Samsung | SF-760P | Uživatelská přiručka | Samsung SF-760P Uživatelská přiručka

Uživatelská příručka
SF-76xP Series
ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních
činností a řešení potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci, provozu a řešení
potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
ZÁKLADNÍ
Základní faxování
54
1. Úvod
3. Údržba
Hlavní výhody
5
Funkce podle modelů
7
Užitečné informace
12
Objednání spotřebního materiálu a příslušenství
59
O této uživatelské příručce
13
Dostupný spotřební materiál
60
Bezpečnostní informace
14
Dostupné součásti pro údržbu
61
Přehled zařízení
20
Skladování kazety s tonerem
62
Celkový pohled na ovládací panel
24
Rozprostření toneru
64
Zapnutí zařízení
26
Výměna kazety s tonerem
66
Místní instalace ovladače
27
Sledování životnosti spotřebního materiálu
68
Reinstalace ovladače
28
Nastavení upozornění na nedostatek toneru
69
Čištění zařízení
70
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
76
2. Přehled nabídek a základní
nastavení
4. Řešení potíží
Přehled nabídek
30
Základní nastavení zařízení
35
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
Zásobník a tisková média
37
Základní funkce tisku
47
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
79
Základní kopírování
50
Odstranění uvíznutého papíru
81
Základní skenování
53
Význam stavové kontrolky
84
78
2
ZÁKLADNÍ
Vysvětlení zobrazených zpráv
86
5. Příloha
Technické specifikace
91
Právní předpisy
99
Copyright
110
3
1. Úvod
Tato kapitola obsahuje informace, které potřebujete znát před použitím zařízení.
• Hlavní výhody
5
• Funkce podle modelů
7
• Užitečné informace
12
• O této uživatelské příručce
13
• Bezpečnostní informace
14
• Přehled zařízení
20
• Celkový pohled na ovládací panel
24
• Zapnutí zařízení
26
• Místní instalace ovladače
27
• Reinstalace ovladače
28
Hlavní výhody
Šetrnost k životnímu prostředí
Pohodlí
• Toto zařízení podporuje ekologický režim, který šetří toner a papír (viz
„Easy Eco Driver“ na straně 172).
• Aplikace Easy Capture Manager vám umožní snadno upravovat a
tisknout snímky pořízené pomocí klávesy Print Screen na klávesnici
(viz „Easy Capture Manager“ na straně 170).
• Tiskem více stránek dokumentu na jeden list lze ušetřit papír (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 141).
• Tiskem na obě strany papíru lze dosáhnout jeho úspory (oboustranný
tisk) (Ruční)) (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 141).
• Toto zařízení automaticky šetří elektrickou energii tím, že podstatně
snižuje její spotřebu v době, kdy není používáno.
Rychlý tisk ve vysokém rozlišení
• Samsung Easy Printer Manager a Stav tiskárny (nebo Smart Panel)
je program, který sleduje stav zařízení, informuje vás o něm a
umožňuje upravit nastavení zařízení (viz „Používání aplikace Stav
tiskárny Samsung“ na straně 176 nebo „Používání aplikace Smart
Panel“ na straně 178).
• Program AnyWeb Print slouží k zachycování obrazovek, náhledů,
výstřižků a tisku obrazovky aplikace Windows Internet Explorer
jednodušeji než při používání běžného programu (viz „Samsung
AnyWeb Print“ na straně 171).
• Inteligentní aktualizace vám umožní kontrolovat nejnovější software a
instalovat nejnovější verze v průběhu procesu instalace ovladače
tiskárny. Toto je k dispozici pouze v systému Windows.
• Můžete tisknout s rozlišením až 1 200 x 1 200 dpi efektivního výstupu.
• Rychlý tisk na požádání.
- Pro jednostranný tisk 20 str./min. (A4) nebo 21 str./min. (Letter).
• Máte-li přístup k Internetu, můžete na webové stránce společnosti
Samsung získat nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení
Hlavní výhody
Široká škála funkcí a podporovaných aplikací
• Podporuje různé formáty papíru (viz „Specifikace tiskových médií“ na
straně 93).
• Tisk vodoznaků: Dokumenty lze označit zadanými slovy, například
„Důvěrné“ (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 141).
• Tisk plakátů: Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit
a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 141).
• Tisknout můžete v různých operačních systémech (viz „Požadavky na
systém“ na straně 96).
• Toto zařízení je vybaveno rozhraním USB.
Funkce podle modelů
Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Operační systém
Operační systém
SF-76xP Series
Windows
●
Macintosh
●
Linux
●
Unix
(●: Je k dispozici, Prázdné: Není k dispozici)
Software
Software
Ovladač tiskárny SPL
SF-76xP Series
●
Ovladač tiskárny PCL
Ovladač tiskárny PS
Ovladač tiskárny XPSa
Nástroj Přímý tisk
●
Funkce podle modelů
Software
Samsung Easy
Printer Manager
SF-76xP Series
Nastavení Skenovat do
počítače
●
Nastavení Faxovat do
počítače
●
Nastavení zařízení
●
Stav tiskárny Samsung
●
Smart Panel
●
AnyWeb Print
●
SyncThru™ Web Service
SyncThru Admin Web Service
Easy Eco Driver (tisk v ekologickém režimu)
●
Faxování
Samsung Network PC Fax
●
Skenování
Ovladač skeneru TWAIN
●
Ovladač skeneru WIA
●
Pomocník skenování
Samsung
●
SmarThru 4
SmarThru Office
●
a. Ovladač XPS je podporován pouze pro systém Windows prostřednictvím webových stránek
Samsung (www.samsung.com)
(●: Je k dispozici, Prázdné: Není k dispozici)
Funkce podle modelů
Funkce modelů
Funkce
Vysokorychlostní USB 2.0
SF-76xP Series
●
Rozhraní pevné sítě LAN Ethernet 10/100 Base TX
Síťové rozhraní 802.11b/g bezdrátová LANa
Tisk v ekologickém režimu (Ovládací panel)
Duplexní (oboustranný) tisk (ruční)b
●
Paměťové rozhraní USB
Paměťový modul
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD)
Duplexní automatický podavač (DADF)
Automatický podavač dokumentů
●
Sluchátko
●
Funkce podle modelů
Funkce
Faxování
SF-76xP Series
Více násobné odeslání
●
Odložené odeslání
●
Prioritní odeslání
●
Oboustranné odeslání
Bezpečný příjem
●
Duplexní tisk
Předávání přijatých/odeslaných
zpráv – fax
Skenování
●
Skenování do e-mailu
Skenování na server SMB
Skenování na server FTP
Oboustranné skenování
Skenování do PC
●
Funkce podle modelů
Funkce
Kopírování
SF-76xP Series
Kopírování průkazu
Pořizování zmenšených nebo
zvětšených kopií
●
Třídění kopií
●
Plakát
Klon
Kniha
2 stránky na list, 4 stránky na list
●
Úprava pozadí
●
Posunutí okrajů
Vymazání okrajů
Vylepšení šedé
Oboustranná kopie
a. V některých zemích nelze zakoupit bezdrátové síťové karty. V některých zemích lze použít pouze 802.11 b/
g. Obrat’te se na svého prodejce produktů Samsung nebo na obchod, kde jste zařízení zakoupili.
b. Pouze systém Windows.
(●: Je k dispozici, Prázdné: Není k dispozici)
Užitečné informace
Zařízení netiskne.
Došlo k vzpříčení papíru.
• Otevřete tiskovou frontu a odeberte dokument ze seznamu
(viz „Zrušení tiskové úlohy“ na straně 48).
• Otevřete a zavřete horní kryt nebo skenovací jednotku (viz
„Pohled zepředu“ na straně 21).
• Odeberte ovladač a znovu ho nainstalujte (viz „Místní
instalace ovladače“ na straně 27).
• Podívejte se na pokyny k odstranění uvíznutého papíru v
této příručce a pokuste se podle návodu problém odstranit
(viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 81).
• Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí (viz
„Nastavení zařízení jako výchozího zařízení“ na straně
140).
Výtisky jsou rozmazané.
Kde lze koupit příslušenství nebo spotřební
materiál?
• Hladina toneru může být nízká nebo nerovnoměrná.
Protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na
straně 64).
• Informujte se u distributora výrobků značky Samsung nebo
u místního prodejce.
• Vyzkoušejte jiné nastavení rozlišení tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 48).
• Navštivte stránky www.samsung.com/supplies. Vyberte
svou zemi nebo region a zobrazí se informace o servisu
výrobků.
• Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety s tonerem“
na straně 66).
Kde lze stáhnout ovladač k zařízení?
Stavová kontrolka bliká nebo nepřetržitě svítí.
• Vypněte výrobek a znovu jej zapněte.
• Podívejte se na význam kontrolky v této příručce a pokuste
se podle návodu problém odstranit (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 84).
• Na webové stránce společnosti Samsung můžete získat
nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo
Ke stažení.
O této uživatelské příručce
Tato uživatelská příručka obsahuje informace pro základní seznámení se
zařízením a také podrobný popis každého kroku při používání zařízení.
•
Před použitím zařízení si přečtěte bezpečnostní pokyny.
•
Pokud se při používání zařízení vyskytnou problémy, postupujte podle
pokynů v kapitole o řešení potíží.
•
Výrazy použité v této uživatelské příručce jsou vysvětleny ve slovníku
pojmů.
•
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od zařízení, které jste
zakoupili, lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
•
Kopie obrazovek v této příručce správce se mohou od zařízení, které
jste zakoupili, lišit v závislosti na verzi firmwaru nebo ovladače.
•
Postupy uvedené v této uživatelské příručce vycházejí především ze
systému Windows 7.
2
Obecné ikony
Ikona
Textu
Popis
Pozor
Poskytuje uživatelům informace o ochraně
zařízení před možným mechanickým
poškozením nebo selháním.
Poznámka
Uvádí dodatečné informace nebo podrobné
specifikace funkcí a vlastností zařízení.
1
Pojmy
Některé termíny v této příručce jsou vzájemně zaměnitelné:
•
Dokument znamená totéž co originál či předloha.
•
Papír znamená totéž co médium nebo tiskové médium.
•
Zařízení označuje tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu.
1. Úvod
13
Bezpečnostní informace
Tato varování a upozornění mohou vás nebo vaše okolí ochránit před
poraněním a mohou také zabránit poškození zařízení. Před použitím tohoto
zařízení si veškeré pokyny přečtěte a snažte se jim porozumět. Po přečtení
této části tuto uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.
4
Provozní prostředí
Varování
3
Důležité bezpečnostní symboly
Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen, nebo
zásuvka není uzemněna.
Vysvětlení všech ikon a znaků používaných v této
kapitole
Varování
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k těžkým zraněním či k usmrcení.
Pozor
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k drobným poraněním nebo ke škodám na
majetku.
Nezkoušejte.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na horní stranu zařízení nic nepokládejte (vodu, malé kovové
nebo těžké předměty, svíčky, zapálené cigarety atd.).
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
• Dojde-li k přehřátí (ze zařízení vystupuje kouř, slyšíte
nezvyklé zvuky nebo zařízení vydává zápach), okamžitě
zařízení vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
• Uživatel by měl mít přístup k elektrické zásuvce pro případy
nouze, kdy může být nutné, aby uživatel ze zásuvky vytáhl
zástrčku.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, ani jej
neohýbejte.
Stoupnete-li na napájecí kabel nebo dovolíte-li, aby byl
vystaven nárazu těžkých předmětů, může dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k požáru.
1. Úvod
14
Bezpečnostní informace
Zástrčku nevytahujte tahem za kabel. Se zástrčkou
nemanipulujte mokrýma rukama.
Pokud kabel nejde snadno zasunout do zásuvky,
nepokoušejte se jej tam zastrčit silou.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
O výměnu elektrické zásuvky požádejte elektrikáře, jinak
může dojít k zasažení elektrickým proudem.
Zajistěte, aby domácí zvířata nepřekousla napájecí kabel,
telefonní kabel nebo kabely propojující zařízení s počítačem.
Pozor
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem, k požáru nebo
ke zranění domácích zvířat.
Při bouřce, nebo pokud zařízení dlouho nepoužíváte,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
5
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Způsob použití
Buďte opatrní, oblast výstupu papíru je horká.
Může dojít k popálení.
Došlo-li k pádu zařízení, nebo jeho kryt vypadá poškozeně,
odpojte zařízení od všech vnějších zdrojů a požádejte o
pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pokud zařízení nepracuje správně, i když jste postupovali
přesně podle návodu, odpojte zařízení od všech vnějších
zdrojů a požádejte o pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pozor
Během tisku nevytahujte papír násilím.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nevkládejte ruku mezi zařízení a zásobník papíru.
Můžete se zranit.
Při výměně papíru nebo odstraňování zaseknutého papíru
postupujte opatrně.
Nový papír má ostré hrany, mohli byste se bolestivě pořezat.
1. Úvod
15
Bezpečnostní informace
6
Při velkém objemu tisku se může spodní část oblasti výstupu
papíru zahřát. Nedovolte dětem, aby se jí dotýkaly.
Umístění / stěhování
Může dojít k popálení.
Při odstraňování zaseknutého papíru nepoužívejte pinzetu ani
ostré kovové předměty.
Varování
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nedovolte, aby se papíry příliš hromadily v oblasti výstupu
papíru.
Neumisťujte zařízení na místa, kde může přijít do kontaktu s
prachem, vlhkostí nebo vodou.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Neblokujte ventilátor žádnými předměty, ani je do něj
nevkládejte.
Mohlo by to vést ke zvýšení teploty součástek a následné
škodě nebo požáru.
Používání jiných ovládacích prvků nebo nastavení, nebo
provádění jiných postupů než těch, které jsou uvedeny v této
příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.
Toto zařízení je napájeno elektrickou energií prostřednictvím
napájecího kabelu.
Chcete-li přerušit zásobení elektrickou energií, vyjměte
napájecí kabel ze zásuvky.
1. Úvod
16
Bezpečnostní informace
Pozor
Pokud zařízení chcete přemístit, nejdříve jej vypněte a odpojte
všechny šňůry. Níže uvedené informace jsou pouze návrhy na
základě hmotnosti jednotek. Pokud máte zdravotní potíže,
které vám neumožňují zvedání, zařízení nezvedejte.
Požádejte o pomoc a vždy použijte odpovídající počet osob,
abyste zařízení bezpečně zdvihli.
Poté zařízení zvedněte:
• Pokud zařízení váží méně než 20 kg, může jej zvedat 1
osoba.
• Pokud zařízení váží 20 – 40 kg, měly by jej zvedat 2 osoby.
Ujistěte se, že jste napájecí kabel zapojili do uzemněné
elektrické zásuvky.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pro bezpečný provoz použijte napájecí kabel dodávaný se
zařízením. Používáte-li kabel delší než 2m se zařízením
operujícím na napětí 110V, měla by být tloušťka kabelu 16
AWG nebo větší.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Nezakrývejte zařízení, ani je neumisťujte do těsných prostor,
jako jsou komory.
• Pokud zařízení váží více než 40 kg, měly by jej zvedat 4 a
více osob.
Pokud není zařízení správně odvětráváno, může dojít k
požáru.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely.
Neumisťujte zařízení na nevhodný povrch.
Mohlo by to způsobit horší funkci přístroje, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Zařízení by mělo být připojeno k elektrické síti o napětí
uvedeném na štítku.
Používejte pouze AWG č. 26a nebo silnější, telefonní kabel,
pokud je to nutné.
Pokud si nejste jisti, jaké napětí používáte, a chcete to zjistit,
obraťte se na vašeho dodavatele elektrické energie.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
a. AWG: Americký parametr tloušťky kabelu (American Wire Gauge)
1. Úvod
17
Bezpečnostní informace
7
Zabraňte znečištění napájecího kabelu a kontaktního
povrchu zástrčky prachem nebo vodou.
Údržba / Kontrola
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pozor
• Neodstraňujte kryty ani ochranné prvky, které jsou
upevněny šrouby.
Vypojte tento výrobek ze zásuvky, než začněte čistit jeho
vnitřní části. Nečistěte zařízení benzínem, ředidlem nebo
lihem; přímo do zařízení nestříkejte vodu.
• Fixační jednotky by měli opravovat pouze certifikovaní
servisní technici. Oprava necertifikovaným technikem by
mohla mít za následek požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k
požáru.
• Zařízení by měli opravovat pouze certifikovaní servisní
technici společnosti Samsung.
Pokud pracujete s vnitřní částí zařízení, např. při výměně
spotřebního materiálu nebo při čištění, zařízení nesmí být v
provozu.
Mohli byste se zranit.
8
Spotřeba materiálu
Čistící pomůcky udržujte mimo dosah dětí.
Mohlo by dojít k jejich úrazu.
Nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte zařízení bez
odborné pomoci.
Mohlo by dojít k poškození zařízení. Potřebuje-li zařízení
opravu, obraťte se na certifikovaného servisního technika.
Při čištění a provozu zařízení přesně dbejte instrukcí v
uživatelské příručce dodávané se zařízením.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
Pozor
Kazetu s tonerem nerozebírejte.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem nebo fixační
jednotka, nepalte.
Mohlo by dojít k explozi nebo nekontrolovatelnému požáru.
1. Úvod
18
Bezpečnostní informace
Skladovaný spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem,
uchovávejte mimo dosah dětí.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Použití recyklovaného spotřebního materiálu, jako jsou
kazety s tonerem, může poškodit zařízení.
Dojde-li k poškození v důsledku použití recyklovaného
spotřebního materiálu, bude účtován servisní poplatek.
Jestliže si tonerem znečistíte oděv, neperte jej v horké vodě.
Horká voda by zafixovala toner do vlákna. Použijte studenou
vodu.
Když vyměňujete kazetu s tonerem nebo odstraňujete
zaseknutý papír, dbejte na to, aby vaše tělo nebo oblečení
nepřišlo do styku s prachem toneru.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
1. Úvod
19
Přehled zařízení
9
Příslušenství
Napájecí kabel
Stručná instalační příručka
Disk CD se softwarema
Sluchátko
Různé příslušenstvíb
a. Disk CD obsahuje ovladače tiskárny, uživatelskou příručku a softwarové aplikace.
b. Různé příslušenství dodávané se zařízením se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a zemi, kde bylo
zařízení zakoupeno.
1. Úvod
20
Přehled zařízení
10
Pohled zepředu
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na modelu.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
10
11
11
1
12
12
13
9
2
8
3
14
7
6
5
4
1. Úvod
21
Přehled zařízení
1
Vodítka šířky dokumentu
5
Zásobník
2
Vstupní zásobník podavače
dokumentů
6
3
Podavač dokumentů
7
Výstupní zásobník podavače
dokumentů
11
4
Vodítka šířky papíru
8
One-touch dial
12 Tonerova kazeta
Výstupní zásobník
9
10
Ovládací panel
Horní kryt
13 Skenovací jednotka
14
Sluchátko
Vnitřní kryt
1. Úvod
22
Přehled zařízení
11
Pohled zezadu
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na modelu.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
1
2
3
4
1
Zásuvka externího telefonu (EXT.)
3
Port USB
2
Zásuvka telefonní linky (LINE)
4
Napájecí zásuvka
1. Úvod
23
Celkový pohled na ovládací panel
12
Ovládací panel
1
2
3
Address
Book
Umožňuje uložení často používaných faxových
čísel a jejich vyhledání.
Redial/Pause
V pohotovostním režimu znovu vytočí poslední
číslo nebo v režimu úprav vloží do faxového
čísla mezeru (-).
Power
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z
úsporného režimu. Pokud potřebujete zařízení
vypnout, stiskněte toto tlačítko na více než tři
sekundy.
4
Stop/Clear
Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci.
5
Start
Zahajuje úlohu.
6
On Hook Dial
Když stisknete toto tlačítko, ozve se
oznamovací tón. Potom zadejte číslo faxu. Je to
podobné jako volání pomocí hlasitého vytáčení.
7
One-touch dial
Umožňuje uložení často používaného čísla faxu
(viz „Jednotlačítková volba“ na straně 138).
8
Šipky doleva/
doprava
Umožňuje procházet možnostmi ve vybrané
nabídce a zvyšovat nebo snižovat hodnoty.
9
OK
Potvrzuje vybranou položku na obrazovce.
10 Back
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o
jednu úroveň výše.
11 Kontrolka Status
Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 84).
12 Menu
Umožňuje přejít do režimu nabídky a procházet
dostupnými nabídkami (viz „Přehled nabídek“
na straně 30).
13 Resolution
Umožňuje upravit rozlišení dokumentů pro
aktuální faxovou úlohu (viz „Rozliseni“ na straně
56).
14 Receive Mode
Mění režim příjmu faxu (viz „Změna režimů
příjmu“ na straně 165).
1. Úvod
24
Celkový pohled na ovládací panel
15 Multi Send
Umožňuje odeslat fax na více čísel (viz
„Odesílání faxu na více míst“ na straně 55).
16 Delay Send
Umožňuje odeslat fax později, až nebudete
přítomni (viz „Odložení faxového přenosu“ na
straně 162).
17 Reduce/ Enlarge
Umožňuje vytvoření menší nebo větší kopie než
originál.
18 Displej
Během provozu zobrazuje aktuální stav a
nápovědu.
19 Skenování
Přepíná do režimu skenování.
20 Kopírování
Přepíná do režimu kopírování.
21 Faxování
Přepíná do režimu faxování.
22 Numerická
klávesnice
Slouží k vytáčení čísel nebo zadávání
alfanumerických znaků (viz „Písmena a tlačítka
na klávesnici“ na straně 135).
1. Úvod
25
Zapnutí zařízení
1
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny.
2
Napájení se zapne automaticky.
Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a podržte tlačítko
(Power) asi 3 sekundy.
1. Úvod
26
Místní instalace ovladače
Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu.
2
Klepněte na nabídku Začátek > Všechny programy >
Příslušenství > Spustit.
• Pokud používáte operační systémy Macintosh a Linux, podívejte se
do částí „Instalace pro systém Macintosh“ na straně 114, „Instalace
pro systém Linux“ na straně 117.
• Instalační okno zobrazené v této Uživatelská příručka se může lišit v
závislosti na zařízení a používaném rozhraní.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
3
Vyberte možnost Instalovat nyní.
4
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte možnost Souhlasím s
podmínkami této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko
Další.
5
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
• Volba Uživatelská instalace umožňuje výběr programů, které
chcete nainstalovat.
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
13
Windows
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Pokud se během instalace zobrazí okno Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem, klepnutím na tlačítko Storno okno zavřete.
1. Úvod
27
Reinstalace ovladače
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, přeinstalujte ovladač podle následujících kroků.
14
Windows
1
2
3
4
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
V nabídce Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy > Samsung Printers > název vašeho ovladače > Odinstalovat.
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM a znovu nainstalujte ovladač (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 27).
1. Úvod
28
2. Přehled nabídek a
základní nastavení
Tato kapitola obsahuje informace o celkové struktuře nabídek a základních možnostech nastavení.
• Přehled nabídek
30
• Základní nastavení zařízení
35
• Zásobník a tisková média
37
• Základní funkce tisku
47
• Základní kopírování
50
• Základní skenování
53
• Základní faxování
54
Přehled nabídek
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení
nebo použití jeho funkcí.
• Vedle aktuálně vybrané nabídky se zobrazí hvězdička (*).
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí
na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
• Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v
závislosti na doplňcích a modelu.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
6
Polozky
Fax
Volby
Tmavost
Normalni
Tmave+1 – Tmave+5
Svetle+5 – Svetle+1
Kontrast
Normalni
• Nabídky jsou popsány v Rozšířené příručce (viz „Nabídky s
užitečným nastavením“ na straně 120).
Tmave+1 – Tmave+5
Svetle+5 – Svetle+1
Rozliseni
Standardni
Jemne
1
Vstup do nabídky
Velmi jemne
Foto FAX
1
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko Faxování, Kopírování nebo
Skenování podle toho, kterou funkci chcete používat.
Barevny FAX
Sken.-vel.
2
Vyberte opakovaně tlačítko
(Menu), dokud se na spodním řádku
displeje neobjeví požadovaná nabídka, a poté stiskněte OK.
Nasob.odeslani
Odloz.odeslani
3
Stiskněte opakovaně šipky doleva/doprava, dokud se nezobrazí
požadovaná položka nabídky, pak stiskněte tlačítko OK.
4
5
Má-li položka nastavení dílčí nabídky, pokračujte krokem 3.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
30
Přehled nabídek
Polozky
Fax
Volby
Priorita odes.
Preposlat
Fax
Polozky
Nastaveni
faxu
Volby
Prijem
Rezim prijmu
Pocet zazvon.
Tisk-cas pri.n
PC
Bezpec.prijem
Kod-zah.prij.
Vyp
Auto zmenseni
Zap
Orizn. format
Tisk
Nast-blok.faxy
Pridat stranku
Rezim DRPD
Storno ulohy
Nastaveni
faxu
Odesilani
Zmenit vychozi
Rozliseni
Interval opak.
Tmavost
Inter-op.vyt.
Kontrast
Vytac.predvol.
Sken.-vel.
Rez. kor. chyb
Auto protokol
Prot.potvr.ode
Zap
Vyp
Prot-pren.obr.
Rezim vytaceni a
Kopirovani
Sken.-vel.
Zmen./Zvet.
Tmavost
Normalni
Tmave+1 – Tmave+5
Svetle+5 – Svetle+1
2. Přehled nabídek a základní nastavení
31
Přehled nabídek
Polozky
Kopirovani
Volby
Kontrast
Puvodni typ
Rozvrzeni
Normalni
Polozky
Nast.-kopir.
Volby
Zmenit vychozi
Sken.-vel.
Tmave+1 – Tmave+5
Pocet kopii
Svetle+5 – Svetle+1
Trideni kopii
Text/Foto
Zmen./Zvet.
Foto
Tmavost
Text
Kontrast
Normalni
2 na 1
Puvodni typ
Nast.pozadi
4 na 1
Nast.pozadi
Vyp
Auto
Urov.vyleps.1
Urov.vyleps.2
Urov.vymaz. 1 – Urov.vymaz. 4
2. Přehled nabídek a základní nastavení
32
Přehled nabídek
Polozky
Syst.nastave
ni
Volby
Nast.zarizeni
ID pristroje
Cislo faxu
Syst.nastave
ni
Volby
Zvuk/hlasitost
Zvuk klaves
Zvuk. sign.
Datum a cas
Reproduktor
Rezim hodin
Vyzvaneni
Jazyk
Nast. papiru
Polozky
Zobrazit
Vse-protokoly
Usporny rezim
Konfigurace
Ud. probuzeni
Info-spot.mat.
Prod. syst.
Adresar
Kor.nadm.vys.
Odeslany fax
Auto pokrac.b
Fax odeslán
Nesp.form.papíru
Prijaty fax
Nahraz. papirub
Napl.ulohy
Uspora toneru
Odpadni fax
Pocit. vyuziti
Format papiru
Moznosti faxu
Typ papiru
Okraj
Udrzba
Odstr.hlasenic
Ziv.spot.mat.
Vyrobni c.
Vystr.doch.ton
Upravit stin.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
33
Přehled nabídek
Polozky
Syst.nastave
ni
Volby
Zrus. nastav.
Vse-nastaveni
Nastaveni faxu
Nast.-kopir.
Syst.nastaveni
Adresar
Fax odeslán
Prijaty fax
a. V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
b. Tato volba se objeví, pouze pokud je povolen „nesprávný formát papíru“.
c. Tato volba se objeví pouze tehdy, když v kazetě zbývá malé množství toneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
34
Základní nastavení zařízení
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
3
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v
programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v
programu Printer Settings Utility.
Datum a cas: Nastavené datum a čas budou použity při
odloženém faxování a tisku. Jsou vytištěny na zprávě. Nejsou-li
však správné, musíte je opravit.
- Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz
„Nastavení zařízení“ na straně 175.
Pomocí šipek nebo numerické klávesnice zadejte správný čas a datum
(viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 135).
- Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace
Smart Panel“ na straně 178.
• Měsíc = 01 až 12
• Den = 01 až 31
Po dokončení instalace můžete nastavit výchozí nastavení zařízení.
Chcete-li změnit výchozí nastavení zařízení, postupujte podle následujících
kroků:
1
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
Stiskněte Syst.nastaveni > Nast.zarizeni.
• Rok = vyžaduje zadání čtyř číslic
• Hodina = 01 až 12
• Minuta = 00 až 59
•
Rezim hodin: Zařízení můžete nastavit tak, aby se aktuální čas
zobrazoval ve 12 hodinovém nebo 24 hodinovém formátu.
•
Jazyk: změna jazyka, který se zobrazuje na displeji ovládacího
panelu.
•
Usporny rezim: Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte,
můžete pomocí této funkce ušetřit elektrickou energii.
(Menu).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
35
Základní nastavení zařízení
• Pokud chcete probudit zařízení z úsporného režimu, stiskněte
tlačítko napájení, začněte tisknout nebo přijměte fax.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete provést další nastavení, která
jsou užitečná pro používání zařízení.
• Zařízení lze rovněž probudit stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka,
• Viz „Zadávání různých znaků“ na straně 135.
když nastavíte
(Menu) > Syst.nastaveni > Nast.zarizeni> Ud.
probuzeni > Stisknuti tl. > Zap.
• Viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 135.
• Viz „Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 44.
• Viz „Vytvoření adresáře“ na straně 136.
•
Kor.nadm.vys.: Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je
dán výškou zařízení nad hladinou moře (viz „Nastavení
nadmořské výšky“ na straně 134).
•
Uspora toneru: Režim úspory toneru umožňuje, aby zařízení
na všech stránkách používalo menší množství toneru. Zapnutím
tohoto režimu se prodlouží životnost kazety s tonerem, ale sníží
se kvalita tisku.
Při tisku z počítače můžete režim úspory toneru zapnout nebo vypnout
také ve vlastnostech tiskárny.
4
5
6
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
36
Zásobník a tisková média
Tato kapitola vás seznámí s vkládáním tiskových médií.
• Používání tiskových médií, která nesplňují tyto specifikace, může
způsobit problémy nebo nutnost oprav. Na takové opravy se
nevztahuje záruka ani servisní smlouvy společnosti Samsung.
• Ujistěte, že v tomto zařízení nepoužíváte fotografický papír pro
inkoustové tiskárny. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
1
• Používání hořlavých tiskových médií může způsobit požár.
• Používejte určená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“
na straně 93).
2
1 Vodítko šířky papíru
2 Zásobník
Používání hořlavých médií nebo zanechání cizích materiálů v tiskárně
může vést k přehřátí jednotky a v ojedinělých případech způsobit
požár.
Pokud vodítko papíru neupravíte, může docházet k registraci papíru,
zkreslení obrazu nebo uvíznutí papíru.
2
Informace o zásobníku
Chcete-li změnit formát, je třeba nastavit vodítka papíru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
37
Zásobník a tisková média
3
Vložení papíru do zásobníku
1
3
Vložte papír stranou, na kterou chcete tisknout, nahoru a otevřete
výstupní zásobník.
Otevřete zásobník. Poté nastavte velikost zásobníku podle typu
média, které vkládáte (viz „Informace o zásobníku“ na straně 37).
2
1
1
2
• Vodítko šířky papíru nepřisunujte příliš těsně, aby se médium
v zásobníku neprohnulo.
2
Před vložením papírů prolistujte nebo profoukněte hranu stohu
papíru, aby se oddělily jednotlivé listy.
• Nepoužívejte papír se zkrouceným zaváděcím okrajem, může
způsobit uvíznutí nebo pomačkání papíru.
• Pokud neupravíte vodítko šířky papíru, může docházet k zaseknutí
papíru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
38
Zásobník a tisková média
4
Stiskněte šířkové vodítko papíru a posuňte ho k hraně sady papírů
tak, aby se papíry neohnuly.
5
Při tisku dokumentu nastavte typ papíru a formát pro zásobník (viz
„Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 44).
Nastavení provedená v ovladači zařízení mají přednost před
nastaveními na ovládacím panelu.
a Chcete-li tisknout v aplikaci, otevřete ji a spusťte nabídku tisku.
b Otevřete Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně
48).
c Klepněte na kartu Papír v okně Předvolby tisku a vyberte
odpovídající typ papíru.
Chcete-li například použít štítek, nastavte typ papíru na Štítky.
d Vyberte Ruční podávání ve zdroji papíru a potom klepněte na OK.
e Spusťte tisk aplikace.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
39
Zásobník a tisková média
• Pokud se při tisku z ručního podavače papíry překryjí, otevřete
zásobník, odstraňte papíry a tisk opakujte.
4
Ruční podávání v zásobníku
• Do zásobníku vkládejte vždy pouze jeden typ, formát a gramáž
tiskového média.
Zásobník pojme speciální formáty a typy tiskových materiálů, jako jsou
například pohlednice, poznámkové karty a obálky (viz „Specifikace
tiskových médií“ na straně 93).
5
Chcete-li v zásobníku podávat papír ručně, klikněte níže:
Tisk na zvláštní média
Viz „Vložení papíru do zásobníku“ na straně 38.
Rady pro používání ručního podávání v zásobníku
• Pokud v ovladači tiskárny vyberete Papír > Zdroj > Ruční
podávání, je třeba stisknout OK pokaždé, když tisknete stránku.
• Aby nedošlo k uvíznutí papíru během tisku, nepřidávejte papír,
dokud není ruční podavač prázdný.
Následující tabulka uvádí zvláštní média, která lze použít v každém
zásobníku.
Média jsou zobrazena v okně Předvolby tisku. Abyste dosáhli co nejvyšší
kvality tisku, vyberte správný typ média v okně Předvolby tisku > na kartě
Papír > Typ papíru (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 48).
Chcete-li například tisknout na štítky, vyberte Štítky v části Typ papíru.
• Tiskové materiály je nutné vkládat lícem nahoru tak, aby horní hrana
směřovala do ručního podavače a aby byly umístěné ve středu
zásobníku.
Při použití zvláštních médií doporučujeme vkládat listy po jednom (viz
„Specifikace tiskových médií“ na straně 93).
• Abyste zajistili co nejvyšší kvalitu tisku a předešli uvíznutí papíru,
vkládejte pouze dostupný papír (viz „Specifikace tiskových médií“ na
straně 93).
• Pokroucené pohlednice, obálky a štítky před vložením do ručního
podavače narovnejte.
Gramáže pro každý list viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 93.
• Při tisku na zvláštní média postupujte podle pokynů pro vkládání (viz
„Tisk na zvláštní média“ na straně 40).
Typy
Zásobníka
Obyčejný
●
Silný
●
2. Přehled nabídek a základní nastavení
40
Zásobník a tisková média
Typy
Zásobníka
Obálka
Slabý
●
Úspěch tisku na obálky závisí do značné míry na kvalitě obálek.
Kancelářský
●
Barva
●
Pokud tisknete na obálku, umístěte ji, jak je znázorněno na následujícím
obrázku.
Kartičky
●
Štítky
●
Obalka
●
Předtištěný
●
Bavlněný
●
Recyklovaný
●
Archivní papír
●
a. Typy papíru, které lze použít pro ruční podávání v zásobníku.
(●: je k dispozici, prázdné: není k dispozici)
•
•
Při výběru obálek zvažte následující faktory:
-
Gramáž: by neměla překročit 90 g/m2, jinak může dojít k uvíznutí
papíru.
-
Konstrukce: musí ležet rovně se zakřivením do 6 mm a nesmí
obsahovat vzduch.
-
Stav: neměla by být pomačkaná, odřená ani poškozená.
-
Teplota: musí snést teplotu a tlak, kterým bude vystavena uvnitř
zařízení.
Používejte pouze správně sestavené obálky s ostrými přehyby.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
41
Zásobník a tisková média
•
Nepoužívejte obálky se známkami.
•
Nepoužívejte obálky se sponami, patentkami, okénky, samolepicím
uzávěrem nebo s jinými syntetickými materiály.
•
Nepoužívejte poškozené ani nesprávně sestavené obálky.
•
Šev na obou koncích obálky musí zasahovat až do rohu obálky.
Štítky
Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte pouze štítky doporučené
pro laserové tiskárny.
1 Přijatelné
2 Nepřijatelné
•
Obálky s odlepovacím lepicím páskem nebo s více než jednou klopou,
která se překládá přes uzávěr, musejí používat lepidlo odolávající
teplotě fixace přibližně 170°C po dobu 0,1 sekundy. Další klopy a pásky
mohou způsobit vrásnění, mačkání nebo uvíznutí a mohou dokonce
poškodit fixační jednotku.
•
Pro co nejlepší kvalitu tisku nastavte krajní zarážky minimálně 15 mm
od okrajů obálky.
-
Lepidlo: Mělo by být stabilní při fixační teplotě zařízení (přibližně
170 °C).
•
Vyhněte se tisku na oblasti, kde se dotýkají švy obálky.
-
Uspořádání: Používejte pouze takové štítky, mezi kterými není
žádná odkrytá plocha podkladu. Štítky se mohou z listů odlepit
a vážně zablokovat zařízení.
-
Pokroucení: Musí ležet rovně s max. zvlněním 13 mm v jakémkoli
směru.
-
Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, odlepují se
od podkladu nebo obsahují bubliny.
•
Při výběru štítků zvažte následující faktory:
2. Přehled nabídek a základní nastavení
42
Zásobník a tisková média
•
Ujistěte se, zda mezi štítky není žádná odkrytá plocha s lepidlem.
Odkryté oblasti by mohly při tisku způsobit odlepení štítků, což by vedlo
k zaseknutí papíru. Odkryté lepidlo může také poškodit součásti
zařízení.
•
Nevkládejte do zařízení vícekrát stejný arch se štítky. Lepidlo je určeno
pouze k jednomu průchodu zařízením.
•
Nepoužívejte štítky, které se odlepují od podkladu, ani pomačkané
štítky, štítky obsahující bubliny či jinak poškozené štítky.
Předtištěný papír
Při tisku na předtištěný papír by měla být vytištěná strana lícem nahoru.
Přední okraj papíru by neměl být pomačkaný. Dochází-li k problémům
s podáváním papíru, zkuste papír obrátit. Mějte na paměti, že v tomto
případě není zaručena kvalita tisku.
Kartičky / vlastní formát papíru
•
V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 6,4 mm od okraje
tiskového materiálu.
•
Musí být potištěn tepelně odolným inkoustem, který se nerozpije nebo
neodpaří a který neuvolňuje nebezpečné výpary, působí-li na něj fixační
teplota zařízení po dobu 0,1 sekundy (přibližně 170 °C).
•
Barva na předtištěném papíře musí být nehořlavá a neměla by mít
nepříznivý vliv na válce zařízení.
•
Před založením předtištěného papíru zkontrolujte, zda je barva na
papíře suchá. Během procesu fixace může vlhký inkoust vystoupit
z předtištěného papíru a tím snížit kvalitu tisku.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
43
Zásobník a tisková média
6
• Nastavení provedená v ovladači zařízení mají přednost před
nastaveními na ovládacím panelu.
a Chcete-li tisknout z aplikace, spusťte ji a otevřete nabídku tisku.
b Otevřete Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 48).
c Klepněte na kartu Papír a vyberte odpovídající typ papíru.
Nastavení formátu a typu papíru
Po vložení papíru do zásobníku nastavte typ a formát papíru pomocí
tlačítek na ovládacím panelu.
• Chcete-li použít papír zvláštního formátu, např. fakturu, zvolte kartu
Papír > Formát > Upravit... a nastavte Nastavení uživatelského
formátu papíru v nabídce Předvolby tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 48).
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v
programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v
programu Printer Settings Utility.
- Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz
„Nastavení zařízení“ na straně 175.
- Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace
Smart Panel“ na straně 178.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Nast.
papiru > Format papiru nebo Typ papiru.
2
3
4
Vyberte požadovaný zásobník a možnost.
7
Použití výstupního zásobníku
Při tisku velkého množství stran najednou může být povrch výstupního
zásobníku horký. Nedotýkejte se povrchu zásobníku a zabraňte dětem
v přístupu do jeho blízkosti.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
44
Zásobník a tisková média
Vytištěné stránky budou odkládány do výstupního zásobníku. Ve výchozím
nastavení odesílá tiskárna výstup do výstupního zásobníku.
•
Před vložením dokumentu zkontrolujte, zda případné lepidlo, inkoust
nebo opravný lak jsou zcela suché.
•
Nezakládejte originály na papírech různé velikosti a hmotnosti.
•
Nevkládejte brožury, letáky, transparentní fólie nebo dokumenty, které
mají jiné neobvyklé vlastnosti.
9
Zakládání originálů
Originál ke kopírování, skenování a odesílání faxu lze vložit do podavače
dokumentů.
8
Příprava originálů
•
Nevkládejte papír menší než 142 × 148 mm a větší než 216 × 356 mm.
•
Nepokoušejte se vkládat následující typy papíru, abyste zabránili
zaseknutí papíru, nízké kvalitě tisku nebo poškození zařízení.
•
-
průklepový papír nebo papír s průklepovou zadní stranou,
-
křídový papír,
-
velmi tenký papír,
-
pomačkaný papír nebo papír se záhyby,
-
zkroucený nebo stočený papír,
-
potrhaný papír.
Do podavače dokumentů
Do podavače můžete vložit až 20 listů kancelářského papíru s gramáží 80
g/m2 pro jednu úlohu.
1
Před vložením originálů ohněte nebo prolistujte stoh papíru, aby se
oddělily jednotlivé stránky.
Před založením odstraňte všechny sešívací drátky a sponky.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
45
Zásobník a tisková média
2
Zcela vytáhněte vstupní zásobník podavače dokumentů nebo
výstupní zásobník podavače dokumentů. V případě potřeby rozložte
nástavec.
3
Vložte originál lícem dolů do vstupního zásobníku podavače
dokumentů. Vodítka šířky podavače dokumentů nastavte na formát
papíru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
46
Základní funkce tisku
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířené
příručce (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 141).
3
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
4
Základní nastavení tisku, včetně počtu kopií a rozsahu tisku, zvolte
v okně Tisk.
10
Tisk
Pokud používáte operační systémy Macintosh a Linux, podívejte se do
Rozšířená příručky (viz „Tisk z počítače Macintosh“ na straně 149,
„Tisk v systému Linux“ na straně 151).
Toto okno Předvolby tisku platí pro Poznámkový blok v systému Windows
7.
1
2
Chcete-li využít pokročilých tiskových funkcí, klepněte na tlačítko
Vlastnosti nebo Předvolby v okně Tisk (viz „Otevření předvoleb tisku“
na straně 48).
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
5
Chcete-li zahájit tiskovou úlohu, klepněte na tlačítko OK nebo Tisk
v okně Tisk.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
47
Základní funkce tisku
3
4
11
Zrušení tiskové úlohy
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
Klepněte na Vlastnosti nebo Předvolby.
Jestliže tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo na tiskovém spooleru,
zrušíte úlohu takto:
•
Do tohoto okna můžete jednoduše vstoupit tak, že na hlavním panelu
systému Windows poklepete na ikonu zařízení (
•
Aktuální úlohu můžete také zrušit stisknutím tlačítka
na ovládacím panelu.
).
(Stop/Clear)
12
Otevření předvoleb tisku
• Okno Předvolby tisku zobrazené v této uživatelské příručce se
může lišit v závislosti na typu používaného zařízení.
• Po výběru možnosti v okně Předvolby tisku se může zobrazit
varovný symbol
nebo
. Symbol
znamená, že určitou
Aktuální stav zařízení můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka Stav
tiskárny (viz „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“ na straně
176).
možnost můžete vybrat, ale nedoporučuje se to. Symbol
znamená, že možnost nelze vybrat kvůli nastavení nebo prostředí
počítače.
Použití oblíbeného nastavení
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Volba Předvolby, která je zobrazena na každé kartě s vlastnostmi kromě
karty Samsung, umožňuje uložit aktuální předvolby pro pozdější použití.
V nabídce Soubor vyberte možnost Tisk. Zobrazí se okno Tisk.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
48
Základní funkce tisku
Chcete-li uložit položku do seznamu Předvolby, postupujte takto:
13
Použití nápovědy
1
2
Změňte nastavení na každé kartě podle potřeby.
V okně Předvolby tisku klepněte na volbu, o které se chcete dozvědět víc,
a na klávesnici stiskněte klávesu F1.
Zadejte název položky do pole Předvolby.
14
Tisk v ekologickém režimu
Funkce Eco snižuje spotřebu toneru a používání papíru. Funkce Eco vám
umožňuje šetřit tiskové zdroje a vede vás k ekologicky šetrnému tisku.
Pro tisk v ekologickém režimu klepněte níže:
3
Klepněte na
(Přidat). S uložením seznamu Předvolby se uloží
všechna aktuální nastavení ovladače.
Viz „Easy Eco Driver“ na straně 172.
Vyberte další možnosti a klepněte na tlačítko
(Aktualizovat),
nastavení budou přidána do seznamu provedených Předvoleb.
Chcete-li uložené nastavení použít, vyberte jej z rozevíracího seznamu
Předvolby. Zařízení je nyní nastaveno na tisk podle vybraného
nastavení. Chcete-li uložené nastavení vymazat, vyberte jej z
rozevíracího seznamu Předvolby a klepněte na
(Smazat).
Výchozí nastavení ovladače tiskárny můžete obnovit výběrem
možnosti Výchozí předvolba v rozevíracím seznamu Předvolby.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
49
Základní kopírování
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířené
příručce (viz „Nabídka Kopírování“ na straně 125).
4
Je-li to nezbytné, zadejte pomocí šipky nebo numerické klávesnice
počet kopií.
5
Stiskněte
(Start).
15
Pokud potřebujete kopírování stornovat, stiskněte tlačítko
Základní kopie
(Stop/
Clear) a kopírování se zastaví.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v
programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v
programu Printer Settings Utility.
- Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz
„Nastavení zařízení“ na straně 175.
- Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace
Smart Panel“ na straně 178.
1
2
Vyberte tlačítko
3
Nastavení kopírování, včetně hodnot Zmen./Zvet., Tmavost,
Kontrast, Puvodni typ a dalších, lze přizpůsobit pomocí tlačítek na
ovládacím panelu (viz „Změna nastavení pro každou kopii“ na straně
50).
16
Změna nastavení pro každou kopii
Zařízení nabízí výchozí nastavení pro kopírování, které vám umožňuje
rychlé a snadné pořízení kopie. Jestliže však chcete změnit volby pro
každou kopii, použijte funkční tlačítka na ovládacím panelu.
(kopírování) na ovládacím panelu.
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
50
Základní kopírování
• Stisknete-li během nastavování možností kopírování dvakrát tlačítko
3
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
(Stop/Clear), zruší se všechny dosud nastavené možnosti pro
aktuální úlohu kopírování a vrátí se na výchozí hodnoty. Jinak se
automaticky vrátí na výchozí hodnoty po dokončení kopírování.
• Můžete změnit nastavení kopírování jako tmavost, typ předlohy a
další pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy Printer
Manager nebo části Machine v programu Printer Settings Utility.
- Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz
„Nastavení zařízení“ na straně 175.
Kontrast
Nabídka Kontrast vám umožní zvýšit nebo snížit rozdíl mezi světlými a
tmavými oblastmi obrazu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Kopirovani > Kontrast.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
- Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace
Smart Panel“ na straně 178.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Pokud kopírujete vybledlý originál nebo originál s tmavými obrázky, můžete
nastavit jas, aby byla kopie čitelnější.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Kopirovani > Tmavost.
(kopírování) >
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) >
(Menu) >
Vybráním možnosti Tmavy kontrast zvýšíte a vybráním možnosti
Svetly jej snížíte.
3
Tmavost
(kopírování) >
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Puvodni typ
Nastavení originálu slouží k vylepšení kvality kopie výběrem dokumentu
pro aktuální úlohu kopírování.
Například hodnota Svetle+5 je nejsvětlejší a Tmave+5 je nejtmavší.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
51
Základní kopírování
1
Na ovládacím panelu vyberte
Kopirovani > Puvodni typ.
(kopírování) >
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) >
•
Text: použijte pro originály obsahující převážně text.
•
Text/Foto: použijte pro originály obsahující text a fotografie.
Pokud jsou texty na výtisku rozmazané, vyberte volbu Text, abyste
získali čitelné texty.
•
3
Foto: používá se v případech, kdy jsou předlohou fotografie.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Zmenšená nebo zvětšená kopie
Velikost kopírovaného obrazu můžete při kopírování z podavače
dokumentů zmenšit nebo zvětšit v rozsahu od 25 % do 400 %.
Můžete použít tlačítko Zmen./Zvet. přímo na ovládacím panelu.
Chcete-li vybírat z předem definovaných formátů kopií,
postupujte následujícím způsobem:
1
Na ovládacím panelu vyberte
Kopirovani > Zmen./Zvet..
(kopírování) >
2
3
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) >
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Měřítko lze změnit přímo zadáním velikosti
1
Na ovládacím panelu vyberte
(kopírování) >
Kopirovani > Zmen./Zvet. > Vlastni.
(Menu) >
2
3
4
Požadovanou velikost kopie zadejte pomocí numerické klávesnice.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Při vytváření zmenšené kopie se ve spodní části kopie mohou vytvořit
černé čáry.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
52
Základní skenování
Informace o zvláštních funkcích skenování naleznete v Rozšířené
příručce (viz „Funkce skenování“ na straně 154).
3
Vyberte požadovaný Cil skenovani a stiskněte tlačítko OK.
Výchozí nastavení je Moje dokumenty.
• Často používané nastavení můžete vytvořit a uložit jako seznam
profilů. Také můžete profil přidat nebo odstranit a každý profil uložit
na jiné místo.
17
Základní skenování
• Pro změnu přejděte do programu Samsung Easy Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu > Nastavení Skenovat do
Níže je popisován normální a běžný postup skenování originálů.
počítače.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Toto je základní způsob skenování pro zařízení připojená kabelem USB.
1
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
2
Na ovládacím panelu vyberte
4
5
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
• Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Users\jméno
uživatele\Moje dokumenty v počítači. Složka pro uložení se může
lišit v závislosti na operačním systému nebo aplikaci, kterou
používáte.
(skenování) > Skenovat do PC.
Pokud se zobrazí zpráva Neni k dispozici, zkontrolujte připojení portu
nebo vyberte možnost Povolit panel Skenovat ze zařízení v programu
Samsung Easy Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu
> Nastavení Skenovat do počítače.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
53
Základní faxování
18
Příprava k faxování
Informace o zvláštních funkcích faxování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce faxu“ na straně 160).
• Toto zařízení nelze používat jako fax prostřednictvím internetového
telefonu. Více informací se dozvíte u vašeho poskytovatele
internetového připojení.
• Při připojování k telefonní lince kvůli používání faxu doporučujeme
použít tradiční analogové telefonní služby (PSTN: veřejná telefonní
síť) při zapojování telefonní linky pro použití faxu. Pokud používáte
jiné internetové služby (DSL, ISDN, VoIP), můžete vylepšit kvalitu
spojení pomocí mikrofiltru. Mikrofiltr eliminuje šum a vylepšuje
kvalitu spojení a kvalitu připojení k Internetu. Mikrofiltr DSL není
dodáván s tímto zařízením. Chcete-li jej používat, kontaktujte svého
poskytovatele internetového připojení.
1 Linkový port
2 Mikrofiltr
3 Modem DSL / telefonní linka
(viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
Před odesláním nebo přijetím faxu musíte zapojit dodanou spojovací šňůru
do telefonního konektoru ve zdi. Jak provést připojení viz Stručná instalační
příručka. Způsob provedení telefonního připojení je v jednotlivých zemích
odlišný.
19
Odesílání faxu
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
2
3
Vyberte tlačítko
4
5
Zadejte číslo cílového faxu.
(faxování) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 56).
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Start). Zařízení spustí
skenování a odesílání faxu na cílová místa.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
54
Základní faxování
• Pokud chcete odeslat fax přímo ze svého počítače, použijte funkci
Samsung Network PC Fax (viz „Odesílání faxu v počítači“ na straně
161).
• Pokud chcete zrušit faxovou úlohu, stiskněte tlačítko
(Stop/
Clear), než zařízení zahájí přenos.
Jakmile uslyšíte vysoký tón signálu vzdáleného faxu, stiskněte na
ovládacím panelu tlačítko
(Start).
Odesílání faxu na více míst
Pomocí funkce vícenásobného odeslání lze odeslat fax více adresátům.
Originály jsou automaticky ukládány do paměti a odeslány do vzdálené
stanice. Po ukončení přenosu jsou dokumenty v paměti automaticky
vymazány.
Ruční odesílání faxu
Následujícím postupem odešlete fax pomocí tlačítka
6
(On Hook Dial)
Pomocí této funkce nelze odesílat barevné faxy.
na ovládacím panelu nebo pomocí sluchátka (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
1
2
3
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
Vyberte tlačítko
(faxování) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 56).
4
Stiskněte tlačítko
(On Hook Dial) na ovládacím panelu nebo
zvedněte sluchátko.
5
Zadejte faxové číslo pomocí numerické klávesnice na ovládacím
panelu.
1
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
2
3
Vyberte tlačítko
4
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 56).
(Menu) > Fax > Nasob.odeslani.
Můžete rovněž použít tlačítko Nasob.odeslani přímo na ovládacím
panelu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
55
Základní faxování
5
Vložte faxové číslo prvního přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko
OK.
20
Příjem faxu
Můžete stisknout čísla rychlé volby nebo vybrat číslo skupinové
volby pomocí tlačítka
(Address Book) (viz „Používání čísel
rychlé volby“ na straně 136 nebo „Jednotlačítková volba“ na straně
138).
Zařízení je od výrobce nastaveno do režimu fax. Pokud přijímáte fax,
zařízení po zadaném počtu vyzvánění odpoví a fax automaticky přijme.
21
6
Vložte druhé faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
7
Chcete-li zadat více faxových čísel, stiskněte po zobrazení možnosti
OK tlačítko Ano a zopakujte kroky 5 a 6. Můžete přidat až 10 čísel.
Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat další
číslo skupinového vytáčení.
8
Po zadání faxových čísel vyberte možnost Ne v dotazu Dalsi c.? a
stiskněte tlačítko OK.
Zařízení začne odesílat dokument na čísla v pořadí podle vložení.
po odeslání faxů se vytiskne protokol odesílání.
Úprava nastavení dokumentu
Před zahájením faxování změňte následující nastavení podle stavu
originálu, abyste docílili co nejlepší kvality.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Rozliseni
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout dobrých výsledků při
práci se standardními textovými dokumenty. Pokud však odesíláte originály
nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete pro dosažení vyšší kvality faxu
upravit rozlišení.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
56
Základní faxování
• V tomto režimu není paměťový přenos k dispozici.
Nastavené rozlišení platí pro aktuální úlohu faxování. Změna
výchozího nastavení (viz „Nabídka Faxování“ na straně 122).
1
2
Na ovládacím panelu vyberte
Rozliseni.
(faxování) >
• Odeslání barevného faxu je možné pouze v případě, že zařízení, se
kterým komunikujete, podporuje příjem barevného faxu a fax
odesíláte manuálně.
(Menu) > Fax >
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Standardni: originály se znaky normální velikosti.
•
Jemne: originály s malými znaky nebo tenkými čarami, nebo
originály vytištěné jehličkovou tiskárnou.
•
Velmi jemne: originály s velmi jemnými detaily. Režim Velmi
jemne je k dispozici pouze v případě, že zařízení, se kterým
komunikujete, také podporuje velmi jemné rozlišení.
• Režim Velmi jemne nelze použít při přenosu z paměti zařízení.
Nastavení rozlišení se automaticky změní na Jemne.
• Je-li na vašem zařízení nastaveno rozlišení Velmi jemne a přijímací
faxový přístroj nepodporuje rozlišení Velmi jemne, vysílací zařízení
přenáší dokument s nejvyšším rozlišením podporovaným přijímacím
zařízením.
•
Foto FAX: dokumenty obsahující odstíny šedé nebo fotografie.
•
Barevny FAX: Barevné originály.
3
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Tmavost
Můžete zvolit stupeň tmavosti originálního dokumentu.
Nastavená tmavost platí pro aktuální úlohu faxování. Změna výchozího
nastavení (viz „Nabídka Faxování“ na straně 122).
1
Na ovládacím panelu vyberte
Tmavost.
(faxování) >
2
3
Vyberte požadovanou úroveň tmavosti.
(Menu) > Fax >
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
57
3. Údržba
Tato kapitola obsahuje informace o nákupu spotřebního materiálu, příslušenství a dílů pro údržbu pro vaše
zařízení.
• Objednání spotřebního materiálu a příslušenství59
• Dostupný spotřební materiál
60
• Dostupné součásti pro údržbu
61
• Skladování kazety s tonerem
62
• Rozprostření toneru
64
• Výměna kazety s tonerem
66
• Sledování životnosti spotřebního materiálu
68
• Nastavení upozornění na nedostatek toneru
69
• Čištění zařízení
70
• Tipy pro přenášení a skladování zařízení
76
Objednání spotřebního materiálu a příslušenství
Dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na zemi dodání. Chcete-li mít přehled o dostupném příslušenství a dílech pro údržbu, kontaktujte
obchodního zástupce.
Chcete-li objednat autorizovaný spotřební materiál, příslušenství a součásti pro údržbu od společnosti Samsung, obraťte se na svého místního obchodního
zástupce společnosti Samsung nebo maloobchodníka, u kterého jste zařízení zakoupili. Můžete rovněž navštívit webové stránky www.samsung.com/
supplies, poté vybrat svou zemi/oblast a získat tak kontaktní informace o servisu.
3. Údržba
59
Dostupný spotřební materiál
Jakmile skončí životnost spotřebního materiálu, můžete k zařízení objednat
následující typy spotřebního materiálu:
Typ
Tonerova kazeta
Průměrná životnosta
Asi 1,500 stránek
Název dílu
MLT-D101S
a. Deklarovaná životnost v souladu s ISO/IEC 19752.
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s tonerem od
jiných společností než Samsung, jako jsou například opakovaně plněné
nebo přepracované kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit
kvalitu neoriginálních kazet s tonerem jiným než Samsung. Na servis či
opravy, jejichž provedení bude vyžadováno v důsledku použití jiných
kazet s tonerem než originálních Samsung, se nevztahuje záruka
přístroje.
Podle použitých voleb, procenta obrazové plochy a režimu použité
úlohy se může životnost kazety s tonerem lišit.
Nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál je nutné nakupovat
ve stejné zemi, ve které bylo zakoupeno vámi používané zařízení.
Jinak budou nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál
nekompatibilní se zařízením z důvodu různých konfigurací kazet s
tonerem a jiného spotřebního materiálu podle konkrétních podmínek
zemí.
3. Údržba
60
Dostupné součásti pro údržbu
Chcete-li zakoupit součásti pro údržbu, obraťte se na místo, kde jste zakoupili zařízení. Výměna součástí smí být prováděna jen autorizovaným
poskytovatelem servisu, distributorem nebo prodejcem, od něhož jste zařízení zakoupili. Záruka se nevztahuje na výměny jakýchkoli součástí pro údržbu,
jakmile dosáhly „průměrné životnosti“.
Součásti pro údržbu se vyměňují po konkrétních intervalech, aby nedocházelo k problémům s kvalitou tisku a s podáváním papíru, které jsou způsobeny
opotřebenými díly, viz tabulka níže. Účelem výměny je udržet zařízení v nejlepším provozním stavu. Součásti pro údržbu uvedené dole by se měly
vyměňovat po dosažení životnosti jednotlivých součástí.
Průměrná životnosta
Díly
Přepravní válec
Asi 30,000 stránek
Fixace
Asi 30,000 stránek
Podávací válec
Asi 30,000 stránek
Zvedací válec
Asi 30,000 stránek
Válec automatického podavače
dokumentů
Asi 20,000 stránek
Pryžová podložka automatického
podavače dokumentů
Asi 20,000 stránek
Bílý válec
Asi 30,000 stránek
a. Je ovlivňována použitým operačním systémem, výkonem procesoru, používanou aplikací, způsobem připojení, typem a formátem média a složitostí
tiskové úlohy.
3. Údržba
61
Skladování kazety s tonerem
Kazety s tonerem obsahují složky, které jsou citlivé na světlo, teplotu a
vlhkost. Společnost Samsung radí uživatelům dodržovat tato doporučení,
aby byl zajištěn optimální výkon, nejvyšší kvalita a co nejdelší životnost vaší
nové kazety s tonerem Samsung.
-
v prostředí s korozivními plyny,
-
v prostředí se slaným vzduchem.
1
Skladujte kazetu ve stejném prostředí, jako se nachází tiskárna, ve které
bude použita. Takovým prostředím by měla být místnost s řízenou teplotou
a vlhkostí. Kazeta s tonerem by měla zůstat neotevřená ve svém
originálním balení až do doby její instalace. Pokud není originální balení k
dispozici, zakryjte horní otvor kazety papírem a uschovejte ji na tmavém
místě.
Otevření obalu kazety před použitím výrazně zkracuje její životnost.
Neskladujte na podlaze. Je-li kazeta s tonerem vyjmuta z tiskárny,
postupujte podle níže uvedených pokynů k zajištění správného skladování
kazety s tonerem.
•
Skladujte kazetu uvnitř ochranného sáčku z původního obalu.
•
Skladujte vleže naplocho (nepokládejte na jeden konec) stejnou
stranou nahoru jako při instalování toneru do zařízení.
•
Spotřební materiály nikdy nepřechovávejte za následujících podmínek:
-
při teplotách vyšších než 40 °C,
-
při vlhkosti menší než 20 % nebo větší než 80 %,
-
v prostředí s extrémními výkyvy vlhkosti nebo teploty,
-
na přímém slunci nebo pod umělým osvětlením,
-
na prašných místech,
-
v autě po delší dobu,
Pokyny k manipulaci
•
Nedotýkejte se povrchu fotokonduktivního válce v kazetě.
•
Nevystavujte kazetu zbytečným vibracím nebo otřesům.
•
Nikdy ručně neotáčejte válcem, zejména v opačném směru; mohlo by
dojít k vnitřnímu poškození a úniku toneru.
2
Použití kazety s tonerem
Společnost Samsung Electronics nedoporučuje ani neschvaluje, abyste v
tiskárně používali kazety s tonerem, které nejsou od společnosti Samsung,
včetně běžných, maloobchodních, opakovaně plněných nebo
přepracovaných kazet.
Záruka společnosti Samsung na tiskárnu se nevztahuje na škody na
zařízení způsobené použitím opakovaně plněné, přepracované nebo
neoriginální kazety s tonerem.
3. Údržba
62
Skladování kazety s tonerem
3
Předpokládaná životnost kazety
Předpokládaná životnost kazety (doba jejího zásobování tonerem) závisí
na množství toneru potřebném k tiskovým úlohám. Skutečný počet
vytištěných stran se může lišit v závislosti na hustotě tisku na stránkách,
provozním prostředí, procentu obrazové plochy, frekvenci tisku, typu
používaných médií a/nebo jejich velikosti. Pokud například tisknete velké
množství grafiky, bude spotřeba toneru vyšší a budete pravděpodobně
muset kazetu měnit častěji.
3. Údržba
63
Rozprostření toneru
Když je kazeta s tonerem téměř prázdná:
•
Objevují se pruhy nebo světlý tisk, případně rozdílná hustota na stranách.
•
Kontrolka Status bliká červeně.
V těchto případech můžete dočasně vylepšit kvalitu tisku opětovným rozprostřením toneru v kazetě. Někdy se bílé pruhy a světlý tisk objevují i po
rozprostření toneru.
• Před otevřením horního krytu nejprve zavřete výstupní opěru.
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené strany kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
3. Údržba
64
Rozprostření toneru
1
2
2
1
3. Údržba
65
Výměna kazety s tonerem
• Důkladně protřepejte tonerovou kazetu, aby se zvýšila počáteční kvalita tisku.
• Před otevřením horního krytu nejprve zavřete výstupní opěru.
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené strany kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
3. Údržba
66
Výměna kazety s tonerem
Když kazeta s tonerem dosáhne konce životnosti, zařízení přestane tisknout.
1
2
2
1
3. Údržba
67
Sledování životnosti spotřebního materiálu
Pokud se často zasekává papír nebo dochází k potížím s tiskem, zjistěte počet vytištěných nebo naskenovaných stran. Je-li to nutné, vyměňte příslušné
součásti.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout tlačítko OK.
• Můžete změnit nastavení kopírování jako tmavost, typ předlohy a další pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy Printer Manager nebo
části Machine v programu Printer Settings Utility.
- Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz „Nastavení zařízení“ na straně 175.
- Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace Smart Panel“ na straně 178.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Ziv.spot.mat..
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Info-spot.mat.: vytiskne stránku s informacemi o spotřebním materiálu.
•
Celkem: zobrazí celkový počet vytištěných stran.
•
Skenovani: Zobrazí počet stran vytištěných pomocí podavače dokumentů.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do pohotovostního režimu.
3. Údržba
68
Nastavení upozornění na nedostatek toneru
Pokud je v kazetě málo toneru, zobrazí se zpráva nebo se rozsvítí kontrolka informující uživatele o nutnosti vyměnit kazetu s tonerem. Můžete nastavit,
zda se má tato zpráva nebo kontrolka objevovat či nikoli.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout tlačítko OK.
• Můžete změnit nastavení kopírování jako tmavost, typ předlohy a další pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy Printer Manager nebo
části Machine v programu Printer Settings Utility.
- Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz „Nastavení zařízení“ na straně 175.
- Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace Smart Panel“ na straně 178.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Vystr.doch.ton.
Vyberte požadovanou možnost.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
3. Údržba
69
Čištění zařízení
Jestliže dojde k problémům s kvalitou tisku nebo jestliže používáte zařízení v prašném prostředí, musíte je pravidelně čistit, abyste zachovali nejlepší
podmínky tisku a mohli zařízení používat déle.
• Při čištění skříně zařízení čisticími prostředky s velkým množstvím alkoholu, rozpouštědel nebo jiných účinných látek může dojít k odbarvení nebo
mechanickému poškození skříně.
• Dojde-li ke znečištění zařízení nebo jeho okolí tonerem, doporučujeme použít k čištění hadřík nebo ubrousek namočený ve vodě. Použijete-li vysavač,
toner se rozptýlí do vzduchu a mohl by vám uškodit.
4
Čištění vnějšího povrchu
Vyčistěte skříň zařízení měkkým hadříkem, který nepouští chlupy. Látku můžete lehce navlhčit, ale dávejte pozor, aby tekutina nestékala po zařízení nebo
nenatekla dovnitř.
3. Údržba
70
Čištění zařízení
5
Čištění vnitřního prostoru
Během tisku se uvnitř zařízení mohou nahromadit zbytky papíru, toner a prachové částice. Tyto usazeniny mohou způsobit problémy s kvalitou tisku,
například skvrny od toneru nebo jeho rozmazání. Vyčištěním vnitřních částí zařízení tyto problémy odstraníte nebo zmírníte.
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte ji na světlo po dobu delší než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené spodní části kazety s tonerem. Použitím rukojeti na kazetě se vyhnete kontaktu s tímto místem.
• Při čištění vnitřku zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, a dávejte pozor, abyste nepoškodili přenosový válec nebo jiné vnitřní součásti.
Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen nebo ředidlo. Mohou se vyskytnout problémy s kvalitou tisku a způsobit poškození zařízení.
• K čištění zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.
• Před otevřením horního krytu nejprve zavřete výstupní opěru.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
3. Údržba
71
Čištění zařízení
1
2
2
1
3. Údržba
72
Čištění zařízení
6
Čištění podávacího válce
• K čištění zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
3. Údržba
73
Čištění zařízení
7
Čištění skenovací jednotky
Budete-li udržovat skenovací jednotku čistou, zajistíte vysokou kvalitu kopií. Skenovací jednotku doporučujeme čistit podle potřeby na začátku každého
dne a během dne.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Pokud je vložen výstupní zásobník podavače dokumentů, vyjměte ho.
1
2
3. Údržba
74
Čištění zařízení
1
2
3. Údržba
75
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
•
Když zařízení přenášíte, nenaklánějte je ani neotáčejte dnem vzhůru.
Vnitřní část zařízení by se mohla znečistit tonerem, což může vést k
poškození zařízení nebo způsobit špatnou kvalitu tisku.
•
Při přesouvání zařízení by jej měly držet alespoň dvě osoby.
3. Údržba
76
4. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
78
• Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů 79
• Odstranění uvíznutého papíru
81
• Význam stavové kontrolky
84
• Vysvětlení zobrazených zpráv
86
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
Pokud má vaše zařízení displej, nejprve se podívejte na zprávu na displeji a pokuste se
chybu vyřešit.Pokud řešení problému nenajdete v této kapitole, podívejte se do kapitoly
Řešení potíži v Rozšířená Uživatelská příručka (viz „Řešení potíží“ na straně 184).
Pokud nenajdete řešení v Uživatelská příručka nebo pokud problém přetrvává, obraťte se
na odborný servis.
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
Když vyberete správné druhy médií, k zasekávání papíru většinou nebude docházet. Aby se předešlo uvíznutí papíru, dodržujte následující pokyny:
•
Ujistěte se, že jsou nastavitelné vodiče ve správné poloze (viz „Informace o zásobníku“ na straně 37).
•
Nevyjímejte papír ze zásobníku, pokud zařízení tiskne.
•
Papír před vložením do zásobníku ohněte, prolistujte a srovnejte.
•
Nepoužívejte zmačkaný, vlhký ani hodně pokroucený papír.
•
Nevkládejte do zásobníku zároveň různé papíry.
•
Používejte pouze doporučená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 93).
4. Řešení potíží
78
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
Pokud se originál dokumentu zasekne v podavači dokumentů, na displeji se
zobrazí výstražná zpráva.
Zaseknutý papír odstraňujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej
neroztrhli.
1
Špatné podání při vstupu
1
2
Vyjměte zbývající dokumenty z podavače dokumentů.
3
Vložte dokumenty zpět do podavače dokumentů.
Zlehka vytáhněte zaseklý dokument z podavače dokumentů.
Chcete-li se vyhnout zaseknutí dokumentu, nepoužívejte příliš silné,
tenké nebo smíšené typy papírů.
4. Řešení potíží
79
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
2
Špatné podání při výstupu
1
2
3
Zlehka vytáhněte dokument z podavače dokumentů.
4
Zavřete ovládací panel. Pak vložte dokumenty zpět do podavače
dokumentů.
Vyjměte zbývající dokumenty z podavače dokumentů.
Uchopte ovládací panel za spodní okraj a přitáhnutím směrem k
sobě jej otevřete.
4. Řešení potíží
80
Odstranění uvíznutého papíru
Uvíznutý papír vytahujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
3
V zásobníku
4. Řešení potíží
81
Odstranění uvíznutého papíru
4
Uvnitř zařízení
• Oblast fixace je horká. Při vytahování papíru ze zařízení buďte opatrní.
• Před otevřením horního krytu nejprve zavřete výstupní zásobník.
4. Řešení potíží
82
Odstranění uvíznutého papíru
Pokud papír v této oblasti nevidíte, nepokračujte a přejděte k dalšímu kroku:
2
1
4. Řešení potíží
83
Význam stavové kontrolky
Barva kontrolky oznamuje aktuální stav zařízení.
• Abyste chybu vyřešili, podívejte se na chybovou zprávu a příslušné pokyny v části o odstraňování potíží (viz „Vysvětlení zobrazených zpráv“ na straně
86).
• Chybu lze rovněž vyřešit pomocí pokynů uvedených v počítači v okně programu Stav tiskárny nebo Smart Panel (viz „Používání aplikace Stav tiskárny
Samsung“ na straně 176 nebo „Používání aplikace Smart Panel“ na straně 178).
• Pokud potíže přetrvávají, zavolejte servisního zástupce.
Stav
Kontrolka
Status
Popis
Nesvítí
Zelená
Červená
Zařízení je ve stavu offline.
Bliká
Když kontrolka bliká, tiskárna přijímá nebo tiskne data.
Zap.
Zařízení je ve stavu online a lze jej použít.
Bliká
• Došlo k méně závažné chybě a zařízení čeká na její odstranění. Zkontrolujte zprávu na displeji. Po odstranění
problému zařízení obnoví tisk. Tato funkce se netýká modelů, které na ovládacím panelu nemají displej.
• V kazetě zbývá pouze malé množství toneru. Předpokládaná životnost kazetya se blíží ke konci. Připravte si
novou náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz
„Rozprostření toneru“ na straně 64).
Zap.
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla konce odhadované životnosti.a. Doporučujeme kazetu s tonerem vyměnit (viz
„Výměna kazety s tonerem“ na straně 66).
• Kryt je otevřený. Zavřete kryt.
• Při přijímání nebo tisku dat není v zásobníku papír. Vložte papír do zásobníku.
• Zařízení přerušilo činnost v důsledku vážné poruchy. Zkontrolujte zprávu na displeji (viz „Vysvětlení
zobrazených zpráv“ na straně 86).
• Došlo k uvíznutí papíru (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 81).
4. Řešení potíží
84
Význam stavové kontrolky
Stav
Kontrolka
Power
Modrá
Popis
Zap.
Zařízení je v režimu úspory energie.
Nesvítí
Zařízení je v pohotovostním režimu nebo je vypnuté.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost kazety s tonerem, která udává průměrnou kapacitu počtu výtisků vycházející z ISO/IEC 19752. Počet
stránek může ovlivňovat provozní prostředí, procento obrazové plochy, frekvence tisku, grafika a typ a formát média. V kazetě může zbývat určité množství toneru, i když kontrolka
svítí červeně a tiskárna přestane tisknout.
4. Řešení potíží
85
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zprávy zobrazené na ovládacím panelu oznamují stav zařízení nebo
závady. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých zpráv
a navrhovaná řešení pro odstranění případného problému.
Zpráva
Uviz nebo prazd.
Otev./Zav.dvírka
Význam
• Papír uvízl v
podávací oblasti.
• V zásobníku není
papír.
• Není-li zpráva uvedena v tabulce, vypněte a zapněte napájení a
zopakujte tiskovou úlohu. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte
servisního zástupce.
Navrhovaná řešení
• Odstraňte uvíznutý
papír (viz „V
zásobníku“ na
straně 81).
• Vložte papír do
zásobníku (viz
„Vložení papíru do
zásobníku“ na
straně 38).
• Když požadujete servis, oznamte servisnímu pracovníkovi obsah
zobrazené zprávy.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé zprávy nemusejí
na displeji zobrazovat.
Uviz. pap.u
• [číslo chyby] udává číslo chyby.
uvnitr zarizeni
Došlo k uvíznutí
papíru uvnitř
zařízení.
Odstraňte uvíznutý
papír (viz „Uvnitř
zařízení“ na straně 82).
5
Zprávy související s uvíznutím papíru
Zpráva
Uviz. dok.
Odst. uv. dok.
Význam
Vložený originál se
zasekl v podavači
dokumentů.
Navrhovaná řešení
Odstraňte uvíznutý
papír (viz
„Odstraňování
zaseknutých originálů
dokumentů“ na straně
79).
4. Řešení potíží
86
Vysvětlení zobrazených zpráv
6
Zprávy související s tonerem
Zpráva
Nainst. kazetu
Význam
Navrhovaná řešení
Kazeta s tonerem není nainstalována.
Nainstalujte kazetu s tonerem.
Nainstalovaná kazeta s tonerem není určena pro vaše
zařízení.
Nainstalujte kazetu s tonerem společnosti Samsung, která je
určená pro toto zařízení.
V uvedené kazetě zbývá malé množství toneru.
Předpokládaná životnost kazety se blíží ke konci.
Připravte si novou náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně
zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz „Rozprostření
toneru“ na straně 64).
s ton.
Nekompatibilni
Tonerova kazeta
Pripravit nov. kazetu
4. Řešení potíží
87
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
Vymenit nov. kazetu
Význam
Uvedená kazeta s tonerem téměř dosáhla konce své
předpokládané životnosti.
Odhadovaná životnost kazety znamená
předpokládanou nebo odhadovanou životnost
kazety s tonerem, která označuje průměrnou
kapacitu výtisků a je navržena podle ISO/IEC 19752
(viz „Dostupný spotřební materiál“ na straně 60).
Počet stránek může ovlivňovat provozní prostředí,
procento obrazové plochy, frekvence tisku, typ
média, procento obrazové plochy a formát média. V
kazetě může zbývat určité množství toneru, i když se
objeví výzva k výměně kazety za novou a zařízení
přestane tisknout.
Kazeta s tonerem dosáhla konce své předpokládané
životnosti. Zařízení by mohlo přestat tisknout.
Navrhovaná řešení
• Můžete vybrat možnost Stop nebo Pokracovat, jak je
uvedeno na ovládacím panelu. Vyberete-li možnost Stop,
tiskárna přestane tisknout a bez výměny kazety nemůžete
dále tisknout. Vyberete-li možnost Pokracovat, tiskárna bude
pokračovat v tisku, ale bez záruky kvality tisku.
• Když se zobrazí tato zpráva, vyměňte kazetu s tonerem, aby
kvalita tisku byla co nejlepší. Další použití kazety může
způsobit problémy s kvalitou tisku (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 66).
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s
tonerem od jiných společností než Samsung, jako jsou
například opakovaně plněné nebo přepracované kazety.
Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginální
kazety s tonerem. Záruka na toto zařízení se nevztahuje
na servisní údržbu ani opravu poškození vyvolaného
použitím jiné kazety s tonerem, než je kazeta od
společnosti Samsung.
Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety s tonerem“ na
straně 66).
4. Řešení potíží
88
Vysvětlení zobrazených zpráv
7
8
Zprávy související se zásobníkem
Zpráva
Uviz nebo prazd.
Otev./Zav.dvírka
Význam
• Papír uvízl v
podávací oblasti.
• V zásobníku nebo
ručním podavači
není papír.
Různé zprávy
Navrhovaná řešení
Navrhovaná řešení
Zpráva
Význam
• Odstraňte uvíznutý
papír (viz „V
zásobníku“ na straně
81).
Otevreny kryt
Zavrete jej
Kryt není pevně
zavřený.
Zavřete kryt, až zaklapne
na své místo.
Chyba [číslo chyby]
Zařízení nelze ovládat.
• Vložte papír do
zásobníku (viz
„Vložení papíru do
zásobníku“ na straně
38, „Ruční podávání v
zásobníku“ na straně
40).
Vyp. a zap. zar.
Vypněte a znovu zapněte
a zkuste tiskovou úlohu
znovu. Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se na
odborný servis.
Chyba [číslo chyby]
Kontakt. servis
4. Řešení potíží
89
5. Příloha
Tato kapitola obsahuje specifikace výrobku a informace týkající se platných předpisů.
• Technické specifikace
91
• Právní předpisy
99
• Copyright
110
Technické specifikace
1
Všeobecné specifikace
Níže uvedené technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Případné změny v informacích naleznete na webových stránkách
www.samsung.com.
Položky
Popis
Rozměrya
Šířka x délka x výška
362 x 260 x 280 mm
Hmotnosta
Zařízení se spotřebními
materiály
6,22 kg
Hladina hlukub
Pohotovostní režim
26 dB(A)
Režim tisku
Méně než 50 dB(A)
Režim kopírování
Méně než 52 dB(A)
Režim skenování
Méně než 52 dB(A)
Provoz
10 až 32 °C
Skladování (v balení)
-20 až 40 °C
Provoz
20 až 80% RV
Skladování (v balení)
10 až 90 % RV
110voltové modely
Střídavý proud 110-127 V
220voltové modely
Střídavý proud 220-240 V
Teplota
Vlhkost
Napájeníc
5. Příloha
91
Technické specifikace
Položky
Příkon
a.
b.
c.
d.
Popis
Průměrný provozní režim
Méně než 310 W
Pohotovostní režim
Méně než 30 W
Úsporný režim
Méně než 2,3 W
Režim vypnutí
Méně než 0,45 W (0,1 Wd)
Bez sluchátka.
Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurace: základní instalace zařízení, papír formátu A4, jednostranný tisk.
Správné napětí (V), frekvenci (Hz) a proud (A) pro toto zařízení naleznete na typovém štítku.
Pro zařízení se síťovým vypínačem.
5. Příloha
92
Technické specifikace
2
Specifikace tiskových médií
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Typ
Formát
Rozměry
Zásobník
Obyčejný papír
Ruční podávání v zásobníkub
Letter
216 x 279 mm
71 až 85 g/m2
71 až 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 listů 80 g/m2
• 1 listů
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Obálka Monarch
98 x 191 mm
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
Obálka č. 10
105 x 241 mm
• 10 listů
• 1 listů
Obálka DL
110 x 220 mm
Obálka C5
162 x 229 mm
Obálka
5. Příloha
93
Technické specifikace
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Typ
Formát
Rozměry
Zásobník
Viz část Obyčejný papír
Silný papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Slabý papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Cotton
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Barevný
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Předtištěný
Viz část Obyčejný papír
Recycled
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Štítkyc
Letter, Legal,
Oficio, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5
Ruční podávání v zásobníkub
86 až 120 g/m2
86 až 120 g/m2
• 50 listů 120 g/m2
• 1 listů
60 až 70 g/m2
60 až 70 g/m2
• 160 listů 60 g/m2
• 1 listů
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 listů
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 listů
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 listů
60 až 90 g/m2
60 až 90 g/m2
• 150 listů 80 g/m2
• 1 listů
120 až 150 g/m2
120 až 150 g/m2
• 10 listů
• 1 listů
5. Příloha
94
Technické specifikace
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Typ
Formát
Rozměry
Zásobník
Kartičky
Letter, Legal,
Oficio, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5,
Viz část Obyčejný papír
Ruční podávání v zásobníkub
121 až 163 g/m2
121 až 163 g/m2
• 10 listů
• 1 listů
Postcard 4x6
Kancelářský
papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
• 10 listů
• 1 listů
Archivní papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
• 100 listů
• 1 listů
Minimální rozměr (vlastní)
76 x 127 mm
60 až 163 g/m2
Maximální rozměr (vlastní)
216 x 356 mm
a. Maximální kapacita závisí na gramáži tiskového média, jeho tloušťce a na podmínkách okolního prostředí.
b. 1 list pro ruční podavač.
c. Hladkost štítků používaných v tomto zařízení je 100 až 250 (Sheffield). Jedná se o číselnou úroveň hladkosti.
5. Příloha
95
Technické specifikace
3
Požadavky na systém
Microsoft® Windows®
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
CPU
RAM
Volné místo na
pevném disku
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB až 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitový nebo 64-bitový procesor nebo vyšší
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podpora pro grafickou kartu s DirectX® 9 se 128 MB paměti (k aktivaci motivu Aero)
• Jednotka DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) nebo 1,4 GHz (x64) (2 GHz či
rychlejší)
512 MB (2 GB)
10 GB
5. Příloha
96
Technické specifikace
• Minimálním požadavkem pro všechny operační systémy Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo novější.
• Software mohou instalovat uživatelé s oprávněním správce.
• Služba Windows Terminal Services je kompatibilní se zařízením.
• Pro systém Windows 2000 je vyžadována aktualizace Services Pack 4 nebo vyšší.
Macintosh
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
CPU
Mac OS X 10.4
• Procesory Intel®
• PowerPC G4 / G5
RAM
• 128 MB pro počítače Mac s
procesorem PowerPC (512 MB)
Volné místo na
pevném disku
1 GB
• 512 MB pro počítače Mac s
procesorem Intel (1 GB)
Mac OS X 10.5
• Procesory Intel®
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz nebo rychlejší
Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
5. Příloha
97
Technické specifikace
Linux
Polozky
Operační systém
Požadavky
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bitový)
Fedora 5-13 (32/64bitový)
SuSE Linux 10.1 (32 bitový)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64bitový)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64bitový)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64bitový)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64bitový)
Debian 4.0, 5.0 (32/64bitový)
CPU
Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Volné místo na
pevném disku
1 GB (2 GB)
5. Příloha
98
Právní předpisy
Toto zařízení je vyvinuto pro běžné pracovní prostředí a bylo mu uděleno
několik zákonných certifikátů.
Při používání zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních
pokynů, čímž snížíte nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
či jiného úrazu.
4
Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení
Tiskárna vyhovuje americkému nařízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1
odstavce J pro laserová zařízení třídy I (1). Jinde ve světě má osvědčení
pro laserová zařízení třídy I a vyhovuje požadavkům normy IEC 60825-1:
2007.
Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserový
systém a tiskárna jsou navrženy tak, aby v průběhu používání zařízení,
při jeho údržbě nebo servisních pracích nebyl nikdo vystaven laserovému
záření nad úrovní třídy I.
5
Varování
Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zařízení
nepoužívejte ani neprovádějte jeho opravy. Odražený paprsek, přestože
není viditelný, vám může poškodit zrak.
Bezpečnostní informace týkající se ozónu
Intenzita emisí ozónu u tohoto produktu je nižší než 0,1 ppm.
Vzhledem k tomu, že ozón je těžší než vzduch, umístěte
produkt na dobře větrané místo.
5. Příloha
99
Právní předpisy
6
8
Bezpečnost – rtuť
Recyklace
Obsahuje rtuť, expozice v souladu s místními, státními a
federálními předpisy (pouze pro USA).
Obal tohoto zařízení likvidujte způsobem šetrným k životnímu
prostředí nebo jej recyklujte.
7
Úspora elektrické energie
9
Pouze pro Čínu
Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory
elektrické energie, který snižuje spotřebu zařízení v době,
kdy se nepoužívá.
Když tiskárna delší dobu nepřijímá data, spotřeba energie se
automaticky sníží.
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované
známky v USA.
Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na
stránkách http://www.energystar.gov.
V případě modelů s certifikací ENERGY STAR bude na
zařízení etiketa ENERGY STAR. Zkontrolujte, zda má vaše
zařízení certifikaci ENERGY STAR.
5. Příloha
100
Právní předpisy
10
Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní
elektrická a elektronická zařízení)
(Platí v Evropské unii a dalších evropských
zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)
(Pouze pro USA)
Nepotřebnou elektroniku odevzdejte do schváleného recyklačního
střediska. Chcete-li najít nejbližší recyklační středisko, navštivte naše
webové stránky: www.samsung.com/recyclingdirect nebo zavolejte na
číslo (877) 278 - 0799
11
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, kabel USB) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele
a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
Pouze pro Tchaj-wan
12
Vyzařování rádiových vln
Informace komise FCC pro uživatele
Toto zařízení vyhovuje Části 15 směrnice FCC. Jeho provoz se řídí
následujícími dvěma podmínkami:
•
toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
•
toto zařízení musí být schopné přijímat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobovat jeho nežádoucí provoz.
5. Příloha
101
Právní předpisy
Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální
zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení
zajišťují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se
při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může
vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty. Při nedodržení pokynů pro instalaci
a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že
k rušení přesto nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu
nebo televize, což lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporučuje se
uživatelům eliminovat rušení jedním nebo více z následujících opatření:
•
Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem.
•
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen
přijímač.
Směrnice o rušení rádiových vln pro Kanadu
Toto zařízení nepřekračuje omezení třídy B pro vyzařování rádiových vln
digitálním zařízením, jak je uvedeno v normě pro zařízení způsobující
rušení vln s názvem Digital Apparatus, ICES-003 vydané organizací
Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
13
•
Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového nebo
televizního technika.
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem
odpovědným za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost
oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.
United States of America
Federální komise pro komunikace (FCC)
Záměrně vysílající zařízení dle Části 15 FCC
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Tato část je
relevantní pouze tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici. Přítomnost
bezdrátových zařízení zjistíte na štítku systému.
Bezdrátová zařízení, která mohou být nainstalována v systému, jsou
určena pouze k použití ve Spojených státech amerických, pokud je na štítku
systému uvedeno identifikační číslo FCC.
5. Příloha
102
Právní předpisy
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny)
stanovil úřad FCC obecný odstup bezdrátového zařízení a těla na
vzdálenost 20 cm. Pokud jsou bezdrátová zařízení zapnutá, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla. Výkon bezdrátového
zařízení nebo bezdrátových zařízení, která mohou být zabudována v
tiskárně, je dostatečně pod aktuálními hodnotami vystavení
vysokofrekvenční energii, které stanovuje úřad FCC.
Vyjádření FCC k použití bezdrátových sítí LAN
Při instalaci a provozování této kombinace vysílače a antény může být
v blízkosti nainstalované antény překročen povolený expoziční limit 1
mW/cm2 pro vysokofrekvenční záření. Proto musí uživatel vždy
udržovat minimální vzdálenost 20 cm od antény. Toto zařízení nelze
umístit společně s jiným vysílačem a vysílací anténou.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Provoz tohoto zařízení se řídí následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být
schopné přijímat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobovat
jeho nežádoucí provoz.
14
Pouze pro Rusko
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení může
zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro servisní služby
kontaktujte výrobce.
5. Příloha
103
Právní předpisy
15
Pouze pro Německo
16
Pouze pro Turecko
Číslo REN (Ringer Equivalence Number) označuje maximální počet
zařízení, které lze připojit k telefonickému rozhraní. Koncové připojení na
rozhraní se může skládat z libovolné kombinace zařízení za předpokladu,
že součet čísel REN všech zařízení nepřekročí hodnotu 5. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
18
Označení faxu
17
Pouze pro Kanadu
Nařízení Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 označuje za
protiprávní, aby kdokoli používal počítač či jiné elektronické zařízení k
odesílání faxových zpráv, které na horním či dolním okraji každé stránky
nebo na první stránce přenosu neobsahují následující informace:
1 datum a čas přenosu,
Tento výrobek splňuje platné technické specifikace komise Industry
Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
2 identifikaci podniku, právnické či fyzické osoby odesílající zprávu,
3 telefonní číslo odesílajícího zařízení, podniku či osoby.
5. Příloha
104
Právní předpisy
Společnost poskytující telekomunikační služby může změnit své
komunikační vybavení, způsob nebo postup jeho používání, je-li tato
změna nutná pro poskytování jejích služeb, a není-li v rozporu s částí 68
požadavků a směrnic komise FCC. Pokud lze důvodně předpokládat, že
takové změny způsobí nekompatibilitu některých koncových zařízení
zákazníka s komunikačním zařízením telekomunikační společnosti, nebo
že bude třeba na koncovém zařízení provést dodatečné úpravy, nebo
změna jinak materiálně ovlivní používání nebo výkon koncového zařízení,
zákazník by měl obdržet písemnou zprávu, která mu umožní zachovat
nepřetržité fungování odebíraných služeb.
19
Číslo Ringer Equivalence Number
Číslo Ringer Equivalence Number a registrační číslo FCC tohoto zařízení
jsou uvedeny na nálepce umístěné na dolní či zadní stěně zařízení. V
některých případech může telefonní společnost tato čísla požadovat.
Číslo Ringer Equivalence Number (REN) je měřítkem zatížení telefonní
linky a slouží k určení, zda jste linku nepřetížili. Instalace několika typů
zařízení na jednu telefonní linku může způsobit potíže při volání a přijímání
hovorů, zvláště mohou nastat potíže se zvoněním při příchozích hovorech.
Součet čísel REN všech zařízení připojených k jedné telefonní lince by měl
být menší než 5, aby bylo možné požadovat kvalitní fungování služeb
telefonní společnosti. Pro některé telefonní linky může být i součet 5 příliš
vysoký. Pokud nějaké telefonní zařízení nefunguje správně, ihned jej
odpojte od telefonní sítě, aby nepoškodilo telefonní linku.
Toto zařízení je v souladu s částí 68 požadavků a směrnic komise FCC a
požadavky přijatými radou ACTA. V zadní části tohoto zařízení je umístěn
štítek obsahující kromě jiných informací identifikační číslo výrobku ve
formátu US:AAAEQ##TXXXX. Na vyžádání je třeba toto číslo poskytnout
telekomunikační společnosti.
Požadavky komise FCC obsahují ustanovení, že změny tohoto
zařízení, které nejsou explicitně povoleny výrobcem zařízení, mohou
vést k zániku platnosti oprávnění, aby uživatel zařízení dále používal.
V případě, že koncové zařízení způsobí poškození telefonní sítě, měla
by telekomunikační společnost upozornit zákazníka, že poskytování
služeb může být ukončeno. V případech, kdy předběžné upozornění
nelze provést, může společnost poskytování služeb dočasně přerušit,
jsou-li splněny následující podmínky:
a urychleně informuje zákazníka,
b dá zákazníkovi příležitost k nápravě potíží se zařízením,
c informuje zákazníka o jeho právu podat stížnost ke komisi Federal
Communication Commission podle postupu popsaného v části 68,
odstavci E požadavků a směrnic komise FCC.
5. Příloha
105
Právní předpisy
Měli byste si být vědomi i následujících
skutečností:
•
Zařízení není určeno k připojení k systému digitální pobočkové
ústředny.
•
Chcete-li na stejné lince se zařízením používat počítačový nebo faxový
modem, mohou u všech připojených zařízení nastat potíže s přenosem
a přijímáním faxů. Doporučujeme, aby na jedné telefonní lince se
zařízením nebylo používáno žádné jiné zařízení, kromě běžného
telefonního přístroje.
•
•
Žijete-li v oblasti, kde je zvýšený výskyt blesků nebo nárazů
elektrického proudu, doporučujeme instalaci přepěťové ochrany na
přívod elektrického proudu i na telefonní linku. Přepěťovou ochranu
zakoupíte u prodejce zařízení nebo ve specializovaném obchodě s
telekomunikační technikou.
Před programováním a testováním volání na nouzová čísla použijte
číslo dispečera pohotovostních služeb a oznamte mu, že se chystáte
čísla testovat. Dispečer vám poskytne další informace o správném
testování pohotovostních čísel.
•
Používání zařízení nelze platit mincemi. Zařízení nemůže být použito
na společné přípojce.
•
Zařízení je vybaveno magnetickým připojením pro naslouchadla pro
neslyšící.
20
Výměna originální zástrčky (pouze pro Velkou
Británii)
Důležité
Přívod elektrického proudu tohoto zařízení je opatřen standardní zástrčkou
(BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Pojistku je při výměně nutno
nahradit správnou pojistkou 13 A. Potom vraťte zpět kryt pojistky. Ztratíte-li
kryt pojistky, nepoužívejte zástrčku, dříve než získáte nový kryt.
Obraťte se na prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili.
Zástrčka 13 A je nejpoužívanější zástrčkou ve Velké Británii, měla by proto
vyhovovat. V některých – zvláště starších – budovách ovšem nejsou běžné
zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Připojenou zástrčku
nikdy neodstraňujte.
Pokud odříznete zalisovanou zástrčku, urychleně se jí zbavte. Takovou
zástrčku nelze znovu napojit. Pokud se ji pokusíte zapojit do zásuvky,
můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.
Zařízení lze bezpečně připojit k telefonní síti pomocí standardní modulární
zástrčky USOC RJ-11C.
5. Příloha
106
Právní předpisy
Důležité varování
21
Prohlášení o shodě (evropské země)
Zařízení musí být uzemněno.
Vodiče v elektrické přípojce jsou označeny následujícími
barvami:
Osvědčení a certifikáty
• Zelená a žlutá: zemnící vodič
• Modrá: nulový vodič
• Hnědá: fázový vodič
Pokud barvy vodiče hlavního přívodu neodpovídají barvám zástrčky,
postupujte takto:
Žlutozelený vodič připojte ke kolíku označenému písmenem E nebo
bezpečnostním symbolem zemnění nebo ke kolíku označenému žlutou
a zelenou barvou nebo pouze zeleně.
Modrý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem N nebo černou
barvou.
Hnědý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem L nebo červenou
barvou.
V zásuvce, adaptéru či na rozvodné desce musí být pojistka 13 A.
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [SF-76xP Series] vyhovuje základním požadavkům a
dalším relevantním ustanovením Směrnice o nízkonapěťových
zařízení (2006/95/ES), Směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě (2004/108/ES).
Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na adrese
www.samsung.com, přejděte na odkaz Podpora > Stažení
softwaru a zadejte název své tiskárny (MFP), abyste mohli
procházet dokumenty EUDoC.
01.01.95: Směrnice Rady 2006/95/EC o harmonizaci zákonů členských
států týkajících se elektrických zařízení nízkého napětí.
1. ledna 1996: Směrnice Rady 2004/108/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
9. března 1999: Směrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zařízeních
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich
shody. Plné znění s definicí odpovídajících směrnic a uvedených norem
získáte od místního zástupce společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
5. Příloha
107
Právní předpisy
Certifikáty EC
Certifikát podle směrnice 1999/5/EC o rádiových zařízeních a
telekomunikačních terminálových zařízeních (FAX).
Tento výrobek společnosti Samsung je opatřen vlastním certifikátem
Samsung pro celoevropské připojení samostatného terminálu k analogové
veřejné telefonní síti (PSTN) v souladu se směrnicí 1999/5/EC. Výrobek je
určen pro připojení k národním veřejným telefonním sítím a ke
kompatibilním pobočkovým ústřednám v evropských zemích.
V případě potíží nejprve kontaktujte laboratoř Euro QA Lab společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.
Výrobek vyhovuje standardům TBR21. Institut European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal pro usnadnění
používání koncových zařízení, které vyhovují tomuto standardu, dokument
EG 201 121 obsahující další požadavky zajišťující kompatibilitu koncových
zařízení TBR21 v síti. Výrobek je vyroben v souladu se všemi relevantními
předpisy tohoto dokumentu a plně mu vyhovuje.
5. Příloha
108
Právní předpisy
22
Pouze pro Čínu
5. Příloha
109
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vyplývající z použití této uživatelské příručky, nebo s ní
související.
•
Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation.
•
True, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
•
Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.
Informace o licenci otevřeného softwaru (Open Source) naleznete v souboru „LICENSE.txt“ na dodaném disku CD-ROM.
REV. 1.00
5. Příloha
110
Uživatelská příručka
SF-76xP Series
ROZŠÍŘENÁ
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci,
provozu a řešení potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích
dostupné.
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení
potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
1. Instalace softwaru
4. Užitečné nástroje pro správu
Instalace pro systém Macintosh
114
Easy Capture Manager
170
Reinstalace pro systém Macintosh
116
Samsung AnyWeb Print
171
Instalace pro systém Linux
117
Easy Eco Driver
172
Reinstalace pro systém Linux
119
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
173
2. Nabídky s užitečným nastavením
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung 176
Než začnete číst kapitolu
121
Nabídka Faxování
122
Používání nástroje Unified Driver Configurator
systému Linux
180
Nabídka Kopírování
125
Nastavení systému
127
3. Zvláštní funkce
Nastavení nadmořské výšky
134
Zadávání různých znaků
135
Vytvoření adresáře
136
Funkce tisku
140
Funkce skenování
154
Funkce faxu
160
Používání aplikace Smart Panel
178
5. Řešení potíží
Potíže s podáváním papíru
185
Potíže s napájením a připojením kabelů
186
Potíže s tiskem
187
Potíže s kvalitou tisku
191
Potíže při kopírování
199
Potíže při skenování
200
Potíže s faxováním
202
Potíže s operačním systémem
204
112
1. Instalace softwaru
Tato kapitola obsahuje pokyny k instalaci základního a užitečného softwaru, který lze použít v prostředí, kde je
zařízení připojeno pomocí kabelu. Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu.
• Instalace pro systém Macintosh
114
• Reinstalace pro systém Macintosh
116
• Instalace pro systém Linux
117
• Reinstalace pro systém Linux
119
• Pokud používáte operační systém Windows, naleznete pokyny k instalaci ovladače
zařízení v Základní příručce.
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
Instalace pro systém Macintosh
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
4
5
6
7
8
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
13
14
15
Klepněte na tlačítko Continue.
Pokud máte systém Mac OS X 10.5-10.7, otevřete složku
Applications > System Preferences a klepněte na položku
Print & Fax.
Klepněte na tlačítko Add v seznamu Printer List.
•
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na ikonu složky „+“.
Zobrazí se okno displeje.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
16
Klepněte na Default Browser a najděte připojení USB.
•
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na Default a vyhledejte
připojení USB.
Klepněte na tlačítko Continue v podokně User Options Pane.
Pokud v systému Mac OS X 10.4 nefunguje funkce Auto Select
správně, vyberte položku Samsung ze seznamu Print Using a
název vašeho zařízení ze seznamu Model.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
•
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
11
12
Otevřete složku Applications > Utilities > Print Setup Utility.
•
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
17
9
10
Po dokončení instalace klepněte na možnost Quit nebo Restart.
Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List a bude nastaveno jako
výchozí zařízení.
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Pro instalaci softwaru je nutno restartovat počítač. Klepněte na
tlačítko Continue Installation.
Pokud v systému Mac OS X 10.5-10.7 nefunguje funkce Auto
Select správně, vyberte položku Select a driver to use... a
název vašeho zařízení ze seznamu Print Using.
18
Klepněte na tlačítko Add.
1. Instalace softwaru
114
Instalace pro systém Macintosh
Instalace ovladače faxu:
1 Otevřete složku Aplikace > Samsung > Vytváření faxové fronty.
2 Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List
3 Vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Create
1. Instalace softwaru
115
Reinstalace pro systém Macintosh
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
4
5
6
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Uninstaller OS X.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Po dokončení odinstalování klepněte na tlačítko OK.
Pokud bylo zařízení již přidáno, odstraňte jej z nástroje Print Setup
Utility nebo Print & Fax.
1. Instalace softwaru
116
Instalace pro systém Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
1
Instalace ovladače Unified Linux Driver
Instalační program přidal ikonu nástroje Unified Driver Configurator na
plochu a skupinu Unified Driver do systémové nabídky. Vyskytnou-li se
nějaké potíže, další informace naleznete v nápovědě na obrazovce.
Můžete ji zobrazit ze systémové nabídky nebo z balíčku ovladačů aplikací
systému Windows, jako je například Unified Driver Configurator nebo
Image Manager.
2
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
K instalaci softwaru zařízení je nutné se přihlásit jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
Instalace programu Smart Panel
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login zadejte do pole Login
uživatelské jméno root a zadejte systémové heslo.
K instalaci softwaru zařízení je nutné se přihlásit jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
3
Z webových stránek společnosti Samsung stáhněte do počítače
balíček Unified Linux Driver.
4
Klepněte pravým tlačítkem na balíček Unified Linux Driver a
rozbalte jej.
3
Z webových stránek společnosti Samsung stáhněte do počítače
balík Smart Panel.
5
6
7
Poklepejte na položky cdroot > autorun.
4
5
Klepněte pravým tlačítkem na balík Smart Panel a rozbalte jej.
Po zobrazení uvítací obrazovky klepněte na tlačítko Next.
Poklepejte na cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish.
1. Instalace softwaru
117
Instalace pro systém Linux
3
Instalace nástroje Nastavení tiskárny
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
K instalaci softwaru zařízení je nutné přihlásit se jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
3
Z webové stránky společnosti Samsung stáhněte do počítače
balíček nástroje Nastavení tiskárny.
4
Klepněte pravým tlačítkem na balíček Printer Settings Utility a
rozbalte jej.
5
Poklepejte na položky cdroot > Linux > psu > install.sh.
1. Instalace softwaru
118
Reinstalace pro systém Linux
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
Aby bylo možné odinstalovat ovladač tiskárny, musíte být přihlášeni
jako super user (root). Pokud nejste super user, požádejte správce
systému.
3
Klepněte na ikonu ve spodní části pracovní plochy. Po zobrazení
okna Terminal zadejte následující příkazy.
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Klepněte na tlačítko Uninstall.
Klepněte na tlačítko Next.
Klepněte na tlačítko Finish.
1. Instalace softwaru
119
2. Nabídky s užitečným
nastavením
V této kapitole je vysvětleno, jak procházet aktuálním stavem zařízení a jak využívat pokročilá nastavení.
• Než začnete číst kapitolu
121
• Nabídka Faxování
122
• Nabídka Kopírování
125
• Nastavení systému
127
Než začnete číst kapitolu
V této kapitole jsou popsány všechny funkce, které jsou u modelů této série k dispozici, aby jim uživatele snáze porozuměli. Funkce dostupné u každého
modelu naleznete v Základní příručka (viz „Přehled nabídek“ na straně 30). Níže jsou uvedeny tipy pro používání této kapitoly.
•
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení nebo použití jeho funkcí. Tyto nabídky zobrazíte stisknutím tlačítka
(Menu).
•
V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
•
Tato funkce se netýká modelů, které na ovládacím panelu nemají tlačítko
•
Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
(Menu) (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 24).
2. Nabídky s užitečným nastavením
121
Nabídka Faxování
1
Položka
Fax
Popis
Odešle fax na více míst (viz „Odesílání faxu na více
míst“ na straně 55).
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Nasob.odeslani
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastaví zařízení tak, aby odeslalo fax později, až
nebudete přítomni (viz „Odložení faxového přenosu“
na straně 162).
(Menu) > Fax.
Odloz.odeslani
Položka
Tmavost
Kontrast
Popis
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Nastavuje úroveň jasu, aby se dal naskenovaný
originál snadněji číst, když obsahuje nejasné značky
a tmavé obrázky (viz „Tmavost“ na straně 51).
Nastavuje úroveň kontrastu, aby se dal
naskenovaný originál snadněji číst, když je jeho
obsah příliš světlý nebo příliš tmavý.
Rozliseni
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout
dobrých výsledků při práci se standardními
textovými dokumenty. Pokud však odesíláte
originály nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete
pro dosažení vyšší kvality faxu upravit rozlišení (viz
„Rozliseni“ na straně 56).
Sken.-vel.
Nastavuje velikost obrazu.
Priorita odes.
Naskenuje originál do paměti a po dokončení
aktuální operace jej ihned odešle. Prioritní přenos
přeruší odesílání na více cílových míst mezi
stanicemi (např. po skončení přenosu do stanice A
a před začátkem přenosu do stanice B) nebo
vstoupí mezi pokusy o opakované vytáčení (viz
„Odesílání prioritního faxu“ na straně 163).
2. Nabídky s užitečným nastavením
122
Nabídka Faxování
2
Položka
Preposlat
Popis
Nastaveni odesílání
Přepošle přijatý nebo odeslaný fax na jiné cílové
místo faxem nebo prostřednictvím počítače. Tato
funkce může být užitečná, pokud nejste v kanceláři,
ale potřebujete přijmout fax.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
• Viz „Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo“ na straně 163.
• Viz „Přeposlání přijatého faxu“ na straně 164.
Změna položek nabídky:
Bezpec.prijem
Uloží přijatý fax do paměti bez vytištění. K vytištění
přijatých dokumentů je nutno zadat heslo. Můžete
zabránit tomu, aby k vašim přijatým faxům měly
přístup neoprávněné osoby (viz „Příjem v
zabezpečeném režimu“ na straně 168).
Pridat stranku
Přidá další dokumenty do rezervované odložené
faxové úlohy (viz „Přidání dokumentů do
vyhrazeného faxu“ na straně 163).
Interval opak.
Stornuje odloženou faxovou úlohu, která je uložena
v paměti (viz „Zrušení vyhrazené faxové úlohy“ na
straně 163).
Nastaví počet pokusů při opakovaném vytáčení.
Zadáte-li hodnotu 0, zařízení nebude opakovaně
vytáčet.
Inter-op.vyt.
Nastaví časový interval pro automatické opakované
vytáčení.
Vytac.predvol.
Nastaví až pětimístné číslo předvolby. Toto číslo se
vytáčí před jakýmkoli číslem automatického
vytáčení. Je užitečné pro přístup k pobočkové
ústředně.
Rez. kor. chyb
Odesílá faxy pomocí režimu korekce chyb (ECM),
aby se zajistilo hladké odesílání faxů bez chyb.
Odesílání může trvat déle.
Storno ulohy
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
(Menu) >
Nastaveni faxu > Odesilani.
Položka
Popis
2. Nabídky s užitečným nastavením
123
Nabídka Faxování
Položka
Prot.potvr.ode
Popis
Položka
Nastaví zařízení tak, aby tisklo protokol, ať proběhl
přenos faxu úspěšně či nikoli. Pokud vyberete Při
chybě, zařízení vytiskne protokol pouze v případě,
že přenos není úspěšný.
Prot-pren.obr.
Vytiskne zprávu o přenosu se zmenšeným obrazem
první strany odeslaného faxu.
Rezim vytaceni
Nastaví rezim vytaceni na tónový nebo pulzní. V
některých zemích není toto nastavení k dispozici.
Pocet zazvon.
Určuje počet zvonění, po kterém přístroj odpoví na
příchozí volání.
Tisk-cas pri.n
Automaticky vytiskne číslo stránky, datum a čas
přijetí ve spodní části každé strany přijatého faxu.
Kod-zah.prij.
Spustí příjem faxu z externího telefonního přístroje
připojeného ke konektoru EXT na zadní straně
zařízení. Jestliže zvednete sluchátko externího
telefonu a uslyšíte faxové tóny, zadejte kód pro
příjem. Z výroby je nastaven na 9.
Auto zmenseni
Automaticky zmenší velikost stránky příchozího faxu
tak, aby odpovídala papíru vloženému v zařízení.
Orizn. format
Ořízne zadanou délku z konce přijatého faxu.
Nast-blok.faxy
Zablokuje veškeré nežádoucí faxy, které jste uložili
do paměti jako nežádoucí faxová čísla. V některých
zemích není toto nastavení k dispozici.
Rezim DRPD
Umožňuje uživateli přijímat volání na několik
různých telefonních čísel pomocí jediné linky.
Můžete nastavit zařízení tak, aby rozpoznalo různé
typy vyzvánění pro každé číslo. V některých zemích
není toto nastavení k dispozici (viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 167).
3
Nastavení příjmu
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastaveni faxu > Prijem.
Položka
Rezim prijmu
(Menu) >
Popis
Popis
Vybere výchozí režim příjmu faxů.
2. Nabídky s užitečným nastavením
124
Nabídka Kopírování
4
Položka
Kopirovani
Puvodni typ
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Rozvrzeni
Na ovládacím panelu stiskněte
(kopírování) >
Zlepšuje kvalitu kopií volbou typu dokumentu pro
aktuální úlohu kopírování (viz „Puvodni typ“ na
straně 51).
Nastavuje formát rozvržení, jako je například
Normální, 2/4 na 1.
Změna položek nabídky:
• Kopírováni 2 na 1 nebo 4 na 1: Zmenší velikost
původních obrazů a vytiskne 2 nebo 4 stránky na
jeden list papíru. Tato funkce kopírování je
dostupná, pouze vložíte-li originály do podavače.
(Menu) >
1
2
3
4
2
Kopirovani.
Položka
Popis
Sken.-vel.
Nastavuje velikost obrazu.
Zmen./Zvet.
Zmenšuje a zvětšuje formát kopírovaného obrazu
(viz „Zmenšená nebo zvětšená kopie“ na straně 52).
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji
číst, když originál obsahuje nejasné značky a tmavé
obrázky (viz „Tmavost“ na straně 57).
Kontrast
Nastavuje úroveň kontrastu, aby se dal
naskenovaný originál snadněji číst, když je jeho
obsah příliš světlý nebo příliš tmavý (viz „Kontrast“
na straně 51).
1
•
Popis
Vytiskne obraz bez pozadí. Tato funkce kopírování
odstraní barevné pozadí a pomáhá při kopírování
originálů s barevným pozadím, jakými jsou noviny
nebo katalogy.
Nast.pozadi.
• Vyp: Funkce nebude použita.
• Auto: Proběhne optimalizace pozadí.
• Urov.vyleps.1-2: čím je číslo vyšší, tím sytější
bude pozadí.
• Urov.vymaz. 1-4: čím je číslo vyšší, tím světlejší
bude pozadí.
2. Nabídky s užitečným nastavením
125
Nabídka Kopírování
5
Nast.-kopír.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(kopírování) >
(Menu) >
Nast.-kopir..
Položka
Zmenit vychozi
Popis
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
2. Nabídky s užitečným nastavením
126
Nastavení systému
6
Položka
Nast.zarizeni
Usporny rezim
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Umožňuje nastavit, jak dlouho bude zařízení čekat,
než přejde do úsporného režimu.
Když zařízení po delší dobu neobdrží žádná data,
spotřeba elektrické energie se automaticky sníží.
Můžete natavit podmínku pro probuzení z úsporného
režimu. Zapněte příslušnou položku.
Ud. probuzeni
(Menu) > Syst.nastaveni >
• Stisknuti tl.: Když stisknete jakékoli tlačítko kromě
tlačítka napájení, zařízení se probudí z úsporného
režimu.
• Skener: Když do podavače dokumentů vložíte
papír, zařízení se probudí z úsporného režimu.
Nast.zarizeni.
Položka
Popis
Prod. syst.
Umožňuje nastavit čas, po který si zařízení pamatuje
naposledy použité nastavení kopírování. Po uplynutí
tohoto času zařízení obnoví výchozí nastavení
kopírování.
Kor.nadm.vys.
Optimalizuje kvalitu tisku podle nadmořské výška
zařízení.
Popis
ID pristroje
Nastaví identifikační číslo zařízení, které se vytiskne v
horní části každé stránky odesílaného faxu.
Cislo faxu
Nastaví číslo faxu, které se vytiskne v horní části
každé stránky odesílaného faxu.
Datum a cas
Umožňuje nastavit datum a čas.
Rezim hodin
Umožňuje vybrat formát zobrazení času jako 12 hodin
nebo 24 hodin.
Jazyk
Umožňuje nastavit jazyk textu, který se zobrazuje na
displeji ovládacího panelu.
2. Nabídky s užitečným nastavením
127
Nastavení systému
7
Položka
Popis
Nast. papiru
Určuje, zda zařízení bude či nebude pokračovat
v tisku v případě, že rozpozná papír, který
neodpovídá nastavení.
Auto pokrac.
• Zap: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zobrazí se chybová zpráva. Zařízení počká
přibližně 30 sekund, potom se zpráva automaticky
odstraní a tisk bude pokračovat.
Nesp.form.papíru
Nahraz. papiru
Uspora toneru
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
• Vyp: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zařízení bude čekat, dokud nevložíte správný
papír.
Určuje, zda má nebo nemá ignorovat chyba
nesprávného typu papíru. Když vyberete Vyp,
zařízení nepřestane tisknout ani při nesprávném typu
papíru.
Automaticky nahradí formát papíru ovladače tiskárny,
aby se předešlo záměně formátu papíru Letter a A4.
Pokud se například v zásobníku nachází papír
formátu A4, ale v ovladači tiskárny je nastaven formát
papíru Letter, zařízení tiskne na papír formátu A4 a
naopak.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni > Nast.
papiru.
Položka
Popis
Format papiru
Podle vašich požadavků nastavuje formát papíru na
formát A4, Letter nebo jiné formáty.
Typ papiru
Vybírá typ papíru pro každý zásobník.
Okraj
Nastavuje okraje dokumentu.
Používání tohoto režimu prodlužuje životnost kazety
s tonerem a snižuje náklady na tisk proti normálnímu
režimu, ale snižuje kvalitu tisku.
2. Nabídky s užitečným nastavením
128
Nastavení systému
8
Položka
Zvuk/hlasitost
Zapnutím nebo vypnutím této volby můžete nastavit,
zda mají být z reproduktoru slyšet tóny telefonní linky,
jako například vytáčecí nebo faxový tón. Je-li tato
volba nastavena na Kom., je reproduktor zapnutý,
dokud vzdálené zařízení neodpoví.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Hlasitost lze nastavit pomocí tlačítka On Hook
Dial nebo sluchátka. Hlasitost reproduktoru
můžete nastavit pouze v případě, že je přístroj
připojen k telefonní lince.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni > Zvuk/
hlasitost.
Popis
Reproduktor
a Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(faxování).
Položka
Popis
Zvuk klaves
Zapíná a vypíná tón tlačítka. Je-li tato volba zapnutá,
ozve se při každém stisknutí tlačítka tón.
Zvuk. sign.
Zapíná a vypíná výstražný tón. Pokud je tato možnost
zapnutá, ozve se při chybě nebo ukončení faxové
komunikace zvuková signalizace.
b Stiskněte On Hook Dial nebo zdvihněte
sluchátkoa. Z reproduktoru uslyšíte
oznamovací tón.
c Stiskněte opakovaně šipku doleva /
doprava, dokud nedocílíte požadované
hlasitosti.
d Stisknutím tlačítka On Hook Dial nebo OK
(pro sluchátko) uložíte provedené změny a
vrátíte zařízení do pohotovostního režimu.
Vyzvaneni
nastavuje hlasitost vyzvánění. Pro hlasitost vyzvánění
můžete vybírat mezi možnostmi vypnuto, nízká,
střední a vysoká úroveň.
a. Pouze pro USA.
2. Nabídky s užitečným nastavením
129
Nastavení systému
9
Položka
Zobrazit
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Odeslany fax
Vytiskne protokol o přenosu, který obsahuje faxové
číslo, počet stránek, dobu trvání úlohy, režim
komunikace a výsledky komunikace faxové úlohy.
Zařízení je možné nastavit tak, aby po dokončení
každé úlohy vytisklo protokol s potvrzením přenosu.
Fax odeslán
Vytiskne informace o posledních odeslaných
faxech. Zařízení můžete nastavit tak, aby tento
protokol vytisklo automaticky vždy po 50 spojeních.
Prijaty fax
Vytiskne informace o posledních přijatých faxech.
Napl.ulohy
Vytiskne seznam dokumentů, které jsou aktuálně
uloženy pro zpožděné faxování, spolu s dobou
zahájení a typem jednotlivých operací.
Odpadni fax
Vytiskne faxová čísla označená jako nežádoucí.
Pocit. vyuziti
Vytiskne stránku s informacemi o používání.
Stránka s informacemi o používání zařízení
obsahuje celkový počet vytištěných stran.
Moznosti faxu
Vytiskne informace o faxových protokolech.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni >
Zobrazit.
Položka
Popis
Vse-protokoly
Vytiskne všechny druhy protokolů, které toto
zařízení poskytuje.
Konfigurace
Vytiskne protokol o celkové konfiguraci zařízení.
Info-spot.mat..
Vytiskne stránku s informacemi o spotřebním
materiálu.
Adresar
Vytiskne všechny e-mailové adresy, které jsou
aktuálně uloženy v paměti zařízení.
Popis
2. Nabídky s užitečným nastavením
130
Nastavení systému
10
Položka
Udrzba
Popis
Tuto nabídku použijte při kopírování obrázků, které
jsou neostré nebo rozmazané.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Upravit stin.:
a Vložte do podavače dokumentů bílý papír
lícem dolů.
Upravit stin.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni >
Udrzba.
Položka
b Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu)
> Syst.nastaveni > Udrzba > Upravit stin.
> Ano.
c Zařízení automaticky podá prázdný papír
z podavače dokumentů a po nastavení
úrovně bílé ho vysune ven.
Popis
Odstr.hlaseni
Tato volba se zobrazí, když je kazeta s tonerem
prázdná. Zprávu o prázdné kazetě můžete odstranit.
Ziv.spot.mat.
Zobrazí indikátory životnosti spotřebního materiálu
(viz „Sledování životnosti spotřebního materiálu“ na
straně 68).
Vyrobni c.
Zobrazí výrobní číslo zařízení. Toto číslo potřebujete
při žádosti o servis nebo při registraci uživatele na
webu společnosti Samsung.
Vystr.doch.ton
Nastavuje úrovně, na nichž se má zobrazit
upozornění na nedostatek toneru nebo prázdný toner
(viz „Nastavení upozornění na nedostatek toneru“ na
straně 69).
2. Nabídky s užitečným nastavením
131
Nastavení systému
11
Položka
Zrus. nastav.
Prijaty fax
Popis
Zruší všechny záznamy o přijatých faxech.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 30).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni > Zrus.
nastav..
Položka
Popis
Vse-nastaveni
Vymaže všechna data uložená v paměti a veškerá
nastavení vrátí na výchozí tovární hodnoty.
Nastaveni faxu
Změní všechny možnosti faxu na výchozí tovární
hodnoty.
Nast.-kopir.
Změní všechny možnosti kopírování na výchozí
tovární hodnoty.
Syst.nastaveni
Změní všechny možnosti systému na výchozí tovární
hodnoty.
Adresar
Vymaže všechny e-mailové adresy uložené v paměti.
Fax odeslán
Zruší všechny záznamy o odeslaných faxech.
2. Nabídky s užitečným nastavením
132
3. Zvláštní funkce
Tato kapitola obsahuje informace o zvláštních funkcích kopírování, skenování, faxování a tisku.
• Nastavení nadmořské výšky
134
• Zadávání různých znaků
135
• Vytvoření adresáře
136
• Funkce tisku
140
• Funkce skenování
154
• Funkce faxu
160
• Postupy popsané v této kapitole jsou většinou založeny na operačním systému
Windows 7.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout
tlačítko OK.
Nastavení nadmořské výšky
Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je dán výškou zařízení nad
hladinou moře. Následující informace vám pomohou nastavit zařízení na
nejlepší kvalitu tisku.
Výšku lze rovněž nastavit pomocí možnosti Syst.nastaveni >
Nast.zarizeni > Kor.nadm.vys. na displeji zařízení (viz „Přehled
nabídek“ na straně 30).
Než nastavíte hodnotu nadmořské výšky, zjistěte nadmořskou výšku místa,
kde se nacházíte.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Vysoký 3
Vysoký 2
Vysoký 1
Normální
Můžete nastavit hodnotu nadmořské výšky v části Nastavení zařízení v
programu Samsung Easy Printer Manager nebo části Machine v programu
Printer Settings Utility.
•
Pokyny pro uživatele systémů Windows a Macintosh viz „Nastavení
zařízení“ na straně 175.
•
Pokyny pro uživatele systému Linux viz „Používání aplikace Smart
Panel“ na straně 178.
3. Zvláštní funkce
134
Zadávání různých znaků
Při provádění nejrůznějších úkolů bude třeba zadávat jména a čísla.
Například při nastavování zařízení zadáváte své jméno, název společnosti
a faxové číslo. Při ukládání faxových čísel nebo adres elektronické pošty do
paměti můžete také vkládat odpovídající jména.
1
Zadávání alfanumerických znaků
Stiskněte opakovaně příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí
správné písmeno. Pokud chcete například zadat písmeno O, stiskněte
tlačítko 6 označené MNO. S každým stisknutím tlačítka 6 se na displeji
zobrazí jiné písmeno: M, N, O, m, n, o a nakonec číslice 6. Nalezení
písmena, které chcete zadat, viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 135.
Klávesa
1
@/.'1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
• Mezeru můžete zadat dvojitým stisknutím tlačítka 1.
• Chcete-li odstranit poslední číslici nebo znak, stiskněte tlačítko se
šipkou doleva/doprava nebo nahoru/dolů.
Přiřazená čísla, písmena nebo znaky
*%_~!#$()[]
*
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového
ověření)
#=|?":{}<>;
#
2
Písmena a tlačítka na klávesnici
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového
ověření)
Sady speciálních znaků se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na
doplňcích a modelu.
3. Zvláštní funkce
135
Vytvoření adresáře
3
• V případě jednomístného (0-9) čísla rychlé volby stiskněte a podržte
odpovídající tlačítko na numerické klávesnici po dobu alespoň 2
sekund.
Uložení čísla rychlé volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
Book) > Novy a upravit > Rychla volba.
2
Zadejte číslo rychlé volby a stiskněte tlačítko OK.
(Address
• V případě dvoumístného nebo trojmístného čísla rychlé volby
stiskněte tlačítko pro první číslici a potom podržte stisknuté tlačítko
pro poslední číslici po dobu alespoň 2 sekund.
• Adresář můžete vytisknout vybráním volby
(Address Book) > Tisk a stisknutím tlačítka OK.
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
(faxování) >
(Back).
5
Úpravy čísel rychlé volby
3
4
5
Zadejte požadované jméno a stiskněte tlačítko OK.
Zadejte požadované číslo faxu a stiskněte tlačítko OK.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
Book) > Novy a upravit > Rychla volba.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2
Zadejte číslo rychlé volby, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko
OK.
3
4
5
Změňte jméno a stiskněte tlačítko OK.
4
Používání čísel rychlé volby
Pokud jste během odesílání faxu vyzváni k zadání čísla, zadejte číslo rychlé
volby, kterému je přiřazeno příslušné faxové číslo.
(Address
Změňte faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
3. Zvláštní funkce
136
Vytvoření adresáře
6
7
Uložení čísla skupinové volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
Book) > Novy a upravit > Skup. volba.
2
Úprava čísel skupinové volby
(Address
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
Book) > Novy a upravit > Skup. volba.
Zadejte číslo skupinové volby a stiskněte tlačítko OK.
2
Zadejte číslo skupinové volby, které chcete upravit, a stiskněte
tlačítko OK.
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
(Back).
3
Vložte nové číslo rychlé volby, které chcete přidat a stiskněte tlačítko
OK, pak se zobrazí dotaz Pridat?.
3
Hledejte zadáním několika prvních písmen názvu požadované
rychlé volby, kterou chcete vložit do skupiny.
4
5
6
7
Vyberte požadované jméno a číslo a stiskněte tlačítko OK.
8
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Vyberte možnost Ano, když se zobrazí dotaz Pridat?.
Opakováním kroku 3 zadáte do skupiny další čísla rychlé volby.
(Address
Zadejte číslo rychlé volby uložené ve skupině a stiskněte tlačítko
OK, zobrazí se dotaz Odstranit?.
4
5
6
7
Číslo přidáte nebo odstraníte stisknutím tlačítka OK.
Další čísla můžete přidat nebo odstranit opakováním kroku 3.
Po zobrazení dotazu Dalsi c.? vyberte Ne a stiskněte OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí dotaz Dalsi c.?, a
stiskněte tlačítko OK.
3. Zvláštní funkce
137
Vytvoření adresáře
8
Jednotlačítková volba
Pod 20 jednodotykových tlačítek na ovládacím panelu je možné uložit často
používaná faxová čísla. Tato čísla lze pak automaticky vytáčet jedním
stiskem příslušného tlačítka.
5
Až se jméno na displeji zobrazí správně nebo nechcete-li jméno
zadat, stiskněte tlačítko OK.
6
Chcete-li uložit více čísel, stiskněte jednotlačítkovou volbu a
opakujte kroky 2 až 5.
7
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Uložení čísla pro jednotlačítkovou volbu
9
1
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
Vyhledání záznamu v adresáři
(faxování).
Stiskněte a více než 2 sekundy podržte některé z tlačítek
jednotlačítkové volby.
Je-li je pod vybraným číslem rychlého vytáčení již nějaké číslo
uložené, zobrazí se toto číslo na displeji a můžete ho změnit a
stisknout OK.
3
Na numerické klávesnici zadejte číslo, které chcete uložit, a
stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li mezi čísla vložit pauzu, stiskněte tlačítko
Pause). Na displeji se zobrazí symbol „-“.
4
(Redial/
Čísla v paměti lze hledat dvěma způsoby. Buď můžete prohledávat
postupně od A do Z, nebo můžete zadat prvních několik písmen jména
přiřazeného k číslu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
(Address
Book) > Vyhled.+vytoc. > Rychla volba nebo Skup. volba.
2
3
Vyberte Vse nebo ID a stiskněte OK.
Stiskněte jméno, číslo nebo tlačítko označené písmenem, které
chcete hledat.
Pokud například chcete vyhledat název MOBIL, stiskněte tlačítko 6
označené písmeny MNO.
Chcete-li k číslu přiřadit jméno, zadejte požadované jméno.
Pokud nechcete přiřadit jméno, tento krok přeskočte.
4
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
3. Zvláštní funkce
138
Vytvoření adresáře
10
Tisk adresáře
Nastavení adresáře Address Book můžete zkontrolovat vytištěním
seznamu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Book)> Tisk.
2
Stiskněte tlačítko OK.
(faxování)>
(Address
Zařízení zahájí tisk.
3. Zvláštní funkce
139
Funkce tisku
• Informace o základních tiskových funkcích naleznete v Základní
příručce (viz „Základní funkce tisku“ na straně 47).
Jestliže si přejete změnit nastavení pro každou tiskovou úlohu,
proveďte změnu v okně Předvolby tisku.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Hlavní výhody“ na straně 5).
12
Nastavení zařízení jako výchozího zařízení
11
Změna výchozího nastavení tisku
1
2
3
4
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Zařízení a tiskárny.
Pravým tlačítkem klepněte na zařízení.
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Zařízení a tiskárny.
Vyberte své zařízení.
Klepněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Nastavit
jako výchozí tiskárnu.
Vyberte Předvolby tisku.
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
5
6
1
2
3
4
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
Změňte nastavení na jednotlivých kartách.
Klepněte na tlačítko OK.
3. Zvláštní funkce
140
Funkce tisku
Tisk do souboru (PRN)
13
Použití pokročilých tiskových funkcí
Někdy budete potřebovat uložit tištěná data jako soubor.
Ovladač tiskárny XPS: používá se k tisku souborů ve formátu XPS.
1
Zaškrtněte políčko Tisk do souboru v okně Tisk.
2
3
Klepněte na tlačítko Tisk.
• Viz „Funkce podle modelů“ na straně 7.
• Ovladač tiskárny XPS lze nainstalovat pouze v systému operačním
systému Windows Vista nebo vyšším.
• Pokud se úloha XPS nevytiskne, nainstalujte rozšiřující paměť.
Zařízení má možná nedostatek paměti.
• Pro modely, u kterých je na disku CD-ROM k dispozici ovladač XPS:
- Ovladač tiskárny XPS můžete nainstalovat, když vložíte disk CD
se softwarem do jednotky CD-ROM. Pokročilá instalace >
Uživatelská instalace. Ovladač tiskárny XPS lze vybrat v okně
Zvolte software a obslužné programy k instalaci.
• Pro modely, u kterých je ovladač XPS k dispozici na stránkách
společnosti Samsung, přejděte na adresu www.samsung.com >
najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení.
Zadejte cílovou cestu a název souboru a klepněte na tlačítko OK.
Například c:\Temp\název souboru.
Pokud zadáte pouze název souboru, soubor se automaticky uloží do
složky Dokumenty, Dokumenty a nastavení nebo Uživatelé. Složka
pro uložení se může lišit v závislosti na operačním systému nebo
aplikaci, kterou používáte.
3. Zvláštní funkce
141
Funkce tisku
Vysvětlení zvláštních tiskových funkcí
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Chcete-li využít možnosti, kterými je ovladač tiskárny vybaven, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby v okně aplikace Tisk pro změnu nastavení
tisku. Název zařízení v okně vlastností zařízení se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
• Klepněte v okně na tlačítko Nápověda (
nápovědy“ na straně 49).
Položka
Několik stránek na list
Tisk plakátu
) nebo stiskněte klávesu F1 na klávesnici a klepněte na položku, o které chcete získat informace (viz „Použití
Popis
Umožňuje vybrat počet stránek, které chcete vytisknout na jeden list papíru. Při tisku více stránek na jeden list papíru se stránky
zmenší a budou umístěny na papír v pořadí, které zadáte. Na jeden list můžete vytisknout až 16 stránek.
Umožní vytisknout jednostránkový dokument na 4 (Plakát 2x2), 9 (Plakát 3x3) nebo 16 (Plakát 4x4) listů papíru a jejich
vzájemným složením pak vytvořit jeden dokument velikost plakátu.
Vyberte hodnotu Překrytí plakátu. Hodnotu Překrytí plakátu zadejte v milimetrech nebo palcích výběrem přepínače v pravém
horním rohu karty Základní. Bude tak jednodušší slepit stránky k sobě.
3. Zvláštní funkce
142
Funkce tisku
Položka
Popis
Vytiskne dokumenty po obou stranách listu papíru a uspořádá stránky tak, aby přeložením vytištěného papíru vznikla brožura.
Tisk brožurya
• Chcete-li tisknout brožuru, musíte tisknout na média formátů Letter, Legal, A4, US Folio nebo Oficio.
8
9
• Možnost Tisk brožury není dostupná u všech formátů papíru. Vyberte dostupný Formát papíru na kartě Papír, abyste
viděli, které formáty papíru jsou k dispozici.
• Vyberete-li nepodporovaný formát papíru, bude tato volba automaticky zrušena. Vyberte pouze dostupný papír (papír
bez značky
nebo ).
Umožňuje tisknout na obě strany listu papíru (duplexní tisk). Před tiskem rozhodněte, jak má být dokument orientován.
• Tato funkce je dostupná pro formáty papíru Letter, Legal, A4, US Folio nebo Oficio.
Oboustranný tisk
• Pokud zařízení neobsahuje duplexní jednotku, je třeba dokončit tiskovou úlohu ručně. Zařízení vytiskne nejdříve
každou druhou stránku dokumentu. Poté se v počítači zobrazí zpráva.
• Funkce Vynechat prázdné strany nefunguje, když vyberete možnost duplex.
3. Zvláštní funkce
143
Funkce tisku
Položka
Popis
• Výchozí nastavení tiskárny: Po výběru této možnosti se nastavení funkce určí podle nastavení na ovládacím panelu zařízení.
Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny PCL/XPS.
• Žádný: Vypíná tuto funkci.
• Dlouhý okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při knižní vazbě.
Oboustranný tisk
(pokračování)
Oboustranný tisk (ruční)a
• Krátký okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé u kalendářů.
Možnosti papíru
Umožňuje změnit velikost dokumentu můžete změnit tak, aby se dokument na stránce vytiskl menší nebo větší, zadáním počtu
procent, o které se má dokument zvětšit nebo zmenšit.
Vodoznak
Volba Vodoznak umožňuje vytisknout text přes stávající dokument. Můžete například vytisknout velký šedý nápis „KONCEPT“
nebo „DŮVĚRNÉ“ diagonálně přes první stranu nebo všechny strany dokumentu.
3. Zvláštní funkce
144
Funkce tisku
Položka
Vodoznak
(Vytvoření vodoznaku)
Vodoznak
(Úprava vodoznaku)
Vodoznak
(Odstranění vodoznaku)
Popis
a Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
b Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava
vodoznaků.
c Do pole Text vodoznaku zadejte text vodoznaku.
d Text může mít až 256 znaků. Text se zobrazí v okně náhledu.
a Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
b Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava
vodoznaků.
c V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete upravit, a změňte jeho text a nastavení.
d Uložte provedené změny klepnutím na tlačítko Aktualizovat.
e Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
b Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava
vodoznaků.
c V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat.
d Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
3. Zvláštní funkce
145
Funkce tisku
Položka
Popis
Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny PCL/SPL (viz „Software“ na straně 7).
Šablonaa
Šablona je text nebo obrázek uložený na pevném disku počítače jako soubor zvláštního formátu, který lze vytisknout na libovolný
dokument. Šablony často zastupují funkci hlavičkových papírů. Namísto předtištěného hlavičkového papíru můžete vytvořit
šablonu obsahující stejné informace jako hlavičkový papír. Chcete-li potom vytisknout dopis na hlavičkový papír společnosti, není
nutné do zařízení vkládat předtištěný hlavičkový papír. Stačí na dokument vytisknout šablonu hlavičkového papíru.
Chcete-li použít šablonu stránky, musíte vytvořit novou šablonu obsahující logo nebo příslušný obrázek.
• Formát (velikost stránky) dokumentu šablony musí být stejný jako formát dokumentu, který chcete se šablonou
vytisknout. Nevytvářejte šablonu s vodoznakem.
• Rozlišení dokumentu šablony musí být stejné jako rozlišení dokumentu tištěného se šablonou.
Šablona
(Vytvoření nové šablony)
a
b
c
d
Dokument lze uložit jako šablonu v okně Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a z rozevíracího seznamu Text vyberte položku Upravit. Zobrazí se okno Úprava šablony.
V okně Úprava šablony klepněte na tlačítko Vytvořit.
V okně Uložit jako zadejte do pole Název úlohy název dlouhý maximálně osm znaků. V případě potřeby vyberte cestu k
souboru (výchozí je C:\Formover).
e Klepněte na tlačítko uložit. V poli Seznam šablon se zobrazí název.
f Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
Soubor se nevytiskne. Namísto toho se uloží na pevný disk počítače.
3. Zvláštní funkce
146
Funkce tisku
Položka
Šablona
(Použití šablony)
Šablona
(Odstranění šablony)
Popis
a Klepněte na kartu Rozšířené.
b V rozevíracím seznamu Text vyberte požadovanou šablonu.
c Nezobrazí-li se šablona, kterou chcete použít, v rozbalovacím seznamu Text, vyberte Upravit... ze seznamu a klepněte na
Načíst. Vyberte soubor se šablonou, kterou chcete použít.
Pokud jste požadovaný soubor se šablonou uložili do externího souboru, můžete ho také načíst po otevření okna Otevřít.
Po vybrání souboru klepněte na tlačítko Otevřít. Soubor se zobrazí v poli Seznam šablon a lze ho použít k tisku. Vyberte
šablonu v poli Seznam šablon.
d V případě potřeby zaškrtněte políčko Při tisku potvrdit šablonu. Pokud toto políčko zaškrtnete, zobrazí se při každém
odeslání dokumentu k tisku okno, ve kterém jste vyzváni k potvrzení tisku šablony na dokument.
Není-li políčko zaškrtnuto a vyberete-li šablonu, vytiskne se šablona s dokumentem automaticky.
e Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
e
f
V okně Printing Preferences klepněte na kartu Rozšířené.
Vyberte možnost Upravit v rozevíracím seznamu Text.
V poli Seznam šablon vyberte šablonu, kterou chcete odstranit.
Klepněte na tlačítko Smazat.
Po zobrazení okna s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk. Nepoužívané šablony můžete odstranit.
3. Zvláštní funkce
147
Funkce tisku
Položka
Popis
• Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste nainstalovali rozšiřující paměť nebo volitelné velkokapacitní paměťové
zařízení (HDD) (viz „Funkce modelů“ na straně 9).
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se
nevztahují k vašemu zařízení.
Print Mode
• Print Mode: Výchozí nastavení režimu Print Mode je Normal, tzn. bez ukládání tisknutého souboru v paměti.
- Normální: Tento režim provede tisk bez uložení dokumentu do volitelné paměti.
- Kontrola: Tento režim je užitečný při tisku více kopií. Nejdříve můžete vytisknout jednu kopii pro kontrolu a později
vytisknout ostatní kopie.
- Důvěrné: Tento režim se používá při tisku důvěrných dokumentů. K zahájení tisku je třeba zadat heslo.
- Uložit: Pokud vyberete toto nastavení, dokument se uloží do velkokapacitního paměťového zařízení (HDD) bez vytištění.
- Uložit a tisknout: Tento režim se používá při současném tisku a ukládání dokumentu.
- Řazení: Tato možnost může být užitečná při práci s velkým objemem dat. Pokud vyberete toto nastavení, tiskárna umístí
dokument do velkokapacitního paměťového zařízení (HDD) a poté jej vytiskne z tiskové fronty velkokapacitního
paměťového zařízení (HDD), čímž sníží zatížení počítače.
- Plán tisku: Toto nastavení slouží k tisku dokumentu v určitém čase.
• User ID: Tato možnost se používá, pokud chcete najít uložený soubor pomocí ovládacího panelu.
• Job Name: Tato možnost se používá, pokud chcete najít uložený soubor pomocí ovládacího panelu.
Tisková data nejprve zašifruje a pak je přednese do zařízení. Tato funkce ochrání tiskové informace, i když dojde k zachycení dat v sítí.
Šifrování úkolů
Funkce Job Encryption je povolena, pouze pokud je nainstalováno velkokapacitní paměťové zařízení (HDD).
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD) se používá k dešifrování tiskových dat.
a. Tato volba není k dispozici, když používáte ovladač XPS.
3. Zvláštní funkce
148
Funkce tisku
Změna nastavení tiskárny
14
Tisk z počítače Macintosh
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File. Název zařízení v
okně vlastností tiskárny se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
S výjimkou názvu tiskárny jsou prvky okna vlastností tiskárny podobné.
Tisk dokumentu
Tisk více stránek na jeden list
Tisknete-li z počítače Macintosh, je třeba zkontrolovat nastavení ovladače
tiskárny v každé používané aplikaci. Při tisku z počítače Macintosh
postupujte takto:
Můžete vytisknout více stránek na jeden list papíru. Tato funkce vám
umožňuje cenově výhodný tisk stránek konceptu.
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
3
Vyberte formát papíru, jeho orientaci, měřítko a další možnosti.
Ujistěte se, že je vybráno vaše zařízení. Klepněte na tlačítko OK.
4
5
6
1
2
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Page Setup, v
některých aplikacích na položku Document Setup.
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Print.
3
4
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
V rozevíracím seznamu Pages per Sheet vyberte, kolik stránek
chcete tisknout na jeden list papíru.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print.
Zařízení vytiskne zvolený počet stran, který chcete vytisknout na
jeden list papíru.
Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
Klepněte na tlačítko Print.
3. Zvláštní funkce
149
Funkce tisku
Tisk na obě strany papíru
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované (viz „Funkce modelů“
na straně 9).
Tisknete-li více než dvě kopie, první a druhá kopie se může vytisknout
na stejný list papíru. Jestliže tisknete více než 1 kopii, nepoužívejte tisk
na obě strany.
Použití nápovědy
Před tiskem v duplexním režimu se rozhodněte, na které hraně budete
dokončený dokument vázat. Možnosti vazeb jsou následující:
•
Long-Edge Binding: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při
knižní vazbě.
•
Short-Edge Binding: Tento typ se často používá pro kalendáře.
1
2
3
4
5
Klepněte na otazník v levém dolním rohu okna a klepněte na téma, o
kterém si přejete zobrazit informace. Poté se zobrazí místní okno s
informací o funkci zvolené možnosti poskytované ovladačem.
Z aplikace v počítači Macintosh zvolte Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
Vyberte orientaci vazby z možnosti Two-Sided.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print. Zařízení bude nyní tisknout na obě strany
papíru.
3. Zvláštní funkce
150
Funkce tisku
15
Tisk v systému Linux
4
Vlastnosti tiskové úlohy změníte pomocí následujících čtyř karet
zobrazených v horní části okna.
•
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
U některých modelů nemusí být automatický/ruční oboustranný tisk k
dispozici. Můžete případně použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace
pro tisk na liché a sudé stránky.
Tisk z aplikací
Mnoho aplikací v systému Linux umožňuje tisknout prostřednictvím
rozhraní CUPS (Common UNIX Printing System). Z libovolné takové
aplikace můžete tisknout na svém zařízení.
1
2
3
•
Text: Umožňuje nastavit okraje stránek a možnosti textu,
například mezery nebo sloupce.
•
Graphics: Umožňuje nastavit možnosti obrázků, které se
používají při tisku souborů s obrázky, např. možnosti barev,
velikost obrázku a poloha obrázku.
•
Advanced: Umožňuje nastavit rozlišení tisku, zdroj papíru a cíl.
Otevřete aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
Vyberte možnost Print přímo pomocí lpr.
V okně LPR GUI vyberte v seznamu tiskáren název modelu svého
zařízení a klepněte na tlačítko Properties.
General: Umožňuje změnit formát a typ papíru a orientaci
dokumentů. Umožňuje oboustranný tisk, přidává začátky a
konce banerů a mění počet stránek na list.
5
Klepnutím na tlačítko Apply použijete změny a zavřete okno
Properties.
6
7
Klepnutím na tlačítko OK v okně LPR GUI spustíte tisk.
Zobrazí se okno Printing, ve kterém můžete sledovat stav tiskové
úlohy.
Chcete-li ukončit aktuální úlohu, klepněte na tlačítko Cancel.
3. Zvláštní funkce
151
Funkce tisku
Tisk souborů
Konfigurace vlastností tiskárny
V zařízení lze tisknout řadu různých typů souborů pomocí standardního
způsobu rozhraní CUPS, přímo z příkazového řádku. Umožňuje to nástroj
CUPS lpr, ale balíček ovladače nahrazuje standardní nástroj lpr uživatelsky
přívětivějším programem LPR GUI.
V okně Printer Properties zpřístupněném pomocí Printers configuration
lze pro zařízení měnit různé vlastnosti tiskárny.
1
V případě potřeby přejděte do části Printers configuration.
Chcete-li vytisknout soubor dokumentu, postupujte takto:
1
Spusťte Unified Driver Configurator.
Na příkazovém řádku systému Linux zadejte lpr <název_souboru> a
stiskněte Enter. Zobrazí se okno LPR GUI.
2
V seznamu dostupných tiskáren vyberte své zařízení a klepněte na
tlačítko Properties.
Jestliže zadáte pouze lpr a stisknete Enter, zobrazí se nejprve okno
Select file(s) to print. Vyberte soubory, které chcete vytisknout, a
klepněte na tlačítko Open.
3
Otevře se okno Printer Properties.
2
V okně LPR GUI vyberte ze seznamu své zařízení a změňte
vlastnosti tiskové úlohy.
3
Klepnutím na tlačítko OK spustíte tisk.
V horní části okna je zobrazeno pět karet:
•
General: Umožňuje změnit umístění a název tiskárny. Název
zadaný na této kartě se zobrazuje v seznamu tiskáren v okně
Printers configuration.
•
Connection: Umožňuje zobrazit port a vybrat jiný port. Pokud
během používání změníte port zařízení z USB na paralelní či
naopak, musíte znovu nakonfigurovat port zařízení na této kartě.
•
Driver: Umožňuje zobrazit nebo vybrat jiný ovladač zařízení. Po
klepnutí na tlačítko Options můžete nastavit výchozí možnosti
zařízení.
•
Jobs: Zobrazuje seznam tiskových úloh. Klepnutím na tlačítko
Cancel job zrušíte vybranou úlohu. Chcete-li, aby se v seznamu
úloh zobrazovaly i předchozí úlohy, zaškrtněte políčko Show
completed jobs.
3. Zvláštní funkce
152
Funkce tisku
•
4
Classes: Zobrazuje třídu, do které je zařízení zařazeno.
Tlačítkem Add to Class můžete zařízení přidat do určité třídy,
tlačítkem Remove from Class můžete zařízení z vybrané třídy
odebrat.
Klepnutím na tlačítko OK použijete změny a zavřete okno Printer
Properties.
3. Zvláštní funkce
153
Funkce skenování
• Informace o základních funkcích skenování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní skenování“ na straně 53).
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Maximální dosažitelné rozlišení závisí na různých faktorech, včetně
rychlosti počítače, volného místa na pevném disku, velikosti paměti,
velikosti skenovaného obrazu a nastavení bitové hloubky. V
závislosti na používaném systému a skenovaném originálu možná
nebudete moci skenovat v určitém rozlišení, zejména s použitím
vylepšeného rozlišení dpi.
Pomocí zařízení můžete skenovat originály prostřednictvím kabelu USB.
Ke skenování dokumentů lze použít následující metodiky:
•
Skenovat do PC: skenování originálů z ovládacího panelu. Skenovaná
data budou potom uložena do připojených počítačů do složky
Dokumenty (viz „Základní skenování“ na straně 53).
•
TWAIN: TWAIN je jednou z přednastavených zobrazovacích aplikací.
Při skenování obrazu dojde ke spuštění vybrané aplikace, která umožní
řízení procesu. Tuto funkci lze použít prostřednictvím místního připojení
(viz „Skenování z programu pro úpravu obrázků“ na straně 155).
•
Pomocník pro skenování Samsung/ SmarThru Office: Tento
program můžete použít ke skenování obrázků nebo dokumentů.
16
-
Viz „Skenování s Pomocníkem pro skenování Samsung“ na straně
156.
-
viz „Skenování s aplikací SmarThru Office“ na straně 156.
Základní metoda skenování
•
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 9).
WIA: Zkratka WIA znamená Windows Images Acquisition (Pořizování
obrazů v systému Windows). Aby bylo možné tuto funkci používat, musí
být váš počítač připojen přímo k zařízení prostřednictvím kabelu USB
(viz „Skenování pomocí ovladače WIA“ na straně 155).
17
Nastavení skenování v počítači
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
3. Zvláštní funkce
154
Funkce skenování
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Samsung Easy Printer Manager.
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
Vyberte nabídku Nastavení Skenovat do počítače.
Vyberte požadovanou možnost.
•
5
3
4
5
6
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno
skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování
a zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
Stiskněte Ulozeno > OK.
Spusťte aplikaci, například Photoshop.
Klepněte na položku Soubor > Importovat a vyberte skener.
Nastavte možnosti skenování.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
19
Skenování pomocí ovladače WIA
Zařízení podporuje skenování obrázku pomocí ovladače Windows Image
Acquisition (WIA). WIA je jednou ze standardních součástí systému
Microsoft Windows 7, která spolupracuje s digitálními fotoaparáty a
skenery. Na rozdíl od ovladače TWAIN lze obrázky pomocí ovladače WIA
skenovat a dále upravovat bez použití dalšího softwaru:
18
Skenování z programu pro úpravu obrázků
Můžete skenovat a importovat dokumenty ze softwaru pro úpravu obrázků,
jako je Adobe Photoshop, pokud je software kompatibilní s formátem
TWAIN. Chcete-li skenovat v softwaru s rozhraním TWAIN, postupujte
takto:
1
2
Ovladač WIA pracuje pouze v operačním systému Windows (není
podporován ve Windows 2000) s portem USB.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
1
2
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
3
Klepněte na položky Začátek > Ovládací panely > Hardware a
zvuk > Zařízení a tiskárny.
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
3. Zvláštní funkce
155
Funkce skenování
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače zařízení v
položce Tiskárny a faxy > Spustit sledování.
5
6
Zobrazí se aplikace Nové skenování.
7
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
a
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
Vyberte možnosti nastavení skenování a klepněte na tlačítko
Náhled. Nyní vidíte, jak nastavené možnosti ovlivní skenování.
4
5
Nastavte možnosti skenování.
Klepněte na tlačítko Scan.
21
20
Skenování s Pomocníkem pro skenování
Samsung
Skenování s aplikací SmarThru Office
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Pokud chcete používat program SmarThru Office, musíte jej ručně
nainstalovat z dodaného CD. Vyberte Pokročilá instalace >
Uživatelská instalace a zvolte instalaci programu SmarThru Office.
• V programu Pomocník pro skenování Samsung můžete využívat
funkci OCR (optické rozpoznávání znaků).
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Klepněte na Začátek > Všechny programy > Tiskárna Samsung
a spusťte Pomocníka pro skenování Samsung.
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
• V programu SmarThru Office můžete využívat funkci OCR (optické
rozpoznávání znaků).
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Poklepejte na ikonu SmarThru Office.
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
3. Zvláštní funkce
156
Funkce skenování
4
Spustí se aplikace SmarThru Office.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
Pokud se objeví zpráva No Image Capture device connected,
odpojte kabel USB a znovu jej připojte. Pokud potíže pokračují,
podívejte se do nápovědy programu Image Capture.
a
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
5
Klepněte na ikonu SmarThru ( ) na hlavním panelu nástrojů
systému Windows, čímž aktivujete spouštění aplikace SmarThru
Office.
6
7
8
Klepnutím na ikonu skenování (
4
5
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá, aktualizujte
systém Mac OS na nejnovější verzi. Image Capture funguje řádně u
systému Mac OS X 10.4.7 či vyššího.
) otevřete okno skenování.
Otevře se okno Scan Setting.
Zvolte nastavení skenování a klepněte na Scan.
23
Skenování v systému Linux
22
Skenování v prostředí Macintosh
Skenování
Skenování ze zařízení připojeného přes USB
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Vložte do podavače dokumentů předlohy lícem dolů (viz „Zakládání
originálů“ na straně 45).
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Poklepejte na ploše na ikonu programu Unified Driver
Configurator.
Klepnutím na tlačítko
přepněte do okna konfigurace skenerů.
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
3. Zvláštní funkce
157
Funkce skenování
4
V seznamu vyberte skener.
5
6
Klepněte na položku Properties.
7
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do automatického
podavače dokumentů.
V okně Scanner Properties klepněte na možnost Preview.
8
Dokument se naskenuje a náhled obrázku se zobrazí na panelu
Preview Pane.
9
Na panelu Preview Pane nastavte přetažením oblast, která má být
skenována.
10
11
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Toto nastavení můžete uložit pro pozdější použití jako své nastavení
skenování a přidat ho do rozevíracího seznamu Job Type.
3. Zvláštní funkce
158
Funkce skenování
Úprava obrázku pomocí aplikace Image Manager
Program Image Manager obsahuje příkazy a nástroje pro úpravu
skenovaného obrázku.
3. Zvláštní funkce
159
Funkce faxu
3
• Informace o základních funkcích skenování naleznete v Základní
příručce (viz „Základní faxování“ na straně 68).
Vyberte požadovanou možnost.
25
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Opětovné vytáčení faxového čísla
1
2
24
Automatické opakované vytáčení
stiskněte po zobrazení možnosti Zk. vyt. znovu? tlačítko
(Start).
Automatické opakované vytáčení zrušíte stisknutím tlačítka
Vyberte požadované faxové číslo.
3
Pokud je v podavači dokumentů vložen dokument, zařízení jej začne
automaticky odesílat.
26
Potvrzení přenosu
(Stop/
Clear).
Postup při změně časového intervalu mezi jednotlivými pokusy
opakovaného vytáčení a celkového počtu pokusů
(faxování) >
(Redial/Pause).
Zobrazí se deset posledních čísel, na které byl odeslán fax, a deset
přijatých ID volajícího.
Pokud je číslo, které jste vytočili, obsazeno, nebo pokud při odesílání faxu
není žádná odezva, přístroj vytočí číslo automaticky znovu. Doba
opakovaného vytáčení závisí na výchozích výrobních nastaveních dané
země.
Chcete-li, aby zařízení začalo opakovat vytáčení bez této prodlevy,
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
1
Na ovládacím panelu stiskněte
Nastaveni faxu > Odesilani.
(Menu) >
2
Zvolte požadovanou hodnotu Interval opak. nebo Inter-op.vyt..
Po úspěšném odeslání poslední stránky originálu vydá zařízení zvukový
signál a vrátí se do pohotovostního režimu.
Pokud se odesílání faxu z nějakého důvodu nezdaří, zobrazí se na displeji
chybová zpráva. Pokud se zobrazí chybová zpráva, smažte ji z displeje
stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) a odešlete dokument znovu.
3. Zvláštní funkce
160
Funkce faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby se po odeslání faxu automaticky
vytiskl potvrzovací protokol. Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
4
5
Klepněte na Tisk nebo OK.
Zadejte čísla příjemců a vyberte možnost
(Menu) > Nastaveni faxu > Odesilani >
Prot.potvr.ode.
27
Odesílání faxu v počítači
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
fax můžete z počítače odeslat, aniž byste museli přejít k zařízení
Chcete-li odeslat fax z počítače, je třeba nainstalovat program Samsung
Network PC Fax. Tento program se nainstaluje při instalaci ovladače
tiskárny.
1
2
Otevřete dokument, který chcete odeslat.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
6
a
Klepněte na tlačítko Send.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Zobrazí se okno Tisk. V závislosti na aplikaci se může jeho vzhled
mírně lišit.
3
V okně Tisk vyberte možnost Samsung Network PC Fax.
3. Zvláštní funkce
161
Funkce faxu
28
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
Odložení faxového přenosu
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další čísla skupinového vytáčení.
Zařízení je možné nastavit tak, aby odeslalo fax později, až nebudete
přítomni. Pomocí této funkce nelze odeslat barevný fax.
1
2
3
4
Vložte dokumenty lícem dolů do podavače dokumentů.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
7
Zadejte název úlohy a čas.
Jestliže nastavíte čas dřívější, než je ten aktuální, fax bude odeslán ve
stejný čas následujícího dne.
(faxování).
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu.
Na ovládacím panelu stiskněte
Odloz.odeslani.
(Menu) > Fax >
Můžete rovněž použít tlačítko Delay Send přímo na ovládacím
panelu.
5
6
8
Vložte faxové číslo přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
9
Originál je před přenosem skenován do paměti.
Na displeji se zobrazí připomenutí, že se zařízení nachází
v pohotovostním režimu a je nastaveno odložené odesílání faxu.
Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.
Můžete zkontrolovat seznam odložených faxových úloh.
Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni >
Zobrazit > Napl.ulohy.
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zvýrazní možnost Ano, a opakujte kroky 5.
3. Zvláštní funkce
162
Funkce faxu
Přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
29
Odesílání prioritního faxu
1
2
3
4
Vložte dokumenty lícem dolů do podavače dokumentů.
Na ovládacím panelu stiskněte
> Pridat stranku.
(faxování) >
(Menu) > Fax
Tato funkce se používá, když je potřeba odeslat fax s vysokou prioritou před
rezervovanými operacemi. Dokument je naskenován do paměti a po
dokončení aktuální operace je ihned odeslán.
Vyberte faxovou úlohu a stiskněte OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Zrušení vyhrazené faxové úlohy
1
Na ovládacím panelu stiskněte
> Storno ulohy.
(faxování) >
(Menu) > Fax
2
3
Vyberte požadovanou faxovou úlohu a stiskněte tlačítko OK.
Vložte dokumenty lícem dolů do podavače dokumentů.
3
4
5
Vložte číslo cílového faxu a stiskněte OK.
Na ovládacím panelu stiskněte
> Priorita odes..
(faxování) >
(Menu) > Fax
Zadejte název úlohy a stiskněte OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
30
Jakmile se zvýrazní možnost Ano, stiskněte tlačítko OK.
Vybraný fax bude v paměti vymazán.
4
1
2
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové místo
Zařízení můžete nastavit tak, aby přeposlalo přijatý nebo odeslaný fax na
jiné cílové místo faxem nebo prostřednictvím počítače. Tato funkce může
být užitečná, pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete přijmout fax.
3. Zvláštní funkce
163
Funkce faxu
1
2
3
4
Vložte dokumenty lícem dolů do podavače dokumentů.
I když jste odeslali nebo přijali barevný fax, data se předávají v
odstínech šedé.
1
2
Vložte dokumenty lícem dolů do podavače dokumentů.
3
Vyberte možnost Preposlat nebo Dal+tisknout a stiskněte OK.
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
> Preposlat > Fax > Predat odesl. > Zap.
(Menu) > Fax
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
> Preposlat > Fax > Dorucit dal.
(Menu) > Fax
Chcete-li nastavit zařízení tak, aby po přesměrování fax vytisklo,
vyberte možnost Dal+tisknout.
Vložte číslo cílového faxu a stiskněte OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
4
5
Vložte číslo cílového faxu nebo počítače a stiskněte OK.
6
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Zadejte čas, kdy se má přesměrování zahájit a zastavit, a stiskněte
OK.
31
Přeposlání přijatého faxu
Následně přijaté faxy budou přesměrovány na určené faxové číslo.
I když jste odeslali nebo přijali barevný fax, data se předávají v
odstínech šedé.
Zařízení můžete nastavit tak, aby přeposlalo přijatý nebo odeslaný fax na
jiné cílové místo faxem nebo prostřednictvím počítače. Tato funkce může
být užitečná, pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete přijmout fax.
3. Zvláštní funkce
164
Funkce faxu
32
•
Upozornit po dokončení: Natavuje zobrazení okna s
upozorněním na přijetí faxu.
•
Otevřít ve výchozí aplikaci: Po přijetí faxu jej otevře ve výchozí
aplikaci.
•
Žádné: Zařízení po přijetí faxu neupozorní uživatele ani nespustí
aplikaci.
Přijímání faxu v počítači
• Program Samsung Easy Printer Manager je k dispozici pouze
uživatelům operačních systémů Windows a Macintosh.
• Chcete-li používat tuto funkci, nastavte příslušnou volbu na
ovládacím panelu: Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
5
(Menu) > Fax > Preposlat > PC > Zap.
Stiskněte Ulozeno > OK.
33
Změna režimů příjmu
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Samsung Easy Printer Manager.
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
1
Vyberte nabídku Nastavení Faxovat do počítače.
Pomocí volby Povolit příjem faxů ze zařízení změníte nastavení
faxu.
•
Typ obrázku: Konverze přijatých faxů do formátu PDF nebo
TIFF.
•
Umístění pro ukládání: Volba umístění k uložení
konvertovaných faxů.
•
Předvolba: Vybere předvolbu.
•
Vytisknout přijatý fax: po přijetí faxu nastavuje u přijatého faxu
informace pro vytisknutí.
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastaveni faxu > Prijem > Rezim prijmu.
(Menu) >
Můžete rovněž použít tlačítko Receive Mode přímo na ovládacím
panelu.
2
Vyberte požadovanou možnost.
•
Fax: Odpoví na příchozí faxové volání a ihned přejde do režimu
příjmu faxu.
•
Tel: Přijme fax stisknutím tlačítka
potom
(On Hook Dial) a
(Start).
3. Zvláštní funkce
165
Funkce faxu
•
Zazn./fax: Funguje, pokud je k zařízení připojen záznamník.
Zařízení odpoví na příchozí volání a volající může zanechat
vzkaz na záznamníku. Pokud faxové zařízení na lince zjistí
faxový tón, bude hovor automaticky přepnut do režimu pro
příjem faxu.
34
Ruční příjem v režimu Telefon
Když uslyšíte faxový tón, můžete faxové volání přijmout stisknutím tlačítka
(On Hook Dial) a potom stisknutím tlačítka
Chcete-li použít režim Zazn./fax, připojte záznamník ke konektoru EXT
na zadní straně zařízení.
(Start). Má-li vaše
zařízení sluchátko, můžete na hovory odpovídat pomocí sluchátka.
35
•
DRPD: Příchozí hovor lze přijmout pomocí funkce odlišného
typu vyzvánění (Distinctive Ring Pattern Detection, DRPD).
Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na
více telefonních číslech. Další informace viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 167.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
3
4
Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Příjem v režimu záznamník/fax
Při použití tohoto režimu musíte záznamník zapojit do zdířky EXT na zadní
straně zařízení. Pokud volající zanechá zprávu, záznamník ji uloží. Pokud
faxové zařízení na lince rozpozná faxový tón, začne automaticky přijímat
fax.
• Jestliže jste na zařízení nastavili tento režim a záznamník je vypnutý
nebo není zapojený do zdířky EXT, vaše zařízení automaticky přejde
do režimu fax po předem nastaveném počtu vyzvánění.
• Je-li záznamník vybaven uživatelským nastavením počtu vyzvánění,
nastavte zařízení tak, aby odpovídalo na příchozí volání během 1
zazvonění.
• Je-li zařízení v režimu telefonu, odpojte nebo vypněte záznamník s
faxovým zařízením. Jinak odchozí zpráva ze záznamníku přeruší
telefonický hovor.
3. Zvláštní funkce
166
Funkce faxu
36
Příjem faxů pomocí externího telefonu
Když používáte externí telefon připojený do zdířky EXT, můžete přijmout
fax od osoby, se kterou na externím telefonu hovoříte, aniž byste museli
přecházet k faxovému přístroji.
Pokud přijmete volání na externím telefonu a uslyšíte faxové tóny, stiskněte
na externím telefonu tlačítko *9*. Zařízení přijme fax.
*9* je kód pro vzdálený příjem přednastavený z výroby. První a poslední
hvězdička musí v kódu zůstat. Prostřední číslo můžete libovolně změnit.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
Nastaveni faxu > Prijem > Rezim DRPD.
2
3
Zavolejte na své faxové číslo z jiného telefonu.
Jakmile začne vaše zařízení vyzvánět, nepřijímejte volání. Zařízení
potřebuje několik vyzvánění, aby se naučilo typ vyzvánění
rozpoznávat.
Po ukončení „výuky“ zařízení se zobrazí zpráva Dokončeno
nastavení DRPD. Je-li nastavení DRPD neúspěšné, zobrazí se
zpráva Chyba zvonění DRPD.
Když hovoříte pomocí telefonu připojeného do zdířky EXT, funkce
kopírování a skenování nejsou k dispozici.
4
37
(Menu) >
Stiskněte tlačítko OK, jakmile se zobrazí DRPD a přejděte ke
kroku 2.
Příjem faxů v režimu DRPD
Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli umožňuje používat
jedinou telefonní linku pro komunikaci na více telefonních číslech. Tuto
funkci často využívá záznamová služba, která umožňuje odpovídat na
telefonní hovory pro řadu různých klientů. Musí být schopna zjistit, z jakého
čísla volající strana volá, aby bylo možné správně přijmout hovor.
• V případě, že změníte své faxové číslo nebo zařízení připojíte k jiné
telefonní lince, je třeba funkci DRPD nastavit znovu.
• Po nastavení funkce DRPD zavolejte znovu na své faxové číslo a
ověřte, že zařízení odpovídá faxovým tónem. Potom zavolejte na
jiné číslo přidělené stejné lince, abyste se ujistili, že volání je
přesměrováno na externí telefon, nebo že záznamník je zapojený do
zdířky EXT.
3. Zvláštní funkce
167
Funkce faxu
38
39
Příjem v zabezpečeném režimu
Příjem faxů do paměti
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Vzhledem k tomu, že zařízení umí zpracovávat více úloh najednou, dokáže
přijímat faxy i v době, kdy kopíruje nebo tiskne. Když přijímáte fax během
kopírování nebo tisku, zařízení ukládá příchozí faxy do paměti. Jakmile
kopírování nebo tisk dokončíte, zařízení fax automaticky vytiskne.
V případě potřeby můžete neoprávněným osobám zabránit v přístupu k
přijatým faxům. Zapněte bezpečný režim a potom budou všechny příchozí
faxy ukládány do paměti. Příchozí faxy lze vytisknout po zadání hesla.
Chcete-li používat bezpečný režim příjmu, na ovládacím panelu
aktivujte nabídku
(faxování) >
(Menu) > Fax >
Bezpec.prijem > Zap.
Pokud je přijímán a tištěn fax, nelze současně zpracovávat jiné úlohy
kopírování a tisku.
40
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby tisklo zprávu s podrobnými informacemi
o předchozích 50 spojeních, včetně času a data.
Tisk přijatých faxů
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
> Bezpec.prijem > Tisk.
(faxování) >
Zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) > Fax
1
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastaveni faxu > Auto protokol > Zap.
(Menu) >
2
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Zařízení vytiskne všechny faxy uložené v paměti.
3. Zvláštní funkce
168
4. Užitečné nástroje pro
správu
V této kapitole jsou popsány nástroje pro správu, které vám pomohou využít všechny funkce zařízení.
• Easy Capture Manager
170
• Samsung AnyWeb Print
171
• Easy Eco Driver
172
• Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager 173
• Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
176
• Používání aplikace Smart Panel
178
• Používání nástroje Unified Driver Configurator
systému Linux
180
Easy Capture Manager
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Stisknutím klávesy Print Screen pořídíte kopii obrazovky a spustíte aplikaci Easy Capture Manager. Nyní můžete zachycenou obrazovku snadno vytisknout
v nezměněné nebo upravené podobě.
4. Užitečné nástroje pro správu
170
Samsung AnyWeb Print
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Macintosh.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Tento nástroj slouží k zachycování obrazovek, náhledů, výstřižků a tisku stránek z aplikace Internet Explorer v systému Windows jednodušeji než při
používání běžného programu. Klepněte na nabídku Začátek > Všechny programy > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the
latest version a přejděte k webové stránce, kde lze nástroj stáhnout.
4. Užitečné nástroje pro správu
171
Easy Eco Driver
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Díky aplikaci Easy Eco Driver můžete před tiskem použít funkce Eco k úspoře papíru a toneru. Chcete-li používat tuto aplikaci, mělo by být ve vlastnostech
tiskárny zaškrtnuto políčko Před tiskovou úlohou spustit Easy Eco Driver.
Aplikace Easy Eco Driver vám rovněž umožní provádět jednoduché úpravy, jako je odstraňování obrázků a textů, změna písma a další. Často používané
nastavení můžete uložit jako předvolbu.
Použití:
1 Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2 Vytiskněte dokument.
Zobrazí se okno náhledu.
3 Vyberte možnosti, které chcete pro dokument použít.
Můžete si prohlédnout náhled použitých funkcí.
4 Klepněte na tlačítko Tisk.
4. Užitečné nástroje pro správu
172
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a
Macintosh.
Vyberte Začátek > Programy nebo Všechny programy > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer
Manager.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 7).
Pro systém Macintosh
• Minimálním požadavkem pro program Samsung Easy Printer
Manager v systému Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo
vyšší.
Otevřete složku Applications > složku Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Rozhraní programu Samsung Easy Printer Manager se skládá z několika
základních částí, které jsou popsány v následující tabulce:
Samsung Easy Printer Manager je aplikace, která spojuje všechna
nastavení zařízení Samsung na jednom místě. Samsung Easy Printer
Manager obsahuje nastavení zařízení i tiskového prostředí, nastavení/akcí
a spouštění. Všechny tyto funkce jsou prostředkem k pohodlnému užívání
vašeho zařízení Samsung. Samsung Easy Printer Manager nabízí uživateli
dvě různá uživatelská rozhraní: základní uživatelské rozhraní a rozšířené
uživatelské rozhraní. Přepínání mezi oběma rozhraními je snadné: stačí
klepnout na jedno tlačítko.
Obrazovka se může lišit v závislosti na operačním systému, který
používáte.
1
Vysvětlení funkcí programu Snadný správce
tiskárny Samsung
Spuštění programu:
Pro systém Windows
4. Užitečné nástroje pro správu
173
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
1
Seznam
tiskáren
V seznamu tiskáren se zobrazují ikony tiskáren
nainstalovaných v počítači a síťové tiskárny přidané
zjišťováním sítě (pouze systém Windows).
Informace o
tiskárně
Tato oblast obsahuje obecné informace o zařízení.
Můžete zde ověřit informace, jako je název modelu
zařízení, adresa IP (nebo název portu) a stav zařízení.
Oblast obsahu
Zobrazuje informace o vybraném zařízení, hladině
zbývajícího toneru a papíru. Informace se budou lišit
podle vybraného zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Objednat
spotřební
materiálu
V okně objednávání spotřebního materiálu klepněte na
tlačítko Objednat. Náhradní kazetu (kazety) s tonerem
si můžete objednat online.
5
6
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
2
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
Tlačítko Průvodce řešením potíží: Dojde-li k
chybě, tímto tlačítkem se otevře Průvodce
řešením potíží. Můžete tak přímo otevřít
příslušnou část v uživatelské příručce.
a
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
2
Informace o
aplikaci
Tlačítko
se používá ke změně
uživatelského rozhraní na uživatelské rozhraní
pro rozšířené nastavení (viz „Přehled
uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení.“ na straně 174).
3
Rychlé odkazy
4
Obsahuje odkazy na změnu rozšířených nastavení,
předvolby, nápovědu a informace o aplikaci.
Přehled uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení.
Rozšířené uživatelské rozhraní je určeno pro osoby, které mají na starosti
správu sítě a zařízení.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
Zobrazí Rychlé odkazy na určité funkce zařízení. Tato
část rovněž obsahuje odkazy na aplikace v rozšířeném
nastavení.
4. Užitečné nástroje pro správu
174
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
Nastavení zařízení
Nastavení upozornění (pouze systém Windows)
Můžete změnit různá nastavení tiskárny, například nastavení týkající se
zařízení, možností papíru, rozvržení, kopírování, nastavení faxu, adresáře
a informací o tisku.
Tato nabídka obsahuje nastavení týkající se upozornění na chyby.
•
Upozornění tiskárny: Obsahuje nastavení týkající se toho, kdy budou
upozornění přijímána.
•
Upozornění e-mailem: Obsahuje možnosti týkající se přijímání
upozornění prostřednictvím e-mailu.
•
Historie upozornění: Obsahuje historii upozornění souvisejících se
zařízením a tonerem.
Nastavení Skenovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení pro vytvoření nebo odstranění profilů
skenování do PC.
•
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování a
zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
Nastavení Faxovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení související se základní funkcí faxování ve
vybraném zařízení.
•
Vypnout: Pokud je volba Vypnout nastavena na Zap, nebudou v tomto
zařízení přijímány příchozí faxy.
•
Povolit příjem faxů ze zařízení: Povoluje faxování v zařízení a
umožňuje nastavení dalších možností.
4. Užitečné nástroje pro správu
175
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
Stav tiskárny Samsung je program, který sleduje stav zařízení a informuje
vás o něm.
Ikona
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz
„Funkce podle modelů“ na straně 7).
Význam
Normální
Zařízení je v pohotovostním režimu a nevyskytly se u
něj žádné chyby ani varování.
Varování
Zařízení je ve stavu, kdy může v budoucnu dojít k
chybě. Například může být ve stavu, kdy dochází
toner, což může vést ke stavu, kdy je toner prázdný.
Chyba
V zařízení došlo alespoň jedné chybě.
• Okno Stav tiskárny Samsung a jeho obsah zobrazený v této
uživatelské příručce se mohou lišit podle používaného zařízení nebo
operačního systému.
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je zařízení kompatibilní
(viz „Technické specifikace“ na straně 91).
Popis
3
Přehled programu Stav tiskárny Samsung
Pokud se při tisku vyskytne chyba, můžete chybu zkontrolovat v programu
Stav tiskárny Samsung. Při instalaci softwaru k zařízení se program Stav
tiskárny Samsung nainstaluje automaticky.
Program Stav tiskárny Samsung můžete také spustit ručně. V okně
Předvolby tisku klepněte na kartu Základní > tlačítko Stav tiskárny.
V hlavním panelu systému Windows se zobrazují následující ikony:
Hladina toneru
Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který zbývá
v každé kazetě s tonerem. Zařízení a počet kazet s
tonerem, které jsou zobrazeny v okně nahoře, se
mohou lišit podle používaného zařízení. Některá
zařízení tuto funkci nepodporují.
Možnost
Umožňuje provádět nastavení související s
výstrahami tiskových úloh.
1
2
4. Užitečné nástroje pro správu
176
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
3
Objednat spotřební
materiálu
Náhradní kazetu (kazety) s tonerem si můžete
objednat online.
User’s Guide
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Troubleshooting Guide. Můžete tak přímo
otevřít část věnovanou řešení problémů v
uživatelské příručce.
4
5
Zavøít
Zavřete okno.
4. Užitečné nástroje pro správu
177
Používání aplikace Smart Panel
Smart Panel je program, který monitoruje stav zařízení a o tomto stavu
informuje uživatele. Umožňuje také upravit nastavení zařízení. Aplikaci
Smart Panel můžete stáhnout z webu společnosti Samsung (viz „Instalace
programu Smart Panel“ na straně 117).
Poklepejte na ikonu Smart Panel (
) v oznamovací oblasti.
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Linux (viz
„Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Okno Smart Panel a jeho obsah zobrazený v této uživatelské
příručce se mohou lišit podle používaného zařízení nebo operačního
systému.
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je zařízení kompatibilní
(viz „Technické specifikace“ na straně 91).
Hladina toneru
Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který zbývá
v každé kazetě s tonerem. Zařízení a počet kazet s
tonerem, které jsou zobrazeny v okně nahoře, se
mohou lišit podle používaného zařízení. Pokud tuto
funkcí nevidíte, nevztahuje se k vašemu zařízení.
Buy Now
Náhradní kazetu (kazety) s tonerem si můžete
objednat online.
User’s Guide
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
1
4
Přehled programu Smart Panel
2
Pokud se během provozu vyskytne chyba, můžete chybu zkontrolovat v
programu Smart Panel. Program Smart Panel můžete také spustit ručně.
3
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Troubleshooting Guide. Můžete tak přímo
otevřít část věnovanou řešení problémů v
uživatelské příručce.
4. Užitečné nástroje pro správu
178
Používání aplikace Smart Panel
Printer Setting
V okně Printer Settings Utility můžete
nakonfigurovat různá nastavení zařízení. Některá
zařízení tuto funkci nepodporují.
4
Pokud připojíte zařízení k síti, místo okna
Printer Settings Utility se zobrazí okno
SyncThru™ Web Service.
5
Změna nastavení programu Smart Panel
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Smart Panel a zvolte položku
Configure smart panel. V okně Configure smart panel vyberte
požadované nastavení.
4. Užitečné nástroje pro správu
179
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Nástroj Unified Driver Configurator je určen především pro konfiguraci
tiskáren nebo víceúčelových zařízení. Chcete-li používat nástroj Unified
Driver Configurator, je nutno nainstalovat ovladač Unified Linux Driver (viz
„Instalace pro systém Linux“ na straně 117).
Až budou ovladače nainstalovány do systému Linux, na ploše se
automaticky vytvoří ikona balíku Unified Driver Configurator.
6
Spuštění nástroje Unified Driver Configurator
1
Na ploše poklepejte na ikonu nástroje Unified Driver Configurator.
Můžete také klepnout na ikonu nabídky Startup a vybrat možnost
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Stisknutím příslušného tlačítka nalevo se přesunete do příslušného
konfiguračního okna.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
4. Užitečné nástroje pro správu
180
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Karta Printers
Chcete-li použít nápovědu na obrazovce, klepněte v okně na tlačítko
Help nebo
3
.
Klepnutím na tlačítko s ikonou zařízení v levé části okna Unified Driver
Configurator zobrazíte aktuální konfiguraci tiskárny systému.
Po úpravě konfigurace klepnutím na tlačítko Exit ukončíte nástroj
Unified Driver Configurator.
7
Printers configuration
Okno Printers configuration má dvě karty: Printers a Classes.
1
Přepíná do okna Printers configuration.
2
Zobrazuje všechna nainstalovaná zařízení.
3
Zobrazuje stav, název modelu a identifikátor URI
zařízení.
Ovládací tlačítka tiskárny:
•
Refresh: obnoví seznam dostupných zařízení.
•
Add Printer: umožňuje přidání nového zařízení.
•
Remove Printer: odebere vybrané zařízení.
4. Užitečné nástroje pro správu
181
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
•
Set as Default: nastaví aktuálně zvolené zařízení jako výchozí.
•
Stop/Start: zastaví/spustí zařízení.
•
Test: umožňuje vytištění zkušební stránky a ověření, zda zařízení
pracuje správně.
•
Properties: Umožňuje zobrazení a změnu vlastností tiskárny.
1
Zobrazuje všechny třídy zařízení.
2
Zobrazuje stav třídy a počet zařízení ve třídě.
•
Refresh: obnoví seznam tříd.
•
Add Class: umožňuje přidání nové třídy zařízení.
•
Remove Class: odebere vybranou třídu zařízení.
Karta Classes
Karta Classes zobrazuje seznam dostupných tříd zařízení.
4. Užitečné nástroje pro správu
182
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
8
Ports configuration
V tomto okně si můžete prohlédnout seznam dostupných portů,
zkontrolovat stav každého portu a uvolnit port, který zůstal
v zaneprázdněném stavu, když jeho vlastník z nějakého důvodu ukončil
úlohu.
1
Přepíná do okna Ports configuration.
2
Zobrazuje všechny dostupné porty.
3
Zobrazuje typ portu, zařízení připojené k portu a jeho
stav.
•
Refresh: obnoví seznam dostupných portů.
•
Release port: Uvolní vybraný port.
4. Užitečné nástroje pro správu
183
5. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Potíže s podáváním papíru
185
• Potíže s napájením a připojením kabelů
186
• Potíže s tiskem
187
• Potíže s kvalitou tisku
191
• Potíže při kopírování
199
• Potíže při skenování
200
• Potíže s faxováním
202
• Potíže s operačním systémem
204
Potíže s podáváním papíru
Navrhovaná řešení
Problém
Při tisku došlo k uvíznutí papíru.
Odstraňte uvíznutý papír.
Papíry se slepují.
• Zkontrolujte maximální kapacitu papíru v zásobníku
• Zkontrolujte, zda používáte správný typ papíru.
• Vyjměte papír ze zásobníku a papír ohněte nebo prolistujte.
• Některé druhy papíru se mohou slepovat vlivem vlhkosti.
Ze zásobníku nelze podat více listů
papíru najednou.
V zásobníku mohou být založeny různé druhy papíru. Vložte do zásobníku papír pouze jednoho typu, formátu a
gramáže.
Do zařízení nelze podávat papír.
• Odstraňte všechny překážky uvnitř zařízení.
• Papír nebyl správně vložen. Odstraňte papír ze zásobníku a vložte ho správně.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru.
• Papír je příliš silný. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení vyžaduje.
Papír se stále zasekává.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru. Při tisku na speciální
materiály používejte víceúčelový zásobník (nebo ruční podavač).
• Je používán nesprávný typ papíru. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení
vyžaduje.
• Uvnitř tiskárny mohou být zbytky papíru. Otevřete přední kryt a odstraňte zbytky papíru.
Obálky se tisknou našikmo nebo se
podávají nesprávně.
Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách obálek nastavena vodítka papíru.
5. Řešení potíží
185
Potíže s napájením a připojením kabelů
Navrhovaná řešení
Problém
Zařízení není napájeno
nebo spojovací kabel mezi počítačem a
zařízením není správně zapojen.
• Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu zařízení tlačítko
(Power),
stiskněte ho.
• Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte.
5. Řešení potíží
186
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení netiskne.
Navrhovaná řešení
Možná příčina
Zařízení není napájeno.
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu
zařízení tlačítko
(Power), stiskněte ho.
Zařízení není nastaveno jako výchozí zařízení. Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí.
Zkontrolujte, zda u zařízení nedošlo k následujícím stavům:
• Kryt není zavřený. Zavřete kryt.
• Došlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvíznutý papír.
• V tiskárně není vložen papír. Vložte papír.
• V zařízení není nainstalována kazeta s tonerem. Nainstalujte kazetu s tonerem.
• Ujistěte se, že jste z kazety s tonerem sundali ochranný kryt a pásky.
Když se vyskytne systémová chyba, volejte servisního zástupce.
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
není správně zapojen.
Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
je poškozený.
Pokud je to možné, připojte kabel k jinému počítači, který funguje správně, a
vytiskněte úlohu. Zkuste rovněž použít jiný kabel k zařízení.
Port není správně nastaven.
Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows a ujistěte se, že tisková úloha
byla odeslána na správný port. Má-li počítač více než jeden port, musí být zařízení
připojeno ke správnému portu.
Zařízení není správně nakonfigurováno.
Zkontrolujte Předvolby tisku a přesvědčte se, zda jsou všechny možnosti tisku
nastaveny správně.
5. Řešení potíží
187
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení netiskne.
Možná příčina
Navrhovaná řešení
Ovladač tiskárny je možná nesprávně
nainstalován.
Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač zařízení.
Zařízení nefunguje správně.
Zkontrolujte, zda na displeji ovládacího panelu není zobrazena zpráva upozorňující
na chybu. Kontaktujte zástupce servisu.
Dokument je tak velký, že na pevném disku
počítače není dostatek místa pro přístup k
tiskové úloze.
Uvolněte místo na pevném disku a vytiskněte dokument znovu.
Výstupní zásobník je plný.
Po vyjmutí papíru z výstupního zásobníku bude zařízení pokračovat v tisku.
Zařízení odebírá tiskový
materiál z nesprávného
zdroje papíru.
Na kartě Předvolby tisku byla vybrána
nesprávná možnost papíru.
U mnoha softwarových aplikací je možné nastavit zdroj papíru na kartě Papír v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 48). Vyberte
správný zdroj papíru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 49).
Tisková úloha je
zpracovávána nezvykle
pomalu.
Úloha může být velmi složitá.
Omezte složitost stránky nebo upravte nastavení kvality tisku.
Polovina strany je
prázdná.
Nastavení orientace papíru může být
nesprávné.
Změňte nastavení orientace papíru v aplikaci (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 48). Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 49).
Formát papíru a nastavení formátu papíru se
liší.
Ujistěte se, že formát papíru v nastavení ovladače tiskárny odpovídá papíru v
zásobníku. Nebo zkontrolujte, zda formát papíru v nastavení ovladače tiskárny
odpovídá papíru zvolenému v nastavení softwarové aplikace, kterou používáte (viz
„Otevření předvoleb tisku“ na straně 48).
5. Řešení potíží
188
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení tiskne, ale text
není správně vytištěn
nebo je neúplný.
Stránky se tisknou, ale
jsou prázdné.
Navrhovaná řešení
Možná příčina
Kabel zařízení je uvolněný nebo vadný.
Odpojte kabel od zařízení a znovu jej připojte. Vytiskněte úlohu, kterou jste již dříve
úspěšně vytiskli. Pokud je to možné, připojte kabel a zařízení k jinému počítači, o
kterém jste si jisti, že pracuje, a pokuste se vytisknout úlohu. Nakonec vyzkoušejte
nový kabel zařízení.
Byl zvolen nesprávný ovladač tiskárny.
Přejděte do nabídky příslušné aplikace pro výběr tiskárny a přesvědčte se, zda je
vybráno odpovídající zařízení.
Softwarová aplikace funguje nesprávně.
Pokuste se úlohu vytisknout z jiné aplikace.
Operační systém nepracuje správně.
Ukončete systém Windows a restartujte počítač. Vypněte zařízení a znovu jej
zapněte.
Kazeta s tonerem je poškozená nebo v ní
dochází toner.
V případě potřeby protřepejte kazetu s tonerem. V případě potřeby vyměňte kazetu
s tonerem.
• viz „Rozprostření toneru“ na straně 64.
• viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 66.
Zařízení netiskne
soubory ve formátu PDF
správně. Některé části
obrázků, textu nebo
ilustrací chybí.
Soubor obsahuje prázdné stránky.
Zkontrolujte soubor a přesvědčte se, že neobsahuje prázdné stránky.
Některé části, například ovladač nebo deska,
mohou být vadné.
Kontaktujte zástupce servisu.
Nekompatibilita mezi souborem PDF a
produktovou řadou Acrobat.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost
Tisknout jako obraz v možnostech tisku programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
5. Řešení potíží
189
Potíže s tiskem
Problém
Kvalita tisku fotografií
není dobrá. Obrázky
nejsou jasné.
Možná příčina
Rozlišení fotografie je velmi nízké.
Navrhovaná řešení
Zmenšete velikost fotografie. Jestliže zvětšíte velikost fotografie v softwarové
aplikaci, rozlišení se sníží.
Před tiskem vychází z
Únik páry během tisku může být způsoben
místa poblíž výstupního použitím vlhkého papíru.
zásobníku zařízení pára.
Nejedná se o závadu. Můžete pokračovat v tisku.
Zařízení netiskne na
papír zvláštního
formátu, jako je faktura.
Nastavený formát papíru neodpovídá formátu,
který chcete použít.
Nastavte správný formát papíru v části Vlastní na kartě Papír v okně Předvolby
tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 48).
Vytištěná faktura je
pokroucená.
Nastavení typu papíru se neshoduje.
Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte
na kartu Papír a nastavte typ papíru na Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 48).
5. Řešení potíží
190
Potíže s kvalitou tisku
Nečistoty uvnitř zařízení nebo nesprávně vložený papír mohou snižovat kvalitu tisku. Následující tabulka uvádí informace týkající se řešení těchto potíží.
Problém
Navrhovaná řešení
Světlý nebo vybledlý
tisk
• Pokud se na stránce objeví vertikální bílý pruh nebo vybledlá plocha, dochází toner. Nainstalujte novou kazetu s tonerem
(viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 66).
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Je-li celá stránka světlá, je nastaveno příliš nízké rozlišení tisku nebo je zapnut režim úspory toneru. Upravte rozlišení tisku
a vypněte režim úspory toneru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny.
• Kombinace vyblednutí a rozmazání může znamenat, že je nutné vyčistit kazetu s tonerem. Vyčistěte vnitřní části zařízení
(viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Horní polovina papíru
se vytiskne světleji
než zbytek papíru
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 48).
5. Řešení potíží
191
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Skvrny od toneru
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Vynechávky
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
Pokud se na různých místech na stránce objevují vybledlé, většinou kruhové plochy:
• List papíru může být poškozený. Pokuste se úlohu znovu vytisknout.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Vlhkost papíru není rovnoměrná nebo jsou na povrchu papíru vlhké skvrny. Vyzkoušejte jinou značku papíru.
• Celý balík papíru je vadný. Vinou výrobního procesu některé oblasti neabsorbují toner. Vyzkoušejte jiný typ nebo jinou
značku papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 48).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Bílé skvrny
Pokud se na stránce objeví bílé skvrny:
• Papír je příliš hrubý a odpadává od něj do vnitřních součástí zařízení hodně nečistot, které mohou znečistit přenosový
válec. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
5. Řešení potíží
192
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Svislé pruhy
Pokud se na stránce objevují svislé černé pruhy:
• Povrch (válcové části) kazety s tonerem uvnitř tiskárny je pravděpodobně poškrábaný. Vyjměte kazetu s tonerem
a nainstalujte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 66).
Bílé svislé čáry na stránce mohou mít následující příčinu:
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Černé nebo barevné
pozadí
Jestliže je šedý závoj na pozadí příliš zřetelný, postupujte takto:
• Použijte papír s menší gramáží.
• Zkontrolujte provozní podmínky: ve velmi suchém nebo velmi vlhkém (relativní vlhkost vyšší než 80 %) prostředí může být
šedé pozadí výraznější.
• Vyjměte starou kazetu s tonerem a vložte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 66).
• Důkladně protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na straně 64).
Rozmazaný toner
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 66).
5. Řešení potíží
193
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Opakované vady
tisku ve svislém
směru
Navrhovaná řešení
Pokud se stopy objevují na tištěné straně v pravidelných intervalech:
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Pokud po vytištění stále dochází ke stejnému problému, vyměňte kazetu
s tonerem za novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 66).
• Části zařízení jsou pravděpodobně znečištěny tonerem. V případě, že se vady objevují na zadní stránce, problém se
pravděpodobně odstraní sám po vytištění několika stránek.
• Fixační jednotka může být poškozená. Kontaktujte zástupce servisu.
Nečistoty na pozadí
A
Nečistoty na pozadí jsou způsobeny částicemi toneru rozprášenými na vytištěné stránce.
• Papír může být příliš vlhký. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Neotevírejte balíky papíru, pokud to není nutné,
aby papír zbytečně neabsorboval příliš vlhkosti.
• Pokud se nečistoty na pozadí objeví na obálce, změňte rozvržení pro tisk, čímž zabráníte tisku přes oblasti s překrývajícími
se spoji na obrácené straně. Tisk přes tyto lemy může působit problémy.
Nebo vyberte Silná obálka v okně Předvolby tisku (viz Základní příručka).
• Pokud roztroušený toner pokrývá celou plochu vytištěné stránky, upravte rozlišení pomocí softwarové aplikace nebo na
kartě Předvolby tisku. Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru. Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve
skutečnosti se používá Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého množství inkoustu, což způsobí problém s
kvalitou výtisku.
• Pokud používáte novou kazetu s tonerem, nejprve ji protřepejte (viz „Rozprostření toneru“ na straně 64).
5. Řešení potíží
194
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Kolem tučného
písma a obrázků jsou
částečky toneru
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 48).
• Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru. Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá
Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
Deformované znaky.
• Jestliže tvar znaků není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravděpodobně příliš kluzký. Vyzkoušejte jiný papír.
Stránka se tiskne
šikmo.
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Ujistěte se, zda vodicí lišty nejsou oproti sadě papíru příliš utažené nebo příliš volné.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
5. Řešení potíží
195
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Pokroucení nebo
zvlnění
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Pokroucení papíru může způsobovat vysoká teplota i vlhkost.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Pomačkaný papír
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Znečištěná zadní
strana výtisků
• Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku toneru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
5. Řešení potíží
196
Potíže s kvalitou tisku
Navrhovaná řešení
Problém
Jednobarevné nebo
černé stránky
A
Nevytvrzený toner.
• Kazeta s tonerem není pravděpodobně správně nainstalována. Vyjměte kazetu a znovu ji vložte do zařízení.
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 66).
• Zařízení bude pravděpodobně nutné opravit. Kontaktujte zástupce servisu.
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte kazetu s tonerem a poté nainstalujte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 66).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Nevytištěné oblasti
ve znacích
Nevytištěné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti uvnitř znaků, které by měly být zcela černé:
• Je možné, že tisknete na nesprávný povrch papíru. Vyjměte papír a otočte jej.
• Papír možná nesplňuje požadované specifikace.
A
5. Řešení potíží
197
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Vodorovné pruhy
Navrhovaná řešení
Pokud se objevují vodorovné černé pruhy nebo šmouhy:
• Kazeta s tonerem pravděpodobně není vložena správně. Vyjměte kazetu a znovu ji vložte do zařízení.
• Kazeta s tonerem je pravděpodobně poškozená. Vyjměte kazetu s tonerem a nainstalujte novou (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 66).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Pokroucení
Jestliže je vytištěný papír pokroucený, nebo jej není možné podat do tiskárny, postupujte takto:
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Slabý (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 48).
• Na několika listech
se opakovaně
objevuje neznámý
obrázek.
Pravděpodobně používáte zařízení v nadmořské výšce 1 000 m nebo vyšší. Vyšší nadmořská výška může způsobit potíže s
tiskem, např. nefixovaný toner nebo světlý tisk. Změňte nastavení nadmořské výšky zařízení (viz „Nastavení nadmořské
výšky“ na straně 134).
• Nevytvrzený toner
• Vyskytuje se světlý
tisk nebo znečištění
5. Řešení potíží
198
Potíže při kopírování
Navrhovaná řešení
Problém
Kopie jsou příliš světlé nebo
příliš tmavé.
Nastavením tmavosti ve funkci kopírování můžete nastavit světlejší nebo tmavší pozadí kopií (viz „Změna nastavení pro
každou kopii“ na straně 50).
Na kopiích se objevují
• Pokud se na originále vyskytují vady, upravte tmavost ve funkci kopírování a zesvětlete pozadí kopií.
šmouhy, čáry a různé skvrny. • Jestliže se tyto chyby v předloze nevyskytují, vyčistěte skenovací jednotku (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 74).
Kopie je vytištěna šikmo.
• Ujistěte se, že je předloha zarovnána s registračním vodítkem.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 70).
Tisknou se prázdné kopie.
Zkontrolujte, zda je originální dokument vložen do podavače dokumentů lícovou stranou dolů.
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Obrázek lze z kopie snadno
setřít.
• Vyměňte papír v zásobníku za papír z nového balíku.
• V místech s vysokou vlhkostí nenechávejte papír v zařízení delší dobu.
Často dochází k zaseknutí
papíru při kopírování.
• Profoukněte jednotlivé listy papíru a potom stoh papírů v zásobníku převraťte. Vyměňte papír v zásobníku za nový balík.
Zkontrolujte vodítka papíru a v případě potřeby je upravte.
• Zkontrolujte, zda je to papír správného typu a gramáže.
• Zkontrolujte, zda po odstranění zaseknutého papíru nezůstaly v zařízení zbytky papíru.
Kazeta s tonerem nestačí
na vytvoření očekávaného
počtu kopií.
• Vaše dokumenty pravděpodobně obsahují obrázky, plné plochy nebo tlusté čáry. Je možné, že kopírujete například
formuláře, bulletiny, knihy či jiné dokumenty, pro které se spotřebuje větší množství toneru.
• Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
5. Řešení potíží
199
Potíže při skenování
Problém
Skener nefunguje.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je skenovaný originál vložen do podavače dokumentů lícem dolů (viz „Zakládání originálů“ na straně 45).
• Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení dokumentu, který chcete skenovat. Vyzkoušejte, zda funguje funkce
náhledu skenovaného dokumentu. Zkuste snížit rozlišení pro skenování.
• Zkontrolujte, zda je k zařízení správně připojen kabel tiskárny.
• Zkontrolujte, zda kabel tiskárny zařízení není vadný. Zkuste kabel tiskárny vyměnit za takový, o kterém víte, že je v pořádku.
V případě potřeby vyměňte kabel tiskárny za nový.
• Zkontrolujte, zda je skener nakonfigurován správně. Zkontrolujte nastavení skenování v aplikaci SmarThru Office nebo
aplikaci, kterou chcete použít, abyste se ujistili, že úloha skenování bude odeslána na správný port (například USB001).
Zařízení skenuje velmi
pomalu.
• Zjistěte, zda zařízení netiskne přijatá data. Pokud ano, naskenujte dokument až po vytištění přijatých dat.
• Skenování grafiky probíhá pomaleji než skenování textu.
• V režimu skenování se zpomaluje komunikace, neboť velký objem paměti je využíván k analýze a reprodukování
naskenovaného obrázku. Nastavte počítač v systému BIOS na režim tiskárny ECP. Toto nastavení může zvýšit rychlost.
Podrobnosti o nastavení systému BIOS naleznete v uživatelské příručce počítače.
5. Řešení potíží
200
Potíže při skenování
Navrhovaná řešení
Problém
Na obrazovce se zobrazí
následující zpráva:
• Pravděpodobně probíhá kopírování nebo tisk. Zkuste po dokončení této úlohy svou úlohu znovu.
• Vybraný port se momentálně používá. Restartujte počítač a opakujte akci.
• Zařízení nelze nastavit
•
na potřebný režim hardwaru.
•
• Port je využíván jiným
•
programem.
•
• Port je zakázán.
Kabel tiskárny je špatně zapojený nebo je zařízení vypnuté.
Ovladač skeneru není nainstalován nebo není správně nastaveno operační prostředí.
Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno a zapnuto. Poté počítač restartujte.
Kabel USB je špatně zapojen nebo je zařízení vypnuto.
• Skener je zaneprázdněn
přijímáním nebo tiskem dat.
Po dokončení aktuální úlohy
akci zopakujte.
• Neplatný popisovač.
• Skenování se nezdařilo.
5. Řešení potíží
201
Potíže s faxováním
Navrhovaná řešení
Problém
Zařízení nefunguje, na
displeji se nezobrazuje žádný
text nebo nefungují tlačítka.
• Odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
Není slyšet oznamovací tón.
• Zkontrolujte, zda je telefonní linka správně připojena (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
• Zkontrolujte, zda je v elektrické zásuvce napájení.
• Zkontrolujte, zda je napájecí spínač zapnutý a měkký napájecí spínač na ovládacím panelu stisknutý.
• Připojením jiného telefonu zkontrolujte, zda je telefonní zásuvka ve zdi funkční.
Čísla uložená v paměti se
nevytáčejí správně.
Přesvědčte se, zda jsou čísla v paměti uložena správně. Abyste to mohli zkontrolovat, vytiskněte obsah adresáře.
Originál není podáván do
zařízení.
• Papír nesmí být zmačkaný a musíte jej vkládat správně. Zkontrolujte, zda má dokument správný formát a zda není příliš
silný či tenký.
• Zkontrolujte, zda je podavač dokumentů bezpečně uzavřen.
• Může být nutná výměna pryžové podložky v podavači. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Dostupné součásti pro údržbu“
na straně 61).
Nelze automaticky přijímat
faxy.
• Režim příjmu musí být nastaven na fax (viz „Změna režimů příjmu“ na straně 165).
• Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložen papír (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 93).
• Zkontrolujte, zda displej zobrazuje nějakou chybovou zprávu. Pokud ano, odstraňte závadu.
Zařízení neodesílá faxy.
• Přesvědčte se, zda je originál vložen do podavače dokumentů.
• Zkontrolujte, zda faxové zařízení, na který odesíláte, vaše faxy přijímá.
V příchozím faxu jsou
prázdná místa nebo je fax
nízké kvality.
• Faxové zařízení, které vám fax odeslalo, může být vadné.
• Šum a rušení linky mohou způsobovat chyby komunikace.
• Zkontrolujte zařízení vytvořením kopie.
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla konce své předpokládané životnosti. Vyměňte kazetu s tonerem }„Výměna kazety
s tonerem“ na straně 66].
5. Řešení potíží
202
Potíže s faxováním
Problém
Navrhovaná řešení
Některá slova jsou na
příchozím faxu roztažená.
Ve faxovém zařízení, které fax odeslalo, došlo k chvilkovému zaseknutí papíru.
Na odeslaných dokumentech
jsou čáry.
Zkontrolujte, zda není znečištěna skenovací jednotka. Pokud ano, vyčistěte ji (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 74).
Zařízení vytočí číslo, ale ke
vzdálenému faxovému
zařízení se nelze připojit.
Je možné, že je vzdálené faxové zařízení vypnuté, došel v něm papír, nebo nemůže odpovídat na příchozí volání. Obraťte se
na pracovníka obsluhy druhého zařízení a požádejte ho o vyřešení problému na jeho straně.
Faxy se neukládají do paměti. Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení faxu. Jestliže se na displeji zobrazí stav paměti, vymažte z paměti všechny
nepotřebné faxy a potom se pokuste fax znovu uložit. Volejte servis.
Ve spodní části každé
Pravděpodobně jste zvolili nesprávné nastavení papíru v konfiguraci uživatelských možností. Zkontrolujte znovu formát a typ
stránky nebo na jiných
papíru.
stránkách se zobrazuje
prázdná oblast s malým
proužkem textu v horní části.
5. Řešení potíží
203
Potíže s operačním systémem
1
Časté potíže v systému Windows
Problém
Navrhovaná řešení
Během instalace se zobrazí
zpráva „Tento soubor je již
používán“.
Ukončete všechny spuštěné aplikace. Odeberte veškerý software ze skupiny Po spuštění a restartujte systém Windows.
Přeinstalujte ovladač tiskárny.
Zobrazí se hlášení „Chyba
obecné ochrany“,
„Výjimka OE“, „Spool 32“
nebo „Neoprávněná
operace“.
Ukončete všechny ostatní aplikace, restartujte systém Windows a opakujte tisk.
Zobrazí se zpráva „Chyba
tisku“, „Chyba překročení
časového limitu tiskárny“.
Tyto zprávy se mohou zobrazit během tisku. Počkejte, až zařízení dokončí tisk. Jestliže se zpráva zobrazí v režimu Připraveno
nebo po skončení tisku, zkontrolujte spojení a/nebo zda nevznikla chyba.
Další informace o chybových zprávách systému Windows naleznete v uživatelské příručce systému Microsoft Windows dodané s počítačem.
5. Řešení potíží
204
Potíže s operačním systémem
2
Časté potíže v systému Macintosh
Problém
Navrhovaná řešení
Zařízení netiskne soubory ve formátu
PDF správně. Některé části obrázků,
textu nebo ilustrací chybí.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost Tisknout jako obraz v možnostech tisku
programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
Při tisku titulní stránky se některá
písmena nezobrazují správně.
Operační systém Mac OS nemůže vytvořit font během tisku titulní stránky. Anglická abeceda a čísla se na titulní
stránce zobrazují normálně.
Při tisku dokumentu z aplikace
Acrobat Reader 6.0 nebo vyšší v
systému Macintosh se barvy tisknou
nesprávně.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači zařízení shodovalo s rozlišením v aplikaci Acrobat Reader.
Další informace o chybových zprávách systému Macintosh naleznete v uživatelské příručce systému Macintosh dodané s počítačem.
5. Řešení potíží
205
Potíže s operačním systémem
3
Časté potíže v systému Linux
Problém
Zařízení netiskne.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je v systému nainstalovaný ovladač tiskárny. Otevřete nástroj Unified Driver Configurator, přejděte na
kartu Printers v okně Printers configuration a podívejte se na seznam dostupných zařízení. Zkontrolujte, zda je zařízení
uvedené v seznamu. Pokud ne, spusťte průvodce Add new printer wizard a nainstalujte zařízení.
• Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Otevřete okno Printers configuration a vyberte příslušné zařízení ze seznamu
tiskáren. Zkontrolujte popis v podokně Selected printer. Pokud jeho stav obsahuje řetězec Stopped, stiskněte tlačítko
Start. Mělo by dojít k obnovení normální funkce zařízení. Stav „stopped“ mohl být nastaven jako následek nějakých
problémů s tiskem.
• Zkontrolujte, zda aplikace nemá speciální tiskové možnosti, například „-oraw“. Je-li zadáno „-oraw“ v parametru
příkazového řádku, odstraňte tento parametr, aby se tisklo správně. V aplikaci Gimp vyberte „print“ -> „Setup printer“ a
upravte parametr příkazového řádku v příkazu.
Některé barevné obrázky
vycházejí celé černé.
Je to známý nedostatek v Ghostscript (do GNU Ghostscript verze 7.05), když je základní barevný prostor dokumentu
indexovaný barevný prostor, a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože jazyk Postscript používá
barevný prostor CIE pro systém přiřazování barev, měli byste provést aktualizaci jazyka Ghostscript ve svém systému
alespoň na GNU Ghostscript verze 7.06 nebo novější. Poslední verzi jazyka Ghostscript najdete na stránce
www.ghostscript.com.
Některé barevné obrázky
mají na výstupu
neočekávanou barvu.
Je to známý nedostatek v Ghostscriptu (do GNU Ghostscript verze 7.xx), když základní barevný prostor dokumentu je
indexovaný barevný prostor RGB, a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože jazyk Postscript využívá
pro systém přiřazování barev barevný prostor CIE, měli byste provést aktualizaci jazyka Ghostscript v počítači alespoň na
GNU Ghostscript verze 8.xx nebo novější. Poslední verzi jazyka Ghostscript najdete na stránce www.ghostscript.com.
Zařízení netiskne celé
stránky a při výstupu je
stránka potištěna pouze z
jedné poloviny.
Jedná se o známý problém, který se vyskytuje tehdy, když se barevná tiskárna používá v programu Ghostscript 8.51 nebo
starším, 64bitovém OS Linux, a na adresu bugs.ghostscript.com je nahlášen jako Ghostscript Bug 688252. Problém je
vyřešen ve verzi AFPL Ghostscript v. 8.52 a vyšší. K vyřešení tohoto problému si stáhněte aktuální verzi AFPL Ghostscript
na stránkách http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ a nainstalujte ji.
5. Řešení potíží
206
Potíže s operačním systémem
Navrhovaná řešení
Problém
Nelze skenovat pomocí
aplikace Gimp Front-end.
Zkontrolujte zda má aplikace Gimp Front-end modul plug-in Xsane: Device dialog v nabídce Acquire. Pokud ne, je třeba
nainstalovat modul plug-in Xsane pro aplikaci Gimp. Modul plug-in Xsane pro aplikaci Gimp můžete najít na disku CD
distribuce systému Linux nebo na domovské stránce programu Gimp. Podrobné informace vyhledejte v Nápovědě na disku
CD distribuce systému Linux nebo v aplikaci Gimp.
Pokud chcete použít jinou skenovací aplikaci, prostudujte si nápovědu této aplikace.
Při tisku dokumentu se
zobrazí chybová zpráva
„Cannot open port device
file“.
V průběhu tisku neměňte parametry tiskové úlohy (např. prostřednictvím LPR GUI). Známé verze serveru CUPS při jakékoli
změně možností tisku přeruší tiskovou úlohu a zkusí ji znovu spustit od začátku. Jelikož ovladač Unified Linux Driver
uzamkne během tisku port, při náhlém ukončení ovladače zůstane port uzamknutý a nedostupný pro další tiskové úlohy.
Pokud došlo k této situaci, zkuste uvolnit port výběrem možnosti Release port v okně Port configuration.
Zařízení se nezobrazuje
v seznamu skenerů.
• Ujistěte se, že je zařízení připojeno k počítači, správně připojeno pomocí portu USB a je zapnuto.
• Zkontrolujte, zda je v systému instalovaný ovladač skeneru pro vaše zařízení. Spusťte program Unified Linux Driver
Configurator, přejděte do okna Nastavení skenerů a stiskněte tlačítko Drivers. Ověřte, zda je v okně uveden ovladač s
názvem odpovídajícím názvu zařízení.
• Zkontrolujte, zda není port zaneprázdněný. Jelikož funkční části zařízení (tiskárna a skener) sdílí totéž rozhraní I/O (port),
může nastat situace, kdy se dvě uživatelské aplikace pokoušejí o přístup ke stejnému portu. Aby se předešlo možným
konfliktům, nesmí zařízení ovládat více než jedna aplikace současně. Druhá aplikace obdrží odpověď „device busy“. K
tomu obvykle dochází při zahájení skenování. Objeví se příslušná zpráva.
Chcete-li identifikovat zdroj problému, otevřete okno Ports configuration a zvolte port přidělený skeneru. Symbol portu /
dev/mfp0 odpovídá označení LP:0 zobrazenému v možnostech skenerů, /dev/mfp1 se vztahuje k LP:1 atd. Porty USB
začínají hodnotou /dev/mfp4, takže skener na USB:0 odpovídá /dev/mfp4, a tak postupně dále. Na panelu Vybraný port
vidíte, zda je port obsazený jinou komponentou. Pokud ano, měli byste počkat na dokončení aktuální úlohy nebo, pokud
jste přesvědčeni, že aktuální vlastník nefunguje správně, klepněte na tlačítko Release port.
Zařízení neskenuje.
• Ujistěte se, že je do zařízení dokument načten, ověřte připojení zařízení k počítači.
• Pokud se během skenování objeví chyba I/O.
5. Řešení potíží
207
Potíže s operačním systémem
Další informace o chybových zprávách systému Linux naleznete v uživatelské příručce systému Linux dodané s počítačem.
4
Časté potíže s jazykem PostScript
Následující situace jsou specifické pro jazyk PS a mohou vzniknout při použití více jazyků tiskárny.
Problém
Nelze vytisknout soubor
PostScript
Možná příčina
Ovladač PostScript možná není správně
nainstalován.
Řešení
• Nainstalujte ovladač PostScript (viz „Instalace softwaru“ na straně 113).
• Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte, že je verze PS dostupná pro tisk.
• Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisního zástupce.
Vytiskne se protokol
Omezená kontrolní chyba.
Tisková úloha byla příliš složitá.
Snižte složitost stránek nebo nainstalujte více paměti.
Vytiskne se stránka chyby
PostScript
Tisková úloha zřejmě není v jazyce PostScript. Ověřte, že úloha je v jazyce PostScript. Zjistěte, zda softwarová aplikace
nečekala, že se do zařízení odešle soubor nastavení nebo záhlaví
PostScript.
V ovladači není vybrán
přídavný zásobník
Ovladač tiskárny nebyl nakonfigurován, aby
rozpoznal přídavný zásobník.
Zobrazte okno s vlastnostmi ovladače PostScript, vyberte kartu Možnosti
zařízení a nastavte možnost zásobníku.
Při tisku dokumentu z
aplikace Acrobat Reader 6.0
nebo vyšší v systému
Macintosh se barvy tisknou
nesprávně
Rozlišení nastavené v ovladači tiskárny se
zřejmě neshoduje s rozlišením v aplikaci
Acrobat Reader.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači shodovalo s rozlišením
v aplikaci Acrobat Reader.
5. Řešení potíží
208
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
CAMEROON
Country/Region
ALBANIA
Customer Care Center
42 27 5755
Web Site
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
BELGIUM
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
BRAZIL
BULGARIA
0800-124-421
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
COTE D’LVOIRE
8000 0077
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
7864)
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
Web Site
7095-0077
CANADA
CHILE
AUSTRALIA
Customer Care Center
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
209
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
Country/Region
HUNGARY
INDIA
Customer Care Center
Web Site
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800 1100 11
www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
GHANA
0302-200077
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
HONG KONG
www.samsung.com/
hk_en/
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
210
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONGOLIA
MONTENEGRO
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
PHILIPPINES
Web Site
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
www.samsung.com
www.samsung.com
020 405 888
Country/Region
POLAND
www.samsung.com
0 801-1 SAMSUNG (172-678)
www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
ROMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline(+40)
21 206 01 10 from mobile and
land line
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726
7864)
www.samsung.com
PANAMA
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
211
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
UGANDA
0800-300 300
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UKRAINE
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
SLOVAKIA
SWITZERLAND
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr(French)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
www.samsung.com/
ua_ru
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
212
Slovník pojmů
ADF
Následující slovník pojmů vám pomůže seznámit se s výrobkem díky
porozumění terminologii běžně používané v oblasti tisku a uvedené v
této příručce.
802.11
802.11 je sada standardů pro komunikaci prostřednictvím místní
bezdrátové sítě (WLAN), vyvinutá komisí IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
Automatic Document Feeder (ADF), neboli automatický podavač
dokumentů, je snímací jednotka, která automaticky podává předlohy do
zařízení tak, aby toto zařízení mohlo sejmout několik předloh najednou.
AppleTalk
AppleTalk je patentovaná sada komunikačních protokolů vyvinutá
společností Apple pro počítačové sítě. Byla součástí původních počítačů
Macintosh (1984), nyní však od ní Apple upouští a upřednostňuje protokol
TCP/IP.
802.11b/g/n
802.11b/g/n může sdílet stejný hardware a používat vlnové pásmo 2,4
GHz. 802.11b podporuje vlnový rozsah do 11 Mbps; 802.11n podporuje
vlnový rozsah až do 150 Mbps. Zařízení s 802.11b/g/n mohou být
příležitostně rušeny mikrovlnými troubami, bezdrátovými telefony a
zařízeními Bluetooth.
Bitová hloubka
Termín z počítačové grafiky popisující počet bitů použitých ke zobrazení
barvy jednoho pixelu v bitmapovém obrázku. Vyšší barevná hloubka
znamená širší rozsah rozlišovacích barev. Se zvyšujícím se počtem bitů se
počet možných barev pro barevnou mapu neprakticky zvyšuje. 1bitová
barva se obecně nazývá monochromatická nebo také černobílá.
Přístupový bod
Přístupový bod nebo také Bezdrátový přístupový bod (AP nebo WAP) je
zařízení, které spojuje bezdrátová komunikační zařízení v místní
bezdrátové síti (WLAN) a funguje jako centrální vysílač a přijímač WLAN
rádiových signálů.
BMP
Formát bitmapové grafiky používaný vnitřně grafickým subsystémem
Microsoft Windows (GDI) a běžně používaný jako jednoduchý formát
grafického souboru na této platformě.
Slovník pojmů
213
Slovník pojmů
BOOTP
Pokrytí
Bootstrap Protocol (protokol zavaděče). Síťový protokol používaný síťovým
klientem za účelem automatického získání IP adresy. To se obvykle
provádí při spouštění počítače nebo operačního systému. Servery BOOTP
přiřazují každému klientovi adresu IP z fondu adres. BOOTP umožňuje
„bezdiskovým pracovním stanicím“ získání IP adresy ještě před zavedením
jakéhokoli pokročilého operačního systému.
Jedná se o tiskárenský termín používaný pro měření spotřeby toneru při
tisku. Např. 5% pokrytí znamená, že na papíru formátu A4 je přibližně 5%
obrázků nebo textu. Pokud tedy papír nebo předloha obsahuje složité
obrázky nebo větší množství textu, bude pokrytí vyšší než 5% a zároveň
bude spotřeba toneru odpovídat tomuto pokrytí.
CSV
CCD
Charge Coupled Device, (paměťové zařízení s nábojovou vazbou), je
hardware, který umožňuje skenování úloh. K uchycení modulu CCD se též
používá zámkový mechanismus CCD, aby se zabránilo jeho poškození při
přemisťování zařízení.
Comma Separated Values (CSV, hodnoty oddělené čárkou). Typ formátu
souboru CSV se používá k výměně dat mezi odlišnými aplikacemi. Formát
souboru, tak jak je použit v aplikaci Microsoft Excel, se stal faktickým
standardem v celém průmyslu, a to dokonce i u platforem vyvinutých jinými
společnostmi než Microsoft.
Třídění kopií
Duplexní automatický podavač dokumentů
Třídění kopií je proces tisku úloh s několika sadami kopií. Je-li aktivována
volba třídění kopií, vytiskne zařízení celou jednu sadu a teprve poté začne
tisknout další kopie.
Duplex Automatic Document Feeder (DADF), neboli duplexní automatický
podavač, je snímací jednotka, která automaticky podává a překlápí
předlohu dokumentu tak, aby zařízení mohlo naskenovat obě strany této
předlohy.
Ovládací panel
Vychozi
Ovládací panel je rovná, obvykle svislá plocha, na které jsou zobrazeny
nástroje pro ovládání nebo sledování. Obvykle se nacházejí na horní nebo
na přední straně zařízení.
Hodnota nebo nastavení, které platí v okamžiku, kdy vyjmete tiskárnu z
obalu, resetujete, nebo inicializujete.
Slovník pojmů
214
Slovník pojmů
DHCP
Bodová tiskárna
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, dynamický konfigurační
protokol klienta) je síťový protokol pro strukturu klient-server. Server DHCP
poskytuje konfigurační parametry podle hostitele klienta DHCP, obecně
informace požadované hostitelem klienta kvůli práci v síti IP. DHCP také
poskytuje mechanismus pro alokaci IP adres klientským hostům.
Bodová tiskárna je typ počítačové tiskárny s tiskovou hlavou, která se
pohybuje po stránce směrem dopředu a dozadu a tiskne úderem do
inkoustem napuštěné pásky nastavené proti papíru – podobně jako při
psaní na psacím stroji.
DPI
DIMM
Dual Inline Memory Module (DIMM, paměť v pouzdře s vývody po dvou
stranách) je malá deska s plošnými spoji, která obsahuje paměť. Modul
DIMM ukládá veškerá data zařízení, včetně tiskových dat nebo dat přijatých
faxů.
Dots Per Inch (počet bodů na palec) je měření rozlišení, které se používá
pro skenování a pro tisk. Obecně platí, že vyšší DPI znamená vyšší
rozlišení, lepší viditelnost detailu obrázku, ale také větší velikost souboru.
DRPD
Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard, který umožňuje
zařízením na domovské síti sdílet informace s ostatními po celé síti.
Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), neboli detekce odlišného typu
vyzvánění. Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na více
telefonních číslech.
DNS
Duplex
Domain Name Server (server překládající doménové názvy) je systém,
který uchovává informace související s názvy domén v distribuované
databázi v sítích, jako je například internet.
Mechanismus, který automaticky překlápí list papíru, aby mohlo zařízení
tisknout na obě strany papíru (nebo je skenovat). Tiskárna vybavená
duplexní jednotkou umí tisknout na obě strany papíru během jednoho
tiskového cyklu.
DLNA
Slovník pojmů
215
Slovník pojmů
Zatížení
Ethernet
Zatížení je množství stránek, které měsíčně neovlivní výkon tiskárny.
Obecně je životnost tiskárny omezena například počtem stránek za rok.
Životnost znamená průměrnou kapacitu výtisků, obvykle v záruční době.
Když je například zatížení 48 000 stran za měsíc a počítáme s 20
pracovními dny, je denní kapacita tiskárny 2 400 stran.
Ethernet je počítačová síťová technologie využívající rámce pro místní sítě
(LAN). Definuje vedení a signály pro fyzickou vrstvu a formát rámců a
protokolů pro řízení přístupu médií (MAC) / datovou vrstvu modelu OSI.
Ethernet je většinou standardizován jako IEEE 802.3. Stal se celosvětově
nejpoužívanější LAN technologií od devadesátých let po současnost.
ECM
EtherTalk
Error Correction Mode (ECM), neboli režim korekce chyb, je volitelný režim
přenosu, který je zabudován do faxových přístrojů nebo modemů třídy 1.
Automaticky rozpoznává a opravuje chyby vzniklé během přenosu faxu,
které někdy vznikají v důsledku šumu v telefonních linkách.
Sada protokolů vyvinutá společností Apple Computer pro počítačové sítě.
Byla součástí původních počítačů Macintosh (1984), nyní však od ní Apple
upouští a upřednostňuje protokol TCP/IP.
FDI
Emulace
Emulace je technika, při které jedno zařízení získává stejné výsledky jako
zařízení jiné.
Emulátor duplikuje funkce jednoho systému za pomoci jiného systému tak,
aby se tento druhý systém choval stejným způsobem jako systém první.
Emulace se soustředí na přesnou reprodukci externího chování, což je
opakem simulace, která představuje abstraktní model simulovaného
systému, často posuzujícího svůj interní stav.
Foreign Device Interface (FDI), neboli rozhraní pro cizí zařízení, je karta
uvnitř zařízení, která umožňuje instalaci zařízení třetích stran, jako např.
přístroje na mince nebo čtečky karet. Tyto přístroje pak umožňují placené
využívání vašeho zařízení.
FTP
File Transfer Protocol (FTP, protokol pro přenos souborů), je běžně
používaný protokol pro výměnu souborů v jakékoli síti, která podporuje
protokol TCP/IP (jako například internet nebo intranet).
Slovník pojmů
216
Slovník pojmů
Fixační jednotka
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD)
Součást laserové tiskárny, která nataví toner na tiskové médium. Sestává
z ohřívacího válce a přítlačného válce. Po přenesení toneru na papír fixační
jednotka teplem zajistí trvalé přichycení toneru na papír; z tohoto důvodu je
papír vycházející z laserové tiskárny teplý.
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD), obvykle nazývané pevný disk, je
energeticky nezávislé úložné zařízení, které ukládá digitálně kódovaná
data na rychle se otáčející destičky s magnetickým povrchem.
IEEE
Brána
Spojení mezi počítačovými sítěmi nebo mezi počítačovou sítí a telefonní
linkou. Je velmi populární, protože jde o počítač nebo síť, která umožňuje
přístup k jinému počítači nebo síti.
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut elektrických a
elektronických inženýrů) je mezinárodní nezisková profesní organizace pro
technologický pokrok v oblasti elektrotechniky.
IEEE 1284
Stupnice šedé
Odstíny šedé, které představují světlé a tmavé části obrazu po převedení
barevných obrázků na černobílé; barvy jsou zastoupeny různými odstíny
šedé.
Standard pro paralelní port 1284 byl vyvinut institutem elektrických a
elektronických inženýrů (IEEE). Termín 1284-B se týká specifického typu
konektoru na konci paralelního kabelu, který je připojován k perifernímu
zařízení (například k tiskárně).
Polotóny
Intranet
Typ obrazu, který simuluje odstíny šedé pomocí různého počtu bodů. Velmi
barevné plochy se skládají z velkého množství teček, zatímco světlejší
plochy se skládají z menšího množství teček.
Soukromá síť, která využívá internetové protokoly, připojení k síti a
případně i veřejný telekomunikační systém k zabezpečenému sdílení části
informací organizace nebo k práci zaměstnanců. Někdy termín popisuje
pouze nejviditelnější službu, vnitřní web.
Slovník pojmů
217
Slovník pojmů
IP adresa
IPX/SPX
Adresa internetového protokolu IP je jedinečné číslo, které zařízení
používají k vzájemné identifikaci a komunikaci v síti využívající standard
internetového protokolu.
Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX), neboli
výměna internetových paketů/výměna sekvenčních paketů. Jedná se o
síťový protokol používaný operačními systémy Novell NetWare. Jak IPX,
tak i SPX poskytují připojovací služby podobné protokolu TCP/IP, přičemž
protokol IPX je podobný IP a SPX se podobá protokolu TCP. IPX/SPX byl
původně navržen pro místní oblastní sítě (LAN) a pro tyto účely je protokol
vysoce účinný (v sítích LAN obvykle protokol TCP/IP dokonce předčí).
IPM
Images Per Minute (počet obrázků za minutu) je způsob měření rychlosti
tiskárny. Rychlost IPM indikuje počet jednostranných archů, které tiskárna
dokončí za jednu minutu.
IPP
Internet Printing Protocol (internetový tiskový protokol) definuje standardní
protokol pro tisk, správu tiskových úloh, velikost média, rozlišení atd. IPP
lze používat místně nebo v síti Internet pro stovky výtisků. Vedle toho
podporuje také řízení přístupu, ověřování a šifrování, takže tisková řešení
jsou nyní mnohem bezpečnější a spolehlivější než dříve.
ISO
International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro
standardizaci) je organizace, která zavádí normy a která je složena ze
zástupců z národních organizací pro normy. Vytváří celosvětové
průmyslové a komerční normy.
ITU-T
International Telecommunication Union (ITU), neboli Mezinárodní
telekomunikační unie, je organizace založená za účelem standardizace a
regulace mezinárodních telekomunikací a rádia. Mezi její hlavní úkoly patří
sestavování norem, alokace rádiových frekvenčních pásem a organizování
vzájemného propojení různých zemí, aby bylo možné mezi nimi
telefonovat. Písmeno T ve zkratce ITU-T pak znamená telekomunikace.
Slovník pojmů
218
Slovník pojmů
Předloha ITU-T
Kontrolka
Standardizovaná zkušební předloha vydaná ITU-T pro faxový přenos
dokumentů.
Light-Emitting Diode (svítící dioda či kontrolka) je polovodičové zařízení,
které indikuje stav přístroje.
JBIG
Adresa MAC
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standard pro kompresi obrazu,
při které nedochází ke ztrátě přesnosti či kvality. Byla navržena pro
kompresi binárních obrazů, zejména pro faxy, lze ji však použít i u jiných
obrázků.
Media Access Control (adresa přenosového protokolu přístupu na médium)
je adresa s jedinečným identifikátorem spojeným se síťovým adaptérem.
Adresa MAC je jedinečný 48bitový identifikátor obvykle zapisovaný 12
šestnáctkovými znaky seskupenými v párech (např. 00-00-0c-34-11-4e).
Tato adresa je obvykle pevně zakódována do Network Interface Card
(NIC), tedy síťové karty, již od jejího výrobce, a používá se jako pomůcka
pro routery pokoušející se vyhledat zařízení ve velkých sítích.
JPEG
Joint Photographic Experts Group (skupina spojených expertů na
fotografování) je nejčastěji používanou standardní metodou ztrátové
komprese pro fotografické snímky. Je to formát používaný pro ukládání a
přenos fotografií v síti WWW.
MFP
Multi Function Peripheral (multifunkční periferie) je kancelářský přístroj,
který v sobě obsahuje tiskárnu, kopírku, fax, skener atd.
LDAP
MH
Lightweight Directory Access Protocol (odlehčený protokol internetové
adresářové služby) je síťový protokol sloužící k dotazování a úpravě
adresářových služeb fungujících přes TCP/IP.
Modifikované Huffmanovo kódování (MH) je metoda komprese pro snížení
obsahu dat, která musí být vysílána mezi faxovými přístroji k přenosu
obrazu. Toto kódování je doporučeno ITU-T T.4. MH je proudové kódovací
schéma založené na seznamu kódů a optimalizované k účinnému využití
bílých míst. Jelikož většina faxů obsahuje zejména bílá místa, minimalizuje
tato funkce dobu přenosu.
Slovník pojmů
219
Slovník pojmů
MMR
OPC
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.6.
Organic Photo Conductor (OPC), neboli organický fotovodič, je
mechanismus, který vytváří virtuální obraz pro tisk pomocí laserového
paprsku vysílaného z laserové tiskárny. Obvykle má zelenou nebo rezavou
barvu a má tvar válce.
Modem
Zařízení, které moduluje a demoduluje signál nosiče pro kódování a
dekódování digitálních informací.
Povrch válce v zobrazovací jednotce se používáním tiskárny (při styku s
kartáčkem kazet, čistícím mechanismem a papírem) pomalu opotřebovává,
je třeba ji řádně měnit.
MR
Originály
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.4. MR zakóduje první naskenovanou řádku pomocí MH. Další řádka je
pak porovnána s řádkou první, jsou určeny rozdíly a tyto rozdíly jsou poté
šifrovány a přeneseny.
První exemplář např. dokumentu, fotografie, textu apod., který se následně
kopíruje, množí či převádí do jiných, avšak který sám není z ničeho
kopírován ani odvozen. Též se někdy nazývá jako předloha.
NetWare
Síťový operační systém vyvinutý společností Novell, Inc. Původně se
používal pro kooperativní multitasking pro fungování různých služeb na PC
a síťové protokoly byly založeny na typickém systému Xerox XNS. Dnešní
NetWare podporuje jak TCP/IP, tak i IPX/SPX.
OSI
Open Systems Interconnection (propojení otevřených systémů) je model
vyvinutý Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro účely
komunikace. OSI nabízí standardní, modulární přístup k designu sítí, který
rozděluje požadovanou sadu složitých funkcí do menších, snadno
zvládnutelných nezávislých funkčních vrstev. Těmito vrstvami jsou (shora
dolů): aplikační, prezentační, relační, transportní, síťová, linková a fyzická.
Slovník pojmů
220
Slovník pojmů
PABX
Ovladač tiskárny
Private Automatic Branch Exchange (PABX) je automatická telefonní
pobočková ústředna v soukromé firmě.
Program, který se používá k odesílání příkazů a přenosu dat z počítače na
tiskárnu.
PCL
Tiskové médium
Printer Command Language (jazyk popisující vzhled stránky, Page
Description Language) vyvinutý společností HP jako protokol tiskáren, který
se posléze stal průmyslovým standardem. Původně byl vyvinut pro jedny z
prvních inkoustových tiskáren, avšak postupně byl vytvořen pro různé
úrovně tepelných, bodových a stránkových tiskáren.
Média, jako například papír, obálky, štítky a fólie, které lze používat v
tiskárně, skeneru, faxu nebo v kopírce.
PDF
Portable Document Format (patentovaný formát souboru) vyvinutý
společností Adobe Systems pro zobrazování dvojrozměrných dokumentů
ve formátu nezávislém na zařízení a na rozlišení.
PostScript
PS (PostScript, dodatečný skript) je jazyk pro popis stránek a programovací
jazyk, který se používá zejména v oblasti elektronické a stolní počítačové
sazby - běží v interpretru, který pak vytváří obraz.
PPM
Pages Per Minute (počet stran za minutu) způsob měření, který určuje
rychlost tiskárny vyjádřením počtu stránek vytištěných za jednu minutu.
Soubor PRN
Rozhraní ovladače zařízení, které umožňuje softwaru komunikovat
s ovladačem zařízení prostřednictvím standardního vstupně / výstupního
systémového volání, což zjednodušuje řadu úloh.
Protokol
Zvyklost nebo standard, který řídí nebo umožňuje spojení, komunikaci a
přenos dat mezi dvěma koncovými body.
Slovník pojmů
221
Slovník pojmů
PS
SMB
Viz PostScript.
Server Message Block (blok serverových zpráv) je síťový protokol
používaný převážně ke sdílení souborů, tiskáren, sériových portů a k různé
komunikaci mezi uzly v síti. Poskytuje také ověřený mechanismus
meziprocesní komunikace.
PSTN
Public-Switched Telephone Network (PSTN) je veřejná síť světových
telefonních sítí, která je v průmyslových a komerčních zařízeních obvykle
vedena přes ústřednu.
RADIUS
Remote Authentication Dial In User Service (vzdálené ověření volajícího
uživatele) je protokol pro ověření a účtování vzdáleného uživatele. RADIUS
umožňuje centralizované správě ověrovacích dat (jako jsou uživatelská
jména a hesla) používat konceptu AAA (authentication, authorization,
accounting – ověření, autorizování a záznam) ke správě přístupu na síť.
Rozlišení
Ostrost obrazu měřená v bodech na palec (dpi). Čím je dpi vyšší, tím je
vyšší rozlišení.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol (jednoduchý výměnný protokol pro přenos
pošty) je standard pro přenos elektronické pošty prostřednictvím sítě
Internet. SMTP je relativně jednoduchý protokol na textové bázi, kde se po
zadání jednoho nebo více příjemců zprávy a přenese text zprávy. Jedná se
o protokol klient-server, kde klient přenáší zprávu elektronické pošty na
server.
SSID
Service Set Identifier (SSID) neboli identifikátor sady služeb je název místní
bezdrátové sítě (WLAN). Všechna bezdrátový zařízené v síti WLAN
používají ke vzájemné komunikaci stejný SSID. Parametry SSID mají
maximální délku 32 znaků a rozlišují malá a velká písmena.
Maska podsítě
Maska podsítě se používá ve spojení se síťovou adresou a společně určují,
která část adresy je síťová adresa a která hostitelská.
Slovník pojmů
222
Slovník pojmů
TCP/IP
Kazeta s tonerem
Transmission Control Protocol a Internet Protocol (kontrolní přenosový
protokol a internetový protokol) sada komunikačních protokolů, které
implementují zásobník protokolů, které využívá Internet a většina
komerčních sítí.
Druh nádobky používaný v zařízení (například tiskárně) obsahující toner.
Toner je prášek používaný v laserových tiskárnách a kopírkách, který
vytváří text a obrázky na potištěném papíru. Toner je možné tavit kombinací
tepla a tlaku fixační jednotky, čímž se přichytí k vláknům v papíru.
TCR
TWAIN
Transmission Confirmation Report (potvrzující zpráva o přenosu) udává
detaily o každém přenosu, jako např. stav úlohy, výsledek přenosu a počet
odeslaných stran. Tento protokol lze nastavit tak, aby se tiskl s každou
úlohou nebo pouze v případě chyby přenosu.
Průmyslový standard pro skenery a software. Při používání skeneru s
podporou TWAIN a programu s podporou TWAIN lze spustit skenování z
tohoto programu. Je to rozhraní API pro zachycení obrázku pro operační
systémy Microsoft Windows a Apple Macintosh.
TIFF
Cesta UNC
Tagged Image File Format (formát souboru označeného snímku) je
bitmapový obrazový formát s proměnlivým rozlišením. TIFF popisuje data
obrázků, které jsou typicky vytvářeny ve skeneru. Obrázky TIFF využívají
tzv. tagy, což jsou klíčová slova, která definují charakteristiky obrázku
obsažené v souboru. Tento flexibilní formát, který není závislý na platformě,
lze použít u obrázků, které byly vytvořeny různými aplikacemi pro
zpracování snímků.
Uniform Naming Convention (konvence uniformního pojmenovávání) je
standardní formát zápisu cesty pro přístup ke sdíleným položkám ve
Windows NT a dalších produktech společnosti Microsoft. Formát cesty
UNC je: \\<název serveru>\<název sdílené položky>\<název adresáře>
URL
Uniform Resource Locator (uniformní lokátor zdrojů) je globální adresa
dokumentů a zdrojů na Internetu. První část adresy označuje používaný
protokol, druhá část specifikuje adresu IP nebo název domény, ve které se
nachází zdroj.
Slovník pojmů
223
Slovník pojmů
USB
WIA
Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) je standard, který byl
vyvinut společností USB Implementers Forum, Inc. pro připojování počítačů
a periférií. Na rozdíl od paralelního portu je rozhraní USB určeno pro
připojení portu USB jednoho počítače k více perifériím současně.
Windows Imaging Architecture (WIA) je zobrazovací architektura, která
byla původně zavedena do Windows Me a Windows XP. Z těchto
operačních systémů pak lze spustit skenování za pomoci skeneru s
podporou WIA.
Vodoznak
WPA
Vodoznak je znatelný obrázek nebo vzor na papíru, který se při pohledu
proti světlu jeví světlejší. Vodoznaky byly poprvé zavedeny v italské Boloni
v roce 1282. Používají je výrobci papíru k identifikaci svých výrobků, dále
se používají na poštovních známkách, bankovkách a dalších oficiálních
dokumentech, aby se znesnadnila možnost jejich padělání.
Wi-Fi Protected Acces (WPA) neboli Wi-Fi chráněný přístup je třída
systémů sloužící k zabezpečené bezdrátových (Wi-Fi) počítačových sítí.
Byla vyvinuta k vylepšení bezpečnostních vlastností WEP.
WEP
WPA-PSK (WPA-Pre-Shared Key) neboli WPA předsdílený klíč je zvláštní
režim WPA pro malé společnosti a domácí uživatele. V bezdrátovém
přístupovém bodu (WAP) stejně jako v každém bezdrátově připojeném
zařízení přenosného nebo stolního počítači je nakonfigurován klíč (heslo).
WPA-PSK vytváří jedinečný klíč pro každý kontakt bezdrátového klienta a
příslušného bodu WAP k zajištění větší bezpečnosti.
Wired Equivalent Privacy (WEP) neboli soukromí ekvivalentní drátovým
sítím, je bezpečnostní protokol specifikovaný v IEEE 802.11. Slouží k
poskytování stejné úrovně soukromí jakou zajišťují drátové sítě LAN. WEP
poskytuje zabezpečení pomocí kódování dat přes rádio, takže jsou
chráněna při přenosu z jednoho mísa na druhé.
WPA-PSK
WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard pro zřízení bezdrátové domovské
sítě. Pokud váš bezdrátový přístupový bod podporuje WPS, můžete
jednoduše nakonfigurovat bezdrátové síťové připojení bez použití počítače.
Slovník pojmů
224
Slovník pojmů
XPS
Specifikace papíru XML (XPS) představuje specifikaci pro jazyk popisující
stránky (Page Description Language, PDL) a nový formát dokumentu,
kterou vyvinula společnost Microsoft. Je výhodná pro přenosné a
elektronické dokumenty. Je to specifikace založená na jazyce XML.
Vycházející z nové tiskové cesty a formátu dokumentu, který je založen na
vektoru a nezávisí na zařízení.
Slovník pojmů
225
Rejstřík
A
AnyWeb Print
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
168
171
adresář
54
Odesílání faxu v počítači
161
upravení tmavosti
57
úprava rozlišení
56
Odesílání prioritního faxu
163
136
Odložení faxového přenosu
162
uložení skupiny
137
úprava
136
opakované vytáčení posledního čísla
160
úprava skupiny
137
Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo
163
Přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
163
informace
14
Přijímání faxu v počítači
165
symboly
14
Příjem faxů do paměti
168
přeposlání přijatého faxu na jiné cílové
164
místo
čištění
podávací válec
73
skenovací jednotka
74
vnější části
70
vnitřní části
71
čištění zařízení
70
F
fax
56
příprava k faxování
registrace
Č
příjem v režimu Fax
160
136
bezpečnost
122
automatické opětovné vytáčení
používání
B
obecné nastavení
funkce
funkce tiskového média
93
funkce faxu
160
funkce skenování
154
funkce tisku
140
H
chybová zpráva
86
I
příjem pomocí externího telefonu
167
příjem v režimu DRPD
167
příjem v režimu Fax
166
K
příjem v režimu telefonu
166
Kabel USB
příjem v režimu záznamníku
166
instalace ovladače
příjem v zabezpečeném režimu
168
reinstalace ovladače
Změna režimů příjmu
165
Zrušení vyhrazené faxové úlohy
163
faxování
5
informace o zařízení 122, 125, 126, 130
27, 28, 114, 117
116, 119
kazeta s tonerem
rozprostření toneru
64
výměna kazety
66
Rejstřík 226
Rejstřík
kopírování
požadavky na systém
obecné nastavení
50
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
116
52
skenování
157
tisk
149
125
základní kopírování
zmenšení nebo zvětšení kopií
97
L
122, 125,
130
21
pohled zezadu
23
pojem
13
potíž
stav zařízení
206
instalace ovladače pro zařízení připojená
USB kabelem
117
O
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
obecná nastavení
119
skenování
157
tisk
151
Unified Driver Configurator
180
vlastnosti tiskárny
152
Macintosh
205
instalace ovladače pro zařízení připojená
114
USB kabelem
122, 125, 126, 130
127
obecné ikony
13
oblíbená nastavení pro tisk
48
odesílání faxu
55
ovladač PostScript
řešení potíží
208
ovládací panel
24
M
časté potíže vsystému Macintosh
151
odesílání na více míst
potíže přikopírování
199
potíže přiskenování
200
potíže s faxováním
202
potíže s napájením
186
potíže skvalitou tisku
191
potíže spodáváním papíru
185
potíže stiskem
187
použití nápovědy
právní předpisy
49, 150
99
předvolby tiskárny
Linux
152
přehled nabídek
30
příprava typu předloh
45
R
P
Pomocník pro skenování
204
potíže
nastavení rozlišení tisku
nastavení zařízení
Linux
časté potíže v systému Linux
potíže s operačním systémem
Linux
160
pohled zepředu
N
LCD displej
procházení stavem zařízení
126,
Potvrzen
156
rozlišení
faxování
56
Rejstřík 227
Rejstřík
ruční podávání
součásti pro údržbu
vkládání
40
spotřební materiál
S
Skenování
dostupný spotřební materiál
60
objednání
60
předpokládaná životnost kazety s
tonerem
Skenování sPomocníkem pro skenování
Samsung
156
Skenování v prostředí Macintosh
157
sledování životnosti spotřebního
materiálu
Skenování v systému Linux
157
výměna kazety s tonerem
SmarThru Office
156
63
68
66
T
47
Windows
tisk na obě strany papíru
Macintosh
150
více stránek na jeden list papíru
Macintosh
149
změna výchozího nastavení tisku
140
zvláštní tiskové funkce
142
tisk dokumentu
Linux
151
Macintosh
149
tisk šablony
Stav tiskárny
obecné informace
61
176, 178
Stav tiskárny Samsung
176
service contact numbers
209
skenování
Skenování pomocí ovladače WIA
155
Skenování s aplikací SmarThru Office
156
Skenování v prostředí Macintosh
Skenování v systému Linux
157
157
Tisk
47
Tonerova kazeta
neoriginální a opakovaně plněná
62
pokyny k manipulaci
62
předpokládaná životnost
63
skladování
62
technické specifikace
tiskové médium
91
93
tisk
odstranit
147
tisk
147
vytvořit
146
tisk v ekologickém režimu
49
tisk více stránek na jeden list
Macintosh
149
tiskové médium
kartičky
43
nastavení formátu papíru
44
Linux
151
nastavení typu papíru
44
Skenování z programu pro úpravu
obrázků
155
Macintosh
149
obálka
41
základní informace
154
nastavení zařízení jako výchozího
140
předtištěný papír
43
213
tisk do souboru
141
štítky
42
slovník pojmů
tisk dokumentu
Rejstřík 228
Rejstřík
výstupní podpěra
93
upravit
145
zvláštní média
40
vytvořit
145
vytvoření adresáře
U
136
zprávy
informace o zařízení 122, 123, 124, 125,
127,
130
výchozí nastavení
Unix
požadavky na systém
nastavení zásobníku
98
umístění zařízení
nastavení nadmořské výšky
44
výstupní podpora
44
význam stavové kontrolky
84
134
W
uvíznutí
odstranění originálu dokumentu
79
odstranění papíru
81
časté potíže vsystému Windows
rady jak zabránit uvíznutí papíru
78
instalace ovladače pro zařízení připojená
27, 28
USB kabelem
Windows
V
požadavky na systém
Víceúčelový zásobník
použití zvláštních médií
40
tipy pro používání
40
vkládání
Zvláštní funkce
133
zadávání znaků
135
38
zakládání originálů
zvláštní média
40
zásobník
funkce zařízení
120
vodoznak
odstranit
145
96
Z
papír v zásobníku 1
vlastnosti
204
45
nastavení formátu atypu papíru
44
nastavení šířky a délky
37
ruční podávání
40
změna velikosti zásobníku
37
Rejstřík 229
Download PDF

advertising