Samsung SCX-3400 Uživatelská přiručka

Samsung SCX-3400 Uživatelská přiručka
Uživatelská příručka
SCX-340x/340xW Series
SCX-340xF/340xFW Series
SCX-340xFH/340xHW Series
ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních
činností a řešení potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci, provozu a řešení
potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
ZÁKLADNÍ
1. Úvod
Hlavní výhody
Funkce podle modelů
Užitečné informace
O této uživatelské příručce
Bezpečnostní informace
Přehled zařízení
Celkový pohled na ovládací panel
Zapnutí zařízení
Místní instalace ovladače
Reinstalace ovladače
3. Údržba
5
7
13
14
15
21
25
30
31
32
2. Přehled nabídek a základní
nastavení
Objednání spotřebního materiálu a
příslušenství
71
Dostupný spotřební materiál
72
Dostupné součásti pro údržbu
73
Skladování kazety s tonerem
74
Rozprostření toneru
76
Výměna kazety s tonerem
78
Sledování životnosti spotřebního materiálu 80
Nastavení upozornění na nedostatek toneru 81
Čištění zařízení
82
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
88
4. Řešení potíží
Přehled nabídek
34
Základní nastavení zařízení
39
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
90
Zásobník a tisková média
41
Základní funkce tisku
54
Odstraňování zaseknutých originálů
dokumentů
91
Základní kopírování
60
Odstranění uvíznutého papíru
96
Základní skenování
65
Význam stavové kontrolky
100
Základní faxování
66
Vysvětlení zobrazených zpráv
103
2
ZÁKLADNÍ
5. Příloha
Technické specifikace
109
Právní předpisy
119
Copyright
133
3
1. Úvod
Tato kapitola obsahuje informace, které potřebujete znát před použitím zařízení.
• Hlavní výhody
5
• Funkce podle modelů
7
• Užitečné informace
13
• O této uživatelské příručce
14
• Bezpečnostní informace
15
• Přehled zařízení
21
• Celkový pohled na ovládací panel
25
• Zapnutí zařízení
30
• Místní instalace ovladače
31
• Reinstalace ovladače
32
Hlavní výhody
Šetrnost k životnímu prostředí
Pohodlí
• Toto zařízení podporuje ekologický režim, který šetří toner a papír (viz
„Tisk v ekologickém režimu“ na straně 58).
• Aplikace Easy Capture Manager vám umožní snadno upravovat a
tisknout snímky pořízené pomocí klávesy Print Screen na klávesnici
(viz „Easy Capture Manager“ na straně 280).
• Tiskem více stránek dokumentu na jeden list lze ušetřit papír (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 240).
• Tiskem na obě strany papíru lze dosáhnout jeho úspory (oboustranný
tisk) (Ruční) (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 240).
• Toto zařízení automaticky šetří elektrickou energii tím, že podstatně
snižuje její spotřebu v době, kdy není používáno.
Rychlý tisk ve vysokém rozlišení
• Samsung Easy Printer Manager a Stav tisku (nebo Smart Panel) je
program, který sleduje stav zařízení, informuje vás o něm a umožňuje
upravit nastavení zařízení (viz „Používání aplikace Stav tiskárny
Samsung“ na straně 290 nebo „Používání aplikace Smart Panel“ na
straně 292).
• Program AnyWeb Print slouží k zachycování obrazovek, náhledů,
výstřižků a tisku obrazovky aplikace Windows Internet Explorer
jednodušeji než při používání běžného programu (viz „Samsung
AnyWeb Print“ na straně 281).
• Inteligentní aktualizace vám umožní kontrolovat nejnovější software a
instalovat nejnovější verze v průběhu procesu instalace ovladače
tiskárny. Toto je k dispozici pouze v systému Windows.
• Můžete tisknout s rozlišením až 1 200 x 1 200 dpi efektivního výstupu.
• Rychlý tisk na požádání.
- Pro jednostranný tisk 20 str./min. (A4) nebo 21 str./min. (Letter).
• Máte-li přístup k Internetu, můžete na webové stránce společnosti
Samsung získat nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení.
Hlavní výhody
Široká škála funkcí a podporovaných aplikací
Podporuje různé metody nastavení bezdrátové
sítě
• Podporuje různé formáty papíru (viz „Specifikace tiskových médií“ na
straně 112).
• Tisk vodoznaků: Dokumenty lze označit zadanými slovy, například
„Důvěrné“ (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 240).
• Tisk plakátů: Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit
a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 240).
• Tisknout můžete v různých operačních systémech (viz „Požadavky na
systém“ na straně 115).
• Zařízení je vybaveno rozhraním USB nebo síťovým rozhraním.
• Pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- K bezdrátové sítí se můžete snadno připojit pomocí tlačítka WPS na
zařízení a přístupovém bodu (bezdrátovém routeru).
• Pomocí USB kabelu nebo síťového kabelu
- Pomocí USB kabelu nebo síťového kabelu se můžete připojit
k bezdrátové síti a provést různá její nastavení.
• Pomocí funkce Wi-Fi Direct
- Pomocí funkce Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct můžete pohodlně tisknout ze
svého mobilního přístroje.
Viz „Přehled způsobů nastavení bezdrátové sítě“ na straně 164.
Funkce podle modelů
Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Operační systém
SCX-340x Series
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series
Windows
●
●
Macintosh
●
●
Linux
●
●
Operační systém
Unix
(●: je k dispozici, prázdné: Není k dispozici)
Software
Software
Ovladač tiskárny SPL
Ovladač tiskárny PCL
SCX-340x Series
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series
●
●
Funkce podle modelů
Software
SCX-340x Series
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series
●
●
●
●
Ovladač tiskárny PS
Ovladač tiskárny XPSa
Nástroj Přímý tisk
Samsung Easy Printer
Manager
Nastavení Skenovat do počítače
●
Nastavení Faxovat do počítače
●
●
Stav tiskárny Samsung
●
●
Smart Panel
●
●
AnyWeb Print
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
(pouze SCX-340xW Series)
(pouze SCX-340xFW/SCX-340xHW
Series)
●
●
(pouze SCX-340xW Series)
(pouze SCX-340xFW/SCX-340xHW
Series)
●
●
Nastavení zařízení
SyncThru Admin Web Service
Easy Eco Driver
Faxování
Samsung Network PC Fax
●
Funkce podle modelů
SCX-340x Series
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series
Ovladač skeneru TWAIN
●
●
Ovladač skeneru WIA
●
●
Pomocník skenování Samsung
●
●
●
●
Software
Skenovani
SmarThru 4
SmarThru Office
a. Ovladač XPS je podporován pouze pro systém Windows prostřednictvím webových stránek Samsung (www.samsung.com)
(●: je k dispozici, prázdné: Není k dispozici)
Funkce podle modelů
Funkce modelů
Funkce
Vysokorychlostní USB 2.0
SCX-340x Series
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series
●
●
●
Rozhraní pevné sítě LAN Ethernet 10/100 Base TX
(pouze SCX-340xFW/SCX340xHW Series)
●
●
(pouze SCX-340xW Series)
(pouze SCX-340xFW/SCX340xHW Series)
Tisk v ekologickém režimu (Ovládací panel)
●
●
Duplexní (oboustranný) tisk (ruční)b
●
●
Síťové rozhraní 802.11b/g bezdrátová LANa
Paměťové rozhraní USB
Paměťový modul
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD)
Duplexní automatický podavač (DADF)
Automatický podavač dokumentů
●
Sluchátko
●
(pouze SCX-340xFH/SCX-340xHW Series)
Funkce podle modelů
Funkce
Fax
SCX-340x Series
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series
Více násobné odeslání
●
Odložené odeslání
●
Prioritní odeslání
●
Oboustranné odeslání
●
Bezpečný příjem
Duplexní tisk
●
Předávání přijatých/odeslaných zpráv
– fax
Předávání přijatých/odeslaných zpráv
– e-mail
Předávání přijatých/odeslaných zpráv
– server
Skenovani
Skenování do e-mailu
Skenování na server SMB
Skenování na server FTP
Oboustranné skenování
Skenování do PC
●
●
Funkce podle modelů
Funkce
Kopírování
Kopírování průkazu
SCX-340x Series
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series
●
●
Pořizování zmenšených nebo
zvětšených kopií
●
Třídění kopií
●
Plakát
●
Klon
●
Kniha
●
2 stránky na list, 4 stránky na list
Úprava pozadí
●
●
Posunutí okrajů
Vymazání okrajů
Vylepšení šedé
Oboustranná kopie
a. V některých zemích nelze zakoupit bezdrátové síťové karty. V některých zemích lze použít pouze 802.11 b/g. Obrat’te se na svého prodejce produktů Samsung nebo na
obchod, kde jste zařízení zakoupili.
b. Pouze systém Windows.
(●: je k dispozici, prázdné: Není k dispozici)
Užitečné informace
Zařízení netiskne.
Došlo k vzpříčení papíru.
• Otevřete tiskovou frontu a odeberte dokument ze
seznamu (viz „Zrušení tiskové úlohy“ na straně 55).
• Otevřete a zavřete skenovací jednotku (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
• Odeberte ovladač a znovu ho nainstalujte (viz „Místní
instalace ovladače“ na straně 31).
• Podívejte se na pokyny k odstranění uvíznutého papíru v
této příručce a pokuste se podle návodu problém odstranit
(viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 96).
• Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí (viz
„Nastavení zařízení jako výchozího zařízení“ na straně
239).
Výtisky jsou rozmazané.
Kde lze koupit příslušenství nebo spotřební
materiál?
• Hladina toneru může být nízká nebo nerovnoměrná.
Protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na
straně 76).
• Informujte se u distributora výrobků značky Samsung nebo
u místního prodejce.
• Vyzkoušejte jiné nastavení rozlišení tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 56).
• Navštivte stránky www.samsung.com/supplies. Vyberte
svou zemi nebo region a zobrazí se informace o servisu
výrobků.
• Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety s tonerem“
na straně 78).
Kde lze stáhnout ovladač k zařízení?
Stavová kontrolka bliká nebo nepřetržitě
svítí.
• Vypněte výrobek a znovu jej zapněte.
• Podívejte se na význam kontrolky v této příručce a pokuste
se podle návodu problém odstranit (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 100).
• Na webové stránce společnosti Samsung můžete získat
nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo
Ke stažení.
O této uživatelské příručce
Tato uživatelská příručka obsahuje informace pro základní seznámení se
zařízením a také podrobný popis každého kroku při používání zařízení.
•
Před použitím zařízení si přečtěte bezpečnostní pokyny.
•
Pokud se při používání zařízení vyskytnou problémy, postupujte podle
pokynů v kapitole o řešení potíží.
•
Výrazy použité v této uživatelské příručce jsou vysvětleny ve slovníku
pojmů.
•
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od zařízení, které jste
zakoupili, lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
•
Kopie obrazovek v této příručce správce se mohou od zařízení, které
jste zakoupili, lišit v závislosti na verzi firmwaru nebo ovladače.
•
Postupy uvedené v této uživatelské příručce vycházejí především ze
systému Windows 7.
2
Obecné ikony
Ikona
Textu
Popis
Pozor
Poskytuje uživatelům informace o ochraně
zařízení před možným mechanickým poškozením
nebo selháním.
Poznámka
Uvádí dodatečné informace nebo podrobné
specifikace funkcí a vlastností zařízení.
1
Pojmy
Některé termíny v této příručce jsou vzájemně zaměnitelné:
•
Dokument znamená totéž co originál či předloha.
•
Papír znamená totéž co médium nebo tiskové médium.
•
Zařízení označuje tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu.
1. Úvod
14
Bezpečnostní informace
Tato varování a upozornění mohou vás nebo vaše okolí ochránit před
poraněním a mohou také zabránit poškození zařízení. Před použitím tohoto
zařízení si veškeré pokyny přečtěte a snažte se jim porozumět. Po přečtení
této části tuto uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.
4
Provozní prostředí
Varování
3
Důležité bezpečnostní symboly
Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen, nebo
zásuvka není uzemněna.
Vysvětlení všech ikon a znaků používaných v této
kapitole
Varování
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k těžkým zraněním či k usmrcení.
Pozor
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k drobným poraněním nebo ke škodám na
majetku.
Nezkoušejte.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na horní stranu zařízení nic nepokládejte (vodu, malé kovové
nebo těžké předměty, svíčky, zapálené cigarety atd.).
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
• Dojde-li k přehřátí (ze zařízení vystupuje kouř, slyšíte
nezvyklé zvuky nebo zařízení vydává zápach), okamžitě
zařízení vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
• Uživatel by měl mít přístup k elektrické zásuvce pro případy
nouze, kdy může být nutné, aby uživatel ze zásuvky vytáhl
zástrčku.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, ani jej
neohýbejte.
Stoupnete-li na napájecí kabel nebo dovolíte-li, aby byl
vystaven nárazu těžkých předmětů, může dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k požáru.
1. Úvod
15
Bezpečnostní informace
Zástrčku nevytahujte tahem za kabel. Se zástrčkou
nemanipulujte mokrýma rukama.
Pokud kabel nejde snadno zasunout do zásuvky,
nepokoušejte se jej tam zastrčit silou.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
O výměnu elektrické zásuvky požádejte elektrikáře, jinak
může dojít k zasažení elektrickým proudem.
Zajistěte, aby domácí zvířata nepřekousla napájecí kabel,
telefonní kabel nebo kabely propojující zařízení s počítačem.
Pozor
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem, k požáru nebo
ke zranění domácích zvířat.
Při bouřce, nebo pokud zařízení dlouho nepoužíváte,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
5
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Způsob použití
Buďte opatrní, oblast výstupu papíru je horká.
Může dojít k popálení.
Došlo-li k pádu zařízení, nebo jeho kryt vypadá poškozeně,
odpojte zařízení od všech vnějších zdrojů a požádejte o
pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pokud zařízení nepracuje správně, i když jste postupovali
přesně podle návodu, odpojte zařízení od všech vnějších
zdrojů a požádejte o pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pozor
Během tisku nevytahujte papír násilím.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nevkládejte ruku mezi zařízení a zásobník papíru.
Můžete se zranit.
Při výměně papíru nebo odstraňování zaseknutého papíru
postupujte opatrně.
Nový papír má ostré hrany, mohli byste se bolestivě pořezat.
1. Úvod
16
Bezpečnostní informace
6
Při velkém objemu tisku se může spodní část oblasti výstupu
papíru zahřát. Nedovolte dětem, aby se jí dotýkaly.
Umístění / stěhování
Může dojít k popálení.
Při odstraňování zaseknutého papíru nepoužívejte pinzetu ani
ostré kovové předměty.
Varování
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nedovolte, aby se papíry příliš hromadily v oblasti výstupu
papíru.
Neumisťujte zařízení na místa, kde může přijít do kontaktu s
prachem, vlhkostí nebo vodou.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Neblokujte ventilátor žádnými předměty, ani je do něj
nevkládejte.
Mohlo by to vést ke zvýšení teploty součástek a následné
škodě nebo požáru.
Používání jiných ovládacích prvků nebo nastavení, nebo
provádění jiných postupů než těch, které jsou uvedeny v této
příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.
Toto zařízení je napájeno elektrickou energií prostřednictvím
napájecího kabelu.
Chcete-li přerušit zásobení elektrickou energií, vyjměte
napájecí kabel ze zásuvky.
1. Úvod
17
Bezpečnostní informace
Pozor
Pokud zařízení chcete přemístit, nejdříve jej vypněte a odpojte
všechny šňůry. Níže uvedené informace jsou pouze návrhy na
základě hmotnosti jednotek. Pokud máte zdravotní potíže,
které vám neumožňují zvedání, zařízení nezvedejte.
Požádejte o pomoc a vždy použijte odpovídající počet osob,
abyste zařízení bezpečně zdvihli.
Poté zařízení zvedněte:
• Pokud zařízení váží méně než 20 kg, může jej zvedat 1
osoba.
• Pokud zařízení váží 20 – 40 kg, měly by jej zvedat 2 osoby.
Ujistěte se, že jste napájecí kabel zapojili do uzemněné
elektrické zásuvky.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pro bezpečný provoz použijte napájecí kabel dodávaný se
zařízením. Používáte-li kabel delší než 2m se zařízením
operujícím na napětí 110V, měla by být tloušťka kabelu 16
AWG nebo větší.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Nezakrývejte zařízení, ani je neumisťujte do těsných prostor,
jako jsou komory.
• Pokud zařízení váží více než 40 kg, měly by jej zvedat 4 a
více osob.
Pokud není zařízení správně odvětráváno, může dojít k
požáru.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely.
Neumisťujte zařízení na nevhodný povrch.
Mohlo by to způsobit horší funkci přístroje, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Zařízení by mělo být připojeno k elektrické síti o napětí
uvedeném na štítku.
Používejte pouze AWG č. 26a nebo silnější, telefonní kabel,
pokud je to nutné.
Pokud si nejste jisti, jaké napětí používáte, a chcete to zjistit,
obraťte se na vašeho dodavatele elektrické energie.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
a. AWG: Americký parametr tloušťky kabelu (American Wire Gauge)
1. Úvod
18
Bezpečnostní informace
7
Zabraňte znečištění napájecího kabelu a kontaktního
povrchu zástrčky prachem nebo vodou.
Údržba / Kontrola
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pozor
• Neodstraňujte kryty ani ochranné prvky, které jsou
upevněny šrouby.
Vypojte tento výrobek ze zásuvky, než začněte čistit jeho
vnitřní části. Nečistěte zařízení benzínem, ředidlem nebo
lihem; přímo do zařízení nestříkejte vodu.
• Fixační jednotky by měli opravovat pouze certifikovaní
servisní technici. Oprava necertifikovaným technikem by
mohla mít za následek požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k
požáru.
• Zařízení by měli opravovat pouze certifikovaní servisní
technici společnosti Samsung.
Pokud pracujete s vnitřní částí zařízení, např. při výměně
spotřebního materiálu nebo při čištění, zařízení nesmí být v
provozu.
Mohli byste se zranit.
8
Spotřeba materiálu
Čistící pomůcky udržujte mimo dosah dětí.
Mohlo by dojít k jejich úrazu.
Nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte zařízení bez
odborné pomoci.
Mohlo by dojít k poškození zařízení. Potřebuje-li zařízení
opravu, obraťte se na certifikovaného servisního technika.
Při čištění a provozu zařízení přesně dbejte instrukcí v
uživatelské příručce dodávané se zařízením.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
Pozor
Kazetu s tonerem nerozebírejte.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem nebo fixační
jednotka, nepalte.
Mohlo by dojít k explozi nebo nekontrolovatelnému požáru.
1. Úvod
19
Bezpečnostní informace
Skladovaný spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem,
uchovávejte mimo dosah dětí.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Použití recyklovaného spotřebního materiálu, jako jsou
kazety s tonerem, může poškodit zařízení.
Dojde-li k poškození v důsledku použití recyklovaného
spotřebního materiálu, bude účtován servisní poplatek.
Jestliže si tonerem znečistíte oděv, neperte jej v horké vodě.
Horká voda by zafixovala toner do vlákna. Použijte studenou
vodu.
Když vyměňujete kazetu s tonerem nebo odstraňujete
zaseknutý papír, dbejte na to, aby vaše tělo nebo oblečení
nepřišlo do styku s prachem toneru.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
1. Úvod
20
Přehled zařízení
9
Příslušenství
Napájecí kabel
Stručná instalační příručka
Disk CD se softwarema
Sluchátkob
Různé příslušenstvíc
a. Disk CD obsahuje ovladače tiskárny, uživatelskou příručku a softwarové aplikace.
b. Pouze modely se sluchátkem (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
c. Různé příslušenství dodávané se zařízením se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a zemi, kde bylo zařízení zakoupeno.
1. Úvod
21
Přehled zařízení
10
Pohled zepředu
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy zařízení.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
1
Víko skeneru
7
Výstupní zásobník
2
Ovládací panel
8
Skleněná deska skeneru
3
Držadlo
9
Skenovací jednotkaa b
4
Zásobník
10
Vnitřní kryt
5
Rukojeť zásobníku
11
Tonerova kazeta
6
Výstupní opěra
a. Před otevřením skenovací jednotky zavřete víko skeneru.
b. Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
Typ A
1
8
9
7
6
5
2
11
10
4
3
1. Úvod
22
Přehled zařízení
Typ B
1
2
3
1
Kryt podavače dokumentů
11 Víko skeneru
2
Kryt vodítka podavače
dokumentů
12
3
Výstupní zásobník
podavače dokumentů
13 Vodítko šířky papíru v podavači
dokumentů
4
Výstupní opěra podavače
dokumentů
14 Vstupní podpěra podavače
dokumentů
Ovládací panel
15 Vstupní zásobník podavače
dokumentů
6
Držadlo
16 Sluchátkoa
7
Zásobník
17 Skenovací jednotkab c
8
Rukojeť zásobníku
18 Vnitřní kryt
9
Výstupní opěra
19 Tonerova kazeta
10
Výstupní zásobník
4
Skleněná deska skeneru
10
5
9
8
5
6
7
11
13 14
12
16
15
a. Pouze modely se sluchátkem (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
b. Před otevřením skenovací jednotky zavřete víko skeneru.
c. Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
17
18
19
1. Úvod
23
Přehled zařízení
Typ B
11
Pohled zezadu
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy zařízení.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
1
2
Typ A
3
4
5
1
2
1
Port USB
2
Síťový porta
3
Zásuvka externího telefonu (EXT.)
4
Zásuvka telefonní linky (LINE)
5
Napájecí zásuvka
a. pouze SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.
1
Port USB
2
Napájecí zásuvka
1. Úvod
24
Celkový pohled na ovládací panel
• Tento ovládací panel se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy ovládacích panelů.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
1
2
Eco
Umožňuje přejít do ekologického režimu, který
snižuje spotřebu toneru a používání papíru pouze při
tisku z počítače (viz „Tisk v ekologickém režimu“ na
straně 58).
WPSa
Jednoduše nakonfiguruje připojení k bezdrátové síti bez
počítače (viz „Použití tlačítka WPS“ na straně 166).
Stiskněte a toto tlačítko a kontrolka Status začne blikat.
Pokud chcete vytisknout pouze aktivní obrazovku, uvolněte
tlačítko, až kontrolka Status přestane blikat. Pokud chcete
vytisknout celou obrazovku, uvolněte tlačítko, dokud
kontrolka bliká.
12
Typ A
• Funkci Tisk obrazovky lze použít pouze v
operačních systémech Windows a Macintosh.
Print
Screen
13
• Tuto funkci lze použít pouze u zařízení
připojeného USB kabelem.
• Tisknete-li aktivní okno / celou obrazovku
monitoru pomocí tlačítka pro tisk obrazovky,
přístroj může v závislosti na tom, co právě
tisknete, použít více toneru.
• Tuto funkci můžete používat, pouze pokud je
nainstalovaný program Samsung Easy Printer
Manager. Pokud používáte operační systém
Macintosh, musíte pro používání funkce Print
Screen aktivovat Screen Print Settings
v aplikaci Samsung Easy Printer Manager.
12
1. Úvod
25
Celkový pohled na ovládací panel
3
Scan to
Odesílá naskenované údaje (viz „Základní skenování“ na
straně 65).
ID Copy
Umožňuje okopírování obou stran průkazu, například
řidičského, na jednu stranu papíru (viz „Kopírování
průkazu“ na straně 63).
4
5
6
7
Power
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z úsporného
režimu. Pokud potřebujete zařízení vypnout, stiskněte toto
tlačítko na více než tři sekundy.
Kontrolka
Front
Jakmile se kontrolka rozsvítí, položte průkaz na skleněnou
desku skeneru lícem dolů (viz „Kopírování průkazu“ na
straně 63).
Jakmile se kontrolka rozsvítí, položte průkaz na skleněnou
Kontrolka Back desku skeneru rubem dolů (viz „Kopírování průkazu“ na
straně 63).
8
Kdykoli zastaví chod a má i další funkce.
• Stornujte aktuální úlohu.
Stop/
Clear
9
Umožňuje zvýšit/snížit počet stránek, které se budou
kopírovat. Stisknutím tlačítek +/- můžete nastavit
počet kopií, které se mají zkopírovat (až 99 kopií).
Výchozí hodnota je 1.
+/- Tlačítka
• Když stisknete tlačítka +/-, počet kopií se zvýší/
sníží o jednu.
• Když stisknete a podržíte tlačítka +/-, počet kopií
se zvýší/sníží o deset.
10
Start
Zahajuje úlohu.
11 kontrolka
Status
Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 100).
12 Kontrolka
Toner
Zobrazuje stav toneru (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 100).
13 Displej
Zobrazuje počet stránek, které chcete kopírovat.
a. pouze SCX-340xW Series.
• Vytiskne zprávu o konfiguraci: Stiskněte a držte toto
tlačítko asi 2 sekundy, dokud kontrolka stavu nezačne
pomalu blikat, pak tlačítko uvolněte.
• Informační protokol o spotřebním materiálu:
Stiskněte toto tlačítko, podržte ho asi 6 sekund a potom
uvolněte.
• Hlášení o konfiguraci sítěa: Stiskněte a držte toto
tlačítko asi 4 sekundy, dokud kontrolka stavu nezačne
rychle blikat, pak tlačítko uvolněte.
1. Úvod
26
Celkový pohled na ovládací panel
13
2
Typ B
WPS
a
Jednoduše nakonfiguruje připojení k bezdrátové
síti bez počítače (viz „Použití tlačítka WPS“ na
straně 166).
Stiskněte toto tlačítko a na displeji se objeví
zpráva Vytisk. obraz.?. Pokud chcete
vytisknout pouze aktivní obrazovku, vyberte
možnost Aktivni. Pokud chcete vytisknout celou
obrazovku, vyberte možnost Plny.
• Funkci Tisk obrazovky lze použít
pouze v operačních systémech
Windows a Macintosh.
• Tuto funkci lze použít pouze u zařízení
připojeného USB kabelem.
Print
Screen
1
Eco
Umožňuje přejít do ekologického režimu, který
snižuje spotřebu toneru a používání papíru
pouze při kopírování a tisku z počítače (viz „Tisk
v ekologickém režimu“ na straně 58).
• Tisknete-li aktivní okno / celou
obrazovku monitoru pomocí tlačítka
pro tisk obrazovky, přístroj může v
závislosti na tom, co právě tisknete,
použít více toneru.
• Tuto funkci můžete používat, pouze
pokud je nainstalovaný program
Samsung Easy Printer Manager.
Pokud používáte operační systém
Macintosh, musíte pro používání
funkce Print Screen aktivovat Screen
Print Settings v aplikaci Samsung
Easy Printer Manager.
1. Úvod
27
Celkový pohled na ovládací panel
3
ID Copy
Umožňuje okopírování obou stran průkazu,
například řidičského, na jednu stranu papíru (viz
„Kopírování průkazu“ na straně 63).
Power
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z
úsporného režimu. Pokud potřebujete zařízení
vypnout, stiskněte toto tlačítko na více než tři
sekundy.
4
5
6
7
Fax
Kopírování
Skenovani
8
Menu
9
Šipky
doleva/
doprava
14
15
Stop/Clear
Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 100).
numerické
klávesnice
Slouží k vytáčení čísel nebo zadávání
alfanumerických znaků (viz „Písmena a tlačítka
na klávesnici“ na straně 233).
On Hook
Dial
Když stisknete toto tlačítko, ozve se oznamovací
tón. Potom zadejte číslo faxu. Je to podobné
jako volání pomocí hlasitého vytáčení (viz
„Ruční příjem v režimu Telefon“ na straně 273).
Redial/
Pause
V pohotovostním režimu znovu vytočí číslo
posledního odeslaného faxu nebo přijaté ID
volajícího nebo v režimu úprav vloží do faxového
čísla mezeru (-) (viz „Opětovné vytáčení
faxového čísla“ na straně 266).
16
Přepíná do režimu kopírování.
Přepíná do režimu skenování.
17
Umožňuje přejít do režimu nabídky a procházet
dostupnými nabídkami (viz „Přehled nabídek“ na
straně 34).
Umožňuje procházet možnostmi ve vybrané
nabídce a zvyšovat nebo snižovat hodnoty.
Potvrzuje vybranou položku na obrazovce.
11
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o
jednu úroveň výše.
Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci.
Kontrolka Status
Přepíná do režimu faxování.
10 OK
Back
13
18 Address
Book
Umožňuje uložení často používaných faxových
čísel a jejich vyhledání (viz „Uložení e-mailové
adresy“ na straně 231 nebo „Vytvoření adresáře
pro fax“ na straně 234).
19
Během provozu zobrazuje aktuální stav a
nápovědu.
Displej
a. pouze SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.
12
Start
Zahajuje úlohu.
1. Úvod
28
Celkový pohled na ovládací panel
14
Nastavení ovládacího panelu
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 22).
1. Úvod
29
Zapnutí zařízení
1
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny.
Pokud má zařízení síťový vypínač, zapněte ho.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 22).
2
Napájení se zapne automaticky.
For SCX-340x/SCX-340xW Series stiskněte tlačítko
(Power)
na ovládacím panelu.
Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a podržte tlačítko
(Power)
asi 3 sekundy.
1. Úvod
30
Místní instalace ovladače
Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu. Pokud je zařízení připojeno k síti, přeskočte
následující kroky a přejděte k instalaci ovladače síťově připojeného
zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na straně 150).
• Pokud používáte operační systém Macintosh nebo Linux, podívejte
se do části „Instalace pro systém Macintosh“ na straně 138 nebo
„Instalace pro systém Linux“ na straně 141.
2
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
3
Vyberte možnost Instalovat nyní.
4
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte možnost Souhlasím s
podmínkami této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko
Další.
5
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
• Instalační okno zobrazené v této Uživatelská příručka se může lišit v
závislosti na zařízení a používaném rozhraní.
• Volba Vlastní instalace umožňuje výběr programů, které chcete
nainstalovat.
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
15
Windows
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Pokud se během instalace zobrazí okno Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem, klepnutím na tlačítko Storno okno zavřete.
1. Úvod
31
Reinstalace ovladače
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, přeinstalujte ovladač podle
následujících kroků.
16
Windows
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
V nabídce Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy >
Samsung Printers > název vašeho ovladače > Odinstalovat.
Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM a znovu
nainstalujte ovladač (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 31).
1. Úvod
32
2. Přehled nabídek a
základní nastavení
Tato kapitola obsahuje informace o celkové struktuře nabídek a základních možnostech nastavení.
• Přehled nabídek
34
• Základní nastavení zařízení
39
• Zásobník a tisková média
41
• Základní funkce tisku
54
• Základní kopírování
60
• Základní skenování
65
• Základní faxování
66
Přehled nabídek
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení
nebo použití jeho funkcí.
5
6
• Tato funkce není podporována pro modely SCX-340x/SCX-340xW
Series (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25).
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí
na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Polozky
Fax
Volby
Tmavost
Normalni
Tmave+1 – Tmave+5
• Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v
závislosti na doplňcích a modelu.
• Nabídky jsou popsány v Rozšířené příručce (viz „Nabídky s
užitečným nastavením“ na straně 197).
Svetle+5 – Svetle+1
Kontrast
Normalni
Tmave+1 – Tmave+5
Svetle+5 – Svetle+1
Rozliseni
1
Standardni
Vstup do nabídky
Jemne
Velmi jemne
1
Foto FAX
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko Faxování, Kopírování nebo
Skenování podle toho, kterou funkci chcete používat.
Barevny FAX
Vyberte opakovaně tlačítko
(Menu), dokud se na spodním řádku
displeje neobjeví požadovaná nabídka, a poté stiskněte OK.
Sken.-vel.
3
Tiskněte opakovaně šipky, dokud se nezobrazí potřebná položka
nabídky, a pak stiskněte tlačítko OK.
Odloz.odeslani
4
Má-li položka nastavení dílčí nabídky, pokračujte krokem 3.
2
Nasob.odeslani
2. Přehled nabídek a základní nastavení
34
Přehled nabídek
Polozky
Fax
(pokračování)
Volby
Priorita odes.
Predat dal
Fax
Polozky
Nastaveni faxu
(pokračování)
Volby
Prijem
Rezim prijmu
Pocet zazvon.
Tisk-cas pri.n
PC
Bezpec.prijem
Kod-zah.prij.
Vyp
Auto zmenseni
Zap
Orizn. format
Tisk
Nast-blok.faxy
Pridat stranku
Rezim DRPDa
Storno ulohy
Zmenit vychozi
Nastaveni faxu
Odesilani
Interval opak.
Rozliseni
Tmavost
Inter-op.vyt.
Kontrast
Vytac.predvol.
Sken.-vel.
Rez. kor. chyb
Auto protokol
Prot.potvr.ode
Vyp
Prot-pren.obr.
Rezim vytacenia
Zap
Kopirovani
Sken.-vel.
Zmen./Zvet.
Tmavost
Normalni
Tmave+1 – Tmave+5
Svetle+5 – Svetle+1
2. Přehled nabídek a základní nastavení
35
Přehled nabídek
Polozky
Kopirovani
Volby
Kontrast
(pokračování)
Puvodni typ
Rozvrzeni
Normalni
Polozky
Nast.-kopir.
Volby
Zmenit vychozi
Sken.-vel.
Tmave+1 – Tmave+5
Pocet kopii
Svetle+5 – Svetle+1
Trideni kopii
Text
Zmen./Zvet.
Text/Foto
Tmavost
Foto
Kontrast
Normalni
2 na 1
Puvodni typ
Nast.pozadi
4 na 1
ID kopírování
Kopie-plakat
Kopie-klon
Nast.pozadi
Vyp
Auto
Urov.vyleps.1
Urov.vyleps.2
Urov.vymaz. 1 – Urov.vymaz. 4
2. Přehled nabídek a základní nastavení
36
Přehled nabídek
Polozky
Syst.nastaveni
Volby
Nast.zarizeni
ID pristroje
Cislo faxu
Syst.nastaveni
(pokračování)
Volby
Zvuk/hlasitost
Zvuk klaves
Zvuk. sign.
Datum a cas
Reproduktor
Rezim hodin
Vyzvaneni
Jazyk
Nast. papiru
Polozky
Zobrazit
Vse-protokoly
Usporny rezim
Konfigurace
Ud. probuzeni
Info-spot.mat.
Prod. syst.
Adresar
Kor.nadm.vys.
Odeslany fax
Auto pokrac.b
Fax odeslán
Nesp.form.papíru
Prijaty fax
Nahraz. papirub
Napl.ulohy
Uspora toneru
Odpadni fax
Ek. nast.
Sit. konf.c
Format papiru
Pocit. vyuziti
Typ papiru
Moznosti faxu
Okraj
Udrzba
Odstr.hlasenid
Ziv.spot.mat.
Vyrobni c.
Vystr.doch.ton
2. Přehled nabídek a základní nastavení
37
Přehled nabídek
Polozky
Syst.nastaveni
(pokračování)
Sit c
Volby
Zrus. nastav.
Vse-nastaveni
Nastaveni faxu
TCP/IP (IPv4)
Sit c
(pokračování)
Volby
Bezdratovy
Wi-Fi ZAP/VYP
Wi-Fi Direct
Nast.-kopir.
Nastaveni WPS
Syst.nastaveni
Nastaveni WLAN
Nastaveni sitec
WLAN vychozi
Adresar
Signál WLAN
Fax odeslán
Zrus. nastav.
Prijaty fax
Sit. konf.
DHCP
BOOTP
Staticky
TCP/IP (IPv6)
Polozky
a.
b.
c.
d.
V některých zemích není tato možnost k dispozici.
Tato možnost se objeví, pouze pokud je povolena volba Nesp.form.papíru.
pouze SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.
Tato volba se objeví pouze tehdy, když v kazetě zbývá malé množství toneru.
Aktivovat IPv6
Konfig. DHCPv6
Rychl.Ethernet
Ihned
10 mbps pol.
10 mbps plny
100 mbps pol.
100 mbps plny
2. Přehled nabídek a základní nastavení
38
Základní nastavení zařízení
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/-, (viz „Celkový
pohled na ovládací panel“ na straně 25):
Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v
programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v
programu Printer Settings Utility.
3
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Jazyk: změna jazyka, který se zobrazuje na displeji ovládacího
panelu.
•
Datum a čas: Nastavené datum a čas budou použity při
odloženém faxování a tisku. Jsou vytištěny na zprávě. Nejsou-li
však správné, musíte je opravit.
• Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz „Nastavení
zařízení“ na straně 289.
• Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace Smart
Panel“ na straně 292.
Pomocí šipek nebo numerické klávesnice zadejte správný čas a datum
(viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 233).
• Měsíc = 01 až 12
Po dokončení instalace můžete nastavit výchozí nastavení zařízení.
Chcete-li změnit výchozí nastavení zařízení, postupujte podle následujících
kroků:
• Den = 01 až 31
• Rok = vyžaduje zadání čtyř číslic
• Hodina = 01 až 12
• Minuta = 00 až 59
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
(Menu).
Stiskněte Nastavení systému > Nastavení zařízení.
•
Režim hodin: Zařízení můžete nastavit tak, aby se aktuální čas
zobrazoval ve 12 hodinovém nebo 24 hodinovém formátu.
•
Úspora toneru: Režim úspory toneru umožňuje, aby zařízení
na všech stránkách používalo menší množství toneru. Zapnutím
tohoto režimu se prodlouží životnost kazety s tonerem, ale sníží
se kvalita tisku.
Při tisku z počítače můžete režim úspory toneru zapnout nebo vypnout
také ve vlastnostech tiskárny.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
39
Základní nastavení zařízení
•
Úsp. rež.: Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte, můžete
pomocí této funkce ušetřit elektrickou energii.
• Když stisknete tlačítko napájení, začnete tisknout nebo dojde
k přijetí faxu, produkt se probudí z úsporného režimu.
• Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni >
Nast.zarizeni > Ud. probuzeni > Stisknuti tl. > Zap. Když stisknete
jakékoli tlačítko kromě tlačítka napájení, zařízení se probudí z
úsporného režimu.
•
4
5
6
Pomocí níže uvedených odkazů můžete provést další nastavení, která
jsou užitečná pro používání zařízení.
• Viz „Zadávání různých znaků“ na straně 233.
• Viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 233.
• Viz „Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 48.
• Viz „Vytvoření adresáře pro fax“ na straně 234.
Korekce nadm. výšky: Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak,
který je dán výškou zařízení nad hladinou moře. Než nastavíte
hodnotu nadmořské výšky, zjistěte nadmořskou výšku místa,
kde se nacházíte (viz „Nastavení nadmořské výšky“ na straně
230).
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
40
Zásobník a tisková média
Tato kapitola vás seznámí s vkládáním tiskových médií.
2
Informace o zásobníku
• Používání tiskových médií, která nesplňují tyto specifikace, může
způsobit problémy nebo nutnost oprav. Na takové opravy se
nevztahuje záruka ani servisní smlouvy společnosti Samsung.
Chcete-li změnit formát, je třeba nastavit vodítka papíru.
• Ujistěte, že v tomto zařízení nepoužíváte fotografický papír pro
inkoustové tiskárny. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
• Používání hořlavých tiskových médií může způsobit požár.
• Používejte určená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“
na straně 112).
1
Používání hořlavých médií nebo zanechání cizích materiálů v tiskárně
může vést k přehřátí jednotky a v ojedinělých případech způsobit
požár.
2
1 Vodítko šířky papíru
2 Zásobník
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 22).
Pokud vodítko papíru neupravíte, může docházet k registraci papíru,
zkreslení obrazu nebo uvíznutí papíru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
41
Zásobník a tisková média
3
Vložení papíru do zásobníku
2
Před vložením papírů prolistujte nebo profoukněte hranu stohu
papíru, aby se oddělily jednotlivé listy.
3
Vložte papír stranou, na kterou chcete tisknout, nahoru.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 22).
1
Otevřete zásobník. Poté nastavte velikost zásobníku podle typu
média, které vkládáte (viz „Informace o zásobníku“ na straně 41).
1
2
2. Přehled nabídek a základní nastavení
42
Zásobník a tisková média
• Vodítko šířky papíru nepřisunujte příliš těsně, aby se médium
v zásobníku neprohnulo.
• Nepoužívejte papír se zkrouceným zaváděcím okrajem, může
způsobit uvíznutí nebo pomačkání papíru.
• Pokud neupravíte vodítko šířky papíru, může docházet k zaseknutí
papíru.
4
Stiskněte šířkové vodítko papíru a posuňte ho k hraně sady papírů
tak, aby se papíry neohnuly.
5
Při tisku dokumentu nastavte typ papíru a formát pro zásobník (viz
„Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 48).
Nastavení provedená v ovladači zařízení mají přednost před
nastaveními na ovládacím panelu.
a Chcete-li tisknout v aplikaci, otevřete ji a spusťte nabídku tisku.
b Otevřete Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně
56).
c Klepněte na kartu Papír v okně Předvolby tisku a vyberte
odpovídající typ papíru.
Chcete-li například použít štítek, nastavte typ papíru na Štítky.
d Vyberte Automatický výběr (nebo Ruční podávání) ve zdroji
papíru a potom stiskněte OK.
e Spusťte tisk aplikace.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
43
Zásobník a tisková média
4
5
Ruční podávání v zásobníku
Zásobník pojme speciální formáty a typy tiskových materiálů, jako jsou
například pohlednice, poznámkové karty a obálky (viz „Specifikace
tiskových médií“ na straně 112).
Tisk na zvláštní média
Následující tabulka uvádí zvláštní média, která lze použít v zásobníku.
Chcete-li v zásobníku podávat papír ručně, klikněte níže:
Média jsou zobrazena v okně Předvolby tisku. Abyste dosáhli co nejvyšší
kvality tisku, vyberte správný typ média v okně Předvolby tisku > na kartě
Papír > Typ papíru (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
Viz „Vložení papíru do zásobníku“ na straně 42.
Chcete-li například tisknout na štítky, vyberte Štítky v části Typ papíru.
• Při použití zvláštních médií doporučujeme vkládat listy po jednom
(viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 112).
Rady pro používání ručního podávání v zásobníku
• Pokud v ovladači tiskárny vyberete Papír > Zdroj > Ruční
podávání, je třeba stisknout OK pokaždé, když tisknete stránku.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 22).
• Do zásobníku vkládejte vždy pouze jeden typ, formát a gramáž
tiskového média.
• Chcete-li zabránit zaseknutí papíru, nepřidávejte během tisku papír,
dokud není zásobník prázdný.
Gramáže pro každý list viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 112.
• Tisková média je nutné vkládat lícem nahoru, horní hranou směřující
do zásobníku a umístěné na střed zásobníku.
• Abyste zajistili co nejvyšší kvalitu tisku a předešli uvíznutí papíru,
vkládejte pouze dostupný papír (viz „Specifikace tiskových médií“ na
straně 112).
• Pokroucené pohlednice, obálky a štítky před vložením do zásobníku
narovnejte.
• Při tisku na zvláštní média postupujte podle pokynů pro vkládání (viz
„Tisk na zvláštní média“ na straně 44).
Typy
Zásobníka
Obyčejný
●
Silný
●
Slabý
●
Kancelářský
●
Barva
●
2. Přehled nabídek a základní nastavení
44
Zásobník a tisková média
Typy
Zásobníka
Kartičky
●
Štítky
●
Obalka
●
Předtištěný
●
Bavlněný
●
Recyklovaný
●
Archivní papír
●
Pokud tisknete na obálku, umístěte ji, jak je znázorněno na následujícím
obrázku.
•
a. Typy papíru, které lze použít pro ruční podávání v zásobníku.
Při výběru obálek zvažte následující faktory:
-
Gramáž: by neměla překročit 90 g/m2, jinak může dojít k uvíznutí
papíru.
-
Konstrukce: musí ležet rovně se zakřivením do 6 mm a nesmí
obsahovat vzduch.
-
Stav: neměla by být pomačkaná, odřená ani poškozená.
-
Teplota: musí snést teplotu a tlak, kterým bude vystavena uvnitř
zařízení.
(●: je k dispozici, prázdné: není k dispozici)
Obálka
Úspěch tisku na obálky závisí do značné míry na kvalitě obálek.
•
Používejte pouze správně sestavené obálky s ostrými přehyby.
•
Nepoužívejte obálky se známkami.
•
Nepoužívejte obálky se sponami, patentkami, okénky, samolepicím
uzávěrem nebo s jinými syntetickými materiály.
•
Nepoužívejte poškozené ani nesprávně sestavené obálky.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
45
Zásobník a tisková média
•
Šev na obou koncích obálky musí zasahovat až do rohu obálky.
Štítky
Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte pouze štítky doporučené
pro laserové tiskárny.
1 Přijatelné
2 Nepřijatelné
•
Obálky s odlepovacím lepicím páskem nebo s více než jednou klopou,
která se překládá přes uzávěr, musejí používat lepidlo odolávající
teplotě fixace přibližně 170°C po dobu 0,1 sekundy. Další klopy a pásky
mohou způsobit vrásnění, mačkání nebo uvíznutí a mohou dokonce
poškodit fixační jednotku.
•
Pro co nejlepší kvalitu tisku nastavte krajní zarážky minimálně 15 mm
od okrajů obálky.
•
Vyhněte se tisku na oblasti, kde se dotýkají švy obálky.
•
Při výběru štítků zvažte následující faktory:
-
Lepidlo: Mělo by být stabilní při fixační teplotě zařízení přibližně
170 °C.
-
Uspořádání: Používejte pouze takové štítky, mezi kterými není
žádná odkrytá plocha podkladu. Štítky se mohou z listů odlepit
a vážně zablokovat zařízení.
-
Pokroucení: Musí ležet rovně s max. zvlněním 13 mm v jakémkoli
směru.
-
Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, odlepují se
od podkladu nebo obsahují bubliny.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
46
Zásobník a tisková média
•
Ujistěte se, zda mezi štítky není žádná odkrytá plocha s lepidlem.
Odkryté oblasti by mohly při tisku způsobit odlepení štítků, což by vedlo
k zaseknutí papíru. Odkryté lepidlo může také poškodit součásti
zařízení.
•
Nevkládejte do zařízení vícekrát stejný arch se štítky. Lepidlo je určeno
pouze k jednomu průchodu zařízením.
•
Nepoužívejte štítky, které se odlepují od podkladu, ani pomačkané
štítky, štítky obsahující bubliny či jinak poškozené štítky.
Předtištěný papír
Při tisku na předtištěný papír by měla být vytištěná strana lícem nahoru.
Přední okraj papíru by neměl být pomačkaný. Dochází-li k problémům
s podáváním papíru, zkuste papír obrátit. Mějte na paměti, že v tomto
případě není zaručena kvalita tisku.
Kartičky / vlastní formát papíru
•
V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 6,4 mm od okraje
tiskového materiálu.
•
Musí být potištěn tepelně odolným inkoustem, který se nerozpije nebo
neodpaří a který neuvolňuje nebezpečné výpary, působí-li na něj fixační
teplota zařízení po dobu 0,1 sekundy (přibližně 170 °C).
•
Barva na předtištěném papíře musí být nehořlavá a neměla by mít
nepříznivý vliv na válce zařízení.
•
Před založením předtištěného papíru zkontrolujte, zda je barva na
papíře suchá. Během procesu fixace může vlhký inkoust vystoupit
z předtištěného papíru a tím snížit kvalitu tisku.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
47
Zásobník a tisková média
4
5
6
Nastavení formátu a typu papíru
Po vložení papíru do zásobníku nastavte typ a formát papíru pomocí
tlačítek na ovládacím panelu.
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/-, (viz „Celkový
pohled na ovládací panel“ na straně 25):
Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v
programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v
programu Printer Settings Utility.
• Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz „Nastavení
zařízení“ na straně 289.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
• Nastavení provedená v ovladači zařízení mají přednost před
nastaveními na ovládacím panelu.
a Chcete-li tisknout z aplikace, spusťte ji a otevřete nabídku tisku.
b Otevřete Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56).
c Klepněte na kartu Papír a vyberte odpovídající typ papíru.
• Chcete-li použít papír zvláštního formátu, např. fakturu, zvolte kartu
Papír > Formát > Upravit... a nastavte Nastavení uživatelského
formátu papíru v nabídce Předvolby tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 56).
• Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace Smart
Panel“ na straně 292.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
3
Vyberte požadovaný zásobník a možnost.
(Menu).
Stiskněte Syst.nastaveni > Nast. papiru > Format papiru nebo
Typ papiru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
48
Zásobník a tisková média
7
8
Nastavení výstupní podpory
Při tisku velkého množství stran najednou může být povrch výstupního
zásobníku horký. Nedotýkejte se povrchu zásobníku a zabraňte dětem
v přístupu do jeho blízkosti.
Příprava originálů
•
Nevkládejte papír menší než 142 × 148 mm a větší než 216 × 356 mm.
•
Nepokoušejte se vkládat následující typy papíru, abyste zabránili
zaseknutí papíru, nízké kvalitě tisku nebo poškození zařízení.
Vytištěné stránky se ukládají do výstupního zásobníku a výstupní opěra
může pomoci tyto stránky rovnat. Ve výchozím nastavení odesílá tiskárna
výstup do výstupního zásobníku.
-
průklepový papír nebo papír s průklepovou zadní stranou,
-
křídový papír,
-
velmi tenký papír,
-
pomačkaný papír nebo papír se záhyby,
-
zkroucený nebo stočený papír,
-
potrhaný papír.
•
Před založením odstraňte všechny sešívací drátky a sponky.
•
Před vložením dokumentu zkontrolujte, zda případné lepidlo, inkoust
nebo opravný lak jsou zcela suché.
•
Nezakládejte originály na papírech různé velikosti a hmotnosti.
•
Nevkládejte brožury, letáky, transparentní fólie nebo dokumenty, které
mají jiné neobvyklé vlastnosti.
9
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 22).
Zakládání originálů
Originál ke kopírování, skenování a odesílání faxu lze vložit na skleněnou
desku skeneru nebo do podavače dokumentů.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
49
Zásobník a tisková média
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 22).
1
Zvedněte a otevřete kryt skeneru.
Na skleněnou desku skeneru
Pomocí skleněné desky skeneru lze kopírovat nebo skenovat originály.
Můžete získat skenování nejlepší kvality, zvláště u barevných obrázků a
obrázků v odstínech šedé. Přesvěčte se, že se v podavači nenacházejí
žádné originály. Pokud bude v podavači dokumentů zjištěn nějaký originál,
zařízení mu dá přednost před originálem na skleněné desce skeneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
50
Zásobník a tisková média
2
Pokládejte originál lícem dolů na skleněnou desku skeneru.
Zarovnejte jej s registračním vodítkem v levém horním rohu skla.
• Postupujte opatrně, aby nedošlo k prasknutí skenovacího skla.
Mohlo by dojít ke zranění.
• Při zavírání víka skeneru nedávejte ruku dovnitř. Víko skeneru vám
může spadnout na ruce a zranit vás.
• Nedívejte se do světla vycházejícího ze skeneru při kopírování nebo
skenování. Je to škodlivé pro oči.
Do podavače dokumentů
Do podavače můžete vložit až 40 listů kancelářského papíru s gramáží (80
g/m2) pro jednu úlohu.
3
Zavřete víko skeneru.
• Otevřený kryt skeneru by během kopírování nepříznivě ovlivnil
kvalitu kopie a spotřebu toneru.
• Prach na skleněné desce by mohl způsobit vznik černých skvrn na
výtisku. Udržujte proto sklo vždy čisté (viz „Čištění zařízení“ na
straně 82).
• Jestliže kopírujete stránku z knihy nebo časopisu, zvedněte víko
skeneru, dokud zarážka nezachytí jeho závěsy, a potom víko
zavřete. Je-li kniha nebo časopis silnější než 30 mm, kopírujte s
otevřeným víkem skeneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
51
Zásobník a tisková média
1
Otevřete kryt vodítka podavače dokumentů.
2
Před vložením originálů ohněte nebo prolistujte stoh papíru, aby se
oddělily jednotlivé stránky.
3
Umístěte originály do vstupního zásobníku podavače dokumentů
lícem nahoru. Spodní okraj svazku originálů musí souhlasit s
velikostí papíru vyznačenou na vstupním zásobníku dokumentů.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
52
Zásobník a tisková média
4
Vodítka šířky podavače dokumentů nastavte na formát papíru.
Prach na podavači může na výtisku vytvářet černé čáry. Vždy proto
udržujte sklo podavače v čistotě (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
53
Základní funkce tisku
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířené
příručce (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 240).
3
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
4
Základní nastavení tisku, včetně počtu kopií a rozsahu tisku, zvolte
v okně Tisk.
10
Tisk
Pokud používáte operační systém Macintosh nebo Linux, podívejte se
do Rozšířená příručka (viz „Tisk z počítače Macintosh“ na straně 248
nebo „Tisk v systému Linux“ na straně 250).
Toto okno Předvolby tisku platí pro Poznámkový blok v systému Windows
7.
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Chcete-li využít pokročilých tiskových funkcí, klepněte na tlačítko
Vlastnosti nebo Předvolby v okně Tisk (viz „Otevření předvoleb tisku“
na straně 56).
5
Chcete-li zahájit tiskovou úlohu, klepněte na tlačítko OK nebo Tisk
v okně Tisk.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
54
Základní funkce tisku
11
Zrušení tiskové úlohy
Jestliže tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo na tiskovém spooleru,
zrušíte úlohu takto:
•
Do tohoto okna můžete jednoduše vstoupit tak, že na hlavním panelu
systému Windows poklepete na ikonu zařízení (
•
Aktuální úlohu můžete také zrušit stisknutím tlačítka
).
(Stop/Clear)
na ovládacím panelu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
55
Základní funkce tisku
12
Otevření předvoleb tisku
4
Klepněte na Vlastnosti nebo Předvolby.
• Okno Předvolby tisku zobrazené v této uživatelské příručce se
může lišit v závislosti na typu používaného zařízení.
• Po výběru možnosti v okně Předvolby tisku se může zobrazit
varovný symbol
nebo
. Symbol
znamená, že určitou
možnost můžete vybrat, ale nedoporučuje se to. Symbol
znamená, že možnost nelze vybrat kvůli nastavení nebo prostředí
počítače.
1
2
3
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
V nabídce Soubor vyberte možnost Tisk. Zobrazí se okno Tisk.
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
Aktuální stav zařízení můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka Stav
tiskárny (viz „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“ na straně
290).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
56
Základní funkce tisku
Použití oblíbeného nastavení
Vyberte další možnosti a klepněte na tlačítko
(Aktualizovat),
nastavení budou přidána do seznamu provedených Předvoleb.
Chcete-li uložené nastavení použít, vyberte jej z rozevíracího seznamu
Předvolby. Zařízení je nyní nastaveno na tisk podle vybraného
nastavení. Chcete-li uložené nastavení vymazat, vyberte jej z
Volba Předvolby, která je zobrazena na každé kartě s vlastnostmi kromě
karty Samsung, umožňuje uložit aktuální předvolby pro pozdější použití.
Chcete-li uložit položku do seznamu Předvolby, postupujte takto:
1
2
rozevíracího seznamu Předvolby a klepněte na
Změňte nastavení na každé kartě podle potřeby.
(Smazat).
Výchozí nastavení ovladače tiskárny můžete obnovit výběrem
možnosti Výchozí předvolba v rozevíracím seznamu Předvolby.
Zadejte název položky do pole Předvolby.
13
Použití nápovědy
V okně Předvolby tisku klepněte na volbu, o které se chcete dozvědět víc,
a na klávesnici stiskněte klávesu F1.
3
Klepněte na
(Přidat). S uložením seznamu Předvolby se uloží
všechna aktuální nastavení ovladače.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
57
Základní funkce tisku
14
• Nastavení provedená v ovladači zařízení mají přednost před
nastaveními na ovládacím panelu.
Tisk v ekologickém režimu
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 34).
Funkce Eco snižuje spotřebu toneru a používání papíru. Funkce Eco vám
umožňuje šetřit tiskové zdroje a vede vás k ekologicky šetrnému tisku.
Stisknutím tlačítka Eco na ovládacím panelu aktivujete ekologický režim.
Výchozí nastavení ekologického režimu je Několik stránek na list (2) a
Úspora toneru.
Nastavení ekologického režimu na ovládacím
panelu
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Nast.zarizeni > Ek. nast..
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/- nebo zařízení
nepodporuje síť (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25):
Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v
programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v
programu Printer Settings Utility.
• Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz „Nastavení
zařízení“ na straně 289.
• Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace Smart
Panel“ na straně 292.
(Menu) > Syst.nastaveni >
Vychozi rezim: Touto volbou zapnete nebo vypnete ekologický
režim. (Úspora toneru/2 na 1)
-
Vyp: Vypnutí ekologického režimu.
-
Zap: Zapnutí ekologického režimu.
Pokud v programu SyncThru™ Web Service (karta Settings >
Machine Settings > System > Eco > Settings) nebo Samsung Easy
Printer Manager (Nastavení zařízení > Eco) nastavíte ekologický
režim s heslem, objeví se zpráva V pohotovosti. Chcete-li změnit stav
ekologického režimu, musíte zadat heslo.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
58
Základní funkce tisku
•
3
Zvolit tepl.: Vychází z nastavení v programu Syncthru™ Web
Service nebo Samsung Easy Printer Manager. Před vybráním
této položky je nutno nastavit funkci ekologického režimu v
aplikaci SyncThru™ Web Service (karta Settings > Machine
Settings > System > Eco > Settings) nebo Samsung Easy
Printer Manager (Nastavení zařízení > Eco).
•
Heslo: Pokud správce pevně nastavil zapnutí ekologického režimu,
musíte při změně stavu zadat heslo.
Simulátor výsledků
-
Vych. ek. rež.: Zařízení je nastaveno na režim Vych. ek.
rež..
Simulátor výsledků zobrazuje výsledky snížení emisí oxidu uhličitého,
spotřeby elektřiny a množství ušetřeného papíru na základě vybraných
nastavení.
-
Vlas. ek. rež.: Změňte veškeré potřebné hodnoty.
•
Výsledky se vypočítávají na základě toho, že když je ekologický režim
vypnutý, je celkový počet potištěných papírů bez prázdných stránek
roven jednomu stu.
•
Viz výpočetní koeficienty týkající se CO2, energie a papíru, které udává
organizace IEA, index Ministerstva pro vnitřní záležitosti a komunikaci
Japonska a stránky www.remanufacturing.org.uk. Každý model má jiný
index.
•
Spotřeba energie v tiskovém režimu označuje průměrnou spotřebu
energie tohoto zařízení při tisku.
•
Zobrazené množství je pouze odhad a skutečné množství se může lišit
v závislosti na použitém operačním systému, výkonu procesoru,
používané aplikaci, způsobu připojení, typu [tloušťce] a formátu média,
složitosti tiskové úlohy atd.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Nastavení ekologického režimu v ovladači
Otevřete kartu Eco a nastavte ekologický režim. Pokud je zobrazen symbol
ekologického režimu (
momentálně aktivován.
), znamená to, že ekologický režim je
Možnosti ekologického režimu
•
Výchozí nastavení tiskárny: Řídí se nastavením na ovládacím panelu
zařízení.
•
Žádný: Vypne ekologický režim.
•
Tisk v ekologickém režimu: Zapne ekologický režim. Aktivujte různé
položky ekologického režimu, které chcete používat.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
59
Základní kopírování
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Nabídka Kopírování“ na straně 200).
1
2
Vyberte tlačítko
(kopírování) na ovládacím panelu.
3
Nastavení kopírování, včetně hodnot Zmen./Zvet., Tmavost,
Kontrast, Puvodni typ a dalších, lze přizpůsobit pomocí tlačítek na
ovládacím panelu (viz „Změna nastavení pro každou kopii“ na straně
60).
4
Je-li to nezbytné, zadejte pomocí šipky nebo numerické klávesnice
počet kopií.
5
Stiskněte tlačítko
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
15
Základní kopie
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/-, (viz „Celkový
pohled na ovládací panel“ na straně 25):
a Položte jeden originál lícem dolů na skleněnou desku skeneru.
b Můžete změnit nastavení kopírování včetně tmavosti, typu předlohy
a dalších pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy
Printer Manager nebo části Machine v programu Printer Settings
Utility.
• Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz
„Nastavení zařízení“ na straně 289.
• Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace
Smart Panel“ na straně 292.
c Chcete-li, můžete pomocí tlačítek +/- zadat počet kopií.
d Stiskněte tlačítko
(Start).
(Start).
Pokud potřebujete kopírování stornovat, stiskněte tlačítko
(Stop/
Clear) a kopírování se zastaví.
16
Změna nastavení pro každou kopii
Zařízení nabízí výchozí nastavení pro kopírování, které vám umožňuje
rychlé a snadné pořízení kopie.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
60
Základní kopírování
• Stisknete-li během nastavování možností kopírování dvakrát tlačítko
(Stop/Clear), zruší se všechny dosud nastavené možnosti pro
aktuální úlohu kopírování a vrátí se na výchozí hodnoty. Jinak se
automaticky vrátí na výchozí hodnoty po dokončení kopírování.
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 34).
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/-:
Můžete změnit nastavení kopírování jako tmavost, typ předlohy a
další pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy Printer
Manager nebo části Machine v programu Printer Settings Utility.
- Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz
„Nastavení zařízení“ na straně 289.
- Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace
Smart Panel“ na straně 292.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Kopirovani > Tmavost.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) >
Například hodnota Svetle+5 je nejsvětlejší a Tmave+5 je nejtmavší.
3
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Kontrast
Nabídka Kontrast vám umožní zvýšit nebo snížit rozdíl mezi světlými a
tmavými oblastmi obrazu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Kopirovani > Kontrast.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(kopírovat) >
(Menu) >
Vybráním možnosti Tmavy kontrast zvýšíte a vybráním možnosti
Svetly jej snížíte.
Světlý/Tmavý
Pokud kopírujete vybledlý originál nebo originál s tmavými obrázky, můžete
nastavit jas, aby byla kopie čitelnější.
(kopírovat) >
3
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
61
Základní kopírování
Originál
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
Nastavení originálu slouží k vylepšení kvality kopie výběrem dokumentu
pro aktuální úlohu kopírování.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte
Kopirovani > Puvodni typ.
(kopírovat) >
(Menu) >
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Text: použijte pro originály obsahující převážně text.
•
Text/Foto: použijte pro originály obsahující text a fotografie.
Pokud jsou texty na výtisku rozmazané, vyberte volbu Text, abyste
získali čitelné texty.
•
3
• Pokud je zařízení nastaveno na ekologický režim, funkce
zmenšování a zvětšování nejsou k dispozici.
Chcete-li vybírat z předem definovaných formátů kopií,
postupujte následujícím způsobem:
1
Na ovládacím panelu vyberte
Kopirovani > Zmen./Zvet..
(kopírovat) >
2
3
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) >
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Foto: používá se v případech, kdy jsou předlohou fotografie.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Zmenšená nebo zvětšená kopie
Velikost kopírovaného obrazu můžete při kopírování z podavače
dokumentů nebo skleněné desky skeneru zmenšit nebo zvětšit v rozsahu
od 25 % do 400 %.
Měřítko lze změnit přímo zadáním velikosti
1
Na ovládacím panelu vyberte
(kopírovat) >
Kopirovani > Zmen./Zvet. > Vlastni.
(Menu) >
2
3
4
Požadovanou velikost kopie zadejte pomocí numerické klávesnice.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
62
Základní kopírování
Při vytváření zmenšené kopie se ve spodní části kopie mohou vytvořit
černé čáry.
1
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko ID Copy.
3
Na displeji se zobrazí zpráva Zalozte pre.str. a stisk. [Start].
Položte originál na skleněnou desku skeneru lícem dolů na místo
vyznačené šipkami. Poté zavřete víko skeneru.
17
Kopírování průkazu
Toto zařízení umožňuje tisk oboustranných originálů na jeden list papíru.
Zařízení vytiskne jednu stranu originálu na horní polovinu papíru a druhou
stranu na spodní polovinu bez zmenšení velikosti originálu. Tato funkce je
užitečná při kopírování dokumentů malých rozměrů, např. vizitek.
• Tato funkce vyžaduje, aby byl originál umístěn na skleněnou desku
skeneru.
• Pokud je zařízení nastaveno na ekologický režim, tato funkce není
k dispozici.
Pracovní postup se může lišit podle modelu.
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/-, rozsvítí se
na ovládacím panelu kontrolka Front.
4
Stiskněte
(Start).
Zařízení zahájí skenování přední strany a zobrazí se položka
Zalozte zad.str. a stisk. [Start].
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/-, rozsvítí se
na ovládacím panelu kontrolka Back.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
63
Základní kopírování
5
Obraťte originál a položte jej na skleněnou desku skeneru na místo
vyznačené šipkami (viz obrázek). Poté zavřete víko skeneru.
6
Stiskněte tlačítko
(Start).
• Pokud nestisknete tlačítko
strana.
(Start), zkopíruje se pouze přední
• Pokud je předloha větší než oblast tisku, nemusí být některé části
dokumentu vytištěny.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
64
Základní skenování
Informace o zvláštních funkcích skenování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce skenování“ na straně 255).
Pokud se zobrazí zpráva Neni k dispozici, zkontrolujte připojení portu
nebo vyberte možnost Povolit panel Skenovat ze zařízení v programu
Samsung Easy Printer Manager >
Přepnout do pokročilého
režimu > Nastavení Skenovat do počítače.
18
Základní skenování
3
Níže je popisován normální a běžný postup skenování originálů.
Vyberte požadované cílové místo skenování a stiskněte tlačítko OK.
Výchozí nastavení je Moje dokumenty.
Toto je základní způsob skenování pro zařízení připojená kabelem USB.
• Často používané nastavení můžete vytvořit a uložit jako seznam
profilů. Také můžete profil přidat nebo odstranit a každý profil uložit
na jiné místo.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
• Pro změnu přejděte do programu Samsung Easy Printer Manager
• Pokud chcete skenovat pomocí sítě, nahlédněte do Rozšířené
příručky (viz „Skenování ze zařízení připojeného prostřednictvím
sítě“ na straně 256).
1
2
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Na ovládacím panelu vyberte
(skenovat) > Skenovat do PC.
NEBO
>
Přepnout do pokročilého režimu > Nastavení Skenovat do
počítače.
4
5
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Uživatelé\jméno
uživatele\Dokumenty. Složka pro uložení se může lišit v závislosti na
operačním systému nebo aplikaci, kterou používáte.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Scan to.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
65
Základní faxování
19
• Tato funkce není podporována pro modely SCX-340x/SCX-340xW
Series (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25).
• Informace o zvláštních funkcích faxování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce faxu“ na straně 266).
• Toto zařízení nelze používat jako fax prostřednictvím internetového
telefonu. Více informací se dozvíte u vašeho poskytovatele
internetového připojení.
• Při připojování k telefonní lince kvůli používání faxu doporučujeme
použít tradiční analogové telefonní služby (PSTN: veřejná telefonní
síť) při zapojování telefonní linky pro použití faxu. Pokud používáte
jiné internetové služby (DSL, ISDN, VoIP), můžete vylepšit kvalitu
spojení pomocí mikrofiltru. Mikrofiltr eliminuje šum a vylepšuje
kvalitu spojení a kvalitu připojení k Internetu. Mikrofiltr DSL není
dodáván s tímto zařízením. Chcete-li jej používat, kontaktujte svého
poskytovatele internetového připojení.
1 Linkový port
2 Mikrofiltr
3 Modem DSL / telefonní linka
(viz „Pohled zezadu“ na straně 24).
Příprava k faxování
Před odesláním nebo přijetím faxu musíte zapojit dodanou spojovací šňůru
do telefonního konektoru ve zdi (viz „Pohled zezadu“ na straně 24). Jak
provést připojení viz Stručná instalační příručka. Způsob provedení
telefonního připojení je v jednotlivých zemích odlišný.
20
Odesílání faxu
Pro umístění originálu můžete použít podavač nebo skleněnou desku
skeneru. Jsou-li originály vkládány do podavače i na skleněnou desku
skeneru, zařízení bude nejdříve číst originály v podavači, který má
vyšší prioritu při skenování.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
2
3
Vyberte tlačítko
(fax) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 68).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
66
Základní faxování
4
Zadejte číslo cílového faxu (viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 233).
5
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Start). Zařízení spustí
skenování a odesílání faxu na cílová místa.
• Pokud chcete odeslat fax přímo ze svého počítače, použijte funkci
Samsung Network PC Fax (viz „Odesílání faxu v počítači“ na straně
267).
• Pokud chcete zrušit faxovou úlohu, stiskněte tlačítko
Clear), než zařízení zahájí přenos.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
2
3
Vyberte tlačítko
4
Stiskněte tlačítko
(On Hook Dial) na ovládacím panelu nebo
zvedněte sluchátko.
5
Zadejte faxové číslo pomocí numerické klávesnice na ovládacím
panelu.
6
Jakmile uslyšíte vysoký tón signálu vzdáleného faxu, stiskněte na
ovládacím panelu tlačítko
(Start).
(Stop/
• Pokud jste použili skleněnou desku skeneru, tiskárna zobrazí zprávu
s výzvou k vložení další strany.
(fax) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 68).
Ruční odesílání faxu
Následujícím postupem odešlete fax pomocí tlačítka
(On Hook Dial)
na ovládacím panelu.
Pokud má vaše zařízení sluchátko, můžete odeslat fax pomocí
sluchátka (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
Odesílání faxu na více míst
Pomocí funkce vícenásobného odeslání lze odeslat fax více adresátům.
Originály jsou automaticky ukládány do paměti a odeslány do vzdálené
stanice. Po ukončení přenosu jsou dokumenty v paměti automaticky
vymazány.
Fax nelze odesílat pomocí této funkce, pokud jste zvolili režim Velmi
jemné nebo pokud je fax barevný.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
67
Základní faxování
1
2
3
4
5
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Vyberte tlačítko
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 68).
Na ovládacím panelu vyberte
(Address book).
Vložte druhé faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
7
Po odeslání faxů se vytiskne Protokol násobného odesílání.
21
Příjem faxu
(Menu) > Fax > Nasob.odeslani.
Vložte faxové číslo prvního přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko
OK.
volby pomocí tlačítka
Po zadání faxových čísel vyberte možnost Ne v dotazu Dalsi c.? a
stiskněte tlačítko OK.
Zařízení začne odesílat dokument na čísla v pořadí podle vložení.
(fax) na ovládacím panelu.
Můžete stisknout čísla rychlé volby nebo vybrat číslo skupinové
6
8
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zobrazí možnost Ano, a opakujte kroky 5 a 6.
Zařízení je od výrobce nastaveno do režimu fax. Pokud přijímáte fax,
zařízení po zadaném počtu vyzvánění odpoví a fax automaticky přijme.
22
Úprava nastavení dokumentu
Před zahájením faxování změňte následující nastavení podle stavu
originálu, abyste docílili co nejlepší kvality.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další číslo skupinového vytáčení.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
68
Základní faxování
Rozliseni
• V tomto režimu není paměťový přenos k dispozici.
• Odeslání barevného faxu je možné pouze v případě, že zařízení, se
kterým komunikujete, podporuje příjem barevného faxu a fax
odesíláte manuálně.
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout dobrých výsledků při
práci se standardními textovými dokumenty. Pokud však odesíláte originály
nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete pro dosažení vyšší kvality faxu
upravit rozlišení.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Rozliseni.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(fax) >
(Menu) > Fax >
•
Standardni: originály se znaky normální velikosti.
•
Jemne: originály s malými znaky nebo tenkými čarami, nebo
originály vytištěné jehličkovou tiskárnou.
•
Velmi jemne: originály s velmi jemnými detaily. Režim Velmi
jemne je k dispozici pouze v případě, že zařízení, se kterým
komunikujete, také podporuje velmi jemné rozlišení.
• Režim Velmi jemne nelze použít při přenosu z paměti zařízení.
Nastavení rozlišení se automaticky změní na Jemne.
• Je-li na vašem zařízení nastaveno rozlišení Velmi jemne a přijímací
faxový přístroj nepodporuje rozlišení Velmi jemne, vysílací zařízení
přenáší dokument s nejvyšším rozlišením podporovaným přijímacím
zařízením.
•
Foto FAX: dokumenty obsahující odstíny šedé nebo fotografie.
•
Barevny FAX: Barevné originály.
3
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Tmavost
Můžete zvolit stupeň tmavosti originálního dokumentu.
Nastavená tmavost platí pro aktuální úlohu faxování. Změna výchozího
nastavení (viz „Nabídka Fax“ na straně 207).
1
Na ovládacím panelu vyberte
Tmavost.
2
3
Vyberte požadovanou úroveň tmavosti.
(fax) >
(Menu) > Fax >
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
69
3. Údržba
Tato kapitola obsahuje informace o nákupu spotřebního materiálu, příslušenství a dílů pro údržbu pro vaše
zařízení.
• Objednání spotřebního materiálu a příslušenství71
• Dostupný spotřební materiál
72
• Dostupné součásti pro údržbu
73
• Skladování kazety s tonerem
74
• Rozprostření toneru
76
• Výměna kazety s tonerem
78
• Sledování životnosti spotřebního materiálu
80
• Nastavení upozornění na nedostatek toneru
81
• Čištění zařízení
82
• Tipy pro přenášení a skladování zařízení
88
Objednání spotřebního materiálu a příslušenství
Dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na zemi dodání. Chcete-li mít přehled o dostupném příslušenství a dílech pro údržbu, kontaktujte
obchodního zástupce.
Chcete-li objednat autorizovaný spotřební materiál, příslušenství a součásti pro údržbu od společnosti Samsung, obraťte se na svého místního obchodního
zástupce společnosti Samsung nebo maloobchodníka, u kterého jste zařízení zakoupili. Můžete rovněž navštívit webové stránky www.samsung.com/
supplies, poté vybrat svou zemi/oblast a získat tak kontaktní informace o servisu.
3. Údržba
71
Dostupný spotřební materiál
Jakmile skončí životnost spotřebního materiálu, můžete k zařízení objednat následující typy spotřebního materiálu:
Typ
Tonerova kazeta
Průměrná životnosta
Asi 1,500 stránek
Název dílu
MLT-D101S
a. Deklarovaná životnost v souladu s ISO/IEC 19752. Počet stránek může být ovlivněný provozním prostředím, frekvencí tisku, grafikou, typy používaných médií a jejich formátem.
Podle použitých voleb, procenta obrazové plochy a režimu použité úlohy se může životnost kazety s tonerem lišit.
Nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál je nutné nakupovat ve stejné zemi, ve které bylo zakoupeno vámi používané zařízení. Jinak budou
nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál nekompatibilní se zařízením z důvodu různých konfigurací kazet s tonerem a jiného spotřebního
materiálu podle konkrétních podmínek zemí.
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s tonerem od jiných společností než Samsung, jako jsou například opakovaně plněné nebo
přepracované kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginálních kazet s tonerem jiným než Samsung. Na servis či opravy, jejichž
provedení bude vyžadováno v důsledku použití jiných kazet s tonerem než originálních Samsung, se nevztahuje záruka přístroje.
3. Údržba
72
Dostupné součásti pro údržbu
Chcete-li zakoupit součásti pro údržbu, obraťte se na místo, kde jste zakoupili zařízení. Výměna součástí smí být prováděna jen autorizovaným
poskytovatelem servisu, distributorem nebo prodejcem, od něhož jste zařízení zakoupili. Záruka se nevztahuje na výměny jakýchkoli součástí pro údržbu,
jakmile dosáhly „průměrné životnosti“.
Součásti pro údržbu se vyměňují po konkrétních intervalech, aby nedocházelo k problémům s kvalitou tisku a s podáváním papíru, které jsou způsobeny
opotřebenými díly, viz tabulka níže. Účelem výměny je udržet zařízení v nejlepším provozním stavu. Součásti pro údržbu uvedené dole by se měly
vyměňovat po dosažení životnosti jednotlivých součástí.
Průměrná životnosta
Díly
Přepravní válec
Asi 30,000 stránek
Fixační jednotka
Asi 30,000 stránek
Zdvihací válec
Asi 30,000 stránek
Podávací válec
Asi 30,000 stránek
Podávací válec automatického podavače dokumentůb
Asi 20,000 stránek
Pryžová podložka automatického podavače dokumentůb
Asi 20,000 stránek
a. Je ovlivňována použitým operačním systémem, výkonem procesoru, používanou aplikací, způsobem připojení, typem a formátem média a složitostí tiskové úlohy.
b. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
3. Údržba
73
Skladování kazety s tonerem
Kazety s tonerem obsahují složky, které jsou citlivé na světlo, teplotu a
vlhkost. Společnost Samsung radí uživatelům dodržovat tato doporučení,
aby byl zajištěn optimální výkon, nejvyšší kvalita a co nejdelší životnost vaší
nové kazety s tonerem Samsung.
-
v prostředí s korozivními plyny,
-
v prostředí se slaným vzduchem.
1
Skladujte kazetu ve stejném prostředí, jako se nachází tiskárna, ve které
bude použita. Takovým prostředím by měla být místnost s řízenou teplotou
a vlhkostí. Kazeta s tonerem by měla zůstat neotevřená ve svém
originálním balení až do doby její instalace. Pokud není originální balení k
dispozici, zakryjte horní otvor kazety papírem a uschovejte ji na tmavém
místě.
Otevření obalu kazety před použitím výrazně zkracuje její životnost.
Neskladujte na podlaze. Je-li kazeta s tonerem vyjmuta z tiskárny,
postupujte podle níže uvedených pokynů k zajištění správného skladování
kazety s tonerem.
•
Skladujte kazetu uvnitř ochranného sáčku z původního obalu.
•
Skladujte vleže naplocho (nepokládejte na jeden konec) stejnou
stranou nahoru jako při instalování toneru do zařízení.
•
Spotřební materiály nikdy nepřechovávejte za následujících podmínek:
-
při teplotách vyšších než 40 °C,
-
při vlhkosti menší než 20 % nebo větší než 80 %,
-
v prostředí s extrémními výkyvy vlhkosti nebo teploty,
-
na přímém slunci nebo pod umělým osvětlením,
-
na prašných místech,
-
v autě po delší dobu,
Pokyny k manipulaci
•
Nedotýkejte se povrchu fotokonduktivního válce v kazetě.
•
Nevystavujte kazetu zbytečným vibracím nebo otřesům.
•
Nikdy ručně neotáčejte válcem, zejména v opačném směru; mohlo by
dojít k vnitřnímu poškození a úniku toneru.
2
Použití kazety s tonerem
Společnost Samsung Electronics nedoporučuje ani neschvaluje, abyste v
tiskárně používali kazety s tonerem, které nejsou od společnosti Samsung,
včetně běžných, maloobchodních, opakovaně plněných nebo
přepracovaných kazet.
Záruka společnosti Samsung na tiskárnu se nevztahuje na škody na
zařízení způsobené použitím opakovaně plněné, přepracované nebo
neoriginální kazety s tonerem.
3. Údržba
74
Skladování kazety s tonerem
3
Předpokládaná životnost kazety
Předpokládaná životnost kazety (doba jejího zásobování tonerem) závisí
na množství toneru potřebném k tiskovým úlohám. Skutečný počet
vytištěných stran se může lišit v závislosti na hustotě tisku na stránkách,
provozním prostředí, procentu obrazové plochy, frekvenci tisku, typu
používaných médií a/nebo jejich velikosti. Pokud například tisknete velké
množství grafiky, bude spotřeba toneru vyšší a budete pravděpodobně
muset kazetu měnit častěji.
3. Údržba
75
Rozprostření toneru
Když je kazeta s tonerem téměř prázdná:
•
Objevují se pruhy nebo světlý tisk, případně rozdílná hustota na stranách.
•
Kontrolka Status bliká červeně. V případě zařízení s kontrolkou Toner bliká oranžově.
V těchto případech můžete dočasně vylepšit kvalitu tisku opětovným rozprostřením toneru v kazetě. Někdy se bílé pruhy a světlý tisk objevují i po
rozprostření toneru.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled zepředu“
na straně 22).
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené plochy kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
3. Údržba
76
Rozprostření toneru
2
1
3. Údržba
77
Výměna kazety s tonerem
• Důkladně protřepejte tonerovou kazetu, aby se zvýšila počáteční kvalita tisku.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené plochy kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
Když kazeta s tonerem dosáhne konce životnosti, zařízení přestane tisknout.
3. Údržba
78
Výměna kazety s tonerem
3. Údržba
79
Sledování životnosti spotřebního materiálu
Pokud se často zasekává papír nebo dochází k potížím s tiskem, zjistěte počet vytištěných nebo naskenovaných stran. Je-li to nutné, vyměňte příslušné
součásti.
• Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/-, (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25):
V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko
Stop/Clear asi 6 sekund, poté jej uvolněte. Vytiskne se informační protokol o spotřebním
materiálu.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Ziv.spot.mat..
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Celkem: zobrazí celkový počet vytištěných stran.
•
ADF, Skenování: Zobrazí počet stran vytištěných pomocí podavače dokumentů.
•
Sken-skl.deska: zobrazí počet stran naskenovaných přes skleněnou desku.
•
Info-spot.mat.: vytiskne stránku s informacemi o spotřebním materiálu.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do pohotovostního režimu.
3. Údržba
80
Nastavení upozornění na nedostatek toneru
Pokud je v kazetě málo toneru, zobrazí se zpráva nebo se rozsvítí kontrolka informující uživatele o nutnosti vyměnit kazetu s tonerem. Můžete nastavit,
zda se má tato zpráva nebo kontrolka objevovat či nikoli.
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/-, (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25):
Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v programu Printer
Settings Utility.
• Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz „Nastavení zařízení“ na straně 289.
• Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace Smart Panel“ na straně 292.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Vystr.doch.ton.
Vyberte požadovanou možnost.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
3. Údržba
81
Čištění zařízení
Jestliže dojde k problémům s kvalitou tisku nebo jestliže používáte zařízení v prašném prostředí, musíte je pravidelně čistit, abyste zachovali nejlepší
podmínky tisku a mohli zařízení používat déle.
• Při čištění skříně zařízení čisticími prostředky s velkým množstvím alkoholu, rozpouštědel nebo jiných účinných látek může dojít k odbarvení nebo
mechanickému poškození skříně.
• Dojde-li ke znečištění zařízení nebo jeho okolí tonerem, doporučujeme použít k čištění hadřík nebo ubrousek namočený ve vodě. Použijete-li vysavač,
toner se rozptýlí do vzduchu a mohl by vám uškodit.
4
Čištění vnějšího povrchu
Vyčistěte skříň zařízení měkkým hadříkem, který nepouští chlupy. Látku můžete lehce navlhčit, ale dávejte pozor, aby tekutina nestékala po zařízení nebo
nenatekla dovnitř.
3. Údržba
82
Čištění zařízení
5
Čištění vnitřního prostoru
Během tisku se uvnitř zařízení mohou nahromadit zbytky papíru, toner a prachové částice. Tyto usazeniny mohou způsobit problémy s kvalitou tisku,
například skvrny od toneru nebo jeho rozmazání. Vyčištěním vnitřních částí zařízení tyto problémy odstraníte nebo zmírníte.
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené plochy kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při čištění vnitřku zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, a dávejte pozor, abyste nepoškodili přenosový válec nebo jiné vnitřní součásti.
Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen nebo ředidlo. Mohou se vyskytnout problémy s kvalitou tisku a způsobit poškození zařízení.
• K čištění zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
3. Údržba
83
Čištění zařízení
2
1
3. Údržba
84
Čištění zařízení
6
Čištění podávacího válce
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
3. Údržba
85
Čištění zařízení
7
Čištění skenovací jednotky
Budete-li udržovat skenovací jednotku čistou, zajistíte vysokou kvalitu kopií. Skenovací jednotku doporučujeme čistit podle potřeby na začátku každého
dne a během dne.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
1
2
Vodou lehce navlhčete měkkou tkaninu, která nepouští vlákna, nebo papírovou utěrku.
Zvedněte a otevřete kryt skeneru.
3. Údržba
86
Čištění zařízení
3
Otřete povrch skeneru tak, aby byl čistý a suchý.
4
1
3
2
1
2
3
4
4
Víko skeneru
Skleněná deska skeneru
Skleněná deska podavače
Bílý pruh
Zavřete víko skeneru.
3. Údržba
87
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
•
Když zařízení přenášíte, nenaklánějte je ani neotáčejte dnem vzhůru. Vnitřní část zařízení by se mohla znečistit tonerem, což může vést k poškození
zařízení nebo způsobit špatnou kvalitu tisku.
•
Při přesouvání zařízení by jej měly držet alespoň dvě osoby.
3. Údržba
88
4. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
90
• Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů 91
• Odstranění uvíznutého papíru
96
• Význam stavové kontrolky
100
• Vysvětlení zobrazených zpráv
103
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
Pokud má vaše zařízení displej, nejprve se podívejte na zprávu na displeji a pokuste se
chybu vyřešit.Pokud řešení problému nenajdete v této kapitole, podívejte se do kapitoly
Řešení potíži v Rozšířená příručka (viz „Řešení potíží“ na straně 298).Pokud nenajdete
řešení v Uživatelská příručka nebo pokud problém přetrvává, obraťte se na odborný
servis.
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
Když vyberete správné druhy médií, k zasekávání papíru většinou nebude docházet. Aby se předešlo uvíznutí papíru, dodržujte následující pokyny:
•
Ujistěte se, že jsou nastavitelné vodiče ve správné poloze (viz „Informace o zásobníku“ na straně 41).
•
Nevyjímejte papír ze zásobníku, pokud zařízení tiskne.
•
Papír před vložením do zásobníku ohněte, prolistujte a srovnejte.
•
Nepoužívejte zmačkaný, vlhký ani hodně pokroucený papír.
•
Nevkládejte do zásobníku zároveň různé papíry.
•
Používejte pouze doporučená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 112).
4. Řešení potíží
90
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
Pokud se originál dokumentu zasekne v podavači dokumentů, na displeji se zobrazí výstražná zpráva.
Zaseknutý papír odstraňujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
Aby nedocházelo k zaseknutí, pokládejte silné a tenké originály a originály na smíšeném typu papíru na skleněnou desku skeneru.
4. Řešení potíží
91
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
1
Uvíznutí predlohy pred skenerem
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
4. Řešení potíží
92
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
2
Uvíznutí predlohy uvnitr dráhy duplexu skeneru
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
4. Řešení potíží
93
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
4. Řešení potíží
94
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
3
Uvíznutí předlohy v oblasti výstupu skeneru
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Pohled zepředu“ na straně 22).
1
2
Vyjměte zbývající dokumenty z podavače dokumentů.
Opatrně vyjměte zaseknutý papír z podavače dokumentů.
4. Řešení potíží
95
Odstranění uvíznutého papíru
Uvíznutý papír vytahujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
4
V zásobníku
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled zepředu“
na straně 22).
4. Řešení potíží
96
Odstranění uvíznutého papíru
5
Uvnitř zařízení
• Oblast fixace je horká. Při vytahování papíru ze zařízení buďte opatrní.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 22).
4. Řešení potíží
97
Odstranění uvíznutého papíru
2
1
4. Řešení potíží
98
Odstranění uvíznutého papíru
Pokud papír v této oblasti nevidíte, nepokračujte a přejděte k dalšímu kroku:
4. Řešení potíží
99
Význam stavové kontrolky
Barva kontrolky oznamuje aktuální stav zařízení.
• Některé kontrolky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25).
• Abyste chybu vyřešili, podívejte se na chybovou zprávu a příslušné pokyny v části o odstraňování potíží (viz „Vysvětlení zobrazených zpráv“ na straně
103).
• Chybu lze rovněž vyřešit pomocí pokynů uvedených v počítači v okně programu Stav tisku Samsung nebo Smart Panel (viz „Používání aplikace Stav
tiskárny Samsung“ na straně 290 nebo „Používání aplikace Smart Panel“ na straně 292).
• Pokud potíže přetrvávají, zavolejte servisního zástupce.
4. Řešení potíží
100
Význam stavové kontrolky
Kontrol
ka
Stav
Nesvítí
Popis
Zařízení je ve stavu offline.
Bliká
Když kontrolka bliká, tiskárna přijímá nebo tiskne data.
Zap.
• Zařízení je ve stavu online a lze jej použít.
Zelená
• Došlo k méně závažné chybě a zařízení čeká na její odstranění. Zkontrolujte zprávu na displeji. Po odstranění problému
zařízení obnoví tisk.
Bliká
Status
• V kazetě zbývá pouze malé množství toneru. Odhadovaná životnost tonerua se blíží ke konci. Připravte si novou
náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz „Rozprostření toneru“ na
straně 76).b
Červená
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla své odhadované životnostia. Doporučujeme kazetu s tonerem vyměnit (viz „Výměna
kazety s tonerem“ na straně 78).
• Kryt je otevřený. Zavřete kryt.
Zap.
• Při přijímání nebo tisku dat není v zásobníku papír. Vložte papír do zásobníku.
• Zařízení přerušilo činnost v důsledku vážné poruchy. Zkontrolujte zprávu na displeji (viz „Vysvětlení zobrazených zpráv“
na straně 103).
• Došlo k uvíznutí papíru (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 96).
(
WPSb
)
Modrá
(
)Po Modrá
wer
Bliká
Zařízení se připojuje k bezdrátové síti.
Zap.
Zařízení je připojeno k bezdrátové síti (viz „Nastavení bezdrátové sítě“ na straně 163).
Vyp.
Zařízení je odpojeno od bezdrátové sítě.
Zap.
Zařízení je v režimu úspory energie.
Nesvítí
Zařízení je v pohotovostním režimu nebo je vypnuté.
4. Řešení potíží
101
Význam stavové kontrolky
Kontrol
ka
Stav
Zap.
Eco
Tonerb
Popis
Režim Eco je zapnutý.
Výchozí nastavení ekologického režimu je 2 na 1 a úspora toneru.
Zelená
Nesvítí
Režim Eco je vypnutý.
Bliká
V kazetě zbývá pouze malé množství toneru. Předpokládaná životnost kazetya se blíží ke konci. Připravte si novou
náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz „Rozprostření toneru“ na
straně 76).
Zap.
Kazeta s tonerem téměř dosáhla své odhadované životnostia. Doporučujeme kazetu s tonerem vyměnit (viz „Výměna
kazety s tonerem“ na straně 78).
Vyp.
Všechny kazety s tonerem mají normální kapacitu.
Oranžová
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost kazety s tonerem, která udává průměrnou kapacitu počtu výtisků vycházející z ISO/IEC 19752. Počet
stránek může ovlivňovat provozní prostředí, procento obrazové plochy, frekvence tisku, grafika a typ a formát média. V kazetě může zbývat určité množství toneru, i když kontrolka
svítí červeně a tiskárna přestane tisknout.
b. Některé kontrolky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25).
4. Řešení potíží
102
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zprávy zobrazené na ovládacím panelu oznamují stav zařízení nebo závady. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých zpráv a navrhovaná
řešení pro odstranění případného problému.
• Tato funkce není podporována pro modely SCX-340x/SCX-340xW Series. Chybu lze vyřešit pomocí pokynů uvedených v počítači v okně programu
Stav tisku nebo Smart Panel (viz „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“ na straně 290 nebo „Používání aplikace Smart Panel“ na straně 292).
• Není-li zpráva uvedena v tabulce, vypněte a zapněte napájení a zopakujte tiskovou úlohu. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte servisního zástupce.
• Když požadujete servis, oznamte servisnímu pracovníkovi obsah zobrazené zprávy.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé zprávy nemusejí na displeji zobrazovat.
• [číslo chyby] udává číslo chyby.
6
Zprávy související s uvíznutím papíru
Zpráva
Uviz. dok.
Význam
Navrhovaná řešení
Vložený originál se zasekl v podavači dokumentů.
Odstraňte uvíznutý papír (viz „Odstraňování zaseknutých
originálů dokumentů“ na straně 91).
Uvizl nebo dosel papir
• Papír uvízl v podávací oblasti.
• Odstraňte uvíznutý papír (viz „V zásobníku“ na straně 96).
Otev./Zav.dvírka
• V zásobníku není papír.
• Vložte papír do zásobníku (viz „Vložení papíru do zásobníku“
na straně 42).
Uviz. pap.
Došlo k uvíznutí papíru uvnitř zařízení.
Odstraňte uvíznutý papír (viz „Uvnitř zařízení“ na straně 97).
Odstraňte uv. papír
uvnitr zarizeni
4. Řešení potíží
103
Vysvětlení zobrazených zpráv
7
Zprávy související s tonerem
Zpráva
Nainst. kazetu
Význam
Navrhovaná řešení
Kazeta s tonerem není nainstalována.
Nainstalujte kazetu s tonerem.
Nainstalovaná kazeta s tonerem není určena pro vaše
zařízení.
Nainstalujte kazetu s tonerem společnosti Samsung, která je
určená pro toto zařízení.
V uvedené kazetě zbývá malé množství toneru.
Předpokládaná životnost kazety se blíží ke konci.
Připravte si novou náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně
zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz „Rozprostření
toneru“ na straně 76).
kazeta
Nekompatibilni
Tonerova kazeta
Pripravit nov. kazetu
4. Řešení potíží
104
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
Vymenit nov. kazetu
Význam
Uvedená kazeta s tonerem téměř dosáhla konce své
předpokládané životnosti.
Odhadovaná životnost kazety znamená
předpokládanou nebo odhadovanou životnost
kazety s tonerem, která označuje průměrnou
kapacitu výtisků a je navržena podle ISO/IEC 19752
(viz „Dostupný spotřební materiál“ na straně 72).
Počet stránek může ovlivňovat provozní prostředí,
procento obrazové plochy, frekvence tisku, typ
média, procento obrazové plochy a formát média. V
kazetě může zbývat určité množství toneru, i když se
objeví výzva k výměně kazety za novou a zařízení
přestane tisknout.
Kazeta s tonerem dosáhla konce své předpokládané
životnosti. Zařízení by mohlo přestat tisknout.
Navrhovaná řešení
• Můžete vybrat možnost Stop nebo Pokracovat, jak je
uvedeno na ovládacím panelu. Vyberete-li možnost Stop,
tiskárna přestane tisknout a bez výměny kazety nemůžete
dále tisknout. Vyberete-li možnost Pokracovat, tiskárna bude
pokračovat v tisku, ale bez záruky kvality tisku.
• Když se zobrazí tato zpráva, vyměňte kazetu s tonerem, aby
kvalita tisku byla co nejlepší. Další použití kazety může
způsobit problémy s kvalitou tisku (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 78).
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s
tonerem od jiných společností než Samsung, jako jsou
například opakovaně plněné nebo přepracované kazety.
Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginální
kazety s tonerem. Záruka na toto zařízení se nevztahuje
na servisní údržbu ani opravu poškození vyvolaného
použitím jiné kazety s tonerem, než je kazeta od
společnosti Samsung.
Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety s tonerem“ na
straně 78).
4. Řešení potíží
105
Vysvětlení zobrazených zpráv
8
Zprávy související se zásobníkem
Zpráva
Navrhovaná řešení
Význam
Uvizl nebo dosel papir
• Papír uvízl v podávací oblasti.
• Odstraňte uvíznutý papír (viz „V zásobníku“ na straně 96).
Otev./Zav.dvírka
• V zásobníku není papír.
• Vložte papír do zásobníku (viz „Vložení papíru do zásobníku“
na straně 42).
9
Zprávy související se sítí
Zpráva
Sitovy problem:
Nastavenou síťovou adresu IP používá jiný uživatel.
Zkontrolujte adresu IP a v případě potřeby ji znovu nastavte (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147).
Bezdrátový modul není nainstalován.
Volejte servis.
Konflikt IP
Bezdratovy
Navrhovaná řešení
Význam
Sitova chyba
4. Řešení potíží
106
Vysvětlení zobrazených zpráv
10
Různé zprávy
Zpráva
Otevreny kryt
Význam
Navrhovaná řešení
Kryt není pevně zavřený.
Zavřete kryt, až zaklapne na své místo.
Kryt skeneru je otevreny.
Kryt podavače dokumentů není pevně zavřený.
Zavřete kryt, až zaklapne na své místo.
Chyba [číslo chyby]
Zařízení nelze ovládat.
Vypněte a znovu zapněte a zkuste tiskovou úlohu znovu.
Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na odborný servis.
Skener je zablokovaný.
Vypněte a znovu zapněte zařízení. Pokud potíže přetrvávají,
obraťte se na odborný servis.
Zavrete jej
Vyp. a zap. zar.
Chyba [číslo chyby]
Kontakt. servis
Blokovany skener
4. Řešení potíží
107
5. Příloha
Tato kapitola obsahuje specifikace výrobku a informace týkající se platných předpisů.
• Technické specifikace
109
• Právní předpisy
119
• Copyright
133
Technické specifikace
1
Všeobecné specifikace
Níže uvedené technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Případné změny v informacích naleznete na webových stránkách
www.samsung.com.
Položky
Rozměry
Šířka x délka x výška
Popis
SCX-340x Series
389 x 274 x 249 mm
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFW Series
Gramáž
Zařízení se spotřebními
materiály
SCX-340xFH/SCX-340xHW Seriesa
407 x 293 x 296 mm
SCX-340x Series
6,65 kg
SCX-340xW Series
SCX-340xF Series
8 kg
SCX-340xFW Series
SCX-340xFH/SCX-340xHW Seriesa
5. Příloha
109
Technické specifikace
Položky
Hladina hlukub
Pohotovostní režim
Méně než 26 dB(A)
Režim tisku
Méně než 50 dB(A)
Režim kopírování
Skleněná deska skeneru
Méně než 50 dB(A)
Podavač dokumentů
Méně než 52 dB(A)
Skleněná deska skeneru
Méně než 52 dB(A)
Podavač dokumentů
Méně než 54 dB(A)
Režim skenování
Teplota
Vlhkost
Napájeníc
Příkon
Popis
Provoz
10 až 32 °C
Skladování (v balení)
-20 až 40 °C
Provoz
20 až 80% RV
Skladování (v balení)
10 až 90 % RV
110voltové modely
Střídavý proud 110-127 V
220voltové modely
Střídavý proud 220-240 V
Průměrný provozní režim
Méně než 310 W
Pohotovostní režim
Méně než 30 W
Úsporný režim
• SCX-340x Series: Méně než 1,2 W
• SCX-340xW Series: Méně než 1,6 W
• SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Méně než 1,7 W
• SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Méně než 2,1 W
Režim vypnutí
Méně než 0,45 W
5. Příloha
110
Technické specifikace
Položky
Bezdrátovýd
a.
b.
c.
d.
Modul
Popis
T77H262/SPW-B4319S
Rozměry a hmotnost jsou udávány bez sluchátek.
Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurace: základní instalace zařízení, papír formátu A4, jednostranný tisk.
Správné napětí (V), frekvenci (Hz) a proud (A) pro toto zařízení naleznete na typovém štítku.
Pouze bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
5. Příloha
111
Technické specifikace
2
Specifikace tiskových médií
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Typ
Formát
Rozměry
Zásobník
Obyčejný papír
Ruční podávání v zásobníkub
Letter
216 x 279 mm
71 až 85 g/m2
71 až 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Obálka Monarch
98 x 191 mm
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
Obálka č. 10
105 x 241 mm
• 10 listů
• 1 list
Obálka DL
110 x 220 mm
Obálka C5
162 x 229 mm
Obálka
5. Příloha
112
Technické specifikace
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Typ
Formát
Rozměry
Zásobník
Viz část Obyčejný papír
Silný papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Slabý papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Cotton
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Barevný
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Předtištěný
Viz část Obyčejný papír
Recycled
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Štítkyc
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5
Ruční podávání v zásobníkub
86 až 120 g/m2
86 až 120 g/m2
• 50 listů 120 g/m2
• 1 list
60 až 70 g/m2
60 až 70 g/m2
• 160 listů 60 g/m2
• 1 list
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
60 až 90 g/m2
60 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
120 až 150 g/m2
120 až 150 g/m2
• 10 listů
• 1 list
5. Příloha
113
Technické specifikace
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Typ
Formát
Rozměry
Zásobník
Kartičky
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5,
Viz část Obyčejný papír
Ruční podávání v zásobníkub
121 až 163 g/m2
121 až 163 g/m2
• 10 listů
• 1 list
Postcard 4x6
Kancelářský
papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
• 10 listů
• 1 list
Archivní papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
• 100 listů
• 1 list
Minimální rozměr (vlastní)
76 x 127 mm
60 až 163 g/m2
Maximální rozměr (vlastní)
216 x 356 mm
a. Maximální kapacita závisí na gramáži tiskového média, jeho tloušťce a na podmínkách okolního prostředí.
b. 1 list pro ruční podávání.
c. Hladkost štítků používaných v tomto zařízení je 100 až 250 (Sheffield). Jedná se o číselnou úroveň hladkosti.
5. Příloha
114
Technické specifikace
3
Požadavky na systém
Microsoft® Windows®
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
CPU
RAM
Volné místo na
pevném disku
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB až 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bitový nebo 64bitový procesor nebo vyšší
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podpora grafických karet DirectX® 9 s pamětí 128 MB (pro povolení tématu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
•
•
•
•
Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) nebo 1,4 GHz (x64) (2 GHz či
rychlejší)
512 MB (2 GB)
10 GB
Minimálním požadavkem pro všechny operační systémy Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo novější.
Software mohou instalovat uživatelé s oprávněním správce.
Služba Windows Terminal Services je kompatibilní se zařízením.
Pro systém Windows 2000 je vyžadována aktualizace Services Pack 4 nebo vyšší.
5. Příloha
115
Technické specifikace
Macintosh
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
CPU
Mac OS X 10.4
• Procesory Intel®
• PowerPC G4 / G5
RAM
• 128 MB pro počítače Mac s procesorem
PowerPC (512 MB)
Volné místo na pevném
disku
1 GB
• 512 MB pro počítače Mac s procesorem Intel (1
GB)
Mac OS X 10.5
• Procesory Intel®
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz nebo rychlejší Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
5. Příloha
116
Technické specifikace
Linux
Polozky
Operační systém
Požadavky
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bitový)
Fedora 5-13 (32/64bitový)
SuSE Linux 10.1 (32 bitový)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64bitový)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64bitový)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64bitový)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64bitový)
Debian 4.0, 5.0 (32/64bitový)
CPU
Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Volné místo na pevném
disku
1 GB (2 GB)
5. Příloha
117
Technické specifikace
4
Síťové prostředí
Pouze síťové a bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Chcete-li zařízení používat jako síťové zařízení, bude nutné nastavit síťové protokoly. Následující tabulka obsahuje síťová prostředí podporovaná
zařízením.
Polozky
Síťové rozhraní
Technické specifikace
• Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan
• 802.11b/g/n bezdrátová LAN
Síťový operační systém
• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
• Různé operační systémy Linux
• Mac OS X 10.4 – 10,7
Síťové protokoly
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardní tisk TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Zabezpečení bezdrátové sítě
• Ověřování: Otevřený systém, sdílený klíč, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Šifrování: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Příloha
118
Právní předpisy
Toto zařízení je vyvinuto pro běžné pracovní prostředí a bylo mu uděleno
několik zákonných certifikátů.
Při používání zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních
pokynů, čímž snížíte nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
či jiného úrazu.
5
Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení
Tiskárna vyhovuje americkému nařízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1
odstavce J pro laserová zařízení třídy I (1). Jinde ve světě má osvědčení
pro laserová zařízení třídy I a vyhovuje požadavkům normy IEC 60825-1:
2007.
Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserový
systém a tiskárna jsou navrženy tak, aby v průběhu používání zařízení,
při jeho údržbě nebo servisních pracích nebyl nikdo vystaven laserovému
záření nad úrovní třídy I.
Varování
Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zařízení
nepoužívejte ani neprovádějte jeho opravy. Odražený paprsek, přestože
není viditelný, vám může poškodit zrak.
5. Příloha
119
Právní předpisy
6
8
Bezpečnostní informace týkající se ozónu
Úspora elektrické energie
Intenzita emisí ozónu u tohoto produktu je nižší než 0,1 ppm.
Vzhledem k tomu, že ozón je těžší než vzduch, umístěte
produkt na dobře větrané místo.
Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické
energie, který snižuje spotřebu zařízení v době, kdy se
nepoužívá.
Když tiskárna delší dobu nepřijímá data, spotřeba energie se
automaticky sníží.
7
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované
známky v USA.
Bezpečnost – rtuť
Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na
stránkách http://www.energystar.gov.
Obsahuje rtuť, expozice v souladu s místními, státními a
federálními předpisy (pouze pro USA).
V případě modelů s certifikací ENERGY STAR bude na zařízení
etiketa ENERGY STAR. Zkontrolujte, zda má vaše zařízení
certifikaci ENERGY STAR.
9
Recyklace
Obal tohoto zařízení likvidujte způsobem šetrným k životnímu
prostředí nebo jej recyklujte.
5. Příloha
120
Právní předpisy
10
11
Pouze pro Čínu
Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní
elektrická a elektronická zařízení)
(Platí v Evropské unii a dalších evropských
zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, kabel USB) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele
a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
5. Příloha
121
Právní předpisy
(Pouze pro USA)
Nepotřebnou elektroniku odevzdejte do schváleného recyklačního
střediska. Chcete-li najít nejbližší recyklační středisko, navštivte naše
webové stránky: www.samsung.com/recyclingdirect nebo zavolejte na
číslo (877) 278 - 0799
12
Pouze pro Tchaj-wan
13
Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální
zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení
zajišťují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se
při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může
vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty. Při nedodržení pokynů pro instalaci
a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že
k rušení přesto nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu
nebo televize, což lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporučuje se
uživatelům eliminovat rušení jedním nebo více z následujících opatření:
•
Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem.
•
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen
přijímač.
•
Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového nebo
televizního technika.
Vyzařování rádiových vln
Informace komise FCC pro uživatele
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem
odpovědným za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost
oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.
Toto zařízení vyhovuje Části 15 směrnice FCC. Jeho provoz se řídí
následujícími dvěma podmínkami:
•
toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
•
toto zařízení musí být schopné přijímat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobovat jeho nežádoucí provoz.
5. Příloha
122
Právní předpisy
Směrnice o rušení rádiových vln pro Kanadu
Toto zařízení nepřekračuje omezení třídy B pro vyzařování rádiových vln
digitálním zařízením, jak je uvedeno v normě pro zařízení způsobující
rušení vln s názvem Digital Apparatus, ICES-003 vydané organizací
Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
14
United States of America
Federální komise pro komunikace (FCC)
Záměrně vysílající zařízení dle Části 15 FCC
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny)
stanovil úřad FCC obecný odstup bezdrátového zařízení a těla na
vzdálenost 20 cm. Pokud jsou bezdrátová zařízení zapnutá, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla. Výkon bezdrátového
zařízení nebo bezdrátových zařízení, která mohou být zabudována v
tiskárně, je dostatečně pod aktuálními hodnotami vystavení
vysokofrekvenční energii, které stanovuje úřad FCC.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Provoz tohoto zařízení se řídí následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být
schopné přijímat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobovat
jeho nežádoucí provoz.
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení může
zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro servisní služby
kontaktujte výrobce.
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Tato část je
relevantní pouze tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici. Přítomnost
bezdrátových zařízení zjistíte na štítku systému.
Bezdrátová zařízení, která mohou být nainstalována v systému, jsou
určena pouze k použití ve Spojených státech amerických, pokud je na štítku
systému uvedeno identifikační číslo FCC.
5. Příloha
123
Právní předpisy
Vyjádření FCC k použití bezdrátových sítí LAN
16
Pouze pro Německo
Při instalaci a provozování této kombinace vysílače a antény může být
v blízkosti nainstalované antény překročen povolený expoziční limit 1
mW/cm2 pro vysokofrekvenční záření. Proto musí uživatel vždy
udržovat minimální vzdálenost 20 cm od antény. Toto zařízení nelze
umístit společně s jiným vysílačem a vysílací anténou.
17
Pouze pro Turecko
15
Pouze pro Rusko
18
Pouze pro Kanadu
Tento výrobek splňuje platné technické specifikace komise Industry
Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
5. Příloha
124
Právní předpisy
Číslo REN (Ringer Equivalence Number) označuje maximální počet
zařízení, které lze připojit k telefonickému rozhraní. Koncové připojení na
rozhraní se může skládat z libovolné kombinace zařízení za předpokladu,
že součet čísel REN všech zařízení nepřekročí hodnotu 5. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
Společnost poskytující telekomunikační služby může změnit své
komunikační vybavení, způsob nebo postup jeho používání, je-li tato
změna nutná pro poskytování jejích služeb, a není-li v rozporu s částí 68
požadavků a směrnic komise FCC. Pokud lze důvodně předpokládat, že
takové změny způsobí nekompatibilitu některých koncových zařízení
zákazníka s komunikačním zařízením telekomunikační společnosti, nebo
že bude třeba na koncovém zařízení provést dodatečné úpravy, nebo
změna jinak materiálně ovlivní používání nebo výkon koncového zařízení,
zákazník by měl obdržet písemnou zprávu, která mu umožní zachovat
nepřetržité fungování odebíraných služeb.
19
Označení faxu
Nařízení Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 označuje za
protiprávní, aby kdokoli používal počítač či jiné elektronické zařízení k
odesílání faxových zpráv, které na horním či dolním okraji každé stránky
nebo na první stránce přenosu neobsahují následující informace:
1 datum a čas přenosu,
2 identifikaci podniku, právnické či fyzické osoby odesílající zprávu,
3 telefonní číslo odesílajícího zařízení, podniku či osoby.
20
Číslo Ringer Equivalence Number
Číslo Ringer Equivalence Number a registrační číslo FCC tohoto zařízení
jsou uvedeny na nálepce umístěné na dolní či zadní stěně zařízení. V
některých případech může telefonní společnost tato čísla požadovat.
Číslo Ringer Equivalence Number (REN) je měřítkem zatížení telefonní
linky a slouží k určení, zda jste linku nepřetížili. Instalace několika typů
zařízení na jednu telefonní linku může způsobit potíže při volání a přijímání
hovorů, zvláště mohou nastat potíže se zvoněním při příchozích hovorech.
Součet čísel REN všech zařízení připojených k jedné telefonní lince by měl
být menší než 5, aby bylo možné požadovat kvalitní fungování služeb
telefonní společnosti. Pro některé telefonní linky může být i součet 5 příliš
vysoký. Pokud nějaké telefonní zařízení nefunguje správně, ihned jej
odpojte od telefonní sítě, aby nepoškodilo telefonní linku.
5. Příloha
125
Právní předpisy
Toto zařízení je v souladu s částí 68 požadavků a směrnic komise FCC a
požadavky přijatými radou ACTA. V zadní části tohoto zařízení je umístěn
štítek obsahující kromě jiných informací identifikační číslo výrobku ve
formátu US:AAAEQ##TXXXX. Na vyžádání je třeba toto číslo poskytnout
telekomunikační společnosti.
Požadavky komise FCC obsahují ustanovení, že změny tohoto
zařízení, které nejsou explicitně povoleny výrobcem zařízení, mohou
vést k zániku platnosti oprávnění, aby uživatel zařízení dále používal.
V případě, že koncové zařízení způsobí poškození telefonní sítě, měla
by telekomunikační společnost upozornit zákazníka, že poskytování
služeb může být ukončeno. V případech, kdy předběžné upozornění
nelze provést, může společnost poskytování služeb dočasně přerušit,
jsou-li splněny následující podmínky:
a urychleně informuje zákazníka,
b dá zákazníkovi příležitost k nápravě potíží se zařízením,
c informuje zákazníka o jeho právu podat stížnost ke komisi Federal
Communication Commission podle postupu popsaného v části 68,
odstavci E požadavků a směrnic komise FCC.
Měli byste si být vědomi i následujících
skutečností:
•
Zařízení není určeno k připojení k systému digitální pobočkové
ústředny.
•
Chcete-li na stejné lince se zařízením používat počítačový nebo faxový
modem, mohou u všech připojených zařízení nastat potíže s přenosem
a přijímáním faxů. Doporučujeme, aby na jedné telefonní lince se
zařízením nebylo používáno žádné jiné zařízení, kromě běžného
telefonního přístroje.
•
Žijete-li v oblasti, kde je zvýšený výskyt blesků nebo nárazů
elektrického proudu, doporučujeme instalaci přepěťové ochrany na
přívod elektrického proudu i na telefonní linku. Přepěťovou ochranu
zakoupíte u prodejce zařízení nebo ve specializovaném obchodě s
telekomunikační technikou.
•
Před programováním a testováním volání na nouzová čísla použijte
číslo dispečera pohotovostních služeb a oznamte mu, že se chystáte
čísla testovat. Dispečer vám poskytne další informace o správném
testování pohotovostních čísel.
•
Používání zařízení nelze platit mincemi. Zařízení nemůže být použito
na společné přípojce.
•
Zařízení je vybaveno magnetickým připojením pro naslouchadla pro
neslyšící.
Zařízení lze bezpečně připojit k telefonní síti pomocí standardní modulární
zástrčky USOC RJ-11C.
5. Příloha
126
Právní předpisy
21
Výměna originální zástrčky (pouze pro Velkou
Británii)
Důležité
Důležité varování
Zařízení musí být uzemněno.
Vodiče v elektrické přípojce jsou označeny následujícími
barvami:
• Zelená a žlutá: zemnící vodič
Přívod elektrického proudu tohoto zařízení je opatřen standardní zástrčkou
(BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Pojistku je při výměně nutno
nahradit správnou pojistkou 13 A. Potom vraťte zpět kryt pojistky. Ztratíte-li
kryt pojistky, nepoužívejte zástrčku, dříve než získáte nový kryt.
Obraťte se na prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili.
Zástrčka 13 A je nejpoužívanější zástrčkou ve Velké Británii, měla by proto
vyhovovat. V některých – zvláště starších – budovách ovšem nejsou běžné
zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Připojenou zástrčku
nikdy neodstraňujte.
Pokud odříznete zalisovanou zástrčku, urychleně se jí zbavte. Takovou
zástrčku nelze znovu napojit. Pokud se ji pokusíte zapojit do zásuvky,
můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.
• Modrá: nulový vodič
• Hnědá: fázový vodič
Pokud barvy vodiče hlavního přívodu neodpovídají barvám zástrčky,
postupujte takto:
Žlutozelený vodič připojte ke kolíku označenému písmenem E nebo
bezpečnostním symbolem zemnění nebo ke kolíku označenému žlutou
a zelenou barvou nebo pouze zeleně.
Modrý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem N nebo černou
barvou.
Hnědý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem L nebo červenou
barvou.
V zásuvce, adaptéru či na rozvodné desce musí být pojistka 13 A.
5. Příloha
127
Právní předpisy
22
Prohlášení o shodě (evropské země)
9. března 1999: Směrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zařízeních
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich
shody. Plné znění s definicí odpovídajících směrnic a uvedených norem
získáte od místního zástupce společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Osvědčení a certifikáty
Certifikáty EC
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [SCX-340x Series] vyhovuje základním požadavkům a
dalším relevantním ustanovením Směrnice o nízkonapěťových
zařízení (2006/95/ES), Směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě (2004/108/ES).
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [SCX-340xW Series/SCX-340xF Series/SCX-340xFH
Series/SCX-340xFW Series/SCX-340xHW Series] vyhovuje
základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením
směrnice R&TTE 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na adrese
www.samsung.com, přejděte na odkaz Podpora > Stažení
softwaru a zadejte název své tiskárny (MFP), abyste mohli
procházet dokumenty EUDoC.
1. ledna 1995: Směrnice Rady 2006/95/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektrických zařízení nízkého napětí.
1. ledna 1996: Směrnice Rady 2004/108/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
Certifikát podle směrnice 1999/5/EC o rádiových zařízeních a
telekomunikačních terminálových zařízeních (FAX).
Tento výrobek společnosti Samsung je opatřen vlastním certifikátem
Samsung pro celoevropské připojení samostatného terminálu k analogové
veřejné telefonní síti (PSTN) v souladu se směrnicí 1999/5/EC. Výrobek je
určen pro připojení k národním veřejným telefonním sítím a ke
kompatibilním pobočkovým ústřednám v evropských zemích.
V případě potíží nejprve kontaktujte laboratoř Euro QA Lab společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.
Výrobek vyhovuje standardům TBR21. Institut European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal pro usnadnění
používání koncových zařízení, které vyhovují tomuto standardu, dokument
EG 201 121 obsahující další požadavky zajišťující kompatibilitu koncových
zařízení TBR21 v síti. Výrobek je vyroben v souladu se všemi relevantními
předpisy tohoto dokumentu a plně mu vyhovuje.
5. Příloha
128
Právní předpisy
Evropské osvědčení pro rádiová zařízení (pro
výrobky vybavené rádiovými zařízeními
schválenými v EU)
Ve Francii je frekvenční rozsah omezen na pásmo 2454-2 483,5 MHz pro
zařízení s vysílacím výkonem 10 mW, jakými jsou například bezdrátové
přístroje.
Země EEA/EFTA
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 / 5 GHz. Toto zařízení je určeno
pro použití v domácnosti nebo kancelářích. Tato část je relevantní pouze
tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici. Přítomnost bezdrátových zařízení
zjistíte na štítku systému.
Bezdrátová zařízení, která mohou být přítomna ve vašem
systému, jsou způsobilá pro použití v zemích Evropské unie
nebo přidružených oblastech pouze tehdy, jsou-li opatřena
značkou CE s registračním číslem autorizované osoby a
výstražným symbolem na štítku systému.
Dodávaný výkon bezdrátového zařízení nebo bezdrátových zařízení, které
mohou být zabudovány ve vaší tiskárně, je pod mezními hodnotami
vystavení RF dle stanovení Evropskou komisí ve směrnici R&TTE.
V současnosti neexistují žádná omezení.
23
Pouze Izrael
24
Prohlášení o shodě
Směrnice o bezdrátových zařízeních
Evropské státy, které splňují bezdrátové limity:
Země EU
Evropské státy s omezeným použitím:
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Následující část je
obecný přehled bodů, které je nutné zohlednit při provozování
bezdrátových zařízení.
EU
5. Příloha
129
Právní předpisy
Dodatečná omezení, upozornění a záležitosti pro určité země jsou uvedeny
v částech věnovaných dané zemi (nebo v částech pro skupiny zemí).
Bezdrátová zařízení ve vašem systému mohou být použita pouze v zemích
určených dle označení schválení pro rádiová zařízení na jmenovitém štítku
zařízení. Jestliže země, ve které budete bezdrátové zařízení používat, není
v seznamu uvedena, kontaktujte pro požadavky svou místní agenturu pro
schvalování rádiových zařízení. Bezdrátová zařízení jsou přísně
regulována a použití nemusí být povoleno.
Výkon vašeho bezdrátového zařízení nebo bezdrátových zařízení, která
mohou být zabudována ve vaší tiskárně, je pod aktuálně známými
hodnotami vystavení RF. Vzhledem k tomu, že bezdrátová zařízení (která
mohou být zabudována ve vaší tiskárně) vydávají méně energie, než je
povoleno v bezpečnostních normách a doporučeních rádiové frekvence,
výrobce se domnívá, že použití těchto zařízení je bezpečné. Bez ohledu na
úrovně výkonu je třeba během běžného provozu dbát na minimalizaci
kontaktu s lidmi.
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny) je
obvyklé oddělení bezdrátového zařízení a těla na vzdálenost 20 cm.
Jestliže jsou bezdrátová zařízení zapnuta a probíhá přenášení, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Některé poměry vyžadují omezení pro bezdrátová zařízení. Příklady
běžných omezení jsou uvedeny níže:
Vysokofrekvenční bezdrátová komunikace může kolidovat s
vybavením komerčních letadel. Aktuální letecké předpisy vyžadují
vypnutí bezdrátových zařízení během cestování letadlem. IEEE
802.11 (známé také jako bezdrátový Ethernet) a komunikační
zařízení Bluetooth jsou příklady zařízení, která poskytují
bezdrátovou komunikaci.
V prostředích, kde je riziko rušení jiných zařízení nebo služeb
škodlivé nebo je vnímáno jako škodlivé, může být možnost použít
bezdrátové zařízení omezena nebo zakázána. Letiště, nemocnice
a atmosféry obsahující kyslík či hořlavé plyny jsou některými z
příkladů, kdy může být použití bezdrátových zařízení omezeno
nebo zakázáno. Pokud se nacházíte v prostředí, kde si nejste jisti
povolením použití bezdrátových zařízení, požádejte před použitím
nebo zapnutím bezdrátového zařízení o povolení příslušný úřad.
Každá země má jiná omezení použití bezdrátových zařízení.
Vzhledem k tomu, že je váš systém vybaven bezdrátovým
zařízením, zeptejte se při cestování mezi zeměmi před cestou
nebo přesunem místních úřadů na předpisy upravující použití
bezdrátového zařízení v cílové zemi.
Pokud jste svůj systém obdrželi vybavený interně vestavěným
bezdrátovým zařízením, nepoužívejte toto bezdrátové zařízení,
dokud nejsou všechny kryty a stínění na svém místě a dokud není
systém plně smontován.
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení
může zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro
servisní služby kontaktujte výrobce.
5. Příloha
130
Právní předpisy
Používejte pouze ovladače schválené pro zemi, ve které budete
zařízení používat. Další informace získáte v sadě pro obnovu
nebo kontaktujte technickou podporu výrobce.
5. Příloha
131
Právní předpisy
25
Pouze pro Čínu
5. Příloha
132
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vyplývající z použití této uživatelské příručky, nebo s ní
související.
•
Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation.
•
True, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
•
Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.
Informace o licenci otevřeného softwaru (Open Source) naleznete v souboru „LICENSE.txt“ na dodaném disku CD-ROM.
REV. 1.00
5. Příloha
133
Uživatelská příručka
SCX-340x/340xW Series
SCX-340xF/340xFW Series
SCX-340xFH/340xHW Series
ROZŠÍŘENÁ
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci,
provozu a řešení potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích
dostupné.
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení
potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
1. Instalace softwaru
Instalace pro systém Macintosh
138
Reinstalace pro systém Macintosh
140
Instalace pro systém Linux
141
Reinstalace pro systém Linux
143
2. Používání zařízení připojeného
přes síť
Nabídka Fax
207
Nabídka Skenování
211
Nastavení systému
213
Nastavení správce
227
Vlastní nastavení
228
4. Zvláštní funkce
Nastavení nadmořské výšky
230
Uložení e-mailové adresy
231
Zadávání různých znaků
233
Užitečné síťové programy
145
Vytvoření adresáře pro fax
234
Nastavení pevné sítě
147
Registrace oprávněných uživatelů
238
Instalace ovladače po síti
150
Funkce tisku
239
Konfigurace IPv6
160
Funkce skenování
255
Nastavení bezdrátové sítě
163
Funkce faxu
266
Samsung MobilePrint
196
Použití funkcí sdílené složky
277
Používání funkcí paměti / pevného disku
278
3. Nabídky s užitečným nastavením
5. Užitečné nástroje pro správu
Než začnete číst kapitolu
198
Nabídka Tisk
199
Easy Capture Manager
280
Nabídka Kopírování
200
Samsung AnyWeb Print
281
135
ROZŠÍŘENÁ
Easy Eco Driver
282
Používání upozornění služby SyncThru™ Web
Service
283
Používání aplikace Samsung Easy Printer
Manager
287
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung 290
Používání aplikace Smart Panel
292
Používání nástroje Unified Driver Configurator
systému Linux
294
6. Řešení potíží
Potíže s podáváním papíru
299
Potíže s napájením a připojením kabelů
300
Potíže s tiskem
301
Potíže s kvalitou tisku
305
Potíže při kopírování
313
Potíže při skenování
314
Potíže s faxováním
316
Potíže s operačním systémem
318
136
1. Instalace softwaru
Tato kapitola obsahuje pokyny k instalaci základního a užitečného softwaru, který lze použít v prostředí, kde je
zařízení připojeno pomocí kabelu. Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu. Pokud je zařízení připojeno k síti, přeskočte následující kroky a přejděte k instalaci
ovladače síťově připojeného zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na straně 150).
• Instalace pro systém Macintosh
138
• Reinstalace pro systém Macintosh
140
• Instalace pro systém Linux
141
• Reinstalace pro systém Linux
143
• Pokud používáte operační systém Windows, naleznete pokyny k instalaci ovladače
zařízení v Základní příručce (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 31).
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
Instalace pro systém Macintosh
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
4
5
6
7
8
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
13
14
15
Klepněte na tlačítko Continue.
Pokud máte systém Mac OS X 10.5-10.7, otevřete složku
Applications > System Preferences a klepněte na položku
Print & Fax.
Klepněte na tlačítko Add v seznamu Printer List.
•
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na ikonu složky „+“.
Zobrazí se okno displeje.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
16
Klepněte na Default Browser a najděte připojení USB.
•
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na Default a vyhledejte
připojení USB.
Klepněte na tlačítko Continue v podokně User Options Pane.
Pokud v systému Mac OS X 10.4 nefunguje funkce Auto Select
správně, vyberte položku Samsung ze seznamu Print Using a
název vašeho zařízení ze seznamu Model.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
•
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
11
12
Otevřete složku Applications > Utilities > Print Setup Utility.
•
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
17
9
10
Po dokončení instalace klepněte na možnost Quit nebo Restart.
Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List a bude nastaveno jako
výchozí zařízení.
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Pro instalaci softwaru je nutno restartovat počítač. Klepněte na
tlačítko Continue Installation.
Pokud v systému Mac OS X 10.5-10.7 nefunguje funkce Auto
Select správně, vyberte položku Select a driver to use... a
název vašeho zařízení ze seznamu Print Using.
18
Klepněte na tlačítko Add.
1. Instalace softwaru
138
Instalace pro systém Macintosh
Instalace ovladače faxu:
a Otevřete složku Aplikace > Samsung > Fax Queue Creator.
b Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List
c Vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Create
1. Instalace softwaru
139
Reinstalace pro systém Macintosh
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
4
5
6
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Uninstaller OS X.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Po dokončení odinstalování klepněte na tlačítko OK.
Pokud bylo zařízení již přidáno, odstraňte jej z nástroje Print Setup
Utility nebo Print & Fax.
1. Instalace softwaru
140
Instalace pro systém Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
1
Instalace ovladače Unified Linux Driver
Instalační program přidal ikonu nástroje Unified Driver Configurator na
plochu a skupinu Unified Driver do systémové nabídky. Vyskytnou-li se
nějaké potíže, další informace naleznete v nápovědě na obrazovce.
Můžete ji zobrazit ze systémové nabídky nebo z balíčku ovladačů aplikací
systému Windows, jako je například Unified Driver Configurator nebo
Image Manager.
2
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
K instalaci softwaru zařízení je nutné se přihlásit jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
Instalace programu Smart Panel
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login zadejte do pole Login
uživatelské jméno root a zadejte systémové heslo.
K instalaci softwaru zařízení je nutné se přihlásit jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
3
Z webových stránek společnosti Samsung stáhněte do počítače
balíček Unified Linux Driver.
4
Klepněte pravým tlačítkem na balíček Unified Linux Driver a
rozbalte jej.
3
Z webových stránek společnosti Samsung stáhněte do počítače
balík Smart Panel.
5
6
7
Poklepejte na položky cdroot > autorun.
4
5
Klepněte pravým tlačítkem na balík Smart Panel a rozbalte jej.
Po zobrazení uvítací obrazovky klepněte na tlačítko Next.
Poklepejte na cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish.
1. Instalace softwaru
141
Instalace pro systém Linux
3
Instalace nástroje Nastavení tiskárny
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
K instalaci softwaru zařízení je nutné přihlásit se jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
3
Z webové stránky společnosti Samsung stáhněte do počítače
balíček nástroje Nastavení tiskárny.
4
Klepněte pravým tlačítkem na balíček Printer Settings Utility a
rozbalte jej.
5
Poklepejte na položky cdroot > Linux > psu > install.sh.
1. Instalace softwaru
142
Reinstalace pro systém Linux
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
Aby bylo možné odinstalovat ovladač tiskárny, musíte být přihlášeni
jako super user (root). Pokud nejste super user, požádejte správce
systému.
3
Klepněte na ikonu ve spodní části pracovní plochy. Po zobrazení
okna Terminal zadejte následující příkazy.
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Klepněte na tlačítko Uninstall.
Klepněte na tlačítko Next.
Klepněte na tlačítko Finish.
1. Instalace softwaru
143
2. Používání zařízení
připojeného přes síť
Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zařízení připojeného přes síť a instalace softwaru.
• Užitečné síťové programy
145
• Nastavení pevné sítě
147
• Instalace ovladače po síti
150
• Konfigurace IPv6
160
• Nastavení bezdrátové sítě
163
• Samsung MobilePrint
196
Podporovaná volitelná zařízení a funkce se mohou lišit podle vašeho modelu (viz „Funkce
podle modelů“ na straně 7).
Užitečné síťové programy
Pro snadné nastavení sítě v síťovém prostředí je k dispozici několik
programů. Zvláště správci sítě mohou spravovat několik zařízení v síti.
• Než začnete používat následující programy, nastavte nejdříve
adresu IP.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webové řešení správy zařízení pro správce sítě. Služba SyncThru™ Web
Admin Service umožňuje efektivní správu zařízení v síti a vzdálené
sledování síťových zařízení a řešení potíží z libovolného počítače
s přístupem k internetu.
•
Tento program si můžete stáhnout z adresy http://
solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Webový server zabudovaný do vaší síťové tiskárny, který umožňuje
provádět následující úlohy (viz „Používání upozornění služby SyncThru™
Web Service“ na straně 283).
•
Zkontrolovat informace o spotřebním materiálu a jeho stavu.
•
Upravit nastavení tiskárny.
•
Nastavit možnost upozorňování e-mailem. Když nastavíte tuto
možnost, bude stav zařízení (nedostatek toneru v kazetě nebo chyba
zařízení) automaticky zasílán e-mailem určité osobě.
•
SetIP nastavení pevné sítě
Softwarový nástroj, který umožňuje vybrat síťové rozhraní a ručně
nakonfigurovat adresy IP, které se mají použít s protokolem TCP/IP.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Windows)“ na
straně 147.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Macintosh)“ na
straně 148.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Linux)“ na
straně 149.
Konfigurovat síťové parametry nezbytné pro připojení zařízení k
různým síťovým prostředím.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
145
Užitečné síťové programy
• Zařízení, které nepodporuje síťový port, nebude schopno tuto funkci
používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 24).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
146
Nastavení pevné sítě
4
5
Tisk protokolu o síťové konfiguraci
Nastavení adresy IP
Protokol o síťové konfiguraci můžete vytisknout z ovládacího panelu
zařízení, na kterém se zobrazí aktuální síťová nastavení zařízení. To vám
pomůže nastavit síť.
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 24).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
•
Zařízení má displej: Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu) a vyberte volby Sit > Sit. konf. (Konfigurace sítě).
•
Zařízení má dotykový displej: Na Hlavní obrazovce stiskněte
Nastavení > Síť > Dalsí > Síťová konfigurace.
•
Zařízení nemá displej: Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/Clear) na dobu delší než 4–5 sekund.
Pomocí této Zprávy o konfiguraci sítě můžete vyhledat adresu MAC a
adresu IP zařízení.
Například:
•
Adresa MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresa IP: 169.254.192.192
Nejdříve musíte nastavit adresu IP pro síťový tisk a správu. Ve většině
případů přiřadí novou adresu IP automaticky server DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) umístěný v síti.
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Windows)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
Ovládací panely > Centrum zabezpečení > Brána firewall systému
Windows.
1
Tento program nainstalujte z dodaného disku CD-ROM poklepáním
na soubor Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
Zapněte zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
147
Nastavení pevné sítě
5
Z nabídky Začátek systému Windows vyberte Všechny programy
> Samsung Printers > SetIP > SetIP.
6
Klepnutím na ikonu
(třetí zleva) v okně SetIP otevřete okno
konfigurace protokolu TCP/IP.
7
Zadejte nové údaje o zařízení do okna konfigurace podle
následujících pokynů. V podnikové síti intranet bude
pravděpodobně nejprve nutné získat tyto informace od správce sítě.
8
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK. Zařízení
automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci. Zkontrolujte,
zda jsou všechna nastavení správná.
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Macintosh)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
System Preferences > Security > Firewall.
Následující pokyny se mohou lišit v závislosti na vašem modelu.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
1
2
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
3
Poklepejte na soubor a automaticky se spustí prohlížeč Safari. Poté
vyberte možnost Trust. Prohlížeč otevře stránku SetIPapplet.html,
na které je zobrazen název tiskárny a adresa IP.
4
Klepnutím na ikonu
(třetí zleva) v okně SetIP otevřete okno
konfigurace protokolu TCP/IP.
5
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
Vložte instalační disk CD a otevřete okno disku. Vyberte
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
148
Nastavení pevné sítě
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
6
Klepněte na tlačítko Apply, poté na tlačítko OK a znovu na tlačítko
OK.
7
Ukončete prohlížeč Safari.
4
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
5
Zařízení automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci.
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Linux)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
System Preferences nebo Administrator.
Následující pokyny se mohou lišit v závislosti na vašem modelu nebo
operačním systému.
1
2
3
Otevřete složku /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Poklepejte na soubor SetIPApplet.html.
Klepnutím otevřete okno konfigurace protokolu TCP/IP.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
149
Instalace ovladače po síti
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
3
Vyberte možnost Instalovat nyní.
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 24).
6
Windows
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuto. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení (viz „Nastavení adresy IP“
na straně 147).
Pokud se během instalace zobrazí okno Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem, klepnutím na tlačítko Storno okno zavřete.
2
Vlastní instalace vám umožňuje zvolit připojení zařízení a vybírat
jednotlivé součásti, které se mají nainstalovat. Postupujte podle pokynů
v okně.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
4
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte Souhlasím s podmínkami
této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko Další.
Program spustí vyhledávání zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
150
Instalace ovladače po síti
Pokud zařízení není v síti ani lokálně nalezeno, zobrazí se chybové
hlášení. Vyberte požadovanou volbu a klikněte na Další.
5
Na obrazovce se zobrazí vyhledaná zařízení. Vyberte zařízení,
které chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.
Následující příkazy jsou účinné a provedou se, je-li příkaz použit se
znaky /s nebo /S. Příkazy /h, /H nebo /? jsou však výjimečné příkazy,
které lze spustit samostatně.
Znění příkazu
/s nebo /S
Pokud ovladač vyhledá pouze jedno zařízení, zobrazí se okno s
potvrzením.
6
Definice
Zahájí tichou instalaci.
Popis
Nainstaluje ovladače
přístroje bez zobrazování
jakéhokoli uživatelského
rozhraní či zásahu
uživatele.
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Režim tiché instalace
Režim tiché instalace je způsob instalace, který nevyžaduje zásah
uživatele. Jakmile spustíte instalaci, nainstalují se ovladače a software
přístroje na váš počítač automaticky. Tichou instalaci můžete spustit tak, že
do příkazového okna zadáte /s nebo /S.
Parametry příkazového řádku
Následující tabulka uvádí příkazy, jež lze použít v příkazovém okně.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
151
Instalace ovladače po síti
Znění příkazu
/p„<nazev portu>“
nebo /P„<nazev
portu>“
/a„<cilova_cesta>“
nebo /
A„<cilova_cesta>“
Definice
Popis
Určuje port tiskárny.
Název portu tiskárny může
být specifikován adresou
IP, názvem hostitele,
Bude vytvořen
názvem lokálního portu
síťový port s
USB nebo názvem portu
využitím sledování IEEE1284.
standardního
Například:
portu TCP/IP.
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx“, kde
Jedná-li se o
„xxx.xxx.xxx.xxx“
lokální port, musí
znamená adresu IP
v systému
síťové tiskárny. /
existovat již před
p„USB001“, /P„LPT1:“, /
tím, než jej příkaz
p„nazev hostitele“
specifikuje.
• Pokud používáte tichou
instalaci ovladače v
korejštině, zadejte
Setup.exe /s /
L"0x0012” or
Setup.exe /s.
Specifikuje cílovou cestu
instalace.
Cílová cesta by
měla být úplná.
Jelikož by měly být
ovladače zařízení
instalovány na umístění
specifické pro OS, vztahuje
se tento příkaz pouze na
software aplikací.
Znění příkazu
/i„<nazev skriptu>“
nebo /I„<nazev
skriptu>“
Definice
Specifikuje vlastní
instalační skript pro
uživatelské operace.
Název souboru
skriptu by měl
obsahovat úplnou
cestu.
Popis
Uživatelský soubor skriptu
lze přiřadit tiché
individuální instalaci.
Soubor skriptu lze vytvořit
nebo upravit
prostřednictvím dodaného
nástroje pro přizpůsobení
instalačního programu
nebo textového editoru.
Uživatelský soubor
skriptu má přednost
před výchozím
nastavením
instalátoru v
instalačním balíčku,
ale nikoli před
parametry
příkazového řádku.
/n„<Nazev
tiskarny>“ nebo /
N„<Nazev
tiskarny>“
Specifikuje název
tiskárny. Instance tiskárny
by měla být vytvořena
jako konkrétní název
tiskárny.
Pomocí tohoto parametru
můžete přidat instance
tiskárny podle vlastního
přání.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
152
Instalace ovladače po síti
Znění příkazu
/nd nebo /ND
/x nebo /X
Definice
Určuje, že instalovaný
ovladač nemá být
nastaven jako výchozí
ovladač zařízení.
Použije existující soubory
ovladače zařízení k
vytvoření instance
tiskárny, pokud už je
instance nainstalována.
Popis
Udává, že nainstalovaný
ovladač zařízení nebude
výchozím ovladačem
zařízení v systému, pokud
je nainstalován jeden nebo
více ovladačů tiskárny.
Pokud není v systému
nainstalován žádný další
ovladač zařízení, nebude
tato volba použita, protože
OS Windows nastaví
nainstalovaný ovladač
tiskárny jako výchozí
ovladač zařízení.
Tento příkaz umožňuje
nainstalovat instanci
tiskárny, která bude
využívat soubory
nainstalovaného ovladače
tiskárny bez instalace
dalšího ovladače.
Znění příkazu
Definice
Popis
/up„<nazev
tiskarny>“ nebo /
UP„<nazev
tiskarny>“
Odstraní pouze určenou
instanci tiskárny a ne
soubory ovladače.
Tento příkaz umožňuje
odstranit ze systému pouze
určenou instanci tiskárny
bez dopadu na ostatní
ovladače tiskáren.
Neodstraní ze systému
soubory ovladače tiskárny.
/d nebo /D
Odinstaluje z vašeho
systému všechny
aplikace a ovladače
zařízení.
Tento příkaz odstraní z
vašeho systému všechny
instalované ovladače
zařízení a software
aplikací.
/v„<sdileny
nazev>“ nebo /
V„<sdileny
nazev>“
Sdílí nainstalované
zařízení a přidá další
dostupné ovladače
platformy pro funkci Point
and Print.
Nainstaluje do systému
všechny podporované
ovladače zařízení
platformy OS Windows a
bude je sdílet pod zadaným
<názvem sdílení> pro
funkci Point and Print.
/o nebo /O
Po instalaci otevře složku
Tiskárny a faxy.
Tento příkaz otevře po
tiché instalaci složku
Tiskárny a faxy.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
153
Instalace ovladače po síti
Znění příkazu
Definice
Popis
/f„<nazev souboru
zaznamu>“ nebo /
F„<nazev souboru
zaznamu>“
Určí název souboru
protokolu. Není-li zadáno
jinak, vytvoří se výchozí
soubor protokolu v
dočasné složce systému.
Vytvoří soubor protokolu v
určené složce.
/h, /H nebo /?
8
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na tlačítko Continue.
9
Klepněte na tlačítko Continue v podokně User Options Pane.
Pokud jste ještě nenastavili IP adresu, klepněte na Set IP address a
podívejte se do části „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Macintosh)“ na straně 148. Pokud chcete provést bezdrátové
nastavení, podívejte se do části „Nastavení pomocí systému
Macintosh“ na straně 179.
Zobrazí použití příkazového řádku.
7
Macintosh
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté.
4
5
6
7
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
10
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
Klepněte na tlačítko Continue.
11
12
13
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Pro instalaci softwaru je nutno restartovat počítač. Klepněte na
tlačítko Continue Installation.
Po dokončení instalace klepněte na možnost Quit nebo Restart.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
154
Instalace ovladače po síti
14
Otevřete složku Applications > Utilities > Print Setup Utility.
•
15
•
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na ikonu +. Na displeji
se zobrazí okno.
21
Pokud v systému Mac OS X 10.5-10.7 nefunguje funkce Auto
Select správně, vyberte položku Select Printer Software a
název vašeho zařízení ze seznamu Print Using.
Klepněte na tlačítko Add.
Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List a bude nastaveno jako
výchozí zařízení.
V systému OS MAC X 10.4 klepněte na možnost IP Printer.
•
17
Pokud máte systém Mac OS X 10.5-10.7, otevřete složku
Applications > System Preferences a klepněte na položku
Print & Fax.
Pokud v systému Mac OS X 10.4 nefunguje funkce Auto Select
správně, vyberte položku Samsung ze seznamu Print Using a
název vašeho zařízení ze seznamu Model.
Klepněte na tlačítko Add v seznamu Printer List.
•
16
20
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na IP.
Instalace ovladače faxu:
Vyberte položku HP Jetdirect - Socket v seznamu Protocol.
a Otevřete složku Aplikace > Samsung > Fax Queue Creator.
b Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List.
c Vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Create.
Při tisku mnohostránkového dokumentu lze úlohu urychlit výběrem
hodnoty Socket pro možnost Printer Type.
8
18
19
Do pole Address zadejte adresu IP zařízení.
Do pole Queue zadejte název tiskové fronty. Pokud neznáte název
tiskové fronty svého tiskového serveru, zkuste nejprve použít
výchozí frontu.
Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
155
Instalace ovladače po síti
Instalace dalšího softwaru:
• Viz „Instalace programu Smart Panel“ na straně 141.
• Viz „Instalace nástroje Nastavení tiskárny“ na straně 142.
Instalace ovladače systému Linux a přidání
síťové tiskárny
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení.
2
Stáhněte balíček Unified Linux Driver z webové stránky společnosti
Samsung.
3
4
5
Rozbalte soubor UnifiedLinuxDriver.tar.gz a otevřete nový adresář.
Poklepejte na složku Linux > ikonu install.sh.
Otevře se okno instalačního programu Samsung. Klepněte na
tlačítko Continue.
6
Otevře se okno s průvodcem přidáním tiskárny. Klepněte na tlačítko
Next.
7
8
Vyberte síťovou tiskárnu a klepněte na tlačítko Search.
9
10
11
12
Vyberte své zařízení a klepněte na tlačítko Next.
Zadejte popis tiskárny a klepněte na tlačítko Next.
Po přidání zařízení klepněte na tlačítko Finish.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish.
Přidání síťové tiskárny
1
2
3
4
5
6
7
8
Poklepejte na Unified Driver Configurator.
Klepněte na možnost Add Printer..
Otevře se okno Add printer wizard. Klepněte na tlačítko Next.
Vyberte Network printer a klepněte na tlačítko Search.
V políčku seznamu se objeví adresa IP a název modelu tiskárny.
Vyberte své zařízení a klepněte na tlačítko Next.
Zadejte popis tiskárny a klepněte na tlačítko Next.
Po přidání zařízení klepněte na tlačítko Finish.
V poli seznamu se objeví adresa IP a název modelu tiskárny.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
156
Instalace ovladače po síti
9
UNIX
• Před instalací ovladače tiskárny pro systém UNIX se ujistěte, že
vaše zařízení podporuje operační systém UNIX (viz „Operační
systém“ na straně 7).
• Příkazy jsou označeny uvozovkami. Při psaní příkazů uvozovky
nepište.
1
Z webových stránek společnosti Samsung stáhněte a rozbalte balík
ovladačů UNIX Printer Driver v počítači.
2
Získejte kořenová oprávnění.
“su -”
3
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Operační systém“ na straně
7).
Chcete-li používat ovladač tiskárny pro systém UNIX, je třeba nejdříve
nainstalovat balíček ovladače tiskárny pro systém UNIX a poté tiskárnu
nastavit. Balíček ovladače tiskárny pro systém UNIX můžete stáhnout z
webových stránek společnosti Samsung (http://www.samsung.com >
najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
Zkopírujte příslušný archiv ovladače do cílového počítače se
systémem UNIX.
Podrobnosti najdete v příručce správce operačního systému UNIX.
4
Rozbalte balíček ovladače tiskárny pro systém UNIX.
Například v systému IBM AIX lze použít následující příkazy.
“gzip -d < zadejte název balíčku | tar xf -”
5
6
Přejděte do rozbaleného adresáře.
Spusťte instalační skript.
Instalace balíčku ovladače tiskárny pro systém
UNIX
“./install”
Postup instalace je pro všechny uvedené verze operačního systému UNIX
stejný.
Udělte oprávnění instalačnímu skriptu pomocí příkazu „chmod 755
install“.
Balíček ovladače tiskárny pro systém UNIX nainstalujte nebo
odinstalujte pomocí souboru skriptu install.
7
Spusťte příkaz „. /install-c“ k ověření výsledků instalace.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
157
Instalace ovladače po síti
8
Na příkazovém řádku spusťte příkaz „installprinter“. Tento příkaz
otevře okno Add Printer Wizard. Pomocí dále uvedeného postupu
nastavte v tomto okně tiskárnu.
V některých operačních systémech UNIX (například v systému Solaris
10) nestačí tiskárnu pouze přidat – taková tiskárna nemusí být
povolena a nemusí přijímat úlohy. V takovém případě spusťte
v kořenovém terminálu následující dva příkazy:
K reinstalaci použijte příkaz „. /install“ k opětovné instalaci složky
„binaries“.
Nastavení tiskárny
Tiskárnu přidáte do systému UNIX spuštěním příkazu ‚installprinter‘
z příkazového řádku. Tento příkaz otevře okno průvodce přidáním tiskárny.
Pomocí následujících kroků nastavte tiskárnu v tomto okně:
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Odinstalování balíčku ovladače tiskárny
K odstranění tiskárny nainstalované do systému je třeba použít
příslušný nástroj.
a V terminálu spusťte příkaz „uninstallprinter“.
Tím otevřete okno Uninstall Printer Wizard.
V rozevíracím seznamu jsou uvedeny nainstalované tiskárny.
b Vyberte tiskárnu, kterou chcete odstranit.
c Odstraňte tiskárnu ze systému klepnutím na tlačítko Delete.
d Spusťte příkaz „. /install –d“ k odinstalování celého balíčku.
e Chcete-li ověřit výsledky odebrání, spusťte příkaz „. /install –c“.
1
2
3
Zadejte název tiskárny.
4
V poli Description specifikujte popis tiskárny. Tato možnost je
volitelná.
5
6
V poli Location určete umístění tiskárny.
7
Queue type zobrazuje připojení v odpovídajících polích seznamu
jako lpd nebo jetdirect. Typ usb je navíc dostupný v OS Sun
Solaris.
Ze seznamu modelů vyberte příslušný model tiskárny.
Zadejte popis odpovídající typu tiskárny v poli Type. Tato možnost
je volitelná.
U síťových tiskáren zadejte do textového pole Device adresu IP
nebo název DNS tiskárny. V systému IBM AIX s jetdirect Queue
type lze zadat pouze název DNS, protože numerické adresy IP
nejsou povoleny.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
158
Instalace ovladače po síti
8
9
10
Nastavte počet kopií výběrem v možnosti Copies.
11
Chcete-li tuto tiskárnu nastavit jako výchozí, zaškrtněte políčko
Make Default.
12
Tiskárnu přidáte klepnutím na tlačítko OK.
Chcete-li získávat kopie již utříděné, zaškrtněte políčko Collate.
Chcete-li získávat kopie v obráceném pořadí, zaškrtněte políčko
Reverse Order.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
159
Konfigurace IPv6
Protokol IPv6 je plně podporován pouze v systému Windows Vista
nebo vyšším.
6
Klepněte na položku Přidat lokální tiskárnu v okně Přidat
tiskárnu.
7
Zobrazí se okno Průvodce přidáním tiskárny. Postupujte podle
pokynů uvedených v okně.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7 nebo „Přehled nabídek“ na straně 34).
Pokud zařízení v síťovém prostředí nefunguje, aktivujte IPv6.
Informace najdete v následující části.
• Jestliže síťové prostředí IPv6 podle všeho nefunguje, nastavte
veškerá síťová nastavení na výchozí tovární hodnoty pomocí
příkazu Zrus. nastav. a zkuste to znovu.
Aktivace IPv6
V síťovém prostředí IPv6 použijte adresu IPv6 podle následujícího návodu.
10
Z ovládacího panelu
1
2
3
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
4
5
Vyberte Začátek > Ovládací panely > Tiskárny a faxy.
Zapněte zařízení.
1
2
3
4
5
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Sit > TCP/IP (IPv6) > Aktivovat IPv6.
Vyberte položku Zap a stiskněte tlačítko OK.
Vypněte a znovu zapněte zařízení.
Proveďte opětovnou instalaci ovladače tiskárny.
Vytiskněte Protokol o síťové konfiguraci, který zkontroluje adresy
IPv6 (viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147).
V levém podokně okna Tiskárny a faxy klepněte na položku Přidat
tiskárnu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
160
Konfigurace IPv6
Nastavení adres IPv6
11
Ze služby SyncThru™ Web Service
Zařízení podporuje následující adresy IPv6 pro síťový tisk a správu.
•
Link-local Address: Místní adresa IPv6 s automatickou konfigurací
(adresa začíná na FE80).
•
Stateless Address: Adresa IPv6 automaticky konfigurovaná síťovým
směrovačem.
•
Stateful Address: Adresa IPv6 konfigurovaná serverem DHCPv6.
•
Manual Address: Adresa IPv6 ručně konfigurovaná uživatelem.
U modelů, které na ovládacím panelu nemají displej, musíte nejprve
vstoupit do služby SyncThru™ Web Service pomocí adresy IPv4 a
potom provést níže uvedený postup, abyste mohli používat IPv6.
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows. Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole
adresy a stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí ID a
heslo.
Konfigurace adresy DHCPv6 (Stateful)
Máte-li ve své síti server DHCPv6, můžete nastavit jednu z následujících
možností pro výchozí dynamickou konfiguraci hostitele.
1
2
3
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Sit > TCP/IP (IPv6) > Konfig. DHCPv6.
Stisknutím tlačítka OK vyberte požadovanou hodnotu.
•
Adresa DHCPv6: Vždy používat DHCPv6 bez ohledu na
požadavek směrovače.
•
DHCPv6 vyp.: Nikdy nepoužívat DHCPv6 bez ohledu na
požadavek směrovače.
•
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Jakmile se otevře okno SyncThru™ Web Service, přesuňte kurzor
myši na položku Settings horního panelu nabídky a poté klepněte
na položku Network Settings.
4
5
V levém podokně webové stránky klepněte na položku TCP/IPv6.
Zaškrtnutím políčka IPv6 Protocol aktivujte IPv6.
Router: Použít DHCPv6 pouze tehdy, vyžádá-li si ho směrovač.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
161
Konfigurace IPv6
6
Zaškrtněte políčko Manual Address. Poté se aktivuje textové pole
Address/Prefix.
7
Zadejte zbytek adresy (např.: 3FFE:10:88:194::AAAA. „A“ je
šestnáctková hodnota 0 až 9, A až F).
8
9
Vyberte konfiguraci DHCPv6.
Klepněte na tlačítko Apply.
Používání služby SyncThru™ Web Service
1
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, který
podporuje adresování IPv6 ve formě URL.
2
Vyberte některou z adres IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) z protokolu o
síťové konfiguraci (viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na
straně 147).
3
Zadejte adresy IPv6 (např.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa musí být uzavřena v hranatých závorkách „[ ]“.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
162
Nastavení bezdrátové sítě
• Ujistěte se, že zařízení podporuje bezdrátovou síť. U některých
modelů nemusí být bezdrátová síť k dispozici (viz „Funkce podle
modelů“ na straně 7).
• Jestliže síťové prostředí IPv6 podle všeho nefunguje, nastavte
veškerá síťová nastavení na výchozí tovární hodnoty pomocí
příkazu Zrus. nastav. a zkuste to znovu.
Název bezdrátové sítě a síťový klíč
Bezdrátové sítě vyžadují vyšší zabezpečení, takže při prvním nastavení
přístupového bodu bude pro síť vytvořeno síťové jméno (SSID), druh
použitého zabezpečení a síťový klíč. Předtím, než začnete zařízení
instalovat, vyžádejte si tyto informace od správce vaší sítě.
12
Začínáme
Vysvětlení typů sítě
Obvykle můžete mít jenom jedno spojení mezi vaším počítačem a
zařízením v danou chvíli.
Režim infrastruktury
Toto prostředí je obvyklé v domácnostech a v malých a
domácích kancelářích (SOHO). Tento režim využívá
přístupový bod ke komunikaci s bezdrátovým zařízením.
Ad-hoc režim
Tento režim nevyužívá přístupový bod. Bezdrátový
počítač a bezdrátové zařízení spolu komunikují přímo.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
163
Nastavení bezdrátové sítě
13
Přehled způsobů nastavení bezdrátové sítě
Nastavení bezdrátové sítě lze provést buď ze zařízení, nebo z počítače. V tabulce níže si vyberte příslušnou metodu nastavení.
Některé typy instalace bezdrátové sítě nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Způsob nastavení
Z ovládacího panelu
zařízení
Způsob připojení
Pomocí WPS (doporučeno)
Popis a odkazy
• Viz „Zařízení s displejem“ na straně 167.
• Viz „Zařízení bez displeje“ na straně 168.
(
)
Použití tlačítka menu
(
• Viz „Použití tlačítka menu“ na straně 169.
)
2. Používání zařízení připojeného přes síť
164
Nastavení bezdrátové sítě
Způsob nastavení
Způsob připojení
Přístupový bod prostřednictvím kabelu USB
(doporučeno)
(
Z počítače
• Uživatelé systému Windows viz „Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 170.
• Uživatelé systému Macintosh viz „Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 179.
)
Přístupový bod prostřednictvím tlačítka WPS
(bez připojení kabelem USB)
• Uživatelé systému Windows viz „Přístupový bod prostřednictvím tlačítka WPS
(bez připojení kabelem USB)“ na straně 174.
(
• Uživatelé systému Macintosh viz „Nastavení přístupového bodu pomocí tlačítka
WPS“ na straně 183.
,
)
Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB
(
Jiné způsoby
nastavení
Popis a odkazy
)
• Uživatelé systému Windows viz „Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB“
na straně 176.
• Uživatelé systému Macintosh viz „Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu
USB“ na straně 185.
Používání síťového kabelu
• Viz „Používání síťového kabelu“ na straně 187.
Nastavení funkce Wi-Fi Direct pro mobilní tisk
• Viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 191.
Pokud se při nastavení bezdrátové sítě nebo instalaci ovladače vyskytnou potíže, postupujte podle pokynů v kapitole o řešení potíží (viz „Řešení potíží“
na straně 192).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
165
Nastavení bezdrátové sítě
•
14
Počítač připojený k síti (pouze režim s číslem PIN)
Použití tlačítka WPS
Pokud vaše zařízení a přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
podporují standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™), můžete jednoduše
nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě bez použití počítače stisknutím
tlačítka
(WPS) na ovládacím panelu.
• Chcete-li používat bezdrátovou síť v režimu infrastruktury, musí být
síťový kabel odpojen od zařízení. Připojení k přístupovému bodu
(nebo bezdrátovému směrovači) pomočí tlačítka WPS (PBC) nebo
zadáním čísla PIN z počítače závisí na použitém přístupovém bodě
(nebo bezdrátovém směrovači). Další informace naleznete
v uživatelské příručce přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače).
• Při použití tlačítka WPS k nastavení bezdrátové sítě se může změnit
nastavení zabezpečení. Abyste tomu předešli, uzamkněte volbu
WPS pro stávající nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Název
této volby se může lišit dle přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače), který používáte.
Připravte si tyto položky
•
Zkontrolujte, zda přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
podporuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje standard WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Vyberte odpovídající typ
Existují dva způsoby, jak připojit vaše zařízení k bezdrátové síti pomocí
tlačítka
(WPS) na ovládacím panelu.
Metoda Push Button Configuration (PBC) (konfigurace stisknutím
tlačítka) vám umožňuje připojit zařízení k bezdrátové síti stisknutím tlačítek
(WPS) na ovládacím panelu zařízení a WPS (PBC) na přístupovém
bodu (nebo bezdrátovém směrovači), který podporuje standard Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
Metoda PIN (Personal Identification Number) (osobní identifikační číslo)
vám pomáhá připojit vaše zařízení k bezdrátové síti zadáním dodaného
čísla PIN na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači), který
podporuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Výchozím režimem zařízení nastaveným z výroby je režim PBC, který se
doporučuje pro typické prostředí bezdrátové sítě.
Režim WPS můžete změnit z ovládacího panelu (
Bezdratovy > OK > Nastaveni WPS).
(Menu) > Sit >
2. Používání zařízení připojeného přes síť
166
Nastavení bezdrátové sítě
Zařízení s displejem
Připojení v režimu PIN
Připojení v režimu PBC
1
Stiskněte a podržte tlačítko
delší než 2 sekundy.
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
zařízení začne vyčkávat do doby až dvou minut, dokud nestisknete
tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém
směrovači).
2
Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
a Pripojovani: Zařízení se připojuje k přístupovému bodu (nebo k
bezdrátovému směrovači).
b Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
1
Stiskněte a podržte tlačítko
delší než 2 sekundy.
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
2
Osmimístné číslo PIN se zobrazí na displeji.
Během dvou minut je třeba zadat osmimístně číslo PIN do počítače,
který je připojen k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému
směrovači).
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
a Pripojovani: Zařízení se připojuje k bezdrátové síti.
b Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
c Typ SSID: Po dokončení procesu připojování k bezdrátové síti
se na displeji zobrazí informace o názvu SSID přístupového
bodu.
c Typ SSID: Po dokončení procesu připojování k bezdrátové síti
se na displeji zobrazí informace o názvu SSID přístupového
bodu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
167
Nastavení bezdrátové sítě
Zařízení bez displeje
Připojení v režimu PBC
1
1
2
b Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti zůstane
kontrolka WPS svítit.
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu na více
než 4 sekundy, dokud stavová kontrolka nezůstane svítit.
Zařízení se začne připojovat k přístupovému bodu (nebo
bezdrátovému směrovači).
Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
a Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje k
přístupovému bodu (nebo k bezdrátovému směrovači).
Musí být vytištěn protokol o konfiguraci sítě včetně čísla PIN (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147).
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/
Clear) na ovládacím panelu na přibližně 5 sekund. Můžete zjistit
číslo PIN zařízení.
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu na 2–4
sekundy, dokud nezačne stavová kontrolka rychle blikat.
Zařízení se začne připojovat k bezdrátové síti. Kontrolka bude
pomalu blikat až dvě minuty, dokud nestisknete tlačítko PBC na
přístupovém bodě (bezdrátovém směrovači).
2
Připojení v režimu PIN
3
Během dvou minut je třeba zadat osmimístně číslo PIN do počítače,
který je připojen k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému
směrovači).
Kontrolka bude pomalu blikat až dvě minuty, dokud nezadáte
osmimístné číslo PIN.
Kontrolka WPS bliká v tomto pořadí:
a Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje k
přístupovému bodu (nebo k bezdrátovému směrovači).
b Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti zůstane
kontrolka WPS svítit.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
168
Nastavení bezdrátové sítě
Opakované připojení k síti
Odpojení od sítě
Když je funkce bezdrátové sítě vypnutá, zařízení se automaticky pokusí
znovu připojit k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači)
pomocí již dříve použitého nastavení a adresy.
Chcete-li zrušit připojení k bezdrátové síti, stiskněte tlačítko
ovládacím panelu na déle než dvě sekundy.
Zařízení se automaticky pokusí znovu připojit k bezdrátové síti v
následujících případech:
(WPS) na
•
Pokud je síť Wi-Fi v režimu nečinnosti: Zařízení se okamžitě odpojí
od bezdrátové sítě a kontrolka WPS zhasne.
•
Pokud se síť Wi-Fi používá: Když zařízení čeká na dokončení aktuální
úlohy, kontrolka WPS bliká rychle. Pak se připojení k bezdrátové síti
automaticky odpojí a kontrolka WPS zhasne.
• Když zařízení vypnete a znovu zapnete.
• Když vypnete a znovu zapnete přístupový bod (nebo bezdrátový
směrovač).
15
Použití tlačítka menu
Stornování procesu připojování
Chcete-li zrušit připojení k bezdrátové síti v průběhu připojování, stiskněte
a uvolněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/Clear) na ovládacím panelu.
Před opětovným připojením k bezdrátové síti musíte počkat 2 minuty.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Než začnete, zjistěte si název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (pokud
síť používá šifrování). Tyto informace byly nastaveny při instalaci
přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Jestliže neznáte vaše
bezdrátové prostředí, požádejte osobu, která jej instalovala.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
169
Nastavení bezdrátové sítě
Přístup pomocí kabelu USB
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na
straně 150).
1
2
3
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Síť > Bezdrátový > Nastavení WLAN.
Stisknutím tlačítka OK vyberte požadovaný způsob nastavení.
•
•
Sken. na SMB (doporučeno): V tomto režimu je nastavení
automatické. Zařízení zobrazí seznam dostupných sítí, ze
kterého můžete vybrat. Po vybrání sítě se tiskárna dotáže na
odpovídající bezpečnostní klíč.
Vlastní: V tomto režimu mohou uživatelé určit nebo upravit SSID
ručně nebo podrobně vybrat volby zabezpečení.
16
Nastavení pomocí systému Windows
Zkratka k programu Bezdrátové nastavení bez disku CD: Pokud jste
již jednou nainstalovali ovladač k tiskárně, můžete program
Bezdrátové nastavení spouštět bez disku CD. V nabídce Start vyberte
Programy nebo Všechny programy > Samsung Printers > název
ovladače vaší tiskárny > Program bezdrátového nastavení.
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Počítač připojení k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
Vytvoření infrastrukturní sítě
1
2
3
4
5
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Vyberte možnost Bezdrátové nastavení a instalace.
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte možnost Souhlasím s
podmínkami této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko
Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
170
Nastavení bezdrátové sítě
6
Software nyní vyhledá bezdrátovou síť.
7
Jestliže vyhledávání selhalo, je třeba zkontrolovat správnost
připojení kabelu USB mezi počítačem a tiskárnou a řídit se
instrukcemi v okně.
V okně se způsoby nastavení bezdrátové sítě vyberte požadovaný
způsob.
• Pokud již bylo provedeno nastavení bezdrátové sítě, objeví se okno
Informace o nastavení bezdrátové sítě.
Pokud chcete nastavení bezdrátové sítě resetovat, zaškrtněte
příslušné políčko a klepněte na tlačítko Next.
• U modelů, které podporují tlačítko WPS (bez připojení kabelem
USB), se objeví následující okno.
•
Nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě ručně.: Přejděte ke
kroku 8.
•
Nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě stisknutím
tlačítka WPS na přístupovém bodě.: Připojení k bezdrátové
síti stisknutím tlačítka WPS na přístupovém bodu (nebo
bezdrátovém směrovači).
-
- Pomocí kabelu USB : Připojte kabel USB a klepněte na tlačítko
Další, pak přejděte ke kroku 7.
- Pomocí tlačítka WPS: Viz „Přístupový bod prostřednictvím
tlačítka WPS (bez připojení kabelem USB)“ na straně 174.
8
Postupujte podle pokynů uvedených v okně. Po dokončení
konfigurace nastavení bezdrátové sítě přejděte ke kroku 11.
Po dokončení vyhledávání se zobrazí okno s bezdrátovými síťovými
zařízeními. Vyberte název (SSID) použitého přístupového bodu a
klepněte na tlačítko Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
171
Nastavení bezdrátové sítě
Nemůžete-li najít požadovaný síťový název nebo pokud chcete nastavit
bezdrátovou konfiguraci ručně, klepněte na Rozšířené nastavení.
Pokud je u přístupového bodu nastaveno zabezpečení, zobrazí se
okno zabezpečení bezdrátové sítě.
• Zadejte název bezdrátové sítě: Zadejte název SSID přístupového
bodu (v názvu SSID se rozlišují velká a malá písmena).
Zobrazí se okno zabezpečení bezdrátové sítě. Vzhled tohoto okna
závisí na zvoleném režimu zabezpečení: WEP nebo WPA.
• Provozní režim: Vyberte možnost Infrastruktura.
• WEP
Jako způsob ověření vyberte Ot. systém nebo Sdíl. klíč a zadejte
bezpečnostní klíč WEP. Klepněte na tlačítko Další.
WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečení, který
zabraňuje neoprávněnému přístupu k bezdrátové síti. Protokol WEP
šifruje pomocí 64bitového nebo 128bitového šifrovacího klíče část
dat z každého paketu, který si vyměníte v bezdrátové síti.
• Ověření: Vyberte typ ověření.
Ot. systém: Ověření není použito a šifrování se může nebo nemusí
použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Sdíl. klíč: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
WPA osobní nebo WPA2 osobní: K ověření tiskového serveru
prostřednictvím předem sdíleného klíče WPA vyberte tuto volbu.
Tato možnost využívá tajného sdíleného klíče (obecně se označuje
jako heslo s předem sdíleným klíčem), který se ručně konfiguruje
v přístupovém bodě a pro každého jednotlivého klienta.
• WPA
Zadejte sdílený WPA klíč a klepněte na tlačítko Další.
Zabezpečení WPA autorizuje a identifikuje uživatele na základě
tajného klíče, který se v pravidelných intervalech automaticky mění.
Zabezpečení WPA také používá k šifrování dat protokoly TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption
Standard).
• Šifrování: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Síťový klíč: Zadejte hodnotu šifrovacího síťového klíče.
• Potvrzení síťového klíče: Potvrďte hodnotu šifrovacího síťového
klíče.
• Rejstřík WEP klíčů: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte
vhodný Rejstřík WEP klíčů.
9
V okně se zobrazí nastavení bezdrátové sítě. Zkontrolujte, zda je
nastavení v pořádku. Klepněte na tlačítko Další.
•
Použití metody DHCP
Pokud je zvoleno přidělení adresy IP metodou DHCP,
zkontrolujte, zda je možnost DHCP v okně zobrazena. Jestliže je
zobrazen jako způsob přidělení statická adresa, klepněte na
Změnit TCP/IP a změňte způsob přidělení na DHCP.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
172
Nastavení bezdrátové sítě
•
Použití metody se statickou adresou
Jestliže je jako způsob přidělení adresy IP zvolena statická
adresa, zkontrolujte, zda je statická adresa zobrazena v okně.
Jestliže je zobrazen způsob přidělení DHCP metodou, klepněte
na Změnit TCP/IP a zadejte adresu IP a ostatní hodnoty
síťového nastavení tiskárny. Předtím než zadáte adresu IP
zařízení, měli byste znát údaje o síťovém nastavení počítače.
Jestliže je počítač nastaven na DHCP, musíte kontaktovat
správce sítě, který vám přidělí statickou adresu IP.
11
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno. Chcete-li tisknout
z mobilních zařízení s podporou Wi-Fi Direct, nastavte Možnost WiFi Direct (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 191).
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující,
-
Adresa IP: 169.254.133.42
-
Maska podsítě: 255.255.0.0
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
10
-
Adresa IP: 169.254.133.43
-
Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě
počítače)
-
Výchozí brána: 169.254.133.1
Když se objeví okno s informací, že připojení síťovým kabelem je
potvrzeno, odpojte síťový kabel a klepněte na tlačítko Další.
Když je připojen síťový kabel, mohou nastat potíže s nalezením
zařízení při konfiguraci bezdrátové sítě.
Funkce Wi-Fi Direct:
• Možnost Wi-Fi se na obrazovce objeví pouze tehdy, když vaše
tiskárna tuto funkci podporuje.
• Je možno začít vytvářet Wi-Fi Direct pomocí aplikace Samsung
Easy Printer Manager (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně
191).
• Název sítě (SSID): Výchozím názvem sítě je název modelu
a maximální délka je 22 znaků („Direct-xx-“ se nepočítá).
• Síťový klíč je řetězec číslic o délce 8–64 znaků.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
173
Nastavení bezdrátové sítě
12
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
13
Jakmile se objeví okno Potvrdit připojení tiskárny, klepněte na
tlačítko Další.
14
Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko
Další.
15
Po provedení výběru komponent můžete také změnit název
tiskárny, nastavit tiskárnu pro sdílení v síti, nastavit tiskárnu jako
výchozí a změnit název portu každé tiskárny. Klepněte na tlačítko
Další.
16
Po dokončení instalace se zobrazí okno s nabídkou tisku zkušební
stránky. Chcete-li vytisknout zkušební stránku, klepněte na tlačítko
Vytisknout testovací stránku.
V opačném případě pouze klepněte na tlačítko Další a přejděte ke
kroku 18.
17
Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na Ano.
Pokud tomu tak není, vytiskněte ji znovu klepnutím na Ne.
18
Chcete-li zařízení zaregistrovat na webových stránkách společnosti
Samsung a dostávat užitečné informace, klepněte na volbu
Registrace online. Pokud ne, klepněte na tlačítko Hotovo.
Přístupový bod prostřednictvím tlačítka WPS
(bez připojení kabelem USB)
U modelů, které mají tlačítko WPS, můžete bezdrátovou síť nastavit
pomocí tlačítka WPS (bez připojení USB) a tlačítka WPS na přístupovém
bodu (nebo routeru).
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod (nebo bezdrátový router)
•
Počítač připojení k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
Vytvoření infrastrukturní sítě
1
2
3
4
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Vyberte možnost Bezdrátové nastavení a instalace.
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte možnost Souhlasím s
podmínkami této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko
Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
174
Nastavení bezdrátové sítě
5
Vyberte možnost Pomocí tlačítka WPS a klepněte na tlačítko Další.
•
U modelů s displejem postupujte dle následujících kroků.
a Stiskněte a podržte tlačítko
přibližně 2–4 sekundy.
(WPS) na ovládacím panelu
Zařízení bude vyčkávat až 2 minuty na stisknutím tlačítka
WPS na přístupovém bodu (nebo routeru).
b Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
• U modelů, které podporují tlačítko WPS, se objeví výše uvedené
okno.
• Pokud je zařízení připojeno kabelem USB, výše uvedené okno se
nezobrazí. Pokud chcete bezdrátovou síť nastavit pomocí tlačítka
WPS, odpojte kabel USB.
• Pokud chcete bezdrátovou síť nastavit pomocí kabelu USB,
podívejte se do části „Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 170.
6
V dalším okně budete vyzváni, abyste zkontrolovali, zda váš
přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) podporuje funkci WPS.
Pokud má přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) tlačítko
WPS, vyberte možnost Ano a klepněte na tlačítko Další.
7
Podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
•
-
Pripojovani: Zařízení se připojuje k přístupovému bodu
(nebo bezdrátovému směrovači).
-
Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení
k bezdrátové síti zůstane kontrolka WPS svítit.
-
Typ SSID: Po dokončení procesu připojování k
bezdrátové síti se na displeji zobrazí informace o názvu
SSID přístupového bodu.
U modelů bez displeje postupujte dle následujících kroků.
a Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu
na 2–4 sekundy, dokud nezačne stavová kontrolka rychle
blikat.
Zařízení se právě pokouší připojit k bezdrátové síti.
Kontrolka bude pomalu blikat až dvě minuty, dokud
nestisknete tlačítko PBC na přístupovém bodě
(bezdrátovém směrovači).
b Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
175
Nastavení bezdrátové sítě
-
Při připojování k přístupovému bodu (nebo
bezdrátovému směrovači) bude kontrolka WPS rychle
blikat.
-
Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
8
Zobrazí se okno Nastavení bezdrátové sítě dokončeno. Klepněte
na tlačítko Next.
9
Jakmile se objeví okno Potvrdit připojení tiskárny, klepněte na
tlačítko Další.
10
Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko
Další.
11
Poté, co vyberete komponenty, můžete také změnit název zařízení,
nastavit zařízení pro sdílení v síti, nastavit zařízení jako výchozí a
změnit název portu každého zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
12
Po dokončení instalace se zobrazí okno s nabídkou tisku zkušební
stránky. Chcete-li vytisknout zkušební stránku, klepněte na tlačítko
Vytisknout testovací stránku.
V opačném případě pouze klepněte na tlačítko Další a přejděte ke
kroku 14.
13
Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na Ano.
Pokud tomu tak není, vytiskněte ji znovu klepnutím na Ne.
14
Chcete-li zařízení zaregistrovat na webových stránkách společnosti
Samsung a dostávat užitečné informace, klepněte na volbu
Registrace online. Pokud ne, klepněte na tlačítko Hotovo.
Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB
Jestliže nemáte přístupový bod (AP), stále můžete připojit tiskárnu k
vašemu počítači bezdrátově tak, že vytvoříte bezdrátovou sít v režimu Adhoc pomocí následujících snadných instrukcí.
Připravte si tyto položky
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
Vytvoření sítě v režimu Ad-Hoc v systému Windows
1
2
3
4
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
Zapněte počítač a zařízení pro bezdrátovou síť.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Vyberte možnost Bezdrátové nastavení a instalace.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
176
Nastavení bezdrátové sítě
5
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte možnost Souhlasím s
podmínkami této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko
Další.
6
Software nyní vyhledá bezdrátovou síť.
• Ověření: Vyberte typ ověření.
Ot. systém: Ověření není použito a šifrování se může nebo nemusí
použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Sdíl. klíč: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
• Šifrování: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128).
• Síťový klíč: Zadejte hodnotu šifrovacího síťového klíče.
Jestliže vyhledávání selhalo, je třeba zkontrolovat správnost připojení
kabelu USB mezi počítačem a tiskárnou a řídit se instrukcemi v okně.
7
• Potvrzení síťového klíče: Potvrďte hodnotu šifrovacího síťového
klíče.
• Rejstřík WEP klíčů: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte
vhodný Rejstřík WEP klíčů.
Po vyhledání bezdrátové sítě se zobrazí seznam bezdrátových sítí,
které zařízení našlo.
Okno zabezpečení bezdrátové sítě se objeví, když je aktivováno
zabezpečení sítě ad-hoc.
Pokud chcete použít výchozí nastavení ad-hoc společnosti
Samsung, vyberte poslední bezdrátovou síť v seznamu, jejíž Název
sítě (SSID) je Portthru a Signál je Vlastní síť tiskárny.
Jako způsob ověření vyberte Ot. systém nebo Sdíl. klíč a klepněte na
tlačítko Další.
Poté klepněte na tlačítko Další.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečení, který
zabraňuje neoprávněnému přístupu k bezdrátové síti. Protokol WEP
šifruje pomocí 64bitového nebo 128bitového šifrovacího klíče část
dat z každého paketu, který si vyměníte v bezdrátové síti.
Chcete-li použít jiné nastavení režimu Ad-hoc, vyberte v seznamu
jinou bezdrátovou síť.
Chcete-li změnit nastavení režimu ad-hoc, klepněte na tlačítko
Rozšířené nastavení.
8
Zobrazí se okno s nastavením bezdrátové sítě. Zkontrolujte
nastavení a klepněte na Další.
• Zadejte název bezdrátové sítě: Zadejte požadovaný název SSID (v
názvu SSID se rozlišují velká a malá písmena).
• Provozní režim: Zvolte Ad-hoc.
• Kanál: Vyberte kanál. (Automatické nastavení nebo 2 412 až
2 467 MHz).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
177
Nastavení bezdrátové sítě
- Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
Předtím než zadáte adresu IP zařízení, měli byste znát údaje o síťovém
nastavení počítače. Je-li síťové nastavení počítače nastaveno na
DHCP, nastavení bezdrátové sítě by také mělo být DHCP. A podobně
je-li síťové nastavení počítače nastaveno na statickou adresu,
nastavení bezdrátové sítě by také mělo být statická adresa.
Je-li počítač nastaven na možnost DHCP a chcete použít nastavení
bezdrátové sítě na statickou adresu, musíte se obrátit na správce sítě,
aby vám přidělil statickou adresu IP.
- Výchozí brána: 169.254.133.1
9
10
• Použití metody DHCP
Jestliže je jako způsob přidělení adresy IP zvolen DHCP,
zkontrolujte, zda je DHCP zobrazen v okně Potvrzení nastavení
bezdrátové sítě. Jestliže je však zobrazen jako způsob přidělení
statická adresa, klepněte na Změnit TCP/IP a změňte způsob
přidělení na Přijmout IP adresu automaticky (DHCP).
• Použití metody se statickou adresou
Pokud je adresa IP přidělována jako statická, zkontrolujte, zda je
možnost statické adresy zobrazena v okně Potvrzení nastavení
bezdrátové sítě. Jestliže je zobrazen způsob přidělení DHCP
metodou, klepněte na Změnit TCP/IP a zadejte adresu IP a ostatní
hodnoty síťového nastavení tiskárny.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
- Adresa IP: 169.254.133.42
- Maska podsítě: 255.255.0.0
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
- Adresa IP: 169.254.133.43
Zobrazí se okno Nastavení bezdrátové sítě dokončeno. Klepněte
na tlačítko Další.
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
Jakmile se objeví okno Změna nastavení počítačové sítě, postupujte
podle zobrazených pokynů.
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě počítače, klepněte na
tlačítko Další.
Pokud jste nastavili bezdrátovou síť počítače na DHCP, bude trvat
několik minut, než zařízení získá adresu IP.
11
Jakmile se objeví okno Potvrdit připojení tiskárny, klepněte na
tlačítko Další.
12
Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko
Další.
13
Poté, co vyberete komponenty, můžete také změnit název zařízení,
nastavit zařízení pro sdílení v síti, nastavit zařízení jako výchozí a
změnit název portu každého zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
178
Nastavení bezdrátové sítě
14
Po dokončení instalace se zobrazí okno s nabídkou tisku zkušební
stránky. Chcete-li vytisknout zkušební stránku, klepněte na tlačítko
Vytisknout testovací stránku.
V opačném případě pouze klepněte na tlačítko Další a přejděte ke
kroku 16.
15
Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na Ano.
Pokud tomu tak není, vytiskněte ji znovu klepnutím na Ne.
16
Chcete-li zařízení zaregistrovat na webových stránkách společnosti
Samsung a dostávat užitečné informace, klepněte na volbu
Registrace online. Pokud ne, klepněte na tlačítko Hotovo.
17
Nastavení pomocí systému Macintosh
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
Přístup pomocí kabelu USB
1
2
3
4
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
5
6
7
8
9
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
10
Klepněte na tlačítko Wireless Network Setting v podokně User
Options Pane.
11
Software nyní vyhledá bezdrátovou síť.
Jestliže vyhledávání selhalo, je třeba zkontrolovat správnost
připojení kabelu USB mezi počítačem a tiskárnou a řídit se
instrukcemi v okně.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
179
Nastavení bezdrátové sítě
• Pokud již bylo provedeno nastavení bezdrátové sítě, objeví se okno
Wireless Network Setting Information.
Pokud chcete nastavení bezdrátové sítě resetovat, zaškrtněte
příslušné políčko a klepněte na tlačítko Next.
12
V okně se způsoby nastavení bezdrátové sítě vyberte požadovaný
způsob.
• U modelů, které podporují tlačítko WPS (bez připojení kabelem
USB), se objeví následující okno.
- With a USB Cable: Připojte kabel USB a klepněte na tlačítko
Next, pak přejděte ke kroku 7.
- Using the WPS Button: Viz „Přístupový bod prostřednictvím
tlačítka WPS (bez připojení kabelem USB)“ na straně 174.
•
Configure the wireless settings manually.: Přejděte ke kroku
13.
•
Configure the wireless settings by pressing the WPS button
on the access point.: Připojení k bezdrátové síti stisknutím
tlačítka WPS na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém
směrovači).
-
13
Postupujte podle pokynů uvedených v okně. Po dokončení
nastavení bezdrátové sítě přejděte ke kroku 16.
Po dokončení vyhledávání se zobrazí okno s bezdrátovými síťovými
zařízeními. Vyberte název (SSID) použitého přístupového bodu a
klepněte na tlačítko Next.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
180
Nastavení bezdrátové sítě
Jako způsob ověření vyberte Open System nebo Shared Key a
zadejte bezpečnostní klíč WEP. Klepněte na tlačítko Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečení, který
zabraňuje neoprávněnému přístupu k bezdrátové síti. Protokol WEP
šifruje pomocí 64bitového nebo 128bitového šifrovacího klíče část
dat z každého paketu, který si vyměníte v bezdrátové síti.
Pokud chcete nastavit bezdrátovou konfiguraci ručně, klepněte na
tlačítko Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Zadejte název SSID
přístupového bodu (v názvu SSID se rozlišují velká a malá
písmena).
• WPA
Zadejte sdílený klíč WPA a klepněte na tlačítko Next.
Zabezpečení WPA autorizuje a identifikuje uživatele na základě
tajného klíče, který se v pravidelných intervalech automaticky mění.
Zabezpečení WPA také používá k šifrování dat protokoly TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption
Standard).
• Operation Mode: vyberte možnost Infrastructure.
• Authentication: Vyberte typ ověření.
Open System: Ověření není použito a šifrování se může nebo
nemusí použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Shared Key: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
WPA Personal nebo WPA2 Personal: K ověření tiskového serveru
prostřednictvím předem sdíleného klíče WPA vyberte tuto volbu.
Tato možnost využívá tajného sdíleného klíče (obecně se označuje
jako heslo s přesdíleným klíčem), který se ručně konfiguruje
v přístupovém bodě pro každého jednotlivého klienta.
• Encryption: Vyberte šifrování. (Žádné, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
14
V okně se zobrazí nastavení bezdrátové sítě. Zkontrolujte, zda je
nastavení v pořádku. Klepněte na tlačítko Next.
•
Pokud je zvoleno přidělení adresy IP metodou DHCP,
zkontrolujte, zda je možnost DHCP v okně zobrazena. Jestliže je
zobrazen jako způsob přidělení statická adresa, klepněte na
Change TCP/IP a změňte způsob přidělení na DHCP.
• Network Key: Zadejte hodnotu šifrovacího síťového klíče.
• Confirm Network Key: Potvrďte hodnotu šifrovacího síťového klíče.
• WEP Key Index: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte vhodný
rejstřík WEP Key Index.
Použití metody DHCP
•
Použití metody se statickou adresou
Pokud je u přístupového bodu aktivováno zabezpečení, zobrazí se
okno zabezpečení bezdrátové sítě.
Zobrazí se okno zabezpečení bezdrátové sítě. Vzhled tohoto okna
závisí na zvoleném režimu zabezpečení: WEP nebo WPA.
• WEP
2. Používání zařízení připojeného přes síť
181
Nastavení bezdrátové sítě
Jestliže je jako způsob přidělení adresy IP zvolena statická
adresa, zkontrolujte, zda je statická adresa zobrazena v okně.
Jestliže je zobrazen způsob přidělení DHCP metodou, klepněte
na Change TCP/IP a zadejte adresu IP a ostatní hodnoty
síťového nastavení tiskárny. Předtím než zadáte adresu IP
zařízení, měli byste znát údaje o síťovém nastavení počítače.
Jestliže je počítač nastaven na DHCP, musíte kontaktovat
správce sítě, který vám přidělí statickou adresu IP.
16
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno. Chcete-li tisknout
z mobilních zařízení s podporou Wi-Fi Direct, nastavte Možnost WiFi Direct (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 191).
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
-
Adresa IP: 169.254.133.42
-
Maska podsítě: 255.255.0.0
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
15
-
Adresa IP: 169.254.133.43
-
Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě
počítače)
Funkce Wi-Fi Direct:
-
Výchozí brána: 169.254.133.1
• Možnost Wi-Fi Direct se na obrazovce objeví pouze tehdy, když
vaše tiskárna tuto funkci podporuje.
Když se objeví okno s informací, že připojení síťovým kabelem je
potvrzeno, odpojte síťový kabel a klepněte na tlačítko Další.
• Je možno začít vytvářet Wi-Fi Direct pomocí aplikace Samsung
Easy Printer Manager (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně
191).
Když je připojen síťový kabel, mohou nastat potíže s nalezením
zařízení při konfiguraci bezdrátové sítě.
• Název sítě (SSID): Výchozím názvem sítě je název modelu
a maximální délka je 22 znaků („Direct-xx-“ se nepočítá).
• Síťový klíč je řetězec číslic o délce 8–64 znaků.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
182
Nastavení bezdrátové sítě
17
18
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení.
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno. Po dokončení instalace
klepněte na tlačítko Quit.
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace pro systém Macintosh“
na straně 138).
Nastavení přístupového bodu pomocí tlačítka
WPS
U modelů, které mají tlačítko WPS, můžete bezdrátovou síť nastavit
pomocí tlačítka WPS (bez připojení USB) a tlačítka WPS na přístupovém
bodu (nebo routeru).
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod (nebo bezdrátový router)
•
Počítač připojení k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
Vytvoření infrastrukturní sítě
1
2
3
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
4
5
6
7
8
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
9
Klepněte na tlačítko Wireless Network Setting v podokně User
Options Pane.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenčním ujednáním.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
183
Nastavení bezdrátové sítě
10
Vyberte možnost Using the WPS button a klepněte na tlačítko
Next.
12
Podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
•
U modelů s displejem postupujte dle následujících kroků:
a Stiskněte a podržte tlačítko
přibližně 2–4 sekundy.
(WPS) na ovládacím panelu
Zařízení bude vyčkávat až 2 minuty na stisknutím tlačítka
WPS na přístupovém bodu (nebo routeru).
b Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
• U modelů, které podporují tlačítko WPS, se objeví výše uvedené
okno.
• Pokud je zařízení připojeno kabelem USB, výše uvedené okno se
nezobrazí. Pokud chcete bezdrátovou síť nastavit pomocí tlačítka
WPS, odpojte kabel USB.
• Pokud chcete bezdrátovou síť nastavit pomocí kabelu USB,
podívejte se do části „Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 179.
11
V dalším okně budete vyzváni, abyste zkontrolovali, zda váš
přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) podporuje funkci WPS.
Pokud má přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) tlačítko
WPS, vyberte možnost Ano a klepněte na tlačítko Další.
•
-
Pripojovani: Zařízení se připojuje k přístupovému bodu
(nebo bezdrátovému směrovači).
-
Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení
k bezdrátové síti zůstane kontrolka WPS svítit.
-
Typ SSID: Po dokončení procesu připojování k
bezdrátové síti se na displeji zobrazí informace o názvu
SSID přístupového bodu.
U modelů bez displeje postupujte dle následujících kroků:
a Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu
na 2–4 sekundy, dokud nezačne stavová kontrolka rychle
blikat.
Zařízení se právě pokouší připojit k bezdrátové síti.
Kontrolka bude pomalu blikat až dvě minuty, dokud
nestisknete tlačítko PBC na přístupovém bodě
(bezdrátovém směrovači).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
184
Nastavení bezdrátové sítě
b Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
13
-
Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje
k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači).
-
Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno. Po dokončení instalace
klepněte na tlačítko Quit.
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace pro systém Macintosh“
na straně 138).
Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB
Jestliže nemáte přístupový bod (AP), stále můžete připojit zařízení k
vašemu počítači bezdrátově tak, že vytvoříte bezdrátovou sít v režimu AdHoc pomocí následujících snadných instrukcí.
Vytvoření sítě v režimu Ad-hoc v systému Macintosh
1
2
3
4
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
5
6
7
8
9
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenčním ujednáním.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
10
Klepněte na tlačítko Wireless Network Setting v podokně User
Options Pane.
11
Software nyní vyhledá bezdrátová síťová zařízení.
Připravte si tyto položky
•
Zapněte počítač a zařízení pro bezdrátovou síť.
Pokud se vyhledávání nezdaří, zkontrolujte správnost připojení kabelu
USB mezi počítačem a zařízením a řiďte se pokyny v okně.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
185
Nastavení bezdrátové sítě
12
Po vyhledání bezdrátové sítě se zobrazí seznam bezdrátových sítí,
které zařízení našlo.
• Confirm Network Key: Potvrďte hodnotu šifrovacího síťového klíče.
• WEP Key Index: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte vhodný
rejstřík WEP Key Index.
Pokud chcete použít výchozí nastavení Ad-hoc společnosti
Samsung, vyberte poslední bezdrátovou síť v seznamu, jejíž
Network Name(SSID) je Portthru a Signal je Printer Self
Network.
Okno zabezpečení bezdrátové sítě se objeví, až provedete nastavení
zabezpečení sítě ad-hoc.
Jako způsob ověření vyberte Open System nebo Shared Key a
klepněte na tlačítko Next.
Poté klepněte na tlačítko Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečení, který
zabraňuje neoprávněnému přístupu k bezdrátové síti. Protokol WEP
šifruje pomocí 64bitového nebo 128bitového šifrovacího klíče část
dat z každého paketu, který si vyměníte v bezdrátové síti.
Chcete-li použít jiné nastavení režimu Ad-hoc, vyberte v seznamu
jinou bezdrátovou síť.
Chcete-li změnit nastavení režimu ad-hoc, klepněte na tlačítko
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Zadejte název SSID (v názvu
SSID se rozlišují velká a malá písmena).
13
Zobrazí se okno s nastavením bezdrátové sítě. Zkontrolujte
nastavení a klepněte na tlačítko Next.
• Operation Mode: Zvolte Ad-hoc.
• Channel: Vyberte kanál (možnost Auto Setting nebo hodnotu od
2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Vyberte typ ověření.
Open System: Ověření není použito a šifrování se může nebo
nemusí použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Shared Key: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
• Encryption: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128).
• Network Key: Zadejte hodnotu šifrovacího síťového klíče.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
186
Nastavení bezdrátové sítě
- Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
Předtím než zadáte adresu IP zařízení, měli byste znát údaje o síťovém
nastavení počítače. Je-li síťové nastavení počítače nastaveno na
DHCP, nastavení bezdrátové sítě by také mělo být DHCP. A podobně
je-li síťové nastavení počítače nastaveno na statickou adresu,
nastavení bezdrátové sítě by také mělo být statická adresa.
- Výchozí brána: 169.254.133.1
14
Když je připojen síťový kabel, mohou nastat potíže s nalezením
zařízení při konfiguraci bezdrátové sítě.
Je-li váš počítač nastaven na DHCP a chcete použít statické nastavení
bezdrátové sítě, musíte se obrátit na správce sítě, aby vám přidělil
statickou adresu IP.
15
16
• Použití metody DHCP
Jestliže je jako způsob přidělení adresy IP zvolen DHCP,
zkontrolujte, zda je DHCP zobrazen v okně Wireless Network
Setting Confirm. Jestliže je však zobrazen jako způsob přidělení
statická adresa, klepněte na Change TCP/IP a změňte způsob
přidělení na Receive IP address automatically (DHCP).
• Použití metody se statickou adresou
Pokud je adresa IP přidělována jako statická, zkontrolujte, zda je
možnost statické adresy zobrazena v okně Potvrzení nastavení
bezdrátové sítě. Jestliže je zobrazen způsob přidělení DHCP
metodou, klepněte na Změnit TCP/IP a zadejte adresu IP a ostatní
hodnoty síťového nastavení tiskárny.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
Když se objeví okno s informací, že připojení síťovým kabelem je
potvrzeno, odpojte síťový kabel a klepněte na tlačítko Další.
Bezdrátová síť se připojuje podle síťového nastavení.
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno. Po dokončení instalace
klepněte na tlačítko Quit.
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace pro systém Macintosh“
na straně 138).
18
Používání síťového kabelu
- Adresa IP: 169.254.133.42
- Maska podsítě: 255.255.0.0
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
- Adresa IP: 169.254.133.43
Zařízení, které nepodporuje síťový port, nebude schopno tuto funkci
používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 24).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
187
Nastavení bezdrátové sítě
Vaše zařízení je kompatibilní se sítí. Chcete-li, aby zařízení fungovalo ve
vaší síti, musíte provést jisté konfigurační postupy.
• Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k
bezdrátové síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace
ovladače po síti“ na straně 150).
• Vyžádejte si informace o konfiguraci sítě od správce sítě nebo
osoby, která nastavila bezdrátovou síť.
Nastavení adresy IP pomocí programu SetIP
(Windows)
Tento program slouží k ručnímu nastavení síťové adresy IP zařízení. Pro
komunikaci se zařízením používá jeho adresu MAC. Adresa MAC je
hardwarové sériové číslo síťového rozhraní a je uvedeno v Protokolu o
konfiguraci sítě.
Viz „Nastavení adresy IP“ na straně 147.
Připravte si tyto položky
Konfigurace bezdrátové sítě zařízení
•
Přístupový bod
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
Než začnete, zjistěte si název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (pokud
síť používá šifrování). Tyto informace byly nastaveny při instalaci
přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Jestliže neznáte vaše
bezdrátové prostředí, požádejte osobu, která jej instalovala.
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel počítačové sítě
Při konfigurování parametrů bezdrátové sítě můžete použít službu
SyncThru™ Web Service.
Tisk protokolu o síťové konfiguraci
Používání služby SyncThru™ Web Service
Síťová nastavení vašeho zařízení můžete zjistit vytisknutím protokolu o
konfiguraci sítě.
Před zahájením konfigurace parametrů bezdrátové sítě zkontrolujte stav
připojení kabelu.
Viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
188
Nastavení bezdrátové sítě
1
2
Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojen k zařízení. Pokud ne,
připojte zařízení pomocí standardního síťového kabelu.
7
Vyberte v seznamu jeden název Network Name(SSID).
•
SSID: Identifikátor SSID (Service Set Identifier) je název, který
identifikuje bezdrátovou síť. Přístupové body a bezdrátová
zařízení, která se pokoušejí připojit k určité bezdrátové síti, musí
mít stejný název SSID. V názvu SSID se rozlišují malá a velká
písmena.
•
Operation Mode: Operation Mode označuje typ bezdrátových
připojení (viz „Název bezdrátové sítě a síťový klíč“ na straně
163).
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
Například:
3
4
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Po otevření okna služby SyncThru™ Web Service klepněte na
možnost Network Settings.
6
Klepněte na možnost Wireless > Wizard.
Průvodce Wizard vám pomůže nastavit konfiguraci bezdrátové sítě.
Chcete-li však nastavit bezdrátovou síť přímo, vyberte možnost
Custom.
-
Ad-hoc: Umožňuje bezdrátovým zařízením vzájemně přímo
komunikovat v prostředí peer-to-peer.
-
Infrastructure: Umožňuje bezdrátovým zařízením
vzájemně komunikovat prostřednictvím přístupového bodu.
Je-li Operation Mode sítě nastaven na režim Infrastructure, vyberte
název SSID přístupového bodu. Je-li Operation Mode sítě nastaven
na režim Ad-hoc, vyberte název SSID zařízení. Všimněte si, že
výchozím názvem SSID vašeho zařízení je „portthru“.
8
Klepněte na tlačítko Next.
Otevře-li se okno nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, zadejte
zaregistrované heslo (síťový klíč) a klepněte na tlačítko Next.
9
Objeví se potvrzující okno, ve kterém zkontrolujte nastavení
bezdrátového připojení. Pokud je vše v pořádku, klepněte na tlačítko
Apply.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
189
Nastavení bezdrátové sítě
4
Odpojte síťový kabel (standardní nebo síťový). Zařízení by poté mělo
začít komunikovat se sítí bezdrátově. V případě režimu Ad-Hoc můžete
používat bezdrátovou místní síť LAN i pevnou místní síť LAN
současně.
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Po otevření okna služby SyncThru™ Web Service klepněte na
Network Settings.
6
Klepněte na položky Wireless > Custom.
19
Zapnutí nebo vypnutí sítě Wi-Fi
Můžete také zapnout nebo vypnout síť Wi-Fi.
Pokud má vaše zařízení displej, můžete Wi-Fi rovněž zapnout nebo
vypnout z ovládacího panelu zařízení pomocí nabídky Network.
1
Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojen k zařízení. Pokud ne,
připojte zařízení pomocí standardního síťového kabelu.
2
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
Například:
3
20
Nastavení funkce Wi-Fi Direct pro mobilní tisk
Wi-Fi Direct je snadno nastavitelný způsob propojení vaší tiskárny a
mobilního zařízení systémem peer-to-peer. Nabízí zabezpečené připojení
a lepší propustnost než režim ad-hoc.
Pomocí Wi-Fi Direct můžete svou tiskárnu připojit k síti Wi-Fi Direct a
zároveň se připojit k nějakému přístupovému bodu. Současně také můžete
používat pevnou síť a síť Wi-Fi Direct, takže k tiskárně může přistupovat a
tisknout dokumenty více uživatelů jak ze sítě Wi-Fi Direct, tak z pevné sítě.
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
190
Nastavení bezdrátové sítě
• Prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct v tiskárně se nelze připojit k
internetu.
• Seznam podporovaných protokolů se může lišit od vašeho modelu,
sítě Wi-Fi Direct NEPODPORUJÍ IPv6, filtrování sítě, IPSec, WINS
a služby SLP.
Nastavení funkce Wi-Fi Direct
Funkci Wi-Fi Direct můžete aktivovat jedním z následujících způsobů.
Z počítače připojeného kabelem USB (doporučeno)
•
-
Z nabídky Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Nastavení
zařízení > Síť.
▪
Wi-Fi Direct Zap./Vyp.: Funkci zapnete vybráním hodnoty
Zapnuto.
▪
Název zařízení: Zadejte název tiskárny pro její vyhledání
v bezdrátové síti. Výchozím názvem zařízení je název modelu.
▪
Adresa IP: Zadejte IP adresu tiskárny. Tato IP adresa se
používá pouze pro místní síť a nikoli pro infrastrukturu pevné
nebo bezdrátové sítě. Doporučujeme použít výchozí místní IP
adresu (výchozí místní IP adresa tiskárny pro Wi-Fi Direct je
192.168.3.1)
▪
Majitel skupiny: Pokud chcete tiskárnu přiřadit vlastníkovi
skupiny Wi-Fi Direct, aktivujte tuto volbu. Majitel skupiny
funguje podobně jako bezdrátový přístupový bod.
Doporučujeme tuto možnost aktivovat.
▪
Síťový klíč: Pokud je vaše tiskárna Majitel skupiny, potřebují
ostatní mobilní zařízení Síťový klíč, aby se mohly k tiskárně
připojit. Síťový klíč můžete nakonfigurovat sami nebo si můžete
zapamatovat síťový klíč, který je náhodně vygenerován jako
výchozí hodnota.
Při nastavení z dodávaného disku CD-ROM se podívejte do části
Přístupový bod prostřednictvím kabelu USB.
-
•
Program Samsung Easy Printer Manager je k dispozici pouze
uživatelům operačních systémů Windows a Macintosh.
Uživatelé systému Windows viz „Přístup pomocí kabelu USB“ na
straně 170.
Uživatelé systému Macintosh viz „Přístup pomocí kabelu USB“ na
straně 179.
Po dokončení instalace ovladače lze nastavit program Samsung Easy
Printer Manager a provést změny ve Wi-Fi Direct.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
191
Nastavení bezdrátové sítě
Ze zařízení (zařízení s displejem)
•
Na ovládacím panelu vyberte Sit > Bezdratovy > Wi-Fi Direct.
•
Aktivujte Wi-Fi Direct.
Z počítače připojeného k síti
Nastavení mobilního zařízení
•
Po nastavení funkce Wi-Fi Direct z tiskárny nahlédněte do uživatelské
příručky mobilního zařízení, které používáte, a nastavte jeho funkci WiFi Direct.
•
Po nastavení funkce Wi-Fi Direct musíte stáhnout aplikaci pro mobilní
tisk (například: Samsung Mobile Printer), která vám umožní tisknout
z vašeho smartphonu.
Pokud vaše tiskárna používá síťový kabel nebo bezdrátový přístupový bod,
můžete Wi-Fi Direct aktivovat a nakonfigurovat ze služby SyncThru™ Web
Service.
•
Vstupte do služby SyncThru™ Web Service, vyberte Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
• Když najdete tiskárnu, ke které se chcete z mobilního zařízení
připojit, vyberte ji a kontrolka na tiskárně začne blikat. Stiskněte
tlačítko WPS na tiskárně, a tiskárna se připojí k mobilnímu zařízení.
•
Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi Direct a nastavte další možnosti.
• Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje WPS, musíte místo
stisknutí tlačítka WPS zadat „Síťový klíč“ tiskárny.
• Pokyny pro uživatele systému Linux:
- Vytiskněte protokoly o konfiguraci IP sítě pro kontrolu výstupu (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147).
21
Řešení potíží
- Vstupte do služby SyncThru Web Service, vyberte Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi Direct.
Potíže při nastavení nebo instalaci ovladače
Tiskárny nebyly nalezeny
•
Vaše zařízení nemusí být zapnuté. Zapněte počítač a zařízení.
•
Kabel USB mezi vaším počítačem a zařízením není připojen. Propojte
zařízení s počítačem pomocí kabelu USB.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
192
Nastavení bezdrátové sítě
•
Zařízení nepodporuje bezdrátovou síť. Zkontrolujte uživatelskou
příručku zařízení, která je na disku se softwarem dodaným s vaším
zařízením, a připravte zařízení s bezdrátovou sítí.
•
Váš počítač a zařízení se nemohou spojit pomocí zvolené síťové
adresy.
-
Zařízení přijímá adresu IP automaticky (DHCP), jestliže je v počítači
nastaven způsob DHCP.
Připojení se nezdařilo – Indikátor SSID nenalezen
•
•
Zařízení nemůže najít vybraný nebo zadaný název sítě (SSID).
Zkontrolujte síťový název (SSID) přístupového bodu a zkuste se znovu
připojit.
Váš přístupový bod není zapnutý. Zapněte přístupový bod.
V případě síťového prostředí DHCP
-
V případě statického síťového prostředí
Zařízení používá statickou adresu, pokud je v počítači nastaveno
použití statické adresy.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
Připojení se nezdařilo - Neplatné zabezpečení
▪
Adresa IP: 169.254.133.42
•
▪
Maska podsítě: 255.255.0.0
Zabezpečení není správně nakonfigurováno. Zkontrolujte nastavení
zabezpečení vašeho přístupového bodu a zařízení.
Připojení se nezdařilo - Obecná chyba připojení
•
Počítač nepřijímá signál ze zařízení. Zkontrolujte kabel USB a napájení
zařízení.
Připojení se nezdařilo - Připojená drátová síť
•
Zařízení je připojeno kabelem k drátové síti. Odpojte ze zařízení kabel
k pevné síti.
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
▪
Adresa IP: 169.254.133.43
▪
Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
▪
Výchozí brána: 169.254.133.1
Jiné potíže
Pokud během používání zařízení v síti dojde k potížím, zkontrolujte
následující:
Chyba připojení PC
2. Používání zařízení připojeného přes síť
193
Nastavení bezdrátové sítě
•
Další informace o přístupovém bodě (nebo bezdrátovém směrovači)
naleznete v příslušných uživatelských příručkách.
•
Počítač, přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) nebo zařízení
možná nejsou zapnuté.
•
Zkontrolujte příjem bezdrátového signálu v okolí zařízení. Je-li
směrovač daleko od zařízení nebo mu stojí v cestě překážka, můžete
mít problémy s příjmem signálu.
•
Vypněte a zapněte přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač),
zařízení a počítač. Vypnutí a zapnutí napájení dokáže občas obnovit
síťovou komunikaci.
•
Zkontrolujte, zda komunikaci neblokuje brána firewall (V3 nebo Norton).
Jsou-li počítač a zařízení připojeny ke stejné síti a nelze je vyhledat, je
možné, že software brány firewall blokuje komunikaci. Nahlédněte do
uživatelské příručky softwaru pro radu, jak jej vypnout, a zkuste
vyhledat zařízení znovu.
•
•
Zkontrolujte, zda je adresa IP zařízení správně přidělena. Adresu IP lze
zjistit vytištěním protokolu o síťové konfiguraci.
Zkontrolujte, zda má přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
nakonfigurované zabezpečení (heslo). Má-li heslo, obraťte se na
správce přístupového bodu (nebo bezdrátového směrovače).
Zkontrolujte, zda má zařízení adresu IP. Nainstalujte znovu ovladač
zařízení a změňte nastavení pro připojení zařízení k síti. Vzhledem k
vlastnostem DHCP se může přidělená adresa IP změnit v případě, že
nebylo zařízení delší dobu používáno nebo že byl resetován přístupový
bod.
Zaregistrujte adresu MAC produktu při konfiguraci serveru DHCP
v přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači). Pak můžete vždy
použít adresu IP, která je nastavena pro adresu MAC. Adresu MAC
vašeho zařízení můžete zjistit vytisknutím protokolu o konfiguraci sítě
(viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 147).
•
Zkontrolujte prostředí bezdrátové sítě. Možná se vám nepodaří připojit
k síti v prostředí infrastruktury, kde potřebujete před připojením
k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači) zadat
uživatelské informace.
•
Toto zařízení podporuje pouze IEEE 802.11 b/g/n a Wi-Fi. Jiné typy
bezdrátové komunikace (např. Bluetooth) nejsou podporovány.
•
Používáte-li režim Ad-Hoc pro operační systém, jako je Windows Vista,
možná budete muset nastavit bezdrátové připojení pokaždé, když
používáte zařízení s bezdrátovou sítí.
•
U zařízení s bezdrátovou sítí Samsung nemůžete používat režim
infrastruktury a režim ad hoc zároveň.
•
Zařízení se nalézá v dosahu bezdrátové sítě.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
194
Nastavení bezdrátové sítě
•
Zařízení je umístěno mimo překážky, které by mohly blokovat
bezdrátový signál.
Odstraňte jakékoli velké kovové předměty mezi přístupovým bodem
(nebo bezdrátovým směrovačem) a zařízením.
Ujistěte se, že zařízení a bezdrátový přístupový bod (nebo bezdrátový
směrovač) nejsou odděleny tyčemi, stěnami nebo nosníky, které
obsahují kov či beton.
•
Zařízení je umístěno mimo jakákoli elektronická zařízení, která by
mohla rušit bezdrátový signál.
Řada zařízení může narušovat bezdrátový signál. Patří sem například
mikrovlnné trouby a některá zařízení Bluetooth.
•
Při každé změně konfigurace přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače) musíte znovu provést nastavení bezdrátové sítě
v produktu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
195
Samsung MobilePrint
22
Co je Samsung MobilePrint?
Samsung MobilePrint je bezplatná aplikace, která uživatelům umožňuje
tisknout fotografie, dokumenty a webové stránky přímo ze smartphonu
nebo tabletu. Aplikace Samsung MobilePrint je kompatibilní nejen se
smartphony s operačními systémy Android, Windows a iOS, ale také
s přístroji iPod Touch a Tablet PC. Připojí vaše mobilní zařízení k tiskárně
Samsung, která je připojena k síti, nebo k bezdrátové tiskárně
prostřednictvím přístupového bodu Wi-Fi. Není nutno instalovat nový
ovladač nebo konfigurovat nastavení sítě – stačí nainstalovat aplikaci
Samsung MobilePrint a ta automaticky zjistí kompatibilní tiskárny
Samsung. Kromě tisku fotografií, webových stránek a souborů PDF je
rovněž podporováno skenování. Pokud máte multifunkční tiskárnu
Samsung, může jakýkoli dokument naskenovat do formátu JPG, PDF nebo
PNG a snadno a rychle ho zobrazit na svém mobilním zařízení.
23
Stažení aplikace Samsung MobilePrint
Pokud chcete stáhnout aplikaci Samsung MobilePrint, přejděte do
obchodu s aplikacemi ve vašem mobilním zařízení a jednoduše vyhledejte
„Samsung MobilePrint“. Také můžete v počítači navštívit web iTunes pro
zařízení Apple nebo Marketplace pro zařízení se systémem Windows.
24
Podporované mobilní OS
•
Android OS 2.1 nebo vyšší
•
iOS 4.0 nebo vyšší
•
Windows Phone 7 nebo vyšší
25
Podporovaná zařízení
•
iOS 4.0 nebo vyšší: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 nebo vyšší: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab a mobilní
zařízení se systémem Android
•
Windows Phone 7 nebo vyšší: Zařízení Samsung se systémem
Windows Phone (Focus, Omnia7 a OmniaW)
2. Používání zařízení připojeného přes síť
196
3. Nabídky s užitečným
nastavením
V této kapitole je vysvětleno, jak procházet aktuálním stavem zařízení a jak využívat pokročilá nastavení.
• Než začnete číst kapitolu
198
• Nabídka Tisk
199
• Nabídka Kopírování
200
• Nabídka Fax
207
• Nabídka Skenování
211
• Nastavení systému
213
• Nastavení správce
227
• Vlastní nastavení
228
Než začnete číst kapitolu
V této kapitole jsou popsány všechny funkce, které jsou u modelů této série k dispozici, aby jim uživatele snáze porozuměli. Funkce dostupné u každého
modelu naleznete v Základní příručka (viz „Přehled nabídek“ na straně 34). Níže jsou uvedeny tipy pro používání této kapitoly.
•
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení nebo použití jeho funkcí. Tyto nabídky zobrazíte stisknutím tlačítka
(Menu).
•
V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
•
Tato funkce se netýká modelů, které na ovládacím panelu nemají tlačítko
•
Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
(Menu) (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25).
3. Nabídky s užitečným nastavením
198
Nabídka Tisk
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Nastavení tisku.
Položka
(Menu) > Nastav. tisku.
Popis
Orientace
Slouží k výběru směru, ve kterém je informace na
stránku vytištěna.
Pocet kopii
Pocet kopii můžete zadat pomocí numerické
klávesnice.
Rozliseni
Určuje rozlišení tisku v bodech na palec (dpi). Čím
vyšší je hodnota tohoto nastavení, tím ostřejší jsou
vytištěné znaky a obrázky.
Tmavost
Zesvětlí nebo ztmaví tisk na stránce. Nastavení
Normalni obvykle poskytuje nejlepší výsledky.
Chcete-li šetřit toner, použijte nastavení hustoty
toneru Svetly.
Ztmavit text
Vytiskne text tmavší než na běžném dokumentu.
Emulace
Nastavuje typ a možnosti emulace.
3. Nabídky s užitečným nastavením
199
Nabídka Kopírování
1
Položka
Kopírování
Popis
Zmenšuje a zvětšuje formát kopírovaného obrazu
(viz „Zmenšená nebo zvětšená kopie“ na straně 62).
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Zmen./Zvet.
Pokud je zařízení nastaveno na ekologický
režim, funkce zmenšování a zvětšování
nejsou k dispozici.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Kopirovani.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Výchozí nastavení > Výchozí kopírování.
•
(kopírovat) >
(Menu) >
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji
číst, když originál obsahuje nejasné značky a tmavé
obrázky (viz „Světlý/Tmavý“ na straně 61).
Kontrast
Nastavuje úroveň kontrastu, aby se dal
naskenovaný originál snadněji číst, když je jeho
obsah příliš světlý nebo příliš tmavý (viz „Kontrast“
na straně 61).
Puvodni typ
Zlepšuje kvalitu kopií volbou typu dokumentu pro
aktuální úlohu kopírování (viz „Originál“ na straně
62).
Orientace
Nastavuje původní orientaci obrazu.
Rozvrzeni
Nastavuje formát rozvržení, jako je například plakát,
klonování, kopie průkazu, 2 nebo 4 stránky na list,
brožura atd.
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Kopie > vyberte požadovanou
položku nabídky.
Položka
• Sken.-vel.
Popis
Nastavuje velikost obrazu.
• Velikost originálu
Pocet kopii
Pocet kopii můžete zadat pomocí numerické
klávesnice.
3. Nabídky s užitečným nastavením
200
Nabídka Kopírování
• Kopírovat tříděně
Nastaví zařízení tak, aby třídilo úlohu kopírování.
Jestliže například zhotovujete 2 kopie
třístránkového originálu, bude vytištěn jeden a
potom druhý kompletní třístránkový dokument.
• Zap: Vytiskne výstup v sadách, které odpovídají
posloupnosti originálů.
Položka
Popis
• 2 na 1 nebo 4 na 1 Zmenší velikost původních obrazů a vytiskne 2 nebo
• Kopírovat N-výše 4 stránky na jeden list papíru.
1
2
3
4
2
• Trideni kopii
Popis
1
Položka
Tato funkce kopírování je dostupná, pouze
vložíte-li originály do podavače.
• Vyp: Vytiskne výstup setříděný do stohů
jednotlivých stran.
3. Nabídky s užitečným nastavením
201
Nabídka Kopírování
Položka
Popis
Položka
Popis
Vytiskne více originálních obrazů na jednu stránku.
Počet obrazů se určí automaticky podle velikosti
předlohy a formátu používaného papíru.
Umožní vytisknout jednostránkový dokument na 4
(Plakát 2x2), 9 (Plakát 3x3) nebo 16 (Plakát 4x4)
listů papíru a jejich vzájemným složením pak vytvořit
jeden dokument velikost plakátu.
Kopie-klon
• Tato funkce kopírování je k dispozici jen
tehdy, položíte-li originály na skleněnou
desku skeneru.
• Není možné upravit formát kopie pomocí
funkce Reduce/Enlarge pro funkci
Kopie-klon.
Kopie-plakat
• Tato funkce kopírování je k dispozici jen
tehdy, položíte-li originály na skleněnou
desku skeneru.
• Originál se rozdělí na 9 částí. Každá z
těchto částí bude naskenována a
vytištěna v následujícím pořadí:
3. Nabídky s užitečným nastavením
202
Nabídka Kopírování
Položka
Popis
Funkce Kopie knihy umožňuje kopírovat celou
knihu. Je-li kniha příliš silná, zvedněte víko skeneru,
až jeho závěsy zůstanou zajištěny, a víko skeneru
zavřete. Pokud je kniha nebo časopis silnější
než 30 mm, zahajte kopírování s otevřeným krytem.
Položka
Popis
Tiskárna automaticky tiskne na jednu nebo obě
strany papíru, který pak přeložením vytvoří brožuru
se všemi stránkami ve správném pořadí.
Brozura
Tiskárna zmenší a správně nastaví polohu každého
obrazu, aby odpovídal vybranému papíru.
• Vyp: Funkce nebude použita.
Kopie-kniha
Vytiskne obraz bez pozadí. Tato funkce kopírování
odstraní barevné pozadí a pomáhá při kopírování
originálů s barevným pozadím, jakými jsou noviny
nebo katalogy.
• Leva strana: tuto volbu použijte k vytištění levé
stránky knihy.
• Prava strana: tuto volbu použijte k vytištění
pravé stránky knihy.
• Obe strany: tuto volbu použijte k vytištění obou
stránek knihy.
Nast.pozadi
• Vyp: Funkce nebude použita.
• Auto: Proběhne optimalizace pozadí.
• Urov.vyleps.1~2: čím je číslo vyšší, tím sytější
bude pozadí.
Tato funkce kopírování je k dispozici jen
tehdy, položíte-li originály na skleněnou
desku skeneru.
• Urov.vymaz. 1~4: čím je číslo vyšší, tím světlejší
bude pozadí.
3. Nabídky s užitečným nastavením
203
Nabídka Kopírování
Položka
Popis
Položka
Popis
Umožňuje odstranit z okrajů výtisku skvrny, otvory
po děrování, značky po sešívání či viditelné
přehyby.
Umožňuje vytvořit okraj pro svázání dokumentu.
Obraz lze na stránce posunout směrem nahoru či
dolů, případně doleva nebo doprava.
Kopírování s funkcí
Posun okraju
• Vyp: Funkce nebude použita.
• Vyp: Funkce nebude použita.
• Auto vystred.: automatické kopírování do středu
papíru. Tato funkce je k dispozici jen tehdy,
položíte-li originály na skleněnou desku skeneru.
Kopírování s funkcí
Vym. okraje
• Mala predloha: Vymaže okraj originálu, pokud je
malý. Tato funkce je k dispozici jen tehdy,
položíte-li originály na skleněnou desku skeneru.
• Derovani: vymaže značky po otvorech knižní
vazby.
• Vlastni okraje: Na numerické klávesnici zadejte
levý, pravý, horní a spodní okraj.
• Stred knihy: vymaže černou vodorovnou
středovou část papíru, která vzniká při kopírování
knihy. Tato funkce je k dispozici jen tehdy,
položíte-li originály na skleněnou desku skeneru.
• Vymaz.okraje: Na numerické klávesnici zadejte
levý, pravý, horní a spodní okraj.
Kopírování s funkcí
Vylepseni sede
Při pořizování kopie ve stupních šedé můžete použít
tuto funkci k vylepšení kvality výstupu kopírování.
3. Nabídky s užitečným nastavením
204
Nabídka Kopírování
Položka
Kopírování s funkcí
Vodoznak
Popis
Položka
Volba Vodoznak umožňuje vytisknout text přes
stávající dokument. Můžete například vytisknout
velký šedý nápis „KONCEPT“ nebo „DŮVĚRNÉ“
diagonálně přes první stranu nebo všechny strany
dokumentu.
Popis
• 2-> 1str.
• 2-> 2str.
Duplex
(pokračování)
• 2->1 strannu ROT 2
Zařízení můžete nastavit na tisk kopií na obě strany
papíru.
• Vyp.: tiskne v normálním režimu.
• 1-> 2str., krátký
2
Duplex
3
5
• 1-> 2str., dlouhý
3. Nabídky s užitečným nastavením
205
Nabídka Kopírování
2
Nast.-kopír.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
Na ovládacím panelu stiskněte
(kopírovat) >
(Menu) > Nast.-
kopir..
Položka
Zmenit vychozi
Popis
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
3. Nabídky s užitečným nastavením
206
Nabídka Fax
3
Položka
Funkce faxu
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Rozliseni
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout
dobrých výsledků při práci se standardními
textovými dokumenty. Pokud však odesíláte
originály nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete
pro dosažení vyšší kvality faxu upravit rozlišení (viz
„Rozliseni“ na straně 69).
Duplex
Tisk přijatých faxů na obě strany papíru.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Výchozí nastavení > Výchozí fax.
•
(fax) >
Popis
Odešle fax na více míst (viz „Odesílání faxu na více
míst“ na straně 67).
(Menu) > Fax.
Nasob.odeslani
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Fax > vyberte požadovanou
položku nabídky.
Položka
• Sken.-vel.
Nastaví zařízení tak, aby odeslalo fax později, až
nebudete přítomni (viz „Odložení faxového přenosu“
na straně 268).
Popis
Nastavuje velikost obrazu.
• Velikost originálu
Kontrast
Nastavuje úroveň kontrastu, aby se dal
naskenovaný originál snadněji číst, když je jeho
obsah příliš světlý nebo příliš tmavý.
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se dal naskenovaný
originál snadněji číst, když obsahuje nejasné značky
a tmavé obrázky (viz „Tmavost“ na straně 69).
Odloz.odeslani
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
3. Nabídky s užitečným nastavením
207
Nabídka Fax
4
Položka
Priorita odes.
Predat dal
Popis
Nastavení odesílání
Naskenuje originál do paměti a po dokončení
aktuální operace jej ihned odešle. Prioritní přenos
přeruší odesílání na více cílových míst mezi
stanicemi (např. po skončení přenosu do stanice A
a před začátkem přenosu do stanice B) nebo
vstoupí mezi pokusy o opakované vytáčení (viz
„Odesílání prioritního faxu“ na straně 269).
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Přepošle přijatý nebo odeslaný fax na jiné cílové
místo faxem nebo prostřednictvím počítače. Tato
funkce může být užitečná, pokud nejste v kanceláři,
ale potřebujete přijmout fax.
Změna položek nabídky:
• Viz „Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo“ na straně 270.
•
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
faxu > Odesilani.
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Výchozí nastavení > Výchozí fax.
• Viz „Přeposlání přijatého faxu“ na straně 270.
Bezpec.prijem
Pridat stranku
Storno ulohy
Uloží přijatý fax do paměti bez vytištění. K vytištění
přijatých dokumentů je nutno zadat heslo. Můžete
zabránit tomu, aby k vašim přijatým faxům měly
přístup neoprávněné osoby (viz „Příjem v
zabezpečeném režimu“ na straně 275).
Položka
Popis
Interval opak.
Nastaví počet pokusů při opakovaném vytáčení.
Zadáte-li hodnotu 0, zařízení nebude opakovaně
vytáčet.
Přidá další dokumenty do rezervované odložené
faxové úlohy (viz „Přidání dokumentů do
vyhrazeného faxu“ na straně 269).
Inter-op.vyt.
Nastaví časový interval pro automatické opakované
vytáčení.
Stornuje odloženou faxovou úlohu, která je uložena
v paměti (viz „Zrušení vyhrazené faxové úlohy“ na
straně 269).
Vytac.predvol.
Nastaví až pětimístné číslo předvolby. Toto číslo se
vytáčí před jakýmkoli číslem automatického
vytáčení. Je užitečné pro přístup k pobočkové
ústředně.
3. Nabídky s užitečným nastavením
208
Nabídka Fax
5
Položka
Rez. kor. chyb
Popis
Prot.potvr.ode
Nastaví zařízení tak, aby tisklo protokol, ať proběhl
přenos faxu úspěšně či nikoli. Pokud vyberete
Chyba-kom., zařízení vytiskne protokol pouze v
případě, že přenos není úspěšný.
Prot-pren.obr.
Vytiskne zprávu o přenosu se zmenšeným obrazem
první strany odeslaného faxu.
Rezim vytaceni
Uspora poplat.
Prův. nastavením
Nastavení příjmu
Odesílá faxy pomocí režimu korekce chyb (ECM),
aby se zajistilo hladké odesílání faxů bez chyb.
Odesílání může trvat déle.
Nastaví rezim vytaceni na tónový nebo pulzní. V
některých zemích není toto nastavení k dispozici.
Odesílá faxy v předem nastavené levnější době, aby
se ušetřily náklady na volání. V některých zemích
není toto nastavení k dispozici.
Usnadňuje konfiguraci potřebných možností faxu,
jako je ID zařízení, číslo faxu atd.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
faxu > Prijem.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Výchozí nastavení > Výchozí fax.
Položka
Popis
Rezim prijmu
Vybere výchozí režim příjmu faxů.
Pocet zazvon.
Určuje počet zvonění, po kterém přístroj odpoví na
příchozí volání.
Tisk-cas pri.n
Automaticky vytiskne číslo stránky, datum a čas
přijetí ve spodní části každé strany přijatého faxu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
209
Nabídka Fax
Položka
Popis
Kod-zah.prij.
Spustí příjem faxu z externího telefonního přístroje
připojeného ke konektoru EXT na zadní straně
zařízení. Jestliže zvednete sluchátko externího
telefonu a uslyšíte faxové tóny, zadejte kód pro
příjem. Z výroby je nastaven na 9.
Auto zmenseni
Automaticky zmenší velikost stránky příchozího faxu
tak, aby odpovídala papíru vloženému v zařízení.
Orizn. format
Ořízne zadanou délku z konce přijatého faxu.
Nast-blok.faxy
Zablokuje veškeré nežádoucí faxy, které jste uložili
do paměti jako nežádoucí faxová čísla. V některých
zemích není toto nastavení k dispozici.
Rezim DRPD
Umožňuje uživateli přijímat volání na několik
různých telefonních čísel pomocí jediné linky.
Můžete nastavit zařízení tak, aby rozpoznalo různé
typy vyzvánění pro každé číslo. V některých zemích
není toto nastavení k dispozici (viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 274).
Duplexní tisk
Vytiskne data přijatého faxu na obě strany papíru.
Můžete tak omezit spotřebu papíru.
• Ukládání dok.
schr.
• Ukl. schránky s
dok.
Uloží přijaté fax do společné schránky. Tato nabídka
se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována
volitelná jednotka velkokapacitního paměťového
zařízení (HDD) (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
3. Nabídky s užitečným nastavením
210
Nabídka Skenování
6
Položka
Funkce skenování
• Vychozi FTP
• FTP
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
• Vychozi SMB
Na ovládacím panelu stiskněte
Skenovani.
(skenování) >
(Menu) > Fce
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Výchozí nastavení > Výchozí skenování.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Skenování > vyberte
požadovanou položku nabídky.
Položka
• Vychozi USB
• USB
• Vychozi e-mail
• Odeslat email
• Upravit email
Popis
• SMB
Prot.potvr.ode
Vytiskne potvrzení, ve kterém je uvedeno, zda byl
naskenovaný obraz úspěšně odeslán.
Mistni PC
Nastaví cílové místo skenování na počítač připojený
přes USB. Originály můžete naskenovat a obraz
uložit do adresáře jako například Dokumenty (viz
„Základní skenování“ na straně 65).
PC v síti
Nastaví cílové místo skenování na počítač připojený
přes síť. Originály můžete naskenovat a obraz uložit
do adresáře jako například Dokumenty (viz
„Skenování ze zařízení připojeného prostřednictvím
sítě“ na straně 256).
Schránka s dok.
Nastaví cílové místo skenování na Schránka s
dok.. Originály můžete naskenovat a obraz odeslat
do úložiště, které se v zařízení nazývá Schránka s
dok..
Nastaví cílové místo skenování na USB. Originály
můžete naskenovat a obraz uložit do zařízení USB.
Nastaví cílové místo skenování na e-mail. Originály
můžete naskenovat a obraz odeslat e-mailem na
místa určení (viz „Skenování do e-mailu“ na straně
257).
Nastaví cílové místo skenování na server FTP.
Originály můžete naskenovat a obraz odeslat na
server FTP (viz „Skenování na server FTP/SMB“ na
straně 258).
Nastaví cílové místo skenování na server SMB.
Originály můžete naskenovat a obraz odeslat na
server SMB (viz „Skenování na server FTP/SMB“ na
straně 258).
Změna položek nabídky:
•
Popis
3. Nabídky s užitečným nastavením
211
Nabídka Skenování
Položka
Sdílené schr.
Popis
Položka
Nastaví cílové místo skenování na sdílenou složku.
Sdílenou složku můžete vytvořit a používat (viz
„Použití funkcí sdílené složky“ na straně 277).
7
Rozliseni
nastavuje rozlišení obrazu.
Barevny rezim
nastavuje barevný režim.
Format souboru
nastavuje formát, ve kterém bude obraz uložen.
Pokud vyberete formát BMP, JPEG, TIFF nebo
PDF, můžete zvolit skenování více stran.
Tmavost
Nastaví úroveň jasu pro skenování.
Kontrast
Nastavte úroveň kontrastu tak, aby byl naskenovaný
obraz světlejší nebo tmavší než originál.
Nastavení skeneru
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Popis
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
skeneru.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Výchozí nastavení > Výchozí skenování.
Položka
• Sken.-vel.
(skenovat) >
(Menu) > Nast.
Popis
Nastavuje velikost obrazu.
• Velikost originálu
Puvodni typ
Nastavuje typ originálního dokumentu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
212
Nastavení systému
8
Položka
Nast. zar.
Popis
• Vyp: tiskne v normálním režimu.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Menu formuláre
• Dvoj. form.: tiskne první stránku s použitím
prvního formuláře a poslední stránku s použitím
druhého formuláře.
Vybrat form.
Šablona formuláře je obrázek uložený ve
velkokapacitním paměťovém zařízení (HDD) tiskárny
jako soubor zvláštního formátu, který lze vytisknout na
libovolný dokument jako vrstvy.
Spooling pevn.
disku
Když je nastaveno na Zap, ukládá dokumenty na
velkokapacitní paměťové zařízení (HDD) pro síťový
tisk.
Jazyk
Umožňuje nastavit jazyk textu, který se zobrazuje na
displeji ovládacího panelu.
Vychozi rezim
Nastaví výchozí režim zařízení – faxování, kopírování
nebo skenování.
Výchozí formát
papíru
Můžete nastavit výchozí formát papíru, který se bude
používat.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Nast.zarizeni.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Počáteční nastavení.
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni >
Popis
ID pristroje
Nastaví identifikační číslo zařízení, které se vytiskne v
horní části každé stránky odesílaného faxu.
Cislo faxu
Nastaví číslo faxu, které se vytiskne v horní části
každé stránky odesílaného faxu.
Datum a cas
Umožňuje nastavit datum a čas.
Rezim hodin
Umožňuje vybrat formát zobrazení času jako 12 hodin
nebo 24 hodin.
• Jednod. form.: tiskne všechny stránky s použitím
prvního formuláře.
Usporny rezim
Umožňuje nastavit, jak dlouho bude zařízení čekat,
než přejde do úsporného režimu.
Když zařízení po delší dobu neobdrží žádná data,
spotřeba elektrické energie se automaticky sníží.
3. Nabídky s užitečným nastavením
213
Nastavení systému
Položka
Us.rez.skeneru
Popis
Když skener delší dobu nepřijímá data, spotřeba
energie se automaticky sníží.
Prod. syst.
Cas.prodl.ul.
Umožňuje nastavit dobu čekání na tisk poslední
stránky tiskové úlohy, která nekončí příkazem
k vytištění stránky.
Můžete natavit podmínku pro probuzení z úsporného
režimu. Zapněte příslušnou položku.
• Stisknuti tl.: Když stisknete jakékoli tlačítko kromě
tlačítka napájení, zařízení se probudí z úsporného
režimu.
• Skener: Když do podavače dokumentů vložíte
papír, zařízení se probudí z úsporného režimu.
• Tiskarna: Když otevřete nebo zavřete zásobník
papíru, zařízení se probudí z úsporného režimu.
Popis
Určuje, zda zařízení bude či nebude pokračovat
v tisku v případě, že rozpozná papír, který
neodpovídá nastavení.
Umožňuje nastavit, jak dlouho bude skener v zařízení
čekat, než přejde do úsporného režimu.
Umožňuje nastavit čas, po který si zařízení pamatuje
naposledy použité nastavení kopírování. Po uplynutí
tohoto času zařízení obnoví výchozí nastavení
kopírování.
Ud. probuzeni
Položka
Auto pokrac.
• Vyp: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zařízení bude čekat, dokud nevložíte správný
papír.
• Zap: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zobrazí se chybová zpráva. Zařízení počká
přibližně 30 sekund, potom se zpráva automaticky
odstraní a tisk bude pokračovat.
• Kor.nadm.vys.
• Úprava
nadmořské
výšky
Optimalizuje kvalitu tisku podle nadmořské výška
zařízení.
Navrat voziku
Umožňuje přidat na každý řádek návrat vozíku, což je
užitečné pro uživatele systémů Unix nebo DOS.
Verze fimwaru
Zobrazí verzi firmwaru produktu.
Automatické
dokončení
Nabízí možnosti při psaní e-mailové adresy nebo
faxového čísla. To vám umožňuje najít a vybrat údaje,
aniž byste je museli plně vypsat.
3. Nabídky s užitečným nastavením
214
Nastavení systému
Položka
• Retez. zasob.
• Spínač
autom.zásob.
Popis
Určuje, zda zařízení bude či nebude pokračovat
v tisku v případě, že rozpozná papír, který
neodpovídá nastavení. Pokud je například v
zásobníku 1 i v zásobníku 2 vložen papír stejného
formátu, bude zařízení poté, co dojde papír
v zásobníku 1, automaticky tisknout ze zásobníku 2.
Tato možnost se nezobrazí, pokud jste
v ovladači tiskárny vybrali v části Zdroj papíru
možnost Automaticky.
Nahraz. papiru
Náhrada papíru
Položka
Vícenásobný
zásobník
Popis
• Režim: Umožňuje vybrat režim vícenásobného
zásobníku, který chcete používat.
• Výchozí zásobník: Umožňuje vybrat zásobník,
který se má používat jako výchozí.
Výchozí zdroj
Umožňuje nastavit zásobník, který se má používat
jako výchozí.
Adresář
Umožňuje zobrazit nebo vytisknout telefonní seznam
nebo seznam e-mailových adres.
Automaticky nahradí formát papíru ovladače tiskárny,
aby se předešlo záměně formátu papíru Letter a A4.
Pokud se například v zásobníku nachází papír
formátu A4, ale v ovladači tiskárny je nastaven formát
papíru Letter, zařízení tiskne na papír formátu A4 a
naopak.
Nesp.form.papíru
Určuje, zda má nebo nemá ignorovat chyba
nesprávného typu papíru. Když vyberete Vyp,
zařízení nepřestane tisknout ani při nesprávném typu
papíru.
VytisPrStr
Tiskárna podle dat z počítače zjišťuje, zda je stránka
prázdná. Můžete nastavit, zda se má prázdná stránka
vytisknout nebo přeskočit.
3. Nabídky s užitečným nastavením
215
Nastavení systému
Položka
Popis
• Vycist. valec: Vyčistí válec OPC v kazetě
vytištěním jednoho listu.
Položka
Tichý režim
• Vycist.fixaci: Vyčistí fixační jednotku vytištěním
jednoho listu.
Udrzba
• Vychozi rezim: Touto volbou zapnete nebo
vypnete ekologický režim.
Ek. nast.
• Vystr.doch.ton: Pokud dojde toner v kazetě,
zobrazí se zpráva informující uživatele o nutnosti
vyměnit kazetu s tonerem. Můžete se rozhodnout,
zda chcete tuto zprávu zobrazovat či nikoli.
• Stohování pap.: Používáte-li zařízení ve vlhkém
prostoru nebo používáte vlhká tisková média
způsobená vysokou vlhkostí vzduchu, výtisky na
výstupním zásobníku mohou být zvlněné a nemusí
se správně stohovat. V tomto případě můžete
zařízení nastavit tak, aby používalo tuto funkci pro
pevné stohování výtisků. Avšak použitím této
funkce se rychlost tisku zpomalí.
Import-nastav.
Importuje do zařízení data uložená v paměti USB.
Export-nastav.
Exportuje data uložená v zařízení do paměti USB.
Uspora toneru
Používání tohoto režimu prodlužuje životnost kazety
s tonerem a snižuje náklady na tisk proti normálnímu
režimu, ale snižuje kvalitu tisku.
Zapnutím této nabídky lze omezit hluk při tisku. Může
ovšem dojít ke zhoršení rychlosti a kvality tisku.
Umožňuje šetřit tiskové zdroje a aktivuje ekologicky
šetrný tisk.
• Odstr.hlaseni: Tato volba se zobrazí, pouze když
je kazeta s tonerem prázdná.
• Info-spot.mat.: Umožňuje zkontrolovat počet
vytištěných stránek a množství toneru zbývajícího
v kazetě.
Popis
V pohotovosti (Vyn. zapn.): Zapíná
ekologický režim s heslem. Pokud chce
uživatel ekologický režim zapnout nebo
vypnout, musí zadat heslo.
• Vybrat sablonu (Zvolit tepl.): Umožňuje vybrat
šablonu ekologického režimu v programu
SyncThru™ Web Service.
Zrus. nastav.
Obnoví výchozí tovární nastavení zařízení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
216
Nastavení systému
9
10
Nastavení papíru
Zvuk/hlasitost
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
papiru.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Nastavení papíru.
Položka
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
(Menu) > Syst.nastaveni > Nast.
Popis
Format papiru
Podle vašich požadavků nastavuje formát papíru na
formát A4, Letter nebo jiné formáty.
Typ papiru
Vybírá typ papíru pro každý zásobník.
Zdroj papiru
Vybírá, ze kterého zásobníku se má použít papír.
Okraj
Nastavuje okraje dokumentu.
Potvrzení
zásobníku
Aktivuje výzvu k potvrzení zásobníku. Pokud otevřete
a zavřete zásobník, zobrazí se okno s dotazem, zda
chcete nastavit formát a typ papíru pro právě otevřený
zásobník.
•
Na ovládacím panelu stiskněte
hlasitost.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Počáteční nastavení > Zvuk/Hlasitost.
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni > Zvuk/
Popis
Zvuk klaves
Zapíná a vypíná tón tlačítka. Je-li tato volba zapnutá,
ozve se při každém stisknutí tlačítka tón.
Zvuk. sign.
Zapíná a vypíná výstražný tón. Pokud je tato možnost
zapnutá, ozve se při chybě nebo ukončení faxové
komunikace zvuková signalizace.
3. Nabídky s užitečným nastavením
217
Nastavení systému
11
Položka
Popis
Zpráva
Zapnutím nebo vypnutím této volby můžete nastavit,
zda mají být z reproduktoru slyšet tóny telefonní linky,
jako například vytáčecí nebo faxový tón. Je-li tato
volba nastavena na Kom., je reproduktor zapnutý,
dokud vzdálené zařízení neodpoví.
Reproduktor
Hlasitost nastavíte pomocí možnosti On Hook
Dial. Hlasitost reproduktoru můžete nastavit
pouze v případě, že je přístroj připojen k
telefonní lince.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Zobrazit.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Protokoly.
a Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(fax).
b Stiskněte tlačítko On Hook Dial. Z
reproduktoru uslyšíte oznamovací tón.
c Pomocí šipek nastavte požadovanou
hlasitost.
d Stisknutím tlačítka On Hook Dial uložíte
provedené změny a vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Vyzvaneni
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
nastavuje hlasitost vyzvánění. Pro hlasitost vyzvánění
můžete vybírat mezi možnostmi vypnuto, nízká,
střední a vysoká úroveň.
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni >
Popis
Struktura menu
Vytiskne strukturu nabídek, která znázorňuje
rozvržení a aktuální nastavení zařízení.
Vse-protokoly
Vytiskne všechny druhy protokolů, které toto
zařízení poskytuje.
Konfigurace
Vytiskne protokol o celkové konfiguraci
zařízení.
• Info-spot.mat.
• Inf. o spotř. mat.
Vytiskne stránku s informacemi o spotřebním
materiálu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
218
Nastavení systému
Položka
Adresar
Zkusebni str.
Odeslany fax
Fax odeslán
Prijaty fax
E-mail odeslán
• Napl.ulohy
Popis
Vytiskne všechny e-mailové adresy, které
jsou aktuálně uloženy v paměti zařízení.
Vytiskne zkušební stránku, abyste zjistili, zda
zařízení tiskne správně.
Vytiskne protokol o přenosu, který obsahuje
faxové číslo, počet stránek, dobu trvání úlohy,
režim komunikace a výsledky komunikace
faxové úlohy. Zařízení je možné nastavit tak,
aby po dokončení každé úlohy vytisklo
protokol s potvrzením přenosu.
Vytiskne informace o posledních odeslaných
faxech.
Vytiskne informace o posledních přijatých
faxech.
Vytiskne informace o posledních odeslaných
e-mailech.
• Odfaxovat
naplánované úlohy
Vytiskne seznam dokumentů, které jsou
aktuálně uloženy pro zpožděné faxování,
spolu s dobou zahájení a typem jednotlivých
operací.
Odpadni fax
Vytiskne faxová čísla označená jako
nežádoucí.
• Sit. konf.
• Síťová konfigurace
Položka
• Uziv.opravneni
• Autorizace lokálního
uživatele
Popis
Vytiskne oprávněné uživatele, kteří smějí
používat funkci e-mailu.
Pismo PCL
Vytiskne seznam písem PCL.
• Pismo PS
Vytiskne seznam písem PS/PS3.
• Sezn.pis. PS3
Pismo EPSON
Vytiskne seznam písem EPSON.
Pismo KSC5843
Vytiskne seznam písem KSC5843.
Pismo KSC5895
Vytiskne seznam písem KSC5895.
Sezn.pis. KSSM
Vytiskne seznam písem KSSM.
• Aut. sit. uz.
Vytiskne uživatele, kteří se přihlásili k
doméně, včetně jejich identifikačních čísel.
• Autorizace síťového
uživatele
Pocit. vyuziti
Vytiskne stránku s informacemi o používání.
Stránka s informacemi o používání zařízení
obsahuje celkový počet vytištěných stran.
Moznosti faxu
Vytiskne informace o faxových protokolech.
• Ulozená úloha
Vytiskne úlohy, které jsou aktuálně uloženy v
rozšiřující paměti nebo ve velkokapacitním
paměťovém zařízení (HDD).
• Uložené úlohy
Vytiskne informace o síťovém připojení a
konfiguraci zařízení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
219
Nastavení systému
Položka
• Dokonč.úloha
Popis
Vytiskne seznam dokončených úloh.
• Dokončené úlohy
Zpráva o připojování
Položka
Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když je
v programu SyncThru™ Web Admin Service
povoleno Účtování úlohy. Můžete vytisknout
zprávu o počtu výtisků každého uživatele.
Odstr.hlaseni
Tato volba se zobrazí, když je kazeta s tonerem
prázdná. Zprávu o prázdné kazetě můžete odstranit.
Ignor.toner
Zařízení můžete nastavit tak, aby zprávu o prázdném
toneru ignorovalo a pokračovalo v tisku s výjimkou
příchozích faxů.
Ziv.spot.mat.
Zobrazí indikátory životnosti spotřebního materiálu
(viz „Sledování životnosti spotřebního materiálu“ na
straně 80).
Vystr.doch.ton
Nastavuje úrovně, na nichž se má zobrazit
upozornění na nedostatek toneru nebo prázdný toner
(viz „Nastavení upozornění na nedostatek toneru“ na
straně 81).
12
Údržba
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
• Vyrobni c.
Zobrazí výrobní číslo zařízení. Toto číslo potřebujete
při žádosti o servis nebo při registraci uživatele na
webu společnosti Samsung.
Stohování pap.
Aktivuje funkci automatického propojení zásobníků.
Když není jeden zásobník k dispozici kvůli tomu, že
došel papír nebo je založen nesprávný papír, tato
volba umožní tiskárně podat papír z jiného
dostupného zásobníku.
Barevny papir
Umožňuje upravit nastavení barvy, jako je úroveň
kontrastu, registrace barev, sytost barev atd.
• Vyrobni cislo
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Udrzba.
(Menu) > Syst.nastaveni >
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Počáteční nastavení.
Popis
3. Nabídky s užitečným nastavením
220
Nastavení systému
Položka
Disk RAM
Popis
Nastavuje část disku RAM jako oblast pro ukládání
úloh. Při používání oblasti pro ukládání se aktivuje
nabídka pro správu úlohy (viz „Správa úloh“ na straně
222). To umožní odesílání dat z počítače do tiskové
fronty disku RAM.
Položka
Nastavení tiskárny
Změní všechny možnosti tiskárny na výchozí
tovární hodnoty.
Nastavení papíru
Změní všechny možnosti papíru na výchozí
tovární hodnoty.
• Nastaveni faxu
• Výchozí fax
13
Zrušení nastavení
• Nast.-kopir.
• Výchozí kopírování
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
•
Na ovládacím panelu stiskněte
nastav..
Popis
• Nast. skeneru
• Výchozí skenování
Změní všechny možnosti faxu na výchozí
tovární hodnoty.
Změní všechny možnosti kopírování na výchozí
tovární hodnoty.
Změní všechny možnosti skenování na výchozí
tovární hodnoty.
Syst.nastaveni
Změní všechny možnosti systému na výchozí
tovární hodnoty.
Nastaveni site
Změní všechny možnosti sítě na výchozí
tovární hodnoty. (Je nutné restartování)
Adresar
Vymaže všechny e-mailové adresy uložené v
paměti.
• Fax odeslán
Zruší všechny záznamy o odeslaných faxech.
(Menu) > Syst.nastaveni > Zrus.
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Volby obnovení.
• Protokol odeslání
Položka
Vse-nastaveni
Popis
Vymaže všechna data uložená v paměti a
veškerá nastavení vrátí na výchozí tovární
hodnoty.
E-mail odeslán
Zruší všechny záznamy o odeslaných emailech.
3. Nabídky s užitečným nastavením
221
Nastavení systému
Položka
Popis
• Fax přijat
Položka
Zruší všechny záznamy o přijatých faxech.
Politika souboru
• Protokol přij.faxů
• Protokol přijatých
Popis
Pokud se v paměti vyskytuje soubor se stejným
názvem, jaký jste zadali pro nový soubor, můžete
přejmenovat nový soubor nebo přepsat stávající.
15
14
Přepsání obrazu
Správa úloh
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
•
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
uloh.
Položka
Na ovládacím panelu stiskněte
obrazku.
(Menu) > Syst.nastaveni > Prepis
(Menu) > Syst.nastaveni > Sprava
Položka
Popis
Aktivní úloha
Zobrazuje seznam tiskových úloh, které čekají na
vytištění.
Ulozit úlohu
Zobrazuje seznam tiskových úloh, které jsou uloženy
na disku.
Rucni
Popis
Můžete přepsat vestavěnou paměť USB, abyste
vymazali všechna data, která jsou v ní uložena.
3. Nabídky s užitečným nastavením
222
Nastavení systému
16
17
Nastavení USB
Nastavení emulace
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
•
Na dotykovém displeji stiskněte USB.
Možnost
Tisk od
Sken.do USB
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
•
Popis
Na ovládacím panelu stiskněte
Položka
(Menu) > Nastav. tisku > Emulace.
Popis
Zobrazí seznam souborů z Navigace souboru.
Vyberte soubor, který se má vytisknout.
Typ emulace
Jazyk zařízení určuje způsob komunikace počítače se
zařízením.
Nastaví cílové místo skenování na USB. Originály
můžete naskenovat a obraz uložit do zařízení USB.
Nastaveni
Určuje podrobné nastavení pro vybraný typ emulace.
Správa souboru
Zobrazí seznam souborů z Navigace souboru.
Vyberte soubor, který se má odstranit. Můžete
zformátovat zařízení USB.
Zobrazit místo
Zobrazí zbývající místo.
3. Nabídky s užitečným nastavením
223
Nastavení systému
18
19
Nastavení e-mailu
Nastavení adresáře
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
•
Na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení >
Nastavení e-mailu.
Možnost
•
Popis
Server SMTP
Umožňuje nastavit konfiguraci serveru SMTP.
Odeslat odesílateli
Nastaví, odeslání e-mailové vám, abyste si ji
mohli zálohovat nebo použít jako upomínku.
Výchozí komu Adresa
Nastaví cílovou adresu e-mailové zprávy jako
výchozí.
Výchozí od koho
Nastaví e-mailovou adresu odesílatele jako
výchozí.
Výchozí předmět
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Nastaví předmět e-mailové zprávy jako výchozí.
Na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení >
Adresář.
Možnost
Popis
Tel. seznam
Umožňuje přidávat, zobrazovat, tisknout nebo
odstraňovat telefonní seznam. Rovněž můžete
vytvořit skupinu.
E-mail
Umožňuje přidávat, zobrazovat, tisknout nebo
odstraňovat seznam e-mailů. Rovněž můžete vytvořit
skupinu.
20
Nastavení Schránky s dokumenty
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
3. Nabídky s užitečným nastavením
224
Nastavení systému
Funkce schr. s dok.
21
Nastavení sítě
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Funkce schr. s dok..
Možnost
Pridat ze sken.
Úkol ze schránky
(Menu) > Dokum. schranka >
Popis
Uloží naskenované dokumenty do schránky. Uložený
soubor získá automaticky název ve formátu
„rokměsícdenhodinaminutasekunda“.
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Vytiskne dokument ze schránky.
•
Nebo na dotykovém displeji stiskněte Nastavení > Nastavení zařízení
> Nastavení síte.
Nastav. schr. s dok.
•
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Na ovládacím panelu stiskněte
Nastav. schr. s dok..
Možnost
Popis
Pridat ze sken.
Nastaví výchozí možnosti ukládání dokumentů do
schránky.
Úkol ze schránky
Nastaví výchozí možnosti tisku dokumentů ze
schránky.
Popis
Umožňuje vybrat příslušný protokol a nakonfigurovat
parametry pro použití síťového prostředí.
(Menu) > Dokum. schranka >
TCP/IP (IPv4)
Možnost
(Menu) > Sit.
Existuje spousta parametrů, které lze nastavit.
Pokud si nejste jisti, ponechejte nastavení tak,
jak je, nebo kontaktujte správce sítě.
TCP/IP (IPv6)
Tuto možnost vyberte pro použití síťového prostředí
prostřednictvím IPv6 (viz „Konfigurace IPv6“ na straně
160).
Rychl.Ethernet
Nakonfigurujte rychlost síťového přenosu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
225
Nastavení systému
Možnost
Popis
802.1x
Můžete zvolit typ ověření uživatele pro síťovou
komunikaci. Podrobnější informace získáte od
správce sítě.
Bezdratovy
Tuto možnost vyberte pro použití bezdrátové sítě.
Zrus. nastav.
Vrátí síťová nastavení na výchozí hodnoty. (Je nutné
restartování)
• Sit. konf.
Tento seznam obsahuje informace o síťovém
• Konfigurace sítě připojení a konfiguraci zařízení.
Sit. aktivovat
Můžete nastavit, zda se má používat síť Ethernet.
Http aktivovat
Můžete nastavit, zda se má používat program
SyncThru™ Web Service.
3. Nabídky s užitečným nastavením
226
Nastavení správce
Položka
Popis
Umožňuje nastavit heslo pro přístup do nabídky Nast.
Ochrana heslem administrátora. Chcete-li využít tuto možnost, vyberte
volbu Zap a zadejte heslo.
Zmenit heslo
Změní heslo zařízení pro přístup do nabídky Nast.
administrátora.
• Vyčistit fixaci: Vyčistí fixační jednotku vytištěním
jednoho listu. Na vytištěném listu budou zbytky
toneru.
• Odstr.prázd.hláš.: Zabrání zobrazování zprávy
Výstr.docház.ton. na displeji.
• Inf.o spotř.mat.: Umožňuje zkontrolovat počet
vytištěných stránek a množství toneru zbývajícího v
kazetě.
Údržba
• Výstr.docház.ton.: Pokud dojde toner v kazetě,
zobrazí se zpráva informující uživatele o nutnosti
vyměnit kazetu s tonerem. Můžete se rozhodnout, zda
chcete tuto zprávu zobrazovat či nikoli.
• Disk RAM: Povoluje nebo zakazuje, aby se disk RAM
používal k řízení úloh. V závislosti na velikosti
nainstalované rozšiřující paměti můžete nastavit
velikost disku RAM v rozmezí 32 až 64 MB. Tato
možnost se nezobrazí, pokud jste nainstalovali
velkokapacitní paměťové zařízení (HDD).
3. Nabídky s užitečným nastavením
227
Vlastní nastavení
Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalována webová
aplikace XOA (eXtensible Open Architecture). Chcete-li tuto nabídku
používat, obraťte se na správce.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Vlastni.
3. Nabídky s užitečným nastavením
228
4. Zvláštní funkce
Tato kapitola obsahuje informace o zvláštních funkcích kopírování, skenování, faxování a tisku.
• Nastavení nadmořské výšky
230
• Uložení e-mailové adresy
231
• Zadávání různých znaků
233
• Vytvoření adresáře pro fax
234
• Registrace oprávněných uživatelů
238
• Funkce tisku
239
• Funkce skenování
255
• Funkce faxu
266
• Použití funkcí sdílené složky
277
• Používání funkcí paměti / pevného disku
278
• Postupy popsané v této kapitole jsou většinou založeny na operačním systému
Windows 7.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout
tlačítko OK.
Nastavení nadmořské výšky
Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je dán výškou zařízení nad
hladinou moře. Následující informace vám pomohou nastavit zařízení na
nejlepší kvalitu tisku.
Než nastavíte hodnotu nadmořské výšky, zjistěte nadmořskou výšku místa,
kde se nacházíte.
• Pokud je vaše zařízení připojeno k síti, můžete nastavit nadmořskou
výšku pomocí služby SyncThru™ Web Service (viz „Používání
upozornění služby SyncThru™ Web Service“ na straně 283).
• Výšku lze rovněž nastavit pomocí možnosti Syst.nastaveni na
displeji zařízení (viz „Základní nastavení zařízení“ na straně 39).
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Vysoký 3
Vysoký 2
Vysoký 1
Normální
Můžete nastavit hodnotu nadmořské výšky v části Nastavení zařízení v
programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v programu
Printer Settings Utility.
•
Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz „Nastavení
zařízení“ na straně 289.
•
Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace Smart
Panel“ na straně 292.
4. Zvláštní funkce
230
Uložení e-mailové adresy
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Můžete vytvořit adresář s často používanými e-mailovými adresami pomocí
serveru SyncThru™ Web Service a potom snadno a rychle zadat e-mailové
adresy zadáním čísel k nim přirazených v adresáři.
Potřebujete-li nastavit informace o serveru SMB nebo FTP, zkontrolujte
server SMB nebo FTP a nastavte informace.
6
7
Klepněte na Apply.
8
Vyberte číslo Speed No. a zadejte název Group Name.
1
Uložení v zařízení
Jednotlivé adresy lze snadno přidat zaškrtnutím možnosti Yes u
položky Add individual(s) after this group is created.
Chcete-li naskenovat obrázek a poslat jej jako přílohu e-mailu, musíte
nastavit e-mailovou adresu pomocí služby SyncThru™ Web Service.
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service (viz „Používání
upozornění služby SyncThru™ Web Service“ na straně 283).
2
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
3
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
4
5
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Pokud vytváříte skupinu, klepněte na možnost Address Book > Email Group > Add Group.
9
Klepněte na Apply.
Klepněte na možnost Address Book > Individual > Add.
Vyberte Speed No. a zadejte e-mailovou adresu a faxové číslo.
4. Zvláštní funkce
231
Uložení e-mailové adresy
2
Vyhledávání e-mailové adresy
Postupné prohledávání paměti
1
Na ovládacím panelu stiskněte
(skenovat) >
(Address
Book) > Najit+poslat > vyberte skupinu adres > Vse.
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Adresář > E-mail > Zobrazit seznam >
Jednotlivec nebo Skupina.
2
Procházejte celou pamětí v numerickém pořadí a vyberte jméno a
adresu, které chcete.
Prohledávání podle prvního písmene
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
3
4
Vložte několik prvních písmen požadovaného jména.
Na ovládacím panelu stiskněte
> vyberte skupinu adres > ID.
(skenovat).
(Address Book) > Najit+poslat
Pomocí šipek zobrazte požadované jméno a číslo.
4. Zvláštní funkce
232
Zadávání různých znaků
Při provádění nejrůznějších úkolů bude třeba zadávat jména a čísla.
Například při nastavování zařízení zadáváte své jméno, název společnosti
a faxové číslo. Při ukládání faxových čísel nebo adres elektronické pošty do
paměti můžete také vkládat odpovídající jména.
Přiřazená čísla, písmena nebo znaky
Klávesa
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
• Mezeru můžete zadat dvojitým stisknutím tlačítka 1.
0
&+-,0
• Chcete-li odstranit poslední číslici nebo znak, stiskněte tlačítko se
šipkou doleva/doprava nebo nahoru/dolů.
*
*%_~!#$()[]
3
Zadávání alfanumerických znaků
Stiskněte opakovaně příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí
správné písmeno. Pokud chcete například zadat písmeno O, stiskněte
tlačítko 6 označené MNO. S každým stisknutím tlačítka 6 se na displeji
zobrazí jiné písmeno: M, N, O, m, n, o a nakonec číslice 6. Nalezení
písmena, které chcete zadat, viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 233.
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového ověření)
#
#=|?":{}<>;
4
Písmena a tlačítka na klávesnici
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového ověření)
• Sady speciálních znaků se mohou od vašeho zařízení lišit v
závislosti na doplňcích a modelu.
• V závislosti na úloze, kterou provádíte, se nemusejí některé z
následujících klávesových symbolů zobrazit.
4. Zvláštní funkce
233
Vytvoření adresáře pro fax
Můžete vytvořit jednotlačítkové volby s často používanými faxovými čísly
pomocí služby SyncThru™ Web Service a potom snadno a rychle zadávat
faxová čísla zadáním čísel k nim přirazených v adresáři.
6
Používání čísel rychlé volby
Pokud jste během odesílání faxu vyzváni k zadání čísla, zadejte číslo rychlé
volby, kterému je přiřazeno příslušné faxové číslo.
5
Uložení čísla rychlé volby
1
(Address Book) >
• V případě jednomístného (0-9) čísla rychlé volby stiskněte a podržte
odpovídající tlačítko na numerické klávesnici po dobu alespoň 2
sekund.
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Adresář > Tel. seznam > Zobrazit seznam >
• V případě dvoumístného nebo trojmístného čísla rychlé volby
stiskněte tlačítko pro první číslici a potom podržte stisknuté tlačítko
pro poslední číslici po dobu alespoň 2 sekund.
Na ovládacím panelu vyberte
Novy a upravit > Rychla volba.
Jednotlivec >
(fax) >
(možnosti) > Pridat.
• Adresář můžete vytisknout vybráním volby
2
Zadejte číslo rychlé volby a stiskněte tlačítko OK.
(fax) >
(Address Book) > Tisk.
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
3
4
5
(Back).
Zadejte požadované jméno a stiskněte tlačítko OK.
Zadejte požadované číslo faxu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
234
Vytvoření adresáře pro fax
2
7
Úpravy čísel rychlé volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
Novy a upravit > Rychla volba.
(fax) >
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
(Back).
(Address Book) >
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Adresář > Tel. seznam > Zobrazit seznam >
Jednotlivec.
2
Zadejte číslo rychlé volby, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko
OK.
3
4
5
Změňte jméno a stiskněte tlačítko OK.
Změňte faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
8
Zadejte číslo skupinové volby a stiskněte tlačítko OK.
3
Hledejte zadáním několika prvních písmen názvu požadované
rychlé volby, kterou chcete vložit do skupiny.
4
5
6
7
Vyberte požadované jméno a číslo a stiskněte tlačítko OK.
8
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Vyberte možnost Ano, když se zobrazí dotaz Pridat?.
Opakováním kroku 3 zadáte do skupiny další čísla rychlé volby.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí dotaz Dalsi c.?, a
stiskněte tlačítko OK.
Uložení čísla skupinové volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
Novy a upravit > Skup. volba.
(fax) >
(Address Book) >
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Adresář > Tel. seznam > Zobrazit seznam >
Skupina >
(možnosti) > Pridat.
4. Zvláštní funkce
235
Vytvoření adresáře pro fax
9
10
Úprava čísel skupinové volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
Novy a upravit > Skup. volba.
(fax) >
Vyhledání záznamu v adresáři
(Address Book) >
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Adresář > Tel. seznam > Zobrazit seznam >
Skupina.
2
Zadejte číslo skupinové volby, které chcete upravit, a stiskněte
tlačítko OK.
3
Vložte nové číslo rychlé volby, které chcete přidat a stiskněte tlačítko
OK, pak se zobrazí dotaz Pridat?.
Čísla v paměti lze hledat dvěma způsoby. Buď můžete prohledávat
postupně od A do Z, nebo můžete zadat první písmena jména přiřazeného
k číslu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(fax) >
(Address Book) >
Vyhled.+vytoc. > Rychla volba nebo Skup. volba.
2
3
Zadejte Vse nebo ID a stiskněte OK.
Zadejte číslo rychlé volby uložené ve skupině a stiskněte tlačítko
OK, zobrazí se dotaz Odstranit?.
4
5
6
7
Číslo přidáte nebo odstraníte stisknutím tlačítka OK.
Stiskněte jméno a číslo nebo klávesu označenou písmenem, které
chcete hledat.
Pokud například chcete vyhledat název MOBIL, stiskněte tlačítko 6
označené písmeny MNO.
4
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Další čísla můžete přidat nebo odstranit opakováním kroku 3.
Po zobrazení dotazu Dalsi c.? vyberte Ne a stiskněte OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
236
Vytvoření adresáře pro fax
11
Tisk adresáře
Nastavení volby
seznamu.
(Address Book) můžete zkontrolovat vytištěním
1
Na ovládacím panelu vyberte
Tisk.
2
Stiskněte tlačítko OK.
(fax) >
(Address Book) >
Zařízení zahájí tisk.
4. Zvláštní funkce
237
Registrace oprávněných uživatelů
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Pokud jste připojili tiskárnu k síti a nastavili správně parametry sítě, můžete
skenovat a zasílat obrazy po celé síti. Chcete-li naskenované obrázky
posílat bezpečně e-mailem nebo přes síťový server, musíte zaregistrovat
informace o účtech autorizovaných uživatelů na vašem zařízení
prostřednictvím služby SyncThru™ Web Service.
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service (viz „Používání
upozornění služby SyncThru™ Web Service“ na straně 283).
2
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
3
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
Klepněte na možnost Security > User Access Control >
Authentication.
5
Zvolte položku Local Authentication v části Authentication
Method a klepněte na tlačítko Apply.
6
V okně pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.
7
8
Klepněte na tlačítko User Profile > Add.
Zadejte položky User Name, Login ID, Password, Confirm
Password, E-mail Address a Fax Number.
Jednotlivé adresy lze snadno přidat zaškrtnutím možnosti Yes u
položky Add individual(s) after this group is created.
9
Klepněte na Apply.
4. Zvláštní funkce
238
Funkce tisku
• Informace o základních tiskových funkcích naleznete v Základní
příručka (viz „Základní funkce tisku“ na straně 54).
Jestliže si přejete změnit nastavení pro každou tiskovou úlohu,
proveďte změnu v okně Předvolby tisku.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
13
Nastavení zařízení jako výchozího zařízení
12
Změna výchozího nastavení tisku
1
2
3
4
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Zařízení a tiskárny.
Pravým tlačítkem klepněte na zařízení.
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Zařízení a tiskárny.
Vyberte své zařízení.
Klepněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Nastavit
jako výchozí tiskárnu.
Vyberte Předvolby tisku.
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
5
6
1
2
3
4
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
Změňte nastavení na jednotlivých kartách.
Klepněte na tlačítko OK.
4. Zvláštní funkce
239
Funkce tisku
14
Použití pokročilých tiskových funkcí
1
Zaškrtněte políčko Tisk do souboru v okně Tisk.
2
3
Klepněte na tlačítko Tisk.
Ovladač tiskárny XPS: používá se k tisku souborů ve formátu XPS.
• Viz „Funkce podle modelů“ na straně 7.
• Ovladač tiskárny XPS lze nainstalovat pouze v systému operačním
systému Windows Vista nebo vyšším.
• Pokud se úloha XPS nevytiskne z důvodu nedostatku paměti
v tiskárně, nainstalujte rozšiřující paměť.
• Pro modely, u kterých je na disku CD-ROM k dispozici ovladač XPS:
- Ovladač tiskárny XPS můžete nainstalovat, když vložíte disk CD
se softwarem do jednotky CD-ROM. Po zobrazení instalačního
okna vyberte Pokročilá instalace > Vlastní instalace. Ovladač
tiskárny XPS lze vybrat v okně Zvolte software a obslužné
programy k instalaci.
• Pro modely, u kterých je ovladač XPS k dispozici na stránkách
společnosti Samsung, přejděte na adresu www.samsung.com >
najděte svůj produkt > Podpora nebo ke stažení.
Zadejte cílovou cestu a název souboru a klepněte na tlačítko OK.
Například c:\Temp\název souboru.
Tisk do souboru (PRN)
Někdy budete potřebovat uložit tištěná data jako soubor.
Pokud zadáte pouze název souboru, soubor se automaticky uloží do
složky Dokumenty, Dokumenty a nastavení nebo Uživatelé. Složka
pro uložení se může lišit v závislosti na operačním systému nebo
aplikaci, kterou používáte.
4. Zvláštní funkce
240
Funkce tisku
Vysvětlení zvláštních tiskových funkcí
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Chcete-li využít možnosti, kterými je ovladač tiskárny vybaven, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby v okně aplikace Tisk pro změnu nastavení
tisku. Název zařízení v okně vlastností zařízení se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
• Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
informace (viz „Použití nápovědy“ na straně 57).
Položka
Několik stránek na
list
nebo stiskněte klávesu F1 na klávesnici a klepněte na položku, o které chcete získat
Popis
Umožňuje vybrat počet stránek, které chcete vytisknout na jeden list papíru. Při tisku více stránek na jeden list papíru se stránky zmenší
a budou umístěny na papír v pořadí, které zadáte. Na jeden list můžete vytisknout až 16 stránek.
4. Zvláštní funkce
241
Funkce tisku
Položka
Tisk plakátu
Popis
Umožní vytisknout jednostránkový dokument na 4 (Plakát 2x2), 9 (Plakát 3x3) nebo 16 (Plakát 4x4) listů papíru a jejich vzájemným
složením pak vytvořit jeden dokument velikost plakátu.
Vyberte hodnotu Překrytí plakátu. Hodnotu Překrytí plakátu zadejte v milimetrech nebo palcích výběrem přepínače v pravém horním
rohu karty Základní. Bude tak jednodušší slepit stránky k sobě.
Vytiskne dokumenty po obou stranách listu papíru a uspořádá stránky tak, aby přeložením vytištěného papíru vznikla brožura.
Tisk brožurya
• Chcete-li tisknout brožuru, musíte tisknout na média formátů Letter, Legal, A4, US Folio nebo Oficio.
8
9
• Možnost Tisk brožury není dostupná u všech formátů papíru. Vyberte dostupný Formát papíru na kartě Papír, abyste viděli,
které formáty papíru jsou k dispozici.
• Vyberete-li nepodporovaný formát papíru, bude tato volba automaticky zrušena. Vyberte pouze dostupný papír (papír bez
značky
nebo ).
• Oboustranný tisk
Umožňuje tisknout na obě strany listu papíru (duplexní tisk). Před tiskem rozhodněte, jak má být dokument orientován.
• Oboustranný tisk
(ruční)a
• Tato funkce je dostupná pro formáty papíru Letter, Legal, A4, US Folio nebo Oficio.
• Pokud zařízení neobsahuje duplexní jednotku, je třeba dokončit tiskovou úlohu ručně. Zařízení vytiskne nejdříve každou
druhou stránku dokumentu. Poté se v počítači zobrazí zpráva.
• Funkce Vynechat prázdné strany nefunguje, když vyberete možnost duplex.
4. Zvláštní funkce
242
Funkce tisku
Položka
Popis
• Oboustranný tisk
• Výchozí nastavení tiskárny: Po výběru této možnosti se nastavení funkce určí podle nastavení na ovládacím panelu zařízení. Tato
možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny PCL/XPS.
• Oboustranný tisk
(ruční)a
• Žádný: Vypíná tuto funkci.
• Dlouhý okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při knižní vazbě.
• Krátký okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé u kalendářů.
• Obrácený oboustranný tisk: Výběrem této možnosti obrátíte pořadí tisku při oboustranném tisku. Tato možnost není k dispozici,
když používáte Oboustranný tisk (ruční).
Možnosti papíru
Umožňuje změnit velikost dokumentu můžete změnit tak, aby se dokument na stránce vytiskl menší nebo větší, zadáním počtu procent,
o které se má dokument zvětšit nebo zmenšit.
Vodoznak
Volba Vodoznak umožňuje vytisknout text přes stávající dokument. Můžete například vytisknout velký šedý nápis „DRAFT“ nebo
„CONFIDENTIAL“ diagonálně přes první stranu nebo všechny strany dokumentu.
4. Zvláštní funkce
243
Funkce tisku
Položka
Vodoznak
(Vytvoření
vodoznaku)
Vodoznak
(Úprava vodoznaku)
Vodoznak
(Odstranění
vodoznaku)
Popis
a Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
b Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
c Do pole Text vodoznaku zadejte text vodoznaku.
Text může mít až 256 znaků. Text se zobrazí v okně náhledu.
a
b
c
d
e
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete upravit, a změňte jeho text a nastavení.
Uložte provedené změny klepnutím na tlačítko Aktualizovat.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny PCL/SPL (viz „Software“ na straně 7).
Šablonaa
Šablona je text nebo obrázek uložený na pevném disku počítače jako soubor zvláštního formátu, který lze vytisknout na libovolný
dokument. Šablony často zastupují funkci hlavičkových papírů. Namísto předtištěného hlavičkového papíru můžete vytvořit šablonu
obsahující stejné informace jako hlavičkový papír. Chcete-li potom vytisknout dopis na hlavičkový papír společnosti, není nutné do
zařízení vkládat předtištěný hlavičkový papír. Stačí na dokument vytisknout šablonu hlavičkového papíru.
Chcete-li použít šablonu stránky, musíte vytvořit novou šablonu obsahující logo nebo příslušný obrázek.
• Formát (velikost stránky) dokumentu šablony musí být stejný jako formát dokumentu, který chcete se šablonou vytisknout.
Nevytvářejte šablonu s vodoznakem.
• Rozlišení dokumentu šablony musí být stejné jako rozlišení dokumentu tištěného se šablonou.
4. Zvláštní funkce
244
Funkce tisku
Položka
Šablonaa
(Vytvoření nové
šablony)
Šablonaa
(Použití šablony)
Šablonaa
(Odstranění
šablony)
Popis
a
b
c
d
Dokument lze uložit jako šablonu v okně Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a z rozevíracího seznamu Text vyberte položku Upravit. Zobrazí se okno Úprava šablony.
V okně Úprava šablony klepněte na tlačítko Vytvořit.
V okně Uložit jako zadejte do pole Název úlohy název dlouhý maximálně osm znaků. V případě potřeby vyberte cestu k souboru
(výchozí je C:\Formover).
e Klepněte na tlačítko uložit. V poli Seznam šablon se zobrazí název.
f Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
Soubor se nevytiskne. Namísto toho se uloží na pevný disk počítače.
a Klepněte na kartu Rozšířené.
b V rozevíracím seznamu Text vyberte požadovanou šablonu.
c Nezobrazí-li se šablona, kterou chcete použít, v rozbalovacím seznamu Text, vyberte Upravit... ze seznamu a klepněte na Načíst.
Vyberte soubor se šablonou, kterou chcete použít.
Pokud jste požadovaný soubor se šablonou uložili do externího souboru, můžete ho také načíst po otevření okna Otevřít.
Po vybrání souboru klepněte na tlačítko Otevřít. Soubor se zobrazí v poli Seznam šablon a lze ho použít k tisku. Vyberte šablonu
v poli Seznam šablon.
d V případě potřeby zaškrtněte políčko Při tisku potvrdit šablonu. Pokud toto políčko zaškrtnete, zobrazí se při každém odeslání
dokumentu k tisku okno, ve kterém jste vyzváni k potvrzení tisku šablony na dokument.
Není-li políčko zaškrtnuto a vyberete-li šablonu, vytiskne se šablona s dokumentem automaticky.
e Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
e
f
V okně Printing Preferences klepněte na kartu Rozšířené.
Vyberte možnost Upravit v rozevíracím seznamu Text.
V poli Seznam šablon vyberte šablonu, kterou chcete odstranit.
Klepněte na tlačítko Smazat.
Po zobrazení okna s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk. Nepoužívané šablony můžete odstranit.
4. Zvláštní funkce
245
Funkce tisku
Položka
Popis
• Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste nainstalovali rozšiřující paměť nebo volitelné velkokapacitní paměťové zařízení
(HDD) (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují
k vašemu zařízení.
Print Mode
• Print Mode: Výchozí nastavení režimu Print Mode je Normal, tzn. bez ukládání tisknutého souboru v paměti.
- Normální: Tento režim provede tisk bez uložení dokumentu do volitelné paměti.
- Kontrola: Tento režim je užitečný při tisku více kopií. Nejdříve můžete vytisknout jednu kopii pro kontrolu a později vytisknout
ostatní kopie.
- Důvěrné: Tento režim se používá při tisku důvěrných dokumentů. K zahájení tisku je třeba zadat heslo.
- Uložit: Pokud vyberete toto nastavení, dokument se uloží do velkokapacitního paměťového zařízení (HDD) bez vytištění.
- Uložit a tisknout: Tento režim se používá při současném tisku a ukládání dokumentu.
- Řazení: Tato možnost může být užitečná při práci s velkým objemem dat. Pokud vyberete toto nastavení, tiskárna umístí
dokument do velkokapacitního paměťového zařízení (HDD) a poté jej vytiskne z tiskové fronty velkokapacitního paměťového
zařízení (HDD), čímž sníží zatížení počítače.
- Plán tisku: Toto nastavení slouží k tisku dokumentu v určitém čase.
• User ID: Tato možnost se používá, pokud chcete najít uložený soubor pomocí ovládacího panelu.
• Job Name: Tato možnost se používá, pokud chcete najít uložený soubor pomocí ovládacího panelu.
Tisková data nejprve zašifruje a pak je přednese do zařízení. Tato funkce ochrání tiskové informace, i když dojde k zachycení dat v sítí.
Šifrování úkolů
Funkce Job Encryption je povolena, pouze pokud je nainstalováno velkokapacitní paměťové zařízení (HDD). Velkokapacitní
paměťové zařízení (HDD) se používá k dešifrování tiskových dat (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
a. Tato volba není k dispozici, když používáte ovladač XPS.
4. Zvláštní funkce
246
Funkce tisku
Tisk
15
Používání Nástroj Přímý tisk
Existuje několik způsobů tisku pomocí Nástroj Přímý tisk.
• Nástroj Přímý tisk nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupný (viz „Software“ na straně 7).
1
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
Z nabídky Začátek vyberte položky Programy nebo Všechny
programy > Tiskárny Samsung > Nástroj Přímý tisk > Nástroj
Přímý tisk.
Otevře se okno Nástroj Přímý tisk.
K čemu slouží Nástroj Přímý tisk?
Nástroj Přímý tisk je program, který odesílá soubory ve formátu PDF přímo
do zařízení k vytištění bez nutnosti tento soubor otevřít.
Chcete-li tento nástroj nainstalovat, je nutné při instalaci ovladače tiskárny
vybrat možnost Pokročilá instalace > Vlastní instalace a označit tento
program zaškrtnutím příslušného políčka.
• Ve vašem zařízení by mělo být nainstalováno velkokapacitní
paměťové zařízení, aby bylo možné použít tento program k tisku
dokumentů. (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
2
Vyberte příslušné zařízení z rozevíracího seznamu Vybrat tiskárnu
a klepněte na Procházet.
3
Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a klepněte na tlačítko
Otevřít.
Soubor se přidá do části Vybrat soubory.
4
5
Podle potřeby upravte nastavení zařízení.
Klepněte na tlačítko Tisk. Vybraný soubor formátu PDF bude
odeslán do zařízení.
• Nemůžete tisknout soubory PDF, jejichž tisk je omezen. Deaktivujte
funkci omezení tisku a spusťte tisk znovu.
• Nemůžete tisknout soubory PDF, které jsou chráněny heslem.
Deaktivujte funkci ochrany heslem a spusťte tisk znovu.
• Způsob, jakým byl soubor PDF vytvořen, určuje, zda ho můžete
tisknout pomocí Nástroj Přímý tisk.
• Nástroj Přímý tisk podporuje verze PDF 1.7 a nižší. U vyšších verzí
musíte soubor otevřít, chcete-li jej vytisknout.
4. Zvláštní funkce
247
Funkce tisku
Použití místní nabídky
1
2
3
4
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Zobrazí se okno Nástroj Přímý tisk s přidaným souborem formátu
PDF.
3
Vyberte formát papíru, jeho orientaci, měřítko a další možnosti.
Ujistěte se, že je vybráno vaše zařízení. Klepněte na tlačítko OK.
Vyberte zařízení, které chcete použít.
4
5
6
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Print.
Klepněte pravým tlačítkem na soubor formátu PDF, který budete
tisknout, a vyberte možnost Přímý tisk.
Upravte nastavení zařízení.
Klepněte na tlačítko Tisk. Vybraný soubor formátu PDF bude
odeslán do zařízení.
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Page Setup, v
některých aplikacích na položku Document Setup.
Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
Klepněte na tlačítko Print.
Změna nastavení tiskárny
16
Tisk z počítače Macintosh
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File. Název zařízení v
okně vlastností tiskárny se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
S výjimkou názvu tiskárny jsou prvky okna vlastností tiskárny podobné.
Tisk více stránek na jeden list
Tisk dokumentu
Tisknete-li z počítače Macintosh, je třeba zkontrolovat nastavení ovladače
tiskárny v každé používané aplikaci. Při tisku z počítače Macintosh
postupujte takto:
Můžete vytisknout více stránek na jeden list papíru. Tato funkce vám
umožňuje cenově výhodný tisk stránek konceptu.
4. Zvláštní funkce
248
Funkce tisku
1
2
3
4
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
V rozevíracím seznamu Pages per Sheet vyberte, kolik stránek
chcete tisknout na jeden list papíru.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print.
Zařízení vytiskne zvolený počet stran, který chcete vytisknout na
jeden list papíru.
Tisk na obě strany papíru
1
2
3
4
5
Z aplikace v počítači Macintosh zvolte Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
Vyberte orientaci vazby z možnosti Two-Sided.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print. Zařízení bude nyní tisknout na obě strany
papíru.
Tisknete-li více než dvě kopie, první a druhá kopie se může vytisknout
na stejný list papíru. Jestliže tisknete více než 1 kopii, nepoužívejte tisk
na obě strany.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované (viz „Funkce modelů“
na straně 10).
Před tiskem v duplexním režimu se rozhodněte, na které hraně budete
dokončený dokument vázat. Možnosti vazeb jsou následující:
•
Long-Edge Binding: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při
knižní vazbě.
•
Short-Edge Binding: Tento typ se často používá pro kalendáře.
4. Zvláštní funkce
249
Funkce tisku
Použití nápovědy
Tisk z aplikací
Klepněte na otazník v levém dolním rohu okna a klepněte na téma, o
kterém si přejete zobrazit informace. Poté se zobrazí místní okno s
informací o funkci zvolené možnosti poskytované ovladačem.
Mnoho aplikací v systému Linux umožňuje tisknout prostřednictvím
rozhraní CUPS (Common UNIX Printing System). Z libovolné takové
aplikace můžete tisknout na svém zařízení.
1
2
3
4
Otevřete aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
Vyberte možnost Print přímo pomocí lpr.
V okně LPR GUI vyberte v seznamu tiskáren název modelu svého
zařízení a klepněte na tlačítko Properties.
Vlastnosti tiskové úlohy změníte pomocí následujících čtyř karet
zobrazených v horní části okna.
•
17
General: Umožňuje změnit formát a typ papíru a orientaci
dokumentů. Umožňuje oboustranný tisk, přidává začátky a
konce banerů a mění počet stránek na list.
Tisk v systému Linux
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
U některých modelů nemusí být automatický/ruční oboustranný tisk k
dispozici. Můžete případně použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace
pro tisk na liché a sudé stránky.
•
Text: Umožňuje nastavit okraje stránek a možnosti textu,
například mezery nebo sloupce.
4. Zvláštní funkce
250
Funkce tisku
•
•
Graphics: Umožňuje nastavit možnosti obrázků, které se
používají při tisku souborů s obrázky, např. možnosti barev,
velikost obrázku a poloha obrázku.
1
Jestliže zadáte pouze lpr a stisknete Enter, zobrazí se nejprve okno
Select file(s) to print. Vyberte soubory, které chcete vytisknout, a
klepněte na tlačítko Open.
Advanced: Umožňuje nastavit rozlišení tisku, zdroj papíru a cíl.
5
Klepnutím na tlačítko Apply použijete změny a zavřete okno
Properties.
6
7
Klepnutím na tlačítko OK v okně LPR GUI spustíte tisk.
Zobrazí se okno Printing, ve kterém můžete sledovat stav tiskové
úlohy.
Chcete-li ukončit aktuální úlohu, klepněte na tlačítko Cancel.
Tisk souborů
V zařízení lze tisknout řadu různých typů souborů pomocí standardního
způsobu rozhraní CUPS, přímo z příkazového řádku. Umožňuje to nástroj
CUPS lpr, ale balíček ovladače nahrazuje standardní nástroj lpr uživatelsky
přívětivějším programem LPR GUI.
Na příkazovém řádku systému Linux zadejte lpr <název_souboru> a
stiskněte Enter. Zobrazí se okno LPR GUI.
2
V okně LPR GUI vyberte ze seznamu své zařízení a změňte
vlastnosti tiskové úlohy.
3
Klepnutím na tlačítko OK spustíte tisk.
Konfigurace vlastností tiskárny
V okně Printer Properties zpřístupněném pomocí Printers configuration
lze pro zařízení měnit různé vlastnosti tiskárny.
1
Spusťte Unified Driver Configurator.
V případě potřeby přejděte do části Printers configuration.
2
V seznamu dostupných tiskáren vyberte své zařízení a klepněte na
tlačítko Properties.
Chcete-li vytisknout soubor dokumentu, postupujte takto:
4. Zvláštní funkce
251
Funkce tisku
3
Otevře se okno Printer Properties.
V horní části okna je zobrazeno pět karet:
•
Connection: Umožňuje zobrazit port a vybrat jiný port. Pokud
během používání změníte port zařízení z USB na paralelní či
naopak, musíte znovu nakonfigurovat port zařízení na této kartě.
•
Driver: Umožňuje zobrazit nebo vybrat jiný ovladač zařízení. Po
klepnutí na tlačítko Options můžete nastavit výchozí možnosti
zařízení.
•
4
Tisk v systému Unix
General: Umožňuje změnit umístění a název tiskárny. Název
zadaný na této kartě se zobrazuje v seznamu tiskáren v okně
Printers configuration.
•
•
18
Jobs: Zobrazuje seznam tiskových úloh. Klepnutím na tlačítko
Cancel job zrušíte vybranou úlohu. Chcete-li, aby se v seznamu
úloh zobrazovaly i předchozí úlohy, zaškrtněte políčko Show
completed jobs.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované (viz „Funkce podle
modelů“ na straně 7).
Příprava tiskové úlohy
Po instalaci tiskárny vyberte libovolný obrázek, text, soubory PS nebo
HPGL, které chcete tisknout.
1
Pokud například tisknete „document1“,
Classes: Zobrazuje třídu, do které je zařízení zařazeno.
Tlačítkem Add to Class můžete zařízení přidat do určité třídy,
tlačítkem Remove from Class můžete zařízení z vybrané třídy
odebrat.
Klepnutím na tlačítko OK použijete změny a zavřete okno Printer
Properties.
Spusťte příkaz „printui <file_name_to_print>“.
printui document1
Tímto postupem otevřete Print Job Manager ovladače tiskárny pro
systém UNIX, který uživateli poskytuje výběr z různých možností
tisku.
2
3
4
Vyberte dříve přidanou tiskárnu.
Vyberte v okně možnosti tisku, například Page Selection.
V poli Number of Copies vyberte množství potřebných kopií.
4. Zvláštní funkce
252
Funkce tisku
Chcete-li využít výhod funkcí tiskárny, které ovladač tiskárny nabízí,
klepněte na tlačítko Properties.
5
Spusťte tiskovou úlohu klepnutím na tlačítko OK.
U některých modelů nemusí být automatický/ruční oboustranný tisk k
dispozici. Můžete případně použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace
pro tisk na liché a sudé stránky.
•
Multiple pages: Vytiskněte více stránek na jednu stranu papíru.
•
Page Border: Vyberte některý styl ohraničení (např. Single-line
hairline, Double-line hairline).
Změna nastavení zařízení
Okno Print Job Manager ovladače tiskárny pro systém UNIX poskytuje v
rámci položky Properties uživateli výběr z různých možností tisku.
Lze také použít následující klávesové zkratky: „H“ pro Help, „O“ pro OK, „A“
pro Apply a „C“ pro Cancel.
Karta Image
Na této kartě lze změnit jas, rozlišení a polohu obrazu v dokumentu.
Karta Text
Karta General
•
Paper Size: Podle vašich požadavků nastavuje formát papíru na formát
A4, Letter nebo jiné formáty.
•
Paper Type: Slouží k výběru typu papíru. Možnosti, které jsou v poli
seznamu dostupné, jsou Printer Default, Plain a Thick.
•
Paper Source: Vyberte, ze kterého zásobníku se má použít papír.
Výchozí možností je Auto Selection.
•
Orientation: Slouží k výběru směru, ve kterém je informace na stránku
vytištěna.
•
Duplex: Oboustranný tisk, který ušetří papír.
Nastavuje okraje znaků a rozteč řádek nebo sloupců skutečného tiskového
výstupu.
Karta HPGL/2
•
Use only black pen: Veškerá grafika se bude tisknout černě.
•
Fit plot to page: Celá grafika se přizpůsobí tak, aby se vešla na jedinou
stránku.
4. Zvláštní funkce
253
Funkce tisku
Karta Margins
•
Use Margins: Nastavuje okraje dokumentu. Okraje nejsou ve
výchozím nastavení povoleny. Uživatel může nastavení okrajů změnit
tím, že změní hodnoty v příslušných polích. Tyto hodnoty mají výchozí
nastavení podle vybraného formátu stránky.
•
Unit: Jednotky můžete změnit na body, palce nebo centimetry.
Karta Printer-Specific Settings
Upravte různá nastavení výběrem různých možností na kartách JCL a
General. Tyto možnosti se mohou u různých tiskáren a souborů PPD lišit.
4. Zvláštní funkce
254
Funkce skenování
•
TWAIN: TWAIN je jednou z přednastavených zobrazovacích aplikací.
Při skenování obrazu dojde ke spuštění vybrané aplikace, která umožní
řízení procesu. Tuto funkci lze použít prostřednictvím místního připojení
nebo síťového připojení (viz „Skenování z programu pro úpravu
obrázků“ na straně 259).
•
Pomocníka pro skenování Samsung/SmarThru 4/SmarThru Office:
Tento program můžete použít ke skenování obrázků nebo dokumentů.
• Informace o základních funkcích skenování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní skenování“ na straně 65).
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Maximální dosažitelné rozlišení závisí na různých faktorech, včetně
rychlosti počítače, volného místa na pevném disku, velikosti paměti,
velikosti skenovaného obrazu a nastavení bitové hloubky. V
závislosti na používaném systému a skenovaném originálu možná
nebudete moci skenovat v určitém rozlišení, zejména s použitím
vylepšeného rozlišení dpi.
19
Pomocí zařízení můžete skenovat originály prostřednictvím kabelu USB
nebo sítě. Ke skenování dokumentů lze použít následující metodiky:
•
Skenovat do PC: skenování originálů z ovládacího panelu. Skenovaná
data budou potom uložena do připojených počítačů do složky
Dokumenty (viz „Základní skenování“ na straně 65).
Viz „Skenování s Pomocníka pro skenování Samsung“ na straně
260.
-
viz „Skenování s aplikací SmarThru 4“ na straně 261.
-
viz „Skenování s aplikací SmarThru Office“ na straně 261.
•
WIA: Zkratka WIA znamená Windows Images Acquisition (Pořizování
obrazů v systému Windows). Aby bylo možné tuto funkci používat, musí
být váš počítač připojen přímo k zařízení prostřednictvím kabelu USB
(viz „Skenování pomocí ovladače WIA“ na straně 260).
•
Paměť USB: Dokument můžete naskenovat a obraz uložit do
paměťového zařízení USB.
•
E-mail: můžete naskenovat obrázek a poslat jej jako přílohu e-mailu
(viz „Skenování do e-mailu“ na straně 257).
•
FTP/SMB: Můžete naskenovat obrázek a přenést jej na server FTP/
SMB (viz „Skenování na server FTP/SMB“ na straně 258).
Základní metoda skenování
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
-
4. Zvláštní funkce
255
Funkce skenování
20
21
Nastavení skenování v počítači
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
1
Spuštění aplikace Samsung Easy Printer Manager (viz „Používání
aplikace Samsung Easy Printer Manager“ na straně 287).
2
3
4
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
Vyberte nabídku Nastavení Skenovat do počítače.
Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovaný ovladač tiskárny ze
softwarového CD, protože ovladač obsahuje skenovací program (viz
„Místní instalace ovladače“ na straně 31).
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
2
Na ovládacím panelu vyberte
Sitove PC.
Vyberte požadovanou možnost.
•
5
Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 24).
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno
skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování
a zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
(Scan) > Skenovat do PC >
Nebo na dotykovém displeji vyberte Skenování > PC v síti.
Pokud se zobrazí zpráva Neni k dispozici, zkontrolujte připojení portu.
Stiskněte Uložit > OK.
3
Vyberte své ID zaregistrované v počítači a v případě potřeby vložte
Heslo.
4. Zvláštní funkce
256
Funkce skenování
• ID je stejné jako registrované ID skenování pro Samsung Easy
Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu >
Nastavení Skenovat do počítače.
Nastavení e-mailového účtu
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service (viz „Používání
upozornění služby SyncThru™ Web Service“ na straně 283).
2
Vyberte položky Settings > Network Settings a Outgoing Mail
Server(SMTP).
3
Zadejte adresu IP v desítkovém zápisu s tečkou nebo jako jméno
hostitele.
4
5
Zadejte číslo portu serveru od 1 do 65535.
6
7
Zadejte přihlašovací jméno serveru SMTP a heslo.
• Heslo je registrované čtyřmístné číselné heslo pro Samsung Easy
Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu >
Nastavení Skenovat do počítače.
4
5
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Uživatelé\jméno
uživatele\Dokumenty. Složka pro uložení se může lišit v závislosti na
operačním systému nebo aplikaci, kterou používáte.
Zaškrtněte políčko vedle možnosti SMTP Requires
Authentication, aby byla požadována autorizace.
Stiskněte Apply.
22
Skenování do e-mailu
• Pokud server SMTP využívá metodu autorizace serveru POP3
before SMTP, zaškrtněte políčko SMTP Requires POP Before
SMTP Authentication.
• Zadejte IP adresu a číslo portu.
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
4. Zvláštní funkce
257
Funkce skenování
Skenování a poslání e-mailu
23
Skenování na server FTP/SMB
1
2
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Na ovládacím panelu vyberte
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
(skenovat) > Sken.do emailu.
Nebo na dotykovém displeji vyberte Skenování > Odeslat email.
3
4
Pokud jste ve službě SyncThru™ Web Service nakonfigurovali
přihlašovací jméno a heslo, zadejte je (viz „Používání upozornění
služby SyncThru™ Web Service“ na straně 283).
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service (viz „Používání
upozornění služby SyncThru™ Web Service“ na straně 283).
2
3
4
Vyberte možnost Address Book > Individual > Add.
Zadejte e-mailovou adresu odesílatele a příjemce.
Můžete zaslat e-mailovou zprávu sami sobě, pokud aktivujete možnost
Auto Send To Self v části Settings > Scan > Scan To E-mail služby
SyncThru™ Web Service.
5
6
7
8
Nastavení serveru FTP/SMB
Zadejte předmět e-mailu a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte formát souboru pro skenování a stiskněte tlačítko OK.
Zaškrtněte políčko vedle možnosti Add FTP nebo Add SMB.
Zadejte adresu IP v desítkovém zápisu s tečkou nebo jako jméno
hostitele.
5
6
Zadejte číslo portu serveru od 1 do 65535.
7
Zadejte přihlašovací jméno a heslo.
Když zaškrtnete políčko vedle Anonymous, server povolí přístup
neoprávněným osobám.
Zadejte přihlašovací jméno serveru SMTP a heslo.
Zařízení začne skenovat a potom pošle e-mail.
4. Zvláštní funkce
258
Funkce skenování
8
Pokud je váš server připojen k určité doméně, zadejte název
domény, jinak pouze zadejte název počítače, který je registrován na
serveru SMB.
5
Zařízení začne skenovat a potom pošle naskenovaný obrázek na
určený server.
24
9
Zadejte cestu pro uložení naskenovaného obrázku.
• Složka pro uložení naskenovaného obrázku musí být v kořenové
složce.
• Složka musí být nastavena jako sdílená.
• Vaše uživatelské jméno by mělo mít práva ke čtení a zápisu ve
složce.
10
Stiskněte Apply.
Skenování z programu pro úpravu obrázků
Můžete skenovat a importovat dokumenty ze softwaru pro úpravu obrázků,
jako je Adobe Photoshop, pokud je software kompatibilní s formátem
TWAIN. Chcete-li skenovat v softwaru s rozhraním TWAIN, postupujte
takto:
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
4
5
6
Spusťte aplikaci, například Photoshop.
Skenování a odesílání na server FTP/SMB
1
2
3
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Na ovládacím panelu vyberte
Sken.do FTP.
(skenování) > Sken.do SMB nebo
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Klepněte na položku Soubor > Importovat a vyberte skener.
Nastavte možnosti skenování.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Nebo na dotykovém displeji vyberte Skenování > SMB nebo FTP.
4
Vyberte požadovaný server a formát skenování.
4. Zvláštní funkce
259
Funkce skenování
25
Skenování pomocí ovladače WIA
Zařízení podporuje skenování obrázku pomocí ovladače Windows Image
Acquisition (WIA). WIA je jednou ze standardních součástí systému
Microsoft Windows 7, která spolupracuje s digitálními fotoaparáty a
skenery. Na rozdíl od ovladače TWAIN lze obrázky pomocí ovladače WIA
skenovat a dále upravovat bez použití dalšího softwaru:
6
Vyberte možnosti nastavení skenování a klepněte na tlačítko
Náhled. Nyní vidíte, jak nastavené možnosti ovlivní skenování.
7
Naskenujte obrázek a uložte jej.
26
Skenování s Pomocníka pro skenování Samsung
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Ovladač WIA pracuje pouze v operačním systému Windows (není
podporován ve Windows 2000) s portem USB.
1
2
3
• V programu Pomocníka pro skenování Samsung můžete využívat
funkci OCR (optické rozpoznávání znaků).
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Klepněte na položky Začátek > Ovládací panely > Hardware a
zvuk > Zařízení a tiskárny.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače zařízení v
položce Tiskárny a faxy > Spustit sledování.
5
Zobrazí se aplikace Nové skenování.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Klepněte na Začátek > Všechny programy > Tiskárna Samsung
a spusťte Pomocníka pro skenování Samsung.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
a
4. Zvláštní funkce
260
Funkce skenování
4
5
•
Nastavte možnosti skenování.
Print: Můžete vytisknout uložené obrázky.
Klepněte na tlačítko Skenování.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
27
a
Skenování s aplikací SmarThru 4
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• V programu SmarThru 4 můžete využívat funkci OCR (optické
rozpoznávání znaků).
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
4
Poklepejte na ikonu SmarThru 4.
5
6
Klepněte na tlačítko Scan to.
7
8
V případě potřeby klepněte na tlačítko Settings a upravte nastavení.
Vyberte cílové místo z následujících možností: Application, E-mail,
Folder, OCR nebo Web.
Klepněte na tlačítko Scan.
28
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Spustí se aplikace SmarThru.
•
•
Scan to: Můžete naskenovat obrázek a uložit do aplikace nebo
složky, odeslat ho e-mailem nebo publikovat na webu.
Image: Můžete upravit obrázek a odeslat ho do vybrané
aplikace nebo složky, odeslat ho e-mailem nebo publikovat na
webu.
Skenování s aplikací SmarThru Office
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Pokud chcete používat program SmarThru Office, musíte jej ručně
nainstalovat z dodaného CD. Vyberte Pokročilá instalace > Vlastní
instalace a zvolte instalaci programu SmarThru Office.
• V programu SmarThru Office můžete využívat funkci OCR (optické
rozpoznávání znaků).
4. Zvláštní funkce
261
Funkce skenování
1
2
3
4
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Poklepejte na ikonu SmarThru Office.
Spustí se aplikace SmarThru Office.
Vyberte nabídku Help nebo v okně vyberte tlačítko
položku, o které chcete získat informace.
29
Skenování v prostředí Macintosh
Skenování ze zařízení připojeného přes USB
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
a klepněte na
5
Klepněte na ikonu SmarThru Office ( ) na hlavním panelu
nástrojů systému Windows, čímž aktivujete spouštění aplikace
SmarThru Office.
6
7
8
Klepnutím na ikonu skenování (
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
Pokud se objeví zpráva No Image Capture device connected,
odpojte kabel USB a znovu jej připojte. Pokud potíže pokračují,
podívejte se do nápovědy programu Image Capture.
) otevřete okno skenování.
Otevře se okno Scan Setting.
Zvolte nastavení skenování a klepněte na Scan.
4
5
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá, aktualizujte
systém Mac OS na nejnovější verzi. Image Capture funguje řádně u
systému Mac OS X 10.4.7 či vyššího.
4. Zvláštní funkce
262
Funkce skenování
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
•
Pouze síťové nebo bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
1
2
3
4
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
•
5
6
Pro verzi 10,5
-
V panelu nabídek klepněte na možnost Devices > Browse
Devices.
-
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Connected vedle
vašeho zařízení na Bonjour Devices.
-
Chcete-li skenovat prostřednictvím rozhraní TWAIN, viz
postup pro operační systém Mac OS X 10.4 uvedený výše.
U verze 10.6 – 10.7 zvolte zařízení pod položkou SHARED.
Nastavte možnosti skenování v tomto programu.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
Postupujte dle níže uvedených kroků pro příslušný systém.
•
Pro verzi 10.4
-
V panelu nabídek klepněte na možnost Devices > Browse
Devices.
-
Vyberte vaše zařízení v seznamu zařízení TWAIN. Ujistěte
se, že je políčko Use TWAIN software zaškrtnuté.
-
Klepněte na tlačítko Connect.
• Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá,
aktualizujte systém Mac OS na nejnovější verzi. Program Image
Capture funguje řádně v systému Mac OS X 10.4.7 nebo vyšším.
• Chcete-li získat další informace, podívejte se do nápovědy k
programu Image Capture.
• Ke skenování můžete také používat software s rozhraním TWAIN,
jako je Adobe Photoshop.
Pokud se zobrazí varovná zpráva, klepněte na tlačítko
Change Port.. a vyberte port, nebo pokud se zobrazí
uživatelské rozhraní TWAIN, klepněte na tlačítko Change
Port.. na kartě Preference a vyberte nový port.
4. Zvláštní funkce
263
Funkce skenování
30
Skenování v systému Linux
4
V seznamu vyberte skener.
5
6
Klepněte na položku Properties.
7
V okně Scanner Properties klepněte na možnost Preview.
Skenování
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Poklepejte na ploše na ikonu programu Unified Driver
Configurator.
Klepnutím na tlačítko
přepněte do okna konfigurace skenerů.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
4. Zvláštní funkce
264
Funkce skenování
8
Dokument se naskenuje a náhled obrázku se zobrazí na panelu
Preview Pane.
Úprava obrázku pomocí aplikace Image Manager
Program Image Manager obsahuje příkazy a nástroje pro úpravu
skenovaného obrázku.
9
10
11
Na panelu Preview Pane nastavte přetažením oblast, která má být
skenována.
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Toto nastavení můžete uložit pro pozdější použití jako své nastavení
skenování a přidat ho do rozevíracího seznamu Job Type.
4. Zvláštní funkce
265
Funkce faxu
32
Opětovné vytáčení faxového čísla
• Informace o základních funkcích faxování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní faxování“ na straně 66).
• Tato funkce není podporována pro modely SCX-340x/SCX-340xW
Series (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 25).
1
2
31
(Redial/Pause).
Vyberte požadované faxové číslo.
Zobrazí se deset posledních čísel, na které byl odeslán fax, a deset
přijatých ID volajícího.
Automatické opakované vytáčení
3
Pokud je číslo, které jste vytočili, obsazeno, nebo pokud při odesílání faxu
není žádná odezva, přístroj vytočí číslo automaticky znovu. Doba
opakovaného vytáčení závisí na výchozích výrobních nastaveních dané
země.
stiskněte po zobrazení možnosti Zk. vyt. znovu? tlačítko
Pokud je v podavači dokumentů vložen dokument, zařízení jej začne
automaticky odesílat.
Jestliže originál leží na skleněné desce skeneru, vyberte možnost
Ano pro přidání další stránky. Vložte další originál a stiskněte
tlačítko OK. Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi
stranka?.
Chcete-li, aby zařízení začalo opakovat vytáčení bez této prodlevy,
Automatické vytáčení zrušíte stisknutím tlačítka
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Start).
(Cancel nebo Stop/
33
Potvrzení přenosu
Clear).
Postup při změně časového intervalu mezi jednotlivými pokusy
opakovaného vytáčení a celkového počtu pokusů
1
Na ovládacím panelu stiskněte
faxu > Odesilani.
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
2
3
Zvolte požadovanou hodnotu Interval opak. nebo Inter-op.vyt..
Po úspěšném odeslání poslední stránky originálu vydá zařízení zvukový
signál a vrátí se do pohotovostního režimu.
Pokud se odesílání faxu z nějakého důvodu nezdaří, zobrazí se na displeji
chybová zpráva. Pokud se zobrazí chybová zpráva, smažte ji z displeje
stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) a odešlete dokument
znovu.
Vyberte požadovanou možnost.
4. Zvláštní funkce
266
Funkce faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby se po odeslání faxu automaticky
vytiskl potvrzovací protokol. Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
4
5
Klepněte na Tisk nebo OK.
Zadejte čísla příjemců a vyberte možnost
(Menu) > Nastaveni faxu > Odesilani > Prot.potvr.ode.
34
Odesílání faxu v počítači
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
fax můžete z počítače odeslat, aniž byste museli přejít k zařízení
Chcete-li odeslat fax z počítače, je třeba nainstalovat program Samsung
Network PC Fax. Tento program se nainstaluje při instalaci ovladače
tiskárny.
1
2
a
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Zobrazí se okno Tisk. V závislosti na aplikaci se může jeho vzhled
mírně lišit.
3
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
Otevřete dokument, který chcete odeslat.
6
Klepněte na tlačítko Send.
V okně Tisk vyberte možnost Samsung Network PC Fax.
4. Zvláštní funkce
267
Funkce faxu
35
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
Odložení faxového přenosu
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další čísla skupinového vytáčení.
Zařízení je možné nastavit tak, aby odeslalo fax později, až nebudete
přítomni. Pomocí této funkce nelze odeslat barevný fax.
1
2
3
4
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
Zadejte název úlohy a čas.
Jestliže nastavíte čas dřívější, než je ten aktuální, fax bude odeslán ve
stejný čas následujícího dne.
(fax).
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu.
Na ovládacím panelu stiskněte
8
(Menu) > Fax > Odloz.odeslani.
Nebo na dotykovém displeji vyberte Fax > Zpožděné odeslání >
Komu.
5
6
Vložte faxové číslo přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko OK.
7
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zvýrazní možnost Ano, a opakujte kroky 5.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
9
Originál je před přenosem skenován do paměti.
Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí
připomenutí, že se zařízení nachází v pohotovostním režimu a je
nastaveno odložené odesílání faxu.
Můžete zkontrolovat seznam odložených faxových úloh.
Na ovládacím panelu stiskněte
Zobrazit > Napl.ulohy.
(Menu) > Syst.nastaveni >
4. Zvláštní funkce
268
Funkce faxu
Přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
36
Odesílání prioritního faxu
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
Pridat stranku.
3
(fax) >
(Menu) > Fax >
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
Priorita odes..
Vyberte faxovou úlohu a stiskněte OK.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi stranka?.
Zařízení naskenuje originál do paměti.
4
Tato funkce se používá, když je potřeba odeslat fax s vysokou prioritou před
rezervovanými operacemi. Dokument je naskenován do paměti a po
dokončení aktuální operace je ihned odeslán.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Zrušení vyhrazené faxové úlohy
(Menu) > Fax >
(Menu) > Fax >
Nebo na dotykovém displeji vyberte Fax > Prioritní odeslání >
Komu.
3
4
5
Vložte číslo cílového faxu a stiskněte OK.
Zadejte název úlohy a stiskněte OK.
1
Na ovládacím panelu stiskněte
Storno ulohy.
2
3
Vyberte požadovanou faxovou úlohu a stiskněte tlačítko OK.
Jestliže originál leží na skleněné desce skeneru, vyberte možnost
Ano pro přidání dalších stránek. Vložte další originál a stiskněte
tlačítko OK.
Jakmile se zvýrazní možnost Ano, stiskněte tlačítko OK.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi stranka?.
Vybraný fax bude v paměti vymazán.
Zařízení spustí skenování a odesílání faxu na cílová místa.
4
(fax) >
(fax) >
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
269
Funkce faxu
37
Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové místo
Možnosti Predat dal nemusí být v závislosti na modelu nebo
volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
Můžete nastavit zařízení tak, aby přeposlalo přijatý nebo odeslaný fax na
jiné cílové místo faxem, e-mailem nebo prostřednictvím serveru. Tato
funkce může být užitečná, pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete
přijmout fax.
• Když přeposíláte fax e-mailem, nejdříve musíte nastavit mailový
server a IP adresu ve službě SyncThru™ Web Service (viz
„Používání upozornění služby SyncThru™ Web Service“ na straně
283).
• I když jste odeslali nebo přijali barevný fax, data se předávají v
odstínech šedé.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
Predat dal > Fax > Predat odesl. > Zap.
3
Zadejte číslo cílového faxu, e-mailovou adresu nebo adresu serveru
a stiskněte OK.
4
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
38
Přeposlání přijatého faxu
Můžete nastavit zařízení tak, aby přeposlalo přijatý nebo odeslaný fax na
jiné cílové místo faxem, e-mailem nebo prostřednictvím serveru. Tato
funkce může být užitečná, pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete
přijmout fax.
(Menu) > Fax >
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Nastavení faxu > Předat dál > Fax, E-mail nebo Server
> Predat dál > Zapnuto.
I když jste odeslali nebo přijali barevný fax, data se předávají v
odstínech šedé.
4. Zvláštní funkce
270
Funkce faxu
1
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
(Menu) > Fax >
Predat dal > Fax, E-mail nebo Server > Předat dál přijaté nebo
Dorucit dal > Predat dal.
39
Odesílání faxů na obě strany papíru
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Nastavení faxu > Předat dál > Fax, E-mail nebo Server
> Predat dal prij. nebo Dorucit dal > Zapnuto.
• Tato funkce je dostupná, pouze vložíte-li originály do podavače.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí
na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
• Možnosti Predat dal nemusí být v závislosti na modelu nebo
volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Chcete-li nastavit zařízení tak, aby po přesměrování fax vytisklo,
vyberte možnost Predat&tisk.
2
Zadejte číslo cílového faxu, e-mailovou adresu nebo adresu serveru
a stiskněte OK.
3
4
Zadejte čas zahájení a čas ukončení, pak stiskněte tlačítko OK.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) > Duplex.
Nebo na dotykovém displeji vyberte Fax > vyberte požadovanou
nabídku > z podnabídek vyberte Oboustranný tisk.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
3
•
Vyp: odesílání faxů v normálním režimu.
•
2 stranné: odesílání faxů na obě strany originálu.
•
2->1str.OTO2: odesílá faxy na obě strany originálu a vytiskne
každou stranu na samostatný list, ale informace na zadní straně
výtisku jsou otočeny o 180°.
Stiskněte tlačítko OK.
4. Zvláštní funkce
271
Funkce faxu
•
Vytisknout přijatý fax: po přijetí faxu nastavuje u přijatého faxu
informace pro vytisknutí.
•
Upozornit po dokončení: Natavuje zobrazení okna s
upozorněním na přijetí faxu.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
•
• Chcete-li používat tuto funkci, nastavte příslušnou volbu na
ovládacím panelu:
Otevřít ve výchozí aplikaci: Po přijetí faxu jej otevře ve výchozí
aplikaci.
•
Žádné: Zařízení po přijetí faxu neupozorní uživatele ani nespustí
aplikaci.
40
Přijímání faxu v počítači
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
(Menu) > Fax >
Predat dal > PC > Zap.
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Nastavení faxu> Předat dál > PC > Zapnuto.
5
Stiskněte Uložit > OK.
41
Změna režimů příjmu
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Samsung Easy Printer Manager.
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
1
Pomocí volby Povolit příjem faxů ze zařízení změníte nastavení
faxu.
•
•
Typ obrázku: Konverze přijatých faxů do formátu PDF nebo
TIFF.
Umístění pro ukládání: Volba umístění k uložení
konvertovaných faxů.
Předvolba: Vybere předvolbu.
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Výchozí nastavení > Výchozí fax > Společné >
Rezim príjmu.
Vyberte nabídku Nastavení Faxovat do počítače.
•
Na ovládacím panelu stiskněte
faxu > Prijem > Rezim prijmu.
2
Vyberte požadovanou možnost.
•
Fax: Odpoví na příchozí faxové volání a ihned přejde do režimu
příjmu faxu.
•
Tel: Přijme fax stisknutím tlačítka
(On Hook Dial) a potom
(Start).
4. Zvláštní funkce
272
Funkce faxu
•
Zazn./fax: Funguje, pokud je k zařízení připojen záznamník.
Zařízení odpoví na příchozí volání a volající může zanechat
vzkaz na záznamníku. Pokud faxové zařízení na lince zjistí
faxový tón, bude hovor automaticky přepnut do režimu pro
příjem faxu.
42
Ruční příjem v režimu Telefon
Když uslyšíte faxový tón, můžete faxové volání přijmout stisknutím tlačítka
(On Hook Dial) a potom stisknutím tlačítka
Chcete-li použít režim Zazn./fax, připojte záznamník ke konektoru EXT
na zadní straně zařízení.
(Start). Má-li vaše
zařízení sluchátko, můžete na hovory odpovídat pomocí sluchátka (viz
„Funkce podle modelů“ na straně 7).
43
•
DRPD: Příchozí hovor lze přijmout pomocí funkce odlišného
typu vyzvánění (Distinctive Ring Pattern Detection, DRPD).
Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na
více telefonních číslech. Další informace viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 274.
Příjem v režimu záznamník/fax
Při použití tohoto režimu musíte záznamník zapojit do zdířky EXT na zadní
straně zařízení. Pokud volající zanechá zprávu, záznamník ji uloží. Pokud
faxové zařízení na lince rozpozná faxový tón, začne automaticky přijímat
fax.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
3
4
Stiskněte tlačítko OK.
• Jestliže jste na zařízení nastavili tento režim a záznamník je vypnutý
nebo není zapojený do zdířky EXT, vaše zařízení automaticky přejde
do režimu fax po předem nastaveném počtu vyzvánění.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
• Je-li záznamník vybaven uživatelským nastavením počtu vyzvánění,
nastavte zařízení tak, aby odpovídalo na příchozí volání během 1
zazvonění.
• Je-li zařízení v režimu telefonu, odpojte nebo vypněte záznamník s
faxovým zařízením. Jinak odchozí zpráva ze záznamníku přeruší
telefonický hovor.
4. Zvláštní funkce
273
Funkce faxu
44
Příjem faxů pomocí externího telefonu
Když používáte externí telefon připojený do zdířky EXT, můžete přijmout
fax od osoby, se kterou na externím telefonu hovoříte, aniž byste museli
přecházet k faxovému přístroji.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
1
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Výchozí nastavení > Výchozí fax > Společné >
Rezim príjmu > DRPD.
Pokud přijmete volání na externím telefonu a uslyšíte faxové tóny, stiskněte
na externím telefonu tlačítko *9*. Zařízení přijme fax.
*9* je kód pro vzdálený příjem přednastavený z výroby. První a poslední
hvězdička musí v kódu zůstat. Prostřední číslo můžete libovolně změnit.
Když hovoříte pomocí telefonu připojeného do zdířky EXT, funkce
kopírování a skenování nejsou k dispozici.
Na ovládacím panelu vyberte
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
faxu > Prijem > Rezim DRPD > Cekam na.
2
3
Zavolejte na své faxové číslo z jiného telefonu.
Jakmile začne vaše zařízení vyzvánět, nepřijímejte volání. Zařízení
potřebuje několik vyzvánění, aby se naučilo typ vyzvánění
rozpoznávat.
Po ukončení „výuky“ zařízení se zobrazí zpráva Dokonceno
Nastaveni DRPD. Je-li nastavení DRPD neúspěšné, zobrazí se
zpráva Chyba Zvoneni DRPD.
45
Příjem faxů v režimu DRPD
V některých zemích není toto nastavení k dispozici. Jedná se o službu
telefonní společnosti, která uživateli umožňuje používat jedinou telefonní
linku pro komunikaci na více telefonních číslech. Tuto funkci často využívá
záznamová služba, která umožňuje odpovídat na telefonní hovory pro řadu
různých klientů. Musí být schopna zjistit, z jakého čísla volající strana volá,
aby bylo možné správně přijmout hovor.
4
Stiskněte tlačítko OK, jakmile se zobrazí DRPD a přejděte ke
kroku 2.
4. Zvláštní funkce
274
Funkce faxu
• V případě, že změníte své faxové číslo nebo zařízení připojíte k jiné
telefonní lince, je třeba funkci DRPD nastavit znovu.
Tisk přijatých faxů
1
• Po nastavení funkce DRPD zavolejte znovu na své faxové číslo a
ověřte, že zařízení odpovídá faxovým tónem. Potom zavolejte na
jiné číslo přidělené stejné lince, abyste se ujistili, že volání je
přesměrováno na externí telefon, nebo že záznamník je zapojený do
zdířky EXT.
Na ovládacím panelu vyberte
Bezpec.prijem > Tisk.
(fax) >
(Menu) > Fax >
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení
zařízení > Dalsí > Nastavení faxu> Bezpec.prijem > Tisknout.
2
3
46
Příjem v zabezpečeném režimu
Zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko OK.
Zařízení vytiskne všechny faxy uložené v paměti.
47
Tisk faxů na obě strany papíru
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
V případě potřeby můžete neoprávněným osobám zabránit v přístupu k
přijatým faxům. Zapněte bezpečný režim a potom budou všechny příchozí
faxy ukládány do paměti. Příchozí faxy lze vytisknout po zadání hesla.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí
na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Chcete-li používat bezpečný režim příjmu, na ovládacím panelu
aktivujte nabídku
(fax) >
(Menu) > Fax > Bezpec.prijem.
Nebo na dotykovém displeji vyberte Nastavení > Nastavení zařízení >
Dalsí> Nastavení faxu> Bezpec.prijem.
4. Zvláštní funkce
275
Funkce faxu
1
2
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
Na ovládacím panelu stiskněte
faxu > Prijem > Duplexní tisk.
(fax) >
3
4
Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
(Menu) > Nastaveni
•
Vyp: tiskne v Normálním režimu.
•
Dlouhy okraj: Tiskne stránky tak, aby je bylo možné číst jako
knihu.
48
Příjem faxů do paměti
Vzhledem k tomu, že zařízení umí zpracovávat více úloh najednou, dokáže
přijímat faxy i v době, kdy kopíruje nebo tiskne. Když přijímáte fax během
kopírování nebo tisku, zařízení ukládá příchozí faxy do paměti. Jakmile
kopírování nebo tisk dokončíte, zařízení fax automaticky vytiskne.
Pokud je přijímán a tištěn fax, nelze současně zpracovávat jiné úlohy
kopírování a tisku.
49
•
Kratky okraj: Tiskne stránky s listováním jako u poznámkového
bloku.
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby tisklo zprávu s podrobnými informacemi
o předchozích 50 spojeních, včetně času a data.
2
1
Na ovládacím panelu stiskněte
faxu > Auto protokol > Zap.
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
2
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
3
5
4. Zvláštní funkce
276
Použití funkcí sdílené složky
Tato funkce umožňuje využívat paměť zařízení jako sdílenou složku.
Výhodou této funkce je, že sdílenou složku lze pohodlně používat
prostřednictvím okna počítače.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Tuto funkci můžete používat u modelů, které mají velkokapacitní
paměťové zařízení (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
51
Používání sdílené složky
Sdílenou složku můžete používat přesně stejným způsobem jako normální
počítač. Můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat složky i soubory jako v
normální složce systému Windows. Do sdílené složky lze rovněž uložit
naskenovaná data. Soubory uložené ve sdílené složce můžete tisknout
přímo. Můžete tisknout soubory TIFF, BMP, JPEG a PRN.
• Správce může nastavit ID a heslo, kterým omezí přístup uživatele, a
rovněž nastavit maximální počet současně pracujících uživatelů.
50
Vytvoření sdílené složky
1
2
Otevřete v počítači okno Průzkumníka Windows.
3
Vytvořte novou složku v adresáři nfsroot.
Zadejte \\[ip adresu] tiskárny (příklad: \\169.254.133.42) do pole
adresy a stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na Přejít.
4. Zvláštní funkce
277
Používání funkcí paměti / pevného disku
Z ovládacího panelu
Tuto funkci můžete používat u modelů, které mají velkokapacitní
paměťové zařízení (HDD) nebo paměť (viz „Funkce modelů“ na straně
10).
Pokud má zařízení rozšiřující paměť nebo volitelný pevný disk, můžete tyto
funkce využít stisknutím tlačítka
(Menu) > Syst.nastaveni > Správa
úlohy.
52
•
Aktivní úloha: Všechny tiskové úlohy čekající na tisk jsou uvedeny ve
frontě aktivních úloh v pořadí, ve kterém jste je do tiskárny odeslali.
Úlohu lze odstranit z fronty ještě před vytištěním nebo lze úlohu
posunout, aby se vytiskla dříve.
•
Souborový postup: Před zahájením úlohy s využitím rozšiřující paměti
můžete zvolit zásady pro vytváření názvů souborů. Pokud při zadávání
nového názvu souboru již v rozšiřující paměti existuje soubor se
stejným názvem, můžete jej přejmenovat nebo přepsat.
•
Uložená úloha: Uloženou úlohu můžete vytisknout nebo odstranit.
Nastavení rozšiřující paměti
Z ovladače tiskárny
Po nainstalování rozšiřující paměti budete moci využívat pokročilé funkce
tisku, jako je kontrola úlohy a určení tisku soukromé úlohy v okně Tisk.
Vyberte tlačítko Vlastnosti nebo Předvolba a nakonfigurujte režim tisku.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí
na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
• Po nainstalování pevného disku můžete rovněž tisknout
předdefinované šablony dokumentů stisknutím tlačítka
> Syst.nastaveni > Menu formuláre.
(Menu)
4. Zvláštní funkce
278
5. Užitečné nástroje pro
správu
V této kapitole jsou popsány nástroje pro správu, které vám pomohou využít všechny funkce zařízení.
• Easy Capture Manager
280
• Samsung AnyWeb Print
281
• Easy Eco Driver
282
• Používání upozornění služby SyncThru™ Web
Service
283
• Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager 287
• Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
290
• Používání aplikace Smart Panel
292
• Používání nástroje Unified Driver Configurator
systému Linux
294
Easy Capture Manager
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 7).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz „Software“ na straně 7).
Stisknutím klávesy Print Screen pořídíte kopii obrazovky a spustíte aplikaci Easy Capture Manager. Nyní můžete zachycenou obrazovku snadno vytisknout
v nezměněné nebo upravené podobě.
5. Užitečné nástroje pro správu
280
Samsung AnyWeb Print
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 7).
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Macintosh (viz „Software“ na straně 7).
Tento nástroj slouží k zachycování obrazovek, náhledů, výstřižků a tisku stránek z aplikace Internet Explorer v systému Windows jednodušeji než při
používání běžného programu. Klepněte na nabídku Začátek > Všechny programy > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the
latest version a přejděte k webové stránce, kde lze nástroj stáhnout.
5. Užitečné nástroje pro správu
281
Easy Eco Driver
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 7).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz „Software“ na straně 7).
Díky aplikaci Easy Eco Driver můžete před tiskem použít funkce Eco k úspoře papíru a toneru. Chcete-li používat tuto aplikaci, mělo by být ve vlastnostech
tiskárny zaškrtnuto políčko Před tiskovou úlohou spustit Easy Eco Driver.
Aplikace Easy Eco Driver vám rovněž umožní provádět jednoduché úpravy, jako je odstraňování obrázků a textů, změna písma a další. Často používané
nastavení můžete uložit jako předvolbu.
Použití:
1 Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2 Vytiskněte dokument.
Zobrazí se okno náhledu.
3 Vyberte možnosti, které chcete pro dokument použít.
Můžete si prohlédnout náhled použitých funkcí.
4 Klepněte na tlačítko Tisk.
5. Užitečné nástroje pro správu
282
Používání upozornění služby SyncThru™ Web Service
• Minimálním požadavkem pro server SyncThru™ Web Service je
aplikace Internet Explorer 6.0 nebo vyšší.
• Informace k aplikaci SyncThru™ Web Service obsažené v této
uživatelské příručce se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na
doplňcích a modelu.
• Pouze síťové modely (viz „Software“ na straně 7).
1
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
2
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2
Přehled služby SyncThru™ Web Service
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows.
Zadejte IP adresu zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na Přejít.
2
Některé karty se nemusejí v závislosti na modelu zobrazit.
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
Karta Information
Přihlašování k serveru SyncThru™ Web Service
Před konfigurací možností pomocí serveru SyncThru™ Web Service je
třeba se přihlásit jako správce. Server SyncThru™ Web Service lze použít
i bez přihlášení, avšak nebudete mít přístup ke kartám Settings a Security.
tato karta vám poskytuje obecné informace o vašem zařízení. Můžete zde
kontrolovat např. množství zbývajícího toneru. Můžete také vytisknout
protokoly, například protokol chyb.
•
Active Alerts: Zobrazuje varování, která se vyskytla při provozu
zařízení, a jejich závažnost.
•
Supplies: Zobrazuje počet vytištěných stránek a množství toneru
zbývajícího v kazetě.
5. Užitečné nástroje pro správu
283
Používání upozornění služby SyncThru™ Web Service
•
Usage Counters: Zobrazuje počet použití podle typu tisku:
jednostranný tisk a oboustranný tisk.
•
Current Settings: Zobrazuje informace o zařízení a o síti.
•
Print information: Umožňuje vytisknout protokoly, například protokoly
týkající se systému, e-mailových adres a písem.
Karta Settings
Tato karta umožňuje nastavit možnosti vašeho zařízení a sítě. Chcete-li
tuto kartu zobrazit, je třeba se přihlásit jako správce.
•
Karta Machine Settings: Umožňuje nastavit možnosti, které jsou v
zařízení k dispozici.
•
Karta Network Settings: Zobrazuje možnosti pro síťové prostředí.
Nastavuje možnosti jako např. TCP/IP a síťové protokoly.
•
User Access Control: Klasifikuje uživatele do několika skupin podle
role každého z nich. Ověření, autorizování a záznam každého uživatele
budou řízeny definicí role skupiny.
Karta Maintenance
Tato karta slouží k údržbě zařízení. Můžete zde upgradovat firmware a
nastavit kontaktní informace pro odesílání e-mailů. Můžete se také připojit
k webovým stránkám společnosti Samsung nebo stáhnout ovladače
výběrem nabídky Link.
•
Firmware Upgrade: Umožňuje provést upgrade firmwaru zařízení.
•
Contact Information: Zobrazuje kontaktní informace.
•
Link: Zobrazuje odkazy na užitečné stránky, ze kterých můžete
stahovat nebo na nich můžete kontrolovat informace.
3
Karta Security
Tato karta umožňuje nastavit informace o zabezpečení systému a sítě.
Chcete-li tuto kartu zobrazit, je třeba se přihlásit jako správce.
•
System Security: Umožňuje nastavit informace o správci systému a
také povolit či zakázat funkce zařízení.
•
Network Security: Umožňuje provádět nastavení protokolů HTTP,
IPSec, filtrování IPv4/IPv6, 802.1x a ověřovacích serverů.
Nastavení upozorňování e-mailem
Nastavíte-li tuto možnost, budete dostávat emaily o stavu zařízení.
Nastavením informací, jako je například adresa IP, název hostitele, emailová adresa a údaje serveru SMTP, bude na e-mail určité osoby
automaticky odesílána zpráva se stavem přístroje (nedostatek toneru v
kazetě nebo chyba zařízení). Tuto možnost využije nejčastěji správce
zařízení.
5. Užitečné nástroje pro správu
284
Používání upozornění služby SyncThru™ Web Service
5
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
1
Nastavte jméno příjemce a e-mailové adresy s položkami
upozornění, u kterých chcete upozornění dostávat.
6
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer v systému
Windows.
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
4
Na kartě Settings vyberte možnost Machine Settings > E-mail
Notification.
Pokud jste nenakonfigurovali prostředí odchozího serveru, přejděte na
položku Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)
a před nastavením upozorňování e-mailem nakonfigurujete síťové
prostředí.
4
Klepněte na Apply.
Je-li aktivní brána firewall, nemusí být e-mail odeslán úspěšně. V
takovém případě se obraťte na správce sítě.
Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
3
Klepnutím na tlačítko Add přidáte upozorňování e-mailem k
uživateli.
Nastavení informací o správci systému
Toto nastavení je nezbytné pro používání možnosti upozorňování emailem.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
Zaškrtnutím políčka Enable povolíte používání možnosti E-mail
Notification.
5. Užitečné nástroje pro správu
285
Používání upozornění služby SyncThru™ Web Service
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer v systému
Windows.
Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
3
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
4
5
Zadejte jméno správce, telefonní číslo, místo a e-mailovou adresu.
Na kartě Security vyberte možnost System Security > System
Administrator.
Klepněte na Apply.
5. Užitečné nástroje pro správu
286
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 7).
Vyberte Začátek > Programy nebo Všechny programy > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer
Manager.
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a
Macintosh (viz „Software“ na straně 7).
Pro systém Macintosh
• Minimálním požadavkem pro program Samsung Easy Printer
Manager v systému Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo
vyšší.
Otevřete složku Applications > složku Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Rozhraní programu Samsung Easy Printer Manager se skládá z několika
základních částí, které jsou popsány v následující tabulce:
Samsung Easy Printer Manager je aplikace, která spojuje všechna
nastavení zařízení Samsung na jednom místě. Samsung Easy Printer
Manager obsahuje nastavení zařízení i tiskového prostředí, nastavení/akcí
a spouštění. Všechny tyto funkce jsou prostředkem k pohodlnému užívání
vašeho zařízení Samsung. Samsung Easy Printer Manager nabízí uživateli
dvě různá uživatelská rozhraní: základní uživatelské rozhraní a rozšířené
uživatelské rozhraní. Přepínání mezi oběma rozhraními je snadné: stačí
klepnout na jedno tlačítko.
Obrazovka se může lišit v závislosti na operačním systému, který
používáte.
5
Vysvětlení funkcí programu Snadný správce
tiskárny Samsung
Spuštění programu:
Pro systém Windows
5. Užitečné nástroje pro správu
287
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
1
Seznam
tiskáren
V seznamu tiskáren se zobrazují tiskárny
nainstalované v počítači a síťové tiskárny přidané
zjišťováním sítě (pouze systém Windows).
Informace o
tiskárně
Tato oblast obsahuje obecné informace o zařízení.
Můžete zde ověřit informace, jako je název modelu
zařízení, adresa IP (nebo název portu) a stav zařízení.
Rychlé odkazy
4
Pokud připojíte zařízení k síti, aktivuje se ikona
SyncThru™ Web Service.
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
2
Oblast obsahu
Zobrazuje informace o vybraném zařízení, hladině
zbývajícího toneru a papíru. Informace se budou lišit
podle vybraného zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Objednat
spotřební
materiálu
V okně objednávání spotřebního materiálu klepněte na
tlačítko Objednat. Náhradní kazetu (kazety) s tonerem
si můžete objednat online.
5
Tlačítko Odstraňování potíží: Dojde-li k
chybě, tímto tlačítkem se otevře Průvodce
řešením potíží. Můžete tak přímo otevřít
potřebnou část v uživatelské příručce.
6
Informace o
aplikaci
Zobrazí Rychlé odkazy na určité funkce zařízení. Tato
část rovněž obsahuje odkazy na aplikace v rozšířeném
nastavení.
Obsahuje odkazy na změnu rozšířených nastavení,
předvolby, nápovědu a informace o aplikaci.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
3
Tlačítko
se používá ke změně
uživatelského rozhraní na uživatelské rozhraní
pro rozšířené nastavení (viz „Přehled
uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení.“ na straně 288).
a
6
Přehled uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení.
Rozšířené uživatelské rozhraní je určeno pro osoby, které mají na starosti
správu sítě a zařízení.
5. Užitečné nástroje pro správu
288
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
Nastavení Faxovat do počítače
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
Nastavení zařízení
Tato nabídka obsahuje nastavení související se základní funkcí faxování ve
vybraném zařízení.
•
Vypnout: Pokud je volba Vypnout nastavena na Zapnuto, nebudou v
tomto zařízení přijímány příchozí faxy.
•
Povolit příjem faxů ze zařízení: Povoluje faxování v zařízení a
umožňuje nastavení dalších možností.
Můžete změnit různá nastavení tiskárny, například nastavení týkající se
zařízení, papíru, rozvržení, emulace, sítě a informací o tisku.
Nastavení upozornění (pouze systém Windows)
Nastavení Skenovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení týkající se upozornění na chyby.
Tato nabídka obsahuje nastavení pro vytvoření nebo odstranění profilů
skenování do PC.
•
Upozornění tiskárny: Obsahuje nastavení týkající se toho, kdy budou
upozornění přijímána.
•
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno skenování.
•
Upozornění e-mailem: Obsahuje možnosti týkající se přijímání
upozornění prostřednictvím e-mailu.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování a
zařízení obecně.
•
Historie upozornění: Obsahuje historii upozornění souvisejících se
zařízením a tonerem.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
Účtování úlohy
Nabízí možnost dotazu na informace o kvótě pro určeného uživatele
účtování úlohy. Tyto informace o kvótě lze vytvořit a aplikovat na zařízení
pomocí softwaru pro účtování úloh, jak je software pro správu SyncThru™
nebo CounThru™.
5. Užitečné nástroje pro správu
289
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
Stav tiskárny Samsung je program, který sleduje stav zařízení a informuje
vás o něm.
Ikona
• Okno Stav tiskárny Samsung a jeho obsah zobrazený v této
uživatelské příručce se mohou lišit podle používaného zařízení nebo
operačního systému.
Význam
Normalni
Zařízení je v pohotovostním režimu a nevyskytly se u
něj žádné chyby ani varování.
Varování
Zařízení je ve stavu, kdy může v budoucnu dojít k
chybě. Například může být ve stavu, kdy dochází
toner, což může vést ke stavu, kdy je toner prázdný.
Chyba
V zařízení došlo alespoň jedné chybě.
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je zařízení kompatibilní
(viz „Technické specifikace“ na straně 109).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz
„Software“ na straně 7).
Popis
7
Přehled programu Stav tiskárny Samsung
Pokud se při tisku vyskytne chyba, můžete chybu zkontrolovat v programu
Stav tiskárny Samsung. Při instalaci softwaru k zařízení se program Stav
tiskárny Samsung nainstaluje automaticky.
Program Stav tiskárny Samsung můžete také spustit ručně. V okně
Předvolby tisku klepněte na kartu Základní > tlačítko Stav tiskárny.
Hladina toneru
Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který
zbývá v každé kazetě s tonerem. Zařízení a počet
kazet s tonerem, které jsou zobrazeny v okně
nahoře, se mohou lišit podle používaného
zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Možnost
Umožňuje provádět nastavení související s
výstrahami tiskových úloh.
V hlavním panelu systému Windows se zobrazují následující ikony:
1
2
5. Užitečné nástroje pro správu
290
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
3
Objednat spotřební
materiálu
Náhradní kazetu (kazety) s tonerem si můžete
objednat online.
User’s Guide
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Troubleshooting Guide. Můžete tak
přímo otevřít část věnovanou řešení
problémů v uživatelské příručce.
4
5
Zavøít
Zavřete okno.
5. Užitečné nástroje pro správu
291
Používání aplikace Smart Panel
Smart Panel je program, který monitoruje stav zařízení a o tomto stavu
informuje uživatele. Umožňuje také upravit nastavení zařízení. Aplikaci
Smart Panel můžete stáhnout z webu společnosti Samsung (viz „Instalace
programu Smart Panel“ na straně 141).
Poklepejte na ikonu Smart Panel (
) v oznamovací oblasti.
• Okno Smart Panel a jeho obsah zobrazený v této uživatelské
příručce se mohou lišit podle používaného zařízení nebo operačního
systému.
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je zařízení kompatibilní
(viz „Technické specifikace“ na straně 109).
• Aplikace Smart Panel je k dispozici pouze uživatelům operačního
systému Linux (viz „Software“ na straně 7).
Hladina toneru
Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který zbývá
v každé kazetě s tonerem. Zařízení a počet kazet s
tonerem, které jsou zobrazeny v okně nahoře, se
mohou lišit podle používaného zařízení. Pokud tuto
funkcí nevidíte, nevztahuje se k vašemu zařízení.
Buy Now
Náhradní kazetu (kazety) s tonerem si můžete
objednat online.
User’s Guide
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
1
8
Přehled programu Smart Panel
2
Pokud se během provozu vyskytne chyba, můžete chybu zkontrolovat v
programu Smart Panel. Program Smart Panel můžete také spustit ručně.
3
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Troubleshooting Guide. Můžete tak přímo
otevřít část věnovanou řešení problémů v
uživatelské příručce.
5. Užitečné nástroje pro správu
292
Používání aplikace Smart Panel
Printer Setting
V okně Printer Settings Utility můžete
nakonfigurovat různá nastavení zařízení. Některá
zařízení tuto funkci nepodporují.
4
Pokud připojíte zařízení k síti, místo okna
Printer Settings Utility se zobrazí okno
SyncThru™ Web Service.
9
Změna nastavení programu Smart Panel
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Smart Panel a zvolte položku
Configure smart panel. V okně Configure smart panel vyberte
požadované nastavení.
5. Užitečné nástroje pro správu
293
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Nástroj Unified Driver Configurator je určen především pro konfiguraci
tiskáren nebo víceúčelových zařízení. Chcete-li používat nástroj Unified
Driver Configurator, je nutno nainstalovat ovladač Unified Linux Driver (viz
„Instalace pro systém Linux“ na straně 141).
Až budou ovladače nainstalovány do systému Linux, na ploše se
automaticky vytvoří ikona balíku Unified Driver Configurator.
10
Spuštění nástroje Unified Driver Configurator
1
Na ploše poklepejte na ikonu nástroje Unified Driver Configurator.
Můžete také klepnout na ikonu nabídky Startup a vybrat možnost
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Stisknutím příslušného tlačítka nalevo se přesunete do příslušného
konfiguračního okna.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
5. Užitečné nástroje pro správu
294
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Karta Printers
Chcete-li použít nápovědu na obrazovce, klepněte v okně na tlačítko
Help nebo
3
.
Klepnutím na tlačítko s ikonou zařízení v levé části okna Unified Driver
Configurator zobrazíte aktuální konfiguraci tiskárny systému.
Po úpravě konfigurace klepnutím na tlačítko Exit ukončíte nástroj
Unified Driver Configurator.
11
Printers configuration
Okno Printers configuration má dvě karty: Printers a Classes.
1
Přepíná do okna Printers configuration.
2
Zobrazuje všechna nainstalovaná zařízení.
3
Zobrazuje stav, název modelu a identifikátor URI zařízení.
5. Užitečné nástroje pro správu
295
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Ovládací tlačítka tiskárny:
•
Refresh: obnoví seznam dostupných zařízení.
•
Add Printer: umožňuje přidání nového zařízení.
•
Remove Printer: odebere vybrané zařízení.
•
Set as Default: nastaví aktuálně zvolené zařízení jako výchozí.
•
Stop/Start: zastaví/spustí zařízení.
•
Test: umožňuje vytištění zkušební stránky a ověření, zda zařízení
pracuje správně.
•
Properties: Umožňuje zobrazení a změnu vlastností tiskárny.
Karta Classes
Karta Classes zobrazuje seznam dostupných tříd zařízení.
1
Zobrazuje všechny třídy zařízení.
2
Zobrazuje stav třídy a počet zařízení ve třídě.
•
Refresh: obnoví seznam tříd.
•
Add Class: umožňuje přidání nové třídy zařízení.
•
Remove Class: odebere vybranou třídu zařízení.
5. Užitečné nástroje pro správu
296
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
12
Ports configuration
V tomto okně si můžete prohlédnout seznam dostupných portů,
zkontrolovat stav každého portu a uvolnit port, který zůstal
v zaneprázdněném stavu, když jeho vlastník z nějakého důvodu ukončil
úlohu.
1
Přepíná do okna Ports configuration.
2
Zobrazuje všechny dostupné porty.
3
Zobrazuje typ portu, zařízení připojené k portu a jeho stav.
•
Refresh: obnoví seznam dostupných portů.
•
Release port: Uvolní vybraný port.
5. Užitečné nástroje pro správu
297
6. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Potíže s podáváním papíru
299
• Potíže s napájením a připojením kabelů
300
• Potíže s tiskem
301
• Potíže s kvalitou tisku
305
• Potíže při kopírování
313
• Potíže při skenování
314
• Potíže s faxováním
316
• Potíže s operačním systémem
318
Potíže s podáváním papíru
Navrhovaná řešení
Problém
Při tisku došlo k uvíznutí papíru.
Odstraňte uvíznutý papír.
Papíry se slepují.
• Zkontrolujte maximální kapacitu papíru v zásobníku
• Zkontrolujte, zda používáte správný typ papíru.
• Vyjměte papír ze zásobníku a papír ohněte nebo prolistujte.
• Některé druhy papíru se mohou slepovat vlivem vlhkosti.
Ze zásobníku nelze podat více listů
papíru najednou.
V zásobníku mohou být založeny různé druhy papíru. Vložte do zásobníku papír pouze jednoho typu, formátu a
gramáže.
Do zařízení nelze podávat papír.
• Odstraňte všechny překážky uvnitř zařízení.
• Papír nebyl správně vložen. Odstraňte papír ze zásobníku a vložte ho správně.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru.
• Papír je příliš silný. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení vyžaduje.
Papír se stále zasekává.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru. Při tisku na speciální
materiály používejte ruční podávání v zásobníku.
• Je používán nesprávný typ papíru. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení
vyžaduje.
• Uvnitř tiskárny mohou být zbytky papíru. Otevřete přední kryt a odstraňte zbytky papíru.
Obálky se tisknou našikmo nebo se
podávají nesprávně.
Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách obálek nastavena vodítka papíru.
6. Řešení potíží
299
Potíže s napájením a připojením kabelů
Navrhovaná řešení
Problém
Zařízení není napájeno
nebo spojovací kabel mezi počítačem a
zařízením není správně zapojen.
• Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu zařízení tlačítko
(Power),
stiskněte ho.
• Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte.
6. Řešení potíží
300
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení netiskne.
Navrhovaná řešení
Možná příčina
Zařízení není napájeno.
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu
zařízení tlačítko
(Power), stiskněte ho.
Zařízení není nastaveno jako výchozí zařízení. Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí.
Zkontrolujte, zda u zařízení nedošlo k následujícím stavům:
• Kryt není zavřený. Zavřete kryt.
• Došlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvíznutý papír (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 96).
• V tiskárně není vložen papír. Vložte papír (viz „Vložení papíru do zásobníku“ na straně 42).
• V zařízení není nainstalována kazeta s tonerem. Nainstalujte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78).
• Ujistěte se, že jste z kazety s tonerem sundali ochranný kryt a pásky (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78).
Když se vyskytne systémová chyba, volejte servisního zástupce.
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
není správně zapojen.
Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte (viz „Pohled zezadu“ na straně 24).
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
je poškozený.
Pokud je to možné, připojte kabel k jinému počítači, který funguje správně, a
vytiskněte úlohu. Zkuste rovněž použít jiný kabel k zařízení.
Port není správně nastaven.
Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows a ujistěte se, že tisková úloha
byla odeslána na správný port. Má-li počítač více než jeden port, musí být zařízení
připojeno ke správnému portu.
6. Řešení potíží
301
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení netiskne.
Možná příčina
Navrhovaná řešení
Zařízení není správně nakonfigurováno.
Zkontrolujte Předvolby tisku a přesvědčte se, zda jsou všechny možnosti tisku
nastaveny správně.
Ovladač tiskárny je možná nesprávně
nainstalován.
Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač zařízení.
Zařízení nefunguje správně.
Zkontrolujte, zda na displeji ovládacího panelu není zobrazena zpráva upozorňující
na chybu. Kontaktujte zástupce servisu.
Dokument je tak velký, že na pevném disku
počítače není dostatek místa pro přístup k
tiskové úloze.
Uvolněte místo na pevném disku a vytiskněte dokument znovu.
Výstupní zásobník je plný.
Po vyjmutí papíru z výstupního zásobníku bude zařízení pokračovat v tisku.
Zařízení odebírá tiskový
materiál z nesprávného
zdroje papíru.
Na kartě Předvolby tisku byla vybrána
nesprávná možnost papíru.
U mnoha softwarových aplikací je možné nastavit zdroj papíru na kartě Papír v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56). Vyberte
správný zdroj papíru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 57).
Tisková úloha je
zpracovávána nezvykle
pomalu.
Úloha může být velmi složitá.
Omezte složitost stránky nebo upravte nastavení kvality tisku.
Polovina strany je
prázdná.
Nastavení orientace papíru může být
nesprávné.
Změňte nastavení orientace papíru v aplikaci (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56). Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 57).
Formát papíru a nastavení formátu papíru se
liší.
Ujistěte se, že formát papíru v nastavení ovladače tiskárny odpovídá papíru v
zásobníku. Nebo zkontrolujte, zda formát papíru v nastavení ovladače tiskárny
odpovídá papíru zvolenému v nastavení softwarové aplikace, kterou používáte (viz
„Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
6. Řešení potíží
302
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení tiskne, ale text
není správně vytištěn
nebo je neúplný.
Stránky se tisknou, ale
jsou prázdné.
Navrhovaná řešení
Možná příčina
Kabel zařízení je uvolněný nebo vadný.
Odpojte kabel od zařízení a znovu jej připojte. Vytiskněte úlohu, kterou jste již dříve
úspěšně vytiskli. Pokud je to možné, připojte kabel a zařízení k jinému počítači, o
kterém jste si jisti, že pracuje, a pokuste se vytisknout úlohu. Nakonec vyzkoušejte
nový kabel zařízení.
Byl zvolen nesprávný ovladač tiskárny.
Přejděte do nabídky příslušné aplikace pro výběr tiskárny a přesvědčte se, zda je
vybráno odpovídající zařízení.
Softwarová aplikace funguje nesprávně.
Pokuste se úlohu vytisknout z jiné aplikace.
Operační systém nepracuje správně.
Ukončete systém Windows a restartujte počítač. Vypněte zařízení a znovu jej
zapněte.
Kazeta s tonerem je poškozená nebo v ní
dochází toner.
V případě potřeby protřepejte kazetu s tonerem. V případě potřeby vyměňte kazetu
s tonerem.
• Viz „Rozprostření toneru“ na straně 76.
• Viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78.
Zařízení netiskne
soubory ve formátu PDF
správně. Některé části
obrázků, textu nebo
ilustrací chybí.
Soubor obsahuje prázdné stránky.
Zkontrolujte soubor a přesvědčte se, že neobsahuje prázdné stránky.
Některé části, například ovladač nebo deska,
mohou být vadné.
Kontaktujte zástupce servisu.
Nekompatibilita mezi souborem PDF a
produktovou řadou Acrobat.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost
Tisknout jako obraz v možnostech tisku programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
6. Řešení potíží
303
Potíže s tiskem
Problém
Kvalita tisku fotografií
není dobrá. Obrázky
nejsou jasné.
Možná příčina
Rozlišení fotografie je velmi nízké.
Navrhovaná řešení
Zmenšete velikost fotografie. Jestliže zvětšíte velikost fotografie v softwarové
aplikaci, rozlišení se sníží.
Před tiskem vychází z
Únik páry během tisku může být způsoben
místa poblíž výstupního použitím vlhkého papíru.
zásobníku zařízení pára.
Nejedná se o závadu. Můžete pokračovat v tisku.
Zařízení netiskne na
papír zvláštního
formátu, jako je faktura.
Nastavený formát papíru neodpovídá formátu,
který chcete použít.
Nastavte správný formát papíru v části Vlastní na kartě Papír v okně Předvolby
tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
Vytištěná faktura je
pokroucená.
Nastavení typu papíru se neshoduje.
Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte
na kartu Papír a nastavte typ papíru na Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56).
6. Řešení potíží
304
Potíže s kvalitou tisku
Nečistoty uvnitř zařízení nebo nesprávně vložený papír mohou snižovat
kvalitu tisku. Následující tabulka uvádí informace týkající se řešení těchto
potíží.
Problém
Světlý nebo vybledlý tisk
Navrhovaná řešení
• Pokud se na stránce objeví vertikální bílý pruh nebo vybledlá plocha, dochází toner. Nainstalujte novou kazetu s tonerem
(viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78).
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Je-li celá stránka světlá, je nastaveno příliš nízké rozlišení tisku nebo je zapnut režim úspory toneru. Upravte rozlišení tisku
a vypněte režim úspory toneru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny.
• Kombinace vyblednutí a rozmazání může znamenat, že je nutné vyčistit kazetu s tonerem. Vyčistěte vnitřní části zařízení
(viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Horní polovina papíru se
vytiskne světleji než zbytek
papíru
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
6. Řešení potíží
305
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Skvrny od toneru
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Vynechávky
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
Pokud se na různých místech na stránce objevují vybledlé, většinou kruhové plochy:
• List papíru může být poškozený. Pokuste se úlohu znovu vytisknout.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Vlhkost papíru není rovnoměrná nebo jsou na povrchu papíru vlhké skvrny. Vyzkoušejte jinou značku papíru.
• Celý balík papíru je vadný. Vinou výrobního procesu některé oblasti neabsorbují toner. Vyzkoušejte jiný typ nebo jinou
značku papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Bílé skvrny
Pokud se na stránce objeví bílé skvrny:
• Papír je příliš hrubý a odpadává od něj do vnitřních součástí zařízení hodně nečistot, které mohou znečistit přenosový
válec. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
6. Řešení potíží
306
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Svislé pruhy
Pokud se na stránce objevují svislé černé pruhy:
• Povrch (válcové části) kazety s tonerem uvnitř tiskárny je pravděpodobně poškrábaný. Vyjměte kazetu s tonerem
a nainstalujte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78).
Bílé svislé čáry na stránce mohou mít následující příčinu:
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Černé nebo barevné pozadí
Jestliže je šedý závoj na pozadí příliš zřetelný, postupujte takto:
• Použijte papír s menší gramáží.
• Zkontrolujte provozní podmínky: ve velmi suchém nebo velmi vlhkém (relativní vlhkost vyšší než 80 %) prostředí může být
šedé pozadí výraznější.
• Vyjměte starou kazetu s tonerem a vložte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78).
• Důkladně protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na straně 76).
Rozmazaný toner
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78).
6. Řešení potíží
307
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Opakované vady tisku
ve svislém směru
Navrhovaná řešení
Pokud se stopy objevují na tištěné straně v pravidelných intervalech:
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Pokud po vytištění stále dochází ke stejnému problému, vyměňte kazetu
s tonerem za novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78).
• Části zařízení jsou pravděpodobně znečištěny tonerem. V případě, že se vady objevují na zadní stránce, problém se
pravděpodobně odstraní sám po vytištění několika stránek.
• Fixační jednotka může být poškozená. Kontaktujte zástupce servisu.
Nečistoty na pozadí
A
Nečistoty na pozadí jsou způsobeny částicemi toneru rozprášenými na vytištěné stránce.
• Papír může být příliš vlhký. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Neotevírejte balíky papíru, pokud to není nutné,
aby papír zbytečně neabsorboval příliš vlhkosti.
• Pokud se nečistoty na pozadí objeví na obálce, změňte rozvržení pro tisk, čímž zabráníte tisku přes oblasti s překrývajícími
se spoji na obrácené straně. Tisk přes tyto lemy může působit problémy.
Nebo vyberte Silný v okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Pokud roztroušený toner pokrývá celou plochu vytištěné stránky, nastavte rozlišení pomocí softwarové aplikace nebo v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56). Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru.
Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého
množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
• Pokud používáte novou kazetu s tonerem, nejprve ji protřepejte (viz „Rozprostření toneru“ na straně 76).
6. Řešení potíží
308
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Kolem tučného písma a
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
obrázků jsou částečky toneru • Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru. Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá
Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
Deformované znaky.
• Jestliže tvar znaků není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravděpodobně příliš kluzký. Vyzkoušejte jiný papír.
Stránka se tiskne šikmo.
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Ujistěte se, zda vodicí lišty nejsou oproti sadě papíru příliš utažené nebo příliš volné.
6. Řešení potíží
309
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Pokroucení nebo zvlnění
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Pokroucení papíru může způsobovat vysoká teplota i vlhkost.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Pomačkaný papír
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Znečištěná zadní strana
výtisků
• Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku toneru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
6. Řešení potíží
310
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Jednobarevné nebo černé
stránky
A
Nevytvrzený toner.
• Kazeta s tonerem není pravděpodobně správně nainstalována. Vyjměte kazetu a znovu ji vložte do zařízení.
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 78).
• Zařízení bude pravděpodobně nutné opravit. Kontaktujte zástupce servisu.
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte kazetu s tonerem a poté nainstalujte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 78).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Nevytištěné oblasti ve
znacích
Nevytištěné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti uvnitř znaků, které by měly být zcela černé:
• Je možné, že tisknete na nesprávný povrch papíru. Vyjměte papír a otočte jej.
• Papír možná nesplňuje požadované specifikace.
A
6. Řešení potíží
311
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Vodorovné pruhy
Navrhovaná řešení
Pokud se objevují vodorovné černé pruhy nebo šmouhy:
• Kazeta s tonerem pravděpodobně není vložena správně. Vyjměte kazetu a znovu ji vložte do zařízení.
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 78).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Pokroucení
Jestliže je vytištěný papír pokroucený, nebo jej není možné podat do tiskárny, postupujte takto:
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Slabý (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Na několika listech se
opakovaně objevuje
neznámý obrázek.
Pravděpodobně používáte zařízení v nadmořské výšce 1 000 m nebo vyšší. Vyšší nadmořská výška může způsobit potíže s
tiskem, např. nefixovaný toner nebo světlý tisk. Změňte nastavení nadmořské výšky zařízení (viz „Nastavení nadmořské
výšky“ na straně 230).
• Nevytvrzený toner
• Vyskytuje se světlý tisk nebo
znečištění
6. Řešení potíží
312
Potíže při kopírování
Navrhovaná řešení
Problém
Kopie jsou příliš světlé nebo
příliš tmavé.
Nastavením tmavosti ve funkci kopírování můžete nastavit světlejší nebo tmavší pozadí kopií (viz „Změna nastavení pro
každou kopii“ na straně 60).
Na kopiích se objevují
• Pokud se na originále vyskytují vady, upravte tmavost ve funkci kopírování a zesvětlete pozadí kopií.
šmouhy, čáry a různé skvrny. • Jestliže se tyto chyby v předloze nevyskytují, vyčistěte skenovací jednotku (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 86).
Kopie je vytištěna šikmo.
• Ujistěte se, že je předloha zarovnána s registračním vodítkem.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 82).
Tisknou se prázdné kopie.
Originál musíte pokládat lícem dolů na skleněnou desku nebo lícem nahoru do podavače dokumentů.
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Obrázek lze z kopie snadno
setřít.
• Vyměňte papír v zásobníku za papír z nového balíku.
• V místech s vysokou vlhkostí nenechávejte papír v zařízení delší dobu.
Často dochází k zaseknutí
papíru při kopírování.
• Profoukněte jednotlivé listy papíru a potom stoh papírů v zásobníku převraťte. Vyměňte papír v zásobníku za nový balík.
Zkontrolujte vodítka papíru a v případě potřeby je upravte.
• Zkontrolujte, zda je to papír správného typu a gramáže (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 112).
• Zkontrolujte, zda po odstranění zaseknutého papíru nezůstaly v zařízení zbytky papíru.
Kazeta s tonerem nestačí
na vytvoření očekávaného
počtu kopií.
• Vaše dokumenty pravděpodobně obsahují obrázky, plné plochy nebo tlusté čáry. Je možné, že kopírujete například
formuláře, bulletiny, knihy či jiné dokumenty, pro které se spotřebuje větší množství toneru.
• Je možné, že při kopírování je otevřený kryt skleněné desky skeneru.
• Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
6. Řešení potíží
313
Potíže při skenování
Problém
Skener nefunguje.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je skenovaný dokument položen lícem dolů na skleněnou desku skeneru nebo lícem nahoru v podavači
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 49).
• Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení dokumentu, který chcete skenovat. Vyzkoušejte, zda funguje funkce
náhledu skenovaného dokumentu. Zkuste snížit rozlišení pro skenování.
• Zkontrolujte, zda je k zařízení správně připojen kabel tiskárny.
• Zkontrolujte, zda kabel tiskárny zařízení není vadný. Zkuste kabel tiskárny vyměnit za takový, o kterém víte, že je v pořádku.
V případě potřeby vyměňte kabel tiskárny za nový.
• Zkontrolujte, zda je skener nakonfigurován správně. Zkontrolujte nastavení skenování v aplikaci SmarThru Office nebo v
aplikaci, kterou chcete použít, čímž se ujistíte, že úloha skenování bude odeslána na správný port (například USB001).
Zařízení skenuje velmi
pomalu.
• Zjistěte, zda zařízení netiskne přijatá data. Pokud ano, naskenujte dokument až po vytištění přijatých dat.
• Skenování grafiky probíhá pomaleji než skenování textu.
• V režimu skenování se zpomaluje komunikace, neboť velký objem paměti je využíván k analýze a reprodukování
naskenovaného obrázku. Nastavte počítač v systému BIOS na režim tiskárny ECP. Toto nastavení může zvýšit rychlost.
Podrobnosti o nastavení systému BIOS naleznete v uživatelské příručce počítače.
6. Řešení potíží
314
Potíže při skenování
Navrhovaná řešení
Problém
Na obrazovce se zobrazí
následující zpráva:
• Pravděpodobně probíhá kopírování nebo tisk. Zkuste po dokončení této úlohy svou úlohu znovu.
• Vybraný port se momentálně používá. Restartujte počítač a opakujte akci.
• Zařízení nelze nastavit
•
na potřebný režim hardwaru.
•
• Port je využíván jiným
•
programem.
•
• Port je zakázán.
Kabel tiskárny je špatně zapojený nebo je zařízení vypnuté.
Ovladač skeneru není nainstalován nebo není správně nastaveno operační prostředí.
Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno a zapnuto. Poté počítač restartujte.
Kabel USB je špatně zapojen nebo je zařízení vypnuto.
• Skener je zaneprázdněn
přijímáním nebo tiskem dat.
Po dokončení aktuální úlohy
akci zopakujte.
• Neplatný popisovač.
• Skenování se nezdařilo.
6. Řešení potíží
315
Potíže s faxováním
Navrhovaná řešení
Problém
Zařízení nefunguje, na
displeji se nezobrazuje žádný
text nebo nefungují tlačítka.
• Odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
Není slyšet oznamovací tón.
• Zkontrolujte, zda je telefonní linka správně připojena (viz „Pohled zezadu“ na straně 24).
• Zkontrolujte, zda je v elektrické zásuvce napájení.
• Ujistěte se, že je zapnuté napájení.
• Připojením jiného telefonu zkontrolujte, zda je telefonní zásuvka ve zdi funkční.
Čísla uložená v paměti se
nevytáčejí správně.
Přesvědčte se, zda jsou čísla v paměti uložena správně. Abyste to mohli zkontrolovat, vytiskněte obsah adresáře.
Originál není podáván do
zařízení.
• Papír nesmí být zmačkaný a musíte jej vkládat správně. Zkontrolujte, zda má dokument správný formát a zda není příliš
silný či tenký.
• Zkontrolujte, zda je podavač dokumentů bezpečně uzavřen.
• Může být nutná výměna pryžové podložky v podavači. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Dostupné součásti pro údržbu“
na straně 73).
Nelze automaticky přijímat
faxy.
• Režim příjmu musí být nastaven na fax (viz „Změna režimů příjmu“ na straně 272).
• Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložen papír (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 112).
• Zkontrolujte, zda displej zobrazuje nějakou chybovou zprávu. Pokud ano, odstraňte závadu.
Zařízení neodesílá faxy.
• Ujistěte se, že je originál založen na skleněné desce skeneru nebo v podavači dokumentů.
• Zkontrolujte, zda faxové zařízení, na který odesíláte, vaše faxy přijímá.
V příchozím faxu jsou
prázdná místa nebo je fax
nízké kvality.
• Faxové zařízení, které vám fax odeslalo, může být vadné.
• Šum a rušení linky mohou způsobovat chyby komunikace.
• Zkontrolujte zařízení vytvořením kopie.
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla konce své předpokládané životnosti. Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 78).
6. Řešení potíží
316
Potíže s faxováním
Problém
Navrhovaná řešení
Některá slova jsou na
příchozím faxu roztažená.
Ve faxovém zařízení, které fax odeslalo, došlo k chvilkovému zaseknutí papíru.
Na odeslaných dokumentech
jsou čáry.
Zkontrolujte, zda není znečištěna skenovací jednotka. Pokud ano, vyčistěte ji (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 86).
Zařízení vytočí číslo, ale ke
vzdálenému faxovému
zařízení se nelze připojit.
Je možné, že je vzdálené faxové zařízení vypnuté, došel v něm papír, nebo nemůže odpovídat na příchozí volání. Obraťte se
na pracovníka obsluhy druhého zařízení a požádejte ho o vyřešení problému na jeho straně.
Faxy se neukládají do paměti. Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení faxu. Jestliže se na displeji zobrazí stav paměti, vymažte z paměti všechny
nepotřebné faxy a potom se pokuste fax znovu uložit. Volejte servis.
Ve spodní části každé
Pravděpodobně jste zvolili nesprávné nastavení papíru v konfiguraci uživatelských možností. Zkontrolujte znovu formát a typ
stránky nebo na jiných
papíru.
stránkách se zobrazuje
prázdná oblast s malým
proužkem textu v horní části.
6. Řešení potíží
317
Potíže s operačním systémem
1
Časté potíže v systému Windows
Problém
Navrhovaná řešení
Během instalace se zobrazí
zpráva „Tento soubor je již
používán“.
Ukončete všechny spuštěné aplikace. Odeberte veškerý software ze skupiny Po spuštění a restartujte systém Windows.
Přeinstalujte ovladač tiskárny.
Zobrazí se hlášení „Chyba
obecné ochrany“,
„Výjimka OE“, „Spool 32“
nebo „Neoprávněná
operace“.
Ukončete všechny ostatní aplikace, restartujte systém Windows a opakujte tisk.
Zobrazí se zpráva „Chyba
tisku“, „Chyba překročení
časového limitu tiskárny“.
Tyto zprávy se mohou zobrazit během tisku. Počkejte, až zařízení dokončí tisk. Jestliže se zpráva zobrazí v režimu Připraveno
nebo po skončení tisku, zkontrolujte spojení a/nebo zda nevznikla chyba.
Další informace o chybových zprávách systému Windows naleznete v uživatelské příručce systému Microsoft Windows dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
318
Potíže s operačním systémem
2
Časté potíže v systému Macintosh
Problém
Navrhovaná řešení
Zařízení netiskne soubory ve formátu
PDF správně. Některé části obrázků,
textu nebo ilustrací chybí.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost Tisknout jako obraz v možnostech tisku
programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
Při tisku titulní stránky se některá
písmena nezobrazují správně.
Operační systém Mac OS nemůže vytvořit font během tisku titulní stránky. Anglická abeceda a čísla se na titulní
stránce zobrazují normálně.
Při tisku dokumentu z aplikace
Acrobat Reader 6.0 nebo vyšší v
systému Macintosh se barvy tisknou
nesprávně.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači zařízení shodovalo s rozlišením v aplikaci Acrobat Reader.
Další informace o chybových zprávách systému Macintosh naleznete v uživatelské příručce systému Macintosh dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
319
Potíže s operačním systémem
3
Časté potíže v systému Linux
Problém
Zařízení netiskne.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je v systému nainstalovaný ovladač tiskárny. Otevřete nástroj Unified Driver Configurator, přejděte na
kartu Printers v okně Printers configuration a podívejte se na seznam dostupných zařízení. Zkontrolujte, zda je zařízení
uvedené v seznamu. Pokud ne, spusťte průvodce Add new printer wizard a nainstalujte zařízení.
• Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Otevřete okno Printers configuration a vyberte příslušné zařízení ze seznamu
tiskáren. Zkontrolujte popis v podokně Selected printer. Pokud jeho stav obsahuje řetězec Stopped, stiskněte tlačítko
Start. Mělo by dojít k obnovení normální funkce zařízení. Stav „stopped“ mohl být nastaven jako následek nějakých
problémů s tiskem.
• Zkontrolujte, zda aplikace nemá speciální tiskové možnosti, například „-oraw“. Je-li zadáno „-oraw“ v parametru
příkazového řádku, odstraňte tento parametr, aby se tisklo správně. V aplikaci Gimp vyberte „print“ -> „Setup printer“ a
upravte parametr příkazového řádku v příkazu.
Některé barevné obrázky
vycházejí celé černé.
Je to známý nedostatek v Ghostscript (do GNU Ghostscript verze 7.05), když je základní barevný prostor dokumentu
indexovaný barevný prostor, a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože jazyk Postscript používá
barevný prostor CIE pro systém přiřazování barev, měli byste provést aktualizaci jazyka Ghostscript ve svém systému
alespoň na GNU Ghostscript verze 7.06 nebo novější. Poslední verzi jazyka Ghostscript najdete na stránce
www.ghostscript.com.
Některé barevné obrázky
mají na výstupu
neočekávanou barvu.
Je to známý nedostatek v Ghostscriptu (do GNU Ghostscript verze 7.xx), když základní barevný prostor dokumentu je
indexovaný barevný prostor RGB, a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože jazyk Postscript využívá
pro systém přiřazování barev barevný prostor CIE, měli byste provést aktualizaci jazyka Ghostscript v počítači alespoň na
GNU Ghostscript verze 8.xx nebo novější. Poslední verzi jazyka Ghostscript najdete na stránce www.ghostscript.com.
Zařízení netiskne celé
stránky a při výstupu je
stránka potištěna pouze z
jedné poloviny.
Jedná se o známý problém, který se vyskytuje tehdy, když se barevná tiskárna používá v programu Ghostscript 8.51 nebo
starším, 64bitovém OS Linux, a na adresu bugs.ghostscript.com je nahlášen jako Ghostscript Bug 688252. Problém je
vyřešen ve verzi AFPL Ghostscript v. 8.52 a vyšší. K vyřešení tohoto problému si stáhněte aktuální verzi AFPL Ghostscript
na stránkách http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ a nainstalujte ji.
6. Řešení potíží
320
Potíže s operačním systémem
Navrhovaná řešení
Problém
Nelze skenovat pomocí
aplikace Gimp Front-end.
Zkontrolujte zda má aplikace Gimp Front-end modul plug-in Xsane: Device dialog v nabídce Acquire. Pokud ne, je třeba
nainstalovat modul plug-in Xsane pro aplikaci Gimp. Modul plug-in Xsane pro aplikaci Gimp můžete najít na disku CD
distribuce systému Linux nebo na domovské stránce programu Gimp. Podrobné informace vyhledejte v Nápovědě na disku
CD distribuce systému Linux nebo v aplikaci Gimp.
Pokud chcete použít jinou skenovací aplikaci, prostudujte si nápovědu této aplikace.
Při tisku dokumentu se
zobrazí chybová zpráva
„Cannot open port device
file“.
V průběhu tisku neměňte parametry tiskové úlohy (např. prostřednictvím LPR GUI). Známé verze serveru CUPS při jakékoli
změně možností tisku přeruší tiskovou úlohu a zkusí ji znovu spustit od začátku. Jelikož ovladač Unified Linux Driver
uzamkne během tisku port, při náhlém ukončení ovladače zůstane port uzamknutý a nedostupný pro další tiskové úlohy.
Pokud došlo k této situaci, zkuste uvolnit port výběrem možnosti Release port v okně Port configuration.
Zařízení se nezobrazuje
v seznamu skenerů.
• Ujistěte se, že je zařízení připojeno k počítači, správně připojeno pomocí portu USB a je zapnuto.
• Zkontrolujte, zda je v systému instalovaný ovladač skeneru pro vaše zařízení. Spusťte program Unified Linux Driver
Configurator, přejděte do okna Nastavení skenerů a stiskněte tlačítko Drivers. Ověřte, zda je v okně uveden ovladač s
názvem odpovídajícím názvu zařízení.
• Zkontrolujte, zda není port zaneprázdněný. Jelikož funkční části zařízení (tiskárna a skener) sdílí totéž rozhraní I/O (port),
může nastat situace, kdy se dvě uživatelské aplikace pokoušejí o přístup ke stejnému portu. Aby se předešlo možným
konfliktům, nesmí zařízení ovládat více než jedna aplikace současně. Druhá aplikace obdrží odpověď „device busy“. K
tomu obvykle dochází při zahájení skenování. Objeví se příslušná zpráva.
Chcete-li identifikovat zdroj problému, otevřete okno Ports configuration a zvolte port přidělený skeneru. Symbol portu /
dev/mfp0 odpovídá označení LP:0 zobrazenému v možnostech skenerů, /dev/mfp1 se vztahuje k LP:1 atd. Porty USB
začínají hodnotou /dev/mfp4, takže skener na USB:0 odpovídá /dev/mfp4, a tak postupně dále. Na panelu Vybraný port
vidíte, zda je port obsazený jinou komponentou. Pokud ano, měli byste počkat na dokončení aktuální úlohy nebo, pokud
jste přesvědčeni, že aktuální vlastník nefunguje správně, klepněte na tlačítko Release port.
Zařízení neskenuje.
• Ujistěte se, že je do zařízení dokument načten, ověřte připojení zařízení k počítači.
• Pokud se během skenování objeví chyba I/O.
6. Řešení potíží
321
Potíže s operačním systémem
Další informace o chybových zprávách systému Linux naleznete v uživatelské příručce systému Linux dodané s počítačem.
4
Časté potíže s jazykem PostScript
Následující situace jsou specifické pro jazyk PS a mohou vzniknout při použití více jazyků tiskárny.
Problém
Nelze vytisknout soubor
PostScript
Možná příčina
Ovladač PostScript možná není správně
nainstalován.
Řešení
• Nainstalujte ovladač PostScript (viz „Instalace softwaru“ na straně 137).
• Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte, že je verze PS dostupná pro tisk.
• Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisního zástupce.
Vytiskne se protokol
Omezená kontrolní chyba.
Tisková úloha byla příliš složitá.
Snižte složitost stránek nebo nainstalujte více paměti.
Vytiskne se stránka chyby
PostScript
Tisková úloha zřejmě není v jazyce PostScript. Ověřte, že úloha je v jazyce PostScript. Zjistěte, zda softwarová aplikace
nečekala, že se do zařízení odešle soubor nastavení nebo záhlaví
PostScript.
V ovladači není vybrán
přídavný zásobník
Ovladač tiskárny nebyl nakonfigurován, aby
rozpoznal přídavný zásobník.
Zobrazte okno s vlastnostmi ovladače PostScript, vyberte kartu Možnosti
zařízení a nastavte možnost zásobníku.
Při tisku dokumentu z
aplikace Acrobat Reader 6.0
nebo vyšší v systému
Macintosh se barvy tisknou
nesprávně
Rozlišení nastavené v ovladači tiskárny se
zřejmě neshoduje s rozlišením v aplikaci
Acrobat Reader.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači shodovalo s rozlišením
v aplikaci Acrobat Reader.
6. Řešení potíží
322
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
CAMEROON
Country/Region
ALBANIA
Customer Care Center
42 27 5755
Web Site
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
BELGIUM
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
BRAZIL
BULGARIA
0800-124-421
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
COTE D’LVOIRE
8000 0077
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
7864)
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
Web Site
7095-0077
CANADA
CHILE
AUSTRALIA
Customer Care Center
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
323
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
Country/Region
HUNGARY
INDIA
Customer Care Center
Web Site
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800 1100 11
www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
GHANA
0302-200077
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
HONG KONG
www.samsung.com/
hk_en/
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
324
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONGOLIA
MONTENEGRO
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
PHILIPPINES
Web Site
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
www.samsung.com
www.samsung.com
020 405 888
Country/Region
POLAND
www.samsung.com
0 801-1 SAMSUNG (172-678)
www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
ROMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline(+40)
21 206 01 10 from mobile and
land line
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726
7864)
www.samsung.com
PANAMA
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
325
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
UGANDA
0800-300 300
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UKRAINE
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
SLOVAKIA
SWITZERLAND
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr(French)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
www.samsung.com/
ua_ru
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
326
Slovník pojmů
ADF
Následující slovník pojmů vám pomůže seznámit se s výrobkem díky
porozumění terminologii běžně používané v oblasti tisku a uvedené v
této příručce.
802.11
802.11 je sada standardů pro komunikaci prostřednictvím místní
bezdrátové sítě (WLAN), vyvinutá komisí IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
Automatic Document Feeder (ADF), neboli automatický podavač
dokumentů, je snímací jednotka, která automaticky podává předlohy do
zařízení tak, aby toto zařízení mohlo sejmout několik předloh najednou.
AppleTalk
AppleTalk je patentovaná sada komunikačních protokolů vyvinutá
společností Apple pro počítačové sítě. Byla součástí původních počítačů
Macintosh (1984), nyní však od ní Apple upouští a upřednostňuje protokol
TCP/IP.
802.11b/g/n
802.11b/g/n může sdílet stejný hardware a používat vlnové pásmo 2,4
GHz. 802.11b podporuje vlnový rozsah do 11 Mbps; 802.11n podporuje
vlnový rozsah až do 150 Mbps. Zařízení s 802.11b/g/n mohou být
příležitostně rušeny mikrovlnými troubami, bezdrátovými telefony a
zařízeními Bluetooth.
Bitová hloubka
Termín z počítačové grafiky popisující počet bitů použitých ke zobrazení
barvy jednoho pixelu v bitmapovém obrázku. Vyšší barevná hloubka
znamená širší rozsah rozlišovacích barev. Se zvyšujícím se počtem bitů se
počet možných barev pro barevnou mapu neprakticky zvyšuje. 1bitová
barva se obecně nazývá monochromatická nebo také černobílá.
Přístupový bod
Přístupový bod nebo také Bezdrátový přístupový bod (AP nebo WAP) je
zařízení, které spojuje bezdrátová komunikační zařízení v místní
bezdrátové síti (WLAN) a funguje jako centrální vysílač a přijímač WLAN
rádiových signálů.
BMP
Formát bitmapové grafiky používaný vnitřně grafickým subsystémem
Microsoft Windows (GDI) a běžně používaný jako jednoduchý formát
grafického souboru na této platformě.
Slovník pojmů
327
Slovník pojmů
BOOTP
Pokrytí
Bootstrap Protocol (protokol zavaděče). Síťový protokol používaný síťovým
klientem za účelem automatického získání IP adresy. To se obvykle
provádí při spouštění počítače nebo operačního systému. Servery BOOTP
přiřazují každému klientovi adresu IP z fondu adres. BOOTP umožňuje
„bezdiskovým pracovním stanicím“ získání IP adresy ještě před zavedením
jakéhokoli pokročilého operačního systému.
Jedná se o tiskárenský termín používaný pro měření spotřeby toneru při
tisku. Např. 5% pokrytí znamená, že na papíru formátu A4 je přibližně 5%
obrázků nebo textu. Pokud tedy papír nebo předloha obsahuje složité
obrázky nebo větší množství textu, bude pokrytí vyšší než 5% a zároveň
bude spotřeba toneru odpovídat tomuto pokrytí.
CSV
CCD
Charge Coupled Device, (paměťové zařízení s nábojovou vazbou), je
hardware, který umožňuje skenování úloh. K uchycení modulu CCD se též
používá zámkový mechanismus CCD, aby se zabránilo jeho poškození při
přemisťování zařízení.
Comma Separated Values (CSV, hodnoty oddělené čárkou). Typ formátu
souboru CSV se používá k výměně dat mezi odlišnými aplikacemi. Formát
souboru, tak jak je použit v aplikaci Microsoft Excel, se stal faktickým
standardem v celém průmyslu, a to dokonce i u platforem vyvinutých jinými
společnostmi než Microsoft.
Třídění kopií
Duplexní automatický podavač dokumentů
Třídění kopií je proces tisku úloh s několika sadami kopií. Je-li aktivována
volba třídění kopií, vytiskne zařízení celou jednu sadu a teprve poté začne
tisknout další kopie.
Duplex Automatic Document Feeder (DADF), neboli duplexní automatický
podavač, je snímací jednotka, která automaticky podává a překlápí
předlohu dokumentu tak, aby zařízení mohlo naskenovat obě strany této
předlohy.
Ovládací panel
Vychozi
Ovládací panel je rovná, obvykle svislá plocha, na které jsou zobrazeny
nástroje pro ovládání nebo sledování. Obvykle se nacházejí na horní nebo
na přední straně zařízení.
Hodnota nebo nastavení, které platí v okamžiku, kdy vyjmete tiskárnu z
obalu, resetujete, nebo inicializujete.
Slovník pojmů
328
Slovník pojmů
DHCP
Bodová tiskárna
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, dynamický konfigurační
protokol klienta) je síťový protokol pro strukturu klient-server. Server DHCP
poskytuje konfigurační parametry podle hostitele klienta DHCP, obecně
informace požadované hostitelem klienta kvůli práci v síti IP. DHCP také
poskytuje mechanismus pro alokaci IP adres klientským hostům.
Bodová tiskárna je typ počítačové tiskárny s tiskovou hlavou, která se
pohybuje po stránce směrem dopředu a dozadu a tiskne úderem do
inkoustem napuštěné pásky nastavené proti papíru – podobně jako při
psaní na psacím stroji.
DPI
DIMM
Dual Inline Memory Module (DIMM, paměť v pouzdře s vývody po dvou
stranách) je malá deska s plošnými spoji, která obsahuje paměť. Modul
DIMM ukládá veškerá data zařízení, včetně tiskových dat nebo dat přijatých
faxů.
Dots Per Inch (počet bodů na palec) je měření rozlišení, které se používá
pro skenování a pro tisk. Obecně platí, že vyšší DPI znamená vyšší
rozlišení, lepší viditelnost detailu obrázku, ale také větší velikost souboru.
DRPD
Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard, který umožňuje
zařízením na domovské síti sdílet informace s ostatními po celé síti.
Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), neboli detekce odlišného typu
vyzvánění. Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na více
telefonních číslech.
DNS
Duplex
Domain Name Server (server překládající doménové názvy) je systém,
který uchovává informace související s názvy domén v distribuované
databázi v sítích, jako je například internet.
Mechanismus, který automaticky překlápí list papíru, aby mohlo zařízení
tisknout na obě strany papíru (nebo je skenovat). Tiskárna vybavená
duplexní jednotkou umí tisknout na obě strany papíru během jednoho
tiskového cyklu.
DLNA
Slovník pojmů
329
Slovník pojmů
Zatížení
Ethernet
Zatížení je množství stránek, které měsíčně neovlivní výkon tiskárny.
Obecně je životnost tiskárny omezena například počtem stránek za rok.
Životnost znamená průměrnou kapacitu výtisků, obvykle v záruční době.
Když je například zatížení 48 000 stran za měsíc a počítáme s 20
pracovními dny, je denní kapacita tiskárny 2 400 stran.
Ethernet je počítačová síťová technologie využívající rámce pro místní sítě
(LAN). Definuje vedení a signály pro fyzickou vrstvu a formát rámců a
protokolů pro řízení přístupu médií (MAC) / datovou vrstvu modelu OSI.
Ethernet je většinou standardizován jako IEEE 802.3. Stal se celosvětově
nejpoužívanější LAN technologií od devadesátých let po současnost.
ECM
EtherTalk
Error Correction Mode (ECM), neboli režim korekce chyb, je volitelný režim
přenosu, který je zabudován do faxových přístrojů nebo modemů třídy 1.
Automaticky rozpoznává a opravuje chyby vzniklé během přenosu faxu,
které někdy vznikají v důsledku šumu v telefonních linkách.
Sada protokolů vyvinutá společností Apple Computer pro počítačové sítě.
Byla součástí původních počítačů Macintosh (1984), nyní však od ní Apple
upouští a upřednostňuje protokol TCP/IP.
FDI
Emulace
Emulace je technika, při které jedno zařízení získává stejné výsledky jako
zařízení jiné.
Emulátor duplikuje funkce jednoho systému za pomoci jiného systému tak,
aby se tento druhý systém choval stejným způsobem jako systém první.
Emulace se soustředí na přesnou reprodukci externího chování, což je
opakem simulace, která představuje abstraktní model simulovaného
systému, často posuzujícího svůj interní stav.
Foreign Device Interface (FDI), neboli rozhraní pro cizí zařízení, je karta
uvnitř zařízení, která umožňuje instalaci zařízení třetích stran, jako např.
přístroje na mince nebo čtečky karet. Tyto přístroje pak umožňují placené
využívání vašeho zařízení.
FTP
File Transfer Protocol (FTP, protokol pro přenos souborů), je běžně
používaný protokol pro výměnu souborů v jakékoli síti, která podporuje
protokol TCP/IP (jako například internet nebo intranet).
Slovník pojmů
330
Slovník pojmů
Fixační jednotka
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD)
Součást laserové tiskárny, která nataví toner na tiskové médium. Sestává
z ohřívacího válce a přítlačného válce. Po přenesení toneru na papír fixační
jednotka teplem zajistí trvalé přichycení toneru na papír; z tohoto důvodu je
papír vycházející z laserové tiskárny teplý.
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD), obvykle nazývané pevný disk, je
energeticky nezávislé úložné zařízení, které ukládá digitálně kódovaná
data na rychle se otáčející destičky s magnetickým povrchem.
IEEE
Brána
Spojení mezi počítačovými sítěmi nebo mezi počítačovou sítí a telefonní
linkou. Je velmi populární, protože jde o počítač nebo síť, která umožňuje
přístup k jinému počítači nebo síti.
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut elektrických a
elektronických inženýrů) je mezinárodní nezisková profesní organizace pro
technologický pokrok v oblasti elektrotechniky.
IEEE 1284
Stupnice šedé
Odstíny šedé, které představují světlé a tmavé části obrazu po převedení
barevných obrázků na černobílé; barvy jsou zastoupeny různými odstíny
šedé.
Standard pro paralelní port 1284 byl vyvinut institutem elektrických a
elektronických inženýrů (IEEE). Termín 1284-B se týká specifického typu
konektoru na konci paralelního kabelu, který je připojován k perifernímu
zařízení (například k tiskárně).
Polotóny
Intranet
Typ obrazu, který simuluje odstíny šedé pomocí různého počtu bodů. Velmi
barevné plochy se skládají z velkého množství teček, zatímco světlejší
plochy se skládají z menšího množství teček.
Soukromá síť, která využívá internetové protokoly, připojení k síti a
případně i veřejný telekomunikační systém k zabezpečenému sdílení části
informací organizace nebo k práci zaměstnanců. Někdy termín popisuje
pouze nejviditelnější službu, vnitřní web.
Slovník pojmů
331
Slovník pojmů
IP adresa
IPX/SPX
Adresa internetového protokolu IP je jedinečné číslo, které zařízení
používají k vzájemné identifikaci a komunikaci v síti využívající standard
internetového protokolu.
Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX), neboli
výměna internetových paketů/výměna sekvenčních paketů. Jedná se o
síťový protokol používaný operačními systémy Novell NetWare. Jak IPX,
tak i SPX poskytují připojovací služby podobné protokolu TCP/IP, přičemž
protokol IPX je podobný IP a SPX se podobá protokolu TCP. IPX/SPX byl
původně navržen pro místní oblastní sítě (LAN) a pro tyto účely je protokol
vysoce účinný (v sítích LAN obvykle protokol TCP/IP dokonce předčí).
IPM
Images Per Minute (počet obrázků za minutu) je způsob měření rychlosti
tiskárny. Rychlost IPM indikuje počet jednostranných archů, které tiskárna
dokončí za jednu minutu.
IPP
Internet Printing Protocol (internetový tiskový protokol) definuje standardní
protokol pro tisk, správu tiskových úloh, velikost média, rozlišení atd. IPP
lze používat místně nebo v síti Internet pro stovky výtisků. Vedle toho
podporuje také řízení přístupu, ověřování a šifrování, takže tisková řešení
jsou nyní mnohem bezpečnější a spolehlivější než dříve.
ISO
International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro
standardizaci) je organizace, která zavádí normy a která je složena ze
zástupců z národních organizací pro normy. Vytváří celosvětové
průmyslové a komerční normy.
ITU-T
International Telecommunication Union (ITU), neboli Mezinárodní
telekomunikační unie, je organizace založená za účelem standardizace a
regulace mezinárodních telekomunikací a rádia. Mezi její hlavní úkoly patří
sestavování norem, alokace rádiových frekvenčních pásem a organizování
vzájemného propojení různých zemí, aby bylo možné mezi nimi
telefonovat. Písmeno T ve zkratce ITU-T pak znamená telekomunikace.
Slovník pojmů
332
Slovník pojmů
Předloha ITU-T
Kontrolka
Standardizovaná zkušební předloha vydaná ITU-T pro faxový přenos
dokumentů.
Light-Emitting Diode (svítící dioda či kontrolka) je polovodičové zařízení,
které indikuje stav přístroje.
JBIG
Adresa MAC
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standard pro kompresi obrazu,
při které nedochází ke ztrátě přesnosti či kvality. Byla navržena pro
kompresi binárních obrazů, zejména pro faxy, lze ji však použít i u jiných
obrázků.
Media Access Control (adresa přenosového protokolu přístupu na médium)
je adresa s jedinečným identifikátorem spojeným se síťovým adaptérem.
Adresa MAC je jedinečný 48bitový identifikátor obvykle zapisovaný 12
šestnáctkovými znaky seskupenými v párech (např. 00-00-0c-34-11-4e).
Tato adresa je obvykle pevně zakódována do Network Interface Card
(NIC), tedy síťové karty, již od jejího výrobce, a používá se jako pomůcka
pro routery pokoušející se vyhledat zařízení ve velkých sítích.
JPEG
Joint Photographic Experts Group (skupina spojených expertů na
fotografování) je nejčastěji používanou standardní metodou ztrátové
komprese pro fotografické snímky. Je to formát používaný pro ukládání a
přenos fotografií v síti WWW.
MFP
Multi Function Peripheral (multifunkční periferie) je kancelářský přístroj,
který v sobě obsahuje tiskárnu, kopírku, fax, skener atd.
LDAP
MH
Lightweight Directory Access Protocol (odlehčený protokol internetové
adresářové služby) je síťový protokol sloužící k dotazování a úpravě
adresářových služeb fungujících přes TCP/IP.
Modifikované Huffmanovo kódování (MH) je metoda komprese pro snížení
obsahu dat, která musí být vysílána mezi faxovými přístroji k přenosu
obrazu. Toto kódování je doporučeno ITU-T T.4. MH je proudové kódovací
schéma založené na seznamu kódů a optimalizované k účinnému využití
bílých míst. Jelikož většina faxů obsahuje zejména bílá místa, minimalizuje
tato funkce dobu přenosu.
Slovník pojmů
333
Slovník pojmů
MMR
OPC
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.6.
Organic Photo Conductor (OPC), neboli organický fotovodič, je
mechanismus, který vytváří virtuální obraz pro tisk pomocí laserového
paprsku vysílaného z laserové tiskárny. Obvykle má zelenou nebo rezavou
barvu a má tvar válce.
Modem
Zařízení, které moduluje a demoduluje signál nosiče pro kódování a
dekódování digitálních informací.
Povrch válce v zobrazovací jednotce se používáním tiskárny (při styku s
kartáčkem kazet, čistícím mechanismem a papírem) pomalu opotřebovává,
je třeba ji řádně měnit.
MR
Originály
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.6. MR zakóduje první naskenovanou řádku pomocí MH. Další řádka je
pak porovnána s řádkou první, jsou určeny rozdíly a tyto rozdíly jsou poté
šifrovány a přeneseny.
První exemplář např. dokumentu, fotografie, textu apod., který se následně
kopíruje, množí či převádí do jiných, avšak který sám není z ničeho
kopírován ani odvozen. Též se někdy nazývá jako předloha.
NetWare
Síťový operační systém vyvinutý společností Novell, Inc. Původně se
používal pro kooperativní multitasking pro fungování různých služeb na PC
a síťové protokoly byly založeny na typickém systému Xerox XNS. Dnešní
NetWare podporuje jak TCP/IP, tak i IPX/SPX.
OSI
Open Systems Interconnection (propojení otevřených systémů) je model
vyvinutý Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro účely
komunikace. OSI nabízí standardní, modulární přístup k designu sítí, který
rozděluje požadovanou sadu složitých funkcí do menších, snadno
zvládnutelných nezávislých funkčních vrstev. Těmito vrstvami jsou (shora
dolů): aplikační, prezentační, relační, transportní, síťová, linková a fyzická.
Slovník pojmů
334
Slovník pojmů
PABX
Ovladač tiskárny
Private Automatic Branch Exchange (PABX) je automatická telefonní
pobočková ústředna v soukromé firmě.
Program, který se používá k odesílání příkazů a přenosu dat z počítače na
tiskárnu.
PCL
Tiskové médium
Printer Command Language (jazyk popisující vzhled stránky, Page
Description Language) vyvinutý společností HP jako protokol tiskáren, který
se posléze stal průmyslovým standardem. Původně byl vyvinut pro jedny z
prvních inkoustových tiskáren, avšak postupně byl vytvořen pro různé
úrovně tepelných, bodových a stránkových tiskáren.
Média, jako například papír, obálky, štítky a fólie, které lze používat v
tiskárně, skeneru, faxu nebo v kopírce.
PDF
Portable Document Format (patentovaný formát souboru) vyvinutý
společností Adobe Systems pro zobrazování dvojrozměrných dokumentů
ve formátu nezávislém na zařízení a na rozlišení.
PostScript
PS (PostScript, dodatečný skript) je jazyk pro popis stránek a programovací
jazyk, který se používá zejména v oblasti elektronické a stolní počítačové
sazby - běží v interpretru, který pak vytváří obraz.
PPM
Pages Per Minute (počet stran za minutu) způsob měření, který určuje
rychlost tiskárny vyjádřením počtu stránek vytištěných za jednu minutu.
Soubor PRN
Rozhraní ovladače zařízení, které umožňuje softwaru komunikovat
s ovladačem zařízení prostřednictvím standardního vstupně / výstupního
systémového volání, což zjednodušuje řadu úloh.
Protokol
Zvyklost nebo standard, který řídí nebo umožňuje spojení, komunikaci a
přenos dat mezi dvěma koncovými body.
Slovník pojmů
335
Slovník pojmů
PS
SMB
Viz PostScript.
Server Message Block (blok serverových zpráv) je síťový protokol
používaný převážně ke sdílení souborů, tiskáren, sériových portů a k různé
komunikaci mezi uzly v síti. Poskytuje také ověřený mechanismus
meziprocesní komunikace.
PSTN
Public-Switched Telephone Network (PSTN) je veřejná síť světových
telefonních sítí, která je v průmyslových a komerčních zařízeních obvykle
vedena přes ústřednu.
RADIUS
Remote Authentication Dial In User Service (vzdálené ověření volajícího
uživatele) je protokol pro ověření a účtování vzdáleného uživatele. RADIUS
umožňuje centralizované správě ověrovacích dat (jako jsou uživatelská
jména a hesla) používat konceptu AAA (authentication, authorization,
accounting – ověření, autorizování a záznam) ke správě přístupu na síť.
Rozlišení
Ostrost obrazu měřená v bodech na palec (dpi). Čím je dpi vyšší, tím je
vyšší rozlišení.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol (jednoduchý výměnný protokol pro přenos
pošty) je standard pro přenos elektronické pošty prostřednictvím sítě
Internet. SMTP je relativně jednoduchý protokol na textové bázi, kde se po
zadání jednoho nebo více příjemců zprávy a přenese text zprávy. Jedná se
o protokol klient-server, kde klient přenáší zprávu elektronické pošty na
server.
SSID
Service Set Identifier (SSID) neboli identifikátor sady služeb je název místní
bezdrátové sítě (WLAN). Všechna bezdrátový zařízené v síti WLAN
používají ke vzájemné komunikaci stejný SSID. Parametry SSID mají
maximální délku 32 znaků a rozlišují malá a velká písmena.
Maska podsítě
Maska podsítě se používá ve spojení se síťovou adresou a společně určují,
která část adresy je síťová adresa a která hostitelská.
Slovník pojmů
336
Slovník pojmů
TCP/IP
Kazeta s tonerem
Transmission Control Protocol a Internet Protocol (kontrolní přenosový
protokol a internetový protokol) sada komunikačních protokolů, které
implementují zásobník protokolů, které využívá Internet a většina
komerčních sítí.
Druh nádobky používaný v zařízení (například tiskárně) obsahující toner.
Toner je prášek používaný v laserových tiskárnách a kopírkách, který
vytváří text a obrázky na potištěném papíru. Toner je možné tavit kombinací
tepla a tlaku fixační jednotky, čímž se přichytí k vláknům v papíru.
TCR
TWAIN
Transmission Confirmation Report (potvrzující zpráva o přenosu) udává
detaily o každém přenosu, jako např. stav úlohy, výsledek přenosu a počet
odeslaných stran. Tento protokol lze nastavit tak, aby se tiskl s každou
úlohou nebo pouze v případě chyby přenosu.
Průmyslový standard pro skenery a software. Při používání skeneru s
podporou TWAIN a programu s podporou TWAIN lze spustit skenování z
tohoto programu. Je to rozhraní API pro zachycení obrázku pro operační
systémy Microsoft Windows a Apple Macintosh.
TIFF
Cesta UNC
Tagged Image File Format (formát souboru označeného snímku) je
bitmapový obrazový formát s proměnlivým rozlišením. TIFF popisuje data
obrázků, které jsou typicky vytvářeny ve skeneru. Obrázky TIFF využívají
tzv. tagy, což jsou klíčová slova, která definují charakteristiky obrázku
obsažené v souboru. Tento flexibilní formát, který není závislý na platformě,
lze použít u obrázků, které byly vytvořeny různými aplikacemi pro
zpracování snímků.
Uniform Naming Convention (konvence uniformního pojmenovávání) je
standardní formát zápisu cesty pro přístup ke sdíleným položkám ve
Windows NT a dalších produktech společnosti Microsoft. Formát cesty
UNC je: \\<název serveru>\<název sdílené položky>\<název adresáře>
URL
Uniform Resource Locator (uniformní lokátor zdrojů) je globální adresa
dokumentů a zdrojů na Internetu. První část adresy označuje používaný
protokol, druhá část specifikuje adresu IP nebo název domény, ve které se
nachází zdroj.
Slovník pojmů
337
Slovník pojmů
USB
WIA
Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) je standard, který byl
vyvinut společností USB Implementers Forum, Inc. pro připojování počítačů
a periférií. Na rozdíl od paralelního portu je rozhraní USB určeno pro
připojení portu USB jednoho počítače k více perifériím současně.
Windows Imaging Architecture (WIA) je zobrazovací architektura, která
byla původně zavedena do Windows Me a Windows XP. Z těchto
operačních systémů pak lze spustit skenování za pomoci skeneru s
podporou WIA.
Vodoznak
WPA
Vodoznak je znatelný obrázek nebo vzor na papíru, který se při pohledu
proti světlu jeví světlejší. Vodoznaky byly poprvé zavedeny v italské Boloni
v roce 1282. Používají je výrobci papíru k identifikaci svých výrobků, dále
se používají na poštovních známkách, bankovkách a dalších oficiálních
dokumentech, aby se znesnadnila možnost jejich padělání.
Wi-Fi Protected Acces (WPA) neboli Wi-Fi chráněný přístup je třída
systémů sloužící k zabezpečené bezdrátových (Wi-Fi) počítačových sítí.
Byla vyvinuta k vylepšení bezpečnostních vlastností WEP.
WEP
WPA-PSK (WPA-Pre-Shared Key) neboli WPA předsdílený klíč je zvláštní
režim WPA pro malé společnosti a domácí uživatele. V bezdrátovém
přístupovém bodu (WAP) stejně jako v každém bezdrátově připojeném
zařízení přenosného nebo stolního počítači je nakonfigurován klíč (heslo).
WPA-PSK vytváří jedinečný klíč pro každý kontakt bezdrátového klienta a
příslušného bodu WAP k zajištění větší bezpečnosti.
Wired Equivalent Privacy (WEP) neboli soukromí ekvivalentní drátovým
sítím, je bezpečnostní protokol specifikovaný v IEEE 802.11. Slouží k
poskytování stejné úrovně soukromí jakou zajišťují drátové sítě LAN. WEP
poskytuje zabezpečení pomocí kódování dat přes rádio, takže jsou
chráněna při přenosu z jednoho mísa na druhé.
WPA-PSK
WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard pro zřízení bezdrátové domovské
sítě. Pokud váš bezdrátový přístupový bod podporuje WPS, můžete
jednoduše nakonfigurovat bezdrátové síťové připojení bez použití počítače.
Slovník pojmů
338
Slovník pojmů
XPS
Specifikace papíru XML (XPS) představuje specifikaci pro jazyk popisující
stránky (Page Description Language, PDL) a nový formát dokumentu,
kterou vyvinula společnost Microsoft. Je výhodná pro přenosné a
elektronické dokumenty. Je to specifikace založená na jazyce XML.
Vycházející z nové tiskové cesty a formátu dokumentu, který je založen na
vektoru a nezávisí na zařízení.
Slovník pojmů
339
Rejstřík
Č
A
AnyWeb Print
281
odesílání faxů na obou stranách papíru
271
čištění
adresář
podávací válec
85
86
obecné nastavení
224
skenovací jednotka
používání
234
vnější části
82
registrace
234
vnitřní části
83
uložení skupiny
235
čištění zařízení
82
úprava
235
úprava skupiny
236
B
adhoc režim
Kabel USB
síťový kabel
187
WPS
odpojení
167
WPS zařízení nemá displej
PBC
PIN
bezpečnost
opakované vytáčení posledního čísla
266
přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo
270
přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
269
224
emailová adresa
231
skladování
231
vyhledávání
232
emulace
obecné nastavení
223
F
fax
168
168
268
email
170, 174, 183
163
odložení faxového přenosu
přeposlání přijatého faxu na jiné cílové
270
místo
163
Režim infrastruktury
269
E
obecné nastavení
bezdrátová síť
odeslání prioritního faxu
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
276
automatické opětovné vytáčení
266
informace
15
obecné nastavení
207
symboly
15
odesílání faxu v počítači
267
přijímání faxu v počítači
272
příjem faxů do paměti
276
příjem pomocí externího telefonu
274
příjem v režimu DRPD
274
příjem v režimu Fax
273
příjem v režimu telefonu
273
příjem v režimu záznamníku
273
příjem v zabezpečeném režimu
275
tisk faxů na obě strany papíru
275
změna režimů příjmu
272
zrušení vyhrazené faxové úlohy
269
faxování
příjem v režimu Fax
68
Rejstřík 340
Rejstřík
příprava k faxování
66
rozprostření toneru
76
upravení tmavosti
69
výměna kazety
78
úprava rozlišení
69
funkce
kopírování
5
funkce tiskového média
funkce faxu
funkce paměti pevného disku
obecné nastavení
základní kopírování
60
266
zmenšení nebo zvětšení kopií
62
funkce skenování
255
funkce tisku
239
Macintosh
časté potíže vsystému Macintosh
200
112
277, 278
M
kopírování ID
instalace ovladače pro síťově připojená
154
zařízení
instalace ovladače pro zařízení připojená
138
USB kabelem
63
L
LCD displej
H
chybová zpráva
103
procházení stavem zařízení
207,
200, 206,
212, 218
Linux
I
časté potíže v systému Linux
informace o zařízení 200, 206, 207, 212,
instalace ovladače pro síťově připojená
155
zařízení
218
instalace ovladače pro zařízení připojená
USB kabelem
141
instalace ovladače
Unix
320
157
používání programu SetIP
148
požadavky na systém
116
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
140
skenování
262
tisk
248
N
nabídka tisk
199
nastavení emulace
223
nastavení rozlišení tisku
používání programu SetIP
149
K
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
143
Kabel USB
skenování
264
nastavení zařízení
tisk
250
stav zařízení
Unified Driver Configurator
294
nástroj Přímý tisk
vlastnosti tiskárny
251
instalace ovladače
reinstalace ovladače
kazeta s tonerem
31, 32, 138, 141
140, 143
319
Linux
251
nastavení správce
227
200, 206, 207, 212, 218
247
Rejstřík 341
Rejstřík
O
obecná nastavení
213
obecné ikony
14
oblíbená nastavení pro tisk
57
odesílání faxu
odesílání na více míst
67
oprávnění uživatelé
registrace
238
ovladač PostScript
řešení potíží
322
ovládací panel
25
potíže s napájením
300
Samsung
260
potíže skvalitou tisku
305
SmarThru 4
261
potíže spodáváním papíru
299
SmarThru Office
261
potíže stiskem
301
Stav tiskárny Samsung
290
57, 250
SyncThru Web Service
283
service contact numbers
323
schránka s dokumenty
224
obecné nastavení
224
instalace ovladače
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
155
154
157
150
instalační prostředí
118
konfigurace IPv6
160
nastavení bezdrátové sítě
163
nastavení pevné sítě
147
obecné nastavení
225
použití nápovědy
právní předpisy
program SetIP
119
147, 188
předvolby tiskárny
Linux
251
přehled nabídek
34
příprava typu předloh
49
R
P
Pomocník pro skenování
260
pohled zepředu
22
pohled zezadu
24
pojem
14
potíž
potíže s operačním systémem
rozlišení
faxování
69
rozšiřující paměť
nastavení rozšiřující paměti
278
ruční podávání
vkládání
44
318
program SetIP
S
potíže
sít
147, 148, 149, 188
představení síťových programů
potíže přikopírování
313
potíže přiskenování
314
Skenování s aplikací SmarThru 4
potíže s faxováním
316
Skenování sPomocníkem pro skenování
145
skenovat
Skenování
261
obecné nastavení
211
skenování
Rejstřík 342
Rejstřík
Skenování do emailu
257
Skenování na server FTPSMB
258
stav
Skenování pomocí ovladače WIA
260
stav tiskárny
Skenování s aplikací SmarThru Office
261
obecné informace
Skenování v prostředí Macintosh
262
T
Skenování v systému Linux
264
Tonerova kazeta
Skenování z programu pro úpravu
obrázků
259
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
256
základní informace
255
skenování v prostředí macintosh
262
skenování v systému linux
264
slovník pojmů
327
služba SyncThru Web Service
obecné informace
283
součásti pro údržbu
73
spotřební materiál
dostupný spotřební materiál
72
objednání
72
předpokládaná životnost kazety s
tonerem
75
sledování životnosti spotřebního
materiálu
80
78
výměna kazety s tonerem
26, 28
290, 292
249
Macintosh
UNIX
252
více stránek na jeden list papíru
Macintosh
248
změna výchozího nastavení tisku
239
zvláštní tiskové funkce
241
tisk dokumentu
neoriginální a opakovaně plněná
74
Linux
250
pokyny k manipulaci
74
Macintosh
248
předpokládaná životnost
75
UNIX
252
skladování
74
technické specifikace
tiskové médium
tisk šablony
109
odstranit
245
112
tisk
245
vytvořit
245
tisk
Linux
250
tisk v ekologickém režimu
Macintosh
248
tisk více stránek na jeden list
mobileprint
196
mobilní OS
196
nastavení zařízení jako výchozího
239
použití nástroje Přímý tisk
247
tisk do souboru
240
tisk dokumentu
Windows
tisk na obě strany papíru
54
Macintosh
58
248
tisknout
obecné nastavení
199
tiskové médium
kartičky
47
nastavení formátu papíru
48
nastavení typu papíru
48
obálka
45
Rejstřík 343
Rejstřík
předtištěný papír
47
štítky
46
výstupní podpěra
zvláštní média
112
44
tlačítka
eco
25, 27
kopírování ID
26, 28
W
uvíznutí
odstranění originálu dokumentu
91
odstranění papíru
96
rady jak zabránit uvíznutí papíru
90
Windows
časté potíže vsystému Windows
instalace ovladače pro síťově připojená
150
zařízení
V
instalace ovladače pro zařízení připojená
31, 32
USB kabelem
Víceúčelový zásobník
numerická klávesnice
28
použití zvláštních médií
44
používání programu SetIP
print Screen
25
tipy pro používání
44
požadavky na systém
Sejmout do
26
WPS
25, 27
U
vkládání
231
UNIX
tisk
252
Unix
požadavky na systém
117
umístění zařízení
nastavení nadmořské výšky
usb
obecné nastavení usb
223
223
Z
zvláštní média
44
Zvláštní funkce
229
228
zadávání znaků
233
zakládání originálů
vlastnosti
197
vodoznak
49
zásobník
nastavení formátu atypu papíru
48
odstranit
244
nastavení šířky a délky
41
upravit
244
ruční podávání
44
vytvořit
244
změna velikosti zásobníku
41
vytvoření adresáře
234
výchozí nastavení
230
115
42
funkce zařízení
instalace ovladače pro síťově připojená
zařízení
157
147, 188
papír v zásobníku 1
vlastní nastavení
Ulo
318
nastavení zásobníku
výstupní podpora
význam stavové kontrolky
48
zprávy
informace o zařízení 200, 207, 208, 209,
212,
213, 214, 218, 219
49
100
Rejstřík 344
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement