, pokrenite računalo u sigurnosnom načinu rada, deinstalirajte adapter u "Control Panel (Upravljačka ploča), System,

(Sustav) Device Administrator" (Administrator uređaja) te ponovo pokrenite računalo i instalirajte upravljački program za (video) adapter.

Provjera stavki

Sljedeća tablica sadrži moguće poteškoće i njihova rješenja. Prije nego nazovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite telefonski broj naveden u odjeljku Informacije ili se obratite svom dobavljaču . poteškoće vezane uz instalaciju | Poteškoće vezane uz zaslon | Poteškoće vezane uz zvuk |

Poteškoće vezane uz daljinski upravljač

1. poteškoće vezane uz instalaciju

Navedene su poteškoće vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.

PC

TV poteškoće

Pojavljuje se ako računalo ne funkcionira na uobičajen način.

Zaslon monitora treperi

z

Solutions

Provjerite je li upravljački program za adapter (VGA

Driver) ispravno instaliran. (Pogledajte Instaliranje upravljačkog programa )

Televizijski zaslon je mutan ili prikazuje šum.

TV ne prima signal

z

CProvjerite je li signalni kabel između računala i monitora dobro priključen i pričvršćen. (Pogledajte

Povezivanje s računalom ) z

Provjerite je li antenski konektor dobro pričvršćen na vanjsku antenu.

(Pogledajte Povezivanje s televizorom ) z

Odaberite "Auto Store" za automatsko konfiguriranje sustava kanala.

(Pogledajte Auto Store )

2. Poteškoće vezane uz zaslon

Navedene su poteškoće vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.

poteškoće

Zaslon je zatamnjen, a pokazatelj napajanja isključen

Poruka "Check Signal Cable"

Poruka "Not Optimum Mode"

Slika se vrtivertikalno.

Slika nije jasna. Slika je mutna.

Slika je nestabilna i treperi.

Na slici se vide poluprozirni fantomski obrisi.

Slika je pretjerano svijetla ili pretjerano tamna

Boja na zaslonu je nestalna.

Slika u boji je iskrivljena tamnim sjenama.

Prikaz bijele boje je slab.

z

Solutions

Provjerite je li kabel napajanja dobro pričvršćen te je li LCD monitor uključen. (Pogledajte Povezivanje monitora ) z z

Provjerite je li signalni kabel čvrsto povezan sa izvorima signala iz osobnog računala ili video uređaja. (Pogledajte

Povezivanje vašeg monitora )

Provjerite jesu li izvori iz osobnog računala ili video uređaja uključeni. z z

Provjerite maksimalnu razlučivost i frekvenciju video adaptera.

Usporedite ove vrijednosti s podacima u tablici Prethodno postavljene frekvencije.

z

Provjerite je li signalni kabel dobro pričvršćen. Dobro ga pričvrstite. (Pogledajte Povezivanje s računalom ) z z z

Pokrenite Coarse i Fine ugađanje frekvencije.

Uključite nakon uklanjanja svih dodataka (ekstenzijski video kabel, itd.)

Postavite razlučivost i frekvenciju unutar preporučenih raspona. z

Provjerite jesu li razlučivost i frekvencija računalne video kartice unutar raspona koji monitor podržava. Ako nisu, ponovo ih postavite provjerivši trenutne informacije u izborniku monitora i Prethodno postavljene frekvencije . z

Ugodite Brightness i Contrast.

(Pogledajte Brightness , Contrast ) z

Ugodite boju pomoću Custom u izborniku za ugađanje boje

OSD-a.

Pokazatelj napajanja treperi zeleno.

Zaslon je zatamnjen, a svjetlo pokazatelja napajanja svijetli zeleno ili treperi svakih 0,5 do 1 sekunde

Zaslon je taman i treperi.

z z z

Monitor trenutno sprema promjene na memoriji parametara na zaslonu.

Monitor trenutačno sprema promjene načinjene u postavkama OSD memorije.

Pritisnite tipku na tipkovnici z

Ako na zaslonu vidite poruku “TEST GOOD” (testiranje uspješno) kada pritisnete gumb MENU (izbornik), provjerite kabelsku vezu između računala i monitora kako biste provjerili jesu li pravilno povezani.

3. Poteškoće vezane uz zvuk

U nastavku su navedene poteškoće vezane uz audio signale te njihova rješenja.

Nema zvuka poteškoće Rješenje

z z

Uvjerite se da je audio kabel čvrsto povezan sa priključkom za ulaz zvuka na monitoru i priključkom za izlaz zvuka na zvučnoj kartici. (Pogledajte Povezivanje vašeg monitora )

Provjerite glasnoću zvuka. (Pogledajte Glasnoću )

Zvuk je pretih.

z z

Provjerite glasnoću zvuka. (Pogledajte Glasnoću )

Ako je zvuk pretih i nakon maksimalnog povećanja glasnoće, provjerite kontrolu glasnoće na zvučnoj kartici ili u softverskoj aplikaciji.

Zvuk je previsok ili prenizak

4. Poteškoće vezane uz daljinski upravljač

z

Ugodite Treble i Bass (visoke i duboke tonove) na odgovarajuću razinu.

Navedene su poteškoće vezane uz daljinski upravljač i njihova rješenja.

poteškoće

Gumbi daljinskog upravlja?a ne reagiraju.

Rješenje

z z z z z

Provjerite polaritet baterija (+/-).

Provjerite jesu li se baterije ispraznile.

Provjerite je li uređaj uključen.

Provjerite je li napajački kabel dobro pričvršćen.

Provjerite je li negdje u blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska svjetiljka.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Kako mogu podesiti razlučivost?

Kako mogu podesiti funkciju za uštetu energije (Power Saving)?

Kako se cisti kucište/LCD panela?

Odgovor

z z

Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji korištenog upravljačkog programa.

(Za detalje pročitajte priručnik uz računalo ili video kraticu.) z z

Windows ME/XP/2000: Podesite razlučivost na Control

Panel, Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)

Za detalje se obradite proizvođaču video kratice. z

Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP računala ili čuvaru zaslona. (Pročitajte priručnik uz sustav

Windows/računalo). z

Odspojite mrežni priključak i zatim očistite monitor mekom krpom natopljenom otopinom za čišćenje ili čistom vodom.

z

Dobro očistite sav deterdžent i nemojte strugati po kućištu.

Pazite da voda ne uđe u monitor.

SyncMaster 2032MW

Samo-test

Prije nego zatražite pomoć servisera, sami provjerite sljedeće elemente. Servisnom centru se obratite za poteškoće koje ne možete riješiti sami.

Provjera pomoću značajke samotestiranja | Način rada nije optimalan

Upravljački program adaptera za prikaz | Održavanje i čišćenje | Simptomi i preporučene akcije

1. Provjera pomoću značajke samotestiranja

Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omogućuje da provjerite da li monitor ispravno radi.

1. Isključite računalo i monitor.

2. Izvucite video kabel iz stražnje strane računala.

3. Uključite monitor.

Niže prikazana slika ("Provjera signalnog kabela") se pojavljuje na crnoj pozadini kada se monitor nalazi u uobičajenom radnom stanju, a ne detektira nikakav video signal: Dok se uređaj nalazi u načinu rada za samotestiranje, LED indikator svijetli zeleno, a po zaslonu se kreću slike.

4. Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.

Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite sustav video sklopa i sustav računala; monitor radi ispravno.

2. Način rada nije optimalan

Ako vertikalna razlučivost nije u optimalnom načinu rada, i dalje ćete moći vidjeti prikaz, no pri dnu će se pojaviti poruka upozorenja koja će nestati nakon jedne minute.

Korisnik mora ugoditi frekvenciju u roku od jedne minute.

Popis razlučivosti i frekvencija koje monitor podržava potražite u Specifications > Preset Timing Modes.

3. Upravljački program adaptera za prikaz

Adapter za prikaz se odnosi na upravljački program računalne video kartice. Ako adapter nije ispravno postavljen, ne možete ugoditi razlučivost, frekvenciju ili boju te ne možete instalirati upravljački program za monitor.

1. Provjera upravljačkog programa adaptera

Kliknite Start ->Settings -> Control Panel -> Display -> Settings -> Advanced -> Adapter.

Ako je označeno "Default" ili pogrešan model proizvoda, to znači da upravljački program adaptera nije ispravno instaliran. Ponovo instalirajte upravljački program adaptera prema uputama proizvođača računala ili video kartice.

2. Instaliranje upravljačkog programa adaptera

Niže navedene upute namijenjene su za općenite okolnosti. Za posebne slučajeve obratite se relevantnom proizvođaču računala ili video kartice.

1) Kliknite Start ->Settings ->Control Panel -> Display-> Settings -> Advanced ->Adapter ->Update

Driver ->Next-> Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver ->Next ->Have Disk (Insert Video Card Driver diskette) -> OK -> Next -> Next ->Finish.

2) U slučaju da na svom računalu imate datoteku za postavljanje upravljačkog programa za adapter: Pokrenite Run Setup.exe ili Install.exe, koji možete pronaći u datoteci za postavljanje upravljačkog programa za adapter.

4. Održavanje i čišćenje

1. Održavanje kućišta monitora

Očistite mekom krpom nakon odspajanja napajačkog kabela. z z

Ne koristite benzen, razrjeđivač ili zapaljive tekućine, niti mokru krpu.

Preporučamo da koristite Samsungovo sredstvo za čišćenje kako bi se spriječila oštećenja zaslona.

2. Održavanje ravnog zaslona za prikaz Lagano prebrišite mekom (pamučnom) krpom. z z

Nikad ne koristite aceton, benzen niti razrjeđivač. (Time možete uzrokovati oštećenja ili deformacije na površini zaslona.)

Od korisnika će se zahtijevati da plati troškove popravka štete koju sam uzrokuje.

5. Simptomi i preporučene akcije

Monitor koristi vizualne signale koje prima od računala. Stoga ako dođe do poteškoća s računalom ili video karticom, to može uzrokovati zatamnjenje zaslona, slabu kvalitetu boja, šum, pojavljivanje natpisa Video način rada nije podržan itd. U tom slučaju najprije provjerite uzrok problema, a zatim se obratite servisnom centru ili svom dobavljaču .

1. Provjerite jesu li napajački i signalni kabel pravilno spojeni na računalo.

2. Provjerite ispušta li računalo zvuk više od 3 puta prilikom pokretanja. (Ako je tako, potražite servis za matičnu ploču računala.)

3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sastavljali računalo, provjerite jesu li instalirani upravljački programi za (video) adapter i monitor.

4. Provjerite je li frekvencija osvježavanja podešena na 56 Hz ili 75 Hz. (Nemojte premašiti 60 Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)

5. Ako imate poteškoća s instalacijom upravljačkog programa za (video) adapter, pokrenite računalo u sigurnosnom načinu rada, deinstalirajte adapter u "Control Panel (Upravljačka ploča), System,

(Sustav) Device Administrator" (Administrator uređaja) te ponovo pokrenite računalo i instalirajte upravljački program za (video) adapter.

Provjera stavki

Sljedeća tablica sadrži moguće poteškoće i njihova rješenja. Prije nego nazovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite telefonski broj naveden u odjeljku Informacije ili se obratite svom dobavljaču . poteškoće vezane uz instalaciju | Poteškoće vezane uz zaslon | Poteškoće vezane uz zvuk |

Poteškoće vezane uz daljinski upravljač

1. poteškoće vezane uz instalaciju

Navedene su poteškoće vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.

PC

TV poteškoće

Pojavljuje se ako računalo ne funkcionira na uobičajen način.

Zaslon monitora treperi

z

Solutions

Provjerite je li upravljački program za adapter (VGA

Driver) ispravno instaliran. (Pogledajte Instaliranje upravljačkog programa )

Televizijski zaslon je mutan ili prikazuje šum.

TV ne prima signal

z

CProvjerite je li signalni kabel između računala i monitora dobro priključen i pričvršćen. (Pogledajte

Povezivanje s računalom ) z

Provjerite je li antenski konektor dobro pričvršćen na vanjsku antenu.

(Pogledajte Povezivanje s televizorom ) z

Odaberite "Auto Store" za automatsko konfiguriranje sustava kanala.

(Pogledajte Auto Store )

2. Poteškoće vezane uz zaslon

Navedene su poteškoće vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.

poteškoće

Zaslon je zatamnjen, a pokazatelj napajanja isključen

Poruka "Check Signal Cable"

Poruka "Not Optimum Mode"

Slika se vrtivertikalno.

Slika nije jasna. Slika je mutna.

Slika je nestabilna i treperi.

Na slici se vide poluprozirni fantomski obrisi.

Slika je pretjerano svijetla ili pretjerano tamna

Boja na zaslonu je nestalna.

Slika u boji je iskrivljena tamnim sjenama.

Prikaz bijele boje je slab.

z

Solutions

Provjerite je li kabel napajanja dobro pričvršćen te je li LCD monitor uključen. (Pogledajte Povezivanje monitora ) z z

Provjerite je li signalni kabel čvrsto povezan sa izvorima signala iz osobnog računala ili video uređaja. (Pogledajte

Povezivanje vašeg monitora )

Provjerite jesu li izvori iz osobnog računala ili video uređaja uključeni. z z

Provjerite maksimalnu razlučivost i frekvenciju video adaptera.

Usporedite ove vrijednosti s podacima u tablici Prethodno postavljene frekvencije.

z

Provjerite je li signalni kabel dobro pričvršćen. Dobro ga pričvrstite. (Pogledajte Povezivanje s računalom ) z z z

Pokrenite Coarse i Fine ugađanje frekvencije.

Uključite nakon uklanjanja svih dodataka (ekstenzijski video kabel, itd.)

Postavite razlučivost i frekvenciju unutar preporučenih raspona. z

Provjerite jesu li razlučivost i frekvencija računalne video kartice unutar raspona koji monitor podržava. Ako nisu, ponovo ih postavite provjerivši trenutne informacije u izborniku monitora i Prethodno postavljene frekvencije . z

Ugodite Brightness i Contrast.

(Pogledajte Brightness , Contrast ) z

Ugodite boju pomoću Custom u izborniku za ugađanje boje

OSD-a.

Pokazatelj napajanja treperi zeleno.

Zaslon je zatamnjen, a svjetlo pokazatelja napajanja svijetli zeleno ili treperi svakih 0,5 do 1 sekunde

Zaslon je taman i treperi.

z z z

Monitor trenutno sprema promjene na memoriji parametara na zaslonu.

Monitor trenutačno sprema promjene načinjene u postavkama OSD memorije.

Pritisnite tipku na tipkovnici z

Ako na zaslonu vidite poruku “TEST GOOD” (testiranje uspješno) kada pritisnete gumb MENU (izbornik), provjerite kabelsku vezu između računala i monitora kako biste provjerili jesu li pravilno povezani.

3. Poteškoće vezane uz zvuk

U nastavku su navedene poteškoće vezane uz audio signale te njihova rješenja.

Nema zvuka poteškoće Rješenje

z z

Uvjerite se da je audio kabel čvrsto povezan sa priključkom za ulaz zvuka na monitoru i priključkom za izlaz zvuka na zvučnoj kartici. (Pogledajte Povezivanje vašeg monitora )

Provjerite glasnoću zvuka. (Pogledajte Glasnoću )

Zvuk je pretih.

z z

Provjerite glasnoću zvuka. (Pogledajte Glasnoću )

Ako je zvuk pretih i nakon maksimalnog povećanja glasnoće, provjerite kontrolu glasnoće na zvučnoj kartici ili u softverskoj aplikaciji.

Zvuk je previsok ili prenizak

4. Poteškoće vezane uz daljinski upravljač

z

Ugodite Treble i Bass (visoke i duboke tonove) na odgovarajuću razinu.

Navedene su poteškoće vezane uz daljinski upravljač i njihova rješenja.

poteškoće

Gumbi daljinskog upravlja?a ne reagiraju.

Rješenje

z z z z z

Provjerite polaritet baterija (+/-).

Provjerite jesu li se baterije ispraznile.

Provjerite je li uređaj uključen.

Provjerite je li napajački kabel dobro pričvršćen.

Provjerite je li negdje u blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska svjetiljka.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Kako mogu podesiti razlučivost?

Kako mogu podesiti funkciju za uštetu energije (Power Saving)?

Kako se cisti kucište/LCD panela?

Odgovor

z z

Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji korištenog upravljačkog programa.

(Za detalje pročitajte priručnik uz računalo ili video kraticu.) z z

Windows ME/XP/2000: Podesite razlučivost na Control

Panel, Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)

Za detalje se obradite proizvođaču video kratice. z

Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP računala ili čuvaru zaslona. (Pročitajte priručnik uz sustav

Windows/računalo). z

Odspojite mrežni priključak i zatim očistite monitor mekom krpom natopljenom otopinom za čišćenje ili čistom vodom.

z

Dobro očistite sav deterdžent i nemojte strugati po kućištu.

Pazite da voda ne uđe u monitor.

Općenito

Općenito

Naziv modela SyncMaster 932MW

LCD panel

Veličina

Područje prikaza

Razmak piksela

Aktivni prikaz

Horizontalni

Vertikalni

19,0" inča dijagonalno (48 cm)

408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Boja prikaza

16,7 M

Rezolucija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

1440 x 900 @ 60 Hz

1440 x 900 @ 75 Hz

ulazni signal, prekinut

RGB Analogni

TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Maksimalno piksela-sat

136,750 MHz

Napajanje

AC 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv

DVI-D na DVI-D priključak, odvojiv (Prodaje se zasebno)

Signalni poveznik

15-pinski D-sub poveznik s 3 retka, 24pin 3-row DVI-D na DVI-D priključak

19-pinski Type A HDMI priključak, kompozitni, S-Video, komponentni, Scart, RF

Dimenzije (ŠxVxD) / Težina (Obično postolje)

466,0 X 400,0 X 199,0 mm / 18,3 X 15,7 X 7,8 inch / 4,65 kg / 10,2 lbs (s osnovnim postoljem)

466,0 X 350,0 X 70,0 mm / 18,3 X 13,8 X 2,8 inch (Bez postolja)

Radni uvjeti

Radna temperatura

Temperatura skladištenja

10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije

Temperatura

-20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati alternativne postavke.

Prihvatljive točke

Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode. z

Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.888.000.

Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.

Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja

(oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A).

Sustav PowerSaver

Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme. Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na Vašem računalu. Pomoću softverskih alata instaliranih na računalu možete podesiti ovu funkciju.

Status Normalan rad Power-off mod Napajanje je isključeno

Indikator uključenosti plava plava, treptavi Crni

Potrošnja struje Manje od 45 W Manje od

2 W Manje od 2 W

Pretprogramirana podešenja

Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator uključenosti će svijetliti.

Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.

Mod prikaza

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

Horizontalna frekvencija

(kHz)

31,469

31,469

31,469

Vertikalna frekvencija

(Hz)

70,086

59,940

70,087

Frekvencija piksela

(MHz)

25,175

25,175

28,322

Polaritet sink.

(H/V)

+/-

-/-

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1440 x 900

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

79,976

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

75,025

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

108,000

135,000

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

55,935 59,887 106,500 -/+

70,635 74,984

Horizontalna frekvencija

136,750 -/+

Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja. Jedinica: Hz

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

Općenito

Općenito

Naziv modela SyncMaster 2032MW

LCD panel

Veličina

Područje prikaza

Razmak piksela

Aktivni prikaz

Horizontalni

Vertikalni

20,0" inča dijagonalno (51 cm)

433,44 mm (H) x 270,9 mm (V)

0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Boja prikaza

16,7 M

Rezolucija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

1680 x 1050 @ 60 Hz

1680 x 1050 @ 60 Hz

ulazni signal, prekinut

RGB Analogni

TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Maksimalno piksela-sat

146,250 MHz

Napajanje

AC 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv

DVI-D na DVI-D priključak, odvojiv (Prodaje se zasebno)

Signalni poveznik

15-pinski D-sub poveznik s 3 retka, 24pin 3-row DVI-D na DVI-D priključak

19-pinski Type A HDMI priključak, kompozitni, S-Video, komponentni, Scart, RF

Dimenzije (ŠxVxD) / Težina (Obično postolje)

493,0 X 419,0 X 209,0 mm / 19,4 X 16,5 X 8,2 inch / 5,3 kg / 11,7 lbs (s osnovnim postoljem)

493,0 X 368,0 X 70,0 mm / 19,4 X 14,5 X 2,8 inch (Bez postolja)

Radni uvjeti

Radna temperatura

Temperatura skladištenja

10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije

Temperatura

-20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati alternativne postavke.

Prihvatljive točke

Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode. z

Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 5.292.000.

Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.

Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja

(oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A).

Sustav PowerSaver

Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme. Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na Vašem računalu. Pomoću softverskih alata instaliranih na računalu možete podesiti ovu funkciju.

Status Normalan rad Power-off mod Napajanje je isključeno

Indikator uključenosti plava plava, treptavi Crni

Potrošnja struje Manje od 45 W Manje od

2 W Manje od 2 W

Pretprogramirana podešenja

Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator uključenosti će svijetliti.

Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.

Mod prikaza

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

Horizontalna frekvencija

(kHz)

31,469

31,469

31,469

Vertikalna frekvencija

(Hz)

70,086

59,940

70,087

Frekvencija piksela

(MHz)

25,175

25,175

28,322

Polaritet sink.

(H/V)

+/-

-/-

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1680 x 1050

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

79,976

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

75,025

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

108,000

135,000

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

64,674 59,883

Horizontalna frekvencija

119,000 +/-

Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja. Jedinica: Hz

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

SyncMaster 932MW

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za

brigu o kupcima tvrtke Samsung.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

Latin America

0800-333-3733

4004-0000 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

02 201 2418

844 000 844 http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Stručni izrazi

Sinkronizacijski signal

Sinkronizacijski signali su standardni signali potrebni za prikaz željenih boja na monitoru. Podijeljeni su u horizontalne i vertikalne sinkronizacijske signale. Ti signali prikazuju uobičajene slike u boji prema postavljenoj razlučivosti i frekvenciji.

Vrste sinkronizacijskih signala

Odvojeno

Objedinjeno

Ovo je nacrt prijenosa pojedinačnih usklađenih okomitih i vodoravnih signala na monitor.

Ovo je nacrt kombiniranja usklađenih okomitih i vodoravnih signala u jedan kompozitni signal te njihovog prijenosa na monitor. Monitor prikazuje signale boje odvajajući kompozitni signal u izvorne signale boje.

Veličina točkica

Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točkica. Što su točkice bliže, to je veća razlučivost. Razmak između dvije točkice iste boje se zove 'Veličina točkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Ekran se mora revidirati nekoliko puta u sekundi da bi se stvorila i prikazala slika za korisnika.

Frekvencija ovog ponavljanja po sekundi se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.

Jedinica: Hz

Primjer: Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vrijeme prikaza jedne linije koja horizontalno spaja desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus.

Inverzni broj horizontalnog ciklusa se zove horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Interlace i Non-Interlace metode (razlaganja i nerazlaganja)

Prikaz horizontalnih linija na zaslonu odozgo prema dolje po redu se zove Non-Interlace metoda

(nerazlaganje) dok se prikaz neparnih i zatim parnih linija naizmjenično zove Interlace-metoda

(razlaganje). Non-Interlace metoda (nerazlaganje) se koristi za većinu monitora kako bi se osigurala jasna slika. Interlace metoda (razlaganje) je ista kao i metoda koja se koristi na TV-aparatima.

Plug & Play

Ova funkcija pruža najbolju kvalitetu slike za korisnike koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između računala i monitora. Ovaj monitor zadovoljava međunarodni standard VESA DDC za funkciju Plug & Play.

Razlučivost

Broj horizontalnih i vertikalnih točkica koje se koriste za sastavljanje slike na ekranu se zove

'razlučivost'. Ovaj broj prikazuje preciznost prikaza. Visoka razlučivost je dobra za izvođenje više zadataka jer se na ekranu može prikazati više slikovnih podataka.

Primjer: Razlučivost od 1440 x 900 znači da se zaslon sastoji od 1440 horizontalne točkice

(horizontalna razlučivost) i 900 vertikalnih linija (vertikalna razlučivost).

RF kabel

Okrugli signalni kabel koji se obično koristi za TV antene.

Satelitsko emitiranje

Usluga emitiranja putem satelita. Omogućuje visoku kvalitetu slike i jasan zvuk u čitavoj zemlji, bez obzira na lokaciju gledatelja.

Ravnoteža zvuka

Uravnotežuje glasnoću zvuka u oba zvučnika na televizorima s dva zvučnika.

Kabelska TV

Dok se zemaljsko emitiranje obavlja putem frekvencijskih signala koji se kreću zrakom, kabelsko emitiranje se obavlja putem kabelske mreže. Za praćenje kabelske televizije morate kupiti kabelski prijemnik i povezati ga na kabelsku mrežu.

CATV

"CATV" se odnosi na emitiranje programa koji se nude u hotelima, školama i drugim ustanovama putem njihovog vlastitog sustava emitiranja, no ne uključuje VHF ili UHF emitiranje zemaljskih TV programa.

CATV programi mogu uključivati filmove te zabavne i edukacijske programe. (Razlikuje se od kabelske

TV.)

CATV program je moguće pratiti samo na području unutar kojeg se nudi CATV usluga

S-Video

Kratica za "Super Video." S-Video omogućuje do 800 linija horizontalne razlučivosti, što daje video sliku visoke kvalitete.

VHF/UHF

VHF označava TV kanale od 2 do 13, a UHF kanale od 14 do 69.

Fino ugađanje kanala

Ova značajka omogućuje gledatelju da fino ugodi TV kanal kako bi dobio najbolje uvjete gledanja.

Samsungov Manet TV posjeduje značajke automatskog i ručnog finog ugađanja kako bi se omogućilo gledatelju da ugodi svoje željene postavke.

Ulazni signal iz vanjskog uređaja

Ulazni signal iz vanjskog uređaja odnosi se na ulazni video signal iz vanjskih video uređaja, kao što su video rekorderi, kamkorderi i DVD playeri, za razliku od TV emitiranja.

DVD

Vrsta tehnologije digitalnog diska koja preuzima samo prednosti CD-a i LD-a i uvodi visoku rezoluciju/kvalitetu, pružajući korisniku mogućnost uživanja u jasnijim slikama.

DTV emitiranje (emitiranje digitalne televizije)

Napredna tehnologija emitiranja za obradu digitalnih video signala pomoću set-top box uređaja, čime se postiže visoka rezolucija i jasnije digitalne slike na zaslonu.

LNA (pojačalo niskih šumova)

Proizlazi iz umjetne satelitske tehnologije koja pojačava slabe signale, čak i u područjima lošeg prijema, a u svrhu dobivanja oštrijih slika.

Antenski pretvarač

Dio za spajanje koji se koristi za povezivanje širokog antenskog kabela (dovodni kabel) s televizorom.

Opis slike na engleskom jeziku (= postavka za titl)

Vrsta značajke za odabir jezika koja omogućava titlove na engleskom jeziku (opis slike) ili daje informacije o znakovima iz usluga za emitiranje (npr.: AFKN) ili video vrpce (označene CC), a osobito su korisne za učenje engleskog jezika.

Kombinirano emitiranje

Ova funkcija omogućuje korisniku emitiranje na korejskom i stranom (izvornom) jeziku, kao i u stereo načinu rada.

A2

Ovaj sustav koristi dva prijenosnika za prijenos glasovnih podataka.

Ovaj sustav koriste države poput Južne Koreje i Njemačke.

BTSC

Odbor za sustav televizijskog emitiranja

Sustav stereo emitiranja koji se koristi u većini država koje su usvojile NTSC sustav, uključujući

Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Čile, Venezuelu I Tajvan. Također se odnosi i na organizaciju za promicanje njegovog razvoja i upravljanja.

EIAJ

Udruženje elektronske industrije Japana.

Za bolji prikaz

1. Prilagodi rezoluciju računala i ekrana u kontrolnom panelu računala na dolje opisan način kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Možete imati neujednačenu kvalitetu slike na ekranu ako TFT-LCD ne sadrži najbolju kvalitetu slike.

{

{

Rezolucija: 1440 x 900

Vertikalna frekvencija (obnavljanje): 60 Hz

2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode.

{

Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.888.000.

3. Prilikom čišćenja monitora i panela izvana koristite male preporučene količine sredstva za čišćenje te meku i suhu tkaninu. LCD područje pažljivo trljajte. Ako prilikom čišćenja upotrebljavate previše snage ostat će mrlje na monitoru.

4. Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete ju popraviti izvršavanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje pritiskom na tipku gašenja prozora. Ako se nakon automatskog podešavanja još uvijek čuje buka, koristite FINE/COARSE

(fino/grubo) funkciju podešavanja.

5. Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.

Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.

6. Na TFT-LCD (vrsta LCD zaslona) zaslonu u boji neko vrijeme nemojte prikazivati slike (poput slika u video igricama ili prilikom priključivanja DVD uređaja na ovaj LCD_TV) jer to može izazvati zadržavanje slike. Ovo zadržavanje slike je poznato i kao "efekt izgaranja slike ". Kako biste izbjegli zadržavanje slike, smanjite stupanj svjetline i kontrasta zaslona tijekom prikazivanja statične slike.

Odgovornost

Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung Electronics Co.,

Ltd.

Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te za slučajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.

Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows

NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY STAR® su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika.

SyncMaster 2032MW

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za

brigu o kupcima tvrtke Samsung.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

Latin America

0800-333-3733

4004-0000 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

02 201 2418

844 000 844 http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Stručni izrazi

Sinkronizacijski signal

Sinkronizacijski signali su standardni signali potrebni za prikaz željenih boja na monitoru. Podijeljeni su u horizontalne i vertikalne sinkronizacijske signale. Ti signali prikazuju uobičajene slike u boji prema postavljenoj razlučivosti i frekvenciji.

Vrste sinkronizacijskih signala

Odvojeno

Objedinjeno

Ovo je nacrt prijenosa pojedinačnih usklađenih okomitih i vodoravnih signala na monitor.

Ovo je nacrt kombiniranja usklađenih okomitih i vodoravnih signala u jedan kompozitni signal te njihovog prijenosa na monitor. Monitor prikazuje signale boje odvajajući kompozitni signal u izvorne signale boje.

Veličina točkica

Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točkica. Što su točkice bliže, to je veća razlučivost. Razmak između dvije točkice iste boje se zove 'Veličina točkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Ekran se mora revidirati nekoliko puta u sekundi da bi se stvorila i prikazala slika za korisnika.

Frekvencija ovog ponavljanja po sekundi se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.

Jedinica: Hz

Primjer: Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vrijeme prikaza jedne linije koja horizontalno spaja desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus.

Inverzni broj horizontalnog ciklusa se zove horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Interlace i Non-Interlace metode (razlaganja i nerazlaganja)

Prikaz horizontalnih linija na zaslonu odozgo prema dolje po redu se zove Non-Interlace metoda

(nerazlaganje) dok se prikaz neparnih i zatim parnih linija naizmjenično zove Interlace-metoda

(razlaganje). Non-Interlace metoda (nerazlaganje) se koristi za većinu monitora kako bi se osigurala jasna slika. Interlace metoda (razlaganje) je ista kao i metoda koja se koristi na TV-aparatima.

Plug & Play

Ova funkcija pruža najbolju kvalitetu slike za korisnike koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između računala i monitora. Ovaj monitor zadovoljava međunarodni standard VESA DDC za funkciju Plug & Play.

Razlučivost

Broj horizontalnih i vertikalnih točkica koje se koriste za sastavljanje slike na ekranu se zove

'razlučivost'. Ovaj broj prikazuje preciznost prikaza. Visoka razlučivost je dobra za izvođenje više zadataka jer se na ekranu može prikazati više slikovnih podataka.

Primjer: Razlučivost od 1680 x 1050 znači da se zaslon sastoji od 1680 horizontalne točkice

(horizontalna razlučivost) i 1050 vertikalnih linija (vertikalna razlučivost).

RF kabel

Okrugli signalni kabel koji se obično koristi za TV antene.

Satelitsko emitiranje

Usluga emitiranja putem satelita. Omogućuje visoku kvalitetu slike i jasan zvuk u čitavoj zemlji, bez obzira na lokaciju gledatelja.

Ravnoteža zvuka

Uravnotežuje glasnoću zvuka u oba zvučnika na televizorima s dva zvučnika.

Kabelska TV

Dok se zemaljsko emitiranje obavlja putem frekvencijskih signala koji se kreću zrakom, kabelsko emitiranje se obavlja putem kabelske mreže. Za praćenje kabelske televizije morate kupiti kabelski prijemnik i povezati ga na kabelsku mrežu.

CATV

"CATV" se odnosi na emitiranje programa koji se nude u hotelima, školama i drugim ustanovama putem njihovog vlastitog sustava emitiranja, no ne uključuje VHF ili UHF emitiranje zemaljskih TV programa.

CATV programi mogu uključivati filmove te zabavne i edukacijske programe. (Razlikuje se od kabelske

TV.)

CATV program je moguće pratiti samo na području unutar kojeg se nudi CATV usluga

S-Video

Kratica za "Super Video." S-Video omogućuje do 800 linija horizontalne razlučivosti, što daje video sliku visoke kvalitete.

VHF/UHF

VHF označava TV kanale od 2 do 13, a UHF kanale od 14 do 69.

Fino ugađanje kanala

Ova značajka omogućuje gledatelju da fino ugodi TV kanal kako bi dobio najbolje uvjete gledanja.

Samsungov Manet TV posjeduje značajke automatskog i ručnog finog ugađanja kako bi se omogućilo gledatelju da ugodi svoje željene postavke.

Ulazni signal iz vanjskog uređaja

Ulazni signal iz vanjskog uređaja odnosi se na ulazni video signal iz vanjskih video uređaja, kao što su video rekorderi, kamkorderi i DVD playeri, za razliku od TV emitiranja.

DVD

Vrsta tehnologije digitalnog diska koja preuzima samo prednosti CD-a i LD-a i uvodi visoku rezoluciju/kvalitetu, pružajući korisniku mogućnost uživanja u jasnijim slikama.

DTV emitiranje (emitiranje digitalne televizije)

Napredna tehnologija emitiranja za obradu digitalnih video signala pomoću set-top box uređaja, čime se postiže visoka rezolucija i jasnije digitalne slike na zaslonu.

LNA (pojačalo niskih šumova)

Proizlazi iz umjetne satelitske tehnologije koja pojačava slabe signale, čak i u područjima lošeg prijema, a u svrhu dobivanja oštrijih slika.

Antenski pretvarač

Dio za spajanje koji se koristi za povezivanje širokog antenskog kabela (dovodni kabel) s televizorom.

Opis slike na engleskom jeziku (= postavka za titl)

Vrsta značajke za odabir jezika koja omogućava titlove na engleskom jeziku (opis slike) ili daje informacije o znakovima iz usluga za emitiranje (npr.: AFKN) ili video vrpce (označene CC), a osobito su korisne za učenje engleskog jezika.

Kombinirano emitiranje

Ova funkcija omogućuje korisniku emitiranje na korejskom i stranom (izvornom) jeziku, kao i u stereo načinu rada.

A2

Ovaj sustav koristi dva prijenosnika za prijenos glasovnih podataka.

Ovaj sustav koriste države poput Južne Koreje i Njemačke.

BTSC

Odbor za sustav televizijskog emitiranja

Sustav stereo emitiranja koji se koristi u većini država koje su usvojile NTSC sustav, uključujući

Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Čile, Venezuelu I Tajvan. Također se odnosi i na organizaciju za promicanje njegovog razvoja i upravljanja.

EIAJ

Udruženje elektronske industrije Japana.

Za bolji prikaz

1. Prilagodi rezoluciju računala i ekrana u kontrolnom panelu računala na dolje opisan način kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Možete imati neujednačenu kvalitetu slike na ekranu ako TFT-LCD ne sadrži najbolju kvalitetu slike.

{

{

Rezolucija: 1680 x 1050

Vertikalna frekvencija (obnavljanje): 60 Hz

2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode.

{

Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 5.292.000.

3. Prilikom čišćenja monitora i panela izvana koristite male preporučene količine sredstva za čišćenje te meku i suhu tkaninu. LCD područje pažljivo trljajte. Ako prilikom čišćenja upotrebljavate previše snage ostat će mrlje na monitoru.

4. Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete ju popraviti izvršavanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje pritiskom na tipku gašenja prozora. Ako se nakon automatskog podešavanja još uvijek čuje buka, koristite FINE/COARSE

(fino/grubo) funkciju podešavanja.

5. Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.

Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.

6. Na TFT-LCD (vrsta LCD zaslona) zaslonu u boji neko vrijeme nemojte prikazivati slike (poput slika u video igricama ili prilikom priključivanja DVD uređaja na ovaj LCD_TV) jer to može izazvati zadržavanje slike. Ovo zadržavanje slike je poznato i kao "efekt izgaranja slike ". Kako biste izbjegli zadržavanje slike, smanjite stupanj svjetline i kontrasta zaslona tijekom prikazivanja statične slike.

Odgovornost

Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung Electronics Co.,

Ltd.

Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te za slučajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.

Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows

NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY STAR® su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika.

INFORMACIJE O PROIZVODU (izbjegavanje zadržavanja slike)

Na LCD monitorima i televizorima može prilikom prebacivanja s jedne slike na drugu doći do pojave zadržavanja ranije prikazivane slike, naročito ako se duže vrijeme prikazivala statična slika.

Svrha ovog vodiča je demonstriranje ispravnog korištenja LCD proizvoda kako bi ih se zaštitilo od zadržavanja slike.

Jamstvo

Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorjevanje nije pokriveno jamstvom.

Što je zadržavanje slike?

Tijekom normalnog rada LCD zaslona ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. No, ako se duže vrijeme prikazuje ista slika, između dvije elektrode koje okružuju tekući kristal stvara se mala razlika u električnom naboju.To može uzrokovati nakupljanje tekućih kristala u određenim dijelovima zaslona.Zbog toga se, prilikom prebacivanja na novu video sliku, zadržava ona prethodna.Svi proizvodi za prikaz, uključujući LCD zaslone, podložni su zadržavanju slike.To nije znak neispravnosti proizvoda.

Slijedite niže navedene prijedloge za zaštitu LCD zaslona od zadržavanja slike

Isključeno, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije

Ex) z

Isključite uređaj kad se koristi statični uzorak.

- Isključite uređaj na 4 sata nakon 20 sata korištenja z

- Isključite uređaj na 2 sata nakon 12 sati korištenja

Koristite čuvar zaslona ako je to moguće

- Preporučuje se jednobojni čuvar zaslona ili pokretna slika. z

Postavite monitor na isključivanje pomoću Sheme napajanja u prozoru

Display Properties vašeg računala.

Prijedlozi za određene oblike primjene

Primjer: Zračne luke, kolodvori, burze, banke i kontrolni sustavi

Preporučujemo da prilikom postavljanja programa za svoj prikazni sustav slijedite niže navedene korake:

Prikazujte informacije zajedno s logotipom ili ciklusom pokretnih slika.

Primjer) Ciklus : Prikaz informacija u trajanju od jednog sata nakon čega slijedi prikaz logotipa ili pokretne slike u trajanju od jedne minute.

Periodički mijenjajte boje (koristite dvije različite boje).

Primjer) Kod prikaza informacija u dvije različite boje, mijenjajte boju svakih 30 minuta.

Izbjegavajte kombinacije boja znakova i pozadine s velikim razlikama u svjetlini.

Izbjegavajte korištenje sivih tonova, koji lako mogu uzrokovati zadržavanje slike. z

Izbjegavajte: boje koje se jako razlikuju u svjetlini (crna i bijela, siva)

Primjer) z

Preporučene postavke: Jarke boje s malom razlikom u svjetlini

- Promijenite boju znakova i pozadine svakih 30 minuta

Primjer)

- Svakih 30 minuta zamijenite znakove pokretnom slikom.

Primjer)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike jest pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada ga ne koristite.

Do zadržavanja slike ne mora doći kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.

Pod normalnim se uvjetima smatra stalno izmjenjivanje video slika. Kada se na LCD zaslonu duže vrijeme (više od 12 sati) prikazuje statični uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda koje oblikuju tekući kristal u piksel.Razlike u naponu između elektroda s vremenom se mijenjaju, uzrokujući naginjanje tekućeg kristala.

Kada dođe do toga, moguće je vidjeti prethodnu sliku i nakon promjene uzorka.

Da biste to spriječili, morate smanjiti akumuliranu razliku napona.

Naš LCD monitor zadovoljava standard o pogreškama piksela ISO13406-2 klasa II.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement