Samsung CLP-650 User's manual

Samsung CLP-650 User's manual
Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Samsung
Electronics nenese odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vzniklé či související s používáním této příručky.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
• CLP-650 a CLP-650N jsou názvy modelů výrobků společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
• Název SAMSUNG a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
• Apple, TrueType, Laser Writer a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
• Microsoft, Windows, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 a Windows XP
jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
• Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Country
Web Site
Customer Care Center
Web Site
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88
(€ 0,10/min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
www.samsung.com/uk
RUSSIA
8-800-200-0400
www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
010- 6475 1880
www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
1600 1100 11
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP.
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
www.samsung.com/latin
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
BELGIUM
02 201 2418
www.samsung.com/be
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
CZECH
REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/ph
DENMARK
38 322 887
www.samsung.com/dk
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
FINLAND
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
THAILAND
www.samsung.com/th
FRANCE
08 25 08 65 65
(€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr
1800-29-3232
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
GERMANY
01805 - 121213
(€ 0,12/min)
www.samsung.de
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
HUNGARY
06 40 985 985
www.samsung.com/hu
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/za
ITALIA
199 153 153
www.samsung.com/it
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea
ii
OBSAH
1. Úvod
Zvláštní funkce ......................................................................................................................
Součásti tiskárny ...................................................................................................................
Pohled zepředu ................................................................................................................
Pohled z pravé strany ........................................................................................................
1.1
1.3
1.3
1.3
2. Instalace tiskárny
Vybalení ............................................................................................................................... 2.1
Instalace kazety s tonerem ...................................................................................................... 2.2
Vkládání papíru ...................................................................................................................... 2.4
Změna formátu papíru v zásobníku ..................................................................................... 2.5
Připojení kabelu tiskárny ......................................................................................................... 2.7
Místní tiskárna ................................................................................................................. 2.7
Tisk v síti (pouze u CLP-650N) ............................................................................................ 2.8
Zapnutí tiskárny .................................................................................................................... 2.8
Vytištění zkušební stránky ....................................................................................................... 2.8
Změna jazyka na displeji ......................................................................................................... 2.9
Instalace softwaru tiskárny ...................................................................................................... 2.9
Požadavky na systém ........................................................................................................ 2.9
Funkce ovladače tiskárny ................................................................................................. 2.10
3. Používání ovládacího panelu
Význam prvků ovládacího panelu .............................................................................................
Displej ............................................................................................................................
Tlačítka ...........................................................................................................................
Používání menu ovládacího panelu ...........................................................................................
Vstup do menu ovládacího panelu .......................................................................................
Přehled menu ovládacího panelu .........................................................................................
Menu Informace ...............................................................................................................
Menu Papír ......................................................................................................................
Menu Rozvrzení ................................................................................................................
Menu Grafika ...................................................................................................................
Menu Barva .....................................................................................................................
Menu Tiskárna .................................................................................................................
Menu Nastavení ................................................................................................................
Menu PCL ........................................................................................................................
Menu PostScript ...............................................................................................................
Menu Sít (pouze u CLP-650N) ............................................................................................
3.1
3.1
3.2
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.5
3.6
3.6
3.7
3.7
3.8
4. Tiskové materiály
Výběr papíru a dalších materiálů ..............................................................................................
Formát a kapacity zásobníků ..............................................................................................
Pokyny týkající se papíru a zvláštních materiálů ....................................................................
Vkládání papíru ......................................................................................................................
Standardní zásobník 1 .......................................................................................................
Přídavný zásobník 2 ..........................................................................................................
Víceúčelový zásobník (MPT) ...............................................................................................
Ruční podávání .................................................................................................................
Tisk na zvláštní tiskové materiály .............................................................................................
Tisk na obálky ..................................................................................................................
Tisk na štítky ...................................................................................................................
Tisk na předtištěný papír ...................................................................................................
Tisk na karty a materiály s vlastním formátem .....................................................................
iii
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.3
4.4
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
5. Základní tisk
Tisk dokumentu ..................................................................................................................... 5.1
Zrušení tiskové úlohy ............................................................................................................. 5.1
6. Údržba tiskárny
Tisk konfigurační stránky ........................................................................................................ 6.1
Výměna spotřebních materiálů ................................................................................................. 6.2
Zacházení s tonerovými kazetami ............................................................................................. 6.2
Skladování kazety s tonerem .............................................................................................. 6.2
Životnost tonerových kazet ................................................................................................ 6.2
Rozprostření toneru .......................................................................................................... 6.2
Výměna kazety s tonerem ....................................................................................................... 6.4
Výměna přenosového pásu ...................................................................................................... 6.5
Výměna fixační jednotky ......................................................................................................... 6.7
Čištění tiskárny ...................................................................................................................... 6.8
Čištění vnější části tiskárny ................................................................................................ 6.8
Čištění vnitřní části tiskárny ............................................................................................... 6.8
Správa tiskárny prostřednictvím internetu (pouze u CLP-650N) .................................................... 6.9
Nastavení elektronického oznámení ..................................................................................... 6.9
Nastavení karty s kontaktními informacemi ........................................................................ 6.10
7. Řešení problémů
Kontrolní seznam pro řešení problémů ...................................................................................... 7.1
Řešení obecných problémů při tisku .......................................................................................... 7.2
Odstraňování zaseknutých papírů ............................................................................................. 7.4
V oblasti podávání papíru .................................................................................................. 7.4
Ve víceúčelovém zásobníku ................................................................................................ 7.5
Uvnitř tiskárny ................................................................................................................. 7.6
V oblasti výstupu papíru .................................................................................................... 7.7
V přídavném zásobníku 2 ................................................................................................... 7.9
Rady jak zabránit zaseknutí papíru .................................................................................... 7.12
Řešení problémů s kvalitou tisku ............................................................................................ 7.12
Význam hlášení na displeji .................................................................................................... 7.14
Časté potíže u systémů Windows ............................................................................................ 7.16
Časté potíže u systémů Macintosh .......................................................................................... 7.17
Časté potíže u systémů PS .................................................................................................... 7.17
Časté potíže v systému Linux ................................................................................................. 7.17
8. Používání tiskárny v síti (pouze u CLP-650N)
O sdílení tiskárny v síti ............................................................................................................ 8.1
Nastavení síŤové tiskárny ........................................................................................................ 8.1
Nakonfigurování parametrů sítě z ovládacího panelu .............................................................. 8.1
9. Instalace doplňků tiskárny
Bezpečnostní opatření při instalaci doplňků tiskárny ....................................................................
Instalace přídavného zásobníku papíru ......................................................................................
Instalace paměti DIMM ...........................................................................................................
Aktivace připojené pamět’ové karty ve vlastnostech PS tiskárny .............................................
9.1
9.1
9.2
9.4
10. Technické specifikace
Technické specifikace tiskárny ...............................................................................................
Technické specifikace papíru ..................................................................................................
Přehled .........................................................................................................................
Podporované formáty papíru ............................................................................................
Pokyny pro použití papíru ................................................................................................
Technické specifikace papíru ............................................................................................
Výstupní kapacita papíru .................................................................................................
Vstupní kapacita papíru ...................................................................................................
Prostředí pro umístění tiskárny a skladování papíru .............................................................
Obálky ..........................................................................................................................
Štítky ............................................................................................................................
iv
10.1
10.1
10.1
10.2
10.2
10.3
10.3
10.3
10.3
10.4
10.4
Důležitá opatření a bezpečnostní informace
16 Pokud tisknete nepřetržitě velké množství stránek, může dojít k zahřátí povrchu
výstupního zásobníku. Nedotýkejte se povrchu přístroje. Zamezte přístupu dětí
k přístroji.
Při používání tohoto přístroje je třeba vždy dodržovat tato základní bezpečnostní
opatření, aby se snížilo riziko požáru a úrazu elektrickým proudem:
1
Přečtěte si a seznamte se se všemi pokyny.
2
Při používání elektrických spotřebičů dodržujte běžná bezpečnostní opatření.
3
Řiď te se všemi varováními a pokyny uvedenými na přístroji a v dokumentaci
dodané spolu s přístrojem.
4
Pokud se vám zdá, že provozní pokyny odporují informacím o bezpečnosti, držte
se bezpečnostních pokynů. Může se stát, že jste správně neporozuměli
provozním pokynům. Pokud se vám nepodaří vzniklý rozpor vyřešit, kontaktujte
prosím prodejce nebo servis.
5
Před čištěním odpojte přístroj z napájecí sítě. Nepoužívejte tekuté čistící
prostředky ani prostředky ve spreji. K čištění používejte pouze vlhký hadřík.
6
Zařízení nesmí být umístěné na nestabilním vozíku, podstavci nebo stole. Mohlo
by spadnout, což by vedlo k vážnému poškození.
7
Přístroj nesmí být umístěn na, poblíž nebo nad radiátorem, topením, jednotkou
klimatizace nebo ventilace.
8
Přívodní napájecí kabel nesmí být ničím zatížen. Neumisťujte přístroj na takové
místo, na kterém by bylo nutné přecházet přes kabely.
9
Nepřetěžujte elektrické zásuvky a prodlužovací kabely. Mohlo by dojít k omezení
výkonu a ke zvýšení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
17 ULOŽIT TYTO POKYNY.
Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení
Tiskárna vyhovuje americkému nařízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1 odstavce J pro
laserová zařízení třídy I(1). Jinde ve světě má osvědčení pro laserová zařízení třídy I a
vyhovuje požadavkům normy IEC 825.
Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserový systém a
tiskárna jsou navržené tak, aby nikdo nebyl vystaven laserovému záření nad úrovní
třídy I v průběhu používání zařízení, při jeho údržbě nebo servisních pracích.
VAROVÁNÍ
Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zařízení nepoužívejte, ani
neprovádějte jeho opravy. Odražený paprsek, přestože není viditelný, vám může
poškodit zrak.
10 Zamezte tomu, aby domácí zvířata okusovala přívodní napájecí kabely nebo
kabely rozhraní PC.
11 Otvory a mezerami ve skříni tiskárny nikdy nevkládejte do zařízení žádné
předměty. Mohly by přijít do styku s vysokým napětím a způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem. Nikdy do přístroje nelejte žádné tekutiny.
12 Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte zařízení. Je-li
třeba jej opravit, obraťte se na kvalifikovaného pracovníka servisu. Po otevření
nebo odstranění krytů můžete být vystaveni vysokému napětí a jiným
nebezpečím. Následné nesprávné sestavení může způsobit úraz elektrickým
proudem při používání zařízení.
13 V následujících případech odpojte přístroj od elektrické sítě i od počítače a opravu
přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi:
• Pokud došlo k poškození nebo roztřepení jakékoliv části zástrčky, napájecího
nebo propojovacího kabelu.
• Pokud do zařízení vnikla nějaká tekutina.
• Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo působení vody.
• Pokud přístroj nepracuje správně, i když jste dodrželi všechny pokyny.
• Pokud přístroj spadl, nebo pokud je poškozena jeho skříň.
• Pokud dojde k náhlé a neobvyklé změně výkonu.
Bezpečnostní informace týkající se ozónu
Při běžném používání tohoto zařízení vzniká ozón. Vzniklý ozón
neznamená pro obsluhu zařízení žádné nebezpečí. Přesto
doporučujeme, abyste zařízení provozovali v dobře větraném
prostoru.
Další informace týkající se ozónu můžete získat od prodejců
společnosti Samsung.
14 Používejte pouze ovládací prvky popsané v provozní příručce. Nesprávné
nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození přístroje. Obnova
správné činnosti přístroje bude pravděpodobně vyžadovat zásah kvalifikovaného
servisního technika.
Úspora elektrické energie
Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické energie, který snižuje
spotřebu zařízení v době, kdy se nepoužívá.
15 Zařízení nepoužívejte při bouřce. Blesky by mohly zvýšit riziko úrazu elektrickým
proudem. Je-li to možné, odpojte při bouřce napájení.
Když zařízení podelší dobu neobdrží žádná data, spotřeba elektrické energie
se automaticky sníží.
i
Recyklace
Prohlášení o shodě (Evropské země)
Zlikvidujte obal tohoto zařízení způsobem šetrným k životnímu
prostředí, nebo jej recyklujte.
Osvědčení a certifikáty
Symbol CE, jímž je toto zařízení opatřeno, symbolizuje Prohlášení
společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. o shodě s následujícími
směrnicemi Evropské Unie 93/68/EEC přijatých v následujících
datech:
Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického
a elektronického zařízení)
1. ledna 1995: Směrnice Rady 73/23/EEC o sbližování zákonů členských států
týkajících se zařízení s nízkým napětím.
1. leden 1996: Směrnice Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) o sbližování zákonů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená,
že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení
svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění
životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému
zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je
zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
9. březen 1999: Směrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zařízeních
a telekomunikačních terminálových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.
Plné znění s definicí odpovídajících směrnic a uvedených standardů získáte od
místního zástupce společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož
produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete
tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k
likvidaci.
Vyzařování rádiových vln
Informace komise FCC pro uživatele
Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B
podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení zajišťují přiměřenou ochranu proti
škodlivému rušení vyskytujícímu se při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří,
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty a při nedodržení pokynů pro
instalaci a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v
určitých instalacích nebude k rušení docházet. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu
rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se
uživatelům rušení eliminovat jedním nebo více z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem.
• Prodlužte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
• Obraťte se na zástupce obchodu nebo zkušeného servisního technika v oblasti
rozhlasu a televize.
UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem
odpovědným za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost oprávnění
uživatele k provozu tohoto zařízení.
Směrnice o rušení rádiových vln pro Kanadu
Toto zařízení nepřekračuje omezení třídy B pro vyzařování rádiových vln digitálním
zařízením, jak je uvedeno v dokumentu o standardu pro zařízení způsobující rušení vln
Digital Apparatus, ICES-003 vydaném organizací Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
„Appareils Numériques“, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
ii
E U D e c la r a t io n o f C o n f o r m i t y ( L V D ,E M C )
F o r th e f o l lo w i n g p r o d u c t :
Color Laser Beam Printer
(Product nam e)
CLP-650, CLP-650N
(Model Num ber)
Man u fac tu red at :
Sam sung Electronics Co.,Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gum i-City, Gyungbuk, KOREA. 730-030
(factory nam e, address)
W e h e r e b y d e c l a r e , th a t a l l m a jo r s a f e ty r e q u ir e m e n ts , c o n c e r n in g t o CE M a r k in g
D i r e c ti v e [ 9 3 / 6 8 / E E C ] a n d L o w V o lta g e D i r e c tiv e [ 7 3 / 2 3 / E E C ] , E l e c tr o M a g n e t ic
C o m p a tib i li ty [ 8 9 / 3 3 6 / E E C ] , a m e n d m e n ts [ 9 2 / 3 1 / E E C ] a r e f u l f i ll e d , a s la i d o u t i n th e
g u id e li n e s e t d o w n b y t h e m e m b e r s ta t e s o f th e E E C C o m m is s i o n .
T h is d e c la r a tio n is v a li d f o r a l l s a m p le s th a t a r e p a r t o f th i s d e c la r a t io n , w h i c h a r e
m a n u f a c t u r e d a c c o r d i n g to th e p r o d u c ti o n c h a r ts a p p e n d ix .
T h e s ta n d a r d s r e l e v a n t f o r th e e v a lu a t io n o f s a f e ty & E M C r e q u ir e m e n ts a r e a s
f o ll o w s :
1 . C e r tif i c a te o f c o n f o r m ity / T e s t r e p o r t is s u e d b y :
2 . T e c h n i c a l d o c u m e n t a ti o n k e p t a t :
w h i c h w i ll b e m a d e a v a il a b l e u p o n r e q u e s t.
LVD : EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11, EN 60825-1:1994+A1
EMC : EN55022:1998incA1:2000, EN61000-3-2:2000,EN61000:3-3:1995incA1:2001
EN55024:1998incA1:2001, AS/NZS3548:1995,EN61000:4-2:1995, EN61000:4-1996,
EN61000:4-4:1995, EN61000:4-5:1995 EN61000:4-6:1996, EN61000:4-11:1994
LVD : TUV Rheinland
EMC : SAMSUNG Electronics EMC Lab of digital R&D center in Suwon.
Samsung Electronics Co.,Ltd.
( M a n u fa c tu r e r )
Sam sung Electronics Co.,Ltd.
#259,Gongdan-Dong,Gum i-City
Gyungbuk, Korea 730-030
2006-01-20
(place and date of issue)
W h a n -S o o n Y im / S e n io r M a n a g e r
(nam e and signature of authorized person)
( R e p r e s e n ta t iv e in th e E U )
Sam sung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony W ay
Yateley, Ham pshire, GU46 6GG, UK
2006-01-20
(place and date of issue)
Y o n g -S a n g P a r k / M a n a g e r
(nam e and signature of authorized person)
iii
1
Úspora času a peněz
Úvod
1
2
• Tiskem na obě strany papíru lze dosáhnout jeho úspory
(oboustranný tisk). Podrobnosti viz sekce Software.
3
4
• Tiskem více stránek dokumentu na jeden list papíru lze
dosáhnout úspory papíru.
Blahopřejeme vám k zakoupení tiskárny!
• Můžete použít předtištěné formuláře a hlavičkový papír.
Podrobnosti viz sekce Software.
Tato kapitola obsahuje následující části:
• Zvláštní funkce
• Tiskárna automaticky výrazně snižuje spotřebu energie
v době, kdy netiskne, a šetří tak elektřinu.
• Součásti tiskárny
Rozšíření kapacity tiskárny
• Tiskárna je dodávána s pamět’ovou kartou o velikosti 256
MB, kterou lze rozšířit až na 512 MB.
Zvláštní funkce
Zakoupená tiskárna je vybavena několika zvláštními funkcemi,
které zlepšují kvalitu tisku. Možnosti:
• Do tiskárny můžete nainstalovat doplňkový zásobník na 500
listů papíru. Instalací tohoto zásobníku snížíte počet nutnosti
zakládání papírů do tiskárny.
Vysokorychlostní barevný tisk vynikající kvality
* Emulace PostScript 3
© Copyright 1995-2005, Zoran
Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Zoran, logo Zoran logo, IPS/PS3 a
OneImage jsou ochranné známky
společnosti Zoran Corporation.
* 136 fontů pro PS3
Obsahuje technologii UFST a MicroType od společnosti
Monotype Imaging Inc.
• Využitím azurové, purpurové, žluté a černé barvy můžete
tisknout v celém rozsahu barevného spektra.
• Maximální rozlišení dosahuje 2 400 x 600 dpi (efektivní
výstup). Podrobnosti viz sekce Software.
• Rychlost tiskárny je 20 stran/min (formát A4), případně
21 stran/min (formát Letter).
Snadné použití různých typů médií
Tisk z různých prostředí
• Standardní zásobník na 250 listů papíru (zásobník 1)
a přídavný zásobník na 500 listů papíru (zásobník 2)
podporující formáty A4/Letter.
Tisknout lze ze systémů Windows 98SE/Me/NT 4.0/
2000/2003/XP. Operační systém Windows NT 4.0 podporuje
pouze model CLP-650N.
• Víceúčelový zásobník (MPT) podporuje hlavičkové papíry,
obálky, štítky, uživatelské formáty, pohlednice a silný papír.
Do víceúčelového zásobníku lze založit až 100 archů
obyčejného papíru.
• Tiskárna je kompatibilní se systémy Macintosh a různými
operačními systémy Linux.
• Tiskárna je vybavena jak rozhraním USB, tak i paralelním
portem.
Vytváření dokumentů s profesionálním vzhledem
8
9
• Tisk vodoznaků. Dokumenty si můžete upravit například
vytištěním vodoznaku se slovem „Důvěrné“. Podrobnosti viz
sekce Software.
• CLP-650N přichází se zabudovaným sít’ovým rozhraním
10/100 Base TX.
• Tisk brožur. Tato funkce umožňuje vytisknout dokument a
vytvořit z něj brožuru. Jediné, co musíte po jeho vytištění
udělat, je přehnout a sešít stránky. Podrobnosti viz sekce
Software.
• Tisk plakátů. Text a obrázky na každé stránce dokumentu
lze zvětšit a vytisknout na několik listů papíru, které po
slepení vytvoří plakát. Podrobnosti viz sekce Software.
1.1
Úvod
Vlastnosti tiskárny
Tabulka níže zobrazuje všeobecný přehled funkcí
podporovaných vaší tiskárnou.
(S: Standard, O: Možnost, N/A: Není k dispozici)
Vlastnosti
CLP-650
CLP-650N
Paralelní rozhraní IEEE 1284
S
S
USB 2.0
S
S
Emulace PostScript
S
S
N/A
S
Sít’ové rozhraní
(Ethernet 10/100 Base TX)
1.2
Úvod
Součásti tiskárny
Následující položky představují hlavní části tiskárny. Na všech
obrázkách uvedených v této uživatelské příručce je vyobrazena
tiskárna CLP-650N. Některé její části se tedy mohou případně
lišit od vaší tiskárny.
Pohled z pravé strany
Pohled zepředu
Přístupová dvířka
(Pro přístup ke kazetám
s tonery a k přenosovému
pásu zcela otevřete.)
Výstupní
odkladač papíru
Výstupní
podpěra
Horní kryt
(Otevřete při
odstraňování
zaseknutého
papíru.)
Port USB
Paralelnímu portu
Ovládací
panel
(viz 3.1.)
Síť ový port*
Kabelový
konektor
zásobníku 2
Víceúčelový
zásobník (MPT)
(Otevřete při
zakládání
speciálních
tiskových
materiálů.)
Hlavní vypínač Síť ová zásuvka
Úchyt
(Používejte při
manipulaci s
tiskárnou.)
Úchyt Kryt přídavného zásobníku 2
Zásobník 1 Přídavný
(Zásobník na zásobník 2
(Používejte při (Otevřete při odstraňování
manipulaci s tiskárnou.) zaseknutého papíru z přídavného
zásobníku 2.)
250 listů papíru) (Zásobník na
500 listů papíru)
* Se síťovým portem se dodává pouze model CLP-650N.
POZNÁMKA: Při tisku velkého množství stran najednou může
být povrch výstupního odkladače horký. Nedotýkejte se jeho
povrchu a zabraňte dětem, aby se k zařízení přibližovaly.
1.3
Úvod
2
Instalace tiskárny
Vybalení
1
Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace
tiskárny.
Vyjměte tiskárnu a veškeré příslušenství z krabice. Ujistěte
se, že jsou k tiskárně přibaleny následující položky:
Tato kapitola obsahuje následující části:
• Vybalení
• Instalace kazety s tonerem
• Vkládání papíru
• Připojení kabelu tiskárny
Kazety s tonery
Napájecí šňůra
Disk CD se softwarem
tiskárny
Rychlý průvodce instalací
Disk CD se sít’ovými nástroji
(pouze CLP-650N)
Rychlý průvodce sít’ové
tiskárny
(pouze CLP-650N)
• Zapnutí tiskárny
• Vytištění zkušební stránky
• Změna jazyka na displeji
• Instalace softwaru tiskárny
POZNÁMKY:
• Pokud některé položky chybí nebo jsou poškozené, oznamte
to neprodleně svému prodejci.
• Jednotlivé komponenty se mohou v závislosti na zemi
lišit.
• Disk CD-ROM obsahuje ovladač k tiskárně, uživatelskou
příručku a program Adobe Acrobat Reader.
• Vzhled přívodní šňůry elektrického proudu se může lišit
podle specifikací dané země. Přívodní šňůru elektrického
proudu je nutné zapojit do uzemněné zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: Tato tiskárna váží 29,1 kg včetně kazet s
tonery a zásobníku. Při manipulaci používejte bezpečné
způsoby. Při přemisťování tiskárny je zapotřebí dvou osob.
Používejte manipulační úchyty vyobrazené na straně 1.3.
Pokud byste
se pokoušeli zdvihnout tiskárnu sami, můžete si přivodit
zranění zad.
2.1
Instalace tiskárny
2
Opatrně odstraňte z tiskárny všechny balicí pásky.
Instalace kazety s tonerem
1
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
POZNÁMKA: Přenosový pás je v tiskárně již nainstalovaný.
3
Vytáhněte zásobník papíru a odstraňte pásku uvnitř
zásobníku.
4
Vyberte vhodné místo pro tiskárnu:
2
Vyjměte tonerové kazety z obalů.
• Ponechte dostatečný prostor pro otvírání zásobníků a
krytů a pro řádné odvětrávání.
• Zajistěte náležité prostředí:
- Pevný, rovný povrch
- Mimo dosah proudu vzduchu z klimatizačních jednotek,
topení nebo ventilátorů
- Bez teplotních a vlhkostních extrémů či výkyvů a mimo
dosah přímého slunce
- Čisté, suché a bezprašné
UPOZORNĚNÍ:
• Při otevírání obalů tonerových kazet nepoužívejte ostré
předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškodit
jejich povrch.
• Chcete-li zabránit poškození, nevystavujte kazety s tonery
světlu po dobu delší než několik minut. Pokud je to nutné,
zakryjte je papírem.
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
UPOZORNĚNÍ: Tiskárnu musíte umístit na rovný povrch. Pokud
tak neučiníte, mohou se vyskytnout problémy s kvalitou tisku.
2.2
Instalace tiskárny
3
6
Uchopte obě držadla tonerové kazety a zlehka kazetou
zatřeste ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně
rozprostřel.
Uchopte tonerovou kazetu za rukojeti. Zarovnejte kazetu
se štěrbinou uvnitř tiskárny a zasuňte ji do příslušného
otvoru v následujícím pořadí: žlutá, purpurová, azurová
a černá. Kazeta musí zacvaknout.
Zde
uchopte.
4
Položte tonerovou kazetu na rovný povrch tak, jak je
uvedeno na obrázku, a odtržením pásky odstraňte papír
zakrývající kazetu.
7
Zavřete přístupová dvířka. Zkontrolujte, zda jsou dvířka
bezpečně uzavřena.
POZNÁMKA: Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete
jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horkou vodou
by se toner do tkaniny zapral.
5
Na pravé stěně uvnitř tiskárny se nachází štítek zobrazující
uspořádání barevných kazet v jednotlivých štěrbinách.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření přístupových dvířek
nebude tiskárna fungovat.
Černá
POZNÁMKA: Při tisku textu s 5% pokrytím činí kapacita
tonerové kazety přibližně 4 000 barevných a černobílých
stránek.
Azurová
Purpurová
Žlutá
2.3
Instalace tiskárny
4
Vložte papír lícem nahoru.
Vkládání papíru
Zásobník 1 dokáže pojmout maximálně 250 listů obyčejného
papíru. Do tohoto zásobníku můžete založit papír formátu A4
nebo Letter.
Vložení papíru:
1
Vytáhněte zásobník z tiskárny.
Zásobník nepřeplňujte a dbejte na to, aby všechny čtyři
rohy svazku papírů byly zasunuty pod rohovými úchyty,
jak je uvedeno na obrázku. Přeplnění zásobníku může
způsobit zaseknutí papíru.
2
3
Zatlačte na plechovou tabuli, dokud nezapadne do
příslušné pozice.
POZNÁMKA: Pokud chcete změnit formát papíru v zásobníku,
podívejte se do odstavce „Změna formátu papíru v zásobníku“
na straně 2.5.
Prohněte svazek papíru dopředu a dozadu, aby se
jednotlivé stránky oddělily. Uchopte svazek za jeden okraj
a profoukněte listy. Poklepejte svazkem z každé strany,
aby se listy zarovnaly.
5
Zasuňte zásobník zpět do tiskárny.
POZNÁMKA: Po vložení papíru je nutné na tiskárně nastavit
typ, formát a zdroj papíru. Podrobnosti viz sekce Software.
2.4
Instalace tiskárny
Změna formátu papíru v zásobníku
Při odstraňování vodítka nejprve lehkým naklopením
směrem doprava uvolněte západky ve spodní části vodítka
a poté jej vytáhněte.
Zásobník je podle země, kde je tiskárna používána, standardně
nastaven na formát A4 nebo Letter. Při přechodu na druhý
formát, který tento zásobník podporuje, musíte nejprve
nastavit vodítka délky papíru.
1
Vytáhněte zásobník papíru a otevřete jej. Po úplném
vytažení mírně nadzdvihněte přední část zásobníku,
abyste jej uvolnili z tiskárny. Vyjměte ze zásobníku papír.
Pro umístění vodítka délky papíru do požadované pozice
zasuňte západky ve spodní části vodítka do příslušné
štěrbiny a vodítko zcela zatlačte dolů.
2
Zatlačte na plechovou tabuli, dokud nezapadne do
příslušné pozice.
4
3
Zvedněte vodítko délky papíru a nastavte jej do polohy pro
formát zakládaného papíru.
Vodítko délky papíru
2.5
Instalace tiskárny
Přidržte úchytku bílé zarážky na zadní straně zásobníku,
pootočte jí ve směru hodinových ručiček a vytáhněte
ze zásobníku. Poté zasuňte zarážku do druhého otvoru
a pootočte jí proti směru hodinových ručiček, až zacvakne
na své místo.
5
7
Podle obrázku stlačte vodítko šířky papíru a posuňte jej
směrem ke svazku papíru tak, aby se lehce dotýkalo jeho
okraje. Nepřitlačujte jej k okraji svazku příliš, papíry by se
mohly prohnout.
POZNÁMKY:
• Vodítko šířky příliš nezasunujte, aby se materiál v zásobníku
neprohnul.
• Pokud neupravíte správně vodítko šířky, může docházet
k zasekávání papíru.
6
Vložte papír lícem nahoru. Další podrobnosti jsou uvedeny
v krocích 4 a 5 na straně 2.4.
2.6
Instalace tiskárny
Při výměně zásobníku nastavte zadní okraj směrem dolů,
zarovnejte jej s otvorem a zasuňte zásobník do tiskárny.
Použití paralelního kabelu
Připojení kabelu tiskárny
POZNÁMKA: Připojení tiskárny k paralelnímu portu počítače
vyžaduje paralelní kabel s náležitým osvědčením. Budete si
muset zakoupit kabel, který vyhovuje standardu IEEE 1284 o
délce max. 3.
Místní tiskárna
Pro tisk z počítače v místním prostředí je nejprve zapotřebí
připojit tiskárnu k počítači prostřednictvím kabelu pro paralelní
rozhraní nebo kabelu USB (Universal Serial Bus).
1
Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou vypnuty.
2
Zapojte paralelní kabel tiskárny do paralelního portu v
zadní části tiskárny.
Používáte-li systém Macintosh, pak můžete použít pouze
kabel USB.
Stlačte kovové spony tak, aby zapadly do drážek na
zástrčce kabelu.
POZNÁMKA: Stačí připojit pouze jeden z výše uvedených
kabelů. Nepoužívejte současně paralelní kabel a kabel USB.
Použití Kabel USB
POZNÁMKY:
• Připojení tiskárny k počítači přes port USB vyžaduje kabel
USB s náležitým osvědčením. Budete potřebovat kabel
podporující rozhraní USB 2.0, jehož délka činí max. 3 m.
• Pro tisk s využitím rozhraní USB musíte mít nainstalován
operační systém Windows 98SE/Me/2000/
2003/XP nebo Macintosh se systémem 8.6-9.2/10.1-10.4.
1
Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou vypnuty.
2
Zapojte kabel USB do konektoru na levé zadní straně
tiskárny.
3
3
Druhý konec kabelu pøipojte do portu USB svého poèítaèe.
2.7
Instalace tiskárny
Druhý konec kabelu zapojte do paralelního rozhraní na
počítači a utáhněte šroubky. Potřebujete-li poradit,
podívejte se do uživatelské příručky k počítači.
Tisk v síti
(pouze u CLP-650N)
Zapnutí tiskárny
Tiskárnu můžete připojit do sítě prostřednictvím ethernetového
kabelu (kabel UTP - kroucená dvoulinka - s konektorem RJ.45).
Tiskárna CLP-650N je vybavena vestavěnou síťovou kartou.
Připojení přes ethernetový kabel
1
Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou vypnuty.
2
Jeden konec ethernetového kabelu zasuňte do portu
sítě Ethernet na levé zadní straně tiskárny.
1
Připojte napájecí šňůru do síťové zásuvky na levé zadní
straně tiskárny.
2
Druhý konec zapojte do řádně uzemněné zásuvky
střídavého proudu a zapněte tiskárnu.
Připojení do
sítě LAN
UPOZORNĚNÍ:
3
• Při zapnutí tiskárny nebo po tisku mohou být některé části
uvnitř tiskárny horké. Dávejte proto pozor, abyste se při
práci uvnitř tiskárny nepopálili.
• Nerozebírejte tiskárnu, pokud je zapnutá nebo zastrčená v
zásuvce. Mohli byste si způsobit úraz elektrickým proudem.
Druhý konec kabelu zasuňte do síťového připojení LAN.
POZNÁMKA: Po připojení tiskárny musíte na ovládacím panelu
nakonfigurovat síťové parametry. Viz strana 8.1. K tomu
můžete použít software dodaný spolu s kartou. Viz také
Uživatelská příručka sít’ové tiskárny.
Vytištění zkušební stránky
Abyste se ujistili, že tiskárna funguje správně, vytiskněte
zkušební stránku.
Tisk zkušební stránky:
V pohotovostním režimu stiskněte na ovládacím panelu tlačítko
On Line/Continue ( ) a přidržte jej 2 vteřiny.
Vytiskne se zkušební stránka zobrazující vlastnosti a výkonové
ukazatele tiskárny.
2.8
Instalace tiskárny
Ovladač pro Linux
Změna jazyka na displeji
Tiskárna podporuje tisk z počítače se systémem Linux.
Přejděte k sekce Software, kde jsou uvedeny informace
instalaci ovladače pro systém Linux a tisku z prostředí Linux.
Pro změnu jazyka, který je zobrazen na displeji ovládacího
panelu, postupujte následujícím způsobem:
1
Požadavky na systém
V pohotovostním režimu stiskněte na ovládacím panelu
), dokud se na spodním řádku displeje
tlačítko Menu (
nezobrazí „Nastavení“.
2
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
3
Jakmile se na spodním řádku displeje zobrazí text „Jazyk
displeje“, stiskněte tlačítko Enter ( ).
4
Opakovaně stiskněte tlačítko pro posuv (
nebo
dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk.
Než začnete, ujistěte se, že systém splňuje alespoň minimální
požadavky. Tiskárna podporuje následující operační systémy.
).
• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 - Následující
tabulka uvádí požadavky na systém Windows.
),
5
Stisknutím tlačítka Enter (
6
Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko
On Line/Continue ( ).
) volbu uložíte.
Instalace softwaru tiskárny
Po nastavení a připojení tiskárny k počítači je třeba
nainstalovat software z dodaného disku CD-ROM.
Podrobnosti viz sekce Software.
Disk CD-ROM obsahuje následující software:
Položka
Požadavky
Operační systém
Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003
RAM
98SE/Me
32 MB
NT 4.0/2000
64 MB
XP
128 MB
2003
256 MB
Volné místo na
disku
98SE/Me/NT 4.0/
2000/XP/2003
300 MB
Internet Explorer
5.0 nebo novější
POZNÁMKA: V systémech Windows NT 4.0/2000/XP/2003 by
měl software instalovat správce systému.
Programy pro systém Windows
Pomocí disku CD-ROM můžete nainstalovat následující software
tiskárny.
• Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4 - Podrobnosti viz sekce
Software.
• Ovladač tiskárny pro Windows. Tento ovladač umožňuje
využít všech funkcí tiskárny. Viz také sekce Software, kde
jsou popsány podrobnosti o instalaci ovladače tiskárny
Samsung.
• Různé operační systémy Linux - Podrobnosti viz sekce
Software.
• Soubor PostScript Printer Description (PPD) pro Windows,
aby bylo možné nainstalovat ovladač pro PostScript.
Podrobnosti k instalaci ovladače pro PostScript naleznete v
sekce Software.
• SmartPanel. Objeví se tehdy, dojde-li k tiskové chybě. Viz
také sekce Software, kde jsou popsány podrobnosti o
instalaci programu SmartPanel.
Ovladač tiskárny pro počítače Macintosh
Tiskárna podporuje tisk z počítačových systémů Macintosh.
Přejděte k sekce Software, kde jsou uvedeny informace o
instalaci softwaru tiskárny a o tisku z počítačů Macintosh.
2.9
Instalace tiskárny
Funkce ovladače tiskárny
Ovladače tiskárny budou podporovat následující standardní
funkce:
Ovladač tiskárny PostScript
Funkce
Win98SE/
Me
NT 4.0/2000/
XP/2003
Barevný režim
A
A
A
A
Možnost výběru
kvality tisku
A
A
A
A
Tisk plakátů
N
N
N
N
Oboustranný tisk
A
A
N
N
Tisk více stránek
na jeden list
(n-stran na list)
A
A
A
A
• výběr zdroje papíru,
Linux
Macintosh
• formát a orientaci papíru a typ média,
• počet kopií.
Následující tabulka obsahuje obecný přehled funkcí, které
ovladače tiskárny podporují.
Registrovaný ovladač tiskárny
Samsung
Funkce
Win98SE/
Me
NT 4.0/2000/
XP/2003
Linux
Barevný režim
A
A
N
Možnost výběru
kvality tisku
A
A
A
Přizpůsobení tisku
na stránku
A
A
A
A
Tisk plakátů
A
A
N
Tisk v měřítku
A
A
A
A
Oboustranný tisk
A
A
N
Tisk brožury
N
A
N
N
Tisk více stránek
na jeden list
(n-stran na list)
A
A
A
Volba jiného zdroje
pro první stránku
N
N
A
A
Přizpůsobení tisku
na stránku
A
A
N
Vodoznak
N
N
N
N
Překrytí*
N
N
N
N
Tisk v měřítku
A
A
N
Tisk brožury
A
A
N
Volba jiného zdroje
pro první stránku
A
A
N
Vodoznak
A
A
N
Překrytí*
A
A
N
* Funkce Šablona není podporována v systému NT 4.0.
POZNÁMKA: Podrobnosti o instalování softwaru viz také
sekce Software.
* Funkce Šablona není podporována v systému NT 4.0.
2.10
Instalace tiskárny
3
Používání ovládacího
panelu
Význam prvků ovládacího
panelu
Ovládací panel v pravé horní části tiskárny se skládá z displeje
a sedmi tlačítek.
Tato kapitola popisuje, jakým způsobem máte používat
ovládací panel.
Tlačítka
Tato kapitola obsahuje následující části:
• Význam prvků ovládacího panelu
• Používání menu ovládacího panelu
Stavová mapa
Kontrolky tonerů Displej: zobrazuje stav tiskárny
a probíhající tiskovou úlohu.
Displej
Zpráva
Popis
Pripraven
• Tiskárna je zapnutá, připojená a je
připravena tisknout.
• Stisknete-li tlačítko On Line/Continue,
tiskárna se vypne.
Offline
• Tiskárna není připojená a nemůže tisknout.
• Stisknete-li tlačítko On Line/Continue,
tiskárna se zapne.
Zpracování...
• Tiskárna právě tiskne.
• Pokud chcete probíhající tisk zastavit,
stiskněte tlačítko Cancel.
Klidový
stav...
• Tiskárna je v úsporném režimu a
spotřebovává méně energie. Jakmile obdrží
z počítače tiskovou úlohu nebo při stisknutí
jakéhokoli tlačítka se opět přepne do
pohotovostního režimu.
• Pro deaktivaci úsporného režimu nebo pro
změnu časové prodlevy před přechodem do
klidového stavu viz strana 3.6.
Úplný seznam hlášení tiskárny zobrazovaných na displeji viz
„Význam hlášení na displeji“ na straně 7.14.
3.1
Používání ovládacího panelu
Tlačítka
Tlačítko
(stavová
mapa)
Dojde-li k zaseknutí papíru, rozsvítí se v příslušné části
stavové mapy kontrolka umožňující určit místo, kde došlo
k zaseknutí. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí
odpovídající chybové hlášení, které rovněž indikuje místo
zaseknutí. Podrobnosti o významu jednotlivých kontrolek a
chybových hlášení viz 7.4.
Zelená
Při vyprázdnění kazety s tonerem se rozsvítí
příslušná kontrolka indikující barvu, která
došla. Vyměňte odpovídající kazetu s
tonerem za novou. Viz strana 6.4.
Tato kontrolka se rozsvítí též v případě
nainstalování nesprávné kazety s tonerem.
Instalujte pouze tunerové kazety Samsung,
které jsou určeny pro vaši tiskárnu.
(kontrolky
tonerů)
Červená
V opačném případě, pokud nainstalujete
tonerovou kazetu do nesprávné přihrádky,
rozsvítí se příslušná kontrolka. Nainstalujte
kazetu s tonerem do každé odpovídající
přihrádky pro kazetu.
Problikáv
á
Popis
• Stiskem tohoto tlačítka můžete přepínat mezi stavy
vypnuto a zapnuto.
• Pokud se právě nacházíte v režimu menu, pak se
stisknutím tohoto tlačítka vrátíte do pohotovostního
režimu.
Barva tlačítka On Line/Continue označuje stav tiskárny.
Popis
Zapnuto
* Pokud v
tiskárně není
instalován
přenosový
pás podávání
papíru, dioda
LED toneru
nebude
indikovat
stav
tonerové
kazety.
Tlačítko
Pokud dochází toner v kazetě, rozbliká se
kontrolka, indikující barvu příslušné kazety.
Objednejte si novou tonerovou kazetu.
Kvalitu tisku můžete dočasně vylepšit
protřepáním a rovnoměrným rozložením
zbývajícího toneru v kazetě. Viz strana 6.2.
• Stisknutím vstoupíte do režimu menu.
• V režimu menu slouží toto tlačítko k procházení položek
menu.
Nesvítí
V režimu menu se po stisknutí tohoto tlačítka zobrazí
položky submenu nebo může sloužit k potvrzení změny
nastavení. Vybraná položka je označena *.
V režimu menu slouží toto tlačítko k procházení položek
submenu nebo možností nastavení. Stiskem
se
přesunete na následující položku a stiskem
se vrátíte
na položku předchozí.
• Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte aktuální tiskovou
úlohu.
• Pokud se právě nacházíte v menu, pak se stisknutím
tohoto tlačítka vrátíte do pohotovostního režimu.
V režimu menu se po jeho stisknutí vrátíte zpět do vyšší
úrovně menu.
3.2
Používání ovládacího panelu
Svítí
Tiskárna je zapnutá, připojená a
může přijímat data z počítače.
Bliká
• Pokud kontrolka bliká, pak
tiskárna právě přebírá data z
počítače.
• Bliká-li kontrolka rychle, pak
tiskárna data přebírá a současně
je také tiskne.
Svítí
Zkontrolujte hlášení na displeji
nebo panelu SmartPanel.
Podrobnosti o významu
jednotlivých chybových hlášení viz
strana 7.14.
Bliká
Došlo k méně závažné chybě a
tiskárna čeká na její odstranění.
Zkontrolujte hlášení na displeji
nebo panelu SmartPanel. Po
odstranění problému zahájí
tiskárna opětovný tisk. Pokud
chcete varování ignorovat,
stiskněte toto tlačítko.
• Tiskárna je vypnutá a nemůže tisknout.
• Tiskárna je v úsporném režimu. Při
příchodu nových dat se automaticky
opětovně zapne.
Přehled menu ovládacího panelu
Používání menu ovládacího
panelu
Menu ovládacího panelu se používají ke konfiguraci tiskárny.
Z ovládacího panelu je možné vyvolat následující menu:
Pro usnadnění změn nastavení tiskárny je k dispozici celá řada
menu. Diagram na strana 3.3 zobrazuje přehled menu a
položek, které jsou v každém z nich k dispozici. Jednotlivé
položky každého menu a možnosti výběru jsou dále popsány
v tabulkách začínajících na straně 3.4.
Informace
Papír
Rozvrzení
(viz strana 3.4.)
(viz strana 3.4.)
(viz strana 3.5.)
Konfigurace
Struktura menu
Zkusební str.
Sezn.písem PS3
Sezn.písem PCL
Zdroj.zásobník
Rozmer média
Vlastní sírka
Vlastní výska
Typ média
Retez.zásob.
Orientace
1str.tisk-okr.
Pocet kopií
Tiskárna
Barva
Grafika
(viz strana 3.6.)
(viz strana 3.5.)
(viz strana 3.5.)
Vých.nastavení
Aktuální úloha
Vlastní barva
Aut.rekon.bar.
Rozlisení
Vstup do menu ovládacího panelu
Tiskárnu můžete nakonfigurovat přímo z ovládacího panelu.
1
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu (
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí požadované
menu.
2
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
3
Opakovaným stisknutím tlačítka pro posuv (
nebo
)
zobrazte na spodním řádku displeje požadovanou položku
menu.
Nastavení
PCL
PostScript
4
Stisknutím tlačítka Enter (
(viz strana 3.6.)
(viz strana 3.7.)
(viz strana 3.7.)
5
6
Opakovaným stisknutím tlačítka pro posuv (
nebo
)
zobrazte na spodním řádku displeje požadovanou položku
menu.
Písmo
Symbol
Rádky
Roztec
Velikost bodu
Courier
Chyba tisku PS
Pokud se v menu nacházejí další submenu, opakujte kroky
3 a 4.
Jazyk displeje
Emulace
Úsporný rezim
Auto pokrac.
Odstr.zas.pap.
Úpr.nadm.výsky
Návrat vozíku
Cas.prodle.úlo
Údrzba
7
Stisknutím tlačítka Enter (
provedený výběr.
).
) potvrďte výběr položky.
) uložte vložená data nebo
Vybraná položka se na displeji vždy označí hvězdičkou (*).
Ta označuje, že daná položka je nyní výchozí.
8
Sít
(viz strana 3.8.)
Pro opuštění menu stiskněte opakovaně tlačítko Upper
).
Level ( ), případně stiskněte tlačítko Cancel (
Konfig.síte
Konfig.TCP
Zpusob získ.IP
Adresa IP
Maska podsíte
Brána
Po 60 sekundách nečinnosti (nestisknete žádné tlačítko)
se tiskárna automaticky vrátí do pohotovostního režimu.
POZNÁMKA: Nastavení tiskárny, které provedete
prostřednictvím ovladače tiskárny na připojeném počítači,
zruší nastavení provedená na ovládacím panelu.
3.3
Používání ovládacího panelu
AppleTalk
Netware
Konfig.Netware
Typ rámce IPX
Resetovat sít
Vých.nastavení
Tisk konf.síte
Menu Informace
Položka
Toto menu obsahuje informační stránky, které si můžete
vytisknout. Získáte tak přehled o tiskárně a její konfiguraci.
Položka
Na stránce konfigurace je uvedena aktuální
konfigurace tiskárny. Viz strana 6.1.
Struktura menu
Struktura menu zobrazuje rozvržení a aktuální
nastavení jednotlivých položek menu
ovládacího panelu.
Zkusební str.
Zkušební stránka umožňuje provedení kontroly
tisku.
Sezn.písem PS3
Sezn.písem PCL
Hodnoty: 90 mm ~, 210 mm (A4),
215 mm (Letter), 216 mm
* USA - Letter, Evropa a Asie - A4
Vysvětlení
Konfigurace
Vlastní sírka
Seznam fontů udává všechny fonty, které jsou
v současnosti dostupné pro vybraný jazyk.
Vlastní výska
Toto menu slouží k nadefinování veškerých nastavení
souvisejících se vstupem a výstupem tiskového materiálu,
jakožto i specifického tiskového materiálu, který je možné v
tiskárně používat.
Vysvětlení
Hodnotyi: Autom.volba, Zásobník 1,
Víceúc. zás., Zásobník 2, Rucní podav.
Rozmer média
Volba formátu papíru aktuálně založeného v
zásobníku. Toto menu se zobrazuje tehdy, je-li
hodnota Rozmer média nastavena na
Vlastní formát.
• Vlastní výska: Nastavení vlastní výšky v
rozmezí od 140 do 356 mm
Hodnoty: Vyp, Obyc.papír, Silný, Slabý,
Kancelárský, Barev.papír, Karty, Stítky,
Obálka, Predtistený, Bavlnený, Recyklovaný
(*: výchozí nastavení)
Zdroj.zásobník
Volba formátu papíru aktuálně založeného v
zásobníku. Toto menu se zobrazuje tehdy, je-li
hodnota Rozmer média nastavena na
Vlastní formát.
• Vlastní sírka: Nastavení vlastní šířky v
rozmezí od 90 do 216 mm
Hodnoty: 140 mm ~, 279 mm (Letter),
297 mm (A4), 356 mm
* USA - Letter, Evropa a Asie - A4
Menu Papír
Položka
Vysvětlení
V této položce lze nastavit zásobník, který
bude tiskárna využívat.
• Zvolíte-li Autom.volba, určí tiskárna zdroj
automaticky.
• Výběrem Víceúc. zás.nebo Rucní podav.
nastavíte tiskárnu na odebírání média z
víceúčelového zásobníku. Zvolíte-li Rucní
podav., budete muset vždy po vytištění
každé jednotlivé stránky stisknout tlačítko
On Line/Continue.
• Volba Zásobník 2 je k dispozici pouze
tehdy, je-li v zařízení nainstalován doplňkový
Zásobník 2.
Typ média
Hodnoty: Letter, Legal, A4, Executive, JIS B5,
ISO B5, Obálka No.10, Obál.Monarch, Obálka DL,
Obálka C5, Obálka C6, US Folio, A5, A6, Vlastní,
Oficio, Obálka 6 3/4, Obálka No.9
* USA - Letter, Evropa a Asie - A4
Volba formátu papíru aktuálně založeného v
zásobníku.
3.4
Používání ovládacího panelu
Nastavení Typ média umožňuje specifikaci
druhu tiskového materiálu, který používáte k
dosažení nejlepších výsledků tisku.
• Obyc.papír: Volba obyčejného papíru.
• Silný: Volba silného papíru.
• Slabý: Volba tenkého papíru.
• Kancelárský: Volba kancelářského papíru.
• Barev.papír: Volba barevného papíru.
• Karty: Volba tvrdých karet.
• Stítky: Volba štítků.
• Obálka: Volba obálek.
• Predtistený: Volba Predtistený je určená
pro tisk na papír, který již obsahuje nějaký
tisk, jako například hlavičkový papír.
• Bavlnený: Výběr bavlněného papíru, jako
např. Gilbert 25% a Gilbert 100%.
• Recyklovaný: Volba recyklovaného papíru.
Položka
Menu Grafika
Vysvětlení
Menu Grafika použijte ke změně nastavení, která ovlivní
kvalitu tištěných znaků a obrázků.
Hodnoty: Vyp, Zap
Retez.zásob.
(*: výchozí nastavení)
Zvolíte-li s výjimkou Autom.volba z menu
Zdroj.zásobník jinou hodnotu a vybraný
zásobník bude prázdný, bude tiskárna
automaticky tisknout z jiných zásobníků.
Položka
Hodnoty: 600dpiNormál, 1200dpiNejlep
Pokud je toto menu nastaveno na Vyp, pak
tlačítko On Line/Continue bliká oranžově a
tiskárna nebude fungovat, dokud do
konkrétního zásobníku nezaložíte papír.
Rozlisení
Menu Rozvrzení
Menu Rozvrzení použijte k nadefinování všech nastavení
souvisejících s výstupem.
(*: výchozí nastavení)
Položka
Zadejte počet obrazových bodů na palec (dpi).
Čím vyšší hodnotu zvolíte, tím budou vytištěné
znaky a grafika ostřejší.
• Pokud vaše tisková úloha obsahuje z
převážné většiny text, vyberte hodnotu
600dpiNormal, která zajistí nejvyšší
kvalitu výstupu.
• Obsahuje-li tisková úloha bitmapové
obrázky, jako například skenované fotografie
nebo komerční grafiku, zvolte možnost
1200dpiNejlep lepším vykreslením
jednotlivých čar.
Vysvětlení
Hodnoty: Na výsku, Na sírku
Menu Barva
Toto menu umožňuje nastavení barev.
Výběr výchozí orientace obrázku na stránce.
(*: výchozí nastavení)
Orientace
Položka
Na výsku
Vysvětlení
Tato položka umožňuje nastavit kontrast v
závislosti na barvě.
Na sírku
CMYK: Umožňuje nastavit kontrast pro každou
tonerovou kazetu.
Hodnoty: 0,0” (0 mm)
1str.tisk-okr.
Vysvětlení
Vlastní barva
Nastavení okrajů tiskového materiálu pro
jednostranný tisk. Hodnotu můžete libovolně
zvyšovat či snižovat v kroku po 0,1.
• Horní okraj: Nastavení horního okraje v
rozmezí 0,0" (0 mm) až 9,9" (250 mm).
• Levý okraj: Nastavení levého okraje v
rozmezí 0,0" (0 mm) až 6,8" (164 mm).
• Výchozí: Provádí optimalizaci barev
automaticky.
• Rucní nastav.: Umožňuje ruční nastavení
barevného kontrastu pro každou kazetu.
POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepší kvality tisku
použijte možnost Výchozí.
Hodnoty: 1 ~ 999
Aut.rekon.bar.*
Pocet kopií
Toto menu umožňuje nastavit tisk barevných
textů nebo obrázků tak, aby jejich barvy
odpovídaly barvám zobrazeným na monitoru.
Spustit nyní: Tiskárna provede v tomto
okamžiku automatickou registraci.
Nastavení výchozího počtu kopií výběrem
jakéhokoli čísla od 1 do 999.
* Po přemístění tiskárny aktivujte Aut.rekon.bar. ručně.
3.5
Používání ovládacího panelu
Menu Tiskárna
Položka
Toto menu umožňuje obnovení nastavení tiskárny nebo zrušení
aktuální úlohy.
Položka
Vých.nastavení
Aktuální úloha
Možnosti: Vyp, Zap
Tato položka určuje, zda tiskárna bude či nebude
pokračovat v tisku v případě, že rozpozná papír,
který neodpovídá nastavení.
Vysvětlení
Tato položka menu umožňuje obnovit výchozí
nastavení tiskárny provedené výrobcem.
Auto pokrac.
Tato položka umožňuje zrušit aktuální tiskovou
úlohu a odstranit ji z paměti tiskárny.
Menu Nastavení
Pomocí menu Nastavení můžete nakonfigurovat různé funkce
tiskárny.
Tato položka určuje, jak se bude tiskárna chovat
při zaseknutí papíru.
Vysvětlení
Odstr.zas.pap.
Jazyk displeje
Možnosti: Anglictina, Cestina, Dánstina,
Nizozemstina, Finstina, Francouzst., Nemcina,
Madarstina, Italstina, Norstina, Polstina,
Portugalst., Rustina, Spanelstina, Svédstina,
Turkish
Nastavení jazyka displeje určuje, jaký jazyk se
bude zobrazovat na displeji ovládacího panelu a
při tisku informací.
• Vyp: Tiskárna neprovede opětovný tisk
dotyčných stránek. Při tomto nastavení se
může zvýšit rychlost tisku.
• Zap: Po odstranění zaseknutého papíru
vytiskne tiskárna automaticky příslušné
stránky.
Možnosti: Normální, Vysoká, Vyssí, Nejvyssí
Úpr.nadm.výsky
Hodnoty: Auto, PCL, HEXDUMP, PS3
Emulace
• Vyp: Rozpozná-li tiskárna neodpovídající papír,
zobrazí na displeji příslušné hlášení a nebude
moci tisknout do té doby, dokud nezaložíte
správný papír.
• Zap: Je-li založen neodpovídající papír, zobrazí
se na displeji příslušné hlášení. Tiskárna se na
30 sekund odpojí, načež automaticky vymaže
zprávu a pokračuje v tisku.
Možnosti: Vyp, Zap
(*: výchozí nastavení)
Položka
Vysvětlení
Jazyk tiskárny definuje, jak bude počítač
komunikovat s tiskárnou.
Nastavíte-li hodnotu na Auto, může vaše
tiskárna měnit svůj jazyk automaticky.
Kvalitu tisku můžete optimalizovat v závislosti na
nadmořské výšce, ve které se nacházíte.
Hodnoty: LF, LF+CR
Tato položka umožňuje při každém posunu řádku
přidat návrat vozíku.
Návrat vozíku
Viz následující příklady:
AA
Možnosti: 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut,
45 minut, 60 minut, 120 minut
BB
CC
LF
Úsporný rezim
Pokud tiskárna neobdrží po delší dobu žádná
data, spotřeba elektrické energie se automaticky
sníží. Můžete si však nastavit, jak dlouho bude
tiskárna čekat, než přejde do úsporného režimu.
AA
BB
CC
LF+CR
Hodnoty: 0 ~ 1800 sec
Cas.prodle.úlo
Tiskárna umožňuje nastavení délky doby, po
kterou bude vyčkávat, než vytiskne poslední
stránku tiskové úlohy, která nekončí příkazem k
vytištění této stránky.
Je-li doba prodlevy nastavena, vytiskne tiskárna
tuto stránku do své vyrovnávací paměti.
3.6
Používání ovládacího panelu
Položka
Vysvětlení
Položka
Tato položka umožňuje provádět údržbu
tonerových kazet a ostatních spotřebních
materiálů.
Údrzba
Hodnoty: 5 ~ 128
Rádky
• Zkontr. ostatní: Tato položka umožňuje
zobrazení stavu využívání spotřebních
materiálů.
- Fixace
- Víceú.-pod.vál, Zásob1-pod.vál,
Zásob2-pod.vál: Tyto položky jsou určeny
pouze pro servisní pracovníky.
• Sign.chyb.mat.: Tato položka určuje,
jakým způsobem se tiskárna zachová v případě
rozpoznání nedostatku spotřebního materiálu.
Vyp: Tiskárna nezobrazí výstražné hlášení.
Zap: Tiskárna zobrazí výstražné hlášení.
Tato položka umožňuje nastavení svislé
mezery od 5 do 128 řádek pro výchozí formát
papíru. Výchozí hodnota Rádek se může lišit
podle formátu papíru a orientace tisku.
Hodnoty: 0.44 ~ 99.99 (0.01 unit)
Vyberete-li z menu Písmo položky PCL1 až
PCL7, pak můžete určit velikost písma
nastavením počtu znaků, které se vytisknou na
jeden palec ve vodorovném směru. Výchozí, a
také doporučená hodnota je 10.
Roztec
Menu PCL
Hodnoty: 4.00 ~ 999.75 (0.25 unit)
V tomto menu se provádí konfigurace emulace PCL. Zde
můžete nastavit typ písma, typ symbolů, počet řádek na
stránku a velikost bodu.
Velikost bodu
(*: výchozí nastavení)
Položka
Vysvětlení
Vysvětlení
Vyberete-li z menu Písmo položky PCL8 až
PCL44, pak můžete určit velikost písma
nastavením výšky znaků.
Hodnoty: Bezne, Tmavý
Courier
Tato položka umožňuje výběr verze písma typu
Courier, která bude použita.
Hodnoty: PCL1 ~ PCL54
Písmo
Je možné nastavit, aby při emulaci PCL byly
používány standardní fonty.
• U PCL1-PCL7 jsou intervaly mezi písmeny
pevně stanovené, zatímco u PCL8-PCL44
jsou tyto intervaly odstupňovány poměrem v
závislosti na typu písma a velikosti bodu.
Velikost písma PCL1-PCL7 můžete nastavit
pomocí volby Roztec, u písem PCL8-PCL44
se pak toto nastavení provádí volbou
Velikost bodu.
Menu PostScript
Toto menu umožňuje ohlášení Chyby tisku PS.
(*: výchozí nastavení)
Položka
U PCL45-PCL54 jsou interval i velikost bodu
pevně stanovené.
Hodnoty: Vyp, Zap
Hodnoty: PC8 ~ PC1004
Symbol
Vysvětlení
Chyba tisku PS
Tato položka stanoví symbol, který bude použit
v emulaci PCL. Symbolem se rozumí skupina
čísel, značek a speciálních znaků, které se
používají při tisku.
3.7
Používání ovládacího panelu
Můžete si vybrat, zda tiskárna má či nemá
tisknout chybový protokol v okamžiku, kdy se
vyskytne chyba PS.
• Pro tisk chyb emulace PS 3 zvolte možnost
Zap. Dojde-li k chybě zastaví se zpracování
úlohy, vytiskne se chybové hlášení a tiskárna
vyprázdní úlohu.
• Je-li toto menu nastaveno na Vyp,
vyprázdní se úloha bez toho, aniž by došlo k
indikaci chyby.
Menu Sít
(pouze u CLP-650N)
Položka
Toto menu umožňuje nakonfigurování vestavěné síťové karty
v závislosti na tom, jaké je nastavení sítě. Tiskárna umožňuje
aktualizaci firmware síťové kary a tisk konfigurace.
Brána
(*: výchozí nastavení)
Položka
Vysvětlení
Vysvětlení
Nastavení této položky je možné pouze tehdy,
je-li Zpus.získ.IP nastaven na Statický. Tato
položka umožňuje nastavit bránu ručně. Pomocí
tlačítek pro posuv nastavte hodnotu prvního bytu
v rozmezí 0 a 255. Poté stiskněte tlačítko Enter.
Stejným způsobem zadejte hodnotu druhého,
třetího a čtvrtého bytu.
Možnosti: Ano, Ne
Konfig.síte
Možnosti: Zap, Vyp
Pokud zvolíte Ano, pak budete moci
nakonfigurovat menu TCP/IP, Netware a AppleTalk.
AppleTalk
Možnosti: Ano, Ne
Určuje, zdali nastavujete adresu IP či nikoliv.
Konfig.TCP
Možnosti: Zap, Vyp
Pokud zvolíte Ano, pak budete moci
nakonfigurovat adresu IP.
Při volbě možnosti Ano, se na displeji zobrazí
položka Zpusob získ.IP. Zde si můžete vybrat,
jakým způsobem získáte adresu IP.
Netware
Nastavení této položky je možné pouze tehdy,
je-li Konfig.TCP nastavena na Ano.
Adresa IP
Zvolíte-li Zap, můžete vyvolat položku menu
Konfig.Netware.
Možnosti: Ano, Ne
• Statický: Adresu IP, masku podsítě a bránu
můžete nastavit ručně.
• BOOTP: Server BOOTP vám přiřadí adresu IP
automaticky.
• DHCP: Server DHCP vám přiřadí adresu IP
automaticky.
Konfig.Netware
Nastavení této položky je možné pouze tehdy,
je-li možnost Netware nastavena na Zap. V této
položce si můžete vybrat, zda chcete či nechcete
nastavit parametr typu rámce. Zvolíte-li Ano,
budete si moci vybrat typ rámce.
Při volbě možnosti Ano se na displeji zobrazí
položka Typ rámce IPX.
Volba této položky je možná pouze tehdy, je-li
Zpus.získ.IP nastaven na Statický. Tato
položka umožňuje ruční zadání adresy IP. Pomocí
tlačítek pro posuv nastavte hodnotu prvního bytu
v rozmezí 0 a 255. Poté stiskněte tlačítko Enter.
Hodnoty: Auto, EN_8022, EN_8023, EN_II,
EN_SNAP
Výběr této položky je možný pouze tehdy, je-li
možnost Konfig.Netware nastavena na Ano.
Tato položka vám umožňuje vybrat si Typ rámce
IPX.
Stejným způsobem zadejte hodnotu druhého,
třetího a čtvrtého bytu.
Maska podsíte
Pomocí této položky si můžete vybrat, zda chcete
či nechcete používat protokol Netware.
V menu Konfig.Netware pak lze specifikovat
parametr typu rámce používaného ve vaší síti.
Možnosti: Statický, BOOTP, DHCP
Zpusob získ.IP
Pomocí této položky si můžete vybrat, zda chcete
či nechcete používat AppleTalk pro Macintosh.
Pokud zvolíte Zap, pak můžete použít AppleTalk.
Nastavení této položky je možné pouze tehdy,
je-li Zpus.získ.IP nastaven na Statický. Tato
položka umožňuje nastavit masku podsítě ručně.
Pomocí tlačítek pro posuv nastavte hodnotu
prvního bytu v rozmezí 0 a 255. Poté stiskněte
tlačítko Enter.
Typ rámce IPX
Stejným způsobem zadejte hodnotu druhého,
třetího a čtvrtého bytu.
Resetovat sít
3.8
Používání ovládacího panelu
• Auto: Typ rámce lze nastavit automaticky.
• EN_8022: Zvolte tuto hodnotu, pokud chcete
použít typ rámce IEEE 802.2.
• EN_8023: Zvolte tuto hodnotu, pokud chcete
použít typ rámce IEEE 802.3.
• EN_II: Zvolte tuto hodnotu, pokud chcete
použít typ rámce ETHERNET II.
• EN_SNAP: Zvolte tuto hodnotu, pokud chcete
použít typ rámce SNAP.
Tato položka provede opětovné zavedení síťové
karty.
Položka
Vysvětlení
Vých.nastavení
Tato položka provede jednoduchý reset a obnoví
výchozí nastavení konfigurace sítě.
Tisk konf.síte
S pomocí této položky lze vytisknout stránku s
parametry sítě, které jste nastavili.
3.9
Používání ovládacího panelu
4
Formát a kapacity zásobníků
Tiskové materiály
Zdroj papíru / kapacita*
Cílem této kapitoly je seznámit vás s typy papírů, které můžete
v tiskárně používat, a popsat, jakým způsobem správně
zakládat papíry do jednotlivých zásobníků, abyste dosáhli co
možná nejlepší kvality tisku.
Formát
Zásobník 1
Víceúčelový zásobník
(MPT)
Zásobník 2
(přídavný) Automatický
Ruční
podavač
podávání
250
500
100
1
Tato kapitola obsahuje následující části:
Obyčejný
papír
• Výběr papíru a dalších materiálů
Obálky**
—
—
10
1
• Vkládání papíru
Štítky**
—
—
10
1
• Tisk na zvláštní tiskové materiály
Karty**
—
—
10
1
* Maximální kapacita může být nižší v závislosti na tloušŤce
papíru.
**Dochází-li k nadměrnému zasekávání, vkládejte média po jednom do víceúčelového zásobníku.
Výběr papíru a dalších materiálů
Zařízení dokáže tisknout na širokou škálu materiálů, jako
například obyčejný papír, obálky, štítky, kartičky atd. Viz „Tisk na
zvláštní tiskové materiály“ na straně 4.4. Chcete-li dosáhnout co
nejlepší kvality tisku, používejte pouze vysoce kvalitní papír
určený pro kopírky.
UPOZORNĚNÍ: Tiskárna nepodporuje tisk na průsvitné fólie.
Pokyny týkající se papíru a zvláštních
materiálů
Tiskový materiál vybírejte podle následujících hledisek:
• Požadovaný výstup: Papír, který vybíráte, by měl
odpovídat účelům, ke kterým jej chcete použít.
Při výběru nebo vkládání papíru, obálek či jiných zvláštních
materiálů se řiďte následujícími pokyny:
• Formát: Můžete použít jakýkoli formát papíru, který se bez
problémů vejde mezi vodítka v zásobníku papíru.
• Tisk na navlhlý, zkroucený, pomačkaný nebo potrhaný papír
může způsobit zasekávání papíru a snížit kvalitu tisku.
• Gramáž: Tiskárna podporuje následující gramáže:
• Používejte pouze papír řezaný na volné listy. Nelze používat
papír s více kopiemi.
- Zásobník 1 nebo přídavný zásobník 2:
kancelářský papír 75-90 g/m2 (20-24 lb)
• Pro dosažení nejlepší kvality tisku používejte pouze vysoce
kvalitní papír určený pro kopírování.
- Víceúčelový zásobník papíru (MPT): kancelářský
papír 75-163 g/m2 (20-43 lb)
• Nepoužívejte papír, na kterém jsou nepravidelnosti - například
přehyby, zoubky, spony apod.
• Bělost: Některé papíry jsou bělejší než ostatní a obrázky na
nich vytištěné vypadají ostřejší a sytější.
• Nepokoušejte se během tisku zakládat papír do žádného
zásobníku. Zásobníky nepřeplňujte. Mohlo by to způsobit
zaseknutí papíru.
• Hladkost povrchu: Hladkost povrchu přímo ovlivňuje
vzhled a ostrost tisku na papíru.
• Vyhněte se papíru s reliéfním písmem či perforací a papíru
s příliš hladkým nebo naopak příliš hrubým povrchem.
UPOZORNĚNÍ: Používání materiálů, které neodpovídají
specifikacím uvedeným na straně 10.3, může způsobit potíže
vyžadující odborný servis. Na takovýto servis se však
nevztahuje záruka ani servisní smlouvy.
• Barevný papír by měl mít stejnou kvalitu, jako bílý
kopírovací papír. Pigmentové barvivo musí být schopné
odolat po dobu 0,1 sekundy vypalovací teplotě tiskárny
180° C (356° F), aniž by přitom došlo k jeho znehodnocení.
Nepoužívejte papír s barevným povrchem, který byl nanesen
až po samotné výrobě papíru.
• Předtištěné formuláře musí být tištěny nehořlavým inkoustem
odolným proti vysokým teplotám, který se nerozpustí,
4.1
Tiskové materiály
nevypaří a neprodukuje nebezpečné výpary, je-li vystaven
fixační teplotě zařízení.
Chcete-li vložit papír, vytáhněte zásobník a vložte do něj papír
tiskovou stranou vzhůru.
• Dokud nebude papír používán, skladujte ho v původním
obalu. Krabice umístěte na palety nebo do polic, ne na
podlahu.
• Nepokládejte na papír (zabalený ani vybalený) těžké
předměty.
• Chraňte papír před vlhkostí, přímým sluncem a jinými vlivy,
které by mohly vést k jeho pomačkání nebo pokroucení.
POZNÁMKA: Nepoužívejte samopropisovací ani pauzovací
papír. Tyto typy papíru jsou při vypalovacích teplotách
nestabilní a mohly by při průchodu tiskárnou produkovat
výpary, případně ji poškodit.
Podrobné informace o vkládání papíru do zásobníku viz
„Vkládání papíru“ na straně 2.4.
Vkládání papíru
POZNÁMKA: Dochází-li k potížím při podávání papíru,
vkládejte média po jednom do víceúčelového zásobníku.
Správné vkládání papíru pomáhá při ochraně před zaseknutím
papíru a zajišťuje bezproblémový průběh tisku. Nevyjímejte
papír ze zásobníku, dokud zařízení tiskne. Mohlo by to způsobit
zaseknutí papíru. Vhodné papíry a kapacity zásobníků viz
„Formát a kapacity zásobníků“ na straně 4.1.
Přídavný zásobník 2
Přídavný zásobník 2 dokáže pojmout maximálně 500 listů
obyčejného papíru.
UPOZORNĚNÍ: Tiskárna nepodporuje tisk na průsvitné fólie.
Při vkládání papírů do zásobníku 2 postupujte podle pokynů
na straně 2.4.
Standardní zásobník 1
Do zásobníku 1 zakládejte tiskový materiál, který používáte pro
většinu svých úloh.
Zásobník 1 dokáže pojmout maximálně 250 listů obyčejného
papíru formátu A4 nebo Letter.
K tiskárně si můžete také zakoupit přídavný zásobník 2 a
nainstalovat jej pod zásobník 1. Tento zásobník dokáže pojmout
dalších 500 listů papíru. Další informace o instalaci přídavného
zásobníku 2 viz 9.1.
4.2
Tiskové materiály
Víceúčelový zásobník (MPT)
2
Pokud budete zakládat papír, prohněte nebo profoukněte
nejprve celý svazek, aby se jeho jednotlivé listy oddělily.
3
Založte tiskový materiál lícem dolů.
4
Stlačte vodítko šířky papíru a posuňte jej k okraji
tiskových materiálů. Dbejte přitom, aby se neprohnuly.
Víceúčelový zásobník se nachází na pravé straně tiskárny.
Pokud není využíván, je možné jej zavřít, a tiskárna pak působí
kompaktnějším dojmem.
Víceúčelový
zásobník (MPT)
Do víceúčelového zásobníku je možné zakládat několik rozměrů
a typů tiskových materiálů, jako například karty a obálky.
Víceúčelový zásobník můžete také využít pro tisk hlavičkového
papíru či barevného papíru, které tímto oddělíte od zbytku
tiskové úlohy, případně pro tisk jiných zvláštních materiálů,
jež běžně zásobníku papíru nezakládáte. Do tohoto zásobníku
můžete vložit přibližně 100 listů obyčejného papíru, 10 obálek,
10 karet nebo 10 štítků.
• Do víceúčelového zásobníku zakládejte vždy pouze jeden
formát tiskového materiálu.
• Abyste zabránili zasekávání papírů, nevkládejte do zásobníku
žádná média, pokud v něm ještě jsou papíry. To se také týká
dalších druhů tiskových materiálů.
• Tiskové materiály zakládejte do středu víceúčelového
zásobníku lícovou stranou dolů a horním okrajem směřujícím
do tiskárny.
Vložení tiskového materiálu do víceúčelového zásobníku:
1
Otevřete víceúčelový zásobník a rozložte držák papíru tak,
jak je uvedeno na obrázku.
Pokud chcete z víceúčelového zásobníku tisknout na papír,
který je již z jedné strany potištěný, pak jej do zásobníku
vložte touto potištěnou stranou vzhůru a rozvinutým
okrajem směrem do tiskárny. Dochází-li k problémům
s podáváním papíru, zkuste papír obrátit.
POZNÁMKA: Nezakládejte do zásobníku příliš tiskových
materiálů. Vložíte-li svazek, který je příliš vysoký nebo
pokud jej zatlačíte příliš daleko, tiskové materiály se mohou
zdeformovat.
5
4.3
Tiskové materiály
Při tisku dokumentu nastavte zdroj papíru na Víceúčelový
zásobník (MPT) a v softwarové aplikaci vyberte náležitý
formát a typ papíru. Podrobnosti viz Uživatelská
pøíruèka k softwaru.
a typ papíru. Podrobnosti viz Uživatelská pøíruèka k
softwaru.
POZNÁMKA: Po dokončení tisku
složte držák papíru a zavřete kryt
víceúčelového zásobníku.
5
Vytiskněte dokument.
6
Stiskněte tlačítko On Line/Continue (
).
Tiskárna odebere tiskový materiál a zahájí tisk.
POZNÁMKA: Pokud po krátké pauze nestisknete tlačítko, papír
Ruční podávání
se automaticky zavede do tiskárny.
Pokud při změně nastavení na tisk dokumentu vyberete v
možnostech Zdroj na kartě Papír položku Ruční podávání,
budete moci do víceúčelového zásobníku zakládat ručně vždy
jeden list tiskového materiálu. Podrobné informace o změně
nastavení tisku viz Uživatelská pøíruèka k softwaru. Ruční
vkládání papíru může být užitečné například tehdy, když chcete
po vytištění každé stránky zkontrolovat kvalitu tisku.
7
Po vytištění první stránky vložte do víceúčelového
zásobníku další list a stiskněte tlačítko
On Line/Continue ( ).
Opakujte tento krok pro všechny tištěné stránky.
Postup při vkládání média je stejný, jako u víceúčelového
zásobníku, avšak s tím rozdílem, že v tomto případě založíte
vždy každý jednotlivý list zvlášť, poté odešlete do tiskárny data
k vytištění první stránky a následně stisknete na ovládacím
panelu tlačítko On Line/Continue ( ), kterým dáte pokyn k
vytištění další stránky.
Tisk na zvláštní tiskové
materiály
1
Otevřete víceúčelový zásobník a rozložte držák papíru tak,
jak je uvedeno na obrázku.
Tisk na obálky
2
Založte jeden list tiskového materiálu lícem dolů.
• Obálky zakládejte pouze do víceúčelového zásobníku.
• Používejte pouze obálky určené k použití v laserových
tiskárnách. Než vložíte obálky do víceúčelového zásobníku,
zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo slepené.
• Nevkládejte obálky se známkami.
• Nikdy nepoužívejte obálky se sponkami, okénky, výstelkami
ani se samolepicími chlopněmi.
Tisk na obálky:
3
4
Stlačte vodítko šířky papíru a posuňte jej k okraji papíru.
Dbejte přitom, aby se neprohnul.
Při tisku dokumentu nastavte zdroj papíru na Ruční
podávání a v softwarové aplikaci vyberte náležitý formát
4.4
Tiskové materiály
1
Otevřete víceúčelový zásobník a rozložte držák papíru.
2
Před založením do zásobníku prohněte nebo profoukněte
svazek obálek, aby se od sebe oddělily.
3
Vložte obálky do víceúčelového podavače chlopní nahoru.
Konec obálky, kam se lepí známka, vstupuje do tiskárny
jako první.
Tisk na štítky:
1
Otevřete víceúčelový zásobník a rozložte držák papíru.
4
Stlačte vodítko šířky papíru a posuňte jej k okraji obálek.
Dbejte přitom, aby se neprohnuly.
2
Štítky vkládejte pouze do víceúčelového zásobníku lícem
dolů a horním, kratším okrajem směrem dovnitř.
Upravte vodítko podle šířky štítků.
5
Při tisku nastavte zdroj papíru na Víceúčelový zásobník
(MPT), typ papíru na volbu Obálka a v softwarové aplikaci
vyberte náležitý formát. Podrobnosti viz Uživatelská
pøíruèka k softwaru.
3
Při tisku nastavte zdroj papíru na Víceúčelový zásobník
(MPT), typ papíru na volbu Štítky a v softwarové aplikaci
vyberte náležitý formát. Podrobnosti viz Uživatelská
pøíruèka k softwaru.
Tisk na štítky
Tisk na předtištěný papír
• Používejte pouze štítky doporučené pro laserové tiskárny.
• Předtištěný papír je takový, který obsahuje nějaký druh
tisku ještě předtím, než jej odešlete do tiskárny (například
předtištěné logo v horní části stránky).
• Ověřte, že lepidlo na štítcích snese po dobu 0,1 sekundy
fixační teplotu 180° C (356° F).
• Ujistěte se, že mezi štítky není žádná odkrytá plocha
s lepidlem. Odkryté oblasti by mohly při tisku způsobit
odlepení štítků, což by vedlo k zaseknutí papíru. Odkryté
lepidlo může také poškodit komponenty tiskárny.
• Hlavičkový papír musí být vytištěn inkoustem odolným
proti vysokým teplotám, který se nerozpustí, nevypaří a
neprodukuje nebezpečné výpary, je-li po dobu 0,1 sekundy
vystaven fixační teplotě zařízení, která dosahuje
180° C (356° F).
• Nikdy nevkládejte do zařízení stejný arch štítků vícekrát
a nikdy netiskněte na neúplné archy.
• Inkoust na hlavičkovém papíru musí být nehořlavý a nesmí
nepříznivě ovlivňovat válce tiskárny.
• Nepoužívejte štítky, které se odlepují od podkladu, jsou
pomačkané či jinak poškozené.
• Formuláře a hlavičkové papíry by měly být uchovávány
v nepropustném obalu, aby během skladování nedocházelo
ke změně jejich vlastností.
• Aby se štítky neslepovaly, nenechávejte archy po vytištění
kupit do stohu.
4.5
Tiskové materiály
• Před vložením předtištěných papírů, jako například
formulářů a hlavičkových papírů zkontrolujte, zda je
inkoust na papíru suchý. Vlhký inkoust se může během
fixace z předtištěného papíru uvolňovat, a snižovat tak
tiskovou kvalitu.
• Nezakládejte do víceúčelového zásobníku více než 10 karet
současně.
• Nepoužívejte pro tisk média s šířkou menší než 90 mm
(3,5 palce) nebo délkou kratší než 140 mm (5,5 palce).
• V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 4,3 mm od
okraje tiskového materiálu.
Tisk na předtištěný papír:
1
Otevřete víceúčelový zásobník a rozložte držák papíru.
Tisk na karty:
2
3
1
Otevřete víceúčelový zásobník a rozložte držák papíru.
2
Tiskový materiál vkládejte pouze do víceúčelového
zásobníku, lícem dolů a kratším okrajem směrem
dovnitř. Posuňte vodítka papíru tak, aby se lehce dotkla
okraje stohu, ale aby se média neprohnula.
3
Při tisku nastavte zdroj papíru na Víceúčelový zásobník
(MPT) a v softwarové aplikaci vyberte náležitý formát a
typ tiskového materiálu. Podrobnosti viz Uživatelská
pøíruèka k softwaru..
Hlavičkové papíry vkládejte pouze do víceúčelového
zásobníku, lícem dolů a horním, kratším okrajem
směrem dovnitř. Upravte vodítko podle šířky papíru.
Při tisku nastavte zdroj papíru na Víceúčelový zásobník
(MPT), typ papíru na volbu Předtištěný a v softwarové
aplikaci vyberte náležitý formát papíru. Podrobnosti viz
Uživatelská pøíruèka k softwaru.
Tisk na karty a materiály s vlastním
formátem
Pokud není formát vašeho tiskového materiálu v seznamu
Formát na kartě Papír uveden, klepněte na tlačítko
Vlastní a nastavte jej ručně.
• Pomocí této tiskárny můžete tisknout na pohlednice,
(evidenční) karty o rozměru 90 x 140 mm (3,5 x 5,5 palců)
a další materiály s vlastním formátem. Minimální formát
je 90 x 140 mm (3,5 x 5,5 palců) a maximální formát
je 216 x 356 mm (8,5 x 14 palců).
POZNÁMKA: Pokud se setkáte s problémy se zasekáváním
pohlednic, otočte papír a opakujte operaci.
• Materiál vkládejte do víceúčelového zásobníku vždy kratší
stranou napřed. Chcete-li tisknout na šířku, nastavte
příslušnou možnost v používaném softwaru. Vložíte-li papír
delší stranou napřed, může se zaseknout.
4.6
Tiskové materiály
5
Základní tisk
Tisk dokumentu
Tiskárna umožňuje tisk z různých aplikací v systémech Windows,
Macintosh a Linux. Přesné kroky pro tisk dokumentu se mohou
lišit v závislosti na použité aplikaci.
V této kapitole jsou popsány běžné tiskové úlohy.
• Tisk dokumentu
• Zrušení tiskové úlohy
Podrobnosti o tisku viz sekce Software.
Zrušení tiskové úlohy
Pokud čeká tisková úloha ve frontě nebo tiskovém řadiči, jako
je například skupina tiskáren v systému Windows, zrušte úlohu
následujícím způsobem:
1
V systému Windows klepněte na tlačítko Start.
2
V systému Windows 98SE/NT 4.0/2000/Me vyberte
Nastavení a poté položku Tiskárny.
V systému Windows XP/2003 zvolte položku Tiskárny
a faxy.
3
Poklepejte na ikonu Samsung CLP-650 Series.
4
V nabídce Dokument klepněte na příkaz Zrušit tisk
(Windows 98SE/Me) nebo Zrušit (Windows NT 4.0/
2000/XP).
POZNÁMKA: Toto okno můžete také zobrazit poklepáním na
ikonu tiskárny v pravém dolním rohu plochy systému Windows.
Aktuální úlohu lze také zrušit tlačítkem Cancel (
ovládacím panelu tiskárny.
5.1
Základní tisk
) na
6
Údržba tiskárny
Tisk konfigurační stránky
Tato kapitola obsahuje informace týkající se údržby tiskárny a
tonerových kazet. Vedle toho jsou zde též uvedena doporučení
pro dosažení vysoce kvalitního a hospodárného tisku.
Stránku s konfigurací tiskárny můžete vytisknout přímo z
ovládacího panelu. Na této konfigurační stránce si pak můžete
prohlédnout aktuální nastavení tiskárny, které vám může
napomoci s vyřešením problému, nebo ověřit instalaci
doplňkového příslušenství, jako je například přídavný zásobník.
Tato kapitola obsahuje následující části:
1
V pohotovostním režimu stiskněte na ovládacím panelu
tlačítko Menu ( ).
2
Jakmile se na spodním řádku displeje zobrazí položka
„Informace“, vyvolejte stisknutím tlačítka Enter ( )
menu tiskárny.
3
Poté, co se na spodním řádku displeje zobrazí položka
„Konfigurace“, stiskněte tlačítko Enter ( ).
• Tisk konfigurační stránky
• Výměna spotřebních materiálů
• Zacházení s tonerovými kazetami
• Výměna kazety s tonerem
• Výměna přenosového pásu
• Výměna fixační jednotky
Konfigurační stránka se vytiskne.
• Čištění tiskárny
• Správa tiskárny prostřednictvím internetu
(pouze u CLP-650N)
6.1
Údržba tiskárny
Výměna spotřebních materiálů
Zacházení s tonerovými
kazetami
Aby byla zachována maximální efektivita a kvalita tisku a
nedocházelo k potížím při podávání papíru, je nutné jednou za
čas vyměnit níže uvedené části tiskárny.
Skladování kazety s tonerem
Tyto součásti je zapotřebí vyměnit vždy po vytištění daného
počtu stránek nebo po vypršení životnosti každé z nich. Na
nutnost provedení výměny konkrétního dílu vás upozorní okno
programu SmartPanel, které se objeví na obrazovce monitoru.
Na displeji ovládacího panelu se také zobrazí chybové hlášení,
které indikuje součást, jež je zapotřebí vyměnit. Viz níže.
Položka
(Objednací číslo)
Zpráva tiskárny
Počet
vytištěných
stránek
Chcete-li kazetu s tonerem co nejlépe využít, dodržujte
následující pokyny:
• Nevybalujte kazety z obalů, dokud je nebudete skutečně
používat.
• Tonerové kazety znovu nenaplňujte. Záruka na tiskárnu
se nevztahuje na poškození způsobené použitím
znovu naplněné kazety.
Viz
strana
Kazeta s tonerem černá (CLP-K600A)
Vymente cerný
toner
cca 4 000 stránek* 6.4
• Kazety s tonerem skladujte ve stejném prostředí, v jakém se
nachází tiskárna.
Kazety s tonery barevné
(Azurová: CLP-C600A,
Purpurová: CLP-M600A,
Žlutá: CLP-Y600A)
Vymente [barva]
toner
cca 4 000 stránek* 6.4
• Chcete-li předejít poškození kazety s tonerem, nevystavujte
ji světlu po dobu delší než několik minut.
Přenosový pás
(CLP-T600A)
Vymente
prenosový pás
cca 35 000
stránek**
Fixační jednotka
(CLP-F650A)
Vymente fix.jedn
cca 50 000 stránek 6.7
Podávací válec***
Vymente podávací
válec víceú.zás.
cca 50 000 stránek
Životnost tonerových kazet
Životnost kazety závisí na množství toneru potřebného k
provádění tiskových úloh. Při tisku textu s 5% pokrytím činí
kapacita tonerové kazety přibližně 4 000 barevných i černobílých
stránek. Startovací tonerová kazeta dodaná s tiskárnou vystačí
v průměru na 2 000 stran černé barvy a každé samostatné
barvy.
6.5
Rozprostření toneru
NEBO
Začne-li docházet barva, mohou se na vytištěných stránkách
začít objevovat světlé nebo vybledlé oblasti. Také se může stát,
že barevné obrázky budou vytištěny v nesprávných barvách. To
bývá nejčastěji způsobeno nesprávným mícháním barev, pokud
v některé z tonerových kazet dochází barva. V takovém případě
se na monitoru počítače objeví okno programu SmartPanel,
které vám sdělí, ve které barevné kazetě toner dochází. Na
displeji ovládacího panelu se také zobrazí chybové hlášení
„Pripr. Dochází [barva] toner“.
Vymente podávací
válec zásobníku1
NEBO
Vymente podávací
válec zásobníku2
* Průměrný počet při používání formátu A4/Letter a 5% pokrytí jednotlivých barev na každé
stránce. Tyto počty se však mohou lišit v závislosti na místních provozních podmínkách a
složitosti tištěných materiálů.
** Počet stránek je ovlivňován provozním prostředím a typem a velikostí používaného média.
***Obrat’te se na autorizovaný servis.
Tiskárna může pokračovat v tisku se stávající tonerovou
kazetou do té doby, dokud vás program SmartPanel
prostřednictvím svého okna zobrazeného na monitoru počítače
nevyzve k výměně kazety nebo dokud se na displeji ovládacího
panelu nezobrazí příslušné hlášení.
Náhradní součásti zakoupíte u prodejce společnosti Samsung
nebo u prodejce, od něhož jste zakoupili tuto tiskárnu.
Doporučujeme, aby všechny součásti kromě tonerových kazet
(viz 6.4), přenosového pásu (viz 6.5) a fixační jednotky
(viz 6.7) instaloval školený servisní pracovník.
Tiskovou kvalitu můžete dočasně zlepšit rozprostřením toneru
v kazetě. Jakmile se na displeji zobrazí hlášení „[barva] Dosel
toner“, přestane tiskárna tisknout do té doby, dokud
nevyměníte kazetu s tonerem za novou.
6.2
Údržba tiskárny
3
Rozprostření toneru:
1
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
POZNÁMKA: Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete
jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horkou vodou
by se toner do tkaniny zapral.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než
několik minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by
způsobilo poškození tohoto válce. Pokud je nutné z
jakéhokoli důvodu instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned
zavřete.
2
Stále držte tonerovou kazetu za obě držadla a zlehka jí
zatřeste ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně
rozprostřel.
4
Zasuňte tonerovou kazetu nazpět do tiskárny.
5
Zavřete přístupová dvířka. Zkontrolujte, zda jsou dvířka
bezpečně uzavřena.
Uchopte tonerovou kazetu za držadla a vytáhněte ji z
tiskárny.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření přístupových dvířek
nebude tiskárna fungovat.
6.3
Údržba tiskárny
3
Uchopte prázdnou tonerovou kazetu za držadla a vytáhněte
ji z tiskárny.
4
Vyjměte z obalu novou tonerovou kazetu.
Výměna kazety s tonerem
Tiskárna používá čtyři barvy, pro které má čtyři různé tonerové
kazety: žlutá (Y), purpurová (M), azurová (C) a černá (K).
Jakmile se na ovládacím panelu tiskárny rozsvítí některá z
kontrolek toneru ( ) upozorňující na konkrétní barevnou
kazetu, přestane zařízení tisknout. Na displeji ovládacího
panelu se také zobrazí chybové hlášení „[Barva] toner je
prázdný“. V tomto okamžiku vyměňte příslušnou kazetu s
tonerem. Když se na displeji zobrazí zpráva „[barva] Dosel
toner“, přestane tiskárna tisknout, dokud kazetu nevyměníte
za novou.
Výměna tonerové kazety:
1
Vypněte tiskárnu a vyčkejte několik minut, dokud
nevychladne.
2
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
UPOZORNĚNÍ:
• Při otevírání obalů tonerových kazet nepoužívejte ostré
předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškodit
jejich povrch.
• Chcete-li zabránit poškození, nevystavujte kazetu s tonerem
světlu po dobu delší než několika minut. V případě potřeby ji
můžete přikrýt papírem.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než několik
minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by způsobilo
poškození tohoto válce. Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu
instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned zavřete.
5
6.4
Údržba tiskárny
Uchopte obě držadla tonerové kazety a zlehka kazetou
zatřeste ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně
rozprostřel.
6
Položte tonerovou kazetu na rovný povrch tak, jak je
uvedeno na obrázku, a odtržením pásky odstraňte papír
zakrývající kazetu.
Výměna přenosového pásu
Životnost přenosového pásu je přibližně 35 000 barevných a
černobílých stránek. Po dovršení životnosti přenosového válce
papíru se tiskárna zastaví, dokud přenosový válec nevyměníte
za nový. Na nutnost provedení výměny přenosového pásu
papíru vás upozorní okno programu SmartPanel, které se objeví
na obrazovce monitoru. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí
chybové hlášení „. V tomto okamžiku vyměňte přenosový pás
papíru.
POZNÁMKA: Pokud se část toneru vysype na váš oděv, setřete
POZNÁMKA: Životnost přenosového válce mohou ovlivňovat
jej suchou tkaninou a vyperte ve studené vodě. Horkou vodou
by se toner do tkaniny zapral.
okolní prostředí, interval tisku, typ a formát média.
Výměna přenosového pásu:
7
8
Ujistěte se, že barva tonerové kazety souhlasí s barvou
vyznačenou na štěrbině, a poté uchopte obě držadla
kazety. Zasuňte kazetu tak, aby zapadla na své místo.
Zavřete přístupová dvířka. Zkontrolujte, zda jsou dvířka
bezpečně uzavřena, a poté tiskárnu zapněte.
1
Vypněte tiskárnu a vyčkejte několik minut, dokud
nevychladne.
2
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než několik
minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by způsobilo
poškození tohoto válce. Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu
instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned zavřete.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření přístupových dvířek
nebude tiskárna fungovat.
6.5
Údržba tiskárny
3
Vyhledejte zelené pojistné tlačítko na vnitřní straně
přístupových dvířek (poblíž levé strany přenosového
válce). Stisknutím tohoto tlačítka uvolněte přenosový pás.
Uchopte přenosový pás za rukojeť a vyjměte jej z tiskárny.
6
Uchopte rukojeť nového přenosového pásu a zarovnejte
jej se západkami na vnitřní straně přístupových dvířek.
7
Zatlačte na pás, dokud nezapadne na místo. Poté přenosový
pás sklopte na přístupová dvířka a ujistěte se, že je pevně
osazen ve správné poloze. Zelené pojistné tlačítko pak
přenosový pás automaticky zajistí.
8
Pevně zavřete přístupová dvířka.
Zelené pojistné
tlačítko
4
Vyjměte z obalu nový přenosový pás.
5
Odstraňte ochranný papír přenosového pásu odtržením
fixační pásky.
UPOZORNĚNÍ:
• Při otevírání obalu přenosového pásu nepoužívejte ostré
předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste poškodit
povrch pásu.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření přístupových dvířek
nebude tiskárna fungovat.
6.6
Údržba tiskárny
9
Zapněte tiskárnu.
3
Otevřete horní kryt.
4
Pomocí mince nebo šroubováku odstraňte dva šrouby
po obou stranách fixační jednotky. Poté uchopte fixační
jednotku za držadlo a vytáhněte ji ze zařízení.
5
Rozbalte novou fixační jednotku a zasuňte ji do tiskárny.
6
Utáhněte dva šrouby.
7
Ujistěte se, že jsou otevřená přístupová dvířka, a poté
zavřete horní kryt. Zkontrolujte, že je řádně zajištěn.
8
Pevně zavřete přístupová dvířka.
Výměna fixační jednotky
Životnost fixační jednotky je přibližně 50 000 barevných a
černobílých stránek. Po dovršení životnosti fixační jednotky se
tiskárna zastaví, dokud tuto jednotku nevyměníte za novou.
Na nutnost provedení výměny fixační jednotky vás upozorní
okno programu SmartPanel, které se objeví na obrazovce
monitoru. Na displeji ovládacího panelu se také zobrazí
chybové hlášení „Vymente fix.jedn“. V tomto okamžiku
vyměňte fixační jednotku.
POZNÁMKA: Životnost fixační jednotky mohou ovlivňovat
okolní prostředí, interval tisku, typ a formát média.
Výměna fixační jednotky:
1
Vypněte tiskárnu a vyčkejte několik minut, dokud
nevychladne.
2
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než několik
minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by způsobilo
poškození tohoto válce. Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu
instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned zavřete.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření horního krytu a
přístupových dvířek nebude tiskárna fungovat.
9
6.7
Údržba tiskárny
Připojte přívodní napájecí šňůru a ostatní kabely a zapněte
tiskárnu.
3
Čištění tiskárny
Uchopte tonerovou kazetu za držadla a vytáhněte ji z
tiskárny. Takto vyjměte postupně všechny kazety. Odložte
je na čistý rovný povrch.
Během tisku se uvnitř tiskárny mohou hromadit zbytky papíru,
toner a prachové částice. Po čase mohou tyto usazeniny působit
problémy s kvalitou tisku, například skvrny od toneru nebo jeho
rozmazání. Dodržováním čisticího režimu však můžete tyto
druhy problémů napravit a také jim předcházet.
Čištění vnější části tiskárny
Skříň tiskárny čistěte měkkou tkaninou bez cupanin. Tkaninu
můžete slabě navlhčit vodou, dávejte však pozor, aby voda
nekapala na tiskárnu ani dovnitř tiskárny.
UPOZORNĚNÍ: Při čištění skříně tiskárny pomocí prostředků
obsahujících velké množství alkoholu, rozpouštědel nebo
jiných koncentrovaných látek může dojít k odbarvení nebo
popraskání skříně.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit poškození, nevystavujte
kazety s tonery světlu po dobu delší než několik minut. Pokud
je to nutné, zakryjte je papírem.
4
Čištění vnitřní části tiskárny
Podívejte se dovnitř tiskárny. Měkkou tkaninou bez
cupanin nebo malým vysavačem odstraňte veškerý prach,
zbytky papíru a rozsypaného toneru.
POZNÁMKA: Při čištění vnitřku tiskárny dávejte pozor, abyste
se nedotkli přenosového válce. Mastnota na prstech může
způsobit problémy s kvalitou tisku.
1
Vypněte tiskárnu, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a
vyčkejte několik minut, dokud nevychladne.
2
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
POZNÁMKA: Po vyčištění nechte tiskárnu zcela vyschnout.
5
Podívejte se dovnitř tiskárny, kde je po pravé straně
označeno pořadí barev, v jakém patří kazety s tonery do
jednotlivých štěrbin.
Černá
Azurová
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než
několik minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by
způsobilo poškození tohoto válce. Pokud je nutné z
jakéhokoli důvodu instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned
zavřete.
Purpurová
Žlutá
6.8
Údržba tiskárny
6
Uchopte tonerovou kazetu za rukojeti. Zarovnejte kazetu
se štěrbinou uvnitř tiskárny a zasuňte ji do příslušného
otvoru v následujícím pořadí: žlutá, purpurová, azurová a
černá. Kazeta musí zacvaknout.
Správa tiskárny prostřednictvím
internetu (pouze u CLP-650N)
Na internetových stránkách tiskárny si můžete tiskárnu
nastavit tak, aby na konkrétní adresu posílala elektronická
oznámení.
Přístup na internetové stránky tiskárny:
Zde
uchopte.
1
V systému Windows spusťte internetový prohlížeč (např.
Internet Explorer).
2
Do pole adresy zadejte adresu IP tiskárny
(http:// xxx.xxx.xxx.xxx) a stiskněte klávesu Enter nebo
klepněte na Přejít.
Otevře se internetová stránka vložená ve vaší tiskárně.
7
Nastavení elektronického oznámení
Zavřete přístupová dvířka. Zkontrolujte, zda jsou dvířka
bezpečně uzavřena.
Funkce elektronického oznámení umožňuje tiskárně odesílat
varování nebo upozornění na specifickou adresu. Jejím
prostřednictvím můžete také posílat objednávky tonerů.
Pro odesílání takovýchto zpráv by měl být použit server SMTP.
Nastavení elektronického oznámení
1
Na internetových stránkách tiskárny klepněte na Machine
Settings.
2
Klepněte na E-mail Notification Setup.
3
Vyplňte náležitá políčka.
Zde můžete nastavit informace o serveru, seznam
příjemců a podmínky zasílání informací a také systém
objednávání tonerů. Podrobnosti o nastavení každé
jednotlivé položky najdete dále v této části.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření přístupových dvířek
nebude tiskárna fungovat.
Informace o serveru
8
Nastavte tiskárnu tak, aby odesílala e-maily prostřednictvím
serveru SMTP.
Připojte napájecí šňůru a zapněte tiskárnu.
Zde je možné nakonfigurovat následující položky:
• IP Address or Host Name: Vyberte adresu IP nebo název
hostitele. Zvolíte-li název hostitele, budete muset zadat své
nastavení DNS v protokolu TCP/IP na kartě Network
Settings.
• SMTP Server and Port: Zadejte název serveru SMTP a číslo
portu.
• SMTP Requires Authentication: Zaškrtněte, zda je
požadováno ověření serveru SMTP.
• SMTP Server Login: Zadejte své přihlašovací jméno.
• SMTP Server Password: Zadejte své přihlašovací heslo.
6.9
Údržba tiskárny
• SMTP Server Connection Timeout: Nastavte interval
(30 až 120 sekund), ve kterém se bude tiskárna pokoušet
odeslat e-mail ze serveru SMTP na specifickou adresu.
Nastavení karty s kontaktními
informacemi
• Reply Address: Vytvoří-li tiskárna e-mail, můžete si nechat
poslat odpověď na zadanou e-mailovou adresu. Do tohoto
pole tedy napište adresu elektronické pošty, kam chcete,
aby se odpovědi posílaly.
Vyberte kartu Support a zadejte některé informace do části
Contact Information.
Seznam příjemců a podmínky
• Phone Number: Zadejte telefonní číslo, které bude
uvedeno v oznámení odeslaném elektronickou poštou.
• Name: Zadejte jméno odesílatele e-mailu (např. název
společnosti nebo identifikaci oddělení).
Nakonfigurujte na tiskárně možnosti elektronické pošty.
Zde je možné nakonfigurovat následující položky:
• Location: Zadejte informace o místě, které bude uvedeno
v oznámení odeslaném elektronickou poštou.
• SysAdmin E-mail Address: Zadejte elektronickou adresu
správce systému.
• Address: Zadejte adresu elektronické pošty odesílatele.
• Key User E-mail Address: Zadejte elektronickou adresu,
na kterou má tiskárna odesílat oznámení.
POZNÁMKA: Firewall nainstalovaný v počítačové síti může
zabránit přenosu e-mailu.
• Service E-mail Address: Zadejte elektronickou adresu
servisního střediska nebo servisního technika.
• Consumable Shortage Warning: Zvolte adresu, kam
bude tiskárna odesílat výstražná hlášení v okamžiku,
kdy se množství zbývajícího spotřebního materiálu sníží
na 10% původní hodnoty.
• Consumable & Printer Setup Review: Zvolte adresu,
kam bude tiskárna odesílat hlášení s rozpisem stavů tiskárny
a spotřebních materiálů po vytištění každých 1 000 stránek.
• History: Zvolte adresu, kam bude tiskárna odesílat historii
chybových hlášení a dob, které uplynuly mezi výměnami
jednotlivých spotřebních materiálů.
• Alert: Zvolte místo, kam bude tiskárna odesílat poslední
chybová hlášení.
• Select Notifications: Nastavte, zda chcete či nechcete
posílat kopii každého oznámení.
Systém objednávání toneru
Systém objednávání toneru umožňuje, aby v okamžiku, kdy
tiskárna rozpozná nízké množství toneru v kazetě, odeslala
příslušnou objednávku na specifickou adresu.
Nastavte si tiskárnu tak, aby umožňovala objednávání toneru.
Zde je možné nakonfigurovat následující položky:
• Enable: Nastavte, zda tiskárna bude či nebude odesílat
e-maily v okamžiku, kdy rozpozná, že dochází toner.
• Phone number: Zadejte telefonní číslo distributora
společnosti Samsung nebo číslo prodejce tiskárny.
• URL: Zadejte URL distributora společnosti Samsung nebo
prodejce tiskárny.
6.10
Údržba tiskárny
7
Řešení problémů
Kontrolní seznam pro řešení
problémů
Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro
případ, že by došlo při používání tiskárny k chybě.
Pokud tiskárna nepracuje správně, podívejte se nejprve do
následujícího kontrolního seznamu, a pokuste se problém
vyřešit. Zjistíte-li že stav tiskárny odpovídá popisu v určitém
bodu, postupujte podle odpovídajících doporučení.
Tato kapitola obsahuje následující části:
Stav
• Kontrolní seznam pro řešení problémů
• Řešení obecných problémů při tisku
• Odstraňování zaseknutých papírů
• Řešení problémů s kvalitou tisku
• Význam hlášení na displeji
• Časté potíže u systémů Windows
• Časté potíže u systémů Macintosh
• Časté potíže u systémů PS
• Časté potíže v systému Linux
Řešení
Zkontrolujte, zda tlačítko
On Line/Continue na
ovládacím panelu svítí
zeleně a že v okně
programu SmartPanel
nebo na displeji
ovládacího panelu je
zobrazen stav
„Pripraven“.
• Pokud tlačítko nesvítí, zkontrolujte správné
zapojení napájecí šňůry. Zkontrolujte hlavní
vypínač. Zkontrolujte zdroj napájení
přepojením napájecí šňůry do jiné zásuvky.
• Pokud tlačítko svítí červeně, zkontrolujte
hlášení na displeji a přejděte na „Význam
hlášení na displeji“ na straně 7.14.
Vytiskněte zkušební
stránku a ujistěte se, že
tiskárna správně zavádí
papír. Viz 2.8.
• Pokud se zkušební stránka nevytiskne,
zkontrolujte přítomnost papíru v zásobníku.
• Pokud se papír v tiskárně zasekne, přejděte
do části „Odstraňování zaseknutých papírů“ na
straně 7.4.
• Pokud se zobrazí chybové hlášení, přejděte do
části „Význam hlášení na displeji“ na
straně 7.14.
Podívejte se, zda se
zkušební stránka vytiskla
správně.
Pokud je kvalita tisku špatná, přejděte do části
„Řešení problémů s kvalitou tisku“ na
straně 7.12.
Vytiskněte krátký
dokument ze softwarové
aplikace, abyste tak
ověřili, že tiskárna a
počítač jsou propojené a
že vzájemně správně
komunikují.
• Pokud se stránka nevytiskla, zkontrolujte
kabelové propojení mezi tiskárnou a
počítačem.
• Podívejte se, zda není tiskárna pozastavena
v tiskové frontě nebo řadiči.
• V softwarové aplikaci zkontrolujte, zda
používáte správný ovladač tiskárny a zda je
správně nastaven komunikační port. Pokud
dojde během tisku stránky k přerušení tisku,
přejděte do části „Řešení obecných problémů
při tisku“ na straně 7.2.
Pokud jste v tomto
kontrolním seznamu
nenašli problém své
tiskárny, podívejte se do
následujících částí
průvodce řešením
problémů.
• Viz „Řešení obecných problémů při tisku“
na straně 7.2.
• Viz „Význam hlášení na displeji“ na
straně 7.14.
• Viz „Časté potíže u systémů Windows“
na straně 7.16.
• Viz „Časté potíže u systémů Macintosh“
na straně 7.17.
• Viz „Časté potíže v systému Linux“ na
straně 7.17.
7.1
Řešení problémů
Problém
Řešení obecných problémů
při tisku
Tiskárna
netiskne.
(pokračování)
Tiskárna
netiskne.
Možná příčina
Řešení
Tiskárna není
napájena.
Zkontrolujte, zda je správně
připojena přívodní napájecí šňůra.
Zkontrolujte hlavní vypínač zařízení
a zdroj napájení.
Tiskárna není
nastavena jako
výchozí tiskárna.
Nastavte Samsung CLP-650
Series jako výchozí tiskárnu.
Zkontrolujte
následující možné
stavy:
Jakmile odhalíte příčinu potíží,
odstraňte ji. Pokud dojde k chybě
systému tiskárny, obraťte se na
autorizovaný servis.
• Kryt tiskárny není
zavřený.
• Zavřete kryt tiskárny.
• Došlo k zaseknutí
papíru.
• Odstraňte zaseknutý papír. Viz 7.4.
• Není vložen žádný
papír.
• Vložte papír. Viz 2.4.
• V zařízení chybí
kazeta s tonerem.
• Nainstalujte kazetu s tonerem.
Viz 2.2.
Tiskárna je v režimu
ručního podávání, ale
není v ní založen
papír.
Zkontrolujte hlášení v okně
programu SmartPanel nebo na
displeji ovládacího panelu, vložte do
víceúčelového zásobníku papír a na
ovládacím panelu stiskněte tlačítko
On Line/Continue.
Přeinstalujte ovladač tiskárny;
viz Uživatelská pøíruèka k
softwaru. Pokuste se vytisknout
zkušební stránku.
Tiskárna má poruchu. Zkontrolujte, zda na displeji
ovládacího panelu není zobrazena
zpráva upozorňující na chybu
systému.
Tiskárna
odebírá tiskový
materiál z
nesprávného
zdroje papíru.
Zdroj papíru
pravděpodobně není
správně nastaven ve
vlastnostech tiskárny.
U mnoha softwarových aplikací je
možné nastavit zdroje papíru v okně
vlastností tiskárny na kartě Papír.
Vyberte správný zdroj papíru.
Podrobnosti viz Uživatelská
pøíruèka k softwaru.
Tiskárna
neodebírá
papír.
Papír není správně
vložený.
Vyjměte papír ze zásobníku a vložte
jej správně.
Tisková úloha
se zpracovává
nezvykle
pomalu.
Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru
správně nastavena.
V zásobníku je
vloženo příliš velké
množství papíru.
Vyjměte ze zásobníku přebývající
množství papíru.
Papír je příliš silný.
Používejte pouze papír odpovídající
specifikacím tiskárny.
Úloha je zřejmě velmi
složitá.
Omezte složitost nebo upravte
nastavení kvality tisku.
Upravte nastavení kvality tisku,
například snížením rozlišení.
Pokud je rozlišení nastaveno na
Nejlepší, změňte jej na Normální
nebo Koncept. Viz Uživatelská
pøíruèka k softwaru.
Spojovací kabel mezi Odpojte kabel tiskárny a znovu jej
počítačem a tiskárnou zapojte.
není správně
zapojen.
Pro zrychlení tisku změňte nastavení
portu na USB nebo síťový port.
Rychlost tiskárny je 20 stran/min
(formát A4), případně 21 stran/min
(formát Letter).
Spojovací kabel mezi Pokud je to možné, připojte kabel
počítačem a tiskárnou k jinému počítači, který funguje
je poškozený.
správně, a zkuste vytisknout nějaký
dokument. Můžete také zkusit použít
kabel jiné tiskárny.
Nastavení portu není
správné.
Řešení
Tiskárna není správně Zkontrolujte vlastnosti tiskárny a
nakonfigurována.
přesvědčte se, zda jsou všechny
možnosti tisku nastaveny správně.
Ovladač tiskárny není
správně
nainstalován.
Při problémech s provozováním tiskárny se podívejte do níže
uvedené tabulky, kde naleznete doporučená řešení.
Problém
Možná příčina
Jestliže pracujete
v systému
Windows 98SE/Me,
může být nesprávně
nastaveno řazení
tisku.
V systému Windows zkontrolujte
nastavení tiskárny a ujistěte se,
že tisková úloha byla odeslána do
správného portu. Pokud má počítač
více než jeden port, ujistěte se,
že je tiskárna připojena k tomu
správnému.
7.2
Řešení problémů
V nabídce Start klepněte na příkaz
Nastavení a potom na položku
Tiskárny. Pravým tlačítkem myši
klepněte na ikonu tiskárny
Samsung CLP-650 Series, zvolte
položku Vlastnosti, klepněte na
kartu Podrobnosti a poté na tlačítko
Nastavení řazení tisku. Vyberte
požadované nastavení řazení tisku.
Problém
Polovina
stránky se
nevytiskla.
Papír se stále
zasekává.
Možná příčina
Řešení
Problém
Pravděpodobně není
správně nastavena
orientace stránky.
Změňte orientaci stránky v příslušné
aplikaci. Podrobnosti viz
Uživatelská pøíruèka k
softwaru.
Nastavený formát
papíru neodpovídá
použitému formátu
papíru.
Přesvědčte se, zda formát papíru v
nastavení ovladače tiskárny odpovídá
formátu papíru v zásobníku.
V zásobníku je
vloženo příliš velké
množství papíru.
Stránky se
tisknou, ale
jsou prázdné.
Nebo ověřte, zda formát papíru v
nastavení ovladače tiskárny odpovídá
výběru papíru v nastaveních
používané softwarové aplikace.
Vyjměte ze zásobníku přebývající
množství papíru.
Při tisku na speciální materiály
používejte víceúčelový zásobník.
Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru
správně nastavena.
Používáte nesprávný
typ papíru.
Používejte pouze papír odpovídající
specifikacím tiskárny.
Při tisku na speciální materiály
používejte víceúčelový zásobník.
Tiskárna
tiskne, ale text
není správně
vytištěn, je
zkreslený nebo
neúplný.
V tiskárně
pravděpodobně
zůstaly zbytky
papíru.
Otevřete přístupová dvířka a zbytky
odstraňte.
Kabel tiskárny je
uvolněný nebo
poškozený.
Odpojte kabel tiskárny a znovu jej
připojte. Vytiskněte úlohu, kterou
jste již dříve úspěšně vytiskli. Pokud
je to možné, připojte kabel a
tiskárnu k jinému počítači a pokuste
se vytisknout úlohu, kterou jste již
dříve úspěšně vytiskli. Jako poslední
možnost zkuste zapojit nový kabel.
Pokuste se vytisknout úlohu z jiné
aplikace.
Operační systém
nepracuje správně.
Ukončete systém Windows a
restartujte počítač. Vypněte tiskárnu
a znovu ji zapněte.
Řešení
Kazeta s tonerem je
poškozená nebo
neobsahuje dostatek
toneru.
Rozprostřete toner. V případě
potřeby viz strana 6.2.
Je možné, že soubor
obsahuje prázdné
stránky.
Zkontrolujte soubor a přesvědčte se,
zda neobsahuje prázdné stránky.
Některé součásti,
jako například řadič
nebo základní deska
mohou být
poškozené.
Obraťte se na autorizovaný servis.
V případě potřeby vyměňte kazetu
s tonerem.
Pracujete-li v
Aplikace není správně
operačním
nastavena.
systému
Windows 98SE,
netisknou se
správně
ilustrace z
programu
Adobe
Illustrator.
Ve vlastnostech grafiky v dialogovém
okně Rozšířené funkce vyberte
možnost Poslat jako bitový
obrázek. Vytiskněte dokument
znovu.
Kvalita tisku
fotografií není
dobrá. Snímky
nejsou ostré.
Rozlišení je nastaveno
na Normální nebo
Koncept.
Změňte rozlišení na Nejlepší a
potom opakujte tisk.
Rozlišení fotografie je
velmi nízké.
Zvětšíte-li fotografii v softwarové
aplikaci, sníží se rozlišení. Zmenšete
velikost fotografie.
Vypařuje se olej
použitý k ochraně
fixační jednotky.
Po vytištění cca 100 barevných
stránek by měl zápach ustat. Jedná
se pouze o dočasnou záležitost.
Při prvním
použití vychází
z tiskárny
neobvyklý
zápach.
Byl vybrán nesprávný Přejděte do menu příslušné aplikace
ovladač tiskárny.
pro výběr tiskárny a přesvědčte se,
zda je vybráno odpovídající zařízení.
Softwarová aplikace
nepracuje správně.
Možná příčina
7.3
Řešení problémů
V oblasti podávání papíru
Odstraňování zaseknutých
papírů
Dojde-li k zaseknutí papíru v oblasti podávání papíru, rozsvítí
se v příslušné části stavové mapy kontrolka. Na displeji se také
zobrazí „Zasek.-zásob.1“.
POZNÁMKA: Při odstraňování papíru uvízlého v tiskárně vždy
1
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
2
Opatrně vytáhněte papír ve směru uvedeném na obrázku.
Přejděte na krok 6.
pokud možno vytahujte papír ve směru pohybu tisku, abyste
se tak vyvarovali poškození vnitřních součástí tiskárny. Papír
vždy vytahujte pevným a rovnoměrným pohybem, neškubejte
s ním. Pokud se papír roztrhne, dbejte na to, abyste z tiskárny
odstranili všechny zbytky papíru. V opačném případě se papír
znovu zasekne.
Dojde-li k zaseknutí papíru, rozsvítí se v příslušné části stavové
mapy na ovládacím panelu kontrolka. Na displeji ovládacího
panelu se zobrazí odpovídající chybové hlášení, které rovněž
indikuje místo zaseknutí. Zaseknutý papír vyhledejte a
odstraňte podle následující tabulky:
Kontrolka
na stavové
mapě
Hlášení
Místo
zaseknutého
papíru
Přejděte
na
Zasek.-zásob.1
V oblasti
podávání
papíru
stranu 7.4
Zasek.-víceú.zás
Ve
víceúčelovém
zásobníku
stranu 7.5
Zaseknutí
uvnitr tiskárny
Uvnitř tiskárny
stranu 7.6
Zaseknutí
v obl. výstupu
V oblasti
výstupu papíru
stranu 7.7
Zasek.-zásob.2
V přídavném
zásobníku
stranu 7.9
Pokud papír zaseknutý v tiskárně nevidíte nebo pokud jej
není možné odstranit, zanechte vytahování a přejděte na
krok 3.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než několik
minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by způsobilo
poškození tohoto válce. Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu
instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned zavřete.
Pro zahájení opětovného tisku po odstranění uvíznutého papíru
musíte otevřít a znovu zavřít přístupová dvířka.
7.4
Řešení problémů
3
4
5
Ve víceúčelovém zásobníku
Vytáhněte zásobník papíru a otevřete jej. Po úplném
vytažení mírně nadzdvihněte přední část zásobníku,
abyste jej uvolnili z tiskárny.
Provádíte-li tisk s využitím víceúčelového zásobníku a tiskárna
rozpozná, že v tomto zásobníku není papír nebo že papír je
nesprávně založený, rozsvítí se na stavové mapě kontrolka
indikující odpovídající místo. Na displeji se také zobrazí
„Zasek.-víceú.zás“.
1
Pokud není papír správně podáván, uchopte přístupová
dvířka za pojistnou západku a otevřete je.
2
Vytáhněte uvízlý papír ve směru uvedeném na obrázku.
Aby se papír neroztrhal, vytahujte jej zlehka a pomalu.
Zaseknutý papír zlehka táhněte rovně směrem k sobě a
vytáhněte ho ze zařízení - viz obrázek.
Při instalaci zásobníku skloňte zadní okraj směrem dolů,
zarovnejte jej s otvorem a zasuňte zásobník do tiskárny.
6
Po odstranění zaseknutého papíru zkontrolujte, zda není
uvízlý papír ještě někde v jiné části tiskárny.
7
Pevně zavřete přístupová dvířka. Tiskárna obnoví tisk.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než několik
minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by způsobilo
poškození tohoto válce. Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu
instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned zavřete.
3
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření přístupových dvířek
nebude tiskárna fungovat.
Pevně zavřete přístupová dvířka. Tiskárna obnoví tisk.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření přístupových dvířek
nebude tiskárna fungovat.
7.5
Řešení problémů
Uvnitř tiskárny
4
Otevřete vnitřní kryt pomocí rukojeti a opatrně z tiskárny
vyjměte zaseknutý papír.
5
Uzavřete vnitřní kryt a stiskněte páčky dolů.
Dojde-li k zaseknutí papíru uvnitř tiskárny, rozsvítí se v
příslušné části stavové mapy kontrolka. Na displeji se také
zobrazí „Zaseknutí uvnitr tiskárny“.
1
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
2
Otevřete horní kryt.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se fixační jednotky pod vnitřním krytem.
Je horká a mohli byste se popálit! Provozní teplota fixační
jednotky je 180° C (356° F). Při vytahování papíru z tiskárny
buďte opatrní.
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než několik
minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by způsobilo
poškození tohoto válce. Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu
instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned zavřete.
3
Stiskněte páčky nahoru.
6
Fixační jednotka
je horká!
7.6
Řešení problémů
Po odstranění zaseknutého papíru zkontrolujte, zda není
uvízlý papír ještě někde v jiné části tiskárny.
7
8
2
Ujistěte se, že jsou otevřená přístupová dvířka, a poté
zavřete horní kryt. Zkontrolujte, že je řádně zajištěn.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte přístupová dvířka otevřená déle než několik
minut, může dojít k osvícení válce OPC. To by způsobilo
poškození tohoto válce. Pokud je nutné z jakéhokoli důvodu
instalaci přerušit, přístupová dvířka ihned zavřete.
Pevně zavřete přístupová dvířka. Tiskárna obnoví tisk.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření horního krytu a
přístupových dvířek nebude tiskárna fungovat.
V oblasti výstupu papíru
Dojde-li k zaseknutí papíru v oblasti výstupu papíru, rozsvítí se
v příslušné části stavové mapy kontrolka. Na displeji se také
zobrazí „Zaseknutí v obl. výstupu“.
1
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
3
Pokud je papír z velké části viditelný, vytáhněte jej
směrem ven. Otevřete a pevně zavřete přístupová dvířka.
Tiskárna obnoví tisk.
Pokud papír zaseknutý v tiskárně nevidíte nebo pokud jej
není možné odstranit, zanechte vytahování a přejděte na
krok 2.
7.7
Řešení problémů
Otevřete horní kryt.
4
Stiskněte páčky nahoru.
8
Ujistěte se, že jsou otevřená přístupová dvířka, a poté
zavřete horní kryt. Zkontrolujte, že je řádně zajištěn.
9
Pevně zavřete přístupová dvířka. Tiskárna obnoví tisk.
Fixační jednotka
je horká!
5
Otevřete vnitřní kryt pomocí rukojeti a opatrně z tiskárny
vyjměte zaseknutý papír.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření horního krytu a
přístupových dvířek nebude tiskárna fungovat.
6
Uzavřete vnitřní kryt a stiskněte páčky dolů.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se fixační jednotky pod vnitřním
krytem. Je horká a mohli byste se popálit! Provozní teplota
fixační jednotky je 180° C (356° F). Při vytahování papíru z
tiskárny buďte opatrní.
7
Po odstranění zaseknutého papíru zkontrolujte, zda není
uvízlý papír ještě někde v jiné části tiskárny.
7.8
Řešení problémů
3
V přídavném zásobníku 2
Stiskněte páčky nahoru.
Dojde-li k zaseknutí papíru v přídavném zásobníku 2, rozsvítí
se v příslušné části stavové mapy kontrolka. Na displeji se také
zobrazí „Zasek.-zásob.2“.
1
Otevřete a zcela vyklopte přístupová dvířka.
Fixační jednotka
je horká!
2
4
Otevřete vnitřní kryt pomocí rukojeti a opatrně z tiskárny
vyjměte zaseknutý papír.
5
Uzavřete vnitřní kryt a stiskněte páčky dolů. Přejděte na
krok 14.
Otevřete horní kryt.
UPOZORNĚNÍ:
• Nedotýkejte se fixační jednotky pod vnitřním krytem. Je
horká a mohli byste se popálit! Provozní teplota fixační
jednotky je 180° C (356° F). Při vytahování papíru z tiskárny
buďte opatrní.
• Nedotýkejte se zeleného povrchu, obrazového válce OPC,
umístěného před kazetami, rukama ani jinými materiály.
Abyste se vyvarovali dotyku v této oblasti, držte vždy kazetu
za držadla.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškrábali povrch
přenosového pásu.
• Pokud ponecháte pøístupová dvíøka otevøená déle než
nìkolik minut, mùže dojít k osvícení válce OPC. To by
zpùsobilo poškození tohoto válce. Pokud je nutné z
jakéhokoli dùvodu instalaci pøerušit, pøístupová dvíøka
ihned zavøete.
Pokud papír zaseknutý v tiskárně nevidíte nebo pokud jej
není možné odstranit, zanechte vytahování a zavřete
přístupová dvířka. Přejděte na krok 6.
7.9
Řešení problémů
6
Otevřete vnější kryt v přídavném zásobníku 2.
7
Otevřete vnitřní kryt přídavného zásobníku 2.
8
Vytáhněte uvízlý papír ve směru uvedeném na obrázku.
Aby se papír neroztrhal, vytahujte jej zlehka a pomalu.
9
Zavřete oba kryty a přejděte na krok 13.
Pokud papír zaseknutý v tiskárně nevidíte nebo pokud jej
není možné odstranit, zanechte vytahování a pokračujte
od kroku 10.
7.10
Řešení problémů
10 Vytažením otevřete přídavný zásobník 2. Po úplném
13 Otevřete přístupová dvířka.
vytažení mírně nadzdvihněte přední část zásobníku,
abyste jej uvolnili z tiskárny.
14 Ujistěte se, že jsou otevřená přístupová dvířka. Zavřete
horní kryt.
11 Pokud vidíte zaseknutý papír, zlehka jej vytáhněte z
tiskárny - viz obrázek.
15 Pevně zavřete přístupová dvířka. Tiskárna obnoví tisk.
12 Zasuňte zásobník zpět do tiskárny a zavřete oba kryty.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném zavření horního krytu a
přístupových dvířek nebude tiskárna fungovat.
7.11
Řešení problémů
Rady jak zabránit zaseknutí papíru
Problém
Většinou je možné zaseknutí papíru předcházet výběrem
správného typu papíru. Pokud k zaseknutí papíru dojde,
postupujte podle pokynů v části „Odstraňování zaseknutých
papírů“ na straně 7.4.
Skvrny od
toneru
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• Dodržujte postup na straně 4.2. Zkontrolujte, zda jsou
nastavitelná vodítka ve správné poloze.
• Nepřeplňujte zásobník papíru.
• Nevyjímejte papír ze zásobníku, pokud tiskárna tiskne.
• Papír před vložením do zásobníku promněte, profoukněte a
srovnejte.
• Nepoužívejte zmačkaný, vlhký ani hodně pokroucený papír.
• Do zásobníku vkládejte pouze papíry stejného typu.
• Používejte pouze doporučené tiskové materiály. Viz
„Technické specifikace papíru“ na straně 10.1.
• Tisková strana materiálu musí být v zásobníku papíru
otočena vždy lícem nahoru a ve víceúčelovém zásobníku
lícem dolů.
Řešení problémů s kvalitou
tisku
Problém
Světlý nebo
vybledlý tisk
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Jestliže stránka obsahuje vybledlé oblasti, které jsou
většinou kulaté a vyskytují se náhodně:
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• List papíru může být poškozený. Vytiskněte úlohu
znovu.
• Vlhkost papíru není rovnoměrná nebo jsou na
povrchu papíru vlhké skvrny. Vyzkoušejte jinou
značku papíru. Viz „Technické specifikace papíru“
na straně 10.1.
• Celý balík papíru je vadný. Vinou výrobního procesu
toner v některých oblastech nepřilne. Vyzkoušejte
jiný druh nebo značku papíru.
• Kazeta s tonerem může být vadná. Viz část
„Opakované vady tisku ve svislém smìru“
v dalším sloupci.
• Pokud pomocí uvedených kroků problémy
neodstraníte, obraťte se na autorizovaný servis.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Řešení
Jestliže se na stránce objeví svislé bílé pruhy nebo
vybledlá oblast, mohlo dojít k následujícím chybám:
• Nedostatek toneru. Životnost kazety s tonerem
můžete dočasně prodloužit. Viz „Rozprostření
toneru“ na straně 6.2. Pokud tímto způsobem
kvalitu tisku nezlepšíte, nainstalujte novou kazetu
s tonerem.
• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované
specifikace (může být například příliš vlhký nebo
drsný). Viz „Technické specifikace papíru“ na
straně 10.1.
• Kombinace vyblednutí a rozmazání může znamenat,
že je nutné tiskárnu vyčistit. Viz strana 6.8.
Papír pravděpodobně nesplňuje požadované
specifikace (může být například příliš vlhký nebo
drsný). Viz „Technické specifikace papíru“ na
straně 10.1.
Vynechávky
Svislé čáry
Nečistoty uvnitř tiskárny nebo nesprávně vložený papír mohou
snížit kvalitu tisku. Následující tabulka uvádí informace k
vyřešení těchto problémů.
Řešení
Pokud se na stránce objevují černé svislé proužky:
• Pravděpodobně došlo k poškrábání fotocitlivého
válce uvnitř tiskové kazety. Vyměňte kazetu s
tonerem za novou. Viz strana 6.4.
Pokud se na stránce objevují bílé svislé čáry:
• Vyčistěte vnitřní prostor tiskárny. Viz „Čištění
vnitřní části tiskárny“ na straně 6.8. Pokud stejný
problém přetrvává, vyměňte kazetu s tonerem za
novou. Viz strana 6.4.
Barevné nebo
černé pozadí
Je-li stínování na pozadí příliš zřetelné, může tento
problém vyřešit některé z následujících opatření:
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• Použijte papír s menší gramáží. Viz „Technické
specifikace papíru“ na straně 10.1.
• Zkontrolujte prostředí, ve kterém se tiskárna
nachází. Ve velmi suchém (nízká vlhkost) nebo
naopak velmi vlhkém (relativní vlhkost je vyšší
než 80%) prostředí může být stínování na pozadí
výraznější.
• Vyjměte jednu z původních kazet s tonerem a
vložte do zařízení novou.
7.12
Řešení problémů
Problém
Rozmazaný
toner
Opakované
vady tisku ve
svislém směru
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Nečistoty na
pozadí
A
Deformované
znaky
Řešení
Problém
Řešení
• Vyčistěte vnitřní prostor tiskárny. Viz „Čištění
vnitřní části tiskárny“ na straně 6.8.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Viz „Technické
specifikace papíru“ na straně 10.1.
• Vyjměte původní přenosový pás a nainstalujte
nový. Viz „Výměna přenosového pásu“ na
straně 6.5.
Stránka se
tiskne šikmo
Pokud se na tištěné straně objevují pravidelně se
opakující vady:
Pokroucení
nebo zvlnění
• Vyčistěte vnitřní prostor tiskárny. Viz „Čištění vnitřní
části tiskárny“ na straně 6.8. Pokud stejný problém
přetrvává i po vyčištění tiskárny, nainstalujte novou
tiskovou kazetu té barvy, která potíže způsobuje.
Viz „Výměna kazety s tonerem“ na straně 6.4.
• Interní části tiskárny jsou pravděpodobně
znečištěny tonerem. V případě, že se vady objevují
na zadní stránce, problém se pravděpodobně
odstraní sám po vytištění několika stránek.
• Fixační jednotka může být poškozená. Obraťte se
na autorizovaný servis.
• Přesvědčte se, zda je papír vložen správně.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Pokroucení papíru
může způsobovat vysoká teplota i vlhkost. Viz
„Technické specifikace papíru“ na straně 10.1.
• Obraťte stoh papíru v zásobníku. Můžete také papír
v zásobníku otočit o 180°.
Pomačkaný
papír
• Přesvědčte se, zda je papír vložen správně.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Viz „Technické
specifikace papíru“ na straně 10.1.
• Obraťte stoh papíru v zásobníku. Můžete také papír
v zásobníku otočit o 180°.
Znečištěná
zadní strana
výtisků
• Došlo ke znečištění přenosového válce. Viz „Čištění
vnitřní části tiskárny“ na straně 6.8.
• Zkontrolujte, zda nedochází k úniku toneru.
Vyčistěte vnitřní prostor tiskárny.
Plnobarevné
nebo černé
stránky
• Kazeta s tonerem možná není vložena správně.
Vyjměte kazetu s tonerem a znovu ji vložte do
zařízení.
• Kazeta s tonerem může být vadná a bude nutné ji
vyměnit. Nainstalujte novou kazetu s tonerem.
• Tiskárnu bude pravděpodobně nutné opravit.
Obraťte se na autorizovaný servis.
AaBbC
AaBbCcc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
Nečistoty na pozadí jsou způsobeny částicemi toneru
rozsypanými na vytištěné stránce.
• Papír může být příliš vlhký. Zkuste tisknout na jiný
papír z jiného balíku. Balíky neotevírejte, dokud to
není nutné, aby papír neabsorboval příliš mnoho
vlhkosti.
• Pokud se nečistoty na pozadí objeví na obálce,
změňte rozvržení tisku, abyste zabránili tisku přes
oblasti s překrývajícími se spoji na obrácené straně.
Tisk přes spoje může způsobovat potíže.
• Pokud nečistoty na pozadí pokrývají celý povrch
vytištěné stránky, upravte rozlišení pro tisk
prostřednictvím softwarové aplikace nebo okna
vlastností tisku.
• Jestliže nejsou znaky správně tvarované a vznikají
prázdná místa, může být papír příliš kluzký.
Vyzkoušejte jiný papír. Viz „Technické specifikace
papíru“ na straně 10.1.
• Jsou-li znaky zdeformované (zvlněné), bude
pravděpodobně nutné opravit jednotku skeneru.
Ověřte, zda se tento problém vyskytuje také na
zkušební stránce. Viz strana 2.8. Odbornou pomoc
vám zajistí autorizovaný servis.
A
7.13
Řešení problémů
• Přesvědčte se, zda je papír vložen správně.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Viz „Technické
specifikace papíru“ na straně 10.1.
• Zajistěte, aby byl papír nebo jiný materiál vložen
správně a aby vodítka nebyla vůči papíru nastavena
příliš těsně ani volně.
Problém
Nevytvrzený
toner
Řešení
Význam hlášení na displeji
• Vyčistěte vnitřní prostor tiskárny.
• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Viz „Technické
specifikace papíru“ na straně 10.1.
• Nainstalujte novou kazetu s tonerem. Viz „Výměna
kazety s tonerem“ na straně 6.4.
• Pokud potíže přetrvávají, bude tiskárna
pravděpodobně vyžadovat opravu. Obraťte se na
autorizovaný servis.
V okně programu SmartPanel nebo na displeji ovládacího
panelu se zobrazují hlášení indikující stav či chyby tiskárny. V
následující tabulce je uveden význam jednotlivých hlášení a
navrhovaná řešení pro nápravu případného problému. Zprávy a
jejich význam jsou uvedeny v abecedním pořadí.
POZNÁMKA: Voláte-li servis, sdělte technikovi údaje zobrazené
na displeji.
Nevytištěné
oblasti ve
znacích
A
Vodorovné
pruhy
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Pokroucení
Zpráva
Nevytištěné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti
uvnitř znaků, které by měly být zcela černé:
• Tisknete na nesprávný povrch papíru. Vyjměte
papír a obraťte jej.
• Papír možná nesplňuje požadované specifikace. Viz
strana 10.1.
• Kazeta s tonerem možná není vložena správně.
Vyjměte kazetu s tonerem a znovu ji vložte do
zařízení.
• Kazeta s tonerem může být vadná. Nainstalujte
novou kazetu s tonerem.
• Pokud potíže přetrvávají, bude tiskárna
pravděpodobně vyžadovat opravu. Obraťte se na
autorizovaný servis.
Jestliže je vytištěný papír pokroucený nebo jej není
možné podat do tiskárny:
• Obraťte stoh papíru v zásobníku. Můžete také papír
v zásobníku otočit o 180°.
Udělejte následující...
Nastavení
registrace
Probíhá
Aut.rekon.bar.
Čekejte.
Dokud hlášení zobrazuje
Připraven, vyčkejte asi 120
sekund; viz také strana 3.5.
Chyba - není
potvrzení ADC
Došlo k potížím v ADC
tiskárny.
Obraťte se na autorizovaný
servis.
Otevrený kryt
Horní kryt nebo
dvířka jsou otevřena.
V tiskárně není
nainstalovaný
přenosový pás.
Uzavřete horní kryt nebo
dvířka. Jinak nainstalujte
přenosový pás.
[Barva] toner je
prázdný
Příslušná kazeta s
tonerem je prázdná a
tiskárna nebude
tisknout, dokud
kazetu nevyměníte za
novou.
Vyměňte odpovídající kazetu
s tonerem za novou. Viz
strana 6.4.
Vývojové jádro
Chyba
Došlo k potížím ve
vývojovém jádře
tiskárny.
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Fixacní jádro
Chyba-nízk.tepl.
Teplota ve fixační
jednotce je
abnormálně nízká.
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Fixacní jádro
Chyba-prehrátí
Teplota ve fixační
jednotce je
abnormálně vysoká.
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Chyba menice
motoru spekace
Ve fixaci tiskárny
došlo k potížím.
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Chyba
Laserové jádro
V tiskárně došlo k
potížím s laserovou
snímací jednotkou
LSU (Laser Scanning
Unit).
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Nainstalujte
[barva] toner
Uvedená kazeta s
tonerem není v
tiskárně
nainstalovaná.
Nainstalujte odpovídající kazetu
s tonerem.
Nainstalujte
prenosový pás
Pokud se objevují černé nebo barevné pruhy či
rozmazání ve vodorovném směru:
Stav
7.14
Řešení problémů
Zpráva
Stav
Udělejte následující...
Nainstalujte
prenosový pás
V tiskárně není
nainstalovaný
přenosový pás.
Nainstalujte přenosový pás.
Neplatný toner
[barva]
Byla nainstalována
nesprávná kazeta s
tonerem.
Instalujte pouze tunerové
kazety Samsung, které jsou
určeny pro vaši tiskárnu. Nebo
nainstalujte kazetu s tonerem
do každé odpovídající přihrádky
pro kazetu. Pokud jste
nainstalovali tonerovou kazetu
Samsung nebo jste ji vložili do
správné přihrádky a vyskytne se
tato chyba, obrat’te se na
autorizovaný servis.
Neplatný
prenosový pás
Zasek.-zásob.1
Byl nainstalován
nesprávný přenosový
pás.
Odstraňte zaseklý papír z
příslušného zásobníku - viz
strana 7.4.
Zaseknutí
v obl. výstupu
Došlo k zaseknutí
papíru v oblasti
výstupu papíru.
Odstraňte zaseklý papír z
tiskárny - viz strana 7.7.
Zaseknutí
uvnitr tiskárny
Došlo k zaseknutí
papíru uvnitř tiskárny.
Otevřete přístupová dvířka a
odstraňte zaseknutý papír z
tiskárny - viz strana 7.6.
Zalozte papír
[form.] do zás.1
Formát papíru
nastavený ve
vlastnostech tiskárny
neodpovídá formátu
papíru, který jste
založili do tiskárny.
Vložte do zásobníku správný
formát papíru.
Množství toneru,
které se nanáší na
přenosový pás pro
automatickou
rekonstrukci barev, je
velmi malé a tiskárna
nedokáže během
automatické
rekonstrukce barev
toner rozpoznat.
Vyměňte kazetu s tonerem za
novou. Viz strana 6.4. Pokud
problém přetrvává, obraťte se
na autorizovaný servis.
Došlo k potížím s
levým ventilátorem
tiskárny.
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Zasek.-víceú.zás
Zalozte papír
[form.] do zás.2
Zalozte papír
[form.] do VZ
Nízká denzita
Levy vetrák
Chyba
Stav
Udělejte následující...
Chyba
Hlavní jádro
Došlo k potížím ve
vývojovém jádře
tiskárny.
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Pretecení pameti
Tiskárna nemá k
vytištění aktuální
úlohy dostatek
paměti.
Úloha se automaticky zruší
a tiskárna se vrátí do
pohotovostního režimu.
Došlo k potížím v
programu firmwaru
tiskárny.
Dosel papír
[form.] v zás.1
Snižte rozlišení tiskárny a
opakujte operaci.
V zásobníku došel
papír.
Vložte papír do zásobníku.
Viz strana 4.2.
Foto LED
Během automatické
rekonstrukce barev
nerozpoznala tiskárna
diody v sestavě
přenosového pásu.
Obraťte se na autorizovaný
servis.
Stisknete
tlac. Continue
Tiskárna čeká na krok
ze strany uživatele,
aby mohla v režimu
ručního podávání
zahájit tisk z
víceúčelového
zásobníku.
Založte jeden list tiskového
materiálu a stiskněte tlačítko
On Line/Continue. Toto
tlačítko musíte stisknout pro
každou stránku.
Pripr. Dochází
[barva] toner
V uvedené tiskové
kazetě dochází toner.
Rozprostřete toner v odpovídající
kazetě - viz strana 6.2.
Pripraven
Konflikt IP
Adresa IP tiskárny je
v rozporu s ostatními
zařízeními v síti.
Obraťte se na správce sítě a v
rámci své podsítě si vyberte
adresu, která nebude s
ostatními zařízeními kolidovat.
Zadní vetrák
Chyba
Došlo k potížím se
zadním ventilátorem
tiskárny.
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Vymente
[barva]
toner
V uvedené tiskové
kazetě již není téměř
žádný toner. Tiskárna
však může pokračovat
v tisku, i když kvalita
tisku není optimální.
Když se na displeji
zobrazí zpráva
„[barva] Dosel toner“,
přestane tiskárna
tisknout.
V případě potřeby vyměňte
odpovídající kazetu s tonerem
za novou. Viz strana 6.4.
Dosel papír
[form.] v zás.2
Nainstalujte pouze přenosové
pásy Samsung, určené pro
daný typ tiskárny. Pokud je v
tiskárně nainstalován správný
přenosový pás a toto hlášení
stále přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.
Došlo k zaseknutí
papíru v uvedeném
zásobníku nebo v jeho
blízkosti.
Zasek.-zásob.2
Zpráva
Dosel papír
[form.] ve VZ
Dosel papír
[form.] v rucním
7.15
Řešení problémů
Zpráva
Stav
Udělejte následující...
Vymente
fix.jedn
Skončila životnost
fixační jednotky a
tiskárna se zastaví,
dokud tuto jednotku
nevyměníte za novou.
Vyměňte fixační jednotku za
novou. Viz strana 6.7.
Vymente ihned
fixacní jednotku
Životnost fixační
jednotky již brzy
vyprší.
Když se na displeji zobrazí
zpráva „Vymente fix.jedn“,
přestane tiskárna tisknout.
Vyměňte fixační jednotku.
Vymente podávací Životnost podávacího
válce víceúčelového
válec víceú.zás.
zásobníku vypršela.
Vymente
prenosový pás
Vymente ihned
prenosový pás
Časté potíže u systémů
Windows
Problém
Obraťte se na autorizovaný
servis.
Životnost
přenosového válce
papíru vypršela a
tiskárna se zastaví,
dokud přenosový
válec nevyměníte za
nový.
Vyjměte přenosový pás za
nový. Viz strana 6.5.
Životnost
přenosového pásu již
brzy vyprší.
Když se na displeji zobrazí
zpráva „Vymente prenosový
pás“, přestane tiskárna
tisknout. Vyměňte přenosový
pás papíru.
Vymente podávací Životnost podávacího
válce zásobníku 1
válec zásobníku1
vypršela.
Obraťte se na autorizovaný
servis.
Vymente podávací Životnost podávacího
válce zásobníku 2
válec zásobníku2
vypršela.
Obraťte se na autorizovaný
servis.
SMPS vetrák
Chyba
Došlo k potížím se
ventilátorem SMPS
tiskárny.
Odpojte a znovu připojte
přívodní napájecí šňůru. Pokud
potíže přetrvávají, obraťte se
na odborný servis.
Chybazásobník 2
Přídavný zásobník 2
není správně
nainstalován nebo
není připojen k
tiskárně.
Vypněte a znovu zapněte
tiskárnu a poté namontujte
přídavný zásobník 2. Pokud
toto hlášení přetrvává, obraťte
se na autorizovaný servis.
Zásobník 2
Otevrený kryt
Kryt přídavného
zásobníku 2 je
otevřený.
Pevně zavřete kryt přídavného
zásobníku 2.
Možná příčina a řešení
Během instalace se
zobrazí hlášení „Tento
soubor je již používán“.
Zavřete všechny softwarové aplikace. Odeberte
veškeré programy ze skupiny Po spuštění a poté
restartujte Windows. Přeinstalujte ovladač
tiskárny.
Objeví se hlášení
„Při zápisu do LPTx
došlo k chybě“.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a všechny
kabely správně zapojené.
• Pokud není v ovladači zapnutá obousměrná
komunikace, dojde rovněž k vyvolání tohoto
hlášení.
Objeví se hlášení
„Chyba obecné ochrany“,
„Výjimka OE“,
„Řazení32“ nebo
„Neplatná operace“.
Zavřete všechny ostatní aplikace, restartujte
Windows a pokuste se o nový tisk.
Objeví se hlášení „Tisk
se nezdařil“, „Došlo k
chybě vypršení
časového limitu
tiskárny“.
Tato hlášení se mohou objevit během tisku.
Vyčkejte, dokud tiskárna nedokončí tisk. Pokud
toto hlášení přetrvává i v pohotovostním režimu
nebo po dokončení tisku, zkontrolujte zapojení a
výskyt případné chyby.
POZNÁMKA: Další informace o chybových hlášeních Windows
naleznete v uživatelské příručce k operačnímu systému
Microsoft Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/2003/XP, kterou
jste obdrželi ke svému počítači.
7.16
Řešení problémů
Zpráva
Časté potíže u systémů
Macintosh
Problém
Možná příčina a řešení
Tiskárna nevytiskne
dokument z programu
Acrobat Reader.
Při tisku z programu Acrobat Reader byste měli
změnit nastavení volby Způsob tisku na Tisknout
jako obrázek.
Dokument se vytiskl,
ale tisková úloha z
řadiče v Mac OS
10.3.2. nezmizela.
Zaktualizujte svůj systém Mac OS na verzi
OS 10.3.3 nebo vyšší.
Při tisku IPP nevytiskne
tiskárna dokument z
aplikace Illustrator.
V tiskovém menu aplikace Adobe Illustrator
změňte nastavení typu dat na binární. Také
můžete použít tisk AppleTalk.
Časté potíže u systémů PS
Následující situace jsou specifické pro jazyk PS a mohou se
objevit tehdy, je-li používáno několik jazyků tiskárny.
POZNÁMKA: Aby se v případě chyby PS chybové hlášení vytisklo
nebo zobrazilo na displeji, otevřete okno Možnosti tisku a klepněte
na požadovanou volbu u pole chyb PostScript.
Zpráva
Soubor
PostScript nelze
vytisknout.
Stav
Nebo došlo k potížím
s pamětí DIMM
PostScript.
Objeví se
hlášení „Tato
úloha obsahuje
binární data“.
Ovladač PostScript
nepodporuje volbu
pravých binárních dat.
Vytiskne se
chybová stránka
PS.
Tisková úloha není
pravděpodobně PS.
Stav
Udělejte následující...
V ovladači není
zvolen
doplňkový
Zásobník 2.
Ovladač tiskárny není
nakonfigurován, aby
rozpoznal doplňkový
Zásobník 2.
Otevřete vlastnosti ovladače
PostScript a na kartì
Nastavení zařízení nastavte
položku Zásobník 2 na volbu
Instalováno.
Nastavíte-li v
operačním
systému
Windows NT
4.0/2000/XP na
kartě Papír a
kvalita sekci
Barva na
hodnotu
Černobílý,
vytiskne se
dokument
barevně namísto
černobíle.
V některých
programech, jako
například Acrobat
Reader, Adobe
Photoshop a
CorelDraw nemusí být
volba Barva k
dispozici.
Otevřete vlastnosti ovladače PS
a klepněte na kartu Upřesnit.
Ve volbě Funkce tiskárny
nastavte Barevný režim na
hodnotu Stupnì šedé.
Při tisku
dokumentu z
počítače
Macintosh s
nainstalovanou
aplikací Acrobat
Reader 6.0 nebo
vyšší se barvy
netisknou
správně.
Nastavení rozlišení v
ovladači tiskárny se
pravděpodobně
neshoduje s
nastavením v aplikaci
Acrobat Reader.
Ujistěte se, že nastavení
rozlišení v ovladači tiskárny se
shoduje s nastavením v
Acrobat Reader.
Objeví se
hlášení
„Chyba-Kontrola
limitu“.
Tisková úloha je příliš
složitá.
Bude možná zapotřebí
zjednodušit stránku nebo
nainstalovat větší pamět’.
Udělejte následující...
• Nainstalujte znovu ovladač
PS - viz Sekce softwaru.
• Vytiskněte konfigurační
stránku a zkontrolujte, zda je
verze PS dostupná pro tisk.
• Pokud problém přetrvává,
kontaktujte servisního
zástupce.
Časté potíže v systému Linux
Problém
Otevřete Vlastnosti ovladače
PostScript, klepněte na
PostScript a poté na
Upřesnit. Pravá binární data
nejsou podporována. Vyberte
jiná.
Ujistěte se, že tisková úloha je
PS. Zkontrolujte, zda
softwarová aplikace očekávala,
že bude na tiskárnu odeslán
soubor s nastavením nebo
hlavičkou PS.
Možná příčina a řešení
Nemohu změnit
nastavení v
konfiguračním
nástroji.
Abyste mohli měnit globální nastavení, musíte mít
oprávnění na úrovni správce.
Používám desktop
KDE, ale konfigurační
nástroj a LLPR se
nespustí.
Možná nemáte nainstalované knihovny GTK. Ty se
obvykle dodávají s většinou distribucí Linux, ale
pravděpodobně je budete muset nainstalovat ručně.
Podrobnosti o instalaci doplňkových balíčků najdete
v instalační příručce ke své distribuci.
7.17
Řešení problémů
Problém
Možná příčina a řešení
Problém
Právě jsem
nainstaloval/a tento
balíček, ale nemohu
v menu KDE/Gnome
najít položky.
Některé verze prostředí desktopu KDE nebo GNOME
mohou vyžadovat restart relace, aby se změny
projevily.
Pokouším se
vytisknout dokument
na šířku, ale výtisk je
otočený a oříznutý.
Při úpravě nastavení
tiskárny se mi objevilo
chybové hlášení
„Some options are not
selected“.
Některé tiskárny mají kolidující nastavení.
To znamená, že některá nastavení nelze provést
současně pro dvě možnosti. Provedete-li změnu
nastavení a Printer Package rozpozná takovýto
konflikt, změní se hodnota kolidující volby na
„No Choice“. Předtím, než budete moci změny uložit,
musíte zvolit takovou možnost, která nekoliduje.
Většina unixových aplikací, které v možnostech
tisku nabízejí volbu Na šířku, vytvoří také správný
postscriptový kód, který by se měl vytisknout tak,
jak je. V takovém případě se musíte ujistit, že jste
ponechali volbu LLPR nastavenou na Na výšku
(výchozí), abyste zabránili nechtěnému otáčení
stránky, které pak vede k oříznutí výsledného
výtisku.
Nemohu nastavit
tiskárnu jako výchozí.
Za určitých podmínek není možné změnit výchozí
frontu. K tomu dochází u některých variant LPRng,
a obzvláště pak u posledních systémů RedHat,
které používají pro databáze řazení front nástroj
„printconf“.
Některé stránky
vystupují z tiskárny
zcela bílé (nic se
nevytiskne). Používám
CUPS.
K tomuto jevu dochází tehdy, jsou-li odesílaná data
ve formátu Encapsulated PostScript (EPS). Některé
dřívější verze CUPS (1.1.10 a nižší) mají logickou
chybu bránící ve správném zpracování těchto dat.
Při tisku prostřednictvím LLPR obchází Printer
Package tento problém převodem takovýchto dat do
běžného formátu PostScript. Pokud však vaše
aplikace LLPR vynechává a odesílá data ve formátu
EPS do CUPS, pak se dokument pravděpodobně
nevytiskne správně.
Nemohu tisknout na
tiskárnu SMB
(Windows).
Abyste mohli nakonfigurovat a používat sdílené
tiskárny SMB (například sdílené na tiskárně
Windows), musíte mít správnou instalaci balíčku
SAMBA, která tuto funkci umožňuje. Ve vašem
systému musí být k dispozici příkaz „smbclient“.
Běží-li LLPR, pak moje
aplikace „zamrzne“.
Většina unixových aplikací očekává, že příkaz,
jakým je například běžný „lpr“, není interaktivní,
a tudíž se vrací automaticky. Jelikož však LLPR čeká
na krok ze strany uživatele předtím, než odešle
úlohu do tiskového řadiče, bude vaše aplikace čekat
na návrat procesu, a bude tedy vypadat jako
„zamrzlá“ (okno se neobnoví). To je zcela normální
a aplikace začne znovu správně fungovat, jakmile
ukončíte LLPR.
Jak mám zadat adresu
IP svého serveru
SMB?
Za předpokladu, že nepoužíváte tiskový systém
CUPS, pak můžete adresu zadat v dialogovém okně
„Add Printer“ v konfiguračním nástroji. CUPS však
bohužel momentálně neumožňuje zadávání adresy
IP tiskáren SMB. Abyste tedy mohli tisknout, budete
muset být schopni vyhledat zdroj pomocí systému
SAMBA.
Tiskárna tiskne
některé dokumenty
jako bílé stránky.
Některé verze CUPS, obzvláště pak ty, které byly
dodány s Mandrake Linux před verzí 8.1, mají
logické programové chyby projevující se při
zpracování postscriptových výstupů z některých
aplikací. Zkuste provést aktualizaci na novější verzi
CUPS (nejméně 1.1.14). Některé balíčky RPM pro
nejoblíbenější distribuce jsou dodávány již s
balíčkem Linux Printing Package.
Při použití printconf se soubor /etc./printcap
automaticky obnoví z databáze tiskáren
spravovaných systémem (obvykle příkazem
„printtool“ ) a fronty v /etc./printcap.local se
připojí k výslednému souboru. Výchozí fronta v
LPRng je v /etc./printcap nadefinována jako
první fronta a není tudíž možné, aby Linux Printer
Package změnil toto standardní nastavení, když
některé fronty byly nadefinovány jinak pomocí
nástroje printtool.
Systémy LPD označují výchozí frontu názvem „lp“.
Pokud tedy v systému již existuje fronta s tímto
názvem a pokud nemá alternativní název, pak
nebudete moci standardní nastavení změnit. Tuto
skutečnost lze obejít buďto smazáním fronty nebo
jejím přejmenováním, když ručně přepíšete soubor
/etc./printcap.
U některých z mých
dokumentů nefunguje
správně nastavení
tisku více stránek na
jeden list.
Používám BSD lpr
(Slackware, Debian,
starší distribuce) a
některé možnosti
nastavené v LLPR se
neprojeví.
Funkce více stránek na jeden list se provádí přes
následné zpracování postscriptových dat, která jsou
odesílána do tiskového systému. Toto následné
zpracování však lze adekvátně provést jen tehdy,
odpovídají-li postscriptová data konvencím pro
tvorbu strukturovaného dokumentu Adobe. Při
používání funkce více stránek na jeden list a dalších
funkcí, které se opírají o následné zpracování,
mohou vzniknout problémy, pokud se tištěný
dokument neshoduje s touto programovou normou.
Systémy BSD lpr mají silné omezení pokud jde o
délku řetězce volby, který lze odeslat do tiskového
systému. Pokud jste vybrali řadu různých voleb, pak
jste pravděpodobně překročili přípustnou délku a
některé z nich nebudou předány do programu, který
je odpovědný za jejich implementaci. Pokuste se
zvolit méně voleb, které se liší od výchozích, abyste
tak ušetřili použitou paměť.
7.18
Řešení problémů
Možná příčina a řešení
Problém
Možná příčina a řešení
Používám systém
CUPS a některé volby
(jako například tisk
více stránek na jeden
list) jsou stále aktivní,
i když je v LLPR
nenastavím.
Pravděpodobně máte v souboru ~/.lpoptions
nadefinovány některé místní volby, které vykonává
příkaz „lpoptions“. Tyto volby jsou používány vždy
za předpokladu, že nejsou potlačeny nastavením
LLPR. Abyste odstranili všechny volby tiskárny,
proveďte následující příkaz, přičemž „printer“
nahraďte názvem fronty: lpoptions -x printer.
Nakonfiguroval/a jsem
tiskárnu na tisk do
souboru, ale vrací se
mi chyba „Permission
denied“.
Většina tiskových systémů nepracuje jako
super-uživatel, ale jako speciální uživatel (obvykle
„lp“). Ujistěte se tedy, že vámi vybraný soubor, do
kterého chcete tisknout, je přístupný pro uživatele,
jež vlastní démona spravujícího tiskovou frontu
(spooler).
Na tiskárně PCL (nebo
GDI) se mi někdy
namísto dokumentu
tisknou chybová
hlášení.
Některé unixové aplikace bohužel mohou vytvářet
nesouhlasný postscriptový výstup, který nemusí být
podporován Ghostscriptem či dokonce samotnou
tiskárnou v režimu PostScript. Můžete například
zkusit zachytit výstup do souboru a zobrazit
výsledky pomocí Ghostscriptu (gv nebo ghostview
umožňuje interaktivní zobrazení), kde pak uvidíte,
zda se objeví chybové hlášení. Jelikož je však
pravděpodobně chyba v aplikaci, obraťte se na
prodejce svého softwaru a informujte jej o tomto
problému.
Některé barevné
obrázky se tisknou
celé černé.
Toto je známá logická chyba v Ghostscriptu (až do
GNU Ghostscript verze 7.05), která se projevuje
tehdy, když je základní gamut dokumentu
indexován a převeden prostřednictvím gamutu CIE.
Jelikož PostScript využívá pro systém porovnávání
barev gamut CIE, měli byste provést aktualizaci
Ghostscriptu ve vašem systému alespoň na verzi
GNU Ghostscript 7.06 nebo vyšší. Poslední verze
Ghostscript naleznete na adrese
www.ghostscript.com.
7.19
Řešení problémů
8
Používání tiskárny v síti
Nastavení síťové tiskárny
(pouze u CLP-650N)
Pracujete-li v síťovém prostředí, lze tiskárnu nastavit tak,
aby ji mohli sdílet i ostatní uživatelé sítě.
Abyste mohli používat tiskárnu v síti, musíte na ní nastavit
síťové protokoly. Nastavení protokolů lze provést pomocí
dodávaného síťového programu. Prostudujte si uživatelskou
příručku pro WebSyncThru™ Admin Service.
Tato kapitola obsahuje následující části:
Základní parametry sítě můžete nakonfigurovat přímo
z ovládacího panelu tiskárny. Z ovládacího panelu lze provést
následující nastavení:
• O sdílení tiskárny v síti
• Aktivace nebo blokace síťových protokolů (IPX/SPX)
• nastavení síť ové tiskárny
• Konfigurace TCP/IP
• Konfigurace typů rámců IPX
Nakonfigurování parametrů sítě
z ovládacího panelu
O sdílení tiskárny v síti
Pracujete-li v síťovém prostředí, můžete tiskárnu připojit
do této stávající sítě.
Podporované operační systémy
Místní sdílená tiskárna
POZNÁMKA: Operační systémy podporované síťovou kartou se
mohou lišit od operačních systémů podporovaných tiskárnou.
V následující tabulce je uveden přehled síťových prostředí
podporovaných tiskárnou.
Tiskárnu můžete připojit přímo k vybranému počítači, který
se v síti nazývá hostitelský počítač. Uživatelé mohou potom
tiskárnu sdílet v síti prostřednictvím síťového připojení tiskárny
v systému Windows 98SE/Me/XP/NT 4.0/2000 nebo 2003.
Položka
Podrobnosti o místním sdílení tiskárny viz sekce Software.
Tiskárna připojená do klasické sítě
Tiskárna CLP-650N je vybavena vestavěným síťovým
rozhraním (kartou). Více informací o připojení tiskárny
do sítě viz 2.8.
Síťové rozhraní
10/100 Base-TX (standard)
Síťový operační
systém
• Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x
• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/
2003/XP
• Různé operační systémy Linux
• Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4
Síťové protokoly
• Netware IPX/SPX
• TCP/IP, DLC/LLC ve Windows
Server pro dynamické
přidělování adres
DHCP, BOOTP
Tisk v síti
Software k tiskárně Samsung CLP-650 Series je nutné
nainstalovat do všech počítačů, které budou tisknout
dokumenty, bez ohledu na to, zda se jedná o místní nebo
síťovou tiskárnu.
•
•
•
•
•
Požadavky
IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
BOOTP: Bootstrap Protocol
8.1
Používání tiskárny v síti (pouze u CLP-650N)
Tisk stránky konfigurace sítě
Konfigurace TCP/IP
Stránka konfigurace sítě ukazuje, jak je nakonfigurovaná
síťová karta vaší tiskárny. Ve výchozím nastavení jsou aktivní
ty položky, které jsou vhodné pro většinu aplikací.
Tiskárnu lze nainstalovat v různých sítích TCP/IP. Existuje
několik způsobů, jak lze tiskárně přiřadit adresu TCP/IP,
a to v závislosti na konkrétním síťovém prostředí.
1
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu ( ),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí „Sít“.
• Statické adresování: Adresu TCP/IP přiděluje ručně správce
sítě.
2
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
• Dynamické adresování BOOTP/DHCP (výchozí): Adresu
TCP/IP přiděluje automaticky server.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí položka
„Tisk konf.síte“.
4
Stiskněte tlačítko Enter (
).
Statické adresování
Pro zadání adresy TCP/IP z ovládacího panelu tiskárny
postupujte následujícím způsobem:
).
Stránka konfigurace sítě se vytiskne.
Nastavení síťových protokolů
Při první instalaci tiskárny jsou všechny podporované síťové
protokoly aktivovány. Je-li však síťový protokol aktivován,
může tiskárna přenášet aktivně data po síti i tehdy, když se
daný protokol nepoužívá. To může způsobit mírný nárůst
provozu v síti. Abyste tento nadměrný provoz eliminovali,
můžete nepoužívané protokoly zablokovat.
1
2
3
4
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu (
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí „Sít“.
).
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
Jakmile se na spodním řádku displeje zobrazí položka
).
„Konfig.síte“, stiskněte tlačítko Enter (
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na displeji nezobrazí „Ano“, a poté stiskněte
tlačítko Enter (
). Následně stiskněte tlačítko Upper
Level ( ).
Opakovaným stisknutím tlačítka pro posuv (
nebo
zobrazte na spodním řádku požadovaný protokol.
)
Můžete si vybrat mezi možnostmi „Konfig.TCP“ a „Netware“.
5
Stiskněte tlačítko Enter (
6
Pomocí tlačítek pro posuv (
).
a
) změňte nastavení.
8
Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko
On Line/Continue (
).
2
Jakmile se na spodním řádku displeje zobrazí položka
).
„Konfig.síte“, stiskněte tlačítko Enter (
3
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na displeji nezobrazí „Ano“, a poté stiskněte
tlačítko Enter (
).
4
Stiskněte tlačítko Upper Level (
tlačítko (
).
5
Jakmile se na displeji zobrazí položka „Konfig.TCP“,
).
stiskněte tlačítko Enter (
6
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na displeji nezobrazí „Ano“, a poté stiskněte
).
tlačítko Enter (
7
Stiskněte tlačítko Upper Level (
tlačítko pro posuv (
).
8
Jakmile se na displeji zobrazí položka „Zpusob získ.IP“,
stiskněte tlačítko Enter (
).
9
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na displeji nezobrazí „Statický“, a poté stiskněte
tlačítko Enter (
).
tlačítko (
) a poté použijte
) a poté použijte
) a poté použijte
).
11 Jakmile se na displeji zobrazí položka „Adresa IP“,
Pokud jste vybrali „Netware“, pak změňte nastavení na
„Vyp“ (blokovat) nebo „Zap“ (aktivovat).
Stisknutím tlačítka Enter (
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu ( ),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí „Sít“.
).
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
10 Stiskněte tlačítko Upper Level (
Pokud jste vybrali „Konfig.TCP“, pak změňte nastavení na
„Ne“ (blokovat) nebo „Ano“ (aktivovat).
7
1
stiskněte tlačítko Enter (
).
Adresa IP se skládá ze 4 bajtů.
) volbu uložíte.
Pro každý bajt zadejte
číslo v rozmezí 0 až 255.
8.2
Používání tiskárny v síti (pouze u CLP-650N)
12 Stisknutím tlačítka pro posuv (
Konfigurace typů rámců IPX
nebo
) zadejte číslo
v rozmezí 0 a 255 a stiskněte Enter (
).
U protokolových sítí IPX/SPX (například Novell NetWare) musí
být pro tiskárnu nadefinován formát síťových komunikačních
rámců. Ve většině případů můžete ponechat výchozí nastavení
„Auto“. V případě potřeby však můžete formát typu rámce
nastavit ručně.
13 Opakováním kroku 12 zadejte postupně celou adresu od
prvního do čtvrtého bajtu.
14 Pro výběr dalších parametrů, jako například „Maska
podsíte“ nebo „Brána“, stiskněte tlačítko pro posuv
).
(
nebo
). Stiskněte tlačítko Enter (
• Auto (výchozí): Automaticky snímá a omezuje typ rámce
na první rozpoznaný.
15 Opakováním kroků 12 až 13 nakonfigurujte ostatní
• EN_8022: Omezuje typ rámce na IPX přes rámce
IEEE 802.2 a IEEE 802.3. Všechny ostatní budou vyřazeny.
parametry TCP/IP.
16 Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko
On Line/Continue (
• EN_8023: Omezuje typ rámce na IPX přes rámce
IEEE 802.3. Všechny ostatní budou vyřazeny.
).
• EN_II: Omezuje typ rámce na IPX přes rámce Ethernet.
Všechny ostatní budou vyřazeny.
Dynamické adresování (BOOTP/DHCP)
• EN_SNAP: Omezuje typ rámce na IPX přes SNAP s rámci
IEEE 802.3. Všechny ostatní budou vyřazeny.
Pro automatické přiřazení adresy TCP/IP ze strany serveru
postupujte následujícím způsobem:
1
Nezapomeňte, že protokol IPX/SPX musí být aktivován v menu
Netware předtím, než budete moci nakonfigurovat typy
rámců. Viz „nastavení síť ových protokolů“ na straně 8.2.
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu (
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí „Sít“.
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
).
2
Jakmile se na spodním řádku displeje zobrazí položka
„Konfig.síte“, stiskněte tlačítko Enter (
).
3
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na displeji nezobrazí „Ano“, a poté stiskněte
tlačítko Enter (
).
4
Stiskněte tlačítko Upper Level (
tlačítko (
).
5
Jakmile se na displeji zobrazí položka „Konfig.TCP“,
).
stiskněte tlačítko Enter (
Při změně formátu typu rámce postupujte následujícím
způsobem:
) a poté použijte
1
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu (
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí „Sít“.
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
).
2
Jakmile se na spodním řádku displeje zobrazí položka
).
„Konfig.síte“, stiskněte tlačítko Enter (
3
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí položka
).
„Ano“. Stiskněte tlačítko Enter (
4
Stiskněte tlačítko Upper Level (
).
6
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na displeji nezobrazí „Ano“, a poté stiskněte
tlačítko Enter (
).
5
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí položka
„Netware“. Stiskněte tlačítko Enter (
).
7
Stiskněte tlačítko Upper Level (
tlačítko (
).
6
8
Jakmile se na displeji zobrazí položka „Zpusob získ.IP“,
).
stiskněte tlačítko Enter (
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí položka
„Zap“. Stiskněte tlačítko Enter (
).
7
Stiskněte tlačítko Upper Level (
tlačítko (
).
8
Jakmile se na displeji zobrazí položka „Konfig.Netware“,
).
stiskněte tlačítko Enter (
9
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí položka
„Ano“. Stiskněte tlačítko Enter (
).
9
) a poté použijte
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na displeji nezobrazí „DHCP“, a poté stiskněte
tlačítko Enter (
).
10 Pro přiřazení adresy ze serveru BOOTP stiskněte tlačítko
Enter (
) poté, co se na displeji zobrazí „BOOTP“.
11 Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko
On Line/Continue (
10 Stiskněte tlačítko Upper Level (
).
tlačítko (
8.3
Používání tiskárny v síti (pouze u CLP-650N)
).
) a poté použijte
) a poté použijte
11 Jakmile se na displeji zobrazí položka „Typ rámce IPX“,
stiskněte tlačítko Enter (
).
12 Pomocí tlačítek pro posuv (
nebo
) zobrazte
požadovaný typ rámce a stiskněte tlačítko Enter (
).
13 Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko
On Line/Continue (
).
Obnova konfigurace sítě
Konfiguraci sítě můžete vrátit na výchozí nastavení.
1
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu (
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí „Sít“.
2
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
3
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí položka
„Vých.nastavení“. Stiskněte tlačítko Enter (
).
4
Stisknutím tlačítka Enter (
5
Resetujte síťovou kartu.
).
) potvrďte volbu.
Reset síťové karty
Provedete-li konfiguraci volby menu „Netware“ nebo
„Konfig.bezdrát“, tiskárna změnu nerozpozná.
V takovém případě jednoduše resetujte síťovou kartu. Tiskárnu
nemusíte přitom vypínat a znovu zapínat.
1
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu (
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí „Sít“.
2
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Enter (
3
Stiskněte opakovaně tlačítko pro posuv (
nebo
),
dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí položka
„Resetovat sít“. Stiskněte tlačítko Enter (
).
4
Stiskněte tlačítko Enter (
).
).
Tiskárna provede opětovné zavedení síťové karty.
8.4
Používání tiskárny v síti (pouze u CLP-650N)
9
Instalace doplňků
tiskárny
Instalace přídavného zásobníku
papíru
Instalací přídavného zásobníku 2 můžete zvýšit kapacitu papíru
v tiskárně. Tento zásobník je schopen pojmout 500 listů papíru.
Toto zařízení je plně funkční laserová tiskárna, která byla
optimalizována tak, aby splňovala většinu vašich potřeb.
Jelikož si však uvědomujeme, že každý uživatel může mít
odlišné požadavky, vyvinula firma Samsung několik doplňků,
které dokáží tiskárnu ještě vylepšit.
1
Odstraňte balicí pásku a obalový materiál z vnitřní části
zásobníku.
2
Podívejte se, kde jsou na přídavném zásobníku polohovací
otvory a konektor.
Tato kapitola obsahuje následující části:
• Bezpečnostní opatření při instalaci doplňků tiskárny
• Instalace přídavného zásobníku papíru
• Instalace paměti DIMM
Bezpečnostní opatření při
instalaci doplňků tiskárny
ODPOJTE NAPÁJECÍ ŠŇŮRU:
Nikdy nevyjímejte řídicí desku tiskárny, dokud je tiskárna
připojená v zásuvce.
Abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem, vždy odpojte
napájecí šňůru z elektrické zásuvky předtím, než budete
instalovat či demontovat JAKÝKOLI - ať interní či externí doplněk tiskárny.
VÝBOJ STATICKÉ ELEKTŘINY:
Řídicí deska a síťová karta (vnitřní doplněk) jsou citlivé na
statickou elektřinu. Než budete instalovat či demontovat
jakýkoli vnitřní doplněk, zbavte se nejprve statické elektřiny
ve svém těle například dotknutím se nějakého kovového
předmětu, například kovového krytu zařízení, zapojeného do
řádně uzemněného zdroje. Pokud před dokončením instalace
musíte odejít, proveďte při návratu opět statický výboj.
9.1
Instalace doplòkù tiskárny
3
Postavte tiskárnu na zásobník tak, aby její patky zapadly
do polohovacích otvorů přídavného zásobníku.
5
Klepněte na kartu Tiskárna, v rozvíracím seznamu
Přídavný zásobník vyberte položku Zásobník 2.
6
Klepněte na tlačítko OK.
Vaše tiskárna je vybavena slotem pro zasunutí pamět’ového
modulu s čipy řazenými ve dvou řadách Dual In-line Memory
Module - DIMM. Použijte tento slot k instalaci rozšiřující paměti
DIMM pro tiskárnu.
Poznámka: Tiskárna disponuje pamětí o velikosti 256 MB,
kterou lze rozšířit na 512 MB. Pro rozšíření paměti si zakupte
standardní kartu Samsung SODIMM. Obra″te se na distributora
společnosti Samsung. Objednací číslo tohoto dílu je
CLP-MEM102 (256 MB DDR). Vypněte tiskárnu a odpojte
všechny její kabely.
UPOZORNĚNÍ: Tato tiskárna váží 29,1 kg včetně kazet s
tonery a zásobníku. Při manipulaci používejte bezpečné
způsoby. Při přemisťování tiskárny je zapotřebí dvou osob.
Používejte manipulační úchyty vyobrazené na straně
strana 1.3. Pokud byste se pokoušeli zdvihnout tiskárnu sami,
můžete si přivodit zranění zad.
7
Zapojte propojovací kabel zásobníku do konektoru na levé
zadní straně tiskárny.
Po nainstalování přídavného zásobníku 2 musíte také tento
zásobník nastavit v okně vlastností tiskárny.
1
V operačním systému Windows klepněte na tlačítko Start.
2
V systému Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/ vyberte
Nastavení a poté položku Tiskárny.
V systému Windows XP/2003 zvolte položku Tiskárny
a faxy.
3
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a vyberte
Vlastnosti.
Instalace paměti DIMM
Manipulaèní úchyty jsou
umístìné u spodního okraje
po obou stranách tiskárny.
4
4
Vyberte ikonu tiskárny Samsung CLP-650 Series.
9.2
Instalace doplòkù tiskárny
Uchopte kryt řídicí desky a odejměte jej.
8
11 Zasuòte modul DIMM do spodního slotu, až zapadne na
Z kovové destičky odšroubujte šroub a vytlačení destičku
odstraňte.
místo.
12 Vrat’te zpět na místo kovovou destičku a nasaďte šroub
tak, jak je uvedeno na obrázku. Opatrně dotáhněte.
9
Vytáhněte novou pamět’ovou kartu DIMM z antistatického
obalu.
10 Podívejte se, kde se nachází slot pro tuto kartu DIMM
(spodní), uchopte kartu za okraje a zarovnejte vrub na
této kartě DIMM s drážkou ve slotu.
13 Nasaďte zpět kryt řídicí desky.
Zářez
Drážka
9.3
Instalace doplòkù tiskárny
14 Zapojte napájecí šňůru a kabel tiskárny a zapněte
tiskárnu.
Aktivace připojené pamět’ové karty ve
vlastnostech PS tiskárny
Aby bylo možné pamět’ DIMM využívat, je po jejím
nainstalování nutné vybrat ve vlastnostech tiskárny PostScript
příslušný ovladač:
1
Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovaný ovladač
tiskárny PostScript. Podrobnosti o instalaci ovladače PS
tiskárny naleznete v části Sekce softwaru.
2
V operačním systému Windows klepněte na tlačítko Start.
3
V operačním systému Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000
vyberte Nastavení a poté položku Tiskárny.
V operačním systému Windows XP zvolte položku
Tiskárny a faxy.
4
Vyberte tiskárnu Samsung CLP-650 Series PS.
5
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu zařízení a
vyberte položku Vlastnosti.
6
V systému Windows 98/Me klepněte na příkaz Možnosti
zařízení.
V systému Windows NT 4.0/2000/XP klepněte na příkaz
Nastavení zařízení.
7
V části Možnosti instalace vyberte v položce Pamět’
tiskárny pamět’ DIMM, kterou jste nainstalovali.
V systému Windows 98 vyberte Možnosti instalace →
VMOption → Změnit nastavení pro: VMOption →
změna paměti.
8
Klepněte na OK.
9.4
Instalace doplòkù tiskárny
10
Položka
Technické specifikace
Rozhraní
• Technické specifikace tiskárny
Ovladače
tiskárny****
• Technické specifikace papíru
Technické specifikace tiskárny
Technické specifikace a popis
Rychlost tisku*
Černobílý a barevný: až 20 stránek formátu A4 za minutu
(21 stránek formátu Letter za minutu)
Rozlišení
Až do 2 400 x 600 dpi
Doba zahřívání
Méně než 30 sekund
Tisk první
stránky
16 sekund
Výkonová
charakteristika
110-127 V střídavý proud, 9 A (USA, Kanada), 50/60 Hz;
220-240 V střídavý proud, 4,5 A (ostatní), 50/60 Hz
Spotřeba
energie
Provoz - průměrně 450 W / Úsporný režim - méně než 35 W
Hladina
hluku**
Méně než 52 dBA (tisk)
Životnost
spotřebních
materiálů
Kazety s tonerem - černá, žlutá, purpurová, azurová: cca
4 000 - tisk na formát A4/Letter při 5% pokrytí
(pro startovací kazetu, 2 000 stran)
* Rychlost tisku je ovlivňována použitým operačním systémem, výkonem
procesoru, používanou aplikací, způsobem připojení, typem a formátem
média a složitostí tiskové úlohy.
** Hladina akustického tlaku, ISO7779.
*** Může být ovlivněno provozním prostředím, délkou přestávek mezi
tiskem, typem a formátem používaného média.
****Nejnovější verzi softwaru si můžete stáhnout z webu www.samsungprinter.com.
Technické specifikace papíru
Přehled
Tiskárna podporuje různé druhy tiskového materiálu, například
řezaný papír (včetně 100% recyklovaného vláknitého papíru),
obálky, štítky, transparentní fólie a papír vlastního formátu.
Vlastnosti papíru, jako například gramáž, složení, vlákno a
obsah vlhkosti, jsou důležité faktory ovlivňující výkon tiskárny
a výstupní kvalitu. Papír, který nesplňuje pokyny uvedené v
této příručce, může způsobovat následující problémy:
Přenosový pás: cca 50 000 barevných a černobílých
stránek***
• sníženou kvalitu tisku,
Fixační jednotka: přibližně 50 000 černobílých a barevných
stran***
Měsíčně: do 35 000 stránek
Hmotnost
29,1 kg (včetně spotřebního materiálu) (64 lb)
Hmotnost
obalu
Papír: 3,5 kg, plast: 900 g
Vnější rozměry
(š x h x v)
465 (š) x 465 (h) x 445 (v) mm
(18,3 x 18,3 x 17,5 palců)
Provozní
prostředí
Teplota: 10-32,5° C / 50-90° F
Vlhkost: 20-80% RH
Jazyk tiskárny
PostScript 3, PCL 6C,
SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Registrovaný ovladač Samsung: Windows 98SE/Me/NT
4.0/2000/XP/2003
Ovladač PostScript: Windows 98SE/Me/NT
4.0/2000/XP/2003, různé typy OS Linux, Mac OS
8.6-9.2/10.1-10.4.
Méně než 35 dBA (pohotovostní režim)
Zatížení
CLP-650: USB 2.0, paralelní IEEE 1284
CLP-650N: USB 2.0, paralelní IEEE 1284, Ethernet 10/100
Base TX
Tato kapitola obsahuje následující části:
Položka
Technické specifikace a popis
• častější zasekávání papíru,
• předčasné opotřebení tiskárny.
POZNÁMKY:
• Některé druhy papíru splňující všechny vlastnosti uvedené
v této příručce přesto nemusí poskytovat uspokojivé
výsledky. To může být způsobeno nesprávným zacházením,
nepřijatelnou teplotou nebo úrovní vlhkosti, případně jinými
proměnlivými vlivy, které nemůže společnost Samsung
ovlivnit.
• Před nákupem velkého množství papíru se ujistěte, že splňuje
požadavky uvedené v této provozní příručce.
Paměť
256 MB
Typy písma
45 vektorových, 1 bitmapový PCL a 136 fontů typu PS
UPOZORNĚNÍ: Používání papíru, který uvedené specifikace
nesplňuje, může způsobit problémy vyžadující opravu. Na tyto
opravy se nevztahuje záruka poskytovaná společností
Samsung ani smlouvy na poskytování servisních služeb.
10.1
Technické specifikace
Podporované formáty papíru
Zásobník 1
/
Zásobník 2
Formát**
Letter
216 x 279 mm
(8,5 x 11 palců)
A4
210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 palců)
Víceúčelový
zásobník
(MPT)
Formát*
Minimální
formát (vlastní)
90 x 140 mm
(3,5 x 5,5 palců)
Maximální
formát (vlastní)
216 x 356 mm
(8,5 x 14 palců)
Štítky***
Stejné minimální
a maximální
formáty, jaké jsou
uvedeny výše.
Obálky
Pokyny pro použití papíru
Gramáž
Kapacita**
75 až 90 g/m2
(20 až 24 lb)
kancelářský
papír pro
jednostranný
tisk
• 250 listů
kancelářského
papíru 75 g/m2
do zásobníku 1
• 500 listů
kancelářského
papíru 75 g/m2
do zásobníku 2
Gramáž
Kapacita**
Kancelářský papír
75 až 163 g/m2
(20 až 43 lb)
100 listů
kancelářské
ho papíru
75 g/m2
Tloušťka:
0,10 x 0,14 mm
(0,0039 x 0,0055
palce)
10 - typická
75 až 105 g/m2
(20 až 27 lb)
až 10
Nejlepších výsledků dosáhnete při použití běžného papíru s
gramáží 75 g/m2 (20 lb). Zkontrolujte, zda je papír kvalitní a
není pořezaný, poškrábaný, potrhaný, poskvrněný, neobsahuje
volné části ani prach, není pomačkaný ani děravý a není na
okrajích zkroucený ani ohnutý.
Pokud si nejste jisti, jaký typ papíru vkládáte (zda se například
jedná o kancelářský nebo recyklovaný papír), podívejte se na
štítek na obalu.
Následující problémy mohou způsobit snížení kvality tisku,
zasekávání a poškození tiskárny.
Příznak
Problém s
papírem
Nízká kvalita
tisku nebo
ulpívání toneru,
problémy s
podáváním
Papír je příliš vlhký,
hladký nebo drsný,
nebo je opatřen
reliéfem; vadná
dodávka papíru
Vyzkoušejte jiný druh
papíru s hladkostí
100-250 (Sheffield) a
obsahem vlhkosti 4-5%.
Výpadky tisku,
zasekávání,
pokroucení
Nesprávné
uskladnění
Papír skladujte na
rovném povrchu v
příslušných obalech
odolných proti vlhkosti.
Zřetelnější šedý Příliš vysoká
závoj na pozadí, gramáž
opotřebení
tiskárny
* Tiskárna podporuje celou řadu formátů různých médií.
** Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a tloušťce média a podmínkách prostředí.
*** Hladkost: 100 až 250 (Sheffield).
POZNÁMKA: Při použití tiskového materiálu kratšího než
140 mm (5,5 palců) může docházet k zasekávání papíru.
Chcete-li zajistit optimální výkon, dodržujte zásady správného
skladování a zacházení s papírem. Informace naleznete v části
„Prostředí pro umístění tiskárny a skladování papíru“ na
straně 10.3.
Řešení
Použijte lehčí papír,
otevřete zadní výstupní
otvor.
Častější
problémy s
pokroucením při
podávání
Příliš vysoká
Použijte papír s dlouhým
vlhkost, nesprávný vláknem.
směr vlákna nebo
krátká stavba
vlákna
Zasekávání,
poškození
tiskárny
Výřezy nebo
perforace
Nepoužívejte papír s
výřezy ani perforací.
Problémy s
podáváním
Potrhané okraje
Použijte kvalitní papír.
POZNÁMKY:
• Nepoužívejte hlavičkový papír vytištěný pomocí barev pro tisk
při nízkých teplotách, jako jsou například barvy používané u
některých typů termografie.
• Nepoužívejte reliéfní ani vytlačovaný hlavičkový papír.
• Tiskárna fixuje toner na papír pomocí tepla a tlaku. Zajistěte,
aby barevný papír nebo předtištěné formuláře obsahovaly
pouze barvy slučitelné s teplotou fixace (180° C nebo 356° F
po dobu 0,1 sekundy).
10.2
Technické specifikace
Technické specifikace papíru
Kategorie
Prostředí pro umístění tiskárny
a skladování papíru
Technické specifikace
Kyselost
5,5-8,0 pH
Tloušťka
0,094-0,18 mm (3,0-7,0 mikropalců)
Zkroucení v obalu
Rovný v rozsahu 5 mm (0,02 palce)
Řezání okrajů
Řezané ostrou čepelí bez viditelného
roztřepení.
Kompatibilita fixace
Nesmí se při zahřátí na 180° C (356° F)
po dobu 0,1 sekundy spálit, rozpustit,
oddělit ani uvolňovat nebezpečné
výpary.
Vlákno
Dlouhé vlákno
Obsah vlhkosti
4-6% podle gramáže
Hladkost
100-250 Sheffield
Podmínky prostředí pro skladování papíru mají přímý vliv na
proces podávání.
Pro skladování papíru a umístění tiskárny je ideální prostředí s
pokojovou teplotou (nebo blízko pokojové teplotě), které není
příliš suché ani vlhké. Mějte na paměti, že papír je hygroskopický
a vlhkost rychle vstřebává a uvolňuje.
Teplo společně s vlhkostí papír poškozuje. Teplo způsobuje
odpařování vlhkosti z papíru, zatímco chlad vlhkost na papíře
kondenzuje. Topné systémy a klimatizační zařízení odebírají
většinu vlhkosti z místnosti. Po otevření obalu a při používání
ztrácí papír vlhkost, což způsobuje vytváření pruhů a
rozmazávání. Vlhké počasí nebo vodní chlazení zvyšují míru
vlhkosti v místnosti. Po otevření obalu a při používání vstřebává
papír nadbytečnou vlhkost, což při tisku způsobuje světlá místa
a vynechávky. Opakovaným vstřebáváním a uvolňováním
vlhkosti může také dojít ke zkroucení papíru. To způsobuje
zasekávání papíru.
Nenakupujte větší množství papíru, než můžete v krátké době
(asi 3 měsíce) spotřebovat. Dlouhodobě uskladněný papír může
být vystaven extrémní teplotě a vlhkosti, což může způsobit
poškození. Chcete-li předejít poškození rozsáhlých zásob papíru,
je důležité rozumně plánovat.
Výstupní kapacita papíru
Výstupní přihrádka
Lícem dolů
Kapacita
250 listů kancelářského papíru 75 g/m2
Neotevřený papír v zalepených obalech zůstane před použitím
stálý i několik měsíců. Otevřené balíky s papírem jsou
náchylnější k možnému poškození vlivem prostředí, zvláště
pokud nejsou zabaleny v ochranné vrstvě odolné proti vlhkosti.
Vstupní kapacita papíru
Vstupní zásobník
Chcete-li zajistit optimální výkon tiskárny, mělo by být prostředí
pro uskladnění papíru odpovídajícím způsobem udržováno.
Požadované podmínky prostředí jsou 20 až 24° C (68 až 75° F)
s relativní vlhkostí 45% až 55%. Při výběru prostředí pro
uskladnění papíru byste se měli řídit následujícími pokyny:
Kapacita
Kazeta
250 listů kancelářského papíru 75 g/m2
Víceúčelový zásobník
100 listů kancelářského papíru 75 g/m2
Přídavný zásobník
500 listů kancelářského papíru 75 g/m2
• Papír by měl být skladován při pokojové teplotě nebo
teplotě, která se jí blíží.
• Vzduch by neměl být příliš suchý ani vlhký.
• Nejvhodnějším způsobem, jak skladovat papír v již otevřeném
obalu, je zabalit jej opět pevně do téhož ochranného obalu
odolného proti vlhkosti. Pokud je tiskárna používána v
prostředí, kde je vystavena extrémním vlivům, rozbalte pouze
takové množství papíru, které je nutné k dennímu provozu.
Zabráníte tak nežádoucím změnám vlhkosti.
10.3
Technické specifikace
Obálky
Obálky s odnímatelnými páskami nebo klopami
Stavba obálek je velmi důležitá. Obrysy přehybů se mohou
značně lišit nejen v závislosti na výrobci, ale také v jednom
balení od téhož výrobce. Úspěch tisku na obálky závisí do
značné míry na kvalitě obálek. Při výběru obálek zvažujte
následující faktory:
Obálky s odnímatelnou adhesivní páskou nebo více než jednou
klopou, která se přehýbá a následně zalepuje, musí používat
lepidlo odolné vůči tlaku a teplotě uvnitř zařízení. Tyto klopy
a pásky mohou způsobovat pomačkání, zkroucení, případně
zaseknutí papíru a někdy dokonce mohou poškodit fixační
jednotku.
• Gramáž: Gramáž papíru, ze kterého je obálka zhotovena,
by neměla přesáhnout 90 g/m2 (24 lb). V opačném případě
by mohlo dojít k zasekávání obálek v zařízení.
Okraje obálky
V následující tabulce jsou uvedeny typické okraje pro tisk adres
na obálky formátu č. 10 nebo DL.
• Konstrukce: Předtím, než budete na obálky tisknout,
měly by být položené na rovném podkladu, neměly by
být zkroucené o více než 6 mm (0,25 palce) a neměly by
obsahovat vzduch.
Typ adresy
Minimální
Maximální
• Stav: Obálky by neměly být pomačkané, odřené ani jinak
poškozené.
Zpáteční adresa
15 mm (0,6 palce)
51 mm (2 palce)
• Teplota: Měli byste používat jen takové obálky, které snesou
teplotu a tlak, kterému budou vystaveny uvnitř tiskárny.
Adresa příjemce
51 mm (2 palce)
90 mm (3,5 palce)
• Formát: Měli byste používat pouze obálky ve specifikovaném
rozpětí formátů:
Minimální
Víceúčelový
zásobník (MPT)
90 x 140 mm
(3,5 x 5,5 palců)
Maximální
216 x 356 mm
(8,5 x 14 palců)
POZNÁMKY:
• Abyste dosáhli nejlepší kvality tisku, nastavte okraje
nejméně 15 mm (0,6 palce) od okrajů obálky.
• Vyhněte se tisku na oblasti, kde se dotýkají švy obálky.
Skladování obálek
POZNÁMKY:
• Obálky vkládejte při tisku pouze do víceúčelového zásobníku.
• Při použití jakéhokoli média kratšího než 140 mm (5,5 palců)
může docházet k zasekávání papíru. To může být způsobeno
papírem, který byl ovlivněn podmínkami okolního prostředí.
Chcete-li zajistit optimální výkon, dodržujte zásady správného
skladování a manipulace s papírem. Informace naleznete v
části „Prostředí pro umístění tiskárny a skladování papíru“ na
straně 10.3.
Obálky s oboustrannými švy
Konstrukce s oboustrannými švy je častěji opatřena
vertikálními švy na obou koncích obálky. Diagonální švy nejsou
na obálkách příliš časté. Tento styl je však mnohem náchylnější
k pomačkání. Vždy zkontrolujte, zda je šev proveden po celé
délce obálky (od jednoho rohu do druhého) tak, jak je uvedeno
na následujícím obrázku.
Správné skladování obálek přispívá k lepší kvalitě tisku. Obálky
by měly být skladovány na rovném povrchu. Pokud se do
obálky dostane vzduch, a vytvoří tak vzduchovou bublinu,
může se obálka během tisku pomačkat. Viz „Tisk na obálky“ na
straně 4.4.
Štítky
UPOZORNĚNÍ:
• Abyste zabránili poškození tiskárny, používejte pouze štítky
doporučené pro laserové tiskárny.
• Pro tisk štítků používejte vždy víceúčelový podavač a zadní
výstupní otvor. Vyvarujete se tak zaseknutí papíru.
• Nikdy nevkládejte do zařízení stejný arch se štítky vícekrát
a nikdy netiskněte na neúplný arch se štítky.
Při výběru štítků sledujte kvalitu každé z následujících
vlastností:
• Lepidlo: Lepidlo by mělo zůstat stabilní při teplotě 180° C
(356° F), což je fixační teplota zařízení.
• Uspořádání: Používejte pouze takové štítky, mezi kterými
není žádná odkrytá plocha podkladu. Odkryté oblasti by
mohly během tisku způsobit odlepení štítků, což by
způsobilo zaseknutí papíru.
Správnì
• Pokroucení: Štítky musí být před tiskem položené na rovném
povrchu tak, aby nebyly v žádném směru pokroucené více
než 13 mm (0,5 palce).
• Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, odlepují
se od podkladu ani štítky obsahující bubliny.
Nesprávnì
Viz „Tisk na štítky“ na straně 4.5.
10.4
Technické specifikace
INDEX
C
chybové zprávy 7.14
È
čištění
vnější součásti 6.8
vnitřní součásti 6.8
E
ethernetový kabel, připojení 2.8
F
formát papíru, změna v zásobníku 2.5
funkce
tiskárna 1.1
K
karty, tisk 4.6
kazeta s tonerem
rozprostření toneru 6.2
údržba 6.2
výměna 6.4
konfigurační stránka, tisk 6.1
L
Linux
časté potíže 7.17
ovladač, instalace 2.9
M
T
displej 3.1
menu 3.3
tlačítka 3.2
P
papír
formát a kapacity zásobníků 4.1
technické specifikace 10.1
vkládání 4.2
vodítka 4.1
výběr 4.1
papír, vkládání
do přídavného zásobníku 4.2
do víceúčelového zásobníku 4.3
ruční podávání 4.4
papír, vložení
do standardního zásobníku 2.4
problém s kvalitou tisku, řešení 7.12
problém s kvalitou, řešení 7.12
problém, řešení
chybové zprávy 7.14
kontrolní seznam 7.1
kvalita tisku 7.12
Linux 7.17
Macintosh 7.17
obecné 7.2
PS 7.17
Windows 7.16
zaseknutý papír 7.4
předtištěný papír, tisk 4.5
přenosový pás, výměna 6.5
připojení, USB 2.7
Macintosh
časté potíže 7.17
ovladač,instalace 2.9
média s vlastním formátem, tisk 4.6
R
O
součásti 1.3
obálky, tisk 4.4
ovladač tiskárny, instalace 2.9
ovládací panel 3.1
Š
ruční podávání, použití 4.4
S
štítky, tisk 4.5
i
Index
technické specifikace
papír 10.1
tiskárna 10.1
tisk
konfigurační stránka 6.1
tisk v síti
kabel, připojení 2.8
parametry, konfigurace 8.1
sí″ová tiskárna, nastavení 8.1
U
USB, připojení 2.7
V
víceúčelový zásobník, použití 4.3
vkládání papíru
do přídavného zásobníku 4.2
do standardního zásobníku 4.2
vkládání, papír
do víceúčelového zásobníku 4.3
ruční podávání 4.4
výměna
kazeta s tonerem 6.4
přenosový pás 6.5
Z
zaseknutý papír, odstranění 7.4
Tiskárna Samsung
Sekce softwaru
SEKCE SOFTWARU
OBSAH
Kapitola 1:
INSTALACE SOFTWARU TISKÁRNY V SYSTÉMU WINDOWS
Instalace softwaru tiskárny ................................................................................................................................................ 4
Instalace softwaru pro lokální tisk ............................................................................................................................... 4
Instalace softwaru pro sít’ový tisk ............................................................................................................................... 7
Změna jazyka softwaru ................................................................................................................................................... 10
Opakovaná instalace softwaru tiskárny ........................................................................................................................... 10
Odebrání softwaru tiskárny ............................................................................................................................................. 11
Kapitola 2:
ZÁKLADNÍ TISK
Tisk dokumentu ............................................................................................................................................................... 12
Nastavení tiskárny ........................................................................................................................................................... 13
Karta Rozvržení ........................................................................................................................................................ 13
Karta Papír ................................................................................................................................................................ 14
Karta Grafika ............................................................................................................................................................. 15
Karta Doplňky ........................................................................................................................................................... 16
Karta O programu ..................................................................................................................................................... 17
Karta Tiskárna .......................................................................................................................................................... 17
Použití nastavení Oblíbené ....................................................................................................................................... 17
Použití nápovědy ...................................................................................................................................................... 17
Kapitola 3:
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI TISKU
Tisk více stránek na jeden list papíru .............................................................................................................................. 18
Tisk plakátů ..................................................................................................................................................................... 19
Tisk brožur ..................................................................................................................................................................... 19
Tisk na obě strany papíru ................................................................................................................................................ 20
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu ............................................................................................................. 20
Přizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru ..................................................................................................... 20
1
Použití vodotisků ............................................................................................................................................................. 21
Použití existujícího vodotisku .................................................................................................................................... 21
Vytvoření vodotisku .................................................................................................................................................. 21
Úpravy vodotisku ...................................................................................................................................................... 21
Odstranění vodotisku ................................................................................................................................................ 21
Použití šablon .................................................................................................................................................................. 22
Co je to šablona? ...................................................................................................................................................... 22
Vytvoření nové šablony ............................................................................................................................................ 22
Použití šablony ......................................................................................................................................................... 22
Odstranění šablony ................................................................................................................................................... 22
Kapitola 4:
POUŽITÍ OVLADAČE JAZYKA POSTSCRIPT SYSTÉMU WINDOWS
Nastavení tiskárny ........................................................................................................................................................... 23
Rozšířené ................................................................................................................................................................. 23
Použití nápovědy ...................................................................................................................................................... 23
Kapitola 5:
MÍSTNÍ SDÍLENÍ TISKÁRNY
Nastavení hostitelského počítače ................................................................................................................................... 24
Nastavení klientského počítače ...................................................................................................................................... 24
Kapitola 6:
POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU INTELIGENTNÍ PANEL
Principy programu Inteligentní panel ............................................................................................................................... 25
Spuštění průvodce odstraňováním problémů ................................................................................................................. 25
Používání nástroje Nastavení tiskárny ............................................................................................................................ 26
Používání nápovědy na obrazovce ........................................................................................................................... 26
Změny nastavení programu Inteligentní panel ................................................................................................................ 26
Kapitola 7:
POUŽITÍ TISKÁRNY V SYSTÉMU LINUX
Požadavky na systém ..................................................................................................................................................... 27
Instalace ovladače tiskárny ............................................................................................................................................. 28
Změna metody připojení tiskárny .............................................................................................................................. 29
Odinstalování ovladače tiskárny ............................................................................................................................... 30
Použití nástroje pro konfiguraci ....................................................................................................................................... 30
Změna vlastností LLPR ................................................................................................................................................... 31
2
Kapitola 8:
POUŽITÍ TISKÁRNY S POČÍTAČEM MACINTOSH
Instalace softwaru pro počítač Macintosh ....................................................................................................................... 32
Instalace tiskárny ............................................................................................................................................................ 33
Pro počítač Macintosh v síti ...................................................................................................................................... 33
Připojení prostřednictvím portu USB ........................................................................................................................ 33
Tisk .................................................................................................................................................................................. 34
Tisk dokumentu ........................................................................................................................................................ 34
Změna nastavení tiskárny ......................................................................................................................................... 34
Tisk více stránek na jeden list papíru ....................................................................................................................... 35
3
1
Typická instalace
Instalace softwaru
tiskárny v systému
Windows
Tato volba je doporučena pro většinu uživatelů. Budou nainstalovány
všechny komponenty potřebné k činnosti tiskárny.
1
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a je zapnutá.
2
Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.
disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit
okno instalace.
Tato kapitola obsahuje následující části:
•
Instalace softwaru tiskárny
•
Změna jazyka softwaru
•
Opakovaná instalace softwaru tiskárny
•
Odebrání softwaru tiskárny
Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na tlačítko
Start a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného okna zadejte
text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahraďte názvem jednotky CDROM a potom klepněte na tlačítko OK.
Instalace softwaru tiskárny
Můžete nainstalovat software tiskárny pro lokální nebo síŤový tisk.
Chcete-li nainstalovat software tiskárny do počítače, zvolte příslušný
postup instalace v závislosti na použité tiskárně.
Ovladač tiskárny je software, který počítači umožňuje komunikovat
s tiskárnou. Postup instalace ovladačů se může lišit podle použitého
operačního systému.
Před spuštěním instalace ukončete všechny aplikace spuštěné
v počítači.
3
Klepněte na tlačítko Další.
• V případě potřeby vyberte z rozevíracího seznamu jazyk.
Instalace softwaru pro lokální tisk
• Zobrazit návod k použití: Umožní vám zobrazit uživatelskou
příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe
Acrobat, klepněte na tuto možnost a aplikace Adobe Acrobat
se automaticky nainstaluje.
Lokální tiskárna je tiskárna, která je přímo připojena k počítači pomocí
kabelu tiskárny dodaného spolu s tiskárnou, například pomocí kabelu
USB nebo paralelního kabelu. Pokud je tiskárna připojena k síti,
přeskočte tento krok a přejděte na Instalace softwaru pro síŤový tisk
na straně 7.
4
Vyberte možnost Typická instalace pro lokální tiskárnu.
Klepněte na tlačítko Další.
Software tiskárny lze instalovat typickou nebo uživatelskou metodou.
POZNÁMKA: Spustí-li se během instalace „New Hardware Wizard“
(Průvodce přidáním nového hardwaru), zavřete ho klepnutím na
ikonu
v pravém horním rohu okna, nebo klepněte na tlačítko
Storno.
4
Instalace softwaru tiskárny v systému Windows
7
POZNÁMKA: Není-li tiskárna připojena k počítači, zobrazí se následující
okno.
Chcete-li dostávat aktuální informace od společnosti Samsung,
zaregistrujte se jako uživatel tiskárny Samsung zaškrtnutím
příslušného políčka a klepnutím na tlačítko Dokončit. Otevře
se web společnosti Samsung.
Jinak pouze klepněte na tlačítko Dokončit.
• Připojte tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
• Chcete-li tiskárnu připojit později, klepněte na tlačítko Další
a na následující obrazovce na tlačítko Ne. Spustí se instalace.
Po ukončení instalace se nevytiskne zkušební stránka.
• Okno instalace se může lišit od okna zobrazeného v této
uživatelské příručce v závislosti na používaném rozhraní
a typu zařízení.
5
6
POZNÁMKA: Nepracuje-li tiskárna po dokončení instalace správně,
znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Viz Opakovaná instalace softwaru
tiskárny na straně 10.
Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění zkušební
stránky. Chcete-li zkušební stránku vytisknout, zaškrtněte příslušné
políčko a klepněte na tlačítko Další.
Uživatelská instalace
V opačném případě pouze klepněte na tlačítko Další a přejděte
na krok 7.
1
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a je zapnutá.
2
Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.
Můžete zvolit jednotlivé komponenty pro instalaci.
Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na tlačítko Ano.
disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit
okno instalace.
Pokud ne, vytiskněte ji znovu klepnutím na tlačítko Ne.
Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na tlačítko
Start a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného okna zadejte
text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahraďte názvem jednotky CDROM a potom klepněte na tlačítko OK.
5
Instalace softwaru tiskárny v systému Windows
3
Klepněte na tlačítko Další.
• V případě potřeby vyberte z rozevíracího seznamu jazyk.
POZNÁMKA: Není-li tiskárna připojena k počítači, zobrazí
se následující okno.
• Zobrazit návod k použití: Umožní zobrazit uživatelskou
příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe
Acrobat, klepněte na tuto možnost a aplikace Adobe Acrobat
Reader se automaticky nainstaluje.
4
5
Vyberte možnost Uživatelská instalace. Klepněte na tlačítko Další.
• Připojte tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
• Chcete-li tiskárnu připojit později, klepněte na tlačítko Další
a na následující obrazovce na tlačítko Ne. Spustí se instalace.
Po skončení instalace se nevytiskne zkušební stránka.
• Okno instalace se může lišit od okna zobrazeného v této
uživatelské příručce v závislosti na používaném rozhraní
a typu zařízení.
Vyberte svou tiskárnu a klepněte na tlačítko Další.
6
Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat, a klepněte
na tlačítko Další.
POZNÁMKA: Instalační složku můžete změnit klepnutím na příkaz
[Procházet].
7
Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění
zkušební stránky. Chcete-li zkušební stránku vytisknout, zaškrtněte
příslušné políčko a klepněte na tlačítko Další.
V opačném případě pouze klepněte na tlačítko Další a přejděte
na krok 9.
8
Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na tlačítko Ano.
Pokud ne, vytiskněte ji znovu klepnutím na tlačítko Ne.
6
Instalace softwaru tiskárny v systému Windows
9
Chcete-li dostávat aktuální informace od společnosti Samsung,
zaregistrujte se jako uživatel tiskárny Samsung zaškrtnutím
příslušného políčka a klepnutím na tlačítko Dokončit. Otevře
se web společnosti Samsung.
text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahraďte názvem jednotky CDROM a potom klepněte na tlačítko OK.
Jinak pouze klepněte na tlačítko Dokončit.
3
Klepněte na tlačítko Další.
• V případě potřeby vyberte z rozevíracího seznamu jazyk.
• Zobrazit návod k použití: Umožní vám zobrazit uživatelskou
příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe
Acrobat, klepněte na tuto možnost a aplikace Adobe Acrobat
Reader se automaticky nainstaluje.
Instalace softwaru pro sít’ový tisk
Pokud bude tiskárna připojena k síti, je nutné nejdříve pro tiskárnu
nakonfigurovat nastavení protokolu TCP/IP. Jsou-li přiřazena a ověřena
nastavení protokolu TCP/IP, můžete spustit instalaci softwaru ve všech
počítačích v síti.
4
Vyberte možnost Typická instalace pro síŤovou tiskárnu.
Klepněte na tlačítko Další.
Software tiskárny lze instalovat typickou nebo uživatelskou metodou.
Typická instalace
Tato volba je doporučena pro většinu uživatelů. Budou nainstalovány
všechny komponenty potřebné k činnosti tiskárny.
1
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti a zapnutá. Podrobnosti
o připojení k síti naleznete v uživatelské příručce dodané s tiskárnou.
2
Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.
disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit
okno instalace.
Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na tlačítko
Start a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného okna zadejte
7
Instalace softwaru tiskárny v systému Windows
5
Uživatelská instalace
Zobrazí se seznam tiskáren dostupných v síti. Ze seznamu vyberte
tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.
Můžete zvolit jednotlivé komponenty pro instalaci a nastavit konkrétní
adresu IP.
1
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti a zapnutá. Podrobnosti
o připojení k síti naleznete v uživatelské příručce dodané s tiskárnou.
2
Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.
disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit
okno instalace.
Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na tlačítko
Start a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného okna zadejte
text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahraďte názvem jednotky CDROM a potom klepněte na tlačítko OK.
• Pokud není tiskárna v seznamu zobrazena, aktualizujte seznam
klepnutím na tlačítko Aktualizovat, nebo přidejte tiskárnu do sítě
přepínačem Přidá port TCP/IP. Chcete-li přidat tiskárnu do sítě,
zadejte název portu a adresu IP tiskárny.
• Pokud chcete vyhledat sdílenou síŤovou tiskárnu (cestu UNC),
vyberte přepínač Sdílená tiskárna (UNC) a zadejte název
sdílené položky ručně, nebo vyhledejte sdílenou tiskárnu
klepnutím na tlačítko Procházet.
6
Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění
zkušební stránky a registraci jako uživatel tiskárny Samsung,
abyste mohli od společnosti Samsung dostávat informace.
Pokud chcete, zaškrtněte příslušná políčka a klepněte na
tlačítko Dokončit.
3
Jinak pouze klepněte na tlačítko Dokončit.
Klepněte na tlačítko Další.
• V případě potřeby vyberte z rozevíracího seznamu jazyk.
• Zobrazit návod k použití: Umožní vám zobrazit uživatelskou
příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe
Acrobat, klepněte na tuto možnost a aplikace Adobe Acrobat
Reader se automaticky nainstaluje.
4
Vyberte možnost Uživatelská instalace. Klepněte na tlačítko Další.
POZNÁMKA: Nepracuje-li tiskárna po dokončení instalace správně,
znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Viz Opakovaná instalace softwaru
tiskárny na straně 10.
8
Instalace softwaru tiskárny v systému Windows
5
6
Zobrazí se seznam tiskáren dostupných v síti. Ze seznamu vyberte
tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.
• Pokud není tiskárna v seznamu zobrazena, aktualizujte seznam
klepnutím na tlačítko Aktualizovat, nebo přidejte tiskárnu do sítě
přepínačem Přidá port TCP/IP. Chcete-li přidat tiskárnu do sítě,
zadejte název portu a adresu IP tiskárny.
Vyberte komponenty, které chcete instalovat. Po výběru
komponent se zobrazí následující okno. Můžete také změnit název
tiskárny, nastavit tiskárnu pro sdílení v síti, nastavit tiskárnu jako
výchozí a změnit název portu každé tiskárny. Klepněte na tlačítko
Další.
Chcete-li nainstalovat software na server, zaškrtněte políčko
Nastavení tiskárny na serveru.
• Pokud chcete vyhledat sdílenou síŤovou tiskárnu (cestu UNC),
vyberte přepínač Sdílená tiskárna (UNC) a zadejte název
sdílené položky ručně, nebo vyhledejte sdílenou tiskárnu
klepnutím na tlačítko Procházet.
7
Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění zkušební
stránky a registraci jako uživatel tiskárny Samsung, abyste mohli
od společnosti Samsung dostávat informace. Pokud chcete,
zaškrtněte příslušná políčka a klepněte na tlačítko Dokončit.
Jinak pouze klepněte na tlačítko Dokončit.
TIP: Chcete-li nastavit určitou adresu IP pro konkrétní síŤovou tiskárnu,
klepněte na tlačítko Nastavení IP adresy. Zobrazí se okno Nastavení
IP adresy. Postupujte takto:
POZNÁMKA: Nepracuje-li tiskárna po dokončení instalace správně,
a. Ze seznamu vyberte tiskárnu, pro kterou chcete nastavit konkrétní
adresu IP,.
b. Ručně nastavte adresu IP, masku podsítě a bránu tiskárny a klepnutím
na tlačítko Konfigurovat nastavte konkrétní adresu IP pro síŤovou
tiskárnu.
c. Klepněte na tlačítko Další.
znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Viz Opakovaná instalace softwaru
tiskárny na straně 10.
9
Instalace softwaru tiskárny v systému Windows
Změna jazyka softwaru
POZNÁMKA: Není-li tiskárna připojena k počítači, zobrazí se následující
okno.
Po instalaci softwaru lze změnit jazyk zobrazení.
1 Klepněte na tlačítko Start.
2
3
4
Vyberte příkaz Programy nebo Všechny programy a potom
název ovladače tiskárny.
Vyberte položku Výběr jazyka.
V okně výběru jazyka vyberte požadovaný jazyk a klepněte
na tlačítko OK.
Opakovaná instalace softwaru
tiskárny
V nabídce Start přejděte na příkaz Programy nebo Všechny
programy → název ovladače tiskárny → Údržba.
Vyberte možnost Opravit a klepněte na tlačítko Další.
• Připojte tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
• Chcete-li tiskárnu připojit později, klepněte na tlačítko Další
a na následující obrazovce na tlačítko Ne. Spustí se instalace.
Po skončení instalace se nevytiskne zkušební stránka.
• Okno opakované instalace se může lišit od okna zobrazeného
v této uživatelské příručce v závislosti na používaném rozhraní
a typu zařízení.
Zobrazí se seznam tiskáren dostupných v síti. Ze seznamu vyberte
tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.
5
Nepodaří-li se software tiskárny nainstalovat, můžete instalaci zopakovat.
1 SpusŤte systém Windows.
2
3
4
Vyberte komponenty, které chcete znovu nainstalovat, a klepněte
na tlačítko Další.
Pokud jste nainstalovali software tiskárny pro lokální tisk a vyberete
název ovladače tiskárny, zobrazí se okno s výzvou k vytištění
zkušební stránky. Postupujte takto:
a. Chcete-li vytisknout zkušební stránku, zaškrtněte příslušné
políčko a klepněte na tlačítko Další.
b. Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte
na tlačítko Ano.
6
Pokud ne, vytiskněte ji znovu klepnutím na tlačítko Ne.
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.
• Pokud není tiskárna v seznamu zobrazena, aktualizujte seznam
klepnutím na tlačítko Aktualizovat, nebo přidejte tiskárnu do sítě
přepínačem Přidá port TCP/IP. Chcete-li přidat tiskárnu do sítě,
zadejte název portu a adresu IP tiskárny.
• Pokud chcete vyhledat sdílenou síŤovou tiskárnu (cestu UNC),
vyberte přepínač Sdílená tiskárna (UNC) a zadejte název
sdílené položky ručně, nebo vyhledejte sdílenou tiskárnu
klepnutím na tlačítko Procházet.
Zobrazí se seznam komponent, ze kterého můžete vybrat
jednotlivé položky a znovu je nainstalovat.
10
Instalace softwaru tiskárny v systému Windows
Odebrání softwaru tiskárny
1
2
3
SpusŤte systém Windows.
V nabídce Start přejděte na příkaz Programy nebo Všechny
programy → název ovladače tiskárny → Údržba.
Vyberte možnost Odebrat a klepněte na tlačítko Další.
5
Zobrazí se seznam komponent, ze kterého můžete jednotlivé
položky vybrat a potom je odebrat.
Vyberte komponenty, které chcete odebrat, a klepněte
na tlačítko Další.
Zobrazí-li počítač výzvu k potvrzení výběru, klepněte na tlačítko Ano.
6
Vybraný ovladač a všechny jeho součásti budou odebrány z počítače.
Po odebrání softwaru klepněte na tlačítko Dokončit.
4
11
Instalace softwaru tiskárny v systému Windows
2
1
2
Základní tisk
Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor. Zobrazí se okno Tisk.
V závislosti na aplikaci se může jeho vzhled mírně lišit.
Okno Tisk slouží k výběru základních možností nastavení tisku.
K těmto nastavením patří počet kopií a rozsah tisku.
V této kapitole jsou popsány možnosti tisku a běžné tiskové úlohy
v systému Windows.
Tato kapitola obsahuje následující části:
•
Tisk dokumentu
•
Nastavení tiskárny
Zkontrolujte, zda je
vybrána správná tiskárna.
- Karta Rozvržení
- Karta Papír
- Karta Grafika
- Karta Doplňky
- Karta O programu
- Karta Tiskárna
- Použití nastavení Oblíbené
- Použití nápovědy
3
4
Tisk dokumentu
POZNÁMKA:
5
6
• Okno Vlastnosti ovladače tiskárny se může od okna zobrazeného
v této uživatelské příručce lišit v závislosti na typu používané tiskárny.
Prvky okna s vlastnostmi tiskárny budou ale podobné.
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je tiskárna
kompatibilní. Informace najdete v části Kompatibilní operační
systémy v kapitole Technické specifikace tiskárny v uživatelské
příručce tiskárny.
• Potřebujete-li zjistit přesný název tiskárny, můžete se podívat
na dodaný disk CD-ROM.
Následující postup obecně popisuje kroky při tisku z různých aplikací
v systému Windows. Přesné kroky tisku dokumentu se mohou lišit
v závislosti na použité aplikaci. Přesný popis postupu tisku najdete
v uživatelské příručce používané aplikace.
12
Základní tisk
Vyberte příslušný ovladač tiskárny v rozevíracím seznamu Název.
Chcete-li využít možnosti, kterými je ovladač tiskárny vybaven,
klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby v okně Tisk. Další
informace viz Nastavení tiskárny na straně 13.
Pokud okno Tisk obsahuje tlačítko Nastavit, Tiskárna nebo
Možnosti, klepněte na ně. Na další obrazovce potom klepněte na
tlačítko Vlastnosti.
Zavřete okno vlastností tiskárny klepnutím na tlačítko OK.
V okně Tisk spusŤte tiskovou úlohu klepnutím na tlačítko OK
nebo Tisk.
Karta Rozvržení
Nastavení tiskárny
Karta Rozvržení umožňuje upravit vzhled dokumentu na vytisknuté
stránce. Karta Volby rozvržení obsahuje možnosti Více stránek na list
a Plakát. Další informace o přístupu k vlastnostem tiskárny viz Tisk
dokumentu na straně 12.
V okně vlastností tiskárny můžete měnit všechna nastavení, která
se používají při tisku. V zobrazených vlastnostech tiskárny můžete
nastavení tiskové úlohy prohlížet a měnit.
Okno vlastností tiskárny se může lišit v závislosti na používaném
operačním systému. V Sekci softwaru je zobrazeno okno Vlastnosti
systému Windows 98.
1
Okno Vlastnosti ovladače tiskárny se může od okna zobrazeného v této
uživatelské příručce lišit v závislosti na typu používané tiskárny.
2
Pokud okno vlastností tiskárny otevřete ze složky Tiskárny, zobrazí se
v něm další karty systému Windows (viz uživatelská příručka Windows)
a karta Tiskárna (viz Karta Tiskárna na straně 17).
3
POZNÁMKY:
• Ve většině aplikací v systému Windows mají nastavení provedená
v aplikaci přednost před nastaveními, která zadáte v ovladači
tiskárny. Nejprve změňte všechna nastavení tisku, která jsou k
dispozici v softwarové aplikaci, a potom změňte zbývající nastavení
pomocí ovladače tiskárny.
• Změněné nastavení bude aktivní pouze během používání aktuální
aplikace. Chcete-li, aby změny byly trvalé, zadejte je ve složce
Tiskárny.
• Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných
verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské
příručky příslušného systému Windows nebo nápovědy online.
1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start.
2. Vyberte příkaz Tiskárny a faxy.
3. Vyberte ikonu ovladače tiskárny.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače tiskárny
a vyberte příkaz Předvolby tisku.
5. Na jednotlivých kartách změňte nastavení a klepněte
na tlačítko OK.
1 Orientace
Možnost Orientace dovoluje vybrat směr, ve kterém budou informace
na stránce vytisknuty.
• S nastavením možnosti Na výšku se tiskne na šířku papíru, ve stylu
dopisu.
• S nastavením možnosti Na šířku se tiskne na výšku papíru, ve stylu
dopisu.
Na výšku
Na šířku
• Možnost Otočit o 180 stupňů umožňuje otočit stránku o 180°.
2 Volby rozvržení
Možnost Volby rozvržení dovoluje vybrat rozšířené možnosti tisku.
Můžete vybrat možnosti Více stránek na list, Plakát a brožur.
• Další informace viz Tisk více stránek na jeden list papíru na straně 18.
• Další informace viz Tisk plakátů na straně 19.
• Další informace viz Tisk brožur na straně 19.
3 Oboustranný tisk
Oboustranný tisk umožňuje tisk na obě strany papíru.
• Další informace viz Tisk na obě strany papíru na straně 20.
13
Základní tisk
Karta Papír
3 Zdroj
Zkontrolujte, zda je v rozevíracím seznamu Zdroj vybrán správný zásobník
papíru.
Při tisku na speciální materiály jako obálky a fólie použijte Ruění podávání.
Do ručního nebo víceúčelového zásobníku je nutné vkládat listy po jednom.
Je-li jako zdroj papíru nastaven Automatická volba, tiskárna automaticky
použije tisková média v následujícím pořadí zásobníků: Ruční zásobník
nebo víceúčelový zásobník, Zásobník 1, Doplňkový zásobník 2
Až otevřete okno vlastností tiskárny, můžete pomocí níže uvedených
možností nastavit základní specifikace pro manipulaci s papírem. Další
informace o přístupu k vlastnostem tiskárny viz Tisk dokumentu na straně 12.
Vlastnosti papíru lze nastavit na kartě Papír.
1
4 Typ
Nastavte Typ tak, aby odpovídal papíru založenému v zásobníku, z něhož
budete tisknout. Tím získáte výtisk nejlepší kvality. Pokud tak neučiníte,
nemusíte dosáhnout požadované kvality tisku.
Bavlníný: Bavlněný papír gramáže 75~90 g/m2, např. Gilbert 25% a
Gilbert 100%.
Normální papír: Normální nenatíraný papír. Tento typ vyberte, tiskne-li
Vaše tiskárna monochromaticky a na bavlněný papír gramáže 60 g/m2.
Recyklovaný papír: Recyklovaný papír gramáže 75~90 g/m2.
Barevný papír: Papír s barevným podkladem gramáže 75~90 g/m2.
2
3
4
5
6
5 První strana
Tato vlastnost umožňuje tisk první stránky na odlišný druh papíru než
zbytek dokumentu. Můžete vybrat zdroj papíru pro první stránku.
Do víceúčelového zásobníku například vložte silný papír pro tisk první
stránky a do zásobníku 1 vložte obyčejný papír. Potom vyberte Zásobník 1
pro možnost Zdroj a Víceúčelový zásobník pro možnost První strana.
1 Kopie
Možnost Kopie dovoluje zadat počet kopií, které chcete vytisknout. Můžete
zadat tisk 1 až 999 kopií.
6 Měřítko
Možnost Měřítko dovoluje automaticky nebo ručně zmenšit nebo zvětšit
tiskovou úlohu vzhledem ke stránce. Můžete vybrat možnosti Žádné,
Zmenšit/Zvětšit a Přizpůsobit na stránku.
• Další informace viz Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu na
straně 20.
• Další informace viz Přizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru
na straně 20.
2 Formát
Možnost Formát dovoluje nastavit formát papíru vloženého do zásobníku.
Není-li požadovaný formát v seznamu Formát uveden, klepněte na tlačítko
Vlastní. V zobrazeném okně Uživatelský formát papíru nastavte formát
papíru a klepněte na tlačítko OK. Nastavení se zobrazí v seznamu Formát,
ze kterého můžete položku vybrat.
14
Základní tisk
Karta Grafika
Rozšířené funkce
Pomocí následujících možností můžete upravit kvalitu tisku podle
potřeby. Další informace o přístupu k vlastnostem tiskárny viz Tisk
dokumentu na straně 12.
Chcete-li nastavit další možnosti, klepněte na tlačítko Rozšířené
funkce.
• Možnosti TrueType: Tato možnost určuje, co sděluje ovladač tiskárně
o způsobu, jakým má zařízení zobrazit text v dokumentu. Vyberte
odpovídající nastavení podle stavu dokumentu. Tato možnost může
být v závislosti na konkrétním modelu tiskárny k dispozici pouze
v systémech Windows 9x/Me.
- Download as Outline: Vyberete-li tuto možnost, ovladač stáhne
libovolné písmo TrueType, které je použito v dokumentu a ještě není
v tiskárně uloženo. Pokud po vytištění dokumentu zjistíte, že se písmo
nevytisklo správně, zvolte Poslat jako bitový obrázek a odešlete
tiskovou úlohu znovu. Nastavení Poslat jako bitový obrázek je často
užitečné při tisku z aplikací Adobe. Tato funkce je k dispozici
pouze při použití ovladače tiskárny jazyka PCL.
- Poslat jako bitový obrázek: Vyberete-li tuto možnost, ovladač
stáhne data písem jako bitmapové obrázky. S tímto nastavením se
dokumenty se složitými znaky, například korejskými a čínskými nebo
různými jinými typy písma, vytisknou rychleji.
- Tisknout jako grafiku: Vyberete-li tuto možnost, ovladač stáhne
všechna písma jako obrázky. Při tisku dokumentů s vysokým obsahem
grafických prvků a relativně nízkým množstvím písma typu TrueType
se může rychlost tisku tímto nastavením zvýšit.
• Tisknout veškerý text černě: Je-li zaškrtnuta možnost Tisknout
veškerý text černě, veškerý text se vytiskne černě bez ohledu na to,
jakou barvou je zobrazený na obrazovce.
• Tmavší text: Je-li zaškrtnuta možnost Tmavší text, veškerý text
dokumentu se vytiskne tmavší než v obvyklém dokumentu.
Klepnutím na kartu Grafika lze zobrazit následující možnosti
1
2
3
Kvalita
Rozlišení tisku můžete nastavit na hodnotu Nejlepší, Normální nebo
Koncept. Čím vyšší hodnotu zvolíte, tím budou tištěné znaky a grafika
ostřejší. Vyšší nastavení také může prodloužit dobu potřebnou k tisku
dokumentu.
Barevný režim
Můžete vybrat možnosti barev. Nastavení na hodnotu Barva obvykle zajistí
nejlepší kvalitu tisku barevných dokumentů. Pokud chcete tisknout barevný
dokument v odstínech šedé, vyberte možnost Odstíny šedé. Chcete-li
nastavit možnosti barev ručně, vyberte možnost Ručně a klepněte na
tlačítko Nastavení barev nebo Porov. barev.
• Nastavení barev: Vzhled obrázků lze upravit změnou nastavení
možnosti Levels.
• Porov. barev: Barvy výstupu tiskárny lze nastavit podle barev na
obrazovce pomocí možnosti Settings.
15
Základní tisk
Karta Doplňky
3 Možnosti výstupu
• Pořadí tisku: Můžete nastavit pořadí, v jakém se stránky dokumentu
vytisknou. Vyberte pořadí při tisku z rozevíracího seznamu.
- Normal: Tiskárna vytiskne všechny stránky od první do poslední.
- Obrácené pořadí stránek: Tiskárna vytiskne všechny stránky
od poslední k první.
- Tisknout liché stránky: Tiskárna vytiskne pouze liché stránky
dokumentu.
- Tisknout sudé stránky: Tiskárna vytiskne pouze sudé stránky
dokumentu.
• Use Printer Fonts: Pokud zaškrtnete políčko Použít písma tiskárny,
použije tiskárna při tisku dokumentů písma uložená v paměti (rezidentní
písma) namísto stahování písem použitých pro dokument. Protože stáhnutí
písem nějakou dobu trvá, zvolením této volby zrychlíte tisk. Při použití
písem tiskárny se tiskárna pokusí vyhledat v paměti podobná písma
k těm, která jsou obsažena v dokumentu. Jestliže se však v dokumentu
používají písma výrazně odlišná od rezidentních písem tiskárny, bude
se tiskový výstup značně lišit od náhledu na obrazovce. Tato funkce je
k dispozici pouze při použití ovladače tiskárny jazyka PCL.
Pro dokument můžete vybrat možnosti výstupu. Další informace
o přístupu k vlastnostem tiskárny viz Tisk dokumentu na straně 12.
Karta Doplňky umožňuje nastavit následující možnosti:
1
2
3
1 Vodoznak
Můžete vytvořit obrázek s textem, který se na každé stránce dokumentu
vytiskne jako pozadí. Další informace viz Použití vodotisků na straně 21.
2 Šablona
Šablony často zastupují funkci předtištěných formulářů a hlavičkových
papírů. Další informace viz Použití šablon na straně 22.
POZNÁMKA: Systém NT 4.0 funkci Šablona nepodporuje.
16
Základní tisk
Karta O programu
Použití nastavení Oblíbené
Na kartě O programu je zobrazena zpráva o autorských právech a o
čísle verze ovladače. Máte-li internetový prohlížeč, můžete klepnout na
ikonu webové stránky a připojit se k Internetu. Další informace o přístupu
k vlastnostem tiskárny viz Tisk dokumentu na straně 12.
Možnost Oblíbené, která je zobrazena na každé kartě s vlastnostmi,
umožňuje uložit aktuální nastavení vlastností pro pozdější použití.
Chcete-li uložit položku do seznamu Oblíbené, postupujte takto:
Karta Tiskárna
1
2
Změňte nastavení na každé kartě podle potřeby.
3
Klepněte na tlačítko Uložit.
Zadejte název položky do pole Oblíbené.
Pokud okno vlastností tiskárny otevřete ze složky Tiskárny, zobrazí se
i karta Tiskárna. Na této kartě můžete nastavit konfiguraci tiskárny.
Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných
verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské
příručky příslušného systému Windows nebo nápovědy online.
1 Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.
2
3
4
5
Vyberte příkaz Tiskárny a faxy.
Vyberte ikonu ovladače tiskárny.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny a klepněte
na příkaz Vlastnosti.
Klepněte na kartu Tiskárna a nastavte příslušné možnosti.
S uložením seznamu Oblíbené se uloží všechna aktuální
nastavení ovladače.
Až budete chtít použít některé z uložených nastavení, vyberte ho
v rozevíracím seznamu Oblíbené. Nastavení tisku se změní podle
vybraného oblíbeného nastavení.
Chcete-li položku oblíbeného nastavení odstranit, vyberte ji v seznamu
a klepněte na tlačítko Smazat.
Výběrem položky Výchozí hodnota tiskárny ze seznamu můžete
obnovit výchozí nastavení ovladače tiskárny.
Použití nápovědy
Zařízení obsahuje obrazovku s nápovědou, kterou lze aktivovat pomocí
tlačítka Nápověda v okně vlastností tiskárny. Obrazovky s nápovědou
poskytují podrobné informace o funkcích tiskárny, které lze nastavit v
ovladači tiskárny.
Nápovědu lze také zobrazit klepnutím na tlačítko
rohu a klepnutím na libovolné nastavení.
17
Základní tisk
v pravém horním
3
Rozšířené možnosti tisku
Tisk více stránek na jeden list papíru
V této kapitole jsou popsány další možnosti tisku a složitější tiskové
úlohy.
POZNÁMKA:
1
2
3
4
1
• Okno Vlastnosti ovladače tiskárny se může od okna zobrazeného
v této uživatelské příručce lišit v závislosti na typu používané tiskárny.
Prvky okna s vlastnostmi tiskárny budou ale podobné.
• Potřebujete-li zjistit přesný název tiskárny, můžete se podívat
na dodaný disk CD-ROM.
2
3
4
Tato kapitola obsahuje následující části:
•
Tisk více stránek na jeden list papíru
•
Tisk plakátů
•
Tisk brožur
•
Tisk na obě strany papíru
•
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu
•
Přizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru
•
Použití vodotisků
•
Použití šablon
Můžete vybrat počet stránek, které chcete vytisknout na jeden arch
papíru. Při tisku více stránek na jeden list papíru se stránky zmenší
a budou umístěny na papír v pořadí, které zadáte. Na jeden list můžete
vytisknout až 16 stránek.
5
6
18
Rozšířené možnosti tisku
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Na kartě Rozvržení vyberte možnost Více stránek na list
v rozevíracím seznamu Typ.
Vyberte počet stránek, které chcete na 1 list vytisknout
(1, 2, 4, 6, 9 nebo 16), v rozevíracím seznamu Stran na list.
V případě potřeby vyberte v rozevíracím seznamu Pořadí stran
pořadí tisku stránek.
Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout ohraničení,
zaškrtněte políčko Tisknout okraje stránek.
Klepněte na kartu Papír a vyberte zdroj, formát a typ papíru.
Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.
Tisk plakátů
Tisk brožur
Funkce umožňuje vytisknout jednostránkový dokument na 4, 9 nebo 16
archů papíru a jejich vzájemným složením pak vytvořit jeden dokument
velikost plakátu.
1
2
3
8
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Klepněte na kartu Rozvržení a vyberte možnost Poster
v rozevíracím seznamu Typ.
Nastavte možnosti plakátu:
9
8
9
Tato funkce tiskárny umožňuje tisknout dokumenty po obou stranách
papíru a uspořádá stránky tak, aby přeložením vytištěného papíru
vznikla brožura.
1 Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
vlastnosti tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
2 Na kartě Rozvržení zvolte možnost Tisk brožury z rozevíracího
seznamu Typ.
Rozložení stránek může mít hodnoty 2 x 2, 3 x 3 nebo 4 x 4.
Vyberete-li možnost 2 x 2, výstup se automaticky zvětší a pokryje
4 stránky papíru.
POZNÁMKA: Možnost tisku brožur je k dispozici, pokud je vybrána
velikost A4, Letter, Legal nebo Folio v seznamu Velikost na kartě
Papír.
3
4
5
Zadejte překrytí (v milimetrech nebo palcích), které zjednoduší
sestavení výsledného plakátu.
0,15 palce
0,15 palce
4
5
Klepněte na kartu Papír a vyberte zdroj, formát a typ papíru.
Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK. Plakát dokončete
slepením vytištěných listů.
19
Rozšířené možnosti tisku
Klepněte na kartu Papír a vyberte zdroj, velikost a typ papíru.
Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.
Po tisku stránky složte a sešijte.
Tisk na obě strany papíru
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného
dokumentu
Můžete tisknout na obě strany listu papíru. Před tiskem rozhodněte, jak
má být dokument orientován.
Velikost obsahu stránky můžete změnit tak, aby se dokument na stránce
vytiskl menší nebo větší.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Žádná
• Dlouhý okraj, což je obvyklé rozvržení používané při vazbě knih.
• Krátký okraj – tento typ se často používá pro kalendáře.
1
2
2
2
3
3
3
2
5
5
4
5
5
2
3
3
5
▲ Dlouhý okraj
4
5
Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.
Přizpůsobení dokumentu vybranému
formátu papíru
• Netiskněte na obě strany štítků, transparentních fólií, obálek nebo
silného papíru. Může dojít k zaseknutí papíru a poškození tiskárny.
• Chcete-li použít oboustranný tisk, můžete vybrat pouze následující
velikosti papíru: A4, Letter, Legal a Folio s gramáží 75–90 g/m2).
2
3
Hodnotu můžete změnit také pomocí tlačítek
a .
Ve skupině Možnosti papíru zadejte zdroj, formát a typ papíru.
▲ Krátký okraj
POZNÁMKA:
1
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Na kartě Papír vyberte možnost Zmenšit/Zvětšit v rozevíracím
seznamu Typ.
Do pole Procento zadejte měřítko.
A
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
vlastnosti tiskárny. Tisk dokumentu na straně 12.
Na kartě Rozvržení vyberte orientaci papíru.
Tato funkce umožňuje přizpůsobit velikost libovolné tiskové úlohy
formátu používaného papíru bez ohledu na velikost původního
digitálního dokumentu. To může být užitečné v případě, že chcete
zkontrolovat jemné detaily v dokumentu malého formátu.
1
V sekci Oboustranný tisk vyberte požadovanou možnost
oboustranné vazby.
Klepněte na kartu Papír a vyberte zdroj, velikost a typ papíru.
2
3
4
5
Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.
Tiskárna vytiskne nejdříve každou druhou stránku dokumentu.
POZNÁMKA: Pokud tiskárna neobsahuje duplexní jednotku, měli byste
dokončit tiskovou úlohu ručně. Tiskárna vytiskne nejdříve každou druhou
stránku dokumentu. Po vytištění první stránky úlohy se zobrazí okno
Printing Tip (Tiskový tip). Dokončete tiskovou úlohu podle pokynů na
obrazovce.
20
Rozšířené možnosti tisku
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Na kartě Papír vyberte možnost Přizpůsobit na stránku
v rozevíracím seznamu Typ.
V rozevíracím seznamu Cílová strana vyberte požadovaný formát.
Ve skupině Možnosti papíru zadejte zdroj, formát a typ papíru.
Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.
Úpravy vodotisku
Použití vodotisků
1
Možnost Watermark umožňuje vytisknout text přes stávající dokument.
Můžete chtít například přes první stránku nebo přes všechny stránky
dokumentu úhlopříčně vytisknout velkými šedými písmeny text KONCEPT
nebo TAJNÉ.
2
Tiskárna je dodávána s několika předdefinovanými vodotisky, které lze
změnit. Také můžete do seznamu přidat vlastní vodotisky.
4
5
3
Použití existujícího vodotisku
1
2
3
1
2
3
4
až bude vytištěna.
Vytvoření vodotisku
2
3
4
5
6
Klepejte opakovaně na tlačítko OK, dokud se okno Tisk nezavře.
Odstranění vodotisku
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Klepněte na kartu Doplňky a v rozevíracím seznamu Vodoznak
vyberte požadovaný vodotisk. Vybraný vodotisk se zobrazí v náhledu
dokumentu.
Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.
POZNÁMKA: V náhledu se zobrazí stránka tak, jak bude vypadat,
1
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Klepněte na kartu Doplňky a potom na tlačítko Upravit ve skupině
Vodoznak. Zobrazí se okno Upravit vodoznak.
V rozevíracím seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodotisk,
který chcete upravit, a změňte jeho text a nastavení.
Uložte provedené změny klepnutím na tlačítko Aktualizovat.
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Klepněte na kartu Doplňky a potom na tlačítko Upravit ve skupině
Vodoznak. Zobrazí se okno Upravit vodoznak.
Do pole Text vodoznaku zadejte text vodotisku. Text může mít až
40 znaků. Text se zobrazí v okně náhledu.
Zaškrtnete-li políčko Pouze první stránka, vodotisk se vytiskne
pouze na první stránku dokumentu.
Zadejte možnosti vodotisku.
Ve skupině Atributy písma můžete zadat název písma, jeho styl,
velikost a úroveň odstínů šedé. Ve skupině Úhel textu můžete
zadat úhel otočení vodotisku.
Přidejte vodotisk do seznamu vodotisků klepnutím na tlačítko
Přidat.
Po dokončení úprav spusŤte tisk klepnutím na tlačítko OK.
Chcete-li přestat tisknout vodotisk, vyberte možnost <Bez vodoznaku>
v rozevíracím seznamu Vodoznak.
21
Rozšířené možnosti tisku
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Na kartě Doplňky klepněte ve skupině Vodotisk na tlačítko
Upravit. Zobrazí se okno Upravit vodoznak.
V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodotisk, který chcete
odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat.
Klepejte opakovaně na tlačítko OK, dokud se okno Tisk nezavře.
Použití šablony
Použití šablon
Po vytvoření je šablona připravena k tisku společně s dokumentem.
Chcete-li vytisknout šablonu s dokumentem, postupujte takto:
1
2
Co je to šablona?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Šablona je text nebo obrázek uložený na pevném disku počítače ve
zvláštním formátu souboru, který lze vytisknout na libovolný dokument.
Šablony často zastupují funkci předtištěných formulářů a hlavičkových
papírů. Namísto předtištěného hlavičkového papíru můžete vytvořit
šablonu obsahující stejné informace jako hlavičkový papír. Chcete-li
potom vytisknout dopis na hlavičkový papír společnosti, není nutné do
zařízení vkládat předtištěný hlavičkový papír. Stačí dát pouze tiskárně
pokyn, aby na dokument vytiskla šablonu hlavičkového papíru.
3
4
5
6
Vytvoření nové šablony
Chcete-li používat šablonu, je třeba nejprve vytvořit novou šablonu,
která může obsahovat logo nebo obrázek.
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete
okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Klepněte na kartu Doplňky.
V rozevíracím seznamu Šablona vyberte požadovanou šablonu.
Nezobrazí-li se šablona, kterou chcete použít, v seznamu
Šablona, klepněte postupně na tlačítka Upravit a Načíst šablonu
a vyberte soubor se šablonou.
Pokud jste požadovaný soubor s šablonou uložili do externího
souboru, můžete ho také načíst po otevření okna Načíst šablonu.
POZNÁMKA: Systém NT 4.0 funkci Šablona nepodporuje.
1
Vytvořte nebo otevřete dokument, který chcete vytisknout.
Vytvořte nebo otevřete dokument obsahující text nebo obrázek,
který chcete v nové šabloně použít. Umístěte jednotlivé položky
přesně tak, jak si je přejete v šabloně vytisknout.
Dokument lze uložit jako šablonu v okně vlastností tiskárny.
Viz Tisk dokumentu na straně 12.
Klepněte na kartu Doplňky a potom klepněte na tlačítko Upravit
ve skupině Šablona.
V okně Edit Overlay klepněte na tlačítko Vytvořit šablonu.
7
Až soubor vyberete, klepněte na tlačítko Otevřít. Soubor se
zobrazí v seznamu Seznam šablon a lze ho použít k tisku. Vyberte
šablonu v poli Seznam šablon.
V případě potřeby zaškrtněte políčko Při tisku potvrdit šablonu.
Zaškrtnete-li toto políčko, zobrazí se při každém odesílání
dokumentu k tisku okno s žádostí o potvrzení, zda se má šablona
tisknout společně s dokumentem.
Je-li políčko ponecháno volné a vyberete-li šablonu, vytiskne
se šablona s dokumentem automaticky.
Klepejte opakovaně na tlačítka OK nebo Ano, dokud se nespustí
tisk.
Šablona se stáhne společně s tiskovou úlohou a vytiskne
se s dokumentem.
POZNÁMKA: Rozlišení dokumentu šablony musí být stejné jako
rozlišení dokumentu, který chcete se šablonou vytisknout.
V okně Vytvořit šablonu, napište do rámečku Název souboru
název šablony.. V případě potřeby vyberte cestu k souboru.
(Výchozí cesta je C:\Formover).
Klepněte na tlačítko Uložit. V poli Seznam šablon se zobrazí nový
název.
Dokončete tvorbu šablony klepnutím na tlačítko OK nebo Ano.
Odstranění šablony
Nepoužívané šablony můžete odstranit.
1
2
3
Soubor se nevytiskne. Uloží se na pevný disk počítače.
POZNÁMKA: Formát (velikost stránky) dokumentu šablony musí být
stejný jako formát dokumentu, který chcete se šablonou vytisknout.
Nevytvářejte šablonu s vodotiskem.
4
5
6
22
Rozšířené možnosti tisku
V okně vlastností tiskárny klepněte na kartu Doplňky.
Klepněte na tlačítko Upravit ve skupině Šablona.
V seznamu Seznam šablon vyberte šablonu, kterou chcete
odstranit.
Klepněte na tlačítko Smazat šablonu.
Po zobrazení okna s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
Klepejte opakovaně na tlačítko OK, dokud se okno Tisk nezavře.
4
Rozšířené
Použití ovladače jazyka
PostScript systému
Windows
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na tlačítko Rozšířené.
Při tisku dokumentu lze použít ovladač jazyka PostScript dostupný
na systémovém disku CD-ROM.
Soubory PPD spolu s ovladačem jazyka PostScript umožňují přístup
k funkcím tiskárny a komunikaci počítače s tiskárnou. Instalační program
souborů PPD je k dispozici na dodaném disku CD-ROM se softwarem.
Tato kapitola obsahuje následující části:
Nastavení tiskárny
V okně vlastností tiskárny můžete měnit všechna nastavení, která se
používají při tisku. V zobrazených vlastnostech tiskárny můžete nastavení
tiskové úlohy prohlížet a měnit.
Okno vlastností tiskárny se může lišit v závislosti na používaném operačním
systému. V této uživatelské příručce softwaru je zobrazeno okno Vlastnosti
systému Windows XP.
• Papír/výstup: Tato možnost dovoluje vybrat formát papíru vloženého
do zásobníku.
• Obrázek:Tato možnost dovoluje nastavit kvalitu tisku v závislosti na
požadavcích.
• Možnosti dokumentu: Tato volba umožňuje nastavit možnosti jazyka
PostScript nebo funkce tiskárny.
Okno Vlastnosti ovladače tiskárny se může od okna zobrazeného v této
uživatelské příručce lišit v závislosti na typu používané tiskárny.
POZNÁMKY:
• Ve většině aplikací v systému Windows mají nastavení provedená
v aplikaci přednost před nastaveními, která zadáte v ovladači tiskárny.
Nejprve změňte všechna nastavení tisku, která jsou k dispozici
v aplikaci, a potom změňte zbývající nastavení pomocí ovladače
tiskárny.
• Změněné nastavení bude aktivní pouze během používání aktuální
aplikace. Chcete-li, aby změny byly trvalé, zadejte je ve složce
Tiskárny.
• Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných
verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské
příručky příslušného systému Windows nebo nápovědy online.
1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start.
2. Vyberte možnost Tiskárny a faxy.
3. Vyberte ikonu ovladače tiskárny.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače tiskárny
a vyberte příkaz Předvolby tisku.
5. Na jednotlivých kartách změňte nastavení a klepněte na
tlačítko OK.
Použití nápovědy
Nápovědu lze zobrazit klepnutím na tlačítko
a klepnutím na libovolné nastavení.
23
Použití ovladače jazyka PostScript systému Windows
v pravém horním rohu
5
Místní sdílení tiskárny
Nastavení hostitelského počítače
1
2
3
4
5
6
Tiskárnu můžete připojit přímo k vybranému počítači, který se v síti
nazývá hostitelský počítač.
Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných
verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské
příručky příslušného systému Windows nebo nápovědy online.
POZNÁMKY:
• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je tiskárna kompatibilní.
Informace najdete v části Kompatibilní operační systémy v kapitole
Technické specifikace tiskárny v uživatelské příručce tiskárny.
• Potřebujete-li zjistit přesný název tiskárny, můžete se podívat na
dodaný disk CD-ROM.
SpusŤte systém Windows.
Z nabídky Start vyberte příkaz Tiskárny a faxy.
Poklepejte na ikonu ovladače tiskárny.
V nabídce Tiskárna vyberte možnost Sdílení.
Z nabídky Start vyberte příkaz Tiskárny a faxy.
Zaškrtněte políčko Sdílet tuto tiskárnu.
Nastavení klientského počítače
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
Místní sdílení tiskárny
Klepněte pravým tlačítkem na tlačítko Start na hlavním panelu
Windows a vyberte možnost Prozkoumat.
V levém sloupci otevřete síŤovou složku.
Klepněte na název sdílené položky.
Z nabídky Start vyberte příkaz Tiskárny a faxy.
Poklepejte na ikonu ovladače tiskárny.
V nabídce Tiskárna vyberte možnost Vlastnosti.
Na kartě Porty klepněte na tlačítko Přidat port.
Vyberte možnost Místní port a potom klepněte na tlačítko
Nový port.
Do pole Zadejte název portu zadejte název sdílené tiskárny.
Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít.
Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
6
Program Inteligentní panel zobrazuje aktuální stav tiskárny, různé
informace a hladinu zbývajícího toneru v kazetách s tonerem. Dále
umožňuje měnit různá nastavení.
Používání programu
Inteligentní panel
2
Inteligentní panel je program, který monitoruje stav tiskárny a o tomto
stavu informuje uživatele. Umožňuje také přizpůsobit nastavení tiskárny.
Inteligentní panel se automaticky nainstaluje společně se softwarem
tiskárny.
3
1
4
5
POZNÁMKY:
• Použití tohoto programu vyžaduje:
- Systém Windows 98 nebo novější (systém Windows NT 4.0 lze
použít pouze v případě tiskáren s podporou pro práci v síti).
Informace o operačních systémech, které jsou kompatibilní
s používanou tiskárnou, naleznete v kapitole Technické
specifikace v Uživatelské příručce tiskárny.
- Aplikaci Internet Explorer verze 5.0 nebo novější (aby bylo
možno zobrazit animace Flash v nápovědě ve formátu HTML).
• Přesný název tiskárny lze ověřit pomocí dodaného disku CD-ROM.
1 Hladina toneru
Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který zbývá v kazetách s tonerem.
Tiskárna a počet kazet s tonerem, které jsou zobrazeny v předchozím okně,
se mohou lišit v závislosti na používané tiskárně.
2 Koupit
Náhradní kazety s tonerem lze objednat systémem online.
3 Průvodce řešením problémů
Informace o řešení potíží naleznete v nápovědě.
Principy programu Inteligentní panel
4 Nast. tiskárny
V okně nástroje Nastavení tiskárny lze konfigurovat různá nastavení
tiskárny.
Pokud se při tisku vyskytne chyba, automaticky se spustí program
Inteligentní panel a zobrazí hlášení o chybě. Program Inteligentní
panel lze spustit také ručně pomocí hlavního panelu systému Windows.
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu programu
Inteligentní panel.
POZNÁMKY: Pokud připojíte tiskárnu k síti, místo okna nástroje
Nastavení tiskárny se zobrazí okno Webová služba SyncThru.
Poklepejte na tuto ikonu.
5 Nast. ovladače
V okně vlastností tiskárny můžete měnit všechna nastavení, která
se používají při tisku. Další informace naleznete v kapitole Viz Nastavení
tiskárny na straně 13.
Další možností je klepnutí na nabídku Start a postupný výběr položek
Programy nebo Všechny programy → název ovladače používané
tiskárny → Smart Panel.
Spuštění průvodce odstraňováním
problémů
POZNÁMKY:
• Pokud jste již nainstalovali více tiskáren Samsung, vyberte nejprve
model té tiskárny, která má používat příslušný program Inteligentní
panel. Na hlavním panelu systému Windows klepněte pravým tlačítkem
na ikonu programu Inteligentní panel a vyberte název používané
tiskárny.
• Okno programu Inteligentní panel a jeho obsah zobrazený v této Sekci
softwaru se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně.
Pomocí průvodce odstraňováním problémů lze zobrazit řešení problémů
s chybovým stavem.
Na hlavním panelu systému Windows klepněte pravým tlačítkem na
ikonu programu Inteligentní panel a vyberte příkaz Průvodce řešením
problémů.
25
Používání programu Inteligentní panel
Používání nástroje Nastavení tiskárny
Změny nastavení programu
Inteligentní panel
Pomocí nástroje Nastavení tiskárny lze konfigurovat a ověřit nastavení
tisku.
1
2
3
Na hlavním panelu systému Windows klepněte pravým tlačítkem
na ikonu programu Inteligentní panel a vyberte příkaz Možnosti.
Na hlavním panelu systému Windows klepněte pravým tlačítkem
na ikonu programu Inteligentní panel a vyberte příkaz Nast.
tiskárny.
Změňte nastavení.
Otevře se následující okno.
Klepnutím na tlačítko Odeslat odešlete změny do tiskárny.
POZNÁMKY: Pokud připojíte tiskárnu k síti, místo okna nástroje
Nastavení tiskárny se zobrazí okno Webová služba SyncThru.
Používání nápovědy na obrazovce
Nápovědu k nástroji Nastavení tiskárny si můžete vyvolat přímo na
obrazovce. Pro vyvolání nápovědy klepněte pravým tlačítkem myši na
položku nebo na ikonu a poté zvolte „Co je to?“. Zobrazí se malé okno s
vysvětlením.
• Zobrazit, pokud je dokončena úloha sít’ové tiskárny: Počítač
po dokončení úlohy zobrazí místní okno nebo bublinu programu
Inteligentní panel. (Pouze pro tiskárny s podporou pro práci
v síti.)
• Zobrazit, pokud dojde k chybě během tisku: Pokud při tisku
dojde k chybě, počítač zobrazí místní okno nebo bublinu programu
Inteligentní panel.
• Styl zobrazení: Pomocí této volby je možné vybrat způsob, jakým
počítač zobrazuje zprávy. Pokud vyberete možnost Místní okno
(inteligentní panel), zpráva se zobrazí v místním okně programu
Inteligentní panel.
• Spustit monitor úloh, pokud je úloha uložena v tiskárně: Pokud
tiskové úlohy ukládáte na pevný disk tiskárny, počítač otevře okno
Monitor úloh. (Pouze pro tiskárny s podporou pro práci v síti se
zabudovaným pevným diskem.)
• Naplánovat automatickou kontrolu stavu každých: Počítač
pravidelně aktualizuje stav tiskárny. Čím více se bude nastavená
hodnota blížit času 1 sekunda, tím častěji bude počítač
kontrolovat stav tiskárny. Umožní tak rychlejší odpověď na
každou chybu tiskárny.
26
Používání programu Inteligentní panel
7
Použití tiskárny
v systému Linux
Požadavky na systém
Podporované operační systémy
• Redhat 7.1 a novější
Tiskárnu lze používat v prostředí systému Linux.
• Linux Mandrake 8.0 a novější
Tato kapitola obsahuje následující části:
• SuSE 7.1 a novější
•
Požadavky na systém
•
Instalace ovladače tiskárny
• Turbo Linux 7.0 a novější
•
Změna metody připojení tiskárny
• Slackware 8.1 a novější
•
Odinstalování ovladače tiskárny
•
Použití nástroje pro konfiguraci
Doporučená konfigurace
•
Změna vlastností LLPR
• Pentium IV, 1 GHz a rychlejší
• Caldera OpenLinux 3.1 a novější
• 256 MB paměti RAM a více
• Pevný disk o kapacitě 1 GB a více
Software
• Glibc 2.1 a novější
• GTK+ 1.2 a novější
• GhostScript
POZNÁMKY:
• Okno vlastností tiskárny v systému Linux uvedené v této příručce
se může lišit podle používané tiskárny. Okna s vlastnostmi budou
ale podobné.
• Název tiskárny můžete ověřit na dodaném disku CD-ROM.
27
Použití tiskárny v systému Linux
V případě instalace Expert (Pro odborníky) vyberte požadovanou
možnost a klepněte na tlačítko Begin Install (Spustit instalaci).
Instalace ovladače tiskárny
1
2
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači. Zapněte počítač
i tiskárnu.
Po zobrazení okna Administrator Login (Přihlášení správce)
zadejte „root“ do pole Login a zadejte systémové heslo.
POZNÁMKA: K instalaci softwaru tiskárny je nutné se přihlásit jako
správce (root). Pokud nejste správcem, obraŤte se na správce systému.
3
Vložte disk CD-ROM se softwarem tiskárny. Disk CD-ROM
se automaticky spustí.
POZNÁMKA: Pokud se disk CD-ROM nespustí automaticky, klepněte
na ikonu
v dolní části okna. Po zobrazení okna Terminal (Terminál)
zadejte příkazy:
[[email protected] /root]# mount -t iso9660 / dev/ hdc/ mnt/ cdrom (za
předpokladu, že /dev/hdc je váš softwarový disk CD k tiskárně a že
máte adresář /mnt/cdrom)
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (adresář disku CD-ROM)
[[email protected] cdrom]# ./setup.sh
4
6
Spustí se instalace ovladače tiskárny. Po dokončení instalace
klepněte na tlačítko Start.
7
Otevře se okno Linux Printer Configuration (Konfigurace tiskárny
systému Linux). Klepněte na ikonu Add Printer (Přidat tiskárnu)
na panelu nástrojů v horní části okna.
Vyberte typ instalace: buď Recommended (Doporučená), nebo
Expert (Pro odborníky), a klepněte na tlačítko Continue
(Pokračovat).
POZNÁMKA: V závislosti na použité tiskovém systému se může zobrazit
okno Administrator Login (Přihlášení správce). Zadejte „root“ do pole
Login a zadejte systémové heslo.
5
8
Recommended (Doporučená): Tato instalace je plně
automatizovaná a nevyžaduje interakci s uživatelem. Expert
(Pro odborníky): Tato instalace umožňuje vybrat cestu instalace
nebo tiskový systém.
Pokud jste vybrali možnost Recommended (Doporučená),
přejděte na krok 6.
Zobrazí se tiskárny aktuálně instalované v systému. Vyberte
tiskárnu, kterou chcete použít. V horní části okna Add a Printer
(Přidat tiskárnu) jsou k dispozici funkční karty dostupné pro
vybranou tiskárnu.
POZNÁMKA: Pokud tiskárna podporuje tisk pomocí jazyku PS,
doporučuje se vybrat ovladač PS.
28
Použití tiskárny v systému Linux
9
Změna metody připojení tiskárny
Klepněte na kartu Connection (Připojení) a zkontrolujte, zda
je port tiskárny nastaven správně. V opačném případě změňte
nastavení zařízení.
Pokud během používání změníte metodu připojení tiskárny z portu USB
na paralelní připojení nebo naopak, musíte znovu nakonfigurovat
tiskárnu systému Linux přidáním tiskárny do systému. Postupujte takto:
1
2
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači. Zapněte počítač i
tiskárnu.
Po zobrazení okna Administrator Login (Přihlášení správce)
zadejte „root“ do pole Login a zadejte systémové heslo.
POZNÁMKA: K instalaci nové tiskárny do tiskového systému je nutné
se přihlásit jako správce (root). Pokud nejste správcem, obraŤte se
na správce systému.
3
10
Pomocí karet Settings (Nastavení) a Queue (Fronta) lze zobrazit
aktuální nastavení tiskárny. Nastavení lze v případě potřeby změnit.
POZNÁMKA: Možnosti se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně.
4
Pole Description (Popis) a Location (Umístění) na obrazovce Queue
(Fronta) nemusejí být zobrazena v závislosti na použitém tiskovém
systému.
5
11
12
13
Z nabídky ikony Startup Menu (Nabídka ke spuštění) v dolní části
plochy vyberte příkaz Linux Printer (Tiskárna systému Linux)
a potom Configuration Tool (Nástroj pro konfiguraci).
Okno Linux Printer Configuration (Konfigurace tiskárny systému
Linux) lze také otevřít zadáním příkazu „linux-config“ do okna
Terminal (Terminál).
Po zobrazení okna Linux Printer Configuration (Konfigurace
tiskárny systému Linux) klepněte na ikonu Add Printer (Přidat
tiskárnu) na panelu nástrojů v horní části okna.
Klepněte na kartu Connection (Připojení) v horní části okna Add
a Printer (Přidat tiskárnu).
Zkontrolujte, zda je port tiskárny nastaven správně. V opačném
případě změňte nastavení zařízení.
Okno zavřete klepnutím na tlačítko OK.
Pokud okno indikuje úspěšnou konfiguraci nové tiskárny, klepněte
na tlačítko OK.
Znovu se zobrazí okno Linux Printer Configuration (Konfigurace
tiskárny systému Linux). Na kartě Info (Informace) můžete zobrazit
informace o ovladači tiskárny. Konfiguraci tiskárny lze v případě
potřeby změnit. Podrobnosti o změně konfigurace tiskárny viz
Použití nástroje pro konfiguraci na straně 30.
6
29
Použití tiskárny v systému Linux
Klepněte na tlačítko OK.
Odinstalování ovladače tiskárny
1
Použití nástroje pro konfiguraci
Z nabídky ikony Startup Menu (Nabídka ke spuštění) v dolní části
plochy vyberte příkaz Linux Printer (Tiskárna systému Linux)
a potom Configuration Tool (Nástroj pro konfiguraci).
Nástroj pro konfiguraci poskytuje přístup k úkolům správy včetně
přidávání a odebírání nových tiskáren a změnám jejich globálních
nastavení. Uživatelé jej také mohou spouštět, pokud chtějí snadno
kontrolovat tiskové fronty, kontrolovat vlastnosti tiskárny a měnit jejich
místní předvolby.
Přístup k nástroji pro konfiguraci:
1
2
3
2
Okno Linux Printer Configuration (Konfigurace tiskárny systému
Linux) lze také otevřít zadáním příkazu „linux-config“ do okna
Terminal (Terminál).
V okně Linux Printer Configuration (Konfigurace tiskárny systému
Linux) vyberte příkaz Uninstall (Odinstalovat) z nabídky File
(Soubor).
Zobrazí se okno Administrator Login (Přihlášení správce). Zadejte
„root“ do pole Login a zadejte systémové heslo. Klepněte na
tlačítko Proceed (Pokračovat).
Z nabídky ikony Startup Menu (Nabídka ke spuštění) v dolní části
obrazovky vyberte příkaz Linux Printer (Tiskárna systému Linux)
a potom Configuration Tool (Nástroj pro konfiguraci). Zobrazí
se okno Linux Printer Configuration (Konfigurace tiskárny systému
Linux).
Toto okno lze také zobrazit z okna Terminal (Terminál) zadáním
příkazu „linux-config“.
Okno Linux Printer Configuration (Konfigurace tiskárny systému
Linux) zobrazuje v levém podokně seznam nainstalovaných tiskáren.
Pravé podokno obsahuje několik karet, které zobrazují informace
týkající se aktuálně vybrané tiskárny.
Vyberte příslušný ovladač tiskárny, pokud ještě není vybrán.
POZNÁMKA: K odinstalování softwaru tiskárny je nutné se přihlásit
jako správce (root). Pokud nejste správcem, obraŤte se na správce
systému.
4
5
Zobrazí se okno s výzvou k potvrzení požadavku na odinstalování.
Klepněte na tlačítko Yes (Ano).
Vyberte možnost Complete uninstall (Kompletní odinstalování)
a klepněte na tlačítko Uninstall (Odinstalovat).
3
Karta Info (Informace) zobrazuje obecné informace o tiskárně.
Používáte-li Internet, můžete klepnutím na tlačítko Go to the Web
page for this printer (Přejít na webovou stránku této tiskárny)
zobrazit web společnosti Samsung.
Klepnutím na kartu Job (Úloha) můžete zkontrolovat a spravovat
frontu úloh vybrané tiskárny. Můžete pozastavit, obnovit nebo odstranit
vybrané úlohy ve frontě. Vybrané úlohy lze přetáhnout na tiskovou
frontu jiné tiskárny.
6
7
Klepnutím na tlačítko OK spustíte odinstalování.
Po dokončení odinstalování klepněte na tlačítko Finished
(Dokončit).
30
Použití tiskárny v systému Linux
Karta Properties (Vlastnosti) umožňuje změnit výchozí nastavení
tiskárny.
Okno LLPR Properties (Vlastnosti LLPR) lze také otevřít
následujícími způsoby:
• Z nabídky ikony Startup Menu (Nabídka ke spuštění) v dolní
části obrazovky vyberte příkaz Linux Printer (Tiskárna systému
Linux) a potom Linux LPR.
3
• Pokud je okno Linux Printer Configuration (Konfigurace tiskárny
systému Linux) zobrazeno, vyberte příkaz Test Print (Testovací
tisk) z nabídky Print (Tisk).
Otevře se okno LLPR Properties (Vlastnosti LLPR).
POZNÁMKA: Uživatelé mohou přepsat systémová výchozí nastavení,
která definoval správce. Pokud uživatel klepne na tlačítko Apply
(Použít), uloží se tato vlastní nastavení do uživatelského profilu a lze
je použít později s LLPR. Pokud nástroj pro konfiguraci spustí správce,
uloží se nastavení jako nové globální výchozí hodnoty.
V horní části okna je zobrazeno následujících šest karet:
• General (Obecné): Umožňuje změnit formát papíru, typ papíru,
zdroj papíru, orientaci dokumentů, zapnout oboustranný tisk,
přidat záhlaví a zápatí a změnit počet stránek na list.
Změna vlastností LLPR
Vlastnosti tiskárny lze upravit po otevření okna LLPR Properties
(Vlastnosti LLPR).
• Margins (Okraje): Umožňuje určit okraje stránky. Grafika vpravo
znázorňuje aktuální nastavení. Tyto okraje se nepoužijí při tisku
prostých dat jazyka PostScript.
Otevření okna LLPR Properties (Vlastnosti LLPR):
1
2
V používané aplikaci vyberte příkaz Print (Tisk).
• Image (Obrázek): Umožňuje nastavit možnosti obrázku, které
se použijí při tisku obrazových souborů, např. pokud je do LLPR
na příkazovém řádku předán dokument v jiném jazyce než
PostScript. Nastavení barev také ovlivní dokumenty jazyka
Postscript.
V zobrazeném okně Linux LPR klepněte na možnost Properties
(Vlastnosti).
• Text: Umožňuje vybrat hustotu textu a zapnout nebo vypnout
barevné zvýraznění syntaxe.
Klepněte na tlačítko
Properties (Vlastnosti).
• HP-GL/2: Umožňuje nastavit výchozí možnosti tisku dokumentů
ve formátu HP-GL/2, který používají některé plotry.
• Advanced (Rozšířené): Umožňuje přepsat výchozí nastavení
tiskárny.
Klepnete-li na tlačítko Save (Uložit) v dolní části okno, zachovají
se možnosti mezi relacemi LLPR.
4
31
Použití tiskárny v systému Linux
Pomocí tlačítka Help (Nápověda) lze zobrazit podrobnosti
o možnostech okna.
Chcete-li možnosti použít, klepněte na tlačítko OK v okně LLPR
Properties (Vlastnosti LLPR). Přejdete zpět do okna Linux LPR.
Tisk lze spustit klepnutím na tlačítko OK.
8
Použití tiskárny s počítačem
Macintosh
Instalace softwaru pro počítač
Macintosh
Ovladač jazyka PostScript na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou
obsahuje soubor PPD umožňující používat ovladač jazyka PS a ovladač
pro Apple LaserWriter potřebný pro tisk na počítači Macintosh.
Zařízení podporuje systémy Macintosh s vestavěným rozhraním USB
nebo sít’ovou kartou 10/100 Base-TX. Při tisku z počítače Macintosh
můžete používat ovladač jazyka PostScript, pokud nainstalujete soubor
PPD.
Před instalací softwaru tiskárny ověřte následující:
POZNÁMKA: Některé tiskárny nepodporují sít’ové rozhraní.
Položka
Zkontrolujte, zda vaše tiskárna podporuje sít’ové rozhraní.
Nahlédněte do technických specifikací tiskárny v Uživatelské
příručce tiskárny.
Operační systém
Instalace softwaru pro počítač Macintosh
•
Instalace tiskárny
•
Tisk
Mac OS 8.6 až 9.2/10.1 nebo novější
Mac OS 8.6 až 9.2
64 MB
Mac OS 10.1 nebo novější
128 MB
RAM
Tato kapitola obsahuje následující části:
•
Požadavky
Volné místo na disku
200 MB
Připojení
Rozhraní USB, sít’ové rozhraní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
32
Použití tiskárny s počítačem Macintosh
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo kabelu
Ethernet.
Zapněte počítač a zařízení.
Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM s ovladačem jazyka
PostScript dodaný se zařízením.
Na pracovní ploše počítače Macintosh poklepejte na ikonu
Samsung_CLBP.
Poklepejte na složku MAC_Installer.
Poklepejte na ikonu Samsung_CLBP Installer OSX.
Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat).
Klepněte na tlačítko Install (Instalovat).
Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Quit (Konec).
Mac OS 10.1 nebo novější
Instalace tiskárny
1
Postup instalace tiskárny závisí na tom, jakým kabelem bude tiskárna
spojena s počítačem: zda sít’ovým kabelem nebo kabelem USB.
2
3
Pro počítač Macintosh v síti
4
POZNÁMKA: Některé tiskárny nepodporují sít’ové rozhraní. Před
připojením tiskárny ověřte, zda tiskárna podporuje sít’ové rozhraní.
Nahlédněte do technických specifikací tiskárny v Uživatelské
příručce tiskárny.
5
6
Mac OS 8.6 až 9.2
1
2
3
4
5
6
7
Při instalaci souboru PPD do počítače postupujte podle pokynů
v části Instalace softwaru pro počítač Macintosh na straně 32.
Otevřete Print Center (Tiskové centrum) nebo Printer Setup
Utility (Nástroj Printer Setup Utility) ze složky Utilities (Nástroje).
Klepněte na tlačítko Add (Přidat) v seznamu Printer list (Seznam
tiskáren).
Vyberte kartu AppleTalk.
Název zařízení se zobrazí v seznamu. Z pole tiskáren vyberte
SEC000xxxxxxxxx, kde xxxxxxxxx se liší v závislosti na zařízení.
Klepněte na tlačítko Add (Přidat).
Pokud automatická volba nefunguje správně, vyberte položku
Samsung v poli Printer Model (Model tiskárny) a název své
tiskárny v poli Model Name (Název modelu).
Zařízení se zobrazí v seznamu tiskáren a nastaví se jako výchozí
tiskárna.
Při instalaci souboru PPD do počítače postupujte podle pokynů
v části Instalace softwaru pro počítač Macintosh na straně 32.
V nabídce Apple vyberte možnost Chooser (Připojení).
Připojení prostřednictvím portu USB
Klepněte na položku LaserWriter 8 (ovladač jazyka PostScript
dodaný s počítačem Macintosh).
Mac OS 10.1 nebo novější
Název zařízení se zobrazí v seznamu.
V poli tiskárny vyberte položku SEC000xxxxxxxxx (kde xxxxxxxxx
se liší v závislosti na modelu zařízení) a klepněte na tlačítko Select
(Vybrat).
1
Pokud automatická instalace nefunguje správně, klepněte na
Select PPD (Vybrat PPD), zvolte název své tiskárny a klepněte
na tlačítko OK.
Po dokončení instalace se na pracovní ploše vytvoří ikona
zařízení.
Zavřete okno Chooser (Připojení).
3
2
4
5
6
Po zobrazení okna se zprávou, že jste změnili aktuální zařízení,
klepněte na tlačítko OK.
Při instalaci souboru PPD do počítače postupujte podle pokynů
v části Instalace softwaru pro počítač Macintosh na straně 32.
Otevřete Print Center (Tiskové centrum) nebo Printer Setup
Utility (Nástroj Printer Setup Utility) ze složky Utilities (Nástroje).
Klepněte na tlačítko Add (Přidat) v seznamu Printer list (Seznam
tiskáren).
Zvolte kartu USB.
Vyberte název své tiskárny a klepněte na tlačítko Add (Přidat).
Pokud automatická volba nefunguje správně, vyberte položku
Samsung v poli Printer Model (Model tiskárny) a název své
tiskárny v poli Model Name (Název modelu).
Zařízení se zobrazí v seznamu tiskáren a nastaví se jako výchozí
tiskárna.
33
Použití tiskárny s počítačem Macintosh
Změna nastavení tiskárny
Tisk
Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.
POZNÁMKA:
V počítači Macintosh vyberte v aplikaci příkaz Print (Tisk) z nabídky File
(Soubor). Název tiskárny v okně vlastností tiskárny se může lišit podle
toho, jakou tiskárnu používáte. S výjimkou názvu tiskárny budou ale prvky
okna vlastností tiskárny podobné.
• Okno vlastností tiskárny v systému Macintosh uvedené v této příručce
se může lišit podle používané tiskárny. Prvky okna s vlastnostmi
tiskárny budou ale podobné.
• Název tiskárny můžete ověřit na dodaném disku CD-ROM.
Nastavení Layout (Rozvržení)
Karta Layout (Rozvržení) umožňuje upravit, jak bude dokument vypadat
na vytisknuté stránce. Můžete tisknout několik stránek na jeden list papíru.
Vyberte možnost Layout (Rozvržení) z rozevíracího seznamu Presets
(Předvolby). Můžete nastavit následující možnosti. Podrobné informace
viz část Tisk více stránek na jeden list papíru v dalším sloupci.
Tisk dokumentu
Tisknete-li z počítače Macintosh, měli byste zkontrolovat nastavení
softwaru tiskárny v každé používané aplikaci. Postupujte takto.
1
2
3
Otevřete aplikaci v počítači Macintosh a vyberte soubor, který
chcete vytisknout.
Otevřete nabídku File (Soubor) a klepněte na položku Page Setup
(Vzhled stránky), v některých aplikacích na položku Document
Setup (Nastavení dokumentu).
Nastavte formát papíru, orientaci, měřítko a další možnosti
a klepněte na tlačítko OK.
Zkontrolujte, že je vybrána
příslušná tiskárna.
▲ Mac OS 10.3
▲ Mac OS 10.3
4
5
6
Otevřete nabídku File (Soubor) a klepněte na položku Print (Tisk).
Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
Po nastavení možností klepněte na tlačítko Print (Tisk).
34
Použití tiskárny s počítačem Macintosh
Nastavení Printer Features (Funkce tiskárny)
Tisk více stránek na jeden list papíru
Karta Printer Features (Funkce tiskárny) umožňuje vybrat typ papíru
a nastavit kvalitu tisku.
Můžete tisknout více než jednu stránku na jeden list papíru. Tímto
způsobem lze úsporně tisknout koncepty.
Vyberte možnost Printer Features (Funkce tiskárny) z rozevíracího
seznamu Presets (Předvolby). Můžete nastavit následující možnosti:
1
Na počítači Macintosh vyberte v aplikaci příkaz Print (Tisk)
z nabídky File (Soubor).
Vyberte možnost Layout (Rozvržení).
2
▲ Mac OS 10.3
Fit to Page
Tato funkce umožňuje přizpůsobit velikost libovolné tiskové úlohy formátu
používaného papíru bez ohledu na velikost původního digitálního dokumentu.
To může být užitečné v případě, že chcete zkontrolovat jemné detaily
v dokumentu malého formátu.
Paper Type
Nastavte Type tak, aby odpovídal papíru založenému v zásobníku, z něhož
budete tisknout. Tím získáte výtisk nejlepší kvality. Pokud tak neučiníte,
▲ Mac OS 10.3
3
Resolution(Quality)
Možnosti Rozlišení, které lze vybrat, závisejí na modelu tiskárny.
Můžete vybrat rozlišení tisku. Čím vyšší hodnotu zvolíte, tím budou tištěné
znaky a grafika ostřejší. Vyšší nastavení také může prodloužit dobu
potřebnou k tisku dokumentu.
4
Color Mode
Můžete nastavit možnosti barev. Nastavení na hodnotu Color (Barva)
obvykle zajistí nejlepší kvalitu tisku barevných dokumentů. Pokud chcete
tisknout barevný dokument v odstínech šedé, vyberte možnost Grayscale
(Odstíny šedé).
5
35
Použití tiskárny s počítačem Macintosh
V rozevíracím seznamu Pages per Sheet (Stránek na list)
vyberte, kolik stránek chcete tisknout na jeden list papíru.
V nastavení Layout Direction (Směr rozvržení) vyberte
uspořádání stránek na listu.
Chcete-li tisknout ohraničení každé stránky, vyberte příslušnou
možnost v rozevíracím seznamu Border (Ohraničení).
Klepněte na tlačítko Print (Tisk). Tiskárna vytiskne na každý list
vybraný počet stránek.
SOFTWARE SECTION
REJSTŘÍK
D
N
S
dokument, tisk
Macintosh 34
Windows 12
nastavení
možnost true-type 15
oblíbené 17
režim obrazu 15
rozlišení
Macintosh 35
Windows 15
temnost 15
úspora toneru 15
nápověda, použití 17, 23
oboustranný tisk 20
odinstalace, software
Linux 30
odinstalovat, software
Windows 11
orientace, tisk
Windows 13
ovladač jazyka PostScript
instalace 23
software
instalace
Linux 28
Macintosh 32
Windows 4
odinstalace
Linux 30
Windows 11
opakovaná instalace
Windows 10
systémové požadavky
Linux 27
Macintosh 32
software tiskárny
instalace
Linux 28
Macintosh 32
Windows 4
odinstalace
Linux 30
Windows 11
systémové požadavky
Linux 27
Macintosh 32
P
Š
plakát, tisk 19
šablona
odstranění 22
tisk 22
vytvoření 22
F
formát papíru, nastavení 14
I
instalace
ovladač tiskárny
Linux 28
Macintosh 32
Windows 4
J
jazyk, změna 10
L
Linux
nástroj pro konfiguraci 30
ovladač
instalace 28
odinstalace 30
vlastnosti LLP 31
M
Macintosh
instalace tiskárny 33
ovladač
instalace 32
tisk 34
monitor stavu, použití 25
O
R
rozlišení tiskárny, nastavení
Macintosh 35
Windows 15
rozšířené možnosti tisku, použití 18
36
T
tisk
brožury 19
dokument 12
měřítko 20
oboustranně 20
plakát 21
přizpůsobení stránce 20
šablona 22
v systému Macintosh 34
v systému Windows 12
více stránek na list
Macintosh 35
Windows 18
vodotisk 21
tisk brožur 19
tisk více stránek na list
Macintosh 35
Windows 18
typ papíru, nastavení
Linux 31
Macintosh 35
U
úspora toneru, nastavení 15
V
vlastnosti na kartě Doplňky, nastavení 16
vlastnosti na kartě Grafika, nastavení 15
vlastnosti na kartě Rozvržení, nastavení
Linux 31
Macintosh 34
Windows 13
vlastnosti tiskárny, nastavení
Linux 31
Macintosh 34
Windows 13, 23
vodotisk
odstranění 21
tisk 21
úprava 21
vytvoření 21
Z
zdroj papíru, nastavení
Linux 31
Windows 14
37
www.samsungprinter.com
Rev. 1.03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement