Samsung Laserprintere Monoprinter ML-3750ND Brugervejledning

Samsung Laserprintere Monoprinter ML-3750ND Brugervejledning
ML-375x Series
Brugerhåndbog
Grundlæggende
imagine the possibilities
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og
fejlfinding i Windows.
Indhold
1. Introduktion
2
3. Vedligeholdelse
5
Nøglefordele
48 Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
7
Funktioner pr. model
49 Tilgængelige forbrugsstoffer
8
Nyttigt at vide
50 Tilgængeligt tilbehør
9
Om denne brugerhåndbog
51 Tilgængelige vedligeholdelsesdele
10 Sikkerhedsoplysninger
52 Fordele toner
16 Oversigt over maskinen
54 Udskifte tonerpatronen
19 Oversigt over kontrolpanelet
56 Opgradere et hukommelsesmodul
20 Tænde for maskinen
58 Overvåge forbrugsstoffer
21 Installere driveren lokalt
59 Indstille advarsel om lavt tonerniveau
22 Geninstallere driveren
60 Rengøre maskinen
2. Lær om grundlæggende brug
4. Fejlfinding
24 Menuoversigt
64 Tip til at undgå papirstop
26 Indtastning af tegn ved hjælp af det
numeriske tastatur
65 Udbedre papirstop
27 Udskrive en demoside
74 Displaymeddelelsernes betydning
28 Ændre displaysproget
29 Medier og bakke
41 Grundlæggende udskrivning
72 Om statusindikatoren
Indhold
5. Appendiks
80 Specifikationer
90 Bemærkninger om regler
98 Copyright
3
1. Introduktion
Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge
maskinen.
• Nøglefordele
5
• Funktioner pr. model
7
• Nyttigt at vide
8
• Om denne brugerhåndbog
9
• Sikkerhedsoplysninger
10
• Oversigt over maskinen
16
• Oversigt over kontrolpanelet
19
• Tænde for maskinen
20
• Installere driveren lokalt
21
• Geninstallere driveren
22
Nøglefordele
Miljøvenlig
- Ved duplexudskrivning udskrives der 17 sider pr. minut (A4)
eller 18 sider pr. minut (Letter).
Bekvemmelighed
• For at spare toner og papir understøtter denne maskine Ecofunktionen.
• Du kan spare papir ved at udskrive flere sider på ét ark papir (se
brugerhåndbogen Avanceret).
• Du kan spare papir ved at udskrive på begge sider af papiret
(dobbeltsidet udskrivning) (se brugerhåndbogen Avanceret).
• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at
nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
Udskrive i enestående kvalitet og med høj hastighed
• Du kan udskrive med en opløsning på op til 1200 x 1200 dpi
effektivt output.
• Hurtig udskrivning efter behov.
- Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 35 sider pr.
minut (A4) eller 37 sider pr. minut (Letter).
• Nem håndtering af Samsung-printer og Status for Samsungprinter (eller Smart Panel) er programmer, der overvåger og
informerer dig om maskinens status, og som giver dig mulighed
for at tilpasse maskinens indstillinger (se brugerhåndbogen
Avanceret).
• AnyWeb Print kan tage en kopi af skærmbilledet, vise
eksempler, fjerne og udskrive skærmbilledet i Windows Internet
Explorer meget nemmere,
end hvis du bruger det almindelige
program (se brugerhåndbogen Avanceret).
Nøglefordele
Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer
• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 82).
• Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som "Fortroligt" (se brugerhåndbogen Avanceret).
• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af flere ark, som derefter kan limes
sammen til en plakat (se brugerhåndbogen Avanceret).
• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 85).
• Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en netværksgrænseflade.
Udvide maskinens kapacitet
• Denne maskine har et ekstra hukommelsesstik til tilføjelse af mere hukommelse (se "Tilgængeligt
tilbehør" på side 50).
• Emuleringskompatibilitet med PostScript 3 (PS3) giver mulighed for PS-udskrivning.
Funktioner pr. model
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model eller land.
Funktioner
USB 2.0 med høj hastighed port 1
ML-3750ND
ML-3753ND
●
●
●
USB 2.0 med høj hastighed port 2
IEEE 1284-parallelstik
○
○
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX lokalnetværk
●
●
IPv6
●
●
Eco-udskrivning
●
●
Duplex (2-sidet) udskrivning
●
●
Nem håndtering af Samsung-printer
●
●
○
○
Bakke 2 (520 ark)
○
○
SyncThru™ Web Service
●
●
PCL-printerdriver
●
●
PS-printerdriver
●
●
XPS-printerdriver
●
●
Hukommelse
( ●: Medfølger ○: Ekstraudstyr, blank: ikke til rådighed)
Nyttigt at vide
Maskinen udskriver ikke.
Der er opstået papirstop.
• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se
"Annullere et udskriftsjob" på side 42).
• Åbn og luk frontlågen.
• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere
driveren lokalt" på side 21).
• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne
fastklemt papir, og gennemfør fejlfindingen som
beskrevet (se "Udbedre papirstop" på side 65).
• Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Udskrifterne er slørede.
Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?
• Spørg hos en Samsung-distributør eller din
forhandler.
• Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/
område for at få vist serviceinformationen for
produktet.
Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.
• Sluk printeren, og tænd den igen.
• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne
manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet
(se "Om statusindikatoren" på side 72).
• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst
tonerpatronen.
• Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning.
• Udskift tonerpatronen.
Hvor kan jeg hente maskinens driver?
• Besøg www.samsung.com/printer for at hente
maskinens seneste driver, og installer den på dit
system.
Om denne brugerhåndbog
Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens
grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de
enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.
•
Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
•
Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge
maskinen.
1. Introduktion
9
2
Generelle ikoner
Ikon
Tekst
Beskrivelse
•
Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i
ordlisten.
Giver brugere oplysninger om beskyttelse
Forsigtig af maskinen mod mulige mekaniske
skader eller fejlfunktion.
•
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige
fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den
model, du har købt.
Angiver yderligere oplysninger om eller
Bemærk detaljerede specifikationer for maskinens
funktioner og egenskaber.
•
Skærmbillederne i denne brugervejledning kan være
forskellige fra din maskine afhængigt af maskinens firmware/driverversion.
•
Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt
baseret på Windows 7.
1
Konventioner
Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som
beskrevet nedenfor:
•
Dokument betyder det samme som original.
•
Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
•
Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).
Sikkerhedsoplysninger
Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre
skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse
af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner,
inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du
opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.
1. Introduktion
10
4
Driftsmiljø
Advarsel
3
Vigtige sikkerhedssymboler
Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis
stikkontakten ikke er jordforbundet.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette
kapitel
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre
Advarsel risiko for alvorlig personskade eller
dødsfald.
Forsigtig
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre
mindre person- eller tingsskade.
Forsøg ikke.
Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små
metalgenstande eller tunge genstande, lysestager,
tændte cigaretter osv.).
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg,
mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks
for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.
• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i
tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at
brugeren tager stikket ud af stikkontakten.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på
netledningen.
Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand
på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller
brand.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke
stikket med våde hænder.
11
Pas på, at kæledyr ikke tygger på
vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon
eller pc.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for
elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.
Forsigtig
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en
kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke
fungerer korrekt efter at disse instruktioner er fulgt.
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i
perioder, hvor maskinen ikke bruges.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
5
Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud,
er varmt.
Betjeningsmåde
Det kan medføre forbrændinger.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en
kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været
tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Træk ikke papiret ud under udskrivningen.
Det kan beskadige maskinen.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt
går ind i stikkontakten.
Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten,
da der ellers er risiko for elektrisk stød.
Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og
papirbakken.
Du kan komme til skade.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
12
6
Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i
ventilationsåbningerne.
Det kan øge temperaturen i komponenterne og
forårsage beskadigelse eller brand.
Installation/flytning
Advarsel
Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt
papir.
Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre
smertefulde snitsår.
Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller
et sted med vandudslip.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget
varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke
børn røre området.
Forsigtig
Det kan medføre forbrændinger.
Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når
du fjerner fastklemt papir.
Det kan beskadige maskinen.
Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i
papirudbakken.
Det kan beskadige maskinen.
Denne maskine får strøm via netledningen.
Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for
strømforsyningen.
Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.
Løft derefter maskinen:
• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af
en enkelt person.
• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to
personer.
• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den
løftes af fire eller flere personer.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre personeller tingsskade.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.
Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der
fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på
over 2 meter til en maskine på 110 V, skal den være
16 AWG eller kraftigere.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre personeller tingsskade.
Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en
strømstyrke som angivet på mærkaten.
Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om
strømstyrken.
Brug kun en telefonledning af typen 26 AWGa eller
større.
Ellers kan det beskadige maskinen.
Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt
sted, f.eks. et skab.
Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der
opstå brand.
Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
13
Ellers kan den beskadige maskinen og medføre
elektrisk stød eller brand.
a. AWG: Amerikansk trådkalibermål
7
Vedligeholdelse/kontrol
Forsigtig
Tag dette produkt ud af stikkontakten inden
indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke
maskinen med benzen, fortynder eller alkohol.
Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke
overbelastes.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød
eller brand.
Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i
maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre
den indvendigt.
Du kan komme til skade.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
14
8
Sørg for at strømledningen og stikkets kontaktflader
er fri for støv eller vand.
Anvendelse af forbrugsstoffer
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort
med skruer.
• Fikseringsenheder må kun repareres af en
certificeret servicetekniker. Reparationer af ikkecertificerede teknikere kan resultere i brand eller
elektrisk stød.
Forsigtig
Skil ikke tonerpatronen ad.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Maskinen må kun repareres af en Samsungservicetekniker.
Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner
eller fikseringsenheder.
Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
Dette kan medføre eksplosion eller en
ukontrollerbar brand.
Børn kan komme til skade.
Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.
Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret
tekniker, hvis maskinen skal repareres.
Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når
den skal rengøres og bruges.
Ellers kan du beskadige maskinen.
Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet,
når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt
papir.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden
for børns rækkevidde.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Sikkerhedsoplysninger
Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan
beskadige maskinen.
I tilfælde af skade, som skyldes brug af
genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et
servicegebyr.
Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt
vand til at vaske det.
Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast
i tøjet. Brug koldt vand.
1. Introduktion
15
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
9
Tilbehør
Strømkabel
Lyninstallationsvejledning
Software-cda
Diverse tilbehørb
a. Software-cd'en indeholder printerdriveren og programmer.
b. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.
16
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
10
Set forfra
1
9
2
10
8
3
7
4
11
6
5
1 Udbakke
4 Frontdæksel
7
2
5 Indikator for
papirniveau
8
6
9
Kontrolpanel
3 Dæksel til
kontrolkort
Bakke 2
Bakke 1
Universalbakke
Universalbakkeforlænger
10
11
Papirbreddestyr på en universalbakke
Udskriftsstøtte
17
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
18
11
Set bagfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
9
8
7
1
6
2
3
5
4
1 Netværksport
4 IEEE 1284-parallelstik til stikkontakt
7
Duplexenhed
2 USB-port 1
5 Tænd/sluk-kontakt
8
Bagdæksel
3 USB-port 2a (kun ML-3753ND)
6 Strømindgang
9
Bakkens bagdæksel
a. To USB-porte giver dig mulighed for at slutte en printer til to separate computere. Til denne handling skal der være printerdrivere installeret på begge
computere. Dobbelttilslutninger fra en printer til en enkelt computer gennem USB-portene kan resultere i alvorlig skade på printeren og computeren.
Oversigt over kontrolpanelet
1. Introduktion
(Tilbage)
Vender tilbage til menuens øverste
niveau.
Numerisk tastatur
Brug tastaturet til at indtaste tal og
tegn. Det er nyttigt til indtastning af
IP-adresser. (se "Indtastning af tegn
ved hjælp af det numeriske tastatur"
på side 26).
4
1
2
5
3
10
19
4
6
(Annulle)
Afbryder en igangværende handling.
5
7
(Strøm)
9
6
7
8
(Status
indikator)
Viser maskinens status (se "Status
indikator" på side 73).
Eco
Slår Eco-tilstanden til for at reducere
toner- og papirforbruget (se "Ecoindstillinger" på side 45).
Pile
Navigerer i tilgængelige værdier ved
at flytte til næste eller forrige
valgmulighed.
9
8
10
1
Displayet
2
3
(Menu)
OK
Viser aktuel status og aktuelle
meddelelser, når maskinen er i brug.
Aktiverer menutilstanden og skifter
mellem de tilgængelige menuer.
Bekræfter den valgte indstilling på
displayet.
Du kan tænde og slukke for
strømmen med denne knap.
Tænde for maskinen
1
Tilslut først maskinen til strømstikket.
Tænd på tænd/sluk-knappen.
2
Tryk på knappen
(Tænd/sluk), og slip den igen.
1. Introduktion
20
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren via kablet. Hvis maskinen er sluttet til et netværk,
skal du springe følgende trin over og gå til installationen af
maskinens driver (se brugerhåndbogen Avanceret).
• Hvis du bruger Macintosh-, Linux- eller Unixoperativsystemer, finder du information i
brugerhåndbogen Avanceret.
1. Introduktion
2
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Software-cd’en bør starte automatisk, og et
installationsvindue åbnes.
3
Vælg Installer nu.
4
Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer
licensaftalens vilkår Klik derefter på Næste.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
• Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog,
kan være anderledes på den maskine og den
brugergrænseflade, som du anvender.
• Hvis du vælger Brugerdefineret installation, kan du
vælge de programmer, du vil installere.
• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
12
1
Windows
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og
lukke vinduet.
21
Geninstallere driveren
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende
for at geninstallere driveren.
13
Windows
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle
programmer > Samsung Printers > navnet på din
printerdriver > Afinstaller.
3
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer
driveren igen (se "Installere driveren lokalt" på side 21).
1. Introduktion
22
2. Lær om grundlæggende
brug
Når installationen af maskinen er fuldført, kan det være en god ide at
angive de indstillinger, der skal bruges som standard. Se næste afsnit,
hvis du vil angive eller ændre værdier. Dette kapitel indeholder
oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende
konfigurationsindstillinger.
• Menuoversigt
24
• Indtastning af tegn ved hjælp af det numeriske
tastatur
26
• Udskrive en demoside
27
• Ændre displaysproget
28
• Medier og bakke
29
• Grundlæggende udskrivning
41
Menuoversigt
2. Lær om grundlæggende brug
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til
klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.
Elementer
Indstillinger
Retning
• Du kan få adgang til disse menuer ved at trykke på
knappen
(Menu). Tryk på pilene, indtil det ønskede
menupunkt vises, og tryk på OK.
Fælles margen
Layout
Flerfun.bakke
Bakke X
• Der vises en asterisk (*) ved siden af den valgte menu.
Emuleringsmar.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet,
afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer,
der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
Duplex
• Visse menunavne kan være forskellige fra din
maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
Kopier
Paper
Universalbakke/ [Bakke <x>]
Papirkilde
Bakkeraekkef.
Elementer
Indstillinger
Menukort
Konfiguration
Frb.stof. Info
Demoside
Information
PCL-skrifttype
PS-skrifttype
EPSON-font
Brugstæller
Konto
Grafik
Oploesning
Moerk tekst
24
Menuoversigt
Elementer
2. Lær om grundlæggende brug
Indstillinger
Elementer
Sprog
TCP/IP (IPv4)
Stroembesp.
TCP/IP (IPv6)
Opv.haendelse
Ethernet-hast.
Auto fortsaet
Papirerstatn.
Netværk
Papirfejl
Http Aktiver
Brugerdefin.a
Vedligehold.
Tonerbespar.
Eco-konfig.
Ryd indstill.
Emuleringstype
Konfiguration
Ryd indstill.
Netværk Aktiver
Auto CR
Jobtimeout
802.1x
Netv.konfig.
Systemkonfig. Hoejdetilpas.
Emulering
Indstillinger
Aktivt job
Jobhåndter.
Gemt job
Filpolitik
a. Du kan starte programmer. Du skal registrere programmet fra
SyncThru™ Web Service, før du kan starte det.
25
Indtastning af tegn ved hjælp af det numeriske tastatur
Når du udfører forskellige opgaver, kan du få brug for at indtaste
navne og tal.
1
Når du bliver bedt om at indtaste et bogstav, skal du finde
knappen med det tegn, du vil bruge. Tryk på knappen,
indtil det korrekte bogstav vises på displayet.
Hvis du vil skrive O, skal du eksempelvis trykke på 6,
hvorpå der står MNO. Hver gang du trykker på 6, viser
displayet et forskelligt bogstav - M, N, O, m, n, o og til sidst
6.
2
Gentag trin 1, hvis du vil indtaste flere bogstaver.
Hvis det næste bogstav er skrevet på den samme knap,
skal du flytte markøren ved at trykke på den højre/venstre
piletast og derefter på knappen mærket med det bogstav,
du vil have. Markøren flytter sig til højre, og det næste
bogstav vises på displayet. Du kan indtaste et mellemrum
ved at trykke på piletasten.
3
Når du er færdig med at indtaste bogstaver, skal du trykke
på OK.
Hvis du trykker forkert, når du indtaster et tal eller et navn,
skal du trykke på højre/venstre piletast for at slette det
sidste ciffer eller tegn.
2. Lær om grundlæggende brug
26
Udskrive en demoside
Udskriv en demoside for at kontrollere, at maskinen fungerer
korrekt.
1
2
3
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Information > OK > Demoside > OK.
Tryk på Udskriv? > Ja > OK.
Der udskrives en demoside.
2. Lær om grundlæggende brug
27
Ændre displaysproget
Hvis du vil ændre det sprog, der vises på kontrolpanelets display,
skal du gøre følgende:
1
2
3
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfig. > OK > Sprog > OK.
Tryk på OK for at vælge det ønskede sprog.
2. Lær om grundlæggende brug
28
Medier og bakke
I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier
i maskinen.
• Brug af udskriftsmedier, der ikke opfylder disse
specifikationer, kan forårsage problemer eller behov
for reparation. Sådanne reparationer er ikke omfattet af
Samsungs garanti eller serviceaftaler.
• Undgå at bruge inkjet-fotopapir på denne maskine. Det
kan beskadige maskinen.
2. Lær om grundlæggende brug
29
1
Bakkeoversigt
Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
2
3
1
• Brug af brandfarlige udskriftsmedier kan forårsage
brand.
• Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 82).
Brug af brandfarlige medier eller udefrakommende
materialer, som efterlades i printeren, kan føre til
overophedning af enheden og kan i sjældne tilfælde
forårsage brand.
1 Vejledning til
forlængelse af
bakke
2 Papirlængdestyr
3 Papirbreddestyr
Duplexenheden er forudindstillet til Letter/LGL- eller A4-format
afhængigt af dit land. Hvis du vil ændre formatet, skal du justere
papirstyret som vist nedenfor.
Medier og bakke
2. Lær om grundlæggende brug
Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå
papirregistrering, skævvridning af billeder eller papirstop.
30
Papirmængdeindikatoren viser, hvor meget papir der er i
bakken.
1
4
A
1 Fuld
2 Tom
2
Medier og bakke
2
Lægge papir i bakken/den valgfrie bakke
1
2
Træk papirbakken ud.
3
Læg papiret med den side, der skal udskrives på, vendt
nedad.
2. Lær om grundlæggende brug
4
Skub længdepapirstyret, indtil det lige berører
papirstakken.
5
Klem breddepapirstyret, og skub det til kanten af
papirstakken, uden at den bøjes.
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne,
inden papirerne lægges i bakken.
31
Medier og bakke
2. Lær om grundlæggende brug
• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret
for langt ind, så mediet bøjes.
32
De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne et
program og aktivere udskrivningsmenuen.
b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 43).
c Tryk på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og
vælg en passende papirtype.
• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage
papirstop.
• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen,
da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.
3
Lægge papir i universalbakken
Universalbakken kan indeholde specielle størrelser og typer af
udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
6
7
Sæt bakken tilbage i maskinen.
Tip til brug af universalbakken
Angiv papirtypen og -størrelsen for bakke 1 (se "Indstille
papirformat og -type" på side 40).
• Læg ikke mere papir i universalbakken under
udskrivning, så længe der er papir i den, da der ellers
kan opstå papirstop.
• Udskriftsmedier lægges midt i universalbakken med
forsiden opad og vendes, så de føres ind i maskinen på
den korte led.
• Læg kun tilgængeligt papir i for at sikre
udskriftskvaliteten og undgå papirstop (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 82).
Medier og bakke
• Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og
etiketter ud, før du lægger dem i universalbakken.
2. Lær om grundlæggende brug
33
2
Tilpas styrene til indstilling af papirbredden til papirets
bredde.
3
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne,
inden papirerne lægges i bakken.
• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af
specialmedier (se "Udskrive på specialmedier" på side
35).
• Åbn bakke 1, tag det overlappende papir ud, og forsøg
at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der
udskrives vha. universalbakken.
• Før papiret manuelt ind, indtil det fremføres
automatisk, hvis papiret ikke indføres korrekt under
udskrivning.
1
Åbn universalbakken, og fold dens forlænger ud som vist.
2
1
Medier og bakke
4
Læg papiret i. Klem styrene til indstilling af papirbredden i
universalbakken ind mod papiret.
5
Angiv papirtype og -størrelse i kontrolpanelet (se "Indstille
papirformat og -type" på side 40).
De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne et
program og aktivere udskrivningsmenuen.
b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 43).
c Klik på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og
vælg den korrekte papirtype.
Hvis du f.eks. vil udskrive en etikette, skal du indstille
papirtypen til Etiketter.
2. Lær om grundlæggende brug
34
d Vælg Universalbakke under papirkilde, og tryk på OK.
e Start udskrivningen fra programmet.
Medier og bakke
4
Udskrive på specialmedier
Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til hver bakke.
Medietyperne er vist i Udskriftsindstillinger. Vælg den korrekte
medietype for at få den bedste udskriftskvalitet.
2. Lær om grundlæggende brug
35
For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 82.
Bakke 1
Valgfri
bakke
Universalbakke
Almindeligt
●
●
●
Tykt papir
●
●
●
Typer
• Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du
bruger specialmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 82).
Tykkere
Tyndt papir
●
●
●
• Udskrive specialmedierne (tryksiden op)
Hvis der udskrives på specialmedier med krøller, folder
eller sorte fede streger, skal du åbne bagdækslet,
trække ned i udløsergrebet som vist nedenfor og prøve
at udskrive igen. Lad bagdækslet stå åbent under
udskrivning.
Bond-papir
●
●
●
●
●
Farve
Karton
●
●
●
Etiketter
●
Transparenter
●
Konvolut
●
Fortrykt
●
Bomuld
●
Genbrugt
●
●
●
Arkivpapir
●
●
●
( ●: Medfølger. Tom: ikke til rådighed)
Medier og bakke
2. Lær om grundlæggende brug
36
Konvolut
Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af
konvolutternes kvalitet.
Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i
nedenstående figur.
1
•
Hvis der udskrives på konvolutter med krøller, folder eller sorte
fede streger, skal du åbne bagdækslet og trække udløsergrebet
på højre side ca. 90 grader nedad og derefter prøve at udskrive
igen. Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.
1 Udløsergreb
Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i
betragtning:
-
Vægt: må ikke overstige 90 g/m2, da der ellers kan opstå
papirstop.
-
Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm
og må ikke indeholde indespærret luft.
-
Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden
måde beskadiget.
-
Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der
opstår i maskinen.
•
Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede
kanter.
•
Brug ikke konvolutter med frimærker.
Medier og bakke
•
2. Lær om grundlæggende brug
Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder,
belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske
materialer.
•
Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig
kvalitet.
•
Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender
når helt ud til konvoluttens hjørner.
37
Transparent
Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så
maskinen ikke beskadiges.
2
1
1 Acceptabelt
2 Uacceptabelt
•
Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller
med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal
benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens
fikseringstemperatur (ca. 170 °C) i 0,1 sekund. Ekstra flapper
og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller
sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige
fikseringsenheden.
•
Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke
placeres tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.
•
Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens
sammenføjninger mødes.
•
Skal kunne modstå maskinens fikseringstemperatur.
•
Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har
taget dem ud af maskinen.
•
Lad ikke ubrugte transparenter ligge i papirbakken i længere
tid. De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre plettet
udskrivning.
•
Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår pletter fra
fingeraftryk.
•
Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid,
da dette kan medføre falmet tryk.
•
Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede og ikke har
iturevne kanter.
Medier og bakke
•
Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.
•
For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke
lade udskrevne ark ligge oven på hinanden efter
udskrivningen.
2. Lær om grundlæggende brug
-
Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er
synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig
fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan
medføre alvorlige papirstop.
-
Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i
nogen retning.
-
Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller
andre tegn på manglende klæbeevne.
Etiketter
Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen
ikke beskadiges.
•
Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i
betragtning:
-
Klæbemidler: Skal være stabile ved maskinens
fikseringstemperatur. Se specifikationerne til maskinen for
at finde fikseringstemperaturen (ca. 170 °C).
38
•
Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem
etiketterne. Synlige områder på arket med klæbemateriale
kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket
kan forårsage papirstop. Synligt klæbemateriale kan også
beskadige maskindele.
•
Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang.
Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle
igennem maskinen én gang.
•
Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede,
har bobler eller på anden måde er beskadiget.
Medier og bakke
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
2. Lær om grundlæggende brug
39
Fortrykt papir
Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad,
og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på
problemer med papirfødningen, så prøv at vende papiret om.
Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.
•
Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra
materialets kanter.
•
Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter,
fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for
maskinens fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.
•
Skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for
negativ virkning på maskinens ruller.
•
Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at
blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan
fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe
udskriftskvaliteten.
Medier og bakke
2. Lær om grundlæggende brug
40
5
Indstille papirformat og -type
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse
og -type ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.
• De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
• Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller, der
ikke understøtter displayet på kontrolpanelet.
1
2
Tryk på knappen
3
Tryk på Papirstørrelse > OK > Vælg den ønskede
indstilling > OK.
4
Tryk på Papirtype > OK > Vælg den ønskede indstilling >
OK.
5
Tryk på
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Paper > OK > Vælg den ønskede papirbakke >
OK.
(Annulle) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks.
fakturapapir, skal du vælge Brugerdefineret under fanen
Papir under Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 43).
Grundlæggende udskrivning
6
Udskrivning
2. Lær om grundlæggende brug
4
1
2
3
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal
kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.
Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner,
skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i vinduet
Udskriv (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 43).
Hvis du bruger Macintosh-, Linux- eller Unixoperativsystemer, finder du information i
brugerhåndbogen Avanceret.
Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i
Windows 7.
41
5
Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i
vinduet Udskriv.
Grundlæggende udskrivning
7
Annullere et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller
printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob ved at trykke
på knappen
(Annulle) på kontrolpanelet.
2. Lær om grundlæggende brug
42
Grundlæggende udskrivning
8
Åbne udskriftsindstillinger
2. Lær om grundlæggende brug
4
43
Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
• Vinduet Udskriftsindstillinger, der vises i denne
brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine,
som du anvender.
• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger,
vises der muligvis et advarselstegn
eller
. Et
betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at
dette ikke anbefales, mens et
betyder, at du ikke
kan vælge denne indstilling på grund af maskinens
indstillinger eller miljø.
1
2
3
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved hjælp
af knappen Status for printer (se brugerhåndbogen
Avanceret).
Grundlæggende udskrivning
2. Lær om grundlæggende brug
44
Brug af en foretrukken indstilling
Vælg flere indstillinger, og klik på
(Opdater), så
indstillingerne bliver føjet til de forudindstillinger, du
lavede. Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du
vælge den i rullelisten Forudindstil.. Maskinen er nu
indstillet til at udskrive i henhold til de indstillinger, du har
valgt. Hvis du vil slette gemte indstillinger, skal du vælge
Indstillingen Forudindstil., som vises på hver af
egenskabsfanerne undtagen fanen Samsung, giver dig
mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til
fremtidig brug.
For at gemme et punkt under Forudindstil. skal du følge
nedenstående trin:
1
2
dem fra rullelisten Forudindstil. og klikke på
(Slet).
Du kan også gendanne printerdriverens
standardindstillinger ved at vælge
Standardforudindstilling på rullelisten Forudindstil..
Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
Indtast et navn for indstillingen i feltet Forudindstil.
9
Bruge Hjælp
Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet
Udskriftsindstillinger, og tryk på F1 på dit tastatur.
10
3
Klik på
(Tilføj). Når du gemmer Forudindstil., gemmes
alle aktuelle driverindstillinger.
Eco-udskrivning
Funktionen Eco nedsætter tonerforbruget og brug af papir.
Funktionen Eco gør dig i stand til at spare
udskrivningsressourcer, så du kan udskrive mere miljøvenligt.
Grundlæggende udskrivning
2. Lær om grundlæggende brug
Hvis du trykker på knappen Eco på kontrolpanelet, aktiverer du
Eco-tilstanden. Eco-tilstandens standardindstilling er duplex
(lang kant), 2-Op, spring tomme sider over og tonerbesparelse.
•
Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet
1
2
3
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfig. > OK > Eco-konfig. > OK.
Tryk på OK for at vælge den ønskede tilstand.
•
Standardtilst.: Væg denne for at slå Eco-tilstanden til
og fra. (Duplex (lang kant)/Tonerbesparelse/2-Op/
Spring tomme sider over)
-
Fra: Slår Eco-tilstanden fra.
-
Til: Slår Eco-tilstanden til.
Hvis du slår Eco-tilstanden til med en adgangskode fra
SyncThru™ Web Service (fanen Settings > Machine
Settings > System > Eco > Settings), vises
meddelelsen Tændt-styrke. Du skal indtaste
adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.
45
Skift temp..: Vælg Eco-skabelonen.
-
Standard-Eco: Eco-tilstandens stardardindstilling
er duplex, 2-Op, spring tomme sider over og
tonerbesparelse.
-
Tilpasset Eco: Følg indstillingerne i Syncthru™
Web Service. Inden du vælger dette menupunkt,
skal du indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web
Service> fanen Settings > Machine Settings >
System > Eco > Settings.
ndstille Eco-tilstand på driveren
Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Ecobilledet (
), betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.
► Eco-indstillinger
•
Printerstandard: Følger indstillingerne fra maskinens
kontrolpanel.
•
Ingen: Deaktiverer Eco-tilstanden.
•
Eco-udskrivning: Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de
forskellige Eco-elementer, du vil bruge.
•
Adgangskode: Hvis administratoren har aktiveret Ecotilstanden, skal du indtaste adgangskoden for ændre status
for tilstanden.
Grundlæggende udskrivning
► Resultatsimulator
Resultatsimulator viser, hvor meget du har reduceret CO2udslippet, elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du
har valgt.
•
Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger
er et hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er
deaktiveret.
•
Se beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA,
indekset fra det japanske indenrigs- og
kommunikationsministerium og
www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.
•
Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det
gennemsnitlige energiforbrug i forbindelse med udskrivning
for denne maskine.
•
Den reelle sparede eller reduceret mængde kan variere
afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens
ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype,
medieformat og jobkompleksitet etc.
2. Lær om grundlæggende brug
46
3. Vedligeholdelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer,
tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.
• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
48
• Tilgængelige forbrugsstoffer
49
• Tilgængeligt tilbehør
50
• Tilgængelige vedligeholdelsesdele
51
• Fordele toner
52
• Udskifte tonerpatronen
54
• Opgradere et hukommelsesmodul
56
• Overvåge forbrugsstoffer
58
• Indstille advarsel om lavt tonerniveau
59
• Rengøre maskinen
60
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
3. Vedligeholdelse
48
Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige
forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele.
Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsungforhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område
for at få servicekontaktoplysninger.
Tilgængelige forbrugsstoffer
Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende
typer forbrugsstoffer til maskinen:
Type
Tonerpatron med
høj ydelse
Gennemsnitsydelsea
Cirka 15.000 sider
Varens navn
MLT-D305L
a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til ISO/IEC 19752.
Afhængigt af indstillingerne og den benyttede jobtilstand
kan der være forskel på tonerpatronens levetid.
Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske
i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye
tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være
inkompatible med maskinen på grund af forskellige
konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer
i henhold til bestemte landeforhold.
3. Vedligeholdelse
49
Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale
Samsung-tonerpatroner, såsom genopfyldte eller
”genfremstillede” patroner. Samsung kan ikke garantere
for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale
Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som
følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner
dækkes ikke af maskinens garanti.
Tilgængeligt tilbehør
3. Vedligeholdelse
50
Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydeevne og kapacitet forbedres.
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modeller eller lande (se "Funktioner pr. model"
på side 7).
Tilbehør
Funktion
Udvider maskinens hukommelseskapacitet.
Hukommelsesmodul
Bakke 2
IEEE 1284parallelstik
Varens navn
• ML-MEM370: 512MB (Kun ML3750ND)
• CLP-MEM202: 256MB (Kun ML3753ND)
Hvis du ofte oplever problemer med papirtilførslen, kan du bruge en
ekstra bakke.
ML-S3710A
Gør det muligt at bruge forskellige interfaces.
ML-PAR100
• Ved installation af printerdriveren med et IEEE1284parallelstik findes maskinen muligvis ikke, og efter installation
af printeren vil kun basale funktioner være tilgængelige.
• Hvis du vil kontrollere maskinens status eller angive
indstillinger, skal maskinen sluttes til en computer med et
USB-kabel eller via et netværk.
• Hvis du bruger et IEEE 1284-parallelstik, kan du ikke bruge
USB-kablet.
Tilgængelige vedligeholdelsesdele
3. Vedligeholdelse
51
Kontakt det sted, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en
autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Garantien dækker ikke udskiftning af
vedligeholdelsesdele, når de har nået deres ”Gennemsnitsydelse”.
Vedligeholdelsesdele udskiftes ved bestemte intervaller for at undgå problemer med udskriftskvalitet og papirfremføring, der opstår
som følge af slidte dele, se tabellen herunder. Formålet er, at maskinen altid fungerer perfekt. Nedenstående vedligeholdelsesdele
bør udskiftes, når hver dels levetid er nået.
Gennemsnitsydelsea
Dele
Overf.rulle
Cirka 100.000 sider
Fikseringsenhed
Cirka 90.000 sider
Opsamlingsrulle
Cirka 90.000 sider
Retard-rulle
Cirka 60.000 sider
a. Denne afhænger af det anvendte operativsystem, computerens ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype, medieformat og jobkompleksitet.
Fordele toner
Når tonerpatronen er ved at være tom:
•
Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys,
og/eller tætheden varierer fra side til side.
•
Status-indikatoren blinker rødt.
3. Vedligeholdelse
2
52
Vip omhyggeligt patronen fem til seks gange, så toneren
fordeles jævnt inde i patronen.
Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved
at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan
der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når
du har fordelt toneren.
1
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør
klud og vaske tøjet i koldt vand: Varmt vand opløser
toneren i tøjet.
Rør ikke ved tonerpatronens grønne underside. Benyt
patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
3
Fordele toner
3
Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, og før forsigtigt
patronen ind i åbningen på maskinen.
4
Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
3. Vedligeholdelse
53
Udskifte tonerpatronen
Klik på dette link for at få vist en animation om udskiftning
af tonerpatronen.
3. Vedligeholdelse
54
3
Fjern mærkaten fra tonerpatronen som vist nedenfor.
4
Ryst patronen grundigt fra side til side fem-seks gange for
at fordele toneren jævnt inde i patronen.
Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, holder
maskinen op med at udskrive.
1
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
3
2
Tag den nye tonerpatron ud af indpakningsposen.
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør
klud og vaske tøjet i koldt vand: Varmt vand opløser
toneren i tøjet.
Udskifte tonerpatronen
Rør ikke ved tonerpatronens grønne underside. Benyt
patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
5
Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, og før forsigtigt
patronen ind i åbningen på maskinen.
6
Luk frontdækslet. Kontrollér, at dækslet er helt lukket.
3. Vedligeholdelse
55
Opgradere et hukommelsesmodul
Du kan bruge dette modulstik til at installere ekstra hukommelse.
3. Vedligeholdelse
56
3
Fjern hukommelsesmodulet fra pladsen. ( Kun ML3750ND)
4
5
Tag det nye hukommelsesmodul ud af indpakningsposen.
Der findes oplysninger om bestilling af ekstra
hukommelsesmoduler. (Se "Tilgængeligt tilbehør" på side 50.)
1
Installere et hukommelsesmodul
1
2
Sluk for maskinen, og træk alle kabler ud.
Tag fat i dækslet til kontrolkortet, og fjern det.
Tag fat om hukommelseskortet i kanterne, og ret det ind
imod hukommelsesstikket med en vinkel på ca. 30 grader.
Kontroller, at hakkerne på modulet passer til stikkets riller.
De indhak og riller, der er vist ovenfor, svarer muligvis
ikke nøjagtigt til dem på modulet og på maskinen.
Opgradere et hukommelsesmodul
6
Tryk forsigtigt hukommelsesmodulet ind i stikket, til du
hører et ”klik”.
Brug ikke vold, når du håndterer hukommelsesmodulet,
da det i så fald kan tage skade. Hvis
hukommelsesmodulet ikke lader til at passe til stikket,
skal du forsigtigt gentage forrige procedure.
7
8
Sæt dækslet på plads over kontrolkortet.
Tilslut strømkablet og printerkablet, og tænd for maskinen.
3. Vedligeholdelse
57
Overvåge forbrugsstoffer
Følg trinene nedenfor for at få vist indikatorer for forbrugsstoffer:
1
2
3
4
Tryk på
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfig. > OK > Vedligehold. > OK.
Tryk på Frb.stof. Info > OK.
Tryk på OK for at vælge den ønskede indstilling.
3. Vedligeholdelse
58
Indstille advarsel om lavt tonerniveau
3. Vedligeholdelse
59
Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan angive, om
denne meddelelse eller indikator skal vises.
1
2
3
4
Tryk på
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfig. > OK > Vedligehold. > OK.
Tryk på Adv. lavt ton. niveau > OK.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Rengøre maskinen
Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du
bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre
maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste
udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.
• Rengøring af maskinens kabinet med
rengøringsmidler, der indeholder store mængder
alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke
kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade
på kabinettet.
• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med
toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet
med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren
hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.
3. Vedligeholdelse
3
Rengøre maskinen indvendigt
Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og
støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give
problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller
udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse
problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.
1
Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til
maskinen er kølet ned.
2
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud. Sæt den på
en ren og jævn overflade.
2
Rengøre maskinen udvendigt
Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt
eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke
drypper vand på eller ned i maskinen.
60
3
Rengøre maskinen
3. Vedligeholdelse
• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i
mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko
for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den
eventuelt med et stykke papir.
Når du rengør maskinen indvendigt, skal du sørge for
ikke at beskadige overførselsrullen eller andre
indvendige dele. Undlad at bruge opløsningsmidler som
rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer
med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.
• Rør ikke den grønne flade på undersiden af
tonerpatronen. Benyt patronens håndtag, så du undgår
at berøre dette område.
4
3
Fjern støv og spildt toner fra området omkring
tonerpatronerne med en tør og fnugfri klud.
61
Sæt tonerpatronen i igen, og luk frontdækslet.
Rengøre maskinen
4
Rengøre opsamlingsrullen
1
Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til
maskinen er kølet ned.
2
Træk bakke 1 ud.
3. Vedligeholdelse
3
Rengør opsamlingsrullen med en blød og fnugfri klud.
4
Sæt bakken tilbage i maskinen.
62
4. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre,
hvis der opstår en fejl.
• Tip til at undgå papirstop
64
• Udbedre papirstop
65
• Om statusindikatoren
72
• Displaymeddelelsernes betydning
74
†
Dette kapitel giver dig nyttige oplysninger om, hvad du skal
gøre, når du oplever fejl. Kontroller beskeden på displayet først
for at løse problemet. Hvis du ikke kan finde en løsning på dit
problem i dette kapitel, henvises der til kapitlet Fejlfinding i
Br'ugerhåndbog Avanceret. Hvis du ikke kan finde en løsning i
Br'ugerhåndbog, eller problemet fortsætter, skal du ringe efter
service.
Tip til at undgå papirstop
4. Fejlfinding
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå
papirstop:
•
Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 29).
•
Overfyld ikke papirbakken. Kontrollér, at papirniveauet er under mærket for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.
•
Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
•
Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
•
Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
•
Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
•
Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 82).
64
Udbedre papirstop
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke
rives i stykker.
4. Fejlfinding
1
I bakke 1
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
Åbn og luk frontdækslet. Det fastklemte papir føres
automatisk ud af maskinen.
Hvis papiret ikke føres ud, skal du fortsætte til næste trin.
2
1
65
Træk bakke 1 ud.
Udbedre papirstop
3
Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige
ud.
4. Fejlfinding
66
2
I valgfri bakke 2
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
1
2
Hvis papiret ikke bevæger sig, når du trækker i det, eller du
ikke kan se papiret i dette område, skal du kontrollere
fikseringsområdet omkring tonerpatronen (se "Inde i
maskinen" på side 68).
4
Skub bakke 1 ind i maskinen igen, indtil den klikker på
plads. Udskrivningen genoptages automatisk.
Træk valgfri bakke 2 ud.
Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra maskinen.
Udbedre papirstop
Hvis papiret ikke bevæger sig, når du trækker i det, eller du
ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og
fortsætte til næste trin.
3
4
5
4. Fejlfinding
67
3
I universalbakken
Træk bakke 1 halvt ud.
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
Træk papiret lige ud og opad.
Skub bakkerne tilbage i maskinen. Udskrivningen
genoptages automatisk.
1
Træk papiret ud af maskinen, hvis det ikke indføres
korrekt.
2
Åbn og luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.
Udbedre papirstop
4. Fejlfinding
4
Inde i maskinen
68
2
Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige
ud.
3
Sæt tonerpatronen på plads igen, og luk frontlågen.
Udskrivningen genoptages automatisk.
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du
fjerner papir fra maskinen.
1
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
5
3
I udføringsområdet
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
Udbedre papirstop
1
4. Fejlfinding
4
Åbn og luk frontdækslet. Det fastklemte papir føres
automatisk ud af maskinen.
69
Fjern det fastklemte papir som vist i nedenstående figur.
Hvis du ikke kan se det fastklemte papir, skal du fortsætte
til næste trin.
2
2
1
Træk forsigtigt papiret ud af udbakken.
1
3
3
5
Luk bagdækslet. Udskrivningen genoptages automatisk.
6
Hvis du ikke kan se det fastklemte ark, eller du fornemmer
modstand, når du trækker i papiret, skal du stoppe, og gå
til næste trin.
3
Åbn bagdækslet.
I duplexenhedsområdet
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
Udbedre papirstop
1
Træk duplexenheden ud af maskinen.
2
Fjern det fastklemte papir fra duplexenheden.
4. Fejlfinding
Hvis papiret ikke kommer ud sammen med
duplexenheden, skal du fjerne papiret fra maskinens
nederste del.
Hvis du stadig ikke kan se papiret, skal du fortsætte til
næste trin.
3
Indsæt duplexenheden i maskinen.
70
Udbedre papirstop
4
5
4. Fejlfinding
Åbn bagdækslet.
Fjern det fastklemte papir som vist i nedenstående figur.
2
1
1
3
3
6
Luk bagdækslet. Udskrivningen genoptages automatisk.
71
Om statusindikatoren
4. Fejlfinding
Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.
• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land.
• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet.
• Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjen fra computerens programvinduer Status for Samsung-printer eller
Smart Panel.
• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
72
Om statusindikatoren
4. Fejlfinding
73
7
Status indikator
Status
Beskrivelse
Lyser ikke
Maskinen er offline.
Blinker
Maskinen modtager data fra computeren, eller maskinen udskriver data.
Lyser
• Maskinen er online og kan bruges.
Grøn
Blinker
(Status
indikator)
• Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs
meddelelsen i displayet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen. Denne funktion er ikke
tilgængelig på modeller, der ikke understøtter displayet på kontrolpanelet.
• Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede
levetid. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved
at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 52).
• En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a. Det anbefales at udskifte
tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 54).
Rød
• Dækslet er åbent. Luk dækslet.
Lyser
• Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i bakken.
• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se
"Displaymeddelelsernes betydning" på side 74).
• Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 65).
a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er
udviklet i henhold til ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, grafik, medietypen og mediestørrelsen. Der
kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.
Displaymeddelelsernes betydning
I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der
angiver maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over
de enkelte meddelelser og deres betydning i nedenstående
tabel.
Meddelelse
Betydning
• Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken
meddelelse der vises i displayet.
• Nogle meddelelser vises muligvis ikke i displayet,
afhængigt af indstillinger eller modeller.
• [fejlnummer] angiver fejlnummeret.
Papirstop
Der er papirstop i
universalbakken.
Afhjælp papirstoppet
(se "I
universalbakken" på
side 67).
Der er opstået
papirstop inde i
maskinen.
Afhjælp papirstoppet
(se "Inde i maskinen"
på side 68).
Papirstop
inde i maskinen
Der er opstået
papirstop i
i udfoeringsomr. papirudføringsområd
et.
Papirstop
Papirstop
inde i duplex
Papirstop-relaterede meddelelser
Meddelelse
Papirstop
i bakke1
Betydning
Løsningsforslag
Papiret sidder fast i
Afhjælp papirstoppet
papirindføringsområd (se "I bakke 1" på side
et.
65).
Løsningsforslag
i bakke2
i universalbakke
• Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke
og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet
igen. Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet
fortsætter.
74
Der er papirstop i den Afhjælp papirstoppet
valgfri bakke.
(se "I valgfri bakke 2"
på side 66).
Papirstop
8
Kontrol af displaymeddelelser
4. Fejlfinding
Afhjælp papirstoppet
(se "I
udføringsområdet" på
side 68).
Papiret har sat sig
Afhjælp papirstoppet
fast i duplexområdet. (se "I
duplexenhedsområde
t" på side 69).
Displaymeddelelsernes betydning
4. Fejlfinding
75
Toner-relaterede meddelelser
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Installer
toner
Der er ikke installeret en tonerpatron.
Installer en tonerpatron.
Ikke
kompatibel
Den tonerpatron, du har installeret er ikke
beregnet til denne maskine.
Installer en ægte Samsung-tonerpatron, der er designet til maskinen.
tonerpatron
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Betydning
Den angivne tonerpatron har næsten nået sin
forventede patronlevetid. Maskinen stopper
muligvis med at udskrive.
Udskift med
ny patron
4. Fejlfinding
Løsningsforslag
• Du kan vælge mellem Stop eller Fortsæt som vist på
kontrolpanelet. Hvis du vælger Stop, stopper printeren
udskrivningen, og du kan ikke udskrive mere, før du har udskiftet
patronen. Hvis du vælger Fortsæt, fortsætter printeren med at
udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke garanteres.
Den forventede patronlevetid er den
• Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når
forventede eller anslåede levetid for
denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron ud over dette
tonerpatronen, som angiver den
stadie, kan det resultere i problemer med udskriftskvaliteten (se
gennemsnitlige kapacitet for udskrifter
"Udskifte tonerpatronen" på side 54).
og er udviklet i henhold til ISO/IEC
19752.(se "Tilgængelige
Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale
forbrugsstoffer" på side 49). Antallet af
Samsung-tonerpatroner såsom genopfyldte eller
sider kan påvirkes af driftsmiljøet,
”genfremstillede” patroner. Samsung kan ikke garantere for
udskrivningsintervallet, medietypen,
kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale Samsungprocentdelen af billedområdet og
tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af
mediestørrelsen. Der kan være en vis
ikke-originale Samsung-tonerpatroner er ikke omfattet af
mængde toner tilbage i patronen,
maskinens garanti.
selvom udskift med ny patron vises, og
maskinen holder op med at udskrive.
• Hvis maskinen holder op med at udskrive, skal du udskifte
tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 54).
Forbered en
ny patron
76
Der er en lille smule toner tilbage i den angivne
patron. Patronen er tæt på slutningen af sin
forventede levetid.
Forbered en ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge
udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på
side 52).
Displaymeddelelsernes betydning
Bakke-relaterede meddelelser
Meddelelse
Ikke mere papir
Betydning
Ikke mere papir
Ikke mere papir
i universalbakken
Outputbakke fuld
Fjern papir
Løsningsforslag
Læg papir i bakke 1
(se "Lægge papir i
bakken/den valgfrie
bakke" på side 31).
Der er ikke noget
papir i bakke 2.
Læg papir i bakke 2
(se "Lægge papir i
bakken/den valgfrie
bakke" på side 31).
i bakke2
77
Netværks-relaterede meddelelser
Der er ikke noget
papir i bakke 1.
i bakke1
4. Fejlfinding
Der er ikke noget
papir i
universalbakken.
Læg papir i
universalbakken (se
"Lægge papir i
universalbakken" på
side 32).
Udbakken er fuld.
Fjern papir fra
udbakken, hvorefter
printeren genoptager
udskrivning.
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Den IP-adresse, du
Netværksprobl har angivet, benyttes
em
af en anden enhed på
netværket.
IP-konflikt
Kontroller IP-adressen,
og ret den om
nødvendigt (se
brugerhåndbogen
Avanceret).
Kan ikke godkendes.
Kontroller protokollen
for
netværksgodkendelse.
Kontakt
netværksadministrator
en, hvis problemet
fortsætter.
802.1x
Netvaerksfejl
Diverse meddelelser
Meddelelse
Laage aaben
Luk den
Betydning
Frontdækslet eller
bagdækslet er ikke
lukket korrekt.
Løsningsforslag
Luk dækslet, indtil det
klikker på plads.
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Fejl
[fejlnummer]
Betydning
Der er opstået en
systemfejl
Sluk og tænd for
strømmen, og prøv
udskriftsjobbet igen.
Ring til service, hvis
problemet fortsætter.
Maskinen kan ikke
styres.
Sluk og tænd for
strømmen, og prøv
udskriftsjobbet igen.
Ring til service, hvis
problemet fortsætter.
Ring til service
Fejl
[fejlnummer]
Sluk og taend
Løsningsforslag
4. Fejlfinding
78
5. Appendiks
Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om
gældende regler.
• Specifikationer
80
• Bemærkninger om regler
90
• Copyright
98
Specifikationer
5. Appendiks
1
Generelle specifikationer
Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af
oplysningerne på www.samsung.com/printer.
Elementer
Beskrivelse
Mål
Bredde x længde x højde
366 x 368 x 272,9 mm uden valgfri bakke
Vægt
Maskine med
forbrugsstoffer
10,28 kg
Klartilstand
26 dB(A)
Udskrivningstilstand
52 dB(A)
Drift
10 til 32 °C
Opbevaring (emballeret)
-20 til 40 °C
Drift
20 til 80% RL
Opbevaring (emballeret)
10 til 90 % RL
110 volt-modeller
Vekselstrøm 110 – 127 V
220 volt-modeller
Vekselstrøm 220 – 240 V
Støjniveaua
Temperatur
Luftfugtighed
Nominel effektb
80
Specifikationer
5. Appendiks
Elementer
Strømforbrug
Beskrivelse
Gennemsnitlig
driftstilstand
Mindre end 550 W
Klartilstand
Mindre end 60 W
Strømsparetilstand
Mindre end 1,9 W(Normal), 1,4 W(EEE)
Slukket tilstand
Mindre end 0,1 W
a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.
b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A).
81
Specifikationer
5. Appendiks
82
2
Specifikationer af udskriftsmedier
Type
Størrelse
Mål
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Bakke1/Valgfri bakke
Almindeligt
papir
Universalbakke
Letter
216 x 279 mm
70 til 90 g/m2 kontraktpapir
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
• 250 ark 80 g/m2 kontraktpapir • 50 ark 80 g/m2
i bakke 1.
kontraktpapir
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
• 520 ark 80 g/m2 kontraktpapir
i ekstra bakke.
• 150 ark 75 g/m2 kontraktpapir
70 til 90 g/m2 kontraktpapir
Specifikationer
Type
Størrelse
5. Appendiks
Mål
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Bakke1/Valgfri bakke
KonvolutMonarch
98 x 191 mm
83
Universalbakke
Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri 75 til 90 g/m2 kontraktpapir
bakke.
Konvolut nr. 10 105 x 241 mm
Konvolut
Tykt papir
Konvolut DL
110 x 220 mm
Konvolut C5
162 x 229 mm
Konvolut C6
114 x 162 mm
Se afsnittet om Se afsnittet om almindeligt papir
almindeligt
papir
Se afsnittet om Se afsnittet om almindeligt papir
Tykkere papir almindeligt
papir
Tyndt papir
Se afsnittet om Se afsnittet om almindeligt papir
almindeligt
papir
Transparent
Letter, A4
Se afsnittet om almindeligt papir
91 til 105 g/m2 kontraktpapir
91 til 105 g/m2
kontraktpapir
Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri 164 til 220 g/m2
bakke.
kontraktpapir
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri 138 til 146 g/m2
bakke.
kontraktpapir
Specifikationer
Type
Størrelse
5. Appendiks
Mål
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Bakke1/Valgfri bakke
Universalbakke
Etiketterb
Letter, Legal,
Se afsnittet om almindeligt papir
US Folio, A4,
JIS B5, ISO B5,
Executive, A5
Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri 120 til 150 g/m2
bakke.
kontraktpapir
121 til 163 g/m2 kontraktpapir
Karton
Letter, Legal,
Se afsnittet om almindeligt papir
US Folio, A4,
JIS B5, ISO B5,
Executive, A5
121 til 163 g/m2
kontraktpapir
Se afsnittet om Se afsnittet om almindeligt papir
Kontraktpapir almindeligt
papir
106 til 120 g/m2 kontraktpapir
106 til 120 g/m2
kontraktpapir
Minimumstørrelse
(brugerdefineret)
• Universalbakke: 76 x 127 mm
60 til 163 g/m2 kontraktpapir
• Bakke 1: 98 x 148,5 mm
Ikke tilgængelig i valgfri bakke.
Maksimumstørrelse
(brugerdefineret)
216 x 356 mm
a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.
b. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.
84
Specifikationer
5. Appendiks
85
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (anbefales)
Operativsystem
Processor
RAM
ledig plads på
harddisk
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB) 1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB) 1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere 1 GB (2 GB)
600 MB
16 GB
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
Windows Server® 2008
R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz- (x86) eller 1,4 GHz- (x64) processorer (2
GHz eller hurtigere)
512 MB (2 GB)
10 GB
Specifikationer
5. Appendiks
• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6,0 eller nyere.
• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.
• Til Windows 2000 kræves Services Pack 4 eller nyere.
Macintosh
Krav (anbefalet)
Operativsystem
Processor
• Intel®-processorer
Mac OS X 10.3 – 10.4
• PowerPC G4/G5
RAM
Ledig plads på
harddisk
• 128 MB til en PowerPC-baseret Mac 1 GB
(512 MB)
• 512 MB for an Intel-baseret Mac
(1 GB)
• Intel®-processorer
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.5
• 867 MHz eller hurtigere Power
PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10,7
• Intel®-processorer
2 GB
4 GB
86
Specifikationer
5. Appendiks
Linux
Elementer
Krav
Fedora 5 ~ 13 (32/ 64-bit)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bit)
SuSE 10.1 (32-bit)
Operativsystem
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bit)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)
Processor
Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Ledig plads på
harddisk
1 GB (2 GB)
87
Specifikationer
5. Appendiks
Unix
Elementer
Krav
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
Operativsystem
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5,3, 5.4
Ledig plads på
harddisk
Op til 100 MB
88
Specifikationer
5. Appendiks
4
Netværksmiljø
Kun netværksmodeller (se "Funktioner pr. model" på side 7).
Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de
netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.
Elementer
Netværksinterface
Specifikationer
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX
• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Netværksoperativsystem
• Forskellige Linux-operativsystemer
• Mac OS X 10.3 ~ 10.7
• Unix
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Netværksprotokoller
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)
89
Bemærkninger om regler
Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og
certificeret med flere lovmæssige erklæringer.
5. Appendiks
Når du bruger dette produkt, skal almindelige
sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for
brand, elektrisk stød og personskader:
5
Erklæring om lasersikkerhed
Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21
CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er
andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der
overholder kravene i IEC 60825-1:2007.
Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige.
Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko
for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift,
vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne
servicebetingelser.
6
Advarsel
Undlad at betjene eller servicere printeren, når
beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den
reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine
øjne.
Kun Taiwan
90
Bemærkninger om regler
7
5. Appendiks
91
9
Sikkerhed i forbindelse med ozon
Genbrug
Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under
0,1 ppm. Eftersom ozon er tungere end luft, skal
produktet placeres et sted med god ventilation.
Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på
en miljømæssigt forsvarlig måde.
8
10
Strømsparer
Denne printer benytter avanceret teknologi til
reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes
til udskrivning.
Når printeren ikke modtager data i et længere
tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er
registrerede mærker i USA.
Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STARprogrammet på http://www.energystar.gov.
Kun Kina
Bemærkninger om regler
5. Appendiks
92
Kun USA
11
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i
gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)
(Gældende i EU og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt
genanvendelsesvirksomhed. Besøg vores
websted:www.samsung.com/recyclingdirect for at finde det
nærmeste genanvendelsessted, eller ring på (877) 278 - 0799
12
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den
medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USBledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte
bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt
til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Kun Taiwan
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på
miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler
eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i
købskontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør
hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet
erhvervsaffald.
13
Kun Rusland
Bemærkninger om regler
14
5. Appendiks
93
16
Kun Tyskland
Udskiftning af det monterede stik (kun for
Storbritannien)
Vigtigt
15
Kun Tyrkiet
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et
standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13
ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du
sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter
skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet
sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet
sikringsdæksel.
Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.
13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og
det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre
bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13 amperestikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det
formstøbte stik.
Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes
med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket
igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en
stikkontakt.
Bemærkninger om regler
Vigtig advarsel:
5. Appendiks
94
17
Overensstemmelseserklæring (Europæiske
lande)
Du skal jordforbinde denne maskine.
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:
Godkendelser og certificeringer
• Grøn og gul: Jord
• Blå: Neutral
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som
er mærket på stikket, skal der ske følgende:
Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er
mærket med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”,
eller som er grøn og gul eller grøn.
Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”N”, eller som er sort.
Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”L”, eller som er rødt.
Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller
stikdåsen.
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [ML375x Series] opfylder de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i Lavspændingsdirektivet
(2006/95/EC) og EMC-direktivet (2004/108/EC).
Overensstemmelseserklæringen kan findes på
www.samsung.com/printer, gå til Support > Download
center, og angiv din printers (MFP) navn for at gennemse
EuDoC.
1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EF, tilnærmelse af
lovgivningen i medlemslandene med hensyn til
svagstrømsudstyr (Lavspændingsdirektivet).
1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EF om tilnærmelse af
lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC-direktivet).
Bemærkninger om regler
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EF om radioudstyr og
telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige
anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og
teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner
for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din
repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
EC-certificering
Certificering til 1999/5/EC Radio-og teleterminaldirektivet (FAX)
Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til
paneuropæisk tilslutning med en enkelt terminal til det analoge
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) i
overensstemmelse med Direktiv 2006/95/EC. Dette produkt er
udviklet til at fungere med de nationale PSTN'er og kompatible
PBX'er fra europæiske lande:
I tilfælde af problemer skal du i første omgang kontakte Euro QA
Lab hos Samsung Electronics Co., Ltd.
Produktet er blevet testet i forhold til TBR21. Angående hjælp til
brug af terminaludstyr, som overholder denne standard, har
ETSI (Det Europæiske Institut for Telestandarder) udstedt et
rådgivningsdokument (EG 201 121), som indeholder notater og
yderligere krav for at sikre netværkskompatibilitet til TBR21terminaler. Produktet er udviklet i forhold til – og er helt i
overensstemmelse med – alle de relevante rådgivningsnotater i
dette dokument.
5. Appendiks
95
Bemærkninger om regler
18
Kun Kina
5. Appendiks
96
Bemærkninger om regler
19
Kun Israel
5. Appendiks
97
Copyright
5. Appendiks
98
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden
forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.
•
Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
•
TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
•
Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
Se filen ”LICENSE.txt” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.
REV. 1.00
Indeks
99
B
funktioner
udskriftsmediefunktion
bakke
ændre bakkestørrelse
29
bestille en ekstra bakke
50
indstille papirformat og type
40
justere bredde og længde
29
lægge papir i universalbakken
32
bemærkninger om regler
90
bruge hjælp
44
D
5
82
19
generelle ikoner
9
ecoknap
19
ecoudskrivning
44
F
fejlmeddelelse
74
forbrugsstoffer
bestille
49
overvåge forbrugsstoffer
58
tilgængelige forbrugsstoffer
49
udskifte tonerpatronen
54
foretrukne indstillinger til udskrivning 44
systemkrav
86
menuoversigt
24
N
H
netværk
hukommelse
hukommelsesopgradering
56
installere hukommelsesmodul
56
kontrolpanel
konvention
E
Macintosh
G
K
display
M
19
9
installationsmiljø
89
om statusindikatoren
72
O
P
papirstop
L
lægge
papir i bakke 1
31
papir i universalbakken
32
35
Linux
systemkrav
64
udbedre papirstop
65
Parallel
bestille
50
R
lægge i
specialmedier
tip til at undgå papirstop
88
lokal
driverinstallation
21
geninstallere driver
22
rengøre
indvendigt
60
opsamlingsrulle
62
udvendigt
60
rengøre maskinen
60
Indeks
100
S
set bagfra
18
set forfra
17
sikkerhed
oplysninger
10
symboler
10
specifikationer
80
udskriftsmedie
bakkeindstilling
stopknap
40
konvolut
36
specialmedier
35
transparent
37
udskriftsstøtte
82
41
udskrivning
udskrive et dokument
Windows
41
universalbakke
19
T
bruge specialmedier
35
lægge papir i
32
tip om brug
32
Unix
tilbehør
bestille
39
Udskrivning
82
standardindstillinger
karton
systemkrav
50
87
V
tonerpatron
fordele toner
52
udskifte patronen
54
valgfri bakke
50
bestille
50
lægge papir i
31
U
vedligeholdelsesdele
udskriftsmedie
etiketter
38
fortrykt papir
39
indstille papirformatet
40
indstille papirtypen
40
51
W
Windows
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
21, 22
systemkrav
85
ML-375x Series
Brugerhåndbog
Avanceret
imagine the possibilities
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og
fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt afhængigt af model og land.
Indhold
2
33 Grafik
1. Softwareinstallation
5
Installation til Macintosh
7
Geninstallation til Macintosh
8
Installation til Linux
10 Geninstallation til Linux
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
34 Systemkonfiguration
38 Emulering
39 Netværk
40 Admin.konfig.
4. Specielle egenskaber
42 Højdejustering
43 Ændring af skrifttypeindstilling
12 Nyttige netværksprogrammer
44 Ændring af standardindstillingerne for
udskrivning
13 Kabelbaseret netværkskonfiguration
45 Indstilling af maskinen til standardmaskine
17 Installation af driver via netværket
46 Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
24 IPv6-konfiguration
54 Macintosh-udskrivning
57 Linux-udskrivning
3. Menuer med nyttige indstillinger
60 Unix-udskrivning
28 Før du går i gang med at læse et kapitel
5. Vedligeholdelse
29 Oplysninger
30 Layout
63 Opbevaring af tonerpatronen
32 Papir
65 Tip til flytning og opbevaring af maskinen
66 Nyttige administrationsværktøjer
Indhold
6. Fejlfinding
79 Problemer med papirindføring
80 Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
81 Udskrivningsproblemer
85 Problemer med udskriftskvaliteten
93 Problemer vedrørende operativsystem
Contact SAMSUNG worldwide
Ordliste
3
1. Softwareinstallation
Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til
brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet
maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af
kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af
maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se Installation af
driver via netværket17).
• Installation til Macintosh
5
• Geninstallation til Macintosh
7
• Installation til Linux
8
• Geninstallation til Linux
†
• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende
vejledning læse, hvordan du installerer maskinens driver.
• USB-kablet må højst være 3 meter langt.
10
Installation til Macintosh
1. Softwareinstallation
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
Typical installation for a local printer, og klik
11 Vælg
derefter på OK.
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
12 Klik på Continue i vinduet Read Me.
13 Klik på Quit, når installationen er fuldført.
Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup
14 Utility.
5
6
7
8
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
anbefales til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
individuelle komponenter.
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
•
5
I Mac OS X 10.5-10.7 skal du åbne mappen
Applications > System Preferences og klikke på
Print & Fax.
15 Klik på Add på Printer List.
•
I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på ikonet ”+”,
hvorefter der åbnes et vindue.
16 I Mac OS X 10.3 skal du vælge fanen USB.
•
I Mac OS X 10.4 skal du klikke på Default Browser og
finde USB-forbindelsen.
•
I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på Default og finde
USB-forbindelsen.
Installation til Macintosh
OS X 10.3 skal du vælge Samsung i Printer Model
17 IogMAC
maskinens navn i Model Name, hvis automatisk valg
ikke fungerer korrekt.
•
I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print
Using og maskinens navn i Model, hvis automatisk
valg ikke fungerer korrekt.
•
I Mac OS X 10.5-10.7 skal du vælge Select a driver to
use... og maskinens navn i Print Using, hvis
automatisk valg ikke fungerer korrekt.
Maskinen vises på Printer List og er angivet som
standardmaskinen.
18 Tryk på Add.
1. Softwareinstallation
6
Geninstallation til Macintosh
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne
installationen af driveren og geninstallere den.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
5
6
7
8
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Vælg Uninstall, og klik på Uninstall.
1. Softwareinstallation
7
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
11 Klik på Quit, når afinstallationen er gennemført.
Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den
fra Print Setup Utility eller Print & Fax.
Installation til Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for
at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com/printer).
1
Installation af Unified Linux Driver
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
4
5
6
7
1. Softwareinstallation
8
Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified
Driver Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen.
Hvis du får problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er
tilgængelig via systemmenuen eller fra driverpakkens Windowsprogrammer, f.eks. Unified Driver Configurator eller Image
Manager.
2
Installation af Smart Panel
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login åbnes, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.
Dobbeltklik på cdroot > autorun.
Klik på Next, når velkomstskærmbilledet vises.
Klik på Finish, når installationen er fuldført.
3
Fra Samsung websted skal du hente Smart Panel-pakken
til din computer.
4
5
Højreklik på Smart Panel-pakken, og pak den ud.
Dobbeltklik på cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Installation til Linux
3
Installation af Printerindstillingsværktøj
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
Hent pakken med Printerindstillingsværktøj på Samsung
websted.
4
Højreklik på Printer Settings Utility-pakken, og pak den
ud.
5
Dobbeltklik på cdroot > Linux > psu > install.sh.
1. Softwareinstallation
9
Geninstallation til Linux
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne
installationen af driveren og geninstallere den.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for
at afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger,
skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
Klik på ikonet nederst på skærmen. Når skærmbilledet
Terminal vises, skal du skrive følgende.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Klik på Uninstall.
Klik på Next.
Klik på Udfør.
1. Softwareinstallation
10
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine
og den tilhørende software via netværket.
• Nyttige netværksprogrammer
12
• Kabelbaseret netværkskonfiguration
13
• Installation af driver via netværket
17
• IPv6-konfiguration
24
Nyttige netværksprogrammer
Der findes en række programmer, som gør det nemt at
konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for
netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere
maskiner på netværket.
Angiv først IP-adressen, inden du anvender
programmerne nedenfor.
1
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
12
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer.
SyncThru™ Web Admin Service er en effektiv måde at
administrere netværksenheder og gør det muligt for dig at
overvåge og udføre fejlfinding på netværksmaskiner fra ethvert
sted, hvor du har internetadgang til firmaets netværk. Download
dette program fra http://solution.samsungprinter.com.
3
SyncThru™ Web Service
SetIP
Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det
muligt for dig at udføre følgende opgaver (se "Brug af
SyncThru™ Web Service" på side 26):
Med dette hjælpeprogram kan du vælge en
netværksgrænseflade og manuelt konfigurere IP-adresserne,
der skal bruges sammen med TCP/IP-protokollen.
•
Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.
•
•
Tilpasse maskinindstillinger.
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)"
på side 14.
•
Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver
denne indstilling, sender maskinen automatisk status
(mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt
persons e-mail.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Macintosh)" på side 15.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Linux)" på
side 15.
•
Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal
bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Du skal indstille netværksprotokollerne på printeren for at bruge
den i netværket.
•
Brug programmet SyncThru™ Web Service eller SetIP til
modeller, der ikke har display på kontrolpanelet.
-
Se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 66.
-
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 14.
Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra
maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines
netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et
netværk.
•
Maskinen har et display: Tryk på knappen
(Menu) på
kontrolpanelet, og vælg Netværk > Netvaerkskonfig.
(Netværkskonfiguration)> Ja.
•
Maskinen har ikke et display: Tryk på knappen (Annulle
eller Stop/Slet) i mere end fem sekunder på kontrolpanelet.
Konfigurer netværksindstillingen for modeller, der har
displayet på kontrolpanelet, ved at trykke på knappen
(Menu) > Netværk på kontrolpanelet (se "Netværk" på side
39).
13
4
Du kan bruge netværk, når du har sat netværkskablet i den
tilsvarende port på din maskine.
•
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde
din maskines MAC-adresse og IP-adresse.
Eksempel:
•
MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adresse: 192.0.0.192
Kabelbaseret netværkskonfiguration
5
Konfiguration af IP-adresse
Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning
og -administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse
automatisk af en DHCP-server (Dynamic Host Configuration
Protocol) på netværket.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
14
6
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for
at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
7
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet
på følgende måde. På en virksomheds intranet skal en
netværksadministrator muligvis tildele dig disse
oplysninger, før du fortsætter.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Windows)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under Kontrolpanel > Sikkerhedscenter >
Windows Firewall.
1
Installer dette program fra den medfølgende cd-rom ved at
dobbeltklikke på Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Tænd maskinen.
Vælg Start i Windows, vælg Alle programmer >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 13), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
8
Klik på Anvend, og klik derefter på OK. Maskinen
udskriver automatisk
Netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle
indstillingerne er korrekte.
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for
at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
5
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet.
På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator
muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 13), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under System Preferences > Security > Firewall.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din
model.
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
3
Dobbeltklik på filen, så Safari åbnes automatisk. Vælg
derefter Trust. Browseren åbner siden SetIPapplet.html,
der viser printerens navn og IP-adressen.
Sæt installations-cd-rom’en i, åbn diskvinduet, og vælg
derefter MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPapplet.html.
15
4
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Macintosh)
1
2
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
6
7
Vælg Apply, derefter OK, og OK igen.
Afslut Safari.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Linux)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under System Preferences eller Administrator.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din
model eller dine operativsystemer.
1
2
3
4
Åbn /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dobbeltklik på filen SetIPApplet.html.
Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet.
På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator
muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 13), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
5
Maskinen udskriver automatisk
Netværkskonfigurationsrapporten.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
16
Installation af driver via netværket
6
1
Windows
4
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
17
Læs Licensaftale, og vælg I accept the terms of the
License Agreement. Klik derefter på Næste.
Programmet søger efter maskinen.
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet
(se "Konfiguration af IP-adresse" på side 14).
Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og
lukke vinduet.
2
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
3
Marker afkrydsningsfeltet Installer nu.
Software-cd'en bør starte automatisk, og et
installationsvindue åbnes.
Hvis du vælger Brugerdefineret installation, kan du
vælge maskinens forbindelse og de individuelle
programmer, som du vil installere. Følg anvisningerne i
vinduet.
Hvis maskinen ikke bliver fundet på netværket eller lokalt,
vises en fejlmeddelelse.
• Kontroller, om du vil installere programmet, uden
printeren er tilsluttet.
- Marker denne indstilling for at installere dette
program uden en tilsluttet maskine. I dette tilfælde vil
vinduet Udskriv en testside ikke blive vist, og
installationen er nu gennemført.
• Søg igen
Når du klikker på denne knap, vises vinduet med
firewallmeddelelsen.
- Slå firewall’en fra, og klik på Søg igen. Klik på Start
> Kontrolpanel > Windows Firewall i Windowsoperativsystemet, og deaktiver denne indstilling.
- Deaktiver firewallen i tredjepartsprogrammet ud over
operativsystemet. Se vejledningen til de enkelte
programmer.
Installation af driver via netværket
• Direkte input
Direkte input giver dig mulighed for at søge efter en
bestemt maskine på netværket.
- Søg ud fra IP-adresse: Angiv IP-adressen eller
værtsnavnet. Klik derefter på Næste.
Du kan kontrollere maskinens IP-adresse ved at
udskrive en netværkskonfigurationsrapport (se
"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på
side 13).
- Søg ud fra netværkssti: Hvis du finde vil en delt
maskine (UNC-stien), skal du angive navnet på den
delte printer manuelt eller finde en delt printer ved at
klikke på knappen Gennemse. Klik derefter på
Næste.
• Hjælp
Hvis din maskine ikke er tilsluttet computeren eller
netværket, giver denne Hjælp-knap detaljerede
oplysninger om, hvordan du tilslutter maskinen.
• SNMP-gruppenavn
Hvis systemadministratoren angiver det nye SNMPgruppenavn på maskinen, kan du finde maskinen i
netværket. Kontakt systemadministratoren angående
nyt SNMP-gruppenavn.
5
De maskiner, du har søgt efter, vises på skærmen. Vælg
den, du vil bruge, og klik på OK.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
18
Hvis driveren kun søgte efter én maskine, vises
bekræftelsesvinduet.
6
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
7
Macintosh
1
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet
(se "Konfiguration af IP-adresse" på side 14).
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
5
6
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Klik på Continue.
Installation af driver via netværket
7
8
9
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
anbefales til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
individuelle komponenter.
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
Typical installation for a network printer, og klik
11 Vælg
derefter på OK.
12 Programmet SetIP køres automatisk.
13 Klik på OK for at fortsætte installationen.
14 Klik på Continue i vinduet Read me.
15 Klik på OK, når installationen er fuldført.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
19
Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup
16 Utility.
•
I Mac OS X 10.5-10.7 skal du åbne mappen
Applications > System Preferences og klikke på
Print & Fax.
17 Klik på Add på Printer List.
•
I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på ikonet "+". Der
åbnes et vindue.
18 I Mac OS X 10.3 skal du vælge fanen IP Printing.
•
I Mac OS X 10.4 skal du klikke på IP Printer.
•
I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på IP.
19 Vælg HP Jetdirect - Socket i Protocol.
Når du udskriver et dokument med mange sider, kan du
forbedre ydeevnen i forbindelse med udskrivningen ved
at vælge Socket under indstillingen Printer Type.
20 Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address.
Installation af driver via netværket
kønavnet i feltet Queue. Hvis du ikke kan
21 Indtast
bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først
22
•
•
I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print
Using og maskinens navn i Model, hvis automatisk
valg ikke fungerer korrekt.
I MAC OS X 10.5-10.7 skal du vælge Select Printer
Software og maskinens navn i Print Using, hvis Auto
Select ikke fungerer korrekt.
23 Tryk på Add.
Maskinen vises på Printer List og er angivet som
standardmaskinen.
8
Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for
at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com/printer).
20
Sådan installeres anden software:
forsøge at bruge standardkøen.
I MAC OS X 10.3 skal du vælge Samsung i Printer Model
og maskinens navn i Model Name, hvis automatisk valg
ikke fungerer korrekt.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
• Se "Installation af Smart Panel" på side 8.
• Se "Installation af Printerindstillingsværktøj" på side 9.
Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter
1
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2
3
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på mappen Linux ikonet > install.sh.
Pak filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz ud, og åbn det nye
bibliotek.
Samsung-installationsvinduet åbnes. Klik på Continue.
Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next.
Vælg netværksprinter, og klik på knappen Search.
Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Installation af driver via netværket
9
10 Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på Next.
11 Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
12 Klik på Finish, når installationen er udført.
Vælg din maskine, og klik på Next.
21
9
UNIX
• Sørg for, at maskinen understøtter
UNIX.operativsystemet, før du installerer UNIXprinterdriveren (se grundlæggende vejledning)
• Kommandoerne er markeret med "". Du skal ikke
skrive anførselstegnene i indtastningen.
Tilføjelse af en netværksprinter
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Klik på Add Printer.
Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter
konfigurere printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan
downloade UNIX-printerdriverpakken fra Samsungs websted.
Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next.
Installation af UNIX-printerdriverpakken
Vælg Network printer, og klik på knappen Search.
Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte
UNIX-operativsystem.
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator.
Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Vælg din maskine, og klik på Next.
Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next.
Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
1
Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX
Printer Driver-pakken på din computer.
2
Opnå rodprivilegier.
3
Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.
su -
Installation af driver via netværket
Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående
oplysninger.
4
Pak UNIX-printerdriverpakken ud.
For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende
kommandoer:
“gzip -d < indtast pakkenavn | tar xf -”
5
6
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
22
På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er
netop tilføjede printere muligvis ikke aktiveret og/eller
accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre
følgende to kommandoer på rodterminalen:
“accept <printer_name>"
“enable <printer_name>”
Afinstallation af printerdriverpakken
Gå til den udpakkede mappe.
Kør installationsscriptet.
“./install”
install er installationsscriptfilen, der bruges til at installere
og fjerne installationen af UNIX-printerdriverpakken.
Brug "chmod 755 install"-kommandoen til at give
tilladelsen til installationsscriptet.
7
Udfør ”. /install –c”-kommandoen for at verificere
installationsresultaterne.
8
Kør "installprinter" fra kommandolinjen. Dette åbner
vinduet Add Printer Wizard. Konfigurer printeren i dette
vindue som vist i de følgende procedurer.
Programmet bør bruges til at slette den printer, der er
installeret i systemet.
a Kør "uninstallprinter"-kommandoen fra terminalen.
Det åbner Uninstall Printer Wizard.
De installerede printere vises på rullelisten.
b Vælg den printer, der skal slettes.
c Klik på Delete for at slette printeren fra systemet.
d Udfør ". /install –d"-kommandoen for at fjerne
installationen af hele pakken.
e Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du
udføre ". /install –c"-kommandoen.
Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen ". /
install" for at geninstallere binære filer.
Installation af driver via netværket
Konfiguration af printeren
Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit
UNIX-system. Dette åbner vinduet med guiden Add printer.
Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:
1
2
3
Skriv navnet på printeren.
4
Angiv en printerbeskrivelse i feltet Description. Dette er
valgfrit.
5
6
Angiv printerplaceringen i feltet Location.
7
Queue type viser tilslutningen som lpd eller jetdirect i det
tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere usbtype på Sun Solaris OS.
Vælg den relevante printermodel på modellisten.
Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet
Type. Dette er valgfrit.
Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i
tekstfeltet Device for netværkstilsluttede printere. På IBM
AIX med jetdirect Queue type er kun DNS-navnet muligt,
numerisk IP-adresse er ikke tilladt.
8
9
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
23
Vælg Copies for at angive antallet af kopier.
Kontroller indstillingen Collate for at modtage kopier, der
allerede er sorteret.
indstillingen Reverse Order for at modtage
10 Kontroller
kopier i omvendt rækkefølge.
indstillingen Make Default for at angive denne
11 Kontroller
printer som standard.
12 Klik på OK for at tilføje printeren.
IPv6-konfiguration
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
6
7
IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller
nyere.
Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal
du nulstille alle netværksindstillingerne til
fabriksstandarderne og prøve igen ved hjælp af Ryd
indstill. (se "Netværk" på side 39).
I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure
for at bruge IPv6-adressen.
1
2
3
4
5
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Tænd maskinen.
Udskriv en Netværkskonfigurationsrapport der
kontrollerer IPv6-adresser (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 13).
Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og faxenhede.
Klik på Tilføj en printer i den venstre rude i vinduerne
Printere og faxenhede.
Klik på Tilføj en lokal printer i vinduet Tilføj printer.
Vinduet Guiden Tilføj printer vises. Følg vejledningen i
vinduet.
Aktiver IPv6, hvis maskinen ikke fungerer i
netværksmiljøet. Se næste afsnit.
10
1
2
3
4
5
24
Aktivering af IPv6
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Aktiver.
Vælg Til, og tryk på OK.
Sluk maskinen, og tænd den igen.
Geninstaller printerdriveren.
IPv6-konfiguration
11
Konfiguration af IPv6-adresser
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
3
Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til
netværksudskrivning og -administration.
•
Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse
(adressen starter med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret
automatisk af en netværksrouter.
•
Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en
DHCPv6-server.
•
Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt
af en bruger.
1
2
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > OK > TCP/IP (IPv6) > OK > DHCPv6
Konfig..
Tryk på OK for at vælge den ønskede værdi.
•
DHCPv6-adr.: Brug altid DHCPv6, uanset hvad
routeren kræver.
•
DHCPv6 Fra: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad
routeren kræver.
•
Router: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
Manuel adressekonfiguration
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der
understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
2
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du
flytte musemarkøren hen på Settings på den øverste
menulinje og derefter klikke på Network Settings.
3
4
Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.
5
Indtast resten af adressen (f.eks.:
3FFE:10:88:194::AAAA. ”A” er de hexadecimale værdier
0 til 9, A til F).
6
Klik på knappen Apply.
Konfiguration af DHCPv6-adressen (Stateful)
Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en
af følgende indstillinger som standard for dynamisk
værtskonfiguration.
25
Marker afkrydsningsfeltet Manual Address. Tekstboksen
Address/Prefix aktiveres derefter.
IPv6-konfiguration
12
Brug af SyncThru™ Web Service
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der
understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
2
Vælg en af IPv6-adresserne (Link-local Address,
Stateless Address, Stateful Address eller Manual
Address) i netværkskonfigurationsrapport (se
"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side
13).
3
Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
26
3. Menuer med nyttige
indstillinger
I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status
og metoden til avanceret opsætning af maskinen.
• Før du går i gang med at læse et kapitel
28
• Oplysninger
29
• Layout
30
• Papir
32
• Grafik
33
• Systemkonfiguration
34
• Emulering
38
• Netværk
39
• Admin.konfig.
40
Før du går i gang med at læse et kapitel
3. Menuer med nyttige indstillinger
28
I dette kapitel beskrives alle de funktioner, der er tilgængelige for denne series modeller, så brugerne nemt kan forstå funktionerne.
Du kan kontrollere de tilgængelige funktioner for hver model i den Grundlæggende vejledning. Følgende er tip til at bruge dette kapitel
•
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner. Du
kan få adgang til menuerne ved at trykke på
(Menu).
•
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante
for maskinen.
•
Denne funktion virker kun til modeller, der har
•
Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
(Menu) på kontrolpanelet.
Oplysninger
3. Menuer med nyttige indstillinger
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet afhængigt
af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er
ikke relevante for maskinen.
Emne
29
Beskrivelse
KSC5843fontliste
Udskriver KS-skrifttypelisten.
KSC5895-liste
Udskriver KS5895-skrifttypelisten.
KSSM-fontliste
Udskriver KSSM-skrifttypelisten.
Menukort
Udskriver menukortet, der viser maskinens
layout og aktuelle indstillinger.
Lagrede job
Udskriver job, der aktuelt er gemt i den
ekstra hukommelse eller på en harddisk.
Konfiguration
Udskriver en rapport om maskinens
overordnede konfiguration.
Brugstæller
Udskriver en brugsside. Forbrugssiden
indeholder til samlede antal udskrevne sider.
Frb.stof. Info
Udskriver en side med oplysninger om
forbrugsstoffer.
Gennemført job
Udskriver en liste med gennemførte job.
Demoside
Udskriver en testside for at undersøge, om
maskinen fungerer korrekt.
Konto
Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab
er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin
Service. Du kan udskrive en rapport over
antal udskrifter pr. bruger.
Emne
Beskrivelse
PCL-skrifttype
(PCLskrifttypeliste)
Udskriver PCL-skrifttypelisten.
PS-skrifttype
(PSskrifttypeliste)
Udskriver PS-skrifttypelisten.
EPSON-font
(EPSONskrifttypeliste)
Udskriver EPSON-skrifttypelisten.
Layout
3. Menuer med nyttige indstillinger
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet afhængigt
af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er
ikke relevante for maskinen.
Emne
Retning
• Simplex margen: Indstiller margen for
ensidet udskrivning.
Emuleringsmar. Indstiller papirmargenerne for udskriftssiden
(Emuleringsmar emulering.
gen)
Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret,
skal du angive indbindingskanten.
• Duplex: Indstiller margen for dobbeltsidet
udskrivning.
Fælles margen
• Indbinding: Når du udskriver på begge
sider af papiret, vil side A's margen tættest
på indbindingen svare til side B's margen
tættest på indbindingen. Ligeledes vil
sidernes margener længst fra indbindingen
være ens.
• Simplex: Indstiller margen for ensidet
udskrivning.
• Duplex: Indstiller margenerne for
dobbeltsidet udskrivning.
Beskrivelse
Vælger den retning som oplysningerne
udskrives i på en side.
Beskrivelse
Indstiller papirmargenerne i bakkerne.
Bakke X
Emne
30
• Fra: Deaktiverer denne indstilling.
• Lang kant: Denne indbinding er det
traditionelle layout, der bruges til
bogbinding.
Duplex
Indstiller papirmargenerne i universalbakken.
Flerfun.bakke
• Simplex: Indstiller margen for ensidet
udskrivning.
• Duplex: Indstiller margenerne for
dobbeltsidet udskrivning.
• Kort kant: Denne indbinding er det
traditionelle layout, der bruges til kalendere.
Layout
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Liggende
Angiver placeringen af hæfteklammen.
hæftningspositi
on
31
Papir
3. Menuer med nyttige indstillinger
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet afhængigt
af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er
ikke relevante for maskinen.
Emne
Bakke Bekræft
Emne
Kopier
Beskrivelse
Her vælges antallet af kopier.
• Papirstr.: Vælger standardpapirstørrelsen.
Universalbakke/
• Papirtype: Vælger den papirtype, der
[Bakke <x>]
ligger i bakken.
Papirkilde
Bakkeraekkef.
(Autobakkekont
akt)
Angiver hvilken bakke der skal udskrives fra.
Hvis du vælger en anden værdi end
Automatisk fra Papirkilde, og den valgte
bakke er tom, kan du indstille maskinen til
automatisk at udskrive fra andre bakker.
Hvis du vælger Automatisk fra
Papirkilde, vises denne meddelelse
ikke.
32
Beskrivelse
Aktiverer meddelelsen bakkebekræftelse.
Hvis du åbner og lukker en bakke, vises et
vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil angive
papirstørrelse og -type for den netop åbnede
bakke.
Grafik
3. Menuer med nyttige indstillinger
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet afhængigt
af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er
ikke relevante for maskinen.
Emne
Beskrivelse
Oploesning
Angiver antallet af punkter pr. tomme (dpi). Jo
højere indstilling, desto skarpere bliver de
udskrevne tegn og den udskrevne grafik.
Moerk tekst
(Tydelig tekst)
Udskriver tekster, der er mørkere end et
almindeligt dokument.
Moerkhed
Gør udskriften lysere eller mørkere.
Indstillingen Normal giver som regel det
bedste resultat. Brug tonertætheden Lys for
at spare toner.
33
Systemkonfiguration
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet afhængigt
af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er
ikke relevante for maskinen.
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Beskrivelse
Dato og Tid
Indstiller dato og klokkeslæt.
Tidstilstand
Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt - 12
timer eller 24 timer.
• Fra: Udskriver i normal tilstand.
Formatmenu
• Enkelt format: Udskriver alle sider ved
hjælp af den første formular.
• Dobbelt format: Udskriver forsiden ved
hjælp af den første formular og udskriver
bagsiden hjælp af den anden formular.
Vælg format
Formular-overlay er billeder, der er gemt på
printerens harddisk i et særligt filformat, og
som kan udskrives i lag på alle dokumenter.
Sprog
Indstiller visningssproget i kontrolpanelets
display.
Standardpapirf
ormat
Du kan angive den standardpapirstørrelse,
der skal anvendes.
Beskrivelse
Angiver, hvor længe maskinen skal vente, før
strømsparetilstanden aktiveres.
Stroembesp.
Emne
34
Når maskinen ikke modtager data i et længere
tidsrum, reduceres strømforbruget
automatisk.
Du kan indstille den tilstand, der skal til for at
vække maskinen fra dvaletilstand. Indstiller
maskinen til at tændes.
Opv.haendelse
• Knaptryk: Når du trykker på en hvilken
som helst knap undtagen strøm-knappen,
vækkes maskinen fra dvaletilstand.
• Printer: Når du åbner eller lukker
papirbakken, vækkes maskinen fra
dvaletilstand.
Systemkonfiguration
Emne
Beskrivelse
Angiv, om maskinen skal fortsætte med at
udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke
svarer til papirindstillingen.
Auto fortsaet
• Fra: Hvis der opstår en papiruoverensst.,
venter maskinen, indtil du lægger det rigtige
papir i.
• Til: Hvis der opstår uoverensstemmelse
mellem papirindstillingerne og papiret i
bakken, vises der en fejlmeddelelse.
Maskinen venter i ca. 30 sekunder,
hvorefter den automatisk sletter
meddelelsen og fortsætter udskrivningen.
Papirerstatn.
Udskifter automatisk printerdriverens
papirstørrelse for at forhindre
uoverensstemmelse mellem Letter og A4.
Hvis du f.eks. har A4-papir i bakken, men du
indstiller papirstørrelsen til Letter i
printerdriveren, udskriver maskinen på A4papir og omvendt.
Papirfejl
Bestem, om fejlen om
papiruoverensstemmelse skal ignoreres.
Vælg Fra, hvorefter maskinen ikke stopper
udskrivningen, selvom der er
papiruoverensstemmelser.
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
35
Beskrivelse
Hoejdetilpas.
Optimer udskriftskvaliteten på baggrund af
maskinens højde over havet.
Auto CR
Giver dig mulighed for at tilføje den
nødvendige vognretur efter hvert linjeskift,
hvilket er nyttigt for UNIX- eller DOS-brugere.
Jobtimeout
Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt
tidsinterval, annullerer maskinen det aktuelle
job. Du kan angive det tidsinterval, som
maskinen skal vente, inden jobbet annulleres.
Multibakke
• Tilstand: Angiv den outputtilstand, du vil
benytte.
• Standardbakke: Vælger den bakke, der
skal anvendes som standard.
Systemkonfiguration
Emne
Beskrivelse
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Beskrivelse
• Rens tromle: Renser OPC-tromlen på
patronen ved at udskrive et ark.
Importindst.
Importerer data, der er gemt på en USBenhed, til maskinen.
• Rens fiks.en.: Renser fikseringsenheden
ved at udskrive et ark.
Eksportindst.
Eksporterer data, der er gemt på en USBenhed, til maskinen.
Tonerbespar.
Når denne tilstand bruges, forlænges
tonerpatronens levetid, og prisen pr. side
reduceres i forhold til normaltilstand, men
udskriftskvaliteten reduceres også.
Stille tilstand
Du kan mindske støjen under udskrivning ved
at aktivere denne menu. Det kan dog medføre
nedsat udskrivningshastighed og
udskriftskvalitet.
• RYD medd. tom: Denne indstilling vises
kun, når tonerpatronen er tom.
• Frb.stof. Info: Giver dig mulighed for at
kontrollere, hvor mange sider, der er blevet
udskrevet, og hvor meget toner, der er
tilbage i patronen.
Vedligehold.
36
• Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen er
brugt op, vises der en meddelelse til
brugeren om, at tonerpatronen skal skiftes.
Du kan angive, hvorvidt denne meddelelse
skal vises eller ej.
• Papirstabling: Hvis maskinen benyttes et
sted med høj luftfugtighed, eller der
anvendes et fugtigt udskriftsmedie, kan
udskrifterne i udskriftsbakken blive krøllede
og stables muligvis ikke korrekt. I dette
tilfælde kan du indstille maskinen til at
benytte denne funktion, så udskrifterne
stables korrekt. Bruges denne funktion
nedsættes udskrivningshastigheden
imidlertid.
Systemkonfiguration
Emne
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at spare
udskrivningsressourcer og foretage
miljøvenlig udskrivning.
• Standardtilst.: Vælg, om du vil slå Ecotilstand til eller fra.
Eco-konfig.
Tændt-styrke: Slår Eco-tilstand til
med adgangskode. Hvis en bruger
vil slå Eco-tilstand til/fra, skal
vedkommende indtaste
adgangskoden.
• Skift skabelon: Vælger den eco-skabelon,
som er indstillet fra SyncThru™ Web
Service.
Ryd indstill.
Gendanner maskinens
standardfabriksindstillinger.
3. Menuer med nyttige indstillinger
37
Emulering
3. Menuer med nyttige indstillinger
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet afhængigt
af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er
ikke relevante for maskinen.
Emne
Beskrivelse
Emuleringstype
Maskinsproget angiver, hvordan computeren
kommunikerer med maskinen.
Konfiguration
Konfigurerer de detaljerede indstillinger for
den valgte emuleringstype.
38
Netværk
3. Menuer med nyttige indstillinger
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet afhængigt
af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er
ikke relevante for maskinen.
Indstilling
Beskrivelse
Vælger den korrekte protokol og konfigurerer
parametre for at bruge netværksmiljøet.
TCP/IP (IPv4)
Der kan indstilles mange parametre.
Hvis du ikke er sikker, skal du lade
parametrene være eller kontakte
netværksadministratoren.
TCP/IP (IPv6)
Vælg denne indstilling for bruge
netværksmiljøet ved hjælp af IPv6 (se "IPv6konfiguration" på side 24).
Ethernet-hast.
Konfigurer netværkets overførselshastighed.
802.1x
Du kan vælge brugergodkendelsen til
netværkskommunikation. Kontakt
netværksadministratoren for at få yderligere
oplysninger.
Ryd indstill.
Nulstiller netværksindstillingerne til
standardværdierne.
39
Indstilling
Beskrivelse
Netv.konfig.
(Netværkskonfi
guration)
Denne liste viser oplysninger om maskinens
netværksforbindelse og konfiguration.
Netværk Aktiver Du kan slå Ethernet til eller fra.
Http Aktiver
Du kan angive, hvorvidt du vil benytte
SyncThru™ Web Service.
Admin.konfig.
3. Menuer med nyttige indstillinger
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet afhængigt
af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er
ikke relevante for maskinen.
Emne
Emne
Besk. med
adg.kode
Red. adgangsk.
Ændrer maskinens adgangskode, som giver
adgang til Admin.konfig..
Beskrivelse
• Rens fikseringsenh.: Renser
fikseringsenheden ved at udskrive et ark.
Det udskrevne ark indeholder tonerrester.
• RYD tom meddelelse: Forhindrer, at
meddelelsen Adv. lav toner vises på
displayet.
Beskrivelse
Angiver den adgangskode, der giver adgang
til menuen Admin.konfig.. Vælg Til for at
bruge denne indstilling, og indtast
adgangskoden.
40
• Forbrugsstofinfo: Giver dig mulighed for
at kontrollere, hvor mange sider, der er
blevet udskrevet, og hvor meget toner, der
er tilbage i patronen.
Vedligeholdelse
• Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen er
brugt op, vises der en meddelelse til
brugeren om, at tonerpatronen skal skiftes.
Du kan angive, hvorvidt denne meddelelse
skal vises eller ej.
• Ramdisk: Tillader/nægter at ramdisk
håndterer job. Du kan indstille
ramdiskstørrelsen til mellem 32 og 64 MB
alt afhængigt af størrelsen af den
installerede ekstra hukommelse. Denne
indstilling vises ikke, hvis du har installeret
en harddisk.
4. Specielle egenskaber
I dette kapitel beskrives de specielle udskrivningsfunktioner.
• Højdejustering
42
• Ændring af skrifttypeindstilling
43
• Ændring af standardindstillingerne for udskrivning44
• Indstilling af maskinen til standardmaskine
45
• Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
46
• Macintosh-udskrivning
54
• Linux-udskrivning
57
• Unix-udskrivning
60
†
Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows
7.
Højdejustering
4. Specielle egenskaber
Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som
bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det
følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får
den bedste udskriftskvalitet.
Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er
i.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Høj 3
Høj 2
Høj 1
Normal
•
Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side 71.
•
Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse"Brug af
Smart Panel (kun Macintosh og Linux)" på side 73.
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille
højden via SyncThru™ Web Service.
• Du kan også indstille højden under Systemkonfig. på
maskinens display.
42
Ændring af skrifttypeindstilling
Maskinen leveres med skrifttypen forudindstillet til din region
eller dit land.
Hvis du vil ændre skrifttypen eller indstille skrifttypen til en særlig
tilstand (f.eks. i DOS-miljøet), kan du ændre
skrifttypeindstillingen i afsnittet Enhedsindstillinger eller
Emulering.
•
Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side 71.
•
Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse"Brug af
Smart Panel (kun Macintosh og Linux)" på side 73.
• Hvis din maskine er sluttet til netværket, kan du du
indstille skrifttypeindstillingen via SyncThru™ Web
Service.
• Du kan også ændre skrifttypeindstillingen under
indstillingen Emulering på maskinens display.
• Følgende oplysninger viser listen med de korrekte
skrifttyper for de forskellige sprog.
- Russisk: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
- Hebraisk: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (kun
Israel).
- Græsk: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek.
- Arabisk og farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic,
Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
- OCR: OCR-A, OCR-B.
4. Specielle egenskaber
43
Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger >
Printere.
•
I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og
faxenheder.
•
I Windows Server 2008/Vista skal du vælge
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.
•
I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder
og printere.
•
I Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.
Højreklik på maskinen.
I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du
vælge Udskriftsindstillinger.
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Udskriftsindstillinger i genvejsmenuerne.
Hvis der ud for Udskriftsindstillinger er en ►, kan du
vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den
valgte printer.
5
6
4. Specielle egenskaber
44
Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
Tryk på OK.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet,
skal du ændre dem i Udskriftsindstillinger.
Indstilling af maskinen til standardmaskine
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger >
Printere.
•
I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og
faxenheder.
•
I Windows Server 2008/Vista skal du vælge
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.
•
I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder
og printere.
•
I Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.
Vælg din maskine.
Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som
standardprinter.
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge
andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte
printer, hvis der er en ► ud forBenyt som
standardprinter.
4. Specielle egenskaber
45
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
2
3
XPS-printerdriver: bruges til at udskrive XPS-filformat.
• XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows
Vista OS eller nyere.
4. Specielle egenskaber
46
Klik på Udskriv.
Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
• Du kan installere XPS-printerdriveren, når du sætter
software-cd'en i cd-rom-drevet.
Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i
Dokumenter, Documents and Settings eller Brugere.
Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du
bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.
• Installer ekstra hukommelse, når XPS-job ikke
udskrives, fordi printeren er løbet tør for hukommelse.
1
Udskrivning til en fil (PRN)
2
Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.
1
Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.
Beskrivelse af de specielle
udskrivningsfunktioner
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger
maskinen.
Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren,
skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets
vindue Udskriv for at ændre udskriftsindstillingerne. Det
maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan
være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Flere sider pr. ark
Posterudskrivning
4. Specielle egenskaber
47
Beskrivelse
Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark,
reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider
på samme papir.
Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det
formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.
Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på
alternativknappen øverst til højre under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene
sammen bagefter.
Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan
foldes på midten og danne en brochure.
Brochureudskrivning
8
9
Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.
Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige
indstilling for papirstørrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.
Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg
kun tilgængeligt papir (papir uden mærket
eller ).
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
48
Beskrivelse
Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.
Dobbeltsidet
udskrivning
• Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller
Oficio
• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt. Maskinen
udskriver først hver anden side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.
• Funktionen Spring tomme sider over fungerer ikke, når du vælger duplexfunktionen.
• Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt
på maskinens kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/XPS-printerdriveren.
• Ingen: Deaktiverer denne funktion.
• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.
Dobbeltsidet
udskrivning
(Indstilling)
• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.
• Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved
duplexudskrivning.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
49
Beskrivelse
Papirindstillinger
Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med
hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.
Vandmærke
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du
ønsker måske at få teksten ”KLADDE” eller ”FORTROLIGT” skrevet med store grå bogstaver diagonalt hen
over den første side eller på alle sider i et dokument.
Vandmærke
(Oprettelse af et
vandmærke)
Vandmærke
(Redigering af et
vandmærke)
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke.
Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets
tekst og øvrige indstillinger.
d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Vandmærke
(Sletning af et
vandmærke)
4. Specielle egenskaber
50
Beskrivelse
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker, og klik på Slet.
d Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.
Overlay
Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan
udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt
brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du
vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv
blot brevhovedet som overlay på dokumentet.
Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.
• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay
med et vandmærke.
• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil
udskrive overlayet på.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Overlay
(Oprettelse af et nyt
sideoverlay)
Overlay
(Brug af et
sideoverlay)
4. Specielle egenskaber
51
Beskrivelse
a
b
c
d
Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet Rediger overlay.
Klik på Opret i vinduet Rediger overlay.
I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Filnavn. Vælg destinationsstien, hvis
der er behov for det (standard er C:\Formover).
e Tryk på Gem. Navnet vises i Overlayliste.
f Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
a Klik på fanen Avanceret.
b Markér det ønskede overlay på rullelisten Tekst.
c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst, skal du vælge Rediger... og klikke på Indlæs.
Markér den overlayfil, du vil benytte.
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn.
Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg
overlayet i feltet Overlayliste.
d Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved udskrivning. Hvis dette
afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til
udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk
sammen med dokumentet.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Overlay
(Sletning af et
sideoverlay)
4. Specielle egenskaber
Beskrivelse
a
b
c
d
e
f
Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences.
Vælg Rediger på rullelisten Tekst.
Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.
Klik på Slet.
Klik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv. Du kan slette sideoverlays, som du ikke
længere bruger.
52
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
53
Beskrivelse
• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret den ekstra harddisk eller indstillet
ramdisken. Til indstilling af ramdisken skal du aktivere den fra SyncThru™ Web Service Settings
> Machine Settings > Ram Disk.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer,
der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
Udskrivningstilstand
• Udskrivningstilstand: Standarden for Udskrivningstilstand er Almindeligt papir, dvs. udskrivning uden
at gemme udskriftsfilen i hukommelsen.
- Almindeligt papir: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet i den ekstra hukommelse.
- Kladde: Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at
undersøge den og derefter udskrive resten af kopierne senere.
- Fortrolig: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for
at udskrive.
- Gem: Vælg denne indstilling for at gemme et dokument på harddisken uden at udskrive det.
- Gem og udskriv: Denne tilstand bruges til at udskrive og gemme dokumenter på samme tid.
- Spool: Indstillingen kan være nyttig ved håndtering af store mængder data. Hvis du vælger denne
indstilling, spooler printeren dokumentet til harddisken, og udskriver derefter dokumentet fra
harddiskkøen, hvilket nedsætter computerens arbejdsmængde.
- Udskriftsplanlægning: Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet på et bestemt tidspunkt.
• Bruger-id: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
• Jobnavn: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
Macintosh-udskrivning
4. Specielle egenskaber
54
4
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt
afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at
funktionerne ikke understøttes.
3
Sådan udskriver du et dokument
Når du udskriver fra en Macintosh, skal du kontrollere
indstillingerne for printerdriver i alle de programmer, du bruger.
Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Mac OS:
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
3
Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre
indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på
OK.
4
5
6
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document
Setup i nogle programmer).
Ændring af printerindstillinger
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger
maskinen.
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det maskinnavn,
der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være
anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra
navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.
5
Udskrivning af flere sider på ét ark
Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne
funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en
omkostningseffektiv måde.
1
2
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
3
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Åbn menuen File, og klik på Print.
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
Klik på Print.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det
antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten
Pages per Sheet.
Macintosh-udskrivning
4
Klik på Print.
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du
vil udskrive, på ét ark papir.
6
Udskrivning på begge sider af papiret
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt
afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at
funktionerne ikke understøttes.
Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i
hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen.
Indbindingsindstillingerne er:
•
Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det
konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.
•
Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der
oftest bruges til kalendere.
1
2
Vælg Print i menuen File i dit Macintosh-program.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
4. Specielle egenskaber
3
Vælg en indbindingsretning under indstillingen TwoSided.
4
5
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
55
Klik på Print. Printeren udskriver nu på begge sider af
papiret.
Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og
anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir.
Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du
udskriver mere end 1 kopi.
Macintosh-udskrivning
7
Bruge Hjælp
Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på
det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop opvindue med oplysninger om den pågældende indstillings
funktion, som findes i driveren.
4. Specielle egenskaber
56
Linux-udskrivning
4. Specielle egenskaber
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt
afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at
funktionerne ikke understøttes.
Automatisk/manuel duplexudskrivning er muligvis ikke
tilgængelig afhængigt af modellerne. Alternativt kan du
bruge lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer
til ulige-lige-udskrivning.
8
Udskrivning fra programmer
Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at
udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System).
Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.
1
2
3
Åbn et program, og vælg print i menuen File.
4
Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de
følgende fire faner øverst i vinduet.
Vælg print direkte ved brug af lpr.
Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på
Properties i vinduet LPR GUI.
•
General: Ændrer dokumenternes papirstørrelse,
papirtype og -retning. Den aktiverer duplexfunktionen,
tilføjer start- og slutbannere, ændrer antallet af sider pr.
ark.
57
•
Text: Angiver sidemargener og tekstindstillinger, f.eks.
linjeafstand eller kolonner.
•
Graphics: Angiver billedindstillinger, der bruges ved
udskrivning af billedfiler, f.eks. farveindstillinger,
billedstørrelse eller billedposition.
•
Advanced: Angiver udskriftsopløsning, papirkilde og
destination.
5
Klik på Apply for at anvende ændringerne og lukke
vinduet Properties.
6
7
Klik på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.
Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for
udskriftsjobbet.
Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på
Cancel.
Linux-udskrivning
9
4. Specielle egenskaber
58
10
Udskrivning af filer
Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved
hjælp af CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette
kan du gøre med CUPS lpr-hjælpeprogrammet, men
driverpakken erstatter lpr-standardværktøjet med et meget mere
brugervenligt LPR GUI-program.
Du kan bruge vinduet Printer Properties, der stilles til rådighed
af Printers configuration, til at ændre de forskellige
printeregenskaber for maskinen.
1
Åbn Unified Driver Configurator.
Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk
på Enter. Vinduet LPR GUI vises.
2
Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og
klik på Properties.
Når du kun skriver lpr og trykker på Enter, åbnes vinduet
Select file(s) to print først. Vælg blot den eller de filer, du
ønsker at udskrive, og klik på Open.
3
Vinduet Printer Properties vises.
Sådan udskriver du en dokumentfil:
1
Konfiguration af printeregenskaber
2
I vinduet LPR GUI skal du markere din maskine på listen
og ændre egenskaber for udskriftsjob.
3
Klik på OK for at starte udskrivningen.
Skift om nødvendigt til Printers configuration.
Følgende fem faner vises øverst i vinduet:
•
General: Giver dig mulighed for at ændre
printerplacering og navn. Det navn, der angives under
denne fane, vises på printerlisten i Printers
configuration.
•
Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller
vælge en anden port. Hvis du ændrer maskinens port
fra USB til parallel eller omvendt, skal du
omkonfigurere printerporten under denne fane.
Linux-udskrivning
4
•
Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en
anden maskindriver. Hvis du klikker på Options, kan
du angive standardindstillinger for enheden.
•
Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job
for at annullere det valgte job, og markér
afkrydsningsfeltet Show completed jobs for at se
tidligere jobs på joblisten.
•
Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på
Add to Class for at føje printeren til en bestemt klasse,
eller klik på Remove from Class for at fjerne maskinen
fra den valgte klasse.
Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet
Printer Properties.
4. Specielle egenskaber
59
Unix-udskrivning
4. Specielle egenskaber
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt
afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at
funktionerne ikke understøttes.
60
Tryk på Properties for at få fordel af de printerfunktioner,
der findes i printerdriveren (se "Ændring af
printerindstillinger" på side 54).
5
11
Fortsættelse af udskriftsjobbet
Tryk på OK for at starte udskriftsjobbet.
12
Ændring af maskinindstillingerne
Når printeren er installeret, skal du vælge at udskrive et billede,
tekst-, PS- eller HPGL-filer.
1
Udfør kommandoen "printui <file_name_to_print>".
Hvis du f.eks. udskriver “document1”
printui document1
Dette åbner UNIX-printerdriveren Print Job Manager,
hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
2
3
4
Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. Page
Selection.
Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i Number of
Copies.
UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan
vælge forskellige indstillinger i printerens Properties.
Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for Help, “O” for OK,
“A” for Apply og “C” for Cancel.
Fanen General
•
Paper Size: Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
•
Paper Type: Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i
listefeltet Printer Default, Plain og Thick.
•
Paper Source: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra.
Som standard er det Auto Selection.
Unix-udskrivning
4. Specielle egenskaber
61
•
Orientation: Vælg den retning som oplysningerne udskrives
i på en side.
Fanen HPGL/2
•
Duplex: Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.
•
Use only black pen: Til udskrivning af grafik i sort.
•
Fit plot to page: Tilpas al grafik til en enkelt side.
•
Pen Width: Skift værdi for at øge tykkelsen af pennelinjer.
Som standard er det 1.000.
Automatisk/manuel duplexudskrivning er muligvis ikke
tilgængelig afhængigt af modellerne. Alternativt kan du
bruge lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer
til ulige-lige-udskrivning.
•
Multiple pages: Udskriv flere sider på én side af papiret.
•
Page Border: Vælg en af kanterne (f.eks. Single-line
hairline eller Double-line hairline)
Fanen Image
Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke,
opløsning eller billedretning.
Fanen Text
Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den
aktuelle udskrift.
Fanen Margins
•
Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som
standard er margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre
margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive
felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger
af den valgte sidestørrelse.
•
Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.
Fanen Printer-Specific Settings
Vælg forskellige indstillinger i JCL- og General-rammer for at
brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er
specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.
5. Vedligeholdelse
I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at
du kan udnytte maskinen fuldt ud. Kapitlet indeholder desuden oplysninger
om, hvordan du vedligeholder tonerpatronen.
• Opbevaring af tonerpatronen
63
• Tip til flytning og opbevaring af maskinen
65
• Nyttige administrationsværktøjer
66
Opbevaring af tonerpatronen
5. Vedligeholdelse
Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over
for lys, temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger
disse anbefalinger for at sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og
længste levetid for din nye Samsung-tonerpatron.
Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal
anvendes i. Dette bør være under kontrollerede temperatur- og
luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den
originale, uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den
originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække
patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt
rum.
Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil
lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt.
Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages
ud printeren, skal den altid opbevares som beskrevet i følgende
instruktioner.
•
•
Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale
emballage.
-
I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller
temperatur.
-
I direkte sollys eller rumbelysning.
-
På støvede steder.
-
I en bil i længere tid.
-
I et miljø med korroderende gasser.
-
I et miljø med saltholdig luft.
63
1
Håndteringsvejledning
•
Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i
patronen.
•
Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller
stød.
•
Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan
medføre intern beskadigelse og spild af toner.
Opbevar den vandret med den samme side opad, som når
den er installeret i maskinen.
2
•
Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:
-
I temperaturer over 40 °С.
-
Ved relativ luftfugtighed, som hverken er under 20 % eller
over 80 %.
Brug af tonerpatroner
Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen
af ikke-Samsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts
patroner og genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.
Opbevaring af tonerpatronen
Samsungs printergaranti dækker ikke skade på
maskinen, der er forårsaget af brugen af ikke-Samsungtonerpatroner eller af genopfyldte eller ”genfremstillede”
tonerpatroner.
3
Forventet patronlevetid
Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner
udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere
afhængigt af udskriftstætheden på de sider, du udskriver,
driftsmiljøet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller
mediestørrelsen. Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil
tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at
udskifte patronen oftere.
5. Vedligeholdelse
64
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
•
Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den
flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele
bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på
maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
•
Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.
5. Vedligeholdelse
65
Nyttige administrationsværktøjer
4
Samsung AnyWeb Print
Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne
og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere,
end hvis du bruger det almindelige program. Klik på Start > Alle
Programmer > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print
> Download the latest version for at få et link til webstedet,
hvorfra værktøjet kan hentes.
5
Brug af SyncThru™ Web Service
5. Vedligeholdelse
66
Adgang til SyncThru™ Web Service
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
2
Maskinens integrerede websted åbnes.
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
► Sådan logger du på SyncThru™ Web Service
Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service,
skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge
SyncThru™ Web Service uden at logge på, men du har ikke
adgang til fanen Settings og fanen Security.
• Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum
Internet Explorer 6.0 eller nyere.
1
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
• Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne
brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine,
afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
2
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
• Kun netværksmodel.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Nyttige administrationsværktøjer
Oversigt over SyncThru™ Web Service
5. Vedligeholdelse
67
► Fanen Settings
Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af
maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for
at få vist denne fane.
Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.
•
Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens
indstillinger.
•
Fanen Network Settings: Viser indstillinger for
netværksmiljøet. Indstiller f.eks. TCP/IP og
netværksprotokoller.
► Fanen Information
Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du
kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive
rapporter, f.eks. en fejlrapport.
► Fanen Security
Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og
netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få
vist denne fane.
•
Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen,
og hvor alvorlige de er.
•
Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og
den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
•
System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger
og aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
•
Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype:
enkeltsidet og dobbeltsidet.
•
Network Security: Angiver indstillinger for HTTP’er, IPSec,
IPv4/IPv6-filtrering og 802.1x.
•
Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og
netværket.
•
Print information: Udskriver rapporter, som f.eks.
systemrelaterede rapporter og skrifttyperapporter.
Nyttige administrationsværktøjer
► Fanen Maintenance
Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at
opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse
af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Samsungs
websted eller hente drivere ved at vælge menuen Link.
•
Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.
•
Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.
•
Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller
kontrollere oplysninger.
Konfiguration af e-mail-underretninger
Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge
denne indstilling. Ved at angive oplysninger, som f.eks. IPadresse, værtsnavn, e-mail-adresse og SMTP-server, sender
maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller
maskinfejl) til en bestemt persons e-mail. Denne indstilling
bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
2
Maskinens integrerede websted åbnes.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
3
5. Vedligeholdelse
68
Under fanen Settings skal du vælge Machine Settings >
E-mail Notification.
Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø,
skal du gå til Settings > Network Settings > Outgoing
Mail Server(SMTP) for at konfigurere netværksmiljøet,
inden du indstiller e-mail-beskeder.
4
Marker afkrydsningsfeltet Enable for at bruge E-mail
Notification.
5
Klik på knappen Add for at tilføje bruger til e-mailbeskeder.
Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med
beskedpunkter, du vil modtage en meddelelse om.
6
Klik på Apply.
Hvis firewall’en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke
korrekt. I det tilfælde skal du kontakte en
netværksadministrator.
Nyttige administrationsværktøjer
Angivelse af systemadministratoroplysninger
Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for email-beskeder.
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
2
3
Maskinens integrerede websted åbnes.
4
Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer,
placering og e-mail-adresse.
5
Klik på Apply.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
Under fanen Security skal du vælge System Security >
System Administrator.
5. Vedligeholdelse
69
6
Brug af Samsung Easy Printer Manager
(kun Windows)
Nem håndtering af Samsung-printer er et Windows-baseret
program, der samler alle Samsung-maskinindstillinger ét sted.
Nem håndtering af Samsung-printer kombinerer
enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger
og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du
nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine.
Nem håndtering af Samsung-printer giver brugeren valget
mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende
og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte
mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.
Til Nem håndtering af Samsung-printer kræves som
minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Sådan åbnes programmet:
Vælg Start > Programmer eller Alle programmer > Samsung
Printers > Nem håndtering af Samsung-printer > Nem
håndtering af Samsung-printer.
Nyttige administrationsværktøjer
Grænsefladen Nem håndtering af Samsung-printer består af
flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:
Printeroply
sninger
2
5. Vedligeholdelse
70
Her får du generelle oplysninger om maskinen.
Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens
modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og
maskinens status.
Knappen Brugervejledning: Ved
tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en
fejl. Du kan åbne det relevante afsnit
direkte i brugerhåndbogen.
Programopl Indeholder links til at skifte til de avancerede
ysninger
indstillinger, præferencer, hjælp og Om.
1
Printerliste
Printerlisten viser de installerede printerikoner
på din computer.
3
Knappen
bruges til at skifte til
brugergrænsefladen med
avancerede indstillinger.
Hurtiglinks
4
Viser Hurtige links til maskinspecifikke
funktioner. Dette afsnit indeholder desuden
links til programmer i avancerede indstillinger.
Nyttige administrationsværktøjer
Indholdsom Viser oplysninger om den valgte maskine, det
råde
aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne
5
varierer afhængigt af den valgte maskine.
Nogle maskiner understøtter ikke denne
funktion.
Start Bestil
6 forbrugsst
Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til
bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye
tonerpatroner online.
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og
klik derefter på den indstilling, du vil have flere
oplysninger om.
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger
Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person,
som administrerer netværket og maskinerne.
► Enhedsindstillinger
Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom
maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og
udskrivningsoplysninger.
5. Vedligeholdelse
71
► Advarselsindstillinger
Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
•
Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der
modtages advarsler.
•
E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af
advarsler via e-mail.
•
Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og
tonerrelaterede advarsler.
► Jobregnskab
Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne
jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og
anvendes på enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware,
såsom SyncThru™- eller CounThru™-administrationssoftware.
7
Brug af Status for Samsung-printer (kun
Windows)
Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og
giver dig besked om maskinens status.
Nyttige administrationsværktøjer
• Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold,
som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan
være anderledes end på den printer eller i det
operativsystem, du bruger.
Ikon
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible
med maskinen (se den grundlæggende vejledning).
Oversigt over Status for Samsung-printer
Betydning
5. Vedligeholdelse
72
Beskrivelse
Normal
Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl
eller advarsler.
Advarsel
Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan
opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen
Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen
Toneren er tom.
Fejl
Der er opstået mindst én fejl i maskinen.
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for
Samsung-printer. Status for Samsung-printer installeres
automatisk, når du installerer maskinens software.
Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende >
knappen Printerstatus.
Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:
Tonerniveau
1
Du kan få vist, hvor meget toner der er
tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og
antallet af tonerpatroner kan være
anderledes end i vinduet vist herover, alt
efter hvilken maskine du bruger. Nogle
maskiner understøtter ikke denne
funktion.
Nyttige administrationsværktøjer
Advarselsindstil Vælg de indstillinger, du vil bruge, fra
2
ling
vinduet Indstillinger.
Bestil
3
forbrugsstoffer
4
Fejlfinding
5 Luk
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
5. Vedligeholdelse
73
Oversigt over Smart Panel
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge fejlen fra Smart Panel.
Du kan også starte Smart Panel manuelt.
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
Mac OS
Klik på ikonet Smart Panel på menulinjen.
Luk vinduet.
Linux
Dobbeltklik på ikonet Smart Panel i
meddelelsesområdet.
8
Brug af Smart Panel (kun Macintosh og
Linux)
Smart Panel er et program, der overvåger og informerer dig om
maskinens status, og som giver dig mulighed for at tilpasse
indstillingerne på maskinen. Smart Panel installeres automatisk
på Macintosh, når du installerer maskinens software. Du kan
hente Smart Panel til Linux på Samsung-Websitet (se
"Installation af Smart Panel" på side 8).
• Vinduet Smart Panel og dets indhold, som det vises i
brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes
end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible
med maskinen (se den grundlæggende vejledning).
Tonerniveau
1
Du kan få vist, hvor meget toner der er
tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og
antallet af tonerpatroner kan være
anderledes end i vinduet vist herover, alt
efter hvilken maskine du bruger. Nogle
maskiner understøtter ikke denne funktion.
2 Buy Now
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
74
9
User’s Guide
3
Du kan få vist Br'ugerhåndbog.
Ved tryk på denne knap åbnes
Troubleshooting Guide, når der
opstår en fejl. Du kan åbne
fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
Printer Setting Du kan konfigurere forskellige
maskinindstillinger i vinduet
Printerindstillingsværktøj. Nogle maskiner
understøtter ikke denne funktion.
4
Hvis du slutter maskinen til et
netværk, vises vinduet
SyncThru™ Web Service i stedet
for Printerindstillingsværktøj.
Ændring af indstillingerne for Smart Panel
Højreklik i Linux eller Mac OS X på ikonet Smart Panel, og vælg
Options. Vælg de ønskede indstillinger i vinduet Options.
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er
beregnet til konfiguration af maskinenheder. Du skal installere
Unified Linux Driver for at kunne bruge Unified Driver
Configurator (se "Installation til Linux" på side 8).
Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet
Unified Driver Configurator automatisk på skrivebordet.
Åbning af Unified Driver Configurator
1
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på
skrivebordet.
Du kan også klikke på menuikonet Startup og vælge
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende
konfigurationsvindue.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
75
Printers configuration
Printers configuration har to faner: Printers og Classes.
► Fanen Printers
Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at
klikke på maskinikonet i venstre side af vinduet Unified Driver
Configurator.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Klik på Help for at bruge skærmhjælpen.
3
Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på
Exit for at lukke Unified Driver Configurator.
1
Skifter til Printers configuration.
2
Viser alle installerede maskiner.
3
Viser status, modelnavn og URI for maskinen.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
Printerens betjeningsknapper er:
► Fanen Classes
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.
•
Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.
•
Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.
•
Set as Default: Indstiller den valgte maskine som
standardmaskine.
•
Stop/Start: Stopper/starter maskinen.
•
Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du
vil kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.
•
Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre
printerens egenskaber.
1
2
1
Viser alle maskinklasserne.
2
Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen.
•
Refresh: Opdaterer listen over klasser.
•
Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny
maskineklasse.
•
Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.
76
Nyttige administrationsværktøjer
Ports configuration
I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte,
kontrollere status for hver port og frigive en port, der er stoppet i
optaget-tilstand, når dens ejer af en eller anden grund har
afsluttet jobbet.
2
1
3
1
Skifter til Ports configuration.
2
Viser alle tilgængelige porte.
3
Viser porttypen, enheden, der er tilsluttet porten, samt
status.
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.
•
Release port: Frigiver den markerede port.
5. Vedligeholdelse
77
6. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der
opstår en fejl.
• Problemer med papirindføring
79
• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
80
• Udskrivningsproblemer
81
• Problemer med udskriftskvaliteten
85
• Problemer vedrørende operativsystem
93
Problemer med papirindføring
Tilstand
6. Fejlfinding
79
Løsningsforslag
Papirstop under udskrivning.
Afhjælp papirstoppet.
Papirarkene hænger sammen.
• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.
• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.
• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.
Der kan ikke indføres flere sider i
maskinen på én gang.
Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
Papiret indføres ikke i maskinen.
• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.
• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.
• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
Der opstår hele tiden papirstop.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på
særlige udskriftsmaterialer, skal du bruge universalbakken (eller den manuelle arkføder).
• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for
denne maskine.
• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.
Transparenter klistrer sammen
under udførslen.
Brug kun transparenter, der er specifikt udarbejdet til laserprintere. Fjern hver enkelt transparent,
efterhånden som de kommer ud af maskinen.
Konvolutter vrides eller indføres
forkert i maskinen.
Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
6. Fejlfinding
Klik på dette link for at åbne en animation om løsning af strømproblemer.
Tilstand
Maskinen får ingen strøm,
eller kablet mellem computeren
og maskinen er ikke tilsluttet
korrekt.
Løsningsforslag
• Slut først maskinen til stikkontakten, og tænd på tænd/sluk-knappen. Tryk på knappen
(Strøm) på kontrolpanelet.
• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
80
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
6. Fejlfinding
Mulig årsag
81
Løsningsforslag
Maskinen får ingen strøm.
Kontrollér strømforsyningen. Kontroller afbryderen og stikkontakten.
Maskinen er ikke valgt som
standardmaskine.
Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Undersøg maskinen for følgende:
• Frontdækslet er ikke lukket. Luk frontdækslet.
• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet.
• Der mangler papir i printeren. Læg papir i.
• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen.
Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.
Kablet mellem computeren og
maskinen er ikke tilsluttet korrekt.
Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
Kablet mellem computeren og
maskinen er beskadiget.
Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og
udskriv et job. Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.
Portindstillingen er forkert.
Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at
udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere
end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte
port.
Maskinen kan være forkert
konfigureret.
Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne
er korrekte.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
6. Fejlfinding
82
Løsningsforslag
Printerdriveren er muligvis forkert
installeret.
Afinstaller og geninstaller maskinens driver.
Der er opstået en funktionsfejl i
maskinen.
Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl.
Kontakt en servicetekniker.
Dokumentet er så stort, at der ikke er
tilstrækkelig plads på computerens
harddisk til at åbne udskriftsjobbet.
Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.
Udbakken er fuld.
Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen
udskrivningen.
Maskinen vælger
papir fra den
forkerte papirkilde.
Den papirindstilling, der blev valgt
under Udskriftsindstillinger, kan
være forkert.
I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Paper i
Udskriftsindstillinger. Vælg den korrekte papirkilde. Se
printerdriverens hjælpeskærm.
Et udskriftsjob
behandles meget
langsomt.
Jobbet kan være meget komplekst.
Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for
udskriftskvaliteten.
Halvdelen af siden
er blank.
Indstillingen for papirretningen kan
være forkert.
Skift papirretning i programmet. Se printerdriverens hjælpeskærm.
Papirformatet og indstillingerne for
papirformatet stemmer ikke overens.
Kontrollér, at papirstørrelsen, der er angivet i printerdriveren, svarer til
papiret i bakken, eller sørg for, at indstillingen for papirstørrelse i
printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i
det program, du bruger.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
Maskinen udskriver, Maskinens kabel sidder løst eller er
men teksten er
defekt.
forkert, forvansket
eller ufuldstændig.
6. Fejlfinding
83
Løsningsforslag
Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du
tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det,
kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive
et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.
Der er valgt en forkert printerdriver.
Kontroller programmets menu for printervalg for at sikre, at din
maskine er valgt.
Der er funktionsfejl i programmet.
Prøv at udskrive et job fra et andet program.
Der er funktionsfejl i operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den
igen.
Hvis du er i et DOS-miljø, kan
skrifttypen være indstillet forkert for
maskinen.
Se "Ændring af skrifttypeindstilling" på side 43.
Der udskrives sider, Tonerpatronen er defekt eller tom.
men de er tomme.
Filen kan indeholde blanke sider.
Nogle dele, f.eks. controlleren eller
kortet, kan være defekte.
Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.
Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.
Kontakt en servicetekniker.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
6. Fejlfinding
84
Løsningsforslag
Maskinen udskriver
ikke PDF-filer
korrekt. Visse dele
af grafik, tekst eller
illustrationer
mangler.
Inkompatibilitet mellem PDF-filen og
Acrobat-produkterne.
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af
filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.
Udskriftskvaliteten
for fotografier er
ikke god. Billederne
er ikke klare.
Opløsningen for fotografiet er meget
lav.
Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i
programmet, reduceres opløsningen.
Før udskrivning
udskiller maskinen
dampe i nærheden
af udbakken.
Brug af fugtigt papir kan forårsage
dampe under udskrivning.
Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.
Maskinen udskriver
ikke på papir i
specialstørrelser,
f.eks. fakturapapir.
Papirstørrelsen og indstillingerne for
papirstørrelse stemmer ikke overens.
Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret på fanen Papir
under Udskriftsindstillinger.
Det udskrevne
faktureringspapir er
krøllet.
Indstillingen for papirtype er forkert.
Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik
på fanen Papir, og angiv typen til Tykt papir.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDFfil som et billede.
Problemer med udskriftskvaliteten
6. Fejlfinding
85
Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen
nedenfor, hvordan du kan løse problemet.
Tilstand
Lys eller falmet udskrift
Forslag til mulig løsning
• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Installer en
ny tonerpatron.
• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Hvis hele siden er lys, er skæret for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster
udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.
• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring.
Rengør maskinen indvendigt.
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt. Hvis disse
trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Udskriften på den
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
øverste halvdel af papiret • Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og indstil
er lysere end på resten af
papirtypen til Genbrugt.
papiret
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Tonerpletter
6. Fejlfinding
86
Forslag til mulig løsning
• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt.
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker.
Udfald
Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.
• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et
andet papirmærke.
• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for
toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og indstil typen
til Tykt papir eller Tykkere (se den Grundlæggende vejledning for at finde den enkelte papirtypes vægt).
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Hvide pletter
Hvis der er hvide pletter på siden:
• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være
snavset. Rengør maskinen indvendigt.
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt.
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette linjer
6. Fejlfinding
87
Forslag til mulig løsning
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:
• Tonerpatronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Udskift tonerpatronen.
Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt. Hvis disse
trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Sort baggrund
Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
• Skift til en lettere type papir.
• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ
fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.
• Udskift den gamle tonerpatron med en ny.
Tonerudtværing
• Rengør printeren indvendigt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Udskift tonerpatronen.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette gentagne
defekter
6. Fejlfinding
88
Forslag til mulig løsning
Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:
• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du stadig har det samme problem, skal du udskifte
tonerpatronen.
• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside,
løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.
Spredte
baggrundspletter
A
Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.
• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir,
før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.
• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så
du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden.
Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, må du ændre
udskriftsopløsningen i programmet eller i Udskriftsindstillinger. Kontroller, at du har valgt den korrekte
papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for
meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
6. Fejlfinding
89
Forslag til mulig løsning
Der er tonerpartikles
omkring tegn med Fed
og billeder
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
Misdannede tegn
• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.
Skrå skrift
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og indstil
papirtypen til Genbrugt. Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt
Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer
kopikvaliteten.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Krøller eller bølger
6. Fejlfinding
Forslag til mulig løsning
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Folder eller bukninger
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Bagsiden af udskrifterne • Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør printeren indvendigt.
er snavset
90
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Helt farvede eller helt
sorte sider
6. Fejlfinding
Forslag til mulig løsning
• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Udskift tonerpatronen.
• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
A
Løs toner
• Rengør printeren indvendigt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny.
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Blanke områder i
tegnene
A
Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:
• Hvis du bruger transparenter, kan du forsøge med en anden type transparent. På grund af
transparentens sammensætning, er det normalt med nogle blanke områder i tegnene.
• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.
• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.
91
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Forslag til mulig løsning
Vandrette striber
Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:
6. Fejlfinding
92
• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Udskift tonerpatronen.
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Krøl
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og
indstil typen til Tyndt papir.
• Et ukendt billede vises Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke
gentagne gange på
udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen
nogle få ark
(se "Højdejustering" på side 42).
• Løs toner
• Der forekommer lys
udskrift eller
forurening
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
93
1
Ofte forekommende Windows-problemer
Tilstand
Meddelelsen ”Filen er i
brug” vises under
installationen.
Løsningsforslag
Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller
printerdriveren.
Meddelelserne ”Generel Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”, ”Spool
32” eller ”Ugyldig
handling” vises.
Meddelelsen ”Kan ikke
udskrive”, ”der er
opstået en printer
timeout-fejl” vises.
Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis
denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen,
og/eller om der er opstået en fejl.
Du finder oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugerhåndbog til Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista, der fulgte
med din computer.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
94
2
Ofte forekommende Macintosh-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke PDFUdskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som
filer korrekt. Visse dele af grafik, billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.
tekst eller illustrationer mangler.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Dokumentet er blevet udskrevet, Opdater MAC OS til MAC OS X 10.3.3 eller nyere.
men udskriftsjobbet er ikke
forsvundet fra printerspooleren i
Mac OS X 10.3.2.
Nogle bogstaver vises ikke
normalt ved udskrivning af en
forside.
Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises
normalt på forsiden.
Når du udskriver et dokument i
Macintosh med Acrobat
Reader 6.0 eller nyere,
udskrives farverne ikke korrekt.
Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat
Reader.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
95
Du kan finde oplysninger om Macintosh-fejlmeddelelser i den brugerhåndbog til Macintosh, der fulgte med din pc.
3
Ofte forekommende Linux-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke. • Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til fanen
Printers i vinduet Printers configuration for at få vist listen med tilgængelige maskiner. Kontrollér, at
maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne Add new printer wizard for at konfigurere enheden.
• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn Printers configuration, og marker maskinen på listen over
printere. Læs beskrivelsen i ruden Selected printer. Hvis status indeholder Stopped, skal du trykke på
knappen Start. Herefter bør maskinen igen fungere normalt. Udskrivningen kan standse, når der opstår
visse problemer.
• Kontroller, om programmet har en specialindstilling for udskrivning som f.eks. ”-oraw”. Hvis ”-oraw” er
angivet i kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges
Gimp Front-end, skal du vælge ”print” -> ”Setup printer” og redigere kommandolinjeparameteren på
kommandolinjen.
Maskinen udskriver ikke
hele sider, og
udskrifterne udskrives
på halve sider.
Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8.51 eller ældre af
Ghostscript, 64-bit Linux OS, og som er rapporteret til bugs.ghostscript.com som Ghostscript Bug 688252.
Problemet er løst i AFPL Ghostscript v. 8.52 og nyere. Hent den nyeste version af AFPL Ghostscript fra
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/, og installer den, så problemet bliver løst.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
96
Tilstand
Løsningsforslag
Fejlmeddelelsen
"Cannot open port
device file" vises, når du
udskriver et dokument.
Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et igangværende
udskriftsjob. Kendte versioner af CUPS-server afbryder udskriftsjobbet, hver gang udskriftsindstillingerne
ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux Driver låser porten under
udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke tilgængelig for efterfølgende
udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at vælge Release port i vinduet
Port configuration.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
97
Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.
4
Almindelige PostScript-problemer
De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.
Problem
PostScript-filen kan ikke
udskrives.
Mulig årsag
PostScript-driveren er muligvis ikke
installeret korrekt.
Løsning
• Installer PostScript-driveren (se "Softwareinstallation" på side
4).
• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er
tilgængelig til udskrivning.
• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.
Rapporten
Grænsekontrolfejl
udskrives.
Udskriftsjobbet er for komplekst.
Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller
installere mere hukommelse.
Der udskrives en
PostScript-fejlside.
Udskriftsjobbet er muligvis ikke
PostScript.
Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om
programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller
en PostScript-headerfil til maskinen.
Den valgfrie bakke er
ikke valgt i driveren.
Printerdriveren er ikke konfigureret til at Åben PostScript-driveregenskaberne, vælg fanen
genkende den valgfrie bakke.
Enhedsindstillinger, og angiv bakkeindstillingen.
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung
products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region Customer Care Center
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
BULGARIA
www.samsung.com
www.samsung.com
05 133 1999
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
www.samsung.com
Web Site
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG
(062 726 7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
www.samsung.com
/be (Dutch)
www.samsung.com
/be_fr (French)
0800-124-421
Country/Region Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
98
Samsung Zrt., česká organizační složka,
Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00,
Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
Country/Region Customer Care Center
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
GEORGIA
8-800-555-555
GREECE
IT and Mobile : 80111- www.samsung.com
SAMSUNG (80111
7267864) from land
line, local charge/ from
mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders,
Televisions and
Household
AppliancesFrom mobile
and fixed 2106293100
99
Web Site
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
3030 8282
www.samsung.com
1800 3000 8282
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com
/hk
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
HONG KONG
www.samsung.com
/hk_en/
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
100
Country/Region Customer Care Center
PERU
PHILIPPINES
0-800-777-08
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
MONTENEGRO
020 405 888
02-5805777
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
080-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
NETHERLANDS (0900-7267864)
(€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG
(0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
POLAND
Web Site
0 801 1SAMSUNG
(172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG
(08010 726 7864) only
from landline, local
network Romtelecom local tariff /021 206 01
10 for landline and
mobile, normal tariff.
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG
(0700 726 7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/
min)
www.samsung.com
/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
02-689-3232
101
Country/Region Customer Care Center
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com
/ua
UKRAINE
www.samsung.com
/ch_fr/
Web Site
www.samsung.com
/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Ordliste
102
ADF
Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til
produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi,
der bruges i forbindelse med udskrivning, og som
anvendes i denne brugerhåndbog.
802.11
En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der
automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne
noget af papiret med det samme.
AppleTalk
802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse
lokalnetværk (WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN
Standards Committee (IEEE 802).
AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der
er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget
i den oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra
den til fordel for TCP/IP-netværk.
802.11b/g/n
Bitdybde
802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet.
802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n
understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder
kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse
telefoner og Bluetooth-enheder.
En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver
antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt
pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større
spektrum af klare farver. Når antallet af bits forøges, bliver
antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bitfarve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.
Adgangspunkt
AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en
enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et
trådløst lokalnetværk (WLAN) og fungerer som en central
sender/modtager af WLAN-radiosignaler.
BMP
Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et
filformat til enkle grafikfiler på denne platform.
Ordliste
103
BOOTP
Kontrolpanel
Bootstrap Protocol. En netværksprotokol, som en netværksklient
benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår
normalt i bootstrap-processen på en computer eller det
operativsystem, der kører på den. BOOTP-serverne tildeler IPadressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør
det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente
en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.
Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der
er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på
maskinen.
CCD
CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør
det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen
bruges også til at fastholde CCD-modulet for at forhindre
beskadigelse, når maskinen flyttes.
Sortering
Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier
udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt
sæt, før der udskrives yderligere kopier.
Dækning
Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med
målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 %
dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller
tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede
billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere,
og tonerforbruget stiger tilsvarende.
CSV
Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV
bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer.
Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags
de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end
Microsoft.
Ordliste
104
DADF
DLNA
En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der
automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan
scanne begge sider af papiret.
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør
det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger
med hinanden på tværs af netværket.
Standard
DNS
Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer
pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.
DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer
oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret
database på et netværk, f.eks. internettet.
DHCP
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/
server-netværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke
konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært –
generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at
kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP
indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til
klientværter.
DIMM
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der
indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen,
f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.
Matrixprinter
En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved,
der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at
slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.
DPI
DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i
forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et
højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i
billedet og større filer.
Ordliste
105
DRPD
ECM
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er
en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt
telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand,
der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når
tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og
korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle
gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.
Duplex
En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen
kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer
med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret
samtidigt.
Driftscyklus
Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker
printerens ydeevne. Generelt har printeren en
levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder
den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for
garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr.
måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en
grænse på 2.400 sider om dagen.
Emulering
Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme
resultater som en anden.
En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet
system, så det andet system fungerer som det første system.
Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne
funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af
systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne
tilstand.
Ordliste
106
Ethernet
FTP
Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til
LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges
ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt
rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media Access
Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE
802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden
1990’erne og frem til i dag.
FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til
udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IPprotokollen (f.eks. internettet eller et intranet).
EtherTalk
En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til
computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige
Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for
TCP/IP-netværk.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i
maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en
tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med
disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.
Fikseringsenhed
Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på
udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når
toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme
og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er
årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en
laserprinter.
Gateway
En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et
computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles
populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver
adgang til andre computere eller netværk.
Gråtoner
Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele
af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne
repræsenteres af de forskellige grå nuancer.
Ordliste
107
Halvtone
Intranet
En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter
varieres. Områder med megen farve består af et stort antal
punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.
Et privat netværk, der benytter internetprotokoller,
netværksforbindelser og eventuelt det offentlige
telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en
organisations oplysninger eller drift med medarbejderne.
Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste,
som er det interne websted.
HDD
Harddisken er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede
data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske
overflader.
IEEE
IP-adresse
En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder
benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et
netværk ved hjælp af IP-standarden.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en
international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at
udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.
IPM
IEEE 1284
IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers
hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark
en printer kan producere i løbet af et minut.
Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B”
refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der
sluttes til perifere enheder (f.eks. en printer).
Ordliste
108
IPP
ITU-T
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for
udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser,
opløsning osv. IPP kan bruges lokalt eller over internettet til
hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol,
godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere
anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.
ITU (International Telecommunication Union) er en international
organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere
den internationale radio- og telekommunikation. Dens
hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af
radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem
forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald.
Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.
IPX/SPX
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell
NetWare-operativsystemerne. IPX og SPX er begge
forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen
ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til
lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til
dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et
LAN).
ISO
ISO (International Organization for Standardization) er en
international organisation til fastlæggelse af standarder, og den
er sammensat af repræsentanter fra de nationale
standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale
branche- og handelsstandarder.
ITU-T’s testark nr. 1
Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til
faxtransmissioner af dokumenter.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for
billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke
forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder,
specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.
Ordliste
109
JPEG
MFP
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst
brugte standardmetode til komprimering af fotografier med
kvalitetsforringelse. Det er det format, der bruges til lagring og
transmission af fotografier på internettet.
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der
omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en
kopimaskine, en fax, en scanner osv.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en
netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af
katalogtjenester, der kører via TCP/IP.
LED
En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines
status.
MAC-adresse
MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er
knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet
i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt
hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som
en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i
store netværk.
MH
MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til
nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem
faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4.
MH er et kodebogsbaseret RLE-skema (run-length encoding),
der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da
de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette
transmissionstiden for de fleste faxer.
MMR
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode,
der er anbefalet i ITU-T T.6.
Modem
En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale
oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de
transmitterede oplysninger.
Ordliste
110
MR
Originaler
MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er
anbefalet i ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje
ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første,
forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes
forskellene.
Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi
eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at
producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra
eller afledt af noget andet.
NetWare
Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der
blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre
forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var
baseret på den typiske Xerox XNS-stak. I dag understøtter
NetWare TCP/IP og IPX/SPX.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der
fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en
laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød
og cylinderformet.
En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på
tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal
udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med
patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) er en
kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International
Organization for Standardization). OSI er en standardiseret,
modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af
komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige
funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program,
præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og
fysisk lag.
PABX
En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk
telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.
Ordliste
111
PCL
Udskriftsmedie
PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description
Language – sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som
en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev
oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet
i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og
laserprintere.
Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en
kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.
PDF
PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet
filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af
todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af
enheder og opløsning.
PostScript
PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og
programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik
og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et
billede.
Printerdriver
Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre
data fra computeren til printeren.
PPM
PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor
hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan
producere pr. minut.
PRN-fil
En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at
kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af
standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange
opgaver.
Protokol
En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør
forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to
computere.
Ordliste
112
PS
SMB
Se PostScript.
SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især
anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige
former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den
indeholder også en mekanisme til godkendelse af
kommunikation mellem processer.
PSTN
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det
netværk, der består af verdens offentlige analoge
telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i
virksomheder.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en
protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere.
RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks.
brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept
(godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang
til netværket.
Opløsning
Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere
DPI-tal, jo højere opløsning.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for
transmission af e-mail over internettet. SMTP er en relativt enkel
tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere
af en meddelelse, og derefter overføres meddelelsesteksten.
Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en email-meddelelse til serveren.
SSID
SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst
lokalnetværk (WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN
anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden.
Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’er, og
maksimumlængden er 32 tegn.
Ordliste
113
Undernetmaske
TIFF
Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til
at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen,
og hvilken del der er værtsadressen.
TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med
variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer
fra scannere. I TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord,
som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i
filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges
til billeder, der er oprettet i forskellige
billedbehandlingsprogrammer.
TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er
det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den
protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk
kører på.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder
oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus,
transmissionsresultat og antal sendte sider. Rapporten kan
indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter
mislykkede transmissioner.
Tonerpatron
En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en
maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i
laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten
og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en
kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den
klæber til papirets fibre.
TWAIN
En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges
en TWAIN-kompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt
program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er et
API, der kan bruges til at hente billeder under
operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Macintosh.
Ordliste
114
UNC-sti
Vandmærke
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode
til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre
Microsoft-produkter. Formatet for en UNC-sti er:
\\<servernavn>\<sharenavn>\<yderligere mapper>.
Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret,
der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev
første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet
brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de
bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle
dokumenter for at forhindre forfalskninger.
URL
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på
dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af
adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den
anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor
ressourcen er placeret.
USB
USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af
perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB
Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB
udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere
enheder til en enkelt USB-port på computeren.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er
defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau
som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på
kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under
transmissionen.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en
billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i
Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIAkompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse
operativsystemer.
Ordliste
115
WPA
XPS
WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til
sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for
at forbedre sikkerheden i WEP.
XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL
(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er
nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er
udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som
er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret
dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA
til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller
adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt
(WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder.
WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en
trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket
øger sikkerheden.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et
trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt
understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse
netværksforbindelse uden at bruge en computer.
Indeks
116
A
Æ
43
L
maskinoplysninger
LCDdisplay
N
gennemse maskinens status
B
29
Linux
bruge hjælp
56
D
almindelige Linuxproblemer
95
brug af SetIP
15
naskinkonfiguration
maskinstatus
Unix
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
21
29
netværk
driverinstallation til netværkstilsluttede 20
driverinstallation
29
8
driverinstallation
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
20
18
21
17
F
geninstallation af driver ved tilslutning via
10
USBkabel
forbrugsstoffer
printeregenskaber
58
generel konfiguration
39
udskrivning
57
IPv6konfiguration
24
unified driver configurator
74
præsentation af netværksprogrammer 12
forventet levetid for tonerpatroner
64
funktioner
maskinfunktioner
27
G
SetIPprogram
M
Nup printing
Macintosh
Mac OS
general settings
generelle indstillinger
34
30, 32, 33, 38
almindelige Macintoshproblemer
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
94
5
geninstallation af driver ved tilslutning via
7
USBkabel
I
indstille udskriftsopløsning
Linux
Macintosh
57
14, 15
brug af SetIP
O
ordliste
102
P
placere en maskine
15
driverinstallation til netværkstilsluttede 18
udskrivning
54
54
justere højden
42
PostScriptdriver
fejlfinding
97
Indeks
117
printerindstillinger
Linux
58
Printerstaus
generelle oplysninger
71, 73
problemer
håndteringsvejledning
63
driverinstallation til netværkstilsluttede 21
ikkeSamsung og genopfyldt
63
udskrivning
lagring
63
USBkabel
driver installation
U
geninstallation af driver
udskrive et dokument
problemer med papirindforing
79
problemer med udskriftskvaliteten
85
Linux
57
V
strømproblemer
80
Macintosh
54
vandmærke
udskrivningsproblemer
81
R
rapporter
maskinoplysninger
29, 34
udskrive overlay
service contact numbers
98
SetIPprogram
14
skrifttypeindstilling
43
specielle udskrivningsfunktioner
41
SyncThru Web Service
generelle oplysninger
66
T
forventet levetid
64
7, 10
oprette
49
51
redigere
49
slette
52
slette
50
udskrivning
51
udskrivning
44
flere sider på ét ark
Macintosh
54
Linux
57
Macintosh
54
udskrive på begge sider af papiret
Macintosh
55
udskrive til en fil
46
UNIX
60
UNIX
UNIX
W
Windows
brug af SetIP
14
driverinstallation til netværkstilsluttede 17
udskrivning af et dokument
tonerpatron
5, 8
oprette
ændre standardindstillingerne for
udskrivning
S
60
60
ofte forekommende Windowsproblemer
93
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement