Samsung 214T User's manual

SyncMaster 214T

Instalacija pogonskog sklopaInstalacija programa

Znakovlje

Ukoliko se ne pridržavate uputa pod ovim simbolom, može doći do ozljeda ili do oštećenja uređaja.

Zabranjeno

Nemojte rasklapati

Nemojte dirati

Obavezno pročitajte i dobro shvatite

Izvucite utikač iz utičnice

Uzemljenje za sprječavanje strujnog udara

Napajanje

Ako ne koristite računalo duže vrijeme, podesite ga na DPMS-mod. Ako koristite čuvar zaslona, podesite ga na mod aktivnog čuvara zaslona.

Nemojte koristiti oštećeni ili labavi utikač. z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte izvlačiti utikač povlačanjem priključnog kabela ili dirati utikač mokrim rukama.

z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Koristite samo utikač i utičnicu s odgovarajućim uzemljenjem. z

Neodgovarajuće uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenje uređaja.

Čvrsto priključite utikač kabela za napajanje kako se ne bi olabavio. z

Neispravno priključivanje može izazvati požar.

Nemojte pretjerano savijati utikač i priključni kabel ili stavljati na njih

teške predmete koji ih mogu oštetiti.

To može uzrokovati strujni udar ili požar. z

Nemojte spajati previše produžnih kabela ili utikača u utičnicu. z

To može uzrokovati požar.

Postavljanje

Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka, prisutnost kemikalija ili ako će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke, željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U suprotnom može doći do ozbiljnih kvarova na monitoru.

Smjestite monitor na mjesto s niskom vlagom i minimalnom količinom

prašine. z

Može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

Pazite da Vam monitor ne padne na pod dok ga premiještate.

z

To može uzrokovati oštećenje proizvoda ili ozljede.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili premale površine.

z

Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu jer bi u protivnom mogao pasti i ozlijediti osobe koje prolaze, osobito djecu.

Proizvod nemojte stavljati na pod.

z

Osobe koje prolaze kraj proizvoda, posebice djeca, mogu se spotaknuti i pasti preko njega.

Zapaljive predmete poput svijeća, insekticida ili cigareta držite podalje od proizvoda.

z

U protivnom može doći do požara.

Uređaje za grijanje držite podalje od kabela za napajanje.

z

Otapanje obloge može dovesti do električnog udara ili požara.

Proizvod nemojte instalirati na mjesta gdje je slaba ventilacija, primjerice na policu, u ormar i sl.

z

Svako povećanje unutarnje temperature može prouzročiti požar.

Pažljivo odložite monitor. z

Može se oštetiti ili razbiti.

Nemojte odlagati monitor s prednjoj stranom prema dolje. z

Može se oštetiti TFT-LCD površina.

Nemojte koristiti monitor bez stalka.

z z

Može se pokvariti ili uzrokovati požar zbog loše ventilacije.

Ako morate koristiti monitor bez priloženog stalka, poduzmite mjere koje će osigurati potrebnu ventilaciju.

Proizvod prilikom postavljanja držite podalje od zida (više od 10 cm / 4 inča) zbog ventilacije.

z

Loša ventilacija može uzrokovati rast unutarnje temeperature proizvoda

što može rezultirati skraćenim vijekom trajanja komponente i lošijim performansama.

Čišćenje

Kad čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD-a, brišite ga malo navlaženom, mekom krpom.

Nemojte prskati deterdžent direktno na monitor. z

To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

Čistite mekom krpom natopljenom preporučenim deterdžentom.

Ako je konektor između utikača i pina prašan ili prljav, očistite ga suhom krpom.

z

Prljavi kontektor može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prije čišćenja proizvoda obavezno iskopčajte kabel za napajanje. z

U protivnom može doći do električnog udara ili požara.

Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite

proizvod. z

Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za

pranje rublja.

Obratite se servisnom centru ili službi za korisnike za čišćenje unutrašnjosti jednom godišnje.

z

Održavajte unutrašnjost proizvoda čistim. Prašina koja se nakupila u unutrašnjosti za vrijeme dužeg vremenskog razdoblja može uzrokovati kvarove ili požar.

Ostalo

Nemojte skidati poklopac (ili stražnju stranu). z z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prepustite servis kvalificiranim serviserima.

Ako Vaš monitor ne radi ispravno - naročito ako se čuju neobični zvukovi ili iz njega dopire neobičan miris - odmah ga odspojite iz utičnice i nazovite ovlaštenog zastupnika ili servis

. z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom

ili vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo. z z

To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.

Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi mogao biti izložen snijegu ili kiši.

Ako Vam monitor padne ili se kućište ošteti, isključite monitor i izvucite kabel iz utičnice.

Obratite se Service Center (servisnom centru)

. z

Monitor može biti u kvaru i izazvati električni udar ili požar.

Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme oluja ili grmljavinskih oluja ili ako ga

nećete koristiti duže vrijeme. z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili

signalnog kabela. z

To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem kabela.

Nemojte pomicati monitor desno ili lijevo tako da ga vučete samo za

priključni ili signalni kabel.

z

To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem kabela.

Nemojte pokrivati otvore na kućištu monitora. z

Loša ventilacija može uzrokovati kvar ili požar.

Nemojte odlagati teške predmete na monitor. z z

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Ako je u monitor dospjela neka nepoznata tvar, iskopčajte kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.

Proizvod čuvajte podalje od samozapaljivih kemijskih sprejeva ili

zapaljivih tvari. z

To može uzrokovati eksploziju ili požar.

Držite monitor podalje od magnetnih predmeta. z

Oni mogu izazvati gubitak boje ili iskrivljenje slike.

U otvore za ventilaciju, AV ulaz i ulaz za slušalice nemojte stavljati metalne predmete poput štapića, žice ili svrdala ili zapaljive predmete

poput papira ili šibica. z

To može prouzročiti požar ili električni udar. Ako u uređaj uđu voda ili druge tvari, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i kontaktirajte

Servisnom Centru.

Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.

z

Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenut sliku

(screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.

Prilagodite rezoluciju i frekvenciju razinama koje odgovaraju modelu.

z

Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati neželjenu kvalitetu slike.

21 inča (54 cm) - 1600 X 1200 @ 60 Hz

Neprekidno gledanje u zaslon s premalene udaljenosti može oštetiti vid.

Svakih sat vremena rada na računalu napravite pauzu od pet minuta

kako biste odmorili oči.

Uređaj nemojte montirati na nestabilne ili neravne površine ili na mjesta

koja su podložna vibracijama. z

Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Mjesta koja su podložna vibracijama mogu skratiti vijek trajanja uređaja ili uzrokovati njegovo zapaljenje.

Prilikom pomicanja monitora isključite i iskopčajte kabel za napajanje.

Provjerite jesu li svi kabeli uključujući kabel antene i kabele za druge uređaje iskopčani prije pomicanja monitora.

z

Neiskopčavanje monitora može prouzročiti štetu i uzrokovati požar ili strujni udar.

Proizvod postavite izvan dosega djece jer bi ga djeca mogla oštetiti.

z

U slučaju pada na osobu proizvod može izazvati ozljede pa čak i smrt.

Kada proizvod ne koristite dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja. z

U protivnom može doći do otpuštanja topline zbog nakupljene prašine ili oštećene izolacije, što može prouzročiti električni udar ili požar.

Na proizvod nemojte stavljati omiljene dječje predmete (ili bilo što njima zanimljivo).

z

Djeca se mogu pokušati popeti kako bi dohvatila taj predmet. Proizvod bi mogao pasti i izazvati ozljede ili čak smrt.

SyncMaster 214T

HAS podnožje: Podesiva visina i pokretno podnožje (214T : 100 mm)

PIP/PBP : Koristi MagicTune za podešavanje funkcije slika u slici za najbolji položaj za gledanje

Koristi MagicColor Pro za podešavanje raznih boja na stručnoj razini

Color Weakness : Osobama koje pate od poremećaja raspoznavanja boja omogućuje gledanje zaslona kao i onima s normalnim vidom.

Primjenjuje se automatsko okretanje

(primjenjuje se pomoću programa MagicRotation)

Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.

Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču .

Za kupnju dodatnih uređaja se obratite lokalnom dobavljaču.

Raspakiravanje

Priručnik

Monitor

Kabel

Kratke upute za montažu

Jamstveni list

(Nije priložen u svim državama)

Korisnički priručnik, upravljački program za monitor, Natural Color,

MagicTune,

MagicRotation program

D-sub kabel Priključni kabel DVI kabel

izborno

S-video kabel Video kabel

Nosač uređaja

Vijak (4EA)

Prednja strana

Gumb MENU [ ]

Gumb Podešavanje[

]

Analog/Digital(PC) :

Gumb MagicBright [

]

Digital(DVD)/Video

/S-Video :

Gumb Mode

Otvara izbornik OSD (Prikaz parametara na zaslonu). Koristi se i za izlaženje iz izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni izbornik.

Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u izborniku.

MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Na raspolaganju su sljedeći načini rada: tekst (Text), Internet i zabava (Entertain). Svaki od gore navedenih načina ima svoju pretkonfiguriranu jačinu svjetlosti. Možete jednostavno odabrati jednu od tri postave pritiskom na MagicBright kontrolne tipke.

1) Custom

Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj udobnosti pri gledanju.

U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast

(kontrast) putem OSD izbornika.

2) Entertain : izražena svjetlina

Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.

3) Internet : srednje jaka svjetlina

Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.

4) Text : normalna svjetlina

Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.

>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.

Monitor ima četiri automatske postavke slike

("Dynamic" (Dinamični), "Standard" (Standardni),

"Movie" (Filmski) i "Custom"(Korisnički)) koje su tvornički postavljene. Možete aktivirati Dynamic (Dinamični), Standard

(Standardni), Movie (Filmski) ili Custom (Korisnički). Možete odabrati "Custom" (Korisnički) koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

1) Dynamic (Dinamični)

Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u "Standardnom" načinu rada.

2) Standard (Standardni)

Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.

3) Movie (Filmski)

Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena.

Tako ćete uštedjeti energiju i smanjiti umor očiju.

4) Custom (Korisnički)

Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.

>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.

Gumb Svjetlina [ ]

Gumb Unos [ ] /

SOURCE

Gumb AUTO

Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.

>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.

Upotrebljava se za izbor OSD izbornika. /

Pritiskom 'SOURCE' tipke, video odabire signal dok je OSD isključen. (Kada se za mijenjanje načina unosa pritisne gumb za izvor, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se poruka koja prikazuje trenutni način rada -- Analog, Digital, Video i S-Video ulazni signal.)

Napomena : Promjena izvora dopuštena je samo za vanjske uređaje trenutno spojene s monitorom.

Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog podešavanja na sredini animiranog ekrana.

(Raspoloživ samo u analognog modu )

>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.

Gumb PIP

(Dostupno samo u načinu rada Analog/Digital(PC))

U načinu rada Analog uključuje video zaslone u načinu rada PIP

Mode.

Gumb Napajanje [ ]

Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.

Indikator uključenosti To će vam omogućiti da vidite cjelokupno stanje napajanja sustava. Za više informacija o mreži pogledajte odjeljak

PowerSaver (Ušteda energije) .

Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme.

Stražnja strana

(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)

POWER S/W : Služi za uključivanje/isključivanje monitora.

POWER IN

: Uključite kabel za napajanje u priključak POWER IN na stražnjoj strani monitora.

DVI IN (Source List : Digital)

: Spojite DVI kabel na DVI IN priključak na stražnjoj strani monitora.

RGB IN (Source List : Analog)

: Spojite signalni kabel na 15-pinski RGB IN priključak na stražnjoj strani monitora.

VIDEO (Source List : Video)

: Ulazni priključak za vanjske uređaje (video)

S-VIDEO (Source List : S-Video)

: Ulazni priključak za vanjske uređaje (S-video)

Kensington Lock : Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava kad ga koristite na javnom mjestu.

(Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.)

Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima na prodajnom mjestu.

Dotjerivanje visine postolja

- Potisnite gornju stranu postolja, a zatim pritisnite gumb pri dnu stražnjeg dijela postolja.

- Pomoću tog gumba možete dotjerati visinu postolja.

Kada koristite maksimalnu visinu postolja, doći će do malog spuštanja zbog elastičnosti opruge.

Napomena : Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.

Spajanje monitora

1.

Uključite kabel za napajanje u priključak POWER IN na stražnjoj strani monitora.

Utaknite priključni kabel monitora u najbližu utičnicu.

2-1.

Pomoću D-sub (analognog) priključka na video kartici.

Spojite signalni kabel na 15-pinski RGB IN priključak na stražnjoj strani monitora.

2-2.

Koristite DVI (Digitalni) priključak na video kartici.

Spojite DVI kabel na DVI IN priključak na stražnjoj strani monitora.

2-3.

Povezano na Macintosh

Priključite monitor na Macintosh računalo pomoću D-SUB priključnog kabela.

2-4.

Kod starijih Macintosh modela potrebno je povezati monitor pomoću posebnog Mac adaptera.

3.

Uključite računalo i monitor. Ako monitor prikazuje sliku, instalacija je završena.

Prsten za učvršćivanje kabela

Kada je spajanje kabela završeno, pričvrstite kabele za prsten za učvršćivanje kabela.

Spajanje na ostale uređaje

Ovaj monitor omogućuje korisniku da ga spoji s uređajima kao što su DVD uređaj, videorekorder ili kamera bez prekidanja veze s osobnim računalom.

Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.

1. AV-laitteiden yhdistäminen

Voit yhdistää näytön AV-liitäntöihin esimerkiksi DVD-soittimen, videonauhurin tai videokameran. AV-laitteesta tuleva signaali näkyy näytössä, kun siihen on kytketty virta.

1. Uređaji kao što su DVD, videorekorder ili kamera spojeni su s VIDEO ili S-VIDEO terminalom monitora pomoću Video ili S-Video kabela.

Video, S-Video kabeli nisu obavezni.

2. Zatim, kada su DVD ili kaseta umetnuti u DVD player, video rekorder ili kamkorder, možete početi s reprodukcijom.

3. Pomoću gumba SOURCE odaberite Video ili S-Video.

2. Spajanje digitalnog DVD-a

Monitor ima DVI IN terminale za spajanje DVI uređaja poput digitalnog DVD-a.

1. Uređaji kao što su digitalni DVD spojeni su s DVI IN terminalom monitora pomoću DVI kabela.

2. Zatim, kada je DVD umetnut, možete početi s reprodukcijom.

3. Pomoću gumba SOURCE odaberite Digital.

Ugradnja stalka

Zglobno postolje

Pomoću

(a)

možete okretati zaslon unutar raspona od 0 ~ 90 stupnjeva, tako da zaslon

možete koristiti u vodoravnom položaju.

Pomoću

(b)

možete podesiti visinu.

Pritisnite gornju stranu podnožja i zatim pritisnite gumb koji se nalazi na dnu stražnje strane podnožja. Pomoću ovog gumba možete prilagoditi visinu podnožja. Kad je visina podnožja podešena na maksimum, podnožje će se možda malo spustiti zbog elastičnosti opruge.

Ako ekran rotirate kada nije podignut do maksimalne visine, može se

oštetiti jer bi rub mogao udariti u pod.

Kut zakretanja

Pomoću

(c)

možete podesiti kut unutar raspona od 0 ~ 25 stupnjeva.

Pomoću

(d)

ga možete okretati vodoravno unutar raspona od -45 ~ 45 stupnjeva.

Uklanjanje podloge

1. Isključite monitor i izvucite priključni kabel.

2. Položite LCD monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim materijalom kako biste zaštitili monitor.

3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora. (A)

Stavljanje podloge

Ovaj monitor prihvaća 100 mm x 100 mm VESA odgovarajuću prirubnicu konzolnog nosača.

A. Monitor

B. Prirubnica konzolnog nosača (izborno)

1. Isključite monitor i izvucite priključni kabel.

2. Položite LCD monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim materijalom kako biste zaštitili monitor.

3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.

4. Poravnajte prirubnicu konzolnog nosača s rupama za učvršćenje na poleđini kućišta i stegnite je s četiri vijka koji su isporučeni zajedno sa konzolonim nosačem, zidnim nosačem ili drugim nosačima

Za montiranje monitora na zid trebali biste kupiti komplet za montiranje koji vam omogućuje montiranje monitora na udaljenosti od najmanje 10 cm od površine zida. Za dodatne informacije obratite se najbližem Samsungovu servisnom centru. Tvrtka

Samsung Electronics neće biti odgovorna za štetu nastalu korištenjem postolja koja nisu među navedenima.

Zidni nosač koristite prema međunarodnim standardima.

Instalacija upravljačkog programa monitora (Automatska)

Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav. z

Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim internet-stranicama.

Internetstranice: http://www.samsung.com/ (Worldwide) http://www.samsung.com/monitor (U.S.A) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Windows ME

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "Windows ME Driver" (Windows ME upravljački program).

3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

4. Pritisnite gumb "Install" (Instalirati) u prozoru "Warning" (Upozorenje).

5. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.

Windows XP/2000

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver" (Windows XP/2000 upravljački program).

3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

4. Pritisnite gumb "Install" (Instalirati) u prozoru "Warning" (Upozorenje).

5. Ako vidite sljedeći prozor "Message" (Poruka), pritisnite gumb "Continue

Anyway" (Ipak nastaviti). Zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod

Samsung Monitor Homepage http://www.samsung.com/ .

6. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.

Instalacija upravljačkog programa monitora (Ručna)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog

do drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.

Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim internet-stranicama. z

Internetstranice: http://www.samsung.com/ (Worldwide) http://www.samsung.com/monitor (U.S.A) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Microsoft

®

Windows

®

XP operativni sustav

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" zatim pritisnite na ikonu "Appearance and

Themes" (Izgled i teme).

3. Pritisnite ikonu "Display" (prikaz) i zatim izaberite predlošku "Settings" (postavke) i zatim pritisnite "Advanced." (napredni).

4. Pritisnite gumb "Properties" (svojstva) na predlošku "Monitor" i izaberite predlošku

"Driver" (upravljački program).

5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati upravljački program) i izaberite "Install from a list

or.." (instalirati s popisa ili ... ) zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).

6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Ne pretraživati, ja ću ..), zatim pritisnite "Next" (dalje) i nakon toga pritisnite "Have disk" (imam disketu/CD).

7. Pritisnite gumb "Browse" (pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model monitora u popisu modela i pritisnete gumb "Next" (dalje).

8. Ako vidite sljedeći prozor "Message", (Poruka) pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastaviti). Zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung

Monitor Homepage http://www.samsung.com/ .

9. Pritisnite gumb "Close" (zatvoriti) i zatim nastavite pritiskati gumb "OK" (U redu).

10. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operativni sustav

Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis), provedite sljedeće korake.

1. Izaberite gumb "OK" (U redu) na prozoru "Insert disk" (Umetnuti disketu/CD).

2. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) na prozoru "File Needed" (potrebna je datoteka).

3. Izaberite A:(D:\Driver) zatim pritisnite gumb "Open" (otvoriti) i zatim pritisnite gumb "OK" (U re

Instalacija

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".

2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).

3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite "Advanced.." (Napredni).

4. Izaberite "Monitor".

Slučaj1:Ako gumb "Properties" (Svojstva) nije aktivan, to znači da je monitor ispravno konfiguriran. Molimo prekinite instalaciju

Slučaj2:Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i zatim provedite jedan za drugim sljedeće korake.

5. Pritisnite "Driver" (Upravljački program) i zatim pritisnite na "Update Driver.." (Ažurirati upravljački program) i zatim pritisnite na gumb "Next" (Dalje).

6. Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a

specific driver" (Prikazati popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj tako da mogu izabrati odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite "Next" (Dalje) i zatim pritisnite "Have disk" (Imam disketu/CD).

7. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver).

8. Pritisnite gumb "Open" (Otvoriti) i zatim pritisnite "OK" (U redu).

9. Izaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje) i zatim pritisnite gumb

"Next" (Dalje).

10. Pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).

Ako vidite prozor "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis), pritisnite gumb "Yes" (Da). Još pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb

"Close" (Zatvoriti).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operativni sustav

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".

2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).

3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced

Properties" (Napredna svojstva).

4. Izaberite predlošku "Monitor".

5. Pritisnite gumb "Change" (Promijeniti) u području "Monitor Type" (tip monitora).

6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificirati lokaciju upravljačkog programa).

7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikazati popis svih upravljačkih programa na specifičnoj lokaciji) i zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeći).

8. Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disketu/CD)

9. Specificirajte A:\(D:\driver) zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

10. Izaberite "Show all devices" (Prikazati sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara monitoru spojenom na Vaše računalo i pritisnite "OK" (U redu).

11. Nastavite pritiskati gumb "Close" (Zatvoriti) i gumb "OK" (U redu) sve dok ne zatvorite prozor

Display Properties (Svojstva prikaza).

(Možete dobiti i neki drugi prikaz upozoravajuće poruke ili neke druge poruke, u tom slučaju pritisnite odgovarajuću opciju za Vaš monitor.)

Microsoft

®

Windows

®

NT operativni sustav

1. Pritisnite Start, Settings, (Postavke) Control Panel, i zatim dva puta pritisnite na ikonu

Display (Prikaz).

2. U prozoru Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlošku Settings (Postavke) i zatim pritisnite All Display Modes (Svi modovi prikaza).

3. Izaberite mod koji želite koristiti (razlučivost, broj boja, i vertikalna frekvencija) i zatim pritisnite OK (U redu).

4. Pritisnite gumb Apply (Primijeniti) ako vidite da zaslon dobro radi nakon pritiska na Test. Ako zaslon ne radi dobro, promijenite u drugi mod (mod s nižom razlučivosti, manje boja ili nižom frekvencijom).

Napomena : Ako nema moda pod All Display Modes (Svi modovi prikaza), izaberite razlučivost i vertikalnu frekvenciju preko Preset Display Modes (Pretprogramirani modovi prikaza) u uputama za korisnika.

Linux operativni sustav

Da biste izvršili X-Window, treba Vam datoteka X86Config, koja je tip sistemske datoteke.

1. Pritisnite Enter na prvi i drugi prikaz nakon što ste izvršili datoteku X86Config.

2. Treći prikaz je za podešavanje miša.

3. Podesite miš računala.

4. Sljedeći prikaz je za biranje tipkovnice.

5. Podesite tipkovnicu računala.

6. Sljedeći prikaz je za podešavanje monitora.

7. Prvo podesite horizontalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti

frekvenciju.)

8. Podesite vertikalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)

9. Unesite naziv modela Vašeg monitora. Ovi podaci neće utjecati na stvarno izvršenje X-

Window datoteke.

10. Završili ste s podešavanjem monitora.

Izvršite X-Window nakon podešavanja ostalog potrebnog hardvera.

Natural Color

Softverski program Natural Color

Jedan od novijih problema kod uporabe računala je taj da boja slika ispisanih pisačem ili drugih slika skeniranih skenerom ili snimljenih digitalnom kamerom nije ista kao ona prikazana na monitoru.

Softver Natural Color je pravo rješenje za ovaj problem. To je sustav upravljanja bojama koji je razvila tvrtka Samsung Electronics zajedno s koreanskim institutom Electronics &

Telecommunications Research Institute (ETRI). Ovaj sustav je dostupan samo za monitore tvrtke Samsung i omogućuje da boja slika na monitoru bude ista kao i boje ispisanih ili skeniranih slika.

Za više detalja, pročitajte Pomoć (F1) u softverskom programu.

Instalacija softvera Natural Color

Umetnite CD priložen monitoru Samsung u CD-ROM jedinicu. Zatim će se pojaviti inicijalni zaslon instalacije programa. Pritisnite na Natural Color na inicijalnom zaslonu za instalaciju softvera Natural Color. Za ručnu instalaciju programa, umenite CD priložen monitoru Samsung u CD-ROM jedinicu, pritisnite gumb [Start] sustava Windows i zatim izaberite [Execute]

(Izvršiti).

Upišite D:\color\eng\setup.exe i zatim pritisnite tipku <Enter>.

(Ako disk u koji je umetnut CD nije D:\, unesite odgovarajući disk.)

Brisanje softverskog programa Natural Color

Izaberite [Setting] (Postavke)/[Control Panel] u izborniku [Start] zatim dva puta pritisnite

[Add/Delete a program] (Dodati/obrisati program).

Izaberite Natural Color na popisu i zatim pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodati/obrisati).

MENU

Otvara izbornik OSD (Prikaz parametara na zaslonu). Koristi se i za izlaženje iz izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni izbornik.

Analog/Digital(PC) : MagicBright

MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.

( Custom → Entertain → Internet → Text )

Digital(DVD)/Video/S-Video: Mode

Monitor ima četiri automatske tvorničke postavke slike.

Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

Uskladi stavke u izborniku.

Uskladi stavke u izborniku.

Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.

Aktivirajte označenu stavku u izborniku.

SOURCE Odabire video signal dok je isključen prikaz parametara na zaslonu.

AUTO

Pritisnite ovaj gumb za automatsko podešavanje dolaznog Analog signala.

Vrijednosti za fine (fino) i coarse (grubo) podešavanje te position (položaj) automatski su podešene.

PIP

Pritisnite gumb PIP za uključivanje/isključivanje funkcije PIP.

AUTO : Dostupno samo u načinu rada Analog

Izbornik

AUTO

Locked

Opis

Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog podešavanja na sredini animiranog ekrana.

(Raspoloživ samo u analognog modu )

Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je uključen AUTO

PATTERN .

- Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb Auto

(Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.

- Ako na upravljačkoj ploči promijenite razlučivost, automatski će se izvršiti funkcija Auto.

Izbornik

Locked

Opis

Pokud stisknete tlačítko „MENU“ po dobu delší než 5 sekund, funkce OSD se uzamkne (odemkne). Ako je za podešavanje parametara na zaslonu uključena funkcija zaključavanja, ipak možete podesiti MagicBright/Mode i

Brightness (svjetlinu) i Contrast (kontrast) monitora.

Reprodukcija/ zaustavljanje

MENU

AUTO/PIP

Izbornik Opis

Analog/Digital(PC) : MagicBright

MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje

Reprodukcija/ zaustavljanje

MagicBright

/ Mode

optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.

( Custom → Entertain → Internet → Text )

Digital(DVD)/Video/S-Video : Mode

Monitor ima četiri automatske tvorničke postavke slike.

Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

Brightness : Dostupno samo u načinu rada Analog/Digital(PC)

MagicBright™

Mode

Izbornik

Brightness

Opis

Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.

SOURCE

Izbornik Opis

SOURCE

Pritiskom 'SOURCE' tipke, video odabire signal dok je OSD isključen.

(Kada se za mijenjanje načina unosa pritisne gumb za izvor, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se poruka koja prikazuje trenutni način rada -- Analog, Digital, Video i S-Video ulazni signal.)

Napomena: Promjena izvora dopuštena je samo za vanjske uređaje trenutno spojene s monitorom.

PIP : Dostupno samo u načinu rada Analog/Digital(PC)

Izbornik

PIP

Opis

Pritisnite gumb PIP za uključivanje/isključivanje funkcije PIP.

Input

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Izbornik Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

Source List

Koristite za odabir računala (Analog/Digital

(analogno/digitalno)) ili ostalih izvora vanjskog ulaza priključenih na monitor.

Koristite za odabir zaslona koji želite.

1) Analog

2) Digital

3) Video

4) S-Video

Edit Name

Nadjenite nazive ulaznim uređajima priključenim na ulazne priključke kako biste si olakšali odabir izvora ulaznog signala.

1) Analog

2) Digital

3) Video

4) S-Video

Picture (Analog / Digital : PC)

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Izbornik Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

MagicBright

MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Na raspolaganju su sljedeći načini rada: tekst

(Text), Internet i zabava (Entertain). Svaki od gore navedenih načina ima svoju pretkonfiguriranu jačinu svjetlosti. Možete jednostavno odabrati jednu od tri postave pritiskom na MagicBright kontrolne tipke.

1) Entertain : izražena svjetlina

Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.

2) Internet : srednje jaka svjetlina

Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.

3) Text : normalna svjetlina

Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.

4) Custom

Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj udobnosti pri gledanju.

U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast

(kontrast) putem OSD izbornika.

Custom

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

1) Contrast

: Podesite kontrast.

2) Brightness

: Podesite svjetlinu.

Fiksiranje slike koristi se za fino ugađanje i dobivanje najbolje slike uklanjanjem šuma koji čini slike nestabilnima, kao da se tresu ili trepere. Ako ne postignete zadovoljavajuće rezultate pomoću finog ugađanja, koristite grubo ugađanje, a zatim ponovo fino.

- Dostupno samo u načinu rada Analog

1) Coarse

: Uklanja smetnje poput okomitih linija. Grubo podešavanje može pomaknuti područje prikaza

Contrast

Brightness

Coarse

Fine

Image Lock

Auto Adjustment

PIP Picture

slike. Možete ga vratiti na sredinu putem izbornika za vodoravno upravljanje.

2) Fine

: Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje nastave i nakon dotjerivanja pomoću izbornika Fine (Fino), ponovite dotjerivanje nakon izmjene frekvencije (radnog takta).

3) Sharpness

: Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.

4) H-Position

: Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije prikaza na monitoru.

5) V-Position

: Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza na monitoru.

Vrijednosti Fine, Coarse, position ugađaju se automatski.

Ako promijenite razlučivost na upravljačkoj ploči, izvršit će se funkcija Auto adjustment.

- Dostupno samo u načinu rada Analog

Kada je PIP (Slika u slici) uključena, postavke PIP zaslona se mogu podesiti.

1) Contrast

: Ugađa kontrast PIP prozora na zaslonu.

2) Brightness

: Ugađa svjetlinu PIP prozora na zaslonu.

3) Sharpness

: Podešava Sharpness PIP prozora na zaslonu.

4) Color

: Podešava Colour PIP prozora na zaslonu..

5) Tint

: Podesite PIP zaslon na prirodnu boju.

Ova funkcija je dostupna samo za DVD naslove koji podržavaju NTSC. (Sustav emitiranja označen je znakom "NTSC" ili "PAL" iznad

naslova DVD-a.

Picture (Digital : Digital DVD)

Sharpness

H-Position

V-Position

Contrast

Bightness

Sharpness

Color

Tint

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Izbornik Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

Mode

Monitor ima četiri automatske postavke slike

("Dynamic" (Dinamični), "Standard" (Standardni),

"Movie" (Filmski) i "Custom"(Korisnički)) koje su tvornički postavljene. Možete aktivirati Dynamic (Dinamični),

Standard (Standardni), Movie (Filmski) ili Custom

(Korisnički). Možete odabrati "Custom" (Korisnički) koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

1) Dynamic (Dinamični)

Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u

"Standardnom" načinu rada.

2) Standard (Standardni)

Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.

3) Movie (Filmski)

Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i smanjiti umor očiju.

4) Custom (Korisnički)

Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.

Custom

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

1) Contrast

: Podesite kontrast.

2) Brightness

: Podesite svjetlinu.

3) Sharpness

:Prilagodite Oštrinu.

4) Color

: Ugađa boju zaslona.

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Size

Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu.

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) Wide

Picture (Video/S-Video)

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Izbornik Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

Mode

Monitor ima četiri automatske postavke slike

("Dynamic" (Dinamični), "Standard" (Standardni),

"Movie" (Filmski) i "Custom"(Korisnički)) koje su tvornički postavljene. Možete aktivirati Dynamic (Dinamični),

Standard (Standardni), Movie (Filmski) ili Custom

(Korisnički). Možete odabrati "Custom" (Korisnički) koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

1) Dynamic (Dinamični)

Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u

"Standardnom" načinu rada.

2) Standard (Standardni)

Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.

3) Movie (Filmski)

Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i smanjiti umor očiju.

4) Custom (Korisnički)

Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

1) Contrast

: Podesite kontrast.

2) Brightness

:Podesite svjetlinu.

Contrast

Brightness

Custom

Size

Film Mode

3) Sharpness

: Prilagodite Oštrinu.

4) Color

: Ugađa boju zaslona.

5) Tint

: Podesite na prirodnu boju.

Ova funkcija je dostupna samo za DVD naslove koji podržavaju NTSC. (Sustav emitiranja označen je znakom "NTSC" ili "PAL" iznad naslova DVD-a.

Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu.

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) Wide

Film Mode možete postaviti na On/Off.

Način rada Film nudi vam doživljaj gledanja kinematografske kvalitete.

MagicColor Pro

Sharpness

Color

Tint

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Izbornik Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

MagicColor

Primjenjuje prirodnu kromu (intenzitet) boje prema zaslonu za prikaz. Automatski se prilagođava zaslonu za prikaz.

Moguće je poboljšati ton površine.

1) Off

2) Intelligent

Pojačavanje prirodne nijanse osim boje kože.

3) Full

Color Tone

Gamma

6-Color

Color Weakness

Prikazuje prirodne tonove kože i pojačane boje.

4) Demo

Na lijevoj strani prikazuje poboljšane slike, a na desnoj originalne slike.

Prilagođava tonove boje prema željama korisnika.

Analog/Digital(PC)

: Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

Digital(Digital DVD)/Video/S-Video

: Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom svjetlinom.

Povećani broj - Slika prikazana na cijelom zaslonu je prirodnija i mekša, a tamna skala se oštri.

Smanjeni broj - Slika prikazana na cijelom ekranu je oštrija, a svijetla skala se poboljšava.

- Dostupno samo u načinu rada Analog/Digital(PC)

6 types: Red,Green,Blue,Cyan,Magenta and Yellow –

Svaka od ovih boja može se prilagoditi željama korisnika.

1) Saturation

Podešava zasićenost boja.

2) Hue

Podešava tonove boja .

3) Reset

Zaslon se vraća na početni način rada.

Funkcija 6-Color (6 boja) dostupna je samo kada je funkcija Color Weakness (Podešavanje tonova boje)

postavljena na Off (Isključeno).

Osobama koje pate od poremećaja raspoznavanja boja omogućuje gledanje zaslona kao i onima s normalnim vidom.

1) Off

2) Custom1

3) Custom2

PIP (Analog / Digital : PC)

Saturation

Hue

Reset

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Izbornik Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

PIP

Isključuje i uključuje PIP zaslon.

1) Off

2) On

Source

Size

Position

Odabir izvora ulaznog signala za PIP.

Analog / Digital(PC) : Način rada Video / S-Video

Promjena veličine PIP prozora.

/ / /

Ako odaberete i u izborniku Size (Veličina),

Position (Položaj) se neće aktivirati.

Promjena položaja PIP prozora.

/ / /

Setup

Zadana se postavka može razlikovati ovisno o odabranom načinu unosa (izvor ulaznog signala odabran s popisa vanjskih ulaza) i odabranoj rezoluciji.

Izbornik Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

Možete birati između 11 jezika.

Language

Transparency

Blue Screen

Reset

Mijenja (ne)prozirnost pozadine OSD-a.

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Ako signala nema ili je vrlo slab, plava pozadina automatski zamjenjuje sliku punu šuma. Ako želite nastaviti gledati lošu sliku, morate postaviti način rada

"Blue screen" na "Off".

Parametri slike zamjenjuju se standardnim tvorničkim vrijednostima.

1) Image Reset : Parametri slike su zamijenjeni tvornički zadanim vrijednostima.

- Dostupno samo u načinu rada Analog

2) Color Reset : Parametri boje su zamijenjeni tvornički zadanim vrijednostima

- Dostupno samo u načinu rada Analog/Digital

(PC)

Analog

- Image Reset

Analog

- Color Reset

Digital : PC

- Color Reset

Pregled

| Instalacija | OSD način rada | Kalibracija boja | Deinstalacija | Rješavanje problema ;

Pregled

Što je MagicTune™

Rad monitora može varirati ovisno o grafičkoj kartici, računalu, uvjetima osvjetljenja i drugim faktorima u radnoj okolini. Kako bi dobili najbolju sliku na monitoru, morate ga podesiti za svoje jedinstvene postavke. Nažalost, ručne komande za ugađanje slike često stvaraju velike poteškoće. Za odgovarajuće ugađanje potreban je jednostavan program koji će vas korak po korak voditi kroz postupak dobivanja sveukupno najbolje kvalitete slike.

U većini slučajeva već jednostavno dotjerivanje svjetline ili kontrasta zahtijeva navigaciju pomoću zaslonskih

(OSD) izbornika s više razina koje nije lako razumjeti. Osim toga, nema povratnih informacija koje bi vam pomogle da ispravno dotjerate postavke monitora. MagicTune™ je softverski uslužni program koji vas vodi kroz postupak ugađanja pomoću lako razumljivih uputa i specifičnih pozadinskih uzoraka za svaku kontrolu monitora.

Postavke prikaza za svakog korisnika mogu se spremiti, što omogućuje jednostavan odabir karakteristika prikaza ako se računalom služi više korisnika ili ako jedan korisnik ima više definiranih pretprogramiranih postavki za različite sadržaje i ambijentalna osvjetljenja.

Osnovna funkcionalnost

MagicTune™ je softverski alat koji omogućuje dotjerivanje postavki monitora i ugađanje boja pomoću protokola

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface – Naredbeno sučelje kanala za prikaz podataka)

Sva dotjerivanja prikaza vrše se pomoću softvera kako bi se eliminirala potreba za korištenjem zaslonskih (OSD) izbornika monitora. protocol. MagicTune™ podržava Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home i XP Professional.

Za korištenje softvera MagicTune™ preporučuje se operativni sustav Windows™ 2000 ili kasnija verzija.

MagicTune™ omogućuje brzo i precizno ugađanje prikaza uz mogućnost jednostavnog spremanja i korištenja konfiguracija monitora koje su najbolje prilagođene vama.

OSD način rada

OSD način rada omogućuje jednostavno dotjerivanje postavki monitora bez poduzimanja unaprijed definiranih koraka. S lakoćom možete pristupiti željenoj stavci izbornika.

Pregled | Instalacija | OSD način rada | Kalibracija boja | Deinstalacija | Otklanjanje poteškoća ;

Instalacija

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM uređaj.

2. Kliknite instalacijsku datoteku za MagicTune™.

3. Odaberite jezik instalacije i kliknite “Next“ (Dalje).

4. Kad se pojavi prozor čarobnjaka InstallShield Wizard, kliknite "Next."

5. Odaberite "I accept the terms of the license agreement" (Prihvaćam odredbe ugovora o licenciranju) da biste prihvatili uvjete upotrebe.

6. Odaberite mapu u koju želite instalirati program MagicTune™.

7. Kliknite "Install" (Instaliraj).

8. Pojavit će se prozor "Setup Status" (Stanje instalacije).

9. Kliknite "Finish" (Završi).

10. Kad instalacija bude dovršena, ikona programa MagicTune™ pojavit će se na vašoj radnoj površini.

Dvaput kliknite ikonu da biste pokrenuli program.

Ikona izvršavanja programa MagicTune™ možda se neće pojaviti, ovisno o specifikacijama računalnog sustava ili monitora. Ako se to dogodi, pritisnite tipku F5.

Poteškoće prilikom instalacije

Na instalaciju programa MagicTune™ mogu utjecati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje. Ako naiđete na poteškoće, proučite odjeljak

"Troubleshooting".

Minimalna konfiguracija sustava

Operacijski sustavi z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ NT

z z z

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Hardver

Za korištenje softvera MagicTune™ preporučuje se operativni

sustav Windows™ 2000 ili kasnija verzija. z z

32 MB ili više memorije

25 MB ili više prostora na tvrdom disku

* Za dodatne informacije posjetite web-mjesto

programa MagicTune™.

Pregled | Instalacija |

OSD način rada

| Kalibracija boja | Deinstalacija | Otklanjanje poteškoća ;

MagicTune™ omogućuje brzo i precizno ugađanje prikaza uz mogućnost jednostavnog spremanja i korištenja konfiguracija monitora koje su najbolje prilagođene vama. z z

Ovisno o specifikacijama svakog pojedinog monitora, rad s OSDom može u određenoj mjeri odudarati od objašnjenja danih u knjižici s uputama

Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio programa

MagicTune™ možda neće raditi normalno.

z

Način rada MagicTune™ ovisi o modelu monitora.

OSD način rada

OSD način rada olakšava dotjerivanje postavki na svim monitorima. Kad je odabran, jezičci pri vrhu upravljačkog prozora prikazuju općenite opise stavki podizbornika za dotjerivanje postavki. Kad je odabran, svaki jezičac prikazuje popis izbornika. Radi bržeg dotjerivanja postavki onitora, OSD način rada omogućuje jednostavan i praktičan pristup svim jezičcima i stavkama podizbornika.

Funkcije gumba

OK (U redu)

Reset (Ponovno

postavi)

Primjenjuje načinjene izmjene i napušta MagicTune™.

Vrijednosti prikazane u aktivnom upravljačkom prozoru vraća na one koje preporučuje proizvođač.

Cancel (Odustani)

Napušta MagicTune™ ne primjenjujući načinjene izmjene. Ako u upravljačkom prozoru niste načinili nikakve izmjene, klik na "Cancel" nema nikakvog učinka.

Jezičac Picture (Slika)

Omogućuje korisniku dotjerivanje zaslonskih postavki na željene vrijednosti.

Brightness

Cijeli zaslon čini svjetlijim ili tamnijim. Ako svjetlina nije postavljena na odgovarajuću razinu, možda neće biti moguće azaznati pojedinosti u tamnijim dijelovima slike.

Prilagodite svjetlinu optimalnim uvjetima prikaza.

Contrast

Resolution

Regulira razliku u svjetlini svijetlih i tamnih područja na zaslonu. Određuje oštrinu slike.

Prikaz svih razlučivosti zaslona koje program podržava.

MagicBright™ je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Na raspolaganju su sljedeći načini rada: tekst (Text), Internet i zabava (Entertain). Svaki od gore navedenih načina ima svoju pretkonfiguriranu jačinu svjetlosti. Možete jednostavno odabrati jednu od tri postave pritiskom na MagicBright™ kontrolne tipke.

MagicBright™

1. Text : normalna svjetlina Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.

2. Internet : srednje jaka svjetlina Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.

3. Entertain : izražena svjetlina Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.

4. Custom (Proizvoljno) : Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj udobnosti pri gledanju. U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast (kontrast) putem OSD izbornika.

Jezičac Color (Boja)

Dotjeruje "toplinu" boja pozadine monitora ili slike.

MagicColor i Gamma (Gama) se prikazuju samo na monitorima koji podržavaju te funkcije.

Color Tone

(Nijansa

boje)

Omogućuje mijenjanje nijanse boje. z z

Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4

Off

Način rada Color Tone (Ton boje) ovisi o modelu monitora. Neki monitori podržavaju samo četiri načina rada( Warm, Normal, Cool, Custom)

Color

Control

(Kontrola

boje)

Dotjeruje boju slike na monitoru.

Boju monitora možete izmijeniti u željenu boju. z

Not Available

Calibration

MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih

(Kalibracija) slika i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući kvalitetu slike.

MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući kvalitetu slike.

MagicColor

1. OFF : Povratak u izvorni način rada.

2. DEMO : Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine primjene.

3. Full : Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.

4. Intelligent : Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i realističnije tonove kože.

Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom svjetlinom.

Gamma

Gamma način rada ovisi o modelu monitora. Neki monitori podržavaju samo tri načina rada (Mode1, Mode2, Mode3)

Ovo se odnosi na postupak koji se koristi za optimiziranje boje prema potrebama korisnika i održavanje optimizirane boje. Magictune je koristan za korisnike koji pomoću sustava Windows žele pregledavati slike, kako one na webu, tako i one s digitalnih kamera ili skenera.

6-Color z z z

Saturation - za podešavanje krome (intenziteta boje).

Hue - za podešavanje tona boje.

Reset(Vraćanje početnih postavki) - za vraćanje na početne tvorničke postavke na zaslonu.

MagicColor i Gamma (Gama) se prikazuju samo na monitorima koji podržavaju te funkcije.

Jezičac Image (Slika)

Prilagodite vrijednosti za Fine (Fino), Coarse (Grubo) i položaj.

Image Setup

(Postavljanje

slike) z z z

Fine : Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga.

Ako se smetnje nastave i nakon dotjerivanja pomoću izbornika Fine (Fino), ponovite dotjerivanje nakon izmjene frekvencije (radnog takta).

Coarse : Uklanja smetnje poput okomitih pruga.

Grubo dotjerivanje može utjecati na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz možete vratiti u sredinu zaslona pomoću izbornika Horizontal Control.

Auto Setup : Automatsko podešavanje omogućava monitoru da se samostalno podesi na dolazeći video signal. Vrijednosti preciznog, grubog usklađivanja i položaja se automatski podešavaju.

Position

Sharpness

Slijedite ove upute za promjenu horizontalne, vertikalne pozicije prikaza na monitoru.

Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.

Jezičac Option (Mogućnosti)

MagicTune™ možete konfigurirati koristeći sljedeće mogućnosti.

Otvara dijaloški okvir Preferences. Korištene postavke imat će "V" u potvrdnom okviru. Da biste uključili ili isključili bilo koju osobnu postavku, dovedite pokazivač iznad potvrdnog okvira i kliknite.

Preferences

(Osobne

postavke)

Source Select

Color Weakness z z

Enable task tray menu (Omogućivanje izbornika na traci zadataka)

Za pristup izbornicima MagicTune™ pritisnite ikonu u [task tray menu] (izborniku za omogućavanje zadatka).

Izbornici se ne prikazuju ako [Enable System Tray] (Omogućavanje sistemskih zadataka) nije izbrano u izborniku [Options] (Mogućnosti) > [Basic Settings]

(Osnovne postavke).

Select Language (Odabir jezika) odabrani jezik odnosi se samo na OSD. z z

Analog

Digital

Ovo se odnosi na postupak koji se koristi za optimiziranje boje i održavanje optimirane boje pomoću programa za provjeru djelomične sljepoće na boje tj. one koja se odnosi samo na neke boje (Partial Color Blindness Test).

PIP z z z

PIP

Off - za otkazivanje djelomične provjere sljepoće na boje.

Custom - provjera djelomične sljepoće na boje.

Reset - za vraćanje na početne tvorničke postavke na zaslonu.

Kada su na monitor priključeni vanjski A/V uređaji kao što su video rekorderi ili DVD-i, PIP vam omogućuje gledanje video materijala s tih uređaja u malom prozoru koji se prikazuje preko PC Video signala.

Isključuje i uključuje PIP zaslon.

Source

Size

Position

Odabir izvora ulaznog signala za PIP.

Promjena veličine PIP prozora.

Promjena položaja PIP prozora.

Jezičac Support (Podrška)

Prikazuje inventarski identifikator i broj verzije programa te vam omogućuje upotrebu sustava pomoći.

Help

Posjetite web-mjesto programa MagicTune™ ili kliknite da biste otvorili datoteke pomoći

(korisnički priručnik) ako vam je potrebna bilo kakva pomoć pri instalaciji ili korištenju programa

MagicTune™. Korisnički priručnik otvara se u osnovnom prozoru preglednika.

Asset ID (ID

Za kontrolu monitora klijenta možete koristiti poslužitelja.(Morate instalirati program poslužitelja

uređaja) kako biste ovaj program koristili kao klijent)

User Name (Korisničko

ime)

User ID (ID

korisnika)

Server IP (IP

poslužitelja)

Prikazuje korisničko ime koje je registrirano u osobnom računalu.

Prikazuje ID korisnika koji je registriran u osobnom računalu.

Unesite IP poslužitelja.

Version

Department (Odjel) Unesite odjel.

Location (Lokacija) Unesite lokaciju.

Prikazuje broj verzije programa MagicTune™.

Pregled | Instalacija | OSD način rada |

Kalibracija boja

| Deinstalacija | Rješavanje problema ;

Kalibracija boja(Color Calibration)

1. Kalibracija boja(Color Calibration)

“Kalibracija boja(Color Calibration)” vodi vas do optimalnih uvjeta prikaza boja na vašem monitoru.

Nastavite sa sljedećih 5 koraka za postizanje optimalnog prikaza boja.

1. Pomoću “Brightness control bar(Trake za kontrolu svjetline)” regulirajte svjetlinu kontrolne točke i pozadinskog uzorka.

2. Kad na “Control patch(kontrolnoj točki)” uočite određenu nijansu boje, pomaknite pokazivač u smjeru te nijanse služeći se “Color reference Circle(Referentnim krugom boja)”.

=> Kada dovršite dotjerivanje, na kontrolnoj točki nećete moći opaziti nikakve nijanse boja.

3. Kad dovršite dotjerivanje iz 1. koraka, kliknite gumb “Next” (Dalje).

4. Ponovite postupke 1), 2), 3) za preostale korake 2 ~ 5.

5. Učinak kalibracije lako možete vidjeti klikom na gumb “Preview” (Pregled)!

Na koji način više korisnika može koristiti ugođene postavke boja

Definicija

Kada monitor koristi više korisnika, moguće je spremiti vrijednosti ugođene pomoću kalibracije boja za svakog pojedinog korisnika Moguće je spremiti 5 različitih postavki boja.

1. Kako spremiti prilagođene postavke boja:

Pritisnite Next (Sljedeće) za promjenu u Apply (Primjena), a zatim spremite prilagođene postavke boja. Moguće je spremiti do 5 postavki.

2. Kako primijeniti spremljene postavke boja:

Pritisnite gumb Multi User (Više korisnika) na glavnom zaslonu da biste odabrali i koristili jednu od spremljenih postavki boja.

2. Pregled(Preview)

Pritisnite gumb “Preview” u odjeljku “Color Calibration“.

Prikazat će se sljedeća slika.

1. Pritisnite gumb “View Calibrated” da biste vidjeli učinak svoje kalibracije.

2. Pritisnite gumb “View Uncalibrated” da biste vidjeli izvornu sliku.

Pregled | Instalacija | OSD način rada | Kalibracija boja |

Deinstalacija

| Rješavanje problema ;

Deinstalacija

Program MagicTune™ moguće je deinstalirati samo pomoću mogućnosti "Add or Remove Programs" u

Control Panelu (Upravljačkoj ploči) operacijskog sustava Windows™.

Za uklanjanje programa MagicTune™ provedite sljedeće korake.

1. Pođite na [traka zadataka] ' [Start] ' [Settings] i u izborniku odaberite [Control Panel]. If the program runs on Windows™ XP, go to [Control Panel] in the [Start] menu.

2. U Control Panelu kliknite ikonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe).

3. Na zaslonu "Add or Remove Programs" pronađite stavku "MagicTune™". Kliknite tu stavku da biste je označili.

4. Kliknite gumb "Change/Remove" (Promijeni/Ukloni) da biste uklonili program.

5. Kliknite "Yes" (Da) da biste započeli postupak deinstalacije.

6. Pričekajte da se pojavi dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstalacija dovršena).

Posjetite web-stranice

programa MagicTune™ za tehničku podršku za MagicTune™, odgovore na najčešća pitanja i nadogradnje softvera.

Pregled | Instalacija | OSD način rada | Kalibracija boja | Deinstalacija |

Rješavanje problema

;

Rješavanje problema

Trenutni računalni sustav nije kompatibilan sa softverom MagicTune™.

Pritisnite OK i pritisnite na "Shortcut to the MagicTune™ site" (Prečica za MagicTune™

stranicu) i pogledajte našu početnu stranicu za daljnje upute.

Moglo bi doći do pogreške ako video/grafička kartica nije na popisu

'Available' (Dostupno).

(Najnovije ili najstarije video kartice možda neće biti kompatibilne.)

Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.

Može doći do pogreške ako je proizvođač kartica modificirao upravljački program video kartice ili čip za grafiku, čak i ako se video kartica nalazi na popisu.

Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.

Provjerite je li vaš monitor proizvod tvrtke Samsung. Proizvodi drugih proizvođača mogu uzrokovati pogreške.

Ovu značajku podržavaju samo proizvodi tvrtke Samsung.

Do pogreąke moľe doći čak i ako je vaą monitor proizvod tvrtke Samsung, ali je zastario.

Provjerite podrľava li vaą monitor MagicTune™.

Ovu značajku podrľavaju samo monitori registrirani na naąoj početnoj stranici.

Provjerite monitor prije kupnje jer zastarjeli modeli nisu podrľani.

Do pogreąke dolazi ako informacije za EDID (Extended Display Identification Data) ne postoje za trenutni monitor.

To se događa ako se na radnoj povrąini odabere Start > Setup (Postavke) >

Control Panel (Upravljačka ploča) > System (Sustav) > Hardware (Hardver) >

Device Manager (Upravitelj uređajima)> Monitor, ukloni trenutni "Plug-and-play monitor" i traľi novi hardver, ali sustav ne moľe pronaći nijedan "Plug-and-play monitor".

Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.

Do pogreąke dolazi pri zamjeni monitora novim kada je napajanje sustava isključeno, a sustav nije ponovno pokrenut.

Ponovno pokrenite sustav pri svakoj zamjeni monitora prije koriątenja softvera

MagicTune™.

Do pogreąke dolazi ako upravljački program video kartice nije ispravno instaliran.

Ovo se događa ako se popis trenutni video kartica ne prikazuje normalno. Ovo moľete provjeriti pritiskom na Start > Setup (Postavke) > System (Sustav) >

Hardware (Hardver) > Device Manager (Upravitelj uređajima) > Display Adapter

(Prikaz adaptera).

Posjetite web-stranicu proizvođača video kartica i preuzmite najnoviji upravljački program.

Za dodatne informacije o video kartici obratite se proizvođaču kartice.

Za osiguravanje normalnog rada ponovno pokrenite sustav.

Do pogreąke dolazi kada se sustav ponovno ne pokrene nakon instalacije softvera

MagicTune™.

(Samo za Win98SE i WinMe.)

Ponovno pokrenite sustav prije koriątenja.

Za najbolje performanse softvera MagicTune™ podesite optimalnu rezoluciju. Za

optimalnu rezoluciju pogledajte Korisnički priručnik.

Ako ne podesite optimalnu rezoluciju i izvedete kalibraciju boje, monitor se ne moľe podesiti na optimalno stanje.

Za optimalnu rezoluciju pogledajte priručnik.

Ova video kartica ne podrľava MagicTune™.

Instalirajte novi upravljački program video kartice.

Do pogreąke dolazi ako upravljački program video kartice nije ispravno instaliran.

Ovo se događa ako se popis trenutnih video kartica ne prikazuje normalno. Ovo moľete provjeriti pritiskom na Start > Setup > System (Sustav) > Hardware

(Hardver) > Device Manager (Upravitelj uređajima) > Display Adapter (Prikaz adaptera).

Posjetite web-stranicu proizvođača video kartica te preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program.

Za dodatne informacije o video kartici obratite se proizvođaču kartice.

S obzirom da program Highlight koristi komunikacijske linije

izađite iz programa Highlight prije nego ąto pristupite softveru MagicTune™.

Neki od Samsung CDT monitora podrľavaju funkciju Highlight.

Kod istodobnog koriątenja funkcije Highlight i softvera MagicTune™ dolazi do konflikta ąto uzrokuje pogreąke.

Prije nego ąto počnete koristiti MagicTune™ obavezno ISKLJUČITE Highlight.

Rješavanje problema

z

MagicTune™ možda neće raditi ako je tijekom rada programa MagicTune™ bio zamijenjen monitor, upravljački program ili grafička kartica. U tom slučaju ponovo pokrenite sustav.

Simptom

Provjerite funkcionira li

MagicTune™ pravilno.

Provjera stavki Rješenja

Značajka MagicTune™ je dostupna samo za računalo

(VGA) sa sustavom

Windows koji podržava Plug and Play.

* Kako bi provjerili podržava li vaše računalo značajku MagicTune™, pratite korake u nastavku (kod operativnog sustava Windows™

XP);

Control Panel (Upravljačka ploča) →

Performance and Maintenance (Performanse i

održavanje) → System (Sustav) → Hardware

(Hardver) → Device Manager (Upravitelj uređajima) → Monitors (Monitor) → Nakon brisanja Plug and Play monitora, pronađite 'Plug and Play monitor' pretraživanjem novog hardvera.

MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš monitor. Ako imate problema s grafičkom karticom, posjetite našu web-stranicu i provjerite popis kompatibilnih grafičkih kartica. http://www.samsung.com/monitor/MagicTune

MagicTune™ ne radi pravilno.

Jeste li promijenili osobno računalo ili grafičku karticu?

Preuzmite najnoviji program. Program možete preuzeti na web-stranici http://www.samsung.com/monitor/MagicTune

.

z z

Posjetite web-stranicu

programa MagicTune™ za tehničku podršku za MagicTune™, odgovore na najčešća pitanja i nadogradnje softvera.

Posjetite našu web-stranicu

i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.

Pregled

| Instalacija | Sučelje | Deinstaliranje |

Pregled

Što je MagicRotation?

Rješavanje problema

Tradicionalno, monitori računala su korisniku omogućavali pregled samo u vodoravnom položaju.

U današnjem informatičkom dobu sve više korisnika želi svakodnevno gledati dokumente, web-stranice, epoštu itd. Takve vrste aplikacija lakše je gledati u okomitom položaju jer je tako cijeli sadržaj vidljiv na zaslonu. To značajno poboljšava korisnikovu produktivnost omogućavajući mu jednostavno prebacivanje iz vodoravnog u okomiti položaj.

Softver MagicRotation tvrtke Samsung Electronics, Inc. pruža korisniku mogućnost okretanja monitora

(orijentacija 0, 90, 180, 270), što omogućava optimalnu iskoristivost monitora računala, bolje gledanje i poboljšanu produktivnost.

Osnovna funkcija

MagicRotation podržava operativne sustave Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home i XP Professional.

* Windows™ je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation,Inc.

Pregled |

Instalacija

| Sučelje | Deinstaliranje | Rješavanje problema

Instalacija

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.

2. Pritisnite instalacijsku datoteku MagicRotation.

3. Odaberite jezik za instalaciju, pritisnite "Next" (Sljedeće).

4. Kada se pojavi prozor Installation Shield Wizard (Čarobnjak za Installation Shield), pritisnite

"Next" (Sljedeće).

5. Odaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Prihvaćam uvjete licencnog ugovora) kako biste prihvatili uvjete za korištenje.

6. Odaberite mapu za instaliranje programa MagicRotation.

7. Pritisnite "Install" (Instaliraj).

8. Pojavljuje se prozor "Installationation Status" (Status instalacije).

9. Pritisnite "Finish" (Gotovo).

Za pravilan rad programa MagicRotation potrebno je ponovno pokrenuti sustav.

10. Nakon završetka instalacije na radnoj površini pojavit će se izvedbena ikona programa MagicRotation.

Problemi prilikom instalacije

Na instalaciju programa MagicRotation mogu utjecati faktori kao što su video kartica, matična ploča i mrežno okruženje. Ako se tijekom instalacije pojave problemi pogledajte

"Troubleshooting"

(Rješavanje problema).

Ograničenja

1. Pogonski program za monitor mora biti pravilno učitan kako bi MagicRotation ispravno radio.

Potrebno je instalirati najnoviju verziju pogonskog programa za monitor.

2. Ako neke aplikacije poput Windows™ Media Player, Real Player itd. ne prikazuju pravilno datoteke s filmovima u orijentacijama 90, 180 i 270, učinite sljedeće:

{

Zatvorite aplikaciju.

{

{

Odaberite orijentaciju (90, 180, 270) u kojoj želite gledati aplikaciju.

Ponovno pokrenite aplikaciju.

U većini slučajeva to bi trebalo otkloniti problem.

3. Korisničke aplikacije koje koriste OpenGL i DirectDraw (trodimenzionalno crtanje) neće funkcionirati prema odabranoj orijentaciji (90, 180, 270). npr. 3D igrice

4. Korisničke aplikacije zasnovane na DOS sustavu u načinu rada Full Screen (Prikaz preko cijelog zaslona) neće funkcionirati prema odabranoj orijentaciji (90, 180, 270).

5. Dual nije podržan u operativnom sustavu Windows™ 98, ME, NT 4.0.

6. MagicRotation ne podržava 24 bita po pikselu (bitovna dubina / kvaliteta boje).

7. Ako mijenjate grafičku karticu, preporučujemo da prije toga deinstalirate softver MagicRotation.

Zahtjevi sustava

Operativni sustav z z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ NT 4.0

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Hardver z z

Više od 128 MB memorije (preporučeno)

Više od 25 MB slobodnog prostora na tvrdom disku

Service Pack programski paketi z z

Preporučujemo da instalirate najnoviji Service Pack.

Za operativni sustav Windows™ NT 4.0, preporučujemo da instalirate Internet Explorer 5.0 i kasnije verzije s komponentom Active Desktop.

* Za više informacija posjetite MagicRotation web-stranicu

.

* Windows™ je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation,Inc.

Pregled | Instalacija |

Sučelje

| Deinstaliranje | Rješavanje problema z z

Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio programa MagicTune

možda neće raditi normalno.

AutoRotation (Automatsko rotiranje): Prikaz zaslona će se rotirati automatski prilikom rotiranja monitora.

Kako biste pokrenuli AutoRotation, pratite upute u nastavku. z

Instalirajte programe MagicRotation™ i MagicTune™ 3.6 na računalo z z

Pokrenite MagicTune™ 3.6

Option Preference → Potvrdite okvirić u izborniku enable task tray menu

(omogućavanje zadatka). z z

Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio programa

MagicTune možda neće raditi normalno.

Dopušteni kut rotacije monitora određen je modelom monitora.

Sučelje

Izbornik sa zadacima

Izbornik se pojavljuje prilikom pritiska na desnu tipku miša.

Rotate (Okretanje): Monitor će se okrenuti za 90 stupnjeva

Rotate to 0 (Okretanje do 0 stupnjeva): Prikaz će se rotirati za 0 stupnjeva od trenutnog kuta.

Rotate to 90 (Okretanje do 90 stupnjeva): Prikaz će se rotirati za 90 stupnjeva od trenutnog kuta.

Rotate to 180 (Okretanje do 180 stupnjeva): Prikaz će se rotirati za 180 stupnjeva od trenutnog kuta.

Rotate to 270 (Okretanje do 270 stupnjeva): Prikaz će se rotirati za 270 stupnjeva od trenutnog kuta.

Hot key (Tipka za aktiviranje programa): Tipke za aktiviranje programa su zadane i korisnik ih može promijeniti.

Korisnik ih može odrediti izravno pomoću tipkovnice nakon promjene postojeće tipke za aktiviranje programa. Korisnik može stvoriti tipku za aktiviranje programa kombinacijom tipki Shift, Ctrl, Alt i općih tipki. Ako pritisnete samo opću tipku, bit će određena kao Alt+opća tipka.

Help (Pomoć): Prikazuje HELP (Pomoć) programa MagicRotation™.

About (O): Prikazuje verziju i autorska prava programa MagicRotation™.

Exit (Izlaz): Napušta program MagicRotation™.

Pregled | Instalacija | Sučelje |

Deinstaliranje

| Rješavanje problema

Deinstaliranje

Program MagicRotation je moguće ukloniti samo pomoću opcije "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) na upravljačkoj ploči operativnog sustava Windows™.

Za uklanjaje programa MagicRotation učinite sljedeće korake.

1. Idite na [Task Tray / Programska traka] ' [Start/Početak] ' [Settings/Postavke] i odaberite [Control

Panel / Upravljačka ploča] u izborniku.

Ako se program pokreće u sustavu Windows™ XP, idite na [Control Panel / Upravljačka ploča] u izborniku [Start/Početak].

2. Pritisnite ikonu "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) na upravljačkoj ploči.

3. Na zaslonu "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) idite prema dolje i pronađite

"MagicRotation"

Pritisnite za označavanje.

4. Pritisnite gumb "Change/Remove" (Promijeni/Ukloni) kako biste uklonili program.

5. Pritisnite "Yes" (Da) za početak procesa deinstaliranja.

6. Pričekajte da se pojavi dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstaliranje završeno).

7. Nakon deinstaliranja ponovno pokrenite sustav kako biste dovršili deinstaliranje.

Posjetite MagicRotation web-stranicu

za tehničku podršku za MagicRotation, često postavljana pitanja

(pitanja i odgovori) i nove verzije softvera.

* Windows™ je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation,Inc.

Pregled | Instalacija | Sučelje | Deinstaliranje |

Rješavanje problema

Rješavanje problema

Prije nego što pozovete tehničku podršku

z

Softver MagicRotation radi s instaliranim pogonskim programom za monitor koji vam isporučuje dobavljač grafičke kartice kako biste imali mogućnost okretanja monitora. Ako instalirani pogonski program za monitor ne radi ispravno ili ima viruse, virusi ostaju čak i nakon instalacije softvera

MagicRotation.

Nepravilan/nasumičan rad uslijed problema s instaliranim pogonskim programom za monitor nije povezan s radom softvera MagicRotation.

Kako biste utvrdili postoji li problem s instaliranim pogonskim programom za monitor, možete poduzeti sljedeće korake:

1. Provjerite javlja li se problem u orijentaciji 0 (vodoravni položaj) i 90 (okomiti položaj).

2. Provjerite javlja li se problem pri različitim dubinama boje (8/16/32 bita po pikselu) i različitim rezolucijama (800 x 600, 1024 x 768).

3. Provjerite javlja li se problem kada softver MagicRotation nije instaliran.

Ako se problem ponavlja u nekom/svim navedenim slučajevima, možda postoji problem s instaliranim pogonskim programom za monitor:

Za rješenje problema potrebno je učiniti sljedeće:

1. Deinstalirajte softver MagicRotation.

2. Nabavite najnoviji pogonski program za monitor od dobavljača grafičke kartice.

Najnovije pogonske programe za monitor (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL itd.) jednostavno je preuzeti s njihovih web-stranica.

3. Instalirajte najnoviji pogonski program za monitor

4. Instalirajte softver MagicRotation. U većini slučajeva to bi trebalo otkloniti problem. z

MagicRotation možda neće raditi ako je monitor zamijenjen ili ukoliko se pogonski program grafičke kartice ažurira dok MagicRotation radi.

U tom slučaju, ponovno pokrenite sustav. z

Posjetite MagicRotation web-stranicu

za tehničku podršku za MagicRotation, često postavljana pitanja (pitanja i odgovori) i nove verzije softvera.

Prije nego što pozovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoć, molimo nazovite broj telefona na jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku .

Simptom

Na ekranu nema slike.

Ne mogu uključiti monitor.

Provjera stavki

Je li priključni kabel ispravno spojen?

Možete li na zaslonu vidjeti " "Check Signal

Cable" ?

Ako je monitor uključen, ponovno podignite računalo da biste vidjeli početni zaslon (login-zaslon), koji bi se trebao prikazati.

Napomena: Ako se ne pojavi inicijalni zaslon

(login-zaslon), potražite servis ili svog dobavljača .

Rješenje

Provjerite spoj priključnog kabela i napajanje.

(Priključeno pomoću D-sub kabela)

Provjerite spoj signalnog kabela.

(Povezano pomoću DVI kabela)

Ako se na monitor pojavljuje poruka o grešci iako je monitor ispravno priključena, provjerite je li status monitora postavljen na analogno.

'SOURCE' tipku kako bi monitor provjerio izvor ulaznog signala.

Ako se pojavi inicijalni zaslon (login-zaslon), podignite računalo u odgovarajućem modu

(sigurnosni mod za Windows ME/XP/2000) i zatim promijenite frekvenciju video kartice.

(Pročitajte Pretprogramirana podešenja )

Možete li vidjeti " "Not

Optimum Mode",

"Recommended Mode

1600 x 1200 60Hz" na zaslonu?

Ovu poruku možete vidjeti ako je signal s video kartice veći od maksimalne razlučivosti i frekvencije na kojima monitor može ispravno raditi.

Podesite maksimalnu razlučivost i frekvenciju tako da monitor može ispravno raditi.

Ako zaslon prelazi UXGA ili 75 Hz (u slučaju

UXGA, 60 Hz), prikazuju se poruke "Not

Optimum Mode" (Način rada nije optimalan),

"Recommended Mode 1600 X 1200

60Hz" (Preporučeni način rada: 1600 X 1200

60Hz). Ako zaslon prelazi 85 Hz, zaslon će raditi normalno, ali će se na jednu minutu pojaviti poruke "Not Optimum Mode" (Način rada nije optimalan), "Recommended Mode 1600 X 1200

60Hz" (Preporučeni način rada: 1600 X 1200

60Hz) i tada nestati. Tijekom tog perioda od

jedne minute promijenite načina rada u preporučeni.

(Poruke se ponovo prikazuju ako se sustav ponovo podigne.)

Monitor je u PowerSaver-modu. Na zaslonu nema slike.

Treperi li indikator uključenosti na monitoru u intervalima od 1 sekunde?

Pritisnite tipku na tipkovnici ili pomaknite miša kako biste aktivirali monitor i vratili sliku na zaslon.

Ako se slika još nije pojavila, pritisnite gumb '

SOURCE ' (Unos/Izvor).

Zatim pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako biste aktivirali zaslon i kako bi se na zaslonu ponovno pojavila slika.

Je li zaslon spojen pomoću DVI kabela?

Ako podignete sustav prije nego spojite DVI kabel ili ako iskopčate, a zatim ponovno spojite

DVI kabel za vrijeme dok je sustav aktivan, a određene vrste grafičkih kartica ne odašilju video signale, može se pojaviti prazan zaslon. Spojite

DVI kabel, a zatim ponovno podignite sustav.

Deblokirajte OSD pritiskom i držanjem gumba

MENU barem 5 sekundi.

Ne mogu vidjeti On

Screen Display

(zaslonski izbornik).

Zaslon ima čudne boje ili je crno-bijel.

Jeste li blokirali On

Screen Display (OSD) kako biste spriječili izmjene?

Prikazuje li zaslon samo jednu boju kao da gledate zaslon kroz celofan?

Provjerite spoj signalnog kabela.

Uvjerite se da je video kartica do kraja utaknuta u svoj priključak.

Jesu li boje zaslona postale čudne nakon rada nekog programa ili zbog pada sustava između aplikacija?

Ponovno podignite računalo.

Je li video kratica ispravno podešena?

Podesite video karticu pomoću priručnika uz video karticu.

Zaslon je odjednom izgubio uravnoteženost.

Jeste li promijenili video karticu ili upravljački program?

Jeste li podesili razlučivost ili frekvenciju monitora?

Podesite položaj i veličinu slike na zaslonu pomoću OSD-a.

Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.

(Pročitajte Pretprogramirana podešenja ).

Zaslon je defokusiran ili se OSD ne može podesiti.

Zaslon može postati neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.

Ponovno podesite položaj pomoću OSD-a.

Jeste li podesili razlučivost ili frekvenciju na monitoru?

Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.

(Pročitajte Pretprogramirana podešenja ).

LED-indikator treperi, ali na zaslonu nema slike.

Na zaslonu se prikazuje samo 16 boja. Boje zaslona su se promijenile nakon promjene video kartice.

Pojavila se poruka koja glasi "Unrecognized monitor, Plug & Play

Je li frekvencija ispravno podešena kad ste provjerili

Programirane postavke prikaza na izborniku?

Podesite ispravnu frekvenciju pomoću priručnika uz video karticu i Pretprogramiranih podešenja .

(Maksimalna frekvencija po razlučivosti se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)

Jesu li boje sustava

Windows ispravno podešene?

Je li video kratica ispravno podešena?

Jeste li instalirali upravljački program monitora?

Za Windows ME/XP/2000:

Ispravno podesite boje na Control Panel,

Display (Prikaz), Settings (Postavke).

Podesite video karticu pomoću priručnika uz video karticu.

Instalirajte upravljački program monitora prema uputama za instalaciju upravljačkog programa.

(VESA DDC) monitor found" (Nepoznati monitor, pronađen

Plug & Play (VESA

DDC) monitor).

Provjerite funkcionira li

MagicTune pravilno.

Pogledajte u priručniku uz video karticu da li je podržana funkcija Plug

& Play (VESA DDC).

Instalirajte upravljački program monitora prema uputama za instalaciju upravljačkog programa.

Značajka MagicTune™ je dostupna samo za računalo (VGA) sa sustavom Windows koji podržava Plug and

Play.

* Kako bi provjerili podržava li vaše računalo značajku MagicTune™, pratite korake u nastavku (kod operativnog sustava Windows™

XP);

Control Panel (Upravljačka ploča) › Performance and Maintenance (Performanse i održavanje) →

System (Sustav) → Hardware (Hardver) →

Device Manager (Upravitelj uređajima) →

Monitors (Monitor) → Nakon brisanja Plug and

Play monitora, pronađite 'Plug and Play monitor' pretraživanjem novog hardvera.

MagicTune je dodatni softver za monitor. Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš monitor. Ako imate problema s grafičkom karticom, posjetite našu web-stranicu i provjerite popis kompatibilnih grafičkih kartica. http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ ne radi pravilno.

Jeste li promijenili osobno računalo ili grafičku karticu?

Preuzmite najnoviji program. Program možete preuzeti na web-stranici http://www.samsung.com/monitor/magictune .

Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune MAC.

Provjerite sljedeće stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.

1. Provjerite da li su priključni kabel i kabel ispravno spojeni na računalo.

2. Provjerite da li računalo svira više od 3 puta kod podizanja.

(Ako da, potražite servis za matičnu ploču računala.)

3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali računalo, provjerite da li je instaliran upravljački program za adapter(video) i upravljački program za monitor.

4. Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56Hz ~75Hz.

(Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra 60 Hz.)

5. Ako imate problema prilikom instalacije upravljačkog programa za adapter (video), podignite računalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, (Sustav)

Device Administrator" (Administrator uređaja) i zatim ponovno podignite računalo i ponovno instalirajte upravljački program za adapter (video).

Napomena : Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis .

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Odgovor

Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji korištenog upravljačkog programa.

(Za detalje pročitajte priručnik uz računalo ili video kraticu.)

Kako mogu podesiti razlučivost? Windows ME/XP/2000: Podesite razlučivost na Control Panel,

Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)

* Za detalje se obradite proizvođaču video kratice.

Kako mogu podesiti funkciju za uštetu energije (Power Saving)?

Kako se cisti kucište/LCD panela?

Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP računala ili čuvaru zaslona. (Pročitajte priručnik uz sustav

Windows/računalo).

Odspojite mrežni priključak i zatim očistite monitor mekom krpom natopljenom otopinom za čišćenje ili čistom vodom.

Dobro očistite sav deterdžent i nemojte strugati po kućištu. Pazite da voda ne uđe u monitor.

Samo-test

Samo-test | Upozoravajuće poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti

Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omogućuje da provjerite da li monitor ispravno radi.

Samo-test

1. Isključite računalo i monitor.

2. Izvucite video kabel iz stražnje strane računala.

3. Uključite monitor.

Ako monitor ispravno funkcionira, vidjet ćete okvir na niže prikazanoj ilustraciji.

Ovaj se okvir prikazuje tijekom normalnog rada ako se video kabel isključi ili ošteti.Ovaj prozor se također pojavljuje za vrijeme normalnog rada ako je video kabel odspojen ili oštećen.

4. Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.

Ako se na zaslonu monitora ništa ne prikazuje i nakon prethodno opisanog postupka, provjerite video kontroler i računalni sustav; monitor radi ispravno.

Upozoravajuće poruke

Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika iako je LED-indikator uključenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može značiti da je video signal izvan granica mogućnosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.

Radni uvjeti

Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.

1. Ako se blizu monitora nalaze zvučnici za basove, odspojite i premjestite zvučnike u drugu prostoriju.

2. Uklonite sve elektroničke uređaje kao što su radio-uređaji, ventilatori, satovi, telefoni koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.

Korisni savjeti

z

Monitor koristi vizualne signale koje je primio od računala. Stoga, ako postoji problem s računalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju izvan raspona, itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili zastupniku. z

Procjena radnog stanja monitora

Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode","Recommended mode

1600 x 1200 60Hz", odspojite kabel od računala dok je monitor još pod naponom.

{

Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znači da monitor radi.

{

U tom slučaju, problem tražite na računalu.

Općenito

Općenito

Naziv modela

LCD panel

Veličina

Područje prikaza

Razmak piksela

Vrsta

Aktivni prikaz

SyncMaster 214T

21.3 inča dijagonalno (54 cm)

432 mm (H) x 324 mm (V)

0,270 mm (H) x 0,270 mm (V) a-si TFT/SPVA

Horizontalni

Vertikalni

Boja prikaza

16,7M boje

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Rezolucija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

1600 x 1200 @ 60 Hz

1600 x 1200 @ 60 Hz (Analogni)

1600 x 1200 @ 60 Hz (Digitalni)

ulazni signal, prekinut

Analogni RGB, digitalni RGB u skladu s DVI, CVBS, S-Video

Kompozitna sinkronizacija, SOG, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 Ů

Odvojena H/V sinkronizacija, TTL razina pozitivna ili negativna

Video

Video format

Maksimalno piksela-sat

162 MHz (Analogni/Digitalni)

CVBS , S-Video

Napajanje

AC 100 ~ 240 VAC(±10%), 60/50 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8 m

DVI-D do DVI-D poveznik, može se odvojiti, 2,0m

Potrošnja struje

Manje od 63W (Analogni/Digitalni)

Dimenzije (ŠxDxV) / Težina

469,0 x 228,5 x 466,2mm (18,5 x 9,0 x 18,4 inch) / 8,8 kg (izgled montiranog stalka)

VESA prirubnica konzolnog nosača

100 mm x 100 mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosačem.)

Radni uvjeti

Radna temperatura

Temperatura skladištenja

0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F)

Vlaga 20% ~ 90%, bez kondenzacije

-20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F)

Vlaga 5% ~ 90%, bez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati alternativne postavke.

Prihvatljive točke

Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode. z

Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 5.760.000.

Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.

Sustav PowerSaver

Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme.

Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na

Vašem računalu. Pomoću softverskih alata instaliranih na računalu možete podesiti ovu funkciju.

Status Normalan rad

Power-off mod

EPA/ENERGY 2000

Napajanje je isključeno

(POWER S/W je u položaju Isključeno)

Indikator uključenosti Zeleni Zeleni, treptavi Crni

Potrošnja struje

Analogni/Digitalni

Manje od 63W

Analogni/Digitalni

Manje od 2 W

(Off-način rada

(isključeno))

Manje od 0 W

Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR

®

kompatibilan i ENERGY2000 kompatibilan ako se koristi s računalom koji ima funkciju VESA DPMS.

Kao partner agencije ENERGY STAR učinkovitu potrošnju energije.

®

, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR

®

za

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

IBM, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA,1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1600 x 1200

Pretprogramirana podešenja

Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.

Tabela 1. Pretprogramirana podešenja

Mod prikaza

Horizontalna frekvencija

(kHz)

31,469

31,469

31,469

37,861

37,500

35,000

49,726

Vertikalna frekvencija

(kHz)

70,086

70,087

59,940

72,809

75,000

66,667

74,551

Frekvencija piksela

(MHz)

25,175

28,322

25,175

31,500

31,500

30,240

57,284

Polaritet sink.

(H/V)

35,156

37,879

48,077

46,875

56,250

60,317

72,188

75,000

36,000

40,000

50,000

49,500

+/-, +/-

+/+

+/+

+/+

48,363

56,476

60,023

63,981

79,976

60,004

70,069

75,029

60,020

75,025

65,000

75,000

78,700

108,00

135,00

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

75,000 60,000

Horizontalna frekvencija

162,00 +/+

Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika.

Frekvencija ovog ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja. Jedinica: Hz

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/+

-/-

Mehaničko napajanje S/W isklj.

(napajanje)

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se

centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.

North America

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca

MEXICO

U.S.A

01-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

800-726-7864 (SAMSUNG)

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

1-800-100-5303 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

RUSSIA

UKRAINE

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

02 201 2418

844 000 844

38 322 887

09 693 79 554

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

06 40 985 985

199 153 153

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0850 123 989

902 10 11 30

08 585 367 87

0870 242 0303

8-800-200-0400

8-800-502-0000

CIS

http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur

1300 362 603

Asia Pacific

800-810-5858, 010- 6475 1880

2862 6001

3030 8282, 1600 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Stručni izrazi

Veličina točkica

Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točkica. Što su točkice bliže, to je veća razlučivost. Razmak između dvije točkice iste boje se zove 'Veličina točkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Ekran se mora revidirati nekoliko puta u sekundi da bi se stvorila i prikazala slika za korisnika.

Frekvencija ovog ponavljanja po sekundi se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.

Jedinica: Hz

Primjer: Ako se ista slika ponavlja 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vrijeme prikaza jedne linije koja horizontalno spaja desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa se zove horizontalna frekvencija.

Jedinica: kHz

Interlace i Non-Interlace metode (razlaganja i nerazlaganja)

Prikaz horizontalnih linija na zaslonu odozgo prema dolje po redu se zove Non-Interlace metoda (nerazlaganje) dok se prikaz neparnih i zatim parnih linija naizmjenično zove Interlacemetoda (razlaganje). Non-Interlace metoda (nerazlaganje) se koristi za većinu monitora kako bi se osigurala jasna slika. Interlace metoda (razlaganje) je ista kao i metoda koja se koristi na

TV-aparatima.

Plug & Play

Ova funkcija pruža najbolju kvalitetu slike za korisnike koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između računala i monitora. Ovaj monitor zadovoljava međunarodni standard

VESA DDC za funkciju Plug & Play.

Razlučivost

Broj horizontalnih i vertikalnih točkica koje se koriste za sastavljanje slike na ekranu se zove

'razlučivost'. Ovaj broj prikazuje preciznost prikaza. Visoka razlučivost je dobra za izvođenje više zadataka jer se na ekranu može prikazati više slikovnih podataka.

Primjer: Razlučivost od 1600 X 1200 znači da se zaslon sastoji od 1600 horizontalne točkice

(horizontalna razlučivost) i 1200 vertikalnih linija (vertikalna razlučivost).

S-Video

Kratica za "Super Video." S-Video omogućuje do 800 linija horizontalne razlučivosti, što daje video sliku visoke kvalitete.

Ulazni signal iz vanjskog uređaja

Ulazni signal iz vanjskog uređaja odnosi se na ulazni video signal iz vanjskih video uređaja, kao što su video rekorderi, kamkorderi i DVD playeri, za razliku od TV emitiranja.

DVD

Vrsta tehnologije digitalnog diska koja preuzima samo prednosti CD-a i LD-a i uvodi visoku rezoluciju/kvalitetu, pružajući korisniku mogućnost uživanja u jasnijim slikama.

Za bolji prikaz

1. Prilagodi rezoluciju računala i ekrana u kontrolnom panelu računala na dolje opisan način

kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Možete imati neujednačenu kvalitetu slike na ekranu ako TFT-LCD ne sadrži najbolju kvalitetu slike.

{

{

Rezolucija: 1600 X 1200

Vertikalna frekvencija (obnavljanje): 60 Hz

2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE,

ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli.

To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode.

{

Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 5.760.000.

3. Prilikom čišćenja monitora i panela izvana koristite male preporučene količine sredstva za čišćenje te meku i suhu tkaninu. LCD područje pažljivo trljajte. Ako prilikom čišćenja upotrebljavate previše snage ostat će mrlje na monitoru.

4. Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete ju popraviti izvršavanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje pritiskom na tipku gašenja prozora. Ako se nakon automatskog podešavanja još uvijek čuje buka, koristite

FINE/COARSE (fino/grubo) funkciju podešavanja.

5. Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.

Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.

Odgovornost

Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung

Electronics Co., Ltd.

Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te za slučajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.

Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i

Windows NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY

STAR

®

su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kao partner agencije ENERGY STAR

®

, tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. je utvrdila da ovaj proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR

®

u smislu učinkovitosti u potrošnji energije. Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika.

Klasa B

Ovaj uređaj je digitalni uređaj Klase B. U vodiču ''za regulaciju'' potražite upute za sigurnost i elektromagnetsku kompatibilnost.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACIJE O PROIZVODU (izbjegavanje zadržavanja slike)

Na LCD monitorima i televizorima može prilikom prebacivanja s jedne slike na drugu doći do pojave zadržavanja ranije prikazivane slike, naročito ako se duže vrijeme prikazivala statična slika.

Svrha ovog vodiča je demonstriranje ispravnog korištenja LCD proizvoda kako bi ih se zaštitilo od zadržavanja slike.

Jamstvo

Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorjevanje nije pokriveno jamstvom.

Što je zadržavanje slike?

Tijekom normalnog rada LCD zaslona ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. No, ako se duže vrijeme prikazuje ista slika, između dvije elektrode koje okružuju tekući kristal stvara se mala razlika u električnom naboju.To može uzrokovati nakupljanje tekućih kristala u određenim dijelovima zaslona.Zbog toga se, prilikom prebacivanja na novu video sliku, zadržava ona prethodna.Svi proizvodi za prikaz, uključujući LCD zaslone, podložni su zadržavanju slike.To nije znak neispravnosti proizvoda.

Slijedite niže navedene prijedloge za zaštitu LCD zaslona od zadržavanja slike

Isključeno, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije

Ex) z

Isključite uređaj kad se koristi statični uzorak.

- Isključite uređaj na 4 sata nakon 24 sata korištenja z

- Isključite uređaj na 2 sata nakon 12 sati korištenja

Koristite čuvar zaslona ako je to moguće

- Preporučuje se jednobojni čuvar zaslona ili pokretna slika. z

Postavite monitor na isključivanje pomoću Sheme napajanja u prozoru

Display Properties vašeg računala.

Prijedlozi za određene oblike primjene

Primjer: Zračne luke, kolodvori, burze, banke i kontrolni sustavi

Preporučujemo da prilikom postavljanja programa za svoj prikazni sustav slijedite niže navedene korake:

Prikazujte informacije zajedno s logotipom ili ciklusom pokretnih slika.

Primjer) Ciklus : Prikaz informacija u trajanju od jednog sata nakon čega slijedi prikaz logotipa ili pokretne slike u trajanju od jedne minute.

Periodički mijenjajte boje (koristite dvije različite boje).

Primjer) Kod prikaza informacija u dvije različite boje, mijenjajte boju svakih 30 minuta.

Izbjegavajte kombinacije boja znakova i pozadine s velikim razlikama u svjetlini.

Izbjegavajte korištenje sivih tonova, koji lako mogu uzrokovati zadržavanje slike. z

Izbjegavajte: boje koje se jako razlikuju u svjetlini (crna i bijela, siva)

Primjer) z

Preporučene postavke: Jarke boje s malom razlikom u svjetlini

- Promijenite boju znakova i pozadine svakih 30 minuta

Primjer)

- Svakih 30 minuta zamijenite znakove pokretnom slikom.

Primjer)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike jest pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada ga ne koristite.

Do zadržavanja slike ne mora doći kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.

Pod normalnim se uvjetima smatra stalno izmjenjivanje video slika. Kada se na LCD zaslonu duže vrijeme (više od 12 sati) prikazuje statični uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda koje oblikuju tekući kristal u piksel.Razlike u naponu između elektroda s vremenom se mijenjaju, uzrokujući naginjanje tekućeg kristala.

Kada dođe do toga, moguće je vidjeti prethodnu sliku i nakon promjene uzorka.

Da biste to spriječili, morate smanjiti akumuliranu razliku napona.

Naš LCD monitor zadovoljava standard o pogreškama piksela ISO13406-2 klasa II.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement