Samsung Laserprinter monolaser M3825ND Brugervejledning

Samsung Laserprinter monolaser M3825ND  Brugervejledning
Brugerhåndbog
GRUNDLÆGGENDE
GRUNDLÆGGENDE
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation,
grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.
AVANCERET
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration,
betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.
GRUNDLÆGGENDE
1. Introduktion
3. Vedligeholdelse
Nøglefordele
5
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
65
Funktioner pr. model
8
Tilgængelige forbrugsstoffer
66
Nyttigt at vide
12
Tilgængeligt tilbehør
68
Om denne brugerhåndbog
13
Opbevaring af tonerpatronen
69
Sikkerhedsoplysninger
14
Fordele toner
71
Oversigt over maskinen
20
Udskifte tonerpatronen
73
Oversigt over kontrolpanelet
23
Udskiftning af billedenheden
76
Tænde for maskinen
26
Installation af tilbehør
78
Installere driveren lokalt
27
Overvåge forbrugsstoffer
82
Geninstallere driveren
30
Indstilling af advarsel om lavt
tonerniveau/billedenhed
83
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Rengøre maskinen
84
Menuoversigt
32
4. Fejlfinding
Maskinens grundlæggende indstillinger
38
Medier og bakke
40
Tip til at undgå papirstop
91
Grundlæggende udskrivning
53
Udbedre papirstop
92
Brug af USB-hukommelsesenhed
60
Om statusindikatoren
104
Displaymeddelelsernes betydning
107
Tip til flytning og opbevaring af maskinen 89
2
GRUNDLÆGGENDE
5. Appendiks
Specifikationer
115
Bemærkninger om regler
125
Copyright
136
3
1. Introduktion
Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge maskinen.
• Nøglefordele
5
• Funktioner pr. model
8
• Nyttigt at vide
12
• Om denne brugerhåndbog
13
• Sikkerhedsoplysninger
14
• Oversigt over maskinen
20
• Oversigt over kontrolpanelet
23
• Tænde for maskinen
26
• Installere driveren lokalt
27
• Geninstallere driveren
30
Nøglefordele
Miljøvenlig
• For at spare toner og papir understøtter denne maskine Eco-funktionen
(se "Eco-udskrivning" på side 56).
• Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug
af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 226).
• Du kan udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet udskrivning) for
at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side
226).
• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at
nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
• Vi anbefaler, at du benytter genbrugspapir for at spare energi.
Hurtig udskrivning i høj opløsning
• Du kan udskrive med en opløsning på op til 1.200 x 1.200 dpi med et
effektivt resultat (1200 x 600 x 2 bit).
• Hurtig udskrivning efter behov.
- M332x series
▪ Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 33 sider pr. minut
(A4) eller 35 sider pr. minut (Letter).
- M382x series
▪ Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 38 sider pr. minut
(A4) eller 40 sider pr. minut (Letter).
- M402x series
▪ Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 40 sider pr. minut
(A4) eller 42 sider pr. minut (Letter).
Nøglefordele
Bekvemmelighed
Understøttelse af flere typer funktionalitet og
programmer
• Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer
ved hjælp af Google Cloud Print™-aktiverede apps (se "Google Cloud
Print™" på side 195).
• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 117).
• Easy Capture Manager giver dig mulighed for nem redigering og
udskrivning af alt, du henter ved hjælp af tasten Print Screen på
tastaturet (se "Easy Capture Manager" på side 246).
• Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som
f.eks. "CONFIDENTIAL" (se "Brug af avancerede
udskrivningsfunktioner" på side 226).
• Samsung Easy Printer Manager og Udskriftsstatus er programmer, der
overvåger og informerer dig om maskinens status, og som giver dig
mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se "Brug af Samsung
Easy Printer Manager" på side 253 eller "Brug af Status for Samsungprinter" på side 256).
• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet
forstørres og udskrives på tværs af flere papirark og kan derefter tapes
sammen for at udgøre en plakat (se "Brug af avancerede
udskrivningsfunktioner" på side 226).
• Samsung AnyWeb Print kan tage en kopi af skærmbilledet, vise
eksempler, fjerne og udskrive skærmbilledet i Windows Internet
Explorer meget nemmere end hvis du bruger det almindelige program
(se "Samsung AnyWeb Print" på side 247).
• Intelligent opdatering giver dig mulighed for at kontrollere den seneste
software og installere den seneste version under
installationsprocessen for printerdriveren. Den er kun tilgængelig for
Windows.
• Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram,
maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på
webstedetwww.samsung.com > find dit produkt > Support eller
hentninger.
• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på
side 120).
• Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en
netværksgrænseflade.
Nøglefordele
Understøtter forskellige metoder til indstilling af
trådløst netværk
Understøttelse af XOA-programmer (kun
M402xNX)
Maskinen understøtter brugerdefinerede XOA-programmer.
• Brug af WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
- Du kan nemt oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af WPSknappen på maskinen og adgangspunktet (en trådløs router).
• Ved hjælp af USB-kablet eller et netværkskabel
- Du kan oprette forbindelse og indstille forskellige indstillinger for
trådløse netværk ved hjælp af et USB-kabel eller et netværkskabel.
• Anvendelse af Wi-Fi Direct
- Det er praktisk at udskrive fra din mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi eller
Wi-Fi Direct-funktionen.
Se "Introduktion til metoder til trådløs opsætning" på side 166.
• I forbindelse med brugerdefinerede XOA-programmer skal du kontakte
udbyderen af disse.
Funktioner pr. model
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
Operativsystem
Operativsystem
M332x series
M382x series
M402x series
Windows
●
●
●
Mac
●
●
●
Linux
●
●
●
Unix
●
●
●
(kun M382xND/M382xDW)
(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)
Software
Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i dit cd-rom-drev. I Windows skal du vælge printerdriveren og
softwaren i vinduet Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres.
Software
M332x series
M382x series
M402x series
SPL-printerdriver
●
●
●
PCL-printerdriver
●
●
●
(kun M382xND/M382xDW)
Funktioner pr. model
Software
PS-printerdrivera
M332x series
M382x series
M402x series
●
●
●
(kun M382xND/M382xDW)
●
●
●
●
●
●
Status for Samsung-printer
●
●
●
Direkte udskrivning Hjælpeprograma
●
●
●
Samsung AnyWeb Printa
●
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
●
XPS-printerdrivera
Samsung Easy Printer
Manager
Enhedsindstill
inger
(kun M382xND/M382xDW)
SyncThru Admin Web Service
●
●
●
(kun M382xND/M382xDW)
Easy Eco Driver
●
●
●
Easy Capture Manager
●
●
●
a. Hent softwaren fra Samsungs websted, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger). Før du installerer softwaren, skal
du kontrollere, om computerens operativsystem understøtter den.
(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)
Funktioner pr. model
Variationsfunktion
Funktioner
M332x series
M382x series
M402x series
USB 2.0 med høj hastighed
●
●
●
IEEE 1284B-parallelstika
○
○
○
Netværksinterface Ethernet 10/100 Base TX
kabelbaseret LAN
●
●
(kun M382xND/M382xDW)
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX
lokalnetværk
●
●
Netværksinterface 802.11b/g/n trådløst LANb
(kun M382xDW
Eco-udskrivning
●
●
●
Duplex (2-sidet) udskrivning
●
●
●
USB-hukommelsesgrænseflade
●
(kun M402xNX)
○
Hukommelsesmodul
Valgfri bakke (bakke 2)
○
(kun M382xND/M382xDW)
○
○
(kun M382xND/M382xDW)
○
Funktioner pr. model
Funktioner
M332x series
M382x series
M402x series
AirPrint
●
●
●
Google Cloud Print™
●
●
●
a. Hvis du bruger parallelporten, kan ud ikke bruge USB-kablet.
b. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. I visse lande kan kun 802.11 b/g anvendes. Kontakt din lokale
Samsung-repræsentant eller den forhandler, hvor du har købt maskinen.
(●: Medfølger, ○: ekstraudstyr, blank: ikke til rådighed)
Nyttigt at vide
Maskinen udskriver ikke.
Der er opstået papirstop.
• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se
"Annullere et udskriftsjob" på side 54).
• Åbn og luk lågen (se "Set forfra" på side 21).
• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere driveren
lokalt" på side 27).
• Vælg din maskine som standardmaskine i Windows (se
"Indstilling af maskinen til standardmaskine" på side 225).
Hvor kan jeg købe tilbehør eller
forbrugsstoffer?
• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemt
papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se
"Udbedre papirstop" på side 92).
Udskrifterne er slørede.
• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst
tonerpatronen (se "Fordele toner" på side 71).
• Spørg hos en Samsung-distributør eller din forhandler.
• Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 54).
• Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/område
for at få vist serviceinformationen for produktet.
• Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side
73).
Statusindikatoren blinker eller lyser hele
tiden.
Hvor kan jeg hente maskinens driver?
• Sluk printeren, og tænd den igen.
• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne
manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se
"Om statusindikatoren" på side 104).
• Du kan få hjælp, supportprogram, maskindrivere,
vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted,
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller
hentninger.
Om denne brugerhåndbog
Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens
grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin
i forbindelse med anvendelsen af maskinen.
•
Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
•
Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge
maskinen.
•
Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.
•
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din
maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.
•
Skærmbillederne i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra din
maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driverversion.
•
Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på
Windows 7.
2
Generelle ikoner
Ikon
Tekst
Beskrivelse
Forsigtig
Giver brugere oplysninger om beskyttelse af
maskinen mod mulige mekaniske skader eller
fejlfunktion.
Bemærk
Angiver yderligere oplysninger om eller
detaljerede specifikationer for maskinens
funktioner og egenskaber.
1
Konventioner
Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet
nedenfor:
•
Dokument betyder det samme som original.
•
Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
•
Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).
1. Introduktion
13
Sikkerhedsoplysninger
Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig
og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal
læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du
har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig
reference.
4
Driftsmiljø
Advarsel
3
Vigtige sikkerhedssymboler
Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette
kapitel
Advarsel
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for
alvorlig personskade eller dødsfald.
Forsigtig
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre
person- eller tingsskade.
Forsøg ikke.
Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis
stikkontakten ikke er jordforbundet.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små
metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte
cigaretter osv.).
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige
lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og
tag stikket ud af stikkontakten.
• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af
nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud
af stikkontakten.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.
Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på
netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
1. Introduktion
14
Sikkerhedsoplysninger
Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket
med våde hænder.
Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller
ledningerne til telefon eller pc.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk
stød eller brand, og/eller at det bliver såret.
Forsigtig
5
Betjeningsmåde
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder,
hvor maskinen ikke bruges.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.
Det kan medføre forbrændinger.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet
ser ud til at være beskadiget.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, efter at
disse instruktioner er fulgt.
Træk ikke papiret ud under udskrivningen.
Det kan beskadige maskinen.
Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og
papirbakken.
Du kan komme til skade.
Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde
snitsår.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i
stikkontakten.
Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du
udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.
Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der
ellers er risiko for elektrisk stød.
Det kan medføre forbrændinger.
1. Introduktion
15
Sikkerhedsoplysninger
6
Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner
fastklemt papir.
Installation/flytning
Det kan beskadige maskinen.
Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i
papirudbakken.
Advarsel
Det kan beskadige maskinen.
Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i
ventilationsåbningerne.
Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted
med vandudslip.
Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage
beskadigelse eller brand.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af
procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i
farlig bestråling.
Placer maskinen i et miljø, som passer til specifikationerne for
driftstemperatur og fugtighed.
Ellers kan der opstå problemer og maskinen kan tage skade
(se "Generelle specifikationer" på side 115).
Denne maskine får strøm via netledningen.
Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for
strømforsyningen.
1. Introduktion
16
Sikkerhedsoplysninger
Forsigtig
Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.
Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes
vægt. Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte,
skal du undlade at løfte maskinen. Bed om hjælp, og brug altid
det rigtige antal personer til at løfte maskinen på en sikker
måde.
Hvis maskinen benyttes i lang tid, eller hvis du udskriver et
stort antal sider i et ikke ventileret rum, kan der forekomme
luftforurening, som er sunhedsskadelig. Anbring maskinen i et
tilstrækkeligt ventileret rum, eller åbn jævnligt et vindue for at
skabe luftcirkulation.
Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller
tingsskade.
Løft derefter maskinen:
Brug kun en telefonledning af typen 26 AWGa eller større.
• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en
enkelt person.
Ellers kan det beskadige maskinen.
• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to
personer.
• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire
eller flere personer.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller
tingsskade.
Vælg at placere maskinen på en vandret overflade med god
plads for ventilation. Du skal også tage hensyn til den plads,
der kræves til at åbne låger og bakker.
Placeringen skal være ventileret tilstrækkeligt og være langt
fra direte lys, varme og fugt.
Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte
med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til
en maskine på 110V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.
Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød
eller brand.
Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted,
f.eks. et skab.
Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå
brand.
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.
Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller
brand.
1. Introduktion
17
Sikkerhedsoplysninger
Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke
som angivet på mærkaten.
Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.
a. AWG: Amerikansk trådkalibermål
Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.
Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker,
hvis maskinen skal repareres.
Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal
rengøres og bruges.
Ellers kan du beskadige maskinen.
7
Vedligeholdelse/kontrol
Forsigtig
Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig
rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen,
fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i
maskinen.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for
støv eller vand.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med
skruer.
• Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret
servicetekniker. Reparationer foretaget af ikkecertificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk
stød.
• Maskinen må kun repareres af en Samsungservicetekniker.
Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for
at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.
Du kan komme til skade.
Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
Børn kan komme til skade.
1. Introduktion
18
Sikkerhedsoplysninger
8
Anvendelse af forbrugsstoffer
Forsigtig
Følg nedenstående instruktioner for at få forbrugsstoffer, der
indeholder tonerstøv (tonerpatron, spildtonerflaske,
billedenhed, osv.).
• Følg anvisningerne for bortskaffelse ved bortskaffelse af
forbrugsstofferne. Bed leverandøren om anvisninger til
bortskaffelse af forbrugsstoffer.
• Forbrugsstofferne må ikke vaskes.
Skil ikke tonerpatronen ad.
• Spildtonerflasker må ikke genbruges.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Hvis anvisningerne ovenfor ikke følges, kan det medføre
maskinens fejlfunktion og miljøforurening. Garantien dækker
ikke skader forårsaget af brugers uforsigtighed.
Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller
fikseringsenheder.
Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.
Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns
rækkevidde.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige
maskinen.
Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at
vaske det.
Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
Brug koldt vand.
Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du
skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte
forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.
1. Introduktion
19
Oversigt over maskinen
9
Komponenter
Maskine
Strømkabel
Lyninstallationsvejledning
Software-cda
Holder til kortlæserb
Diverse tilbehørc
a. Software-cd'en indeholder printerdriverne, brugerguiden og softwareprogrammer.
b. Kun M402xNX.
c. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.
1. Introduktion
20
Oversigt over maskinen
10
Set forfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
12
8
11
10
9
13
1
7
6
2
5
3
17
16
14
15
4
1
Kontrolpanel
6
Bakke 1
11
Tonerpatrona
16
Berøringsskærmd
2
Dæksel til kontrolkort
7
Universalbakke (eller manuel arkføder)
12
Tonerpatronb
17
Holder til kortlæserd
3
Frontdæksel
8
Udbakke
13
Billedenhedb
4
Indikator for papirniveau
9
Papirbreddestyr på en universalbakke
14
Udskriftsstøtte
5
Bakke 2c
10
Breddepapirstyr på en manuel arkføder
15
USB-hukommelsesportd
a. Kun M3320/M3820/M4020 series.
b. Kun M3325/M3825/M4025 series.
c. Ekstraudstyr. Ikke tilgængelig til M382xD.
d. Kun M402xNX
1. Introduktion
21
Oversigt over maskinen
11
Set bagfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
EDI
7
8
1
EDI-port til kortlæsera
4
5V-udgangsport for IEEE 1284B-parallelstikb
7
Duplexenhed
2
Netværksportc
5
Tænd/sluk-kontakt
8
Bagdæksel
3
USB-port
6
Strømindgang
a. Kun M402xNX.
b. Hvis du vil bruge det valgfri IEEE 1284B-parallelstik, skal du sætte det i USB-porten og 5V-udgangsporten.
c. Ikke tilgængelig til M382xD.
1. Introduktion
22
Oversigt over kontrolpanelet
• Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den
konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
12
2
Eco
Udskriver en konfigurationsside og
netværkskonfigurationa ved at trykke på denne
knap.
3
Infoark
4
Annulle
5
Strøm
Du kan tænde og slukke for strømmen med denne
knap. Eller vække maskinen fra dvaletilstanden.
6
Statusindikator
Viser maskinens status (se "Om
statusindikatoren" på side 104).
M332xND/M382xD
1
Slå Eco-tilstanden til for at reducere toner- og
papirforbruget (se "Eco-udskrivning" på side 56).
Den igangværende handling afsluttes
a. Kun M332xND.
2
3
4
5
6
1
Tonerindikator
Viser status for toneren (se "Om
statusindikatoren" på side 104).
1. Introduktion
23
Oversigt over kontrolpanelet
13
M382xND/M382xDW/M402xND
3
4
5
1
2
11
3
10
Taltastaturet
Eco
Infoarka
Udskriver en netværkskonfigurationsside ved at
trykke på denne knap.
6
4
6
8
7
1
2
Skærm
Menu
Viser aktuel status og aktuelle meddelelser, når
maskinen er i brug.
Åbner menutilstanden og ruller mellem de
tilgængelige menuer (se "Adgang til menuen"
på side 32).
b
Konfigurerer nemt den trådløse
netværksforbindelse uden en computer (se "Via
WPS-knappen" på side 168).
Statusindikator
Viser maskinens status (se "Om
statusindikatoren" på side 104).
8
Strøm
Du kan tænde og slukke for strømmen med
denne knap. Eller vække maskinen fra
dvaletilstanden.
9
Annulle
10
Tilbage
Vender tilbage til menuens øverste niveau.
11
OK
Bekræfter det, der er valgt på skærmen.
7
9
Brug tastaturet til at indtaste tal og tegn (se
"Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222).
Slå Eco-tilstanden til for at reducere toner- og
papirforbruget (se "Eco-udskrivning" på side
56).
WPS
5
Navigerer i tilgængelige værdier ved at flytte til
næste eller forrige valgmulighed.
Pil
Den igangværende handling afsluttes
a. Kun M382xND/M402xND.
b. Kun M382xDW.
1. Introduktion
24
Oversigt over kontrolpanelet
14
1
M402xNX
Brug kun fingrene til at betjene berøringsskærmen. Skarpe genstande
kan beskadige skærmen.
1
Berøringsskærm
Viser den aktuelle status og giver mulighed for
adgang til tilgængelige menuer.
Afbryder en igangværende handling.
2
Annulle
3
Strøm
Tænder eller slukker for strømmen eller vækker
maskinen fra dvaletilstand.
4
Statusindikator
Viser maskinens status (se "Om
statusindikatoren" på side 104).
Justering af berøringsskærmen
Du kan løfte/sænke berøringsskærmen efter behov. Se illustrationen
nedenfor.
2
3
4
1. Introduktion
25
Tænde for maskinen
1
2
Tilslut først maskinen til strømstikket.
Tænd maskinen.
2
2
1
Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke på knappen
(Strøm/Opvækning).
1. Introduktion
26
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren via kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med
installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se
"Installation af driver via netværket" på side 151).
• Hvis du anvender Mac, Linux eller UNIX, henvises der til "Installation
til Mac" på side 141, "Installation til Linux" på side 143 eller
"Installation af UNIX-printerdriverpakken" på side 159.
• Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog, kan være
anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du
anvender.
• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
1. Introduktion
27
Installere driveren lokalt
Klik derefter på Næste.
15
Windows
1
2
4
Vælg USB-forbindelse på skærmen Printerforbindelsestype. Klik
derefter på Næste.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Du kan vælge programmerne i vinduet Vælg software og
hjælpeprogrammer, der skal installeres.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
•
I Windows 8,
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i
Charms(Amuletter) vælge Søg > Apps(App) og søge efter
Kør. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet
for dit cd-rom-drev, og klik herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run
Setup.exe.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
1. Introduktion
28
Installere driveren lokalt
I Start-skærmen Windows 8
• Programmet Samsung Printer Experience kan kun benyttes i
Start-skærmbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren
hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er
tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente
V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit
produkt > Support eller hentninger.
• Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra
Windows Store. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge
Windows Store(store).
1 Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
2 Klik på Store(store).
3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
4 Klik på Installer.
• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd,
installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i
skærmbilledet DeskTop, kan du hente den fra Samsungs websted,
www.samsung.com >find your product > Support or downloads.
• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal
du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.
1
2
3
Kontroller, at computeren er sluttet til internettet, og at den er tændt.
Kontroller, at maskinen er tændt.
Tilslut computeren og maskinen med et USB-kabel.
Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.
1. Introduktion
29
Geninstallere driveren
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at
geninstallere driveren.
16
Windows
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer
> Samsung Printers > Afinstaller Samsung printersoftware.
•
I Windows 8,
1 Fra Charms, vælg Søg > Apps(App).
2 Søg efter og klik på Kontrolpanel.
3 Klik på Programmer og funktioner.
I Start-skærmen Windows 8
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Følg vejledningen i vinduet.
Klik på tilen Fjern Samsung-printersoftware in skærmbilledet
Start.
• Hvis du ikke kan se tilen Samsung Printer Software, kan du fjerne
installationen fra skrivebordet.
• Hvis du vil fjerne installationen af Samsungs
printeradministrationsværktøjer, skal du i skærmbilledet Start
højreklikke på programmet > Afinstaller > højreklik på det program,
du vil fjerne > Afinstaller og følg anvisningerne i vinduet.
4 Højreklik på den driver, du vil fjerne, og vælg Afinstaller.
3
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen
(se "Installere driveren lokalt" på side 27).
1. Introduktion
30
2. Menuoversigt og
grundlæggende
konfiguration
Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende
konfigurationsindstillinger.
• Menuoversigt
32
• Maskinens grundlæggende indstillinger
38
• Medier og bakke
40
• Grundlæggende udskrivning
53
• Brug af USB-hukommelsesenhed
60
Menuoversigt
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.
• Denne funktion er ikke relevant for modeller, som ikke har displayet på kontrolpanelet.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
• Menuerne er beskrevet i brugerhåndbogen Avanceret (se "Menuer med nyttige indstillinger" på side 198).
1
M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND
Adgang til menuen
1
2
3
4
5
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på pilene, indtil det ønskede menupunkt vises, og tryk på OK.
Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 2.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på
(Annulle) for at vende tilbage til klar-tilstand.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
32
Menuoversigt
Information
Menukort
Layout
Retning
Konfiguration
Staaende
Demoside
Liggende
Frb.stof. Info
Margen
Papir
Kopier
Flerfun.bakke
Papirstr.
Papirtype
Grafik
Oploesning
Standard
Høj opløsning
Klartekst
Brugstæller
Fælles margen
Kontoa
Flerfun.bakke
Papirstr.
Minimum
PCL-skrifttype
<Bakke X>
Papirtype
Normal
PS-skrifttype
Emuleringsmar.
EPSON-font
KSC5843-fontb
KSC5895-fontb
KSSM-skriftt.b
Duplex
Bakke <x>
Papirkilde
Bakke 1
Fra
Maksimum
Auto CR
Systemkonfig.
Dato og Tidd
Auto fortsæt
Tidstilstandd
Aut. bk.skift
Sprog
Standardpapir
A4
Letter
Papirerstatn.
Bakkebesk.
Spring tom ovr
Vedligehold.
Stroembesp.
RYD medd. tome
Opv.hændelse
Liv frb. stof
Jobtimeout
Billedstyring
Hoejdetilpas.
Adv. lav toner
Fra
Bakke 2c
Lang kant
Flerfun.bakke
Normal
Adv. lav imgU.f
Kort kant
Automatisk
Høj 1
Ramdisk
Høj 2
Tonerbespar.
Høj 3
Oeko-indstill.
Høj 4
Auto-sluk
a. Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service.
b. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
c. Denne indstilling vises kun, når der er installeret en ekstra bakke.
d. Kun M382xDW.
e. Denne valgmulighed vises kun, når der kun er en lille mængde toner tilbage i patronen.
f. Kun M3325/M3825/M4025 series.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
33
Menuoversigt
Emulering
Emuleringstype TCP/IP (IPv4)
Konfiguration
Jobhåndteringa
Netværk
Protokolstyr.
Aktivt job
DHCP
HTTP
Beskyttet job
BOOTP
WINS
Gemt job
Statisk
SNMPv1/v2
Udskriv
UPnP(SSDP)
Slet
TCP/IP (IPv6)
IPv6-protokol
mDNS
DHCPv6
Konfig.
SetIP
Skift navn
SLP
Overskriv
Ethernet
Ethernet-port
Filhåndt.politik
Netv.konfig.
Ryd indstill.
Ethernet-hast.
802.1x
Wi-Fib
Wi-Fi Til/Fra
Wi-Fi-indst.
WPS
Wi-Fi Direct
Wi-Fi-signal
RYD Wi-Fi-ind
a. Denne indstilling er tilgængelig, når den installerede valgfrie hukommelse eller RAM-disken er
markeret.
b. Kun M382xDW.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
34
Menuoversigt
2
Oplysninger
Udskriver forskellige oplysninger og rapporter om
maskinen.
Eco
Viser Eco-indstillinger.
Direkte USB
Åbner USB-menuen, når USB-hukommelsen er
indsat i maskinens USB-port.
• Nogle menuer er nedtonet, afhængigt af dine indstillinger eller
modeller.
Opsætning
Gennemse maskinens aktuelle indstillinger eller
ændr dens værdier.
• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af
maskinens tilbehør eller model.
Jobstatus
Viser de job, der kører i øjeblikket, gennemførte
job eller job i kø.
• Menuerne er beskrevet i brugerhåndbogen Avanceret (se "Menuer
med nyttige indstillinger" på side 198).
Tæller
Viser samlet antal udskrevne sider.
Hjælp
Se hjælp- og fejlfindingsoplysninger.
Sikker
udsendelse
Viser en liste over job, som er gemt i maskinen.
Du kan slette eller udskrive de gemte job på
listen. Du kan også registrere
godkendelsesmetoder for at udskrive gemte job.
M402xNX
Du kan nemt indstille menuerne ved hjælp af berøringsskærmen.
• Startskærmen vises på berøringsskærmen på kontrolpanelet.
Præsentation af startskærmen
Viser tonerstatus.
Vælger lysstyrke eller sprog på
berøringsskærmen.
Tilpasser indstillingerne for mørkhed, originaltype
osv.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
35
Menuoversigt
(Eco)
(Oplysninger)
Konfiguration
Eco-Til
Demoside
Fra
Hjælpeliste
Til
Netv.konfig.
Indstillinger
Frb.stof. Info
Jobrapporter
Standardtilstan
d
Brugstæller
Til
Kontoa
Fra
Skrifttypeliste
Til-tvungetb
Funktionskonfi
guration
(Opsætning)
(Direkte USB)
Udskriv fra
System
Dato og tid
(Indstillingsmuligheder)
Kopier
Aut.tilp.
Duplex
Papirkilde
Filhåndtering
Urtilstand
Sprog
Brugeradgangskontrol
Godkendelse
Stempel
Vedligeholdelse
Aktiver stempel
Std.papirstr.
Item
Spring tomme sider
over
Uigennemsigtighed
Strømbesparelse
Opvågningshændelse
(Indstillingsmuligheder)
Administratorkonfigurationc
Position
Sikker udsendelse
Auto-sluk
Maks. jobantal pr.
bruger
Standard
Slet
Højdetilpasning
Intelligent udskrivning
Brugerdef.
Formater
Jobtimeout
Udskrivningstilstand
Vis plads
TO prk. job
TO prk. job
Skift
administratoradgangskod
e
Overskriv metode
Overskriv tider
Program
Programadministrati
on
Installer nyt program
Netværk
TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)
Ethernet
802.1x
Indstilling af
netværksprotokoller
HTTP
WINS
SNMPv1/v2
Firmwareopgradering
Billedoverskr.
Manuelt
a. Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service.
b. Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra fanen SyncThru™ Web Service (Settings > Machine Settings > System > Eco Settings) eller Samsung Easy Printer
Manager (Enhedsindstillinger > Eco), vises meddelelsen Tændt-styrke. Du skal indtaste adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.
c. Du skal angive en adgangskode for at indtaste denne menu. Standardadgangskoden er sec00000.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
36
Menuoversigt
(Opsætning)
UPnP(SSDP)
(Jobstatus)
Bakkevirkemåde
Aktuelt job
mDNS
Auto fortsæt
Sikkert job
SetIP
Autobakkekontakt Gemt job
SLP
Papirerstatning
Gennemførte job
(Tæller)
Udskrevet i alt
(Hjælp)
(Sikker udsendelse)a
Grundlægg.
opgaveflow
Kort
Fejlfinding
ID/Adg.
Kortregistrering
PIN
Netværkskonfigur
Bakkebeskyt
ation
Grafik
Ryd indstilling
Opløsning
Layout
Ryd tekst
Retning
Kantforbedring
Margen
Auto CR
Duplex
Papir
Kopier
Emulering
Emuleringstype
Opsætning
Universalbakke/
[Bakke <x>]
Papirkilde
Bakkebekræftelse
a. Du kan ændre standardlogin-vinduet via SyncThru™ Web Service.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
37
Maskinens grundlæggende indstillinger
• For modeller, der ikke har display på kontrolpanelet, kan du
konfigurere maskinens indstillinger via Enhedsindstillinger i
programmet Samsung Easy Printer Manager.
1
Vælg
ELLER
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
- Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra Samsung
Easy Printer Manager >
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger (se "Enhedsindstillinger" på side 255).
(Menu) > Systemkonfig. på kontrolpanelet.
(Opsætning) > System > Nste på berøringsskærmen.
2
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
ELLER
Når installationen af maskinen er fuldført, ønsker du måske at angive de
indstillinger, der skal bruges som standard.
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge den
ønskede indstilling, og gå til trin 5.
Hvis du vil ændre maskinens standardindstillinger, skal du følge disse trin:
•
Sprog: Skift det sprog, der vises på kontrolpanelet.
•
Dato og Tid: Du kan indstille dato og klokkeslæt. De udskrives
på rapporter. Men hvis de ikke er korrekte, skal de ændres til de
korrekte tidspunkter.
For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
Indtast korrekt klokkeslæt og dato ved hjælp af pilene eller taltastaturet
(se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222).
• Måned = 01 til 12
• Dag = 01 til 31
• År = kræver fire cifre
• Time = 01 til 12
• Minut = 00 til 59
•
Tidstilstand: Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten
12-timers eller 24-timers format.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
38
Maskinens grundlæggende indstillinger
•
Stroembesp.: Brug denne funktion for at spare strøm, når
maskinen ikke bruges i en periode.
• Når du trykker på tænd/sluk-knappen eller går i gang med at
udskrive, vil programmet vågne fra strømbesparelsestilstanden.
• Når du trykker på en hvilken som helst knap undtagen strømknappen, vækkes maskinen fra dvaletilstand. Tryk på
(Menu) >
Systemkonfig. > Opv.haendelse > Til på kontrolpanelet.
•
3
4
5
Hoejdetilpas.: Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske
tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens højde
over havoverfladen. Før du angiver højdeindstillingen, skal du
finde den højde, du er i (se "Højdejustering" på side 221).
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på
tilstand.
(Annulle) eller hjem(
)-ikonet for at gå tilbage til klar-
Gå til nedenstående links, hvis du vil konfigurere nyttige indstillinger til
maskinen.
• Se "Indstilling af papirformat og -type" på side 50.
• Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
39
Medier og bakke
I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.
3
Bakkeoversigt
• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer,
kan medføre problemer og kræve reparationer. Sådanne
reparationer er ikke dækket af Samsungs garanti eller serviceaftaler.
• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne
maskine. Det kan beskadige maskinen.
• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.
• Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 117).
• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne
maskine. Det kan beskadige maskinen.
Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering,
skævvridning af billeder eller papirstop.
Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
2
1
Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i
printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne
tilfælde kan det medføre brand.
3
1 Vejledning til
forlængelse af
bakke
2 Papirlængdestyr
3 Papirbreddestyr
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
40
Medier og bakke
Duplexenheden er forudindstillet til Letter/LGL- eller A4-format afhængigt af
dit land. Hvis du vil ændre papirformatet, skal du justere papirstyret som vist
nedenfor.
Papirmængdeindikatoren viser, hvor meget papir der er i bakken.
4
A
1
2
1 Fuld
2 Tom
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
41
Medier og bakke
4
Ilægning af papir i bakken
2
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
Klem papirbreddestyret og papirlængdehåndtaget for at placere
dem i den korrekte åbning til papirstørrelsen, som er markeret i
bunden af bakken, så størrelsen kan justeres (se "Bakkeoversigt" på
side 40).
1
Bakke1/ekstra bakke
1
Træk papirbakken ud.
2
3
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden
papirerne lægges i bakken.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
42
Medier og bakke
4
Når du har lagt papir i bakken, skal du klemme papirbreddestyrene
og papirlængdestyret.
• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret for langt ind,
så mediet bøjes.
• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.
2
1
• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan
forårsage papirstop eller krølle papiret.
3
5
Sæt bakken tilbage i maskinen.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
43
Medier og bakke
6
Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og størrelsen for bakken (se "Indstilling af papirformat og -type" på side
50).
•
Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og etiketter ud, før
du lægger dem i universalbakken (eller den manuelle arkføder).
1
Universalbakken (eller manuel arkføder)
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
Træk papirbakken ud for manuel arkfødning.
Eller
Tryk på håndtaget for at skubbe universalbakken (eller den manuelle
arkføder) fri så den åbnes.
•
M332xND/M382xD series
•
M382xND/M382xDW/M402x series
Universalbakken (eller den manuelle arkføder) kan indeholde specielle
størrelser og typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notatkort og
konvolutter (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).
Tip til brug af universalbakken (eller den manuelle
arkføder)
•
Læg kun udskriftsmedier af samme type, format og vægt i
universalbakken (eller den manuelle arkføder) ad gangen.
•
Læg ikke mere papir i universalbakken (eller den manuelle arkføder)
under udskrivning, så længe der er papir i den, da der ellers kan opstå
papirstop. Det gælder også andre typer udskriftsmedier.
•
Brug altid kun de angivne udskriftsmedier, så du undgår papirstop og
problemer med udskriftskvaliteten (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 117).
2
1
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
44
Medier og bakke
2
Læg papiret i.
• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af specialmedier (se
"Udskrive på specialmedier" på side 45).
• Åbn bakke 1, tag det overlappende papir ud, og forsøg at udskrive
igen, hvis papiret overlapper, når der bruges universalbakke (eller
den manuelle arkføder).
4
3
Klem styrene til indstilling af papirbredden i universalbakken (eller
den manuelle arkføder) ind mod papiret. Pres dem ikke for langt ind,
så papiret bøjer, hvilket kan medføre papirstop, eller at papiret føres
skævt ind.
Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og størrelsen for universalbakken (eller den manuelle arkføder) (se
"Indstilling af papirformat og -type" på side 50).
5
Udskrive på specialmedier
Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til bakken.
Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og
driveren for at udskrive uden papiruoverensstemmelsesfejl.
Hvis du vil ændre papirindstillingen i maskinen fra Samsung Easy Printer
Manager, skal du vælge
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger.
Alternativt kan du, hvis din maskine understøtter et display eller en
berøringsskærm, indstille det via kontrolpanelet.
Derefter kan du indstille papirtypen i vinduet Udskriftsindstillinger > fanen
Papir > Papirtype (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
45
Medier og bakke
• Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger
specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).
Typer
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
Bomuld
For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 117.
Bakke 1
Valgfri bakkea
Universalbakke (eller
manuel arkføder)
●
Genbrugspapir
●
●
●
Arkivpapir
●
●
●
a. Denne funktion er tilgængelig, når du installerer en ekstra bakke (se "Variationsfunktion"
på side 10).
(●: Understøttes, blank: Ikke understøttet)
Typer
Bakke 1
Valgfri bakkea
Universalbakke (eller
manuel arkføder)
Almindeligt
●
●
●
Tykt papir
●
●
●
Tykkere
●
Tyndt papir
●
●
●
Bond-papir
●
●
●
Farve
Karton
Konvolut
Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af
konvolutternes kvalitet.
Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i nedenstående
figur.
●
●
●
●
Etiketter
●
Transparent
●
Konvolut
●
Fortrykt
●
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
46
Medier og bakke
• Hvis der udskrives på konvolutter med krøller, folder eller sorte fede
streger, skal du åbne bagdækslet og trække udløsergrebet på højre
side ca. 90 grader nedad og derefter prøve at udskrive igen. Lad
bagdækslet stå åbent under udskrivning.
1
1 Udløsergreb
• Luk udskriftsstøtten, når du udskriver på en konvolut. Ellers kan der
opstå papirstop.
-
Vægt: må ikke overstige 90 g/m2, da der ellers kan opstå papirstop.
-
Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm og må
ikke indeholde indespærret luft.
-
Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden måde
beskadiget.
-
Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der opstår i
maskinen.
•
Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.
•
Brug ikke konvolutter med frimærker.
•
Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger,
selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.
•
Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
•
Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt
ud til konvoluttens hjørner.
1
1 Acceptabelt
2 Uacceptabelt
1 Udskriftsstøtte
•
Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
47
Medier og bakke
Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere
end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler,
som kan holde til maskinens fikseringstemperatur på ca. 170 °C i 0,1
sekund. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller,
bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige
fikseringsenheden.
•
Lad ikke ubrugte transparenter ligge i papirbakken i længere tid. De kan
samle støv og snavs, hvilket kan medføre plettet udskrivning.
•
Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår pletter fra fingeraftryk.
•
Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid, da dette
kan medføre falmet tryk.
•
Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres
tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.
•
Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede og ikke har iturevne
kanter.
•
Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger
mødes.
•
Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.
•
For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke lade
udskrevne ark ligge oven på hinanden efter udskrivningen.
•
Transparent
Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke
beskadiges.
•
Skal kunne modstå maskinens fikseringstemperatur.
•
Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har taget dem ud
af maskinen.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
48
Medier og bakke
Etiketter
•
Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke
beskadiges.
Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den
selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen
én gang.
•
Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler
eller på anden måde er beskadiget.
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
•
•
Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
-
Klæbemidler: Skal være stabil ved maskinens
fikseringstemperatur omkring 170 °C.
-
Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt
mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der
er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.
-
Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.
-
Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på
manglende klæbeevne.
•
Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra
materialets kanter.
Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.
Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at
etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop.
Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
49
Medier og bakke
Fortrykt papir
Glittet fotopapir
Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en
ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med
papirfødningen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at
udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.
•
Anbefalede medier: Kun glittet papir (Letter) til denne maskine efter HP
Brochure Paper (produkt: Q6611A).
•
Anbefalede medier: Glittet papir (A4) til denne maskine efter HP
Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A).
6
Indstilling af papirformat og -type
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type
ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.
•
Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper
eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens
fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.
•
Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for
negativ virkning på maskinens ruller.
•
Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på
papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra
fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.
Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og
driveren for at udskrive uden papiruoverensstemmelsesfejl.
Hvis du vil ændre papirindstillingen i maskinen fra Samsung Easy Printer
Manager, skal du vælge
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger.
Alternativt kan du, hvis din maskine understøtter et display eller en
berøringsskærm, indstille det via kontrolpanelet.
Derefter kan du indstille papirtypen i vinduet Udskriftsindstillinger > fanen
Papir > Papirtype (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
50
Medier og bakke
7
For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
1
Vælg
(Menu) > Papir > Papirstr. eller Papirtype på
kontrolpanelet.
Brug af udskriftsstøtte
Udbakkens overflade kan blive varm, hvis du udskriver mange stykker
papir på en gang. Undlad at berøre overfladen, og lad ikke børn komme
i nærheden af den.
ELLER
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
(Opsætning) > Papir > Nste > vælge en bakke >
Papirstørrelse eller Papirtype på berøringsskærmen.
2
Stakken med udskrevne papirer i udskriftsstøtten vil sammen med
udskriftsstøtten hjælpe med at rette de udskrevne sider ind. Træk
udskriftsstøtten ud.
Vælg den ønskede indstilling.
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge den
ønskede indstilling, og gå til trin 4.
3
4
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på
tilstand.
(Annulle) eller hjem(
)-ikonet for at gå tilbage til klar-
Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du
vælge fanen Papir > Størrelse > Rediger... og angive Indstilling af
brugerdefineret papirstørrelse i Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 54).
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
51
Medier og bakke
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
• Papiret kan blive justeret forkert, eller der kan forekomme papirstop,
hvis der stakkes mere end 50 sider (ensidet) papir i størrelsen Legal.
Sørg for, at der ikke ligger for meget papir i papirudbakken.
• Hvis der udskrives på tykt papir, justeres papiret måske ikke korrekt
i udskriftsstøtten. Luk udskriftsstøtten, eller vend papiret i bakken,
før du udskriver.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
52
Grundlæggende udskrivning
Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede
vejledning (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side
226).
3
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
4
De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og
udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.
8
Udskrivning af
• Hvis du anvender Mac, Linux eller Unix, henvises der til Avanceret
vejledning(se "Mac-udskrivning" på side 236, "Linux-udskrivning" på
side 238 eller "Unix-udskrivning" på side 240).
• Windows 8-brugere skal læse "Grundlæggende udskrivning" på side
260.
Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på
Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 54).
5
Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet
Udskriv.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
53
Grundlæggende udskrivning
9
Annullere et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan
du annullere jobbet som følger:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob ved at trykke på
knappen
1
2
3
4
Skærmbilledet kan variere, afhængigt af model.
(Annulle) på kontrolpanelet.
10
Åbne udskriftsindstillinger
• Vinduet Udskriftsindstillinger, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den maskine, som du anvender.
• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger, vises der
muligvis et advarselstegn
eller
. Et
betyder, at du godt kan
vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et
betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af
maskinens indstillinger eller miljø.
• Windows 8-brugere skal læse "Åbne yderligere indstillinger" på side
261.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
54
Grundlæggende udskrivning
3
4
5
• Du kan anvende Eco-funktioner for at spare på papir og toner, før du
udskriver (se "Easy Eco Driver" på side 248).
• Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på
knappen Printerstatus (se "Brug af Status for Samsung-printer" på
side 256).
Indstillingen Foretrukne, som vises under hver af egenskabsfanerne
undtagen fanen Samsung, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle
egenskabsindstillinger til fremtidig brug.
1
2
Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
Indtast et navn for elementet i feltet Foretrukne.
Angiv navn og beskrivelse, og vælg derefter det ønskede ikon.
Klik på OK. Når du gemmer Foretrukne, gemmes alle aktuelle
driverindstillinger.
Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den under fanen
Foretrukne. Maskinen er nu indstillet til at udskrive i
overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil slette en
indstilling, du har gemt, skal du vælge den under fanen Foretrukne og
klikke på Slet.
Brug af en foretrukken indstilling
Følg nedenstående trin for at gemme Foretrukne:
Klik på Gem.
11
Bruge Hjælp
Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet Udskriftsindstillinger,
og tryk på F1 på dit tastatur.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
55
Grundlæggende udskrivning
12
Eco-udskrivning
1
Vælg
(Menu) > Systemkonfig. > Eco-konfig. på
kontrolpanelet.
ELLER
Funktionen Eco nedsætter tonerforbruget og brug af papir. Funktionen Eco
gør dig i stand til at spare udskrivningsressourcer, så du kan udskrive mere
miljøvenligt.
Hvis du trykker på knappen Eco på kontrolpanelet, aktiverer du Ecotilstanden. Eco-tilstandens standardindstilling er dobbeltsidet (lang kant),
flere sider pr. side (2-op), spring tomme sider over og tonerbesparelse.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt afhængigt af model.
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
(Eco) > Indstillinger > Nste på berøringsskærmen.
2
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge den
ønskede indstilling, og gå til trin 4.
•
• Funktionen Dobbeltsidet udskrivning (lang kant) er kun tilgængelig
for duplex-modeller (se "Variationsfunktion" på side 10).
• Spring tomme sider over virker muligvis ikke korrekt. Det afhænger
af den benyttede printerdriver. Hvis funktionen Spring tomme sider
over ikke fungerer korrekt, skal du indstille funktionen fra Easy Eco
Driver (se "Easy Eco Driver" på side 248).
Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet
Standardtilst.: Væg denne for at slå Eco-tilstanden til og fra.
-
Fra: Slå Eco-tilstanden fra.
-
Til: Slå Eco-tilstanden til.
Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra fanen SyncThru™
Web Service (Settings > Machine Settings > System > Eco
Settings) eller Samsung Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger
> Eco), vises meddelelsen Tændt-styrke. Du skal indtaste
adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.
• Denne funktion er ikke relevant for modeller, som ikke har displayet
på kontrolpanelet.
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
56
Grundlæggende udskrivning
•
3
4
Skift temp.: Følg indstillingerne i Syncthru™ Web Service eller
Samsung Easy Printer Manager. Inden du vælger dette
menupunkt, skal du indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web
Service (fanen Settings > Machine Settings > System > Eco
Settings) eller Samsung Easy Printer Manager
(Enhedsindstillinger > Eco).
-
Default Settings: Maskinen er indstillet til tilstanden Default
Eco.
-
Brugerdefinerede indstillinger: Rediger de nødvendige
værdier.
Eco-indstillinger
•
Printerstandard: Følger indstillingerne fra maskinens kontrolpanel.
•
Ingen: Deaktiverer Eco-tilstanden.
•
Eco-udskrivning: Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de forskellige Ecoelementer, du vil bruge.
•
Adgangskode: Hvis administratoren har aktiveret Eco-tilstanden, skal
du indtaste adgangskoden for ændre status for tilstanden.
Knappen Adgangskode: Du kan angive den fra Du kan angive den fra
SyncThru™ Web Service (fanen Settings > Machine Settings >
System > Eco Settings) eller Samsung Easy Printer Manager
(Enhedsindstillinger > Eco), så adgangskodeknappen er aktiveret.
Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne, skal du klikke på denne knap,
angive adgangskoden eller kontakte administratoren.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på
tilstand.
(Annulle) eller hjem(
)-ikonet for at gå tilbage til klar-
ndstille Eco-tilstand på driveren
Resultatsimulator
Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på
Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv(se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 54).
Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Eco-billedet (
betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.
),
Resultatsimulator viser, hvor meget du har reduceret CO2-udslippet,
elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du har valgt.
•
Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger er et
hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er deaktiveret.
•
Henviser til beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA,
indekset fra det japanske indenrigs- og kommunikationsministerium og
www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
57
Grundlæggende udskrivning
•
Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det gennemsnitlige
energiforbrug i forbindelse med udskrivning for denne maskine.
•
Den faktiske mængde, der vises, er kun et estimat, da den faktiske
mængde kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem,
computerens ydelse, programsoftwaren, forbindelsesmetoden,
medietypen [tykkelse], mediestørrelse, jobkompleksitet mv.
13
Sikker udskrivning
• Denne funktion understøttes ikke for M332xND/M382xD.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen.
• Du kan måske ikke udskrive et komplekst dokument med RAMdisken. Installer en valgfri hukommelse for at udskrive et komplekst
dokument.
Starter sikker udskrivning fra SyncThru™ Web
Service
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
3
4
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
Settings > Machine Settings > System > Ram Disk.
Aktiver Ram Disk.
Denne funktion vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
Når du bruger en udskrivningsenhed på et kontor, i en skole eller på et
offentligt sted, kan du beskytte dine personlige dokumenter eller fortrolige
oplysninger ved hjælp af funktionen for sikker udskrivning.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
58
Grundlæggende udskrivning
Udskrivning af sikre dokumenter fra
kontrolpanelet
1
Vælg
(Menu) > Jobhåndtering > Gemt job på printerens
kontrolpanel.
ELLER
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Jobstatus) > Gemte job > Nste på berøringsskærmen.
2
3
4
5
Vælg det dokument, du vil udskrive.
Angiv den adgangskode, du har angivet fra printerdriveren.
Udskriv dokumentet.
Tryk på
tilstand.
(Annulle) eller hjem(
)-ikonet for at gå tilbage til klar-
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
59
Brug af USB-hukommelsesenhed
15
Denne funktion er kun tilgængelig for N402xNX (se "Variationsfunktion"
på side 10).
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger en USB-hukommelsesenhed
sammen med maskinen.
Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed
USB-porten foran på maskinen er beregnet til en hukommelsesenhed af
typen USB V1.1 og USB V2.0. Maskinen understøtter USBhukommelsesenheder med FAT16/FAT32 og en sektorstørrelse på 512
byte.
Kontroller USB-hukommelsesenhedens filsystem hos en forhandler.
14
Om USB-hukommelse
USB-hukommelsesenheder fås i forskellige størrelser med plads til lagring
af dokumenter og præsentationer og download af musik og hele videoer,
fotografier med høj opløsning og en række andre filer, som du vil gemme
eller overføre.
Du kan bruge en USB-hukommelsesenhed til at udføre forskellige opgaver
på denne maskine. Du kan f.eks.:
•
Udskrive data, der er gemt på USB-enheden
•
Gendanne sikkerhedskopifiler i maskinens hukommelse
•
Formatere USB-enheden
•
Undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig
Du må kun bruge en godkendt USB-enhed med et tilslutningsstik af type A.
A
B
Brug kun en USB-hukommelsesenhed med metalafskærmning.
Brug kun en USB-hukommelsesenhed, der er certificeret kompatibel. Ellers
genkender maskinen den muligvis ikke.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
60
Brug af USB-hukommelsesenhed
• Du må ikke fjerne USB-enheden, mens maskinen er i gang, eller
mens der skrives til USB-hukommelsen eller læses fra den.
Maskinens garanti dækker ikke skader forårsaget af brugerens
forkerte brug.
• Hvis USB-enheden har visse funktioner, f.eks.
sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger, registreres den
muligvis ikke automatisk af maskinen. Du kan finde flere oplysninger
om disse funktioner i brugerhåndbogen til USB-enheden.
Sådan udskrives et dokument fra en USBhukommelsesenhed:
1
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2
Tryk på
(Direkte USB) > Udskriv fra > Nste på
berøringsskærmen
3
Vælg den ønskede mappe eller fil, og tryk på OK.
16
Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed
Du kan udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, direkte.
Filtyper, der understøttes af indstillingen Direkte udskrivning.
•
PRN: Det er kun muligt at udskrive filer, der er oprettet med den driver,
der følger med maskinen.
Hvis du udskriver PRN-filer, der er oprettet på en anden maskine, bliver
udskriften anderledes.
•
TIFF: TIFF 6.0-baseline
•
JPEG: JPEG-baseline
•
PDF: PDF 1.7 eller en ældre version.
Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere filer
eller mapper i den markerede mappe.
4
Vælg det antal kopier, der skal udskrives, eller indtast tallet.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
61
Brug af USB-hukommelsesenhed
5
Tryk på Udskriv for at starte med at udskrive den valgte fil.
Når filen er udskrevet, vises der en meddelelse i displayet, hvor du
bliver spurgt, om du vil udskrive et andet job.
6
Tryk på
tilstand.
(Annulle) eller hjem(
Sletning/formatering af en billedfil
1
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2
Tryk på
(Direkte USB) > Filhåndtering > Nste på
berøringsskærmen
3
4
5
6
Tryk på den mappe/fil, du vil slette, og tryk på
)-ikonet for at gå tilbage til klar-
17
Håndtering af USB-hukommelse
Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, enten
enkeltvis eller samlet ved at omformatere enheden.
Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere filer
eller mapper i den markerede mappe.
Når du har slettet filer eller omformateret en USB-hukommelsesenhed,
er det ikke længere muligt at gendanne filerne. Inden du sletter filerne,
skal du derfor være helt sikker på, at du ikke længere har brug for
filerne.
.
Tyk på Slet eller Formater.
Tryk på Ja.
Tryk på
tilstand.
(Annulle) eller hjem(
)-ikonet for at gå tilbage til klar-
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
62
Brug af USB-hukommelsesenhed
Visning af USB-hukommelsesstatus
Du kan undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig til scanning og
lagring af dokumenter.
1
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2
3
4
Tryk på
(Direkte USB) > Vis plads > Nste på berøringsskærmen
Den tilgængelige hukommelse vises i displayet.
Tryk på
tilstand.
(Annulle) eller hjem(
)-ikonet for at gå tilbage til klar-
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
63
3. Vedligeholdelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.
• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
65
• Tilgængelige forbrugsstoffer
66
• Tilgængeligt tilbehør
68
• Opbevaring af tonerpatronen
69
• Fordele toner
71
• Udskifte tonerpatronen
73
• Udskiftning af billedenheden
76
• Installation af tilbehør
78
• Overvåge forbrugsstoffer
82
• Indstilling af advarsel om lavt tonerniveau/
billedenhed
83
• Rengøre maskinen
84
• Tip til flytning og opbevaring af maskinen
89
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og
vedligeholdelsesdele (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 66,"Tilgængeligt tilbehør" på side 68).
Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsung-forhandler, eller det sted,
hvor du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område for at få servicekontaktoplysninger.
3. Vedligeholdelse
65
Tilgængelige forbrugsstoffer
Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:
Type
Gennemsnitsydelsea
Cirka 3.000 sider
Varens navn
• M3320/M3820/M4020 series: MLT-D203S
• M3325 M3825 M4025 series: MLT-D204S
Cirka 5.000 sider
Tonerpatron
• M3320 M3820 M4020 series: MLT-D203L
• M3325 M3825 M4025 series: MLT-D204L
Cirka 10.000 sider
• M3820 M4020 series: MLT-D203E
• M3825 M4025 series: MLT-D204E
Cirka 15.000 sider
• M4020 series: MLT-D203U
• M4025 series: MLT-D204U
Cirka 30.000 sider
Billedenhed
• M3325 M3825 M4025 series: MLT-R204
(Baseret på et gennemsnit på 3 sider i
letter-/A4-format pr. udskriftsjob)
a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til ISO/IEC 19752.
Afhængigt af indstillingerne, procentdelen af billedområdet og den benyttede jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.
3. Vedligeholdelse
66
Tilgængelige forbrugsstoffer
Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land,
hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre
forbrugsstoffer være inkompatible med maskinen på grund af
forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i
henhold til bestemte landeforhold.
Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale Samsungtonerpatroner, såsom genopfyldte eller ”genfremstillede” patroner.
Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er
originale Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af
brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner dækkes ikke af
maskinens garanti.
3. Vedligeholdelse
67
Tilgængeligt tilbehør
Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydeevne og kapacitet forbedres.
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modeller eller lande (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Tilbehør
Hukommelsesmod
Funktion
Varens navn
Udvider maskinens hukommelseskapacitet.
ML-MEM370: 512 MB
Hvis du ofte oplever problemer med papirtilførslen, kan du bruge en ekstra bakke til 520 c ark.
• SL-SCF3800d
ula
Valgfri bakkeb
• SL-SCF3805e
IEEE 1284B-
Gør det muligt at bruge forskellige interfaces.
ML-PAR100
parallelstikf
• Ved installation af printerdriveren med et IEEE1284B-parallelstik findes maskinen
muligvis ikke, og efter installation af printeren vil kun basale funktioner være tilgængelige.
• Hvis du vil kontrollere maskinens status eller angive indstillinger, skal maskinen sluttes til
en computer med et USB-kabel eller via et netværk.
• Hvis du bruger et IEEE 1284B-parallelstik, kan du ikke bruge USB-kablet.
a. Ikke tilgængelig til M332xND/382xD.
b. Ikke tilgængelig til M382xD
c. Almindeligt papir 80 g/m2.
d. Til M3320ND/M3820ND/M3820DW/M4020ND.
e. Til M3325ND/M3825ND/M3825DW/M4025ND.
f. Hvis du vil bruge det valgfri IEEE 1284B-parallelstik, skal du sætte det i USB-porten og 5V-udgangsporten.
3. Vedligeholdelse
68
Opbevaring af tonerpatronen
Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys,
temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger disse anbefalinger
for at sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og længste levetid for din nye
Samsung-tonerpatron.
Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal anvendes i.
Dette bør være under kontrollerede temperatur- og
luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den originale,
uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den originale emballage
ikke er tilgængelig, skal du dække patronens øverste åbning med papir og
opbevare den i et mørkt rum.
Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil
lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke
tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages ud printeren, skal den
altid opbevares som beskrevet i følgende instruktioner.
•
Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale emballage.
•
Opbevar den vandret med den samme side opad, som når den er
installeret i maskinen.
•
Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:
-
I temperaturer over 40 °С.
-
Ved en relativ fugtighed, der er lavere end 20 % eller højere end 80
%.
-
I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.
-
I direkte sollys eller rumbelysning.
-
På støvede steder.
-
I en bil i længere tid.
-
I et miljø med korroderende gasser.
-
I et miljø med saltholdig luft.
1
Håndteringsvejledning
•
Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i patronen.
•
Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.
•
Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre
intern beskadigelse og spild af toner.
2
Brug af tonerpatroner
Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af ikkeSamsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og
genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.
Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er
forårsaget af brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner eller af
genopfyldte eller ”genfremstillede” tonerpatroner.
3. Vedligeholdelse
69
Opbevaring af tonerpatronen
3
Forventet patronlevetid
Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner
udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt
af udskriftstætheden på de sider, der udskrives, driftsmiljøet, procentdelen
af billedområdet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen.
Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højere, og du
vil måske få brug for at udskifte patronen oftere.
3. Vedligeholdelse
70
Fordele toner
Når tonerpatronen er ved at være tom:
•
Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys, og/eller tætheden varierer fra side til side.
•
Lampen Status blinker rødt. Der vises muligvis en meddelelse i displayet om, at tonerniveauet er meget lavt.
Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide
striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren. Udskift tonerpatronen (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 66).
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk
den eventuelt med et stykke papir.
• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
3. Vedligeholdelse
71
Fordele toner
4
M3320/M3820/M4020 series
2
1
5
M3325/M3825/M4025 series
2
1
3. Vedligeholdelse
72
Udskifte tonerpatronen
En tonerpatron er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid:
•
Statuslampen og den tonerrelaterede meddelelse på displayet angiver, hvornår tonerpatronen skal udskiftes.
•
Programvinduet Status for Samsung-printer vises på computeren og fortæller dig, når farvepatronen er tom (se "Brug af Status for Samsung-printer"
på side 256).
• Ryst tonerpatronen grundigt. Dette vil forøge den første udskriftskvalitet.
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din
maskintype (se "Set forfra" på side 21).
• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk
den eventuelt med et stykke papir.
• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
6
Tonerpatron
Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, holder maskinen op med at udskrive.
3. Vedligeholdelse
73
Udskifte tonerpatronen
M3320 M3820 M4020 series
1
2
3. Vedligeholdelse
74
Udskifte tonerpatronen
M3325 M3825 M4025 series
1
2
3. Vedligeholdelse
75
Udskiftning af billedenheden
Når en billedenhed har nået slutningen af sin levetid, holder maskinen op med at udskrive.
• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
3. Vedligeholdelse
76
Udskiftning af billedenheden
7
Billedenhed
M3325/M3825/M4025 series
2
1
1
2
3. Vedligeholdelse
77
Installation af tilbehør
8
9
Foranstaltninger
•
Tag netledningen ud.
Fjern aldrig kontrolkortdækslet, når strømmen er tilsluttet.
Tag altid netledningen ud, inden du installerer eller fjerner NOGET
ekstraudstyr og tilbehør, uanset om det skal installeres uden på eller
inden i maskinen. Så undgår du at få stød.
•
Aflad statisk elektricitet.
Kontrolkortet og internt tilbehør (netværkskort eller
hukommelsesmodul) er følsomme over for statisk elektricitet. Inden du
installerer eller fjerner internt tilbehør, skal du derfor sørge for, at du ikke
selv giver stød. Du kan aflade statisk elektricitet ved at røre ved metal,
f.eks. metalbagpladen på en enhed, der er sat i en stikkontakt med
jordforbindelse. Hvis du går rundt, før du afslutter installationen, skal du
gentage denne procedure for at aflade eventuel statisk elektricitet igen.
Angivelse af Enhedsindstillinger
Når du installerer de valgfrie enheder, f.eks. en valgfri bakke, hukommelse
osv., registreres det automatisk på denne maskine, og de valgfrie enheder
konfigureres. Hvis du ikke kan bruge de valgfrie enheder, du har installeret
i denne driver, skal du konfigurere de valgfrie enheder under
Enhedsindstillinger.
1
Klik på menuen Start i Windows.
•
2
Batteriet inde i maskinen er en servicekomponent, når der installeres
tilbehør. Forsøg ikke at udskifte det selv. Der er risiko for eksplosion,
hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Kasser brugte batterier i
henhold til instruktionerne.
3
I Windows 8 skal du under Charms(Amuletter) vælge Søg >
Indstillinger.
I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenhede.
•
I Windows 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware
og lyd > Printere.
•
I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd >
Enheder og printere.
•
I Windows 8 skal du søge efter Enheder og printere.
•
I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware > Enheder og printere.
Højreklik på maskinen.
3. Vedligeholdelse
78
Installation af tilbehør
4
I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber.
•
I Windows 7, Windows 8 og Windows Server 2008 R2 skal du i
genvejsmenuerne vælge Printeregenskaber.
Administratorindstillinger: Du kan vælge Printerstatus og
EMF-spooling.
•
Admin. af jobregnskab: Giver dig mulighed for at knytte
oplysninger om bruger- og konto-id til de dokumenter, du
udskriver.
Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket ►, kan du vælge
andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.
5
Vælg Enhedsindstillinger.
Vinduet Egenskaber kan se forskelligt ud, afhængigt af driveren eller
det operativsystem du bruger.
6
•
•
Bakkeindstillinger: Vælg den valgfrie bakke, du har installeret.
Du kan vælge bakken.
•
Lagerindstillinger: Vælg den valgfrie hukommelse, du har
installeret. Hvis denne indstilling er markeret, kan du vælge
Udskrivningstilstand.
•
Printerkonfiguration: Vælg printersproget for udskriftsjobbet.
Brugertilladelse: Hvis du vælger denne indstilling, er det
kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et
udskrivningsjob.
-
Gruppetilladelse: Hvis du vælger denne indstilling, er det
kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et
udskrivningsjob.
Hvis du vil kryptere adgangskoden for jobregnskab, skal du markere
Kryptering af adg.kode for Jobregnskab.
Vælg den rette indstilling.
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans
for maskinen.
-
7
Indstillinger for brugerdefinerede papirstørrelser: Du kan
angive brugerdefinerede papirstørrelser.
Klik på OK, indtil du har lukket vinduet Egenskaber eller
Printeregenskaber.
3. Vedligeholdelse
79
Installation af tilbehør
10
Opgradere et hukommelsesmodul
Maskinen har et ekstra stik til et DIMM-hukommelsesmodul (Dual In-line Memory Module). Du kan bruge dette modulstik til at installere ekstra hukommelse.
Det anbefales, at du kun bruger ægte Samsung DIMM'er. Garantien gælder måske ikke, hvis det konstateres, at problemerne med din maskine skyldes
DIMM'er fra tredjepart.
Der findes oplysninger om bestilling af valgfrit tilbehør (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 68).
• Når den ekstra hukommelse er installeret, kan du bruge de avancerede udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur og angive udskrivning af
et sikkert job, i vinduet med printeregenskaber. Du kan styre den aktive jobkø og filpolitik i menuen Jobhåndtering (se "Brug af valgfrie
enhedsfunktioner" på side 242).
• Understøttes ikke for M332xND/M3825D.
1
2
2
1
3. Vedligeholdelse
80
Installation af tilbehør
2
1
2
1
3. Vedligeholdelse
81
Overvåge forbrugsstoffer
Hvis der ofte forekommer papirstop eller problemer med udskrivningen, skal du kontrollere, hvor mange sider maskinen har udskrevet eller scannet. Udskift
de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.
• Til modeller, der ikke understøtter displayet: Tryk på og hold knappen
(Annulle) nede i ca. 6 sekunder i klar-tilstand, og slip derefter. Der udskrives
en rapport over medfølgende oplysninger.
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
1
Vælg
(Menu) > Systemkonfig. > Vedligehold. > Liv frb. stof på kontrolpanelet.
ELLER
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
2
(Opsætning) > System > Nste > Vedligeholdelse > Forbrugsstofinfo.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Hvis du har en model med berøringsskærm, kan du vælge den indstilling, du ønsker.
3
Tryk på
(Annulle) eller hjem(
)-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.
3. Vedligeholdelse
82
Indstilling af advarsel om lavt tonerniveau/billedenhed
Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan angive, om denne meddelelse
eller indikator skal vises.
For modeller, der ikke understøtter displayet på kontrolpanelet, kan du konfigurere maskinens indstillinger via Enhedsindstillinger i programmet Samsung
Easy Printer Manager.
• Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra Samsung Easy Printer Manager >
"Enhedsindstillinger" på side 255).
1
Vælg
(Menu) > Systemkonfig. > Vedligehold. > Adv. lav toner eller Adv. lav imgU. på kontrolpanelet.
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
billedenhed næsten brugt op på berøringsskærmen.
2
(Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger (se
(Opsætning) > System > Nste > Vedligeholdelse > Adv. lav toner eller Advarsel,
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK for at gemme dit valg.
Hvis du har en model med berøringsskærm, kan du vælge den indstilling, du ønsker.
3
Tryk på
(Annulle) eller hjem(
)-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.
3. Vedligeholdelse
83
Rengøre maskinen
Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre maskinen regelmæssigt
for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.
• Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan
medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.
• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger,
bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.
11
Rengøre maskinen udvendigt
Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i
maskinen.
3. Vedligeholdelse
84
Rengøre maskinen
12
Rengøre maskinen indvendigt
Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks.
tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.
• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk
den eventuelt med et stykke papir.
• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
• Brug en tør og fnugfri klud, når du rengør maskinen indvendigt, og sørg for ikke at beskadige overførselsrullen eller andre indvendige dele. Undlad at
bruge opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.
• Brug en tør og fnugfri klud, når du renser maskinen.
• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden
du reser maskinen.
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din
maskintype (se "Set forfra" på side 21).
3. Vedligeholdelse
85
Rengøre maskinen
1
1
2
2
2
2
1
1
3. Vedligeholdelse
86
Rengøre maskinen
13
Rengøre opsamlingsrullen
• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden
du reser maskinen.
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din
maskintype (se "Set forfra" på side 21).
3. Vedligeholdelse
87
Rengøre maskinen
1
2
2
1
3. Vedligeholdelse
88
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
•
Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner,
hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
•
Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.
3. Vedligeholdelse
89
4. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
• Tip til at undgå papirstop
91
• Udbedre papirstop
92
• Om statusindikatoren
104
• Displaymeddelelsernes betydning
107
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
Hvis din maskine har et display, skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at
løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du få flere oplysninger i
kapitlet Fejlfinding i Avanceret vejledning (se "Fejlfinding" på side 268). Hvis du ikke kan
finde en løsning i Br'ugerhåndbog, eller hvis problemet forsætter, skal du tilkalde service.
Tip til at undgå papirstop
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger de rigtige medier. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:
•
Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 40).
•
Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
•
Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
•
Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
•
Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
•
Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).
4. Fejlfinding
91
Udbedre papirstop
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker.
1
I bakke 1
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype
(se "Set forfra" på side 21).
4. Fejlfinding
92
Udbedre papirstop
2
I valgfri bakke
4. Fejlfinding
93
Udbedre papirstop
Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:
4. Fejlfinding
94
Udbedre papirstop
3
I manuel arkføder/universalbakken
M332xND/M382xD series
4. Fejlfinding
95
Udbedre papirstop
M382xND/M382xDW/M402xND series
4. Fejlfinding
96
Udbedre papirstop
4
Inde i maskinen
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.
4. Fejlfinding
97
Udbedre papirstop
M3320/M3820/M4020 series
4. Fejlfinding
98
Udbedre papirstop
M3325/M3825/M4025 series
1
2
2
1
4. Fejlfinding
99
Udbedre papirstop
5
I udføringsområdet
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.
4. Fejlfinding
100
Udbedre papirstop
Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:
1
1
2
4. Fejlfinding
101
Udbedre papirstop
6
I duplexenhedsområdet
4. Fejlfinding
102
Udbedre papirstop
Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:
1
1
2
4. Fejlfinding
103
Om statusindikatoren
Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.
• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 23).
• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 107).
• Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjerne fra computerens programvindue Status for Samsung-printer (se "Brug af Status for Samsungprinter" på side 256).
• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
4. Fejlfinding
104
Om statusindikatoren
LED
Status
Fra
Grøn
Beskrivelse
Maskinen er offline.
Blinker
Når baggrundslyset blinker, modtager og udskriver maskinen data.
Til
• Maskinen er online og kan bruges.
• Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Hvis modellen understøtter displayet
på kontrolpanelet, skal du kontrollere meddelelsen på displayet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen.
Blinker
• Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Tonerpatronens forventede levetida Tonerens sidder løst. Klargør en ny
patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på
side 71).b
(
)
Status
• En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a. Det anbefales at udskifte tonerpatronen (se "Udskifte
tonerpatronen" på side 73).
Rød
• Dækslet er åbent. Luk dækslet.
Til
• Der er intet papir i bakken til modtagelse eller udskrivning af data. Læg papir i bakken.
• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på
side 107).
• Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 92).
• En billedenhed har næsten nået patronens estimerede levetidc. Det anbefales at udskifte tonerpatronen.
(
(
) WPSb
Blå
)Strøm Blå
Blinker
Maskinen forsøger at oprette forbindelse til et trådløst netværk.
Til
Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 165).
Fra
Maskinen er ikke tilsluttet et trådløst netværk.
Til
Maskinen er i strømsparetilstand.
Fra
Maskinen er i klartilstand eller slukket.
4. Fejlfinding
105
Om statusindikatoren
LED
Eco
Status
Grøn
Beskrivelse
Til
Eco-tilstanden er aktiv (se "Eco-udskrivning" på side 56).
Fra
Eco-tilstanden er aktiv.
a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/
IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, grafik, mediet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner
tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.
b. Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 23).
c. Når billedenhedens levetid er nået, vil maskinen stoppe udskrivning. I dette tilfælde kan du vælge at stoppe eller fortsætte med at udskrive fra SyncThru™Web Service (Settings >
Machine Settings > System > Setup > Supplies Management> Imaging Unit Stop) or Samsung Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger > System > Håndtering af
forbrugsstoffer > Billedenhedsstop). Hvis du slår denne indstilling fra og fortsætter med at udskrive, kan det beskadige enhedens system.
4. Fejlfinding
106
Displaymeddelelsernes betydning
I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver
maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over de enkelte
meddelelser og deres betydning i nedenstående tabel.
• Du kan løse problemet ved hjælp af retningslinjen fra computerens
programvindue Udskriftsstatus (se "Brug af Status for Samsungprinter" på side 256).
• Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for
strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Kontakt en
servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
• Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises
i displayet.
7
Papirstop-relaterede meddelelser
Meddelelse
Papirstop
• [bakketype] angiver bakketypen.
• [medietype] angiver medietypen.
• [mediestørrelse] angiver mediestørrelsen.
Løsningsforslag
Papiret har sat sig fast i
udføringsområdet.
Afhjælp papirstoppet
(se "I
udføringsområdet" på
side 100).
Papiret har sat sig fast
under duplexudskrivning.
Dette gælder kun for
maskiner med denne
funktion.
Afhjælp papirstoppet
(se "I
duplexenhedsområde
t" på side 102).
Der er opstået papirstop
inde i maskinen.
Afhjælp papirstoppet
(se "Inde i maskinen"
på side 97).
Papirstop i bakke 1
Papiret har sat sig fast i
bakken.
Afhjælp papirstoppet
(se "I bakke 1" på side
92).
Papirstop i bakke 2
Der er papirstop i den
valgfri bakke.
Afhjælp papirstoppet
(se "I valgfri bakke" på
side 93).
i udfoeringsomr.
Papirstop
inde i duplex
• Nogle meddelelser vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller.
• [fejlnummer] angiver fejlnummeret.
Betydning
Papirstop
inde i maskinen
4. Fejlfinding
107
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Papirstop i
universalbakken
Betydning
Der er papirstop i
universalbakken.
Løsningsforslag
Afhjælp papirstoppet
(se "I manuel
arkføder/
universalbakken" på
side 95).
4. Fejlfinding
108
Displaymeddelelsernes betydning
8
Toner-relaterede meddelelser
Meddelelse
Installer toner
Betydning
Der er ikke
installeret en
tonerpatron.
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Forbered en ny
patron
Der er en lille smule
toner tilbage i den
angivne patron.
Tonerpatronens
Forbered en ny patron til
udskiftning. Du kan muligvis
midlertidigt øge udskriftskvaliteten
ved at omfordele toneren (se
"Fordele toner" på side 71).
Løsningsforslag
forventede levetida
Tonerens sidder
løst.
Geninstaller tonerpatronen.
Udskift
Der registreres ikke
en tonerpatron
Ikke
kompatibel
Tonerpatron
Geninstaller tonerpatronen to eller
tre gange for at kontrollere, at den
sidder korrekt. Kontakt en
servicetekniker, hvis problemet
fortsætter.
Den beskyttende
film er ikke fjernet
fra toneren.
Fjern den beskyttende film fra
tonerpatronen.
Den angivne
tonerpatron er ikke
velegnet til din
maskine.
Installer den tilsvarende
tonerpatron med en ægte
Samsung-tonerpatron (se
"Udskifte tonerpatronen" på side
73).
ny patron
En tonerpatron er
nået til slutningen af
sin forventede
levetida.
• Du kan vælge mellem Stop eller
Fortsæt som vist på
kontrolpanelet. Hvis du vælger
Stop, standser printeren
udskrivningen. Hvis du vælger
Fortsæt, fortsætter printeren
med at udskrive, men
udskriftskvaliteten kan ikke
garanteres.
• Udskift tonerpatronen for at
opnå den bedste
udskriftskvalitet, når denne
meddelelse vises. Hvis du
bruger en patron ud over dette
stadie, kan det resultere i
problemer med
udskriftskvaliteten (se "Udskifte
tonerpatronen" på side 73).
4. Fejlfinding
109
Displaymeddelelsernes betydning
a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen,
som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/
IEC 19798.(se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 66). Antallet af sider kan påvirkes
af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, mediet,
procentdelen af billedområdet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner
tilbage i patronen, selvom udskift med ny patron vises, og maskinen holder op med at
udskrive.
Samsung anbefaler ikke, at du bruger en ikke-original Samsungtonerpatron, f.eks. en genopfyldt eller "genfremstillet" patron. Samsung
kan ikke garantere for kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er en
original Samsung-tonerpatron. Service eller reparation som følge af
brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner er ikke omfattet af
maskinens garanti.
4. Fejlfinding
110
Displaymeddelelsernes betydning
9
Billedenhedsrelaterede meddelelser
Meddelelse
Forbered ny
Billedenhed
Meddelelse
Ikke installeret
Billedenhed
Ikke
kompatibelt
Billedenhed
Klargør ny
billedenhed
Betydning
Løsningsforslag
En billedenhed er
ikke installeret.
Installer billedenheden igen.
En billedenhed
registreres ikke.
Geninstaller billedenheden to eller
tre gange for at kontrollere, at den
sidder korrekt. Kontakt en
servicetekniker, hvis problemet
fortsætter.
Den beskyttende
film er ikke fjernet
fra toneren.
Fjern den beskyttende film fra
billedenheden.
Billedenheden er
ikke velegnet til din
maskine.
Installer den tilsvarende
tonerpatron med en ægte
Samsung-tonerpatron (se
"Udskiftning af billedenheden" på
side 76).
Der er en lille smule
toner tilbage i
billedenheden.
Patronen er tæt på
slutningen af sin
forventede levetid.
Klargør en ny billedenhed til
udskiftning.
Betydning
Løsningsforslag
En billedenhed er
nået til slutningen af
dens forventede
levetid.
• Du kan vælge mellem Stop eller
Fortsæt som vist på
kontrolpanelet. Hvis du vælger
Stop, standser printeren
udskrivningen. Hvis du vælger
Fortsæt, fortsætter printeren
med at udskrive, men
udskriftskvaliteten kan ikke
garanteres.
• Udskift billedenhed for at opnå
den bedste udskriftskvalitet, når
denne meddelelse vises. Hvis
du bruger en patron ud over
dette stadie, kan det resultere i
problemer med
udskriftskvaliteten (se
"Udskiftning af billedenheden"
på side 76).
• Hvis maskinen holder op med at
udskrive, skal du udskifte
billedenheden (se "Udskiftning
af billedenheden" på side 76).
4. Fejlfinding
111
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Samsung anbefaler ikke, at du bruger en ikke-original Samsung-patron,
f.eks. en genopfyldt eller "genfremstillet" patron. Samsung kan ikke
garantere for kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er en original
Samsung-patron. Service eller reparation som følge af brug af ikkeoriginale Samsung-patroner er ikke omfattet af maskinens garanti.
Betydning
Løsningsforslag
Kan ikke godkendes.
Kontroller protokollen for
netværksgodkendelse.
Kontakt
netværksadministratoren,
hvis problemet fortsætter.
802.1x
traadloest netv.
10
12
Bakke-relaterede meddelelser
Meddelelse
Ikke mere papir
i [bakkenummer]
Diverse meddelelser
Betydning
Der er ikke papir i den
angivne bakke.
Løsningsforslag
Læg papir i bakken (se
"Ilægning af papir i
bakken" på side 42).
Meddelelse
Laage aaben
Luk den
Fejl [fejlnummer]
Installer toner
11
Netværks-relaterede meddelelser
Meddelelse
Netvaerksprobl.:
IP-konflikt
Betydning
IP-adressen bruges
et andet sted.
Løsningsforslag
Kontrollér IP-adressen,
eller få en ny IP-adresse.
Fejl [fejlnummer]
Sluk og taend
Fejl [fejlnummer]
Betydning
Løsningsforslag
Dækslet er ikke lukket
korrekt.
Luk dækslet, indtil det
klikker på plads.
Tonerpatronen er
installeret forkert, eller
forbindelsen er forurenet.
Geninstaller Samsungtonerpatronen to eller tre
gange for at kontrollere, at
den sidder korrekt. Ring til
service, hvis problemet
fortsætter.
Maskinen kan ikke styres. Sluk og tænd for strømmen,
og prøv udskriftsjobbet
igen. Ring til service, hvis
problemet fortsætter.
Ring til service
4. Fejlfinding
112
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Forkert rumtemp. Flyt enhed
Outputbakke
fuld
Betydning
Maskinen står i et rum
med forkert
rumtemperatur.
Flyt maskinen til et rum med
korrekt rumtemperatur.
Udbakken er fuld.
Fjern papir fra udbakken,
hvorefter maskinen
genoptager udskrivning.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Fikseringsenhedens
levetid er ved at være
udløbet.
Udskift fikseringsenheden
med en ny. Ring til service,
hvis problemet fortsætter.
Fjern papir
Udskift
fikseringsenhed
Udskift nyt
Fikseringsenhed
• Forbered ny
Bakke1-rulle
• Forbered ny
Bakke2-rulle
Løsningsforslag
Fikseringsenhedens
levetid er ved at være
udløbet.
Levetiden for bakkens
opsamlingsrulle er ved at
være udløbet.
Levetiden for bakkens
opsamlingsrulle er ved at
være udløbet.
Udskift bakkens
opsamlingsrulle med en ny.
Ring til service, hvis
problemet fortsætter.
4. Fejlfinding
113
5. Appendiks
Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.
• Specifikationer
115
• Bemærkninger om regler
125
• Copyright
136
Specifikationer
1
Generelle specifikationer
Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af oplysningerne på www.samsung.com.
Elementer
Mål
Bredde x længde x højde
Beskrivelse
• M332x/M382x/M402xND series: 366 x 365,6 x 262,5 mm
• M402xNX series: 366 x 365,6 x 281,2 mm
Vægt
Maskine med forbrugsstoffer • M332xND/M382xD series: 9,86 kg
• M382xND/M382xDW/M402xND series: 10,18 kg
• M402xNX series: 10,35kg
Støjniveaua
Klartilstand
Mindre end 26 dB(A)
Udskrivningstilstand
• M332x series: Mindre end 55 dB(A)
• M382x/M402x series: Mindre end 57 dB(A)
Temperatur
Luftfugtighed
Nominel effektb
Drift
10 til 30 ?
Opbevaring (emballeret)
-20 til 40 ?
Drift
20 til 80% RL
Opbevaring (emballeret)
10 til 90 % RL
110 volt-modeller
Vekselstrøm 110 – 127 V
220 volt-modeller
Vekselstrøm 220 – 240 V
5. Appendiks
115
Specifikationer
Elementer
Strømforbrug
Beskrivelse
Gennemsnitlig driftstilstand
Mindre end 700 W
Klartilstand
• M332x/M382x/M402xND series: Mindre end 10 W
• M402xNX series: Mindre end 15 W
Strømsparetilstandc
• M332x/M382x/M402xND series: Mindre end 1,1 W (Wi-Fi Direct aktiveret: mindre
end 2,8 Wd)
• M402xNX series: Mindre end 3,5 W
Trådløs f
Slukket tilstande
Mindre end 0,1 W
Modul
SPW-B4319U
a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.
b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strøm (A).
c. Energiforbruget i strømsparetilstand kan påvirkes af maskinens status, de valgte indstillinger og driftsmiljøet.
d. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 8).
e. Strømforbrug kan kun helt undgås, når netledningen ikke er tilsluttet.
f. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 8).
5. Appendiks
116
Specifikationer
2
Specifikationer af udskriftsmedier
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke1/Valgfri bakke
Almindeligt
papir
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Universalbakke
Manuel indføringb c
70 til 85 g/m2
kontraktpapir
70 til 85 g/m2
kontraktpapir
70 til 85 g/m2
kontraktpapir
• 250 ark 80 g/m2
kontraktpapir
• 50 ark 80 g/m2
kontraktpapir
• 1 ark 80 g/m2
kontraktpapir
• 150 ark 75 g/m2
kontraktpapir
5. Appendiks
117
Specifikationer
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke1/Valgfri bakke
Konvolut
Konvolut Monarch
98 x 191 mm
Konvolut nr. 10
105 x 241 mm
Konvolut DL
110 x 220 mm
Konvolut C5
162 x 229 mm
Konvolut C6
114 x 162 mm
Universalbakke
Manuel indføringb c
Ikke tilgængelig i bakke
1/valgfri bakke.
75 til 90 g/m2
kontraktpapir
75 til 90 g/m2
kontraktpapir
Tykt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
86 til 105 g/m2
kontraktpapir
86 til 105 g/m2
kontraktpapir
86 til 105 g/m2
kontraktpapir
Tykkere papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig i bakke
1/valgfri bakke.
164 til 220 g/m2
kontraktpapir
164 til 220 g/m2
kontraktpapir
Tyndt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
60 til 70 g/m2
kontraktpapir
60 til 70 g/m2
kontraktpapir
60 til 70 g/m2
kontraktpapir
Transparent
Letter, A4
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig i bakke
1/valgfri bakke.
138 til 146 g/m2
kontraktpapir
138 til 146 g/m2
kontraktpapir
Etiketterd
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5
Se afsnittet om almindeligt papir Ikke tilgængelig i bakke
1/valgfri bakke.
120 til 150 g/m2
kontraktpapir
120 til 150 g/m2
kontraktpapir
5. Appendiks
118
Specifikationer
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke1/Valgfri bakke
Karton
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5
Kontraktpapir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Minimumstørrelse (brugerdefineret)e, f
Universalbakke
Manuel indføringb c
Se afsnittet om almindeligt papir 121 til 163 g/m2
kontraktpapir
121 til 163 g/m2
kontraktpapir
121 til 163 g/m2
kontraktpapir
Se afsnittet om almindeligt papir
106 til 120 g/m2
kontraktpapir
106 til 120 g/m2
kontraktpapir
106 til 120 g/m2
kontraktpapir
• Universalbakke (eller
manuel arkføder): 76 x 127
mm
60 til 163 g/m2 kontraktpapir
Ikke tilgængelig i valgfri bakke.
• Bakke 1: 105 x 148,5 mm
Maksimumstørrelse (brugerdefineret)
216 x 356 mm
a.
b.
c.
d.
e.
Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.
Kun M332xND/M382xD series.
1 ark i den manuelle arkføder
Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.
Tilgængelige papirtyper i universalbakken: Almindeligt papir, Tykt, Tykkere, Tyndt, Bomuldspapir, Farvet, Fortrykt, Genbrugspapir, Konvolut, Transparent, Etiketter, Karton, Kontrakt,
Arkivpapir
f. Tilgængelige papirtyper i bakke 1: Almindeligt papir, Tykt, Tyndt, Genbrugspapir, Karton, Kontrakt, Arkivpapir
5. Appendiks
119
Specifikationer
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (anbefales)
Operativsystem
Processor
RAM
ledig plads på
harddisk
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit-processor eller nyere
1 GB (2 GB)
16 GB
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz (x64)-processorer (2 GHz eller
hurtigere)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit-processor eller nyere
1 GB (2 GB)
16 GB
5. Appendiks
120
Specifikationer
• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.
Mac
Krav (anbefalet)
Operativsystem
Mac OS X 10.5
Processor
• Intel® processorer
RAM
Ledig plads på
harddisk
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz eller hurtigere Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8
• Intel® processorer
2 GB
4 GB
5. Appendiks
121
Specifikationer
Linux
Elementer
Operativsystem
Krav
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 bit)
Fedora 5 ~ 15 (32/ 64-bit)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/ 64 bit)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/ 64 bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/ 64 bit)
Processor
Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Ledig plads på harddisk
1 GB (2 GB)
5. Appendiks
122
Specifikationer
Unix
Elementer
Krav
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Operativsystem
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (Power PC)
Ledig plads på harddisk
Op til 100 MB
5. Appendiks
123
Specifikationer
4
Netværksmiljø
Kun netværksmodeller og trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 8)
Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes
af maskinen.
Elementer
Netværksinterface
Specifikationer
• Ethernet 10/100/1000 Base TX kabelbaseret LAN
• 802.11b/g/n trådløst LAN
Netværksoperativsystem
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
• Forskellige Linux-operativsystemer
• Mac OS X 10.5 – 10.8
• UNIX OS
Netværksprotokoller
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, Standard TCP/IP Printing(RAW), LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Trådløs sikkerhed
• Godkendelse: Open System, Delt nøgle, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Appendiks
124
Bemærkninger om regler
Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og certificeret med
flere lovmæssige erklæringer.
Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid
følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:
5
Erklæring om lasersikkerhed
Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR,
kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds
certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC
60825-1 : 2007.
Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og
printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over
klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller
under de foreskrevne servicebetingelser.
Advarsel
Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er
fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den
er usynlig, beskadige dine øjne.
5. Appendiks
125
Bemærkninger om regler
6
8
Sikkerhed i forbindelse med ozon
Genbrug
Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm.
Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et
sted med god ventilation.
Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en
miljømæssigt forsvarlig måde.
7
Strømsparer
9
Kun Kina
Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af
energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.
Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer
den automatisk strømforbruget.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede
mærker i USA.
Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet
på http://www.energystar.gov.
For modeller certificeret til ENERGY STAR vil mærkatet
ENERGY STAR være påsat din computer. Kontroller, om din
computer er certificeret til ENERGY STAR.
5. Appendiks
126
Bemærkninger om regler
10
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i
gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)
(Gældende i lande med separate
indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil
(f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For
at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
(Kun USA)
Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed.
Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted: www.samsung.com/
recyclingdirect Du kan også ringe til (877) 278 - 0799
11
State of California Proposition 65 Warning (kun i
US)
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig
genvinding.
Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller
kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
5. Appendiks
127
Bemærkninger om regler
12
•
Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet.
•
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Radiofrekvensemmisioner
FCC-oplysninger til brugeren
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt
følgende to betingelser:
•
Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
•
Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder
interferens som kan medføre uønsket drift.
Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en klasse
B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse
grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger
og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning
af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for,
at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis
apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen,
hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at
brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse
forholdsregler:
•
Drej eller flyt modtagelsesantennen.
•
Øg afstanden mellem apparat og modtager.
Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den
producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende
lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.
Canadiske regler for radiointerferens
Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse Bradiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for
støjudsendende udstyr med titlen ”Digital apparatus”, ICES-003 fra Industry
and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Appendiks
128
Bemærkninger om regler
13
USA
Den føderale kommunikationskommission (FCC)
Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne
enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal
acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der
kan forårsage uønsket drift af enheden.
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres
på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre
godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.
Strålingskilde ifølge FCC Part 15
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er
kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at
kontrollere, om trådløse enheder er til stede.
FCC-erklæring om brug af trådløst LAN
Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA,
hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.
Under installation og drift af denne kombination af sender og antenne
kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens på 1 m W/cm2 blive
overskredet ved afstande tæt på den installerede antenne. Brugeren
skal derfor altid opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen.
Enheden må ikke placeres sammen med en anden sender eller
sendeantenne.
FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem
enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen
(dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm
fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for
den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et
godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af FCC.
14
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden
antenne eller sender.
Kun Rusland
5. Appendiks
129
Bemærkninger om regler
15
18
Kun Tyskland
Udskiftning af det monterede stik (kun for
Storbritannien)
Vigtigt
16
Kun Tyrkiet
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13
ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller
undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage
på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet
sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet
sikringsdæksel.
Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.
17
Kun Thailand
13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være
egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke
de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter.
Fjern ikke det formstøbte stik.
Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det
samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få
elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.
5. Appendiks
130
Bemærkninger om regler
Vigtig advarsel:
Du skal jordforbinde denne maskine.
19
Overensstemmelseserklæring (Europæiske
lande)
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:
• Grøn og gul: Jord
Godkendelser og certificeringer
• Blå: Neutral
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket
på stikket, skal der ske følgende:
Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”, eller som er grøn
og gul eller grøn.
Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med
bogstavet ”N”, eller som er sort.
Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med
bogstavet ”L”, eller som er rødt.
Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [ProXpress
M332xND, ProXpress M382xD, ProXpress M382xND, ProXpress
M402xND] er i overensstemmelse med de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i lavspændingsdirektivet (2006/95/
EC), EMC-direktivet (2004/108/EC).
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [ProXpress
M382xDW] opfylder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan ses på
www.samsung.com, gå til Support > Download center, og indtast
printerens (MFP) navn for at gennemse EuDoC.
1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EC, tilnærmelse af lovgivningen i
medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr
(Lavspændingsdirektivet).
1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EC om tilnærmelse af lovgivningen
i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMCdirektivet).
5. Appendiks
131
Bemærkninger om regler
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC om radioudstyr og
telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres
forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med
definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din
repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
EC-certificering
Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og
teleterminaludstyr (FAX)
Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til paneuropæisk
enkeltterminaltilslutning til det offentlige analoge koblede telefonnet (PSTN)
i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at
kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale PSTN'er og
kompatible omstillingsanlæg:
I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co.,
Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.
Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og
applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI
(European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument
(EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring
af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til,
og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser indeholdt i
dette dokument.
Oplysninger om europæisk radiogodkendelse
(for produkter udstyret med EU-godkendte
radioenheder)
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er
beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis
disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse
enheder er til stede.
Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun
bruges inden for EU eller tilknyttede områder, hvis der findes et
CE-symbol på systemmærkatet.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret
i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er
fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.
Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:
EU-lande
Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:
EU
EEA/EFTA-lande
5. Appendiks
132
Bemærkninger om regler
Ingen begrænsninger på dette tidspunkt.
20
Kun Israel
21
Lovbestemte overensstemmelseserklæringer
Trådløs styring
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende
afsnit er en generel oversigt over hensyn under drift af trådløst udstyr.
Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er
angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse
enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er
angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det
land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du
kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er
strengt reguleret og er muligvis ikke tilladte.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret
i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er
kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være
integreret i printeren) udsender mindre energi end tilladt af
radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens
overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. Uanset
effektniveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under
normal drift.
Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på
20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen ved brug af en trådløs enhed
tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør
anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de trådløse
enheder er tændt og sender.
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden
antenne eller sender.
Visse omstændigheder kræver begrænsninger for trådløse enheder.
Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen nedenfor:
Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i
flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse
enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 – (trådløst Ethernet)
og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder,
der anvender trådløs kommunikation.
5. Appendiks
133
Bemærkninger om regler
I miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller
tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for
at anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt.
Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare
gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse
enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i
miljøer, hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder,
skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder
eller benytter trådløse enheder.
I hvert land gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af
trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed,
bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande
med den trådløse enhed.
Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs
enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og
afskærmninger er på plads, og systemet er fuldt samlet.
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke
ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det
ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten
for at få service.
Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se
fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt fabrikantens
tekniske support for at få yderligere oplysninger.
5. Appendiks
134
Bemærkninger om regler
22
Kun Kina
5. Appendiks
135
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.
•
Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.
•
Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er
varemærker tilhørende Apple Inc.
•
Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
Se filen ”LICENSE.txt” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.
REV.2.03
5. Appendiks
136
Brugerhåndbog
AVANCERET
AVANCERET
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret
konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
lande.
GRUNDLÆGGENDE
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening
og fejlfinding i Windows.
AVANCERET
1. Softwareinstallation
Information
200
Layout
201
Installation til Mac
Papir
202
141
Geninstallation til Mac
Grafik
203
142
Installation til Linux
Systemkonfig.
204
143
Geninstallation til Linux
Emulering
208
144
Netværk
209
Jobhåndtering
211
Administratorkonfiguration
212
Eco
214
Direkte USB
215
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
Nyttige netværksprogrammer
146
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Jobstatus
216
147
Installation af driver via netværket
Tæller
217
151
IPv6-konfiguration
Hjælp
218
161
Konfiguration af trådløst netværk
Sikker udsendelse
219
165
Samsung Mobile Print
192
AirPrint
193
Google Cloud Print™
195
3. Menuer med nyttige indstillinger
Før du begynder at læse et kapitel
4. Specielle funktioner
Højdejustering
221
Indtastning af forskellige tegn
222
Udskrivningsfunktioner
225
Brug af valgfrie enhedsfunktioner
242
199
138
AVANCERET
5. Nyttige administrationsværktøjer
Adgang til administrationsværktøj
245
Easy Capture Manager
246
Samsung AnyWeb Print
247
Easy Eco Driver
248
Brug af SyncThru™ Web Service
249
Brug af Samsung Easy Printer Manager
253
Brug af Status for Samsung-printer
256
Brug af Samsung Printer Experience
258
Brug af Linux Unified Driver Configurator 264
6. Fejlfinding
Problemer med papirindføring
269
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger 270
Udskrivningsproblemer
271
Problemer med udskriftskvaliteten
275
Problemer vedrørende operativsystem
283
139
1. Softwareinstallation
Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet
via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet.
Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet
til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 151).
• Installation til Mac
141
• Geninstallation til Mac
142
• Installation til Linux
143
• Geninstallation til Linux
144
• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende vejledning læse, hvordan
du installerer maskinens driver (se "Installere driveren lokalt" på side 27).
• USB-kablet må højst være 3 meter langt.
Installation til Mac
1
2
3
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
10
Vælg USB Connected Printer i skærmbilledet Printer Connection
Type, og klik på Continue.
11
Klik på knappen Add Printer for at vælge din printer og føje den til
din printerliste.
12
Klik på Close, når installationen er fuldført.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
•I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på Finder.
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
1. Softwareinstallation
141
Geninstallation til Mac
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af
driveren og geninstallere den.
1
Åbn mappen Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Klik på Continue for at afinstallere printersoftware.
Marker det program, du vil slette, og klik på Uninstall.
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Klik på Close, når afinstallationen er fuldført.
Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra Print
Setup Utility eller Print & Fax.
1. Softwareinstallation
142
Installation til Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere
printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support
eller hentninger).
1
Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified Driver
Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen. Hvis du får
problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er tilgængelig via
systemmenuen eller fra driverpakkens Windows-programmer, f.eks.
Unified Driver Configurator eller Image Manager.
Installation af Unified Linux Driver
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet
Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte
systemadministratoren for at få hjælp.
3
4
5
6
7
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.
Dobbeltklik på cdroot > autorun.
Klik på Next, når velkomstskærmbilledet vises.
Klik på Finish, når installationen er fuldført.
1. Softwareinstallation
143
Geninstallation til Linux
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af
driveren og geninstallere den.
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet
Login og skrive systemadgangskoden.
Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for at
afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
Åbn terminalprogrammet. Når skærmbilledet Terminal vises, skal du
skrive følgende.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Klik på Next.
Klik på Udfør.
1. Softwareinstallation
144
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via netværket.
• Nyttige netværksprogrammer
146
• Kabelbaseret netværkskonfiguration
147
• Installation af driver via netværket
151
• IPv6-konfiguration
161
• Konfiguration af trådløst netværk
165
• Samsung Mobile Print
192
• AirPrint
193
• Google Cloud Print™
195
De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din model (se
"Funktioner pr. model" på side 8).
Nyttige netværksprogrammer
Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere
netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren
er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.
• Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne
nedenfor.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer.
SyncThru™ Web Admin Service er en effektiv måde at administrere
netværksenheder og gør det muligt fo
r dig at overvåge og udføre fejlfinding på netværksmaskiner fra ethvert sted,
hvor du har internetadgang til firmaets netværk.
•
Download dette program fra http://solution.samsungprinter.com.
1
SyncThru™ Webservice
Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig
at udføre følgende opgaver (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side
249).
•
Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.
•
Tilpasse maskinindstillinger.
•
Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver denne
indstilling, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron
eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.
•
Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at
oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
3
Kabelbaseret netværkskonfiguration med SetIP
Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og
manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/IPprotokollen.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)" på side
148.
•
Se "IPv4-konfiguration med SetIP (Mac)" på side 148.
•
Se "IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)" på side 150.
• Den maskine, der ikke understøtter netværksporten, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 22).
• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
146
Kabelbaseret netværkskonfiguration
4
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette
hjælper dig med at konfigurere et netværk.
•
Maskinen har en berøringsskærm: Tryk på
(Opsætning) på
berøringsskærmen, og vælg Netværk > Netværkskonfiguration.
Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde din
maskines MAC-adresse og IP-adresse.
Eksempel:
•
MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adresse: 169.254.192.192
5
Konfiguration af IP-adresse
• Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 22).
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "M332xND/
M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" på side 32).
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
•
Maskinen har et display: Tryk på knappen
• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en
DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.
(Menu) på
kontrolpanelet, og vælg Netværk > Netv.konfig..
•
Maskinen har ikke et display: Tryk på knappen
(Annulle på
kontrolpanelet i mere end fem sekunder.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
147
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Windows)
Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og
angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under
Kontrolpanel > Sikkerhedscenter > Windows Firewall.
1
Hent softwaren fra Samsung-webstedet, og pak den derefter ud, og
installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support
eller hentninger).
2
3
4
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Tænd maskinen.
8
IPv4-konfiguration med SetIP (Mac)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under
System Preferences > Security > Firewall.
Vælg Start i Windows, vælg Alle Programmer > Samsung
Printers > SetIP > SetIP.
6
Klik på ikonet
i vinduet SetIP for at åbne TCP/IPkonfigurationsvinduet.
7
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Klik på Anvend, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk Netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle
indstillingerne er korrekte.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model.
1
2
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
148
Kabelbaseret netværkskonfiguration
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
13
•I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på Finder.
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og
angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
14
Klik på Apply, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk Netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle
indstillingerne er korrekte.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
10
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
11
Vælg Network Connected Printer (Wired or Wireless)
underPrinter Connection Type, og klik på knappen Set IP
Address.
12
Klik på ikonet
i vinduet SetIP for at åbne TCP/IPkonfigurationsvinduet.
Klik på Continue, når der vises en advarsel om, at alle programmer
lukkes.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
149
Kabelbaseret netværkskonfiguration
IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under
System Preferences eller Administrator.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model eller dine
operativsystemer.
1
2
3
4
Åbn /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dobbeltklik på filen SetIPApplet.html.
Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og
angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
5
Maskinen udskriver automatisk
Netværkskonfigurationsrapporten.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
150
Installation af driver via netværket
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
• Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 22).
• Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter
software-cd'en i cd-rom-drevet. I Windows skal du vælge
printerdriveren og softwaren i vinduet Vælg software og
hjælpeprogrammer, der skal installeres.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
151
Installation af driver via netværket
6
Windows
1
2
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 147).
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
4
Vælg Netværksforbindelse i skærmbilledet
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
•I Windows 8,
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i
Charms(Amuletter) vælge Søg > Apps(App) og søge efter
Kør. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet
for dit cd-rom-drev, og klik herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run
Setup.exe.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
152
Installation af driver via netværket
I Start-skærmen Windows 8
• Programmet Samsung Printer Experience kan kun benyttes i
Start-skærmbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren
hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er
tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente
V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit
produkt > Support eller hentninger.
• Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra
Windows Store. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge
Windows Store(store).
a Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
b Klik på Store(store).
c Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
d Klik på Installer.
• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd,
installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i
skærmbilledet DeskTop, kan du hente den fra SamsungSamsungs
websted, www.samsung.com > find dit produkt > Support eller
hentninger.
• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal
du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.
1
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 147).
2
Fra Charms(Amuletter), vælg Indstillinger > Skift pcindstillinger > enhed.
3
Klik på Tilføj en enhed.
Listen med fundne maskiner vises på skærmen.
4
Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn
(se"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 183).
5
Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.
Tilstanden for installation uden brugerindgriben
Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode,
der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres
maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte
installationen uden brugerindgriben ved at skrive /s eller /S i
kommandovinduet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
153
Installation af driver via netværket
Kommandolinjeparametre
Kommandolinje
I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.
Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når
kommandoen bruges sammen med /s eller /S. Men /h, /H eller /? er
exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.
Kommandolinje
/s eller /S
Definition
Starter installation uden
brugerindgriben.
Beskrivelse
Installerer maskindrivere
uden at bede om UI’er
eller brugerindgriben.
/p"<portnavn>"
eller /
P"<portnavn>"
Definition
Beskrivelse
Angiver printerport.
Printerportnavn kan
angives som IP-adresse,
værtsnavn, USBNetværksporten
lokalportnavn, IEEE1284oprettes vha. TCP/ portnavn eller netværkssti.
IPEksempel:
standardportoverv
• /p"xxx.xxx.xxx.xxx"
ågning. For
hvor "xxx.xxx.xxx.xxx"
lokalport skal
betyder IP-adresse for
denne port
netværksprinter. /
eksistere på
p”USB001”, /P”LPT1", /
systemet, før den
p”hostname”,
angives ved
p"\\computer_name\sh
kommando.
ared_printer" eller
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\shar
ed_printer", hvor
"\\computer_name\shar
ed_printer" eller
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\shar
ed_printer" angiver
netværksstien til
printeren ved
indtastning af to
skråstreger,
computerens navn eller
den lokale IP-adresse
for den pc, som deler
printeren, og derefter
printerens delenavn.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
154
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
Definition
Beskrivelse
/a"<dest_sti>” eller
/A"<dest_sti>"
Angiver destinationsstien
for installation.
Eftersom maskinens
drivere bør være
installeret på den OSspecifikke placering,
gælder denne kommando
kun for programmer.
Destinationsstien
bør være en fuldt
kvalificeret sti.
/n"<Printernavn>"
eller /
N"<Printernavn>"
Angiver printernavn.
Printerforekomster skal
oprettes som angivet
printernavn.
Kommandolinje
Definition
Beskrivelse
/nd eller /ND
Kommandoer, der ikke
angiver den installerede
driver som en
standardmaskindriver.
Det angiver, at den
installerede maskindriver
ikke er
standardmaskindriveren
på dit system, hvis der er
installeret en eller flere
printerdrivere. Hvis der
ikke er installeret
maskindriver på dit
system, anvendes denne
indstilling ikke, da
Windowsoperativsystemet vil
angive den installerede
printerdriver som en
standardmaskindriver.
/x eller /X
Bruger eksisterende
maskindriverfil til at
oprette
printerforekomster, hvis
den allerede er installeret.
Denne kommando angiver
en måde at installere en
printerforekomst på, der
anvender installerede
printerdriverfiler, uden at
installere en ekstra driver.
Med denne parameter kan
du tilføje
printerforekomster efter
behov.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
155
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
Definition
Beskrivelse
/up"<printernavn>"
eller /
UP"<printernavn>"
Fjerner kun angivne
printerforekomster og ikke
driverfilerne.
Denne kommando angiver
en måde til kun at fjerne
en specificeret
printerforekomst fra dit
system, uden at det får
indflydelse på andre
printerdrivere. Den fjerner
ikke printerdriverfiler fra dit
system.
/d eller /D
Afinstallerer alle
enhedsdrivere og
programmer fra dit
system.
Denne kommando fjerner
alle installerede
enhedsdrivere og
programmer fra dit
system.
/v"<delenavn>"
eller /
V"<delenavn>"
Deler den installerede
maskine og tilføjer andre
tilgængelige
platformsdrivere til
pegning og udskrivning.
Den installerer alle
Windows-platformens
understøttede
maskindrivere på
systemet og deler dem
med det angivne
<sharenavn> til pegning
og udskrivning.
/o eller /O
Åbner mappen Printere
og faxenhede efter
installation.
Denne kommando åbner
mappen Printere og
faxenhede efter
installation uden
brugerindgriben.
Kommandolinje
/h, /H eller /?
Definition
Beskrivelse
Viser brugen af kommandolinjer.
7
Mac
1
2
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
•I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på Finder.
4
5
6
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
156
Installation af driver via netværket
7
8
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
10
11
12
13
14
8
Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere
printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support
eller hentninger).
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Vælg Network Connected Printer(Wired or Wireless)
underPrinter Connection Type, og klik på knappen Continue.
Klik på knappen Add Printer for at vælge din printer og føje den til
din printerliste.
Klik på IP, og vælg HP Jetdirect - Socket i Protocol.
Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address.
Indtast kønavnet i feltet Queue. Hvis du ikke kan bestemme
kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge
standardkøen.
15
Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du vælge Select Printer
Software og maskinnavnet i Print Using.
16
17
Tryk på Add.
Klik på Close, når installationen er fuldført.
Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter
1
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2
3
4
5
6
7
8
9
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
Pak filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz ud, og åbn det nye bibliotek.
Dobbeltklik på cdroot > autorun.
Samsung-installationsvinduet åbnes. Klik på Næste.
Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next.
Vælg netværksprinter, og klik på knappen Search.
Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Vælg din maskine, og klik på Next.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
157
Installation af driver via netværket
10
11
12
Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på Next.
Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
Klik på Finish, når installationen er udført.
Tilføjelse af en netværksprinter
1
2
3
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator.
9
UNIX
• Sørg for, at maskinen understøtter UNIX-operativsystemet, før du
installerer UNIX-printerdriveren (se "Operativsystem" på side 8).
• Kommandoerne er markeret med "". Du skal ikke skrive
anførselstegnene i indtastningen.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Operativsystem" på side 8).
Klik på Add Printer.
Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next.
Vælg Network printer, og klik på knappen Search.
Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter konfigurere
printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan hente UNIXprinterdriveren på Samsungs websted (http://www.samsung.com > find dit
produkt > Support eller hentninger).
Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Vælg din maskine, og klik på Next.
Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next.
Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
158
Installation af driver via netværket
Installation af UNIX-printerdriverpakken
6
Kør installationsscriptet.
“./install –i"
Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte UNIXoperativsystem.
1
Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX Printer
Driver-pakken på din computer.
2
Opnå rodprivilegier.
install er installationsscriptfilen, der bruges til at installere og fjerne
installationen af UNIX-printerdriverpakken.
Brug "chmod 755 install"-kommandoen til at give tilladelsen til
installationsscriptet.
7
Udfør ”. /install –c”-kommandoen for at verificere
installationsresultaterne.
8
Kør "installprinter" fra kommandolinjen. Dette åbner vinduet Add
Printer Wizard. Konfigurer printeren i dette vindue som vist i de
følgende procedurer.
“su -”
3
Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.
Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående oplysninger.
4
Pak UNIX-printerdriverpakken ud.
For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende kommandoer:
“gzip -d < indtast pakkenavn | tar xf -”
5
På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er netop tilføjede
printere muligvis ikke aktiveret og/eller accepterer ikke opgaver. I det
tilfælde skal du køre følgende to kommandoer på rodterminalen:
“accept <printer_name>"
“enable <printer_name>”
Gå til den udpakkede mappe.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
159
Installation af driver via netværket
Afinstallation af printerdriverpakken
Programmet bør bruges til at slette den printer, der er installeret i
systemet.
a Kør "uninstallprinter"-kommandoen fra terminalen.
Det åbner Uninstall Printer Wizard.
De installerede printere vises på rullelisten.
b Vælg den printer, der skal slettes.
c Klik på Delete for at slette printeren fra systemet.
d Udfør ". /install –d"-kommandoen for at fjerne installationen af hele
pakken.
e Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du udføre ". /install
–c"-kommandoen.
Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen ". /install –i" for
at geninstallere binære filer.
Konfiguration af printeren
Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit UNIXsystem. Dette åbner vinduet med guiden Add printer. Konfigurer printeren i
dette vindue i henhold til følgende trin:
1
2
Skriv navnet på printeren.
3
Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet Type. Dette
er valgfrit.
4
5
6
Angiv en printerbeskrivelse i feltet Description. Dette er valgfrit.
Angiv printerplaceringen i feltet Location.
Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i tekstfeltet Device
for netværkstilsluttede printere. På IBM AIX med jetdirect Queue
type er kun DNS-navnet muligt, numerisk IP-adresse er ikke tilladt.
7
Queue type viser tilslutningen som lpd eller jetdirect i det
tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere usb-type på Sun
Solaris OS.
8
9
Vælg Copies for at angive antallet af kopier.
Kontroller indstillingen Collate for at modtage kopier, der allerede er
sorteret.
10
Kontroller indstillingen Reverse Order for at modtage kopier i
omvendt rækkefølge.
11
Kontroller indstillingen Make Default for at angive denne printer som
standard.
12
Klik på OK for at tilføje printeren.
Vælg den relevante printermodel på modellisten.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
160
IPv6-konfiguration
10
IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8 og
"Menuoversigt" på side 32).
Fra kontrolpanelet
Aktivering af IPv6
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "M332xND/
M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" på side 32).
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til netværksudskrivning
og -administration.
•
•
•
•
Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen
starter med FE80).
1
Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en
netværksrouter.
Vælg
(Menu) > Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6-protokol på
kontrolpanelet.
ELLER
Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6server.
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en
bruger.
berøringsskærmen.
I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge
IPv6-adressen.
(Opsætning) > Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6-protokol på
2
Vælg Til, og tryk på OK.
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge Til ved
hjælp af pilene på berøringsskærmen.
3
Sluk maskinen, og tænd den igen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
161
IPv6-konfiguration
Når du installerer printerdriveren, skal du ikke konfigurere både IPv4 og
IPv6. Det anbefales, at du enten konfigurerer IPv4 eller IPv6.
1
Vælg
(Menu) > Netværk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Konfig.
på kontrolpanelet.
ELLER
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
(Opsætning) > Netværk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6-konfig. på
Konfiguration af DHCPv6-adresse
Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af følgende
indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.
berøringsskærmen.
2
Tryk på OK for at vælge den ønskede værdi.
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge den
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "M332xND/
M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" på side 32).
ønskede indstilling ved hjælp af pilene og trykke på
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
•Router: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
(tilbage) for
at gemme dit valg.
•Brug altid: Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
•Brug aldrig: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
162
IPv6-konfiguration
11
• Du kan også angive DHCPv6.
SyncThru™ Web Service:
• Sådan angives IPv6-adressen manuelt:
Marker afkrydsningsfeltet Manual Address. Tekstboksen Address/
Prefix aktiveres derefter. Indtast resten af adressen (f.eks.:
3FFE:10:88:194::AAAA. ”A” er de hexadecimale værdier 0 til 9, A til
F).
Aktivering af IPv6
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv
maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og
tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service,
skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og
adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer
standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
•ID: admin
•Password: sec00000
Konfiguration af IPv6-adresse
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6adressering som en URL-adresse.
2
Vælg en af IPv6-adresserne (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address eller Manual Address) i
netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
3
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du flytte
musemarkøren hen på Settings på den øverste menulinje og
derefter klikke på Network Settings.
4
5
6
7
Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.
•Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk
af en netværksrouter.
Markér afkrydsningsfeltet IPv6 Protocol for at aktivere IPv6.
•Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en
DHCPv6-server.
Klik på knappen Apply.
Sluk maskinen, og tænd den igen.
•Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse
(adressen starter med FE80).
•Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en
bruger.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
163
IPv6-konfiguration
3
Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
164
Konfiguration af trådløst netværk
• Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst
netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se
"Funktioner pr. model" på side 8).
• Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille
alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen
ved hjælp af Ryd indstill..
Navn for trådløst netværk og adgangskode til
netværket
Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt
konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte
sikkerhedstype og en netværksadgangskode for netværket. Spørg
netværksadministraotren om disse oplysninger, før du går videre med
maskininstallationen.
12
Sådan kommer du i gang
Kend din netværkstype
Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og maskinen
ad gangen.
Infrastruktur-tilstand
Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i hjemmet
og på små kontorer/hjemmekontorer (SOHO). Denne
tilstand bruger et adgangspunkt til at kommunikere med
den trådløse maskine.
Ad hoc-tilstand
Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den trådløse
computer og den trådløse maskine kommunikerer direkte.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
165
Konfiguration af trådløst netværk
13
Introduktion til metoder til trådløs opsætning
Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen herunder.
Visse installationstyper til trådløse netværk er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller landet.
Konfigurationsmetode
Tilslutningsmetode
Fra computeren
Beskrivelse og reference
Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)" på
side 172.
Mac-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)" på side
178.
Med adgangspunkt
Se "Brug af et netværkskabel" på side 182.
Fra maskinens kontrolpanel
Se "Maskiner med et display" på side 169.
Se "Brug af menuknappen" på side 171.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
166
Konfiguration af trådløst netværk
Konfigurationsmetode
Tilslutningsmetode
Fra computeren
Beskrivelse og reference
Windows-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel" på side 175.
Mac-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel" på side 180.
Uden adgangspunkt
Wi-Fi Direct-konfiguration
Se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 185.
• Hvis der opstår problemer under den trådløse konfiguration eller driverinstallation, kan du se kapitlet og fejlfinding (se "Fejlfinding i forbindelse med
trådløst netværk" på side 188).
• Det anbefales kraftigt, at du angiver en adgangskode på adgangspunkterne. Hvis du ikke angiver en adgangskode på adgangspunkterne, kan de blive
udsat for ulovlig adgang fra ukendte maskiner såsom pc'er, smartphones og printere. Se i brugerhåndbogen til adgangspunkter for oplysninger om
angivelse af adgangskoder.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
167
Konfiguration af trådløst netværk
•
14
Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)
Via WPS-knappen
Hvis din maskine og et adgangspunkt (eller en trådløs router) understøtter
WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan du nemt konfigurere indstillingerne for
det trådløse netværk ved at trykke på knappen
uden en computer.
(WPS) på kontrolpanelet
Valg af din type
Der findes to metoder til at slutte maskinen til et trådløst netværk ved hjælp
af knappen
(WPS) på kontrolpanelet.
Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) giver dig mulighed for at tilslutte
• Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af
infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er
fjernet fra maskinen. Om du skal bruge WPS (PBC)-knappen eller
indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til
adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det
adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se
brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router),
som du bruger.
• Når WPS-knappen bruges til at konfigurere det trådløse netværk,
kan sikkerhedsindstillingerne blive ændret. Du kan forhindre dette
ved at låse WPS-indstillingen for de aktuelle trådløse
sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere, afhængigt af
adgangspunktet (eller den trådløse router) der anvendes.
Elementer, du skal have klar
•
Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
•
Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
maskinen et trådløst netværk ved at trykke på knappen
(WPS) på
kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt
(eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig mulighed for
at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende
PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som
understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Maskinens fabriksstandard er PBC -tilstanden, der anbefales til et typisk
miljø med trådløst netværk.
Du kan ændre WPS-tilstanden i et kontrolpanel
> Wi-Fi > WPS).
(Menu) > Netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
168
Konfiguration af trådløst netværk
Maskiner med et display
Tilslutning i PBC-tilstand
1
Tilslutning i PIN-tilstand
1
Eller tryk knappen
(WPS) på kontrolpanelet, og hold den nede i
mere end 2 sekunder.
Vælg
(Menu) > Netværk > Wi-Fi > WPS > TilslutviaPBC på
kontrolpanelet.
Eller tryk knappen
(WPS) på kontrolpanelet, og hold den nede i
mere end 2 sekunder.
2
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:
Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse
router).
aTilslutter: Maskinen opretter forbindelse til det trådløse netværk.
bTilsluttet: Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse
netværk, lyser indikatoren for WPS.
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:
aTilslutter: Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt (eller
en trådløs router).
bTilsluttet: Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse
netværk, lyser indikatoren for WPS.
cAP SSID: Når tilslutningen til det trådløse netværk er gennemført,
vises AP'ets SSID-oplysninger på displayet.
3
Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på
den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse
router).
Maskinen starter og venter i op til to minutter, indtil du trykker på
knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).
2
Vælg
(Menu) > Netværk > Wi-Fi > WPS > TilslutviaPIN på
kontrolpanelet.
cSSID-type: Når tilslutningen til det trådløse netværk er
gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på LCD-displayet.
3
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
169
Konfiguration af trådløst netværk
Maskiner uden et display
Tilslutning i PBC-tilstand
1
1
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i ca. 2-4 sekunder,
indtil statusindikatoren blinker hurtigt.
Maskinen begynder at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du trykker på
knappen PBC på adgangspunktet (eller den trådløse router).
2
Tilslutning i PIN-tilstand
I klartilstand skal du trykke på og holde knappen
(Stop/Slet) på
kontrolpanelet nede i ca. fem sekunder. Du kan finde maskinens
PIN-nummer.
2
Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse
router).
aIndikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter forbindelse
til et adgangspunkt (eller en trådløs router).
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 4
sekunder, indtil statusindikatoren bliver ved med at lyse.
Maskinen begynder at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller
den trådløse router).
3
bNår maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk,
lyser indikatoren for WPS.
3
Netværkskonfigurationsrapporten, der omfatter PIN, skal udskrives
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på
den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse
router).
Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du indtaster den
8-cifrede PIN.
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
Indikatoren for WPS blinker i rækkefølgen, der er vist herunder:
aIndikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter forbindelse
til et adgangspunkt (eller en trådløs router).
bNår maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk,
lyser indikatoren for WPS.
4
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
170
Konfiguration af trådløst netværk
Genoprettelse af forbindelsen til et netværk
Frakobling fra et netværk
Når den trådløse funktion er slukket, forsøger maskinen automatisk at
genoprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router) med
de tidligere brugte indstillinger og adresser til trådløs forbindelse.
Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, skal du trykke på
I følgende tilfælde genopretter maskinen automatisk forbindelse til det
trådløse netværk:
knappen
(WPS) på kontrolpanelet i mere end to sekunder.
•
Når Wi-Fi-netværket er i inaktiv tilstand: Maskinen kobles
øjeblikkeligt fra det trådløse netværk, og indikatoren for WPS lyser ikke.
•
Når Wi-Fi-netværket er aktivt: Mens maskinen venter på, at det
aktuelle job afsluttes, blinker indikatoren for WPS hurtigt. Derefter
frakobles den trådløse netværksforbindelse automatisk, og WPS
LED'en slukkes.
• Maskinen slukkes og tændes igen.
• Adgangspunktet (eller den trådløse router) slukkes og tændes igen.
15
Annullering af tilslutningsprocessen
Brug af menuknappen
Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, når maskinen
opretter forbindelse til det trådløse netværk, skal du trykke på
(Stop/
Slet) på kontrolpanelet. Du skal vente et par minutter på at genoprette
forbindelse til det trådløse netværk.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID)
og netværksnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev
indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis
du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har
konfigureret dit netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
171
Konfiguration af trådløst netværk
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere
en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation af driver
via netværket" på side 151).
Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
1
Vælg
(Menu) > Netværk > Wi-Fi > Wi-Fi-indst. på
kontrolpanelet.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
2
Tryk på OK for at vælge den ønskede konfigurationsmetode.
•
Der installeres en maskine med et trådløst netværkskort
•Soegeliste (anbefales): I denne tilstand sker konfigurationen
automatisk. Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk,
der kan vælges imellem. Når et netværk er valgt, beder printeren
om den tilhørende sikkerhedsnøgle.
•
USB-kabel
•Brugerdefin.: I denne tilstand kan brugerne angive eller manuelt
redigere deres eget SSID eller vælge en detaljeret
sikkerhedsindstilling.
Oprettelse af infrastrukturnetværket
1
2
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
16
Konfiguration med Windows
Genvej til programmet Samsung Easy Wireless Setup uden cd'en:
Hvis du har installeret printerdriveren en gang, kan du få adgang til
programmet Samsung Easy Wireless Setup uden brug af cd'en (se
"Adgang til administrationsværktøj" på side 245).
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
172
Konfiguration af trådløst netværk
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
5
Vælg Trådløs netværksforbindelse i skærmbilledet
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
6
På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang? skal du
vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk. Klik
derefter på Næste.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
•I Windows 8,
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i
Charms(Amuletter) vælge Søg > Apps og søge efter Kør.
Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for
dit cd-rom-drev, og klik herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run
Setup.exe.
4
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej,
min printer er allerede tilsluttet mit netværk.
7
Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg
navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på
Næste.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
173
Konfiguration af trådløst netværk
Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil
konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på Avanceret
indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Angiv SSID'et for
adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et).
• Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet Infrastruktur.
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne indstilling for
at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der
bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre
Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet
har sikkerhedsindstillinger.
Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).
8
Tag netværkskablet ud, når vinduet med netværkstilslutningen
vises. Klik derefter på Næste. Hvis netværkskablet er tilsluttet, kan
det forstyrre søgningen efter trådløse enheder.
9
Hvis din printer understøtter Wi-Fi Direct, og denne funktion er
deaktiveret, vises den tilsvarende skærm.
Hvis du vil aktivere Wi-Fi Direct, skal du markere afkrydsningsfeltet
og klikke på Næste. Hvis ikke skal du trykke på Næste.
• Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES.)
• Netværksadgangskode: Angiv netværkets
krypteringsadgangskode.
• Bekræft adgangskode til netværket: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du
vælge det passende WEP-nøgleindeks.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
174
Konfiguration af trådløst netværk
• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy
Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 186).
• Wi-Fi Direct-navn: Standard for Wi-Fi Direct Name er modellens
navn og den maksimale længde er 23 tegn.
• Indstilling af adgangskode er den numeriske streng, og størrelsen
er 8-64 tegn.
10
Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
11
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Oprettelse af ad hoc-netværket i Windows
1
2
3
4
5
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
Vælg Trådløs netværksforbindelse i skærmbilledet
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs
forbindelse mellem maskinen og computeren ved at oprette et ad hoc
trådløst netværk ved at følge de enkle trin nedenfor.
Elementer, du skal have klar
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
USB-kabel
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
175
Konfiguration af trådløst netværk
6
På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang? skal du
vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk. Klik
derefter på Næste.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis ad-Hoc-netværket
har en sikkerhedsindstilling.
Vælg Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og klik på
Næste.
Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej,
min printer er allerede tilsluttet mit netværk.
7
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der
forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP
krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse
netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en
liste med de trådløse netværk. Klik på Avanceret indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast det ønskede SSID
(der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).
8
Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.
Kontroller indstillingerne, og klik på Næste.
• Driftstilstand: Select ad hoc.
• Kanal: Vælg kanalen. (Auto-indstilling eller 2.412 til 2.467 MHz).
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
• Kryptering: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Netværksadgangskode: Angiv netværkets
krypteringsadgangskode.
• Bekræft adgangskode til netværket: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du
vælge det passende WEP-nøgleindeks.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
176
Konfiguration af trådløst netværk
-Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om
computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens
netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det
trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens
netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det
trådløse netværk også være Statisk.
-Gateway: 169.254.133.1
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge netværksindstillingen
Statisk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den
statiske IP-adresse.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om
DHCP vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst
netværk. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/
IP for at ændre tildelingsmetoden til Modtag IP-adressen
automatisk (DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om
Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst
netværk. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/
IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
For eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
-IP-adresse: 169.254.133.42
-Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:
9
Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises. Klik på
Næste.
10
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
11
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
17
Konfiguration ved hjælp af Mac
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
USB-kabel
-IP-adresse: 169.254.133.43
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
177
Konfiguration af trådløst netværk
Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
9
10
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
11
Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg
navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på
Next.
Vælg Configuration of Wireless network på Printer Connection
Type, og klik på Continue.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
•I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på Finder.
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
178
Konfiguration af trådløst netværk
Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et for
adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et).
12
Hvis din printer understøtter Wi-Fi Direct, og denne funktion er
deaktiveret, vises den tilsvarende skærm.
Hvis du vil aktivere Wi-Fi Direct, skal du markere afkrydsningsfeltet
og klikke på Next. Hvis ikke skal du trykke på Next.
• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet Infrastructure.
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne indstilling for at
godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der
bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre
Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
• Network Password: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.
• Confirm Network Password: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge
det passende WEP Key Index.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet
har sikkerhedsindstillinger.
• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy
Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 186).
• Wi-Fi Direct Name: Standard for Wi-Fi Direct Name er modellens
navn og den maksimale længde er 23 tegn.
• Password setting er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64
tegn.
Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
179
Konfiguration af trådløst netværk
13
14
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen.
Konfigurationen af det trådløse netværk er færdig. Når installationen
er færdig, skal du klikke på Quit.
Oprettelse af ad hoc-netværket i Mac
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere
en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation til Mac"
på side 141).
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs
forbindelse mellem maskinen og computeren ved at opsætte et trådløst AdHoc-netværk ved at følge disse enkle trin.
Elementer, du skal have klar
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
USB-kabel
•I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på Finder.
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
180
Konfiguration af trådløst netværk
9
10
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
Vælg Configuration of Wireless network på Printer Connection
Type, og klik på Continue.
• Encryption: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Network Password: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.
• Confirm Network Password: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge
det passende WEP Key Index.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket
har en sikkerhedsindstilling.
Vælg Open System eller Shared Key for godkendelsen, og klik på
Next.
11
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der
forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP
krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse
netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en
liste med de trådløse netværk. Klik på Avanceret indstilling.
• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID-navnet (der
skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).
12
Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.
Kontroller indstillingerne, og klik på Next.
• Operation Mode: Select ad hoc.
• Channel: Vælg kanalen (Auto Setting eller 2412 MHz til 2467
MHz).
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
181
Konfiguration af trådløst netværk
-Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om
computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens
netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det
trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens
netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det
trådløse netværk også være Statisk.
-Gateway: 169.254.133.1
13
Hvis netværkskablet er tilsluttet, kan det have svært ved at finde
maskinen, når det trådløse netværk konfigureres.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge indstillingen Statisk for
det trådløse netværk, skal du kontakte netværksadministratoren for at
få oplyst den statiske IP-adresse.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om
DHCP vises i vinduet Wireless Network Setting Confirm. Hvis
vinduet viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre
tildelingsmetoden til Receive IP address automatically (DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om
Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst
netværk. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/
IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
For eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
-IP-adresse: 169.254.133.42
-Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:
-IP-adresse: 169.254.133.43
Når det vindue, der angiver, at forbindelsen med netværkskablet er
bekræftet, vises, skal du frakoble netværkskablet og klikket på
Næste.
14
Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til
netværkskonfigurationen.
15
Konfigurationen af det trådløse netværk er færdig. Når installationen
er færdig, skal du klikke på Quit.
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere
en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation til Mac"
på side 141).
18
Brug af et netværkskabel
Den maskine, der ikke understøtter netværksporten, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 22).
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
182
Konfiguration af trådløst netværk
Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at
samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige
konfigurationsprocedurer.
• Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du
installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se
"Installation af driver via netværket" på side 151).
• Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet
det trådløse netværk, for at få oplysninger om
netværkskonfigurationen.
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
Netværkskabel.
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)
Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IPadresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MACadressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i
Netværkskonfigurationsrapporten.
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 147.
Konfiguration af maskinens trådløse netværk
Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det trådløse
netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger blev
indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis
du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har
konfigureret dit netværk.
Du kan bruge SyncThru™ Web Service til at konfigurere de trådløse
parametre.
Brug af SyncThru™ Web Service
Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du
kontrollere status for kabeltilslutning.
Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
183
Konfiguration af trådløst netværk
1
2
Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du
tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
7
•SSID: SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et
trådløst netværk. Adgangspunkter og trådløse enheder, der
forsøger at oprette forbindelse til et bestemt trådløst netværk,
skal bruge det samme SSID. Der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’et.
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
For eksempel:
3
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
4
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login. Det anbefales, at
du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
Vælg det eneste Network Name(SSID) på listen.
•Operation Mode: Operation Mode henviser til de trådløse
forbindelsers type (se "Navn for trådløst netværk og
adgangskode til netværket" på side 165).
-Ad-hoc: Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere
direkte med hinanden i et peer-to-peer-miljø.
-Infrastructure: Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere
med hinanden via et adgangspunkt.
•ID: admin
•Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Network Settings.
6
Klik på Wireless > Wizard.
Hvis netværkets Operation Mode er Infrastructure, skal du vælge
adgangspunktet til SSID. Hvis Operation Mode er Ad-hoc, skal du
vælge maskinens SSID.
8
Klik på Next.
Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises,
skal du angive den registrerede adgangskode (adgangskode til
netværket) og klikke på Next.
Wizard hjælper dig med opsætningen af den trådløse
netværkskonfiguration. Du kan dog evt. konfigurere det trådløse
netværk direkte ved at vælge Custom.
9
Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration.
Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på Apply.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
184
Konfiguration af trådløst netværk
4
Tag netværkskablet ud (standard eller netværk). Maskinen bør nu
starte den trådløse kommunikation med netværket. Hvis tilstanden er
Ad-Hoc, kan du benytte et trådløst LAN og kabelbaseret LAN samtidig.
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login. Det anbefales, at
du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
•ID: admin
•Password: sec00000
10
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
19
Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Network Settings.
6
Klik på Wireless > Custom.
Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.
20
Hvis din maskine har en skærm, kan du også tænde/slukke for Wi-Fi på
maskinens kontrolpanel ved hjælp af menuen Network.
1
2
Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du
tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
For eksempel:
3
Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning
Wi-Fi Direct er en brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode mellem den
Wi-Fi Direct-certificerede printer og en mobilenhed, som giver sikker
tilslutning og bedre overførselshastighed end ad hoc-tilstand.
Med Wi-Fi Direct kan du slutte din printer til et Wi-Fi Direct-netværk, mens
du samtidig opretter forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også bruge et
kabelforbundet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidig, så flere
brugere kan få adgang til og udskrive dokumenter både fra Wi-Fi Direct og
fra et kabelforbundet netværk.
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
185
Konfiguration af trådløst netværk
• Du kan ikke oprette forbindelse mellem din mobilenhed og internettet
gennem printerens Wi-Fi Direct.
• Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model.
Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering,
IPSec, WINS og SLP-tjenester.
• Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er tre.
Konfiguration af Wi-Fi Direct
Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.
Fra den USB-kabelforbundne computer (anbefalet)
Når driveren er installeret, kan Samsung Easy Printer Manager benyttes til
at ændre indstillingerne for Wi-Fi Direct.
▪Enhedsnavn: Indtast printerens navn for at søge efter printeren på
et trådløst netværk. Enhedsnavnet er som standard et
modelnavn.
▪IP-adresse: Indtast printerens IP-adresse. Denne IP-adresse
bruges kun til det lokale netværk og ikke til den kabelforbundne
infrastruktur eller det trådløse netværk. Vi anbefaler at bruge
standardindstillingen for den lokale IP-adresse (192.168.3.1 er
en standardindstilling til printerens lokale IP-adresse til Wi-Fi
Direct)
▪Gruppeejer: Aktiver denne indstilling for at tildele printeren til WiFi Direct-gruppeejeren. Gruppeejer fungerer på samme måde
som et trådløst adgangspunkt. Vi anbefaler at aktivere denne
indstilling.
▪Netværksadgangskode: Hvis din printer er en Gruppeejer, skal
der angives en Netværksadgangskode, for at andre
mobilenheder kan oprette forbindelse til printeren. Du kan selv
konfigurere en adgangskode til netværket, eller du kan huske
den angivne adgangskode til netværket, der bliver vilkårligt
oprettet som standard.
Samsung Easy Printer Manager er kun tilgængelig for brugere af
Windows og Mac.
-Gør følgende i menuen Start, Vælg Programmer eller Alle
programmer > Samsung Printers > Samsung Easy Printer
Manager > Enhedsindstillinger> Netværk.
▪Direkte Wi-Fi til/fra: Vælg Til for at aktivere.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
186
Konfiguration af trådløst netværk
Fra maskinen (maskiner med en skærm)
Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "M332xND/
M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" på side 32).
•
Vælg
(Menu) > Netværk > Wi-Fi > Wi-Fi Direct på kontrolpanelet.
•
Aktiver Wi-Fi Direct.
Indstilling af mobilenheden
•
Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til
brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens
Wi-Fi Direct.
•
Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til
mobiludskrivningsprogrammet (for eksempel: Samsung-mobilprinter)
for at udskrive fra din smartphone.
Hvis din printer anvender et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt,
kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.
• Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din
mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator
blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet
til din mobilenhed.
•
Gå til SyncThru™ Web Service, vælg Settings > Network Settings >
Wireless > Wi-Fi Direct.
• Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du indtaste
en printers "netværksnøgle" i stedet for at trykke på WPS-knappen.
•
Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct, og konfigurer andre indstillinger.
Fra den netværksforbundne computer
• Til Linux OS-brugere:
-Udskriv en konfigurationsrapport for IP-netværket, så du kan
kontrollere udskrifterne (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
-Gå til SyncThru Web Service, vælg Settings > Network Settings
> Wireless > Wi-Fi Direct.
-Aktiver eller dekativer Wi-Fi Direct.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
187
Konfiguration af trådløst netværk
21
Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk
Problemmer under konfiguration eller
driverinstallation
Der blev ikke fundet printere
•
Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.
•
USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut
maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.
•
Maskinen understøtter ikke trådløst netværk (se "Funktioner pr. model"
på side 8).
Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet
•
Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har
valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på
adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
•
Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
188
Konfiguration af trådløst netværk
Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed
adressen mellem produktets IP-adresse og printerportens IP-adresse.
•
Sådan sammenlignes de:
Sikkerheden er ikke konfigureret korrekt. Kontroller den konfigurerede
sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.
Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl
•
Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USBkablet og maskinens strømforsyning.
Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk
•
1 Udskriv netværksoplysningsrapporten for printeren, og kontrollér
derefter IP-adressen (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
2 Kontrollér printerportens IP-adresse fra din computer.
a Klik på menuen Start i Windows.
•I Windows 8 skal du i menuen Charms(Amuletter) vælge Søg >
Indstillinger.
b I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder.
•I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware og lyd > Printere.
Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra
maskinen.
•I Windows 7/8 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og
printere.
Tilslutningsfejl – Tildeling af IP-adresse
•
Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.
c
d
Fejl ved tilslutning af pc
•
Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse
mellem computeren og maskinen.
-For DHCP-netværksmiljø
Maskinen modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis
computeren er konfigureret til DHCP.
e
f
•I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware > Enheder og printere.
Højreklik på maskinen.
I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber.
I Windows 7/8 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Printeregenskaber i genvejsmenuerne.
Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket ►, kan du
vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte
printer.
Klik på fanen Port.
Klik på knappen Konfigurer port....
Hvis udskriftsjobbet ikke fungerer i DHCP-tilstand, kan problemet
skyldes den automatisk ændrede IP-adresse. Sammenlign IP2. Brug af netværkstilsluttet maskine
189
Konfiguration af trådløst netværk
g Kontrollér, om Printernavn eller IP-adresse: er IP-adressen på
arket med netværkskonfiguration.
3 Rediger printerportens IP-adresse, hvis den adskiller sig fra
adressen for netværksoplysningsrapporten.
Hvis du vil bruge softwareinstallations-cd'en til at skifte portens IPadresse,
skal du oprette forbindelse til en netværksprinter. Opret derefter
forbindelse til IP-adressen igen.
-For statisk netværksmiljø
Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er
konfigureret til en statisk adresse.
For eksempel:
Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i
produktets brugervejledning.
•
Du kan ikke samtidigt aktivere kablede og trådløse netværk.
•
Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen
er muligvis ikke tændt.
•
Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er
langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være
vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
•
Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og
computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen
genetableres ved at slukke og tænde strømmen.
•
Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer
kommunikationen.
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:
▪IP-adresse: 169.254.133.42
▪Undernetmaske: 255.255.0.0
Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og
det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren
muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå
den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:
▪IP-adresse: 169.254.133.43
▪Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).
▪Gateway: 169.254.133.1
Andre problemer
Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal
du kontrollere følgende:
•
Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan
kontrollere IP-adressen ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
•
Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har
konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en
adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse
routers) administrator.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
190
Konfiguration af trådløst netværk
•
Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas
indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af
DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis
maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet
nulstillet.
•
Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det
trådløse signal.
Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller
den trådløse router) og maskinen.
Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse
router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder
metal eller beton.
Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCPserveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid
bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan
identificere maskinens MAC-adresse ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
•
Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til
netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers
oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den
trådløse router).
•
Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller din trådløse router)
ændres, skal du konfigurere enhedens trådløse netværk igen.
•
Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er tre.
•
Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre
trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.
•
Hvis Wi-Fi Direct er slået TIL, understøtter denne maskine kun IEEE
802.11 b/g.
•
Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som f.eks.
Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse forbindelses
indstillinger, hver gang du bruger den trådløse maskine.
•
Hvis adgangspunktet er indstillet til kun at fungere med standarden
802.11n, kan det muligvis ikke tilslutte til din maskine.
•
Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og ad-hoc-tilstand samtidig for
den trådløse Samsung-netværksmaskine.
•
Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.
•
Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan
påvirke det trådløse signal.
Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet
mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
191
Samsung Mobile Print
22
23
Hvad er Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print er en gratis app, som giver brugerne mulighed for
at udskrive fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller
tablet. Samsung Mobile Print er kompatibel med Android- og iOSsmartphones plus iPod Touch og tablet PC. App'en slutter din mobilenhed
til en netværkstilsluttet Samsung-printer eller til en trådløs printer via et WiFi-access point. Det er ikke nødvendigt at installere en ny driver eller at
konfigurere netværksindstillinger – du skal blot installere Samsung Mobile
Print, hvorefter app'en automatisk vil finde kompatible Samsung-printere.
Udskrivning af fotos, websider og PDF-dokumenter samt scanning
understøttes. Hvis du har en Samsung multifunktionsprinter, kan du scanne
ethvert dokument til JPG-, PDF- eller PNG-format, så du hurtigt og nemt
kan se det på din mobilenhed.
Hentning af Samsung Mobile Print
Du kan hente Samsung Mobile Print ved at gå til app-butikken (Samsung
Apps, Play Store, App Store) på din mobilenhed og søge efter "Samsung
Mobile Print”. Du kan også besøge iTunes for Apple-enheder på din
computer
24
Understøtter Mobile OS
•
Android OS 2.1 eller nyere
•
iOS 4.0 eller nyere
25
Understøttede enheder
•
iOS 4.0 eller nyere: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 eller nyere: Galaxy series og Android-mobilenheder
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
192
AirPrint
4
Kun AirPrint-certificerede maskiner kan anvende funktionen AirPrint.
Se efter, om der er et AirPrint-certificeringsmærkat på den kasse,
maskinen blev leveret i.
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login. Hvis det er første
gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal du skrive
nedenstående standard-id og -adgangskode. Det anbefales, at du
ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
•ID: admin
•Password: sec00000
Med AirPrint kan du trådløst udskrive direkte fra en iPhone, iPad
eller iPod touch, der kører den nyeste version af iOS.
26
Konfiguration af AirPrint
Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil
benytte AirPrint-funktionen. Du kan slå AirPrint-funktionen til på en af
følgende måder.
1
2
Kontrollér at maskinen er tilsluttet netværket.
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
For eksempel:
3
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Settings > Network Settings.
6
Klik på AirPrint.
Du kan aktivere AirPrint.
27
Udskrivning via AirPrint
Som eksempel giver iPad manualen følgende instruktioner:
1
Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil
udskrive.
2
3
4
Rør aktionikonet (
).
Vælg navnet på din printerdriver og sæt menuen til opsætning.
Rør knappen Udskriv. Udskriv den valgte fil.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
193
AirPrint
Annuller udskriftsjobbet: For at annullere udskriftsjobbet eller se
oversigt over udskriften skal du klikke på printercenterikonet (
)i
multitask-området. Du kan klikke på annuller i printercenteret.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
194
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ er en tjeneste, der giver dig mulighed for at udskrive
til en printer ved hjælp af din smartphone, tablet eller en hvilken som helst
anden enhed, der har forbindelse til internettet. Du skal blot registrere din
Google-konto på printeren, og så er du klar til at bruge tjenesten Google
Cloud Print™. Du kan udskrive dit dokument eller din e-mail med Chrome
OS, en Chrome-browser eller et Gmail™-/Google Docs™-program på din
mobilenhed, så du ikke behøver at installere printerdriveren på
mobilenheden. På Google-webstedet (http://www.google.com/cloudprint/
learn/ eller http://support.google.com/cloudprint) kan du finde flere
oplysninger om Google Cloud Print™.
5
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
6
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service,
skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer
standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
•ID: admin
•Password: sec00000
Hvis der bruges en proxyserver i netværksmiljøet, skal du konfigurere
proxyens IP- og portnummer fra Settings > Network Settings >
Google Cloud Print > Proxy Setting. Kontakt udbyderen af din
netværkstjeneste eller netværksadministratoren for at få flere
oplysninger.
28
Registrering af din Google-konto på printeren
• Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt
eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.
• Det er en god ide at oprette din Google-konto i forvejen.
1
2
3
4
Åbn Chrome-browseren.
Besøg www.google.com.
7
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Angiv navnet på og en beskrivelse af printeren.
Klik på Register.
Pop op-bekræftelsesvinduet vises.
Log på Google-webstedet med din Gmail™-adresse.
Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik
på Kør.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
195
Google Cloud Print™
Hvis du angiver, at browseren skal blokere pop op-vinduer, vises
bekræftelsesvinduet ikke. Tillad, at der vises pop op-vinduer på
webstedet.
10
11
Klik på Finish printer registration.
Udskrivning fra et program på en mobilenhed
Følgende trin er et eksempel på brug af app'en Google Docs™ fra en
Android-mobiltelefon.
1
Klik på Manage your printers.
Installer applikationen Cloud Print på din mobilenhed.
Hvis du ikke har applikationen, kan du hente den fra
applikationslageret, f.eks. Android Market eller App Store.
Nu er din printer registreret i tjenesten Google Cloud Print™.
Google Cloud Print™-aktiverede enheder vises på listen.
29
Udskrivning med Google Cloud Print™
Udskrivningsproceduren varierer, afhængigt af det program eller den
enhed, du bruger. Du kan se listen over de programmer, der understøtter
tjenesten Google Cloud Print™.
Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller
trådløst netværk, der har adgang til internettet.
2
3
4
5
6
7
Åbn applikationen Google Docs™ fra din mobilenhed.
Tryk på indstillingsknappen
Tryk på sendeknappen
for det dokument, du vil udskrive.
.
Tryk på knappen Cloud Print
.
Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.
Tryk på Click here to Print.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
196
Google Cloud Print™
Udskrivning fra Chrome-browseren
Følgende trin er et eksempel på brug af Chrome-browseren.
1
2
3
4
5
6
Kør Chrome.
Åbn det dokument eller den e-mail, du vil udskrive.
Klik på ikonet med skruenøglen
øverst til højre i browseren.
Klik på Udskriv. Der vises en ny fane til udskrivning.
Vælg Print with Google Cloud Print.
Klik på knappen Udskriv.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
197
3. Menuer med nyttige
indstillinger
I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status og metoden til avanceret opsætning
af maskinen.
• Før du begynder at læse et kapitel
199
• Information
200
• Layout
201
• Papir
202
• Grafik
203
• Systemkonfig.
204
• Emulering
208
• Netværk
209
• Jobhåndtering
211
• Administratorkonfiguration
212
• Eco
214
• Direkte USB
215
• Jobstatus
216
• Tæller
217
• Hjælp
218
• Sikker udsendelse
219
Før du begynder at læse et kapitel
I dette kapitel forklares alle de funktioner, der er tilgængelige for modeller i denne serie, så brugerne nemmere kan forstå dem. Du kan kontrollere de
tilgængelige funktioner for hver model i Grundlæggende vejledning (se "Menuoversigt" på side 32). I det følgende er der tip til, hvordan du kan bruge dette
kapitel
•
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner. Du kan få adgang til disse
menuer ved at trykke på
(Menu) eller via berøringsskærmen.
•
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
•
Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller uden
23).
•
Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
(Menu) eller berøringsskærmen på kontrolpanelet (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side
3. Menuer med nyttige indstillinger
199
Information
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Emne
Beskrivelse
Brugstæller
Udskriver en brugsside. Forbrugssiden indeholder til
samlede antal udskrevne sider.
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
Konto
Udskriv en rapport over antal udskrifter pr. bruger.
Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab er
aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service.
•
PCL-skrifttype
Udskriver PCL-skrifttypelisten.
PS-skrifttype
Udskriver PS-skrifttypelisten.
EPSON-font
Udskriver EPSON-skrifttypelisten.
KSC5843-fonta
Udskriver KSC5843-fontlisten.
KSC5895-fonta
Udskriver KSC5895-fontlisten.
KSSM-skriftt.a
Udskriver KSSM-skrifttypelisten.
Tryk på
(Menu) > Information på kontrolpanelet.
ELLER
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Oplysninger) på berøringsskærmen.
Emne
• Menukort
• Hjælpeliste
Konfiguration
Beskrivelse
Udskriver menukortet, der viser maskinens layout
og aktuelle indstillinger.
a. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
Udskriver en rapport om maskinens overordnede
konfiguration.
Netværkskonfigurati Udskriver en rapport om maskinens aktuelle
on
netværkskonfiguration.
Demoside
Udskriver en testside for at undersøge, om
maskinen fungerer korrekt.
• Frb.stof. Info
Udskriver en side med oplysninger om
• Forbrugsstofoplys forbrugsstoffer.
ninger
3. Menuer med nyttige indstillinger
200
Layout
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Emne
• Fælles margen: Bruges til at indstille margen på
begge sider af papiret.
Margen
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Menu) > Layout på kontrolpanelet.
• Flerfun.bakke: Indstiller papirmargenerne i
universalbakken.
• Bakke X: Bruges til at indstille margenerne for
papirbakkerne.
• Emuleringsmar./Emuleringsmargen: Indstiller
papirmargenerne for udskriftssiden emulering.
(Opsætning) > Layout på berøringsskærmen
Emne
Beskrivelse
Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret, skal du
angive indbindingskanten.
• Fra: Deaktiverer denne indstilling.
Beskrivelse
• Lang kant
Vælger den retning som oplysningerne udskrives i på en
side.
• Staaende
Duplex
• Kort kant
Retning
• Liggende
3. Menuer med nyttige indstillinger
201
Papir
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Emne
Beskrivelse
Bakkebekræftelse
Aktiverer meddelelsen bakkebekræftelse. Hvis du
åbner og lukker en bakke, vises et vindue, hvor du
bliver spurgt, om du vil angive papirstørrelse og -type
for den netop åbnede bakke.
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(Menu) > Papir på kontrolpanelet.
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Opsætning) > Papir på berøringsskærmen.
Emne
Kopier
Flerfun.bakke/
[Bakke <x>]
Beskrivelse
Her vælges antallet af kopier.
• Papirstr.: Vælger standardpapirstørrelsen.
• Papirtype: Vælger den papirtype, der ligger i
bakken.
Bruges til at indstille standardpapirbakken.
Papirkilde
Automatisk: Du kan angive, at maskinen
automatisk skal skifte til bakken med papir i
samme størrelse, når den bakke, der er i brug,
bliver tom.
3. Menuer med nyttige indstillinger
202
Grafik
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(Menu) > Grafik på kontrolpanelet.
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Opsætning) > Grafik på berøringsskærmen.
Emne
Beskrivelse
Oploesning
Angiver antallet af punkter pr. tomme (dpi). Jo højere
indstilling, desto skarpere bliver de udskrevne tegn og
den udskrevne grafik.
Klartekst
Udskriver tekster, der er mørkere end et almindeligt
dokument.
Auto CR
Giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige
vognretur efter hvert linjeskift, hvilket er nyttigt for
UNIX- eller DOS-brugere.
Kantforbedring
Det giver brugeren mulighed for at forbedre
skarpheden for tekst og grafik, så læsbarheden
forbedres.
3. Menuer med nyttige indstillinger
203
Systemkonfig.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Emne
Når denne indstilling er Til, kan du vække maskinen
fra strømbesparelsestilstanden med følgende
handlinger:
Opv.hændelse
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
Tryk på
(Menu) > Systemkonfig. på kontrolpanelet.
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
(Opsætning) > System eller Bakkevirkemåde på
• Træk en bakke ud, eller skub en bakke ind.
Jobtimeout
berøringsskærmen.
Beskrivelse
Dato og Tid
Indstiller dato og klokkeslæt.
Tidstilstanda
Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt - 12 timer
eller 24 timer.
Sprog
Indstiller visningssproget i kontrolpanelets display.
• Standardpapir
Du kan angive den standardpapirstørrelse, der skal
anvendes.
a
• Std.papirstr.
Stroembesp.
• Læg papir i en bakke.
• Åbn eller luk frontdækslet.
•
Emne
Beskrivelse
• Hoejdetilpas.
• Højdetilpasning
Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt
tidsinterval, annullerer maskinen det aktuelle job. Du
kan angive det tidsinterval, som maskinen skal
vente, inden jobbet annulleres.
Optimer udskriftskvaliteten på baggrund af
maskinens højde over havet ("Højdejustering" på
side 221).
Angiver, hvor længe maskinen skal vente, før
strømsparetilstanden aktiveres.
Når maskinen ikke modtager data i et længere
tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk.
3. Menuer med nyttige indstillinger
204
Systemkonfig.
Emne
Beskrivelse
Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive,
hvis den registrerer papir, som ikke svarer til
papirindstillingen.
• 0 sek.: Denne indstilling giver dig mulighed for at
fortsætte udskrivningen, når den papirstørrelse,
du har angivet, ikke passer til papiret i bakken.
Auto fortsæt
• 30 sek.: Hvis der opstår uoverensstemmelse
mellem papirindstillingerne og papiret i bakken,
vises der en fejlmeddelelse. Maskinen venter i
ca. 30 sekunder, hvorefter den automatisk sletter
meddelelsen og fortsætter udskrivningen.
• Fra: Hvis der opstår en papiruoverensst., venter
maskinen, indtil du lægger det rigtige papir i.
• Aut. bk.skift
Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive,
• Autobakkekontakt hvis den registrerer papir, som ikke passer. Hvis
bakke 1 og bakke 2 f.eks. indeholder papir af
samme størrelse, udskriver maskinen automatisk
fra bakke 2, når bakke 1 løber tør for papir.
Emne
• Papirerstatn.
• Papirerstatning
• Bakkebesk.
Beskrivelse
Udskifter automatisk printerdriverens papirstørrelse
for at forhindre uoverensstemmelse mellem Letter
og A4. Hvis du f.eks. har A4-papir i bakken, men du
indstiller papirstørrelsen til Letter i printerdriveren,
udskriver maskinen på A4-papir og omvendt.
• Bakkebeskyt
Afgør, om du skal bruge funktionen Aut. bk.skift/
Autobakkekontakt for en bestemt bakke. Hvis du
f.eks. slår bakke 1 til, er bakke 1 udelukket under
bakkeskift.
Spring tom ovr
Printeren registrerer udskriftsdataene fra
computeren, uanset om en side er tom eller ej. Du
kan indstille den til at udskrive den tomme side eller
springe den over.
Denne indstilling vises ikke, hvis du har valgt
Automatisk for Papirkilde fra
printerdriveren.
3. Menuer med nyttige indstillinger
205
Systemkonfig.
Emne
Beskrivelse
Emne
Giver dig mulighed for at spare
udskrivningsressourcer og foretage miljøvenlig
udskrivning (se "Eco-udskrivning" på side 56).
• RYD medd. tom: Denne indstilling vises kun, når
tonerpatronen er tom.
• Liv frb. stof: Giver dig mulighed for at
kontrollere, hvor mange sider, der er blevet
udskrevet, og hvor meget toner, der er tilbage i
patronen.
• Billedstyring: Giver dig mulighed for at justere
tætheden.
Vedligehold.
• Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen er brugt
op, vises der en meddelelse til brugeren om, at
tonerpatronen skal skiftes. Du kan angive,
hvorvidt denne meddelelse skal vises eller ej.
b
• Adv. lav imgU. : Giver dig mulighed for at
indstille alarmen til at give besked, når
beholdningen i billedenheden er lav.
Beskrivelse
• Standardtilst.: Vælg, om du vil slå Eco-tilstand til
eller fra.
Oeko-indstill.
Tændt-styrke: Slår Eco-tilstanden til. Hvis
en bruger vil slå Eco-tilstand fra, skal
vedkommende indtaste adgangskoden.
• Vaelg midl.: Vælger den eco-skabelon, som er
indstillet fra SyncThru™ Web Service.
Kun M3325/M3825/M4025 series.
• Ramdisk: Tillader/nægter at ramdisk håndterer
job.
Tonerbespar.
Når denne tilstand bruges, forlænges
tonerpatronens levetid, og prisen pr. side reduceres
i forhold til normaltilstand, men udskriftskvaliteten
reduceres også.
3. Menuer med nyttige indstillinger
206
Systemkonfig.
Emne
Auto-sluk
Beskrivelse
Slår automatiks strømmen fra, når maskinen har
været i dvaletilstand i den periode, der er angivet i
Auto-sluk > Til > Timeout.
• Hvis du vil tænde maskinen igen, skal du
trykke på knappen
(Strøm) på
kontrolpanelet (kontrollér, at
hovedstrømmen er tændt).
• Hvis du kører printerdriveren eller
Samsung Easy Printer Manager,
forlænges tiden automatisk.
• Mens maskinen er sluttet til netværket
eller arbejder på et udskriftsjob, fungerer
funktionen Auto-sluk ikke.
TO prk. job
TO prk. job
Jobtimeout
Du kan indstille tiden til at vente med det job, der er
stoppet midlertidigt.
Hvis hukommelsen allerede har det samme navn,
når du indtaster et nyt filnavn, kan du omdøbe eller
overskrive den.
Angiver, hvor længe printeren skal vente, før den
udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke
ender med en kommando om at udskrive siden.
a. Kun M382xDW
b. Kun M3325/M3825/M4025 series.
3. Menuer med nyttige indstillinger
207
Emulering
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(Menu) > Emulering på kontrolpanelet.
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Opsætning) > Emulering på berøringsskærmen.
Emne
Beskrivelse
Emuleringstype
Maskinsproget angiver, hvordan computeren
kommunikerer med maskinen.
Konfiguration
Konfigurerer de detaljerede indstillinger for den valgte
emuleringstype.
3. Menuer med nyttige indstillinger
208
Netværk
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
Indstilling
Beskrivelse
Vælger den korrekte protokol og konfigurerer
parametre for at bruge netværksmiljøet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 147).
TCP/IP (IPv4)
Der kan indstilles mange parametre. Hvis du
ikke er sikker, skal du lade parametrene være
eller kontakte netværksadministratoren.
(Menu)> Netværk på kontrolpanelet.
(Opsætning) > Netværk på berøringsskærmen.
TCP/IP (IPv6)
Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn
webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din
maskine. Når SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Settings > Network Settings (se "Brug af SyncThru™ Web Service"
på side 249).
Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet ved
hjælp af IPv6 (se "IPv6-konfiguration" på side 161).
Konfigurer ethernetport og netværkets
overførselshastighed.
Ethernet
Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret
denne indstilling.
802.1x
Du kan vælge brugergodkendelsen til
netværkskommunikation. Kontakt
netværksadministratoren for at få yderligere
oplysninger.
Wi-Fi
Vælg denne indstilling for bruge det trådløse netværk
(se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 165).
3. Menuer med nyttige indstillinger
209
Netværk
Indstilling
Beskrivelse
• Protokolstyr.
Du kan aktivere eller deaktivere følgende protokoller.
• Indstilling af
netværksprotok
oller
• HTTP: Du kan angive, hvorvidt du vil benytte
SyncThru™ Web Service.
• WINS: Du kan konfigurere WINS-serveren. WINS
(Windows Internet Name Service) bruges i
Windows-operativsystemet.
• SNMP V1/V2: Du skal aktivere denne indstilling for
at bruge protokollen SNMP V1/V2. Administratorer
kan bruge SNMP til at overvåge og administrere
maskiner på netværket.
Indstilling
Beskrivelse
• Netv.konfig.
Denne liste viser oplysninger om maskinens
• Netværkskonfigur netværksforbindelse og konfiguration (se
"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på
ation
side 147).
Nulstiller netværksindstillingerne til
standardværdierne.
Ryd indstill.
Slå strømmen fra og til.
• UPnP(SSDP): Du skal aktivere denne indstilling for
at bruge protokollen UPnP(SSDP).
• MDNS: Du skal aktivere denne indstilling for at
bruge protokollen MDNS (Multicast Domain Name
System).
• SetIP: Du skal aktivere denne indstilling for at
bruge protokollen SetIP.
• SLP: Du kan konfigurere indstillinger for SLP
(Service Location Protocol). Denne protokol
tillader, at værtsprogrammer søger efter tjenester
på et lokalnetværk uden tidligere konfiguration.
Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret
denne indstilling.
3. Menuer med nyttige indstillinger
210
Jobhåndtering
• Denne funktion understøttes ikke for M382xD.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden
relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(Menu) >Jobhåndtering på kontrolpanelet.
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Opsætning) > System på berøringsskærmen.
Emne
Beskrivelse
Aktivt job
Viser de udskriftsjoblister, der venter på at blive
udskrevet.
Beskyttet job
Viser de udskriftsjoblister, der er sikret på disken.
Gemt job
Viser de udskriftsjoblister, der er gemt på disken.
• Filhåndt.politik Hvis hukommelsen allerede har det samme navn, når
du indtaster et nyt filnavn, kan du omdøbe eller
• TO prk. job
overskrive den.
3. Menuer med nyttige indstillinger
211
Administratorkonfiguration
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Element
Du kan anvende stempelfunktionen.
• Aktiver stempel: Du kan aktivere
stempelfunktionen.
• Du skal angive en adgangskode for at indtaste denne menu.
Standardadgangskoden er sec00000.
Stempel
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
• Position: Angiver stemplets position.
(Opsætning) > Administratorkonfiguration på
Du kan angive indstillingen Sikker frigivelse.
Funktionen Sikker frigivelse giver dig mulighed for
midlertidigt at stoppe jobbet på maskinen og udskrive
det efter godkendelse.
berøringsskærmen.
Element
Beskrivelse
• Maks. jobantal pr. bruger: Du kan indstille det
tilladte antal udskriftsjob for hver bruger.
Du kan kontrollere brugeradgang til en maskine. Du
kan tildele forskellige tilladelsesniveauer til brug af
maskinen for de enkelte brugere.
Sikker
udsendelse
Brugeradgangsk
ontrol
Du kan også bruge denne funktion fra
SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren
fra din netværkscomputer, og angiv IPadressen til din maskine. Når SyncThru™ Web
Service åbnes, skal du klikke på fanen Security
tab > User Access Control.
• Item: Du kan vælge de elementer, der skal
udskrives på udskriften, f.eks. klokkeslæt, dato osv.
• Uigennemsigtighed: Du kan vælge stemplets grad
af gennemsigtighed.
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Beskrivelse
• Smart frigivelse: Alle gemte udskriftsjob, som du har
sendt efter at have logget på, kan du udskrive på én
gang.
• Udskrivningstilstand: Du kan vælge
frigørelsestilstand. Hvis du vælger Sikker tilstand,
udskrives normale og fortrolige job efter
godkendelse. Gemte job udskrives dog uden
godkendelse. Andre job annulleres. Hvis du vælger
Blandet tilstand, udskrives fortrolige job efter
godkendelse, mens andre job udskrives uden
godkendelse.
3. Menuer med nyttige indstillinger
212
Administratorkonfiguration
Element
Change Admin.
Password
Beskrivelse
Ændrer maskinens adgangskode, som giver adgang til
Administratorkonfiguration.
Firmwareopgrade Hvis du vil opgradere til den nyeste firmware, skal du
ring
vælge "Til", og derefter hente firmwarefilen.
Billedoverskr.
Du kan angive, at maskinen skal overskrive data, der er
gemt i hukommelsen. Maskinen overskriver dataene
med andre mønstre og fjerner muligheden for
gendannelse.
Du kan installere eller afinstallere programmer.
Program
• Programhåndtering: Du kan afinstallere eller
aktivere/deaktivere installerede programmer.
• Installer nyt program: Du kan installere et nyt
program enten fra et USB-stik eller manuelt via en
URL-adresse.
3. Menuer med nyttige indstillinger
213
Eco
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Eco) på berøringsskærmen.
Element
Eco-Til/Eco-Fra
Beskrivelse
Vis den aktuelle eco-tilstand, og skift indstillingen til/fra.
Angiver eco-relaterede indstillinger og ændrer
standardindstillingerne.
Indstillinger
• Standardtilstand: Vælg denne indstilling for at slå
standardtilstanden til eller fra.
• Funktionskonfiguration: Vælg tilstanden
Standard eller tilstanden Brugerdef. Hvis du
vælger tilstanden Brugerdef., kan du konfigurere
indstillingerne til at gælde for Eco-tilstand.
3. Menuer med nyttige indstillinger
214
Direkte USB
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
USB) > på berøringsskærmen.
Element
( Direkte
Beskrivelse
Udskriv fra
Vælg en fil, der skal udskrives.
Filhåndtering
Vælg en fil, der skal slette. Du kan formatere USBenheden.
Vis plads
Viser den resterende plads.
3. Menuer med nyttige indstillinger
215
Jobstatus
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
(Jobstatus) > på berøringsskærmen.
Element
Beskrivelse
Aktuelt job
Viser listen over igangværende og ventende job.
Sikkert job
Viser de joblister, der er beskyttet på disken
Gemt job
Viser de joblister, der er gemt på disken.
Gn.ført job
Viser listen over færdige job.
3. Menuer med nyttige indstillinger
216
Tæller
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Tæller) > på berøringsskærmen.
Element
Udskrevet i alt
Beskrivelse
Viser, hvor mange sider der er udskrevet.
3. Menuer med nyttige indstillinger
217
Hjælp
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
(Hjælp) > på berøringsskærmen.
Element
Beskrivelse
Grundlægg.
opgaveflow
Viser en grundlæggende metode til at starte dit job.
Fejlfinding
Viser oplysninger om fejlfinding.
3. Menuer med nyttige indstillinger
218
Sikker udsendelse
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
Element
Du kan vælge den godkendelsesmetode, du vil bruge
til funktionen Sikker frigivelse. Du kan vælge mere end
en metode til godkendelse. Hvis du, f.eks., vælger Kort
og pinkode, skal brugere godkendes med både kort og
pinkodenummer.
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på
Indstill.
(Sikker udsendelse) > på berøringsskærmen.
Viser listen over udskriftsjob, som brugeren har angivet i
printerdriveren. Konfigurer udskriftsjob fra vinduet med
udsriftsindstillinger > vælg indstillingen på rullelisten Printertilstand
(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
Beskrivelse
• Kort: Du kan registrere kortet til brug til
godkendelse.
• ID/Adg.: Du kan registrere id/adgangskode til brug
til godkendelse.
• PIN: Du kan registrere pinkodenummeret til brug til
godkendelse.
Gemt job
Du kan se job, som er gemt i maskinen, og oplysninger
om dem. Du kan udskrive eller slette de gemte job.
Aktuelt job
Du kan se job, som i øjeblikket er sendt til maskinen, og
oplysninger om dem.
3. Menuer med nyttige indstillinger
219
4. Specielle funktioner
I dette kapitel beskrives de specielle udskrivningsfunktioner.
• Højdejustering
221
• Indtastning af forskellige tegn
222
• Udskrivningsfunktioner
225
• Brug af valgfrie enhedsfunktioner
242
• Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer
på lavere niveauer.
Højdejustering
Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af
maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan
du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.
Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.
5,000 m
(16,404 ft)
Du kan angive højdeværdien fra Enhedsindstillinger i programmet
Samsung Easy Printer Manager.
•
Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra Samsung Easy
Printer Manager >
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger (se "Enhedsindstillinger" på side 255).
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille højden via
SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på
side 249).
3
• Du kan også indstille højden under Systemkonfig. på maskinens
display (se "Maskinens grundlæggende indstillinger" på side 38).
3,000 m
(9,842 ft)
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
1
2
3
4
5
Høj 4
Høj 3
Høj 2
Høj 1
Normal
4. Specielle funktioner
221
Indtastning af forskellige tegn
2
Kun M382xND/M382xDW/M402xND.
Bogstaver og tal på taltastaturet
Når du udfører forskellige opgaver, skal du muligvis skrive navne og numre.
• Særlige tegnsæt kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af
maskinens tilbehør eller model.
• Afhængigt at det job, du udfører, vises nogle af følgende tastværdier
muligvis ikke.
1
Indtastning af alfanumeriske tegn
Tryk på knappen, indtil det rigtige bogstav vises i displayet. Hvis du f.eks.
vil indtaste bogstavet O, skal du trykke på 6, der er knappen med MNO.
Hver gang du trykker på 6, viser displayet et nyt bogstav M, N, O, m, n, o
og til sidst 6. Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222 for at finde
det bogstav, du vil indtaste.
Tast
Tildelte tal, bogstaver og tegn
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
• Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 1 to gange.
4
GHIghi4
• Hvis du vil slette det sidste tal eller tegn, skal du trykke på
pileknappen.
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
4. Specielle funktioner
222
Indtastning af forskellige tegn
Tast
*
Tildelte tal, bogstaver og tegn
*%^_~!#$()[]
Tryk på indtastningsområdet på det sted, hvor du vil indtaste alfabetiske
tegn, tal, diakritiske tegn eller specielle symboler, hvorefter popuptastaturet vises på skærmen.
(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet
netværksgodkendelse)
#
#=|?":{}<>;
(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet
netværksgodkendelse)
3
Om popup-tastaturet
• Denne funktion er kun tilgængelig for modeller med en
berøringsskærm.
• Afhængigt at det job, du udfører, vises nogle af følgende tastværdier
muligvis ikke.
Du kan indtaste alfabetiske tegn, tal, diakritiske tegn eller specielle
symboler vha. popup-tastaturet på startskærmen. Dette tastatur er
arrangeret specielt, så det ligner et normalt tastatur og dermed er nemmere
at bruge.
•
: Vender tilbage til den øverste menu.
•
: Sletter alle tegn i indtastningsområdet.
•
: Sletter tegn i indtastningsområdet.
•
•
: Flytter markøren mellem tegn i indtastningsområdet.
: Gemmer og lukker indtastningsresultat.
4. Specielle funktioner
223
Indtastning af forskellige tegn
•
: Indsætter mellemrum mellem tegn. Du kan også indsætte en
pause.
•
: Skifter mellem små og store bogstaver.
•
: Skifter fra det alfanumeriske tastatur til tastaturet med tal eller
specialsymboler.
•
: Skifter diakritiske tegn.
4. Specielle funktioner
224
Udskrivningsfunktioner
• Til grundlæggende funktioner henvises der til Grundlæggende
vejledning (se "Grundlæggende udskrivning" på side 53).
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre
dem i Udskriftsindstillinger.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
5
Indstilling af maskinen til standardmaskine
4
Ændring af standardindstillingerne for
udskrivning
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
Vælg Kontrolpanel > Enheder og printere.
Højreklik på maskinen.
Vælg Udskriftsindstillinger.
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
Vælg Kontrolpanel > Enheder og printere.
Vælg din maskine.
Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter.
Hvis Udskriftsindstillinger har et ?, kan du vælge andre
printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.
Hvis Udskriftsindstillinger har et ?, kan du vælge andre
printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.
5
6
Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
Tryk på OK.
4. Specielle funktioner
225
Udskrivningsfunktioner
6
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
1
Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.
2
3
Klik på Udskriv.
• XPS-printerdriver: bruges til udskrivning af XPS-filformatet.
-Se "Funktioner pr. model" på side 8.
-XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vistaoperativsystemet eller nyere.
-Til modeller, hvor der medfølger XPS-driver fra Samsungs websted
http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller
hentninger.
Udskrivning til en fil (PRN)
Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.
Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter,
Documents and Settings eller Brugere. Afhængigt af dit
operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe
muligvis anderledes ud.
4. Specielle funktioner
226
Udskrivningsfunktioner
Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue Udskriv for at ændre
udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
• Vælg menuen Hjælp, eller tryk på F1 på dit tastatur, og klik på en indstilling, som du vil vide mere om (se "Bruge Hjælp" på side 55).
Emne
Flere sider pr. ark
Posterudskrivning
Beskrivelse
Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes
størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.
Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne
sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.
Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst
til højre under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.
4. Specielle funktioner
227
Udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne
en brochure.
Brochureudskrivninga
• Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.
8
9
• Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for
papirStørrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.
• Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir
(papir uden mærket
eller ).
Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.
Dobbeltsidet
udskrivning
Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio
4. Specielle funktioner
228
Udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen.
• Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt på maskinens
kontrolpanel.
• Ingen: Deaktiverer denne funktion.
Dobbeltsidet
udskrivning
• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.
• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.
• Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning.
Papirindstillinger
Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent
dokumentet skal forstørres eller formindskes.
4. Specielle funktioner
229
Udskrivningsfunktioner
Emne
Vandmærke
Vandmærke
(Oprettelse af et
vandmærke)
Vandmærke
(Redigering af et
vandmærke)
Vandmærke
(Sletning af et
vandmærke)
Beskrivelse
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du bruger den f.eks., når du vil
have "DRAFT" eller "CONFIDENTIAL" skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå
bogstaver.
aHvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
bKlik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
cSkriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke.
Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
aHvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
bKlik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
cVælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger.
dKlik på Opdater for at gemme ændringerne.
eKlik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
aHvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
bKlik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
cMarker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker, og klik på Slet.
dKlik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
4. Specielle funktioner
230
Udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren (se "Software" på side 8).
Overlaya
Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter.
Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis
de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt
papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.
Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.
• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.
• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.
Overlaya
(Oprettelse af et nyt
sideoverlay)
aHvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
bKlik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet Rediger overlay.
cKlik på Opret i vinduet Rediger overlay.
dI vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Filnavn. Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det
(standard er C:\Formover).
eTryk på gem. Navnet vises i Overlayliste.
fKlik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
4. Specielle funktioner
231
Udskrivningsfunktioner
Emne
Overlaya
(Brug af et
sideoverlay)
Overlaya
(Sletning af et
sideoverlay)
Beskrivelse
aKlik på fanen Avanceret.
bMarkér det ønskede overlay på rullelisten Tekst.
cHvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst, skal du vælge Rediger... og klikke på Indlæs. Markér den overlayfil, du
vil benytte.
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn.
Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet
Overlayliste.
dMarkér om nødvendigt afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved udskrivning. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der
en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay
sammen med dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.
eKlik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
aKlik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences.
bVælg Rediger på rullelisten Tekst.
cMarkér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.
dKlik på Slet.
eKlik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
fKlik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv. Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.
4. Specielle funktioner
232
Udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret den ekstra masselagringsenhed (harddisk) (se
"Variationsfunktion" på side 10).
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen.
• Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere Lagerindstillinger (se "Angivelse af Enhedsindstillinger" på side 78).
• Hvis du ikke installerer ekstra hukommelse eller masselagringsenheden (harddisken) på computeren, indeholder
funktionen RAM-disk kun tre indstillinger: Normal, Kladde og Fortrolig.
• Print Mode: Standarden for Print Mode er Normal, dvs. udskrivning uden at gemme udskriftsfilen i hukommelsen.
Print Modeb
- Normal: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet i den ekstra hukommelse.
- Kladde: Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at undersøge den og derefter
udskrive resten af kopierne senere.
- Fortrolig: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive.
- Gem: Vælg denne indstilling for at gemme et dokument på hukommelsesenheden (leveres separat) eller masselagringsenheden
(harddisken) uden at udskrive det.
- Gem og udskriv: Denne tilstand bruges, når et dokument udskrives og lagres på samme tid.
- Spool: Indstillingen kan være nyttig ved håndtering af store mængder data. Hvis du vælger denne indstilling, spooler printeren
dokumentet til hukommelsesenheden (leveres separat) eller masselagringsenheden (harddisken), og udskriver derefter
dokumentet fra hukommelsesenheden (leveres separat) eller køen på masselagringsenheden (harddisken), hvilket nedsætter
computerens arbejdsmængde.
- Udskriftsplanlægning: Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet på et bestemt tidspunkt.
4. Specielle funktioner
233
Udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
• Jobnavn: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
Print Modeb
• Bruger-id: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet. Brugernavnet vises automatisk
som det brugernavn, du bruger til at logge på Windows.
• Indtast adgangskode: Hvis Egenskab for det dokument, du har valgt, er beskyttet, skal du angive adgangskoden for
dokumentet. Denne indstilling bruges til at indlæse en gemt fil ved hjælp af kontrolpanelet.
• Bekræft adgangskode: Angiv adgangskoden igen for at bekræfte den.
Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.
• User permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
• Group permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
Jobregnskabb
• Vælg menuen Hjælp, eller tryk på F1 på dit tastatur, og klik på en indstilling, som du vil vide mere om (se "Bruge Hjælp" på
side 55).
• Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru™ Web
Admin Service.
a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.
b. Understøttes ikke for M382xD.
4. Specielle funktioner
234
Udskrivningsfunktioner
• Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med programmet Direkte
udskrivning Hjælpeprogram afhænger af, hvordan PDF-filen blev
oprettet.
7
Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram
• Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter PDF
version 1.7 og ældre versioner. I forbindelse med nyere versioner
skal du åbne filen for at udskrive den.
• Denne funktion understøttes ikke for M382xD.
• Direkte udskrivning Hjælpeprogram er muligvis ikke tilgængeligt,
afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender PDF-filerne
direkte til din maskine, uden at behøve at åbne filen.
Sådan installeres dette program:
Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer
den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller
hentninger).
• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet. Deaktiver
udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive igen.
• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en adgangskode.
Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at udskrive igen.
Udskrivning af
Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på flere måder.
1
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer.
•I Windows 8 under Charms(Amuletter) skal du vælge Søg >
Apps(App).
2
3
4
Find Samsung-printer > Direkte udskrivning Hjælpeprogram.
Vælg din maskine på rullelisten Vælg printer, og klik på Gennemse.
Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på Åbn.
Filen føjes til afsnittet Vælg filer.
5
6
Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
4. Specielle funktioner
235
Udskrivningsfunktioner
Brug af genvejsmenuen
1
8
Mac-udskrivning
Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg Direkte
udskrivning.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen
tilføjet.
2
3
4
Vælg den maskine, du vil benytte.
Tilpas maskinindstillingerne.
Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
Sådan udskriver du et dokument
Når du udskriver fra en Mac, skal du kontrollere indstillingerne for
printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinnene nedenfor for
at udskrive fra en Mac:
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
3
Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og
kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på OK.
4
5
6
Åbn menuen File, og klik på Print.
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document Setup i nogle
programmer).
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
Klik på Print.
4. Specielle funktioner
236
Udskrivningsfunktioner
Ændring af printerindstillinger
Udskrivning på begge sider af papiret
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se
"Variationsfunktion" på side 10).
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det maskinnavn, der vises i
vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken
maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet
følgende.
Udskrivning af flere sider på et ark
Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion
giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.
1
2
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
3
4
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det antal sider,
du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet.
Klik på Print.
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil
udskrive, på ét ark papir.
Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side
det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:
•
Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det konventionelle layout,
der anvendes i bogbinding.
•
Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der oftest bruges til
kalendere.
1
2
3
4
5
Vælg Print i menuen File i dit Mac-program.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided.
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Klik på Print. Printeren udskriver nu på begge sider af papiret.
4. Specielle funktioner
237
Udskrivningsfunktioner
9
Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi
muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på
begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.
Linux-udskrivning
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.
Brug af Hjælp
Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne,
som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med
oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.
Udskrivning fra programmer
Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved
hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på
maskinen fra ethvert af disse programmer.
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Print Setup i nogle
programmer).
3
Vælg papirstørrelse og -retning, og kontroller, at maskinen er valgt.
Klik på Apply.
4
5
6
Åbn menuen File, og klik på Print.
Vælg maskine til din udskrivning.
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
4. Specielle funktioner
238
Udskrivningsfunktioner
7
8
Skift andre udskriftsindstillinger i hver enkelt fane, hvis det er
nødvendigt.
1
Klik på Print.
2
Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på
Properties.
3
Vinduet Printer Properties vises.
Automatisk duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af
modeller. Som alternativ kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller
andre programmer til udskrivning af ulige-lige (se "Funktioner pr.
model" på side 8).
Åbn Unified Driver Configurator.
Skift om nødvendigt til Printers configuration.
Følgende fem faner vises øverst i vinduet:
•General: Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og navn.
Det navn, der angives under denne fane, vises på printerlisten i
Printers configuration.
Udskrivning af filer
•Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden
port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel eller
omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne fane.
Du kan udskrive tekst, billeder og pdf-filer på din maskine vha. CUPSstandarden – direkte fra kommandolinjen. CUPS lp- eller lprhjælpeprogrammet giver dig mulighed for at gøre dette. Du kan udskrive
disse filer vha. nedenstående kommandoformat.
•Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden
maskindriver. Hvis du klikker på Options, kan du angive
standardindstillinger for enheden.
"lp -d <printer name> -o <option> <file name>"
•Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job for at
annullere det valgte job, og markér afkrydsningsfeltet Show
completed jobs for at se tidligere jobs på joblisten.
Se lp- eller lpr-man-siden i dit system for at få flere oplysninger.
•Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på Add to
Class for at føje printeren til en bestemt klasse, eller klik på
Remove from Class for at fjerne maskinen fra den valgte
klasse.
Konfiguration af printeregenskaber
Du kan bruge vinduet Printer Properties, der stilles til rådighed af Printers
configuration, til at ændre de forskellige printeregenskaber for maskinen.
4
Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet Printer
Properties.
4. Specielle funktioner
239
Udskrivningsfunktioner
10
Unix-udskrivning
Tryk på Properties for at få fordel af de printerfunktioner, der findes i
printerdriveren.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se
"Funktioner pr. model" på side 8).
5
Tryk på OK for at starte udskriftsjobbet.
Ændring af maskinindstillingerne
Fortsættelse af udskriftsjobbet
UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan vælge
forskellige indstillinger i printerens Properties.
Når du har installeret printeren kan du vælge billedet, teksten eller PS-filen,
du vil udskrive.
Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for Help, “O” for OK, “A” for
Apply og “C” for Cancel.
1
Udfør kommandoen "printui <file_name_to_print>".
Hvis du f.eks. udskriver “document1”
•
Paper Size: Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
Dette åbner UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor
brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
•
Paper Type: Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet
Printer Default, Plain og Thick.
Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
•
Paper Source: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som
standard er det Auto Selection.
•
Orientation: Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en
side.
•
Duplex: Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.
printui document1
2
3
4
Fanen General
Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. Page Selection.
Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i Number of Copies.
4. Specielle funktioner
240
Udskrivningsfunktioner
Fanen Printer-Specific Settings
Automatisk duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af
modeller. Som alternativ kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller
andre programmer til udskrivning af ulige-lige.
•
Multiple pages: Udskriv flere sider på én side af papiret.
•
Page Border: Vælg en af kanterne (f.eks. Single-line hairline eller
Double-line hairline)
Vælg forskellige indstillinger i JCL- og General-rammer for at
brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for
printeren og afhænger af PPD-filen.
Fanen Image
Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller
billedretning.
Fanen Text
Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle
udskrift.
Fanen Margins
•
Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er
margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre margenindstillingerne
ved at ændre værdierne i de respektive felter. Disse værdier, der
indstilles som standard, afhænger af den valgte sidestørrelse.
•
Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.
4. Specielle funktioner
241
Brug af valgfrie enhedsfunktioner
• Denne funktion understøttes ikke for M382xD.
3
Vælg din printerdriver på listen Vælg printer.
4
5
6
Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
• Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
11
Fra printerdriveren
Hvis du installerer den valgfrie enhed, kan du bruge avancerede
udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur og angive udskrivning
af et privat job i vinduet Udskriv. Kontrollér masselageret (harddisken) eller
RAM-diskindstillingen i Enhedsindstillinger. Du kan derefter vælge de
forskellige funktioner fra Udskrivningstilstand (se "Angivelse af
Enhedsindstillinger" på side 78).
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Klik på de enkelte faner, og vælg derefter Udskrivningstilstand.
Vælg den ønskede indstilling (se "Beskrivelse af de specielle
udskrivningsfunktioner" på side 227).
Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises.
4. Specielle funktioner
242
Brug af valgfrie enhedsfunktioner
•
12
Fra kontrolpanelet
Hvis din maskine har en masselagringsenhed (harddisk) eller ramdisk som
ekstraudstyr, kan du få adgang til disse funktioner ved at trykke på knappen
Filhåndt.politik: Du kan vælge at generere filnavnet, inden du
fortsætter med jobbet via den valgfrie hukommelse. Hvis den valgfri
hukommelse allerede havde samme navn, da du indtastede et nyt
filnavn, kan du overskrive den (hvis du har M402xNX, skal du vælge
(Opsætning) > System > TO prk. job på berøringsskærmen).
(Menu) > Systemkonfig. > Jobhåndtering.
ELLER
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge
(Jobstatus) > på berøringsskærmen.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
•
Aktivt job: Alle udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet, optræder
i køen for aktive job i den rækkefølge, som du har sendt dem til printeren
i. Du kan slette et job fra køen, før det udskrives, eller rykke et job op,
så det udskrives tidligere.
•
Beskyttet job: Du kan udskrive eller slette et sikret job. Viser listen over
sikrede job, som brugeren har angivet i printerdriveren. Du skal skrive
det brugernavn og den adgangskode, der er angivet i printerdriveren.
•
Gemt job: Du kan udskrive eller slette et gemt job.
4. Specielle funktioner
243
5. Nyttige
administrationsværktøjer
I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.
• Adgang til administrationsværktøj
245
• Easy Capture Manager
246
• Samsung AnyWeb Print
247
• Easy Eco Driver
248
• Brug af SyncThru™ Web Service
249
• Brug af Samsung Easy Printer Manager
253
• Brug af Status for Samsung-printer
256
• Brug af Samsung Printer Experience
258
• Brug af Linux Unified Driver Configurator
264
Adgang til administrationsværktøj
Samsung leverer en række administrationsværktøjer til Samsung-printere.
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Vælg Programmer eller Alle Programmer i menuen Start.
•I Windows 8, skal du i menuen Charms(Amuletter) vælge Søg > Apps(App).
3
4
5
Find Samsung-printer.
Under Samsung-printer kan du se en liste med installerede administrationsværktøjer.
Klik på det administrationsværktøj, du vil bruge.
• Du kan med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren fra menuen Start > Programmer eller Alle
programmer.
• I Windows 8 kan du med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren. Klik på den tilsvarende tile i Startskærmbilledet.
5. Nyttige administrationsværktøjer
245
Easy Capture Manager
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).
Hent skærmbilledet, og start Easy Capture Manager ved blot at trykke på tasten Print Screen. Nu kan du let udskrive skærmbilledet, som er hentet eller
redigeret.
5. Nyttige administrationsværktøjer
246
Samsung AnyWeb Print
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 8).
Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du bruger det
almindelige program.
Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).
5. Nyttige administrationsværktøjer
247
Easy Eco Driver
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).
Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og toner før udskrivning. Inden du kan bruge dette program skal du vælge
Printeregenskaber > Grundlæggende og markere afkrydsningsfeltetStart Easy Eco Driver før udskrivning af job.
Hvis du ikke har markeret feltet Start Easy Eco Driver inden du udskriver job i printerindstillingerne, men du vil bruge Easy Eco Driver, skal du vælge
Eksempel på Eco-udskrivning på fanen Foretrukne, hver gang du udskriver.
Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne billeder og tekster m.m. Du kan gemme ofte anvendte indstillinger som en
forudindstilling.
Sådan gør du:
1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
2 Udskriv dokumentet.
Et vindue åbnes.
3 Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.
Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.
4 Klik på Udskriv.
5. Nyttige administrationsværktøjer
248
Brug af SyncThru™ Web Service
• Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet Explorer
8,0 eller nyere.
• Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog
kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens
tilbehør eller model.
• Kun netværksmodel (se "Software" på side 8).
1
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
2
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login. Angiv standard-ID
og adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer
standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
•ID: admin
•Password: sec00000
1
Adgang til SyncThru™ Web Service
1
2
Oversigt over SyncThru™ Web Service
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
Maskinens integrerede websted åbnes.
Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.
Sådan logger du på SyncThru™ Web Service
Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du logge
på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web Service uden
at logge på, men du har ikke adgang til fanen Settings og fanen Security.
5. Nyttige administrationsværktøjer
249
Brug af SyncThru™ Web Service
Fanen Information
Fanen Security
Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks.
kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter, f.eks. en
fejlrapport.
Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og
netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne
fane.
•
Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor
alvorlige de er.
•
System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger og
aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
•
Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den
mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
•
Network Security: Angiver indstillinger for HTTP’er, IPSec, IPv4/IPv6filtrering, 802.1 x og godkendelsesservere.
•
Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkeltsidet og
dobbeltsidet.
•
•
Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og netværket.
User Access Control: Du kan vælge godkendelsesmetoder/tilstande
til brugergodkendelse. Du kan tilføje/slette/ændre den brugerprofil, der
benyttes til lokal godkendelse.
•
Security Information: Viser maskinens sikkerhedsoplysninger.
•
System Log: Indeholder indstillinger, som er relateret til logfiler for
enhedshændelser.
•
Print information: Udskriver rapporter, som f.eks. systemrelaterede
rapporter, e-mail-adresse- og skrifttyperapporter.
Fanen Settings
-Log Configuration: Indeholder indstillinger, som er relateret til lagring
af logfiler.
-Log Viewer: Indeholder indstillinger til visning af logfiler, som er gemt
lokalt på enheden.
Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og
netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.
•
Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens indstillinger.
•
Fanen Network Settings: Viser indstillinger for netværksmiljøet.
Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.
5. Nyttige administrationsværktøjer
250
Brug af SyncThru™ Web Service
Fanen Maintenance
Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere
firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan
også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at
vælge menuen Link.
•
Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.
•
License Management: Licensadministration leverer indstillinger ifm.
installerede programmer og programlicens.
•
Application Management: Denne funktion er kun tilgængelig for
modeller med en berøringsskærm. Du kan administrere programmer.
Du kan installere nye programmer fra USB eller URL.
•
Cloning: Du kan importere eller eksportere (overføre) forskellige
indstillinger (computerindstilling, netværksoplysninger, adressekartotek
osv.) mellem enheder, der indeholder funktionen Cloning i SyncThru™
Web Service.
•
Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.
•
Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller
kontrollere oplysninger.
3
Konfiguration af e-mail-underretninger
Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge denne
indstilling. Ved at angive oplysninger, som f.eks. IP-adresse, værtsnavn, email-adresse og SMTP-server, sender maskinen automatisk status
(mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.
Denne indstilling bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
3
Maskinens integrerede websted åbnes.
Under fanen Settings skal du vælge Machine Settings > E-mail
Notification.
Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø, skal du gå til
Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) for at
konfigurere netværksmiljøet, inden du indstiller e-mail-beskeder.
5. Nyttige administrationsværktøjer
251
Brug af SyncThru™ Web Service
4
5
Marker afkrydsningsfeltet Enable for at bruge E-mail Notification.
Klik på Apply.
Hvis firewall’en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke korrekt. I det
tilfælde skal du kontakte en netværksadministrator.
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
Klik på knappen Add for at tilføje bruger til e-mail-beskeder.
Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med beskedpunkter, du
vil modtage en meddelelse om.
6
1
2
3
Maskinens integrerede websted åbnes.
4
Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og
e-mail-adresse.
5
Klik på Apply.
Under fanen Security skal du vælge System Security > System
Administrator.
4
Angivelse af systemadministratoroplysninger
Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mailbeskeder.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
5. Nyttige administrationsværktøjer
252
Brug af Samsung Easy Printer Manager
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 8).
• Windows, Internet Explorer 6.0 eller nyere kræves som minimum til
Samsung Easy Printer Manager.
Åbn mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer
Manager
Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere
grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:
Skærmbilledet kan variere, afhængigt af det benyttede operativsystem.
Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle Samsungmaskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager kombinerer
enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart.
Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det
optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer Manager
giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den
grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte
mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.
5
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Sådan åbnes programmet:
I Windows
Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
Brugere af Mac
Printerliste
1
Printerlisten viser de printere, som er installeret på din
computer og de netværksprintere, som er tilføjet af
netværksregistrering (kun Windows).
5. Nyttige administrationsværktøjer
253
Brug af Samsung Easy Printer Manager
Printeroplysnin Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan
ger
se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IPadresse (eller portnavn) og maskinens status.
Hurtiglinks
Viser Hurtige links til maskinspecifikke funktioner. Dette
afsnit indeholder desuden links til programmer i
avancerede indstillinger.
4
Du kan få vist onlineBrugervejledning.
2
Hvis du forbinder din maskine til et netværk,
aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.
Knappen Fejlfinding: Ved tryk på denne knap
åbnes Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl.
Du kan åbne det relevante afsnit direkte i
brugerhåndbogen.
Programoplys
ninger
3
Indeholder links til at skifte til de avancerede indstillinger
(skifte brugergrænseflade), opdateringer, præferencer,
oversigt, hjælp og Om.
Knappen
bruges til at skifte til
brugergrænsefladen med avancerede
indstillinger (se "Oversigt over
brugergrænsefladen Avancerede indstillinger" på
side 254).
5
Indholdsområd Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle
e
tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt
af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter ikke
denne funktion.
6
Start Bestille
forbrugsstoffer
Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til bestilling af
forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner online.
Klik på menuen Hjælp i vinduet, og klik på en indstilling, som du vil vide
mere om.
6
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger
Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som
administrerer netværket og maskinerne.
5. Nyttige administrationsværktøjer
254
Brug af Samsung Easy Printer Manager
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
Jobregnskab
Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne
jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og anvendes på
enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware, såsom SyncThru™- eller
CounThru™-administrationssoftware.
Enhedsindstillinger
Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration,
papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.
Advarselsindstillinger (kun Windows)
Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
•
Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der modtages
advarsler.
•
E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via email.
•
Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og
tonerrelaterede advarsler.
5. Nyttige administrationsværktøjer
255
Brug af Status for Samsung-printer
Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig
besked om maskinens status.
Ikon
• Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i
brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den
printer eller i det operativsystem, du bruger.
Betydning
Normal
Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller
advarsler.
Advarsel
Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå
en fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt
tonerniveau, som kan føre til statussen Toneren
er tom.
Fejl
Der er opstået mindst én fejl i maskinen.
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen
(se "Specifikationer" på side 115).
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side
8).
Beskrivelse
7
Oversigt over Status for Samsung-printer
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsungprinter. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer
maskinens software.
Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende > knappen
Printerstatus.
Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:
Tonerniveau
1
Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i
hver tonerpatron. Maskinen og antallet af
tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet
vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger.
Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.
5. Nyttige administrationsværktøjer
256
Brug af Status for Samsung-printer
2
3
Indstilling
Du kan angive indstillinger, der har relation til
advarsler for udskriftsjob.
Bestil
forbrugsstoffer
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
Br'ugerhåndbog
Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog.
Ved tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl.
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
4
5
Luk
Luk vinduet.
5. Nyttige administrationsværktøjer
257
Brug af Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience er et Samsung-program, som samler
Samsung maskinindstillinger og administration af maskiner på et sted. Du
kan vælge indstillinger for drev, bestille forbrugsstoffer, åbne vejledninger
til fejlfinding, besøge Samsungs wested eller se oplysninger om tilsluttede
maskiner. Programmet hentes automatisk fra Windows Store(store), hvis
maskinen er tilsluttet en computer med internetadgang.
Skærmbilledet kan variere afhængigt af den benyttede model.
8
Beskrivelse af Samsung Printer Experience
Sådan åbnes programmet:
Fra Start-skærmbilledet skal du vælge tilen Samsung Printer Experience
(
).
Grænsefleaden til Samsung Printer Experience samler forskellige nyttige
funktioner, som beskrevet i følgende tabel:
1
Printeroplysnin
ger
Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du
kan se oplysninger, som f.eks. maskinens status,
placering, IP-adresse og resterende
tonerbeholdning.
5. Nyttige administrationsværktøjer
258
Brug af Samsung Printer Experience
2
Brugervejledni
ng
Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog. Du skal have
forbindelse til internettet for at kunne bruge denne
funktion.
Ved tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl. Du
kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
3
4
5
Bestilling
forbrugsstoffer
Klik på denne knap for at bestille
erstatningstonerpatroner online. Du skal have
forbindelse til internettet for at kunne bruge denne
funktion.
Besøg
Samsung
Åbner linket til Samsungs printerwebsted. Du skal
have forbindelse til internettet for at kunne bruge
denne funktion.
Printer
Indstillinger
Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger,
f.eks. maskinkonfiguration, papir, layout, emulering,
netværk eller udskrivningsoplysninger ved hjælp af
SyncThru™ Web Service. Maskinen skal være
tilsluttet et netværk. Knappen er deaktiveret, hvis
maskinen er tilsluttet via et USB-kabel.
6
Enhedsliste og
Seneste
scannede
billede
Scannerlisten viser de enheder, som understøtter
Samsung Printer Experience. Under enheden kan
du se de senest scannede billeder. Maskinen skal
være tilsluttet et netværk for at du kan scanne herfra.
Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en
multifunktionsprinter.
9
Tilføj/slet printere
Hvis du ikke har nogen printer tilføjet til Samsung Printer Experience, eller
hvis du ønsker at tilføje/slette en printer, skal du følge instruktionerne
herunder.
Du kan kun tilføje/slette netværksforbundne printere.
Tilføj en printer
1
Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger.
Du kan også højreklikke på siden Samsung Printer Experience og
vælge Indstillinger.
2
Vælg Tilføj printer
5. Nyttige administrationsværktøjer
259
Brug af Samsung Printer Experience
3
Grundlæggende udskrivning
Vælg den printer, du vil tilføje.
Du kan se den tilføjede printer.
Hvis du ser
-mærket, kan du også klikke på
-mærket for at tilføje
printere.
Fjen en printer
1
1
2
3
4
5
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Fra Charms(Amuletter), vælg enhed.
Vælg printeren på listen
Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
Klik på knappen Udskriv for at starte udskriftsjobbet.
Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger.
Du kan også højreklikke på siden Samsung Printer Experience og
vælge Indstillinger.
2
3
4
Vælg Fjern printer
Vælg den printer, du vil fjerne.
Klik på Ja.
Du kan se, at printeren er fjernet fra skærmen.
10
Udskrivning fra Windows 8
I dette afsnit beskrives almindelige udskriftsopgaver, du kan udføre fra
Start-skærmbilledet.
5. Nyttige administrationsværktøjer
260
Brug af Samsung Printer Experience
Annulere et udskriftsjob
Fanen Grundlæggende
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan
du annullere jobbet på følgende måde:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen
Stop/Slet på kontrolpanelet.
Åbne yderligere indstillinger
Skærmbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den
benyttede model eller indstillinger.
Du kan indstille flere udskriftsparametre.
1
2
3
4
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Fra Charms(Amuletter), vælg enhed.
Vælg printeren på listen
Grundlæggende
Med denne indstilling kan du vælge de grundlæggende
udskriftsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirretning og dokumenttype.
Eco-indstillinger
Med denne indstilling kan du vælge udskrift af flere sider på en side for at
spare på mediet.
Klik på Flere indstillinger.
5. Nyttige administrationsværktøjer
261
Brug af Samsung Printer Experience
Fanen Avanceret
Fanen Sikkerhed
Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige for den aktuelle model eller
med de valgte indstillinger. Hvis fanen ikke vises eller er deaktiveret,
betyder det, at funktionerne ikke understøttes.
Papirindstil.
Med denne indstilling kan du vælge grundlæggende specifikationer for
papirhåndtering.
Layoutindstillinger
Med denne indstilling kan du indstille forskellige måder at få vist layout af
dokumenter.
Jobregnskab
Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte
tilladelse.
Fortrolig udskrivning
5. Nyttige administrationsværktøjer
262
Brug af Samsung Printer Experience
Denne indstilling benyttes til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal
angive en adgangskode for at udskrive i denne tilstand.
11
Scanning fra Windows 8
6
Juster det forscannede billede med scanningsfunktioner, f.eks.
drejning og spejling.
7
Klik på Scanning (
• Når du ilægger originaler i ADF, er valget (eller DADF), Forscan
(
Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.
)og gem billedet.
) ikke tilgængeligt.
• Du kan springe trin 5 over, hvis forscanning er valgt.
Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som
digitale filer på computeren.
Scanning fra Samsung Printer Experience
De hyppigst benyttede udskrivningsmenuer vises til hurtig scanning.
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2
3
4
Klik på tilen Samsung Printer Experience i Start-skærmbilledet.
5
Klik på Forscan (
Klik på Scanning (
).
Indstil scanningsparametre, f.eks. billedtype, dokumentstørrelse og
opløsning.
)for at kontrollere billedet.
5. Nyttige administrationsværktøjer
263
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er beregnet til
konfiguration af maskinenheder. Du skal installere Unified Linux Driver for
at kunne bruge Unified Driver Configurator (se "Installation til Linux" på side
143).
Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet Unified Driver
Configurator automatisk på skrivebordet.
12
Åbning af Unified Driver Configurator
1
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på skrivebordet.
Du kan også klikke på menuikonet Startup og vælge Samsung
Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende
konfigurationsvindue.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
5. Nyttige administrationsværktøjer
264
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Hvis du vil bruge skærmhjælpen, skal du trykke på knappen Help eller
i vinduet.
3
Fanen Printers
Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at klikke på
maskinikonet i venstre side af vinduet Unified Driver Configurator.
*Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på Exit for at
lukke Unified Driver Configurator.
13
Konfiguracija pisača
Printers configuration har to faner: Printers og Classes.
1
Skifter til Printers configuration.
2
Viser alle installerede maskiner.
3
Viser status, modelnavn og URI for maskinen.
5. Nyttige administrationsværktøjer
265
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Printerens betjeningsknapper er:
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
•
Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.
•
Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.
•
Set as Default: Indstiller den valgte maskine som standardmaskine.
•
Stop/Start: Stopper/starter maskinen.
•
Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du vil
kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.
•
Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre printerens
egenskaber.
Fanen Classes
Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.
1
Viser alle maskinklasserne.
2
Viser status for klassen og antallet af maskiner i
klassen.
•
Refresh: Opdaterer listen over klasser.
•
Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskineklasse.
•
Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.
5. Nyttige administrationsværktøjer
266
Brug af Linux Unified Driver Configurator
14
Ports configuration
I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte, kontrollere status
for hver port og frigive en port, der er stoppet i optaget-tilstand, når dens
ejer af en eller anden grund har afsluttet jobbet.
1
Skifter til Ports configuration.
2
Viser alle tilgængelige porte.
3
Viser porttypen, enheden, der er tilsluttet porten, samt
status.
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.
•
Release port: Frigiver den markerede port.
5. Nyttige administrationsværktøjer
267
6. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
• Problemer med papirindføring
269
• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
270
• Udskrivningsproblemer
271
• Problemer med udskriftskvaliteten
275
• Problemer vedrørende operativsystem
283
Hvis der opstår fejl under installation og konfiguration af den trådløse software, kan du
finde oplysninger i afsnittet om fejlfinding i kapitlet om trådløs konfiguration (se "Fejlfinding
i forbindelse med trådløst netværk" på side 188).
Problemer med papirindføring
Tilstand
Løsningsforslag
Papirstop under udskrivning.
Afhjælp papirstoppet.
Papirarkene hænger sammen.
• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.
• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.
• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.
Der kan ikke indføres flere sider i
maskinen på én gang.
Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
Papiret indføres ikke i maskinen.
• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.
• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.
• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
Der opstår hele tiden papirstop.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige
udskriftsmaterialer, skal du bruge bakken til den manuelle arkføder.
• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.
Konvolutter vrides eller indføres forkert
i maskinen.
Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.
6. Fejlfinding
269
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
Tilstand
Maskinen får ingen strøm,
eller kablet mellem computeren og
maskinen er ikke tilsluttet korrekt.
Løsningsforslag
• Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en
(Strøm)-knap på kontrolpanelet, skal du trykke
på den.
• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
6. Fejlfinding
270
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
Maskinen får ingen strøm.
Løsningsforslag
Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en
(Strøm)-knap på
kontrolpanelet, skal du trykke på den.
Maskinen er ikke valgt som standardmaskine. Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Undersøg maskinen for følgende:
• Dækslet er ikke lukket. Luk dækslet.
• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 92).
• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 42).
• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).
• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).
Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.
Kablet mellem computeren og maskinen er
ikke tilsluttet korrekt.
Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 22).
Kablet mellem computeren og maskinen er
beskadiget.
Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job.
Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.
Portindstillingen er forkert.
Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til
den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at
maskinen er sluttet til den korrekte port.
6. Fejlfinding
271
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
Løsningsforslag
Maskinen kan være forkert konfigureret.
Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.
Printerdriveren er muligvis forkert installeret.
Afinstaller og geninstaller maskinens driver.
Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.
Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en
servicetekniker.
Dokumentet er så stort, at der ikke er
tilstrækkelig plads på computerens harddisk til
at åbne udskriftsjobbet.
Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.
Udbakken er fuld.
Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.
Maskinen vælger papir
fra den forkerte
papirkilde.
Den papirindstilling, der blev valgt under
Udskriftsindstillinger, kan være forkert.
I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Vælg den
korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side
55).
Et udskriftsjob
behandles meget
langsomt.
Jobbet kan være meget komplekst.
Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.
Halvdelen af siden er
blank.
Indstillingen for papirretningen kan være
forkert.
Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Se
printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side 55).
Papirformatet og indstillingerne for
papirformatet stemmer ikke overens.
Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med
papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren
stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
6. Fejlfinding
272
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver,
men teksten er forkert,
forvansket eller
ufuldstændig.
Der udskrives sider,
men de er tomme.
Mulig årsag
Løsningsforslag
Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.
Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har
udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og
maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et
nyt maskinkabel.
Der er valgt en forkert printerdriver.
Kontrollér programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.
Der er funktionsfejl i programmet.
Prøv at udskrive et job fra et andet program.
Der er funktionsfejl i operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.
Tonerpatronen er defekt eller tom.
Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.
• Se "Fordele toner" på side 71.
• Se "Udskifte tonerpatronen" på side 73.
Maskinen udskriver ikke
PDF-filer korrekt. Visse
dele af grafik, tekst eller
illustrationer mangler.
Filen kan indeholde blanke sider.
Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.
Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan
være defekte.
Kontakt en servicetekniker.
Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobatprodukterne.
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver
Udskriv som billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Udskriftskvaliteten for
fotografier er ikke god.
Billederne er ikke klare.
Opløsningen for fotografiet er meget lav.
Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet,
reduceres opløsningen.
6. Fejlfinding
273
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
Løsningsforslag
Før udskrivning
udskiller maskinen
dampe i nærheden af
udbakken.
Brug af fugtigt/vådt papir kan forårsage dampe
[hvid røg] under udskrivning.
Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen. Hvis du generes af røgen
[damp], kan du udskifte papiret med nyt papir fra en uåbnet pakke.
Maskinen udskriver ikke
på papir i
specialstørrelser, f.eks.
fakturapapir.
Papirstørrelsen og indstillingerne for
papirstørrelse stemmer ikke overens.
Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger ("Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
Det udskrevne
faktureringspapir er
krøllet.
Indstillingen for papirtype er forkert.
Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen
Papir, og angiv typen til Tyndt papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
6. Fejlfinding
274
Problemer med udskriftskvaliteten
Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført
forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan
du kan løse problemet.
Tilstand
Lys eller falmet udskrift
Løsningsforslag
• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se
"Udskifte tonerpatronen" på side 73).
• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster
udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.
• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen
indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på
side 84). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Udskriften på den øverste
halvdel af papiret er lysere
end på resten af papiret
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Genbrugspapir
(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
6. Fejlfinding
275
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Tonerpletter
Løsningsforslag
• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 84).
Udfald
Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.
• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en
anden papirtype eller et andet papirmærke.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir og angiv typen til Tykt papir (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Hvide pletter
Hvis der er hvide pletter på siden:
• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør
maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
6. Fejlfinding
276
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette linjer
Løsningsforslag
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:
• Patronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern patronen, og installer en ny (se "Udskifte
tonerpatronen" på side 73, "Udskiftning af billedenheden" på side 76).
Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på
side 84). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Farvet eller sort baggrund
Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
• Skift til en lettere type papir.
• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge
mængden af baggrundsskygge.
• Udskift den gamle tonerpatron med en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).
• Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 71).
Tonerudtværing
• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).
6. Fejlfinding
277
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette gentagne defekter
Løsningsforslag
Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:
• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du fortsat oplever problemet, skal du fjerne tonerpatronen og installere en ny
(se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).
• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet
sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.
Spredte baggrundspletter
A
Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.
• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er
nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.
• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i
områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger
kan give problemer.
Eller vælg Tykt papir i vinduet Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i
programmet eller i Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Kontroller, at du har valgt den
korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget
toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 71).
6. Fejlfinding
278
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Der er tonerpartikles omkring
tegn med Fed og billeder
Løsningsforslag
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Genbrugspapir
(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan
der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
Misdannede tegn
• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.
Skrå skrift
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Cc
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.
6. Fejlfinding
279
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Krøller eller bølger
Løsningsforslag
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Folder eller bukninger
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Bagsiden af udskrifterne er
snavset
• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).
6. Fejlfinding
280
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Helt farvede eller helt sorte
sider
Løsningsforslag
• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).
• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
A
Løs toner
• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).
• Kontrollér papirets type, tykkelse og kvalitet.
• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Blanke områder i tegnene
Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:
• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.
A
• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.
6. Fejlfinding
281
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Vandrette striber
Løsningsforslag
Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:
• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Krøl
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Tyndt
papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
• Et ukendt billede vises
gentagne gange på nogle
få ark
Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks.
løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 221).
• Løs toner
• Der forekommer lys
udskrift eller forurening
6. Fejlfinding
282
Problemer vedrørende operativsystem
1
Ofte forekommende Windows-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Meddelelsen ”Filen er i brug”
vises under installationen.
Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.
Meddelelserne ”Generel
beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”, ”Spool 32”
eller ”Ugyldig handling”
vises.
Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
Meddelelsen ”Kan ikke
udskrive”, ”der er opstået en
printer timeout-fejl” vises.
Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse
vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.
Samsung Printer Experience
vises ikke, når du klikker på
Flere indstillinger.
Samsung Printer Experience er ikke installeret. Hent softwaren fra WindowsStore(store) og installer den.
Maskinoplysninger vises ikke,
når du klikker på enheden i
Enheder og printere.
Kontroller Printeregenskaber. Klik på fanen Porte.
(Kontrolpanel > Enheder og printere > Højreklik på printerikonet og vælg Printeregenskaber)
Hvis porten er indstillet til Fil eller LPT, skal du fjerne markeringen og vælge TCP/IP, USB eller WSD
Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.
6. Fejlfinding
283
Problemer vedrørende operativsystem
2
Almindelige Mac-problemer
Tilstand
Maskinen udskriver ikke PDF-filer
korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller
illustrationer mangler.
Løsningsforslag
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Nogle bogstaver vises ikke normalt
ved udskrivning af en forside.
Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.
Du kan finde oplysninger om Mac-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Mac, der fulgte med din pc.
6. Fejlfinding
284
Problemer vedrørende operativsystem
3
Ofte forekommende Linux-problemer
tilstand
Maskinen udskriver ikke.
Løsningsforslag
• Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til fanen
Printers i vinduet Printers configuration for at få vist listen over tilgængelige maskiner. Kontrollér, at maskinen
vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne Add new printer wizard for at konfigurere enheden.
• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn Printers configuration, og marker maskinen på listen over printere.
Læs beskrivelsen i ruden Selected printer. Hvis status indeholder strengen Stopped, skal du trykke på
knappen Start. Derefter skulle maskinen fungere normalt. Statussen "stopped" aktiveres muligvis, når der opstår
visse problemer med udskrivningen.
• Undersøg, om programmet har en specialindstilling for udskrivning, f.eks. "-oraw". Hvis ”-oraw” er angivet i
kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges Gimp Front-end,
skal du vælge "print" -> "Setup printer" og redigere kommandolinjeparameteren på kommandolinjen.
Når jeg udskriver et dokument, får jeg
fejlen: "Cannot open port device file".
Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et igangværende
udskriftsjob. Kendte versioner af CUPS-server (Common UNIX Printing System) afbryder udskriftsjobbet, hver
gang udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux Driver
låser porten under udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke tilgængelig for
efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at vælge Release port i
vinduet Port configuration.
Når du udskriver et dokument via
netværket i SuSE 9.2, udskriver
printeren ikke.
Den CUPS-version (Common UNIX Printing System), der distribueres med SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21), har et
problem med IPP-udskrivning (Internet Printing Protocol). Brug socketudskrivning i stedet for IPP, eller installer en
nyere version af CUPS (Common UNIX Printing System) (cups-1.1.22 eller nyere).
Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.
6. Fejlfinding
285
Problemer vedrørende operativsystem
4
Almindelige PostScript-problemer
De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.
Problem
PostScript-filen kan ikke
udskrives
Mulig årsag
PostScript-driveren er muligvis ikke installeret
korrekt.
Løsning
• Installer PostScript-driveren (se "Softwareinstallation" på side 140).
• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er
tilgængelig til udskrivning.
• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.
Rapporten Grænsekontrolfejl
udskrives
Udskriftsjobbet er for komplekst.
Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller installere mere
hukommelse.
Der udskrives en PostScriptfejlside
Udskriftsjobbet er muligvis ikke PostScript.
Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om programmet
forventede, at der blev sendt en installationsfil eller en PostScript-headerfil til
maskinen.
Den valgfri bakke er ikke
valgt i driveren
Printerdriveren er ikke konfigureret til at
genkende den valgfrie bakke.
Åbn driveregenskaberne, vælg fanen Enhedsindstillinger, og angiv
bakkeindstillingen (se "Angivelse af Enhedsindstillinger" på side 78).
6. Fejlfinding
286
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
02-201-24-18
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0800 100 100
www.samsung.com/
n_africa
91-726-7864
www.samsung.com
0800-333-3733
www.samsung.com.a
r
0-800-05-555
www.samsung.com
1300 362 603
www.samsung.com/
au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
www.samsung.com/
ae (English)
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
www.samsung.com
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com.b
r
BRAZIL
BULGARIA
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
BELGIUM
BURUNDI
CAMEROON
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
810-800-500-55-500
WebSite
4004-0000 (Capitais e grandes
centros)
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/
bg
200
www.samsung.com
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
CANADA
CHILE
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
[HHP] 02-24828200
Contact SAMSUNG worldwide
287
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
CHINA
COLOMBIA
Customer Care Center
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
Bogotá: 6001272
0-800-507-7267
COSTA RICA
CROATIA
Cote D’ Ivoire
CYPRUS
WebSite
062 SAMSUNG (062 726 786)
8000 0077
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/
latin (Spanish)
Country/Region
Customer Care Center
1-800-10-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
ECUADOR
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin_en (English)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
hr
EL SALVADOR
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
africa_fr/
ESTONIA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
www.samsung.com/
gr
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
0180 6 SAMSUNG bzw.
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
0180 6 7267864*
DOMINICA
DRC
www.samsung.com/
latin_en (English)
499999
WebSite
www.samsung.com
GERMANY
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
Contact SAMSUNG worldwide
288
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GEORGIA
GHANA
GREECE
Customer Care Center
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/
gr
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
800-27919267
HONDURAS
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
WebSite
Country/Region
INDONESIA
IRAN
Customer Care Center
0800-112-8888 (Toll Free)
1800 3000 8282
www.samsung.com/id
021-5699-7777
021-8255
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
[HHP] 800.Msamsung
(800.67267864)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
www.samsung.com/
latin_en (English)
JORDAN
www.samsung.com/
latin (Spanish)
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin_en (English)
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
hk (Chinese)
065777444
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/
hk_en (English)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
WebSite
www.samsung.com/
hu
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/in
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
1800 266 8282
Contact SAMSUNG worldwide
289
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
LUXEMBURG
MALAYSIA
Customer Care Center
WebSite
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
www.samsung.com
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/
NIGERIA
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/
nz
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
Country/Region
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864)
OMAN
PAKISTAN
PERU
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/
800-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
009 800 542 0001
www.samsung.com.p
y
0-800-777-08
www.samsung.com/
pe
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
PARAGUAY
WebSite
1-800-8-7267864 [Globe
landline and Mobile]
www.samsung.com/
ph
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
290
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
Customer Care Center
WebSite
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/pl
WebSite
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
africa_fr/
011 321 6899
www.samsung.com/
rs
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
sg
SERBIA
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
SINGAPORE
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SUDAN
1969
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
RWANDA
9999
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/
ro
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Customer Care Center
[HHP] 0 801-672-678* lub +48
22 607-93-33**
QATAR
RUSSIA
Country/Region
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
SWITZERLAND
SYRIA
TADJIKISTAN
TAIWAN
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com/
tw
Contact SAMSUNG worldwide
291
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
TANZANIA
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0685 88 99 00
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
1800-29-3232
ZAMBIA
0211 350370
www.samsung.com
02-689-3232
www.samsung.com/
th
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us
U.S.A (Mobile
Phones)
[HHP] 1-888-987-HELP(4357)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
THAILAND
U.S.A
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
000 405 437 33
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com/
ve
VENEZUELA
Contact SAMSUNG worldwide
292
Ordliste
Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved
at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse
med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.
802.11
802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk
(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b
understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde
op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra
mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.
Adgangspunkt
AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som
forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk
(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLANradiosignaler.
ADF
En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der
automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af
papiret med det samme.
AppleTalk
AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet
af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac
(1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.
Bitdybde
En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af
bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et
bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver.
Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til
et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.
BMP
Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle
grafikfiler på denne platform.
Ordliste
293
Ordliste
BOOTP
Dækning
Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter
til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrapprocessen på en computer eller det operativsystem, der kører på den.
BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med
adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden
harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret
operativsystem.
Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af
tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et
stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen
indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen
derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.
CCD
Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at
udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det
bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele
branchen, selv på andre platforme end Microsoft.
CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at
foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde
CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.
Sortering
Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når
sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives
yderligere kopier.
Kontrolpanel
Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret
knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.
CSV
DADF
En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der
automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne
begge sider af papiret.
Standard
Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud,
nulstilles eller initialiseres.
Ordliste
294
Ordliste
DHCP
Matrixprinter
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/servernetværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke
konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt
oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre
computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til
allokering af IP-adresser til klientværter.
En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører
frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd
mod papiret, meget lig en skrivemaskine.
DPI
DIMM
DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med
scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere
opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder
hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og
modtagne faxdata.
DRPD
DLNA
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en tjeneste,
der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare
opkald til flere forskellige telefonnumre.
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for
enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af
netværket.
Duplex
DNS
En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive
på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan
udskrive på begge sider af papiret samtidigt.
DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i
forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk,
f.eks. internettet.
Ordliste
295
Ordliste
Driftscyklus
Ethernet
Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens
ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider
pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt
inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr.
måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på
2.400 sider om dagen.
Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk
(Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det
fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media
Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er
blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.
ECM
EtherTalk
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er
indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået
til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i
faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på
telefonlinjen.
En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til
computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og
Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.
Emulering
FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen,
og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en
møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen
bruges til udskrivning mod betaling.
Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som
en anden.
En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det
andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på
nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering,
hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til
systemets interne tilstand.
FDI
FTP
FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling
af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks.
internettet eller et intranet).
Ordliste
296
Ordliste
Fikseringsenhed
Masselagringsenhed (harddisk)
Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den
består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret,
bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på
papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer
ud af en laserprinter.
Masselagringsenheden er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede
data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.
IEEE
Gateway
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international,
almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er
relateret til elektricitet.
En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk
og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en
computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller
netværk.
IEEE 1284
Gråtoner
Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede,
når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de
forskellige grå nuancer.
Halvtone
En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.
Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere
områder består af et mindre antal punkter.
Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til en
specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder
(f.eks. en printer).
Intranet
Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og
eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del
af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet
henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne
websted.
Ordliste
297
Ordliste
IP-adresse
IPX/SPX
En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til
at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af
IP-standarden.
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWareoperativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner
TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er
primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv
protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et
LAN).
IPM
IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed.
En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan
producere i løbet af et minut.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for
udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.
IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og
understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør
det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre
løsninger.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) er en international
organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af
repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den
udarbejder globale branche- og handelsstandarder.
ITU-T
ITU (International Telecommunication Union) er en international
organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den
internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter
standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af
forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale
telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.
Ordliste
298
Ordliste
ITU-T’s testark nr. 1
MAC-adresse
Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af
dokumenter.
MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en
netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt
skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-114e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten,
og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale
maskiner i store netværk.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for
billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er
beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan
også bruges til andre billeder.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte
standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.
Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på
internettet.
MFP
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere
funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en
scanner osv.
MH
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til
forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.
MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den
mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre
det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLEskema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af
blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder,
minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.
LED
MMR
En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er
anbefalet i ITU-T T.6.
LDAP
Ordliste
299
Ordliste
Modem
En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og
demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.
En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens
overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når
den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten,
rensemekanismen og papiret.
MR
Originaler
MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T
T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste
linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter
kodes og sendes forskellene.
Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst,
der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere
eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.
NetWare
Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev
oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på
en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt
billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er
normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er
udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en
standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige
sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige
funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session,
transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.
PABX
En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk
telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.
Ordliste
300
Ordliste
PCL
Udskriftsmedie
PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language
– sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er
blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige
inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere,
matrixprintere og laserprintere.
Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en
kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.
PDF
PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der
er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle
dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.
PostScript
PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der
primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et
tolkningsprogram for at generere et billede.
PPM
PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en
printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.
PRN-fil
En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere
med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output,
hvilket forenkler mange opgaver.
Protokol
En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse,
kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.
Printerdriver
Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra
computeren til printeren.
PS
Se PostScript.
Ordliste
301
Ordliste
PSTN
SMTP
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk,
der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes
gennem en omstilling i virksomheder.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af email over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor
der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter
overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor
klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til
godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central
styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved
hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til
styring af adgang til netværket.
Opløsning
Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo
højere opløsning.
SMB
SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes
til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for
kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en
mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.
SSID
SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN).
Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at
kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver
i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.
Undernetmaske
Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at
bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del
der er værtsadressen.
TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt
kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som
internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.
Ordliste
302
Ordliste
TCR
TWAIN
TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver
transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider.
Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter
mislykkede transmissioner.
En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAINkompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning
startes fra programmet. TWAIN er en API, der kan bruges til at hente
billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Mac.
TIFF
UNC-sti
TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel
opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I
TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer
egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og
platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i
forskellige billedbehandlingsprogrammer.
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at
oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er:
\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>
Tonerpatron
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og
ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken
protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det
domænenavn, hvor ressourcen er placeret.
En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks.
en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og
fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det
udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra
fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.
URL
USB
USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder
til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I
modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan
tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.
Ordliste
303
Ordliste
Vandmærke
WPA-PSK
Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker
lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang
introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter
til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker,
pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre
virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode,
konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse
bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til
hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse
adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret
i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et
kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af
trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der
oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der
bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse
operativsystemer.
WPA
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst
hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det
nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en
computer.
XPS
XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL
(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til
transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det
er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et
vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.
WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af
trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre
sikkerheden i WEP.
Ordliste
304
Indeks
A
E
H
AirPrint
193
ecoudskrivning
56
angive tegn
222
enhedsindstillinger
78
AnyWeb Print
247
hukommelse
hukommelsesopgradering
80
I
F
B
fejlmeddelelse
bakke
forbrugsstoffer
107
Izbornik
Adminkonfig
212
ændre bakkestørrelse
40
bestille
66
direkt usb
215
bestille en ekstra bakke
68
forventet levetid for tonerpatroner
70
eco
214
bestilling af en parallel
68
maskinoplysninger
200
emulering
208
overvågning af forbrugsstoffer
82
jobstatus
216
ilægge papir i universalbakken eller
manuel arkføder
44
tilgængelige forbrugsstoffer
66
jobstyring
211
indstilling af papirformat og type
50
udskifte tonerpatronen
73
oplysninger
200
justere bredde og længde
40
tæller
217
foretrukne indstillinger til udskrivning 55
bemærkninger om regler
125
funktion til hukommelseharddisk
brug af hjælp
238
funktioner
bruge hjælp
55
D
242
5
maskinfunktioner
198
udskriftsmediefunktion
117
direkte udskrivning hjælpeprogram 235
G
driverinstallation
general settings
204
generelle ikoner
13
Unix
158
google cloud printing
195
izgled
201
K
knapper
eco
23, 24
udskriv skærmbilledet
23, 24
wps
kontrolpanel
berøringsskærm
konvention
24
23
35
13
Indeks 305
Indeks
L
brug af SetIP
lægge
driverinstallation til netværkstilsluttede
156
papir i bakke 1
42
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
lægge i
papir i bakke 1valgfri bakker
42
specialmedier
almindelige Linuxproblemer
285
brug af SetIP
150
driverinstallation til netværkstilsluttede
157
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
systemkrav
121
udskrivning
236
menuoversigt
32, 200
45
Linux
143
geninstallation af driver ved tilslutning via
USBkabel
144
printeregenskaber
239
systemkrav
122
udskrivning
238
unified driver configurator
264
141
geninstallation af driver ved tilslutning via
USBkabel
142
papir i universalbakken eller manuel
arkføder
44
nop udskrivning
Mac
237
O
om statusindikatoren
104
ordliste
293
oversigt over maskinen
set bagfra
22
set forfra
21
Oversigt over Status for Samsungprinter
netværk
256
driverinstallation
Linux
Mac
UNIX
Windows
157
156
158
152
generel konfiguration
209
installationsmiljø
124
IPv6konfiguration
161
kabelbaseret netværkskonfiguration 147
konfiguration af trådløst netværk
Mac
præsentation af netværksprogrammer
146
284
148, 150, 183
N
M
almindelige Macproblemer
SetIPprogram
148
165
P
papir
202
papirstop
tip til at undgå papirstop
91
udbedre papirstop
92
Parallel
bestille
68
placere en maskine
justere højden
221
PostScriptdriver
fejlfinding
286
Indeks 306
Indeks
printerindstillinger
sikkerhed
Linux
239
printerstatus
generelle oplysninger
256
problemer
oplysninger
14
adhoctilstand
165
symboler
14
Infrastrukturstilstand
165
Specielle egenskaber
220
USBkabel
172
specifikationer
115
WPS
afbryder forbindelse
frakobling
169
169
WPS maskinen har ikke et display
PBC
PIN
170
170
problemer med papirindforing
269
udskriftsmedie
problemer med udskriftskvaliteten
275
standardindstillinger
problemer vedrørende operativsystem
283
strømproblemer
270
udskrivningsproblemer
271
R
trådløst
bakkeindstilling
status
117
50
23, 24, 25
SyncThru Web Service
249
generelle oplysninger
249
T
rengøre
indvendigt
85
opsamlingsrulle
87
udvendigt
84
rengøre maskinen
84
S
samsung printer experience
258
service contact numbers
287
SetIPprogram
sikker udskrivning
148, 183
58
taltastatur
trådløst netværk
netværkskabel
182
U
24
tilbehør
bestille
68
installere
78
tonerpatron
fordele toner
71
forventet levetid
70
håndteringsvejledning
69
ikkeSamsung og genopfyldt
69
lagring
69
udskifte patronen
73
udskriftsmedie
etiketter
49
fortrykt papir
50
glittet papir
50
indstilling af papirformatet
50
indstilling af papirtypen
50
karton
49
konvolut
46
specialmedier
45
transparent
48
udskriftsstøtte
117
Indeks 307
Indeks
udskriftsstøtte
51
V
udskrivning af et dokument
Linux
238
231
Mac
236
slette
232
UNIX
240
udskrivning
232
udskrive overlay
oprette
udskrivning
ændre standardindstillingerne for
udskrivning
225
flere sider på ét ark
Mac
237
indstille som en standardmaskine
225
Linux
238
Mac
236
mobil udskrivning
192
mobile OS
192
specielle udskrivningsfunktioner
227
53
udskrive på begge sider af papiret
Mac
237
udskrive til en fil
226
UNIX
240
USBhukommelse
225
68
bestille
68
vandmærke
universalbakken eller manuel arkføder
bruge direkte udskrivning hjælpeprogram
235
udskrive et dokument
Windows
udskrivningsfunktion
valgfri bakke
bruge specialmedier
45
lægge i
44
tip om brug
44
UNIX
driverinstallation til netværkstilsluttede
158
oprette
230
redigere
230
slette
230
W
Windows
brug af SetIP
148, 183
240
driverinstallation til netværkstilsluttede
152
123
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
27, 30
styring
62
ofte forekommende Windowsproblemer
283
udskrivning
61
systemkrav
udskrivning
Unix
systemkrav
USBflashhukommelse
120
USBkabel
driver installation
141, 143
driverinstallation
27, 30
geninstallation af driver
142, 144
61
Indeks 308
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement