Samsung Xpress M2070 Černobílá multifunkční tiskárna (20 ppm) Uživatelská přiručka

Samsung Xpress M2070  Černobílá multifunkční tiskárna (20 ppm) Uživatelská přiručka
Uživatelská příručka
ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních
činností a řešení potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci, provozu a řešení
potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
ZÁKLADNÍ
1. Úvod
Základní skenování
65
Základní faxování
66
Hlavní výhody
5
Funkce podle modelů
8
Užitečné informace
14
O této uživatelské příručce
15
Objednání spotřebního materiálu a
příslušenství
Bezpečnostní informace
16
71
Dostupný spotřební materiál
Přehled zařízení
22
72
Skladování kazety s tonerem
Celkový pohled na ovládací panel
26
73
Rozprostření toneru
Zapnutí zařízení
30
75
Výměna kazety s tonerem
Místní instalace ovladače
31
77
Reinstalace ovladače
32
Sledování životnosti spotřebního
materiálu
79
Nastavení upozornění na nedostatek
toneru
80
Čištění zařízení
81
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
87
2. Přehled nabídek a základní
nastavení
Přehled nabídek
34
Základní nastavení zařízení
39
Zásobník a tisková média
41
Základní funkce tisku
54
Základní kopírování
60
3. Údržba
2
ZÁKLADNÍ
4. Řešení potíží
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
89
Odstraňování zaseknutých originálů
dokumentů
90
Odstranění uvíznutého papíru
95
Význam stavové kontrolky
99
Vysvětlení zobrazených zpráv
102
5. Příloha
Technické specifikace
108
Právní předpisy
118
Copyright
132
3
1. Úvod
Tato kapitola obsahuje informace, které potřebujete znát před použitím zařízení.
• Hlavní výhody
5
• Funkce podle modelů
8
• Užitečné informace
14
• O této uživatelské příručce
15
• Bezpečnostní informace
16
• Přehled zařízení
22
• Celkový pohled na ovládací panel
26
• Zapnutí zařízení
30
• Místní instalace ovladače
31
• Reinstalace ovladače
32
Hlavní výhody
Šetrnost k životnímu prostředí
Rychlý tisk ve vysokém rozlišení
• Toto zařízení podporuje ekologický režim, který šetří toner a papír (viz
„Tisk v ekologickém režimu“ na straně 58).
• Můžete tisknout s rozlišením až 1 200 x 1 200 dpi efektivního výstupu.
• Rychlý tisk na požádání.
• Tiskem více stránek dokumentu na jeden list lze ušetřit papír (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 213).
- M207x series
• Tiskem na obě strany papíru lze dosáhnout jeho úspory (oboustranný
tisk) (Ruční) (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 213).
- M2074 series
• Toto zařízení automaticky šetří elektrickou energii tím, že podstatně
snižuje její spotřebu v době, kdy není používáno.
• Abyste ušetřili energii, doporučujeme používat recyklovaný papír.
▪ Pro jednostranný tisk 20 str./min. (A4) nebo 21 str./min. (Letter).
▪ Pro jednostranný tisk 18 str./min. (A4) nebo 19 str./min. (Letter).
Hlavní výhody
Pohodlí
Široká škála funkcí a podporovaných aplikací
• Aplikace Easy Capture Manager vám umožní snadno upravovat a
tisknout snímky pořízené pomocí klávesy Print Screen na klávesnici
(viz „Easy Capture Manager“ na straně 249).
• Podporuje různé formáty papíru (viz „Specifikace tiskových médií“ na
straně 111).
• Samsung Easy Document Creator je aplikace, který uživatelům
pomáhá skenovat, sestavovat a ukládat dokumenty v různých
formátech, včetně formátu .epub. Tyto dokumenty lze sdílet
prostřednictvím serverů sociálních sítí nebo faxu (viz „Používání
aplikace Samsung Easy Document Creator“ na straně 256)
• Program AnyWeb Print slouží k zachycování obrazovek, náhledů,
výstřižků a tisku obrazovky aplikace Windows Internet Explorer
jednodušeji než při používání běžného programu (viz „Samsung
AnyWeb Print“ na straně 250).
• Inteligentní aktualizace vám umožní kontrolovat nejnovější software a
instalovat nejnovější verze v průběhu procesu instalace ovladače
tiskárny. Toto je k dispozici pouze v systému Windows.
• Máte-li přístup k Internetu, můžete na webové stránce společnosti
Samsung získat nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení.
• Tisk vodoznaků: Dokumenty lze označit zadanými slovy, například
„Důvěrné“ (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 213).
• Tisk plakátů: Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit
a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 213).
• Tisknout můžete v různých operačních systémech (viz „Požadavky na
systém“ na straně 114).
• Zařízení je vybaveno rozhraním USB nebo síťovým rozhraním.
Hlavní výhody
AirPrint
Viz „Přehled způsobů nastavení bezdrátové sítě“ na straně 155.
• AirPrint umožňuje bezdrátový tisk přímo ze zařízení iPhone, iPad a
iPod touch s operačním systémem iOS 4.2 nebo novějším.
Podporuje různé metody nastavení bezdrátové
sítě
• Pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- K bezdrátové sítí se můžete snadno připojit pomocí tlačítka WPS na
zařízení a přístupovém bodu (bezdrátovém routeru).
• Pomocí USB kabelu nebo síťového kabelu
- Pomocí USB kabelu nebo síťového kabelu se můžete připojit
k bezdrátové síti a provést různá její nastavení.
• Pomocí funkce Wi-Fi Direct
- Pomocí funkce Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct můžete pohodlně tisknout ze
svého mobilního přístroje.
Funkce podle modelů
Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Operační systém
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
Operační systém
(●: je k dispozici, prázdné: není k dispozici)
Software
Software
Ovladač tiskárny SPL
Ovladač tiskárny PCL
Ovladač tiskárny PS
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Funkce podle modelů
Software
Ovladač tiskárny XPSa
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
●
●
Nástroj Přímý tisk
Samsung Easy Printer
Manager
Nastavení Skenovat do počítače
Nastavení Faxovat do počítače
Nastavení zařízení
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Stav tiskárny Samsung
●
●
AnyWeb Print
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
(pouze M207xW Series)
(pouze M207xFW Series)
●
●
(pouze M207xW Series)
(pouze M207xFW Series)
●
●
SyncThru Admin Web Service
Easy Eco Driver
Faxování
Samsung Network PC Fax
a. Ovladač XPS je podporován pouze pro systém Windows prostřednictvím webových stránek Samsung (www.samsung.com)
(●: je k dispozici, prázdné: není k dispozici)
●
Funkce podle modelů
Funkce modelů
Funkce
Vysokorychlostní USB 2.0
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Rozhraní pevné sítě LAN Ethernet 10/100 Base TX
●
(pouze M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(pouze M207xW Series)
(pouze M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(pouze M207xW Series)
(pouze M207xFW series /M207xHW series)
Tisk v ekologickém režimu (Ovládací panel)
●
●
Duplexní (oboustranný) tisk (ruční)b
●
●
Síťové rozhraní 802.11 b/g/n bezdrátová LANa
Tisk/skenování pomocí NFC
Paměťové rozhraní USB
Paměťový modul
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD)
Duplexní automatický podavač (DADF)
Automatický podavač dokumentů
●
Funkce podle modelů
Funkce
Faxování
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Více násobné odeslání
●
Odložené odeslání
●
Prioritní odeslání
●
Oboustranné odeslání
Bezpečný příjem
●
Duplexní tisk
Předávání přijatých/odeslaných zpráv –
fax
Předávání přijatých/odeslaných zpráv –
e-mail
Předávání přijatých/odeslaných zpráv –
server
●
Funkce podle modelů
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Skenování do PC
●
●
Skenovat do WSD
●
●
(pouze M207xW Series)
(pouze M207xFW Series)
Funkce
Skenovani
Skenování do e-mailu
Skenování na server SMB
Skenování na server FTP
Oboustranné skenování
Funkce podle modelů
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Kopírování průkazu
●
●
Pořizování zmenšených nebo
zvětšených kopií
●
●
Třídění kopií
●
●
2 stránky na list, 4 stránky na list
●
●
Úprava pozadí
●
●
Funkce
Kopírování
Plakát
Klon
Kniha
Posunutí okrajů
Vymazání okrajů
Vylepšení šedé
Oboustranná kopie
a. V některých zemích nelze zakoupit bezdrátové síťové karty. V některých zemích lze použít pouze 802.11 b/g. Obrat’te se na svého prodejce produktů Samsung nebo na
obchod, kde jste zařízení zakoupili.
b. Pouze systém Windows.
(●: je k dispozici, prázdné: není k dispozici)
Užitečné informace
Zařízení netiskne.
Došlo k vzpříčení papíru.
• Otevřete tiskovou frontu a odeberte dokument ze seznamu
(viz „Zrušení tiskové úlohy“ na straně 55).
• Otevřete a zavřete skenovací jednotku (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
• Odeberte ovladač a znovu ho nainstalujte (viz „Místní
instalace ovladače“ na straně 31).
• Podívejte se na pokyny k odstranění uvíznutého papíru v
této příručce a pokuste se podle návodu problém odstranit
(viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 95).
• Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí (viz
„Nastavení zařízení jako výchozího zařízení“ na straně
212).
Výtisky jsou rozmazané.
Kde lze koupit příslušenství nebo spotřební
materiál?
• Hladina toneru může být nízká nebo nerovnoměrná.
Protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na
straně 75).
• Informujte se u distributora výrobků značky Samsung nebo
u místního prodejce.
• Vyzkoušejte jiné nastavení rozlišení tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 56).
• Navštivte stránky www.samsung.com/supplies. Vyberte
svou zemi nebo region a zobrazí se informace o servisu
výrobků.
• Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Tonerova kazeta“ na
straně 77).
Stavová kontrolka bliká nebo nepřetržitě svítí.
• Vypněte výrobek a znovu jej zapněte.
• Podívejte se na význam kontrolky v této příručce a pokuste
se podle návodu problém odstranit (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 99).
Kde lze stáhnout ovladač k zařízení?
• Na webové stránce společnosti Samsung můžete získat
nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo
Ke stažení.
O této uživatelské příručce
Tato uživatelská příručka obsahuje informace pro základní seznámení se
zařízením a také podrobný popis každého kroku při používání zařízení.
•
Před použitím zařízení si přečtěte bezpečnostní pokyny.
•
Pokud se při používání zařízení vyskytnou problémy, postupujte podle
pokynů v kapitole o řešení potíží.
•
Výrazy použité v této uživatelské příručce jsou vysvětleny ve slovníku
pojmů.
•
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od zařízení, které jste
zakoupili, lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
•
Kopie obrazovek v této příručce správce se mohou od zařízení, které
jste zakoupili, lišit v závislosti na verzi firmwaru nebo ovladače.
•
Postupy uvedené v této uživatelské příručce vycházejí především ze
systému Windows 7.
2
Obecné ikony
Ikona
Textu
Popis
Pozor
Poskytuje uživatelům informace o ochraně
zařízení před možným mechanickým poškozením
nebo selháním.
Poznámka
Uvádí dodatečné informace nebo podrobné
specifikace funkcí a vlastností zařízení.
1
Pojmy
Některé termíny v této příručce jsou vzájemně zaměnitelné:
•
Dokument znamená totéž co originál či předloha.
•
Papír znamená totéž co médium nebo tiskové médium.
•
Zařízení označuje tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu.
1. Úvod
15
Bezpečnostní informace
Tato varování a upozornění mohou vás nebo vaše okolí ochránit před
poraněním a mohou také zabránit poškození zařízení. Před použitím tohoto
zařízení si veškeré pokyny přečtěte a snažte se jim porozumět. Po přečtení
této části tuto uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.
4
Provozní prostředí
Varování
3
Důležité bezpečnostní symboly
Vysvětlení všech ikon a znaků používaných v této
kapitole
Varování
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k těžkým zraněním či k usmrcení.
Pozor
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k drobným poraněním nebo ke škodám na
majetku.
Nezkoušejte.
Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen, nebo
zásuvka není uzemněna.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na horní stranu zařízení nic nepokládejte (vodu, malé kovové
nebo těžké předměty, svíčky, zapálené cigarety atd.).
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
• Dojde-li k přehřátí (ze zařízení vystupuje kouř, slyšíte
nezvyklé zvuky nebo zařízení vydává zápach), okamžitě
zařízení vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
• Uživatel by měl mít přístup k elektrické zásuvce pro případy
nouze, kdy může být nutné, aby uživatel ze zásuvky vytáhl
zástrčku.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, ani jej
neohýbejte.
Stoupnete-li na napájecí kabel nebo dovolíte-li, aby byl
vystaven nárazu těžkých předmětů, může dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k požáru.
1. Úvod
16
Bezpečnostní informace
Zástrčku nevytahujte tahem za kabel. Se zástrčkou
nemanipulujte mokrýma rukama.
Pokud kabel nejde snadno zasunout do zásuvky,
nepokoušejte se jej tam zastrčit silou.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
O výměnu elektrické zásuvky požádejte elektrikáře, jinak
může dojít k zasažení elektrickým proudem.
Zajistěte, aby domácí zvířata nepřekousla napájecí kabel,
telefonní kabel nebo kabely propojující zařízení s počítačem.
Pozor
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem, k požáru nebo
ke zranění domácích zvířat.
Při bouřce, nebo pokud zařízení dlouho nepoužíváte,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
5
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Buďte opatrní, oblast výstupu papíru je horká.
Způsob použití
Může dojít k popálení.
Došlo-li k pádu zařízení, nebo jeho kryt vypadá poškozeně,
odpojte zařízení od všech vnějších zdrojů a požádejte o
pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pokud zařízení nepracuje správně, i když jste postupovali
přesně podle návodu, odpojte zařízení od všech vnějších
zdrojů a požádejte o pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pozor
Během tisku nevytahujte papír násilím.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nevkládejte ruku mezi zařízení a zásobník papíru.
Můžete se zranit.
Při výměně papíru nebo odstraňování zaseknutého papíru
postupujte opatrně.
Nový papír má ostré hrany, mohli byste se bolestivě pořezat.
1. Úvod
17
Bezpečnostní informace
6
Při velkém objemu tisku se může spodní část oblasti výstupu
papíru zahřát. Nedovolte dětem, aby se jí dotýkaly.
Umístění / stěhování
Může dojít k popálení.
Při odstraňování zaseknutého papíru nepoužívejte pinzetu ani
ostré kovové předměty.
Varování
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nedovolte, aby se papíry příliš hromadily v oblasti výstupu
papíru.
Neumisťujte zařízení na místa, kde může přijít do kontaktu s
prachem, vlhkostí nebo vodou.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Neblokujte ventilátor žádnými předměty, ani je do něj
nevkládejte.
Zařízení umístěte do prostředí, které odpovídá specifikacím
provozní teploty a vlhkosti.
Mohlo by to vést ke zvýšení teploty součástek a následné
škodě nebo požáru.
Jinak může dojít k potížím s kvalitou a k poškození zařízení.
viz „Všeobecné specifikace“ na straně 108.
Používání jiných ovládacích prvků nebo nastavení, nebo
provádění jiných postupů než těch, které jsou uvedeny v této
příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.
Toto zařízení je napájeno elektrickou energií prostřednictvím
napájecího kabelu.
Chcete-li přerušit zásobení elektrickou energií, vyjměte
napájecí kabel ze zásuvky.
1. Úvod
18
Bezpečnostní informace
Pozor
Neumisťujte zařízení na nevhodný povrch.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Pokud zařízení chcete přemístit, nejdříve jej vypněte a odpojte
všechny šňůry. Níže uvedené informace jsou pouze návrhy na
základě hmotnosti jednotek. Pokud máte zdravotní potíže,
které vám neumožňují zvedání, zařízení nezvedejte.
Požádejte o pomoc a vždy použijte odpovídající počet osob,
abyste zařízení bezpečně zdvihli.
Poté zařízení zvedněte:
• Pokud zařízení váží méně než 20 kg, může jej zvedat 1
osoba.
• Pokud zařízení váží 20 – 40 kg, měly by jej zvedat 2 osoby.
• Pokud zařízení váží více než 40 kg, měly by jej zvedat 4 a
více osob.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Zařízení umístěte na plochý povrch s dostatečným prostorem
pro ventilaci. Rovněž vezměte v úvahu prostor potřebný
k otevření krytu a zásobníků.
Místo by mělo být dobře větrané a daleko od přímého světla,
tepla a vlhkosti.
Když zařízení používáte po dlouhou dobu nebo tisknete velký
počet stránek v nevětraném prostoru, mohlo by dojít ke
znečištění ovzduší a poškození zdraví. Zařízení umístěte na
dobře větrané místo nebo pravidelně otevírejte okno, aby
mohl vzduch cirkulovat.
Používejte pouze AWG č. 26a nebo silnější, telefonní kabel,
pokud je to nutné.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
Ujistěte se, že jste napájecí kabel zapojili do uzemněné
elektrické zásuvky.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pro bezpečný provoz použijte napájecí kabel dodávaný se
zařízením. Používáte-li kabel delší než 2m se zařízením
operujícím na napětí 110V, měla by být tloušťka kabelu 16
AWG nebo větší.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Nezakrývejte zařízení, ani je neumisťujte do těsných prostor,
jako jsou komory.
Pokud není zařízení správně odvětráváno, může dojít k
požáru.
Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely.
Mohlo by to způsobit horší funkci přístroje, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
1. Úvod
19
Bezpečnostní informace
Zařízení by mělo být připojeno k elektrické síti o napětí
uvedeném na štítku.
Nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte zařízení bez
odborné pomoci.
Pokud si nejste jisti, jaké napětí používáte, a chcete to zjistit,
obraťte se na vašeho dodavatele elektrické energie.
Mohlo by dojít k poškození zařízení. Potřebuje-li zařízení
opravu, obraťte se na certifikovaného servisního technika.
a. AWG: Americký parametr tloušťky kabelu (American Wire Gauge)
Při čištění a provozu zařízení přesně dbejte instrukcí v
uživatelské příručce dodávané se zařízením.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
7
Údržba / Kontrola
Zabraňte znečištění napájecího kabelu a kontaktního
povrchu zástrčky prachem nebo vodou.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pozor
Vypojte tento výrobek ze zásuvky, než začněte čistit jeho
vnitřní části. Nečistěte zařízení benzínem, ředidlem nebo
lihem; přímo do zařízení nestříkejte vodu.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k
požáru.
Pokud pracujete s vnitřní částí zařízení, např. při výměně
spotřebního materiálu nebo při čištění, zařízení nesmí být v
provozu.
• Neodstraňujte kryty ani ochranné prvky, které jsou
upevněny šrouby.
• Fixační jednotky by měli opravovat pouze certifikovaní
servisní technici. Oprava necertifikovaným technikem by
mohla mít za následek požár nebo úraz elektrickým
proudem.
• Zařízení by měli opravovat pouze certifikovaní servisní
technici společnosti Samsung.
Mohli byste se zranit.
Čistící pomůcky udržujte mimo dosah dětí.
Mohlo by dojít k jejich úrazu.
1. Úvod
20
Bezpečnostní informace
8
Spotřeba materiálu
U spotřebního materiálu, který obsahuje prach toneru
(kazeta s tonerem, zásobník použitého toneru, zobrazovací
jednotka atd.), dodržujte následující pokyny.
• Při likvidaci spotřebního materiálu dodržujte pokyny pro
likvidaci. Pokyny pro likvidaci vám poskytne prodejce.
Pozor
• Spotřební materiál neomývejte.
Kazetu s tonerem nerozebírejte.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem nebo fixační
jednotka, nepalte.
Mohlo by dojít k explozi nebo nekontrolovatelnému požáru.
Skladovaný spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem,
uchovávejte mimo dosah dětí.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Použití recyklovaného spotřebního materiálu, jako jsou
kazety s tonerem, může poškodit zařízení.
• Zásobník použitého toneru po vyprázdnění znovu
nepoužívejte.
Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit poruchu
zařízení a znečištění životního prostředí. Záruka se
nevztahuje na poškození způsobená nedbalostí uživatele.
Jestliže si tonerem znečistíte oděv, neperte jej v horké vodě.
Horká voda by zafixovala toner do vlákna. Použijte studenou
vodu.
Když vyměňujete kazetu s tonerem nebo odstraňujete
zaseknutý papír, dbejte na to, aby vaše tělo nebo oblečení
nepřišlo do styku s prachem toneru.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Dojde-li k poškození v důsledku použití recyklovaného
spotřebního materiálu, bude účtován servisní poplatek.
1. Úvod
21
Přehled zařízení
9
Příslušenství
Napájecí kabel
Stručná instalační příručka
Disk CD se softwarema
Různé příslušenstvíb
a. Disk CD obsahuje ovladače tiskárny a softwarové aplikace.
b. Různé příslušenství dodávané se zařízením se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a zemi, kde bylo zařízení zakoupeno.
1. Úvod
22
Přehled zařízení
10
1
Pohled zepředu
2
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy zařízení.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
Víko skeneru
Ovládací panel
7
Výstupní zásobník
8
Značka NFC (Near Field
Communication)
3
Držadlo
9
Skleněná deska skeneru
4
Zásobník
10
Skenovací jednotkaa b
5
Rukojeť zásobníku
11
Vnitřní kryt
6
Výstupní opěra
12
Tonerova kazeta
a. Před otevřením skenovací jednotky zavřete víko skeneru.
b. Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
Typ A
1
8
9
10
7
6
2
5
12
11
4
3
1. Úvod
23
Přehled zařízení
Typ B
1
2
1
Kryt podavače dokumentů
9
2
Kryt vodítka podavače
dokumentů
10
3
Výstupní zásobník
podavače dokumentů
11 Značka NFC (Near Field
Communication)
4
Výstupní opěra podavače
dokumentů
12
5
Ovládací panel
13 Skleněná deska skeneru
6
Držadlo
14 Skenovací jednotkaa b
7
Zásobník
15 Vnitřní kryt
8
Rukojeť zásobníku
16 Tonerova kazeta
11
3
4
10
9
5
8
7
6
Výstupní opěra
Výstupní zásobník
Víko skeneru
a. Před otevřením skenovací jednotky zavřete víko skeneru.
b. Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
12
13
14
15
16
1. Úvod
24
Přehled zařízení
Typ B
11
Pohled zezadu
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy zařízení.
1
2
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
3
4
5
Typ A
1
Port USB
Port USB
2
Síťový porta
3
Zásuvka externího telefonu (EXT.)
4
Zásuvka telefonní linky (LINE)
5
Napájecí zásuvka
a. pouze M207xFW Series.
2
1
1
2
Napájecí zásuvka
1. Úvod
25
Celkový pohled na ovládací panel
• Tento ovládací panel se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy ovládacích panelů.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
4
Menu
Umožňuje přejít do režimu nabídky a procházet
dostupnými nabídkami (viz „Přehled nabídek“ na
straně 34).
5
Šipky doleva/
doprava
Umožňuje procházet možnostmi ve vybrané
nabídce a zvyšovat nebo snižovat hodnoty.
6
Stop/
Clear
Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci.
12
Typ A
7
Power/
Wakeup
1
2
3
4
5
6
7
8
14
1
ID Copy
2
Scan to
3
Displej
13
12
11
10
9
8
Umožňuje okopírování obou stran průkazu,
například řidičského, na jednu stranu papíru (viz
„Kopírování průkazu“ na straně 63).
Přepíná mezi režimy skenování a kopírování.
Kontrolka Scan to se v režimu skenování rozsvítí a
v režimu kopírování zhasne.
Během provozu zobrazuje aktuální stav a
nápovědu.
Start
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z
úsporného režimu. Pokud potřebujete zařízení
vypnout, stiskněte toto tlačítko na více než tři
sekundy.
Zahajuje úlohu.
9
Power
saver
Přejde do režimu spánku.
10
OK
Potvrzuje vybranou položku na obrazovce.
Back
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o jednu
úroveň výše.
Kontrolka
Status
Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 99).
Eco
Umožňuje přejít do ekologického režimu, který
snižuje spotřebu toneru a používání papíru pouze
při kopírování a tisku z počítače (viz „Tisk v
ekologickém režimu“ na straně 58).
11
12
13
1. Úvod
26
Celkový pohled na ovládací panel
13
14
WPS
a
Jednoduše nakonfiguruje připojení k bezdrátové síti
bez počítače (viz „Použití tlačítka WPS“ na straně
157).
Typ B
Stiskněte a toto tlačítko a kontrolka Status začne
blikat. Pokud chcete vytisknout pouze aktivní
obrazovku, uvolněte tlačítko, až kontrolka Status
přestane blikat. Pokud chcete vytisknout celou
obrazovku, uvolněte tlačítko, dokud kontrolka bliká.
• Funkci Tisk obrazovky lze použít pouze
v operačních systémech Windows a Mac.
Print
Screen
• Tuto funkci lze použít pouze u zařízení
připojeného USB kabelem.
1
• Tisknete-li aktivní okno / celou obrazovku
monitoru pomocí tlačítka pro tisk
obrazovky, přístroj může v závislosti na
tom, co právě tisknete, použít více toneru.
2
• Tuto funkci můžete používat, pouze
pokud je nainstalovaný program
Samsung Easy Printer Manager. Pokud
používáte operační systém Mac, musíte
pro používání funkce Print Screen
aktivovat Screen Print Settings
v aplikaci Samsung Easy Printer
Manager.
a. Pouze M207xW/ M207xFW Series.
3
4
5
1
2
3
21
20
19
4
5
18
6
17
7
8
16
9
15
10
11
12
14
13
Darkness
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji
číst, když originál obsahuje nejasné značky a
tmavé obrázky.
ID Copy
Umožňuje okopírování obou stran průkazu,
například řidičského, na jednu stranu papíru (viz
„Kopírování průkazu“ na straně 63).
Displej
Během provozu zobrazuje aktuální stav a
nápovědu.
Kopírová
ní
Faxování
6
Menu
Přepíná do režimu kopírování.
Přepíná do režimu faxování.
Umožňuje přejít do režimu nabídky a procházet
dostupnými nabídkami (viz „Přehled nabídek“ na
straně 34).
1. Úvod
27
Celkový pohled na ovládací panel
7
8
9
Šipky
doleva/
doprava
numerické
klávesnice
Address
Book
10
Redial/
Pause
Umožňuje procházet možnostmi ve vybrané
nabídce a zvyšovat nebo snižovat hodnoty.
Slouží k vytáčení čísel nebo zadávání
alfanumerických znaků (viz „Písmena a tlačítka na
klávesnici“ na straně 206).
Umožňuje uložení často používaných faxových
čísel a jejich vyhledání (viz „Uložení e-mailové
adresy“ na straně 204 nebo „Vytvoření adresáře
pro fax“ na straně 207).
V pohotovostním režimu znovu vytočí číslo
posledního odeslaného faxu nebo přijaté ID
volajícího nebo v režimu úprav vloží do faxového
čísla mezeru (-) (viz „Opětovné vytáčení faxového
čísla“ na straně 235).
11 Stop/
Clear
Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci.
12
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z
úsporného režimu. Pokud potřebujete zařízení
vypnout, stiskněte toto tlačítko na více než tři
sekundy.
Power/
Wakeup
13
Start
14 Power
saver
15
On Hook
Dial
Když stisknete toto tlačítko, ozve se oznamovací
tón. Potom zadejte číslo faxu. Je to podobné jako
volání pomocí hlasitého vytáčení (viz „Ruční příjem
v režimu Telefon“ na straně 242).
16 OK
Potvrzuje vybranou položku na obrazovce.
17
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o
jednu úroveň výše.
Back
18 Skenova
ni
Přepíná do režimu skenování.
19
Kontrolka Status
Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 99).
Eco
Umožňuje přejít do ekologického režimu, který
snižuje spotřebu toneru a používání papíru pouze
při kopírování a tisku z počítače (viz „Tisk v
ekologickém režimu“ na straně 58).
20
Zahajuje úlohu.
Přejde do režimu spánku.
1. Úvod
28
Celkový pohled na ovládací panel
21
WPS
a
Jednoduše nakonfiguruje připojení k bezdrátové
síti bez počítače (viz „Použití tlačítka WPS“ na
straně 157).
Stiskněte toto tlačítko a na displeji se objeví zpráva
Vytisk. obraz.?. Pokud chcete vytisknout pouze
aktivní obrazovku, vyberte možnost Aktivni. Pokud
chcete vytisknout celou obrazovku, vyberte
možnost Plny.
• Funkci Tisk obrazovky lze použít pouze
v operačních systémech Windows a
Mac.
• Tuto funkci lze použít pouze u zařízení
připojeného USB kabelem.
Print
Screen
• Tisknete-li aktivní okno / celou obrazovku
monitoru pomocí tlačítka pro tisk
obrazovky, přístroj může v závislosti na
tom, co právě tisknete, použít více
toneru.
• Tuto funkci můžete používat, pouze
pokud je nainstalovaný program
Samsung Easy Printer Manager. Pokud
používáte operační systém Mac, musíte
pro používání funkce Print Screen
aktivovat Screen Print Settings
v aplikaci Samsung Easy Printer
Manager.
a. Pouze M207xW/ M207xFW Series.
1. Úvod
29
Zapnutí zařízení
1
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny.
Pokud má zařízení síťový vypínač, zapněte ho.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
2
Napájení se zapne automaticky.
U modelu M207x Series, stiskněte tlačítko
(Power/Wakeup) na
ovládacím panelu.
Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a podržte tlačítko
(Power/
Wakeup) asi 3 sekundy.
1. Úvod
30
Místní instalace ovladače
Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu. Pokud je zařízení připojeno k síti, přeskočte
následující kroky a přejděte k instalaci ovladače síťově připojeného
zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na straně 146).
• Pokud používáte operační systém Mac nebo Linux, podívejte se do
části „Instalace pro systém Mac“ na straně 137 nebo „Instalace pro
systém Linux“ na straně 139.
• Instalační okno zobrazené v této Uživatelská příručka se může lišit v
závislosti na zařízení a používaném rozhraní.
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
14
Windows
1
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
2
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
3
Vyberte možnost Připojení USB na obrazovce Typ připojení
tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
1. Úvod
31
Reinstalace ovladače
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, přeinstalujte ovladač podle
následujících kroků.
15
Windows
1
V nabídce Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy >
Samsung Printers > Odinstalovat software tiskárny Samsung.
2
3
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM a znovu
nainstalujte ovladač (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 31).
1. Úvod
32
2. Přehled nabídek a
základní nastavení
Tato kapitola obsahuje informace o celkové struktuře nabídek a základních možnostech nastavení.
• Přehled nabídek
34
• Zásobník a tisková média
41
• Základní funkce tisku
54
• Základní kopírování
60
• Základní skenování
65
• Základní faxování
66
Přehled nabídek
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení
nebo použití jeho funkcí.
5
6
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
• Tato funkce není podporována pro modely M207x series (viz
„Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí
na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
• Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v
závislosti na doplňcích a modelu.
• Nabídky jsou popsány v Rozšířené příručce (viz „Nabídky s
užitečným nastavením“ na straně 184).
1
Vstup do nabídky
1
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko Faxování, Kopírování nebo
Skenování podle toho, kterou funkci chcete používat.
2
Vyberte opakovaně tlačítko
(Menu), dokud se na spodním řádku
displeje neobjeví požadovaná nabídka, a poté stiskněte OK.
3
Tiskněte opakovaně šipky, dokud se nezobrazí potřebná položka
nabídky, a pak stiskněte tlačítko OK.
4
Má-li položka nastavení dílčí nabídky, pokračujte krokem 3.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
34
Přehled nabídek
Položky
Funkce faxu
Volby
Tmavost
Normalni
Položky
Funkce faxu
(pokračování)
Pridat stranku
Odesilani
(M207xF series,
Tmavý+1 – Tmavý+5
M207xFW
series)
Svetlý+5 – Svetlý+1
Nastavení faxu
Standardni
(M207xF
series,M207xFW
series)
Rozliseni
Jemne
Volby
Storno ulohy
Casy opakovaného vytácení
Termín op.vytác.
Vyt. pr.
Velmi jemne
R. k. chyb (ECM)
Foto FAX
Potvrzeni faxu
Barevný fax
Pot. o pr. obr.
Rezim vytácenía
Velikost originálu
Nasob.odeslani
Odloz.odeslani
Priorita odes.
Predat dál
Preposlat na fax
Dorucit dal
Preposlat na fax
Prep. na PC
Predat dál a tisk
Bezpecný príjem Vypnuto
Zap
Tisknout
2. Přehled nabídek a základní nastavení
35
Přehled nabídek
Položky
Nastavení faxu
(pokračování)
Volby
Prijem
Položky
Rezim príjmu
Kopirovani
Pocet zazvonení
(pokračování)
Volby
Puvodni typ
Text a foto
Tisk-cas pri.n
Foto
Kod-zah.prij.
Trídení kopií
Aut. zmensení
Rozvrzeni
Nast. blok. faxu
Zmenit vychozi
Kopirovani
2 na 1
4 na 1
Rozliseni
Kopie-pr.tot.
Nast.pozadi
Vypnuto
Velikost originálu
Auto
Rucní TX/RX
Úroven vyl. 1
Zap
Úroven vyl. 2
Vypnuto
Vym. úroven. 1 – Vym. úroven. 4
Velikost originálu
Nast.-kopir.
Zmenit vychozi
Velikost originálu
Kopií
Zmensit/zvetsit
Tmavost
Normalni
DRPDa
Tmavost
Rucní TX/RX
Zap
Vypnuto
Or. na form.
Rezim
Text
Normalni
Tmavý+1 – Tmavý+5
Svetlý+5 – Svetlý+1
Zmensit/zvetsit
Tmavost
Puvodni typ
Trídení kopií
2. Přehled nabídek a základní nastavení
36
Přehled nabídek
Položky
Syst.nastaveni
Volby
Nastavení
zarízení
ID zarízení
Císlo faxu
Položky
Syst.nastaveni
(pokračování)
Volby
Zvuk/hlasitost
Zvuk kláves
Zvuk signalizace
Datum a cas
Reproduktor
Rezim hodin
Vyzvánení
Jazyk
Zpráva
Konfigurace
Vychozi rezim
Zkusební stránka
Úsporný rezim
Automat. vypnutí
Informace o spotrebních
materiálech
Událost probuzení
Pocitadlo pouzití
Vyp. Cas. lhuty syst.
Fax prijat
Vypr. cas. lh. úl.
Fax odeslán
Korekce nadmorské výsky
Napl.ulohy
Automatické pokracováníb
Potvrzeni faxu
Nahraz. papirub
Nevyzádané faxy
Adresár
Úspora toneru
Ek. nast.
Nastavení papíru Formát papíru
Údrzba
Odst. práz. hlás.c
Ziv.spot.mat.
Typ papíru
Správce obr.
Okraj
Vystr.doch.ton
Vyrobni cislo
2. Přehled nabídek a základní nastavení
37
Přehled nabídek
Položky
Sít c
(M207xF series,
M207xFW
series)
Volby
TCP/IP (IPv4)
DHCP
BOOTP
Staticky
TCP/IP (IPv6)
Položky
Sít(pokračování)
Volby
Vymazat nastavení
a. V některých zemích není tato možnost k dispozici.
b. Tato možnost se objeví, pouze pokud je povolena volba Nesprávný typ papíru.
c. Tato volba se objeví pouze tehdy, když v kazetě zbývá malé množství toneru.
Protokol IPv6
Konfigurace DHCPv6
Ethernet
Port ethernetu
Rychlost síte Ethernet
Wi-Fi
Wi-Fi ZAP/VYP
WPS
Wi-Fi Direct
Signál Wi-Fi
WLAN vychozi
Spr. protokolu
HTTP
WINS
SNMPv1/v2t
UPNP(SSDP)
mDNS
SetIP
SLP
Sit. konf.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
38
Základní nastavení zařízení
Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
Pomocí šipek nebo numerické klávesnice zadejte správný čas a datum
(viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 206).
• Uživatelé systémů Windows a Mac mohou provést nastavení
• Měsíc = 01 až 12
• Den = 01 až 31
z programu Samsung Easy Printer Manager >
(Přepnout do
pokročilého režimu) > Nastavení zařízení, viz „Nastavení
zařízení“ na straně 259.
• Rok = vyžaduje zadání čtyř číslic
• Hodina = 01 až 12
• Minuta = 00 až 59
Po dokončení instalace můžete nastavit výchozí nastavení zařízení.
Chcete-li změnit výchozí nastavení zařízení, postupujte podle následujících
kroků:
•
Rezim hodin: Zařízení můžete nastavit tak, aby se aktuální čas
zobrazoval ve 12 hodinovém nebo 24 hodinovém formátu.
•
Úsporný rezim: Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte,
můžete pomocí této funkce ušetřit elektrickou energii.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Když stisknete tlačítko
(Power/Wakeup), začnete tisknout nebo
dojde k přijetí faxu, produkt se probudí z úsporného režimu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Nastavení zařízení.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) > Nastavení systému >
•
Jazyk: změna jazyka, který se zobrazuje na displeji ovládacího
panelu.
•
Datum a cas: Nastavené datum a čas budou použity při
odloženém faxování. Jsou vytištěny na zprávě. Nejsou-li však
správné, musíte je opravit.
•
3
4
Korekce nadmorské výsky: Kvalitu tisku ovlivňuje
atmosférický tlak, který je dán výškou zařízení nad hladinou
moře. Než nastavíte hodnotu nadmořské výšky, zjistěte
nadmořskou výšku místa, kde se nacházíte (viz „Nastavení
nadmořské výšky“ na straně 203).
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
39
Základní nastavení zařízení
5
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete provést další nastavení, která
jsou užitečná pro používání zařízení.
• Viz „Zadávání různých znaků“ na straně 206.
• Viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 206.
• Viz „Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 48.
• Viz „Vytvoření adresáře pro fax“ na straně 207.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
40
Zásobník a tisková média
Tato kapitola vás seznámí s vkládáním tiskových médií.
2
Informace o zásobníku
• Používání tiskových médií, která nesplňují tyto specifikace, může
způsobit problémy nebo nutnost oprav. Na takové opravy se
nevztahuje záruka ani servisní smlouvy společnosti Samsung.
Chcete-li změnit formát, je třeba nastavit vodítka papíru.
• Ujistěte, že v tomto zařízení nepoužíváte fotografický papír pro
inkoustové tiskárny. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
• Používání hořlavých tiskových médií může způsobit požár.
• Používejte určená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“
na straně 111).
1
Používání hořlavých médií nebo zanechání cizích materiálů v tiskárně
může vést k přehřátí jednotky a v ojedinělých případech způsobit
požár.
2
1 Vodítko šířky papíru
2 Zásobník
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
Pokud vodítko papíru neupravíte, může docházet k registraci papíru,
zkreslení obrazu nebo uvíznutí papíru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
41
Zásobník a tisková média
3
Vložení papíru do zásobníku
2
Před vložením papírů prolistujte nebo profoukněte hranu stohu
papíru, aby se oddělily jednotlivé listy.
3
Vložte papír stranou, na kterou chcete tisknout, nahoru.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
1
Otevřete zásobník. Poté nastavte velikost zásobníku podle typu
média, které vkládáte (viz „Informace o zásobníku“ na straně 41).
1
2
2. Přehled nabídek a základní nastavení
42
Zásobník a tisková média
• Vodítko šířky papíru nepřisunujte příliš těsně, aby se médium
v zásobníku neprohnulo.
5
Při tisku dokumentu nastavte typ papíru a formát pro zásobník (viz
„Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 48).
• Nepoužívejte papír se zkrouceným zaváděcím okrajem, může
způsobit uvíznutí nebo pomačkání papíru.
• Pokud neupravíte vodítko šířky papíru, může docházet k zaseknutí
papíru.
4
Stiskněte šířkové vodítko papíru a posuňte ho k hraně sady papírů
tak, aby se papíry neohnuly.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
43
Zásobník a tisková média
4
5
Ruční podávání v zásobníku
Zásobník pojme speciální formáty a typy tiskových materiálů, jako jsou
například pohlednice, poznámkové karty a obálky (viz „Specifikace
tiskových médií“ na straně 111).
Chcete-li v zásobníku podávat papír ručně, klikněte níže:
Tisk na zvláštní média
Následující tabulka uvádí zvláštní média, která lze použít v zásobníku.
Chcete-li změnit nastavení papíru v zařízení, nastavte typ papíru v okně
Předvolby tisku > karta Papír > Typ (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56).
Viz „Vložení papíru do zásobníku“ na straně 42.
Rady pro používání ručního podávání v zásobníku
• Pokud v ovladači tiskárny vyberete Papír > Zdroj > Ruční
podávání, je třeba stisknout OK pokaždé, když tisknete stránku.
• Při použití zvláštních médií doporučujeme vkládat listy po jednom
(viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 111).
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
• Do zásobníku vkládejte vždy pouze jeden typ, formát a gramáž
tiskového média.
• Chcete-li zabránit zaseknutí papíru, nepřidávejte během tisku papír,
dokud není zásobník prázdný.
• Tisková média je nutné vkládat lícem nahoru, horní hranou směřující
do zásobníku a umístěné na střed zásobníku.
• Abyste zajistili co nejvyšší kvalitu tisku a předešli uvíznutí papíru,
vkládejte pouze dostupný papír (viz „Specifikace tiskových médií“ na
straně 111).
• Pokroucené pohlednice, obálky a štítky před vložením do zásobníku
narovnejte.
• Při tisku na zvláštní média postupujte podle pokynů pro vkládání (viz
„Tisk na zvláštní média“ na straně 44).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
44
Zásobník a tisková média
Gramáže pro každý list viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 111.
Typy
Zásobníka
Obyčejný
●
Silný
●
Slabý
●
Kancelářský
●
Barevný papír
●
Kartičky
●
Štítky
●
Obálka
●
Předtištěný
●
Bavlněný
●
Recyklovaný
●
Archivní papír
●
Obálka
Úspěch tisku na obálky závisí do značné míry na kvalitě obálek.
Pokud tisknete na obálku, umístěte ji, jak je znázorněno na následujícím
obrázku.
•
a. Typy papíru, které lze použít pro ruční podávání v zásobníku.
(●: podporováno, bez symbolu: není podporována)
Při výběru obálek zvažte následující faktory:
-
Gramáž: by neměla překročit 90 g/m2, jinak může dojít k uvíznutí
papíru.
-
Konstrukce: musí ležet rovně se zakřivením do 6 mm a nesmí
obsahovat vzduch.
-
Stav: neměla by být pomačkaná, odřená ani poškozená.
-
Teplota: musí snést teplotu a tlak, kterým bude vystavena uvnitř
zařízení.
•
Používejte pouze správně sestavené obálky s ostrými přehyby.
•
Nepoužívejte obálky se známkami.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
45
Zásobník a tisková média
•
Nepoužívejte obálky se sponami, patentkami, okénky, samolepicím
uzávěrem nebo s jinými syntetickými materiály.
Štítky
•
Nepoužívejte poškozené ani nesprávně sestavené obálky.
•
Šev na obou koncích obálky musí zasahovat až do rohu obálky.
Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte pouze štítky doporučené
pro laserové tiskárny.
1 Přijatelné
2 Nepřijatelné
•
Obálky s odlepovacím lepicím páskem nebo s více než jednou klopou,
která se překládá přes uzávěr, musejí používat lepidlo odolávající
teplotě fixace přibližně 170°C po dobu 0,1 sekundy. Další klopy a pásky
mohou způsobit vrásnění, mačkání nebo uvíznutí a mohou dokonce
poškodit fixační jednotku.
•
Pro co nejlepší kvalitu tisku nastavte krajní zarážky minimálně 15 mm
od okrajů obálky.
•
Vyhněte se tisku na oblasti, kde se dotýkají švy obálky.
•
Při výběru štítků zvažte následující faktory:
-
Lepidlo: Mělo by být stabilní při fixační teplotě zařízení přibližně
170 °C.
-
Uspořádání: Používejte pouze takové štítky, mezi kterými není
žádná odkrytá plocha podkladu. Štítky se mohou z listů odlepit
a vážně zablokovat zařízení.
-
Pokroucení: Musí ležet rovně s max. zvlněním 13 mm v jakémkoli
směru.
-
Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, odlepují se
od podkladu nebo obsahují bubliny.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
46
Zásobník a tisková média
•
Ujistěte se, zda mezi štítky není žádná odkrytá plocha s lepidlem.
Odkryté oblasti by mohly při tisku způsobit odlepení štítků, což by vedlo
k zaseknutí papíru. Odkryté lepidlo může také poškodit součásti
zařízení.
•
Nevkládejte do zařízení vícekrát stejný arch se štítky. Lepidlo je určeno
pouze k jednomu průchodu zařízením.
•
Nepoužívejte štítky, které se odlepují od podkladu, ani pomačkané
štítky, štítky obsahující bubliny či jinak poškozené štítky.
Předtištěný papír
Při tisku na předtištěný papír by měla být vytištěná strana lícem nahoru.
Přední okraj papíru by neměl být pomačkaný. Dochází-li k problémům
s podáváním papíru, zkuste papír obrátit. Mějte na paměti, že v tomto
případě není zaručena kvalita tisku.
Kartičky / vlastní formát papíru
•
V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 6,4 mm od okraje
tiskového materiálu.
•
Musí být potištěn tepelně odolným inkoustem, který se nerozpije nebo
neodpaří a který neuvolňuje nebezpečné výpary, působí-li na něj fixační
teplota zařízení po dobu 0,1 sekundy (přibližně 170 °C).
•
Barva na předtištěném papíře musí být nehořlavá a neměla by mít
nepříznivý vliv na válce zařízení.
•
Před založením předtištěného papíru zkontrolujte, zda je barva na
papíře suchá. Během procesu fixace může vlhký inkoust vystoupit
z předtištěného papíru a tím snížit kvalitu tisku.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
47
Zásobník a tisková média
6
Nastavení formátu a typu papíru
Po vložení papíru do zásobníku nastavte typ a formát papíru pomocí
tlačítek na ovládacím panelu.
Chcete-li použít papír zvláštního formátu, např. fakturu, zvolte kartu
Papír > Formát > Upravit... a nastavte Nastavení uživatelského
formátu papíru v nabídce Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb
tisku“ na straně 56).
Chcete-li změnit nastavení papíru v zařízení, nastavte typ papíru v okně
Předvolby tisku > karta Papír > Typ (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56).
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
3
4
5
Vyberte požadovaný zásobník a možnost.
(Menu).
Stiskněte Syst.nastaveni > Nastavení papíru > Formát papíru
nebo Typ papíru.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
48
Zásobník a tisková média
7
Nastavení výstupní podpory
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
Při tisku velkého množství stran najednou může být povrch výstupního
zásobníku horký. Nedotýkejte se povrchu zásobníku a zabraňte dětem
v přístupu do jeho blízkosti.
Vytištěné stránky se ukládají na výstupní podpěru a výstupní podpěra
pomůže vytištěné stránky rovnat. Ve výchozím nastavení odesílá tiskárna
výstup do výstupního zásobníku.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
49
Zásobník a tisková média
8
9
Příprava originálů
•
Nevkládejte papír menší než 142 × 148 mm a větší než 216 × 356 mm.
•
Nepokoušejte se vkládat následující typy papíru, abyste zabránili
zaseknutí papíru, nízké kvalitě tisku nebo poškození zařízení.
-
průklepový papír nebo papír s průklepovou zadní stranou,
-
křídový papír,
-
velmi tenký papír,
-
pomačkaný papír nebo papír se záhyby,
-
zkroucený nebo stočený papír,
-
potrhaný papír
•
Před založením odstraňte všechny sešívací drátky a sponky.
•
Před vložením dokumentu zkontrolujte, zda případné lepidlo, inkoust
nebo opravný lak jsou zcela suché.
•
Nezakládejte originály na papírech různé velikosti a hmotnosti.
•
Nevkládejte brožury, letáky, transparentní fólie nebo dokumenty, které
mají jiné neobvyklé vlastnosti.
Zakládání originálů
Originál ke kopírování, skenování a odesílání faxu lze vložit na skleněnou
desku skeneru nebo do podavače dokumentů.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
Na skleněnou desku skeneru
Pomocí skleněné desky skeneru lze kopírovat nebo skenovat originály.
Můžete získat skenování nejlepší kvality, zvláště u barevných obrázků a
obrázků v odstínech šedé. Přesvěčte se, že se v podavači nenacházejí
žádné originály. Pokud bude v podavači dokumentů zjištěn nějaký originál,
zařízení mu dá přednost před originálem na skleněné desce skeneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
50
Zásobník a tisková média
1
Zvedněte a otevřete kryt skeneru.
2
Pokládejte originál lícem dolů na skleněnou desku skeneru.
Zarovnejte jej s registračním vodítkem v levém horním rohu skla.
3
Zavřete víko skeneru.
• Otevřený kryt skeneru by během kopírování nepříznivě ovlivnil
kvalitu kopie a spotřebu toneru.
• Prach na skleněné desce by mohl způsobit vznik černých skvrn na
výtisku. Udržujte proto sklo vždy čisté (viz „Čištění zařízení“ na
straně 81).
• Jestliže kopírujete stránku z knihy nebo časopisu, zvedněte víko
skeneru, dokud zarážka nezachytí jeho závěsy, a potom víko
zavřete. Je-li kniha nebo časopis silnější než 30 mm, kopírujte s
otevřeným víkem skeneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
51
Zásobník a tisková média
• Postupujte opatrně, aby nedošlo k prasknutí skenovacího skla.
Mohlo by dojít ke zranění.
2
Umístěte originály do vstupního zásobníku podavače dokumentů
lícem nahoru. Spodní okraj svazku originálů musí souhlasit s
velikostí papíru vyznačenou na vstupním zásobníku dokumentů.
• Při zavírání víka skeneru nedávejte ruku dovnitř. Víko skeneru vám
může spadnout na ruce a zranit vás.
• Nedívejte se do světla vycházejícího ze skeneru při kopírování nebo
skenování. Je to škodlivé pro oči.
Do podavače dokumentů
Do podavače můžete naplnit až 40 listů papíru (80 g/m2, 20 lbs) pro jednu
tiskovou úlohu.
1
Před vložením originálů ohněte nebo prolistujte stoh papíru, aby se
oddělily jednotlivé stránky.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
52
Zásobník a tisková média
3
Vodítka šířky podavače dokumentů nastavte na formát papíru.
Prach na podavači může na výtisku vytvářet černé čáry. Vždy proto
udržujte sklo podavače v čistotě (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
53
Základní funkce tisku
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířené
příručce (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 213).
3
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
4
Základní nastavení tisku, včetně počtu kopií a rozsahu tisku, zvolte
v okně Tisk.
10
Tisk
Pokud používáte operační systém Mac nebo Linux, podívejte se do
Rozšířená příručka (viz „Tisk v systému Mac“ na straně 221 nebo „Tisk
v systému Linux“ na straně 223).
Toto okno Předvolby tisku platí pro Poznámkový blok v systému Windows
7.
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Chcete-li využít pokročilých tiskových funkcí, klepněte na tlačítko
Vlastnosti nebo Předvolby v okně Tisk (viz „Otevření předvoleb tisku“
na straně 56).
5
Chcete-li zahájit tiskovou úlohu, klepněte na tlačítko OK nebo Tisk
v okně Tisk.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
54
Základní funkce tisku
11
Zrušení tiskové úlohy
Jestliže tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo na tiskovém spooleru,
zrušíte úlohu takto:
•
Do tohoto okna můžete jednoduše vstoupit tak, že na hlavním panelu
systému Windows poklepete na ikonu zařízení (
•
Aktuální úlohu můžete také zrušit stisknutím tlačítka
).
(Stop/Clear)
na ovládacím panelu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
55
Základní funkce tisku
12
Otevření předvoleb tisku
4
Klepněte na Vlastnosti nebo Předvolby.
• Okno Předvolby tisku zobrazené v této uživatelské příručce se
může lišit v závislosti na typu používaného zařízení.
• Po výběru možnosti v okně Předvolby tisku se může zobrazit
varovný symbol
nebo
. Symbol
znamená, že určitou
možnost můžete vybrat, ale nedoporučuje se to. Symbol
znamená, že možnost nelze vybrat kvůli nastavení nebo prostředí
počítače.
1
2
3
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
V nabídce Soubor vyberte možnost Tisk. Zobrazí se okno Tisk.
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
Aktuální stav zařízení můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka Stav
tiskárny (viz „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“ na straně
261).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
56
Základní funkce tisku
Použití oblíbeného nastavení
Vyberte další možnosti a klepněte na tlačítko
(Aktualizovat),
nastavení budou přidána do seznamu provedených Předvoleb.
Chcete-li uložené nastavení použít, vyberte jej z rozevíracího seznamu
Předvolby. Zařízení je nyní nastaveno na tisk podle vybraného
nastavení. Chcete-li uložené nastavení vymazat, vyberte jej z
Volba Předvolby, která je zobrazena na každé kartě s vlastnostmi kromě
karty Samsung, umožňuje uložit aktuální předvolby pro pozdější použití.
Chcete-li uložit položku do seznamu Předvolby, postupujte takto:
1
2
rozevíracího seznamu Předvolby a klepněte na
Změňte nastavení na každé kartě podle potřeby.
(Smazat).
Výchozí nastavení ovladače tiskárny můžete obnovit výběrem
možnosti Výchozí Předvolby v rozevíracím seznamu Předvolby.
Zadejte název položky do pole Předvolby.
13
Použití nápovědy
V okně Předvolby tisku klepněte na volbu, o které se chcete dozvědět víc,
a na klávesnici stiskněte klávesu F1.
3
Klepněte na
(Přidat). S uložením seznamu Předvolby se uloží
všechna aktuální nastavení ovladače.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
57
Základní funkce tisku
14
Tisk v ekologickém režimu
Funkce Eco snižuje spotřebu toneru a používání papíru. Funkce Eco vám
umožňuje šetřit tiskové zdroje a vede vás k ekologicky šetrnému tisku.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Nast.zarizeni > Ek. nast..
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Stisknutím tlačítka Eco na ovládacím panelu aktivujete ekologický režim.
Výchozí nastavení ekologického režimu je Několik stránek na list (2) a
Úspora toneru.
Nastavení ekologického režimu na ovládacím
panelu
Výchozí rezim: Touto volbou zapnete nebo vypnete ekologický
režim. (Úspora toneru/2 na 1)
-
Vypnuto: Vypnutí ekologického režimu.
-
Zap: Zapnutí ekologického režimu.
Pokud v programu SyncThru™ Web Service (karta Settings >
Machine Settings > System > Eco > Settings) nebo Samsung Easy
Printer Manager (Nastavení zařízení > Eco) nastavíte ekologický
režim s heslem, objeví se zpráva V pohotovosti. Chcete-li změnit stav
ekologického režimu, musíte zadat heslo.
Pokud má zařízení na ovládacím panelu tlačítka +/- nebo zařízení
nepodporuje síť (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26):
•
Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
• Pokyny pro uživatele systémů Windows a Mac viz „Nastavení
zařízení“ na straně 259.
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 34).
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
(Menu) > Syst.nastaveni >
3
Zvolit tepl.: Vychází z nastavení v programu Syncthru™ Web
Service nebo Samsung Easy Printer Manager. Před vybráním
této položky je nutno nastavit funkci ekologického režimu v
aplikaci SyncThru™ Web Service (karta Settings > Machine
Settings > System > Eco > Settings) nebo Samsung Easy
Printer Manager (Nastavení zařízení > Eco).
-
Vych. ek. rez.: Zařízení je nastaveno na režim Vych. ek.
rez..
-
Vl. eko rezim: Změňte veškeré potřebné hodnoty.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
58
Základní funkce tisku
Nastavení ekologického režimu v ovladači
Otevřete kartu Eco a nastavte ekologický režim. Pokud je zobrazen symbol
ekologického režimu (
momentálně aktivován.
), znamená to, že ekologický režim je
Simulátor výsledků
Simulátor výsledků zobrazuje výsledky snížení emisí oxidu uhličitého,
spotřeby elektřiny a množství ušetřeného papíru na základě vybraných
nastavení.
•
Výsledky se vypočítávají na základě toho, že když je ekologický režim
vypnutý, je celkový počet potištěných papírů bez prázdných stránek
roven jednomu stu.
•
Viz výpočetní koeficienty týkající se CO2, energie a papíru, které udává
organizace IEA, index Ministerstva pro vnitřní záležitosti a komunikaci
Japonska a stránky www.remanufacturing.org.uk. Každý model má jiný
index.
Možnosti ekologického režimu
•
Výchozí nastavení tiskárny: Řídí se nastavením na ovládacím panelu
zařízení.
•
Žádné: Vypne ekologický režim.
•
Tisk v ekologickém režimu: Zapne ekologický režim. Aktivujte různé
položky ekologického režimu, které chcete používat.
•
Spotřeba energie v tiskovém režimu označuje průměrnou spotřebu
energie tohoto zařízení při tisku.
•
Heslo: Pokud správce pevně nastavil zapnutí ekologického režimu,
musíte při změně stavu zadat heslo.
•
Zobrazené množství je pouze odhad a skutečné množství se může lišit
v závislosti na použitém operačním systému, výkonu procesoru,
používané aplikaci, způsobu připojení, typu [tloušťce] a formátu média,
složitosti tiskové úlohy atd.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
59
Základní kopírování
• Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířené
příručce (viz „Nabídka Kopírování“ na straně 186).
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 34 nebo „Celkový pohled na ovládací panel“ na
straně 26).
• U některých modelů nebo voleb nemusí být některé nabídky
podporovány (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
15
Základní kopie
1
Na ovládacím panelu vyberte
Funkce kopírování.
Nebo na ovládacím panelu vyberte
kopírování.
2
(kopírovat) >
(Menu) >
(Menu) > Funkce
Vložte jeden dokument (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
3
Nastavení kopírování, včetně hodnot Zmensit/zvetsit, Tmavost,
Puvodni a dalších, lze přizpůsobit pomocí tlačítek na ovládacím
panelu (viz „Změna nastavení pro každou kopii“ na straně 61).
4
Je-li to nezbytné, zadejte pomocí šipky nebo numerické klávesnice
počet kopií.
5
Stiskněte tlačítko
(Start).
Pokud potřebujete kopírování stornovat, stiskněte tlačítko
Clear) a kopírování se zastaví.
(Stop/
2. Přehled nabídek a základní nastavení
60
Základní kopírování
3
16
Změna nastavení pro každou kopii
Zařízení nabízí výchozí nastavení pro kopírování, které vám umožňuje
rychlé a snadné pořízení kopie. Jestliže však chcete změnit volby pro
každou kopii, použijte funkční tlačítka na ovládacím panelu.
• Stisknete-li během nastavování možností kopírování tlačítko
(Stop/Clear), zruší se všechny dosud nastavené možnosti pro
aktuální úlohu kopírování a vrátí se na výchozí hodnoty. Jinak se
automaticky vrátí na výchozí hodnoty po dokončení kopírování.
Originál
Nastavení originálu slouží k vylepšení kvality kopie výběrem dokumentu
pro aktuální úlohu kopírování.
1
2
Tmavost
Pokud kopírujete vybledlý originál nebo originál s tmavými obrázky, můžete
nastavit jas, aby byla kopie čitelnější.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Funkce kopírování > Tmavost.
(kopírovat) >
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) >
(Menu) > Funkce
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Text: použijte pro originály obsahující převážně text.
•
Text a foto: použijte pro originály obsahující text a fotografie.
Pokud jsou texty na výtisku rozmazané, vyberte volbu Text, abyste
získali čitelné texty.
(Menu) >
Nebo na ovládacím panelu zvolte tlačítko Tmavost.
Na ovládacím panelu vyberte
(kopírovat) >
Funkce kopírování > Typ předlohy.
Nebo na ovládacím panelu vyberte
kopírování > Typ předlohy.
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 34).
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
•
3
Foto: používá se v případech, kdy jsou předlohou fotografie.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Například hodnota Svetlý+5 je nejsvětlejší a Tmavý+5 je nejtmavší.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
61
Základní kopírování
Zmenšená nebo zvětšená kopie
Měřítko lze změnit přímo zadáním velikosti
Velikost kopírovaného obrazu můžete při kopírování originálů z krytu
skeneru zmenšit nebo zvětšit v rozsahu od 25 % do 400 %.
1
Nebo na ovládacím panelu vyberte
kopírování > Zmenšit/Zvětšit.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
• Pokud je zařízení nastaveno na ekologický režim, funkce
zmenšování a zvětšování nejsou k dispozici.
Chcete-li vybírat z předem definovaných formátů kopií,
postupujte následujícím způsobem
1
Na ovládacím panelu vyberte
(kopírování) >
Funkce kopírování > Zmenšit/Zvětšit.
Nebo na ovládacím panelu vyberte
kopírování > Zmenšit/Zvětšit.
2
3
(Menu) >
Na ovládacím panelu vyberte
(kopírování) >
(Menu) >
Funkce kopírování > Zmenšit/Zvětšit > Uživatelský.
2
3
4
(Menu) > Funkce
Požadovanou velikost kopie zadejte pomocí numerické klávesnice.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Při vytváření zmenšené kopie se ve spodní části kopie mohou vytvořit
černé čáry.
(Menu) > Funkce
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
62
Základní kopírování
17
Kopírování průkazu
Toto zařízení umožňuje tisk oboustranných originálů na jeden list papíru.
1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko ID Copy.
2
Položte originál na skleněnou desku skeneru lícem dolů na místo
vyznačené šipkami. Poté zavřete víko skeneru.
3
Na displeji se zobrazí zpráva Umístěte přední stranu a stiskněte
[Start].
4
Stiskněte tlačítko Start.
Zařízení vytiskne jednu stranu originálu na horní polovinu papíru a druhou
stranu na spodní polovinu bez zmenšení velikosti originálu. Tato funkce je
užitečná při kopírování dokumentů malých rozměrů, např. vizitek.
• Tato funkce vyžaduje, aby byl originál umístěn na skleněnou desku
skeneru.
• Pokud je zařízení nastaveno na ekologický režim, tato funkce není
k dispozici.
• Pro lepší kvalitu obrazku zvolte
(kopírovat) >
(Menu) >
Copy Feature > Original Type > Photo (Nabídka > Funkce
kopírování > Typ originálu > Foto) na ovládacím panelu nebo
(Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo (Nabídka >
Funkce kopírování > Typ originálu > Foto).
Zařízení zahájí skenování přední strany a zobrazí se položka
Založte zad. str. a stisk. [Start].
2. Přehled nabídek a základní nastavení
63
Základní kopírování
5
Obraťte originál a položte jej na skleněnou desku skeneru na místo
vyznačené šipkami (viz obrázek). Poté zavřete víko skeneru.
6
Stiskněte tlačítko Start.
• Pokud nestisknete tlačítko
strana.
(Start), zkopíruje se pouze přední
• Pokud je předloha větší než oblast tisku, nemusí být některé části
dokumentu vytištěny.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
64
Základní skenování
Informace o zvláštních funkcích skenování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce skenování“ na straně 225).
Pokud se zobrazí zpráva Není k dispozici, zkontrolujte připojení portu
nebo vyberte možnost Povolit panel Skenovat ze zařízení v programu
Samsung Easy Printer Manager >
Přepnout do pokročilého
režimu > Nastavení Skenovat do počítače.
18
Základní skenování
3
Níže je popisován normální a běžný postup skenování originálů.
Vyberte požadované cílové místo skenování a stiskněte tlačítko OK.
Výchozí nastavení je Moje dokumenty.
Toto je základní způsob skenování pro zařízení připojená kabelem USB.
• Často používané nastavení můžete vytvořit a uložit jako seznam
profilů. Také můžete profil přidat nebo odstranit a každý profil uložit
na jiné místo.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
• Pro změnu přejděte do programu Samsung Easy Printer Manager
• Pokud chcete skenovat pomocí sítě, nahlédněte do Rozšířené
příručky (viz „Skenování ze zařízení připojeného prostřednictvím
sítě“ na straně 226).
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
Na ovládacím panelu vyberte
(skenovat) > Skenovat do PC.
NEBO
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Scan to.
>
Přepnout do pokročilého režimu > Nastavení Skenovat do
počítače.
4
5
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Uživatelé\jméno
uživatele\Dokumenty. Složka pro uložení se může lišit v závislosti na
operačním systému nebo aplikaci, kterou používáte.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
65
Základní faxování
19
• Tato funkce není podporována pro modely M207x series (viz
„Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
• Informace o zvláštních funkcích faxování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce faxu“ na straně 235).
• Toto zařízení nelze používat jako fax prostřednictvím internetového
telefonu. Více informací se dozvíte u vašeho poskytovatele
internetového připojení.
• Při připojování k telefonní lince kvůli používání faxu doporučujeme
použít tradiční analogové telefonní služby (PSTN: veřejná telefonní
síť) při zapojování telefonní linky pro použití faxu. Pokud používáte
jiné internetové služby (DSL, ISDN, VoIP), můžete vylepšit kvalitu
spojení pomocí mikrofiltru. Mikrofiltr eliminuje šum a vylepšuje
kvalitu spojení a kvalitu připojení k Internetu. Mikrofiltr DSL není
dodáván s tímto zařízením. Chcete-li jej používat, kontaktujte svého
poskytovatele internetového připojení.
1 Linkový port
2 Mikrofiltr
3 Modem DSL / telefonní linka
(viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Příprava k faxování
Před odesláním nebo přijetím faxu musíte zapojit dodanou spojovací šňůru
do telefonního konektoru ve zdi (viz „Pohled zezadu“ na straně 25). Jak
provést připojení viz Stručná instalační příručka. Způsob provedení
telefonního připojení je v jednotlivých zemích odlišný.
20
Odesílání faxu
Pro umístění originálu můžete použít podavač nebo skleněnou desku
skeneru. Jsou-li originály vkládány do podavače i na skleněnou desku
skeneru, zařízení bude nejdříve číst originály v podavači, který má
vyšší prioritu při skenování.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
3
Vyberte tlačítko
(faxování) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 68).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
66
Základní faxování
4
Zadejte číslo cílového faxu (viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 206).
3
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 68).
5
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Start). Zařízení spustí
skenování a odesílání faxu na cílová místa.
4
5
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
6
Jakmile uslyšíte vysoký tón signálu vzdáleného faxu, stiskněte na
ovládacím panelu tlačítko
(Start).
• Pokud chcete odeslat fax přímo ze svého počítače, použijte funkci
Samsung Network PC Fax (viz „Odesílání faxu v počítači“ na straně
236).
• Pokud chcete zrušit faxovou úlohu, stiskněte tlačítko
Clear), než zařízení zahájí přenos.
Zadejte faxové číslo pomocí numerické klávesnice na ovládacím
panelu.
(Stop/
• Pokud jste použili skleněnou desku skeneru, tiskárna zobrazí zprávu
s výzvou k vložení další strany.
Ruční odesílání faxu
Následujícím postupem odešlete fax pomocí tlačítka
(On Hook Dial).
Odesílání faxu na více míst
Pomocí funkce vícenásobného odeslání lze odeslat fax více adresátům.
Originály jsou automaticky ukládány do paměti a odeslány do vzdálené
stanice. Po ukončení přenosu jsou dokumenty v paměti automaticky
vymazány.
(On Hook Dial)
Fax nelze odesílat pomocí této funkce, pokud jste zvolili režim Velmi
jemné nebo pokud je fax barevný.
na ovládacím panelu.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
Vyberte tlačítko
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
Vyberte tlačítko
(faxování) na ovládacím panelu.
(faxování) na ovládacím panelu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
67
Základní faxování
3
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 68).
4
Na ovládacím panelu vyberte
Nasob.odeslani.
5
Vložte faxové číslo prvního přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko
OK.
(Menu) > Funkce faxu >
Můžete stisknout čísla rychlé volby nebo vybrat číslo skupinové
volby pomocí tlačítka
6
21
Příjem faxu
Zařízení je od výrobce nastaveno do režimu fax. Pokud přijímáte fax,
zařízení po zadaném počtu vyzvánění odpoví a fax automaticky přijme.
22
Úprava nastavení dokumentu
(Address book).
Vložte druhé faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Před zahájením faxování změňte následující nastavení podle stavu
originálu, abyste docílili co nejlepší kvality.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
7
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zobrazí možnost Ano, a opakujte kroky 5 a 6.
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další číslo skupinového vytáčení.
8
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Po zadání faxových čísel vyberte možnost Ne v dotazu Dalsi c.? a
stiskněte tlačítko OK.
Zařízení začne odesílat dokument na čísla v pořadí podle vložení.
Rozliseni
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout dobrých výsledků při
práci se standardními textovými dokumenty. Pokud však odesíláte originály
nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete pro dosažení vyšší kvality faxu
upravit rozlišení.
1
Na ovládacím panelu vyberte
faxu > Rozliseni.
(faxování) >
(Menu) > Funkce
Po odeslání faxů se vytiskne Protokol násobného odesílání.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
68
Základní faxování
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Standardni: originály se znaky normální velikosti.
•
Jemne: originály s malými znaky nebo tenkými čarami, nebo
originály vytištěné jehličkovou tiskárnou.
•
Velmi jemne: originály s velmi jemnými detaily. Režim Velmi
jemne je k dispozici pouze v případě, že zařízení, se kterým
komunikujete, také podporuje velmi jemné rozlišení.
• Režim Velmi jemne nelze použít při přenosu z paměti zařízení.
Nastavení rozlišení se automaticky změní na Jemne.
• Je-li na vašem zařízení nastaveno rozlišení Velmi jemne a přijímací
faxový přístroj nepodporuje rozlišení Velmi jemne, vysílací zařízení
přenáší dokument s nejvyšším rozlišením podporovaným přijímacím
zařízením.
•
Foto FAX: dokumenty obsahující odstíny šedé nebo fotografie.
•
Barevný fax: Barevné originály.
Tmavost
Můžete zvolit stupeň tmavosti originálního dokumentu.
Nastavená tmavost platí pro aktuální úlohu faxování. Změna výchozího
nastavení (viz „Nabídka faxování“ na straně 188).
1
Na ovládacím panelu vyberte
faxu > Tmavost.
2
3
Vyberte požadovanou úroveň tmavosti.
(faxování) >
(Menu) > Funkce
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
• V tomto režimu není paměťový přenos k dispozici.
• Odeslání barevného faxu je možné pouze v případě, že zařízení, se
kterým komunikujete, podporuje příjem barevného faxu a fax
odesíláte manuálně.
3
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
69
3. Údržba
Tato kapitola obsahuje informace o nákupu spotřebního materiálu, příslušenství a dílů pro údržbu pro vaše
zařízení.
• Objednání spotřebního materiálu a příslušenství71
• Dostupný spotřební materiál
72
• Skladování kazety s tonerem
73
• Rozprostření toneru
75
• Tonerova kazeta
77
• Sledování životnosti spotřebního materiálu
79
• Nastavení upozornění na nedostatek toneru
80
• Čištění zařízení
81
• Tipy pro přenášení a skladování zařízení
87
Objednání spotřebního materiálu a příslušenství
Dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na zemi dodání. Chcete-li mít přehled o dostupném příslušenství a dílech pro údržbu, kontaktujte
obchodního zástupce.
Chcete-li objednat autorizovaný spotřební materiál, příslušenství a součásti pro údržbu od společnosti Samsung, obraťte se na svého místního obchodního
zástupce společnosti Samsung nebo maloobchodníka, u kterého jste zařízení zakoupili. Můžete rovněž navštívit webové stránky www.samsung.com/
supplies, poté vybrat svou zemi/oblast a získat tak kontaktní informace o servisu.
3. Údržba
71
Dostupný spotřební materiál
Jakmile skončí životnost spotřebního materiálu, můžete k zařízení objednat následující typy spotřebního materiálu:
Typ
Tonerova kazeta
Průměrná životnosta
Asi 1 000 stránek
Název dílu
MLT-D111S
a. Deklarovaná životnost v souladu s ISO/IEC 19752. Počet stránek může být ovlivněný provozním prostředím, frekvencí tisku, grafikou, typy používaných médií a jejich formátem.
Podle použitých voleb, procenta obrazové plochy a režimu použité úlohy se může životnost kazety s tonerem lišit.
Nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál je nutné nakupovat ve stejné zemi, ve které bylo zakoupeno vámi používané zařízení. Jinak budou
nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál nekompatibilní se zařízením z důvodu různých konfigurací kazet s tonerem a jiného spotřebního
materiálu podle konkrétních podmínek zemí.
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s tonerem od jiných společností než Samsung, jako jsou například opakovaně plněné nebo
přepracované kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginálních kazet s tonerem jiným než Samsung. Na servis či opravy, jejichž
provedení bude vyžadováno v důsledku použití jiných kazet s tonerem než originálních Samsung, se nevztahuje záruka přístroje.
3. Údržba
72
Skladování kazety s tonerem
Kazety s tonerem obsahují složky, které jsou citlivé na světlo, teplotu a
vlhkost. Společnost Samsung radí uživatelům dodržovat tato doporučení,
aby byl zajištěn optimální výkon, nejvyšší kvalita a co nejdelší životnost vaší
nové kazety s tonerem Samsung.
Skladujte kazetu ve stejném prostředí, jako se nachází tiskárna, ve které
bude použita. Takovým prostředím by měla být místnost s řízenou teplotou
a vlhkostí. Kazeta s tonerem by měla zůstat neotevřená ve svém
originálním balení až do doby její instalace. Pokud není originální balení k
dispozici, zakryjte horní otvor kazety papírem a uschovejte ji na tmavém
místě.
Otevření obalu kazety před použitím výrazně zkracuje její životnost.
Neskladujte na podlaze. Je-li kazeta s tonerem vyjmuta z tiskárny,
postupujte podle níže uvedených pokynů k zajištění správného skladování
kazety s tonerem.
•
Skladujte kazetu uvnitř ochranného sáčku z původního obalu.
•
Skladujte vleže naplocho (nepokládejte na jeden konec) stejnou
stranou nahoru jako při instalování toneru do zařízení.
•
Spotřební materiály nikdy nepřechovávejte za následujících podmínek:
-
při teplotách vyšších než 40 °C,
-
při vlhkosti menší než 20 % nebo větší než 80 %.
-
v prostředí s extrémními výkyvy vlhkosti nebo teploty,
-
na přímém slunci nebo pod umělým osvětlením,
-
na prašných místech,
-
v autě po delší dobu,
-
v prostředí s korozivními plyny,
-
v prostředí se slaným vzduchem.
1
Pokyny k manipulaci
•
Nedotýkejte se povrchu fotokonduktivního válce v kazetě.
•
Nevystavujte kazetu zbytečným vibracím nebo otřesům.
•
Nikdy ručně neotáčejte válcem, zejména v opačném směru; mohlo by
dojít k vnitřnímu poškození a úniku toneru.
2
Použití kazety s tonerem
Společnost Samsung Electronics nedoporučuje ani neschvaluje, abyste v
tiskárně používali kazety s tonerem, které nejsou od společnosti Samsung,
včetně běžných, maloobchodních, opakovaně plněných nebo
přepracovaných kazet.
Záruka společnosti Samsung na tiskárnu se nevztahuje na škody na
zařízení způsobené použitím opakovaně plněné, přepracované nebo
neoriginální kazety s tonerem.
3. Údržba
73
Skladování kazety s tonerem
3
Předpokládaná životnost kazety
Předpokládaná životnost kazety (doba jejího zásobování tonerem) závisí
na množství toneru potřebném k tiskovým úlohám. Skutečný počet
vytištěných stran se může lišit v závislosti na hustotě tisku na stránkách,
provozním prostředí, procentu obrazové plochy, frekvenci tisku, typu
používaných médií a/nebo jejich velikosti. Pokud například tisknete velké
množství grafiky, bude spotřeba toneru vyšší a budete pravděpodobně
muset kazetu měnit častěji.
3. Údržba
74
Rozprostření toneru
Když je kazeta s tonerem téměř prázdná:
•
Objevují se pruhy nebo světlý tisk, případně rozdílná hustota na stranách.
•
Kontrolka Status bliká červeně.
V těchto případech můžete dočasně vylepšit kvalitu tisku opětovným rozprostřením toneru v kazetě. Někdy se bílé pruhy a světlý tisk objevují i po
rozprostření toneru.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené plochy kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
3. Údržba
75
Rozprostření toneru
2
1
3. Údržba
76
Výměna kazety s tonerem
4
Tonerova kazeta
• Důkladně protřepejte tonerovou kazetu, aby se zvýšila počáteční kvalita tisku.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích. Zkontrolujte typ svého zařízení
(viz „Pohled zepředu“ na straně 23).
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené plochy kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
3. Údržba
77
Výměna kazety s tonerem
Když kazeta s tonerem dosáhne konce životnosti, zařízení přestane tisknout.
3. Údržba
78
Sledování životnosti spotřebního materiálu
Pokud se často zasekává papír nebo dochází k potížím s tiskem, zjistěte počet vytištěných nebo naskenovaných stran. Je-li to nutné, vyměňte příslušné
součásti.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Zobrazit > Inf.o spotř.mat.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Celk.: zobrazí celkový počet vytištěných stran.
•
ADF, Skenování: Zobrazí počet stran vytištěných pomocí podavače dokumentů.
•
Sken-skl.deska: zobrazí počet stran naskenovaných přes skleněnou desku.
•
Informace o spotrebních materiálech: vytiskne stránku s informacemi o spotřebním materiálu.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do pohotovostního režimu.
3. Údržba
79
Nastavení upozornění na nedostatek toneru
Pokud je v kazetě málo toneru, zobrazí se zpráva nebo se rozsvítí kontrolka informující uživatele o nutnosti vyměnit kazetu s tonerem. Můžete nastavit,
zda se má tato zpráva nebo kontrolka objevovat či nikoli.
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do nabídky“ na straně 34).
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout tlačítko OK.
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy Printer Manager.
- Uživatelé systémů Windows a Mac mohou provést nastavení z programu Samsung Easy Printer Manager >
(Přepnout do pokročilého
režimu) > Nastavení zařízení.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Vystr.doch.ton.
Vyberte požadovanou možnost.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
3. Údržba
80
Čištění zařízení
Jestliže dojde k problémům s kvalitou tisku nebo jestliže používáte zařízení v prašném prostředí, musíte je pravidelně čistit, abyste zachovali nejlepší
podmínky tisku a mohli zařízení používat déle.
• Při čištění skříně zařízení čisticími prostředky s velkým množstvím alkoholu, rozpouštědel nebo jiných účinných látek může dojít k odbarvení nebo
mechanickému poškození skříně.
• Dojde-li ke znečištění zařízení nebo jeho okolí tonerem, doporučujeme použít k čištění hadřík nebo ubrousek namočený ve vodě. Použijete-li vysavač,
toner se rozptýlí do vzduchu a mohl by vám uškodit.
5
Čištění vnějšího povrchu
Vyčistěte skříň zařízení měkkým hadříkem, který nepouští chlupy. Látku můžete lehce navlhčit, ale dávejte pozor, aby tekutina nestékala po zařízení nebo
nenatekla dovnitř.
3. Údržba
81
Čištění zařízení
6
Čištění vnitřního prostoru
Během tisku se uvnitř zařízení mohou nahromadit zbytky papíru, toner a prachové částice. Tyto usazeniny mohou způsobit problémy s kvalitou tisku,
například skvrny od toneru nebo jeho rozmazání. Vyčištěním vnitřních částí zařízení tyto problémy odstraníte nebo zmírníte.
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené plochy kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při čištění vnitřku zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, a dávejte pozor, abyste nepoškodili přenosový válec nebo jiné vnitřní součásti.
Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen nebo ředidlo. Mohou se vyskytnout problémy s kvalitou tisku a způsobit poškození zařízení.
• K čištění zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích. Zkontrolujte typ svého zařízení
(viz „Pohled zepředu“ na straně 23).
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
3. Údržba
82
Čištění zařízení
2
1
3. Údržba
83
Čištění zařízení
7
Čištění podávacího válce
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
3. Údržba
84
Čištění zařízení
8
Čištění skenovací jednotky
Budete-li udržovat skenovací jednotku čistou, zajistíte vysokou kvalitu kopií. Skenovací jednotku doporučujeme čistit podle potřeby na začátku každého
dne a během dne.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
1
2
Vodou lehce navlhčete měkkou tkaninu, která nepouští vlákna, nebo papírovou utěrku.
Zvedněte a otevřete kryt skeneru.
3. Údržba
85
Čištění zařízení
3
Otřete povrch skeneru tak, aby byl čistý a suchý.
4
3
1
2
1
2
3
4
4
Víko skeneru
Skleněná deska skeneru
Skleněná deska podavače
Bílý potah
Zavřete víko skeneru.
3. Údržba
86
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
•
Když zařízení přenášíte, nenaklánějte je ani neotáčejte dnem vzhůru. Vnitřní část zařízení by se mohla znečistit tonerem, což může vést k poškození
zařízení nebo způsobit špatnou kvalitu tisku.
•
Při přesouvání zařízení by jej měly držet alespoň dvě osoby.
3. Údržba
87
4. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
89
• Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů 90
• Odstranění uvíznutého papíru
95
• Význam stavové kontrolky
99
• Vysvětlení zobrazených zpráv
102
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
Pokud má vaše zařízení displej, nejprve se podívejte na zprávu na displeji a pokuste se
chybu vyřešit.Pokud řešení problému nenajdete v této kapitole, podívejte se do kapitoly
Řešení potíži v Rozšířená příručka (viz „Řešení potíží“ na straně 263).Pokud nenajdete
řešení v Uživatelská příručka nebo pokud problém přetrvává, obraťte se na odborný
servis.
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
Když vyberete správné druhy médií, k zasekávání papíru většinou nebude docházet. Aby se předešlo uvíznutí papíru, dodržujte následující pokyny:
•
Ujistěte se, že jsou nastavitelné vodiče ve správné poloze (viz „Informace o zásobníku“ na straně 41).
•
Nevyjímejte papír ze zásobníku, pokud zařízení tiskne.
•
Papír před vložením do zásobníku ohněte, prolistujte a srovnejte.
•
Nepoužívejte zmačkaný, vlhký ani hodně pokroucený papír.
•
Nevkládejte do zásobníku zároveň různé papíry.
•
Používejte pouze doporučená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 111).
4. Řešení potíží
89
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
Pokud se originál dokumentu zasekne v podavači dokumentů, na displeji se zobrazí výstražná zpráva.
Zaseknutý papír odstraňujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
Aby nedocházelo k zaseknutí, pokládejte silné a tenké originály a originály na smíšeném typu papíru na skleněnou desku skeneru.
4. Řešení potíží
90
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
1
Uvíznutí predlohy pred skenerem
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích. Zkontrolujte typ svého zařízení
(viz „Pohled zepředu“ na straně 23).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
4. Řešení potíží
91
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
2
Uvíznutí predlohy uvnitr dráhy duplexu skeneru
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích. Zkontrolujte typ svého zařízení
(viz „Pohled zepředu“ na straně 23).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
4. Řešení potíží
92
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
4. Řešení potíží
93
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
3
Uvíznutí předlohy v oblasti výstupu skeneru
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích. Zkontrolujte typ svého zařízení
(viz „Pohled zepředu“ na straně 23).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Pohled zepředu“ na straně 23).
1
2
Vyjměte zbývající dokumenty z podavače dokumentů.
Opatrně vyjměte zaseknutý papír z podavače dokumentů.
4. Řešení potíží
94
Odstranění uvíznutého papíru
Uvíznutý papír vytahujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
4
V zásobníku
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
4. Řešení potíží
95
Odstranění uvíznutého papíru
5
Uvnitř zařízení
• Oblast fixace je horká. Při vytahování papíru ze zařízení buďte opatrní.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích. Zkontrolujte typ svého zařízení
(viz „Pohled zepředu“ na straně 23).
4. Řešení potíží
96
Odstranění uvíznutého papíru
2
1
4. Řešení potíží
97
Odstranění uvíznutého papíru
Pokud papír v této oblasti nevidíte, nepokračujte a přejděte k dalšímu kroku:
4. Řešení potíží
98
Význam stavové kontrolky
Barva kontrolky oznamuje aktuální stav zařízení.
• Některé kontrolky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
• Abyste chybu vyřešili, podívejte se na chybovou zprávu a příslušné pokyny v části o odstraňování potíží (viz „Vysvětlení zobrazených zpráv“ na straně
102).
• Pokud potíže přetrvávají, zavolejte servisního zástupce.
4. Řešení potíží
99
Význam stavové kontrolky
Kontrolka
Stav
Nesvítí
Zelená
Popis
Zařízení je ve stavu offline.
Bliká
Když kontrolka bliká, tiskárna přijímá nebo tiskne data.
Zap.
• Zařízení je ve stavu online a lze jej použít.
• Došlo k méně závažné chybě a zařízení čeká na její odstranění. Zkontrolujte zprávu na displeji. Po odstranění
problému zařízení obnoví tisk.
Bliká
• V kazetě zbývá pouze malé množství toneru. Odhadovaná životnost tonerua se blíží ke konci. Připravte si novou
náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz „Rozprostření toneru“
na straně 75).b
Červená
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla své odhadované životnostia. Doporučujeme kazetu s tonerem vyměnit (viz
„Tonerova kazeta“ na straně 77).
• Kryt je otevřený. Zavřete kryt.
Status
Zap.
• Při přijímání nebo tisku dat není v zásobníku papír. Vložte papír do zásobníku.
• Zařízení přerušilo činnost v důsledku vážné poruchy. Zkontrolujte zprávu na displeji (viz „Vysvětlení zobrazených
zpráv“ na straně 102).
• Došlo k uvíznutí papíru (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 95).
Modrá
Bliká
Zařízení se připojuje k bezdrátové síti.
Zap.
Zařízení je připojeno k bezdrátové síti (viz „Nastavení bezdrátové sítě“ na straně 154).
Bliká
V kazetě zbývá pouze malé množství toneru. Předpokládaná životnost kazetya se blíží ke konci. Připravte si novou
náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz „Rozprostření toneru“ na
straně 75).
Zap.
Kazeta s tonerem téměř dosáhla své odhadované životnostia. Doporučujeme kazetu s tonerem vyměnit (viz „Tonerova
kazeta“ na straně 77).
Oranžová
4. Řešení potíží
100
Význam stavové kontrolky
Kontrolka
Stav
(
Power/ Modrá
Wakeup)
Eco
Popis
Zap.
Zařízení je v režimu úspory energie.
Nesvítí
Zařízení je v pohotovostním režimu nebo je vypnuté.
Zap.
Režim Eco je zapnutý.
Výchozí nastavení ekologického režimu je 2 na 1 a úspora toneru.
Zelená
Nesvítí
Režim Eco je vypnutý.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost kazety s tonerem, která udává průměrnou kapacitu počtu výtisků vycházející z ISO/IEC 19752. Počet
stránek může ovlivňovat provozní prostředí, procento obrazové plochy, frekvence tisku, grafika a typ a formát média. V kazetě může zbývat určité množství toneru, i když kontrolka
svítí červeně a tiskárna přestane tisknout.
b. Některé kontrolky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
4. Řešení potíží
101
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zprávy zobrazené na ovládacím panelu oznamují stav zařízení nebo závady. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých zpráv a navrhovaná
řešení pro odstranění případného problému.
• Není-li zpráva uvedena v tabulce, vypněte a zapněte napájení a zopakujte tiskovou úlohu. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte servisního zástupce.
• Když požadujete servis, oznamte servisnímu pracovníkovi obsah zobrazené zprávy.
• V závislosti na modelu a nainstalovaných doplňcích se některé zprávy nemusejí na displeji zobrazovat.
• [číslo chyby] udává číslo chyby.
6
Zprávy související s uvíznutím papíru
Zpráva
Uviz. dok.
Význam
Navrhovaná řešení
Vložený originál se zasekl v podavači dokumentů.
Odstraňte uvíznutý papír (viz „Odstraňování zaseknutých
originálů dokumentů“ na straně 90).
Uvizl nebo dosel papir
• Papír uvízl v podávací oblasti.
• Odstraňte uvíznutý papír (viz „V zásobníku“ na straně 95).
Otev./Zav.dvírka
• V zásobníku není papír.
• Vložte papír do zásobníku (viz „Vložení papíru do zásobníku“
na straně 42).
Uviz. pap.u
Došlo k uvíznutí papíru uvnitř zařízení.
Odstraňte uvíznutý papír (viz „Uvnitř zařízení“ na straně 96).
Odst. uv. dok.
uvnitr zarizeni
4. Řešení potíží
102
Vysvětlení zobrazených zpráv
7
Zprávy související s tonerem
Zpráva
Nainstalujte toner
Význam
Navrhovaná řešení
Kazeta s tonerem není nainstalována.
Nainstalujte kazetu s tonerem.
Nainstalovaná kazeta s tonerem není určena pro vaše
zařízení.
Nainstalujte kazetu s tonerem společnosti Samsung, která je
určená pro toto zařízení.
V uvedené kazetě zbývá malé množství toneru.
Předpokládaná životnost kazety se blíží ke konci.
Připravte si novou náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně
zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz „Rozprostření
toneru“ na straně 75).
s ton.
Nekompatibilni
Tonerova kazeta
Pripravit nov. kazetu
4. Řešení potíží
103
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
Vymenit nov. kazetu
Význam
Uvedená kazeta s tonerem téměř dosáhla konce své
předpokládané životnosti.
Odhadovaná životnost kazety znamená
předpokládanou nebo odhadovanou životnost
kazety s tonerem, která označuje průměrnou
kapacitu výtisků a je navržena podle ISO/IEC 19752
(viz „Dostupný spotřební materiál“ na straně 72).
Počet stránek může ovlivňovat provozní prostředí,
procento obrazové plochy, frekvence tisku, typ
média, procento obrazové plochy a formát média. V
kazetě může zbývat určité množství toneru, i když se
objeví výzva k výměně kazety za novou a zařízení
přestane tisknout.
Kazeta s tonerem dosáhla konce své předpokládané
životnosti. Zařízení by mohlo přestat tisknout.
Navrhovaná řešení
• Můžete vybrat možnost Stop nebo Pokracovat, jak je
uvedeno na ovládacím panelu. Vyberete-li možnost Stop,
tiskárna přestane tisknout a bez výměny kazety nemůžete
dále tisknout. Vyberete-li možnost Pokracovat, tiskárna bude
pokračovat v tisku, ale bez záruky kvality tisku.
• Když se zobrazí tato zpráva, vyměňte kazetu s tonerem, aby
kvalita tisku byla co nejlepší. Další použití kazety může
způsobit problémy s kvalitou tisku (viz „Tonerova kazeta“ na
straně 77).
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s
tonerem od jiných společností než Samsung, jako jsou
například opakovaně plněné nebo přepracované kazety.
Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginální
kazety s tonerem. Záruka na toto zařízení se nevztahuje
na servisní údržbu ani opravu poškození vyvolaného
použitím jiné kazety s tonerem, než je kazeta od
společnosti Samsung.
Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
4. Řešení potíží
104
Vysvětlení zobrazených zpráv
8
Zprávy související se zásobníkem
Zpráva
Význam
Navrhovaná řešení
Uviz nebo prazd.
• Papír uvízl v podávací oblasti.
• Odstraňte uvíznutý papír (viz „V zásobníku“ na straně 95).
Otev./Zav.dvírka
• V zásobníku není papír.
• Vložte papír do zásobníku (viz „Vložení papíru do zásobníku“
na straně 42).
9
Zprávy související se sítí
Zpráva
Síťový problém:
Význam
Nastavenou síťovou adresu IP používá jiný uživatel.
Zkontrolujte adresu IP a v případě potřeby ji znovu nastavte (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 143).
Bezdrátový modul není nainstalován.
Vypněte a znovu zapněte zařízení.
Konflikt IP
#S6-3210
Navrhovaná řešení
4. Řešení potíží
105
Vysvětlení zobrazených zpráv
10
Různé zprávy
Zpráva
Otevreny kryt
Význam
Navrhovaná řešení
Kryt není pevně zavřený.
Zavřete kryt, až zaklapne na své místo.
Kryt skeneru je otevreny.
Kryt podavače dokumentů není pevně zavřený.
Zavřete kryt, až zaklapne na své místo.
Chyba [číslo chyby]
Zařízení nelze ovládat.
Vypněte a znovu zapněte a zkuste tiskovou úlohu znovu. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se na odborný servis.
Skener je zablokovaný.
Vypněte a znovu zapněte zařízení. Pokud potíže přetrvávají,
obraťte se na odborný servis.
Zavrete jej
Vyp. a zap. zar.
Chyba [číslo chyby]
Kontakt. servis
Blokovaný skener
4. Řešení potíží
106
5. Příloha
Tato kapitola obsahuje specifikace výrobku a informace týkající se platných předpisů.
• Technické specifikace
108
• Právní předpisy
118
• Copyright
132
Technické specifikace
1
Všeobecné specifikace
Níže uvedené technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Případné změny v informacích naleznete na webových stránkách
www.samsung.com.
Položky
Rozměrya
Šířka x délka x výška
Popis
M207x Series
406 x 359,6 x 253 mm
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
406 x 359,6 x 308,7 mm
M207xFH series / M207xHW series
Hmotnosta
Zařízení se spotřebními
materiály
M207x series
7,4 kg
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
8,47 kg
M207xFH series / M207xHW series
5. Příloha
108
Technické specifikace
Položky
Hladina hlukub
Pohotovostní režim
Méně než 26 dB(A)
Režim tisku
Méně než 50 dB(A)
Režim kopírování
Skleněná deska skeneru
Méně než 50 dB(A)
Podavač dokumentů
Méně než 53 dB(A)
Skleněná deska skeneru
Méně než 52 dB(A)
Podavač dokumentů
Méně než 54 dB(A)
Režim skenování
Teplota
Vlhkost
Napájeníc
Popis
Provoz
10 až 32 °C
Skladování (v balení)
-20 až 40 °C
Provoz
20 až 80% RV
Skladování (v balení)
10 až 90 % RV
110voltové modely
Střídavý proud 110-127 V
220voltové modely
Střídavý proud 220-240 V
5. Příloha
109
Technické specifikace
Položky
Příkon
Popis
Průměrný provozní režim
Méně než 310 W
Pohotovostní režim
Méně než 30 W
Úsporný režimd
• M207x series: Méně než 1,5 W
• M207xW series: Méně než 2,1 W (Wi-Fi Direct vypnuto: méně než 1,8 W)
• M207xF series / M207xFH series: Méně než 1,9 W
• M207xFW series / M207xHW series: Méně než 2,5 W (Wi-Fi Direct vypnuto: méně než 2,3
W)
Bezdrátovýf
Režim vypnutíe
Méně než 0,45 W
Modul
T77H262 / SPW-B4319S
a. Rozměry a hmotnost jsou udávány bez sluchátek a dalšího příslušenství.
b. Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurace: základní instalace zařízení, papír formátu A4, jednostranný tisk.
c. Správné napětí (V), frekvenci (Hz) a proud (A) pro toto zařízení naleznete na typovém štítku.
d. Spotřebu energie v úsporném režimu může ovlivňovat stav zařízení, podmínky nastavení, provozní prostředí.
e. Spotřebu energie lze zcela vyloučit, pouze pokud není připojen napájecí kabel.
f. Pouze bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
5. Příloha
110
Technické specifikace
2
Specifikace tiskových médií
Typ
Formát
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Rozměry
Zásobník
Obyčejný
Obálka
Ruční podávání v zásobníkub
Letter
216 x 279 mm
71 až 85 g/m2
71 až 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
B5(JIS)
182 x 257 mm
B5(ISO)
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Obálka Monarch
98 x 191 mm
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
Obálka č.10
105 x 241 mm
• 10 listů
• 1 list
Obálka DL
110 x 220 mm
Obálka C5
162 x 229 mm
5. Příloha
111
Technické specifikace
Typ
Formát
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Rozměry
Zásobník
Viz část Obyčejný papír
Silný
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Slabý
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Bavlněný
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Barevný
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Předtištěný
Viz část Obyčejný papír
Recyklovaný
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Štítkyc
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5
Ruční podávání v zásobníkub
86 až 120 g/m2
86 až 120 g/m2
• 50 listů 120 g/m2
• 1 list
60 až 70 g/m2
60 až 70 g/m2
• 160 listů 60 g/m2
• 1 list
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
60 až 90 g/m2
60 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 list
120 až 150 g/m2
120 až 150 g/m2
• 10 listů
• 1 list
5. Příloha
112
Technické specifikace
Typ
Formát
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Rozměry
Zásobník
Kartičky
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5,
Viz část Obyčejný papír
Ruční podávání v zásobníkub
121 až 163 g/m2
121 až 163 g/m2
• 10 listů
• 1 list
Pohlednice 4x6
Kancelářský
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
• 10 listů
• 1 list
Archivní papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
• 100 listů
• 1 list
Minimální rozměr (vlastní)
76 x 127 mm
60 až 163 g/m2
Maximální rozměr (vlastní)
216 x 356 mm
a. Maximální kapacita závisí na gramáži tiskového média, jeho tloušťce a na podmínkách okolního prostředí.
b. 1 list pro ruční podávání.
c. Hladkost štítků používaných v tomto zařízení je 100 až 250 (Sheffield). Jedná se o číselnou úroveň hladkosti.
5. Příloha
113
Technické specifikace
3
Požadavky na systém
Microsoft® Windows®
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
CPU
RAM
Volné místo na
pevném disku
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB až 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bitový nebo 64bitový procesor nebo vyšší
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podpora grafických karet DirectX® 9 s pamětí 128 MB (pro povolení tématu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz či rychlejší)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bitový nebo 64bitový procesor nebo vyšší
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• Podpora grafických karet DirectX® 9 s pamětí 128 MB (pro povolení tématu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
5. Příloha
114
Technické specifikace
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
Windows Server® 2012
CPU
Volné místo na
pevném disku
RAM
512 MB (2 GB)
Procesory Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz či rychlejší)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Minimálním požadavkem pro všechny operační systémy Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo novější.
• Software mohou instalovat uživatelé s oprávněním správce.
• Služba Windows Terminal Services je kompatibilní se zařízením.
• Pro systém Windows 2000 je vyžadována aktualizace Services Pack 4 nebo vyšší.
Mac
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
Mac OS X 10.5
CPU
• Procesory Intel®
RAM
Volné místo na pevném
disku
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz nebo rychlejší Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 – 10.9
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
5. Příloha
115
Technické specifikace
Linux
Položky
Operační systém
Požadavky
Redhat® Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SuSE Linux 10.1 (32bitový)
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0
Mint 13, 14
CPU
Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Volné místo na pevném
disku
1 GB (2 GB)
5. Příloha
116
Technické specifikace
4
Síťové prostředí
Pouze síťové a bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Chcete-li zařízení používat jako síťové zařízení, bude nutné nastavit síťové protokoly. Následující tabulka obsahuje síťová prostředí podporovaná
zařízením.
Položky
Síťové rozhraní
Technické specifikace
• Pevná síť LAN Ethernet 10/100 Base-TX
• 802.11b/g/n bezdrátová LAN
Síťový operační systém
• Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
• Různé operační systémy Linux
• Mac OS X 10.5 – 10.9
Síťové protokoly
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardní tisk TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Zabezpečení bezdrátové sítě
• Ověřování: Otevřený systém, sdílený klíč, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Šifrování: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Příloha
117
Právní předpisy
Toto zařízení je vyvinuto pro běžné pracovní prostředí a bylo mu uděleno
několik zákonných certifikátů.
Při používání zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních
pokynů, čímž snížíte nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
či jiného úrazu.
5
Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení
Tiskárna vyhovuje americkému nařízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1
odstavce J pro laserová zařízení třídy I (1). Jinde ve světě má osvědčení
pro laserová zařízení třídy I a vyhovuje požadavkům normy IEC 608251:2007.
Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserový
systém a tiskárna jsou navrženy tak, aby v průběhu používání zařízení,
při jeho údržbě nebo servisních pracích nebyl nikdo vystaven laserovému
záření nad úrovní třídy I.
Varování
Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zařízení
nepoužívejte ani neprovádějte jeho opravy. Odražený paprsek, přestože
není viditelný, vám může poškodit zrak.
5. Příloha
118
Právní předpisy
6
8
Bezpečnostní informace týkající se ozónu
Úspora elektrické energie
Intenzita emisí ozónu u tohoto produktu je nižší než 0,1 ppm.
Vzhledem k tomu, že ozón je těžší než vzduch, umístěte
produkt na dobře větrané místo.
Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické
energie, který snižuje spotřebu zařízení v době, kdy se
nepoužívá.
Když tiskárna delší dobu nepřijímá data, spotřeba energie se
automaticky sníží.
7
Bezpečnost – rtuť
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované
známky v USA.
Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na
stránkách http://www.energystar.gov
Obsahuje rtuť, expozice v souladu s místními, státními a
federálními předpisy. (pouze pro USA)
V případě modelů s certifikací ENERGY STAR bude na zařízení
etiketa ENERGY STAR. Zkontrolujte, zda má vaše zařízení
certifikaci ENERGY STAR.
9
Recyklace
Obal tohoto zařízení likvidujte způsobem šetrným k životnímu
prostředí nebo jej recyklujte.
5. Příloha
119
Právní předpisy
10
11
Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní
elektrická a elektronická zařízení)
Pouze pro Čínu
(Platí v zemích se samostatnými systémy sběru
odpadu)
Webová stránka: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
襦 愤縑趀爮闭
襦愤縑趀爮闭
賉帞
賉帞
;SUHVV0:
;SUHVV0+:
蜷筨愤竖爮襔*%
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, kabel USB) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele
a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
5. Příloha
120
Právní předpisy
(Pouze pro USA)
Nepotřebnou elektroniku odevzdejte do schváleného recyklačního
střediska. Chcete-li najít nejbližší recyklační středisko, navštivte naše
webové stránky:www.samsung.com/recyclingdirect nebo zavolejte na číslo
(877) 278 - 0799
14
Vyzařování rádiových vln
Informace komise FCC pro uživatele
Toto zařízení vyhovuje Části 15 směrnice FCC. Jeho provoz se řídí
následujícími dvěma podmínkami:
12
Varování týkající se Návrhu 65 ve státě Kalifornia
(pouze pro US)
13
Pouze pro Tchaj-wan
•
toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
•
toto zařízení musí být schopné přijímat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobovat jeho nežádoucí provoz.
Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální
zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení
zajišťují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se
při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může
vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty. Při nedodržení pokynů pro instalaci
a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že
k rušení přesto nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu
nebo televize, což lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporučuje se
uživatelům eliminovat rušení jedním nebo více z následujících opatření:
•
Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem.
•
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen
přijímač.
•
Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového nebo
televizního technika.
5. Příloha
121
Právní předpisy
15
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem
odpovědným za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost
oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.
USA
Federální komise pro komunikace (FCC)
Směrnice o rušení rádiových vln pro Kanadu
Záměrně vysílající zařízení dle Části 15 FCC
Toto zařízení nepřekračuje omezení třídy B pro vyzařování rádiových vln
digitálním zařízením, jak je uvedeno v normě pro zařízení způsobující
rušení vln s názvem Digital Apparatus, ICES-003 vydané organizací
Industry and Science Canada.
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Tato část je
relevantní pouze tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici. Přítomnost
bezdrátových zařízení zjistíte na štítku systému.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Bezdrátová zařízení, která mohou být nainstalována v systému, jsou
určena pouze k použití ve Spojených státech amerických, pokud je na štítku
systému uvedeno identifikační číslo FCC.
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny)
stanovil úřad FCC obecný odstup bezdrátového zařízení a těla na
vzdálenost 20 cm. Pokud jsou bezdrátová zařízení zapnutá, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla. Výkon bezdrátového
zařízení nebo bezdrátových zařízení, která mohou být zabudována v
tiskárně, je dostatečně pod aktuálními hodnotami vystavení
vysokofrekvenční energii, které stanovuje úřad FCC.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
5. Příloha
122
Právní předpisy
Provoz tohoto zařízení se řídí následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být
schopné přijímat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobovat
jeho nežádoucí provoz.
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení může
zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro servisní služby
kontaktujte výrobce.
17
Pouze pro Německo
18
Pouze pro Turecko
Vyjádření FCC k použití bezdrátových sítí LAN:
Při instalaci a provozování této kombinace vysílače a antény může být
v blízkosti nainstalované antény překročen povolený expoziční limit 1
mW/cm2 pro vysokofrekvenční záření. Proto musí uživatel vždy
udržovat minimální vzdálenost 20 cm od antény. Toto zařízení nelze
umístit společně s jiným vysílačem a vysílací anténou.
19
Pouze pro thajština
20
Pouze pro Kanadu
16
Pouze pro Rusko/Kazachstán/Bělorusko
Tento výrobek splňuje platné technické specifikace komise Industry
Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
5. Příloha
123
Právní předpisy
Číslo REN (Ringer Equivalence Number) označuje maximální počet
zařízení, které lze připojit k telefonickému rozhraní. Koncové připojení na
rozhraní se může skládat z libovolné kombinace zařízení za předpokladu,
že součet čísel REN všech zařízení nepřekročí hodnotu 5. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
Společnost poskytující telekomunikační služby může změnit své
komunikační vybavení, způsob nebo postup jeho používání, je-li tato
změna nutná pro poskytování jejích služeb, a není-li v rozporu s částí 68
požadavků a směrnic komise FCC. Pokud lze důvodně předpokládat, že
takové změny způsobí nekompatibilitu některých koncových zařízení
zákazníka s komunikačním zařízením telekomunikační společnosti, nebo
že bude třeba na koncovém zařízení provést dodatečné úpravy, nebo
změna jinak materiálně ovlivní používání nebo výkon koncového zařízení,
zákazník by měl obdržet písemnou zprávu, která mu umožní zachovat
nepřetržité fungování odebíraných služeb
21
Označení faxu
Nařízení Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 označuje za
protiprávní, aby kdokoli používal počítač či jiné elektronické zařízení k
odesílání faxových zpráv, které na horním či dolním okraji každé stránky
nebo na první stránce přenosu neobsahují následující informace:
1 datum a čas přenosu,
2 identifikaci podniku, právnické či fyzické osoby odesílající zprávu,
3 telefonní číslo odesílajícího zařízení, podniku či osoby.
22
Číslo Ringer Equivalence Number
Číslo Ringer Equivalence Number a registrační číslo FCC tohoto zařízení
jsou uvedeny na nálepce umístěné na dolní či zadní stěně zařízení. V
některých případech může telefonní společnost tato čísla požadovat.
Číslo Ringer Equivalence Number (REN) je měřítkem zatížení telefonní
linky a slouží k určení, zda jste linku nepřetížili. Instalace několika typů
zařízení na jednu telefonní linku může způsobit potíže při volání a přijímání
hovorů, zvláště mohou nastat potíže se zvoněním při příchozích hovorech.
Součet čísel REN všech zařízení připojených k jedné telefonní lince by měl
být menší než 5, aby bylo možné požadovat kvalitní fungování služeb
telefonní společnosti. Pro některé telefonní linky může být i součet 5 příliš
vysoký. Pokud nějaké telefonní zařízení nefunguje správně, ihned jej
odpojte od telefonní sítě, aby nepoškodilo telefonní linku.
5. Příloha
124
Právní předpisy
Toto zařízení je v souladu s částí 68 požadavků a směrnic komise FCC a
požadavky přijatými radou ACTA. V zadní části tohoto zařízení je umístěn
štítek obsahující kromě jiných informací identifikační číslo výrobku ve
formátu US:AAAEQ##TXXXX. Na vyžádání je třeba toto číslo poskytnout
telekomunikační společnosti.
Požadavky komise FCC obsahují ustanovení, že změny tohoto
zařízení, které nejsou explicitně povoleny výrobcem zařízení, mohou
vést k zániku platnosti oprávnění, aby uživatel zařízení dále používal.
V případě, že koncové zařízení způsobí poškození telefonní sítě, měla
by telekomunikační společnost upozornit zákazníka, že poskytování
služeb může být ukončeno. V případech, kdy předběžné upozornění
nelze provést, může společnost poskytování služeb dočasně přerušit,
jsou-li splněny následující podmínky:
a urychleně informuje zákazníka.
b dá zákazníkovi příležitost k nápravě potíží se zařízením.
c informuje zákazníka o jeho právu podat stížnost ke komisi Federal
Communication Commission podle postupu popsaného v části 68,
odstavci E požadavků a směrnic komise FCC.
Měli byste si být vědomi i následujících
skutečností:
•
Zařízení není určeno k připojení k systému digitální pobočkové
ústředny.
•
Chcete-li na stejné lince se zařízením používat počítačový nebo faxový
modem, mohou u všech připojených zařízení nastat potíže s přenosem
a přijímáním faxů. Doporučujeme, aby na jedné telefonní lince se
zařízením nebylo používáno žádné jiné zařízení, kromě běžného
telefonního přístroje.
•
Žijete-li v oblasti, kde je zvýšený výskyt blesků nebo nárazů
elektrického proudu, doporučujeme instalaci přepěťové ochrany na
přívod elektrického proudu i na telefonní linku. Přepěťovou ochranu
zakoupíte u prodejce zařízení nebo ve specializovaném obchodě s
telekomunikační technikou.
•
Před programováním a testováním volání na nouzová čísla použijte
číslo dispečera pohotovostních služeb a oznamte mu, že se chystáte
čísla testovat. Dispečer vám poskytne další informace o správném
testování pohotovostních čísel.
•
Používání zařízení nelze platit mincemi. Zařízení nemůže být použito
na společné přípojce.
•
Zařízení je vybaveno magnetickým připojením pro naslouchadla pro
neslyšící.
Zařízení lze bezpečně připojit k telefonní síti pomocí standardní modulární
zástrčky USOC RJ-11C.
5. Příloha
125
Právní předpisy
23
Výměna originální zástrčky (pouze pro Velkou
Británii)
Důležité varování
Zařízení musí být uzemněno.
Důležité
Přívod elektrického proudu tohoto zařízení je opatřen standardní zástrčkou
(BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Pojistku je při výměně nutno
nahradit správnou pojistkou 13 A. Potom vraťte zpět kryt pojistky. Ztratíte-li
kryt pojistky, nepoužívejte zástrčku, dříve než získáte nový kryt.
Obraťte se na prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili.
Zástrčka 13 A je nejpoužívanější zástrčkou ve Velké Británii, měla by proto
vyhovovat. V některých – zvláště starších – budovách ovšem nejsou běžné
zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Připojenou zástrčku
nikdy neodstraňujte.
Pokud odříznete zalisovanou zástrčku, urychleně se jí zbavte. Takovou
zástrčku nelze znovu napojit. Pokud se ji pokusíte zapojit do zásuvky,
můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.
Vodiče v elektrické přípojce jsou označeny následujícími
barvami:
• Zelená a žlutá: zemnící vodič
• Modrá: nulový vodič
• Hnědá: fázový vodič
Pokud barvy vodiče hlavního přívodu neodpovídají barvám zástrčky,
postupujte takto:
Žlutozelený vodič připojte ke kolíku označenému písmenem E nebo
bezpečnostním symbolem zemnění nebo ke kolíku označenému žlutou
a zelenou barvou nebo pouze zeleně.
Modrý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem N nebo černou
barvou.
Hnědý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem L nebo červenou
barvou.
V zásuvce, adaptéru či na rozvodné desce musí být pojistka 13 A.
5. Příloha
126
Právní předpisy
24
Prohlášení o shodě (evropské země)
Osvědčení a certifikáty
9. března 1999: Směrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zařízeních
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich
shody. Plné znění s definicí odpovídajících směrnic a uvedených norem
získáte od místního zástupce společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Certifikáty EC
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [M207x series] vyhovuje základním požadavkům a
dalším relevantním ustanovením Směrnice o nízkonapěťových
zařízení (2006/95/ES), Směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě (2004/108/ES).
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [M207xW Series/M207xF Series/M207xFW Series]
vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním
ustanovením směrnice R&TTE 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na adrese
www.samsung.com, přejděte na odkaz Podpora > Stažení
softwaru a zadejte název své tiskárny (MFP), abyste mohli
procházet dokumenty EUDoC.
1. ledna 1995: Směrnice Rady 2006/95/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektrických zařízení nízkého napětí.
1. ledna 1996: Směrnice Rady 2004/108/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
Certifikát podle směrnice 1999/5/EC o rádiových zařízeních a
telekomunikačních terminálových zařízeních (FAX).
Tento výrobek společnosti Samsung je opatřen vlastním certifikátem
Samsung pro celoevropské připojení samostatného terminálu k analogové
veřejné telefonní síti (PSTN) v souladu se směrnicí 1999/5/EC. Výrobek je
určen pro připojení k národním veřejným telefonním sítím a ke
kompatibilním pobočkovým ústřednám v evropských zemích.
V případě potíží nejprve kontaktujte laboratoř Euro QA Lab společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.
Výrobek vyhovuje standardům TBR21. Institut European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal pro usnadnění
používání koncových zařízení, které vyhovují tomuto standardu, dokument
EG 201 121 obsahující další požadavky zajišťující kompatibilitu koncových
zařízení TBR21 v síti. Výrobek je vyroben v souladu se všemi relevantními
předpisy tohoto dokumentu a plně mu vyhovuje.
5. Příloha
127
Právní předpisy
Evropské osvědčení pro rádiová zařízení (pro
výrobky vybavené rádiovými zařízeními
schválenými v EU)
Ve Francii je frekvenční rozsah omezen na pásmo 2454-2 483,5 MHz pro
zařízení s vysílacím výkonem 10 mW, jakými jsou například bezdrátové
přístroje
Země EEA/EFTA
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 / 5 GHz. Toto zařízení je určeno
pro použití v domácnosti nebo kancelářích. Tato část je relevantní pouze
tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici. Přítomnost bezdrátových zařízení
zjistíte na štítku systému.
Bezdrátová zařízení, která mohou být přítomna ve vašem
systému, jsou způsobilá pro použití v zemích Evropské unie
nebo přidružených oblastech pouze tehdy, jsou-li opatřena
značkou CE s registračním číslem autorizované osoby a
výstražným symbolem na štítku systému.
Dodávaný výkon bezdrátového zařízení nebo bezdrátových zařízení, které
mohou být zabudovány ve vaší tiskárně, je pod mezními hodnotami
vystavení RF dle stanovení Evropskou komisí ve směrnici R&TTE.
Evropské státy, které splňují bezdrátové limity:
Země EU
Evropské státy s omezeným použitím:
V současnosti neexistují žádná omezení.
25
Pouze pro Izrael
26
Prohlášení o shodě
Směrnice o bezdrátových zařízeních
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Následující část je
obecný přehled bodů, které je nutné zohlednit při provozování
bezdrátových zařízení.
EU
5. Příloha
128
Právní předpisy
Dodatečná omezení, upozornění a záležitosti pro určité země jsou uvedeny
v částech věnovaných dané zemi (nebo v částech pro skupiny zemí).
Bezdrátová zařízení ve vašem systému mohou být použita pouze v zemích
určených dle označení schválení pro rádiová zařízení na jmenovitém štítku
zařízení. Jestliže země, ve které budete bezdrátové zařízení používat, není
v seznamu uvedena, kontaktujte pro požadavky svou místní agenturu pro
schvalování rádiových zařízení. Bezdrátová zařízení jsou přísně
regulována a použití nemusí být povoleno.
Výkon vašeho bezdrátového zařízení nebo bezdrátových zařízení, která
mohou být zabudována ve vaší tiskárně, je pod aktuálně známými
hodnotami vystavení RF. Vzhledem k tomu, že bezdrátová zařízení (která
mohou být zabudována ve vaší tiskárně) vydávají méně energie, než je
povoleno v bezpečnostních normách a doporučeních rádiové frekvence,
výrobce se domnívá, že použití těchto zařízení je bezpečné. Bez ohledu na
úrovně výkonu je třeba během běžného provozu dbát na minimalizaci
kontaktu s lidmi.
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny) je
obvyklé oddělení bezdrátového zařízení a těla na vzdálenost 20 cm.
Jestliže jsou bezdrátová zařízení zapnuta a probíhá přenášení, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Některé poměry vyžadují omezení pro bezdrátová zařízení. Příklady
běžných omezení jsou uvedeny níže:
Vysokofrekvenční bezdrátová komunikace může kolidovat s
vybavením komerčních letadel. Aktuální letecké předpisy vyžadují
vypnutí bezdrátových zařízení během cestování letadlem. IEEE
802.11 (známé také jako bezdrátový Ethernet) a komunikační
zařízení Bluetooth jsou příklady zařízení, která poskytují
bezdrátovou komunikaci.
V prostředích, kde je riziko rušení jiných zařízení nebo služeb
škodlivé nebo je vnímáno jako škodlivé, může být možnost použít
bezdrátové zařízení omezena nebo zakázána. Letiště, nemocnice
a atmosféry obsahující kyslík či hořlavé plyny jsou některými z
příkladů, kdy může být použití bezdrátových zařízení omezeno
nebo zakázáno. Pokud se nacházíte v prostředí, kde si nejste jisti
povolením použití bezdrátových zařízení, požádejte před použitím
nebo zapnutím bezdrátového zařízení o povolení příslušný úřad.
Každá země má jiná omezení použití bezdrátových zařízení.
Vzhledem k tomu, že je váš systém vybaven bezdrátovým
zařízením, zeptejte se při cestování mezi zeměmi před cestou
nebo přesunem místních úřadů na předpisy upravující použití
bezdrátového zařízení v cílové zemi.
Pokud jste svůj systém obdrželi vybavený interně vestavěným
bezdrátovým zařízením, nepoužívejte toto bezdrátové zařízení,
dokud nejsou všechny kryty a stínění na svém místě a dokud není
systém plně smontován.
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení
může zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro
servisní služby kontaktujte výrobce.
5. Příloha
129
Právní předpisy
Používejte pouze ovladače schválené pro zemi, ve které budete
zařízení používat. Další informace získáte v sadě pro obnovu
nebo kontaktujte technickou podporu výrobce.
5. Příloha
130
Právní předpisy
27
Pouze pro Čínu
5. Příloha
131
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vyplývající z použití této uživatelské příručky, nebo s ní
související.
•
Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint a Outlook jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation a USA a dalších zemích.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android a Gmail jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
•
Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
•
LaserWriter je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.
•
Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.
Informace o licenci otevřeného softwaru (Open Source) naleznete v souboru „LICENSE.txt“ na dodaném disku CD-ROM.
REV. 4.00
5. Příloha
132
Uživatelská příručka
ROZŠÍŘENÁ
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci,
provozu a řešení potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích
dostupné.
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení
potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
1. Instalace softwaru
3. Nabídky s užitečným nastavením
Instalace pro systém Mac
137
Než začnete číst kapitolu
185
Reinstalace pro systém Mac
138
Nabídka Kopírování
186
Instalace pro systém Linux
139
Nabídka faxování
188
Reinstalace pro systém Linux
140
Nastavení systému
192
Nastavení sítě
200
2. Používání zařízení připojeného
přes síť
4. Zvláštní funkce
Užitečné síťové programy
142
Nastavení nadmořské výšky
203
Nastavení pevné sítě
143
Uložení e-mailové adresy
204
Instalace ovladače po síti
146
Zadávání různých znaků
206
Konfigurace IPv6
151
Vytvoření adresáře pro fax
207
Nastavení bezdrátové sítě
154
Registrace oprávněných uživatelů
211
Samsung Mobile Print
179
Funkce tisku
212
Pomocí funkce NFC
180
Funkce skenování
225
Funkce faxu
235
Použití funkcí sdílené složky
246
Používání funkcí paměti / pevného disku
247
134
ROZŠÍŘENÁ
5. Užitečné nástroje pro správu
Easy Capture Manager
249
Samsung AnyWeb Print
250
Easy Eco Driver
251
Používání služby SyncThru™ Web
Service
252
Používání aplikace Samsung Easy
Document Creator
256
Používání aplikace Samsung Easy Printer
Manager
257
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung 261
6. Řešení potíží
Potíže s podáváním papíru
264
Potíže s napájením a připojením kabelů
265
Potíže s tiskem
266
Potíže s kvalitou tisku
270
Potíže při kopírování
278
Potíže při skenování
279
Potíže s faxováním
281
Potíže s operačním systémem
283
135
1. Instalace softwaru
Tato kapitola obsahuje pokyny k instalaci základního a užitečného softwaru, který lze použít v prostředí, kde je
zařízení připojeno pomocí kabelu. Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu. Pokud je zařízení připojeno k síti, přeskočte následující kroky a přejděte k instalaci
ovladače síťově připojeného zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na straně 146).
• Instalace pro systém Mac
137
• Reinstalace pro systém Mac
138
• Instalace pro systém Linux
139
• Reinstalace pro systém Linux
140
• Pokud používáte operační systém Windows, naleznete pokyny k instalaci ovladače
zařízení v Základní příručce (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 31).
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
Instalace pro systém Mac
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
10
Vyberte USB Connected Printer na obrazovce Printer
Connection Type a klepněte na Continue.
11
Klepnutím na tlačítko Add Printer vyberte tiskárnu a přidejte ji do
seznamu tiskáren.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud vaše zařízení podporuje faxování, klepnutím na tlačítko Add
Fax vyberte fax a přidejte ho do seznamu faxů.
12
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
•
4
5
6
7
8
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close.
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Vyhledávač.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
9
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
1. Instalace softwaru
137
Reinstalace pro systém Mac
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
Otevřete složku Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Chcete-li software tiskárny odinstalovat, klepněte na Continue.
Zaškrtněte program, který chcete odstranit, a klepněte na Uninstall.
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Po dokončení odinstalace klepněte na tlačítko Close.
Pokud bylo zařízení již přidáno, odstraňte jej z nástroje Print Setup
Utility nebo Print & Fax.
1. Instalace softwaru
138
Instalace pro systém Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
1
Instalace ovladače Unified Linux Driver
8
9
10
11
Po dokončení instalace spusťte nástroj Printing (Přejděte do části
System > Administration> > Printing nebo spusťte příkaz
„system-config-printer“ v programu Terminal).
Klepněte na tlačítko Add.
Vyberte tiskárnu.
Klepněte na tlačítko Forward a přidejte ji do systému.
K instalaci softwaru zařízení je nutné se přihlásit jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k vašemu systému a zda je
zapnuté.
2
3
Zkopírujte balíček Unified Linux Driver do svého systému.
4
5
6
Rozbalte balíček.
7
Pokračujte v instalaci.
Spusťte program Terminal a přejděte ke složce, do které jste balíček
zkopírovali.
Přejděte do složky uld.
Spusťte příkaz „./install.sh“ (Pokud nejste přihlášeni jako uživatel
root, spusťte příkaz se „sudo”“ v podobě „sudo ./install.sh“)
1. Instalace softwaru
139
Reinstalace pro systém Linux
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
2
3
Spusťte program Terminal.
4
Pokračujte v odinstalaci.
Přejděte do složky uld extrahované z balíčku Unified Linux Driver.
Spusťte příkaz „./install.sh“ (Pokud nejste přihlášeni jako uživatel
root, spusťte příkaz se „sudo”“ v podobě „sudo ./install.sh“)
1. Instalace softwaru
140
2. Používání zařízení
připojeného přes síť
Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zařízení připojeného přes síť a instalace softwaru.
• Užitečné síťové programy
142
• Nastavení pevné sítě
143
• Instalace ovladače po síti
146
• Konfigurace IPv6
151
• Nastavení bezdrátové sítě
154
• Samsung Mobile Print
179
• Pomocí funkce NFC
180
Podporovaná volitelná zařízení a funkce se mohou lišit podle vašeho modelu (viz „Funkce
podle modelů“ na straně 8).
Užitečné síťové programy
Pro snadné nastavení sítě v síťovém prostředí je k dispozici několik
programů. Zvláště správci sítě mohou spravovat několik zařízení v síti.
• Než začnete používat následující programy, nastavte nejdříve
adresu IP.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webové řešení správy zařízení pro správce sítě. Služba SyncThru™ Web
Admin Service umožňuje efektivní správu zařízení v síti a vzdálené
sledování síťových zařízení a řešení potíží z libovolného počítače
s přístupem k internetu.
•
Tento program si můžete stáhnout z adresy http://
solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Webový server zabudovaný do vaší síťové tiskárny, který umožňuje
provádět následující úlohy (viz „Používání služby SyncThru™ Web
Service“ na straně 252).
•
Zkontrolovat informace o spotřebním materiálu a jeho stavu.
•
Upravit nastavení tiskárny.
•
Konfigurovat síťové parametry nezbytné pro připojení zařízení k
různým síťovým prostředím.
SetIP nastavení pevné sítě
Softwarový nástroj, který umožňuje vybrat síťové rozhraní a ručně
nakonfigurovat adresy IP, které se mají použít s protokolem TCP/IP.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Windows)“ na
straně 143.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Mac)“ na straně
144.
• Zařízení, které nepodporuje síťový port, nebude schopno tuto funkci
používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
142
Nastavení pevné sítě
4
5
Tisk protokolu o síťové konfiguraci
Protokol o síťové konfiguraci můžete vytisknout z ovládacího panelu
zařízení, na kterém se zobrazí aktuální síťová nastavení zařízení. To vám
pomůže nastavit síť.
Nastavení adresy IP
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
•
Zařízení má displej: Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu) a vyberte volby Sit > Sit. konf. (Sítová konfigurace).
•
Zařízení má dotykový displej: Na Hlavní obrazovce stiskněte
Nastaveni > Sít > Dalsí > Sítová konfigurace.
•
Zařízení nemá displej: Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/Clear) na dobu delší než 4–5 sekund.
Pomocí této Zprávy o konfiguraci sítě můžete vyhledat adresu MAC a
adresu IP zařízení.
Například:
•
Adresa MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresa IP: 169.254.192.192
Nejdříve musíte nastavit adresu IP pro síťový tisk a správu. Ve většině
případů přiřadí novou adresu IP automaticky server DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) umístěný v síti.
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Windows)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
Ovládací panely > Centrum zabezpečení > Brána firewall systému
Windows.
U jednotlivých modelů se následující pokyny mohou lišit.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
143
Nastavení pevné sítě
1
Stáhněte software z webových stránek společnosti Samsung, pak
ho rozbalte a nainstalujte: (http://www.samsung.com > najděte svůj
produkt > Podpora nebo Ke stažení).
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Mac)
2
3
4
5
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
System Preferences > Security > Firewall.
6
Klepnutím na ikonu
(třetí zleva) v okně SetIP otevřete okno
konfigurace protokolu TCP/IP.
7
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
Z nabídky Začátek systému Windows vyberte Všechny programy
> Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 143) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
8
Následující pokyny se mohou lišit v závislosti na vašem modelu.
Zapněte zařízení.
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK. Zařízení
automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci. Zkontrolujte,
zda jsou všechna nastavení správná.
1
2
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
•
4
5
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví ve Vyhledávači.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
144
Nastavení pevné sítě
6
7
8
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 143) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
9
10
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
11
Na obrazovce Printer Connection Type vyberte Network
Connected Printer(Wired or Wireless) a klepněte na tlačítko Set
IP Address.
12
Klepnutím na ikonu
(třetí zleva) v okně SetIP otevřete okno
konfigurace protokolu TCP/IP.
13
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
14
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK. Zařízení
automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci. Zkontrolujte,
zda jsou všechna nastavení správná.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
145
Instalace ovladače po síti
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Režim tiché instalace
Režim tiché instalace je způsob instalace, který nevyžaduje zásah
uživatele. Jakmile spustíte instalaci, nainstalují se ovladače a software
přístroje na váš počítač automaticky. Tichou instalaci můžete spustit tak, že
do příkazového okna zadáte /s nebo /S.
Parametry příkazového řádku
6
Windows
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuto. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení (viz „Nastavení adresy IP“
na straně 143).
2
3
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
4
Vyberte možnost Síťové připojení na obrazovce Typ připojení
tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
5
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Následující tabulka uvádí příkazy, jež lze použít v příkazovém okně.
Následující příkazy jsou účinné a provedou se, je-li příkaz použit se
znaky /s nebo /S. Příkazy /h, /H nebo /? jsou však výjimečné příkazy,
které lze spustit samostatně.
Znění příkazu
/s nebo /S
Definice
Zahájí tichou instalaci.
Popis
Nainstaluje ovladače
přístroje bez zobrazování
jakéhokoli uživatelského
rozhraní či zásahu
uživatele.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
146
Instalace ovladače po síti
Znění příkazu
/p„<nazev portu>“
nebo /P„<nazev
portu>“
Definice
Určuje port tiskárny.
Bude vytvořen
síťový port s
využitím
sledování
standardního
portu TCP/IP.
Jedná-li se o
lokální port, musí
v systému
existovat již před
tím, než jej příkaz
specifikuje.
Popis
Znění příkazu
Definice
Popis
Název portu tiskárny může
být specifikován adresou
IP, názvem hostitele,
názvem lokálního portu
USB, názvem portu
IEEE1284 nebo síťovou
cestou.
Například:
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx“, kde
„xxx.xxx.xxx.xxx“
znamená adresu IP
síťové tiskárny. /
p”USB001”, /P”LPT1:”, /
p”nazev_hostitele”, /
p"\\nazev_pocitace\sdil
ena_tiskarna" nebo
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\sdilen
a_tiskarna", kde
"\\nazev_pocitace\sdile
na_tiskarna" nebo
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\sdilen
a_tiskarna" znamená
síťovou cestu k tiskárně
zadáním dvou lomítek,
názvu počítače nebo
místní IP adresy
počítače, který sdílí
tiskárnu, a pak názvu
sdílené tiskárny.
• Pokud používáte tichou
instalaci ovladače v
korejštině, zadejte
Setup.exe /s /
L"0x0012” or
Setup.exe /s.
/a„<cilova_cesta>“
nebo /
A„<cilova_cesta>“
Specifikuje cílovou cestu
instalace.
Jelikož by měly být
ovladače zařízení
instalovány na umístění
specifické pro OS, vztahuje
se tento příkaz pouze na
software aplikací.
Cílová cesta by
měla být úplná.
/i„<nazev skriptu>“
nebo /I„<nazev
skriptu>“
Specifikuje vlastní
instalační skript pro
uživatelské operace.
Název souboru
skriptu by měl
obsahovat úplnou
cestu.
Uživatelský soubor skriptu
lze přiřadit tiché
individuální instalaci.
Soubor skriptu lze vytvořit
nebo upravit
prostřednictvím dodaného
nástroje pro přizpůsobení
instalačního programu
nebo textového editoru.
Uživatelský soubor
skriptu má přednost
před výchozím
nastavením
instalátoru v
instalačním balíčku,
ale nikoli před
parametry
příkazového řádku.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
147
Instalace ovladače po síti
Znění příkazu
Definice
Popis
/n„<Nazev
tiskarny>“ nebo /
N„<Nazev
tiskarny>“
Specifikuje název
tiskárny. Instance
tiskárny by měla být
vytvořena jako konkrétní
název tiskárny.
Pomocí tohoto parametru
můžete přidat instance
tiskárny podle vlastního
přání.
/nd nebo /ND
Určuje, že instalovaný
ovladač nemá být
nastaven jako výchozí
ovladač zařízení.
Udává, že nainstalovaný
ovladač zařízení nebude
výchozím ovladačem
zařízení v systému, pokud
je nainstalován jeden nebo
více ovladačů tiskárny.
Pokud není v systému
nainstalován žádný další
ovladač zařízení, nebude
tato volba použita, protože
OS Windows nastaví
nainstalovaný ovladač
tiskárny jako výchozí
ovladač zařízení.
/x nebo /X
Použije existující soubory
ovladače zařízení k
vytvoření instance
tiskárny, pokud už je
instance nainstalována.
Tento příkaz umožňuje
nainstalovat instanci
tiskárny, která bude
využívat soubory
nainstalovaného ovladače
tiskárny bez instalace
dalšího ovladače.
Znění příkazu
Definice
Popis
/up„<nazev
tiskarny>“ nebo /
UP„<nazev
tiskarny>“
Odstraní pouze určenou
instanci tiskárny a ne
soubory ovladače.
Tento příkaz umožňuje
odstranit ze systému pouze
určenou instanci tiskárny
bez dopadu na ostatní
ovladače tiskáren.
Neodstraní ze systému
soubory ovladače tiskárny.
/d nebo /D
Odinstaluje z vašeho
systému všechny
aplikace a ovladače
zařízení.
Tento příkaz odstraní z
vašeho systému všechny
instalované ovladače
zařízení a software
aplikací.
/v„<sdileny
nazev>“ nebo /
V„<sdileny
nazev>“
Sdílí nainstalované
zařízení a přidá další
dostupné ovladače
platformy pro funkci Point
and Print.
Nainstaluje do systému
všechny podporované
ovladače zařízení
platformy OS Windows a
bude je sdílet pod zadaným
<názvem sdílení> pro
funkci Point and Print.
/o nebo /O
Po instalaci otevře složku
Tiskárny a faxy.
Tento příkaz otevře po
tiché instalaci složku
Tiskárny a faxy.
/h, /H nebo /?
Zobrazí použití příkazového řádku.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
148
Instalace ovladače po síti
8
7
Mac
1
2
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
•
4
5
6
7
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Vyhledávač.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
9
10
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
11
Klepnutím na tlačítko Add Printer vyberte tiskárnu a přidejte ji do
seznamu tiskáren.
12
Klepněte na IP a vyberte položku HP Jetdirect - Socket v seznamu
Protocol.
13
14
Do pole Address zadejte adresu IP zařízení.
15
Pokud funkce Auto Select nefunguje správně, vyberte položku
Select Printer Software a název vašeho zařízení ze seznamu Print
Using.
16
17
Klepněte na tlačítko Add.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Na obrazovce Printer Connection Type vyberte Network
Connected Printer(Wired or Wireless) a klepněte na tlačítko
Continue.
Do pole Queue zadejte název tiskové fronty. Pokud neznáte název
tiskové fronty svého tiskového serveru, zkuste nejprve použít
výchozí frontu.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
149
Instalace ovladače po síti
8
Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
Instalace ovladače systému Linux a přidání
síťové tiskárny
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení.
2
3
Zkopírujte balíček Unified Linux Driver do svého systému.
Spusťte program Terminal a přejděte ke složce, do které jste balíček
zkopírovali.
4
5
6
Rozbalte balíček.
7
Pokračujte v instalaci.
Přejděte do složky uld.
Spusťte příkaz „./install.sh“ (Pokud nejste přihlášeni jako uživatel
root, spusťte příkaz se „sudo”“ v podobě „sudo ./install.sh“)
8
9
10
11
Po dokončení instalace spusťte nástroj Printing (Přejděte do části
System > Administration > Printing nebo spusťte příkaz „systemconfig-printer“ v programu Terminal).
Klepněte na tlačítko Add.
Vyberte AppSocket/HP JetDirect a zadejte IP adresu počítače.
Klepněte na tlačítko Forward a přidejte ji do systému.
Přidání síťové tiskárny
1
2
3
4
5
6
7
8
Poklepejte na Unified Driver Configurator.
Klepněte na možnost Add Printer..
Otevře se okno Add printer wizard. Klepněte na tlačítko Next.
Vyberte Network printer a klepněte na tlačítko Search.
V políčku seznamu se objeví adresa IP a název modelu tiskárny.
Vyberte své zařízení a klepněte na tlačítko Next.
Zadejte popis tiskárny a klepněte na tlačítko Next.
Po přidání zařízení klepněte na tlačítko Finish.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
150
Konfigurace IPv6
Protokol IPv6 je plně podporován pouze v systému Windows Vista
nebo vyšším.
7
Zobrazí se okno Průvodce přidáním tiskárny. Postupujte podle
pokynů uvedených v okně.
Pokud zařízení v síťovém prostředí nefunguje, aktivujte IPv6.
Informace najdete v následující části.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8 nebo „Přehled nabídek“ na straně 34).
Aktivace IPv6
V síťovém prostředí IPv6 použijte adresu IPv6 podle následujícího návodu.
9
Z ovládacího panelu
1
2
3
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
4
5
Vyberte Začátek > Ovládací panely > Tiskárny a faxy.
6
Klepněte na položku Přidat lokální tiskárnu v okně Přidat
tiskárnu.
Zapněte zařízení.
1
2
3
4
5
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Sít > TCP/IP (IPv6) > Protokol IPv6.
Vyberte položku Zap a stiskněte tlačítko OK.
Vypněte a znovu zapněte zařízení.
Proveďte opětovnou instalaci ovladače tiskárny.
Vytiskněte Protokol o síťové konfiguraci, který zkontroluje adresy
IPv6 (viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 143).
V levém podokně okna Tiskárny a faxy klepněte na položku Přidat
tiskárnu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
151
Konfigurace IPv6
Nastavení adres IPv6
10
Ze služby SyncThru™ Web Service
Zařízení podporuje následující adresy IPv6 pro síťový tisk a správu.
•
Link-local Address: Místní adresa IPv6 s automatickou konfigurací
(adresa začíná na FE80).
•
Stateless Address: Adresa IPv6 automaticky konfigurovaná síťovým
směrovačem.
•
Stateful Address: Adresa IPv6 konfigurovaná serverem DHCPv6.
•
Manual Address: Adresa IPv6 ručně konfigurovaná uživatelem.
Konfigurace adresy DHCPv6 (Stateful)
Máte-li ve své síti server DHCPv6, můžete nastavit jednu z následujících
možností pro výchozí dynamickou konfiguraci hostitele.
1
2
3
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
U modelů, které na ovládacím panelu nemají displej, musíte nejprve
vstoupit do služby SyncThru™ Web Service pomocí adresy IPv4 a
potom provést níže uvedený postup, abyste mohli používat IPv6.
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows. Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole
adresy a stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí ID a
heslo.
(Menu).
Stiskněte volby Sít > TCP/IP (IPv6) > Konfigurace DHCPv6.
Stisknutím tlačítka OK vyberte požadovanou hodnotu.
•
Vzdy pouzít: Vždy používat DHCPv6 bez ohledu na požadavek
směrovače.
•
Nikdy nepouzít: Nikdy nepoužívat DHCPv6 bez ohledu na
požadavek směrovače.
•
Router: Použít DHCPv6 pouze tehdy, vyžádá-li si ho směrovač.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Jakmile se otevře okno SyncThru™ Web Service, přesuňte kurzor
myši na položku Settings horního panelu nabídky a poté klepněte
na položku Network Settings.
4
5
V levém podokně webové stránky klepněte na položku TCP/IPv6.
Zaškrtnutím políčka IPv6 Protocol aktivujte IPv6.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
152
Konfigurace IPv6
6
Zaškrtněte políčko Manual Address. Poté se aktivuje textové pole
Address/Prefix.
7
Zadejte zbytek adresy (např.: 3FFE:10:88:194::AAAA. „A“ je
šestnáctková hodnota 0 až 9, A až F).
8
9
Vyberte konfiguraci DHCPv6.
Klepněte na tlačítko Apply.
Používání služby SyncThru™ Web Service
1
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, který
podporuje adresování IPv6 ve formě URL.
2
Vyberte některou z adres IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) z protokolu o
síťové konfiguraci (viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na
straně 143).
3
Zadejte adresy IPv6 (např.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa musí být uzavřena v hranatých závorkách „[ ]“.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
153
Nastavení bezdrátové sítě
• Ujistěte se, že zařízení podporuje bezdrátovou síť. U některých
modelů nemusí být bezdrátová síť k dispozici (viz „Funkce podle
modelů“ na straně 8).
• Jestliže síťové prostředí IPv6 podle všeho nefunguje, nastavte
veškerá síťová nastavení na výchozí tovární hodnoty pomocí
příkazu Zrus. nastav. a zkuste to znovu.
Název bezdrátové sítě a síťové heslo
Bezdrátové sítě vyžadují vyšší zabezpečení, takže při prvním zřízení
přístupového bodu se pro danou síť vytvoří název sítě (SSID), druh
použitého zabezpečení a síťové heslo. Předtím, než začnete zařízení
instalovat, vyžádejte si tyto informace od správce vaší sítě.
11
Začínáme
Vysvětlení typů sítě
Obvykle můžete mít jenom jedno spojení mezi vaším počítačem a
zařízením v danou chvíli.
Režim infrastruktury
Toto prostředí je obvyklé v domácnostech a v malých a
domácích kancelářích (SOHO). Tento režim využívá
přístupový bod ke komunikaci s bezdrátovým zařízením.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
154
Nastavení bezdrátové sítě
12
Přehled způsobů nastavení bezdrátové sítě
Nastavení bezdrátové sítě lze provést buď ze zařízení, nebo z počítače. V tabulce níže si vyberte příslušnou metodu nastavení.
Některé typy instalace bezdrátové sítě nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Způsob nastavení
Způsob připojení
Z počítače
Popis a odkazy
A
Uživatelé systému Windows viz „Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 161.
B
Uživatelé systému Windows viz „Přístupový bod bez kabelu USB (doporučeno)“
na straně 163.
C
• Uživatelé systému Mac viz „Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 166.
S přístupovým bodem
OR
Z ovládacího panelu zařízení
• Uživatelé systému Mac viz „Přístupový bod bez kabelu USB (doporučeno)“ na
straně 169
D
Viz „Používání síťového kabelu“ na straně 171.
E
• Viz „Zařízení s displejem“ na straně 158.
• Viz „Zařízení bez displeje“ na straně 159.
F
Viz „Použití tlačítka menu“ na straně 160.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
155
Nastavení bezdrátové sítě
Způsob nastavení
Bez přístupového bodu
Způsob připojení
Popis a odkazy
Nastavení funkce Wi-Fi Direct
Viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 174.
G
• Pokud se při nastavení bezdrátové sítě nebo instalaci ovladače vyskytnou potíže, postupujte podle pokynů v kapitole o řešení potíží (viz „Odstraňování
prob.“ na straně 176).
• Důrazně doporučujeme nastavit na přístupových bodech heslo. Pokud na přístupových bodech nenastavíte heslo, mohou k nim neoprávněně
přistupovat neznámá zařízení včetně počítačů, smartphonů a tiskáren. Informace o nastavení hesla najdete v uživatelské příručce k přístupovému bodu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
156
Nastavení bezdrátové sítě
13
Použití tlačítka WPS
Vyberte odpovídající typ
Existují dva způsoby, jak připojit vaše zařízení k bezdrátové síti pomocí
Pokud vaše zařízení a přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
podporují standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™), můžete jednoduše
nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě bez použití počítače stisknutím
tlačítka
tlačítka
zařízení k bezdrátové síti stisknutím tlačítek
(WPS) na ovládacím
panelu zařízení a WPS (PBC) na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém
směrovači), který podporuje standard Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
(WPS) na ovládacím panelu.
• Chcete-li používat bezdrátovou síť v režimu infrastruktury, musí být
síťový kabel odpojen od zařízení. Připojení k přístupovému bodu
(nebo bezdrátovému směrovači) pomočí tlačítka WPS (PBC) nebo
zadáním čísla PIN z počítače závisí na použitém přístupovém bodě
(nebo bezdrátovém směrovači). Další informace naleznete
v uživatelské příručce přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače).
• Při použití tlačítka WPS k nastavení bezdrátové sítě se může změnit
nastavení zabezpečení. Abyste tomu předešli, uzamkněte volbu
WPS pro stávající nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Název
této volby se může lišit dle přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače), který používáte.
(WPS) na ovládacím panelu.
Metoda konfigurace stisknutím tlačítka (PBC) vám umožňuje připojit
Metoda osobní identifikační číslo (PIN) vám pomáhá připojit vaše
zařízení k bezdrátové síti zadáním dodaného čísla PIN na přístupovém
bodu (nebo bezdrátovém směrovači), který podporuje standard WPS (WiFi Protected Setup™).
Výchozím režimem zařízení nastaveným z výroby je režim PBC, který se
doporučuje pro typické prostředí bezdrátové sítě.
Režim WPS můžete změnit z ovládacího panelu (
Wi-Fi > Nastaven Wi-Fi).
(Menu) > Sít >
Připravte si tyto položky
•
Zkontrolujte, zda přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
podporuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje standard WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
•
Počítač připojený k síti (pouze režim s číslem PIN)
2. Používání zařízení připojeného přes síť
157
Nastavení bezdrátové sítě
Zařízení s displejem
Připojení v režimu PIN
Připojení v režimu PBC
1
Stiskněte a podržte tlačítko
delší než 2 sekundy.
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
1
Stiskněte a podržte tlačítko
delší než 2 sekundy.
2
Osmimístné číslo PIN se zobrazí na displeji.
Během dvou minut je třeba zadat osmimístně číslo PIN do počítače,
který je připojen k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému
směrovači).
zařízení začne vyčkávat do doby až dvou minut, dokud nestisknete
tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém
směrovači).
2
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
a Pripojování: Zařízení se připojuje k bezdrátové síti.
Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
b Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
c Typ SSID: Po dokončení procesu připojování k bezdrátové síti
se na displeji zobrazí informace o názvu SSID přístupového
bodu.
a Pripojování: Zařízení se připojuje k přístupovému bodu (nebo k
bezdrátovému směrovači).
b Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
c AP SSID: Po dokončení procesu připojování k bezdrátové síti se
na displeji zobrazí informace o názvu SSID přístupového bodu.
3
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
3
Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM a proveďte instalaci
softwaru podle pokynů na obrazovce. Když se objeví obrazovka
„Připojit tiskárnu“, vyberte připojení pomocí sítě (Ethernet/
bezdrátová).
Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM a proveďte instalaci
softwaru podle pokynů na obrazovce. Když se objeví obrazovka
„Připojit tiskárnu“, vyberte připojení pomocí sítě (Ethernet/
bezdrátová).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
158
Nastavení bezdrátové sítě
Zařízení bez displeje
Připojení v režimu PBC
1
1
2
3
b Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti zůstane
kontrolka WPS svítit.
3
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu na více
než 4 sekundy, dokud stavová kontrolka nezůstane svítit.
Zařízení se začne připojovat k přístupovému bodu (nebo
bezdrátovému směrovači).
Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
a Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje k
přístupovému bodu (nebo k bezdrátovému směrovači).
Musí být vytištěn protokol o konfiguraci sítě včetně čísla PIN (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 143).
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/
Clear) na ovládacím panelu na přibližně 5 sekund. Můžete zjistit
číslo PIN zařízení.
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu na 2–4
sekundy, dokud nezačne stavová kontrolka rychle blikat.
Zařízení se začne připojovat k bezdrátové síti. Kontrolka bude
pomalu blikat až dvě minuty, dokud nestisknete tlačítko PBC na
přístupovém bodě (bezdrátovém směrovači).
2
Připojení v režimu PIN
Během dvou minut je třeba zadat osmimístně číslo PIN do počítače,
který je připojen k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému
směrovači).
Kontrolka bude pomalu blikat až dvě minuty, dokud nezadáte
osmimístné číslo PIN.
Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM a proveďte instalaci
softwaru podle pokynů na obrazovce. Když se objeví obrazovka
„Připojit tiskárnu“, vyberte připojení pomocí sítě (Ethernet/
bezdrátová).
Kontrolka WPS bliká v tomto pořadí:
a Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje k
přístupovému bodu (nebo k bezdrátovému směrovači).
b Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti zůstane
kontrolka WPS svítit.
4
Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM a proveďte instalaci
softwaru podle pokynů na obrazovce. Když se objeví obrazovka
„Připojit tiskárnu“, vyberte připojení pomocí sítě (Ethernet/
bezdrátová).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
159
Nastavení bezdrátové sítě
Opakované připojení k síti
14
Použití tlačítka menu
Když je funkce bezdrátové sítě vypnutá, zařízení se automaticky pokusí
znovu připojit k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači)
pomocí již dříve použitého nastavení a adresy.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Zařízení se automaticky pokusí znovu připojit k bezdrátové síti v
následujících případech:
• Když zařízení vypnete a znovu zapnete.
• Když vypnete a znovu zapnete přístupový bod (nebo bezdrátový
směrovač).
Než začnete, zjistěte si název bezdrátové sítě (SSID) a síťové heslo (pokud
síť používá šifrování). Tyto informace byly nastaveny při instalaci
přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Jestliže neznáte vaše
bezdrátové prostředí, požádejte osobu, která jej instalovala.
Stornování procesu připojování
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na
straně 146).
Chcete-li zrušit připojení k bezdrátové síti v průběhu připojování, stiskněte
a uvolněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/Clear) na ovládacím panelu.
Před opětovným připojením k bezdrátové síti musíte počkat 2 minuty.
Odpojení od sítě
Chcete-li zrušit připojení k bezdrátové síti, stiskněte tlačítko
ovládacím panelu na déle než dvě sekundy.
(WPS) na
•
Pokud je síť Wi-Fi v režimu nečinnosti: Zařízení se okamžitě odpojí
od bezdrátové sítě a kontrolka WPS zhasne.
•
Pokud se síť Wi-Fi používá: Když zařízení čeká na dokončení aktuální
úlohy, kontrolka WPS bliká rychle. Pak se připojení k bezdrátové síti
automaticky odpojí a kontrolka WPS zhasne.
1
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Sít > Bezdrátový > Nastavení Wi-Fi.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
160
Nastavení bezdrátové sítě
3
Stisknutím tlačítka OK vyberte požadovaný způsob nastavení.
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
•
Kabel USB
•
Pruvodce (doporučeno): V tomto režimu je nastavení
automatické. Zařízení zobrazí seznam dostupných sítí, ze
kterého můžete vybrat. Po vybrání sítě se tiskárna dotáže na
odpovídající bezpečnostní klíč.
Vlastní: V tomto režimu mohou uživatelé určit nebo upravit SSID
ručně nebo podrobně vybrat volby zabezpečení.
15
Nastavení pomocí systému Windows
Vytvoření infrastrukturní sítě
1
2
3
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený USB kabel.
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Zkratka k programu Samsung Easy Wireless Setup bez disku CD:
Pokud jste již jednou nainstalovali ovladač k tiskárně, můžete program
Samsung Easy Wireless Setup spouštět bez disku CD (viz „Přístup
k nástrojům pro správu“ na straně 304).
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
Přístup pomocí kabelu USB
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Počítač připojení k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
4
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
161
Nastavení bezdrátové sítě
5
Vyberte možnost Připojení k bezdrátové síti na obrazovce Typ
připojení tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
Nemůžete-li najít požadovaný síťový název nebo pokud chcete nastavit
bezdrátovou konfiguraci ručně, klepněte na Rozšířené nastavení.
• Zadejte název bezdrátové sítě: Zadejte název SSID přístupového
bodu (v názvu SSID se rozlišují velká a malá písmena).
• Provozní režim: Vyberte možnost Infrastruktura.
• Ověření: Vyberte typ ověření.
Ot. systém: Ověření není použito a šifrování se může nebo nemusí
použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Sdíl. klíč: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
WPA osobní nebo WPA2 osobní: K ověření tiskového serveru
prostřednictvím předem sdíleného klíče WPA vyberte tuto volbu.
Tato možnost využívá tajného sdíleného klíče (obecně se označuje
jako heslo s předem sdíleným klíčem), který se ručně konfiguruje
v přístupovém bodě a pro každého jednotlivého klienta.
• Šifrování: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
6
Na obrazovce Nastavujete tiskárnu poprvé? vyberte možnost
Ano, nastavím bezdrátovou síť tiskárny. Pak klepněte na tlačítko
Další.
Pokud je tiskárna již připojena k síti, vyberte možnost Ne, tiskárna
je již připojena k síti.
7
Po dokončení vyhledávání se zobrazí okno s bezdrátovými síťovými
zařízeními. Vyberte název (SSID) přístupového bodu, který chcete
použít a klepněte na tlačítko Další.
• Síťové heslo: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
• Potvrzení síťového klíče: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• Rejstřík WEP klíčů: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte
vhodný Rejstřík WEP klíčů.
Pokud je u přístupového bodu nastaveno zabezpečení, zobrazí se
okno zabezpečení bezdrátové sítě.
Zadejte síťové heslo přístupového bodu (nebo směrovače).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
162
Nastavení bezdrátové sítě
8
9
Pokud tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct a tato funkce je
zakázaná, objeví se odpovídající obrazovka.
Pokud chcete povolit Wi-Fi Direct, zaškrtněte políčko a klepněte na
tlačítko Další. Pokud ne, klepněte pouze na tlačítko Další.
10
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Přístupový bod bez kabelu USB (doporučeno)
Připravte si tyto položky
•
Počítač s technologií Wi-Fi a operačním systémem Windows 7 nebo
vyšším a přístupový bod (směrovač)
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
Při nastavování bezdrátové sítě využívá zařízení bezdrátovou LAN
počítače. Možná se nebudete moci připojit k internetu.
• Možnost Wi-Fi se na obrazovce objeví pouze tehdy, když vaše
tiskárna tuto funkci podporuje.
• Je možno začít vytvářet Wi-Fi Direct pomocí aplikace Samsung
Easy Printer Manager (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně
174).
• Název Wi-Fi Direct: Výchozím názvem Wi-Fi Direct je název
modelu a maximální délka je 23 znaků.
• Nastavení hesla je řetězec číslic o délce 8–64 znaků.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
163
Nastavení bezdrátové sítě
Vytvoření infrastrukturní sítě
1
2
4
Vyberte možnost Připojení k bezdrátové síti na obrazovce Typ
připojení tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
5
Na obrazovce Nastavujete tiskárnu poprvé? vyberte možnost
Ano, nastavím bezdrátovou síť tiskárny. Pak klepněte na tlačítko
Další.
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
3
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
Pokud je tiskárna již připojena k síti, vyberte možnost Ne, tiskárna
je již připojena k síti.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
164
Nastavení bezdrátové sítě
6
Na obrazovce Vybrat metodu nastavení bezdrátové sítě vyberte
možnost Pomocí přímého bezdrátového spojení. Poté klepněte
na tlačítko Další.
I když je ve vašem počítači spuštěn systém Windows 7 nebo vyšší,
nemůžete tuto funkci používat, pokud počítač nepodporuje
bezdrátovou síť. Nastavte bezdrátovou síť pomocí kabelu USB (viz
„Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 161).
Pokud se objeví níže uvedená obrazovka, do 2 minut stiskněte na
ovládacím panelu tlačítko
(WPS).
7
8
Po dokončení nastavení bezdrátové sítě klepněte na Další.
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
165
Nastavení bezdrátové sítě
16
Nastavení pomocí systému Mac
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
•
Přístup pomocí kabelu USB
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Tiskárna připojená k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
1
2
4
5
6
7
8
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuto.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Finder.
9
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
166
Nastavení bezdrátové sítě
10
Vyberte Configuration of Wireless network na obrazovce Printer
Connection Type a klepněte na Continue.
11
Pokud se objeví okno Wireless Settings, zvolte Using a USB cable
a klepněte na tlačítko Next.
Pokud se obrazovka neobjeví, přejděte ke kroku 15.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
167
Nastavení bezdrátové sítě
12
Po dokončení vyhledávání se zobrazí okno s bezdrátovými síťovými
zařízeními. Vyberte název (SSID) přístupového bodu, který chcete
použít a klepněte na tlačítko Next.
Pokud chcete nastavit bezdrátovou konfiguraci ručně, klepněte na
tlačítko Advanced Setting.
Pokud je u přístupového bodu aktivováno zabezpečení, zobrazí se
okno zabezpečení bezdrátové sítě.
Zadejte síťové heslo přístupového bodu (nebo směrovače).
13
• Enter the wireless Network Name: Zadejte název SSID
přístupového bodu (v názvu SSID se rozlišují velká a malá
písmena).
• Možnost Wi-Fi se na obrazovce objeví pouze tehdy, když vaše
tiskárna tuto funkci podporuje.
• Operation Mode: vyberte možnost Infrastructure.
• Authentication: Vyberte typ ověření.
Open System: Ověření není použito a šifrování se může nebo
nemusí použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Shared Key: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
WPA Personal nebo WPA2 Personal: K ověření tiskového serveru
prostřednictvím předem sdíleného klíče WPA vyberte tuto volbu.
Tato možnost využívá tajného sdíleného klíče (obecně se označuje
jako heslo s přesdíleným klíčem), který se ručně konfiguruje
v přístupovém bodě pro každého jednotlivého klienta.
• Encryption: Vyberte šifrování. (Žádné, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
• Network Password: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
Zobrazí se okno s nastavením bezdrátové sítě. Zkontrolujte
nastavení a klepněte na Další.
• Je možno začít vytvářet Wi-Fi Direct pomocí aplikace Samsung
Easy Printer Manager (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně
174).
• Název Wi-Fi Direct: Výchozím názvem Wi-Fi Direct je název
modelu a maximální délka je 22 znaků.
• Nastavení hesla je řetězec číslic o délce 8–64 znaků.
14
Zobrazí se okno Nastavení bezdrátové sítě dokončeno. Klepněte
na tlačítko Další.
15
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
• Confirm Network Password: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• WEP Key Index: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte vhodný
rejstřík WEP Key Index.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
168
Nastavení bezdrátové sítě
Přístupový bod bez kabelu USB (doporučeno)
Připravte si tyto položky
•
Počítač Mac s technologií Wi-Fi a operačním systémem Mac OS 10.7
nebo vyšším a přístupový bod (směrovač)
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuto.
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
•
4
5
6
7
8
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
9
10
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Vyberte Configuration of Wireless network na obrazovce Printer
Connection Type a klepněte na Continue.
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Finder.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
169
Nastavení bezdrátové sítě
11
Pokud se objeví okno Wireless Settings zvolte Using a direct
wireless connection a klepněte na tlačítko Další.
Pokud se objeví níže uvedená obrazovka, do 2 minut stiskněte na
Pokud se obrazovka neobjeví, přejděte ke kroku 13.
ovládacím panelu tlačítko
12
13
(WPS).
Po dokončení nastavení bezdrátové sítě klepněte na Další.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
170
Nastavení bezdrátové sítě
17
Používání síťového kabelu
Tisk protokolu o síťové konfiguraci
Síťová nastavení vašeho zařízení můžete zjistit vytisknutím protokolu o
konfiguraci sítě.
Zařízení, které nepodporuje síťový port, nebude schopno tuto funkci
používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Vaše zařízení je kompatibilní se sítí. Chcete-li, aby zařízení fungovalo ve
vaší síti, musíte provést jisté konfigurační postupy.
• Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k
bezdrátové síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace
ovladače po síti“ na straně 146).
• Vyžádejte si informace o konfiguraci sítě od správce sítě nebo
osoby, která nastavila bezdrátovou síť.
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel počítačové sítě
Viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 143.
Nastavení adresy IP pomocí programu SetIP
(Windows)
Tento program slouží k ručnímu nastavení síťové adresy IP zařízení. Pro
komunikaci se zařízením používá jeho adresu MAC. Adresa MAC je
hardwarové sériové číslo síťového rozhraní a je uvedeno v Protokolu o
konfiguraci sítě.
Viz „Nastavení adresy IP“ na straně 143.
Konfigurace bezdrátové sítě zařízení
Než začnete, zjistěte si název bezdrátové sítě (SSID) a síťové heslo (pokud
síť používá šifrování). Tyto informace byly nastaveny při instalaci
přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Jestliže neznáte vaše
bezdrátové prostředí, požádejte osobu, která jej instalovala.
Při konfigurování parametrů bezdrátové sítě můžete použít službu
SyncThru™ Web Service.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
171
Nastavení bezdrátové sítě
Používání služby SyncThru™ Web Service
Průvodce Wizard vám pomůže nastavit konfiguraci bezdrátové sítě.
Chcete-li však nastavit bezdrátovou síť přímo, vyberte možnost
Custom.
Před zahájením konfigurace parametrů bezdrátové sítě zkontrolujte stav
připojení kabelu.
1
Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojen k zařízení. Pokud ne,
připojte zařízení pomocí standardního síťového kabelu.
2
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
7
Vyberte v seznamu jeden název Network Name(SSID).
•
SSID: Identifikátor SSID (Service Set Identifier) je název, který
identifikuje bezdrátovou síť. Přístupové body a bezdrátová
zařízení, která se pokoušejí připojit k určité bezdrátové síti, musí
mít stejný název SSID. V názvu SSID se rozlišují malá a velká
písmena.
•
Operation Mode: Operation Mode označuje typ bezdrátových
připojení (viz „Název bezdrátové sítě a síťové heslo“ na straně
154).
Například:
3
4
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
-
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Po otevření okna služby SyncThru™ Web Service klepněte na
Network Settings.
6
Klepněte na možnost Wireless > Wizard.
Infrastructure: Umožňuje bezdrátovým zařízením
vzájemně komunikovat prostřednictvím přístupového bodu.
Je-li Operation Mode sítě nastaven na režim Infrastructure, vyberte
název SSID přístupového bodu. Všimněte si, že výchozím názvem
SSID vašeho zařízení je „portthru“.
8
Klepněte na tlačítko Next.
Otevře-li se okno nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, zadejte
zaregistrované heslo (síťové heslo) a klepněte na tlačítko Next.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
172
Nastavení bezdrátové sítě
9
Objeví se potvrzující okno, ve kterém zkontrolujte nastavení
bezdrátového připojení. Pokud je vše v pořádku, klepněte na tlačítko
Apply.
18
Zapnutí nebo vypnutí sítě Wi-Fi
Pokud má vaše zařízení displej, můžete Wi-Fi rovněž zapnout nebo
vypnout z ovládacího panelu zařízení pomocí nabídky Network.
Odpojte síťový kabel (standardní nebo síťový). Zařízení by poté mělo
začít komunikovat se sítí bezdrátově.
10
Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM a proveďte instalaci
softwaru podle pokynů na obrazovce. Když se objeví obrazovka
„Připojit tiskárnu“, vyberte připojení pomocí sítě (Ethernet/
bezdrátová).
1
Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojen k zařízení. Pokud ne,
připojte zařízení pomocí standardního síťového kabelu.
2
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
Například:
3
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
4
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Po otevření okna služby SyncThru™ Web Service klepněte na
Network Settings.
6
Klepněte na položky Wireless > Custom.
Můžete také zapnout nebo vypnout síť Wi-Fi.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
173
Nastavení bezdrátové sítě
19
Nastavení funkce Wi-Fi Direct pro mobilní tisk
Pomocí Wi-Fi Direct můžete svou tiskárnu připojit k síti Wi-Fi Direct a
zároveň se připojit k nějakému přístupovému bodu. Současně také můžete
používat pevnou síť a síť Wi-Fi Direct, takže k tiskárně může přistupovat a
tisknout dokumenty více uživatelů jak ze sítě Wi-Fi Direct, tak z pevné sítě.
Program Samsung Easy Printer Manager je k dispozici pouze
uživatelům operačních systémů Windows a Mac.
-
Z nabídky Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Nastavení
zařízení > Síť.
▪
Wi-Fi Direct Zap./Vyp.: Funkci zapnete vybráním hodnoty Zap.
• Prostřednictvím mobilního zařízení, které využívá funkci Wi-Fi
Direct, se nelze připojit k internetu.
▪
Název zařízení: Zadejte název tiskárny pro její vyhledání
v bezdrátové síti. Výchozím názvem zařízení je název modelu.
• Seznam podporovaných protokolů se může lišit od vašeho modelu,
sítě Wi-Fi Direct NEPODPORUJÍ IPv6, filtrování sítě, IPSec, WINS
a služby SLP.
▪
Adresa IP: Zadejte IP adresu tiskárny. Tato IP adresa se
používá pouze pro místní síť a nikoli pro infrastrukturu pevné
nebo bezdrátové sítě. Doporučujeme použít výchozí místní IP
adresu (výchozí místní IP adresa tiskárny pro Wi-Fi Direct je
192.168.3.1)
▪
Vlastník skupiny: Pokud chcete tiskárnu přiřadit vlastníkovi
skupiny Wi-Fi Direct, aktivujte tuto volbu. Vlastník skupiny
funguje podobně jako bezdrátový přístupový bod.
Doporučujeme tuto možnost aktivovat.
▪
Síťové heslo: Pokud je vaše tiskárna Vlastník skupiny,
potřebují ostatní mobilní zařízení Síťové heslo, aby se mohly
k tiskárně připojit. Síťové heslo můžete nakonfigurovat sami
nebo si můžete zapamatovat Síťové heslo, které je náhodně
vygenerováno jako výchozí hodnota.
• K Wi-Fi Direct lze připojit až čtyři mobilní zařízení současně.
Nastavení funkce Wi-Fi Direct
Funkci Wi-Fi Direct můžete aktivovat jedním z následujících způsobů.
Z počítače připojeného kabelem USB (doporučeno)
•
Po dokončení instalace ovladače lze nastavit program Samsung Easy
Printer Manager a provést změny ve Wi-Fi Direct.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
174
Nastavení bezdrátové sítě
Ze zařízení (zařízení s displejem)
•
Na ovládacím panelu vyberte Sít > Bezdrátový > Wi-Fi Direct.
•
Aktivujte Wi-Fi Direct.
Z počítače připojeného k síti
Pokud vaše tiskárna používá síťový kabel nebo bezdrátový přístupový bod,
můžete Wi-Fi Direct aktivovat a nakonfigurovat ze služby SyncThru™ Web
Service.
Nastavení mobilního zařízení
•
Po nastavení funkce Wi-Fi Direct z tiskárny nahlédněte do uživatelské
příručky mobilního zařízení, které používáte, a nastavte jeho funkci WiFi Direct.
•
Po nastavení funkce Wi-Fi Direct musíte stáhnout aplikaci pro mobilní
tisk (například: Samsung Mobile Printer), která vám umožní tisknout
z vašeho smartphonu.
•
Vstupte do služby SyncThru™ Web Service, vyberte Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
• Když najdete tiskárnu, ke které se chcete z mobilního zařízení
připojit, vyberte ji a kontrolka na tiskárně začne blikat. Stiskněte
tlačítko WPS na tiskárně, a tiskárna se připojí k mobilnímu zařízení.
•
Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi Direct a nastavte další možnosti.
• Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje WPS, musíte místo
stisknutí tlačítka WPS zadat „Síťové heslo“ tiskárny.
• Pokyny pro uživatele systému Linux:
- Vytiskněte protokoly o konfiguraci IP sítě pro kontrolu výstupu (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 143).
- Vstupte do služby SyncThru Web Service, vyberte Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi Direct.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
175
Nastavení bezdrátové sítě
20
Odstraňování prob.
Potíže při nastavení nebo instalaci ovladače
Připojení se nezdařilo - Obecná chyba připojení
•
Počítač nepřijímá signál ze zařízení. Zkontrolujte kabel USB a napájení
zařízení.
Připojení se nezdařilo - Připojená drátová síť
•
Tiskárny nebyly nalezeny
Zařízení je připojeno kabelem k drátové síti. Odpojte ze zařízení kabel
k pevné síti.
•
Vaše zařízení nemusí být zapnuté. Zapněte počítač a zařízení.
Chyba připojení PC
•
Kabel USB mezi vaším počítačem a zařízením není připojen. Propojte
zařízení s počítačem pomocí kabelu USB.
•
•
Zařízení nepodporuje bezdrátovou síť. Zkontrolujte uživatelskou
příručku zařízení, která je na disku se softwarem dodaným s vaším
zařízením, a připravte zařízení s bezdrátovou sítí.
Připojení se nezdařilo – Indikátor SSID nenalezen
•
•
Zařízení nemůže najít vybraný nebo zadaný název sítě (SSID).
Zkontrolujte síťový název (SSID) přístupového bodu a zkuste se znovu
připojit.
Váš přístupový bod není zapnutý. Zapněte přístupový bod.
Váš počítač a zařízení se nemohou spojit pomocí zvolené síťové
adresy.
-
V případě síťového prostředí DHCP
Zařízení přijímá adresu IP automaticky (DHCP), jestliže je v počítači
nastaven způsob DHCP.
-
V případě statického síťového prostředí
Zařízení používá statickou adresu, pokud je v počítači nastaveno
použití statické adresy.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
▪
Adresa IP: 169.254.133.42
▪
Maska podsítě: 255.255.0.0
Připojení se nezdařilo - Neplatné zabezpečení
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
•
▪
Adresa IP: 169.254.133.43
▪
Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
▪
Výchozí brána: 169.254.133.1
Zabezpečení není správně nakonfigurováno. Zkontrolujte nastavení
zabezpečení vašeho přístupového bodu a zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
176
Nastavení bezdrátové sítě
Jiné potíže
•
Pokud během používání zařízení v síti dojde k potížím, zkontrolujte
následující:
Zkontrolujte, zda má přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
nakonfigurované zabezpečení (heslo). Má-li heslo, obraťte se na
správce přístupového bodu (nebo bezdrátového směrovače).
•
Zkontrolujte, zda má zařízení adresu IP. Nainstalujte znovu ovladač
zařízení a změňte nastavení pro připojení zařízení k síti. Vzhledem k
vlastnostem DHCP se může přidělená adresa IP změnit v případě, že
nebylo zařízení delší dobu používáno nebo že byl resetován přístupový
bod.
Další informace o přístupovém bodě (nebo bezdrátovém směrovači)
naleznete v příslušných uživatelských příručkách.
•
Počítač, přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) nebo zařízení
možná nejsou zapnuté.
•
Zkontrolujte příjem bezdrátového signálu v okolí zařízení. Je-li
směrovač daleko od zařízení nebo mu stojí v cestě překážka, můžete
mít problémy s příjmem signálu.
•
Vypněte a zapněte přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač),
zařízení a počítač. Vypnutí a zapnutí napájení dokáže občas obnovit
síťovou komunikaci.
•
Zkontrolujte, zda komunikaci neblokuje brána firewall (V3 nebo Norton).
Jsou-li počítač a zařízení připojeny ke stejné síti a nelze je vyhledat, je
možné, že software brány firewall blokuje komunikaci. Nahlédněte do
uživatelské příručky softwaru pro radu, jak jej vypnout, a zkuste
vyhledat zařízení znovu.
•
Zaregistrujte adresu MAC produktu při konfiguraci serveru DHCP
v přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači). Pak můžete vždy
použít adresu IP, která je nastavena pro adresu MAC. Adresu MAC
vašeho zařízení můžete zjistit vytisknutím protokolu o konfiguraci sítě
(viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 143).
•
Zkontrolujte prostředí bezdrátové sítě. Možná se vám nepodaří připojit
k síti v prostředí infrastruktury, kde potřebujete před připojením
k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači) zadat
uživatelské informace.
•
Toto zařízení podporuje pouze IEEE 802.11 b/g/n a Wi-Fi. Jiné typy
bezdrátové komunikace (např. Bluetooth) nejsou podporovány.
•
Zařízení se nalézá v dosahu bezdrátové sítě.
Zkontrolujte, zda je adresa IP zařízení správně přidělena. Adresu IP lze
zjistit vytištěním protokolu o síťové konfiguraci.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
177
Nastavení bezdrátové sítě
•
Zařízení je umístěno mimo překážky, které by mohly blokovat
bezdrátový signál.
Odstraňte jakékoli velké kovové předměty mezi přístupovým bodem
(nebo bezdrátovým směrovačem) a zařízením.
Ujistěte se, že zařízení a bezdrátový přístupový bod (nebo bezdrátový
směrovač) nejsou odděleny tyčemi, stěnami nebo nosníky, které
obsahují kov či beton.
•
Zařízení je umístěno mimo jakákoli elektronická zařízení, která by
mohla rušit bezdrátový signál.
Řada zařízení může narušovat bezdrátový signál. Patří sem například
mikrovlnné trouby a některá zařízení Bluetooth.
•
Při každé změně konfigurace přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače) musíte znovu provést nastavení bezdrátové sítě
v produktu.
•
Pokud je funkce Wi-Fi Direct zapnutá, toto zařízení podporuje pouze
standard IEEE 802.11 b/g.
•
Pokud je přístupový bod nastaven tak, aby pracoval pouze se
standardem 802.11n, nemusí se k vašemu zařízení připojit.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
178
Samsung Mobile Print
21
22
Co je Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print je bezplatná aplikace, která uživatelům umožňuje
tisknout fotografie, dokumenty a webové stránky přímo ze smartphonu
nebo tabletu. Aplikace Samsung Mobile Print je kompatibilní nejen se
smartphony s operačními systémy Android a iOS, ale také s přístroji iPod
Touch a Tablet PC. Připojí vaše mobilní zařízení k tiskárně Samsung, která
je připojena k síti, nebo k bezdrátové tiskárně prostřednictvím přístupového
bodu Wi-Fi. Není nutno instalovat nový ovladač nebo konfigurovat
nastavení sítě – stačí nainstalovat aplikaci Samsung Mobile Print a ta
automaticky zjistí kompatibilní tiskárny Samsung. Kromě tisku fotografií,
webových stránek a souborů PDF je rovněž podporováno skenování.
Pokud máte multifunkční tiskárnu Samsung, může jakýkoli dokument
naskenovat do formátu JPG, PDF nebo PNG a snadno a rychle ho zobrazit
na svém mobilním zařízení.
Stažení aplikace Samsung Mobile Print
Pokud chcete stáhnout aplikaci Samsung Mobile Print, přejděte do
obchodu s aplikacemi (Samsung Apps, Play Store, App Store) ve vašem
mobilním zařízení a jednoduše vyhledejte „Samsung Mobile Print“. Také
můžete v počítači navštívit web iTunes pro zařízení Apple.
23
Podporované mobilní OS
•
Android OS 2.1 nebo vyšší
•
iOS 4.0 nebo vyšší
24
Podporovaná zařízení
•
iOS 4.0 nebo vyšší: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.3 nebo vyšší: Galaxy series a mobilní zařízení se
systémem Android
2. Používání zařízení připojeného přes síť
179
Pomocí funkce NFC
Tiskárna s technologií NFC (Near Field Communication) vám umožňuje
tisknout nebo skenovat přímo z mobilního telefonu tak, že telefon přiložíte
ke značce NFC na tiskárně. Není nutné instalovat ovladač tiskárny ani se
připojovat k přístupovému bodu. Potřebujete pouze mobilní telefon
s podporou NFC. Chcete-li používat tuto funkci, je nutno do mobilního
telefonu nainstalovat aplikaci Samsung Mobile Print.
• V závislosti na materiálu, ze kterého je vyroben kryt mobilního
telefonu, nemusí rozpoznávání NFC fungovat správně.
• Rychlost přenosu se může lišit podle mobilního telefonu, který
používáte.
26
Tisk
1
Zkontrolujte, zda jsou v mobilním telefonu aktivovány funkce NFC a
Wi-Fi Direct a v tiskárně aktivována funkce Wi-Fi Direct (viz
„Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 174).
2
Přiložte NFC anténu ve svém mobilním telefonu (obvykle se nachází
na zadní straně telefonu) nad značku NFC (
) na tiskárně.
Počkejte několik sekund, než se spustí aplikace Samsung Mobile
Print.
25
Požadavky
•
Telefon s podporou NFC a Wi-Fi Direct, nainstalovanou aplikací Mobile
Print a operačním systémem Android 4.0 nebo vyšším.
Pouze v systému Android 4.1 nebo vyšším se při zapnutí funkce NFC
v mobilním telefonu automaticky aktivuje i funkce Wi-Fi Direct. Chceteli používat funkci NFC, doporučujeme aktualizovat operační systém
mobilního telefonu na Android 4.1.
•
Tiskárna s podporou funkce Wi-Fi Direct. Funkce Wi-Fi Direct je
aktivována ve výchozím nastavení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
180
Pomocí funkce NFC
• U některých mobilních telefonů se NFC anténa nemusí nacházet na
zadní straně telefonu. Před přiložením zkontrolujte umístění antény
NFC v mobilním telefonu.
• U některých mobilních telefonů se NFC anténa nemusí nacházet na
zadní straně telefonu. Před přiložením zkontrolujte umístění antény
NFC v mobilním telefonu.
• Pokud se objeví chybové hlášení o změněném čísle PIN, zadejte
změněné číslo PIN a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce
aplikace aktualizujte číslo PIN.
• Pokud se objeví chybové hlášení o změněném čísle PIN, zadejte
změněné číslo PIN a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce
aplikace aktualizujte číslo PIN.
• Pokud nemáte v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci
Samsung Mobile Print, telefon se automaticky připojí ke stránce pro
stažení aplikace Samsung Mobile Print. Stáhněte aplikaci a opakujte
akci.
3
Tiskárna zahájí tisk.
Vyberte obsah, který chcete vytisknout.
V případě potřeby změňte možnost tisku stisknutím tlačítka
4
5
.
Přiložte NFC anténu ve svém mobilním telefonu (obvykle se nachází
na zadní straně telefonu) nad značku NFC (
) na tiskárně.
Počkejte několik sekund, než se mobilní telefon připojí k tiskárně.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
181
Pomocí funkce NFC
27
• U některých mobilních telefonů se NFC anténa nemusí nacházet na
zadní straně telefonu. Před přiložením zkontrolujte umístění antény
NFC v mobilním telefonu.
Skenování
1
Zkontrolujte, zda jsou v mobilním telefonu aktivovány funkce NFC a
Wi-Fi Direct a v tiskárně aktivována funkce Wi-Fi Direct (viz
„Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 174).
• Pokud se objeví chybové hlášení o změněném čísle PIN, zadejte
změněné číslo PIN a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce
aplikace aktualizujte číslo PIN.
2
Přiložte NFC anténu ve svém mobilním telefonu (obvykle se nachází
na zadní straně telefonu) nad značku NFC (
) na tiskárně.
• Pokud nemáte v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci
Samsung Mobile Print, telefon se automaticky připojí ke stránce pro
stažení aplikace Samsung Mobile Print. Stáhněte aplikaci a opakujte
akci.
Počkejte několik sekund, než se spustí aplikace Samsung Mobile
Print.
3
4
Vyberte režim skenování.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
V případě potřeby změňte možnost skenování stisknutím tlačítka
.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
182
Pomocí funkce NFC
5
Přiložte NFC anténu ve svém mobilním telefonu (obvykle se nachází
na zadní straně telefonu) nad značku NFC (
) na tiskárně.
Počkejte několik sekund, než se mobilní telefon připojí k tiskárně.
• U některých mobilních telefonů se NFC anténa nemusí nacházet na
zadní straně telefonu. Před přiložením zkontrolujte umístění antény
NFC v mobilním telefonu.
• Pokud se objeví chybové hlášení o změněném čísle PIN, zadejte
změněné číslo PIN a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce
aplikace aktualizujte číslo PIN.
6
Tiskárna zahájí skenování obsahu.
Naskenovaná data budou uložena do mobilního telefonu.
Pokud chcete pokračovat ve skenování, postupujte podle pokynů na
obrazovce aplikace.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
183
3. Nabídky s užitečným
nastavením
V této kapitole je vysvětleno, jak procházet aktuálním stavem zařízení a jak využívat pokročilá nastavení.
• Než začnete číst kapitolu
185
• Nabídka Kopírování
186
• Nabídka faxování
188
• Nastavení systému
192
Než začnete číst kapitolu
V této kapitole jsou popsány všechny funkce, které jsou u modelů této série k dispozici, aby jim uživatele snáze porozuměli. Funkce dostupné u každého
modelu naleznete v Základní příručka (viz „Přehled nabídek“ na straně 34). Níže jsou uvedeny tipy pro používání této kapitoly.
•
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení nebo použití jeho funkcí. Tyto nabídky zobrazíte stisknutím tlačítka
(Menu).
•
V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
•
Tato funkce se netýká modelů, které na ovládacím panelu nemají tlačítko
•
Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
(Menu) (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
3. Nabídky s užitečným nastavením
185
Nabídka Kopírování
1
Položka
Kopírování
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji
číst, když originál obsahuje nejasné značky a tmavé
obrázky (viz „Tmavost“ na straně 61).
Puvodni typ
Zlepšuje kvalitu kopií volbou typu dokumentu pro
aktuální úlohu kopírování (viz „Originál“ na straně
61).
Nastaví zařízení tak, aby třídilo úlohu kopírování.
Jestliže například zhotovujete 2 kopie
třístránkového originálu, bude vytištěn jeden a
potom druhý kompletní třístránkový dokument.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Funkce kopírování.
(kopírování) >
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Výchozí nastavení
> Výchozí kopírování.
•
Nebo stiskněte Kopie > vyberte požadovanou položku nabídky.
Popis
(Menu) >
• Zap: Vytiskne výstup v sadách, které odpovídají
posloupnosti originálů.
Trídení kopií
Položka
Velikost originálu
Popis
Nastavuje velikost obrazu.
• Vypnuto: Vytiskne výstup setříděný do stohů
jednotlivých stran.
Zmenšuje a zvětšuje formát kopírovaného obrazu
(viz „Zmenšená nebo zvětšená kopie“ na straně 62).
Zmensit/zvetsit
Pokud je zařízení nastaveno na ekologický
režim, funkce zmenšování a zvětšování
nejsou k dispozici.
Rozvrzeni
Nastavuje formát rozvržení, jako je například 2 nebo
4 stránky na list a kopie průkazu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
186
Nabídka Kopírování
2
Položka
Popis
Zmenší velikost původních obrazů a vytiskne 2 nebo
4 stránky na jeden list papíru.
2
3
4
2 na 1 nebo 4 na 1
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
1
2
1
Nast.-kopir.
Změna položek nabídky:
Tato funkce kopírování je dostupná, pouze
vložíte-li originály do podavače.
Vytiskne obraz bez pozadí. Tato funkce kopírování
odstraní barevné pozadí a pomáhá při kopírování
originálů s barevným pozadím, jakými jsou noviny
nebo katalogy.
Nast.pozadi
Na ovládacím panelu stiskněte
(kopírování) >
(Menu) > Nastavení
kopírování.
Položka
Zmenit vychozi
Popis
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
• Vypnuto: Funkce nebude použita.
• Auto: Proběhne optimalizace pozadí.
• Urov.vyleps.1~2: čím je číslo vyšší, tím sytější
bude pozadí.
• Urov.vymaz. 1~4: čím je číslo vyšší, tím světlejší
bude pozadí.
3. Nabídky s užitečným nastavením
187
Nabídka faxování
3
Položka
Funkce faxu
Velikost originálu
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Popis
Nastavuje velikost obrazu.
Odešle fax na více míst (viz „Odesílání faxu na více
míst“ na straně 67).
Nasob.odeslani
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
faxu.
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Výchozí nastavení
> Výchozí fax.
•
Nebo stiskněte Fax > vyberte požadovanou položku nabídky.
Položka
Tmavost
Rozlišení
(faxování) >
Nastaví zařízení tak, aby odeslalo fax později, až
nebudete přítomni (viz „Odložení faxového přenosu“
na straně 236).
(Menu) > Funkce
Odloz.odeslani
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Popis
Nastavuje úroveň jasu, aby se dal naskenovaný
originál snadněji číst, když obsahuje nejasné značky
a tmavé obrázky (viz „Tmavost“ na straně 69).
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout
dobrých výsledků při práci se standardními
textovými dokumenty. Pokud však odesíláte
originály nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete
pro dosažení vyšší kvality faxu upravit rozlišení (viz
„Rozliseni“ na straně 68).
Priorita odes.
Naskenuje originál do paměti a po dokončení
aktuální operace jej ihned odešle. Prioritní přenos
přeruší odesílání na více cílových míst mezi
stanicemi (např. po skončení přenosu do stanice A
a před začátkem přenosu do stanice B) nebo
vstoupí mezi pokusy o opakované vytáčení (viz
„Odesílání prioritního faxu“ na straně 238).
3. Nabídky s užitečným nastavením
188
Nabídka faxování
4
Položka
Předat odesl./
Doručit dál
Popis
Nastavení odesílání
Přepošle přijatý nebo odeslaný fax na jiné cílové
místo faxem nebo prostřednictvím počítače. Tato
funkce může být užitečná, pokud nejste v kanceláři,
ale potřebujete přijmout fax.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
• Viz „Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo“ na straně 239.
• Viz „Přeposlání přijatého faxu“ na straně 240.
Bezpecný príjem
Pridat stranku
Storno ulohy
Uloží přijatý fax do paměti bez vytištění. K vytištění
přijatých dokumentů je nutno zadat heslo. Můžete
zabránit tomu, aby k vašim přijatým faxům měly
přístup neoprávněné osoby (viz „Příjem v
zabezpečeném režimu“ na straně 244).
Přidá další dokumenty do rezervované odložené
faxové úlohy (viz „Přidání dokumentů do
vyhrazeného faxu“ na straně 237).
Stornuje odloženou faxovou úlohu, která je uložena
v paměti (viz „Zrušení vyhrazené faxové úlohy“ na
straně 238).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Nastaveni faxu > Odesilani.
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Výchozí nastavení
> Výchozí fax.
Položka
(faxování) >
(Menu) >
Popis
Casy opakovaného
vytácení
Nastaví počet pokusů při opakovaném vytáčení.
Zadáte-li hodnotu 0, zařízení nebude opakovaně
vytáčet.
Termín op.vytác.
Nastaví časový interval pro automatické opakované
vytáčení.
Vyt. pr.
Nastaví až pětimístné číslo předvolby. Toto číslo se
vytáčí před jakýmkoli číslem automatického
vytáčení. Je užitečné pro přístup k pobočkové
ústředně.
3. Nabídky s užitečným nastavením
189
Nabídka faxování
5
Položka
R. k. chyb (ECM)
Popis
Potvrzeni faxu
Nastaví zařízení tak, aby tisklo protokol, ať proběhl
přenos faxu úspěšně či nikoli. Pokud vyberete Pri
chybe, zařízení vytiskne protokol pouze v případě,
že přenos není úspěšný.
Pot. o pr. obr.
Vytiskne zprávu o přenosu se zmenšeným obrazem
první strany odeslaného faxu.
Rezim vytácení
Nastavení příjmu
Odesílá faxy pomocí režimu korekce chyb (ECM),
aby se zajistilo hladké odesílání faxů bez chyb.
Odesílání může trvat déle.
Nastaví rezim vytaceni na tónový nebo pulzní. V
některých zemích není toto nastavení k dispozici.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Nastaveni faxu > Prijem.
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Výchozí nastavení
> Výchozí fax.
Položka
(faxování) >
(Menu) >
Popis
Rezim príjmu
Vybere výchozí režim příjmu faxů.
Pocet zazvonení
Určuje počet zvonění, po kterém přístroj odpoví na
příchozí volání.
Tisk-cas pri.n
Automaticky vytiskne číslo stránky, datum a čas
přijetí ve spodní části každé strany přijatého faxu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
190
Nabídka faxování
Položka
Popis
Kod-zah.prij.
Spustí příjem faxu z externího telefonního přístroje
připojeného ke konektoru EXT na zadní straně
zařízení. Jestliže zvednete sluchátko externího
telefonu a uslyšíte faxové tóny, zadejte kód pro
příjem. Z výroby je nastaven na 9.
Aut. zmensení
Automaticky zmenší velikost stránky příchozího faxu
tak, aby odpovídala papíru vloženému v zařízení.
Or. na form.
Ořízne zadanou délku z konce přijatého faxu.
Nast. blok. faxu
Zablokuje veškeré nežádoucí faxy, které jste uložili
do paměti jako nežádoucí faxová čísla. V některých
zemích není toto nastavení k dispozici.
Rezim DRPD
Umožňuje uživateli přijímat volání na několik
různých telefonních čísel pomocí jediné linky.
Můžete nastavit zařízení tak, aby rozpoznalo různé
typy vyzvánění pro každé číslo. V některých zemích
není toto nastavení k dispozici (viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 243).
3. Nabídky s užitečným nastavením
191
Nastavení systému
6
Položka
Nast. zar.
• Vypnuto: tiskne v normálním režimu.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Menu formuláre
Změna položek nabídky:
Vyberte formulár
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Nast.zarizeni.
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Pocátecní
nastavení.
Položka
Popis
(Menu) > Syst.nastaveni >
Popis
• Jedn. formulár: tiskne všechny stránky s použitím
prvního formuláře.
• Dvojitý formulár: tiskne první stránku s použitím
prvního formuláře a poslední stránku s použitím
druhého formuláře.
Šablona formuláře je obrázek uložený ve
velkokapacitním paměťovém zařízení (HDD) tiskárny
jako soubor zvláštního formátu, který lze vytisknout na
libovolný dokument jako vrstvy.
Když je nastaveno na Zap, ukládá dokumenty na
Spooling pev. disk. velkokapacitní paměťové zařízení (HDD) pro síťový
tisk.
Jazyk
Umožňuje nastavit jazyk textu, který se zobrazuje na
displeji ovládacího panelu.
ID zarízení
Nastaví identifikační číslo zařízení, které se vytiskne v
horní části každé stránky odesílaného faxu.
Výchozí rezim
Nastaví výchozí režim zařízení – faxování, kopírování
nebo skenování.
Císlo faxu
Nastaví číslo faxu, které se vytiskne v horní části
každé stránky odesílaného faxu.
Vých. form. pap.
Můžete nastavit výchozí formát papíru, který se bude
používat.
Datum a cas
Umožňuje nastavit datum a čas.
Rezim hodin
Umožňuje vybrat formát zobrazení času jako 12 hodin
nebo 24 hodin.
Úsporný rezim
Umožňuje nastavit, jak dlouho bude zařízení čekat,
než přejde do úsporného režimu.
Když zařízení po delší dobu neobdrží žádná data,
spotřeba elektrické energie se automaticky sníží.
3. Nabídky s užitečným nastavením
192
Nastavení systému
Položka
Us.rez.skeneru
Popis
Umožňuje nastavit, jak dlouho bude skener v zařízení
čekat, než přejde do úsporného režimu.
Když skener delší dobu nepřijímá data, spotřeba
energie se automaticky sníží.
Vyp. Cas. lhuty
syst.
Umožňuje nastavit čas, po který si zařízení pamatuje
naposledy použité nastavení kopírování. Po uplynutí
tohoto času zařízení obnoví výchozí nastavení
kopírování.
Vypr. cas. lh. úl.
Umožňuje nastavit dobu čekání na tisk poslední
stránky tiskové úlohy, která nekončí příkazem
k vytištění stránky.
Můžete natavit podmínku pro probuzení z úsporného
režimu. Zapněte příslušnou položku.
Událost probuzení
Položka
• Stisk tlacítka: Když stisknete jakékoli tlačítko
kromě tlačítka napájení, zařízení se probudí z
úsporného režimu.
• Skener: Když do podavače dokumentů vložíte
papír, zařízení se probudí z úsporného režimu.
• Tiskarna: Když otevřete nebo zavřete zásobník
papíru, zařízení se probudí z úsporného režimu.
Popis
Určuje, zda zařízení bude či nebude pokračovat
v tisku v případě, že rozpozná papír, který
neodpovídá nastavení.
Automatické
pokracování
• Vypnuto: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající
papír, zařízení bude čekat, dokud nevložíte
správný papír.
• Zap: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zobrazí se chybová zpráva. Zařízení počká
přibližně 30 sekund, potom se zpráva automaticky
odstraní a tisk bude pokračovat.
• Korekce
nadmorské
výsky
Optimalizuje kvalitu tisku podle nadmořské výška
zařízení.
• Úprava
nadmorské
výsky
Navrat voziku
Umožňuje přidat na každý řádek návrat vozíku, což je
užitečné pro uživatele systému DOS.
Verze firmwaru
Zobrazí verzi firmwaru produktu.
Automatické
dokoncení
Nabízí možnosti při psaní e-mailové adresy nebo
faxového čísla. To vám umožňuje najít a vybrat údaje,
aniž byste je museli plně vypsat.
3. Nabídky s užitečným nastavením
193
Nastavení systému
Položka
• Retez. zasob.
• Automatické
prepínání
zásobníku
Popis
Určuje, zda zařízení bude či nebude pokračovat
v tisku v případě, že rozpozná papír, který
neodpovídá nastavení. Pokud je například v
zásobníku 1 i v zásobníku 2 vložen papír stejného
formátu, bude zařízení poté, co dojde papír
v zásobníku 1, automaticky tisknout ze zásobníku 2.
Tato možnost se nezobrazí, pokud jste
v ovladači tiskárny vybrali v části
Automatická možnost Automaticky.
Nahraz. papiru
Nahrazení papíru
Položka
Vícenás. zásob.
Popis
• Rezim: Umožňuje vybrat režim vícenásobného
zásobníku, který chcete používat.
• Výchozí zásobník: Umožňuje vybrat zásobník,
který se má používat jako výchozí.
Výchozí zdroj
Umožňuje nastavit zásobník, který se má používat
jako výchozí.
Adresár
Umožňuje zobrazit nebo vytisknout telefonní seznam
nebo seznam e-mailových adres.
Automaticky nahradí formát papíru ovladače tiskárny,
aby se předešlo záměně formátu papíru Letter a A4.
Pokud se například v zásobníku nachází papír
formátu A4, ale v ovladači tiskárny je nastaven formát
papíru Letter, zařízení tiskne na papír formátu A4 a
naopak.
Nesprávný typ
papíru
Určuje, zda má nebo nemá ignorovat chyba
nesprávného typu papíru. Když vyberete Vypnuto,
zařízení nepřestane tisknout ani při nesprávném typu
papíru.
VytisPrStr
Tiskárna podle dat z počítače zjišťuje, zda je stránka
prázdná. Můžete nastavit, zda se má prázdná stránka
vytisknout nebo přeskočit.
3. Nabídky s užitečným nastavením
194
Nastavení systému
Položka
Popis
• Vycist. valec: Vyčistí válec OPC v kazetě
vytištěním jednoho listu.
Položka
Tichý rezim
• Vycistit fixaci: Vyčistí fixační jednotku vytištěním
jednoho listu.
Údrzba
• Výchozí rezim: Touto volbou zapnete nebo
vypnete ekologický režim.
Ek. nast.
• Vystr.doch.ton: Pokud dojde toner v kazetě,
zobrazí se zpráva informující uživatele o nutnosti
vyměnit kazetu s tonerem. Můžete se rozhodnout,
zda chcete tuto zprávu zobrazovat či nikoli.
• Stohování pap.: Používáte-li zařízení ve vlhkém
prostoru nebo používáte vlhká tisková média
způsobená vysokou vlhkostí vzduchu, výtisky na
výstupním zásobníku mohou být zvlněné a nemusí
se správně stohovat. V tomto případě můžete
zařízení nastavit tak, aby používalo tuto funkci pro
pevné stohování výtisků. Avšak použitím této
funkce se rychlost tisku zpomalí.
Imp. nastavení
Importuje do zařízení data uložená v paměti USB.
Exp. nastavení
Exportuje data uložená v zařízení do paměti USB.
Úspora toneru
Používání tohoto režimu prodlužuje životnost kazety
s tonerem a snižuje náklady na tisk proti normálnímu
režimu, ale snižuje kvalitu tisku.
Zapnutím této nabídky lze omezit hluk při tisku. Může
ovšem dojít ke zhoršení rychlosti a kvality tisku.
Umožňuje šetřit tiskové zdroje a aktivuje ekologicky
šetrný tisk.
• Odst. práz. hlás.: Tato volba se zobrazí, pouze
když je kazeta s tonerem prázdná.
• Informace o spotrebních materiálech:
Umožňuje zkontrolovat počet vytištěných stránek a
množství toneru zbývajícího v kazetě.
Popis
V pohotovosti (Vyn. zapn.): Zapíná
ekologický režim s heslem. Pokud chce
uživatel ekologický režim zapnout nebo
vypnout, musí zadat heslo.
• Vyberte šablonu (Zvolit tepl.): Umožňuje vybrat
šablonu ekologického režimu v programu
SyncThru™ Web Service.
Zrus. nastav.
Obnoví výchozí tovární nastavení zařízení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
195
Nastavení systému
7
8
Nastavení papíru
Zvuk/hlasitost
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
papiru.
(Menu) > Syst.nastaveni > Nast.
•
Na ovládacím panelu stiskněte
hlasitost.
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Nastavení papíru.
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Pocátecní
nastavení > Zvuk/hlasitost.
Položka
Formát papíru
(Menu) > Syst.nastaveni > Zvuk/
Popis
Podle vašich požadavků nastavuje formát papíru na
formát A4, Letter nebo jiné formáty.
Typ papíru
Vybírá typ papíru pro každý zásobník.
Zdroj papíru
Vybírá, ze kterého zásobníku se má použít papír.
Okraj
Nastavuje okraje dokumentu.
Potvrzení
zásobníku
Aktivuje výzvu k potvrzení zásobníku. Pokud otevřete
a zavřete zásobník, zobrazí se okno s dotazem, zda
chcete nastavit formát a typ papíru pro právě otevřený
zásobník.
Položka
Popis
Zvuk kláves
Zapíná a vypíná tón tlačítka. Je-li tato volba zapnutá,
ozve se při každém stisknutí tlačítka tón.
Zvuk signalizace
Zapíná a vypíná výstražný tón. Pokud je tato možnost
zapnutá, ozve se při chybě nebo ukončení faxové
komunikace zvuková signalizace.
3. Nabídky s užitečným nastavením
196
Nastavení systému
9
Položka
Popis
Zpráva
Zapnutím nebo vypnutím této volby můžete nastavit,
zda mají být z reproduktoru slyšet tóny telefonní linky,
jako například vytáčecí nebo faxový tón. Je-li tato
volba nastavena na Komunikace, je reproduktor
zapnutý, dokud vzdálené zařízení neodpoví.
Reproduktor
Hlasitost nastavíte pomocí možnosti On Hook
Dial. Hlasitost reproduktoru můžete nastavit
pouze v případě, že je přístroj připojen k
telefonní lince.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Zobrazit.
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Protokoly.
a Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(faxování).
b Stiskněte tlačítko On Hook Dial. Z
reproduktoru uslyšíte oznamovací tón.
c Pomocí šipek nastavte požadovanou
hlasitost.
d Stisknutím tlačítka On Hook Dial uložíte
provedené změny a vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Vyzvánení
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
nastavuje hlasitost vyzvánění. Pro hlasitost vyzvánění
můžete vybírat mezi možnostmi vypnuto, nízká,
střední a vysoká úroveň.
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni >
Popis
Str. nab.
Vytiskne strukturu nabídek, která znázorňuje
rozvržení a aktuální nastavení zařízení.
Konfigurace
Vytiskne protokol o celkové konfiguraci
zařízení.
Informace o spotrebních
materiálech
Vytiskne stránku s informacemi o spotřebním
materiálu.
Adresár
Vytiskne všechny e-mailové adresy, které
jsou aktuálně uloženy v paměti zařízení.
Zkusební stránka
Vytiskne zkušební stránku, abyste zjistili, zda
zařízení tiskne správně.
3. Nabídky s užitečným nastavením
197
Nastavení systému
10
Položka
Popis
Údržba
Potvrzeni faxu
Vytiskne protokol o přenosu, který obsahuje
faxové číslo, počet stránek, dobu trvání úlohy,
režim komunikace a výsledky komunikace
faxové úlohy. Zařízení je možné nastavit tak,
aby po dokončení každé úlohy vytisklo
protokol s potvrzením přenosu.
Fax odeslán
Vytiskne informace o posledních odeslaných
faxech.
Fax prijat
Vytiskne informace o posledních přijatých
faxech.
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Udrzba.
•
Napl.ulohy
Vytiskne seznam dokumentů, které jsou
aktuálně uloženy pro zpožděné faxování,
spolu s dobou zahájení a typem jednotlivých
operací.
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Pocátecní
nastavení.
Odpadni fax
Vytiskne faxová čísla označená jako
nežádoucí.
Sit. konf.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni >
Popis
Odst. práz. hlás.
Tato volba se zobrazí, když je kazeta s tonerem
prázdná. Zprávu o prázdné kazetě můžete odstranit.
Ziv.spot.mat.
Zobrazí indikátory životnosti spotřebního materiálu
(viz „Sledování životnosti spotřebního materiálu“ na
straně 79).
Vystr.doch.ton
Nastavuje úrovně, na nichž se má zobrazit
upozornění na nedostatek toneru nebo prázdný toner
(viz „Nastavení upozornění na nedostatek toneru“ na
straně 80).
Vytiskne informace o síťovém připojení a
konfiguraci zařízení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
198
Nastavení systému
Položka
Vyrobni cislo
Popis
Zobrazí výrobní číslo zařízení. Toto číslo potřebujete
při žádosti o servis nebo při registraci uživatele na
webu společnosti Samsung.
3. Nabídky s užitečným nastavením
199
Nastavení sítě
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
•
Na ovládacím panelu stiskněte
•
Nebo stiskněte Nastavení > Nastavení zarízení > Nastavení síte.
Možnost
• Sit. aktivovat: : Můžete nastavit, zda se má
používat síť Ethernet.
• Aktiv. Http: Můžete nastavit, zda se má používat
program SyncThru™ Web Service.
• WINS: Lze nakonfigurovat server služby WINS.
Služba WINS (Windows Internet Name Service) se
používá v operačním systému Windows.
Popis
Existuje spousta parametrů, které lze nastavit.
Pokud si nejste jisti, ponechejte nastavení tak,
jak je, nebo kontaktujte správce sítě.
TCP/IP (IPv6)
Tuto možnost vyberte pro použití síťového prostředí
prostřednictvím IPv6 (viz „Konfigurace IPv6“ na straně
151).
Ethernet
Nakonfigurujte rychlost síťového přenosu.
802.1x
Můžete zvolit typ ověření uživatele pro síťovou
komunikaci. Podrobnější informace získáte od
správce sítě.
Wi-Fi
Tuto možnost vyberte pro použití bezdrátové sítě.
Popis
Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující
protokoly.
(Menu) > Síť.
Umožňuje vybrat příslušný protokol a nakonfigurovat
parametry pro použití síťového prostředí.
TCP/IP (IPv4)
Možnost
Spr. protokolu
• SNMP V1/V2: Chcete-li používat protokol SNMP
V1/V2, musíte povolit tuto možnost. Správci mohou
protokol SNMP používat ke sledování a spravování
zařízení v síti.
• UPNP(SSDP): Chcete-li používat protokol
UPnP(SSDP), musíte povolit tuto možnost.
Po změně výše uvedených voleb vypněte a
zapněte napájení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
200
Nastavení sítě
Možnost
Popis
• MDNS: Chcete-li používat protokol MDNS
(Multicast Domain Name System), musíte povolit
tuto možnost.
• SetIP: Chcete-li používat protokol SetIP, musíte
povolit tuto možnost.
Spr. protokolu
(pokračování)
• SLP: Můžete nakonfigurovat nastavení protokolu
SLP (Service Location Protocol). Tento protokol
umožňuje hostitelským aplikacím najít služby
v místní síti bez předchozí konfigurace.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
Sit. konf.
Tento seznam obsahuje informace o síťovém
připojení a konfiguraci zařízení.
Zrus. nastav.
Vrátí síťová nastavení na výchozí hodnoty. (Je nutné
restartování)
3. Nabídky s užitečným nastavením
201
4. Zvláštní funkce
Tato kapitola obsahuje informace o zvláštních funkcích kopírování, skenování, faxování a tisku.
• Nastavení nadmořské výšky
203
• Uložení e-mailové adresy
204
• Zadávání různých znaků
206
• Vytvoření adresáře pro fax
207
• Registrace oprávněných uživatelů
211
• Funkce tisku
212
• Funkce skenování
225
• Funkce faxu
235
• Použití funkcí sdílené složky
246
• Používání funkcí paměti / pevného disku
247
• Postupy popsané v této kapitole jsou většinou založeny na operačním systému
Windows 7.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout
tlačítko OK.
Nastavení nadmořské výšky
Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je dán výškou zařízení nad
hladinou moře. Následující informace vám pomohou nastavit zařízení na
nejlepší kvalitu tisku.
Než nastavíte hodnotu nadmořské výšky, zjistěte nadmořskou výšku místa,
kde se nacházíte.
5,000 m
(16,404 ft)
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
Můžete nastavit hodnotu nadmořské výšky v části Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
•
Pokyny pro uživatele systémů Windows a Mac viz „Nastavení zařízení“
na straně 259.
• Pokud je vaše zařízení připojeno k síti, můžete nastavit nadmořskou
výšku pomocí služby SyncThru™ Web Service (viz „Používání
služby SyncThru™ Web Service“ na straně 252).
• Výšku lze rovněž nastavit pomocí možnosti Syst.nastaveni na
displeji zařízení (viz „Základní nastavení zařízení“ na straně 39).
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
1
2
3
4
5
Vysoký 4
Vysoká 3
Vysoká 2
Vysoká 1
Normální
4. Zvláštní funkce
203
Uložení e-mailové adresy
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Můžete vytvořit adresář s často používanými e-mailovými adresami pomocí
serveru SyncThru™ Web Service a potom snadno a rychle zadat e-mailové
adresy zadáním čísel k nim přirazených v adresáři.
1
Uložení v zařízení
Potřebujete-li nastavit informace o serveru SMB nebo FTP, zkontrolujte
server SMB nebo FTP a nastavte informace.
6
7
Klepněte na Apply.
8
Vyberte číslo Speed No. a zadejte název Group Name.
Jednotlivé adresy lze snadno přidat zaškrtnutím možnosti Yes u
položky Add individual(s) after this group is created.
Chcete-li naskenovat obrázek a poslat jej jako přílohu e-mailu, musíte
nastavit e-mailovou adresu pomocí služby SyncThru™ Web Service.
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service (viz „Používání služby
SyncThru™ Web Service“ na straně 252).
2
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
3
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
4
5
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Pokud vytváříte skupinu, klepněte na možnost Address Book > Email Group > Add Group.
9
Klepněte na Apply.
Klepněte na možnost Address Book > Individual > Add.
Vyberte Speed No. a zadejte e-mailovou adresu a faxové číslo.
4. Zvláštní funkce
204
Uložení e-mailové adresy
2
Vyhledávání e-mailové adresy
Postupné prohledávání paměti
1
Na ovládacím panelu stiskněte
(skenování) >
(Address
Book) > Najit+poslat > vyberte skupinu adres > Vše.
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí > Adresár >
E-mail > Zobrazit seznam > Jednotlivec nebo Skupina.
2
Procházejte celou pamětí v numerickém pořadí a vyberte jméno a
adresu, které chcete.
Prohledávání podle prvního písmene
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
3
4
Vložte několik prvních písmen požadovaného jména.
Na ovládacím panelu stiskněte
> vyberte skupinu adres > ID.
(skenovat).
(Address Book) > Najit+poslat
Pomocí šipek zobrazte požadované jméno a číslo.
4. Zvláštní funkce
205
Zadávání různých znaků
Při provádění nejrůznějších úkolů bude třeba zadávat jména a čísla.
Například při nastavování zařízení zadáváte své jméno, název společnosti
a faxové číslo. Při ukládání faxových čísel nebo adres elektronické pošty do
paměti můžete také vkládat odpovídající jména.
Klávesa
Přiřazená čísla, písmena nebo znaky
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
• Mezeru můžete zadat dvojitým stisknutím tlačítka 1.
0
&+-,0
• Chcete-li odstranit poslední číslici nebo znak, stiskněte tlačítko se
šipkou doleva/doprava nebo nahoru/dolů.
*
*%^_~!#$()[]
3
Zadávání alfanumerických znaků
Stiskněte opakovaně příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí
správné písmeno. Pokud chcete například zadat písmeno O, stiskněte
tlačítko 6 označené MNO. S každým stisknutím tlačítka 6 se na displeji
zobrazí jiné písmeno: M, N, O, m, n, o a nakonec číslice 6. Nalezení
písmena, které chcete zadat, viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 206.
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového ověření)
#
4
Písmena a tlačítka na klávesnici
#=|?":{}<>;
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového ověření)
• Sady speciálních znaků se mohou od vašeho zařízení lišit v
závislosti na doplňcích a modelu.
• V závislosti na úloze, kterou provádíte, se nemusejí některé z
následujících klávesových symbolů zobrazit.
4. Zvláštní funkce
206
Vytvoření adresáře pro fax
Můžete vytvořit jednotlačítkové volby s často používanými faxovými čísly
pomocí služby SyncThru™ Web Service a potom snadno a rychle zadávat
faxová čísla zadáním čísel k nim přirazených v adresáři.
6
Používání čísel rychlé volby
Pokud jste během odesílání faxu vyzváni k zadání čísla, zadejte číslo rychlé
volby, kterému je přiřazeno příslušné faxové číslo.
5
Uložení čísla rychlé volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Rychlá volba.
(Address Book)
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí > Adresár >
Tel. seznam > Zobrazit seznam > Jednotlivec >
> Pridat.
(možnosti)
• V případě jednomístného (0-9) čísla rychlé volby stiskněte a podržte
odpovídající tlačítko na numerické klávesnici po dobu alespoň 2
sekund.
• V případě dvoumístného nebo trojmístného čísla rychlé volby
stiskněte tlačítko pro první číslici a potom podržte stisknuté tlačítko
pro poslední číslici po dobu alespoň 2 sekund.
• Adresář můžete vytisknout vybráním volby
2
Zadejte číslo rychlé volby a stiskněte tlačítko OK.
(faxování) >
(Address Book) > Tisk.
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
3
4
5
(Back).
Zadejte požadované jméno a stiskněte tlačítko OK.
Zadejte požadované číslo faxu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
207
Vytvoření adresáře pro fax
7
8
Úpravy čísel rychlé volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Rychlá volba.
Uložení čísla skupinové volby
(Address Book)
1
Zadejte číslo rychlé volby, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko
OK.
3
4
5
Změňte jméno a stiskněte tlačítko OK.
Tel. seznam > Zobrazit seznam > Skupina >
Pridat.
2
(možnosti) >
Zadejte číslo skupinové volby a stiskněte tlačítko OK.
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
(Back).
Změňte faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
(Address Book)
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí > Adresár >
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí > Adresár >
Tel. seznam > Zobrazit seznam > Jednotlivec.
2
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Skupinová volba.
3
Hledejte zadáním několika prvních písmen názvu požadované
rychlé volby, kterou chcete vložit do skupiny.
4
5
6
7
Vyberte požadované jméno a číslo a stiskněte tlačítko OK.
8
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Vyberte možnost Ano, když se zobrazí dotaz Pridat?.
Opakováním kroku 3 zadáte do skupiny další čísla rychlé volby.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí dotaz Dalsi c.?, a
stiskněte tlačítko OK.
4. Zvláštní funkce
208
Vytvoření adresáře pro fax
9
10
Úprava čísel skupinové volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Skupinová volba.
Vyhledání záznamu v adresáři
(Address Book)
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí > Adresár >
Tel. seznam > Zobrazit seznam > Skupina.
2
3
Zadejte číslo skupinové volby, které chcete upravit, a stiskněte
tlačítko OK.
Vložte nové číslo rychlé volby, které chcete přidat a stiskněte tlačítko
OK, pak se zobrazí dotaz Pridat?.
Čísla v paměti lze hledat dvěma způsoby. Buď můžete prohledávat
postupně od A do Z, nebo můžete zadat první písmena jména přiřazeného
k číslu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
(Address
Book) > Vyhled.+vytoc. > Rychlá volba nebo Skupinová volba.
2
3
Zadejte Vse nebo ID a stiskněte OK.
Zadejte číslo rychlé volby uložené ve skupině a stiskněte tlačítko
OK, zobrazí se dotaz Odstraneno.
4
5
6
7
Stiskněte jméno a číslo nebo klávesu označenou písmenem, které
chcete hledat.
Pokud například chcete vyhledat název MOBIL, stiskněte tlačítko 6
označené písmeny MNO.
Číslo přidáte nebo odstraníte stisknutím tlačítka OK.
Další čísla můžete přidat nebo odstranit opakováním kroku 3.
4
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Po zobrazení dotazu Dalsi c.? vyberte Ne a stiskněte OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
209
Vytvoření adresáře pro fax
11
Tisk adresáře
Nastavení volby
seznamu.
(Address Book) můžete zkontrolovat vytištěním
1
Na ovládacím panelu vyberte
Book) > Tisk.
2
Stiskněte tlačítko OK.
(faxování) >
(Address
Zařízení zahájí tisk.
4. Zvláštní funkce
210
Registrace oprávněných uživatelů
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Pokud jste připojili tiskárnu k síti a nastavili správně parametry sítě, můžete
skenovat a zasílat obrazy po celé síti. Chcete-li naskenované obrázky
posílat bezpečně e-mailem nebo přes síťový server, musíte zaregistrovat
informace o účtech autorizovaných uživatelů na vašem zařízení
prostřednictvím služby SyncThru™ Web Service.
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service (viz „Používání služby
SyncThru™ Web Service“ na straně 252).
2
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
3
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
Klepněte na možnost Security > User Access Control >
Authentication.
5
Zvolte položku Local Authentication v části Authentication
Method a klepněte na tlačítko Apply.
6
V okně pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.
7
8
Klepněte na tlačítko User Profile > Add.
Zadejte položky User Name, Login ID, Password, Confirm
Password, E-mail Address a Fax Number.
Jednotlivé adresy lze snadno přidat zaškrtnutím možnosti Yes u
položky Add individual(s) after this group is created.
9
Klepněte na Apply.
4. Zvláštní funkce
211
Funkce tisku
• Informace o základních tiskových funkcích naleznete v Základní
příručka (viz „Základní funkce tisku“ na straně 54).
Jestliže si přejete změnit nastavení pro každou tiskovou úlohu,
proveďte změnu v okně Předvolby tisku.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
13
Nastavení zařízení jako výchozího zařízení
12
Změna výchozího nastavení tisku
1
2
3
4
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Další nastavení.
Pravým tlačítkem klepněte na zařízení.
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Další nastavení.
Vyberte své zařízení.
Klepněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Nastavit
jako výchozí tiskárnu.
Vyberte Předvolby tisku.
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
5
6
1
2
3
4
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
Změňte nastavení na jednotlivých kartách.
Klepněte na tlačítko OK.
4. Zvláštní funkce
212
Funkce tisku
14
Použití pokročilých tiskových funkcí
1
Zaškrtněte políčko Tisk do souboru v okně Tisk.
2
3
Klepněte na tlačítko Tisk.
Ovladač tiskárny XPS: používá se k tisku souborů ve formátu XPS.
• Viz „Funkce podle modelů“ na straně 8.
• Ovladač tiskárny XPS lze nainstalovat pouze v systému operačním
systému Windows Vista nebo vyšším.
• Pokud se úloha XPS nevytiskne z důvodu nedostatku paměti
v tiskárně, nainstalujte rozšiřující paměť.
• Pro modely, u kterých je na disku CD-ROM k dispozici ovladač XPS:
- Ovladač tiskárny XPS můžete nainstalovat, když vložíte disk CD
se softwarem do jednotky CD-ROM. Po zobrazení instalačního
okna vyberte Pokročilá instalace > Uživatelská instalace.
Ovladač tiskárny XPS lze vybrat v okně Zvolte software a
obslužné programy k instalaci.
• Pro modely, u kterých je ovladač XPS k dispozici na stránkách
společnosti Samsung, přejděte na adresu www.samsung.com >
najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení.
Zadejte cílovou cestu a název souboru a klepněte na tlačítko OK.
Například c:\Temp\název souboru.
Tisk do souboru (PRN)
Někdy budete potřebovat uložit tištěná data jako soubor.
Pokud zadáte pouze název souboru, soubor se automaticky uloží do
složky Dokumenty, Dokumenty a nastavení nebo Uživatelé. Složka
pro uložení se může lišit v závislosti na operačním systému nebo
aplikaci, kterou používáte.
4. Zvláštní funkce
213
Funkce tisku
Vysvětlení zvláštních tiskových funkcí
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Chcete-li využít možnosti, kterými je ovladač tiskárny vybaven, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby v okně aplikace Tisk pro změnu nastavení
tisku. Název zařízení v okně vlastností zařízení se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
• Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
informace (viz „Použití nápovědy“ na straně 57).
Položka
Několik stránek na
list
nebo stiskněte klávesu F1 na klávesnici a klepněte na položku, o které chcete získat
Popis
Umožňuje vybrat počet stránek, které chcete vytisknout na jeden list papíru. Při tisku více stránek na jeden list papíru se stránky zmenší
a budou umístěny na papír v pořadí, které zadáte. Na jeden list můžete vytisknout až 16 stránek.
4. Zvláštní funkce
214
Funkce tisku
Položka
Tisk plakátu
Popis
Umožní vytisknout jednostránkový dokument na 4 (Plakát 2x2), 9 (Plakát 3x3) nebo 16 (Plakát 4x4) listů papíru a jejich vzájemným
složením pak vytvořit jeden dokument velikost plakátu.
Vyberte hodnotu Překrytí plakátu. Hodnotu Překrytí plakátu zadejte v milimetrech nebo palcích výběrem přepínače v pravém horním
rohu karty Základní. Bude tak jednodušší slepit stránky k sobě.
Vytiskne dokumenty po obou stranách listu papíru a uspořádá stránky tak, aby přeložením vytištěného papíru vznikla brožura.
Tisk brožura
8
9
• Chcete-li tisknout brožuru, musíte tisknout na média formátů Letter, Legal, A4, US Folio nebo Oficio.
• Možnost Tisk brožur není dostupná u všech formátů papíru. Vyberte dostupný Formát papíru na kartě Papír, abyste viděli,
které formáty papíru jsou k dispozici.
• Vyberete-li nepodporovaný formát papíru, bude tato volba automaticky zrušena. Vyberte pouze dostupný papír (papír bez
značky
nebo ).
• Oboustranný tisk
Umožňuje tisknout na obě strany listu papíru (duplexní tisk). Před tiskem rozhodněte, jak má být dokument orientován.
• Oboustranný tisk
(ruční)a
• Tato funkce je dostupná pro formáty papíru Letter, Legal, A4, US Folio nebo Oficio.
• Pokud zařízení neobsahuje duplexní jednotku, je třeba dokončit tiskovou úlohu ručně. Zařízení vytiskne nejdříve každou
druhou stránku dokumentu. Poté se v počítači zobrazí zpráva.
• Funkce Vynechat prázdné strany nefunguje, když vyberete možnost duplex.
4. Zvláštní funkce
215
Funkce tisku
Položka
Popis
• Oboustranný tisk
• Výchozí nastavení tiskárny: Po výběru této možnosti se nastavení funkce určí podle nastavení na ovládacím panelu zařízení. Tato
možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny PCL/XPS.
• Oboustranný tisk
(ruční)a
• Žádné: Vypíná tuto funkci.
• Dlouhý okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při knižní vazbě.
• Krátký okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé u kalendářů.
• Obrácený oboustranný tisk: Výběrem této možnosti obrátíte pořadí tisku při oboustranném tisku. Tato možnost není k dispozici,
když používáte Oboustranný tisk (ruční).
Možnosti papíru
Umožňuje změnit velikost dokumentu můžete změnit tak, aby se dokument na stránce vytiskl menší nebo větší, zadáním počtu procent,
o které se má dokument zvětšit nebo zmenšit.
Vodoznak
Volba Vodoznak umožňuje vytisknout text přes stávající dokument. Můžete například vytisknout velký šedý nápis „DRAFT“ nebo
„CONFIDENTIAL“ diagonálně přes první stranu nebo všechny strany dokumentu.
4. Zvláštní funkce
216
Funkce tisku
Položka
Vodoznak
(Vytvoření
vodoznaku)
Vodoznak
(Úprava vodoznaku)
Vodoznak
(Odstranění
vodoznaku)
Popis
a Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
b Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
c Do pole Text vodoznaku zadejte text vodoznaku.
Text může mít až 256 znaků. Text se zobrazí v okně náhledu.
a
b
c
d
e
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete upravit, a změňte jeho text a nastavení.
Uložte provedené změny klepnutím na tlačítko Aktualizovat.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny PCL/SPL (viz „Software“ na straně 8).
Šablonaa
Šablona je text nebo obrázek uložený na pevném disku počítače jako soubor zvláštního formátu, který lze vytisknout na libovolný
dokument. Šablony často zastupují funkci hlavičkových papírů. Namísto předtištěného hlavičkového papíru můžete vytvořit šablonu
obsahující stejné informace jako hlavičkový papír. Chcete-li potom vytisknout dopis na hlavičkový papír společnosti, není nutné do
zařízení vkládat předtištěný hlavičkový papír. Stačí na dokument vytisknout šablonu hlavičkového papíru.
Chcete-li použít šablonu stránky, musíte vytvořit novou šablonu obsahující logo nebo příslušný obrázek.
• Formát (velikost stránky) dokumentu šablony musí být stejný jako formát dokumentu, který chcete se šablonou vytisknout.
Nevytvářejte šablonu s vodoznakem.
• Rozlišení dokumentu šablony musí být stejné jako rozlišení dokumentu tištěného se šablonou.
4. Zvláštní funkce
217
Funkce tisku
Položka
Šablonaa
(Vytvoření nové
šablony)
Šablonaa
(Použití šablony)
Šablonaa
(Odstranění
šablony)
Popis
a
b
c
d
Dokument lze uložit jako šablonu v okně Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a z rozevíracího seznamu Upravit vyberte položku Upravit. Zobrazí se okno Úprava šablony.
V okně Úprava šablony klepněte na tlačítko Vytvořit.
V okně Uložit jako zadejte do pole Název úlohy název dlouhý maximálně osm znaků. V případě potřeby vyberte cestu k souboru
(výchozí je C:\Formover).
e Klepněte na tlačítko uložit. V poli Seznam šablon se zobrazí název.
f Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
Soubor se nevytiskne. Namísto toho se uloží na pevný disk počítače.
a Klepněte na kartu Rozšířené.
b V rozevíracím seznamu Upravit vyberte požadovanou šablonu.
c Nezobrazí-li se šablona, kterou chcete použít, v rozbalovacím seznamu Upravit, vyberte Upravit... ze seznamu a klepněte na
Načíst. Vyberte soubor se šablonou, kterou chcete použít.
Pokud jste požadovaný soubor se šablonou uložili do externího souboru, můžete ho také načíst po otevření okna Otevřít.
Po vybrání souboru klepněte na tlačítko Otevřít. Soubor se zobrazí v poli Seznam šablon a lze ho použít k tisku. Vyberte šablonu
v poli Seznam šablon.
d V případě potřeby zaškrtněte políčko Při tisku potvrdit šablonu. Pokud toto políčko zaškrtnete, zobrazí se při každém odeslání
dokumentu k tisku okno, ve kterém jste vyzváni k potvrzení tisku šablony na dokument.
Není-li políčko zaškrtnuto a vyberete-li šablonu, vytiskne se šablona s dokumentem automaticky.
e Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
e
f
V okně Printing Preferences klepněte na kartu Rozšířené.
Vyberte možnost Upravit v rozevíracím seznamu Upravit.
V poli Seznam šablon vyberte šablonu, kterou chcete odstranit.
Klepněte na tlačítko Smazat.
Po zobrazení okna s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk. Nepoužívané šablony můžete odstranit.
4. Zvláštní funkce
218
Funkce tisku
Položka
Popis
• Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste nainstalovali rozšiřující paměť nebo volitelné velkokapacitní paměťové zařízení
(HDD) (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují
k vašemu zařízení.
Print Mode
• Print Mode: Výchozí nastavení režimu Print Mode je Normal, tzn. bez ukládání tisknutého souboru v paměti.
- Běžné: Tento režim provede tisk bez uložení dokumentu do volitelné paměti.
- Kontrola: Tento režim je užitečný při tisku více kopií. Nejdříve můžete vytisknout jednu kopii pro kontrolu a později vytisknout
ostatní kopie.
- Důvěrné: Tento režim se používá při tisku důvěrných dokumentů. K zahájení tisku je třeba zadat heslo.
- Uložit: Pokud vyberete toto nastavení, dokument se uloží do velkokapacitního paměťového zařízení (HDD) bez vytištění.
- Uložit a tisknout: Tento režim se používá při současném tisku a ukládání dokumentu.
- Řazení: Tato možnost může být užitečná při práci s velkým objemem dat. Pokud vyberete toto nastavení, tiskárna umístí
dokument do velkokapacitního paměťového zařízení (HDD) a poté jej vytiskne z tiskové fronty velkokapacitního paměťového
zařízení (HDD), čímž sníží zatížení počítače.
- Plán tisku: Toto nastavení slouží k tisku dokumentu v určitém čase.
• User ID: Tato možnost se používá, pokud chcete najít uložený soubor pomocí ovládacího panelu.
• Job Name: Tato možnost se používá, pokud chcete najít uložený soubor pomocí ovládacího panelu.
Tisková data nejprve zašifruje a pak je přednese do zařízení. Tato funkce ochrání tiskové informace, i když dojde k zachycení dat v sítí.
Šifrování úkolů
Funkce Job Encryption je povolena, pouze pokud je nainstalováno velkokapacitní paměťové zařízení (HDD). Velkokapacitní
paměťové zařízení (HDD) se používá k dešifrování tiskových dat (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
a. Tato volba není k dispozici, když používáte ovladač XPS.
4. Zvláštní funkce
219
Funkce tisku
15
Používání Nástroj Přímý tisk
Tisk
Existuje několik způsobů tisku pomocí Nástroj Přímý tisk.
• Nástroj Přímý tisk nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupný (viz „Software“ na straně 8).
1
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
K čemu slouží Nástroj Přímý tisk?
Nástroj Přímý tisk je program, který odesílá soubory ve formátu PDF přímo
do zařízení k vytištění bez nutnosti tento soubor otevřít.
Chcete-li tento nástroj nainstalovat, je nutné při instalaci ovladače tiskárny
vybrat možnost Pokročilá instalace > Uživatelská instalace a označit
tento program zaškrtnutím příslušného políčka.
• Ve vašem zařízení by mělo být nainstalováno velkokapacitní
paměťové zařízení, aby bylo možné použít tento program k tisku
dokumentů. (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
Z nabídky Začátek vyberte položky Programy nebo Všechny
programy > Tiskárny Samsung > Nástroj Přímý tisk > Nástroj
Přímý tisk.
Otevře se okno Nástroj Přímý tisk.
2
Vyberte příslušné zařízení z rozevíracího seznamu Vybrat tiskárnu
a klepněte na Procházet.
3
Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a klepněte na tlačítko
Otevřít.
Soubor se přidá do části Vybrat soubory.
4
5
Podle potřeby upravte nastavení zařízení.
Klepněte na tlačítko Tisk. Vybraný soubor formátu PDF bude
odeslán do zařízení.
• Nemůžete tisknout soubory PDF, jejichž tisk je omezen. Deaktivujte
funkci omezení tisku a spusťte tisk znovu.
• Nemůžete tisknout soubory PDF, které jsou chráněny heslem.
Deaktivujte funkci ochrany heslem a spusťte tisk znovu.
• Způsob, jakým byl soubor PDF vytvořen, určuje, zda ho můžete
tisknout pomocí Nástroj Přímý tisk.
• Nástroj Přímý tisk podporuje verze PDF 1.7 a nižší. U vyšších verzí
musíte soubor otevřít, chcete-li jej vytisknout.
4. Zvláštní funkce
220
Funkce tisku
Použití místní nabídky
1
16
Tisk v systému Mac
Klepněte pravým tlačítkem na soubor formátu PDF, který budete
tisknout, a vyberte možnost Přímý tisk.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
Zobrazí se okno Nástroj Přímý tisk s přidaným souborem formátu
PDF.
2
3
4
Vyberte zařízení, které chcete použít.
Upravte nastavení zařízení.
Klepněte na tlačítko Tisk. Vybraný soubor formátu PDF bude
odeslán do zařízení.
Tisk dokumentu
Tisknete-li z počítače Mac, je třeba zkontrolovat nastavení ovladače
tiskárny v každé používané aplikaci. Při tisku z počítače Mac postupujte
takto:
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
3
Vyberte formát papíru, jeho orientaci, měřítko a další možnosti.
Ujistěte se, že je vybráno vaše zařízení. Klepněte na tlačítko OK.
4
5
6
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Print.
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Page Setup (v
některých aplikacích na položku Document Setup).
Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
Klepněte na tlačítko Print.
4. Zvláštní funkce
221
Funkce tisku
Změna nastavení tiskárny
Tisk na obě strany papíru
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované (viz „Funkce modelů“
na straně 10).
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File. Název zařízení v
okně vlastností tiskárny se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
S výjimkou názvu tiskárny jsou prvky okna vlastností tiskárny podobné.
Tisk více stránek na jeden list
Můžete vytisknout více stránek na jeden list papíru. Tato funkce vám
umožňuje cenově výhodný tisk stránek konceptu.
1
2
3
4
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
V rozevíracím seznamu Pages per Sheet vyberte, kolik stránek
chcete tisknout na jeden list papíru.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print.
Zařízení vytiskne zvolený počet stran, který chcete vytisknout na
jeden list papíru.
Před tiskem v duplexním režimu se rozhodněte, na které hraně budete
dokončený dokument vázat. Možnosti vazeb jsou následující:
•
Long-Edge Binding: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při
knižní vazbě.
•
Short-Edge Binding: Tento typ se často používá pro kalendáře.
1
2
3
4
5
V počítači Mac vyberte v aplikaci příkaz Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
Vyberte orientaci vazby z možnosti Two-Sided.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print. Zařízení bude nyní tisknout na obě strany
papíru.
4. Zvláštní funkce
222
Funkce tisku
17
Tisknete-li více než dvě kopie, první a druhá kopie se může vytisknout
na stejný list papíru. Jestliže tisknete více než 1 kopii, nepoužívejte tisk
na obě strany.
Tisk v systému Linux
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
Použití nápovědy
Klepněte na otazník v levém dolním rohu okna a klepněte na téma, o
kterém si přejete zobrazit informace. Poté se zobrazí místní okno s
informací o funkci zvolené možnosti poskytované ovladačem.
Tisk z aplikací
Mnoho aplikací v systému Linux umožňuje tisknout prostřednictvím
rozhraní CUPS (Common UNIX Printing System). Z libovolné takové
aplikace můžete tisknout na svém zařízení.
1
2
Otevřete aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
3
Vyberte formát papíru, jeho orientaci a ujistěte se, že je vybráno
vaše zařízení. Klepněte na Apply.
4
5
6
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Print.
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Page Setup, v
některých aplikacích na položku Print Setup.
Vyberte zařízení pro tisk.
Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
4. Zvláštní funkce
223
Funkce tisku
7
8
V případě potřeby změňte další možnosti tisku na každé kartě.
Konfigurace vlastností tiskárny
Klepněte na tlačítko Print.
Výchozí možnosti tisku nebo typ připojení můžete změnit pomocí nástroje
Printing, který je součástí operačního systému.
U některých modelů nemusí být automatický/ruční oboustranný tisk k
dispozici. Můžete případně použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace
pro tisk na liché a sudé stránky.
Tisk souborů
V zařízení lze tisknout řadu různých typů souborů pomocí standardního
způsobu rozhraní CUPS, přímo z příkazového řádku. Umožňuje to nástroj
CUPS lpr. Tyto soubory můžete vytisknout pomocí níže uvedeného formátu
příkazu.
1
Spusťte nástroj Tisk (Přejděte do nabídky Systém > Správa >
Printing nebo spusťte příkaz „System-config-printer“ v programu
Terminal).
2
3
4
Vyberte tiskárnu a poklepejte na ni.
Změňte výchozí možnosti tisku nebo typ připojení.
Klepněte na tlačítko Apply.
"lp -d <název tiskárny> -o <volba> <název souboru>"
Další podrobnosti naleznete na stránce týkající se příkazů lp nebo lpr v
příručce k vašemu systému.
4. Zvláštní funkce
224
Funkce skenování
•
TWAIN: TWAIN je jednou z přednastavených zobrazovacích aplikací.
Při skenování obrazu dojde ke spuštění vybrané aplikace, která umožní
řízení procesu. Tuto funkci lze použít prostřednictvím místního připojení
nebo síťového připojení (viz „Skenování z programu pro úpravu
obrázků“ na straně 230).
•
Samsung Easy Document Creator: Tento program můžete použít ke
skenování obrázků nebo dokumentů (viz „Skenování s aplikací
Samsung Easy Document Creator“ na straně 231).
•
WIA: Zkratka WIA znamená Windows Images Acquisition (Pořizování
obrazů v systému Windows). Aby bylo možné tuto funkci používat, musí
být váš počítač připojen přímo k zařízení prostřednictvím kabelu USB
(viz „Skenování pomocí ovladače WIA“ na straně 230).
•
Paměť USB: Dokument můžete naskenovat a obraz uložit do
paměťového zařízení USB.
•
FTP/SMB: Můžete naskenovat obrázek a přenést jej na server FTP/
SMB (viz „Skenování na server FTP/SMB“ na straně 229).
• Informace o základních funkcích skenování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní skenování“ na straně 65).
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
• Maximální dosažitelné rozlišení závisí na různých faktorech, včetně
rychlosti počítače, volného místa na pevném disku, velikosti paměti,
velikosti skenovaného obrazu a nastavení bitové hloubky. V
závislosti na používaném systému a skenovaném originálu možná
nebudete moci skenovat v určitém rozlišení, zejména s použitím
vylepšeného rozlišení dpi.
18
Základní metoda skenování
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
Pomocí zařízení můžete skenovat originály prostřednictvím kabelu USB
nebo sítě. Ke skenování dokumentů lze použít následující metodiky:
•
Skenovat do PC: skenování originálů z ovládacího panelu. Skenovaná
data budou potom uložena do připojených počítačů do složky
Dokumenty (viz „Základní skenování“ na straně 65).
4. Zvláštní funkce
225
Funkce skenování
19
20
Nastavení skenování v počítači
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
1
Spuštění aplikace Samsung Easy Printer Manager (viz „Používání
aplikace Samsung Easy Printer Manager“ na straně 257).
2
3
4
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
Vyberte nabídku Nastavení Skenovat do počítače.
Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovaný ovladač tiskárny ze
softwarového CD, protože ovladač obsahuje skenovací program (viz
„Místní instalace ovladače“ na straně 31).
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
Na ovládacím panelu vyberte
Sitove PC.
Vyberte požadovanou možnost.
•
5
Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno
skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování
a zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
(Scan) > Skenovat do PC >
Nebo vyberte Skenování > PC v síti.
Pokud se zobrazí zpráva Není k dispozici, zkontrolujte připojení portu.
Stiskněte Uložit > OK.
3
Vyberte své ID zaregistrované v počítači a v případě potřeby vložte
Heslo.
4. Zvláštní funkce
226
Funkce skenování
21
• ID je stejné jako registrované ID skenování pro Samsung Easy
Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu >
Nastavení Skenovat do počítače.
• Heslo je registrované čtyřmístné číselné heslo pro Samsung Easy
Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu >
Nastavení Skenovat do počítače.
4
5
Skenování do WSD
Naskenuje originály a uloží naskenovaná data do připojeného počítače,
pokud podporuje funkci WSD (Web Service for Device). Chcete-li používat
funkci WSD, musíte do počítače nainstalovat ovladač tiskárny WSD.
V systému Windows 7 můžete nainstalovat ovladač WSD výběrem voleb
Ovládací panely > Zařízení a tiskárny > Přidat tiskárnu. V průvodci
klepněte na volbu Přidat síťovou tiskárnu.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Skenování bude zahájeno.
• Funkce WSD funguje pouze v systému Windows Vista® nebo
novějším na počítači, který je kompatibilní s funkcí WSD.
Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Uživatelé\jméno
uživatele\Dokumenty. Složka pro uložení se může lišit v závislosti na
operačním systému nebo aplikaci, kterou používáte.
• Následující instalační kroky obsahují postup pro počítače se
systémem Windows 7.
Instalace ovladače tiskárny WSD
1
Vyberte volbu Začátek > Ovládací panely > Zařízení a tiskárny >
Přidat tiskárnu.
2
V průvodci klepněte na volbu Přidat síťovou tiskárnu,
bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth.
4. Zvláštní funkce
227
Funkce skenování
3
V seznamu tiskáren vyberte zařízení, které chcete používat, a
klepněte na tlačítko Další.
• Adresa IP pro tiskárnu WSD je http://adresa IP/ws/ (příklad: http://
111.111.111.111/ws/).
• Pokud v seznamu není uvedena žádná tiskárna WSD, klepněte na
volbu Požadovaná tiskárna není v seznamu > Přidat tiskárnu
pomocí adresy TCP/IP nebo hostitelského názvu a vyberte
položku Zařízení webových služeb v části Typ zařízení. Pak
zadejte IP adresu tiskárny.
4
Skenování pomocí funkce WSD
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Na ovládacím panelu vyberte
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
(Scan) > Sken. do WSD.
Pokud se zobrazí zpráva Není k dispozici, zkontrolujte připojení portu.
Nebo zkontrolujte, zda je ovladač pro WSD správně nainstalován.
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
4
5
6
Vyberte svůj počítač v Seznam WSD PC.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
4. Zvláštní funkce
228
Funkce skenování
22
Skenování na server FTP/SMB
9
Zadejte cestu pro uložení naskenovaného obrázku.
• Složka pro uložení naskenovaného obrázku musí být v kořenové
složce.
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Nastavení serveru FTP/SMB
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service (viz „Používání služby
SyncThru™ Web Service“ na straně 252).
2
3
4
Vyberte možnost Address Book > Individual > Add.
5
6
Zadejte číslo portu serveru od 1 do 65535.
7
8
Zadejte přihlašovací jméno a heslo.
Zaškrtněte políčko vedle možnosti Add FTP nebo Add SMB.
Zadejte adresu IP v desítkovém zápisu s tečkou nebo jako jméno
hostitele.
• Složka musí být nastavena jako sdílená.
• Vaše uživatelské jméno by mělo mít práva ke čtení a zápisu ve
složce.
10
Skenování a odesílání na server FTP/SMB
1
2
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
3
Na ovládacím panelu vyberte
nebo Naskenovat do FTP.
Když zaškrtnete políčko vedle Anonymous, server povolí přístup
neoprávněným osobám.
Pokud je váš server připojen k určité doméně, zadejte název
domény, jinak pouze zadejte název počítače, který je registrován na
serveru SMB.
Stiskněte Apply.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
(skenování) > Sken. na SMB
Nebo vyberte Skenování > SMB nebo FTP.
4
5
Vyberte požadovaný server a formát skenování.
Zařízení začne skenovat a potom pošle naskenovaný obrázek na
určený server.
4. Zvláštní funkce
229
Funkce skenování
23
24
Skenování z programu pro úpravu obrázků
Můžete skenovat a importovat dokumenty ze softwaru pro úpravu obrázků,
jako je Adobe Photoshop, pokud je software kompatibilní s formátem
TWAIN. Chcete-li skenovat v softwaru s rozhraním TWAIN, postupujte
takto:
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
4
5
6
Spusťte aplikaci, například Photoshop.
Skenování pomocí ovladače WIA
Zařízení podporuje skenování obrázku pomocí ovladače Windows Image
Acquisition (WIA). WIA je jednou ze standardních součástí systému
Microsoft Windows 7, která spolupracuje s digitálními fotoaparáty a
skenery. Na rozdíl od ovladače TWAIN lze obrázky pomocí ovladače WIA
skenovat a dále upravovat bez použití dalšího softwaru:
Ovladač WIA pracuje pouze v operačním systému Windows (není
podporován ve Windows 2000) s portem USB.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Klepněte na položku Soubor > Importovat a vyberte skener.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Klepněte na položky Začátek > Ovládací panely > Hardware a
zvuk > Další nastavení.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače zařízení v
položce Tiskárny a faxy > Spustit sledování.
5
Zobrazí se aplikace Nové skenování.
Nastavte možnosti skenování.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
4. Zvláštní funkce
230
Funkce skenování
6
Vyberte možnosti nastavení skenování a klepněte na tlačítko
Náhled. Nyní vidíte, jak nastavené možnosti ovlivní skenování.
7
Naskenujte obrázek a uložte jej.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
V nabídce Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy.
•
25
Skenování s aplikací Samsung Easy Document
Creator
3
Samsung Easy Document Creator je aplikace, který uživatelům pomáhá
skenovat, sestavovat a ukládat dokumenty v různých formátech, včetně
formátu .epub.
V systému Windows 8 v liště Charms(Nabídka Ovládací
tlačítka) vyberte Hledat > Apps(Aplikace).
Klepněte na Samsung Printers a spusťte aplikaci Samsung Easy
Document Creator.
Na domovské obrazovce klepněte na Skenování (
).
4
Vyberte typ skenování nebo oblíbenou položku a klepněte na
Spustit.
5
Proveďte úpravy obrázku (Nastavení skenování a Další
možnosti).
• Minimálním požadavkem pro aplikaci Samsung Easy Document
Creator je systém Windows XP nebo vyšší a prohlížeč Internet
Expolorer 6.0 nebo vyšší.
6
Klepněte na tlačítko Skenování pro naskenování konečného
obrázku, nebo Předskenovat pro získání dalšího náhledu.
• Aplikace Samsung Easy Document Creator se nainstalujte
automaticky při instalaci softwaru zařízení (viz „Používání aplikace
Samsung Easy Document Creator“ na straně 256).
7
Vyberte Uložit do umístění, Odeslat e-mailem nebo Odeslat na
soc. síť.
8
Klepněte na Uložit (uložení naskenovaného obrázku), Odeslat
(odeslání e-mailem) nebo Sdílet (odeslání na server).
Doporučujeme používat funkce skenování s programem Samsung Easy
Document Creator, který naleznete na dodaném CD se softwarem.
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
4. Zvláštní funkce
231
Funkce skenování
Pokud je na skle pro dokumentu místo, lze současně skenovat více
položek. Pomocí nástroje
Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá, aktualizujte
systém Mac OS na nejnovější verzi.
můžete vytvořit více oblastí výběru.
26
Skenování v systému Mac
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
Pouze síťové nebo bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
Skenování ze zařízení připojeného přes USB
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Pokud se objeví zpráva No Image Capture device connected,
odpojte kabel USB a znovu jej připojte. Pokud potíže pokračují,
podívejte se do nápovědy programu Image Capture.
4
5
1
2
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
3
4
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Postupujte dle níže uvedených kroků pro příslušný systém.
•
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
•
Pro verzi 10.5
-
V panelu nabídek klepněte na možnost Devices > Browse
Devices.
-
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Connected vedle
vašeho zařízení na Bonjour Devices.
U verze 10.6 – 10.8 zvolte zařízení pod položkou SHARED.
4. Zvláštní funkce
232
Funkce skenování
5
6
Nastavte možnosti skenování v tomto programu.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
• Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá,
aktualizujte systém Mac OS na nejnovější verzi.
• Chcete-li získat další informace, podívejte se do nápovědy k
programu Image Capture.
• Ke skenování můžete také používat software s rozhraním TWAIN,
jako je Adobe Photoshop.
• Můžete skenovat pomocí softwaru Pomocník pro skenování
Samsung. Otevřete složku Applications > složku Samsung >
Pomocník pro skenování Samsung.
27
Skenování v systému Linux
Skenování
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
V seznamu vyberte zařízení a nastavte možnosti skenování, které
se mají použít.
4
Klepněte na tlačítko Scan.
Spusťte aplikace pro skenování, jako je xsane nebo simple-scan
(Pokud není nainstalována, nainstalujte ji, abyste mohli používat
funkce skenování).
4. Zvláštní funkce
233
Funkce skenování
Úprava obrázku pomocí aplikace Image Manager
Program Image Manager obsahuje příkazy a nástroje pro úpravu
skenovaného obrázku.
4. Zvláštní funkce
234
Funkce faxu
29
• Informace o základních funkcích faxování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní faxování“ na straně 66).
Opětovné vytáčení faxového čísla
• Tato funkce není podporována pro modely M207x series (viz
„Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
1
2
28
(Redial/Pause).
Vyberte požadované faxové číslo.
Zobrazí se deset posledních čísel, na které byl odeslán fax, a deset
přijatých ID volajícího.
Automatické opakované vytáčení
Pokud je číslo, které jste vytočili, obsazeno, nebo pokud při odesílání faxu
není žádná odezva, přístroj vytočí číslo automaticky znovu. Doba
opakovaného vytáčení závisí na výchozích výrobních nastaveních dané
země.
3
stiskněte po zobrazení možnosti Opakovat volbu? tlačítko
Pokud je v podavači dokumentů vložen dokument, zařízení jej začne
automaticky odesílat.
Jestliže originál leží na skleněné desce skeneru, vyberte možnost
Ano pro přidání další stránky. Vložte další originál a stiskněte
tlačítko OK. Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsí
stránka?.
Chcete-li, aby zařízení začalo opakovat vytáčení bez této prodlevy,
Automatické vytáčení zrušíte stisknutím tlačítka
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Start).
(Cancel nebo Stop/
30
Clear).
Postup při změně časového intervalu mezi jednotlivými pokusy
opakovaného vytáčení a celkového počtu pokusů.
1
Na ovládacím panelu stiskněte
Nastaveni faxu > Odesilani.
2
Zvolte požadovanou hodnotu Casy opakovaného vytácení nebo
Termín op.vytác..
3
(faxování) >
(Menu) >
Potvrzení přenosu
Po úspěšném odeslání poslední stránky originálu vydá zařízení zvukový
signál a vrátí se do pohotovostního režimu.
Pokud se odesílání faxu z nějakého důvodu nezdaří, zobrazí se na displeji
chybová zpráva. Pokud se zobrazí chybová zpráva, smažte ji z displeje
stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) a odešlete dokument
znovu.
Vyberte požadovanou možnost.
4. Zvláštní funkce
235
Funkce faxu
4
5
Zařízení můžete nastavit tak, aby se po odeslání faxu automaticky
vytiskl potvrzovací protokol. Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
faxu.
Klepněte na Tisk nebo OK.
Zadejte čísla příjemců a vyberte možnost
(Menu) > Nastavení faxu > Odesílaní > Potvrzení
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
a
31
6
Odesílání faxu v počítači
Klepněte na tlačítko Send.
32
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
fax můžete z počítače odeslat, aniž byste museli přejít k zařízení.
Chcete-li odeslat fax z počítače, je třeba nainstalovat program Samsung
Network PC Fax. Tento program se nainstaluje při instalaci ovladače
tiskárny.
1
2
Otevřete dokument, který chcete odeslat.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Zobrazí se okno Tisk. V závislosti na aplikaci se může jeho vzhled
mírně lišit.
3
V okně Tisk vyberte možnost Samsung Network PC Fax
Odložení faxového přenosu
Zařízení je možné nastavit tak, aby odeslalo fax později, až nebudete
přítomni. Pomocí této funkce nelze odeslat barevný fax.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
3
4
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(faxování).
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu.
Na ovládacím panelu stiskněte
Odloz.odeslani.
(Menu) > Funkce faxu >
Nebo vyberte Fax > Zpozdené odeslání > Komu.
4. Zvláštní funkce
236
Funkce faxu
5
6
7
Vložte faxové číslo přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Můžete zkontrolovat seznam odložených faxových úloh.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
Na ovládacím panelu stiskněte
> Napl.ulohy.
(Menu) > Syst.nastaveni > Zpráva
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zvýrazní možnost Ano, a opakujte kroky 5.
Přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
8
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další čísla skupinového vytáčení.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
Zadejte název úlohy a čas.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
Funkce faxu > Pridat stranku.
3
Vyberte faxovou úlohu a stiskněte OK.
Jestliže nastavíte čas dřívější, než je ten aktuální, fax bude odeslán ve
stejný čas následujícího dne.
9
(Menu) >
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsí stránka?.
Zařízení naskenuje originál do paměti.
Originál je před přenosem skenován do paměti.
Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí
připomenutí, že se zařízení nachází v pohotovostním režimu a je
nastaveno odložené odesílání faxu.
(faxování) >
4
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
237
Funkce faxu
Zrušení vyhrazené faxové úlohy
33
Odesílání prioritního faxu
1
Na ovládacím panelu stiskněte
Funkce faxu > Storno ulohy.
2
3
Vyberte požadovanou faxovou úlohu a stiskněte tlačítko OK.
(faxování) >
(Menu) >
Jakmile se zvýrazní možnost Ano, stiskněte tlačítko OK.
Vybraný fax bude v paměti vymazán.
4
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Tato funkce se používá, když je potřeba odeslat fax s vysokou prioritou před
rezervovanými operacemi. Dokument je naskenován do paměti a po
dokončení aktuální operace je ihned odeslán.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
> Priorita odes..
(faxování) >
(Menu) > Fax
Nebo vyberte Fax > Prioritní odeslání > Komu.
3
4
5
Vložte číslo cílového faxu a stiskněte OK.
Zadejte název úlohy a stiskněte OK.
Jestliže originál leží na skleněné desce skeneru, vyberte možnost
Ano pro přidání dalších stránek. Vložte další originál a stiskněte
tlačítko OK.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsí stránka?.
Zařízení spustí skenování a odesílání faxu na cílová místa.
4. Zvláštní funkce
238
Funkce faxu
34
Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové místo
Zařízení můžete nastavit tak, aby přeposlalo odeslaný fax na jiné cílové
místo faxem. Tato funkce může být užitečná, pokud nejste v kanceláři, ale
potřebujete přijmout fax.
• I když jste odeslali nebo přijali barevný fax, data se předávají v
odstínech šedé.
Možnosti Predat dál nemusí být v závislosti na modelu nebo
volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
3
Zadejte číslo cílového faxu, e-mailovou adresu nebo adresu serveru
a stiskněte OK.
4
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
1
Vložte jeden dokument (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
> Predat odesl. > Prep. na fax > Zap.
(Menu) > Fax
4. Zvláštní funkce
239
Funkce faxu
5
35
Přeposlání přijatého faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby přeposlalo přijatý fax na jiné cílové místo
faxem nebo prostřednictvím počítače. Tato funkce může být užitečná,
pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete přijmout fax.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
36
Přijímání faxu v počítači
I když jste odeslali nebo přijali barevný fax, data se předávají v
odstínech šedé.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
1
• Chcete-li používat tuto funkci, nastavte příslušnou volbu na
ovládacím panelu:
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
(Menu) > Fax >
Dorucit dal > Prep. na fax nebo Prep. do PC > Zap.
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
(Menu) > Fax
> Doručit dál > Prep. na PC > Zap.
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí > Nastavení
faxu> Predat dál > PC > Zapnuto.
Možnosti Predat dál nemusí být v závislosti na modelu nebo
volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
2
Chcete-li nastavit zařízení tak, aby po přesměrování fax vytisklo,
vyberte možnost Dal+tisknout.
3
Zadejte číslo cílového faxu, e-mailovou adresu nebo adresu serveru
a stiskněte OK.
4
1
2
3
Spusťte aplikaci Samsung Easy Printer Manager.
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
Vyberte nabídku Nastavení Faxovat do počítače.
Zadejte čas zahájení a čas ukončení, pak stiskněte tlačítko OK.
4. Zvláštní funkce
240
Funkce faxu
4
Pomocí volby Povolit příjem faxů ze zařízení změníte nastavení
faxu.
•
•
Změna režimů příjmu
1
Umístění pro ukládání: Volba umístění k uložení
konvertovaných faxů.
•
Předvolba: Vybere předvolbu.
•
Vytisknout přijatý fax: po přijetí faxu nastavuje u přijatého faxu
informace pro vytisknutí.
•
Upozornit po dokončení: Natavuje zobrazení okna s
upozorněním na přijetí faxu.
•
Otevřít ve výchozí aplikaci: Po přijetí faxu jej otevře ve výchozí
aplikaci.
•
5
Typ obrázku: Konverze přijatých faxů do formátu PDF nebo
TIFF.
37
Žádné: Zařízení po přijetí faxu neupozorní uživatele ani nespustí
aplikaci.
Stiskněte Uložit > OK.
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastaveni faxu > Prijem > Rezim prijmu.
(Menu) >
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí > Výchozí
nastavení > Výchozí fax > Spolecné > Rezim príjmu.
2
Vyberte požadovanou možnost.
•
Fax: Odpoví na příchozí faxové volání a ihned přejde do režimu
příjmu faxu.
•
Telefon: Přijme fax stisknutím tlačítka
potom
•
(On Hook Dial) a
(Start).
Záznamník/Fax: Funguje, pokud je k zařízení připojen
záznamník. Zařízení odpoví na příchozí volání a volající může
zanechat vzkaz na záznamníku. Pokud faxové zařízení na lince
zjistí faxový tón, bude hovor automaticky přepnut do režimu pro
příjem faxu.
Chcete-li použít režim Záznamník/Fax, připojte záznamník ke
konektoru EXT na zadní straně zařízení.
4. Zvláštní funkce
241
Funkce faxu
•
DRPD: Příchozí hovor lze přijmout pomocí funkce odlišného
typu vyzvánění (Distinctive Ring Pattern Detection, DRPD).
Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na
více telefonních číslech. Další informace viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 243.
39
Příjem v režimu záznamník/fax
Při použití tohoto režimu musíte záznamník zapojit do zdířky EXT na zadní
straně zařízení. Pokud volající zanechá zprávu, záznamník ji uloží. Pokud
faxové zařízení na lince rozpozná faxový tón, začne automaticky přijímat
fax.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
3
4
Stiskněte tlačítko OK.
• Jestliže jste na zařízení nastavili tento režim a záznamník je vypnutý
nebo není zapojený do zdířky EXT, vaše zařízení automaticky přejde
do režimu fax po předem nastaveném počtu vyzvánění.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
• Je-li záznamník vybaven uživatelským nastavením počtu vyzvánění,
nastavte zařízení tak, aby odpovídalo na příchozí volání během 1
zazvonění.
• Je-li zařízení v režimu telefonu, odpojte nebo vypněte záznamník s
faxovým zařízením. Jinak odchozí zpráva ze záznamníku přeruší
telefonický hovor.
38
Ruční příjem v režimu Telefon
Když uslyšíte faxový tón, můžete faxové volání přijmout stisknutím tlačítka
(On Hook Dial) a potom stisknutím tlačítka
(Start).
4. Zvláštní funkce
242
Funkce faxu
40
41
Příjem faxů pomocí externího telefonu
Když používáte externí telefon připojený do zdířky EXT, můžete přijmout
fax od osoby, se kterou na externím telefonu hovoříte, aniž byste museli
přecházet k faxovému přístroji.
Pokud přijmete volání na externím telefonu a uslyšíte faxové tóny, stiskněte
na externím telefonu tlačítko *9*. Zařízení přijme fax.
Příjem faxů v režimu DRPD
Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli umožňuje používat
jedinou telefonní linku pro komunikaci na více telefonních číslech. Tuto
funkci často využívá záznamová služba, která umožňuje odpovídat na
telefonní hovory pro řadu různých klientů. Musí být schopna zjistit, z jakého
čísla volající strana volá, aby bylo možné správně přijmout hovor.
*9* je kód pro vzdálený příjem přednastavený z výroby. První a poslední
hvězdička musí v kódu zůstat. Prostřední číslo můžete libovolně změnit.
Když hovoříte pomocí telefonu připojeného do zdířky EXT, funkce
kopírování a skenování nejsou k dispozici.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
(Menu) >
Nastavení faxu > Prijem > Rezim DRPD > Cekám na zazvonení.
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí > Výchozí
nastavení > Výchozí fax > Spolecné > Rezim príjmu > DRPD.
2
3
Zavolejte na své faxové číslo z jiného telefonu.
Jakmile začne vaše zařízení vyzvánět, nepřijímejte volání. Zařízení
potřebuje několik vyzvánění, aby se naučilo typ vyzvánění
rozpoznávat.
Po ukončení „výuky“ zařízení se zobrazí zpráva Dokonceno
Nastaveni DRPD. Je-li nastavení DRPD neúspěšné, zobrazí se
zpráva Chyba Zvoneni DRPD.
4. Zvláštní funkce
243
Funkce faxu
4
Stiskněte tlačítko OK, jakmile se zobrazí DRPD a přejděte ke
kroku 2.
Chcete-li používat bezpečný režim příjmu, na ovládacím panelu
aktivujte nabídku
Bezpec.prijem.
• V případě, že změníte své faxové číslo nebo zařízení připojíte k jiné
telefonní lince, je třeba funkci DRPD nastavit znovu.
• Po nastavení funkce DRPD zavolejte znovu na své faxové číslo a
ověřte, že zařízení odpovídá faxovým tónem. Potom zavolejte na
jiné číslo přidělené stejné lince, abyste se ujistili, že volání je
přesměrováno na externí telefon, nebo že záznamník je zapojený do
zdířky EXT.
Tisk přijatých faxů
Příjem v zabezpečeném režimu
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
(Menu) > Fax >
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí> Nastavení
faxu> Bezpecný príjem.
1
42
(faxování) >
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
Funkce faxu > Bezpec.prijem > Tisk.
(Menu) >
Nebo vyberte Nastavení > Nastavení zarízení > Dalsí> Nastavení
faxu> Bezpecný príjem > Tisknout.
2
3
Zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko OK.
Zařízení vytiskne všechny faxy uložené v paměti.
V případě potřeby můžete neoprávněným osobám zabránit v přístupu k
přijatým faxům. Zapněte bezpečný režim a potom budou všechny příchozí
faxy ukládány do paměti. Příchozí faxy lze vytisknout po zadání hesla.
4. Zvláštní funkce
244
Funkce faxu
43
Příjem faxů do paměti
Vzhledem k tomu, že zařízení umí zpracovávat více úloh najednou, dokáže
přijímat faxy i v době, kdy kopíruje nebo tiskne. Když přijímáte fax během
kopírování nebo tisku, zařízení ukládá příchozí faxy do paměti. Jakmile
kopírování nebo tisk dokončíte, zařízení fax automaticky vytiskne.
Pokud je přijímán a tištěn fax, nelze současně zpracovávat jiné úlohy
kopírování a tisku.
44
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby tisklo zprávu s podrobnými informacemi
o předchozích 50 spojeních, včetně času a data.
1
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastavení faxu > Auto protokol > Zap.
2
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
(Menu) >
4. Zvláštní funkce
245
Použití funkcí sdílené složky
Tato funkce umožňuje využívat paměť zařízení jako sdílenou složku.
Výhodou této funkce je, že sdílenou složku lze pohodlně používat
prostřednictvím okna počítače.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
• Tuto funkci můžete používat u modelů, které mají velkokapacitní
paměťové zařízení (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
46
Používání sdílené složky
Sdílenou složku můžete používat přesně stejným způsobem jako normální
počítač. Můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat složky i soubory jako v
normální složce systému Windows. Do sdílené složky lze rovněž uložit
naskenovaná data. Soubory uložené ve sdílené složce můžete tisknout
přímo. Můžete tisknout soubory TIFF, BMP, JPEG a PRN.
• Správce může nastavit ID a heslo, kterým omezí přístup uživatele, a
rovněž nastavit maximální počet současně pracujících uživatelů.
45
Vytvoření sdílené složky
1
2
Otevřete v počítači okno Průzkumníka Windows.
3
Vytvořte novou složku v adresáři nfsroot.
Zadejte \\[ip adresu] tiskárny (příklad: \\169.254.133.42) do pole
adresy a stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na Přejít.
4. Zvláštní funkce
246
Používání funkcí paměti / pevného disku
Tuto funkci můžete používat u modelů, které mají velkokapacitní
paměťové zařízení (HDD) nebo paměť (viz „Funkce modelů“ na straně
10).
Z ovládacího panelu
Pokud má zařízení rozšiřující paměť nebo volitelný pevný disk, můžete tyto
funkce využít stisknutím tlačítka
(Menu) > Syst.nastaveni > Správa
úlohy.
47
•
Aktivní úloha: Všechny tiskové úlohy čekající na tisk jsou uvedeny ve
frontě aktivních úloh v pořadí, ve kterém jste je do tiskárny odeslali.
Úlohu lze odstranit z fronty ještě před vytištěním nebo lze úlohu
posunout, aby se vytiskla dříve.
•
Soub. postup: Před zahájením úlohy s využitím rozšiřující paměti
můžete zvolit zásady pro vytváření názvů souborů. Pokud při zadávání
nového názvu souboru již v rozšiřující paměti existuje soubor se
stejným názvem, můžete jej přejmenovat nebo přepsat.
•
Ulozená úloha: Uloženou úlohu můžete vytisknout nebo odstranit.
Nastavení rozšiřující paměti
Z ovladače tiskárny
Po nainstalování rozšiřující paměti budete moci využívat pokročilé funkce
tisku, jako je kontrola úlohy a určení tisku soukromé úlohy v okně Tisk.
Vyberte tlačítko Vlastnosti nebo Předvolba a nakonfigurujte režim tisku.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí
na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
• Po nainstalování pevného disku můžete rovněž tisknout
předdefinované šablony dokumentů stisknutím tlačítka
> Syst.nastaveni > Menu formuláre.
(Menu)
4. Zvláštní funkce
247
5. Užitečné nástroje pro
správu
V této kapitole jsou popsány nástroje pro správu, které vám pomohou využít všechny funkce zařízení.
• Easy Capture Manager
249
• Samsung AnyWeb Print
250
• Easy Eco Driver
251
• Používání služby SyncThru™ Web Service
252
• Používání aplikace Samsung Easy Document
Creator
256
• Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager 257
• Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
261
Easy Capture Manager
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 8).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz „Software“ na straně 8).
Stisknutím klávesy Print Screen pořídíte kopii obrazovky a spustíte aplikaci Easy Capture Manager. Nyní můžete zachycenou obrazovku snadno vytisknout
v nezměněné nebo upravené podobě.
5. Užitečné nástroje pro správu
249
Samsung AnyWeb Print
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 8).
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Mac (viz „Software“ na straně 8).
Tento nástroj slouží k zachycování obrazovek, náhledů, výstřižků a tisku stránek z aplikace Internet Explorer v systému Windows jednodušeji než při
používání běžného programu. Klepněte na nabídku Začátek > Všechny programy > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the
latest version a přejděte k webové stránce, kde lze nástroj stáhnout.
5. Užitečné nástroje pro správu
250
Easy Eco Driver
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Díky aplikaci Easy Eco Driver můžete před tiskem použít funkce Eco k úspoře papíru a toneru. Chcete-li používat tuto aplikaci, mělo by být ve vlastnostech
tiskárny zaškrtnuto políčko Před tiskovou úlohou spustit Easy Eco Driver.
Aplikace Easy Eco Driver vám rovněž umožní provádět jednoduché úpravy, jako je odstraňování obrázků a textů, změna písma a další. Často používané
nastavení můžete uložit jako předvolbu.
Použití:
1 Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2 Vytiskněte dokument.
Zobrazí se okno náhledu.
3 Vyberte možnosti, které chcete pro dokument použít.
Můžete si prohlédnout náhled použitých funkcí.
4 Klepněte na tlačítko Tisk.
5. Užitečné nástroje pro správu
251
Používání služby SyncThru™ Web Service
• Minimálním požadavkem pro službu SyncThru™ Web Service je
aplikace Internet Explorer 6.0 nebo vyšší.
• Informace k aplikaci SyncThru™ Web Service obsažené v této
uživatelské příručce se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na
doplňcích a modelu.
• Pouze síťové modely (viz „Software“ na straně 8).
1
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
2
Zadejte položky ID a Password a klepněte na tlačítko Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows.
Zadejte IP adresu zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na Přejít.
2
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
Přihlášení k serveru SyncThru™ Web Service
Před konfigurací možností pomocí serveru SyncThru™ Web Service je
třeba se přihlásit jako správce. Server SyncThru™ Web Service lze použít
i bez přihlášení, avšak nebudete mít přístup ke kartám Settings a Security.
5. Užitečné nástroje pro správu
252
Používání služby SyncThru™ Web Service
2
Přehled služby SyncThru™ Web Service
Karta Settings
Tato karta umožňuje nastavit možnosti vašeho zařízení a sítě. Chcete-li
tuto kartu zobrazit, je třeba se přihlásit jako správce.
Některé karty se nemusejí v závislosti na modelu zobrazit.
•
Karta Machine Settings: Umožňuje nastavit možnosti, které jsou v
zařízení k dispozici.
•
Karta Network Settings: Zobrazuje možnosti pro síťové prostředí.
Nastavuje možnosti jako např. TCP/IP a síťové protokoly.
Karta Information
Karta Security
Na této kartě naleznete obecné informace o zařízení. Můžete zde
kontrolovat např. množství zbývajícího toneru. Můžete rovněž tisknout
protokoly.
Tato karta umožňuje nastavit informace o zabezpečení systému a sítě.
Chcete-li tuto kartu zobrazit, je třeba se přihlásit jako správce.
•
•
•
Active Alerts: Zobrazuje varování, která se vyskytla při provozu
zařízení, a jejich závažnost.
System Security: Umožňuje nastavit informace o správci systému a
také povolit či zakázat funkce zařízení.
•
Supplies: Zobrazuje počet vytištěných stránek a množství toneru
zbývajícího v kazetě.
Network Security: Umožňuje provádět nastavení protokolů HTTP,
IPSec, filtrování IPv4/IPv6, 802.1x a ověřovacích serverů.
•
User Access Control: Klasifikuje uživatele do několika skupin podle
role každého z nich. Ověření, autorizování a záznam každého uživatele
budou řízeny definicí role skupiny.
•
Usage Counters: Zobrazuje počet použití.
•
Current Settings: Zobrazuje informace o zařízení a o síti.
•
Print information: Umožňuje vytisknout protokoly, například protokoly
týkající se systému, e-mailových adres a písem.
5. Užitečné nástroje pro správu
253
Používání služby SyncThru™ Web Service
Karta Maintenance
Tato karta slouží k údržbě zařízení. Můžete zde upgradovat firmware a
nastavit kontaktní informace pro odesílání e-mailů. Můžete se také připojit
k webovým stránkám společnosti Samsung nebo stáhnout ovladače
výběrem nabídky Link.
•
Firmware Upgrade: Umožňuje provést upgrade firmwaru zařízení.
•
Contact Information: Zobrazuje kontaktní informace.
•
Link: Zobrazuje odkazy na užitečné stránky, ze kterých můžete
stahovat nebo na nich můžete kontrolovat informace.
1
Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
3
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
Na kartě Settings vyberte možnost Machine Settings > E-mail
Notification.
Pokud jste nenakonfigurovali prostředí odchozího serveru, přejděte na
položku Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)
a před nastavením upozorňování e-mailem nakonfigurujete síťové
prostředí.
3
Nastavení upozorňování e-mailem
Nastavíte-li tuto možnost, budete dostávat emaily o stavu zařízení. Po
nastavení informací, jako je například adresa IP, název hostitele, e-mailová
adresa a údaje serveru SMTP, bude na e-mail určité osoby automaticky
odesílána zpráva se stavem zařízení (nedostatek toneru v kazetě nebo
chyba zařízení). Tuto možnost využije nejčastěji správce zařízení.
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows.
4
Zaškrtnutím políčka Enable povolíte používání možnosti E-mail
Notification.
5
Klepnutím na tlačítko Add přidáte uživatele, který bude
upozorňován e-mailem.
Nastavte jméno příjemce a e-mailové adresy s položkami
upozornění, u kterých chcete upozornění dostávat.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
6
Klepněte na Apply.
5. Užitečné nástroje pro správu
254
Používání služby SyncThru™ Web Service
Je-li aktivní brána firewall, nemusí být e-mail odeslán úspěšně. V
takovém případě se obraťte na správce sítě.
4
Nastavení informací o správci systému
Toto nastavení je nezbytné pro používání možnosti upozorňování emailem.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows.
Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
3
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
4
5
Zadejte jméno správce, telefonní číslo, místo a e-mailovou adresu.
Na kartě Security vyberte možnost System Security > System
Administrator
Klepněte na Apply.
5. Užitečné nástroje pro správu
255
Používání aplikace Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator je aplikace, který uživatelům pomáhá
skenovat, sestavovat a ukládat dokumenty v různých formátech, včetně
formátu .epub. Tyto dokumenty lze sdílet prostřednictvím serverů
sociálních sítí nebo faxu. Ať už jste student, který si potřebuje uspořádat
výzkum z knihovny, nebo žena v domácnosti, která se chce podělit
o naskenované fotografie z loňské oslavy narozenin, aplikace Samsung
Easy Document Creator vám poskytne všechny potřebné nástroje.
Klepněte v okně na tlačítko Nápověda (
volbu, o které chcete získat informace.
) a klepněte na jakoukoli
Aplikace Samsung Easy Document Creator nabízí tyto prvky:
•
Skenování obrázku: Slouží k naskenování jednoho nebo více
obrázku.
•
Skenování dokumentu: Slouží ke skenování dokumentů s textem
nebo textem a obrázky.
•
Konverze textu: Slouží ke skenování dokumentů, které je potřeba
uložit v editovatelném textovém formátu.
•
Skenování knihy: Slouží ke skenování knih pomocí skeneru s rovným
sklem.
•
Odeslat na soc. síť: Nabízí snadný a rychlý způsob odeslání
naskenovaných obrázků na řadu serverů sociálních sítí (SNS).
•
Konverze E-knihy: Nabízí možnost naskenovat několik dokumentů jako
jednu elektronickou knihu nebo převést stávající soubory do formátu
elektronické knihy.
•
Plug-in: Skenování, faxování a konverze na e-knihu přímo z programu
Microsoft Office.
5. Užitečné nástroje pro správu
256
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
5
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 8).
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Mac
(viz „Software“ na straně 8).
• Minimálním požadavkem pro program Samsung Easy Printer
Manager v systému Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo
vyšší.
Samsung Easy Printer Manager je aplikace, která spojuje všechna
nastavení zařízení Samsung na jednom místě. Samsung Easy Printer
Manager obsahuje nastavení zařízení i tiskového prostředí, nastavení/akcí
a spouštění. Všechny tyto funkce jsou prostředkem k pohodlnému užívání
vašeho zařízení Samsung. Samsung Easy Printer Manager nabízí uživateli
dvě různá uživatelská rozhraní: základní uživatelské rozhraní a rozšířené
uživatelské rozhraní. Přepínání mezi oběma rozhraními je snadné: stačí
klepnout na jedno tlačítko.
Vysvětlení funkcí programu Snadný správce
tiskárny Samsung
Spuštění programu:
Pro systém Windows
Vyberte Začátek > Programy nebo Všechny programy > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer
Manager.
Pro systém Mac
Otevřete složku Applications > složku Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Rozhraní programu Samsung Easy Printer Manager se skládá z několika
základních částí, které jsou popsány v následující tabulce:
5. Užitečné nástroje pro správu
257
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
Informace o
tiskárně
Obrazovka se může lišit v závislosti na operačním systému, který
používáte.
Tato oblast obsahuje obecné informace o zařízení.
Můžete zde ověřit informace, jako je název modelu
zařízení, adresa IP (nebo název portu) a stav zařízení.
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
2
Tlačítko Odstraňování potíží: Dojde-li k
chybě, tímto tlačítkem se otevře Průvodce
řešením potíží. Můžete tak přímo otevřít
potřebnou část v uživatelské příručce.
Informace o
aplikaci
3
1
Seznam
tiskáren
Obsahuje odkazy na změnu rozšířených nastavení,
předvolby, nápovědu a informace o aplikaci.
Tlačítko
se používá ke změně
uživatelského rozhraní na uživatelské rozhraní
pro rozšířené nastavení (viz „Přehled
uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení.“ na straně 259).
V seznamu tiskáren se zobrazují tiskárny
nainstalované v počítači a síťové tiskárny přidané
zjišťováním sítě (pouze systém Windows).
5. Užitečné nástroje pro správu
258
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
6
Rychlé odkazy
Zobrazí Rychlé odkazy na určité funkce zařízení. Tato
část rovněž obsahuje odkazy na aplikace v rozšířeném
nastavení.
4
Pokud připojíte zařízení k síti, aktivuje se ikona
SyncThru™ Web Service.
Oblast obsahu
Zobrazuje informace o vybraném zařízení, hladině
zbývajícího toneru a papíru. Informace se budou lišit
podle vybraného zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Objednat
spotřební
materiálu
V okně objednávání spotřebního materiálu klepněte na
tlačítko Objednat. Náhradní kazetu (kazety) s tonerem
si můžete objednat online.
5
6
Přehled uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení.
Rozšířené uživatelské rozhraní je určeno pro osoby, které mají na starosti
správu sítě a zařízení.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
Nastavení zařízení
Můžete změnit různá nastavení tiskárny, například nastavení týkající se
zařízení, papíru, rozvržení, emulace, sítě a informací o tisku.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
a
Nastavení Skenovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení pro vytvoření nebo odstranění profilů
skenování do PC.
•
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování a
zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
5. Užitečné nástroje pro správu
259
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
Nastavení Faxovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení související se základní funkcí faxování ve
vybraném zařízení.
•
Vypnout: Pokud je volba Vypnout nastavena na Zap, nebudou v tomto
zařízení přijímány příchozí faxy.
•
Povolit příjem faxů ze zařízení: Povoluje faxování v zařízení a
umožňuje nastavení dalších možností.
Nastavení upozornění (pouze systém Windows)
Tato nabídka obsahuje nastavení týkající se upozornění na chyby.
•
Upozornění tiskárny: Obsahuje nastavení týkající se toho, kdy budou
upozornění přijímána.
•
Upozornění e-mailem: Obsahuje možnosti týkající se přijímání
upozornění prostřednictvím e-mailu.
•
Historie upozornění: Obsahuje historii upozornění souvisejících se
zařízením a tonerem.
Účtování úlohy
Nabízí možnost dotazu na informace o kvótě pro určeného uživatele
účtování úlohy. Tyto informace o kvótě lze vytvořit a aplikovat na zařízení
pomocí softwaru pro účtování úloh, jak je software pro správu SyncThru™
nebo CounThru™.
5. Užitečné nástroje pro správu
260
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
Stav tiskárny Samsung je program, který sleduje stav zařízení a informuje
vás o něm.
Ikona
• Okno Stav tiskárny Samsung a jeho obsah zobrazený v této
uživatelské příručce se mohou lišit podle používaného zařízení nebo
operačního systému.
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je zařízení kompatibilní
(viz „Technické specifikace“ na straně 108).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz
„Software“ na straně 8).
Význam
Popis
Normální
Zařízení je v pohotovostním režimu a nevyskytly se u
něj žádné chyby ani varování.
Varování
Zařízení je ve stavu, kdy může v budoucnu dojít k
chybě. Například může být ve stavu, kdy dochází
toner, což může vést ke stavu, kdy je toner prázdný.
Chyba
V zařízení došlo alespoň jedné chybě.
7
Přehled programu Stav tiskárny Samsung
Pokud se při tisku vyskytne chyba, můžete chybu zkontrolovat v programu
Stav tiskárny Samsung. Při instalaci softwaru k zařízení se program Stav
tiskárny Samsung nainstaluje automaticky.
Program Stav tiskárny Samsung můžete také spustit ručně. V okně
Předvolby tisku klepněte na kartu Základní > tlačítko Stav tiskárny.
Hladina toneru
Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který
zbývá v každé kazetě s tonerem. Zařízení a počet
kazet s tonerem, které jsou zobrazeny v okně
nahoře, se mohou lišit podle používaného
zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Možnost
Umožňuje provádět nastavení související s
výstrahami tiskových úloh.
V hlavním panelu systému Windows se zobrazují následující ikony:
1
2
5. Užitečné nástroje pro správu
261
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
3
Objednat spotřební
materiálu
Náhradní kazetu (kazety) s tonerem si můžete
objednat online.
Uživatelská
příručka
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Prùvodce øešením problémù. Můžete
tak přímo otevřít část věnovanou řešení
potíží v uživatelské příručce.
4
5
Zavøít
Zavřete okno.
5. Užitečné nástroje pro správu
262
6. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Potíže s podáváním papíru
264
• Potíže s napájením a připojením kabelů
265
• Potíže s tiskem
266
• Potíže s kvalitou tisku
270
• Potíže při kopírování
278
• Potíže při skenování
279
• Potíže s faxováním
281
• Potíže s operačním systémem
283
Potíže s podáváním papíru
Stav
Navrhovaná řešení
Při tisku došlo k uvíznutí papíru.
Odstraňte uvíznutý papír.
Papíry se slepují.
• Zkontrolujte maximální kapacitu papíru v zásobníku.
• Zkontrolujte, zda používáte správný typ papíru.
• Vyjměte papír ze zásobníku a papír ohněte nebo prolistujte.
• Některé druhy papíru se mohou slepovat vlivem vlhkosti.
Ze zásobníku nelze podat více listů
papíru najednou.
V zásobníku mohou být založeny různé druhy papíru. Vložte do zásobníku papír pouze jednoho typu, formátu a
gramáže.
Do zařízení nelze podávat papír.
• Odstraňte všechny překážky uvnitř zařízení.
• Papír nebyl správně vložen. Odstraňte papír ze zásobníku a vložte ho správně.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru.
• Papír je příliš silný. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení vyžaduje.
Papír se stále zasekává.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru. Při tisku na speciální
materiály používejte ruční podávání v zásobníku.
• Je používán nesprávný typ papíru. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení
vyžaduje.
• Uvnitř tiskárny mohou být zbytky papíru. Otevřete přední kryt a odstraňte zbytky papíru.
Obálky se tisknou našikmo nebo se
podávají nesprávně.
Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách obálek nastavena vodítka papíru.
6. Řešení potíží
264
Potíže s napájením a připojením kabelů
1
Napájení
Stav
Zařízení není napájeno
nebo spojovací kabel mezi počítačem a
zařízením není správně zapojen.
Navrhovaná řešení
• Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu zařízení tlačítko
(Power/
Wakeup), stiskněte ho.
• Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte.
6. Řešení potíží
265
Potíže s tiskem
Stav
Zařízení netiskne.
Možná příčina
Zařízení není napájeno.
Navrhovaná řešení
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu
zařízení tlačítko
(Power/Wakeup), stiskněte ho.
Zařízení není nastaveno jako výchozí zařízení. Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí.
Zkontrolujte, zda u zařízení nedošlo k následujícím stavům:
• Kryt není zavřený. Zavřete kryt.
• Došlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvíznutý papír (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 95).
• V tiskárně není vložen papír. Vložte papír (viz „Vložení papíru do zásobníku“ na straně 42).
• V zařízení není nainstalována kazeta s tonerem. Nainstalujte kazetu s tonerem (viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
• Ujistěte se, že jste z kazety s tonerem sundali ochranný kryt a pásky (viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
Když se vyskytne systémová chyba, volejte servisního zástupce.
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
není správně zapojen.
Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
je poškozený.
Pokud je to možné, připojte kabel k jinému počítači, který funguje správně, a
vytiskněte úlohu. Zkuste rovněž použít jiný kabel k zařízení.
Port není správně nastaven.
Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows a ujistěte se, že tisková úloha
byla odeslána na správný port. Má-li počítač více než jeden port, musí být zařízení
připojeno ke správnému portu.
6. Řešení potíží
266
Potíže s tiskem
Stav
Zařízení netiskne.
Možná příčina
Navrhovaná řešení
Zařízení není správně nakonfigurováno.
Zkontrolujte Předvolby tisku a přesvědčte se, zda jsou všechny možnosti tisku
nastaveny správně.
Ovladač tiskárny je možná nesprávně
nainstalován.
Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač zařízení.
Zařízení nefunguje správně.
Zkontrolujte, zda na displeji ovládacího panelu není zobrazena zpráva upozorňující
na chybu. Kontaktujte zástupce servisu.
Dokument je tak velký, že na pevném disku
počítače není dostatek místa pro přístup k
tiskové úloze.
Uvolněte místo na pevném disku a vytiskněte dokument znovu.
Výstupní zásobník je plný.
Po vyjmutí papíru z výstupního zásobníku bude zařízení pokračovat v tisku.
Zařízení odebírá tiskový
materiál z nesprávného
zdroje papíru.
Na kartě Předvolby tisku byla vybrána
nesprávná možnost papíru.
U mnoha softwarových aplikací je možné nastavit zdroj papíru na kartě Papír v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56). Vyberte
správný zdroj papíru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 57).
Tisková úloha je
zpracovávána nezvykle
pomalu.
Úloha může být velmi složitá.
Omezte složitost stránky nebo upravte nastavení kvality tisku.
Polovina strany je
prázdná.
Nastavení orientace papíru může být
nesprávné.
Změňte nastavení orientace papíru v aplikaci (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56). Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 57).
Formát papíru a nastavení formátu papíru se
liší.
Ujistěte se, že formát papíru v nastavení ovladače tiskárny odpovídá papíru v
zásobníku. Nebo zkontrolujte, zda formát papíru v nastavení ovladače tiskárny
odpovídá papíru zvolenému v nastavení softwarové aplikace, kterou používáte (viz
„Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
6. Řešení potíží
267
Potíže s tiskem
Stav
Zařízení tiskne, ale text
není správně vytištěn
nebo je neúplný.
Stránky se tisknou, ale
jsou prázdné.
Možná příčina
Navrhovaná řešení
Kabel zařízení je uvolněný nebo vadný.
Odpojte kabel od zařízení a znovu jej připojte. Vytiskněte úlohu, kterou jste již dříve
úspěšně vytiskli. Pokud je to možné, připojte kabel a zařízení k jinému počítači, o
kterém jste si jisti, že pracuje, a pokuste se vytisknout úlohu. Nakonec vyzkoušejte
nový kabel zařízení.
Byl zvolen nesprávný ovladač tiskárny.
Přejděte do nabídky příslušné aplikace pro výběr tiskárny a přesvědčte se, zda je
vybráno odpovídající zařízení.
Softwarová aplikace funguje nesprávně.
Pokuste se úlohu vytisknout z jiné aplikace.
Operační systém nepracuje správně.
Ukončete systém Windows a restartujte počítač. Vypněte zařízení a znovu jej
zapněte.
Kazeta s tonerem je poškozená nebo v ní
dochází toner.
V případě potřeby protřepejte kazetu s tonerem. V případě potřeby vyměňte kazetu
s tonerem.
• Viz „Rozprostření toneru“ na straně 75.
• Viz „Tonerova kazeta“ na straně 77.
Zařízení netiskne
soubory ve formátu PDF
správně. Některé části
obrázků, textu nebo
ilustrací chybí.
Soubor obsahuje prázdné stránky.
Zkontrolujte soubor a přesvědčte se, že neobsahuje prázdné stránky.
Některé části, například ovladač nebo deska,
mohou být vadné.
Kontaktujte zástupce servisu.
Nekompatibilita mezi souborem PDF a
produktovou řadou Acrobat.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost
Tisknout jako obraz v možnostech tisku programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
6. Řešení potíží
268
Potíže s tiskem
Stav
Kvalita tisku fotografií
není dobrá. Obrázky
nejsou jasné.
Možná příčina
Rozlišení fotografie je velmi nízké.
Navrhovaná řešení
Zmenšete velikost fotografie. Jestliže zvětšíte velikost fotografie v softwarové
aplikaci, rozlišení se sníží.
Před tiskem vychází z
Únik páry během tisku může být způsoben
místa poblíž výstupního použitím vlhkého papíru.
zásobníku zařízení pára.
Nejedná se o závadu. Můžete pokračovat v tisku.
Zařízení netiskne na
papír zvláštního
formátu, jako je faktura.
Nastavený formát papíru neodpovídá formátu,
který chcete použít.
Nastavte správný formát papíru v části Vlastní na kartě Papír v okně Předvolby
tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
Vytištěná faktura je
pokroucená.
Nastavení typu papíru se neshoduje.
Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte
na kartu Papír a nastavte typ papíru na Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56).
6. Řešení potíží
269
Potíže s kvalitou tisku
Nečistoty uvnitř zařízení nebo nesprávně vložený papír mohou snižovat kvalitu tisku. Následující tabulka uvádí informace týkající se řešení těchto potíží.
Stav
Světlý nebo vybledlý tisk
Navrhovaná řešení
• Pokud se na stránce objeví vertikální bílý pruh nebo vybledlá plocha, dochází toner. Nainstalujte novou kazetu s tonerem
(viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Je-li celá stránka světlá, je nastaveno příliš nízké rozlišení tisku nebo je zapnut režim úspory toneru. Upravte rozlišení tisku
a vypněte režim úspory toneru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny.
• Kombinace vyblednutí a rozmazání může znamenat, že je nutné vyčistit kazetu s tonerem. Vyčistěte vnitřní části zařízení
(viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Horní polovina papíru se
vytiskne světleji než zbytek
papíru
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
6. Řešení potíží
270
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Skvrny od toneru
Navrhovaná řešení
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
Vynechávky
Pokud se na různých místech na stránce objevují vybledlé, většinou kruhové plochy:
• List papíru může být poškozený. Pokuste se úlohu znovu vytisknout.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Vlhkost papíru není rovnoměrná nebo jsou na povrchu papíru vlhké skvrny. Vyzkoušejte jinou značku papíru.
• Celý balík papíru je vadný. Vinou výrobního procesu některé oblasti neabsorbují toner. Vyzkoušejte jiný typ nebo jinou
značku papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Bílé skvrny
Pokud se na stránce objeví bílé skvrny:
• Papír je příliš hrubý a odpadává od něj do vnitřních součástí zařízení hodně nečistot, které mohou znečistit přenosový
válec. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
6. Řešení potíží
271
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Svislé pruhy
Navrhovaná řešení
Pokud se na stránce objevují svislé černé pruhy:
• Povrch (válcové části) kazety s tonerem uvnitř tiskárny je pravděpodobně poškrábaný. Vyjměte kazetu s tonerem
a nainstalujte novou (viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
Bílé svislé čáry na stránce mohou mít následující příčinu:
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Černé nebo barevné pozadí
Jestliže je šedý závoj na pozadí příliš zřetelný, postupujte takto:
• Použijte papír s menší gramáží.
• Zkontrolujte provozní podmínky: ve velmi suchém nebo velmi vlhkém (relativní vlhkost vyšší než 80 %) prostředí může být
šedé pozadí výraznější.
• Vyjměte starou kazetu s tonerem a vložte novou (viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
• Důkladně protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na straně 75).
Rozmazaný toner
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
6. Řešení potíží
272
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Opakované vady tisku
ve svislém směru
Navrhovaná řešení
Pokud se stopy objevují na tištěné straně v pravidelných intervalech:
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Pokud po vytištění stále dochází ke stejnému problému, vyměňte kazetu
s tonerem za novou (viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
• Části zařízení jsou pravděpodobně znečištěny tonerem. V případě, že se vady objevují na zadní stránce, problém se
pravděpodobně odstraní sám po vytištění několika stránek.
• Fixační jednotka může být poškozená. Kontaktujte zástupce servisu.
Nečistoty na pozadí
A
Nečistoty na pozadí jsou způsobeny částicemi toneru rozprášenými na vytištěné stránce.
• Papír může být příliš vlhký. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Neotevírejte balíky papíru, pokud to není nutné,
aby papír zbytečně neabsorboval příliš vlhkosti.
• Pokud se nečistoty na pozadí objeví na obálce, změňte rozvržení pro tisk, čímž zabráníte tisku přes oblasti s překrývajícími
se spoji na obrácené straně. Tisk přes tyto lemy může působit problémy.
Nebo vyberte Silný v okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Pokud roztroušený toner pokrývá celou plochu vytištěné stránky, nastavte rozlišení pomocí softwarové aplikace nebo v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56). Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru.
Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého
množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
• Pokud používáte novou kazetu s tonerem, nejprve ji protřepejte (viz „Rozprostření toneru“ na straně 75).
6. Řešení potíží
273
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Navrhovaná řešení
Kolem tučného písma a
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
obrázků jsou částečky toneru • Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru. Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá
Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
Deformované znaky.
• Jestliže tvar znaků není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravděpodobně příliš kluzký. Vyzkoušejte jiný papír.
Stránka se tiskne šikmo.
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Ujistěte se, zda vodicí lišty nejsou oproti sadě papíru příliš utažené nebo příliš volné.
6. Řešení potíží
274
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Pokroucení nebo zvlnění
Navrhovaná řešení
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Pokroucení papíru může způsobovat vysoká teplota i vlhkost.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Pomačkaný papír
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Znečištěná zadní strana
výtisků
• Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku toneru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
6. Řešení potíží
275
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Jednobarevné nebo černé
stránky
A
Nevytvrzený toner
Navrhovaná řešení
• Kazeta s tonerem není pravděpodobně správně nainstalována. Vyjměte kazetu a znovu ji vložte do zařízení.
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Tonerova kazeta“ na
straně 77).
• Zařízení bude pravděpodobně nutné opravit. Kontaktujte zástupce servisu.
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte kazetu s tonerem a poté nainstalujte novou (viz „Tonerova kazeta“ na straně 77).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Nevytištěné oblasti ve
znacích
Nevytištěné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti uvnitř znaků, které by měly být zcela černé:
• Je možné, že tisknete na nesprávný povrch papíru. Vyjměte papír a otočte jej.
• Papír možná nesplňuje požadované specifikace.
A
6. Řešení potíží
276
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Vodorovné pruhy
Navrhovaná řešení
Pokud se objevují vodorovné černé pruhy nebo šmouhy:
• Kazeta s tonerem pravděpodobně není vložena správně. Vyjměte kazetu a znovu ji vložte do zařízení.
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Tonerova kazeta“ na
straně 77).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Pokroucení
Jestliže je vytištěný papír pokroucený, nebo jej není možné podat do tiskárny, postupujte takto:
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Slabý (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Na několika listech se
opakovaně objevuje
neznámý obrázek.
Pravděpodobně používáte zařízení v nadmořské výšce 1 000 m nebo vyšší. Vyšší nadmořská výška může způsobit potíže s
tiskem, např. nefixovaný toner nebo světlý tisk. Změňte nastavení nadmořské výšky zařízení (viz „Nastavení nadmořské
výšky“ na straně 203).
• Nevytvrzený toner
• Vyskytuje se světlý tisk nebo
znečištění
6. Řešení potíží
277
Potíže při kopírování
Stav
Kopie jsou příliš světlé nebo
příliš tmavé.
Navrhovaná řešení
Nastavením tmavosti ve funkci kopírování můžete nastavit světlejší nebo tmavší pozadí kopií (viz „Změna nastavení pro
každou kopii“ na straně 61).
Na kopiích se objevují
• Pokud se na originále vyskytují vady, upravte tmavost ve funkci kopírování a zesvětlete pozadí kopií.
šmouhy, čáry a různé skvrny. • Jestliže se tyto chyby v předloze nevyskytují, vyčistěte skenovací jednotku (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 85).
Kopie je vytištěna šikmo.
• Ujistěte se, že je předloha zarovnána s registračním vodítkem.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 81).
Tisknou se prázdné kopie.
Originál musíte pokládat lícem dolů na skleněnou desku nebo lícem nahoru do podavače dokumentů.
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
• Vyměňte papír v zásobníku za papír z nového balíku.
Obrázek lze z kopie snadno
setřít.
• V místech s vysokou vlhkostí nenechávejte papír v zařízení delší dobu.
Často dochází k zaseknutí
papíru při kopírování.
• Profoukněte jednotlivé listy papíru a potom stoh papírů v zásobníku převraťte. Vyměňte papír v zásobníku za nový balík.
Zkontrolujte vodítka papíru a v případě potřeby je upravte.
• Zkontrolujte, zda je to papír správného typu a gramáže (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 111).
• Zkontrolujte, zda po odstranění zaseknutého papíru nezůstaly v zařízení zbytky papíru.
Kazeta s tonerem nestačí
na vytvoření očekávaného
počtu kopií.
• Vaše dokumenty pravděpodobně obsahují obrázky, plné plochy nebo tlusté čáry. Je možné, že kopírujete například
formuláře, bulletiny, knihy či jiné dokumenty, pro které se spotřebuje větší množství toneru.
• Je možné, že při kopírování je otevřený kryt skleněné desky skeneru.
• Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
6. Řešení potíží
278
Potíže při skenování
Stav
Skener nefunguje.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je skenovaný dokument položen lícem dolů na skleněnou desku skeneru nebo lícem nahoru v podavači
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
• Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení dokumentu, který chcete skenovat. Vyzkoušejte, zda funguje funkce
náhledu skenovaného dokumentu. Zkuste snížit rozlišení pro skenování.
• Zkontrolujte, zda je k zařízení správně připojen kabel tiskárny.
• Zkontrolujte, zda kabel tiskárny zařízení není vadný. Zkuste kabel tiskárny vyměnit za takový, o kterém víte, že je v pořádku.
V případě potřeby vyměňte kabel tiskárny za nový.
• Zkontrolujte, zda je skener nakonfigurován správně. Zkontrolujte nastavení skenování v aplikaci SmarThru Office nebo v
aplikaci, kterou chcete použít, čímž se ujistíte, že úloha skenování bude odeslána na správný port (například USB001).
Zařízení skenuje velmi
pomalu.
• Zjistěte, zda zařízení netiskne přijatá data. Pokud ano, naskenujte dokument až po vytištění přijatých dat.
• Skenování grafiky probíhá pomaleji než skenování textu.
• V režimu skenování se zpomaluje komunikace, neboť velký objem paměti je využíván k analýze a reprodukování
naskenovaného obrázku. Nastavte počítač v systému BIOS na režim tiskárny ECP. Toto nastavení může zvýšit rychlost.
Podrobnosti o nastavení systému BIOS naleznete v uživatelské příručce počítače.
6. Řešení potíží
279
Potíže při skenování
Stav
Na obrazovce se zobrazí
následující zpráva:
Navrhovaná řešení
• Pravděpodobně probíhá kopírování nebo tisk. Zkuste po dokončení této úlohy svou úlohu znovu.
• Vybraný port se momentálně používá. Restartujte počítač a opakujte akci.
• Zařízení nelze nastavit
•
na potřebný režim hardwaru.
•
• Port je využíván jiným
•
programem.
•
• Port je zakázán.
Kabel tiskárny je špatně zapojený nebo je zařízení vypnuté.
Ovladač skeneru není nainstalován nebo není správně nastaveno operační prostředí.
Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno a zapnuto. Poté počítač restartujte.
Kabel USB je špatně zapojen nebo je zařízení vypnuto.
• Skener je zaneprázdněn
přijímáním nebo tiskem dat.
Po dokončení aktuální úlohy
akci zopakujte.
• Neplatný popisovač.
• Skenování se nezdařilo.
6. Řešení potíží
280
Potíže s faxováním
Stav
Navrhovaná řešení
Zařízení nefunguje, na
displeji se nezobrazuje žádný
text nebo nefungují tlačítka.
• Odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
Není slyšet oznamovací tón.
• Zkontrolujte, zda je telefonní linka správně připojena (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
• Zkontrolujte, zda je v elektrické zásuvce napájení.
• Ujistěte se, že je zapnuté napájení.
• Připojením jiného telefonu zkontrolujte, zda je telefonní zásuvka ve zdi funkční.
Čísla uložená v paměti se
nevytáčejí správně.
Přesvědčte se, zda jsou čísla v paměti uložena správně. Abyste to mohli zkontrolovat, vytiskněte obsah adresáře.
Originál není podáván do
zařízení.
• Papír nesmí být zmačkaný a musíte jej vkládat správně. Zkontrolujte, zda má dokument správný formát a zda není příliš
silný či tenký.
• Zkontrolujte, zda je podavač dokumentů bezpečně uzavřen.
• Může být nutná výměna pryžové podložky v podavači. Kontaktujte zástupce servisu.
Nelze automaticky přijímat
faxy.
• Režim příjmu musí být nastaven na fax (viz „Změna režimů příjmu“ na straně 241).
• Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložen papír (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 111).
• Zkontrolujte, zda displej zobrazuje nějakou chybovou zprávu. Pokud ano, odstraňte závadu.
Zařízení neodesílá faxy.
• Ujistěte se, že je originál založen na skleněné desce skeneru nebo v podavači dokumentů.
• Zkontrolujte, zda faxové zařízení, na který odesíláte, vaše faxy přijímá.
V příchozím faxu jsou
prázdná místa nebo je fax
nízké kvality.
• Faxové zařízení, které vám fax odeslalo, může být vadné.
• Šum a rušení linky mohou způsobovat chyby komunikace.
• Zkontrolujte zařízení vytvořením kopie.
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla konce své předpokládané životnosti. Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Tonerova kazeta“
na straně 77).
6. Řešení potíží
281
Potíže s faxováním
Stav
Navrhovaná řešení
Některá slova jsou na
příchozím faxu roztažená.
Ve faxovém zařízení, které fax odeslalo, došlo k chvilkovému zaseknutí papíru.
Na odeslaných dokumentech
jsou čáry.
Zkontrolujte, zda není znečištěna skenovací jednotka. Pokud ano, vyčistěte ji (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 85).
Zařízení vytočí číslo, ale ke
vzdálenému faxovému
zařízení se nelze připojit.
Je možné, že je vzdálené faxové zařízení vypnuté, došel v něm papír, nebo nemůže odpovídat na příchozí volání. Obraťte se
na pracovníka obsluhy druhého zařízení a požádejte ho o vyřešení problému na jeho straně.
Faxy se neukládají do paměti. Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení faxu. Jestliže se na displeji zobrazí stav paměti, vymažte z paměti všechny
nepotřebné faxy a potom se pokuste fax znovu uložit. Volejte servis.
Ve spodní části každé
Pravděpodobně jste zvolili nesprávné nastavení papíru v konfiguraci uživatelských možností. Zkontrolujte znovu formát a typ
stránky nebo na jiných
papíru.
stránkách se zobrazuje
prázdná oblast s malým
proužkem textu v horní části.
6. Řešení potíží
282
Potíže s operačním systémem
2
Časté potíže v systému Windows
Stav
Navrhovaná řešení
Během instalace se zobrazí
zpráva „Tento soubor je již
používán“.
Ukončete všechny spuštěné aplikace. Odeberte veškerý software ze skupiny Po spuštění a restartujte systém Windows.
Přeinstalujte ovladač tiskárny.
Zobrazí se hlášení „Chyba
obecné ochrany“,
„Výjimka OE“, „Spool 32“
nebo „Neoprávněná
operace“.
Ukončete všechny ostatní aplikace, restartujte systém Windows a opakujte tisk.
Zobrazí se zpráva „Chyba
tisku“, „Chyba překročení
časového limitu tiskárny“.
Tyto zprávy se mohou zobrazit během tisku. Počkejte, až zařízení dokončí tisk. Jestliže se zpráva zobrazí v režimu Připraveno
nebo po skončení tisku, zkontrolujte spojení a/nebo zda nevznikla chyba.
Další informace o chybových zprávách systému Windows naleznete v uživatelské příručce systému Microsoft Windows dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
283
Potíže s operačním systémem
3
Časté potíže v systému Mac
Stav
Navrhovaná řešení
Zařízení netiskne soubory ve formátu
PDF správně. Některé části obrázků,
textu nebo ilustrací chybí.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost Tisknout jako obraz v možnostech tisku
programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
Při tisku titulní stránky se některá
písmena nezobrazují správně.
Operační systém Mac OS nemůže vytvořit font během tisku titulní stránky. Anglická abeceda a čísla se na titulní
stránce zobrazují normálně.
Při tisku dokumentu z aplikace
Acrobat Reader 6.0 nebo vyšší
v systému Mac se barvy tisknou
nesprávně.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači zařízení shodovalo s rozlišením v aplikaci Acrobat Reader.
Další informace o chybových zprávách systému Mac naleznete v uživatelské příručce k systému Mac dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
284
Potíže s operačním systémem
4
Časté potíže v systému Linux
Stav
Navrhovaná řešení
V mém počítači se systémem
Linux není aplikace xsane ani
simple-scan.
• V některých distribucích systému Linux nemusí být žádná výchozí aplikace pro skenování. Pokud chcete používat funkce
skenování, nainstalujte některou z aplikací pro skenování pomocí centra pro stahování, které je součástí operačního
systému (např. Ubuntu Software Center pro distribuci Ubuntu, Install/Remove Software pro distribuci openSUSE,
Software pro distribuci Fedora).
Skener nelze v síti najít.
V některých distribucích systému Linux je aktivována silná brána firewall, který může našemu instalačnímu programu bránit
v otevření potřebného portu k vyhledávání síťových zařízení. V takovém případě otevřete port snmp – 22161 ručně nebo při
používání zařízení dočasně deaktivujte bránu firewall.
Nefunguje tisk s více než
dvěma kopiemi.
Problém se objevuje v systému Ubuntu 12.04 kvůli problému ve standardním filtru CUPS „pdftops“ (skutečný výstup to ukazuje
přesně) a již byl opraven. Aktualizováním balíčku „cups-filters“ z verze 1.0.17 na verzi 1.0.18 se problém opraví („pdftops“ je
součástí balíčku „cups-filters“).
Nefunguje tisk souborů PDF. Problém se objevuje v systému openSUSE 12.3 a zahrnuje určitý problém ve standardním filtru CUPS „pdftops“, který může
ovlivňovat určité dokumenty PDF (zdá se, problém nějak souvisí s písmy použitými v souboru PDF). Kvůli tomuto problému je
generován nesprávný kód Postscript a zařízení ho nevytiskne. Čekáme na opravu.
Nefunguje zrušení zaškrtnutí
možnosti kompletování
v dialogovém okně Tisk.
V některých distribucích obsahuje dialogové okno Tisk v GNOME problém při manipulaci s možností kompletování. Jak
alternativní řešení nastavte hodnotu možnosti kompletování na „False“ pomocí nástroje pro tisk v systému (spusťte příkaz
„system-config-printer“ v programu Terminal).
Tisk vždy funguje
s oboustranným tiskem.
Tento problém s oboustranným tiskem se vyskytoval v balíčku cups systému Ubuntu 9.10 a již byl opraven v aktualizaci
zabezpečení pro tento balíček, počínaje verzí cups 1.4.1-5ubuntu2.2.
6. Řešení potíží
285
Potíže s operačním systémem
Další informace o chybových zprávách systému Linux naleznete v uživatelské příručce systému Linux dodané s počítačem.
5
Časté potíže s jazykem PostScript
Následující situace jsou specifické pro jazyk PS a mohou vzniknout při použití více jazyků tiskárny.
Problém
Nelze vytisknout soubor
PostScript
Možná příčina
Ovladač PostScript možná není správně
nainstalován.
Řešení
• Nainstalujte ovladač PostScript (viz „Instalace softwaru“ na straně 136).
• Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte, že je verze PS dostupná pro tisk.
• Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisního zástupce.
Vytiskne se protokol
Omezená kontrolní chyba
Tisková úloha byla příliš složitá.
Snižte složitost stránek nebo nainstalujte více paměti.
Vytiskne se stránka chyby
PostScript
Tisková úloha zřejmě není v jazyce PostScript. Ověřte, že úloha je v jazyce PostScript. Zjistěte, zda softwarová aplikace
nečekala, že se do zařízení odešle soubor nastavení nebo záhlaví
PostScript.
V ovladači není vybrán
přídavný zásobník
Ovladač tiskárny nebyl nakonfigurován, aby
rozpoznal přídavný zásobník.
Zobrazte okno s vlastnostmi ovladače PostScript, vyberte kartu Možnosti
zařízení a nastavte možnost zásobníku.
Při tisku dokumentu z
aplikace Acrobat Reader 6.0
nebo vyšší v systému Mac se
barvy tisknou nesprávně
Rozlišení nastavené v ovladači tiskárny se
zřejmě neshoduje s rozlišením v aplikaci
Acrobat Reader.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači shodovalo s rozlišením
v aplikaci Acrobat Reader.
6. Řešení potíží
286
Stručná příručka pro uživatele
systému Windows 8
Tato kapitola popisuje funkce, které jsou specifické pro operační systém Windows 8. Tato kapitola se týká
uživatelů, kteří používají systém Windows 8.
• Vysvětlení obrazovky
288
• Požadavky na systém
289
• Místní instalace ovladače
290
• Instalace ovladače po síti
292
• Instalace ovladače po bezdrátové síti
294
• Odinstalace ovladače
296
• Používání aplikace Samsung Printer Experience 297
• Přístup k nástrojům pro správu
304
• Instalace příslušenství
305
• Odstraňování prob.
306
• Obrazovka může vypadat trochu jinak v závislosti na používaném modelu nebo
rozhraní.
• Vzhledem k tomu, že tato příručka byla vypracována na základě systému Windows 8,
některé pokyny se mohou lišit v závislosti na verzi. Rovněž může být upravena bez
předchozího upozornění.
Vysvětlení obrazovky
Systém Windows 8 nabízí nový režim obrazovky Začátek i režim obrazovky Plocha, který se používá ve stávajících operačních systémech.
Obrazovka Začátek
Obrazovka Plocha
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
288
Požadavky na systém
Požadavek (doporučeno)
Operační
systém
CPU
Windows® 8 Intel® Pentium® IV 1 GHz
32bitový nebo 64bitový
procesor nebo vyšší
RAM
1 GB (2 GB)
Volné
místo na
pevném
disku
16 GB
• Podpora grafických karet DirectX® 9 s pamětí 128 MB (pro
povolení tématu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
289
Místní instalace ovladače
Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu.
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
• Pokud je váš počítač připojen k internetu, ovladač V4 se automaticky
stáhne ze služby Windows Update. Pokud není, můžete ovladač V4
stáhnout ručně z webových stránek společnosti Samsung,
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke
stažení.
• Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
ovladač V4 se nenainstaluje. Pokud chcete používat ovladač V4 na
obrazovce Plocha, můžete ho stáhnout z webových stránek
společnosti Samsung, www.samsung.com > najděte svůj produkt >
Podpora nebo Ke stažení.
• Pokud chcete nainstalovat nástroje pro správu tiskárny společnosti
Samsung, musíte je nainstalovat pomocí dodaného CD se
softwarem (viz „Na obrazovce Plocha“ na straně 291).
• Aplikaci Samsung Printer Experience můžete stáhnout z webu
Windows Store. K používání webu Windows Store(Store) je nutné
mít účet Microsoft.
1 V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) klepněte na Hledat.
2 Klepněte na Store(Store).
3 Vyhledejte aplikaci Samsung Printer Experience a klepněte na
ni.
4 Klepněte na Nainstalujte.
1
Na obrazovce Začátek
1
2
3
Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu a je zapnutý.
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
Propojte počítač a zařízení kabelem USB.
Ovladač bude automaticky nainstalován ze služby Windows
Update.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
290
Místní instalace ovladače
2
Na obrazovce Plocha
Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
nemůžete používat nainstalovaný ovladač z obrazovky Začátek.
1
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se neobjeví instalační okno, v liště Charms(Nabídka
Ovládací tlačítka) vyberte Hledat > Apps(Aplikace) a vyhledejte
Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe; písmeno
X nahraďte názvem jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko
OK.
Pokud se objeví místní okno Klepnutím vyberte, co se stane s tímto
diskem, klepněte na toto okno a vyberte Run Setup.exe.
2
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
3
Vyberte možnost Připojení USB na obrazovce Typ připojení
tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
291
Instalace ovladače po síti
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
• Zařízení, která nepodporují připojení k síti, nebudou tuto funkci
podporovat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
3
Na obrazce se zobrazí nalezená zařízení.
4
• Aplikaci Samsung Printer Experience lze používat na obrazovce
Začátek, pouze když je nainstalován ovladač V4. Pokud je váš
počítač připojen k internetu, ovladač V4 se automaticky stáhne ze
služby Windows Update. Pokud není, můžete ovladač V4 stáhnout
ručně z webových stránek společnosti Samsung,
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke
stažení.
• Pokud chcete nainstalovat nástroje pro správu tiskárny společnosti
Samsung, musíte je nainstalovat pomocí dodaného CD se
softwarem (viz „Na obrazovce Plocha“ na straně 291).
• Aplikaci Samsung Printer Experience můžete stáhnout z webu
Windows Store. K používání webu Windows Store(Store) je nutné
mít účet Microsoft.
1 V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) klepněte na Hledat.
2 Klepněte na Store(Store).
3 Vyhledejte aplikaci Samsung Printer Experience a klepněte na
ni.
4 Klepněte na Nainstalujte.
3
Na obrazovce Začátek
1
2
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Nastavení >
Změnit nastavení počítače > Zařízení.
Klepněte na název modelu nebo název hostitele, který chcete
použít.
• Pomocí ovládacího panelu zařízení můžete vytisknout protokol o
síťové konfiguraci, který obsahuje název hostitele zařízení (viz „Tisk
protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 171).
• Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
ovladač V4 se nenainstaluje. Pokud chcete používat ovladač V4 na
obrazovce Plocha, můžete ho stáhnout z webových stránek
společnosti Samsung, www.samsung.com > najděte svůj produkt >
Podpora nebo Ke stažení.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuto. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení (viz „Nastavení adresy IP“
na straně 143).
Klepněte na Přidat zařízení.
5
Ovladač bude automaticky nainstalován ze služby Windows
Update.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
292
Instalace ovladače po síti
4
Na obrazovce Plocha
Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
nemůžete používat nainstalovaný ovladač z obrazovky Začátek.
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuto. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení (viz „Nastavení adresy IP“
na straně 143).
2
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se neobjeví instalační okno, v liště Charms(Nabídka
Ovládací tlačítka) vyberte Hledat > Apps(Aplikace) a vyhledejte
Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe; písmeno
X nahraďte názvem jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko
OK.
Pokud se objeví místní okno Klepnutím vyberte, co se stane s tímto
diskem, klepněte na toto okno a vyberte Run Setup.exe.
3
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
4
Vyberte možnost Síťové připojení na obrazovce Typ připojení
tiskárny.
5
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
293
Instalace ovladače po bezdrátové síti
• Aplikaci Samsung Printer Experience lze používat na obrazovce
Začátek, pouze když je nainstalován ovladač V4. Pokud je váš
počítač připojen k internetu, ovladač V4 se automaticky stáhne ze
služby Windows Update. Pokud není, můžete ovladač V4 stáhnout
ručně z webových stránek společnosti Samsung,
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke
stažení.
• Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
ovladač V4 se nenainstaluje. Pokud chcete používat ovladač V4 na
obrazovce Plocha, můžete ho stáhnout z webových stránek
společnosti Samsung, www.samsung.com > najděte svůj produkt >
Podpora nebo Ke stažení.
• V režimu obrazovky Plocha musíte nastavit bezdrátovou síť pomocí
dodaného CD se softwarem.
• Pokud používáte počítač bez jednotky CD-ROM, můžete
bezdrátovou síť nastavit z ovládacího panelu zařízení (viz
„Nastavení bezdrátové sítě“ na straně 154).
5
Na obrazovce Začátek
1
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k
bezdrátové síti nainstalovat ovladač zařízení.
2
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Nastavení >
Změnit nastavení počítače > Zařízení.
3
Klepněte na Přidat zařízení.
Na obrazce se zobrazí nalezená zařízení.
4
Klepněte na název modelu nebo název hostitele, který chcete
použít.
Pomocí ovládacího panelu zařízení můžete vytisknout protokol o síťové
konfiguraci, který obsahuje název hostitele zařízení (viz „Tisk protokolu
o síťové konfiguraci“ na straně 171).
5
Ovladač bude automaticky nainstalován ze služby Windows
Update.
• Pokud chcete nainstalovat nástroje pro správu tiskárny společnosti
Samsung, musíte je nainstalovat pomocí dodaného CD se
softwarem (viz „Na obrazovce Plocha“ na straně 291).
• Aplikaci Samsung Printer Experience můžete stáhnout z webu
Windows Store. K používání webu Windows Store(Store) je nutné
mít účet Microsoft.
1 V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) klepněte na Hledat.
2 Klepněte na Store(Store).
3 Vyhledejte aplikaci Samsung Printer Experience a klepněte na
ni.
4 Klepněte na Nainstalujte.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
294
Instalace ovladače po bezdrátové síti
6
Na obrazovce Plocha
Informace o nastavení bezdrátové sítě nebo instalaci ovladače najdete
v kapitole o nastavení bezdrátové sítě (viz „Nastavení bezdrátové sítě“
na straně 154).
Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
nemůžete používat nainstalovaný ovladač z obrazovky Začátek.
1
2
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se neobjeví instalační okno, v liště Charms(Nabídka
Ovládací tlačítka) vyberte Hledat > Apps(Aplikace) a vyhledejte
Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe; písmeno
X nahraďte názvem jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko
OK.
Pokud se objeví místní okno Klepnutím vyberte, co se stane s tímto
diskem, klepněte na toto okno a vyberte Run Setup.exe.
3
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
295
Odinstalace ovladače
7
8
Na obrazovce Start
Na obrazovce Plocha
1
2
1
2
3
4
V liště Charms vyberte Hledat > Apps(Aplikace).
5
Postupujte podle pokynů uvedených v okně.
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Na obrazovce Začátek klepněte na dlaždici Odinstalovat software
tiskárny Samsung.
Postupujte podle pokynů uvedených v okně.
• Pokud nemůže najít dlaždici Software tiskárny Samsung, proveďte
odinstalaci v režimu obrazovky Plocha (viz „Na obrazovce Plocha“
na straně 296).
Vyhledejte Ovládací panely a klepněte na ně.
Klepněte na Programy a funkce.
Pravým tlačítkem klepněte na ovladač, který chcete odinstalovat a
vyberte Odinstalovat.
• Pokud chcete odinstalovat nástroje pro správu tiskárny společnosti
Samsung, na obrazovce Začátek klepněte pravým tlačítkem na
aplikaci > Odinstalovat > pravým tlačítkem klepněte na program,
kterých chcete odstranit > Odinstalovat a postupujte podle pokynů
v okně.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
296
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience je aplikace společnosti Samsung, která
spojuje nastavení zařízení a správu zařízení Samsung na jednom místě.
Můžete provést nastavení zařízení, objednat spotřební materiálu, spustit
průvodce řešením potíží, navštívit web společnosti Samsung a zobrazit
informace o připojeném zařízení. Pokud je zařízení připojeno k počítači
s připojením k internetu, bude tato aplikace automaticky stažena z webu
Windows Store(Store).
Obrazovka se může lišit v závislosti na modelu, který používáte.
9
Vysvětlení aplikace Samsung Printer Experience
Spuštění aplikace:
Na obrazovce Začátek vyberte dlaždici Samsung Printer Experience
(
).
Rozhraní aplikace Samsung Printer Experience obsahuje různé užitečné
funkce, které jsou popsány v následující tabulce:
1
Informace o
tiskárně
Tato oblast obsahuje obecné informace o zařízení.
Můžete zde ověřit informace, jako je stav zařízení,
jeho umístění, adresa IP a zbývající množství toneru.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
297
Používání aplikace Samsung Printer Experience
10
2
Uživatelská
příručka
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
K používání této funkce je nutné připojení k internetu.
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Průvodce řešením potíží. Můžete tak přímo
otevřít část věnovanou řešení problémů v
uživatelské příručce.
Přidávání/odstraňování tiskáren
Pokud nemáte v aplikaci Samsung Printer Experience přidané žádné
tiskárny nebo pokud chcete přidat/odstranit tiskárnu, postupujte dle níže
uvedených pokynů.
Přidat/odstranit můžete pouze tiskárny připojené k síti.
3
Objednat
spotřební
materiál
Klepnutím na toto tlačítko můžete objednat náhradní
kazety s tonerem online. K používání této funkce je
nutné připojení k internetu.
4
Navštívit
Samsung
Odkazuje na webové stránky tiskárny Samsung.
K používání této funkce je nutné připojení k internetu.
Tiskárna
Nastavení
Prostřednictvím aplikace SyncThru™ Web Service
můžete změnit různá nastavení tiskárny, například
nastavení týkající se zařízení, papíru, rozvržení,
emulace, sítě a informací o tisku. Vaše zařízení musí
být připojeno k síti. Pokud je zařízení připojeno
pomocí kabelu USB, toto tlačítku bude neaktivní.
5
6
Seznam
zařízení a
poslední
naskenovaný
obrázek
V seznamu skenerů jsou zobrazena zařízení, která
podporují aplikaci Samsung Printer Experience.
U zařízení vidíte poslední naskenované obrázky. Aby
bylo možno skenovat z tohoto místa, musí být
zařízení připojeno k síti. Tato část je určena
uživatelům s multifunkčními tiskárnami.
Přidání tiskárny
1
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Nastavení.
Nebo klepněte pravým tlačítkem na stránku Samsung Printer
Experience a vyberte Nastavení.
2
3
Vyberte Přidat tiskárnu
Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Uvidíte přidanou tiskárnu.
Pokud uvidíte značku
, můžete také přidávat tiskárny kliknutím na
.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
298
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Odstranění tiskárny
1
Tisk ze systému Windows 8
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Nastavení.
Nebo klepněte pravým tlačítkem na stránku Samsung Printer
Experience a vyberte Nastavení.
2
3
4
11
Vyberte Odstranit tiskárnu
Vyberte tiskárnu, kterou chcete odstranit.
Klikněte na tlačítko Ano.
Uvidíte, že odstraněná tiskárna zmizí z obrazovky.
V této části jsou popsány běžné tiskové úlohy z obrazovky Začátek.
Základní funkce tisku
1
2
3
4
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Zařízení.
Ze seznamu vyberte svou tiskárnu
Vyberte nastavení tiskárny, jako je počet kopií a orientace.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
299
Používání aplikace Samsung Printer Experience
5
Klepnutím na tlačítko Tisknout spusťte tiskovou úlohu.
Zrušení tiskové úlohy
Jestliže tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo ve službě zařazování
tisku, zrušíte úlohu takto:
•
Do tohoto okna můžete jednoduše vstoupit tak, že na hlavním panelu
systému Windows poklepete na ikonu zařízení (
•
Aktuální úlohu můžete také zrušit stisknutím tlačítka
).
(Cancel nebo
Stop/Clear) na ovládacím panelu.
Otevření dalších nastavení
Obrazovka může vypadat trochu jinak v závislosti na modelu nebo
volbách.
Můžete nastavit další parametry tisku.
1
2
3
4
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Zařízení.
Ze seznamu vyberte svou tiskárnu
Klepněte na Další nastavení.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
300
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Karta Základní
Karta Rozšířené
Základní
Nastavení papíru
Tato volba umožňuje vybrat základní nastavení tisku, jako je počet kopií,
orientace a typu dokumentu.
Tato volba umožňuje nastavit základní specifikace pro manipulaci
s papírem.
Ekologicka nastaveni
Nastavení rozvržení
Tato volba umožňuje vybrat více stránek na stranu, aby se šetřila média.
Tato volba umožňuje nastavit různé způsoby rozvržení dokumentů.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
301
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Karta Zabezpeč.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
Pokud tato karta není zobrazena nebo je neaktivní, znamená to, že tyto
funkce nejsou podporovány.
Použití funkce sdílení
Aplikace Samsung Printer Experience vám umožňuje tisknout pomocí
funkce sdílení z jiných aplikací nainstalovaných v počítači.
Tato funkce je k dispozici pouze pro tisk souborů ve formátu jpeg, bmp,
tiff, gif a png.
1
2
Vyberte obsah, který chcete vytisknout z jiné aplikace.
3
4
Vyberte nastavení tiskárny, jako je počet kopií a orientace.
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Sdílet >
Samsung Printer Experience.
Klepnutím na tlačítko Tisknout spusťte tiskovou úlohu.
Účtování úlohy
Pomocí této možnosti lze tisknout s daným oprávněním.
Důvěrný tisk
Tato volba se používá při tisku důvěrných dokumentů. Při jejím použití je
k zahájení tisku třeba zadat heslo.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
302
Používání aplikace Samsung Printer Experience
12
Skenování ze systému Windows 8
6
Upravte předskenovaný obrázek pomocí funkcí operace skenování,
jako je otočení a zrcadlení.
7
Klepněte na tlačítko skenování (
) a obrázek uložte.
Tato část je určena uživatelům s multifunkčními tiskárnami.
• Když originály vložíte do automatické podavače, funkce (nebo
Zařízení umožňuje skenovat obrázky a text a převést je tak do digitálních
souborů v počítači.
DADF), Předskenovat (
) není k dispozici.
• Pokud ke vybrána volba předskenování, můžete přeskočit krok 5.
Skenování z aplikace Samsung Printer
Experience
Pro rychle skenování jsou zobrazeny nejčastěji používané nabídky tisku.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na obrazovce Začátek klepněte na dlaždici Samsung Printer
Experience.
3
4
Klepněte na tlačítko skenování (
5
Klepněte na tlačítko Předskenovat (
).
Nastavte parametry skenování, jako je typ obrázku, formát
dokumentu a rozlišení.
) a zkontrolujte obrázek.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
303
Přístup k nástrojům pro správu
Společnost Samsung nabízí řadu nástrojů pro správu tiskáren Samsung.
Další informace o každém nástroji naleznete v části „Užitečné nástroje pro
správu“ na straně 248.
1
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Hledat >
Apps(Aplikace).
2
3
Vyhledejte Samsung Printers.
4
Klepněte na nástroj pro správu, který chcete použít.
V části Samsung Printers uvidíte nainstalované nástroje pro
správu.
Po nainstalování ovladače lze některé nástroje pro správu spouštět
přímo z obrazovky Začátek klepnutím na odpovídající dlaždici.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
304
Instalace příslušenství
Když instalujte volitelná zařízení, jako je přídavný zásobník, paměť atd.,
toto zařízení je automaticky detekuje a nastaví. Pokud nemůžete používat
volitelná zařízení, která jste nainstalovali v tomto ovladači, můžete volitelná
zařízení nastavit v části Nastavení zařízení.
1
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Hledat >
Nastavení.
2
3
Vyhledejte Další nastavení.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a vyberte Vlastnosti
tiskárny.
Pokud položka Vlastnosti tiskárny obsahuje značku ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
4
Vyberte Nastavení zařízení.
Okno Vlastnosti tiskárny se může lišit v závislosti na používaném
ovladači nebo operačním systému.
5
6
Vyberte příslušnou možnost.
Klepněte na tlačítko OK, dokud se nezavře okno Vlastnosti
tiskárny.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
305
Odstraňování prob.
Problém
Navrhovaná řešení
Aplikace Samsung
Printer Experience se
po klepnutí na další
nastavení nezobrazí.
Aplikace Samsung Printer Experience není
nainstalována. Stáhněte aplikaci z webu Windows
Store(Store) a nainstalujte ji.
Po klepnutí na zařízení
v části Další nastavení
se nezobrazí informace
o zařízení.
Zaškrtněte políčko Vlastnosti tiskárny. Klepněte
na kartu Porty.
Zobrazí se zpráva
související s chybou.
(Ovládací panely > Další nastavení > Klepněte
pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a vyberte
Vlastnosti tiskárny)
Pokud je port nastaven na Soubor nebo LPT,
zrušte jejich zaškrtnutí a vyberte TCP/IP, USB
nebo WSD.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
306
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0800 100 100
www.samsung.com/
n_africa
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com.ar
ALGERIA
Country/Region
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
www.samsung.com
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com.br
BRAZIL
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
BURUNDI
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
www.samsung.com/ae
(English)
BELARUS
BOLIVIA
CAMEROON
CANADA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CHILE
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
CHINA
www.samsung.com/be_fr
(French)
COLOMBIA
BELGIUM
800-10-7260
WebSite
BOSNIA
BULGARIA
BAHRAIN
Customer Care Center
4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
07001 33 11 , share cost
tariff
www.samsung.com/bg
200
www.samsung.com
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
(English)
www.samsung.com/ca_fr
(French)
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/cl
[HHP] 02-24828200
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
307
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0-800-507-7267
COSTA RICA
WebSite
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/latin
(Spanish)
062 SAMSUNG (062 726
786)
www.samsung.com/hr
EL SALVADOR
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
8009 4000 only from
landline
www.samsung.com/gr
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
CYPRUS
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CZECH
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
(Spanish)
CROATIA
Cote D’ Ivoire
DENMARK
DOMINICA
DRC
ECUADOR
www.samsung.com/
latin_en (English)
0180 6 7267864*
[HHP] 0180 6 M
SAMSUNG bzw.
GERMANY
www.samsung.com/
latin_en (English)
499999
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
GEORGIA
www.samsung.com/
latin_en (English)
GHANA
0180 6 67267864* (*0,20
€/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/
0302-200077
Contact SAMSUNG worldwide
308
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GREECE
Customer Care Center
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691
from mobile and land line
www.samsung.com/gr
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
(Spanish)
GUATEMALA
HONDURAS
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
(852) 3698-4698
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/hu
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
1800 266 8282
www.samsung.com/id
021-5699-7777
021-8255
Customer Care Center
800-SAMSUNG (7267864)
WebSite
www.samsung.com
[HHP] 800.Msamsung
(800.67267864)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
JORDAN
065777444
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
0800-112-8888 (Toll Free)
Country/Region
ITALIA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HUNGARY
WebSite
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
309
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
www.samsung.com
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/
NIGERIA
OMAN
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800
726 786)
www.samsung.com/nz
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
Country/Region
PAKISTAN
Customer Care Center
800-SAMSUNG (7267864)
PERU
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/
800-7267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
009 800 542 0001
www.samsung.com.py
0-800-777-08
www.samsung.com/pe
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
PARAGUAY
WebSite
www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864 [Globe
landline and Mobile]
02-4222111 [Other
landline]
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
310
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0 801-1SAMSUNG(172678) * lub +48 22 607-9333 **
POLAND
WebSite
www.samsung.com/pl
[HHP] 0 801-672-678* lub
+48 22 607-93-33**
* (całkowity koszt
połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
africa_fr/
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800726 786)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SENEGAL
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
SUDAN
1969
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/
RWANDA
9999
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008
726 7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
SAUDI ARABIA
SYRIA
Contact SAMSUNG worldwide
311
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
TANZANIA
THAILAND
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0685 88 99 00
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/ve
1800-29-3232
www.samsung.com/th
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile
Phones)
[HHP] 1-888-987HELP(4357)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
000 405 437 33
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
312
Slovník pojmů
Následující slovník pojmů vám pomůže seznámit se s výrobkem díky
porozumění terminologii běžně používané v oblasti tisku a uvedené v
této příručce.
802.11
802.11 je sada standardů pro komunikaci prostřednictvím místní
bezdrátové sítě (WLAN), vyvinutá komisí IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n může sdílet stejný hardware a používat vlnové pásmo 2,4
GHz. 802.11b podporuje vlnový rozsah do 11 Mbps; 802.11n podporuje
vlnový rozsah až do 150 Mbps. Zařízení s 802.11b/g/n mohou být
příležitostně rušeny mikrovlnými troubami, bezdrátovými telefony a
zařízeními Bluetooth.
Přístupový bod
Přístupový bod nebo také Bezdrátový přístupový bod (AP nebo WAP) je
zařízení, které spojuje bezdrátová komunikační zařízení v místní
bezdrátové síti (WLAN) a funguje jako centrální vysílač a přijímač WLAN
rádiových signálů.
ADF
Automatic Document Feeder (ADF), neboli automatický podavač
dokumentů, je snímací jednotka, která automaticky podává předlohy do
zařízení tak, aby toto zařízení mohlo sejmout několik předloh najednou.
AppleTalk
AppleTalk je patentovaná sada komunikačních protokolů vyvinutá
společností Apple pro počítačové sítě. Byla součástí původních počítačů
Mac (1984), nyní však od ní Apple upouští a upřednostňuje protokol TCP/
IP.
Bitová hloubka
Termín z počítačové grafiky popisující počet bitů použitých ke zobrazení
barvy jednoho pixelu v bitmapovém obrázku. Vyšší barevná hloubka
znamená širší rozsah rozlišovacích barev. Se zvyšujícím se počtem bitů se
počet možných barev pro barevnou mapu neprakticky zvyšuje. 1bitová
barva se obecně nazývá monochromatická nebo také černobílá.
BMP
Formát bitmapové grafiky používaný vnitřně grafickým subsystémem
Microsoft Windows (GDI) a běžně používaný jako jednoduchý formát
grafického souboru na této platformě.
Slovník pojmů
313
Slovník pojmů
BOOTP
Pokrytí
Bootstrap Protocol (protokol zavaděče). Síťový protokol používaný síťovým
klientem za účelem automatického získání IP adresy. To se obvykle
provádí při spouštění počítače nebo operačního systému. Servery BOOTP
přiřazují každému klientovi adresu IP z fondu adres. BOOTP umožňuje
„bezdiskovým pracovním stanicím“ získání IP adresy ještě před zavedením
jakéhokoli pokročilého operačního systému.
Jedná se o tiskárenský termín používaný pro měření spotřeby toneru při
tisku. Např. 5% pokrytí znamená, že na papíru formátu A4 je přibližně 5%
obrázků nebo textu. Pokud tedy papír nebo předloha obsahuje složité
obrázky nebo větší množství textu, bude pokrytí vyšší než 5% a zároveň
bude spotřeba toneru odpovídat tomuto pokrytí.
CCD
CSV
Charge Coupled Device, (paměťové zařízení s nábojovou vazbou), je
hardware, který umožňuje skenování úloh. K uchycení modulu CCD se též
používá zámkový mechanismus CCD, aby se zabránilo jeho poškození při
přemisťování zařízení.
Comma Separated Values (CSV, hodnoty oddělené čárkou). Typ formátu
souboru CSV se používá k výměně dat mezi odlišnými aplikacemi. Formát
souboru, tak jak je použit v aplikaci Microsoft Excel, se stal faktickým
standardem v celém průmyslu, a to dokonce i u platforem vyvinutých jinými
společnostmi než Microsoft.
Třídění kopií
Duplexní automatický podavač dokumentů
Třídění kopií je proces tisku úloh s několika sadami kopií. Je-li aktivována
volba třídění kopií, vytiskne zařízení celou jednu sadu a teprve poté začne
tisknout další kopie.
Duplex Automatic Document Feeder (DADF), neboli duplexní automatický
podavač, je snímací jednotka, která automaticky podává a překlápí
předlohu dokumentu tak, aby zařízení mohlo naskenovat obě strany této
předlohy.
Ovládací panel
Ovládací panel je rovná, obvykle svislá plocha, na které jsou zobrazeny
nástroje pro ovládání nebo sledování. Obvykle se nacházejí na horní nebo
na přední straně zařízení.
Vychozi
Hodnota nebo nastavení, které platí v okamžiku, kdy vyjmete tiskárnu z
obalu, resetujete, nebo inicializujete.
Slovník pojmů
314
Slovník pojmů
DHCP
Bodová tiskárna
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, dynamický konfigurační
protokol klienta) je síťový protokol pro strukturu klient-server. Server DHCP
poskytuje konfigurační parametry podle hostitele klienta DHCP, obecně
informace požadované hostitelem klienta kvůli práci v síti IP. DHCP také
poskytuje mechanismus pro alokaci IP adres klientským hostům.
Bodová tiskárna je typ počítačové tiskárny s tiskovou hlavou, která se
pohybuje po stránce směrem dopředu a dozadu a tiskne úderem do
inkoustem napuštěné pásky nastavené proti papíru – podobně jako při
psaní na psacím stroji.
DIMM
Dual Inline Memory Module (DIMM, paměť v pouzdře s vývody po dvou
stranách) je malá deska s plošnými spoji, která obsahuje paměť. Modul
DIMM ukládá veškerá data zařízení, včetně tiskových dat nebo dat přijatých
faxů.
DLNA
DPI
Dots Per Inch (počet bodů na palec) je měření rozlišení, které se používá
pro skenování a pro tisk. Obecně platí, že vyšší DPI znamená vyšší
rozlišení, lepší viditelnost detailu obrázku, ale také větší velikost souboru.
DRPD
Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard, který umožňuje
zařízením na domovské síti sdílet informace s ostatními po celé síti.
Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), neboli detekce odlišného typu
vyzvánění. Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na více
telefonních číslech.
DNS
Duplex
Domain Name Server (server překládající doménové názvy) je systém,
který uchovává informace související s názvy domén v distribuované
databázi v sítích, jako je například internet.
Mechanismus, který automaticky překlápí list papíru, aby mohlo zařízení
tisknout na obě strany papíru (nebo je skenovat). Tiskárna vybavená
duplexní jednotkou umí tisknout na obě strany papíru během jednoho
tiskového cyklu.
Slovník pojmů
315
Slovník pojmů
Zatížení
Ethernet
Zatížení je množství stránek, které měsíčně neovlivní výkon tiskárny.
Obecně je životnost tiskárny omezena například počtem stránek za rok.
Životnost znamená průměrnou kapacitu výtisků, obvykle v záruční době.
Když je například zatížení 48 000 stran za měsíc a počítáme s 20
pracovními dny, je denní kapacita tiskárny 2 400 stran.
Ethernet je počítačová síťová technologie využívající rámce pro místní sítě
(LAN). Definuje vedení a signály pro fyzickou vrstvu a formát rámců a
protokolů pro řízení přístupu médií (MAC) / datovou vrstvu modelu OSI.
Ethernet je většinou standardizován jako IEEE 802.3. Stal se celosvětově
nejpoužívanější LAN technologií od devadesátých let po současnost.
ECM
EtherTalk
Error Correction Mode (ECM), neboli režim korekce chyb, je volitelný režim
přenosu, který je zabudován do faxových přístrojů nebo modemů třídy 1.
Automaticky rozpoznává a opravuje chyby vzniklé během přenosu faxu,
které někdy vznikají v důsledku šumu v telefonních linkách.
Sada protokolů vyvinutá společností Apple Computer pro počítačové sítě.
Byla součástí původních počítačů Mac (1984), nyní však od ní Apple
upouští a upřednostňuje protokol TCP/IP.
Emulace
Emulace je technika, při které jedno zařízení získává stejné výsledky jako
zařízení jiné.
Emulátor duplikuje funkce jednoho systému za pomoci jiného systému tak,
aby se tento druhý systém choval stejným způsobem jako systém první.
Emulace se soustředí na přesnou reprodukci externího chování, což je
opakem simulace, která představuje abstraktní model simulovaného
systému, často posuzujícího svůj interní stav.
FDI
Foreign Device Interface (FDI), neboli rozhraní pro cizí zařízení, je karta
uvnitř zařízení, která umožňuje instalaci zařízení třetích stran, jako např.
přístroje na mince nebo čtečky karet. Tyto přístroje pak umožňují placené
využívání vašeho zařízení.
FTP
File Transfer Protocol (FTP, protokol pro přenos souborů), je běžně
používaný protokol pro výměnu souborů v jakékoli síti, která podporuje
protokol TCP/IP (jako například internet nebo intranet).
Slovník pojmů
316
Slovník pojmů
Fixační jednotka
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD)
Součást laserové tiskárny, která nataví toner na tiskové médium. Sestává
z ohřívacího válce a přítlačného válce. Po přenesení toneru na papír fixační
jednotka teplem zajistí trvalé přichycení toneru na papír; z tohoto důvodu je
papír vycházející z laserové tiskárny teplý.
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD), obvykle nazývané pevný disk, je
energeticky nezávislé úložné zařízení, které ukládá digitálně kódovaná
data na rychle se otáčející destičky s magnetickým povrchem.
Brána
Spojení mezi počítačovými sítěmi nebo mezi počítačovou sítí a telefonní
linkou. Je velmi populární, protože jde o počítač nebo síť, která umožňuje
přístup k jinému počítači nebo síti.
Stupnice šedé
IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut elektrických a
elektronických inženýrů) je mezinárodní nezisková profesní organizace pro
technologický pokrok v oblasti elektrotechniky.
IEEE 1284
Odstíny šedé, které představují světlé a tmavé části obrazu po převedení
barevných obrázků na černobílé; barvy jsou zastoupeny různými odstíny
šedé.
Standard pro paralelní port 1284 byl vyvinut institutem elektrických a
elektronických inženýrů (IEEE). Termín 1284-B se týká specifického typu
konektoru na konci paralelního kabelu, který je připojován k perifernímu
zařízení (například k tiskárně).
Polotóny
Intranet
Typ obrazu, který simuluje odstíny šedé pomocí různého počtu bodů. Velmi
barevné plochy se skládají z velkého množství teček, zatímco světlejší
plochy se skládají z menšího množství teček.
Soukromá síť, která využívá internetové protokoly, připojení k síti a
případně i veřejný telekomunikační systém k zabezpečenému sdílení části
informací organizace nebo k práci zaměstnanců. Někdy termín popisuje
pouze nejviditelnější službu, vnitřní web.
Slovník pojmů
317
Slovník pojmů
IP adresa
IPX/SPX
Adresa internetového protokolu IP je jedinečné číslo, které zařízení
používají k vzájemné identifikaci a komunikaci v síti využívající standard
internetového protokolu.
Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX), neboli
výměna internetových paketů/výměna sekvenčních paketů. Jedná se o
síťový protokol používaný operačními systémy Novell NetWare. Jak IPX,
tak i SPX poskytují připojovací služby podobné protokolu TCP/IP, přičemž
protokol IPX je podobný IP a SPX se podobá protokolu TCP. IPX/SPX byl
původně navržen pro místní oblastní sítě (LAN) a pro tyto účely je protokol
vysoce účinný (v sítích LAN obvykle protokol TCP/IP dokonce předčí).
IPM
Images Per Minute (počet obrázků za minutu) je způsob měření rychlosti
tiskárny. Rychlost IPM indikuje počet jednostranných archů, které tiskárna
dokončí za jednu minutu.
IPP
Internet Printing Protocol (internetový tiskový protokol) definuje standardní
protokol pro tisk, správu tiskových úloh, velikost média, rozlišení atd. IPP
lze používat místně nebo v síti Internet pro stovky výtisků. Vedle toho
podporuje také řízení přístupu, ověřování a šifrování, takže tisková řešení
jsou nyní mnohem bezpečnější a spolehlivější než dříve.
ISO
International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro
standardizaci) je organizace, která zavádí normy a která je složena ze
zástupců z národních organizací pro normy. Vytváří celosvětové
průmyslové a komerční normy.
ITU-T
International Telecommunication Union (ITU), neboli Mezinárodní
telekomunikační unie, je organizace založená za účelem standardizace a
regulace mezinárodních telekomunikací a rádia. Mezi její hlavní úkoly patří
sestavování norem, alokace rádiových frekvenčních pásem a organizování
vzájemného propojení různých zemí, aby bylo možné mezi nimi
telefonovat. Písmeno T ve zkratce ITU-T pak znamená telekomunikace.
Slovník pojmů
318
Slovník pojmů
Předloha ITU-T
Kontrolka
Standardizovaná zkušební předloha vydaná ITU-T pro faxový přenos
dokumentů.
Light-Emitting Diode (svítící dioda či kontrolka) je polovodičové zařízení,
které indikuje stav přístroje.
JBIG
Adresa MAC
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standard pro kompresi obrazu,
při které nedochází ke ztrátě přesnosti či kvality. Byla navržena pro
kompresi binárních obrazů, zejména pro faxy, lze ji však použít i u jiných
obrázků.
Media Access Control (adresa přenosového protokolu přístupu na médium)
je adresa s jedinečným identifikátorem spojeným se síťovým adaptérem.
Adresa MAC je jedinečný 48bitový identifikátor obvykle zapisovaný 12
šestnáctkovými znaky seskupenými v párech (např. 00-00-0c-34-11-4e).
Tato adresa je obvykle pevně zakódována do Network Interface Card
(NIC), tedy síťové karty, již od jejího výrobce, a používá se jako pomůcka
pro routery pokoušející se vyhledat zařízení ve velkých sítích.
JPEG
Joint Photographic Experts Group (skupina spojených expertů na
fotografování) je nejčastěji používanou standardní metodou ztrátové
komprese pro fotografické snímky. Je to formát používaný pro ukládání a
přenos fotografií v síti WWW.
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (odlehčený protokol internetové
adresářové služby) je síťový protokol sloužící k dotazování a úpravě
adresářových služeb fungujících přes TCP/IP.
MFP
Multi Function Peripheral (multifunkční periferie) je kancelářský přístroj,
který v sobě obsahuje tiskárnu, kopírku, fax, skener atd.
MH
Modifikované Huffmanovo kódování (MH) je metoda komprese pro snížení
obsahu dat, která musí být vysílána mezi faxovými přístroji k přenosu
obrazu. Toto kódování je doporučeno ITU-T T.4. MH je proudové kódovací
schéma založené na seznamu kódů a optimalizované k účinnému využití
bílých míst. Jelikož většina faxů obsahuje zejména bílá místa, minimalizuje
tato funkce dobu přenosu.
Slovník pojmů
319
Slovník pojmů
MMR
OPC
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.6.
Organic Photo Conductor (OPC), neboli organický fotovodič, je
mechanismus, který vytváří virtuální obraz pro tisk pomocí laserového
paprsku vysílaného z laserové tiskárny. Obvykle má zelenou nebo rezavou
barvu a má tvar válce.
Modem
Zařízení, které moduluje a demoduluje signál nosiče pro kódování a
dekódování digitálních informací.
Povrch válce v zobrazovací jednotce se používáním tiskárny (při styku s
kartáčkem kazet, čistícím mechanismem a papírem) pomalu opotřebovává,
je třeba ji řádně měnit.
MR
Originály
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.4. MR zakóduje první naskenovanou řádku pomocí MH. Další řádka je
pak porovnána s řádkou první, jsou určeny rozdíly a tyto rozdíly jsou poté
šifrovány a přeneseny.
První exemplář např. dokumentu, fotografie, textu apod., který se následně
kopíruje, množí či převádí do jiných, avšak který sám není z ničeho
kopírován ani odvozen. Též se někdy nazývá jako předloha.
NetWare
Síťový operační systém vyvinutý společností Novell, Inc. Původně se
používal pro kooperativní multitasking pro fungování různých služeb na PC
a síťové protokoly byly založeny na typickém systému Xerox XNS. Dnešní
NetWare podporuje jak TCP/IP, tak i IPX/SPX.
OSI
Open Systems Interconnection (propojení otevřených systémů) je model
vyvinutý Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro účely
komunikace. OSI nabízí standardní, modulární přístup k designu sítí, který
rozděluje požadovanou sadu složitých funkcí do menších, snadno
zvládnutelných nezávislých funkčních vrstev. Těmito vrstvami jsou (shora
dolů): aplikační, prezentační, relační, transportní, síťová, linková a fyzická.
Slovník pojmů
320
Slovník pojmů
PABX
Ovladač tiskárny
Private Automatic Branch Exchange (PABX) je automatická telefonní
pobočková ústředna v soukromé firmě.
Program, který se používá k odesílání příkazů a přenosu dat z počítače na
tiskárnu.
PCL
Tiskové médium
Printer Command Language (jazyk popisující vzhled stránky, Page
Description Language) vyvinutý společností HP jako protokol tiskáren, který
se posléze stal průmyslovým standardem. Původně byl vyvinut pro jedny z
prvních inkoustových tiskáren, avšak postupně byl vytvořen pro různé
úrovně tepelných, bodových a stránkových tiskáren.
Média, jako například papír, obálky, štítky a fólie, které lze používat v
tiskárně, skeneru, faxu nebo v kopírce.
PDF
Portable Document Format (patentovaný formát souboru) vyvinutý
společností Adobe Systems pro zobrazování dvojrozměrných dokumentů
ve formátu nezávislém na zařízení a na rozlišení.
PostScript
PS (PostScript, dodatečný skript) je jazyk pro popis stránek a programovací
jazyk, který se používá zejména v oblasti elektronické a stolní počítačové
sazby - běží v interpretru, který pak vytváří obraz.
PPM
Pages Per Minute (počet stran za minutu) způsob měření, který určuje
rychlost tiskárny vyjádřením počtu stránek vytištěných za jednu minutu.
Soubor PRN
Rozhraní ovladače zařízení, které umožňuje softwaru komunikovat
s ovladačem zařízení prostřednictvím standardního vstupně / výstupního
systémového volání, což zjednodušuje řadu úloh.
Protokol
Zvyklost nebo standard, který řídí nebo umožňuje spojení, komunikaci a
přenos dat mezi dvěma koncovými body.
Slovník pojmů
321
Slovník pojmů
PS
SMB
Viz PostScript.
Server Message Block (blok serverových zpráv) je síťový protokol
používaný převážně ke sdílení souborů, tiskáren, sériových portů a k různé
komunikaci mezi uzly v síti. Poskytuje také ověřený mechanismus
meziprocesní komunikace.
PSTN
Public-Switched Telephone Network (PSTN) je veřejná síť světových
telefonních sítí, která je v průmyslových a komerčních zařízeních obvykle
vedena přes ústřednu.
RADIUS
Remote Authentication Dial In User Service (vzdálené ověření volajícího
uživatele) je protokol pro ověření a účtování vzdáleného uživatele. RADIUS
umožňuje centralizované správě ověrovacích dat (jako jsou uživatelská
jména a hesla) používat konceptu AAA (authentication, authorization,
accounting – ověření, autorizování a záznam) ke správě přístupu na síť.
Rozlišení
Ostrost obrazu měřená v bodech na palec (dpi). Čím je dpi vyšší, tím je
vyšší rozlišení.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol (jednoduchý výměnný protokol pro přenos
pošty) je standard pro přenos elektronické pošty prostřednictvím sítě
Internet. SMTP je relativně jednoduchý protokol na textové bázi, kde se po
zadání jednoho nebo více příjemců zprávy a přenese text zprávy. Jedná se
o protokol klient-server, kde klient přenáší zprávu elektronické pošty na
server.
SSID
Service Set Identifier (SSID) neboli identifikátor sady služeb je název místní
bezdrátové sítě (WLAN). Všechna bezdrátový zařízené v síti WLAN
používají ke vzájemné komunikaci stejný SSID. Parametry SSID mají
maximální délku 32 znaků a rozlišují malá a velká písmena.
Maska podsítě
Maska podsítě se používá ve spojení se síťovou adresou a společně určují,
která část adresy je síťová adresa a která hostitelská.
Slovník pojmů
322
Slovník pojmů
TCP/IP
Kazeta s tonerem
Transmission Control Protocol a Internet Protocol (kontrolní přenosový
protokol a internetový protokol) sada komunikačních protokolů, které
implementují zásobník protokolů, které využívá Internet a většina
komerčních sítí.
Druh nádobky používaný v zařízení (například tiskárně) obsahující toner.
Toner je prášek používaný v laserových tiskárnách a kopírkách, který
vytváří text a obrázky na potištěném papíru. Toner je možné tavit kombinací
tepla a tlaku fixační jednotky, čímž se přichytí k vláknům v papíru.
TCR
TWAIN
Transmission Confirmation Report (potvrzující zpráva o přenosu) udává
detaily o každém přenosu, jako např. stav úlohy, výsledek přenosu a počet
odeslaných stran. Tento protokol lze nastavit tak, aby se tiskl s každou
úlohou nebo pouze v případě chyby přenosu.
Průmyslový standard pro skenery a software. Při používání skeneru s
podporou TWAIN a programu s podporou TWAIN lze spustit skenování z
tohoto programu. Je to rozhraní API pro zachycení obrázku pro operační
systémy Microsoft Windows a Apple Mac.
TIFF
Cesta UNC
Tagged Image File Format (formát souboru označeného snímku) je
bitmapový obrazový formát s proměnlivým rozlišením. TIFF popisuje data
obrázků, které jsou typicky vytvářeny ve skeneru. Obrázky TIFF využívají
tzv. tagy, což jsou klíčová slova, která definují charakteristiky obrázku
obsažené v souboru. Tento flexibilní formát, který není závislý na platformě,
lze použít u obrázků, které byly vytvořeny různými aplikacemi pro
zpracování snímků.
Uniform Naming Convention (konvence uniformního pojmenovávání) je
standardní formát zápisu cesty pro přístup ke sdíleným položkám ve
Windows NT a dalších produktech společnosti Microsoft. Formát cesty
UNC je: \\<název serveru>\<název sdílené položky>\<název adresáře>
URL
Uniform Resource Locator (uniformní lokátor zdrojů) je globální adresa
dokumentů a zdrojů na Internetu. První část adresy označuje používaný
protokol, druhá část specifikuje adresu IP nebo název domény, ve které se
nachází zdroj.
Slovník pojmů
323
Slovník pojmů
USB
WIA
Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) je standard, který byl
vyvinut společností USB Implementers Forum, Inc. pro připojování počítačů
a periférií. Na rozdíl od paralelního portu je rozhraní USB určeno pro
připojení portu USB jednoho počítače k více perifériím současně.
Windows Imaging Architecture (WIA) je zobrazovací architektura, která
byla původně zavedena do Windows Me a Windows XP. Z těchto
operačních systémů pak lze spustit skenování za pomoci skeneru s
podporou WIA.
Vodoznak
WPA
Vodoznak je znatelný obrázek nebo vzor na papíru, který se při pohledu
proti světlu jeví světlejší. Vodoznaky byly poprvé zavedeny v italské Boloni
v roce 1282. Používají je výrobci papíru k identifikaci svých výrobků, dále
se používají na poštovních známkách, bankovkách a dalších oficiálních
dokumentech, aby se znesnadnila možnost jejich padělání.
Wi-Fi Protected Acces (WPA) neboli Wi-Fi chráněný přístup je třída
systémů sloužící k zabezpečené bezdrátových (Wi-Fi) počítačových sítí.
Byla vyvinuta k vylepšení bezpečnostních vlastností WEP.
WEP
WPA-PSK (WPA-Pre-Shared Key) neboli WPA předsdílený klíč je zvláštní
režim WPA pro malé společnosti a domácí uživatele. V bezdrátovém
přístupovém bodu (WAP) stejně jako v každém bezdrátově připojeném
zařízení přenosného nebo stolního počítači je nakonfigurován klíč (heslo).
WPA-PSK vytváří jedinečný klíč pro každý kontakt bezdrátového klienta a
příslušného bodu WAP k zajištění větší bezpečnosti.
Wired Equivalent Privacy (WEP) neboli soukromí ekvivalentní drátovým
sítím, je bezpečnostní protokol specifikovaný v IEEE 802.11. Slouží k
poskytování stejné úrovně soukromí jakou zajišťují drátové sítě LAN. WEP
poskytuje zabezpečení pomocí kódování dat přes rádio, takže jsou
chráněna při přenosu z jednoho mísa na druhé.
WPA-PSK
WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard pro zřízení bezdrátové domovské
sítě. Pokud váš bezdrátový přístupový bod podporuje WPS, můžete
jednoduše nakonfigurovat bezdrátové síťové připojení bez použití počítače.
Slovník pojmů
324
Slovník pojmů
XPS
Specifikace papíru XML (XPS) představuje specifikaci pro jazyk popisující
stránky (Page Description Language, PDL) a nový formát dokumentu,
kterou vyvinula společnost Microsoft. Je výhodná pro přenosné a
elektronické dokumenty. Je to specifikace založená na jazyce XML.
Vycházející z nové tiskové cesty a formátu dokumentu, který je založen na
vektoru a nezávisí na zařízení.
Slovník pojmů
325
Rejstřík
A
vnějí části
AnyWeb Print
250
adresář
čitění zařízení
207
registrace
207
uložení skupiny
208
208, 209
easy document creator
bezdrátová síť
256
Režim infrastruktury
154
síťový kabel
171
WPS
odpojení
PBC
158
159
bezpečnost
informace
16
symboly
16
Č
podávací válec
84
skenovací jednotka
85
246, 247
funkce skenování
225
funkce tisku
212
emailová adresa
204
chybová zpráva
skladování
204
vyhledávání
205
102
I
informace o zařízení 186, 187, 188, 197
instalace
faxování
přísluenství
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
245
automatické opětovné vytáčení
obecné nastavení
235
235
188, 236, 238, 236,
přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo 239, 240, 237, 240, 245, 243, 68,
242,
244, 66
305
K
Kabel USB
instalace ovladače
reinstalace ovladače
31, 32, 137, 139
138, 140
kazeta s tonerem
neoriginální a opakovaně plněná
77
upravení tmavosti
69
rozprostření toneru
75
úprava rozliení
68
výměna kazety
77
změna režimů příjmu
čitění
235
funkce paměti pevného disku
H
F
161, 163
funkce faxu
256
konverze eknihy
B
Kabel USB
81
E
používání
úprava
81, 82
funkce
funkce tiskového média
241, 238
5
111
kopírování
obecné nastavení
základní kopírování
186
60, 62
Rejstřík 326
Rejstřík
kopírování ID
tisk
63
N
LCD displej
nastavení zařízení
186, 187,
197
Linux
časté potíže v systému Linux
285
potíže s operačním systémem
283
potíže
L
procházení stavem zařízení
188,
221
stav zařízení
potíže přikopírování 278, 279, 281, 265,
270,
264, 266
186, 187, 188, 197
nástroj Přímý tisk
220
použití nápovědy
právní předpisy
program SetIP
O
57, 223
118
143, 171
předvolby tiskárny
instalace ovladače pro síťově připojená
zařízení
150, 139
obecná nastavení
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
obecné ikony
15
přehled nabídek
34
140
oblíbená nastavení pro tisk
57
příprava typu předloh
50
skenování
233
tisk
223
vlastnosti tiskárny
224
odesílání faxu
odesílání na více míst
67
211
řeení potíží
časté potíže vsystému Mac
284
ovládací panel
26
používání programu SetIP
pohled zepředu
23
pohled zezadu
25
pojem
15
138
skenování
232
potíž
304
R
nastavení roziřující paměti
247
rozliení
faxování
P
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
nástroje pro správu
286
instalace ovladače pro síťově připojená
zařízení
149, 137
144, 115
224
roziřující paměť
ovladač PostScript
Mac
Linux
přístup
oprávnění uživatelé
registrace
M
192
68
ruční podávání
vkládání
44
Ř
řeení potíží
306
Rejstřík 327
Rejstřík
S
Samsung Easy Document Creator
231
Skenování
Skenování s aplikací Samsung Easy
Document Creator
231
skenování v systému linux
233
Mac
221
skenování v systému mac
232
mobilní OS
179
slovník pojmů
313
nastavení zařízení jako výchozího
212
použití nástroje Přímý tisk
220
213
54
222
222
spotřební materiál
Stav tiskárny Samsung
261
objednání
72
SyncThru Web Service
252
obecné informace
252
předpokládaná životnost kazety s
tonerem
tisk do souboru
Windows
Mac
74
více stránek na jeden list papíru
Mac
samsung printer experience
297
service contact numbers
307
sít
dostupný spotřební materiál
72
sledování životnosti spotřebního
materiálu
79
výměna kazety s tonerem
77
stav
instalace ovladače
Linux
Mac
Windows
150
149
146
117
Konfigurace IPv6
151
nastavení bezdrátové sítě
obecné nastavení
program SetIP
154, 143
200
143, 144, 171, 142
skenování
Skenování na server FTPSMB 229, 230,
233,
232, 230, 226, 227
základní informace
225
26, 28
stav tiskárny
obecné informace
261
T
změna výchozího nastavení tisku
214
212,
tisk ablony
odstranit
218
tisk
218
vytvořit
218
tisk dokumentu
Tonerova kazeta
neoriginální a opakovaně plněná
pokyny k manipulaci
skladování
technické specifikace
tiskové médium
73
73, 74
73
108
111
223
Mac
221
tisk v ekologickém režimu
223
58
tisk více stránek na jeden list
Mac
222
tisknout
mobile print
tisk
Linux
Linux
179
tiskové médium
Rejstřík 328
Rejstřík
kartičky
47
nastavení formátu papíru
48
obálka
45
předtitěný papír
47
títky
46
výstupní podpěra
zvlátní média
111
eco
26, 28
kopírování ID
26, 27
numerická klávesnice
28
print Screen
27
Sejmout do
26
27, 29
U
používání programu SetIP 143, 171, 114
Windows 8
Víceúčelový zásobník
použití zvlátních médií
44
tipy pro používání
44
vkládání
44
tlačítka
WPS
V
papír v zásobníku 1
42
zvlátní média
44
217
upravit
217
vytvořit
217
207
výchozí nastavení
Ulo
204
Unix
požadavky na systém
116
umístění zařízení
nastavení nadmořské výky
203
uvíznutí
odstranění originálu dokumentu
90, 95
rady jak zabránit uvíznutí papíru
89
290
odinstalace ovladače
296
292
Z
odstranit
nastavení zásobníku
Kabel USB
instalace ovladače
instalace ovladače
184
vodoznak
vytvoření adresáře
294
sít
vlastnosti
funkce zařízení
bezdrátová síť
instalace ovladače
48
výstupní podpěra
49
význam stavové kontrolky
99
Zvlátní funkce
202
zadávání znaků
206
zakládání originálů
50
zásobník
nastavení formátu atypu papíru
48, 41
ruční podávání
44
změna velikosti zásobníku
41
zprávy
informace o zařízení 186, 188, 189, 190,
192,
193, 197, 198
W
Windows
časté potíže vsystému Windows
283
instalace ovladače pro síťově připojená
zařízení
146, 294, 292, 290, 31, 32
Rejstřík 329
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement