Samsung Xpress C460W Barevná multifunkční tiskárna (18 / 4 ppm) Uživatelská přiručka

Samsung Xpress C460W  Barevná multifunkční tiskárna (18 / 4 ppm) Uživatelská přiručka
Uživatelská příručka
ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních
činností a řešení potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci, provozu a řešení
potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
ZÁKLADNÍ
1. Úvod
Základní faxování
67
Použití paměťového zařízení USB
72
Hlavní výhody
5
Funkce podle modelů
8
Užitečné informace
13
O této uživatelské příručce
14
Objednání spotřebního materiálu a
příslušenství
78
Bezpečnostní informace
15
Dostupný spotřební materiál
79
Přehled zařízení
22
Dostupné součásti pro údržbu
80
Celkový pohled na ovládací panel
26
Skladování kazety s tonerem
81
Zapnutí zařízení
31
Rozprostření toneru
83
Místní instalace ovladače
32
Výměna kazety s tonerem
85
Reinstalace ovladače
33
Výměna zásobníku použitého toneru
87
Výměna zobrazovací jednotky
89
2. Přehled nabídek a základní
nastavení
3. Údržba
Sledování životnosti spotřebního materiálu 91
Nastavení upozornění na nedostatek toneru 92
Přehled nabídek
35
Základní nastavení zařízení
41
Zásobník a tisková média
43
Základní funkce tisku
55
Základní kopírování
61
Základní skenování
66
Čištění zařízení
93
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
97
2
ZÁKLADNÍ
4. Řešení potíží
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
99
Odstraňování zaseknutých originálů
dokumentů
100
Odstranění uvíznutého papíru
105
Význam stavové kontrolky
110
Vysvětlení zobrazených zpráv
113
5. Příloha
Technické specifikace
121
Právní předpisy
130
Copyright
144
3
1. Úvod
Tato kapitola obsahuje informace, které potřebujete znát před použitím zařízení.
• Hlavní výhody
5
• Funkce podle modelů
8
• Užitečné informace
13
• O této uživatelské příručce
14
• Bezpečnostní informace
15
• Přehled zařízení
22
• Celkový pohled na ovládací panel
26
• Zapnutí zařízení
31
• Místní instalace ovladače
32
• Reinstalace ovladače
33
Hlavní výhody
Šetrnost k životnímu prostředí
• Toto zařízení podporuje ekologický režim, který šetří toner a papír (viz
„Tisk v ekologickém režimu“ na straně 58).
• Tiskem více stránek dokumentu na jeden list lze ušetřit papír (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 239).
• Tiskem na obě strany papíru lze dosáhnout jeho úspory (oboustranný
tisk) (Ruční) (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 239).
• Toto zařízení automaticky šetří elektrickou energii tím, že podstatně
snižuje její spotřebu v době, kdy není používáno.
• Abyste ušetřili energii, doporučujeme používat recyklovaný papír.
Rychlý tisk ve vysokém rozlišení
• Můžete tisknout v celém spektru barev pomocí systému modrá,
červená, žlutá a černá.
• Můžete tisknout s rozlišením až 2 400 x 600 dpi efektivního výstupu.
(600 x 600 x 2 bity).
• Rychlý tisk na požádání.
- Pro jednostranný černobílý tisk 18 str./min. (A4) nebo 19 str./min.
(Letter).
- Pro jednostranný barevný tisk 4 str./min. (A4 nebo Letter).
Hlavní výhody
Pohodlí
• Inteligentní aktualizace vám umožní kontrolovat nejnovější software a
instalovat nejnovější verze v průběhu procesu instalace ovladače
tiskárny. Toto je k dispozici pouze v systému Windows.
• Máte-li přístup k Internetu, můžete na webové stránce společnosti
Samsung získat nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení.
• Stačí přiložit mobilní telefon ke značce NFC na tiskárně a tisková úloha
bude provedena (viz „Použití funkce NFC“ na straně 201).
Široká škála funkcí a podporovaných aplikací
• Pomocí aplikací, které podporují službu Google Cloud Print, můžete
tisknout ze svého smartphonu nebo počítače i na cestách (viz „Google
Cloud Print“ na straně 207).
• Aplikace Easy Capture Manager vám umožní snadno upravovat a
tisknout snímky pořízené pomocí klávesy Print Screen na klávesnici
(viz „Easy Capture Manager“ na straně 270).
• Samsung Easy Printer Manager a Monitor stavu tiskárny je program,
který sleduje stav zařízení, informuje vás o něm a umožňuje upravit
nastavení zařízení (viz „Používání aplikace Samsung Easy Printer
Manager“ na straně 277 nebo „Používání aplikace Stav tiskárny
Samsung“ na straně 282).
• Podporuje různé formáty papíru (viz „Specifikace tiskových médií“ na
straně 123).
• Samsung Easy Document Creator je aplikace, která uživatelům
pomáhá digitálně sestavovat a sdílet velké dokumenty nebo jiné
naskenované nebo faxem odeslané informace. (viz „Používání aplikace
Samsung Easy Document Creator“ na straně 281).
• Tisk plakátů: Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit
a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát (viz
„Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 239).
• Program AnyWeb Print slouží k zachycování obrazovek, náhledů,
výstřižků a tisku obrazovky aplikace Windows Internet Explorer
jednodušeji než při používání běžného programu (viz „Samsung
AnyWeb Print“ na straně 272).
• Tisk vodoznaků: Dokumenty lze označit zadanými slovy, například
„CONFIDENTIAL“ (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně
239).
• Tisknout můžete v různých operačních systémech (viz „Požadavky na
systém“ na straně 126).
• Zařízení je vybaveno rozhraním USB nebo síťovým rozhraním.
Hlavní výhody
Podporuje různé metody nastavení bezdrátové
sítě
• Pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- K bezdrátové sítí se můžete snadno připojit pomocí tlačítka WPS na
zařízení a přístupovém bodu (bezdrátovém routeru).
• Pomocí USB kabelu nebo síťového kabelu
- Pomocí USB kabelu nebo síťového kabelu se můžete připojit
k bezdrátové síti a provést různá její nastavení.
• Pomocí funkce Wi-Fi Direct
- Pomocí funkce Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct můžete pohodlně tisknout ze
svého mobilního přístroje.
Viz „Přehled způsobů nastavení bezdrátové sítě“ na straně 168.
Funkce podle modelů
Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Operační systém
Operační systém
C46xW
C46xFW
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
(●: je k dispozici, prázdné: Není k dispozici)
Funkce podle modelů
Softwarové
Software a ovladač tiskárny můžete nainstalovat, když vložíte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM.
V systému Windows vyberte software a ovladač tiskárny v okně Zvolte software a obslužné programy k instalaci.
Softwarové
C46xW
C46xFW
Ovladač tiskárny SPL
●
●
Ovladač tiskárny PCL
●
●
Ovladač tiskárny PSa
●
●
Ovladač tiskárny XPSa
●
●
●
●
Samsung Easy Printer
Manager
Nastavení Skenovat do počítače
Nastavení Faxovat do počítače
Nastavení zařízení
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Samsung Easy Color Managera
●
●
Stav tiskárny Samsung
●
●
AnyWeb Printa
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
SyncThru Admin Web Service
●
●
Funkce podle modelů
Softwarové
Easy Eco Driver
C46xW
C46xFW
●
●
Faxování
Samsung Network PC Fax
●
Skenovani
Ovladač skeneru TWAIN
●
●
Ovladač skeneru WIA
●
●
a. Stáhněte software z webových stránek společnosti Samsung a nainstalujte ho: (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení). Před instalací
zkontrolujte, zda operační systém v počítači tento software podporuje.
(●: je k dispozici, prázdné: Není k dispozici)
Funkce podle modelů
Funkce modelů
Funkce
C46xW
C46xFW
Vysokorychlostní USB 2.0
●
●
Rozhraní pevné sítě LAN Ethernet 10/100 Base TX
●
●
Síťové rozhraní 802.11b/g/n bezdrátová LANa
●
●
Tisk/skenování pomocí NFC
●
●
Google Cloud Print™
●
●
AirPrint
●
●
Tisk v ekologickém režimu (Ovládací panel)
●
●
Duplexní (oboustranný) tisk (ruční)b
●
●
Paměťové rozhraní USB
●
●
Automatický podavač dokumentů
●
a. V některých zemích nelze zakoupit bezdrátové síťové karty. V některých zemích lze použít pouze 802.11 b/g. Obrat’te se na svého prodejce produktů Samsung nebo na
obchod, kde jste zařízení zakoupili.
b. Pouze systém Windows.
(●: je k dispozici, prázdné: není k dispozici)
Funkce podle modelů
Funkce
Faxování
C46xW
C46xFW
Více násobné odeslání
●
Odložené odeslání
●
Prioritní odeslání
●
Bezpečný příjem
●
Předávání přijatých/odeslaných zpráv –
fax
●
Skenovani
Skenování do PC
●
●
Kopírování
Kopírování průkazu
●
●
Pořizování zmenšených nebo
zvětšených kopií
●
●
Třídění kopií
●
●
2 stránky na list, 4 stránky na list
●
●
Úprava pozadí
●
●
(●: je k dispozici, prázdné: Není k dispozici)
Užitečné informace
Zařízení netiskne.
Došlo k vzpříčení papíru.
• Otevřete tiskovou frontu a odeberte dokument ze seznamu
(viz „Zrušení tiskové úlohy“ na straně 56).
• Otevřete a zavřete skenovací jednotku (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
• Odeberte ovladač a znovu ho nainstalujte (viz „Místní
instalace ovladače“ na straně 32).
• Podívejte se na pokyny k odstranění uvíznutého papíru v
této příručce a pokuste se podle návodu problém odstranit
(viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 105).
• Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí (viz
„Nastavení zařízení jako výchozího zařízení“ na straně
238).
Výtisky jsou rozmazané.
Kde lze koupit příslušenství nebo spotřební
materiál?
• Hladina toneru může být nízká nebo nerovnoměrná.
Protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na
straně 83).
• Informujte se u distributora výrobků značky Samsung nebo
u místního prodejce.
• Vyzkoušejte jiné nastavení rozlišení tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 56).
• Navštivte stránky www.samsung.com/supplies. Vyberte
svou zemi nebo region a zobrazí se informace o servisu
výrobků.
• Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety s tonerem“
na straně 85).
Stavová kontrolka bliká nebo nepřetržitě svítí.
• Vypněte výrobek a znovu jej zapněte.
• Podívejte se na význam kontrolky v této příručce a pokuste
se podle návodu problém odstranit (viz „Význam stavové
kontrolky“ na straně 110).
Kde lze stáhnout ovladač k zařízení?
• Na webové stránce společnosti Samsung můžete získat
nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače
tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu;
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo
Ke stažení.
O této uživatelské příručce
Tato uživatelská příručka obsahuje informace pro základní seznámení se
zařízením a také podrobný popis každého kroku při používání zařízení.
•
Před použitím zařízení si přečtěte bezpečnostní pokyny.
•
Pokud se při používání zařízení vyskytnou problémy, postupujte podle
pokynů v kapitole o řešení potíží.
•
Výrazy použité v této uživatelské příručce jsou vysvětleny ve slovníku
pojmů.
•
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od zařízení, které jste
zakoupili, lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
•
Kopie obrazovek v této příručce správce se mohou od zařízení, které
jste zakoupili, lišit v závislosti na verzi firmwaru nebo ovladače.
•
Postupy uvedené v této uživatelské příručce vycházejí především ze
systému Windows 7.
2
Obecné ikony
Ikona
Textu
Popis
Pozor
Poskytuje uživatelům informace o ochraně
zařízení před možným mechanickým
poškozením nebo selháním.
Poznámka
Uvádí dodatečné informace nebo podrobné
specifikace funkcí a vlastností zařízení.
1
Pojmy
Některé termíny v této příručce jsou vzájemně zaměnitelné:
•
Dokument znamená totéž co originál či předloha.
•
Papír znamená totéž co médium nebo tiskové médium.
•
Zařízení označuje tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu.
1. Úvod
14
Bezpečnostní informace
Tato varování a upozornění mohou vás nebo vaše okolí ochránit před
poraněním a mohou také zabránit poškození zařízení. Před použitím tohoto
zařízení si veškeré pokyny přečtěte a snažte se jim porozumět. Po přečtení
této části tuto uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.
4
Provozní prostředí
Varování
3
Důležité bezpečnostní symboly
Vysvětlení všech ikon a znaků používaných v této
kapitole
Varování
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k těžkým zraněním či k usmrcení.
Pozor
Nebezpečné nebo riskantní postupy, které mohou
vést k drobným poraněním nebo ke škodám na
majetku.
Nezkoušejte.
Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen, nebo
zásuvka není uzemněna.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na horní stranu zařízení nic nepokládejte (vodu, malé kovové
nebo těžké předměty, svíčky, zapálené cigarety atd.).
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
• Dojde-li k přehřátí (ze zařízení vystupuje kouř, slyšíte
nezvyklé zvuky nebo zařízení vydává zápach), okamžitě
zařízení vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
• Uživatel by měl mít přístup k elektrické zásuvce pro případy
nouze, kdy může být nutné, aby uživatel ze zásuvky vytáhl
zástrčku.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, ani jej
neohýbejte.
Stoupnete-li na napájecí kabel nebo dovolíte-li, aby byl
vystaven nárazu těžkých předmětů, může dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k požáru.
1. Úvod
15
Bezpečnostní informace
Zástrčku nevytahujte tahem za kabel. Se zástrčkou
nemanipulujte mokrýma rukama.
Pokud kabel nejde snadno zasunout do zásuvky,
nepokoušejte se jej tam zastrčit silou.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
O výměnu elektrické zásuvky požádejte elektrikáře, jinak
může dojít k zasažení elektrickým proudem.
Zajistěte, aby domácí zvířata nepřekousla napájecí kabel,
telefonní kabel nebo kabely propojující zařízení s počítačem.
Pozor
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem, k požáru nebo
ke zranění domácích zvířat.
Při bouřce, nebo pokud zařízení dlouho nepoužíváte,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Buďte opatrní, oblast výstupu papíru je horká.
Může dojít k popálení.
Došlo-li k pádu zařízení, nebo jeho kryt vypadá poškozeně,
odpojte zařízení od všech vnějších zdrojů a požádejte o
pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pokud zařízení nepracuje správně, i když jste postupovali
přesně podle návodu, odpojte zařízení od všech vnějších
zdrojů a požádejte o pomoc servisního technika.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
1. Úvod
16
Bezpečnostní informace
5
Způsob použití
Pozor
Během tisku nevytahujte papír násilím.
Neblokujte ventilátor žádnými předměty, ani je do něj
nevkládejte.
Mohlo by to vést ke zvýšení teploty součástek a následné
škodě nebo požáru.
Používání jiných ovládacích prvků nebo nastavení, nebo
provádění jiných postupů než těch, které jsou uvedeny v této
příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Toto zařízení je napájeno elektrickou energií prostřednictvím
napájecího kabelu.
Nevkládejte ruku mezi zařízení a zásobník papíru.
Chcete-li přerušit zásobení elektrickou energií, vyjměte
napájecí kabel ze zásuvky.
Můžete se zranit.
Při výměně papíru nebo odstraňování zaseknutého papíru
postupujte opatrně.
Nový papír má ostré hrany, mohli byste se bolestivě pořezat.
Při velkém objemu tisku se může spodní část oblasti výstupu
papíru zahřát. Nedovolte dětem, aby se jí dotýkaly.
Může dojít k popálení.
Při odstraňování zaseknutého papíru nepoužívejte pinzetu ani
ostré kovové předměty.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Nedovolte, aby se papíry příliš hromadily v oblasti výstupu
papíru.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
1. Úvod
17
Bezpečnostní informace
6
Umístění / stěhování
Pozor
Neumisťujte zařízení na místa, kde může přijít do kontaktu s
prachem, vlhkostí nebo vodou.
Pokud zařízení chcete přemístit, nejdříve jej vypněte a odpojte
všechny šňůry. Níže uvedené informace jsou pouze návrhy na
základě hmotnosti jednotek. Pokud máte zdravotní potíže,
které vám neumožňují zvedání, zařízení nezvedejte.
Požádejte o pomoc a vždy použijte odpovídající počet osob,
abyste zařízení bezpečně zdvihli.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
Poté zařízení zvedněte:
Varování
• Pokud zařízení váží méně než 20 kg, může jej zvedat 1
osoba.
• Pokud zařízení váží 20 – 40 kg, měly by jej zvedat 2 osoby.
• Pokud zařízení váží více než 40 kg, měly by jej zvedat 4 a
více osob.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Zařízení umístěte na plochý povrch s dostatečným prostorem
pro ventilaci. Rovněž vezměte v úvahu prostor potřebný
k otevření krytu a zásobníků.
Místo by mělo být dobře větrané a daleko od přímého světla,
tepla a vlhkosti.
Když zařízení používáte po dlouhou dobu nebo tisknete velký
počet stránek v nevětraném prostoru, mohlo by dojít ke
znečištění ovzduší a poškození zdraví. Zařízení umístěte na
dobře větrané místo nebo pravidelně otevírejte okno, aby
mohl vzduch cirkulovat.
1. Úvod
18
Bezpečnostní informace
Neumisťujte zařízení na nevhodný povrch.
Zařízení by mělo být připojeno k elektrické síti o napětí
uvedeném na štítku.
Zařízení by mohlo spadnout a způsobit poranění nebo by se
mohlo poškodit.
Používejte pouze AWG č. 26a nebo silnější, telefonní kabel,
pokud je to nutné.
Pokud si nejste jisti, jaké napětí používáte, a chcete to zjistit,
obraťte se na vašeho dodavatele elektrické energie.
a. AWG: Americký parametr tloušťky kabelu (American Wire Gauge)
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
7
Ujistěte se, že jste napájecí kabel zapojili do uzemněné
elektrické zásuvky.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Pro bezpečný provoz použijte napájecí kabel dodávaný se
zařízením. Používáte-li kabel delší než 2m se zařízením
operujícím na napětí 110V, měla by být tloušťka kabelu 16
AWG nebo větší.
Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Nezakrývejte zařízení, ani je neumisťujte do těsných prostor,
jako jsou komory.
Údržba / Kontrola
Pozor
Vypojte tento výrobek ze zásuvky, než začněte čistit jeho
vnitřní části. Nečistěte zařízení benzínem, ředidlem nebo
lihem; přímo do zařízení nestříkejte vodu.
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k
požáru.
Pokud není zařízení správně odvětráváno, může dojít k
požáru.
Pokud pracujete s vnitřní částí zařízení, např. při výměně
spotřebního materiálu nebo při čištění, zařízení nesmí být v
provozu.
Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely.
Mohli byste se zranit.
Mohlo by to způsobit horší funkci přístroje, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Čistící pomůcky udržujte mimo dosah dětí.
Mohlo by dojít k jejich úrazu.
1. Úvod
19
Bezpečnostní informace
8
Nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte zařízení bez
odborné pomoci.
Mohlo by dojít k poškození zařízení. Potřebuje-li zařízení
opravu, obraťte se na certifikovaného servisního technika.
Při čištění a provozu zařízení přesně dbejte instrukcí v
uživatelské příručce dodávané se zařízením.
Spotřeba materiálu
Pozor
V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
Kazetu s tonerem nerozebírejte.
Zabraňte znečištění napájecího kabelu a kontaktního
povrchu zástrčky prachem nebo vodou.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru.
Spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem nebo fixační
jednotka, nepalte.
• Neodstraňujte kryty ani ochranné prvky, které jsou
upevněny šrouby.
Mohlo by dojít k explozi nebo nekontrolovatelnému požáru.
• Fixační jednotky by měli opravovat pouze certifikovaní
servisní technici. Oprava necertifikovaným technikem by
mohla mít za následek požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Skladovaný spotřební materiál, jako jsou kazety s tonerem,
uchovávejte mimo dosah dětí.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
• Zařízení by měli opravovat pouze certifikovaní servisní
technici společnosti Samsung.
1. Úvod
20
Bezpečnostní informace
U spotřebního materiálu, který obsahuje prach toneru
(kazeta s tonerem, zásobník použitého toneru, zobrazovací
jednotka atd.), dodržujte následující pokyny.
• Při likvidaci spotřebního materiálu dodržujte pokyny pro
likvidaci. Pokyny pro likvidaci vám poskytne prodejce.
• Spotřební materiál neomývejte.
• Zásobník použitého toneru po vyprázdnění znovu
nepoužívejte.
Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit poruchu
zařízení a znečištění životního prostředí. Záruka se
nevztahuje na poškození způsobená nedbalostí uživatele.
Použití recyklovaného spotřebního materiálu, jako jsou
kazety s tonerem, může poškodit zařízení.
Dojde-li k poškození v důsledku použití recyklovaného
spotřebního materiálu, bude účtován servisní poplatek.
Jestliže si tonerem znečistíte oděv, neperte jej v horké vodě.
Horká voda by zafixovala toner do vlákna. Použijte studenou
vodu.
Když vyměňujete kazetu s tonerem nebo odstraňujete
zaseknutý papír, dbejte na to, aby vaše tělo nebo oblečení
nepřišlo do styku s prachem toneru.
Toner může být nebezpečný, pokud dojde k vdechnutí nebo
požití.
1. Úvod
21
Přehled zařízení
9
Příslušenství
Napájecí kabel
Stručná instalační příručka
Disk CD se softwarema
Různé příslušenstvíb
a. Disk CD obsahuje ovladače tiskárny, uživatelskou příručku a softwarové aplikace.
b. Různé příslušenství dodávané se zařízením se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a zemi, kde bylo zařízení zakoupeno.
1. Úvod
22
Přehled zařízení
10
Pohled zepředu
C46xW
11
1
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na
modelu. Existují různé typy zařízení.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
8
7
6
12
5
4
9
13
10
3
2
1
Víko skeneru
8
Kazety s tonerem
2
Držadlo
9
Zásobník použitého toneru
3
Zásobník
10 Zobrazovací jednotka
4
Přední kryt
11 Skenovací jednotkaa b
5
Výstupní opěra
12 Port USB
6
Ovládací panel
13 Skleněná deska skeneru
7
Značka NFC
a. Před otevřením skenovací jednotky zavřete víko skeneru.
b. Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
1. Úvod
23
Přehled zařízení
C46xFW
1
2
3
4
14
11
10
9
15
8
16
7
12
17
13
6
5
1
Kryt podavače dokumentů
10 Značka NFC
2
Vodítko šířky dokumentu
11 Tonerova kazeta
3
Vstupní zásobník podavače
dokumentů
12
4
Výstupní opěra podavače
dokumentů
13
5
Držadlo
14 Skenovací jednotkaa b
6
Zásobník
15 Port USB
7
Přední kryt
16 Víko skeneru
8
Výstupní zásobník na
dokumenty
17
9
Ovládací panel
Zásobník použitého toneru
Zobrazovací jednotka
Skleněná deska skeneru
a. Před otevřením skenovací jednotky zavřete víko skeneru.
b. Dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
1. Úvod
24
Přehled zařízení
C46xFW
11
Pohled zezadu
6
• Tento obrázek se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na modelu.
Existují různé typy zařízení.
5
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v
některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
4
C46xW
3
2
1
2
Zadní kryt
Napájecí zásuvka
4
3
2
3
Port USB
4
Síťový port
1
5
Zásuvka telefonní linky (LINE)
6
Zásuvka externího telefonu
(EXT.)
1
1
Zadní kryt
3
Port USB
2
Napájecí zásuvka
4
Síťový port
1. Úvod
25
Celkový pohled na ovládací panel
• Tento ovládací panel se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na modelu. Existují různé typy ovládacích panelů.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
12
C46xW
1
1
2
3
13
12
11
4
5
10
6
8
7
4
9
WPS
Jednoduše nakonfiguruje připojení k bezdrátové síti bez počítače (viz „Použití tlačítka WPS“ na straně 170).
Scan to
Přepíná mezi režimy skenování a kopírování. Kontrolka Scan to se v režimu skenování rozsvítí a v režimu kopírování
zhasne.
3
Displej
Během provozu zobrazuje aktuální stav a nápovědu.
4
šipky
Umožňuje procházet možnostmi ve vybrané nabídce a zvyšovat nebo snižovat hodnoty.
2
1. Úvod
26
Celkový pohled na ovládací panel
5
6
7
8
9
Menu
OK
Stop/Clear
Power/
Wakeup
Start
Umožňuje přejít do režimu nabídky a procházet dostupnými nabídkami (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Potvrzuje vybranou položku na obrazovce.
Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci.
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z úsporného režimu. Pokud potřebujete zařízení vypnout, stiskněte toto
tlačítko na více než tři sekundy, když je zařízení v pohotovostním režimu.
Zahajuje úlohu.
10
Back
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o jednu úroveň výše.
11
Status kontrolky
Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové kontrolky“ na straně 110).
Eco
Umožňuje přejít do ekologického režimu, který snižuje spotřebu toneru a používání papíru pouze při kopírování a tisku
z počítače (viz „Tisk v ekologickém režimu“ na straně 58).
Direct USB
Umožňuje přímý tisk souborů uložených v paměťovém zařízení USB, které je zasunuto do portu USB na přední straně
zařízení.
12
13
1. Úvod
27
Celkový pohled na ovládací panel
13
C46xFW
1
2
3
20
19
18
4
5
17
6
7
16
8
9
6
10
15
11
12
13
14
1
WPS
Jednoduše nakonfiguruje připojení k bezdrátové síti bez počítače (viz „Použití tlačítka WPS“ na straně 170).
2
ID Copy
Umožňuje okopírování obou stran průkazu, například řidičského, na jednu stranu papíru (viz „Kopírování průkazu“ na straně 64).
3
Displej
Během provozu zobrazuje aktuální stav a nápovědu.
4
Kopírov
ání
Přepíná do režimu kopírování.
5
Faxová
ní
Přepíná do režimu faxování.
6
šipky
Umožňuje procházet možnostmi ve vybrané nabídce a zvyšovat nebo snižovat hodnoty.
1. Úvod
28
Celkový pohled na ovládací panel
7
Menu
Umožňuje přejít do režimu nabídky a procházet dostupnými nabídkami (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
8
OK
Potvrzuje vybranou položku na obrazovce.
9
numerické
klávesnice
Slouží k vytáčení čísel nebo zadávání alfanumerických znaků (viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 233).
10 Addres
s Book
Umožňuje uložení často používaných faxových čísel a jejich vyhledání (viz „Vytvoření adresáře pro fax“ na straně 234).
11 Redial/
Pause
V pohotovostním režimu znovu vytočí číslo posledního odeslaného faxu nebo přijaté ID volajícího nebo v režimu úprav vloží do faxového
čísla mezeru (-) (viz „Opětovné vytáčení faxového čísla“ na straně 259).
12 Stop/
Clear
Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci.
13 Power/
Wakeup
Zapíná nebo vypíná zařízení nebo ho probudí z úsporného režimu. Pokud potřebujete zařízení vypnout, stiskněte toto tlačítko na více
než tři sekundy, když je zařízení v pohotovostním režimu.
14
Zahajuje úlohu.
Start
15 On
Hook
Dial
Když stisknete toto tlačítko, ozve se oznamovací tón. Potom zadejte číslo faxu. Je to podobné jako volání pomocí hlasitého vytáčení
(viz „Ruční příjem v režimu Telefon“ na straně 265).
16
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o jednu úroveň výše.
Back
17 Skenov
ani
Přepíná do režimu skenování.
18 Statuskontrolky Ukazuje stav zařízení (viz „Význam stavové kontrolky“ na straně 110).
1. Úvod
29
Celkový pohled na ovládací panel
19
Eco
20 Direct USB
Umožňuje přejít do ekologického režimu, který snižuje spotřebu toneru a používání papíru pouze při kopírování a tisku z počítače (viz
„Tisk v ekologickém režimu“ na straně 58).
Umožňuje přímý tisk souborů uložených v paměťovém zařízení USB, které je zasunuto do portu USB na přední straně zařízení.
1. Úvod
30
Zapnutí zařízení
1
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny.
Pokud má zařízení síťový vypínač, zapněte ho.
Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a podržte tlačítko
(Power/
Wakeup) asi 3 sekundy.
1
2
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
2
Napájení se zapne automaticky.
U modelu C46xW stiskněte na ovládacím panelu tlačítko
(Power/Wakeup).
1. Úvod
31
Místní instalace ovladače
Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu. Pokud je zařízení připojeno k síti, přeskočte
následující kroky a přejděte k instalaci ovladače síťově připojeného
zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na straně 159).
14
Windows
1
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
• Pokud používáte operační systém Mac nebo Linux, podívejte se do
části „Instalace pro systém Mac“ na straně 149 nebo „Instalace pro
systém Linux“ na straně 151.
• Instalační okno zobrazené v této Uživatelská příručka se může lišit v
závislosti na zařízení a používaném rozhraní.
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
2
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
3
Vyberte možnost Připojení USB na obrazovce Typ připojení
tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
V okně Zvolte software a obslužné programy k instalaci můžete
vybrat softwarové aplikace.
1. Úvod
32
Reinstalace ovladače
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, přeinstalujte ovladač podle
následujících kroků.
15
Windows
1
V nabídce Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy >
Samsung Printers > Odinstalovat software tiskárny Samsung.
2
3
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM a znovu
nainstalujte ovladač (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 32).
1. Úvod
33
2. Přehled nabídek a
základní nastavení
Tato kapitola obsahuje informace o celkové struktuře nabídek a základních možnostech nastavení.
• Přehled nabídek
35
• Základní nastavení zařízení
41
• Zásobník a tisková média
43
• Základní funkce tisku
55
• Základní kopírování
61
• Základní skenování
66
• Základní faxování
67
• Použití paměťového zařízení USB
72
Přehled nabídek
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení nebo použití jeho funkcí.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
• Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
• Nabídky jsou popsány v Rozšířené příručce (viz „Nabídky s užitečným nastavením“ na straně 210).
1
Vstup do nabídky
1
2
3
4
5
6
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko Faxování, Kopírování nebo Skenování podle toho, kterou funkci chcete používat.
Vyberte opakovaně tlačítko
(Menu), dokud se na spodním řádku displeje neobjeví požadovaná nabídka, a poté stiskněte OK.
Tiskněte opakovaně šipky, dokud se nezobrazí potřebná položka nabídky, a pak stiskněte tlačítko OK.
Má-li položka nastavení dílčí nabídky, pokračujte krokem 3.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
35
Přehled nabídek
Funkce faxua
Tmavost
Normalni
Tmave+1 – Tmave+5
Svetle+5 – Svetle+1
Rozliseni
Standardni
Jemne
Predat odesl.
Prep. na fax
Odesilani
Zmenit vychozi
Interval opak.
Rozliseni
Inter-op.vyt.
Tmavost
Prep. na fax
Vytac.predvol.
Velikost orig.
Prep. do PC
Rez. kor. chyb
Dal+tisknout
Potvrzeni faxu
Zap
Prot-pren.obr.
Vyp
Dorucit dal
Bezpec.prijem
Velmi jemne
Vyp
Foto FAX
Zap
Velikost orig.
Nastaveni faxua
Tisknout
Rezim vytacenib
Prijem
Rezim prijmu
Nasob.odeslani
Pridat stranku
Pocet zazvon.
Odloz.odeslani
Storno ulohy
Tisk-cas pri.n
Priorita odes.
Auto protokol
Rucni TX/RX
Zap
Vyp
Kod-zah.prij.
Auto zmenseni
Orizn. format
Nast-blok.faxy
Rezim DRPDb
a. Pouze C46xFW.
b. V některých zemích není tato možnost k dispozici.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
36
Přehled nabídek
Kopirovani
Velikost orig.
Nast.pozadi
Nast.-kopir.
Zmenit vychozi
Zmen./Zvet.
Vyp
Velikost orig.
Tmavost
Auto
Pocet kopii
Normalni
Urov.vyleps.1
Trideni kopii
Tmave+1 – Tmave+5
Urov.vyleps.2
Zmen./Zvet.
Svetle+5 – Svetle+1
Urov.vymaz. 1 – Urov.vymaz. 4
Tmavost
Puvodni typ
Text/Foto
Puvodni typ
Nast.pozadi
Foto
Casopis
Text
Rozvrzeni
Normalni
2 na 1
4 na 1
Kopie-pr.tot.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
37
Přehled nabídek
Fce Skenovani
Funkce USB
Velikost orig.
Puvodni typ
Rozliseni
Barevny rezim
Format souboru
Tmavost
Nast. skeneru
Zmenit vychozi
Vychozi USB
Nastav. tisku
Orientace
Rastr
Na vysku
Vylepsit
Na sirku
Detailní
Pocet kopii
[1 - 999]
Rozliseni
Normalni
Citel. textu
Vyp
Normalni
Minimalni
Neljepsi
Normalni
Zachytavani
Vyp
Maximalni
Navrat voziku
Normalni
LF
Maximalni
LF+CR
Typ dokumentu
Emulace
Standardni
Typ emulace
Foto
Nastaveni
Obch. grafika
CAD
Webova stranka
2. Přehled nabídek a základní nastavení
38
Přehled nabídek
Syst.nastaveni
Nast.zarizeni
Nast. papiru
Zobrazit
Udrzba
ID pristrojea
Format papiru
Konfigurace
Odstr.hlasenic
Cislo faxua
Typ papiru
Info-spot.mat.
Ziv.spot.mat.
Okraj
Zkusebni str.
Spr. obrazku
Datum a casa
Rezim hodin
a
Jazyk
Usporny rezim
Aut. vypnutib
Ud. probuzeni
Zvuk/hlasitosta
Adresara
Vlastni barva
Zvuk klaves
Potvrzeni faxua
Nast. tonu
Zvuk. sign.
Fax odeslána
Reproduktor
Vyzvaneni
Prijaty faxa
Vyrobni cislo
Vystr.doch.ton
Napl.ulohya
Prod. syst.
Odpadni faxa
Cas.prodl.ul.
Sit. konf.
Kor.nadm.vys.
Pocit. vyuziti
Vlhkost
Moznosti faxua
Auto pokrac.
Nahraz. papiru
VytisPrStr
Ek. nast.
a. Pouze C46xFW.
b. Pouze C46xW
c. Tato volba se objeví pouze tehdy, když v kazetě zbývá malé množství toneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
39
Přehled nabídek
Sit
TCP/IP (IPv4)
Bezdratovy
DHCP
Wi-Fi ZAP/VYP
BOOTP
Wi-Fi Direct
Staticky
Nastaveni WPS
TCP/IP (IPv6)
Nastaveni WLANa
Aktivovat IPv6
WLAN vychozi
Konfig. DHCPv6
Signál WLAN
Rychl.Ethernet
Zrus. nastav.
Ihned
Sit. konf.
10 mbps pol.
Spr. protokolu
10 mbps plny
Sit. aktivovat
100 mbps pol.
Http Activate
100 mbps plny
WINS
SNMP V1/V2
UPNP(SSDP)
MDNS
SetIP
SLP
a. Pouze C46xFW.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
40
Základní nastavení zařízení
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
3
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Jazyk: změna jazyka, který se zobrazuje na displeji ovládacího
panelu.
•
Datum a cas: Nastavené datum a čas budou použity při
odloženém faxování a tisku. Jsou vytištěny na zprávě. Nejsou-li
však správné, musíte je opravit.
- Uživatelé systémů Windows a Mac mohou provést nastavení
z programu Samsung Easy Printer Manager >
(Přepnout
do pokročilého režimu) > Nastavení zařízení, viz „Nastavení
zařízení“ na straně 279.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Pomocí šipek nebo numerické klávesnice zadejte správný čas a datum
(viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 233).
Po dokončení instalace můžete nastavit výchozí nastavení zařízení.
• Měsíc = 01 až 12
Chcete-li změnit výchozí nastavení zařízení, postupujte podle následujících
kroků:
• Den = 01 až 31
• Rok = vyžaduje zadání čtyř číslic
• Hodina = 01 až 12
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
(Menu).
• Minuta = 00 až 59
•
Režim hodin: Zařízení můžete nastavit tak, aby se aktuální čas
zobrazoval ve 12 hodinovém nebo 24 hodinovém formátu.
•
Úsporný režim: Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte,
můžete pomocí této funkce ušetřit elektrickou energii.
Stiskněte Nastavení systému > Nastavení zařízení.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
41
Základní nastavení zařízení
• Když stisknete tlačítko Power/Wakeup, začnete tisknout nebo dojde
k přijetí faxu, produkt se probudí z úsporného režimu.
• Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Syst.nastaveni >
Nast.zarizeni > Ud. probuzeni > Zap. Když stisknete jakékoli
tlačítko kromě tlačítka Power/Wakeup, zařízení se probudí z
úsporného režimu.
•
4
5
6
Kor.nadm.vys.: Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je
dán výškou zařízení nad hladinou moře. Než nastavíte hodnotu
nadmořské výšky, zjistěte nadmořskou výšku místa, kde se
nacházíte (viz „Nastavení nadmořské výšky“ na straně 232).
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete provést další nastavení, která
jsou užitečná pro používání zařízení.
• Viz „Zadávání různých znaků“ na straně 233.
• Viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na straně 233.
• Viz „Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 49.
• Viz „Vytvoření adresáře pro fax“ na straně 234.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
42
Zásobník a tisková média
Tato kapitola vás seznámí s vkládáním tiskových médií.
2
Informace o zásobníku
• Používání tiskových médií, která nesplňují tyto specifikace, může
způsobit problémy nebo nutnost oprav. Na takové opravy se
nevztahuje záruka ani servisní smlouvy společnosti Samsung.
• Ujistěte, že v tomto zařízení nepoužíváte fotografický papír pro
inkoustové tiskárny. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Chcete-li změnit formát, je třeba nastavit vodítka papíru.
1
2
3
• Používání hořlavých tiskových médií může způsobit požár.
• Používejte určená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“
na straně 123).
4
Používání hořlavých médií nebo zanechání cizích materiálů v tiskárně
může vést k přehřátí jednotky a v ojedinělých případech způsobit
požár.
1
2
3
4
Kryt papíru
Západka vodítka
Vodítko délky papíru
Vodítko šířky papíru
Pokud vodítko papíru neupravíte, může docházet k registraci papíru,
zkreslení obrazu nebo uvíznutí papíru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
43
Zásobník a tisková média
3
Vložení papíru do zásobníku
2
Otevřete kryt papíru.
3
Po stisknutí a uvolnění západky vodítka v zásobníku ručně
vytáhněte zásobník. Pak nastavte vodítko délky a vodítko šířky
papíru.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
1
Vytáhněte zásobník papíru (viz „Informace o zásobníku“ na straně
43).
1
32
2
2. Přehled nabídek a základní nastavení
44
Zásobník a tisková média
4
Před vložením papírů prolistujte nebo profoukněte hranu stohu
papíru, aby se oddělily jednotlivé listy.
U větších formátů papíru než Legal stiskněte a uvolněte západku
vodítka v zásobníku a ručně vysuňte zasuňte zásobník. Pak
nastavte vodítko délky a vodítko šířky papíru.
1
5
Vložte papír stranou, na kterou chcete tisknout, nahoru.
2
• Vodítko šířky papíru nepřisunujte příliš těsně, aby se médium
v zásobníku neprohnulo.
U menších formátů papíru než Letter stiskněte a uvolněte západku
vodítka v zásobníku a ručně zasuňte zásobník. Pak nastavte
vodítko délky a vodítko šířky papíru.
• Nepoužívejte papír se zkrouceným zaváděcím okrajem, může
způsobit uvíznutí nebo pomačkání papíru.
• Pokud neupravíte vodítko šířky papíru, může docházet k zaseknutí
papíru.
1
2
2. Přehled nabídek a základní nastavení
45
Zásobník a tisková média
6
Stiskněte šířkové vodítko papíru a posuňte ho k hraně sady papírů
tak, aby se papíry neohnuly.
7
Zavřete kryt papíru.
8
Vložte zásobník papíru.
9
Při tisku dokumentu nastavte typ papíru a formát pro zásobník (viz
„Nastavení formátu a typu papíru“ na straně 49).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
46
Zásobník a tisková média
4
Tisk na zvláštní média
Typy
Zásobníka
Obyčejný
●
Silný
●
Slabý
●
Kancelářský
●
Barevný papír
●
Nastavení zařízení.
Kartičky
●
Nebo pokud má vaše zařízení displej, můžete nastavení provést pomocí
Štítky
●
tlačítka
Předtištěný
●
Bavlněný
●
Recyklovaný
●
Archivní papír
●
Lesklá fotografie
●
Matná fotografie
●
Následující tabulka uvádí zvláštní média, která lze použít v zásobníku.
Aby se nezobrazovala chyba nesprávného papíru, mělo by nastavení
papíru v zařízení odpovídat nastavení v ovladači.
Chcete-li změnit nastavení papíru v zařízení, v programu Samsung Easy
Printer Manager vyberte
(Přepnout do pokročilého režimu) >
(Menu) na ovládacím panelu.
Pak nastavte typ papíru v okně Předvolby tisku > karta Papír > Typ (viz
„Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Při použití zvláštních médií doporučujeme vkládat listy po jednom
(viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 123).
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
a. Typy papíru, které lze použít pro ruční podávání v zásobníku.
(●: podporováno, bez symbolu: není podporována)
Gramáže pro každý list viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 123.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
47
Zásobník a tisková média
Štítky
•
Ujistěte se, zda mezi štítky není žádná odkrytá plocha s lepidlem.
Odkryté oblasti by mohly při tisku způsobit odlepení štítků, což by vedlo
k zaseknutí papíru. Odkryté lepidlo může také poškodit součásti
zařízení.
•
Nevkládejte do zařízení vícekrát stejný arch se štítky. Lepidlo je určeno
pouze k jednomu průchodu zařízením.
•
Nepoužívejte štítky, které se odlepují od podkladu, ani pomačkané
štítky, štítky obsahující bubliny či jinak poškozené štítky.
Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte pouze štítky doporučené
pro laserové tiskárny.
Kartičky / vlastní formát papíru
•
Při výběru štítků zvažte následující faktory:
-
Lepidlo: Mělo by být stabilní při fixační teplotě zařízení přibližně
170 °C.
-
Uspořádání: Používejte pouze takové štítky, mezi kterými není
žádná odkrytá plocha podkladu. Štítky se mohou z listů odlepit
a vážně zablokovat zařízení.
-
Pokroucení: Musí ležet rovně s max. zvlněním 13 mm v jakémkoli
směru.
-
Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, odlepují se
od podkladu nebo obsahují bubliny.
•
V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 6,4 mm od okraje
tiskového materiálu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
48
Zásobník a tisková média
Předtištěný papír
Při tisku na předtištěný papír by měla být vytištěná strana lícem nahoru.
Přední okraj papíru by neměl být pomačkaný. Dochází-li k problémům
s podáváním papíru, zkuste papír obrátit. Mějte na paměti, že v tomto
případě není zaručena kvalita tisku.
5
Nastavení formátu a typu papíru
Po vložení papíru do zásobníku nastavte typ a formát papíru pomocí
tlačítek na ovládacím panelu.
• Aby se nezobrazovala chyba nesprávného papíru, mělo by
nastavení papíru v zařízení odpovídat nastavení v ovladači.
Chcete-li změnit nastavení papíru v zařízení, v programu Samsung
Easy Printer Manager vyberte
(Přepnout do pokročilého
režimu) > Nastavení zařízení.
Nebo pokud má vaše zařízení displej, můžete nastavení provést
pomocí tlačítka
(Menu) na ovládacím panelu.
Pak nastavte typ papíru v okně Předvolby tisku > karta Papír > Typ
(viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
•
Musí být potištěn tepelně odolným inkoustem, který se nerozpije nebo
neodpaří a který neuvolňuje nebezpečné výpary, působí-li na něj fixační
teplota zařízení po dobu 0,1 sekundy (přibližně 170 °C).
•
Barva na předtištěném papíře musí být nehořlavá a neměla by mít
nepříznivý vliv na válce zařízení.
•
Před založením předtištěného papíru zkontrolujte, zda je barva na
papíře suchá. Během procesu fixace může vlhký inkoust vystoupit
z předtištěného papíru a tím snížit kvalitu tisku.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
Na ovládacím panelu vyberte tlačítko
3
4
Vyberte požadovaný zásobník a možnost.
(Menu).
Stiskněte Syst.nastaveni > Nast. papiru > Format papiru nebo
Typ papiru.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
49
Zásobník a tisková média
5
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
• Chcete-li použít papír zvláštního formátu, např. fakturu, zvolte kartu
Papír > Formát > Upravit... a nastavte Nastavení uživatelského
formátu papíru v nabídce Předvolby tisku (viz „Otevření
předvoleb tisku“ na straně 56).
6
Nastavení výstupní podpory
Při tisku velkého množství stran najednou může být povrch výstupního
zásobníku horký. Nedotýkejte se povrchu zásobníku a zabraňte dětem
v přístupu do jeho blízkosti.
Vytištěné stránky se ukládají na výstupní podpěru a výstupní podpěra
pomůže vytištěné stránky rovnat. Ve výchozím nastavení odesílá tiskárna
výstup do výstupního zásobníku.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
50
Zásobník a tisková média
8
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
Zakládání originálů
Originál ke kopírování, skenování a odesílání faxu lze vložit na skleněnou
desku skeneru nebo do podavače dokumentů.
7
Příprava originálů
•
Nevkládejte papír menší než 142 × 148 mm a větší než 216 × 356 mm.
•
Nepokoušejte se vkládat následující typy papíru, abyste zabránili
zaseknutí papíru, nízké kvalitě tisku nebo poškození zařízení.
-
průklepový papír nebo papír s průklepovou zadní stranou,
-
křídový papír,
-
velmi tenký papír,
-
pomačkaný papír nebo papír se záhyby,
-
zkroucený nebo stočený papír,
-
potrhaný papír.
•
Před založením odstraňte všechny sešívací drátky a sponky.
•
Před vložením dokumentu zkontrolujte, zda případné lepidlo, inkoust
nebo opravný lak jsou zcela suché.
•
Nezakládejte originály na papírech různé velikosti a hmotnosti.
•
Nevkládejte brožury, letáky, transparentní fólie nebo dokumenty, které
mají jiné neobvyklé vlastnosti.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
51
Zásobník a tisková média
Na skleněnou desku skeneru
2
Pokládejte originál lícem dolů na skleněnou desku skeneru.
Zarovnejte jej s registračním vodítkem v levém horním rohu skla.
3
Zavřete víko skeneru.
Pomocí skleněné desky skeneru lze kopírovat nebo skenovat originály.
Můžete získat skenování nejlepší kvality, zvláště u barevných obrázků a
obrázků v odstínech šedé. Přesvěčte se, že se v podavači nenacházejí
žádné originály. Pokud bude v podavači dokumentů zjištěn nějaký originál,
zařízení mu dá přednost před originálem na skleněné desce skeneru.
1
Zvedněte a otevřete kryt skeneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
52
Zásobník a tisková média
• Otevřený kryt skeneru by během kopírování nepříznivě ovlivnil
kvalitu kopie a spotřebu toneru.
• Prach na skleněné desce by mohl způsobit vznik černých skvrn na
výtisku. Udržujte proto sklo vždy čisté (viz „Čištění zařízení“ na
straně 93).
Do podavače dokumentů
1
Před vložením originálů ohněte nebo prolistujte stoh papíru, aby se
oddělily jednotlivé stránky.
2
Umístěte originály do vstupního zásobníku podavače dokumentů
lícem nahoru. Spodní okraj svazku originálů musí souhlasit s
velikostí papíru vyznačenou na vstupním zásobníku dokumentů.
• Jestliže kopírujete stránku z knihy nebo časopisu, zvedněte víko
skeneru, dokud zarážka nezachytí jeho závěsy, a potom víko
zavřete. Je-li kniha nebo časopis silnější než 30 mm, kopírujte s
otevřeným víkem skeneru.
• Postupujte opatrně, aby nedošlo k prasknutí skenovacího skla.
Mohlo by dojít ke zranění.
• Při zavírání víka skeneru nedávejte ruku dovnitř. Víko skeneru vám
může spadnout na ruce a zranit vás.
• Nedívejte se do světla vycházejícího ze skeneru při kopírování nebo
skenování. Je to škodlivé pro oči.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
53
Zásobník a tisková média
3
Vodítka šířky podavače dokumentů nastavte na formát papíru.
Prach na podavači může na výtisku vytvářet černé čáry. Vždy proto
udržujte sklo podavače v čistotě (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
54
Základní funkce tisku
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířené
příručce (viz „Použití pokročilých tiskových funkcí“ na straně 239).
3
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
4
Základní nastavení tisku, včetně počtu kopií a rozsahu tisku, zvolte
v okně Tisk.
9
Tisk
Pokud používáte operační systém Mac nebo Linux, podívejte se do
Rozšířená příručka (viz „Tisk v systému Mac“ na straně 246 nebo „Tisk
v systému Linux“ na straně 248).
Toto okno Předvolby tisku platí pro Poznámkový blok v systému Windows
7.
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Chcete-li využít pokročilých tiskových funkcí, klepněte na tlačítko
Vlastnosti nebo Předvolby v okně Tisk (viz „Otevření předvoleb tisku“
na straně 56).
5
Chcete-li zahájit tiskovou úlohu, klepněte na tlačítko OK nebo Tisk
v okně Tisk.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
55
Základní funkce tisku
10
11
Zrušení tiskové úlohy
Otevření předvoleb tisku
Jestliže tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo na tiskovém spooleru,
zrušíte úlohu takto:
•
Do tohoto okna můžete jednoduše vstoupit tak, že na hlavním panelu
systému Windows poklepete na ikonu zařízení (
•
• Okno Předvolby tisku zobrazené v této uživatelské příručce se
může lišit v závislosti na typu používaného zařízení.
Aktuální úlohu můžete také zrušit stisknutím tlačítka
• Po výběru možnosti v okně Předvolby tisku se může zobrazit
varovný symbol
nebo
. Symbol
znamená, že určitou
).
možnost můžete vybrat, ale nedoporučuje se to. Symbol
znamená, že možnost nelze vybrat kvůli nastavení nebo prostředí
počítače.
(Stop/Clear)
na ovládacím panelu.
1
2
3
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
V nabídce Soubor vyberte možnost Tisk. Zobrazí se okno Tisk.
Vyberte své zařízení ze seznamu Vybrat tiskárnu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
56
Základní funkce tisku
4
Klepněte na Vlastnosti nebo Předvolby.
Použití oblíbeného nastavení
Možnost Oblíbené, která je k dispozici na každé kartě předvoleb kromě
karty Samsung, umožňuje uložit aktuální předvolby pro budoucí použití.
Chcete-li uložit položku do seznamu Oblíbené, postupujte takto:
• Před tiskem můžete použít funkce Eco k úspoře papíru a toneru (viz
„Easy Eco Driver“ na straně 273).
• Aktuální stav zařízení můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka Stav
tiskárny (viz „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“ na straně
282).
1
2
Změňte nastavení na každé kartě podle potřeby.
3
4
5
Klepněte na uložit.
Zadejte název položky ve vstupním dialogu Oblíbené.
Zadejte název a popis a pak vyberte požadovanou ikonu.
Klepněte na OK. Při uložení nastavení Oblíbené se uloží všechna
aktuální nastavení ovladače.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
57
Základní funkce tisku
13
Chcete-li uložené nastavení použít, vyberte ho na kartě Oblíbené.
Zařízení je nyní nastaveno na tisk podle vybraného nastavení. Chceteli uložené nastavení odstranit, vyberte ho na kartě Oblíbené a klepněte
na Smazat.
12
Použití nápovědy
V okně Předvolby tisku klepněte na volbu, o které se chcete dozvědět víc,
a na klávesnici stiskněte klávesu F1.
Tisk v ekologickém režimu
Funkce Eco snižuje spotřebu toneru a používání papíru. Funkce Eco vám
umožňuje šetřit tiskové zdroje a vede vás k ekologicky šetrnému tisku.
Stisknutím tlačítka Eco na ovládacím panelu aktivujete ekologický režim.
Výchozí nastavení ekologického režimu je Několik stránek na list (2) a
Úspora toneru. Některé funkce nemusí být u některých modelů dostupné.
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
- Uživatelé systémů Windows a Mac mohou provést nastavení
z programu Samsung Easy Printer Manager >
(Přepnout
do pokročilého režimu) > Nastavení zařízení, viz „Nastavení
zařízení“ na straně 279.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
58
Základní funkce tisku
Nastavení ekologického režimu na ovládacím panelu
1
Na ovládacím panelu vyberte
Nast.zarizeni > Ek. nast..
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
(Menu) > Syst.nastaveni >
3
Otevřete kartu Eco a nastavte ekologický režim. Pokud je zobrazen symbol
ekologického režimu (
momentálně aktivován.
), znamená to, že ekologický režim je
Vychozi rezim: Touto volbou zapnete nebo vypnete ekologický režim.
Možnosti ekologického režimu
-
Vyp: Vypnutí ekologického režimu.
•
-
Zap: Zapnutí ekologického režimu.
Výchozí nastavení tiskárny: Řídí se nastavením na ovládacím panelu
zařízení.
•
Žádné: Vypne ekologický režim.
•
Tisk v ekologickém režimu: Zapne ekologický režim. Aktivujte různé
položky ekologického režimu, které chcete používat.
•
Heslo: Pokud správce pevně nastavil zapnutí ekologického režimu,
musíte při změně stavu zadat heslo.
Pokud v programu SyncThru™ Web Service (karta Settings >
Machine Settings > System > Eco Settings) nebo Samsung Easy
Printer Manager (Nastavení zařízení > Eco) nastavíte ekologický
režim s heslem, objeví se zpráva V pohotovosti. Chcete-li změnit stav
ekologického režimu, musíte zadat heslo.
•
Nastavení ekologického režimu v ovladači
Zvolit tepl.: Vychází z nastavení v programu Syncthru™ Web
Service nebo Samsung Easy Printer Manager. Před vybráním
této položky je nutno nastavit funkci ekologického režimu v
aplikaci SyncThru™ Web Service (karta Settings > Machine
Settings > System > Eco Settings) nebo Samsung Easy
Printer Manager (Nastavení zařízení > Eco).
-
Vych. ek. rez.: Zařízení je nastaveno na režim Vych. ek. rez..
-
Vlas. ek. rez.: Změňte veškeré potřebné hodnoty.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
59
Základní funkce tisku
Simulátor výsledků
Simulátor výsledků zobrazuje výsledky snížení emisí oxidu uhličitého,
spotřeby elektřiny a množství ušetřeného papíru na základě vybraných
nastavení.
•
Výsledky se vypočítávají na základě toho, že když je ekologický režim
vypnutý, je celkový počet potištěných papírů bez prázdných stránek
roven jednomu stu.
•
Viz výpočetní koeficienty týkající se CO2, energie a papíru, které udává
organizace IEA, index Ministerstva pro vnitřní záležitosti a komunikaci
Japonska a stránky www.remanufacturing.org.uk. Každý model má jiný
index.
•
Spotřeba energie v tiskovém režimu označuje průměrnou spotřebu
energie tohoto zařízení při tisku.
•
Zobrazené množství je pouze odhad a skutečné množství se může lišit
v závislosti na použitém operačním systému, výkonu procesoru,
používané aplikaci, způsobu připojení, typu [tloušťce] a formátu média,
složitosti tiskové úlohy atd.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
60
Základní kopírování
Informace o zvláštních tiskových funkcích naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Kopírování“ na straně 213).
Pokud potřebujete kopírování stornovat, stiskněte tlačítko
(Stop/
Clear) a kopírování se zastaví.
14
15
Základní kopie
1
Změna nastavení pro každou kopii
C46xW: Ujistěte se, že kontrolka Scan to nesvítí.
C46xFW: Vyberte tlačítko
2
3
(kopírování) na ovládacím panelu.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
Nastavení kopírování, včetně hodnot Zmen./Zvet., Tmavost,
Kontrast, Puvodni typ a dalších, lze přizpůsobit pomocí tlačítek na
ovládacím panelu (viz „Změna nastavení pro každou kopii“ na straně
61).
4
Je-li to nezbytné, zadejte pomocí šipky nebo numerické klávesnice
počet kopií.
5
Stiskněte tlačítko
Zařízení nabízí výchozí nastavení pro kopírování, které vám umožňuje
rychlé a snadné pořízení kopie.
• Stisknete-li během nastavování možností kopírování dvakrát tlačítko
(Stop/Clear), zruší se všechny dosud nastavené možnosti pro
aktuální úlohu kopírování a vrátí se na výchozí hodnoty. Jinak se
automaticky vrátí na výchozí hodnoty po dokončení kopírování.
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 35).
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
(Start).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
61
Základní kopírování
Tmavost
Tmavost
Pokud kopírujete vybledlý originál nebo originál s tmavými obrázky, můžete
nastavit jas, aby byla kopie čitelnější.
Nabídka Tmavost vám umožní zvýšit nebo snížit rozdíl mezi světlými a
tmavými oblastmi obrazu.
1
C46xW: Ujistěte se, že kontrolka Scan to nesvítí.
C46xFW: Vyberte tlačítko
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(kopírování) na ovládacím panelu.
(Menu) > Kopirovani > Tmavost.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Například hodnota Svetle+5 je nejsvětlejší a Tmave+5 je nejtmavší.
4
1
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
C46xW: Ujistěte se, že kontrolka Scan to nesvítí.
C46xFW: Vyberte tlačítko
2
3
4
Na ovládacím panelu vyberte
(kopírování) na ovládacím panelu.
(Menu) > Kopirovani > Tmavost.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
62
Základní kopírování
Originál
Zmenšená nebo zvětšená kopie
Nastavení originálu slouží k vylepšení kvality kopie výběrem dokumentu
pro aktuální úlohu kopírování.
Velikost kopírovaného obrazu můžete při kopírování z podavače
dokumentů nebo skleněné desky skeneru zmenšit nebo zvětšit v rozsahu
od 25 % do 400 %.
1
C46xW: Ujistěte se, že kontrolka Scan to nesvítí.
C46xFW: Vyberte tlačítko
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 11).
(kopírování) na ovládacím panelu.
2
Na ovládacím panelu vyberte
typ.
3
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
• Pokud je zařízení nastaveno na ekologický režim, funkce
zmenšování a zvětšování nejsou k dispozici.
(Menu) > Kopirovani > Puvodni
•
Text: použijte pro originály obsahující převážně text.
•
Text/Foto: použijte pro originály obsahující text a fotografie.
Chcete-li vybírat z předem definovaných formátů kopií,
postupujte následujícím způsobem:
1
Pokud jsou texty na výtisku rozmazané, vyberte volbu Text, abyste
získali čitelné texty.
4
•
Foto: používá se v případech, kdy jsou předlohou fotografie.
•
Casopis: Používá se v případech, kdy jsou předlohou časopisy.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
C46xW: Ujistěte se, že kontrolka Scan to nesvítí.
C46xFW: Vyberte tlačítko
(kopírování) na ovládacím panelu.
2
Na ovládacím panelu vyberte
Zvet..
3
4
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) > Kopirovani > Zmen./
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
63
Základní kopírování
Měřítko lze změnit přímo zadáním velikosti
1
C46xW: Ujistěte se, že kontrolka Scan to nesvítí.
C46xFW: Vyberte tlačítko
(kopírování) na ovládacím panelu.
16
Kopírování průkazu
Toto zařízení umožňuje tisk oboustranných originálů na jeden list papíru.
Zařízení vytiskne jednu stranu originálu na horní polovinu papíru a druhou
stranu na spodní polovinu bez zmenšení velikosti originálu. Tato funkce je
užitečná při kopírování dokumentů malých rozměrů, např. vizitek.
2
Na ovládacím panelu vyberte
Zvet. > Vlastni.
3
4
5
Požadovanou velikost kopie zadejte pomocí numerické klávesnice.
• Tato funkce vyžaduje, aby byl originál umístěn na skleněnou desku skeneru.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
• Pokud je zařízení nastaveno na ekologický režim, tato funkce není
k dispozici.
(Menu) > Kopirovani > Zmen./
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Při vytváření zmenšené kopie se ve spodní části kopie mohou vytvořit
černé čáry.
Pracovní postup se může lišit podle modelu.
1
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko ID Copy.
Položte originál na skleněnou desku skeneru lícem dolů na místo
vyznačené šipkami. Poté zavřete víko skeneru.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
64
Základní kopírování
3
4
Na displeji se zobrazí zpráva Zalozte pre.str. a stisk. [Start].
Stiskněte
• Pokud nestisknete tlačítko
strana.
(Start).
Zařízení zahájí skenování přední strany a zobrazí se položka
Zalozte zad.str. a stisk. [Start].
5
Obraťte originál a položte jej na skleněnou desku skeneru na místo
vyznačené šipkami (viz obrázek). Poté zavřete víko skeneru.
6
Stiskněte tlačítko
(Start), zkopíruje se pouze přední
• Pokud je předloha větší než oblast tisku, nemusí být některé části
dokumentu vytištěny.
(Start).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
65
Základní skenování
Informace o zvláštních funkcích skenování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce skenování“ na straně 250).
Pokud se zobrazí zpráva Není k dispozici, zkontrolujte připojení portu
nebo vyberte možnost Povolit panel Skenovat ze zařízení v programu
Samsung Easy Printer Manager >
Přepnout do pokročilého
režimu > Nastavení Skenovat do počítače.
17
Základní skenování
3
Níže je popisován normální a běžný postup skenování originálů.
Vyberte požadované cílové místo skenování a stiskněte tlačítko OK.
Výchozí nastavení je Moje dokumenty.
Toto je základní způsob skenování pro zařízení připojená kabelem USB.
• Často používané nastavení můžete vytvořit a uložit jako seznam
profilů. Také můžete profil přidat nebo odstranit a každý profil uložit
na jiné místo.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
• Pro změnu přejděte do programu Samsung Easy Printer Manager
• Pokud chcete skenovat pomocí sítě, nahlédněte do Rozšířené
příručky (viz „Skenování ze zařízení připojeného prostřednictvím
sítě“ na straně 251).
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
2
C46xFW: Na ovládacím panelu vyberte
do PC > Mistni PC.
(skenování) > Skenovat
NEBO
>
Přepnout do pokročilého režimu > Nastavení Skenovat do
počítače.
4
5
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Uživatelé\jméno
uživatele\Dokumenty. Složka pro uložení se může lišit v závislosti na
operačním systému nebo aplikaci, kterou používáte.
C46xW: Na ovládacím panelu stiskněte Scan to > Skenovat do PC
> Mistni PC.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
66
Základní faxování
18
• Pouze C46xFW.
Příprava k faxování
• Informace o zvláštních funkcích faxování naleznete v Rozšířená
příručka (viz „Funkce faxu“ na straně 259).
• Toto zařízení nelze používat jako fax prostřednictvím internetového
telefonu. Více informací se dozvíte u vašeho poskytovatele
internetového připojení.
Před odesláním nebo přijetím faxu musíte zapojit dodanou spojovací šňůru
do telefonního konektoru ve zdi (viz „Pohled zezadu“ na straně 25). Jak
provést připojení viz Stručná instalační příručka. Způsob provedení
telefonního připojení je v jednotlivých zemích odlišný.
19
• Při připojování k telefonní lince kvůli používání faxu doporučujeme
použít tradiční analogové telefonní služby (PSTN: veřejná telefonní
síť) při zapojování telefonní linky pro použití faxu. Pokud používáte
jiné internetové služby (DSL, ISDN, VoIP), můžete vylepšit kvalitu
spojení pomocí mikrofiltru. Mikrofiltr eliminuje šum a vylepšuje
kvalitu spojení a kvalitu připojení k Internetu. Mikrofiltr DSL není
dodáván s tímto zařízením. Chcete-li jej používat, kontaktujte svého
poskytovatele internetového připojení.
1 Linkový port
2 Mikrofiltr
3 Modem DSL / telefonní linka
(viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Odesílání faxu
Pro umístění originálu můžete použít podavač nebo skleněnou desku
skeneru. Jsou-li originály vkládány do podavače i na skleněnou desku
skeneru, zařízení bude nejdříve číst originály v podavači, který má
vyšší prioritu při skenování.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
2
3
Vyberte tlačítko
(faxování) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 70).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
67
Základní faxování
4
Zadejte číslo cílového faxu (viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 233).
Ruční odesílání faxu
5
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Start). Zařízení spustí
skenování a odesílání faxu na cílová místa.
Následujícím postupem odešlete fax pomocí tlačítka
na ovládacím panelu.
• Pokud chcete odeslat fax přímo ze svého počítače, použijte funkci
Samsung Network PC Fax (viz „Odesílání faxu v počítači“ na straně
260).
• Pokud chcete zrušit faxovou úlohu, stiskněte tlačítko
Clear), než zařízení zahájí přenos.
(Stop/
(On Hook Dial)
Pokud má vaše zařízení sluchátko, můžete odeslat fax pomocí
sluchátka (viz „Funkce modelů“ na straně 11).
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
2
3
Vyberte tlačítko
4
Stiskněte tlačítko
(On Hook Dial) na ovládacím panelu nebo
zvedněte sluchátko.
5
Zadejte faxové číslo pomocí numerické klávesnice na ovládacím
panelu.
6
Jakmile uslyšíte vysoký tón signálu vzdáleného faxu, stiskněte na
ovládacím panelu tlačítko
(Start).
• Pokud jste použili skleněnou desku skeneru, tiskárna zobrazí zprávu
s výzvou k vložení další strany.
(faxování) na ovládacím panelu.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 70).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
68
Základní faxování
Odesílání faxu na více míst
Pomocí funkce vícenásobného odeslání lze odeslat fax více adresátům.
Originály jsou automaticky ukládány do paměti a odeslány do vzdálené
stanice. Po ukončení přenosu jsou dokumenty v paměti automaticky
vymazány.
6
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
7
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
2
3
Vyberte tlačítko
4
Na ovládacím panelu vyberte
Nasob.odeslani.
5
Vložte faxové číslo prvního přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko
OK.
(faxování) na ovládacím panelu.
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zobrazí možnost Ano, a opakujte kroky 5 a 6.
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
Fax nelze odesílat pomocí této funkce, pokud jste zvolili režim Velmi
jemné nebo pokud je fax barevný.
1
Vložte druhé faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další číslo skupinového vytáčení.
8
Po zadání faxových čísel vyberte možnost Ne v dotazu Dalsi c.? a
stiskněte tlačítko OK.
Zařízení začne odesílat dokument na čísla v pořadí podle vložení.
Po odeslání faxů se vytiskne Protokol násobného odesílání.
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu (viz
„Úprava nastavení dokumentu“ na straně 70).
(Menu) > Funkce faxu >
Můžete stisknout čísla rychlé volby nebo vybrat číslo skupinové
volby pomocí tlačítka
(Address book).
2. Přehled nabídek a základní nastavení
69
Základní faxování
20
Příjem faxu
Zařízení je od výrobce nastaveno do režimu fax. Pokud přijímáte fax,
zařízení po zadaném počtu vyzvánění odpoví a fax automaticky přijme.
21
Rozliseni
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout dobrých výsledků při práci se
standardními textovými dokumenty. Pokud však odesíláte originály nízké kvality
nebo s fotografiemi, můžete pro dosažení vyšší kvality faxu upravit rozlišení.
1
Na ovládacím panelu vyberte
faxu > Rozliseni.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Úprava nastavení dokumentu
Před zahájením faxování změňte následující nastavení podle stavu
originálu, abyste docílili co nejlepší kvality.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
(faxování) >
(Menu) > Funkce
•
Standardni: originály se znaky normální velikosti.
•
Jemne: originály s malými znaky nebo tenkými čarami, nebo
originály vytištěné jehličkovou tiskárnou.
•
Velmi jemne: originály s velmi jemnými detaily. Režim Velmi
jemne je k dispozici pouze v případě, že zařízení, se kterým
komunikujete, také podporuje velmi jemné rozlišení.
• Režim Velmi jemne nelze použít při přenosu z paměti zařízení.
Nastavení rozlišení se automaticky změní na Jemne.
• Je-li na vašem zařízení nastaveno rozlišení Velmi jemne a přijímací faxový
přístroj nepodporuje rozlišení Velmi jemne, vysílací zařízení přenáší
dokument s nejvyšším rozlišením podporovaným přijímacím zařízením.
•
3
Foto FAX: dokumenty obsahující odstíny šedé nebo fotografie.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
70
Základní faxování
Tmavost
Můžete zvolit stupeň tmavosti originálního dokumentu.
Nastavená tmavost platí pro aktuální úlohu faxování. Změna výchozího
nastavení (viz „Faxování“ na straně 217).
1
Na ovládacím panelu vyberte
faxu > Tmavost.
2
3
Vyberte požadovanou úroveň tmavosti.
(faxování) >
(Menu) > Funkce
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
71
Použití paměťového zařízení USB
Tato kapitola popisuje používání paměťového zařízení USB v zařízení.
23
Připojení paměťového zařízení USB
22
O paměti USB
Paměťová zařízení USB jsou k dispozici s různou kapacitou paměti a
poskytují další prostor pro uložení dokumentů, prezentací, stažené hudby
a videonahrávek, fotografií s vysokým rozlišením a jakýchkoli jiných
souborů, které chcete uložit nebo přenášet.
Mírně zdvihněte víko skeneru a zasuňte paměťové zařízení USB do
paměťového portu USB. Před použitím zařízení víko skeneru znovu
zavřete.
Paměťové zařízení USB umožňuje provádět v přístroji následující úlohy.
•
Skenovat dokumenty a ukládat je do paměťového zařízení USB.
•
Tisknout data uložená v paměťovém zařízení USB.
•
Obnovovat záložní soubory do paměti tiskárny.
•
Formátovat paměťové zařízení USB.
•
Kontrolovat velikost dostupné paměti.
Paměťový port USB vpředu na zařízení je určen pro paměťová zařízení
USB V1.1 a V2.0. Zařízení podporuje paměťová zařízení USB se
systémem souborů FAT16 nebo FAT32 a velikostí sektoru 512 bajtů.
Informace o souborovém systému paměťového zařízení USB získáte u
prodejce.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
72
Použití paměťového zařízení USB
Používejte pouze schválené paměťové zařízení USB s konektorem typu A.
24
Skenování do USB pamět’ového zařízení
A
B
• Přístup k nabídkám se u každého modelu může lišit (viz „Vstup do
nabídky“ na straně 35)
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně
nutné stisknout tlačítko OK.
Používejte pouze paměťové zařízení USB stíněné kovem.
Dokument můžete naskenovat a obraz uložit do paměťového zařízení USB.
Používejte pouze paměťová zařízení USB, která získala certifikát
kompatibility, jinak je zařízení nemusí rozpoznat.
• Paměťové zařízení USB neodpojujte, je-li zařízení v provozu, nebo
pokud zapisuje do paměti USB nebo z ní načítá. Záruka na zařízení
se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním.
• Jestliže má vaše paměťové zařízení USB určité funkce, například je
zabezpečeno a je nastaveno heslo, zařízení není schopno je
automaticky zjistit. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce
paměťového zařízení USB.
Skenování
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení.
2
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
3
Na ovládacím panelu vyberte
> OK.
(skenování) > Skenovat do USB
Zařízení začne skenovat.
Pokud chcete skenovat několik stránek, vyberte možnost Yes, když se
zobrazí dotaz Another Page? Yes/No. Po ukončení skenování vyjměte
paměťové zařízení USB ze zařízení.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
73
Použití paměťového zařízení USB
Přizpůsobení skenování do USB
25
Tisk z paměťového zařízení USB
Pro každou úlohu skenování do USB můžete definovat velikost obrazu,
formát souboru nebo barevný režim.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(skenování) >
Funkce skeneru > Funkce USB.
2
Vyberte požadované nastavení.
3
4
5
(Menu) >
•
Velikost orig.: Nastavuje velikost obrazu.
•
Puvodní typ: Nastavuje typ originálního dokumentu.
•
Rozlisení: nastavuje rozlišení obrazu.
•
Bar. rezim: nastavuje barevný režim. Pokud v této možnosti
vyberete volbu Mono, nebude možné v položce Formát
souboru vybrat hodnotu JPEG.
•
Formát souboru: nastavuje formát, ve kterém bude obraz
uložen. Pokud v této možnosti vyberete hodnotu JPEG, nebude
možné v položce Mono vybrat hodnotu Barevný režim.
•
Tmavost: Nastaví úroveň jasu pro skenování originálu.
Soubory uložené v paměťovém zařízení USB můžete tisknout přímo.
Typy souborů podporované možností přímého tisku.
•
PRN: kompatibilní jsou pouze soubory vytvořené ovladačem dodaným
se zařízením.
Tisknete-li soubory PRN vytvořené na jiném zařízení, výtisk bude
odlišný.
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline.
•
JPEG: JPEG Baseline.
•
PDF: verze PDF 1.7 nebo nižší
Vyberte požadovaný stav a stiskněte tlačítko OK.
Opakujte kroky 2 a 3 pro nastavení dalších voleb.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Můžete změnit výchozí nastavení skenování. Viz Rozšířená příručka.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
74
Použití paměťového zařízení USB
Tisk dokumentu z paměťového zařízení USB
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení a poté stiskněte tlačítko Direct USB.
2
3
Vyberte Tisk z USB.
26
Správa paměti USB
Soubory uložené v paměťovém zařízení USB můžete smazat po jednom
nebo všechny najednou přeformátováním paměti.
Vyberte požadovanou složku nebo soubor a stiskněte tlačítko OK.
Jestliže je před názvem složky znaménko plus [+] nebo [D], ve vybrané
složce se nachází jeden nebo více souborů nebo složek.
Jestliže je před názvem složky znaménko plus [+] nebo [D], ve
vybrané složce se nachází jeden nebo více souborů nebo složek.
4
5
Vyberte počet kopií, které se mají vytisknout, nebo zadejte číslo.
Stisknutím tlačítka OK,Start nebo Tisknout zahájíte tisk vybraného
souboru.
Po vytištění souboru se na displeji zobrazí dotaz, zda chcete
tisknout další úlohu.
6
Pro tisk další úlohy stiskněte tlačítko OK, jakmile se zobrazí možnost
Ano, a postup opakujte od kroku 2.
V opačném případě vyberte pomocí šipky doleva/doprava možnost
Ne a stiskněte tlačítko OK.
7
Po vymazání souborů nebo přeformátování paměťového zařízení USB
nelze soubory obnovit. Proto před odstraněním zkontrolujte, zda data
již nepotřebujete.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Odstranění souboru obrázku
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení a poté stiskněte tlačítko Direct USB.
2
3
4
5
Vyberte položku Sprava souboru > Odstranit a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte soubor, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte Ano.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
75
Použití paměťového zařízení USB
Formátování paměťového zařízení USB
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení a poté stiskněte tlačítko Direct USB.
2
3
4
Vyberte položku Sprava souboru > Formát a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte Ano.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Zobrazení stavu paměti USB
Můžete zkontrolovat velikost paměti dostupné pro skenování a ukládání
dokumentů.
1
Paměťové zařízení USB zasuňte do paměťového portu USB v
zařízení a poté stiskněte tlačítko Direct USB.
2
3
4
Vyberte možnost Kont. volného místa.
Na displeji se zobrazí dostupná volná paměť.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
2. Přehled nabídek a základní nastavení
76
3. Údržba
Tato kapitola obsahuje informace o nákupu spotřebního materiálu, příslušenství a dílů pro údržbu pro vaše
zařízení.
• Objednání spotřebního materiálu a příslušenství 78
• Dostupný spotřební materiál
79
• Dostupné součásti pro údržbu
80
• Skladování kazety s tonerem
81
• Rozprostření toneru
83
• Výměna kazety s tonerem
85
• Výměna zásobníku použitého toneru
87
• Sledování životnosti spotřebního materiálu
91
• Nastavení upozornění na nedostatek toneru
92
• Čištění zařízení
93
• Tipy pro přenášení a skladování zařízení
97
Objednání spotřebního materiálu a příslušenství
Dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na zemi dodání. Chcete-li mít přehled o dostupném příslušenství a dílech pro údržbu, kontaktujte
obchodního zástupce.
Chcete-li objednat autorizovaný spotřební materiál, příslušenství a součásti pro údržbu od společnosti Samsung, obraťte se na svého místního obchodního
zástupce společnosti Samsung nebo maloobchodníka, u kterého jste zařízení zakoupili. Můžete rovněž navštívit webové stránky www.samsung.com/
supplies, poté vybrat svou zemi/oblast a získat tak kontaktní informace o servisu.
3. Údržba
78
Dostupný spotřební materiál
Jakmile skončí životnost spotřebního materiálu, můžete k zařízení objednat následující typy spotřebního materiálu:
Průměrná životnosta
Typ
Název dílu
Tonerova kazeta
• Průměrná výdrž černého toneru: Asi 1 500 standardních stránek (černá)
•
• Průměrná výdrž kazety s barevným tonerem: Asi 1 000 standardních stránek (žlutá/červená/ •
•
modrá)
•
K406 (CLT-K406S): Černá
C406 (CLT-C406S): Modrá
M406 (CLT-M406S): Červená
Y406 (CLT-Y406S): Žlutá
Zobrazovací jednotka
Asi 16 000 obrázkůb
CLT-R406
Zásobník použitého
toneru
Asi 7 000 obrázkůb
CLT-W406
a. Deklarovaná životnost v souladu s ISO/IEC 19798. Počet stránek může být ovlivněný provozním prostředím, frekvencí tisku, grafikou, typy používaných médií a jejich formátem.
b. Počet obrázků na základě jedné barvy na každé stránce. Jestliže tisknete dokumenty v plné barvě (modrá, červená, žlutá, černá), životnost položky se zkrátí o 25 %.
Podle použitých voleb, procenta obrazové plochy a režimu použité úlohy se může životnost kazety s tonerem lišit.
Nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál je nutné nakupovat ve stejné zemi, ve které bylo zakoupeno vámi používané zařízení. Jinak budou
nové kazety s tonerem nebo jiný spotřební materiál nekompatibilní se zařízením z důvodu různých konfigurací kazet s tonerem a jiného spotřebního
materiálu podle konkrétních podmínek zemí.
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s tonerem od jiných společností než Samsung, jako jsou například opakovaně plněné nebo přepracované kazety.
Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginálních kazet s tonerem jiným než Samsung. Na servis či opravy, jejichž provedení bude vyžadováno v důsledku použití
jiných kazet s tonerem než originálních Samsung, se nevztahuje záruka přístroje.
3. Údržba
79
Dostupné součásti pro údržbu
Chcete-li zakoupit součásti pro údržbu, obraťte se na místo, kde jste zakoupili zařízení. Výměna součástí smí být prováděna jen autorizovaným
poskytovatelem servisu, distributorem nebo prodejcem, od něhož jste zařízení zakoupili. Záruka se nevztahuje na výměny jakýchkoli součástí pro údržbu,
jakmile dosáhly „průměrné životnosti“.
Součásti pro údržbu se vyměňují po konkrétních intervalech, aby nedocházelo k problémům s kvalitou tisku a s podáváním papíru, které jsou způsobeny
opotřebenými díly, viz tabulka níže. Účelem výměny je udržet zařízení v nejlepším provozním stavu. Součásti pro údržbu uvedené dole by se měly
vyměňovat po dosažení životnosti jednotlivých součástí.
Průměrná životnosta
Díly
fix. jed.
Asi 20 000 černobílých stránek nebo 5 000 barevných stránek
Přenosový válec
Asi 20 000 stránek
Podávací válec
Asi 20 000 stránek
Zvedací válec
Asi 20 000 stránek
Střední přenosový pás (ITB)
Asi 20 000 stránek v černobílém režimu nebo 5 000 stránek v barevném režimu
Podávací válec automatického
Asi 20 000 stránek
b
podavače dokumentů
Pryžová podložka
automatického podavače
Asi 20 000 stránek
dokumentůb
a. Je ovlivňována použitým operačním systémem, výkonem procesoru, používanou aplikací, způsobem připojení, typem a formátem média a složitostí tiskové úlohy.
b. Pouze C46xFW.
3. Údržba
80
Skladování kazety s tonerem
Kazety s tonerem obsahují složky, které jsou citlivé na světlo, teplotu a
vlhkost. Společnost Samsung radí uživatelům dodržovat tato doporučení,
aby byl zajištěn optimální výkon, nejvyšší kvalita a co nejdelší životnost vaší
nové kazety s tonerem Samsung.
Skladujte kazetu ve stejném prostředí, jako se nachází tiskárna, ve které
bude použita. Takovým prostředím by měla být místnost s řízenou teplotou
a vlhkostí. Kazeta s tonerem by měla zůstat neotevřená ve svém
originálním balení až do doby její instalace. Pokud není originální balení k
dispozici, zakryjte horní otvor kazety papírem a uschovejte ji na tmavém
místě.
Otevření obalu kazety před použitím výrazně zkracuje její životnost.
Neskladujte na podlaze. Je-li kazeta s tonerem vyjmuta z tiskárny,
postupujte podle níže uvedených pokynů k zajištění správného skladování
kazety s tonerem.
•
Skladujte kazetu uvnitř ochranného sáčku z původního obalu.
•
Skladujte vleže naplocho (nepokládejte na jeden konec) stejnou
stranou nahoru jako při instalování toneru do zařízení.
•
Spotřební materiály nikdy nepřechovávejte za následujících podmínek:
-
při teplotách vyšších než 40 °C,
-
při vlhkosti menší než 20 % nebo větší než 80 %,
-
v prostředí s extrémními výkyvy vlhkosti nebo teploty,
-
na přímém slunci nebo pod umělým osvětlením,
-
na prašných místech,
-
v autě po delší dobu,
-
v prostředí s korozivními plyny,
-
v prostředí se slaným vzduchem.
1
Pokyny k manipulaci
•
Nevystavujte kazetu zbytečným vibracím nebo otřesům.
2
Použití kazety s tonerem
Společnost Samsung Electronics nedoporučuje ani neschvaluje, abyste v
tiskárně používali kazety s tonerem, které nejsou od společnosti Samsung,
včetně běžných, maloobchodních, opakovaně plněných nebo
přepracovaných kazet.
Záruka společnosti Samsung na tiskárnu se nevztahuje na škody na
zařízení způsobené použitím opakovaně plněné, přepracované nebo
neoriginální kazety s tonerem.
3. Údržba
81
Skladování kazety s tonerem
3
Předpokládaná životnost kazety
Předpokládaná životnost kazety (doba jejího zásobování tonerem) závisí
na množství toneru potřebném k tiskovým úlohám. Skutečný počet
vytištěných stran se může lišit v závislosti na hustotě tisku na stránkách,
provozním prostředí, procentu obrazové plochy, frekvenci tisku, typu
používaných médií a/nebo jejich velikosti. Pokud například tisknete velké
množství grafiky, bude spotřeba toneru vyšší a budete pravděpodobně
muset kazetu měnit častěji.
3. Údržba
82
Rozprostření toneru
Když je kazeta s tonerem téměř prázdná:
•
Objevují se pruhy nebo světlý tisk, případně rozdílná hustota na stranách.
•
Kontrolka Status bliká červeně. Na displeji se může zobrazit zpráva se sdělením, že dochází toner.
•
Na monitoru počítače se objeví okno programu Stav tisku Samsung, které vám sdělí, ve které barevné kazetě toner dochází (viz „Používání aplikace
Stav tiskárny Samsung“ na straně 282).
V těchto případech můžete dočasně vylepšit kvalitu tisku opětovným rozprostřením toneru v kazetě. Někdy se bílé pruhy a světlý tisk objevují i po
rozprostření toneru.
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled zepředu“
na straně 23).
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
• Pokud budete tisknout poté, co je toner prázdný, můžete to způsobit vážné poškození zařízení.
3. Údržba
83
Rozprostření toneru
3. Údržba
84
Výměna kazety s tonerem
• Důkladně protřepejte tonerovou kazetu, aby se zvýšila počáteční kvalita tisku.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
• Při otevírání obalů kazet s tonerem nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškrábat válec kazety.
• Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
• Pokud budete tisknout poté, co je toner prázdný, můžete to způsobit vážné poškození zařízení.
Když kazeta s tonerem dosáhne konce životnosti, v počítači se objeví okno programu Monitor stavu tiskárny, které oznamuje, že je potřeba vyměnit kazetu
s tonerem.
3. Údržba
85
Výměna kazety s tonerem
3. Údržba
86
Výměna zásobníku použitého toneru
Po vypršení životnosti zásobníku použitého toneru se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva, která informuje, že je potřeba zásobník použitého
toneru vyměnit. Zkontrolujte zásobník použitého toneru pro vaše zařízení (viz „Dostupný spotřební materiál“ na straně 79). Informace o instalaci zásobníku
použitého toneru naleznete v instalační příručce zásobníku použitého toneru, která je součástí balení.
• Uvnitř zařízení se mohou uvolnit částečky toneru, ale to neznamená, že je zařízení poškozené. Pokud se vyskytnou problémy s kvalitou tisku, obraťte
se na odborný servis.
• Když zásobník použitého toneru vytáhnete ze zařízení, přesouvejte ho opatrně, aby vám nevypadl z rukou.
• Položte zásobník použitého toneru na rovnou plochu, aby toner neunikl.
Zásobník nenaklánějte ani nepřevracejte.
3. Údržba
87
Výměna zásobníku použitého toneru
3. Údržba
88
Výměna zobrazovací jednotky
Po vypršení životnosti zobrazovací jednotky se na počítači objeví okno programu Monitor stavu tiskárny s upozorněním, že zobrazovací jednotku je třeba
vyměnit. Jinak zařízení přestane tisknout.
• K otevření obalu zobrazovací jednotky nepoužívejte ostré předměty, např. nůž nebo nůžky. Mohli byste poškodit povrch zobrazovací jednotky.
• Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch zobrazovací jednotky.
• Aby nedošlo k poškození zobrazovací jednotky, nevystavujte ji světlu na delší dobu než několik minut. Podle potřeby ji zakryjte papírem.
• Před zavřením předního krytu se ujistěte, že všechny kazety s tonerem jsou správně nainstalovány.
3. Údržba
89
Výměna zobrazovací jednotky
3. Údržba
90
Sledování životnosti spotřebního materiálu
Pokud se často zasekává papír nebo dochází k potížím s tiskem, zjistěte počet vytištěných nebo naskenovaných stran. Je-li to nutné, vyměňte příslušné
součásti.
U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Ziv.spot.mat..
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
•
Celkem: zobrazí celkový počet vytištěných stran.
•
ADF, Skenování: Zobrazí počet stran vytištěných pomocí podavače dokumentů.
•
Sken-skl.deska: zobrazí počet stran naskenovaných přes skleněnou desku.
•
Info-spot.mat.: vytiskne stránku s informacemi o spotřebním materiálu.
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do pohotovostního režimu.
3. Údržba
91
Nastavení upozornění na nedostatek toneru
Pokud je v kazetě málo toneru, zobrazí se zpráva nebo se rozsvítí kontrolka informující uživatele o nutnosti vyměnit kazetu s tonerem. Můžete nastavit,
zda se má tato zpráva nebo kontrolka objevovat či nikoli.
• Můžete provést nastavení zařízení pomocí Nastavení zařízení v programu Samsung Easy Printer Manager.
- Uživatelé systémů Windows a Mac mohou provést nastavení z programu Samsung Easy Printer Manager >
režimu) > Nastavení zařízení, viz „Nastavení zařízení“ na straně 279.
(Přepnout do pokročilého
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout tlačítko OK.
1
2
3
Na ovládacím panelu vyberte
(Menu) > Syst.nastaveni > Udrzba > Vystr.doch.ton.
Vyberte požadovanou možnost.
Stisknutím tlačítka OK výběr uložíte.
3. Údržba
92
Čištění zařízení
Jestliže dojde k problémům s kvalitou tisku nebo jestliže používáte zařízení v prašném prostředí, musíte je pravidelně čistit, abyste zachovali nejlepší
podmínky tisku a mohli zařízení používat déle.
• Při čištění skříně zařízení čisticími prostředky s velkým množstvím alkoholu, rozpouštědel nebo jiných účinných látek může dojít k odbarvení nebo
mechanickému poškození skříně.
• Dojde-li ke znečištění zařízení nebo jeho okolí tonerem, doporučujeme použít k čištění hadřík nebo ubrousek namočený ve vodě. Použijete-li vysavač,
toner se rozptýlí do vzduchu a mohl by vám uškodit.
4
Čištění vnějšího povrchu
Vyčistěte skříň zařízení měkkým hadříkem, který nepouští chlupy. Látku můžete lehce navlhčit, ale dávejte pozor, aby tekutina nestékala po zařízení nebo
nenatekla dovnitř.
3. Údržba
93
Čištění zařízení
5
Čištění vnitřního prostoru
Během tisku se uvnitř zařízení mohou nahromadit zbytky papíru, toner a prachové částice. Tyto usazeniny mohou způsobit problémy s kvalitou tisku,
například skvrny od toneru nebo jeho rozmazání. Vyčištěním vnitřních částí zařízení tyto problémy odstraníte nebo zmírníte.
• Aby nedošlo k poškození zobrazovací jednotky, nevystavujte ji světlu na delší dobu než několik minut. V případě potřeby ji můžete přikrýt papírem.
• Nedotýkejte se zelené oblasti zobrazovací jednotky. Abyste se tohoto místa nedotkli, použijte rukojeť na zobrazovací jednotce.
• Při čištění vnitřku zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, a dávejte pozor, abyste nepoškodili přenosový válec nebo jiné vnitřní součásti.
Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen nebo ředidlo. Mohou se vyskytnout problémy s kvalitou tisku a způsobit poškození zařízení.
• K čištění zařízení použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu. Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový vypínač, před čištěním ho
vypněte.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
• Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
3. Údržba
94
Čištění zařízení
1
2
1
2
3. Údržba
95
Čištění zařízení
6
Čištění skenovací jednotky
3
Budete-li udržovat skenovací jednotku čistou, zajistíte vysokou kvalitu
kopií. Skenovací jednotku doporučujeme čistit podle potřeby na začátku
každého dne a během dne.
Otřete povrch skeneru tak, aby byl čistý a suchý.
1
3
2
• Zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru elektrického proudu.
Počkejte, než zařízení vychladne. Pokud má zařízení síťový
vypínač, před čištěním ho vypněte.
4
5
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v
závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz
„Pohled zepředu“ na straně 23).
1
2
Vodou lehce navlhčete měkkou tkaninu, která nepouští vlákna, nebo
papírovou utěrku.
1
2
3
4
5
Zvedněte a otevřete kryt skeneru.
4
Bílý pruh
Skleněná deska podavače
Bílý potah
Víko skeneru
Skleněná deska skeneru
Zavřete víko skeneru.
3. Údržba
96
Tipy pro přenášení a skladování zařízení
•
Když zařízení přenášíte, nenaklánějte je ani neotáčejte dnem vzhůru. Vnitřní část zařízení by se mohla znečistit tonerem, což může vést k poškození
zařízení nebo způsobit špatnou kvalitu tisku.
•
Při přesouvání zařízení by jej měly držet alespoň dvě osoby.
3. Údržba
97
4. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
99
• Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
100
• Odstranění uvíznutého papíru
105
• Význam stavové kontrolky
110
• Vysvětlení zobrazených zpráv
113
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
Pokud má vaše zařízení displej, nejprve se podívejte na zprávu na displeji a pokuste se
chybu vyřešit.Pokud řešení problému nenajdete v této kapitole, podívejte se do kapitoly
Řešení potíži v Rozšířená příručka (viz „Řešení potíží“ na straně 288).Pokud nenajdete
řešení v Uživatelská příručka nebo pokud problém přetrvává, obraťte se na odborný
servis.
Rady, jak zabránit uvíznutí papíru
Když vyberete správné druhy médií, k zasekávání papíru většinou nebude docházet. Aby se předešlo uvíznutí papíru, dodržujte následující pokyny:
•
Ujistěte se, že jsou nastavitelné vodiče ve správné poloze (viz „Informace o zásobníku“ na straně 43).
•
Nevyjímejte papír ze zásobníku, pokud zařízení tiskne.
•
Papír před vložením do zásobníku ohněte, prolistujte a srovnejte.
•
Nepoužívejte zmačkaný, vlhký ani hodně pokroucený papír.
•
Nevkládejte do zásobníku zároveň různé papíry.
•
Používejte pouze doporučená tisková média (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 123).
4. Řešení potíží
99
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
Pokud se originál dokumentu zasekne v podavači dokumentů, na displeji se zobrazí výstražná zpráva.
Zaseknutý papír odstraňujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
Aby nedocházelo k zaseknutí, pokládejte silné a tenké originály a originály na smíšeném typu papíru na skleněnou desku skeneru.
4. Řešení potíží
100
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
1
Uvíznutí predlohy pred skenerem
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 11).
4. Řešení potíží
101
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
2
Uvíznutí predlohy uvnitr dráhy duplexu skeneru
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 11).
4. Řešení potíží
102
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
4. Řešení potíží
103
Odstraňování zaseknutých originálů dokumentů
3
Uvíznutí předlohy v oblasti výstupu skeneru
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
• Toto řešení potíží nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupné (viz „Pohled zepředu“ na straně 23).
1
2
Vyjměte zbývající dokumenty z podavače dokumentů.
Opatrně vyjměte zaseknutý papír z podavače dokumentů.
4. Řešení potíží
104
Odstranění uvíznutého papíru
Uvíznutý papír vytahujte ze zařízení pomalu a opatrně, abyste jej neroztrhli.
4
V zásobníku
Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled zepředu“
na straně 23).
4. Řešení potíží
105
Odstranění uvíznutého papíru
4. Řešení potíží
106
Odstranění uvíznutého papíru
5
Uvnitř zařízení
• Oblast fixace je horká. Při vytahování papíru ze zařízení buďte opatrní.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
4. Řešení potíží
107
Odstranění uvíznutého papíru
4. Řešení potíží
108
Odstranění uvíznutého papíru
6
Ve výstupní oblasti
• Oblast fixace je horká. Při vytahování papíru ze zařízení buďte opatrní.
• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na doplňcích a modelu. Zkontrolujte typ svého zařízení (viz „Pohled
zepředu“ na straně 23).
4. Řešení potíží
109
Význam stavové kontrolky
Barva kontrolky oznamuje aktuální stav zařízení.
• Některé kontrolky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
• Abyste chybu vyřešili, podívejte se na chybovou zprávu a příslušné pokyny v části o odstraňování potíží (viz „Vysvětlení zobrazených zpráv“ na straně
113).
• Chybu lze rovněž vyřešit pomocí pokynů uvedených v počítači v okně programu Stav tisku Samsung (viz „Používání aplikace Stav tiskárny Samsung“
na straně 282).
• Pokud potíže přetrvávají, zavolejte servisního zástupce.
4. Řešení potíží
110
Význam stavové kontrolky
Kontrolka
Stav
Vyp
Zelená
Popis
Zařízení je ve stavu offline.
Bliká
Když kontrolka bliká, tiskárna přijímá nebo tiskne data.
Zap.
• Zařízení je ve stavu online a lze jej použít.
• Došlo k méně závažné chybě a zařízení čeká na její odstranění. Zkontrolujte zprávu na displeji. Po
odstranění problému zařízení obnoví tisk.
Bliká
Status
• V kazetě zbývá pouze malé množství toneru. Odhadovaná životnost tonerua se blíží ke konci. Připravte
si novou náhradní kazetu. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením toneru (viz
„Rozprostření toneru“ na straně 83).b
Červená
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla své odhadované životnostia. Doporučujeme kazetu s tonerem vyměnit
(viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 85).
• Kryt je otevřený. Zavřete kryt.
Zap.
• Při přijímání nebo tisku dat není v zásobníku papír. Vložte papír do zásobníku.
• Zařízení přerušilo činnost v důsledku vážné poruchy. Zkontrolujte zprávu na displeji (viz „Vysvětlení
zobrazených zpráv“ na straně 113).
• Došlo k uvíznutí papíru (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 105).
Wirelessb
Power/Wakeup (
Modrá
)
Modrá
Bliká
Zařízení se připojuje k bezdrátové síti.
Zap.
Zařízení je připojeno k bezdrátové síti (viz „Nastavení bezdrátové sítě“ na straně 167).
Vyp
Zařízení je odpojeno od bezdrátové sítě.
Zap.
Zařízení je v režimu úspory energie.
Vyp
Zařízení je v pohotovostním režimu nebo je vypnuté.
4. Řešení potíží
111
Význam stavové kontrolky
Kontrolka
Stav
Zap.
Eco
Scan tob
Popis
Režim Eco je zapnutý.
Výchozí nastavení ekologického režimu je 2 na 1 a úspora toneru.
Zelená
Vyp
Režim Eco je vypnutý.
Zap.
Režim Eco je zapnutý.
Výchozí nastavení ekologického režimu je 2 na 1 a úspora toneru.
Zelená
Vyp
Režim Eco je vypnutý.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost kazety s tonerem, která udává průměrnou kapacitu počtu výtisků vycházející z ISO/IEC 19798. Počet
stránek může ovlivňovat provozní prostředí, procento obrazové plochy, frekvence tisku, grafika a typ a formát média. V kazetě může zbývat určité množství toneru, i když kontrolka svítí
červeně a tiskárna přestane tisknout.
b. Některé kontrolky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
4. Řešení potíží
112
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zprávy zobrazené na ovládacím panelu oznamují stav zařízení nebo
závady. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých zpráv
a navrhovaná řešení pro odstranění případného problému.
• Tato funkce není podporována u zařízení, která mají ovládací panel
s displejem. Chybu lze vyřešit pomocí pokynů uvedených v počítači
v okně programu Monitor stavu tiskárny (viz „Používání aplikace
Stav tiskárny Samsung“ na straně 282).
• Není-li zpráva uvedena v tabulce, vypněte a zapněte napájení a
zopakujte tiskovou úlohu. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte
servisního zástupce.
• Když požadujete servis, oznamte servisnímu pracovníkovi obsah
zobrazené zprávy.
7
Zprávy související s uvíznutím papíru
Zpráva
Uviz. dok.
Odst. uv. dok.
Uviz nebo prazd.
Otev./Zav.dvírka
Význam
Vložený originál se zasekl
v podavači dokumentů.
Odstraňte uvíznutý papír
(viz „Odstraňování
zaseknutých originálů
dokumentů“ na straně
100).
• Papír uvízl v podávací
oblasti.
• Odstraňte uvíznutý
papír (viz „V zásobníku“
na straně 105).
• V zásobníku není papír.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé zprávy nemusejí
na displeji zobrazovat.
Navrhovaná řešení
• Vložte papír do
zásobníku (viz „Vložení
papíru do zásobníku“ na
straně 44).
• [číslo chyby] udává číslo chyby.
• [typ zásobníku] udává číslo zásobníku.
• [typ média] udává typ média.
Uviz. pap.u
• [formát média] udává formát média.
uvnitr zarizeni
Došlo k uvíznutí papíru
uvnitř zařízení.
Odstraňte uvíznutý papír
(viz „Uvnitř zařízení“ na
straně 107).
Uvíznutý pap v
[Zás. typ]
V zásobníku uvízl papír.
Odstraňte uvíznutý papír
(viz „Odstranění
uvíznutého papíru“ na
straně 105).
Uviz. pap.
Došlo k uvíznutí papíru v
oblasti výstupu.
Odstraňte uvíznutý papír
(viz „Ve výstupní oblasti“
na straně 109).
• [barva] udává barvu toneru.
v oblasti vyst.
4. Řešení potíží
113
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
V [typ zásobníku]
došel papír
Význam
V zásobníku není papír.
Navrhovaná řešení
Zpráva
Vložte papír do zásobníku
(viz „Vložení papíru do
zásobníku“ na straně 44).
• Připravte toner
8
Zprávy související s tonerem
Zpráva
• Nainstal.toner
• Nainst. kazetu
s ton.
•
Nekompatibilni
[barva] toner
Význam
V uvedené kazetě zbývá
malé množství toneru.
Předpokládaná životnost
kazety se blíží ke konci.
Navrhovaná řešení
Připravte si novou
náhradní kazetu. Kvalitu
tisku můžete dočasně
zlepšit opětovným
rozprostřením toneru (viz
„Rozprostření toneru“ na
straně 83).
Navrhovaná řešení
Kazeta s tonerem není
nainstalována.
Nainstalujte kazetu
s tonerem.
Kazeta s tonerem není
vhodná pro vaše zařízení.
Nahraďte odpovídající
kazetu s tonerem
originální kazetou
Samsung.
Tato kazeta s tonerem není
originální kazeta Samsung.
Nahraďte odpovídající
kazetu s tonerem
originální kazetou
Samsung.
•
• Pripravit nov.
kazetu
Význam
Nekompatibilni
Tonerova
kazeta
Neoriginální
[barva] toner
4. Řešení potíží
114
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
Význam
Navrhovaná řešení
• Vymente toner
Uvedená kazeta s tonerem
téměř dosáhla konce své
• Můžete vybrat možnost
Stop nebo Pokračovat,
jak je uvedeno na
ovládacím panelu.
Vyberete-li možnost
Stop, tiskárna přestane
tisknout a bez výměny
kazety nemůžete dále
tisknout. Vyberete-li
možnost Pokračovat,
tiskárna bude
pokračovat v tisku, ale
bez záruky kvality tisku.
Kromě toho by mohlo
dojít k vážnému
poškození zařízení.
• Když se zobrazí tato
zpráva, vyměňte kazetu
s tonerem, aby kvalita
tisku byla co nejlepší.
Další použití kazety
může způsobit problémy
s kvalitou tisku (viz
„Výměna kazety
s tonerem“ na straně
85).
• Vymenit nov.
kazetu
předpokládané životnosti. a
Uvedená kazeta s tonerem
dosáhla konce své
předpokládané životnosti.a
Zařízení by mohlo přestat
tisknout.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená předpokládanou nebo odhadovanou životnost
kazety s tonerem, která označuje průměrnou kapacitu výtisků a je navržena podle ISO/
IEC 19798 (viz „Dostupný spotřební materiál“ na straně 79). Počet stránek může
ovlivňovat provozní prostředí, procento obrazové plochy, frekvence tisku, typ média,
procento obrazové plochy a formát média. V kazetě může zbývat určité množství toneru,
i když se objeví výzva k výměně kazety za novou a zařízení přestane tisknout.
Společnost Samsung nedoporučuje používat kazety s tonerem od
jiných společností než Samsung, jako jsou například opakovaně plněné
nebo přepracované kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit
kvalitu neoriginální kazety s tonerem. Záruka na toto zařízení se
nevztahuje na servisní údržbu ani opravu poškození vyvolaného
použitím jiné kazety s tonerem, než je kazeta od společnosti Samsung.
Vyměňte kazetu s tonerem
(viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 85).
4. Řešení potíží
115
Vysvětlení zobrazených zpráv
9
10
Zprávy související se zásobníkem
Zpráva
Význam
Uviz nebo prazd. • Papír uvízl v podávací
oblasti.
Otev./Zav.dvírka
• V zásobníku není papír.
Zprávy související se sítí
Navrhovaná řešení
• Odstraňte uvíznutý
papír (viz „V
zásobníku“ na straně
105).
• Vložte papír do
zásobníku (viz
„Vložení papíru do
zásobníku“ na straně
44).
Zpráva
Sitovy problem:
Konflikt IP
Chyba
bezdratove site
• Problem
BOOTP:
Spustit aut. IP
Význam
Navrhovaná řešení
Nastavenou síťovou
adresu IP používá jiný
uživatel.
Zkontrolujte adresu IP a
v případě potřeby ji
znovu nastavte (viz
„Tisk protokolu o síťové
konfiguraci“ na straně
155).
Bezdrátový modul není
nainstalován.
Vypněte a znovu
zapněte a zkuste
tiskovou úlohu znovu.
Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Nastaly potíže se sítí.
Zmente aut. IP.
• Problem DHCP:
Spustit aut. IP
4. Řešení potíží
116
Vysvětlení zobrazených zpráv
11
Zpráva
• Problem
BOOTP:
Rekon. DHCP
• Problem DHCP:
Rekon. DHCP
Význam
Přiřazení adresy IP
selhalo. To se stává, když
je pro BOOTP/DHCP
nastaveno Auto IP
v aplikaci SyncThru™
Web Service.
Chyba ověření.
802.1x
Chyba site
Navrhovaná řešení
Změňte metodu
přiřazení adresy IP na
DHCP/BOOTP nebo
Statická. Pokud volbu
nezměníte, server
BOOTP/DHCP bude
neustále požadovat
přiřazení adresy IP.
Zkontrolujte ověřovací
protokol sítě. Pokud
problém přetrvává,
kontaktujte správce sítě.
Různé zprávy
Zpráva
Nastaveni barev
Význam
Navrhovaná řešení
Zařízení upravuje
registraci barev.
Počkejte několik minut.
Počkejte několik minut.
oty obrazku...
Zařízení provádí kalibraci
hustoty obrazu.
Otevreny kryt
Kryt není pevně zavřený.
Zavřete kryt, až
zaklapne na své místo.
Registrace
Kalibrace hust-
Zavřete jej
Otevreny skener
nb zasek. papir
Skenovací jednotka není
• Odstraňte uvíznutý
papír (viz
bezpečně zajištěna nebo v
„Odstraňování
oblasti skeneru uvízl papír.
zaseknutých
originálů dokumentů“
na straně 100).
• Zavřete kryt, až
zaklapne na své
místo.
Kryt skeneru je
otevreny.
Kryt skeneru není pevně
zavřený.
Zavřete kryt, až
zaklapne na své místo.
4. Řešení potíží
117
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
Význam
Navrhovaná řešení
Chyba [číslo chyby]
Uvedená kazeta s tonerem
není nainstalována
správně nebo je znečištěn
konektor.
Přeinstalujte dvakrát
nebo třikrát originální
kazetu s tonerem
Samsung, čímž se
přesvědčíte, že je
správně usazena.
Zkuste také očistit
konektor. Pokud
problém přetrvává,
obraťte se na zástupce
autorizovaného servisu.
Nainstal.[barva]
toner
Chyba [číslo chyby] Zařízení nelze ovládat.
Vyp. a zap. zar.
Chyba [číslo chyby]
Kontakt. servis
Vypněte a znovu
zapněte a zkuste
tiskovou úlohu znovu.
Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Blokovaný skener
Skener je zablokovaný.
Vypněte a znovu
zapněte zařízení.
Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Nain. jed. pren.
Přenosový pás není
nainstalován.
Nainstalujte originální
přenosový pás
Samsung.
pasu
Zpráva
Nekompatibilni
Význam
Navrhovaná řešení
Přenosový pás v zařízení
není pro vaše zařízení
určen.
Nainstalujte originální
součást Samsung
určenou pro vaše
zařízení.
Není nainstalován
zásobník použitého
toneru.
Nainstalujte originální
zásobník použitého
toneru Samsung.
Zkontr. fax. linku
Faxová linka není správně
připojena k portu LINE.
Připojte faxovoulinku k
portu LINE, nikoli k
portu EXT (viz „Pohled
zezadu“ na straně 25).
Nespravna tepl.
Zařízení se nachází v
místnosti s nevhodnou
teplotou.
Přesuňte zařízení do
místnosti s vhodnou
teplotou.
Výstupní zásobník je plný.
Nebo není čidlo
nasměrováno dolu.
Po vyjmutí papíru
z výstupního zásobníku
bude zařízení
pokračovat v tisku.
Nebo se ujistěte, že je
čidlo nasměrováno
dolu. Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Životnost přenosového
pásu již brzy vyprší.
Vyměňte přenosový
pás za nový. Obraťte se
na zástupce servisu.
pren. pas
Není nain.
Odpad. nádrž.
mist. Presunte
Plny vyst. zas.
Odstrante pap.
Pripr. novy
pren. pas
4. Řešení potíží
118
Vysvětlení zobrazených zpráv
Zpráva
Vym. za nový
pren. pas
Chyba pren. pasu
Pripravte novy
Přenosový válec
Vym. za nový
pren. valec
Vymente
brzy fixaci
Vym. za novou
fix. jed.
Význam
Navrhovaná řešení
Životnost přenosového
pásu vypršela.
Vyměňte přenosový
pás za nový. Obraťte se
na zástupce servisu.
Nelze ovládat přenosový
pás.
Vypněte a znovu
zapněte a zkuste
tiskovou úlohu znovu.
Pokud potíže
přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Životnost přenosového
pásu již brzy vyprší.
Vyměňte přenosový
pás za nový. Obraťte se
na zástupce servisu.
Životnost přenosového
pásu vypršela.
Vyměňte přenosový
pás za nový. Obraťte se
na zástupce servisu.
Životnost fixační jednotky
již brzy vyprší.
Životnost fixační jednotky
vypršela.
Vyměňte fixační
jednotku za novou.
Obraťte se na zástupce
servisu.
Zpráva
Význam
Navrhovaná řešení
Vymente/nainst.
nad. odp. toneru
Životnost zásobníku
použitého toneru vypršela
a tiskárna nebude tisknout,
dokud nenainstalujete
nový zásobník použitého
toneru.
Vyměňte zásobník
použitého toneru za
originální zásobník
použitého toneru
společnosti Samsung.
Pripr. novou
Životnost zobrazovací
jednotky již brzy vyprší.
Vyměňte zobrazovací
jednotku za novou.
Obraťte se na zástupce
servisu.
zob. jed.
Vyměňte za novou
zobrazovací
jednotku
Životnost zobrazovací
jednotky vyprší.
Vlozte
Zobrazovací jednotka není
nainstalovaná
obraz. jednotku
Chyba [číslo chyby]
Otevr./zavr.kryt
Zobrazovací jednotka je
nesprávně nainstalovaná
nebo není kryt pevně
zavřený.
Znovu nainstalujte
zobrazovací jednotku,
abyste ověřili, že je
správně usazená.
Zavřete kryt, až
zaklapne na své místo.
4. Řešení potíží
119
5. Příloha
Tato kapitola obsahuje specifikace výrobku a informace týkající se platných předpisů.
• Technické specifikace
121
• Právní předpisy
130
• Copyright
144
Technické specifikace
1
Všeobecné specifikace
Níže uvedené technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Případné změny v informacích naleznete na webových stránkách
www.samsung.com.
Položky
Rozměry
Gramáž
Hladina hlukua
Šířka x délka x výška
C46xW
406 x 362 x 288,6 mm
C46xFW
406 x 362 x 333,5 mm
Zařízení se spotřebními
materiály
C46xW
12,80 kg
C46xFW
13,96 kg
Pohotovostní režim
Hladina okolního hluku
Režim tisku
Barevný tisk
Méně než 46 dB(A)
Černobílý tisk
Méně než 48 dB(A)
Skleněná deska skeneru
Méně než 52 dB(A)
Podavač dokumentů
Méně než 53 dB(A)
Skleněná deska skeneru
Méně než 51 dB(A)
Podavač dokumentů
Méně než 51 dB(A)
Režim kopírování
Režim skenování
Teplota
Popis
Provoz
10 až 30 °C
Skladování (v balení)
-20 až 40 °C
5. Příloha
121
Technické specifikace
Položky
Vlhkost
Napájeníb
Příkon
Popis
Provoz
20 až 80 % RV
Skladování (v balení)
10 až 90 % RV
110voltové modely
Střídavý proud 110-127 V
220voltové modely
Střídavý proud 220-240 V
Průměrný provozní režim
Méně než 290 W
Pohotovostní režim
Méně než 60 W
Úsporný režimc
• C46xW: Méně než 1,7 W (Wi-Fi Direct zapnuto: méně než 2,5 W)
• C46xFW: Méně než 2,1 W (Wi-Fi Direct zapnuto: méně než 2,9 W)
Bezdrátovýe
Režim vypnutíd
Méně než 0,45 W
Modul
SPW-B4319S
a. Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurace: základní instalace zařízení, papír formátu A4, jednostranný tisk.
b. Správné napětí (V), frekvenci (Hz) a proud (A) pro toto zařízení naleznete na typovém štítku.
c. Spotřebu energie v úsporném režimu může ovlivňovat stav zařízení, podmínky nastavení, provozní prostředí.
d. Spotřebu energie lze zcela vyloučit, pouze pokud není připojen napájecí kabel.
e. Pouze bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
5. Příloha
122
Technické specifikace
2
Specifikace tiskových médií
Typ
Formát
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Rozměry
Zásobník
Letter
216 x 279 mm
60 až 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 listů 75 g/m2
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Silný papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Slabý papír
Obyčejný papír
86 až 120 g/m2
• 5 listů
60 až 70 g/m2
• 150 listů 60 g/m2
5. Příloha
123
Technické specifikace
Typ
Formát
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Rozměry
Zásobník
Bavlněný
Barevný,
Předtištěný,
Recyklovaný
Štítky
b
Kartičky
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
• 150 listů 75 g/m2
Viz část Obyčejný papír
60 až 85 g/m2
• 150 listů 75 g/m2
Letter, Legal, Oficio, Viz část Obyčejný papír
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5,
75 až 90 g/m2
Viz část Obyčejný papír
120 až 150 g/m2
• 5 listů
121 až 163 g/m2
• 5 listů
Postcard 4x6
Kancelářský papír
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
Archivní
Viz část Obyčejný
papír
Viz část Obyčejný papír
105 až 120 g/m2
• 10 listů
70 až 90 g/m2
• 100 listů
5. Příloha
124
Technické specifikace
Typ
Formát
Gramáž tiskového média / Kapacitaa
Rozměry
Zásobník
Lesklý
fotografický
papír,
Viz část Obyčejný papír
Letter, A4
111 až 220 g/m2
• 1 listů
Postcard 4x6
Matná fotografie
Minimální rozměr (vlastní)
76 x 152 mm
Maximální rozměr (vlastní)
216 x 356 mm
60 až 120 g/m2
a. Maximální kapacita závisí na gramáži tiskového média, jeho tloušťce a na podmínkách okolního prostředí.
b. Hladkost štítků používaných v tomto zařízení je 100 až 250 (Sheffield). Jedná se o číselnou úroveň hladkosti.
Média s gramáží nad 120 g/m2 vkládejte do zásobníku jednotlivě.
5. Příloha
125
Technické specifikace
3
Požadavky na systém
Microsoft® Windows®
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
CPU
RAM
Volné místo na
pevném disku
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB až 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bitový nebo 64bitový procesor nebo vyšší
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podpora grafických karet DirectX® 9 s pamětí 128 MB (pro povolení tématu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) nebo 1,4 GHz (x64) (2 GHz či
rychlejší)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bitový nebo 64bitový procesor nebo vyšší
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podpora grafických karet DirectX® 9 s pamětí 128 MB (pro povolení tématu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
5. Příloha
126
Technické specifikace
• Minimálním požadavkem pro všechny operační systémy Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo novější.
• Software mohou instalovat uživatelé s oprávněním správce.
• Služba Windows Terminal Services je kompatibilní se zařízením.
Mac
Požadavek (doporučeno)
Operační systém
Mac OS X 10.5
CPU
• Procesory Intel®
RAM
Volné místo na pevném
disku
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz nebo rychlejší Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
5. Příloha
127
Technické specifikace
Linux
Polozky
Operační systém
Požadavky
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64bitový)
Fedora 5 – 15 (32/64bitový)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64bitový)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64bitový)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/64bitový)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64bitový)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64bitový)
CPU
Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Volné místo na pevném
disku
1 GB (2 GB)
5. Příloha
128
Technické specifikace
4
Síťové prostředí
Pouze síťové a bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Chcete-li zařízení používat jako síťové zařízení, bude nutné nastavit síťové protokoly. Následující tabulka obsahuje síťová prostředí podporovaná
zařízením.
Polozky
Síťové rozhraní
Technické specifikace
• Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan
• 802.11b/g/n bezdrátová LAN
Síťový operační systém
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows® 8
• Různé operační systémy Linux
• Mac OS X 10.5-10.8
Síťové protokoly
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardní tisk TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Zabezpečení bezdrátové sítě
• Ověřování: Otevřený systém, sdílený klíč, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Šifrování: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Příloha
129
Právní předpisy
Toto zařízení je vyvinuto pro běžné pracovní prostředí a bylo mu uděleno
několik zákonných certifikátů.
Při používání zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních
pokynů, čímž snížíte nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
či jiného úrazu.
5
Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení
Tiskárna vyhovuje americkému nařízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1
odstavce J pro laserová zařízení třídy I (1). Jinde ve světě má osvědčení
pro laserová zařízení třídy I a vyhovuje požadavkům normy IEC 608251:2007.
Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserový
systém a tiskárna jsou navrženy tak, aby v průběhu používání zařízení,
při jeho údržbě nebo servisních pracích nebyl nikdo vystaven laserovému
záření nad úrovní třídy I.
Varování
Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zařízení
nepoužívejte ani neprovádějte jeho opravy. Odražený paprsek, přestože
není viditelný, vám může poškodit zrak.
5. Příloha
130
Právní předpisy
6
8
Bezpečnostní informace týkající se ozónu
Úspora elektrické energie
Intenzita emisí ozónu u tohoto produktu je nižší než 0,1 ppm.
Vzhledem k tomu, že ozón je těžší než vzduch, umístěte
produkt na dobře větrané místo.
Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické
energie, který snižuje spotřebu zařízení v době, kdy se
nepoužívá.
Když tiskárna delší dobu nepřijímá data, spotřeba energie se
automaticky sníží.
7
Bezpečnost – rtuť
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované
známky v USA.
Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na
stránkách http://www.energystar.gov
Obsahuje rtuť, expozice v souladu s místními, státními a
federálními předpisy. (pouze pro USA)
V případě modelů s certifikací ENERGY STAR bude na zařízení
etiketa ENERGY STAR. Zkontrolujte, zda má vaše zařízení
certifikaci ENERGY STAR.
9
Recyklace
Obal tohoto zařízení likvidujte způsobem šetrným k životnímu
prostředí nebo jej recyklujte.
5. Příloha
131
Právní předpisy
10
11
Pouze pro Čínu
Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní
elektrická a elektronická zařízení)
(Platí v zemích se samostatnými systémy sběru
odpadu)
2000m
Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, kabel USB) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele
a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
5. Příloha
132
Právní předpisy
(Pouze pro USA)
Nepotřebnou elektroniku odevzdejte do schváleného recyklačního
střediska. Chcete-li najít nejbližší recyklační středisko, navštivte naše
webové stránky: www.samsung.com/recyclingdirect Nebo zavolejte na
číslo (877) 278 - 0799
14
Vyzařování rádiových vln
Informace komise FCC pro uživatele
Toto zařízení vyhovuje Části 15 směrnice FCC. Jeho provoz se řídí
následujícími dvěma podmínkami:
12
Varování týkající se Návrhu 65 ve státě Kalifornia
(pouze pro US)
13
Pouze pro Tchaj-wan
•
toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
•
toto zařízení musí být schopné přijímat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobovat jeho nežádoucí provoz.
Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální
zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení
zajišťují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se
při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může
vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty. Při nedodržení pokynů pro instalaci
a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že
k rušení přesto nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu
nebo televize, což lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporučuje se
uživatelům eliminovat rušení jedním nebo více z následujících opatření:
•
Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem.
•
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen
přijímač.
5. Příloha
133
Právní předpisy
•
Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového nebo
televizního technika.
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem
odpovědným za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost
oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.
15
Spojené státy americké
Federální komise pro komunikace (FCC)
Záměrně vysílající zařízení dle Části 15 FCC
Směrnice o rušení rádiových vln pro Kanadu
Toto zařízení nepřekračuje omezení třídy B pro vyzařování rádiových vln
digitálním zařízením, jak je uvedeno v normě pro zařízení způsobující
rušení vln s názvem Digital Apparatus, ICES-003 vydané organizací
Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Tato část je
relevantní pouze tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici. Přítomnost
bezdrátových zařízení zjistíte na štítku systému.
Bezdrátová zařízení, která mohou být nainstalována v systému, jsou
určena pouze k použití ve Spojených státech amerických, pokud je na štítku
systému uvedeno identifikační číslo FCC.
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny)
stanovil úřad FCC obecný odstup bezdrátového zařízení a těla na
vzdálenost 20 cm. Pokud jsou bezdrátová zařízení zapnutá, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla. Výkon bezdrátového
zařízení nebo bezdrátových zařízení, která mohou být zabudována v
tiskárně, je dostatečně pod aktuálními hodnotami vystavení
vysokofrekvenční energii, které stanovuje úřad FCC.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
5. Příloha
134
Právní předpisy
Provoz tohoto zařízení se řídí následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být
schopné přijímat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobovat
jeho nežádoucí provoz.
16
Pouze pro Rusko
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení může
zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro servisní služby
kontaktujte výrobce.
17
Pouze pro Německo
Vyjádření FCC k použití bezdrátových sítí LAN
Při instalaci a provozování této kombinace vysílače a antény může být
v blízkosti nainstalované antény překročen povolený expoziční limit 1
mW/cm2 pro vysokofrekvenční záření. Proto musí uživatel vždy
udržovat minimální vzdálenost 20 cm od antény. Toto zařízení nelze
umístit společně s jiným vysílačem a vysílací anténou.
18
Pouze pro Turecko
5. Příloha
135
Právní předpisy
19
21
Pouze pro thajština
20
Pouze pro Kanadu
Označení faxu
Nařízení Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 označuje za
protiprávní, aby kdokoli používal počítač či jiné elektronické zařízení k
odesílání faxových zpráv, které na horním či dolním okraji každé stránky
nebo na první stránce přenosu neobsahují následující informace:
1 datum a čas přenosu,
Tento výrobek splňuje platné technické specifikace komise Industry
Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
Číslo REN (Ringer Equivalence Number) označuje maximální počet
zařízení, které lze připojit k telefonickému rozhraní. Koncové připojení na
rozhraní se může skládat z libovolné kombinace zařízení za předpokladu,
že součet čísel REN všech zařízení nepřekročí hodnotu 5. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
2 identifikaci podniku, právnické či fyzické osoby odesílající zprávu,
3 telefonní číslo odesílajícího zařízení, podniku či osoby.
Společnost poskytující telekomunikační služby může změnit své
komunikační vybavení, způsob nebo postup jeho používání, je-li tato
změna nutná pro poskytování jejích služeb, a není-li v rozporu s částí 68
požadavků a směrnic komise FCC. Pokud lze důvodně předpokládat, že
takové změny způsobí nekompatibilitu některých koncových zařízení
zákazníka s komunikačním zařízením telekomunikační společnosti, nebo
že bude třeba na koncovém zařízení provést dodatečné úpravy, nebo
změna jinak materiálně ovlivní používání nebo výkon koncového zařízení,
zákazník by měl obdržet písemnou zprávu, která mu umožní zachovat
nepřetržité fungování odebíraných služeb
5. Příloha
136
Právní předpisy
22
Číslo Ringer Equivalence Number
Požadavky komise FCC obsahují ustanovení, že změny tohoto
zařízení, které nejsou explicitně povoleny výrobcem zařízení, mohou
vést k zániku platnosti oprávnění, aby uživatel zařízení dále používal.
V případě, že koncové zařízení způsobí poškození telefonní sítě, měla
by telekomunikační společnost upozornit zákazníka, že poskytování
služeb může být ukončeno. V případech, kdy předběžné upozornění
nelze provést, může společnost poskytování služeb dočasně přerušit,
jsou-li splněny následující podmínky:
Číslo Ringer Equivalence Number a registrační číslo FCC tohoto zařízení
jsou uvedeny na nálepce umístěné na dolní či zadní stěně zařízení. V
některých případech může telefonní společnost tato čísla požadovat.
Číslo Ringer Equivalence Number (REN) je měřítkem zatížení telefonní
linky a slouží k určení, zda jste linku nepřetížili. Instalace několika typů
zařízení na jednu telefonní linku může způsobit potíže při volání a přijímání
hovorů, zvláště mohou nastat potíže se zvoněním při příchozích hovorech.
Součet čísel REN všech zařízení připojených k jedné telefonní lince by měl
být menší než 5, aby bylo možné požadovat kvalitní fungování služeb
telefonní společnosti. Pro některé telefonní linky může být i součet 5 příliš
vysoký. Pokud nějaké telefonní zařízení nefunguje správně, ihned jej
odpojte od telefonní sítě, aby nepoškodilo telefonní linku.
Toto zařízení je v souladu s částí 68 požadavků a směrnic komise FCC a
požadavky přijatými radou ACTA. V zadní části tohoto zařízení je umístěn
štítek obsahující kromě jiných informací identifikační číslo výrobku ve
formátu US:AAAEQ##TXXXX. Na vyžádání je třeba toto číslo poskytnout
telekomunikační společnosti.
a urychleně informuje zákazníka
b dá zákazníkovi příležitost k nápravě potíží se zařízením.
c informuje zákazníka o jeho právu podat stížnost ke komisi Federal
Communication Commission podle postupu popsaného v části 68,
odstavci E požadavků a směrnic komise FCC.
Měli byste si být vědomi i následujících
skutečností:
•
Zařízení není určeno k připojení k systému digitální pobočkové
ústředny.
•
Chcete-li na stejné lince se zařízením používat počítačový nebo faxový
modem, mohou u všech připojených zařízení nastat potíže s přenosem
a přijímáním faxů. Doporučujeme, aby na jedné telefonní lince se
zařízením nebylo používáno žádné jiné zařízení, kromě běžného
telefonního přístroje.
5. Příloha
137
Právní předpisy
•
•
Žijete-li v oblasti, kde je zvýšený výskyt blesků nebo nárazů
elektrického proudu, doporučujeme instalaci přepěťové ochrany na
přívod elektrického proudu i na telefonní linku. Přepěťovou ochranu
zakoupíte u prodejce zařízení nebo ve specializovaném obchodě s
telekomunikační technikou.
Před programováním a testováním volání na nouzová čísla použijte
číslo dispečera pohotovostních služeb a oznamte mu, že se chystáte
čísla testovat. Dispečer vám poskytne další informace o správném
testování pohotovostních čísel.
•
Používání zařízení nelze platit mincemi. Zařízení nemůže být použito
na společné přípojce.
•
Zařízení je vybaveno magnetickým připojením pro naslouchadla pro
neslyšící.
Zařízení lze bezpečně připojit k telefonní síti pomocí standardní modulární
zástrčky USOC RJ-11C.
23
Výměna originální zástrčky (pouze pro Velkou
Británii)
Důležité
Přívod elektrického proudu tohoto zařízení je opatřen standardní zástrčkou
(BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Pojistku je při výměně nutno
nahradit správnou pojistkou 13 A. Potom vraťte zpět kryt pojistky. Ztratíte-li
kryt pojistky, nepoužívejte zástrčku, dříve než získáte nový kryt.
Obraťte se na prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili.
Zástrčka 13 A je nejpoužívanější zástrčkou ve Velké Británii, měla by proto
vyhovovat. V některých – zvláště starších – budovách ovšem nejsou běžné
zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Připojenou zástrčku
nikdy neodstraňujte.
Pokud odříznete zalisovanou zástrčku, urychleně se jí zbavte. Takovou
zástrčku nelze znovu napojit. Pokud se ji pokusíte zapojit do zásuvky,
můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.
5. Příloha
138
Právní předpisy
Důležité varování
Zařízení musí být uzemněno.
Vodiče v elektrické přípojce jsou označeny následujícími
barvami:
• Zelená a žlutá: zemnící vodič
24
Prohlášení o shodě (evropské země)
Osvědčení a certifikáty
Pokud barvy vodiče hlavního přívodu neodpovídají barvám zástrčky,
postupujte takto:
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [ProXpress M332xND, ProXpress M382xD, ProXpress
M382xND, ProXpress M402xND] vyhovuje základním
požadavkům a dalším relevantním ustanovením Směrnice
o nízkonapěťových zařízení (2006/95/ES), Směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES).
Žlutozelený vodič připojte ke kolíku označenému písmenem E nebo
bezpečnostním symbolem zemnění nebo ke kolíku označenému žlutou
a zelenou barvou nebo pouze zeleně.
Tímto společnost Samsung Electronics prohlašuje, že tento
produkt [ProXpress M382xDW] vyhovuje základním požadavkům
a dalším relevantním ustanovením směrnice R&TTE 1999/5/ES.
• Modrá: nulový vodič
• Hnědá: fázový vodič
Modrý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem N nebo černou
barvou.
Hnědý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem L nebo červenou
barvou.
V zásuvce, adaptéru či na rozvodné desce musí být pojistka 13 A.
Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na adrese
www.samsung.com, přejděte na odkaz Podpora > Stažení
softwaru a zadejte název své tiskárny (MFP), abyste mohli
procházet dokumenty EUDoC.
1. ledna 1995: Směrnice Rady 2006/95/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektrických zařízení nízkého napětí.
1. ledna 1996: Směrnice Rady 2004/108/EC o harmonizaci zákonů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
5. Příloha
139
Právní předpisy
9. března 1999: Směrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zařízeních
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich
shody. Plné znění s definicí odpovídajících směrnic a uvedených norem
získáte od místního zástupce společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Certifikáty EC
Certifikát podle směrnice 1999/5/EC o rádiových zařízeních a
telekomunikačních terminálových zařízeních (FAX)
Tento výrobek společnosti Samsung je opatřen vlastním certifikátem
Samsung pro celoevropské připojení samostatného terminálu k analogové
veřejné telefonní síti (PSTN) v souladu se směrnicí 1999/5/EC. Výrobek je
určen pro připojení k národním veřejným telefonním sítím a ke
kompatibilním pobočkovým ústřednám v evropských zemích.
V případě potíží nejprve kontaktujte laboratoř Euro QA Lab společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.
Výrobek vyhovuje standardům TBR21. Institut European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal pro usnadnění
používání koncových zařízení, které vyhovují tomuto standardu, dokument
EG 201 121 obsahující další požadavky zajišťující kompatibilitu koncových
zařízení TBR21 v síti. Výrobek je vyroben v souladu se všemi relevantními
předpisy tohoto dokumentu a plně mu vyhovuje.
Evropské osvědčení pro rádiová zařízení (pro
výrobky vybavené rádiovými zařízeními
schválenými v EU)
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové zařízení typu
LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační zařízení), pracující ve
vlnovém pásmu 2,4 / 5 GHz. Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti nebo
kancelářích. Tato část je relevantní pouze tehdy, jsou-li tato zařízení k dispozici.
Přítomnost bezdrátových zařízení zjistíte na štítku systému.
Bezdrátová zařízení, která mohou být přítomna ve vašem
systému, jsou způsobilá pro použití v zemích Evropské unie
nebo přidružených oblastech pouze tehdy, jsou-li opatřena
značkou CE na štítku systému.
Dodávaný výkon bezdrátového zařízení nebo bezdrátových zařízení, které
mohou být zabudovány ve vaší tiskárně, je pod mezními hodnotami
vystavení RF dle stanovení Evropskou komisí ve směrnici R&TTE.
Evropské státy, které splňují bezdrátové limity:
Země EU
Evropské státy s omezeným použitím:
EU
Země EEA/EFTA
V současnosti neexistují žádná omezení
5. Příloha
140
Právní předpisy
25
Pouze pro Izrael
Výkon vašeho bezdrátového zařízení nebo bezdrátových zařízení, která
mohou být zabudována ve vaší tiskárně, je pod aktuálně známými
hodnotami vystavení RF. Vzhledem k tomu, že bezdrátová zařízení (která
mohou být zabudována ve vaší tiskárně) vydávají méně energie, než je
povoleno v bezpečnostních normách a doporučeních rádiové frekvence,
výrobce se domnívá, že použití těchto zařízení je bezpečné. Bez ohledu na
úrovně výkonu je třeba během běžného provozu dbát na minimalizaci
kontaktu s lidmi.
26
Prohlášení o shodě
Směrnice o bezdrátových zařízeních
V této tiskárně může být přítomno (vestavěno) nízkovýkonné rádiové
zařízení typu LAN (bezdrátové radiofrekvenční – RF – komunikační
zařízení), pracující ve vlnovém pásmu 2,4 GHz / 5 GHz. Následující část je
obecný přehled bodů, které je nutné zohlednit při provozování
bezdrátových zařízení.
Dodatečná omezení, upozornění a záležitosti pro určité země jsou uvedeny
v částech věnovaných dané zemi (nebo v částech pro skupiny zemí).
Bezdrátová zařízení ve vašem systému mohou být použita pouze v zemích
určených dle označení schválení pro rádiová zařízení na jmenovitém štítku
zařízení. Jestliže země, ve které budete bezdrátové zařízení používat, není
v seznamu uvedena, kontaktujte pro požadavky svou místní agenturu pro
schvalování rádiových zařízení. Bezdrátová zařízení jsou přísně
regulována a použití nemusí být povoleno.
Pro použití bezdrátového zařízení blízko těla (toto nezahrnuje končetiny) je
obvyklé oddělení bezdrátového zařízení a těla na vzdálenost 20 cm.
Jestliže jsou bezdrátová zařízení zapnuta a probíhá přenášení, mělo by být
toto zařízení používáno více než 20 cm od těla.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Některé poměry vyžadují omezení pro bezdrátová zařízení. Příklady
běžných omezení jsou uvedeny níže:
Vysokofrekvenční bezdrátová komunikace může kolidovat s
vybavením komerčních letadel. Aktuální letecké předpisy vyžadují
vypnutí bezdrátových zařízení během cestování letadlem. IEEE
802.11 (známé také jako bezdrátový Ethernet) a komunikační
zařízení Bluetooth jsou příklady zařízení, která poskytují
bezdrátovou komunikaci.
5. Příloha
141
Právní předpisy
V prostředích, kde je riziko rušení jiných zařízení nebo služeb
škodlivé nebo je vnímáno jako škodlivé, může být možnost použít
bezdrátové zařízení omezena nebo zakázána. Letiště, nemocnice
a atmosféry obsahující kyslík či hořlavé plyny jsou některými z
příkladů, kdy může být použití bezdrátových zařízení omezeno
nebo zakázáno. Pokud se nacházíte v prostředí, kde si nejste jisti
povolením použití bezdrátových zařízení, požádejte před použitím
nebo zapnutím bezdrátového zařízení o povolení příslušný úřad.
Každá země má jiná omezení použití bezdrátových zařízení.
Vzhledem k tomu, že je váš systém vybaven bezdrátovým
zařízením, zeptejte se při cestování mezi zeměmi před cestou
nebo přesunem místních úřadů na předpisy upravující použití
bezdrátového zařízení v cílové zemi.
Pokud jste svůj systém obdrželi vybavený interně vestavěným
bezdrátovým zařízením, nepoužívejte toto bezdrátové zařízení,
dokud nejsou všechny kryty a stínění na svém místě a dokud není
systém plně smontován.
Údržba bezdrátových zařízení nesmí být prováděna uživatelem.
Zařízení nijak neupravujte. Při úpravě bezdrátového zařízení
může zaniknout oprávnění k jeho dalšímu provozování. Pro
servisní služby kontaktujte výrobce.
Používejte pouze ovladače schválené pro zemi, ve které budete
zařízení používat. Další informace získáte v sadě pro obnovu
nebo kontaktujte technickou podporu výrobce.
5. Příloha
142
Právní předpisy
27
Pouze pro Čínu
5. Příloha
143
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vyplývající z použití této uživatelské příručky, nebo s ní
související.
•
Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows Server 2008 R2 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android a Gmail jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
•
Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint
jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
•
Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.
Informace o licenci otevřeného softwaru (Open Source) naleznete v souboru „LICENSE.txt“ na dodaném disku CD-ROM.
REV.1.00
5. Příloha
144
Uživatelská příručka
ROZŠÍŘENÁ
ROZŠÍŘENÁ
Tato příručka obsahuje informace o instalaci, pokročilé konfiguraci,
provozu a řešení potíží v prostředí různých operačních systémů.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích
dostupné.
ZÁKLADNÍ
Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení
potíží v systému Windows.
ROZŠÍŘENÁ
1. Instalace softwaru
3. Nabídky s užitečným nastavením
Instalace pro systém Mac
149
Než začnete číst kapitolu
211
Reinstalace pro systém Mac
150
Tisknout
212
Instalace pro systém Linux
151
Kopírování
213
Reinstalace pro systém Linux
152
Faxování
217
Skenovani
221
2. Používání zařízení připojeného
přes síť
Nastavení systému
223
Nastavení sítě
229
Užitečné síťové programy
154
4. Zvláštní funkce
Nastavení pevné sítě
155
Instalace ovladače po síti
159
Nastavení nadmořské výšky
232
Konfigurace IPv6
164
Zadávání různých znaků
233
Nastavení bezdrátové sítě
167
Vytvoření adresáře pro fax
234
Samsung Mobile Print
200
Funkce tisku
238
Použití funkce NFC
201
Funkce skenování
250
AirPrint
205
Funkce faxu
259
Google Cloud Print
207
146
ROZŠÍŘENÁ
5. Užitečné nástroje pro správu
Easy Capture Manager
270
Samsung Easy Color Manager
271
Samsung AnyWeb Print
272
Easy Eco Driver
273
Potíže při skenování
304
Potíže s faxováním
305
Potíže s operačním systémem
307
Používání upozornění služby SyncThru™
Web Service
274
Používání aplikace Samsung Easy
Printer Manager
277
Používání aplikace Samsung Easy
Document Creator
281
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
282
Používání nástroje Unified Driver
Configurator systému Linux
284
6. Řešení potíží
Potíže s podáváním papíru
289
Potíže s napájením a připojením kabelů
290
Potíže s tiskem
291
Potíže s kvalitou tisku
295
Potíže při kopírování
303
147
1. Instalace softwaru
Tato kapitola obsahuje pokyny k instalaci základního a užitečného softwaru, který lze použít v prostředí, kde je
zařízení připojeno pomocí kabelu. Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu. Pokud je zařízení připojeno k síti, přeskočte následující kroky a přejděte k instalaci
ovladače síťově připojeného zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na straně 159).
• Instalace pro systém Mac
149
• Reinstalace pro systém Mac
150
• Instalace pro systém Linux
151
• Reinstalace pro systém Linux
152
• Pokud používáte operační systém Windows, naleznete pokyny k instalaci ovladače
zařízení v Základní příručce (viz „Místní instalace ovladače“ na straně 32).
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
Instalace pro systém Mac
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
10
Vyberte USB Connected Printer na obrazovce Printer
Connection Type a klepněte na Continue.
11
Klepnutím na tlačítko Add Printer vyberte tiskárnu a přidejte ji do
seznamu tiskáren.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud vaše zařízení podporuje faxování, klepnutím na tlačítko Add
Fax vyberte fax a přidejte ho do seznamu faxů.
12
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
•
4
5
6
7
8
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Vyhledávač.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close.
Instalace ovladače faxu:
a Otevřete složku Aplikace > Samsung > Vytváření faxové fronty.
b Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List
c Vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Create
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
9
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
1. Instalace softwaru
149
Reinstalace pro systém Mac
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
Otevřete složku Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Chcete-li software tiskárny odinstalovat, klepněte na Continue.
Zaškrtněte program, který chcete odstranit, a klepněte na Uninstall.
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Po dokončení odinstalace klepněte na tlačítko Close.
Pokud bylo zařízení již přidáno, odstraňte jej z nástroje Print Setup
Utility nebo Print & Fax.
1. Instalace softwaru
150
Instalace pro systém Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
1
Instalace ovladače Unified Linux Driver
1
2
Instalační program přidal ikonu nástroje Unified Driver Configurator na
plochu a skupinu Unified Driver do systémové nabídky. Vyskytnou-li se
nějaké potíže, další informace naleznete v nápovědě na obrazovce.
Můžete ji zobrazit ze systémové nabídky nebo z balíčku ovladačů aplikací
systému Windows, jako je například Unified Driver Configurator nebo
Image Manager.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
K instalaci softwaru zařízení je nutné se přihlásit jako super user (root).
Pokud nejste super user, požádejte správce systému.
3
Z webových stránek společnosti Samsung stáhněte do počítače
balíček Unified Linux Driver.
4
Klepněte pravým tlačítkem na balíček Unified Linux Driver a
rozbalte jej.
5
6
7
Poklepejte na položky cdroot > autorun.
Po zobrazení uvítací obrazovky klepněte na tlačítko Next.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish.
1. Instalace softwaru
151
Reinstalace pro systém Linux
Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu
nainstalujte.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Po zobrazení okna Administrator Login vepište „root“ do pole
Login a zadejte heslo systému.
Aby bylo možné odinstalovat ovladač tiskárny, musíte být přihlášeni
jako super user (root). Pokud nejste super user, požádejte správce
systému.
3
Otevřete program Terminal. Po zobrazení okna Terminal zadejte
následující příkazy.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Klepněte na tlačítko Next.
Klepněte na tlačítko Finish.
1. Instalace softwaru
152
2. Používání zařízení
připojeného přes síť
Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zařízení připojeného přes síť a instalace softwaru.
• Užitečné síťové programy
154
• Nastavení pevné sítě
155
• Instalace ovladače po síti
159
• Konfigurace IPv6
164
• Nastavení bezdrátové sítě
167
• Samsung Mobile Print
200
• Použití funkce NFC
201
• AirPrint
205
• Google Cloud Print
207
Podporovaná volitelná zařízení a funkce se mohou lišit podle vašeho modelu (viz „Funkce
podle modelů“ na straně 8).
Užitečné síťové programy
Pro snadné nastavení sítě v síťovém prostředí je k dispozici několik
programů. Zvláště správci sítě mohou spravovat několik zařízení v síti.
• Než začnete používat následující programy, nastavte nejdříve
adresu IP.
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webové řešení správy zařízení pro správce sítě. Služba SyncThru™ Web
Admin Service umožňuje efektivní správu zařízení v síti a vzdálené
sledování síťových zařízení a řešení potíží z libovolného počítače
s přístupem k internetu.
•
Tento program si můžete stáhnout z adresy http://
solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Webový server zabudovaný do vaší síťové tiskárny, který umožňuje
provádět následující úlohy (viz „Používání upozornění služby SyncThru™
Web Service“ na straně 274).
•
Zkontrolovat informace o spotřebním materiálu a jeho stavu.
•
Upravit nastavení tiskárny.
•
Nastavit možnost upozorňování e-mailem. Když nastavíte tuto
možnost, bude stav zařízení (nedostatek toneru v kazetě nebo chyba
zařízení) automaticky zasílán e-mailem určité osobě.
•
Konfigurovat síťové parametry nezbytné pro připojení zařízení k
různým síťovým prostředím.
SetIP nastavení pevné sítě
Softwarový nástroj, který umožňuje vybrat síťové rozhraní a ručně
nakonfigurovat adresy IP, které se mají použít s protokolem TCP/IP.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Windows)“ na straně
155.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Mac)“ na straně 156.
•
Viz „Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP (Linux)“ na
straně 158.
• Zařízení, které nepodporuje síťový port, nebude schopno tuto funkci
používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
154
Nastavení pevné sítě
4
5
Tisk protokolu o síťové konfiguraci
Protokol o síťové konfiguraci můžete vytisknout z ovládacího panelu
zařízení, na kterém se zobrazí aktuální síťová nastavení zařízení. To vám
pomůže nastavit síť.
Nastavení adresy IP
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu) a vyberte volby Sit >
Sit. konf. (Sítová konfigurace).
Pomocí této Zprávy o konfiguraci sítě můžete vyhledat adresu MAC a
adresu IP zařízení.
Nejdříve musíte nastavit adresu IP pro síťový tisk a správu. Ve většině
případů přiřadí novou adresu IP automaticky server DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) umístěný v síti.
Například:
•
Adresa MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresa IP: 169.254.192.192
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Windows)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
Ovládací panely > Centrum zabezpečení > Brána firewall systému
Windows.
U jednotlivých modelů se následující pokyny mohou lišit.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
155
Nastavení pevné sítě
1
Stáhněte software z webových stránek společnosti Samsung, pak
ho rozbalte a nainstalujte: (http://www.samsung.com > najděte svůj
produkt > Podpora nebo Ke stažení).
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Mac)
2
3
4
5
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
System Preferences > Security > Firewall.
6
Klepnutím na ikonu
(třetí zleva) v okně SetIP otevřete okno
konfigurace protokolu TCP/IP.
7
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
Z nabídky Začátek systému Windows vyberte Všechny programy
> Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
8
Následující pokyny se mohou lišit v závislosti na vašem modelu.
Zapněte zařízení.
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK. Zařízení
automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci. Zkontrolujte,
zda jsou všechna nastavení správná.
1
2
Pomocí síťového kabelu připojte zařízení k síti.
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
•
4
5
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví ve Vyhledávači.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
156
Nastavení pevné sítě
6
7
8
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
9
10
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
11
Na obrazovce Printer Connection Type vyberte Network
Connected Printer(Wired or Wireless) a klepněte na tlačítko Set
IP Address.
12
Klepnutím na ikonu
(třetí zleva) v okně SetIP otevřete okno
konfigurace protokolu TCP/IP.
13
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
14
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK. Zařízení
automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci. Zkontrolujte,
zda jsou všechna nastavení správná.
Jakmile se zobrazí upozornění, že budou ukončeny všechny
aplikace spuštěné v počítači, klepněte na Continue.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
157
Nastavení pevné sítě
Konfigurace adresy IPv4 pomocí programu SetIP
(Linux)
Před použitím programu SetIP zakažte bránu firewall v počítači v části
System Preferences nebo Administrator.
Následující pokyny se mohou lišit v závislosti na vašem modelu nebo
operačním systému.
1
2
3
4
Otevřete složku /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Poklepejte na soubor SetIPApplet.html.
Klepnutím otevřete okno konfigurace protokolu TCP/IP.
Do okna konfigurace zadejte nové informace o zařízeni. V
podnikové síti intranet bude pravděpodobně nejprve nutné získat
tyto informace od správce sítě.
Vyhledejte adresu MAC zařízení v protokolu o síťové konfiguraci (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155) a zadejte ji bez
dvojteček. Například adresu 00:15:99:29:51:A8 zadejte ve tvaru
0015992951A8.
5
Zařízení automaticky vytiskne protokol o síťové konfiguraci.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
158
Instalace ovladače po síti
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
• Software a ovladač tiskárny můžete nainstalovat, když vložíte disk
CD se softwarem do jednotky CD-ROM. V systému Windows
vyberte software a ovladač tiskárny v okně Zvolte software a
obslužné programy k instalaci.
4
Vyberte možnost Síťové připojení na obrazovce Typ připojení
tiskárny.
5
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Režim tiché instalace
Režim tiché instalace je způsob instalace, který nevyžaduje zásah
uživatele. Jakmile spustíte instalaci, nainstalují se ovladače a software
přístroje na váš počítač automaticky. Tichou instalaci můžete spustit tak, že
do příkazového okna zadáte /s nebo /S.
6
Windows
Parametry příkazového řádku
Následující tabulka uvádí příkazy, jež lze použít v příkazovém okně.
Software brány firewall může blokovat síťovou komunikaci. Před
připojením zařízení k síti zakažte bránu firewall v počítači.
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuto. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení (viz „Nastavení adresy IP“
na straně 155).
2
3
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Následující příkazy jsou účinné a provedou se, je-li příkaz použit se
znaky /s nebo /S. Příkazy /h, /H nebo /? jsou však výjimečné příkazy,
které lze spustit samostatně.
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
159
Instalace ovladače po síti
Znění příkazu
/s nebo /S
/p„<nazev portu>“
nebo /P„<nazev
portu>“
Definice
Zahájí tichou instalaci.
Určuje port tiskárny.
Bude vytvořen
síťový port s
využitím sledování
standardního portu
TCP/IP. Jedná-li
se o lokální port,
musí v systému
existovat již před
tím, než jej příkaz
specifikuje.
/a„<cilova_cesta>“
nebo /
A„<cilova_cesta>“
Specifikuje cílovou cestu
instalace.
Cílová cesta by
měla být úplná.
Popis
Nainstaluje ovladače
přístroje bez zobrazování
jakéhokoli uživatelského
rozhraní či zásahu
uživatele.
Znění příkazu
Definice
Popis
/n„<Nazev
tiskarny>“ nebo /
N„<Nazev
tiskarny>“
Specifikuje název
tiskárny. Instance tiskárny
by měla být vytvořena jako
konkrétní název tiskárny.
Pomocí tohoto parametru
můžete přidat instance
tiskárny podle vlastního
přání.
/nd nebo /ND
Určuje, že instalovaný
ovladač nemá být
nastaven jako výchozí
ovladač zařízení.
Udává, že nainstalovaný
ovladač zařízení nebude
výchozím ovladačem
zařízení v systému, pokud
je nainstalován jeden
nebo více ovladačů
tiskárny. Pokud není v
systému nainstalován
žádný další ovladač
zařízení, nebude tato
volba použita, protože OS
Windows nastaví
nainstalovaný ovladač
tiskárny jako výchozí
ovladač zařízení.
/x nebo /X
Použije existující soubory
ovladače zařízení k
vytvoření instance
tiskárny, pokud už je
instance nainstalována.
Tento příkaz umožňuje
nainstalovat instanci
tiskárny, která bude
využívat soubory
nainstalovaného ovladače
tiskárny bez instalace
dalšího ovladače.
Název portu tiskárny může
být specifikován adresou
IP, názvem hostitele,
názvem lokálního portu
USB nebo názvem portu
IEEE1284.
Například:
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx“,
kde „xxx.xxx.xxx.xxx“
znamená adresu IP
síťové tiskárny. /
p„USB001“, /P„LPT1:“,
/p„nazev hostitele“
Jelikož by měly být
ovladače zařízení
instalovány na umístění
specifické pro OS,
vztahuje se tento příkaz
pouze na software
aplikací.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
160
Instalace ovladače po síti
7
Znění příkazu
Definice
/up„<nazev
tiskarny>“ nebo /
UP„<nazev
tiskarny>“
Odstraní pouze určenou
instanci tiskárny a ne
soubory ovladače.
/d nebo /D
Odinstaluje z vašeho
systému všechny aplikace
a ovladače zařízení.
/v„<sdileny
Sdílí nainstalované
nazev>“ nebo /
zařízení a přidá další
V„<sdileny nazev>“ dostupné ovladače
platformy pro funkci Point
and Print.
/o nebo /O
/h, /H nebo /?
Po instalaci otevře složku
Tiskárny a faxy.
Popis
Tento příkaz umožňuje
odstranit ze systému
pouze určenou instanci
tiskárny bez dopadu na
ostatní ovladače tiskáren.
Neodstraní ze systému
soubory ovladače
tiskárny.
Tento příkaz odstraní z
vašeho systému všechny
instalované ovladače
zařízení a software
aplikací.
Nainstaluje do systému
všechny podporované
ovladače zařízení
platformy OS Windows a
bude je sdílet pod
zadaným <názvem
sdílení> pro funkci Point
and Print.
Tento příkaz otevře po
tiché instalaci složku
Tiskárny a faxy.
Mac
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté.
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
•
4
5
6
7
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Vyhledávač.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Zobrazí použití příkazového řádku.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
161
Instalace ovladače po síti
8
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Instalace ovladače faxu:
a Otevřete složku Aplikace > Samsung > Vytváření faxové fronty.
b Zařízení se zobrazí v seznamu Printer List.
c Vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Create.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
9
10
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
11
Klepnutím na tlačítko Add Printer vyberte tiskárnu a přidejte ji do
seznamu tiskáren.
12
Klepněte na IP a vyberte položku HP Jetdirect - Socket v seznamu
Protocol.
Na obrazovce Printer Connection Type vyberte Network
Connected Printer(Wired or Wireless) a klepněte na tlačítko
Continue.
13
14
Do pole Address zadejte adresu IP zařízení.
15
Pokud funkce Auto Select nefunguje správně, vyberte položku
Select Printer Software a název vašeho zařízení ze seznamu Print
Using.
16
17
Do pole Queue zadejte název tiskové fronty. Pokud neznáte název
tiskové fronty svého tiskového serveru, zkuste nejprve použít
výchozí frontu.
Klepněte na tlačítko Add.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close.
8
Linux
Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový
balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
Instalace ovladače systému Linux a přidání
síťové tiskárny
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení.
2
Stáhněte balíček Unified Linux Driver z webové stránky společnosti
Samsung.
3
4
Rozbalte soubor UnifiedLinuxDriver.tar.gz a otevřete nový adresář.
Poklepejte na položky cdroot > autorun
2. Používání zařízení připojeného přes síť
162
Instalace ovladače po síti
5
Otevře se okno instalačního programu Samsung. Klepněte na
tlačítko Next.
6
Otevře se okno s průvodcem přidáním tiskárny. Klepněte na tlačítko
Next.
7
8
9
10
11
12
Vyberte síťovou tiskárnu a klepněte na tlačítko Search.
V poli seznamu se objeví adresa IP a název modelu tiskárny.
Vyberte své zařízení a klepněte na tlačítko Next.
Zadejte popis tiskárny a klepněte na tlačítko Next.
Po přidání zařízení klepněte na tlačítko Finish.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish.
Přidání síťové tiskárny
1
2
3
4
5
6
7
8
Poklepejte na Unified Driver Configurator.
Klepněte na možnost Add Printer..
Otevře se okno Add printer wizard. Klepněte na tlačítko Next.
Vyberte Network printer a klepněte na tlačítko Search.
V políčku seznamu se objeví adresa IP a název modelu tiskárny.
Vyberte své zařízení a klepněte na tlačítko Next.
Zadejte popis tiskárny a klepněte na tlačítko Next.
Po přidání zařízení klepněte na tlačítko Finish.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
163
Konfigurace IPv6
9
Protokol IPv6 je plně podporován pouze v systému Windows Vista
nebo vyšším.
Z ovládacího panelu
Aktivace IPv6
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8 nebo „Přehled nabídek“ na straně 35).
• Jestliže síťové prostředí IPv6 podle všeho nefunguje, nastavte
veškerá síťová nastavení na výchozí tovární hodnoty pomocí
příkazu Zrus. nastav. a zkuste to znovu.
Zařízení podporuje následující adresy IPv6 pro síťový tisk a správu.
•
Link-local Address: Místní adresa IPv6 s automatickou konfigurací
(adresa začíná na FE80).
•
Stateless Address: Adresa IPv6 automaticky konfigurovaná síťovým
směrovačem.
•
Stateful Address: Adresa IPv6 konfigurovaná serverem DHCPv6.
•
Manual Address: Adresa IPv6 ručně konfigurovaná uživatelem.
1
2
3
4
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Menu).
Stiskněte volby Sit > TCP/IP (IPv6) > Aktivovat IPv6.
Vyberte položku Zap a stiskněte tlačítko OK.
Vypněte a znovu zapněte zařízení.
Když instalujete ovladač tiskárny, nekonfigurujte adresy IPv4 i IPv6
zároveň. Doporučujeme nakonfigurovat buď IPv4, nebo IPv6 (viz
„Instalace ovladače po síti“ na straně 159).
V síťovém prostředí IPv6 použijte adresu IPv6 podle následujícího návodu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
164
Konfigurace IPv6
Konfigurace adresy DHCPv6
10
Ze služby SyncThru™ Web Service
Máte-li ve své síti server DHCPv6, můžete nastavit jednu z následujících
možností pro výchozí dynamickou konfiguraci hostitele.
1
2
3
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
Aktivace IPv6
(Menu).
Stiskněte volby Sit > TCP/IP (IPv6) > Konfig. DHCPv6.
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows. Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole
adresy a stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí ID a
heslo. Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme výchozí heslo
změnit.
Stisknutím tlačítka OK vyberte požadovanou hodnotu.
•
Adresa DHCPv6: Vždy používat DHCPv6 bez ohledu na
požadavek směrovače.
•
DHCPv6 vyp.: Nikdy nepoužívat DHCPv6 bez ohledu na
požadavek směrovače.
•
Router: Použít DHCPv6 pouze tehdy, vyžádá-li si ho směrovač.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Jakmile se otevře okno SyncThru™ Web Service, přesuňte kurzor
myši na položku Settings horního panelu nabídky a poté klepněte
na položku Network Settings.
4
5
6
7
V levém podokně webové stránky klepněte na položku TCP/IPv6.
Zaškrtnutím políčka IPv6 Protocol aktivujte IPv6.
Klepněte na tlačítko Apply.
Vypněte a znovu zapněte zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
165
Konfigurace IPv6
• Můžete rovněž nastavit DHCPv6.
• Ruční nastavení adresy IPv6:
Zaškrtněte políčko Manual Address. Poté se aktivuje textové pole
Address/Prefix. Zadejte zbytek adresy (např.:
3FFE:10:88:194::AAAA. „A“ je šestnáctková hodnota 0 až 9, A až
F).
3
Zadejte adresy IPv6 (např.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa musí být uzavřena v hranatých závorkách „[ ]“.
Konfigurace adresy IPv6
1
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, který
podporuje adresování IPv6 ve formě URL.
2
Vyberte některou z adres IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) z protokolu o
síťové konfiguraci (viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na
straně 155).
•
Link-local Address: Místní adresa IPv6 s automatickou
konfigurací (adresa začíná na FE80).
•
Stateless Address: Adresa IPv6 automaticky konfigurovaná
síťovým směrovačem.
•
Stateful Address: Adresa IPv6 konfigurovaná serverem
DHCPv6.
•
Manual Address: Adresa IPv6 ručně konfigurovaná uživatelem.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
166
Nastavení bezdrátové sítě
• Ujistěte se, že zařízení podporuje bezdrátovou síť. U některých
modelů nemusí být bezdrátová síť k dispozici (viz „Funkce podle
modelů“ na straně 8).
• Jestliže síťové prostředí IPv6 podle všeho nefunguje, nastavte
veškerá síťová nastavení na výchozí tovární hodnoty pomocí
příkazu Zrus. nastav. a zkuste to znovu.
Název bezdrátové sítě a síťové heslo
Bezdrátové sítě vyžadují vyšší zabezpečení, takže při prvním zřízení
přístupového bodu se pro danou síť vytvoří název sítě (SSID), druh
použitého zabezpečení a síťové heslo. Předtím, než začnete zařízení
instalovat, vyžádejte si tyto informace od správce vaší sítě.
11
Začínáme
Vysvětlení typů sítě
Obvykle můžete mít jenom jedno spojení mezi vaším počítačem a
zařízením v danou chvíli.
Režim infrastruktury
Toto prostředí je obvyklé v domácnostech a v malých a
domácích kancelářích (SOHO). Tento režim využívá
přístupový bod ke komunikaci s bezdrátovým zařízením.
Ad-hoc režim
Tento režim nevyužívá přístupový bod. Bezdrátový
počítač a bezdrátové zařízení spolu komunikují přímo.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
167
Nastavení bezdrátové sítě
12
Přehled způsobů nastavení bezdrátové sítě
Nastavení bezdrátové sítě lze provést buď ze zařízení, nebo z počítače. V tabulce níže si vyberte příslušnou metodu nastavení.
Některé typy instalace bezdrátové sítě nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.
Způsob nastavení
Způsob připojení
Z počítače
Popis a odkazy
A
Uživatelé systému Windows viz „Přístup pomocí kabelu USB“ na straně
175.
B
Uživatelé systému Windows viz „Přístupový bod bez kabelu USB
(doporučeno)“ na straně 178.
C
• Uživatelé systému Mac viz „Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 183.
S přístupovým bodem
OR
Z ovládacího panelu zařízení
• Uživatelé systému Mac viz „Přístupový bod bez kabelu USB
(doporučeno)“ na straně 186
D
Viz „Používání síťového kabelu“ na straně 191.
E
• Viz „Zařízení s displejem“ na straně 171.
• Viz „Zařízení bez displeje“ na straně 172.
F
Viz „Použití tlačítka menu“ na straně 174.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
168
Nastavení bezdrátové sítě
Způsob nastavení
Bez přístupového bodu
Způsob připojení
Z počítače
Popis a odkazy
G
Uživatelé systému Windows viz „Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu
USB“ na straně 180.
H
Uživatelé systému Mac viz „Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB“
na straně 180.
Nastavení funkce Wi-Fi Direct
Viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 194.
I
• Pokud se při nastavení bezdrátové sítě nebo instalaci ovladače vyskytnou potíže, postupujte podle pokynů v kapitole o řešení potíží (viz „Řešení potíži“
na straně 196).
• Důrazně doporučujeme nastavit na přístupových bodech heslo. Pokud na přístupových bodech nenastavíte heslo, mohou k nim neoprávněně
přistupovat neznámá zařízení včetně počítačů, smartphonů a tiskáren. Informace o nastavení hesla najdete v uživatelské příručce k přístupovému bodu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
169
Nastavení bezdrátové sítě
13
Použití tlačítka WPS
Připravte si tyto položky
•
Pokud vaše zařízení a přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
podporují standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™), můžete jednoduše
nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě bez použití počítače stisknutím
Zkontrolujte, zda přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
podporuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje standard WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
tlačítka
•
Počítač připojený k síti (pouze režim s číslem PIN)
(WPS) na ovládacím panelu.
• Chcete-li používat bezdrátovou síť v režimu infrastruktury, musí být
síťový kabel odpojen od zařízení. Připojení k přístupovému bodu
(nebo bezdrátovému směrovači) pomočí tlačítka WPS (PBC) nebo
zadáním čísla PIN z počítače závisí na použitém přístupovém bodě
(nebo bezdrátovém směrovači). Další informace naleznete
v uživatelské příručce přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače).
• Při použití tlačítka WPS k nastavení bezdrátové sítě se může změnit
nastavení zabezpečení. Abyste tomu předešli, uzamkněte volbu
WPS pro stávající nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Název
této volby se může lišit dle přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače), který používáte.
Vyberte odpovídající typ
Existují dva způsoby, jak připojit vaše zařízení k bezdrátové síti pomocí
tlačítka
(WPS) na ovládacím panelu.
Metoda Push Button Configuration (PBC) (konfigurace stisknutím
tlačítka) vám umožňuje připojit zařízení k bezdrátové síti stisknutím tlačítek
(WPS) na ovládacím panelu zařízení a WPS (PBC) na přístupovém
bodu (nebo bezdrátovém směrovači), který podporuje standard Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
Metoda PIN (Personal Identification Number) (osobní identifikační číslo)
vám pomáhá připojit vaše zařízení k bezdrátové síti zadáním dodaného
čísla PIN na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači), který
podporuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Výchozím režimem zařízení nastaveným z výroby je režim PBC, který se
doporučuje pro typické prostředí bezdrátové sítě.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
170
Nastavení bezdrátové sítě
Pokud vaše zařízení nemá displej, můžete funkci Wi-Fi Direct povolit
nebo zakázat tlačítkem WPS.
• Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu přibližně
10–15 sekund. Funkce Wi-Fi Direct se zapne.
• Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
delší než 15 sekundy. Funkce Wi-Fi Direct se vypne.
Zařízení s displejem
Připojení v režimu PBC
1
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
zařízení začne vyčkávat do doby až dvou minut, dokud nestisknete
tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém
směrovači).
• Další informace o funkci Wi-Fi Direct viz „Nastavení funkce Wi-Fi
Direct pro mobilní tisk“ na straně 194.
2
Režim WPS můžete změnit z ovládacího panelu (
Stiskněte a podržte tlačítko
delší než 2 sekundy.
(Menu) > Sit >
Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
Bezdratovy > OK > Nastaveni WPS).
a Pripojovani: Zařízení se připojuje k přístupovému bodu (nebo k
bezdrátovému směrovači).
b Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
c AP SSID: Po dokončení procesu připojování k bezdrátové síti se
na displeji zobrazí informace o názvu SSID přístupového bodu.
3
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
171
Nastavení bezdrátové sítě
Zařízení bez displeje
Připojení v režimu PIN
1
Stiskněte a podržte tlačítko
delší než 2 sekundy.
2
Osmimístné číslo PIN se zobrazí na displeji.
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
Připojení v režimu PBC
1
Během dvou minut je třeba zadat osmimístně číslo PIN do počítače,
který je připojen k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému
směrovači).
Zařízení se začne připojovat k bezdrátové síti. Kontrolka bude
pomalu blikat až dvě minuty, dokud nestisknete tlačítko PBC na
přístupovém bodě (bezdrátovém směrovači).
Na displeji se zobrazí zprávy v následujícím pořadí:
a Pripojovani: Zařízení se připojuje k bezdrátové síti.
b Pripojeno: Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti
zůstane kontrolka WPS svítit.
2
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
Stiskněte tlačítko WPS (PBC) na přístupovém bodě (nebo
bezdrátovém směrovači).
a Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje k
přístupovému bodu (nebo k bezdrátovému směrovači).
c Typ SSID: Po dokončení procesu připojování k bezdrátové síti
se na displeji zobrazí informace o názvu SSID přístupového
bodu.
3
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu na 2–4
sekundy, dokud nezačne stavová kontrolka rychle blikat.
b Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti zůstane
kontrolka WPS svítit.
3
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
172
Nastavení bezdrátové sítě
4
Připojení v režimu PIN
1
Musí být vytištěn protokol o konfiguraci sítě včetně čísla PIN (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155).
V pohotovostním režimu stiskněte na ovládacím panelu tlačítko
(Cancel nebo Stop/Clear) na dobu delší než pět sekund.
Zařízení bez tlačítka
tlačítko (WPS)
sekund.
(Cancel nebo Stop/Clear): Stiskněte
na ovládacím panelu po dobu delší než deset
Můžete zjistit číslo PIN zařízení.
2
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu na více
než 4 sekundy, dokud stavová kontrolka nezůstane svítit.
Zařízení se začne připojovat k přístupovému bodu (nebo
bezdrátovému směrovači).
3
Během dvou minut je třeba zadat osmimístně číslo PIN do počítače,
který je připojen k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému
směrovači).
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
Opakované připojení k síti
Když je funkce bezdrátové sítě vypnutá, zařízení se automaticky pokusí
znovu připojit k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači)
pomocí již dříve použitého nastavení a adresy.
Zařízení se automaticky pokusí znovu připojit k bezdrátové síti v
následujících případech:
• Když zařízení vypnete a znovu zapnete.
• Když vypnete a znovu zapnete přístupový bod (nebo bezdrátový
směrovač).
Stornování procesu připojování
Kontrolka bude pomalu blikat až dvě minuty, dokud nezadáte
osmimístné číslo PIN.
Chcete-li zrušit připojení k bezdrátové síti v průběhu připojování, stiskněte
Kontrolka WPS bliká v tomto pořadí:
Wakeup) na ovládacím panelu. Před opětovným připojením
k bezdrátové síti musíte počkat 2 minuty.
a Kontrolka WPS bliká rychle. Zařízení se připojuje k
přístupovému bodu (nebo k bezdrátovému směrovači).
a uvolněte tlačítko
(Cancel nebo Stop/Clear) nebo
(Power/
b Po úspěšném připojení zařízení k bezdrátové síti zůstane
kontrolka WPS svítit.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
173
Nastavení bezdrátové sítě
Odpojení od sítě
Chcete-li zrušit připojení k bezdrátové síti, stiskněte tlačítko
ovládacím panelu na déle než dvě sekundy.
•
•
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace ovladače po síti“ na
straně 159).
(WPS) na
Pokud je síť Wi-Fi v režimu nečinnosti: Zařízení se okamžitě odpojí
od bezdrátové sítě a kontrolka WPS zhasne.
Pokud se síť Wi-Fi používá: Když zařízení čeká na dokončení aktuální
úlohy, kontrolka WPS bliká rychle. Pak se připojení k bezdrátové síti
automaticky odpojí a kontrolka WPS zhasne.
14
1
2
3
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
Stiskněte volby Síť > Bezdrátové > Nastavení WLAN.
Stisknutím tlačítka OK vyberte požadovaný způsob nastavení.
•
Průvodce (doporučeno): V tomto režimu je nastavení
automatické. Zařízení zobrazí seznam dostupných sítí, ze
kterého můžete vybrat. Po vybrání sítě se tiskárna dotáže na
odpovídající bezpečnostní klíč.
•
Uživatelský: V tomto režimu mohou uživatelé určit nebo upravit
SSID ručně nebo podrobně vybrat volby zabezpečení.
Použití tlačítka menu
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení
(Menu).
Než začnete, zjistěte si název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (pokud
síť používá šifrování). Tyto informace byly nastaveny při instalaci
přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Jestliže neznáte vaše
bezdrátové prostředí, požádejte osobu, která jej instalovala.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
174
Nastavení bezdrátové sítě
15
Nastavení pomocí systému Windows
Zkratka k programu Samsung Easy Wireless Setup bez disku CD:
Pokud jste již jednou nainstalovali ovladač k tiskárně, můžete program
Samsung Easy Wireless Setup spouštět bez disku CD (viz „Přístup
k nástrojům pro správu“ na straně 329).
Vytvoření infrastrukturní sítě
1
2
3
Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Přístup pomocí kabelu USB
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Počítač připojení k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
4
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
175
Nastavení bezdrátové sítě
5
Vyberte možnost Připojení k bezdrátové síti na obrazovce Typ
připojení tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
6
Na obrazovce Nastavujete tiskárnu poprvé? vyberte možnost
Ano, nastavím bezdrátovou síť tiskárny. Pak klepněte na tlačítko
Další.
7
Na obrazovce Vybrat metodu nastavení bezdrátové sítě vyberte
možnost Pomocí kabelu USB. Poté klepněte na tlačítko Další.
8
Po dokončení vyhledávání se zobrazí okno s bezdrátovými síťovými
zařízeními. Vyberte název (SSID) přístupového bodu, který chcete
použít a klepněte na tlačítko Další.
Pokud je tiskárna již připojena k síti, vyberte možnost Ne, tiskárna
je již připojena k síti.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
176
Nastavení bezdrátové sítě
Nemůžete-li najít požadovaný síťový název nebo pokud chcete nastavit
bezdrátovou konfiguraci ručně, klepněte na Rozšířené nastavení.
9
Pokud tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, objeví se následující
obrazovka.
Klepněte na tlačítko Další.
• Zadejte název bezdrátové sítě: Zadejte název SSID přístupového
bodu (v názvu SSID se rozlišují velká a malá písmena).
• Provozní režim: Vyberte možnost Infrastruktura.
• Ověření: Vyberte typ ověření.
Ot. systém: Ověření není použito a šifrování se může nebo nemusí
použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Sdíl. klíč: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
WPA osobní nebo WPA2 osobní: K ověření tiskového serveru
prostřednictvím předem sdíleného klíče WPA vyberte tuto volbu.
Tato možnost využívá tajného sdíleného klíče (obecně se označuje
jako heslo s předem sdíleným klíčem), který se ručně konfiguruje
v přístupovém bodě a pro každého jednotlivého klienta.
• Šifrování: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Možnost Wi-Fi se na obrazovce objeví pouze tehdy, když vaše
tiskárna tuto funkci podporuje.
• Síťové heslo: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
• Potvrdit síťové heslo: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• Je možno začít vytvářet Wi-Fi Direct pomocí aplikace Samsung Easy Printer
Manager (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně 194).
• Rejstřík WEP klíčů: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte
vhodný Rejstřík WEP klíčů.
• Název Wi-Fi Direct: Výchozím názvem Wi-Fi Direct je název
modelu a maximální délka je 22 znaků.
• Nastavení hesla je řetězec číslic o délce 8–64 znaků.
Pokud je u přístupového bodu nastaveno zabezpečení, zobrazí se
okno zabezpečení bezdrátové sítě.
10
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
11
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Zadejte síťové heslo přístupového bodu (nebo směrovače).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
177
Nastavení bezdrátové sítě
Přístupový bod bez kabelu USB (doporučeno)
Připravte si tyto položky
•
Počítač s technologií Wi-Fi a operačním systémem Windows 7 nebo
vyšším a přístupový bod (směrovač)
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
Vytvoření infrastrukturní sítě
1
2
Při nastavování bezdrátové sítě využívá zařízení bezdrátovou LAN
počítače. Možná se nebudete moci připojit k internetu.
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
3
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
178
Nastavení bezdrátové sítě
4
Vyberte možnost Připojení k bezdrátové síti na obrazovce Typ
připojení tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
5
Na obrazovce Nastavujete tiskárnu poprvé? vyberte možnost
Ano, nastavím bezdrátovou síť tiskárny. Pak klepněte na tlačítko
Další.
6
Na obrazovce Vybrat metodu nastavení bezdrátové sítě vyberte
možnost Pomocí přímého bezdrátového spojení. Poté klepněte
na tlačítko Další.
Pokud je tiskárna již připojena k síti, vyberte možnost Ne, tiskárna
je již připojena k síti.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
179
Nastavení bezdrátové sítě
I když je ve vašem počítači spuštěn systém Windows 7 nebo vyšší,
nemůžete tuto funkci používat, pokud počítač nepodporuje
bezdrátovou síť. Nastavte bezdrátovou síť pomocí kabelu USB (viz
„Přístup pomocí kabelu USB“ na straně 175).
Pokud se objeví níže uvedená obrazovka, do 2 minut stiskněte na
ovládacím panelu tlačítko
(WPS).
7
8
Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB
Jestliže nemáte přístupový bod (AP), stále můžete připojit tiskárnu k
vašemu počítači bezdrátově tak, že vytvoříte bezdrátovou sít v režimu Adhoc pomocí následujících snadných instrukcí.
Připravte si tyto položky
•
Počítač připojení k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
Po dokončení nastavení bezdrátové sítě klepněte na Další.
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
180
Nastavení bezdrátové sítě
Vytvoření sítě v režimu Ad-Hoc v systému Windows
1
2
4
Vyberte možnost Připojení k bezdrátové síti na obrazovce Typ
připojení tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
5
Na obrazovce Nastavujete tiskárnu poprvé? vyberte možnost
Ano, nastavím bezdrátovou síť tiskárny. Pak klepněte na tlačítko
Další.
Zapněte počítač a zařízení pro bezdrátovou síť.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se instalační okno neobjeví, klepněte na položky Začátek >
Všechny programy > Příslušenství > Spustit.
Zadejte X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte písmenem vaší jednotky
CD-ROM a potom klepněte na OK.
3
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
Pokud je tiskárna již připojena k síti, vyberte možnost Ne, tiskárna
je již připojena k síti.
6
Na obrazovce Vybrat metodu nastavení bezdrátové sítě vyberte
možnost Pomocí kabelu USB. Poté klepněte na tlačítko Další.
7
Po vyhledání bezdrátové sítě se zobrazí seznam bezdrátových sítí,
které zařízení našlo. Klepněte na Rozšířené nastavení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
181
Nastavení bezdrátové sítě
• Zadejte název bezdrátové sítě: Zadejte požadovaný název SSID (v
názvu SSID se rozlišují velká a malá písmena).
• Provozní režim: Zvolte Ad-hoc.
• Kanál: Vyberte kanál. (Automatické nastavení nebo 2 412 až
2 467 MHz).
• Ověření: Vyberte typ ověření.
Ot. systém: Ověření není použito a šifrování se může nebo nemusí
použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Sdíl. klíč: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
• Šifrování: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128).
• Síťové heslo: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
• Potvrdit síťové heslo: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• Rejstřík WEP klíčů: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte
vhodný Rejstřík WEP klíčů.
Okno zabezpečení bezdrátové sítě se objeví, když je aktivováno
zabezpečení sítě ad-hoc.
Jako způsob ověření vyberte Ot. systém nebo Sdíl. klíč a klepněte na
tlačítko Další.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečení, který
zabraňuje neoprávněnému přístupu k bezdrátové síti. Protokol WEP
šifruje pomocí 64bitového nebo 128bitového šifrovacího klíče část
dat z každého paketu, který si vyměníte v bezdrátové síti.
Předtím než zadáte adresu IP zařízení, měli byste znát údaje o síťovém
nastavení počítače. Je-li síťové nastavení počítače nastaveno na
DHCP, nastavení bezdrátové sítě by také mělo být DHCP. A podobně
je-li síťové nastavení počítače nastaveno na statickou adresu,
nastavení bezdrátové sítě by také mělo být statická adresa.
Je-li počítač nastaven na možnost DHCP a chcete použít nastavení
bezdrátové sítě na statickou adresu, musíte se obrátit na správce sítě,
aby vám přidělil statickou adresu IP.
• Použití metody DHCP
Jestliže je jako způsob přidělení adresy IP zvolen DHCP,
zkontrolujte, zda je DHCP zobrazen v okně Potvrzení nastavení
bezdrátové sítě. Jestliže je však zobrazen jako způsob přidělení
statická adresa, klepněte na Změnit TCP/IP a změňte způsob
přidělení na Přijmout IP adresu automaticky (DHCP).
• Použití metody se statickou adresou
Pokud je adresa IP přidělována jako statická, zkontrolujte, zda je možnost
statické adresy zobrazena v okně Potvrzení nastavení bezdrátové sítě.
Jestliže je zobrazen způsob přidělení DHCP metodou, klepněte na Změnit
TCP/IP a zadejte adresu IP a ostatní hodnoty síťového nastavení tiskárny.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
- Adresa IP: 169.254.133.42
- Maska podsítě: 255.255.0.0
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
- Adresa IP: 169.254.133.43
8
- Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
Zobrazí se okno s nastavením bezdrátové sítě. Zkontrolujte
nastavení a klepněte na Další.
- Výchozí brána: 169.254.133.1
2. Používání zařízení připojeného přes síť
182
Nastavení bezdrátové sítě
9
Zobrazí se okno Nastavení bezdrátové sítě dokončeno. Klepněte
na tlačítko Další.
10
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
11
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuto.
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
16
Nastavení pomocí systému Mac
Přístup pomocí kabelu USB
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Tiskárna připojená k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
•
4
5
6
7
8
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Finder.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
9
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
183
Nastavení bezdrátové sítě
10
Vyberte Configuration of Wireless network na obrazovce Printer
Connection Type a klepněte na Continue.
11
Pokud se objeví okno Wireless Settings, zvolte Using a USB cable
a klepněte na tlačítko Next.
Pokud se obrazovka neobjeví, přejděte ke kroku 15.
12
Po dokončení vyhledávání se zobrazí okno s bezdrátovými síťovými
zařízeními. Vyberte název (SSID) přístupového bodu, který chcete
použít a klepněte na tlačítko Next.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
184
Nastavení bezdrátové sítě
Pokud chcete nastavit bezdrátovou konfiguraci ručně, klepněte na
tlačítko Advanced Setting.
13
• Enter the wireless Network Name: Zadejte název SSID
přístupového bodu (v názvu SSID se rozlišují velká a malá
písmena).
• Možnost Wi-Fi se na obrazovce objeví pouze tehdy, když vaše
tiskárna tuto funkci podporuje.
• Je možno začít vytvářet Wi-Fi Direct pomocí aplikace Samsung
Easy Printer Manager (viz „Nastavení funkce Wi-Fi Direct“ na straně
194).
• Operation Mode: vyberte možnost Infrastructure.
• Authentication: Vyberte typ ověření.
Open System: Ověření není použito a šifrování se může nebo
nemusí použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Shared Key: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
WPA Personal nebo WPA2 Personal: K ověření tiskového serveru
prostřednictvím předem sdíleného klíče WPA vyberte tuto volbu.
Tato možnost využívá tajného sdíleného klíče (obecně se označuje
jako heslo s přesdíleným klíčem), který se ručně konfiguruje
v přístupovém bodě pro každého jednotlivého klienta.
• Encryption: Vyberte šifrování. (Žádné, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
Zobrazí se okno s nastavením bezdrátové sítě. Zkontrolujte
nastavení a klepněte na tlačítko Další.
• Název Wi-Fi Direct: Výchozím názvem Wi-Fi Direct je název
modelu a maximální délka je 22 znaků.
• Nastavení hesla je řetězec číslic o délce 8–64 znaků.
14
Zobrazí se okno Nastavení bezdrátové sítě dokončeno. Klepněte
na tlačítko Další.
15
Jakmile dokončíte nastavení bezdrátové sítě, odpojte kabel USB
spojující počítač a zařízení. Klepněte na tlačítko Další.
• Network Password: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
• Confirm Network Password: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• WEP Key Index: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte vhodný
rejstřík WEP Key Index.
Pokud je u přístupového bodu aktivováno zabezpečení, zobrazí se
okno zabezpečení bezdrátové sítě.
Zadejte síťové heslo přístupového bodu (nebo směrovače).
2. Používání zařízení připojeného přes síť
185
Nastavení bezdrátové sítě
Přístupový bod bez kabelu USB (doporučeno)
Připravte si tyto položky
•
Počítač Mac s technologií Wi-Fi a operačním systémem Mac OS 10.7
nebo vyšším a přístupový bod (směrovač)
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuto.
3
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
•
4
5
6
7
8
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenčním ujednáním.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
9
10
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Vyberte Configuration of Wireless network na obrazovce Printer
Connection Type a klepněte na Continue.
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Finder.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
186
Nastavení bezdrátové sítě
11
Pokud se objeví okno Wireless Settings zvolte Using a direct
wireless connection a klepněte na tlačítko Další.
Pokud se objeví níže uvedená obrazovka, do 2 minut stiskněte na
Pokud se obrazovka neobjeví, přejděte ke kroku 13.
ovládacím panelu tlačítko
12
13
(WPS).
Po dokončení nastavení bezdrátové sítě klepněte na Další.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
187
Nastavení bezdrátové sítě
Připojení Ad-hoc prostřednictvím kabelu USB
3
Jestliže nemáte přístupový bod (AP), stále můžete připojit zařízení k
vašemu počítači bezdrátově tak, že vytvoříte bezdrátovou sít v režimu AdHoc pomocí následujících snadných instrukcí.
Připravte si tyto položky
•
Počítač připojení k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel USB
•
4
5
6
7
8
Vytvoření sítě v režimu Ad-hoc v systému Mac
1
2
V systému Mac OS X 10.8 poklepejte na jednotku CD-ROM,
která se objeví v prvku Finder.
Poklepejte na složku MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Klepněte na tlačítko Continue.
Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Continue.
Klepnutím na Agree potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou.
Klepněte na Install. Budou nainstalovány všechny součásti
nezbytné pro práci se zařízením.
Pokud klepnete na Customize, můžete zvolit jednotlivé součásti k
instalaci.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuto.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Poklepejte na ikonu CD-ROM, která se zobrazí na ploše vašeho
počítače Mac.
9
Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
188
Nastavení bezdrátové sítě
10
Vyberte Configuration of Wireless network na obrazovce Printer
Connection Type a klepněte na Continue.
• Enter the wireless Network Name: Zadejte název SSID (v názvu
SSID se rozlišují velká a malá písmena).
• Operation Mode: Zvolte Ad-hoc.
• Channel: Vyberte kanál (možnost Auto Setting nebo hodnotu od
2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Vyberte typ ověření.
Open System: Ověření není použito a šifrování se může nebo
nemusí použít v závislosti na potřebě zabezpečení dat.
Shared Key: Ověření se použije. K síti může přistupovat pouze
zařízení se správným klíčem WEP.
• Encryption: Vyberte šifrování (Žádné, WEP64, WEP128).
• Network Password: Zadejte síťové heslo pro šifrování.
• Confirm Network Password: Potvrďte síťové heslo pro šifrování.
• WEP Key Index: Pokud používáte šifrování WEP, vyberte vhodný
rejstřík WEP Key Index.
11
Po vyhledání bezdrátové sítě se zobrazí seznam bezdrátových sítí,
které zařízení našlo. Klepněte na Rozšířené nastavení.
Okno zabezpečení bezdrátové sítě se objeví, až provedete nastavení
zabezpečení sítě ad-hoc.
Jako způsob ověření vyberte Open System nebo Shared Key a
klepněte na tlačítko Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečení, který
zabraňuje neoprávněnému přístupu k bezdrátové síti. Protokol WEP
šifruje pomocí 64bitového nebo 128bitového šifrovacího klíče část
dat z každého paketu, který si vyměníte v bezdrátové síti.
12
Zobrazí se okno s nastavením bezdrátové sítě. Zkontrolujte
nastavení a klepněte na tlačítko Next.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
189
Nastavení bezdrátové sítě
Předtím než zadáte adresu IP zařízení, měli byste znát údaje o síťovém
nastavení počítače. Je-li síťové nastavení počítače nastaveno na
DHCP, nastavení bezdrátové sítě by také mělo být DHCP. A podobně
je-li síťové nastavení počítače nastaveno na statickou adresu,
nastavení bezdrátové sítě by také mělo být statická adresa.
Je-li váš počítač nastaven na DHCP a chcete použít statické nastavení
bezdrátové sítě, musíte se obrátit na správce sítě, aby vám přidělil
statickou adresu IP.
• Použití metody DHCP
Jestliže je jako způsob přidělení adresy IP zvolen DHCP,
zkontrolujte, zda je DHCP zobrazen v okně Wireless Network
Setting Confirm. Jestliže je však zobrazen jako způsob přidělení
statická adresa, klepněte na Change TCP/IP a změňte způsob
přidělení na Receive IP address automatically (DHCP).
13
Když se objeví okno s informací, že připojení síťovým kabelem je
potvrzeno, odpojte síťový kabel a klepněte na tlačítko Další.
Když je připojen síťový kabel, mohou nastat potíže s nalezením
zařízení při konfiguraci bezdrátové sítě.
14
15
Bezdrátová síť se připojuje podle síťového nastavení.
Nastavení bezdrátové sítě je dokončeno. Po dokončení instalace
klepněte na tlačítko Quit.
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k bezdrátové
síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace pro systém Mac“ na
straně 149).
• Použití metody se statickou adresou
Pokud je adresa IP přidělována jako statická, zkontrolujte, zda je možnost
statické adresy zobrazena v okně Potvrzení nastavení bezdrátové sítě.
Jestliže je zobrazen způsob přidělení DHCP metodou, klepněte na Změnit
TCP/IP a zadejte adresu IP a ostatní hodnoty síťového nastavení tiskárny.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
- Adresa IP: 169.254.133.42
- Maska podsítě: 255.255.0.0
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
- Adresa IP: 169.254.133.43
- Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
- Výchozí brána: 169.254.133.1
2. Používání zařízení připojeného přes síť
190
Nastavení bezdrátové sítě
17
Používání síťového kabelu
Tisk protokolu o síťové konfiguraci
Síťová nastavení vašeho zařízení můžete zjistit vytisknutím protokolu o
konfiguraci sítě.
Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Vaše zařízení je kompatibilní se sítí. Chcete-li, aby zařízení fungovalo ve
vaší síti, musíte provést jisté konfigurační postupy.
• Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k
bezdrátové síti nainstalovat ovladač zařízení (viz „Instalace
ovladače po síti“ na straně 159).
• Vyžádejte si informace o konfiguraci sítě od správce sítě nebo
osoby, která nastavila bezdrátovou síť.
Připravte si tyto položky
•
Přístupový bod
•
Počítač připojený k síti
•
Disk CD se softwarem dodaný se zařízením
•
Zařízení s nainstalovaným rozhraním bezdrátové sítě
•
Kabel počítačové sítě
Viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155.
Nastavení adresy IP pomocí programu SetIP
(Windows)
Tento program slouží k ručnímu nastavení síťové adresy IP zařízení. Pro
komunikaci se zařízením používá jeho adresu MAC. Adresa MAC je
hardwarové sériové číslo síťového rozhraní a je uvedeno v Protokolu o
konfiguraci sítě.
Viz „Nastavení adresy IP“ na straně 155.
Konfigurace bezdrátové sítě zařízení
Než začnete, zjistěte si název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (pokud
síť používá šifrování). Tyto informace byly nastaveny při instalaci
přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Jestliže neznáte vaše
bezdrátové prostředí, požádejte osobu, která jej instalovala.
Při konfigurování parametrů bezdrátové sítě můžete použít službu
SyncThru™ Web Service.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
191
Nastavení bezdrátové sítě
Používání služby SyncThru™ Web Service
Průvodce Wizard vám pomůže nastavit konfiguraci bezdrátové sítě.
Chcete-li však nastavit bezdrátovou síť přímo, vyberte možnost
Custom.
Před zahájením konfigurace parametrů bezdrátové sítě zkontrolujte stav
připojení kabelu.
1
Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojen k zařízení. Pokud ne,
připojte zařízení pomocí standardního síťového kabelu.
2
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
7
Vyberte v seznamu jeden název Network Name(SSID).
•
SSID: Identifikátor SSID (Service Set Identifier) je název, který
identifikuje bezdrátovou síť. Přístupové body a bezdrátová
zařízení, která se pokoušejí připojit k určité bezdrátové síti, musí
mít stejný název SSID. V názvu SSID se rozlišují malá a velká
písmena.
•
Operation Mode: Operation Mode označuje typ bezdrátových
připojení (viz „Název bezdrátové sítě a síťové heslo“ na straně
167).
Například:
3
4
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí ID a
heslo. Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme výchozí heslo
změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Po otevření okna služby SyncThru™ Web Service klepněte na
možnost Network Settings.
6
Klepněte na možnost Wireless > Wizard.
-
Ad-hoc: Umožňuje bezdrátovým zařízením vzájemně přímo
komunikovat v prostředí peer-to-peer.
-
Infrastructure: Umožňuje bezdrátovým zařízením
vzájemně komunikovat prostřednictvím přístupového bodu.
Je-li Operation Mode sítě nastaven na režim Infrastructure, vyberte
název SSID přístupového bodu. Je-li Operation Mode sítě nastaven
na režim Ad-hoc, vyberte název SSID zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
192
Nastavení bezdrátové sítě
8
Klepněte na tlačítko Next.
Otevře-li se okno nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, zadejte
zaregistrované heslo (síťové heslo) a klepněte na tlačítko Next.
9
Zapnutí nebo vypnutí sítě Wi-Fi
Objeví se potvrzující okno, ve kterém zkontrolujte nastavení
bezdrátového připojení. Pokud je vše v pořádku, klepněte na tlačítko
Apply.
Odpojte síťový kabel (standardní nebo síťový). Zařízení by poté mělo
začít komunikovat se sítí bezdrátově. V případě režimu Ad-Hoc můžete
používat bezdrátovou místní síť LAN i pevnou místní síť LAN
současně.
10
18
Pokud má vaše zařízení displej, můžete Wi-Fi rovněž zapnout nebo
vypnout z ovládacího panelu zařízení pomocí nabídky Network.
1
Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojen k zařízení. Pokud ne,
připojte zařízení pomocí standardního síťového kabelu.
2
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
Například:
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem
a podle pokynů v okně nastavte bezdrátovou síť.
3
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
4
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí ID a
heslo. Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme výchozí heslo
změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2. Používání zařízení připojeného přes síť
193
Nastavení bezdrátové sítě
5
Po otevření okna služby SyncThru™ Web Service klepněte na
Network Settings.
6
Klepněte na položky Wireless > Custom.
Můžete také zapnout nebo vypnout síť Wi-Fi.
19
Nastavení funkce Wi-Fi Direct pro mobilní tisk
Nastavení funkce Wi-Fi Direct
Funkci Wi-Fi Direct můžete aktivovat jedním z následujících způsobů.
Z počítače připojeného kabelem USB (doporučeno)
Po dokončení instalace ovladače lze použít program Samsung Easy Printer
Manager ke změně nastavení Wi-Fi Direct.
Program Samsung Easy Printer Manager je k dispozici pouze
uživatelům operačních systémů Windows a Mac.
Wi-Fi Direct je snadno nastavitelný způsob propojení certifikované tiskárny
s funkcí Wi-Fi Direct a mobilního zařízení systémem peer-to-peer. Nabízí
zabezpečené připojení a lepší propustnost než režim ad-hoc.
Pomocí Wi-Fi Direct můžete svou tiskárnu připojit k síti Wi-Fi Direct a
zároveň se připojit k nějakému přístupovému bodu. Současně také můžete
používat pevnou síť a síť Wi-Fi Direct, takže k tiskárně může přistupovat a
tisknout dokumenty více uživatelů jak ze sítě Wi-Fi Direct, tak z pevné sítě.
• Prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct v tiskárně nelze připojit mobilní
zařízení k internetu.
•
Z nabídky Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Nastavení
zařízení > Síť.
-
Wi-Fi Direct Zap./Vyp.: Funkci zapnete vybráním hodnoty Zap.
-
Název zařízení: Zadejte název tiskárny pro její vyhledání
v bezdrátové síti. Výchozím názvem zařízení je název modelu.
-
Adresa IP: Zadejte IP adresu tiskárny. Tato IP adresa se používá
pouze pro místní síť a nikoli pro infrastrukturu pevné nebo
bezdrátové sítě. Doporučujeme použít výchozí místní IP adresu
(výchozí místní IP adresa tiskárny pro Wi-Fi Direct je 192.168.3.1)
-
Vlastník skupiny: Pokud chcete tiskárnu přiřadit vlastníkovi
skupiny Wi-Fi Direct, aktivujte tuto volbu. Vlastník skupiny funguje
podobně jako bezdrátový přístupový bod. Doporučujeme tuto
možnost aktivovat.
• Seznam podporovaných protokolů se může lišit od vašeho modelu,
sítě Wi-Fi Direct NEPODPORUJÍ IPv6, filtrování sítě, IPSec, WINS
a služby SLP.
• Přes Wi-Fi Direct lze připojit nejvýše 3 zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
194
Nastavení bezdrátové sítě
-
Síťové heslo: Pokud je vaše tiskárna Vlastník skupiny, potřebují
ostatní mobilní zařízení Síťové heslo, aby se mohly k tiskárně
připojit. Síťové heslo můžete nakonfigurovat sami nebo si můžete
zapamatovat Síťové heslo, které je náhodně vygenerováno jako
výchozí hodnota.
• Pokyny pro uživatele systému Linux:
- Vytiskněte protokoly o konfiguraci IP sítě pro kontrolu výstupu (viz
„Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155).
- Vstupte do služby SyncThru Web Service, vyberte Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi Direct.
Ze zařízení (zařízení s displejem)
•
Na ovládacím panelu vyberte Sit > Bezdratovy > Wi-Fi Direct.
•
Aktivujte Wi-Fi Direct.
Ze zařízení (zařízení bez displeje)
•
•
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu přibližně
10–15 sekund. Funkce Wi-Fi Direct se zapne.
Stiskněte a podržte tlačítko
(WPS) na ovládacím panelu po dobu
delší než 15 sekundy. Funkce Wi-Fi Direct se vypne.
Z počítače připojeného k síti
Pokud vaše tiskárna používá síťový kabel nebo bezdrátový přístupový bod,
můžete Wi-Fi Direct aktivovat a nakonfigurovat ze služby SyncThru™ Web
Service.
•
Vstupte do služby SyncThru™ Web Service, vyberte Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi Direct a nastavte další možnosti.
Nastavení mobilního zařízení
•
Po nastavení funkce Wi-Fi Direct z tiskárny nahlédněte do uživatelské
příručky mobilního zařízení, které používáte, a nastavte jeho funkci WiFi Direct.
•
Po nastavení funkce Wi-Fi Direct musíte stáhnout aplikaci pro mobilní
tisk (například: Samsung Mobile Printer), která vám umožní tisknout
z vašeho smartphonu.
• Když najdete tiskárnu, ke které se chcete z mobilního zařízení
připojit, vyberte ji a kontrolka na tiskárně začne blikat. Stiskněte
tlačítko WPS na tiskárně, a tiskárna se připojí k mobilnímu zařízení.
• Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje WPS, musíte místo
stisknutí tlačítka WPS zadat „Síťový klíč“ tiskárny.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
195
Nastavení bezdrátové sítě
20
Řešení potíži
Potíže při nastavení nebo instalaci ovladače
Tiskárny nebyly nalezeny
•
Vaše zařízení nemusí být zapnuté. Zapněte počítač a zařízení.
•
Kabel USB mezi vaším počítačem a zařízením není připojen. Propojte
zařízení s počítačem pomocí kabelu USB.
•
Zařízení nepodporuje bezdrátovou síť. Zkontrolujte uživatelskou
příručku zařízení, která je na disku se softwarem dodaným s vaším
zařízením, a připravte zařízení s bezdrátovou sítí.
Připojení se nezdařilo – Indikátor SSID nenalezen
•
•
Zařízení nemůže najít vybraný nebo zadaný název sítě (SSID).
Zkontrolujte síťový název (SSID) přístupového bodu a zkuste se znovu
připojit.
Váš přístupový bod není zapnutý. Zapněte přístupový bod.
Připojení se nezdařilo - Obecná chyba připojení
•
Počítač nepřijímá signál ze zařízení. Zkontrolujte kabel USB a napájení
zařízení.
Připojení se nezdařilo - Připojená drátová síť
•
Zařízení je připojeno kabelem k drátové síti. Odpojte ze zařízení kabel
k pevné síti.
Připojení se nezdařilo – Přiřazování adresy IP
•
Vypněte a zapněte přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) a
zařízení.
Chyba připojení PC
•
Váš počítač a zařízení se nemohou spojit pomocí zvolené síťové
adresy.
-
V případě síťového prostředí DHCP
Zařízení přijímá adresu IP automaticky (DHCP), jestliže je v počítači
nastaven způsob DHCP.
Připojení se nezdařilo - Neplatné zabezpečení
•
Zabezpečení není správně nakonfigurováno. Zkontrolujte nastavení
zabezpečení vašeho přístupového bodu a zařízení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
196
Nastavení bezdrátové sítě
g Zkontrolujte, zda Název tiskárny nebo adresa IP: je IP adresa
na listu konfigurace sítě.
3 Pokud se IP adresa portu tiskárny liší od informací uvedených v
protokolu s informacemi o síti, změňte ji.
Pokud chcete ke změně IP adresy portu použít instalační disk CD se
softwarem, připojte se k síťové tiskárně. Pak znovu připojte IP
adresu.
Pokud tisková úloha v režimu DHCP nefunguje, může být problém
způsoben automatickou změnou IP adresy. Porovnejte IP adresu
produktu a IP adresu portu tiskárny.
Postup porovnání:
1 Vytiskněte protokol se síťovými informacemi tiskárny a pak
zkontrolujte IP adresu (viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na
straně 155).
2 Zkontrolujte IP adresu portu tiskárny v počítači.
a V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
• Pro Windows 8 z nabídky Charms(Nabídka Ovládací
tlačítka) vyberte Hledat > Nastavení.
b V systému Windows XP/Server 2003 vyberte možnost Tiskárny
a faxy.
c
d
e
f
-
V případě statického síťového prostředí
Zařízení používá statickou adresu, pokud je v počítači nastaveno
použití statické adresy.
Například:
Pokud je síťové nastavení počítače následující:
• V systému Windows Server 2008/Vista vyberte možnost
Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tiskárny.
▪
Adresa IP: 169.254.133.42
▪
Maska podsítě: 255.255.0.0
• V systému Windows 7/8 vyberte možnost Ovládací panely >
Další nastavení.
Poté by síťové nastavení zařízení mělo být následující:
• V systému Windows Server 2008 R2 vyberte možnost
Ovládací panely > Hardwarový > Další nastavení.
Klepněte pravým tlačítkem na své zařízení.
V systémech Windows XP/2003/2008/Vista stiskněte možnost
Vlastnosti.
Pro Windows 7/8 a Windows Server 2008 R2 z kontextových
menu vyberte Vlastnosti tiskárny.
Pokud položka Vlastnosti tiskárny obsahuje značku ►, můžete
vybrat jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
Klepněte na kartu Port.
Klepněte na tlačítko Konfigurovat port....
▪
Adresa IP: 169.254.133.43
▪
Maska podsítě: 255.255.0.0 (použijte masku podsítě počítače)
▪
Výchozí brána: 169.254.133.1
2. Používání zařízení připojeného přes síť
197
Nastavení bezdrátové sítě
Jiné potíže
•
Pokud během používání zařízení v síti dojde k potížím, zkontrolujte
následující:
Zkontrolujte, zda má přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač)
nakonfigurované zabezpečení (heslo). Má-li heslo, obraťte se na
správce přístupového bodu (nebo bezdrátového směrovače).
•
Zkontrolujte, zda má zařízení adresu IP. Nainstalujte znovu ovladač
zařízení a změňte nastavení pro připojení zařízení k síti. Vzhledem k
vlastnostem DHCP se může přidělená adresa IP změnit v případě, že
nebylo zařízení delší dobu používáno nebo že byl resetován přístupový
bod.
Další informace o přístupovém bodě (nebo bezdrátovém směrovači)
naleznete v příslušných uživatelských příručkách.
•
Nelze současně povolit pevnou a bezdrátovou síť.
•
Počítač, přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) nebo zařízení
možná nejsou zapnuté.
•
Zkontrolujte příjem bezdrátového signálu v okolí zařízení. Je-li
směrovač daleko od zařízení nebo mu stojí v cestě překážka, můžete
mít problémy s příjmem signálu.
•
Vypněte a zapněte přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač),
zařízení a počítač. Vypnutí a zapnutí napájení dokáže občas obnovit
síťovou komunikaci.
•
Zkontrolujte, zda komunikaci neblokuje brána firewall (V3 nebo Norton).
Jsou-li počítač a zařízení připojeny ke stejné síti a nelze je vyhledat, je
možné, že software brány firewall blokuje komunikaci. Nahlédněte do
uživatelské příručky softwaru pro radu, jak jej vypnout, a zkuste
vyhledat zařízení znovu.
•
Zkontrolujte, zda je adresa IP zařízení správně přidělena. Adresu IP lze
zjistit vytištěním protokolu o síťové konfiguraci.
Zaregistrujte adresu MAC produktu při konfiguraci serveru DHCP
v přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači). Pak můžete vždy
použít adresu IP, která je nastavena pro adresu MAC. Adresu MAC
vašeho zařízení můžete zjistit vytisknutím protokolu o konfiguraci sítě
(viz „Tisk protokolu o síťové konfiguraci“ na straně 155).
•
Zkontrolujte prostředí bezdrátové sítě. Možná se vám nepodaří připojit
k síti v prostředí infrastruktury, kde potřebujete před připojením
k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači) zadat
uživatelské informace.
•
Toto zařízení podporuje pouze IEEE 802.11 b/g/n a Wi-Fi. Jiné typy
bezdrátové komunikace (např. Bluetooth) nejsou podporovány.
•
Používáte-li režim Ad-Hoc pro operační systém, jako je Windows Vista,
možná budete muset nastavit bezdrátové připojení pokaždé, když
používáte zařízení s bezdrátovou sítí.
•
U zařízení s bezdrátovou sítí Samsung nemůžete používat režim
infrastruktury a režim ad hoc zároveň.
•
Zařízení se nalézá v dosahu bezdrátové sítě.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
198
Nastavení bezdrátové sítě
•
Zařízení je umístěno mimo překážky, které by mohly blokovat
bezdrátový signál.
Odstraňte jakékoli velké kovové předměty mezi přístupovým bodem
(nebo bezdrátovým směrovačem) a zařízením.
Ujistěte se, že zařízení a bezdrátový přístupový bod (nebo bezdrátový
směrovač) nejsou odděleny tyčemi, stěnami nebo nosníky, které
obsahují kov či beton.
•
Zařízení je umístěno mimo jakákoli elektronická zařízení, která by
mohla rušit bezdrátový signál.
Řada zařízení může narušovat bezdrátový signál. Patří sem například
mikrovlnné trouby a některá zařízení Bluetooth.
•
Při každé změně konfigurace přístupového bodu (nebo bezdrátového
směrovače) musíte znovu provést nastavení bezdrátové sítě
v produktu.
•
Přes Wi-Fi Direct lze připojit nejvýše 3 zařízení.
•
Pokud je funkceWi-Fi Direct Zap, toto zařízení podporuje pouze
standard IEEE 802.11 b/g.
•
Pokud je přístupový bod nastaven tak, aby pracoval pouze se
standardem 802.11n, nemusí se k vašemu zařízení připojit.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
199
Samsung Mobile Print
21
22
Co je Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print je bezplatná aplikace, která uživatelům umožňuje
tisknout fotografie, dokumenty a webové stránky přímo ze smartphonu
nebo tabletu. Aplikace Samsung Mobile Print je kompatibilní nejen se
smartphony s operačními systémy Android a iOS, ale také s přístroji iPod
Touch a Tablet PC. Připojí vaše mobilní zařízení k tiskárně Samsung, která
je připojena k síti, nebo k bezdrátové tiskárně prostřednictvím přístupového
bodu Wi-Fi. Není nutno instalovat nový ovladač nebo konfigurovat
nastavení sítě – stačí nainstalovat aplikaci Samsung Mobile Print a ta
automaticky zjistí kompatibilní tiskárny Samsung. Kromě tisku fotografií,
webových stránek a souborů PDF je rovněž podporováno skenování.
Pokud máte multifunkční tiskárnu Samsung, může jakýkoli dokument
naskenovat do formátu JPG, PDF nebo PNG a snadno a rychle ho zobrazit
na svém mobilním zařízení.
Stažení aplikace Samsung Mobile Print
Pokud chcete stáhnout aplikaci Samsung Mobile Print, přejděte do
obchodu s aplikacemi (Samsung Apps, Play Store, App Store) ve vašem
mobilním zařízení a jednoduše vyhledejte „Samsung Mobile Print“. Také
můžete v počítači navštívit web iTunes pro zařízení Apple.
23
Podporované mobilní OS
•
Android OS 2.1 nebo vyšší
•
iOS 4.0 nebo vyšší
24
Podporovaná zařízení
•
iOS 4.0 nebo vyšší: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 nebo vyšší: Galaxy series a mobilní zařízení se
systémem Android
2. Používání zařízení připojeného přes síť
200
Použití funkce NFC
Tiskárna s technologií NFC (Near Field Communication) vám umožňuje
tisknout nebo skenovat přímo z mobilního telefonu tak, že telefon přiložíte
ke značce NFC na tiskárně. Není nutné instalovat ovladač tiskárny ani se
připojovat k přístupovému bodu. Potřebujete pouze mobilní telefon s
podporou NFC. Chcete-li používat tuto funkci, je nutno do mobilního
telefonu nainstalovat aplikaci Samsung Mobile Print.
• V závislosti na materiálu, ze kterého je vyroben kryt mobilního
telefonu, nemusí rozpoznávání NFC fungovat správně.
• Rychlost přenosu se může lišit podle mobilního telefonu, který
používáte.
26
Tisk
1
Zkontrolujte, zda je v mobilním telefonu aktivována funkce NFC a v
tiskárně aktivována funkce Wi-Fi Direct (viz „Nastavení funkce Wi-Fi
Direct“ na straně 194).
2
Přiložte NFC anténu ve svém mobilním telefonu (obvykle se nachází
na zadní straně telefonu) nad značku NFC (
) na tiskárně.
Počkejte několik sekund, než se spustí aplikace Samsung Mobile
Print.
25
Požadavky
•
Telefon s podporou NFC, nainstalovanou aplikací Mobile Print a
operačním systémem Android 4.0 nebo vyšším.
•
Tiskárna s podporou funkce Wi-Fi Direct. Funkce Wi-Fi Direct je
aktivována ve výchozím nastavení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
201
Použití funkce NFC
• U některých mobilních telefonů se anténa NFC nemusí nacházet na
zadní straně telefonu. Před přiložením zkontrolujte umístění antény
NFC v mobilním telefonu.
4
Přiložte NFC anténu ve svém mobilním telefonu (obvykle se nachází
na zadní straně telefonu) nad značku NFC (
) na tiskárně.
Počkejte několik sekund, než se mobilní telefon připojí k tiskárně.
• Pokud se objeví chybové hlášení o změněném čísle PIN, zadejte
změněné číslo PIN a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce
aplikace aktualizujte číslo PIN.
• Pokud nemáte v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci
Samsung Mobile Print, telefon se automaticky připojí ke stránce pro
stažení aplikace Samsung Mobile Print. Stáhněte aplikaci a opakujte
akci.
3
Vyberte obsah, který chcete vytisknout.
V případě potřeby změňte možnost tisku stisknutím tlačítka
.
• U některých mobilních telefonů se anténa NFC nemusí nacházet na
zadní straně telefonu. Před přiložením zkontrolujte umístění antény
NFC v mobilním telefonu.
• Pokud se objeví chybové hlášení o změněném čísle PIN, zadejte
změněné číslo PIN a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce
aplikace aktualizujte číslo PIN.
5
Tiskárna zahájí tisk.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
202
Použití funkce NFC
27
• U některých mobilních telefonů se anténa NFC nemusí nacházet na
zadní straně telefonu. Před přiložením zkontrolujte umístění antény
NFC v mobilním telefonu.
Skenování
1
Zkontrolujte, zda je v mobilním telefonu aktivována funkce NFC a v
tiskárně aktivována funkce Wi-Fi Direct (viz „Nastavení funkce Wi-Fi
Direct“ na straně 194).
• Pokud se objeví chybové hlášení o změněném čísle PIN, zadejte
změněné číslo PIN a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce
aplikace aktualizujte číslo PIN.
2
Přiložte NFC anténu ve svém mobilním telefonu (obvykle se nachází
na zadní straně telefonu) nad značku NFC (
) na tiskárně.
• Pokud nemáte v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci
Samsung Mobile Print, telefon se automaticky připojí ke stránce pro
stažení aplikace Samsung Mobile Print. Stáhněte aplikaci a opakujte
akci.
Počkejte několik sekund, než se spustí aplikace Samsung Mobile
Print.
3
4
Vyberte režim skenování.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
V případě potřeby změňte možnost skenování stisknutím tlačítka
.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
203
Použití funkce NFC
5
Přiložte NFC anténu ve svém mobilním telefonu (obvykle se nachází
na zadní straně telefonu) nad značku NFC (
) na tiskárně.
Počkejte několik sekund, než se mobilní telefon připojí k tiskárně.
Pokud chcete pokračovat ve skenování, postupujte podle pokynů na
obrazovce aplikace.
• U některých mobilních telefonů se anténa NFC nemusí nacházet na
zadní straně telefonu. Před přiložením zkontrolujte umístění antény
NFC v mobilním telefonu.
• Pokud se objeví chybové hlášení o změněném čísle PIN, zadejte
změněné číslo PIN a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce
aplikace aktualizujte číslo PIN.
6
Tiskárna zahájí skenování obsahu.
Naskenovaná data budou uložena do mobilního telefonu.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
204
AirPrint
Funkci AirPrint mohou používat pouze zařízení certifikovaná pro
AirPrint. Podívejte se na krabici, ve které bylo zařízení dodáno, zda
obsahuje značku AirPrint.
AirPrint umožňuje bezdrátový tisk přímo ze zařízení iPhone, iPad
nebo iPod touch s nejnovější verzí operačního systému iOS.
28
Nastavení funkce AirPrint
4
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí
hodnoty ID a Password. Z bezpečnostních důvodů vám
doporučujeme výchozí heslo změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Po otevření okna služby Embedded Web Service klepněte na
položky Settings > Network Settings.
6
Klepněte na Raw TCP/IP, LPR, IPP nebo mDNS .
Můžete povolit protokol IPP nebo protokol mDNS.
K používání funkce AirPrint je nutné, aby ve vašem zařízení byly protokoly
Bonjour(mDNS) a IPP. Funkci AirPrint můžete aktivovat jedním z
následujících způsobů.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti.
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Safari nebo
Firefox, a v okně prohlížeče zadejte novou adresu IP zařízení.
Například:
3
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
205
AirPrint
29
Tisk pomocí funkce AirPrint
V příručce k iPadu jsou například uvedeny následující pokyny:
1
Otevřete e-mailovou zprávu, fotografii, webovou stránku nebo
dokument, které chcete vytisknout.
2
3
Dotkněte se akční ikony(
4
Stiskněte tlačítko Tisk button. Vytiskněte dokument.
).
Vyberte název ovladače vaší tiskárny a nabídku možností pro
nastavení.
Zrušení tiskové úlohy: Pokud chcete zrušit tiskovou úlohu nebo
zobrazit přehled tisku, klepněte na ikonu tiskového centra (
)v
oblasti multitaskingu. V tiskovém centru můžete klepnout na tlačítko pro
zrušení.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
206
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ je služba, která vám umožní tisknout na tiskárně
pomocí smartphonu, tabletu nebo jakéhokoli jiného zařízení připojeného
k webu. Stačí zaregistrovat tiskárnu na vašem účtu Google a můžete začít
využívat službu Google Cloud Print. Dokument nebo e-mail lze vytisknout
z operačního systému Chrome, prohlížeče Chrome nebo aplikace Gmail™/
Google Docs™ v mobilním zařízení, takže do mobilního zařízení není
nutno instalovat ovladač tiskárny. Viz webové stránky společnosti Google
(http://support.google.com/cloudprint), kde najdete další informace
o službě Google Cloud Print.
5
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
6
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí
hodnoty ID a Password. Z bezpečnostních důvodů vám
doporučujeme výchozí heslo změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
30
Pokud se v síťovém prostředí používá server proxy, musíte
nakonfigurovat IP adresu a číslo portu serveru proxy v části Settings >
Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting. Další
informace vám podá poskytovatel síťových služeb nebo správce sítě.
Registrace vaší tiskárny na účtu Google
• Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k pevné nebo
bezdrátové síti s přístupem k internetu.
• Účet Google byste si měli vytvořit předem.
1
2
3
Spusťte prohlížeč Chrome.
4
Do pole adresy zadejte IP adresu své tiskárny a stiskněte klávesu
Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
Přejděte na stránku www.google.com.
7
Když se otevře okno SyncThru™ Web Service, klepněte na
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Zadejte název a popis tiskárny.
Klepněte na Register.
Objeví se automaticky otevírané okno s potvrzením.
Přihlaste se k webovým stránkám Google pomocí své adresy ve
službě Gmail.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
207
Google Cloud Print
31
Pokud je váš prohlížeč nastaven na blokování automaticky otevíraných
oken, okno s potvrzením se nezobrazí. Povolte otevírání automaticky
otevíraných oken na tomto webu.
10
11
Klepněte na Finish printer registration.
Tisk se službou Google Cloud Print
Postup tisku se liší v závislosti na tom, jakou aplikaci nebo zařízení
používáte. Zobrazí se seznam aplikací, které podporují službu Google
Cloud Print.
Klepněte na Manage your printers.
Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k pevné nebo bezdrátové
síti s přístupem k internetu.
Vaše tiskárna je nyní zaregistrována ve službě Google Cloud Print.
V seznamu se objeví zařízení, která mohou používat službu Google
Cloud Print.
Tisk z aplikace nebo mobilního zařízení
Následující kroky jsou příkladem používání aplikace Google Docs
z mobilního telefonu se systémem Android.
1
Nainstalujte do mobilního zařízení aplikaci Cloud Print.
Pokud aplikaci nemáte, stáhněte ji z nějakého obchodu s aplikacemi,
jako je Android Market nebo App Store.
2
3
Spusťte aplikaci Google Docs ze svého mobilního zařízení.
Klepněte na tlačítko možností
vytisknout.
v dokumentu, který chcete
2. Používání zařízení připojeného přes síť
208
Google Cloud Print
4
5
6
7
Klepněte na tlačítko odeslat
.
Klepněte na tlačítko Cloud Print
.
Pokud chcete, nastavte možnosti tisku.
Klepněte na Click here to Print.
Tisk z prohlížeče Chrome
Následující kroky jsou příkladem použití prohlížeče Chrome.
1
2
3
4
5
6
Spusťte prohlížeč Chrome.
Otevřete dokument nebo e-mail, který chcete vytisknout.
Klepněte na ikonu klíče
v pravém horním rohu prohlížeče.
Klepněte na tlačítko Tisk. Objeví se nová karta pro tisk.
Vyberte Vytisknout pomocí služby Google Cloud Print.
Klepněte na tlačítko Tisk.
2. Používání zařízení připojeného přes síť
209
3. Nabídky s užitečným
nastavením
V této kapitole je vysvětleno, jak procházet aktuálním stavem zařízení a jak využívat pokročilá nastavení.
• Než začnete číst kapitolu
211
• Tisknout
212
• Kopírování
213
• Faxování
217
• Skenovani
221
• Nastavení systému
223
• Nastavení sítě
229
Než začnete číst kapitolu
V této kapitole jsou popsány všechny funkce, které jsou u modelů této série k dispozici, aby jim uživatele snáze porozuměli. Funkce dostupné u každého
modelu naleznete v Základní příručka (viz „Přehled nabídek“ na straně 35). Níže jsou uvedeny tipy pro používání této kapitoly
•
Ovládací panel zajišťuje přístup k různým nabídkám nastavení zařízení nebo použití jeho funkcí. Tyto nabídky zobrazíte stisknutím tlačítka
(Menu).
•
V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
•
Tato funkce se netýká modelů, které na ovládacím panelu nemají tlačítko
•
Názvy některých nabídek se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na doplňcích a modelu.
(Menu) (viz „Celkový pohled na ovládací panel“ na straně 26).
3. Nabídky s užitečným nastavením
211
Tisknout
Položka
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Položka
Ovlivňuje rozlišení a ostrost barevného výstupu.
Rastr
Změna položek nabídky:
Popis
(Menu) > Nastav. tisku.
• Zvýrazněný: v tomto režimu se vytvoří výtisky s
ostrým textem a hladkými grafickými/fotografickými
objekty na stránce.
• Detailní: v tomto režimu se vytvoří výtisky s
ostrými detaily na celé stránce.
• Normalni: v tomto režimu se vytvoří výtisky s
hladkým tónem na celé stránce.
Popis
Orientace
Slouží k výběru směru, ve kterém je informace na
stránku vytištěna.
Citel. textu
Tuto možnost vyberte, chcete-li texty vytisknout ostřeji
než u běžného dokumentu.
Pocet kopii
Pocet kopii můžete zadat pomocí numerické
klávesnice.
Navrat voziku
Umožňuje přidat na každý řádek návrat vozíku, což je
užitečné pro uživatele systémů Unix nebo DOS.
Emulace
Nastavuje typ a možnosti emulace.
Rozliseni
Určuje rozlišení tisku v bodech na palec (dpi). Čím
vyšší je hodnota tohoto nastavení, tím ostřejší jsou
vytištěné znaky a obrázky.
Zachytavani
Zmenšuje bílou mezeru způsobenou nesprávným
vyrovnáním barevných kanálů v režimu barevného
tisku. Rovněž černý text bude tisknut přes ostatním
barvy.
Typ dokumentu
zlepšuje kvalitu tisku volbou typu dokumentu pro
aktuální tiskovou úlohu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
212
Kopírování
1
Položka
Kopírování
Velikost orig.
Nastavuje velikost obrazu.
Zmenšuje a zvětšuje formát kopírovaného obrazu
(viz „Zmenšená nebo zvětšená kopie“ na straně 63).
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Zmen./Zvet.
Změna položek nabídky:
V režimu kopírování na ovládacím panelu stiskněte
Popis
Pokud je zařízení nastaveno na ekologický
režim, funkce zmenšování a zvětšování
nejsou k dispozici.
(Menu) >
Kopirovani.
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji
číst, když originál obsahuje nejasné značky a tmavé
obrázky (viz „Tmavost“ na straně 62)
Puvodni typ
Zlepšuje kvalitu kopií volbou typu dokumentu pro
aktuální úlohu kopírování (viz „Originál“ na straně
63)
Rozvrzeni
Nastavuje formát rozvržení, jako je například plakát,
klonování, kopie průkazu, 2 nebo 4 stránky na list,
brožura atd.
• C46xW: Když nesvítí kontrolka tlačítka Scan to, zařízení je v režimu
kopírování.
• C46xFW: Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(kopírování).
3. Nabídky s užitečným nastavením
213
Kopírování
Položka
Popis
Položka
Vytiskne obraz bez pozadí. Tato funkce kopírování
odstraní barevné pozadí a pomáhá při kopírování
originálů s barevným pozadím, jakými jsou noviny
nebo katalogy.
Zmenší velikost původních obrazů a vytiskne 2 nebo
4 stránky na jeden list papíru.
3
4
2
2
1
Rozvrzeni > 2 na 1
nebo Rozvrzeni > 4
na 1
1
Nast.pozadi
• Vyp: Funkce nebude použita.
• Auto: Proběhne optimalizace pozadí.
• Urov.vyleps.1-2: čím je číslo vyšší, tím sytější
bude pozadí.
Tato funkce kopírování je dostupná, pouze
vložíte-li originály do podavače.
Rozvrzeni > Kopiepr.tot.
Popis
• Urov.vymaz. 1-4: čím je číslo vyšší, tím světlejší
bude pozadí.
Vytiskne jednu stranu originálu na horní polovinu
papíru a druhou stranu na spodní polovinu bez
zmenšení velikosti originálu. Tato funkce je užitečná
při kopírování dokumentů malých rozměrů, např.
vizitek.
3. Nabídky s užitečným nastavením
214
Kopírování
2
Položka
Nast.-kopír.
Nastaví zařízení tak, aby třídilo úlohu kopírování.
Jestliže například zhotovujete 2 kopie
třístránkového originálu, bude vytištěn jeden a
potom druhý kompletní třístránkový dokument.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
V režimu kopírování na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Nast.-
Popis
• Zap: Vytiskne výstup v sadách, které odpovídají
posloupnosti originálů.
Zmenit vychozi >
Trideni kopii
kopir..
• Vyp: Vytiskne výstup setříděný do stohů
jednotlivých stran.
• C46xW: Když nesvítí kontrolka tlačítka Scan to, zařízení je v režimu
kopírování.
• C46xFW: Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
Položka
Zmenit vychozi
Zmenit vychozi >
Pocet kopii
(kopírování).
Zmenšuje a zvětšuje formát kopírovaného obrazu
(viz „Zmenšená nebo zvětšená kopie“ na straně 63).
Popis
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
Pocet kopii můžete zadat pomocí numerické
klávesnice.
Zmenit vychozi >
Zmen./Zvet.
Pokud je zařízení nastaveno na ekologický
režim, funkce zmenšování a zvětšování
nejsou k dispozici.
3. Nabídky s užitečným nastavením
215
Kopírování
Položka
Popis
Zmenit vychozi >
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se kopie dala snadněji
číst, když originál obsahuje nejasné značky a tmavé
obrázky (viz „Tmavost“ na straně 62)
Zmenit vychozi >
Puvodni typ
Zlepšuje kvalitu kopií volbou typu dokumentu pro
aktuální úlohu kopírování (viz „Originál“ na straně
63)
Vytiskne obraz bez pozadí. Tato funkce kopírování
odstraní barevné pozadí a pomáhá při kopírování
originálů s barevným pozadím, jakými jsou noviny
nebo katalogy.
Zmenit vychozi >
Nast.pozadi
• Vyp: Funkce nebude použita.
• Auto: Proběhne optimalizace pozadí.
• Urov.vyleps.1-2: čím je číslo vyšší, tím sytější
bude pozadí.
• Urov.vymaz. 1-4: čím je číslo vyšší, tím světlejší
bude pozadí.
3. Nabídky s užitečným nastavením
216
Faxování
3
Položka
Funkce faxu
Odešle fax na více míst (viz „Odesílání faxu na více
míst“ na straně 69).
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Nasob.odeslani
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Odloz.odeslani
Pomocí této funkce nelze odeslat barevný
fax.
Popis
Tmavost
Nastavuje úroveň jasu, aby se dal naskenovaný
originál snadněji číst, když obsahuje nejasné značky
a tmavé obrázky (viz „Tmavost“ na straně 71).
Rozliseni
Výchozí nastavení dokumentů umožňuje dosáhnout
dobrých výsledků při práci se standardními
textovými dokumenty. Pokud však odesíláte
originály nízké kvality nebo s fotografiemi, můžete
pro dosažení vyšší kvality faxu upravit rozlišení (viz
„Rozliseni“ na straně 70).
Velikost orig.
Nastaví zařízení tak, aby odeslalo fax později, až
nebudete přítomni (viz „Odložení faxového přenosu“
na straně 261).
(Menu) > Funkce
faxu.
Položka
Popis
Nastavuje velikost obrazu.
Priorita odes.
Naskenuje originál do paměti a po dokončení
aktuální operace jej ihned odešle. Prioritní přenos
přeruší odesílání na více cílových míst mezi
stanicemi (např. po skončení přenosu do stanice A
a před začátkem přenosu do stanice B) nebo
vstoupí mezi pokusy o opakované vytáčení (viz
„Odesílání prioritního faxu“ na straně 262).
Predat odesl.
Přepošle odeslaný fax na jiné cílové místo faxem.
Viz „Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo“ na straně 263.
3. Nabídky s užitečným nastavením
217
Faxování
4
Položka
Popis
Dorucit dal
Přeposlání přijatého faxu na jiné cílové místo
prostřednictvím faxu nebo počítače. Tato funkce
může být užitečná, pokud nejste v kanceláři, ale
potřebujete přijmout fax. Viz „Přeposlání přijatého
faxu“ na straně 263.
Bezpec.prijem
Uloží přijatý fax do paměti bez vytištění. K vytištění
přijatých dokumentů je nutno zadat heslo. Můžete
zabránit tomu, aby k vašim přijatým faxům měly
přístup neoprávněné osoby (viz „Příjem v
zabezpečeném režimu“ na straně 267).
Pridat stranku
Storno ulohy
Přidá další dokumenty do rezervované odložené
faxové úlohy (viz „Přidání dokumentů do
vyhrazeného faxu“ na straně 262).
Stornuje odloženou faxovou úlohu, která je uložena
v paměti (viz „Zrušení vyhrazené faxové úlohy“ na
straně 262).
Nastavení odesílání
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
(Menu) >
Nastaveni faxu > Odesilani.
Položka
Popis
Interval opak.
Nastaví počet pokusů při opakovaném vytáčení.
Zadáte-li hodnotu 0, zařízení nebude opakovaně
vytáčet.
Inter-op.vyt.
Nastaví časový interval pro automatické opakované
vytáčení.
Vytac.predvol.
Nastaví až pětimístné číslo předvolby. Toto číslo se
vytáčí před jakýmkoli číslem automatického
vytáčení. Je užitečné pro přístup k pobočkové
ústředně.
Rez. kor. chyb
Odesílá faxy pomocí režimu korekce chyb (ECM),
aby se zajistilo hladké odesílání faxů bez chyb.
Odesílání může trvat déle.
3. Nabídky s užitečným nastavením
218
Faxování
Položka
Potvrzeni faxu
Popis
Položka
Nastaví zařízení tak, aby tisklo protokol, ať proběhl
přenos faxu úspěšně či nikoli. Pokud vyberete
Chyba-kom., zařízení vytiskne protokol pouze v
případě, že přenos není úspěšný.
Prot-pren.obr.
Vytiskne zprávu o přenosu se zmenšeným obrazem
první strany odeslaného faxu.
Rezim vytaceni
Nastaví rezim vytaceni na tónový nebo pulzní. V
některých zemích není toto nastavení k dispozici.
Rezim prijmu
Vybere výchozí režim příjmu faxů.
Pocet zazvon.
Určuje počet zvonění, po kterém přístroj odpoví na
příchozí volání.
Tisk-cas pri.n
Automaticky vytiskne číslo stránky, datum a čas
přijetí ve spodní části každé strany přijatého faxu.
Kod-zah.prij.
Spustí příjem faxu z externího telefonního přístroje
připojeného ke konektoru EXT na zadní straně
zařízení. Jestliže zvednete sluchátko externího
telefonu a uslyšíte faxové tóny, zadejte kód pro
příjem. Z výroby je nastaven na 9.
Auto zmenseni
Automaticky zmenší velikost stránky příchozího faxu
tak, aby odpovídala papíru vloženému v zařízení.
Orizn. format
Ořízne zadanou délku z konce přijatého faxu.
Nast-blok.faxy
Zablokuje veškeré nežádoucí faxy, které jste uložili
do paměti jako nežádoucí faxová čísla. V některých
zemích není toto nastavení k dispozici.
Rezim DRPD
Umožňuje uživateli přijímat volání na několik
různých telefonních čísel pomocí jediné linky.
Můžete nastavit zařízení tak, aby rozpoznalo různé
typy vyzvánění pro každé číslo. V některých zemích
není toto nastavení k dispozici (viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 266).
5
Nastavení příjmu
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Nastaveni faxu > Prijem.
(faxování) >
(Menu) >
Popis
3. Nabídky s užitečným nastavením
219
Faxování
6
Jiné nastavení
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
faxu.
Položka
Popis
Zmenit vychozi
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
Auto protokol
Nastaví zařízení tak, aby vytisklo zprávu s
podrobnými informacemi o předchozích
50 spojeních, včetně času a data.
Rucni TX/RX
Nastavení této volby na Zap zajistí možnost odeslat
nebo přijmout fax, když je linka používaná. Můžete
odeslat fax buď zdvihnutím sluchátka připojeného
telefonu a stisknutím tlačítka Start, nebo stisknutím
tlačítka On Hook Dial a následně tlačítka Start.
3. Nabídky s užitečným nastavením
220
Skenovani
7
Položka
Funkce skenování
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
V režimu skenování na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Fce
skenovani.
Popis
Funkce USB >
Rozliseni
nastavuje rozlišení obrazu.
Funkce USB >
Barevny rezim
nastavuje barevný režim.
nastavuje formát, ve kterém bude obraz uložen.
Funkce USB >
Pokud vyberete formát BMP, JPEG, TIFF nebo
Format souboru
PDF, můžete zvolit skenování více stran.
Funkce USB >
Tmavost
Nastaví úroveň jasu pro skenování.
• C46xW: Když svítí kontrolka tlačítka Scan to, zařízení je v režimu
skenování.
• C46xFW: Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
Položka
Funkce USB
(skenovat).
Popis
Nastaví cílové místo skenování na USB. Originály
můžete naskenovat a obraz uložit do zařízení USB.
Funkce USB >
Velikost orig.
Nastavuje velikost obrazu.
Funkce USB >
Puvodni typ
Nastavuje typ originálního dokumentu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
221
Skenovani
8
Nastavení skeneru
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
V režimu skenování na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Nast.
skeneru.
• C46xW : Když svítí kontrolka tlačítka Scan to, zařízení je v režimu
skenování.
• C46xFW: Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
Položka
(skenovat).
Popis
Zmenit vychozi
Resetuje hodnotu nebo nastavení na stav při dodání
tiskárny.
Zmenit vychozi >
Vychozi USB
Resetuje nastavení USB skenování na stav při
dodání tiskárny.
3. Nabídky s užitečným nastavením
222
Nastavení systému
9
Položka
Nast. zar.
Usporny rezim
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Nast.zarizeni.
(Menu) > Syst.nastaveni >
Aut. vypnuti
Popis
Umožňuje nastavit, jak dlouho bude zařízení čekat,
než přejde do úsporného režimu.
Když zařízení po delší dobu neobdrží žádná data,
spotřeba elektrické energie se automaticky sníží.
Automaticky vypne napájení, když je zařízení
v úsporném režimu pod dobu nastavenou ve volbě
Aut. vypnuti > Zap > Doba vyckavani.
• Tato možnost se objevuje pouze u modelu
C46xW.
• Pokud chcete zařízení znovu zapnout,
Položka
Popis
ID pristroje
Nastaví identifikační číslo zařízení, které se vytiskne v
horní části každé stránky odesílaného faxu.
Cislo faxu
Nastaví číslo faxu, které se vytiskne v horní části
každé stránky odesílaného faxu.
Datum a cas
Umožňuje nastavit datum a čas.
Rezim hodin
Umožňuje vybrat formát zobrazení času jako 12 hodin
nebo 24 hodin.
Jazyk
Umožňuje nastavit jazyk textu, který se zobrazuje na
displeji ovládacího panelu.
stiskněte tlačítko
(Power/Wakeup) na
ovládacím panelu (ujistěte, že je zapnutý
hlavní vypínač).
• Pokud spustíte ovladač tiskárny nebo
aplikaci Samsung Easy Printer Manager,
čas se automaticky prodlouží.
• Když je zařízení připojeno k síti nebo
pracuje na tiskové úloze, funkce Aut.
vypnuti nefunguje.
3. Nabídky s užitečným nastavením
223
Nastavení systému
Položka
Popis
Položka
Můžete natavit podmínku pro probuzení z úsporného
režimu.
Určuje, zda zařízení bude či nebude pokračovat
v tisku v případě, že rozpozná papír, který
neodpovídá nastavení.
• Zap: Zařízení se probudí z úsporného režimu v
následujících případech:
Ud. probuzeni
- Stisknutí jakéhokoli tlačítka
- Otevření nebo zavření zásobníku papíru
Auto pokrac.
- Vložení papíru do podavače dokumentů
• Vyp: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zařízení bude čekat, dokud nevložíte správný
papír.
Umožňuje nastavit čas, po který si zařízení pamatuje
naposledy použité nastavení kopírování. Po uplynutí
tohoto času zařízení obnoví výchozí nastavení
kopírování.
Cas.prodl.ul.
Umožňuje nastavit dobu čekání na tisk poslední
stránky tiskové úlohy, která nekončí příkazem
k vytištění stránky.
Kor.nadm.vys.
Optimalizuje kvalitu tisku podle nadmořské výška
zařízení.
Vlhkost
Optimalizuje kvalitu tisku podle vlhkosti prostředí.
• 30 sec: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zobrazí se chybová zpráva. Zařízení počká
přibližně 30 sekund, potom se zpráva automaticky
odstraní a tisk bude pokračovat.
• 0 sec: Zařízení pokračuje v tisku, i když je vložen
neodpovídající papír.
• Vyp: Zařízení se probudí z úsporného režimu
pouze při stisknutí tlačítka Power/Wakeup.
Prod. syst.
Popis
Nahraz. papiru
Automaticky nahradí formát papíru ovladače tiskárny,
aby se předešlo záměně formátu papíru Letter a A4.
Pokud se například v zásobníku nachází papír
formátu A4, ale v ovladači tiskárny je nastaven formát
papíru Letter, zařízení tiskne na papír formátu A4 a
naopak.
VytisPrStr
Tiskárna podle dat z počítače zjišťuje, zda je stránka
prázdná. Můžete nastavit, zda se má prázdná stránka
vytisknout nebo přeskočit.
3. Nabídky s užitečným nastavením
224
Nastavení systému
10
Položka
Popis
Nastavení papíru
Umožňuje šetřit tiskové zdroje a aktivuje ekologicky
šetrný tisk.
• Vychozi rezim: Touto volbou zapnete nebo
vypnete ekologický režim.
Ek. nast.
V pohotovosti (V pohotovosti): Zapíná
ekologický režim s heslem. Pokud chce
uživatel ekologický režim zapnout nebo
vypnout, musí zadat heslo.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
papiru.
• Vyberte šablonu: Umožňuje vybrat šablonu
ekologického režimu v programu SyncThru™ Web
Service.
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni > Nast.
Popis
Format papiru
Podle vašich požadavků nastavuje formát papíru na
formát A4, Letter nebo jiné formáty.
Typ papiru
Vybírá typ papíru pro každý zásobník.
Okraj
Nastavuje okraje dokumentu.
3. Nabídky s užitečným nastavením
225
Nastavení systému
11
Položka
Zvuk/hlasitost
Zapnutím nebo vypnutím této volby můžete nastavit,
zda mají být z reproduktoru slyšet tóny telefonní linky,
jako například vytáčecí nebo faxový tón. Je-li tato
volba nastavena na Kom., je reproduktor zapnutý,
dokud vzdálené zařízení neodpoví.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
hlasitost.
Položka
(Menu) > Syst.nastaveni > Zvuk/
Reproduktor
Zvuk klaves
Zvuk. sign.
Zapíná a vypíná výstražný tón. Pokud je tato možnost
zapnutá, ozve se při chybě nebo ukončení faxové
komunikace zvuková signalizace.
Hlasitost nastavíte pomocí možnosti On Hook
Dial. Hlasitost reproduktoru můžete nastavit
pouze v případě, že je přístroj připojen k
telefonní lince.
a Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(faxování).
Popis
Zapíná a vypíná tón tlačítka. Je-li tato volba zapnutá,
ozve se při každém stisknutí tlačítka tón.
Popis
b Stiskněte tlačítko On Hook Dial. Z
reproduktoru uslyšíte oznamovací tón.
c Pomocí šipek nastavte požadovanou
hlasitost.
d Stisknutím tlačítka On Hook Dial uložíte
provedené změny a vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
Vyzvaneni
nastavuje hlasitost vyzvánění. Pro hlasitost vyzvánění
můžete vybírat mezi možnostmi vypnuto, nízká,
střední a vysoká úroveň.
3. Nabídky s užitečným nastavením
226
Nastavení systému
12
Položka
Zobrazit
Potvrzeni faxu
Vytiskne protokol o přenosu, který obsahuje
faxové číslo, počet stránek, dobu trvání úlohy,
režim komunikace a výsledky komunikace
faxové úlohy. Zařízení je možné nastavit tak,
aby po dokončení každé úlohy vytisklo
protokol s potvrzením přenosu.
Fax odeslán
Vytiskne informace o posledních odeslaných
faxech.
Prijaty fax
Vytiskne informace o posledních přijatých
faxech.
Napl.ulohy
Vytiskne seznam dokumentů, které jsou
aktuálně uloženy pro zpožděné faxování,
spolu s dobou zahájení a typem jednotlivých
operací.
Vytiskne stránku s informacemi o spotřebním
materiálu.
Odpadni fax
Vytiskne faxová čísla označená jako
nežádoucí.
Vytiskne zkušební stránku, abyste zjistili, zda
zařízení tiskne správně.
Sit. konf.
Vytiskne informace o síťovém připojení a
konfiguraci zařízení.
Vytiskne všechna faxová čísla, která jsou
aktuálně uložena v paměti zařízení.
Pocit. vyuziti
Vytiskne stránku s informacemi o používání.
Stránka s informacemi o používání zařízení
obsahuje celkový počet vytištěných stran.
Moznosti faxu
Vytiskne informace o faxových protokolech.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Zobrazit.
Položka
Konfigurace
Info-spot.mat.
Zkusebni str.
Adresar
Popis
(Menu) > Syst.nastaveni >
Popis
Vytiskne protokol o celkové konfiguraci
zařízení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
227
Nastavení systému
13
Položka
Údržba
Umožňuje upravit nastavení barvy, jako je úroveň
kontrastu, registrace barev, sytost barev atd.
• Vlastni barva: Nastavuje kontrast v závislosti na
barvě.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
- Vychozi: Automaticky optimalizuje barvy.
Spr. obrazku
Změna položek nabídky:
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Udrzba.
Položka
Popis
(Menu) > Syst.nastaveni >
- Hustota tisku: Umožňuje ruční nastavení
barevného kontrastu pro každou kazetu. Abyste
dosáhli nejvyšší kvality barev, doporučujeme
použít nastavení Výchozí.
• Nast. tonu: Zařízení provádí kalibraci denzity
toneru k dosažení co nejlepší kvality barevného
tisku.
Popis
Odstr.hlaseni
Tato volba se zobrazí, když je kazeta s tonerem
prázdná. Zprávu o prázdné kazetě můžete odstranit.
Ziv.spot.mat.
Zobrazí indikátory životnosti spotřebního materiálu
(viz „Sledování životnosti spotřebního materiálu“ na
straně 91.)
Vyrobni cislo
Zobrazí výrobní číslo zařízení. Toto číslo potřebujete
při žádosti o servis nebo při registraci uživatele na
webu společnosti Samsung.
Vystr.doch.ton
Nastavuje úrovně, na nichž se má zobrazit
upozornění na nedostatek toneru nebo prázdný toner
(viz „Nastavení upozornění na nedostatek toneru“ na
straně 92).
3. Nabídky s užitečným nastavením
228
Nastavení sítě
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení (viz „Přehled nabídek“ na straně 35).
•
Na ovládacím panelu stiskněte
Možnost
Možnost
Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující
protokoly.
• Sit. aktivovat: Můžete nastavit, zda se má
používat síť Ethernet.
(Menu) > Sit.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
Popis
Umožňuje vybrat příslušný protokol a nakonfigurovat
parametry pro použití síťového prostředí.
TCP/IP (IPv4)
Existuje spousta parametrů, které lze nastavit.
Pokud si nejste jisti, ponechejte nastavení tak,
jak je, nebo kontaktujte správce sítě.
TCP/IP (IPv6)
Tuto možnost vyberte pro použití síťového prostředí
prostřednictvím IPv6 (viz „Konfigurace IPv6“ na straně
164).
Rychl.Ethernet
Nakonfigurujte rychlost síťového přenosu.
Bezdratovy
Tuto možnost vyberte pro použití bezdrátové sítě.
Zrus. nastav.
Vrátí síťová nastavení na výchozí hodnoty. (Je nutné
restartování)
Sit. konf.
Tento seznam obsahuje informace o síťovém
připojení a konfiguraci zařízení.
Popis
• Http aktivovat: Můžete nastavit, zda se má
používat program SyncThru™ Web Service.
Spr. protokolu
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
• WINS: Lze nakonfigurovat server služby WINS.
Služba WINS (Windows Internet Name Service) se
používá v operačním systému Windows.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
229
Nastavení sítě
Možnost
Popis
• SNMP V1/V2: Chcete-li používat protokol SNMP
V1/V2, musíte povolit tuto možnost. Správci mohou
protokol SNMP používat ke sledování a spravování
zařízení v síti.
• UPnP(SSDP): Chcete-li používat protokol
UPnP(SSDP), musíte povolit tuto možnost.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
Spr. protokolu
(pokračování)
• MDNS: Chcete-li používat protokol MDNS
(Multicast Domain Name System), musíte povolit
tuto možnost.
• SetIP: Chcete-li používat protokol SetIP, musíte
povolit tuto možnost.
• SLP: Můžete nakonfigurovat nastavení protokolu
SLP (Service Location Protocol). Tento protokol
umožňuje hostitelským aplikacím najít služby
v místní síti bez předchozí konfigurace.
Po změně této volby vypněte a zapněte
napájení.
3. Nabídky s užitečným nastavením
230
4. Zvláštní funkce
Tato kapitola obsahuje informace o zvláštních funkcích kopírování, skenování, faxování a tisku.
• Nastavení nadmořské výšky
232
• Zadávání různých znaků
233
• Vytvoření adresáře pro fax
234
• Funkce tisku
238
• Funkce skenování
250
• Funkce faxu
259
• Postupy popsané v této kapitole jsou většinou založeny na operačním systému
Windows 7.
• U některých modelů může být k přechodu na nabídky nižší úrovně nutné stisknout
tlačítko OK.
Nastavení nadmořské výšky
Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je dán výškou zařízení nad
hladinou moře. Následující informace vám pomohou nastavit zařízení na
nejlepší kvalitu tisku.
Než nastavíte hodnotu nadmořské výšky, zjistěte nadmořskou výšku místa,
kde se nacházíte.
4,000 m
(13,123 ft)
Můžete nastavit hodnotu nadmořské výšky v části Nastavení zařízení
v programu Samsung Easy Printer Manager.
•
Uživatelé systémů Windows a Mac mohou provést nastavení
z programu Samsung Easy Printer Manager >
(Přepnout do
pokročilého režimu) > Nastavení zařízení. Viz „Nastavení zařízení“
na straně 279.
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
• Pokud je vaše zařízení připojeno k síti, můžete nastavit nadmořskou
výšku pomocí služby SyncThru™ Web Service (viz „Používání
upozornění služby SyncThru™ Web Service“ na straně 274).
• Výšku lze rovněž nastavit pomocí možnosti Syst.nastaveni na
displeji zařízení (viz „Základní nastavení zařízení“ na straně 41).
4
0
1
2
3
4
Vysoká 3
Vysoká 2
Vysoká 1
Normální
4. Zvláštní funkce
232
Zadávání různých znaků
Při provádění nejrůznějších úkolů bude třeba zadávat jména a čísla.
Například při nastavování zařízení zadáváte své jméno, název společnosti
a faxové číslo. Při ukládání faxových čísel nebo adres elektronické pošty do
paměti můžete také vkládat odpovídající jména.
2
Písmena a tlačítka na klávesnici
• Sady speciálních znaků se mohou od vašeho zařízení lišit v
závislosti na doplňcích a modelu.
1
• V závislosti na úloze, kterou provádíte, se nemusejí některé z
následujících klávesových symbolů zobrazit.
Zadávání alfanumerických znaků
Stiskněte opakovaně příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí
správné písmeno. Pokud chcete například zadat písmeno O, stiskněte
tlačítko 6 označené MNO. S každým stisknutím tlačítka 6 se na displeji
zobrazí jiné písmeno: M, N, O, m, n, o a nakonec číslice 6. Nalezení
písmena, které chcete zadat, viz „Písmena a tlačítka na klávesnici“ na
straně 233.
Kláve
sa
Přiřazená čísla, písmena nebo znaky
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
• Mezeru můžete zadat dvojitým stisknutím tlačítka 1.
5
JKLjkl5
• Chcete-li odstranit poslední číslici nebo znak, stiskněte tlačítko se
šipkou doleva/doprava nebo nahoru/dolů.
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*
*%^_~!#$()[]
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového ověření)
#
#=|?":{}<>;
(Tyto symboly jsou k dispozici při zadávání síťového ověření)
4. Zvláštní funkce
233
Vytvoření adresáře pro fax
Můžete vytvořit jednotlačítkové volby s často používanými faxovými čísly
pomocí služby SyncThru™ Web Service a potom snadno a rychle zadávat
faxová čísla zadáním čísel k nim přirazených v adresáři.
4
Používání čísel rychlé volby
Pokud jste během odesílání faxu vyzváni k zadání čísla, zadejte číslo rychlé
volby, kterému je přiřazeno příslušné faxové číslo.
3
Uložení čísla rychlé volby
1
2
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Rychla volba.
(Address Book)
Zadejte číslo rychlé volby a stiskněte tlačítko OK.
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
3
4
5
• V případě jednomístného (0-9) čísla rychlé volby stiskněte a podržte
odpovídající tlačítko na numerické klávesnici po dobu alespoň 2
sekund.
• V případě dvoumístného nebo trojmístného čísla rychlé volby
stiskněte tlačítko pro první číslici a potom podržte stisknuté tlačítko
pro poslední číslici po dobu alespoň 2 sekund.
• Adresář můžete vytisknout vybráním volby
(faxování) >
(Address Book) > Tisk.
(Back).
Zadejte požadované jméno a stiskněte tlačítko OK.
Zadejte požadované číslo faxu a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
234
Vytvoření adresáře pro fax
5
6
Úpravy čísel rychlé volby
Uložení čísla skupinové volby
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Rychla volba.
(Address Book)
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Skup. volba.
2
Zadejte číslo rychlé volby, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko
OK.
2
Zadejte číslo skupinové volby a stiskněte tlačítko OK.
3
4
5
Změňte jméno a stiskněte tlačítko OK.
Je-li vybrané číslo obsazeno, objeví se na displeji zpráva, že lze
přiřazení změnit. Chcete-li začít znovu s jiným číslem rychlé volby,
stiskněte tlačítko
(Back).
Změňte faxové číslo a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
(Address Book)
3
Hledejte zadáním několika prvních písmen názvu požadované
rychlé volby, kterou chcete vložit do skupiny.
4
5
6
7
Vyberte požadované jméno a číslo a stiskněte tlačítko OK.
8
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Vyberte možnost Ano, když se zobrazí dotaz Pridat?.
Opakováním kroku 3 zadáte do skupiny další čísla rychlé volby.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí dotaz Dalsi c.?, a
stiskněte tlačítko OK.
4. Zvláštní funkce
235
Vytvoření adresáře pro fax
7
8
Úprava čísel skupinové volby
Vyhledání záznamu v adresáři
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
> Novy a upravit > Skup. volba.
2
Zadejte číslo skupinové volby, které chcete upravit, a stiskněte
tlačítko OK.
3
(Address Book)
Vložte nové číslo rychlé volby, které chcete přidat a stiskněte tlačítko
OK, pak se zobrazí dotaz Pridat?.
Zadejte číslo rychlé volby uložené ve skupině a stiskněte tlačítko
OK, zobrazí se dotaz Odstraneno.
4
5
6
7
Čísla v paměti lze hledat dvěma způsoby. Buď můžete prohledávat
postupně od A do Z, nebo můžete zadat první písmena jména přiřazeného
k číslu.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(fax) >
(Address Book) >
Vyhled.+vytoc. > Rychla volba nebo Skup. volba.
2
3
Zadejte Vse nebo ID a stiskněte OK.
Číslo přidáte nebo odstraníte stisknutím tlačítka OK.
Pokud například chcete vyhledat název MOBIL, stiskněte tlačítko 6
označené písmeny MNO.
Další čísla můžete přidat nebo odstranit opakováním kroku 3.
Po zobrazení dotazu Dalsi c.? vyberte Ne a stiskněte OK.
Stiskněte jméno a číslo nebo klávesu označenou písmenem, které
chcete hledat.
4
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
236
Vytvoření adresáře pro fax
9
Tisk adresáře
Nastavení volby
seznamu.
(Address Book) můžete zkontrolovat vytištěním
1
Na ovládacím panelu vyberte
Book) > Tisk.
2
Stiskněte tlačítko OK.
(faxování) >
(Address
Zařízení zahájí tisk.
4. Zvláštní funkce
237
Funkce tisku
• Informace o základních tiskových funkcích naleznete v Základní
příručka (viz „Základní funkce tisku“ na straně 55).
Jestliže si přejete změnit nastavení pro každou tiskovou úlohu,
proveďte změnu v okně Předvolby tisku.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
11
Nastavení zařízení jako výchozího zařízení
10
Změna výchozího nastavení tisku
1
2
3
4
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Další nastavení.
Pravým tlačítkem klepněte na zařízení.
V systému Windows klepněte na tlačítko Začátek.
Vyberte možnost Ovládací panely > Další nastavení.
Vyberte své zařízení.
Klepněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Nastavit
jako výchozí tiskárnu.
Vyberte Předvolby tisku.
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
5
6
1
2
3
4
Pokud položka Předvolby tisku obsahuje symbol ►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
Změňte nastavení na jednotlivých kartách.
Klepněte na tlačítko OK.
4. Zvláštní funkce
238
Funkce tisku
12
Použití pokročilých tiskových funkcí
1
Zaškrtněte políčko Vybrat tiskárnu v okně Tisk.
2
3
Klepněte na tlačítko Tisk.
Ovladač tiskárny XPS: používá se k tisku souborů ve formátu XPS.
• Viz „Funkce podle modelů“ na straně 8.
• Ovladač tiskárny XPS lze nainstalovat pouze v systému operačním
systému Windows Vista nebo vyšším.
• Pro modely, u kterých je ovladač XPS k dispozici na stránkách
společnosti Samsung, přejděte na adresu http://www.samsung.com
> najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení.
Tisk do souboru (PRN)
Někdy budete potřebovat uložit tištěná data jako soubor.
Zadejte cílovou cestu a název souboru a klepněte na tlačítko OK.
Například c:\Temp\název souboru.
Pokud zadáte pouze název souboru, soubor se automaticky uloží do
složky Dokumenty, Dokumenty a nastavení nebo Uživatelé. Složka
pro uložení se může lišit v závislosti na operačním systému nebo
aplikaci, kterou používáte.
4. Zvláštní funkce
239
Funkce tisku
Vysvětlení zvláštních tiskových funkcí
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Chcete-li využít možnosti, kterými je ovladač tiskárny vybaven, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby v okně aplikace Tisk pro změnu nastavení
tisku. Název zařízení v okně vlastností zařízení se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
• V závislosti na možnostech a modelech se některé nabídky nemusí na displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu zařízení.
• Vyberte nabídku Nápověda nebo v okně klepněte na tlačítko
informace (viz „Použití nápovědy“ na straně 58).
Položka
Několik stránek na
list
nebo stiskněte klávesu F1 na klávesnici a klepněte na položku, o které chcete získat
Popis
Umožňuje vybrat počet stránek, které chcete vytisknout na jeden list papíru. Při tisku více stránek na jeden list papíru se stránky zmenší
a budou umístěny na papír v pořadí, které zadáte. Na jeden list můžete vytisknout až 16 stránek.
4. Zvláštní funkce
240
Funkce tisku
Položka
Tisk plakátu
Popis
Umožní vytisknout jednostránkový dokument na 4 (Plakát 2x2), 9 (Plakát 3x3) nebo 16 (Plakát 4x4) listů papíru a jejich vzájemným
složením pak vytvořit jeden dokument velikost plakátu.
Vyberte hodnotu Překrytí plakátu. Hodnotu Překrytí plakátu zadejte v milimetrech nebo palcích výběrem přepínače v pravém horním
rohu karty Základní. Bude tak jednodušší slepit stránky k sobě.
Vytiskne dokumenty po obou stranách listu papíru a uspořádá stránky tak, aby přeložením vytištěného papíru vznikla brožura.
Tisk brožur
8
9
• Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny jazyka PCL/SPL. Tato volba není k dispozici, když používáte
ovladač XPS.
• Možnost Tisk brožur není dostupná u všech formátů papíru. Vyberte dostupný Formát papíru na kartě Papír, abyste viděli,
které formáty papíru jsou k dispozici.
• Vyberete-li nepodporovaný formát papíru, bude tato volba automaticky zrušena. Vyberte pouze dostupný papír (papír bez
značky
nebo ).
4. Zvláštní funkce
241
Funkce tisku
Položka
Popis
Umožňuje tisknout na obě strany listu papíru (duplexní tisk). Před tiskem rozhodněte, jak má být dokument orientován.
• Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny jazyka PCL/SPL. Tato volba není k dispozici, když používáte
ovladač XPS.
• Pokud zařízení neobsahuje duplexní jednotku, je třeba dokončit tiskovou úlohu ručně. Zařízení vytiskne nejdříve každou
druhou stránku dokumentu. Poté se v počítači zobrazí zpráva.
• Funkce Vynechat prázdné strany nefunguje, když vyberete možnost duplex.
Oboustranný tisk
(ruční)
• Žádné: Vypíná tuto funkci.
• Dlouhý okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při knižní vazbě.
• Krátký okraj: Tato možnost představuje rozložení obvyklé u kalendářů.
Možnosti papíru
Umožňuje změnit velikost dokumentu můžete změnit tak, aby se dokument na stránce vytiskl menší nebo větší, zadáním počtu procent,
o které se má dokument zvětšit nebo zmenšit.
4. Zvláštní funkce
242
Funkce tisku
Položka
Vodoznak
Vodoznak
(Vytvoření
vodoznaku)
Vodoznak
(Úprava vodoznaku)
Vodoznak
(Odstranění
vodoznaku)
Popis
Volba Vodoznak umožňuje vytisknout text přes stávající dokument. Můžete například vytisknout velký šedý nápis „DRAFT“ nebo
„CONFIDENTIAL“ diagonálně přes první stranu nebo všechny strany dokumentu.
a Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
b Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
c Do pole Text vodoznaku zadejte text vodoznaku.
Text může mít až 256 znaků. Text se zobrazí v okně náhledu.
a
b
c
d
e
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete upravit, a změňte jeho text a nastavení.
Uložte provedené změny klepnutím na tlačítko Aktualizovat.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a vyberte možnost Upravit z rozevíracího seznamu Vodoznak. Zobrazí se okno Úprava vodoznaků.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodoznak, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
4. Zvláštní funkce
243
Funkce tisku
Položka
Popis
Tato možnost je k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny jazyka PCL/SPL. Tato volba není k dispozici, když používáte ovladač
XPS
Šablona
Šablona je text nebo obrázek uložený na pevném disku počítače jako soubor zvláštního formátu, který lze vytisknout na libovolný
dokument. Šablony často zastupují funkci hlavičkových papírů. Namísto předtištěného hlavičkového papíru můžete vytvořit šablonu
obsahující stejné informace jako hlavičkový papír. Chcete-li potom vytisknout dopis na hlavičkový papír společnosti, není nutné do
zařízení vkládat předtištěný hlavičkový papír. Stačí na dokument vytisknout šablonu hlavičkového papíru.
Chcete-li použít šablonu stránky, musíte vytvořit novou šablonu obsahující logo nebo příslušný obrázek.
• Formát (velikost stránky) dokumentu šablony musí být stejný jako formát dokumentu, který chcete se šablonou vytisknout.
Nevytvářejte šablonu s vodoznakem.
• Rozlišení dokumentu šablony musí být stejné jako rozlišení dokumentu tištěného se šablonou.
Šablona
(Vytvoření nové
šablony)
a
b
c
d
e
f
Dokument lze uložit jako šablonu v okně Předvolby tisku.
Klepněte na kartu Rozšířené a z rozevíracího seznamu Text vyberte položku Upravit. Zobrazí se okno Úprava šablony.
V okně Úprava šablony klepněte na tlačítko Vytvořit.
V okně Uložit jako napište do rámečku Název úlohy název. V případě potřeby vyberte cestu k souboru (výchozí je C:\Formover).
Klepněte na tlačítko uložit. V poli Seznam šablon se zobrazí název.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
Soubor se nevytiskne. Namísto toho se uloží na pevný disk počítače.
4. Zvláštní funkce
244
Funkce tisku
Položka
Šablona
(Použití šablony)
Šablona
(Odstranění
šablony)
Popis
a Klepněte na kartu Rozšířené.
b V rozevíracím seznamu Text vyberte požadovanou šablonu.
c Nezobrazí-li se šablona, kterou chcete použít, v rozbalovacím seznamu Text, vyberte Upravit... ze seznamu a klepněte na Načíst.
Vyberte soubor se šablonou, kterou chcete použít.
Pokud jste požadovaný soubor se šablonou uložili do externího souboru, můžete ho také načíst po otevření okna Otevřít.
Po vybrání souboru klepněte na tlačítko Otevřít. Soubor se zobrazí v poli Seznam šablon a lze ho použít k tisku. Vyberte šablonu
v poli Seznam šablon.
d V případě potřeby zaškrtněte políčko Při tisku potvrdit šablonu. Pokud toto políčko zaškrtnete, zobrazí se při každém odeslání
dokumentu k tisku okno, ve kterém jste vyzváni k potvrzení tisku šablony na dokument.
Není-li políčko zaškrtnuto a vyberete-li šablonu, vytiskne se šablona s dokumentem automaticky.
e Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk.
a
b
c
d
e
f
V okně Printing Preferences klepněte na kartu Rozšířené.
Vyberte možnost Upravit v rozevíracím seznamu Text.
V poli Seznam šablon vyberte šablonu, kterou chcete odstranit.
Klepněte na tlačítko Smazat.
Po zobrazení okna s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk zavřete okno Tisk. Nepoužívané šablony můžete odstranit.
4. Zvláštní funkce
245
Funkce tisku
13
Tisk v systému Mac
Změna nastavení tiskárny
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File. Název zařízení v
okně vlastností tiskárny se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte.
S výjimkou názvu tiskárny jsou prvky okna vlastností tiskárny podobné.
Tisk dokumentu
Tisk více stránek na jeden list
Tisknete-li z počítače Mac, je třeba zkontrolovat nastavení ovladače
tiskárny v každé používané aplikaci. Při tisku z počítače Mac postupujte
takto:
Můžete vytisknout více stránek na jeden list papíru. Tato funkce vám
umožňuje cenově výhodný tisk stránek konceptu.
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
3
Vyberte formát papíru, jeho orientaci, měřítko a další možnosti.
Ujistěte se, že je vybráno vaše zařízení. Klepněte na tlačítko OK.
4
5
6
1
2
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Page Setup (v
některých aplikacích na položku Document Setup).
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Print.
3
4
Spusťte aplikaci a vyberte možnost Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
V rozevíracím seznamu Pages per Sheet vyberte, kolik stránek
chcete tisknout na jeden list papíru.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print.
Zařízení vytiskne zvolený počet stran, který chcete vytisknout na
jeden list papíru.
Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
Klepněte na tlačítko Print.
4. Zvláštní funkce
246
Funkce tisku
Tisk na obě strany papíru
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované (viz „Funkce modelů“
na straně 11).
Tisknete-li více než dvě kopie, první a druhá kopie se může vytisknout
na stejný list papíru. Jestliže tisknete více než 1 kopii, nepoužívejte tisk
na obě strany.
Použití nápovědy
Před tiskem v duplexním režimu se rozhodněte, na které hraně budete
dokončený dokument vázat. Možnosti vazeb jsou následující:
•
Long-Edge Binding: Tato možnost představuje rozložení obvyklé při
knižní vazbě.
•
Short-Edge Binding: Tento typ se často používá pro kalendáře.
1
2
3
4
5
Klepněte na otazník v levém dolním rohu okna a klepněte na téma, o
kterém si přejete zobrazit informace. Poté se zobrazí místní okno s
informací o funkci zvolené možnosti poskytované ovladačem.
V počítači Mac vyberte v aplikaci příkaz Print z nabídky File.
Vyberte položku Layout z rozevíracího seznamu pod Orientation.
Vyberte orientaci vazby z možnosti Two-Sided.
Vyberte další možnosti, které chcete použít.
Klepněte na tlačítko Print. Zařízení bude nyní tisknout na obě strany
papíru.
4. Zvláštní funkce
247
Funkce tisku
14
Tisk v systému Linux
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.
Tisk z aplikací
Mnoho aplikací v systému Linux umožňuje tisknout prostřednictvím
rozhraní CUPS (Common UNIX Printing System). Z libovolné takové
aplikace můžete tisknout na svém zařízení.
1
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
3
Vyberte formát papíru, jeho orientaci a ujistěte se, že je vybráno
vaše zařízení. Klepněte na Apply.
4
5
6
7
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Print.
Otevřete nabídku File a klepněte na položku Page Setup (v
některých aplikacích na položku Print Setup).
8
Klepněte na tlačítko Print.
U některých modelů nemusí být automatický oboustranný tisk k
dispozici. Můžete případně použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace
pro tisk na liché a sudé stránky (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Tisk souborů
V zařízení lze tisknout text, obrázky, soubory pdf pomocí standardního
způsobu rozhraní CUPS, přímo z příkazového řádku. Umožňuje to nástroj
CUPS lp nebo lpr. Tyto soubory můžete vytisknout pomocí níže uvedeného
formátu příkazu.
"lp -d <název tiskárny> -o <volba> <název souboru>"
Další podrobnosti naleznete na stránce týkající se příkazů lp nebo lpr v
příručce k vašemu systému.
Vyberte zařízení pro tisk.
Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
V případě potřeby změňte další možnosti tisku na každé kartě.
4. Zvláštní funkce
248
Funkce tisku
Konfigurace vlastností tiskárny
•
V okně Printer Properties zpřístupněném pomocí Printers configuration
lze pro zařízení měnit různé vlastnosti tiskárny.
1
Spusťte Unified Driver Configurator.
4
Classes: Zobrazuje třídu, do které je zařízení zařazeno.
Tlačítkem Add to Class můžete zařízení přidat do určité třídy,
tlačítkem Remove from Class můžete zařízení z vybrané třídy
odebrat.
Klepnutím na tlačítko OK použijete změny a zavřete okno Printer
Properties.
V případě potřeby přejděte do části Printers configuration.
2
V seznamu dostupných tiskáren vyberte své zařízení a klepněte na
tlačítko Properties.
3
Otevře se okno Printer Properties.
V horní části okna je zobrazeno pět karet:
•
General: Umožňuje změnit umístění a název tiskárny. Název
zadaný na této kartě se zobrazuje v seznamu tiskáren v okně
Printers configuration.
•
Connection: Umožňuje zobrazit port a vybrat jiný port. Pokud
během používání změníte port zařízení z USB na paralelní či
naopak, musíte znovu nakonfigurovat port zařízení na této kartě.
•
Driver: Umožňuje zobrazit nebo vybrat jiný ovladač zařízení. Po
klepnutí na tlačítko Options můžete nastavit výchozí možnosti
zařízení.
•
Jobs: Zobrazuje seznam tiskových úloh. Klepnutím na tlačítko
Cancel job zrušíte vybranou úlohu. Chcete-li, aby se v seznamu
úloh zobrazovaly i předchozí úlohy, zaškrtněte políčko Show
completed jobs.
4. Zvláštní funkce
249
Funkce skenování
15
• Informace o základních funkcích skenování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní skenování“ na straně 66).
Základní metoda skenování
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
• Maximální dosažitelné rozlišení závisí na různých faktorech, včetně
rychlosti počítače, volného místa na pevném disku, velikosti paměti,
velikosti skenovaného obrazu a nastavení bitové hloubky. V
závislosti na používaném systému a skenovaném originálu možná
nebudete moci skenovat v určitém rozlišení, zejména s použitím
vylepšeného rozlišení dpi.
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce modelů“ na straně 11).
Pomocí zařízení můžete skenovat originály prostřednictvím kabelu USB
nebo sítě. Ke skenování dokumentů lze použít následující metodiky:
•
Skenovat do PC: skenování originálů z ovládacího panelu. Skenovaná
data budou potom uložena do připojených počítačů do složky
Dokumenty (viz „Základní skenování“ na straně 66).
•
TWAIN: TWAIN je jednou z přednastavených zobrazovacích aplikací.
Při skenování obrazu dojde ke spuštění vybrané aplikace, která umožní
řízení procesu. Tuto funkci lze použít prostřednictvím místního připojení
nebo síťového připojení (viz „Skenování z programu pro úpravu
obrázků“ na straně 254).
•
Samsung Easy Document Creator: Tento program můžete použít ke
skenování obrázků nebo dokumentů (viz „Používání aplikace Samsung
Easy Document Creator“ na straně 281).
•
WIA: Zkratka WIA znamená Windows Images Acquisition (Pořizování
obrazů v systému Windows). Aby bylo možné tuto funkci používat, musí
být váš počítač připojen přímo k zařízení prostřednictvím kabelu USB
(viz „Skenování pomocí ovladače WIA“ na straně 254).
•
Paměť USB: Dokument můžete naskenovat a obraz uložit do
paměťového zařízení USB.
4. Zvláštní funkce
250
Funkce skenování
16
17
Nastavení skenování v počítači
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
1
Spuštění aplikace Samsung Easy Printer Manager (viz „Používání
aplikace Samsung Easy Printer Manager“ na straně 277).
2
3
4
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
Vyberte nabídku Nastavení Skenovat do počítače.
Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovaný ovladač tiskárny ze
softwarového CD, protože ovladač obsahuje skenovací program (viz
„Místní instalace ovladače“ na straně 32).
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
2
Na ovládacím panelu vyberte
Sitove PC.
Vyberte požadovanou možnost.
•
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno
skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování a
zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
5
Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Stiskněte Uložit > OK.
(Scan) > Skenovat do PC >
Pokud se zobrazí zpráva Není k dispozici, zkontrolujte připojení portu.
3
Vyberte své ID zaregistrované v počítači a v případě potřeby vložte
Heslo.
4. Zvláštní funkce
251
Funkce skenování
18
• ID je stejné jako registrované ID skenování pro Samsung Easy
Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu >
Nastavení Skenovat do počítače.
• Heslo je registrované čtyřmístné číselné heslo pro Samsung Easy
Printer Manager >
Přepnout do pokročilého režimu >
Nastavení Skenovat do počítače.
4
5
Skenování do WSD
Naskenuje originály a uloží naskenovaná data do připojeného počítače,
pokud podporuje funkci WSD (Web Service for Device). Chcete-li používat
funkci WSD, musíte do počítače nainstalovat ovladač tiskárny WSD.
V systému Windows 7 můžete nainstalovat ovladač WSD výběrem voleb
Ovládací panely > Další nastavení > Přidat tiskárnu. V průvodci
klepněte na volbu Přidat síťovou tiskárnu.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
Naskenovaný obraz bude uložen do složky C:\Uživatelé\jméno
uživatele\Dokumenty. Složka pro uložení se může lišit v závislosti na
operačním systému nebo aplikaci, kterou používáte.
• Zařízení, které nepodporuje síťové rozhraní, nebude schopno tuto
funkci používat (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
• Funkce WSD funguje pouze v systému Windows Vista® nebo
novějším na počítači, který je kompatibilní s funkcí WSD.
• Následující instalační kroky obsahují postup pro počítače se
systémem Windows 7.
4. Zvláštní funkce
252
Funkce skenování
Instalace ovladače tiskárny WSD
1
Vyberte volbu Začátek > Ovládací panely > Další nastavení >
Přidat tiskárnu.
2
V průvodci klepněte na volbu Přidat síťovou tiskárnu,
bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth.
3
V seznamu tiskáren vyberte zařízení, které chcete používat, a
klepněte na tlačítko Další.
Skenování pomocí funkce WSD
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Na ovládacím panelu vyberte
4
(Scan) > Sken. do WSD.
Pokud se zobrazí zpráva Není k dispozici, zkontrolujte připojení portu.
Nebo zkontrolujte, zda je ovladač pro WSD správně nainstalován.
• Adresa IP pro tiskárnu WSD je http://adresa IP/ws/ (příklad: http://
111.111.111.111/ws/).
• Pokud v seznamu není uvedena žádná tiskárna WSD, klepněte na
volbu Požadovaná tiskárna není v seznamu > Přidat tiskárnu
pomocí adresy TCP/IP nebo hostitelského názvu a vyberte
položku Zařízení webových služeb v části Typ zařízení. Pak
zadejte IP adresu tiskárny.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
4
5
6
Vyberte svůj počítač v Seznam WSD PC.
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko OK.
Skenování bude zahájeno.
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
4. Zvláštní funkce
253
Funkce skenování
19
20
Skenování z programu pro úpravu obrázků
Můžete skenovat a importovat dokumenty ze softwaru pro úpravu obrázků,
jako je Adobe Photoshop, pokud je software kompatibilní s formátem
TWAIN. Chcete-li skenovat v softwaru s rozhraním TWAIN, postupujte
takto:
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
4
5
6
Spusťte aplikaci, například Photoshop.
Skenování pomocí ovladače WIA
Zařízení podporuje skenování obrázku pomocí ovladače Windows Image
Acquisition (WIA). WIA je jednou ze standardních součástí systému
Microsoft Windows 7, která spolupracuje s digitálními fotoaparáty a
skenery. Na rozdíl od ovladače TWAIN lze obrázky pomocí ovladače WIA
skenovat a dále upravovat bez použití dalšího softwaru:
Ovladač WIA pracuje pouze v operačním systému Windows (není
podporován ve Windows 2000) s portem USB.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
Klepněte na položku Soubor > Importovat a vyberte skener.
1
2
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
3
Klepněte na položky Začátek > Ovládací panely > Hardware a
zvuk > Další nastavení.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače zařízení v
položce Tiskárny a faxy > Spustit sledování.
5
Zobrazí se aplikace Nové skenování.
Nastavte možnosti skenování.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
4. Zvláštní funkce
254
Funkce skenování
6
Vyberte možnosti nastavení skenování a klepněte na tlačítko
Náhled. Nyní vidíte, jak nastavené možnosti ovlivní skenování.
7
Naskenujte obrázek a uložte jej.
3
Klepněte na Samsung Printers a spusťte aplikaci Samsung Easy
Document Creator.
Na domovské obrazovce klepněte na Skenování (
).
4
Vyberte typ skenování nebo oblíbenou položku a klepněte na
Spustit.
5
Proveďte úpravy obrázku (Nastavení skenování a Další
možnosti).
6
Klepněte na tlačítko Skenování pro naskenování konečného
obrázku, nebo Předskenovat pro získání dalšího náhledu.
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
7
Vyberte Uložit do umístění, Odeslat e-mailem nebo Odeslat na
soc. síť.
• Minimálním požadavkem pro aplikaci Samsung Easy Document
Creator je systém Windows XP nebo vyšší a prohlížeč Internet
Expolorer 6.0 nebo vyšší.
8
Klepněte na Uložit (uložení naskenovaného obrázku), Odeslat
(odeslání e-mailem) nebo Sdílet (odeslání na server).
21
Skenování s aplikací Samsung Easy Document
Creator
Samsung Easy Document Creator je aplikace, který uživatelům pomáhá
skenovat, sestavovat a ukládat dokumenty v různých formátech, včetně
formátu .epub.
• Aplikace Samsung Easy Document Creator se nainstalujte
automaticky při instalaci softwaru zařízení (viz „Používání aplikace
Samsung Easy Document Creator“ na straně 281).
Pokud je na skle pro dokumentu místo, lze současně skenovat více
položek. Pomocí nástroje
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
2
V nabídce Začátek vyberte Programy nebo Všechny programy.
můžete vytvořit více oblastí výběru.
4. Zvláštní funkce
255
Funkce skenování
22
Skenování v systému Mac
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
Skenování ze zařízení připojeného přes USB
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
1
2
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
3
4
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
Spusťte Applications a klepněte na Image Capture.
Pokud se objeví zpráva No Image Capture device connected,
odpojte kabel USB a znovu jej připojte. Pokud potíže pokračují,
podívejte se do nápovědy programu Image Capture.
4
5
Pouze síťové nebo bezdrátové modely (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
Postupujte dle níže uvedených kroků pro příslušný systém.
•
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá, aktualizujte
systém Mac OS na nejnovější verzi.
•
5
6
Pro verzi 10.5
-
V panelu nabídek klepněte na možnost Devices > Browse
Devices.
-
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Connected vedle
vašeho zařízení na Bonjour Devices.
U verze 10.6 – 10.8 zvolte zařízení pod položkou SHARED.
Nastavte možnosti skenování v tomto programu.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
4. Zvláštní funkce
256
Funkce skenování
• Jestliže skenování v programu Image Capture neprobíhá,
aktualizujte systém Mac OS na nejnovější verzi.
4
V seznamu vyberte skener.
5
6
Klepněte na položku Properties.
7
V okně Scanner Properties klepněte na možnost Preview.
• Chcete-li získat další informace, podívejte se do nápovědy k
programu Image Capture.
• Ke skenování můžete také používat software s rozhraním TWAIN,
jako je Adobe Photoshop.
23
Skenování v systému Linux
Skenování
1
2
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Poklepejte na ploše na ikonu programu Unified Driver
Configurator.
Klepnutím na tlačítko
přepněte do okna konfigurace skenerů.
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
4. Zvláštní funkce
257
Funkce skenování
8
Dokument se naskenuje a náhled obrázku se zobrazí na panelu
Preview Pane.
Úprava obrázku pomocí aplikace Image Manager
Program Image Manager obsahuje příkazy a nástroje pro úpravu
skenovaného obrázku.
9
10
11
Na panelu Preview Pane nastavte přetažením oblast, která má být
skenována.
Vyberte požadovanou možnost.
Naskenujte obrázek a uložte jej.
Toto nastavení můžete uložit pro pozdější použití jako své nastavení
skenování a přidat ho do rozevíracího seznamu Job Type.
4. Zvláštní funkce
258
Funkce faxu
3
• Informace o základních funkcích faxování naleznete v Základní
příručka (viz „Základní faxování“ na straně 67).
Vyberte požadovanou možnost.
25
• Tato funkce není podporována u modelu C46xW (viz „Celkový
pohled na ovládací panel“ na straně 26).
1
2
24
Automatické opakované vytáčení
Pokud je číslo, které jste vytočili, obsazeno, nebo pokud při odesílání faxu
není žádná odezva, přístroj vytočí číslo automaticky znovu. Doba
opakovaného vytáčení závisí na výchozích výrobních nastaveních dané
země.
Chcete-li, aby zařízení začalo opakovat vytáčení bez této prodlevy,
stiskněte po zobrazení možnosti Opakovat volbu? tlačítko
Automatické vytáčení zrušíte stisknutím tlačítka
Opětovné vytáčení faxového čísla
(Start).
(Cancel nebo Stop/
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
(Redial/Pause).
Vyberte požadované faxové číslo.
Zobrazí se deset posledních čísel, na které byl odeslán fax, a deset
přijatých ID volajícího.
3
Pokud je v podavači dokumentů vložen dokument, zařízení jej začne
automaticky odesílat.
Jestliže originál leží na skleněné desce skeneru, vyberte možnost
Ano pro přidání další stránky. Vložte další originál a stiskněte
tlačítko OK. Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi
stranka?.
Clear).
Postup při změně časového intervalu mezi jednotlivými pokusy
opakovaného vytáčení a celkového počtu pokusů
1
Na ovládacím panelu stiskněte
Nastaveni faxu > Odesilani.
2
Zvolte požadovanou hodnotu Interval opak. nebo Inter-op.vyt..
(faxování) >
(Menu) >
4. Zvláštní funkce
259
Funkce faxu
26
27
Potvrzení přenosu
Odesílání faxu v počítači
Po úspěšném odeslání poslední stránky originálu vydá zařízení zvukový
signál a vrátí se do pohotovostního režimu.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
Pokud se odesílání faxu z nějakého důvodu nezdaří, zobrazí se na displeji
chybová zpráva. Pokud se zobrazí chybová zpráva, smažte ji z displeje
stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) a odešlete dokument
fax můžete z počítače odeslat, aniž byste museli přejít k zařízení.
Chcete-li odeslat fax z počítače, je třeba nainstalovat program Samsung Network
PC Fax. Tento program se nainstaluje při instalaci ovladače tiskárny.
znovu.
Zařízení můžete nastavit tak, aby se po odeslání faxu automaticky
vytiskl potvrzovací protokol. Na ovládacím panelu stiskněte
(Menu) > Nastaveni faxu > Odesilani > Prot.potvr.ode.
(fax) >
1
2
3
4
5
Otevřete dokument, který chcete odeslat.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor.
Zobrazí se okno Tisk. V závislosti na aplikaci se může jeho vzhled
mírně lišit.
V okně Tisk vyberte možnost Samsung Network PC Fax
Klepněte na Tisk nebo OK.
Zadejte čísla příjemců a vyberte možnost
V okně vyberte nabídku Nápověda a klepněte na jakoukoli volbu, o
které chcete získat informace.
6
Klepněte na tlačítko Send.
4. Zvláštní funkce
260
Funkce faxu
28
• Můžete vložit čísla až pro 10 příjemců.
Odložení faxového přenosu
• Jakmile jste zadali číslo skupinového vytáčení, nemůžete již zadat
další čísla skupinového vytáčení.
Zařízení je možné nastavit tak, aby odeslalo fax později, až nebudete
přítomni. Pomocí této funkce nelze odeslat barevný fax.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
3
4
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko
5
6
Vložte faxové číslo přijímacího zařízení a stiskněte tlačítko OK.
7
Zadejte název úlohy a čas.
Jestliže nastavíte čas dřívější, než je ten aktuální, fax bude odeslán ve
stejný čas následujícího dne.
(faxování).
Nastavte rozlišení a tmavost podle faxovaného dokumentu.
Na ovládacím panelu stiskněte
Odloz.odeslani.
8
(Menu) > Funkce faxu >
9
Originál je před přenosem skenován do paměti.
Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí
připomenutí, že se zařízení nachází v pohotovostním režimu a je
nastaveno odložené odesílání faxu.
Můžete zkontrolovat seznam odložených faxových úloh.
Na displeji se zobrazí žádost o vložení dalšího faxového čísla, na
které chcete dokument odeslat.
Na ovládacím panelu stiskněte
Zobrazit > Napl.ulohy.
(Menu) > Syst.nastaveni >
Pro vložení většího počtu faxových čísel stiskněte tlačítko OK,
jakmile se zvýrazní možnost Ano, a opakujte kroky 5.
4. Zvláštní funkce
261
Funkce faxu
Přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
> Pridat stranku.
3
(faxování) >
Odesílání prioritního faxu
Tato funkce se používá, když je potřeba odeslat fax s vysokou prioritou před
rezervovanými operacemi. Dokument je naskenován do paměti a po
dokončení aktuální operace je ihned odeslán.
(Menu) > Fax
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
> Priorita odes..
3
4
5
Vložte číslo cílového faxu a stiskněte OK.
Vyberte faxovou úlohu a stiskněte OK.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi stranka?.
Zařízení naskenuje originál do paměti.
4
29
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Zrušení vyhrazené faxové úlohy
1
Na ovládacím panelu stiskněte
Funkce faxu > Storno ulohy.
2
3
Vyberte požadovanou faxovou úlohu a stiskněte tlačítko OK.
(faxování) >
(Menu) >
(faxování) >
(Menu) > Fax
Zadejte název úlohy a stiskněte OK.
Jestliže originál leží na skleněné desce skeneru, vyberte možnost
Ano pro přidání dalších stránek. Vložte další originál a stiskněte
tlačítko OK.
Po skončení zvolte možnost Ne, když se zobrazí Dalsi stranka?.
Zařízení spustí skenování a odesílání faxu na cílová místa.
Jakmile se zvýrazní možnost Ano, stiskněte tlačítko OK.
Vybraný fax bude v paměti vymazán.
4
Stisknutím tlačítka
(Stop/Clear) vrátíte zařízení do
pohotovostního režimu.
4. Zvláštní funkce
262
Funkce faxu
30
31
Přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové místo
Zařízení můžete nastavit tak, aby přeposlalo přijatý nebo odeslaný fax na
jiné cílové místo faxem nebo e-mailem. Tato funkce může být užitečná,
pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete přijmout fax.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
> Predat odesl. > Prep. na fax > Zap.
Přeposlání přijatého faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby přeposlalo přijatý nebo odeslaný fax na
jiné cílové místo faxem nebo e-mailem. Tato funkce může být užitečná,
pokud nejste v kanceláři, ale potřebujete přijmout fax.
1
(Menu) > Fax
• Možnosti Preposlat nemusí být v závislosti na modelu nebo
volitelných doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 11).
• Chcete-li nastavit zařízení tak, aby po přesměrování fax vytisklo,
vyberte možnost Dal+tisknout.
Možnosti Preposlat nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupné (viz „Funkce modelů“ na straně 11).
3
4
Zadejte číslo cílového faxu, e-mailovou adresu nebo adresu serveru
a stiskněte OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
(Menu) > Fax
> Predat dál prijaté nebo Dorucit dal > Prep. na fax nebo Prep.
do PC > Preposlat.
2
Zadejte číslo cílového faxu, e-mailovou adresu nebo adresu serveru
a stiskněte OK.
3
4
Zadejte čas zahájení a čas ukončení, pak stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
Následně odeslané faxy budou přesměrovány na určené faxové
číslo.
4. Zvláštní funkce
263
Funkce faxu
32
•
Upozornit po dokončení: Natavuje zobrazení okna s
upozorněním na přijetí faxu.
•
Otevřít ve výchozí aplikaci: Po přijetí faxu jej otevře ve výchozí
aplikaci.
•
Žádné: Zařízení po přijetí faxu neupozorní uživatele ani nespustí
aplikaci.
Přijímání faxu v počítači
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
• Chcete-li používat tuto funkci, nastavte příslušnou volbu na
ovládacím panelu:
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
> Dorucit dal > Prep. do PC > Preposlat.
5
(Menu) > Fax
Stiskněte Uložit > OK.
33
Změna režimů příjmu
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Samsung Easy Printer Manager.
Vyberte příslušné zařízení ze Seznam tiskáren.
Vyberte nabídku Nastavení Faxovat do počítače.
Pomocí volby Povolit příjem faxů ze zařízení změníte nastavení
faxu.
•
Typ obrázku: Konverze přijatých faxů do formátu PDF nebo
TIFF.
•
Umístění pro ukládání: Volba umístění k uložení
konvertovaných faxů.
•
Předvolba: Vybere předvolbu.
•
Vytisknout přijatý fax: po přijetí faxu nastavuje u přijatého faxu
informace pro vytisknutí.
1
Na ovládacím panelu stiskněte
(faxování) >
Nastaveni faxu > Prijem > Rezim prijmu.
2
Vyberte požadovanou možnost.
(Menu) >
•
Fax: Odpoví na příchozí faxové volání a ihned přejde do režimu
příjmu faxu.
•
Tel: Přijme fax stisknutím tlačítka
(On Hook Dial) a potom
(Start).
•
Zazn./fax: Funguje, pokud je k zařízení připojen záznamník.
Zařízení odpoví na příchozí volání a volající může zanechat
vzkaz na záznamníku. Pokud faxové zařízení na lince zjistí
faxový tón, bude hovor automaticky přepnut do režimu pro
příjem faxu.
4. Zvláštní funkce
264
Funkce faxu
34
Ruční příjem v režimu Telefon
Chcete-li použít režim Zazn./fax, připojte záznamník ke konektoru EXT
na zadní straně zařízení.
Když uslyšíte faxový tón, můžete faxové volání přijmout stisknutím tlačítka
•
DRPD: Příchozí hovor lze přijmout pomocí funkce odlišného
typu vyzvánění (Distinctive Ring Pattern Detection, DRPD).
Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na
více telefonních číslech. Další informace viz „Příjem faxů v
režimu DRPD“ na straně 266.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
3
4
Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
(On Hook Dial) a potom stisknutím tlačítka
(Start).
35
Příjem v režimu záznamník/fax
Při použití tohoto režimu musíte záznamník zapojit do zdířky EXT na zadní
straně zařízení. Pokud volající zanechá zprávu, záznamník ji uloží. Pokud
faxové zařízení na lince rozpozná faxový tón, začne automaticky přijímat
fax.
• Jestliže jste na zařízení nastavili tento režim a záznamník je vypnutý
nebo není zapojený do zdířky EXT, vaše zařízení automaticky přejde
do režimu fax po předem nastaveném počtu vyzvánění.
• Je-li záznamník vybaven uživatelským nastavením počtu vyzvánění,
nastavte zařízení tak, aby odpovídalo na příchozí volání během 1
zazvonění.
• Je-li zařízení v režimu telefonu, odpojte nebo vypněte záznamník s
faxovým zařízením. Jinak odchozí zpráva ze záznamníku přeruší
telefonický hovor.
4. Zvláštní funkce
265
Funkce faxu
36
37
Příjem faxů pomocí externího telefonu
Když používáte externí telefon připojený do zdířky EXT, můžete přijmout
fax od osoby, se kterou na externím telefonu hovoříte, aniž byste museli
přecházet k faxovému přístroji.
Pokud přijmete volání na externím telefonu a uslyšíte faxové tóny, stiskněte
na externím telefonu tlačítko *9*. Zařízení přijme fax.
Příjem faxů v režimu DRPD
V některých zemích není toto nastavení k dispozici. Jedná se o službu
telefonní společnosti, která uživateli umožňuje používat jedinou telefonní
linku pro komunikaci na více telefonních číslech. Tuto funkci často využívá
záznamová služba, která umožňuje odpovídat na telefonní hovory pro řadu
různých klientů. Musí být schopna zjistit, z jakého čísla volající strana volá,
aby bylo možné správně přijmout hovor.
*9* je kód pro vzdálený příjem přednastavený z výroby. První a poslední
hvězdička musí v kódu zůstat. Prostřední číslo můžete libovolně změnit.
Když hovoříte pomocí telefonu připojeného do zdířky EXT, funkce
kopírování a skenování nejsou k dispozici.
V některých zemích není toto nastavení k dispozici.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
(Menu) >
Nastaveni faxu > Prijem > Rezim DRPD > Cekam na zazvoneni.
2
3
Zavolejte na své faxové číslo z jiného telefonu.
Jakmile začne vaše zařízení vyzvánět, nepřijímejte volání. Zařízení
potřebuje několik vyzvánění, aby se naučilo typ vyzvánění
rozpoznávat.
Po ukončení „výuky“ zařízení se zobrazí zpráva Dokonceno
Nastaveni DRPD. Je-li nastavení DRPD neúspěšné, zobrazí se
zpráva Chyba Zvoneni DRPD.
4
Stiskněte tlačítko OK, jakmile se zobrazí DRPD a přejděte ke
kroku 2.
4. Zvláštní funkce
266
Funkce faxu
• V případě, že změníte své faxové číslo nebo zařízení připojíte k jiné
telefonní lince, je třeba funkci DRPD nastavit znovu.
Tisk přijatých faxů
• Po nastavení funkce DRPD zavolejte znovu na své faxové číslo a
ověřte, že zařízení odpovídá faxovým tónem. Potom zavolejte na
jiné číslo přidělené stejné lince, abyste se ujistili, že volání je
přesměrováno na externí telefon, nebo že záznamník je zapojený do
zdířky EXT.
1
Na ovládacím panelu vyberte
(faxování) >
Funkce faxu > Bezpec.prijem > Tisk.
2
3
Zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko OK.
(Menu) >
Zařízení vytiskne všechny faxy uložené v paměti.
39
38
Příjem v zabezpečeném režimu
Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Funkce podle modelů“ na straně 8).
V případě potřeby můžete neoprávněným osobám zabránit v přístupu k
přijatým faxům. Zapněte bezpečný režim a potom budou všechny příchozí
faxy ukládány do paměti. Příchozí faxy lze vytisknout po zadání hesla.
Příjem faxů do paměti
Vzhledem k tomu, že zařízení umí zpracovávat více úloh najednou, dokáže
přijímat faxy i v době, kdy kopíruje nebo tiskne. Když přijímáte fax během
kopírování nebo tisku, zařízení ukládá příchozí faxy do paměti. Jakmile
kopírování nebo tisk dokončíte, zařízení fax automaticky vytiskne.
Pokud je přijímán a tištěn fax, nelze současně zpracovávat jiné úlohy
kopírování a tisku.
Chcete-li používat bezpečný režim příjmu, na ovládacím panelu
aktivujte nabídku
Bezpec.prijem.
(faxování) >
(Menu) > Fax >
4. Zvláštní funkce
267
Funkce faxu
40
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
Zařízení můžete nastavit tak, aby tisklo zprávu s podrobnými informacemi
o předchozích 50 spojeních, včetně času a data.
1
Na ovládacím panelu stiskněte
faxu > Auto protokol > Zap.
2
Stisknutím tlačítka
(Cancel nebo Stop/Clear) se vraťte do
pohotovostního režimu.
(fax) >
(Menu) > Nastaveni
4. Zvláštní funkce
268
5. Užitečné nástroje pro
správu
V této kapitole jsou popsány nástroje pro správu, které vám pomohou využít všechny funkce zařízení.
• Easy Capture Manager
270
• Samsung Easy Color Manager
271
• Samsung AnyWeb Print
272
• Easy Eco Driver
273
• Používání upozornění služby SyncThru™ Web
Service
274
• Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager 277
• Používání aplikace Samsung Easy Document
Creator
281
• Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
282
• Používání nástroje Unified Driver Configurator
systému Linux
284
Easy Capture Manager
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Softwarové“ na straně 9).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz „Softwarové“ na straně 9).
Stisknutím klávesy Print Screen na klávesnici pořídíte kopii obrazovky a spustíte aplikaci Easy Capture Manager . Nyní můžete zachycenou obrazovku
snadno vytisknout v nezměněné nebo upravené podobě.
5. Užitečné nástroje pro správu
270
Samsung Easy Color Manager
Program Samsung Easy Color Manager pomáhá uživatelům provádět podrobná nastavení s 6 tóny barev a dalšími vlastnostmi, jako je jas, kontrast a
sytost. Změny tónu barvy lze uložit jako profil a používat z ovladače nebo ze zařízení.
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Softwarové“ na straně 9).
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Mac (viz „Softwarové“ na straně 9).
Pomáhá uživatelům barevných laserových tiskáren Samsung nastavit barvu podle jejich přání.
Stáhněte software z webových stránek společnosti Samsung, pak ho rozbalte a nainstalujte. (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora
nebo Ke stažení).
5. Užitečné nástroje pro správu
271
Samsung AnyWeb Print
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných doplňcích dostupná (viz „Softwarové“ na straně 9).
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Mac (viz „Softwarové“ na straně 9).
Tento nástroj slouží k zachycování obrazovek, náhledů, výstřižků a tisku stránek z aplikace Internet Explorer v systému Windows jednodušeji než při
používání běžného programu.
Stáhněte software z webových stránek společnosti Samsung, pak ho rozbalte a nainstalujte: (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora
nebo Ke stažení).
5. Užitečné nástroje pro správu
272
Easy Eco Driver
Díky aplikaci Easy Eco Driver můžete před tiskem použít funkce Eco k úspoře papíru a toneru.
Aplikace Easy Eco Driver vám rovněž umožní provádět jednoduché úpravy, jako je odstraňování obrázků a textů a další. Často používané nastavení
můžete uložit jako předvolbu.
K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows.
Použití:
1 Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2 Otevřete okno Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
3 Na kartě Oblíbené vyberte Náhled tisku v ekologickém režimu.
4 Zobrazí se okno náhledu.
5 Vyberte možnosti, které chcete pro dokument použít.
Můžete si prohlédnout náhled použitých funkcí.
6 Klepněte na tlačítko Tisk.
Pokud chcete spustit aplikaci Easy Eco Driver při každém tisku, zaškrtněte políčko Před tiskovou úlohou spustit Easy Eco Driver na kartě Základní v
okně předvoleb tisku.
5. Užitečné nástroje pro správu
273
Používání upozornění služby SyncThru™ Web Service
• Minimálním požadavkem pro server SyncThru™ Web Service je
aplikace Internet Explorer 6.0 nebo vyšší.
• Informace k aplikaci SyncThru™ Web Service obsažené v této
uživatelské příručce se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na
doplňcích a modelu.
• Pouze síťové modely (viz „Funkce modelů“ na straně 11).
1
Přístup ke službě SyncThru™ Web Service
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, v systému
Windows.
Zadejte IP adresu zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na Přejít.
2
Přihlašování k serveru SyncThru™ Web Service
Před konfigurací možností pomocí serveru SyncThru™ Web Service je
třeba se přihlásit jako správce. Server SyncThru™ Web Service lze použít
i bez přihlášení, avšak nebudete mít přístup ke kartám Settings a Security.
1
V pravém horním rohu webové stránky SyncThru™ Web Service
klepněte na tlačítko Login.
2
Pokud se přihlašujete k serveru SyncThru™ Web Service poprvé,
musíte se přihlásit jako správce. Zadejte níže uvedené výchozí
hodnoty ID a Password. Z bezpečnostních důvodů vám
doporučujeme výchozí heslo změnit.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
5. Užitečné nástroje pro správu
274
Používání upozornění služby SyncThru™ Web Service
2
Přehled služby SyncThru™ Web Service
Karta Settings
Tato karta umožňuje nastavit možnosti vašeho zařízení a sítě. Chcete-li
tuto kartu zobrazit, je třeba se přihlásit jako správce.
Některé karty se nemusejí v závislosti na modelu zobrazit.
•
Karta Machine Settings: Umožňuje nastavit možnosti, které jsou v
zařízení k dispozici.
•
Karta Network Settings: Zobrazuje možnosti pro síťové prostředí.
Nastavuje možnosti jako např. TCP/IP a síťové protokoly.
Karta Information
Karta Security
tato karta vám poskytuje obecné informace o vašem zařízení. Můžete zde
kontrolovat např. množství zbývajícího toneru. Můžete také vytisknout
protokoly, například protokol chyb.
Tato karta umožňuje nastavit informace o zabezpečení systému a sítě.
Chcete-li tuto kartu zobrazit, je třeba se přihlásit jako správce.
•
Active Alerts: Zobrazuje varování, která se vyskytla při provozu
zařízení, a jejich závažnost.
•
Supplies: Zobrazuje počet vytištěných stránek a množství toneru
zbývajícího v kazetě.
•
Usage Counters: Zobrazuje počet použití podle typu tisku:
jednostranný tisk a oboustranný tisk.
•
Current Settings: Zobrazuje informace o zařízení a o síti.
•
Print information: Umožňuje vytisknout protokoly, například protokoly
týkající se systému, e-mailových adres a písem.
•
System Security: Umožňuje nastavit informace o správci systému a
také povolit či zakázat funkce zařízení.
•
Network Security: Umožňuje provádět nastavení filtrování IPv4/IPv6 a
ověřovacích serverů.
5. Užitečné nástroje pro správu
275
Používání upozornění služby SyncThru™ Web Service
Karta Maintenance
Tato karta slouží k údržbě zařízení. Můžete zde upgradovat firmware a
nastavit kontaktní informace pro odesílání e-mailů. Můžete se také připojit
k webovým stránkám společnosti Samsung nebo stáhnout ovladače
výběrem nabídky Link.
•
Firmware Upgrade: Umožňuje provést upgrade firmwaru zařízení.
•
Contact Information: Zobrazuje kontaktní informace.
•
Link: Zobrazuje odkazy na užitečné stránky, ze kterých můžete
stahovat nebo na nich můžete kontrolovat informace.
3
Nastavení informací o správci systému
Toto nastavení je nezbytné pro používání možnosti upozorňování emailem.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
1
Spusťte internetový prohlížeč, např. Internet Explorer v systému
Windows.
Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole adresy a
stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Přejít.
2
3
Zobrazí se integrovaná webová stránka zařízení.
4
5
Zadejte jméno správce, telefonní číslo, místo a e-mailovou adresu.
Na kartě Security vyberte možnost System Security > System
Administrator
Klepněte na Apply.
5. Užitečné nástroje pro správu
276
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
4
• Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelných
doplňcích dostupná (viz „Softwarové“ na straně 9).
• K dispozici pouze uživatelům operačních systémů Windows a Mac
(viz „Softwarové“ na straně 9).
• Minimálním požadavkem pro program Samsung Easy Printer
Manager v systému Windows je aplikace Internet Explorer 6.0 nebo
vyšší.
Samsung Easy Printer Manager je aplikace, která spojuje všechna
nastavení zařízení Samsung na jednom místě. Samsung Easy Printer
Manager obsahuje nastavení zařízení i tiskového prostředí, nastavení/akcí
a spouštění. Všechny tyto funkce jsou prostředkem k pohodlnému užívání
vašeho zařízení Samsung. Samsung Easy Printer Manager nabízí uživateli
dvě různá uživatelská rozhraní: základní uživatelské rozhraní a rozšířené
uživatelské rozhraní. Přepínání mezi oběma rozhraními je snadné: stačí
klepnout na jedno tlačítko.
Vysvětlení funkcí programu Snadný správce
tiskárny Samsung
Spuštění programu:
Pro systém Windows
Vyberte Začátek > Programy nebo Všechny programy > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager.
Pro systém Mac
Otevřete složku Applications > složku Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Rozhraní programu Samsung Easy Printer Manager se skládá z několika
základních částí, které jsou popsány v následující tabulce:
Obrazovka se může lišit v závislosti na operačním systému, který
používáte.
5. Užitečné nástroje pro správu
277
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
Informace o
aplikaci
Obsahuje odkazy na změnu rozšířených nastavení,
předvolby, nápovědu a informace o aplikaci.
Tlačítko
se používá ke změně
uživatelského rozhraní na uživatelské rozhraní
pro rozšířené nastavení (viz „Přehled
uživatelského rozhraní pro rozšířené nastavení“
na straně 279).
3
Rychlé odkazy
Zobrazí Rychlé odkazy na určité funkce zařízení. Tato
část rovněž obsahuje odkazy na aplikace v rozšířeném
nastavení.
4
1
2
Seznam
tiskáren
V seznamu tiskáren se zobrazují tiskárny
nainstalované v počítači a síťové tiskárny přidané
zjišťováním sítě (pouze systém Windows).
Informace o
tiskárně
Tato oblast obsahuje obecné informace o zařízení.
Můžete zde ověřit informace, jako je název modelu
zařízení, adresa IP (nebo název portu) a stav zařízení.
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
Tlačítko Odstraňování potíží: Dojde-li k
chybě, tímto tlačítkem se otevře Průvodce
řešením potíží. Můžete tak přímo otevřít
potřebnou část v uživatelské příručce.
Pokud připojíte zařízení k síti, aktivuje se ikona
SyncThru™ Web Service.
Oblast obsahu
Zobrazuje informace o vybraném zařízení, hladině
zbývajícího toneru a papíru. Informace se budou lišit
podle vybraného zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Objednat
spotřební
materiálu
V okně objednávání spotřebního materiálu klepněte na
tlačítko Objednat. Náhradní kazetu (kazety) s tonerem
si můžete objednat online.
5
6
5. Užitečné nástroje pro správu
278
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
Vyberte nabídku Nápověda a klepněte na jakoukoli volbu, o které
chcete získat informace.
5
Přehled uživatelského rozhraní pro rozšířené
nastavení
Rozšířené uživatelské rozhraní je určeno pro osoby, které mají na starosti
správu sítě a zařízení.
V závislosti na volbách a modelech se některé nabídky nemusí na
displeji zobrazovat. V takovém případě se nevztahují k vašemu
zařízení.
Nastavení zařízení
Nastavení Skenovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení pro vytvoření nebo odstranění profilů
skenování do PC.
•
Aktivace skenování: Určuje, zda je v zařízení povoleno skenování.
•
Karta Základní: Obsahuje nastavení, která se týkají skenování a
zařízení obecně.
•
Karta Obrázek: Obsahuje nastavení týkající se úpravy obrázku.
Nastavení Faxovat do počítače
Tato nabídka obsahuje nastavení související se základní funkcí faxování ve
vybraném zařízení.
•
Vypnout: Pokud je volba Vypnout nastavena na Zap, nebudou v tomto
zařízení přijímány příchozí faxy.
•
Povolit příjem faxů ze zařízení: Povoluje faxování v zařízení a
umožňuje nastavení dalších možností.
Můžete změnit různá nastavení tiskárny, například nastavení týkající se
zařízení, papíru, rozvržení, emulace, sítě a informací o tisku.
5. Užitečné nástroje pro správu
279
Používání aplikace Samsung Easy Printer Manager
Nastavení upozornění (pouze systém Windows)
Tato nabídka obsahuje nastavení týkající se upozornění na chyby.
•
Upozornění tiskárny: Obsahuje nastavení týkající se toho, kdy budou
upozornění přijímána.
•
Upozornění e-mailem: Obsahuje možnosti týkající se přijímání
upozornění prostřednictvím e-mailu.
•
Historie upozornění: Obsahuje historii upozornění souvisejících se
zařízením a tonerem.
5. Užitečné nástroje pro správu
280
Používání aplikace Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator je aplikace, který uživatelům pomáhá
skenovat, sestavovat a ukládat dokumenty v různých formátech, včetně
formátu .epub. Tyto dokumenty lze sdílet prostřednictvím serverů
sociálních sítí nebo faxu. Ať už jste student, který si potřebuje uspořádat
výzkum z knihovny, nebo žena v domácnosti, která se chce podělit
o naskenované fotografie z loňské oslavy narozenin, aplikace Samsung
Easy Document Creator vám poskytne všechny potřebné nástroje.
Klepněte v okně na tlačítko Nápověda (
volbu, o které chcete získat informace.
) a klepněte na jakoukoli
Aplikace Samsung Easy Document Creator nabízí tyto prvky:
•
Skenování obrázku: Slouží k naskenování jednoho nebo více
obrázku.
•
Skenování dokumentu: Slouží ke skenování dokumentů s textem
nebo textem a obrázky.
•
Konverze textu: Slouží ke skenování dokumentů, které je potřeba
uložit v editovatelném textovém formátu.
•
Skenování knihy: Slouží ke skenování knih pomocí skeneru s rovným
sklem.
•
Odeslat na soc. síť: Nabízí snadný a rychlý způsob odeslání
naskenovaných obrázků na řadu serverů sociálních sítí (SNS).
•
Konverze E-knihy: Nabízí možnost naskenovat několik dokumentů jako
jednu elektronickou knihu nebo převést stávající soubory do formátu
elektronické knihy.
•
Plug-in: Skenování, faxování a konverze na e-knihu přímo z programu
Microsoft Office.
5. Užitečné nástroje pro správu
281
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
Stav tiskárny Samsung je program, který sleduje stav zařízení a informuje
vás o něm.
Ikona
• Okno Stav tiskárny Samsung a jeho obsah zobrazený v této
uživatelské příručce se mohou lišit podle používaného zařízení nebo
operačního systému.
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je zařízení kompatibilní
(viz „Technické specifikace“ na straně 121).
• K dispozici pouze uživatelům operačního systému Windows (viz
„Softwarové“ na straně 9).
Význam
Popis
Normalni
Zařízení je v pohotovostním režimu a nevyskytly se u
něj žádné chyby ani varování.
Varování
Zařízení je ve stavu, kdy může v budoucnu dojít k
chybě. Například může být ve stavu, kdy dochází
toner, což může vést ke stavu, kdy je toner prázdný.
Chyba
V zařízení došlo alespoň jedné chybě.
6
Přehled programu Stav tiskárny Samsung
Pokud se při tisku vyskytne chyba, můžete chybu zkontrolovat v programu
Stav tiskárny Samsung. Při instalaci softwaru k zařízení se program Stav
tiskárny Samsung nainstaluje automaticky.
Program Stav tiskárny Samsung můžete také spustit ručně. V okně
Předvolby tisku klepněte na kartu Základní > tlačítko Stav tiskárny.
Hladina toneru
Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který
zbývá v každé kazetě s tonerem. Zařízení a počet
kazet s tonerem, které jsou zobrazeny v okně
nahoře, se mohou lišit podle používaného
zařízení. Některá zařízení tuto funkci
nepodporují.
Možnost
Umožňuje provádět nastavení související s
výstrahami tiskových úloh.
V hlavním panelu systému Windows se zobrazují následující ikony:
1
2
5. Užitečné nástroje pro správu
282
Používání aplikace Stav tiskárny Samsung
3
Objednat
Spotřební
materiálu
Náhradní kazetu (kazety) s tonerem si můžete
objednat online.
Uživatelská
příručka
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Prùvodce øešením problémù. Můžete
tak přímo otevřít část věnovanou řešení
problémů v uživatelské příručce.
4
5
Zavøít
Zavřete okno.
5. Užitečné nástroje pro správu
283
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Nástroj Unified Driver Configurator je určen především pro konfiguraci
tiskáren nebo víceúčelových zařízení. Chcete-li používat nástroj Unified
Driver Configurator, je nutno nainstalovat ovladač Unified Linux Driver (viz
„Instalace pro systém Linux“ na straně 151).
Až budou ovladače nainstalovány do systému Linux, na ploše se
automaticky vytvoří ikona balíku Unified Driver Configurator.
7
Spuštění nástroje Unified Driver Configurator
1
Na ploše poklepejte na ikonu nástroje Unified Driver Configurator.
Můžete také klepnout na ikonu nabídky Startup a vybrat možnost
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Stisknutím příslušného tlačítka nalevo se přesunete do příslušného
konfiguračního okna.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
5. Užitečné nástroje pro správu
284
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Chcete-li použít nápovědu na obrazovce, klepněte v okně na tlačítko
Help nebo
3
.
Karta Printers
Klepnutím na tlačítko s ikonou zařízení v levé části okna Unified Driver
Configurator zobrazíte aktuální konfiguraci tiskárny systému.
Po úpravě konfigurace klepnutím na tlačítko Exit ukončíte nástroj
Unified Driver Configurator.
8
Konfigurace tiskárny
Okno Printers configuration má dvě karty: Printers a Classes.
1
Přepíná do okna Printers configuration.
2
Zobrazuje všechna nainstalovaná zařízení.
3
Zobrazuje stav, název modelu a identifikátor URI zařízení.
5. Užitečné nástroje pro správu
285
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
Ovládací tlačítka tiskárny:
•
Refresh: obnoví seznam dostupných zařízení.
•
Add Printer: Umožňuje přidání nového zařízení.
•
Remove Printer: odebere vybrané zařízení.
•
Set as Default: nastaví aktuálně zvolené zařízení jako výchozí.
•
Stop/Start: zastaví/spustí zařízení.
•
Test: umožňuje vytištění zkušební stránky a ověření, zda zařízení
pracuje správně.
•
Properties: Umožňuje zobrazení a změnu vlastností tiskárny.
Karta Classes
Karta Classes zobrazuje seznam dostupných tříd zařízení.
1
Zobrazuje všechny třídy zařízení.
2
Zobrazuje stav třídy a počet zařízení ve třídě.
•
Refresh: obnoví seznam tříd.
•
Add Class: umožňuje přidání nové třídy zařízení.
•
Remove Class: odebere vybranou třídu zařízení.
5. Užitečné nástroje pro správu
286
Používání nástroje Unified Driver Configurator systému Linux
9
Ports configuration
V tomto okně si můžete prohlédnout seznam dostupných portů, zkontrolovat stav
každého portu a uvolnit port, který zůstal v zaneprázdněném stavu, když jeho
vlastník z nějakého důvodu ukončil úlohu.
1
Přepíná do okna Ports configuration.
2
Zobrazuje všechny dostupné porty.
3
Zobrazuje typ portu, zařízení připojené k portu a jeho stav.
•
Refresh: obnoví seznam dostupných portů.
•
Release port: Uvolní vybraný port.
5. Užitečné nástroje pro správu
287
6. Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě.
• Potíže s podáváním papíru
289
• Potíže s napájením a připojením kabelů
290
• Potíže s tiskem
291
• Potíže s kvalitou tisku
295
• Potíže při kopírování
303
• Potíže při skenování
304
• Potíže s faxováním
305
• Potíže s operačním systémem
307
Pokud se při instalaci a nastavení softwaru bezdrátové sítě vyskytnou chyby, postupujte
podle pokynů v části o řešení potíží v kapitole o nastavení bezdrátové sítě (viz „Řešení
potíži“ na straně 196).
Potíže s podáváním papíru
Stav
Navrhovaná řešení
Při tisku došlo k uvíznutí papíru.
Odstraňte uvíznutý papír.
Papíry se slepují.
• Zkontrolujte maximální kapacitu papíru v zásobníku.
• Zkontrolujte, zda používáte správný typ papíru.
• Vyjměte papír ze zásobníku a papír ohněte nebo prolistujte.
• Některé druhy papíru se mohou slepovat vlivem vlhkosti.
Ze zásobníku nelze podat více listů
papíru najednou.
V zásobníku mohou být založeny různé druhy papíru. Vložte do zásobníku papír pouze jednoho typu, formátu a
gramáže.
Do zařízení nelze podávat papír.
• Odstraňte všechny překážky uvnitř zařízení.
• Papír nebyl správně vložen. Odstraňte papír ze zásobníku a vložte ho správně.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru.
• Papír je příliš silný. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení vyžaduje.
Papír se stále zasekává.
• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru. Při tisku na speciální
materiály používejte ruční podávání v zásobníku.
• Je používán nesprávný typ papíru. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení
vyžaduje.
• Uvnitř tiskárny mohou být zbytky papíru. Otevřete přední kryt a odstraňte zbytky papíru.
6. Řešení potíží
289
Potíže s napájením a připojením kabelů
Stav
Zařízení není napájeno
nebo spojovací kabel mezi počítačem a
zařízením není správně zapojen.
Navrhovaná řešení
• Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu zařízení tlačítko
(Power/
Wakeup), stiskněte ho.
• Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte.
6. Řešení potíží
290
Potíže s tiskem
Stav
Zařízení netiskne.
Možná příčina
Zařízení není napájeno.
Navrhovaná řešení
Zařízení nejprve připojte k přívodu elektřiny. Pokud je na ovládacím panelu
zařízení tlačítko
(Power/Wakeup), stiskněte ho.
Zařízení není nastaveno jako výchozí zařízení. Nastavte zařízení v systému Windows jako výchozí.
Zkontrolujte, zda u zařízení nedošlo k následujícím stavům:
• Kryt není zavřený. Zavřete kryt.
• Došlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvíznutý papír (viz „Odstranění uvíznutého papíru“ na straně 105).
• V tiskárně není vložen papír. Vložte papír (viz „Vložení papíru do zásobníku“ na straně 44).
• V zařízení není nainstalována kazeta s tonerem. Nainstalujte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 85).
• Ujistěte se, že jste z kazety s tonerem sundali ochranný kryt a pásky (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 85).
Když se vyskytne systémová chyba, volejte servisního zástupce.
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
není správně zapojen.
Odpojte kabel zařízení a znovu jej zapojte (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
Spojovací kabel mezi počítačem a zařízením
je poškozený.
Pokud je to možné, připojte kabel k jinému počítači, který funguje správně, a
vytiskněte úlohu. Zkuste rovněž použít jiný kabel k zařízení.
Port není správně nastaven.
Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows a ujistěte se, že tisková úloha
byla odeslána na správný port. Má-li počítač více než jeden port, musí být zařízení
připojeno ke správnému portu.
6. Řešení potíží
291
Potíže s tiskem
Stav
Zařízení netiskne.
Možná příčina
Navrhovaná řešení
Zařízení není správně nakonfigurováno.
Zkontrolujte Předvolby tisku a přesvědčte se, zda jsou všechny možnosti tisku
nastaveny správně.
Ovladač tiskárny je možná nesprávně
nainstalován.
Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač zařízení.
Zařízení nefunguje správně.
Zkontrolujte, zda na displeji ovládacího panelu není zobrazena zpráva upozorňující
na chybu. Kontaktujte zástupce servisu.
Dokument je tak velký, že na pevném disku
počítače není dostatek místa pro přístup k
tiskové úloze.
Uvolněte místo na pevném disku a vytiskněte dokument znovu.
Výstupní zásobník je plný.
Po vyjmutí papíru z výstupního zásobníku bude zařízení pokračovat v tisku.
Zařízení odebírá tiskový
materiál z nesprávného
zdroje papíru.
Na kartě Předvolby tisku byla vybrána
nesprávná možnost papíru.
U mnoha softwarových aplikací je možné nastavit zdroj papíru na kartě Papír v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56). Vyberte
správný zdroj papíru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 58).
Tisková úloha je
zpracovávána nezvykle
pomalu.
Úloha může být velmi složitá.
Omezte složitost stránky nebo upravte nastavení kvality tisku.
Polovina strany je
prázdná.
Nastavení orientace papíru může být
nesprávné.
Změňte nastavení orientace papíru v aplikaci (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56). Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny (viz „Použití
nápovědy“ na straně 58).
Formát papíru a nastavení formátu papíru se
liší.
Ujistěte se, že formát papíru v nastavení ovladače tiskárny odpovídá papíru v
zásobníku. Nebo zkontrolujte, zda formát papíru v nastavení ovladače tiskárny
odpovídá papíru zvolenému v nastavení softwarové aplikace, kterou používáte (viz
„Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
6. Řešení potíží
292
Potíže s tiskem
Stav
Zařízení tiskne, ale text
není správně vytištěn
nebo je neúplný.
Stránky se tisknou, ale
jsou prázdné.
Možná příčina
Navrhovaná řešení
Kabel zařízení je uvolněný nebo vadný.
Odpojte kabel od zařízení a znovu jej připojte. Vytiskněte úlohu, kterou jste již dříve
úspěšně vytiskli. Pokud je to možné, připojte kabel a zařízení k jinému počítači, o
kterém jste si jisti, že pracuje, a pokuste se vytisknout úlohu. Nakonec vyzkoušejte
nový kabel zařízení.
Byl zvolen nesprávný ovladač tiskárny.
Přejděte do nabídky příslušné aplikace pro výběr tiskárny a přesvědčte se, zda je
vybráno odpovídající zařízení.
Softwarová aplikace funguje nesprávně.
Pokuste se úlohu vytisknout z jiné aplikace.
Operační systém nepracuje správně.
Ukončete systém Windows a restartujte počítač. Vypněte zařízení a znovu jej
zapněte.
Kazeta s tonerem je poškozená nebo v ní
dochází toner.
V případě potřeby protřepejte kazetu s tonerem. V případě potřeby vyměňte kazetu
s tonerem.
• Viz „Rozprostření toneru“ na straně 83.
• Viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 85.
Zařízení netiskne
soubory ve formátu PDF
správně. Některé části
obrázků, textu nebo
ilustrací chybí.
Soubor obsahuje prázdné stránky.
Zkontrolujte soubor a přesvědčte se, že neobsahuje prázdné stránky.
Některé části, například ovladač nebo deska,
mohou být vadné.
Kontaktujte zástupce servisu.
Nekompatibilita mezi souborem PDF a
produktovou řadou Acrobat.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost
Tisknout jako obraz v možnostech tisku programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
6. Řešení potíží
293
Potíže s tiskem
Stav
Kvalita tisku fotografií
není dobrá. Obrázky
nejsou jasné.
Možná příčina
Rozlišení fotografie je velmi nízké.
Navrhovaná řešení
Zmenšete velikost fotografie. Jestliže zvětšíte velikost fotografie v softwarové
aplikaci, rozlišení se sníží.
Před tiskem vychází z
Únik páry během tisku může být způsoben
místa poblíž výstupního použitím vlhkého papíru.
zásobníku zařízení pára.
Nejedná se o závadu. Můžete pokračovat v tisku.
Zařízení netiskne na
papír zvláštního
formátu, jako je faktura.
Nastavený formát papíru neodpovídá formátu,
který chcete použít.
Nastavte správný formát papíru v části Vlastní na kartě Papír v okně Předvolby
tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
Vytištěná faktura je
pokroucená.
Nastavení typu papíru se neshoduje.
Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte
na kartu Papír a nastavte typ papíru na Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na
straně 56).
6. Řešení potíží
294
Potíže s kvalitou tisku
Nečistoty uvnitř zařízení nebo nesprávně vložený papír mohou snižovat kvalitu tisku. Následující tabulka uvádí informace týkající se řešení těchto potíží.
Stav
Světlý nebo vybledlý tisk
Navrhovaná řešení
• Pokud se na stránce objeví vertikální bílý pruh nebo vybledlá plocha, dochází toner. Nainstalujte novou kazetu s tonerem
(viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 85).
• Pokud se na stránce objeví vertikální bílý pruh nebo vybledlá plocha, i když je v zařízení dostatek toneru, 3x až 4x otevřete
a zavřete přední kryt (viz „Přehled zařízení“ na straně 22).
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Je-li celá stránka světlá, je nastaveno příliš nízké rozlišení tisku nebo je zapnut režim úspory toneru. Upravte rozlišení tisku
a vypněte režim úspory toneru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny.
• Kombinace vyblednutí a rozmazání může znamenat, že je nutné vyčistit kazetu s tonerem. Vyčistěte vnitřní části zařízení
(viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Horní polovina papíru se
vytiskne světleji než zbytek
papíru
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
6. Řešení potíží
295
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Skvrny od toneru
Navrhovaná řešení
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký nebo drsný.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
Vynechávky
Pokud se na různých místech na stránce objevují vybledlé, většinou kruhové plochy:
• List papíru může být poškozený. Pokuste se úlohu znovu vytisknout.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Vlhkost papíru není rovnoměrná nebo jsou na povrchu papíru vlhké skvrny. Vyzkoušejte jinou značku papíru.
• Celý balík papíru je vadný. Vinou výrobního procesu některé oblasti neabsorbují toner. Vyzkoušejte jiný typ nebo jinou
značku papíru.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Silný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Bílé skvrny
Pokud se na stránce objeví bílé skvrny:
• Papír je příliš hrubý a odpadává od něj do vnitřních součástí zařízení hodně nečistot, které mohou znečistit přenosový
válec. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
6. Řešení potíží
296
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Svislé pruhy
Navrhovaná řešení
Pokud se na stránce objevují svislé černé pruhy:
• Povrch (válcová část) zobrazovací jednotky uvnitř tiskárny je pravděpodobně poškrábaný. Vyjměte zobrazovací jednotku
a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací jednotky“ na straně 89).
Bílé svislé čáry na stránce mohou mít následující příčinu:
• Povrch laserové snímací jednotky může být znečištěn. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Černé nebo barevné pozadí
Jestliže je šedý závoj na pozadí příliš zřetelný, postupujte takto:
• Použijte papír s menší gramáží.
• Zkontrolujte provozní podmínky: ve velmi suchém nebo velmi vlhkém (relativní vlhkost vyšší než 80 %) prostředí může být
šedé pozadí výraznější.
• Demontujte starou zobrazovací jednotku a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací jednotky“ na straně 89).
• Důkladně protřepejte kazetu s tonerem (viz „Rozprostření toneru“ na straně 83).
Rozmazaný toner
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte zobrazovací jednotku a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací jednotky“ na straně 89).
6. Řešení potíží
297
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Opakované vady tisku
ve svislém směru
Navrhovaná řešení
Pokud se stopy objevují na tištěné straně v pravidelných intervalech:
• Zobrazovací jednotka může být poškozená. Pokud po vytištění stále dochází ke stejnému problému, vyměňte zobrazovací
jednotku za novou (viz „Výměna zobrazovací jednotky“ na straně 89).
• Části zařízení jsou pravděpodobně znečištěny tonerem. V případě, že se vady objevují na zadní stránce, problém se
pravděpodobně odstraní sám po vytištění několika stránek.
• Fixační jednotka může být poškozená. Kontaktujte zástupce servisu.
Nečistoty na pozadí
A
Nečistoty na pozadí jsou způsobeny částicemi toneru rozprášenými na vytištěné stránce.
• Papír může být příliš vlhký. Zkuste tisknout na jiný papír z jiného balíku. Neotevírejte balíky papíru, pokud to není nutné,
aby papír zbytečně neabsorboval příliš vlhkosti.
• Pokud se nečistoty na pozadí objeví na obálce, změňte rozvržení pro tisk, čímž zabráníte tisku přes oblasti s překrývajícími
se spoji na obrácené straně. Tisk přes tyto lemy může působit problémy.
Nebo vyberte Silný v okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Pokud roztroušený toner pokrývá celou plochu vytištěné stránky, nastavte rozlišení pomocí softwarové aplikace nebo v
okně Předvolby tisku (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56). Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru.
Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého
množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
• Pokud používáte novou kazetu s tonerem, nejprve ji protřepejte (viz „Rozprostření toneru“ na straně 83).
6. Řešení potíží
298
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Navrhovaná řešení
Kolem tučného písma a
Toner pravděpodobně nepřilnul správně na tento typ papíru.
obrázků jsou částečky toneru • Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Recyklovaný (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Zkontrolujte, zda je zvolen správný typ papíru. Například: Pokud je zvolen Silnější papír, ale ve skutečnosti se používá
Obyčejný papír, může dojít k aplikaci příliš velkého množství inkoustu, což způsobí problém s kvalitou výtisku.
Deformované znaky
• Jestliže tvar znaků není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravděpodobně příliš kluzký. Vyzkoušejte jiný papír.
Stránka se tiskne šikmo
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Ujistěte se, zda vodicí lišty nejsou oproti sadě papíru příliš utažené nebo příliš volné.
6. Řešení potíží
299
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Pokroucení nebo zvlnění
Navrhovaná řešení
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Pokroucení papíru může způsobovat vysoká teplota i vlhkost.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Pomačkaný papír
• Ujistěte se, že papír je řádně umístěn v zásobníku.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
Znečištěná zadní strana
výtisků
• Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku toneru. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
6. Řešení potíží
300
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Jednobarevné nebo černé
stránky
A
Nevytvrzený toner
Navrhovaná řešení
• Zobrazovací jednotka je možná nesprávně nainstalovaná. Vyjměte zobrazovací jednotku a znovu ji vložte do zařízení.
• Zobrazovací jednotka může být poškozená. Vyjměte zobrazovací jednotku a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací
jednotky“ na straně 89).
• Zařízení bude pravděpodobně nutné opravit. Kontaktujte zástupce servisu.
• Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.
• Vyjměte zobrazovací jednotku a pak nainstalujte novou (viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 85).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Nevytištěné oblasti ve
znacích
Nevytištěné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti uvnitř znaků, které by měly být zcela černé:
• Je možné, že tisknete na nesprávný povrch papíru. Vyjměte papír a otočte jej.
• Papír možná nesplňuje požadované specifikace.
A
6. Řešení potíží
301
Potíže s kvalitou tisku
Stav
Vodorovné pruhy
Navrhovaná řešení
Pokud se objevují vodorovné černé pruhy nebo šmouhy:
• Zobrazovací jednotka je možná nesprávně nainstalovaná. Vyjměte zobrazovací jednotku a znovu ji vložte do zařízení.
• Zobrazovací jednotka může být poškozená. Vyjměte zobrazovací jednotku a nainstalujte novou (viz „Výměna zobrazovací
jednotky“ na straně 89).
Pokud potíže přetrvávají, bude zařízení pravděpodobně vyžadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu.
Pokroucení
Jestliže je vytištěný papír pokroucený, nebo jej není možné podat do tiskárny, postupujte takto:
• Obraťte v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.
• Vyberte jinou možnost tiskárny a opakujte akci. V okně Předvolby tisku klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na
Slabý (viz „Otevření předvoleb tisku“ na straně 56).
• Na několika listech se
opakovaně objevuje
neznámý obrázek
Pravděpodobně používáte zařízení v nadmořské výšce 1 000 m nebo vyšší. Vyšší nadmořská výška může způsobit potíže s
tiskem, např. nefixovaný toner nebo světlý tisk. Změňte nastavení nadmořské výšky zařízení (viz „Nastavení nadmořské
výšky“ na straně 232).
• Nevytvrzený toner
• Vyskytuje se světlý tisk nebo
znečištění
6. Řešení potíží
302
Potíže při kopírování
Stav
Kopie jsou příliš světlé nebo
příliš tmavé.
Navrhovaná řešení
Nastavením tmavosti ve funkci kopírování můžete nastavit světlejší nebo tmavší pozadí kopií (viz „Změna nastavení pro
každou kopii“ na straně 61).
Na kopiích se objevují
• Pokud se na originále vyskytují vady, upravte tmavost ve funkci kopírování a zesvětlete pozadí kopií.
šmouhy, čáry a různé skvrny. • Úprava pozadí v nastavení kopírování odstraní barvu pozadí (viz „Nast.pozadi“ na straně 214).
• Jestliže se tyto chyby v předloze nevyskytují, vyčistěte skenovací jednotku (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 96).
Kopie je vytištěna šikmo.
• Ujistěte se, že je předloha zarovnána s registračním vodítkem.
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Vyčistěte vnitřní části zařízení (viz „Čištění zařízení“ na straně 93).
Tisknou se prázdné kopie.
Originál musíte pokládat lícem dolů na skleněnou desku nebo lícem nahoru do podavače dokumentů.
Pokud pomocí uvedených kroků potíže neodstraníte, obraťte se na odborný servis.
Obrázek lze z kopie snadno
setřít.
• Vyměňte papír v zásobníku za papír z nového balíku.
Často dochází k zaseknutí
papíru při kopírování.
• Profoukněte jednotlivé listy papíru a potom stoh papírů v zásobníku převraťte. Vyměňte papír v zásobníku za nový balík.
Zkontrolujte vodítka papíru a v případě potřeby je upravte.
• V místech s vysokou vlhkostí nenechávejte papír v zařízení delší dobu.
• Zkontrolujte, zda je to papír správného typu a gramáže (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 123).
• Zkontrolujte, zda po odstranění zaseknutého papíru nezůstaly v zařízení zbytky papíru.
Kazeta s tonerem nestačí
na vytvoření očekávaného
počtu kopií.
• Vaše dokumenty pravděpodobně obsahují obrázky, plné plochy nebo tlusté čáry. Je možné, že kopírujete například
formuláře, bulletiny, knihy či jiné dokumenty, pro které se spotřebuje větší množství toneru.
• Je možné, že při kopírování je otevřený kryt skleněné desky skeneru.
• Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
6. Řešení potíží
303
Potíže při skenování
Stav
Skener nefunguje.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je skenovaný dokument položen lícem dolů na skleněnou desku skeneru nebo lícem nahoru v podavači
dokumentů (viz „Zakládání originálů“ na straně 51).
• Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení dokumentu, který chcete skenovat. Vyzkoušejte, zda funguje funkce
náhledu skenovaného dokumentu. Zkuste snížit rozlišení pro skenování.
• Zkontrolujte, zda je k zařízení správně připojen kabel tiskárny.
• Zkontrolujte, zda kabel tiskárny zařízení není vadný. Zkuste kabel tiskárny vyměnit za takový, o kterém víte, že je v pořádku.
V případě potřeby vyměňte kabel tiskárny za nový.
• Zkontrolujte, zda je skener nakonfigurován správně. Zkontrolujte nastavení skenování v aplikaci Easy Document Creator
nebo v aplikaci, kterou chcete použít, čímž se ujistíte, že úloha skenování bude odeslána na správný port (například
USB001).
Zařízení skenuje velmi
pomalu.
• Zjistěte, zda zařízení netiskne přijatá data. Pokud ano, naskenujte dokument až po vytištění přijatých dat.
Na obrazovce se zobrazí
následující zpráva:
• Pravděpodobně probíhá kopírování nebo tisk. Zkuste po dokončení této úlohy svou úlohu znovu.
• Skenování grafiky probíhá pomaleji než skenování textu.
• Vybraný port se momentálně používá. Restartujte počítač a opakujte akci.
• Zařízení nelze nastavit
•
na potřebný režim hardwaru.
•
• Port je využíván jiným
•
programem.
•
• Port je zakázán.
Kabel tiskárny je špatně zapojený nebo je zařízení vypnuté.
Ovladač skeneru není nainstalován nebo není správně nastaveno operační prostředí.
Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno a zapnuto. Poté počítač restartujte.
Kabel USB je špatně zapojen nebo je zařízení vypnuto.
• Skener je zaneprázdněn
přijímáním nebo tiskem dat.
Po dokončení aktuální úlohy
akci zopakujte.
• Neplatný popisovač.
• Skenování se nezdařilo.
6. Řešení potíží
304
Potíže s faxováním
Stav
Navrhovaná řešení
Zařízení nefunguje, na
displeji se nezobrazuje žádný
text nebo nefungují tlačítka.
• Odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
Není slyšet oznamovací tón.
• Zkontrolujte, zda je telefonní linka správně připojena (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
• Zkontrolujte, zda je v elektrické zásuvce napájení.
• Ujistěte se, že je zapnuté napájení.
• Připojením jiného telefonu zkontrolujte, zda je telefonní zásuvka ve zdi funkční.
Čísla uložená v paměti se
nevytáčejí správně.
Přesvědčte se, zda jsou čísla v paměti uložena správně. Abyste to mohli zkontrolovat, vytiskněte obsah adresáře.
Originál není podáván do
zařízení.
• Papír nesmí být zmačkaný a musíte jej vkládat správně. Zkontrolujte, zda má dokument správný formát a zda není příliš
silný či tenký.
• Zkontrolujte, zda je podavač dokumentů bezpečně uzavřen.
• Může být nutná výměna pryžové podložky v podavači. Kontaktujte zástupce servisu (viz „Dostupné součásti pro údržbu“
na straně 80).
Nelze automaticky přijímat
faxy.
• Režim příjmu musí být nastaven na fax (viz „Změna režimů příjmu“ na straně 264).
• Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložen papír (viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 123).
• Zkontrolujte, zda displej zobrazuje nějakou chybovou zprávu. Pokud ano, odstraňte závadu.
Zařízení neodesílá faxy.
• Ujistěte se, že je originál založen na skleněné desce skeneru nebo v podavači dokumentů.
• Zkontrolujte, zda faxové zařízení, na který odesíláte, vaše faxy přijímá.
V příchozím faxu jsou
prázdná místa nebo je fax
nízké kvality.
• Faxové zařízení, které vám fax odeslalo, může být vadné.
• Šum a rušení linky mohou způsobovat chyby komunikace.
• Zkontrolujte zařízení vytvořením kopie.
• Kazeta s tonerem téměř dosáhla konce své předpokládané životnosti. Vyměňte kazetu s tonerem (viz „Výměna kazety
s tonerem“ na straně 85).
6. Řešení potíží
305
Potíže s faxováním
Stav
Navrhovaná řešení
Některá slova jsou na
příchozím faxu roztažená.
Ve faxovém zařízení, které fax odeslalo, došlo k chvilkovému zaseknutí papíru.
Na odeslaných dokumentech
jsou čáry.
Zkontrolujte, zda není znečištěna skenovací jednotka. Pokud ano, vyčistěte ji (viz „Čištění skenovací jednotky“ na straně 96).
Zařízení vytočí číslo, ale ke
vzdálenému faxovému
zařízení se nelze připojit.
Je možné, že je vzdálené faxové zařízení vypnuté, došel v něm papír, nebo nemůže odpovídat na příchozí volání. Obraťte se
na pracovníka obsluhy druhého zařízení a požádejte ho o vyřešení problému na jeho straně.
Faxy se neukládají do paměti. Pravděpodobně není dostatek paměti pro uložení faxu. Jestliže se na displeji zobrazí stav paměti, vymažte z paměti všechny
nepotřebné faxy a potom se pokuste fax znovu uložit. Volejte servis.
Ve spodní části každé
Pravděpodobně jste zvolili nesprávné nastavení papíru v konfiguraci uživatelských možností. Zkontrolujte znovu formát a typ
stránky nebo na jiných
papíru.
stránkách se zobrazuje
prázdná oblast s malým
proužkem textu v horní části.
6. Řešení potíží
306
Potíže s operačním systémem
1
Časté potíže v systému Windows
Stav
Navrhovaná řešení
Během instalace se zobrazí
zpráva „Tento soubor je již
používán“.
Ukončete všechny spuštěné aplikace. Odeberte veškerý software ze skupiny Po spuštění a restartujte systém Windows.
Přeinstalujte ovladač tiskárny.
Zobrazí se hlášení „Chyba
obecné ochrany“,
„Výjimka OE“, „Spool 32“
nebo „Neoprávněná
operace“.
Ukončete všechny ostatní aplikace, restartujte systém Windows a opakujte tisk.
Zobrazí se zpráva „Chyba
tisku“, „Chyba překročení
časového limitu tiskárny“.
Tyto zprávy se mohou zobrazit během tisku. Počkejte, až zařízení dokončí tisk. Jestliže se zpráva zobrazí v režimu Připraveno
nebo po skončení tisku, zkontrolujte spojení a/nebo zda nevznikla chyba.
Další informace o chybových zprávách systému Windows naleznete v uživatelské příručce systému Microsoft Windows dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
307
Potíže s operačním systémem
2
Časté potíže v systému Mac
Stav
Navrhovaná řešení
Zařízení netiskne soubory ve formátu
PDF správně. Některé části obrázků,
textu nebo ilustrací chybí.
Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost Tisknout jako obraz v možnostech tisku
programu Acrobat.
Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
Při tisku titulní stránky se některá
písmena nezobrazují správně.
Operační systém Mac OS nemůže vytvořit font během tisku titulní stránky. Anglická abeceda a čísla se na titulní
stránce zobrazují normálně.
Při tisku dokumentu z aplikace
Acrobat Reader 6.0 nebo vyšší
v systému Mac se barvy tisknou
nesprávně.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači zařízení shodovalo s rozlišením v aplikaci Acrobat Reader.
Další informace o chybových zprávách systému Mac naleznete v uživatelské příručce k systému Mac dodané s počítačem.
6. Řešení potíží
308
Potíže s operačním systémem
3
Časté potíže v systému Linux
Stav
Zařízení netiskne.
Navrhovaná řešení
• Zkontrolujte, zda je v systému nainstalovaný ovladač tiskárny. Otevřete nástroj Unified Driver Configurator, přejděte na kartu
Printers v okně Printers configuration a podívejte se na seznam dostupných zařízení. Zkontrolujte, zda je zařízení
uvedené v seznamu. Pokud ne, spusťte průvodce Add new printer wizard a nainstalujte zařízení.
• Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Otevřete okno Printers configuration a vyberte příslušné zařízení ze seznamu
tiskáren. Zkontrolujte popis v podokně Selected printer. Pokud jeho stav obsahuje řetězec Stopped, stiskněte tlačítko
Start. Mělo by dojít k obnovení normální funkce zařízení. Stav „stopped“ mohl být nastaven jako následek nějakých
problémů s tiskem.
• Zkontrolujte, zda aplikace nemá speciální tiskové možnosti, například „-oraw“. Je-li zadáno „-oraw“ v parametru příkazového
řádku, odstraňte tento parametr, aby se tisklo správně. V aplikaci Gimp vyberte „print“ -> „Setup printer“ a upravte parametr
příkazového řádku v příkazu.
Některé barevné obrázky
vycházejí celé černé.
Je to známý nedostatek v Ghostscript (do GNU Ghostscript verze 7.05), když je základní barevný prostor dokumentu
indexovaný barevný prostor, a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože jazyk Postscript používá barevný
prostor CIE pro systém přiřazování barev, měli byste provést aktualizaci jazyka Ghostscript ve svém systému alespoň na GNU
Ghostscript verze 7.06 nebo novější. Poslední verzi jazyka Ghostscript najdete na stránce www.ghostscript.com.
Některé barevné obrázky
mají na výstupu
neočekávanou barvu.
Je to známý nedostatek v Ghostscriptu (do GNU Ghostscript verze 7.xx), když základní barevný prostor dokumentu je
indexovaný barevný prostor RGB, a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože jazyk Postscript využívá
pro systém přiřazování barev barevný prostor CIE, měli byste provést aktualizaci jazyka Ghostscript v počítači alespoň na GNU
Ghostscript verze 8.xx nebo novější. Poslední verzi jazyka Ghostscript najdete na stránce www.ghostscript.com.
Zařízení netiskne celé
stránky a při výstupu je
stránka potištěna pouze z
jedné poloviny.
Jedná se o známý problém, který se vyskytuje tehdy, když se barevná tiskárna používá v programu Ghostscript 8.51 nebo
starším, 64bitovém OS Linux, a na adresu bugs.ghostscript.com je nahlášen jako Ghostscript Bug 688252. Problém je vyřešen
ve verzi AFPL Ghostscript v. 8.52 a vyšší. K vyřešení tohoto problému si stáhněte aktuální verzi AFPL Ghostscript na stránkách
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ a nainstalujte ji.
6. Řešení potíží
309
Potíže s operačním systémem
Stav
Nelze skenovat pomocí
aplikace Gimp Front-end.
Navrhovaná řešení
Zkontrolujte zda má aplikace Gimp Front-end modul plug-in Xsane: Device dialog v nabídce Acquire. Pokud ne, je třeba
nainstalovat modul plug-in Xsane pro aplikaci Gimp. Modul plug-in Xsane pro aplikaci Gimp můžete najít na disku CD distribuce
systému Linux nebo na domovské stránce programu Gimp. Podrobné informace vyhledejte v Nápovědě na disku CD distribuce
systému Linux nebo v aplikaci Gimp.
Pokud chcete použít jinou skenovací aplikaci, prostudujte si nápovědu této aplikace.
Při tisku dokumentu se
zobrazí chybová zpráva
„Cannot open port device
file“.
V průběhu tisku neměňte parametry tiskové úlohy (např. prostřednictvím LPR GUI). Známé verze serveru CUPS při jakékoli
změně možností tisku přeruší tiskovou úlohu a zkusí ji znovu spustit od začátku. Jelikož ovladač Unified Linux Driver uzamkne
během tisku port, při náhlém ukončení ovladače zůstane port uzamknutý a nedostupný pro další tiskové úlohy. Pokud došlo k
této situaci, zkuste uvolnit port výběrem možnosti Release port v okně Port configuration.
Zařízení se nezobrazuje
v seznamu skenerů.
• Ujistěte se, že je zařízení připojeno k počítači, správně připojeno pomocí portu USB a je zapnuto.
• Zkontrolujte, zda je v systému instalovaný ovladač skeneru pro vaše zařízení. Spusťte program Unified Linux Driver
Configurator, přejděte do okna Nastavení skenerů a stiskněte tlačítko Drivers. Ověřte, zda je v okně uveden ovladač s
názvem odpovídajícím názvu zařízení.
• Zkontrolujte, zda není port zaneprázdněný. Jelikož funkční části zařízení (tiskárna a skener) sdílí totéž rozhraní I/O (port),
může nastat situace, kdy se dvě uživatelské aplikace pokoušejí o přístup ke stejnému portu. Aby se předešlo možným
konfliktům, nesmí zařízení ovládat více než jedna aplikace současně. Druhá aplikace obdrží odpověď „device busy“. K tomu
obvykle dochází při zahájení skenování. Objeví se příslušná zpráva.
Chcete-li identifikovat zdroj problému, otevřete okno Ports configuration a zvolte port přidělený skeneru. Symbol portu /dev/
mfp0 odpovídá označení LP:0 zobrazenému v možnostech skenerů, /dev/mfp1 se vztahuje k LP:1 atd. Porty USB začínají
hodnotou /dev/mfp4, takže skener na USB:0 odpovídá /dev/mfp4, a tak postupně dále. Na panelu Vybraný port vidíte, zda
je port obsazený jinou komponentou. Pokud ano, měli byste počkat na dokončení aktuální úlohy nebo, pokud jste
přesvědčeni, že aktuální vlastník nefunguje správně, klepněte na tlačítko Release port.
Zařízení neskenuje.
• Ujistěte se, že je do zařízení dokument načten, ověřte připojení zařízení k počítači.
• Pokud se během skenování objeví chyba I/O.
6. Řešení potíží
310
Potíže s operačním systémem
Další informace o chybových zprávách systému Linux naleznete v uživatelské příručce systému Linux dodané s počítačem.
4
Časté potíže s jazykem PostScript
Následující situace jsou specifické pro jazyk PS a mohou vzniknout při použití více jazyků tiskárny.
Problém
Nelze vytisknout soubor
PostScript
Možná příčina
Ovladač PostScript možná není správně
nainstalován.
Řešení
• Nainstalujte ovladač PostScript (viz „Instalace softwaru“ na straně 148).
• Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte, že je verze PS dostupná pro tisk.
• Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisního zástupce.
Vytiskne se protokol
Omezená kontrolní chyba
Tisková úloha byla příliš složitá.
Snižte složitost stránek nebo nainstalujte více paměti.
Vytiskne se stránka chyby
PostScript
Tisková úloha zřejmě není v jazyce PostScript. Ověřte, že úloha je v jazyce PostScript. Zjistěte, zda softwarová aplikace
nečekala, že se do zařízení odešle soubor nastavení nebo záhlaví
PostScript.
V ovladači není vybrán
přídavný zásobník
Ovladač tiskárny nebyl nakonfigurován, aby
rozpoznal přídavný zásobník.
Zobrazte okno s vlastnostmi ovladače, vyberte kartu Možnosti zařízení a
nastavte možnost zásobníku.
Při tisku dokumentu z
aplikace Acrobat Reader 6.0
nebo vyšší v systému Mac se
barvy tisknou nesprávně
Rozlišení nastavené v ovladači tiskárny se
zřejmě neshoduje s rozlišením v aplikaci
Acrobat Reader.
Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači shodovalo s rozlišením
v aplikaci Acrobat Reader.
6. Řešení potíží
311
Stručná příručka pro
uživatele systému Windows 8
Tato kapitola popisuje funkce, které jsou specifické pro operační systém Windows 8. Tato kapitola se týká
uživatelů, kteří používají systém Windows 8.
• Vysvětlení obrazovky
313
•
•
•
•
•
•
•
•
•
314
315
317
319
321
322
329
330
331
Požadavky na systém
Místní instalace ovladače
Instalace ovladače po síti
Instalace ovladače po bezdrátové síti
Odinstalace ovladače
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Přístup k nástrojům pro správu
Instalace příslušenství
Řešení potíži
• Obrazovka může vypadat trochu jinak v závislosti na používaném modelu nebo
rozhraní.
• Vzhledem k tomu, že tato příručka byla vypracována na základě systému Windows 8,
některé pokyny se mohou lišit v závislosti na verzi. Rovněž může být upravena bez
předchozího upozornění.
Vysvětlení obrazovky
Systém Windows 8 nabízí nový režim obrazovky Začátek i režim obrazovky Plocha, který se používá ve stávajících operačních systémech.
Obrazovka Začátek
Obrazovka Plocha
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
313
Požadavky na systém
Požadavek (doporučeno)
Operační
systém
Windows® 8
CPU
Intel® Pentium® IV 1 GHz
32bitový nebo 64bitový
procesor nebo vyšší
RAM
1 GB (2 GB)
Volné
místo na
pevném
disku
16 GB
• Podpora grafických karet DirectX® 9 s pamětí 128 MB (pro
povolení tématu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
314
Místní instalace ovladače
Místní zařízení je zařízení, které je přímo připojeno k vašemu počítači
prostřednictvím kabelu.
• Používejte kabel USB s maximální délkou 3 m.
• Aplikaci Samsung Printer Experience lze používat na obrazovce
Začátek, pouze když je nainstalován ovladač V4. Pokud je váš
počítač připojen k internetu, ovladač V4 se automaticky stáhne ze
služby Windows Update. Pokud není, můžete ovladač V4 stáhnout
ručně z webových stránek společnosti Samsung,
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke
stažení.
• Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
ovladač V4 se nenainstaluje. Pokud chcete používat ovladač V4 na
obrazovce Plocha, můžete ho stáhnout z webových stránek
společnosti Samsung, www.samsung.com > najděte svůj produkt >
Podpora nebo Ke stažení.
1
Na obrazovce Začátek
1
2
3
Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu a je zapnutý.
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
Propojte počítač a zařízení kabelem USB.
Ovladač bude automaticky nainstalován ze služby Windows
Update.
• Pokud chcete nainstalovat nástroje pro správu tiskárny společnosti
Samsung, musíte je nainstalovat pomocí dodaného CD se
softwarem (viz „Na obrazovce Plocha“ na straně 316).
• Aplikaci Samsung Printer Experience můžete stáhnout z webu
Windows Store. K používání webu Windows Store(Store) je nutné
mít účet Microsoft.
1 V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) klepněte na Hledat.
2 Klepněte na Store(Store).
3 Vyhledejte aplikaci Samsung Printer Experience a klepněte na
ni.
4 Klepněte na Install.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
315
Místní instalace ovladače
2
Na obrazovce Plocha
Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
nemůžete používat nainstalovaný ovladač z obrazovky Začátek.
1
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se neobjeví instalační okno, v liště Charms(Nabídka
Ovládací tlačítka) vyberte Hledat > Apps(Aplikace) a vyhledejte
Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe; písmeno
X nahraďte názvem jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko
OK.
Pokud se objeví místní okno Klepnutím vyberte, co se stane s tímto
diskem, klepněte na toto okno a vyberte Run Setup.exe.
2
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
3
Vyberte možnost Připojení USB na obrazovce Typ připojení
tiskárny. Poté klepněte na tlačítko Další.
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
316
Instalace ovladače po síti
3
• Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů
nebo v některých zemích dostupné (viz „Funkce podle modelů“ na
straně 8).
• Zařízení, která nepodporují připojení k síti, nebudou tuto funkci
podporovat (viz „Pohled zezadu“ na straně 25).
• Aplikaci Samsung Printer Experience lze používat na obrazovce
Začátek, pouze když je nainstalován ovladač V4. Pokud je váš
počítač připojen k internetu, ovladač V4 se automaticky stáhne ze
služby Windows Update. Pokud není, můžete ovladač V4 stáhnout
ručně z webových stránek společnosti Samsung,
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke
stažení.
• Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
ovladač V4 se nenainstaluje. Pokud chcete používat ovladač V4 na
obrazovce Plocha, můžete ho stáhnout z webových stránek
společnosti Samsung, www.samsung.com > najděte svůj produkt >
Podpora nebo Ke stažení.
Na obrazovce Start
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuto. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení (viz „Nastavení adresy IP“
na straně 155).
2
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Nastavení >
Změnit nastavení počítače > Zařízení:.
3
Klepněte na Přidat zařízení.
4
Klepněte na název modelu nebo název hostitele, který chcete použít.
Na obrazce se zobrazí nalezená zařízení.
• Pomocí ovládacího panelu zařízení můžete vytisknout protokol o síťové
konfiguraci, který obsahuje název hostitele zařízení (viz „Tisk protokolu o
síťové konfiguraci“ na straně 191).
• Pokud chcete nainstalovat nástroje pro správu tiskárny společnosti
Samsung, musíte je nainstalovat pomocí dodaného CD se softwarem (viz
„Na obrazovce Plocha“ na straně 316).
• Aplikaci Samsung Printer Experience můžete stáhnout z webu Windows
Store. K používání webu Windows Store(Store) je nutné mít účet Microsoft.
1 V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) klepněte na Hledat.
2 Klepněte na Store(Store).
3 Vyhledejte aplikaci Samsung Printer Experience a klepněte na ni.
4 Klepněte na Install.
5
Ovladač bude automaticky nainstalován ze služby Windows Update.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
317
Instalace ovladače po síti
4
Na obrazovce Plocha
Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
nemůžete používat nainstalovaný ovladač z obrazovky Začátek.
1
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuto. Měla
by být také nastavena adresa IP zařízení (viz „Nastavení adresy IP“
na straně 155).
2
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se neobjeví instalační okno, v liště Charms(Nabídka Ovládací
tlačítka) vyberte Hledat > Apps(Aplikace) a vyhledejte Spustit. Do
zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe; písmeno X nahraďte názvem
jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko OK.
Pokud se objeví místní okno Klepnutím vyberte, co se stane s tímto
diskem, klepněte na toto okno a vyberte Run Setup.exe.
3
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
4
5
Vyberte možnost Síťové připojení na obrazovce Typ připojení tiskárny.
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
318
Instalace ovladače po bezdrátové síti
5
• Aplikaci Samsung Printer Experience lze používat na obrazovce
Začátek, pouze když je nainstalován ovladač V4. Pokud je váš
počítač připojen k internetu, ovladač V4 se automaticky stáhne ze
služby Windows Update. Pokud není, můžete ovladač V4 stáhnout
ručně z webových stránek společnosti Samsung,
www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke
stažení.
• Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
ovladač V4 se nenainstaluje. Pokud chcete používat ovladač V4 na
obrazovce Plocha, můžete ho stáhnout z webových stránek
společnosti Samsung, www.samsung.com > najděte svůj produkt >
Podpora nebo Ke stažení.
• V režimu obrazovky Plocha musíte nastavit bezdrátovou síť pomocí
dodaného CD se softwarem.
Na obrazovce Start
1
Aby bylo možno tisknout z aplikace, je nutno po připojení k
bezdrátové síti nainstalovat ovladač zařízení.
2
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Nastavení >
Změnit nastavení počítače > Zařízení:.
3
Klepněte na Přidat zařízení.
Na obrazce se zobrazí nalezená zařízení.
4
• Pokud používáte počítač bez jednotky CD-ROM, můžete
bezdrátovou síť nastavit z ovládacího panelu zařízení (viz
„Nastavení bezdrátové sítě“ na straně 167).
Klepněte na název modelu nebo název hostitele, který chcete
použít.
Pomocí ovládacího panelu zařízení můžete vytisknout protokol o síťové
konfiguraci, který obsahuje název hostitele zařízení (viz „Tisk protokolu
o síťové konfiguraci“ na straně 191).
5
Ovladač bude automaticky nainstalován ze služby Windows
Update.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
319
Instalace ovladače po bezdrátové síti
6
• Pokud chcete nainstalovat nástroje pro správu tiskárny společnosti
Samsung, musíte je nainstalovat pomocí dodaného CD se
softwarem (viz „Na obrazovce Plocha“ na straně 316).
• Aplikaci Samsung Printer Experience můžete stáhnout z webu
Windows Store. K používání webu Windows Store(Store) je nutné
mít účet Microsoft.
1 V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) klepněte na Hledat.
2 Klepněte na Store(Store).
3 Vyhledejte aplikaci Samsung Printer Experience a klepněte na
ni.
4 Klepněte na Install.
Na obrazovce Plocha
Pokud ovladač nainstalujete pomocí dodaného CD se softwarem,
nemůžete používat nainstalovaný ovladač z obrazovky Začátek.
1
2
Zapněte počítač, přístupový bod a zařízení.
Do diskové jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD se softwarem.
Pokud se neobjeví instalační okno, v liště Charms(Nabídka Ovládací
tlačítka) vyberte Hledat > Apps(Aplikace) a vyhledejte Spustit. Do
zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe; písmeno X nahraďte názvem
jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko OK.
Pokud se objeví místní okno Klepnutím vyberte, co se stane s tímto
diskem, klepněte na toto okno a vyberte Run Setup.exe.
3
V instalačním okně si přečtěte a přijměte instalační smlouvy. Poté
klepněte na tlačítko Další.
4
Postupujte podle pokynů v okně instalace.
Informace o nastavení bezdrátové sítě nebo instalaci ovladače najdete
v kapitole o nastavení bezdrátové sítě (viz „Nastavení bezdrátové sítě“
na straně 167).
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
320
Odinstalace ovladače
7
8
Na obrazovce Start
Na obrazovce Plocha
1
2
1
2
3
4
V liště Charms vyberte Hledat > Apps(Aplikace).
5
Postupujte podle pokynů uvedených v okně.
3
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
Na obrazovce Začátek klepněte na dlaždici Odinstalovat software
tiskárny Samsung.
Postupujte podle pokynů uvedených v okně.
• Pokud nemůže najít dlaždici Software tiskárny Samsung, proveďte
odinstalaci v režimu obrazovky Plocha (viz „Na obrazovce Plocha“
na straně 321).
Vyhledejte Ovládací panely a klepněte na ně.
Klepněte na Programy a funkce.
Pravým tlačítkem klepněte na ovladač, který chcete odinstalovat a
vyberte Odinstalovat.
• Pokud chcete odinstalovat nástroje pro správu tiskárny společnosti
Samsung, na obrazovce Začátek klepněte pravým tlačítkem na
aplikaci > Odinstalovat > pravým tlačítkem klepněte na program,
kterých chcete odstranit > Odinstalovat a postupujte podle pokynů
v okně.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
321
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience je aplikace společnosti Samsung, která
spojuje nastavení zařízení a správu zařízení Samsung na jednom místě.
Můžete provést nastavení zařízení, objednat spotřební materiálu, spustit
průvodce řešením potíží, navštívit web společnosti Samsung a zobrazit
informace o připojeném zařízení. Pokud je zařízení připojeno k počítači
s připojením k internetu, bude tato aplikace automaticky stažena z webu
Windows Store(Store).
Obrazovka se může lišit v závislosti na modelu, který používáte.
9
Vysvětlení aplikace Samsung Printer Experience
Spuštění aplikace,
Na obrazovce Začátek vyberte dlaždici Samsung Printer Experience
(
).
Rozhraní aplikace Samsung Printer Experience obsahuje různé užitečné
funkce, které jsou popsány v následující tabulce:
1
Informace o
tiskárně
Tato oblast obsahuje obecné informace o zařízení.
Můžete zde ověřit informace, jako je stav zařízení,
jeho umístění, adresa IP a zbývající množství toneru.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
322
Používání aplikace Samsung Printer Experience
10
2
Uživatelská
příručka
Můžete zobrazit Uživatelská příručka online.
K používání této funkce je nutné připojení k internetu.
Dojde-li k chybě, tímto tlačítkem se otevře
Prùvodce øešením problémù. Můžete tak
přímo otevřít část věnovanou řešení problémů
v uživatelské příručce.
Přidávání/odstraňování tiskáren
Pokud nemáte v aplikaci Samsung Printer Experience přidané žádné
tiskárny nebo pokud chcete přidat/odstranit tiskárnu, postupujte dle níže
uvedených pokynů.
Přidat/odstranit můžete pouze tiskárny připojené k síti.
3
Objednat
spotřební
materiálu
Klepnutím na toto tlačítko můžete objednat náhradní
kazety s tonerem online. K používání této funkce je
nutné připojení k internetu.
4
Navštívit
Samsung
Odkazuje na webové stránky tiskárny Samsung.
K používání této funkce je nutné připojení k internetu.
Tiskárna
Nastavení
Prostřednictvím aplikace SyncThru™ Web Service
můžete změnit různá nastavení tiskárny, například
nastavení týkající se zařízení, papíru, rozvržení,
emulace, sítě a informací o tisku. Vaše zařízení musí
být připojeno k síti. Pokud je zařízení připojeno
pomocí kabelu USB, toto tlačítku bude neaktivní.
5
6
Seznam
zařízení a
poslední
naskenovaný
obrázek
V seznamu skenerů jsou zobrazena zařízení, která
podporují aplikaci Samsung Printer Experience.
U zařízení vidíte poslední naskenované obrázky. Aby
bylo možno skenovat z tohoto místa, musí být
zařízení připojeno k síti. Tato část je určena
uživatelům s multifunkčními tiskárnami.
Přidání tiskárny
1
V liště Ovládací tlačítka vyberte Nastavení.
Nebo klepněte pravým tlačítkem na stránku Samsung Printer
Experience a vyberte Nastavení.
2
3
Vyberte Přidat tiskárnu
Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Uvidíte přidanou tiskárnu.
Pokud uvidíte značku
, můžete také přidávat tiskárny kliknutím na
.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
323
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Odstranění tiskárny
1
Tisk ze systému Windows 8
V liště Ovládací tlačítka vyberte Nastavení.
Nebo klepněte pravým tlačítkem na stránku Samsung Printer
Experience a vyberte Nastavení.
2
3
4
11
Vyberte Odstranit tiskárnu
Vyberte tiskárnu, kterou chcete odstranit.
Klikněte na tlačítko Ano.
Uvidíte, že odstraněná tiskárna zmizí z obrazovky.
V této části jsou popsány běžné tiskové úlohy z obrazovky Začátek.
Základní funkce tisku
1
2
3
4
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Zařízení:.
Ze seznamu vyberte svou tiskárnu
Vyberte nastavení tiskárny, jako je počet kopií a orientace.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
324
Používání aplikace Samsung Printer Experience
5
Klepnutím na tlačítko Tiskout spusťte tiskovou úlohu.
Otevření dalších nastavení
Obrazovka může vypadat trochu jinak v závislosti na modelu nebo
volbách.
Můžete nastavit další parametry tisku.
1
2
3
4
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Zařízení:.
Ze seznamu vyberte svou tiskárnu
Klepněte na Další nastavení.
Zrušení tiskové úlohy
Jestliže tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo ve službě zařazování
tisku, zrušíte úlohu takto:
•
Do tohoto okna můžete jednoduše vstoupit tak, že na hlavním panelu
systému Windows poklepete na ikonu zařízení (
•
Aktuální úlohu můžete také zrušit stisknutím tlačítka
).
(Cancel nebo
Stop/Clear) na ovládacím panelu.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
325
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Karta Základní
Karta Rozšířené
Základní
Nastavení papíru
Tato volba umožňuje vybrat základní nastavení tisku, jako je počet kopií,
orientace a typu dokumentu.
Tato volba umožňuje nastavit základní specifikace pro manipulaci
s papírem.
Ekologicka nastaveni
Nastavení rozvržení
Tato volba umožňuje vybrat více stránek na stranu, aby se šetřila média.
Tato volba umožňuje nastavit různé způsoby rozvržení dokumentů.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
326
Používání aplikace Samsung Printer Experience
Karta Zabezpeč.
Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné.
Pokud tato karta není zobrazena nebo je neaktivní, znamená to, že tyto
funkce nejsou podporovány.
Důvěrný tisk
Tato volba se používá při tisku důvěrných dokumentů. Při jejím použití je
k zahájení tisku třeba zadat heslo.
Použití funkce sdílení
Aplikace Samsung Printer Experience vám umožňuje tisknout pomocí
funkce sdílení z jiných aplikací nainstalovaných v počítači.
Tato funkce je k dispozici pouze pro tisk souborů ve formátu jpeg, bmp,
tiff, gif a png.
1
2
Vyberte obsah, který chcete vytisknout z jiné aplikace.
3
4
Vyberte nastavení tiskárny, jako je počet kopií a orientace.
V liště Ovládací tlačíka vyberte Sdílet > Samsung Printer
Experience.
Klepnutím na tlačítko Tiskout spusťte tiskovou úlohu.
Účtování úlohy
Pomocí této možnosti lze tisknout s daným oprávněním.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
327
Používání aplikace Samsung Printer Experience
12
Skenování ze systému Windows 8
6
Upravte předskenovaný obrázek pomocí funkcí operace skenování,
jako je otočení a zrcadlení.
7
Klepněte na tlačítko Skenovani (
) a obrázek uložte.
Tato část je určena uživatelům s multifunkčními tiskárnami.
• Když originály vložíte do automatické podavače, funkce (nebo
Zařízení umožňuje skenovat obrázky a text a převést je tak do digitálních
souborů v počítači.
DADF), Předskenovat (
) není k dispozici.
• Pokud ke vybrána volba předskenování, můžete přeskočit krok 5.
Skenování z aplikace Samsung Printer
Experience
Pro rychle skenování jsou zobrazeny nejčastěji používané nabídky tisku.
1
Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku
dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače
dokumentů.
2
Na obrazovce Začátek klepněte na dlaždici Samsung Printer
Experience.
3
4
Klepněte na tlačítko Skenovani (
5
Klepněte na tlačítko Předskenovat (
).
Nastavte parametry skenování, jako je typ obrázku, formát
dokumentu a rozlišení.
) a zkontrolujte obrázek.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
328
Přístup k nástrojům pro správu
Společnost Samsung nabízí řadu nástrojů pro správu tiskáren Samsung.
Další informace o každém nástroji naleznete v části „Užitečné nástroje pro
správu“ na straně 269.
1
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Hledat >
Apps(Aplikace).
2
3
Vyhledejte Samsung Printers.
4
Klepněte na nástroj pro správu, který chcete použít.
V části Samsung Printers uvidíte nainstalované nástroje pro
správu.
Po nainstalování ovladače lze některé nástroje pro správu spouštět
přímo z obrazovky Začátek klepnutím na odpovídající dlaždici.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
329
Instalace příslušenství
Když instalujte volitelná zařízení, jako je přídavný zásobník, paměť atd.,
toto zařízení je automaticky detekuje a nastaví. Pokud nemůžete používat
volitelná zařízení, která jste nainstalovali v tomto ovladači, můžete volitelná
zařízení nastavit v části Nastavení zařízení.
1
V liště Charms(Nabídka Ovládací tlačítka) vyberte Hledat >
Nastavení.
2
3
Vyhledejte Další nastavení.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a vyberte Vlastnosti
tiskárny.
Pokud položka Vlastnosti tiskárny obsahuje značku►, můžete vybrat
jiné ovladače tiskárny spojené s vybranou tiskárnou.
4
Vyberte Nastavení zařízení.
Okno Vlastnosti tiskárny se může lišit v závislosti na používaném
ovladači nebo operačním systému.
5
6
Vyberte příslušnou možnost.
Klepněte na tlačítko OK, dokud se nezavře okno Vlastnosti
tiskárny.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
330
Řešení potíži
Problém
Navrhovaná řešení
Aplikace Samsung
Printer Experience se
po klepnutí na další
nastavení nezobrazí.
Aplikace Samsung Printer Experience není
nainstalována. Stáhněte aplikaci z webu Windows
Store(Store) a nainstalujte ji.
Po klepnutí na zařízení
v části Další nastavení
se nezobrazí informace
o zařízení.
Zaškrtněte políčko Vlastnosti tiskárny. Klepněte
na kartuPorty.
(Ovládací panely > Další nastavení > Klepněte
pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a vyberte
Vlastnosti tiskárny)
Pokud je port nastaven na Soubor nebo LPT,
zrušte jejich zaškrtnutí a vyberte TCP/IP, USB
nebo WSD.
Stručná příručka pro uživatele systému Windows 8
331
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BOTSWANA
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BRAZIL
Customer Care Center
WebSite
0800-726-000
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
810-800-500-55-500
www.samsung.com
Bogotá: 6001272
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
0-800-507-7267
BELGIUM
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
332
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
ECUADOR
www.samsung.com/
latin (Spanish)
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
FINLAND
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
030-6227 515
www.samsung.com
Customer Care Center
WebSite
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
ESTONIA
Country/Region
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
333
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
WebSite
www.samsung.com/
hk (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
WebSite
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
021-5699-7777
MALAYSIA
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
0800 724 000
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
065777444
Contact SAMSUNG worldwide
334
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
NEW ZEALAND
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
PHILIPPINES
815-56 480
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
www.samsung.com/
ph
02-5805777
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
WebSite
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
PERU
Customer Care Center
www.samsung.com
OMAN
PARAGUAY
Country/Region
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
NICARAGUA
NORWAY
WebSite
www.samsung.com/pl
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
QATAR
ROMANIA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
335
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Customer Care Center
WebSite
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
8-800-555-55-55
Country/Region
TAIWAN
TANZANIA
www.samsung.com
THAILAND
Customer Care Center
0800-329-999
WebSite
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/
th
SERBIA
+381 11 321 6899 (old number
still active 0700 7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
SINGAPORE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
SWITZERLAND
SYRIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
Levant (English)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
336
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
ZAMBIA
Customer Care Center
211350370
WebSite
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
337
Slovník pojmů
Následující slovník pojmů vám pomůže seznámit se s výrobkem díky
porozumění terminologii běžně používané v oblasti tisku a uvedené v
této příručce.
802.11
802.11 je sada standardů pro komunikaci prostřednictvím místní
bezdrátové sítě (WLAN), vyvinutá komisí IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n může sdílet stejný hardware a používat vlnové pásmo 2,4
GHz. 802.11b podporuje vlnový rozsah do 11 Mbps; 802.11n podporuje
vlnový rozsah až do 150 Mbps. Zařízení s 802.11b/g/n mohou být
příležitostně rušeny mikrovlnými troubami, bezdrátovými telefony a
zařízeními Bluetooth.
Přístupový bod
Přístupový bod nebo také Bezdrátový přístupový bod (AP nebo WAP) je
zařízení, které spojuje bezdrátová komunikační zařízení v místní
bezdrátové síti (WLAN) a funguje jako centrální vysílač a přijímač WLAN
rádiových signálů.
ADF
Automatic Document Feeder (ADF), neboli automatický podavač
dokumentů, je snímací jednotka, která automaticky podává předlohy do
zařízení tak, aby toto zařízení mohlo sejmout několik předloh najednou.
AppleTalk
AppleTalk je patentovaná sada komunikačních protokolů vyvinutá
společností Apple pro počítačové sítě. Byla součástí původních počítačů
Mac (1984), nyní však od ní Apple upouští a upřednostňuje protokol TCP/
IP.
Bitová hloubka
Termín z počítačové grafiky popisující počet bitů použitých ke zobrazení
barvy jednoho pixelu v bitmapovém obrázku. Vyšší barevná hloubka
znamená širší rozsah rozlišovacích barev. Se zvyšujícím se počtem bitů se
počet možných barev pro barevnou mapu neprakticky zvyšuje. 1bitová
barva se obecně nazývá monochromatická nebo také černobílá.
BMP
Formát bitmapové grafiky používaný vnitřně grafickým subsystémem
Microsoft Windows (GDI) a běžně používaný jako jednoduchý formát
grafického souboru na této platformě.
Slovník pojmů
338
Slovník pojmů
BOOTP
Pokrytí
Bootstrap Protocol (protokol zavaděče). Síťový protokol používaný síťovým
klientem za účelem automatického získání IP adresy. To se obvykle
provádí při spouštění počítače nebo operačního systému. Servery BOOTP
přiřazují každému klientovi adresu IP z fondu adres. BOOTP umožňuje
„bezdiskovým pracovním stanicím“ získání IP adresy ještě před zavedením
jakéhokoli pokročilého operačního systému.
Jedná se o tiskárenský termín používaný pro měření spotřeby toneru při
tisku. Např. 5% pokrytí znamená, že na papíru formátu A4 je přibližně 5%
obrázků nebo textu. Pokud tedy papír nebo předloha obsahuje složité
obrázky nebo větší množství textu, bude pokrytí vyšší než 5% a zároveň
bude spotřeba toneru odpovídat tomuto pokrytí.
CCD
CSV
Charge Coupled Device, (paměťové zařízení s nábojovou vazbou), je
hardware, který umožňuje skenování úloh. K uchycení modulu CCD se též
používá zámkový mechanismus CCD, aby se zabránilo jeho poškození při
přemisťování zařízení.
Comma Separated Values (CSV, hodnoty oddělené čárkou). Typ formátu
souboru CSV se používá k výměně dat mezi odlišnými aplikacemi. Formát
souboru, tak jak je použit v aplikaci Microsoft Excel, se stal faktickým
standardem v celém průmyslu, a to dokonce i u platforem vyvinutých jinými
společnostmi než Microsoft.
Třídění kopií
Duplexní automatický podavač dokumentů
Třídění kopií je proces tisku úloh s několika sadami kopií. Je-li aktivována
volba třídění kopií, vytiskne zařízení celou jednu sadu a teprve poté začne
tisknout další kopie.
Duplex Automatic Document Feeder (DADF), neboli duplexní automatický
podavač, je snímací jednotka, která automaticky podává a překlápí
předlohu dokumentu tak, aby zařízení mohlo naskenovat obě strany této
předlohy.
Ovládací panel
Ovládací panel je rovná, obvykle svislá plocha, na které jsou zobrazeny
nástroje pro ovládání nebo sledování. Obvykle se nacházejí na horní nebo
na přední straně zařízení.
Vychozi
Hodnota nebo nastavení, které platí v okamžiku, kdy vyjmete tiskárnu z
obalu, resetujete, nebo inicializujete.
Slovník pojmů
339
Slovník pojmů
DHCP
Bodová tiskárna
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, dynamický konfigurační
protokol klienta) je síťový protokol pro strukturu klient-server. Server DHCP
poskytuje konfigurační parametry podle hostitele klienta DHCP, obecně
informace požadované hostitelem klienta kvůli práci v síti IP. DHCP také
poskytuje mechanismus pro alokaci IP adres klientským hostům.
Bodová tiskárna je typ počítačové tiskárny s tiskovou hlavou, která se
pohybuje po stránce směrem dopředu a dozadu a tiskne úderem do
inkoustem napuštěné pásky nastavené proti papíru – podobně jako při
psaní na psacím stroji.
DIMM
Dual Inline Memory Module (DIMM, paměť v pouzdře s vývody po dvou
stranách) je malá deska s plošnými spoji, která obsahuje paměť. Modul
DIMM ukládá veškerá data zařízení, včetně tiskových dat nebo dat přijatých
faxů.
DLNA
DPI
Dots Per Inch (počet bodů na palec) je měření rozlišení, které se používá
pro skenování a pro tisk. Obecně platí, že vyšší DPI znamená vyšší
rozlišení, lepší viditelnost detailu obrázku, ale také větší velikost souboru.
DRPD
Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard, který umožňuje
zařízením na domovské síti sdílet informace s ostatními po celé síti.
Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), neboli detekce odlišného typu
vyzvánění. Jedná se o službu telefonní společnosti, která uživateli
umožňuje používat jedinou telefonní linku pro komunikaci na více
telefonních číslech.
DNS
Duplex
Domain Name Server (server překládající doménové názvy) je systém,
který uchovává informace související s názvy domén v distribuované
databázi v sítích, jako je například internet.
Mechanismus, který automaticky překlápí list papíru, aby mohlo zařízení
tisknout na obě strany papíru (nebo je skenovat). Tiskárna vybavená
duplexní jednotkou umí tisknout na obě strany papíru během jednoho
tiskového cyklu.
Slovník pojmů
340
Slovník pojmů
Zatížení
Ethernet
Zatížení je množství stránek, které měsíčně neovlivní výkon tiskárny.
Obecně je životnost tiskárny omezena například počtem stránek za rok.
Životnost znamená průměrnou kapacitu výtisků, obvykle v záruční době.
Když je například zatížení 48 000 stran za měsíc a počítáme s 20
pracovními dny, je denní kapacita tiskárny 2 400 stran.
Ethernet je počítačová síťová technologie využívající rámce pro místní sítě
(LAN). Definuje vedení a signály pro fyzickou vrstvu a formát rámců a
protokolů pro řízení přístupu médií (MAC) / datovou vrstvu modelu OSI.
Ethernet je většinou standardizován jako IEEE 802.3. Stal se celosvětově
nejpoužívanější LAN technologií od devadesátých let po současnost.
ECM
EtherTalk
Error Correction Mode (ECM), neboli režim korekce chyb, je volitelný režim
přenosu, který je zabudován do faxových přístrojů nebo modemů třídy 1.
Automaticky rozpoznává a opravuje chyby vzniklé během přenosu faxu,
které někdy vznikají v důsledku šumu v telefonních linkách.
Sada protokolů vyvinutá společností Apple Computer pro počítačové sítě.
Byla součástí původních počítačů Mac (1984), nyní však od ní Apple
upouští a upřednostňuje protokol TCP/IP.
Emulace
Emulace je technika, při které jedno zařízení získává stejné výsledky jako
zařízení jiné.
Emulátor duplikuje funkce jednoho systému za pomoci jiného systému tak,
aby se tento druhý systém choval stejným způsobem jako systém první.
Emulace se soustředí na přesnou reprodukci externího chování, což je
opakem simulace, která představuje abstraktní model simulovaného
systému, často posuzujícího svůj interní stav.
FDI
Foreign Device Interface (FDI), neboli rozhraní pro cizí zařízení, je karta
uvnitř zařízení, která umožňuje instalaci zařízení třetích stran, jako např.
přístroje na mince nebo čtečky karet. Tyto přístroje pak umožňují placené
využívání vašeho zařízení.
FTP
File Transfer Protocol (FTP, protokol pro přenos souborů), je běžně
používaný protokol pro výměnu souborů v jakékoli síti, která podporuje
protokol TCP/IP (jako například internet nebo intranet).
Slovník pojmů
341
Slovník pojmů
Fixační jednotka
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD)
Součást laserové tiskárny, která nataví toner na tiskové médium. Sestává
z ohřívacího válce a přítlačného válce. Po přenesení toneru na papír fixační
jednotka teplem zajistí trvalé přichycení toneru na papír; z tohoto důvodu je
papír vycházející z laserové tiskárny teplý.
Velkokapacitní paměťové zařízení (HDD), obvykle nazývané pevný disk, je
energeticky nezávislé úložné zařízení, které ukládá digitálně kódovaná
data na rychle se otáčející destičky s magnetickým povrchem.
Brána
Spojení mezi počítačovými sítěmi nebo mezi počítačovou sítí a telefonní
linkou. Je velmi populární, protože jde o počítač nebo síť, která umožňuje
přístup k jinému počítači nebo síti.
Stupnice šedé
IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut elektrických a
elektronických inženýrů) je mezinárodní nezisková profesní organizace pro
technologický pokrok v oblasti elektrotechniky.
IEEE 1284
Odstíny šedé, které představují světlé a tmavé části obrazu po převedení
barevných obrázků na černobílé; barvy jsou zastoupeny různými odstíny
šedé.
Standard pro paralelní port 1284 byl vyvinut institutem elektrických a
elektronických inženýrů (IEEE). Termín 1284-B se týká specifického typu
konektoru na konci paralelního kabelu, který je připojován k perifernímu
zařízení (například k tiskárně).
Polotóny
Intranet
Typ obrazu, který simuluje odstíny šedé pomocí různého počtu bodů. Velmi
barevné plochy se skládají z velkého množství teček, zatímco světlejší
plochy se skládají z menšího množství teček.
Soukromá síť, která využívá internetové protokoly, připojení k síti a
případně i veřejný telekomunikační systém k zabezpečenému sdílení části
informací organizace nebo k práci zaměstnanců. Někdy termín popisuje
pouze nejviditelnější službu, vnitřní web.
Slovník pojmů
342
Slovník pojmů
IP adresa
IPX/SPX
Adresa internetového protokolu IP je jedinečné číslo, které zařízení
používají k vzájemné identifikaci a komunikaci v síti využívající standard
internetového protokolu.
Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX), neboli
výměna internetových paketů/výměna sekvenčních paketů. Jedná se o
síťový protokol používaný operačními systémy Novell NetWare. Jak IPX,
tak i SPX poskytují připojovací služby podobné protokolu TCP/IP, přičemž
protokol IPX je podobný IP a SPX se podobá protokolu TCP. IPX/SPX byl
původně navržen pro místní oblastní sítě (LAN) a pro tyto účely je protokol
vysoce účinný (v sítích LAN obvykle protokol TCP/IP dokonce předčí).
IPM
Images Per Minute (počet obrázků za minutu) je způsob měření rychlosti
tiskárny. Rychlost IPM indikuje počet jednostranných archů, které tiskárna
dokončí za jednu minutu.
IPP
Internet Printing Protocol (internetový tiskový protokol) definuje standardní
protokol pro tisk, správu tiskových úloh, velikost média, rozlišení atd. IPP
lze používat místně nebo v síti Internet pro stovky výtisků. Vedle toho
podporuje také řízení přístupu, ověřování a šifrování, takže tisková řešení
jsou nyní mnohem bezpečnější a spolehlivější než dříve.
ISO
International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro
standardizaci) je organizace, která zavádí normy a která je složena ze
zástupců z národních organizací pro normy. Vytváří celosvětové
průmyslové a komerční normy.
ITU-T
International Telecommunication Union (ITU), neboli Mezinárodní
telekomunikační unie, je organizace založená za účelem standardizace a
regulace mezinárodních telekomunikací a rádia. Mezi její hlavní úkoly patří
sestavování norem, alokace rádiových frekvenčních pásem a organizování
vzájemného propojení různých zemí, aby bylo možné mezi nimi
telefonovat. Písmeno T ve zkratce ITU-T pak znamená telekomunikace.
Slovník pojmů
343
Slovník pojmů
Předloha ITU-T
Kontrolka
Standardizovaná zkušební předloha vydaná ITU-T pro faxový přenos
dokumentů.
Light-Emitting Diode (svítící dioda či kontrolka) je polovodičové zařízení,
které indikuje stav přístroje.
JBIG
Adresa MAC
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standard pro kompresi obrazu,
při které nedochází ke ztrátě přesnosti či kvality. Byla navržena pro
kompresi binárních obrazů, zejména pro faxy, lze ji však použít i u jiných
obrázků.
Media Access Control (adresa přenosového protokolu přístupu na médium)
je adresa s jedinečným identifikátorem spojeným se síťovým adaptérem.
Adresa MAC je jedinečný 48bitový identifikátor obvykle zapisovaný 12
šestnáctkovými znaky seskupenými v párech (např. 00-00-0c-34-11-4e).
Tato adresa je obvykle pevně zakódována do Network Interface Card
(NIC), tedy síťové karty, již od jejího výrobce, a používá se jako pomůcka
pro routery pokoušející se vyhledat zařízení ve velkých sítích.
JPEG
Joint Photographic Experts Group (skupina spojených expertů na
fotografování) je nejčastěji používanou standardní metodou ztrátové
komprese pro fotografické snímky. Je to formát používaný pro ukládání a
přenos fotografií v síti WWW.
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (odlehčený protokol internetové
adresářové služby) je síťový protokol sloužící k dotazování a úpravě
adresářových služeb fungujících přes TCP/IP.
MFP
Multi Function Peripheral (multifunkční periferie) je kancelářský přístroj,
který v sobě obsahuje tiskárnu, kopírku, fax, skener atd.
MH
Modifikované Huffmanovo kódování (MH) je metoda komprese pro snížení
obsahu dat, která musí být vysílána mezi faxovými přístroji k přenosu
obrazu. Toto kódování je doporučeno ITU-T T.4. MH je proudové kódovací
schéma založené na seznamu kódů a optimalizované k účinnému využití
bílých míst. Jelikož většina faxů obsahuje zejména bílá místa, minimalizuje
tato funkce dobu přenosu.
Slovník pojmů
344
Slovník pojmů
MMR
OPC
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.6.
Organic Photo Conductor (OPC), neboli organický fotovodič, je
mechanismus, který vytváří virtuální obraz pro tisk pomocí laserového
paprsku vysílaného z laserové tiskárny. Obvykle má zelenou nebo rezavou
barvu a má tvar válce.
Modem
Zařízení, které moduluje a demoduluje signál nosiče pro kódování a
dekódování digitálních informací.
Povrch válce v zobrazovací jednotce se používáním tiskárny (při styku s
kartáčkem kazet, čistícím mechanismem a papírem) pomalu opotřebovává,
je třeba ji řádně měnit.
MR
Originály
Modified Modified READ (MMR) je kompresní metoda doporučovaná ITUT T.6. MR zakóduje první naskenovanou řádku pomocí MH. Další řádka je
pak porovnána s řádkou první, jsou určeny rozdíly a tyto rozdíly jsou poté
šifrovány a přeneseny.
První exemplář např. dokumentu, fotografie, textu apod., který se následně
kopíruje, množí či převádí do jiných, avšak který sám není z ničeho
kopírován ani odvozen. Též se někdy nazývá jako předloha.
NetWare
Síťový operační systém vyvinutý společností Novell, Inc. Původně se
používal pro kooperativní multitasking pro fungování různých služeb na PC
a síťové protokoly byly založeny na typickém systému Xerox XNS. Dnešní
NetWare podporuje jak TCP/IP, tak i IPX/SPX.
OSI
Open Systems Interconnection (propojení otevřených systémů) je model
vyvinutý Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro účely
komunikace. OSI nabízí standardní, modulární přístup k designu sítí, který
rozděluje požadovanou sadu složitých funkcí do menších, snadno
zvládnutelných nezávislých funkčních vrstev. Těmito vrstvami jsou (shora
dolů): aplikační, prezentační, relační, transportní, síťová, linková a fyzická.
Slovník pojmů
345
Slovník pojmů
PABX
Ovladač tiskárny
Private Automatic Branch Exchange (PABX) je automatická telefonní
pobočková ústředna v soukromé firmě.
Program, který se používá k odesílání příkazů a přenosu dat z počítače na
tiskárnu.
PCL
Tiskové médium
Printer Command Language (jazyk popisující vzhled stránky, Page
Description Language) vyvinutý společností HP jako protokol tiskáren, který
se posléze stal průmyslovým standardem. Původně byl vyvinut pro jedny z
prvních inkoustových tiskáren, avšak postupně byl vytvořen pro různé
úrovně tepelných, bodových a stránkových tiskáren.
Média, jako například papír, obálky, štítky a fólie, které lze používat v
tiskárně, skeneru, faxu nebo v kopírce.
PDF
Portable Document Format (patentovaný formát souboru) vyvinutý
společností Adobe Systems pro zobrazování dvojrozměrných dokumentů
ve formátu nezávislém na zařízení a na rozlišení.
PostScript
PS (PostScript, dodatečný skript) je jazyk pro popis stránek a programovací
jazyk, který se používá zejména v oblasti elektronické a stolní počítačové
sazby. - běží v interpretru, který pak vytváří obraz.
PPM
Pages Per Minute (počet stran za minutu) způsob měření, který určuje
rychlost tiskárny vyjádřením počtu stránek vytištěných za jednu minutu.
Soubor PRN
Rozhraní ovladače zařízení, které umožňuje softwaru komunikovat
s ovladačem zařízení prostřednictvím standardního vstupně / výstupního
systémového volání, což zjednodušuje řadu úloh.
Protokol
Zvyklost nebo standard, který řídí nebo umožňuje spojení, komunikaci a
přenos dat mezi dvěma koncovými body.
Slovník pojmů
346
Slovník pojmů
PS
SMB
Viz PostScript.
Server Message Block (blok serverových zpráv) je síťový protokol
používaný převážně ke sdílení souborů, tiskáren, sériových portů a k různé
komunikaci mezi uzly v síti. Poskytuje také ověřený mechanismus
meziprocesní komunikace.
PSTN
Public-Switched Telephone Network (PSTN) je veřejná síť světových
telefonních sítí, která je v průmyslových a komerčních zařízeních obvykle
vedena přes ústřednu.
RADIUS
Remote Authentication Dial In User Service (vzdálené ověření volajícího
uživatele) je protokol pro ověření a účtování vzdáleného uživatele. RADIUS
umožňuje centralizované správě ověrovacích dat (jako jsou uživatelská
jména a hesla) používat konceptu AAA (authentication, authorization,
accounting – ověření, autorizování a záznam) ke správě přístupu na síť.
Rozlišení
Ostrost obrazu měřená v bodech na palec (dpi). Čím je dpi vyšší, tím je
vyšší rozlišení.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol (jednoduchý výměnný protokol pro přenos
pošty) je standard pro přenos elektronické pošty prostřednictvím sítě
Internet. SMTP je relativně jednoduchý protokol na textové bázi, kde se po
zadání jednoho nebo více příjemců zprávy a přenese text zprávy. Jedná se
o protokol klient-server, kde klient přenáší zprávu elektronické pošty na
server.
SSID
Service Set Identifier (SSID) neboli identifikátor sady služeb je název místní
bezdrátové sítě (WLAN). Všechna bezdrátový zařízené v síti WLAN
používají ke vzájemné komunikaci stejný SSID. Parametry SSID mají
maximální délku 32 znaků a rozlišují malá a velká písmena.
Maska podsítě
Maska podsítě se používá ve spojení se síťovou adresou a společně určují,
která část adresy je síťová adresa a která hostitelská.
Slovník pojmů
347
Slovník pojmů
TCP/IP
Kazeta s tonerem
Transmission Control Protocol a Internet Protocol (kontrolní přenosový
protokol a internetový protokol) sada komunikačních protokolů, které
implementují zásobník protokolů, které využívá Internet a většina
komerčních sítí.
Druh nádobky používaný v zařízení (například tiskárně) obsahující toner.
Toner je prášek používaný v laserových tiskárnách a kopírkách, který
vytváří text a obrázky na potištěném papíru. Toner je možné tavit kombinací
tepla a tlaku fixační jednotky, čímž se přichytí k vláknům v papíru.
TCR
TWAIN
Transmission Confirmation Report (potvrzující zpráva o přenosu) udává
detaily o každém přenosu, jako např. stav úlohy, výsledek přenosu a počet
odeslaných stran. Tento protokol lze nastavit tak, aby se tiskl s každou
úlohou nebo pouze v případě chyby přenosu.
Průmyslový standard pro skenery a software. Při používání skeneru s
podporou TWAIN a programu s podporou TWAIN lze spustit skenování z
tohoto programu. Je to rozhraní API pro zachycení obrázku pro operační
systémy Microsoft Windows a Apple Mac.
TIFF
Cesta UNC
Tagged Image File Format (formát souboru označeného snímku) je
bitmapový obrazový formát s proměnlivým rozlišením. TIFF popisuje data
obrázků, které jsou typicky vytvářeny ve skeneru. Obrázky TIFF využívají
tzv. tagy, což jsou klíčová slova, která definují charakteristiky obrázku
obsažené v souboru. Tento flexibilní formát, který není závislý na platformě,
lze použít u obrázků, které byly vytvořeny různými aplikacemi pro
zpracování snímků.
Uniform Naming Convention (konvence uniformního pojmenovávání) je
standardní formát zápisu cesty pro přístup ke sdíleným položkám ve
Windows NT a dalších produktech společnosti Microsoft. Formát cesty
UNC je: \\<název serveru>\<název sdílené položky>\<název adresáře>
URL
Uniform Resource Locator (uniformní lokátor zdrojů) je globální adresa
dokumentů a zdrojů na Internetu. První část adresy označuje používaný
protokol, druhá část specifikuje adresu IP nebo název domény, ve které se
nachází zdroj.
Slovník pojmů
348
Slovník pojmů
USB
WIA
Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) je standard, který byl
vyvinut společností USB Implementers Forum, Inc. pro připojování počítačů
a periférií. Na rozdíl od paralelního portu je rozhraní USB určeno pro
připojení portu USB jednoho počítače k více perifériím současně.
Windows Imaging Architecture (WIA) je zobrazovací architektura, která
byla původně zavedena do Windows Me a Windows XP. Z těchto
operačních systémů pak lze spustit skenování za pomoci skeneru s
podporou WIA.
Vodoznak
WPA
Vodoznak je znatelný obrázek nebo vzor na papíru, který se při pohledu
proti světlu jeví světlejší. Vodoznaky byly poprvé zavedeny v italské Boloni
v roce 1282. Používají je výrobci papíru k identifikaci svých výrobků, dále
se používají na poštovních známkách, bankovkách a dalších oficiálních
dokumentech, aby se znesnadnila možnost jejich padělání.
Wi-Fi Protected Acces (WPA) neboli Wi-Fi chráněný přístup je třída
systémů sloužící k zabezpečené bezdrátových (Wi-Fi) počítačových sítí.
Byla vyvinuta k vylepšení bezpečnostních vlastností WEP.
WEP
WPA-PSK (WPA-Pre-Shared Key) neboli WPA předsdílený klíč je zvláštní
režim WPA pro malé společnosti a domácí uživatele. V bezdrátovém
přístupovém bodu (WAP) stejně jako v každém bezdrátově připojeném
zařízení přenosného nebo stolního počítači je nakonfigurován klíč (heslo).
WPA-PSK vytváří jedinečný klíč pro každý kontakt bezdrátového klienta a
příslušného bodu WAP k zajištění větší bezpečnosti.
Wired Equivalent Privacy (WEP) neboli soukromí ekvivalentní drátovým
sítím, je bezpečnostní protokol specifikovaný v IEEE 802.11. Slouží k
poskytování stejné úrovně soukromí jakou zajišťují drátové sítě LAN. WEP
poskytuje zabezpečení pomocí kódování dat přes rádio, takže jsou
chráněna při přenosu z jednoho mísa na druhé.
WPA-PSK
WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard pro zřízení bezdrátové domovské
sítě. Pokud váš bezdrátový přístupový bod podporuje WPS, můžete
jednoduše nakonfigurovat bezdrátové síťové připojení bez použití počítače.
Slovník pojmů
349
Slovník pojmů
XPS
Specifikace papíru XML (XPS) představuje specifikaci pro jazyk popisující
stránky (Page Description Language, PDL) a nový formát dokumentu,
kterou vyvinula společnost Microsoft. Je výhodná pro přenosné a
elektronické dokumenty. Je to specifikace založená na jazyce XML.
Vycházející z nové tiskové cesty a formátu dokumentu, který je založen na
vektoru a nezávisí na zařízení.
Slovník pojmů
350
Rejstřík
A
AirPrint
205
AnyWeb Print
272
Č
místo
čitění
přidání dokumentů do vyhrazeného faxu
262
adresář
používání
234
registrace
234
uložení skupiny
235
úprava
235
úprava skupiny
236
skenovací jednotka
96
vnějí části
93
vnitřní části
94
čitění zařízení
easy document creator
konverze eknihy
Kabel USB
Režim infrastruktury
síťový kabel
WPS
odpojení
WPS zařízení nemá displej
PBC
PIN
281
281
F
bezdrátová síť
167
faxování
167
Automatický tisk zprávy o odeslání faxu
268
191
automatické opětovné vytáčení
259
obecné nastavení
217
odesílání faxu v počítači
260
odeslání prioritního faxu
262
odložení faxového přenosu
261
175, 178
171, 172
172
173
bezpečnost
informace
15
symboly
15
přijímání faxu v počítači
264
příjem faxů do paměti
267
příjem pomocí externího telefonu
266
příjem v režimu DRPD
266
příjem v režimu Fax
E
B
adhoc režim
93
263
opakované vytáčení posledního čísla
259
70, 265
příjem v režimu telefonu
265
příjem v režimu záznamníku
265
příjem v zabezpečeném režimu
267
příprava k faxování
67
upravení tmavosti
71
úprava rozliení
70
změna režimů příjmu
264
zruení vyhrazené faxové úlohy
262
funkce faxu
259
funkce skenování
250
funkce tisku
238
H
chybová zpráva
113
přeposlání odeslaného faxu na jiné cílové
místo
263
přeposlání přijatého faxu na jiné cílové
Rejstřík 351
Rejstřík
I
časté potíže v systému Linux
informace o zařízení 213, 215, 217, 222,
instalace ovladače pro síťově připojená
zařízení
162
227
309
instalace ovladače pro zařízení připojená
USB kabelem
151
instalace
přísluenství
330
N
nabídka tisk
212
nastavení zařízení
stav zařízení
213, 215, 217, 222, 227
používání programu SetIP
158
K
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
152
obecná nastavení
Kabel USB
skenování
257
obecné ikony
14
tisk
248
oblíbená nastavení pro tisk
57
unified driver configurator
284
vlastnosti tiskárny
249
odesílání faxu
instalace ovladače
32, 33, 149, 151
reinstalace ovladače
150, 152
kazeta s tonerem
rozprostření toneru
83
výměna kazety
85
obecné nastavení
213
základní kopírování
61
zmenení nebo zvětení kopií
63
kopírování ID
64
L
LCD displej
procházení stavem zařízení
217,
Linux
213, 215,
222, 227
odesílání na více míst
223
69
ovladač PostScript
M
řeení potíží
Mac
kopírování
O
časté potíže vsystému Mac
308
instalace ovladače pro síťově připojená
zařízení
161
instalace ovladače pro zařízení připojená
USB kabelem
149
ovládací panel
311
26
P
Pomocník pro skenování
255
paměť USB flash
používání programu SetIP
156
skenování
73
požadavky na systém
127
správa
75
tisk
74
reinstalace ovladače pro zařízení
připojená USB kabelem
150
pohled zepředu
23
skenování
256
pohled zezadu
25
tisk
246
Rejstřík 352
Rejstřík
pojem
14
potíž
potíže s operačním systémem
307
Ř
obecné nastavení
řeení potíží
331
S
potíže
221
skenování
paměť USB flash
73
Skenování pomocí ovladače WIA
254
Skenování v systému Linux
257
Skenování vsystému Mac
256
Skenování z programu pro úpravu
obrázků
254
potíže přikopírování
303
potíže přiskenování
304
potíže s faxováním
305
potíže s napájením
290
Stav tiskárny Samsung
282
potíže skvalitou tisku
295
SyncThru Web Service
274
potíže spodáváním papíru
289
Skenování ze zařízení připojeného
prostřednictvím sítě
251, 252
potíže stiskem
291
samsung printer experience
322
základní informace
service contact numbers
332
použití nápovědy
právní předpisy
58, 247
130
Skenování
Skenování sPomocníkem pro skenování
Samsung
255
sít
249
instalace ovladače
Linux
Mac
Windows
162
161
159
přehled nabídek
35
instalační prostředí
129
příprava typu předloh
51
konfigurace IPv6
164
nastavení bezdrátové sítě
167
nastavení pevné sítě
155
obecné nastavení
229
program SetIP
155, 191
předvolby tiskárny
Linux
přístup
nástroje pro správu
329
R
program SetIP
představení síťových programů
rozliení
faxování
155, 156, 158, 191
70
skenovat
154
250
skenování v systému linux
257
skenování v systému mac
256
slovník pojmů
338
služba SyncThru Web Service
obecné informace
274
součásti pro údržbu
80
spotřební materiál
dostupný spotřební materiál
79
objednání
79
předpokládaná životnost kazety s
tonerem
82
sledování životnosti spotřebního
materiálu
91
výměna kazety s tonerem
85
Rejstřík 353
Rejstřík
stav
27, 29
stav tiskárny
obecné informace
282
T
více stránek na jeden list papíru
Mac
246
změna výchozího nastavení tisku
238
eco
zvlátní tiskové funkce
240
kopírování ID
28
numerická klávesnice
29
26
tlačítka
tisk ablony
Tonerova kazeta
odstranit
245
Sejmout do
WPS
neoriginální a opakovaně plněná
81
tisknout
245
pokyny k manipulaci
81
vytvořit
244
předpokládaná životnost
82
skladování
81
Linux
248
121
Mac
246
technické specifikace
tiskové médium
123
tisk v ekologickém režimu
tisk
Linux
248
Mac
246
mobile print
200
mobilní OS
200
nastavení zařízení jako výchozího
238
paměť USB
tisk do souboru
tisk dokumentu
Windows
tisk na obě strany papíru
Mac
tisk dokumentu
tisk pomocí google cloud print
74
239
55
247
207
požadavky na systém
128
umístění zařízení
nastavení nadmořské výky
232
uvíznutí
246
kartičky
48
nastavení formátu papíru
49
nastavení typu papíru
49
předtitěný papír
49
títky
48
123
odstranění originálu dokumentu
100
odstranění papíru
105
rady jak zabránit uvíznutí papíru
212
tiskové médium
výstupní podpěra
26, 28
Unix
tisknout
obecné nastavení
27, 30
U
58
tisk více stránek na jeden list
Mac
47
zvlátní média
99
V
Víceúčelový zásobník
použití zvlátních médií
47
vkládání
papír v zásobníku 1
44
zvlátní média
47
Rejstřík 354
Rejstřík
vlastnosti
USB kabelem
5
funkce tiskového média
123
používání programu SetIP
funkce zařízení
210
požadavky na systém
odstranit
243
upravit
243
vytvořit
243
234
výchozí nastavení
nastavení zásobníku
výstupní podpěra
význam stavové kontrolky
155, 191
126
Windows 8
vodoznak
vytvoření adresáře
32, 33
319
Kabel USB
instalace ovladače
315
odinstalace ovladače
321
sít
49
instalace ovladače
50
110
bezdrátová síť
instalace ovladače
317
Z
W
Zvlátní funkce
231
Windows
zadávání znaků
233
časté potíže vsystému Windows
307
instalace ovladače pro síťově připojená
zařízení
159
instalace ovladače pro systém Windows 8
pro bezdrátově připojená zařízení 319
instalace ovladače pro systém Windows 8
pro síťově připojená zařízení
317
instalace ovladače pro systém Windows 8
s připojeným USB kabelem
315
zakládání originálů
51
zásobník
nastavení formátu atypu papíru
49
nastavení ířky a délky
43
změna velikosti zásobníku
43
zprávy
informace o zařízení 213, 217, 218, 219,
223,
224, 227
instalace ovladače pro zařízení připojená
Rejstřík 355
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement