Samsung CLX-3300 Uživatelská přiručka

Samsung CLX-3300 Uživatelská přiručka
Uživatelská příručka
CLX-330x/330xW Series
CLX-330xFN/330xFW Series
ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních
činností a řešení potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci, provozu a řešení
potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
ZÁKLADNÍ
1. Úvod
Základní faxování
65
Použití paměťového zařízení USB
69
Hlavní výhody
5
Funkce podle modelů
7
Užitečné informace
12
O této uživatelské příručce
13
Objednání spotřebního materiálu a
příslušenství
Bezpečnostní informace
14
75
Dostupný spotřební materiál
Přehled zařízení
20
76
Dostupné součásti pro údržbu
Celkový pohled na ovládací panel
24
77
Skladování kazety s tonerem
Zapnutí zařízení
30
78
Rozprostření toneru
Místní instalace ovladače
31
80
Výměna kazety s tonerem
Reinstalace ovladače
32
82
Výměna zásobníku použitého toneru
84
Výměna zobrazovací jednotky
86
Sledování životnosti spotřebního
materiálu
88
Nastavení upozornění na nedostatek
toneru
89
Čištění zařízení
90
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
95
2. Přehled nabídek a základní
nastavení
Přehled nabídek
34
Základní nastavení zařízení
40
Zásobník a tisková média
42
Základní funkce tisku
54
Základní kopírování
59
Základní skenování
64
3. Údržba
2
ZÁKLADNÍ
4. Řešení potíží
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
97
Odstraňování zaseknutých originálů
dokumentů
98
Odstranění uvíznutého papíru
103
Význam stavové kontrolky
108
Vysvětlení zobrazených zpráv
111
5. Příloha
Technické specifikace
119
Právní předpisy
129
Copyright
143
3
1. Úvod
Tato kapitola obsahuje informace, které potřebujete znát před použitím zařízení.
• Hlavní výhody
5
• Funkce podle modelů
7
• Užitečné informace
12
• O této uživatelské příručce
13
• Bezpečnostní informace
14
• Přehled zařízení
20
• Celkový pohled na ovládací panel
24
• Zapnutí zařízení
30
• Místní instalace ovladače
31
• Reinstalace ovladače
32
Hlavní výhody
Šetrnost k životnímu prostředí
• Rychlý tisk na požádání.
- Pro jednostranný černobílý tisk 18 str./min. (A4) nebo 19 str./min.
(Letter).
- Pro jednostranný barevný tisk 4 str./min. (A4 nebo Letter).
Pohodlí
• Toto zařízení podporuje ekologický režim, který šetří toner a papír (viz
„Tisk v ekologickém režimu“ na straně 57).
• Tiskem více stránek dokumentu na jeden list lze ušetřit papír (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 227).
• Tiskem na obě strany papíru lze dosáhnout jeho úspory (oboustranný
tisk) (Ruční) (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 227).
• Toto zařízení automaticky šetří elektrickou energii tím, že podstatně
snižuje její spotřebu v době, kdy není používáno.
Rychlý tisk ve vysokém rozlišení
• Pomocí aplikací, které podporují službu Google Cloud Print, můžete
tisknout ze svého smartphonu nebo počítače i na cestách (viz „Google
Cloud Print“ na straně 195).
• Aplikace Easy Capture Manager vám umožní snadno upravovat a
tisknout snímky pořízené pomocí klávesy Print Screen na klávesnici
(viz „Easy Capture Manager“ na straně 258).
• Samsung Easy Printer Manager a Stav tisku je program, který sleduje
stav zařízení, informuje vás o něm a umožňuje upravit nastavení
zařízení (viz „Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager“ na
straně 265 nebo „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“ na straně
274).
• Můžete tisknout v celém spektru barev pomocí systému modrá,
červená, žlutá a černá.
• Můžete tisknout s rozlišením až 2 400 x 600 dpi efektivního výstupu.
(600 x 600 x 2 bity).
• Samsung Easy Document Creator je aplikace, která uživatelům
pomáhá digitálně sestavovat a sdílet velké dokumenty nebo jiné
naskenované nebo faxem odeslané informace. (viz „Používání aplikace
Samsung Easy Document Creator“ na straně 268).
Hlavní výhody
• Program AnyWeb Print slouží k zachycování obrazovek, náhledů,
výstřižků a tisku obrazovky aplikace Windows Internet Explorer
jednodušeji než při používání běžného programu (viz „Samsung
AnyWeb Print“ na straně 260).
• Inteligentní aktualizace vám umožní kontrolovat nejnovější software a
instalovat nejnovější verze v průběhu procesu instalace ovladače
tiskárny. Toto je k dispozici pouze v systému Windows.
• Zařízení je vybaveno rozhraním USB nebo síťovým rozhraním.
Podporuje různé metody nastavení bezdrátové
sítě
• Máte-li přístup k Internetu, můžete na webové stránce společnosti
Samsung získat nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení.
Široká škála funkcí a podporovaných aplikací
• Pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- K bezdrátové sítí se můžete snadno připojit pomocí tlačítka WPS na
zařízení a přístupovém bodu (bezdrátovém routeru).
• Pomocí USB kabelu nebo síťového kabelu
- Pomocí USB kabelu nebo síťového kabelu se můžete připojit
k bezdrátové síti a provést různá její nastavení.
• Pomocí funkce Wi-Fi Direct
• Podporuje různé formáty papíru (viz „Specifikace tiskových médií“ na
straně 122).
• Tisk vodoznaků: Dokumenty lze označit zadanými slovy, například
„CONFIDENTIAL“ (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně
227).
• Tisk plakátů: Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit
a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 227).
• Tisknout můžete v různých operačních systémech (viz „Požadavky na
systém“ na straně 125).
- Pomocí funkce Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct můžete pohodlně tisknout ze
svého mobilního přístroje.
Viz „Přehled způsobů nastavení bezdrátové sítě“ na straně 168.
Funkce podle modelů
Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Operační systém
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
Windows
●
●
Macintosh
●
●
Linux
●
●
Operační systém
(●: je k dispozici, prázdné: není k dispozici)
Funkce podle modelů
Software
Software a ovladač tiskárny můžete nainstalovat, když vložíte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM. V systému Windows vyberte software
a ovladač tiskárny v okně Zvolte software a obslužné programy k instalaci.
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
Ovladač tiskárny SPL
●
●
Ovladač tiskárny PCL
●
●
Ovladač tiskárny PS
●
●
Ovladač tiskárny XPSa
●
●
●
●
Software
Samsung Easy Printer
Manager
Nastavení Skenovat do počítače
Nastavení Faxovat do počítače
Nastavení zařízení
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Samsung Easy Color Managerb
●
●
Stav tiskárny Samsung
●
●
AnyWeb Printb
●
●
Funkce podle modelů
Software
SyncThru™ Web Service
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
●
●
(pouze CLX-330xW Series)
SyncThru Admin Web Service
●
●
(pouze CLX-330xW Series)
Easy Eco Driver
●
●
Faxování
Samsung Network PC Fax
●
Skenování
Ovladač skeneru TWAIN
●
●
Ovladač skeneru WIA
●
●
Pomocník skenování Samsungb
●
●
a. Chcete-li nainstalovat ovladač XPS/PS, můžete to udělat v okně Uživatelská instalace (viz Disk CD se softwarem dodaný se zařízením).
b. Stáhněte software z webových stránek společnosti Samsung a nainstalujte ho. (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení). Před instalací
zkontrolujte, zda operační systém v počítači tento software podporuje.
(●: je k dispozici, prázdné: není k dispozici)
Funkce podle modelů
Funkce modelů
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
Vysokorychlostní USB 2.0
●
●
Rozhraní pevné sítě LAN Ethernet 10/100 Base TX
●
●
Funkce
(pouze CLX-330xW Series)
●
●
(pouze CLX-330xW Series)
(pouze CLX-330xFW Series)
Google Cloud Print™
●
●
Tisk v ekologickém režimu (Ovládací panel)
●
●
Duplexní (oboustranný) tisk (ruční)b
●
●
Paměťové rozhraní USB
●
●
Síťové rozhraní 802.11b/g bezdrátová LANa
Automatický podavač dokumentů
●
a. V některých zemích nelze zakoupit bezdrátové síťové karty. V některých zemích lze použít pouze 802.11 b/g. Obrat’te se na svého prodejce produktů Samsung nebo na
obchod, kde jste zařízení zakoupili.
b. Pouze systém Windows.
(●: je k dispozici, prázdné: Není k dispozici)
Funkce podle modelů
Funkce
Faxování
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
Více násobné odeslání
●
Odložené odeslání
●
Prioritní odeslání
●
Bezpečný příjem
●
Předávání přijatých/odeslaných
zpráv – fax
●
Skenování
Sken. na PC
●
●
Kopírování
Kopírování průkazu
●
●
Pořizování zmenšených nebo
zvětšených kopií
●
●
Třídění kopií
●
●
2 stránky na list, 4 stránky na list
●
●
Úprava pozadí
●
●
(●: je k dispozici, prázdné: Není k dispozici)
Užitečné informace
Zařízení netiskne.
Došlo k vzpříčení papíru.
• Otevřete tiskovou frontu a odeberte dokument ze seznamu
(viz „Zrušení tiskové úlohy“ na straně 55).
• Otevřete a zavřete skenovací jednotku (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
• Odeberte ovladač a znovu ho nainstalujte (viz „Místní
instalace ovladače“ na straně 31).
• Podívejte se na pokyny k odstranění uvíznutého papíru v
této příručce a pokuste se podle návodu problém odstranit
(viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 103).
• Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí (viz
„Nastavení zařízení jako výchozího zařízení“ na straně
226).
Výtisky jsou rozmazané.
Kde lze koupit příslušenství nebo spotřební
materiál?
• Hladina toneru může být nízká nebo nerovnoměrná.
Protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na
straně 80).
• Informujte se u distributora výrobků značky Samsung nebo
u místního prodejce.
• Vyzkoušejte jiné nastavení rozlišení tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 55).
• Navštivte stránky www.samsung.com/supplies. Vyberte
svou zemi nebo region a zobrazí se informace o servisu
výrobků.
• Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 82).
Stavová kontrolka bliká nebo nepřetržitě svítí.
• Vypněte výrobek a znovu jej zapněte.
• Podívejte se na význam kontrolky v této příručce a pokuste
se podle návodu problém odstranit (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 108).
Kde lze stáhnout ovladač k zařízení?
• Na webové stránce společnosti Samsung můžete získat
nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo
Ke stažení.
O této uživatelské příručce
Tato uživatelská příručka obsahuje informace pro základní seznámení se
zařízením a také podrobný popis každého kroku při používání zařízení.
•
Před použitím zařízení si přečtěte bezpečnostní pokyny.
•
Pokud se při používání zařízení vyskytnou problémy, postupujte podle
pokynů v kapitole o řešení potíží.
•
Výrazy použité v této uživatelské příručce jsou vysvětleny ve slovníku
pojmů.
•
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od zařízení, které jste
zakoupili, lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
•
Kopie obrazovek v této příručce správce se mohou od zařízení, které
jste zakoupili, lišit v závislosti na verzi firmwaru nebo ovladače.
•
Postupy uvedené v této uživatelské příručce vycházejí především ze
systému Windows 7.
2
Obecné ikony
Ikona
Textu
Popis
Pozor
Poskytuje uživatelům informace o ochraně
zařízení před možným mechanickým
poškozením nebo selháním.
Poznámka
Uvádí dodatečné informace nebo podrobné
specifikace funkcí a vlastností zařízení.
1
Pojmy
Některé termíny v této příručce jsou vzájemně zaměnitelné:
•
Dokument znamená totéž co originál či předloha.
•
Papír znamená totéž co médium nebo tiskové médium.
•
Zařízení označuje tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu.
1. Úvod
13
Bezpečnostní informace
Tato varování a upozornění mohou vás nebo vaše okolí ochránit před
poraněním a mohou také zabránit poškození zařízení. Před použitím tohoto
zařízení si veškeré pokyny přečtěte a snažte se jim porozumět. Po přečtení
této části tuto uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.
4
Provozní prostředí
Varování
3
Důležité bezpečnostní symboly
Vysvětlení všech ikon a znaků používaných v této
kapitole
Varování
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k těžkým zraněním či k usmrcení.
Pozor
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k drobným poraněním nebo ke škodám na
majetku.
Nezkoušejte.
Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen, nebo
zásuvka není uzemněna.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na horní stranu zařízení nic nepokládejte (vodu, malé kovové
nebo těžké předměty, svíčky, zapálené cigarety atd.).
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
• Dojde-li k přehřátí (ze zařízení vystupuje kouř, slyšíte
nezvyklé zvuky nebo zařízení vydává zápach), okamžitě
zařízení vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
• Uživatel by měl mít přístup k elektrické zásuvce pro případy
nouze, kdy může být nutné, aby uživatel ze zásuvky vytáhl
zástrčku.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, ani jej
neohýbejte.
Stoupnete-li na napájecí kabel nebo dovolíte-li, aby byl
vystaven nárazu těžkých předmětů, může dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k požáru.
1. Úvod
14
Bezpečnostní informace
Zástrčku nevytahujte tahem za kabel. Se zástrčkou
nemanipulujte mokrýma rukama.
Pokud kabel nejde snadno zasunout do zásuvky,
nepokoušejte se jej tam zastrčit silou.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
O výměnu elektrické zásuvky požádejte elektrikáře, jinak
může dojít k zasažení elektrickým proudem.
Zajistěte, aby domácí zvířata nepřekousla napájecí kabel,
telefonní kabel nebo kabely propojující zařízení s počítačem.
Pozor
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem, k požáru nebo
ke zranění domácích zvířat.
Při bouřce, nebo pokud zařízení dlouho nepoužíváte,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
5
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Buďte opatrní, oblast výstupu papíru je horká.
Způsob použití
Může dojít k popálení.
Došlo-li k pádu zařízení, nebo jeho kryt vypadá poškozeně,
odpojte zařízení od všech vnějších zdrojů a požádejte o
pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pokud zařízení nepracuje správně, i když jste postupovali
přesně podle návodu, odpojte zařízení od všech vnějších
zdrojů a požádejte o pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pozor
Během tisku nevytahujte papír násilím.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nevkládejte ruku mezi zařízení a zásobník papíru.
Můžete se zranit.
Při výměně papíru nebo odstraňování zaseknutého papíru
postupujte opatrně.
Nový papír má ostré hrany, mohli byste se bolestivě pořezat.
1. Úvod
15
Bezpečnostní informace
6
Při velkém objemu tisku se může spodní část oblasti výstupu
papíru zahřát. Nedovolte dětem, aby se jí dotýkaly.
Umístění / stěhování
Může dojít k popálení.
Při odstraňování zaseknutého papíru nepoužívejte pinzetu ani
ostré kovové předměty.
Varování
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nedovolte, aby se papíry příliš hromadily v oblasti výstupu
papíru.
Neumisťujte zařízení na místa, kde může přijít do kontaktu s
prachem, vlhkostí nebo vodou.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Neblokujte ventilátor žádnými předměty, ani je do něj
nevkládejte.
Mohlo by to vést ke zvýšení teploty součástek a následné
škodě nebo požáru.
Používání jiných ovládacích prvků nebo nastavení, nebo
provádění jiných postupů než těch, které jsou uvedeny v této
příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.
Toto zařízení je napájeno elektrickou energií prostřednictvím
napájecího kabelu.
Chcete-li přerušit zásobení elektrickou energií, vyjměte
napájecí kabel ze zásuvky.
1. Úvod
16
Bezpečnostní informace
Pozor
Pokud zařízení chcete přemístit, nejdříve jej vypněte a odpojte
všechny šňůry. Níže uvedené informace jsou pouze návrhy na
základě hmotnosti jednotek. Pokud máte zdravotní potíže,
které vám neumožňují zvedání, zařízení nezvedejte.
Požádejte o pomoc a vždy použijte odpovídající počet osob,
abyste zařízení bezpečně zdvihli.
Poté zařízení zvedněte:
• Pokud zařízení váží méně než 20 kg, může jej zvedat 1
osoba.
• Pokud zařízení váží 20 – 40 kg, měly by jej zvedat 2 osoby.
Ujistěte se, že jste napájecí kabel zapojili do uzemněné
elektrické zásuvky.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pro bezpečný provoz použijte napájecí kabel dodávaný se
zařízením. Používáte-li kabel delší než 2m se zařízením
operujícím na napětí 110V, měla by být tloušťka kabelu 16
AWG nebo větší.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Nezakrývejte zařízení, ani je neumisťujte do těsných prostor,
jako jsou komory.
• Pokud zařízení váží více než 40 kg, měly by jej zvedat 4 a
více osob.
Pokud není zařízení správně odvětráváno, může dojít k
požáru.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely.
Neumisťujte zařízení na nevhodný povrch.
Mohlo by to způsobit horší funkci přístroje, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Zařízení by mělo být připojeno k elektrické síti o napětí
uvedeném na štítku.
Používejte pouze AWG č. 26a nebo silnější, telefonní kabel,
pokud je to nutné.
Pokud si nejste jisti, jaké napětí používáte, a chcete to zjistit,
obraťte se na vašeho dodavatele elektrické energie.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
a. AWG: Americký parametr tloušťky kabelu (American Wire Gauge)
1. Úvod
17
Bezpečnostní informace
7
Zabraňte znečištění napájecího kabelu a kontaktního
povrchu zástrčky prachem nebo vodou.
Údržba / Kontrola
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pozor
• Neodstraňujte kryty ani ochranné prvky, které jsou
upevněny šrouby.
Vypojte tento výrobek ze zásuvky, než začněte čistit jeho
vnitřní části. Nečistěte zařízení benzínem, ředidlem nebo
lihem; přímo do zařízení nestříkejte vodu.
• Fixační jednotky by měli opravovat pouze certifikovaní
servisní technici. Oprava necertifikovaným technikem by
mohla mít za následek požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k
požáru.
• Zařízení by měli opravovat pouze certifikovaní servisní
technici společnosti Samsung.
Pokud pracujete s vnitřní částí zařízení, např. při výměně
spotřebního materiálu nebo při čištění, zařízení nesmí být v
provozu.
Mohli byste se zranit.
8
Spotřeba materiálu
Čistící pomůcky udržujte mimo dosah dětí.
Mohlo by dojít k jejich úrazu.
Nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte zařízení bez
odborné pomoci.
Mohlo by dojít k poškození zařízení. Potřebuje-li zařízení
opravu, obraťte se na certifikovaného servisního technika.
Při čištění a provozu zařízení přesně dbejte instrukcí v
uživatelské příručce dodávané se zařízením.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
Pozor
Kazetu s tonerem nerozebírejte.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem nebo fixační
jednotka, nepalte.
Mohlo by dojít k explozi nebo nekontrolovatelnému požáru.
1. Úvod
18
Bezpečnostní informace
Skladovaný spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem,
uchovávejte mimo dosah dětí.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
Použití recyklovaného spotřebního materiálu, jako jsou
kazety s tonerem, může poškodit zařízení.
Dojde-li k poškození v důsledku použití recyklovaného
spotřebního materiálu, bude účtován servisní poplatek.
Jestliže si tonerem znečistíte oděv, neperte jej v horké vodě.
Horká voda by zafixovala toner do vlákna. Použijte studenou
vodu.
Když vyměňujete kazetu s tonerem nebo odstraňujete
zaseknutý papír, dbejte na to, aby vaše tělo nebo oblečení
nepřišlo do styku s prachem toneru.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
1. Úvod
19
Přehled zařízení
9
Příslušenství
Napájecí kabel
Stručná instalační příručka
Disk CD se softwarema
Různé příslušenstvíb
a. Disk CD obsahuje ovladače tiskárny, uživatelskou příručku a softwarové aplikace.
b. Různé příslušenství dodávané se zařízením se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a zemi, kde bylo zařízení zakoupeno.
1. Úvod
20
Přehled zařízení
10
Pohled zepředu
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy zařízení.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
3
Zásobník
9
Zobrazovací jednotka
4
Přední kryt
10 Skenovací jednotkaa b
5
Výstupní opěra
11 Port USB
6
Ovládací panel
12 Skleněná deska skeneru
a. Před otevřením skenovací jednotky zavřete víko skeneru.
b. Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
CLX-330x Series / CLX-330xW Series
10
1
7
6
11
5
4
8
12
9
3
2
1
Víko skeneru
7
Kazety s tonerem
2
Držadlo
8
Zásobník použitého toneru
1. Úvod
21
Přehled zařízení
CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series
1
2
3
4
a. Před otevřením skenovací jednotky zavřete víko skeneru.
b. Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
13
10
9
14
8
15
7
11
16
12
6
5
1
Kryt podavače dokumentů
9
Ovládací panel
2
Vodítko šířky dokumentu
10 Tonerova kazeta
3
Vstupní zásobník podavače
dokumentů
11
4
Výstupní opěra podavače
dokumentů
12
5
Držadlo
13 Skenovací jednotkaa b
6
Zásobník
14 Port USB
7
Přední kryt
15 Víko skeneru
8
Výstupní zásobník na
dokumenty
16
Zásobník použitého toneru
Zobrazovací jednotka
Skleněná deska skeneru
1. Úvod
22
Přehled zařízení
11
2
Pohled zezadu
4
Napájecí zásuvka
Síťový porta
a. Pouze CLX-330xW Series.
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy zařízení.
CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
6
5
CLX-330x Series / CLX-330xW Series
4
3
2
4
1
3
2
2
1
Zadní kryt
1
3
Zadní kryt
Napájecí zásuvka
3
Port USB
4
Síťový port
1
5
Zásuvka telefonní linky (LINE)
6
Zásuvka externího telefonu
(EXT.)
Port USB
1. Úvod
23
Celkový pohled na ovládací panel
• Tento ovládací panel se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na modelu. Existují různé typy ovládacích panelů.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
12
CLX-330x Series / CLX-330xW Series
1
2
3
13
12
11
4
5
10
6
8
7
4
9
1. Úvod
24
Celkový pohled na ovládací panel
1
WPSa
Jednoduše nakonfiguruje připojení k bezdrátové síti bez počítače (viz „Použití tlačítka WPS“ na straně 169).
Stiskněte toto tlačítko a na displeji se objeví zpráva Vytisk. obraz.?. Pokud chcete vytisknout pouze aktivní
obrazovku, vyberte možnost Aktivni. Pokud chcete vytisknout celou obrazovku, vyberte možnost Plny.
• Funkci Tisk obrazovky lze použít pouze v operačních systémech Windows a Macintosh.
Print Screenb
• Tuto funkci lze použít pouze u zařízení připojeného USB kabelem.
• Tisknete-li aktivní okno / celou obrazovku monitoru pomocí tlačítka pro tisk obrazovky, přístroj může v
závislosti na tom, co právě tisknete, použít více toneru.
• Tuto funkci můžete používat, pouze pokud je nainstalovaný program Samsung Easy Printer Manager.
Pokud používáte operační systém Macintosh, musíte pro používání funkce Print Screen aktivovat
Screen Print Settings v aplikaci Samsung Easy Printer Manager.
2
Scan to
Přepíná mezi režimy skenování a kopírování. Kontrolka Scan to se v režimu skenování rozsvítí a v režimu
kopírování zhasne.
3
Displej
Během provozu zobrazuje aktuální stav a nápovědu.
4
Šipky
Umožňuje procházet možnostmi ve vybrané nabídce a zvyšovat nebo snižovat hodnoty.
5
6
7
8
Menu
OK
Stop/Clear
Power/Wakeup
Umožňuje přejít do režimu nabídky a procházet dostupnými nabídkami (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Potvrzuje vybranou položku na obrazovce.
Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci.
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z úsporného režimu. Pokud potřebujete zařízení vypnout,
stiskněte toto tlačítko na více než tři sekundy, když je zařízení v pohotovostním režimu.
1. Úvod
25
Celkový pohled na ovládací panel
9
Start
Zahajuje úlohu.
10
Back
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o jednu úroveň výše.
11
kontrolka Status
Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové kontrolky“ na straně 108).
Eco
Umožňuje přejít do ekologického režimu, který snižuje spotřebu toneru a používání papíru pouze při kopírování
a tisku z počítače (viz „Tisk v ekologickém režimu“ na straně 57).
Direct USB
Umožňuje přímý tisk souborů uložených v paměťovém zařízení USB, které je zasunuto do portu USB na přední
straně zařízení.
12
13
a. Pouze CLX-330xW Series.
b. Pouze CLX-330x Series.
1. Úvod
26
Celkový pohled na ovládací panel
13
CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series
1
2
3
4
5
1
2
3
20
19
18
4
5
17
6
7
16
8
9
6
10
11
12
15
13
14
WPSa
Jednoduše nakonfiguruje připojení k bezdrátové síti bez počítače (viz „Použití tlačítka WPS“ na straně 169).
Darknessb
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji číst, když originál obsahuje nejasné značky a tmavé obrázky.
ID Copy
Umožňuje okopírování obou stran průkazu, například řidičského, na jednu stranu papíru (viz „Kopírování průkazu“ na
straně 62).
Displej
Během provozu zobrazuje aktuální stav a nápovědu.
Kopírování
Faxování
Přepíná do režimu kopírování.
Přepíná do režimu faxování.
1. Úvod
27
Celkový pohled na ovládací panel
6
7
Šipky
Menu
Umožňuje procházet možnostmi ve vybrané nabídce a zvyšovat nebo snižovat hodnoty.
Umožňuje přejít do režimu nabídky a procházet dostupnými nabídkami (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
8
OK
Potvrzuje vybranou položku na obrazovce.
9
numerické klávesnice
Slouží k vytáčení čísel nebo zadávání alfanumerických znaků (viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 221).
10 Address Book
Umožňuje uložení často používaných faxových čísel a jejich vyhledání (viz „Vytvoření adresáře pro fax“ na straně 223).
11
V pohotovostním režimu znovu vytočí číslo posledního odeslaného faxu nebo přijaté ID volajícího nebo v režimu úprav
vloží do faxového čísla mezeru (-) (viz „Opětovné vytáčení faxového čísla“ na straně 247).
12
13
14
15
16
17
Redial/Pause
Stop/Clear
Power/Wakeup
Start
On Hook Dial
Back
Skenování
18 Kontrolka Status
Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci.
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z úsporného režimu. Pokud potřebujete zařízení vypnout, stiskněte toto
tlačítko na více než tři sekundy, když je zařízení v pohotovostním režimu.
Zahajuje úlohu.
Když stisknete toto tlačítko, ozve se oznamovací tón. Potom zadejte číslo faxu. Je to podobné jako volání pomocí
hlasitého vytáčení (viz „Ruční příjem v režimu Telefon“ na straně 253).
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o jednu úroveň výše.
Přepíná do režimu skenování.
Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové kontrolky“ na straně 108).
1. Úvod
28
Celkový pohled na ovládací panel
19
20
Eco
Umožňuje přejít do ekologického režimu, který snižuje spotřebu toneru a používání papíru pouze při kopírování a tisku
z počítače (viz „Tisk v ekologickém režimu“ na straně 57).
Direct USB
Umožňuje přímý tisk souborů uložených v paměťovém zařízení USB, které je zasunuto do portu USB na přední straně
zařízení.
a. Pouze CLX-330xFW Series.
b. Pouze CLX-330xFN Series.
1. Úvod
29
Zapnutí zařízení
1
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny.
Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a podržte tlačítko
Pokud má zařízení síťový vypínač, zapněte ho.
(Power/
Wakeup) asi 3 sekundy.
1
2
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 21).
2
Napájení se zapne automaticky.
For CLX-330x/330xW Series, stiskněte tlačítko
(Power/
Wakeup) na ovládacím panelu.
1. Úvod
30
Místní instalace ovladače
Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu. Pokud je zařízení připojeno k síti, přeskočte
následující kroky a přejděte k instalaci ovladače síťově připojeného
zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na straně 158).
• Pokud používáte operační systém Macintosh nebo Linux, podívejte
se do části „Instalace pro systém Macintosh“ na straně 148 nebo
„Instalace pro systém Linux“ na straně 151.
2
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
3
Vyberte možnost Instalovat nyní.
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
• Instalační okno zobrazené v této Uživatelská příručka se může lišit v
závislosti na zařízení a používaném rozhraní.
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
14
Windows
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Pokud se během instalace zobrazí okno Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem, klepnutím na tlačítko Storno okno zavřete.
V okně Zvolte software a obslužné programy k instalaci můžete
vybrat softwarové aplikace.
1. Úvod
31
Reinstalace ovladače
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, přeinstalujte ovladač podle
následujících kroků.
15
Windows
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
V nabídce Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy >
Samsung Printers > název vašeho ovladače > Odinstalovat.
Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM a znovu
nainstalujte ovladač (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 31).
1. Úvod
32
2. Přehled nabídek a
základní nastavení
Tato kapitola obsahuje informace o celkové struktuře nabídek a základních možnostech nastavení.
• Přehled nabídek
34
• Základní nastavení zařízení
40
• Zásobník a tisková média
42
• Základní funkce tisku
54
• Základní kopírování
59
• Základní skenování
64
• Základní faxování
65
• Použití paměťového zařízení USB
69
Přehled nabídek
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení nebo použití jeho funkcí.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
• Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
• Nabídky jsou popsány v Rozšířené příručce (viz „Nabídky s užitečným nastavením“ na straně 198).
1
Vstup do nabídky
1
2
3
4
5
6
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko Faxování, Kopírování nebo Skenování podle toho, kterou funkci chcete používat.
Vyberte opakovaně tlačítko
(Menu), dokud se na spodním řádku displeje neobjeví požadovaná nabídka, a poté stiskněte OK.
Tiskněte opakovaně šipky, dokud se nezobrazí potřebná položka nabídky, a pak stiskněte tlačítko OK.
Má-li položka nastavení dílčí nabídky, pokračujte krokem 3.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
34
Přehled nabídek
Faxa
Tmavost
Normalni
Tmave+1 – Tmave+5
Svetle+5 – Svetle+1
Rozliseni
Standardni
Jemne
Nastaveni faxua
Predat odesl.
Odesilani
Zmenit vychozi
Interval opak.
Rozliseni
Inter-op.vyt.
Tmavost
Prep. na fax
Vytac.predvol.
Velikost orig.
Prep. do PC
Rez. kor. chyb
Predat&tisk
Potvrzeni faxu
Zap
Prot-pren.obr.
Vyp
Prep. na fax
Dorucit dal
Bezpec.prijem
Velmi jemne
Vyp
Foto FAX
Zap
Velikost orig.
Tisk
Rezim vytacenib
Prijem
Rezim prijmu
Nasob.odeslani
Pridat stranku
Pocet zazvon.
Odloz.odeslani
Storno ulohy
Tisk-cas pri.n
Priorita odes.
Auto protokol
Rucni TX/RX
Zap
Vyp
Kod-zah.prij.
Auto zmenseni
Orizn. format
Nast-blok.faxy
Rezim DRPDb
a. Pouze CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series.
b. V některých zemích není tato možnost k dispozici.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
35
Přehled nabídek
Kopirovani
Velikost orig.
Nast.pozadi
Nast.-kopir.
Zmenit vychozi
Zmen./Zvet.
Vyp
Velikost orig.
Tmavost
Auto
Pocet kopii
Normalni
Urov.vyleps.1
Trideni kopii
Tmave+1 – Tmave+5
Urov.vyleps.2
Zmen./Zvet.
Svetle+5 – Svetle+1
Urov.vymaz. 1 – Urov.vymaz. 4
Tmavost
Puvodni typ
Text/Foto
Puvodni typ
Nast.pozadi
Foto
Casopis
Text
Rozvrzeni
Normalni
2 na 1
4 na 1
Kopie-pr.tot.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
36
Přehled nabídek
Fce Skenovani
Funkce USB
Velikost orig.
Puvodni typ
Rozliseni
Barevny rezim
Format souboru
Tmavost
Nast. skeneru
Zmenit vychozi
Vychozi USB
Nastav. tisku
Orientace
Rastr
Na vysku
Zvýrazněný
Na sirku
Detailní
Pocet kopii
[1 - 999]
Rozliseni
Normalni
Citel. textu
Vyp
Normalni
Minimum
Neljepsi
Normalni
Zachytavani
Maximum
Vyp
Navrat voziku
Normalni
LF
Maximum
LF+CR
Typ dokumentu
Emulace
Standardni
Typ emulace
Foto
Nastaveni
Obch. grafika
CAD
Webova stranka
2. Přehled nabídek a základní nastavení
37
Přehled nabídek
Syst.nastaveni
Nast.zarizeni
Nast. papiru
Zobrazit
Udrzba
ID pristrojea
Format papiru
Konfigurace
Odstr.hlasenid
Cislo faxua
Typ papiru
Info-spot.mat.
Ziv.spot.mat.
Okraj
Zkusebni str.
Spr. obrazku
Datum a casa
Rezim hodin
a
Jazyk
Usporny rezim
Aut. vypnutib
Ud. probuzeni
Zvuk/hlasitosta
Adresara
Vlastni barva
Zvuk klaves
Potvrzeni faxua
Nast. tonu
Zvuk. sign.
Fax odeslána
Reproduktor
Vyzvaneni
Prijaty faxa
Odpadni faxa
Cas.prodl.ul.
Sit. konf.c
Vlhkost
Auto pokrac.
Vystr.doch.ton
Napl.ulohya
Prod. syst.
Kor.nadm.vys.
Vyrobni cislo
Pocit. vyuziti
Moznosti faxua
Nahraz. papiru
VytisPrStr
Ek. nast.
a. Pouze CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series.
b. Pouze CLX-330x Series/CLX-330xW Series
c. Pouze CLX-330xW Series/ CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series.
d. Tato volba se objeví pouze tehdy, když v kazetě zbývá malé množství toneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
38
Přehled nabídek
Sita
TCP/IP (IPv4)
Bezdratovy
DHCP
Wi-Fi ZAP/VYPb
BOOTP
Wi-Fi Directc
Staticky
TCP/IP (IPv6)
Aktivovat IPv6
Konfig. DHCPv6
Rychl.Ethernet
Nastaveni WPSb
Nastaveni WLANc
WLAN vychozib
Signál WLAN b
Ihned
Zrus. nastav.
10 mbps pol.
Sit. konf.
10 mbps plny
Spr. protokolu
100 mbps pol.
Sit. aktivovat
100 mbps plny
Http Activate
WINS
SNMP V1/V2
UPnP(SSDP)
MDNS
SetIP
SLP
a. Pouze CLX-330xW Series/ CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series.
b. Pouze CLX-330xW Series/ CLX-330xFW Series.
c. Pouze CLX-330xFW Series.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
39
Základní nastavení zařízení
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
- Uživatelé systémů Windows a Macintosh mohou provést
nastavení z programu Samsung Easy Printer Manager >
3
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Jazyk: změna jazyka, který se zobrazuje na displeji ovládacího
panelu.
•
Datum a čas: Nastavené datum a čas budou použity při
odloženém faxování a tisku. Jsou vytištěny na zprávě. Nejsou-li
však správné, musíte je opravit.
(Přepnout do pokročilého režimu) > Nastavení zařízení,
viz „Nastavení zařízení“ na straně 267.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Pomocí šipek nebo numerické klávesnice zadejte správný čas a datum
(viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 221).
Po dokončení instalace můžete nastavit výchozí nastavení zařízení.
• Měsíc = 01 až 12
Chcete-li změnit výchozí nastavení zařízení, postupujte podle následujících
kroků:
• Den = 01 až 31
• Rok = vyžaduje zadání čtyř číslic
• Hodina = 01 až 12
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
(Menu).
• Minuta = 00 až 59
•
Režim hodin: Zařízení můžete nastavit tak, aby se aktuální čas
zobrazoval ve 12 hodinovém nebo 24 hodinovém formátu.
•
Úsp. rež.: Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte, můžete
pomocí této funkce ušetřit elektrickou energii.
Stiskněte Nastavení systému > Nastavení zařízení.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
40
Základní nastavení zařízení
• Když stisknete tlačítko Power/Wakeup, začnete tisknout nebo dojde
k přijetí faxu, produkt se probudí z úsporného režimu.
• Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni >
Nast.zarizeni > Ud. probuzeni > Zap. Když stisknete jakékoli
tlačítko kromě tlačítka Power/Wakeup, zařízení se probudí z
úsporného režimu.
•
4
5
6
Korekce nadm. výšky: Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak,
který je dán výškou zařízení nad hladinou moře. Než nastavíte
hodnotu nadmořské výšky, zjistěte nadmořskou výšku místa,
kde se nacházíte (viz „Nastavení nadmořské výšky“ na straně
220).
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete provést další nastavení, která
jsou užitečná pro používání zařízení.
• Viz „Zadávání různých znaků“ na straně 221.
• Viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 221.
• Viz „Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 48.
• Viz „Vytvoření adresáře pro fax“ na straně 223.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
41
Zásobník a tisková média
Tato kapitola vás seznámí s vkládáním tiskových médií.
2
Informace o zásobníku
• Používání tiskových médií, která nesplňují tyto specifikace, může
způsobit problémy nebo nutnost oprav. Na takové opravy se
nevztahuje záruka ani servisní smlouvy společnosti Samsung.
• Ujistěte, že v tomto zařízení nepoužíváte fotografický papír pro
inkoustové tiskárny. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Chcete-li změnit formát, je třeba nastavit vodítka papíru.
1
2
3
• Používání hořlavých tiskových médií může způsobit požár.
• Používejte určená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“
na straně 122).
4
Používání hořlavých médií nebo zanechání cizích materiálů v tiskárně
může vést k přehřátí jednotky a v ojedinělých případech způsobit
požár.
1
2
3
4
Kryt papíru
Západka vodítka
Vodítko délky papíru
Vodítko šířky papíru
Pokud vodítko papíru neupravíte, může docházet k registraci papíru,
zkreslení obrazu nebo uvíznutí papíru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
42
Zásobník a tisková média
3
Vložení papíru do zásobníku
2
Otevřete kryt papíru.
3
Po stisknutí a uvolnění západky vodítka v zásobníku ručně
vytáhněte zásobník. Pak nastavte vodítko délky a vodítko šířky
papíru.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 21).
1
Vytáhněte zásobník papíru (viz „Informace o zásobníku“ na straně
42).
1
32
2
2. Přehled nabídek a základní nastavení
43
Zásobník a tisková média
4
Před vložením papírů prolistujte nebo profoukněte hranu stohu
papíru, aby se oddělily jednotlivé listy.
U větších formátů papíru než Legal stiskněte a uvolněte západku
vodítka v zásobníku a ručně vysuňte zasuňte zásobník. Pak
nastavte vodítko délky a vodítko šířky papíru.
1
5
Vložte papír stranou, na kterou chcete tisknout, nahoru.
2
• Vodítko šířky papíru nepřisunujte příliš těsně, aby se médium
v zásobníku neprohnulo.
U menších formátů papíru než Letter stiskněte a uvolněte západku
vodítka v zásobníku a ručně zasuňte zásobník. Pak nastavte
vodítko délky a vodítko šířky papíru.
• Nepoužívejte papír se zkrouceným zaváděcím okrajem, může
způsobit uvíznutí nebo pomačkání papíru.
• Pokud neupravíte vodítko šířky papíru, může docházet k zaseknutí
papíru.
1
2
2. Přehled nabídek a základní nastavení
44
Zásobník a tisková média
6
Stiskněte šířkové vodítko papíru a posuňte ho k hraně sady papírů
tak, aby se papíry neohnuly.
7
Zavřete kryt papíru.
8
Vložte zásobník papíru.
9
Při tisku dokumentu nastavte typ papíru a formát pro zásobník (viz
„Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 48).
Nastavení provedená v ovladači zařízení mají přednost před
nastaveními na ovládacím panelu.
a Chcete-li tisknout v aplikaci, otevřete ji a spusťte nabídku tisku.
b Otevřete Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně
55).
c Klepněte na kartu Papír v okně Předvolby tisku a vyberte
odpovídající typ papíru.
Chcete-li například použít štítek, nastavte typ papíru na Štítky.
d Vyberte Automatický výběr (nebo Ruční podávání) ve zdroji
papíru a potom stiskněte OK.
e Spusťte tisk aplikace.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
45
Zásobník a tisková média
4
Typy
Tisk na zvláštní média
Zásobníka
Kartičky
●
Následující tabulka uvádí zvláštní média, která lze použít v zásobníku.
Štítky
●
Média jsou zobrazena v okně Předvolby tisku. Abyste dosáhli co nejvyšší
kvality tisku, vyberte správný typ média v okně Předvolby tisku > na kartě
Papír > Typ (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55).
Předtištěný
●
Bavlněný
●
Recyklovaný
●
Archivní papír
●
Lesklá fotografie
●
Matná fotografie
●
Chcete-li například tisknout na štítky, vyberte Štítky v části Typ.
• Při použití zvláštních médií doporučujeme vkládat listy po jednom
(viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 122).
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 21).
a. Typy papíru, které lze použít pro ruční podávání v zásobníku.
(●: podporováno, bez symbolu: není podporována)
Gramáže pro každý list viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 122.
Typy
Zásobníka
Obyčejný
●
Silný
●
Slabý
●
Kancelářský
●
Barevný papír
●
2. Přehled nabídek a základní nastavení
46
Zásobník a tisková média
Štítky
•
Ujistěte se, zda mezi štítky není žádná odkrytá plocha s lepidlem.
Odkryté oblasti by mohly při tisku způsobit odlepení štítků, což by vedlo
k zaseknutí papíru. Odkryté lepidlo může také poškodit součásti
zařízení.
•
Nevkládejte do zařízení vícekrát stejný arch se štítky. Lepidlo je určeno
pouze k jednomu průchodu zařízením.
•
Nepoužívejte štítky, které se odlepují od podkladu, ani pomačkané
štítky, štítky obsahující bubliny či jinak poškozené štítky.
Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte pouze štítky doporučené
pro laserové tiskárny.
Kartičky / vlastní formát papíru
•
Při výběru štítků zvažte následující faktory:
-
Lepidlo: Mělo by být stabilní při fixační teplotě zařízení přibližně
170 °C.
-
Uspořádání: Používejte pouze takové štítky, mezi kterými není
žádná odkrytá plocha podkladu. Štítky se mohou z listů odlepit
a vážně zablokovat zařízení.
-
Pokroucení: Musí ležet rovně s max. zvlněním 13 mm v jakémkoli
směru.
-
Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, odlepují se
od podkladu nebo obsahují bubliny.
•
V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 6,4 mm od okraje
tiskového materiálu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
47
Zásobník a tisková média
Předtištěný papír
Při tisku na předtištěný papír by měla být vytištěná strana lícem nahoru.
Přední okraj papíru by neměl být pomačkaný. Dochází-li k problémům
s podáváním papíru, zkuste papír obrátit. Mějte na paměti, že v tomto
případě není zaručena kvalita tisku.
5
Nastavení formátu a typu papíru
Po vložení papíru do zásobníku nastavte typ a formát papíru pomocí
tlačítek na ovládacím panelu.
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
- Uživatelé systémů Windows a Macintosh mohou provést
nastavení z programu Samsung Easy Printer Manager >
(Přepnout do pokročilého režimu) > Nastavení zařízení,
viz „Nastavení zařízení“ na straně 267.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
•
Musí být potištěn tepelně odolným inkoustem, který se nerozpije nebo
neodpaří a který neuvolňuje nebezpečné výpary, působí-li na něj fixační
teplota zařízení po dobu 0,1 sekundy (přibližně 170 °C).
•
Barva na předtištěném papíře musí být nehořlavá a neměla by mít
nepříznivý vliv na válce zařízení.
•
Před založením předtištěného papíru zkontrolujte, zda je barva na
papíře suchá. Během procesu fixace může vlhký inkoust vystoupit
z předtištěného papíru a tím snížit kvalitu tisku.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
3
Vyberte požadovaný zásobník a možnost.
(Menu).
Stiskněte Syst.nastaveni > Nast. papiru > Format papiru nebo
Typ papiru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
48
Zásobník a tisková média
4
5
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
• Nastavení provedená v ovladači zařízení mají přednost před
nastaveními na ovládacím panelu.
a Chcete-li tisknout z aplikace, spusťte ji a otevřete nabídku tisku.
b Otevřete Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 55).
c Klepněte na kartu Papír a vyberte odpovídající typ papíru.
• Chcete-li použít papír zvláštního formátu, např. fakturu, zvolte kartu
Papír > Formát > Upravit... a nastavte Nastavení uživatelského
formátu papíru v nabídce Předvolby tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 55).
6
Nastavení výstupní podpory
Při tisku velkého množství stran najednou může být povrch výstupního
zásobníku horký. Nedotýkejte se povrchu zásobníku a zabraňte dětem
v přístupu do jeho blízkosti.
Vytištěné stránky se ukládají na výstupní podpěru a výstupní podpěra
pomůže vytištěné stránky rovnat. Ve výchozím nastavení odesílá tiskárna
výstup do výstupního zásobníku.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 21).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
49
Zásobník a tisková média
7
8
Příprava originálů
•
Nevkládejte papír menší než 142 × 148 mm a větší než 216 × 356 mm.
•
Nepokoušejte se vkládat následující typy papíru, abyste zabránili
zaseknutí papíru, nízké kvalitě tisku nebo poškození zařízení.
-
průklepový papír nebo papír s průklepovou zadní stranou,
-
křídový papír,
-
velmi tenký papír,
-
pomačkaný papír nebo papír se záhyby,
-
zkroucený nebo stočený papír,
-
potrhaný papír.
•
Před založením odstraňte všechny sešívací drátky a sponky.
•
Před vložením dokumentu zkontrolujte, zda případné lepidlo, inkoust
nebo opravný lak jsou zcela suché.
•
Nezakládejte originály na papírech různé velikosti a hmotnosti.
•
Nevkládejte brožury, letáky, transparentní fólie nebo dokumenty, které
mají jiné neobvyklé vlastnosti.
Zakládání originálů
Originál ke kopírování, skenování a odesílání faxu lze vložit na skleněnou
desku skeneru nebo do podavače dokumentů.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 21).
Na skleněnou desku skeneru
Pomocí skleněné desky skeneru lze kopírovat nebo skenovat originály.
Můžete získat skenování nejlepší kvality, zvláště u barevných obrázků a
obrázků v odstínech šedé. Přesvěčte se, že se v podavači nenacházejí
žádné originály. Pokud bude v podavači dokumentů zjištěn nějaký originál,
zařízení mu dá přednost před originálem na skleněné desce skeneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
50
Zásobník a tisková média
1
Zvedněte a otevřete kryt skeneru.
2
Pokládejte originál lícem dolů na skleněnou desku skeneru.
Zarovnejte jej s registračním vodítkem v levém horním rohu skla.
3
Zavřete víko skeneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
51
Zásobník a tisková média
• Otevřený kryt skeneru by během kopírování nepříznivě ovlivnil
kvalitu kopie a spotřebu toneru.
• Prach na skleněné desce by mohl způsobit vznik černých skvrn na
výtisku. Udržujte proto sklo vždy čisté (viz „Čištění zařízení“ na
straně 90).
Do podavače dokumentů
1
Před vložením originálů ohněte nebo prolistujte stoh papíru, aby se
oddělily jednotlivé stránky.
2
Umístěte originály do vstupního zásobníku podavače dokumentů
lícem nahoru. Spodní okraj svazku originálů musí souhlasit s
velikostí papíru vyznačenou na vstupním zásobníku dokumentů.
• Jestliže kopírujete stránku z knihy nebo časopisu, zvedněte víko
skeneru, dokud zarážka nezachytí jeho závěsy, a potom víko
zavřete. Je-li kniha nebo časopis silnější než 30 mm, kopírujte s
otevřeným víkem skeneru.
• Postupujte opatrně, aby nedošlo k prasknutí skenovacího skla.
Mohlo by dojít ke zranění.
• Při zavírání víka skeneru nedávejte ruku dovnitř. Víko skeneru vám
může spadnout na ruce a zranit vás.
• Nedívejte se do světla vycházejícího ze skeneru při kopírování nebo
skenování. Je to škodlivé pro oči.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
52
Zásobník a tisková média
3
Vodítka šířky podavače dokumentů nastavte na formát papíru.
Prach na podavači může na výtisku vytvářet černé čáry. Vždy proto
udržujte sklo podavače v čistotě (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
53
Základní funkce tisku
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířené
příručce (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 227).
3
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
4
Základní nastavení tisku, včetně počtu kopií a rozsahu tisku, zvolte
v okně Tisk.
9
Tisk
Pokud používáte operační systém Macintosh nebo Linux, podívejte se
do Rozšířená příručka (viz „Tisk z počítače Macintosh“ na straně 234
nebo „Tisk v systému Linux“ na straně 236).
Toto okno Předvolby tisku platí pro Poznámkový blok v systému Windows
7.
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Chcete-li využít pokročilých tiskových funkcí, klepněte na tlačítko
Vlastnosti nebo Předvolby v okně Tisk (viz „Otevření předvoleb tisku“
na straně 55).
5
Chcete-li zahájit tiskovou úlohu, klepněte na tlačítko OK nebo Tisk
v okně Tisk.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
54
Základní funkce tisku
10
Zrušení tiskové úlohy
Jestliže tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo na tiskovém spooleru,
zrušíte úlohu takto:
•
Do tohoto okna můžete jednoduše vstoupit tak, že na hlavním panelu
systému Windows poklepete na ikonu zařízení (
•
Aktuální úlohu můžete také zrušit stisknutím tlačítka
1
2
3
4
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
V nabídce Soubor vyberte možnost Tisk. Zobrazí se okno Tisk.
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
Klepněte na Vlastnosti nebo Předvolby.
).
(Stop/Clear)
na ovládacím panelu.
11
Otevření předvoleb tisku
• Okno Předvolby tisku zobrazené v této uživatelské příručce se
může lišit v závislosti na typu používaného zařízení.
• Po výběru možnosti v okně Předvolby tisku se může zobrazit
varovný symbol
nebo
. Symbol
znamená, že určitou
možnost můžete vybrat, ale nedoporučuje se to. Symbol
znamená, že možnost nelze vybrat kvůli nastavení nebo prostředí
počítače.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
55
Základní funkce tisku
3
4
5
• Před tiskem můžete použít funkce Eco k úspoře papíru a toneru (viz
„Easy Eco Driver“ na straně 261).
• Aktuální stav zařízení můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka Stav
tiskárny (viz „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“ na straně
274).
Možnost Oblíbené, která je k dispozici na každé kartě předvoleb kromě
karty Samsung, umožňuje uložit aktuální předvolby pro budoucí použití.
1
2
Změňte nastavení na každé kartě podle potřeby.
Zadejte název položky ve vstupním dialogu Oblíbené.
Zadejte název a popis a pak vyberte požadovanou ikonu.
Klepněte na OK. Při uložení nastavení Oblíbené se uloží všechna
aktuální nastavení ovladače.
Chcete-li uložené nastavení použít, vyberte ho na kartě Oblíbené.
Zařízení je nyní nastaveno na tisk podle vybraného nastavení. Chceteli uložené nastavení odstranit, vyberte ho na kartě Oblíbené a klepněte
na Smazat.
Použití oblíbeného nastavení
Chcete-li uložit položku do seznamu Oblíbené, postupujte takto:
Klepněte na Uložit.
12
Použití nápovědy
V okně Předvolby tisku klepněte na volbu, o které se chcete dozvědět víc,
a na klávesnici stiskněte klávesu F1.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
56
Základní funkce tisku
13
• Nastavení provedená v ovladači zařízení mají přednost před
nastaveními na ovládacím panelu.
Tisk v ekologickém režimu
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Funkce Eco snižuje spotřebu toneru a používání papíru. Funkce Eco vám
umožňuje šetřit tiskové zdroje a vede vás k ekologicky šetrnému tisku.
Stisknutím tlačítka Eco na ovládacím panelu aktivujete ekologický režim.
Výchozí nastavení ekologického režimu je Několik stránek na list (2) a
Úspora toneru.
Nastavení ekologického režimu na ovládacím
panelu
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
- Uživatelé systémů Windows a Macintosh mohou provést
nastavení z programu Samsung Easy Printer Manager >
(Přepnout do pokročilého režimu) > Nastavení zařízení,
viz „Nastavení zařízení“ na straně 267.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Nast.zarizeni > Ek. nast..
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
(Menu) > Syst.nastaveni >
Vychozi rezim: Touto volbou zapnete nebo vypnete ekologický
režim.
-
Vyp: Vypnutí ekologického režimu.
-
Zap: Zapnutí ekologického režimu.
Pokud v programu SyncThru™ Web Service (karta Settings >
Machine Settings > System > Eco > Settings) nebo Samsung Easy
Printer Manager (Nastavení zařízení > Eco) nastavíte ekologický
režim s heslem, objeví se zpráva V pohotovosti. Chcete-li změnit stav
ekologického režimu, musíte zadat heslo.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
57
Základní funkce tisku
•
3
Zvolit tepl.: Vychází z nastavení v programu Syncthru™ Web
Service nebo Samsung Easy Printer Manager. Před vybráním
této položky je nutno nastavit funkci ekologického režimu v
aplikaci SyncThru™ Web Service (karta Settings > Machine
Settings > System > Eco > Settings) nebo Samsung Easy
Printer Manager (Nastavení zařízení > Eco).
•
Heslo: Pokud správce pevně nastavil zapnutí ekologického režimu,
musíte při změně stavu zadat heslo.
Simulátor výsledků
-
Vych. ek. rež.: Zařízení je nastaveno na režim Vych. ek.
rež..
Simulátor výsledků zobrazuje výsledky snížení emisí oxidu uhličitého,
spotřeby elektřiny a množství ušetřeného papíru na základě vybraných
nastavení.
-
Vlas. ek. rež.: Změňte veškeré potřebné hodnoty.
•
Výsledky se vypočítávají na základě toho, že když je ekologický režim
vypnutý, je celkový počet potištěných papírů bez prázdných stránek
roven jednomu stu.
•
Viz výpočetní koeficienty týkající se CO2, energie a papíru, které udává
organizace IEA, index Ministerstva pro vnitřní záležitosti a komunikaci
Japonska a stránky www.remanufacturing.org.uk. Každý model má jiný
index.
•
Spotřeba energie v tiskovém režimu označuje průměrnou spotřebu
energie tohoto zařízení při tisku.
•
Zobrazené množství je pouze odhad a skutečné množství se může lišit
v závislosti na použitém operačním systému, výkonu procesoru,
používané aplikaci, způsobu připojení, typu [tloušťce] a formátu média,
složitosti tiskové úlohy atd.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Nastavení ekologického režimu v ovladači
Otevřete kartu Eco a nastavte ekologický režim. Pokud je zobrazen symbol
ekologického režimu (
momentálně aktivován.
), znamená to, že ekologický režim je
Možnosti ekologického režimu
•
Výchozí nastavení tiskárny: Řídí se nastavením na ovládacím panelu
zařízení.
•
Žádné: Vypne ekologický režim.
•
Tisk v ekologickém režimu: Zapne ekologický režim. Aktivujte různé
položky ekologického režimu, které chcete používat.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
58
Základní kopírování
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Kopírování“ na straně 201).
Pokud potřebujete kopírování stornovat, stiskněte tlačítko
(Stop/
Clear) a kopírování se zastaví.
14
15
Základní kopie
1
Změna nastavení pro každou kopii
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Ujistěte se, že kontrolka Scan
to nesvítí.
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Vyberte tlačítko
(kopírování) na ovládacím panelu.
2
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
3
Nastavení kopírování, včetně hodnot Zmen./Zvet., Tmavost,
Kontrast, Puvodni typ a dalších, lze přizpůsobit pomocí tlačítek na
ovládacím panelu (viz „Změna nastavení pro každou kopii“ na straně
59).
4
Je-li to nezbytné, zadejte pomocí šipky nebo numerické klávesnice
počet kopií.
5
Stiskněte tlačítko
Zařízení nabízí výchozí nastavení pro kopírování, které vám umožňuje
rychlé a snadné pořízení kopie.
• Stisknete-li během nastavování možností kopírování dvakrát tlačítko
(Stop/Clear), zruší se všechny dosud nastavené možnosti pro
aktuální úlohu kopírování a vrátí se na výchozí hodnoty. Jinak se
automaticky vrátí na výchozí hodnoty po dokončení kopírování.
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 34).
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
(Start).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
59
Základní kopírování
Tmavost
Tmavost
Pokud kopírujete vybledlý originál nebo originál s tmavými obrázky, můžete
nastavit jas, aby byla kopie čitelnější.
Nabídka Tmavost vám umožní zvýšit nebo snížit rozdíl mezi světlými a
tmavými oblastmi obrazu.
1
2
3
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Ujistěte se, že kontrolka Scan
to nesvítí.
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Ujistěte se, že kontrolka Scan
to nesvítí.
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Vyberte tlačítko
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Vyberte tlačítko
(kopírování) na ovládacím panelu.
(kopírování) na ovládacím panelu.
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Kopirovani > Tmavost.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Například hodnota Svetle+5 je nejsvětlejší a Tmave+5 je nejtmavší.
4
1
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2
3
4
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Kopirovani > Tmavost.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
60
Základní kopírování
Originál
Zmenšená nebo zvětšená kopie
Nastavení originálu slouží k vylepšení kvality kopie výběrem dokumentu
pro aktuální úlohu kopírování.
Velikost kopírovaného obrazu můžete při kopírování z podavače
dokumentů nebo skleněné desky skeneru zmenšit nebo zvětšit v rozsahu
od 25 % do 400 %.
1
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Ujistěte se, že kontrolka Scan
to nesvítí.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Vyberte tlačítko
• Pokud je zařízení nastaveno na ekologický režim, funkce
zmenšování a zvětšování nejsou k dispozici.
(kopírování) na ovládacím panelu.
2
Na ovládacím panelu vyberte
typ.
3
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) > Kopirovani > Puvodni
•
Text: použijte pro originály obsahující převážně text.
•
Text/Foto: použijte pro originály obsahující text a fotografie.
Chcete-li vybírat z předem definovaných formátů kopií,
postupujte následujícím způsobem:
1
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Vyberte tlačítko
Pokud jsou texty na výtisku rozmazané, vyberte volbu Text, abyste
získali čitelné texty.
4
•
Foto: používá se v případech, kdy jsou předlohou fotografie.
•
Casopis: Používá se v případech, kdy jsou předlohou časopisy.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Ujistěte se, že kontrolka Scan
to nesvítí.
(kopírování) na ovládacím panelu.
2
Na ovládacím panelu vyberte
Zvet..
3
4
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) > Kopirovani > Zmen./
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
61
Základní kopírování
Měřítko lze změnit přímo zadáním velikosti
1
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Ujistěte se, že kontrolka Scan
to nesvítí.
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Vyberte tlačítko
(kopírování) na ovládacím panelu.
2
3
4
5
Na ovládacím panelu vyberte
Zvet. > Vlastni.
16
Kopírování průkazu
Toto zařízení umožňuje tisk oboustranných originálů na jeden list papíru.
Zařízení vytiskne jednu stranu originálu na horní polovinu papíru a druhou
stranu na spodní polovinu bez zmenšení velikosti originálu. Tato funkce je
užitečná při kopírování dokumentů malých rozměrů, např. vizitek.
(Menu) > Kopirovani > Zmen./
Požadovanou velikost kopie zadejte pomocí numerické klávesnice.
• Tato funkce vyžaduje, aby byl originál umístěn na skleněnou desku
skeneru.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
• Pokud je zařízení nastaveno na ekologický režim, tato funkce není
k dispozici.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Pracovní postup se může lišit podle modelu.
Při vytváření zmenšené kopie se ve spodní části kopie mohou vytvořit
černé čáry.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
62
Základní kopírování
1
2
3
4
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko ID Copy.
5
Obraťte originál a položte jej na skleněnou desku skeneru na místo
vyznačené šipkami (viz obrázek). Poté zavřete víko skeneru.
6
Stiskněte tlačítko
Položte originál na skleněnou desku skeneru lícem dolů na místo
vyznačené šipkami. Poté zavřete víko skeneru.
(Start).
Na displeji se zobrazí zpráva Zalozte pre.str. a stisk. [Start].
Stiskněte
(Start).
Zařízení zahájí skenování přední strany a zobrazí se položka
Zalozte zad.str. a stisk. [Start].
• Pokud nestisknete tlačítko
strana.
(Start), zkopíruje se pouze přední
• Pokud je předloha větší než oblast tisku, nemusí být některé části
dokumentu vytištěny.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
63
Základní skenování
Informace o zvláštních funkcích skenování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce skenování“ na straně 238).
Pokud se zobrazí zpráva Neni k dispozici, zkontrolujte připojení portu
nebo vyberte možnost Povolit panel Skenovat ze zařízení v programu
Samsung Easy Printer Manager >
Přepnout do pokročilého
režimu > Nastavení Skenovat do počítače.
17
Základní skenování
3
Níže je popisován normální a běžný postup skenování originálů.
Vyberte požadované cílové místo skenování a stiskněte tlačítko OK.
Výchozí nastavení je Moje dokumenty.
Toto je základní způsob skenování pro zařízení připojená kabelem USB.
• Často používané nastavení můžete vytvořit a uložit jako seznam
profilů. Také můžete profil přidat nebo odstranit a každý profil uložit
na jiné místo.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
• Pro změnu přejděte do programu Samsung Easy Printer Manager
• Pokud chcete skenovat pomocí sítě, nahlédněte do Rozšířené
příručky (viz „Skenování ze zařízení připojeného prostřednictvím
sítě“ na straně 239).
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Na ovládacím panelu
vyberte
(skenování) > Skenovat do PC > Mistni PC.
NEBO
>
Přepnout do pokročilého režimu > Nastavení Skenovat do
počítače.
4
5
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Uživatelé\jméno
uživatele\Dokumenty. Složka pro uložení se může lišit v závislosti na
operačním systému nebo aplikaci, kterou používáte.
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Na ovládacím panelu
stiskněte Scan to > Skenovat do PC > Mistni PC.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
64
Základní faxování
18
• Informace o zvláštních funkcích faxování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce faxu“ na straně 247).
• Toto zařízení nelze používat jako fax prostřednictvím internetového
telefonu. Více informací se dozvíte u vašeho poskytovatele
internetového připojení.
• Při připojování k telefonní lince kvůli používání faxu doporučujeme
použít tradiční analogové telefonní služby (PSTN: veřejná telefonní
síť) při zapojování telefonní linky pro použití faxu. Pokud používáte
jiné internetové služby (DSL, ISDN, VoIP), můžete vylepšit kvalitu
spojení pomocí mikrofiltru. Mikrofiltr eliminuje šum a vylepšuje
kvalitu spojení a kvalitu připojení k Internetu. Mikrofiltr DSL není
dodáván s tímto zařízením. Chcete-li jej používat, kontaktujte svého
poskytovatele internetového připojení.
1 Linkový port
2 Mikrofiltr
3 Modem DSL / telefonní linka
(viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
Příprava k faxování
Před odesláním nebo přijetím faxu musíte zapojit dodanou spojovací šňůru
do telefonního konektoru ve zdi (viz „Pohled zezadu“ na straně 23). Jak
provést připojení viz Stručná instalační příručka. Způsob provedení
telefonního připojení je v jednotlivých zemích odlišný.
19
Odesílání faxu
Pro umístění originálu můžete použít podavač nebo skleněnou desku
skeneru. Jsou-li originály vkládány do podavače i na skleněnou desku
skeneru, zařízení bude nejdříve číst originály v podavači, který má
vyšší prioritu při skenování.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
3
Vyberte tlačítko
(faxování) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 67).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
65
Základní faxování
4
Zadejte číslo cílového faxu (viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 221).
5
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Start). Zařízení spustí
skenování a odesílání faxu na cílová místa.
• Pokud chcete odeslat fax přímo ze svého počítače, použijte funkci
Samsung Network PC Fax (viz „Odesílání faxu v počítači“ na straně
248).
• Pokud chcete zrušit faxovou úlohu, stiskněte tlačítko
Clear), než zařízení zahájí přenos.
(Stop/
• Pokud jste použili skleněnou desku skeneru, tiskárna zobrazí zprávu
s výzvou k vložení další strany.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
3
Vyberte tlačítko
4
Stiskněte tlačítko
(On Hook Dial) na ovládacím panelu nebo
zvedněte sluchátko.
5
Zadejte faxové číslo pomocí numerické klávesnice na ovládacím
panelu.
6
Jakmile uslyšíte vysoký tón signálu vzdáleného faxu, stiskněte na
ovládacím panelu tlačítko
(Start).
(faxování) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 67).
Ruční odesílání faxu
Následujícím postupem odešlete fax pomocí tlačítka
(On Hook Dial)
na ovládacím panelu.
Pokud má vaše zařízení sluchátko, můžete odeslat fax pomocí
sluchátka (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
Odesílání faxu na více míst
Pomocí funkce vícenásobného odeslání lze odeslat fax více adresátům.
Originály jsou automaticky ukládány do paměti a odeslány do vzdálené
stanice. Po ukončení přenosu jsou dokumenty v paměti automaticky
vymazány.
Fax nelze odesílat pomocí této funkce, pokud jste zvolili režim Velmi
jemné nebo pokud je fax barevný.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
66
Základní faxování
1
2
3
4
5
Vyberte tlačítko
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 67).
Na ovládacím panelu vyberte
(Address book).
Vložte druhé faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
7
Po odeslání faxů se vytiskne Protokol násobného odesílání.
20
Příjem faxu
(Menu) > Fax > Nasob.odeslani.
Vložte faxové číslo prvního přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko
OK.
volby pomocí tlačítka
Po zadání faxových čísel vyberte možnost Ne v dotazu Dalsi c.? a
stiskněte tlačítko OK.
Zařízení začne odesílat dokument na čísla v pořadí podle vložení.
(faxování) na ovládacím panelu.
Můžete stisknout čísla rychlé volby nebo vybrat číslo skupinové
6
8
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zobrazí možnost Ano, a opakujte kroky 5 a 6.
Zařízení je od výrobce nastaveno do režimu fax. Pokud přijímáte fax,
zařízení po zadaném počtu vyzvánění odpoví a fax automaticky přijme.
21
Úprava nastavení dokumentu
Před zahájením faxování změňte následující nastavení podle stavu
originálu, abyste docílili co nejlepší kvality.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další číslo skupinového vytáčení.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
67
Základní faxování
3
Rozliseni
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout dobrých výsledků při
práci se standardními textovými dokumenty. Pokud však odesíláte originály
nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete pro dosažení vyšší kvality faxu
upravit rozlišení.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte
Rozliseni.
(faxování) >
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Tmavost
Můžete zvolit stupeň tmavosti originálního dokumentu.
(Menu) > Fax >
Nastavená tmavost platí pro aktuální úlohu faxování. Změna výchozího
nastavení (viz „Faxování“ na straně 205).
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Standardni: originály se znaky normální velikosti.
•
Jemne: originály s malými znaky nebo tenkými čarami, nebo
originály vytištěné jehličkovou tiskárnou.
•
Velmi jemne: originály s velmi jemnými detaily. Režim Velmi
jemne je k dispozici pouze v případě, že zařízení, se kterým
komunikujete, také podporuje velmi jemné rozlišení.
1
Na ovládacím panelu vyberte
Tmavost.
2
3
Vyberte požadovanou úroveň tmavosti.
(faxování) >
(Menu) > Fax >
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
• Režim Velmi jemne nelze použít při přenosu z paměti zařízení.
Nastavení rozlišení se automaticky změní na Jemne.
• Je-li na vašem zařízení nastaveno rozlišení Velmi jemne a přijímací
faxový přístroj nepodporuje rozlišení Velmi jemne, vysílací zařízení
přenáší dokument s nejvyšším rozlišením podporovaným přijímacím
zařízením.
•
Foto FAX: dokumenty obsahující odstíny šedé nebo fotografie.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
68
Použití paměťového zařízení USB
Tato kapitola popisuje používání paměťového zařízení USB v zařízení.
23
Připojení paměťového zařízení USB
22
O paměti USB
Paměťová zařízení USB jsou k dispozici s různou kapacitou paměti a
poskytují další prostor pro uložení dokumentů, prezentací, stažené hudby
a videonahrávek, fotografií s vysokým rozlišením a jakýchkoli jiných
souborů, které chcete uložit nebo přenášet.
Mírně zdvihněte víko skeneru a zasuňte paměťové zařízení USB do
paměťového portu USB. Před použitím zařízení víko skeneru znovu
zavřete.
Paměťové zařízení USB umožňuje provádět v přístroji následující úlohy.
•
Skenovat dokumenty a ukládat je do paměťového zařízení USB.
•
Tisknout data uložená v paměťovém zařízení USB.
•
Obnovovat záložní soubory do paměti tiskárny.
•
Formátovat paměťové zařízení USB.
•
Kontrolovat velikost dostupné paměti.
Paměťový port USB vpředu na zařízení je určen pro paměťová zařízení
USB V1.1 a V2.0. Zařízení podporuje paměťová zařízení USB se
systémem souborů FAT16 nebo FAT32 a velikostí sektoru 512 bajtů.
Informace o souborovém systému paměťového zařízení USB získáte u
prodejce.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
69
Použití paměťového zařízení USB
Používejte pouze schválené paměťové zařízení USB s konektorem typu A.
24
Skenování do USB pamět’ového zařízení
A
B
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 34)
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Používejte pouze paměťové zařízení USB stíněné kovem.
Dokument můžete naskenovat a obraz uložit do paměťového zařízení USB.
Používejte pouze paměťová zařízení USB, která získala certifikát
kompatibility, jinak je zařízení nemusí rozpoznat.
• Paměťové zařízení USB neodpojujte, je-li zařízení v provozu, nebo
pokud zapisuje do paměti USB nebo z ní načítá. Záruka na zařízení
se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním.
• Jestliže má vaše paměťové zařízení USB určité funkce, například je
zabezpečeno a je nastaveno heslo, zařízení není schopno je
automaticky zjistit. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce
paměťového zařízení USB.
Skenování
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení.
2
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
3
Na ovládacím panelu vyberte
> OK.
(skenování) > Skenovat do USB
Zařízení začne skenovat.
Pokud chcete skenovat několik stránek, vyberte možnost Yes, když se
zobrazí dotaz Another Page? Yes/No. Po ukončení skenování vyjměte
paměťové zařízení USB ze zařízení.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
70
Použití paměťového zařízení USB
5
Přizpůsobení skenování do USB
Pro každou úlohu skenování do USB můžete definovat velikost obrazu,
formát souboru nebo barevný režim.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Můžete změnit výchozí nastavení skenování. Viz Rozšířená příručka.
25
1
Na ovládacím panelu vyberte
(skenování) >
Funkce skeneru > Funkce USB.
2
Vyberte požadované nastavení.
Soubory uložené v paměťovém zařízení USB můžete tisknout přímo.
•
Velikost originálu: Nastavuje velikost obrazu.
Typy souborů podporované možností přímého tisku.
•
Puvodní typ: Nastavuje typ originálního dokumentu.
•
Rozlisení: nastavuje rozlišení obrazu.
•
Bar. rezim: nastavuje barevný režim. Pokud v této možnosti
vyberete volbu Mono, nebude možné v položce Formát
souboru vybrat hodnotu JPEG.
•
•
3
4
(Menu) >
Formát souboru: nastavuje formát, ve kterém bude obraz
uložen. Pokud v této možnosti vyberete hodnotu JPEG, nebude
možné v položce Bar. rezim vybrat hodnotu
Monochromatický.
Tmavost: Nastaví úroveň jasu pro skenování originálu.
Tisk z paměťového zařízení USB
•
PRN: kompatibilní jsou pouze soubory vytvořené ovladačem dodaným
se zařízením.
Tisknete-li soubory PRN vytvořené na jiném zařízení, výtisk bude
odlišný.
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline.
•
JPEG: JPEG Baseline.
•
PDF: verze PDF 1.7 nebo nižší.
•
XPS
Vyberte požadovaný stav a stiskněte tlačítko OK.
Opakujte kroky 2 a 3 pro nastavení dalších voleb.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
71
Použití paměťového zařízení USB
Tisk dokumentu z paměťového zařízení USB
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení a poté stiskněte tlačítko Direct USB.
2
3
Vyberte Tisk z USB.
26
Správa paměti USB
Soubory uložené v paměťovém zařízení USB můžete smazat po jednom
nebo všechny najednou přeformátováním paměti.
Vyberte požadovanou složku nebo soubor a stiskněte tlačítko OK.
Jestliže je před názvem složky znaménko plus [+] nebo [D], ve vybrané
složce se nachází jeden nebo více souborů nebo složek.
Jestliže je před názvem složky znaménko plus [+] nebo [D], ve
vybrané složce se nachází jeden nebo více souborů nebo složek.
4
5
Vyberte počet kopií, které se mají vytisknout, nebo zadejte číslo.
Stisknutím tlačítka OK,Start nebo Tisknout zahájíte tisk vybraného
souboru.
Po vytištění souboru se na displeji zobrazí dotaz, zda chcete
tisknout další úlohu.
6
Pro tisk další úlohy stiskněte tlačítko OK, jakmile se zobrazí možnost
Ano, a postup opakujte od kroku 2.
V opačném případě vyberte pomocí šipky doleva/doprava možnost
Ne a stiskněte tlačítko OK.
7
Po vymazání souborů nebo přeformátování paměťového zařízení USB
nelze soubory obnovit. Proto před odstraněním zkontrolujte, zda data
již nepotřebujete.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Odstranění souboru obrázku
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení a poté stiskněte tlačítko Direct USB.
2
Vyberte položku Správa souboru > Odstranit a stiskněte tlačítko
OK.
3
4
Vyberte soubor, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte Ano.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
72
Použití paměťového zařízení USB
5
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
4
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Formátování paměťového zařízení USB
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení a poté stiskněte tlačítko Direct USB.
2
Vyberte položku Správa souboru > Formátovat a stiskněte tlačítko
OK.
3
4
Vyberte Ano.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Zobrazení stavu paměti USB
Můžete zkontrolovat velikost paměti dostupné pro skenování a ukládání
dokumentů.
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení a poté stiskněte tlačítko Direct USB.
2
3
Vyberte možnost Kont. volného místa.
Na displeji se zobrazí dostupná volná paměť.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
73
3. Údržba
Tato kapitola obsahuje informace o nákupu spotřebního materiálu, příslušenství a dílů pro údržbu pro vaše
zařízení.
• Objednání spotřebního materiálu a příslušenství75
• Dostupný spotřební materiál
76
• Dostupné součásti pro údržbu
77
• Skladování kazety s tonerem
78
• Rozprostření toneru
80
• Výměna kazety s tonerem
82
• Výměna zásobníku použitého toneru
84
• Sledování životnosti spotřebního materiálu
88
• Nastavení upozornění na nedostatek toneru
89
• Čištění zařízení
90
• Tipy pro přenášení a skladování zařízení
95
Objednání spotřebního materiálu a příslušenství
Dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na zemi dodání. Chcete-li mít přehled o dostupném příslušenství a dílech pro údržbu, kontaktujte
obchodního zástupce.
Chcete-li objednat autorizovaný spotřební materiál, příslušenství a součásti pro údržbu od společnosti Samsung, obraťte se na svého místního obchodního
zástupce společnosti Samsung nebo maloobchodníka, u kterého jste zařízení zakoupili. Můžete rovněž navštívit webové stránky www.samsung.com/
supplies, poté vybrat svou zemi/oblast a získat tak kontaktní informace o servisu.
3. Údržba
75
Dostupný spotřební materiál
Jakmile skončí životnost spotřebního materiálu, můžete k zařízení objednat následující typy spotřebního materiálu:
Průměrná životnosta
Typ
Tonerova kazeta
• Průměrná výdrž černého toneru: Asi 1 500 standardních stránek (černá)
Název dílu
• K406 (CLT-K406S): Černá
• Průměrná výdrž kazety s barevným tonerem: Asi 1 000 standardních stránek (žlutá/ • C406 (CLT-C406S): Modrá
červená/modrá)
• M406 (CLT-M406S): Červená
• Y406 (CLT-Y406S): Žlutá
Zobrazovací jednotka
Asi 16 000 obrázkůb
CLT-R406
Zásobník použitého toneru
Asi 7 000 obrázkůb
CLT-W406
a. Deklarovaná životnost v souladu s ISO/IEC 19798. Počet stránek může být ovlivněný provozním prostředím, frekvencí tisku, grafikou, typy používaných médií a jejich formátem.
b. Počet obrázků na základě jedné barvy na každé stránce. Jestliže tisknete dokumenty v plné barvě (modrá, červená, žlutá, černá), životnost položky se zkrátí o 25 %.
Podle použitých voleb, procenta obrazové plochy a režimu použité úlohy se může životnost kazety s tonerem lišit.
Nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál je nutné nakupovat ve stejné zemi, ve které bylo zakoupeno vámi používané zařízení. Jinak budou
nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál nekompatibilní se zařízením z důvodu různých konfigurací kazet s tonerem a jiného spotřebního
materiálu podle konkrétních podmínek zemí.
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s tonerem od jiných společností než Samsung, jako jsou například opakovaně plněné nebo
přepracované kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginálních kazet s tonerem jiným než Samsung. Na servis či opravy, jejichž
provedení bude vyžadováno v důsledku použití jiných kazet s tonerem než originálních Samsung, se nevztahuje záruka přístroje.
3. Údržba
76
Dostupné součásti pro údržbu
Chcete-li zakoupit součásti pro údržbu, obraťte se na místo, kde jste zakoupili zařízení. Výměna součástí smí být prováděna jen autorizovaným
poskytovatelem servisu, distributorem nebo prodejcem, od něhož jste zařízení zakoupili. Záruka se nevztahuje na výměny jakýchkoli součástí pro údržbu,
jakmile dosáhly „průměrné životnosti“.
Součásti pro údržbu se vyměňují po konkrétních intervalech, aby nedocházelo k problémům s kvalitou tisku a s podáváním papíru, které jsou způsobeny
opotřebenými díly, viz tabulka níže. Účelem výměny je udržet zařízení v nejlepším provozním stavu. Součásti pro údržbu uvedené dole by se měly
vyměňovat po dosažení životnosti jednotlivých součástí.
Průměrná životnosta
Díly
fix. jed.
Asi 20 000 černobílých stránek nebo 5 000 barevných stránek
Přenosový válec
Asi 20 000 stránek
Podávací válec
Asi 20 000 stránek
Podávací válec
Asi 20 000 stránek
Střední přenosový pás (ITB)
Přibližně 20 000 stránek v černobílém režimu nebo 5 000 stránek v barevném režimu
Podávací válec automatického podavače
Asi 20 000 stránek
dokumentů
b
Pryžová podložka automatického podavače
dokumentů
Asi 20 000 stránek
b
a. Je ovlivňována použitým operačním systémem, výkonem procesoru, používanou aplikací, způsobem připojení, typem a formátem média a složitostí tiskové úlohy.
b. Pouze CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series
3. Údržba
77
Skladování kazety s tonerem
Kazety s tonerem obsahují složky, které jsou citlivé na světlo, teplotu a
vlhkost. Společnost Samsung radí uživatelům dodržovat tato doporučení,
aby byl zajištěn optimální výkon, nejvyšší kvalita a co nejdelší životnost vaší
nové kazety s tonerem Samsung.
Skladujte kazetu ve stejném prostředí, jako se nachází tiskárna, ve které
bude použita. Takovým prostředím by měla být místnost s řízenou teplotou
a vlhkostí. Kazeta s tonerem by měla zůstat neotevřená ve svém
originálním balení až do doby její instalace. Pokud není originální balení k
dispozici, zakryjte horní otvor kazety papírem a uschovejte ji na tmavém
místě.
Otevření obalu kazety před použitím výrazně zkracuje její životnost.
Neskladujte na podlaze. Je-li kazeta s tonerem vyjmuta z tiskárny,
postupujte podle níže uvedených pokynů k zajištění správného skladování
kazety s tonerem.
•
Skladujte kazetu uvnitř ochranného sáčku z původního obalu.
•
Skladujte vleže naplocho (nepokládejte na jeden konec) stejnou
stranou nahoru jako při instalování toneru do zařízení.
•
Spotřební materiály nikdy nepřechovávejte za následujících podmínek:
-
při teplotách vyšších než 40 °C,
-
při vlhkosti menší než 20 % nebo větší než 80 %,
-
v prostředí s extrémními výkyvy vlhkosti nebo teploty,
-
na přímém slunci nebo pod umělým osvětlením,
-
na prašných místech,
-
v autě po delší dobu,
-
v prostředí s korozivními plyny,
-
v prostředí se slaným vzduchem.
1
Pokyny k manipulaci
•
Nevystavujte kazetu zbytečným vibracím nebo otřesům.
2
Použití kazety s tonerem
Společnost Samsung Electronics nedoporučuje ani neschvaluje, abyste v
tiskárně používali kazety s tonerem, které nejsou od společnosti Samsung,
včetně běžných, maloobchodních, opakovaně plněných nebo
přepracovaných kazet.
Záruka společnosti Samsung na tiskárnu se nevztahuje na škody na
zařízení způsobené použitím opakovaně plněné, přepracované nebo
neoriginální kazety s tonerem.
3. Údržba
78
Skladování kazety s tonerem
3
Předpokládaná životnost kazety
Předpokládaná životnost kazety (doba jejího zásobování tonerem) závisí
na množství toneru potřebném k tiskovým úlohám. Skutečný počet
vytištěných stran se může lišit v závislosti na hustotě tisku na stránkách,
provozním prostředí, procentu obrazové plochy, frekvenci tisku, typu
používaných médií a/nebo jejich velikosti. Pokud například tisknete velké
množství grafiky, bude spotřeba toneru vyšší a budete pravděpodobně
muset kazetu měnit častěji.
3. Údržba
79
Rozprostření toneru
Když je kazeta s tonerem téměř prázdná:
•
Objevují se pruhy nebo světlý tisk, případně rozdílná hustota na stranách.
•
Kontrolka Status bliká červeně. Na displeji se může zobrazit zpráva se
sdělením, že dochází toner.
•
Na monitoru počítače se objeví okno programu Stav tisku Samsung,
které vám sdělí, ve které barevné kazetě toner dochází (viz „Používání
aplikace Stav tiskárny Samsung“ na straně 274).
V těchto případech můžete dočasně vylepšit kvalitu tisku opětovným
rozprostřením toneru v kazetě. Někdy se bílé pruhy a světlý tisk objevují
i po rozprostření toneru.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 21).
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty,
jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou
tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner
do vlákna.
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a
skenovací jednotku u sebe.
• Pokud budete tisknout poté, co je toner prázdný, můžete to způsobit
vážné poškození zařízení.
3. Údržba
80
Rozprostření toneru
3. Údržba
81
Výměna kazety s tonerem
• Důkladně protřepejte tonerovou kazetu, aby se zvýšila počáteční kvalita tisku.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
• Pokud budete tisknout poté, co je toner prázdný, můžete to způsobit vážné poškození zařízení.
Když kazeta s tonerem dosáhne konce životnosti, v počítači se objeví okno programu Stav tisku, které oznamuje, že je potřeba vyměnit kazetu s tonerem.
3. Údržba
82
Výměna kazety s tonerem
3. Údržba
83
Výměna zásobníku použitého toneru
Po vypršení životnosti zásobníku použitého toneru se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva, která informuje, že je potřeba zásobník použitého
toneru vyměnit. Zkontrolujte zásobník použitého toneru pro vaše zařízení (viz „Dostupný spotřební materiál“ na straně 76). Informace o instalaci zásobníku
použitého toneru naleznete v instalační příručce zásobníku použitého toneru, která je součástí balení.
• Uvnitř zařízení se mohou uvolnit částečky toneru, ale to neznamená, že je zařízení poškozené. Pokud se vyskytnou problémy s kvalitou tisku, obraťte
se na odborný servis.
• Když zásobník použitého toneru vytáhnete ze zařízení, přesouvejte ho opatrně, aby vám nevypadl z rukou.
• Položte zásobník použitého toneru na rovnou plochu, aby toner neunikl.
Zásobník nenaklánějte ani nepřevracejte.
3. Údržba
84
Výměna zásobníku použitého toneru
3. Údržba
85
Výměna zobrazovací jednotky
Po vypršení životnosti zobrazovací jednotky se na počítači objeví okno programu Stav tisku s upozorněním, že zobrazovací jednotku je třeba vyměnit. Jinak
zařízení přestane tisknout.
• K otevření obalu zobrazovací jednotky nepoužívejte ostré předměty, např. nůž nebo nůžky. Mohli byste poškodit povrch zobrazovací jednotky.
• Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch zobrazovací jednotky.
• Aby nedošlo k poškození zobrazovací jednotky, nevystavujte ji světlu na delší dobu než několik minut. Podle potřeby ji zakryjte papírem.
• Před zavřením předního krytu se ujistěte, že všechny kazety s tonerem jsou správně nainstalovány.
3. Údržba
86
Výměna zobrazovací jednotky
3. Údržba
87
Sledování životnosti spotřebního materiálu
Pokud se často zasekává papír nebo dochází k potížím s tiskem, zjistěte počet vytištěných nebo naskenovaných stran. Je-li to nutné, vyměňte příslušné
součásti.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Ziv.spot.mat..
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Celkem: zobrazí celkový počet vytištěných stran.
•
ADF, Skenování: Zobrazí počet stran vytištěných pomocí podavače dokumentů.
•
Sken-skl.deska: zobrazí počet stran naskenovaných přes skleněnou desku.
•
Info-spot.mat.: vytiskne stránku s informacemi o spotřebním materiálu.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do pohotovostního režimu.
3. Údržba
88
Nastavení upozornění na nedostatek toneru
Pokud je v kazetě málo toneru, zobrazí se zpráva nebo se rozsvítí kontrolka informující uživatele o nutnosti vyměnit kazetu s tonerem. Můžete nastavit,
zda se má tato zpráva nebo kontrolka objevovat či nikoli.
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy Printer Manager.
- Uživatelé systémů Windows a Macintosh mohou provést nastavení z programu Samsung Easy Printer Manager >
režimu) > Nastavení zařízení, viz „Nastavení zařízení“ na straně 267.
(Přepnout do pokročilého
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Vystr.doch.ton.
Vyberte požadovanou možnost.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
3. Údržba
89
Čištění zařízení
Jestliže dojde k problémům s kvalitou tisku nebo jestliže používáte zařízení v prašném prostředí, musíte je pravidelně čistit, abyste zachovali nejlepší
podmínky tisku a mohli zařízení používat déle.
• Při čištění skříně zařízení čisticími prostředky s velkým množstvím alkoholu, rozpouštědel nebo jiných účinných látek může dojít k odbarvení nebo
mechanickému poškození skříně.
• Dojde-li ke znečištění zařízení nebo jeho okolí tonerem, doporučujeme použít k čištění hadřík nebo ubrousek namočený ve vodě. Použijete-li vysavač,
toner se rozptýlí do vzduchu a mohl by vám uškodit.
4
Čištění vnějšího povrchu
Vyčistěte skříň zařízení měkkým hadříkem, který nepouští chlupy. Látku můžete lehce navlhčit, ale dávejte pozor, aby tekutina nestékala po zařízení nebo
nenatekla dovnitř.
3. Údržba
90
Čištění zařízení
5
Čištění vnitřního prostoru
Během tisku se uvnitř zařízení mohou nahromadit zbytky papíru, toner a prachové částice. Tyto usazeniny mohou způsobit problémy s kvalitou tisku,
například skvrny od toneru nebo jeho rozmazání. Vyčištěním vnitřních částí zařízení tyto problémy odstraníte nebo zmírníte.
• Aby nedošlo k poškození zobrazovací jednotky, nevystavujte ji světlu na delší dobu než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené oblasti zobrazovací jednotky. Abyste se tohoto místa nedotkli, použijte rukojeť na zobrazovací jednotce.
• Při čištění vnitřku zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, a dávejte pozor, abyste nepoškodili přenosový válec nebo jiné vnitřní součásti.
Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen nebo ředidlo. Mohou se vyskytnout problémy s kvalitou tisku a způsobit poškození zařízení.
• K čištění zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
3. Údržba
91
Čištění zařízení
1
2
1
2
3. Údržba
92
Čištění zařízení
6
Čištění skenovací jednotky
Budete-li udržovat skenovací jednotku čistou, zajistíte vysokou kvalitu kopií. Skenovací jednotku doporučujeme čistit podle potřeby na začátku každého
dne a během dne.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
1
2
Vodou lehce navlhčete měkkou tkaninu, která nepouští vlákna, nebo papírovou utěrku.
Zvedněte a otevřete kryt skeneru.
3. Údržba
93
Čištění zařízení
3
Otřete povrch skeneru tak, aby byl čistý a suchý.
1
3
2
4
5
1
2
3
4
5
4
Bílý pruh
Skleněná deska podavače
Bílý potah
Víko skeneru
Skleněná deska skeneru
Zavřete víko skeneru.
3. Údržba
94
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
•
Když zařízení přenášíte, nenaklánějte je ani neotáčejte dnem vzhůru. Vnitřní část zařízení by se mohla znečistit tonerem, což může vést k poškození
zařízení nebo způsobit špatnou kvalitu tisku.
•
Při přesouvání zařízení by jej měly držet alespoň dvě osoby.
3. Údržba
95
4. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
97
• Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
98
• Odstranění uvíznutého papíru
103
• Význam stavové kontrolky
108
• Vysvětlení zobrazených zpráv
111
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
Pokud má vaše zařízení displej, nejprve se podívejte na zprávu na displeji a pokuste se
chybu vyřešit.Pokud řešení problému nenajdete v této kapitole, podívejte se do kapitoly
Řešení potíži v Rozšířená příručka (viz „Řešení potíží“ na straně 279).Pokud nenajdete
řešení v Uživatelská příručka nebo pokud problém přetrvává, obraťte se na odborný
servis.
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
Když vyberete správné druhy médií, k zasekávání papíru většinou nebude docházet. Aby se předešlo uvíznutí papíru, dodržujte následující pokyny:
•
Ujistěte se, že jsou nastavitelné vodiče ve správné poloze (viz „Informace o zásobníku“ na straně 42).
•
Nevyjímejte papír ze zásobníku, pokud zařízení tiskne.
•
Papír před vložením do zásobníku ohněte, prolistujte a srovnejte.
•
Nepoužívejte zmačkaný, vlhký ani hodně pokroucený papír.
•
Nevkládejte do zásobníku zároveň různé papíry.
•
Používejte pouze doporučená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 122).
4. Řešení potíží
97
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
Pokud se originál dokumentu zasekne v podavači dokumentů, na displeji se zobrazí výstražná zpráva.
Zaseknutý papír odstraňujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
Aby nedocházelo k zaseknutí, pokládejte silné a tenké originály a originály na smíšeném typu papíru na skleněnou desku skeneru.
4. Řešení potíží
98
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
1
Uvíznutí predlohy pred skenerem
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
4. Řešení potíží
99
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
2
Uvíznutí predlohy uvnitr dráhy duplexu skeneru
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
4. Řešení potíží
100
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
4. Řešení potíží
101
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
3
Uvíznutí předlohy v oblasti výstupu skeneru
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Pohled zepředu“ na straně 21).
1
2
Vyjměte zbývající dokumenty z podavače dokumentů.
Opatrně vyjměte zaseknutý papír z podavače dokumentů.
4. Řešení potíží
102
Odstranění uvíznutého papíru
Uvíznutý papír vytahujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
4
V zásobníku
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled zepředu“
na straně 21).
4. Řešení potíží
103
Odstranění uvíznutého papíru
4. Řešení potíží
104
Odstranění uvíznutého papíru
5
Uvnitř zařízení
• Oblast fixace je horká. Při vytahování papíru ze zařízení buďte opatrní.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
4. Řešení potíží
105
Odstranění uvíznutého papíru
6
Ve výstupní oblasti
• Oblast fixace je horká. Při vytahování papíru ze zařízení buďte opatrní.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 21).
4. Řešení potíží
106
Odstranění uvíznutého papíru
4. Řešení potíží
107
Význam stavové kontrolky
Barva kontrolky oznamuje aktuální stav zařízení.
• Některé kontrolky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 24).
• Abyste chybu vyřešili, podívejte se na chybovou zprávu a příslušné pokyny v části o odstraňování potíží (viz „Vysvětlení zobrazených zpráv“ na straně
111).
• Chybu lze rovněž vyřešit pomocí pokynů uvedených v počítači v okně programu Stav tisku Samsung (viz „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“
na straně 274).
• Pokud potíže přetrvávají, zavolejte servisního zástupce.
4. Řešení potíží
108
Význam stavové kontrolky
Kontrolka
Stav
Nesvítí
Zelená
Popis
Zařízení je ve stavu offline.
Bliká
Když kontrolka bliká, tiskárna přijímá nebo tiskne data.
Zap.
• Zařízení je ve stavu online a lze jej použít.
• Došlo k méně závažné chybě a zařízení čeká na její odstranění. Zkontrolujte zprávu na displeji. Po
odstranění problému zařízení obnoví tisk.
Bliká
Status
• V kazetě zbývá pouze malé množství toneru. Odhadovaná životnost tonerua se blíží ke konci.
Připravte si novou náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením
toneru (viz „Rozprostření toneru“ na straně 80).b
Červená
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla své odhadované životnostia. Doporučujeme kazetu s tonerem
vyměnit (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 82).
• Kryt je otevřený. Zavřete kryt.
Zap.
• Při přijímání nebo tisku dat není v zásobníku papír. Vložte papír do zásobníku.
• Zařízení přerušilo činnost v důsledku vážné poruchy. Zkontrolujte zprávu na displeji (viz
„Vysvětlení zobrazených zpráv“ na straně 111).
• Došlo k uvíznutí papíru (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 103).
Wirelessb
Power/Wakeup (
Modrá
)
Modrá
Bliká
Zařízení se připojuje k bezdrátové síti.
Zap.
Zařízení je připojeno k bezdrátové síti (viz „Nastavení bezdrátové sítě“ na straně 167).
Nesvítí
Zařízení je odpojeno od bezdrátové sítě.
Zap.
Zařízení je v režimu úspory energie.
Nesvítí
Zařízení je v pohotovostním režimu nebo je vypnuté.
4. Řešení potíží
109
Význam stavové kontrolky
Kontrolka
Stav
Zap.
Eco
Scan to
Popis
Režim Eco je zapnutý.
Výchozí nastavení ekologického režimu je 2 na 1 a úspora toneru.
Zelená
Nesvítí
Režim Eco je vypnutý.
Zap.
Režim Eco je zapnutý.
Výchozí nastavení ekologického režimu je 2 na 1 a úspora toneru.
Zelená
Vypnuto
Režim Eco je vypnutý.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost kazety s tonerem, která udává průměrnou kapacitu počtu výtisků vycházející z ISO/IEC 19798. Počet
stránek může ovlivňovat provozní prostředí, procento obrazové plochy, frekvence tisku, grafika a typ a formát média. V kazetě může zbývat určité množství toneru, i když kontrolka
svítí červeně a tiskárna přestane tisknout.
b. Některé kontrolky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 24).
4. Řešení potíží
110
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zprávy zobrazené na ovládacím panelu oznamují stav zařízení nebo
závady. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých zpráv
a navrhovaná řešení pro odstranění případného problému.
• Tato funkce není podporována u zařízení, která mají ovládací panel
s displejem. Chybu lze vyřešit pomocí pokynů uvedených v počítači
v okně programu Stav tisku (viz „Používání aplikace Stav tiskárny
Samsung“ na straně 274).
• Není-li zpráva uvedena v tabulce, vypněte a zapněte napájení a
zopakujte tiskovou úlohu. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte
servisního zástupce.
• Když požadujete servis, oznamte servisnímu pracovníkovi obsah
zobrazené zprávy.
7
Zprávy související s uvíznutím papíru
Zpráva
Význam
Navrhovaná řešení
Vložený originál se zasekl
v podavači dokumentů.
Odstraňte uvíznutý papír
(viz „Odstraňování
zaseknutých originálů
dokumentů“ na straně 98).
Uvizl nebo dosel
papir
• Papír uvízl v podávací
oblasti.
Otev./Zav.dvírka
• V zásobníku není
papír.
• Odstraňte uvíznutý
papír (viz „V zásobníku“
na straně 103).
Uviz. pap.
Došlo k uvíznutí papíru
uvnitř zařízení.
Odstraňte uvíznutý papír
(viz „Uvnitř zařízení“ na
straně 105).
Uvíznutý pap v
[Zás. typ]
V zásobníku uvízl papír.
Odstraňte uvíznutý papír
(viz „Odstranění
uvíznutého papíru“ na
straně 103).
Uviz. pap.
Došlo k uvíznutí papíru v
oblasti výstupu.
Odstraňte uvíznutý papír
(viz „Ve výstupní oblasti“
na straně 106).
Uviz. dok.
Odstraňte uv.
papír
• V závislosti na možnostech a modelech se některé zprávy nemusejí
na displeji zobrazovat.
• [číslo chyby] udává číslo chyby.
• [typ zásobníku] udává číslo zásobníku.
• [typ média] udává typ média.
• [formát média] udává formát média.
• [barva] udává barvu toneru.
uvnitr zarizeni
v oblasti vyst.
• Vložte papír do
zásobníku (viz „Vložení
papíru do zásobníku“ na
straně 43).
4. Řešení potíží
111
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
V [typ zásobníku]
došel papír
Význam
V zásobníku není papír.
Navrhovaná řešení
Zpráva
Význam
Navrhovaná řešení
Vložte papír do zásobníku
(viz „Vložení papíru do
zásobníku“ na straně 43).
• Připravte toner
V uvedené kazetě
zbývá malé množství
toneru. Předpokládaná
životnost kazety se
blíží ke konci.
Připravte si novou náhradní
kazetu. Kvalitu tisku můžete
dočasně zlepšit opětovným
rozprostřením toneru (viz
„Rozprostření toneru“ na
straně 80).
8
Zprávy související s tonerem
Zpráva
• Nainst. kazetu
• Instalujte
kazetu s
tonerem
•
Nekompatibilni
[barva] toner
•
Nekompatibilni
kazeta s
tonerem
Neoriginální
[barva] toner
Význam
• Pripravit nov.
kazetu
Navrhovaná řešení
Kazeta s tonerem není
nainstalována.
Nainstalujte kazetu
s tonerem.
Kazeta s tonerem není
vhodná pro vaše
zařízení.
Nahraďte odpovídající
kazetu s tonerem originální
kazetou Samsung.
Tato kazeta s tonerem
není originální kazeta
Samsung.
Nahraďte odpovídající
kazetu s tonerem originální
kazetou Samsung.
4. Řešení potíží
112
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
• Vymente toner
• Vymenit nov.
kazetu
Význam
Uvedená kazeta s
tonerem téměř
dosáhla konce své
předpokládané
životnosti. a
Navrhovaná řešení
• Můžete vybrat možnost
Stop nebo Pokracovat,
jak je uvedeno na
ovládacím panelu.
Vyberete-li možnost Stop,
tiskárna přestane tisknout
a bez výměny kazety
nemůžete dále tisknout.
Vyberete-li možnost
Pokracovat, tiskárna
bude pokračovat v tisku,
ale bez záruky kvality
tisku. Kromě toho by
mohlo dojít k vážnému
poškození zařízení.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená předpokládanou nebo odhadovanou životnost
kazety s tonerem, která označuje průměrnou kapacitu výtisků a je navržena podle ISO/
IEC 19752 (viz „Dostupný spotřební materiál“ na straně 76). Počet stránek může
ovlivňovat provozní prostředí, procento obrazové plochy, frekvence tisku, typ média,
procento obrazové plochy a formát média. V kazetě může zbývat určité množství toneru,
i když se objeví výzva k výměně kazety za novou a zařízení přestane tisknout.
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s tonerem od
jiných společností než Samsung, jako jsou například opakovaně plněné
nebo přepracované kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit
kvalitu neoriginální kazety s tonerem. Záruka na toto zařízení se
nevztahuje na servisní údržbu ani opravu poškození vyvolaného
použitím jiné kazety s tonerem, než je kazeta od společnosti Samsung.
• Když se zobrazí tato zpráva,
vyměňte kazetu s tonerem,
aby kvalita tisku byla co
nejlepší. Další použití kazety
může způsobit problémy s
kvalitou tisku (viz „Výměna
kazety s tonerem“ na straně
82).
Uvedená kazeta s
tonerem dosáhla
konce své
předpokládané
Vyměňte kazetu s tonerem
(viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 82).
životnosti.a Zařízení by
mohlo přestat tisknout.
4. Řešení potíží
113
Vysvětlení zobrazených zpráv
9
Zpráva
Zprávy související se zásobníkem
Bezdratovy
bezdratove site
Zpráva
Význam
Uvizl nebo dosel
papir
• Papír uvízl v podávací
oblasti.
Otev./Zav.dvírka
• V zásobníku není papír.
• Odstraňte uvíznutý
papír (viz „V
zásobníku“ na straně
103).
10
Zprávy související se sítí
Sitovy problem:
Konflikt IP
Význam
Nastavenou síťovou
adresu IP používá jiný
uživatel.
• Problém s
Bootp:
Spustit aut. IP
Vypněte a znovu
zapněte a zkuste
tiskovou úlohu znovu.
Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Nastaly potíže se sítí.
Zmente aut. IP.
Přiřazení adresy IP
selhalo. To se stává, když
je pro BOOTP/DHCP
nastaveno Auto IP
v aplikaci SyncThru™
Web Service.
Změňte metodu
přiřazení adresy IP na
DHCP/BOOTP nebo
Statická. Pokud volbu
nezměníte, server
BOOTP/DHCP bude
neustále požadovat
přiřazení adresy IP.
Chyba ověření.
Zkontrolujte ověřovací
protokol sítě. Pokud
problém přetrvává,
kontaktujte správce sítě.
• Problem DHCP:
Spustit aut. IP
• Problém s
Bootp:
Rekon. DHCP
• Problem DHCP:
Rekon. DHCP
Navrhovaná řešení
Zkontrolujte adresu IP a
v případě potřeby ji
znovu nastavte (viz
„Tisk protokolu o síťové
konfiguraci“ na straně
155).
Navrhovaná řešení
Bezdrátový modul není
nainstalován.
Navrhovaná řešení
• Vložte papír do
zásobníku (viz
„Vložení papíru do
zásobníku“ na straně
43).
Zpráva
Význam
802.1x
Chyba site
4. Řešení potíží
114
Vysvětlení zobrazených zpráv
11
Zpráva
Různé zprávy
Zpráva
Nastaveni barev
Význam
Navrhovaná řešení
Zařízení upravuje
registraci barev.
Počkejte několik minut.
Počkejte několik minut.
hustoty obrazku…
Zařízení provádí kalibraci
hustoty obrazu.
Otevreny kryt
Kryt není pevně zavřený.
Zavřete kryt, až
zaklapne na své místo.
Registrace
Kalibrace
Zavrete jej
Sken. jedn.
otevrena
nebo papir uvizl ve
vystupu
Skenovací jednotka není
• Odstraňte uvíznutý
papír (viz
bezpečně zajištěna nebo v
„Odstraňování
oblasti skeneru uvízl papír.
zaseknutých
originálů dokumentů“
na straně 98).
• Zavřete kryt, až
zaklapne na své
místo.
Otevřený kryt
skeneru.
Kryt skeneru není pevně
zavřený.
Zavřete kryt, až
zaklapne na své místo.
Význam
Navrhovaná řešení
Chyba [číslo chyby]
Uvedená kazeta s tonerem
Nainst. [barva] toner není nainstalována
správně nebo je znečištěn
konektor.
Přeinstalujte dvakrát
nebo třikrát originální
kazetu s tonerem
Samsung, čímž se
přesvědčíte, že je
správně usazena.
Zkuste také očistit
konektor. Pokud
problém přetrvává,
obraťte se na zástupce
autorizovaného servisu.
Chyba [číslo chyby] Zařízení nelze ovládat.
Vypněte a znovu
zapněte a zkuste
tiskovou úlohu znovu.
Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Vyp. a zap. zar.
Chyba [číslo chyby]
Kontakt. servis
Blokovaný skener
Skener je zablokovaný.
Vypněte a znovu
zapněte zařízení.
Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Nain. jed. pren.
Přenosový pás není
nainstalován.
Nainstalujte originální
přenosový pás
Samsung.
pasu
4. Řešení potíží
115
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
Nekompatibilni
pren. pas
Není nain.
Odpad. nádrž.
Zkontr. fax. linku
Nespravna tepl.
mist. Presunte
Plny vyst. zas.
Odstrante pap.
Pripr. novy
pren. pas
Význam
Navrhovaná řešení
Zpráva
Přenosový pás v zařízení
není pro vaše zařízení
určen.
Nainstalujte originální
součást Samsung určenou
pro vaše zařízení.
Vym. za nový
Není nainstalován
zásobník použitého
toneru.
Nainstalujte originální
zásobník použitého
toneru Samsung.
Faxová linka není správně
připojena k portu LINE.
Připojte faxovoulinku k
portu LINE, nikoli k
portu EXT (viz „Pohled
zezadu“ na straně 23).
Navrhovaná řešení
Životnost přenosového
pásu vypršela.
Vyměňte přenosový
pás za nový. Obraťte se
na zástupce servisu.
Chyba pren. pasu
Nelze ovládat přenosový
pás.
Vypněte a znovu
zapněte a zkuste
tiskovou úlohu znovu.
Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Pripr. novy
Životnost přenosového
pásu již brzy vyprší.
Vyměňte přenosový
pás za nový. Obraťte se
na zástupce servisu.
Životnost přenosového
pásu vypršela.
Vyměňte přenosový
pás za nový. Obraťte se
na zástupce servisu.
Životnost fixační jednotky
již brzy vyprší.
Vyměňte fixační
jednotku za novou.
Obraťte se na zástupce
servisu.
pren. pas
Zařízení se nachází v
místnosti s nevhodnou
teplotou.
Přesuňte zařízení do
místnosti s vhodnou
teplotou.
Přenosový válec
Výstupní zásobník je plný.
Nebo není čidlo
nasměrováno dolu.
Po vyjmutí papíru
z výstupního zásobníku
bude zařízení
pokračovat v tisku.
Nebo se ujistěte, že je
čidlo nasměrováno
dolu. Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Přenosový válec
Životnost přenosového
pásu již brzy vyprší.
Význam
Vym. za nový
Vymente
brzy fixaci
Vym. za nový
fix. jed.
Životnost fixační jednotky
vypršela.
Vyměňte přenosový
pás za nový. Obraťte se
na zástupce servisu.
4. Řešení potíží
116
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
Význam
Navrhovaná řešení
Vymente/nainst.
nad. odp. toneru
Životnost zásobníku
použitého toneru vypršela
a tiskárna nebude tisknout,
dokud nenainstalujete
nový zásobník použitého
toneru.
Vyměňte zásobník
použitého toneru za
originální zásobník
použitého toneru
společnosti Samsung.
Pripr. novy
Životnost zobrazovací
jednotky již brzy vyprší.
Vyměňte zobrazovací
jednotku za novou.
Obraťte se na zástupce
servisu.
Zobrazovací
jednotka
Vymente za
novou zobr.
jednotku
Nainstalujte
zobrazovací
jednotka
Chyba [číslo chyby]
Otevr./zavr.kryt
Životnost zobrazovací
jednotky vyprší.
Zobrazovací jednotka není
nainstalovaná
Zobrazovací jednotka je
nesprávně nainstalovaná
nebo není kryt pevně
zavřený.
Znovu nainstalujte
zobrazovací jednotku,
abyste ověřili, že je
správně usazená.
Zavřete kryt, až
zaklapne na své místo.
4. Řešení potíží
117
5. Příloha
Tato kapitola obsahuje specifikace výrobku a informace týkající se platných předpisů.
• Technické specifikace
119
• Právní předpisy
129
• Copyright
143
Technické specifikace
1
Všeobecné specifikace
Níže uvedené technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Případné změny v informacích naleznete na webových stránkách
www.samsung.com.
Položky
Rozměry
Šířka x délka x výška
Popis
CLX-330x Series
406 x 362 x 288,6 mm
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
406 x 362 x 333,5 mm
CLX-330xFW Series
Gramáž
Zařízení se spotřebními
materiály
CLX-330x Series
12,80 kg
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
13,96 kg
CLX-330xFW Series
5. Příloha
119
Technické specifikace
Položky
Hladina hlukua
Pohotovostní režim
Hladina okolního hluku
Režim tisku
Barevný tisk
Méně než 46 dB(A)
Černobílý tisk
Méně než 48 dB(A)
Skleněná deska skeneru
Méně než 52 dB(A)
Podavač dokumentů
Méně než 53 dB(A)
Skleněná deska skeneru
Méně než 51 dB(A)
Podavač dokumentů
Méně než 51 dB(A)
Režim kopírování
Režim skenování
Teplota
Vlhkost
Napájeníb
Popis
Provoz
10 až 32 °C
Skladování (v balení)
0 až 40 °C
Provoz
20 až 80% RV
Skladování (v balení)
10 až 90 % RV
110voltové modely
Střídavý proud 110-127 V
220voltové modely
Střídavý proud 220-240 V
5. Příloha
120
Technické specifikace
Položky
Příkon
Popis
Průměrný provozní režim
Méně než 290 W
Pohotovostní režim
Méně než 60 W
Úsporný režim
• CLX-330x Series: Méně než 1,2 W
• CLX-330xW Series: Méně než 1,7 W
• CLX-330xFN Series: Méně než 1,6 W
• CLX-330xFW Series: Méně než 2,1 W
Bezdrátovýc
Režim vypnutí
Méně než 0,45 W
Modul
SPW-B4319S
a. Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurace: základní instalace zařízení, papír formátu A4, jednostranný tisk.
b. Správné napětí (V), frekvenci (Hz) a proud (A) pro toto zařízení naleznete na typovém štítku.
c. Pouze bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
5. Příloha
121
Technické specifikace
2
Specifikace tiskových médií
Typ
Formát
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Rozměry
Zásobník
Obyčejný papír
Letter
216 x 279 mm
60 až 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 listů 75 g/m2
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Silný papír
Viz část Obyčejný papír
Slabý papír
Viz část Obyčejný papír
Viz část Obyčejný papír
86 až 120 g/m2
• 5 listů
Viz část Obyčejný papír
60 až 70 g/m2
• 150 listů 60 g/m2
5. Příloha
122
Technické specifikace
Typ
Formát
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Rozměry
Zásobník
Viz část Obyčejný papír
Bavlněný
Viz část Obyčejný papír
Barevný,
Předtištěný,
75 až 90 g/m2
• 150 listů 75 g/m2
Viz část Obyčejný papír
Viz část Obyčejný papír
60 až 85 g/m2
• 150 listů 75 g/m2
Recyklovaný
Štítky
b
Kartičky
Letter, Legal, Oficio, US
Folio, A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5
Viz část Obyčejný papír
Letter, Legal, Oficio, US
Folio, A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5,
Viz část Obyčejný papír
120 až 150 g/m2
• 5 listů
121 až 163 g/m2
• 5 listů
Postcard 4x6
Kancelářský papír
Viz část Obyčejný papír
Archivní papír
Viz část Obyčejný papír
Lesklý fotografický
papír,
Matný fotografický
papír
Viz část Obyčejný papír
• 10 listů
Viz část Obyčejný papír
Postcard 4x6
70 až 90 g/m2
• 100 listů
Viz část Obyčejný papír
Letter, A4
105 až 120 g/m2
111 až 220 g/m2
• 1 listů
5. Příloha
123
Technické specifikace
Typ
Formát
Rozměry
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Zásobník
Minimální rozměr (vlastní)
76 x 152 mm
Maximální rozměr (vlastní)
216 x 356 mm
60 až 120 g/m2
a. Maximální kapacita závisí na gramáži tiskového média, jeho tloušťce a na podmínkách okolního prostředí.
b. Hladkost štítků používaných v tomto zařízení je 100 až 250 (Sheffield). Jedná se o číselnou úroveň hladkosti.
Média s gramáží nad 120 g/m2 vkládejte do zásobníku jednotlivě.
5. Příloha
124
Technické specifikace
3
Požadavky na systém
Microsoft® Windows®
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
CPU
RAM
Volné místo na
pevném disku
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB až 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bitový nebo 64bitový procesor nebo vyšší
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podpora grafických karet DirectX® 9 s pamětí 128 MB (pro povolení tématu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) nebo 1,4 GHz (x64) (2 GHz či
rychlejší)
512 MB (2 GB)
10 GB
5. Příloha
125
Technické specifikace
• Minimálním požadavkem pro všechny operační systémy Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo novější.
• Software mohou instalovat uživatelé s oprávněním správce.
• Služba Windows Terminal Services je kompatibilní se zařízením.
Macintosh
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
Mac OS X 10.4
CPU
• Procesory Intel®
• PowerPC G4 / G5
RAM
• 128 MB pro počítače Mac s procesorem PowerPC
(512 MB)
Volné místo na
pevném disku
1 GB
• 512 MB pro počítače Mac s procesorem Intel (1 GB)
Mac OS X 10.5
• Procesory Intel®
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz nebo rychlejší Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
5. Příloha
126
Technické specifikace
Linux
Položky
Operační systém
Požadavky
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bitový)
Fedora 5-13 (32/64bitový)
SuSE Linux 10.1 (32 bitový)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64bitový)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64bitový)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64bitový)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64bitový)
Debian 4.0, 5.0 (32/64bitový)
CPU
Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Volné místo na pevném
disku
1 GB (2 GB)
5. Příloha
127
Technické specifikace
4
Síťové prostředí
Pouze síťové a bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Chcete-li zařízení používat jako síťové zařízení, bude nutné nastavit síťové protokoly. Následující tabulka obsahuje síťová prostředí podporovaná
zařízením.
Položky
Síťové rozhraní
Technické specifikace
• Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan
• 802.11b/g/n bezdrátová LAN
Síťový operační systém
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2
• Různé operační systémy Linux
• Mac OS X 10.4 ~ 10.7
Síťové protokoly
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardní tisk TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Zabezpečení bezdrátové sítě
• Ověřování: Otevřený systém, sdílený klíč, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Šifrování: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Příloha
128
Právní předpisy
Toto zařízení je vyvinuto pro běžné pracovní prostředí a bylo mu uděleno
několik zákonných certifikátů.
5
Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení
Tiskárna vyhovuje americkému nařízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1
odstavce J pro laserová zařízení třídy I (1). Jinde ve světě má osvědčení
pro laserová zařízení třídy I a vyhovuje požadavkům normy IEC 608251:2007.
Varování
Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zařízení
nepoužívejte ani neprovádějte jeho opravy. Odražený paprsek, přestože
není viditelný, vám může poškodit zrak.
Při používání zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních
pokynů, čímž snížíte nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
či jiného úrazu.
Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserový
systém a tiskárna jsou navrženy tak, aby v průběhu používání zařízení,
při jeho údržbě nebo servisních pracích nebyl nikdo vystaven laserovému
záření nad úrovní třídy I.
5. Příloha
129
Právní předpisy
6
8
Bezpečnostní informace týkající se ozónu
Úspora elektrické energie
Intenzita emisí ozónu u tohoto produktu je nižší než 0,1 ppm.
Vzhledem k tomu, že ozón je těžší než vzduch, umístěte
produkt na dobře větrané místo.
Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické
energie, který snižuje spotřebu zařízení v době, kdy se
nepoužívá.
Když tiskárna delší dobu nepřijímá data, spotřeba energie se
automaticky sníží.
7
Bezpečnost – rtuť
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované
známky v USA.
Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na
stránkách http://www.energystar.gov.
Obsahuje rtuť, expozice v souladu s místními, státními a
federálními předpisy. (pouze pro USA)
V případě modelů s certifikací ENERGY STAR bude na zařízení
etiketa ENERGY STAR. Zkontrolujte, zda má vaše zařízení
certifikaci ENERGY STAR.
9
Recyklace
Obal tohoto zařízení likvidujte způsobem šetrným k životnímu
prostředí nebo jej recyklujte.
5. Příloha
130
Právní předpisy
10
11
Pouze pro Čínu
Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní
elektrická a elektronická zařízení)
(Platí v Evropské unii a dalších evropských
zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, kabel USB) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele
a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
5. Příloha
131
Právní předpisy
(Pouze pro USA)
Nepotřebnou elektroniku odevzdejte do schváleného recyklačního
střediska. Chcete-li najít nejbližší recyklační středisko, navštivte naše
webové stránky: www.samsung.com/recyclingdirect Nebo zavolejte na
číslo (877) 278 - 0799
12
Pouze pro Tchaj-wan
13
Vyzařování rádiových vln
Informace komise FCC pro uživatele
Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální
zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení
zajišťují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se
při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může
vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty. Při nedodržení pokynů pro instalaci
a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že
k rušení přesto nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu
nebo televize, což lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporučuje se
uživatelům eliminovat rušení jedním nebo více z následujících opatření:
•
Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem.
•
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen
přijímač.
•
Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového nebo
televizního technika.
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem
odpovědným za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost
oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.
Toto zařízení vyhovuje Části 15 směrnice FCC. Jeho provoz se řídí
následujícími dvěma podmínkami:
•
toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
•
toto zařízení musí být schopné přijímat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobovat jeho nežádoucí provoz.
5. Příloha
132
Právní předpisy
Směrnice o rušení rádiových vln pro Kanadu
Toto zařízení nepřekračuje omezení třídy B pro vyzařování rádiových vln
digitálním zařízením, jak je uvedeno v normě pro zařízení způsobující
rušení vln s názvem Digital Apparatus, ICES-003 vydané organizací
Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
14
United States of America
Federální komise pro komunikace (FCC)
Záměrně vysílající zařízení dle Části 15 FCC
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny)
stanovil úřad FCC obecný odstup bezdrátového zařízení a těla na
vzdálenost 20 cm. Pokud jsou bezdrátová zařízení zapnutá, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla. Výkon bezdrátového
zařízení nebo bezdrátových zařízení, která mohou být zabudována v
tiskárně, je dostatečně pod aktuálními hodnotami vystavení
vysokofrekvenční energii, které stanovuje úřad FCC.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Provoz tohoto zařízení se řídí následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být
schopné přijímat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobovat
jeho nežádoucí provoz.
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení může
zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro servisní služby
kontaktujte výrobce.
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Tato část je
relevantní pouze tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici. Přítomnost
bezdrátových zařízení zjistíte na štítku systému.
Bezdrátová zařízení, která mohou být nainstalována v systému, jsou
určena pouze k použití ve Spojených státech amerických, pokud je na štítku
systému uvedeno identifikační číslo FCC.
5. Příloha
133
Právní předpisy
Vyjádření FCC k použití bezdrátových sítí LAN
Při instalaci a provozování této kombinace vysílače a antény může být
v blízkosti nainstalované antény překročen povolený expoziční limit 1
mW/cm2 pro vysokofrekvenční záření. Proto musí uživatel vždy
udržovat minimální vzdálenost 20 cm od antény. Toto zařízení nelze
umístit společně s jiným vysílačem a vysílací anténou.
16
Pouze pro Německo
17
Pouze pro Turecko
15
Pouze pro Rusko
18
Pouze pro thajština
5. Příloha
134
Právní předpisy
19
Pouze pro Kanadu
Tento výrobek splňuje platné technické specifikace komise Industry
Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
Číslo REN (Ringer Equivalence Number) označuje maximální počet
zařízení, které lze připojit k telefonickému rozhraní. Koncové připojení na
rozhraní se může skládat z libovolné kombinace zařízení za předpokladu,
že součet čísel REN všech zařízení nepřekročí hodnotu 5. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
20
Označení faxu
Nařízení Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 označuje za
protiprávní, aby kdokoli používal počítač či jiné elektronické zařízení k
odesílání faxových zpráv, které na horním či dolním okraji každé stránky
nebo na první stránce přenosu neobsahují následující informace:
1 datum a čas přenosu,
2 identifikaci podniku, právnické či fyzické osoby odesílající zprávu,
Společnost poskytující telekomunikační služby může změnit své
komunikační vybavení, způsob nebo postup jeho používání, je-li tato
změna nutná pro poskytování jejích služeb, a není-li v rozporu s částí 68
požadavků a směrnic komise FCC. Pokud lze důvodně předpokládat, že
takové změny způsobí nekompatibilitu některých koncových zařízení
zákazníka s komunikačním zařízením telekomunikační společnosti, nebo
že bude třeba na koncovém zařízení provést dodatečné úpravy, nebo
změna jinak materiálně ovlivní používání nebo výkon koncového zařízení,
zákazník by měl obdržet písemnou zprávu, která mu umožní zachovat
nepřetržité fungování odebíraných služeb
21
Číslo Ringer Equivalence Number
Číslo Ringer Equivalence Number a registrační číslo FCC tohoto zařízení
jsou uvedeny na nálepce umístěné na dolní či zadní stěně zařízení. V
některých případech může telefonní společnost tato čísla požadovat.
Číslo Ringer Equivalence Number (REN) je měřítkem zatížení telefonní
linky a slouží k určení, zda jste linku nepřetížili. Instalace několika typů
zařízení na jednu telefonní linku může způsobit potíže při volání a přijímání
hovorů, zvláště mohou nastat potíže se zvoněním při příchozích hovorech.
Součet čísel REN všech zařízení připojených k jedné telefonní lince by měl
být menší než 5, aby bylo možné požadovat kvalitní fungování služeb
telefonní společnosti. Pro některé telefonní linky může být i součet 5 příliš
vysoký. Pokud nějaké telefonní zařízení nefunguje správně, ihned jej
odpojte od telefonní sítě, aby nepoškodilo telefonní linku.
3 telefonní číslo odesílajícího zařízení, podniku či osoby.
5. Příloha
135
Právní předpisy
Toto zařízení je v souladu s částí 68 požadavků a směrnic komise FCC a
požadavky přijatými radou ACTA. V zadní části tohoto zařízení je umístěn
štítek obsahující kromě jiných informací identifikační číslo výrobku ve
formátu US:AAAEQ##TXXXX. Na vyžádání je třeba toto číslo poskytnout
telekomunikační společnosti.
Požadavky komise FCC obsahují ustanovení, že změny tohoto
zařízení, které nejsou explicitně povoleny výrobcem zařízení, mohou
vést k zániku platnosti oprávnění, aby uživatel zařízení dále používal.
V případě, že koncové zařízení způsobí poškození telefonní sítě, měla
by telekomunikační společnost upozornit zákazníka, že poskytování
služeb může být ukončeno. V případech, kdy předběžné upozornění
nelze provést, může společnost poskytování služeb dočasně přerušit,
jsou-li splněny následující podmínky:
a urychleně informuje zákazníka.
b dá zákazníkovi příležitost k nápravě potíží se zařízením.
c informuje zákazníka o jeho právu podat stížnost ke komisi Federal
Communication Commission podle postupu popsaného v části 68,
odstavci E požadavků a směrnic komise FCC.
Měli byste si být vědomi i následujících
skutečností:
•
Zařízení není určeno k připojení k systému digitální pobočkové
ústředny.
•
Chcete-li na stejné lince se zařízením používat počítačový nebo faxový
modem, mohou u všech připojených zařízení nastat potíže s přenosem
a přijímáním faxů. Doporučujeme, aby na jedné telefonní lince se
zařízením nebylo používáno žádné jiné zařízení, kromě běžného
telefonního přístroje.
•
Žijete-li v oblasti, kde je zvýšený výskyt blesků nebo nárazů
elektrického proudu, doporučujeme instalaci přepěťové ochrany na
přívod elektrického proudu i na telefonní linku. Přepěťovou ochranu
zakoupíte u prodejce zařízení nebo ve specializovaném obchodě s
telekomunikační technikou.
•
Před programováním a testováním volání na nouzová čísla použijte
číslo dispečera pohotovostních služeb a oznamte mu, že se chystáte
čísla testovat. Dispečer vám poskytne další informace o správném
testování pohotovostních čísel.
•
Používání zařízení nelze platit mincemi. Zařízení nemůže být použito
na společné přípojce.
•
Zařízení je vybaveno magnetickým připojením pro naslouchadla pro
neslyšící.
Zařízení lze bezpečně připojit k telefonní síti pomocí standardní modulární
zástrčky USOC RJ-11C.
5. Příloha
136
Právní předpisy
22
Výměna originální zástrčky (pouze pro Velkou
Británii)
Důležité
Důležité varování
Zařízení musí být uzemněno.
Vodiče v elektrické přípojce jsou označeny následujícími
barvami:
• Zelená a žlutá: zemnící vodič
Přívod elektrického proudu tohoto zařízení je opatřen standardní zástrčkou
(BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Pojistku je při výměně nutno
nahradit správnou pojistkou 13 A. Potom vraťte zpět kryt pojistky. Ztratíte-li
kryt pojistky, nepoužívejte zástrčku, dříve než získáte nový kryt.
Obraťte se na prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili.
Zástrčka 13 A je nejpoužívanější zástrčkou ve Velké Británii, měla by proto
vyhovovat. V některých – zvláště starších – budovách ovšem nejsou běžné
zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Připojenou zástrčku
nikdy neodstraňujte.
Pokud odříznete zalisovanou zástrčku, urychleně se jí zbavte. Takovou
zástrčku nelze znovu napojit. Pokud se ji pokusíte zapojit do zásuvky,
můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.
• Modrá: nulový vodič
• Hnědá: fázový vodič
Pokud barvy vodiče hlavního přívodu neodpovídají barvám zástrčky,
postupujte takto:
Žlutozelený vodič připojte ke kolíku označenému písmenem E nebo
bezpečnostním symbolem zemnění nebo ke kolíku označenému žlutou
a zelenou barvou nebo pouze zeleně.
Modrý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem N nebo černou
barvou.
Hnědý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem L nebo červenou
barvou.
V zásuvce, adaptéru či na rozvodné desce musí být pojistka 13 A.
5. Příloha
137
Právní předpisy
23
Prohlášení o shodě (evropské země)
Osvědčení a certifikáty
9. března 1999: Směrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zařízeních
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich
shody. Plné znění s definicí odpovídajících směrnic a uvedených norem
získáte od místního zástupce společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Certifikáty EC
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [CLX-330x Series] vyhovuje základním požadavkům a
dalším relevantním ustanovením Směrnice o nízkonapěťových
zařízení (2006/95/ES), Směrnice o elektromagnetické
kompatibilitě (2004/108/ES).
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [CLX-330xFN Series/CLX-330xW Series/CLX-330xFW
Series] vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním
ustanovením směrnice R&TTE 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na adrese
www.samsung.com, přejděte na odkaz Podpora > Stažení
softwaru a zadejte název své tiskárny (MFP), abyste mohli
procházet dokumenty EUDoC.
1. ledna 1995: Směrnice Rady 2006/95/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektrických zařízení nízkého napětí.
1. ledna 1996: Směrnice Rady 2004/108/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
Certifikát podle směrnice 1999/5/EC o rádiových zařízeních a
telekomunikačních terminálových zařízeních (FAX).
Tento výrobek společnosti Samsung je opatřen vlastním certifikátem
Samsung pro celoevropské připojení samostatného terminálu k analogové
veřejné telefonní síti (PSTN) v souladu se směrnicí 1999/5/EC. Výrobek je
určen pro připojení k národním veřejným telefonním sítím a ke
kompatibilním pobočkovým ústřednám v evropských zemích.
V případě potíží nejprve kontaktujte laboratoř Euro QA Lab společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.
Výrobek vyhovuje standardům TBR21. Institut European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal pro usnadnění
používání koncových zařízení, které vyhovují tomuto standardu, dokument
EG 201 121 obsahující další požadavky zajišťující kompatibilitu koncových
zařízení TBR21 v síti. Výrobek je vyroben v souladu se všemi relevantními
předpisy tohoto dokumentu a plně mu vyhovuje.
5. Příloha
138
Právní předpisy
Evropské osvědčení pro rádiová zařízení (pro
výrobky vybavené rádiovými zařízeními
schválenými v EU)
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 / 5 GHz. Toto zařízení je určeno
pro použití v domácnosti nebo kancelářích. Tato část je relevantní pouze
tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici. Přítomnost bezdrátových zařízení
zjistíte na štítku systému.
Bezdrátová zařízení, která mohou být přítomna ve vašem
systému, jsou způsobilá pro použití v zemích Evropské unie
nebo přidružených oblastech pouze tehdy, jsou-li opatřena
značkou CE s registračním číslem autorizované osoby a
výstražným symbolem na štítku systému.
Dodávaný výkon bezdrátového zařízení nebo bezdrátových zařízení, které
mohou být zabudovány ve vaší tiskárně, je pod mezními hodnotami
vystavení RF dle stanovení Evropskou komisí ve směrnici R&TTE.
Evropské státy, které splňují bezdrátové limity:
Země EU
Ve Francii se toto zařízení smí používat pouze v budovách.
Země EEA/EFTA
V současnosti neexistují žádná omezení.
24
Pouze Izrael
25
Prohlášení o shodě
Směrnice o bezdrátových zařízeních
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Následující část je
obecný přehled bodů, které je nutné zohlednit při provozování
bezdrátových zařízení.
Evropské státy s omezeným použitím:
EU
5. Příloha
139
Právní předpisy
Dodatečná omezení, upozornění a záležitosti pro určité země jsou uvedeny
v částech věnovaných dané zemi (nebo v částech pro skupiny zemí).
Bezdrátová zařízení ve vašem systému mohou být použita pouze v zemích
určených dle označení schválení pro rádiová zařízení na jmenovitém štítku
zařízení. Jestliže země, ve které budete bezdrátové zařízení používat, není
v seznamu uvedena, kontaktujte pro požadavky svou místní agenturu pro
schvalování rádiových zařízení. Bezdrátová zařízení jsou přísně
regulována a použití nemusí být povoleno.
Výkon vašeho bezdrátového zařízení nebo bezdrátových zařízení, která
mohou být zabudována ve vaší tiskárně, je pod aktuálně známými
hodnotami vystavení RF. Vzhledem k tomu, že bezdrátová zařízení (která
mohou být zabudována ve vaší tiskárně) vydávají méně energie, než je
povoleno v bezpečnostních normách a doporučeních rádiové frekvence,
výrobce se domnívá, že použití těchto zařízení je bezpečné. Bez ohledu na
úrovně výkonu je třeba během běžného provozu dbát na minimalizaci
kontaktu s lidmi.
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny) je
obvyklé oddělení bezdrátového zařízení a těla na vzdálenost 20 cm.
Jestliže jsou bezdrátová zařízení zapnuta a probíhá přenášení, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Některé poměry vyžadují omezení pro bezdrátová zařízení. Příklady
běžných omezení jsou uvedeny níže:
Vysokofrekvenční bezdrátová komunikace může kolidovat s
vybavením komerčních letadel. Aktuální letecké předpisy vyžadují
vypnutí bezdrátových zařízení během cestování letadlem. IEEE
802.11 (známé také jako bezdrátový Ethernet) a komunikační
zařízení Bluetooth jsou příklady zařízení, která poskytují
bezdrátovou komunikaci.
V prostředích, kde je riziko rušení jiných zařízení nebo služeb
škodlivé nebo je vnímáno jako škodlivé, může být možnost použít
bezdrátové zařízení omezena nebo zakázána. Letiště, nemocnice
a atmosféry obsahující kyslík či hořlavé plyny jsou některými z
příkladů, kdy může být použití bezdrátových zařízení omezeno
nebo zakázáno. Pokud se nacházíte v prostředí, kde si nejste jisti
povolením použití bezdrátových zařízení, požádejte před použitím
nebo zapnutím bezdrátového zařízení o povolení příslušný úřad.
Každá země má jiná omezení použití bezdrátových zařízení.
Vzhledem k tomu, že je váš systém vybaven bezdrátovým
zařízením, zeptejte se při cestování mezi zeměmi před cestou
nebo přesunem místních úřadů na předpisy upravující použití
bezdrátového zařízení v cílové zemi.
Pokud jste svůj systém obdrželi vybavený interně vestavěným
bezdrátovým zařízením, nepoužívejte toto bezdrátové zařízení,
dokud nejsou všechny kryty a stínění na svém místě a dokud není
systém plně smontován.
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení
může zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro
servisní služby kontaktujte výrobce.
5. Příloha
140
Právní předpisy
Používejte pouze ovladače schválené pro zemi, ve které budete
zařízení používat. Další informace získáte v sadě pro obnovu
nebo kontaktujte technickou podporu výrobce.
5. Příloha
141
Právní předpisy
26
Pouze pro Čínu
5. Příloha
142
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vyplývající z použití této uživatelské příručky, nebo s ní
související.
•
Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint a Outlook jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation a USA a dalších zemích.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android a Gmail jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
•
Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
•
AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
•
Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.
Informace o licenci otevřeného softwaru (Open Source) naleznete v souboru „LICENSE.txt“ na dodaném disku CD-ROM.
REV. 1.10
5. Příloha
143
Uživatelská příručka
CLX-330x/330xW Series
CLX-330xFN/330xFW Series
ROZŠÍŘENÁ
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci,
provozu a řešení potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích
dostupné.
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení
potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
1. Instalace softwaru
Instalace pro systém Macintosh
148
Reinstalace pro systém Macintosh
150
Instalace pro systém Linux
151
Reinstalace pro systém Linux
152
2. Používání zařízení připojeného
přes síť
Užitečné síťové programy
154
Nastavení pevné sítě
155
Instalace ovladače po síti
158
Konfigurace IPv6
164
Nastavení bezdrátové sítě
167
Samsung MobilePrint
191
AirPrint
193
Google Cloud Print
195
3. Nabídky s užitečným nastavením
Než začnete číst kapitolu
199
Tisk
200
Kopírování
201
Faxování
205
Skenování
209
Nastavení systému
211
Nastavení sítě
217
4. Zvláštní funkce
Nastavení nadmořské výšky
220
Zadávání různých znaků
221
Vytvoření adresáře pro fax
223
Funkce tisku
226
Funkce skenování
238
Funkce faxu
247
5. Užitečné nástroje pro správu
Easy Capture Manager
258
Samsung Easy Color Manager
259
Samsung AnyWeb Print
260
Easy Eco Driver
261
Používání služby SyncThru™ Web Service 262
145
ROZŠÍŘENÁ
Používání aplikace Samsung Easy Printer
Manager
265
Používání aplikace Samsung Easy
Document Creator
268
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung 274
Používání nástroje Unified Driver
Configurator systému Linux
276
6. Řešení potíží
Potíže s podáváním papíru
280
Potíže s napájením a připojením kabelů
281
Potíže s tiskem
282
Potíže s kvalitou tisku
286
Potíže při kopírování
294
Potíže při skenování
295
Potíže s faxováním
296
Potíže s operačním systémem
298
146
1. Instalace softwaru
Tato kapitola obsahuje pokyny k instalaci základního a užitečného softwaru, který lze použít v prostředí, kde je
zařízení připojeno pomocí kabelu. Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu. Pokud je zařízení připojeno k síti, přeskočte následující kroky a přejděte k instalaci
ovladače síťově připojeného zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na straně 158).
• Instalace pro systém Macintosh
148
• Reinstalace pro systém Macintosh
150
• Instalace pro systém Linux
151
• Reinstalace pro systém Linux
152
• Pokud používáte operační systém Windows, naleznete pokyny k instalaci ovladače
zařízení v Základní příručce (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 31).
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
Instalace pro systém Macintosh
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
4
5
6
7
8
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
9
10
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
13
14
Otevřete složku Applications > Utilities > Print Setup Utility.
•
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
15
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
Klepněte na tlačítko Continue v podokně User Options Pane.
16
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na Default a vyhledejte
připojení USB.
Pokud v systému Mac OS X 10.4 nefunguje funkce Auto Select
správně, vyberte položku Samsung ze seznamu Print Using a
název vašeho zařízení ze seznamu Model.
•
Pokud v systému Mac OS X 10.5-10.7 nefunguje funkce Auto
Select správně, vyberte položku Select a driver to use... a
název vašeho zařízení ze seznamu Print Using.
Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List a bude nastaveno jako
výchozí zařízení.
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Pro instalaci softwaru je nutno restartovat počítač. Klepněte na
tlačítko Continue Installation.
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na ikonu složky „+“.
Zobrazí se okno displeje.
Klepněte na Default Browser a najděte připojení USB.
•
17
Pokud máte systém Mac OS X 10.5-10.7, otevřete složku
Applications > System Preferences a klepněte na položku
Print & Fax.
Klepněte na tlačítko Add v seznamu Printer List.
•
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
11
12
Po dokončení instalace klepněte na možnost Quit nebo Restart.
18
Klepněte na tlačítko Add.
1. Instalace softwaru
148
Instalace pro systém Macintosh
Instalace ovladače faxu:
a Otevřete složku Aplikace > Samsung > Vytváření faxové fronty.
b Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List
c Vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Create
1. Instalace softwaru
149
Reinstalace pro systém Macintosh
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
4
5
6
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Uninstaller OS X.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Po dokončení odinstalování klepněte na tlačítko OK.
Pokud bylo zařízení již přidáno, odstraňte jej z nástroje Print Setup
Utility nebo Print & Fax.
1. Instalace softwaru
150
Instalace pro systém Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
1
Instalace ovladače Unified Linux Driver
1
2
Instalační program přidal ikonu nástroje Unified Driver Configurator na
plochu a skupinu Unified Driver do systémové nabídky. Vyskytnou-li se
nějaké potíže, další informace naleznete v nápovědě na obrazovce.
Můžete ji zobrazit ze systémové nabídky nebo z balíčku ovladačů aplikací
systému Windows, jako je například Unified Driver Configurator nebo
Image Manager.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
K instalaci softwaru zařízení je nutné se přihlásit jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
3
Z webových stránek společnosti Samsung stáhněte do počítače
balíček Unified Linux Driver.
4
Klepněte pravým tlačítkem na balíček Unified Linux Driver a
rozbalte jej.
5
6
7
Poklepejte na položky cdroot > autorun.
Po zobrazení uvítací obrazovky klepněte na tlačítko Next.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish.
1. Instalace softwaru
151
Reinstalace pro systém Linux
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
Aby bylo možné odinstalovat ovladač tiskárny, musíte být přihlášeni
jako super user (root). Pokud nejste super user, požádejte správce
systému.
3
Otevřete program Terminal. Po zobrazení okna Terminal zadejte
následující příkazy.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Klepněte na tlačítko Next.
Klepněte na tlačítko Finish.
1. Instalace softwaru
152
2. Používání zařízení
připojeného přes síť
Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zařízení připojeného přes síť a instalace softwaru.
• Užitečné síťové programy
154
• Nastavení pevné sítě
155
• Instalace ovladače po síti
158
• Konfigurace IPv6
164
• Nastavení bezdrátové sítě
167
• Samsung MobilePrint
191
• AirPrint
193
• Google Cloud Print
195
Podporovaná volitelná zařízení a funkce se mohou lišit podle vašeho modelu (viz „Funkce
podle modelů“ na straně 7).
Užitečné síťové programy
Pro snadné nastavení sítě v síťovém prostředí je k dispozici několik
programů. Zvláště správci sítě mohou spravovat několik zařízení v síti.
• Než začnete používat následující programy, nastavte nejdříve
adresu IP.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webové řešení správy zařízení pro správce sítě. Služba SyncThru™ Web
Admin Service umožňuje efektivní správu zařízení v síti a vzdálené
sledování síťových zařízení a řešení potíží z libovolného počítače
s přístupem k internetu.
•
Tento program si můžete stáhnout z adresy http://
solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Webový server zabudovaný do vaší síťové tiskárny, který umožňuje
provádět následující úlohy (viz „Používání služby SyncThru™ Web
Service“ na straně 262).
•
Zkontrolovat informace o spotřebním materiálu a jeho stavu.
•
Upravit nastavení tiskárny.
•
Nastavit možnost upozorňování e-mailem. Když nastavíte tuto
možnost, bude stav zařízení (nedostatek toneru v kazetě nebo chyba
zařízení) automaticky zasílán e-mailem určité osobě.
•
Konfigurovat síťové parametry nezbytné pro připojení zařízení k
různým síťovým prostředím.
SetIP nastavení pevné sítě
Softwarový nástroj, který umožňuje vybrat síťové rozhraní a ručně
nakonfigurovat adresy IP, které se mají použít s protokolem TCP/IP.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Windows)“ na
straně 155.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Macintosh)“ na
straně 156.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Linux)“ na straně 157.
• Zařízení, které nepodporuje síťový port, nebude schopno tuto funkci
používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
154
Nastavení pevné sítě
4
5
Tisk protokolu o síťové konfiguraci
Nastavení adresy IP
Protokol o síťové konfiguraci můžete vytisknout z ovládacího panelu
zařízení, na kterém se zobrazí aktuální síťová nastavení zařízení. To vám
pomůže nastavit síť.
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu) a vyberte volby Sit >
Sit. konf. (Konfigurace sítě).
Pomocí této Zprávy o konfiguraci sítě můžete vyhledat adresu MAC a
adresu IP zařízení.
Nejdříve musíte nastavit adresu IP pro síťový tisk a správu. Ve většině
případů přiřadí novou adresu IP automaticky server DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) umístěný v síti.
Například:
•
Adresa MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresa IP: 169.254.192.192
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Windows)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
Ovládací panely > Centrum zabezpečení > Brána firewall systému
Windows.
1
Tento program nainstalujte z dodaného disku CD-ROM poklepáním
na soubor Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
Zapněte zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
155
Nastavení pevné sítě
5
Z nabídky Začátek systému Windows vyberte Všechny programy
> Samsung Printers > SetIP > SetIP.
6
Klepnutím na ikonu
(třetí zleva) v okně SetIP otevřete okno
konfigurace protokolu TCP/IP.
7
Zadejte nové údaje o zařízení do okna konfigurace podle
následujících pokynů. V podnikové síti intranet bude
pravděpodobně nejprve nutné získat tyto informace od správce sítě.
8
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK. Zařízení
automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci. Zkontrolujte,
zda jsou všechna nastavení správná.
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Macintosh)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
System Preferences > Security > Firewall.
Následující pokyny se mohou lišit v závislosti na vašem modelu.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
1
2
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
3
Poklepejte na soubor a automaticky se spustí prohlížeč Safari. Poté
vyberte možnost Trust. Prohlížeč otevře stránku SetIPapplet.html,
na které je zobrazen název tiskárny a adresa IP.
4
Klepnutím na ikonu
(třetí zleva) v okně SetIP otevřete okno
konfigurace protokolu TCP/IP.
5
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
Vložte instalační disk CD a otevřete okno disku. Vyberte
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
156
Nastavení pevné sítě
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
6
Klepněte na tlačítko Apply, poté na tlačítko OK a znovu na tlačítko
OK.
7
Ukončete prohlížeč Safari.
4
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
5
Zařízení automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci.
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Linux)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
System Preferences nebo Administrator.
Následující pokyny se mohou lišit v závislosti na vašem modelu nebo
operačním systému.
1
2
3
Otevřete složku /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Poklepejte na soubor SetIPApplet.html.
Klepnutím otevřete okno konfigurace protokolu TCP/IP.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
157
Instalace ovladače po síti
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
3
Vyberte možnost Instalovat nyní.
4
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte Souhlasím s podmínkami
této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko Další.
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
• Software a ovladač tiskárny můžete nainstalovat, když vložíte disk
CD se softwarem do jednotky CD-ROM. V systému Windows
vyberte software a ovladač tiskárny v okně Zvolte software a
obslužné programy k instalaci.
6
Windows
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuto. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení (viz „Nastavení adresy IP“
na straně 155).
2
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud zařízení není v síti ani lokálně nalezeno, zobrazí se chybové
hlášení. Vyberte požadovanou volbu a klikněte na Další.
5
Vyberte volbu v části Používání rozšířených funkcí a Účast v
programu shromažďování údajů o provozu tiskárny. Poté
klepněte na tlačítko Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
158
Instalace ovladače po síti
6
Vyberte možnost Síťové připojení na obrazovce Typ připojení
tiskárny.
7
Pokud se objeví okno Připojit zařízení, zkontrolujte, zda je zařízení
připojeno k síti. Poté klepněte na tlačítko Další.
Software brány firewall může blokovat síťovou komunikaci. Před
připojením zařízení k síti zakažte bránu firewall v počítači.
8
Na obrazovce se zobrazí vyhledaná zařízení. Vyberte zařízení,
které chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.
9
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Režim tiché instalace
Režim tiché instalace je způsob instalace, který nevyžaduje zásah
uživatele. Jakmile spustíte instalaci, nainstalují se ovladače a software
přístroje na váš počítač automaticky. Tichou instalaci můžete spustit tak, že
do příkazového okna zadáte /s nebo /S.
Parametry příkazového řádku
Následující tabulka uvádí příkazy, jež lze použít v příkazovém okně.
Následující příkazy jsou účinné a provedou se, je-li příkaz použit se
znaky /s nebo /S. Příkazy /h, /H nebo /? jsou však výjimečné příkazy,
které lze spustit samostatně.
Znění příkazu
Definice
Popis
/s nebo /S
Zahájí tichou instalaci.
Nainstaluje ovladače
přístroje bez zobrazování
jakéhokoli uživatelského
rozhraní či zásahu
uživatele.
/p„<nazev portu>“
nebo /P„<nazev
portu>“
Určuje port tiskárny.
Název portu tiskárny může
být specifikován adresou
IP, názvem hostitele,
názvem lokálního portu
USB nebo názvem portu
IEEE1284.
Bude vytvořen
síťový port s
využitím
sledování
standardního
portu TCP/IP.
Jedná-li se o
lokální port, musí
v systému
existovat již před
tím, než jej příkaz
specifikuje.
Například:
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx“, kde
„xxx.xxx.xxx.xxx“
znamená adresu IP
síťové tiskárny. /
p„USB001“, /P„LPT1:“, /
p„nazev hostitele“
2. Používání zařízení připojeného přes síť
159
Instalace ovladače po síti
Znění příkazu
Definice
Popis
/a„<cilova_cesta>“
nebo /
A„<cilova_cesta>“
Specifikuje cílovou cestu
instalace.
Jelikož by měly být
ovladače zařízení
instalovány na umístění
specifické pro OS, vztahuje
se tento příkaz pouze na
software aplikací.
/x nebo /X
Použije existující
soubory ovladače
zařízení k vytvoření
instance tiskárny, pokud
už je instance
nainstalována.
Tento příkaz umožňuje
nainstalovat instanci
tiskárny, která bude
využívat soubory
nainstalovaného ovladače
tiskárny bez instalace
dalšího ovladače.
/up„<nazev
tiskarny>“ nebo /
UP„<nazev
tiskarny>“
Odstraní pouze určenou
instanci tiskárny a ne
soubory ovladače.
Tento příkaz umožňuje
odstranit ze systému pouze
určenou instanci tiskárny
bez dopadu na ostatní
ovladače tiskáren.
Neodstraní ze systému
soubory ovladače tiskárny.
/d nebo /D
Odinstaluje z vašeho
systému všechny
aplikace a ovladače
zařízení.
Tento příkaz odstraní z
vašeho systému všechny
instalované ovladače
zařízení a software aplikací.
/v„<sdileny
Sdílí nainstalované
nazev>“ nebo /
zařízení a přidá další
V„<sdileny nazev>“ dostupné ovladače
platformy pro funkci
Point and Print.
Nainstaluje do systému
všechny podporované
ovladače zařízení platformy
OS Windows a bude je
sdílet pod zadaným
<názvem sdílení> pro
funkci Point and Print.
Cílová cesta by
měla být úplná.
/n„<Nazev
tiskarny>“ nebo /
N„<Nazev
tiskarny>“
Specifikuje název
tiskárny. Instance
tiskárny by měla být
vytvořena jako konkrétní
název tiskárny.
Pomocí tohoto parametru
můžete přidat instance
tiskárny podle vlastního
přání.
/nd nebo /ND
Určuje, že instalovaný
ovladač nemá být
nastaven jako výchozí
ovladač zařízení.
Udává, že nainstalovaný
ovladač zařízení nebude
výchozím ovladačem
zařízení v systému, pokud
je nainstalován jeden nebo
více ovladačů tiskárny.
Pokud není v systému
nainstalován žádný další
ovladač zařízení, nebude
tato volba použita, protože
OS Windows nastaví
nainstalovaný ovladač
tiskárny jako výchozí
ovladač zařízení.
Znění příkazu
Definice
Popis
2. Používání zařízení připojeného přes síť
160
Instalace ovladače po síti
Znění příkazu
Definice
Popis
/o nebo /O
Po instalaci otevře
složku Tiskárny a faxy.
Tento příkaz otevře po tiché
instalaci složku Tiskárny a
faxy.
/f„<nazev souboru
zaznamu>“ nebo /
F„<nazev souboru
zaznamu>“
Určí název souboru
protokolu. Není-li
zadáno jinak, vytvoří se
výchozí soubor
protokolu v dočasné
složce systému.
Vytvoří soubor protokolu v
určené složce.
/h, /H nebo /?
Zobrazí použití příkazového řádku.
7
Macintosh
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté.
4
5
6
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
7
8
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
9
Klepněte na tlačítko Continue v podokně User Options Pane.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na tlačítko Continue.
Pokud jste ještě nenastavili IP adresu, klepněte na Set IP address a
podívejte se do části „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Macintosh)“ na straně 156. Pokud chcete provést bezdrátové
nastavení, podívejte se do části „Nastavení pomocí systému
Macintosh“ na straně 178.
10
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
11
12
13
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Pro instalaci softwaru je nutno restartovat počítač. Klepněte na
tlačítko Continue Installation.
Po dokončení instalace klepněte na možnost Quit nebo Restart.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
161
Instalace ovladače po síti
14
Otevřete složku Applications > Utilities > Print Setup Utility.
•
15
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na ikonu +. Na displeji
se zobrazí okno.
V systému OS MAC X 10.4 klepněte na možnost IP Printer.
•
17
Pokud máte systém Mac OS X 10.5-10.7, otevřete složku
Applications > System Preferences a klepněte na položku
Print & Fax.
21
Pokud v systému Mac OS X 10.5-10.7 nefunguje funkce Auto
Select správně, vyberte položku Select Printer Software a
název vašeho zařízení ze seznamu Print Using.
Klepněte na tlačítko Add.
Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List a bude nastaveno jako
výchozí zařízení.
V systému Mac OS X 10.5-10.7 klepněte na IP.
Vyberte položku HP Jetdirect - Socket v seznamu Protocol.
Při tisku mnohostránkového dokumentu lze úlohu urychlit výběrem
hodnoty Socket pro možnost Printer Type.
18
19
Pokud v systému Mac OS X 10.4 nefunguje funkce Auto Select
správně, vyberte položku Samsung ze seznamu Print Using a
název vašeho zařízení ze seznamu Model.
•
Klepněte na tlačítko Add v seznamu Printer List.
•
16
20
Instalace ovladače faxu:
a Otevřete složku Aplikace > Samsung > Vytváření faxové fronty.
b Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List.
c Vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Create.
Do pole Address zadejte adresu IP zařízení.
Do pole Queue zadejte název tiskové fronty. Pokud neznáte název
tiskové fronty svého tiskového serveru, zkuste nejprve použít
výchozí frontu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
162
Instalace ovladače po síti
8
Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
Instalace ovladače systému Linux a přidání
síťové tiskárny
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení.
2
Stáhněte balíček Unified Linux Driver z webové stránky společnosti
Samsung.
3
4
5
6
7
Rozbalte soubor UnifiedLinuxDriver.tar.gz a otevřete nový adresář.
Poklepejte na položky cdroot > autorun
Otevře se okno instalačního programu Samsung. Klepněte na
tlačítko Next.
Otevře se okno s průvodcem přidáním tiskárny. Klepněte na tlačítko
Next.
Vyberte síťovou tiskárnu a klepněte na tlačítko Search.
8
9
10
11
12
V poli seznamu se objeví adresa IP a název modelu tiskárny.
Vyberte své zařízení a klepněte na tlačítko Next.
Zadejte popis tiskárny a klepněte na tlačítko Next.
Po přidání zařízení klepněte na tlačítko Finish.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish.
Přidání síťové tiskárny
1
2
3
4
5
6
7
8
Poklepejte na Unified Driver Configurator.
Klepněte na možnost Add Printer..
Otevře se okno Add printer wizard. Klepněte na tlačítko Next.
Vyberte Network printer a klepněte na tlačítko Search.
V políčku seznamu se objeví adresa IP a název modelu tiskárny.
Vyberte své zařízení a klepněte na tlačítko Next.
Zadejte popis tiskárny a klepněte na tlačítko Next.
Po přidání zařízení klepněte na tlačítko Finish.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
163
Konfigurace IPv6
9
Protokol IPv6 je plně podporován pouze v systému Windows Vista
nebo vyšším.
Z ovládacího panelu
Aktivace IPv6
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7 nebo „Přehled nabídek“ na straně 34).
• Jestliže síťové prostředí IPv6 podle všeho nefunguje, nastavte
veškerá síťová nastavení na výchozí tovární hodnoty pomocí
příkazu Zrus. nastav. a zkuste to znovu.
Zařízení podporuje následující adresy IPv6 pro síťový tisk a správu.
•
Link-local Address: Místní adresa IPv6 s automatickou konfigurací
(adresa začíná na FE80).
•
Stateless Address: Adresa IPv6 automaticky konfigurovaná síťovým
směrovačem.
•
Stateful Address: Adresa IPv6 konfigurovaná serverem DHCPv6.
•
Manual Address: Adresa IPv6 ručně konfigurovaná uživatelem.
V síťovém prostředí IPv6 použijte adresu IPv6 podle následujícího návodu.
1
2
3
4
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Sit > TCP/IP (IPv6) > Aktivovat IPv6.
Vyberte položku Zap a stiskněte tlačítko OK.
Vypněte a znovu zapněte zařízení.
Když instalujete ovladač tiskárny, nekonfigurujte adresy IPv4 i IPv6
zároveň. Doporučujeme nakonfigurovat buď IPv4, nebo IPv6 (viz
„Instalace ovladače po síti“ na straně 158).
Konfigurace adresy DHCPv6
Máte-li ve své síti server DHCPv6, můžete nastavit jednu z následujících
možností pro výchozí dynamickou konfiguraci hostitele.
1
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Sit > TCP/IP (IPv6) > Konfig. DHCPv6.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
164
Konfigurace IPv6
3
Stisknutím tlačítka OK vyberte požadovanou hodnotu.
•
Adresa DHCPv6: Vždy používat DHCPv6 bez ohledu na
požadavek směrovače.
•
DHCPv6 vyp.: Nikdy nepoužívat DHCPv6 bez ohledu na
požadavek směrovače.
•
Router: Použít DHCPv6 pouze tehdy, vyžádá-li si ho směrovač.
10
Ze služby SyncThru™ Web Service
Aktivace IPv6
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows. Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole
adresy a stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí ID a
heslo. Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme výchozí heslo
změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Jakmile se otevře okno SyncThru™ Web Service, přesuňte kurzor
myši na položku Settings horního panelu nabídky a poté klepněte
na položku Network Settings.
4
5
6
7
V levém podokně webové stránky klepněte na položku TCP/IPv6.
Zaškrtnutím políčka IPv6 Protocol aktivujte IPv6.
Klepněte na tlačítko Apply.
Vypněte a znovu zapněte zařízení.
• Můžete rovněž nastavit DHCPv6.
• Ruční nastavení adresy IPv6:
Zaškrtněte políčko Manual Address. Poté se aktivuje textové pole
Address/Prefix. Zadejte zbytek adresy (např.: 3FFE:10:88:194::AAAA.
„A“ je šestnáctková hodnota 0 až 9, A až F).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
165
Konfigurace IPv6
Konfigurace adresy IPv6
1
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, který
podporuje adresování IPv6 ve formě URL.
2
Vyberte některou z adres IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) z protokolu o
síťové konfiguraci (viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na
straně 155).
3
•
Link-local Address: Místní adresa IPv6 s automatickou
konfigurací (adresa začíná na FE80).
•
Stateless Address: Adresa IPv6 automaticky konfigurovaná
síťovým směrovačem.
•
Stateful Address: Adresa IPv6 konfigurovaná serverem
DHCPv6.
•
Manual Address: Adresa IPv6 ručně konfigurovaná uživatelem.
Zadejte adresy IPv6 (např.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa musí být uzavřena v hranatých závorkách „[ ]“.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
166
Nastavení bezdrátové sítě
• Ujistěte se, že zařízení podporuje bezdrátovou síť. U některých
modelů nemusí být bezdrátová síť k dispozici (viz „Funkce podle
modelů“ na straně 7).
• Jestliže síťové prostředí IPv6 podle všeho nefunguje, nastavte
veškerá síťová nastavení na výchozí tovární hodnoty pomocí
příkazu Zrus. nastav. a zkuste to znovu.
Název bezdrátové sítě a síťové heslo
Bezdrátové sítě vyžadují vyšší zabezpečení, takže při prvním zřízení
přístupového bodu se pro danou síť vytvoří název sítě (SSID), druh
použitého zabezpečení a síťové heslo. Předtím, než začnete zařízení
instalovat, vyžádejte si tyto informace od správce vaší sítě.
11
Začínáme
Vysvětlení typů sítě
Obvykle můžete mít jenom jedno spojení mezi vaším počítačem a
zařízením v danou chvíli.
Režim infrastruktury
Toto prostředí je obvyklé v domácnostech a v malých a
domácích kancelářích (SOHO). Tento režim využívá
přístupový bod ke komunikaci s bezdrátovým zařízením.
Ad-hoc režim
Tento režim nevyužívá přístupový bod. Bezdrátový
počítač a bezdrátové zařízení spolu komunikují přímo.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
167
Nastavení bezdrátové sítě
12
Přehled způsobů nastavení bezdrátové sítě
Nastavení bezdrátové sítě lze provést buď ze zařízení, nebo z počítače. V tabulce níže si vyberte příslušnou metodu nastavení.
Některé typy instalace bezdrátové sítě nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Způsob nastavení
Způsob připojení
Z počítače
S přístupovým
bodem
Z ovládacího panelu zařízení
Popis a odkazy
Uživatelé systému Windows viz „Přístupový bod prostřednictvím kabelu USB (doporučeno)“ na straně 173.
A
Uživatelé systému Mac viz „Přístupový bod prostřednictvím kabelu USB (doporučeno)“ na straně 178.
B
Viz „Používání síťového kabelu“ na straně 182.
C
• Viz „Zařízení s displejem“ na straně 170.
D
• Viz „Zařízení bez displeje“ na straně 171.
Bez přístupového
bodu
Z počítače
Nastavení funkce Wi-Fi Direct
Viz „Použití tlačítka menu“ na straně 172.
E
Uživatelé systému Windows viz „Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB“ na straně 175.
F
Uživatelé systému Mac viz „Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB“ na straně 180.
G
Viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 185.
H
Pokud se při nastavení bezdrátové sítě nebo instalaci ovladače vyskytnou potíže, postupujte podle pokynů v kapitole o řešení potíží (viz „Řešení potíží“
na straně 187).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
168
Nastavení bezdrátové sítě
•
13
Počítač připojený k síti (pouze režim s číslem PIN)
Použití tlačítka WPS
Pokud vaše zařízení a přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
podporují standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™), můžete jednoduše
nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě bez použití počítače stisknutím
tlačítka
(WPS) na ovládacím panelu.
• Chcete-li používat bezdrátovou síť v režimu infrastruktury, musí být
síťový kabel odpojen od zařízení. Připojení k přístupovému bodu
(nebo bezdrátovému směrovači) pomočí tlačítka WPS (PBC) nebo
zadáním čísla PIN z počítače závisí na použitém přístupovém bodě
(nebo bezdrátovém směrovači). Další informace naleznete
v uživatelské příručce přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače).
• Při použití tlačítka WPS k nastavení bezdrátové sítě se může změnit
nastavení zabezpečení. Abyste tomu předešli, uzamkněte volbu
WPS pro stávající nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Název
této volby se může lišit dle přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače), který používáte.
Připravte si tyto položky
•
Zkontrolujte, zda přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
podporuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje standard WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Vyberte odpovídající typ
Existují dva způsoby, jak připojit vaše zařízení k bezdrátové síti pomocí
tlačítka
(WPS) na ovládacím panelu.
Metoda Push Button Configuration (PBC) (konfigurace stisknutím
tlačítka) vám umožňuje připojit zařízení k bezdrátové síti stisknutím tlačítek
(WPS) na ovládacím panelu zařízení a WPS (PBC) na přístupovém
bodu (nebo bezdrátovém směrovači), který podporuje standard Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
Metoda PIN (Personal Identification Number) (osobní identifikační číslo)
vám pomáhá připojit vaše zařízení k bezdrátové síti zadáním dodaného
čísla PIN na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači), který
podporuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Výchozím režimem zařízení nastaveným z výroby je režim PBC, který se
doporučuje pro typické prostředí bezdrátové sítě.
Režim WPS můžete změnit z ovládacího panelu (
Bezdratovy > OK > Nastaveni WPS).
(Menu) > Sit >
2. Používání zařízení připojeného přes síť
169
Nastavení bezdrátové sítě
Zařízení s displejem
Připojení v režimu PIN
Připojení v režimu PBC
1
Stiskněte a podržte tlačítko
delší než 2 sekundy.
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
1
Stiskněte a podržte tlačítko
delší než 2 sekundy.
2
Osmimístné číslo PIN se zobrazí na displeji.
Během dvou minut je třeba zadat osmimístně číslo PIN do počítače,
který je připojen k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému
směrovači).
zařízení začne vyčkávat do doby až dvou minut, dokud nestisknete
tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém
směrovači).
2
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
a Pripojovani: Zařízení se připojuje k bezdrátové síti.
Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
b Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
c Typ SSID: Po dokončení procesu připojování k bezdrátové síti
se na displeji zobrazí informace o názvu SSID přístupového
bodu.
a Pripojovani: Zařízení se připojuje k přístupovému bodu (nebo
bezdrátovému směrovači).
b Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
c AP SSID: Po dokončení procesu připojování k bezdrátové síti se
na displeji zobrazí informace o názvu SSID přístupového bodu.
3
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
3
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
170
Nastavení bezdrátové sítě
Zařízení bez displeje
Připojení v režimu PBC
1
1
2
3
b Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti zůstane
kontrolka WPS svítit.
3
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu na více
než 4 sekundy, dokud stavová kontrolka nezůstane svítit.
Zařízení se začne připojovat k přístupovému bodu (nebo
bezdrátovému směrovači).
Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
a Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje
k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači).
Musí být vytištěn protokol o konfiguraci sítě včetně čísla PIN (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155).
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/
Clear) na ovládacím panelu na přibližně 5 sekund. Můžete zjistit
číslo PIN zařízení.
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu na 2–4
sekundy, dokud nezačne stavová kontrolka rychle blikat.
Zařízení se právě pokouší připojit k bezdrátové síti. Kontrolka bude
pomalu blikat až dvě minuty, dokud nestisknete tlačítko PBC na
přístupovém bodě (bezdrátovém směrovači).
2
Připojení v režimu PIN
Během dvou minut je třeba zadat osmimístně číslo PIN do počítače,
který je připojen k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému
směrovači).
Kontrolka bude pomalu blikat až dvě minuty, dokud nezadáte
osmimístné číslo PIN.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
Kontrolka WPS bliká v tomto pořadí:
a Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje
k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači).
b Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti zůstane
kontrolka WPS svítit.
4
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
171
Nastavení bezdrátové sítě
Opakované připojení k síti
Odpojení od sítě
Když je funkce bezdrátové sítě vypnutá, zařízení se automaticky pokusí
znovu připojit k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači)
pomocí již dříve použitého nastavení a adresy.
Chcete-li zrušit připojení k bezdrátové síti, stiskněte tlačítko
ovládacím panelu na déle než dvě sekundy.
Zařízení se automaticky pokusí znovu připojit k bezdrátové síti v
následujících případech:
(WPS) na
•
Pokud je síť Wi-Fi v režimu nečinnosti: Zařízení se okamžitě odpojí
od bezdrátové sítě a kontrolka WPS zhasne.
•
Pokud se síť Wi-Fi používá: Když zařízení čeká na dokončení aktuální
úlohy, kontrolka WPS bliká rychle. Pak se připojení k bezdrátové síti
automaticky odpojí a kontrolka WPS zhasne.
• Když zařízení vypnete a znovu zapnete.
• Když vypnete a znovu zapnete přístupový bod (nebo bezdrátový
směrovač).
14
Použití tlačítka menu
Stornování procesu připojování
Chcete-li zrušit připojení k bezdrátové síti v průběhu připojování, stiskněte
a uvolněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/Clear) na ovládacím panelu.
Před opětovným připojením k bezdrátové síti musíte počkat 2 minuty.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Než začnete, zjistěte si název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (pokud
síť používá šifrování). Tyto informace byly nastaveny při instalaci
přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Jestliže neznáte vaše
bezdrátové prostředí, požádejte osobu, která jej instalovala.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
172
Nastavení bezdrátové sítě
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na
straně 158).
Přístupový bod prostřednictvím kabelu USB
(doporučeno)
Připravte si tyto položky
1
2
3
•
Přístupový bod
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
Stisknutím tlačítka OK vyberte požadovaný způsob nastavení.
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
•
Kabel USB
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Síť > Bezdrátový > Nastavení WLAN.
•
Průvodce (doporučeno): V tomto režimu je nastavení
automatické. Zařízení zobrazí seznam dostupných sítí, ze
kterého můžete vybrat. Po vybrání sítě se tiskárna dotáže na
odpovídající bezpečnostní klíč.
Vlastní: V tomto režimu mohou uživatelé určit nebo upravit SSID
ručně nebo podrobně vybrat volby zabezpečení.
15
Nastavení pomocí systému Windows
Zkratka k programu Bezdrátové nastavení bez disku CD: Pokud jste
již jednou nainstalovali ovladač k tiskárně, můžete program
Bezdrátové nastavení spouštět bez disku CD. V nabídce Start vyberte
Programy nebo Všechny programy > Samsung Printers > název
ovladače vaší tiskárny > Program bezdrátového nastavení.
Vytvoření infrastrukturní sítě
1
2
3
4
5
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Klepněte na Instalovat nyní.
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte možnost Souhlasím s
podmínkami této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko
Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
173
Nastavení bezdrátové sítě
6
Vyberte volbu v části Používání rozšířených funkcí a Účast v
programu shromažďování údajů o provozu tiskárny. Poté
klepněte na tlačítko Další.
7
Na obrazovce Typ připojení tiskárny vyberte volbu Konfigurace
připojení k bezdrátové síti pomocí kabelu USB. Poté klepněte na
Další.
WPA osobní nebo WPA2 osobní: K ověření tiskového serveru
prostřednictvím předem sdíleného klíče WPA vyberte tuto volbu.
Tato možnost využívá tajného sdíleného klíče (obecně se označuje
jako heslo s předem sdíleným klíčem), který se ručně konfiguruje
v přístupovém bodě a pro každého jednotlivého klienta.
• Šifrování: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Síťové heslo: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
8
Po dokončení vyhledávání se zobrazí okno s bezdrátovými síťovými
zařízeními. Vyberte název (SSID) přístupového bodu, který chcete
použít a klepněte na tlačítko Další.
• Potvrzení síťového hesla: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• Rejstřík WEP klíčů: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte
vhodný Rejstřík WEP klíčů.
Pokud je bezdrátová síť již nastavená, objeví se okno Informace
o bezdrátové síti. Vyberte volbu Chci software nainstalovat se
stávajícím nastavením. (Doporučeno). Poté klepněte na tlačítko
Další.
Pokud je u přístupového bodu nastaveno zabezpečení, zobrazí se
okno zabezpečení bezdrátové sítě.
Zadejte síťové heslo přístupového bodu (nebo směrovače).
Nemůžete-li najít požadovaný síťový název nebo pokud chcete nastavit
bezdrátovou konfiguraci ručně, klepněte na Rozšířené nastavení.
• Zadejte název bezdrátové sítě: Zadejte název SSID přístupového
bodu (v názvu SSID se rozlišují velká a malá písmena).
• Provozní režim: Vyberte možnost Infrastruktura.
9
Když se objeví okno připojení k síti, odpojte síťový kabel. Poté
klepněte na tlačítko Další. Připojení síťovým kabelem může
narušovat vyhledávání bezdrátových zařízení.
• Ověření: Vyberte typ ověření.
Ot. systém: Ověření není použito a šifrování se může nebo nemusí
použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Sdíl. klíč: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
174
Nastavení bezdrátové sítě
10
Pokud tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, objeví se následující
obrazovka.
Klepněte na tlačítko Další.
13
Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko
Další.
14
Poté, co vyberete komponenty, můžete také změnit název zařízení,
nastavit zařízení pro sdílení v síti, nastavit zařízení jako výchozí a
změnit název portu každého zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
15
Chcete-li zařízení zaregistrovat na webových stránkách společnosti
Samsung a dostávat užitečné informace, klepněte na volbu
Registrace online. Pokud ne, klepněte na tlačítko Hotovo.
Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB
• Je možno začít vytvářet Wi-Fi Direct pomocí aplikace Samsung
Easy Printer Manager (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně
185).
Jestliže nemáte přístupový bod (AP), stále můžete připojit tiskárnu k
vašemu počítači bezdrátově tak, že vytvoříte bezdrátovou sít v režimu Adhoc pomocí následujících snadných instrukcí.
Připravte si tyto položky
• Název Wi-Fi Direct: Výchozím názvem sítě je název modelu
a maximální délka je 22 znaků („DIRECT-XX-“ se nepočítá).
•
Počítač připojený k síti
• Nastavení hesla je řetězec číslic o délce 8–64 znaků.
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
11
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
12
Jakmile se objeví okno Nalezené tiskárny, klepněte na tlačítko
Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
175
Nastavení bezdrátové sítě
Vytvoření sítě v režimu Ad-Hoc v systému Windows
1
2
3
4
5
• Zadejte název bezdrátové sítě: Zadejte požadovaný název SSID (v
názvu SSID se rozlišují velká a malá písmena).
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
• Provozní režim: Zvolte Ad-hoc.
Zapněte počítač a zařízení pro bezdrátovou síť.
• Kanál: Vyberte kanál. (Automatické nastavení nebo 2 412 až
2 467 MHz).
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
• Ověření: Vyberte typ ověření.
Ot. systém: Ověření není použito a šifrování se může nebo nemusí
použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Sdíl. klíč: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
Klepněte na Instalovat nyní.
Přečtěte si Licenční smlouva a vyberte možnost Souhlasím s
podmínkami této licenční smlouvy.. Poté klepněte na tlačítko
Další.
• Šifrování: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128).
• Síťové heslo: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
6
7
8
Vyberte volbu v části Používání rozšířených funkcí a Účast v
programu shromažďování údajů o provozu tiskárny. Poté
klepněte na tlačítko Další.
• Potvrzení síťového hesla: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• Rejstřík WEP klíčů: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte
vhodný Rejstřík WEP klíčů.
Okno zabezpečení bezdrátové sítě se objeví, když je aktivováno
zabezpečení sítě ad-hoc.
Na obrazovce Typ připojení tiskárny vyberte volbu Konfigurace
připojení k bezdrátové síti pomocí kabelu USB. Poté klepněte na
Další.
Jako způsob ověření vyberte Ot. systém nebo Sdíl. klíč a klepněte na
tlačítko Další.
Po vyhledání bezdrátové sítě se zobrazí seznam bezdrátových sítí,
které zařízení našlo. Klepněte na Rozšířené nastavení.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečení, který
zabraňuje neoprávněnému přístupu k bezdrátové síti. Protokol WEP
šifruje pomocí 64bitového nebo 128bitového šifrovacího klíče část
dat z každého paketu, který si vyměníte v bezdrátové síti.
9
Zobrazí se okno s nastavením bezdrátové sítě. Zkontrolujte
nastavení a klepněte na Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
176
Nastavení bezdrátové sítě
Předtím než zadáte adresu IP zařízení, měli byste znát údaje o síťovém
nastavení počítače. Je-li síťové nastavení počítače nastaveno na
DHCP, nastavení bezdrátové sítě by také mělo být DHCP. A podobně
je-li síťové nastavení počítače nastaveno na statickou adresu,
nastavení bezdrátové sítě by také mělo být statická adresa.
Je-li počítač nastaven na možnost DHCP a chcete použít nastavení
bezdrátové sítě na statickou adresu, musíte se obrátit na správce sítě,
aby vám přidělil statickou adresu IP.
• Použití metody DHCP
Jestliže je jako způsob přidělení adresy IP zvolen DHCP,
zkontrolujte, zda je DHCP zobrazen v okně Potvrzení nastavení
bezdrátové sítě. Jestliže je však zobrazen jako způsob přidělení
statická adresa, klepněte na Změnit TCP/IP a změňte způsob
přidělení na Přijmout IP adresu automaticky (DHCP).
• Použití metody se statickou adresou
Pokud je adresa IP přidělována jako statická, zkontrolujte, zda je
možnost statické adresy zobrazena v okně Potvrzení nastavení
bezdrátové sítě. Jestliže je zobrazen způsob přidělení DHCP
metodou, klepněte na Změnit TCP/IP a zadejte adresu IP a ostatní
hodnoty síťového nastavení tiskárny.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
- Adresa IP: 169.254.133.42
- Maska podsítě: 255.255.0.0
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
- Adresa IP: 169.254.133.43
- Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
- Výchozí brána: 169.254.133.1
10
Zobrazí se okno Nastavení bezdrátové sítě dokončeno. Klepněte
na tlačítko Další.
11
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
12
Jakmile se objeví okno Nalezené tiskárny, klepněte na tlačítko
Další.
13
Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko
Další.
14
Poté, co vyberete komponenty, můžete také změnit název zařízení,
nastavit zařízení pro sdílení v síti, nastavit zařízení jako výchozí a
změnit název portu každého zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
15
Chcete-li zařízení zaregistrovat na webových stránkách společnosti
Samsung a dostávat užitečné informace, klepněte na volbu
Registrace online. Pokud ne, klepněte na tlačítko Hotovo.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
177
Nastavení bezdrátové sítě
16
Nastavení pomocí systému Macintosh
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
Přístupový bod prostřednictvím kabelu USB
(doporučeno)
1
2
3
4
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
5
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
6
7
8
9
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
10
Klepněte na tlačítko Wireless Network Setting v podokně User
Options Pane.
11
Po dokončení vyhledávání se zobrazí okno s bezdrátovými síťovými
zařízeními. Vyberte název (SSID) přístupového bodu, který chcete
použít a klepněte na tlačítko Next.
Pokud je bezdrátová síť již nastavená, objeví se okno Wireless
Network Information. Vyberte volbu I want to install software
with the current settings. (Recommended). Poté klepněte na
tlačítko Next.
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
178
Nastavení bezdrátové sítě
Pokud chcete nastavit bezdrátovou konfiguraci ručně, klepněte na
tlačítko Advanced Setting.
12
Pokud tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, objeví se následující
obrazovka.
Klepněte na tlačítko Next.
• Enter the wireless Network Name: Zadejte název SSID
přístupového bodu (v názvu SSID se rozlišují velká a malá
písmena).
• Operation Mode: vyberte možnost Infrastructure.
• Authentication: Vyberte typ ověření.
Open System: Ověření není použito a šifrování se může nebo
nemusí použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Shared Key: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
WPA Personal nebo WPA2 Personal: K ověření tiskového serveru
prostřednictvím předem sdíleného klíče WPA vyberte tuto volbu.
Tato možnost využívá tajného sdíleného klíče (obecně se označuje
jako heslo s přesdíleným klíčem), který se ručně konfiguruje
v přístupovém bodě pro každého jednotlivého klienta.
• Encryption: Vyberte šifrování. (Žádné, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
• Je možno začít vytvářet Wi-Fi Direct pomocí aplikace Samsung
Easy Printer Manager (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně
185).
• Network Password: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
• Confirm Network Password: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• Network Name(SSID): Výchozím názvem sítě je název modelu
a maximální délka je 22 znaků („DIRECT-“ se nepočítá).
• WEP Key Index: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte vhodný
rejstřík WEP Key Index.
Pokud je u přístupového bodu aktivováno zabezpečení, zobrazí se
okno zabezpečení bezdrátové sítě.
Zadejte síťové heslo přístupového bodu (nebo směrovače).
• Network Password je řetězec číslic o délce 8–64 znaků.
13
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
179
Nastavení bezdrátové sítě
14
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno. Po dokončení instalace
klepněte na tlačítko Quit.
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace pro systém Macintosh“
na straně 148).
Vytvoření sítě v režimu Ad-hoc v systému Macintosh
1
2
3
4
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
5
6
7
8
9
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB
Jestliže nemáte přístupový bod (AP), stále můžete připojit zařízení k
vašemu počítači bezdrátově tak, že vytvoříte bezdrátovou sít v režimu AdHoc pomocí následujících snadných instrukcí.
Připravte si tyto položky
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
Zapněte počítač a zařízení pro bezdrátovou síť.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Macintosh.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
10
Klepněte na tlačítko Wireless Network Setting v podokně User
Options Pane.
11
Po vyhledání bezdrátové sítě se zobrazí seznam bezdrátových sítí,
které zařízení našlo. Klepněte na Advanced Setting.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
180
Nastavení bezdrátové sítě
• Enter the wireless Network Name: Zadejte název SSID (v názvu
SSID se rozlišují velká a malá písmena).
• Operation Mode: Zvolte Ad-hoc.
• Channel: Vyberte kanál (možnost Auto Setting nebo hodnotu od
2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Vyberte typ ověření.
Open System: Ověření není použito a šifrování se může nebo
nemusí použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Shared Key: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
• Encryption: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128).
• Network Password: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
• Confirm Network Password: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• WEP Key Index: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte vhodný
rejstřík WEP Key Index.
Okno zabezpečení bezdrátové sítě se objeví, až provedete nastavení
zabezpečení sítě ad-hoc.
Jako způsob ověření vyberte Open System nebo Shared Key a
klepněte na tlačítko Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečení, který
zabraňuje neoprávněnému přístupu k bezdrátové síti. Protokol WEP
šifruje pomocí 64bitového nebo 128bitového šifrovacího klíče část
dat z každého paketu, který si vyměníte v bezdrátové síti.
12
Zobrazí se okno s nastavením bezdrátové sítě. Zkontrolujte
nastavení a klepněte na tlačítko Next.
Předtím než zadáte adresu IP zařízení, měli byste znát údaje o síťovém
nastavení počítače. Je-li síťové nastavení počítače nastaveno na
DHCP, nastavení bezdrátové sítě by také mělo být DHCP. A podobně
je-li síťové nastavení počítače nastaveno na statickou adresu,
nastavení bezdrátové sítě by také mělo být statická adresa.
Je-li váš počítač nastaven na DHCP a chcete použít statické nastavení
bezdrátové sítě, musíte se obrátit na správce sítě, aby vám přidělil
statickou adresu IP.
• Použití metody DHCP
Jestliže je jako způsob přidělení adresy IP zvolen DHCP,
zkontrolujte, zda je DHCP zobrazen v okně Wireless Network
Setting Confirm. Jestliže je však zobrazen jako způsob přidělení
statická adresa, klepněte na Change TCP/IP a změňte způsob
přidělení na Receive IP address automatically (DHCP).
• Použití metody se statickou adresou
Pokud je adresa IP přidělována jako statická, zkontrolujte, zda je
možnost statické adresy zobrazena v okně Wireless Network
Setting Confirm. Jestliže je zobrazen způsob přidělení DHCP
metodou, klepněte na Change TCP/IP a zadejte adresu IP a ostatní
hodnoty síťového nastavení tiskárny.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
- Adresa IP: 169.254.133.42
- Maska podsítě: 255.255.0.0
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
- Adresa IP: 169.254.133.43
- Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
- Výchozí brána: 169.254.133.1
2. Používání zařízení připojeného přes síť
181
Nastavení bezdrátové sítě
13
Když se objeví okno s informací, že připojení síťovým kabelem je
potvrzeno, odpojte síťový kabel a klepněte na tlačítko Next.
• Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k
bezdrátové síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace
ovladače po síti“ na straně 158).
Když je připojen síťový kabel, mohou nastat potíže s nalezením
zařízení při konfiguraci bezdrátové sítě.
14
15
• Vyžádejte si informace o konfiguraci sítě od správce sítě nebo
osoby, která nastavila bezdrátovou síť.
Bezdrátová síť se připojuje podle síťového nastavení.
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno. Po dokončení instalace
klepněte na tlačítko Quit.
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace pro systém Macintosh“
na straně 148).
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel počítačové sítě
17
Používání síťového kabelu
Tisk protokolu o síťové konfiguraci
Zařízení, které nepodporuje síťový port, nebude schopno tuto funkci
používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
Vaše zařízení je kompatibilní se sítí. Chcete-li, aby zařízení fungovalo ve
vaší síti, musíte provést jisté konfigurační postupy.
Síťová nastavení vašeho zařízení můžete zjistit vytisknutím protokolu o
konfiguraci sítě.
Viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
182
Nastavení bezdrátové sítě
Nastavení adresy IP pomocí programu SetIP
(Windows)
Tento program slouží k ručnímu nastavení síťové adresy IP zařízení. Pro
komunikaci se zařízením používá jeho adresu MAC. Adresa MAC je
hardwarové sériové číslo síťového rozhraní a je uvedeno v Protokolu o
konfiguraci sítě.
Viz „Nastavení adresy IP“ na straně 155.
Konfigurace bezdrátové sítě zařízení
Než začnete, zjistěte si název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (pokud
síť používá šifrování). Tyto informace byly nastaveny při instalaci
přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Jestliže neznáte vaše
bezdrátové prostředí, požádejte osobu, která jej instalovala.
Při konfigurování parametrů bezdrátové sítě můžete použít službu
SyncThru™ Web Service.
Používání služby SyncThru™ Web Service
Před zahájením konfigurace parametrů bezdrátové sítě zkontrolujte stav
připojení kabelu.
1
Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojen k zařízení. Pokud ne,
připojte zařízení pomocí standardního síťového kabelu.
2
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
Například:
3
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
4
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí
hodnoty ID a Password. Z bezpečnostních důvodů vám
doporučujeme výchozí heslo změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Po otevření okna služby SyncThru™ Web Service klepněte na
Network Settings.
6
Klepněte na možnost Wireless > Wizard.
Průvodce Wizard vám pomůže nastavit konfiguraci bezdrátové sítě.
Chcete-li však nastavit bezdrátovou síť přímo, vyberte možnost
Custom.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
183
Nastavení bezdrátové sítě
7
Vyberte v seznamu jeden název Network Name(SSID).
•
SSID: Identifikátor SSID (Service Set Identifier) je název, který
identifikuje bezdrátovou síť. Přístupové body a bezdrátová
zařízení, která se pokoušejí připojit k určité bezdrátové síti, musí
mít stejný název SSID. V názvu SSID se rozlišují malá a velká
písmena.
•
Operation Mode: Operation Mode označuje typ bezdrátových
připojení (viz „Název bezdrátové sítě a síťové heslo“ na straně
167).
-
Ad-hoc: Umožňuje bezdrátovým zařízením vzájemně přímo
komunikovat v prostředí peer-to-peer.
-
Infrastructure: Umožňuje bezdrátovým zařízením
vzájemně komunikovat prostřednictvím přístupového bodu.
Odpojte síťový kabel (standardní nebo síťový). Zařízení by poté mělo
začít komunikovat se sítí bezdrátově. V případě režimu Ad-Hoc můžete
používat bezdrátovou místní síť LAN i pevnou místní síť LAN
současně.
10
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
18
Zapnutí nebo vypnutí sítě Wi-Fi
Pokud má vaše zařízení displej, můžete Wi-Fi rovněž zapnout nebo
vypnout z ovládacího panelu zařízení pomocí nabídky Network.
8
Je-li Operation Mode sítě nastaven na režim Infrastructure, vyberte
název SSID přístupového bodu. Je-li Operation Mode sítě nastaven
na režim Ad-hoc, vyberte název SSID zařízení. Všimněte si, že
výchozím názvem SSID vašeho zařízení je „portthru“.
1
Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojen k zařízení. Pokud ne,
připojte zařízení pomocí standardního síťového kabelu.
Klepněte na tlačítko Next.
2
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
Otevře-li se okno nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, zadejte
zaregistrované heslo (síťové heslo) a klepněte na tlačítko Next.
9
Objeví se potvrzující okno, ve kterém zkontrolujte nastavení
bezdrátového připojení. Pokud je vše v pořádku, klepněte na tlačítko
Apply.
Například:
3
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
184
Nastavení bezdrátové sítě
4
5
6
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí
hodnoty ID a Password. Z bezpečnostních důvodů vám
doporučujeme výchozí heslo změnit.
• Prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct v tiskárně nelze připojit mobilní
zařízení k internetu.
•
ID: admin
• Seznam podporovaných protokolů se může lišit od vašeho modelu,
sítě Wi-Fi Direct NEPODPORUJÍ IPv6, filtrování sítě, IPSec, WINS
a služby SLP.
•
Password: sec00000
• Přes Wi-Fi Direct lze připojit nejvýše 3 zařízení.
Po otevření okna služby SyncThru™ Web Service klepněte na
Network Settings.
Nastavení funkce Wi-Fi Direct
Klepněte na položky Wireless > Custom.
Můžete také zapnout nebo vypnout síť Wi-Fi.
Funkci Wi-Fi Direct můžete aktivovat jedním z následujících způsobů.
Z počítače připojeného kabelem USB (doporučeno)
19
Nastavení funkce Wi-Fi Direct pro mobilní tisk
Po dokončení instalace ovladače lze nastavit program Samsung Easy
Printer Manager a provést změny ve Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct je snadno nastavitelný způsob propojení certifikované tiskárny
s funkcí Wi-Fi Direct a mobilního zařízení systémem peer-to-peer. Nabízí
zabezpečené připojení a lepší propustnost než režim ad-hoc.
Pomocí Wi-Fi Direct můžete svou tiskárnu připojit k síti Wi-Fi Direct a
zároveň se připojit k nějakému přístupovému bodu. Současně také můžete
používat pevnou síť a síť Wi-Fi Direct, takže k tiskárně může přistupovat a
tisknout dokumenty více uživatelů jak ze sítě Wi-Fi Direct, tak z pevné sítě.
Program Samsung Easy Printer Manager je k dispozici pouze
uživatelům operačních systémů Windows a Mac.
•
Z nabídky Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Nastavení
zařízení > Síť.
-
Wi-Fi Direct Zap./Vyp.: Funkci zapnete vybráním hodnoty Zap.
-
Název zařízení: Zadejte název tiskárny pro její vyhledání
v bezdrátové síti. Výchozím názvem zařízení je název modelu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
185
Nastavení bezdrátové sítě
-
-
-
Adresa IP: Zadejte IP adresu tiskárny. Tato IP adresa se používá
pouze pro místní síť a nikoli pro infrastrukturu pevné nebo
bezdrátové sítě. Doporučujeme použít výchozí místní IP adresu
(výchozí místní IP adresa tiskárny pro Wi-Fi Direct je 192.168.3.1)
• Pokyny pro uživatele systému Linux:
- Vytiskněte protokoly o konfiguraci IP sítě pro kontrolu výstupu (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155).
- Vstupte do služby SyncThru Web Service, vyberte Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
Vlastník skupiny: Pokud chcete tiskárnu přiřadit vlastníkovi
skupiny Wi-Fi Direct, aktivujte tuto volbu. Vlastník skupiny funguje
podobně jako bezdrátový přístupový bod. Doporučujeme tuto
možnost aktivovat.
Síťové heslo: Pokud je vaše tiskárna Vlastník skupiny, potřebují
ostatní mobilní zařízení Síťové heslo, aby se mohly k tiskárně
připojit. Síťové heslo můžete nakonfigurovat sami nebo si můžete
zapamatovat Síťové heslo, které je náhodně vygenerováno jako
výchozí hodnota.
Ze zařízení (zařízení s displejem)
•
Na ovládacím panelu vyberte Sit > Bezdratovy > Wi-Fi Direct.
•
Aktivujte Wi-Fi Direct.
Z počítače připojeného k síti
Pokud vaše tiskárna používá síťový kabel nebo bezdrátový přístupový bod,
můžete Wi-Fi Direct aktivovat a nakonfigurovat ze služby SyncThru™ Web
Service.
•
Vstupte do služby SyncThru™ Web Service, vyberte Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi Direct a nastavte další možnosti.
- Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi Direct.
Nastavení mobilního zařízení
•
Po nastavení funkce Wi-Fi Direct z tiskárny nahlédněte do uživatelské
příručky mobilního zařízení, které používáte, a nastavte jeho funkci WiFi Direct.
•
Po nastavení funkce Wi-Fi Direct musíte stáhnout aplikaci pro mobilní
tisk (například: Samsung Mobile Printer), která vám umožní tisknout
z vašeho smartphonu.
• Když najdete tiskárnu, ke které se chcete z mobilního zařízení
připojit, vyberte ji a kontrolka na tiskárně začne blikat. Stiskněte
tlačítko WPS na tiskárně, a tiskárna se připojí k mobilnímu zařízení.
• Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje WPS, musíte místo
stisknutí tlačítka WPS zadat „Síťový klíč“ tiskárny.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
186
Nastavení bezdrátové sítě
20
Řešení potíží
Potíže při nastavení nebo instalaci ovladače
Tiskárny nebyly nalezeny
•
Vaše zařízení nemusí být zapnuté. Zapněte počítač a zařízení.
•
Kabel USB mezi vaším počítačem a zařízením není připojen. Propojte
zařízení s počítačem pomocí kabelu USB.
•
Zařízení nepodporuje bezdrátovou síť. Zkontrolujte uživatelskou
příručku zařízení, která je na disku se softwarem dodaným s vaším
zařízením, a připravte zařízení s bezdrátovou sítí.
Připojení se nezdařilo – Indikátor SSID nenalezen
•
•
Zařízení nemůže najít vybraný nebo zadaný název sítě (SSID).
Zkontrolujte síťový název (SSID) přístupového bodu a zkuste se znovu
připojit.
Váš přístupový bod není zapnutý. Zapněte přístupový bod.
Připojení se nezdařilo - Obecná chyba připojení
•
Počítač nepřijímá signál ze zařízení. Zkontrolujte kabel USB a napájení
zařízení.
Připojení se nezdařilo - Připojená drátová síť
•
Zařízení je připojeno kabelem k drátové síti. Odpojte ze zařízení kabel
k pevné síti.
Připojení se nezdařilo – Přiřazování adresy IP
•
Vypněte a zapněte přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) a
zařízení.
Chyba připojení PC
•
Váš počítač a zařízení se nemohou spojit pomocí zvolené síťové
adresy.
-
V případě síťového prostředí DHCP
Zařízení přijímá adresu IP automaticky (DHCP), jestliže je v počítači
nastaven způsob DHCP.
Připojení se nezdařilo - Neplatné zabezpečení
•
Zabezpečení není správně nakonfigurováno. Zkontrolujte nastavení
zabezpečení vašeho přístupového bodu a zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
187
Nastavení bezdrátové sítě
g Zkontrolujte, zda Název tiskárny nebo IP adresa: odpovídají IP
adrese v protokolu o konfiguraci sítě.
3 Pokud se IP adresa portu tiskárny liší od informací uvedených v
protokolu s informacemi o síti, změňte ji.
Pokud chcete ke změně IP adresy portu použít instalační disk CD se
softwarem, připojte se k síťové tiskárně. Pak znovu připojte IP
adresu.
Pokud tisková úloha v režimu DHCP nefunguje, může být problém
způsoben automatickou změnou IP adresy. Porovnejte IP adresu
produktu a IP adresu portu tiskárny.
Postup porovnání:
1 Vytiskněte protokol se síťovými informacemi tiskárny a pak
zkontrolujte IP adresu (viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na
straně 155).
2 Zkontrolujte IP adresu portu tiskárny v počítači.
a V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
b V systému Windows XP/Server 2003 vyberte možnost Tiskárny
a faxy.
• V systému Windows Server 2008/Vista vyberte možnost
Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tiskárny.
c
d
e
f
-
V případě statického síťového prostředí
Zařízení používá statickou adresu, pokud je v počítači nastaveno
použití statické adresy.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
• V systému Windows 7 vyberte možnost Ovládací panely >
Zařízení a tiskárny.
▪
Adresa IP: 169.254.133.42
▪
Maska podsítě: 255.255.0.0
• V systému Windows Server 2008 R2 vyberte možnost
Ovládací panely > Hardwarový > Zařízení a tiskárny.
Klepněte pravým tlačítkem na své zařízení.
V systémech Windows XP/2003/2008/Vista stiskněte možnost
Vlastnosti.
V systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2 vyberte v
kontextových menu možnost Vlastnosti tiskárny.
Pokud položka Vlastnosti tiskárny obsahuje značku ►, můžete
vybrat jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
Klepněte na kartu Port.
Klepněte na tlačítko Konfigurovat port.
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
▪
Adresa IP: 169.254.133.43
▪
Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
▪
Výchozí brána: 169.254.133.1
2. Používání zařízení připojeného přes síť
188
Nastavení bezdrátové sítě
Jiné potíže
•
Pokud během používání zařízení v síti dojde k potížím, zkontrolujte
následující:
Zkontrolujte, zda má přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
nakonfigurované zabezpečení (heslo). Má-li heslo, obraťte se na
správce přístupového bodu (nebo bezdrátového směrovače).
•
Zkontrolujte, zda má zařízení adresu IP. Nainstalujte znovu ovladač
zařízení a změňte nastavení pro připojení zařízení k síti. Vzhledem k
vlastnostem DHCP se může přidělená adresa IP změnit v případě, že
nebylo zařízení delší dobu používáno nebo že byl resetován přístupový
bod.
Další informace o přístupovém bodě (nebo bezdrátovém směrovači)
naleznete v příslušných uživatelských příručkách.
•
Nelze současně povolit pevnou a bezdrátovou síť.
•
Počítač, přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) nebo zařízení
možná nejsou zapnuté.
•
Zkontrolujte příjem bezdrátového signálu v okolí zařízení. Je-li
směrovač daleko od zařízení nebo mu stojí v cestě překážka, můžete
mít problémy s příjmem signálu.
•
Vypněte a zapněte přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač),
zařízení a počítač. Vypnutí a zapnutí napájení dokáže občas obnovit
síťovou komunikaci.
•
Zkontrolujte, zda komunikaci neblokuje brána firewall (V3 nebo Norton).
Jsou-li počítač a zařízení připojeny ke stejné síti a nelze je vyhledat, je
možné, že software brány firewall blokuje komunikaci. Nahlédněte do
uživatelské příručky softwaru pro radu, jak jej vypnout, a zkuste
vyhledat zařízení znovu.
•
Zkontrolujte, zda je adresa IP zařízení správně přidělena. Adresu IP lze
zjistit vytištěním protokolu o síťové konfiguraci.
Zaregistrujte adresu MAC produktu při konfiguraci serveru DHCP
v přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači). Pak můžete vždy
použít adresu IP, která je nastavena pro adresu MAC. Adresu MAC
vašeho zařízení můžete zjistit vytisknutím protokolu o konfiguraci sítě
(viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155).
•
Zkontrolujte prostředí bezdrátové sítě. Možná se vám nepodaří připojit
k síti v prostředí infrastruktury, kde potřebujete před připojením
k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači) zadat
uživatelské informace.
•
Toto zařízení podporuje pouze IEEE 802.11 b/g/n a Wi-Fi. Jiné typy
bezdrátové komunikace (např. Bluetooth) nejsou podporovány.
•
Používáte-li režim Ad-Hoc pro operační systém, jako je Windows Vista,
možná budete muset nastavit bezdrátové připojení pokaždé, když
používáte zařízení s bezdrátovou sítí.
•
U zařízení s bezdrátovou sítí Samsung nemůžete používat režim
infrastruktury a režim ad hoc zároveň.
•
Zařízení se nalézá v dosahu bezdrátové sítě.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
189
Nastavení bezdrátové sítě
•
Zařízení je umístěno mimo překážky, které by mohly blokovat
bezdrátový signál.
Odstraňte jakékoli velké kovové předměty mezi přístupovým bodem
(nebo bezdrátovým směrovačem) a zařízením.
Ujistěte se, že zařízení a bezdrátový přístupový bod (nebo bezdrátový
směrovač) nejsou odděleny tyčemi, stěnami nebo nosníky, které
obsahují kov či beton.
•
Zařízení je umístěno mimo jakákoli elektronická zařízení, která by
mohla rušit bezdrátový signál.
Řada zařízení může narušovat bezdrátový signál. Patří sem například
mikrovlnné trouby a některá zařízení Bluetooth.
•
Při každé změně konfigurace přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače) musíte znovu provést nastavení bezdrátové sítě
v produktu.
•
Přes Wi-Fi Direct lze připojit nejvýše 3 zařízení.
•
Pokud je Wi-Fi Direct Zap, spojení mezi AP a zařízením bude rozhraní
802.11 b/g.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
190
Samsung MobilePrint
21
22
Co je Samsung MobilePrint?
Samsung MobilePrint je bezplatná aplikace, která uživatelům umožňuje
tisknout fotografie, dokumenty a webové stránky přímo ze smartphonu
nebo tabletu. Aplikace Samsung MobilePrint je kompatibilní nejen se
smartphony s operačními systémy Android, Windows a iOS, ale také
s přístroji iPod Touch a Tablet PC. Připojí vaše mobilní zařízení k tiskárně
Samsung, která je připojena k síti, nebo k bezdrátové tiskárně
prostřednictvím přístupového bodu Wi-Fi. Není nutno instalovat nový
ovladač nebo konfigurovat nastavení sítě – stačí nainstalovat aplikaci
Samsung MobilePrint a ta automaticky zjistí kompatibilní tiskárny
Samsung. Kromě tisku fotografií, webových stránek a souborů PDF je
rovněž podporováno skenování. Pokud máte multifunkční tiskárnu
Samsung, může jakýkoli dokument naskenovat do formátu JPG, PDF nebo
PNG a snadno a rychle ho zobrazit na svém mobilním zařízení.
Stažení aplikace Samsung MobilePrint
Pokud chcete stáhnout aplikaci Samsung MobilePrint, přejděte do
obchodu s aplikacemi (Samsung Apps, Android Market, App Store,
Marketplace) ve vašem mobilním zařízení a jednoduše vyhledejte
„Samsung MobilePrint“. Také můžete v počítači navštívit web iTunes pro
zařízení Apple nebo Marketplace pro zařízení se systémem Windows.
23
Podporované mobilní OS
•
Android OS 2.1 nebo vyšší
•
iOS 4.0 nebo vyšší
•
Windows Phone 7 nebo vyšší
2. Používání zařízení připojeného přes síť
191
Samsung MobilePrint
24
Podporovaná zařízení
•
iOS 4.0 nebo vyšší: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 nebo vyšší: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab a mobilní
zařízení se systémem Android
•
Windows Phone 7 nebo vyšší: Samsung Focus, Omnia7 a OmniaW
a mobilní zařízení se systémem Windows
2. Používání zařízení připojeného přes síť
192
AirPrint
4
Pouze CLX-330xW, CLX-330xFN, CLX-330xFW Series.
AirPrint umožňuje bezdrátový tisk přímo ze zařízení iPhone, iPad
nebo iPod touch s nejnovější verzí operačního systému iOS.
25
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti.
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Po otevření okna služby Embedded Web Service klepněte na
položky Settings > Network Settings.
6
Klepněte na Raw TCP/IP, LPR, IPP nebo mDNS .
Nastavení funkce AirPrint
K používání funkce AirPrint je nutné, aby ve vašem zařízení byly protokoly
Bonjour(mDNS) a IPP. Funkci AirPrint můžete aktivovat jedním z
následujících způsobů.
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí
hodnoty ID a Password. Z bezpečnostních důvodů vám
doporučujeme výchozí heslo změnit.
Můžete povolit protokol IPP nebo protokol mDNS.
26
Tisk pomocí funkce AirPrint
V příručce k iPadu jsou například uvedeny následující pokyny:
Například:
1
Otevřete e-mailovou zprávu, fotografii, webovou stránku nebo
dokument, které chcete vytisknout.
Dotkněte se akční ikony(
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
2
3
4
Stiskněte tlačítko Tisk button. Vytiskněte dokument.
).
Vyberte název ovladače vaší tiskárny a nabídku možností pro
nastavení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
193
AirPrint
Zrušení tiskové úlohy: Pokud chcete zrušit tiskovou úlohu nebo
zobrazit přehled tisku, klepněte na ikonu tiskového centra (
)v
oblasti multitaskingu. V tiskovém centru můžete klepnout na tlačítko pro
zrušení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
194
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ je služba, která vám umožní tisknout na tiskárně
pomocí smartphonu, tabletu nebo jakéhokoli jiného zařízení připojeného
k webu. Stačí zaregistrovat tiskárnu na vašem účtu Google a můžete začít
využívat službu Google Cloud Print. Dokument nebo e-mail lze vytisknout
z operačního systému Chrome, prohlížeče Chrome nebo aplikace Gmail™/
Google Docs™ v mobilním zařízení, takže do mobilního zařízení není
nutno instalovat ovladač tiskárny. Viz webové stránky společnosti Google
(http://support.google.com/cloudprint), kde najdete další informace
o službě Google Cloud Print.
5
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
6
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí
hodnoty ID a Password. Z bezpečnostních důvodů vám
doporučujeme výchozí heslo změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
27
Pokud se v síťovém prostředí používá server proxy, musíte
nakonfigurovat IP adresu a číslo portu serveru proxy v části Settings >
Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting. Další
informace vám podá poskytovatel síťových služeb nebo správce sítě.
Registrace vaší tiskárny na účtu Google
• Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k pevné nebo
bezdrátové síti s přístupem k internetu.
• Účet Google byste si měli vytvořit předem.
1
2
3
Spusťte prohlížeč Chrome.
4
Do pole adresy zadejte IP adresu své tiskárny a stiskněte klávesu
Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
Přejděte na stránku www.google.com.
7
Když se otevře okno SyncThru™ Web Service, klepněte na
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Zadejte název a popis tiskárny.
Klepněte na Register.
Objeví se automaticky otevírané okno s potvrzením.
Přihlaste se k webovým stránkám Google pomocí své adresy ve
službě Gmail.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
195
Google Cloud Print
Pokud je váš prohlížeč nastaven na blokování automaticky otevíraných
oken, okno s potvrzením se nezobrazí. Povolte otevírání automaticky
otevíraných oken na tomto webu.
10
11
Klepněte na Finish printer registration.
Tisk z aplikace nebo mobilního zařízení
Následující kroky jsou příkladem používání aplikace Google Docs
z mobilního telefonu se systémem Android.
1
Klepněte na Manage your printers.
Pokud aplikaci nemáte, stáhněte ji z nějakého obchodu s aplikacemi,
jako je Android Market nebo App Store.
Vaše tiskárna je nyní zaregistrována ve službě Google Cloud Print.
V seznamu se objeví zařízení, která mohou používat službu Google
Cloud Print.
28
Tisk se službou Google Cloud Print
Postup tisku se liší v závislosti na tom, jakou aplikaci nebo zařízení
používáte. Zobrazí se seznam aplikací, které podporují službu Google
Cloud Print.
Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k pevné nebo bezdrátové
síti s přístupem k internetu.
Nainstalujte do mobilního zařízení aplikaci Cloud Print.
2
3
Spusťte aplikaci Google Docs ze svého mobilního zařízení.
4
5
6
7
Klepněte na tlačítko odeslat
Klepněte na tlačítko možností
vytisknout.
v dokumentu, který chcete
.
Klepněte na tlačítko Cloud Print
.
Pokud chcete, nastavte možnosti tisku.
Klepněte na Click here to Print.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
196
Google Cloud Print
Tisk z prohlížeče Chrome
Následující kroky jsou příkladem použití prohlížeče Chrome.
1
2
3
4
5
6
Spusťte prohlížeč Chrome.
Otevřete dokument nebo e-mail, který chcete vytisknout.
Klepněte na ikonu klíče
v pravém horním rohu prohlížeče.
Klepněte na tlačítko Tisk. Objeví se nová karta pro tisk.
Vyberte Vytisknout pomocí služby Google Cloud Print.
Klepněte na tlačítko Tisk.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
197
3. Nabídky s užitečným
nastavením
V této kapitole je vysvětleno, jak procházet aktuálním stavem zařízení a jak využívat pokročilá nastavení.
• Než začnete číst kapitolu
199
• Tisk
200
• Kopírování
201
• Faxování
205
• Skenování
209
• Nastavení systému
211
• Nastavení sítě
217
Než začnete číst kapitolu
V této kapitole jsou popsány všechny funkce, které jsou u modelů této série k dispozici, aby jim uživatele snáze porozuměli. Funkce dostupné u každého
modelu naleznete v Základní příručka (viz „Přehled nabídek“ na straně 34). Níže jsou uvedeny tipy pro používání této kapitoly.
•
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení nebo použití jeho funkcí. Tyto nabídky zobrazíte stisknutím tlačítka
(Menu).
•
V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
•
Tato funkce se netýká modelů, které na ovládacím panelu nemají tlačítko
•
Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
(Menu) (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 24).
3. Nabídky s užitečným nastavením
199
Tisk
Položka
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Položka
Ovlivňuje rozlišení a ostrost barevného výstupu.
Rastr
Změna položek nabídky:
Popis
(Menu) > Nastav. tisku.
• Zvýrazněný: v tomto režimu se vytvoří výtisky s
ostrým textem a hladkými grafickými/fotografickými
objekty na stránce.
• Detailní: v tomto režimu se vytvoří výtisky s
ostrými detaily na celé stránce.
• Normalni: v tomto režimu se vytvoří výtisky s
hladkým tónem na celé stránce.
Popis
Orientace
Slouží k výběru směru, ve kterém je informace na
stránku vytištěna.
Citel. textu
Tuto možnost vyberte, chcete-li texty vytisknout ostřeji
než u běžného dokumentu.
Pocet kopii
Pocet kopii můžete zadat pomocí numerické
klávesnice.
Navrat voziku
Umožňuje přidat na každý řádek návrat vozíku, což je
užitečné pro uživatele systémů Unix nebo DOS.
Emulace
Nastavuje typ a možnosti emulace.
Rozliseni
Určuje rozlišení tisku v bodech na palec (dpi). Čím
vyšší je hodnota tohoto nastavení, tím ostřejší jsou
vytištěné znaky a obrázky.
Zachytavani
Zmenšuje bílou mezeru způsobenou nesprávným
vyrovnáním barevných kanálů v režimu barevného
tisku. Rovněž černý text bude tisknut přes ostatním
barvy.
Typ dokumentu
zlepšuje kvalitu tisku volbou typu dokumentu pro
aktuální tiskovou úlohu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
200
Kopírování
1
Položka
Kopírování
Popis
Zmenšuje a zvětšuje formát kopírovaného obrazu
(viz „Zmenšená nebo zvětšená kopie“ na straně 61).
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Zmen./Zvet.
Pokud je zařízení nastaveno na ekologický
režim, funkce zmenšování a zvětšování
nejsou k dispozici.
Změna položek nabídky:
V režimu kopírování na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) >
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji
číst, když originál obsahuje nejasné značky a tmavé
obrázky (viz „Tmavost“ na straně 60)
Puvodni typ
Zlepšuje kvalitu kopií volbou typu dokumentu pro
aktuální úlohu kopírování (viz „Originál“ na straně
61)
Rozvrzeni
Nastavuje formát rozvržení, jako je například plakát,
klonování, kopie průkazu, 2 nebo 4 stránky na list,
brožura atd.
Kopirovani.
• CLX-330x Series / CLX-330xW Series: Když nesvítí kontrolka
tlačítka Scan to, zařízení je v režimu kopírování.
• CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series: Na ovládacím panelu
stiskněte tlačítko
Položka
Velikost originálu
(kopírování).
Popis
Nastavuje velikost obrazu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
201
Kopírování
Položka
Popis
Položka
Zmenší velikost původních obrazů a vytiskne 2 nebo
4 stránky na jeden list papíru.
3
4
Nast.pozadi
• Vyp: Funkce nebude použita.
• Auto: Proběhne optimalizace pozadí.
• Urov.vyleps.1-2: čím je číslo vyšší, tím sytější
bude pozadí.
Tato funkce kopírování je dostupná, pouze
vložíte-li originály do podavače.
Rozvrzeni > Kopiepr.tot.
Vytiskne obraz bez pozadí. Tato funkce kopírování
odstraní barevné pozadí a pomáhá při kopírování
originálů s barevným pozadím, jakými jsou noviny
nebo katalogy.
2
2
1
Rozvrzeni > 2 na 1
nebo Rozvrzeni > 4
na 1
1
Popis
• Urov.vymaz. 1-4: čím je číslo vyšší, tím světlejší
bude pozadí.
Vytiskne jednu stranu originálu na horní polovinu
papíru a druhou stranu na spodní polovinu bez
zmenšení velikosti originálu. Tato funkce je užitečná
při kopírování dokumentů malých rozměrů, např.
vizitek.
3. Nabídky s užitečným nastavením
202
Kopírování
2
Položka
Nastavení kopírování
Nastaví zařízení tak, aby třídilo úlohu kopírování.
Jestliže například zhotovujete 2 kopie
třístránkového originálu, bude vytištěn jeden a
potom druhý kompletní třístránkový dokument.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
V režimu kopírování na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Nast.-
Popis
• Zap: Vytiskne výstup v sadách, které odpovídají
posloupnosti originálů.
Zmenit vychozi >
Trideni kopii
kopir..
• Vyp: Vytiskne výstup setříděný do stohů
jednotlivých stran.
• CLX-330x Series / CLX-330xW Series: Když nesvítí kontrolka
tlačítka Scan to, zařízení je v režimu kopírování.
• CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series: Na ovládacím panelu
stiskněte tlačítko
Položka
(kopírování).
Zmenšuje a zvětšuje formát kopírovaného obrazu
(viz „Zmenšená nebo zvětšená kopie“ na straně 61).
Popis
Zmenit vychozi
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
Zmenit vychozi >
Pocet kopii
Pocet kopii můžete zadat pomocí numerické
klávesnice.
Zmenit vychozi >
Zmen./Zvet.
Pokud je zařízení nastaveno na ekologický
režim, funkce zmenšování a zvětšování
nejsou k dispozici.
3. Nabídky s užitečným nastavením
203
Kopírování
Položka
Popis
Zmenit vychozi >
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji
číst, když originál obsahuje nejasné značky a tmavé
obrázky (viz „Tmavost“ na straně 60)
Zmenit vychozi >
Puvodni typ
Zlepšuje kvalitu kopií volbou typu dokumentu pro
aktuální úlohu kopírování (viz „Originál“ na straně
61)
Vytiskne obraz bez pozadí. Tato funkce kopírování
odstraní barevné pozadí a pomáhá při kopírování
originálů s barevným pozadím, jakými jsou noviny
nebo katalogy.
Zmenit vychozi >
Nast.pozadi
• Vyp: Funkce nebude použita.
• Auto: Proběhne optimalizace pozadí.
• Urov.vyleps.1-2: čím je číslo vyšší, tím sytější
bude pozadí.
• Urov.vymaz. 1-4: čím je číslo vyšší, tím světlejší
bude pozadí.
3. Nabídky s užitečným nastavením
204
Faxování
3
Položka
Funkce faxu
Odešle fax na více míst (viz „Odesílání faxu na více
míst“ na straně 66).
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Nasob.odeslani
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Změna položek nabídky:
•
Popis
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
Nastaví zařízení tak, aby odeslalo fax později, až
nebudete přítomni (viz „Odložení faxového přenosu“
na straně 249).
(Menu) > Fax.
Odloz.odeslani
Položka
Tmavost
Popis
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Nastavuje úroveň jasu, aby se dal naskenovaný
originál snadněji číst, když obsahuje nejasné značky
a tmavé obrázky (viz „Tmavost“ na straně 68).
Rozliseni
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout
dobrých výsledků při práci se standardními
textovými dokumenty. Pokud však odesíláte
originály nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete
pro dosažení vyšší kvality faxu upravit rozlišení (viz
„Rozliseni“ na straně 68).
Velikost originálu
Nastavuje velikost obrazu.
Priorita odes.
Naskenuje originál do paměti a po dokončení
aktuální operace jej ihned odešle. Prioritní přenos
přeruší odesílání na více cílových míst mezi
stanicemi (např. po skončení přenosu do stanice A
a před začátkem přenosu do stanice B) nebo
vstoupí mezi pokusy o opakované vytáčení (viz
„Odesílání prioritního faxu“ na straně 251).
Predat odesl.
Přepošle odeslaný fax na jiné cílové místo faxem.
Viz „Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo“ na straně 251.
3. Nabídky s užitečným nastavením
205
Faxování
Položka
Popis
Přeposlání přijatého faxu na jiné cílové místo
prostřednictvím faxu nebo počítače. Tato funkce
může být užitečná, pokud nejste v kanceláři, ale
potřebujete přijmout fax. Viz „Přeposlání přijatého
faxu“ na straně 252.
Bezpec.prijem
Uloží přijatý fax do paměti bez vytištění. K vytištění
přijatých dokumentů je nutno zadat heslo. Můžete
zabránit tomu, aby k vašim přijatým faxům měly
přístup neoprávněné osoby (viz „Příjem v
zabezpečeném režimu“ na straně 255).
Pridat stranku
Přidá další dokumenty do rezervované odložené
faxové úlohy (viz „Přidání dokumentů do
vyhrazeného faxu“ na straně 250).
Storno ulohy
Stornuje odloženou faxovou úlohu, která je uložena
v paměti (viz „Zrušení vyhrazené faxové úlohy“ na
straně 250).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
(Menu) >
Nastaveni faxu > Odesilani.
Položka
Popis
Interval opak.
Nastaví počet pokusů při opakovaném vytáčení.
Zadáte-li hodnotu 0, zařízení nebude opakovaně
vytáčet.
Inter-op.vyt.
Nastaví časový interval pro automatické opakované
vytáčení.
Vytac.predvol.
Nastaví až pětimístné číslo předvolby. Toto číslo se
vytáčí před jakýmkoli číslem automatického
vytáčení. Je užitečné pro přístup k pobočkové
ústředně.
Rez. kor. chyb
Odesílá faxy pomocí režimu korekce chyb (ECM),
aby se zajistilo hladké odesílání faxů bez chyb.
Odesílání může trvat déle.
Potvrzeni faxu
Nastaví zařízení tak, aby tisklo protokol, ať proběhl
přenos faxu úspěšně či nikoli. Pokud vyberete
Chyba-kom., zařízení vytiskne protokol pouze v
případě, že přenos není úspěšný.
Prot-pren.obr.
Vytiskne zprávu o přenosu se zmenšeným obrazem
první strany odeslaného faxu.
Rezim vytaceni
Nastaví rezim vytaceni na tónový nebo pulzní. V
některých zemích není toto nastavení k dispozici.
4
Nastavení odesílání
(faxování) >
3. Nabídky s užitečným nastavením
206
Faxování
5
Položka
Nastavení příjmu
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Auto zmenseni
Automaticky zmenší velikost stránky příchozího faxu
tak, aby odpovídala papíru vloženému v zařízení.
Orizn. format
Ořízne zadanou délku z konce přijatého faxu.
Nast-blok.faxy
Zablokuje veškeré nežádoucí faxy, které jste uložili
do paměti jako nežádoucí faxová čísla. V některých
zemích není toto nastavení k dispozici.
Rezim DRPD
Umožňuje uživateli přijímat volání na několik
různých telefonních čísel pomocí jediné linky.
Můžete nastavit zařízení tak, aby rozpoznalo různé
typy vyzvánění pro každé číslo. V některých zemích
není toto nastavení k dispozici (viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 254).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
faxu > Prijem.
Položka
Popis
Rezim prijmu
Vybere výchozí režim příjmu faxů.
Pocet zazvon.
Určuje počet zvonění, po kterém přístroj odpoví na
příchozí volání.
Tisk-cas pri.n
Automaticky vytiskne číslo stránky, datum a čas
přijetí ve spodní části každé strany přijatého faxu.
Kod-zah.prij.
Spustí příjem faxu z externího telefonního přístroje
připojeného ke konektoru EXT na zadní straně
zařízení. Jestliže zvednete sluchátko externího
telefonu a uslyšíte faxové tóny, zadejte kód pro
příjem. Z výroby je nastaven na 9.
Popis
3. Nabídky s užitečným nastavením
207
Faxování
6
Jiné nastavení
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
faxu.
Položka
Popis
Zmenit vychozi
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
Auto protokol
Nastaví zařízení tak, aby vytisklo zprávu s
podrobnými informacemi o předchozích
50 spojeních, včetně času a data.
Rucni TX/RX
Nastavení této volby na Zap zajistí možnost odeslat
nebo přijmout fax, když je linka používaná. Můžete
odeslat fax buď zdvihnutím sluchátka připojeného
telefonu a stisknutím tlačítka Start, nebo stisknutím
tlačítka On Hook Dial a následně tlačítka Start.
3. Nabídky s užitečným nastavením
208
Skenování
7
Položka
Funkce skenování
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
V režimu skenování na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Fce
skenovani.
Popis
Funkce USB >
Puvodni typ
Nastavuje typ originálního dokumentu.
Funkce USB >
Rozliseni
nastavuje rozlišení obrazu.
Funkce USB >
Barevny rezim
nastavuje barevný režim.
Funkce USB >
Format souboru
Funkce USB >
Tmavost
nastavuje formát, ve kterém bude obraz uložen.
Pokud vyberete formát BMP, JPEG, TIFF nebo
PDF, můžete zvolit skenování více stran.
Nastaví úroveň jasu pro skenování.
• CLX-330x Series / CLX-330xW Series: Když svítí kontrolka tlačítka
Scan to, zařízení je v režimu skenování.
• CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series: Na ovládacím panelu
stiskněte tlačítko
Položka
Funkce USB
Funkce USB >
Velikost originálu
(skenovat).
Popis
Nastaví cílové místo skenování na USB. Originály
můžete naskenovat a obraz uložit do zařízení USB.
Nastavuje velikost obrazu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
209
Skenování
8
Nastavení skeneru
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
V režimu skenování na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Nast.
skeneru.
• CLX-330x Series / CLX-330xW Series: Když svítí kontrolka tlačítka
Scan to, zařízení je v režimu skenování.
• CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series: Na ovládacím panelu
stiskněte tlačítko
Položka
(skenovat).
Popis
Zmenit vychozi
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
Zmenit vychozi >
Vychozi USB
Resetuje nastavení USB skenování na stav při
dodání tiskárny.
3. Nabídky s užitečným nastavením
210
Nastavení systému
9
Položka
Nast. zar.
Usporny rezim
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Nast.zarizeni.
(Menu) > Syst.nastaveni >
Aut. vypnuti
Popis
Umožňuje nastavit, jak dlouho bude zařízení čekat,
než přejde do úsporného režimu.
Když zařízení po delší dobu neobdrží žádná data,
spotřeba elektrické energie se automaticky sníží.
Automaticky vypne napájení, když je zařízení
v úsporném režimu po dobu nastavenou ve volbě
Aut. vypnuti > Zap > Doba vyckavani.
• Tato volba je k dispozici pouze u modelů
CLX-330x Series/CLX-330xW Series.
• Pokud chcete zařízení znovu zapnout,
Položka
Popis
ID pristroje
Nastaví identifikační číslo zařízení, které se vytiskne v
horní části každé stránky odesílaného faxu.
Cislo faxu
Nastaví číslo faxu, které se vytiskne v horní části
každé stránky odesílaného faxu.
Datum a cas
Umožňuje nastavit datum a čas.
Rezim hodin
Umožňuje vybrat formát zobrazení času jako 12 hodin
nebo 24 hodin.
Jazyk
Umožňuje nastavit jazyk textu, který se zobrazuje na
displeji ovládacího panelu.
stiskněte tlačítko
(Power/Wakeup) na
ovládacím panelu (ujistěte, že je zapnutý
hlavní vypínač).
• Pokud spustíte ovladač tiskárny nebo
aplikaci Samsung Easy Printer Manager,
čas se automaticky prodlouží.
• Když je zařízení připojeno k síti nebo
pracuje na tiskové úloze, funkce Aut.
vypnuti nefunguje.
3. Nabídky s užitečným nastavením
211
Nastavení systému
Položka
Popis
Položka
Určuje, zda zařízení bude či nebude pokračovat
v tisku v případě, že rozpozná papír, který
neodpovídá nastavení.
Můžete natavit podmínku pro probuzení z úsporného
režimu.
• Zap: Zařízení se probudí z úsporného režimu v
následujících případech:
Ud. probuzeni
- Stisknutí jakéhokoli tlačítka
- Otevření nebo zavření zásobníku papíru
Auto pokrac.
- Vložení papíru do podavače dokumentů
• Vyp: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zařízení bude čekat, dokud nevložíte správný
papír.
Umožňuje nastavit čas, po který si zařízení pamatuje
naposledy použité nastavení kopírování. Po uplynutí
tohoto času zařízení obnoví výchozí nastavení
kopírování.
Cas.prodl.ul.
Umožňuje nastavit dobu čekání na tisk poslední
stránky tiskové úlohy, která nekončí příkazem
k vytištění stránky.
Kor.nadm.vys.
Optimalizuje kvalitu tisku podle nadmořské výška
zařízení.
Vlhkost
Optimalizuje kvalitu tisku podle vlhkosti prostředí.
• 30 sec: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zobrazí se chybová zpráva. Zařízení počká
přibližně 30 sekund, potom se zpráva automaticky
odstraní a tisk bude pokračovat.
• 0 sec: Zařízení pokračuje v tisku, i když je vložen
neodpovídající papír.
• Vyp: Zařízení se probudí z úsporného režimu
pouze při stisknutí tlačítka Power/Wakeup.
Prod. syst.
Popis
Nahraz. papiru
Automaticky nahradí formát papíru ovladače tiskárny,
aby se předešlo záměně formátu papíru Letter a A4.
Pokud se například v zásobníku nachází papír
formátu A4, ale v ovladači tiskárny je nastaven formát
papíru Letter, zařízení tiskne na papír formátu A4 a
naopak.
VytisPrStr
Tiskárna podle dat z počítače zjišťuje, zda je stránka
prázdná. Můžete nastavit, zda se má prázdná stránka
vytisknout nebo přeskočit.
3. Nabídky s užitečným nastavením
212
Nastavení systému
10
Položka
Popis
Nastavení papíru
Umožňuje šetřit tiskové zdroje a aktivuje ekologicky
šetrný tisk.
• Vychozi rezim: Touto volbou zapnete nebo
vypnete ekologický režim.
Ek. nast.
V pohotovosti (Vyn. zapn.): Zapíná
ekologický režim s heslem. Pokud chce
uživatel ekologický režim zapnout nebo
vypnout, musí zadat heslo.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
papiru.
• Zvolit tepl. (Zvolit tepl.): Umožňuje vybrat
šablonu ekologického režimu v programu
SyncThru™ Web Service.
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni > Nast.
Popis
Format papiru
Podle vašich požadavků nastavuje formát papíru na
formát A4, Letter nebo jiné formáty.
Typ papiru
Vybírá typ papíru pro každý zásobník.
Okraj
Nastavuje okraje dokumentu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
213
Nastavení systému
11
Položka
Zvuk/hlasitost
Zapnutím nebo vypnutím této volby můžete nastavit,
zda mají být z reproduktoru slyšet tóny telefonní linky,
jako například vytáčecí nebo faxový tón. Je-li tato
volba nastavena na Kom., je reproduktor zapnutý,
dokud vzdálené zařízení neodpoví.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
hlasitost.
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni > Zvuk/
Reproduktor
Zvuk klaves
Zvuk. sign.
Zapíná a vypíná výstražný tón. Pokud je tato možnost
zapnutá, ozve se při chybě nebo ukončení faxové
komunikace zvuková signalizace.
Hlasitost nastavíte pomocí možnosti On Hook
Dial. Hlasitost reproduktoru můžete nastavit
pouze v případě, že je přístroj připojen k
telefonní lince.
a Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(faxování).
Popis
Zapíná a vypíná tón tlačítka. Je-li tato volba zapnutá,
ozve se při každém stisknutí tlačítka tón.
Popis
b Stiskněte tlačítko On Hook Dial. Z
reproduktoru uslyšíte oznamovací tón.
c Pomocí šipek nastavte požadovanou
hlasitost.
d Stisknutím tlačítka On Hook Dial uložíte
provedené změny a vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Vyzvaneni
nastavuje hlasitost vyzvánění. Pro hlasitost vyzvánění
můžete vybírat mezi možnostmi vypnuto, nízká,
střední a vysoká úroveň.
3. Nabídky s užitečným nastavením
214
Nastavení systému
12
Položka
Protokoly
Potvrzeni faxu
Vytiskne protokol o přenosu, který obsahuje
faxové číslo, počet stránek, dobu trvání úlohy,
režim komunikace a výsledky komunikace
faxové úlohy. Zařízení je možné nastavit tak,
aby po dokončení každé úlohy vytisklo
protokol s potvrzením přenosu.
Fax odeslán
Vytiskne informace o posledních odeslaných
faxech.
Prijaty fax
Vytiskne informace o posledních přijatých
faxech.
Napl.ulohy
Vytiskne seznam dokumentů, které jsou
aktuálně uloženy pro zpožděné faxování,
spolu s dobou zahájení a typem jednotlivých
operací.
Vytiskne stránku s informacemi o spotřebním
materiálu.
Odpadni fax
Vytiskne faxová čísla označená jako
nežádoucí.
Vytiskne zkušební stránku, abyste zjistili, zda
zařízení tiskne správně.
Sit. konf.
Vytiskne informace o síťovém připojení a
konfiguraci zařízení.
Vytiskne všechna faxová čísla, která jsou
aktuálně uložena v paměti zařízení.
Pocit. vyuziti
Vytiskne stránku s informacemi o používání.
Stránka s informacemi o používání zařízení
obsahuje celkový počet vytištěných stran.
Moznosti faxu
Vytiskne informace o faxových protokolech.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Zobrazit.
Položka
Konfigurace
Info-spot.mat.
Zkusebni str.
Adresar
Popis
(Menu) > Syst.nastaveni >
Popis
Vytiskne protokol o celkové konfiguraci
zařízení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
215
Nastavení systému
13
Položka
Údržba
Umožňuje upravit nastavení barvy, jako je úroveň
kontrastu, registrace barev, sytost barev atd.
• Vlastni barva: Nastavuje kontrast v závislosti na
barvě.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
- Vychozi: Automaticky optimalizuje barvy.
Spr. obrazku
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Udrzba.
Položka
Popis
(Menu) > Syst.nastaveni >
- Hustota tisku: Umožňuje ruční nastavení
barevného kontrastu pro každou kazetu. Abyste
dosáhli nejvyšší kvality barev, doporučujeme
použít nastavení Výchozí.
• Nast. tonu: Zařízení provádí kalibraci denzity
toneru k dosažení co nejlepší kvality barevného
tisku.
Popis
Odstr.hlaseni
Tato volba se zobrazí, když je kazeta s tonerem
prázdná. Zprávu o prázdné kazetě můžete odstranit.
Ziv.spot.mat.
Zobrazí indikátory životnosti spotřebního materiálu
(viz „Sledování životnosti spotřebního materiálu“ na
straně 88.)
Vyrobni cislo
Zobrazí výrobní číslo zařízení. Toto číslo potřebujete
při žádosti o servis nebo při registraci uživatele na
webu společnosti Samsung.
Vystr.doch.ton
Nastavuje úrovně, na nichž se má zobrazit
upozornění na nedostatek toneru nebo prázdný toner
(viz „Nastavení upozornění na nedostatek toneru“ na
straně 89).
3. Nabídky s užitečným nastavením
216
Nastavení sítě
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 34).
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Možnost
Možnost
Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující
protokoly.
• Sit. aktivovat: Můžete nastavit, zda se má
používat síť Ethernet.
(Menu) > Sit.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
Popis
Umožňuje vybrat příslušný protokol a nakonfigurovat
parametry pro použití síťového prostředí.
TCP/IP (IPv4)
Existuje spousta parametrů, které lze nastavit.
Pokud si nejste jisti, ponechejte nastavení tak,
jak je, nebo kontaktujte správce sítě.
TCP/IP (IPv6)
Tuto možnost vyberte pro použití síťového prostředí
prostřednictvím IPv6 (viz „Konfigurace IPv6“ na straně
164).
Rychl.Ethernet
Nakonfigurujte rychlost síťového přenosu.
Bezdratovy
Tuto možnost vyberte pro použití bezdrátové sítě.
Zrus. nastav.
Vrátí síťová nastavení na výchozí hodnoty. (Je nutné
restartování)
Sit. konf.
Tento seznam obsahuje informace o síťovém
připojení a konfiguraci zařízení.
Popis
• Http aktivovat: Můžete nastavit, zda se má
používat program SyncThru™ Web Service.
Spr. protokolu
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
• WINS: Lze nakonfigurovat server služby WINS.
Služba WINS (Windows Internet Name Service) se
používá v operačním systému Windows.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
217
Nastavení sítě
Možnost
Popis
• SNMP V1/V2: Chcete-li používat protokol SNMP
V1/V2, musíte povolit tuto možnost. Správci mohou
protokol SNMP používat ke sledování a spravování
zařízení v síti.
• UPNP(SSDP): Chcete-li používat protokol
UPnP(SSDP), musíte povolit tuto možnost.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
Spr. protokolu
(pokračování)
• MDNS: Chcete-li používat protokol MDNS
(Multicast Domain Name System), musíte povolit
tuto možnost.
• SetIP: Chcete-li používat protokol SetIP, musíte
povolit tuto možnost.
• SLP: Můžete nakonfigurovat nastavení protokolu
SLP (Service Location Protocol). Tento protokol
umožňuje hostitelským aplikacím najít služby
v místní síti bez předchozí konfigurace.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
218
4. Zvláštní funkce
Tato kapitola obsahuje informace o zvláštních funkcích kopírování, skenování, faxování a tisku.
• Nastavení nadmořské výšky
220
• Zadávání různých znaků
221
• Vytvoření adresáře pro fax
223
• Funkce tisku
226
• Funkce skenování
238
• Funkce faxu
247
• Postupy popsané v této kapitole jsou většinou založeny na operačním systému
Windows 7.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout
tlačítko OK.
Nastavení nadmořské výšky
Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je dán výškou zařízení nad
hladinou moře. Následující informace vám pomohou nastavit zařízení na
nejlepší kvalitu tisku.
Než nastavíte hodnotu nadmořské výšky, zjistěte nadmořskou výšku místa,
kde se nacházíte.
4,000 m
(13,123 ft)
Můžete nastavit hodnotu nadmořské výšky v části Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
•
Uživatelé systémů Windows a Macintosh mohou provést nastavení
z programu Samsung Easy Printer Manager >
(Přepnout do
pokročilého režimu) > Nastavení zařízení. Viz „Nastavení zařízení“
na straně 267.
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
• Pokud je vaše zařízení připojeno k síti, můžete nastavit nadmořskou
výšku pomocí služby SyncThru™ Web Service (viz „Používání
služby SyncThru™ Web Service“ na straně 262).
• Výšku lze rovněž nastavit pomocí možnosti Syst.nastaveni na
displeji zařízení (viz „Základní nastavení zařízení“ na straně 40).
4
0
1
2
3
4
Vysoká 3
Vysoká 2
Vysoká 1
Normální
4. Zvláštní funkce
220
Zadávání různých znaků
Při provádění nejrůznějších úkolů bude třeba zadávat jména a čísla.
Například při nastavování zařízení zadáváte své jméno, název společnosti
a faxové číslo. Při ukládání faxových čísel nebo adres elektronické pošty do
paměti můžete také vkládat odpovídající jména.
2
Písmena a tlačítka na klávesnici
• Sady speciálních znaků se mohou od vašeho zařízení lišit v
závislosti na doplňcích a modelu.
1
• V závislosti na úloze, kterou provádíte, se nemusejí některé z
následujících klávesových symbolů zobrazit.
Zadávání alfanumerických znaků
Stiskněte opakovaně příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí
správné písmeno. Pokud chcete například zadat písmeno O, stiskněte
tlačítko 6 označené MNO. S každým stisknutím tlačítka 6 se na displeji
zobrazí jiné písmeno: M, N, O, m, n, o a nakonec číslice 6. Nalezení
písmena, které chcete zadat, viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 221.
• Mezeru můžete zadat dvojitým stisknutím tlačítka 1.
• Chcete-li odstranit poslední číslici nebo znak, stiskněte tlačítko se
šipkou doleva/doprava nebo nahoru/dolů.
Klávesa
Přiřazená čísla, písmena nebo znaky
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*
*%^_~!#$()[]
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového ověření)
4. Zvláštní funkce
221
Zadávání různých znaků
Klávesa
#
Přiřazená čísla, písmena nebo znaky
#=|?":{}<>;
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového ověření)
4. Zvláštní funkce
222
Vytvoření adresáře pro fax
Můžete vytvořit jednotlačítkové volby s často používanými faxovými čísly
pomocí služby SyncThru™ Web Service a potom snadno a rychle zadávat
faxová čísla zadáním čísel k nim přirazených v adresáři.
4
Používání čísel rychlé volby
Pokud jste během odesílání faxu vyzváni k zadání čísla, zadejte číslo rychlé
volby, kterému je přiřazeno příslušné faxové číslo.
3
Uložení čísla rychlé volby
1
2
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Rychla volba.
• V případě jednomístného (0-9) čísla rychlé volby stiskněte a podržte
odpovídající tlačítko na numerické klávesnici po dobu alespoň 2
sekund.
(Address Book)
• V případě dvoumístného nebo trojmístného čísla rychlé volby
stiskněte tlačítko pro první číslici a potom podržte stisknuté tlačítko
pro poslední číslici po dobu alespoň 2 sekund.
Zadejte číslo rychlé volby a stiskněte tlačítko OK.
• Adresář můžete vytisknout vybráním volby
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
3
4
5
(faxování) >
(Address Book) > Tisk.
(Back).
5
Zadejte požadované jméno a stiskněte tlačítko OK.
Úpravy čísel rychlé volby
Zadejte požadované číslo faxu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Rychla volba.
2
Zadejte číslo rychlé volby, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko
OK.
3
Změňte jméno a stiskněte tlačítko OK.
(Address Book)
4. Zvláštní funkce
223
Vytvoření adresáře pro fax
4
5
Změňte faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
7
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí dotaz Dalsi c.?, a
stiskněte tlačítko OK.
8
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
6
Uložení čísla skupinové volby
7
Úprava čísel skupinové volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Skup. volba.
2
Zadejte číslo skupinové volby a stiskněte tlačítko OK.
(Address Book)
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
(Back).
3
4
5
6
Hledejte zadáním několika prvních písmen názvu požadované
rychlé volby, kterou chcete vložit do skupiny.
Vyberte požadované jméno a číslo a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Ano, když se zobrazí dotaz Pridat?.
Opakováním kroku 3 zadáte do skupiny další čísla rychlé volby.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Skup. volba.
2
Zadejte číslo skupinové volby, které chcete upravit, a stiskněte
tlačítko OK.
3
Vložte nové číslo rychlé volby, které chcete přidat a stiskněte tlačítko
OK, pak se zobrazí dotaz Pridat?.
(Address Book)
Zadejte číslo rychlé volby uložené ve skupině a stiskněte tlačítko
OK, zobrazí se dotaz Odstraneno.
4
5
6
7
Číslo přidáte nebo odstraníte stisknutím tlačítka OK.
Další čísla můžete přidat nebo odstranit opakováním kroku 3.
Po zobrazení dotazu Dalsi c.? vyberte Ne a stiskněte OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
224
Vytvoření adresáře pro fax
8
9
Vyhledání záznamu v adresáři
Čísla v paměti lze hledat dvěma způsoby. Buď můžete prohledávat
postupně od A do Z, nebo můžete zadat první písmena jména přiřazeného
k číslu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
(Address
Book) > Vyhled.+vytoc. > Rychla volba nebo Skup. volba.
2
3
Zadejte Vse nebo ID a stiskněte OK.
Tisk adresáře
Nastavení volby
seznamu.
(Address Book) můžete zkontrolovat vytištěním
1
Na ovládacím panelu vyberte
Book) > Tisk.
2
Stiskněte tlačítko OK.
(faxování) >
(Address
Zařízení zahájí tisk.
Stiskněte jméno a číslo nebo klávesu označenou písmenem, které
chcete hledat.
Pokud například chcete vyhledat název MOBIL, stiskněte tlačítko 6
označené písmeny MNO.
4
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
225
Funkce tisku
• Informace o základních tiskových funkcích naleznete v Základní
příručka (viz „Základní funkce tisku“ na straně 54).
Jestliže si přejete změnit nastavení pro každou tiskovou úlohu,
proveďte změnu v okně Předvolby tisku.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
11
Nastavení zařízení jako výchozího zařízení
10
Změna výchozího nastavení tisku
1
2
3
4
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Zařízení a tiskárny.
Pravým tlačítkem klepněte na zařízení.
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Zařízení a tiskárny.
Vyberte své zařízení.
Klepněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Nastavit
jako výchozí tiskárnu.
Vyberte Předvolby tisku.
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
5
6
1
2
3
4
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
Změňte nastavení na jednotlivých kartách.
Klepněte na tlačítko OK.
4. Zvláštní funkce
226
Funkce tisku
12
Použití pokročilých tiskových funkcí
1
Zaškrtněte políčko Tisk do souboru v okně Tisk.
2
3
Klepněte na tlačítko Tisk.
Ovladač tiskárny XPS: používá se k tisku souborů ve formátu XPS.
• Viz „Funkce podle modelů“ na straně 7.
• Ovladač tiskárny XPS lze nainstalovat pouze v systému operačním
systému Windows Vista nebo vyšším.
• Pro modely, u kterých je na disku CD-ROM k dispozici ovladač XPS:
- Ovladač tiskárny XPS můžete nainstalovat, když vložíte disk CD
se softwarem do jednotky CD-ROM. Po zobrazení instalačního
okna vyberte Uživatelská instalace. Ovladač tiskárny XPS lze
vybrat v okně Zvolit funkce.
• Pro modely, u kterých je ovladač XPS k dispozici na stránkách
společnosti Samsung, přejděte na adresu www.samsung.com >
najděte svůj produkt > Podpora nebo ke stažení.
Tisk do souboru (PRN)
Zadejte cílovou cestu a název souboru a klepněte na tlačítko OK.
Například c:\Temp\název souboru.
Někdy budete potřebovat uložit tištěná data jako soubor.
Pokud zadáte pouze název souboru, soubor se automaticky uloží do
složky Dokumenty, Dokumenty a nastavení nebo Uživatelé. Složka
pro uložení se může lišit v závislosti na operačním systému nebo
aplikaci, kterou používáte.
4. Zvláštní funkce
227
Funkce tisku
Vysvětlení zvláštních tiskových funkcí
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Chcete-li využít možnosti, kterými je ovladač tiskárny vybaven, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby v okně aplikace Tisk pro změnu nastavení
tisku. Název zařízení v okně vlastností zařízení se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
• Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
informace (viz „Použití nápovědy“ na straně 56).
Položka
Několik stránek na
list
nebo stiskněte klávesu F1 na klávesnici a klepněte na položku, o které chcete získat
Popis
Umožňuje vybrat počet stránek, které chcete vytisknout na jeden list papíru. Při tisku více stránek na jeden list papíru se stránky zmenší
a budou umístěny na papír v pořadí, které zadáte. Na jeden list můžete vytisknout až 16 stránek.
4. Zvláštní funkce
228
Funkce tisku
Položka
Tisk plakátu
Popis
Umožní vytisknout jednostránkový dokument na 4 (Plakát 2x2), 9 (Plakát 3x3) nebo 16 (Plakát 4x4) listů papíru a jejich vzájemným
složením pak vytvořit jeden dokument velikost plakátu.
Vyberte hodnotu Překrytí plakátu. Hodnotu Překrytí plakátu zadejte v milimetrech nebo palcích výběrem přepínače v pravém horním
rohu karty Základní. Bude tak jednodušší slepit stránky k sobě.
Vytiskne dokumenty po obou stranách listu papíru a uspořádá stránky tak, aby přeložením vytištěného papíru vznikla brožura.
Tisk brožur
8
9
• Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny jazyka PCL/SPL. Tato volba není k dispozici, když používáte
ovladač XPS.
• Možnost Tisk brožur není dostupná u všech formátů papíru. Vyberte dostupný Formát papíru na kartě Papír, abyste viděli,
které formáty papíru jsou k dispozici.
• Vyberete-li nepodporovaný formát papíru, bude tato volba automaticky zrušena. Vyberte pouze dostupný papír (papír bez
značky
nebo ).
4. Zvláštní funkce
229
Funkce tisku
Položka
Popis
Umožňuje tisknout na obě strany listu papíru (duplexní tisk). Před tiskem rozhodněte, jak má být dokument orientován.
• Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny jazyka PCL/SPL. Tato volba není k dispozici, když používáte
ovladač XPS.
• Pokud zařízení neobsahuje duplexní jednotku, je třeba dokončit tiskovou úlohu ručně. Zařízení vytiskne nejdříve každou
druhou stránku dokumentu. Poté se v počítači zobrazí zpráva.
• Funkce Vynechat prázdné strany nefunguje, když vyberete možnost duplex.
Oboustranný tisk
(ruční)
• Žádné: Vypíná tuto funkci.
• Dlouhý okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při knižní vazbě.
• Krátký okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé u kalendářů.
• Obrácený oboustranný tisk: Výběrem této možnosti obrátíte pořadí tisku při oboustranném tisku. Tato možnost není k dispozici,
když používáte Oboustranný tisk (ruční).
Možnosti papíru
Umožňuje změnit velikost dokumentu můžete změnit tak, aby se dokument na stránce vytiskl menší nebo větší, zadáním počtu procent,
o které se má dokument zvětšit nebo zmenšit.
4. Zvláštní funkce
230
Funkce tisku
Položka
Vodoznak
Vodoznak
(Vytvoření
vodoznaku)
Vodoznak
(Úprava vodoznaku)
Vodoznak
(Odstranění
vodoznaku)
Popis
Volba Vodoznak umožňuje vytisknout text přes stávající dokument. Můžete například vytisknout velký šedý nápis „DRAFT“ nebo
„CONFIDENTIAL“ diagonálně přes první stranu nebo všechny strany dokumentu.
a Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
b Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
c Do pole Text vodoznaku zadejte text vodoznaku.
Text může mít až 256 znaků. Text se zobrazí v okně náhledu.
a
b
c
d
e
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete upravit, a změňte jeho text a nastavení.
Uložte provedené změny klepnutím na tlačítko Aktualizovat.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
4. Zvláštní funkce
231
Funkce tisku
Položka
Popis
Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny jazyka PCL/SPL. Tato volba není k dispozici, když používáte ovladač
XPS
Šablona
Šablona je text nebo obrázek uložený na pevném disku počítače jako soubor zvláštního formátu, který lze vytisknout na libovolný
dokument. Šablony často zastupují funkci hlavičkových papírů. Namísto předtištěného hlavičkového papíru můžete vytvořit šablonu
obsahující stejné informace jako hlavičkový papír. Chcete-li potom vytisknout dopis na hlavičkový papír společnosti, není nutné do
zařízení vkládat předtištěný hlavičkový papír. Stačí na dokument vytisknout šablonu hlavičkového papíru.
Chcete-li použít šablonu stránky, musíte vytvořit novou šablonu obsahující logo nebo příslušný obrázek.
• Formát (velikost stránky) dokumentu šablony musí být stejný jako formát dokumentu, který chcete se šablonou vytisknout.
Nevytvářejte šablonu s vodoznakem.
• Rozlišení dokumentu šablony musí být stejné jako rozlišení dokumentu tištěného se šablonou.
Šablona
(Vytvoření nové
šablony)
a
b
c
d
e
f
Dokument lze uložit jako šablonu v okně Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a z rozevíracího seznamu Text vyberte položku Upravit. Zobrazí se okno Úprava šablony.
V okně Úprava šablony klepněte na tlačítko Vytvořit.
V okně Uložit jako napište do rámečku Název úlohy název. V případě potřeby vyberte cestu k souboru (výchozí je C:\Formover).
Klepněte na tlačítko uložit. V poli Seznam šablon se zobrazí název.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
Soubor se nevytiskne. Namísto toho se uloží na pevný disk počítače.
4. Zvláštní funkce
232
Funkce tisku
Položka
Šablona
(Použití šablony)
Šablona
(Odstranění
šablony)
Popis
a Klepněte na kartu Rozšířené.
b V rozevíracím seznamu Text vyberte požadovanou šablonu.
c Nezobrazí-li se šablona, kterou chcete použít, v rozbalovacím seznamu Text, vyberte Upravit... ze seznamu a klepněte na Načíst.
Vyberte soubor se šablonou, kterou chcete použít.
Pokud jste požadovaný soubor se šablonou uložili do externího souboru, můžete ho také načíst po otevření okna Otevřít.
Po vybrání souboru klepněte na tlačítko Otevřít. Soubor se zobrazí v poli Seznam šablon a lze ho použít k tisku. Vyberte šablonu
v poli Seznam šablon.
d V případě potřeby zaškrtněte políčko Při tisku potvrdit šablonu. Pokud toto políčko zaškrtnete, zobrazí se při každém odeslání
dokumentu k tisku okno, ve kterém jste vyzváni k potvrzení tisku šablony na dokument.
Není-li políčko zaškrtnuto a vyberete-li šablonu, vytiskne se šablona s dokumentem automaticky.
e Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
e
f
V okně Printing Preferences klepněte na kartu Rozšířené.
Vyberte možnost Upravit v rozevíracím seznamu Text.
V poli Seznam šablon vyberte šablonu, kterou chcete odstranit.
Klepněte na tlačítko Smazat.
Po zobrazení okna s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk. Nepoužívané šablony můžete odstranit.
4. Zvláštní funkce
233
Funkce tisku
13
Tisk z počítače Macintosh
Změna nastavení tiskárny
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File. Název zařízení v
okně vlastností tiskárny se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
S výjimkou názvu tiskárny jsou prvky okna vlastností tiskárny podobné.
Tisk dokumentu
Tisk více stránek na jeden list
Tisknete-li z počítače Macintosh, je třeba zkontrolovat nastavení ovladače
tiskárny v každé používané aplikaci. Při tisku z počítače Macintosh
postupujte takto:
Můžete vytisknout více stránek na jeden list papíru. Tato funkce vám
umožňuje cenově výhodný tisk stránek konceptu.
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
3
Vyberte formát papíru, jeho orientaci, měřítko a další možnosti.
Ujistěte se, že je vybráno vaše zařízení. Klepněte na tlačítko OK.
4
5
6
1
2
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Page Setup (v
některých aplikacích na položku Document Setup).
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Print.
3
4
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
V rozevíracím seznamu Pages per Sheet vyberte, kolik stránek
chcete tisknout na jeden list papíru.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print.
Zařízení vytiskne zvolený počet stran, který chcete vytisknout na
jeden list papíru.
Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
Klepněte na tlačítko Print.
4. Zvláštní funkce
234
Funkce tisku
Tisk na obě strany papíru
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované (viz „Funkce modelů“
na straně 10).
Tisknete-li více než dvě kopie, první a druhá kopie se může vytisknout
na stejný list papíru. Jestliže tisknete více než 1 kopii, nepoužívejte tisk
na obě strany.
Použití nápovědy
Před tiskem v duplexním režimu se rozhodněte, na které hraně budete
dokončený dokument vázat. Možnosti vazeb jsou následující:
•
Long-Edge Binding: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při
knižní vazbě.
•
Short-Edge Binding: Tento typ se často používá pro kalendáře.
1
2
3
4
5
Klepněte na otazník v levém dolním rohu okna a klepněte na téma, o
kterém si přejete zobrazit informace. Poté se zobrazí místní okno s
informací o funkci zvolené možnosti poskytované ovladačem.
Z aplikace v počítači Macintosh zvolte Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
Vyberte orientaci vazby z možnosti Two-Sided.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print. Zařízení bude nyní tisknout na obě strany
papíru.
4. Zvláštní funkce
235
Funkce tisku
14
Tisk v systému Linux
U některých modelů nemusí být automatický/ruční oboustranný tisk k
dispozici. Můžete případně použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace
pro tisk na liché a sudé stránky.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
•
Text: Umožňuje nastavit okraje stránek a možnosti textu,
například mezery nebo sloupce.
•
Graphics: Umožňuje nastavit možnosti obrázků, které se
používají při tisku souborů s obrázky, např. možnosti barev,
velikost obrázku a poloha obrázku.
•
Advanced: Umožňuje nastavit rozlišení tisku, zdroj papíru a cíl.
Tisk z aplikací
Mnoho aplikací v systému Linux umožňuje tisknout prostřednictvím
rozhraní CUPS (Common UNIX Printing System). Z libovolné takové
aplikace můžete tisknout na svém zařízení.
1
2
3
Otevřete aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
4
Vlastnosti tiskové úlohy změníte pomocí následujících čtyř karet
zobrazených v horní části okna.
Vyberte možnost Print přímo pomocí lpr.
V okně LPR GUI vyberte v seznamu tiskáren název modelu svého
zařízení a klepněte na tlačítko Properties.
•
5
Klepnutím na tlačítko Apply použijete změny a zavřete okno
Properties.
6
7
Klepnutím na tlačítko OK v okně LPR GUI spustíte tisk.
Zobrazí se okno Printing, ve kterém můžete sledovat stav tiskové
úlohy.
Chcete-li ukončit aktuální úlohu, klepněte na tlačítko Cancel.
General: Umožňuje změnit formát a typ papíru a orientaci
dokumentů. Umožňuje oboustranný tisk, přidává začátky a
konce bannerů a mění počet stránek na list.
4. Zvláštní funkce
236
Funkce tisku
Tisk souborů
V zařízení lze tisknout řadu různých typů souborů pomocí standardního
způsobu rozhraní CUPS, přímo z příkazového řádku. Umožňuje to nástroj
CUPS lpr, ale balíček ovladače nahrazuje standardní nástroj lpr uživatelsky
přívětivějším programem LPR GUI.
2
V seznamu dostupných tiskáren vyberte své zařízení a klepněte na
tlačítko Properties.
3
Otevře se okno Printer Properties.
V horní části okna je zobrazeno pět karet:
•
General: Umožňuje změnit umístění a název tiskárny. Název
zadaný na této kartě se zobrazuje v seznamu tiskáren v okně
Printers configuration.
•
Connection: Umožňuje zobrazit port a vybrat jiný port. Pokud
během používání změníte port zařízení z USB na paralelní či
naopak, musíte znovu nakonfigurovat port zařízení na této kartě.
•
Driver: Umožňuje zobrazit nebo vybrat jiný ovladač zařízení. Po
klepnutí na tlačítko Options můžete nastavit výchozí možnosti
zařízení.
•
Jobs: Zobrazuje seznam tiskových úloh. Klepnutím na tlačítko
Cancel job zrušíte vybranou úlohu. Chcete-li, aby se v seznamu
úloh zobrazovaly i předchozí úlohy, zaškrtněte políčko Show
completed jobs.
•
Classes: Zobrazuje třídu, do které je zařízení zařazeno.
Tlačítkem Add to Class můžete zařízení přidat do určité třídy,
tlačítkem Remove from Class můžete zařízení z vybrané třídy
odebrat.
Chcete-li vytisknout soubor dokumentu, postupujte takto:
1
Na příkazovém řádku systému Linux zadejte lpr <název_souboru> a
stiskněte Enter. Zobrazí se okno LPR GUI.
Jestliže zadáte pouze lpr a stisknete Enter, zobrazí se nejprve okno
Select file(s) to print. Vyberte soubory, které chcete vytisknout, a
klepněte na tlačítko Open.
2
V okně LPR GUI vyberte ze seznamu své zařízení a změňte
vlastnosti tiskové úlohy.
3
Klepnutím na tlačítko OK spustíte tisk.
Konfigurace vlastností tiskárny
V okně Printer Properties zpřístupněném pomocí Printers configuration
lze pro zařízení měnit různé vlastnosti tiskárny.
1
Spusťte Unified Driver Configurator.
4
Klepnutím na tlačítko OK použijete změny a zavřete okno Printer
Properties.
V případě potřeby přejděte do části Printers configuration.
4. Zvláštní funkce
237
Funkce skenování
•
TWAIN: TWAIN je jednou z přednastavených zobrazovacích aplikací.
Při skenování obrazu dojde ke spuštění vybrané aplikace, která umožní
řízení procesu. Tuto funkci lze použít prostřednictvím místního připojení
nebo síťového připojení (viz „Skenování z programu pro úpravu
obrázků“ na straně 241).
•
Pomocníka pro skenování Samsung / Samsung Easy Document
Creator: Tento program můžete použít ke skenování obrázků nebo
dokumentů.
• Informace o základních funkcích skenování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní skenování“ na straně 64).
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Maximální dosažitelné rozlišení závisí na různých faktorech, včetně
rychlosti počítače, volného místa na pevném disku, velikosti paměti,
velikosti skenovaného obrazu a nastavení bitové hloubky. V
závislosti na používaném systému a skenovaném originálu možná
nebudete moci skenovat v určitém rozlišení, zejména s použitím
vylepšeného rozlišení dpi.
-
Viz „Skenování s Pomocníka pro skenování Samsung“ na straně
242.
-
Viz „Používání aplikace Samsung Easy Document Creator“ na
straně 268.
15
Základní metoda skenování
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
•
WIA: Zkratka WIA znamená Windows Images Acquisition (Pořizování
obrazů v systému Windows). Aby bylo možné tuto funkci používat, musí
být váš počítač připojen přímo k zařízení prostřednictvím kabelu USB
(viz „Skenování pomocí ovladače WIA“ na straně 242).
•
Paměť USB: Dokument můžete naskenovat a obraz uložit do
paměťového zařízení USB.
Pomocí zařízení můžete skenovat originály prostřednictvím kabelu USB
nebo sítě. Ke skenování dokumentů lze použít následující metodiky:
•
Skenovat do PC: skenování originálů z ovládacího panelu. Skenovaná
data budou potom uložena do připojených počítačů do složky
Dokumenty (viz „Základní skenování“ na straně 64).
4. Zvláštní funkce
238
Funkce skenování
16
17
Nastavení skenování v počítači
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
1
Spuštění aplikace Samsung Easy Printer Manager (viz „Používání
aplikace Samsung Easy Printer Manager“ na straně 265).
2
3
4
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
Vyberte nabídku Nastavení Skenovat do počítače.
Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovaný ovladač tiskárny ze
softwarového CD, protože ovladač obsahuje skenovací program (viz
„Místní instalace ovladače“ na straně 31).
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
Na ovládacím panelu vyberte
Sitove PC.
Vyberte požadovanou možnost.
•
5
Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno
skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování
a zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
(Scan) > Skenovat do PC >
Pokud se zobrazí zpráva Neni k dispozici, zkontrolujte připojení portu
nebo vyberte možnost Povolit panel Skenovat ze zařízení v programu
Stiskněte Uložit > OK.
Samsung Easy Printer Manager >
Přepnout do pokročilého
režimu > Nastavení Skenovat do počítače.
3
Vyberte své ID zaregistrované v počítači a v případě potřeby vložte
Heslo.
4. Zvláštní funkce
239
Funkce skenování
• ID je stejné jako registrované ID skenování pro Samsung Easy
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu >
Nastavení Skenovat do počítače.
• Funkce WSD funguje pouze v systému Windows Vista® nebo
novějším na počítači, který je kompatibilní s funkcí WSD.
• Heslo je registrované čtyřmístné číselné heslo pro Samsung Easy
• Následující instalační kroky obsahují postup pro počítače se
systémem Windows 7.
Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu >
Nastavení Skenovat do počítače.
4
5
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Instalace ovladače tiskárny WSD
Skenování bude zahájeno.
1
Vyberte volbu Začátek > Ovládací panely > Zařízení a tiskárny >
Přidat tiskárnu.
Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Uživatelé\jméno
uživatele\Dokumenty. Složka pro uložení se může lišit v závislosti na
operačním systému nebo aplikaci, kterou používáte.
2
V průvodci klepněte na volbu Přidat síťovou tiskárnu,
bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth.
3
V seznamu tiskáren vyberte zařízení, které chcete používat, a
klepněte na tlačítko Další.
18
Skenování do WSD
Naskenuje originály a uloží naskenovaná data do připojeného počítače,
pokud podporuje funkci WSD (Web Service for Device). Chcete-li používat
funkci WSD, musíte do počítače nainstalovat ovladač tiskárny WSD.
V systému Windows 7 můžete nainstalovat ovladač WSD výběrem voleb
Ovládací panely > Zařízení a tiskárny > Přidat tiskárnu. V průvodci
klepněte na volbu Přidat síťovou tiskárnu.
• Adresa IP pro tiskárnu WSD je http://adresa IP/ws/ (příklad: http://
111.111.111.111/ws/).
• Pokud v seznamu není uvedena žádná tiskárna WSD, klepněte na
volbu Požadovaná tiskárna není v seznamu > Přidat tiskárnu
pomocí adresy TCP/IP nebo hostitelského názvu a vyberte
položku Zařízení webových služeb v části Typ zařízení. Pak
zadejte IP adresu tiskárny.
4. Zvláštní funkce
240
Funkce skenování
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Skenování z programu pro úpravu obrázků
Skenování pomocí funkce WSD
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Na ovládacím panelu vyberte
(Scan) > Sken. do WSD.
Pokud se zobrazí zpráva Neni k dispozici, zkontrolujte připojení portu.
Nebo zkontrolujte, zda je ovladač pro WSD správně nainstalován.
4
5
6
19
Vyberte svůj počítač v Seznam WSD PC
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
Můžete skenovat a importovat dokumenty ze softwaru pro úpravu obrázků,
jako je Adobe Photoshop, pokud je software kompatibilní s formátem
TWAIN. Chcete-li skenovat v softwaru s rozhraním TWAIN, postupujte
takto:
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
4
5
6
Spusťte aplikaci, například Photoshop.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Klepněte na položku Soubor > Importovat a vyberte skener.
Nastavte možnosti skenování.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
4. Zvláštní funkce
241
Funkce skenování
20
Skenování pomocí ovladače WIA
Zařízení podporuje skenování obrázku pomocí ovladače Windows Image
Acquisition (WIA). WIA je jednou ze standardních součástí systému
Microsoft Windows 7, která spolupracuje s digitálními fotoaparáty a
skenery. Na rozdíl od ovladače TWAIN lze obrázky pomocí ovladače WIA
skenovat a dále upravovat bez použití dalšího softwaru:
Ovladač WIA pracuje pouze v operačním systému Windows (není
podporován ve Windows 2000) s portem USB.
1
2
6
Vyberte možnosti nastavení skenování a klepněte na tlačítko
Náhled. Nyní vidíte, jak nastavené možnosti ovlivní skenování.
7
Naskenujte obrázek a uložte jej.
21
Skenování s Pomocníka pro skenování Samsung
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout software
Pomocníka pro skenování Samsung z webových stránek společnosti
Samsung (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora
nebo Ke stažení).
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
• V systému Windows musíte pro instalaci softwaru tiskárny stáhnout
Pomocníka pro skenování Samsung z webových stránek
společnosti Samsung (http://www.samsung.com > najděte svůj
produkt > Podpora nebo Ke stažení).
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
3
Klepněte na položky Začátek > Ovládací panely > Hardware a
zvuk > Zařízení a tiskárny.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače zařízení v
položce Tiskárny a faxy > Spustit sledování.
5
Zobrazí se aplikace Nové skenování.
• V systému Macintosh otevřete složku Application > Samsung >
Pomocníka pro skenování Samsung.
• V systému Windows můžete využívat funkci OCR (optické
rozpoznávání znaků) z programu Pomocníka pro skenování
Samsung.
1
Z webových stránek společnosti Samsung do počítače stáhněte
software Pomocníka pro skenování Samsung. Pak software
rozbalte a nainstalujte.
4. Zvláštní funkce
242
Funkce skenování
2
3
4
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Klepněte na Začátek > Všechny programy > Tiskárna Samsung
a spusťte Pomocníka pro skenování Samsung.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
5
6
Nastavte možnosti skenování.
a
22
Skenování v prostředí Macintosh
Skenování ze zařízení připojeného přes USB
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Pokud se objeví zpráva No Image Capture device connected,
odpojte kabel USB a znovu jej připojte. Pokud potíže pokračují,
podívejte se do nápovědy programu Image Capture.
Klepněte na tlačítko Skenování.
4
5
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá, aktualizujte
systém Mac OS na nejnovější verzi. Image Capture funguje řádně u
systému Mac OS X 10.4.7 či vyššího.
4. Zvláštní funkce
243
Funkce skenování
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
•
Pouze síťové nebo bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 7).
1
2
3
4
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
•
5
6
Pro verzi 10.5
-
V panelu nabídek klepněte na možnost Devices > Browse
Devices.
-
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Connected vedle
vašeho zařízení na Bonjour Devices.
-
Chcete-li skenovat prostřednictvím rozhraní TWAIN, viz
postup pro operační systém Mac OS X 10.4 uvedený výše.
U verze 10.6 – 10.7 zvolte zařízení pod položkou SHARED.
Nastavte možnosti skenování v tomto programu.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
Postupujte dle níže uvedených kroků pro příslušný systém.
•
Pro verzi 10.4
-
V panelu nabídek klepněte na možnost Devices > Browse
Devices.
-
Vyberte vaše zařízení v seznamu zařízení TWAIN. Ujistěte
se, že je políčko Use TWAIN software zaškrtnuté.
-
Klepněte na tlačítko Connect.
• Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá,
aktualizujte systém Mac OS na nejnovější verzi. Program Image
Capture funguje řádně v systému Mac OS X 10.4.7 nebo vyšším.
• Chcete-li získat další informace, podívejte se do nápovědy k
programu Image Capture.
• Ke skenování můžete také používat software s rozhraním TWAIN,
jako je Adobe Photoshop.
Pokud se zobrazí varovná zpráva, klepněte na tlačítko
Change Port.. a vyberte port, nebo pokud se zobrazí
uživatelské rozhraní TWAIN, klepněte na tlačítko Change
Port.. na kartě Preference a vyberte nový port.
4. Zvláštní funkce
244
Funkce skenování
23
Skenování v systému Linux
4
V seznamu vyberte skener.
5
6
Klepněte na tlačítko Properties.
7
V okně Scanner Properties klepněte na možnost Preview.
Skenování
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Poklepejte na ploše na ikonu programu Unified Driver
Configurator.
Klepnutím na tlačítko
přepněte do okna konfigurace skenerů.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
4. Zvláštní funkce
245
Funkce skenování
8
Dokument se naskenuje a náhled obrázku se zobrazí na panelu
Preview Pane.
Úprava obrázku pomocí aplikace Image Manager
Program Image Manager obsahuje příkazy a nástroje pro úpravu
skenovaného obrázku.
9
10
11
Na panelu Preview Pane nastavte přetažením oblast, která má být
skenována.
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Toto nastavení můžete uložit pro pozdější použití jako své nastavení
skenování a přidat ho do rozevíracího seznamu Job Type.
4. Zvláštní funkce
246
Funkce faxu
3
• Informace o základních funkcích faxování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní faxování“ na straně 65).
Vyberte požadovanou možnost.
25
• Tato funkce není podporována pro modely CLX-330x/CLX-330xW
Series (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 24).
1
2
24
Automatické opakované vytáčení
Pokud je číslo, které jste vytočili, obsazeno, nebo pokud při odesílání faxu
není žádná odezva, přístroj vytočí číslo automaticky znovu. Doba
opakovaného vytáčení závisí na výchozích výrobních nastaveních dané
země.
Chcete-li, aby zařízení začalo opakovat vytáčení bez této prodlevy,
stiskněte po zobrazení možnosti Zk. vyt. znovu? tlačítko
Automatické vytáčení zrušíte stisknutím tlačítka
Opětovné vytáčení faxového čísla
(Start).
(Cancel nebo Stop/
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Redial/Pause).
Vyberte požadované faxové číslo.
Zobrazí se deset posledních čísel, na které byl odeslán fax, a deset
přijatých ID volajícího.
3
Pokud je v podavači dokumentů vložen dokument, zařízení jej začne
automaticky odesílat.
Jestliže originál leží na skleněné desce skeneru, vyberte možnost
Ano pro přidání další stránky. Vložte další originál a stiskněte
tlačítko OK. Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi
stranka?.
Clear).
Postup při změně časového intervalu mezi jednotlivými pokusy
opakovaného vytáčení a celkového počtu pokusů.
1
Na ovládacím panelu stiskněte
Nastaveni faxu > Odesilani.
2
Zvolte požadovanou hodnotu Interval opak. nebo Inter-op.vyt..
(faxování) >
(Menu) >
4. Zvláštní funkce
247
Funkce faxu
26
27
Potvrzení přenosu
Odesílání faxu v počítači
Po úspěšném odeslání poslední stránky originálu vydá zařízení zvukový
signál a vrátí se do pohotovostního režimu.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
Pokud se odesílání faxu z nějakého důvodu nezdaří, zobrazí se na displeji
chybová zpráva. Pokud se zobrazí chybová zpráva, smažte ji z displeje
stisknutím tlačítka
• Chcete-li používat tuto funkci, nastavte příslušnou volbu na
ovládacím panelu:
(Cancel nebo Stop/Clear) a odešlete dokument
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
> Dorucit dal > Prep. do PC > Zap.
znovu.
(Menu) > Fax
Zařízení můžete nastavit tak, aby se po odeslání faxu automaticky
vytiskl potvrzovací protokol. Na ovládacím panelu stiskněte
fax můžete z počítače odeslat, aniž byste museli přejít k zařízení.
(faxování) >
Prot.potvr.ode.
Chcete-li odeslat fax z počítače, je třeba nainstalovat program Samsung
Network PC Fax. Tento program se nainstaluje při instalaci ovladače
tiskárny.
(Menu) > Nastaveni faxu > Odesilani >
1
2
Otevřete dokument, který chcete odeslat.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Zobrazí se okno Tisk. V závislosti na aplikaci se může jeho vzhled
mírně lišit.
3
4
V okně Tisk vyberte možnost Samsung Network PC Fax
Klepněte na Tisk nebo OK.
4. Zvláštní funkce
248
Funkce faxu
5
Zadejte čísla příjemců a vyberte možnost
28
Odložení faxového přenosu
Zařízení je možné nastavit tak, aby odeslalo fax později, až nebudete
přítomni. Pomocí této funkce nelze odeslat barevný fax.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
6
a
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
3
4
5
6
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
7
(faxování).
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu.
Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Fax > Odloz.odeslani.
Vložte faxové číslo přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zvýrazní možnost Ano, a opakujte kroky 5.
Klepněte na tlačítko Send.
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další čísla skupinového vytáčení.
4. Zvláštní funkce
249
Funkce faxu
8
3
Zadejte název úlohy a čas.
Jestliže nastavíte čas dřívější, než je ten aktuální, fax bude odeslán ve
stejný čas následujícího dne.
9
Vyberte faxovou úlohu a stiskněte OK.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi stranka?.
Zařízení naskenuje originál do paměti.
4
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Originál je před přenosem skenován do paměti.
Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí
připomenutí, že se zařízení nachází v pohotovostním režimu a je
nastaveno odložené odesílání faxu.
Můžete zkontrolovat seznam odložených faxových úloh.
Na ovládacím panelu stiskněte
Zobrazit > Napl.ulohy.
(Menu) > Syst.nastaveni >
Zrušení vyhrazené faxové úlohy
1
Na ovládacím panelu stiskněte
> Storno ulohy.
2
3
Vyberte požadovanou faxovou úlohu a stiskněte tlačítko OK.
(faxování) >
(Menu) > Fax
Jakmile se zvýrazní možnost Ano, stiskněte tlačítko OK.
Vybraný fax bude v paměti vymazán.
Přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
> Pridat stranku.
(faxování) >
4
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
(Menu) > Fax
4. Zvláštní funkce
250
Funkce faxu
29
30
Odesílání prioritního faxu
Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové místo
Tato funkce se používá, když je potřeba odeslat fax s vysokou prioritou před
rezervovanými operacemi. Dokument je naskenován do paměti a po
dokončení aktuální operace je ihned odeslán.
Zařízení můžete nastavit tak, aby přeposlalo přijatý nebo odeslaný fax na
jiné cílové místo faxem nebo e-mailem. Tato funkce může být užitečná,
pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete přijmout fax.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
> Priorita odes..
2
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
> Predat odesl. > Prep. na fax > Zap.
3
4
5
Vložte číslo cílového faxu a stiskněte OK.
(faxování) >
(Menu) > Fax
Možnosti Predat dal nemusí být v závislosti na modelu nebo
volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
Zadejte název úlohy a stiskněte OK.
Jestliže originál leží na skleněné desce skeneru, vyberte možnost
Ano pro přidání dalších stránek. Vložte další originál a stiskněte
tlačítko OK.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi stranka?.
Zařízení spustí skenování a odesílání faxu na cílová místa.
(Menu) > Fax
3
Zadejte číslo cílového faxu, e-mailovou adresu nebo adresu serveru
a stiskněte OK.
4
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
4. Zvláštní funkce
251
Funkce faxu
31
32
Přeposlání přijatého faxu
Přijímání faxu v počítači
Zařízení můžete nastavit tak, aby přeposlalo přijatý nebo odeslaný fax na
jiné cílové místo faxem nebo e-mailem. Tato funkce může být užitečná,
pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete přijmout fax.
1
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
• Chcete-li používat tuto funkci, nastavte příslušnou volbu na
ovládacím panelu:
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
(Menu) > Fax
> Předat dál přijaté nebo Dorucit dal > Prep. na fax nebo Prep.
do PC > Predat dal.
• Možnosti Predat dal nemusí být v závislosti na modelu nebo
volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
• Chcete-li nastavit zařízení tak, aby po přesměrování fax vytisklo,
vyberte možnost Predat&tisk.
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
> Dorucit dal > Prep. do PC > Predat dal.
1
2
3
4
(Menu) > Fax
Spusťte aplikaci Samsung Easy Printer Manager.
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
Vyberte nabídku Nastavení Faxovat do počítače.
2
Zadejte číslo cílového faxu, e-mailovou adresu nebo adresu serveru
a stiskněte OK.
3
4
Zadejte čas zahájení a čas ukončení, pak stiskněte tlačítko OK.
•
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Typ obrázku: Konverze přijatých faxů do formátu PDF nebo
TIFF.
•
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
Umístění pro ukládání: Volba umístění k uložení
konvertovaných faxů.
•
Předvolba: Vybere předvolbu.
•
Vytisknout přijatý fax: po přijetí faxu nastavuje u přijatého faxu
informace pro vytisknutí.
Pomocí volby Povolit příjem faxů ze zařízení změníte nastavení
faxu.
4. Zvláštní funkce
252
Funkce faxu
•
5
Upozornit po dokončení: Natavuje zobrazení okna s
upozorněním na přijetí faxu.
•
Otevřít ve výchozí aplikaci: Po přijetí faxu jej otevře ve výchozí
aplikaci.
•
Žádné: Zařízení po přijetí faxu neupozorní uživatele ani nespustí
aplikaci.
Chcete-li použít režim Zazn./fax, připojte záznamník ke konektoru EXT
na zadní straně zařízení.
•
Stiskněte Uložit > OK.
DRPD: Příchozí hovor lze přijmout pomocí funkce odlišného
typu vyzvánění (Distinctive Ring Pattern Detection, DRPD).
Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na
více telefonních číslech. Další informace viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 254.
33
Změna režimů příjmu
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
1
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastaveni faxu > Prijem > Rezim prijmu.
2
Vyberte požadovanou možnost.
•
(Menu) >
3
4
Fax: Odpoví na příchozí faxové volání a ihned přejde do režimu
příjmu faxu.
Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
34
•
Tel: Přijme fax stisknutím tlačítka
(On Hook Dial) a potom
Ruční příjem v režimu Telefon
(Start).
•
Zazn./fax: Funguje, pokud je k zařízení připojen záznamník.
Zařízení odpoví na příchozí volání a volající může zanechat
vzkaz na záznamníku. Pokud faxové zařízení na lince zjistí
faxový tón, bude hovor automaticky přepnut do režimu pro
příjem faxu.
Když uslyšíte faxový tón, můžete faxové volání přijmout stisknutím tlačítka
(On Hook Dial) a potom stisknutím tlačítka
(Start).
4. Zvláštní funkce
253
Funkce faxu
35
Příjem v režimu záznamník/fax
*9* je kód pro vzdálený příjem přednastavený z výroby. První a poslední
hvězdička musí v kódu zůstat. Prostřední číslo můžete libovolně změnit.
Při použití tohoto režimu musíte záznamník zapojit do zdířky EXT na zadní
straně zařízení. Pokud volající zanechá zprávu, záznamník ji uloží. Pokud
faxové zařízení na lince rozpozná faxový tón, začne automaticky přijímat
fax.
Když hovoříte pomocí telefonu připojeného do zdířky EXT, funkce
kopírování a skenování nejsou k dispozici.
37
• Jestliže jste na zařízení nastavili tento režim a záznamník je vypnutý
nebo není zapojený do zdířky EXT, vaše zařízení automaticky přejde
do režimu fax po předem nastaveném počtu vyzvánění.
• Je-li záznamník vybaven uživatelským nastavením počtu vyzvánění,
nastavte zařízení tak, aby odpovídalo na příchozí volání během 1
zazvonění.
• Je-li zařízení v režimu telefonu, odpojte nebo vypněte záznamník s
faxovým zařízením. Jinak odchozí zpráva ze záznamníku přeruší
telefonický hovor.
Příjem faxů v režimu DRPD
V některých zemích není toto nastavení k dispozici. Jedná se o službu
telefonní společnosti, která uživateli umožňuje používat jedinou telefonní
linku pro komunikaci na více telefonních číslech. Tuto funkci často využívá
záznamová služba, která umožňuje odpovídat na telefonní hovory pro řadu
různých klientů. Musí být schopna zjistit, z jakého čísla volající strana volá,
aby bylo možné správně přijmout hovor.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
36
Příjem faxů pomocí externího telefonu
Když používáte externí telefon připojený do zdířky EXT, můžete přijmout
fax od osoby, se kterou na externím telefonu hovoříte, aniž byste museli
přecházet k faxovému přístroji.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
(Menu) >
Nastaveni faxu > Prijem > Rezim DRPD > Cekam na zazvoneni.
2
Zavolejte na své faxové číslo z jiného telefonu.
Pokud přijmete volání na externím telefonu a uslyšíte faxové tóny, stiskněte
na externím telefonu tlačítko *9*. Zařízení přijme fax.
4. Zvláštní funkce
254
Funkce faxu
3
Jakmile začne vaše zařízení vyzvánět, nepřijímejte volání. Zařízení
potřebuje několik vyzvánění, aby se naučilo typ vyzvánění
rozpoznávat.
38
Příjem v zabezpečeném režimu
Po ukončení „výuky“ zařízení se zobrazí zpráva Dokonceno
Nastaveni DRPD. Je-li nastavení DRPD neúspěšné, zobrazí se
zpráva Chyba Zvoneni DRPD.
4
Stiskněte tlačítko OK, jakmile se zobrazí DRPD a přejděte ke
kroku 2.
• V případě, že změníte své faxové číslo nebo zařízení připojíte k jiné
telefonní lince, je třeba funkci DRPD nastavit znovu.
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 7).
V případě potřeby můžete neoprávněným osobám zabránit v přístupu k
přijatým faxům. Zapněte bezpečný režim a potom budou všechny příchozí
faxy ukládány do paměti. Příchozí faxy lze vytisknout po zadání hesla.
• Po nastavení funkce DRPD zavolejte znovu na své faxové číslo a
ověřte, že zařízení odpovídá faxovým tónem. Potom zavolejte na
jiné číslo přidělené stejné lince, abyste se ujistili, že volání je
přesměrováno na externí telefon, nebo že záznamník je zapojený do
zdířky EXT.
Chcete-li používat bezpečný režim příjmu, na ovládacím panelu
aktivujte nabídku
Bezpec.prijem.
(faxování) >
(Menu) > Fax >
Tisk přijatých faxů
1
Na ovládacím panelu vyberte
Bezpec.prijem > Tisk.
2
3
Zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko OK.
(faxování) >
(Menu) > Fax >
Zařízení vytiskne všechny faxy uložené v paměti.
4. Zvláštní funkce
255
Funkce faxu
39
Příjem faxů do paměti
Vzhledem k tomu, že zařízení umí zpracovávat více úloh najednou, dokáže
přijímat faxy i v době, kdy kopíruje nebo tiskne. Když přijímáte fax během
kopírování nebo tisku, zařízení ukládá příchozí faxy do paměti. Jakmile
kopírování nebo tisk dokončíte, zařízení fax automaticky vytiskne.
Pokud je přijímán a tištěn fax, nelze současně zpracovávat jiné úlohy
kopírování a tisku.
40
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby tisklo zprávu s podrobnými informacemi
o předchozích 50 spojeních, včetně času a data.
1
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastaveni faxu > Auto protokol > Zap.
2
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
(Menu) >
4. Zvláštní funkce
256
5. Užitečné nástroje pro
správu
V této kapitole jsou popsány nástroje pro správu, které vám pomohou využít všechny funkce zařízení.
• Easy Capture Manager
258
• Samsung Easy Color Manager
259
• Samsung AnyWeb Print
260
• Easy Eco Driver
261
• Používání služby SyncThru™ Web Service
262
• Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager 265
• Používání aplikace Samsung Easy Document
Creator
268
• Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
274
• Používání nástroje Unified Driver Configurator
systému Linux
276
Easy Capture Manager
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 8).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz „Software“ na straně 8).
Stisknutím klávesy Print Screen pořídíte kopii obrazovky a spustíte aplikaci Easy Capture Manager. Nyní můžete zachycenou obrazovku snadno vytisknout
v nezměněné nebo upravené podobě.
5. Užitečné nástroje pro správu
258
Samsung Easy Color Manager
Program Samsung Easy Color Manager pomáhá uživatelům provádět podrobná nastavení s 6 tóny barev a dalšími vlastnostmi, jako je jas, kontrast a
sytost. Změny tónu barvy lze uložit jako profil a používat z ovladače nebo ze zařízení.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 8).
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Macintosh (viz „Software“ na straně 8).
Pomáhá uživatelům barevných laserových tiskáren Samsung nastavit barvu podle jejich přání.
Stáhněte software z webových stránek společnosti Samsung, pak ho rozbalte a nainstalujte. (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora
nebo Ke stažení).
5. Užitečné nástroje pro správu
259
Samsung AnyWeb Print
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 8).
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Macintosh (viz „Software“ na straně 8).
Tento nástroj slouží k zachycování obrazovek, náhledů, výstřižků a tisku stránek z aplikace Internet Explorer v systému Windows jednodušeji než při
používání běžného programu.
Stáhněte software z webových stránek společnosti Samsung, pak ho rozbalte a nainstalujte. (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora
nebo Ke stažení).
5. Užitečné nástroje pro správu
260
Easy Eco Driver
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 8).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz „Software“ na straně 8).
Díky aplikaci Easy Eco Driver můžete před tiskem použít funkce Eco k úspoře papíru a toneru. Chcete-li používat tuto aplikaci, mělo by být ve vlastnostech
tiskárny zaškrtnuto políčko Před tiskovou úlohou spustit Easy Eco Driver.
Aplikace Easy Eco Driver vám rovněž umožní provádět jednoduché úpravy, jako je odstraňování obrázků a textů, změna atributů písma a další. Často
používané nastavení můžete uložit jako předvolbu.
Použití:
1 Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2 Vytiskněte dokument.
Zobrazí se okno náhledu.
3 Vyberte možnosti, které chcete pro dokument použít.
Můžete si prohlédnout náhled použitých funkcí.
4 Klepněte na tlačítko Tisk.
5. Užitečné nástroje pro správu
261
Používání služby SyncThru™ Web Service
• Minimálním požadavkem pro službu SyncThru™ Web Service je
aplikace Internet Explorer 6.0 nebo vyšší.
• Informace k aplikaci SyncThru™ Web Service obsažené v této
uživatelské příručce se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na
doplňcích a modelu.
Přihlášení k serveru SyncThru™ Web Service
Před konfigurací možností pomocí serveru SyncThru™ Web Service je
třeba se přihlásit jako správce. Server SyncThru™ Web Service lze použít
i bez přihlášení, avšak nebudete mít přístup ke kartám Settings a Security.
• Pouze síťové modely (viz „Funkce modelů“ na straně 10).
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows.
Zadejte IP adresu zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na Přejít.
1
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
2
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí
hodnoty ID a Password. Z bezpečnostních důvodů vám
doporučujeme výchozí heslo změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2
2
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
Přehled služby SyncThru™ Web Service
Některé karty se nemusejí v závislosti na modelu zobrazit.
5. Užitečné nástroje pro správu
262
Používání služby SyncThru™ Web Service
Karta Information
Karta Security
Na této kartě naleznete obecné informace o zařízení. Můžete zde
kontrolovat např. množství zbývajícího toneru. Můžete také vytisknout
protokoly, například protokol chyb.
Tato karta umožňuje nastavit informace o zabezpečení systému a sítě.
Chcete-li tuto kartu zobrazit, je třeba se přihlásit jako správce.
•
Active Alerts: Zobrazuje varování, která se vyskytla při provozu
zařízení, a jejich závažnost.
•
System Security: Umožňuje nastavit informace o správci systému a
také povolit či zakázat funkce zařízení.
•
Network Security: Umožňuje provádět nastavení filtrování IPv4/IPv6 a
ověřovacích serverů.
•
Supplies: Zobrazuje počet vytištěných stránek a množství toneru
zbývajícího v kazetě.
•
Usage Counters: Zobrazuje počet použití podle typu tisku:
jednostranný tisk a oboustranný tisk.
Karta Maintenance
•
Current Settings: Zobrazuje informace o zařízení a o síti.
•
Print information: Umožňuje vytisknout protokoly, například protokoly
týkající se systému, e-mailových adres a písem.
Tato karta slouží k údržbě zařízení. Můžete zde upgradovat firmware a
nastavit kontaktní informace pro odesílání e-mailů. Můžete se také připojit
k webovým stránkám společnosti Samsung nebo stáhnout ovladače
výběrem nabídky Link.
Karta Settings
Tato karta umožňuje nastavit možnosti vašeho zařízení a sítě. Chcete-li
tuto kartu zobrazit, je třeba se přihlásit jako správce.
•
Karta Machine Settings: Umožňuje nastavit možnosti, které jsou v
zařízení k dispozici.
•
Karta Network Settings: Zobrazuje možnosti pro síťové prostředí.
Nastavuje možnosti jako např. TCP/IP a síťové protokoly.
•
Firmware Upgrade: Umožňuje provést upgrade firmwaru zařízení.
•
Contact Information: Zobrazuje kontaktní informace.
•
Link: Zobrazuje odkazy na užitečné stránky, ze kterých můžete
stahovat nebo na nich můžete kontrolovat informace.
5. Užitečné nástroje pro správu
263
Používání služby SyncThru™ Web Service
3
Nastavení informací o správci systému
Toto nastavení je nezbytné pro používání možnosti upozorňování emailem.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows.
Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
3
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
4
5
Zadejte jméno správce, telefonní číslo, místo a e-mailovou adresu.
Na kartě Security vyberte možnost System Security > System
Administrator
Klepněte na Apply.
5. Užitečné nástroje pro správu
264
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Software“ na straně 8).
Vyberte Začátek > Programy nebo Všechny programy > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer
Manager.
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a
Macintosh (viz „Software“ na straně 8).
Pro systém Macintosh
• Minimálním požadavkem pro program Samsung Easy Printer
Manager v systému Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo
vyšší.
Otevřete složku Applications > složku Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Rozhraní programu Samsung Easy Printer Manager se skládá z několika
základních částí, které jsou popsány v následující tabulce:
Samsung Easy Printer Manager je aplikace, která spojuje všechna
nastavení zařízení Samsung na jednom místě. Samsung Easy Printer
Manager obsahuje nastavení zařízení i tiskového prostředí, nastavení/akcí
a spouštění. Všechny tyto funkce jsou prostředkem k pohodlnému užívání
vašeho zařízení Samsung. Samsung Easy Printer Manager nabízí uživateli
dvě různá uživatelská rozhraní: základní uživatelské rozhraní a rozšířené
uživatelské rozhraní. Přepínání mezi oběma rozhraními je snadné: stačí
klepnout na jedno tlačítko.
Obrazovka se může lišit v závislosti na operačním systému, který
používáte.
4
Vysvětlení funkcí programu Snadný správce
tiskárny Samsung
Spuštění programu:
Pro systém Windows
5. Užitečné nástroje pro správu
265
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
1
Seznam
tiskáren
V seznamu tiskáren se zobrazují tiskárny
nainstalované v počítači a síťové tiskárny přidané
zjišťováním sítě (pouze systém Windows).
Informace o
tiskárně
Tato oblast obsahuje obecné informace o zařízení.
Můžete zde ověřit informace, jako je název modelu
zařízení, adresa IP (nebo název portu) a stav zařízení.
Rychlé odkazy
4
Pokud připojíte zařízení k síti, aktivuje se ikona
SyncThru™ Web Service.
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
2
Tlačítko Odstraňování potíží: Dojde-li k
chybě, tímto tlačítkem se otevře Průvodce
řešením potíží. Můžete tak přímo otevřít
potřebnou část v uživatelské příručce.
Oblast obsahu
Zobrazuje informace o vybraném zařízení, hladině
zbývajícího toneru a papíru. Informace se budou lišit
podle vybraného zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Objednat
spotřební
materiálu
V okně objednávání spotřebního materiálu klepněte na
tlačítko Objednat. Náhradní kazetu (kazety) s tonerem
si můžete objednat online.
5
6
Informace o
aplikaci
Zobrazí Rychlé odkazy na určité funkce zařízení. Tato
část rovněž obsahuje odkazy na aplikace v rozšířeném
nastavení.
Obsahuje odkazy na změnu rozšířených nastavení,
předvolby, nápovědu a informace o aplikaci.
Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
klepněte na položku, o které chcete získat informace.
3
a
Tlačítko
se používá ke změně
uživatelského rozhraní na uživatelské rozhraní
pro rozšířené nastavení (viz „Přehled
uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení.“ na straně 267).
5. Užitečné nástroje pro správu
266
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
5
Přehled uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení.
Rozšířené uživatelské rozhraní je určeno pro osoby, které mají na starosti
správu sítě a zařízení.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
Nastavení zařízení
Můžete změnit různá nastavení tiskárny, například nastavení týkající se
zařízení, papíru, rozvržení, emulace, sítě a informací o tisku.
Nastavení Skenovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení pro vytvoření nebo odstranění profilů
skenování do PC.
•
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování a
zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
Nastavení Faxovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení související se základní funkcí faxování ve
vybraném zařízení.
•
Vypnout: Pokud je volba Vypnout nastavena na Zap, nebudou v tomto
zařízení přijímány příchozí faxy.
•
Povolit příjem faxů ze zařízení: Povoluje faxování v zařízení a
umožňuje nastavení dalších možností.
Nastavení upozornění (pouze systém Windows)
Tato nabídka obsahuje nastavení týkající se upozornění na chyby.
•
Upozornění tiskárny: Obsahuje nastavení týkající se toho, kdy budou
upozornění přijímána.
•
Upozornění e-mailem: Obsahuje možnosti týkající se přijímání
upozornění prostřednictvím e-mailu.
•
Historie upozornění: Obsahuje historii upozornění souvisejících se
zařízením a tonerem.
Účtování úlohy
Nabízí možnost dotazu na informace o kvótě pro určeného uživatele
účtování úlohy. Tyto informace o kvótě lze vytvořit a aplikovat na zařízení
pomocí softwaru pro účtování úloh, jak je software pro správu SyncThru™
nebo CounThru™.
5. Užitečné nástroje pro správu
267
Používání aplikace Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator je aplikace, který uživatelům pomáhá
skenovat, sestavovat a ukládat dokumenty v různých formátech, včetně
formátu .epub. Tyto dokumenty lze sdílet prostřednictvím serverů
sociálních sítí nebo faxu. Ať už jste student, který si potřebuje uspořádat
výzkum z knihovny, nebo žena v domácnosti, která se chce podělit
o naskenované fotografie z loňské oslavy narozenin, aplikace Easy
Document Creator vám poskytne všechny potřebné nástroje.
Obrazovka se může lišit v závislosti na operačním systému, který
používáte.
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
• Minimálním požadavkem pro aplikaci Samsung Easy Document
Creator je systém Windows XP nebo vyšší a prohlížeč Internet
Expolorer 6.0 nebo vyšší.
• Aplikace Samsung Easy Document Creator se nainstalujte
automaticky při instalaci softwaru zařízení.
6
Vysvětlení aplikace Samsung Easy Document
Creator
Spuštění programu:
Vyberte Začátek > Programy nebo Všechny programy > Samsung
Printers > Samsung Easy Document Creator > Samsung Easy
Document Creator.
(Informace)
Kliknutím na informační tlačítko zobrazíte informace
o verzi programu.
(Nápověda)
Kliknutím na tlačítko nápovědy získáte informace
o kterékoli volbě, kterou chcete použít.
1
Rozhraní programu Samsung Easy Document Creator se skládá z několika
základních částí, které jsou popsány v následující tabulce:
5. Užitečné nástroje pro správu
268
Používání aplikace Samsung Easy Document Creator
2
Rychle skenovat Automaticky provede skenování s nastavením,
které je uvedeno v konfiguraci. Můžete předem
nastavit možnosti jako typ obrázku, velikost
dokumentu, rozlišení nebo typ souboru (viz „Rychlé
skenování“ na straně 271).
Skenovat
Postupně nabízí podrobnější možnosti pro
skenování dokumentů (viz „Skenování“ na straně
270).
Odeslat na soc.
síť
4
Odesílání do sociálních sítí bude k dispozici
pouze po nainstalování aplikace
Microsoft®.NET Framework 3.5 Service
Pack 1 (http://www.microsoft.com/
download/en/details.aspx?id=22) a je
vyžadován systém Windows XP nebo vyšší
a prohlížeč Internet Explorer 7.0 nebo vyšší.
Konverze textu bude k dispozici pouze po
nainstalování softwaru pro optické
rozpoznávání znaků (OCS), který se dodává
v samostatném instalačním souboru.
3
• Skenování obrázku: Slouží k naskenování
jednoho nebo více obrázku.
• Skenování dokumentu: Slouží ke skenování
dokumentů s textem nebo textem a obrázky.
• Konverze textu: Slouží ke skenování
dokumentů, které je potřeba uložit
v editovatelném textovém formátu.
Konverze Eknihy
5
Nabízí snadný a rychlý způsob odeslání souborů na
řadu serverů sociálních sítí. Můžete přímo
naskenovat obrázek nebo vybrat stávající obrázek a
odeslat ho na server služeb Facebook, Flickr,
Picasa, Google Docs nebo Twitter (viz „Skenování
na servery sociálních sítí“ na straně 271).
Nabízí možnost naskenovat několik dokumentů
jako jednu elektronickou knihu nebo převést
stávající soubory do formátu elektronické knihy
(soubor .epub) (viz „Konverze do formátu e-knihy“
na straně 272).
• Skenování knihy: Slouží ke skenování knih
pomocí skeneru s rovným sklem.
• Oblíbené: Uživatelem vytvořené oblíbené
položky pro často používaná nastavení
skenování.
5. Užitečné nástroje pro správu
269
Používání aplikace Samsung Easy Document Creator
7
Odeslat fax
Nabízí možnost odeslat dokument faxem přímo
z aplikace Easy Document Creator, pokud je
nainstalován ovladač programu Samsung Network
PC Fax (viz „Odesílání faxu v počítači“ na straně
248).
Používání funkcí
Skenování
6
Pokud není nainstalován ovladač aplikace
Samsung Network PC Fax, bude tato
možnost šedá.
7
8
9
Konfigurace
Nabízí možnosti pro volby Obecné a Rychle
skenovat.
Název zařízení
Zobrazí zařízení pro skenování/faxování, které je
připraveno k použití.
Hledat
Pokud nevidíte žádné zařízení, které je připraveno
k použití, klepněte na toho tlačítko a vyhledejte ho.
Klepnutím na tlačítko Hledat nyní
automaticky vyhledáte všechna zařízení, ke
kterým máte přístup.
Klepněte na tlačítko Nápověda ( ) v pravém horním rohu okna a
klepněte na libovolnou možnost, o které chcete získat informace.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
3
4
5
Na domovské obrazovce klepněte na Skenování.
6
Vyberte Uložit do umístění, Odeslat e-mailem nebo Odeslat na
soc. síť.
7
Klepněte na Uložit (uložení naskenovaného obrázku), Odeslat
(odeslání e-mailem) nebo Sdílet (odeslání na server).
Vyberte typ skenování nebo oblíbenou položku a klepněte na Spustit.
Proveďte úpravy obrázku (Nastavení skenování a Další možnosti).
Klepněte na tlačítko Skenování pro naskenování konečného
obrázku, nebo Předskenovat pro získání dalšího náhledu.
Pokud je na skle pro dokumentu místo, lze současně skenovat více
položek. Pomocí nástroje
můžete vytvořit více oblastí výběru.
5. Užitečné nástroje pro správu
270
Používání aplikace Samsung Easy Document Creator
Rychlé skenování
Skenování na servery sociálních sítí
Konfigurace rychlého skenování
Přímé skenování
Nastavení volby Rychle skenovat:
1
2
Na domovské obrazovce klepněte na Konfigurace.
3
Uložte provedené změny klepnutím na Použít.
Klepněte na Výchozí, pokud chcete použít výchozí nastavení, nebo
vyberte vlastní volby.
Používání rychlého skenování
1
2
3
4
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Na domovské obrazovce klepněte na Rychle skenovat.
Vyberte umístění pro ukládání naskenovaných obrázků.
Uložte obrázek klepnutím na Uložit.
Chcete-li naskenovat další obrázek se stejným nastavením, klepněte
na Sken. další.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
2
3
4
Na domovské obrazovce klepněte na Odeslat na soc. síť.
Klepněte na Skenovat do soc. sítí > Spustit.
Klepněte na tlačítko Skenování.
Odeslání stávajícího souboru
1
2
3
Na domovské obrazovce klepněte na Odeslat na soc. síť.
4
Vyberte server sociální sítě, na který se má obrázek odeslat, a
klepněte na Další.
5
Postupujte podle pokynů na každém serveru sociální sítě.
Klepněte na Existující soubor na soc. síť > Spustit.
Vyberte server, klepněte na Přidat obr. a najděte soubor, který se
má odeslat.
5. Užitečné nástroje pro správu
271
Používání aplikace Samsung Easy Document Creator
Konverze stávajících souborů
Pokud se vyskytnou potíže při přístupu nebo odesílání na každý server
sociální sítě z důvodů potíží se síťovým prostředím, je nutno
zkontrolovat bezpečnostní omezení, která ve vaší síti zavedl správce
sítě. Aby bylo zaručeno správné fungování odesílání souborů do
sociálních sítí v aplikaci Samsung Easy Document Creator, je potřeba
neomezené síťové prostředí pro komunikaci přes HTTPS.
1
2
3
4
Na domovské obrazovce klepněte na Konverze E-knihy.
5
Klepněte na uložit.
Konverze do formátu e-knihy
Přímé skenování
1
2
3
4
5
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
Na domovské obrazovce klepněte na Konverze E-knihy.
Klepněte na uložit.
Klepněte na Přidat obr. a najděte soubor, který se má převést.
Zadejte název a jméno autora, které budou uvedeny jako informace
v metaznačce pro soubor .epub, název souboru a vyberte umístění
pro uložení.
Odeslání faxu
1
2
Na domovské obrazovce klepněte na Odeslat fax.
3
4
Klepněte na Odeslat fax.
5
Klepněte na tlačítko Odeslat.
Klepněte na Skenovat do E-knihy > Spustit.
Zadejte název a jméno autora, které budou uvedeny jako informace
v metaznačce pro soubor .epub, název souboru a vyberte umístění
pro uložení.
Klepněte na Existující soubor do E-knihy > Spustit.
Klepněte na Přidat soubor a najděte soubor, který se má odeslat
faxem.
Zadejte informace pro fax (číslo příjemce, informace pro úvodní
stranu atd.).
5. Užitečné nástroje pro správu
272
Používání aplikace Samsung Easy Document Creator
8
Moduly plug-in
Aplikace Easy Document Creator může rovněž vytvářet nové moduly plugin pro aplikace Microsoft PowerPoint, Word and Excel. Tyto nové moduly
plug-in budou v nové nabídce Easy Document Creator v řádcích nabídek
těchto aplikací: Skenovat do Office, Odeslat fax a E-kniha.
5. Užitečné nástroje pro správu
273
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
Stav tiskárny Samsung je program, který sleduje stav zařízení a informuje
vás o něm.
Ikona
• Okno Stav tiskárny Samsung a jeho obsah zobrazený v této
uživatelské příručce se mohou lišit podle používaného zařízení nebo
operačního systému.
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je zařízení kompatibilní
(viz „Technické specifikace“ na straně 119).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz
„Software“ na straně 8).
Význam
Popis
Normální
Zařízení je v pohotovostním režimu a nevyskytly se u
něj žádné chyby ani varování.
Varování
Zařízení je ve stavu, kdy může v budoucnu dojít k
chybě. Například může být ve stavu, kdy dochází
toner, což může vést ke stavu, kdy je toner prázdný.
Chyba
V zařízení došlo alespoň jedné chybě.
9
Přehled programu Stav tiskárny Samsung
Pokud se při tisku vyskytne chyba, můžete chybu zkontrolovat v programu
Stav tiskárny Samsung. Při instalaci softwaru k zařízení se program Stav
tiskárny Samsung nainstaluje automaticky.
Program Stav tiskárny Samsung můžete také spustit ručně. V okně
Předvolby tisku klepněte na kartu Základní > tlačítko Stav tiskárny.
Hladina toneru
Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který
zbývá v každé kazetě s tonerem. Zařízení a počet
kazet s tonerem, které jsou zobrazeny v okně
nahoře, se mohou lišit podle používaného
zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Možnost
Umožňuje provádět nastavení související s
výstrahami tiskových úloh.
V hlavním panelu systému Windows se zobrazují následující ikony:
1
2
5. Užitečné nástroje pro správu
274
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
3
Objednat spotřební
materiálu
Náhradní kazetu (kazety) s tonerem si můžete
objednat online.
Uživatelská
příručka
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Prùvodce øešením problémù. Můžete
tak přímo otevřít část věnovanou řešení
potíží v uživatelské příručce.
4
5
Zavøít
Zavřete okno.
5. Užitečné nástroje pro správu
275
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Nástroj Unified Driver Configurator je určen především pro konfiguraci
tiskáren nebo víceúčelových zařízení. Chcete-li používat nástroj Unified
Driver Configurator, je nutno nainstalovat ovladač Unified Linux Driver (viz
„Instalace pro systém Linux“ na straně 151).
2
Klepnutím na příslušné tlačítko vlevo se přepnete do příslušného
konfiguračního okna.
Po nainstalování ovladače do systému Linux se na ploše automaticky
vytvoří ikona nástroje Unified Driver Configurator.
10
Spuštění nástroje Unified Driver Configurator
1
Na ploše poklepejte na ikonu nástroje Unified Driver Configurator.
Můžete také klepnout na ikonu nabídky Startup a vybrat možnost
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Chcete-li použít nápovědu na obrazovce, klepněte v okně na tlačítko
Help nebo
3
.
Po úpravě konfigurace klepnutím na tlačítko Exit ukončíte nástroj
Unified Driver Configurator.
5. Užitečné nástroje pro správu
276
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
11
Konfigurace tiskáren
Okno Printers configuration má dvě karty: Printers a Classes.
Karta Printers
Klepnutím na tlačítko s ikonou zařízení v levé části okna Unified Driver
Configurator zobrazíte aktuální konfiguraci tiskárny systému.
1
2
Zobrazuje všechna nainstalovaná zařízení.
3
Zobrazuje stav, název modelu a identifikátor URI zařízení.
Ovládací tlačítka tiskárny:
•
Refresh: Obnoví seznam dostupných zařízení.
•
Add Printer: Umožňuje přidání nového zařízení.
•
Remove Printer: Odebere vybrané zařízení.
•
Set as Default: Nastaví aktuálně zvolené zařízení jako výchozí.
•
Stop/Start: Zastaví/spustí zařízení.
•
Test: Umožňuje vytištění zkušební stránky a ověření, zda zařízení
pracuje správně.
•
Properties: Umožňuje zobrazení a změnu vlastností tiskárny.
Přepíná do okna Printers configuration.
5. Užitečné nástroje pro správu
277
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Karta Classes
12
Ports configuration
Karta Classes zobrazuje seznam dostupných tříd zařízení.
V tomto okně si můžete prohlédnout seznam dostupných portů, zkontrolovat
stav každého portu a uvolnit port, který zůstal v zaneprázdněném stavu, když
jeho vlastník z nějakého důvodu ukončil úlohu.
1
Zobrazuje všechny třídy zařízení.
2
Zobrazuje stav třídy a počet zařízení ve třídě.
1
Přepíná do okna Ports configuration.
•
Refresh: Obnoví seznam tříd.
2
Zobrazuje všechny dostupné porty.
•
Add Class: Umožňuje přidání nové třídy zařízení.
3
Zobrazuje typ portu, zařízení připojené k portu a jeho stav.
•
Remove Class: Odebere vybranou třídu zařízení.
•
Refresh: Obnoví seznam dostupných portů.
•
Release port: Uvolní vybraný port.
5. Užitečné nástroje pro správu
278
6. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Potíže s podáváním papíru
280
• Potíže s napájením a připojením kabelů
281
• Potíže s tiskem
282
• Potíže s kvalitou tisku
286
• Potíže při kopírování
294
• Potíže při skenování
295
• Potíže s faxováním
296
• Potíže s operačním systémem
298
Pokud se při instalaci a nastavení softwaru bezdrátové sítě vyskytnou chyby, postupujte
podle pokynů v části o řešení potíží v kapitole o nastavení bezdrátové sítě (viz „Řešení
potíží“ na straně 187).
Potíže s podáváním papíru
Problém
Navrhovaná řešení
Při tisku došlo k uvíznutí papíru.
Odstraňte uvíznutý papír.
Papíry se slepují.
• Zkontrolujte maximální kapacitu papíru v zásobníku.
• Zkontrolujte, zda používáte správný typ papíru.
• Vyjměte papír ze zásobníku a papír ohněte nebo prolistujte.
• Některé druhy papíru se mohou slepovat vlivem vlhkosti.
Ze zásobníku nelze podat více listů
papíru najednou.
V zásobníku mohou být založeny různé druhy papíru. Vložte do zásobníku papír pouze jednoho typu, formátu a
gramáže.
Do zařízení nelze podávat papír.
• Odstraňte všechny překážky uvnitř zařízení.
• Papír nebyl správně vložen. Odstraňte papír ze zásobníku a vložte ho správně.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru.
• Papír je příliš silný. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení vyžaduje.
Papír se stále zasekává.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru. Při tisku na speciální
materiály používejte ruční podávání v zásobníku.
• Je používán nesprávný typ papíru. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení
vyžaduje.
• Uvnitř tiskárny mohou být zbytky papíru. Otevřete přední kryt a odstraňte zbytky papíru.
6. Řešení potíží
280
Potíže s napájením a připojením kabelů
Problém
Zařízení není napájeno
nebo spojovací kabel mezi počítačem a
zařízením není správně zapojen.
Navrhovaná řešení
• Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu zařízení tlačítko
(Power/
Wakeup), stiskněte ho.
• Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte.
6. Řešení potíží
281
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení netiskne.
Možná příčina
Zařízení není napájeno.
Navrhovaná řešení
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu
zařízení tlačítko
(Power/Wakeup), stiskněte ho.
Zařízení není nastaveno jako výchozí zařízení. Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí.
Zkontrolujte, zda u zařízení nedošlo k následujícím stavům:
• Kryt není zavřený. Zavřete kryt.
• Došlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvíznutý papír (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 103).
• V tiskárně není vložen papír. Vložte papír (viz „Vložení papíru do zásobníku“ na straně 43).
• V zařízení není nainstalována kazeta s tonerem. Nainstalujte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 82).
• Ujistěte se, že jste z kazety s tonerem sundali ochranný kryt a pásky (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 82).
Když se vyskytne systémová chyba, volejte servisního zástupce.
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
není správně zapojen.
Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
je poškozený.
Pokud je to možné, připojte kabel k jinému počítači, který funguje správně, a
vytiskněte úlohu. Zkuste rovněž použít jiný kabel k zařízení.
Port není správně nastaven.
Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows a ujistěte se, že tisková úloha
byla odeslána na správný port. Má-li počítač více než jeden port, musí být zařízení
připojeno ke správnému portu.
6. Řešení potíží
282
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení netiskne.
Možná příčina
Navrhovaná řešení
Zařízení není správně nakonfigurováno.
Zkontrolujte Předvolby tisku a přesvědčte se, zda jsou všechny možnosti tisku
nastaveny správně.
Ovladač tiskárny je možná nesprávně
nainstalován.
Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač zařízení.
Zařízení nefunguje správně.
Zkontrolujte, zda na displeji ovládacího panelu není zobrazena zpráva upozorňující
na chybu. Kontaktujte zástupce servisu.
Dokument je tak velký, že na pevném disku
počítače není dostatek místa pro přístup k
tiskové úloze.
Uvolněte místo na pevném disku a vytiskněte dokument znovu.
Výstupní zásobník je plný.
Po vyjmutí papíru z výstupního zásobníku bude zařízení pokračovat v tisku.
Zařízení odebírá tiskový
materiál z nesprávného
zdroje papíru.
Na kartě Předvolby tisku byla vybrána
nesprávná možnost papíru.
U mnoha softwarových aplikací je možné nastavit zdroj papíru na kartě Papír v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55). Vyberte
správný zdroj papíru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 56).
Tisková úloha je
zpracovávána nezvykle
pomalu.
Úloha může být velmi složitá.
Omezte složitost stránky nebo upravte nastavení kvality tisku.
Polovina strany je
prázdná.
Nastavení orientace papíru může být
nesprávné.
Změňte nastavení orientace papíru v aplikaci (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 55). Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 56).
Formát papíru a nastavení formátu papíru se
liší.
Ujistěte se, že formát papíru v nastavení ovladače tiskárny odpovídá papíru v
zásobníku. Nebo zkontrolujte, zda formát papíru v nastavení ovladače tiskárny
odpovídá papíru zvolenému v nastavení softwarové aplikace, kterou používáte (viz
„Otevření předvoleb tisku“ na straně 55).
6. Řešení potíží
283
Potíže s tiskem
Problém
Zařízení tiskne, ale text
není správně vytištěn
nebo je neúplný.
Stránky se tisknou, ale
jsou prázdné.
Možná příčina
Navrhovaná řešení
Kabel zařízení je uvolněný nebo vadný.
Odpojte kabel od zařízení a znovu jej připojte. Vytiskněte úlohu, kterou jste již dříve
úspěšně vytiskli. Pokud je to možné, připojte kabel a zařízení k jinému počítači, o
kterém jste si jisti, že pracuje, a pokuste se vytisknout úlohu. Nakonec vyzkoušejte
nový kabel zařízení.
Byl zvolen nesprávný ovladač tiskárny.
Přejděte do nabídky příslušné aplikace pro výběr tiskárny a přesvědčte se, zda je
vybráno odpovídající zařízení.
Softwarová aplikace funguje nesprávně.
Pokuste se úlohu vytisknout z jiné aplikace.
Operační systém nepracuje správně.
Ukončete systém Windows a restartujte počítač. Vypněte zařízení a znovu jej
zapněte.
Kazeta s tonerem je poškozená nebo v ní
dochází toner.
V případě potřeby protřepejte kazetu s tonerem. V případě potřeby vyměňte kazetu
s tonerem.
• Viz „Rozprostření toneru“ na straně 80.
• Viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 82.
Zařízení netiskne
soubory ve formátu PDF
správně. Některé části
obrázků, textu nebo
ilustrací chybí.
Soubor obsahuje prázdné stránky.
Zkontrolujte soubor a přesvědčte se, že neobsahuje prázdné stránky.
Některé části, například ovladač nebo deska,
mohou být vadné.
Kontaktujte zástupce servisu.
Nekompatibilita mezi souborem PDF a
produktovou řadou Acrobat.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost
Tisknout jako obraz v možnostech tisku programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
6. Řešení potíží
284
Potíže s tiskem
Problém
Kvalita tisku fotografií
není dobrá. Obrázky
nejsou jasné.
Možná příčina
Rozlišení fotografie je velmi nízké.
Navrhovaná řešení
Zmenšete velikost fotografie. Jestliže zvětšíte velikost fotografie v softwarové
aplikaci, rozlišení se sníží.
Před tiskem vychází z
Únik páry během tisku může být způsoben
místa poblíž výstupního použitím vlhkého papíru.
zásobníku zařízení pára.
Nejedná se o závadu. Můžete pokračovat v tisku.
Zařízení netiskne na
papír zvláštního
formátu, jako je faktura.
Nastavený formát papíru neodpovídá formátu,
který chcete použít.
Nastavte správný formát papíru v části Vlastní na kartě Papír v okně Předvolby
tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55).
Vytištěná faktura je
pokroucená.
Nastavení typu papíru se neshoduje.
Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte
na kartu Papír a nastavte typ papíru na Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 55).
6. Řešení potíží
285
Potíže s kvalitou tisku
Nečistoty uvnitř zařízení nebo nesprávně vložený papír mohou snižovat kvalitu tisku. Následující tabulka uvádí informace týkající se řešení těchto potíží.
Problém
Světlý nebo vybledlý tisk
Navrhovaná řešení
• Pokud se na stránce objeví vertikální bílý pruh nebo vybledlá plocha, dochází toner. Nainstalujte novou kazetu s tonerem
(viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 82).
• Pokud se na stránce objeví vertikální bílý pruh nebo vybledlá plocha, i když je v zařízení dostatek toneru, 3x až 4x otevřete
a zavřete přední kryt (viz „Přehled zařízení“ na straně 20).
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Je-li celá stránka světlá, je nastaveno příliš nízké rozlišení tisku nebo je zapnut režim úspory toneru. Upravte rozlišení tisku
a vypněte režim úspory toneru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny.
• Kombinace vyblednutí a rozmazání může znamenat, že je nutné vyčistit kazetu s tonerem. Vyčistěte vnitřní části zařízení
(viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Horní polovina papíru se
vytiskne světleji než zbytek
papíru
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55).
6. Řešení potíží
286
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Skvrny od toneru
Navrhovaná řešení
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
Vynechávky
Pokud se na různých místech na stránce objevují vybledlé, většinou kruhové plochy:
• List papíru může být poškozený. Pokuste se úlohu znovu vytisknout.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Vlhkost papíru není rovnoměrná nebo jsou na povrchu papíru vlhké skvrny. Vyzkoušejte jinou značku papíru.
• Celý balík papíru je vadný. Vinou výrobního procesu některé oblasti neabsorbují toner. Vyzkoušejte jiný typ nebo jinou
značku papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Bílé skvrny
Pokud se na stránce objeví bílé skvrny:
• Papír je příliš hrubý a odpadává od něj do vnitřních součástí zařízení hodně nečistot, které mohou znečistit přenosový
válec. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
6. Řešení potíží
287
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Svislé pruhy
Navrhovaná řešení
Pokud se na stránce objevují svislé černé pruhy:
• Povrch (válcová část) zobrazovací jednotky uvnitř tiskárny je pravděpodobně poškrábaný. Vyjměte zobrazovací jednotku
a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací jednotky“ na straně 86).
Bílé svislé čáry na stránce mohou mít následující příčinu:
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Černé nebo barevné pozadí
Jestliže je šedý závoj na pozadí příliš zřetelný, postupujte takto:
• Použijte papír s menší gramáží.
• Zkontrolujte provozní podmínky: ve velmi suchém nebo velmi vlhkém (relativní vlhkost vyšší než 80 %) prostředí může být
šedé pozadí výraznější.
• Demontujte starou zobrazovací jednotku a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací jednotky“ na straně 86).
• Důkladně protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na straně 80).
Rozmazaný toner
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte zobrazovací jednotku a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací jednotky“ na straně 86).
6. Řešení potíží
288
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Opakované vady tisku
ve svislém směru
Navrhovaná řešení
Pokud se stopy objevují na tištěné straně v pravidelných intervalech:
• Zobrazovací jednotka může být poškozená. Pokud po vytištění stále dochází ke stejnému problému, vyměňte zobrazovací
jednotku za novou (viz „Výměna zobrazovací jednotky“ na straně 86).
• Části zařízení jsou pravděpodobně znečištěny tonerem. V případě, že se vady objevují na zadní stránce, problém se
pravděpodobně odstraní sám po vytištění několika stránek.
• Fixační jednotka může být poškozená. Kontaktujte zástupce servisu.
Nečistoty na pozadí
A
Nečistoty na pozadí jsou způsobeny částicemi toneru rozprášenými na vytištěné stránce.
• Papír může být příliš vlhký. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Neotevírejte balíky papíru, pokud to není nutné,
aby papír zbytečně neabsorboval příliš vlhkosti.
• Pokud se nečistoty na pozadí objeví na obálce, změňte rozvržení pro tisk, čímž zabráníte tisku přes oblasti s překrývajícími
se spoji na obrácené straně. Tisk přes tyto lemy může působit problémy.
Nebo vyberte Silný v okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55).
• Pokud roztroušený toner pokrývá celou plochu vytištěné stránky, nastavte rozlišení pomocí softwarové aplikace nebo v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55). Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru.
Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého
množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
• Pokud používáte novou kazetu s tonerem, nejprve ji protřepejte (viz „Rozprostření toneru“ na straně 80).
6. Řešení potíží
289
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Navrhovaná řešení
Kolem tučného písma a
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
obrázků jsou částečky toneru • Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55).
• Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru. Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá
Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
Deformované znaky.
• Jestliže tvar znaků není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravděpodobně příliš kluzký. Vyzkoušejte jiný papír.
Stránka se tiskne šikmo.
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Ujistěte se, zda vodicí lišty nejsou oproti sadě papíru příliš utažené nebo příliš volné.
6. Řešení potíží
290
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Pokroucení nebo zvlnění
Navrhovaná řešení
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Pokroucení papíru může způsobovat vysoká teplota i vlhkost.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Pomačkaný papír
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Znečištěná zadní strana
výtisků
• Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku toneru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
6. Řešení potíží
291
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Jednobarevné nebo černé
stránky
A
Nevytvrzený toner
Navrhovaná řešení
• Zobrazovací jednotka je možná nesprávně nainstalovaná. Vyjměte zobrazovací jednotku a znovu ji vložte do zařízení.
• Zobrazovací jednotka může být poškozená. Vyjměte zobrazovací jednotku a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací
jednotky“ na straně 86).
• Zařízení bude pravděpodobně nutné opravit. Kontaktujte zástupce servisu.
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte zobrazovací jednotku a pak nainstalujte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 82).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Nevytištěné oblasti ve
znacích
Nevytištěné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti uvnitř znaků, které by měly být zcela černé:
• Je možné, že tisknete na nesprávný povrch papíru. Vyjměte papír a otočte jej.
• Papír možná nesplňuje požadované specifikace.
A
6. Řešení potíží
292
Potíže s kvalitou tisku
Problém
Vodorovné pruhy
Navrhovaná řešení
Pokud se objevují vodorovné černé pruhy nebo šmouhy:
• Zobrazovací jednotka je možná nesprávně nainstalovaná. Vyjměte zobrazovací jednotku a znovu ji vložte do zařízení.
• Zobrazovací jednotka může být poškozená. Vyjměte zobrazovací jednotku a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací
jednotky“ na straně 86).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Pokroucení
Jestliže je vytištěný papír pokroucený, nebo jej není možné podat do tiskárny, postupujte takto:
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Slabý (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 55).
• Na několika listech se
opakovaně objevuje
neznámý obrázek.
Pravděpodobně používáte zařízení v nadmořské výšce 1 000 m nebo vyšší. Vyšší nadmořská výška může způsobit potíže s
tiskem, např. nefixovaný toner nebo světlý tisk. Změňte nastavení nadmořské výšky zařízení (viz „Nastavení nadmořské
výšky“ na straně 220).
• Nevytvrzený toner
• Vyskytuje se světlý tisk nebo
znečištění
6. Řešení potíží
293
Potíže při kopírování
Problém
Kopie jsou příliš světlé nebo
příliš tmavé.
Navrhovaná řešení
Nastavením tmavosti ve funkci kopírování můžete nastavit světlejší nebo tmavší pozadí kopií (viz „Změna nastavení pro
každou kopii“ na straně 59).
Na kopiích se objevují
• Pokud se na originále vyskytují vady, upravte tmavost ve funkci kopírování a zesvětlete pozadí kopií.
šmouhy, čáry a různé skvrny. • Úprava pozadí v nastavení kopírování odstraní barvu pozadí (viz „Nast.pozadi“ na straně 202).
• Jestliže se tyto chyby v předloze nevyskytují, vyčistěte skenovací jednotku (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 93).
Kopie je vytištěna šikmo.
• Ujistěte se, že je předloha zarovnána s registračním vodítkem.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 90).
Tisknou se prázdné kopie.
Originál musíte pokládat lícem dolů na skleněnou desku nebo lícem nahoru do podavače dokumentů.
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
• Vyměňte papír v zásobníku za papír z nového balíku.
Obrázek lze z kopie snadno
setřít.
• V místech s vysokou vlhkostí nenechávejte papír v zařízení delší dobu.
Často dochází k zaseknutí
papíru při kopírování.
• Profoukněte jednotlivé listy papíru a potom stoh papírů v zásobníku převraťte. Vyměňte papír v zásobníku za nový balík.
Zkontrolujte vodítka papíru a v případě potřeby je upravte.
• Zkontrolujte, zda je to papír správného typu a gramáže (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 122).
• Zkontrolujte, zda po odstranění zaseknutého papíru nezůstaly v zařízení zbytky papíru.
Kazeta s tonerem nestačí
na vytvoření očekávaného
počtu kopií.
• Vaše dokumenty pravděpodobně obsahují obrázky, plné plochy nebo tlusté čáry. Je možné, že kopírujete například
formuláře, bulletiny, knihy či jiné dokumenty, pro které se spotřebuje větší množství toneru.
• Je možné, že při kopírování je otevřený kryt skleněné desky skeneru.
• Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
6. Řešení potíží
294
Potíže při skenování
Problém
Skener nefunguje.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je skenovaný dokument položen lícem dolů na skleněnou desku skeneru nebo lícem nahoru v
podavači dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 50).
• Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení dokumentu, který chcete skenovat. Vyzkoušejte, zda funguje
funkce náhledu skenovaného dokumentu. Zkuste snížit rozlišení pro skenování.
• Zkontrolujte, zda je k zařízení správně připojen kabel tiskárny.
• Zkontrolujte, zda kabel tiskárny zařízení není vadný. Zkuste kabel tiskárny vyměnit za takový, o kterém víte, že je
v pořádku. V případě potřeby vyměňte kabel tiskárny za nový.
• Zkontrolujte, zda je skener nakonfigurován správně. Zkontrolujte nastavení skenování v aplikaci Easy Document
Creator nebo v aplikaci, kterou chcete použít, čímž se ujistíte, že úloha skenování bude odeslána na správný port
(například USB001).
Zařízení skenuje velmi pomalu.
• Zjistěte, zda zařízení netiskne přijatá data. Pokud ano, naskenujte dokument až po vytištění přijatých dat.
• Skenování grafiky probíhá pomaleji než skenování textu.
Na obrazovce se zobrazí následující
zpráva:
• Pravděpodobně probíhá kopírování nebo tisk. Zkuste po dokončení této úlohy svou úlohu znovu.
• Zařízení nelze nastavit na potřebný
režim hardwaru.
• Kabel tiskárny je špatně zapojený nebo je zařízení vypnuté.
• Port je využíván jiným programem.
• Port je zakázán.
• Skener je zaneprázdněn přijímáním
nebo tiskem dat. Po dokončení
aktuální úlohy akci zopakujte.
• Vybraný port se momentálně používá. Restartujte počítač a opakujte akci.
• Ovladač skeneru není nainstalován nebo není správně nastaveno operační prostředí.
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno a zapnuto. Poté počítač restartujte.
• Kabel USB je špatně zapojen nebo je zařízení vypnuto.
• Neplatný popisovač.
• Skenování se nezdařilo.
6. Řešení potíží
295
Potíže s faxováním
Problém
Navrhovaná řešení
Zařízení nefunguje, na displeji se
nezobrazuje žádný text nebo
nefungují tlačítka.
• Odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
Není slyšet oznamovací tón.
• Zkontrolujte, zda je telefonní linka správně připojena (viz „Pohled zezadu“ na straně 23).
• Zkontrolujte, zda je v elektrické zásuvce napájení.
• Ujistěte se, že je zapnuté napájení.
• Připojením jiného telefonu zkontrolujte, zda je telefonní zásuvka ve zdi funkční.
Čísla uložená v paměti se
nevytáčejí správně.
Přesvědčte se, zda jsou čísla v paměti uložena správně. Abyste to mohli zkontrolovat, vytiskněte obsah adresáře.
Originál není podáván do zařízení. • Papír nesmí být zmačkaný a musíte jej vkládat správně. Zkontrolujte, zda má dokument správný formát a zda není
příliš silný či tenký.
• Zkontrolujte, zda je podavač dokumentů bezpečně uzavřen.
• Může být nutná výměna pryžové podložky v podavači. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Dostupné součásti pro
údržbu“ na straně 77).
Nelze automaticky přijímat faxy.
• Režim příjmu musí být nastaven na fax (viz „Změna režimů příjmu“ na straně 253).
• Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložen papír (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 122).
• Zkontrolujte, zda displej zobrazuje nějakou chybovou zprávu. Pokud ano, odstraňte závadu.
Zařízení neodesílá faxy.
• Ujistěte se, že je originál založen na skleněné desce skeneru nebo v podavači dokumentů.
• Zkontrolujte, zda faxové zařízení, na který odesíláte, vaše faxy přijímá.
V příchozím faxu jsou prázdná
místa nebo je fax nízké kvality.
• Faxové zařízení, které vám fax odeslalo, může být vadné.
• Šum a rušení linky mohou způsobovat chyby komunikace.
• Zkontrolujte zařízení vytvořením kopie.
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla konce své předpokládané životnosti. Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 82).
6. Řešení potíží
296
Potíže s faxováním
Problém
Navrhovaná řešení
Některá slova jsou na příchozím
faxu roztažená.
Ve faxovém zařízení, které fax odeslalo, došlo k chvilkovému zaseknutí papíru.
Na odeslaných dokumentech jsou
čáry.
Zkontrolujte, zda není znečištěna skenovací jednotka. Pokud ano, vyčistěte ji (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně
93).
Zařízení vytočí číslo, ale ke
vzdálenému faxovému zařízení se
nelze připojit.
Je možné, že je vzdálené faxové zařízení vypnuté, došel v něm papír, nebo nemůže odpovídat na příchozí volání.
Obraťte se na pracovníka obsluhy druhého zařízení a požádejte ho o vyřešení problému na jeho straně.
Faxy se neukládají do paměti.
Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení faxu. Jestliže se na displeji zobrazí stav paměti, vymažte z paměti
všechny nepotřebné faxy a potom se pokuste fax znovu uložit. Volejte servis.
Ve spodní části každé stránky
nebo na jiných stránkách se
zobrazuje prázdná oblast s malým
proužkem textu v horní části.
Pravděpodobně jste zvolili nesprávné nastavení papíru v konfiguraci uživatelských možností. Zkontrolujte znovu formát
a typ papíru.
6. Řešení potíží
297
Potíže s operačním systémem
1
Časté potíže v systému Windows
Problém
Navrhovaná řešení
Během instalace se zobrazí
zpráva „Tento soubor je již
používán“.
Ukončete všechny spuštěné aplikace. Odeberte veškerý software ze skupiny Po spuštění a restartujte systém Windows.
Přeinstalujte ovladač tiskárny.
Zobrazí se hlášení „Chyba
obecné ochrany“,
„Výjimka OE“, „Spool 32“
nebo „Neoprávněná
operace“.
Ukončete všechny ostatní aplikace, restartujte systém Windows a opakujte tisk.
Zobrazí se zpráva „Chyba
tisku“, „Chyba překročení
časového limitu tiskárny“.
Tyto zprávy se mohou zobrazit během tisku. Počkejte, až zařízení dokončí tisk. Jestliže se zpráva zobrazí v režimu Připraveno
nebo po skončení tisku, zkontrolujte spojení a/nebo zda nevznikla chyba.
Další informace o chybových zprávách systému Windows naleznete v uživatelské příručce systému Microsoft Windows dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
298
Potíže s operačním systémem
2
Časté potíže v systému Macintosh
Problém
Navrhovaná řešení
Zařízení netiskne soubory ve formátu
PDF správně. Některé části obrázků,
textu nebo ilustrací chybí.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost Tisknout jako obraz v možnostech tisku
programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
Při tisku titulní stránky se některá
písmena nezobrazují správně.
Operační systém Mac OS nemůže vytvořit font během tisku titulní stránky. Anglická abeceda a čísla se na titulní
stránce zobrazují normálně.
Při tisku dokumentu z aplikace
Acrobat Reader 6.0 nebo vyšší v
systému Macintosh se barvy tisknou
nesprávně.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači zařízení shodovalo s rozlišením v aplikaci Acrobat Reader.
Další informace o chybových zprávách systému Macintosh naleznete v uživatelské příručce systému Macintosh dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
299
Potíže s operačním systémem
3
Časté potíže v systému Linux
Problém
Zařízení netiskne.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je v systému nainstalovaný ovladač tiskárny. Otevřete nástroj Unified Driver Configurator,
přejděte na kartu Printers v okně Printers configuration a podívejte se na seznam dostupných zařízení.
Zkontrolujte, zda je zařízení uvedené v seznamu. Pokud ne, spusťte průvodce Add new printer wizard a
nainstalujte zařízení.
• Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Otevřete okno Printers configuration a vyberte příslušné zařízení ze
seznamu tiskáren. Zkontrolujte popis v podokně Selected printer. Pokud jeho stav obsahuje řetězec Stopped,
stiskněte tlačítko Start. Mělo by dojít k obnovení normální funkce zařízení. Stav „stopped“ mohl být nastaven jako
následek nějakých problémů s tiskem.
• Zkontrolujte, zda aplikace nemá speciální tiskové možnosti, například „-oraw“. Je-li zadáno „-oraw“ v parametru
příkazového řádku, odstraňte tento parametr, aby se tisklo správně. V aplikaci Gimp vyberte „print“ -> „Setup
printer“ a upravte parametr příkazového řádku v příkazu.
Některé barevné obrázky vycházejí
celé černé.
Je to známý nedostatek v Ghostscript (do GNU Ghostscript verze 7.05), když je základní barevný prostor dokumentu
indexovaný barevný prostor, a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože jazyk Postscript
používá barevný prostor CIE pro systém přiřazování barev, měli byste provést aktualizaci jazyka Ghostscript ve svém
systému alespoň na GNU Ghostscript verze 7.06 nebo novější. Poslední verzi jazyka Ghostscript najdete na stránce
www.ghostscript.com.
Některé barevné obrázky mají na
výstupu neočekávanou barvu.
Je to známý nedostatek v Ghostscriptu (do GNU Ghostscript verze 7.xx), když základní barevný prostor dokumentu
je indexovaný barevný prostor RGB, a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože jazyk Postscript
využívá pro systém přiřazování barev barevný prostor CIE, měli byste provést aktualizaci jazyka Ghostscript v počítači
alespoň na GNU Ghostscript verze 8.xx nebo novější. Poslední verzi jazyka Ghostscript najdete na stránce
www.ghostscript.com.
6. Řešení potíží
300
Potíže s operačním systémem
Problém
Navrhovaná řešení
Zařízení netiskne celé stránky a při
výstupu je stránka potištěna pouze z
jedné poloviny.
Jedná se o známý problém, který se vyskytuje tehdy, když se barevná tiskárna používá v programu Ghostscript 8.51
nebo starším, 64bitovém OS Linux, a na adresu bugs.ghostscript.com je nahlášen jako Ghostscript Bug 688252.
Problém je vyřešen ve verzi AFPL Ghostscript v. 8.52 a vyšší. K vyřešení tohoto problému si stáhněte aktuální verzi
AFPL Ghostscript na stránkách http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ a nainstalujte ji.
Nelze skenovat pomocí aplikace
Gimp Front-end.
Zkontrolujte zda má aplikace Gimp Front-end modul plug-in Xsane: Device dialog v nabídce Acquire. Pokud ne, je
třeba nainstalovat modul plug-in Xsane pro aplikaci Gimp. Modul plug-in Xsane pro aplikaci Gimp můžete najít na
disku CD distribuce systému Linux nebo na domovské stránce programu Gimp. Podrobné informace vyhledejte v
Nápovědě na disku CD distribuce systému Linux nebo v aplikaci Gimp.
Pokud chcete použít jinou skenovací aplikaci, prostudujte si nápovědu této aplikace.
Při tisku dokumentu se zobrazí
chybová zpráva „Cannot open port
device file“.
V průběhu tisku neměňte parametry tiskové úlohy (např. prostřednictvím LPR GUI). Známé verze serveru CUPS při
jakékoli změně možností tisku přeruší tiskovou úlohu a zkusí ji znovu spustit od začátku. Jelikož ovladač Unified Linux
Driver uzamkne během tisku port, při náhlém ukončení ovladače zůstane port uzamknutý a nedostupný pro další
tiskové úlohy. Pokud došlo k této situaci, zkuste uvolnit port výběrem možnosti Release port v okně Port
configuration.
6. Řešení potíží
301
Potíže s operačním systémem
Problém
Zařízení se nezobrazuje v seznamu
skenerů.
Navrhovaná řešení
• Ujistěte se, že je zařízení připojeno k počítači, správně připojeno pomocí portu USB a je zapnuto.
• Zkontrolujte, zda je v systému instalovaný ovladač skeneru pro vaše zařízení. Spusťte program Unified Linux Driver
Configurator, přejděte do okna Nastavení skenerů a stiskněte tlačítko Drivers. Ověřte, zda je v okně uveden
ovladač s názvem odpovídajícím názvu zařízení.
• Zkontrolujte, zda není port zaneprázdněný. Jelikož funkční části zařízení (tiskárna a skener) sdílí totéž rozhraní I/
O (port), může nastat situace, kdy se dvě uživatelské aplikace pokoušejí o přístup ke stejnému portu. Aby se
předešlo možným konfliktům, nesmí zařízení ovládat více než jedna aplikace současně. Druhá aplikace obdrží
odpověď „device busy“. K tomu obvykle dochází při zahájení skenování. Objeví se příslušná zpráva.
Chcete-li identifikovat zdroj problému, otevřete okno Ports configuration a zvolte port přidělený skeneru. Symbol
portu /dev/mfp0 odpovídá označení LP:0 zobrazenému v možnostech skenerů, /dev/mfp1 se vztahuje k LP:1 atd.
Porty USB začínají hodnotou /dev/mfp4, takže skener na USB:0 odpovídá /dev/mfp4, a tak postupně dále. Na
panelu Vybraný port vidíte, zda je port obsazený jinou komponentou. Pokud ano, měli byste počkat na dokončení
aktuální úlohy nebo, pokud jste přesvědčeni, že aktuální vlastník nefunguje správně, klepněte na tlačítko Release
port.
Zařízení neskenuje.
• Ujistěte se, že je do zařízení dokument načten, ověřte připojení zařízení k počítači.
• Pokud se během skenování objeví chyba I/O.
Další informace o chybových zprávách systému Linux naleznete v uživatelské příručce systému Linux dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
302
Potíže s operačním systémem
4
Časté potíže s jazykem PostScript
Následující situace jsou specifické pro jazyk PS a mohou vzniknout při použití více jazyků tiskárny.
Problém
Nelze vytisknout soubor
PostScript
Možná příčina
Ovladač PostScript možná není správně
nainstalován.
Řešení
• Nainstalujte ovladač PostScript (viz „Instalace softwaru“ na straně 147).
• Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte, že je verze PS dostupná pro tisk.
• Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisního zástupce.
Vytiskne se protokol
Omezená kontrolní chyba.
Tisková úloha byla příliš složitá.
Snižte složitost stránek nebo nainstalujte více paměti.
Vytiskne se stránka chyby
PostScript
Tisková úloha zřejmě není v jazyce PostScript. Ověřte, že úloha je v jazyce PostScript. Zjistěte, zda softwarová aplikace
nečekala, že se do zařízení odešle soubor nastavení nebo záhlaví
PostScript.
V ovladači není vybrán
přídavný zásobník
Ovladač tiskárny nebyl nakonfigurován, aby
rozpoznal přídavný zásobník.
Zobrazte okno s vlastnostmi ovladače, vyberte kartu Možnosti zařízení a
nastavte možnost zásobníku.
Při tisku dokumentu z
aplikace Acrobat Reader 6.0
nebo vyšší v systému
Macintosh se barvy tisknou
nesprávně
Rozlišení nastavené v ovladači tiskárny se
zřejmě neshoduje s rozlišením v aplikaci
Acrobat Reader.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači shodovalo s rozlišením
v aplikaci Acrobat Reader.
6. Řešení potíží
303
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
CAMEROON
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
BELGIUM
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
BRAZIL
BULGARIA
4004-0000
07001 33 11
www.samsung.com
Customer Care Center
7095-0077
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca
CANADA
CHILE
Web Site
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
COTE D’LVOIRE
8000 0077
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
7864)
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
304
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
0302-200077
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
HONG KONG
www.samsung.com/
hk_en/
Country/Region
HUNGARY
INDIA
Customer Care Center
Web Site
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800 1100 11
www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
305
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONGOLIA
MONTENEGRO
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
PHILIPPINES
Web Site
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
www.samsung.com
www.samsung.com
020 405 888
Country/Region
POLAND
www.samsung.com
0 801-1 SAMSUNG (172-678)
www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
ROMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline(+40)
21 206 01 10 from mobile and
land line
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726
7864)
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
306
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
UGANDA
0800-300 300
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UKRAINE
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
SLOVAKIA
SWITZERLAND
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr(French)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
www.samsung.com/
ua_ru
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
307
Slovník pojmů
Následující slovník pojmů vám pomůže seznámit se s výrobkem díky
porozumění terminologii běžně používané v oblasti tisku a uvedené v
této příručce.
802.11
802.11 je sada standardů pro komunikaci prostřednictvím místní
bezdrátové sítě (WLAN), vyvinutá komisí IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n může sdílet stejný hardware a používat vlnové pásmo 2,4
GHz. 802.11b podporuje vlnový rozsah do 11 Mbps; 802.11n podporuje
vlnový rozsah až do 150 Mbps. Zařízení s 802.11b/g/n mohou být
příležitostně rušeny mikrovlnými troubami, bezdrátovými telefony a
zařízeními Bluetooth.
Přístupový bod
Přístupový bod nebo také Bezdrátový přístupový bod (AP nebo WAP) je
zařízení, které spojuje bezdrátová komunikační zařízení v místní
bezdrátové síti (WLAN) a funguje jako centrální vysílač a přijímač WLAN
rádiových signálů.
ADF
Automatic Document Feeder (ADF), neboli automatický podavač
dokumentů, je snímací jednotka, která automaticky podává předlohy do
zařízení tak, aby toto zařízení mohlo sejmout několik předloh najednou.
AppleTalk
AppleTalk je patentovaná sada komunikačních protokolů vyvinutá
společností Apple pro počítačové sítě. Byla součástí původních počítačů
Macintosh (1984), nyní však od ní Apple upouští a upřednostňuje protokol
TCP/IP.
Bitová hloubka
Termín z počítačové grafiky popisující počet bitů použitých ke zobrazení
barvy jednoho pixelu v bitmapovém obrázku. Vyšší barevná hloubka
znamená širší rozsah rozlišovacích barev. Se zvyšujícím se počtem bitů se
počet možných barev pro barevnou mapu neprakticky zvyšuje. 1bitová
barva se obecně nazývá monochromatická nebo také černobílá.
BMP
Formát bitmapové grafiky používaný vnitřně grafickým subsystémem
Microsoft Windows (GDI) a běžně používaný jako jednoduchý formát
grafického souboru na této platformě.
Slovník pojmů
308
Slovník pojmů
BOOTP
Pokrytí
Bootstrap Protocol (protokol zavaděče). Síťový protokol používaný síťovým
klientem za účelem automatického získání IP adresy. To se obvykle
provádí při spouštění počítače nebo operačního systému. Servery BOOTP
přiřazují každému klientovi adresu IP z fondu adres. BOOTP umožňuje
„bezdiskovým pracovním stanicím“ získání IP adresy ještě před zavedením
jakéhokoli pokročilého operačního systému.
Jedná se o tiskárenský termín používaný pro měření spotřeby toneru při
tisku. Např. 5% pokrytí znamená, že na papíru formátu A4 je přibližně 5%
obrázků nebo textu. Pokud tedy papír nebo předloha obsahuje složité
obrázky nebo větší množství textu, bude pokrytí vyšší než 5% a zároveň
bude spotřeba toneru odpovídat tomuto pokrytí.
CCD
CSV
Charge Coupled Device, (paměťové zařízení s nábojovou vazbou), je
hardware, který umožňuje skenování úloh. K uchycení modulu CCD se též
používá zámkový mechanismus CCD, aby se zabránilo jeho poškození při
přemisťování zařízení.
Comma Separated Values (CSV, hodnoty oddělené čárkou). Typ formátu
souboru CSV se používá k výměně dat mezi odlišnými aplikacemi. Formát
souboru, tak jak je použit v aplikaci Microsoft Excel, se stal faktickým
standardem v celém průmyslu, a to dokonce i u platforem vyvinutých jinými
společnostmi než Microsoft.
Třídění kopií
Duplexní automatický podavač dokumentů
Třídění kopií je proces tisku úloh s několika sadami kopií. Je-li aktivována
volba třídění kopií, vytiskne zařízení celou jednu sadu a teprve poté začne
tisknout další kopie.
Duplex Automatic Document Feeder (DADF), neboli duplexní automatický
podavač, je snímací jednotka, která automaticky podává a překlápí
předlohu dokumentu tak, aby zařízení mohlo naskenovat obě strany této
předlohy.
Ovládací panel
Ovládací panel je rovná, obvykle svislá plocha, na které jsou zobrazeny
nástroje pro ovládání nebo sledování. Obvykle se nacházejí na horní nebo
na přední straně zařízení.
Vychozi
Hodnota nebo nastavení, které platí v okamžiku, kdy vyjmete tiskárnu z
obalu, resetujete, nebo inicializujete.
Slovník pojmů
309
Slovník pojmů
DHCP
Bodová tiskárna
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, dynamický konfigurační
protokol klienta) je síťový protokol pro strukturu klient-server. Server DHCP
poskytuje konfigurační parametry podle hostitele klienta DHCP, obecně
informace požadované hostitelem klienta kvůli práci v síti IP. DHCP také
poskytuje mechanismus pro alokaci IP adres klientským hostům.
Bodová tiskárna je typ počítačové tiskárny s tiskovou hlavou, která se
pohybuje po stránce směrem dopředu a dozadu a tiskne úderem do
inkoustem napuštěné pásky nastavené proti papíru – podobně jako při
psaní na psacím stroji.
DIMM
Dual Inline Memory Module (DIMM, paměť v pouzdře s vývody po dvou
stranách) je malá deska s plošnými spoji, která obsahuje paměť. Modul
DIMM ukládá veškerá data zařízení, včetně tiskových dat nebo dat přijatých
faxů.
DLNA
DPI
Dots Per Inch (počet bodů na palec) je měření rozlišení, které se používá
pro skenování a pro tisk. Obecně platí, že vyšší DPI znamená vyšší
rozlišení, lepší viditelnost detailu obrázku, ale také větší velikost souboru.
DRPD
Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard, který umožňuje
zařízením na domovské síti sdílet informace s ostatními po celé síti.
Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), neboli detekce odlišného typu
vyzvánění. Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na více
telefonních číslech.
DNS
Duplex
Domain Name Server (server překládající doménové názvy) je systém,
který uchovává informace související s názvy domén v distribuované
databázi v sítích, jako je například internet.
Mechanismus, který automaticky překlápí list papíru, aby mohlo zařízení
tisknout na obě strany papíru (nebo je skenovat). Tiskárna vybavená
duplexní jednotkou umí tisknout na obě strany papíru během jednoho
tiskového cyklu.
Slovník pojmů
310
Slovník pojmů
Zatížení
Ethernet
Zatížení je množství stránek, které měsíčně neovlivní výkon tiskárny.
Obecně je životnost tiskárny omezena například počtem stránek za rok.
Životnost znamená průměrnou kapacitu výtisků, obvykle v záruční době.
Když je například zatížení 48 000 stran za měsíc a počítáme s 20
pracovními dny, je denní kapacita tiskárny 2 400 stran.
Ethernet je počítačová síťová technologie využívající rámce pro místní sítě
(LAN). Definuje vedení a signály pro fyzickou vrstvu a formát rámců a
protokolů pro řízení přístupu médií (MAC) / datovou vrstvu modelu OSI.
Ethernet je většinou standardizován jako IEEE 802.3. Stal se celosvětově
nejpoužívanější LAN technologií od devadesátých let po současnost.
ECM
EtherTalk
Error Correction Mode (ECM), neboli režim korekce chyb, je volitelný režim
přenosu, který je zabudován do faxových přístrojů nebo modemů třídy 1.
Automaticky rozpoznává a opravuje chyby vzniklé během přenosu faxu,
které někdy vznikají v důsledku šumu v telefonních linkách.
Sada protokolů vyvinutá společností Apple Computer pro počítačové sítě.
Byla součástí původních počítačů Macintosh (1984), nyní však od ní Apple
upouští a upřednostňuje protokol TCP/IP.
Emulace
Emulace je technika, při které jedno zařízení získává stejné výsledky jako
zařízení jiné.
Emulátor duplikuje funkce jednoho systému za pomoci jiného systému tak,
aby se tento druhý systém choval stejným způsobem jako systém první.
Emulace se soustředí na přesnou reprodukci externího chování, což je
opakem simulace, která představuje abstraktní model simulovaného
systému, často posuzujícího svůj interní stav.
FDI
Foreign Device Interface (FDI), neboli rozhraní pro cizí zařízení, je karta
uvnitř zařízení, která umožňuje instalaci zařízení třetích stran, jako např.
přístroje na mince nebo čtečky karet. Tyto přístroje pak umožňují placené
využívání vašeho zařízení.
FTP
File Transfer Protocol (FTP, protokol pro přenos souborů), je běžně
používaný protokol pro výměnu souborů v jakékoli síti, která podporuje
protokol TCP/IP (jako například internet nebo intranet).
Slovník pojmů
311
Slovník pojmů
Fixační jednotka
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD)
Součást laserové tiskárny, která nataví toner na tiskové médium. Sestává
z ohřívacího válce a přítlačného válce. Po přenesení toneru na papír fixační
jednotka teplem zajistí trvalé přichycení toneru na papír; z tohoto důvodu je
papír vycházející z laserové tiskárny teplý.
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD), obvykle nazývané pevný disk, je
energeticky nezávislé úložné zařízení, které ukládá digitálně kódovaná
data na rychle se otáčející destičky s magnetickým povrchem.
Brána
Spojení mezi počítačovými sítěmi nebo mezi počítačovou sítí a telefonní
linkou. Je velmi populární, protože jde o počítač nebo síť, která umožňuje
přístup k jinému počítači nebo síti.
Stupnice šedé
IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut elektrických a
elektronických inženýrů) je mezinárodní nezisková profesní organizace pro
technologický pokrok v oblasti elektrotechniky.
IEEE 1284
Odstíny šedé, které představují světlé a tmavé části obrazu po převedení
barevných obrázků na černobílé; barvy jsou zastoupeny různými odstíny
šedé.
Standard pro paralelní port 1284 byl vyvinut institutem elektrických a
elektronických inženýrů (IEEE). Termín 1284-B se týká specifického typu
konektoru na konci paralelního kabelu, který je připojován k perifernímu
zařízení (například k tiskárně).
Polotóny
Intranet
Typ obrazu, který simuluje odstíny šedé pomocí různého počtu bodů. Velmi
barevné plochy se skládají z velkého množství teček, zatímco světlejší
plochy se skládají z menšího množství teček.
Soukromá síť, která využívá internetové protokoly, připojení k síti a
případně i veřejný telekomunikační systém k zabezpečenému sdílení části
informací organizace nebo k práci zaměstnanců. Někdy termín popisuje
pouze nejviditelnější službu, vnitřní web.
Slovník pojmů
312
Slovník pojmů
IP adresa
IPX/SPX
Adresa internetového protokolu IP je jedinečné číslo, které zařízení
používají k vzájemné identifikaci a komunikaci v síti využívající standard
internetového protokolu.
Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX), neboli
výměna internetových paketů/výměna sekvenčních paketů. Jedná se o
síťový protokol používaný operačními systémy Novell NetWare. Jak IPX,
tak i SPX poskytují připojovací služby podobné protokolu TCP/IP, přičemž
protokol IPX je podobný IP a SPX se podobá protokolu TCP. IPX/SPX byl
původně navržen pro místní oblastní sítě (LAN) a pro tyto účely je protokol
vysoce účinný (v sítích LAN obvykle protokol TCP/IP dokonce předčí).
IPM
Images Per Minute (počet obrázků za minutu) je způsob měření rychlosti
tiskárny. Rychlost IPM indikuje počet jednostranných archů, které tiskárna
dokončí za jednu minutu.
IPP
Internet Printing Protocol (internetový tiskový protokol) definuje standardní
protokol pro tisk, správu tiskových úloh, velikost média, rozlišení atd. IPP
lze používat místně nebo v síti Internet pro stovky výtisků. Vedle toho
podporuje také řízení přístupu, ověřování a šifrování, takže tisková řešení
jsou nyní mnohem bezpečnější a spolehlivější než dříve.
ISO
International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro
standardizaci) je organizace, která zavádí normy a která je složena ze
zástupců z národních organizací pro normy. Vytváří celosvětové
průmyslové a komerční normy.
ITU-T
International Telecommunication Union (ITU), neboli Mezinárodní
telekomunikační unie, je organizace založená za účelem standardizace a
regulace mezinárodních telekomunikací a rádia. Mezi její hlavní úkoly patří
sestavování norem, alokace rádiových frekvenčních pásem a organizování
vzájemného propojení různých zemí, aby bylo možné mezi nimi
telefonovat. Písmeno T ve zkratce ITU-T pak znamená telekomunikace.
Slovník pojmů
313
Slovník pojmů
Předloha ITU-T
Kontrolka
Standardizovaná zkušební předloha vydaná ITU-T pro faxový přenos
dokumentů.
Light-Emitting Diode (svítící dioda či kontrolka) je polovodičové zařízení,
které indikuje stav přístroje.
JBIG
Adresa MAC
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standard pro kompresi obrazu,
při které nedochází ke ztrátě přesnosti či kvality. Byla navržena pro
kompresi binárních obrazů, zejména pro faxy, lze ji však použít i u jiných
obrázků.
Media Access Control (adresa přenosového protokolu přístupu na médium)
je adresa s jedinečným identifikátorem spojeným se síťovým adaptérem.
Adresa MAC je jedinečný 48bitový identifikátor obvykle zapisovaný 12
šestnáctkovými znaky seskupenými v párech (např. 00-00-0c-34-11-4e).
Tato adresa je obvykle pevně zakódována do Network Interface Card
(NIC), tedy síťové karty, již od jejího výrobce, a používá se jako pomůcka
pro routery pokoušející se vyhledat zařízení ve velkých sítích.
JPEG
Joint Photographic Experts Group (skupina spojených expertů na
fotografování) je nejčastěji používanou standardní metodou ztrátové
komprese pro fotografické snímky. Je to formát používaný pro ukládání a
přenos fotografií v síti WWW.
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (odlehčený protokol internetové
adresářové služby) je síťový protokol sloužící k dotazování a úpravě
adresářových služeb fungujících přes TCP/IP.
MFP
Multi Function Peripheral (multifunkční periferie) je kancelářský přístroj,
který v sobě obsahuje tiskárnu, kopírku, fax, skener atd.
MH
Modifikované Huffmanovo kódování (MH) je metoda komprese pro snížení
obsahu dat, která musí být vysílána mezi faxovými přístroji k přenosu
obrazu. Toto kódování je doporučeno ITU-T T.4. MH je proudové kódovací
schéma založené na seznamu kódů a optimalizované k účinnému využití
bílých míst. Jelikož většina faxů obsahuje zejména bílá místa, minimalizuje
tato funkce dobu přenosu.
Slovník pojmů
314
Slovník pojmů
MMR
OPC
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.6.
Organic Photo Conductor (OPC), neboli organický fotovodič, je
mechanismus, který vytváří virtuální obraz pro tisk pomocí laserového
paprsku vysílaného z laserové tiskárny. Obvykle má zelenou nebo rezavou
barvu a má tvar válce.
Modem
Zařízení, které moduluje a demoduluje signál nosiče pro kódování a
dekódování digitálních informací.
Povrch válce v zobrazovací jednotce se používáním tiskárny (při styku s
kartáčkem kazet, čistícím mechanismem a papírem) pomalu opotřebovává,
je třeba ji řádně měnit.
MR
Originály
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.4. MR zakóduje první naskenovanou řádku pomocí MH. Další řádka je
pak porovnána s řádkou první, jsou určeny rozdíly a tyto rozdíly jsou poté
šifrovány a přeneseny.
První exemplář např. dokumentu, fotografie, textu apod., který se následně
kopíruje, množí či převádí do jiných, avšak který sám není z ničeho
kopírován ani odvozen. Též se někdy nazývá jako předloha.
NetWare
Síťový operační systém vyvinutý společností Novell, Inc. Původně se
používal pro kooperativní multitasking pro fungování různých služeb na PC
a síťové protokoly byly založeny na typickém systému Xerox XNS. Dnešní
NetWare podporuje jak TCP/IP, tak i IPX/SPX.
OSI
Open Systems Interconnection (propojení otevřených systémů) je model
vyvinutý Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro účely
komunikace. OSI nabízí standardní, modulární přístup k designu sítí, který
rozděluje požadovanou sadu složitých funkcí do menších, snadno
zvládnutelných nezávislých funkčních vrstev. Těmito vrstvami jsou (shora
dolů): aplikační, prezentační, relační, transportní, síťová, linková a fyzická.
Slovník pojmů
315
Slovník pojmů
PABX
Ovladač tiskárny
Private Automatic Branch Exchange (PABX) je automatická telefonní
pobočková ústředna v soukromé firmě.
Program, který se používá k odesílání příkazů a přenosu dat z počítače na
tiskárnu.
PCL
Tiskové médium
Printer Command Language (jazyk popisující vzhled stránky, Page
Description Language) vyvinutý společností HP jako protokol tiskáren, který
se posléze stal průmyslovým standardem. Původně byl vyvinut pro jedny z
prvních inkoustových tiskáren, avšak postupně byl vytvořen pro různé
úrovně tepelných, bodových a stránkových tiskáren.
Média, jako například papír, obálky, štítky a fólie, které lze používat v
tiskárně, skeneru, faxu nebo v kopírce.
PDF
Portable Document Format (patentovaný formát souboru) vyvinutý
společností Adobe Systems pro zobrazování dvojrozměrných dokumentů
ve formátu nezávislém na zařízení a na rozlišení.
PostScript
PS (PostScript, dodatečný skript) je jazyk pro popis stránek a programovací
jazyk, který se používá zejména v oblasti elektronické a stolní počítačové
sazby - běží v interpretru, který pak vytváří obraz.
PPM
Pages Per Minute (počet stran za minutu) způsob měření, který určuje
rychlost tiskárny vyjádřením počtu stránek vytištěných za jednu minutu.
Soubor PRN
Rozhraní ovladače zařízení, které umožňuje softwaru komunikovat
s ovladačem zařízení prostřednictvím standardního vstupně / výstupního
systémového volání, což zjednodušuje řadu úloh.
Protokol
Zvyklost nebo standard, který řídí nebo umožňuje spojení, komunikaci a
přenos dat mezi dvěma koncovými body.
Slovník pojmů
316
Slovník pojmů
PS
SMB
Viz PostScript.
Server Message Block (blok serverových zpráv) je síťový protokol
používaný převážně ke sdílení souborů, tiskáren, sériových portů a k různé
komunikaci mezi uzly v síti. Poskytuje také ověřený mechanismus
meziprocesní komunikace.
PSTN
Public-Switched Telephone Network (PSTN) je veřejná síť světových
telefonních sítí, která je v průmyslových a komerčních zařízeních obvykle
vedena přes ústřednu.
RADIUS
Remote Authentication Dial In User Service (vzdálené ověření volajícího
uživatele) je protokol pro ověření a účtování vzdáleného uživatele. RADIUS
umožňuje centralizované správě ověrovacích dat (jako jsou uživatelská
jména a hesla) používat konceptu AAA (authentication, authorization,
accounting – ověření, autorizování a záznam) ke správě přístupu na síť.
Rozlišení
Ostrost obrazu měřená v bodech na palec (dpi). Čím je dpi vyšší, tím je
vyšší rozlišení.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol (jednoduchý výměnný protokol pro přenos
pošty) je standard pro přenos elektronické pošty prostřednictvím sítě
Internet. SMTP je relativně jednoduchý protokol na textové bázi, kde se po
zadání jednoho nebo více příjemců zprávy a přenese text zprávy. Jedná se
o protokol klient-server, kde klient přenáší zprávu elektronické pošty na
server.
SSID
Service Set Identifier (SSID) neboli identifikátor sady služeb je název místní
bezdrátové sítě (WLAN). Všechna bezdrátový zařízené v síti WLAN
používají ke vzájemné komunikaci stejný SSID. Parametry SSID mají
maximální délku 32 znaků a rozlišují malá a velká písmena.
Maska podsítě
Maska podsítě se používá ve spojení se síťovou adresou a společně určují,
která část adresy je síťová adresa a která hostitelská.
Slovník pojmů
317
Slovník pojmů
TCP/IP
Kazeta s tonerem
Transmission Control Protocol a Internet Protocol (kontrolní přenosový
protokol a internetový protokol) sada komunikačních protokolů, které
implementují zásobník protokolů, které využívá Internet a většina
komerčních sítí.
Druh nádobky používaný v zařízení (například tiskárně) obsahující toner.
Toner je prášek používaný v laserových tiskárnách a kopírkách, který
vytváří text a obrázky na potištěném papíru. Toner je možné tavit kombinací
tepla a tlaku fixační jednotky, čímž se přichytí k vláknům v papíru.
TCR
TWAIN
Transmission Confirmation Report (potvrzující zpráva o přenosu) udává
detaily o každém přenosu, jako např. stav úlohy, výsledek přenosu a počet
odeslaných stran. Tento protokol lze nastavit tak, aby se tiskl s každou
úlohou nebo pouze v případě chyby přenosu.
Průmyslový standard pro skenery a software. Při používání skeneru s
podporou TWAIN a programu s podporou TWAIN lze spustit skenování z
tohoto programu. Je to rozhraní API pro zachycení obrázku pro operační
systémy Microsoft Windows a Apple Macintosh.
TIFF
Cesta UNC
Tagged Image File Format (formát souboru označeného snímku) je
bitmapový obrazový formát s proměnlivým rozlišením. TIFF popisuje data
obrázků, které jsou typicky vytvářeny ve skeneru. Obrázky TIFF využívají
tzv. tagy, což jsou klíčová slova, která definují charakteristiky obrázku
obsažené v souboru. Tento flexibilní formát, který není závislý na platformě,
lze použít u obrázků, které byly vytvořeny různými aplikacemi pro
zpracování snímků.
Uniform Naming Convention (konvence uniformního pojmenovávání) je
standardní formát zápisu cesty pro přístup ke sdíleným položkám ve
Windows NT a dalších produktech společnosti Microsoft. Formát cesty
UNC je: \\<název serveru>\<název sdílené položky>\<název adresáře>
URL
Uniform Resource Locator (uniformní lokátor zdrojů) je globální adresa
dokumentů a zdrojů na Internetu. První část adresy označuje používaný
protokol, druhá část specifikuje adresu IP nebo název domény, ve které se
nachází zdroj.
Slovník pojmů
318
Slovník pojmů
USB
WIA
Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) je standard, který byl
vyvinut společností USB Implementers Forum, Inc. pro připojování počítačů
a periférií. Na rozdíl od paralelního portu je rozhraní USB určeno pro
připojení portu USB jednoho počítače k více perifériím současně.
Windows Imaging Architecture (WIA) je zobrazovací architektura, která
byla původně zavedena do Windows Me a Windows XP. Z těchto
operačních systémů pak lze spustit skenování za pomoci skeneru s
podporou WIA.
Vodoznak
WPA
Vodoznak je znatelný obrázek nebo vzor na papíru, který se při pohledu
proti světlu jeví světlejší. Vodoznaky byly poprvé zavedeny v italské Boloni
v roce 1282. Používají je výrobci papíru k identifikaci svých výrobků, dále
se používají na poštovních známkách, bankovkách a dalších oficiálních
dokumentech, aby se znesnadnila možnost jejich padělání.
Wi-Fi Protected Acces (WPA) neboli Wi-Fi chráněný přístup je třída
systémů sloužící k zabezpečené bezdrátových (Wi-Fi) počítačových sítí.
Byla vyvinuta k vylepšení bezpečnostních vlastností WEP.
WEP
WPA-PSK (WPA-Pre-Shared Key) neboli WPA předsdílený klíč je zvláštní
režim WPA pro malé společnosti a domácí uživatele. V bezdrátovém
přístupovém bodu (WAP) stejně jako v každém bezdrátově připojeném
zařízení přenosného nebo stolního počítači je nakonfigurován klíč (heslo).
WPA-PSK vytváří jedinečný klíč pro každý kontakt bezdrátového klienta a
příslušného bodu WAP k zajištění větší bezpečnosti.
Wired Equivalent Privacy (WEP) neboli soukromí ekvivalentní drátovým
sítím, je bezpečnostní protokol specifikovaný v IEEE 802.11. Slouží k
poskytování stejné úrovně soukromí jakou zajišťují drátové sítě LAN. WEP
poskytuje zabezpečení pomocí kódování dat přes rádio, takže jsou
chráněna při přenosu z jednoho mísa na druhé.
WPA-PSK
WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard pro zřízení bezdrátové domovské
sítě. Pokud váš bezdrátový přístupový bod podporuje WPS, můžete
jednoduše nakonfigurovat bezdrátové síťové připojení bez použití počítače.
Slovník pojmů
319
Slovník pojmů
XPS
Specifikace papíru XML (XPS) představuje specifikaci pro jazyk popisující
stránky (Page Description Language, PDL) a nový formát dokumentu,
kterou vyvinula společnost Microsoft. Je výhodná pro přenosné a
elektronické dokumenty. Je to specifikace založená na jazyce XML.
Vycházející z nové tiskové cesty a formátu dokumentu, který je založen na
vektoru a nezávisí na zařízení.
Slovník pojmů
320
Rejstřík
A
Č
AirPrint
193
AnyWeb Print
260
čitění
adresář
používání
223
registrace
223
uložení skupiny
224
úprava
223
úprava skupiny
224
256
skenovací jednotka
93
vnějí části
90
vnitřní části
91
čitění zařízení
90
E
easy document creator
B
hledat
270
konfigurace
270
konverze eknihy
bezdrátová síť
268
269, 272
270
adhoc režim
167
název zařízení
Kabel USB
173
odeslat fax
Režim infrastruktury
167
odeslání do sociální sítě
269
síťový kabel
182
plugin
273
WPS
odpojení
WPS zařízení nemá displej
PBC
PIN
rychlé skenování
170
171
171
bezpečnost
informace
14
symboly
14
270, 272
269, 271
skenovat
269
skenování
270
skenování do sociálních sítí
271
automatické opětovné vytáčení
247
obecné nastavení
205
odesílání faxu v počítači
248
odeslání prioritního faxu
251
odložení faxového přenosu
249
opakované vytáčení posledního čísla
247
přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
251
místo
přeposlání přijatého faxu na jiné cílové
místo
252
přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
250
přijímání faxu v počítači
252
příjem faxů do paměti
256
příjem pomocí externího telefonu
254
příjem v režimu DRPD
254
67, 254
příjem v režimu Fax
příjem v režimu telefonu
253
příjem v režimu záznamníku
254
příjem v zabezpečeném režimu
255
F
příprava k faxování
65
faxování
upravení tmavosti
68
úprava rozliení
68
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
Rejstřík 321
Rejstřík
změna režimů příjmu
253
obecné nastavení
zruení vyhrazené faxové úlohy
250
základní kopírování
59
zmenení nebo zvětení kopií
61
funkce
5
funkce tiskového média
122
funkce zařízení
198
funkce faxu
247
funkce skenování
238
funkce tisku
226
H
201
kopírování ID
časté potíže vsystému Macintosh
instalace ovladače pro síťově připojená
161
zařízení
instalace ovladače pro zařízení připojená
148
USB kabelem
62
L
LCD displej
procházení stavem zařízení
205,
201, 203,
210, 215
Linux
chybová zpráva
časté potíže v systému Linux
111
300
I
instalace ovladače pro síťově připojená
163
zařízení
informace o zařízení 201, 203, 205, 210,
instalace ovladače pro zařízení připojená
USB kabelem
151
215
používání programu SetIP
K
Kabel USB
instalace ovladače
reinstalace ovladače
31, 32, 148, 151
150, 152
kazeta s tonerem
rozprostření toneru
80
výměna kazety
82
kopírování
299
používání programu SetIP
156
požadavky na systém
126
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
150
skenování
243
tisk
234
N
nabídka tisk
200
nastavení rozliení tisku
Linux
157
236
nastavení zařízení
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
152
skenování
245
tisk
236
O
unified driver configurator
276
obecná nastavení
vlastnosti tiskárny
237
obecné ikony
13
oblíbená nastavení pro tisk
56
M
Macintosh
stav zařízení
201, 203, 205, 210, 215
211
odesílání faxu
odesílání na více míst
66
Rejstřík 322
Rejstřík
ovladač PostScript
řeení potíží
ovládací panel
právní předpisy
303
24
program SetIP
Pomocník pro skenování
242
paměť USB flash
34
příprava typu předloh
50
70
R
správa
72
rozliení
tisk
71
21
pohled zezadu
23
pojem
13
298
potíže přikopírování
potíže přiskenování
potíže s faxováním
potíže s napájením
155
obecné nastavení
217
program SetIP
155, 156, 157, 183
představení síťových programů
154
obecné nastavení
209
paměť USB flash
70
Skenování v systému Linux
245
Skenování z programu pro úpravu
obrázků
241
Skenování sPomocníkem pro skenování
Samsung
242
295
296
service contact numbers
281
sít
56, 235
nastavení pevné sítě
Skenování
262
282
167
243
obecné informace
potíže stiskem
nastavení bezdrátové sítě
Skenování v prostředí Macintosh
262
280
164
S
SyncThru Web Service
potíže spodáváním papíru
Konfigurace IPv6
242
294
286
128
Skenování pomocí ovladače WIA
274
potíže skvalitou tisku
použití nápovědy
68
Stav tiskárny Samsung
potíže
instalační prostředí
skenování
faxování
potíž
potíže s operačním systémem
237
přehled nabídek
skenování
pohled zepředu
155, 183
předvolby tiskárny
Linux
P
129
instalace ovladače
Linux
Macintosh
Windows
304
163
161
158
Skenování ze zařízení připojeného
239, 240
prostřednictvím sítě
238
základní informace
skenování v prostředí macintosh
243
skenování v systému linux
245
slovník pojmů
308
součásti pro údržbu
77
spotřební materiál
dostupný spotřební materiál
76
Rejstřík 323
Rejstřík
objednání
76
předpokládaná životnost kazety s
tonerem
79
sledování životnosti spotřebního
materiálu
88
výměna kazety s tonerem
82
stav
tisk do souboru
26, 28
stav tiskárny
obecné informace
paměť USB
274
T
tisk dokumentu
Windows
tisk na obě strany papíru
Macintosh
71
227
54
235
tlačítka
změna výchozího nastavení tisku
226
Numerická klávesnice
28
zvlátní tiskové funkce
228
print Screen
25
Sejmout do
25
odstranit
233
vytvořit
232
předpokládaná životnost
79
skladování
78
236
Macintosh
234
mobileprint
191
mobilní OS
191
nastavení zařízení jako výchozího
226
obecné nastavení
200
46
27
78
Linux
122
kopírování ID
pokyny k manipulaci
tisk
47
234
233
122
títky
eco
tisk
tiskové médium
48
více stránek na jeden list papíru
Macintosh
78
119
předtitěný papír
zvlátní média
neoriginální a opakovaně plněná
technické specifikace
48
výstupní podpěra
tisk ablony
Tonerova kazeta
nastavení typu papíru
tisk dokumentu
236
Macintosh
234
tisk v ekologickém režimu
195
57
U
požadavky na systém
127
umístění zařízení
nastavení nadmořské výky
220
uvíznutí
odstranění originálu dokumentu
tisk více stránek na jeden list
Macintosh
25, 27
WPS
Unix
Linux
tisk pomocí google cloud print
26, 27, 29
234
103
odstranění papíru
rady jak zabránit uvíznutí papíru
tiskové médium
kartičky
47
nastavení formátu papíru
48
98
97
Rejstřík 324
Rejstřík
V
požadavky na systém
Víceúčelový zásobník
125
Z
použití zvlátních médií
46
vkládání
papír v zásobníku 1
43
zvlátní média
46
vodoznak
odstranit
231
upravit
231
vytvořit
231
vytvoření adresáře
223
výchozí nastavení
nastavení zásobníku
48
výstupní podpěra
Zvlátní funkce
219
zadávání znaků
221
zakládání originálů
50
zásobník
nastavení formátu atypu papíru
48
nastavení ířky a délky
42
změna velikosti zásobníku
42
zprávy
informace o zařízení 201, 205, 206, 207,
211,
212, 215
49
význam stavové kontrolky
108
W
Windows
časté potíže vsystému Windows
298
instalace ovladače pro síťově připojená
158
zařízení
instalace ovladače pro zařízení připojená
31, 32
USB kabelem
používání programu SetIP
155, 183
Rejstřík 325
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement