Samsung Multifunktionsprintere SL-M2070W 3-i-1 Brugervejledning

Samsung Multifunktionsprintere SL-M2070W 3-i-1  Brugervejledning
Brugerhåndbog
GRUNDLÆGGENDE
GRUNDLÆGGENDE
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation,
grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.
AVANCERET
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration,
betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.
GRUNDLÆGGENDE
Grundlæggende faxning
1. Introduktion
65
3. Vedligeholdelse
Nøglefordele
5
Funktioner pr. model
8
Nyttigt at vide
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
13
70
Om denne brugerhåndbog
Tilgængelige forbrugsstoffer
14
71
Sikkerhedsoplysninger
Opbevaring af tonerpatronen
15
72
Oversigt over maskinen
Fordele toner
21
74
Oversigt over kontrolpanelet
Udskifte tonerpatronen
25
76
Tænde for maskinen
Overvåge forbrugsstoffer
29
78
Installere driveren lokalt
Indstille advarsel om lavt tonerniveau
30
79
Geninstallere driveren
Rengøre maskinen
31
80
Tip til flytning og opbevaring af maskinen 86
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
4. Fejlfinding
Menuoversigt
Tip til at undgå papirstop
33
88
Maskinens grundlæggende indstillinger
Afhjælpning af originaldokumentstop
38
89
Medier og bakke
Udbedre papirstop
40
94
Grundlæggende udskrivning
Om Status-indikator
53
98
Basiskopiering
Displaymeddelelsernes betydning
59
101
Grundlæggende scanning
64
2
GRUNDLÆGGENDE
5. Appendiks
Specifikationer
107
Bemærkninger om regler
116
Copyright
130
3
1. Introduktion
Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge maskinen.
• Nøglefordele
5
• Funktioner pr. model
8
• Nyttigt at vide
13
• Om denne brugerhåndbog
14
• Sikkerhedsoplysninger
15
• Oversigt over maskinen
21
• Oversigt over kontrolpanelet
25
• Tænde for maskinen
29
• Installere driveren lokalt
30
• Geninstallere driveren
31
Nøglefordele
Miljøvenlig
Hurtig udskrivning i høj opløsning
• For at spare toner og papir understøtter denne maskine Eco-funktionen
(se "Eco-udskrivning" på side 57).
• Du kan udskrive med en opløsning på op til 1.200 x 1.200 dpi effektivt
output.
• Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug
af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 213).
• Hurtig udskrivning efter behov.
• Du kan udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet udskrivning)
(manuel) for at spare papir (se "Brug af avancerede
udskrivningsfunktioner" på side 213).
• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at
nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
• Vi anbefaler, at du benytter genbrugspapir for at spare energi.
- M207x series
▪ Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 20 sider pr. minut
(A4) eller 21 sider pr. minut (Letter).
- M2074 series
▪ Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 18 sider pr. minut
(A4) eller 19 sider pr. minut (Letter).
Nøglefordele
Bekvemmelighed
• Easy Capture Manager giver dig mulighed for nem redigering og
udskrivning af alt, du henter ved hjælp af tasten Print Screen på
tastaturet (se "Easy Capture Manager" på side 247).
• Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe
brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange
formater, herunder .epub-formatet. Disse dokumenter kan deles via
websteder til sociale netværk eller fax (se "Brug af Samsung Easy
Document Creator" på side 254)
• AnyWeb Print kan tage en kopi af skærmbilledet, vise eksempler, fjerne
og udskrive skærmbilledet i Windows Internet Explorer meget
nemmere, end hvis du bruger det almindelige program (se "Samsung
AnyWeb Print" på side 248).
• Intelligent opdatering giver dig mulighed for at kontrollere den seneste
software og installere den seneste version under
installationsprocessen for printerdriveren. Den er kun tilgængelig for
Windows.
• Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram,
maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på webstedet
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
Understøttelse af flere typer funktionalitet og
programmer
• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 109).
• Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som
f.eks. ”Fortroligt” (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på
side 213).
• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet
forstørres og udskrives på tværs af flere papirark og kan derefter tapes
sammen for at udgøre en plakat (se "Brug af avancerede
udskrivningsfunktioner" på side 213).
• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på
side 112).
• Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en
netværksgrænseflade.
Nøglefordele
AirPrint
Se "Introduktion til metoder til trådløs opsætning" på side 154.
• Med AirPrint kan du trådløst udskrive direkte fra iPhone, iPad og iPod
touch, som kører iOS 4.2 eller nyere.
Understøtter forskellige metoder til indstilling af
trådløst netværk
• Brug af WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
- Du kan nemt oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af WPSknappen på maskinen og adgangspunktet (en trådløs router).
• Ved hjælp af USB-kablet eller et netværkskabel
- Du kan oprette forbindelse og indstille forskellige indstillinger for
trådløse netværk ved hjælp af et USB-kabel eller et netværkskabel.
• Anvendelse af Wi-Fi Direct
- Det er praktisk at udskrive fra din mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi eller
Wi-Fi Direct-funktionen.
Funktioner pr. model
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
Operativsystem
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
Operativsystem
(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)
Software
Software
SPL-printerdriver
PCL-printerdriver
PS-printerdriver
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Funktioner pr. model
Software
XPS-printerdrivera
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
●
●
Direkte udskrivning Hjælpeprogram
Samsung Easy Printer
Manager
Scanning til pc-indstillinger
Fax til pc-indstillinger
Enhedsindstillinger
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Status for Samsung-printer
●
●
AnyWeb Print
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
(kun M207xW Series)
(kun M207xFW Series)
●
●
(kun M207xW Series)
(kun M207xFW Series)
●
●
SyncThru Admin Web Service
Easy Eco Driver
Fax
Samsung Network PC Fax
a. Når det gælder en XPS-driver, er den kun understøttet til Windows via Samsung-webstedet (www.samsung.com)
(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)
●
Funktioner pr. model
Variationsfunktion
Funktioner
USB 2.0 med høj hastighed
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Netværksinterface Ethernet 10/100 Base TX kabelbaseret LAN
●
(kun M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(kun M207xW Series)
(kun M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(kun M207xW Series)
(kun M207xFW series /M207xHW series)
Eco-udskrivning (Kontrolpanel)
●
●
Duplex (2 sidet) udskrivning (manuel)b
●
●
Netværksinterface 802.11b/g/n trådløst LANa
NFC-udskrivning/-scanning
USB-hukommelsesgrænseflade
Hukommelsesmodul
Masselagringsenhed (harddisk)
Automatisk duplex-dokumentføder (DADF)
Automatisk dokumentføder (ADF)
●
Funktioner pr. model
Funktioner
Fax
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Multiafsend.
●
Forsink afs.
●
Prior. afsend.
●
Duplexafsend.
Sikker modtagelse
●
Dobb. udskr.
Send/Videresend modtaget - fax
●
Send/Videresend modtaget - e-mail
Send/Videresend modtaget - server
Scanning
Scanning til e-mail
Scanning til SMB-server
Scanning til FTP-server
Duplexscanning
Scan til PC
●
●
Scan til WSD
●
●
(kun M207xW Series)
(kun M207xFW Series)
Funktioner pr. model
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Kopiering af id-kort
●
●
Formindsket eller forstørret kopiering
●
●
Sortering
●
●
2-op/4-op
●
●
Juster baggrund
●
●
Funktioner
Kopiere
Plakat
Kloning
Bog
Margenforskydning
Kantsletning
Gråtoneforb.
Duplexkopiering
a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. Til visse lande kan kun 802.11 b/g anvendes. Kontakt din lokale Samsungrepræsentant eller den forhandler, hvor du har købt maskinen.
b. Kun Windows.
(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)
Nyttigt at vide
Maskinen udskriver ikke.
Der er opstået papirstop.
• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se
"Annullere et udskriftsjob" på side 54).
• Åbn og luk scannerenheden (se "Set forfra" på side 22).
• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere driveren
lokalt" på side 30).
• Vælg din maskine som standardmaskine i Windows (se
"Indstilling af maskinen til standardmaskine" på side 212).
Hvor kan jeg købe tilbehør eller
forbrugsstoffer?
• Spørg hos en Samsung-distributør eller din forhandler.
• Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/område
for at få vist serviceinformationen for produktet.
Statusindikatoren blinker eller lyser hele
tiden.
• Sluk printeren, og tænd den igen.
• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne
manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se
"Om Status-indikator" på side 98).
• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemt
papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se
"Udbedre papirstop" på side 94).
Udskrifterne er slørede.
• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst
tonerpatronen (se "Fordele toner" på side 74).
• Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 55).
• Udskift tonerpatronen (se "Tonerpatron" på side 76).
Hvor kan jeg hente maskinens driver?
• Du kan få hjælp, supportprogram, maskindrivere,
vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted,
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller
hentninger.
Om denne brugerhåndbog
Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens
grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin
i forbindelse med anvendelsen af maskinen.
•
Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
•
Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge
maskinen.
•
Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.
•
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din
maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.
•
Skærmbillederne i denne administratorhåndbog afviger muligvis fra din
maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driverversion.
•
Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på
Windows 7.
2
Generelle ikoner
Ikon
Tekst
Beskrivelse
Forsigtig
Giver brugere oplysninger om beskyttelse af
maskinen mod mulige mekaniske skader eller
fejlfunktion.
Bemærk
Angiver yderligere oplysninger om eller
detaljerede specifikationer for maskinens
funktioner og egenskaber.
1
Konventioner
Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet
nedenfor:
•
Dokument betyder det samme som original.
•
Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
•
Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).
1. Introduktion
14
Sikkerhedsoplysninger
Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig
og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal
læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du
har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig
reference.
4
Driftsmiljø
Advarsel
3
Vigtige sikkerhedssymboler
Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette
kapitel
Advarsel
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for
alvorlig personskade eller dødsfald.
Forsigtig
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre
person- eller tingsskade.
Forsøg ikke.
Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis
stikkontakten ikke er jordforbundet.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små
metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte
cigaretter osv.).
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige
lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og
tag stikket ud af stikkontakten.
• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af
nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud
af stikkontakten.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.
Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på
netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
1. Introduktion
15
Sikkerhedsoplysninger
Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket
med våde hænder.
Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller
ledningerne til telefon eller pc.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk
stød eller brand, og/eller at det bliver såret.
Forsigtig
5
Betjeningsmåde
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder,
hvor maskinen ikke bruges.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.
Det kan medføre forbrændinger.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet
ser ud til at være beskadiget.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, efter at
disse instruktioner er fulgt.
Træk ikke papiret ud under udskrivningen.
Det kan beskadige maskinen.
Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og
papirbakken.
Du kan komme til skade.
Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde
snitsår.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i
stikkontakten.
Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du
udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.
Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der
ellers er risiko for elektrisk stød.
Det kan medføre forbrændinger.
1. Introduktion
16
Sikkerhedsoplysninger
6
Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner
fastklemt papir.
Installation/flytning
Det kan beskadige maskinen.
Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i
papirudbakken.
Advarsel
Det kan beskadige maskinen.
Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i
ventilationsåbningerne.
Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted
med vandudslip.
Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage
beskadigelse eller brand.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af
procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i
farlig bestråling.
Denne maskine får strøm via netledningen.
Placer maskinen i et miljø, som passer til specifikationerne for
driftstemperatur og fugtighed.
Ellers kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten, og
maskinen kan tage skade.
se "Generelle specifikationer" på side 107.
Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for
strømforsyningen.
1. Introduktion
17
Sikkerhedsoplysninger
Forsigtig
Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.
Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes
vægt. Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte,
skal du undlade at løfte maskinen. Bed om hjælp, og brug altid
det rigtige antal personer til at løfte maskinen på en sikker
måde.
Hvis maskinen benyttes i lang tid, eller hvis du udskriver et
stort antal sider i et ikke ventileret rum, kan der forekomme
luftforurening, som er sunhedsskadelig. Anbring maskinen i et
tilstrækkeligt ventileret rum, eller åbn jævnligt et vindue for at
skabe luftcirkulation.
Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller
tingsskade.
Løft derefter maskinen:
Brug kun en telefonledning af typen 26 AWGa eller større.
• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en
enkelt person.
Ellers kan det beskadige maskinen.
• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to
personer.
• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire
eller flere personer.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller
tingsskade.
Vælg at placere maskinen på en vandret overflade med god
plads for ventilation. Du skal også tage hensyn til den plads,
der kræves til at åbne låger og bakker.
Placeringen skal være ventileret tilstrækkeligt og være langt
fra direte lys, varme og fugt.
Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte
med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til
en maskine på 110V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.
Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød
eller brand.
Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted,
f.eks. et skab.
Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå
brand.
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.
Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller
brand.
1. Introduktion
18
Sikkerhedsoplysninger
Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke
som angivet på mærkaten.
Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.
a. AWG: Amerikansk trådkalibermål
Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.
Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker,
hvis maskinen skal repareres.
Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal
rengøres og bruges.
Ellers kan du beskadige maskinen.
7
Vedligeholdelse/kontrol
Forsigtig
Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig
rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen,
fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i
maskinen.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for
støv eller vand.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med
skruer.
• Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret
servicetekniker. Reparationer foretaget af ikkecertificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk
stød.
• Maskinen må kun repareres af en Samsungservicetekniker.
Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for
at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.
Du kan komme til skade.
Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
Børn kan komme til skade.
1. Introduktion
19
Sikkerhedsoplysninger
8
Anvendelse af forbrugsstoffer
Forsigtig
Følg nedenstående instruktioner for at få forbrugsstoffer, der
indeholder tonerstøv (tonerpatron, spildtonerflaske,
billedenhed, osv.).
• Følg anvisningerne for bortskaffelse ved bortskaffelse af
forbrugsstofferne. Bed leverandøren om anvisninger til
bortskaffelse af forbrugsstoffer.
• Forbrugsstofferne må ikke vaskes.
Skil ikke tonerpatronen ad.
• Spildtonerflasker må ikke genbruges.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Hvis anvisningerne ovenfor ikke følges, kan det medføre
maskinens fejlfunktion og miljøforurening. Garantien dækker
ikke skader forårsaget af brugers uforsigtighed.
Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller
fikseringsenheder.
Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.
Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns
rækkevidde.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige
maskinen.
Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at
vaske det.
Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
Brug koldt vand.
Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du
skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte
forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.
1. Introduktion
20
Oversigt over maskinen
9
Tilbehør
Strømkabel
Lyninstallationsvejledning
Software-cda
Diverse tilbehørb
a. Software-cd'en indeholder printerdriverne og programmer.
b. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.
1. Introduktion
21
Oversigt over maskinen
10
1
Set forfra
2
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den
konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Type A
Scannerlåg
Kontrolpanel
7
Udbakke
8
NFC (Near Field Communication)mærket
3
Håndtag
9
Scannerglasplade
4
Bakke
10
Scannerenheda b
5
Bakkehåndtag
11
Indvendigt dæksel
6
Udskriftsstøtte
12
Tonerpatron
a. Luk scannerlåget, før scannerenheden åbnes.
b. Pas på, så du ikke får fingrene i klemme.
1
8
9
10
7
6
2
5
12
11
4
3
1. Introduktion
22
Oversigt over maskinen
Type B
1
2
1
Dokumentføderdæksel
9
2
Dæksel til
dokumentføderstyr
10
11
3
3
4
5
8
7
6
Udbakke
11 NFC (Near Field Communication)mærket
4
Dokumentføder –
udskriftsstøtte
12
5
Kontrolpanel
13 Scannerglasplade
6
Håndtag
14 Scannerenheda b
7
Bakke
15 Indvendigt dæksel
8
Bakkehåndtag
16 Tonerpatron
10
9
Dokumentføder – udbakke
Udskriftsstøtte
Scannerlåg
a. Luk scannerlåget, før scannerenheden åbnes.
b. Pas på, så du ikke får fingrene i klemme.
12
13
14
15
16
1. Introduktion
23
Oversigt over maskinen
Type B
11
Set bagfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den
konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.
1
2
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
3
4
Type A
5
1
2
1
USB-port
2
Netværksporta
3
Lokaltelefonstik (EXT.)
4
Telefonstik (LINE)
5
Strømindgang
a. kun M207xFW Series
1
USB-port
2
Strømindgang
1. Introduktion
24
Oversigt over kontrolpanelet
• Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den
konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
4
Menu
Åbner menutilstanden og ruller mellem de
tilgængelige menuer (se "Menuoversigt" på side 33).
5
Venstre/højre
pile
Ruller mellem de tilgængelige indstillinger i den
valgte menu og øger eller formindsker værdier.
6
Stop/
Clear
Afbryder en igangværende handling.
12
Type A
7
Power/
Wakeup
1
2
3
4
5
6
7
8
14
1
ID Copy
2
Scan to
3
Skærm
13
12
11
10
9
8
Giver dig mulighed for at kopiere begge sider af et
ID-kort, f.eks. et kørekort, på et enkelt ark papir (se
"Kopiering af id-kort" på side 62).
Skifter mellem scanne- og kopieringstilstand.
Indikatoren for Scan to tændes i scanningstilstand
og slukkes i kopieringstilstand.
Viser den aktuelle status og visninger i displayet
under i brug.
Start
Tænder eller slukker for strømmen eller vækker
maskinen fra dvaletilstand. Hvis du vil slukke for
maskinen, skal du trykke på denne knap i mere end
tre sekunder.
Starter et job.
9
Power
saver
Går i dvaletilstand.
10
OK
Bekræfter det, der er valgt på skærmen.
11
12
Back
Vender tilbage til menuens øverste niveau.
Statusindikator
Viser maskinens status (se "Om Status-indikator" på
side 98).
Eco
Slår Eco-tilstanden til for at reducere toner- og
papirforbruget, når der kun udskrives fra pc og
kopieres (se "Eco-udskrivning" på side 57).
13
1. Introduktion
25
Oversigt over kontrolpanelet
13
14
WPS
a
Konfigurerer nemt den trådløse netværksforbindelse
uden en computer (se "Via WPS-knappen" på side
156).
Type B
Tryk på denne knap, og Status-indikator begynder
at bllinke. Hvis du kun vil udskrive den aktive del af
skærmbilledet, skal du give slip på knappen, når
Status-indikator holder op med at blinke. Hvis du vil
udskrive hele skærmbilledet, skal du give slip på
knappen, når den blinker.
• Udskriv skærmbilledet kan kun bruges
med Windows- og Mac-operativsystemer.
Print
Screen
• Du kan kun bruge denne funktion, hvis
maskinens Samsung Easy Printer
Manager-program er installeret. Hvis du er
Mac OS-bruger, skal du aktivere Screen
Print Settings fra Samsung Easy Printer
Manager for at bruge funktionen Print
Screen.
a. kun M207xW/ M207xFW Series.
2
3
21
20
19
1
• Du kan kun bruge denne funktion, når
maskinen er tilsluttet via USB.
• Når du udskriver det aktive vindue/hele
skærmbilledet ved hjælp af print screenknappen, bruger maskinen muligvis mere
toner afhængigt af, hvad der udskrives.
1
4
5
5
18
6
17
7
16
8
9
15
10
11
12
14
13
Darkness
Justerer lysstyrkeniveauet for at frembringe en
kopi, der er lettere at læse, når originalen
indeholder svage markeringer og mørke billeder.
ID Copy
Giver dig mulighed for at kopiere begge sider af et
ID-kort, f.eks. et kørekort, på et enkelt ark papir
(se "Kopiering af id-kort" på side 62).
Skærm
Maskinens aktuelle status og visninger vises i
displayet, når maskinen er i brug.
2
3
4
Kopiere
Fax
6
Menu
Skifter til tilstanden Kopi.
Skifter til tilstanden Fax.
Åbner menutilstanden og ruller mellem de
tilgængelige menuer (se "Menuoversigt" på side
33).
1. Introduktion
26
Oversigt over kontrolpanelet
7
Venstre/
højre pile
Ruller mellem de tilgængelige indstillinger i den
valgte menu og øger eller formindsker værdier.
Taltastaturet
Bruges til nummeropkald eller indtastning af
alfanumeriske tegn (se "Bogstaver og tal på
taltastaturet" på side 205).
8
9
Address
Book
10
Redial/
Pause
Giver dig mulighed for at gemme faxnumre, du
ofte bruger, eller søge efter gemte faxnumre (se
"Lagring af e-mail-adresse" på side 203 eller
"Konfiguration af faxadressebog" på side 207).
Foretager et genopkald til det sidst sendte
faxnummer eller modtagne opkalds-id eller
indsætter en pause(-) i et faxnummer i
redigeringstilstand (se "Genopkald til
faxnummeret" på side 234).
11 Stop/
Clear
Afbryder en igangværende handling.
12
Tænder eller slukker for strømmen eller vækker
maskinen fra dvaletilstand. Hvis du vil slukke for
maskinen, skal du trykke på denne knap i mere
end tre sekunder.
Power/
Wakeup
13
Start
14 Power
saver
15
On Hook
Dial
Når du trykker på denne knap, kan du høre en
klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er
ligesom at foretage et højttaleropkald (se "Manuel
modtagelse i telefontilstand" på side 241).
16 OK
Bekræfter det, der er valgt på skærmen.
17
Vender tilbage til menuens øverste niveau.
18
19
Back
Scanning
Skifter til tilstanden Scanning.
Status-indikator
Viser maskinens status (se "Om Status-indikator"
på side 98).
Eco
Slå kun Eco-tilstanden til for at reducere toner- og
papirforbruget, når der udskrives på pc og
kopieres (se "Eco-udskrivning" på side 57).
20
Starter et job.
Går i dvaletilstand.
1. Introduktion
27
Oversigt over kontrolpanelet
21
WPS
a
Konfigurerer nemt den trådløse
netværksforbindelse uden en computer (se "Via
WPS-knappen" på side 156).
Hvis du trykker på denne knap, vises Udskriv
skaerm? på visningsskærmen. Hvis du kun vil
udskrive den aktive skærm, skal du vælge Aktiv.
Hvis du vil udskrive hele skærmen, skal du vælge
Fuld.
• Udskriv skærmbilledet kan kun
bruges med Windows- og Macoperativsystemer.
Print
Screen
• Du kan kun bruge denne funktion, når
maskinen er tilsluttet via USB.
• Når du udskriver det aktive vindue/hele
skærmbilledet ved hjælp af print screenknappen, bruger maskinen muligvis
mere toner afhængigt af, hvad der
udskrives.
• Du kan kun bruge denne funktion, hvis
maskinens Samsung Easy Printer
Manager-program er installeret. Hvis du
er Mac OS-bruger, skal du aktivere
Screen Print Settings fra Samsung
Easy Printer Manager for at bruge
funktionen Print Screen.
a. kun M207xW/ M207xFW Series.
1. Introduktion
28
Tænde for maskinen
1
Tilslut først maskinen til strømstikket.
Tænd maskinen på tænd/sluk-kontakten, hvis maskinen har en
sådan kontakt.
Du kan slukke maskinen ved at trykke på
(Power/Wakeup)-
knappen og holde den nede i ca. 3 sekunder.
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 22).
2
Strømmen tændes automatisk.
På M207x Series skal du trykke på knappen
(Power/Wakeup)
på kontrolpanelet.
1. Introduktion
29
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren via kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med
installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se
"Installation af driver via netværket" på side 144).
• Hvis du anvender Mac eller Linux, henvises der til "Installation til
Mac" på side 135 eller "Installation til Linux" på side 137.
• Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog, kan være
anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du
anvender.
• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
14
Windows
1
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
2
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
3
Vælg USB-forbindelse på skærmen Printerforbindelsestype. Klik
derefter på Næste.
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
1. Introduktion
30
Geninstallere driveren
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at
geninstallere driveren.
15
Windows
1
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer
> Samsung Printers > Afinstaller Samsung printersoftware.
2
3
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen
(se "Installere driveren lokalt" på side 30).
1. Introduktion
31
2. Menuoversigt og
grundlæggende
konfiguration
Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende
konfigurationsindstillinger.
• Menuoversigt
33
• Medier og bakke
40
• Grundlæggende udskrivning
53
• Basiskopiering
59
• Grundlæggende scanning
64
• Grundlæggende faxning
65
Menuoversigt
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af
maskinen eller betjening af maskinens funktioner.
6
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Elementer
Indstillinger
• Denne funktion understøttes ikke for M207x series (se "Oversigt
over kontrolpanelet" på side 25).
Faxfunktion
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen.
(M207xF series,
Mørk+1- Mørk+5
M207xFW series)
Lys+5- Lys+1
Mørkhed
Opløsning
• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af
maskinens tilbehør eller model.
Normal
Standard
Fin
Superfin
• Menuerne er beskrevet i brugerhåndbogen Avanceret (se "Menuer
med nyttige indstillinger" på side 184).
Fotofax
Farvefax
Oprindelig størrelse
1
Adgang til menuen
Multiafsend.
Forsink afs.
1
2
3
4
5
Vælg fax-, kopi- eller scanknappen på kontrolpanelet afhængigt af,
hvilken funktion der skal bruges.
Tryk på
(Menu), indtil den ønskede menu vises på nederste linje
i displayet, og tryk derefter på OK.
Prior. afsend.
Videresend
Videresend til fax
Mod.videresend
Videresend til fax
Videre til pc
Tryk på pilene, indtil det ønskede menupunkt vises, og tryk på OK.
Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 3.
Videresend og udskriv
Sikker modt.
Fra
Til
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Uds.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
33
Menuoversigt
Elementer
Indstillinger
Faxfunktion
(Fortsæt)
Tilfoej side
Faxkonfiguration
Afsendelse
(M207xF
series,M207xFW
series)
Elementer
Faxkonfiguration
(Fortsæt)
Annuller job
Indstillinger
Modtagelse
Modtagetilstand
Ring til svar
Skriv mod.navn
Antal genopkald
Mod. startkode
Genopkaldsperiode
Autoformindsk
Præfiks opkald
Kasserstr.
ECM-tilstand
Junkfaxkonfig.
Fax bekræft.
DRPD-tilstanda
Billede-TCR
Skift standard
Opkaldstilstanda
Opløsning
Mørkhed
Oprindelig størrelse
Manuel TX/RX
Manuel TX/RX
Til
Fra
Kopifunktion
Oprindelig størrelse
Reducer/forstør
Mørkhed
Normal
Mørk+1- Mørk+5
Lys+5- Lys+1
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
34
Menuoversigt
Elementer
Kopifunktion
Indstillinger
Originaltype
(Fortsæt)
Tekst
Tekst og foto
Sortering
Layout
Maskine-id
Faxnummer
Til
Urtilstand
Fra
Sprog
Normal
Id-kopi
Fra
Automatisk
Forb.niveau 1
Forb.niveau 2
Sletniveau 1- Sletniveau 4
Skift standard
Maskinkonfigur
ation
Dato og tid
4-Op
Kopikonfig.
Systemkonfig.
Indstillinger
Foto
2-Op
Juster bgrd.
Elementer
Oprindelig størrelse
Kopier
Reducer/forstør
Mørkhed
Originaltype
Standardtilst.
Strømbesparelse
Automatisk slukning
Opv gningshændelse
Systemtimeout
Jobtimeout
Højdetilpasning
Auto Fortsætb
Papirerstatn.b
Tonerbesparelse
Økoindstilinger
Papirkonfigurati Papirstørrelse
on
Papirtype
Margen
Sortering
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
35
Menuoversigt
Elementer
Systemkonfig.
(Fortsæt)
Indstillinger
Lyd/lydstyrke
Tastelyd
Netværk c
Alarmlyd
(M207xF series,
M207xFW series)
Højttaler
Ringelyd
Rapport
Elementer
Indstillinger
TCP/IP (IPv4)
BOOTP
Statisk
TCP/IP (IPv6)
Ethernet
Forbrugsstofinfo.
Brugstæller
Fax modtaget
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Wi-Fi-signal
Fax bekræft.
Vedligeholdelse
RYD tom
Wi-Fi TIL/FRA
WPS
Planlagte job
Adr.kartotek
Ethernet-port
Ethernet-hastighed
Fax sendt
Junkfax
IPv6-protokol
DHCPv6-konfig.
Konfiguration
Demoside
DHCP
WLAN Standard
Protokolstyr.
HTTP
WINS
medd.c
SNMPv1/v2t
Liv frb. stof
UPnP(SSDP)
Billedstyring
mDNS
Adv. lav toner
SetIP
Serienummer
SLP
Netv.konfig.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
36
Menuoversigt
Elementer
Netværk(Fortsæt)
Indstillinger
Ryd indstillinger
a. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
b. Denne indstilling vises kun, hvis Papiruoverensstemmelse er aktiveret.
c. Denne valgmulighed vises kun, når der kun er en lille mængde toner tilbage i patronen.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
37
Maskinens grundlæggende indstillinger
Du kan angive maskinens indstillinger ved hjælp af
Enhedsindstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager.
Indtast korrekt klokkeslæt og dato ved hjælp af pilene eller taltastaturet
(se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 205).
• Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra Samsung
• Måned = 01 til 12
• Dag = 01 til 31
Easy Printer Manager >
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger (se "Enhedsindstillinger" på side 257).
• År = kræver fire cifre
• Time = 01 til 12
• Minut = 00 til 59
Når installationen af maskinen er fuldført, ønsker du måske at angive de
indstillinger, der skal bruges som standard.
•
Urtilstand: Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten 12timers eller 24-timers format.
•
Strømbesparelse: Brug denne funktion for at spare strøm, når
maskinen ikke bruges i en periode.
Hvis du vil ændre maskinens standardindstillinger, skal du følge disse trin:
For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
Når du trykker på knappen
(Power/Wakeup), når du begynder at
1
Vælg
(Menu) > Systemkonfiguration > Maskinopsætning på
kontrolpanelet.
printe, eller når der modtages en fax, vågner programmet fra
strømbesparelsestilstanden.
2
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
•
Sprog: Skift det sprog, der vises på kontrolpanelet.
•
Dato og tid: Når du indstiller klokkeslæt og dato, bruges de ved
udskudt fax. De udskrives på rapporter. Men hvis de ikke er
korrekte, skal de ændres til de korrekte tidspunkter.
3
Højdetilpasning: Udskriftskvaliteten påvirkes af det
atmosfæriske tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af
maskinens højde over havoverfladen. Før du angiver
højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i (se
"Højdejustering" på side 202).
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
38
Maskinens grundlæggende indstillinger
4
5
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på knappen
tilstand.
(Stop/Clear) for at vende tilbage til Klar-
Gå til nedenstående links, hvis du vil konfigurere nyttige indstillinger til
maskinen.
• Se "Indtastning af forskellige tegn" på side 205.
• Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 205.
• Se "Indstilling af papirformat og -type" på side 47.
• Se "Konfiguration af faxadressebog" på side 207.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
39
Medier og bakke
I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.
2
Bakkeoversigt
• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer,
kan medføre problemer og kræve reparationer. Sådanne
reparationer er ikke dækket af Samsungs garanti eller serviceaftaler.
Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne
maskine. Det kan beskadige maskinen.
• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.
• Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 109).
1
Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i
printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne
tilfælde kan det medføre brand.
2
1 Papirbreddestyr
2 Bakke
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 22).
Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering,
skævvridning af billeder eller papirstop.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
40
Medier og bakke
3
Ilægning af papir i bakken
2
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden
papirerne lægges i bakken.
3
Læg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 22).
1
Åbn bakken. Juster bakkens størrelse til det medie, du lægger i (se
"Bakkeoversigt" på side 40).
1
2
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
41
Medier og bakke
• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret for langt ind,
så mediet bøjes.
5
Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og størrelsen for bakken (se "Indstilling af papirformat og -type" på side
47).
• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan
forårsage papirstop eller krølle papiret.
• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.
4
Klem breddepapirstyret og skub det til kanten af papirstakken, uden
at den bøjes.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
42
Medier og bakke
4
5
Manuel arkindføring i bakken
Bakken kan håndtere specielle størrelser og typer af udskriftsmateriale,
f.eks. postkort, notekort og konvolutter, i maskinen (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 109).
Til manuel indføring i bakken skal du klikke nedenfor:
Udskrive på specialmedier
Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til bakken.
Hvis du vil ændre maskinens papirindstillinger, skal du vælge papirtypen
vha. vinduet Udskriftsindstillinger > fanen Papir > Papirtype (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 55).
Se "Ilægning af papir i bakken" på side 41.
Tip til manuel indføring i bakken
• Hvis du vælger Papir > Kilde > Manuel indføring i printerdriveren,
skal du trykke på OK, hver gang du udskriver en side.
• Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger
specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 109).
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 22).
• Læg kun udskriftsmedier af samme type, format og vægt i bakken på
én gang.
• Undgå papirstop ved at undlade at lægge mere papir i under
udskrivning, mens der stadig er papir i bakken.
• Udskriftsmedier lægges midt i bakken med forsiden opad og vendes,
så de føres ind i printeren i den korte led.
• Læg kun tilgængeligt papir i for at sikre udskriftskvaliteten og undgå
papirstop (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 109).
• Udjævn alle krøller eller æselører på postkort, konvolutter og
etiketter, før du lægger dem i bakken.
• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af specialmedier (se
"Udskrive på specialmedier" på side 43).
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
43
Medier og bakke
For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 109.
Typer
Bakkea
Almindeligt papir
●
Tykt papir
●
Tyndt papir
●
Bond-papir
●
Farve
●
Karton
●
Etiketter
●
Konvolut
●
Fortrykt
●
Bomuld
●
Genbrugt
●
Arkivpapir
●
Konvolut
Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af
konvolutternes kvalitet.
Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i nedenstående
figur.
•
a. Tilgængelige papirtyper til den manuelle indføringsbakke.
(●: Understøttes, blank: Ikke understøttet)
Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
-
Vægt: må ikke overstige 90 g/m2, da der ellers kan opstå papirstop.
-
Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm og må
ikke indeholde indespærret luft.
-
Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden måde
beskadiget.
-
Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der opstår i
maskinen.
•
Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.
•
Brug ikke konvolutter med frimærker.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
44
Medier og bakke
•
Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger,
selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.
Etiketter
•
Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
•
Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt
ud til konvoluttens hjørner.
Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke
beskadiges.
1 Acceptabelt
2 Uacceptabelt
•
Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere
end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler,
som kan holde til maskinens fikseringstemperatur på ca. 170 °C i 0,1
sekund. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller,
bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige
fikseringsenheden.
•
Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres
tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.
•
Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger
mødes.
•
•
Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
-
Klæbemidler: Skal være stabil ved maskinens
fikseringstemperatur omkring 170 °C.
-
Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt
mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der
er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.
-
Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.
-
Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på
manglende klæbeevne.
Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.
Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at
etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop.
Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
45
Medier og bakke
•
•
Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den
selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen
én gang.
Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler
eller på anden måde er beskadiget.
Fortrykt papir
Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en
ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med
papirfødningen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at
udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
•
Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra
materialets kanter.
•
Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper
eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens
fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.
•
Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for
negativ virkning på maskinens ruller.
•
Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på
papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra
fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
46
Medier og bakke
6
Indstilling af papirformat og -type
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type
ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.
Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du
vælge fanen Papir > Størrelse > Rediger... og angive Indstilling af
brugerdefineret papirstørrelse i Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 55).
Hvis du vil ændre maskinens papirindstillinger, skal du vælge papirtypen
vha. vinduet Udskriftsindstillinger > fanen Papir > Papirtype (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 55).
For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
1
2
Vælg knappen
3
4
5
Vælg den ønskede bakke og indstilling.
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfig. > Papirkonfiguration > Papirstørrelse
eller Papirtype.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
47
Medier og bakke
7
Brug af udskriftsstøtte
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 22).
Udbakkens overflade kan blive varm, hvis du udskriver mange stykker
papir på en gang. Undlad at berøre overfladen, og lad ikke børn komme
i nærheden af den.
Stakken med udskrevne papirer i udskriftsstøtten vil sammen med
udskriftsstøtten hjælpe med at rette de udskrevne sider ind. Printeren
sender udskrifter til udskriftsbakken som standard.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
48
Medier og bakke
8
9
Klargøring af originaler
•
Ilæg ikke papir, der er mindre end 142 × 148 mm eller større end 216 ×
356 mm.
•
For at undgå papirstop, dårlig udskriftskvalitet og ødelæggelse af
maskinen bør du ikke ilægge følgende papirtyper.
-
Karbonpapir eller karbonbelagt papir.
-
Overfladebehandlet papir
-
Gennemsigtigt eller tyndt papir
-
Krøllet eller foldet papir
-
Krøllet eller rullet papir
-
Iturevet papir
•
Fjern alle hæfteklammer og papirclips, før du lægger papiret i.
•
Kontroller, at lim, blæk eller retteblæk på papiret er helt tørt, før du
lægger det i.
•
Ilæg ikke originaler med forskellige størrelser eller med forskellig vægt.
•
Ilæg ikke brochurer, pjecer, transparenter eller dokumenter med andre
usædvanlige egenskaber.
Placering af originaler
Du kan anbringe et originaldokument på scannerglaspladen til kopiering
eller scanning og til afsendelse af en fax.
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på
din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller
din maskintype (se "Set forfra" på side 22).
På scannerglaspladen
Ved hjælp af scannerglaspladen kan du kopiere eller scanne originaler. Du
kan opnå den bedste scanningskvalitet, specielt for farvebilleder eller
gråtoner. Sørg for, at der ikke er nogen originaler i dokumentføderen. Hvis
der registreres en original i dokumentføderen, prioriterer maskinen den
original højere end originalen på scannerglaspladen.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
49
Medier og bakke
1
Løft og åbn scannerlåget.
2
Placer originalen på glaspladen med forsiden nedad. Lad det flugte
med registreringsstyret i øverste venstre hjørne af glaspladen.
3
Luk scannerlåget.
• Det kan påvirke kopikvaliteten og tonerforbruget, hvis scannerlåget
står åbent, mens du kopierer.
• Støv på scannerglaspladen kan give sorte pletter på udskriften. Hold
den altid ren (se "Rengøre maskinen" på side 80).
• Hvis du kopierer en side fra en bog eller et blad, skal du løfte op i
scannerlåget, indtil hængslerne fanges af stopanordningen, og
derefter lukke låget. Hvis bogen eller bladet er tykkere end 30 mm,
skal du begynde at kopiere med låget åbent.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
50
Medier og bakke
• Vær forsigtig, så glaspladen ikke går i stykker. Du kan komme til
skade.
2
Anbring originalen med forsiden opad i dokumentføderens
indføringsbakke. Kontroller, at bunden af originalstakken passer til
den papirstørrelse, der er markeret i dokumentindføringsbakken.
• Læg ikke hænderne på glasset, mens du lukker scannerlåget.
Scannerlåget kan falde ned over hænderne, og du kan komme til
skade.
• Kig ikke ind i lyset inde i scanneren, mens du kopierer eller scanner.
Det kan skade øjnene.
I dokumentføderen
Når du bruger dokumentføderen, kan du ilægge op til 40 ark papir
(kontraktpapir på 80 g/m2) til et enkelt job.
1
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før de
lægges i bakken.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
51
Medier og bakke
3
Juster styrene til indstilling af dokumentføderbredden, så de passer
til papirstørrelsen.
Støv på dokumentføderens glasplade kan forårsage sorte pletter på
kopien. Hold altid glaspladen ren (se "Rengøre maskinen" på side 80).
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
52
Grundlæggende udskrivning
Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede
vejledning (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side
213).
3
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
4
De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og
udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.
10
Udskrivning af
Hvis du anvender Mac eller Linux, henvises der til Avanceret
vejledning(se "Mac-udskrivning" på side 221 eller "Linux-udskrivning"
på side 223).
Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på
Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 55).
5
Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet
Udskriv.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
53
Grundlæggende udskrivning
11
Annullere et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan
du annullere jobbet som følger:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på
(Stop/
Clear) på kontrolpanelet.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
54
Grundlæggende udskrivning
12
Åbne udskriftsindstillinger
4
Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
• Vinduet Udskriftsindstillinger, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den maskine, som du anvender.
• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger, vises der
muligvis et advarselstegn
eller
. Et
betyder, at du godt kan
vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et
betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af
maskinens indstillinger eller miljø.
1
2
3
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på knappen
Printerstatus (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 259).
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
55
Grundlæggende udskrivning
Brug af en foretrukken indstilling
Vælg flere indstillinger, og klik på
(Opdater). Indstillingerne føjes til
de forudindstillinger, du har foretaget. Hvis du vil bruge en gemt
indstilling, skal du vælge den på rullelisten Forudindstil. Maskinen er
nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte
indstillinger. Hvis du vil slette en indstilling, du har gemt, skal du vælge
Indstillingen Forudindstil, som vises på hver af egenskabsfanerne
undtagen fanen Samsung, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle
egenskabsindstillinger til fremtidig brug.
For at gemme et punkt under Forudindstil skal du følge nedenstående trin:
1
2
den på rullelisten Forudindstil og klikke på
(Slet).
Du kan også gendanne printerdriverens standardindstillinger ved at
vælge Standardforetrukne på rullelisten Forudindstil.
Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
Indtast et navn for indstillingen i feltet Forudindstil
13
Bruge Hjælp
Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet Udskriftsindstillinger,
og tryk på F1 på dit tastatur.
3
Klik på
(Tilføj). Når du gemmer Forudindstil, gemmes alle
aktuelle driverindstillinger.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
56
Grundlæggende udskrivning
14
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til
menuen" på side 33).
Eco-udskrivning
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
Funktionen Eco nedsætter tonerforbruget og brug af papir. Funktionen Eco
gør dig i stand til at spare udskrivningsressourcer, så du kan udskrive mere
miljøvenligt.
Hvis du trykker på knappen Eco på kontrolpanelet, aktiverer du Ecotilstanden. Standardindstillingen for Eco-tilstanden er Flere sider pr. ark
(2) og Tonersparer.
1
Vælg
(Menu) > Systemkonfiguration > Maskinopsætning >
Eco-indstillinger på kontrolpanelet.
2
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet
Hvis din maskine har knapperne +/- på kontrolpanelet eller maskinen
ikke understøttes af netværket (se "Oversigt over kontrolpanelet" på
side 25):
Du kan angive maskinens indstillinger ved hjælp af
Enhedsindstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager.
• Windows- og Mac-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side
257.
Standardtilstand: Væg denne for at slå Eco-tilstanden til og fra.
(Tonerspare/2-op)
-
Fra: Slår Eco-tilstanden fra.
-
Til: Slår Eco-tilstanden til.
Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra fanen SyncThru™
Web Service (Settings > Machine Settings > System > Eco >
Settings) eller Samsung Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger
> Eco), vises meddelelsen Tændt-styrke. Du skal indtaste
adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
57
Grundlæggende udskrivning
•
3
Vaelg midl.: Følg indstillingerne i Syncthru™ Web Service eller
Samsung Easy Printer Manager. Inden du vælger dette
menupunkt, skal du indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web
Service (fanen Settings > Machine Settings > System > Eco
> Settings) eller Samsung Easy Printer Manager
(Enhedsindstillinger > Eco).
Resultatsimulator
•
Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger er et
hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er deaktiveret.
-
Standard-Eco: Maskinen er indstillet til tilstanden
Standard-Eco.
•
-
Tilpasset Eco: Rediger de nødvendige værdier.
Henviser til beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA,
indekset fra det japanske indenrigs- og kommunikationsministerium og
www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.
•
Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det gennemsnitlige
energiforbrug i forbindelse med udskrivning for denne maskine.
•
Den faktiske mængde, der vises, er kun et estimat, da den faktiske
mængde kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem,
computerens ydelse, programsoftwaren, forbindelsesmetoden,
medietypen [tykkelse], mediestørrelse, jobkompleksitet mv.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
ndstille Eco-tilstand på driveren
Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Eco-billedet (
betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.
),
Resultatsimulator viser, hvor meget du har reduceret CO2-udslippet,
elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du har valgt.
Eco-indstillinger
•
Printerstandard: Følger indstillingerne fra maskinens kontrolpanel.
•
Ingen: Deaktiverer Eco-tilstanden.
•
Eco-udskrivning: Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de forskellige Ecoelementer, du vil bruge.
•
Adgangskode: Hvis administratoren har aktiveret Eco-tilstanden, skal
du indtaste adgangskoden for ændre status for tilstanden.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
58
Basiskopiering
• Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede
vejledning (se "Menuen Kopier" på side 186).
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til
menuen" på side 33 eller "Oversigt over kontrolpanelet" på side 25).
• Nogle menuer understøttes muligvis ikke, afhængigt af modeller
eller indstillinger (se "Funktioner pr. model" på side 8).
15
Basiskopiering
1
Vælg
Eller vælg
2
(kopi) >
(Menu) > Kopifunktion på kontrolpanelet.
3
Du kan tilpasse kopiindstillingerne, bl.a. Reducer/forstør,
Mørkhed, Original og mere ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet
(se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på side 60).
4
Indtast eventuelt det ønskede antal kopier ved hjælp af pilen eller
taltastaturet.
5
Tryk på
(Menu) > Kopifunktion på kontrolpanelet.
Anbring et enkelt dokument (se "Placering af originaler" på side 49).
(Start).
Hvis du vil annullere et igangværende kopieringsjob, skal du trykke på
(Stop/Clear), og kopieringen stoppes herefter.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
59
Basiskopiering
16
Ændring af indstillingerne for hver kopi
Du kan hurtigt og nemt kopiere med maskinens standardindstillinger. Men
du kan også ændre indstillingerne for hver kopi ved hjælp af
funktionstasterne til kopiering på kontrolpanelet.
• Hvis du trykker på
(Stop/Clear), mens du angiver
kopiindstillingerne, nulstilles alle de indstillinger, du har angivet for
det aktuelle kopijob, og standardværdierne gendannes.
Standardværdierne gendannes automatisk, når maskinen har
afsluttet kopieringen.
2
For eksempel Lys+5, den lyseste, og Mørk+5, den mørkeste.
3
Tryk på
Indstillingen Original bruges til at forbedre kopikvaliteten ved at angive,
hvilken type dokument, der skal kopieres i det aktuelle job.
1
Vælg
(kopi) >
kontrolpanelet.
2
Hvis du har en original, der indeholder svag markering og mørke billeder,
kan du justere lysstyrken, så kopien bliver lettere at læse.
Vælg
(kopi) >
kontrolpanelet.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
Tekst: Bruges til originaler, der hovedsageligt indeholder tekst.
•
Tekst og foto: Bruges til originaler med en blanding af tekst og
fotografier.
Hvis teksten på udskriften er sløret, skal du vælge Tekst for at få tydelig
tekst.
(Menu) > Kopifunktion > Moerkhed på
Eller vælg knappen Mørkhed på kontrolpanelet.
(Menu) > Kopifunktion > Originaltype på
Eller vælg
(Menu) > Kopifunktion > Originaltype på
kontrolpanelet.
Moerkhed
1
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Original
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til
menuen" på side 33).
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
3
Foto: Bruges, hvis originalerne er fotografier.
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
60
Basiskopiering
Formindsket eller forstørret kopi
Du kan formindske eller forstørre størrelsen på et kopieret billede fra 25 %
til 400 %, når du kopierer originaldokumenter fra scannerglaspladen.
Sådan skalerer du kopien ved at indtaste
skaleringsforholdet direkte
1
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af modellen
eller de valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
• Hvis maskinen er angivet til Eco-tilstand, er det ikke muligt at
formindske og forstørre.
Sådan vælger du blandt de foruddefinerede
kopistørrelser
1
Vælg
(kopi) >
(Menu) > Kopifunktion > Formindsk/
forstør på kontrolpanelet.
Vælg
(kopi) >
(Menu) > Kopifunktion > Formindsk/
forstør > Brugerdefineret på kontrolpanelet.
Eller vælg
(Menu) > Kopifunktion > Formindsk/forstør på
kontrolpanelet.
2
3
4
Indtast den ønskede kopistørrelse ved hjælp af taltastaturet.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Når du formindsker en kopi, kan der forekomme sorte streger nederst
på kopien.
Eller vælg
(Menu) > Kopifunktion > Formindsk/forstør på
kontrolpanelet.
2
3
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
61
Basiskopiering
17
Kopiering af id-kort
Maskinen kan udskrive 2-sidede originaler på ét ark.
1
Tryk på ID Copy på kontrolpanelet.
2
Anbring originalen med forsiden nedad på scannerens glasplade,
som vist med pilene. Luk derefter scannerens låg.
3
4
Placer forsiden, og tryk [Start] vises i displayet.
Maskinen udskriver den ene side af originalen på den øverste halvdel af
papiret og den anden side på den nederste halvdel uden at formindske
originalens størrelse. Denne funktion er velegnet til kopiering af små
originaler, som f.eks. visitkort.
• Originalen skal placeres på scannerglaspladen for at bruge denne
funktion.
• Hvis maskinen er angivet til Eco-tilstand, er denne funktion ikke
tilgængelig.
• Du kan få en bedre billedkvalitet ved at vælge
(Kopier) >
(Menu) > Kopifunktion > Originaltype > Foto på
kontrolpanelet eller
Foto.
(Menu) > Kopifunktion > Originaltype >
Tryk på Start.
Maskinen begynder at scanne forsiden, og der vises Placer
bagsiden, og tryk [Start].
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
62
Basiskopiering
5
Vend originalen, og placer den på scannerglaspladen, som vist med
pilene. Luk derefter scannerens låg.
6
Tryk på Start.
• Hvis du ikke trykker på knappen
kopieres.
(Start), er det kun forsiden, der
• Hvis originalen er større end det område, der kan udskrives på, er
det ikke sikkert, at alle dele af originalen kan kopieres.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
63
Grundlæggende scanning
Til specielle scanningsfunktioner henvises der til Avanceret vejledning
(se "Scanningsfunktioner" på side 225).
Hvis du ser meddelelsen Ej tilgaengelig, skal du kontrollere
portforbindelsen eller vælge Aktiver scanning fra enhedspanel i
Samsung Easy Printer Manager >
Indstillinger for scanning til pc.
Skift til avanceret tilstand >
18
Grundlæggende scanning
3
Vælg den ønskede scanningsdestination, og tryk på OK.
Dette er den normale og sædvanlige fremgangsmåde til scanning af dine
originaler.
Standardindstillingen er Dokumenter.
Dette er den grundlæggende scanningsmetode for en maskine, der er
tilsluttet via USB.
• Du kan oprette og gemme de ofte anvendte indstillinger som en
profilliste. Du kan også tilføje og slette profilen og gemme profilerne
på en forskellige stier.
• Hvis du vil ændre Samsung Easy Printer Manager >
avanceret tilstand > Indstillinger for scanning til pc.
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
• Hvis du vil scanne ved hjælp af netværket, skal du se den
avancerede brugerhåndbog (se "Scanning fra en netværkstilsluttet
maskine" på side 226).
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
2
Vælg
(scan) > Scan til pc i kontrolpanelet.
4
5
Skift til
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Scanningen starter.
Det scannede billede gemmes under computerens
C:\Brugere\Brugernavn\Dokumenter. Afhængigt af dit
operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe
muligvis anderledes ud.
ELLER
Tryk på Scan to på kontrolpanelet.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
64
Grundlæggende faxning
19
• Denne funktion understøttes ikke for M207x series (se "Oversigt
over kontrolpanelet" på side 25).
• Til specielle faxfunktioner henvises der til Avanceret vejledning (se
"Faxfunktioner" på side 234).
• Du kan ikke bruge denne maskine som fax via bredbåndstelefoni.
Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger.
• Vi anbefaler brug af de traditionelle, analoge telefontjenester (PSTN:
Public Switched Telephone Network) ved opkobling til telefonnettet
med henblik på brug af en faxmaskine. Hvis du bruger andre
internettjenester (DSL, ISDN, VolP), kan du forbedre
forbindelseskvaliteten ved at bruge et mikrofilter. Mikrofilteret
eliminerer unødvendige støjsignaler og forbedrer forbindelses- eller
internetkvaliteten. Da DSL Micro-filteret ikke følger med maskinen,
skal du kontakte din internetudbyder vedrørende brug af DSL Microfilter.
1 Linjeport
2 Mikrofilter
3 DSL-modem/telefonlinje
(se "Set bagfra" på side 24).
Forberedelse af en fax
Før du sender eller modtager en fax, skal du tilslutte den medfølgende
telefonledning til telefonstikket i væggen (se "Set bagfra" på side 24). Se i
Lyninstallationsvejledning, hvordan du opretter en forbindelse. Den
metode, der bruges til at oprette en telefonforbindelse, varierer fra land til
land.
20
Afsendelse af en fax
Du kan bruge enten dokumentføderen eller scannerens glasplade, når
du anbringer originalerne. Hvis du ilægger originaler både i
dokumentføderen og på scannerglaspladen, vil maskinen først læse
originalerne i dokumentføderen, der har højest prioritet ved scanning.
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
2
3
Vælg
(Fax) på kontrolpanelet.
Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal
sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 67).
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
65
Grundlæggende faxning
4
5
Angiv destinationsfaxnummeret (se "Bogstaver og tal på
taltastaturet" på side 205).
Tryk på
(Start) på kontrolpanelet. Maskinen begynder at scanne
og sende faxen til destinationerne.
• Brug Samsung Network PC Fax, hvis du vil sende fax direkte fra din
computer (se "Afsendelse af en fax fra computeren" på side 235).
• Hvis du ønsker at annullere en faxjob, skal du trykke på
Clear), inden maskinen starter transmissionen.
(Stop/
• Hvis du brugte scannerglasset, viser maskinen en meddelelse om at
ilægge yderligere en side.
4
5
6
2
3
Tryk på
(Start) på kontrolpanelet, når du hører en skinger
faxtone fra den eksterne faxmaskine.
Du kan bruge funktionen til afsendelse af flere, hvilket giver dig mulighed for
at sende en fax til flere destinationer. Originalerne gemmes automatisk i
hukommelsen og sendes til en ekstern maskine. Efter transmissionen
slettes originalerne automatisk i hukommelsen.
(On Hook Dial) på
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
Vælg
Indtast et faxnummer ved brug af taltastaturet på kontrolpanelet.
Du kan ikke sende faxer med denne funktion, hvis du har valgt Superfin
som indstilling, eller hvis faxen er i farver.
kontrolpanelet.
1
(On Hook Dial) på kontrolpanelet.
Afsendelse af en fax til flere destinationer
Manuel afsendelse af en fax
Udfør følgende for at sende en fax ved hjælp af
Tryk på
(Fax) på kontrolpanelet.
Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal
sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 67).
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
2
3
Vælg
4
Vælg
(Fax) på kontrolpanelet.
Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal
sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 67).
(Menu) > Faxfunktion > Multiafsend. på kontrolpanelet.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
66
Grundlæggende faxning
5
Indtast nummeret på den første modtagerfaxmaskine, og tryk på
OK.
21
Modtagelse af fax
Du kan trykke på hurtigopkaldsnumre eller vælge
gruppeopkaldsnumre ved at bruge knappen
6
(Address Book).
Indtast det næste faxnummer, og tryk på OK.
Der vises en meddelelse i displayet, hvor du bliver bedt om at
indtaste endnu et faxnummer for at afsende dokumentet.
7
Hvis du vil indtaste flere faxnumre, skal du trykke på OK, når Ja
vises og gentage trin 5 og 6.
Maskinen er forudindstillet til faxtilstand fra fabrikken. Når du modtager en
fax, besvarer maskinen opkaldet efter et bestemt antal ring og modtager
automatisk faxen.
22
Justering af dokumentindstillingerne
Inden du begynder at faxe, skal du ændre følgende indstillinger, så de
passer til originalens status, for at få den bedste kvalitet.
• Du kan indtaste op til 10 destinationer.
• Når du først har indtastet et gruppeopkaldsnummer, er det ikke
muligt at indtaste et andet gruppeopkaldsnummer.
8
For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at
navigere til menuer på lavere niveauer.
Når du har indtastet alle faxnumre, skal du vælge Nej ved prompten
Et andet nr.? og derefter trykke på OK.
Opløsning
Maskinen begynder at sende faxen til de numre, du har indtastet, i
den rækkefølge, du har indtastet dem.
Standardindstillingerne for dokumenter giver et godt resultat, når der
anvendes almindelige tekstbaserede originaler. Men hvis du sender
originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder billeder, kan du opnå en
bedre faxkvalitet ved at justere opløsningen.
Multiafsendelsesrapporten udskrives efter afsendelse af faxer.
1
Vælg
(fax) >
kontrolpanelet.
(Menu) > Faxfunktion > Opløsning på
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
67
Grundlæggende faxning
2
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
Standard: Originaler med tegn i normal størrelse.
•
Fin: Originaler med små tegn eller tynde linjer eller originaler,
der er udskrevet på en matrixprinter.
•
Superfin: Originaler med mange fine detaljer. Tilstanden
Superfin kan kun aktiveres, hvis den maskine, der
kommunikeres med, også understøtter denne tilstand.
• Ved hukommelsestransmission er tilstanden Superfin ikke
tilgængelig. Opløsningsindstillingen ændres automatisk til Fin.
• Når maskinen er indstillet til opløsningen Superfin, og den
faxmaskine, der kommunikeres med, ikke understøtter opløsningen
Superfin, afsender maskinen faxen med den højeste
opløsningsgrad, der understøttes af den modtagende faxmaskine.
•
Fotofax: Originaler med gråtoner eller fotografier.
•
Farvefax: Original med farver.
Mørkhed
Du kan vælge graden af mørkhed i det originale dokument.
Indstillingen for mørkhed anvendes på det igangværende faxjob.
Sådan ændrer du standardindstillingen (se "Menun Fax" på side 188).
1
Vælg
(fax) >
kontrolpanelet.
2
3
Vælg det ønskede mørkhedsniveau.
Tryk på
(Menu) > Faxfunktion > Moerkhed på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
• Hukommelsesoverførsel er ikke tilgængelig i denne tilstand.
• Du kan kun sende en farvefax, hvis den maskine, som du
kommunikerer med, understøtter modtagelse af farvefax, og du
sender faxen manuelt.
3
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
68
3. Vedligeholdelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.
• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
70
• Tilgængelige forbrugsstoffer
71
• Opbevaring af tonerpatronen
72
• Fordele toner
74
• Tonerpatron
76
• Overvåge forbrugsstoffer
78
• Indstille advarsel om lavt tonerniveau
79
• Rengøre maskinen
80
• Tip til flytning og opbevaring af maskinen
86
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og
vedligeholdelsesdele.
Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsung-forhandler, eller det sted,
hvor du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område for at få servicekontaktoplysninger.
3. Vedligeholdelse
70
Tilgængelige forbrugsstoffer
Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:
Type
Tonerpatron
Gennemsnitsydelsea
Cirka 1.000 sider
Varens navn
MLT-D111S
a. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan blive påvirket af driftsmiljøet, udskrivningsintervaller, medietypen og mediestørrelsen.
Afhængigt af indstillingerne, procentdelen af billedområdet og den benyttede jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.
Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være
inkompatible med maskinen på grund af forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i henhold til bestemte landeforhold.
Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale Samsung-tonerpatroner, såsom genopfyldte eller ”genfremstillede” patroner. Samsung kan ikke
garantere for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale
Samsung-tonerpatroner dækkes ikke af maskinens garanti.
3. Vedligeholdelse
71
Opbevaring af tonerpatronen
Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys,
temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger disse anbefalinger
for at sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og længste levetid for din nye
Samsung-tonerpatron.
Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal anvendes i.
Dette bør være under kontrollerede temperatur- og
luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den originale,
uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den originale emballage
ikke er tilgængelig, skal du dække patronens øverste åbning med papir og
opbevare den i et mørkt rum.
Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil
lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke
tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages ud printeren, skal den
altid opbevares som beskrevet i følgende instruktioner.
•
Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale emballage.
•
Opbevar den vandret med den samme side opad, som når den er
installeret i maskinen.
•
Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:
-
I temperaturer over 40 °С.
-
Ved en relativ fugtighed, der er lavere end 20 % eller højere end 80
%.
-
I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.
-
I direkte sollys eller rumbelysning.
-
På støvede steder.
-
I en bil i længere tid.
-
I et miljø med korroderende gasser.
-
I et miljø med saltholdig luft.
1
Håndteringsvejledning
•
Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i patronen.
•
Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.
•
Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre
intern beskadigelse og spild af toner.
2
Brug af tonerpatroner
Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af ikkeSamsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og
genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.
Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er
forårsaget af brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner eller af
genopfyldte eller ”genfremstillede” tonerpatroner.
3. Vedligeholdelse
72
Opbevaring af tonerpatronen
3
Forventet patronlevetid
Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner
udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt
af udskriftstætheden på de sider, der udskrives, driftsmiljøet, procentdelen
af billedområdet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen.
Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højere, og du
vil måske få brug for at udskifte patronen oftere.
3. Vedligeholdelse
73
Fordele toner
Når tonerpatronen er ved at være tom:
•
Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys, og/eller tætheden varierer fra side til side.
•
Lampen Status blinker rødt.
Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide
striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren.
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af model eller indstillinger. Kontroller din maskintype (se "Set
forfra" på side 22).
• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk
den eventuelt med et stykke papir.
• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
• Når du åbner en scanningsenhed, skal du holde dokumentføderen og scanningsenheden sammen.
3. Vedligeholdelse
74
Fordele toner
2
1
3. Vedligeholdelse
75
Udskifte tonerpatronen
4
Tonerpatron
• Ryst tonerpatronen grundigt. Dette vil forøge den første udskriftskvalitet.
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af model eller indstillinger. Kontroller din maskintype (se
"Set forfra" på side 22).
• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk
den eventuelt med et stykke papir.
• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
• Når du åbner en scanningsenhed, skal du holde dokumentføderen og scanningsenheden sammen.
3. Vedligeholdelse
76
Udskifte tonerpatronen
Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, holder maskinen op med at udskrive.
3. Vedligeholdelse
77
Overvåge forbrugsstoffer
Hvis der ofte forekommer papirstop eller problemer med udskrivningen, skal du kontrollere, hvor mange sider maskinen har udskrevet eller scannet. Udskift
de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.
1
2
3
Vælg
(Menu) > Systemkonfig. > Rapport > Frb.stof. Info på kontrolpanelet.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
•
I alt: Viser, hvor mange sider der i alt er udskrevet.
•
ADF Scan: Viser, hvor mange sider der er udskrevet via dokumentføderen.
•
Pladsscanning: Viser, hvor mange sider der er scannet via scannerglaspladen.
•
Forbrugsstofinfo.: Udskriver en side med oplysninger om forbrugsstoffer.
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
3. Vedligeholdelse
78
Indstille advarsel om lavt tonerniveau
Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan angive, om denne meddelelse
eller indikator skal vises.
• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 33).
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.
• Du kan angive maskinens indstillinger ved hjælp af Enhedsindstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager.
- Brugere af Windows og Mac indstiller printeren fra Samsung Easy Printer Manager >
1
2
3
Vælg
(Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger.
(Menu) > Systemkonfig. > Vedligeholdelse > Adv. lav toner på kontrolpanelet.
Vælg den ønskede indstilling.
Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
3. Vedligeholdelse
79
Rengøre maskinen
Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre maskinen regelmæssigt
for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.
• Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan
medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.
• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger,
bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.
5
Rengøre maskinen udvendigt
Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i
maskinen.
3. Vedligeholdelse
80
Rengøre maskinen
6
Rengøre maskinen indvendigt
Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks.
tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.
• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk
den eventuelt med et stykke papir.
• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
• Brug en tør og fnugfri klud, når du rengør maskinen indvendigt, og sørg for ikke at beskadige overførselsrullen eller andre indvendige dele. Undlad at
bruge opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.
• Brug en tør og fnugfri klud, når du renser maskinen.
• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden
du reser maskinen.
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af model eller indstillinger. Kontroller din maskintype (se
"Set forfra" på side 22).
• Når du åbner en scanningsenhed, skal du holde dokumentføderen og scanningsenheden sammen.
3. Vedligeholdelse
81
Rengøre maskinen
2
1
3. Vedligeholdelse
82
Rengøre maskinen
7
Rengøre opsamlingsrullen
• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden
du reser maskinen.
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din
maskintype (se "Set forfra" på side 22).
3. Vedligeholdelse
83
Rengøre maskinen
8
Rengøring af scannerenheden
Regelmæssig rengøring af scannerenheden er med til at sikre en optimal kopikvalitet. Vi foreslår, at du rengør scannerenheden hver morgen og i løbet af
dagen efter behov.
• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden
du reser maskinen.
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din
maskintype (se "Set forfra" på side 22).
1
2
Fugt en blød fnugfri klud eller et stykke køkkenrulle med lidt vand.
Løft og åbn scannerlåget.
3. Vedligeholdelse
84
Rengøre maskinen
3
Aftør scanneren, indtil den er ren og tør.
4
3
1
2
1
2
3
4
4
Scannerlåg
Scannerglasplade
Dokumentføderens glasplade
Hvid flade
Luk scannerlåget.
3. Vedligeholdelse
85
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
•
Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner,
hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
•
Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.
3. Vedligeholdelse
86
4. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
• Tip til at undgå papirstop
88
• Afhjælpning af originaldokumentstop
89
• Udbedre papirstop
94
• Om Status-indikator
98
• Displaymeddelelsernes betydning
101
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
Hvis din maskine har et display, skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at
løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du få flere oplysninger i
kapitlet Fejlfinding i Avanceret vejledning (se "Fejlfinding" på side 261). Hvis du ikke kan
finde en løsning i Br'ugerhåndbog, eller hvis problemet forsætter, skal du tilkalde service.
Tip til at undgå papirstop
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:
•
Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 40).
•
Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
•
Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
•
Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
•
Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
•
Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 109).
4. Fejlfinding
88
Afhjælpning af originaldokumentstop
Når et originaldokument sætter sig fast i dokumentføderen, vises en advarselsmeddelelse på skærmen.
Hvis du vil undgå at dokumentet rives i stykker, skal du fjerne det fastklemte dokument langsomt og forsigtigt.
Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger scannerglaspladen til originaler, der er tykke eller tynde, eller som består af blandede papirtyper.
4. Fejlfinding
89
Afhjælpning af originaldokumentstop
1
Originalpapirstop forrest i scanneren
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af model eller indstillinger. Kontroller din maskintype (se
"Set forfra" på side 22).
• Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
4. Fejlfinding
90
Afhjælpning af originaldokumentstop
2
Originalpapirstop inde i scanneren
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af model eller indstillinger. Kontroller din maskintype (se
"Set forfra" på side 22).
• Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
4. Fejlfinding
91
Afhjælpning af originaldokumentstop
4. Fejlfinding
92
Afhjælpning af originaldokumentstop
3
Originalpapirstop i scannerens udføringsområde
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af model eller indstillinger. Kontroller din maskintype (se
"Set forfra" på side 22).
• Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Set forfra" på side 22).
1
2
Fjern eventuelle resterende sider fra dokumentføderen.
Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra dokumentføderen.
4. Fejlfinding
93
Udbedre papirstop
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker.
4
I bakken
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af model eller indstillinger. Kontroller din maskintype (se "Set
forfra" på side 22).
4. Fejlfinding
94
Udbedre papirstop
5
Inde i maskinen
• Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.
• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af model eller indstillinger. Kontroller din maskintype (se
"Set forfra" på side 22).
4. Fejlfinding
95
Udbedre papirstop
2
1
4. Fejlfinding
96
Udbedre papirstop
Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:
4. Fejlfinding
97
Om Status-indikator
Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.
• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 25).
• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 101).
• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
4. Fejlfinding
98
Om Status-indikator
LED
Status
Fra
Grøn
Beskrivelse
Maskinen er offline.
Blinker
Når baggrundslyset blinker, modtager og udskriver maskinen data.
Til
• Maskinen er online og kan bruges.
• Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen i displayet. Når fejlen er
afhjulpet, fortsætter maskinen.
Blinker
• Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Tonerpatronens forventede levetida sidder løst. Klargør en ny patron til
udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 74).b
• En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a. Det anbefales at udskifte tonerpatronen (se "Tonerpatron" på side
76).
Rød
• Dækslet er åbent. Luk dækslet.
Status
Til
• Der er intet papir i bakken til modtagelse eller udskrivning af data. Læg papir i bakken.
• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side
101).
• Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 94).
Blå
Blinker
Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk.
Til
Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 153).
Blinker
Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronens anslåede levetida er tæt på at være udløbet. Klargør en ny patron til
udskiftning. Du kan muligvis midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 74).
Til
En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a. Det anbefales at udskifte tonerpatronen (se "Tonerpatron" på side 76).
Orange
4. Fejlfinding
99
Om Status-indikator
LED
Status
Til
(
Blå
Power/
Wakeup)
Fra
Til
Eco
Beskrivelse
Maskinen er i strømsparetilstand.
Maskinen er i klartilstand eller slukket.
Eco Print-tilstanden er aktiv.
Standardindstillingen for Eco-tilstand er 2-op og tonersparer.
Grøn
Fra
Eco-tilstanden er aktiv.
a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/
IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, grafik, mediet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner
tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.
b. Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 25).
4. Fejlfinding
100
Displaymeddelelsernes betydning
I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over de enkelte meddelelser og
deres betydning i nedenstående tabel.
• Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Kontakt en servicerepræsentant, hvis
problemet fortsætter.
• Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises i displayet.
• Nogle meddelelser vises muligvis ikke, afhængigt af model og indstillinger.
• [fejlnummer] angiver fejlnummeret.
6
Papirstop-relaterede meddelelser
Meddelelse
Dokumentstop.
Betydning
Løsningsforslag
Den ilagte original er stoppet i dokumentføderen.
Afhjælp papirstoppet (se "Afhjælpning af originaldokumentstop"
på side 89).
Stop eller tom
• Papiret sidder fast i papirindføringsområdet.
• Afhjælp papirstoppet (se "I bakken" på side 94).
Åbn/luk lågen
• Der er ikke noget papir i bakken.
• Læg papir i bakke (se "Ilægning af papir i bakken" på side 41).
Papirstop
Der er opstået papirstop inde i maskinen.
Afhjælp papirstoppet (se "Inde i maskinen" på side 95).
Fjern papirstop
inde i maskinen
4. Fejlfinding
101
Displaymeddelelsernes betydning
7
Toner-relaterede meddelelser
Meddelelse
Installer
Betydning
Løsningsforslag
Der er ikke installeret en tonerpatron.
Installer en tonerpatron.
Den tonerpatron, du har installeret er ikke beregnet til denne
maskine.
Installer en ægte Samsung-tonerpatron, der er designet til
maskinen.
Der er en lille smule toner tilbage i den angivne patron.
Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid.
Forbered en ny patron til udskiftning. Du kan muligvis midlertidigt
øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele
toner" på side 74).
tonerpatron
Ikke kompatibel
Tonerpatron
Forbered ny patron
4. Fejlfinding
102
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Udskift med ny patron
Betydning
Den angivne tonerpatron har næsten nået sin forventede
patronlevetid.
Den forventede patronlevetid er den forventede eller
anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den
gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet
i henhold til ISO/IEC 19752.(se "Tilgængelige
forbrugsstoffer" på side 71). Antallet af sider kan
påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af
billedområdet, udskrivningsintervallet, mediet,
procentdelen af billedområdet og mediestørrelsen.
Der kan være en vis mængde toner tilbage i
patronen, selvom udskift med ny patron vises, og
maskinen holder op med at udskrive.
Den angivne tonerpatron har nået sin forventede
patronlevetid. Maskinen stopper muligvis med at udskrive.
Løsningsforslag
• Du kan vælge mellem Stop eller Fortsæt som vist på
kontrolpanelet. Hvis du vælger Stop, stopper printeren
udskrivningen, og du kan ikke udskrive mere, før du har
udskiftet patronen. Hvis du vælger Fortsæt, fortsætter
printeren med at udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke
garanteres.
• Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste udskriftskvalitet,
når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron ud over
dette stadie, kan det resultere i problemer med
udskriftskvaliteten (se "Tonerpatron" på side 76).
Samsung anbefaler ikke, at du bruger en ikke-original
Samsung-tonerpatron, f.eks. en genopfyldt eller
"genfremstillet" patron. Samsung kan ikke garantere for
kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er en original
Samsung-tonerpatron. Service eller reparation som følge
af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner er ikke
omfattet af maskinens garanti.
Udskift tonerpatronen (se "Tonerpatron" på side 76).
4. Fejlfinding
103
Displaymeddelelsernes betydning
8
Bakke-relaterede meddelelser
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Stop eller tom
• Papiret sidder fast i papirindføringsområdet.
• Afhjælp papirstoppet (se "I bakken" på side 94).
Åbn/luk lågen
• Der er ikke noget papir i bakken.
• Læg papir i bakke (se "Ilægning af papir i bakken" på side 41).
9
Netværks-relaterede meddelelser
Meddelelse
Netvaerksprobl.:
Betydning
Løsningsforslag
IP-konflikt
Den IP-adresse, du har angivet, benyttes af en anden
enhed på netværket.
Kontroller IP-adressen, og ret den om nødvendigt (se "Udskrivning
af netværkskonfigurationsrapport" på side 141).
#S6-3210
Der er ikke installeret et trådløst modul.
Sluk og tænd.
4. Fejlfinding
104
Displaymeddelelsernes betydning
10
Diverse meddelelser
Meddelelse
Laage aaben
Betydning
Løsningsforslag
Dækslet er ikke lukket korrekt.
Luk dækslet, indtil det klikker på plads.
Scannerens laage er aaben.
Dokumentføderens dæksel er ikke lukket korrekt.
Luk dækslet, indtil det klikker på plads.
Fejl[fejlnummer]
Maskinen kan ikke styres.
Sluk og tænd for strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Ring
til service, hvis problemet fortsætter.
Scanneren er låst.
Tænd og sluk for strømmen. Ring til service, hvis problemet
fortsætter.
Luk den
Sluk og taend
Fejl[fejlnummer]
Ring til service
Scanner laast
4. Fejlfinding
105
5. Appendiks
Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.
• Specifikationer
107
• Bemærkninger om regler
116
• Copyright
130
Specifikationer
1
Generelle specifikationer
Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af oplysningerne på www.samsung.com.
Elementer
Måla
Bredde x længde x højde
Beskrivelse
M207x series
406 x 359,6 x 253 mm
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
406 x 359,6 x 308,7 mm
M207xFH series / M207xHW series
Vægta
Maskine med forbrugsstoffer
M207x series
7,4 kg
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
8,47 kg
M207xFH series / M207xHW series
Støjniveaub
Klartilstand
Mindre end 26 dB(A)
Udskrivningstilstand
Mindre end 50 dB(A)
Kopieringstilstand
Scannerglasplade
Mindre end 50 dB(A)
Dokumentføder
Mindre end 53 dB(A)
Scannerglasplade
Mindre end 52 dB(A)
Dokumentføder
Mindre end 54 dB(A)
Scanningstilstand
5. Appendiks
107
Specifikationer
Elementer
Temperatur
Luftfugtighed
Nominel effektc
Strømforbrug
Beskrivelse
Drift
10 til 32 °C
Opbevaring (emballeret)
-20 til 40 °C
Drift
20 til 80% RL
Opbevaring (emballeret)
10 til 90 % RL
110 volt-modeller
Vekselstrøm 110 – 127 V
220 volt-modeller
Vekselstrøm 220 – 240 V
Gennemsnitlig driftstilstand
Mindre end 310 W
Klartilstand
Mindre end 30 W
Strømsparetilstandd
• M207x series: Mindre end 1,5 W
• M207xW series: Mindre end 2,1 W (Wi-Fi Direct deaktiveret: mindre end 1,8 W)
• M207xF series / M207xFH series: Mindre end 1,9 W
• M207xFW series / M207xHW series: Mindre end 2,5 W (Wi-Fi Direct deaktiveret: mindre
end 2,3 W)
Trådløs f
Slukket tilstande
Mindre end 0,45 W
Modul
T77H262 / SPW-B4319S
a. Mål og vægt måles uden telefonrør og andet tilbehør.
b. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.
c. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strøm (A).
d. Energiforbruget i strømsparetilstand kan påvirkes af maskinens status, de valgte indstillinger og driftsmiljøet.
e. Strømforbrug kan kun helt undgås, når netledningen ikke er tilsluttet.
f. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 8).
5. Appendiks
108
Specifikationer
2
Specifikationer af udskriftsmedier
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke
Almindeligt
Konvolut
Manuel indføring i bakkenb
Letter
216 x 279 mm
71 til 85 g/m2 kontraktpapir
71 til 85 g/m2 kontraktpapir
Legal
216 x 356 mm
• 1 ark
Folio
216 x 330 mm
• 150 ark 80 g/m2
kontraktpapir
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
B5(JIS)
182 x 257 mm
B5(ISO)
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Konvolut Monarch
98 x 191 mm
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
Konvolut nr. 10
105 x 241 mm
• 10 ark
• 1 ark
Konvolut DL
110 x 220 mm
Konvolut C5
162 x 229 mm
5. Appendiks
109
Specifikationer
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke
Tykt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Tyndt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Bomuld
Se afsnittet om
almindeligt papir
Farvet
Se afsnittet om
almindeligt papir
Fortrykt
Se afsnittet om
almindeligt papir
Genbrugt
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Manuel indføring i bakkenb
86 til 120 g/m2 kontraktpapir
86 til 120 g/m2 kontraktpapir
• 50 ark 120 g/m2
kontraktpapir
• 1 ark
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
• 160 ark 60 g/m2
kontraktpapir
• 1 ark
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
• 150 ark 80 g/m2
kontraktpapir
• 1 ark
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
• 150 ark 80 g/m2
kontraktpapir
• 1 ark
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
• 150 ark 80 g/m2
kontraktpapir
• 1 ark
60 til 90 g/m2 kontraktpapir
60 til 90 g/m2 kontraktpapir
• 150 ark 80 g/m2
kontraktpapir
• 1 ark
5. Appendiks
110
Specifikationer
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke
Etiketterc
Karton
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5
Se afsnittet om almindeligt papir
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5,
Se afsnittet om almindeligt papir
Manuel indføring i bakkenb
120 til 150 g/m2 kontraktpapir
120 til 150 g/m2 kontraktpapir
• 10 ark
• 1 ark
121 til 163 g/m2 kontraktpapir
121 til 163 g/m2 kontraktpapir
• 10 ark
• 1 ark
Postkort 4x6
Bond-papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
• 10 ark
• 1 ark
Arkivpapir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
• 100 ark
• 1 ark
Minimumstørrelse (brugerdefineret)
76 x 127 mm
60 til 163 g/m2 kontraktpapir
Maksimumstørrelse (brugerdefineret)
216 x 356 mm
a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.
b. 1 ark i den manuelle arkføder.
c. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.
5. Appendiks
111
Specifikationer
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (anbefales)
Operativsystem
Processor
RAM
ledig plads på
harddisk
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit-processor eller nyere
1 GB (2 GB)
16 GB
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) processorer (2 GHz eller hurtigere)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit-processor eller nyere
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
5. Appendiks
112
Specifikationer
Krav (anbefales)
Operativsystem
Windows Server® 2012
Processor
ledig plads på
harddisk
RAM
512 MB (2 GB)
Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) processorer (2 GHz eller hurtigere)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.
• Til Windows 2000 kræves Services Pack 4 eller senere.
Mac
Krav (anbefalet)
Operativsystem
Mac OS X 10.5
Processor
• Intel® processorer
RAM
Ledig plads på
harddisk
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz eller hurtigere Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 ~ 10.9
• Intel® processorer
2 GB
4 GB
5. Appendiks
113
Specifikationer
Linux
Elementer
Operativsystem
Krav
Redhat® Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SuSE Linux, 10.1 (32-bit)
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0
Mint 13, 14
Processor
Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Ledig plads på harddisk
1 GB (2 GB)
5. Appendiks
114
Specifikationer
4
Netværksmiljø
Kun netværksmodeller og trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 8)
Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes
af maskinen.
Elementer
Netværksinterface
Specifikationer
• Ethernet 10/100 Base-TX kabelbaseret Lan
• 802.11b/g/n trådløst LAN
Netværksoperativsystem
• Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
• Forskellige Linux-operativsystemer
• Mac OS X 10.5 – 10.9
Netværksprotokoller
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Trådløs sikkerhed
• Godkendelse: Open System, Delt nøgle, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Appendiks
115
Bemærkninger om regler
Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og certificeret med
flere lovmæssige erklæringer.
Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid
følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:
5
Erklæring om lasersikkerhed
Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR,
kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds
certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC
60825-1 : 2007.
Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og
printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over
klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller
under de foreskrevne servicebetingelser.
Advarsel
Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er
fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den
er usynlig, beskadige dine øjne.
5. Appendiks
116
Bemærkninger om regler
6
8
Sikkerhed i forbindelse med ozon
Strømsparer
Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm.
Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et
sted med god ventilation.
Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af
energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.
Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer
den automatisk strømforbruget.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede
mærker i USA.
7
Kviksølvsikkerhed
Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet
på http://www.energystar.gov
Indeholder kviksølv, skal bortskaffes i henhold til lokale,
statslige eller føderale love (kun USA)
For modeller certificeret til ENERGY STAR vil mærkatet
ENERGY STAR være påsat din computer. Kontroller, om din
computer er certificeret til ENERGY STAR.
9
Genbrug
Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en
miljømæssigt forsvarlig måde.
5. Appendiks
117
Bemærkninger om regler
10
11
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i
gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)
Kun Kina
(Gældende i lande med separate
indsamlingssystemer)
Websted : http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
襦 愤縑趀爮闭
襦愤縑趀爮闭
賉帞
賉帞
;SUHVV0:
;SUHVV0+:
蜷筨愤竖爮襔*%
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil
(f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For
at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig
genvinding.
Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller
kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
5. Appendiks
118
Bemærkninger om regler
(Kun USA)
Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed.
Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted:www.samsung.com/
recyclingdirect Du kan også ringe til (877) 278 - 0799
12
State of California Proposition 65 Warning (kun
US)
13
Kun Taiwan
14
Radiofrekvensemmisioner
FCC-oplysninger til brugeren
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt
følgende to betingelser:
•
Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
•
Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder
interferens som kan medføre uønsket drift.
Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en klasse
B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse
grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger
og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning
af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for,
at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis
apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen,
hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at
brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse
forholdsregler:
•
Drej eller flyt modtagelsesantennen.
•
Øg afstanden mellem apparat og modtager.
5. Appendiks
119
Bemærkninger om regler
•
•
Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet.
15
USA
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Den føderale kommunikationskommission (FCC)
Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den
producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende
lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.
Canadiske regler for radiointerferens
Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse Bradiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for
støjudsendende udstyr med titlen ”Digital apparatus”, ICES-003 fra Industry
and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Strålingskilde ifølge FCC Part 15
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er
kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at
kontrollere, om trådløse enheder er til stede.
Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA,
hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.
FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem
enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen
(dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm
fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for
den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et
godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af FCC.
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden
antenne eller sender.
5. Appendiks
120
Bemærkninger om regler
Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne
enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal
acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der
kan forårsage uønsket drift af enheden.
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres
på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre
godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.
17
Kun Tyskland
18
Kun Tyrkiet
FCC-erklæring om brug af trådløst LAN:
Under installation og drift af denne kombination af sender og antenne
kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens på 1 m W/cm2 blive
overskredet ved afstande tæt på den installerede antenne. Brugeren
skal derfor altid opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen.
Enheden må ikke placeres sammen med en anden sender eller
sendeantenne.
19
Kun thai
20
Kun Canada
16
Kun Rusland/Kasakhstan/Belarus
Dette produkt overholder de relevante tekniske specifikationer fra Industry
Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
5. Appendiks
121
Bemærkninger om regler
REN (Ringer Equivalence Number) er en angivelse af det maksimale antal
enheder, der må være tilsluttet til et telefoninterface. Et interface kan
afsluttes i enhver mulig kombination af enheder, så længe disse enheders
samlede REN-sum ikke overstiger fem. / L’indice d’equivalence de la
sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent
etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d’une interface
peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule
condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les
dispositifs n’excede pas cinq.
Telefonselskabet kan foretage ændringer i deres
kommunikationsfaciliteter, udstyrsbetjening eller procedurer, hvor en sådan
handling er påkrævet af hensyn til betjening af deres forretning og ikke er i
modstrid med bestemmelser og regulativer i FCC stykke 68. Hvis sådanne
ændringer med rimelighed kan forventes, at gøre kundens terminaludstyr
inkompatibelt med telefonselskabets kommunikationsfaciliteter, eller vil
kræve modifikation eller ændring af sådant terminaludstyr, eller på anden
måde vil påvirke den materielle anvendelse eller ydelse, skal kunden i god
tid adviseres skriftligt herom, så kunden har mulighed for at bevare uafbrudt
service
21
Faxmærkning
Telephone Consumer Protection-loven af 1991 gør det ulovligt for alle at
bruge en computer eller andet elektronisk udstyr til at sende en besked via
en faxmaskine, medmindre beskeden tydeligt indeholder følgende
oplysninger i en margen øverst eller nederst på hver transmitteret side eller
på første side af transmissionen:
22
REN (Ringer Equivalence Number)
REN og FCC-registreringsnummer for denne maskine findes på den
mærkat, der er placeret nederst eller på bagsiden af maskinen. I nogle
situationer kan du blive bedt om at indberette disse numre til
telefonselskabet.
1 Dato og klokkeslæt for transmissionen
2 Identifikation af enten virksomhed, virksomhedsenhed eller den person,
der sender beskeden.
3 Telefonnummeret på enten den afsendende faxmaskine, virksomhed,
virksomhedsenhed eller person.
5. Appendiks
122
Bemærkninger om regler
REN (Ringer Equivalence Number) er et mål for den elektriske belastning,
der kan placeres på telefonlinjen, og er nyttigt til bestemmelse af, om du har
”overbelastet” linjen. Installation af flere typer udstyr på samme telefonlinje
kan medføre problemer ved telefonopkald og modtagelse af telefonopkald,
især hvis du ringer op samtidig med, at nogen ringer til dig. Summen af alle
REN’er (Ringer Equivalence Numbers) for udstyret på telefonlinjen skal
være mindre end fem for at sikre, at tjenesten fra telefonselskabet fungerer
korrekt. I nogle tilfælde kan et antal på fem muligvis ikke anvendes på linjen.
Hvis noget af telefonudstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks fjerne det
fra telefonlinjen, da det kan forårsage skade på telefonnettet.
Apparatet overholder Del 68 af de FCC-regulativer, som ACTA har tilsluttet
sig. På apparatets bagside findes en mærkat, der blandt andet indeholder
et produktidentitetsnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Hvis der
anmodes om det, skal dette nummer opgives til telefonselskabet.
FCC-regulativer fastslår, at ændringer eller justeringer af dette udstyr,
der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan ophæve
brugerens ret til at betjene udstyret. I tilfælde af, at terminaludstyr
forårsager skade på telefonnettet, skal telefonselskabet give kunden
besked om, at den pågældende tjeneste kan blive stoppet. Hvis
forudgående varsel ikke er praktisk muligt, kan selskabet midlertidigt
stoppe servicen, hvis det:
a Giver kunden besked straks.
b Giver kunden en mulighed for at afhjælpe udstyrsproblemet.
c Informerer kunden om retten til at indsende en klage til FCC (Federal
Communication Commission) i overensstemmelse med de
procedurer, der er angivet i FCC-bestemmelserne og regulativernes
stykke 68, underafsnit E.
Du skal også vide, at:
•
Maskinen ikke er beregnet til at blive tilsluttet et digitalt
omstillingsanlæg.
•
Du kan opleve transmissions- og modtagelsesproblemer med alt
udstyret, hvis du har planer om at bruge et computermodem eller et
faxmodem på samme linje som maskinen. Det anbefales, at intet andet
udstyr, bortset fra en almindelig telefon, deler linje med din maskine.
•
Hvis der er en høj forekomst af lynnedslag eller overspænding i
området, anbefaler vi, at du installerer overspændingsbeskyttelse for
både el- og telefonlinje. Overspændingsbeskyttelse kan købes hos din
forhandler eller i specialforretninger for telefoni og elektronik.
•
Hvis du programmerer alarmtjenestenumre og/eller foretager
testopkald til alarmtjenestenumre, skal du benytte et ikkealarmtjenestenummer til at advisere udbyderen af alarmtjenesten om,
hvad du har tænkt dig at gøre. Udbyderen vil give dig yderligere
anvisninger på, hvordan du foretager den faktiske test af
alarmtjenestenummeret.
•
Denne maskine må ikke bruges på møntservice- eller mødelinjer.
•
Denne maskine er udstyret med magnetisk svingningskreds til
høreapparat.
Du kan uden problemer tilslutte dette udstyr til telefonnettet ved hjælp af et
standardstik, USOC RJ-11C.
5. Appendiks
123
Bemærkninger om regler
23
Udskiftning af det monterede stik (kun for
Storbritannien)
Vigtig advarsel:
Du skal jordforbinde denne maskine.
Vigtigt
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13
ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller
undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage
på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet
sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet
sikringsdæksel.
Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.
13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være
egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke
de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter.
Fjern ikke det formstøbte stik.
Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det
samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få
elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:
• Grøn og gul: Jord
• Blå: Neutral
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket
på stikket, skal der ske følgende:
Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”, eller som er grøn
og gul eller grøn.
Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med
bogstavet ”N”, eller som er sort.
Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med
bogstavet ”L”, eller som er rødt.
Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.
5. Appendiks
124
Bemærkninger om regler
24
Overensstemmelseserklæring (Europæiske
lande)
Godkendelser og certificeringer
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC om radioudstyr og
telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres
forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med
definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din
repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
EC-certificering
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [M207x series]
er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i lavspændingsdirektivet (2006/95/EF),
EMC-direktivet (2004/108/EF).
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [M207xW
Series/M207xF Series/M207xFW Series] overholder de
væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i R&TTEdirektivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan ses på
www.samsung.com, gå til Support > Download center, og
indtast printerens (MFP) navn for at gennemse EuDoC.
1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EC, tilnærmelse af lovgivningen i
medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr
(Lavspændingsdirektivet).
1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EC om tilnærmelse af lovgivningen
i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMCdirektivet).
Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og
teleterminaludstyr (FAX)
Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til paneuropæisk
enkeltterminaltilslutning til det offentlige analoge koblede telefonnet (PSTN)
i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at
kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale PSTN'er og
kompatible omstillingsanlæg:
I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co.,
Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.
Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og
applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI
(European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument
(EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring
af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til,
og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser indeholdt i
dette dokument.
5. Appendiks
125
Bemærkninger om regler
Oplysninger om europæisk radiogodkendelse
(for produkter udstyret med EU-godkendte
radioenheder)
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er
beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis
disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse
enheder er til stede.
Trådløse enheder, der kan være i systemet, må kun bruges i
EU eller associerede områder, hvis der findes et CE-mærke
med et registreringsnummer fra et bemyndiget organ og
advarselssymbolet på systemmærkaten.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret
i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er
fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.
Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:
EU-lande
Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:
I Frankrig er frekvensområdet begrænset til 2454-2483,5 MHz for enheder
med en transmissionseffekt på over 10 mW, f.eks. trådløse enheder
EEA/EFTA-lande
Ingen begrænsninger på dette tidspunkt.
25
Kun Israel
26
Lovbestemte overensstemmelseserklæringer
Trådløs styring
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende
afsnit er en generel oversigt over hensyn under drift af trådløst udstyr.
EU
5. Appendiks
126
Bemærkninger om regler
Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er
angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse
enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er
angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det
land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du
kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er
strengt reguleret og er muligvis ikke tilladte.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret
i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er
kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være
integreret i printeren) udsender mindre energi end tilladt af
radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens
overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. Uanset
effektniveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under
normal drift.
Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på
20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen ved brug af en trådløs enhed
tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør
anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de trådløse
enheder er tændt og sender.
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden
antenne eller sender.
Visse omstændigheder kræver begrænsninger for trådløse enheder.
Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen nedenfor:
Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i
flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse
enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 – (trådløst Ethernet)
og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder,
der anvender trådløs kommunikation.
I miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller
tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for
at anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt.
Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare
gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse
enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i
miljøer, hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder,
skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder
eller benytter trådløse enheder.
I hvert land gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af
trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed,
bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande
med den trådløse enhed.
Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs
enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og
afskærmninger er på plads, og systemet er fuldt samlet.
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke
ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det
ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten
for at få service.
5. Appendiks
127
Bemærkninger om regler
Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se
fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt fabrikantens
tekniske support for at få yderligere oplysninger.
5. Appendiks
128
Bemærkninger om regler
27
Kun Kina
5. Appendiks
129
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.
•
Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint og Outlook er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og andre lande.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.
•
Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
•
LaserWriter er et varemærke for Apple Computer, Inc.
•
Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
Se filen ”LICENSE.txt” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.
REV. 4.00
5. Appendiks
130
Brugerhåndbog
AVANCERET
AVANCERET
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret
konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
lande.
GRUNDLÆGGENDE
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening
og fejlfinding i Windows.
AVANCERET
1. Softwareinstallation
3. Menuer med nyttige indstillinger
Installation til Mac
135
Før du begynder at læse et kapitel
185
Geninstallation til Mac
136
Menuen Kopier
186
Installation til Linux
137
Menun Fax
188
Geninstallation til Linux
138
Systemkonfiguration
192
Netværkskonfiguration
199
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
4. Specielle funktioner
Nyttige netværksprogrammer
140
Højdejustering
202
Kabelbaseret netværkskonfiguration
141
Lagring af e-mail-adresse
203
Installation af driver via netværket
144
Indtastning af forskellige tegn
205
IPv6-konfiguration
150
Konfiguration af faxadressebog
207
Konfiguration af trådløst netværk
153
Registrering af autoriserede brugere
211
Samsung Mobile Print
179
Udskrivningsfunktioner
212
Brug af NFC-funktionen
180
Scanningsfunktioner
225
Faxfunktioner
234
Brug af funktioner til delt mappe
244
Brug af funktioner til
hukommelse/harddisk
245
132
AVANCERET
5. Nyttige administrationsværktøjer
Easy Capture Manager
247
Samsung AnyWeb Print
248
Easy Eco Driver
249
Brug af SyncThru™ Web Service
250
Brug af Samsung Easy Document Creator 254
Brug af Samsung Easy Printer Manager
255
Brug af Status for Samsung-printer
259
6. Fejlfinding
Problemer med papirindføring
262
Problemer med strøm- og
kabeltilslutninger
263
Udskrivningsproblemer
264
Problemer med udskriftskvaliteten
268
Kopieringsproblemer
276
Scanningsproblemer
277
Faxproblemer
279
Problemer vedrørende operativsystem
281
133
1. Softwareinstallation
Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet
via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet.
Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet
til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 144).
• Installation til Mac
135
• Geninstallation til Mac
136
• Installation til Linux
137
• Geninstallation til Linux
138
• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende vejledning læse, hvordan
du installerer maskinens driver (se "Installere driveren lokalt" på side 30).
• USB-kablet må højst være 3 meter langt.
Installation til Mac
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
10
Vælg USB Connected Printer i skærmbilledet Printer Connection
Type, og klik på Continue.
11
Klik på knappen Add Printer for at vælge din printer og føje den til
din printerliste.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis din maskine understøtter fax, skal du klikke på knappen Add
Fax for at vælge din fax og føje den til din faxliste
12
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
•
4
5
6
7
8
Klik på Close, når installationen er fuldført.
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
1. Softwareinstallation
135
Geninstallation til Mac
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af
driveren og geninstallere den.
1
Åbn mappen Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Klik på Continue for at afinstallere printersoftware.
Marker det program, du vil slette, og klik på Uninstall.
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Klik på Close, når afinstallationen er fuldført.
Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra Print
Setup Utility eller Print & Fax.
1. Softwareinstallation
136
Installation til Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere
printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support
eller hentninger).
1
Installation af Unified Linux Driver
8
9
10
11
Når installationen er fuldført, skal du starte hjælpeprogrammet
Printing (gå til System > Administration > Printing eller udfør
kommandoen "system-config-printer" i terminalprogrammet).
Tryk på knappen Add.
Vælg printer.
Tryk på knappen Forward, og føj den til dit system.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte
systemadministratoren for at få hjælp.
1
2
3
Kontroller, at maskinen er tilsluttet systemet, og at den er tændt.
4
5
6
Pak pakken ud.
7
Fortsæt installationen.
Kopier Unified Linux Driver-pakken til dit system.
Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret
pakken til.
Flyt den til mappen uld.
Udfør kommandoen "./install.sh" (hvis du ikke er logget på som
superbruger, skal du udføre kommandoen med "sudo”" som "sudo
./install.sh").
1. Softwareinstallation
137
Geninstallation til Linux
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af
driveren og geninstallere den.
1
2
3
Åbn Terminal program.
4
Fortsæt afinstallationen.
Gå til mappen uld, som hentes fra pakken Unified Linux Driver.
Udfør kommandoen "./install.sh" (hvis du ikke er logget på som
superbruger, skal du udføre kommandoen med "sudo”" som "sudo
./install.sh").
1. Softwareinstallation
138
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via
netværket.
• Nyttige netværksprogrammer
140
• Kabelbaseret netværkskonfiguration
141
• Installation af driver via netværket
144
• IPv6-konfiguration
150
• Konfiguration af trådløst netværk
153
• Samsung Mobile Print
179
• Brug af NFC-funktionen
180
De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din
model (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Nyttige netværksprogrammer
Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere
netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren
er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.
• Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne
nedenfor.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer.
SyncThru™ Web Admin Service er en effektiv måde at administrere
netværksenheder og gør det muligt for dig at overvåge og udføre fejlfinding
på netværksmaskiner fra ethvert sted, hvor du har internetadgang til
firmaets netværk.
•
Download dette program fra http://solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig
at udføre følgende opgaver (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side
250).
•
Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.
•
Tilpasse maskinindstillinger.
•
Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at
oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
Kabelbaseret netværkskonfiguration med SetIP
Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og
manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/IPprotokollen.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)" på side
141.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Mac)" på side 142.
• Den maskine, der ikke understøtter netværksporten, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 24).
• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
140
Kabelbaseret netværkskonfiguration
4
5
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Konfiguration af IP-adresse
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette
hjælper dig med at konfigurere et netværk.
• Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 24).
• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
•
Maskinen har et display: Tryk på knappen
(Menu) på
kontrolpanelet, og vælg Netværk > Netv.konfig.
(Netværkskonfiguration).
•
Maskinen har berøringsskærm: Tryk på Konfiguration på
hovedskærmen > Netværk > Nste > Netværkskonfiguration.
•
Maskinen har ikke et display: Tryk på knappen
(Cancel eller
Stop/Clear) i mere end fire-fem sekunder på kontrolpanelet.
Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde din
maskines MAC-adresse og IP-adresse.
Eksempel:
•
MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adresse: 169.254.192.192
Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en
DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Windows)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under
Kontrolpanel > Sikkerhedscenter > Windows Firewall.
De følgende instruktioner kan variere for din model.
1
Hent softwaren fra Samsung-webstedet, og pak den derefter ud, og
installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support
eller hentninger).
2
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
141
Kabelbaseret netværkskonfiguration
3
4
5
Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
6
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne
TCP/IP-konfigurationsvinduet.
7
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Tænd maskinen.
Vælg Start i Windows, vælg Alle Programmer > Samsung
Printers > SetIP > SetIP.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Mac)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under
System Preferences > Security > Firewall.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model.
1
2
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 141), og
angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
8
Klik på Anvend, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk Netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle
indstillingerne er korrekte.
•
4
5
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
142
Kabelbaseret netværkskonfiguration
6
7
8
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 141), og
angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
10
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
11
Vælg Network Connected Printer(Wired or Wireless)
underPrinter Connection Type, og klik på knappen Set IP
Address.
12
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne
TCP/IP-konfigurationsvinduet.
13
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
14
Klik på Apply, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk Netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle
indstillingerne er korrekte.
Klik på Continue, når der vises en advarsel om, at alle programmer
lukkes.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
143
Installation af driver via netværket
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
• Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 24).
Tilstanden for installation uden brugerindgriben
Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode,
der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres
maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte
installationen uden brugerindgriben ved at skrive /s eller /S i
kommandovinduet.
6
Windows
1
2
3
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 141).
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Kommandolinjeparametre
I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.
Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når
kommandoen bruges sammen med /s eller /S. Men /h, /H eller /? er
exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
Kommandolinje
4
Vælg Netværksforbindelse på skærmen
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
/s eller /S
Definition
Starter installation uden
brugerindgriben.
Beskrivelse
Installerer maskindrivere
uden at bede om UI’er eller
brugerindgriben.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
144
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/p"<portnavn>"
eller /
P"<portnavn>"
Definition
Angiver printerport.
Beskrivelse
Printerportnavn kan
angives som IP-adresse,
værtsnavn, USBlokalportnavn, IEEE1284Netværksporten
portnavn eller netværkssti.
oprettes vha.
Eksempel:
TCP/IP• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" hvor
standardportoverv
"xxx.xxx.xxx.xxx"
betyder IP-adresse for
ågning. For
netværksprinter. /
lokalport skal
p”USB001”, /P”LPT1:”, /
denne port
p”hostname”, /
eksistere på
p"\\computer_name\sha
red_printer" eller
systemet, før den
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
angives ved
d_printer", hvor
kommando.
"\\computer_name\shar
ed_printer" eller
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer" angiver
netværksstien til
printeren ved
indtastning af to
skråstreger,
computerens navn eller
den lokale IP-adresse
for den pc, som deler
printeren, og derefter
sharenavn for printeren.
• Ved installation af driver
uden brugerindgriben
på koreansk skal du
skrive Setup.exe /s /
L"0x0012” or
Setup.exe /s.
Kommandolinje
Definition
Beskrivelse
/a"<dest_sti>” eller
/A"<dest_sti>"
Angiver destinationsstien
for installation.
Eftersom maskinens
drivere bør være installeret
på den OS-specifikke
placering, gælder denne
kommando kun for
programmer.
Destinationsstien
bør være en fuldt
kvalificeret sti.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
145
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/i"<scriptfilnavn>"
eller /
I"<scriptfilnavn>"
Definition
Beskrivelse
Angiver brugertilpasset
installationsscriptfil for
brugertilpasset aktivitet.
Brugertilpasset scriptfil kan
tildeles brugertilpasset
installation uden
brugerindgriben. Denne
scriptfil kan oprettes eller
Scriptfilnavnet bør ændres med det
være et komplet
medfølgende
kvalificeret filnavn. installationstilpasningsvær
ktøj eller teksteditoren.
Denne
brugertilpassede
scriptfil har
fortrinsret frem for
standardinstallation
ssoftwaren i
opsætningspakken,
men ikke frem for
kommandolinjepara
metre.
/n"<Printernavn>"
eller /
N"<Printernavn>"
Angiver printernavn.
Printerforekomster skal
oprettes som angivet
printernavn.
Kommandolinje
Definition
Beskrivelse
/nd eller /ND
Kommandoer, der ikke
angiver den installerede
driver som en
standardmaskindriver.
Det angiver, at den
installerede maskindriver
ikke er
standardmaskindriveren
på dit system, hvis der er
installeret en eller flere
printerdrivere. Hvis der ikke
er installeret maskindriver
på dit system, anvendes
denne indstilling ikke, da
Windows-operativsystemet
vil angive den installerede
printerdriver som en
standardmaskindriver.
/x eller /X
Bruger eksisterende
maskindriverfil til at
oprette
printerforekomster, hvis
den allerede er installeret.
Denne kommando angiver
en måde at installere en
printerforekomst på, der
anvender installerede
printerdriverfiler, uden at
installere en ekstra driver.
Med denne parameter kan
du tilføje
printerforekomster efter
behov.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
146
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/up"<printernavn>"
eller /
UP"<printernavn>"
Definition
Fjerner kun angivne
printerforekomster og
ikke driverfilerne.
Beskrivelse
Denne kommando angiver
en måde til kun at fjerne en
specificeret
printerforekomst fra dit
system, uden at det får
indflydelse på andre
printerdrivere. Den fjerner
ikke printerdriverfiler fra dit
system.
/d eller /D
Afinstallerer alle
enhedsdrivere og
programmer fra dit
system.
Denne kommando fjerner
alle installerede
enhedsdrivere og
programmer fra dit system.
/v"<delenavn>"
eller /
V"<delenavn>"
Deler den installerede
maskine og tilføjer andre
tilgængelige
platformsdrivere til
pegning og udskrivning.
Den installerer alle
Windows-platformens
understøttede
maskindrivere på systemet
og deler dem med det
angivne <sharenavn> til
pegning og udskrivning.
/o eller /O
Åbner mappen Printere
og faxenhede efter
installation.
Denne kommando åbner
mappen Printere og
faxenhede efter
installation uden
brugerindgriben.
Kommandolinje
/h, /H eller /?
Definition
Beskrivelse
Viser brugen af kommandolinjer.
7
Mac
1
2
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
•
4
5
6
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
147
Installation af driver via netværket
7
8
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
10
11
12
13
14
8
Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere
printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support
eller hentninger).
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Vælg Network Connected Printer(Wired or Wireless)
underPrinter Connection Type, og klik på knappen Continue.
Klik på knappen Add Printer for at vælge din printer og føje den til
din printerliste.
Klik på IP, og vælg HP Jetdirect - Socket i Protocol.
Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address.
Indtast kønavnet i feltet Queue. Hvis du ikke kan bestemme
kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge
standardkøen.
15
Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du vælge Select Printer
Software og maskinnavnet i Print Using.
16
17
Tryk på Add.
Klik på Close, når installationen er fuldført.
Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter
1
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2
3
Kopier Unified Linux Driver-pakken til dit system.
4
5
6
Pak pakken ud.
7
Fortsæt installationen.
Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret
pakken til.
Flyt den til mappen uld.
Udfør kommandoen "./install.sh" (hvis du ikke er logget på som
superbruger, skal du udføre kommandoen med "sudo”" som "sudo
./install.sh").
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
148
Installation af driver via netværket
8
9
10
11
Når installationen er fuldført, skal du starte hjælpeprogrammet
Printing (gå til System > Administration > Printing eller udføre
kommandoen “system-config-printer“ i terminalprogrammet).
Tryk på knappen Add.
Vælg AppSocket/HP JetDirect, og angiv IP-adressen for din
maskine.
Tryk på knappen Forward, og føj den til dit system.
Tilføjelse af en netværksprinter
1
2
3
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator.
Klik på Add Printer.
Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next.
Vælg Network printer, og klik på knappen Search.
Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Vælg din maskine, og klik på Next.
Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next.
Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
149
IPv6-konfiguration
7
IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.
Vinduet Guiden Tilføj printer vises. Følg vejledningen i vinduet.
Aktiver IPv6, hvis maskinen ikke fungerer i netværksmiljøet. Se næste
afsnit.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8 og
"Menuoversigt" på side 33).
Aktivering af IPv6
I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge
IPv6-adressen.
1
2
3
4
5
9
Fra kontrolpanelet
1
2
3
4
5
6
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Tænd maskinen.
Udskriv en Netværkskonfigurationsrapport der kontrollerer IPv6adresser (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side
141).
Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og faxenhede.
Klik på Tilføj en printer i den venstre rude i vinduerne Printere og
faxenhede.
Klik på Tilføj en lokal printer i vinduet Tilføj printer.
Tryk på knappen
(menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6-protokol.
Vælg Til, og tryk på OK.
Sluk maskinen, og tænd den igen.
Geninstaller printerdriveren.
Konfiguration af IPv6-adresser
Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til netværksudskrivning
og -administration.
•
Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen
starter med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en
netværksrouter.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
150
IPv6-konfiguration
•
•
Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6server.
10
SyncThru™ Web Service:
Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en
bruger.
Til modeller, der ikke har displayet på kontrolpanelet, skal du bruge
programmet SyncThru™ Web Service først ved brug af IPv4adressen og følge nedenstående fremgangsmåde for at bruge IPv6.
Konfiguration af DHCPv6-adressen (Stateful)
Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af følgende
indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.
1
2
3
Tryk på knappen
(menu) på kontrolpanelet.
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv
maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og
tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6-konfig..
•
Brug altid: Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service,
skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og
adgangskode nedenfor.
•
Brug aldrig: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
•
ID: admin
•
Router: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
•
Password: sec00000
Tryk på OK for at vælge den ønskede værdi.
3
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du flytte
musemarkøren hen på Settings på den øverste menulinje og
derefter klikke på Network Settings.
4
5
Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.
Markér afkrydsningsfeltet IPv6 Protocol for at aktivere IPv6.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
151
IPv6-konfiguration
6
Marker afkrydsningsfeltet Manual Address. Tekstboksen Address/
Prefix aktiveres derefter.
7
Indtast resten af adressen (f.eks.: 3FFE:10:88:194::AAAA. ”A” er de
hexadecimale værdier 0 til 9, A til F).
8
9
Vælg DHCPv6-konfigurationen.
Klik på knappen Apply.
Brug af SyncThru™ Web Service
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6adressering som en URL-adresse.
2
Vælg en af IPv6-adresserne (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address eller Manual Address) i
netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 141).
3
Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
152
Konfiguration af trådløst netværk
• Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst
netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se
"Funktioner pr. model" på side 8).
• Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille
alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen
ved hjælp af Ryd indstill..
Det trådløse netværks navn og
netværksadgangskode
Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt
konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte
sikkerhedstype og en netværksadgangskode for netværket. Spørg
netværksadministraotren om disse oplysninger, før du går videre med
maskininstallationen.
11
Sådan kommer du i gang
Kend din netværkstype
Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og maskinen
ad gangen.
Infrastruktur-tilstand
Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i hjemmet
og på små kontorer/hjemmekontorer (SOHO). Denne
tilstand bruger et adgangspunkt til at kommunikere med
den trådløse maskine.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
153
Konfiguration af trådløst netværk
12
Introduktion til metoder til trådløs opsætning
Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen herunder.
Visse installationstyper til trådløse netværk er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller landet.
Konfigurationsmetode
Tilslutningsmetode
Fra computeren
Beskrivelse og reference
A
Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel" på side 161.
B
Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt uden et USB-kabel (anbefales)" på
side 163.
C
• Mac-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel" på side 166.
Med adgangspunkt
OR
Fra maskinens kontrolpanel
• Mac-brugere skal læse "Adgangspunkt uden et USB-kabel (anbefales)" på
side 169
D
Se "Brug af et netværkskabel" på side 171.
E
• Se "Maskiner med et display" på side 157.
• Se "Maskiner uden et display" på side 158.
F
Se "Brug af menuknappen" på side 160.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
154
Konfiguration af trådløst netværk
Konfigurationsmetode
Uden adgangspunkt
Tilslutningsmetode
Beskrivelse og reference
Wi-Fi Direct-konfiguration
Se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 174.
G
• Hvis der opstår problemer under den trådløse konfiguration eller driverinstallation, kan du se kapitlet og fejlfinding (se "Fejlfinding" på side 176).
• Det anbefales kraftigt, at du angiver en adgangskode på adgangspunkterne. Hvis du ikke angiver en adgangskode på adgangspunkterne, kan de blive
udsat for ulovlig adgang fra ukendte enheder såsom pc'er, smartphones og printere. Se i brugerhåndbogen til adgangspunkter for oplysninger om
angivelse af adgangskoder.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
155
Konfiguration af trådløst netværk
Valg af din type
13
Via WPS-knappen
Der findes to metoder til at slutte maskinen til et trådløst netværk ved hjælp
Hvis din maskine og et adgangspunkt (eller en trådløs router) understøtter
WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan du nemt konfigurere indstillingerne for
det trådløse netværk ved at trykke på knappen
uden en computer.
(WPS) på kontrolpanelet
• Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af
infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er
fjernet fra maskinen. Om du skal bruge WPS (PBC)-knappen eller
indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til
adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det
adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se
brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router),
som du bruger.
• Når WPS-knappen bruges til at konfigurere det trådløse netværk,
kan sikkerhedsindstillingerne blive ændret. Du kan forhindre dette
ved at låse WPS-indstillingen for de aktuelle trådløse
sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere, afhængigt af
adgangspunktet (eller den trådløse router) der anvendes.
af knappen
(WPS) på kontrolpanelet.
Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) giver dig mulighed for at tilslutte
maskinen et trådløst netværk ved at trykke på knappen
(WPS) på
kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt
(eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig mulighed for
at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende
PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som
understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Maskinens fabriksstandard er PBC -tilstanden, der anbefales til et typisk
miljø med trådløst netværk.
Du kan ændre WPS-tilstanden i kontrolpanelet (
> Wi-Fi >Wi-Fi-indst.).
(Menu) > Netværk
Elementer, du skal have klar
•
Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
•
Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
156
Konfiguration af trådløst netværk
Maskiner med et display
Tilslutning i PBC-tilstand
1
Tryk på knappen
sekunder.
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 2
Tilslutning i PIN-tilstand
1
Tryk på knappen
sekunder.
2
Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på
den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse
router).
Maskinen starter og venter i op til to minutter, indtil du trykker på
knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).
2
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:
Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse
router).
a Tilslutter: Maskinen opretter forbindelse til det trådløse
netværk.
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:
b Tilsluttet: Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse
netværk, lyser indikatoren for WPS.
a Tilslutter: Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt
(eller en trådløs router).
c SSID-type: Når tilslutningen til det trådløse netværk er
gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på LCD-displayet.
b Tilsluttet: Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse
netværk, lyser indikatoren for WPS.
c AP SSID: Når tilslutningen til det trådløse netværk er
gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på displayet.
3
Indsæt den medsendte cd i cd-rom-drevet, og fortsæt med at
installere softwaren ved at følge anvisningerne på skærmen. Vælg
Netværk (Ethernet/trådløs)-forbindelsen, når skærmen "Tilslut
printer" vises.
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 2
3
Indsæt den medsendte cd i cd-rom-drevet, og fortsæt med at
installere softwaren ved at følge anvisningerne på skærmen. Vælg
Netværk (Ethernet/trådløs)-forbindelsen, når skærmen "Tilslut
printer" vises.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
157
Konfiguration af trådløst netværk
Maskiner uden et display
Tilslutning i PBC-tilstand
1
b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk,
lyser indikatoren for WPS.
Indsæt den medsendte cd i cd-rom-drevet, og fortsæt med at
installere softwaren ved at følge anvisningerne på skærmen. Vælg
Netværk (Ethernet/trådløs)-forbindelsen, når skærmen "Tilslut
printer" vises.
Netværkskonfigurationsrapporten, der omfatter PIN, skal udskrives
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 141).
I klartilstand skal du trykke på og holde knappen
(Cancel eller
Stop/Clear) på kontrolpanelet nede i ca. 5 sekunder. Du kan finde
maskinens PIN-nummer.
2
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 4
sekunder, indtil statusindikatoren bliver ved med at lyse.
Maskinen begynder at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller
den trådløse router).
Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse
router).
a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter
forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).
3
1
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i ca. 2-4 sekunder,
indtil statusindikatoren blinker hurtigt.
Maskinen begynder at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du trykker på
knappen PBC på adgangspunktet (eller den trådløse router).
2
Tilslutning i PIN-tilstand
3
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på
den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse
router).
Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du indtaster den
8-cifrede PIN.
Indikatoren for WPS blinker i rækkefølgen, der er vist herunder:
a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter
forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).
b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk,
lyser indikatoren for WPS.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
158
Konfiguration af trådløst netværk
4
Indsæt den medsendte cd i cd-rom-drevet, og fortsæt med at
installere softwaren ved at følge anvisningerne på skærmen. Vælg
Netværk (Ethernet/trådløs)-forbindelsen, når skærmen "Tilslut
printer" vises.
Frakobling fra et netværk
Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, skal du trykke på
knappen
(WPS) på kontrolpanelet i mere end to sekunder.
Genoprettelse af forbindelsen til et netværk
•
Når Wi-Fi-netværket er i inaktiv tilstand: Maskinen kobles
øjeblikkeligt fra det trådløse netværk, og indikatoren for WPS lyser ikke.
Når den trådløse funktion er slukket, forsøger maskinen automatisk at
genoprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router) med
de tidligere brugte indstillinger og adresser til trådløs forbindelse.
•
Når Wi-Fi-netværket er aktivt: Mens maskinen venter på, at det
aktuelle job afsluttes, blinker indikatoren for WPS hurtigt. Derefter
frakobles den trådløse netværksforbindelse automatisk, og WPS
LED'en slukkes.
I følgende tilfælde genopretter maskinen automatisk forbindelse til det
trådløse netværk:
• Maskinen slukkes og tændes igen.
• Adgangspunktet (eller den trådløse router) slukkes og tændes igen.
Annullering af tilslutningsprocessen
Hvis du vil annullere funktionen til forbindelse til det trådløse netværk, når
maskinen opretter forbindelse til det trådløse netværk, skal du trykke på og
slippe
(Cancel eller Stop/Clear) på kontrolpanelet. Du skal vente et
par minutter på at genoprette forbindelse til det trådløse netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
159
Konfiguration af trådløst netværk
14
Brug af menuknappen
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
3
Tryk på OK for at vælge den ønskede konfigurationsmetode.
•
Guide (anbefales): I denne tilstand sker konfigurationen
automatisk. Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk,
der kan vælges imellem. Når et netværk er valgt, beder printeren
om den tilhørende sikkerhedsnøgle.
•
Brugerdef.: I denne tilstand kan brugerne angive eller manuelt
redigere deres eget SSID eller vælge en detaljeret
sikkerhedsindstilling.
Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID)
og netværksadgangskoden, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger
blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret.
Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har
konfigureret dit netværk.
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere
en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation af driver
via netværket" på side 144).
1
2
Tryk på knappen
(menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > Trådløst > WiFi-indstillinger.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
160
Konfiguration af trådløst netværk
15
Konfiguration med Windows
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Genvej til programmet Samsung Easy Wireless Setup uden cd'en:
Hvis du har installeret printerdriveren en gang, kan du få adgang til
programmet Samsung Easy Wireless Setup uden brug af cd'en (se
"Adgang til administrationsværktøj" på side 302).
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
Adgangspunkt via USB-kabel
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der installeres en maskine med et trådløst netværkskort
•
USB-kabel
4
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
Oprettelse af infrastrukturnetværket
1
2
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
161
Konfiguration af trådløst netværk
5
Vælg Trådløs netværksforbindelse i skærmbilledet
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil
konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på Avanceret
indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Angiv SSID'et for
adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et).
• Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet Infrastruktur.
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne indstilling for
at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der
bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre
Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
6
På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang? skal du
vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk. Klik
derefter på Næste.
Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej,
min printer er allerede tilsluttet mit netværk.
7
Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg
navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på
Næste.
• Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES.)
• Netværksadgangskode: Angiv netværkets
krypteringsadgangskode.
• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du
vælge det passende WEP-nøgleindeks.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
162
Konfiguration af trådløst netværk
8
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet
har sikkerhedsindstillinger.
• Wil-Fik Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren
understøtter denne funktion.
Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).
• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy
Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 174).
• Wi-Fi Direct-navn: Wi-Fi Direct-standardnavnet er modelnavnet, og
det må højst indeholde 23 tegn.
Hvis din printer understøtter Wi-Fi Direct, og denne funktion er
deaktiveret, vises den tilsvarende skærm.
• Indstilling af adgangskode er den numeriske streng, og størrelsen
er 8-64 tegn.
Hvis du vil aktivere Wi-Fi Direct, skal du markere afkrydsningsfeltet
og klikke på Næste. Hvis ikke skal du trykke på Næste.
9
10
Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Adgangspunkt uden et USB-kabel (anbefales)
Elementer, du skal have klar
•
WiFi-aktiveret pc, som kører Windows 7 eller nyere og et adgangspunkt
(router)
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
163
Konfiguration af trådløst netværk
Maskinen kører på trådløst LAN, når indstillingerne til trådløst netværk
konfigureres. Du kan måske ikke oprette forbindelse til internettet.
4
Vælg Trådløs netværksforbindelse i skærmbilledet
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
5
På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang? skal du
vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk. Klik
derefter på Næste.
Oprettelse af infrastrukturnetværket
1
2
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej,
min printer er allerede tilsluttet mit netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
164
Konfiguration af trådløst netværk
6
Vælg Via en direkte trådløs forbindelse på skærmen Vælg
metode til konfiguration af trådløst netværk. Klik derefter på
Næste.
Selv hvis din computer kører med Windows 7 eller nyere, kan du ikke
bruge denne funktion, hvis din pc ikke understøtter trådløst netværk.
Indstil det trådløse netværk vha. et USB-kabel (se "Adgangspunkt via
USB-kabel" på side 161).
Hvis nedenstående skærm vises, skal du trykke på
knappen på kontrolpanelet inden for 2 minutter.
7
8
(WPS)-
Klik på Næste, når du har konfigureret det trådløse netværk.
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
165
Konfiguration af trådløst netværk
16
Konfiguration ved hjælp af Mac
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
•
Adgangspunkt via USB-kabel
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt
•
Netværkstilsluttet printer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
USB-kabel
1
2
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
166
Konfiguration af trådløst netværk
10
Vælg Configuration of Wireless network på Printer Connection
Type, og klik på Continue.
11
Hvis skærmbilledet Wireless Settings vises, skal du vælge Using
a USB cable og klikke på Next.
Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du gå til trin 15.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
167
Konfiguration af trådløst netværk
12
Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg
navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på
Next.
Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på
Advanced Setting.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet
har sikkerhedsindstillinger.
Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).
13
• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et for
adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et).
• Wil-Fik Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren
understøtter denne funktion.
• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet Infrastructure.
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne indstilling for at
godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der
bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre
Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
• Network Password: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.
Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.
Kontroller indstillingerne, og klik på Næste.
• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy
Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 174).
• Wi-Fi Direct-navn: Wi-Fi Direct-standardnavnet er modelnavnet, og
det må højst indeholde 22 tegn.
• Indstilling af adgangskode er den numeriske streng, og størrelsen
er 8-64 tegn.
14
Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises. Klik på
Næste.
15
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
• Confirm Network Password: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge
det passende WEP Key Index.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
168
Konfiguration af trådløst netværk
Adgangspunkt uden et USB-kabel (anbefales)
Elementer, du skal have klar
•
WiFi-aktiveret Mac, som kører Mac OS 10.7 eller nyere og et
adgangspunkt (router)
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
•
4
5
6
7
8
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
10
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Vælg Configuration of Wireless network på Printer Connection
Type, og klik på Continue.
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
169
Konfiguration af trådløst netværk
11
Hvis skærmbilledet Wireless Settings vises, skal du vælge Using
a direct wireless connection og klikke på Næste.
Hvis nedenstående skærm vises, skal du trykke på
Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du gå til trin 13.
på kontrolpanelet inden for 2 minutter.
12
13
(WPS)-knappen
Klik på Næste, når du har konfigureret det trådløse netværk.
Klik på Close, når installationen er fuldført.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
170
Konfiguration af trådløst netværk
17
Brug af et netværkskabel
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
Den maskine, der ikke understøtter netværksporten, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 24).
Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at
samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige
konfigurationsprocedurer.
• Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du
installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se
"Installation af driver via netværket" på side 144).
• Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet
det trådløse netværk, for at få oplysninger om
netværkskonfigurationen.
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
Netværkskabel.
Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 141.
IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)
Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IPadresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MACadressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i
Netværkskonfigurationsrapporten.
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 141.
Konfiguration af maskinens trådløse netværk
Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID)
og adgangskoden til netværket, hvis netværket er krypteret. Disse
oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router)
blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den
person, der har konfigureret dit netværk.
Du kan bruge SyncThru™ Web Service til at konfigurere de trådløse
parametre.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
171
Konfiguration af trådløst netværk
Brug af SyncThru™ Web Service
Wizard hjælper dig med opsætningen af den trådløse
netværkskonfiguration. Du kan dog evt. konfigurere det trådløse
netværk direkte ved at vælge Custom.
Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du
kontrollere status for kabeltilslutning.
1
Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du
tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
2
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
7
Vælg det eneste Network Name(SSID) på listen.
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et
trådløst netværk. Adgangspunkter og trådløse enheder, der
forsøger at oprette forbindelse til et bestemt trådløst netværk,
skal bruge det samme SSID. Der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’et.
•
Operation Mode: Operation Mode henviser til de trådløse
forbindelsers type (se "Det trådløse netværks navn og
netværksadgangskode" på side 153).
For eksempel:
3
4
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
-
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Network Settings.
6
Klik på Wireless > Wizard.
Infrastructure: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere med hinanden via et adgangspunkt.
Hvis netværkets Operation Mode er Infrastructure, skal du vælge
adgangspunktet til SSID. Bemærk, at ”portthru” er maskinens standardSSID.
8
Klik på Next.
Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises,
skal du angive den registrerede adgangskode (Netværkets
adgangskode) og klikke på Next.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
172
Konfiguration af trådløst netværk
9
Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration.
Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på Apply.
Tag netværkskablet ud (standard eller netværk). Maskinen bør nu
starte den trådløse kommunikation med netværket.
10
Indsæt den medsendte cd i cd-rom-drevet, og fortsæt med at
installere softwaren ved at følge anvisningerne på skærmen. Vælg
Netværk (Ethernet/trådløs)-forbindelsen, når skærmen "Tilslut
printer" vises.
3
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
4
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Network Settings.
6
Klik på Wireless > Custom.
Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.
18
Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket
Hvis din maskine har en skærm, kan du også tænde/slukke for Wi-Fi på
maskinens kontrolpanel ved hjælp af menuen Network.
1
Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du
tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
2
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
For eksempel:
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
173
Konfiguration af trådløst netværk
19
Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning
Med Wi-Fi Direct kan du tilslutte printeren til et Wi-Fi Direct-netværk,
samtidig med at oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også
bruge et kablet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidigt, så flere
brugere har adgang til og kan udskrive både fra Wi-Fi Direct og fra et kablet
netværk.
Samsung Easy Printer Manager er kun tilgængelig for brugere af
Windows og Mac.
-
Gør følgende i menuen Start, Vælg Programmer eller Alle
programmer > Samsung Printers > Samsung Easy Printer
Manager > Enhedsindstillinger> Netværk.
▪
Direkte Wi-Fi til/fra: Vælg Til for at aktivere.
▪
Enhedsnavn: Indtast printerens navn for at søge efter printeren
på et trådløst netværk. Enhedsnavnet er som standard et
modelnavn.
▪
IP-adresse: Indtast printerens IP-adresse. Denne IP-adresse
bruges kun til det lokale netværk og ikke til den kabelforbundne
infrastruktur eller det trådløse netværk. Vi anbefaler at bruge
standardindstillingen for den lokale IP-adresse (192.168.3.1 er
en standardindstilling til printerens lokale IP-adresse til Wi-Fi
Direct)
▪
Gruppeejer: Aktiver denne indstilling for at tildele printeren til
Wi-Fi Direct-gruppeejeren. Gruppeejer fungerer på samme
måde som et trådløst adgangspunkt. Vi anbefaler at aktivere
denne indstilling.
▪
Adgangskode til netværk: Hvis din printer er en Gruppeejer,
skal der angives en Adgangskode til netværk, for at andre
mobilenheder kan oprette forbindelse til printeren. Du kan selv
konfigurere en adgangskode til netværket, eller du kan huske på
den adgangskode, som genereres vilkårligt.
• Du kan ikke oprette forbindelse til internettet gennem
mobilenhedens Wi-Fi Direct.
• Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model.
Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering,
IPSec, WINS og SLP-tjenester.
• Der kan tilsluttes op til fire mobile enheder til Wi-Fi Direct på en gang.
Konfiguration af Wi-Fi Direct
Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.
Fra den USB-kabelforbundne computer (anbefalet)
•
Når driveren er installeret, kan Samsung Easy Printer Manager
installeres, og der kan foretages ændringer i Wi-Fi Direct.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
174
Konfiguration af trådløst netværk
Fra maskinen (maskiner med en skærm)
•
Vælg Netværk > Trådløst > Wi-Fi Direct i kontrolpanelet.
•
Aktiver Wi-Fi Direct.
Fra den netværksforbundne computer
Hvis din printer anvender et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt,
kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.
•
Gå til SyncThru™ Web Service, vælg Settings > Network Settings >
Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct, og konfigurer andre indstillinger.
• Til Linux OS-brugere:
- Udskriv en konfigurationsrapport for IP-netværket, så du kan
kontrollere udskrifterne (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 141).
Indstilling af mobilenheden
•
Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til
brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens
Wi-Fi Direct.
•
Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til
mobiludskrivningsprogrammet (for eksempel: Samsung-mobilprinter)
for at udskrive fra din smartphone.
• Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din
mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator
blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet
til din mobilenhed.
• Hvis din mobilenhed ikke understøtter WPS, skal du indtaste en
printers "netværksadgangskode" i stedet for at trykke på WPSknappen.
- Gå til SyncThru Web Service, vælg Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Aktiver eller dekativer Wi-Fi Direct.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
175
Konfiguration af trådløst netværk
20
Fejlfinding
Problemmer under konfiguration eller
driverinstallation
Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed
•
Sikkerheden er ikke konfigureret korrekt. Kontroller den konfigurerede
sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.
Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl
•
Der blev ikke fundet printere
Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USBkablet og maskinens strømforsyning.
•
Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.
Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk
•
USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut
maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.
•
•
Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens
brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der fulgte med
maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst netværk.
Fejl ved tilslutning af pc
Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet
•
Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har
valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på
adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
•
Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.
•
Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra
maskinen.
Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse
mellem computeren og maskinen.
-
For DHCP-netværksmiljø
Printeren modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis
computeren er konfigureret til DHCP.
-
For statisk netværksmiljø
Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er
konfigureret til en statisk adresse.
For eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:
▪
IP-adresse: 169.254.133.42
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
176
Konfiguration af trådløst netværk
▪
Undernetmaske: 255.255.0.0
•
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:
▪
IP-adresse: 169.254.133.43
▪
Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske).
▪
Gateway: 169.254.133.1
Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og
det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren
muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå
den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.
•
Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan
kontrollere IP-adressen ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
•
Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har
konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en
adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse
routers) administrator.
•
Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas
indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af
DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis
maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet
nulstillet.
Andre problemer
Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal
du kontrollere følgende:
Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i
produktets brugervejledning.
•
Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen
er muligvis ikke tændt.
•
Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er
langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være
vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
•
Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og
computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen
genetableres ved at slukke og tænde strømmen.
Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer
kommunikationen.
Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCPserveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid
bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan
identificere maskinens MAC-adresse ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 141).
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
177
Konfiguration af trådløst netværk
•
Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til
netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers
oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den
trådløse router).
•
Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre
trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.
•
Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.
•
Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det
trådløse signal.
Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller
den trådløse router) og maskinen.
Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse
router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder
metal eller beton.
•
Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan
påvirke det trådløse signal.
Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet
mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.
•
Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller trådløse router) ændres,
skal du konfigurere produktets trådløse netværk igen.
•
Hvis Wi-Fi Direct er slået TIL, understøtter denne maskine kun IEEE
802.11 b/g.
•
Hvis adgangspunktet er indstillet til kun at fungere med standarden
802.11n, kan det muligvis ikke tilslutte til din maskine.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
178
Samsung Mobile Print
21
23
Hvad er Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print er en gratis app, som giver brugerne mulighed for
at udskrive fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller
tablet. Samsung Mobile Print er kompatibel med Android- og iOSsmartphones plus iPod Touch og tablet PC. App'en slutter din mobilenhed
til en netværkstilsluttet Samsung-printer eller til en trådløs printer via et WiFi-access point. Det er ikke nødvendigt at installere en ny driver eller at
konfigurere netværksindstillinger – du skal blot installere Samsung Mobile
Print, hvorefter app'en automatisk vil finde kompatible Samsung-printere.
Udskrivning af fotos, websider og PDF-dokumenter samt scanning
understøttes. Hvis du har en Samsung-multifunktionsprinter, kan du scanne
ethvert dokument til JPG-, PDF- eller PNG-format, så du hurtigt og nemt
kan se det på din mobilenhed.
Understøtter Mobile OS
•
Android OS 2.1 eller nyere
•
iOS 4.0 eller nyere
24
Understøttede enheder
•
iOS 4.0 eller nyere: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.3 eller nyere: Galaxy series og Android-mobilenheder
22
Hentning af Samsung Mobile Print
Du kan hente Samsung Mobile Print ved at gå til app-butikken (Samsung
Apps, Play Store, App Store) på din mobilenhed og søge efter "Samsung
Mobile Print”. Du kan også besøge iTunes for Apple-enheder på din
computer
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
179
Brug af NFC-funktionen
Med NFC(Near Field Communication)-printeren kan du udskrive/scanne
direkte fra din mobiltelefon ved blot at holde mobiltelefonen over NFCmærket på din printer. Det kræver ikke installation af en printerdriver eller
forbindelse til et adgangspunkt. Du skal bare bruge en NFC-understøttet
mobiltelefon. App'en Samsung Mobile Print skal være installeret på din
mobiltelefon, før du kan bruge denne funktion.
• Mobiltelefoncoverets materiale kan i visse tilfælde bevirke, at NFCgenkendelse ikke fungerer ordentligt.
• Overførselshastigheden afhænger af, hvilken mobiltelefon du
benytter.
26
Udskrivning af
1
Kontroller, at NFC-funktionen og Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret
på din mobiltelefon og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din
printer (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 174).
2
Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på
telefonens bagside) over NFC-mærket(
) på din printer.
Vent et par sekunder, inden Samsung Mobile Print-appen starter.
25
Krav
•
NFC og Wi-Fi Direct aktiveret, Mobile Print-app'en installeret på
mobiltelefonen med Android OS 4.0 eller nyere.
Når du aktiverer NFC-funktionen, vil kun Android OS 4.1 eller nyere
automatisk aktivere Wi-Fi Direct-funktionen. Vi anbefaler, at du
opgraderer din mobiltelefon til Android OS 4.1 eller nyere for at bruge
NFC-funktionen.
•
Printer med aktiveret Wi-Fi Direct-funktion. Wi-Fi Direct-funktionen er
aktiveret som standard.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
180
Brug af NFC-funktionen
• På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens
bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen,
inden du starter.
• På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens
bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen,
inden du starter.
• Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du
angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen
på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
• Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du
angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen
på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
• Hvis du ikke har app'en Samsung Mobile Print installeret på din
mobiltelefon, opretter den automatisk forbindelse til siden, hvor du
kan hente app'en Samsung Mobile Print. Hent app'en, og prøv igen.
3
5
Printeren starter udskrivningen.
Vælg det indhold, du vil udskrive.
Ret eventuelt printerindstillingerne, hvis det er nødvendigt, ved at
trykke på
4
.
Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på
telefonens bagside) over NFC-mærket(
) på din printer.
Vent et par sekunder, mens telefonen opretter forbindelse til
printeren.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
181
Brug af NFC-funktionen
27
• På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens
bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen,
inden du starter.
Scanning
1
Kontrollér, at funktionerne NFC og Wi-Fi Direct er aktiverede på din
mobiltelefon, og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer
(se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 174).
• Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du
angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen
på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
2
Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på
telefonens bagside) over NFC-mærket(
) på din printer.
• Hvis du ikke har app'en Samsung Mobile Print installeret på din
mobiltelefon, opretter den automatisk forbindelse til siden, hvor du
kan hente app'en Samsung Mobile Print. Hent app'en, og prøv igen.
Vent et par sekunder, inden Samsung Mobile Print-appen starter.
3
4
Vælg scanningstilstand.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
Ret eventuelt scannerindstillingerne, hvis det er nødvendigt, ved at
trykke på
.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
182
Brug af NFC-funktionen
5
Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på
telefonens bagside) over NFC-mærket(
) på din printer.
Vent et par sekunder, mens telefonen opretter forbindelse til
printeren.
• På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens
bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen,
inden du starter.
• Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du
angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen
på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
6
Printeren begynder at scanne indholdet.
De scannede data gemmes på mobiltelefonen.
Hvis du ønsker at fortsætte scanningen, skal du følge instruktionerne
på app-skærmen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
183
3. Menuer med nyttige
indstillinger
I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status og metoden til avanceret opsætning
af maskinen.
• Før du begynder at læse et kapitel
185
• Menuen Kopier
186
• Menun Fax
188
• Systemkonfiguration
192
Før du begynder at læse et kapitel
I dette kapitel forklares alle de funktioner, der er tilgængelige for modeller i denne serie, så brugerne nemmere kan forstå dem. Du kan kontrollere de
tilgængelige funktioner for hver model i Grundlæggende vejledning (se "Menuoversigt" på side 33). I det følgende er der tip til, hvordan du kan bruge dette
kapitel
•
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner. Du kan få adgang til
menuerne ved at trykke på
(Menu).
•
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
•
Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller uden
•
Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
(Menu) på kontrolpanelet (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 25).
3. Menuer med nyttige indstillinger
185
Menuen Kopier
1
Emne
Kopifunktion
Mørkhed
Justerer lysstyrkeniveauet for at gøre en kopi lettere
at læse, når originalen indeholder svage
markeringer og mørke billeder (se "Moerkhed" på
side 60)
Originaltype
Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge
dokumenttypen for det aktuelle kopijob (se "Original"
på side 60)
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration >
Standardindstilling > Kopistandard.
•
(kopi) >
Indstil maskinen, så kopieringsjob sorteres. Hvis du
f.eks. opretter 2 kopier af en original på 3 sider,
udskrives der et komplet dokument på 3 sider
efterfulgt af endnu et komplet dokument.
(Menu) > Kopifunktion på kontrolpanelet.
• Til: Udskriver i sæt, der svarer til rækkefølgen på
originalerne.
Eller tryk på Kopiering > vælg det ønskede menupunkt.
Emne
Oprindelig størrelse
Beskrivelse
Beskrivelse
Sortering
Angiver billedformat.
Reducerer eller forstørrer størrelsen på et kopieret
billede (se "Formindsket eller forstørret kopi" på side
61).
• Fra: Udskriver individuelle sider sorteret i stakke.
Reducer/forstør
Hvis maskinen er indstillet til Eco-tilstand, er
funktionerne til reduktion og forstørrelse ikke
tilgængelige.
Layout
Juster layoutformatet, f.eks. 2/4-op og kopier ID.
3. Menuer med nyttige indstillinger
186
Menuen Kopier
2
Emne
Beskrivelse
Reducerer størrelsen på de originale billeder og
udskriver 2 eller 4 sider på ét ark papir.
2
3
4
2-op eller 4-op
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
1
2
1
Kopikonfig.
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
Denne kopifunktion er kun tilgængelig, når
du lægger originaler i dokumentføderen.
Udskriver et billede uden baggrund. Denne
kopifunktion fjerner baggrundsfarven og kan være
praktisk, når du f.eks. kopierer en avis eller et
katalog med farvet baggrund.
Juster bgrd.
Tryk på
(kopi) >
Emne
Skift standard
(Menu) > Kopikonfiguration på kontrolpanelet.
Beskrivelse
Nulstiller værdien eller indstillingen til printerens
standard, da den blev pakket ud.
• Fra: Bruger ikke denne funktion.
• Automatisk: Optimerer baggrunden.
• Forb.niveau 1~2: Jo højere tallet er, jo mere
livagtig er baggrunden.
• Sletniveau 1~4: Jo højere tallet er, jo lysere er
baggrunden.
3. Menuer med nyttige indstillinger
187
Menun Fax
3
Emne
Faxfunktion
Oprindelig størrelse
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
Beskrivelse
Angiver billedformat.
Sender en fax til flere destinationer (se "Afsendelse
af en fax til flere destinationer" på side 66).
Multiafsend.
Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af
denne funktion.
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration >
Standardindstilling > Faxstandard.
•
(fax) >
Indstiller din maskine til at sende en fax på et senere
tidspunkt, hvor du ikke er til stede (se "Udskydelse
af en faxtransmission" på side 235).
(Menu) > Faxfunktion på kontrolpanelet.
Forsink afs.
Eller tryk på Fax > vælg det ønskede menupunkt.
Emne
Mørkhed
Opløsning
Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af
denne funktion.
Beskrivelse
Justerer lysstyrkeniveauet for at scanne en kopi, der
er lettere at læse, når originalen indeholder svage
markeringer og mørke billeder (se "Mørkhed" på
side 68).
Standardindstillingerne for dokumenter giver gode
resultater, når der anvendes almindelige
tekstbaserede originaler. Men hvis du sender
originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder
billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at
justere opløsningen (se "Opløsning" på side 67).
Prior. afsend.
Scanner originalen ind i hukommelsen og sende den
umiddelbart efter, at den igangværende handling er
afsluttet. Prioritetstransmission afbryder en
afsendelse til flere destinationer mellem stationer
(f.eks. når transmissionen til station A stopper, før
transmissionen til station B starter) eller mellem
genopkaldsforsøg (se "Afsendelse af en prioriteret
fax" på side 237).
3. Menuer med nyttige indstillinger
188
Menun Fax
4
Emne
Videresend/Modt.
videres.
Beskrivelse
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
• Se "Videresendelse af en sendt fax til en anden
destination" på side 238.
• Se "Videresendelse af en modtaget fax" på side
238.
Sikker modt.
Gemmer den modtagne fax i hukommelsen uden at
udskrive. Hvis du vil udskrive modtagne
dokumenter, skal du indtaste adgangskoden. Du
kan forhindre de faxer, du modtager, i være
tilgængelige for uautoriserede personer (se
"Modtagelse i sikker modtagetilstand" på side 242).
Tilfoej side
Tilføjer yderligere dokumenter til et reserveret og
udskudt faxjob (se "Sådan tilføjer du dokumenter til
en reserveret fax" på side 236).
Annuller job
Afsend.konfig.
Videresender den modtagne fax til en anden
destination via en fax eller en pc. Hvis du er væk fra
kontoret, men skal modtage faxen, kan denne
funktion være nyttig.
Annullerer det udskudte faxjob, der er gemt i
hukommelsen (se "Annullering af et reserveret
faxjob" på side 237).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(fax) >
kontrolpanelet.
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration >
Standardindstilling > Faxstandard.
Emne
(Menu) > Faxkonfiguration > Afsendelse på
Beskrivelse
Antal genopkald
Indstiller antallet af genopkaldsforsøg. Hvis du
indtaster 0, ringer maskinen ikke op igen.
Genopkaldsperiode
Indstiller tidsintervallet før automatisk genopkald.
Præfiks opkald
Angiver et præfiks på op til fem cifre. Maskinen vil så
kalde dette opkaldspræfiks op først, inden der
kaldes op til et automatisk opkaldsnummer. Dette er
nyttigt, hvis du skal have adgang til en PABXomstilling.
3. Menuer med nyttige indstillinger
189
Menun Fax
5
Emne
ECM-tilstand
Beskrivelse
Fax bekræft.
Indstiller maskinen til at udskrive en rapport, uanset
om en faxtransmission blev fuldført eller ej. Hvis du
vælger Ved fejl, udskriver maskinen kun en rapport,
når en transmission ikke lykkes.
Billede-TCR
Udskriver en transmissionsrapport med et minimeret
billede af den sendte fax's første side.
Opkaldstilstand
Modtagelseskonfig.
Sender faxer ved hjælp af ECM-tilstand (error
correction mode) for at sikre, at faxerne sendes
gnidningsløst uden fejl. Det kan tage længere tid.
Indstiller opkaldstilstanden til enten Tone eller Puls.
Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(fax) >
kontrolpanelet.
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration >
Standardindstilling > Faxstandard.
Emne
(Menu) > Faxkonfiguration > Modtagelse på
Beskrivelse
Modtagetilstand
Vælger faxens standardmodtagetilstand.
Ring til svar
Angiver, hvor mange gange maskinen skal ringe, før
den besvarer et indgående opkald.
Skriv mod.navn
Udskriver automatisk sidetal samt dato og
klokkeslæt for modtagelsen nederst på hver side af
en modtaget fax.
3. Menuer med nyttige indstillinger
190
Menun Fax
Emne
Beskrivelse
Mod. startkode
Starter faxmodtagelsen fra en lokaltelefon, der er sat
i EXT-stikket bag på maskinen. Hvis du tager
lokaltelefonen og kan høre faxtoner, skal du indtaste
koden. Fabriksindstillingen er *9*.
Autoformindsk
Formindsker automatisk en indgående faxside, så
den passer til størrelsen på det papir, der er lagt i
maskinen.
Kasserstr.
Kasserer en bestemt længde fra slutningen af den
modtagne fax.
Junkfaxkonfig.
Blokerer uønskede faxer, som du har gemt i
hukommelsen som junkfaxnumre. Denne indstilling
er ikke tilgængelig i alle lande.
DRPD-tilstand
Sætter en bruger i stand til at besvare opkald fra
flere forskellige telefonnumre via en enkelt
telefonlinje. Du kan du indstille maskinen, så den
registrerer de forskellige ringemønstre fra hvert
nummer. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle
lande (se "Modtagelse af faxer i DRPD-tilstand" på
side 241).
3. Menuer med nyttige indstillinger
191
Systemkonfiguration
6
Emne
Maskinkonfig.
Beskrivelse
• Fra: Udskriver i normal tilstand.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
Formularmenu
• Enkelt formular: Udskriver alle sider ved hjælp
af den første formular.
• Dobbelt formular: Udskriver forsiden ved
hjælp af den første formular og udskriver
bagsiden hjælp af den anden formular.
Vælg formular
Formular-overlay er billeder, der er gemt på
printerens masselagringsenhed (harddisk) i et
særligt filformat, og som kan udskrives i lag på alle
dokumenter.
Harddiskspooling
Når Til gemmer dokumenter på en
masselagringsenhed (harddisk) til
netværksprintere.
Sprog
Indstiller visningssproget i kontrolpanelets display.
Maskine-id
Indstiller maskinens ID, som udskrives øverst på
hver faxside, du sender.
Standardtilstand
Indstiller maskinens standardtilstand mellem
faxtilstand, kopitilstand eller scanningstilstand.
Faxnummer
Indstiller faxnummer, som udskrives øverst på
hver faxside, du sender.
Std.papirstr.
Du kan angive den standardpapirstørrelse, der
skal anvendes.
Dato og tid
Indstiller dato og klokkeslæt.
Urtilstand
Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt - 12
timer eller 24 timer.
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(Menu) > Systemkonfiguration > Maskinopsætning på
kontrolpanelet.
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration > Første
konfiguration.
Emne
Beskrivelse
Strømbesparelse
Angiver, hvor længe maskinen skal vente, før
strømsparetilstanden aktiveres.
Når maskinen ikke modtager data i et længere
tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk.
3. Menuer med nyttige indstillinger
192
Systemkonfiguration
Emne
Scan stroemb.
Beskrivelse
Angiver, hvor længe maskinens scannerdel skal
vente, før strømsparetilstanden aktiveres.
Systemtimeout
Jobtimeout
Angiver, hvor længe printeren skal vente, før den
udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke
ender med en kommando om at udskrive siden.
Du kan indstille den tilstand, der skal til for at
vække maskinen fra dvaletilstand. Indstiller
maskinen til at tændes.
Beskrivelse
Angiv, om maskinen skal fortsætte med at
udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke
svarer til papirindstillingen.
Når scanneren ikke modtager data i et længere
tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk.
Indstiller det tidsrum, hvori maskinen husker
tidligere anvendte kopiindstillinger. Efter timeout
gendanner maskinen standardkopiindstillingerne.
Opv gnings hændelse
Emne
Auto fortsaet
• Fra: Hvis der opstår en papiruoverensst.,
venter maskinen, indtil du lægger det rigtige
papir i.
• Til: Hvis der opstår uoverensstemmelse
mellem papirindstillingerne og papiret i bakken,
vises der en fejlmeddelelse. Maskinen venter i
ca. 30 sekunder, hvorefter den automatisk
sletter meddelelsen og fortsætter
udskrivningen.
• Højdetilpasning
• Højdetilpasning
Optimer udskriftskvaliteten på baggrund af
maskinens højde over havet.
• Button Press: Når du trykker på en hvilken
som helst knap undtagen strøm-knappen,
vækkes maskinen fra dvaletilstand.
Auto CR
Giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige
retur efter hvert linjeskift, hvilket er nyttigt for DOSbrugere.
• Scanner: Når du isætter papir i
dokumentføderen, vækkes maskinen fra
dvaletilstand.
Firmwareversion
Viser versionen af produktets firmware.
• Printer: Når du åbner eller lukker papirbakken,
vækkes maskinen fra dvaletilstand.
Gennemfør
automatisk
Angiver forslag, samtidig med at du skriver en email-adresse eller et faxnummer. Det gør det
muligt at finde og vælge dataene uden at skulle
skrive dem helt ud.
3. Menuer med nyttige indstillinger
193
Systemkonfiguration
Emne
• Bakkeraekkef.
• Autobakkekontakt
Beskrivelse
Angiv, om maskinen skal fortsætte med at
udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke
passer. Hvis bakke 1 og bakke 2 f.eks. indeholder
papir af samme størrelse, udskriver maskinen
automatisk fra bakke 2, når bakke 1 løber tør for
papir.
Denne indstilling vises ikke, hvis du har
valgt Automatisk for Papirkilde fra
printerdriveren.
Papirerstatn.
Papirerstatning
Emne
Multibakke
Beskrivelse
• Tilstand: Angiv den multibakketilstand, du vil
benytte.
• Standardbakke: Vælger den bakke, der skal
anvendes som standard.
Standardkilde
Angiver den bakke, der skal anvendes som
standard.
Adr.kartotek
Viser eller udskriver telefonbogen eller listen over
e-mail-adresser.
Udskifter automatisk printerdriverens
papirstørrelse for at forhindre uoverensstemmelse
mellem Letter og A4. Hvis du f.eks. har A4-papir i
bakken, men du indstiller papirstørrelsen til Letter
i printerdriveren, udskriver maskinen på A4-papir
og omvendt.
Papiruoverensstemm
else
Bestem, om fejlen om papiruoverensstemmelse
skal ignoreres. Vælg Fra, hvorefter maskinen ikke
stopper udskrivningen, selvom der er
papiruoverensstemmelser.
UdskrivTomSide
Printeren registrerer udskriftsdataene fra
computeren, uanset om en side er tom eller ej. Du
kan indstille den til at udskrive den tomme side
eller springe den over.
3. Menuer med nyttige indstillinger
194
Systemkonfiguration
Emne
Beskrivelse
• Rens tromle: Renser OPC-tromlen på
patronen ved at udskrive et ark.
• Rens fikseringsenheden: Renser
fikseringsenheden ved at udskrive et ark.
• RYD tom medd.: Denne indstilling vises kun,
når tonerpatronen er tom.
Emne
Tonerbesparelse
Når denne tilstand bruges, forlænges
tonerpatronens levetid, og prisen pr. side
reduceres i forhold til normaltilstand, men
udskriftskvaliteten reduceres også.
Stille tilstand
Du kan mindske støjen under udskrivning ved at
aktivere denne menu. Det kan dog medføre
nedsat udskrivningshastighed og udskriftskvalitet.
• Forbrugsstofinfo.: Giver dig mulighed for at
kontrollere, hvor mange sider, der er blevet
udskrevet, og hvor meget toner, der er tilbage i
patronen.
Vedligeholdelse
Giver dig mulighed for at spare
udskrivningsressourcer og foretage miljøvenlig
udskrivning.
• Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen er brugt
op, vises der en meddelelse til brugeren om, at
tonerpatronen skal skiftes. Du kan angive,
hvorvidt denne meddelelse skal vises eller ej.
• Papirstabling: Hvis maskinen benyttes et sted
med høj luftfugtighed, eller der anvendes et
fugtigt udskriftsmedie, kan udskrifterne i
udskriftsbakken blive krøllede og stables
muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde kan du
indstille maskinen til at benytte denne funktion,
så udskrifterne stables korrekt. Bruges denne
funktion nedsættes udskrivningshastigheden
imidlertid.
Importindstilling
Importerer data, der er gemt på en USB-enhed, til
maskinen.
Eksportinds.
Eksporterer data, der er gemt på en USB-enhed,
til maskinen.
Beskrivelse
• Standardtilstand: Vælg, om du vil slå Ecotilstand til eller fra.
Økoindstilinger
Tændt-styrke (Til-tvunget): Slår Ecotilstand til med adgangskode. Hvis en
bruger vil slå Eco-tilstand til/fra, skal
vedkommende indtaste adgangskoden.
• Vælg skabelon (Vaelg midl.): Vælger den
eco-skabelon, som er indstillet fra SyncThru™
Web Service.
Ryd indstill.
Gendanner maskinens
standardfabriksindstillinger.
3. Menuer med nyttige indstillinger
195
Systemkonfiguration
7
8
Papirkonfig.
Lyd/lydstyrke
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(Menu) > Systemkonfiguration > Papirkonfiguration på
kontrolpanelet.
•
Tryk på
(Menu) > Systemkonfiguration > Lyd/lydstyrke på
kontrolpanelet.
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration >
Papirkonfiguration.
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration > Første
konfiguration > Lyd/lydstyrke.
Emne
Beskrivelse
Papirstørrelse
Indstiller papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
Papirtype
Vælger papirtypen for hver bakke.
Papirkilde
Vælger hvilken bakke der skal udskrives fra.
Margen
Indstiller margenerne til dokumentet.
Bekræft bakke
Aktiverer meddelelsen bakkebekræftelse. Hvis du
åbner og lukker en bakke, vises et vindue, hvor du
bliver spurgt, om du vil angive papirstørrelse og -type
for den netop åbnede bakke.
Emne
Beskrivelse
Tastelyd
Slår tastelyden til eller fra. Når denne indstilling er
angivet til Til, høres der en lyd, hver gang der trykkes
på en tast.
Alarmlyd
Slår alarmen til eller fra. Når denne indstilling er Til,
lyder der et alarmsignal, når der opstår en fejl, eller
når en faxkommunikation afsluttes.
3. Menuer med nyttige indstillinger
196
Systemkonfiguration
9
Emne
Beskrivelse
Rapport
Slår lydene fra telefonlinjen via højttaleren til eller fra,
f.eks. en klartone eller en faxtone. Når denne
indstilling er Komm., hvilket vil sige, at højttaleren er
slået til, indtil den eksterne maskine svarer.
Højttaler
Du kan justere indstillingen af lydstyrken ved
hjælp af On Hook Dial. Du kan kun justere
lydstyrken i højttaleren, når der er forbindelse
til telefonlinjen.
a Tryk på
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
•
Tryk på
(Menu) > Systemkonfiguration > Rapport på
kontrolpanelet.
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration > Rapporter.
(fax) på kontrolpanelet.
b Klik på On Hook Dial. Der lyder en klartone
fra højttaleren.
c Tryk på pilene, indtil du hører den lydstyrke,
du vil bruge.
d Tryk på On Hook Dial for at gemme
ændringen og vende tilbage til klar-tilstand.
Ringelyd
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
Justerer lydstyrken for ringesignalet. Til ringestyrken
kan du vælge mellem Fra, Lav, Med og Høj.
Emne
Beskrivelse
Menukort
Udskriver menukortet, der viser maskinens
layout og aktuelle indstillinger.
Konfiguration
Udskriver en rapport om maskinens
overordnede konfiguration.
Forbrugsstofinfo.
Udskriver en side med oplysninger om
forbrugsstoffer.
Adr.kartotek
Udskriver alle de e-mail-adresser, der aktuelt
er gemt i maskinens hukommelse.
Demoside
Udskriver en testside for at undersøge, om
maskinen fungerer korrekt.
3. Menuer med nyttige indstillinger
197
Systemkonfiguration
10
Emne
Fax bekræft.
Beskrivelse
Udskriver en transmissionsrapport, der
indeholder faxnummeret, antallet af sider,
jobbets varighed, den benyttede
kommunikationstilstand og
kommunikationsresultatet for et faxjob. Du
kan indstille din maskine til automatisk at
udskrive en rapport, der bekræfter
transmissionen, efter hvert faxjob.
Vedligehold.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
Sådan ændrer du menuindstillingerne:
Fax sendt
Udskriver oplysninger om nyligt sendte faxer.
Fax modtaget
Udskriver oplysninger om nyligt modtagne
faxer.
Planlagte job
Udskriver den dokumentliste, der til enhver tid
er gemt til udskudt faxtransmission, sammen
med starttidspunktet og handlingstypen.
Junkfax
Udskriver de faxnumre, der er angivet som
uønskede faxnumre (junkfax).
RYD tom medd.
Udskriver oplysninger om maskinens
netværksforbindelse og konfiguration.
Når tonerpatronen er tom, vises denne indstilling. Du
kan fjerne den tomme meddelelse.
Liv frb. stof
Viser indikatorerne for forbrugsstoffer (se "Overvåge
forbrugsstoffer" på side 78).
Adv. lav toner
Tilpasser det niveau, hvor der underrettes om lavt
tonerniveau eller tom toner (se "Indstille advarsel om
lavt tonerniveau" på side 79).
Serienummer
Viser maskinens serienummer. Når du tilkalder
service eller registrerer dig som bruger på Samsungwebstedet, kan du finde dette.
Netv.konfig.
•
Tryk på
(Menu) > Systemkonfiguration > Vedligeholdelse på
kontrolpanelet.
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration > Første
konfiguration.
Emne
Beskrivelse
3. Menuer med nyttige indstillinger
198
Netværkskonfiguration
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen (se "Menuoversigt" på side 33).
•
Tryk på
•
Eller tryk på Opsætning > Maskinkonfiguration >
Netværkskonfiguration.
Indstilling
Beskrivelse
Der kan indstilles mange parametre. Hvis du
ikke er sikker, skal du lade parametrene være
eller kontakte netværksadministratoren.
TCP/IP (IPv6)
Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet ved
hjælp af IPv6 (se "IPv6-konfiguration" på side 150).
Ethernet
Konfigurer netværkets overførselshastighed.
802.1x
Du kan vælge brugergodkendelsen til
netværkskommunikation. Kontakt
netværksadministratoren for at få yderligere
oplysninger.
Wi-Fi
Vælg denne indstilling for bruge det trådløse netværk.
Beskrivelse
Du kan aktivere eller deaktivere følgende protokoller.
• Netværk Aktiver: : Du kan slå Ethernet til eller fra.
• Http Aktiver: Du kan angive, hvorvidt du vil
benytte SyncThru™ Web Service.
(Menu) > Netværk på kontrolpanelet.
Vælger den korrekte protokol og konfigurerer
parametre for at bruge netværksmiljøet.
TCP/IP (IPv4)
Indstilling
• WINS: Du kan konfigurere WINS-serveren. WINS
(Windows Internet Name Service) bruges i
Windows-operativsystemet.
Protokolstyr.
• SNMP V1/V2: Du skal aktivere denne indstilling for
at bruge protokollen SNMP V1/V2. Administratorer
kan bruge SNMP til at overvåge og administrere
maskiner på netværket.
• UPnP(SSDP): Du skal aktivere denne indstilling for
at bruge protokollen UPnP(SSDP).
Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret
ovenstående indstillinger.
3. Menuer med nyttige indstillinger
199
Netværkskonfiguration
Indstilling
Beskrivelse
• MDNS: Du skal aktivere denne indstilling for at
bruge protokollen MDNS (Multicast Domain Name
System).
• SetIP: Du skal aktivere denne indstilling for at
bruge protokollen SetIP.
Protokolstyr.
(fortsat)
• SLP: Du kan konfigurere indstillinger for SLP
(Service Location Protocol). Denne protokol
tillader, at værtsprogrammer søger efter tjenester
på et lokalnetværk uden tidligere konfiguration.
Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret
denne indstilling.
Netv.konfig.
Denne liste viser oplysninger om maskinens
netværksforbindelse og konfiguration.
Ryd indstill.
Nulstiller netværksindstillingerne til
standardværdierne. (Computeren skal genstartes.)
3. Menuer med nyttige indstillinger
200
4. Specielle funktioner
I dette kapitel beskrives de specielle funktioner til kopiering, scanning, faxning og udskrivning.
• Højdejustering
202
• Lagring af e-mail-adresse
203
• Indtastning af forskellige tegn
205
• Konfiguration af faxadressebog
207
• Registrering af autoriserede brugere
211
• Udskrivningsfunktioner
212
• Scanningsfunktioner
225
• Faxfunktioner
234
• Brug af funktioner til delt mappe
244
• Brug af funktioner til hukommelse/harddisk
245
• Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.
• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer
på lavere niveauer.
Højdejustering
Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af
maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan
du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.
Du kan angive højdeværdien fra Enhedsindstillinger i programmet
Samsung Easy Printer Manager.
•
Windows- og Mac-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side 257.
Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.
5,000 m
(16,404 ft)
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille højden via
SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på
side 250).
• Du kan også indstille højden under Systemkonfig. på maskinens
display (se "Maskinens grundlæggende indstillinger" på side 38).
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
1
2
3
4
5
Høj 4
Høj 3
Høj 2
Høj 1
Normal
4. Specielle funktioner
202
Lagring af e-mail-adresse
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Du kan oprette et adressekartotek med de e-mail-adresser, du oftest
bruger, via SyncThru™ Web Service og derefter angive en e-mail-adresse
hurtigt og nemt ved at indtaste det nummer, e-mail-adressen har fået tildelt
i adressekartoteket.
5
Vælg Speed No., og angiv e-mail-adresse og faxnummer.
Hvis du skal angive SMB- eller FTP-serveroplysninger, skal du
kontrollere SMB eller FTP og angive oplysningerne.
6
7
Klik på Apply.
8
Vælg Speed No., og angiv Group Name.
Hvis du laver en gruppe, skal du klikke på Address Book > E-mail
Group > Add Group.
1
Lagring på din maskine
Hvis du vil scanne og sende et billede som en vedhæftet fil i en e-mail, skal
du konfigurere e-mail-adressen ved hjælp af SyncThru™ Web Service.
1
Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web
Service" på side 250).
2
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
3
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
4
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Du kan nemt tilføje en individuel adresse, hvis du markerer Yes til Add
individual(s) after this group is created.
9
Klik på Apply.
Klik på Address Book > Individual > Add.
4. Specielle funktioner
203
Lagring af e-mail-adresse
2
Søgning efter en e-mail-adresse
Systematisk søgning i hukommelsen
1
Vælg
(scannen) >
(Address Book) > Søg og Send > Vælg
en adressegruppe > Alle på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Adr.kartotek > E-mail > Vis liste > Individuel eller Gruppe.
2
Søg gennem hele indekset i hukommelsen i numerisk rækkefølge,
og vælg navn det navn og den adresse, du ønsker.
Søgning efter de første bogstaver i et navn
1
2
Vælg
3
4
Indtast de første bogstaver i det ønskede navn.
(scannen) på kontrolpanelet.
Tryk på
(Address Book) > Soeg&Send > Vælg en
adressegruppe > ID på kontrolpanelet.
Tryk på pilene, indtil det ønskede navn og nummer vises.
4. Specielle funktioner
204
Indtastning af forskellige tegn
Når du udfører forskellige opgaver, skal du muligvis skrive navne og numre.
Når du f.eks. sætter maskinen op, skal du angive dit eget eller firmaets navn
og faxnummeret. Når du gemmer faxnumre eller e-mail-adresser i
hukommelsen, kan du evt. også angive de tilsvarende navne.
4
Bogstaver og tal på taltastaturet
• Særlige tegnsæt kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af
maskinens tilbehør eller model.
3
• Afhængigt at det job, du udfører, vises nogle af følgende tastværdier
muligvis ikke.
Indtastning af alfanumeriske tegn
Tryk på knappen, indtil det rigtige bogstav vises i displayet. Hvis du f.eks.
vil indtaste bogstavet O, skal du trykke på 6, der er knappen med MNO.
Hver gang du trykker på 6, viser displayet et nyt bogstav M, N, O, m, n, o
og til sidst 6. Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 205 for at finde
det bogstav, du vil indtaste.
• Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 1 to gange.
• Hvis du vil slette det sidste ciffer eller tegn, skal du trykke på venstre
venstre/højre pileknap eller op-/nedpil.
Tast
Tildelte tal, bogstaver og tegn
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
4. Specielle funktioner
205
Indtastning af forskellige tegn
Tast
*
Tildelte tal, bogstaver og tegn
*%^_~!#$()[]
(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet
netværksgodkendelse)
#
#=|?":{}<>;
(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet
netværksgodkendelse)
4. Specielle funktioner
206
Konfiguration af faxadressebog
Du kan oprette et hurtignummer med de faxnumre, du oftest bruger, via
SyncThru™ Web Service og derefter angive faxnumre hurtigt og nemt ved
at indtaste de placeringsnummer, faxnumrene har fået tildelt i
adressekartoteket.
5
Registrering af et hurtigopkaldsnummer
1
Vælg
(fax) >
(Address Book) > Ny&Rediger >
Hurtigopkald på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Adr.kartotek > Telefonbog > Vis liste > Individuel >
(indstillingerne) > Tilføj.
2
Indtast et hurtigopkaldsnummer, og tryk på OK.
6
Brug af hurtigopkaldsnumre
Når du bliver bedt om at indtaste et destinationsnummer, mens du er ved at
sende en fax, skal du indtaste det hurtigopkaldsnummer, som du gemte det
ønskede faxnummer under.
• Hvis hurtigopkaldsnummeret er på ét ciffer (0-9), skal du trykke på
den tilsvarende taltast på taltastaturet og holde den nede i over to
sekunder.
• Hvis hurtigopkaldsnummeret er på to eller tre cifre, skal du trykke på
tasten eller tasterne med det eller de første cifre og derefter holde
tasten med det sidste ciffer nede i over to sekunder.
• Du kan udskrive adressekartotekslisten ved at vælge
(fax) >
(Address Book) > Uds..
Hvis det hurtigopkaldsnummer, du vælger, allerede er i brug, vises
meddelelsen i displayet, så du kan ændre det. Hvis du vil begynde
forfra med et andet hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på
(Back).
3
4
5
Indtast det ønskede navn, og tryk på OK.
Indtast det ønskede faxnummer, og tryk på OK.
Tryk på knappen
klar-tilstand.
(Cancel or Stop/Clear) for at vende tilbage til
4. Specielle funktioner
207
Konfiguration af faxadressebog
7
Redigering af hurtigopkaldsnumre
1
Vælg
(fax) >
(Address Book) > Ny&Rediger >
Hurtigopkald på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Adr.kartotek > Telefonbog > Vis liste > Individuel.
2
3
4
5
Hvis det hurtigopkaldsnummer, du vælger, allerede er i brug, vises
meddelelsen i displayet, så du kan ændre det. Hvis du vil begynde
forfra med et andet hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på
(Back).
Indtast det hurtigopkaldsnummer, du vil redigere, og tryk på OK.
Ret navnet, og tryk på OK.
Ret faxnummeret, og tryk på OK.
Tryk på
tilstand.
(Cancel eller Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-
3
Søg ved at indtaste de første bogstaver i det hurtigopkaldsnavn, der
skal anbringes i gruppen.
4
5
6
Vælg det ønskede navn og nummer, og tryk på OK.
1
Gentag trin 3, hvis du vil tilføje andre hurtigopkaldsnumre til
gruppen.
7
Når du er færdig, skal du vælge Nej, når Et andet nr.? vises og
trykker på OK.
8
Tryk på
tilstand.
8
Registrering af et gruppeopkaldsnummer
Vælg Ja, når Tilfoej? vises.
(Cancel eller Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-
Vælg
(fax) >
(Address Book) > Ny&Rediger >
Gruppeopkald på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Adr.kartotek > Telefonbog > Vis liste > Gruppe >
(indstillingerne) > Tilføj.
2
Indtast et gruppeopkaldsnummer, og tryk på OK.
4. Specielle funktioner
208
Konfiguration af faxadressebog
9
10
Redigering af gruppeopkaldsnumre
1
Vælg
(fax) >
(Address Book) > Ny&Rediger >
Gruppeopkald på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Adr.kartotek > Telefonbog > Vis liste > Gruppe.
2
3
Indtast det gruppeopkaldsnummer, du vil redigere, og tryk derefter
på OK.
Indtast et nyt hurtigopkaldsnummer, der skal tilføjes, og tryk på OK,
hvorefter Tilfoej? vises.
Søgning efter en adresse i adressekartoteket
Du kan søge efter et nummer i hukommelsen på to måder. Du kan enten
søge sekventielt fra A til Z, eller du kan søge ved at indtaste de første
bogstaver i det navn, der hører til nummeret.
1
Vælg
(fax) >
(Address Book) > Soeg&Ring op >
Hurtigopkald eller Gruppeopkald på kontrolpanelet.
2
3
Indtast Alle eller ID, og tryk på OK.
Indtast et hurtigopkaldsnummer, der er gemt i gruppen, og tryk
påOK, hvorefter Slettet vises.
4
5
6
7
Tryk på navnet og nummeret eller på den knap på piletasterne, som
har det bogstav, du vil søge på.
Hvis du fx vil finde navnet ”MOBILE”, skal du trykke på knappen 6,
der er tildelt bogstaverne ”MNO.”
Tryk på OK for at tilføje eller slette nummeret.
Gentag trin 3 for at tilføje eller slette flere numre.
4
Tryk på
tilstand.
(Cancel eller Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-
Vælg Nej ved Et andet nr.?, og tryk på OK.
Tryk på
tilstand.
(Cancel eller Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-
4. Specielle funktioner
209
Konfiguration af faxadressebog
11
Udskriver adressebog
Du kan kontrollere indstillingerne for
en liste.
1
Vælg
(fax) >
kontrolpanelet.
2
Klik på OK.
(Address Book) ved at udskrive
(Address Book) > Udskriv på
Maskinen begynder at udskrive.
4. Specielle funktioner
210
Registrering af autoriserede brugere
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Hvis din maskine er tilsluttet et netværk, og du har valgt de rigtige
netværksparametre, kan du scanne og sende billeder over netværket. Hvis
du vil sende et scannet billede via e-mail eller en netværksserver på en
sikker måde, skal de godkendte brugeres kontooplysninger registreres på
din lokale maskine via SyncThru™ Web Service.
1
Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web
Service" på side 250).
2
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
3
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
5
Klik på Security > User Access Control > Authentication.
6
Klik på OK i pop op-vinduet til bekræftelse.
7
8
Klik på User Profile > Add.
Angiv User Name, Login ID, Password, Confirm Password, Email Address og Fax Number.
Du kan nemt tilføje en individuel adresse, hvis du markerer Yes til Add
individual(s) after this group is created.
9
Klik på Apply.
Vælg Local Authentication under Authentication Method, og klik
på Apply.
4. Specielle funktioner
211
Udskrivningsfunktioner
• Til grundlæggende funktioner henvises der til Grundlæggende
vejledning (se "Grundlæggende udskrivning" på side 53).
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre
dem i Udskriftsindstillinger.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
13
Indstilling af maskinen til standardmaskine
12
Ændring af standardindstillingerne for
udskrivning
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
Vælg Kontrolpanel > Enheder og printere.
Højreklik på maskinen.
Vælg Udskriftsindstillinger.
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
Vælg Kontrolpanel > Enheder og printere.
Vælg din maskine.
Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter.
Hvis Udskriftsindstillinger har et ►, kan du vælge andre
printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.
Hvis Udskriftsindstillinger har et ►, kan du vælge andre
printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.
5
6
Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
Tryk på OK.
4. Specielle funktioner
212
Udskrivningsfunktioner
14
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
1
Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.
2
3
Klik på Udskriv.
XPS-printerdriver: bruges til udskrivning af XPS-filformatet.
• Se "Funktioner pr. model" på side 8.
• XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vistaoperativsystemet eller nyere.
• Installer valgfri hukommelse, når et XPS-job ikke udskrives, fordi
printeren ikke har mere hukommelse.
• Til modeller, hvor der medfølger XPS-driver på software-cd'en:
- Du kan installere XPS-printerdriveren, når du indsætter softwarecd'en i dit cd-rom-drev. Når installationsvinduet vises, skal du
vælge Avanceret installation > Brugerdefineret installation.
Du kan vælge XPS-printerdriveren i vinduet Vælg software og
hjælpeprogrammer, der skal installeres.
• Til modeller, hvor der medfølger XPS-driver fra Samsungs websted
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
Udskrivning til en fil (PRN)
Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.
Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter,
Documents and Settings eller Brugere. Afhængigt af dit
operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe
muligvis anderledes ud.
4. Specielle funktioner
213
Udskrivningsfunktioner
Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue Udskriv for at ændre
udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
• Vælg menuen Hjælp, eller klik på knappen
Hjælp" på side 56).
Emne
Flere sider pr. ark
Posterudskrivning
fra vinduet, eller tryk på F1 på dit tastatur, og klik på en indstilling, du gerne vil vide mere om (se "Bruge
Beskrivelse
Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes
størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.
Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne
sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.
Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst
til højre under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.
4. Specielle funktioner
214
Udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne
en brochure.
Brochureudskrivninga
• Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.
8
9
• Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for
papirStørrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.
• Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir
(papir uden mærket
eller ).
• Dobbeltsidet
udskrivning
• Dobbeltsidet
udskrivning
(manuel)a
Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.
• Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio
• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt. Maskinen udskriver først hver anden side
af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.
• Funktionen Spring tomme sider over fungerer ikke, når du vælger duplexfunktionen.
4. Specielle funktioner
215
Udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
• Dobbeltsidet
udskrivning
• Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt på maskinens
kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/XPS-printerdriveren.
• Dobbeltsidet
udskrivning
• Ingen: Deaktiverer denne funktion.
(manuel)a
• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.
• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.
• Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning. Denne
indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger Dobbeltsidet udskrivning (manuel).
Papirindstillinger
Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent
dokumentet skal forstørres eller formindskes.
Vandmærke
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du bruger den f.eks., når du vil
have "DRAFT" eller "CONFIDENTIAL" skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå
bogstaver.
4. Specielle funktioner
216
Udskrivningsfunktioner
Emne
Vandmærke
(Oprettelse af et
vandmærke)
Vandmærke
(Redigering af et
vandmærke)
Vandmærke
(Sletning af et
vandmærke)
Beskrivelse
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke.
Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige
indstillinger.
d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
a
b
c
d
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker, og klik på Slet.
Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren (se "Software" på side 8).
Overlaya
Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter.
Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis
de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt
papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.
Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.
• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.
• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.
4. Specielle funktioner
217
Udskrivningsfunktioner
Emne
Overlaya
(Oprettelse af et nyt
sideoverlay)
Beskrivelse
a
b
c
d
Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet Rediger overlay.
Klik på Rediger overlay i vinduet Rediger overlay.
I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Filnavn. Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det
(standard er C:\Formover).
e Tryk på gem. Navnet vises i Overlayliste.
f Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
a Klik på fanen Avanceret.
b Markér det ønskede overlay på rullelisten Tekst.
c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst, skal du vælge Rediger... og klikke på Indlæs. Markér den overlayfil,
du vil benytte.
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn.
Overlaya
Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet
Overlayliste.
(Brug af et sideoverlay)
d Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved udskrivning. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises
der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay
sammen med dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Overlaya
(Sletning af et
sideoverlay)
a
b
c
d
e
f
Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences.
Vælg Rediger på rullelisten Tekst.
Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.
Klik på Slet.
Klik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv. Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.
4. Specielle funktioner
218
Udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret den ekstra masselagringsenhed (harddisk) (se
"Variationsfunktion" på side 10).
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen.
Print Mode
• Print Mode: Standarden for Print Mode er Normal, dvs. udskrivning uden at gemme udskriftsfilen i hukommelsen.
- Almindeligt papir: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet i den ekstra hukommelse.
- Kladde: Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at undersøge den og derefter
udskrive resten af kopierne senere.
- Fortrolig: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive.
- Gem: Vælg denne indstilling for at gemme et dokument på masselagringsenheden (harddisken) uden at udskrive det.
- Gem og udskriv: Denne tilstand bruges, når et dokument udskrives og lagres på samme tid.
- Spool: Indstillingen kan være nyttig ved håndtering af store mængder data. Hvis du vælger denne indstilling, spooler printeren
dokumentet til masselagringsenheden (harddisken), og udskriver derefter dokumentet fra køen på masselagringsenheden
(harddisken), hvilket nedsætter computerens arbejdsmængde.
- Udskriftsplanlægning: Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet på et bestemt tidspunkt.
• User ID: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
• Job Name: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
Krypterer først udskriftsdata og sender det derefter til maskinen. Denne funktion beskytter udskriftsoplysningerne, selv hvis dataene
skulle blive opfanget på et netværk.
Jobkryptering
Funktionen Job Encryption aktiveres kun, når masselagringsenheden (harddisken) er installeret. Masselagringsenheden
(harddisken) bruges til at dekryptere udskriftsdataene (se "Variationsfunktion" på side 10).
a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.
4. Specielle funktioner
219
Udskrivningsfunktioner
• Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter PDF
version 1.7 og ældre versioner. I forbindelse med nyere versioner
skal du åbne filen for at udskrive den.
15
Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram
• Direkte udskrivning Hjælpeprogram er muligvis ikke tilgængeligt,
afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
Udskrivning af
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på flere måder.
Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
1
Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender PDF-filerne
direkte til din maskine, uden at behøve at åbne filen.
Vælg Avanceret installation > Brugerdefineret installation, og marker
dette program, når du installerer printerdriveren, hvis du vil installere dette
program.
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle Programmer
> Samsung Printers > Direkte udskrivning Hjælpeprogram >
Direkte udskrivning Hjælpeprogram.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises.
2
3
Vælg din maskine på rullelisten Vælg printer, og klik på Gennemse.
Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på Åbn.
Filen føjes til afsnittet Vælg filer.
• Der skal være installeret en masselagringsenhed (harddisk) på
maskinen, hvis du vil udskrive filer med dette program. (se
"Variationsfunktion" på side 10).
• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet. Deaktiver
udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive igen.
4
5
Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en adgangskode.
Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at udskrive igen.
• Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med programmet Direkte
udskrivning Hjælpeprogram afhænger af, hvordan PDF-filen blev
oprettet.
4. Specielle funktioner
220
Udskrivningsfunktioner
Brug af genvejsmenuen
1
16
Mac-udskrivning
Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg Direkte
udskrivning.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen
tilføjet.
2
3
4
Vælg den maskine, du vil benytte.
Tilpas maskinindstillingerne.
Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
Sådan udskriver du et dokument
Når du udskriver fra en Mac, skal du kontrollere indstillingerne for
printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinene nedenfor for at
udskrive fra Mac:
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
3
Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og
kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på OK.
4
5
6
Åbn menuen File, og klik på Print.
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document Setup i nogle
programmer).
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
Klik på Print.
4. Specielle funktioner
221
Udskrivningsfunktioner
Ændring af printerindstillinger
Udskrivning på begge sider af papiret
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se
"Variationsfunktion" på side 10).
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det maskinnavn, der vises i
vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken
maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet
følgende.
Udskrivning af flere sider på et ark
Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion
giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.
1
2
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
3
4
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det antal sider,
du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet.
Klik på Print.
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil
udskrive, på ét ark papir.
Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side
det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:
•
Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det konventionelle layout,
der anvendes i bogbinding.
•
Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der oftest bruges til
kalendere.
1
2
3
4
5
Vælg Print i menuen File i dit Mac-program.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided.
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Klik på Print. Printeren udskriver nu på begge sider af papiret.
4. Specielle funktioner
222
Udskrivningsfunktioner
17
Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi
muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på
begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.
Linux-udskrivning
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.
Brug af Hjælp
Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne,
som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med
oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.
Udskrivning fra programmer
Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved
hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på
maskinen fra ethvert af disse programmer.
1
2
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Print Setup i nogle
programmer).
3
Vælg papirstørrelse og -retning, og kontroller, at maskinen er valgt.
Klik på Apply.
4
5
6
Åbn menuen File, og klik på Print.
Vælg maskine til din udskrivning.
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
4. Specielle funktioner
223
Udskrivningsfunktioner
7
Skift andre udskriftsindstillinger i hver enkelt fane, hvis det er
nødvendigt.
8
Klik på Print.
Automatisk/manuel dobbelt udskrivning er muligvis ikke tilgængelig
afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af uligelige.
Udskrivning af filer
Konfiguration af printeregenskaber
Du kan ændre standardindstillingerne for udskrivning eller tilslutningstype
med udskrivningshjælpeprogrammet fra O/S.
1
Start hjælpeprogrammet Udskrivning (Gå til System >
Administration > menuen Udskrivning, eller udfør kommandoen
"System-config-printer" i terminalprogrammet).
2
3
4
Vælg din printer, og dobbeltklik på den.
Skift standardindstillinger for udskrivning eller tilslutningstype.
Klik på knappen Apply.
Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved hjælp af
CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. CUPS lprhjælpeprogrammet giver dig mulighed for at gøre dette. Du kan udskrive
disse filer vha. nedenstående kommandoformat.
“lp -d <printer name> -o <option> <file name>”
Se lp- eller lpr-man-siden i dit system for at få flere oplysninger.
4. Specielle funktioner
224
Scanningsfunktioner
•
TWAIN: TWAIN er et af de foruddefinerede programmer til
billedbehandling. Når du scanner et billede, startes det valgte program,
så du selv kan styre scanningsprocessen. Funktionen kan bruges
sammen med en lokal forbindelse eller netværksforbindelse (se
"Scanning fra et billedredigeringsprogram" på side 230).
•
Samsung Easy Document Creator: Du kan bruge dette program til at
scanne billeder eller dokumenter (se "Scanning med Samsung Easy
Document Creator" på side 231).
•
WIA: WIA er en forkortelse for Windows Images Acquisition. Hvis du vil
have adgang til at bruge denne funktion, skal computeren være sluttet
direkte til maskinen via et USB-kabel (se "Scanning ved brug af WIAdriveren" på side 230).
•
USB-hukommelse: Du kan scanne et dokument og gemme det på en
USB-hukommelsesenhed.
•
FTP/SMB: Du kan scanne et billede og overføre det til en FTP/SMBserver (se "Scanning til FTP-/SMB-server" på side 229).
• Til grundlæggende scanningsfunktioner, henvises der til
Grundlæggende vejledning (se "Grundlæggende scanning" på side
64).
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
• Den maksimale opløsning, der kan opnås, afhænger af forskellige
faktorer, herunder indstillingerne for computerhastighed, tilgængelig
diskplads, hukommelse, størrelsen på det billede, der scannes, og
bitdybden. Afhængigt af systemet og hvad du scanner vil du derfor
muligvis ikke kunne scanne ved visse opløsninger, især ved hjælp af
forbedret dpi.
18
Grundlæggende scanningsmetode
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
Du kan scanne originalerne på maskinen via et USB-kabel eller netværket.
Følgende metoder kan bruges til scanning af dokumenterne:
•
Scan til PC: Scan originalerne fra kontrolpanelet. De scannede data
gemmes derefter i mappen Dokumenter på de tilsluttede computere
(se "Grundlæggende scanning" på side 64).
4. Specielle funktioner
225
Scanningsfunktioner
19
20
Konfiguration af scanningsindstillinger på
computeren
Scanning fra en netværkstilsluttet maskine
Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 24).
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
1
Åbn Samsung Easy Printer Manager (se "Brug af Samsung Easy
Printer Manager" på side 255).
2
3
4
Vælg den relevante maskine under Printerliste.
5
Kontroller, at printerdriveren er installeret på computeren vha. softwarecd’en, da printerdriveren indeholder scanningsprogrammet (se "Installere
driveren lokalt" på side 30).
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
2
Vælg
Vælg menuen Indstillinger for scanning til pc.
Vælg den ønskede indstilling.
•
Scan aktivering: Bestemmer, om scanning aktiveres på
enheden eller ej.
•
Fanen Grundlæggende: Indeholder indstillinger, der har
relation til generel scanning og enheder.
•
Fanen Billede: Indeholder indstillinger, der har relation til
billedændring.
Tryk på Gem > OK.
(Scan) > Scan til pc > Netv.-pc på kontrolpanelet.
Eller vælg Scan > Netv.-pc.
Hvis meddelelsen Ikke tilgængelig vises, skal du kontrollere
portforbindelsen.
3
Vælg dit registrerede computer-ID, og indtast om nødvendigt
Adg.kode.
4. Specielle funktioner
226
Scanningsfunktioner
21
• ID er det samme id som det registrerede scannings-id til Samsung
Easy Printer Manager >
Skift til avanceret tilstand >
Indstillinger for scanning til pc.
• Adgangskode er det 4-cifrede tal, som er den registrerede
adgangskode til Samsung Easy Printer Manager >
avanceret tilstand > Indstillinger for scanning til pc.
4
5
Skift til
Scanner til WSD
Scanner originalerne og gemmer de scannede data på den tilsluttede
computer, hvis computeren understøtter WSD-funktionen (Web Service for
Device). Hvis du vil bruge WSD-funktionen, skal du installere WSDprinterdriveren på din computer. I Windows 7 kan du installere WSDdriveren med Kontrolpanel > Enheder og printere > Tilføj en printer. Klik
på Tilføj en netværksprinter fra guiden.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
• Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne
bruge denne funktion (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Scanningen starter.
• WSD-funktionen fungerer kun sammen med Windows Vista® eller
en nyere version på en WSD-kompatibel computer.
Det scannede billede gemmes under computerens
C:\Brugere\Brugernavn\Dokumenter. Afhængigt af dit
operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe
muligvis anderledes ud.
• Følgende installationstrin er baseret på en Windows 7-computer.
Installation af en WSD-printerdriver
1
Vælg Start > Kontrolpanel > Enheder og printere > Tilføj en
printer.
2
Klik på Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetoothprinter fra guiden.
3
Vælg den printer, du vil bruge, på listen over printere, og klik derefter
på Næste.
4. Specielle funktioner
227
Scanningsfunktioner
• IP adressen for WSD-printeren er http://IP address/ws/ (f.eks.: http:/
/111.111.111.111/ws/).
• Hvis der ikke vises en WSD-printer på listen, skal du klikke på Den
printer, jeg søger efter, findes ikke på listen > Tilføj en printer
ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn og vælge Enheden
Webtjenester fra Enhedstype. Angiv derefter printerens IPadresse.
4
4
5
6
Vælg din computers navn fra WSD Pc-liste.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
Scanningen starter.
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Scanning ved hjælp af WSD-funktionen
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Vælg
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
(Scan) > Scan til WSD på kontrolpanelet.
Hvis meddelelsen Ikke tilgængelig vises, skal du kontrollere
portforbindelsen. Du kan også kontrollere, at printerdriveren til WSD er
korrekt installeret.
4. Specielle funktioner
228
Scanningsfunktioner
22
Scanning til FTP-/SMB-server
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
8
Indtast domænenavne, hvis din server er tilsluttet et bestemt
domæne. Ellers skal du blot indtaste det computernavn, som er
registreret på SMB-serveren.
9
Angiv stien til lagring af det scannede billede.
• Mappen, hvor det scannede billede skal gemmes, skal oprettes i
roden.
• Mappeegenskaberne skal indstilles som et share.
Oprettelse af en FTP-/SMB-server
1
Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web
Service" på side 250).
2
3
4
Vælg Address Book > Individual > Add.
5
6
Indtast serverens portnummer som et tal mellem 1 og 65535.
7
Indtast logonnavnet og adgangskoden.
Marker afkrydsningsfeltet ud for Add FTP eller Add SMB.
Indtast IP-adressen som decimaler adskilt af punktummer eller som
et værtsnavn.
Marker afkrydsningsfeltet ud for Anonymous, så tillader serveren
adgang for uautoriserede personer.
• Dit brugernavn skal have læseadgang og skriveadgang i mappen.
10
Tryk på Apply.
Scanning og afsendelse til FTP-/SMB-server
1
2
Maskinen skal have forbindelse til et netværk.
3
Vælg
(scan) > Scan til SMB eller Scan til FTP på
kontrolpanelet.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
Eller vælg Scan > SMB eller FTP.
4
5
Vælg det ønskede server- og scanningsformat.
Maskinen begynder at scanne, og sender derefter filen til den
angivne server.
4. Specielle funktioner
229
Scanningsfunktioner
23
24
Scanning fra et billedredigeringsprogram
Du kan scanne og importere dokumenter i billedredigeringssoftware, f.eks.
Adobe Photoshop, hvis softwaren er TWAIN-kompatibel. Følg trinene
nedenfor for at scanne med TWAIN-kompatibelt software:
1
2
3
4
5
6
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Scanning ved brug af WIA-driveren
Maskinen understøtter WIA-driveren (Windows Image Acquisition) til
scanning af billeder. WIA er en af de standardkomponenter, der leveres af
Microsoft Windows 7, og som fungerer sammen med digitale kameraer og
scannere. I modsætning til TWAIN-driveren, giver WIA-driveren dig
mulighed for at scanne og nemt justere billeder uden brug af yderligere
software:
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
WIA-driveren fungerer kun på Windows OS (ikke understøttet på
Windows 2000) med en USB-port.
Åbn et program, f.eks. Adobe Photoshop.
Klik på Filer > Importer, og vælg scannerenheden.
Angiv scanningsindstillingerne.
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og
printere.
4
Højreklik på enhedsdriverikonet i Printere og faxenhede > Start
søgning.
5
Programmet Ny scanning vises.
Scan og gem det scannede billede.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
4. Specielle funktioner
230
Scanningsfunktioner
6
7
Vælg dine scanningsindstillinger, og klik på Eksempel for at se,
hvordan indstillingerne påvirker billedet.
2
•
Scan og gem det scannede billede.
3
25
Scanning med Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere
med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater,
herunder .epub-formatet.
I Windows 8 under Charms(Amuletter) skal du vælge Søg >
Apps(App).
Klik på Samsung Printers, og start Samsung Easy Document
Creator.
Klik på Scan (
) på startskærmen.
4
Vælg typen af scanning eller en foretrukken type, og klik derefter på
Start.
5
Foretag justeringer af billedet (Scanningsindstillinger og Flere
indstillinger).
6
Klik på Scan for at scanne et endeligt billede, eller klik på Forscan
for at hente et andet billede til gennemsyn.
• Windows XP eller nyere og Internet Explorer 6.0 eller nyere er
minimumkravet for Samsung Easy Document Creator.
7
• Samsung Easy Document Creator installeres automatisk, når du
installerer maskinens software (se "Brug af Samsung Easy
Document Creator" på side 254).
Vælg Gem på placering, Send til e-mail eller Send til socialt
netværk.
8
Klik på Gem (gemmer en scanning), Send (sender en scanning via
e-mail) eller Del (overfører).
Vi anbefaler anvendelse af scanningsfunktionerne i programmet Samsung
Easy Document Creator, som leveres i den medfølgende software-cd.
• Kun tilgængeligt for brugere af Windows-operativsystemer.
1
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
Hvis der er plads på glaspladen, kan der scannes flere elementer på én
gang. Brug funktionen
til at oprette områder til flere valg.
4. Specielle funktioner
231
Scanningsfunktioner
26
Mac-scanning
Scanning fra en netværkstilsluttet maskine
Kun netværksmodeller eller trådløse modeller (se "Funktioner pr.
model" på side 8).
Scanning fra en USB-tilsluttet maskine
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Start Applications, og klik på Image Capture.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
Hvis meddelelsen No Image Capture device connected vises, skal du
tage USB-kablet ud og sætte det i igen. Hvis problemet fortsætter – se
Hjælp til Image Capture.
4
5
1
2
Maskinen skal have forbindelse til et netværk.
3
4
Start Applications, og klik på Image Capture.
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se
"Placering af originaler" på side 49).
Følg trinene nedenfor i henhold til din OS-version.
•
Vælg den ønskede indstilling.
•
Scan og gem det scannede billede.
Hvis scanning ikke fungerer i Image Capture, skal du opdatere Mac OS
til den nyeste version.
5
6
Til 10.5
-
Klik på Devices > Browse Devices på menulinjen.
-
Kontroller, at afkrydsningsfeltet Connected er markeret ud
for maskinen i Bonjour Devices.
Når det gælder 10.6-10.8 herunder, skal du vælge enheden
under SHARED.
Angiv scanningsindstillingerne for dette program.
Scan og gem det scannede billede.
4. Specielle funktioner
232
Scanningsfunktioner
• Hvis scanning ikke fungerer i Image Capture, skal du opdatere Mac
OS til den nyeste version.
• Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til Image Capture.
Redigering af et billede med Image Manager
Vinduet Image Manager indeholder menukommandoer og værktøjer til at
redigere det scannede billede.
• Du kan også scanne med et TWAIN-kompatibelt program, f.eks.
Adobe Photoshop.
• Du kan scanne vha. Samsung Scanningsassistent-softwaren. Åbn
mappen Applications > mappen Samsung > Samsung
Scanningsassistent.
27
Linux-scanning
Scanning
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Vælg din enhed på listen, og angiv de scanningsindstillinger, du vil
benytte.
4
Klik på knappen Scan.
Start et scanningsprogram, f.eks. xsane eller Enkel scan (Hvis dette
ikke er installeret, skal du installere det for at kunne benytte
scanningsfunktionerne).
4. Specielle funktioner
233
Faxfunktioner
29
• Til grundlæggende faxfunktioner, henvises der til Grundlæggende
vejledning (se "Grundlæggende faxning" på side 65).
Genopkald til faxnummeret
• Denne funktion understøttes ikke for M207x series (se "Oversigt
over kontrolpanelet" på side 25).
1
2
Tryk på knappen
(Redial/Pause) på kontrolpanelet.
Vælg det ønskede faxnummer.
Ti nyligt sendte faxnumre med ti modtagne opkalds-id'er vises.
28
Automatisk genopkald
3
Når det nummer, du har ringet til, er optaget, eller der ikke er noget svar,
når du sender en fax, kalder maskinen automatisk nummeret igen.
Genopkaldstiden afhænger af landets fabriksstandardindstilling.
Hvis der ligger en original på scannerglaspladen, skal du vælge Ja
for at lægge endnu en side i maskinen. Læg endnu en original i, og
tryk på OK. Når du er færdig, skal du vælge Nej, når En ny side?
vises.
Når Prøv genopkald igen? vises i displayet, skal du trykke på knappen
(Start) for at ringe op til nummeret igen med det samme. Tryk på
(Cancel eller Stop/Clear), hvis du vil afbryde det automatiske genopkald.
Ændring af tidsintervallet mellem genopkald og antallet af
genopkaldsforsøg.
1
2
3
Tryk på
(fax) >
på kontrolpanelet.
(Menu) > Faxkonfiguration > Afsendelse
Vælg efter ønske Antal genopkald eller Genopkaldsperiode.
Når originalen er lagt i dokumentføderen, begynder maskinen
automatisk at sende.
30
Bekræftelse af en transmission
Når den sidste side i originalen er afsendt korrekt, bipper maskinen og
vender tilbage til klar-tilstand.
Hvis der opstår fejl under afsendelsen, vises der en fejlmeddelelse i
displayet. Hvis du får en fejlmeddelelse, skal du trykke på
(Cancel eller
Stop/Clear) for at slette meddelelsen og prøve at sende faxen igen.
Vælg den ønskede indstilling.
4. Specielle funktioner
234
Faxfunktioner
4
5
Maskinen kan indstilles til at udskrive en bekræftelsesrapport, hver
gang den har afsluttet afsendelsen af en fax. Tryk på
(fax) >
(Menu) > Faxkonfiguration > Afsendelse > Fax bekræft. på
kontrolpanelet.
Klik på Udskriv eller OK.
Indtast modtagernes numre, og vælg indstillingen
Vælg menuen Hjælp, eller klik på knappen
indstilling, som du vil vide mere om.
i vinduet, og klik på en
31
6
Afsendelse af en fax fra computeren
Klik på Send.
32
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Du kan sende en fax fra computeren uden at gå hen til maskinen.
Hvis du vil sende en fax fra computeren, skal programmet Samsung
Network PC Fax være installeret. Dette program installeres, når du
installerer printerdriveren.
1
2
Åbn det dokument, der skal sendes.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vinduet Udskriv åbnes. Afhængig af programmet kan udseendet
variere en smule.
3
Udskydelse af en faxtransmission
Du kan indstille maskinen, så den sender en fax på et senere tidspunkt,
hvor du ikke selv er til stede. Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af
denne funktion.
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2
3
Tryk på
(fax) på kontrolpanelet.
Juster indstillingerne for opløsning og mørkhed, så de passer til den
fax, der skal sendes.
Vælg Samsung Network PC Fax i vinduet Udskriv
4. Specielle funktioner
235
Faxfunktioner
4
Tryk på
(Menu) > Faxfunktion > Forsinket afsendelse på
kontrolpanelet.
Du kan kontrollere listen over afsluttede udskriftsjob.
Eller vælg Fax > Forsinket send > Til .
5
6
Indtast nummeret på modtagerfaxmaskinen, og tryk på OK.
7
Hvis du vil indtaste flere faxnumre, skal du trykke på OK, når Ja
fremhæves og gentage trin 5.
Der vises en meddelelse i displayet, hvor du bliver bedt om at
indtaste endnu et faxnummer for at afsende dokumentet.
• Du kan indtaste op til 10 destinationer.
• Når du først har indtastet et gruppeopkaldsnummer, er det derefter
ikke muligt at indtaste et andet gruppeopkaldsnummer.
8
Sådan tilføjer du dokumenter til en reserveret fax
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2
Tryk på
(fax) >
kontrolpanelet.
3
Vælg faxjobbet, og tryk på OK.
(Menu) > Faxfunktion > Tilfoej side på
Når du er færdig, skal du vælge Nej, når En ny side? vises.
Maskinen scanner originalen ind i hukommelsen.
Indtast jobnavnet og klokkeslættet.
Hvis du angiver et klokkeslæt, der ligger før det nuværende tidspunkt,
sendes faxen på dette klokkeslæt den efterfølgende dag.
9
Tryk på
(Menu) > Systemkonfig. > Rapport > Planlagte job på
kontrolpanelet.
4
Tryk på
tilstand.
(Cancel eller Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-
Originalen scannes ind i hukommelsen, før den sendes.
Maskinen vender tilbage til klar-tilstand. Der vises en meddelelse i
displayet om, at maskinen befinder sig i klar-tilstand, og at den er
indstillet til at sende en udskudt fax.
4. Specielle funktioner
236
Faxfunktioner
Annullering af et reserveret faxjob
1
Tryk på
(fax) >
kontrolpanelet.
2
3
Vælg det ønskede faxjob, og tryk på OK.
Tryk på OK, når Ja fremhæves.
Tryk på
Afsendelse af en prioriteret fax
(Menu) > Faxfunktion > Annuller job på
Den valgte fax slettes fra hukommelsen.
4
33
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Denne funktion bruges, når en fax med høj prioritet skal sendes før
reserverede handlinger. Originalen scannes ind i hukommelsen og sendes,
umiddelbart efter at den igangværende handling er afsluttet.
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2
Tryk på
(Fax) >
kontrolpanelet.
(Menu) > Faxfunktion > Prior. afsend. på
Eller vælg Fax > Prioriteret afsendelse > Til .
3
4
5
Indtast destinationsfaxnummeret, og tryk på OK.
Indtast jobnavnet, og tryk på OK.
Hvis der ligger en original på scannerglaspladen, skal du vælge Ja
for at lægge endnu en side i maskinen. Læg endnu en original i, og
tryk på OK.
Når du er færdig, skal du vælge Nej, når En ny side? vises.
Maskinen begynder at scanne og sende en fax til destinationerne.
4. Specielle funktioner
237
Faxfunktioner
34
Videresendelse af en sendt fax til en anden
destination
Videresend-indstillingerne er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af
modellen eller valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
Du kan indstille maskinen til at videresende den afsendte fax til en anden
destination med en fax. Hvis du er væk fra kontoret, men skal modtage
faxen, kan denne funktion være nyttig.
3
Indtast destinationsfaxnummeret, e-mail-adressen eller
serveradressen, og tryk på OK.
4
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Alle efterfølgende faxer, der sendes, vil blive videresendt til den
angivne faxmaskine.
• Selvom du har sendt eller modtaget en farvefax, videresendes data
i gråtoner.
35
1
Anbring et enkelt dokument (se "Placering af originaler" på side 49).
Videresendelse af en modtaget fax
Du kan indstille maskinen til at videresende den modtagne fax til en anden
destination med en fax eller en pc. Hvis du er væk fra kontoret, men skal
modtage faxen, kan denne funktion være nyttig.
Selvom du har sendt eller modtaget en farvefax, videresendes data i
gråtoner.
2
Tryk på
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Videresend >
Videresend til fax > Til på kontrolpanelet.
4. Specielle funktioner
238
Faxfunktioner
1
Tryk på
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Modt. videres. >
Videresend til fax eller Videre til pc > Til på kontrolpanelet.
36
Modtagelse af en fax fra computeren
Videresend-indstillingerne er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af
modellen eller valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).
2
Hvis maskinen skal indstilles til at udskrive en fax, når
videresendelsen af faxen er udført, skal du vælge
Vid.send&Udskriv.
3
Indtast destinationsfaxnummeret, e-mail-adressen eller
serveradressen, og tryk på OK.
4
5
Indtast starttidspunktet, og tryk på OK.
Tryk på
(Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-tilstand.
Alle efterfølgende faxer, der sendes, vil blive videresendt til den
angivne faxmaskine.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
• Hvis du vil bruge denne funktion, skal du konfigurere indstillingen på
kontrolpanelet:
Tryk på
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Modt. videres. >
Videre til pc > Til på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Faxkonfiguration > Videresend > Pc > Til.
1
2
3
4
Åbn Samsung Easy Printer Manager.
Vælg den relevante maskine under Printerliste.
Vælg menuen Fax til pc-indstillinger.
Brug Aktiver faxmodtagelse fra enhed til at ændre
faxindstillingerne.
•
Billedtype: Konverter de modtagede faxer til PDF eller TIFF.
•
Lagringssted: Vælg den placering, hvor de konverterede faxer
skal gemmes.
•
Præfiks: Vælg præfiks.
4. Specielle funktioner
239
Faxfunktioner
5
•
Udskriv modtaget fax: Indstiller udskrivningsoplysninger for
den modtagne fax, når du har modtaget faxen.
•
Giv mig besked, når fuldført: Angiv for at vise pop op-vinduet
med besked om, at der er modtaget en fax.
•
Åbn med standardprogrammet: Når du har modtaget faxen,
skal du åbne den med standardprogrammet.
•
Intet: Efter modtagelse af en fax underretter maskinen ikke
brugeren, og programmet åbnes heller ikke.
•
Hvis du vil bruge tilstanden Svar/Fax, skal du sætte en telefonsvarer i
EXT-stikket bag på maskinen.
•
Tryk på Gem > OK.
37
Ændring af modtagetilstande
1
Tryk på
(fax) >
(Menu) > Faxkonfiguration > Modtagelse
> Modtagetilstand på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Standardindstilling > Faxstandard > Fælles > Modtagetilstand.
2
Vælg den ønskede indstilling.
•
Fax: Besvarer et indgående faxopkald og skifter straks til
faxmodtagelsestilstanden.
•
Tlf.: Modtager en fax ved at trykke på
derefter på knappen
Svar/Fax: Bruges, når der er en telefonsvarer sluttet til
maskinen. Maskinen besvarer et indgående opkald, og den der
ringer op, kan efterlade en meddelelse på telefonsvareren. Hvis
faxmaskinen registrerer en faxtone på linjen, skifter maskinen
automatisk til faxtilstand for at modtage faxen.
DRPD: Du kan modtage et opkald ved hjælp af DRPDfunktionen (Distinctive Ring Pattern Detection). Distinctive Ring
er en tjeneste, der leveres af telefonselskaberne, og som giver
en bruger mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at
besvare flere forskellige telefonnumre. Se "Modtagelse af faxer i
DRPD-tilstand" på side 241, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
3
4
Klik på OK.
Tryk på
tilstand.
(Cancel eller Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-
(On Hook Dial) og
(Start).
4. Specielle funktioner
240
Faxfunktioner
38
40
Manuel modtagelse i telefontilstand
Du kan modtage et faxopkald ved at trykke på knappen
og derefter trykke på
Modtage faxer med en lokaltelefon
(On Hook Dial)
(Start), når du hører en faxtone.
39
Modtagelse i telefonsvarer/faxtilstand
Hvis du vil bruge denne tilstand, skal der sluttes en telefonsvarer til EXTstikket på bagsiden af maskinen. Hvis den, der ringer, efterlader en besked,
gemmer telefonsvareren beskeden. Hvis maskinen registrerer en faxtone
på linjen, begynder den automatisk at modtage faxen.
• Hvis du har indstillet din maskine til denne tilstand, og din
telefonsvarer er slukket, eller der ikke er sluttet nogen telefonsvarer
til EXT-stikket, skifter maskinen automatisk til faxtilstand efter et
foruddefineret antal ringetoner.
• Hvis du selv har indstillet antal ring på telefonsvareren, skal du
indstille maskinen til at besvare indgående opkald ved første ring.
• Hvis maskinen er i telefontilstand, skal du trække telefonsvarerens
strømkabel ud eller slukke telefonsvareren sammen med
faxmaskinen. Ellers vil den udgående meddelelse fra
telefonsvareren forstyrre telefonsamtalen.
Når du bruger en lokaltelefon, der er sluttet til EXT-stikket, .kan du modtage
en fax fra en person, du taler med på lokaltelefonen, uden at gå til
faxmaskinen.
Når du modtager et opkald på lokaltelefonen og hører faxtoner, skal du
trykke på tasterne *9* på lokaltelefonen. Maskinen modtager derefter faxen.
*9* er den eksterne modtagekode, maskinen leveres med fra fabrikken.
Den første og sidste stjerne er faste, men du kan ændre det midterste tal.
Når du taler i den telefon, der er sluttet til EXT-stikke, er kopi- og
scanningsfunktionerne ikke tilgængelige.
41
Modtagelse af faxer i DRPD-tilstand
Distinctive Ring er en tjeneste, der leveres af telefonselskaberne, og som
giver en bruger mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare
flere forskellige telefonnumre. Denne funktion bruges ofte af svartjenester,
der besvarer telefoner for mange forskellige kunder, og som derfor har
behov for at vide, hvilket nummer en given person ringer fra, for at kunne
besvare opkaldet korrekt.
4. Specielle funktioner
241
Faxfunktioner
42
Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.
1
Vælg
(fax) >
(Menu) > Faxkonfiguration > Modtagelse >
DRPD-tilstand > Ventering på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Standardindstilling > Faxstandard > Fælles > Modtagetilstand
DRPD.
2
3
4
Ring til dit faxnummer fra en anden telefon.
Undlad at besvare opkaldet, når maskinen begynder at ringe.
Maskinen skal registrere adskillige ring for at lære mønstret.
Modtagelse i sikker modtagetilstand
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Du kan få brug for at hindre uvedkommende personers adgang til de faxer,
du modtager. Hvis du slår sikker modtagetilstand til, gemmes alle
indgående faxer i hukommelsen. Du kan udskrive indgående faxer ved at
indtaste adgangskoden.
Hvis du vil bruge den sikre modtagetilstand, skal du aktivere menuen
Når maskinen kan genkende sekvensen, vises shows Gennemført
DRPD-konfig.. Hvis opsætningen af DRPD mislykkes, visesFejl
DRPD-opkald.
fra
(fax) >
kontrolpanelet.
Tryk på OK, når DRPD vises, og begynd forfra fra trin 2.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Faxkonfiguration > Sikker modt..
(Menu) > Faxfunktion > Sikker modt. på
• DRPD-funktionen skal opsættes igen, hvis du tildeler faxnummeret
igen eller slutter maskinen til en anden telefonlinje.
• Når DRPD-funktionen er opsat, skal du ringe dit faxnummer op igen
for at bekræfte, at maskinen svarer med en faxtone. Derefter skal du
sørge for, at der ringes op til et andet nummer, som er registreret på
samme linje, så du er sikker på, at opkaldet dirigeres videre til den
lokaltelefon eller telefonsvarer, der er sat i EXT-stikket.
4. Specielle funktioner
242
Faxfunktioner
Udskrivning af modtagne faxer
1
Vælg
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Sikker modtagelse
> Udskriv på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinkonfiguration > Nste >
Faxkonfiguration > Sikker modt. > Uds. .
2
3
Indtast en firecifret adgangskode, og tryk på OK.
44
Automatisk udskrivning af en rapport over
afsendte faxer
Du kan indstille maskinen, så der udskrives en rapport med detaljerede
oplysninger om de foregående 50 transmissioner, bl.a. klokkeslæt og dato.
1
Tryk på
(fax) >
(Menu) > Faxkonfiguration > Autorapport
> Til på kontrolpanelet.
2
Tryk på
tilstand.
Maskinen udskriver alle faxer, der er gemt i hukommelsen.
43
(Cancel eller Stop/Clear) for at vende tilbage til klar-
Modtagelse af faxer i hukommelsen
Da maskinen er en multitaskingenhed, kan den modtage faxer, samtidig
med at den kopierer eller udskriver. Hvis du modtager en fax, mens du
kopierer eller udskriver, gemmer maskinen den indgående fax i
hukommelsen. Så snart kopieringen eller udskrivningen er afsluttet,
udskriver maskinen automatisk faxerne.
Hvis en fax modtages og udskrives, kan andre kopierings- og
udskriftsjob ikke behandles på samme tid.
4. Specielle funktioner
243
Brug af funktioner til delt mappe
Denne funktion gør det muligt at bruge maskinens hukommelse som en delt
mappe. Fordelen ved denne funktion er, at du nemt kan bruge den delte
mappe via computervinduet.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
• Du kan bruge denne funktion i modeller, som har en
masselagringsenhed (se "Variationsfunktion" på side 10).
46
Brug af den delte mappe
Du kan bruge den delte mappe på præcis samme måde som med den
normale computer. Opret, rediger og slet mappen eller filen, som var det en
almindelig Windows-mappe. Du kan også gemme de scannede data i den
delte mappe. Du kan udskrive filer, der er gemt i en delt mappe, direkte. Du
kan udskrive TIFF-, BMP-, JPEG- og PRN-filer.
• Administratoren kan indstille id'et og adgangskoden for at begrænse
brugerens adgang og også angive det maksimale antal samtidige
brugere.
45
Oprettelse af en delt mappe
1
2
Åbn vinduet Windows Stifinder på computeren.
3
Opret en ny mappe i biblioteket nfsroot.
Indtast printerens \\[ip-adresse] (f.eks.: \\169.254.133.42) i
adressefeltet, og tryk på tasten Enter, eller klik på Kør.
4. Specielle funktioner
244
Brug af funktioner til hukommelse/harddisk
Du kan bruge denne funktion i modeller, som har en
masselagringsenhed (harddisk) eller hukommelse (se
"Variationsfunktion" på side 10).
Fra kontrolpanelet
Hvis din maskine har hukommelse eller harddisk som ekstraudstyr, kan du
få adgang til disse funktioner gennem knappen
(Menu) >
Systemkonfig. > Jobhåndtering.
47
•
Aktivt job: Alle udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet, optræder
i køen for aktive job i den rækkefølge, som du har sendt dem til printeren
i. Du kan slette et job fra køen, før det udskrives, eller rykke et job op,
så det udskrives tidligere.
•
TO prk. job: Du kan vælge at generere filnavnet, inden du fortsætter
med jobbet via den valgfrie hukommelse. Hvis den valgfrie hukommelse
allerede har det samme navn, kan du omdøbe eller overskrive den, når
du indtaster et nyt filnavn.
•
Gemt job: Du kan udskrive eller slette et gemt job.
Konfiguration af ekstra hukommelse
Fra printerdriveren
Når den ekstra hukommelse er installeret, kan du bruge avancerede
udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur og angive udskrivning
af et privat job i vinduet Udskriv. Vælg Egenskaber eller Preference, og
konfigurer udskrivningstilstanden.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen.
• Når du har installeret harddisken, kan du også udskrive de
foruddefinerede dokumentskabeloner med knappen
Systemkonfig. > Formularmenu.
(Menu) >
4. Specielle funktioner
245
5. Nyttige
administrationsværktøjer
I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.
• Easy Capture Manager
247
• Samsung AnyWeb Print
248
• Easy Eco Driver
249
• Brug af SyncThru™ Web Service
250
• Brug af Samsung Easy Document Creator
254
• Brug af Samsung Easy Printer Manager
255
• Brug af Status for Samsung-printer
259
Easy Capture Manager
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).
Hent skærmbilledet, og start Easy Capture Manager ved blot at trykke på tasten Print Screen. Nu kan du let udskrive skærmbilledet, som er hentet eller
redigeret.
5. Nyttige administrationsværktøjer
247
Samsung AnyWeb Print
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 8).
Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du bruger det
almindelige program. Klik på Start > Alle Programmer > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version for at få et link
til webstedet, hvorfra værktøjet kan hentes.
5. Nyttige administrationsværktøjer
248
Easy Eco Driver
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).
Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og toner før udskrivning. For at anvende dette program, Start Easy Eco Driver
before printing job skal afkrydsningsfeltet i printerindstillingerne være markeret.
Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne billeder og tekster, ændre skrifttyper m.m. Du kan gemme ofte anvendte
indstillinger som en forudindstilling.
Sådan gør du:
1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
2 Udskriv dokumentet.
Et vindue åbnes.
3 Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.
Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.
4 Klik på Udskriv.
5. Nyttige administrationsværktøjer
249
Brug af SyncThru™ Web Service
• Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet Explorer
6.0 eller nyere.
• Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog
kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens
tilbehør eller model.
• Kun netværksmodel (se "Software" på side 8).
1
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
2
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Adgang til SyncThru™ Web Service
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
Maskinens integrerede websted åbnes.
Sådan logger du på SyncThru™ Web Service
Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du logge
på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web Service uden
at logge på, men du har ikke adgang til fanen Settings og fanen Security.
5. Nyttige administrationsværktøjer
250
Brug af SyncThru™ Web Service
2
Oversigt over SyncThru™ Web Service
Fanen Settings
Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og
netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.
•
Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens indstillinger.
•
Fanen Network Settings: Viser indstillinger for netværksmiljøet.
Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.
Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.
Fanen Information
Fanen Security
Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks.
kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter.
Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og
netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne
fane.
•
Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor
alvorlige de er.
•
System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger og
aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
•
Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den
mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
•
Network Security: Angiver indstillinger for HTTP’er, IPSec, IPv4/IPv6filtrering, 802.1 x og godkendelsesservere.
•
Usage Counters: Viser forbrugstallet.
•
•
Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og netværket.
User Access Control: Klassificerer brugerne i forskellige grupper alt
efter hver enkelt brugers rolle. Den enkelte brugers tilladelse,
godkendelse og regnskab bliver styret af gruppens rolledefinition.
•
Print information: Udskriver rapporter, som f.eks. systemrelaterede
rapporter, e-mail-adresse- og skrifttyperapporter.
5. Nyttige administrationsværktøjer
251
Brug af SyncThru™ Web Service
Fanen Maintenance
Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere
firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan
også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at
vælge menuen Link.
•
Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.
•
Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.
•
Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller
kontrollere oplysninger.
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
3
Maskinens integrerede websted åbnes.
Under fanen Settings skal du vælge Machine Settings > E-mail
Notification.
Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø, skal du gå til
Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) for at
konfigurere netværksmiljøet, inden du indstiller e-mail-beskeder.
3
Konfiguration af e-mail-underretninger
Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge denne
indstilling. Ved at angive oplysninger, som f.eks. IP-adresse, værtsnavn, email-adresse og SMTP-server, sender maskinen automatisk status
(mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.
Denne indstilling bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
4
5
Marker afkrydsningsfeltet Enable for at bruge E-mail Notification.
Klik på knappen Add for at tilføje bruger til e-mail-beskeder.
Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med beskedpunkter, du
vil modtage en meddelelse om.
6
Klik på Apply.
Hvis firewall’en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke korrekt. I det
tilfælde skal du kontakte en netværksadministrator.
5. Nyttige administrationsværktøjer
252
Brug af SyncThru™ Web Service
4
Angivelse af systemadministratoroplysninger
Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mailbeskeder.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
3
Maskinens integrerede websted åbnes.
4
Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og
e-mail-adresse.
5
Klik på Apply.
Under fanen Security skal du vælge System Security > System
Administrator
5. Nyttige administrationsværktøjer
253
Brug af Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere
med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater,
herunder .epub-formatet. Disse dokumenter kan deles via websteder til
sociale netværk eller fax. Om du er studerende, der har brug for at
organisere materiale fra biblioteket, eller hjemmegående, der deler
scannede billeder fra fødselsdagen sidste år, så kan Samsung Easy
Document Creator give dig de nødvendigt værktøjer.
Samsung Easy Document Creator indeholder nedenstående:
•
Billedscanning: Bruges til scanning af et enkelt eller flere billeder.
•
Dokumentscanning: Bruges til scanning af dokumenter med tekst
eller tekst og billeder.
•
Tekstkonvertering: Bruges til scanning af dokumenter, der skal
gemmes i et redigerbart tekstformat.
•
Bogscanning: Bruges til scanning af bøger med glaspladescanneren.
•
Overførsel til socialt netværk: Gør det nemt og hurtigt at overføre
scannede billeder eller eksisterende filer til en lang række sociale
netværk.
•
Konvertering til e-bog: Gør det muligt at scanne flere dokumenter som
én e-bog eller konvertere eksisterende filer til e-bogformat.
•
Plug-in: Scan, fax, og konverter til E-Bog direkte fra Microsoft Office.
Klik på Hjælp ( )-knappen fra vinduet, og klik på en hvilken som helst
indstilling, som du vil vide mere om.
5. Nyttige administrationsværktøjer
254
Brug af Samsung Easy Printer Manager
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 8).
• Windows, Internet Explorer 6.0 eller nyere kræves som minimum til
Samsung Easy Printer Manager.
Åbn mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere
grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:
Skærmbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.
Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle Samsungmaskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager kombinerer
enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart.
Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det
optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer Manager
giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den
grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte
mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.
5
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Sådan åbnes programmet:
I Windows,
Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
I Mac,
5. Nyttige administrationsværktøjer
255
Brug af Samsung Easy Printer Manager
Printerliste
1
Hurtiglinks
Printerlisten viser de printere, som er installeret på din
computer og de netværksprintere, som er tilføjet af
netværksregistrering (kun Windows).
Printeroplysnin Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan
ger
se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IPadresse (eller portnavn) og maskinens status.
4
Hvis du forbinder din maskine til et netværk,
aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.
Du kan få vist onlineBrugervejledning.
2
Knappen Fejlfinding: Ved tryk på denne knap
åbnes Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl.
Du kan åbne det relevante afsnit direkte i
brugerhåndbogen.
5
6
Programoplys
ninger
Viser Hurtige links til maskinspecifikke funktioner.
Dette afsnit indeholder desuden links til programmer i
avancerede indstillinger.
Indholdsområd Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle
e
tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt
af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter
ikke denne funktion.
Start Bestille
forbrugsstoffer
Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til bestilling af
forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner
online.
Indeholder links til at skifte til de avancerede
indstillinger, præferencer, hjælp og Om.
Vælg menuen Hjælp, eller klik på knappen
indstilling, som du vil vide mere om.
3
i vinduet, og klik på en
Knappen
bruges til at skifte til
brugergrænsefladen med avancerede
indstillinger (se "Oversigt over
brugergrænsefladen Avancerede indstillinger"
på side 257).
5. Nyttige administrationsværktøjer
256
Brug af Samsung Easy Printer Manager
•
6
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger
Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som
administrerer netværket og maskinerne.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
Enhedsindstillinger
Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration,
papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.
Indstillinger for scanning til pc
Denne menu indeholder indstillinger til oprettelse eller sletning af profiler for
scanning til pc.
•
Scan aktivering: Bestemmer, om scanning aktiveres på enheden eller
ej.
•
Fanen Grundlæggende: Indeholder indstillinger, der har relation til
generel scanning og enheder.
Fanen Billede: Indeholder indstillinger, der har relation til
billedændring.
Fax til pc-indstillinger
Denne menu indeholder indstillinger, der har relation til den valgte enheds
grundlæggende faxfunktion.
•
Deaktiver: Hvis Deaktiver er slået Til, vil indgående faxer ikke bliver
modtaget på denne enhed.
•
Aktiver faxmodtagelse fra enhed: Aktiverer faxning på enheden og
giver mulighed for angivelse af flere indstillinger.
Advarselsindstillinger (kun Windows)
Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
•
Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der modtages
advarsler.
•
E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via email.
•
Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og
tonerrelaterede advarsler.
5. Nyttige administrationsværktøjer
257
Brug af Samsung Easy Printer Manager
Jobregnskab
Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne
jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og anvendes på
enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware, såsom SyncThru™- eller
CounThru™-administrationssoftware.
5. Nyttige administrationsværktøjer
258
Brug af Status for Samsung-printer
Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig
besked om maskinens status.
Ikon
• Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i
brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den
printer eller i det operativsystem, du bruger.
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen
(se "Specifikationer" på side 107).
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side
8).
Betydning
Beskrivelse
Normal
Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller
advarsler.
Advarsel
Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en
fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau,
som kan føre til statussen Toneren er tom.
Fejl
Der er opstået mindst én fejl i maskinen.
7
Oversigt over Status for Samsung-printer
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsungprinter. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer
maskinens software.
Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende > knappen
Printerstatus.
Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:
Tonerniveau
Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i
hver tonerpatron. Maskinen og antallet af
tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet
vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger.
Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.
Indstilling
Du kan angive indstillinger, der har relation til
advarsler for udskriftsjob.
1
2
5. Nyttige administrationsværktøjer
259
Brug af Status for Samsung-printer
3
Bestil
forbrugsstoffer
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
Br'ugerhåndbog
Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog.
Ved tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl.
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
4
5
Luk
Luk vinduet.
5. Nyttige administrationsværktøjer
260
6. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
• Problemer med papirindføring
262
• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
263
• Udskrivningsproblemer
264
• Problemer med udskriftskvaliteten
268
• Kopieringsproblemer
276
• Scanningsproblemer
277
• Faxproblemer
279
• Problemer vedrørende operativsystem
281
Problemer med papirindføring
Tilstand
Løsningsforslag
Papirstop under udskrivning.
Afhjælp papirstoppet.
Papirarkene hænger sammen.
• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.
• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.
• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.
Der kan ikke indføres flere sider i
maskinen på én gang.
Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
Papiret indføres ikke i maskinen.
• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.
• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.
• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
Der opstår hele tiden papirstop.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige
udskriftsmaterialer, skal du bruge bakken til den manuelle arkføder.
• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.
Konvolutter vrides eller indføres forkert
i maskinen.
Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.
6. Fejlfinding
262
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
1
Strøm
Tilstand
Maskinen får ingen strøm,
eller kablet mellem computeren og
maskinen er ikke tilsluttet korrekt.
Løsningsforslag
• Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har knappen
(Power/Wakeup) på kontrolpanelet, skal
du trykke på den.
• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
6. Fejlfinding
263
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
Maskinen får ingen strøm.
Løsningsforslag
Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har knappen
(Power/
Wakeup) på kontrolpanelet, skal du trykke på den.
Maskinen er ikke valgt som standardmaskine. Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Undersøg maskinen for følgende:
• Dækslet er ikke lukket. Luk dækslet.
• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 94).
• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 41).
• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Tonerpatron" på side 76).
• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Tonerpatron" på side 76).
Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.
Kablet mellem computeren og maskinen er
ikke tilsluttet korrekt.
Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 24).
Kablet mellem computeren og maskinen er
beskadiget.
Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job.
Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.
Portindstillingen er forkert.
Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til
den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at
maskinen er sluttet til den korrekte port.
6. Fejlfinding
264
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
Løsningsforslag
Maskinen kan være forkert konfigureret.
Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.
Printerdriveren er muligvis forkert installeret.
Afinstaller og geninstaller maskinens driver.
Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.
Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en
servicetekniker.
Dokumentet er så stort, at der ikke er
tilstrækkelig plads på computerens harddisk til
at åbne udskriftsjobbet.
Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.
Udbakken er fuld.
Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.
Maskinen vælger papir
fra den forkerte
papirkilde.
Den papirindstilling, der blev valgt under
Udskriftsindstillinger, kan være forkert.
I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55). Vælg den
korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side
56).
Et udskriftsjob
behandles meget
langsomt.
Jobbet kan være meget komplekst.
Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.
Halvdelen af siden er
blank.
Indstillingen for papirretningen kan være
forkert.
Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55). Se
printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side 56).
Papirformatet og indstillingerne for
papirformatet stemmer ikke overens.
Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med
papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren
stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
6. Fejlfinding
265
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver,
men teksten er forkert,
forvansket eller
ufuldstændig.
Der udskrives sider,
men de er tomme.
Mulig årsag
Løsningsforslag
Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.
Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har
udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og
maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et
nyt maskinkabel.
Der er valgt en forkert printerdriver.
Kontrollér programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.
Der er funktionsfejl i programmet.
Prøv at udskrive et job fra et andet program.
Der er funktionsfejl i operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.
Tonerpatronen er defekt eller tom.
Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.
• Se "Fordele toner" på side 74.
• Se "Tonerpatron" på side 76.
Maskinen udskriver ikke
PDF-filer korrekt. Visse
dele af grafik, tekst eller
illustrationer mangler.
Filen kan indeholde blanke sider.
Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.
Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan
være defekte.
Kontakt en servicetekniker.
Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobatprodukterne.
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver
Udskriv som billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Udskriftskvaliteten for
fotografier er ikke god.
Billederne er ikke klare.
Opløsningen for fotografiet er meget lav.
Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet,
reduceres opløsningen.
6. Fejlfinding
266
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
Løsningsforslag
Før udskrivning
udskiller maskinen
dampe i nærheden af
udbakken.
Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe
under udskrivning.
Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.
Maskinen udskriver ikke
på papir i
specialstørrelser, f.eks.
fakturapapir.
Papirstørrelsen og indstillingerne for
papirstørrelse stemmer ikke overens.
Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger ("Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
Det udskrevne
faktureringspapir er
krøllet.
Indstillingen for papirtype er forkert.
Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen
Papir og angiv typen til Tykt papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
6. Fejlfinding
267
Problemer med udskriftskvaliteten
Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du
kan løse problemet.
Tilstand
Lys eller falmet udskrift
Løsningsforslag
• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se
"Tonerpatron" på side 76).
• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster
udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.
• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen
indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 80).
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på
side 80). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Udskriften på den øverste
halvdel af papiret er lysere
end på resten af papiret
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Genbrugt (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
6. Fejlfinding
268
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Tonerpletter
Løsningsforslag
• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 80).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 80).
Udfald
Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.
• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en
anden papirtype eller et andet papirmærke.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir og angiv typen til Tykt papir (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Hvide pletter
Hvis der er hvide pletter på siden:
• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør
maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 80).
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 80).
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
6. Fejlfinding
269
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette linjer
Løsningsforslag
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:
• Tonerpatronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern tonerpatronen, og installer en ny
(se "Tonerpatron" på side 76).
Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på
side 80). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Farvet eller sort baggrund
Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
• Skift til en lettere type papir.
• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge
mængden af baggrundsskygge.
• Udskift den gamle tonerpatron med en ny (se "Tonerpatron" på side 76).
• Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 74).
Tonerudtværing
• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 80).
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Tonerpatron" på side 76).
6. Fejlfinding
270
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette gentagne defekter
Løsningsforslag
Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:
• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du fortsat oplever problemet, skal du fjerne tonerpatronen og installere en ny
(se "Tonerpatron" på side 76).
• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet
sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.
Spredte baggrundspletter
A
Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.
• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er
nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.
• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i
områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger
kan give problemer.
Eller vælg Tykt papir i vinduet Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i
programmet eller i Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55). Kontroller, at du har valgt den
korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget
toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 74).
6. Fejlfinding
271
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Der er tonerpartikles omkring
tegn med Fed og billeder
Løsningsforslag
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Genbrugt (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan
der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
Misdannede tegn
• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.
Skrå skrift
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.
6. Fejlfinding
272
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Krøller eller bølger
Løsningsforslag
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Folder eller bukninger
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Bagsiden af udskrifterne er
snavset
• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 80).
6. Fejlfinding
273
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Helt farvede eller helt sorte
sider
Løsningsforslag
• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Tonerpatron" på side 76).
• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
A
Løs toner
• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 80).
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny (se "Tonerpatron" på side 76).
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Blanke områder i tegnene
Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:
• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.
A
• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.
6. Fejlfinding
274
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Vandrette striber
Løsningsforslag
Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:
• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Tonerpatron" på side 76).
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Krøl
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Tyndt
papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 55).
• Et ukendt billede vises
gentagne gange på nogle få
ark
Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks.
løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 202).
• Løs toner
• Der forekommer lys udskrift
eller forurening
6. Fejlfinding
275
Kopieringsproblemer
Tilstand
Løsningsforslag
Kopierne er for lyse eller for
mørke.
Juster kopiens mørkhed for at gøre baggrunden på kopierne lysere eller mørkere (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi"
på side 60).
Der forekommer
udtværinger, striber, mærker
eller pletter på kopierne.
• Hvis der er fejl på originalen, skal du bruge mørkhed i kopifunktion for at gøre baggrunden på kopierne lysere.
Kopiens indhold er skævt.
• Sørg for, at originalen flugter med registreringsstyret.
• Hvis der ikke er nogen defekter på originalen, skal du rengøre scannerenheden (se "Rengøring af scannerenheden" på
side 84).
• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 80).
Der udskrives tomme sider.
Sørg for, at originalen vender forsiden nedad på scannerglaspladen eller forsiden opad i dokumentføderen.
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Trykket tværes nemt af
kopien.
• Udskift papiret i papirbakken med papir fra en ny pakke.
Der opstår hyppige
papirstop.
• Luft papiret, og vend det i bakken. Udskift papiret i bakken. Kontroller/juster evt. papirstyrene.
• I områder med høj luftfugtighed må papiret ikke efterlades i maskinen i længere perioder.
• Kontroller, at papiret er den rigtige type og vægt (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 109).
• Undersøg maskinen for kopipapir eller papirstykker, efter du har afhjulpet papirstop.
Tonerpatronen udskriver
færre kopier end forventet,
før den løber tør for toner.
• Originalerne indeholder muligvis billeder, farvede felter eller tykke streger. Originalerne kan f.eks. være formularer,
nyhedsbreve, bøger eller andre dokumenter, der bruger mere toner.
• Scannerlåget er muligvis åbent, mens der kopieres.
• Sluk maskinen, og tænd den igen.
6. Fejlfinding
276
Scanningsproblemer
Tilstand
Scanneren fungerer ikke.
Løsningsforslag
• Kontroller, at den original, du vil scanne, er anbragt med den trykte side nedad på scannerglaspladen eller med den trykte
side opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
• Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle det dokument, du vil scanne. Prøv forscanningsfunktionen for
at se, om den virker. Prøv at reducere scanningens opløsningsgrad.
• Kontroller, at maskinens printerkabel er korrekt tilsluttet.
• Kontroller, at printerkablet ikke er defekt. Udskift kablet med et, du ved, er i orden. Udskift eventuelt kablet.
• Kontrollér, at scanneren er konfigureret korrekt. Kontroller scanningsindstillingen i SmarThru Office eller i det program, du
vil bruge, for at sikre dig, at scannerjobbet bliver sendt til den rigtige port (f.eks. USB001).
Enheden scanner meget
langsomt.
• Kontrollér, om maskinen udskriver de data, den modtager. Hvis dette er tilfældet, kan du scanne dokumentet, når de
modtagne data er udskrevet.
• Grafik scannes langsommere end tekst.
• Kommunikationshastigheden er langsommere i scanningstilstand, pga. den store mængde hukommelse, der er nødvendig
for at analysere og gengive det scannede billede. Indstil computeren til ECP-printertilstand ved hjælp af BIOSindstillingerne. Dette vil øge hastigheden. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indstiller BIOS, i brugervejledningen til
computeren.
6. Fejlfinding
277
Scanningsproblemer
Tilstand
Løsningsforslag
Følgende meddelelse vises
på computerskærmen:
• Der kan være et kopijob eller udskriftsjob i gang. Prøv at udføre jobbet igen, når det andet job er færdigt.
• Enheden kan ikke indstilles
til den H/W-tilstand, du
ønsker.
• Printerkablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt.
• Port bruges af et andet
program.
• Den valgte port anvendes i øjeblikket. Genstart computeren, og prøv igen.
• Scannerdriveren er ikke installeret, eller driftsmiljøet er ikke konfigureret korrekt.
• Kontroller, at maskinen er korrekt tilsluttet, og at strømmen er tændt, og genstart derefter computeren.
• USB-kablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt.
• Port deaktiveret.
• Scanneren er optaget af at
modtage eller udskrive data.
Prøv igen, når det aktuelle
job er udført.
• Ugyldig handling.
• Scanning mislykkedes.
6. Fejlfinding
278
Faxproblemer
Tilstand
Løsningsforslag
Maskinen virker ikke,
displayet lyser ikke, eller
knapperne fungerer ikke.
• Træk netledningen ud, og sæt den i igen.
Ingen klartone.
• Kontroller, at telefonledningen er tilsluttet korrekt (se "Set bagfra" på side 24).
• Find ud af, om der er strøm i stikkontakten.
• Sørg for, at der er tændt for strømmen.
• Kontrollér, at telefonstikket i væggen fungerer ved at tilslutte en anden telefon.
De tal, der er lagret i
hukommelsen, ringer ikke til
det korrekte nummer.
Kontrollér, at tallene i er gemt korrekt i hukommelsen. Kontroller det ved at udskrive en adressebogsliste.
Originalen føres ikke ind i
maskinen.
• Kontrollér, at papiret ikke er krøllet, og at du indfører det korrekt. Kontrollér, om originalen har den rigtige størrelse og ikke
er for tyk eller for tynd.
• Kontrollér, at dokumentføderen er helt lukket.
• Dokumentføderens gummipude skal evt. udskiftes. Kontakt en servicetekniker.
Faxer modtages ikke
automatisk.
• Modtagetilstanden skal indstilles til fax (se "Ændring af modtagetilstande" på side 240).
• Der skal være papir i papirbakken (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 109).
• Undersøg, om der vises fejlmeddelelser i displayet. Hvis der vises meddelelser i displayet, skal du afhjælpe problemet.
Maskinen sender ikke.
• Kontroller, at der er en original i dokumentføderen eller på scannerglasset.
• Undersøg, om den faxmaskine, du sender til, kan modtage din fax.
Indgående faxer har blanke
områder, eller kvaliteten er
dårlig.
• Den maskine, der sender faxen, kan være defekt.
• Støj på telefonlinjen kan medføre linjefejl.
• Undersøg maskinens tilstand ved at tage en kopi.
• En tonerpatron er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid. Udskift tonerpatronen (se "Tonerpatron" på side 76).
6. Fejlfinding
279
Faxproblemer
Tilstand
Løsningsforslag
Nogle af ordene på en
modtaget fax er strukket ud.
Den maskine, der sendte faxen, har haft et midlertidigt dokumentstop.
Der er striber på de
originaler, du sendte.
Undersøg scannerenheden for pletter, og rengør den (se "Rengøring af scannerenheden" på side 84).
Maskinen ringer op til et
nummer, men det lykkes ikke
at oprette forbindelse med
den anden faxmaskine.
Den anden faxmaskine kan være slukket, mangle papir eller være ude af stand til at besvare de opkald, den modtager. Tal
med den anden maskinbruger, og bed vedkommende om at løse problemet på sin side.
Faxer gemmes ikke i
hukommelsen.
Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme faxen. Hvis der vises en meddelelse i displayet om
hukommelsesstatus, skal du slette de faxer, som du ikke længere har brug for, fra hukommelsen og derefter prøve at gemme
faxen igen. Tilkald service.
Der opstår blanke områder i
bunden af hver side eller på
andre sider med en smal
stribe tekst foroven.
Du har muligvis valgt den forkerte papirindstilling i opsætningen af brugerindstillingerne. Kontroller papirstørrelsen- og typen
igen.
6. Fejlfinding
280
Problemer vedrørende operativsystem
2
Ofte forekommende Windows-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Meddelelsen ”Filen er i brug”
vises under installationen.
Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.
Meddelelserne ”Generel
beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”, ”Spool 32”
eller ”Ugyldig handling”
vises.
Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
Meddelelsen ”Kan ikke
udskrive”, ”der er opstået en
printer timeout-fejl” vises.
Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse
vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.
Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.
6. Fejlfinding
281
Problemer vedrørende operativsystem
3
Almindelige Mac-problemer
Tilstand
Maskinen udskriver ikke PDF-filer
korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller
illustrationer mangler.
Løsningsforslag
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Nogle bogstaver vises ikke normalt
ved udskrivning af en forside.
Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.
Når du udskriver et dokument i Mac
med Acrobat Reader 6.0 eller nyere,
udskrives farverne ikke korrekt.
Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.
Du kan finde oplysninger om Mac-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Mac, der fulgte med din pc.
6. Fejlfinding
282
Problemer vedrørende operativsystem
4
Ofte forekommende Linux-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Der er ikke noget xsane- eller
enkel scan-program på min
Linux-maskine.
• Ved visse Linux-distributioner er der ikke noget scanningsprogram som standard. Hvis du vil benytte scanningsfunktioner,
skal du installere et af scanningsprogrammerne via O/S-downloadcenteret (f.eks. Ubuntu Software Center for Ubuntu,
Install/Remove Software for openSUSE og Software for Fedora).
Scanneren kan ikke findes via
netværk.
Ved visse Linux-distributioner er der aktiveret en stærk firewall, der kan blokere for, at vores installationsprogram kan åbne
den nødvendige port og søge efter netværksenheder. I sådanne tilfælde må snmp-port - 22161 åbnes manuelt, eller firewall
deaktiveres midlertidigt, mens enheden benyttes.
Det er ikke muligt at udskrive
mere end to kopier.
Problemet opstår på Ubuntu 12.04 pga. et problem i standard-CUPS-filteret 'pdftops' (anfør reel udskrift præcist), og det er
allerede løst. Opdatering af 'cups-filtre'-programmet fra version 1.0.17 til version 1.0.18 løser problemet ('pdftops' er en del
af 'cups-filters'-pakken).
Udskrivning af PDF-filer virker
ikke.
Problemet opstår i openSUSE 12.3, og det skyldes et problem i standard-CUPS-filteret 'pdftops', som kan påvirke visse
PDF-dokumenter (dette problem relaterer muligvis til visse skrifttyper i PDF-filer). På grund af dette problem genereres
ukorrekte Postscripts, og disse kan ikke udskrives af enheden. Vi afventer programrettelsen.
Det er ikke muligt at fjerne
markering i
sorteringsindstillingen i
dialogboksen Udskriv.
I visse produkter har udskrivningsdialogboksen GNOME problemer med at styre sorteringsindstillingen. Dette problem kan
omgås ved at sætte sorteringsindstillingens standardværdi til 'Falsk" vha. systemets udskrivningshjælpeprogram (udfør
"system-config-printer" i terminalprogrammet).
Udskrivning foregår altid i
dupleks.
Dette dupleksproblem fandtes i Ubuntu 9.10 cups-pakken og blev allerede løst i sikkerhedsopdateringerne til denne pakke
fra cups-version 1.4.1-5ubuntu2.2.
Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.
6. Fejlfinding
283
Problemer vedrørende operativsystem
5
Almindelige PostScript-problemer
De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.
Problem
PostScript-filen kan ikke
udskrives
Mulig årsag
PostScript-driveren er muligvis ikke installeret
korrekt.
Løsning
• Installer PostScript-driveren (se "Softwareinstallation" på side 134).
• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er
tilgængelig til udskrivning.
• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.
Rapporten Grænsekontrolfejl
udskrives
Udskriftsjobbet er for komplekst.
Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller installere mere
hukommelse.
Der udskrives en PostScriptfejlside
Udskriftsjobbet er muligvis ikke PostScript.
Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om programmet
forventede, at der blev sendt en installationsfil eller en PostScript-headerfil til
maskinen.
Den valgfri bakke er ikke
valgt i driveren
Printerdriveren er ikke konfigureret til at
genkende den valgfrie bakke.
Åben PostScript-driveregenskaberne, vælg fanen Enhedsindstillinger, og
angiv bakkeindstillingen.
Når du udskriver et dokument
i Mac med Acrobat
Reader 6.0 eller nyere,
udskrives farverne ikke
korrekt.
Printerdriverens indstilling for opløsning
stemmer muligvis ikke overens med
indstillingen i Acrobat Reader.
Sørg for, at opløsningsindstillingen i printerdriveren stemmer overens med
indstillingen i Acrobat Reader.
6. Fejlfinding
284
Lynvejledning til brugere
af Windows 8
Dette kapitel indeholder oplysninger om funktioner, som er specielle for Windows 8 OS. Kapitlet henvender sig
til brugere, som kører Windows 8.
• Beskrivelse af skærmbillederne
286
• Systemkrav
287
• Installere driveren lokalt
288
• Installation af driveren via netværket
290
• Installation af driveren via trådløst netværk
292
• Fjern installationen af driveren
294
• Brug af Samsung Printer Experience
295
• Adgang til administrationsværktøj
302
• Installation af tilbehør
303
• Fejlfinding
304
• Skærmbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den benyttede model eller
grænseflade.
• Da denne vejledning er udfærdiget ud fra Windows 8, kan nogle af instruktionerne
være anderledes i andre versioner. De kan også ændres uden forudgående varsel.
Beskrivelse af skærmbillederne
Windows 8 indeholder både det nye Start-skærmbillede og det klassiske DeskTop fra de eksisterende operativsystemer.
Start-skærmbillede
DeskTop-skærmbillede
Lynvejledning til brugere af Windows 8
286
Systemkrav
Krav (anbefales)
Operativsys
tem
Processor
Windows® 8 Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bit eller 64-bit-processor eller
nyere
Ledig
plads på
harddisk
RAM
1 GB (2 GB)
16 GB
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB
hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
Lynvejledning til brugere af Windows 8
287
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren via kablet.
• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
• V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din
computer er tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du
manuelt hente V4-driveren fra Samsungs websted
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd,
installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i
skærmbilledet DeskTop, kan du hente den fra Samsungs websted,
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal
du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd (se
"Fra skærmbilledet DeskTop" på side 289).
• Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra
Windows Store. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge
Windows Store(store).
1 Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
2 Klik på Store(store).
3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
4 Klik på Installer.
1
Fra skærmbilledet Start
1
2
3
Kontroller, at computeren er sluttet til internettet, og at den er tændt.
Kontroller, at maskinen er tændt.
Tilslut computeren og maskinen med et USB-kabel.
Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
288
Installere driveren lokalt
2
Fra skærmbilledet DeskTop
Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, kan du
ikke bruge driveren i skræmbilledet Start.
1
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i Charms(Amuletter)
vælge Søg > Apps(App) og søge efter Kør. Indtast X:\Setup.exe,
hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik
herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run Setup.exe.
2
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
3
Vælg USB-forbindelse på skærmen Printerforbindelsestype. Klik
derefter på Næste.
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
289
Installation af driveren via netværket
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
4
Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.
• Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn
(se"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 171).
• Maskiner, som ikke understøtter netværk, vil ikke kunne bruge
denne funktion (se "Set bagfra" på side 24).
• Programmet Samsung Printer Experience kan kun benyttes i
Start-skærmbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren
hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er
tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente
V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit
produkt > Support eller hentninger.
• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal
du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd (se
"Fra skærmbilledet DeskTop" på side 289).
• Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra
Windows Store. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge
Windows Store(store).
1 Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
2 Klik på Store(store).
3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
4 Klik på Installer.
• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd,
installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i
skærmbilledet DeskTop, kan du hente den fra Samsungs websted,
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
3
Fra skærmbilledet Start
1
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 141).
2
Fra Charms(Amuletter), vælg Indstillinger > Skift pcindstillinger > enhed.
3
Klik på Tilføj en enhed.
5
Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.
Listen med fundne maskiner vises på skærmen.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
290
Installation af driveren via netværket
4
Fra skærmbilledet DeskTop
Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, kan du
ikke bruge driveren i skræmbilledet Start.
1
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 141).
2
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i Charms(Amuletter)
vælge Søg > Apps(App) og søge efter Kør. Indtast X:\Setup.exe,
hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik
herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run Setup.exe.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
4
Vælg Netværksforbindelse på skærmen
Printerforbindelsestype.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
291
Installation af driveren via trådløst netværk
• Programmet Samsung Printer Experience kan kun benyttes i
Start-skærmbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren
hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er
tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente
V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit
produkt > Support eller hentninger.
• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd,
installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i
skærmbilledet DeskTop, kan du hente den fra Samsungs websted,
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
• Du skal installere trådløst netværk vha. den medfølgende softwarecd i skærmbilledet Skrivebord.
• Hvis du benytter en computer, som ikke har et cd-rom-drev, kan du
installere trådløst netværk fra maskinens controlpanel (se
"Konfiguration af trådløst netværk" på side 153).
5
Fra skærmbilledet Start
1
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du
installere en maskindriver for at kunne udskrive fra et program.
2
Fra Charms(Amuletter), vælg Indstillinger > Skift pcindstillinger > enhed.
3
Klik på Tilføj en enhed.
4
Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn
(se"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 171).
5
Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.
• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal
du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd (se
"Fra skærmbilledet DeskTop" på side 289).
• Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra
Windows Store. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge
Windows Store(store).
1 Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
2 Klik på Store(store).
3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
4 Klik på Installer.
Listen med fundne maskiner vises på skærmen.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
292
Installation af driveren via trådløst netværk
6
Fra skærmbilledet DeskTop
Hvis du vil installere netværk eller drivere via trådløst netværk, kan du
læse kapitlet om installation af trådløst netværk (se "Konfiguration af
trådløst netværk" på side 153).
Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, kan du
ikke bruge driveren i skræmbilledet Start.
1
2
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i Charms(Amuletter)
vælge Søg > Apps(App) og søge efter Kør. Indtast X:\Setup.exe,
hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik
herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run Setup.exe.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
293
Fjern installationen af driveren
7
8
Fra skærmbilledet Start
Fra skærmbilledet Skrivebord
1
2
1
2
3
4
5
3
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Klik på tilen Fjern Samsung-printersoftware in skærmbilledet
Start.
Følg vejledningen i vinduet.
• Hvis du ikke kan se tilen Samsung Printer Software, kan du fjerne
installationen fra skærmbilledet Skrivebord (se "Fra skærmbilledet
Skrivebord" på side 294).
Fra Charms, vælg Søg > Apps(App).
Søg efter og klik på Kontrolpanel.
Klik på Programmer og funktioner.
Højreklik på den driver, du vil fjerne, og vælg Afinstaller.
Følg vejledningen i vinduet.
• Hvis du vil fjerne installationen af Samsungs
printeradministrationsværktøjer, skal du i skærmbilledet Start
højreklikke på programmet > Afinstaller > højreklik på det program,
du vil fjerne > Afinstaller og følg anvisningerne i vinduet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
294
Brug af Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience er et Samsung-program, som samler
Samsung maskinindstillinger og administration af maskiner på et sted. Du
kan vælge indstillinger for drev, bestille forbrugsstoffer, åbne vejledninger
til fejlfinding, besøge Samsungs wested eller se oplysninger om tilsluttede
maskiner. Programmet hentes automatisk fra Windows Store(store), hvis
maskinen er tilsluttet en computer med internetadgang.
Skærmbilledet kan variere afhængigt af den benyttede model.
9
Beskrivelse af Samsung Printer Experience
Sådan åbnes programmet:
Fra Start-skærmbilledet skal du vælge tilen Samsung Printer Experience
(
).
Grænsefleaden til Samsung Printer Experience samler forskellige nyttige
funktioner, som beskrevet i følgende tabel:
1
Printeroplysning
er
Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du
kan se oplysninger, som f.eks. maskinens status,
placering, IP-adresse og resterende
tonerbeholdning.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
295
Brug af Samsung Printer Experience
2
Brugervejledning Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog. Du skal have
forbindelse til internettet for at kunne bruge denne
funktion.
Ved tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl.
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
3
Bestilling
Forbrugsstoffer
Klik på denne knap for at bestille
erstatningstonerpatroner online. Du skal have
forbindelse til internettet for at kunne bruge denne
funktion.
Besøg Samsung
Åbner linket til Samsungs printerwebsted. Du skal
have forbindelse til internettet for at kunne bruge
denne funktion.
4
Printer
Indstillinger
5
Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger,
f.eks. maskinkonfiguration, papir, layout,
emulering, netværk eller udskrivningsoplysninger
ved hjælp af SyncThru™ Web Service. Maskinen
skal være tilsluttet et netværk. Knappen er
deaktiveret, hvis maskinen er tilsluttet via et USBkabel.
6
Enhedsliste og
Seneste
scannede billede
Scannerlisten viser de enheder, som understøtter
Samsung Printer Experience. Under enheden
kan du se de senest scannede billeder. Maskinen
skal være tilsluttet et netværk for at du kan scanne
herfra. Dette afsnit er beregnet til brugere, som har
en multifunktionsprinter.
10
Tilføj/slet printere
Hvis du ikke har nogen printer tilføjet til Samsung Printer Experience, eller
hvis du ønsker at tilføje/slette en printer, skal du følge instruktionerne
herunder.
Du kan kun tilføje/slette netværksforbundne printere.
Tilføj en printer
1
Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger.
Du kan også højreklikke på siden Samsung Printer Experience og
vælge Indstillinger.
2
Vælg Tilføj printer
Lynvejledning til brugere af Windows 8
296
Brug af Samsung Printer Experience
3
Vælg den printer, du vil tilføje.
11
Udskrivning fra Windows 8
Du kan se den tilføjede printer.
Hvis du ser
-mærket, kan du også klikke på
-mærket for at
I dette afsnit beskrives almindelige udskriftsopgaver, du kan udføre fra
Start-skærmbilledet.
tilføje printere.
Grundlæggende udskrivning
Fjen en printer
1
Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger.
Du kan også højreklikke på siden Samsung Printer Experience og
vælge Indstillinger.
2
3
4
Vælg Fjern printer
1
2
3
4
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Fra Charms(Amuletter), vælg enhed.
Vælg printeren på listen
Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
Vælg den printer, du vil fjerne.
Klik på Ja.
Du kan se, at printeren er fjernet fra skærmen.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
297
Brug af Samsung Printer Experience
5
Klik på knappen Udskriv for at starte udskriftsjobbet.
Annulere et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan
du annullere jobbet på følgende måde:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen
(Cancel eller Stop/Clear) på kontrolpanelet.
Åbne yderligere indstillinger
Skærmbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den
benyttede model eller indstillinger.
Du kan indstille flere udskriftsparametre.
1
2
3
4
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Fra Charms(Amuletter), vælg enhed.
Vælg printeren på listen
Klik på Flere indstillinger.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
298
Brug af Samsung Printer Experience
Fanen Grundlæggende
Fanen Avanceret
Grundlæggende
Papirindstil.
Med denne indstilling kan du vælge de grundlæggende
udskriftsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirretning og dokumenttype.
Med denne indstilling kan du vælge grundlæggende specifikationer for
papirhåndtering.
Eco-indstillinger
Layoutindstillinger
Med denne indstilling kan du vælge udskrift af flere sider på en side for at
spare på mediet.
Med denne indstilling kan du indstille forskellige måder at få vist layout af
dokumenter.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
299
Brug af Samsung Printer Experience
Fanen Sikkerhed
Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige for den aktuelle model eller
med de valgte indstillinger. Hvis fanen ikke vises eller er deaktiveret,
betyder det, at funktionerne ikke understøttes.
Fortrolig udskrivning
Denne indstilling benyttes til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal
angive en adgangskode for at udskrive i denne tilstand.
Brug af delingsfunktionen
Med Samsung Printer Experience kan du udskrive fra andre programmer,
som er installeret på computeren, ved at bruge delingsfunktionen.
Denne funktion er kun tilgængelig for udskrivning af filer i formatet jpeg,
bmp, tiff, gif og png
1
2
3
4
Vælg det indhold, du vil udskrive fra et andet program.
Vælg i Charms(Amuletter) Del > Samsung Printer Experience.
Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
Klik på knappen Udskriv for at starte udskriftsjobbet.
Jobregnskab
Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte
tilladelse.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
300
Brug af Samsung Printer Experience
12
Scanning fra Windows 8
7
Klik på Scan (
)og gem billedet.
• Når du ilægger originaler i ADF, er valget (eller DADF), Forscan
Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.
(
) ikke tilgængeligt.
• Du kan springe trin 5 over, hvis forscanning er valgt.
Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som
digitale filer på computeren.
Scanning fra Samsung Printer Experience
De hyppigst benyttede udskrivningsmenuer vises til hurtig scanning.
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2
3
4
Klik på tilen Samsung Printer Experience i Start-skærmbilledet.
5
6
Klik på Forscan (
Klik på Scan (
).
Indstil scanningsparametre, f.eks. billedtype, dokumentstørrelse og
opløsning.
)for at kontrollere billedet.
Juster det forscannede billede med scanningsfunktioner, f.eks.
drejning og spejling.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
301
Adgang til administrationsværktøj
Samsung leverer en række administrationsværktøjer til Samsung-printere.
Du kan finde flere oplysninger om de enkelte værktøjer i "Nyttige
administrationsværktøjer" på side 246.
1
2
3
Fra Charms(Amuletter), vælg Søg > Apps(App).
4
Klik på det administrationsværktøj, du vil bruge.
Find Samsung-printer.
Under Samsung-printer kan du se en liste med installerede
administrationsværktøjer.
Du kan med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne,
efter at have installeret driveren. Klik på den tilsvarende tile i Startskærmbilledet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
302
Installation af tilbehør
Når du installerer valgfrie enheder, f.eks. en valgfri bakke, hukommelse
osv., registreres det automatisk på denne maskine, og de valgfrie enheder
konfigureres. Hvis du ikke kan bruge de valgfrie enheder, du har installeret
til denne driver, skal du konfigurere de valgfrie enheder under
Enhedsindstillinger.
1
2
3
Fra Charms(Amuletter), vælg Søg > Indstillinger.
Søg efter Enheder og printere.
Højreklik på printerikonet og vælg Printeregenskaber.
Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket ►, kan du vælge
andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.
4
Vælg Enhedsindstillinger.
Vinduet Printeregenskaber kan se forskelligt ud, afhængigt af driveren
eller det operativsystem du bruger.
5
6
Vælg den rette indstilling.
Klik på OK, indtil du har lukket vinduet Printeregenskaber.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
303
Fejlfinding
Problem
Forslag til mulig løsning
Samsung Printer
Experience vises ikke,
når du klikker på Flere
indstillinger.
Samsung Printer Experience er ikke installeret.
Hent softwaren fra WindowsStore(store) og
installer den.
Maskinoplysninger
vises ikke, når du
klikker på enheden i
Enheder og printere.
Kontroller Printeregenskaber. Klik på fanen
Porte.
Fejlen skyldes en popop-meddelelse.
Hvis porten er indstillet til Fil eller LPT, skal du
fjerne markeringen og vælge TCP/IP, USB eller
WSD
(Kontrolpanel > Enheder og printere > Højreklik
på printerikonet og vælg Printeregenskaber)
Lynvejledning til brugere af Windows 8
304
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0800 100 100
www.samsung.com/
n_africa
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com.ar
ALGERIA
Country/Region
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
www.samsung.com
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com.br
BRAZIL
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
BURUNDI
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
www.samsung.com/ae
(English)
BELARUS
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
BOLIVIA
CAMEROON
CANADA
CHILE
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
CHINA
www.samsung.com/
be_fr (French)
COLOMBIA
BELGIUM
800-10-7260
WebSite
BOSNIA
BULGARIA
BAHRAIN
Customer Care Center
4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
07001 33 11 , share cost
tariff
www.samsung.com/bg
200
www.samsung.com
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
(English)
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/cl
[HHP] 02-24828200
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
305
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0-800-507-7267
COSTA RICA
WebSite
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/latin
(Spanish)
062 SAMSUNG (062 726
786)
www.samsung.com/hr
EL SALVADOR
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
8009 4000 only from
landline
www.samsung.com/gr
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
CYPRUS
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CZECH
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
(Spanish)
CROATIA
Cote D’ Ivoire
DENMARK
DOMINICA
DRC
ECUADOR
www.samsung.com/
latin_en (English)
0180 6 7267864*
GERMANY
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/
latin_en (English)
499999
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
GEORGIA
GHANA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/
0302-200077
Contact SAMSUNG worldwide
306
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GREECE
Customer Care Center
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691 from
mobile and land line
www.samsung.com/gr
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
(Spanish)
GUATEMALA
800-27919267
HONDURAS
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAN
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ITALIA
[HHP] 800.Msamsung
(800.67267864)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
www.samsung.com/
latin_en (English)
JORDAN
www.samsung.com/latin
(Spanish)
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin_en (English)
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
065777444
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/
hk_en (English)
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/hu
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id
021-5699-7777
021-8255
WebSite
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
307
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
www.samsung.com
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/
NIGERIA
OMAN
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/nz
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
Country/Region
PAKISTAN
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/
800-7267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
PANAMA
PARAGUAY
PERU
www.samsung.com/
latin_en (English)
009 800 542 0001
www.samsung.com.py
0-800-777-08
www.samsung.com/pe
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
WebSite
www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864 [Globe
landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
308
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0 801-1SAMSUNG(172678) * lub +48 22 607-93-33
**
POLAND
WebSite
www.samsung.com/pl
[HHP] 0 801-672-678* lub
+48 22 607-93-33**
* (całkowity koszt
połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
africa_fr/
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800726 786)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SENEGAL
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
SUDAN
1969
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/
RWANDA
9999
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008
726 7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
SAUDI ARABIA
SYRIA
Contact SAMSUNG worldwide
309
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
TANZANIA
THAILAND
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0685 88 99 00
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com/th
ZAMBIA
0211 350370
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile
Phones)
[HHP] 1-888-987HELP(4357)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
000 405 437 33
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/ve
Contact SAMSUNG worldwide
310
Ordliste
Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved
at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse
med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.
802.11
802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk
(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b
understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde
op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra
mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.
Adgangspunkt
AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som
forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk
(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLANradiosignaler.
ADF
En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der
automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af
papiret med det samme.
AppleTalk
AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet
af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac
(1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.
Bitdybde
En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af
bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et
bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver.
Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til
et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.
BMP
Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle
grafikfiler på denne platform.
Ordliste
311
Ordliste
BOOTP
Dækning
Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter
til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrapprocessen på en computer eller det operativsystem, der kører på den.
BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med
adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden
harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret
operativsystem.
Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af
tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et
stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen
indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen
derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.
CCD
Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at
udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det
bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele
branchen, selv på andre platforme end Microsoft.
CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at
foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde
CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.
Sortering
Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når
sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives
yderligere kopier.
Kontrolpanel
Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret
knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.
CSV
DADF
En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der
automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne
begge sider af papiret.
Standard
Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud,
nulstilles eller initialiseres.
Ordliste
312
Ordliste
DHCP
Matrixprinter
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/servernetværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke
konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt
oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre
computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til
allokering af IP-adresser til klientværter.
En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører
frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd
mod papiret, meget lig en skrivemaskine.
DPI
DIMM
DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med
scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere
opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder
hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og
modtagne faxdata.
DRPD
DLNA
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en tjeneste,
der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare
opkald til flere forskellige telefonnumre.
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for
enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af
netværket.
Duplex
DNS
En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive
på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan
udskrive på begge sider af papiret samtidigt.
DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i
forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk,
f.eks. internettet.
Ordliste
313
Ordliste
Driftscyklus
Ethernet
Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens
ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider
pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt
inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr.
måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på
2.400 sider om dagen.
Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk
(Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det
fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media
Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er
blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.
ECM
EtherTalk
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er
indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået
til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i
faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på
telefonlinjen.
En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til
computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og
Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.
Emulering
FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen,
og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en
møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen
bruges til udskrivning mod betaling.
Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som
en anden.
En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det
andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på
nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering,
hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til
systemets interne tilstand.
FDI
FTP
FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling
af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks.
internettet eller et intranet).
Ordliste
314
Ordliste
Fikseringsenhed
Masselagringsenhed (harddisk)
Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den
består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret,
bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på
papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer
ud af en laserprinter.
Masselagringsenheden er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede
data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.
IEEE
Gateway
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international,
almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er
relateret til elektricitet.
En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk
og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en
computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller
netværk.
IEEE 1284
Gråtoner
Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede,
når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de
forskellige grå nuancer.
Halvtone
En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.
Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere
områder består af et mindre antal punkter.
Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til en
specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder
(f.eks. en printer).
Intranet
Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og
eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del
af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet
henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne
websted.
Ordliste
315
Ordliste
IP-adresse
IPX/SPX
En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til
at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af
IP-standarden.
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWareoperativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner
TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er
primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv
protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et
LAN).
IPM
IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed.
En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan
producere i løbet af et minut.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for
udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.
IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og
understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør
det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre
løsninger.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) er en international
organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af
repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den
udarbejder globale branche- og handelsstandarder.
ITU-T
ITU (International Telecommunication Union) er en international
organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den
internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter
standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af
forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale
telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.
Ordliste
316
Ordliste
ITU-T’s testark nr. 1
MAC-adresse
Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af
dokumenter.
MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en
netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt
skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-114e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten,
og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale
maskiner i store netværk.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for
billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er
beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan
også bruges til andre billeder.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte
standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.
Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på
internettet.
MFP
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere
funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en
scanner osv.
MH
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til
forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.
MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den
mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre
det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLEskema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af
blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder,
minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.
LED
MMR
En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er
anbefalet i ITU-T T.6.
LDAP
Ordliste
317
Ordliste
Modem
En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og
demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.
En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens
overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når
den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten,
rensemekanismen og papiret.
MR
Originaler
MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T
T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste
linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter
kodes og sendes forskellene.
Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst,
der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere
eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.
NetWare
Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev
oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på
en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt
billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er
normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er
udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en
standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige
sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige
funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session,
transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.
PABX
En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk
telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.
Ordliste
318
Ordliste
PCL
Udskriftsmedie
PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language
– sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er
blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige
inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere,
matrixprintere og laserprintere.
Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en
kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.
PDF
PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der
er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle
dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.
PostScript
PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der
primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et
tolkningsprogram for at generere et billede.
PPM
PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en
printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.
PRN-fil
En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere
med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output,
hvilket forenkler mange opgaver.
Protokol
En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse,
kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.
Printerdriver
Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra
computeren til printeren.
PS
Se PostScript.
Ordliste
319
Ordliste
PSTN
SMTP
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk,
der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes
gennem en omstilling i virksomheder.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af email over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor
der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter
overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor
klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til
godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central
styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved
hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til
styring af adgang til netværket.
Opløsning
Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo
højere opløsning.
SMB
SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes
til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for
kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en
mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.
SSID
SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN).
Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at
kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver
i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.
Undernetmaske
Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at
bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del
der er værtsadressen.
TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt
kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som
internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.
Ordliste
320
Ordliste
TCR
TWAIN
TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver
transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider.
Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter
mislykkede transmissioner.
En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAINkompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning
startes fra programmet. TWAIN er en API, der kan bruges til at hente
billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Mac.
TIFF
UNC-sti
TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel
opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I
TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer
egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og
platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i
forskellige billedbehandlingsprogrammer.
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at
oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er:
\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>
Tonerpatron
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og
ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken
protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det
domænenavn, hvor ressourcen er placeret.
En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks.
en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og
fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det
udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra
fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.
URL
USB
USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder
til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I
modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan
tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.
Ordliste
321
Ordliste
Vandmærke
WPA-PSK
Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker
lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang
introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter
til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker,
pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre
virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode,
konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse
bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til
hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse
adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret
i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et
kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af
trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der
oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der
bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse
operativsystemer.
WPA
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst
hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det
nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en
computer.
XPS
XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL
(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til
transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det
er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et
vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.
WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af
trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre
sikkerheden i WEP.
Ordliste
322
Indeks
A
E
adgang
easy document creator
administrationsværktøj
302
adressekartotek
254
254
konvertering til ebog
ecoudskrivning
bruge
redigere
faxafsendelse
207
205
AnyWeb Print
248
emailadresse
autoriserede brugere
registrere
211
B
bakke
ændre bakkestørrelse
40
indstilling af papirformat og type
47
justere bredde og længde
40
manuel indføring
43
bemærkninger om regler
116
brug af hjælp
223
bruge hjælp
56
D
direkte udskrivning hjælpeprogram 220
forberedelse af en fax
57
konfiguration af ekstra hukommelse 245
203
lagring
203
søger
204
66
faxe
65
justere mørkhed
ekstra hukommelse
208, 209, 207, 208
angive tegn
afsende flere
68, 67
modtagelse i faxtilstand
67
faxfunktion
234
fejlfinding
304
fejlmeddelelse
101
forbrugsstoffer
F
bestille
71
fax
forventet levetid for tonerpatroner
73
afsende en prioriteret fax 237, 235, 237,
234
overvågning af forbrugsstoffer
78
tilgængelige forbrugsstoffer
71
Automatisk udskrivning af en rapport over
afsendte faxer
243
udskifte tonerpatronen
76
foretrukne indstillinger til udskrivning 56
ændring af modtagetilstande
funktion til hukommelseharddisk 244, 245
generel konfiguration
240
188, 234
modtage i DRPDtilstand 241, 242, 241,
239,
243, 241
sådan tilføjer du dokumenter til en
reserveret fax
236
udskydelse af en faxtransmission
235
videresendelse af en modtaget fax til en
anden destination
238
funktioner
5
maskinfunktioner
184
udskriftsmediefunktion
109
G
generelle ikoner
generelle indstillinger
14
192
Indeks 323
Indeks
I
L
idkopiering
62
installere
tilbehør
147,
Lagring
K
papir i bakke 1
41
specialmedier
43
LCDdisplay
klargøring af originaltyper
49
gennemse maskinens status
188,
knapper
idkopiering
25, 26
Øko
25, 27
scan til
25
taltastatur
27
udskriv skærmbilledet
26
wps
konfigurere adressekartotek
konvention
14
kopiere
186
kopiering
basiskopiere
almindelige Linuxproblemer
59
reducering eller forstørrelse af kopier 61
283
driverinstallation til netværkstilsluttede
148,
137
207
25
186, 187,
197
Linux
26, 28
kontrolpanel
generel konfiguration
geninstallation af driver ved tilslutning via
USBkabel
136
203
lægge i
303
135
scanning
232, 113
udskrivning
221
macscanning
232
manuel indføring
lægge i
43
maskinkonfig
maskinstatus
186, 187, 188, 197
maskinoplysninger
186, 187, 188, 197
menuoversigt
geninstallation af driver ved tilslutning via
USBkabel
138
N
printeregenskaber
224
netværk
scanning
233
udskrivning
223
33
M
driverinstallation
Linux
Mac
Windows
148
147
144
generel konfiguration
199
Mac
installationsmiljø
115
150
Linuxscanning
233
almindelige Macproblemer
282
IPv6konfiguration
brug af SetIP
142
kabelbaseret netværkskonfiguration 141,
153
driverinstallation til netværkstilsluttede
præsentation af netværksprogrammer
Indeks 324
Indeks
140
SetIPprogram
generelle oplysninger
141, 142, 171
problem
nop udskrivning
Mac
259
problemer vedrørende operativsystem
281
222
problemer
O
om Statusindikator
98
faxe
67
ordliste
311
kopieringsproblemer
276
Macscanning
232
scanningsproblemer
udbedre papirstop
94
placering af originaler
rengøre
202
49
PostScriptdriver
fejlfinding
284
printerstatus
indvendigt
81
opsamlingsrulle
83
scannerenhed
84
udvendigt
80
rengøre maskinen
80
224
Scanning fra en netværkstilsluttet
maskine
226, 227, 230, 229, 230
scanningsfunktion
225
service contact numbers
305
set bagfra
24
set forfra
22
SetIPprogram
Samsung Easy Document Creator
231
samsung printer experience
295
141, 171
sikkerhed
oplysninger
15
symboler
15
Specielle egenskaber
201
specifikationer
107
udskriftsmedie
109
standardindstillinger
bakkeindstilling
S
printerindstillinger
Linux
264
maskinoplysninger 186, 188, 189, 190,
192,
193, 197, 198
placere en maskine
justere højden
277, 263
udskrivningsproblemer
rapporter
88
225
233
papirstop
tip til at undgå papirstop
grundlæggende oplysninger
Linuxscanning
P
89
scanning
279
R
fjernelse af originaldokument
Scanning med Samsung Easy Document
Creator
231
faxproblemer
problemer med papirindforing 262, 268
opløsning
Scanning
status
Status for Samsungprinter
47
25, 27
259
Indeks 325
Indeks
SyncThru Web Service
250
karton
generelle oplysninger
250
specialmedier
43
udskriftsstøtte
109
T
udskriftsstøtte
tonerpatron
fordele toner
håndteringsvejledning
ikkeSamsung og genopfyldt
46, 44
48
Mac
213
udskrivningsfunktion
72
72, 76
Linux
223
Mac
221
bruge specialmedier
43
tip om brug
43
Unix
udskrive overlay
systemkrav
lagring
72
oprette
218
udskifte patronen
76
slette
218
driver installation
udskrivning
218
geninstallation af driver
trådløst
Infrastrukturstilstand
USBkabel
WPS
frakobling
PBC
153
161, 163
udskrivning
ændre standardindstillingerne for
udskrivning
212
Universalbakke
udskrive et dokument
74, 73
222
114
USBkabel
135, 137, 30, 31
136, 138
V
212
vandmærke
157
158
bruge direkte udskrivning hjælpeprogram
220
171
flere sider på ét ark
Mac
222
indstille som en standardmaskine
212
U
Linux
223
udskriftsmedie
Mac
221
45
mobil udskrivning
179
fortrykt papir
46
specielle udskrivningsfunktioner
214
driverinstallation for Windows 8 i trådløst
netværk
292, 290, 288, 144, 30, 31
indstilling af papirformatet
47
udskrive et dokument
Windows
53
ofte forekommende Windowsproblemer
281
trådløst netværk
netværkskabel
etiketter
oprette
217
redigere
217
slette
217
W
Windows
brug af SetIP
141, 171
Indeks 326
Indeks
systemkrav
112
Windows 8
Fjern installation
294
netværk
driverinstallation
290
trådløst
driverinstallation
292
USBkabel
driverinstallation
288
Indeks 327
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement