Samsung Multifunktion Monoprinter SCX-4833FD Brugervejledning

Samsung Multifunktion Monoprinter SCX-4833FD Brugervejledning
SCX-483x Series
SCX-563x Series
SCX-573x Series
Brugerhåndbog
Grundlæggende
imagine the possibilities
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og
fejlfinding i Windows.
Indhold
2
80 Brug af USB-hukommelsesenhed
1. Introduktion
5
Nøglefordele
7
Funktioner pr. model
8
Nyttigt at vide
9
Om denne brugerhåndbog
10 Sikkerhedsoplysninger
17 Oversigt over maskinen
21 Oversigt over kontrolpanelet
27 Tænde for maskinen
28 Installere driveren lokalt
30 Geninstallere driveren
3. Vedligeholdelse
88 Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
89 Tilgængelige forbrugsstoffer
90 Tilgængeligt tilbehør
92 Tilgængelige vedligeholdelsesdele
93 Fordele toner
95 Udskifte tonerpatronen
97 Opgradere et hukommelsesmodul
99 Overvåge forbrugsstoffer
100 Indstille advarsel om lavt tonerniveau
101 Rengøre maskinen
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
32 Menuoversigt
48 Ændre displaysproget
49 Medier og bakke
64 Grundlæggende udskrivning
69 Basiskopiering
74 Grundlæggende scanning
75 Grundlæggende faxning
4. Fejlfinding
106 Tip til at undgå papirstop
107 Afhjælpning af originaldokumentstop
114 Udbedre papirstop
121 Om statusindikatoren
123 Displaymeddelelsernes betydning
Indhold
5. Appendiks
133 Specifikationer
144 Bemærkninger om regler
158 Copyright
3
1. Introduktion
Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge
maskinen.
• Nøglefordele
5
• Funktioner pr. model
7
• Nyttigt at vide
8
• Om denne brugerhåndbog
9
• Sikkerhedsoplysninger
10
• Oversigt over maskinen
17
• Oversigt over kontrolpanelet
21
• Tænde for maskinen
27
• Installere driveren lokalt
28
• Geninstallere driveren
30
Nøglefordele
Miljøvenlig
• For at spare toner og papir understøtter denne maskine Ecofunktionen.
• Du kan spare papir ved at udskrive flere sider på ét ark papir (se
brugerhåndbogen Avanceret).
- Ved duplexudskrivning udskrives der 15 sider pr. minut (A4)
eller 16 sider pr. minut (Letter).
SCX-563x Series eller SCX-573x Series:
- Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 35 sider pr.
minut (A4) eller 37 sider pr. minut (Letter).
- Ved duplexudskrivning udskrives der 17 sider pr. minut (A4)
eller 18 sider pr. minut (Letter).
Bekvemmelighed
• Du kan spare papir ved at udskrive på begge sider af papiret
(dobbeltsidet udskrivning) (se brugerhåndbogen Avanceret).
• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at
nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
Hurtig udskrivning i høj opløsning
• Du kan udskrive med en opløsning på op til 1200 x 1200 dpi
effektivt output.
• Hurtig udskrivning efter behov.
SCX-483x Series:
- Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 31 sider pr.
minut (A4) eller 33 sider pr. minut (Letter).
• Udskriftsstatus (eller Smart Panel) er programmer, der
overvåger og informerer dig om maskinens status, og som giver
dig mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se
brugerhåndbogen Avanceret).
• AnyWeb Print kan tage en kopi af skærmbilledet, vise
eksempler, fjerne og udskrive skærmbilledet i Windows Internet
Explorer meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige
program (se brugerhåndbogen Avanceret).
Nøglefordele
Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer
• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 136).
• Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som "Fortroligt" (se brugerhåndbogen Avanceret).
• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af flere ark, som derefter kan limes
sammen til en plakat (se brugerhåndbogen Avanceret).
• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 139).
• Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en netværksgrænseflade.
Udvide maskinens kapacitet
• Denne maskine har et ekstra hukommelsesstik til tilføjelse af mere hukommelse (se "Tilgængeligt
tilbehør" på side 90).
• Zoran IPS Emulation kompatibel med PostScript 3 (PS) aktiverer PS-udskrivning.
• Zoran IPS Emulation kompatibel med PostScript 3
• ©1995-2005, Zoran Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Zoran, Zoran-logoet, IPS/PS3 og OneImage er
varemærker tilhørende Zoran Corporation.
• 136 PS3-skrifttyper
• Omfatter UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc.
Funktioner pr. model
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model eller land.
SCX-4833FD
SCX-4835FD
SCX-4833HD
SCX-4833FR
SCX-4835FR
SCX-5637FR
SCX-5639FR
SCX-5637HR
SCX-5737FW
SCX-5739FW
Udskriv, kopier, scan, fax
●
●
●
●
USB 2.0 med høj hastighed
●
●
●
●
IEEE 1284 Parallel
○
○
○
○
Netværksinterface Ethernet 10/100 Base TX kabelbaseret
LAN
●
●
●
●
Funktioner
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX lokalnetværk
Netværksinterface 802.11b/g/n trådløst LAN
●
Eco-udskrivning
●
●
●
●
Duplex (2-sidet) udskrivning
●
●
●
●
Samsung-printer
Nem håndtering af
●
●
●
●
Hukommelse
○
○
○
○
Bakke 2 (520 ark)
○
○
○
○
SyncThru™ Web Service
●
●
●
●
Automatisk dokumentføder (ADF)
●
●
●
●
DADF (Dual Automatic Document Feeder)
( ●: Medfølger ○: Ekstraudstyr, blank: ikke til rådighed)
Nyttigt at vide
Hvor kan jeg hente maskinens driver?
Der er opstået papirstop.
• Besøg www.samsung.com/printer for at hente
maskinens seneste driver, og installer den på dit
system.
• Åbn og luk frontlågen.
• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne
fastklemt papir, og gennemfør fejlfindingen som
beskrevet (se "Udbedre papirstop" på side 114).
Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?
Udskrifterne er slørede.
• Spørg hos en Samsung-distributør eller din
forhandler.
• Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/
område for at få vist serviceinformationen for
produktet.
Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.
• Sluk printeren, og tænd den igen.
• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne
manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet
(se "Om statusindikatoren" på side 121).
• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst
tonerpatronen.
• Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning.
• Udskift tonerpatronen.
Maskinen udskriver ikke.
• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se
"Annullere et udskriftsjob" på side 65).
• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere
driveren lokalt" på side 28).
• Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Om denne brugerhåndbog
Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens
grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de
enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.
•
1. Introduktion
•
9
SCX-5737FW og SCX-5739FW er maskiner fra samme
serie. Denne brugerhåndbog er skrevet på grundlag af SCX5737FW.
Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
1
•
Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge
maskinen.
•
Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i
ordlisten.
•
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige
fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den
model, du har købt.
•
Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt
baseret på Windows 7.
•
SCX-4833FD, SCX-4833HD og SCX-4835FD er maskiner fra
samme serie. Denne brugerhåndbog er skrevet på grundlag
af SCX-4833FD.
•
SCX-4833FR og SCX-4835FR er maskiner fra samme serie.
Denne brugerhåndbog er skrevet på grundlag af SCX4833FR.
•
SCX-5637FR, SCX-5637HR og SCX-5639FR er maskiner fra
samme serie. Denne brugerhåndbog er skrevet på grundlag
af SCX-5637FR.
Konventioner
Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som
beskrevet nedenfor:
•
Dokument betyder det samme som original.
•
Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
•
Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).
2
Generelle ikoner
Ikon
Tekst
Beskrivelse
Giver brugere oplysninger om beskyttelse
Forsigtig af maskinen mod mulige mekaniske
skader eller fejlfunktion.
Angiver yderligere oplysninger om eller
Bemærk detaljerede specifikationer for maskinens
funktioner og egenskaber.
Sikkerhedsoplysninger
Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre
skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse
af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner,
inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du
opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.
1. Introduktion
10
4
Driftsmiljø
Advarsel
3
Vigtige sikkerhedssymboler
Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette
kapitel
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre
Advarsel risiko for alvorlig personskade eller
dødsfald.
Forsigtig
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre
mindre person- eller tingsskade.
Forsøg ikke.
Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis
stikkontakten ikke er jordforbundet.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små
metalgenstande eller tunge genstande, lysestager,
tændte cigaretter osv.).
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg,
mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks
for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.
• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i
tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at
brugeren tager stikket ud af stikkontakten.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på
netledningen.
Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand
på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller
brand.
Sikkerhedsoplysninger
Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke
stikket med våde hænder.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
1. Introduktion
11
Pas på, at kæledyr ikke tygger på
vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon
eller pc.
Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for
elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.
Forsigtig
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i
perioder, hvor maskinen ikke bruges.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud,
er varmt.
Det kan medføre forbrændinger.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en
kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været
tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt
går ind i stikkontakten.
Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten,
da der ellers er risiko for elektrisk stød.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en
kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke
fungerer korrekt efter at disse instruktioner er fulgt.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
12
5
Betjeningsmåde
Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når
du fjerner fastklemt papir.
Det kan beskadige maskinen.
Forsigtig
Træk ikke papiret ud under udskrivningen.
Det kan beskadige maskinen.
Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og
papirbakken.
Du kan komme til skade.
Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i
ventilationsåbningerne.
Det kan øge temperaturen i komponenterne og
forårsage beskadigelse eller brand.
Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt
papir.
Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre
smertefulde snitsår.
Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget
varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke
børn røre området.
Det kan medføre forbrændinger.
Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i
papirudbakken.
Det kan beskadige maskinen.
Denne maskine får strøm via netledningen.
Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for
strømforsyningen.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
13
6
Installation/flytning
Advarsel
Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller
et sted med vandudslip.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.
Løft derefter maskinen:
• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af
en enkelt person.
• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to
personer.
• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den
løftes af fire eller flere personer.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre personeller tingsskade.
Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre personeller tingsskade.
Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en
strømstyrke som angivet på mærkaten.
Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om
strømstyrken.
Brug kun en telefonledning af typen 26 AWGa eller
større.
Ellers kan det beskadige maskinen.
Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt
sted, f.eks. et skab.
Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der
opstå brand.
Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke
overbelastes.
Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød
eller brand.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
14
7
Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der
fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på
over 2 meter til en maskine på 110V, skal den være
16 AWG eller kraftigere.
Ellers kan den beskadige maskinen og medføre
elektrisk stød eller brand.
a. AWG: Amerikansk trådkalibermål
Vedligeholdelse/kontrol
Forsigtig
Tag dette produkt ud af stikkontakten inden
indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke
maskinen med benzen, fortynder eller alkohol.
Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i
maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre
den indvendigt.
Du kan komme til skade.
Sørg for at strømledningen og stikkets kontaktflader
er fri for støv eller vand.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort
med skruer.
Maskinen må kun repareres af en Samsungservicetekniker.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
15
8
Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
Børn kan komme til skade.
Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.
Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret
tekniker, hvis maskinen skal repareres.
Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når
den skal rengøres og bruges.
Ellers kan du beskadige maskinen.
Anvendelse af forbrugsstoffer
Forsigtig
Skil ikke tonerpatronen ad.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner
eller fikseringsenheder.
Dette kan medføre eksplosion eller en
ukontrollerbar brand.
Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet,
når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt
papir.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden
for børns rækkevidde.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Sikkerhedsoplysninger
Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan
beskadige maskinen.
I tilfælde af skade, som skyldes brug af
genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et
servicegebyr.
Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt
vand til at vaske det.
Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast
i tøjet. Brug koldt vand.
1. Introduktion
16
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
9
Tilbehør
Strømkabel
Lyninstallationsvejledning
Software-cda
Telefonrørb
Diverse tilbehørc
a. Software-cd'en indeholder printerdriveren og programmer.
b. Kun SCX-4833HD og SCX-5637HR.
c. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.
17
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
10
Set forfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
1
2
17
14
3
18
4
13
15
12
11
5
10
6
19
16
20
7
9
8
18
Oversigt over maskinen
1
Dokumentføderdæksel
6
2
Dokumentføder –
breddestyr
7
3
Dokumentføder –
indføringsbakke
8
4
Dokumentføder – udbakke
9
5
Frontdæksel
10
Dæksel til kontrolkort
Håndtag
Indikator for papirniveau
Bakke 2 (valgfri)
Bakke 1
1. Introduktion
11
12
13
Universalbakke
Udbakke
Kontrolpanel
16
17
18
14
Universalbakkeforlænger
19
15
Papirbreddestyr på en
universalbakke
20
Udskriftsstøtte
Scannerlåg
Scannerglasplade
USB-port
Telefonrør
19
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
11
Set bagfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
1
11
2
10
3
4
5
6
9
7
1
EDI-port
8
4
IEEE 1284-parallelstik
(valgfrit)
7
Duplexenhed
2
Netværksport
5
Tænd/sluk-kontakt
8
Bagdæksel
3
USB-port
6
Strømindgang
9
Bakkens bagdæksel
10
11
Telefonstik
Lokaltelefonstik (EXT)
20
Oversigt over kontrolpanelet
1. Introduktion
21
Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.
12
Type A
1
2
20
19
3
4
5
18
6
7
17
8
9
6
10 11
16
12
15
13
14
1
Mørkhed
Justerer lysstyrkeniveauet for at frembringe en kopi, der er lettere at læse, når originalen indeholder
svage markeringer og mørke billeder.
2
ID-kopi
Giver dig mulighed for at kopiere begge sider et ID-kort, f.eks. et kørekort, på et enkelt ark papir.
3
Skærm
Maskinens aktuelle status og visninger vises i displayet, når maskinen er i brug.
4
Kopi
Skifter til tilstanden Kopi.
5
Fax
Skifter til tilstanden Fax.
Oversigt over kontrolpanelet
1. Introduktion
22
6
Venstre/HøjrePile
Ruller mellem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og øger eller formindsker værdier.
7
Menu
8
OK
9
Taltastatur
10
Adressebog
Gør det muligt at gemme faxnumre og e-mail-adresser, som du ofte bruger, eller søge efter gemte
faxnumre eller e-mail-adresser.
11
Gentag/Pause
Foretager et genopkald til det sidste nummer i Klar-tilstand eller indsætter en pause i et faxnummer
i tilstanden Rediger.
12
Stop/Slet
13
Strøm
14
Status-indikator
15
Start
16
Håndfrit opkald
17
Tilbage
18
Scan
Skifter til tilstanden Scanning.
19
Eco
Slå Eco-tilstanden til for at reducere toner- og papirforbruget (se "Eco-indstillinger" på side 68).
20
Direkte USB
Filer, der er gemt på en USB-enhed, kan udskrives direkte, hvis du sætter USB-enheden i USBporten foran på maskinen.
Åbner menutilstanden og ruller mellem de tilgængelige menuer.
Bekræfter det, der er valgt på skærmen.
Bruges til nummeropkald eller indtastning af alfanumeriske tegn.
Afbryder en igangværende handling.
Tænder eller slukker for strømmen eller vækker maskinen fra dvaletilstand. Hvis du vil slukke for
maskinen, skal du trykke på denne knap i mere end tre sekunder. Du kan også tænde eller vække
maskinen fra dvaletilstand ved at trykke på denne knap.
Viser maskinens status (se "Om statusindikatoren" på side 121).
Starter et job.
Når du trykker på denne knap, kan du høre en klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er
ligesom at foretage et højttaleropkald.
Vender tilbage til menuens øverste niveau.
Oversigt over kontrolpanelet
1. Introduktion
23
13
Type B
1
2
20
19
3
4
5
18
6
17
7
16 6
8
9
15
10
11
14
12
13
1
Mørkhed
Justerer lysstyrkeniveauet for at frembringe en kopi, der er lettere at læse, når originalen indeholder svage
markeringer og mørke billeder.
2
ID-kopi
Giver dig mulighed for at kopiere begge sider af ID-kortet, f.eks. et kørekort, på et enkelt ark papir.
3
Skærm
Viser aktuel status og aktuelle meddelelser, når maskinen er i brug.
4
Kopi
Aktiverer kopitilstand.
5
Fax
Aktiverer faxtilstand.
6
Pile
Bruges til at skifte mellem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og til at øge eller reducere værdier.
7
OK
Bekræfter det, der er valgt på skærmen.
8
Taltastatur
Bruges til nummeropkald eller indtastning af alfanumeriske tegn.
Oversigt over kontrolpanelet
9
Adressebog
10
Gentag/Pause
11
Stop/Slet
12
Strøm
13
1. Introduktion
24
Gør det muligt at gemme faxnumre og e-mail-adresser, som du ofte bruger, eller søge efter gemte faxnumre
eller e-mail-adresser.
Foretager et genopkald til det sidste nummer i Klar-tilstand eller indsætter en pause i et faxnummer i
tilstanden Rediger.
Afbryder en igangværende handling.
Tænd eller sluk for strømmen, eller væk maskinen fra dvaletilstand. Hvis du vil slukke for maskinen, skal du
trykke på denne knap i mere end tre sekunder. Du kan også tænde eller vække maskinen fra dvaletilstand
ved at trykke på denne knap.
Status-indikator Viser maskinens status (se "Om statusindikatoren" på side 121).
14
Start
Starter et job.
15
Håndfrit opkald
16
Tilbage
17
Menu
Aktiverer menutilstanden og ruller mellem de tilgængelige menuer.
18
Scan
Aktiverer scanningstilstand.
19
Eco
Slå Eco-tilstanden til for at reducere toner- og papirforbruget (se "Eco-indstillinger" på side 68).
20
Direkte USB
Når du trykker på denne knap, kan du høre en klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er ligesom at
foretage et højttaleropkald.
Vender tilbage til menuens øverste niveau.
Filer, der er gemt på en USB-enhed, kan udskrives direkte, hvis du sætter USB-enheden i USB-porten foran
på maskinen.
Oversigt over kontrolpanelet
1. Introduktion
25
14
Type C
1
2
3
11 10
9
1
Skærm
2
Taltastatur
3
Slet
Sletter tegn i redigeringsområdet.
4
Stop
Afbryder en igangværende handling.
5
Strøm
6
Indikator for
Trådløs
7
Status
4
8
7
5
6
Viser aktuel status og aktuelle meddelelser, når maskinen er i brug.
Bruges til nummeropkald eller indtastning af alfanumeriske tegn.
Tænd eller sluk for strømmen, eller væk maskinen fra dvaletilstand. Hvis du vil slukke for maskinen, skal du
trykke på denne knap i mere end tre sekunder. Du kan også tænde eller vække maskinen fra dvaletilstand
ved at trykke på denne knap.
Viser den aktuelle status på den trådløse netværksforbindelse (se "Om statusindikatoren" på side 121).
Viser maskinens status (se "Om statusindikatoren" på side 121).
Oversigt over kontrolpanelet
8
Start
9
Håndfrit opkald
10
Hjælp
Giver detaljerede oplysninger om denne maskines menuer og status.
11
Nulstil
Nulstiller den aktuelle maskines konfiguration.
1. Introduktion
Starter et job.
Når du trykker på denne knap, kan du høre en klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er ligesom at
foretage et højttaleropkald.
26
Tænde for maskinen
1
Tilslut først maskinen til strømstikket.
2
Tænd på afbryderkontakten.
1. Introduktion
27
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren via kablet. Hvis maskinen er sluttet til et netværk,
skal du springe følgende trin over og gå til installationen af
maskinens driver (se brugerhåndbogen Avanceret).
1. Introduktion
15
1
• Hvis du bruger Macintosh-, Linux- eller Unixoperativsystemer, finder du information i
brugerhåndbogen Avanceret.
Windows
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og
lukke vinduet.
• Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog,
kan være anderledes på den maskine og den
brugergrænseflade, som du anvender.
• Vælger du Avanceret installation > Brugerdefineret
installation, kan du bestemme, hvilke programmer du
vil installere.
28
2
• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis du bruger Windows Vista, skal du klikke på Start >
Alle Programmer > Tilbehør > Kør.
Skriv X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav,
der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
3
Vælg Installer nu.
Installere driveren lokalt
4
Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer
licensaftalens vilkår Klik derefter på Næste.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
1. Introduktion
29
Geninstallere driveren
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende
for at geninstallere driveren.
16
Windows
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle
Programmer > Samsung Printers > navnet på din
printerdriver > Afinstaller.
3
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer
driveren igen (se "Installere driveren lokalt" på side 28).
1. Introduktion
30
2. Menuoversigt og
grundlæggende
konfiguration
Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede
menustruktur og de grundlæggende konfigurationsindstillinger.
• Menuoversigt
32
• Ændre displaysproget
48
• Medier og bakke
49
• Grundlæggende udskrivning
64
• Basiskopiering
69
• Grundlæggende scanning
74
• Grundlæggende faxning
75
• Brug af USB-hukommelsesenhed
80
Menuoversigt
1
SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-5637FR
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
3
For SCX-4833FD skal du trykke på venstre/højre pil, indtil
det ønskede menupunkt, vises og derefter på OK.
•
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til
klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.
• Der vises en asterisk (*) ved siden af den valgte menu.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet,
afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer,
der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
4
5
Adgang til menuen
1
Vælg fax-, kopi- eller scanknappen på kontrolpanelet
afhængigt af, hvilken funktion der skal bruges.
2
Tryk på
(Menu), indtil den ønskede menu vises på
nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK.
6
7
For SCX-4833FR / SCX-5637FR skal du trykke på op/ned-pilene, indtil det ønskede menupunkt vises, og
derefter på OK.
Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 3.
For SCX-4833FD skal du trykke på venstre/højre pil for at
få adgang til den ønskede værdi.
•
• Visse menunavne kan være forskellige fra din
maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
32
For SCX-4833FR / SCX-5637FR skal du trykke på op/ned-pilene for at få adgang til den ønskede værdi.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Menuoversigt
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
SCX-4833FD
Elementer
Kopifunktion
Elementer
Faxfunktion
Indstillinger
Scanningsstørrelse
Formindsk/forstør
Mørkhed
Duplex
Kontrast
Mørkhed
Opløsning
Kontrast
Scanningsstørrelse
Originaltype
Multiafsendelse
Layout
Forsinket afsendelse
Juster bgrd.
Prioriteret afsendelse
Margenskift
Videresend
Sikker modtagelse
Tilføj sider
Annuller job
Faxkonfiguration
Indstillinger
Afsendelse
Modtager
Skift standard
Autorapport
Kopikonfiguration
Skift standard
Scanningsfunktion
USB-funktion
E-mail-funkt.
Scannerkonfiguration Skift standard
Udskriftsindstillinger
Retning
Kopier
Opløsning
Mørkhed
Gør teksten mørkere
Emulering
33
Menuoversigt
Elementer
Systemkonfiguration
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Maskinkonfiguration
Papirkonfiguration
Lyd/lydstyrke
Netværk
SCX-4833FR/SCX-5637FR
Elementer
Faxfunktion
Indstillinger
Mørkhed
Rapporter
Kontrast
Vedligeholdelse
Opløsning
Ryd indstilling
Scanningsstørrelse
Jobhåndtering
Duplex
TCP/IP (IPv4)
Multiafsendelse
TCP/IP (IPv6)
Forsinket afsendelse
Ethernet-hastighed
Prioriteret afsendelse
802.1x
Videresend
Ryd indstilling
Sikker modtagelse
Netv.konfig..
Tilføj sider
Annuller job
Faxkonfiguration
Afsendelse
Modtager
Skift standard
Autorapport
34
Menuoversigt
Elementer
Kopifunktion
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Scanningsstørrelse
Elementer
Udskriftsindstillinger
Indstillinger
Retning
Formindsk/forstør
Kopier
Duplex
Opløsning
Mørkhed
Mørkhed
Kontrast
Gør teksten mørkere
Originaltype
Emulering
Layout
Systemkonfiguration
Maskinkonfiguration
Juster bgrd..
Papirkonfiguration
Margenskift
Lyd/lydstyrke
Kantsletning
Rapporter
Kopikonfiguration
Skift standard
Vedligeholdelse
Scanningsfunktion
USB-funktion
Ryd indstilling
E-mail-funkt.
Jobhåndtering
FTP-funktion
Billedoverskrivning
SMB Funktion
Scannerkonfiguration Skift standard
Afsendelsesrapport
Netværk
TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)
Ethernet-hastighed
802.1x
Ryd indstilling
Netværkskonfiguration
35
Menuoversigt
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
36
2
Elementer
Dok.boks
Indstillinger
Dokumentboks
Funktionen Delt mappe
Konfig. af dok.boks
Konfig. af Delt mappe
Dokumentboksrapport
SCX-5737FW
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til
klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.
Disse menuer kan åbnes ved at trykke på ikonet på
berøringsskærmen.
Brugerdef.
• Der vises en asterisk (*) ved siden af den valgte menu.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet,
afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer,
der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
Adgang til menuen
1
2
Tryk på den menu, du vil bruge, på berøringsskærmen.
Tryk på
for at vende tilbage til klartilstand.
Menuoversigt
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Kopi
Elementer
Aut.tilp.
Elementer
Manuel kopi
Indstillinger
Brugerdefineret kopi
Originaltype
Sorter kopi
Duplex
Originaltype
Mørkhed
Duplex
Kontrast
Reducer/forstør
Oprindelig størrelse
Mørkhed
Originaltype
Kontrast
N-op kopi
Duplex
Oprindelig størrelse
Mørkhed
Originaltype
Kontrast
Bakke
Oprindelig størrelse
Layout
Originaltype
Juster baggrund
N-op
Margenskift
Oprindelig retning
Kantsletning
Id-kopi
Mørkhed
Kontrast
Mørkhed
Kontrast
Indstillinger
Klon kopi
Mørkhed
Mørkhed
Kontrast
Kontrast
Originaltype
Oprindelig størrelse
Originaltype
37
Menuoversigt
Elementer
Bogkopi
Plakatkopi
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Duplex
Mørkhed
Elementer
Kontrast
Manuel send
Indstillinger
Til
Oprindelig størrelse
Mørkhed
Originaltype
Kontrast
Bogkopi
Opløsning
Mørkhed
Duplex
Kontrast
Originaltype
Oprindelig størrelse
Oprindelig størrelse
Originaltype
Brochure
Fax
Opkald med rør på
Til
Duplex
Mørkhed
Mørkhed
Kontrast
Kontrast
Opløsning
Oprindelig størrelse
Duplex
Originaltype
Originaltype
Brochure
Oprindelig størrelse
38
Menuoversigt
Elementer
Forsinket send
Prioriteret afsendelse
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Til
Elementer
Hurtigopkald send
Indstillinger
Til
Mørkhed
Mørkhed
Kontrast
Kontrast
Opløsning
Opløsning
Duplex
Duplex
Originaltype
Originaltype
Oprindelig størrelse
Oprindelig størrelse
Til
Gruppeopkald send
Til
Mørkhed
Kontrast
Kontrast
Afs.kval.
Opløsning
Duplex
Duplex
Originaltype
Originaltype
Oprindelig størrelse
Oprindelig størrelse
Ring op igen
Til
Kontrast
Afs.kval.
Duplex
Originaltype
Oprindelig størrelse
39
Menuoversigt
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Scan
Elementer
Send e-mail
Elementer
Lokal pc
Netv.-pc
Indstillinger
Indstillinger
Til
Originaltype
Destination
Oprindelig størrelse
Originaltype
Opløsning
Opløsning
Farvetils.
Farvetils.
Filformat
Filformat
Duplex
Duplex
Mørkhed
Oprindelig størrelse
Kontrast
Destination
SMB
Destination
Originaltype
Originaltype
Opløsning
Oprindelig størrelse
Scan farve
Farvetils.
Scanningsformat
Opløsning
Duplex
Filformat
Oprindelig størrelse
Duplex
Mørkhed
Kontrast
40
Menuoversigt
Elementer
FTP
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Destination
Elementer
Brugerdefineret e-mail
Indstillinger
Til
Originaltype
Emne
Oprindelig størrelse
Fra
Opløsning
CC
Farvetils.
Bcc
Filformat
Originaltype
Duplex
Oprindelig størrelse
Mørkhed
Opløsning
Kontrast
Farvetils.
Filformat
Duplex
Mørkhed
Kontrast
41
Menuoversigt
Elementer
USB
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Originaltype
Delte bokse
Indstillinger
Oprindelig størrelse
Oprindelig størrelse
Opløsning
Opløsning
Farvetils.
Farvetils.
Filnavn
Filnavn
Filformat
Filformat
Duplex
Duplex
Mørkhed
Mørkhed
Kontrast
Kontrast
Filpolitik
Filpolitik
Dokumentboks
Elementer
Oprindelig størrelse
Opløsning
Farvetils.
Filnavn
Filformat
Duplex
Mørkhed
Kontrast
Filpolitik
WSD
42
Menuoversigt
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Eco
Maskinkonfiguration
Elementer
Eco-Til
Settings
Forhåndsvisningssimulator
Indstillinger
Til
Elementer
Standardindstilling
Indstillinger
Kopistandard
Fra
Scanningsstandard
Til-tvunget
Faxstandard
Standardtilstand
Papirkonfiguration
Bakke 1
Funktionskonfiguration
Bakke 2
Kopiering
Univ.bk.
Boksudskrivning
Margen
Pc-driverudskrivning
Bakkevirkemåde
Auto Tray Switch
Paper Substitution
Standardkilde
Auto fortsæt
Papiruoverensstemmelse
Adr.kartotek
Telefonbog
E-mail
Udskriv
Nulstil
43
Menuoversigt
Elementer
Rapporter
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Alle rapporter
Elementer
Faxkonfiguration
Indstillinger
Videresend
Konfiguration
Afgiftssparer
Forbrugsstofoplysninger
Junkfaxkonfig.
Adr.kartotek
Sikker modt.
Fax send
Præfiks opkald
Fax modtaget
Stmp mdt.navn
Fax planlagte job
ECM-tilstand
Junkfax
Modemhastighed
Netværkskonfiguration
Dokumentbokslagring
Lokal brugergodkendelse
Billede-TCR
PCL-skrifttype
Konfig.guide
PS Font
E-mail-konfiguration
SMTP-server
Netværksbrugergodkendelse
Send til selv
Brugstæller
Standard til-adresse
Faxindstillinger
Standard fra
Gemte job
Standard emne
Gennemførte job
Konto
44
Menuoversigt
Elementer
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Netværkskonfiguration Ethernet-hastighed
Elementer
Første konfiguration
Indstillinger
Maskine-id
TCP/IP (IPv4)
Vælg land
TCP/IP (IPv6)
Sprog
802.1x
Dato og tid
Aktiver Ethernet
Urtilstand
Trådløst
Lyd/lydstyrke
Ryd indstillinger
Strømbesparelse
Udskrivningskonfigura Retning
tion
Kopier
Wakeup Event
Systemtimeout
Opløsning
Importindstilling
Mørkhed
Eksportinds.
Gør teksten mørkere
Tonerstatusadvarsel
Emulering
Ignorer toner
Tonerbesparelse
Jobtimeout
Højdetilpasning
Auto CR
Firmwareversion
Gennemfør automatisk
45
Menuoversigt
Elementer
Gendan indstillinger
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Indstillinger
Printerkonfiguration
Papirkonfiguration
Elementer
Bakkevirkemåde
Udskriv fra
Fejlfinding
Indstillinger
Filnavigation
Kopistandard
Aut.tilp.
Faxstandard
Kopier
Scanningsstandard
Duplex
Sendt rapport
Vælg bakke
Modtaget rapport
Vedligeholdelse
USB
Scan til USB
Originaltype
Oprindelig størrelse
Faxlinjetest
Opløsning
Lynreferencevejledning
Farvetils.
Fejlfindingsvejledning
Filnavn
Sprog
Filformat
Duplex
Mørkhed
Kontrast
Filpolitik
Filhåndtering
Filnavigation
Slet
Formater
Vis plads
46
Menuoversigt
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Katalog
Elementer
Telefonbog
Indstillinger
Vis liste
Søg
Tilføj
Grupperegistrering
Udskriv
Nulstil
E-mail
Vis liste
Søg
Tilføj
Grupperegistrering
Udskriv
Nulstil
47
Ændre displaysproget
Hvis du vil ændre det sprog, der vises på kontrolpanelets display,
skal du gøre følgende:
Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se
"Adgang til menuen" på side 32)
1
Vælg
(Menu) > Systemkonfiguration >
Maskinkonfiguration > Sprog på kontrolpanelet.
Eller vælg Maskinkonfiguration > Første konfiguration
> Sprog på berøringsskærmen.
For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på
OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
2
3
Vælg det sprog, du vil have vist på kontrolpanelet.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
48
Medier og bakke
I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier
i maskinen.
• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse
specifikationer, kan medføre problemer og kræve
reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af
Samsungs garanti eller serviceaftaler.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
49
3
Bakkeoversigt
Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
2
1
• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med
denne maskine. Det kan beskadige maskinen.
• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre
brand.
• Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 136).
Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der
efterlades i printeren, kan medføre overophedning af
enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.
1 Papirlængdestyr
2 Papirbreddestyr
Duplexenheden er forudindstillet til Letter/LGL- eller A4-format
afhængigt af dit land. Hvis du vil ændre formatet, skal du justere
papirstyret som vist nedenfor.
Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå
papirregistrering, skævvridning af billeder eller papirstop.
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
50
Papirmængdeindikatoren viser, hvor meget papir der er i
bakken.
4
A
1
1 Fuld
2 Tom
2
Medier og bakke
4
Lægge papir i bakken/den valgfrie bakke
1
2
Træk papirbakken ud.
3
Læg papiret med den side, der skal udskrives på, vendt
nedad.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
4
Skub længdepapirstyret, indtil det lige berører
papirstakken.
5
Klem breddepapirstyret, og skub det til kanten af
papirstakken, uden at den bøjes.
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne,
inden papirerne lægges i bakken.
51
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
52
5
• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret
for langt ind, så mediet bøjes.
• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage
papirstop.
• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen,
da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.
6
7
Sæt bakken tilbage i maskinen.
Angiv papirtypen og -størrelsen for bakke 1 (se "Indstille
papirformat og -type" på side 59).
Lægge papir i universalbakken
Universalbakken kan indeholde specielle størrelser og typer af
udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notatkort og konvolutter (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 136).
Tip til brug af universalbakken
• Læg ikke mere papir i universalbakken under
udskrivning, så længe der er papir i den, da der ellers
kan opstå papirstop.
• Udskriftsmedier lægges midt i universalbakken med
forsiden opad og vendes, så de føres ind i maskinen på
den korte led.
• Læg kun tilgængeligt papir i for at sikre
udskriftskvaliteten og undgå papirstop (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 136).
• Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og
etiketter ud, før du lægger dem i universalbakken.
• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af
specialmedier (se "Udskrive på specialmedier" på side
54).
• Åbn bakke 1, tag det overlappende papir ud, og forsøg
at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der
udskrives vha. universalbakken.
• Før papiret manuelt ind, indtil det fremføres
automatisk, hvis papiret ikke indføres korrekt under
udskrivning.
Medier og bakke
1
Åbn universalbakken, og fold dens forlænger ud som vist.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
53
2
Tilpas styrene til indstilling af papirbredden til papirets
bredde.
3
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne,
inden papirerne lægges i bakken.
Medier og bakke
4
Læg papiret i. Klem styrene til indstilling af papirbredden i
universalbakken ind mod papiret.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
54
• Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du
bruger specialmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 136).
• Udskrive specialmedierne (tryksiden op)
Hvis der udskrives på specialmedier med krøller, folder
eller sorte fede streger, skal du åbne bagdækslet og
prøve at udskrive igen. Lad bagdækslet stå åbent
under udskrivning.
5
Angiv papirtype og -størrelse i kontrolpanelet (se "Indstille
papirformat og -type" på side 59).
6
Udskrive på specialmedier
Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til hver bakke.
Medietyperne er vist i Udskriftsindstillinger. Vælg den korrekte
medietype for at få den bedste udskriftskvalitet.
For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 136.
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Konvolut
Typer
Bakke 1
Valgfri
bakke
Almindeligt
●
●
●
Tykt papir
●
●
●
Tykkere
Universalbakke
●
Tyndt papir
●
●
●
Bond-papir
●
●
●
Farve
Karton
55
Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af
konvolutternes kvalitet.
Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i
nedenstående figur.
●
●
●
●
Etiketter
●
Transparenter
●
Konvolut
●
Fortrykt
●
Bomuld
●
Genbrugt
●
●
●
Arkivpapir
●
●
●
( ●: Medfølger. Tom: ikke til rådighed)
Hvis der udskrives på konvolutter med krøller, folder eller sorte
fede streger, skal du åbne bagdækslet og trække udløsergrebet
på højre side ca. 90 grader nedad og derefter prøve at udskrive
igen. Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
56
•
Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder,
belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske
materialer.
•
Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig
kvalitet.
•
Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender
når helt ud til konvoluttens hjørner.
1
1 Udløsergreb
•
Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i
betragtning:
-
Vægt: må ikke overstige 90 g/m2, da der ellers kan opstå
papirstop.
-
Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm
og må ikke indeholde indespærret luft.
-
Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden
måde beskadiget.
-
Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der
opstår i maskinen.
1 Acceptabelt
2 Uacceptabelt
•
Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller
med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal
benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens
fikseringstemperatur (ca. 170 °C) i 0,1 sekund. Ekstra flapper
og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller
sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige
fikseringsenheden.
•
Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede
kanter.
•
Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke
placeres tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.
•
Brug ikke konvolutter med frimærker.
•
Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens
sammenføjninger mødes.
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
57
Transparent
•
Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede og ikke har
iturevne kanter.
Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så
maskinen ikke beskadiges.
•
Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.
•
For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke
lade udskrevne ark ligge oven på hinanden efter
udskrivningen.
•
Anbefalede medier: Transparenter til farvelaserprintere fra
Xerox, f.eks. 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter).
Etiketter
Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen
ikke beskadiges.
•
Skal kunne modstå maskinens fikseringstemperatur.
•
Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har
taget dem ud af maskinen.
•
Lad ikke ubrugte transparenter ligge i papirbakken i længere
tid. De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre plettet
udskrivning.
•
Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår pletter fra
fingeraftryk.
•
Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid,
da dette kan medføre falmet tryk.
Medier og bakke
•
Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i
betragtning:
-
Klæbemidler: Skal være stabile ved maskinens
fikseringstemperatur. Se specifikationerne til maskinen for
at finde fikseringstemperaturen (ca. 170 °C).
-
Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er
synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig
fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan
medføre alvorlige papirstop.
-
Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i
nogen retning.
-
Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller
andre tegn på manglende klæbeevne.
•
Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem
etiketterne. Synlige områder på arket med klæbemateriale
kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket
kan forårsage papirstop. Synligt klæbemateriale kan også
beskadige maskindele.
•
Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang.
Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle
igennem maskinen én gang.
•
Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede,
har bobler eller på anden måde er beskadiget.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
58
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
•
Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra
materialets kanter.
Medier og bakke
Fortrykt papir
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
7
Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad,
og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på
problemer med papirfødningen, så prøv at vende papiret om.
Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.
59
Indstille papirformat og -type
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse
og -type ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se
"Adgang til menuen" på side 32)
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke
på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
1
Vælg
(Menu) > Systemkonfiguration >
Papirkonfiguration > Papirstørrelse eller Papirtype på
kontrolpanelet.
Eller vælgOpsætning > Maskinkonfiguration > Næste >
Papirkonfiguration > vælg en bakke > Papirstørrelse
eller Papirtype på berøringsskærmen.
•
Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter,
fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for
maskinens fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.
•
Skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for
negativ virkning på maskinens ruller.
•
Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at
blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan
fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe
udskriftskvaliteten.
2
3
Vælg den ønskede bakke og indstilling.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
60
8
• De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne et
program og aktivere udskrivningsmenuen.
b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 65).
c Klik på fanen Papir, og vælg den korrekte papirtype.
Klargøring af originaltyper
•
Ilæg ikke papir, der er mindre end 142 × 148 mm eller større
end 216 × 356 mm.
•
For at undgå papirstop, dårlig udskriftskvalitet og
ødelæggelse af maskinen bør du ikke ilægge følgende
papirtyper.
• Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks.
fakturapapir, skal du vælge fanen Papir > Størrelse >
Rediger... og angive Indstilling af brugerdefineret
papirstørrelse i Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 65).
-
Karbonpapir eller karbonbelagt papir
-
Overfladebehandlet papir
-
Gennemsigtigt eller tyndt papir
-
Krøllet eller foldet papir
-
Krøllet eller rullet papir
-
Iturevet papir
•
Fjern alle hæfteklammer og papirclips, før du lægger papiret i.
•
Kontroller, at lim, blæk eller retteblæk på papiret er helt tørt,
før du lægger det i.
•
Ilæg ikke originaler med forskellige størrelser eller med
forskellig vægt.
•
Ilæg ikke brochurer, pjecer, transparenter eller dokumenter
med andre usædvanlige egenskaber.
Medier og bakke
9
Placering af originaler
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
61
2
Placer originalen på glaspladen med forsiden nedad. Lad
det flugte med registreringsstyret i øverste venstre hjørne
af glaspladen.
3
Luk scannerlåget.
Du kan anbringe et originaldokument på scannerglaspladen til
kopiering eller scanning og til afsendelse af en fax.
På scannerglaspladen
Ved hjælp af scannerglaspladen kan du kopiere eller scanne
originaler. Du kan opnå den bedste scanningskvalitet, specielt
for farvebilleder eller gråtoner. Sørg for, at der ikke er nogen
originaler i dokumentføderen. Hvis der registreres en original i
dokumentføderen, prioriterer maskinen den original højere end
originalen på scannerglaspladen.
1
Løft og åbn scannerlåget.
• Det kan påvirke kopikvaliteten og tonerforbruget, hvis
scannerlåget står åbent, mens du kopierer.
• Støv på scannerglaspladen kan give sorte pletter på
udskriften. Hold den altid ren (se "Rengøre maskinen"
på side 101).
• Hvis du kopierer en side fra en bog eller et blad, skal
du løfte op i scannerlåget, indtil hængslerne fanges af
stopanordningen, og derefter lukke låget. Hvis bogen
eller bladet er tykkere end 30 mm, skal du begynde at
kopiere med låget åbent.
Medier og bakke
• Vær forsigtig, så glaspladen ikke går i stykker. Du kan
komme til skade.
• Læg ikke hænderne på glasset, mens du lukker
scannerlåget. Scannerlåget kan falde ned over
hænderne, og du kan komme til skade.
• Kig ikke ind i lyset inde i scanneren, mens du kopierer
eller scanner. Det kan skade øjnene.
I dokumentføderen
Når du bruger dokumentføderen kan du ilægge op til 50 ark papir
(kontraktpapir på 75 g/m2) til et enkelt job.
1
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før
de lægges i bakken.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
2
62
Anbring originalen med forsiden opad i dokumentføderen.
Kontroller, at bunden af originalstakken passer til den
papirstørrelse, der er markeret i
dokumentindføringsbakken.
Medier og bakke
3
Juster styrene til indstilling af dokumentføderbredden, så
de passer til papirstørrelsen.
Støv på dokumentføderens glasplade kan forårsage
sorte pletter på kopien. Hold altid glaspladen ren (se
"Rengøre maskinen" på side 101).
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
63
Grundlæggende udskrivning
10
Udskrivning
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
4
1
2
3
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal
kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.
Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner,
skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i vinduet
Udskriv. (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 65).
Hvis du bruger Macintosh-, Linux- eller Unixoperativsystemer, finder du information i
brugerhåndbogen Avanceret.
Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i
Windows 7.
64
5
Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i
vinduet Udskriv.
Grundlæggende udskrivning
11
Annullere et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller
printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
) på proceslinjen i Windows.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
1
2
3
4
65
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på
(Stop/Slet) på kontrolpanelet.
12
Åbne udskriftsindstillinger
• Vinduet Udskriftsindstillinger, der vises i denne
brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine,
som du anvender. Men sammensætningen af vinduet
Udskriftsindstillinger er ens.
• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger,
vises der muligvis et advarselstegn
eller . Et
betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at
dette ikke anbefales, mens et betyder, at du ikke kan
vælge denne indstilling på grund af maskinens
indstillinger eller miljø.
Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at
trykke på knappen Printerstatus (se brugerhåndbogen
Avanceret).
Grundlæggende udskrivning
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
66
Brug af en foretrukken indstilling
Vælg flere indstillinger, og klik på
(Opdater).
Indstillingerne føjes til de forudindstillinger, du har
foretaget. Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du
vælge den på rullelisten Forudindstil.. Maskinen er nu
indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte
indstillinger. Hvis du vil slette en indstilling, du har gemt,
skal du vælge den på rullelisten Forudindstil. og klikke
Indstillingen Forudindstil., som vises på hver af
egenskabsfanerne undtagen fanen Samsung, giver dig
mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til
fremtidig brug.
For at gemme et punkt under Forudindstil. skal du følge
nedenstående trin:
1
2
på
Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
(Slet).
Du kan også gendanne printerdriverens
standardindstillinger ved at vælge
Standardforudindstilling på rullelisten Forudindstil..
Indtast et navn for indstillingen i feltet Forudindstil.
13
Bruge Hjælp
Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet
Udskriftsindstillinger, og tryk på F1 på dit tastatur.
3
Klik på (Tilføj). Når du gemmer Forudindstil., gemmes
alle aktuelle driverindstillinger.
Grundlæggende udskrivning
14
Eco-udskrivning
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
2
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
Funktionen Eco nedsætter tonerforbruget og brug af papir. Du
kan konfigurere funktionen Eco-kopi til at justere
papirbesparelserne og gemme den ønskede indstilling.
Hvis du trykker på knappen Eco på kontrolpanelet, aktiverer du
Eco-tilstanden.
• De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
•
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se
"Adgang til menuen" på side 32)
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke
på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
Vælg
(Menu) > Systemkonfiguration >
Maskinkonfiguration > Eco-indstillinger på
kontrolpanelet.
Eller vælg Eco > Settings (indstillinger) på
berøringsskærmen.
Standardtilstand: Væg denne for at slå Eco-tilstanden
til og fra. (Duplex (lang kant)/Tonerbesparelse/2-Op/
Spring tomme sider over)
-
Fra: Slår Eco-tilstanden fra.
-
Til: Slår Eco-tilstanden til.
Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra
fanen SyncThru™ Web Service (Settings > Machine
Settings > System > Eco > Settings) vises meddelelsen
Altid til. Du skal indtaste adgangskoden for at ændre
status for Eco-tilstanden.
Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet
1
67
3
Skift skabelon: Følg indstillingerne i Syncthru™ Web
Service. Inden du vælger dette menupunkt, skal du
indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web Service>
fanen Settings > Machine Settings > System > Eco
> Settings.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Grundlæggende udskrivning
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
68
ndstille Eco-tilstand på driveren
Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Ecobilledet (
), betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.
► Eco-indstillinger
•
Printerstandard: Følger indstillingerne fra maskinens
kontrolpanel.
•
Ingen: Deaktiverer Eco-tilstanden.
•
Eco-udskrivning: Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de
forskellige Eco-elementer, du vil bruge.
•
•
Adgangskode: Hvis administratoren har aktiveret Ecotilstanden, skal du indtaste adgangskoden for ændre status
for tilstanden.
Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger
er et hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er
deaktiveret.
•
Se beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA,
indekset fra det japanske indenrigs- og
kommunikationsministerium og
www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.
•
Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det
gennemsnitlige energiforbrug i forbindelse med udskrivning
for denne maskine.
•
Den reelle sparede eller reduceret mængde kan variere
afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens
ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype,
medieformat og jobkompleksitet etc.
► Resultatsimulator
Resultatsimulator viser, hvor meget du har reduceret CO2udslippet, elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du
har valgt.
Basiskopiering
15
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
69
16
Basiskopiering
1
Vælg
2
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i
dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 61).
3
(kopi) på kontrolpanelet.
Eller vælg Kopier > Manuel kopi på berøringsskærmen.
Du kan tilpasse kopiindstillingerne, bl.a. Formindsk/
forstør, Mørkhed, Kontrast, Originaltype og mere ved
hjælp af tasterne på kontrolpanelet (se "Ændring af
indstillingerne for hver kopi" på side 69).
4
Indtast eventuelt det ønskede antal kopier ved hjælp af
pilen eller taltastaturet.
5
Tryk på Start.
Hvis du vil annullere et igangværende kopieringsjob, skal
du trykke på
herefter.
(Stop/Slet), og kopieringen stoppes
Ændring af indstillingerne for hver kopi
Du kan hurtigt og nemt kopiere med maskinens
standardindstillinger. Men du kan også ændre indstillingerne for
hver kopi ved hjælp af funktionstasterne til kopiering på
kontrolpanelet.
• Hvis du trykker på
(Stop/Slet), mens du angiver
kopiindstillingerne, nulstilles alle de indstillinger, du har
angivet for det aktuelle kopijob, og standardværdierne
gendannes. Standardværdierne gendannes
automatisk, når maskinen har afsluttet kopieringen.
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se
"Adgang til menuen" på side 32)
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke
på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
Basiskopiering
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
2
Mørkhed
Hvis du har en original, der indeholder svag markering og mørke
billeder, kan du justere lysstyrken, så kopien bliver lettere at
læse.
1
Vælg
(kopi) >
på kontrolpanelet.
(Menu) > Kopifunktion > Mørkhed
Eller vælg Kopier > Manuel kopi >
>Mørkhed på berøringsskærmen.
2
3
(indstillinger)
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
3
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
For eksempel Lys+5, den lyseste, og Moerk+5, den
mørkeste.
Tryk på
Indstillingen Originaltype bruges til at forbedre kopikvaliteten ved
at angive dokumenttypen for det aktuelle kopijob.
1
Vælg
(kopi) >
(Menu) > Kopifunktion >
Originaltype på kontrolpanelet.
Eller vælg Kopier > Manuel kopi >
Originaltype på berøringsskærmen.
2
Kontrast
1
•
Tekst: Bruges til originaler, der hovedsageligt
indeholder tekst.
•
Tekst/foto: Bruges til originaler med en blanding af
tekst og fotografier.
Hvis teksten på udskriften er sløret, skal du vælge Tekst
for at få tydelig tekst.
(Menu) > Kopifunktion > Kontrast
Eller vælg Kopier > Manuel kopi >
Kontrast på berøringsskærmen.
(indstillinger) >
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Indstil denne parameter for at justere kontrasten mellem lys og
mørke.
Vælg
(kopi) >
på kontrolpanelet.
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Originaltype
For eksempel Lys+5, den lyseste, og Moerk+5, den
mørkeste.
Tryk på
70
•
(indstillinger) >
3
Foto: Bruges, hvis originalerne er fotografier.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Basiskopiering
Formindsket eller forstørret kopi
Du kan formindske eller forstørre størrelsen på et kopieret
billede fra 25 % til 400 %, når du kopierer originaldokumenter fra
scannerglaspladen.
► Sådan vælger du blamndt de foruddefinerede
kopistørrelser
1
Vælg
(kopi) >
(Menu) > Kopifunktion >
Formindsk/forstør på kontrolpanelet.
Eller vælg Kopier > Brugerdefineret kopi >
(indstillinger) > Reducer/forstør på
berøringsskærmen.
2
3
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
► Sådan skalerer du kopien ved at indtaste
skaleringsforholdet direkte
1
Vælg
(kopi) >
(Menu) > Kopifunktion >
Formindsk/forstør > Brugerdef. på kontrolpanelet.
Eller vælg Kopier > Brugerdefineret kopi >
(indstillinger) > Reducer/forstør > Øvr. på
berøringsskærmen.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
2
Indtast den ønskede kopistørrelse ved hjælp af
taltastaturet.
3
4
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på
71
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Når du formindsker en kopi, kan der forekomme sorte
streger nederst på kopien.
Basiskopiering
17
Kopiering af id-kort
Maskinen kan udskrive 2-sidede originaler på ét ark.
Maskinen udskriver den ene side af originalen på den øverste
halvdel af papiret og den anden side på den nederste halvdel
uden at formindske originalens størrelse. Denne funktion er
velegnet til kopiering af små originaler, som f.eks. visitkort.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
3
4
Placer forsiden, og tryk [Start] vises i displayet.
5
Vend originalen, og placer den på scannerglaspladen,
som vist med pilene. Luk derefter scannerens låg.
6
Tryk på Start.
Tryk på Start.
Maskinen begynder at scanne forsiden, og der vises
Placer bagsiden, og tryk [Start].
Originalen skal placeres på scannerglaspladen for at
bruge denne funktion.
1
Tryk på ID-kopi på kontrolpanelet.
2
Anbring originalen med forsiden nedad på scannerens
glasplade, som vist med pilene. Luk derefter scannerens
låg.
Eller vælg Kopier > ID-kopi på berøringsskærmen.
72
Basiskopiering
• Hvis du ikke trykker på knappen Start , er det kun
forsiden, der kopieres.
• Hvis originalen er større end det område, der kan
udskrives på, er det ikke sikkert, at alle dele af
originalen kan kopieres.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
73
Grundlæggende scanning
18
Scanning ved hjælp af kontrolpanelet
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
3
Dette er den normale og sædvanlige fremgangsmåde til
scanning af dine originaler.
4
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i
dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 61).
2
Væld
(scan) > Scan til pc > Lokal pc på
kontrolpanelet.
Eller vælgScan > Lokal pc på berøringsskærmen.
Hvis du ser meddelelsen Ikke tilgængelig, skal du
kontrollere portforbindelsen eller vælge Aktiver
scanning fra enhedspanel i Samsung Easy Printer
Manager > Skift til avanceret tilstand. > Indstillinger
for scanning til pc.
Standardindstillingen er Dokumenter.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
• Scanningsformat vises kun, når du har valgt
scanningsdestinationen til Dokumenter.
Dette er den grundlæggende scanningsmetode for en maskine,
der er tilsluttet via USB.
1
Vælg det ønskede program, og tryk på OK.
Du kan tilføje eller slette den mappe, hvor de scannede
filer gemmes, i Samsung Easy Printer Manager > Skift
til avanceret tilstand. > Indstillinger for scanning til
pc.
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model.
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke
på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
En USB-tilsluttet maskine
74
• Hvis du ønsker at scanne fra standardindstillingen,
skal du trykke på Start.
5
Scanningen starter.
• Det scannede billede gemmes i mappen Dokumenter.
• Du kan bruger TWAIN-driveren til at foretage en hurtig
scanning i programmet Scanningsassistent (se
brugerhåndbogen Avanceret).
Grundlæggende faxning
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
75
19
• Du kan ikke bruge denne maskine som fax via
bredbåndstelefoni. Kontakt din internetudbyder for at
få yderligere oplysninger.
• Vi anbefaler brug af de traditionelle, analoge
telefontjenester (PSTN: Public Switched Telephone
Network) ved opkobling til telefonnettet med henblik på
brug af en faxmaskine. Hvis du bruger andre
internettjenester (DSL, ISDN, VolP), kan du forbedre
forbindelseskvaliteten ved at bruge et mikrofilter.
Mikrofilteret eliminerer unødvendige støjsignaler og
forbedrer forbindelses- eller internetkvaliteten. Da DSL
Micro-filteret ikke følger med maskinen, skal du
kontakte din internetudbyder vedrørende brug af DSL
Micro-filter.
Forberedelse af en fax
Før du sender eller modtager en fax, skal du tilslutte den
medfølgende telefonledning til telefonstikket i væggen. Se i
Lyninstallationsvejledning, hvordan du opretter en forbindelse.
Den metode, der bruges til at oprette en telefonforbindelse,
varierer fra land til land.
20
Afsendelse af en fax
Du kan bruge enten dokumentføderen eller scannerens
glasplade, når du anbringer originalerne. Hvis du ilægger
originaler både i dokumentføderen og på
scannerglaspladen, vil maskinen først læse originalerne i
dokumentføderen, der har højest prioritet ved scanning.
1 Linjeport
2 Mikrofilter
3 DSL-modem/telefonlinje
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i
dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 61).
2
Vælg
(fax) på kontrolpanelet.
Eller vælg Fax > Manuel send >
berøringsskærmen.
(indstillinger) på
Grundlæggende faxning
3
4
5
Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der
skal sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på
side 78).
Angiv destinationsfaxnummeret.
Tryk på Start på kontrolpanelet. Maskinen begynder at
scanne og sende faxen til destinationerne.
• Brug Samsung Network PC Fax, hvis du vil sende en
fax direkte fra din computer (se brugerhåndbogen
Avanceret).
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Manuel afsendelse af en fax
Udfør følgende for at sende en fax ved hjælp af Håndfrit opkald
på kontrolpanelet. Hvis du har en SCX-4833HD eller SCX5637HR, kan du sende en fax ved hjælp af telefonrøret.
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i
dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 61).
2
Vælg
• Hvis du brugte scannerglasset, viser maskinen en
meddelelse om at ilægge yderligere en side.
(fax) på kontrolpanelet.
Eller vælg Fax > Opkald med rør på >
berøringsskærmen.
• Hvis du ønsker at annullere en faxjob, skal du trykke på
(Stop/Slet), inden maskinen starter
transmissionen.
76
(indstillinger) på
3
Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der
skal sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på
side 78).
4
Tryk på Håndfrit opkald på kontrolpanelet, eller løft
telefonrøret.
5
Indtast et faxnummer ved brug af taltastaturet på
kontrolpanelet.
6
Tryk på Start på kontrolpanelet, når du hører en skinger
faxtone fra den eksterne faxmaskinen.
Grundlæggende faxning
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Afsendelse af en fax til flere destinationer
Du kan bruge funktionen Afsendelse af flere til afsendelse af den
samme fax til flere destinationer. Originalerne gemmes
automatisk i hukommelsen og sendes til en ekstern maskine.
Efter transmissionen slettes originalerne automatisk i
hukommelsen.
1
2
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i
dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 61).
Vælg
4
6
7
(fax) på kontrolpanelet.
Indtast det næste faxnummer, og tryk på OK.
Der vises en meddelelse i displayet, hvor du bliver bedt om
at indtaste endnu et faxnummer for at afsende
dokumentet.
Hvis du vil indtaste flere faxnumre, skal du trykke på OK,
når Ja vises, og gentage trin 7 og 8. Du kan tilføje op til 10
destinationer.
Når du først har indtastet et gruppeopkaldsnummer, er
det ikke muligt at indtaste et andet
gruppeopkaldsnummer.
(indstillinger) på berøringsskærmen.
Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der
skal sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på
side 78).
Vælg
(Menu) > Faxfunktion > Multiafsendelse på
kontrolpanelet.
Eller vælg Næste på berøringsskærmen.
5
Du kan trykke på hurtigopkaldsnumre eller vælge
gruppeopkaldsnumre ved hjælp af knappen Adressebog
(se brugerhåndbogen Avanceret).
Eller vælg Fax > Hurtigopkald send eller Gruppeopkald
send >
3
77
Indtast nummeret på den første modtagerfaxmaskine, og
tryk på OK.
8
Når du har indtastet alle faxnumre, skal du vælge Nej ved
prompten Et andet nr.? og derefter trykke på OK.
Maskinen begynder at sende faxen til de numre, du har
indtastet, i den rækkefølge, du har indtastet dem.
Grundlæggende faxning
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
78
21
Modtagelse af en fax
Maskinen er forudindstillet til faxtilstand fra fabrikken. Når du
modtager en fax, besvarer maskinen opkaldet efter et bestemt
antal ring og modtager automatisk faxen.
Indstillingen for opløsning anvendes på det
igangværende faxjob. Sådan ændrer du
standardindstillingen (se brugerhåndbogen Avanceret).
1
22
Vælg
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Opløsning
på kontrolpanelet.
Eller vælgFax > vælg en faxtype såsomManuel send,
Opkald med rør på, Forsinket send eller osv. >
Justering af dokumentindstillingerne
(indstillinger) > Opløsning på berøringsskærmen.
Inden du begynder at faxe, skal du ændre følgende indstillinger,
så de passer til originalens status, for at få den bedste kvalitet.
2
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
Standard: Originaler med tegn i normal størrelse.
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se
"Adgang til menuen" på side 32)
•
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke
på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
Fin: Originaler med små tegn eller tynde linjer eller
originaler, der er udskrevet på en matrixprinter.
•
Superfin: Originaler med mange fine detaljer.
Tilstanden Superfin kan kun aktiveres, hvis den
maskine, der kommunikeres med, også understøtter
denne tilstand.
Opløsning
Standardindstillingerne for dokumenter giver et godt resultat, når
der anvendes almindelige tekstbaserede originaler. Men hvis du
sender originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder
billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at justere
opløsningen.
Grundlæggende faxning
• Ved hukommelsestransmission er tilstanden Superfin
ikke tilgængelig. Opløsningsindstillingen ændres
automatisk til Fin.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Mørkhed
Du kan vælge graden af mørkhed i det originale dokument.
• Når maskinen er indstillet til opløsningen Superfin, og
den faxmaskine, der kommunikeres med, ikke
understøtter opløsningen Superfin, afsender
maskinen faxen med den højeste opløsningsgrad, der
understøttes af den modtagende faxmaskine.
•
Fotofax: Originaler med gråtoner eller fotografier.
•
Farvefax: Original med farver.
Indstillingen for mørkhed anvendes på det igangværende
faxjob. Sådan ændrer du standardindstillingen (se
brugerhåndbogen Avanceret).
1
3
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Vælg
(fax) >
kontrolpanelet.
(Menu) > Faxfunktion > Mørkhed på
Eller vælg Fax > vælg en faxtype såsom Manuel send,
Opkald med rør på, Forsinket send eller osv. >
• Hukommelsesoverførsel er ikke tilgængelig i denne
tilstand.
• Du kan kun sende en farvefax, hvis den maskine, som
du kommunikerer med, understøtter modtagelse af
farvefax, og du sender faxen manuelt.
79
(indstillinger) > Mørkhed på berøringsskærmen.
2
3
Vælg det ønskede mørkhedsniveau.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Brug af USB-hukommelsesenhed
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger en USBhukommelsesenhed sammen med maskinen.
23
Om USB-hukommelse
USB-hukommelsesenheder fås i forskellige størrelser med plads
til lagring af dokumenter og præsentationer og download af
musik og hele videoer, fotografier med høj opløsning og en
række andre filer, som du vil gemme eller overføre.
Du kan bruge en USB-hukommelsesenhed til flere forskellige
ting på denne maskine. Du kan f.eks.:
•
Scanne dokumenter og gemme dem på USB-enheden
•
Udskrive data, der er gemt på USB-enheden
•
Gendanne sikkerhedskopifiler i maskinens hukommelse
•
Formatere USB-enheden
•
Undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
80
24
Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed
USB-porten foran på maskinen er beregnet til en
hukommelsesenhed af typen USB V1.1 og USB V2.0. Maskinen
understøtter USB-hukommelsesenheder med FAT16/FAT32 og
en sektorstørrelse på 512 byte.
Kontroller USB-hukommelsesenhedens filsystem hos en
forhandler.
Du må kun bruge en godkendt USB-enhed med et tilslutningsstik
af type A.
A
B
Brug kun en USB-hukommelsesenhed med metalafskærmning.
Brug kun en USB-hukommelsesenhed, der er certificeret
kompatibel. Ellers genkender maskinen den muligvis ikke.
Brug af USB-hukommelsesenhed
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
81
25
• Du må ikke fjerne USB-enheden, mens maskinen er i
gang, eller mens der skrives til USB-hukommelsen
eller læses fra den. Maskinens garanti dækker ikke
skader forårsaget af brugerens forkerte brug.
• Hvis USB-enheden har visse funktioner, f.eks.
sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger,
registreres den muligvis ikke automatisk af maskinen.
Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i
brugerhåndbogen til USB-enheden.
Scanning til USB-hukommelsesenhed
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se
"Adgang til menuen" på side 32)
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke
på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
Du kan scanne et dokument og gemme det på en USBhukommelsesenhed.
Brug af USB-hukommelsesenhed
2
Scanning
1
2
3
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i
dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 61).
Vælg
(scan) > Scan til USB > OK på kontrolpanelet.
Eller vælg Scan > USB > Næste > Start på
berøringsskærmen.
Tilpasning af scanning til USB
Du kan angive billedstørrelse, filformat og farvetilstand, hver
gang du scanner til en USB-enhed.
1
Vælg
(scan) >
(Menu) > Scanningsfunktion >
USB-funktion på kontrolpanelet.
Eller vælg Direkte USB > Scan til USB >
på berøringsskærmen.
(indstillinger)
3
4
5
82
Vælg den ønskede indstilling.
•
Scanningsstørrelse (Oprindelig størrelse): Angiver
billedstørrelse.
•
Originaltype: Angiver originaldokumentets type.
•
Opløsning: Angiver billedopløsningen.
•
Farvetils.: Angiver farvetilstanden. Hvis du vælger
Mono her, kan du ikke vælge JPEG i Filformat.
•
Filformat: Angiver det filformat, som billedet skal
gemmes i. Hvis du vælger TIFF eller PDF, kan du
vælge at scanne flere sider. Hvis du vælger JPEG her,
kan du ikke vælge Mono i Farvetils..
•
Duplex: Angiver duplextilstanden.
•
Mørkhed: Indstiller lysstyrkeniveauet for at scanne en
original.
•
Kontrast: Indstiller kontrastniveauet for at scanne en
original.
Maskinen begynder at scanne.
Når scanningen er udført, kan du fjerne USB-enheden fra
maskinen.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
Vælg den ønskede status, og tryk på OK.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil angive andre indstillinger.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Du kan ændre standardindstillingerne for scanning. Se i
brugerhåndbogen Avanceret.
Brug af USB-hukommelsesenhed
26
Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed
Du kan udskrive filer, der er gemt på en USBhukommelsesenhed, direkte. Du kan udskrive TIFF-, BMP-,
JPEG-, PRN- og PDF-filer.
Filtyper, der understøttes af Indstillingen Direkte udskrivning.
•
•
PRN: Det er kun muligt at udskrive filer, der er oprettet med
den driver, der følger med maskinen.
Du kan oprette PRN-filer ved at markere afkrydsningsfeltet
Udskriv til fil, når du udskriver et dokument. Dokumentet
gemmes som en PRN-fil i stedet for at blive udskrevet på
papir. Kun PRN-filer, der oprettes på denne måde, kan
udskrives direkte fra USB-hukommelsen. Læs i
brugerhåndbogen Avanceret, hvordan du opretter en PRN-fil.
•
BMP: BMP, ukomprimeret
•
TIFF: TIFF 6.0-baseline
•
JPEG: JPEG-baseline
•
PDF: PDF 1.7 eller tidligere version.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
83
Sådan udskrives et dokument fra en USBhukommelsesenhed:
1
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen, og tryk
derefter på Direkte USB.
2
3
Vælg USB Udskrivning (Udskriv fra).
Vælg den ønskede mappe eller fil, og tryk på OK.
Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en
eller flere filer eller mapper i den markerede mappe.
4
Vælg det antal kopier, der skal udskrives, eller indtast
tallet.
5
Tryk på OK, Start eller Udskriv for at starte udskrivning af
den valgte fil.
Når filen er udskrevet, vises der en meddelelse i displayet,
hvor du bliver spurgt, om du vil udskrive et andet job.
6
Tryk på OK, når Ja vises, hvis du vil udskrive et andet job,
og gentag vejledningen fra trin 2.
Ellers skal du trykke på venstre/højre pil for at vælge Nej
og trykke på OK.
7
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Brug af USB-hukommelsesenhed
27
Sikkerhedskopiering af data
I tilfælde af strømsvigt eller lagerfejl er der risiko for, at der sker
fejlagtig sletning af data i maskinens hukommelse.
Sikkerhedskopiering hjælper dig med at beskytte
systemindstillingerne ved at lagre dem som sikkerhedskopifiler
på en USB-hukommelsesenhed.
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
Vælg
(scan) >
(Menu) > Systemkonfiguration >
Maskinkonfiguration > Eksportindstilling på
kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Første konfiguration > Eksportindstilling på
berøringsskærmen.
3
Vælg Konfig.data, Adressekartotek eller Telefonbog,
og tryk på OK.
Dataene sikkerhedskopieres til USB-hukommelsen.
4
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
84
Gendannelse af data
1
Sæt USB-hukommelsesenheden med de
sikkerhedskopierede data i USB-porten.
2
Vælg
(scan) >
(Menu) > Systemkonfiguration >
Maskinkonfiguration > Importindstilling på
kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Første konfiguration > Importindstilling på
berøringsskærmen.
Sikkerhedskopiering af data
1
2
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
3
Vælg Konfig.data, Adressekartotek eller Telefonbog,
og tryk på OK.
4
5
Marker de komponenter, du vil gendanne, og klik på OK.
6
Tryk på
Tryk på OK, når Ja vises for at gendanne de
sikkerhedskopierede data på maskinen.
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Brug af USB-hukommelsesenhed
28
Håndtering af USB-hukommelse
Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USBhukommelsesenhed, enten enkeltvis eller samlet ved at
omformatere enheden.
Når du har slettet filer eller omformateret en USBhukommelsesenhed, er det ikke længere muligt at
gendanne filerne. Inden du sletter filerne, skal du derfor
være helt sikker på, at du ikke længere har brug for
filerne.
3
4
5
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
85
Marker de komponenter, du vil slette, og klik på OK.
Et [+] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere
filer eller mapper i den markerede mappe.
Vælg Ja.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Formatering af en USB-hukommelsesenhed
Når det gælder modellen af berøringsskærmen, skal du
vælge Direkte USB > Filhåndtering > vælge en fil >
(indstillinger) > Formater på berøringsskærmen.
Sletning af en billedfil
Når det gælder modellen af berøringsskærmen, skal du
vælge Direkte USB > Filhåndtering > vælge en fil >
(indstillinger) > Slet på berøringsskærmen.
1
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen, og tryk
derefter på Direkte USB.
2
Vælg Filhåndtering > Slet , og tryk på OK.
1
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen, og tryk
derefter på Direkte USB.
2
3
4
Vælg Filhåndtering > Formater , og tryk på OK.
Vælg Ja.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Brug af USB-hukommelsesenhed
Visning af USB-hukommelsesstatus
Du kan undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig til
scanning og lagring af dokumenter.
Når det gælder modellen for berøringsskærmen, skal du
vil vælge Direkte USB > Vis plads > Næste på
berøringsskærmen.
1
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen, og tryk
derefter på Direkte USB.
2
3
4
Vælg Check plads .
Den tilgængelige hukommelse vises i displayet.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
86
3. Vedligeholdelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer,
tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.
• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
88
• Tilgængelige forbrugsstoffer
89
• Tilgængeligt tilbehør
90
• Tilgængelige vedligeholdelsesdele
92
• Fordele toner
93
• Udskifte tonerpatronen
95
• Opgradere et hukommelsesmodul
97
• Overvåge forbrugsstoffer
99
• Indstille advarsel om lavt tonerniveau
100
• Rengøre maskinen
101
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
3. Vedligeholdelse
88
Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige
forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele.
Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsungforhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område
for at få servicekontaktoplysninger.
Tilgængelige forbrugsstoffer
Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende
typer forbrugsstoffer til maskinen:
Type
Gennemsnitsydelsea
Varens navn
Tonerpatron med
standardydelse
Cirka 2.000 sider
MLT-D205S
Tonerpatron med
høj ydelse
Cirka 5.000 sider
MLT-D205L
Tonerpatron med
Cirka 10.000 sider
MLT-D205E
ekstra høj ydelseb
a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til ISO/IEC 19752.
b. Tonerpatronen kan kun bruges til SCX-5637FR, SCX-5637HR og SCX5737FW.
Afhængigt af indstillingerne og den benyttede jobtilstand
kan der være forskel på tonerpatronens levetid.
3. Vedligeholdelse
89
Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske
i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye
tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være
inkompatible med maskinen på grund af forskellige
konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer
i henhold til bestemte landeforhold.
Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale
Samsung-tonerpatroner, såsom genopfyldte eller
”genfremstillede” patroner. Samsung kan ikke garantere
for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale
Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som
følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner
dækkes ikke af maskinens garanti.
Tilgængeligt tilbehør
3. Vedligeholdelse
90
Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydeevne og kapacitet forbedres.
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på
side 7).
Tilbehør
Hukommelsesmodul
Funktion
Udvider maskinens hukommelseskapacitet.
Varens navn
• SCX-4833FD/SCX-4835FD/SCX-4833HD
- CLP-MEM202: 256 MB
• SCX-4833FR/SCX-4835FR
SCX-563x Series/SCX-573x Series
- ML-MEM170: 512 MB
Bakke 2
Hvis du ofte oplever problemer med papirtilførslen, kan • SCX-4833FD/FR/5637FR/5737FW
du bruge en ekstra bakke.
- ML-S3710A
• SCX-4835FD/FR/5639FR/5739FW
- ML-S3712A
Tilgængeligt tilbehør
Tilbehør
IEEE 1284-parallelstik
3. Vedligeholdelse
Funktion
Gør det muligt at bruge forskellige interfaces.
• Ved installation af printerdriveren med et
IEEE1284-parallelstik findes maskinen
muligvis ikke, og efter installation af
printeren vil kun basale funktioner være
tilgængelige.
• Hvis du vil kontrollere maskinens status
eller angive indstillinger, skal maskinen
sluttes til en computer med et USB-kabel
eller via et netværk.
• Hvis du bruger et IEEE 1284-parallelstik,
kan du ikke bruge USB-kablet.
Varens navn
ML-PAR100
91
Tilgængelige vedligeholdelsesdele
3. Vedligeholdelse
92
Kontakt det sted, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en
autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Garantien dækker ikke udskiftning af
vedligeholdelsesdele, når de har nået deres ”Gennemsnitsydelse”.
Vedligeholdelsesdele udskiftes ved bestemte intervaller for at undgå problemer med udskriftskvalitet og papirfremføring, der opstår
som følge af slidte dele, se tabellen herunder. Formålet er, at maskinen altid fungerer perfekt. Nedenstående vedligeholdelsesdele
bør udskiftes, når hver dels levetid er nået.
Gennemsnitsydelsea
Dele
Gummipude til dokumentføderen
Cirka 20.000 sider
Overf.rulle
Cirka 100.000 sider
Fikseringsenhed
Cirka 90.000 sider
Opsamlingsrulle
Cirka 90.000 sider
Retard-rulle
Cirka 60.000 sider
a. Denne afhænger af det anvendte operativsystem, computerens ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype, medieformat og jobkompleksitet.
Fordele toner
Når tonerpatronen er ved at være tom:
•
Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys,
og/eller tætheden varierer fra side til side.
•
Status-indikatoren blinker rødt.
3. Vedligeholdelse
2
93
Ryst patronen grundigt fra side til side fem-seks gange for
at fordele toneren jævnt inde i patronen.
Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved
at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan
der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når
du har fordelt toneren.
1
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør
klud og vaske tøjet i koldt vand: Varmt vand opløser
toneren i tøjet.
Rør ikke ved tonerpatronens grønne underside. Benyt
patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
3
Fordele toner
3
Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, og før forsigtigt
patronen ind i åbningen på maskinen.
4
Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
3. Vedligeholdelse
94
Udskifte tonerpatronen
Klik på dette link for at få vist en animation om udskiftning
af tonerpatronen.
3. Vedligeholdelse
95
3
Fjern mærkaten fra tonerpatronen som vist nedenfor.
4
Vip omhyggeligt patronen fem til seks gange, så toneren
fordeles jævnt inde i patronen.
Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, holder
maskinen op med at udskrive.
1
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
3
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør
klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser
toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
2
Tag den nye tonerpatron ud af indpakningsposen.
Udskifte tonerpatronen
Rør ikke ved tonerpatronens grønne underside. Benyt
patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
5
Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, og før forsigtigt
patronen ind i åbningen på maskinen.
6
Luk frontdækslet. Kontrollér, at dækslet er helt lukket.
3. Vedligeholdelse
96
Opgradere et hukommelsesmodul
Maskinen har et ekstra stik til et DIMM-hukommelsesmodul (dual
in-line memory module). Du kan bruge dette modulstik til at
installere ekstra hukommelse.
Der findes oplysninger om bestilling af ekstra
hukommelsesmoduler. (Se "Tilgængeligt tilbehør" på side 90.)
3
4
3. Vedligeholdelse
97
Tag det nye hukommelsesmodul ud af indpakningsposen.
Tag fat om hukommelseskortet i kanterne, og ret det ind
imod hukommelsesstikket med en vinkel på ca. 30 grader.
Kontroller, at hakkerne på modulet passer til stikkets riller.
1
Installere et hukommelsesmodul
1
2
Sluk for maskinen, og træk alle kabler ud.
Tag fat i dækslet til kontrolkortet, og fjern det.
De indhak og riller, der er vist ovenfor, svarer muligvis
ikke nøjagtigt til dem på modulet og på maskinen.
5
Tryk forsigtigt hukommelsesmodulet ind i stikket, til du
hører et ”klik”.
Opgradere et hukommelsesmodul
Brug ikke vold, når du håndterer hukommelsesmodulet,
da det i så fald kan tage skade. Hvis
hukommelsesmodulet ikke lader til at passe til stikket,
skal du forsigtigt gentage forrige procedure.
6
7
Sæt dækslet på plads over kontrolkortet.
Tilslut strømkablet og printerkablet, og tænd for maskinen.
3. Vedligeholdelse
98
Overvåge forbrugsstoffer
3. Vedligeholdelse
99
Hvis der ofte forekommer papirstop eller problemer med udskrivningen, skal du kontrollere, hvor mange sider maskinen har udskrevet
eller scannet. Udskift de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 32).
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
1
2
3
Vælg
(Menu) > Systemkonfiguration > Vedligeholdelse > Levetid for forbr.st. på kontrolpanelet.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
Frb.stof. Info: Udskriver en side med oplysninger om forbrugsstoffer.
•
I alt: Viser, hvor mange sider der i alt er udskrevet.
•
ADF-scanning: Viser, hvor mange sider der er udskrevet via dokumentføderen.
•
Pladescanning: Viser, hvor mange sider der er scannet via scannerglaspladen.
Tryk på
(Stop/Slet) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Indstille advarsel om lavt tonerniveau
3. Vedligeholdelse
100
Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan angive, om
denne meddelelse eller indikator skal vises.
Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 32)
1
2
3
Vælg
(Menu) > Systemkonfiguration > Vedligeholdelse > Adv. lavt ton. niveau på kontrolpanelet.
Eller vælg Konfiguration > Maskinkonfiguration > Første konfiguration > Tonerstatusadvarsel i LCD-displayet.
Vælg den ønskede indstilling.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Rengøre maskinen
Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du
bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre
maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste
udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.
• Rengøring af maskinens kabinet med
rengøringsmidler, der indeholder store mængder
alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke
kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade
på kabinettet.
• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med
toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet
med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren
hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.
3. Vedligeholdelse
3
Rengøre maskinen indvendigt
Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og
støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give
problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller
udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse
problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.
1
Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til
maskinen er kølet ned.
2
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud. Sæt den på
en ren og jævn overflade.
2
Rengøre maskinen udvendigt
Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt
eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke
drypper vand på eller ned i maskinen.
101
3
Rengøre maskinen
3. Vedligeholdelse
• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i
mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko
for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den
eventuelt med et stykke papir.
Når du rengør maskinen indvendigt, skal du sørge for
ikke at beskadige overførselsrullen eller andre
indvendige dele. Undlad at bruge opløsningsmidler som
rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer
med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.
• Rør ikke den grønne flade på undersiden af
tonerpatronen. Benyt patronens håndtag, så du undgår
at berøre dette område.
3
4
Fjern støv og spildt toner fra området omkring
tonerpatronerne med en tør og fnugfri klud.
102
Sæt tonerpatronen i igen, og luk frontdækslet.
Rengøre maskinen
4
Rengøre opsamlingsrullen
1
Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til
maskinen er kølet ned.
2
Træk bakke 1 ud.
3. Vedligeholdelse
3
Rengør opsamlingsrullen med en blød og fnugfri klud.
4
Sæt bakken tilbage i maskinen.
103
Rengøre maskinen
5
Rengøring af scannerenheden
Regelmæssig rengøring af scannerenheden er med til at sikre
en optimal kopikvalitet. Vi foreslår, at du rengør scannerenheden
hver morgen og i løbet af dagen efter behov.
1
Fugt en blød fnugfri klud eller et stykke køkkenrulle med
lidt vand.
2
3
Løft og åbn scannerlåget.
Aftør scannerglaspladen, indtil den er ren og tør.
3
1
2
1 Scannerlåg
2 Scannerglasplade
3 Hvid flade
3. Vedligeholdelse
104
4
Aftør undersiden af scannerlåget og den hvide flade, indtil
de er rene og tørre.
5
Luk scannerlåget.
4. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre,
hvis der opstår en fejl.
• Tip til at undgå papirstop
106
• Afhjælpning af originaldokumentstop
107
• Udbedre papirstop
114
• Om statusindikatoren
121
• Displaymeddelelsernes betydning
123

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan
gøre, hvis der opstår en fejl. Hvis din maskine har et display,
skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at løse
fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du
få flere oplysninger i kapitlet Fejlfinding i
Br'ugerhåndbogAvanceret. Hvis du ikke kan finde en løsning i
Br'ugerhåndbog, eller hvis problemet forsætter, skal du tilkalde
service.
Tip til at undgå papirstop
4. Fejlfinding
106
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå
papirstop:
•
Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 49).
•
Overfyld ikke papirbakken. Kontrollér, at papirniveauet er under mærket for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.
•
Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
•
Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
•
Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
•
Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
•
Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 136).
Afhjælpning af originaldokumentstop
Når et originaldokument sætter sig fast i dokumentføderen, vises
en advarselsmeddelelse på skærmen.
Hvis du vil undgå at dokumentet rives i stykker, skal du
fjerne det fastklemte dokument langsomt og forsigtigt.
Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger
scannerglaspladen til originaler, der er tykke eller tynde,
eller som består af blandede papirtyper.
4. Fejlfinding
107
1
Originalpapirstop forrest i scanneren
1
2
Fjern eventuelle resterende sider fra dokumentføderen.
Åbn dokumentføderens dæksel.
Afhjælpning af originaldokumentstop
3
Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra dokumentføderen.
4
Luk dokumentføderens dæksel.
4. Fejlfinding
108
Afhjælpning af originaldokumentstop
2
Originalpapirstop inde i scanneren
1
2
3
4. Fejlfinding
109
Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra dokumentføderen.
Fjern eventuelle resterende sider fra dokumentføderen.
Åbn dokumentføderens dæksel.
Gå næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette
område.
Afhjælpning af originaldokumentstop
4
Åbn dokumentføderen.
4. Fejlfinding
5
Grib fat i det fejlindførte papir, og fjern det fra
indføringsområdet ved at trække forsigtigt i det.
6
Luk dokumentføderen.
110
Afhjælpning af originaldokumentstop
3
4. Fejlfinding
111
4
1
2
Originalpapirstop i scannerens
Originalpapirstop i scannerduplexbanen
udføringsområde
Fjern eventuelle resterende sider fra dokumentføderen.
For SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-563x Series og
SCX-573x Series.
Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra dokumentføderen.
1
2
Fjern eventuelle resterende sider fra dokumentføderen.
Åbn dokumentføderens dæksel.
Afhjælpning af originaldokumentstop
3
Åbn duplexstopdækslet.
4
4. Fejlfinding
112
Træk forsigtigt det fastklemte papir ud af
dokumentføderen.
Luk duplexstopdækslet og dokumentføderens dæksel. Gå
til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette
område.
Afhjælpning af originaldokumentstop
5
Åbn dokumentføderen.
4. Fejlfinding
6
Grib fat i det fejlindførte papir, og fjern det fra
indføringsområdet ved at trække forsigtigt i det.
7
Luk dokumentføderen.
113
Udbedre papirstop
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke
rives i stykker.
5
I bakke 1
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
1
Åbn og luk frontdækslet. Det fastklemte papir føres
automatisk ud af maskinen.
Hvis papiret ikke føres ud, skal du fortsætte til næste trin.
4. Fejlfinding
2
Træk bakke 1 ud.
114
Udbedre papirstop
3
Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige
ud.
4. Fejlfinding
115
6
I valgfri bakke 2
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
1
2
Hvis papiret ikke bevæger sig, når du trækker i det, eller du
ikke kan se papiret i dette område, skal du kontrollere
fikseringsområdet omkring tonerpatronen (se "Inde i
maskinen" på side 117).
4
Skub bakke 1 ind i maskinen igen, indtil den klikker på
plads. Udskrivningen genoptages automatisk.
Træk valgfri bakke 2 ud.
Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra maskinen.
Udbedre papirstop
Hvis papiret ikke bevæger sig, når du trækker i det, eller du
ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og
fortsætte til næste trin.
3
4
5
4. Fejlfinding
7
I universalbakken
Træk bakke 1 halvt ud.
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
Træk papiret lige ud og opad.
Skub bakkerne tilbage i maskinen. Udskrivningen
genoptages automatisk.
116
1
Træk papiret ud af maskinen, hvis det ikke indføres
korrekt.
2
Åbn og luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.
Udbedre papirstop
8
Inde i maskinen
4. Fejlfinding
2
Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige
ud.
3
Sæt tonerpatronen på plads igen, og luk frontlågen.
Udskrivningen genoptages automatisk.
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du
fjerner papir fra maskinen.
1
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
3
117
Udbedre papirstop
4. Fejlfinding
Hvis du ikke kan se det fastklemte ark, eller du fornemmer
modstand, når du trækker i papiret, skal du stoppe, og gå
til næste trin.
9
I udføringsområdet
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
1
118
3
4
Åbn bagdækslet.
Fjern det fastklemte papir som vist i nedenstående figur.
Åbn og luk frontdækslet. Det fastklemte papir føres
automatisk ud af maskinen.
Hvis du ikke kan se det fastklemte papir, skal du fortsætte
til næste trin.
2
Træk forsigtigt papiret ud af udbakken.
3
5
1 dæksel til
fikseringsenhed
Luk bagdækslet. Udskrivningen genoptages automatisk.
Udbedre papirstop
10
I duplexenhedsområdet
4. Fejlfinding
2
Fjern det fastklemte papir fra duplexenheden.
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring
af papirstop.
1
Træk duplexenheden ud af maskinen.
Hvis papiret ikke kommer ud sammen med
duplexenheden, skal du fjerne papiret fra maskinens
nederste del.
Hvis du stadig ikke kan se papiret, skal du fortsætte til
næste trin.
119
Udbedre papirstop
3
4. Fejlfinding
Indsæt duplexenheden i maskinen.
3
6
4
5
120
Åbn bagdækslet.
Fjern det fastklemte papir som vist i nedenstående figur.
1 dæksel til
fikseringsenhe
d
Luk bagdækslet. Udskrivningen genoptages automatisk.
Om statusindikatoren
4. Fejlfinding
121
Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.
• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land.
• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet.
• Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjen fra computerens programvinduer Udskriftsstatus eller Smart Panel.
• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
Om statusindikatoren
Status
Status-indikator
4. Fejlfinding
122
Beskrivelse
Lyser ikke
Grøn
Blinker
Lyser
Rød
Blinker
Maskinen er offline.
Når baggrundslyset blinker, modtager og udskriver maskinen data.
• Maskinen er online og kan bruges.
• Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs
meddelelsen i displayet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen. Denne
funktion er ikke tilgængelig på modeller, der ikke understøtter displayet på
kontrolpanelet.
• Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin
forventede levetid. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge
udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 93).
Lyser
• En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a. Det anbefales at udskifte
tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 95).
• Dækslet er åbent. Luk dækslet.
• Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i bakken.
• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se
"Displaymeddelelsernes betydning" på side 123).
Trådløs-indikator
Blå
Til
Når maskinen har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, lyser Trådløs indikatoren blåt.
a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er
udviklet i henhold til ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, grafik, medietypen og mediestørrelsen. Der kan
være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.
Displaymeddelelsernes betydning
4. Fejlfinding
123
I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over de
enkelte meddelelser og deres betydning i nedenstående tabel.
• Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Kontakt en
servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
• Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises i displayet.
• Nogle meddelelser vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller.
• [fejlnummer] angiver fejlnummeret.
11
Papirstop-relaterede meddelelser
Meddelelse
• Dokumentstop
Fjern papirstop
Betydning
Løsningsforslag
Den ilagte original er stoppet i dokumentføderen. Afhjælp papirstoppet (se "Afhjælpning af
originaldokumentstop" på side 107).
• Original-papirstop
Originalpapirstop i
scanneren.
Fjern papirstop
• DADF Udf.papirstop
• DADF Duplexpapirstop
Den ilagte original er stoppet i
duplexdokumentføderen.
Afhjælp papirstoppet (se "Originalpapirstop i
scannerduplexbanen" på side 111).
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
• Papirstop
i bakke1
Betydning
4. Fejlfinding
124
Løsningsforslag
Papiret sidder fast i papirindføringsområdet.
Afhjælp papirstoppet (se "I bakke 1" på side 114).
Der er papirstop i den valgfri bakke.
Afhjælp papirstoppet (se "I valgfri bakke 2" på side
115).
Der er papirstop i universalbakken.
Afhjælp papirstoppet (se "I universalbakken" på
side 116).
Der er opstået papirstop inde i maskinen.
Afhjælp papirstoppet (se "Inde i maskinen" på
side 117).
Der er opstået papirstop i
papirudføringsområdet.
Afhjælp papirstoppet (se "I udføringsområdet" på
side 118).
Papiret har sat sig fast i duplexområdet.
Afhjælp papirstoppet (se "I
duplexenhedsområdet" på side 119).
• Papirstop 0 i bakke1
• Papirstop
i bakke2
• Papirstop 0 i bakke2
• Papirstop
i universalbakke
• Papirst. 0 i univ.bakke
• Papirstop
inde i maskinen
• Papirstop i maskinen
• Papirstop
i udfoeringsomr.
• Stop i udføringsomr.
• Papirstop
bunden af duplex
• Stop i bund af duplex
• Duplexstop
Displaymeddelelsernes betydning
4. Fejlfinding
125
12
Toner-relaterede meddelelser
Meddelelse
• Installer toner
Betydning
Der er ikke installeret en tonerpatron.
Løsningsforslag
Installer en tonerpatron.
• Toner ikke installeret
Tonerpatron ikke installeret.
Installer den.
• Ikke kompatibel
Tonerpatron
Den tonerpatron, du har installeret er ikke Installer en ægte Samsung-tonerpatron, der er
beregnet til denne maskine.
designet til maskinen.
• Toner ikke kompatibel
Tonerpatron ikke kompatibel.
Kontroller vejledningen
• Forbered en ny patron
• Forbered ny toner
Forbered ny tonerpatron.
Der er en lille smule toner tilbage i den
angivne patron. Patronen er tæt på
slutningen af sin forventede levetid.
Forbered en ny patron til udskiftning. Du kan
midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at
omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 93).
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
• Udskift
med ny patron
• Udskift med ny toner
Slut på levetid, udskift med ny
tonerpatron
• Toner brugt op
Betydning
4. Fejlfinding
126
Løsningsforslag
En tonerpatron er nået til slutningen af sin • Du kan vælge mellem Stop eller Fortsæt som
vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger Stop,
forventede levetid. Maskinen stopper
stopper printeren udskrivningen, og du kan ikke
med at udskrive.
udskrive mere, før du har udskiftet patronen.
Hvis du vælger Fortsæt, fortsætter printeren
med at udskrive, men udskriftskvaliteten kan
Den forventede patronlevetid er
ikke garanteres.
den forventede eller anslåede
levetid for tonerpatronen, som • Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste
udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises.
angiver den gennemsnitlige
Hvis du bruger en patron ud over dette stadie,
kapacitet for udskrifter og er
kan det resultere i problemer med
udviklet i henhold til ISO/IEC
udskriftskvaliteten (se "Udskifte tonerpatronen"
19752.(se "Tilgængelige
på side 95).
forbrugsstoffer" på side 89).
Antallet af sider kan påvirkes af
Samsung anbefaler ikke, at du bruger en
driftsmiljøet,
ikke-original Samsung-tonerpatron,
udskrivningsintervallet,
f.eks. en genopfyldt eller "genfremstillet"
medietypen, procentdelen af
patron. Samsung kan ikke garantere for
billedområdet og
kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er
mediestørrelsen. Der kan være
en original Samsung-tonerpatron.
en vis mængde toner tilbage i
Service eller reparation som følge af brug
af ikke-originale Samsung-tonerpatroner
patronen, selvom udskift med
er ikke omfattet af maskinens garanti.
ny patron vises, og maskinen
holder op med at udskrive.
• Hvis maskinen holder op med at udskrive, skal
du udskifte tonerpatronen (se "Udskifte
tonerpatronen" på side 95).
Displaymeddelelsernes betydning
4. Fejlfinding
127
13
Bakke-relaterede meddelelser
Meddelelse
• Outputbakke fuld
Fjern papir
Betydning
Løsningsforslag
Udbakken er fuld.
Fjern papir fra udbakken, hvorefter printeren
genoptager udskrivning.
Der er ikke noget papir i bakke 1.
Læg papir i bakke 1 (se "Lægge papir i bakken/den
valgfrie bakke" på side 51).
Der er ikke noget papir i bakke 2.
Læg papir i bakke 2 (se "Lægge papir i bakken/den
valgfrie bakke" på side 51).
Der er ikke noget papir i
universalbakken.
Læg papir i universalbakken (se "Lægge papir i
universalbakken" på side 52).
• Outputbakke fuld
Outputbakke fuld. Fjern udskrevet papir
• Papir tom
i bakke1
• Ikke mere papir i bk1
Ikke mere papir i bakke1.
Læg papir i
• Papir tom
i bakke2
• Ikke mere papir i bk2
Ikke mere papir i bakke2.
Læg papir i
• Papir tom
i universalbakke
• Papir tomt i univ.
Ikke mere papir i universalbakken.
Læg papir i
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Betydning
4. Fejlfinding
Løsningsforslag
• Trukket ud
Bakke 1 kassette
Lågen er ikke lukket korrekt.
Luk bakken, så den klikker på plads.
• Trukket ud
Bakke 2 kassette
Lågen er ikke lukket korrekt.
Luk bakken, så den klikker på plads.
• Papiruoverens.
Det størrelsesangivne papir i
Læg den krævne størrelse papir i.
printeregenskaberne svarer ikke til
det papir, du lægger i bakken.
128
Displaymeddelelsernes betydning
4. Fejlfinding
129
14
Netværks-relaterede meddelelser
Meddelelse
• Netværksproblem
IP-konflikt
• IP-konflikt
IP-adresse i konflikt med et andet
systems IP-adresse
• 802.1x
Netværksfejl
• 802.1x Netværksfejl
802.1x Netværksfejl
Kontakt admin.
Betydning
Løsningsforslag
Den IP-adresse, du har angivet, benyttes af Kontroller IP-adressen, og ret den om
en anden enhed på netværket.
nødvendigt (sebrugerhåndbogen
Avanceret).
Kan ikke godkendes.
Kontroller protokollen for
netværksgodkendelse. Kontakt
netværksadministratoren, hvis problemet
fortsætter.
Displaymeddelelsernes betydning
4. Fejlfinding
130
15
Diverse meddelelser
Meddelelse
• Låge åben
Luk den
Betydning
Løsningsforslag
Frontdækslet eller bagdækslet er ikke
lukket korrekt.
Luk dækslet, indtil det klikker på plads.
Dokumentføderens dæksel er ikke lukket
korrekt.
Luk dækslet, indtil det klikker på plads.
• Fejl [fejlnummer]
Sluk og tænd
Maskinen kan ikke styres.
Sluk og tænd for strømmen, og prøv
udskriftsjobbet igen. Ring til service, hvis
problemet fortsætter.
• Hukommelse fuld
Faxhukommelse næsten fuld
Udskriv eller fjern modtaget faxjob
Faxhukommelsen er fuld.
Udskriv eller fjern det modtagne faxjob i Sikker
modtagelse (se brugerhåndbogen
Avanceret).
• Hukommelse fuld
Fjern job
Der er ikke mere plads i hukommelsen.
Udskriv eller fjern det modtagne faxjob i Sikker
modtagelse (se brugerhåndbogen
Avanceret).
• Låge åben.
Luk den
• Scannerlåge er åben.
• Scannerlåge Åben
Scannerlåge er åben.
Luk låge
• Hukommelse fuld
Faxhuk. fuld.
Udskriv eller fjern modtaget faxjob
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
• Scanner låst
Betydning
Scanneren er låst.
4. Fejlfinding
131
Løsningsforslag
Tænd og sluk for strømmen. Ring til service,
hvis problemet fortsætter.
5. Appendiks
Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om
gældende regler.
• Specifikationer
133
• Bemærkninger om regler
144
• Copyright
158
Specifikationer
5. Appendiks
133
1
Generelle specifikationer
Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af
oplysningerne på www.samsung.com/printer.
Elementer
Mål
Beskrivelse
Bredde x længde x højde • SCX-4833FD, SCX-4833HD og SCX-4835FD: 424 x 382 x 407 mm
• SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX5737FW og SCX-5739FW: 469 x 438 x 447 mm
Vægt
Maskine med
forbrugsstoffer
• SCX-4833FD, SCX-4833HD og SCX-4835FD: 14 kg
• SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX5737FW og SCX-5739FW: 16 kg
Specifikationer
5. Appendiks
Elementer
Støjniveaua
134
Beskrivelse
Klar-tilstand
Udskrivningstilstand
30 dB(A)
• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR og SCX-4835FR: 55
dB(A)
• SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW og SCX-5739FW: 53
dB(A)
Temperatur
Kopieringstilstand
54 dB(A)
Scanningstilstand
(glasplade)
50 dB(A)
Scanningstilstand
(dokumentføder)
51 dB(A)
Drift
10 til 32 °C
Opbevaring (emballeret) -20 til 40 °C
Luftfugtighed
Drift
20 til 80 % RL
Opbevaring (emballeret) 10 til 90 % RL
Nominel effektb
110 volt-modeller
Vekselstrøm 110 – 127 V
220 volt-modeller
Vekselstrøm 220 – 240 V
Specifikationer
5. Appendiks
Elementer
Strømforbrug
Beskrivelse
Gennemsnitlig
driftstilstand
• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR og SCX-4835FR:
Mindre end 600 W
• SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW og SCX-5739FW:
Mindre end 650 W
Klar-tilstand
• SCX-4833FD, SCX-4833HD og SCX-4835FD, SCX-4833FR, SCX-4835FR,
SCX-5637FR, SCX-5637HR og SCX-5639FR: Mindre end 50 W
• SCX-5737FW og SCX-5739FW: Mindre end 65 W
Strømsparetilstand
• SCX-4833FD, SCX-4833HD og SCX-4835FD, SCX-4833FR, SCX-4835FR,
SCX-5637FR, SCX-5637HR og SCX-5639FR: Mindre end 8 W
• SCX-5737FW og SCX-5739FW: Mindre end 10 W
Slukket tilstand
Trådløs c
Modul
0W
U98Z058
a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.
b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A).
c. Kun SCX-5737FW og SCX-5739FW.
135
Specifikationer
5. Appendiks
136
2
Specifikationer af udskriftsmedier
Mål
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Type
Størrelse
Almindeligt
papir
Letter
216 x 279 mm
70 til 90 g/m2 kontraktpapir
70 til 90 g/m2 kontraktpapir
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
• 250 ark 80 g/m2
kontraktpapir
• 50 ark 80 g/m2
kontraktpapir
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Bakke1/Valgfri bakke
• 150 ark 75 g/m2
kontraktpapir
Universalbakke
Specifikationer
5. Appendiks
Type
Størrelse
Mål
Envelope
Monarchkonvolut
98 x 191 mm
Konvolut nr. 10
105 x 241 mm
Konvolut DL
110 x 220 mm
Konvolut C5
162 x 229 mm
Konvolut C6
114 x 162 mm
137
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Bakke1/Valgfri bakke
Universalbakke
Ikke tilgængelig i bakke 1/
valgfri bakke.
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
Tykt papir
Se afsnittet om
almindeligt
papir
Se afsnittet om almindeligt papir
91 til 105 g/m2 kontraktpapir
91 til 105 g/m2
kontraktpapir
Tykkere papir
Se afsnittet om
almindeligt
papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig i bakke 1/
valgfri bakke.
164 til 220 g/m2
kontraktpapir
Tyndt papir
Se afsnittet om
almindeligt
papir
Se afsnittet om almindeligt papir
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
Transparent
Letter, A4
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig i bakke 1/
valgfri bakke.
138 til 146 g/m2
kontraktpapir
Specifikationer
Type
5. Appendiks
Størrelse
Mål
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Bakke1/Valgfri bakke
Universalbakke
Etiketterb
Letter, Legal, US Se afsnittet om almindeligt papir
Folio, A4, JIS
B5, ISO B5,
Executive, A5
Ikke tilgængelig i bakke 1/
valgfri bakke.
120 til 150 g/m2
kontraktpapir
Karton
Letter, Legal, US Se afsnittet om almindeligt papir
Folio, A4, JIS
B5, ISO B5,
Executive, A5
121 til 163 g/m2 kontraktpapir
121 til 163 g/m2
kontraktpapir
Se afsnittet om almindeligt papir
106 til 120 g/m2 kontraktpapir
106 til 120 g/m2
kontraktpapir
• Universalbakke: 76 x 127 mm
60 til 163 g/m2 kontraktpapirc, d
• Bakke 1: 105 x 148,5 mm
Ikke tilgængelig i valgfri bakke.
Kontraktpapir
Se afsnittet om
almindeligt
papir
Minimumstørrelse
(brugerdefineret)
Maksimumstørrelse
(brugerdefineret)
216 x 356 mm
a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.
b. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.
c. Tilgængelige papirtyper i universalbakken: Almindeligt papir, Tykt, Tykkere, Tyndt, Bomuldspapir, Farvet, Fortrykt, Genbrugspapir, Konvolut,
Transparent, Etiketter, Karton, Kontrakt, Arkivpapir
d. Tilgængelige papirtyper i bakke 1: Almindeligt papir, Tykt, Tyndt, Genbrugspapir, Karton, Kontrakt, Arkivpapir
138
Specifikationer
5. Appendiks
139
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (anbefales)
Operativsystem
Processor
RAM
ledig plads på
harddisk
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB) 1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB) 1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller
kraftigere
1 GB (2 GB)
16 GB
Windows® 2000
Windows Vista®
Windows® 7
600 MB
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
Windows Server® 2008 R2 Intel® Pentium® IV 1 GHz- (x86) eller 1,4 GHz- (x64) processorer
(2 GHz eller hurtigere)
512 MB (2 GB)
10 GB
Specifikationer
5. Appendiks
140
• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.
• Til Windows 2000 kræves Services Pack 4 eller senere.
Macintosh
Krav (anbefalet)
Operativsystem
Mac OS X 10.3 – 10.4
Processor
• Intel®-processorer
• PowerPC G4/G5
Mac OS X 10.5
• Intel®-processorer
RAM
• 128 MB til en PowerPC-baseret Mac
(512 MB)
Ledig plads på
harddisk
1 GB
• 512 MB for an Intel-baseret Mac (1 GB)
512 MB (1 GB)
1 GB
1 GB (2 GB)
1 GB
• 867 MHz eller hurtigere Power PC
G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-processorer
Specifikationer
5. Appendiks
Linux
Elementer
Operativsystem
Krav
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bit)
Fedora 5 ~ 13 (32/ 64-bit)
SuSE Linux, 10.1 (32-bit)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bit)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)
Processor
RAM
Ledig plads på harddisk
Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
512 MB (1 GB)
1 GB (2 GB)
Unix
Elementer
Operativsystem
Krav
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
141
Specifikationer
5. Appendiks
Elementer
Ledig plads på harddisk
Krav
Op til 100 MB
4
Netværksmiljø
Kun netværksmodeller og trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 7)
Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de
netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.
Elementer
Netværksinterface
Specifikationer
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX
• 802.11b/g/n trådløst LAN
Netværksoperativsystem • Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
• Forskellige Linux-operativsystemer
• Mac OS X 10.3 ~ 10.6
• Unix
142
Specifikationer
Elementer
Netværksprotokoller
5. Appendiks
Specifikationer
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec, 802.1x
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)
Trådløs sikkerhed
• Godkendelse: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK), WPA Enterprise,
WPA2 Enterprise
• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES
143
Bemærkninger om regler
Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og
certificeret med flere lovmæssige erklæringer.
5
Erklæring om lasersikkerhed
Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21
CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er
andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der
overholder kravene i IEC 60825-1: 2007.
Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige.
Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko
for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift,
vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne
servicebetingelser.
5. Appendiks
Advarsel
Undlad at betjene eller servicere printeren, når
beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den
reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine
øjne.
Når du bruger dette produkt, skal almindelige
sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for
brand, elektrisk stød og personskader:
E n g lis h
G e rm a n
F re n c h
Ita lia n
•
Bølgelængde: 800 nm
S p a n is h
•
Bølgedivergens
P o rtu g u e s
-
Paraller: 12 grader
D u tc h
-
Vinkelret: 35 grader
D a n is h
•
Maksimal effekt eller energioutput: 15 mW
144
N o rw e g ia n
S w e d is h
F in n is h
Bemærkninger om regler
6
5. Appendiks
145
8
Sikkerhed i forbindelse med ozon
Strømsparer
Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under
0,1 ppm. Eftersom ozon er tungere end luft, skal
produktet placeres et sted med god ventilation.
Denne printer benytter avanceret teknologi til
reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes
til udskrivning.
Når printeren ikke modtager data i et længere
tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.
7
Kviksølvsikkerhed
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er
registrerede mærker i USA.
Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STARprogrammet på http://www.energystar.gov.
Indeholder kviksølv, skal bortskaffes i henhold til
lokale, statslige eller føderale love (kun USA).
9
Genbrug
Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på
en miljømæssigt forsvarlig måde.
Bemærkninger om regler
10
5. Appendiks
146
11
Kun Kina
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i
gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)
(Gældende i EU og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den
medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USBledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte
bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt
til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på
miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler
eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i
købskontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør
hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet
erhvervsaffald.
Bemærkninger om regler
12
5. Appendiks
147
14
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med
særlige retursystemer for batterier)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller
emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter
endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. Når batterierne er markeret med
de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at
batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly ud over
referenceniveauerne i EU-direktivet 2006/66. Hvis
batterier ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
forårsage skade på menneskers sundhed eller miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme
genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer
affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
13
Kun Taiwan
Radiofrekvensemmisioner
FCC-oplysninger til brugeren
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er
underlagt følgende to betingelser:
•
Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
•
Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens,
herunder interferens som kan medføre uønsket drift.
Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne
for en klasse B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i
FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en
rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i
private hjem. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning af
anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen
garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en
given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens
i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og
tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne
interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:
•
Drej eller flyt modtagelsesantennen.
•
Øg afstanden mellem apparat og modtager.
Bemærkninger om regler
•
•
Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb
end det, modtageren er tilsluttet.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at
få hjælp.
Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at
apparatet overholder gældende lovgivning, kan ophæve
brugerens ret til at betjene udstyret.
Canadiske regler for radiointerferens
Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse Bradiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i
standarden for støjudsendende udstyr med titlen ”Digital
apparatus”, ICES-003 fra Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits
radioélectriques applicables aux appareils numériques de
Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur :
"Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l’Industrie et
Sciences Canada.
5. Appendiks
148
15
United States of America
Den føderale kommunikationskommission (FCC)
► Strålingskilde ifølge FCC Part 15
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der
arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i
printersystemet. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse
enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om
trådløse enheder er til stede.
Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges
i USA, hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.
FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm
mellem enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i
nærheden af kroppen (dette omfatter ikke arme og ben).
Enheden skal bruges med mindst 20 cm fra kroppen, når der er
tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for den eller de
trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et
godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af
FCC.
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en
anden antenne eller sender.
Bemærkninger om regler
Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2)
denne enhed skal acceptere enhver form for modtaget
interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift
af enheden.
5. Appendiks
16
Kun Rusland
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må
ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed
ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge
den. Kontakt producenten for at få service.
FCC-erklæring om brug af trådløst LAN
17
Kun Israel
Under installation og drift af denne kombination af sender
og antenne kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens
på 1 m W/cm2 blive overskredet ved afstande tæt på den
installerede antenne. Brugeren skal derfor altid
opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen.
Enheden må ikke placeres sammen med en anden
sender eller sendeantenne.
18
Kun Tyskland
149
Bemærkninger om regler
19
5. Appendiks
150
21
Kun Tyrkiet
Faxmærkning
Telephone Consumer Protection-loven af 1991 gør det ulovligt
for alle at bruge en computer eller andet elektronisk udstyr til at
sende en besked via en faxmaskine, medmindre beskeden
tydeligt indeholder følgende oplysninger i en margen øverst eller
nederst på hver transmitteret side eller på første side af
transmissionen:
20
Kun Canada
Dette produkt overholder de relevante tekniske specifikationer
fra Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux
specifications techniques applicables d’Industrie Canada.
REN (Ringer Equivalence Number) er en angivelse af det
maksimale antal enheder, der må være tilsluttet til et
telefoninterface. Et interface kan afsluttes i enhver mulig
kombination af enheder, så længe disse enheders samlede
REN-sum ikke overstiger fem. / L’indice d’equivalence de la
sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux
qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison
quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme
d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs
n’excede pas cinq.
1 Dato og klokkeslæt for transmissionen.
2 Identifikation af enten virksomhed, virksomhedsenhed eller
den person, der sender beskeden.
3 Telefonnummeret på enten den afsendende faxmaskine,
virksomhed, virksomhedsenhed eller person.
Telefonselskabet kan foretage ændringer i deres
kommunikationsfaciliteter, udstyrsbetjening eller procedurer,
hvor en sådan handling er påkrævet af hensyn til betjening af
deres forretning og ikke er i modstrid med bestemmelser og
regulativer i FCC stykke 68. Hvis sådanne ændringer med
rimelighed kan forventes, at gøre kundens terminaludstyr
inkompatibelt med telefonselskabets kommunikationsfaciliteter,
eller vil kræve modifikation eller ændring af sådant
terminaludstyr, eller på anden måde vil påvirke den materielle
anvendelse eller ydelse, skal kunden i god tid adviseres skriftligt
herom, så kunden har mulighed for at bevare uafbrudt service.
Bemærkninger om regler
5. Appendiks
151
22
REN (Ringer Equivalence Number)
REN og FCC-registreringsnummer for denne maskine findes på
den mærkat, der er placeret nederst eller på bagsiden af
maskinen. I nogle situationer kan du blive bedt om at indberette
disse numre til telefonselskabet.
REN (Ringer Equivalence Number) er et mål for den elektriske
belastning, der kan placeres på telefonlinjen, og er nyttigt til
bestemmelse af, om du har ”overbelastet” linjen. Installation af
flere typer udstyr på samme telefonlinje kan medføre problemer
ved telefonopkald og modtagelse af telefonopkald, især hvis du
ringer op samtidig med, at nogen ringer til dig. Summen af alle
REN’er (Ringer Equivalence Numbers) for udstyret på
telefonlinjen skal være mindre end fem for at sikre, at tjenesten
fra telefonselskabet fungerer korrekt. I nogle tilfælde kan et antal
på fem muligvis ikke anvendes på linjen. Hvis noget af
telefonudstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks fjerne det fra
telefonlinjen, da det kan forårsage skade på telefonnettet.
Apparatet overholder Del 68 af de FCC-regulativer, som ACTA
har tilsluttet sig. På apparatets bagside findes en mærkat, der
blandt andet indeholder et produktidentitetsnummer i formatet
US:AAAEQ##TXXXX. Hvis der anmodes om det, skal dette
nummer opgives til telefonselskabet.
FCC-regulativer fastslår, at ændringer eller justeringer af
dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
producenten, kan ophæve brugerens ret til at betjene
udstyret. I tilfælde af, at terminaludstyr forårsager skade
på telefonnettet, skal telefonselskabet give kunden
besked om, at den pågældende tjeneste kan blive
stoppet. Hvis forudgående varsel ikke er praktisk muligt,
kan selskabet midlertidigt stoppe servicen, hvis det:
a giver kunden besked straks.
b giver kunden en mulighed for at afhjælpe
udstyrsproblemet.
c Informerer kunden om retten til at indsende en klage til
FCC (Federal Communication Commission) i
overensstemmelse med de procedurer, der er angivet
i FCC-bestemmelserne og regulativernes stykke 68,
underafsnit E.
Bemærkninger om regler
Du skal også vide, at:
•
Maskinen ikke er beregnet til at blive tilsluttet et digitalt
omstillingsanlæg.
•
Du kan opleve transmissions- og modtagelsesproblemer
med alt udstyret, hvis du har planer om at bruge et
computermodem eller et faxmodem på samme linje som
maskinen. Det anbefales, at intet andet udstyr, bortset fra en
almindelig telefon, deler linje med din maskine.
•
Hvis der er en høj forekomst af lynnedslag eller
overspænding i området, anbefaler vi, at du installerer
overspændingsbeskyttelse for både el- og telefonlinje.
Overspændingsbeskyttelse kan købes hos din forhandler
eller i specialforretninger for telefoni og elektronik.
•
Hvis du programmerer alarmtjenestenumre og/eller foretager
testopkald til alarmtjenestenumre, skal du benytte et ikkealarmtjenestenummer til at advisere udbyderen af
alarmtjenesten om, hvad du har tænkt dig at gøre. Udbyderen
vil give dig yderligere anvisninger på, hvordan du foretager
den faktiske test af alarmtjenestenummeret.
•
Denne maskine må ikke bruges på møntservice- eller
mødelinjer.
•
Denne maskine er udstyret med magnetisk svingningskreds
til høreapparat.
Du kan uden problemer tilslutte dette udstyr til telefonnettet ved
hjælp af et standardstik, USOC RJ-11C.
5. Appendiks
152
23
Udskiftning af det monterede stik (kun for
Storbritannien)
Vigtigt
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et
standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13
ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du
sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter
skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet
sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet
sikringsdæksel.
Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.
13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og
det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre
bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13 amperestikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det
formstøbte stik.
Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes
med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket
igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en
stikkontakt.
Bemærkninger om regler
Vigtig advarsel:
5. Appendiks
24
Overensstemmelseserklæring (Europæiske
lande)
Du skal jordforbinde denne maskine.
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:
• Grøn og gul: Jord
153
Godkendelser og certificeringer
• Blå: Neutral
CE-mærkningen på dette produkt symboliserer
Samsung Electronics Co., Ltd.’s
overensstemmelseserklæring med følgende
gældende 93/68/EØF-direktiver fra den Europæiske
Union fra de nedenfor angivne datoer:
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som
er mærket på stikket, skal der ske følgende:
Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er
mærket med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”,
eller som er grøn og gul eller grøn.
Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”N”, eller som er sort.
Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”L”, eller som er rødt.
Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller
stikdåsen.
Samsung Electronics erklærer hermed, at dette produkt er i
overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i:
•
SCX-483x Series, SCX-563x Series:
Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), EMC-direktivet (2004/
108/EF)
•
SCX-573x Series: R&TTE-direktivet (1999/5/EF)
Overensstemmelseserklæringen kan findes på
www.samsung.com/printer, gå til Support > Download center,
og angiv din printers (MFP) navn for at gennemse EuDoC.
1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EF, tilnærmelse af
lovgivningen i medlemslandene med hensyn til
svagstrømsudstyr (Lavspændingsdirektivet).
Bemærkninger om regler
1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EF (92/31/EØF) om
tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet).
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EF om radioudstyr og
telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige
anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og
teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner
for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din
repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
5. Appendiks
154
Oplysninger om europæisk radiogodkendelse
(for produkter udstyret med EU-godkendte
radioenheder)
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der
arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i
printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug.
Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se
systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til
stede.
Trådløse enheder, der kan være tilstede i systemet, er kun
kvalificeret til anvendelse i Den Europæiske Union eller
tilknyttede områder, hvis CE-mærket med
et
registreringsnummer og advarselssymbolet forefindes på
etiketten.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan
være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RFeksponeringsgrænser, der er fastsat af Europakommissionen
gennem R&TTE-direktivet.
► Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:
EU
Bemærkninger om regler
Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig (med
frekvensrestriktioner), Grækenland, Holland, Irland, Italien,
Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet,
Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn og Østrig.
5. Appendiks
155
25
Lovbestemte
overensstemmelseserklæringer
Trådløs styring
EEA/EFTA-lande
Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.
► Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:
EU
I Frankrig er frekvensområdet begrænset til 2446,5-2483,5 MHz
for enheder med en transmissionseffekt på over 10 mW, f.eks.
trådløse enheder.
EEA/EFTA-lande
Ingen begrænsninger på dette tidspunkt.
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der
arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i
printersystemet. Følgende afsnit er en generel oversigt over
hensyn under drift af trådløst udstyr.
Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte
lande er angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande).
De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse
i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på
systemmærkaten. Hvis det land, den trådløse enhed skal
benyttes i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale
radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er strengt
reguleret og er muligvis ikke tilladte.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan
være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RFeksponeringsgrænser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Da
de trådløse enheder (der kan være integreret i printeren)
udsender mindre energi end tilladt af
radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det
producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at
benytte. Uanset effektniveauerne bør der være minimal kontakt
med mennesker under normal drift.
Bemærkninger om regler
Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en
adskillelse på 20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen ved
brug af en trådløs enhed tæt på kroppen (dette inkluderer ikke
ekstremiteter). Enheden bør anvendes i en afstand på mindst 20
cm fra kroppen, når de trådløse enheder er tændt og sender.
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en
anden antenne eller sender.
Visse omstændigheder kræver begrænsninger for trådløse
enheder. Eksempler på almindelige begrænsninger findes på
listen nedenfor:
Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr
i flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at
trådløse enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 –
(trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder
er eksempler på enheder, der anvender trådløs
kommunikation.
I miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder
eller tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan
muligheden for at anvende trådløse enheder være
begrænset eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og
omgivelser med ilt eller brændbare gasser er eksempler
på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan
være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer,
hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder,
skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du
tænder eller benytter trådløse enheder.
5. Appendiks
156
I hvert land gælder forskellige begrænsninger for
anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er
udstyret med en trådløs enhed, bør du kontrollere
godkendelserne, før du rejser til andre lande med den
trådløse enhed.
Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret
trådløs enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle
dæksler og afskærmninger er på plads, og systemet er
fuldt samlet.
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må
ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed
ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den.
Kontakt producenten for at få service.
Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de
benyttes. Se fabrikantens systemgendannelseskit, eller
kontakt fabrikantens tekniske support for at få yderligere
oplysninger.
Bemærkninger om regler
26
Kun Kina
5. Appendiks
157
Copyright
5. Appendiks
158
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden
forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.
•
Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
•
TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
•
Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
Se filen ”LICENSE.txt” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.
REV. 1.01
Indeks
159
B
modtagelse i faxtilstand
faxknap
bakke
fejlmeddelelse
ændre bakkestørrelse
49
bestille en ekstra bakke
90
bestilling af en parallel
91
bestille
indstille papirformat og type
59
justere bredde og længde
lægge papir i universalbakken
bemærkninger om regler
bruge hjælp
knappen GentagPause
22, 24
knappen Håndfrit opkald
22, 24, 26
89
knappen IDkopi
21, 23
overvåge forbrugsstoffer
99
knappen Mørkhed
21, 23
49
tilgængelige forbrugsstoffer
89
52
udskifte tonerpatronen
95
knappen Nulstil
144
66
foretrukne indstillinger til udskrivning 66
funktioner
21, 23, 25
22, 24
67
faxafsendelse
77
faxe
forberedelse af en fax
75
justere mørkhed
79
justere opløsning
78
5
136
generelle ikoner
9
26
knappen OK
22, 23
knappen Scan
22, 24
knappen Slet
knappen StopSlet
knappen StopSletknap
G
knappen Tilbage
kontrolpanel
H
konvention
hukommelse
kopiering
F
afsende flere
22, 24
26
E
ecoudskrivning
123
knappen Direkte USB
knappen Hjælp
D
ecoknap
21, 23
forbrugsstoffer
udskriftsmediefunktion
display
78
25
24, 25
22
22, 24
21
9
hukommelsesopgradering
97
basiskopiering
installere hukommelsesmodul
97
reducering eller forstørrelse af kopier 71
kopiknap
I
idkopiering
72
knappen Adressebog
21, 23
L
lægge
K
klargøring af originaltyper
69
61
22, 24
papir i bakke 1
51
papir i universalbakken
52
lægge i
Indeks
specialmedier
160
54
Linux
systemkrav
pileknap
placering af originaler
141
M
menuknap
menuoversigt
32
O
om statusindikatoren
121
opløsning
faxe
78
P
papirstop
101
opsamlingsrulle
103
bestille
scannerenhed
104
tonerpatron
udvendigt
101
fordele toner
93
101
udskifte patronen
95
25
USBflashhukommelse
81
ved lokal tilslutning
74
etiketter
57
set bagfra
20
fortrykt papir
59
set forfra
18
indstille papirformatet
59
indstille papirtypen
59
sikkerhed
udskriftsmedie
oplysninger
10
karton
58
symboler
10
konvolut
55
specifikationer
133
specialmedier
54
136
transparent
57
udskriftsmedie
tip til at undgå papirstop
106
standardindstillinger
udbedre papirstop
114
bakkeindstilling
startknap
91
90
U
scanning
107
bestille
tilbehør
trådløst LED
fjernelse af originaldokument
Parallel
22, 23, 25
indvendigt
S
142
22, 24, 25
taltastatur
rengøre maskinen
installationsmiljø
strømspareknap
rengøre
22, 24
netværk
22, 24, 25
T
140
N
61
status
R
Macintosh
systemkrav
22, 23
udskriftsstøtte
59
Udskrivning
22, 24, 26
udskrivning
136
64
Indeks
161
USBkabel
udskrive et dokument
Windows
64
USBhukommelse
83
universalbakke
bruge specialmedier
54
lægge papir i
52
tip om brug
52
Unix
systemkrav
141
USBflashhukommelse
data sikkerhedskopiere
84
scanning
81
styring
85
udskrivning
83
USBkabel
driverinstallation
28, 30
V
valgfri bakke
90
bestille
90
lægge papir i
51
vedligeholdelsesdele
W
Windows
driverinstallation ved tilslutning via
92
systemkrav
28, 30
139
SCX-483x Series
SCX-563x Series
SCX-573x Series
Brugerhåndbog
Avanceret
imagine the possibilities
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og
fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.
Indhold
2
77 Admin.konfig.
1. Softwareinstallation
5
Installation til Macintosh
6
Geninstallation til Macintosh
7
Installation til Linux
9
Geninstallation til Linux
78 Brugerdefineret konfiguration
4. Specielle egenskaber
80 Højdejustering
81 Ændring af skrifttypeindstilling
82 Lagring af e-mail-adresse
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
84 Indtastning af forskellige tegn
85 Oprettelse af et adressekartotek
88 Registrering af autoriserede brugere
11 Nyttige netværksprogrammer
89 Udskrivningsfunktioner
12 Kabelbaseret netværkskonfiguration
107 Faxfunktioner
16 Installation af driver via netværket
110 Scanningsfunktioner
28 IPv6-konfiguration
119 Brug af funktioner til delt mappe
31 Konfiguration af trådløst netværk
120 Brug af funktioner til hukommelse/harddisk
3. Menuer med nyttige indstillinger
5. Vedligeholdelse
54 Menuen Udskriv
122 Opbevaring af tonerpatronen
55 Menuen Kopier
124 Tip til flytning og opbevaring af maskinen
60 Menun Fax
125 Nyttige administrationsværktøjer
63 Menuen Scan
65 Systemkonfiguration
Indhold
6. Fejlfinding
139 Problemer med papirindføring
140 Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
141 Udskrivningsproblemer
145 Problemer med udskriftskvaliteten
153 Kopieringsproblemer
154 Scanningsproblemer
156 Faxproblemer
158 Problemer vedrørende operativsystem
Contact SAMSUNG worldwide
Ordliste
3
1. Softwareinstallation
Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til
brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet
maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af
kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af
maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se "Installation af
driver via netværket" på side 16).
• Installation til Macintosh
5
• Geninstallation til Macintosh
6
• Installation til Linux
7
• Geninstallation til Linux
9

• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende
vejledning læse, hvordan du installerer maskinens driver.
• USB-kablet må højst være 3 meter langt.
Installation til Macintosh
1. Softwareinstallation
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
Vælg Typical installation for a local printer, og klik
11 derefter
på OK.
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
12 Installationen afvikles.
13 Vinduet Fax Queue Creator vises under installationen.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
5
6
7
8
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
anbefales til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
individuelle komponenter.
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
5
•
Hvis din maskine ikke understøtter faxfunktionen, skal
du klikke på Cancel for at gå til næste trin.
•
Hvis din maskine ikke understøtter faxfunktionen, skal
du vælge din maskines navn på listen Printer Name og
klikke på Create. Klik på OK, når der vises et
bekræftelsesvindue.
14 Klik på Continue i vinduet Read Me.
15 Klik på Restart, når installationen er fuldført.
Geninstallation til Macintosh
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne
installationen af driveren og geninstallere den.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
5 Angiv adgangskoden, og klik på OK.
6 Klik på Continue.
7 Læs licensaftalen, og klik på Continue.
8 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
9 Vælg Uninstall, og klik på Uninstall.
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
1. Softwareinstallation
6
11 Klik på Quit, når afinstallationen er gennemført.
Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den
fra Print Setup Utility eller Print & Fax.
Installation til Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for
at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com/printer).
1
Installation af Unified Linux Driver
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
4
5
6
7
1. Softwareinstallation
7
Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified
Driver Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen.
Hvis du får problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er
tilgængelig via systemmenuen eller fra driverpakkens Windowsprogrammer, f.eks. Unified Driver Configurator eller Image
Manager.
2
Installation af Smart Panel
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login åbnes, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.
Dobbeltklik på cdroot > autorun.
Klik på Next, når velkomstskærmbilledet vises.
Klik på Finish, når installationen er fuldført.
3
Fra Samsung websted skal du hente Smart Panel-pakken
til din computer.
4
5
Højreklik på Smart Panel-pakken, og pak den ud.
Dobbeltklik på cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Installation til Linux
3
Installation af Printerindstillingsværktøj
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
Hent pakken med Printerindstillingsværktøj på Samsung
websted.
4
Højreklik på Printer Settings Utility-pakken, og pak den
ud.
5
Dobbeltklik på cdroot > Linux > psu > install.sh.
1. Softwareinstallation
8
Geninstallation til Linux
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne
installationen af driveren og geninstallere den.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for
at afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger,
skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
Klik på ikonet nederst på skærmen. Når skærmbilledet
Terminal vises, skal du skrive følgende.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Klik på Uninstall.
Klik på Next.
Klik på Finish.
1. Softwareinstallation
9
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine
og den tilhørende software via netværket.
• Nyttige netværksprogrammer
11
• Kabelbaseret netværkskonfiguration
12
• Installation af driver via netværket
16
• IPv6-konfiguration
28
• Konfiguration af trådløst netværk
31

De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan
variere alt afhængigt af din model.
Nyttige netværksprogrammer
Der findes en række programmer, som gør det nemt at
konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for
netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere
maskiner på netværket.
Angiv først IP-adressen, inden du anvender
programmerne nedenfor.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
11
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer.
SyncThru™ Web Admin Service er en effektiv måde at
administrere netværksenheder og gør det muligt for dig at
overvåge og udføre fejlfinding på netværksmaskiner fra ethvert
sted, hvor du har internetadgang til firmaets netværk. Download
dette program fra http://solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det
muligt for dig at udføre følgende opgaver (se "Brug af
SyncThru™ Web Service" på side 125):
Kabelbaseret netværkskonfiguration med
SetIP
•
Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.
Med dette hjælpeprogram kan du vælge en
netværksgrænseflade og manuelt konfigurere IP-adresserne,
der skal bruges sammen med TCP/IP-protokollen.
•
Tilpasse maskinindstillinger.
•
•
Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver
denne indstilling, sender maskinen automatisk status
(mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt
persons e-mail.
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)"
på side 13.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Macintosh)" på side 14.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Linux)" på
side 15.
•
Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal
bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Du skal indstille netværksprotokollerne på printeren for at bruge
den i netværket.
•
Brug programmet SyncThru™ Web Service eller SetIP til
modeller, der ikke har displayet på kontrolpanelet.
-
Se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 125.
-
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 13.
Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra
maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines
netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et
netværk.
•
Maskinen har et display: Tryk på knappen
(Menu) på
kontrolpanelet, og vælg Netværk > Netv.konfig.
(Netværkskonfiguration) > Ja.
•
Maskinen har ikke et display: Tryk på knappen
(Annulle eller Stop/Slet) i mere end fem sekunder på
kontrolpanelet.
Konfigurer netværksindstillingen for modeller, der har
displayet på kontrolpanelet, ved at trykke på knappen
(Menu) > Netværk på kontrolpanelet (se
"Netværkskonfiguration" på side 75).
12
4
Du kan bruge netværk, når du har sat netværkskablet i den
tilsvarende port på din maskine.
•
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde
din maskines MAC-adresse og IP-adresse.
Eksempel:
•
MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adresse: 192.0.0.192
Kabelbaseret netværkskonfiguration
5
Konfiguration af IP-adresse
Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning
og -administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse
automatisk af en DHCP-server (Dynamic Host Configuration
Protocol) på netværket.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
13
6
Klik på ikonet (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for
at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
7
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet
på følgende måde. På en virksomheds intranet skal en
netværksadministrator muligvis tildele dig disse
oplysninger, før du fortsætter.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Windows)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under Kontrolpanel > Sikkerhedscenter >
Windows Firewall.
1
Installer dette program fra den medfølgende cd-rom ved at
dobbeltklikke på Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 12), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Tænd maskinen.
Vælg Start i Windows, vælg Alle Programmer >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
8
Klik på Apply, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk Netværkskonfigurationsrapporten.
Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Macintosh)
1
2
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Sæt installations-cd-rom’en i, åbn diskvinduet, og vælg
derefter MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPapplet.html.
3
Dobbeltklik på filen, så Safari åbnes automatisk. Vælg
derefter Trust. Browseren åbner siden SetIPapplet.html,
der viser printerens navn og IP-adressen.
4
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for
at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
5
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet.
På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator
muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.
14
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 12), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under System Preferences > Security > Firewall.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din
model.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
6
7
Vælg Apply, derefter OK, og OK igen.
Afslut Safari.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Linux)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under System Preferences eller Administrator.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din
model eller dine operativsystemer.
1
2
3
4
Åbn /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dobbeltklik på filen SetIPApplet.html.
Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet.
På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator
muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 12), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
5
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Maskinen udskriver automatisk
Netværkskonfigurationsrapporten.
15
Installation af driver via netværket
6
1
Windows
16
Marker afkrydsningsfeltet Installer nu.
Når du klikker på Avanceret installation, kan du bruge
indstillingen Brugerdefineret installation. Hvis du
vælger Brugerdefineret installation, kan du vælge
maskinens forbindelse og de individuelle programmer,
som du vil installere. Følg anvisningerne i vinduet.
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet
(se "Konfiguration af IP-adresse" på side 13).
Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og
lukke vinduet.
2
3
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
4
Læs Licensaftale, og vælg I accept the terms of the
License Agreement. Klik derefter på Næste.
Programmet søger efter maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis du bruger Windows Vista, skal du klikke på Start >
Alle Programmer > Tilbehør > Kør.
Hvis maskinen ikke bliver fundet på netværket eller lokalt,
vises en fejlmeddelelse.
Skriv X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav,
der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
• Kontroller, om du vil installere programmet, uden
printeren er tilsluttet.
- Marker denne indstilling for at installere dette
program uden en tilsluttet maskine. I dette tilfælde vil
vinduet Udskriv en testside ikke blive vist, og
installationen er nu gennemført.
- I dette tilfælde installeres XPS-driveren ikke, og du
skal begrænse XPS-dokumentets direkte
udskrivning.
Hvis du bruger Windows XP, Vista eller 7, skal du åbne
vinduet Windows Stifinder. Angiv \\[IP-adresse] (f.eks:
\\169.254.133.42) i adressefeltet, og tryk på tasten Enter,
eller klik på Kør.
Dobbeltklik på Drivers > Setup.exe.
Installation af driver via netværket
• Søg igen
Når du klikker på denne knap, vises vinduet med
firewallmeddelelsen.
- Slå firewall’en fra, og klik på Søg igen. Klik på Start
> Kontrolpanel > Windows Firewall i Windowsoperativsystemet, og deaktiver denne indstilling.
- Deaktiver firewallen i tredjepartsprogrammet ud over
operativsystemet. Se vejledningen til de enkelte
programmer.
• Direkte input
Direkte input giver dig mulighed for at søge efter en
bestemt maskine på netværket.
- Søg ud fra IP-adresse: Angiv IP-adressen eller
værtsnavnet. Klik derefter på Næste.
Du kan kontrollere maskinens IP-adresse ved at
udskrive en netværkskonfigurationsrapport (se
"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på
side 12).
- Søg ud fra netværkssti: Hvis du finde vil en delt
maskine (UNC-stien), skal du angive navnet på den
delte printer manuelt eller finde en delt printer ved at
klikke på knappen Gennemse. Klik derefter på
Næste.
• Hjælp
Hvis din maskine ikke er tilsluttet computeren eller
netværket, giver denne Hjælp-knap detaljerede
oplysninger om, hvordan du tilslutter maskinen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
17
• SNMP-gruppenavn
Hvis systemadministratoren angiver det nye SNMPgruppenavn på maskinen, kan du finde maskinen i
netværket. Kontakt systemadministratoren angående
nyt SNMP-gruppenavn.
5
De maskiner, du har søgt efter, vises på skærmen. Vælg
den, du vil bruge, og klik på OK.
Hvis driveren kun søgte efter én maskine, vises
bekræftelsesvinduet.
6
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Installation af driver via netværket
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
18
Tilstanden for installation uden brugerindgriben
Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter
installationen, installeres maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte installationen uden
brugerindgriben ved at skrive /s eller /S i kommandovinduet.
► Kommandolinjeparametre
I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.
Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når kommandoen bruges sammen med /s eller /S. Men /h, /H eller /? er
exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.
Kommandolinje
Definition
Beskrivelse
/s eller /S
Starter installation uden brugerindgriben.
Installerer maskindrivere uden at bede om UI’er eller
brugerindgriben.
/p”<portnavn>” eller /
P”<portnavn>”
Angiver printerport.
Printerportnavn kan angives som IP-adresse, værtsnavn, USB
lokal portnavn eller IEEE1284-portnavn.
Eksempel:
Netværksporten oprettes vha.
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” hvor ”xxx.xxx.xxx.xxx” betyder IP-adresse
Standard TCP/IP Port-monitor.
for netværksprinter. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”værtsnavn”
Angående lokalport skal denne port
• Ved installation af driver uden brugerindgriben på koreansk
eksistere på systemet, før den
skal du skrive Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s /
angives ved kommando.
L"18” .
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/a”<dest_sti>” eller /
A”<dest_sti>”
Definition
Angiver destinationsstien for installation.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
19
Beskrivelse
Da maskinens drivere bør være installeret på det OS specifikke
sted, gælder denne kommando kun for programsoftware.
Destinationsstien bør være en
komplet kvalificeret sti.
/i”<scriptfilnavn>” eller Angiver brugertilpasset installationsscriptfil
/I”<scriptfilnavn>”
for brugertilpasset aktivitet.
Scriptfilnavnet bør være et komplet
kvalificeret filnavn.
Brugertilpasset scriptfil kan tildeles brugertilpasset installation
uden brugerindgriben. Denne scriptfil kan oprettes eller ændres
med det medfølgende installationstilpasningsværktøj eller
teksteditoren.
Denne brugertilpassede scriptfil har fortrinsret frem for
standard installationssoftwaren i opsætningspakken,
men ikke fortrinsret frem for kommandolinjeparametre.
/n”<Printernavn>”
eller /
N”<Printernavn>”
Angiver printernavn. Printerforekomster skal
oprettes som specificeret printernavn.
Med denne parameter kan du tilføje printerforekomster, som du
har lyst til.
/nd eller /ND
Kommandoer, der ikke angiver den
installerede driver som en
standardmaskindriver.
Det angiver, at den installerede maskindriver ikke er
standardmaskindriveren på dit system, hvis der er installeret en
eller flere printerdrivere. Hvis der ikke er installeret maskindriver
på dit system, anvendes denne indstilling ikke, da Windowsoperativsystemet vil angive den installerede printerdriver som en
standardmaskindriver.
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
20
Definition
Beskrivelse
/x eller /X
Anvender eksisterende maskindriverfil til at
oprette printerforekomster, hvis den allerede
er installeret.
Denne kommando angiver en måde at installere en
printerforekomst på, der anvender installerede printerdriverfiler,
uden at installere en ekstra driver.
/up”<printernavn>”
eller /
UP”<printernavn>”
Fjerner kun angivne printerforekomster og
ikke driverfilerne.
Denne kommando angiver en måde til kun at fjerne en
specificeret printerforekomst fra dit system, uden at det får
indflydelse på andre printerdrivere. Den fjerner ikke
printerdriverfiler fra dit system.
/d eller /D
Afinstallerer alle enhedsdrivere og
programmer fra dit system.
Denne kommando fjerner alle installerede enhedsdrivere og
programsoftware fra dit system.
/v”<delenavn>” eller /
V”<delenavn>”
Deler installeret maskine og tilføjer andre
tilgængelige platformsdrivere til Peg og
Udskriv.
Den installerer alle understøttede Windows OS platformes
maskindrivere på systemet og deler den med specificeret
<delenavn> til peg og udskriv.
/o eller /O
Åbner mappen Printere og faxenheder efter Denne kommando åbner mappen Printere og faxenheder efter
installation.
den automatiske installation.
/f”<logfilnavn>” eller /
F”<logfilnavn>”
Angiver logfilnavn. Standardlogfilen oprettes i Den opretter en logfil til en specificeret mappe.
systemets midlertidige mappe, hvis den ikke
er specificeret.
/h, /H eller /?
Viser brugen af kommandolinjer.
Installation af driver via netværket
► Sprogkode
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Kode
Kode
Sprog
Sprog
0X0816
Standard portugisisk
0X0009
Engelsk
0X0416
Brasiliansk portugisisk
0X0012
Koreansk
0X0015
Polsk
0X0804
Forenklet kinesisk
0X001F
Tyrkisk
0X0404
Traditionel kinesisk
0X0001
Arabisk
0x040c
Fransk
0X000D
Hebraisk
0X0007
Tysk
0x0424
Slovensk
0X0010
Italiensk
0X0418
Rumænsk
0X000a
Spansk
0X0402
Bulgarsk
0X0013
Hollandsk
0X041A
Kroatisk
0X001D
Svensk
0X081A
Serbisk
0X0006
Dansk
0X0422
Ukrainsk
0X000b
Finsk
0X041B
Slovakisk
0X0014
Norsk
0X0421
Indonesisk
0X0019
Russisk
0x041E
Thai
0X0005
Tjekkisk
0X0429
Farsi
0X000e
Ungarsk
0X0008
Græsk
21
Installation af driver via netværket
7
Macintosh
1
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet
(se "Konfiguration af IP-adresse" på side 13).
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
5
6
7
8
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
anbefales til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
individuelle komponenter.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
22
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
Typical installation for a network printer, og klik
11 Vælg
derefter på OK.
12 Programmet SetIP køres automatisk.
13 Klik på OK for at fortsætte installationen.
Fax Queue Creator vises under installationen.
14 Vinduet
• Hvis din maskine ikke understøtter faxfunktionen, skal
•
du klikke på Cancel for at gå til næste trin.
Hvis din maskine ikke understøtter faxfunktionen, skal
du vælge din maskines navn på listen Printer Name og
klikke på Create. Klik på OK, når der vises et
bekræftelsesvindue.
15 Klik på Continue i vinduet Read me.
16 Klik på Restart, når installationen er fuldført.
Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup
17 Utility.
•
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du åbne mappen
Applications > System Preferences og klikke på
Print & Fax.
på Add på Printer List.
18 Klik
• I Mac OS X 10.5-10.6 skal du klikke på ikonet "+". Der
åbnes et vindue.
Installation af driver via netværket
19 •
I Mac OS X 10.3 skal du vælge fanen IP Printing.
•
I Mac OS X 10.4 skal du klikke på IP Printer.
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du klikke på IP.
20 Vælg HP Jetdirect - Socket i Protocol.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
23
8
Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for
at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com/printer).
Når du udskriver et dokument med mange sider, kan du
forbedre ydeevnen i forbindelse med udskrivningen ved
at vælge Socket under indstillingen Printer Type.
Sådan installeres anden software:
• Se "Installation af Smart Panel" på side 7.
• Se "Installation af Printerindstillingsværktøj" på side 8.
21 Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address.
kønavnet i feltet Queue. Hvis du ikke kan
22 Indtast
bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først
forsøge at bruge standardkøen.
OS X 10.3 skal du vælge Samsung i Printer Model
23 IogMAC
maskinens navn i Model Name, hvis automatisk valg
ikke fungerer korrekt.
•
I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print
Using og maskinens navn i Model, hvis automatisk
valg ikke fungerer korrekt.
•
I MAC OS X 10.5-10.6 skal du vælge Select Printer
Software og maskinens navn i Print Using, hvis Auto
Select ikke fungerer korrekt.
på Add.
24 Tryk
Maskinen vises på Printer List og er angivet som
standardmaskinen.
Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter
1
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2
3
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
4
5
6
Dobbeltklik på mappen Linux ikonet > install.sh.
Pak filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz ud, og åbn det nye
bibliotek.
Samsung-installationsvinduet åbnes. Klik på Continue.
Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next.
Installation af driver via netværket
7
8 Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
9 Vælg din maskine, og klik på Next.
10 Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på Next.
11 Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
12 Klik på Finish, når installationen er udført.
Vælg netværksprinter, og klik på knappen Search.
Tilføjelse af en netværksprinter
1
2
3
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator.
Klik på Add Printer.
Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next.
Vælg Network printer, og klik på knappen Search.
Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
24
9
UNIX
Sørg for, at maskinen understøtter
UNIX.operativsystemet, før du installerer UNIXprinterdriveren (se den grundlæggende vejledning).
Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter
konfigurere printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan
downloade UNIX-printerdriverpakken fra Samsungs websted.
Installation af UNIX-printerdriverpakken
Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte
UNIX-operativsystem.
1
Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX
Printer Driver-pakken på din computer.
2
Opnå rodprivilegier.
3
Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.
Vælg din maskine, og klik på Next.
Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
su -
Installation af driver via netværket
Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående
oplysninger.
4
Pak UNIX-printerdriverpakkens navn ud.
For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende
kommando (uden "):
gzip -d < "pakkearkivnavn" | tar xf Mappen "binaries" indeholder filer og mapper til binz,
install og share.
5
Skift til af driverens "binaries"-katalog.
For eksempel på IBM IX,
cd aix_power/binaries
6
Kør installationsscriptet.
./install
install er installationsscriptfilen, der bruges til at installere
og fjerne installationen af UNIX-printerdriverpakken.
Brug "chmod 755 install"-kommandoen til at give
tilladelsen til installationsscriptet.
7
Udfør "./install –c”-kommandoen for at verificere
installationsresultaterne.
8
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
25
Kør "installprinter" fra kommandolinjen. Dette åbner
vinduet Add Printer Wizard. Konfigurer printeren i dette
vindue som vist i de følgende procedurer.
På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er
netop tilføjede printere muligvis ikke aktiveret og/eller
accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre
følgende to kommandoer på rodterminalen:
accept <printer_name>
enable <printer_name>
Installation af driver via netværket
Afinstallation af printerdriverpakken
Programmet bør bruges til at slette den printer, der er
installeret i systemet.
a Kør "uninstallprinter"-kommandoen fra terminalen.
Det åbner Uninstall Printer Wizard.
De installerede printere vises på rullelisten.
b Vælg den printer, der skal slettes.
c Klik på Delete for at slette printeren fra systemet.
d Udfør "./install –d"-kommandoen for at fjerne
installationen af hele pakken.
e Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du
udføre "./install –c"-kommandoen.
Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen "./
install" for at geninstallere binære filer.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
26
Konfiguration af printeren
Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit
UNIX-system. Dette åbner vinduet med guiden Add printer.
Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:
1
2
3
Skriv navnet på printeren.
4
Angiv en printerbeskrivelse i feltet Description. Dette er
valgfrit.
5
6
Angiv printerplaceringen i feltet Location.
Vælg den relevante printermodel på modellisten.
Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet
Type. Dette er valgfrit.
Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i
tekstfeltet Device for netværkstilsluttede printere. På IBM
AIX med jetdirectQueue type er kun DNS-navnet muligt,
numerisk IP-adresse er ikke tilladt.
7
Queue type viser tilslutningen som lpd eller jetdirect i det
tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere usbtype på Sun Solaris OS.
8
Vælg Copies for at angive antallet af kopier.
Installation af driver via netværket
9
Kontroller indstillingen Collate for at modtage kopier, der
allerede er sorteret.
indstillingen Reverse Order for at modtage
10 Kontroller
kopier i omvendt rækkefølge.
indstillingen Make Default for at angive denne
11 Kontroller
printer som standard.
12 Klik på OK for at tilføje printeren.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
27
IPv6-konfiguration
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
6
7
IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller
nyere.
Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal
du nulstille alle netværksindstillingerne til
fabriksstandarderne og prøve igen ved hjælp af Ryd
indstilling (se "Netværkskonfiguration" på side 75).
Klik på Tilføj en lokal printer i vinduet Tilføj printer.
Vinduet Guiden Tilføj printer vises. Følg vejledningen i
vinduet.
Aktiver IPv6, hvis maskinen ikke fungerer i
netværksmiljøet. Se næste afsnit.
10
I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure
for at bruge IPv6-adressen.
1
2
3
4
5
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Tænd maskinen.
Udskriv en Netværkskonfigurationsrapport der
kontrollerer IPv6-adresser (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 12).
Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og faxenheder.
Klik på Tilføj en printer i den venstre rude i vinduerne
Printere og faxenheder.
28
Aktivering af IPv6
1
Vælg
(Menu) > Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6
Aktiver på kontrolpanelet.
2
3
4
Vælg Til, og tryk på OK.
Sluk maskinen, og tænd den igen.
Geninstaller printerdriveren.
IPv6-konfiguration
11
Konfiguration af IPv6-adresser
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Manuel adressekonfiguration
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der
understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
2
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du
flytte musemarkøren hen på Settings på den øverste
menulinje og derefter klikke på Network Settings.
3
4
Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.
Konfiguration af DHCPv6-adressen (Stateful)
5
Angiv IPv6-adresse og længde på præfiks (f.eks.:
3FFE:10:88:194::AAAA/64).
Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en
af følgende indstillinger som standard for dynamisk
værtskonfiguration.
6
Klik på knappen Apply.
Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til
netværksudskrivning og -administration.
•
•
•
•
Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse
(adressen starter med FE80).
Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret
automatisk af en netværksrouter.
Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en
DHCPv6-server.
Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt
af en bruger.
1
Vælg
(Menu) > Netværk > OK > TCP/IP (IPv6) > OK
> DHCPv6-konfiguration på kontrolpanelet.
2
Tryk på OK for at vælge den ønskede værdi.
•
DHCPv6-adr.: Brug altid DHCPv6, uanset hvad
routeren kræver.
•
DHCPv6 Fra: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad
routeren kræver.
•
Router: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
29
Marker afkrydsningsfeltet Manual Address. Tekstboksen
Address/Prefix aktiveres derefter.
IPv6-konfiguration
12
Brug af SyncThru™ Web Service
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der
understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
2
Vælg en af IPv6-adresserne (Link-local Address,
Stateless Address, Stateful Address eller Manual
Address) i netværkskonfigurationsrapport (se
"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 12).
3
Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
30
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
31
Det trådløse netværks navn og netværksnøgle
Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk.
Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt
af modellen.
13
Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et
adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn
(SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksnøgle for
netværket. Find disse oplysninger, inden du fortsætter med
installationen af maskinen.
Sådan kommer du i gang
14
Kend din netværkstype
Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og
maskinen ad gangen.
Infrastruktur-tilstand
Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i
hjemmet og på små kontorer/hjemmekontorer
(SOHO). Denne tilstand bruger et adgangspunkt
til at kommunikere med den trådløse maskine.
Ad hoc-tilstand
Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den
trådløse computer og den trådløse maskine
kommunikerer direkte.
Valg af installationstype
Du kan installere et trådløst netværk fra maskinens kontrolpanel
eller fra computeren.
Fra kontrolpanelet
Du kan konfigurere parametre for trådløse netværk med
kontrolpanelet (se "Brug af menuknappen" på side 32).
Konfiguration af trådløst netværk
Fra computeren
•
Med et USB-kabel: Du kan nemt oprette et trådløst netværk
ved hjælp af programmet på den medfølgende program-cd.
Kun Windows- og Macintosh-operativsystemer understøttes
(se "Konfiguration med Windows" på side 34 eller
"Konfiguration med Macintosh" på side 42).
Brug af menuknappen
Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks
netværksnavn (SSID) og netværksnøglen, hvis netværket er
krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet
(eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender
det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har
konfigureret dit netværk.
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse,
skal du installere en maskindriver til udskrivning fra et
program (se "Installation af driver via netværket" på side
16).
Du kan også installere et trådløst netværk i
Printerindstillingsværktøj med et USB-kabel, efter at du
har installeret driveren (Windows- og Macintoshoperativsystemer understøttes).
•
Med et netværkskabel: Du kan oprette et trådløst netværk
ved hjælp af programmet SyncThru™ Web Service (se "Brug
af et netværkskabel" på side 47).
32
15
Via computeren anbefales det at bruge et USB-kabel sammen
med det program, der findes på den medfølgende software-cd
(se "Konfiguration med Windows" på side 34).
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
1
Vælg
(Menu) > Netværk > OK > Trådløs > OK >
WLAN-indstillinger > OK på kontrolpanelet.
2
Tryk på OK for at vælge den ønskede
konfigurationsmetode.
•
Guide: Maskinens trådløse netværksenhed søger efter
trådløse netværk i området og viser resultaterne.
•
Brugerdef.: Du kan konfigurere indstillingerne for det
trådløse netværk, så de svarer til dine behov.
Konfiguration af trådløst netværk
Guidetilstand
1
Maskinens trådløse netværksenhed søger efter trådløse
netværk i området og viser resultaterne.
2
Tryk på Søgeliste > OK > vælg netværket > OK.
3
4
Du kan også vælge et netværk ved hjælp af SSID.
Tryk på WLAN Sikkerhed > OK > Ingen > OK.
Gå til næste trin, hvis der vises endnu en meddelelse.
-
•
5
1
Indtast SSID, når Rediger SSID vises på øverste linje i
displayet – det navn, der identificerer et trådløst netværk.
SSID skelner mellem store og små bogstaver, så du skal
indtaste det omhyggeligt. Klik på OK.
2
3
Vælg den trådløse tilslutningstype.
I tilfælde af WEP, skal du trykke på Åbent system eller
DeltNøgle.
-
Åbent system: Godkendelse bruges ikke, og
Kryptering bruges muligvis, afhængigt af behovet
for datasikkerhed. Indtast WEP Key, når du har
valgt Åbent system.
DeltNøgle: Godkendelse bruges. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til
netværket. Indtast WEP Key efter valg af
DeltNøgle.
I tilfælde af WPA skal du indtaste WPA-nøglen.
Nøglens længde skal være mellem 8 og 63 tegn.
Klik på OK.
33
Brugertilpasset tilstand
Tryk på OK for at vælge metoden for Driftstilstand.
•
Ad-hoc: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere direkte med hinanden i et peer-to-peermiljø. Gå videre til trin 4.
•
Infrastruktur: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere med hinanden via et adgangspunkt. Gå
videre til trin 5.
Afhængigt af det valgte netværk vil WLANsikkerhedskrypteringen være af typen WEP eller WPA.
•
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
4
5
Tryk på OK for at vælge metoden for Kanal.
Hvis du vælger Auto, justerer det trådløse netværkskort
på din maskine automatisk kanalerne.
Tryk på OK for at vælge metoden for WLAN Sikkerhed.
•
Ingen: Anvendes, når der ikke kræves validering af en
trådløs enheds identitet og datakryptering på
netværket. Der bruges et åbent system til IEEE 802.11godkendelse.
Konfiguration af trådløst netværk
•
-
•
6
Statisk WEP: Der anvendes her WEP-algoritmen
(Wired Equivalent Privacy), som foreslås af IEEE
802.11-sikkerhedsstandarden. Sikkerhedstilstanden
Static WEP kræver en korrekt WEP-nøgle til
datakryptering, dekryptering og IEEE 802.11godkendelse. Tryk på OK for at vælge
konfigurationsmetoden i Godkendelse
Åbent system: Godkendelse bruges ikke, og
kryptering bruges muligvis, afhængigt af behovet for
datasikkerhed. Indtast WEP Key.
Klik på OK.
16
Konfiguration med Windows
Genvej til programmet Trådløs indstilling uden cd: Hvis
du har installeret printerdriveren en gang, kan du få
adgang til programmet Trådløs indstilling uden cd. I
menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle
Programmer > Samsung Printers > navnet på din
printerdriver > Program til indstilling af trådløst
netværk.
WPA-PSK eller WPA2-PSK: Du kan vælge WPA-PSK
eller WPA2-PSK for at godkende printerserveren
baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en
delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared
Key passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og på hver af dets klienter.
a Tryk på OK, når WPA-PSK eller WPA2-PSK vises
på displayet.
c Indtast WPA Key.
34
Fjern netværkskablet (standard eller krydset). Maskinen
bør nu starte den trådløse kommunikation med
netværket. Hvis tilstanden er Ad-Hoc, kan du benytte et
trådløst LAN og kabelbaseret LAN samtidig.
DeltNøgle: Godkendelse bruges. Indtast WEP
Key efter valg af DeltNøgle.
b Tryk på OK for at vælge TKIP eller AES in
Kryptering. Hvis du vælger WPA2-PSK, skal du
trykke på OK for at vælge AES eller TKIP + AES i
Kryptering.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Adgangspunkt via USB-kabel
► Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
Konfiguration af trådløst netværk
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
USB-kabel.
Installer nu: Hvis du allerede har oprettet det trådløse
netværk, skal du klikke på denne knap for at installere
maskinens driver, så du kan bruge den trådløse
netværksmaskine. Hvis du ikke har indstillet det
trådløse netværk, skal du klikke på Trådløs indstilling
og installation for at indstille det trådløse netværk,
inden du klikker på denne knap.
•
Trådløs indstilling og installation: Konfigurer
maskinens indstillinger for trådløst netværk med et
USB-kabel, og installer derefter maskinens driver.
Dette er kun til brugere, der ikke tidligere har
konfigureret den trådløse forbindelse.
4
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis du bruger Windows Vista, skal du klikke på Start >
Alle Programmer > Tilbehør > Kør.
Skriv X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav,
der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
Vælg indstillingen Trådløs indstilling og installation.
5
Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer
licensaftalens vilkår Klik derefter på Næste.
6
Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
7
35
•
► Oprettelse af infrastrukturnetværket
1
2
3
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Efter søgningen viser vinduet de trådløse
netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det
adgangspunkt, som du bruger, og klik på Næste.
Konfiguration af trådløst netværk
Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller
hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal
du klikke på Avanceret indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast SSID’et
for det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem
store og små bogstaver i SSID’et).
• Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet
Infrastruktur.
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne
indstilling for at godkende printerserveren baseret på
WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt
hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key
passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
• Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES.)
• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
36
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis
adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet
kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden:
WEP eller WPA.
• WEP
Vælg Åbent system eller Delt nøgle for
godkendelsen, og indtast WEP-sikkerhedsnøglen. Klik
på Næste.
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en
sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang
til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af
hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk,
med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
• WPA
Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Næste.
WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund
af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med
jævne mellemrum. WPA anvender også TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced
Encryption Standard) til datakryptering.
Konfiguration af trådløst netværk
8
Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og
kontrollerer, om de er rigtige. Klik på Næste.
•
•
DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet
viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at
ændre tildelingsmetoden til DHCP.
Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet
viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at
indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration. Før du angiver maskinens IPadresse, skal du kende oplysningerne om computerens
netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til
DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at
få oplyst den statiske IP-adresse.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist
herunder:
-
IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:
-
IP-adresse: 169.254.133.43
-
Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske)
-
Gateway: 169.254.133.1
9
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
37
Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal
du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.
Klik på Næste.
Indstilling af trådløst netværk gennemført
10 Vinduet
vises.
Vælg Ja, hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil
fortsætte med installationsproceduren.
Vælg Nej, hvis du vil gå tilbage til startskærmbilledet.
Klik derefter på Næste.
på Next, når vinduet Confirm Printer Connection
11 Klik
vises.
12 Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste.
du har valgt komponenterne, kan du også ændre
13 Når
maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på
netværket, angive maskinen som standardmaskine og
skifte portnavn for hver maskine. Klik på Næste.
installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du
14 Når
bliver spurgt, om at udskrive en testside. Klik på Udskriv
en testside, hvis du vil udskrive en testside.
Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.
Konfiguration af trådløst netværk
15 Klik på Ja, hvis testsiden udskrives korrekt.
Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.
Klik på Onlineregistrering, hvis du vil registrere dig som
16 bruger
af maskinen, så du kan modtage oplysninger fra
Samsung.
17 Klik på Udfør.
► Elementer, du skal have klar
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
USB-kabel.
38
► Oprettelse af ad hoc-netværket i Windows
1
2
3
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette
trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at
oprette et ad hoc trådløst netværk ved at følge de enkle trin
nedenfor.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis du bruger Windows Vista, skal du klikke på Start >
Alle Programmer > Tilbehør > Kør.
Skriv X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav,
der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
4
Vælg indstillingen Trådløs indstilling og installation.
Konfiguration af trådløst netværk
•
•
Installer nu: Hvis du har konfigureret det trådløse
netværk, skal du klikke på denne knap for at installere
maskinens driver, så du kan bruge den trådløse
netværksmaskine. Hvis du ikke har indstillet det
trådløse netværk, skal du klikke på Trådløs indstilling
og installation for at indstille det trådløse netværk,
inden du klikker på denne knap.
Trådløs indstilling og installation: Konfigurer
maskinens indstillinger for trådløst netværk med et
USB-kabel, og installer derefter maskinens driver.
Dette er kun til brugere, der ikke tidligere har
konfigureret den trådløse forbindelse.
5
Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer
licensaftalens vilkår Klik derefter på Næste.
6
Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Hvis søgningen på netværket mislykkedes, skal du
kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem
computeren og maskinen samt følge instruktionen i
vinduet.
7
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
39
Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført,
vises der en liste med de trådløse netværk.
Hvis du vil bruge Samsungs ad hoc-standardindstilling,
skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis
Netværksnavn (SSID) er portthru og Signal er
Printerens eget netværk.
Klik derefter på Næste.
Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge
et andet trådløst netværk på listen.
Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på
knappen Avanceret indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast det
ønskede SSID (der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’et).
• Driftstilstand: Select ad hoc.
• Kanal: Vælg kanalen. (Auto-indstilling eller 2.412 til
2.467 MHz).
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
• Kryptering: Vælg kryptering (Ingen, WEP64,
WEP128).
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
40
• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis AdHoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende
oplysningerne om computerens netværkskonfiguration.
Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til
DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også
være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er
angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse
netværk også være Statisk.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg
Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og klik
på Næste.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge
netværksindstillingen Statisk, skal du kontakte
netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IPadresse.
• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en
sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang
til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af
hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk,
med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
8
Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed
vises. Kontroller indstillingerne, og klik på Næste.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser
Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at ændre
tildelingsmetoden til Modtag IP-adressen automatisk
(DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser
DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste
IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Konfiguration af trådløst netværk
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist
nedenfor:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske)
- Gateway: 169.254.133.1
9
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal
du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.
Klik på Næste.
Hvis vinduet Ændring af pc’ens netværksindstillinger
vises, skal du følge den viste fremgangsmåde.
Klik på Næste, hvis du er færdig med at konfigurere
computerens indstillinger for trådløst netværk.
Hvis du indstiller computerens trådløse netværk som
DHCP, tager det flere minutter, før den modtager IPadressen.
Indstilling af trådløst netværk gennemført
10 Vinduet
vises.
Vælg Ja, hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil
fortsætte med installationsproceduren.
Vælg Nej, hvis du vil gå tilbage til startskærmbilledet.
Klik derefter på Næste.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
41
på Næste, når vinduet Bekræft printerforbindelse
11 Klik
vises.
12 Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste.
Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre
maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på
netværket, angive maskinen som standardmaskine og
skifte portnavn for hver maskine. Klik på Næste.
installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du
13 Når
bliver spurgt, om at udskrive en testside. Klik på Udskriv
en testside, hvis du vil udskrive en testside.
Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 15.
14 Klik på Ja, hvis testsiden udskrives korrekt.
Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.
på Onlineregistrering, hvis du vil registrere dig som
15 Klik
bruger af maskinen, så du kan modtage oplysninger fra
Samsung.
16 Klik på Udfør.
Konfiguration af trådløst netværk
17
Konfiguration med Macintosh
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
USB-kabel.
Adgangspunkt via USB-kabel
1
2
3
4
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
5
6
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Dobbeltklik på ikonet Installer OS X.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
42
7 Angiv adgangskoden, og klik på OK.
8 Klik på Continue.
9 Læs licensaftalen, og klik på Continue.
10 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
11 Klik på Continue.
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
12 anbefales
til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
enkelte komponenter.
13 Vælg indstillingen Wireless Setting and Installation.
14 Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
søgningen viser vinduet de trådløse
15 Efter
netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det
adgangspunkt, som du bruger, og klik på Next.
Konfiguration af trådløst netværk
Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal
du klikke på Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et
for det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem
store og små bogstaver i SSID’et).
• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet
Infrastructure.
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne
indstilling for at godkende printerserveren baseret på
WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt
hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key
passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Confirm Network Key: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP Key Index.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
43
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis
adgangspunktet har en sikkerhedsindstilling.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet
kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden:
WEP eller WPA.
• WEP
Vælg Open System eller Shared Key for
godkendelsen, og indtast WEP-sikkerhedsnøglen. Klik
på Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en
sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang
til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af
hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk,
med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
• WPA
Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Next.
WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund
af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med
jævne mellemrum. WPA anvender også TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced
Encryption Standard) til datakryptering.
Konfiguration af trådløst netværk
viser de trådløse netværksindstillinger og
16 Vinduet
kontrollerer, om de er rigtige. Klik på Next.
•
DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet
viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at
ændre tildelingsmetoden til DHCP.
•
Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet
viser DHCP, skal du klikke på Change TCP/IP for at
indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration. Før du angiver maskinens IPadresse, skal du kende oplysningerne om computerens
netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til
DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at
få oplyst den statiske IP-adresse.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til
17 Det
netværkskonfigurationen.
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal
18 du
fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.
installationen ved at følge vejledningen på
19 Fuldfør
skærmen. Klik på Quit eller Restart, når installationen er
fuldført.
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette
trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at
opsætte et trådløst Ad-Hoc-netværk ved at følge disse enkle trin.
Eksempel:
► Elementer, du skal have klar
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
•
Netværkstilsluttet computer
-
IP-adresse: 169.254.133.42
•
Den software-cd, der fulgte med maskinen
-
Undernetmaske: 255.255.0.0
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
USB-kabel.
Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:
-
IP-adresse: 169.254.133.43
-
Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske)
-
Gateway: 169.254.133.1
44
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
45
► Oprettelse af Ad-Hoc-netværket i Macintosh
1
2
3
4
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
5 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
6 Dobbeltklik på ikonet Installer OS X.
7 Angiv adgangskoden, og klik på OK.
8 Klik på Continue.
9 Læs licensaftalen, og klik på Continue.
10 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
11 anbefales
til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
enkelte komponenter.
12 Klik på Wireless Setting and Installation.
13 Softwaren søger efter de trådløse netværksenheder.
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
søgningen på de trådløse netværk er gennemført,
14 Når
vises der en liste med de trådløse netværk.
Hvis du vil bruge Samsungs ad hoc-standardindstilling,
skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis
Network Name(SSID) er portthru og hvor Signal er
Printer Self Network.
Klik derefter på Next.
Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge
et andet trådløst netværk på listen.
Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på
knappen Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Indtast det
ønskede SSID (der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’et).
• Operation Mode: Select ad hoc.\
• Channel: Vælg kanalen (Auto Setting eller 2412 MHz
til 2467 MHz).
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
Konfiguration af trådløst netværk
• Encryption: Vælg kryptering (Ingen, WEP64,
WEP128).
• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Confirm Network Key: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP Key Index.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis AdHoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg
Open System eller Shared Key for godkendelsen, og
klik på Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en
sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang
til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af
hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk,
med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed
15 Vinduet
vises. Kontroller indstillingerne, og klik på Next.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
46
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende
oplysningerne om computerens netværkskonfiguration.
Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til
DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også
være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er
angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse
netværk også være Statisk.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge
indstillingen Statisk for det trådløse netværk, skal du
kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den
statiske IP-adresse.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet Wireless
Network Setting Confirm. Hvis vinduet viser Statisk,
skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre
tildelingsmetoden til Receive IP address
automatically (DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser
DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste
IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
Konfiguration af trådløst netværk
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist
nedenfor:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske)
- Gateway: 169.254.133.1
Brug af et netværkskabel
Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand
til at samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige
konfigurationsprocedurer.
• Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse,
skal du installere en maskindriver for at kunne udskrive
fra et program (se "Installation af driver via netværket"
på side 16).
konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal
17 Når
du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.
fuldført.
47
18
trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til
16 Det
netværkskonfigurationen.
installationen ved at følge vejledningen på
18 Fuldfør
skærmen. Klik på Quit eller Restart, når installationen er
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
• Kontakt netværksadministratoren eller den person, der
har oprettet det trådløse netværk, for at få oplysninger
om netværkskonfigurationen.
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
Netværkskabel.
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Brug af SyncThru™ Web Service
Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at
udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs
forbindelse, skal du kontrollere status for kabeltilslutning.
Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 12.
1
Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers
skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et
standardnetværkskabel.
2
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller
Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.
IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)
Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines
netværks-IP-adresse vha. MAC-adressen til kommunikation
med maskinen. MAC-adressen er netværksgrænsefladens
hardwareserienummer og findes i
Netværkskonfigurationsrapporten.
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 13.
Konfiguration af maskinens trådløse netværk
Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det
trådløse netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret.
Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den
trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse
miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit
netværk.
Du kan bruge SyncThru™ Web Service til at konfigurere de
trådløse parametre.
48
For eksempel:
3
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
4
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du
klikke på Network Settings.
6
Klik på Wireless > Wizard.
Konfiguration af trådløst netværk
Wizard hjælper dig med opsætningen af den trådløse
netværkskonfiguration. Du kan dog evt. konfigurere det
trådløse netværk direkte ved at vælge Custom.
7
Vælg det eneste Network Name(SSID) på listen.
•
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) er et navn, der
identificerer et trådløst netværk. Adgangspunkter og
trådløse enheder, der forsøger at oprette forbindelse til
et bestemt trådløst netværk, skal bruge det samme
SSID. Der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et.
Operation Mode: Operation Mode henviser til de
trådløse forbindelsers type (se "Det trådløse netværks
navn og netværksnøgle" på side 31).
-
Ad-hoc: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere direkte med hinanden i et peer-topeer-miljø.
-
Infrastructure: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere med hinanden via et adgangspunkt.
Hvis netværkets Operation Mode er Infrastructure, skal
du vælge adgangspunktet til SSID. Hvis Operation
Mode er Ad-hoc, skal du vælge maskinens SSID.
Bemærk, at ”portthru” er maskinens standard-SSID.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
8
Klik på Next.
9
Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse
konfiguration. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du
klikke på Apply.
49
Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse
netværk vises, skal du angive den registrerede
adgangskode (netværksnøgle) og klikke på Next.
Tag netværkskablet ud (standard eller netværk).
Maskinen bør nu starte den trådløse kommunikation med
netværket. Hvis tilstanden er Ad-Hoc, kan du benytte et
trådløst LAN og kabelbaseret LAN samtidig.
Konfiguration af trådløst netværk
19
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
50
20
Aktivering og deaktivering af WiFinetværket
1
2
Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers
skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et
standardnetværkskabel.
Problemmer under konfiguration eller
driverinstallation
► Der blev ikke fundet printere
•
Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og
maskinen.
For eksempel:
•
USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og
maskinen. Slut maskinen til computeren ved hjælp af USBkablet.
•
Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens
brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der
fulgte med maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst
netværk.
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
4
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
6
Fejlfinding
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller
Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.
3
5
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du
klikke på Network Settings.
► Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet
•
Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som
du har valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID)
på adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
•
Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.
► Tilslutningsfejl–Ugyldig sikkerhed
Klik på Wireless > Custom.
Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.
•
Sikkerheden er konfigureret forkert. Kontroller den
konfigurerede sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.
Konfiguration af trådløst netværk
► Tilslutningsfejl–Generel tilslutningsfejl
•
Computeren modtager ikke et signal fra din maskine.
Kontroller USB-kablet og maskinens strømforsyning.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
51
Andre problemer
Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et
netværk, skal du kontrollere følgende:
► Tilslutningsfejl–Tilsluttet kabelført netværk
•
Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern
netværkskablet fra maskinen.
Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse
router) finder du i produktets brugervejledning.
► Fejl ved tilslutning af pc
•
Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette
forbindelse mellem computeren og maskinen.
- For DHCP-netværksmiljø
Printeren modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis
computeren er konfigureret til DHCP.
- For statisk netværksmiljø
Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren
er konfigureret til en statisk adresse.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist
herunder:
▪ IP-adresse: 169.254.133.42
▪ Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist
nedenfor:
▪ IP-adresse: 169.254.133.43
▪ Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske)
▪ Gateway: 169.254.133.1
•
Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller
maskinen er muligvis ikke tændt.
•
Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis
routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring,
kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
•
Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router),
maskinen og computeren. Nogle gange kan
netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og
tænde strømmen.
•
Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer
kommunikationen.
Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme
netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer
firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i
brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge
efter maskinen igen.
Konfiguration af trådløst netværk
•
•
•
Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du
kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
•
Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.
•
Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan
blokere det trådløse signal.
Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har
konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en
adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den
trådløse routers) administrator.
Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver,
og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket.
På grund af DHCP's egenskaber kan den allokerede IPadresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid,
eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.
•
Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette
forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal
angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse
til adgangspunktet (eller den trådløse router).
•
Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi.
Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth)
understøttes ikke.
•
Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som
f.eks. Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse
forbindelses indstillinger, hver gang du bruger den trådløse
maskine.
•
Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og Ad-hoc-tilstand
samtidig for den trådløse Samsung-netværksmaskine.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
52
Fjern eventuelle store metalgenstande mellem
adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.
Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller
den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller
støttesøjler, der indeholder metal eller beton.
•
Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske
enheder, der kan påvirke det trådløse signal.
Mange enheder kan interferere med det trådløse signal,
blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.
3. Menuer med nyttige
indstillinger
I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status
og metoden til avanceret opsætning af maskinen.
• Menuen Udskriv
54
• Menuen Kopier
55
• Menun Fax
60
• Menuen Scan
63
• Systemkonfiguration
65
• Admin.konfig.
77
• Brugerdefineret konfiguration
78

Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til
klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner. Du
kan få adgang til menuerne ved at trykke på
(Menu).
• Der vises en stjerne (*) ud for den aktuelt valgte menu.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen.
• Denne funktion er ikke relevant for modeller, som ikke har
displayet på kontrolpanelet.
• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine,
afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
Menuen Udskriv
Emne
Beskrivelse
Retning
Vælger den retning som oplysningerne
udskrives i på en side.
Kopier
Du kan indtaste det ønskede antal kopier på
taltastaturet.
Opløsning
Angiver antallet af punkter pr. tomme (dpi). Jo
højere indstilling, desto skarpere bliver de
udskrevne tegn og den udskrevne grafik.
Mørkhed
Gør udskriften lysere eller mørkere.
Indstillingen Normal giver som regel det
bedste resultat. Brug tonertætheden Lys for
at spare toner.
Gør teksten
mørkere
Udskriver tekster, der er mørkere end et
almindeligt dokument.
Emulering
Indstiller emuleringstypen og -indstillingen.
3. Menuer med nyttige indstillinger
54
Menuen Kopier
3. Menuer med nyttige indstillinger
55
1
Emne
Kopifunktion
Oprindelig
retning
Emne
Scanningsstørrelse
Beskrivelse
Angiver billedstørrelsen.
Layout
Du kan indtaste det ønskede antal kopier på
taltastaturet.
Formindsk/
forstør
Reducerer eller forstørrer størrelsen på et
kopieret billede.
Mørkhed
Justerer lysstyrkeniveauet for at gøre en
kopi lettere at læse, når originalen
indeholder svage markeringer og mørke
billeder.
Kontrast
Justerer kontrastniveauet for at scanne en
original, der er lettere at læse, når originalen
indeholder for svage eller for mørke
elementer.
Originaltype
Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge
dokumenttypen for det aktuelle kopijob.
Angiver den oprindelige billedretning.
Justerer layoutformatet, f.eks. plakat, klon,
ID-kopi, 2/4-op, brochure osv.
Indstil maskinen, så kopieringsjob sorteres.
Hvis du f.eks. opretter 2 kopier af en original
på 3 sider, udskrives der et komplet
dokument på 3 sider efterfulgt af endnu et
komplet dokument.
Oprindelig
størrelse
Kopier
Beskrivelse
• Til: Udskriver i sæt, der svarer til
rækkefølgen på originalerne.
Kopisortering
Sorter kopi
• Fra: Udskriver individuelle sider sorteret i
stakke.
Menuen Kopier
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Reducerer størrelsen på de originale billeder
og udskriver 2 eller 4 sider på ét ark papir.
Denne kopifunktion er kun tilgængelig, når
Kopifunktionerne du lægger originaler i dokumentføderen.
2-Opog 4-Op
2
3
4
1
2
N-op kopi
1
Udskriver et enkeltsidet dokument på 4
(Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster
4x4) ark papir med det formål at sætte
siderne sammen, så de udgør ét dokument
af plakatstørrelse.
Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du
lægger originalen på scannerglaspladen.
Plakatkopi
Emne
56
Beskrivelse
Udskriver flere originalbilleder på en enkelt
side. Antallet af billeder på siden bestemmes
automatisk af originalen og papirstørrelsen.
Klon kopi
Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du
lægger originalen på scannerglaspladen.
Menuen Kopier
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Funktionen Bogkopiering giver dig mulighed
for at kopiere en hel bog. Hvis bogen er for
tyk, skal du løfte dækslet, indtil det bremses
af hængslerne, og derefter lukke dækslet.
Hvis bogen eller magasinet er tykkere end 3
cm, er du nødt til at kopiere med låget åbent.
Emne
57
Beskrivelse
Maskinen udskriver automatisk på begge
sider af papiret, som derefter foldes til en
brochure med alle siderne i korrekt
rækkefølge.
Brochure
Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du
lægger originalen på scannerglaspladen.
Maskinen reducerer og justerer placeringen
af hvert billede korrekt, så det passer på det
valgte papir.
Bogkopi
Udskriver et billede uden baggrund. Denne
kopifunktion fjerner baggrundsfarven og kan
være praktisk, når du f.eks. kopierer en avis
eller et katalog med farvet baggrund.
• Fra: Bruger ikke denne funktion.
• Venstre side: Brug denne indstilling til at
udskrive venstre side af bogen.
• Højre side: Brug denne indstilling til at
udskrive højre side af bogen.
• Begge sider: Brug denne indstilling til at
udskrive begge sider af bogen.
Juster bgrd.
• Fra: Bruger ikke denne funktion.
• Auto: Optimerer baggrunden.
• Forbedringsniveau 1~2: Jo højere tallet
er, jo mere livagtig er baggrunden.
• Sletniveau 1~4: Jo højere tallet er, jo
lysere er baggrunden.
Menuen Kopier
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Emne
Giver dig mulighed for at oprette en
indbindingskant for et dokument. Billedet
kan justeres op eller ned på siden og/eller
forskydes mod højre eller venstre.
58
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at slette mærker,
borehuller, foldemærker og mærker efter
hæfteklammer langs alle fire sider af et
dokument.
• Fra: Bruger ikke denne funktion.
Kopiering med
Margenskift
• Autocentrer: Kopierer automatisk midt
på papiret. Denne funktion kan kun
vælges, hvis du lægger originalen på
scannerglaspladen.
• Brugerdefin. margen: Indtast venstre,
højre, top- eller bundmargen fra
taltastaturet.
• Fra: Bruger ikke denne funktion.
Kopiering med
Kantsletning
• Lille original: Sletter kanten af originalen,
hvis den er lille. Denne funktion kan kun
vælges, hvis du lægger originalen på
scannerglaspladen.
• Hulning: Sletter mærkerne efter
bogbindingshuller.
• Bogmidte: Sletter den midterste del af
papiret, der er sort og vandret, når du
kopierer en bog. Denne funktion kan kun
vælges, hvis du lægger originalen på
scannerglaspladen.
• Kantsletning: Indtast venstre, højre, topeller bundmargen fra taltastaturet.
Kopiering med
Gråtforbedring
Når du laver en kopi i gråtoneskala, kan du
optimere kvaliteten af kopien ved hjælp af
denne funktion.
Menuen Kopier
Emne
Kopiering med
Vandmærke
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Emne
• Deaktiveret: Udskriver i normal tilstand.
Beskrivelse
• 2 -> 1-sidet
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed
for at udskrive tekst hen over et eksisterende
dokument. Du kan f.eks. benytte den, hvis
du vil have teksten ”KLADDE” eller
”FORTROLIGT” skrevet med store grå
bogstaver diagonalt hen over den første side
eller på alle sider i et dokument. Indtast en
tekstmeddelelse i indstillingen Meddelelse,
og tilknyt den side, du vil udskrive på.
udskriv kopier på begge sider af papiret.
59
• 2 -> 2-sidet
Duplex (fortsæt)
• 2->1 side ROT 2
2
Kopikonfig.
• 1->2-sidet kort kant
2
Emne
Duplex
3
5
• 1->2-sidet lang kant
Skift standard
Beskrivelse
Nulstiller værdien eller indstillingen til
printerens standard, da den blev pakket ud.
Menun Fax
3. Menuer med nyttige indstillinger
60
3
Emne
Faxfunktion
Beskrivelse
Sender en fax til flere destinationer.
Emne
Scanningsstørrelse
Beskrivelse
Angiver billedstørrelsen.
Kontrast
Justerer kontrastniveauet for at scanne en
original, der er lettere at læse, når originalen
indeholder for svage eller for mørke elementer.
Mørkhed
Justerer lysstyrkeniveauet for at scanne en kopi,
der er lettere at læse, når originalen indeholder
svage markeringer og mørke billeder.
Duplex
Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp
af denne funktion.
Indstiller din maskine til at sende en fax på et
senere tidspunkt, hvor du ikke er til stede.
Oprindelig
størrelse
Opløsning
Multiafsend
else
Standardindstillingerne for dokumenter giver et
godt resultat, når der anvendes almindelige
tekstbaserede originaler. Men hvis du sender
originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder
billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at
justere opløsningen.
Udskriv den modtagne fax på begge sider af
papiret.
Forsinket
afsendelse
Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp
af denne funktion.
Prioriteret
afsendelse
Scanner originalen ind i hukommelsen og sende
den umiddelbart efter, at den igangværende
handling er afsluttet. Prioritetstransmission
afbryder en afsendelse til flere destinationer
mellem stationer (f.eks. når transmissionen til
station A stopper, før transmissionen til station B
starter) eller mellem genopkaldsforsøg.
Videresend
Videresender den modtagne fax til en anden
destination via en fax, en e-mail eller en server.
Hvis du er væk fra kontoret, men skal modtage
faxen, kan denne funktion være nyttig.
Menun Fax
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Beskrivelse
Sikker
modtagelse
Gemmer den modtagne fax i hukommelsen uden
at udskrive. Hvis du vil udskrive modtagne
dokumenter, skal du indtaste adgangskoden. Du
kan forhindre de faxer, du modtager, i være
tilgængelige for uautoriserede personer.
Tilføj sider
Tilføjer yderligere dokumenter til et reserveret og
udskudt faxjob
Annuller job
Annullerer det udskudte faxjob, der er gemt i
hukommelsen.
4
Afsend.konfig.
Emne
Antal
genopkald
Emne
Indstiller antallet af genopkaldsforsøg. Hvis du
indtaster 0, ringer maskinen ikke op igen.
Genopkalds Indstiller tidsintervallet før automatisk genopkald.
interval
Beskrivelse
Præfiks
opkald
Angiver et præfiks på op til fem cifre. Maskinen vil
så kalde dette opkaldspræfiks op først, inden der
kaldes op til et automatisk opkaldsnummer. Dette
er nyttigt, hvis du skal have adgang til en PABXomstilling.
ECMtilstand
Sender faxer ved hjælp af ECM-tilstand (error
correction mode) for at sikre, at faxerne sendes
gnidningsløst uden fejl. Det kan tage længere tid.
Udskriver en bekræftelsesrapport, der viser om en
Afsendelses
transmission lykkedes, hvor mange sider, der blev
rapport
afsendt, mm.
Image-TCR
Beskrivelse
61
Udskriver en transmissionsrapport med et
minimeret billede af den sendte fax's første side.
Indstiller opkaldstilstanden til enten Tone eller
Opkaldstilst
Puls. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle
and
lande.
Afgiftssparer
Sender faxer på et foruddefineret tidspunkt, hvor
taksten er lav, for at spare på opkaldsprisen.
Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
Konfig.guide
Gør det nemt at konfigurere de nødvendige
faxindstillinger som Maskin-ID, Faxnummer osv.
Menun Fax
3. Menuer med nyttige indstillinger
62
5
Modtagelseskonfig.
Emne
Beskrivelse
Modtagetilstand
Vælger faxens standardmodtagetilstand.
Antal ring før svar
Angiver, hvor mange gange maskinen skal
ringe, før den besvarer et indgående
opkald.
Tryk modtager.
navn
Tryk modt.navn
Modtagestartkode
Udskriver automatisk sidetal samt dato og
klokkeslæt for modtagelsen nederst på
hver side af en modtaget fax.
Starter faxmodtagelsen fra en lokaltelefon,
der er sat i EXT-stikket bag på maskinen.
Hvis du tager lokaltelefonen og kan høre
faxtoner, skal du indtaste koden.
Fabriksindstillingen er *9*.
Autoformindsk
Formindsker automatisk en indgående
faxside, så den passer til størrelsen på det
papir, der er lagt i maskinen.
Kasser størrelse
Kasserer en bestemt længde fra slutningen
af den modtagne fax.
Emne
Beskrivelse
Junkfaxkonfiguration
Blokerer uønskede faxer, som du har gemt
i hukommelsen som junkfaxnumre. Denne
indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
DRPD-tilstand
Sætter en bruger i stand til at besvare
opkald fra flere forskellige telefonnumre via
en enkelt telefonlinje. Du kan du indstille
maskinen, så den registrerer de forskellige
ringemønstre fra hvert nummer. Denne
indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
Udskriver de modtagne faxdata på begge
Duplexudskrivning sider af papiret. Du kan spare på
papirforbruget.
Lagring af
dok.boks
Dokumentbokslag
ring
Lagrer modtagne faxer i den fælles boks.
Denne menu vises kun, når en ekstra
harddisk er blevet installeret.
Menuen Scan
3. Menuer med nyttige indstillinger
6
Emne
Scanfunktion
Emne
Beskrivelse
USB Standard
Indstiller scanningsdestinationen til en USBenhed. Du scanner originalerne og gemmer
det scannede billede på en USB-enhed.
Scan til USB
E-mailstandard
Scan t. email
Indstiller scanningsdestinationen til en email. Du scanner originalerne og e-mailer
det scannede billede til destinationer.
Brugerdefinere
t e-mail
FTP-standard
FTP
SMB Standard
SMB
Afsendelsesrapport
Indstiller scanningsdestinationen til en FTPserver. Du scanner originalerne og sender
det scannede billede til en FTP-server.
Indstiller scanningsdestinationen til en SMBserver. Du scanner originalerne og sender
det scannede billede til en SMB-server.
Udskriver en bekræftelsesrapport, der viser
om afsendelsen af det scannede billede
lykkedes.
Beskrivelse
Lokal pc
Indstiller scanningsdestinationen til en USBtilsluttet computer. Du scanner originalerne
og gemmer det scannede billede i en mappe
som f.eks. Dokumenter.
Netv.-pc
Indstiller scanningsdestinationen til en
netværkstilsluttet computer. Du scanner
originalerne og gemmer det scannede
billede i en mappe som f.eks. Dokumenter.
Indstiller scanningsdestinationen til en
Dokumentboks.Du scanner originalerne og
Dokumentboks sender det scannede billede til
lagringsstedet, der kaldes Dokumentboks i
maskinen.
Delte bokse
Indstiller scanningsdestinationen til en delt
mappe. Du kan oprette og bruge den delte
mappe (se "Brug af funktioner til delt mappe"
på side 119).
63
Menuen Scan
3. Menuer med nyttige indstillinger
7
Scannerkonfig.
Emne
Scanningsstørrelse
Beskrivelse
Angiver billedstørrelsen.
Oprindelig
størrelse
Originaltype
Angiver originaldokumentets type.
Opløsning
Angiver billedopløsningen.
Farvetils.
Angiver farvetilstanden.
Filformat
Angiver det filformat, som billedet skal
gemmes i. Hvis du vælger BMP, JPEG, TIFF
eller PDF, kan du vælge at scanne flere
sider.
Mørkhed
Justerer lysstyrkeniveauet for at scanne.
Kontrast
Juster kontrastniveauet for af scanne lysere
eller mørkere end originalen.
64
Systemkonfiguration
3. Menuer med nyttige indstillinger
65
8
Emne
Maskinkonfig.
Emne
Beskrivelse
Beskrivelse
Når denne indstilling er slået Til, gemmes
Harddiskspo
dokumenterne på harddisken til
oling
netværksudskrivning.
Indstiller visningssproget i kontrolpanelets
display.
Maskin-ID
Indstiller maskinens ID, som udskrives øverst på
hver faxside, du sender.
Sprog
Faxnummer
Indstiller faxnummer, som udskrives øverst på
hver faxside, du sender.
Standardtilst Indstiller maskinens standardtilstand mellem
and
faxtilstand, kopitilstand eller scanningstilstand.
Indstiller dato og klokkeslæt.
Standardpap Du kan angive den standardpapirstørrelse, der
irformat
skal anvendes.
Dato og
klokkeslæt
Tidstilstand
Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt - 12
timer eller 24 timer.
Strømbesp.
• Fra: Udskriver i normal tilstand.
Formatmenu
Vælg format
• Enkelt format: Udskriver alle sider ved hjælp
af den første formular.
• Dobbelt format: Udskriver forsiden ved hjælp
af den første formular og udskriver bagsiden
hjælp af den anden formular.
Formular-overlay er billeder, der er gemt på
printerens harddisk i et særligt filformat, og som
kan udskrives i lag på alle dokumenter.
Scan
stroemb.
Systemtimeout
Angiver, hvor længe maskinen skal vente, før
strømsparetilstanden aktiveres.
Når maskinen ikke modtager data i et længere
tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk.
Angiver, hvor længe maskinens scannerdel skal
vente, før strømsparetilstanden aktiveres.
Når scanneren ikke modtager data i et længere
tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk.
Indstiller det tidsrum, hvori maskinen husker
tidligere anvendte kopiindstillinger. Efter timeout
gendanner maskinen
standardkopiindstillingerne.
Systemkonfiguration
Emne
Jobtimeout
Opv.haendelse
Beskrivelse
Emne
Angiver, hvor længe printeren skal vente, før den
udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der
ikke ender med en kommando om at udskrive
siden.
Højdetilpasning
Auto CR
• Knaptryk: Når du trykker på en hvilken som
helst knap undtagen strøm-knappen, vækkes
maskinen fra dvaletilstand.
Firmwarever
sion
Angiv, om maskinen skal fortsætte med at
udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke
svarer til papirindstillingen.
• Fra: Hvis der opstår en papiruoverensst.,
venter maskinen, indtil du lægger det rigtige
papir i.
• Til: Hvis der opstår uoverensstemmelse
mellem papirindstillingerne og papiret i
bakken, vises der en fejlmeddelelse. Maskinen
venter i ca. 30 sekunder, hvorefter den
automatisk sletter meddelelsen og fortsætter
udskrivningen.
66
Beskrivelse
Optimer udskriftskvaliteten på baggrund af
maskinens højde over havet.
Højdetilpasning
Du kan indstille den tilstand, der skal til for at
vække maskinen fra dvaletilstand. Indstiller
maskinen til at tændes.
• Printer: Når du åbner eller lukker
papirbakken, vækkes maskinen fra
dvaletilstand.
Auto fortsæt
3. Menuer med nyttige indstillinger
Gennemfør
automatisk
Giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige
vognretur efter hvert linjeskift, hvilket er nyttigt for
UNIX- eller DOS-brugere.
Viser versionen af produktets firmware.
Angiver forslag, samtidig med at du skriver en email-adresse eller et faxnummer. Det gør det
muligt at finde og vælge dataene uden at skulle
skrive dem helt ud.
Bakkerække- Angiv, om maskinen skal fortsætte med at
følge
udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke
passer.
Autobakkekontakt
Papirerstatning
Udskifter automatisk printerdriverens
papirstørrelse for at forhindre
uoverensstemmelse mellem Letter og A4. Hvis
du f.eks. har A4-papir i bakken, men du indstiller
papirstørrelsen til Letter i printerdriveren,
udskriver maskinen på A4-papir og omvendt.
Systemkonfiguration
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Beskrivelse
Papiruovere
nsst.
Bestem, om fejlen om papiruoverensstemmelse
skal ignoreres. Vælg Fra, hvorefter maskinen
ikke stopper udskrivningen, selvom der er
papiruoverensstemmelser.
• Rens tromle: Renser OPC-tromlen på
patronen ved at udskrive et ark.
Udskriv tom
side
Printeren registrerer udskriftsdataene fra
computeren, uanset om en side er tom eller ej.
Du kan indstille den til at udskrive den tomme
side eller springe den over.
• RYD tom meddelelse: Denne indstilling vises
kun, når tonerpatronen er tom.
Multibakke
Emne
67
• Rens fikseringsenh.: Renser
fikseringsenheden ved at udskrive et ark.
• Forbrugsstofinfo: Giver dig mulighed for at
kontrollere, hvor mange sider, der er blevet
udskrevet, og hvor meget toner, der er tilbage
i patronen.
• Tilstand: Angiv den outputtilstand, du vil
benytte.
• Standardbakke: Vælger den bakke, der skal
anvendes som standard.
Standardkilde
Angiver den bakke, der skal anvendes som
standard.
Adr.kartotek
Viser eller udskriver telefonbogen eller listen
over e-mail-adresser.
Beskrivelse
Vedligeholdelse
• Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen er
brugt op, vises der en meddelelse til brugeren
om, at tonerpatronen skal skiftes. Du kan
angive, hvorvidt denne meddelelse skal vises
eller ej.
• Papirstabling: Hvis maskinen benyttes et
sted med høj luftfugtighed, eller der anvendes
et fugtigt udskriftsmedie, kan udskrifterne i
udskriftsbakken blive krøllede og stables
muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde kan du
indstille maskinen til at benytte denne funktion,
så udskrifterne stables korrekt. Bruges denne
funktion nedsættes udskrivningshastigheden
imidlertid.
Importindstilling
Importerer data, der er gemt på en USB-enhed,
til maskinen.
Systemkonfiguration
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Emne
68
Beskrivelse
Eksportindstilling
Eksporterer data, der er gemt på en USB-enhed,
til maskinen.
Stregkode
PreScape
Du kan indstille Freescape til stregkoder. Aktiver
denne indstilling for at indstille freescape-koden.
Tonerbesparelse
Når denne tilstand bruges, forlænges
tonerpatronens levetid, og prisen pr. side
reduceres i forhold til normaltilstand, men
udskriftskvaliteten reduceres også.
Ryd
indstilling
Gendanner maskinens
standardfabriksindstillinger.
Du kan mindske støjen under udskrivning ved at
aktivere denne menu. Det kan dog medføre
Stille tilstand
nedsat udskrivningshastighed og
udskriftskvalitet.
Eco
Eco-konfiguration
9
Papirkonfig.
Emne
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at spare
udskrivningsressourcer og foretage miljøvenlig
udskrivning.
Indstiller papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
Papirstørrelse papirstørrelser i overensstemmelse med dine
krav.
• Standardtilstand: Vælg, om du vil slå Ecotilstand til eller fra.
Papirtype
Vælger papirtypen for hver bakke.
Papirkilde
Vælger hvilken bakke der skal udskrives fra.
Margen
Indstiller margenerne til dokumentet.
Bakke
Bekræft
Aktiverer meddelelsen bakkebekræftelse. Hvis
du åbner og lukker en bakke, vises et vindue,
hvor du bliver spurgt, om du vil angive
papirstørrelse og -type for den netop åbnede
bakke.
Altid til (Til-tvunget):Slår Eco-tilstand
til med adgangskode. Hvis en bruger vil
slå Eco-tilstand til/fra, skal
vedkommende indtaste
adgangskoden.
• Skift skabelon: Vælger den eco-skabelon,
som er indstillet fra SyncThru™ Web Service.
Systemkonfiguration
10
3. Menuer med nyttige indstillinger
69
11
Lyd/lydstyrke
Rapport
Emne
Beskrivelse
Tastelyd
Slår tastelyden til eller fra. Når denne indstilling er
angivet til Til, høres der en lyd, hver gang der trykkes
på en tast.
Slår alarmen til eller fra. Når denne indstilling er Til,
Alarmlyd lyder der et alarmsignal, når der opstår en fejl, eller
når en faxkommunikation afsluttes.
Højtaler
Slår lydene fra telefonlinjen via højttaleren til eller fra,
f.eks. en klartone eller en faxtone. Når denne
indstilling er Kommunikation, hvilket vil sige, at
højttaleren er slået til, indtil den eksterne maskine
svarer.
Du kan justere indstillingen af lydstyrken
ved hjælp af Håndfrit opkald.
Ringelyd
Justerer lydstyrken for ringesignalet. Til ringestyrken
kan du vælge mellem Fra, Lav, Med og Høj.
Emne
Beskrivelse
Menuoversigt
Udskriver menukortet, der viser
maskinens layout og aktuelle indstillinger.
Kompl. rapport
Udskriver alle de rapporttyper, denne
maskine har.
Konfiguration
Udskriver en rapport om maskinens
overordnede konfiguration.
Forbrugsstofinfo
Udskriver en side med oplysninger om
Forbrugsstofoplysn forbrugsstoffer.
inger
Adressekartotek
Udskriver alle de e-mail-adresser, der
aktuelt er gemt i maskinens hukommelse.
Demoside
Udskriver en testside for at undersøge,
om maskinen fungerer korrekt.
Systemkonfiguration
Emne
Fax send
Fax sendt
Beskrivelse
Udskriver en transmissionsrapport, der
indeholder faxnummeret, antallet af sider,
jobbets varighed, den benyttede
kommunikationstilstand og
kommunikationsresultatet for et faxjob.
Du kan indstille din maskine til automatisk
at udskrive en rapport, der bekræfter
transmissionen, efter hvert faxjob.
Udskriver oplysninger om nyligt sendte
faxer. Du kan indstille maskinen, så
rapporten udskrives automatisk efter hver
50. kommunikation.
Fax modtaget
Udskriver oplysninger om nyligt modtagne
faxer.
E-mail sendt
Udskriver oplysninger om nyligt sendte emails. Du kan indstille maskinen, så
rapporten udskrives automatisk efter hver
50. kommunikation.
Planlagte job
Fax planlagte job
Junkfax
Udskriver den dokumentliste, der til
enhver tid er gemt til udskudt
faxtransmission, sammen med
starttidspunktet og handlingstypen.
Udskriver de faxnumre, der er angivet
som uønskede faxnumre (junkfax).
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
70
Beskrivelse
Netv.konfig.
Udskriver oplysninger om maskinens
Netværkskonfigurat netværksforbindelse og konfiguration.
ion
Brugergodkendelse Udskriver de godkendte brugere, der har
tilladelse til at bruge e-mail-funktionen.
Lokal
brugergodkendelse
PCL-skrifttype
Udskriver PCL-skrifttypelisten.
PS-skrifttype
Udskriver PS/PS3-fontlisten.
PS3-skrifttype
EPSON-font
Udskriver EPSON-skrifttypelisten.
KSC5843-skrifttype
Udskriver KS-skrifttypelisten.
KSC5895-skrifttype
Udskriver KS5895-skrifttypelisten.
KSSM-skrifttype
Udskriver KSSM-skrifttypelisten.
Netbrugergodk.
Udskriver de brugere, der er logget på
domænet, og deres ID’er.
Netværksbrugergo
dkendelse
Brugstæller
Udskriver en brugsside. Forbrugssiden
indeholder til samlede antal udskrevne
sider.
Systemkonfiguration
3. Menuer med nyttige indstillinger
71
12
Emne
Faxindstillinger
Lagrede job
Beskrivelse
Vedligeholdelse
Udskriver oplysningerne om en
faxrapport.
Gemte job
Udskriver job, der aktuelt er gemt i den
ekstra hukommelse eller på en harddisk.
Udført job
Udskriver en liste med gennemførte job.
Emne
RYD tom
meddelelse
Når tonerpatronen er tom, vises denne
indstilling. Du kan fjerne den tomme
meddelelse.
Ignorer toner
Du kan indstille maskinen, så den ignorerer
meddelelsen om den tomme toner og
fortsætter udskrivningen undtagen indgående
faxer.
Gennemførte job
Regnsk.rapport
Registr
Denne er kun tilgængelig, når
Jobregnskab er aktiveret fra SyncThru™
Web Admin Service. Du kan udskrive en
rapport over antal udskrifter pr. bruger.
Beskrivelse
Levetid for
forbr.st.
Viser indikatorerne for forbrugsstoffer.
Adv. lavt ton.
niveau
Tilpasser det niveau, hvor der underrettes om
lavt tonerniveau eller tom toner.
Serienummer
Viser maskinens serienummer. Når du
tilkalder service eller registrerer dig som
bruger på Samsung-webstedet, kan du finde
dette.
Systemkonfiguration
3. Menuer med nyttige indstillinger
72
13
Emne
Papirstabling
Beskrivelse
Aktiverer funktionen til automatisk
sammenkædning af bakkerne. Hvis den ene
bakke ikke er tilgængelig, enten fordi den er
tom, eller papiret ikke passer til jobbet, gør
denne indstilling det muligt at indføre papir fra
en anden tilgængelig bakke.
Farve
Giver dig mulighed for at justere
farveindstillingen, f.eks. kontrastniveau,
farveregistrering, farvedensitet osv.
Ramdisk
Indstiller en del af ramdisken til
joblagringsområdet. Når du bruger
lagringsområdet, aktiveres
jobhåndteringsmenuen (se "Jobhåndtering"
på side 73). Dette gør det muligt at sende data
fra din computer til udskrivningskøen på
ramdisken.
Ryd indstill.
Emne
Beskrivelse
Alle indstillinger
Sletter alle data, der er gemt i
hukommelsen, og nulstiller alle
indstillinger til fabriksindstillingerne.
Printerkonfiguration
Gendanner alle printerindstillinger til
fabriksindstillingerne.
Papirkonfiguration
Gendanner alle indstillinger for papir til
producentens standardindstillinger.
Bakkevirkemåde
Nulstiller alle bakkeindstillinger til
producentens standardindstillinger.
Faxkonfiguration
Faxstandard
Kopikonfiguration
Kopistandard
Gendanner alle faxindstillinger til
fabriksindstillingerne.
Gendanner alle kopieringsindstillinger
til fabriksindstillingerne.
Scannerkonfiguration Gendanner alle scanningsindstillinger
til fabriksindstillingerne.
Scanningsstandard
Systemkonfiguration
Gendanner alle systemindstillinger til
fabriksindstillingerne.
Systemkonfiguration
3. Menuer med nyttige indstillinger
73
14
Emne
Netværkskonfig.
Beskrivelse
Jobhåndtering
Gendanner alle netværksindstillinger til
fabriksindstillingerne. (Computeren skal
genstartes.)
Emne
Beskrivelse
Adressekartotek
Sletter alle e-mail-adresser, der er gemt
i hukommelsen.
Aktivt job
Viser de udskriftsjoblister, der venter på at blive
udskrevet.
Fax sendt
Sletter alle poster over afsendte faxer.
Gem job
Viser de udskriftsjoblister, der er gemt på disken.
Filpolitik
Hvis hukommelsen allerede har det samme navn,
når du indtaster et nyt filnavn, kan du omdøbe eller
overskrive den.
Sendt rapport
E-mail sendt
Sletter alle poster over afsendte faxer.
Faxmodt.rapport
Sletter alle poster over modtagne faxer.
Modtaget rapport
15
Billedoverskrivning
Emne
Manuel
Beskrivelse
Du kan overskrive den integrerede USBhukommelse for at slette alle data, der er gemt deri.
Systemkonfiguration
16
3. Menuer med nyttige indstillinger
74
18
USB-konfiguration
Indstilling
Udskriv fra
Scan til USB
E-mail-konfig.
Indstilling
Beskrivelse
Viser fillisten fra Filnavigation.Vælg en fil, der
skal udskrives.
Indstiller scanningsdestinationen til en USBenhed. Du scanner originalerne og gemmer det
scannede billede på en USB-enhed.
Filhåndtering Viser fillisten fra Filnavigation.Vælg en fil, der
skal slette. Du kan formatere USB-enheden.
Vis plads
Beskrivelse
SMTP-server
Angiver SMTP-serverkonfigurationen.
Send til selv
Angiver den e-mail, der skal sendes til dig
selv, så du kan sikkerhedskopiere e-mailen
eller bruge den som påmindelse.
Standard tiladresse
Angiver en e-mail-destinationadresse som en
standardadresse.
Standard fra
Angiver en afsender-e-mail-adresse som en
standardadresse.
Standard emne
Angiver et e-mail-emne som et
standardemne.
Viser den resterende plads.
17
Konfiguration af emulering
19
Konfiguration af adressebog
Emne
Beskrivelse
Emuleringstype
Maskinsproget angiver, hvordan computeren
kommunikerer med maskinen.
Konfiguration
Konfigurerer de detaljerede indstillinger for
den valgte emuleringstype.
Indstilling
Beskrivelse
Telefonbog
Tilføjer, viser, udskriver eller sletter
telefonbogslisten. Du kan også oprette en gruppe.
E-mail
Tilføjer, viser, udskriver eller sletter e-mail-listen.
Du kan også oprette en gruppe.
Systemkonfiguration
20
3. Menuer med nyttige indstillinger
75
21
Konfiguratation af dokumentboks
Dokumentboks
Indstilling
Tilfoej fra scan
Opg. fra boks
Netværkskonfiguration
Indstilling
Vælger den korrekte protokol og konfigurerer
parametre for at bruge netværksmiljøet.
Beskrivelse
Gemmer scannede dokumenter i en boks.
Den lagrede fil navngives automatisk som
”årmåneddagtimeminutsekund”.
Beskrivelse
TCP/IP (IPv4)
Udskriver et dokument fra en boks.
Der kan indstilles mange parametre.
Hvis du ikke er sikker, skal du lade
parametrene være eller kontakte
netværksadministratoren.
Konfig. af dok.boks
Indstilling
Beskrivelse
Tilfoej fra scan
Angiver standardindstillingerne for lagring af
dokumentet i en boks.
Opg. fra boks
Angiver standardindstillingerne for
udskrivning af dokumentet i en boks.
Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet
TCP/IP (IPv6) ved hjælp af IPv6 (se "IPv6-konfiguration" på side
28).
Ethernethastighed
Konfigurer netværkets overførselshastighed.
802.1x
Du kan vælge brugergodkendelsen til
netværkskommunikation. Kontakt
netværksadministratoren for at få yderligere
oplysninger.
Trådløs
Vælg denne indstilling for bruge det trådløse
netværk.
Systemkonfiguration
Indstilling
Ryd
indstilling
Beskrivelse
Nulstiller netværksindstillingerne til
standardværdierne. (Computeren skal
genstartes.)
Netv.konfig. Denne liste viser oplysninger om maskinens
(Netværksko netværksforbindelse og konfiguration.
nfiguration)
NetværkAktiver
Http Aktiver
Du kan slå Ethernet til eller fra.
Du kan angive, hvorvidt du vil benytte
SyncThru™ Web Service.
3. Menuer med nyttige indstillinger
76
Admin.konfig.
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Angiver den adgangskode, der giver adgang til
Besk. med
menuen Admin.konfig.. Vælg Til for at bruge
adg.kode
denne indstilling, og indtast adgangskoden.
Red.
adgangsk.
Ændrer maskinens adgangskode, som giver
adgang til Admin.konfig..
• Rens fikseringsenh.: Renser fikseringsenheden
ved at udskrive et ark. Det udskrevne ark
indeholder tonerrester.
• RYD tom meddelelse: Forhindrer, at
meddelelsen Adv. lav toner vises på displayet.
• Forbrugsstofinfo: Giver dig mulighed for at
kontrollere, hvor mange sider, der er blevet
udskrevet, og hvor meget toner, der er tilbage i
patronen.
Vedligehol
• Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen er brugt
delse
op, vises der en meddelelse til brugeren om, at
tonerpatronen skal skiftes. Du kan angive,
hvorvidt denne meddelelse skal vises eller ej.
• Ramdisk: Tillader/nægter at ramdisk håndterer
job. Du kan indstille ramdiskstørrelsen til mellem
32 og 64 MB alt afhængigt af størrelsen af den
installerede ekstra hukommelse. Denne
indstilling vises ikke, hvis du har installeret en
harddisk.
77
Brugerdefineret konfiguration
Denne menu vises kun, når XOA-webprogrammet (eXtensible
Open Architecture) er installeret.Kontakt administratoren for at
bruge denne menu.
3. Menuer med nyttige indstillinger
78
4. Specielle egenskaber
I dette kapitel beskrives de specielle funktioner til kopiering, scanning,
faxning og udskrivning.
• Højdejustering
80
• Ændring af skrifttypeindstilling
81
• Lagring af e-mail-adresse
82
• Indtastning af forskellige tegn
84
• Oprettelse af et adressekartotek
85
• Registrering af autoriserede brugere
88
• Udskrivningsfunktioner
89
• Faxfunktioner
107
• Scanningsfunktioner
110
• Brug af funktioner til delt mappe
119
• Brug af funktioner til hukommelse/harddisk
120

• Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på
Windows 7.
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for
at navigere til menuer på lavere niveauer.
Højdejustering
4. Specielle egenskaber
Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som
bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det
følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får
den bedste udskriftskvalitet.
Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Høj 3
Høj 2
Høj 1
Normal
Du kan angive højdeindstillingen i afsnittet Enhedsindstillinger
eller Maskine i programmet Printerindstillingsværktøj.
•
Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side
130.
•
Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse"Brug af
Smart Panel (kun Macintosh og Linux)" på side 133.
80
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille
højden via SyncThru™ Web Service.
• Du kan også indstille højden under
Systemkonfiguration på maskinens display.
Ændring af skrifttypeindstilling
Maskinen leveres med skrifttypen forudindstillet til din region
eller dit land.
Hvis du vil ændre skrifttypen eller indstille skrifttypen i en særlig
tilstand (f.eks. i DOS-miljøet), kan du ændre
skrifttypeindstillingen i afsnittet Emulering i programmet
Printerindstillingsværktøj.
•
Windows-brugere skal læse "Oversigt over
brugergrænsefladen Avancerede indstillinger" på side 130.
•
Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse"Brug af
Smart Panel (kun Macintosh og Linux)" på side 133.
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du angive
skrifttypeindstillingen via SyncThru™ Web Service.
• Du kan også ændre skrifttypeindstillingen under
indstillingen Emulering på maskinens display.
• Følgende oplysninger viser listen med de korrekte
skrifttyper for de forskellige sprog.
- Russisk: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
- Hebraisk: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (kun
Israel).
- Græsk: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek.
- Arabisk og farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic,
Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
- OCR: OCR-A, OCR-B.
4. Specielle egenskaber
81
Lagring af e-mail-adresse
Du kan oprette et adressekartotek med de e-mail-adresser, du
oftest bruger, via SyncThru™ Web Service og derefter angive en
e-mail-adresse hurtigt og nemt ved at indtaste det nummer, email-adressen har fået tildelt i adressekartoteket.
1
Lagring på din lokale maskine
1
Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™
Web Service" på side 125).
2
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
3
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
4
5
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Klik på Address Book > Individual > Add.
Vælg Speed No., og angiv e-mail-adresse og faxnummer.
• Hvis du skal angive SMB- eller FTP-serveroplysninger,
skal du kontrollere SMB eller FTP og angive
oplysningerne.
4. Specielle egenskaber
6
7
Klik på Apply.
8
Vælg Speed No., og angiv Group Name.
82
Hvis du laver en gruppe, skal du klikke på Address Book
> E-mail Group > Add Group.
• Du kan nemt tilføje en individuel adresse, hvis du
markerer Yes til Add individual(s) after this group is
created.
9
Klik på Apply.
Lagring af e-mail-adresse
2
Søgning efter en adresse
Systematisk søgning i hukommelsen
1
Vælg
(Scan) > Adressekartotek > Søg og Send > All
på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Adr.kartotek > E-mail > Vis liste > Individuel eller
Gruppe på berøringsskærmen.
2
Søg opad eller nedad gennem hele indekset i
hukommelsen i numerisk rækkefølge, og vælg navn det
navn og den adresse, du ønsker.
Søgning efter de første bogstaver i et navn
1
Vælg
(Scan) > Adressekartotek > Søg og Send >
vælg en adressegruppe > ID på kontrolpanelet.
2
3
Indtast de første bogstaver i det ønskede navn.
Søg opad eller nedad, og vælg det navn og den adresse,
du ønsker.
4. Specielle egenskaber
83
Indtastning af forskellige tegn
Når du udfører forskellige opgaver, skal du muligvis skrive navne
og numre. Når du f.eks. sætter maskinen op, skal du angive dit
eget eller firmaets navn og faxnummeret. Når du gemmer
faxnumre eller e-mail-adresser i hukommelsen, kan du evt. også
angive de tilsvarende navne.
3
Indtastning af alfanumeriske tegn
Tryk på knappen, indtil det rigtige bogstav vises i displayet. Hvis
du f.eks. vil indtaste bogstavet O, skal du trykke på 6, der er
knappen med MNO. Hver gang du trykker på 6, viser displayet
et nyt bogstav M, N, O, m, n, o og til sidst 6. Se "Bogstaver og tal
på taltastaturet" på side 84 for at finde det bogstav, du vil
indtaste.
• Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 1 to
gange.
• Hvis du vil slette det sidste ciffer eller tegn, skal du
trykke på venstre venstre/højre pileknap eller op-/
nedpil.
Tast
Bogstaver og tal på taltastaturet
Særlige tegnsæt kan være forskellige fra din maskine, afhængigt
af maskinens tilbehør eller model.
84
Tildelte tal, bogstaver og tegn
1
@/.‘1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*%^_~!#$()[]
*
(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet
netværksgodkendelse)
#=|?":{}<>;
#
4
4. Specielle egenskaber
(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet
netværksgodkendelse)
Oprettelse af et adressekartotek
Du kan oprette et hurtignummer med de faxnumre, du oftest
bruger, via SyncThru™ Web Service og derefter angive
faxnumre hurtigt og nemt ved at indtaste de placeringsnummer,
faxnumrene har fået tildelt i adressekartoteket.
5
Registrering af et hurtigopkaldsnummer
1
Vælg
(Fax) > Adressekartotek > Ny og Rediger >
Hurtigopkald på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Adr.kartotek > Telefonbog > Vis liste > Individuel >
(options) > Tilføj på berøringsskærmen.
2
Indtast et hurtigopkaldsnummer, og tryk på OK.
Hvis det hurtigopkaldsnummer, du vælger, allerede er i
brug, vises meddelelsen i displayet, så du kan ændre det.
Hvis du vil begynde forfra med et andet
hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på
(Back).
3
4
5
Indtast det ønskede navn, og tryk på OK.
Indtast det ønskede faxnummer, og tryk på OK.
Tryk på knappen
(Annulle eller Stop/Slet) for at vende
tilbage til klar-tilstand.
4. Specielle egenskaber
85
6
Brug af hurtigopkaldsnumre
Når du bliver bedt om at indtaste et destinationsnummer, mens
du er ved at sende en fax, skal du indtaste det
hurtigopkaldsnummer, som du gemte det ønskede faxnummer
under.
• Hvis hurtigopkaldsnummeret er på ét ciffer (0-9), skal
du trykke på den tilsvarende taltast på taltastaturet og
holde den nede.
• Hvis hurtigopkaldsnummeret er på to eller tre cifre, skal
du trykke på tasten eller tasterne med det eller de
første cifre og derefter holde tasten med det sidste
ciffer nede.
• Du kan udskrive adressebogslisten ved at vælge
(Fax) > Adressekartotek > Udskriv.
Oprettelse af et adressekartotek
7
4. Specielle egenskaber
86
8
Redigering af hurtigopkaldsnumre
1
Vælg
(Fax) > Adressekartotek > Ny og Rediger >
Hurtigopkald på kontrolpanelet.
Registrering af et gruppeopkaldsnummer
1
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Adr.kartotek > Telefonbog > Vis liste > Individuel på
berøringsskærmen.
2
Indtast det hurtigopkaldsnummer, du vil redigere, og tryk
på OK.
3
4
5
Ret navnet, og tryk på OK.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Adr.kartotek > Telefonbog > Vis liste > Gruppe >
(indstillinger) > Tilføj på berøingsskærmen.
2
Indtast et gruppeopkaldsnummer, og tryk på OK.
Hvis det hurtigopkaldsnummer, du vælger, allerede er i
brug, vises meddelelsen i displayet, så du kan ændre det.
Hvis du vil begynde forfra med et andet
hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på
(Back).
Ret faxnummeret, og tryk på OK.
Tryk på
(Annulle eller Stop/Slet) for at vende tilbage
til klar-tilstand.
Vælg
(Fax) > Adressekartotek > Ny og Rediger >
Gruppeopk på kontrolpanelet.
3
Søg ved at indtaste de første bogstaver i det
hurtigopkaldsnavn, der skal anbringes i gruppen.
4
5
6
Vælg det ønskede navn og nummer, og tryk på OK.
Vælg Ja, når Flere numre? vises.
Gentag trin 3, hvis du vil tilføje andre hurtigopkaldsnumre
til gruppen.
Oprettelse af et adressekartotek
7
Når du er færdig, skal du vælge Nej, når Flere numre?
vises, og trykke på OK.
8
Tryk på
(Annulle eller Stop/Slet) for at vende tilbage
til klar-tilstand.
4. Specielle egenskaber
87
9
Redigering af golyruppeopkaldsnumre
1
Vælg
(Fax) > Adressebog > Ny og Rediger >
Gruppeopkald på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Adr.kartotek > Telefonbog > Vis liste > Gruppe på
berøringsskærmen.
2
Indtast det gruppeopkaldsnummer, du vil redigere, og tryk
derefter på OK.
3
Indtast et nyt hurtigopkaldsnummer, der skal tilføjes, og
tryk på OK, hvorefter Tilfoej? vises.
Indtast et hurtigopkaldsnummer, der er gemt i gruppen, og
tryk påOK, hvorefter Slet? vises.
4
5
6
7
Tryk på OK for at tilføje eller slette nummeret.
Gentag trin 3 for at tilføje eller slette flere numre.
Vælg Nej til Flere numre?, og tryk på OK.
Tryk på
(Annulle eller Stop/Slet) for at vende tilbage
til klar-tilstand.
Registrering af autoriserede brugere
Hvis din maskine er tilsluttet et netværk, og du har valgt de rigtige
netværksparametre, kan du scanne og sende billeder over
netværket. Hvis du vil sende et scannet billede via e-mail eller en
netværksserver på en sikker måde, skal de godkendte brugeres
kontooplysninger registreres på din lokale maskine via
SyncThru™ Web Service.
1
Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™
Web Service" på side 125).
2
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
3
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
Klik på Security > User Access Control >
Authentication.
5
Vælg Local Authentication under Authentication
Method, og klik på Apply.
6
7
Klik på OK i pop op-vinduet til bekræftelse.
Klik på User Profile > Add.
8
4. Specielle egenskaber
88
Angiv User Name, Login ID, Password, Confirm
Password, E-mail Address og Fax Number.
Du kan nemt tilføje en individuel adresse, hvis du
markerer Yes til Add individual(s) after this group is
created.
9
Klik på Apply.
Udskrivningsfunktioner
10
4. Specielle egenskaber
89
11
Ændring af standardindstillingerne for
udskrivning
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
Vælg Kontrolpanel > Enheder og printere.
Højreklik på maskinen.
Vælg Udskriftsindstillinger.
Hvis Udskriftsindstillinger har et ?, kan du vælge andre
printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.
5
6
Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
Tryk på OK.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet,
skal du ændre dem i Udskriftsindstillinger.
Indstilling af maskinen til standardmaskine
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
Vælg Kontrolpanel > Enheder og printere.
Vælg din maskine.
Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som
standardprinter.
Hvis Udskriftsindstillinger har et ?, kan du vælge andre
printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.
Udskrivningsfunktioner
12
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Udskrivning til en fil (PRN)
Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.
1
Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.
2
3
Klik på Udskriv.
Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i
Dokumenter, Documents and Settings eller Brugere.
Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du
bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.
4. Specielle egenskaber
90
Udskrivningsfunktioner
4. Specielle egenskaber
91
Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue
Udskriv for at ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes,
afhængigt af hvilken maskine du bruger.
Emne
Flere sider pr. ark
Posterudskrivning
Beskrivelse
Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark,
reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider
på samme papir.
Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det
formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.
Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på
alternativknappen øverst til højre under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene
sammen bagefter.
Udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
92
Beskrivelse
Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes
på midten og danne en brochure.
Brochureudskrivning Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.
8
9
Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige
indstilling for papirStørrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.
Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg
kun tilgængeligt papir (papir uden mærket
eller ).
Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.
Dobbeltsidet
udskrivning
• Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio
• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt. Maskinen
udskriver først hver anden side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.
• Funktionen Spring tomme sider over fungerer ikke, når du vælger duplexfunktionen.
Udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
93
Beskrivelse
• Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt
på maskinens kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/XPS-printerdriveren.
• Ingen: Deaktiverer denne funktion.
• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.
Dobbeltsidet
udskrivning (fortsæt)
• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.
• Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved
duplexudskrivning.
Papirindstillinger
Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med
hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.
Vandmærke
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du ønsker
måske at få teksten ”KLADDE” eller ”FORTROLIGT” skrevet med store grå bogstaver diagonalt hen over den
første side eller på alle sider i et dokument.
Udskrivningsfunktioner
Emne
Vandmærke
(Oprettelse af et
vandmærke)
Vandmærke
(Redigering af et
vandmærke)
Vandmærke
(Sletning af et
vandmærke)
4. Specielle egenskaber
94
Beskrivelse
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke.
Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets tekst
og øvrige indstillinger.
d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker, og klik på Slet.
d Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
95
Beskrivelse
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.
Overlay
Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan
udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt
brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du
vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv
blot brevhovedet som overlay på dokumentet.
Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.
• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay
med et vandmærke.
• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil
udskrive overlayet på.
Overlay
(Oprettelse af et nyt
sideoverlay)
a
b
c
d
Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet Rediger overlay.
Klik på Opret i vinduet Rediger overlay.
I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Filnavn. Vælg destinationsstien, hvis
der er behov for det (standard er C:\Formover).
e Tryk på gem. Navnet vises i Overlayliste.
f Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
Udskrivningsfunktioner
Emne
Overlay
(Brug af et
sideoverlay)
Overlay
(Sletning af et
sideoverlay)
4. Specielle egenskaber
96
Beskrivelse
a Klik på fanen Avanceret.
b Markér det ønskede overlay på rullelisten Tekst.
c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst, skal du vælge Rediger... og klikke på Indlæs.
Markér den overlayfil, du vil benytte.
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn.
Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg
overlayet i feltet Overlayliste.
d Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved udskrivning. Hvis dette afkrydsningsfelt
er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig
bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk
sammen med dokumentet.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
a
b
c
d
e
f
Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences.
Vælg Rediger på rullelisten Tekst.
Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.
Klik på Slet.
Klik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv. Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere
bruger.
Udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
97
Beskrivelse
• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret den ekstra hukommelse eller harddisk
eller har konfigureret RAM-disken.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer,
der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
Print Mode
• Print Mode: Standarden for Print Mode er Normal, dvs. udskrivning uden at gemme udskriftsfilen i
hukommelsen.
- Normal: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet i den ekstra hukommelse.
- Kladde: Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at
undersøge den og derefter udskrive resten af kopierne senere.
- Fortrolig: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for
at udskrive.
- Gem: Vælg denne indstilling for at gemme et dokument på harddisken uden at udskrive det.
- Gem og udskriv: Denne tilstand bruges, når et dokument udskrives og lagres på samme tid.
- Spool: Indstillingen kan være nyttig ved håndtering af store mængder data. Hvis du vælger denne
indstilling, spooler printeren dokumentet til harddisken, og udskriver derefter dokumentet fra harddiskkøen,
hvilket nedsætter computerens arbejdsmængde.
- Udskriftsplanlægning: Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet på et bestemt tidspunkt.
• User ID: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
• Job Name: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
Udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
Beskrivelse
Krypterer først udskriftsdata og sender det derefter til maskinen. Denne funktion beskytter
udskriftsoplysningerne, selv hvis dataene skulle blive opfanget på et netværk.
Jobkryptering
Funktionen Job Encryption aktiveres kun, når harddisken er installeret. Harddisken bruges til at
dekryptere udskriftsdataene.
98
Udskrivningsfunktioner
4. Specielle egenskaber
99
• Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram
understøtter PDF version 1.7 og ældre versioner. I
forbindelse med nyere versioner skal du åbne filen for
at udskrive den.
13
Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram
(kun Windows)
Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender
PDF-filerne direkte til din maskine, uden at behøve at åbne filen.
Vælg Avanceret installation > Brugerdefineret installation,
og marker dette program, når du installerer printerdriveren, hvis
du vil installere dette program.
Udskrivning af
Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på
flere måder.
1
• Der skal være installeret en harddisk på maskinen, hvis
du vil udskrive filer med dette program.
• Du kan ikke udskrive PDF-filer , der er beskyttet.
Deaktiver udskrivningsbeskyttelsesfunktionen,
og prøv at udskrive igen.
• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en
adgangskode. Deaktiver adgangskodefunktionen, og
prøv at udskrive igen.
• Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med Direkte
udskrivning Hjælpeprogram-programmet afhænger af,
hvordan PDF-filen blev oprettet.
Fra menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle
Programmer > Samsung Printers > Direkte
udskrivning Hjælpeprogram > Direkte udskrivning
Hjælpeprogram.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises.
2
Vælg din maskine på rullelisten Vælg printer, og klik på
Gennemse.
3
Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på Åbn.
4
5
Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
Filen føjes til afsnittet Vælg filer.
Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
Udskrivningsfunktioner
Brug af genvejsmenuen
1
Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg Direkte
udskrivning.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med
PDF-filen tilføjet.
2
3
4
Vælg den maskine, du vil benytte.
Tilpas maskinindstillingerne.
Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
4. Specielle egenskaber
100
14
Macintosh-udskrivning
Sådan udskriver du et dokument
Når du udskriver fra en Macintosh, skal du kontrollere
indstillingerne for printerdriver i alle de programmer, du bruger.
Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Mac OS:
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document
Setup i nogle programmer).
3
Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre
indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på
OK.
4
5
6
Åbn menuen File, og klik på Print.
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
Klik på Print.
Udskrivningsfunktioner
4. Specielle egenskaber
101
Ændring af printerindstillinger
Udskrivning på begge sider af papiret
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger
maskinen.
Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i
hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen.
Indbindingsindstillingerne er:
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det maskinnavn,
der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være
anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra
navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.
Udskrivning af flere sider på et ark
Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne
funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en
omkostningseffektiv måde.
1
2
3
4
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det
antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten
Pages per Sheet.
•
Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det
konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.
•
Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der
oftest bruges til kalendere.
1
2
3
4
5
Vælg Print i menuen File i dit Macintosh-program.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
Vælg en indbindingsretning under indstillingen TwoSided.
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Klik på Print. Printeren udskriver nu på begge sider af
papiret.
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Klik på Print.
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du
vil udskrive, på ét ark papir.
Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og
anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir.
Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du
udskriver mere end 1 kopi.
Udskrivningsfunktioner
Brug af Hjælp
Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på
det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop opvindue med oplysninger om den pågældende indstillings
funktion, som findes i driveren.
4. Specielle egenskaber
102
15
Linux-udskrivning
Udskrivning fra programmer
Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at
udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System).
Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.
1
2
3
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
4
Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de
følgende fire faner øverst i vinduet.
Vælg Print direkte ved brug af lpr.
Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på
Properties i vinduet LPR GUI.
•
General: Ændrer dokumenternes papirstørrelse,
papirtype og -retning. Den aktiverer duplexfunktionen,
tilføjer start- og slutbannere, ændrer antallet af sider pr.
ark.
•
Text: Angiver sidemargener og tekstindstillinger, f.eks.
linjeafstand eller kolonner.
Udskrivningsfunktioner
•
•
Graphics: Angiver billedindstillinger, der bruges ved
udskrivning af billedfiler, f.eks. farveindstillinger,
billedstørrelse eller billedposition.
Advanced: Angiver udskriftsopløsning, papirkilde og
destination.
5
Klik på Apply for at anvende ændringerne og lukke
vinduet Properties.
6
7
Klik på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.
4. Specielle egenskaber
Udskrivning af filer
Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved
hjælp af CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette
kan du gøre med CUPS lpr-hjælpeprogrammet, men
driverpakken erstatter lpr-standardværktøjet med et meget mere
brugervenligt LPR GUI-program.
Sådan udskriver du en dokumentfil:
1
Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk
på Enter. Vinduet LPR GUI vises.
Når du kun skriver lpr og trykker på Enter, åbnes vinduet
Select file(s) to print først. Vælg blot den eller de filer, du
ønsker at udskrive, og klik på Open.
Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for
udskriftsjobbet.
Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på
Cancel.
103
2
I vinduet LPR GUI skal du markere din maskine på listen
og ændre egenskaber for udskriftsjob.
3
Klik på OK for at starte udskrivningen.
Udskrivningsfunktioner
4. Specielle egenskaber
104
Konfiguration af printeregenskaber
•
Du kan bruge vinduet Printer Properties, der stilles til rådighed
af Printers configuration, til at ændre de forskellige
printeregenskaber for maskinen.
Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job
for at annullere det valgte job, og markér
afkrydsningsfeltet Show completed jobs for at se
tidligere jobs på joblisten.
•
Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på
Add to Class for at føje printeren til en bestemt klasse,
eller klik på Remove from Class for at fjerne maskinen
fra den valgte klasse.
1
Åbn Unified Driver Configurator.
Skift om nødvendigt til Printers configuration.
2
Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og
klik på Properties.
3
Vinduet Printer Properties vises.
Følgende fem faner vises øverst i vinduet:
•
General: Giver dig mulighed for at ændre
printerplacering og navn. Det navn, der angives under
denne fane, vises på printerlisten i Printers
configuration.
•
Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller
vælge en anden port. Hvis du ændrer maskinens port
fra USB til parallel eller omvendt, skal du
omkonfigurere printerporten under denne fane.
•
Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en
anden maskindriver. Hvis du klikker på Options, kan
du angive standardindstillinger for enheden.
4
Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet
Printer Properties.
Udskrivningsfunktioner
16
Unix-udskrivning
Fortsættelse af udskriftsjobbet
Når printeren er installeret, skal du vælge at udskrive et billede,
tekst-, PS- eller HPGL-filer.
1
4. Specielle egenskaber
105
Ændring af maskinindstillingerne
UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan
vælge forskellige indstillinger i printerens Properties.
Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for Help, “O” for OK,
“A” for Apply og “C” for Cancel.
Udfør kommandoen "printui <file_name_to_print>".
► Fanen General
Hvis du f.eks. udskriver “document1”
•
Paper Size: Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
•
Paper Type: Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i
listefeltet Printer Default, Plain og Thick.
•
Paper Source: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra.
Som standard er det Auto Selection.
printui document1
Dette åbner UNIX-printerdriveren Print Job Manager,
hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
2
3
Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. Page
Selection.
•
Orientation: Vælg den retning som oplysningerne udskrives
i på en side.
4
Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i Number of
Copies.
•
Duplex: Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.
•
Multiple pages: Udskriv flere sider på én side af papiret.
•
Page Border: Vælg en af kanterne (f.eks. Single-line
hairline eller Double-line hairline)
Tryk på Properties for at få fordel af de printerfunktioner,
der findes i printerdriveren (se "Ændring af
printerindstillinger" på side 101).
5
Tryk på OK for at starte udskriftsjobbet.
► Fanen Image
Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke,
opløsning eller billedretning.
Udskrivningsfunktioner
► Fanen Text
Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den
aktuelle udskrift.
► Fanen HPGL/2
•
Use only black pen: Til udskrivning af grafik i sort.
•
Fit plot to page: Tilpas al grafik til en enkelt side.
•
Pen Width: Skift værdi for at øge tykkelsen af pennelinjer.
Som standard er det 1.000.
► Fanen Margins
•
Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som
standard er margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre
margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive
felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger
af den valgte sidestørrelse.
•
Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.
► Fanen Printer-Specific Settings
Vælg forskellige indstillinger i JCL- og General-rammer for at
brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er
specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.
4. Specielle egenskaber
106
Faxfunktioner
17
4. Specielle egenskaber
107
19
Automatisk genopkald
Når det nummer, du har ringet til, er optaget, eller der ikke er
noget svar, når du sender en fax, kalder maskinen automatisk
nummeret igen. Genopkaldstiden afhænger af landets
fabriksstandardindstilling. Ændring af tidsintervallet mellem
genopkald og antallet af genopkaldsforsøg.
Når Prøv genopkald igen? vises i displayet, skal du trykke på
OK for at kalde op til nummeret igen med det samme. Tryk på
(Annulle eller Stop/Slet), hvis du vil afbryde det automatiske
genopkald.
Manuel modtagelse i telefontilstand
Du kan modtage et faxopkald ved at trykke på Håndfrit opkald
og derefter trykke på Start, når du hører en faxtone.
20
Modtagelse i telefonsvarer/faxtilstand
Hvis du vil bruge denne tilstand, skal der sluttes en telefonsvarer
til EXT-stikket på bagsiden af maskinen. Hvis den, der ringer,
efterlader en besked, gemmer telefonsvareren beskeden. Hvis
maskinen registrerer en faxtone på linjen, begynder den
automatisk at modtage faxen.
18
Genopkald til det senest kaldte nummer
1
2
Tryk på Gentag/Pause på kontrolpanelet.
Når originalen er lagt i dokumentføderen, begynder
maskinen automatisk at sende.
Hvis der ligger en original på scannerglaspladen, skal du
vælge Ja for at lægge endnu en side i maskinen. Læg
endnu en original i, og tryk på OK. Når du er færdig, skal
du vælge Nej, når En ny side? vises.
• Hvis du har indstillet din maskine til denne tilstand, og
din telefonsvarer er slukket, eller der ikke er sluttet
nogen telefonsvarer til EXT-stikket, skifter maskinen
automatisk til faxtilstand efter et foruddefineret antal
ringetoner.
• Hvis du selv har indstillet antal ring på telefonsvareren,
skal du indstille maskinen til at besvare indgående
opkald ved første ring.
• Hvis maskinen er i telefontilstand, skal du trække
telefonsvarerens strømkabel ud eller slukke
telefonsvareren sammen med faxmaskinen. Ellers vil
den udgående meddelelse fra telefonsvareren
forstyrre telefonsamtalen.
Faxfunktioner
21
4. Specielle egenskaber
108
22
Modtage faxer med en lokaltelefon
Når du bruger en lokaltelefon, der er sluttet til EXT-stikket, .kan
du modtage en fax fra en person, du taler med på lokaltelefonen,
uden at gå til faxmaskinen.
Når du modtager et opkald på lokaltelefonen og hører faxtoner,
skal du trykke på tasterne *9* på lokaltelefonen. Maskinen
modtager derefter faxen.
*9* er den eksterne modtagekode, maskinen leveres med fra
fabrikken. Den første og sidste stjerne er faste, men du kan
ændre det midterste tal.
Modtagelse af faxer i DRPD-tilstand
Distinctive Ring er en tjeneste, der leveres af
telefonselskaberne, og som giver en bruger mulighed for at
bruge en enkelt telefonlinje til at besvare flere forskellige
telefonnumre. Denne funktion bruges ofte af svartjenester, der
besvarer telefoner for mange forskellige kunder, og som derfor
har behov for at vide, hvilket nummer en given person ringer fra,
for at kunne besvare opkaldet korrekt.
1
Vælg
(Fax) > Menu > Faxkonfiguration > Modtager
> DRPD-tilstand > Afventer opkald på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Standardindstilling > Faxstandard > Fælles >
Modtagetilstand > DRPD på berøringsskærmen.
Når du taler i den telefon, der er sluttet til EXT-stikke, er
kopi- og scanningsfunktionerne ikke tilgængelige.
2
3
Ring til dit faxnummer fra en anden telefon.
Undlad at besvare opkaldet, når maskinen begynder at
ringe. Maskinen skal registrere adskillige ring for at lære
mønstret.
Når maskinen kan genkende sekvensen, vises
Gennemført DRPD-konfiguration i displayet. Hvis
opsætningen af DRPD mislykkes, vises Fejl DRPD-ring.
Faxfunktioner
4
Tryk på OK, når DRPD vises, og begynd forfra fra trin 2.
4. Specielle egenskaber
109
23
Modtagelse i sikker modtagetilstand
• DRPD-funktionen skal opsættes igen, hvis du tildeler
faxnummeret igen eller slutter maskinen til en anden
telefonlinje.
• Når DRPD-funktionen er opsat, skal du ringe dit
faxnummer op igen for at bekræfte, at maskinen svarer
med en faxtone. Derefter skal du sørge for, at der
ringes op til et andet nummer, som er registreret på
samme linje, så du er sikker på, at opkaldet dirigeres
videre til den lokaltelefon eller telefonsvarer, der er sat
i EXT-stikket.
Du kan få brug for at hindre uvedkommende personers adgang
til de faxer, du modtager. Hvis du slår sikker modtagetilstand til,
gemmes alle indgående faxer i hukommelsen. Du kan udskrive
indgående faxer ved at indtaste adgangskoden.
Hvis du vil bruge den sikre modtagetilstand, skal du
aktivere menuen fra
(Fax) > Menu > Faxfunktion >
Sikker modtagelse på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Faxkonfiguration > Sikker modtagelse på
berøringsskærmen.
Udskrivning af modtagne faxer
1
Vælg
(Fax) > Menu > Faxfunktion > Sikker
modtagelse > Udskriv på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Næste
> Faxkonfiguration > Sikker modtagelse > Udskriv på
berøringsskærmen.
2
3
Indtast en firecifret adgangskode, og tryk på OK.
Maskinen udskriver alle faxer, der er gemt i hukommelsen.
Scanningsfunktioner
24
Scanning fra en netværkstilsluttet maskine
Kontroller, at printerdriveren er installeret på computeren vha.
software-cd’en, da printerdriveren indeholder
scanningsprogrammet (se den grundlæggende vejledning).
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
2
Vælg
(Scan) > Scan til pc > Netværks-pc på
kontrolpanelet.
Eller vælg Scan > Netv.-pc på berøringsskærmen.
Hvis meddelelsen Ikke tilgængelig vises, skal du
kontrollere portforbindelsen.
3
Vælg dit registrerede computer-ID, og indtast om
nødvendigt Adgangskode.
• ID er det samme som det registrerede Computer-id for
Nem håndtering af Samsung-printer.
• Adgangskode er det firecifrede tal, der er registreret
for Adgangskode for Nem håndtering af Samsungprinter.
4. Specielle egenskaber
4
5
Vælg det ønskede program, og tryk på OK.
Standardindstillingen er Dokumenter.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
• Scanningsformat vises kun, når du har valgt
scanningsdestinationen til Dokumenter.
• Hvis du ønsker at scanne fra standardindstillingen,
skal du trykke på Start.
6
Scanningen starter.
110
Scanningsfunktioner
25
Scanning til e-mail
Oprettelse af en e-mail-konto
1
Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™
Web Service" på side 125).
2
Klik på Settings > Network Settings og Outgoing Mail
Server(SMTP).
3
Indtast IP-adressen som decimaler adskilt af punktummer
eller som et værtsnavn.
4
Indtast serverens portnummer som et tal mellem 1 og
65535.
5
Marker afkrydsningsfeltet ud for SMTP Requires
Authentication for at aktivere godkendelse.
6
7
Indtast logonnavn og adgangskode til SMTP-serveren.
Tryk på Anvend.
• Hvis godkendelsesmetoden for SMTP-serveren er
POP3 før SMTP, skal du markere afkrydsningsfeltet for
SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.
• Indtast IP-adressen og portnummeret.
4. Specielle egenskaber
111
Scanning og afsendelse af en e-mail
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
2
Vælg
3
Indtast logonnavnet og adgangskoden, hvis du har
konfigureret på SyncThru™ Web Service.
4
Indtast afsenderens og modtagerens e-mail-adresse.
(Scan) > Scan t. e-mail på kontrolpanelet.
Eller vælg Scan > Netv.-pc på berøringsskærmen.
• Du kan sende en e-mail til dig selv ved at aktivere
indstillingen Auto Send To Self i Settings > Scan >
Scan To E-mail på SyncThru™ Web Service.
5
6
7
8
Indtast et emne til e-mailen, og tryk på OK.
Vælg det filformat, der skal scannes, og tryk på OK.
Indtast logonnavn og adgangskode til SMTP-serveren.
Maskinen begynder at scanne og sender derefter emailen.
Scanningsfunktioner
26
Scanning til FTP-/SMB-server
4. Specielle egenskaber
9
112
Angiv stien til lagring af det scannede billede.
• Mappen, hvor det scannede billede skal gemmes, skal
oprettes i roden.
Oprettelse af en FTP-/SMB-server
• Mappeegenskaberne skal indstilles som et share.
1
Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™
Web Service" på side 125).
2
3
4
Vælg Address Book > Individual > Add.
5
Indtast serverens portnummer som et tal mellem 1 og
65535.
6
Marker afkrydsningsfeltet ud for Anonymous, så tillader
serveren adgang for uautoriserede personer.
7
8
Indtast logonnavnet og adgangskoden.
Marker afkrydsningsfeltet ud for Add FTP eller Add SMB.
Indtast IP-adressen som decimaler adskilt af punktummer
eller som et værtsnavn.
Indtast domænenavne, hvis din server er tilsluttet et
bestemt domæne. Ellers skal du blot indtaste det
computernavn, som er registreret på SMB-serveren.
• Dit brugernavn skal have læseadgang og
skriveadgang i mappen.
10 Tryk på Apply.
Scanning og afsendelse til FTP-/SMB-server
1
2
Maskinen skal have forbindelse til et netværk.
3
Vælg
(Scan) > Scan til SMB eller Scan til FTP på
kontrolpanelet.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
Eller vælg Scan > SMB eller FTP på berøringsskærmen.
4
5
Vælg det ønskede server- og scanningsformat.
Maskinen begynder at scanne, og sender derefter filen til
den angivne server.
Scanningsfunktioner
27
4. Specielle egenskaber
113
28
Scanning fra et billedredigeringsprogram
Du kan også scanne og importere dokumenter i
billedredigeringssoftware, f.eks. Adobe Photoshop, hvis
softwaren er TWAIN-kompatibelt. Følg trinene nedenfor for at
scanne med TWAIN-kompatibelt software:
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
3
4
5
6
Åbn et program, f.eks. Adobe Photoshop.
Klik på Filer > Importer, og vælg scannerenheden.
Angiv scanningsindstillingerne.
Scan og gem det scannede billede.
Scanning ved brug af WIA-driveren
Maskinen understøtter også WIA-driveren (Windows Image
Acquisition) til scanning af billeder. WIA er en af de
standardkomponenter, der leveres af Microsoft Windows 7, og
som fungerer sammen med digitale kameraer og scannere. I
modsætning til TWAIN-driveren, giver WIA-driveren dig
mulighed for at scanne og nemt justere billeder uden brug af
yderligere software:
WIA-driveren fungerer kun på Windowsoperativsystemer med en USB-port.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
3
Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd >
Enheder og printere.
4
Højreklik på enhedsdriverikonet i Printere og faxenhede
> Start scanning.
Scanningsfunktioner
5
6
Programmet Ny scanning vises.
7
Scan og gem det scannede billede.
114
30
Scanning med SmarThru 4
Vælg dine scanningsindstillinger, og klik på Eksempel for
at se, hvordan indstillingerne påvirker billedet.
29
Scanning med Samsung
Scanningsassistent
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
3
Klik på Start > Alle Programmer > Samsung Printers, og
start Samsung Scanningsassistent.
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og
klik derefter på den indstilling, du vil have flere
oplysninger om.
4
5
4. Specielle egenskaber
Angiv scanningsindstillingerne.
Klik på Scan.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
3
4
Dobbeltklik på ikonet SmarThru 4.
SmarThru vises.
•
Scan to: Du kan scanne et billede og gemme det i et
program eller en mappe, sende det med e-mail eller
offentliggøre det på et websted.
•
Image: Du kan redigere et billede og sende det til et
program eller en mappe, sende det med e-mail eller
offentliggøre det på et websted.
•
Print: Du kan udskrive billeder, du har gemt.
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og
klik derefter på den indstilling, du vil have flere
oplysninger om.
Scanningsfunktioner
5
6
Vælg en af følgende destinationer: Application, E-mail,
Folder, OCR eller Web.
7
Klik om nødvendigt på Settings for at tilpasse
indstillingerne.
8
Klik på Scan to.
Klik på Scan.
31
4. Specielle egenskaber
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
3
4
Dobbeltklik på ikonet SmarThru Office.
Scanning med SmarThru Office
• Hvis du vil bruge SmarThru Office, skal du installere
programmet manuelt fra den medfølgende cd. Vælg
Avanceret installation > Brugerdefineret
installation og vælge SmarThru Office for at installere.
115
SmarThru Office vises.
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og
klik derefter på den indstilling, du vil have flere
oplysninger om.
5
Klik på ikonet SmarThru Office ( ) på proceslinjen i
Windows for at aktivere startprogrammet SmarThru
Office.
6
Klik på scanningsikonet (
scanningsvinduet.
7
8
Vinduet Scan Setting åbnes.
• Du kan bruge funktionen OCR (Optical Character
Reader) fra programmet SmarThru Office.
) for at åbne
Vælg scanningsindstillinger, og klik på Scan.
Scanningsfunktioner
32
Macintosh-scanning
4. Specielle egenskaber
Scanning fra en netværkstilsluttet maskine
Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt
baseret på Mac OS X 10.6.
Scanning fra en USB-tilsluttet maskine
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
3
Start Applications, og klik på Image Capture.
Hvis meddelelsen No Image Capture device connected
vises, skal du tage USB-kablet ud og sætte det i igen.
Hvis problemet fortsætter – se Hjælp til Image Capture.
4
5
116
1
2
Maskinen skal have forbindelse til et netværk.
3
4
Start Applications, og klik på Image Capture.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
Følg trinene nedenfor i henhold til din OS-version.
•
Vælg den ønskede indstilling.
For 10.4~10.5
-
Klik på Devices > Browse Devices på menulinjen.
-
Vælg maskinen under TWAIN-enheder. Sørg for, at
afkrydsningsfeltet Use TWAIN software er
markeret.
-
Klik på Connect.
Scan og gem det scannede billede.
Klik på Change Port.. for at vælge port, hvis der
vises en advarselsmeddelelse, eller klik på Change
Port.. på fanen Preference og vælg en ny port, hvis
TWAIN UI vises.
Hvis scanning ikke fungerer i Image Capture, skal du
opdatere Mac OS til den nyeste version. Image Capture
fungerer korrekt i Mac OS X 10.3.9 eller nyere og Mac OS
X 10.4.7 eller nyere.
•
I 10.6 skal du vælge din enhed under SHARED.
Scanningsfunktioner
5
6
Angiv scanningsindstillingerne for dette program.
4. Specielle egenskaber
117
33
Linux-scanning
Scan og gem det scannede billede.
Scanning
• Hvis scanning ikke fungerer i Image Capture, skal du
opdatere Mac OS til den nyeste version. Image
Capture fungerer korrekt under Mac OS X 10.4.7 eller
nyere.
• Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til Image
Capture.
• Du kan også scanne med et TWAIN-kompatibelt
program, f.eks. Adobe Photoshop.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på
skrivebordet.
3
4
Klik på knappen
for at skifte til Scanners configuration.
Vælg scanneren på listen.
Scanningsfunktioner
5
6
7
8
Klik på Properties.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på
glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i
ADF.
Klik på Preview i vinduet Scanner Properties.
Dokumentet scannes, og eksempelbilledet vises i ruden
Preview Pane.
4. Specielle egenskaber
10 Vælg den ønskede indstilling.
11 Scan og gem det scannede billede.
Du kan gemme dine scanningsindstillinger til senere brug
og føje dem til rullelisten Job Type.
Redigering af et billede med Image Manager
Vinduet Image Manager indeholder menukommandoer og
værktøjer til at redigere det scannede billede.
9
Træk i markøren for at angive det billedområde, der skal
scannes, i ruden Preview Pane.
118
Brug af funktioner til delt mappe
Denne funktion gør det muligt at bruge maskinens hukommelse
som en delt mappe. Fordelen ved denne funktion er, at du nemt
kan bruge den delte mappe via computervinduet.
• Du kan bruge denne funktion i modeller, som har en
masselagringsenhed.
• Administratoren kan indstille id'et og adgangskoden for
at begrænse brugerens adgang og også angive det
maksimale antal samtidige brugere.
34
Oprettelse af en delt mappe
1
2
Åbn vinduet Windows Stifinder på computeren.
3
Opret en ny mappe i biblioteket nfsroot.
Angiv \\[IP-adresse] (f.eks: \\169.254.133.42) i
adressefeltet, og tryk på tasten Enter, eller klik på Kør.
4. Specielle egenskaber
119
35
Brug af den delte mappe
Du kan bruge den delte mappe på præcis samme måde som
med den normale computer. Opret, rediger og slet mappen eller
filen, som var det en almindelig Windows-mappe. Du kan også
gemme de scannede data i den delte mappe. Du kan udskrive
filer, der er gemt i en delt mappe, direkte. Du kan udskrive TIFF, BMP-, JPEG- og PRN-filer.
Brug af funktioner til hukommelse/harddisk
4. Specielle egenskaber
120
37
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt
af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist,
er ikke relevante for maskinen.
Fra kontrolpanelet
Hvis din maskine har hukommelse eller harddisk som
ekstraudstyr, kan du få adgang til disse funktioner gennem
knappen
36
Fra printerdriveren
Når den ekstra hukommelse er installeret, kan du bruge
avancerede udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur
og angive udskrivning af et privat job i vinduet Udskriv. Vælg
Egenskaber eller Preference, og konfigurer
udskrivningstilstanden.
(Menu) > Systemkonfiguration > Jobhåndtering.
•
Aktivt job: Alle udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet,
optræder i køen for aktive job i den rækkefølge, som du har
sendt dem til printeren i. Du kan slette et job fra køen, før det
udskrives, eller rykke et job op, så det udskrives tidligere.
•
Filpolitik: Du kan vælge at generere filnavnet, inden du
fortsætter med jobbet via den valgfrie hukommelse. Hvis den
valgfrie hukommelse allerede har det samme navn, kan du
omdøbe eller overskrive den, når du indtaster et nyt filnavn.
•
Gemt job: Du kan udskrive eller slette et gemt job.
Når du har installeret harddisken, kan du også udskrive
de foruddefinerede dokumentskabeloner med knappen
(Menu) > Systemkonfiguration > Formatmenu.
5. Vedligeholdelse
I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at
du kan udnytte maskinen fuldt ud. Kapitlet indeholder desuden oplysninger
om, hvordan du vedligeholder tonerpatronen.
• Opbevaring af tonerpatronen
122
• Tip til flytning og opbevaring af maskinen
124
• Nyttige administrationsværktøjer
125
Opbevaring af tonerpatronen
5. Vedligeholdelse
Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over
for lys, temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger
disse anbefalinger for at sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og
længste levetid for din nye Samsung-tonerpatron.
Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal
anvendes i. Dette bør være under kontrollerede temperatur- og
luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den
originale, uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den
originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække
patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt
rum.
Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil
lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt.
Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages
ud printeren, skal den altid opbevares som beskrevet i følgende
instruktioner.
•
Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale
emballage.
•
Opbevar den vandret med den samme side opad, som når
den er installeret i maskinen.
•
Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:
-
I temperaturer over 40 °С.
-
Relativ fugtighed på mindst 20 % og højst 80 %.
-
I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller
temperatur.
-
I direkte sollys eller rumbelysning.
-
På støvede steder.
-
I en bil i længere tid.
-
I et miljø med korroderende gasser.
-
I et miljø med saltholdig luft.
122
1
Håndteringsvejledning
•
Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i
patronen.
•
Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller
stød.
•
Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan
medføre intern beskadigelse og spild af toner.
Opbevaring af tonerpatronen
2
Brug af tonerpatroner
Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen
af ikke-Samsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts
patroner og genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.
Samsungs printergaranti dækker ikke skade på
maskinen, der er forårsaget af brugen af ikke-Samsungtonerpatroner eller af genopfyldte eller ”genfremstillede”
tonerpatroner.
3
Forventet patronlevetid
Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner
udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere
afhængigt af udskriftstætheden på de sider, du udskriver,
driftsmiljøet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller
mediestørrelsen. Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil
tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at
udskifte patronen oftere.
5. Vedligeholdelse
123
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
•
Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den
flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele
bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på
maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
•
Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.
5. Vedligeholdelse
124
Nyttige administrationsværktøjer
4
Samsung AnyWeb Print
Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne
og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere,
end hvis du bruger det almindelige program. Klik på Start > Alle
Programmer > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print
> Download the latest version for at få et link til webstedet,
hvorfra værktøjet kan hentes.
5
Brug af SyncThru™ Web Service
5. Vedligeholdelse
125
Adgang til SyncThru™ Web Service
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
2
Maskinens integrerede websted åbnes.
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
► Sådan logger du på SyncThru™ Web Service
Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service,
skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge
SyncThru™ Web Service uden at logge på, men du har ikke
adgang til fanen Settings og fanen Security.
• Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum
Internet Explorer 6.0 eller nyere.
1
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
• Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne
brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine,
afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
2
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
• Kun netværksmodel.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Nyttige administrationsværktøjer
Oversigt over SyncThru™ Web Service
5. Vedligeholdelse
126
► Fanen Settings
Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af
maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for
at få vist denne fane.
Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.
•
Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens
indstillinger.
•
Fanen Network Settings: Viser indstillinger for
netværksmiljøet. Indstiller f.eks. TCP/IP og
netværksprotokoller.
► Fanen Information
Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du
kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive
rapporter, f.eks. en fejlrapport.
► Fanen Security
•
Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen,
og hvor alvorlige de er.
Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og
netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få
vist denne fane.
•
Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og
den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
•
System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger
og aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
•
Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype:
enkeltsidet og dobbeltsidet.
•
Network Security: Angiver indstillinger for HTTP’er, IPSec,
IPv4/IPv6-filtrering, 802.1 x og godkendelsesservere.
•
Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og
netværket.
•
•
Print information: Udskriver rapporter, som f.eks.
systemrelaterede rapporter, e-mail-adresse- og
skrifttyperapporter.
User Access Control: Klassificerer brugerne i forskellige
grupper alt efter hver enkelt brugers rolle. Den enkelte
brugers tilladelse, godkendelse og regnskab vil blive styret af
gruppens rolledefinition.
Nyttige administrationsværktøjer
► Fanen Maintenance
Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at
opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse
af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Samsungs
websted eller hente drivere ved at vælge menuen Link.
•
Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.
•
Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.
•
Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller
kontrollere oplysninger.
Konfiguration af e-mail-underretninger
Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge
denne indstilling. Ved at angive oplysninger, som f.eks. IPadresse, værtsnavn, e-mail-adresse og SMTP-server, sender
maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller
maskinfejl) til en bestemt persons e-mail. Denne indstilling
bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.
1
2
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
Maskinens integrerede websted åbnes.
3
5. Vedligeholdelse
127
Under fanen Settings skal du vælge Machine Settings >
E-mail Notifica\tion.
Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø,
skal du gå til Settings > Network Settings > Outgoing
Mail Server(SMTP) for at konfigurere netværksmiljøet,
inden du indstiller e-mail-beskeder.
4
Marker afkrydsningsfeltet Enable for at bruge E-mail
Notification.
5
Klik på knappen Add for at tilføje bruger til e-mailbeskeder.
Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med
beskedpunkter, du vil modtage en meddelelse om.
6
Klik på Apply.
Hvis firewall’en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke
korrekt. I det tilfælde skal du kontakte en
netværksadministrator.
Nyttige administrationsværktøjer
Angivelse af systemadministratoroplysninger
Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for email-beskeder.
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
3
Maskinens integrerede websted åbnes.
4
Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer,
placering og e-mail-adresse.
5
Klik på Apply.
Under fanen Security skal du vælge System Security >
System Administrator.
5. Vedligeholdelse
128
6
Brug af Samsung Easy Printer Manager
(kun Windows)
Nem håndtering af Samsung-printer er et Windows-baseret
program, der samler alle Samsung-maskinindstillinger ét sted.
Nem håndtering af Samsung-printer kombinerer
enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger
og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du
nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine.
Nem håndtering af Samsung-printer giver brugeren valget
mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende
og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte
mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Denne grænseflade er beregnet til brug af generelle
enhedsbrugere i en lille virksomhed eller et hjemmemiljø.
Sådan åbnes programmet:
Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung
Printers > Nem håndtering af Samsung-printer > Nem
håndtering af Samsung-printer.
Nyttige administrationsværktøjer
Grænsefladen Nem håndtering af Samsung-printer består af
flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:
Printeroplysninger
2
1
Printerlisten viser de installerede printerikoner
på din computer.
3
129
Her får du generelle oplysninger om maskinen.
Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens
modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og
maskinens status.
Knappen Fejlfinding: Ved tryk på
denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en
fejl. Du kan åbne det relevante afsnit
direkte i brugerhåndbogen.
Programinfo.
Printerliste
5. Vedligeholdelse
Indeholder links til at skifte til de avancerede
indstillinger, præferencer, hjælp og Om.
Knappen
bruges til at skifte til
brugergrænsefladen med
avancerede indstillinger (se
"Oversigt over brugergrænsefladen
Avancerede indstillinger" på side
130).
Nyttige administrationsværktøjer
Hurtige
links
4
Viser Hurtige links til maskinspecifikke
funktioner. Dette afsnit indeholder desuden
links til programmer i avancerede indstillinger.
Hvis du forbinder din maskine til et
netværk, vises vinduet SyncThru™
Web Service.
Indholdsområde
5
Bestil for6 brugsstoffer
Viser oplysninger om den valgte maskine, det
aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne
varierer afhængigt af den valgte maskine.
Nogle maskiner understøtter ikke denne
funktion.
5. Vedligeholdelse
130
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger
Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person,
som administrerer netværket og maskinerne.
► Enhedsindstillinger
Klik på Enhedsindstillinger > knappen Link til program. Du
kan konfigurere forskellige maskinindstillinger.
► Indstillinger for scanning til pc
Denne menu indeholder indstillinger til oprettelse eller sletning af
profiler for scanning til pc.
Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til
bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye
tonerpatroner online.
•
Scan aktivering: Bestemmer, om scanning aktiveres på
enheden eller ej.
•
profilen: Viser de scanningsprofiler, der er gemt på den
valgte enhed.
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og
klik derefter på den indstilling, du vil have flere
oplysninger om.
•
Fanen Grundlæggende: Indeholder indstillinger, der har
relation til generel scanning og enheder.
•
Fanen Billede: Indeholder indstillinger, der har relation til
billedændring.
Nyttige administrationsværktøjer
► Fax til pc-indstillinger
Denne menu indeholder indstillinger, der har relation til den
valgte enheds grundlæggende faxfunktion.
•
Deaktiver: Hvis Deaktiver er slået Til, vil indgående faxer
ikke bliver modtaget på denne enhed.
•
Aktiver faxmodtagelse fra enhed: Aktiverer faxning på
enheden og giver mulighed for angivelse af flere indstillinger.
► Advarselsindstillinger
Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
•
Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der
modtages advarsler.
•
E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af
advarsler via e-mail.
•
Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og
tonerrelaterede advarsler.
► Jobregnskab
Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne
jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og
anvendes på enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware,
såsom SyncThru™- eller CounThru™-administrationssoftware.
5. Vedligeholdelse
131
7
Brug af Status for Samsung-printer
(kun Windows)
Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og
giver dig besked om maskinens status.
• Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold,
som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan
være anderledes end på den printer eller i det
operativsystem, du bruger.
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible
med maskinen (se den grundlæggende vejledning).
Oversigt over Status for Samsung-printer
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for
Samsung-printer. Status for Samsung-printer installeres
automatisk, når du installerer maskinens software.
Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende >
knappen Printerstatus.
Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:
Nyttige administrationsværktøjer
Ikon
Betydning
Normal
Advarsel
Fejl
Tonerniveau
1
5. Vedligeholdelse
132
Beskrivelse
2
Advarselsindstilling
Vælg de indstillinger, du vil bruge, fra
vinduet Indstillinger.
Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl
eller advarsler.
3
Bestil
forbrugsstoffer
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
Fejlfinding
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
Luk
Luk vinduet.
Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan
opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen
Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen
Toneren er tom.
Der er opstået mindst én fejl i maskinen.
Du kan få vist, hvor meget toner der er
tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og
antallet af tonerpatroner kan være
anderledes end i vinduet vist herover, alt
efter hvilken maskine du bruger. Nogle
maskiner understøtter ikke denne
funktion.
4
5
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
133
8
Brug af Smart Panel
(kun Macintosh og Linux)
Smart Panel er et program, der overvåger og informerer dig om
maskinens status, og som giver dig mulighed for at tilpasse
indstillingerne på maskinen. Smart Panel installeres automatisk
på Macintosh, når du installerer maskinens software. Du kan
hente Smart Panel til Linux på Samsung-Websitet (se
"Installation af Smart Panel" på side 7).
For Mac OS 10.5 skal du klikke på Print & Fax
fra System Preferences > Open Printer
Queue... på en printer > Utility.
Mac OS
Linux
For Mac OS 10.6 skal du klikke på Print & Fax
fra System Preferences > Open Printer
Queue... på en printer > Printer Setup > Utility
> Open Printer Utility.
Dobbeltklik på ikonet Smart Panel i
meddelelsesområdet.
• Vinduet Smart Panel og dets indhold, som det vises i
brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes
end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible
med maskinen (se den grundlæggende vejledning).
Oversigt over Smart Panel
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge fejlen fra Smart Panel.
Du kan også starte Smart Panel manuelt.
Tonerniveau
Du kan få vist, hvor meget toner der er
tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og
antallet af tonerpatroner kan være
anderledes end i vinduet vist herover, alt
efter hvilken maskine du bruger. Nogle
maskiner understøtter ikke denne
funktion.
Buy Now
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
1
2
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
134
9
User’s Guide
3
Du kan få vist onlinebrugerhåndbogen.
Ved tryk på denne knap åbnes
Troubleshooting Guide, når
der opstår en fejl. Du kan åbne
fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
Printer Setting Du kan konfigurere forskellige
maskinindstillinger i vinduet
Printerindstillingsværktøj. Nogle maskiner
understøtter ikke denne funktion.
4
Hvis du slutter maskinen til et
netværk, vises vinduet
SyncThru™ Web Service i
stedet for
Printerindstillingsværktøj.
Ændring af indstillingerne for Smart Panel
Højreklik i Linux på ikonet Smart Panel, og vælg Options. Vælg
de ønskede indstillinger i vinduet Options.
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er
beregnet til konfiguration af maskinenheder. Du skal installere
Unified Linux Driver for at kunne bruge Unified Driver
Configurator (se "Installation til Linux" på side 7).
Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet
Unified Driver Configurator automatisk på skrivebordet.
Åbning af Unified Driver Configurator
1
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på
skrivebordet.
Du kan også klikke på menuikonet Startup og vælge
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende
konfigurationsvindue.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
135
Printers configuration
Printers configuration har to faner: Printers og Classes.
► Fanen Printers
Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at
klikke på maskinikonet i venstre side af vinduet Unified Driver
Configurator.
1 Printer
Configuration
2 Port Configuration
Klik på Help for at bruge skærmhjælpen.
3
Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på
Exit for at lukke Unified Driver Configurator.
1
Skifter til Printers configuration.
2
Viser alle installerede maskiner.
3
Viser status, modelnavn og URI for maskinen.
Nyttige administrationsværktøjer
Printerens betjeningsknapper er:
5. Vedligeholdelse
1
Viser alle maskinklasserne.
2
Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen.
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
•
Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.
•
Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.
•
Refresh: Opdaterer listen over klasser.
•
Set as Default: Indstiller den valgte maskine som
standardmaskine.
•
Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny
maskineklasse.
•
Stop/Start: Stopper/starter maskinen.
•
Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du
vil kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.
•
Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.
•
Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre
printerens egenskaber.
► Fanen Classes
Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.
136
Nyttige administrationsværktøjer
Ports configuration
I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte,
kontrollere status for hver port og frigive en port, der er stoppet i
optaget-tilstand, når dens ejer af en eller anden grund har
afsluttet jobbet.
1
Skifter til Ports configuration.
2
Viser alle tilgængelige porte.
3
Viser porttypen, enheden, der er tilsluttet porten, samt
status.
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.
•
Release port: Frigiver den markerede port.
5. Vedligeholdelse
137
6. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der
opstår en fejl.
• Problemer med papirindføring
139
• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
140
• Udskrivningsproblemer
141
• Problemer med udskriftskvaliteten
145
• Kopieringsproblemer
153
• Scanningsproblemer
154
• Faxproblemer
156
• Problemer vedrørende operativsystem
158
Problemer med papirindføring
Tilstand
6. Fejlfinding
139
Løsningsforslag
Papirstop under udskrivning.
Afhjælp papirstoppet.
Papirarkene hænger sammen.
• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.
• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.
• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.
Der kan ikke indføres flere sider i
maskinen på én gang.
Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
Papiret indføres ikke i maskinen.
• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.
• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.
• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
Der opstår hele tiden papirstop.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på
særlige udskriftsmaterialer, skal du bruge universalbakken (eller den manuelle arkføder).
• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for
denne maskine.
• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.
Transparenter klistrer sammen
under udførslen.
Brug kun transparenter, der er specifikt udarbejdet til laserprintere. Fjern hver enkelt transparent,
efterhånden som de kommer ud af maskinen.
Konvolutter vrides eller indføres
forkert i maskinen.
Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
6. Fejlfinding
Klik på dette link for at åbne en animation om løsning af strømproblemer.
Tilstand
Maskinen får ingen strøm,
Løsningsforslag
• Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en
kontrolpanelet, skal du trykke på den.
eller kablet mellem computeren
og maskinen er ikke tilsluttet kor- • Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
rekt.
(Strøm)-knap på
140
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
6. Fejlfinding
Mulig årsag
141
Løsningsforslag
Maskinen får ingen strøm.
Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en
(Strøm)-knap på kontrolpanelet, skal du trykke på den.
Maskinen er ikke valgt som
standardmaskine.
Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Undersøg maskinen for følgende:
• Frontdækslet er ikke lukket. Luk frontdækslet.
• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet.
• Der mangler papir i printeren. Læg papir i.
• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen.
Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.
Kablet mellem computeren og
maskinen er ikke tilsluttet korrekt.
Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
Kablet mellem computeren og
maskinen er beskadiget.
Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og
udskriv et job. Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.
Portindstillingen er forkert.
Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at
udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere
end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte
port.
Maskinen kan være forkert
konfigureret.
Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne
er korrekte.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
6. Fejlfinding
142
Løsningsforslag
Printerdriveren er muligvis forkert
installeret.
Afinstaller og geninstaller maskinens driver.
Der er opstået en funktionsfejl i
maskinen.
Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl.
Kontakt en servicetekniker.
Dokumentet er så stort, at der ikke er
tilstrækkelig plads på computerens
harddisk til at åbne udskriftsjobbet.
Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.
Udbakken er fuld.
Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen
udskrivningen.
Maskinen vælger
papir fra den
forkerte papirkilde.
Den papirindstilling, der blev valgt
under Udskriftsindstillinger, kan
være forkert.
I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger. Vælg den korrekte papirkilde. Se
printerdriverens hjælpeskærm.
Et udskriftsjob
behandles meget
langsomt.
Jobbet kan være meget komplekst.
Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for
udskriftskvaliteten.
Halvdelen af siden
er blank.
Indstillingen for papirretningen kan
være forkert.
Skift papirretning i programmet. Se printerdriverens hjælpeskærm.
Papirformatet og indstillingerne for
papirformatet stemmer ikke overens.
Kontrollér, at papirstørrelsen, der er angivet i printerdriveren, svarer til
papiret i bakken, eller sørg for, at indstillingen for papirstørrelse i
printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i
det program, du bruger.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
Maskinen udskriver, Maskinens kabel sidder løst eller er
defekt.
men teksten er
forkert, forvansket
eller ufuldstændig.
6. Fejlfinding
143
Løsningsforslag
Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du
tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det,
kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive
et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.
Der er valgt en forkert printerdriver.
Kontroller programmets menu for printervalg for at sikre, at din
maskine er valgt.
Der er funktionsfejl i programmet.
Prøv at udskrive et job fra et andet program.
Der er funktionsfejl i operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den
igen.
Hvis du er i et DOS-miljø, kan
skrifttypen være indstillet forkert for
maskinen.
Se "Ændring af skrifttypeindstilling" på side 81.
Der udskrives sider, Tonerpatronen er defekt eller tom.
men de er tomme.
Filen kan indeholde blanke sider.
Nogle dele, f.eks. controlleren eller
kortet, kan være defekte.
Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.
Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.
Kontakt en servicetekniker.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
6. Fejlfinding
144
Løsningsforslag
Maskinen udskriver
ikke PDF-filer
korrekt. Visse dele
af grafik, tekst eller
illustrationer
mangler.
Inkompatibilitet mellem PDF-filen og
Acrobat-produkterne.
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af
filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.
Udskriftskvaliteten
for fotografier er
ikke god. Billederne
er ikke klare.
Opløsningen for fotografiet er meget
lav.
Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i
programmet, reduceres opløsningen.
Før udskrivning
udskiller maskinen
dampe i nærheden
af udbakken.
Brug af fugtigt papir kan forårsage
dampe under udskrivning.
Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.
Maskinen udskriver
ikke på papir i
specialstørrelser,
f.eks. fakturapapir.
Papirstørrelsen og indstillingerne for
papirstørrelse stemmer ikke overens.
Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret på fanen Papir
under Udskriftsindstillinger.
Det udskrevne
faktureringspapir er
krøllet.
Indstillingen for papirtype er forkert.
Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik
på fanen Papir, og angiv typen til Tykt papir.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDFfil som et billede.
Problemer med udskriftskvaliteten
6. Fejlfinding
145
Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen
nedenfor, hvordan du kan løse problemet.
Tilstand
Lys eller falmet udskrift
Løsningsforslag
• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Installer en
ny tonerpatron.
• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er
aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til
printerdriveren.
• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring.
Rengør maskinen indvendigt.
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt. Hvis disse
trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Udskriften på den øverste halvdel af papiret er
lysere end på resten af
papiret
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og indstil
papirtypen til Genbrugt.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Tonerpletter
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Udfald
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
6. Fejlfinding
146
Løsningsforslag
• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt.
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker.
Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.
• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et
andet papirmærke.
• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for
toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen
til Tykt papir.
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Hvide pletter
Hvis der er hvide pletter på siden:
• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være
snavset. Rengør maskinen indvendigt.
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt.
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette linjer
6. Fejlfinding
147
Løsningsforslag
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:
• Tonerpatronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Udskift tonerpatronen.
Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt. Hvis disse
trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Farvet eller sort
baggrund
Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
• Skift til en lettere type papir.
• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ
fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.
• Udskift den gamle tonerpatron med en ny.
Tonerudtværing
• Rengør printeren indvendigt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Udskift tonerpatronen.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette gentagne
defekter
6. Fejlfinding
148
Løsningsforslag
Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:
• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du stadig har det samme problem, skal du udskifte
tonerpatronen.
• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside,
løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.
Spredte
baggrundspletter
A
Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.
• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir,
før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.
• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så
du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden.
Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, må du ændre
udskriftsopløsningen i programmet eller i Udskriftsindstillinger. Kontroller, at du har valgt den korrekte
papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for
meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Der er tonerpartikles
omkring tegn med Fed
og billeder
6. Fejlfinding
149
Løsningsforslag
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og indstil
papirtypen til Genbrugt.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har
brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
Misdannede tegn
• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.
Skrå skrift
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Cc
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Krøller eller bølger
6. Fejlfinding
Løsningsforslag
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Folder eller bukninger
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Bagsiden af udskrifterne • Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør printeren indvendigt.
er snavset
150
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Helt farvede eller helt
sorte sider
6. Fejlfinding
Løsningsforslag
• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Udskift tonerpatronen.
• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
A
Løs toner
• Rengør printeren indvendigt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny.
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Blanke områder i
tegnene
A
Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:
• Hvis du bruger transparenter, kan du forsøge med en anden type transparent. På grund af
transparentens sammensætning, er det normalt med nogle blanke områder i tegnene.
• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.
• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.
151
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Vandrette striber
6. Fejlfinding
152
Løsningsforslag
Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:
• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Udskift tonerpatronen.
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Krøl
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og
indstil typen til Tyndt papir.
• Et ukendt billede vises
gentagne gange på
nogle få ark
• Løs toner
• Der forekommer lys
udskrift eller forurening
Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke
udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen
(se "Højdejustering" på side 80).
Kopieringsproblemer
Tilstand
6. Fejlfinding
153
Løsningsforslag
Kopierne er for lyse eller Juster kopiens mørkhed for at gøre baggrunden på kopierne lysere eller mørkere.
for mørke.
Der forekommer
udtværinger, striber,
mærker eller pletter på
kopierne.
• Hvis der er fejl på originalen, skal du bruge mørkhed i kopifunktion for at gøre baggrunden på kopierne
lysere.
• Hvis der ikke er nogen defekter på originalen, skal du rengøre scannerenheden.
Kopiens indhold er
skævt.
• Sørg for, at originalen flugter med registreringsstyret.
Der udskrives tomme
sider.
Sørg for, at originalen vender forsiden nedad på scannerglaspladen eller forsiden opad i dokumentføderen.
Trykket tværes nemt af
kopien.
• Udskift papiret i papirbakken med papir fra en ny pakke.
Der opstår hyppige
papirstop.
• Luft papiret, og vend det i bakken. Udskift papiret i bakken. Kontroller/juster evt. papirstyrene.
• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt.
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
• I områder med høj luftfugtighed må papiret ikke efterlades i maskinen i længere perioder.
• Kontroller, at papiret er den rigtige type og vægt.
• Undersøg maskinen for kopipapir eller papirstykker, efter du har afhjulpet papirstop.
Tonerpatronen udskriver • Originalerne indeholder muligvis billeder, farvede felter eller tykke streger. Originalerne kan f.eks. være
formularer, nyhedsbreve, bøger eller andre dokumenter, der bruger mere toner.
færre kopier end
forventet, før den løber
• Scannerlåget er muligvis åbent, mens der kopieres.
tør for toner.
• Sluk maskinen, og tænd den igen.
Scanningsproblemer
Tilstand
Scanneren fungerer ikke.
6. Fejlfinding
154
Løsningsforslag
• Kontroller, at den original, du vil scanne, er anbragt med den trykte side nedad på
scannerglaspladen eller med den trykte side opad i dokumentføderen.
• Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle det dokument, du vil
scanne. Prøv forscanningsfunktionen for at se, om den virker. Prøv at reducere
scanningens opløsningsgrad.
• Kontroller, at maskinens printerkabel er korrekt tilsluttet.
• Kontroller, at printerkablet ikke er defekt. Udskift kablet med et, du ved, er i orden.
Udskift eventuelt kablet.
• Kontroller, at scanneren er konfigureret korrekt. Kontroller scanningsindstillingen i
SmarThru Office eller i det program, du vil bruge, for at sikre dig, at scannerjobbet
bliver sendt til den rigtige port (f.eks. USB001).
Enheden scanner meget langsomt.
• Kontroller, om maskinen udskriver de data, den modtager. Hvis dette er tilfældet, kan
du scanne dokumentet, når de modtagne data er udskrevet.
• Grafik scannes langsommere end tekst.
• Kommunikationshastigheden er langsommere i scanningstilstand, pga. den store
mængde hukommelse, der er nødvendig for at analysere og gengive det scannede
billede. Indstil computeren til ECP-printertilstand ved hjælp af BIOS-indstillingerne.
Dette vil øge hastigheden. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indstiller BIOS, i
brugervejledningen til computeren.
Scanningsproblemer
Tilstand
6. Fejlfinding
155
Løsningsforslag
Følgende meddelelse vises på
computerskærmen:
• Der kan være et kopijob eller udskriftsjob i gang. Prøv at udføre jobbet igen, når det
andet job er færdigt.
• Enheden kan ikke indstilles til den H/Wtilstand, du ønsker.
• Den valgte port anvendes i øjeblikket. Genstart computeren, og prøv igen.
• Port bruges af et andet program.
• Scannerdriveren er ikke installeret, eller driftsmiljøet er ikke konfigureret korrekt.
• Port deaktiveret.
• Kontroller, at maskinen er korrekt tilsluttet, og at strømmen er tændt, og genstart
derefter computeren.
• Scanneren er optaget af at modtage eller
udskrive data. Prøv igen, når det aktuelle
job er udført.
• Ugyldig handle.
• Scanning mislykkedes.
• Printerkablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt.
• USB-kablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt.
Faxproblemer
6. Fejlfinding
Tilstand
156
Løsningsforslag
Maskinen virker ikke, displayet
lyser ikke, eller knapperne
fungerer ikke.
• Træk netledningen ud, og sæt den i igen.
Ingen klartone.
• Kontrollér, at telefonledningen er tilsluttet korrekt.
• Find ud af, om der er strøm i stikkontakten.
• Kontroller, at der er tændt på tænd/sluk-kontakten, og at der er trykket på tænd/sluk-kontakten
på kontrolpanelet.
• Kontrollér, at telefonstikket i væggen fungerer ved at tilslutte en anden telefon.
De tal, der er lagret i
hukommelsen, ringer ikke til det
korrekte nummer.
Kontrollér, at tallene er gemt korrekt i hukommelsen. Kontroller det ved at udskrive en
adressebogsliste.
Originalen føres ikke ind i
maskinen.
• Kontroller, at papiret ikke er krøllet, og at du indfører det korrekt. Kontroller, om originalen har
den rigtige størrelse og ikke er for tyk eller for tynd.
• Kontroller, at dokumentføderen er helt lukket.
• Dokumentføderens gummipude skal evt. udskiftes. Kontakt en servicetekniker.
Faxer modtages ikke automatisk. • Modtagetilstanden skal indstilles til fax.
• Der skal være papir i papirbakken.
• Undersøg, om der vises fejlmeddelelser i displayet. Hvis der vises meddelelser i displayet, skal
du afhjælpe problemet.
Maskinen sender ikke.
• Kontroller, at der er en original i dokumentføderen eller på scannerglasset.
• Undersøg, om den faxmaskine, du sender til, kan modtage din fax.
Faxproblemer
Tilstand
6. Fejlfinding
157
Løsningsforslag
Indgående faxer har blanke
• Den maskine, der sender faxen, kan være defekt.
områder, eller kvaliteten er dårlig. • Støj på telefonlinjen kan medføre linjefejl.
• Undersøg maskinens tilstand ved at tage en kopi.
• En tonerpatron er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid. Udskift tonerpatronen.
Nogle af ordene på en modtaget
fax er strukket ud.
Den maskine, der sendte faxen, har haft et midlertidigt dokumentstop.
Der er striber på de originaler, du
sendte.
Undersøg scannerenheden for pletter, og rengør den.
Maskinen ringer op til et nummer, Den anden faxmaskine kan være slukket, mangle papir eller være ude af stand til at besvare de
men det lykkes ikke at oprette
opkald, den modtager. Tal med den anden maskinbruger, og bed vedkommende om at løse
forbindelse med den anden
problemet på sin side.
faxmaskine.
Faxer gemmes ikke i
hukommelsen.
Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme faxen. Hvis der vises en meddelelse i
displayet om hukommelsesstatus, skal du slette de faxer, som du ikke længere har brug for, fra
hukommelsen og derefter prøve at gemme faxen igen. Tilkald service.
Du har muligvis valgt den forkerte papirindstilling i opsætningen af brugerindstillingerne. Kontroller
Der opstår blanke områder i
bunden af hver side eller på andre papirstørrelsen- og typen igen.
sider med en smal stribe tekst
foroven.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
158
1
Ofte forekommende Windows-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Meddelelsen ”Filen er i brug” vises under
installationen.
Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows.
Geninstaller printerdriveren.
Meddelelserne ”Generel beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”, ”Spool 32” eller ”Ugyldig
handling” vises.
Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
Meddelelsen ”Kan ikke udskrive”, ”der er
opstået en printer timeout-fejl” vises.
Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig
med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen
er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.
Du kan finde oplysninger om Windows-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
159
2
Ofte forekommende Macintosh-problemer
Tilstand
Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse
dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.
Løsningsforslag
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver
Udskriv som billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et
billede.
Dokumentet er blevet udskrevet, men
udskriftsjobbet er ikke forsvundet fra
printerspooleren i Mac OS X 10.3.2.
Opdater MAC OS til MAC OS X 10.3.3 eller nyere.
Nogle bogstaver vises ikke normalt ved
udskrivning af en forside.
Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske
alfabet og tal vises normalt på forsiden.
Når du udskriver et dokument i Macintosh med
Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med
Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne indstillingen i Acrobat Reader.
ikke korrekt.
Du kan finde oplysninger om Macintosh-fejlmeddelelser i den brugerhåndbog til Macintosh, der fulgte med din pc.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
160
3
Ofte forekommende Linux-problemer
Tilstand
Maskinen udskriver ikke.
Løsningsforslag
• Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til
fanen Printers i vinduet Printers configuration for at få vist listen med tilgængelige maskiner.
Kontrollér, at maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne Add new printer wizard for at
konfigurere enheden.
• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn Printers configuration, og marker maskinen på listen over
printere. Læs beskrivelsen i ruden Selected printer. Hvis status indeholder Stopped, skal du trykke på
knappen Start. Herefter bør maskinen igen fungere normalt. Udskrivningen kan standse, når der opstår
visse problemer.
• Kontroller, om programmet har en specialindstilling for udskrivning som f.eks. ”-oraw”. Hvis ”-oraw” er
angivet i kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges
Gimp Front-end, skal du vælge ”print” -> ”Setup printer” og redigere kommandolinjeparameteren på
kommandolinjen.
Visse farver udskrives
helt sorte.
Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU Ghostscript version 7.05), hvor grundfarverummet i
dokumentet er et indekseret farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript benytter CIEfarverum som farvematchningssystem, bør du opdatere Ghostscript på dit system til mindst GNU
Ghostscript version 7.06 eller nyere. Du kan finde de nyeste versioner af Ghostscript på
www.ghostscript.com.
Nogle farvebilleder
udskrives i uventede
farver.
Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU Ghostscript version 7.xx), hvor grundfarverummet i
dokumentet er et indekseret RGB-farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript benytter CIEfarverum som farvematchningssystem, bør du opdatere Ghostscript på dit system til mindst GNU
Ghostscript version 8.xx eller nyere. Du kan finde de nyeste versioner af Ghostscript på
www.ghostscript.com.
Problemer vedrørende operativsystem
Tilstand
6. Fejlfinding
161
Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8.51 eller ældre af
hele sider, og udskrifterne Ghostscript, 64-bit Linux OS, og som er rapporteret til bugs.ghostscript.com som Ghostscript Bug 688252.
udskrives på halve sider. Problemet er løst i AFPL Ghostscript v. 8.52 og nyere. Hent den nyeste version af AFPL Ghostscript fra
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/, og installer den, så problemet bliver løst.
Jeg kan ikke scanne via
Gimp Front-end.
Kontroller, om Gimp Front-end har Xsane:Device dialog i menuen Acquire. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du installere plug-in'en Xsane til Gimp på computeren. Du kan finde plug-in-pakken Xsane til Gimp på
Linux distributions-cd'en eller på Gimps hjemmeside. Du kan finde flere oplysninger på distributions-cd’en
med Hjælp til Linux eller programmet Gimp Front-end.
Hvis du vil bruge en anden type scannerprogram, henvises du til Hjælp i programmet.
Fejlmeddelelsen "Cannot
open port device file"
vises, når du udskriver et
dokument.
Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et
igangværende udskriftsjob. Kendte versioner af CUPS-server afbryder udskriftsjobbet, hver gang
udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux
Driver låser porten under udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke
tilgængelig for efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at
vælge Release port i vinduet Port configuration.
Problemer vedrørende operativsystem
Tilstand
Maskinen vises ikke på
scannerlisten.
6. Fejlfinding
162
Løsningsforslag
• Kontroller, at maskinen er sluttet til computere via USB og er tændt.
• Kontroller, at scannerdriveren til maskinen er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator,
skift til Scanners Configuration, og klik derefter på Drivers. Kontroller, at der vises en driver med et navn,
der svarer til maskinen navn, i vinduet.
• Kontroller, at porten ikke er optaget. Funktionelle komponenter i maskinen (printer og scanner) deler den
samme I/O-grænseflade (port), og der opstår derfor muligvis situationer, hvor forskellige
brugerprogrammer forsøger at få adgang til den samme port på samme tid. Hvis du vil forhindre
konflikter, skal brugerprogrammerne kun have tilladelse til at få kontrol over enheden enkeltvis. Den
anden bruger vil få meddelelsen ”device busy”. Dette sker normalt, når der startes en
scanningsprocedure. En tilhørende meddelelsesboks vises.
Hvis du vil identificere kilden til problemet, skal du åbne Ports Configuration og markere den port, der er
tildelt scanneren. Portsymbolet /dev/mfp0 svarer til den LP:0-betegnelse, der vises i scannerens
indstillinger, /dev/mfp1 svarer til LP:1 osv. USB-porte starter ved /dev/mfp4, så en scanner på USB:0
svarer til /dev/mfp4 osv. I ruden Selected port kan du se, om porten er optaget af en anden applikation.
Hvis det er tilfældet, skal du vente til det aktuelle job er afsluttet eller trykke på knappen Release port,
hvis du er sikker på, at det aktuelle portprogram ikke fungerer korrekt.
Maskinen scanner ikke.
• Kontroller, at der er lagt et dokument i maskinen, og kontroller, at maskinen er sluttet til computeren,
• hvis der opstår en I/O-fejl under scanning.
Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
163
4
Almindelige PostScript-problemer
De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.
Problem
PostScript-filen kan ikke
udskrives
Mulig årsag
PostScript-driveren er muligvis
ikke installeret korrekt.
Løsning
• Installer PostScript-driveren (se "Softwareinstallation" på side 4).
• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er
tilgængelig til udskrivning.
• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.
Rapporten Grænsekontrolfejl Udskriftsjobbet er for komplekst.
udskrives
Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller
installere mere hukommelse.
Der udskrives en PostScript- Udskriftsjobbet er muligvis ikke
fejlside
PostScript.
Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om
programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller
en PostScript-headerfil til maskinen.
Den valgfri bakke er ikke
valgt i driveren
Printerdriveren er ikke konfigureret Åben PostScript-driveregenskaberne, vælg fanen
til at genkende den valgfrie bakke. Enhedsindstillinger, og angiv bakkeindstillingen.
Når du udskriver et
dokument i Macintosh med
Acrobat Reader 6.0 eller
nyere, udskrives farverne
ikke korrekt
Printerdriverens indstilling for
opløsning stemmer muligvis ikke
overens med indstillingen i
Acrobat Reader.
Sørg for, at opløsningsindstillingen i printerdriveren stemmer
overens med indstillingen i Acrobat Reader.
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung
products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region Customer Care Center
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
164
Country/Region Customer Care Center
Web Site
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
400-810-5858
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
CHINA
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
CROATIA
062 SAMSUNG
(062 726 7864)
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
800-SAMSUNG
(800-726786)
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
BULGARIA
www.samsung.com
www.samsung.com
/be (Dutch)
www.samsung.com
/be_fr (French)
05 133 1999
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
010-6475 1880
Samsung Zrt., česká organizační složka,
Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00,
Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
GREECE
8011-SAMSUNG
(80111 7267864) from
land line, local charge/
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com
/hk
HONG KONG
HUNGARY
www.samsung.com
/hk_en/
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
165
Country/Region Customer Care Center
3030 8282
INDIA
Web Site
www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
ITALY
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
166
Country/Region Customer Care Center
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
02-5805777
NIGERIA
080-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG
(172678)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864)
(€ 0,10/min)
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG
(0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PHILIPPINES
Web Site
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
POLAND
www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG
(08010 726 7864) only
from landline, local
network Romtelecom local tariff /021 206 01
10 for landline and
mobile, normal tariff.
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
167
Country/Region Customer Care Center
Web Site
SERBIA
0700 SAMSUNG
(0700 726 7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.ua
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG
(726-7864)
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
902-1-SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
UKRAINE
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/
min)
www.samsung.com
/ch
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
/ch_fr/
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
THAILAND
02-689-3232
www.samsung.com
/ua_ru
Ordliste
168
ADF
Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til
produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi,
der bruges i forbindelse med udskrivning, og som
anvendes i denne brugerhåndbog.
802.11
En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der
automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne
noget af papiret med det samme.
AppleTalk
802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse
lokalnetværk (WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN
Standards Committee (IEEE 802).
AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der
er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget
i den oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra
den til fordel for TCP/IP-netværk.
802.11b/g/n
Bitdybde
802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet.
802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n
understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder
kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse
telefoner og Bluetooth-enheder.
En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver
antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt
pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større
spektrum af klare farver. Når antallet af bits forøges, bliver
antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bitfarve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.
Adgangspunkt
AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en
enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et
trådløst lokalnetværk (WLAN) og fungerer som en central
sender/modtager af WLAN-radiosignaler.
BMP
Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et
filformat til enkle grafikfiler på denne platform.
Ordliste
169
BOOTP
Kontrolpanel
Bootstrap Protocol. En netværksprotokol, som en netværksklient
benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår
normalt i bootstrap-processen på en computer eller det
operativsystem, der kører på den. BOOTP-serverne tildeler IPadressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør
det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente
en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.
Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der
er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på
maskinen.
CCD
CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør
det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen
bruges også til at fastholde CCD-modulet for at forhindre
beskadigelse, når maskinen flyttes.
Sortering
Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier
udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt
sæt, før der udskrives yderligere kopier.
Dækning
Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med
målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 %
dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller
tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede
billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere,
og tonerforbruget stiger tilsvarende.
CSV
Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV
bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer.
Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags
de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end
Microsoft.
Ordliste
170
DADF
DLNA
En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der
automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan
scanne begge sider af papiret.
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør
det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger
med hinanden på tværs af netværket.
Standard
DNS
Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer
pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.
DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer
oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret
database på et netværk, f.eks. internettet.
DHCP
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/
server-netværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke
konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært –
generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at
kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP
indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til
klientværter.
DIMM
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der
indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen,
f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.
Matrixprinter
En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved,
der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at
slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.
DPI
DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i
forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et
højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i
billedet og større filer.
Ordliste
171
DRPD
ECM
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er
en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt
telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand,
der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når
tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og
korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle
gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.
Duplex
En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen
kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer
med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret
samtidigt.
Driftscyklus
Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker
printerens ydeevne. Generelt har printeren en
levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder
den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for
garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr.
måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en
grænse på 2.400 sider om dagen.
Emulering
Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme
resultater som en anden.
En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet
system, så det andet system fungerer som det første system.
Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne
funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af
systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne
tilstand.
Ordliste
172
Ethernet
FTP
Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til
LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges
ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt
rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media Access
Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE
802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden
1990’erne og frem til i dag.
FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til
udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IPprotokollen (f.eks. internettet eller et intranet).
EtherTalk
En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til
computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige
Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for
TCP/IP-netværk.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i
maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en
tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med
disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.
Fikseringsenhed
Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på
udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når
toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme
og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er
årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en
laserprinter.
Gateway
En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et
computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles
populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver
adgang til andre computere eller netværk.
Gråtoner
Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele
af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne
repræsenteres af de forskellige grå nuancer.
Ordliste
173
Halvtone
Intranet
En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter
varieres. Områder med megen farve består af et stort antal
punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.
Et privat netværk, der benytter internetprotokoller,
netværksforbindelser og eventuelt det offentlige
telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en
organisations oplysninger eller drift med medarbejderne.
Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste,
som er det interne websted.
HDD
Harddisken er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede
data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske
overflader.
IEEE
IP-adresse
En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder
benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et
netværk ved hjælp af IP-standarden.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en
international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at
udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.
IPM
IEEE 1284
IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers
hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark
en printer kan producere i løbet af et minut.
Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B”
refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der
sluttes til perifere enheder (f.eks. en printer).
Ordliste
174
IPP
ITU-T
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for
udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser,
opløsning osv. IPP kan bruges lokalt eller over internettet til
hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol,
godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere
anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.
ITU (International Telecommunication Union) er en international
organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere
den internationale radio- og telekommunikation. Dens
hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af
radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem
forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald.
Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.
IPX/SPX
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell
NetWare-operativsystemerne. IPX og SPX er begge
forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen
ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til
lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til
dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et
LAN).
ISO
ISO (International Organization for Standardization) er en
international organisation til fastlæggelse af standarder, og den
er sammensat af repræsentanter fra de nationale
standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale
branche- og handelsstandarder.
ITU-T’s testark nr. 1
Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til
faxtransmissioner af dokumenter.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for
billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke
forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder,
specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.
Ordliste
175
JPEG
MFP
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst
brugte standardmetode til komprimering af fotografier med
kvalitetsforringelse. Det er det format, der bruges til lagring og
transmission af fotografier på internettet.
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der
omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en
kopimaskine, en fax, en scanner osv.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en
netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af
katalogtjenester, der kører via TCP/IP.
LED
En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines
status.
MAC-adresse
MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er
knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet
i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt
hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som
en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i
store netværk.
MH
MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til
nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem
faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4.
MH er et kodebogsbaseret RLE-skema (run-length encoding),
der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da
de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette
transmissionstiden for de fleste faxer.
MMR
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode,
der er anbefalet i ITU-T T.6.
Modem
En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale
oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de
transmitterede oplysninger.
Ordliste
176
MR
Originaler
MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er
anbefalet i ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje
ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første,
forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes
forskellene.
Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi
eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at
producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra
eller afledt af noget andet.
NetWare
Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der
blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre
forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var
baseret på den typiske Xerox XNS-stak. I dag understøtter
NetWare TCP/IP og IPX/SPX.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der
fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en
laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød
og cylinderformet.
En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på
tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal
udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med
patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) er en
kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International
Organization for Standardization). OSI er en standardiseret,
modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af
komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige
funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program,
præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og
fysisk lag.
PABX
En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk
telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.
Ordliste
177
PCL
Udskriftsmedie
PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description
Language – sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som
en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev
oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet
i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og
laserprintere.
Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en
kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.
PDF
PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet
filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af
todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af
enheder og opløsning.
PostScript
PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og
programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik
og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et
billede.
Printerdriver
Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre
data fra computeren til printeren.
PPM
PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor
hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan
producere pr. minut.
PRN-fil
En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at
kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af
standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange
opgaver.
Protokol
En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør
forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to
computere.
Ordliste
178
PS
SMB
Se PostScript.
SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især
anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige
former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den
indeholder også en mekanisme til godkendelse af
kommunikation mellem processer.
PSTN
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det
netværk, der består af verdens offentlige analoge
telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i
virksomheder.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en
protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere.
RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks.
brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept
(godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang
til netværket.
Opløsning
Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere
DPI-tal, jo højere opløsning.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for
transmission af e-mail over internettet. SMTP er en relativt enkel
tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere
af en meddelelse, og derefter overføres meddelelsesteksten.
Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en email-meddelelse til serveren.
SSID
SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst
lokalnetværk (WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN
anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden.
Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’er, og
maksimumlængden er 32 tegn.
Ordliste
179
Undernetmaske
TIFF
Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til
at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen,
og hvilken del der er værtsadressen.
TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med
variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer
fra scannere. I TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord,
som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i
filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges
til billeder, der er oprettet i forskellige
billedbehandlingsprogrammer.
TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er
det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den
protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk
kører på.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder
oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus,
transmissionsresultat og antal sendte sider. Rapporten kan
indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter
mislykkede transmissioner.
Tonerpatron
En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en
maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i
laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten
og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en
kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den
klæber til papirets fibre.
TWAIN
En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges
en TWAIN-kompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt
program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er et
API, der kan bruges til at hente billeder under
operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Macintosh.
Ordliste
180
UNC-sti
Vandmærke
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode
til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre
Microsoft-produkter. Formatet for en UNC-sti er:
\\<servernavn>\<sharenavn>\<yderligere mapper>
Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret,
der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev
første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet
brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de
bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle
dokumenter for at forhindre forfalskninger.
URL
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på
dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af
adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den
anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor
ressourcen er placeret.
USB
USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af
perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB
Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB
udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere
enheder til en enkelt USB-port på computeren.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er
defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau
som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på
kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under
transmissionen.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en
billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i
Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIAkompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse
operativsystemer.
Ordliste
181
WPA
XPS
WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til
sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for
at forbedre sikkerheden i WEP.
XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL
(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er
nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er
udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som
er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret
dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA
til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller
adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt
(WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder.
WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en
trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket
øger sikkerheden.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et
trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt
understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse
netværksforbindelse uden at bruge en computer.
Indeks
182
A
E
adressekartotek
Easy Printer Manager
funktion til hukommelseharddisk 119, 120
128
bruge
85
generel konfiguration
74
redigere
86
redigere gruppe
87
lagring
82
registrere
85
søger
83
registrere gruppe
86
emulering
angive tegn
AnyWeb Print
autoriserede brugere
registrere
Æ
88
81
generel konfiguration
emailadresse
generel konfiguration
brug af hjælp
brugerdefineret konfiguration
102
78
D
direkte udskrivning hjælpeprogram
99
dokumentboks
75
generel konfiguration
75
driverinstallation
Unix
24
74
82
74
F
53
generelle indstillinger
65
G
I
indstille udskriftsopløsning
Linux
103
K
fax
automatisk genkald
generel konfiguration
B
maskinfunktioner
email
84
125
funktioner
107
60
genopkald til det senest kaldte nummer
107
Konfiguration af emulering
74
konfigurere administrator
77
konfigurere adressekartotek
85
kopiere
generel konfiguration
modtage i DRPDtilstand
108
modtage i sikker tilstand
109
modtage i telefonsvarertilstand
107
modtage i tlftilstand
107
Lagring
modtage med lokaltelefon
108
LCDdisplay
modtagelse i faxtilstand
107
faxfunktion
107
forbrugsstoffer
forventet levetid for tonerpatroner
123
55
L
82
gennemse maskinens status
55, 59, 60, 64, 69
Linux
almindelige Linuxproblemer
brug af SetIP
160
15
Indeks
183
driverinstallation til netværkstilsluttede 23
Menuen Udskriv
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
N
7
geninstallation af driver ved tilslutning via
USBkabel
9
printeregenskaber
104
scanning
117
udskrivning
102
unified driver configurator
134
Linuxscanning
159
5
Geninstallation til tilsluttet USB
6
udskrivning
brug af SetIP
14
Macintoshscanning
116
116
maskinkonfig
maskinstatus
maskinoplysninger
59, 60, 64, 69
55, 59, 60, 64, 69
23
22
24
16
generel konfiguration
75
installere driver via netværket
16
IPv6konfiguration
28
generelle oplysninger
problemer vedrørende operativsystem
158
problemer
Nup printing
ordliste
101
faxproblemer
156
kopieringsproblemer
153
problemer med papirindforing
139
problemer med udskriftskvaliteten
145
scanningsproblemer
154
strømproblemer
140
udskrivningsproblemer
141
R
168
Oversigt over Status for Samsungprinter
131
131, 133
problem
31
O
104
Printerstaus
13, 14, 15, 48
trådløst netværk konfigurere
Mac OS
163
Linux
præsentation af netværksprogrammer 11
driverinstallation til netværkstilsluttede 22
scanning
fejlfinding
printerindstillinger
driverinstallation
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
SetIPprogram
80
PostScriptdriver
kabelbaseret netværkskonfiguration 12
100
Macintosh
55
netværk
Mac OS
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
justere højden
maskinstatus
M
P
placere en maskine
naskinkonfiguration
117
almindelige Macintoshproblemer
54
rapporter
maskinoplysninger
55, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 70
Indeks
184
S
SyncThru Web Service
125
generelle oplysninger
125
Scanning
Scanning med Samsung
Scanningsassistent
114
Scanning med SmarThru 4
114
T
generel konfiguration
63
Linuxscanning
117
Macintoshscanning
116
Scanning fra en netværkstilsluttet
maskine
110
forventet levetid
123
håndteringsvejledning
122
ikkeSamsung og genopfyldt
123
lagring
122
trådløst
adhoctilstand
31
Scanning fra et billedredigeringsprogram
113
computer
32
Infrastrukturstilstand
31
Scanning med SmarThru Office
115
installere
31
Scanning til email
111
kontrolpanel
31
Scanning til FTPSMBserver
112
USBkabel
34
Scanning ved brug af WIAdriveren
113
trådløst netværk
Scanningsassistent
114
netværkskabel
scanningsfunktion
110
service contact numbers
164
SetIPprogram
skrifttypeindstilling
13, 48
81
SmarThru 4
114
SmarThru Office
115
Specielle egenskaber
79
ændre standardindstillingerne for
udskrivning
47
flere sider på ét ark
Mac OS
indstille som en standardmaskine
Mac OS
100
specielle udskrivningsfunktioner
udskrive på begge sider af papiret
Mac OS
udskrive til en fil
UNIX
95
slette
96
udskrivning
96
101
90
105
Linux
102
Mac OS
100
UNIX
105
UNIX
oprette
91
udskrivning af et dokument
udskrive
udskrive overlay
89
102
udskrivningsfunktion
54
101
Linux
U
generel konfiguration
89
bruge direkte udskrivning hjælpeprogram
99
tonerpatron
scanning
udskrivning
89
driverinstallation til netværkstilsluttede 24
udskrivning
USB
generel setupusb
USBkabel
105
74
74
Indeks
185
driver installation
5, 7
geninstallation af driver
6, 9
V
vandmærke
oprette
94
redigere
94
slette
94
W
Windows
brug af SetIP
13, 48
driverinstallation til netværkstilsluttede 16
ofte forekommende Windowsproblemer
158
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement