Samsung GT-M7500 User manual


Add to My manuals
66 Pages

advertisement

Samsung GT-M7500 User manual | Manualzz

* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.

* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.:GH68-20897A

Croatian. 11/2008. Rev. 1.0

Samsung

M7500

Podaci o autorskim pravima

• Bluetooth ® je zaštitni znak tvrtke

Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.

Bluetooth QD ID: B014429

• Java TM je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

• Windows Media Player ® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Važne napomene o sigurnosti

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

2

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung.

Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

• Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.

• Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" című 53. oldalon.

3

Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon.

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.

Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.

[ ]

< >

Označava tipku na telefonu. Na primjer, [ ]

Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Odaberi>

4

• 3G

Telefon može raditi u 3G okružju koje omogućuje puno brži prijenos podataka, videoprijenos i konferencijsku videovezu.

Posebne znaèajke telefona

• Korisnički stvorena tema

Stvorite vlastitu temu pomoću omiljenih slika i boja za pozadinu.

• MobileBlog

Dijelite fotografije i videozapise na webmjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.

• RSS čitač

Koristite RSS čitač kako biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-mjesta.

• Kamera i videokamera

Pomoću modula kamere telefona snimite fotografiju ili video.

• Sinkronizacija s aplikacijom

Windows Media Player

Izravni prijenos glazbenih datoteka iz aplikacije Windows Media Player na telefon.

• MP3 player

Reproducirajte glazbene datoteke na telefonu. Tijekom slušanja glazbe možete koristiti ostale funkcije telefona.

• FM radio

Slušajte omiljene radiostanice bilo gdje, bilo kad.

• Ispis digitalnih podataka

Ispišite slike, poruke i ostale osobne podatke izravno s telefona.

• Bluetooth

Prenosite medijske datoteke i osobne podatke, te se povežite s drugim uređajima koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju.

• Web preglednik

Pristupajte bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije kao i široki raspon medijskog sadržaja.

5

6

Sadržaj

Sadržaj kutije

Provjerite imate li sve ove stavke

8

Uvod 9

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona ........................................................... 9

Uključivanje ili isključivanje napajanja............................................ 10

Dijelovi telefona.............................................................................. 10

Tipke i ikone ................................................................................... 12

Funkcije pristupanja meniju............................................................ 16

Upotreba ikona prečaca ................................................................. 16

Unos teksta .................................................................................... 17

Prilagodba telefona ........................................................................ 19

Upotreba dodatne memorijske kartice ........................................... 22

Što još možete osim telefonirati 24

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, music playerom, webpretraživačem i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv ................................................. 24

Upotreba kamere ........................................................................... 26

Učitavanje fotografija i videozapisa na web ................................... 28

Reproduciranje glazbe ................................................................... 29

Slušanje FM radija ......................................................................... 33

Pretraživanje weba......................................................................... 34

Upotreba Imenika........................................................................... 35

Slanje poruka ................................................................................. 36

Pregled poruka............................................................................... 38

Upotreba Bluetooth veze................................................................ 39

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu ........................................ 40

42 Funkcije menija

Navedene su sve mogućnosti menija

Zdravstvene i sigurnosne informacije 53

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni>.

(Ovisno o regiji, pritisnite [Sredina] u načinu mirovanja.)

1 Popis poziva 8 Kamera

2 Imenik

9 FM radio

3 Glazba

1 MP3 player

2 Prepoznavanje glazbe

4 Pretraživač 1

1 Idi na početnu stranicu

2 Unesite adresu

3 Favoriti

4 Spremljene stranice

5 Povijest

6 Postavke

5 Poruke

1 Nova poruka

2 Dolazne poruke

3 Email poruke

4 Priprema

5 Odlazne

6 Poslano

7 Moje mape

8 Obrasci

9 Brisanje

10 Postavke

11 SOS poruke 2

12 Stanje memorije

6 Datoteke

3

Slike

Video

Zvukovi

Ostalo

Stanje memorije

7 Organizator

1 Kalendar

2 Zapis

3 Obaveza

4 Svjetsko vrijeme

5 Kalkulator

6 Preračunavanje

* Aplikacije

1 Uređivanje slika

2 Igrice i ostalo

3 Diktafon

4 Bluetooth

5 Sinkronizacija 2

6 Odbrojavanje

7 Štoperica

8 RSS čitač

9 SIM usluge 4

0 Alarmi

# Postavke

1 Profili

2 Zaslon i osvjetljenje

3 Vrijeme i datum

4 Postavke telefona

5 Postavke aplikacija

6 Sigurnost

7 Postavke mreže

8 PC veze

9 Čarobnjak za postavke

10 Postavke memorije

11 Tvorni čke postavke

1. Ovisno o davatelju usluga označeno i drugačije.

2. Dostupno samo ako to podržava vaša regija ili davatelj usluga.

3. Dodatne mape bit će dostupne ako umetnete memorijsku karticu.

4. Dostupno samo ako to podržava

USIM ili SIM kartica.

7

8

Sadržaj kutije

Provjerite imate li sve ove stavke

• Telefon

• Prijenosni punjač

• Baterija

• Priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati i ovisi o regiji i davatelju usluga.

Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona

U utičnicu izmjenične električne struje

Uklanjanje poklopca baterije

9

Uvod

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje

Isključivanje

1. Pritisnite i držite [ ].

2. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <Potvrda>.

3. Nakon otvaranja Čarobnjaka za postavljanje, prilagodite telefon prema želji.

Pritisnite i držite [ ].

Dijelovi telefona

Prednja strana

Leća prednjeg fotoaparata

Svjetlosni senzor

Višenamjenska utičnica*

Vanjsko svjetlo

Lijeva funkcijska tipka

Tipka za pozivanje

Alfanumeričke tipke

Mikrofon

* Za mikro USB stereo slušalice

Slušalica

Zaslon

Tipka za potvrdu

(Sredina)/Tipke za kretanje(Gore/Dolje/

Lijevo/Desno)

Desna funkcijska tipka

Tipka za uključivanje i isključivanje/ izlaz iz izbornika

Tipke za posebne funkcije

10

Stražnja strana

Utičnica za vanjske slušalice*

Tipke za glasnoću

Zvučnik

Tipke za upravljanje glazbom

Tipka za prebacivanje

Kamere/

Aplikacije

Vanjsko svjetlo

Leća stražnjeg fotoaparata

Unutarnja antena

* Za 3,5 mm-ske vanjske slušalice

Tipkovnicu možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje funkcija telefona pritiskom na bilo koju tipku. Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite i držite

[ ].

11

Uvod

Tipke i ikone

Tipke

Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.

U načinu mirovanja pomaknite se kroz ikone prečaca.

U načinu Meni pomaknite se kroz opcije menija.

Odaberite označenu mogućnost ili potvrdite unos.

Upućivanje ili prihvaćanje poziva.

U načinu mirovanja prikazuje posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.

Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon.

Prekid poziva.

U načinu Meni poništite ulaz i vratite se u način mirovanja.

Unos brojeva, slova i nekih posebnih znakova.

U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti. Pritisnite i držite [0] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.

12

Unos posebnih znakova ili izvođenje posebnih funkcija.

U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste aktivirali ili deaktivirali Tihi profil.

Pritisnite i držite [ ] da biste otključali tipkovnicu. Pritisnite i držite [ ] da biste umetnuli razmak između brojeva.

Prilagodba glasnoće zvuka.

U načinu mirovanja pritisnite i držite da biste uključili vanjsko svjetlo na nekoliko sekundi u crveno, zeleno i plavo.

Tijekom reprodukcije, pomaknite se na sljedeću datoteku. Pritisnite i držite da biste se pomakli prema naprijed u datoteci.

Pritisnite i držite da biste pokrenuli MP3 player. Početak, pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.

Tijekom reprodukcije, vratite se na prethodnu datoteku. Pritisnite i držite da biste se vratili unatrag u datoteci.

U načinu mirovanja držite pritisnutom da biste uključili kameru.

U načinu kamere snimite fotografiju ili video.

Ako promijenite zadanu funkciju tipke, možete otvoriti prozor za prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije.

13

Uvod

Ikone

Sljedeće ikone mogu se pojaviti u gornjem retku zaslona kako bi označile status telefona. Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

Jakost signala

Povezivanje s GPRS (2.5G) mrežom ili prijenos podataka u GPRS (2.5G) mreži

Povezivanje s EDGE mrežom ili prijenos podataka u EDGE mreži

Povezivanje s UMTS (3G) mrežom ili prijenos podataka u UMTS (3G) mreži

Povezivanje s HSDPA (3G+) mrežom ili prijenos podataka u HSDPA (3G+) mreži

Glasovni poziv u tijeku

Video poziv u tijeku

Aktivirana je značajka SOS poruke

Postavke profila:

: Normalno

: Bešumno

: Vožnja

: Sastanak

: Vani

: Bez mreže

14

Pretraživanje interneta

Povezano na sigurnu web-stranicu

Bluetooth aktivan

Bluetooth slušalice ili komplet za upotrebu bez ruku spojeni

Povezan s računalom putem USB priključka

Nova poruka:

: SMS poruka

: MMS poruka

: e-poruka

: glasovna pošta

: push poruka

: konfiguracijska poruka

Memorijska kartica je umetnuta

Razina napunjenosti baterije

Trenutno vrijeme

15

Uvod

Funkcije pristupanja meniju

Odaberite mogućnost

Upotreba brojeva menija

1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku.

2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu opciju.

3. Pritisnite <Odaberi>, <OK> ili

[Sredina] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.

4. Pritisnite <Nazad> da biste se pomaknuli na višu razinu.

Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

Pritisnite brojčanu tipku koja odgovara željenoj opciji.

Upotreba ikona prečaca

U načinu mirovanja vidljive su ikone na zaslonu pomoću kojih možete pristupiti popularnim izbornicima.

Kretanje ikonama prečaca

• Da biste se pomicali među ikonama prečaca, pritisnite [Lijevo] ili [Desno].

• Da biste pristupili označenom meniju, pritisnite [Sredina].

16

Dostupne ikone prečaca

: nova poruka.

: pristup meniju MP3 player.

: odabir profila.

: otvaranje kalendara.

• : postavljanje boje vanjskog svjetla.

Dostupne ikone prečaca mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji.

Postavljanje omiljenih izborničkih prečaca

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Postavke telefona

2. Pomaknite se na meni za promjenu.

3. Pritisnite <Promijeni>.

4. Odaberite željeni meni.

5. Pritisnite <Spremi>.

Prečaci.

Unos teksta

Promjena načina unosa teksta

• Pritisnite i držite [ ] da biste prebacili iz načina T9 u ABC način. Ovisno o regiji možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.

• Pritisnite [ ] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način.

• Pritisnite i držite [ ] da biste prebacili u unos simbola.

17

18

Uvod

Način ABC

Način T9

Numerički način

Unos simbola

Ostale mogućnosti

Da biste unijeli riječ:

Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Da biste unijeli riječ:

1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi.

2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.

3. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [ ] da biste unijeli razmak.

U protivnom pritisnite [0] da biste prikazali druge mogućnosti.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Pritisnite tipke sa željenim simbolima.

• Pritisnite [1] da biste unijeli znakove interpunkcije ili posebne znakove.

• Pritisnite [ ] da biste umetnuli razmak.

• Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.

• Pritisnite <Obriši> da biste znakove izbrisali jedan po jedan.

• Pritisnite i držite <Obriši> da biste izbrisali cijeli zaslon.

Prilagodba telefona

Jezik zaslona

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Postavke telefona

Jezik telefona.

Jezik

2. Odaberite jezik.

3. Pritisnite <OK>

<Spremi>.

Melodija zvona za poziv

Da biste promijenili svojstva profila napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Profili.

2. Pomaknite se na profil zvuka koji koristite.

3. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Uredi.

4. Odaberite Ton glas. poziva kategorija

ton zvona.

5. Odaberite Ton video poziva kategorija

ton zvona.

6. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Spremi.

Da biste promijenili profil:

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Profili.

2. Odaberite željeni profil.

3. Pritisnite [Sredina].

19

Uvod

Glasnoća tona tipke

U načinu mirovanja pritisnite [ biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

] da

Pozadina u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Zaslon i osvjetljenje

Zaslon

Početni zaslon.

2. Pomaknite se lijevo ili desno na

Slika.

3. Pomaknite se dolje i odaberite

Pozadina.

4. Odaberite kategoriju slike.

5. Odaberite sliku.

6. Pritisnite <OK>.

7. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Spremi.

Teme za zaslon

Da biste napravili temu:

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Zaslon i osvjetljenje

Zaslon

Moja tema.

2. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Novi

Jednostavno ili Stručno.

3. Prilagodite temu prema želji slijedeći zaslon.

20

4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <Spremi>.

5. Pritisnite <Da> da biste primijenili temu.

Da biste primijenili temu:

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Zaslon i osvjetljenje

Zaslon

Moja tema.

2. Odaberite temu.

3. Pritisnite <Spremi>.

Da biste brzo obnovili zadanu temu, unesite [ ], [ ], [8],

[2], [7] i [ ] u načinu mirovanja i pritisnite <Da>. Vaš se telefon automatski pokreće i koristi zadanu temu.

Profil Tiho

Profil Bešumno možete aktivirati da ne biste uznemirivali druge ljude. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ].

Telefon zaključan

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Sigurnost

Zaključavanje

telefona.

2. Odaberite Uključeno.

3. Pritisnite <Spremi>.

21

Uvod

4. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite

<Potvrda>.

5. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite <Potvrda>.

Upotreba dodatne memorijske kartice

Važni podaci o memorijskoj kartici

• Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja kartice.

• Ne vadite karticu iz telefona i ne isključujte telefon za vrijeme pristupa ili prijenosa podataka.

Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.

• Ne izlažite karticu jakim udarcima.

• Ne dirajte izlaze kartice prstima niti metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

• Držite kartice dalje od male djece ili kućnih ljubimaca.

• Ne izlažite kartice izbijanju statičkog elektriciteta i/ili električnoj struji.

22

Umetanje memorijske kartice

1. Uklonite poklopac baterije.

2. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema gore.

3. Vratite poklopac baterije.

Uklanjanje memorijske kartice

Uklonite karticu iz utora.

23

Što još možete osim telefonirati

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, music playerom, webpretraživačem i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Pozivanje

Da biste uspostavili glasovni poziv, napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.

2. Pritisnite [ ].

Pritisnite [ glasnoću.

] da biste prilagodili

3. Pritisnite [ ] da biste završili poziv.

Da biste uspostavili videopoziv, napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.

2. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Video poziv.

3. Pritisnite [ ] da biste završili poziv.

24

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite

[ ].

U slučaju videopoziva, pritisnite

<Pokaži mi> kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem kamere.

2. Pritisnite [ ] da biste završili poziv.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Tijekom glasovnog poziva, pritisnite

[Sredina], a zatim <Da> kako biste aktivirali zvučnik.

Ponovno pritisnite [Sredina] da biste vratili postavku na slušalicu.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upućivanje konferencijskog poziva

1. Tijekom razgovora nazovite drugog sudionika.

Prvi poziv stavljen je na čekanje.

2. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Konferencijski poziv.

3. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još sudionika.

25

Što još možete osim telefonirati

4. Tijekom konferencijskog poziva:

• Pritisnite <Opcije> i odaberite

Privatni poziv da biste

uspostavili privatni razgovor s jednim od sudionika.

• Pritisnite <Opcije> i odaberite

Kraj

Odaberite sudionika

sudionik

Odbaci kako biste sudionika odbacili.

5. Pritisnite [ ] da biste prekinuli konferencijski razgovor.

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite

[Kamera].

2. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.

3. Usmjerite objektiv kamere prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.

4. Pritisnite [Sredina] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

5. Pritisnite < > ili [Kamera] kako biste snimili drugu fotografiju.

26

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Datoteke

Slike

Moje fotografije.

2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite

[Kamera].

2. Uzastopce pritisnite [1] kako biste prebacili u način snimanja.

3. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.

4. Pritisnite [Sredina] ili [Kamera] da biste započeli sa snimanjem.

5. Pritisnite < > ili [Kamera] kako biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

6. Pritisnite < > ili [Kamera] da biste snimili novi video.

Pregled videa

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Datoteke

Video

Moji video zapisi.

2. Odaberite željeni video.

27

Što još možete osim telefonirati

Učitavanje fotografija i videozapisa na web

Aktivirajte račun ShoZu

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Postavke aplikacija

MobileBlog

ShoZu aktivacija.

2. Odaberite Uključeno.

3. Slijedite zaslonske upute kako biste aktivirali račun.

Postavite odredišno web-mjesto

Učitavanje datoteke

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Postavke aplikacija

MobileBlog

Odredišta.

2. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Novi.

3. Slijedite zaslonske upute kako biste dodali novo odredišno webmjesto.

1. Pristupite aplikaciji, poput

Datoteke ili Kamera.

2. Odaberite ili snimite fotografiju ili videozapis.

3. Pritisnite <Opcije> ili < > i odaberite Pošalji na Internet.

28

4. Odaberite odredište.

5. Unesite naslov i opis pa odaberite oznaku.

6. Pritisnite <Pošalji>.

Reproduciranje glazbe

Priprema glazbenih datoteka

Učinite to na sljedeće načine:

• preuzimanjem s weba putem bežične veze.

• preuzimanjem s računala putem programa Samsung PC Studio koji se može nabaviti odvojeno.

Pogledajte korisnički priručnik

Samsung PC Studio.

• primanjem putem Bluetooth veze.

• kopiranjem na memorijsku karticu.

Pogledajte sljedeći odlomak.

• sinkronizacijom muzičkih datoteka s Windows Media Playerom.

Pogledajte stranicu 30.

• Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB

(ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

• Kod umetanja memorijske kartice koja sadrži veliku količinu datoteka, tijekom ažuriranja baze podataka, može doći do usporenog rada telefona u trajanju od nekoliko minuta. To može utjecati i na neke funkcije telefona. To je privremena poteškoća i ne smatra se pogreškom telefona.

29

Što još možete osim telefonirati

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu u telefon.

2. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

PC veze

Spremanje podataka.

3. Pritisnite <Spremi>.

4. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

5. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.

6. Odaberite Otvori mapu i prikaži

datoteke kad se na računalu pojavi

skočni prozor.

7. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

8. Kada završite, odspojite telefon od računala.

Sinkronizacija s

Windows Media

Playerom

Glazbene datoteke možete kopirati na telefon sinkronizacijom s aplikacijom

Windows Media Player 11.

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

PC veze

Media player.

2. Pritisnite <Spremi>.

30

3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

4. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.

5. Odaberite Sync digital media files

to this device (Sinkr. digit.

medijske datoteke s ovim uređajem) kad se na računalu pojavi skočni prozor.

6. Unesite naziv telefona i kliknite

Finish (Završi).

7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.

8. Kliknite Start sync

(Započni sinkronizaciju).

9. Nakon završetka sinkronizacije isključite telefon s računala.

Reprodukcija glazbenih datoteka

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Glazba

MP3 player.

2. Odaberite glazbenu kategoriju i glazbenu datoteku.

31

Što još možete osim telefonirati

3. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

• Sredina: pauziranje ili nastavak reprodukcije.

• Lijevo: povratak na prethodnu datoteku. Pritisnite i držite da biste se vratili unatrag u datoteci.

• Desno: pomicanje na sljedeću datoteku. Pritisnite i držite da biste se pomakli prema naprijed u datoteci.

• : prilagođava glasnoću zvuka.

4. Pritisnite [ ] da biste zaustavili reprodukciju.

Stvaranje popisa za reprodukciju

1. U zaslonu MP3 playera pritisnite

<Opcije> i odaberite Otvori popis

pjesama

pjesama

Fonoteka

Popisi

Novi popis pjesama.

2. Unesite naslov popisa za izvođenje i pritisnite <Spremi>.

3. Odaberite dodanu playlistu.

4. Odaberite Dodaj.

5. Odaberite željene datoteke i pritisnite <OK>.

6. Pomaknite se na datoteku i pritisnite [Sredina] za reprodukciju glazbe.

32

Slušanje FM radija

Upotrijebite mikro USB stereo slušalice samo za slušanje radija.

Slušanje radija

1. Priložene slušalice uključite u višenamjensku utičnicu na telefonu.

2. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite FM radio.

3. Kad prvi put uključite FM radio, pritisnite <Da> da biste započeli automatsko traženje stanica.

Dostupne radio postaje automatski se spremaju.

4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli dostupne radio postaje.

Možete pritisnuti i [Gore] ili [Dolje] kako biste odabrali spremljenu radio-stanicu.

5. Pritisnite [Sredina] da biste isključili radio.

Pohranjivanje radio postaja

Automatskim traženjem postaja:

1. Na zaslonu FM radija, pritisnite

<Opcije> i odaberite

Auto. traženje.

2. Pritisnite <Da> da biste potvrdili.

Dostupne radio postaje automatski se spremaju.

33

Što još možete osim telefonirati

Ručnim postavljanjem:

1. Na zaslonu radija pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali željenu radio postaju.

2. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Dodaj u favorite.

Pretraživanje weba

Pokretanje webpreglednika

U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite Pretraživač

Idi na

početnu stranicu. Otvara se početna

stranica vašeg davatelja usluge.

Kretanje kroz web

• Da biste se pomicali kroz stavke preglednika pritisnite [Gore] ili

[Dolje].

• Da biste odabrali stavku pritisnite

[Sredina].

• Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <Nazad>.

• Da biste pristupili opcijama preglednika pritisnite <Opcije>.

Opcije preglednika mogu se razlikovati ovisno o vašem davatelju usluga.

34

Upotreba Imenika

Dodavanje kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <Opcije>.

2. Odaberite Dodaj u Imenik memorijsku lokaciju

Novi.

3. Za Telefon odaberite vrstu broja.

4. Unesite informacije o kontaktu.

5. Da biste spremili kontakt, pritisnite

[Sredina] ili pritisnite <Opcije> i odaberite Spremi.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Imenik>.

2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.

3. Odaberite kontakt.

4. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili pritisnite

<Opcije> i odaberite Uredi da biste uredili informacije o kontaktu.

35

Što još možete osim telefonirati

Slanje poruka

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Poruke

Nova poruka

Poruka.

2. Unesite tekst poruke.

3. Pritisnite [Gore] da biste se pomakli do polja Primatelj.

4. Unesite brojeve odredišta.

5. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Pošalji da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Poruke

Nova poruka

Poruka.

2. Unesite tekst poruke.

3. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Dodaj multimediju ili Dodatno

Dodaj privitak.

4. Dodajte medijsku datoteku, kontakt, stavku kalendara, zapis ili stavku oznake.

5. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Dodatno

Dodaj naslov.

6. Unesite predmet poruke.

36

7. Pritisnite [Gore] da biste se pomakli do polja Primatelj.

8. Unesite brojeve ili e-adrese odredišta.

9. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Pošalji da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Poruke

Nova poruka

Email.

2. Unesite tekst e-poruke.

3. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Dodaj multimediju ili Dodaj

kalendar.

4. Dodajte medijsku datoteku, kontakt, stavku kalendara, zapis ili stavku oznake.

5. Pritisnite [Gore] da biste se pomakli do polja predmeta.

6. Unesite predmet e-mail poruke.

7. Pritisnite [Gore] da biste se pomakli do polja Primatelj.

8. Unesite adrese za e-poruke.

9. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Pošalji da biste poslali e-poruku.

37

Što još možete osim telefonirati

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Poruke

Dolazne poruke.

2. Odaberite SMS poruku.

Pregled MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Poruke

Dolazne poruke.

2. Odaberite MMS poruku.

Pregled e-poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Poruke

Email poruke.

2. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Skidanje.

3. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.

4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite

<Opcije> i odaberite Preuzmi da biste pogledali sadržaj e-poruke.

38

Upotreba Bluetooth veze

Vaš je telefon opremljen Bluetooth tehnologijom koja vam omogućava bežično povezivanje telefona s drugim

Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku i daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje

Bluetootha

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Aplikacije

Bluetooth.

2. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Postavke.

3. Pomaknite se dolje na

Uključivanje i pomaknite se

lijevo ili desno na Uključeno.

4. Pomaknite se na Vidljivost i pomaknite se lijevo ili desno na

Uključeno.

5. Pritisnite <Spremi>.

Traženje i uparivanje

Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Aplikacije

Bluetooth

Traži novi uređaj.

2. Odaberite uređaj.

3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth

PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <OK>.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

39

Što još možete osim telefonirati

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji kao što je

Imenik, Datoteke, Kalendar,

Zapis, Obaveza ili Pretraživač.

2. Odaberite neku stavku.

3. Pritisnite <Opcije> i odaberite

Pošalji posjetnicu preko, Pošalji

putem ili Pošalji adresu putem

Bluetooth.

4. Potražite i odaberite uređaj.

5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth

PIN uređaja i pritisnite <OK>.

Primanje podataka

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth

PIN uređaja i pritisnite <OK>.

2. Pritisnite <Da> da biste potvrdili da želite primiti datoteke.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Možete se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz izbornika, bez zatvaranja zaslona izbornika koji koristite.

Promjena funkcije tipke kamere

1. U načinu mirovanja pritisnite

<Meni> i odaberite Postavke

Postavke telefona

Tipka

kamere.

2. Odaberite Promjena.

3. Pritisnite <Spremi>.

40

Prebacivanje u aplikaciju

1. Tijekom korištenja menija pritisnite

[Promjena aplikacije].

2. Odaberite aplikaciju.

Dostupne aplikacije

Poziv: otvaranje zaslona za

pozivanje.

Poruke: pristup izborniku Poruke.

Pretraživač: pokretanje web-

preglednika.

Igrice i ostalo: otvara popis igara.

Zatvaranje svih pokrenutih aplikacija

1. Pritisnite [Promjena aplikacije].

2. Pomaknite se do Prekinuti sve?.

3. Pritisnite <Da>.

41

Funkcije menija

Navedene su sve mogućnosti menija

Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje funkcija menija na telefonu.

Popis poziva

Provjerite zadnje birane, primljene ili propuštene pozive.

Imenik

Potražite informacije o kontaktu koji je pohranjen u Imeniku.

Glazba

Meni

MP3 player

Prepoznavanje glazbe

Opis

Pristupite i slušajte sve glazbene datoteke razvrstane po različitim kriterijima. Također možete napraviti vlastiti popis pjesama.

Preuzmite informacije za glazbene datoteke iz mrežne baze podataka i pretražujte rezultate prepoznavanja.

Možete dobiti informacije i o tome kako kupiti glazbene datoteke.

42

Pretraživač

Meni

Idi na početnu stranicu

Unesite adresu

Favoriti

Spremljene stranice

Povijest

Postavke

Opis

Povežite telefon s internetom i učitajte početnu stranicu davatelja bežične web-usluge.

Unesite URL adresu i pristupite pridruženoj web-stranici.

Spremite URL adrese kako biste brzo mogli pristupati webstranicama.

Pristupite popisu stranica koje ste spremili dok ste spojeni na internet.

Pristupite popisu stranica koje ste nedavno posjetili.

Pražnjenje cache memorije.

Izbrišite kolačiće ili postavite želite li ih pohraniti ili ne. Promijenite postavke web-preglednika i pogledajte podatke o verziji i autorskom pravu. Odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja bežičnom webu.

43

Funkcije menija

Poruke

Meni

Nova poruka

Dolazne poruke

Email poruke

Priprema

Odlazne

Poslano

Moje mape

Obrasci

Brisanje

Postavke

Opis

Stvorite i šaljite SMS, MMS i poruke e-pošte.

Pristupite primljenim porukama.

Pristupite primljenim e-mail porukama.

Pristupite porukama koje ste spremili za kasnije slanje.

Pristupite porukama koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Pristupite poslanim porukama.

Stvorite nove mape i organizirajte poruke.

Napravite i koristite obrasce često korištenih poruka ili odlomaka.

Odjednom izbrišite sve poruke u nekoj od mapa s porukama.

Postavite različite opcije upotrebe usluge slanja i primanja poruka.

44

Meni

SOS poruke

Stanje memorije

Opis

Odredite opciju slanja i primanja

SOS poruke. Možete poslati SOS poruku pritiskom na gumb [ ]

4 puta dok su izložene tipke zaključane. Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Datoteke

Meni

Slike, Video,

Zvukovi, Ostalo

Stanje memorije

Opis

Pristupite medijskim datotekama i ostalim datotekama pohranjenim u memoriji telefona.

Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Dodatne mape bit æe dostupne ako umetnete memorijsku karticu.

45

Funkcije menija

Organizator

Meni

Kalendar

Zapis

Obaveza

Svjetsko vrijeme

Kalkulator

Preračunavanje

Opis

Evidentirajte raspored.

Napravite podsjetnike važnih stvari i upravljajte njima.

Izradite popis obaveza koje trebate izvršiti.

Postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte trenutno vrijeme u drugim dijelovima svijeta.

Izvođenje aritmetičkih funkcija.

Preračunavajte, na primjer, duljinu i temperaturu.

Kamera

Pomoću kamere koja se nalazi u telefonu, možete slikati fotografije i snimati video.

FM radio

Preko FM radija na telefonu slušajte glazbu ili novosti.

46

Aplikacije

Meni

Uređivanje slika

Igrice i ostalo

Diktafon

Bluetooth

Sinkronizacija

Odbrojavanje

Štoperica

RSS čitač

SIM usluge

Opis

Uredite slike pomoću različitih alata za uređivanje.

Pristupite integriranim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

Snimajte glasovne zapise i bilo koje druge zvukove.

Bežično povežite telefon s drugim

Bluetooth uređajima.

Sinkronizirajte osobne podatke kao

što su kontakti, kalendarske stavke, zadaci i zapisi pomoću određenog web poslužitelja.

Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Postavite razdoblje odbrojavanja telefona.

Mjerite proteklo vrijeme.

Spremite najdraže kanale s vijestima ili blogovima u biblioteke i preuzmite najnovije i ažurirane informacije kad god poželite.

Upotreba dodatnih usluga koje nudi vaš davatelj usluge. Ovisno o USIM ili SIM kartici, ovaj izbornik možda je dostupan, ali bit će drugačije označen.

47

Funkcije menija

Alarmi

Postavite jutarnju budilicu ili upozorenje za događaj u određeno vrijeme.

Postavke

Meni

Profili

Zaslon i osvjetljenje

Zaslon

Početni zaslon

Zaslon i osvjetljenje

Zaslon

Moja tema

Zaslon i osvjetljenje

Zaslon

Izgled menija

Zaslon i osvjetljenje

Zaslon

Zaslon biranja

Zaslon i osvjetljenje

Zaslon

Pozdravna poruka

Zaslon i osvjetljenje

Osvjetljenje

Zaslon

Opis

Promijenite postavke tona za različite događaje ili situacije.

Promijenite sliku pozadine koja je prikazana u načinu mirovanja i odaberite vrstu sata.

Odaberite ili napravite temu za zaslon.

Odaberite izgled prikaza glavnog izbornika.

Prilagodite postavke izgleda zaslona tijekom biranja.

Unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

Podesite svjetlinu glavnog zaslona za različite svjetlosne uvjete.

48

Meni Opis

Zaslon i osvjetljenje

Osvjetljenje

Trajanje

Zaslon i osvjetljenje

Osvjetljenje

Osvjetljenje tipkovnice

Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo biti uključeno kada se telefon ne koristi.

Postavite način na koji telefon upravlja korištenjem osvjetljenja tipkovnice.

Zaslon i osvjetljenje

Emporio osvjetljenje

Vrijeme i datum

Odaberite boju i podesite svjetlinu vanjskog svjetla.

Postavke telefona

Jezik

Postavke telefona

Prečaci

Postavke telefona

Auto. zaključavanje tipkovnice

Na telefonu promijenite prikazano vrijeme i datum.

Odaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta ili način unosa teksta.

Odaberite izborničke prečace za prikaz u načinu mirovanja.

Postavite da telefon automatski zaključava tipkovnicu nakon isključivanja zaslona.

Postavke telefona

Tipka kamere

Postavite zadanu funkciju [Tipke za prebacivanje Kamere/

Aplikacije].

Postavke aplikacija Da biste mogli koristiti aplikacije dostupne na telefonu, prilagodite postavke.

49

50

Funkcije menija

Meni

Sigurnost

Zaključavanje telefona

Sigurnost

SIM zaključavanje

Sigurnost

PIN zaključan

Sigurnost

Zaključavanje privatnosti

Sigurnost

FDN način

Opis

Aktivirajte šifru telefona kako biste zaštitili telefon od neovlaštene upotrebe.

Dodjeljivanjem šifre za zaključavanje SIM kartice postavite telefon da radi samo s trenutnom USIM ili SIM karticom.

Aktivirajte PIN kako biste zaštitili

USIM ili SIM karticu od neovlaštene upotrebe.

Zaključajte pristup porukama, datotekama, popisima poziva, kontaktima, kalendarima, zapisima ili obavezama.

Postavite telefon da ograniči pozive na ograničen niz brojeva telefona, ako USIM ili SIM kartica to podržava.

Promijenite lozinku telefona. Sigurnost

Promijeni šifru telefona

Sigurnost

Promijeni PIN

Sigurnost

Promijeni PIN2

Promijenite PIN.

Promijenite PIN2.

Meni

Sigurnost

Mobilni lokator

Postavke mreže

Odabir mreže

Postavke mreže

Način rada mreže

Postavke mreže

Preporučene mreže

Postavke mreže

Veze

PC veze

Opis

Postavite telefon da vašoj obitelji ili prijateljima pošalje unaprijed postavljenu poruku za lociranje telefona, kad netko pokuša koristiti vaš telefon s drugom USIM ili SIM karticom. Ova značajka možda nije dostupna, ovisno o određenim značajkama koje podržava davatelj usluge.

Odaberite mrežu koja će se koristiti u roamingu izvan vaše matične mreže ili postavite automatski odabir mreže.

Postavite odgovarajuću frekvenciju, kad putujete u inozemstvo.

Dodajte novu mrežu popisu omiljenih mreža, ako to vaša USIM ili SIM kartica podržava.

Stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje telefona s mrežom.

Odaberite USB način koji će se koristiti kad telefon povezujete s računalom putem USB sučelja.

51

Funkcije menija

Meni Opis

Čarobnjak za postavke

Brzo prilagodite osnovne postavke telefona. Odaberite željene mogućnosti pojedine postavke prateći zaslonske upute.

Postavke memorije Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. Memoriju možete i isprazniti.

Tvorničke postavke Promijenjene postavke vratite na tvorničke.

52

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća

EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption

Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.

1

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,779 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina

SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti.

Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

53

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom

R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

• Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.

• Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.

• Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.

• Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.

• Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.

• Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice.

Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.

• Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.

• Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima

(primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).

54

• Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet

(novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.

• Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima

(odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

55

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon.

Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless

Technology Research. Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja.

Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja.

U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

56

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena.

Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

57

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.

2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.

3. Pritisnite [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti.

Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

• Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.

• Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.

• Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.

• Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.

• Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.

• Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

58

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

• Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.

• Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.

• Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.

• Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.

• Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima.

Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.

• Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.

• Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.

• Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom.

• Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.

• Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao

što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.

59

Zdravstvene i sigurnosne informacije

• Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju.

U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.

• Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.

• Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu.

Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.

• Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima prikupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi uz proizvod ukazuje na to da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovo od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućanski korisnici trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi se ostvarilo recikliranje koje je sigurno za okoliš.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

60

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli

Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu

Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

61

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : M7500

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost

EMC

EN 60950-1 : 2001+A11:2004

EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)

SAR

RADIO

EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)

EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive

1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u

Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaka: 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve

Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

advertisement

Related manuals