Samsung 225UW User's manual

SyncMaster 225UW

Instalacija pogonskog sklopaInstalacija programa

Oznake

Ukoliko se ne pridržavate uputa pod ovim simbolom, može doći do ozljeda ili do oštećenja uređaja.

Zabranjeno

Nemojte rasklapati

Nemojte dirati

Obavezno pročitajte i dobro shvatite

Izvucite utikač iz utičnice

Uzemljenje za sprječavanje strujnog udara

Napajanje

Ako ne koristite računalo duže vrijeme, podesite ga na DPMS-mod.

Ako koristite čuvar zaslona, podesite ga na mod aktivnog čuvara zaslona.

Ove slike su tek okvirne i nisu primjenjive u svim slučajevima (ili državama).

Nemojte koristiti oštećeni ili labavi utikač.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte izvlačiti utikač povlačanjem priključnog kabela ili dirati utikač mokrim rukama.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Koristite samo utikač i utičnicu s odgovarajućim uzemljenjem.

Neodgovarajuće uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenje uređaja.

(Samo oprema 1. klase.)

Čvrsto priključite utikač kabela za napajanje kako se ne bi olabavio.

Neispravno priključivanje može izazvati požar.

Nemojte pretjerano savijati utikač i priključni kabel ili stavljati na njih teške predmete koji ih mogu oštetiti.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte spajati previše produžnih kabela ili utikača u utičnicu.

To može uzrokovati požar.

Ne isključujte kabel za napajanje dok koristite monitor.

Zbog odvajanja može nastati prenapon koji može oštetiti monitor.

Ne koristite kabel za napajanje ako je priključak ili utikač prašnjav.

Ako je priključak ili utikač prašnjav, očistite ga suhom krpom.

Korištenje kabela za napajanje s prašnjavim utikačem ili priključkom može uzrokovati električni udar ili požar.

Za isključivanje uređaja iz glavne utičnice morate izvući utikač iz utičnice, nakon čega će glavni utikač biti spreman za rad.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Montaža

Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka, prisutnost kemikalija ili ako će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke, željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U suprotnom može doći do ozbiljnih kvarova na monitoru.

Smjestite monitor na mjesto s niskom vlagom i minimalnom količinom prašine.

Može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

Pazite da Vam monitor ne padne na pod dok ga premiještate.

To može uzrokovati oštećenje proizvoda ili ozljede.

Monitor postavljajte na policu ili u vitrinu tako da dno monitora cijelom površinom počiva na polici ili u vitrini.

Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili premale površine.

Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu jer bi u protivnom mogao pasti i ozlijediti osobe koje prolaze, osobito djecu.

Proizvod nemojte stavljati na pod.

Osobe koje prolaze kraj proizvoda, posebice djeca, mogu se spotaknuti i pasti preko njega.

UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE ILI DRUGU VRST OTVORENOG PLAMENA PODALJE

OD OVOG PROIZVODA KAKO BISTE SPRIJEČILI ŠIRENJE VATRE.

U protivnom može doći do požara.

Uređaje za grijanje držite podalje od kabela za napajanje.

Otapanje obloge može dovesti do električnog udara ili požara.

Proizvod nemojte instalirati na mjesta gdje je slaba ventilacija, primjerice na policu, u ormar i sl.

Svako povećanje unutarnje temperature može prouzročiti požar.

Pažljivo odložite monitor.

Može se oštetiti ili razbiti.

Nemojte odlagati monitor s prednjoj stranom prema dolje.

Može se oštetiti TFT-LCD površina.

Nemojte koristiti monitor bez stalka.

Može se pokvariti ili uzrokovati požar zbog loše ventilacije.

Ako morate koristiti monitor bez priloženog stalka, poduzmite mjere koje će osigurati potrebnu ventilaciju.

Proizvod prilikom postavljanja držite podalje od zida (više od 10 cm / 4 inča) zbog ventilacije.

Loša ventilacija može uzrokovati rast unutarnje temeperature proizvoda što može rezultirati skraæenim vijekom trajanja komponente i lošijim performansama.

Plastičnu ambalažu (vrećicu) držite izvan dohvata djece.

Plastična ambalaža može uzrokovati gušenje.

Čišćenje i korištenje

Kad čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD-a, brišite ga malo navlaženom, mekom krpom.

Nemojte prskati deterdžent direktno na monitor.

To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

Čistite mekom krpom natopljenom preporučenim deterdžentom.

Ako je konektor između utikača i pina prašan ili prljav, očistite ga suhom krpom.

Prljavi kontektor može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prije čišćenja proizvoda obavezno iskopčajte kabel za napajanje.

U protivnom može doći do električnog udara ili požara.

Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite proizvod.

Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za pranje rublja.

Obratite se servisnom centru ili službi za korisnike za èišæenje unutrašnjosti jednom godišnje.

Održavajte unutrašnjost proizvoda čistim.

Prašina koja se nakupila u unutrašnjosti za vrijeme dužeg vremenskog razdoblja može uzrokovati kvarove ili požar.

Ostalo

Nemojte skidati poklopac (ili stražnju stranu).

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prepustite servis kvalificiranim serviserima.

Ako Vaš monitor ne radi ispravno - naroèito ako se èuju neobièni zvukovi ili iz njega dopire neobièan miris - odmah ga odspojite iz utiènice i nazovite ovlaštenog zastupnika ili servis .

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom ili vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.

To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar.

Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi mogao biti izložen snijegu ili kiši.

Ako Vam monitor padne ili se kućište ošteti, isključite monitor i izvucite kabel iz utičnice. Obratite se servisnom centru .

Monitor može biti u kvaru i izazvati električni udar ili požar.

Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme oluja ili grmljavinskih oluja ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili signalnog kabela.

To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem kabela.

Nemojte pomicati monitor desno ili lijevo tako da ga vučete samo za priključni ili signalni kabel.

To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem kabela.

Nemojte pokrivati otvore na kućištu monitora.

Loša ventilacija može uzrokovati kvar ili požar.

Nemojte odlagati teške predmete na monitor.

To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar.

Ako u ureðaj uðu voda ili druge tvari, iskljuèite ureðaj, iskopèajte ga iz napajanja i kontaktirajte servisni centar .

Proizvod čuvajte podalje od samozapaljivih kemijskih sprejeva ili zapaljivih tvari.

To može uzrokovati eksploziju ili požar.

Držite monitor podalje od magnetnih predmeta.

Oni mogu izazvati gubitak boje ili iskrivljenje slike.

U otvore za ventilaciju, AV ulaz i ulaz za slušalice nemojte stavljati metalne predmete poput štapića, žice ili svrdala ili zapaljive predmete poput papira ili šibica.

To može prouzročiti požar ili električni udar.

Ako u ureðaj uðu voda ili druge tvari, iskljuèite ureðaj, iskopèajte ga iz napajanja i kontaktirajte servisni centar .

Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.

Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.

Prilagodite rezoluciju i frekvenciju razinama koje odgovaraju modelu.

Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati neželjenu kvalitetu slike.

22 inča (55 cm) - 1680 X 1050

Kada koristite slušalice, održavajte glasnoću na odgovarajućoj razini.

Pretjerana glasnoća može oštetiti sluh.

Neprekidno gledanje u zaslon s premalene udaljenosti može oštetiti vid.

Svakih sat vremena rada na računalu napravite pauzu od pet minuta kako biste odmorili oči.

Uređaj nemojte montirati na nestabilne ili neravne površine ili na mjesta koja su podložna vibracijama.

Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Mjesta koja su podložna vibracijama mogu skratiti vijek trajanja uređaja ili uzrokovati njegovo zapaljenje.

Prilikom pomicanja monitora isključite i iskopčajte kabel za napajanje. Provjerite jesu li svi kabeli uključujući kabel antene i kabele za druge uređaje iskopčani prije pomicanja monitora.

Neiskopčavanje monitora može prouzročiti štetu i uzrokovati požar ili strujni udar.

Proizvod postavite izvan dosega djece jer bi ga djeca mogla oštetiti.

U slučaju pada na osobu proizvod može izazvati ozljede pa čak i smrt.

Kada proizvod ne koristite dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja.

U protivnom može doći do otpuštanja topline zbog nakupljene prašine ili oštećene izolacije, što može prouzročiti električni udar ili požar.

Na proizvod nemojte stavljati omiljene dječje predmete (ili bilo što njima zanimljivo).

Djeca se mogu pokušati popeti kako bi dohvatila taj predmet.

Proizvod bi mogao pasti i izazvati ozljede ili čak smrt.

Prilikom podizanja ili pomicanja monitora nemojte ga podizati okrenutog naopačke držeći samo podnožje.

Na taj način monitor može pasti i oštetiti se ili izazvati ozlijede.

Dobri položaji tijela prilikom korištenja monitora

Pokušajte da održavate dobar položaj tijela prilikom korištenja monitora.

z z z z z z

Leđa držite uspravno.

Neka vam oči budu na udaljenosti od oko 45 ~ 50 cm od zaslona monitora. Gledajte na zaslon odozgo i neka monitor bude ravno ispred vas.

Nagnite monitor prema gore za 10 ~20 stupnjeva. Visinu monitora prilagodite tako da gornja strana monitora bude neznatno ispod razine vaših očiju.

Kut monitora podesite tako da nema odraza svijetlosti na zaslonu.

Pokušajte da držite ruke okomito s pazuhom. Neka vam razina ruku bude izjednačena s leđnim dijelom ruku.

Držite lakat pod pravim kutom.

z

Kut koljena neka ne bude veći od 90 stupnjeva. Neka vam noge ne vise do tla. Prilagodite položaj ruku tako da budu ispod srca.

INFORMACIJE O PROIZVODU (izbjegavanje zadržavanja slike)

Na LCD monitorima i televizorima može prilikom prebacivanja s jedne slike na drugu doći do pojave zadržavanja ranije prikazivane slike, naročito ako se duže vrijeme prikazivala statična slika.

Svrha ovog vodiča je demonstriranje ispravnog korištenja LCD proizvoda kako bi ih se zaštitilo od zadržavanja slike.

Jamstvo

Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorjevanje nije pokriveno jamstvom.

Što je zadržavanje slike?

Tijekom normalnog rada LCD zaslona ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. No, ako se duže vrijeme prikazuje ista slika, između dvije elektrode koje okružuju tekući kristal stvara se mala razlika u električnom naboju.To može uzrokovati nakupljanje tekućih kristala u određenim dijelovima zaslona.Zbog toga se, prilikom prebacivanja na novu video sliku, zadržava ona prethodna.Svi proizvodi za prikaz, uključujući LCD zaslone, podložni su zadržavanju slike.To nije znak neispravnosti proizvoda.

Slijedite niže navedene prijedloge za zaštitu LCD zaslona od zadržavanja slike

Isključeno, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije

Ex) z

Isključite uređaj kad se koristi statični uzorak.

- Isključite uređaj na 4 sata nakon 20 sata korištenja z

- Isključite uređaj na 2 sata nakon 12 sati korištenja

Koristite čuvar zaslona ako je to moguće

- Preporučuje se jednobojni čuvar zaslona ili pokretna slika. z

Postavite monitor na isključivanje pomoću Sheme napajanja u prozoru

Display Properties vašeg računala.

Prijedlozi za određene oblike primjene

Primjer: Zračne luke, kolodvori, burze, banke i kontrolni sustavi

Preporučujemo da prilikom postavljanja programa za svoj prikazni sustav slijedite niže navedene korake:

Prikazujte informacije zajedno s logotipom ili ciklusom pokretnih slika.

Primjer) Ciklus : Prikaz informacija u trajanju od jednog sata nakon čega slijedi prikaz logotipa ili pokretne slike u trajanju od jedne minute.

Periodički mijenjajte boje (koristite dvije različite boje).

Primjer) Kod prikaza informacija u dvije različite boje, mijenjajte boju svakih 30 minuta.

Izbjegavajte kombinacije boja znakova i pozadine s velikim razlikama u svjetlini.

Izbjegavajte korištenje sivih tonova, koji lako mogu uzrokovati zadržavanje slike. z

Izbjegavajte: boje koje se jako razlikuju u svjetlini (crna i bijela, siva)

Primjer) z

Preporučene postavke: Jarke boje s malom razlikom u svjetlini

- Promijenite boju znakova i pozadine svakih 30 minuta

Primjer)

- Svakih 30 minuta zamijenite znakove pokretnom slikom.

Primjer)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike jest pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada ga ne koristite.

Do zadržavanja slike ne mora doći kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.

Pod normalnim se uvjetima smatra stalno izmjenjivanje video slika. Kada se na LCD zaslonu duže vrijeme (više od 12 sati) prikazuje statični uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda koje oblikuju tekući kristal u piksel.Razlike u naponu između elektroda s vremenom se mijenjaju, uzrokujući naginjanje tekućeg kristala.

Kada dođe do toga, moguće je vidjeti prethodnu sliku i nakon promjene uzorka.

Da biste to spriječili, morate smanjiti akumuliranu razliku napona.

Naš LCD monitor zadovoljava standard o pogreškama piksela ISO13406-2 klasa II.

Sadržaj paketa

Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.

Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču .

Za kupnju dodatnih uređaja se obratite lokalnom dobavljaču .

Raspakiravanje

Bez postolja

S osnovnim postoljem

Monitor

Priručnik

Monitor i obično postoljeĺ

Kratke upute za montažu

Kabel

Jamstveni list

Registracijska kartica

(Nije priložen u svim državama)

Upute za korisnike, pogonski sklop monitora, Natural Color &

MagicTune™ sa softverom

Priključni kabel

Prodaje se zasebno

Ostalo

S-video kabel

RGB-IN kabel

Krpa za brisanje

Vrijedit će samo za crne i modele visokog sjaja.

Monitor

Prednja strana

USB kabel

Gumb MENU [ ]

Otvara izbornik OSD (Prikaz parametara na zaslonu). Koristi se i za izlaženje iz izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni izbornik.

Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u izborniku.

[

Gumb Podešavanje

]

Gumb MagicBright™

[ ]

MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su dostupna 6 različita načina rada: Custom, Text, Internet, Game, Sports i Movie. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 6 postavke pritiskom na gumb

'MagicBright™'.

1) Custom

Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj udobnosti pri gledanju.

U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast (kontrast) putem OSD izbornika.

2) Text

Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.

3) Internet

Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.

4) Game

Za gledanje animacija poput onih u igrama.

5) Sports

Za gledanje animacija poput onih u Sportsu.

6) Movie

Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.

>> Kliknite ovdje za prikaz animacije.

Gumb za jačinu zvuka

[ ]

Gumb Unos [

SOURCE

Gumb AUTO

] /

Gumb Napajanje [ ]

Kad na zaslonu nema prikaza parametara, pritisnite gumb za podešavanje jačine zvuka.

>> Kliknite ovdje za prikaz animacije

Aktivira označenu stavku izbornika. /

Pritiskom ' ' tipke, video odabire signal dok je OSD isključen. (Kad je

pritisnuta za promjenu moda unosa, pojavljuje se poruka na sredini ekrana prikazujući trenutni mod -- analogni ili digitalni signal unosa.)

Ako odaberete digitalni (Digital) mod, morate povezati monitor na grafičku karticu s digitalnim DVI portom (ulazom) pomoću DVI kabela.

>> Kliknite ovdje za prikaz animacije

Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.

>> Kliknite ovdje za prikaz animacije

Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.

Indikator uključenosti To će vam omogućiti da vidite cjelokupno stanje napajanja sustava. Za više informacija o mreži pogledajte odjeljak PowerSaver (Ušteda energije) .

Zvučnik Zvuk možete čuti spajanjem zvučne kartice osobnog računala na monitor.

Vidi funkciju Ušteda električne energije opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme.

Stražnja strana

POWER

Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda..

z

POWER

: Uključite kabel za napajanje u priključak POWER na stražnjoj strani monitora.

DVI IN z

DVI IN

: Spojite DVI IN kabel na DVI IN priključak na stražnjoj strani monitora.

RGB-IN /

RGB-IN

: Spojite RGB terminal na stražnjoj strani monitora s računolom.

: Spojite priključak pomoću USB kabela. monitora i USB priključak računala

Kensington Lock z

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava kad ga koristite na javnom mjestu.

(Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.)

Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima na prodajnom mjestu.

/ MIC/

: Izlazni priključak za slušalice

MIC

: Mikrofon priključite u MIC terminal.

: Spojite

USB kabela. priključak USB monitora i USB uređaj pomoću

Vidi Spajanje kabela za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.

model

SyncMaster 225UW

Spajanje kabela

Spajanje na računalo

Uključite kabel za napajanje u priključak POWER na stražnjoj strani monitora.

Utaknite priključni kabel monitora u najbližu utičnicu.

Koristite odgovarajući priključak za vaše računalo.

Pomoću RGB-IN (analognog) priključka na video kartici.

- Spojite signalni kabel na 15-pinski RGB-IN priključak na stražnjoj strani monitora.

[ RGB-IN ]

Koristite DVI (Digitalni) priključak na video kartici.

Spojite DVI kabel na DVI-IN priključak na stražnjoj strani monitora.

[ DVI-IN ]

Povezano na Macintosh.

- Priključite monitor na Macintosh računalo pomoću RGB-IN priključnog kabela.

Ako su monitor i računalo spojeni, možete ih uključiti i koristiti.

Priključivanje USB

Uključite monitor i računalo.Ako na the automatski.

kabel priključite na priključak monitora i

priključak vašeg PC, instalacijski programi za mikrofon i kamkorder pokreću se

kabel

Možete koristiti USB uređaj poput miša, tipkovnice Memory Sticka ili vanjskog tvrdog diska spajanjem na

monitora bez potrebe spajanja na računalo.

USB port (USB priključak) monitora podržava certificirani USB 2.0

velike brzine.

Velika brzina Puna brzina Niska brzina

Brzina protoka 480 Mbps 12 Mbps 1.5 Mbps

Spojite priključak

Za korištenje priključka

monitora i USB priključak računala pomoću USB kabela.

morate priključiti na računalo.

Za priključivanje na priključak monitora i USB priključak računala obavezno koristite USB kabel koji se isporučuje s ovim monitorom.

Procedure korištenja su istovjetne kao kod korištenja vanjskog uređaja spojenog na računalo. z z z z

Možete priključiti i koristiti tipkovnicu i miš.

Možete reproducirati datoteku s medijskog uređaja.

(Primjeri medijskih uređaja: MP3, digitalni fotoaparat itd.)

Možete pokrenuti, premjestiti, kopirati i izbrisati datoteke na uređaju za pohranu podataka.

(Primjeri uređaja za pohranu podataka: vanjska memorija, memorijska kartica, memorijski čitač, MP3 player HDD vrste itd.)

Možete koristiti ostale USB uređaje koji se mogu priključiti na računalo. z z

Nemojte isključiti USB dok je instalacija u tijeku.

Program se možda neće u potpunosti instalirati ili možda neće raditi normalno.

Prilikom spajanja uređaja na priključak na monitoru priključite uređaj putem odgovarajućeg kabela za taj uređaj.

(Za kupnju kabela i vanjskog uređaja obratite se servisnom centru za odgovarajući

proizvod.)

z z z

Tvrtka nije odgovorna za probleme i štetu nastalu na vanjskom uređaju proizašle iz

upotrebe neodobrenog kabela prilikom spajanja.

Neki proizvodi nisu u skladu s USB standardom, što može dovesti do kvara na

uređaju.

Ako na uređaju dođe do kvara, čak i ako je priključen na računalo, obratite se

servisnom centru uređaja/računala.

Korištenje podnožja

Ovaj monitor podržava razne vrste postolja usklađenih s VESA standardom. Da biste mogli montirati VESA postolje, morat ćete ukloniti ili sklopiti postolje koje koristite.

Kut nagiba

Monitor je moguće nagnuti od 0 do 23 stupnjeva.

Stavljanje podloge

Ovaj monitor prihvaća 100 mm x 100 mm VESA odgovarajuću prirubnicu konzolnog nosača.

Monitor

Prirubnica konzolnog nosača (izborno)

1. Isključite monitor i izvucite priključni kabel.

2. Položite LCD monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim materijalom kako biste zaštitili monitor.

3.

4.

Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.

Poravnajte prirubnicu konzolnog nosača s rupama za učvršćenje na poleđini kućišta i stegnite je s četiri vijka koji su isporučeni zajedno sa konzolonim nosačem, zidnim nosačem ili drugim nosačima z z z z

Nemojte koristiti zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost monitora.

Za zidne nosače koji ne odgovaraju specifikacijama za zavrtnje unutar standarda VESA, dužina zavrtnja može biti drukčija ovisno o njihovim specifikacijama.

Nemojte korisiti zavrtnje koji nisu sukladni specifikacijama za zavrtnje unutar standarda

VESA.

Zavrtnje nemojte prejako pritezati jer to može oštetiti proizvod i dovesti do padanja proizvoda ili osobnih ozljeda.

Samsung nije odgovoran za takve nesretne slučajeve.

Samsung nije odgovoran za štetu na proizvodima ili osobne ozljede ako se koristi zidni nosač koji ne odgovara standardu VESA ili koji nije specificiran, ili ako korisnik ne prati upute za montažu proizvoda. z z z

Za montiranje monitora na zid trebali biste kupiti komplet za montiranje koji vam omogućuje montiranje monitora na udaljenosti od najmanje 10 cm od površine zida.

Za dodatne informacije obratite se najbližem Samsungovu servisnom centru. Tvrtka

Samsung Electronics neće biti odgovorna za štetu nastalu korištenjem postolja koja nisu među navedenima.

Zidni nosač koristite prema međunarodnim standardima.

Ovaj monitor može se koristiti kao normalni monitor za video komunikaciju i za pregled multimedia datoteka jednostavnim spajanjem kabela napajanja i USB kabela na vaš PC.

Minimum baseline spec

z z z

Intel Pentium4 1.73GHz ili noviji ili AMD Equivalent Processor

Microsoft Windows XP Service Pack2(SP2), Windows Vista

256MB RAM, USB2.0

Unificirana komunikacija

Automatsko postavljanje web-kamere, mikrofona i zvučnika

Povežite monitor i PC putem USB kabela, kao je prikazano na slici.

Web-kamera, mikrofon i zvučnik postavit će se automatski i pojaviti na traci statusa.

Ako se kamera prepozna kao USB1.1 uređaj, može doći do degradacije kvalitete zaslona i buke.

Obavezno nadogradite na USB 2.0.

Zbog karakteristika USB komunikacije, uređaj se prepoznaje svaki put kad se isključi i uključi. Kad se proces prepoznavanja dovrši, možete ga normalno koristiti.

Ako isključite kabel do računalo prepoznaje USB uređaj, moglo bi doći do ozbiljne pogreške na računalu.

Kameru nemojte okretati prenaglo. To može dovesti do kvara proizvoda.

Obavezno uklonite USB kabel nakon što pritisnete ikonu <Sigurno uklanjanje hardvera> na programskoj traci vašeg PC s uklonite USB uređaj iz sustava Windows.

Mjere opreza kod instaliranja

1. Nikad nemojte isključiti USB kabel iz priključka USB port dok je u tijeku automatska instalacija.

(Instalacija traje oko minute. Ako tijekom instalacije isključite USB port, može doći do ozbiljnog problema s vašim PC.)

2. Nemojte isključivati monitor dok je u tijeku automatska instalacija.

(Ako tijekom instalacije isključite monitor, može doći do ozbiljnog problema s vašim PC.)

3. Zaslon bi mogao treperiti kad se automatska instalacija dovrši.

(To se događa kad PC prepozna monitor kao USB device. Ne radi se o kvaru.)

4. 4. Ako je automatska instalacija dovršena, konfigurirajte položaj i rezoluciju za monitors na kartici [Postavke] u prozoru [Svojstva zaslona].

(Optimalna rezolucija za ovaj UC monitor je 1680 x 1050.)

5. Ako promijenite USB Port nakon što računalo prepozna USB uređaj, može doći do pogreške u prepoznavanju USB uređaja.

(Morate ukloniti i ponovo instalirati driver.)

Ako installation ne bude uspješna

Ako se installation zaustavi jer je čarobnjak za novi hardver otkazao, desnom tipkom miša pritisnite

Moje računalo i pritisnite Svojstva- Svojstva sustava - kartica Hardver.

Pritisnite Upravitelj uređaja i ponovo instalirajte upravljački program tako što ćete pratiti ispod navedene korake.

Simbol koji prikazuje da se uređaj nije instalirao prikazuje se kako je prikazano u

U tom slučaju pritisnite “Traži promjene hardvera” kako bi se ponovo pokrenuo čarobnjak za postavljanje.

Ako ni ovaj put installation ne uspije, pritisnite i pritisnite ga desnom tipkom miša. S prikazanog izbornika odaberite ‘Ažuriranje upravljačkog programa’.

Provjera konfiguracije

Nakon instalacije možete provjeriti konfiguraciju na sljedeći način:

Desnom tipkom miša pritisnite Moje računalo, pritisnite Svojstva - Svojstva sustava - kartica

Hardver.

Pritisnite Upravitelj uređaja.

Prikazat će se popis instaliranih uređaja kako je prikazano na slici.

Provjera postavki web-kamere

Dvaput pritisnite Moje računalo na radnoj površini sustava Windows.

Dvaput pritisnite USB video uređaj. Web-kamera bi trebala biti normalno postavljena, kako je prikazano na slici.

Provjera postavki mikrofona i zvučnika

Dvaput opciju Zvukovi i audio uređaji na Upravljačkoj ploči.

Odaberite karticu Glas i pritisnite Testiranje hardvera.

Ako je zvuk monitora preslab, podesite njegovu jačinu nakon što na računalu zvuk postavite na maksimum.

Pratite ispod opisane korake. Mikrofon i zvučnik trebali bi biti postavljeni.

UC Monitor Limitations

Ovaj monitor je UC monitor pa se, prema tome, kad na njega priključujete fotoaparate i audio uređaje, cameras and audio devices uz iznimku monitor display prepoznaju kao USB devices, a ne kao kamere ili audio uređaji.

Kad se koristi kao normalni monitor, ovaj monitor mora biti priključen D-Sub (Analog) ili DVI-D kabelom (Digital). USB kabeli se koriste za priključivanje na druge uređaje.

Za neke media players kad se USB uređaj ponovo prepozna dok je pokrenut media player, morate ga zatvoriti i ponovo pokrenuti kako bi sound uređaji i fotoaparati normalno radili.

Za neka računala se PC možda neće pokrenuti uz prepoznati monitor čak i ako je USB cable spojen, ovisno o PC BIOS version.

Provjerite je li BIOS na vašem PC updated na najnoviju verziju.

Zbog karakteristika USB audio uređaja, početna volume setting za vaš UC monitor may može biti vrlo niska. (To se može razlikovati ovisno o vašem operating system.) Tada podesite Master

Volume na vašem PC.

USB Monitor Limitations

Ovaj monitor podržava samo Windows XP Service Pack 2 ili novije verzije.

Service Pack 1 ili novije verzije nije podržan.

Ovaj monitor je dizajniran za optimalan rad uz Windows XP Service Pack 2 i USB 2.0..

UC monitor možda neće normalno raditi s vezijama ranijim od USB 2.0.

Ako spojite više UC monitors, USB devices koje ti monitors prepoznaju možda neće raditi normalno.

MIC i speaker mogu generirati buku ako se monitor postavi preblizu.

Instaliranje pogonskog programa monitora

Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen monitoru.

Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do drugog operativnog sustava.

Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.

Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim internet-stranicama.

Internet-stranice : http://www.samsung.com/ (WORLDWIDE) http://www.samsung.com/monitor (U.S.A) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Instaliranje pogonskog programa monitora (Automatska)

Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

Pritisnite

"Windows"

.

Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi). Zatim pritisnite gumb "OK".(Microsoft

®

Windows

®

XP/2000 operativni sustav)

Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni sustav.

Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor

homepage http://www.samsung.com/

Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.

Instaliranje pogonskog programa monitora (Ručna)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Microsoft® Windows Vista™ operativni sustav

Umetnite CD s uputama u CD-ROM pogon.

Pritisnite (Start) i "Control Panel"(Upravljačka ploča). Zatim dvaput pritisnite na "Appearance and Personalization"(Izgled i prilagođavanje).

Pritisnite "Personalization"(Prilagođavanje), a zatim "Display Settings"(Postavke prikaza).

Pritisnite "Advanced Settings…"(Napredne postavke…).

U kartici "Monitor"(Monitor) pritisnite "Properties"(Svojstva). Ako je gumb "Properties"(Svojstva) deaktiviran, to znači da je monitor konfiguriran. Monitor je spreman za korištenje.

Ako se prikaže poruka “Windows needs…”("Windows zahtijeva…"), kao što je prikazano na slici ispod, pritisnite "Continue"(Nastavak).

Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni sustav.

Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor homepage http://www.samsung.com/

U kartici "Update Driver…"(Ažuriranje upravljačkog programa…) pritisnite "Driver"(Upravljački program).

Provjerite potvrdni okvir "Browse my computer for driver software"(Pregledaj moje računalo za softver upravljačkog programa) i pritisnite "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Dopusti da odaberem s popisa upravljačkih programa za uređaj na mom računalu).

Pritisnite "Have Disk…"("Imam disk…") i odaberite mapu (na primjer, D:\Disk) u kojoj se nalazi datoteka za postavljanje upravljačkog programa i pritisnite "OK".

S popisa modela monitora na zaslonu odaberite model koji odgovara vašem monitoru i pritisnite

"Next"(Sljedeće).

Na sljedećim zaslonima redom pritisnite "Close"(Zatvori) →"Close"(Zatvori) → "OK" → "OK".

Microsoft

®

Windows

®

XP operativni sustav

Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

Pritisnite "Start" → "Control Panel" zatim pritisnite na ikonu "Appearance and Themes" (Izgled i teme).

Pritisnite ikonu "Display" (prikaz) i zatim izaberite predlošku "Settings" (postavke) i zatim pritisnite

"Advanced." (napredni).

Pritisnite gumb "Properties" (svojstva) na predlošku "Monitor" i izaberite predlošku

"Driver" (upravljački program).

Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati upravljački program) i izaberite "Install from a list or.." (instalirati s popisa ili ... ) zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).

Izaberite "Don't search ,I will.." (Ne pretraživati, ja ću ..), zatim pritisnite "Next" (dalje) i nakon toga pritisnite "Have disk" (imam disketu/CD).

Pritisnite gumb "Browse" (pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model monitora u popisu modela i pritisnete gumb "Next" (dalje).

Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi). Zatim pritisnite gumb "OK".

Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni sustav.

Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor homepage http://www.samsung.com/

Pritisnite gumb "Close" (zatvoriti) i zatim nastavite pritiskati gumb "OK" (U redu).

Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operativni sustav

Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis), provedite sljedeće korake.

Izaberite gumb "OK" (U redu) na prozoru "Insert disk" (Umetnuti disketu/CD).

Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) na prozoru "File Needed" (potrebna je datoteka).

Izaberite A:(D:\Driver) zatim pritisnite gumb "Open" (otvoriti) i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu)

Instalacija

Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".

Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).

Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced Properties" (Napredna svojstva).

Izaberite "Monitor".

Slučaj1 : Ako gumb "Properties" (Svojstva) nije aktivan, to znači da je monitor ispravno konfiguriran. Molimo prekinite instalaciju

Slučaj2 : Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i zatim provedite jedan za drugim sljedeće korake.

Pritisnite "Driver" (Upravljački program) i zatim pritisnite na "Update Driver.." (Ažurirati upravljački program) i zatim pritisnite na gumb "Next" (Dalje).

Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikazati popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj tako da mogu izabrati odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite "Next" (Dalje) i zatim pritisnite "Have disk" (Imam disketu/CD).

Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver).

Pritisnite gumb "Open" (Otvoriti) i zatim pritisnite "OK" (U redu).

Izaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje) i zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).

Pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).

Ako vidite prozor "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis), pritisnite gumb

"Yes" (Da). Još pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operativni sustav

Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".

Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).

Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced

Properties" (Napredna svojstva).

Izaberite predlošku "Monitor".

Pritisnite gumb "Change" (Promijeniti) u području "Monitor Type" (tip monitora).

Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificirati lokaciju upravljačkog programa).

Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikazati popis svih upravljačkih programa na specifičnoj lokaciji) i zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeći).

Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disketu/CD)

Specificirajte A:\(D:\driver) zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).

Izaberite "Show all devices" (Prikazati sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara monitoru spojenom na Vaše računalo i pritisnite "OK" (U redu).

Nastavite pritiskati gumb "Close" (Zatvoriti) i gumb "OK" (U redu) sve dok ne zatvorite prozor

Display Properties (Svojstva prikaza).

Microsoft

®

Windows

®

NT operativni sustav

Pritisnite Start, Settings, (Postavke) Control Panel, i zatim dva puta pritisnite na ikonu Display

(Prikaz).

U prozoru Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlošku

Settings (Postavke) i zatim pritisnite All Display Modes (Svi modovi prikaza).

Izaberite mod koji želite koristiti (razlučivost, broj boja, i vertikalna frekvencija) i zatim pritisnite OK

(U redu).

Pritisnite gumb Apply (Primijeniti) ako vidite da zaslon dobro radi nakon pritiska na Test. Ako zaslon ne radi dobro, promijenite u drugi mod (mod s nižom razlučivosti, manje boja ili nižom frekvencijom).

Ako nema moda pod All Display Modes (Svi modovi prikaza), izaberite razlučivost i vertikalnu frekvenciju preko Pretprogramirana podešenja u uputama za korisnika.

Linux operativni sustav

Da biste izvršili X-Window, treba Vam datoteka X86Config, koja je tip sistemske datoteke.

Pritisnite Enter na prvi i drugi prikaz nakon što ste izvršili datoteku X86Config.

Treći prikaz je za podešavanje miša.

Podesite miš računala.

Sljedeći prikaz je za biranje tipkovnice.

Podesite tipkovnicu računala.

Sljedeći prikaz je za podešavanje monitora.

Prvo podesite horizontalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)

Podesite vertikalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)

Unesite naziv modela Vašeg monitora. Ovi podaci neće utjecati na stvarno izvršenje X-Window datoteke.

Završili ste s podešavanjem monitora.

Izvršite X-Window nakon podešavanja ostalog potrebnog hardvera.

Natural Color

Softverski program Natural Color

Jedan od novijih problema kod uporabe računala je taj da boja slika ispisanih pisačem ili drugih slika skeniranih skenerom ili snimljenih digitalnom kamerom nije ista kao ona prikazana na monitoru.

Softver Natural Color je pravo rješenje za ovaj problem. To je sustav upravljanja bojama koji je razvila tvrtka Samsung Electronics zajedno s koreanskim institutom Electronics & Telecommunications

Research Institute (ETRI). Ovaj sustav je dostupan samo za monitore tvrtke Samsung i omogućuje da boja slika na monitoru bude ista kao i boje ispisanih ili skeniranih slika.

Za više detalja, pročitajte Pomoć (F1) u softverskom programu.

Instalacija softvera Natural Color

Umetnite CD priložen monitoru Samsung u CD-ROM jedinicu. Zatim će se pojaviti inicijalni zaslon instalacije programa. Pritisnite na Natural Color na inicijalnom zaslonu za instalaciju softvera Natural

Color.

Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM pogon, pritisnite gumb [Start] u sustavu Windows i odaberite [Run...] (Pokreni…).

Upišite D:\Color\NCProSetup.exe i zatim pritisnite tipku [Enter].

(Ako disk u koji je umetnut CD nije D:\, unesite odgovarajući disk.)

Brisanje softverskog programa Natural Color

Odaberite "Setting" / "Control Panel" (Postavka / Upravljačka ploča) u izborniku "Start", a zatim dvaput pritisnite "Add/Delete a program" (Dodavanje/brisanje programa).

Izaberite Natural Color na popisu i zatim pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodati/obrisati).

MagicTune

Instalacija

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM uređaj.

2. Kliknite instalacijsku datoteku za MagicTune™.

3. Odaberite jezik instalacije i kliknite “Next“ (Dalje).

4. Kada se pojavi prozor InstallationShield Wizard (Earobnjak za instalaciju), pritisnite "Next" ('Sljedeće').

5. Odaberite "I accept the terms of the license agreement" (Prihvaćam odredbe ugovora o licenciranju) da biste prihvatili uvjete upotrebe.

6. Odaberite mapu u koju želite instalirati program MagicTune™.

7. Kliknite "Install" (Instaliraj).

8. Pojavit će se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).

9. Kliknite "Finish" (Završi).

10. Kad instalacija bude dovršena, ikona programa MagicTune™ pojavit će se na vašoj radnoj površini.

Dvaput kliknite ikonu da biste pokrenuli program.

MagicTune™ execution icon may not appear depending on specification of computer system or monitor.

If that happens, press F5 Key.

Poteškoće prilikom instalacije (MagicTune)

Na instalaciju programa MagicTune™ mogu utjecati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Minimalna konfiguracija sustava

Operacijski sustavi z z z z

Windows 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista™

Za korištenje softvera MagicTune preporučuje se operativni

sustav Windows2000 ili kasnija verzija.

Hardver z z

32 MB ili više memorije

60 MB ili više prostora na tvrdom disku

* Za dodatne informacije posjetite web-mjesto programa MagicTune™.

Deinstaliranje

Program MagicTune™ je moguće ukloniti samo pomoću opcije "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) na upravljačkoj ploči operativnog sustava Windows™.

Za uklanjaje programa MagicTune™ učinite sljedeće korake.

1. Idite na [Task Tray / Programska traka] ' [Start/Početak] ' [Settings/Postavke] i odaberite [Control

Panel / Upravljačka ploča] u izborniku.

Ako se program pokreće u sustavu Windows™ XP, idite na [Control Panel / Upravljačka ploča] u izborniku [Start/Početak].

2. Pritisnite ikonu "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) na upravljačkoj ploči.

3. Na zaslonu "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) idite prema dolje i pronađite

"MagicTune™"

Pritisnite za označavanje.

4. Pritisnite gumb "Change/Remove" (Promijeni/Ukloni) kako biste uklonili program.

5. Pritisnite "Yes" (Da) za početak procesa deinstaliranja.

6. Pričekajte da se pojavi dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstaliranje završeno).

Posjetite MagicTune™ web-stranicu za tehničku podršku za MagicTune™, često postavljana pitanja

(pitanja i odgovori) i nove verzije softvera.

Gumbi kontrola

[

[ ] Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

] Ovi vam gumbi omogućavaju prilagođavanje parametara u izborniku.

[ ] Aktivirajte označenu stavku u izborniku.

[AUTO] Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog podešavanja na sredini animiranog ekrana.

Izravne funkcije

AUTO

Izbornik Opis

AUTO

Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog podešavanja na sredini animiranog ekrana.

(Raspoloživ samo u analognog modu )

Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je uključen AUTO

PATTERN .

Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb Auto

(Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.

Ako na upravljačkoj ploči promijenite razlučivost, automatski će se izvršiti funkcija Auto.

Blokada/deblokada OSD-a

Prilikom pritiska gumba AUTO nakon zaključavanja prikaza na zaslonu

Prilikom pritiska gumba MENU (Izbornik) nakon zaključavanja prikaza na zaslonu

Izbornik

OSD uključivanje i isključivanje

Opis

Ova funkcija zaključava izbornik na zaslonu kako bi se zadržalo trenutno stanje postavki i spriječilo da druge osobe ne promijene trenutne postavke.

Zaključavanje: Držite gumb izbornika pritisnutim više od pet (5) sekundi kako biste aktivirali funkciju zaključavanja izbornika na zaslonu.

Otključavanje: Držite gumb izbornika pritisnutim više od pet (5) sekundi kako biste deaktivirali funkciju zaključavanja izbornika na zaslonu.

Iako je funkcija zaključavanja izbornika na zaslonu aktivirana, još uvijek možete podesiti svjetlinu, kontrast i MagicBright ( ) putem izravnog gumba.

MagicBright

Izbornik

MagicBright™

Glasnoća

Opis

Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright™ da biste kružili dostupnim pretkonfiguriranim načinima rada.

- šest različitih načina rada (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Izbornik

Glasnoća

Opis

Kad nije prikazan OSD, pritisnite tipku da biste dotjerivali glasnoću.

SOURCE

Izbornik

SOURCE

Opis

Odabire Video signal dok je OSD isključen. (Analogni/Digitalni)

OSD funkcija

Picture

Color

Image

Brightness

MagicColor

Coarse

OSD

Setup

Information

Language

Auto Source

Contrast

Color Tone

Fine

H-Position

Image Reset

Color Control Gamma

Sharpness

V-Position

Color Reset

H-Position V-Position

Transparency Display Time

Picture

Izbornik

Brightness

Contrast

Color

Opis

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili svjetlinu u skladu s vlastitim sklonostima.

MENU → → → → MENU

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili kontrast u skladu s vlastitim sklonostima.

MENU → → → → → MENU

Početak rada/Stop

Izbornik Opis

Početak rada/Stop

MagicColor

Color Tone

Color Control

Gamma

Image

MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući kvalitetu slike.

Off

Demo

Povratak u izvorni način rada.

Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine primjene.

Full Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i realističnije tonove kože.

Intelligent Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.

MENU → , → → → → MENU

Nijansu boje moguće je promijeniti i jedan od četiri moda može biti odabran - Cool , Normal , Warm i Custom.

MENU → → → → → → MENU

Slijedite ove korake da biste zasebno dotjerivali ravnotežu Red,

Green i Blue boja. -Red, Green, Blue

MENU → → → → → → → → MENU

Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom svjetlinom.

- Mode 1

- Mode 2

- Mode 3

MENU → → → → → → MENU

Izbornik

Coarse

Opis

Uklanja smetnje poput okomitih pruga.

Grubo dotjerivanje može utjecati na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz možete vratiti u sredinu zaslona pomoću

Početak rada/Stop

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

OSD

izbornika Horizontal Control.

MENU → → → → → MENU

Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga.

Ako se smetnje zadrže i nakon dotjerivanja putem izbornika Fine, ponovite dotjerivanje nakon što ste izmijenili frekvenciju (radni takt).

MENU → → → → → → MENU

Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.

MENU → → → → → → MENU

Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije prikaza na monitoru.

MENU → → → → → → MENU

Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza na monitoru.

MENU → → → → → → MENU

Izbornik

Language

H-Position

Opis

Možete birati između 9 jezika.

Možete birati između osam jezika. Nema utjecaja na rad softvera na računalu.

MENU → → → → → MENU

Možete promijeniti horizontalnu poziciju kad se OSD izbornik pojavi na monitoru.

MENU → → → → → → MENU

Početak rada/Stop

V-Position

Možete promijeniti vertikalnu poziciju kad se OSD izbornik pojavi na monitoru.

MENU → → → → → → MENU

Transparency

Display Time

Setup

MENU → → → → → → MENU

Izbornik će se automatski isključiti ako tijekom određenog vremena ne bude nikakvog dotjerivanja.

Možete odrediti vrijeme čekanja prije nego što se izbornik isključi.

- 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec

MENU → → → → → → MENU

Izbornik

Auto Source

Image Reset

Color Reset

Information

Opis

Odaberite Auto Source (automatski odabir izvora) kako bi monitor automatski odabrao izvor signala.

MENU → → → → → MENU

Parametri slike su zamijenjeni tvornički zadanim vrijednostima.

MENU → → → → → , → MENU

Parametri boje su zamijenjeni tvornički zadanim vrijednostima.

MENU → → → → → → MENU

Početak rada/Stop

Izbornik

Information

Opis

Prikazuje izvor videa, mod prikaza na OSD ekranu.

MENU → ,

Provjera stavki

Prije nego što pozovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoć, molimo nazovite broj telefona na jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku .

Simptom Provjera stavki Rješenje

Na ekranu nema slike.

Ne mogu uključiti monitor.

Je li priključni kabel ispravno spojen?

Provjerite spoj priključnog kabela i napajanje.

Možete li na zaslonu vidjeti "Check Signal

Cable"?

(Priključeno pomoću D-sub kabela)

Provjerite spoj signalnog kabela.

(Povezano pomoću DVI kabela)

Ako se na monitor pojavljuje poruka o grešci iako je monitor ispravno priključena, provjerite je li status monitora postavljen na analogno.

Pritisnite ' ' tipku kako bi monitor provjerio izvor ulaznog signala.

Ako je monitor uključen, ponovno podignite računalo da biste vidjeli početni zaslon

(login-zaslon), koji bi se trebao prikazati.

Ako se pojavi inicijalni zaslon (login-zaslon), podignite računalo u odgovarajućem modu

(sigurnosni mod za Windows ME/XP/2000) i zatim promijenite frekvenciju video kartice.

(Pročitajte Pretprogramirana podešenja ).

Ako se ne pojavi inicijalni zaslon (login-zaslon), potražite servis ili svog dobavljača .

Možete li vidjeti "Not

Optimum Mode",

"Recommended mode 1680 x 1050

60 Hz" na zaslonu?

Na zaslonu nema slike.

Treperi li indikator

Ovu poruku možete vidjeti ako je signal s video kartice veći od maksimalne razlučivosti i frekvencije na kojima monitor može ispravno raditi.

Podesite maksimalnu razlučivost i frekvenciju tako da monitor može ispravno raditi.

Ako prikaz prelazi SXGA ili 75 Hz, a "Not Optimum

Mode", Recommended mode 1680 x 1050 60 Hz" poruka se pojavljuje. Ako prikaz prelazi 85 Hz, prikaz će raditi, no pojavit će se poruka "Not Optimum

Mode", Recommended mode 1680 x 1050 60 Hz" jednu minutu i zatim će nestati.

Molimo Vas promijenite preporučeni mod za vrijeme razdoblja od jedne minute.

(Poruka će se ponovno pojaviti ako ste ponovno pokrenuli sustav.)

Monitor je u PowerSaver-modu.

Pritisnite tipku na tipkovnici ili pomaknite miša kako

uključenosti na monitoru u intervalima od 1 sekunde?

Je li zaslon spojen pomoću DVI kabela?

Ne mogu vidjeti On

Screen Display

(zaslonski izbornik).

Zaslon je odjednom izgubio uravnoteženost.

Jeste li blokirali On

Screen Display

(OSD) kako biste spriječili izmjene?

Deblokirajte OSD pritiskom i držanjem gumba ' barem 5 sekundi.

Zaslon ima čudne boje ili je crno-bijel.

Prikazuje li zaslon samo jednu boju kao da gledate zaslon kroz celofan?

Provjerite spoj signalnog kabela.

Uvjerite se da je video kartica do kraja utaknuta u svoj priključak.

Jesu li boje zaslona postale čudne nakon rada nekog programa ili zbog pada sustava između aplikacija?

Ponovno podignite računalo.

Je li video kratica ispravno podešena?

Podesite video karticu pomoću priručnika uz video karticu.

'

Zaslon je defokusiran ili se OSD ne može podesiti.

Jeste li promijenili video karticu ili upravljački program?

Podesite položaj i veličinu slike na zaslonu pomoću

OSD-a.

Jeste li podesili razlučivost ili frekvenciju monitora?

Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.

(Pročitajte Pretprogramirana podešenja ).

Zaslon može biti neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice. Ponovno podesite položaj prateći OSD (Prikaz parametara na zaslonu).

Jeste li podesili razlučivost ili frekvenciju na monitoru?

Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.

(Pročitajte Pretprogramirana podešenja ).

LED-indikator treperi, ali na zaslonu nema slike.

biste aktivirali monitor i vratili sliku na zaslon.

Ako se slika još nije pojavila, pritisnite gumb '' ''.

Zatim pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako biste aktivirali zaslon i kako bi se na zaslonu ponovno pojavila slika.

Može se pojaviti prazan ekran ako ponovno pokrenete sustav prije nego što ste povezali DVI kabel, ili isključili i ponovno povezali DVI kabel dok je sustav radio jer pojedini tipovi grafičkih kartica ne

šalju video signale.

Povežite DVI kabel i zatim ponovno pokrenite sustav.

Na zaslonu se prikazuje samo 16 boja. Boje zaslona su se promijenile nakon promjene video kartice.

Pojavila se poruka

Je li frekvencija ispravno podešena kad ste provjerili

Programirane postavke prikaza na izborniku?

Podesite ispravnu frekvenciju pomoću priručnika uz video karticu i Pretprogramirana podešenja .

(Maksimalna frekvencija po razlučivosti se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)

Jesu li boje sustava

Windows ispravno podešene?

Je li video kratica ispravno podešena?

Jeste li instalirali

Windows XP :

Postavljanje rezolucije: "Control Panel" (Upravljačka ploča) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme)

→ "Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Windows ME/2000 :

Postavljanje rezolucije: "Control Panel" (Upravljačka ploča) → "Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Podesite video karticu pomoću priručnika uz video karticu.

Instalirajte upravljački program monitora prema

koja glasi

"Unrecognized monitor, Plug & Play

(VESA DDC) monitor found" (Nepoznati monitor, pronađen

Plug & Play (VESA

DDC) monitor). upravljački program monitora?

Pogledajte u priručniku uz video karticu da li je podržana funkcija

Plug & Play (VESA

DDC). uputama za instalaciju upravljačkog programa .

Instalirajte upravljački program monitora prema uputama za instalaciju upravljačkog programa .

Provjerite funkcionira li

MagicTune™ pravilno.

Značajka

MagicTune™ dostupna je samo na osobnim računalima (VGA) s operacijskim sustavom Windows koji podržava tehnologiju uključi-iradi.

* Da biste provjerili podržava li vaše računalo značajku MagicTune™, slijedite dolje navedene korake (u sustavu Windows XP);

"Control Panel" (Upravljačka ploča) → "Performance and Maintenance" (Rad i održavanje ) →

"System" (Sustav) → "Hardware" (Hardver) →

"Device Manager" (Upravitelj uređaja) → "Monitors"

→ Nakon što ste izbrisali Plug and Play monitor, pronađite 'Plug and Play monitor' tražeći novi hardver.

MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš monitor.

Ako imate problema s grafičkom karticom, posjetite našu web-stranicu i provjerite popis kompatibilnih grafičkih kartica. http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ ne radi pravilno.

Jeste li promijenili osobno računalo ili grafičku karticu?

Jeste li instalirali program?

Preuzmite najnoviji program. Program možete preuzeti na web-stranici http://www.samsung.com/monitor/magictune

Nakon što prvi put instalirate program, ponovo pokrenite računalo. Uklonite kopiju programa ako je već instaliran, ponovo pokrenite računalo te ponovo instalirajte program. Kako bi računalo nakon instalacije ili uklanjanja programa normalno radilo, morate ga ponovo pokrenuti.

Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.

Provjerite sljedeće stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.

Provjerite da li su priključni kabel i kabel ispravno spojeni na računalo.

Provjerite da li računalo svira više od 3 puta kod podizanja.

(Ako da, potražite servis za matičnu ploču računala.)

Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali računalo, provjerite da li je instaliran upravljački program za adapter(video) i upravljački program za monitor.

Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56 Hz ~75 Hz.

(Nemojte prekoračiti 75 Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)

Ako imate problema prilikom instalacije upravljačkog programa za adapter (video), podignite računalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, Device

Administrator" (Administrator uređaja) i zatim ponovno podignite računalo i ponovno instalirajte upravljački program za adapter (video).

Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis .

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Odgovor

Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Kako mogu podesiti razlučivost?

Kako mogu podesiti funkciju za uštetu energije (Power

Saving)?

Kako se cisti kucište/LCD panela?

Kako mogu u potpunosti ukloniti “Program za instalciju UC monitora”?

Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji korištenog upravljačkog programa.

(Za detalje pročitajte priručnik uz računalo ili video kraticu.)

Windows XP :

Postavljanje rezolucije: "Control Panel" (Upravljačka ploča) →

"Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) →

"Settings" (Postavke).

Windows ME/2000 :

Postavljanje rezolucije: "Control Panel" (Upravljačka ploča) →

"Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Za detalje se obradite proizvođaču video kratice.

Windows XP :

Postavljanje rezolucije: "Control Panel" (Upravljačka ploča) →

"Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) →

"Settings" (Postavke).

Funkciju postavite u postavkama BIOS-a na računalu.

Windows ME/2000 :

Postavljanje rezolucije: "Control Panel" (Upravljačka ploča) →

"Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Funkciju postavite u postavkama BIOS-a na računalu.

Pogledajte uputstva za korištenje operativnog sustava Windows ili računala.

Odspojite mrežni priključak i zatim očistite monitor mekom krpom natopljenom otopinom za čišćenje ili čistom vodom.

Dobro očistite sav deterdžent i nemojte strugati po kućištu. Pazite da voda ne uđe u monitor.

Za potpuno uklanjanje programa za instalaciju USB Device za UC monitor, Pritisnite ‘Dodaj/ukloni programe’ na kartici ‘Upravljačka ploča’ i prikazat će se popis trenutno instaliranih programa.

S popisa odaberite upravljački program (USB video uređaj i USB audio uređaj) koji je instaliran kad je UC monitor spojen i pritisnite ‘Ukloni’.

Samoprovjera

Samo-test | Upozoravajuće poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti

Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omogućuje da provjerite da li monitor ispravno radi.

Samo-test

Isključite računalo i monitor.

Izvucite video kabel iz stražnje strane računala.

Uključite monitor.

Ako monitor pravilno radi, pojavit ce se sljedeci prikaz.

Nepojavljivanje nekog prozora ukazuje na problem sa monitorom.

Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.

Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite sustav video sklopa i sustav računala; monitor radi ispravno.

Upozoravajuće poruke

Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika iako je LEDindikator uključenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može značiti da je video signal izvan granica mogućnosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.

Radni uvjeti

Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.

Ako se blizu monitora nalaze zvučnici za basove, odspojite i premjestite zvučnike u drugu prostoriju.

Uklonite sve elektroničke uređaje kao što su radio-uređaji, ventilatori, satovi, telefoni koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.

Korisni savjeti

Monitor koristi vizualne signale koje je primio od računala. Stoga, ako postoji problem s računalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju izvan raspona, itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili zastupniku.

Procjena radnog stanja monitora

Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x

1050 60 Hz", odspojite kabel od računala dok je monitor još pod naponom.

Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znači da monitor radi.

U tom slučaju, problem tražite na računalu.

Specifikacije

Općenito

Naziv modela

LCD Panel

Veličina

Područje prikaza

Razmak piksela

SyncMaster 225UW

Dijagonala od 22 inča (55 cm)

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

Aktivni prikaz

Optimalna rezolucija

30 ~ 81 kHz

Maksimalna rezolucija

56 ~ 75 Hz

Boja prikaza

16,7M

Razlučivost

Optimalna rezolucija

[email protected]

Maksimalna rezolucija

[email protected]

Ulazni signal, Prekinut

Analogni RGB, digitalni RGB u skladu s DVI (Digital Visual Interface)

0,7 Vp-p ± 5%,

Odvojena H/V sinkronizacija, kompozitno

TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)

Maksimalno piksela-sat

146 MHz <Analogni/Digitalni >

Potrošnja struje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv

DVI-D na DVI-D priključak, odvojiv

Dimenzije (ŠxVxD) / Težina

520,0 X 452,0 X 202,0 mm / 20,5 X 17,8 X 8,0 inča (s osnovnim postoljem) / 7,7kg / 17,0 lbs

520,0 X 399,0 X 68,5 mm / 20,5 X 15,7 X 2,7 inča (Bez postolja)

VESA prirubnica konzolnog nosača

100 mm x 100 mm

Radni uvjeti

Radna Temperatura : 10℃~ 40℃ (50°F~104°F)

Vlaga : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Skladištenja Temperatura : -20℃~ 45℃ (-4°F~113°F)

Vlaga : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Funkcija Plug & Play

Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati alternativne postavke.

Prihvatljive točke

Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode.

Primjerice, broj TFT LCD piksela sadržanih u ovom proizvodu je 5.292.000.

Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.

Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja

(oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A).

Sustav PowerSaver

Sustav PowerSaver Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom

PowerSaver. Ovaj sustav štedi energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme. Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na Vašem računalu. Pomoću softverskih alata instaliranih na računalu možete podesiti ovu funkciju.

Status Normalan rad Power-off mod

Mehaničko napajanje

S/W isklj.

Indikator uključenosti

Potrošnja struje plava

Manje od 50 W plava, Treptavi

Manje od 2W

(Off-način rada

(isključeno))

(napajanje)

EPA/ENERGY 2000

Isključeno

Manje od 2W

Tabela 1. Pretprogramirana podešenja

Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.

Tabela 1. Pretprogramirana podešenja

Mod prikaza

Horizontalna frekvencija

(kHz)

Vertikalna frekvencija

(Hz)

Frekvencija piksela

(MHz)

Polaritet sink,

(H/V)

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x

1024

VESA, 1280 x

1024

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

63,981

79,976

60,020

75,025

108,000

135,000

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/+

VESA,1680 x 1050 64,674 59,883

Horizontalna frekvencija

119,000 +/-

Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja. Jedinica: Hz

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.

North America

U.S.A

CANADA

MEXICO

Latin America

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD &

TOBAGO

VENEZUELA

Europe

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF

IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

Asia Pacific

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

03 201 2418

844 000 844

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(7267864)

(€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

903 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-503-0000

140-1234

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698 http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA

U.A.E

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 03-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Stručni izrazi

Veličina točkica

Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točkica. Što su točkice bliže, to je veća razlučivost. Razmak između dvije točkice iste boje se zove 'Veličina točkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Ekran se mora revidirati nekoliko puta u sekundi da bi se stvorila i prikazala slika za korisnika.

Frekvencija ovog ponavljanja po sekundi se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.

Jedinica: Hz

Primjer : Ako se ista slika ponavlja 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vrijeme prikaza jedne linije koja horizontalno spaja desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa se zove horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Interlace i Non-Interlace metode (razlaganja i nerazlaganja)

Prikaz horizontalnih linija na zaslonu odozgo prema dolje po redu se zove Non-Interlace metoda

(nerazlaganje) dok se prikaz neparnih i zatim parnih linija naizmjenično zove Interlace-metoda

(razlaganje). Non-Interlace metoda (nerazlaganje) se koristi za većinu monitora kako bi se osigurala jasna slika. Interlace metoda (razlaganje) je ista kao i metoda koja se koristi na TV-aparatima.

Plug & Play

Ova funkcija pruža najbolju kvalitetu slike za korisnike koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između računala i monitora. Ovaj monitor zadovoljava međunarodni standard VESA DDC za funkciju Plug & Play.

Razlučivost

Broj horizontalnih i vertikalnih točkica koje se koriste za sastavljanje slike na ekranu se zove

'razlučivost'. Ovaj broj prikazuje preciznost prikaza. Visoka razlučivost je dobra za izvođenje više zadataka jer se na ekranu može prikazati više slikovnih podataka.

Primjer : Razlučivost od 1680 x 1050 znači da se zaslon sastoji od 1680 horizontalne točkice

(horizontalna razlučivost) i 1050 vertikalnih linija (vertikalna razlučivost).

S-Video

Kratica za "Super Video." S-Video omogućuje do 800 linija horizontalne razlučivosti, što daje video sliku visoke kvalitete.

Ulazni signal iz vanjskog uređaja

Ulazni signal iz vanjskog uređaja odnosi se na ulazni video signal iz vanjskih video uređaja, kao što su video rekorderi, kamkorderi i DVD playeri, za razliku od TV emitiranja.

DVD

Vrsta tehnologije digitalnog diska koja preuzima samo prednosti CD-a i LD-a i uvodi visoku rezoluciju/kvalitetu, pružajući korisniku mogućnost uživanja u jasnijim slikama.

Za bolji prikaz

Prilagodi rezoluciju računala i ekrana u kontrolnom panelu računala na dolje opisan način kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Možete imati neujednačenu kvalitetu slike na ekranu ako TFT-LCD ne sadrži najbolju kvalitetu slike.

Rezolucija : 1680 x 1050

Vertikalna frekvencija (obnavljanje) : 60 Hz

Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli.

To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode.

Primjerice, broj TFT LCD piksela sadržanih u ovom proizvodu je 5.292.000.

Prilikom čišćenja monitora i panela izvana koristite male preporučene količine sredstva za čišćenje te meku i suhu tkaninu. LCD područje pažljivo trljajte.

Ako prilikom čišćenja upotrebljavate previše snage ostat će mrlje na monitoru.

Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete ju popraviti izvršavanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje pritiskom na tipku gašenja prozora.

Ako se nakon automatskog podešavanja još uvijek čuje buka, koristite FINE/COARSE (fino/grubo) funkciju podešavanja.

Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.

Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.

Odgovornost

Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung Electronics

Co., Ltd.

Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te za slučajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.

Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i

Windows NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su

registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY

STAR® su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement