Samsung SCX-8128NX Brugervejledning

Samsung SCX-8128NX Brugervejledning
SCX-812x Series
CLX-92x1 Series
CLX-9301 Series
Multifunktionsprinter
Brugerhåndbog
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt.
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugerhåndbog.
•
•
•
•
•
•
Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
PCL og PCL 6 er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows 2008 Server R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.
PostScript 3 er et varemærke tilhørende Adobe System, Inc.
ABBYY® FineReader® Engine for Embedded OS © 2009 ABBYY. ABBYY FineReader – the keenest eye in OCR. ABBYY, FINEREADER og ABBYY
FineReader er registrerede varemærker tilhørende ABBYY Software Ltd.
Alle andre mærke- eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
Se ”LICENSE.txt”-filen på den medfølgende cd-rom angående licensoplysninger om open source.
HVIS DU ANVENDER DENNE MASKINE TIL AT FREMSTILLE OG DEREFTER BRUGE FORFALSKEDE PENGESEDLER, VIL DU BLIVE STRAFFET EFTER
LOVENS STRENGESTE PARAGRAFFER.
REV. 1.00
Copyright_ 2
Indhold
COPYRIGHT
2
INDHOLD
9
14
21
23
Sikkerhedsoplysninger
Bemærkninger om regler
Om denne brugerhåndbog
Funktioner i dit nye produkt
INTRODUKTION
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
36
36
36
37
38
Oversigt over maskinen
Set forfra 1
Set forfra 2
Set bagfra
Set indvendig (CLX-92x1 Series, CLX-9301 Series)
Set indvendig (SCX-812x Series)
Oversigt over kontrolpanel
Touch-interaktion
Om statusindikatoren
Tænd maskinen
Slukning for maskinen
Tilslutning af et printerkabel
Brug af et netværkskabel
Introduktion til displayet og nyttige knapper
Display
Counter button
Eco-knap
Job Status-knap
Interrupt button
MEDIER OG BAKKE
39
39
39
40
40
41
41
43
45
46
46
47
47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
Placering af originaler
På scannerglaspladen
I den automatiske duplexdokumentføder (DADF)
Valg af udskriftsmedier
Retningslinjer for valg af udskriftsmedie
Ilægning af papir i bakken
Standardbakke/ekstra dobbelt kassetteføder
Universalbakke
Mediestørrelser registreres automatisk
Udskrive på specialmedier
Konvolut
Etiketter
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
Brevpapir/fortrykt papir
Glittet
Bakkeindstilling
Indstilling af papirstørrelsen
Indstilling af papirtypen
Indstilling af bakkebekræftelsesmeddelelsen
Autobakkekontakt
Auto fortsæt
Papirerstatning
Bakkebeskyttelse
Prioritetsindstilling for bakke
3
25
39
Indhold_ 3
Indhold
KOPIERING
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
54
54
55
56
56
56
57
58
61
61
62
63
63
63
64
65
65
65
65
Om kopieringsskærmen
Fanen Basis
Fanen Avanceret
Fanen Billede
Basiskopiering
Kopiering af originaler i forskellige størrelser
Ændring af indstillingerne for hver kopi
Valg af bakken Papirkilde
Reducering eller forstørrelse af kopier
Kopiering af mange sider
Valg af farvetilstand (kun CLX-9201 9301 Series)
Beslutning om formen på udskriften
Ændring af mørkheden
Brug af de specielle kopifunktioner
Valg af størrelsen på originaler
Valg af retningen på originaler
Kopiering af ID-kort
N-op-kopiering
Brochurekopiering
Bogkopiering
Vandmærke
Stempel
Valg af originaltyper
Justering af baggrund
Sletning af bagsidebilleder
Brug af en programindstilling
Lagring af Programmer
Indlæsning af programmer
Brug af menuen Hurtig kopi
FAXNING (EKSTRAUDSTYR)
66
66
66
67
67
68
68
68
68
68
68
69
69
69
69
70
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
72
Forberedelse på at faxe
Afsending af en fax fra computeren
Afsendelse af en fax (Windows)
Kontrol af listen over afsendte faxer (Windows)
Afsendelse af en fax (MAC)
Om faxskærmen
Fanen Basis
Fanen Avanceret
Fanen Billede
Afsendelse af fax
Indstilling af faxhoved
Afsendelse af en fax
Afsendelse af en fax ved hjælp af hurtigopkaldsnumre
Afsendelse af en fax manuelt ved brug af Rør på
Afsendelse af en fax manuelt ved brug af en lokaltelefon
Automatisk genafsendelse
Genopkald til det senest kaldte nummer
Udskydelse af en faxtransmission
Modtagelse af fax
Ændring af modtagetilstande
Manuel modtagelse i telefontilstand
Manuel modtagelse af fax bruge en lokaltelefon
Modtagelse i sikker modtagetilstand
Valg af en udbakke til modtagne faxer
Udskrivning afmodtagne faxer på begge sider af papiret
Udskrivning af modtagne faxer i den højre bakke (forsiden opad)
Modtagelse af faxer i hukommelsen
51
66
Indhold_ 4
Indhold
SCANNE
77
72
72
73
73
73
74
74
74
75
75
75
75
76
76
76
Justering af dokumentindstillingerne
Valg af størrelsen på originaler
Faxning på begge sider af originaler
Valg af retningen på originaler
Ændring af opløsningen
Valg af originaltyper
Ændring af mørkheden
Udskrivning af en faxrapport
Brug af en programindstilling
Lagring af Programmer
Brug af Programmer
Håndtering af Programmer
Lagring og indlæsning af dokumenter
Lagring
Indlæsning
77
77
78
78
79
79
79
79
80
81
81
Basis scanningsmetode
Om scanningsmetoderne
Scanning af originaler og afsendelse pr. e-mail (scan til e-mail)
Om Scan t. email-skærmbilledet
Genafsendelse til den seneste e-mail-adresse
Udskrivning af en e-mail-bekræftelsesrapport
Scanning af originaler og afsendelse via SMB/FTP (Scanne til server)
Om Scan til server-skærmbilledet
Scanning og afsendelse til en SMB/FTP-server
Genafsendelse til den seneste serveradresse
Scanning af originaler og afsendelse til en USB-hukommelsesenhed
(scan til USB)
Om Scan til USB-skærmbilledet
Scanning til USB-hukommelsesenhed
Ændring af scanningsindstillinger
Ændring af opløsningen
Ændring af Mørkhed
Scanning af begge sider af originalerne
Valg af retningen på originaler
Valg af størrelsen på originaler
Valg af originaltyper
Valg af farvetilstanden
Justering af baggrund
Sletning af bagsidebilleder
Kval.
Filpolitik
Filformat
Indstilling af besked om afsluttet job
Brug af en programindstilling
Lagring
Indlæsning
Scanne originaler og sende til din computer (scan til pc)
Hvis maskinen er netværkstilsluttet
Scanning med TWAIN-kompatible programmer
MAC-scanning
Scanning via netværk
Linux-scanning
Scanne
Tilføjelse af indstillinger for jobtype
Brug af Image Manager
81
82
82
82
82
83
83
84
84
84
84
85
85
85
86
86
86
86
87
87
87
87
87
87
88
88
88
89
Indhold_ 5
Indhold
BRUG AF SMARTHRU WORKFLOW, DELT MAPPE OG
GEMT DOKUMENT
90
90
91
91
91
92
92
92
92
93
93
Om SmarThru Workflow
Om SmarThru Workflow-skærmen
Skærmbilledet Arbejdsgang
Skærm til oprettelse af arbejdsformular
Start af arbejdsformular
Om skærmbilledet Delt mappe
Oprettelse af en delt mappe
Brug af den delte mappe
Registrering af brugere
Skærmbilledet Gemt dokuments betydning
Lagring af dokumenter under Gemt dokument
OPRETTELSE AF ET ADRESSEKARTOTEK
94
94
94
95
95
95
95
96
96
96
96
Oprettelse af et adressekartotek vha. kontrolpanelet
Lagring af individuel adresse (Fax, E-mail)
Lagring af individuelle adresser (SMB, FTP)
Redigering af indiividuel adresse
Lagring af gruppeadresse
Redigering af gruppeadresse
Søgning efter en adresse i adressekartoteket
Sletning af en post i et adressekartotek
Søgning i adressekartoteket efter en post
Oprettelse af et adressekartotek vha. SyncThru™ Web Service
Lagring på din lokale maskine
90
94
UDSKRIVNING AF 100 Egenskaber for printerdriveren
100
100
101
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
109
109
109
109
109
110
110
Grundlæggende udskrivning
Annullere et udskriftsjob
Åbning af Udskriftsindstillinger
Fanen Foretrukne
Fanen Grundlæggende
Fanen Papir
Fanen Grafik
Fanen Efterbehandling
Fanen Avanceret
Fanen Eco
Fanen Samsung
Udskrivningstilstand
Brug af en foretrukken indstilling
Brug af Hjælp
Angivelse af Enhedsindstillinger
Brug af de specielle udskrivningsfunktioner
Udskrivning af flere sider på ét ark
Udskrivning af plakater
Udskrivning på begge sider af papiret
Ændring af dokumentets størrelse
Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse
Brug af vandmærker
Brug af overlay
Brug af Direct Printing Utility
Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
Udskrivning af
Brug af genvejsmenuen
Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
Indstilling af maskinen til standardmaskine
Udskrivning til en fil (PRN)
Indhold_ 6
Indhold
110 MAC-udskrivning
110
Sådan udskriver du et dokument
110
Aktivering af valgfrie enheder og tilbehør
110
Ændring af printerindstillinger
112
Udskrivning af flere sider på ét ark
113
Udskrivning på begge sider af papiret
113 Linux-udskrivning
113
Udskrivning fra programmer
114
Udskrivning af filer
114
Konfiguration af printeregenskaber
114 UNIX-udskrivning
114
Fortsættelse af udskriftsjobbet
114
Ændring af maskinindstillingerne
BRUG AF EN USB-HUKOMMELSESENHED 116 Gennemgang af USB-skærmen
116
116 Om USB-hukommelsesenhed
117 Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed
118 Håndtering af USB-hukommelse
118
Formatering af en USB-hukommelsesenhed
118
Sletning af en billedfil
ADMINISTRATIONSVÆRKTØJER 119 Easy Capture Manager
119
119
119
119
119
120
120
120
121
121
122
123
123
123
124
124
125
Samsung AnyWeb Print
Easy Eco Driver
Brug af Samsung Easy Printer Manager
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger
Brug af Samsung Printer Status
Oversigt over Samsung Printer Status
Brug af Samsung Easy Document Creator
Om Samsung Easy Document Creator
Brug af funktioner
Plug-ins
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Åbning af Unified Driver Configurator
Printers configuration
Scanners configuration
Ports configuration
FEJLFINDING 126 Fordele toner
126
127
128
130
132
134
134
135
137
138
138
139
140
140
141
141
Udskifte tonerpatronen
Rengøring af papirstøvstangen og opladere til billedenhederne
Udskiftning af billedenheden
Udskiftning af beholderen til spildtoner
Afhjælpning af originaldokumentstop
Originalpapirstop forrest i scanneren
Originalpapirstop inde i scanneren
Tip til at undgå papirstop
Udbedre papirstop
Papirstop i bakke 1, 2
Papirstop i bakke 3, 4
Papirstop i universalbakken
Papirstop inden i maskinen (Jam feed 1, Jam feed 2)
Papirstop inden i maskinen (Jam feed 3, Jam feed 4)
Papirstop indeni maskinen (Jam Registration)
Indhold_ 7
Indhold
142
142
143
143
144
144
145
146
152
152
152
152
153
154
157
157
158
158
159
159
160
Papirstop indeni maskinen (Jam at Fuser out)
Papirstop ved toppen af duplexbanen (Jam Duplex Return, Jam Duplex
1)
Papirstop ved den indvendige del af duplexbanen (Jam Duplex 2)
Papirstop nederst i duplexbanen (Papirstop Duplex-registrering)
Papirstop i udgangsområdet (Jam Exit Face down)
Papirstop ved efterbehandlingsenhedens udgang.
Papirstop i finisheren
Omdisplaymeddelelser
Løsning af andre problemer
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
Problemer med displayet
Problemer med papirindføring
Udskrivningsproblemer
Problemer med udskriftskvaliteten
Kopieringsproblemer
Scanningsproblemer
Faxproblemer (valgfri)
Fælles PostScript-problemer
Fælles Windows-problemer
Ofte forekommende Linux-problemer
Common MAC-problemer
FORBRUGSSTOFFER OG TILBEHØR 162 Sådan køber du
162
162
162
162
163
163
164
165
Tilgængelig forbrugsstoffer
SCX-812x Series
CLX-92x1_9301 Series
Nødvendige forholdsregler ved installationtallation af tilbehør
Tilgængeligt tilbehør
Kontrol af tilbehørets levetid
Specifikationer
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
172
ORDLISTE
175
INDEKS
181
Indhold_ 8
Sikkerhedsoplysninger
Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forebygge personskader og undgå potentiel beskadigelse af
maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen.
Brug almindelig sund fornuft, når du bruger elektriske apparater og denne maskine. Følg alle advarsler og instruktioner på
maskinen samt i dokumentationen til maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til
fremtidig reference.
Vigtige sikkerhedssymboler
I dette afsnit forklares betydningen af alle ikoner og tegn, der benyttes i brugervejledningen. Sikkerhedssymbolerne er anført i rækkefølge efter
risikograden.
Forklaring af ikoner og tegn anvendt i brugervejledningen:
Advarsel
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
Forsigtig
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.
Forsøg ikke.
Adskil ikke.
Berør ikke.
Træk stikket ud af stikkontakten.
Kontroller, at maskinen er jordet for at forebygge elektrisk stød.
Kontakt servicecentret for at få hjælp.
Følg udtrykkeligt retningslinjerne.
Sikkerhedsoplysninger_ 9
Driftsmiljø
Advarsel
Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis stikkontakten ikke er jordforbundet.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte cigaretter osv.).
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
•
Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og
tag stikket ud af stikkontakten.
• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud af
stikkontakten.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.
►Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med våde hænder.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder, hvor maskinen ikke bruges.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.
►Det kan medføre forbrændinger.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller
kabinettet ser ud til at være beskadiget.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt,
efter at disse instruktioner er fulgt.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i stikkontakten.
►Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon eller pc.
►Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.
Sikkerhedsoplysninger_ 10
Betjeningsmåde
Forsigtig
Træk ikke papiret ud under udskrivningen.
►Det kan beskadige maskinen.
Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og papirbakken.
►Der er risiko for, at du kommer til skade.
Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.
►Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde snitsår.
Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.
►Det kan medføre forbrændinger.
Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner fastklemt papir.
►Det kan beskadige maskinen.
Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i papirudbakken.
►Det kan beskadige maskinen.
Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i ventilationsåbningerne.
►Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage beskadigelse eller brand.
Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan
resultere i farlig bestråling.
Denne maskine får strøm via netledningen.
►Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for strømforsyningen.
Installation/flytning
Advarsel
Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted med vandudslip.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sikkerhedsoplysninger_ 11
Forsigtig
Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes. Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes vægt.
Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte, skal du undlade at løfte maskinen. Bed om hjælp, og brug altid det
rigtige antal personer til at løfte maskinen på en sikker måde.
Løft derefter maskinen:
• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en enkelt person.
• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to personer.
• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire eller flere personer.
►Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.
Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.
►Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.
Brug kun en telefonledning af typen 26 AWGa eller større.
►Ellers kan det beskadige maskinen.
Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en
maskine på 110V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.
►Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød eller brand.
Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks. et skab.
►Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå brand.
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.
►Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller brand.
Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som angivet på mærkaten.
►Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om, strømstyrken.
a. AWG: Amerikansk trådkalibermål
Vedligeholdelse/kontrol
Forsigtig
Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen,
fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.
►Du kan komme til skade.
Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
►Børn kan komme til skade.
Sikkerhedsoplysninger_ 12
Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.
►Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.
Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal rengøres og bruges.
►Ellers kan du beskadige maskinen.
Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv eller vand.
►Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
•
•
•
Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.
Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret servicetekniker. Reparationer foretaget af ikke-certificerede
teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød.
Maskinen må kun repareres af en Samsung-servicetekniker.
Anvendelse af forbrugsstoffer
Forsigtig
Skil ikke tonerpatronen ad.
►Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller fikseringsenheder.
►Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.
Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns rækkevidde.
►Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige maskinen.
►I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.
Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at vaske det.
►Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet. Brug koldt vand.
Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.
►Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Sikkerhedsoplysninger_ 13
Bemærkninger om regler
Denne maskine er konstrueret til vores lydmiljø og certificeret med flere lovmæssige erklæringer.
Erklæring om lasersikkerhed
Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds
certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC 60825-1 : 2007.
Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud
over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser.
ADVARSEL
Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom
den er usynlig, beskadige dine øjne.
Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og
personskader:
Sikkerhed i forbindelse med ozon
Ved normal drift producerer denne maskine ozon. Denne ozon udgør ikke en fare for brugeren. Det anbefales imidlertid, at maskinen bruges
på et sted med god ventilation.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du kontakte din nærmeste Samsung-forhandler.
Bemærkninger om regler_ 14
ADVARSEL OM PERKLORAT
Denne advarsel om perklorat gælder KUN for primære CR (mangandioxid) litium-knapcellebatterier i produkter, der sælges eller distribueres i
Californien i USA.
Perkloratmateriale – der kan gælde særlige regler for håndteringen.
se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (kun USA).
Strømsparetilstand
Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.
Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.
Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet på http://www.energystar.gov.
Genbrug
Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.
Kun Kina
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)
(Gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader,
hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
(Kun USA)
Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed. Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted:
www.samsung.com/recyclingdirect Du kan også ringe til (877) 278 - 0799
Bemærkninger om regler_ 15
Radiofrekvensemmisioner
FCC-oplysninger til brugeren
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:
• Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
• Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift.
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed i klasse A i overensstemmelse med del 15 af
FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette
apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det
ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i
forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at
slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:
• Drej eller flyt modtagelsesantennen.
• Øg afstanden mellem apparat og modtager.
• Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende
lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.
Canadiske regler for radiointerferens
Dette digitale udstyr overstiger ikke grænseværdierne i klasse A for udsendelse af radiostøj fra digitalt udstyr, som angivet i standarden ”Digital
Apparatus”, ICES-003 udgivet af Industry and Science Canada, for udstyr, der forårsager interferens.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
USA
Den føderale kommunikationskommission (FCC)
Strålingskilde ifølge FCC Part 15
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan
være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om
trådløse enheder er til stede.
Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA, hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.
FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af
kroppen (dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den
afgivne effekt for den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne
som angivet af FCC.
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.
Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed
skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre
godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.
RFID (RADIO FREQUENCY INTERFACE DEVICE)
Brugen af enheder, der udsender højfrekvent energi er underlagt følgende to betingelser:(1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2)
denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift. (kun USA, Frankrig, Taiwan)
Bemærkninger om regler_ 16
Kun Rusland
Kun Tyskland
Kun Tyrkiet
Faxmærkning
Telephone Consumer Protection-loven af 1991 gør det ulovligt for alle at bruge en computer eller andet elektronisk udstyr til at sende en
besked via en faxmaskine, medmindre beskeden tydeligt indeholder følgende oplysninger i en margen øverst eller nederst på hver
transmitteret side eller på første side af transmissionen:
1. Dato og klokkeslæt for transmissionen.
2. Identifikation af enten virksomhed, virksomhedsenhed eller den person, der sender beskeden.
3. Telefonnummeret på enten den afsendende faxmaskine, virksomhed, virksomhedsenhed eller person.
Telefonselskabet kan foretage ændringer i deres kommunikationsfaciliteter, udstyrsbetjening eller procedurer, hvor en sådan handling er
påkrævet af hensyn til betjening af deres forretning og ikke er i modstrid med bestemmelser og regulativer i FCC stykke 68. Hvis sådanne
ændringer med rimelighed kan forventes, at gøre kundens terminaludstyr inkompatibelt med telefonselskabets kommunikationsfaciliteter, eller
vil kræve modifikation eller ændring af sådant terminaludstyr, eller på anden måde vil påvirke den materielle anvendelse eller ydelse, skal
kunden i god tid adviseres skriftligt herom, så kunden har mulighed for at bevare uafbrudt service
Bemærkninger om regler_ 17
REN (Ringer Equivalence Number)
REN og FCC-registreringsnummer for denne maskine findes på den mærkat, der er placeret nederst eller på bagsiden af maskinen. I nogle
situationer kan du blive bedt om at indberette disse numre til telefonselskabet.
REN (Ringer Equivalence Number) er et mål for den elektriske belastning, der kan placeres på telefonlinjen, og er nyttigt til bestemmelse af,
om du har ”overbelastet” linjen. Installation af flere typer udstyr på samme telefonlinje kan medføre problemer ved telefonopkald og
modtagelse af telefonopkald, især hvis du ringer op samtidig med, at nogen ringer til dig. Summen af alle REN’er (Ringer Equivalence
Numbers) for udstyret på telefonlinjen skal være mindre end fem for at sikre, at tjenesten fra telefonselskabet fungerer korrekt. I nogle tilfælde
kan et antal på fem muligvis ikke anvendes på linjen. Hvis noget af telefonudstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks fjerne det fra
telefonlinjen, da det kan forårsage skade på telefonnettet.
Apparatet overholder Del 68 af de FCC-regulativer, som ACTA har tilsluttet sig. På apparatets nederste side til højre findes en mærkat, der
blandt andet indeholder et produktidentitetsnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Hvis der anmodes om det, skal dette nummer opgives til
telefonselskabet.
FCC-regulativer fastslår, at ændringer eller justeringer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan ophæve
brugerens ret til at betjene udstyret. I tilfælde af, at terminaludstyr forårsager skade på telefonnettet, skal telefonselskabet give kunden
besked om, at den pågældende tjeneste kan blive stoppet. Hvis forudgående varsel ikke er praktisk muligt, kan selskabet midlertidigt
stoppe servicen, hvis det:
a) Giver kunden besked straks.
b) Giver kunden en mulighed for at afhjælpe udstyrsproblemet.
c) Informerer kunden om retten til at indsende en klage til FCC (Federal Communication Commission) i overensstemmelse med de
procedurer, der er angivet i FCC-bestemmelserne og regulativernes stykke 68, underafsnit E.
Du skal også vide, at:
•
•
Maskinen ikke er beregnet til at blive tilsluttet et digitalt omstillingsanlæg.
Du kan opleve transmissions- og modtagelsesproblemer med alt udstyret, hvis du har planer om at bruge et computermodem eller et
faxmodem på samme linje som maskinen. Det anbefales, at intet andet udstyr, bortset fra en almindelig telefon, deler linje med din
maskine.
• Hvis der er en høj forekomst af lynnedslag eller overspænding i området, anbefaler vi, at du installerer overspændingsbeskyttelse for både
el- og telefonlinje. Overspændingsbeskyttelse kan købes hos din forhandler eller i specialforretninger for telefoni og elektronik.
• Hvis du programmerer alarmtjenestenumre og/eller foretager testopkald til alarmtjenestenumre, skal du benytte et
ikke-alarmtjenestenummer til at advisere udbyderen af alarmtjenesten om, hvad du har tænkt dig at gøre. Udbyderen vil give dig yderligere
anvisninger på, hvordan du foretager den faktiske test af alarmtjenestenummeret.
• Denne maskine må ikke bruges på møntservice- eller mødelinjer.
• Denne maskine er udstyret med magnetisk svingningskreds til høreapparat.
Du kan uden problemer tilslutte dette udstyr til telefonnettet ved hjælp af et standardstik, USOC RJ-11C.
Udskiftning af det monterede stik (kun for Storbritannien)
Vigtigt
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller
undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du
har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet sikringsdæksel.
Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.
13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har
imidlertid ikke de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det formstøbte stik.
Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få
elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.
Bemærkninger om regler_ 18
Vigtig advarsel:
Du skal jordforbinde denne maskine.
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:
• Grøn og gul: Jord
• Blå: Neutral
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket på stikket, skal der ske følgende:
Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”, eller som er
grøn og gul eller grøn.
Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”N”, eller som er sort.
Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”L”, eller som er rødt.
Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.
Overensstemmelseserklæring (Europæiske lande)
Godkendelser og certificeringer
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [CLX-865x Series] overholder de væsentlige krav og andre bestemmelser i R&TTE-direktivet
1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.samsung.com, gå til Support > Download center, og indtast printerens (MFP) navn for at
gennemse EuDoC.
Samsung Electronics erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i:
CLX-92x1 93x1 Series: R&TTE-direktivet (1999/5/EF).
Overensstemmelseserklæringen kan findes på www.samsung.com/printer, gå til Support > Download center, og angiv din printers (MFP’s)
navn for at gennemse EuDoC.
01.01.1995: Rådsdirektiv 2006/95/EF, tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr
(Lavspændingsdirektivet).
01.01.1996: Rådsdirektiv 2004/108/EF (92/31/EØF), tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC-direktivet).
09.03.1999: Rådsdirektiv 1999/5/EF vedrørende radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres
forenelighed (Radio-og Teleterminal-direktivet). En fuld erklæring med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos
din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
EC-certificering
Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og teleterminaludstyr (FAX)
Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til paneuropæisk enkeltterminaltilslutning til det offentlige analoge koblede telefonnet
(PSTN) i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale
PSTN'er og kompatible omstillingsanlæg:
I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co., Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.
Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI
(European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument (EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til
sikring af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til, og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante
meddelelser indeholdt i dette dokument.
Bemærkninger om regler_ 19
Kun Kina
Bemærkninger om regler_ 20
Om denne brugerhåndbog
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om maskinens grundlæggende funktioner samt detaljerede beskrivelser af
de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen. Vejledningen er værdifuld for både nye og øvede brugere, der
kan bruge denne vejledning til installation og brug af maskinen.
•
•
•
•
•
•
•
Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen (se "Fejlfinding" på side 11.).
Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten (se "Ordliste" på side ).
Brug stikordsregistret til at finde oplysninger.
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
Displayets skærmbillede i denne brugerhåndbog er muligvis anderledes end på din maskine afhængigt af maskinens model og det installerede tilbehør.
Procedurerne i denne brugerhåndbog er primært baseret på operativsystemet Windows 7.
Konventioner
Nogle termer i denne vejledning fungerer som synonymer:
• Dokument betyder det samme som original.
• Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
• Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).
Følgende tabel beskriver de konventioner, der anvendes i denne vejledning:
Konvention
Beskrivelse
Eksempel
Fed
Anvendes til tekst på skærmen eller knapnavne på maskinen.
Bemærk
Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens
funktioner og egenskaber.
Datoformatet kan variere fra land til land.
Forsigtig
Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske
skader.
Berør ikke tonerpatronens grønne
underside.
Fodnote
Leverer yderligere oplysninger om bestemte ord eller udtryk.
a. sider pr. minut
(”Krydsreference”)
Leder brugeren til en henvisningsside med yderligere, detaljerede oplysninger.
(se "Flere oplysninger" på side ).
Om denne brugerhåndbog_ 21
Start
Flere oplysninger
Du kan finde oplysninger om opsætning og brug af maskinen i følgende ressourcer, enten som udskrift eller på skærmen.
Materialets navn
Beskrivelse
Installationsvejledni
ng
Denne vejledning indeholder oplysninger om opsætning af maskinen og forudsætter, at du klargør maskinen ved at følge
anvisningerne i vejledningen.
Kom i
gang-vejledning
Denne vejledning indeholder betjeningsprocedurer og beskrivelser af de mest anvendte funktioner, hvilket giver mulighed for straks at
anvende maskinen.
Online
brugerhåndbog
Denne vejledning indeholder trinvise beskrivelser af, hvordan du bruger alle maskinens funktioner. Desuden kan du se, hvordan
maskinen skal vedligeholdes, og hvordan du løser problemer og installerer tilbehør.
Hjælp til maskinens
driver
Denne hjælp indeholder oplysninger om printerdriveren og anvisninger til opsætning af udskriftsindstillinger (se Brugerhåndbog).
Samsung-websted
Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support, finde maskindrivere og vejledninger og få andre oplysninger på
Samsung-webstedet. (www.samsung.com)
Software, der kan
hentes
Du kan hente nyttig software på Samsungs websted.
•
•
•
SyncThruTM Web Admin Service: praktisk for netværksadministratorer, som har behov for at administrere mange maskiner
samtidig. Denne software er kun beregnet til netværksmodeller. (http://solution.samsungprinter.com).
Samsung AnyWeb Print: gør det nemt for personlige brugere at lave et skærmdump af webstedskærmbilledet i Windows Internet
Explorer (http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint).
XPS-printerdriver: Bruges til at udskrive XPS-filformat. XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vista eller nyere.
(www.samsung.com)
Om denne brugerhåndbog_ 22
Funktioner i dit nye produkt
Din nye maskine er udstyret med et antal specielle funktioner, der forbedrer kvaliteten af dine udskrevne dokumenter.
Specielle Funktioner
Udskriv i enestående kvalitet og med høj hastighed
Udskriv i forskellige miljøer
•
•
•
•
•
•
Du kan udskrive med en opløsning på op til 1.200 x 1.200 dpi
(CLX-92x1 9301 Series). Du kan udskrive med en opløsning
på op til 9.600 x 600 dpi effektivt output (SCX-812x Series).
CLX-9301 Series udskriver A4-størrelse og Letter-størrelse
papir med op til 30 sider pr. minut. CLX-9251 Series
udskriver A4-størrelse og Letter-størrelse papir med op til 25
sider pr. minut. CLX-9201 Series udskriver A4-størrelse og
Letter-størrelse papir med op til 20 sider pr. minut.
CLX-9301 Series udskriver A3-størrelse papir med op til 15
sider pr. minut. CLX-9251 Series udskriver A3-størrelse
papir med op til 12,5 sider pr. minut. CLX-9201 Series
udskriver A3-størrelse papir med op til 10 sider pr. minut.
SCX-8128-serien udskriver A4-størrelse og Letter-størrelse
papir med op til 28 sider pr. minut. SCX-8123 Series
udskriver A4-størrelse og Letter-størrelse papir med op til 23
sider pr. minut.
SCX-8128-serien udskriver A3-størrelse papir med op til 14
sider pr. minut. SCX-8123-serien udskriver A3-størrelse
papir med op til 11,5 sider pr. minut.
Håndter mange forskellige typer udskriftsmateriale
•
•
•
Universalbakken understøtter forskellige materialer, der kan
udskrives (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
Universalbakken kan rumme op til 100 ark almindeligt papir.
1.040-arks standardbakke og 1.040-arks valgfri ekstra
dobbelt kassetteføder understøtter almindeligt papir i
forskellige størrelser.
•
•
Udskrive plakater. Teksterne og billederne på hver side i
dokumentet forstørres og udskrives på tværs af papirarket
og kan derefter tapes sammen, så de udgør en plakat (se
"Udskrivning af plakater" på side ).
Udskrive vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter
med ord som f.eks. "CONFIDENTAL" (se "Brug af
vandmærker" på side ).
Du kan bruge fortrykte formularer og brevpapir sammen med
almindeligt papir (se "Brug af overlay" på side ).
Spar tid og penge
•
•
•
Kopier originaler i flere formater
•
•
•
Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og dermed spare
papir (se "Udskrivning af flere sider på ét ark" på side ).
Maskinen sparer automatisk strøm ved at reducere
strømforbruget betydeligt, når den ikke er i brug.
Du kan udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet
udskrivning) for at spare papir (se "Udskrivning på begge
sider af papiret" på side ).
Maskinen kan kopiere flere billedkopier fra de originale
dokumenter på den samme side (se "N-op-kopiering" på
side ).
Der findes specielle funktioner til sletning af katalog- og
avisbaggrundsbilleder (se "Justering af baggrund" på side ).
Udskriftskvaliteten og billedstørrelsen kan justeres og
forbedres samtidigt.
Scanne originalerne og sende dem med det samme
•
•
Scanne i farver og bruge præcis komprimering af JPEG-,
TIFF- og PDF-formater.
Scanne og hurtigt sende filer til flere destinationer ved brug
af netværksscanning (se "Scanne" på side 5.).
Angive et bestemt tidspunkt for overførsel af en fax
(ekstraudstyr)
•
Oprette professionelle dokumenter
•
•
Du kan udskrive med forskellige operativsystemer, som
f.eks. Windows, Linux, MAC og Unix.
Maskinen er udstyret med netværksinterface.
•
Du kan angive et bestemt klokkeslæt for afsendelse af en
fax, og du kan også sende faxen til flere lagrede adresser.
Efter overførsel kan maskinen udskrive faxrapporter i
henhold til indstillingen.
Bruge USB-flash-hukommelsesenheder
Hvis du har en USB-hukommelsesenhed, kan du bruge den
sammen med maskinen på forskellige måder.
• Du kan scanne dokumenter og gemme dem på enheden.
• Du kan udskrive data, der er gemt på enheden, direkte på
maskinen (se "Udskrivning fra en
USB-hukommelsesenhed" på side ).
Understøttelse af XOA-programmer
Maskinen understøtter brugerdefinerede XOA-programmer.
• I forbindelse med brugerdefinerede XOA-programmer skal
du kontakte udbyderen af disse.
Funktioner i dit nye produkt_ 23
Funktioner pr. model
Maskinen er udviklet til at understøtte alle dine dokumentbehov fra udskrivning og kopiering til mere avancerede netværksløsninger til din virksomhed. Nogle
funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modeller eller lande.
Funktioner pr. model omfatter:
FUNKTIONER
CLX-9301 Series
CLX-9251 Series
CLX-9201 Series
SCX-8128-serien
SCX-8123 Series
USB-hukommelsesgrænseflade
●
●
●
●
●
Automatisk duplex-dokumentføder
●
●
●
●
●
Harddisk
●
●
●
o
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX
lokalnetværk
●
●
●
●
●
Duplex (2-sidet) udskrivning
●
●
●
●
●
500-arks indvendig
efterbehandlingsenhed
o
o
o
o
o
Kabinetstander
o
o
o
o
o
Dobbelt kassetteføder
o
o
o
o
o
Arbejdsbord
o
o
o
o
o
Faxsæt
o
o
o
o
o
FDI-sæt
o
o
o
o
o
Enhed til skilleark
o
o
o
o
o
( ●: Inkluderet, o: Ekstraudstyr, blank: ikke til rådighed)
Funktioner i dit nye produkt_ 24
Introduktion
1.
Maskinen indeholder følgende hovedkomponenter:
Dette kapitel indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
Oversigt over maskinen
Oversigt over kontrolpanel
Touch-interaktion
Om statusindikatoren
Tænd maskinen
Slukning for maskinen
Tilslutning af et printerkabel
Introduktion til displayet og nyttige knapper
Oversigt over maskinen
Set forfra 1
2
1
3
4
13
12
11
5
10
6
9
8
7
1
Dæksel til automatisk duplex-dokumentføder
8
Dobbelt kassetteføder (bakke 3, bakke 4)a
2
Automatisk duplex-dokumentføder med styr
9
Standardbakke (bakke 1, bakke 2)
3
Indbakke til automatisk duplex-dokumentføder
10
Frontlåge
4
Udbakke til automatisk duplex-dokumentføder
11
Håndtag til frontlåge
5
Tænd/sluk-kontakt
12
Papiprudbakke
6
Strømindgang
13
Kontrolpanel
Introduktion_ 25
7
Højre nederste låge til valgfri dobbelt kassetteføder
a. Valgfri enhed.
Set forfra 2
2
1
5
3
4
1
Scannerglasplade
4
Styr til indstilling af papirbredde på universalbakke
2
Hvid flade
5
USB-port
3
Universalbakke
Introduktion_ 26
Set bagfra
1
2
3
4
1
Kabel til automatisk duplex-dokumentføder
3
USB-port
2
Netværksport
4
USB-printerport
Introduktion_ 27
Set indvendig (CLX-92x1 Series, CLX-9301 Series)
3
4
2
1
1
LSU-vinduets
rengøringsstang
3
Tonerpatroner
2
Beholder til spildtoner
4
Billedenheder
Hvis du vil se billedtromlen, skal du fjerne beholderen til spildtoner.
Introduktion_ 28
Set indvendig (SCX-812x Series)
3
2
1
1
Beholder til spildtoner
2
Tonerpatron
3
Billedenhed
Hvis du vil se billedtromlen, skal du fjerne beholderen til spildtoner.
Introduktion_ 29
Oversigt over kontrolpanel
3
4
5
12
1
6
C
7
9
13
14
10
ID
8
15
11
2
1
Display
Viser aktuel maskinstatus og aktuelle meddelelser, når maskinen er i brug. Du kan nemt vælge menuer ved brug af
displayet.
2
Status-indikator
Viser maskinens status (se "Om statusindikatoren" på side ).
3
Job Status
Viser aktuelle job, job i kø, færdige job, aktuel fejlkode eller sikrede job.
4
Counter
Viser mængden af papir, der bruges (se "Counter button" på side ).
5
Eco
Aktiver Økotilstand (se "Eco-knap" på side ).
6
Clear
Sletter tegn i redigeringsområdet.
7
Numerisk tastatur
Kalder numre op og angiver alfanumeriske tegn. Du kan også angive antallet af dokumentkopier eller andre indstillinger.
8
Reset
Nulstiller den aktuelle maskinkonfiguration.
9
Redial/Pause
Foretager et genopkald til det sidst sendte faxnummer eller modtagen opkalds-id eller indsætter en pause (-) i et
faxnummer i redigeringstilstand.
10
Log in/Log out
Giver brugeren mulighed for at logge på eller logge af.
11
On Hook Dial
Når du trykker på denne knap, kan du høre en klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er ligesom at foretage et
højttaleropkald.
12
Power
Slukker eller tænder for strømmen. Når den blå LED er tændt, er maskinen tændt er klar til brug. Du kan slukke maskinen
ved at trykke på denne knap og holde den nede i mindst tre sekunder. Tryk på Ja, når bekræftelsesvinduet vises.
13
Interrupt
Afbryder et igangværende job til fordel for en vigtig kopiering.
14
Stop
Afbryder en igangværende handling. Pop-op-vinduet åbnes på skærmen og viser det aktuelle job, som brugeren kan
stoppe eller genoptage.
15
Start
Starter et job.
Når du bruger displayet, må du kun bruge fingeren.
Introduktion_ 30
Touch-interaktion
Type
Beskrivelse
Bank
(Tryk på)
Berør og flyt
Frigør
En handling, hvor man hurtigt trykker på og slipper et område af skærmen
(Når den bruges sammen med "slip", kaldes det et "tryk").
Når du rører ved skærmen, flyttes fokus langsomt ligeud.
Når du slipper, er det kun fokus, der flyttes.
I berøringsvisningen (ikke element) vil Berør og flyt blive aktiveret, og funktionen vil blive aktiveret
via Berør og flyt -> mikrokontrol aktiveres via Berør og flyt på videoafspilleren.
Fjernelse af fingeren fra skærmen (det øjeblik, hvor funktionen aktiveres).
(Bruges sammen med et "tryk" eller et "langt tryk").
Introduktion_ 31
Om statusindikatoren
Farven på statuslampen angiver maskinens aktuelle status.
Beskrivelse
Advarsel
Slukket
Grøn
Rød
•
•
Maskinen er offline.
Maskinen er i strømsparetilstand. Der skiftes automatisk til online, når der modtages data, eller når der trykkes på en vilkårlig
tast.
Lyser
Maskinen er online og kan bruges.
Blinker
Fax
Maskinen sender og modtager faxer.
Kopiere
Maskinen kopierer dokumenter.
Scanne
Maskinen scanner dokumenter.
Udskrive
•
•
Lyser
Blinker
Når status-LED’en blinker langsomt, modtager maskinen data fra computeren.
Når status-LED’en blinker hurtigt, udskriver maskinen data.
•
Billedenheden er ved at være brugt op. Fjern den gamle billedenhed, og installer en ny.
•
•
•
•
•
•
Tonerpatronens levetida er helt tom. Udskift den gamle tonerpatron med en ny.
Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side ).
Lågen er åben. Luk lågen.
Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i bakken (se "Ilægning af papir i bakken" på side ).
Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Omdisplaymeddelelser" på side ).
Beholderen til spildtoner er ikke installeret på maskinen, eller beholderen til spildtoner er fuld (se "Udskiftning af beholderen til
spildtoner" på side ).
•
Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen på displayet (se
"Omdisplaymeddelelser" på side ). Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen den oprindelig opgave.
•
Tonerpatronena, billedenheden eller beholderen til spildtoner er ved at være brugt op. Bestil en ny tonerpatron, billedenhed eller
beholder til spildtoner. Du kan forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner.
a. Den anslåede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er designet
i henhold til ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, medietypen og mediestørrelsen. Der kan være en vis
mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde lampe lyser, og printeren holder op med at udskrive.
Læs meddelelsen på displayet. Følg vejledningen i meddelelsen, eller se fejlfindingsafsnittet (se "Omdisplaymeddelelser" på side ). Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Introduktion_ 32
Tænd maskinen
3. Tænd på hovedafbryderkontakten.
Husk, at du skal bruge den netledning, der fulgte med maskinen.
Ellers kan det forårsage brand eller beskadigelse i maskinen.
1. Sæt netledningen i strømindgangen.
•
•
2. Sæt den anden ende i en korrekt jordforbundet stikkontakt.
Introduktion_ 33
Visse af maskinens indvendige dele kan være varme, når
printeren er tændt, eller efter udskrivning. Vær forsigtig, så du ikke
bliver forbrændt, når du arbejder med maskinens indvendige dele.
Skil ikke maskinen ad, når den er tændt eller tilsluttet. Du risikerer
at få elektrisk stød.
Slukning for maskinen
Hvis du vil slukke maskinen, skal du trykke på knappen Power i mere end
tre sekunder på højre side af kontrolpanelet. Når bekræftelsesvinduet vises,
skal du trykke på Ja på displayet og derefter vente, indtil der automatisk
slukkes for strømmen.
•
•
Maskinen har tre typer slukket tilstand. Tryk på
Maskinkonfiguration > Generelle indstillinger > Tryk på tænd/
sluk-knappen. Tryk på tænd/sluk-knappen kan kun
konfigureres af en autoriseret bruger, som har et registreret id og
en adgangskode på maskinen. Se Administratorvejledning for
detaljerede oplysninger om slukket tilstand vha. knappen Power.
Du kan også slukke for maskinen ved at trykke på knappen
Power.
Hvis du slukker for maskinen vha. hovedafbryderen over
strømindgangen, kan der opstå problemer med maskinens harddisk.
Introduktion_ 34
Tilslutning af et printerkabel
Brug af et netværkskabel
Denne maskine har et indbygget netværksinterfacekort. Du kan tilslutte
maskinen til et netværk vha. et netværkskabel.
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Introduktion_ 35
Introduktion til displayet og nyttige knapper
•
Display
Fra displayet på kontrolpanelet kan du betjene maskinen på en brugervenlig
) på skærmbilledet, vises displayet.
måde. Når du trykker på startikonet (
Displayets skærmbillede i denne brugerhåndbog er muligvis anderledes
end på din maskine afhængigt af maskinens model og det installerede
tilbehør.
•
•
•
Ikoner, der vises på displayet, som f.eks. Fax, kan være nedtonet,
afhængig af hvilket ekstraudstyr eller program der er installeret på
maskinen.
Hvis du ønsker at skifte til det næste skærmbillede, skal du trykke
på højrepil eller trække fingeren hen over displayet.
Afhængigt af godkendelsesindstillingen skal maskinens brugere
muligvis indtaste et id og en adgangskode. I så fald kan maskinen
kun benyttes af en godkendt bruger, der har registreret et id og en
adgangskode på maskinen. Kontakt maskinens administrator.
•
•
•
kopi" på side ).
ID-kopi: Åbner menuen Id-kopi (se "Brug af menuen Hurtig kopi" på
side ).
USB: Åbner menuen USB. Når der indsættes en
USB-hukommelsesenhed i USB-hukommelsesporten på maskinen,
aktiveres USB på displayet (se "Brug af en USB-hukommelsesenhed"
på side 9.).
Scan til USB: Åbner menuen Scan til USB. Når der indsættes en
USB-hukommelsesenhed i USB-hukommelsesporten på maskinen,
aktiveres Scan til USB på displayet (se "Scanning af originaler og
afsendelse til en USB-hukommelsesenhed (scan til USB)" på side ).
Maskinkonfiguration: Du kan gennemgå maskinens aktuelle
indstillinger eller ændre maskinens værdier.
Nogle menuer kan kun konfigureres af en administrator eller en
autoriseret bruger, der har fået registreret et id og en adgangskode
på maskinen af en administrator. Indtast id’et og adgangskoden,
når maskinen anmoder om det.
•
SmarThru Workflow: Åbner menuen SmarThru Workflow (se "Brug
af Smarthru Workflow, delt mappe og gemt dokument" på side 6.).
Counter button
Når du trykker på knappen Counter på kontrolpanelet, kan du se antallet af
aftryk.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kopier: Åbner menuen Kopier (se "Kopiering" på side 3.).
Fax: Åbner menuen Fax. Fax aktiveres på displayet ved installation af
et valgfrit faxsæt (se "Faxning (ekstraudstyr)" på side 4.).
Gemte dokumenter: Åbner menuen Gemte dokumenter (se
"Skærmbilledet Gemt dokuments betydning" på side ).
Delt mappe: Åbner menuen Delt mappe (se "Om skærmbilledet Delt
mappe" på side ).
Scan t. email: Åbner menuen Scan t. email (se "Scanning af originaler
og afsendelse pr. e-mail (scan til e-mail)" på side ).
Scan til server: Åbner menuen Scan til server (se "Scanning af
originaler og afsendelse via SMB/FTP (Scanne til server)" på side ).
Scan t. pc: Åbner menuen Scan t. pc (se "Scanne originaler og sende
til din computer (scan til pc)" på side ).
Scan til delt mappe: Åbner menuen Scan til delt mappe.
Når du vælger Enhed, kan du se antallet af aftryk pr. enhed. Et aftryk
henviser normalt til en enkelt side på et ark og ikke til en ensidet
udskrivning.
• Brug i alt: Viser, hvor mange aftryk der er taget.
• Stor side: Viser det samlede antal aftryk med stor papirstørrelse.
• Send, brug: Viser antallet af billeder, der er sendt via e-mail, server
osv.
• Fax send, brug (PSTN): Viser antallet af sendte faxer.
Når du vælger Bruger, kan du se antallet af anvendelser, begrænsning og
resterende anvendelse for hver bruger. Se Administratorvejledning for
detaljerede oplysninger om Tæller.
Eco-knap
Med økotilstanden kan du spare udskrivningsressourcer og opnå
miljøvenlig udskrivning. Når du trykker på knappen Eco, tænder eller
slukker maskinen for økotilstand. Hvis økotilstanden er aktiveret, kan du se
økobilledet (
) ved visse funktioner. Nogle indstillinger i funktionerne er
ikke tilgængelige i økotilstanden. Se Administratorvejledning for detaljerede
oplysninger om økotilstand.
•
•
Hurtig kopi: Åbner menuen Hurtig kopi (se "Brug af menuen Hurtig
Introduktion_ 36
Kun administratorer har tilladelse til Eco-indstillinger i
Maskinkonfiguration.
•
•
Hvis maskinen anmoder om en adgangskode til økotilstand, skal
du angive adgangskoden. Kontakt administratoren.
Knappen Eco aktiveres kun for menuerne Kopier, Hurtig kopi og
Gemte dokumenter.
Advarsel
Slukket
Grøn
•
•
•
•
•
•
•
Beskrivelse
Maskinen er ikke i økotilstand.
Lyser
Betydningen af status
Maskinen er i økotilstand.
Job Status-knap
Når du trykker på knappen Job Status, vises en oversigt over aktuelle job,
job i kø og færdige job.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktuelt job
Viser listen over igangværende og ventende job.
Hvis du trykker på jobnavnet, vises mere detaljerede oplysninger.
• Nej: Angiver rækkefølgen af job.
• Jobtype: Viser typen af job, f.eks. print, kopi, fax osv.
• Jobnavn: Viser navnet på jobbet.
• Bruger: Viser navnet på jobbets ejer.
• Status: Viser den aktuelle status for hvert job (se "Betydningen af
status" på side ).
• Ryk op: Fremskynder et valgt job på listen, når der er mange job i
køen. Det valgte job kan ikke komme frem foran et igangværende
job.
Du kan ikke bruge knappen Ryk op afhængigt af jobstatus.
•
Parker job: Tilbageholder et valgt job på listen.
Du kan ikke bruge knappen Parker job afhængigt af jobstatus.
•
Slet: Fjerner et markeret job fra listen.
Gennemført job
Viser listen over færdige job.
Hvis du trykker på jobnavnet, vises mere detaljerede oplysninger.
• Nej: Angiver rækkefølgen af job.
• Jobtype: Viser typen af job, f.eks. print, kopi, fax osv.
• Jobnavn: Viser navnet på jobbet.
• Bruger: Viser navnet på jobbets ejer.
• Status: Viser status for hvert afsluttet job (se "Betydningen af
status" på side ).
•
•
•
•
•
•
Modtager: Maskinen modtager data fra netværket eller faxlinjen.
Billedbehandling: Maskinen behandler billedet (dekodning,
kodning, konvertering af dataformat).
Formaterer: Maskinen genererer billedet til udskrivning.
Afventer: Jobbet i køen venter på dets tur.
Overfører: Maskinen overfører dataene til e-mail, server eller fax.
Scanner: Maskinen scanner.
Ringer op: I faxtilstand kalder maskinen op til modtagerens
faxmaskine.
Tilslutter: I faxtilstand venter maskinen på at oprette forbindelse til
destinationen.
Udskriver: Maskinen udskriver.
Gemmer: Data lagres i en boks eller et USB.
ForsinketJob: Jobbet er midlertidigt stoppet, indtil det angivne
tidspunkt for Forsinket afsendelse (e-mail, fax, server).
Parkeret: Under fanen Sikret job stoppes jobbet midlertidigt, når
det sikre udskriftsjob sendes fra en computer. Du kan frigive jobbet
ved at trykke på Uds..
Parkeret: Kladdeudskrivning: Jobbet stoppes midlertidigt, når
kontroludskriftsjobbet sendes fra en computer. Du kan frigive jobbet
ved at trykke på Frigør.
Parkeret: Testkopi: I kopitilstanden stoppes jobbet midlertidigt, når
kontroludskriftsjobbet vælges. Du kan frigive jobbet ved at trykke på
Frigør.
Parkeret: Brugeranmodning: Jobbet stoppes midlertidigt, når du
trykker på Parker job. Du kan frigive jobbet ved at trykke på Frigør.
Parkeret: Forsinket udskrivning: Jobbet stoppes midlertidigt,
indtil det tidspunkt du indstiller.
Parkeret: Mangler ressourcer: Jobbet stoppes midlertidigt, når
maskinen har et problem, f.eks. ingen papir,
papiruoverensstemmelse osv.
Afbrudt: Jobbet stoppes midlertidigt, når der trykkes på knappen
Interrupt, til fordel for et vigtigt kopijob.
Midlertidigt afbrudt: Jobbet afbrydes midlertidigt, når der trykkes
på knappen Stop.
Gennemført: Jobbet er fuldført.
GennemførtMedFejl: Jobbet er afsluttet med fejl.
Slettet: Hvis du vælger et job på listen og trykker på Slet, slettes
jobbet.
Sikret job
Viser listen over sikre job, som brugeren har angivet i printerdriveren (se
"Fortrolig" på side •). Du skal angive Bruger-id og Adg.kode, der er
indstillet i printerdriveren (se "Fortrolig" på side •).
• Nej: Angiver rækkefølgen af job.
• Jobtype: Viser typen af job.
• Jobnavn: Viser navnet på jobbet.
• Bruger: Viser navnet på jobbets ejer.
• Detalje: Viser detaljerede oplysninger om det valgte job. Du kan
også ændre antallet af kopier ved at trykke på Skift indstillinger.
• Redig.: Ændrer Jobnavn for det valgte job.
• Slet: Fjerner det markerede job fra listen.
• Uds.: Udskriver det markerede job på listen.
• Luk: Lukker vinduet Jobstatus.
Introduktion_ 37
Aktiv medd.
Viser eventuelle fejlmeddelelser og koder, hvis der er forekommet
nogen.
• Nej: Angiver rækkefølgen af meddelelser.
• Maskinstatusmeddelelse: Viser fejlmeddelelsen for aktuelle fejl i
maskinen.
• Fejlkode: Viser fejlmeddelelsens kode.
• Detalje: Viser detaljerede oplysninger om det valgte job.
• Luk: Lukker vinduet Jobstatus.
Interrupt button
Når du trykker på Interrupt (
), skifter maskinen til afbrydelsestilstand,
hvilket betyder, at den stopper det aktuelle udskriftsjob til fordel for et vigtigt
kopijob. Når det vigtige kopijob er færdigt, fortsætter det foregående
udskriftsjob.
Når du vælger hæfteklammefunktionen til et udskriftsjob, virker
afbrydelsestilstanden, når hæftning er afsluttet i udskriftsjobbet.
Status
Slukket
Grøn
Beskrivelse
Maskinen er ikke i afbrydelsestilstand.
Lyser
Maskinen er i afbrydelsestilstand.
Introduktion_ 38
Medier og bakke
2.
I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger originaler og udskriftsmedier i maskinen.
Dette kapitel indeholder:
•
•
•
Placering af originaler
Valg af udskriftsmedier
Ilægning af papir i bakken
•
•
Placering af originaler
Du kan lægge en original på scannerglaspladen eller i DADF’en (automatisk
duplexdokumentføder), så du kan kopiere eller scanne den eller sende den
som fax.
Udskrive på specialmedier
Bakkeindstilling
2. Læg originalen med forsiden nedad på scannerglaspladen, og ret
den ind efter registreringsstyret i glaspladens øverste, venstre
hjørne.
På scannerglaspladen
Sørg for, at der ikke er originaler i den automatiske duplexdokumentføder.
Hvis maskinen registrerer en original i den automatiske
duplexdokumentføder, får den højere prioritet end originalen på
scannerglaspladen. Du opnår den bedste scanningskvalitet, specielt for
farvebilleder eller gråtoner, hvis du lægger originalen på
scannerglaspladen.
Klargøring af originaler
•
Ilæg ikke papir, der er mindre end 25 x 25 mm eller større end 297 x
432 mm.
• Kontroller, at lim, blæk eller retteblæk på papiret er helt tørt, før du
lægger det i.
1. Åbn DADF’en.
3. Luk DADF’en.
•
•
•
•
•
•
Hvis DADF’en efterlades åben under kopieringen, kan det
påvirke kopikvaliteten og tonerforbruget.
Støv på scannerglaspladen kan give sorte pletter på
udskriften. Hold den altid ren.
Hvis du kopierer en side fra en bog eller et tidsskrift, skal du
løfte DADF’en, indtil den bremses af hængslerne, og
derefter lukke dækslet. Hvis bogen eller tidsskriftet er
tykkere end 30 mm, skal du begynde at kopiere med låget
åbent.
Vær forsigtig, så glaspladen ikke går i stykker. Der er risiko
for, at du kan komme til skade.
Anbring ikke hænderne på scannerglaspladen, mens du
lukker DADF’en. DADF’en kan falde ned på dine hænder,
så du kommer til skade.
Kig ikke på lyset inde i scanneren, mens du kopierer eller
scanner. Det kan skade øjnene.
I den automatiske duplexdokumentføder (DADF)
Klargøring af originaler
•
•
Medier og bakke_ 39
Ilæg ikke papir, der er mindre end 140 x 140 mm eller større end 297
x 432 mm.
DADF'en kan automatisk registrere A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5
LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter
SEF, Statement LEF og Statement SEF-størrelse originaler.
• For at undgå papirstop, dårlig udskriftskvalitet og ødelæggelse af
maskinen bør du ikke ilægge følgende papirtyper.
- Karbonpapir eller karbonbelagt papir
- Overfladebehandlet papir.
- Gennemsigtigt eller tyndt papir.
- Krøllet eller foldet papir.
- Krøllet eller rullet papir.
- Iturevet papir.
• Fjern alle hæfteklammer og papirclips, før du lægger papiret i.
• Kontroller, at lim, blæk eller retteblæk på papiret er helt tørt, før du
lægger det i.
• Ilæg ikke originaler med forskellige størrelser eller med forskellig
vægt.
• Ilæg ikke brochurer, pjecer, transparenter eller dokumenter med
andre usædvanlige egenskaber.
Når du bruger DADF’en kan du ilægge op til 100 ark papir (80 g/m2) til et
enkelt job.
1. Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før de
lægges i bakken.
Valg af udskriftsmedier
Du kan udskrive på en række forskellige medier, f.eks. almindeligt papir,
konvolutter, etiketter og transparenter. Vælg altid udskriftsmedier, der
overholder de retningslinjer, der er for maskinen.
Retningslinjer for valg af udskriftsmedie
Udskriftsmedier, der ikke overholder de retningslinjer, der er beskrevet i
denne brugerhåndbog, kan forårsage følgende problemer:
• Dårlig udskriftskvalitet.
• Flere papirstop.
• Tidlig nedslidning af maskinen.
Egenskaber som vægt, sammensætning, fiber- og fugtindhold er vigtige
faktorer, der påvirker maskinens ydelse og udskriftskvalitet. Vær
opmærksom på følgende, når du vælger udskriftsmateriale:
• Typen, størrelsen og vægten for udskriftsmediet til din maskine
beskrives i specifikationerne for udskriftsmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side ).
• Ønsket resultat: Vælg udskriftsmedier, der passer til projektet.
• Lysstyrke: Nogle udskriftsmedier er mere hvide end andre og giver et
mere skarpt og levende billede.
• Overfladeglathed: Jo mere glat et udskriftsmedie er, desto skarpere
forekommer det udskrevne billede på papiret.
•
2. Læg originalerne med forsiden opad i DADF’en. Kontroller, at
bunden af originalstakken passer til den papirstørrelse, der er
markeret i dokumentindføringsbakken.
•
•
•
3. Juster styrene til indstilling af dokumentbredden, så de passer til
papirstørrelsen.
•
•
Der kan være tilfælde, hvor udskriftsmediet overholder alle
retningslinjer i brugerhåndbogen og alligevel ikke giver
tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes arkets egenskaber,
forkert håndtering, temperaturer og fugtighedsniveauer, der ligger
over det anbefalede niveau, eller andre faktorer, som det ikke er
muligt at kontrollere.
Inden du køber større mængder af et bestemt udskriftsmedie, skal
du sikre dig, at det opfylder de specifikationer, der er angivet i
denne brugerhåndbog.
Anvendelse af udskriftsmedier, der ikke overholder disse
specifikationer, kan medføre problemer eller behov for reparation.
Reparationer af denne type er ikke omfattet af Samsungs garanti
eller serviceaftaler.
Mængden af papir, der lægges i bakken, kan variere afhængigt af
den anvendte medietype (se "Specifikationer af udskriftsmedier"
på side ).
Der må ikke bruges inkjet-fotopapir til denne maskine. Det kan
beskadige maskinen.
Der kan opstå brand ved brug af brændbare udskriftsmedier.
Brug medier, som er beregnet til udskrivning (se "Specifikationer
af udskriftsmedier" på side ).
Brug af antændelige medier eller fremmedlegemer, som efterlades i
printeren, kan føre til overophedning af enheden og kan i sjældne
tilfælde forårsage brand.
Mængden af papir, der lægges i bakken, kan variere afhængigt af den
anvendte medietype (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
Støv på den automatiske duplexdokumentføders (DADF) glas
kan forårsage sorte streger på udskriften. Hold altid glaspladen
ren.
Medier og bakke_ 40
Ilægning af papir i bakken
3. Klem på papirbreddestyret, og træk det ud til enden af bakken.
Standardbakke/ekstra dobbelt kassetteføder
Læg det udskriftsmedie, du oftest bruger, i standardbakken.
Standardbakken kan maksimalt indeholde 1.040 ark almindeligt papir.
Du kan købe en ekstra dobbelt kassetteføder og sætte den i maskinen
under standardbakken. Den kan rumme 1.040 ekstra ark almindeligt papir.
•
•
•
Standardbakken består af to bakker (Bakke 1, Bakke 2).
Den ekstra dobbelte kassetteføder består af to bakker (Bakke 3,
Bakke 4).
Ilægning af papir i bakke 1, bakke 2, bakke 3 og bakke 4 er den
samme.
Brug af fotopapir eller overfladebehandlet papir kan skabe problemer,
der kræver reparation. Reparationer af denne type er ikke omfattet af
garantien eller serviceaftaler.
1. Klem på låsehåndtaget på håndtaget, og træk bakken ud.
1
1 Papirbreddestyr
4. Bøj og luft papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før de
lægges i bakken.
5. Læg papiret i bakken med udskriftssiden opad.
2. Klem på papirlængdestyret, og træk det ud til enden af bakken.
1
1 Papirlængdestyr
Medier og bakke_ 41
6. Juster papirlængdestyret i henhold til den ønskede papirlængde.
MAX
1
7. Når der er lagt papir i bakken, skal du klemme sammen på
papirbreddestyret og flytte det mod stakken af papir, indtil det berører
siden af stakken let. Pres ikke styret for tæt på kanten af papiret: Styret
kan bøje papiret.
•
•
1 Papirkapacitetsstyr
8. Fastgør papirlængdestyret vha. låsekontakten. Frigør låsekontakten for
at lægge en anden størrelse papir i.
Vær opmærksom på ikke at skubbe papirstyret for langt ind, så
mediet bøjes.
Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.
1
1 Låsekontakt
Overfyld ikke papirbakken: Det kan medføre papirstop. Sørg for, at
papiret er under det maksimale papirkapacitetsstyr i bakken.
9. Sæt bakken tilbage i maskinen.
Når du udskriver et dokument, skal papirtype og -størrelse indstilles til
bakken.
Se "Bakkeindstilling" på side for oplysninger om, hvordan man indstiller
papirtype og -størrelse på kontrolpanelet.
Standardbakken og den ekstra dobbelte kassetteføder kan automatisk
registrere forskellige størrelser papir (se "Mediestørrelser registreres
automatisk" på side ).
Medier og bakke_ 42
Hvis du indstiller Bakke bekræftelses meddelelse Til i Tray Settings,
vises bekræftelsesvinduet automatisk (se "Indstilling af
bakkebekræftelsesmeddelelsen" på side ).
Kontroller, om papirstørrelsen og -typen i bakken registreres eller ej.
Hvis du vil indstille papirstørrelsen og -typen, eller hvis maskinen ikke
kan registrere dem, kan du indstille størrelsen og typen direkte i
bekræftelsesvinduet.
•
•
1. Åbn universalbakken, og træk om nødvendigt forlængeren ud.
Hvis du oplever problemer med papirfremføringen, skal du
kontrollere, om papiret overholder specifikationen for mediet
(se "Specifikation af udskriftsmedier" på side 165). Prøv
derefter at placere ét ark ad gangen i universalbakken (se
"Universalbakke" på side ).
Indstillinger, der foretages via maskinens driver, tilsidesætter
indstillingerne på kontrolpanelet.
Sådan udskrives fra et program:
a) Åbn et program, og start printmenuen.
b) Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbning af
Udskriftsindstillinger" på side 101).
c) Klik på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og vælg
den korrekte papirtype, -størrelse og -kilde.
d) Tryk på OK.
e) Start udskrivningen fra et program.
Universalbakke
Universalbakken kan indeholde specielle størrelser og typer af
udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt ved
udskrivning af en enkelt side eller på farvet papir.
Tip om brug af universalbakken
•
•
•
•
•
2. Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før de
lægges i bakken.
Læg kun udskriftsmedier af samme type, størrelse og vægt i
universalbakken ad gangen.
Læg ikke mere papir i universalbakken under udskrivning, hvis den
stadig indeholder papir. Det kan medføre papirstop. Dette gælder
også andre typer udskriftsmedier.
Udskriftsmedier skal lægges midt i universalbakken med forsiden
nedad, så den øverste kant føres ind i universalbakken først.
Brug altid kun de angivne udskriftsmedier, så du undgår papirstop og
problemer med udskriftskvaliteten (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side ).
Sørg for at glatte eventuelle krøller på postkort, konvolutter og
etiketter ud, før du lægger dem i universalbakken.
Medier og bakke_ 43
3. Læg papiret i bakken, så den side, der skal udskrives på, vender
nedad.
5. Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og
-størrelsen for universalbakken (se "Mediestørrelser registreres
automatisk" på side ).
Se "Bakkeindstilling" på side for oplysninger om, hvordan man
indstiller papirtype og -størrelse på kontrolpanelet.
Indstillinger, der foretages via maskinens driver, tilsidesætter
indstillingerne på kontrolpanelet.
Sådan udskrives fra et program:
a) Åbn et program, og start printmenuen.
b) Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbning af
Udskriftsindstillinger" på side ).
c) Klik på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og vælg
den korrekte papirtype, -størrelse og -kilde.
d) Tryk på OK.
e) Start udskrivningen fra et program.
4. Klem styrene til indstilling af papirbredden i universalbakken ind mod
papiret. Pres dem ikke for langt ind, ellers bøjer papiret, hvilket kan
medføre papirstop, eller at papiret føres skævt ind.
Medier og bakke_ 44
Mediestørrelser registreres automatisk
Maskinen kan automatisk registrere forskellige størrelser papir. Se tabellen
nedenfor.
Standardbakke
/ekstra dobbelt
kassetteføder
Universalbak
ke
Duplexuds
krivning
Letter SEFb
●
o
Tilgængelig
Letter LEFc
●
o
Tilgængelig
Ledger
●
o
Tilgængelig
Legal
●
o
Tilgængelig
Executive SEF
o
o
Tilgængelig
o
Tilgængelig
o
Tilgængelig
størrelsea
Executive LEF
Statement SEF
●
Statement LEF
o
A3
●
o
Tilgængelig
A4 SEF
●
o
Tilgængelig
A4 LEF
●
o
Tilgængelig
A5 SEF
●
o
Tilgængelig
A5 LEF
o
B4
●
o
Tilgængelig
JIS B5 SEF
●
o
Tilgængelig
JIS B5 LEF
o
Tilgængelig
A6 SEF
o
A6 LEF
o
ISO B5 SEF
o
ISO B5 LEF
o
Tilgængelig
o
Folio
o
o
Tilgængelig
Oficio
o
o
Tilgængelig
8K
o
o
Tilgængelig
16K
o
o
Tilgængelig
a. Denne maskine kan registrere papir af samme størrelse som de
angivne papirstørrelser.
b. SEF betyder Kort fremføringskant.
c. LEF betyder Lang fremføringskant.
(●: Registreret, o: Ikke registreret, Tom: Du kan ikke lægge papiret i
bakken).
Medier og bakke_ 45
Udskrive på specialmedier
Konvolut
Tabellen nedenfor viser de tilgængelige specialmedier for hver bakke.
Vellykket udskrivning på konvolutter er afhængig af konvolutternes kvalitet.
Hvis du vil udskrive en konvolut, skal du anbringe den med flappen opad.?
Vi anbefaler, at du indfører ét ark papir ad gangen, når du bruger
specialmedier. Kontroller det maksimale antal ark for hver bakke (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
Standardbakke/
ekstra dobbelt
kassetteføder
Universalbakke
Tykt papir
●
●
Tung
●
●
Ekstra kraftigt 1
●
●
Tyndt papir
●
●
Bomuld
●
●
Farve
●
●
Fortrykt
●
●
Genbrugt
●
●
Bond-papir
●
●
Arkivpapir
●
●
Brevhoved
●
●
Hulning
●
●
Tyndt karton
●
●
Tykt karton
●
●
Typer
Tyndt blankt
●
Tykt blankt
●
Konvolut
●
Etiketter
●
•
(●: Medfølger. Tom: ikke til rådighed)
Medietyperne er vist i Udskriftsindstillinger. Denne
papirtypeindstilling giver dig mulighed for at vælge typen af det papir,
der skal lægges i bakken. Indstillingen vises nu på listen, så du kan
vælge den. På den måde får du den bedste udskriftskvalitet. Ellers
opnår du muligvis ikke den ønskede udskriftskvalitet.
•
•
•
•
•
•
Vær opmærksom på følgende faktorer ved valg af konvolutter:
- Vægt: Konvolutpapiret bør ikke veje mere end 90 g/m2, da der ellers
kan opstå papirstop.
- Udformning: Før udskrivning skal konvolutterne ligge fladt uden at
bøje mere end 6 mm, og de må ikke indeholde indespærret luft.
- Tilstand: Konvolutter bør ikke være rynkede, hakkede eller
beskadigede.
- Temperatur: Brug konvolutter, der kan klare den varme og det tryk,
der opstår i maskinen.
Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.
Brug ikke konvolutter med frimærker.
Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger,
selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.
Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt ud
til konvoluttens hjørner.
1 Acceptabelt
2 Uacceptabelt
Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere
end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler,
som kan holde til maskinens fikseringstemperatur på ca. 170°C i 0,1
sekund. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller,
bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige
fikseringsenheden.
Medier og bakke_ 46
•
•
Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, skal du ikke placere
margenen tættere på konvoluttens kanter end 15 mm.
Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger
mødes.
•
Ilæg ikke papir, hvis der ikke er mellemrum mellem etiketter, der kører i
samme retning som det papir, der indføres. Ellers kan det medføre
papirstop.
Etiketter
Læg papiret i bakken, så den side, der skal udskrives på, vender nedad.
Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke
beskadiges.
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
•
•
•
•
Vær opmærksom på følgende faktorer ved valg af etiketter:
- Klæbemidler: Klæbemidlet skal være stabilt ved maskinens
fikseringstemperatur på ca. 170°C i 0,1 sekund.
- Placering på arket: Brug kun etiketter, hvor arket ikke er synligt
mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra arket, hvis der
er afstand mellem dem, og medføre alvorlige papirstop.
- Krøl: Før udskrivning skal etiketarket ligge fladt uden at bøje mere
end 13 mm i nogen retning.
- Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på
manglende klæbeevne.
Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.
Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at
etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop.
Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskinens dele.
Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den
selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen
én gang.
Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler
eller er beskadigede.
•
•
Udskriv ikke på udskriftsmedier, der er mindre end 98 mm i bredden
eller 148 mm i længden.
Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets
kanter.
Medier og bakke_ 47
Bakkeindstilling
Brevpapir/fortrykt papir
Enkeltsidet
•
•
•
•
Dobbeltsidet
Standardbakke/
ekstra dobbelt
kassetteføder
Udskriftside opad
Udskriftsiden nedad
Universalbakke
Udskriftsiden nedad
Udskriftside opad
Fortrykt papir skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke
smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for
maskinens fikseringstemperatur på ca. 170°C i 0,1 sekund.
Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for
negativ virkning på maskinens ruller.
Formularer bør opbevares i forseglet og fugtsikker emballage for at
forhindre forandringer under opbevaring.
Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på
papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra
fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelsen og -typen
vha. displayet. Ved udskrivning fra computer skal du vælge papirstørrelse
og -type i det program, du bruger på computeren ("Åbning af
Udskriftsindstillinger" på side ).
De indstillinger, der foretages i maskindriveren, tilsidesætter
indstillingerne på displayet.
Indstilling af papirstørrelsen
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Bakkeindstillinger > Indstillinger >
og vælg den ønskede bakke på displayet.
Glittet
Læg ét ark papir i universalbakken ad gangen med den glittede side
nedad.
•
•
Anbefalede medier: Kun glittet papir (Letter) til denne maskine med HP
Brochure Paper (produkt: Q6611A).
Anbefalede medier: Kun glittet papir (A4) til denne maskine med HP
Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A).
2. Tryk på Papirstørrelse, og vælg papirstørrelsen.
•
Medier og bakke_ 48
Hvis den ønskede størrelse papir ikke findes, eller du skal anvende
en brugerdefineret papirstørrelse, skal du trykke på knappen
Tilpasset størrelse for at angive papirstørrelsen. Du kan også
indstille og gemme den brugerdefinerede størrelse vha. Tilpasset
størrelse. Du kan vælge den brugerdefinerede størrelse, når du har
behov for det.
Indstilling af papirtypen
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Bakkeindstillinger > Indstillinger >
og vælg den ønskede bakke på displayet.
Autobakkekontakt
2. Tryk på Papirtype, og vælg papirtypen.
3. Tryk på
2. Tryk på knappen i Bakke bekræftelses meddelelse for at aktivere
denne funktion.
Brug denne indstilling til at angive, om maskinen skal fortsætte
udskrivningen, hvis en bakke er tom. Hvis for eksempel både bakke 1 og
bakke 2 er fyldt med papir i samme størrelse, udskriver maskinen
automatisk fra bakke 2, når bakke 1 løber tør for papir.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Bakkeindstillinger > Indstillinger >
Autobakkekontakt.
for at gemme den valgte indstilling.
Indstilling af bakkebekræftelsesmeddelelsen
Når du lægger papir i en bakke, kan du indstille bekræftelsesmeddelelsen,
så den vises automatisk eller slet ikke vises. Maskinen kan automatisk
registrere visse papirstørrelser og -typer. Hvis du vil indstille papirstørrelsen
og -typen, eller maskinen ikke kan registrere dem, kan du indstille størrelsen
og typen direkte i bekræftelsesvinduet.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Bakkeindstillinger > Indstillinger >
og vælg den ønskede bakke på displayet.
2. Tryk på knappen til højre for at aktivere denne funktion.
Auto fortsæt
Denne indstilling giver mulighed for at fortsætte med at udskrive, når den
indstillede papirstørrelse ikke stemmer overens med papiret i bakken. Når
denne indstilling aktiveres, fortsætter maskinen med at udskrive med
samme eller større papirstørrelser. Hvis indstillingen er deaktiveret, venter
maskinen, indtil den ønskede størrelse papir lægges i bakken.
Medier og bakke_ 49
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Bakkeindstillinger > Indstillinger >
Auto fortsæt.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Bakkeindstillinger > Indstillinger >
Bakkebeskyttelse.
2. Vælg en af indstillingerne.
2. Vælg bakke, og tryk på knappen for at aktivere denne funktion.
Papirerstatning
Prioritetsindstilling for bakke
Når det ønskede papir til et udskriftsjob ikke er tilgængeligt i bakken, giver
denne funktion dig mulighed for at erstatte med samme papirstørrelse. Hvis
f.eks. den ønskede Ledger-størrelse papir ikke er tilgængelig i bakken,
erstatter maskinen A3 med det ønskede papir.
Hvis du ikke vælger bakken til udskrivning, anvendes den bakke, som du
valgte i Indstilling for bakkeprioritet i rækkefølge. Hvis bakken ikke
indeholder det papir, som du vil udskrive på, udskriver maskinen automatisk
fra de bakker, der er indstillet i prioriteret rækkefølge.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Bakkeindstillinger > Indstillinger >
Indstilling for bakkeprioritet.
Når papiret erstattes, kan nogle udskriftssider muligvis gå tabt.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Bakkeindstillinger > Indstillinger >
Papirerstatning.
2. Tryk på en bakke, og angiv en prioriteret rækkefølge for udskrivning af
jobbene vha. Op og pil ned.
2. Tryk på knappen til højre for at aktivere denne funktion.
Bakkebeskyttelse
Når du vælger denne indstilling, vil den valgte bakke blive beskyttet. Denne
indstilling bruges til at forhindre, at lignende papir indføres, hvis automatisk
skift er slået til.
Medier og bakke_ 50
Kopiering
3.
Dette kapitel indeholder trinvis vejledning til kopiering af dokumenter.
Dette kapitel indeholder:
•
•
•
Om kopieringsskærmen
Basiskopiering
Ændring af indstillingerne for hver kopi
•
•
•
Brug af de specielle kopifunktioner
Brug af en programindstilling
Brug af menuen Hurtig kopi
Om kopieringsskærmen
•
Når du trykker på Kopier på displayet, vises skærmbilledet Kopier, som
indeholder flere faner og mange kopieringsindstillinger. Alle indstillingerne
er grupperet efter funktioner, så det er let at konfigurere dine valg. Hvis der
) for at gå til
vises et andet skærmbillede, skal du trykke på (
startdisplayet.
•
Duplex: Indstiller maskinen til at udskrive kopier på begge sider af
papiret (se "Kopiering af mange sider" på side ).
Farvetils.: Vælger en farvetilstand for at kopiere (se "Valg af
farvetilstand (kun CLX-9201 9301 Series)" på side ).
Output: Indstiller maskinens forskellige udskriftsindstillinger (se
"Beslutning om formen på udskriften" på side ).
Mørke: Justerer lysstyrkeniveauet for at gøre en kopi lettere at læse,
når originalen indeholder svage markeringer og mørke billeder (se
"Ændring af mørkheden" på side ).
Programmer: Gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug (se "Brug af en programindstilling" på side ).
•
•
•
Fanen Avanceret
Fanen Basis
•
•
•
•
•
•
•
•
Kopier: Angiver antallet af kopier.
Papirkilde: Her vælges papirkildebakken (se "Valg af bakken
Papirkilde" på side ).
Formindsk/forstør: Reducerer eller forstørrer størrelsen på et kopieret
billede (se "Reducering eller forstørrelse af kopier" på side ).
•
•
•
Kopiering_ 51
Oprindelig størrelse: Vælger den nøjagtige papirstørrelse på
originalerne (se "Valg af størrelsen på originaler" på side ).
Oprindelig retning: Vælger retningen på originalerne (se "Valg af
retningen på originaler" på side ).
ID-kopi: Udskriver 2-sidede originaler på et ark papir. Denne funktion er
velegnet til kopiering af små originaler, f.eks. et visitkort (se "Kopiering af
ID-kort" på side ).
N-op: Udskriver to eller flere originaldokumenter, så de passer på ét ark
papir (se "N-op-kopiering" på side ).
Brochure: Giver dig mulighed for at oprette brochurer (se
"Brochurekopiering" på side ).
Bogkopi: Giver dig mulighed for at kopiere de venstre og/eller højre
sider i en bog på separat udskriftspapir (se "Bogkopiering" på side ).
Vandmærke: Giver dig mulighed for at udskrive et vandmærke på
udskrifterne (se "Vandmærke" på side ).
Stempel: Giver dig mulighed for at udskrive med forskellige
oplysninger, f.eks. dato og klokkeslæt (se "Stempel" på side ).
Fanen Billede
•
•
•
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
Originaltype: Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge originalens type
for det aktuelle kopijob (se "Valg af originaltyper" på side ).
Juster baggrund: Udskriver et billede med en lysere baggrund (se
"Justering af baggrund" på side ).
Slet bagsidebilledet: Forhindrer kopiering af originalerne, hvor
bagsiden skinner igennem på forsiden (se "Sletning af bagsidebilleder"
på side ).
Basiskopiering
Dette er den normale og sædvanlige fremgangsmåde til kopiering af dine
originaler.
1. Tryk på Kopier på displayet.
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Formindsk/
forstør, Duplex m.m., under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne
for hver kopi" på side ).
4. Indstil kopifunktionerne under fanerne Avanceret eller Billede, hvis det
er nødvendigt (se "Brug af de specielle kopifunktioner" på side ).
5. Indtast eventuelt antallet af kopier ved hjælp af det numeriske tastatur
på kontrolpanelet.
6. Tryk på
•
•
(Start) i kontrolpanelet for at starte kopieringen.
Du kan annullere det aktuelle job ved at trykke på
(Stop) på
kontrolpanelet.
Du kan slette det aktuelle eller ventende job ved hjælp af Job
Status på kontrolpanelet. Marker det job, du vil annullere, og tryk
på Slet (se *** 'Job Status-knap' on page 37 ***).
Kopiering af originaler i forskellige størrelser
Denne funktion giver dig mulighed for at kopiere originaler i forskellige
størrelser på én gang.
•
•
Kopiering_ 52
Hvis du vil kopiere forskellig størrelse originaler på én gang, skal
du vælge Blandet str. under indstillingen Oprindelig størrelse
(se "Valg af størrelsen på originaler" på side ). Ellers kan det
medføre, at originaldokumenterne sætter sig fast.
Vi anbefaler, at du bruger nedenstående kombinationer til
kopiering af originaler i forskellige størrelser. Du kan bruge andre
kombinationer, som ikke er anbefalet, men det kan medføre, at
originaldokumenterne sætter sig fast. Afhængigt af
standardpapirstørrelsen (A4 eller Letter) varierer kombinationerne
som følger.
Hvis A4 er standardpapirstørrelsen,
- A3 og A4 LEF
- B4 og B5 LEF
- A4 SEF og A5 LEF
- Letter LEF og Ledger
Hvis Letter er standardpapirstørrelsen,
- A3 og A4 LEF
- B4 og B5 LEF
- Ledger og Letter LEF
- Legal, Letter SEF og Statement LEF
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring forskellig størrelse originaler med forsiden opad i DADF’en. Når
du anbringer originalerne i DADF’en, skal du justere dem ved forsigtigt
at skubbe dem mod bagsiden af DADF’ens breddestyr.
Ændring af indstillingerne for hver kopi
Under fanen Basis på skærmen Kopier kan du vælge kopieringsfunktioner,
inden du begynder at kopiere.
Faneindstillingen Basis er kun til det aktuelle kopijob, hvilket betyder,
at de valgte indstillinger ikke gælder for det næste kopijob. Når
kopiering af det aktuelle kopijob er afsluttet, gendanner maskinen
automatisk standardindstillingerne, eller når du trykker på knappen
Clear på kontrolpanelet.
Valg af bakken Papirkilde
Papirkilde angiver den bakke, der indeholder det papir, der skal bruges til
udskrivning. Maskinen udskriver det scannede billede på papiret i den
valgte bakke. Du kan se de ikoner, der viser papirstørrelser og den
resterende mængde af papir i hver bakke.
Tryk på fanen Basis > Papirkilde, og tryk derefter på den relevante
papirbakke.
• Auto: Registrerer automatisk papirstørrelsen i papirbakken.
• Andre forudindstillede værdier: Kontrollér papirstørrelsen i hver
bakke, og tryk på den bakke, som indeholder den ønskede størrelse
papir.
Reducering eller forstørrelse af kopier
Funktionen Formindsk/forstør giver dig mulighed for at udskrive et
originalbillede og formindske eller forstørre det, så det passer til papiret. Du
kan trykke på ikonerne, der viser, hvordan du reducerer eller forstørrer
kopier.
Tryk på fanen Basis > Formindsk/forstør, og tryk derefter på den
relevante indstilling for at reducere eller forstørre et billede på papiret.
Når du bruger denne indstilling, er Brochure under fanen Avanceret
inaktiv.
•
3. Tryk på fanen Avanceret > Oprindelig størrelse > Blandet str. på
displayet.
Indstillingen Blandet str. aktiveres, når originalerne anbringes i
DADF'en.
4. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Duplex m.m.,
under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på
side ).
5. Indstil kopifunktionerne under fanerne Avanceret eller Billede, hvis det
er nødvendigt (se "Brug af de specielle kopifunktioner" på side ).
6. Indtast eventuelt antallet af kopier ved hjælp af det numeriske tastatur
på kontrolpanelet.
7. Tryk på
(Start) i kontrolpanelet for at starte kopieringen.
Orig.(100%): Udskriver tekst eller billeder i samme størrelse som
originalerne.
• Aut.tilp.: Reducerer eller forstørrer originalen på basis af størrelsen på
udskriftspapiret.
• Andre forudindstillede værdier: Kontroller billedet og værdien på
hvert ikon, og tryk på det, du vil bruge.
Du kan vælge en indstilling ved at trykke på en knap på listen Formindsk
og Forstør. Du kan også reducere eller forstørre med trin af 1 % mellem 25
– 400 % for at udskrive en kopi vha. venstre/højre piletast.
• Br.def: Du kan angive og gemme zoomværdier (mellem 25 – 400 %)
ved hjælp af Brugerdef. Du kan vælge brugerdefinerede værdier, når du
har behov for det.
Kopiering af mange sider
Duplex-funktionen giver dig mulighed for at kopiere én- eller to-sidede
originaler på begge sider af papiret eller opdele to-sidede originaler i flere
én-sidede kopier. Kontrollér det tilgængelige papir vha. Duplex-funktionen.
Du kan kun bruge denne funktion sammen med Letter SEF, Letter LEF,
Ledger, Legal, Executive SEF, Statement SEF, A3, A4 SEF, A4 LEF, A5
SEF, B4, JIS B5 SEF, ISO B5 SEF, 8K, 16K og Oficio.
•
Kun 63 til 163 g/m2
Tryk på fanen Basis > Duplex, og tryk derefter på den relevante
duplex-indstilling.
Hvis du placerer en original på scannerglaspladen og trykker på 2 ->
1-sidet, 1 -> 2-sidet eller 2 -> 2-sidet, vises meddelelsen Vil du
scanne flere sider?, når den første side er kopieret. Læg endnu en
original i, og tryk på Ja. Tryk på Nej i dette vindue, når du er færdig.
Kopiering_ 53
•
•
•
•
1 -> 1-sidet: Scanner én side af en original og udskriver den på én side
af papiret. Denne funktion udskriver en tro kopi af originalerne.
1 -> 2-sidet: Scanner en side af originalerne og udskriver dem på
begge sider af papiret.
2 -> 1-sidet: Scanner begge sider af originalerne og udskriver hver side
på en separat side.
Du kan vælge indbindingstype for originalen: enten Bog eller Kalender.
2 -> 2-sidet: Scanner begge sider af originalerne og udskriver dem på
begge sider af papiret. Denne funktion udskriver en tro kopi af
originalerne.
Du kan vælge indbindingstype for originalen og udskriften: enten Bog
eller Kalender.
•
S/H: Vælg denne indstilling, hvis du vil udskrive kopien i sort-hvid,
uanset om det scannede dokument er i farver eller i sort-hvid.
Se eksemplet nedenfor. Afhængigt af omstændighederne og
originalernes kvalitet kan udskrivningskvaliteten være forskellig fra
eksemplet.
Original
Kopi
Valg af farvetilstand (kun CLX-9201 9301 Series)
Maskinen indeholder mange kraftfulde effekter på billeder, der kan bruges
uden ekspertfærdigheder i redigering.
Tryk på fanen Basis > Farvetils., og vælg derefter den ønskede
farvetilstand.
Beslutning om formen på udskriften
•
Du kan bruge kopiudskriftsindstillingen, når der er installeret en
valgfri indvendig efterbehandlingsenhed eller en
efterbehandlingsenhed til brochurer.
• Afhængigt af papirets retning i papirbakken (f.eks. SEF eller LEF)
vil visse retninger til hæftning muligvis ikke være tilgængelige.
Tryk på fanen Basis > Output, og vælg derefter de ønskede
kopiudskriftsindstillinger.
Hvis du trykker på knappen mere, kan du se flere indstillinger til Farvetils..
• Auto: Vælg denne indstilling, hvis det automatisk skal registreres, om
det scannede dokument er i farver eller sort-hvid, og vælg derefter den
rette farveindstilling.
• Fuld farve: Vælg denne indstilling, hvis du vil udskrive dokumentet i
samme farve som farven på det oprindelige billede.
Se eksemplet nedenfor. Afhængigt af omstændighederne og
originalernes kvalitet kan udskrivningskvaliteten være forskellig fra
eksemplet.
Original
Kopi
•
Kopiering_ 54
Sorteret: Udskrifter i sæt, der svarer til rækkefølgen af originalerne.
•
Usorteret: Udskifter sorteret i stakke af individuelle sider.
Se eksemplet nedenfor. Afhængigt af omstændighederne og originalernes
kvalitet kan udskrivningskvaliteten være forskellig fra eksemplet.
Lys
•
Roter: Udskrifter stables over kors i sæt.
•
•
•
Denne funktion er kun tilgængelig, når standard
efterbehandlingsenheden eller efterbehandlingsenheden til
brochurer ikke er installeret.
Denne funktion er kun tilgængelig med udskriftsmedier i Letterog A4-størrelse.
Før du bruger denne funktion, skal du lægge papiret i bakkerne
med SEF (Kort fremføringskant) og LEF (Lang
fremføringskant). For eksempel er retningen af
papirfremføringen i bakke 1 SEF, og retningen af
papirfremføringen i bakke 2 er LEF.
-
Ændring af mørkheden
Tryk på fanen Basis. Du kan justere graden af mørkhed vha. venstre/højre
piletast. Med denne funktion kan mørke billeder udskrives til lysere billeder
eller omvendt.
Kopiering_ 55
Lidt lys
Original
Lidt mørk
Moerk
Brug af de specielle kopifunktioner
•
Du kan vælge bestemte kopifunktioner under fanen Avanceret eller Billede
på skærmbilledet Kopier.
Valg af størrelsen på originaler
Der kan fremstilles kopier efter angivelse af dokumentets
scanningsstørrelse, hvis dokumentstørrelsen ikke kan registreres
automatisk, eller hvis du ønsker at angive en bestemt dokumentstørrelse.
korrekte papirstørrelse, før du udskriver.
Blandet str.: Giver mulighed for at bruge papir i størrelserne Letter
og Legal sammen, og maskinen bruger den korrekte papirstørrelse
fra flere bakker. Hvis originalerne f.eks. består af 3 sider, hvor den
første side er i papirstørrelsen Letter, anden side er i papirstørrelsen
Legal, og den tredje side er i papirstørrelsen Letter, udskriver
maskinen først Letter, Legal og derefter Letter i rækkefølge fra flere
bakker.
Blandet str. aktiveres, når originalerne anbringes i DADF’en.
•
Andre forudindstillede værdier: Du kan vælge størrelsen på
originaler direkte ved at trykke på knapperne.
6. Tryk på OK på displayet.
7. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
Valg af retningen på originaler
Ved kopiering af dobbeltsidede dokumenter eller fremstilling af
dobbeltsidede kopier eller kombinerede kopier skal du angive dokumentets
retning. I modsat fald udskrives kopierne muligvis ikke i korrekt
siderækkefølge eller korrekt for- og bagsiderækkefølge.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Duplex m.m.,
under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på
side ).
4. Tryk på fanen Avanceret > Oprindelig størrelse på displayet.
5. Vælg originalens størrelse.
Du kan ændre papirlisten på displayet ved at trykke på Størrelse i
tommer eller Størrelse i mm. Papirlisten er opdelt i den
tilgængelige A/B-størrelsestype og Letter-størrelsestype i denne
maskine.
•
Br.def: Hvis der ikke findes den ønskede størrelse papir eller du
skal anvende brugerdefineret størrelse papir, skal du trykke på
pilene for punkter for at angive originalens størrelse. Du kan også
indstille og gemme den brugerdefinerede størrelse vha. Tilpasset
størrelse. Du kan herefter vælge den brugerdefinerede størrelse,
når du har behov for det.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Tryk på fanen Avanceret > Oprindelig retning på displayet.
Den tilgængelige brugerdefinerede størrelse er forskellig,
afhængigt af hvor originalerne placeres.
I DADF’en
På scannerglaspladen
Minimumsstørre
lse
128 x 128 mm
25 x 25 mm
Maksimumstørr
else
297 x 432 mm
297 x 432 mm
•
Auto: Registrerer automatisk originalernes størrelse, men denne
indstilling understøttes kun, hvis originalerne har størrelsen A3, A4
LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal,
Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF eller Statement SEF.
Hvis du bruger papir i ikke-standardformater, kan nogle
udskriftssider muligvis gå tabt. I dette tilfælde skal du vælge den
Kopiering_ 56
4. Vælg retningen på det originale dokument.
• Stående billeder: Vælg denne indstilling for et originalt dokument,
der er ilagt med toppen mod bagsiden af maskinen.
Brug af DADF’en
•
Brug af
scannerglaspladen
Ikon
Liggende billeder: Vælg denne indstilling til et originaldokument,
der er lagt i DADF’en med toppen af det originale dokument mod
venstre side af maskinen eller et originaldokument placeret på
scannerglaspladen med toppen af det originale dokument mod højre
side af maskinen.
Brug af DADF’en
Brug af
scannerglaspladen
Ikon
Kopiering af ID-kort
Maskinen udskriver den ene side af originalen på den øverste halvdel af
papiret og den anden side på den nederste halvdel uden at formindske
originalens størrelse.
Denne funktion er velegnet til kopiering af små originaler, f.eks. visitkort.
•
1.
2.
3.
4.
5.
Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du lægger originalen på
scannerglaspladen.
• Størrelsen på de 2-sidede originaler skal være mindre end A5, da
de ellers ikke kan kopieres.
Tryk på Kopier på displayet.
Tryk på fanen Avanceret > Id-kopi på displayet.
Vælg en bakke i Papirkilde.
Følg trinnene på displayet.
Anbring originalen med forsiden nedad på scannerglaspladen, som vist
nedenfor, og luk DADF’en.
Når du anbringer en original på scannerglaspladen, skal du lade
lidt plads være mellem scannerglaspladens kant og originalen.
Ellers vil en del af originalen muligvis ikke blive udskrevet.
5. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
6. Tryk på Start på kontrolpanelet. Derefter begynder maskinen at scanne.
Kopiering_ 57
7. Vend originalen om, og anbring den på scannerglaspladen, som vist
nedenfor, og luk DADF’en.
Når du anbringer en original på scannerglaspladen, skal du lade
lidt plads være mellem scannerglaspladens kant og originalen.
Ellers vil en del af originalen muligvis ikke blive udskrevet.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Tryk på fanen Avanceret > N-op på displayet.
4. Tryk på en indstilling i henhold til, hvor mange billeder der skal kopieres
på én side.
• Fra. Kopierer en original på ét ark papir.
• 2 Op - 9 Op. Kopierer tilsvarende antal separate originaler på én
side.
Afhængigt af det originale dokuments størrelse, papirstørrelsen,
og den reducerede størrelse af billedet, er nogle indstillinger
muligvis deaktiverede.
5. Vælg en bakke i Papirkilde.
6. Tryk på den relevante siderækkefølge.
• Afhængigt af de valgte indstillinger kan resultatet variere. Se tabellen
nedenfor før du anvender indstillingen 2 Op.
8. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
•
•
•
Hvis originalen er større end det område, der kan udskrives på, er
det ikke sikkert, at alle dele af originalen kan kopieres.
Hvis du ikke trykker på knappen Start , er det kun forsiden, der
kopieres.
Hvis du trykker på Stop-knappen, annullerer maskinen kopijobbet
og vender tilbage til klar-tilstand.
N-op-kopiering
Maskinen reducerer størrelsen på de originale billeder og udskriver 2 - 9
sider på ét ark papir.
•
Når du anvender denne indstilling, deaktiveres Aut.tilp., Id-kopi,
Brochure og Bogkopi under fanen Avanceret.
Kopiering_ 58
Oprindelig retning
(DADF/Scannerglas)
I DADF’en
Oprindelig retning
(display)
Stående billeder
Retningen for
papirfremføring i
bakken
LEFa eller SEFb
Tilgængelig
retning
Venstre-til-Højre
eller
Højre-til-venstre
Resultat
Venstre-til-Højre
Højre-til-venstre
På scannerglaspladen
I DADF’en
Liggende billeder
LEF eller SEF
På scannerglaspladen
Kopiering_ 59
Oprindelig retning
(DADF/Scannerglas)
I DADF’en
Oprindelig retning
(display)
Liggende billeder
Retningen for
papirfremføring i
bakken
LEF eller SEF
Tilgængelig
retning
Top-til-Ned
eller
Ned-til-Top
Resultat
Top-til-Ned
Ned-til-Top
På scannerglaspladen
I DADF’en
Stående billeder
LEF eller SEF
På scannerglaspladen
a. LEF betyder Lang fremføringskant.
b. SEF betyder Kort fremføringskant.
•
Alle andre indstillinger for siderækkefølge for N-op er de samme, undtagen for 2 Op. Du kan trykke på Højre-til-Ned, Venstre-til-Ned, Ned-til-venstre og
Ned-til-højre.
Kopiering_ 60
7. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, viser maskinen
vinduet, der spørger, om du vil anbringe endnu en side. Læg endnu en
original i, og tryk på Ja. Tryk på Nej i dette vindue, når du er færdig.
•
1-sidet Original: Kopierer fra én side af originalen til én side af
brochuren.
•
2-sidet Original Bog: Kopierer hver side af en original til én side af
brochuren.
•
2-sidet Original Kalender: Kopierer hver side af en original til én
side af brochuren. Den anden side af hver enkelt original drejes 180
grader, så teksten står oprejst i brochuren.
Brochurekopiering
Maskinen udskriver automatisk på en eller begge sider af papiret, som
derefter foldes til en brochure med alle siderne i korrekt rækkefølge.
Maskinen reducerer og justerer også placeringen af hvert billede korrekt, så
det passer på det valgte papir.
•
•
Når du anvender denne indstilling, deaktiveres Id-kopiOprindelig
retning, N-op, Bogkopi og vandmærke under fanen Avanceret.
Denne funktion er kun mulig med udskriftsmediestørrelsen Letter,
Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, A3
og JIS B4.
Bogkopiering
Brug denne funktion til at kopiere en bog. Hvis bogen er for tyk, skal du løfte
DADF’en, indtil dens hængsler går i indgreb med stoppet, og derefter lukke
DADF’en. Hvis bogen eller bladet er tykkere end 30 mm, skal du starte
kopieringen med DADF’en åben.
•
•
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Duplex m.m., under fanen
Basis (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på side ).
4. Tryk på fanen Avanceret > Brochure på displayet.
5. Vælg en bakke i Papirkilde.
6. Tryk på den relevante indstilling.
• Fra: Deaktiverer denne funktion.
Kopiering_ 61
Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du lægger originalen på
scannerglaspladen.
Når du anvender denne indstilling, deaktiveres Oprindelig
retning, N-op og Brochure under fanen Avanceret.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Læg en bogside med forsiden nedad på scannerglaspladen (se
"Placering af originaler" på side ).
•
Bog Slet midte og kant: Sletter skygger af en indbinding eller en
bogkant fra midten og sidekanterne af kopierne.
6. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
•
Når du anbringer en bog på scannerglaspladen, skal du lade
lidt plads være (ca. 10 mm) mellem toppen og bunden af
scannerglaspladens kant og bogen.
• Nogle bøger er muligvis ikke tilgængelige i denne funktion,
f.eks. indbundet bog, dårlig indbinding osv.
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Duplex m.m.,
under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på
side ).
4. Tryk på fanen Avanceret > Bogkopi på displayet.
5. Tryk på den relevante indstilling.
• Fra: Deaktiverer denne funktion.
• Venstre side: Udskriver kun venstre side af bogen.
Vandmærke
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et
eksisterende dokument. Du ønsker måske at få teksten ”KLADDE” eller
”FORTROLIGT” skrevet med store grå bogstaver diagonalt hen over den
første side eller på alle sider i et dokument.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model eller
installerede sæt.
Der er fra fabrikkens side lagt flere foruddefinerede vandmærker i
maskinen. Du kan også angive et personligt vandmærke.
Når du anvender denne indstilling, deaktiveres Brochure under fanen
Avanceret.
•
Højre side: Udskriver kun højre side af bogen.
•
Begge sider (Fra venstre): Udskriver begge modstående sider fra
venstre side.
•
Begge sider (Fra højre): Udskriver begge modstående sider fra
højre side.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Formindsk/
forstør, Duplex m.m., under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne
for hver kopi" på side ).
4. Tryk på fanen Avanceret > Vandmærke på displayet.
5. Tryk på den relevante indstilling.
• Fra: Deaktiverer denne funktion.
• Andre forudindstillede værdier: Giver dig mulighed for nemt at
vælge værdier, der er almindeligt anvendt.
• Br.def: Giver dig mulighed for at indtaste en vandmærketekst vha.
popup-tastaturet.
6. Angiv indstillingerne Vandmærke.
• Sider: Vælg, om du vil udskrive teksten på alle siderne eller kun på
den første side.
• Tekstfarve/-størrelse: Vælg farve og størrelse på
vandmærketeksten.
• Position: Vælg den udskrevne placering af vandmærketeksten.
7. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
Kopiering_ 62
Stempel
Udskriver datoen og klokkeslættet, IP-adressen, enhedsoplysninger og den
indtastede kommentarer på udskrifter.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Duplex m.m.,
under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på
side ).
4. Tryk på fanen Avanceret > Stempel på displayet.
5. Tryk på knappen til højre.
6. Marker afkrydsningsfeltet til højre.
• IP-adresse: Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive en
IP-adresse på udskrifterne.
• Id: Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive bruger-id på
udskrifterne.
• Maskinoplysninger: Denne indstilling giver dig mulighed for at
udskrive enhedsoplysninger på udskrifterne.
• Kommenter: Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive din
kommentar på udskrifterne.
• Klokkeslæt og dato: Denne indstilling giver dig mulighed for at
udskrive klokkeslæt- og datostempler på udskrifterne.
7. Tryk på OK på displayet.
8. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
Valg af originaltyper
Indstillingen Originaltype bruges til at forbedre kopikvaliteten ved at vælge
dokumenttypen for de aktuelle kopijob.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Formindsk/
forstør, Duplex m.m., under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne
for hver kopi" på side ).
4. Tryk på fanen Billede > Originaltype på displayet.
5. Tryk på den relevante indstilling.
• Tekst: Bruges til originaler, der hovedsageligt indeholder tekst.
• Tekst/foto (Tekst og Udskrevet foto): Bruges til originaler, der
indeholder en blanding af tekst og fotografier.
• Foto: Bruges til fotografier.
• Kopieret original: Bruges til kopierede dokumenter.
• Kort: Bruges til kort.
• Lys original: Bruges til lyse dokumenter.
6. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
Justering af baggrund
Denne funktion er nyttig ved kopiering af originaler, der indeholder farve i
baggrunden, f.eks. aviser og kataloger.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Formindsk/
forstør, Duplex m.m., under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne
for hver kopi" på side ).
4. Tryk på fanen Billede > Juster baggrund.
5. Tryk på den relevante indstilling.
• Fra: Deaktiverer denne funktion.
• Auto: Optimerer baggrunden.
• Forbedring: Jo højere tallet er, jo mere livagtig er baggrunden.
• Slet: Jo højere tallet er, jo lysere er baggrunden.
6. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
Kopiering_ 63
Sletning af bagsidebilleder
Når originalen er tynd, og bagsidebillederne ses igennem, kan du bruge
denne funktion til at fjerne bagsidebillederne.
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Formindsk/
forstør, Duplex m.m., under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne
for hver kopi" på side ).
4. Tryk på fanen Billede > Slet bagsidebilledet.
5. Tryk på den relevante indstilling.
• Fra: Deaktiverer denne funktion.
• Slet: Jo højere tallet er, jo lysere er baggrundsbilledet.
6. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
Kopiering_ 64
Brug af en programindstilling
1. Tryk på Hurtig kopi på displayet.
Denne indstilling giver dig mulighed for at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug. Du kan også bruge de tidligere indstillinger fra det sidste job.
Lagring af Programmer
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Papirkilde, Duplex m.m.,
under fanen Basis (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på
side ).
3. Indstil kopifunktionerne under fanerne Avanceret eller Billede, hvis det
er nødvendigt (se "Brug af de specielle kopifunktioner" på side ).
4. Tryk på fanen Basis eller Tilbage.
5. Indtast eventuelt antallet af kopier ved hjælp af det numeriske tastatur
på kontrolpanelet.
6. Tryk på Programmer.
7. Tryk på Gem.
8. Tryk på indtastningsområdet for Programnavn. Popup-tastaturet vises.
Indtast det ønskede programnavn. Tryk på Udført.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
Du kan angive værdierne for indstillede Programmer ved at rulle
op og ned og kontrollere værdierne ved hjælp af op/ned-pilene.
9. Tryk på Gem. Når bekræftelsesvinduet vises, er de angivne indstillinger
gemt. Tryk på OK for at kontrollere listen, eller tryk på Annuller.
Indlæsning af programmer
1. Tryk på Kopier på displayet.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Tryk på Programmer > Indlæs.
4. Tryk på det ønskede programnavn på listen.
5. Tryk på Anv..
Maskinen er nu indstillet til at kopiere i overensstemmelse med den
valgte indstilling.
6. Tryk på Start på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.
Brug af menuen Hurtig kopi
Menuen Hurtig kopi giver mulighed for hurtigt at kopiere indstillinger uden
at skulle gå til et lavere menuniveau eller en anden fane. Men denne menu
indeholder ikke alle kopiindstillingerne. Hvis du skal bruge andre
kopiindstillinger, skal du bruge kopiindstillingerne i menuen Kopier (se
"Ændring af indstillingerne for hver kopi" på side eller "Brug af de specielle
kopifunktioner" på side ).
3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Formindsk/forstør, Duplex/
N-op, Output, Papirkilde osv.
Du kan angive standardindstillingerne for Hurtig kopi fra
Maskinkonfiguration > Programindstilling > Kopiindstillinger
på displayet. Indstil de oftest anvendte indstillinger.
4. Indtast eventuelt antallet af kopier ved hjælp af det numeriske tastatur
på kontrolpanelet.
5. Tryk på
Kopiering_ 65
(Start) i kontrolpanelet for at starte kopieringen.
Faxning (ekstraudstyr)
4.
I denne vejledning får du oplysninger om, hvordan du bruger maskinen som faxmaskine.
Dette kapitel indeholder:
•
•
•
•
•
Forberedelse på at faxe
Afsending af en fax fra computeren
Om faxskærmen
Afsendelse af fax
Modtagelse af fax
•
•
•
•
•
•
Du kan ikke bruge denne maskine som fax via
internettelefonlinjen. Kontakt din internetudbyder for at få
yderligere oplysninger.
Det anbefales at bruge en traditionel analog telefontjeneste
(PSTN: public switched telephone network) ved opkobling til
telefonnettet med henblik på brug af fax. Hvis du bruger andre
internettjenester (DSL, ISDN, VolP), kan du forbedre
forbindelseskvaliteten ved at bruge et mikrofilter. Micro-filteret
eliminerer støjsignaler og forbedrer forbindelsens kvalitet eller
internetkvaliteten. Da DSL Micro-filteret ikke følger med maskinen,
skal du kontakte din internetudbyder vedrørende brug af DSL
Micro-filter.
Justering af dokumentindstillingerne
Udskrivning af en faxrapport
Brug af en programindstilling
*** 'Lagring og indlæsning af dokumenter' on page 76 ***
2. Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vinduet Udskriv åbnes. Afhængigt af programmet kan udseendet
variere en smule.
3. Vælg Samsung Network PC Fax i vinduet Udskriv
4. Klik på Udskriv eller OK.
5. Indtast modtagerens faxnummer, og angiv om nødvendigt
indstillingerne.
Du kan få flere oplysninger om Samsung Network PC Fax ved at
klikke på Hjælp.
1 Forbindelsesport
2 Micro-filter
3 DSL-modem/telefonlinje
Forberedelse på at faxe
Før du sender eller modtager en fax, skal du slutte det medfølgende
telefonkabel til stikkontakten. Se, hvordan du tilslutter, i
Installationsvejledning til ekstraudstyret til faxen. Den metode, der bruges til
at oprette en telefonforbindelse, varierer fra land til land.
6. Klik på Send.
Afsending af en fax fra computeren
Du kan sende en fax fra computeren uden at gå hen til maskinen. Sørg for,
at maskinen og computeren er tilsluttet det samme netværk.
Afsendelse af en fax (Windows)
Hvis du vil sende en fax fra computeren, skal programmet Samsung
Network PC Fax være installeret. Dette program installeres, når du
installerer printerdriveren.
1. Åbn det dokument, der skal sendes.
Faxning (ekstraudstyr)_ 66
Kontrol af listen over afsendte faxer (Windows)
Du kan kontrollere listen over afsendte faxer fra computeren.
I menuen Start skal du klikke på Programmer eller Alle Programmer >
Samsung Printers > Network PC Fax > Fax Journal. Derefter vises Fax
Journal sammen med listen over afsendte faxer.
Du kan få flere oplysninger om Fax Journal ved at klikke på Hjælp.
Afsendelse af en fax (MAC)
Hvis du vil sende en fax fra computeren, skal programmet Fax Utilities
være installeret. Dette program installeres, når du installerer printerdriveren.
Trinene i det følgende er baseret på Mac OS X 10.5 eller 10.6. Afhængigt af
OS-versionen vil følgende trin være forskellige.
1. Åbn det dokument, der skal sendes.
2. Vælg Print i menuen File.
Vinduet Print åbnes. Afhængigt af programmet kan udseendet variere
en smule.
6. Indtast modtagernes faxnummer i indtastningsområdet for To. Du kan
også bruge Addresses ved at trykke på knappen
ofte anvendte faxnumre.
, hvis du har lagret
7. Indtast om nødvendigt forvalgsnummeret i indtastningsområdet Dialing
Prefix.
8. Du kan om nødvendigt sende en fax med en forside: marker Brug
skilleside.
Indtast emnet og meddelelsen til faxjobbet.
Du kan angive mere detaljerede indstillinger for forside i Samsung
Fax Cover Page. Vælg Samsung Fax Cover Page på rullelisten
under Orientation.
9. Klik på Fax.
10. Ikonet Fax (
) vises på docken i MAC. Klik på ikonet.
Du kan se status for faxjobbet. Du kan også slette, tilbageholde,
genoptage og midlertidigt standse faxjobbet.
3. Vælg Samsung CLX-9201 9301 Series fax på rullelisten i Printer.
4. Vælg antal kopier og sider.
5. Vælg papirformat, retning og skalering.
Faxning (ekstraudstyr)_ 67
Om faxskærmen
Fanen Avanceret
Når du vil bruge faxfunktionen, skal du trykke på Fax på displayet.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du installere ekstraudstyret til
faxen på din maskine.
Hvis der vises et andet skærmbillede, skal du trykke på (
startdisplayet.
) for at gå til
•
•
•
•
Fanen Basis
Oprindelig størrelse: Vælger størrelsen på originalerne (se "Valg af
størrelsen på originaler" på side ).
Duplex: Vælger, om maskinen sender faxer som én side af originalen
eller begge sider af originalen (se "Faxning på begge sider af originaler"
på side ).
Oprindelig retning: Vælger retningen på originalerne (se "Valg af
retningen på originaler" på side ).
Forsinket afsendelse: Indstiller maskinen til at sende en fax på et
senere tidspunkt uden din indgriben (se "Udskydelse af en
faxtransmission" på side ).
Fanen Billede
•
•
•
•
Indtastningsområde til faxnummer: Indtast modtagerens faxnummer
ved brug af det numeriske tastatur på kontrolpanelet. Hvis du har
konfigureret adressekartoteket, skal du trykke på Adressebog (se
"Oprettelse af et adressekartotek vha. kontrolpanelet" på side eller
"Oprettelse af et adressekartotek vha. SyncThru™ Web Service" på
side ).
Opløsning: Justerer indstillingerne for opløsning (se "Ændring af
opløsningen" på side ).
Adressebog: Angiver modtagerens faxnummer ved blot at trykke på
lagrede numre. Du kan gemme ofte anvendte faxnumre ved brug af
kontrolpanelet eller SyncThru™ Web Service (se "Oprettelse af et
adressekartotek vha. kontrolpanelet" på side eller "Oprettelse af et
adressekartotek vha. SyncThru™ Web Service" på side ).
Programmer: Gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug (se "Brug af en programindstilling" på side ).
•
Originaltype: Forbedrer faxkvaliteten baseret på typen af det originale
dokument, der scannes (se "Valg af originaltyper" på side ).
Afsendelse af fax
I dette afsnit forklares faxafsendelse og de specielle transmissionsmetoder.
Når du ilægger originaler, kan du enten bruge den automatiske
duplexdokumentføder eller scannerglaspladen. Hvis du ilægger
originaler både i den automatiske duplexdokumentføder og på
scannerglaspladen, vil maskinen først læse originalerne i den
automatiske duplexdokumentføder, fordi den har højest prioritet ved
scanning.
Indstilling af faxhoved
I nogle lande er det lovpligtigt at angive afsenderens faxnummer på alle
faxer, der sendes.
Faxning (ekstraudstyr)_ 68
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger
> Maskin-id og Faxnr. på displayet.
•
Mens maskinen sender en fax, kan du ikke sende en e-mail på
samme tid.
Afsendelse af en fax ved hjælp af
hurtigopkaldsnumre
Når du bliver bedt om at indtaste et destinationsnummer, mens du er ved at
sende en fax, skal du indtaste det hurtigopkaldsnummer, som du angav
tidligere (se "Oprettelse af et adressekartotek" på side 7.).
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Fax på displayet.
3. Juster dokumentindstillingerne under fanen Avanceret eller Billede (se
"Justering af dokumentindstillingerne" på side ).
4. Tryk på fanen Basis.
5. Vælg Opløsning (se "Ændring af opløsningen" på side ).
6. Når markøren blinker på indtastningslinjen:
• Hvis hurtigopkaldsnummeret er på ét ciffer (0-9), skal du trykke på
den tilsvarende taltast vha. det numeriske tastatur på kontrolpanelet
og holde den nede.
• Hvis hurtigopkaldsnummeret er på to eller tre cifre, skal du trykke på
tasten eller tasterne med det eller de første cifre og derefter holde
tasten med det sidste ciffer nede på tastaturet på kontrolpanelet.
7. Tryk på Start på kontrolpanelet.
Maskinen begynder at scanne og sende en fax til destinationen.
2. Tryk på en faxlinje, hvis din maskine har flere faxlinjer.
3. Tryk på inputområdet ID-navn. Popup-tastaturet vises.
Indtast dit navn eller firmanavn. Tryk på OK.
4. Tryk på inputområdet Faxnummer.
Indtast dit faxnummer ved brug af det numeriske tastatur på
kontrolpanelet.
5. Tryk på OK for at gemme oplysningerne.
Afsendelse af en fax
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
Maskinen reducerer automatisk det originale dokument, så det
passer til papirstørrelsen i modtagerens fax. Det originale
dokument er f.eks. et A3-papir, og papiret i modtagernes fax er
A4-papir, det originale papir reduceres, så det passer til A4-papir.
2. Tryk på Fax på displayet.
3. Juster dokumentindstillingerne under fanen Avanceret eller Billede (se
"Justering af dokumentindstillingerne" på side ).
4. Tryk på fanen Basis.
5. Vælg Opløsning (se "Ændring af opløsningen" på side ).
6. Når markøren blinker på inputlinjen, skal du indtaste faxnummeret ved
brug af det numeriske tastatur på kontrolpanelet eller bruge
Adressebog på displayet, hvis du har gemt hyppigt anvendte faxnumre.
•
•
Du kan sende en fax til 10 destinationer ad gangen.
Du kan indsætte en pause ved at trykke på Pause, når du
kommer til det relevante sted i faxnummeret. I displayet vises
der en ”-” på det pågældende sted i nummeret.
7. Tryk på Start på kontrolpanelet. Maskinen begynder at scanne og sende
en fax til destinationerne.
•
•
•
Du kan sende en fax direkte fra din computer (se "Afsending af en
fax fra computeren" på side ).
Når du vil annullere et faxjob, skal du trykke på Stop på
kontrolpanelet, inden maskinen begynder at transmittere, eller
trykke på knappen Job Status på kontrolpanelet og vælge det job,
som du vil slette, og derefter trykke på Delete (see "Job
Status-knap" på side ).
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, viser
maskinen vinduet, der spørger, om du vil anbringe endnu en side.
Læg endnu en original i, og tryk på Ja. Tryk på Nej i dette vindue,
når du er færdig.
Afsendelse af en fax manuelt ved brug af Rør på
Med denne metode sendes en fax ved hjælp af Rør på under fanen Basis.
Når du bruger Forsinket afsendelse, Lynstartfax og Prioriteret
afsendelse under fanen Avanceret, kan du ikke sende en fax vha.
Rør på.
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Fax på displayet.
3. Juster dokumentindstillingerne under fanen Avanceret eller Billede (se
"Justering af dokumentindstillingerne" på side ).
4. Tryk på fanen Basis.
5. Vælg Opløsning (se "Ændring af opløsningen" på side ).
6. Tryk på Rør på på displayet.
7. Når du hører klartonen, skal du indtaste et faxnummer vha. det
numeriske tastatur på kontrolpanelet.
8. Tryk på Start, når du hører en skinger faxtone fra den eksterne
faxmaskinen.
Afsendelse af en fax manuelt ved brug af en
lokaltelefon
Med denne metode sendes en fax ved hjælp af en lokaltelefon.
Lokaltelefonen skal være tilsluttet EXT-socket på faxen på maskinen.
Når du taler via telefonen, der er tilsluttet EXT-socket, er kopieringsog scanningsfunktionerne ikke tilgængelige.
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Fax på displayet.
Faxning (ekstraudstyr)_ 69
3. Juster dokumentindstillingerne under fanen Avanceret eller Billede (se
"Justering af dokumentindstillingerne" på side ).
4. Tryk på fanen Basis.
5. Vælg Opløsning (se "Ændring af opløsningen" på side ).
6. Løft modtageren på lokaltelefonen.
7. Når du hører klartonen, skal du kalde et faxnummer op ved brug af
lokaltelefonen.
8. Tryk på Start på kontrolpanelet, når du hører et højt faxsignal fra
lokaltelefonen.
6. Når markøren blinker på indtastningslinjen, skal du indsætte
faxnummeret ved brug af det numeriske tastatur på kontrolpanelet. Eller
du kan bruge Adressebog på displayet, hvis du har lagret ofte
benyttede faxnumre.
7. Tryk på fanen Avanceret > Forsinket afsendelse.
Automatisk genafsendelse
Når linjen, du har ringet til, er optaget, eller der ikke er noget svar, når du
sender en fax, kalder maskinen automatisk nummeret op igen.
Følg trinene nedenfor, hvis du vil ændre tidsintervallet mellem genopkald
og/eller antallet af forsøg på genopkald:
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger
> Ring op igen på displayet.
2. Tryk på en faxlinje, hvis din maskine har flere faxlinjer.
3. Angiv indstillingen Genopkaldsinterval [1-15] min vha. pil op/ned.
4. Angiv indstillingen Antal genopkald [0-13] vha. pil op/ned.
Genopkald til det senest kaldte nummer
Seneste: Viser de seneste 10 opkaldte faxnumre. Du kan også vælge
faxnumre i stedet for at trykke på taltastaturet.
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Fax på displayet.
3. Juster dokumentindstillingerne under fanen Avanceret eller Billede (se
"Justering af dokumentindstillingerne" på side ).
4. Tryk på fanen Basis.
5. Vælg Opløsning (se "Ændring af opløsningen" på side ).
6. Tryk på Seneste.
7. Indtast det faxnummer, du vil genopkalde. Tryk derefter på OK.
8. Tryk på indtastningsområdet Jobnavn. Derefter vises popup-tastaturet.
Indtast det ønskede jobnavn. Tryk på Udført.
Hvis du ikke indtaster et jobnavn, tildeler maskinen jobnavnet ”Fax Send
job”.
9. Indstil tidspunktet for udskydelse af afsendelse.
*Du kan indstille tidspunktet for udskydelse af afsendelse til at
være mere end 15 minutter senere end det aktuelle tidspunkt. Hvis
klokken f.eks. er 1.00, kan du angive starttidspunktet til at være
1.15. Hvis det angivne tidspunkt er forkert, vises der en
advarselsmeddelelse, og maskinen nulstiller det til det aktuelle
tidspunkt.
10. Tryk på Start på kontrolpanelet. Maskinen begynder at lagre de de
scannede originaldata i hukommelsen.
Hvis du vil annullere forsinkelse af en fax, skal du trykke på Fra, før
afsendelsen aktiveres.
•
Tilføj til-adresse: Giver dig mulighed for at tilføje et
faxnummer i resultaterne Seneste til Adressebog.
• Slet: Giver dig mulighed for at slette et faxnummer i
resultaterne Seneste. Tryk på det faxnummer, du vil slette.
Tryk derefter på Slet.
8. Tryk på Start på kontrolpanelet. Maskinen begynder at scanne og sende
en fax til destinationerne.
Udskydelse af en faxtransmission
Du kan indstille maskinen, så den sender en fax på et senere tidspunkt,
hvor du ikke selv er til stede.
•
1.
2.
3.
4.
5.
Når du anvender denne indstilling, deaktiveres Lynstartfax og
Prioriteret afsendelse under fanen Avanceret.
• Når du anvender denne indstilling, kan du ikke sende en fax ved at
bruge knappen Rør på på displayet.
Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
Tryk på Fax på displayet.
Juster dokumentindstillingerne under fanen Avanceret eller Billede (se
"Justering af dokumentindstillingerne" på side ).
Tryk på fanen Basis.
Vælg Opløsning (se "Ændring af opløsningen" på side ).
Faxning (ekstraudstyr)_ 70
Modtagelse af fax
Modtagelse i sikker modtagetilstand
I dette afsnit forklares det, hvordan du modtager en fax, og de specielle
modtagelsesmetoder, der er tilgængelige.
Ændring af modtagetilstande
Maskinen er forudindstillet til tilstanden Fax fra fabrikken. Når du modtager
en fax, besvarer maskinen opkaldet efter et bestemt antal ring og modtager
automatisk faxen. Men hvis du ønsker at ændre modtage-tilstanden til en
anden tilstand, henvises du til trinene i det følgende:
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger
> Faxstartindstillinger på displayet.
2. Tryk på en faxlinje, hvis din maskine har flere faxlinjer.
Du kan få brug for at hindre uvedkommende personers adgang til de faxer,
du modtager. Du kan skifte til sikker modtagetilstand, så udskriften af de
faxer, der modtages, begrænses, når maskinen ikke er overvåget. I sikker
modtagetilstand gemmes alle indgående faxer i hukommelsen.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger
> Sikker modt. på displayet.
Sikker modt.-tilstanden kan kun konfigureres af en autoriseret
bruger, som har et registreret id og adgangskode på maskinen.
Indtast id’et og adgangskoden, når maskinen anmoder om det.
2. Tryk på en faxlinje, hvis din maskine har flere faxlinjer.
3. Tryk på Til for at aktivere denne funktion.
Når maskinen modtager en fax i denne tilstand, aktiveres Uds..
Hvis du ønsker at udskrive de sikre faxer, skal du trykke på Uds..
Alle sikrede faxer udskrives.
4. Hvis du ønsker, at indgående faxer, altid skal gå tiI hukommelsen, skal
du trykke på Hele dagen. Eller kan du gå videre til næste trin.
5. Angiv Starttid ved at trykke på knapperne + og -. Tryk på OK.
3. Tryk på Modtagetilstand.
4. Tryk på den relevante indstilling.
• Telefon: Modtager en fax ved at trykke på Rør på og derefter på
Start.
• Fax: Besvarer et indgående faxopkald og skifter straks til
faxmodtagelsestilstanden.
• Telefonsvarer/fax: Bruges, når der er sluttet en telefonsvarer til din
maskine. Maskinen besvarer et indgående opkald, og den der ringer
op, kan efterlade en meddelelse på telefonsvareren. Hvis
faxmaskinen registrerer en faxtone på linjen, skifter maskinen
automatisk til faxtilstand for at modtage faxen.
5. Tryk på OK for at gemme oplysningerne.
6. Tryk på Sluttidspunkt, og angiv den specifikke sluttid vha. pil op/ned
eller venstre/højre piletast. Tryk derefter på OK.
7. Tryk på OK på displayet.
Hvis du vil deaktivere funktionen Sikker modt., skal du trykke på Fra.
I denne situation udskrives den modtagne fax.
Manuel modtagelse i telefontilstand
Du kan modtage et faxopkald ved at trykke på Rør på og derefter trykke på
Start, når du hører en faxtone fra den eksterne maskinen. Maskinen
begynder at modtage en fax.
Manuel modtagelse af fax bruge en lokaltelefon
Denne funktion fungerer bedst, når du bruger en lokaltelefon, der er sluttet
til EXT-stikket bag på maskinen.
Når du modtager et opkald på lokaltelefonen, og du hører faxtoner, skal du
trykke på tasterne *9* på lokaltelefonen. Maskinen modtager derefter faxen.
Tryk langsomt på tasterne i den angivne rækkefølge. Prøv at trykke *9* én
gang til, hvis du stadig hører faxtonen fra den eksterne maskine.
Følg trinene nedenfor for at ændre *9* til f.eks. *3*:
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger
> Modtag startkode på displayet.
2. Tryk på Til for at aktivere denne funktion.
3. Indtast tallet 3 ved brug af det numeriske tastatur på kontrolpanelet.
4. Tryk på OK.
Faxning (ekstraudstyr)_ 71
Valg af en udbakke til modtagne faxer
Modtagelse af faxer i hukommelsen
Med denne indstilling er det muligt at specificere den bakke, hvor faxen skal
udskrives.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger
> Modtog faxudskrivning > Udbakke på displayet.
Da maskinen er en multitaskingenhed, kan den modtage faxer, samtidig
med at den kopierer eller udskriver. Hvis du modtager en fax, mens du
kopierer eller udskriver, gemmer maskinen den indgående fax i
hukommelsen. Så snart kopieringen eller udskrivningen er afsluttet,
udskriver maskinen automatisk faxerne.
Justering af dokumentindstillingerne
Før du sender en fax, kan du justere dokumentindstillinger som f.eks.
opløsning, mørkhed, farve, duplex osv.
Dokumentindstillingen heri er kun for det aktuelle job. Hvis du vil
ændre standardindstillingerne for dokumentindstillinger, kan du se
Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger >
Standardværdi.
Valg af størrelsen på originaler
2. Tryk på den relevante bakke.
•
I CLX-9301 Series er Højre bakke (forside op) en valgfri
enhed.
• Finishing bakke og Øverste bakke er kun tilgængelige, når
den valgfrie indvendige efterbehandlingsenhed eller
efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret.
• Når den valgfrie indvendige efterbehandlingsenhed eller
efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret, er
Midterbakke deaktiveret.
3. Tryk på OK.
Der kan sendes en fax efter angivelse af størrelsen af det originale
dokument, hvis størrelsen på det originale dokument ikke kan registreres
automatisk, eller hvis du ønsker at angive en bestemt dokumentstørrelse.
1. Tryk på fanen Avanceret > Oprindelig størrelse på displayet.
Udskrivning afmodtagne faxer på begge sider af
papiret
Vælg denne duplexfunktion for at spare papir. Når maskinen udskriver de
modtagne faxdata, udskriver den dem på begge sider af papiret.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger
> Modtog faxudskrivning > Duplex på displayet.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Fra: Udskriver kun på den ene side af papiret.
• Lang led: Udskriver på begge sider af papiret, men indbindingen er
langs den lange kant.
• Kort led: Udskriver på begge sider af papiret, men indbindingen er
langs den korte kant.
3. Tryk på OK.
Udskrivning af modtagne faxer i den højre bakke
(forsiden opad)
2. Tryk på den relevante indstilling.
Du kan ændre papirlisten på displayet ved at trykke på Størrelse i
tommer eller Størrelse i mm. Papirlisten er opdelt i den
tilgængelige A/B-størrelsestype og Letter-størrelsestype i denne
maskine.
•
Auto: Registrerer automatisk størrelsen på originaler, men denne
indstilling understøttes kun, når originalerne er i størrelserne Letter,
Ledger, Legal, Statement, A3, A4, A5, B4 eller JIS B5.
• Andre forudindstillede værdier: Giver dig mulighed for nemt at
vælge værdier, der er almindeligt anvendt.
3. Tryk på OK på displayet.
Maskinen giver mulighed for at modtage indgående faxer via den højre
bakke (forsiden opad). Når du bruger den højre bakke, stakkes modtagne
faxer i rækkefølge, startende med den første side nederst.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Faxindstillinger
> Modtog faxudskrivning > Udbakke > Højre bakke (trykside opad)
på displayet.
2. Tryk på OK.
Faxning (ekstraudstyr)_ 72
Faxning på begge sider af originaler
Denne funktion er specielt beregnet til tosidede originaler. Du kan vælge,
om maskinen sender fax på den en side eller på begge sider af papiret.
1. Tryk på fanen Avanceret > Duplex, og angiv derefter originalens
retning.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• 1-sidet: For originaler, der kun udskrives på én side.
• 2-sidet, Bog: For originaler, der udskrives på begge sider.
• 2-sidet, Kalender: For originaler, der udskrives på begge sider,
men bagsiden roteres 180 grader.
Hvis du vil bruge 2-sidet, Bog og 2-sidet, Kalender, skal
originalerne placeres i DADF’en. Hvis maskinen ikke kan
registrere originalen i DADF’en, ændres indstillingen automatisk til
1-sidet.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Stående billeder: Vælg denne indstilling for et originalt dokument,
der er ilagt med toppen mod bagsiden af maskinen.
Brug af DADF’en
•
Brug af
scannerglaspladen
Ikon
Liggende billeder: Vælg denne indstilling til et originaldokument,
der er lagt i DADF’en med toppen af det originale dokument mod
venstre side af maskinen eller et originaldokument placeret på
scannerglaspladen med toppen af det originale dokument mod højre
side af maskinen.
Brug af DADF’en
Brug af
scannerglaspladen
Ikon
3. Tryk på OK på displayet.
Valg af retningen på originaler
Angiv dokumentets retning, når du faxer dobbeltsidede dokumenter. Ellers
udskrives faxerne muligvis ikke i den korrekte siderækkefølge eller med
korrekt arrangeret for- og bagside.
1. Tryk på fanen Avanceret > Oprindelig retning, og angiv derefter
originalens retning.
3. Tryk på OK på displayet.
Ændring af opløsningen
Standardindstillingerne for dokumenter giver et godt resultat, når der
anvendes almindelige tekstbaserede originaler. Men hvis du sender
originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder billeder, kan du opnå en
bedre faxkvalitet ved at justere opløsningen.
Tryk på venstre/højre piletast for at skifte værdierne.
• Standard: Anbefales normalt til originaler med tekst. Denne indstilling
vil reducere transmissionstiden.
• Fin: Anbefales til originaler, der indeholder små tegn, tynde linjer eller
tekst, der blev udskrevet ved brug af en matrixmaskine.
• Superfin: Anbefales til originaler, der indeholder fine detaljer. Denne
indstilling er kun aktiveret, hvis den modtagende maskine også
understøtter opløsningen Superfin.
Faxning (ekstraudstyr)_ 73
•
Ultrafin: Anbefales til originaler, der indeholder ekstremt fine detaljer.
Denne indstilling er kun aktiveret, hvis den modtagende maskine også
understøtter opløsningen Ultrafin.
Hvis maskinen er indstillet til opløsningen Superfin eller Ultrafin, og
den faxmaskine, du kommunikerer med, ikke understøtter
opløsningen Superfin eller opløsningen Ultrafin, sender maskinen
med den højeste opløsningstilstand, som understøttes af den anden
faxmaskine.
Valg af originaltyper
Udskrivning af en faxrapport
Du kan indstille maskinen til at udskrive en rapport, uanset om en
faxtransmission og -modtagelse blev fuldført eller ej.
Hvis en rapport indeholder tegn eller skrifttyper, som maskinen ikke
understøtter, kan Unknown udskrives i stedet for tegn/skrifttyper i
rapporten.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Rapp. > Faxrapporter > Indstillinger
på displayet.
Du kan indstille den originale dokumenttype for at forbedre kvaliteten af et
dokument, der er ved at blive scannet.
1. Tryk på fanen Billede > Originaltype på displayet.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Tekst: Til originaler med tekst eller lineart.
• Tekst/Foto: Til originaler med både tekst og fotografier sammen.
• Foto: For originaler, der indeholder fotos med fortløbende toner.
Ændring af mørkheden
Du kan vælge graden af mørkhed i det originale dokument.
1. Tryk på fanen Basis > Mørkhed på displayet.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Multi-faxtransmission Resultat: Udskriver en
bekræftelsesrapport, når du sender en fax til flere lokationer.
- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- Til: Aktiverer denne funktion.
- Til-Fejl: Udskriver kun en rapport, når den transmission
mislykkes.
• Faxtransmission Resultat: Udskriver en bekræftelsesrapport, der
viser om transmissionen lykkedes, hvor mange sider der blev
afsendt, samt andre oplysninger.
- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- Til: Aktiverer denne funktion.
- Til-Fejl: Udskriver kun en rapport, når den transmission
mislykkes.
• Faxtransmission Oversigt: Udskriver en bekræftelsesrapport, der
viser, om transmissionen lykkedes, hvor mange sider der blev
afsendt, samt andre oplysninger.
- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- Til: Aktiverer denne funktion.
• Faxmodtagelse Oversigt: Udskriver en bekræftelsesrapport, der
viser, om modtagelse lykkedes, hvor mange sider der blev modtaget,
samt andre oplysninger.
- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- Til: Aktiverer denne funktion.
3. Tryk på OK på displayet.
2. Tryk på venstre/højre piletast for at ændre niveauet for lys og mørk.
Faxning (ekstraudstyr)_ 74
Brug af en programindstilling
•
Denne indstilling giver dig mulighed for at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug. Du kan også bruge de tidligere indstillinger fra de tidligere
job.
•
Lagring af Programmer
1. Tryk på Fax på displayet.
2. Juster dokumentindstillingerne under fanen Avanceret eller Billede (se
"Justering af dokumentindstillingerne" på side ).
3. Tryk på fanen Basis.
4. Vælg Opløsning (se "Ændring af opløsningen" på side ).
5. Tryk på Programmer.
6. Tryk på indtastningsområdet for Programnavn. Popup-tastaturet vises.
Indtast det ønskede programnavn. Tryk derefter på OK.
Du kan angive værdierne for indstillede Programmer ved at rulle
op og ned og kontrollere værdierne ved hjælp af op/ned-pilene.
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, viser
maskinen vinduet, der spørger, om du vil anbringe endnu en side.
Læg endnu en original i, og tryk på Ja. Tryk på Nej i dette vindue,
når du er færdig.
Mens maskinen sender en fax, kan du ikke sende en e-mail på
samme tid.
Håndtering af Programmer
1. Tryk på Fax på displayet.
2. Tryk på Programmer > Liste.
3. Tryk på den relevante indstilling.
• Vælg alle: Vælger alle programmer.
• Detalje: Viser detaljerede oplysninger om det valgte program.
• Redig.: Ændrer et navn for det valgte program.
• Slet: Fjerner de valgte programmer.
4. Tryk på Annuller for at returnere til fanen Basis.
7. Tryk på Gem. Når bekræftelsesvinduet vises, er de angivne indstillinger
gemt. Klik på Gå til liste eller Luk.
Brug af Programmer
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Fax på displayet.
3. Når markøren blinker på inputlinjen, skal du indtaste faxnummeret ved
brug af det numeriske tastatur på kontrolpanelet eller bruge
Adressebog på displayet, hvis du har gemt hyppigt anvendte faxnumre.
4. Tryk på Programmer > Liste.
5. Tryk på et programnavn på listen, som du vil bruge.
6. Tryk på OK.
7. Tryk på Ja, når bekræftelsesvinduet vises.
Maskinen er nu indstillet til at faxe i overensstemmelse med den valgte
indstilling.
8. Tryk på Start på kontrolpanelet. Maskinen begynder at scanne og sende
en fax til destinationerne.
•
Når du vil annullere et faxjob, skal du trykke på Stop på
kontrolpanelet, inden maskinen begynder at transmittere, eller
trykke på knappen Job Status på kontrolpanelet og vælge det job,
som du vil slette, og derefter trykke på Delete.
Faxning (ekstraudstyr)_ 75
Lagring og indlæsning af dokumenter
Denne indstilling giver dig mulighed for at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug. Du kan også bruge de tidligere indstillinger fra det sidste job.
Lagring
1. Tryk på Scan t. email, Scan til server , Scan til delt mappe eller Scan
til USB på displayet.
2. Angiv scanningsfunktioner under fanen Avanceret, Billede eller Output
("Ændring af scanningsindstillinger" på side ).
3. Tryk på fanen Basis.
4. Angiv scanningskvaliteten med Duplex og Opløsning.
5. Tryk på Programmer > Gem.
6. Tryk på indtastningsområdet for Programnavn. Popup-tastaturet vises.
Indtast det ønskede programnavn. Tryk derefter på OK.
Du kan angive værdierne for indstillede Programmer ved at rulle
op og ned og kontrollere værdierne ved hjælp af op/ned-pilene.
7. Tryk på Gem.
8. Du kan kontrollere alle indstillinger igen. Hvis alt ser fint ud, skal du
trykke på Føj til Hjem for at oprette en genvej på hovedskærmen, Gem
for at gemme de aktuelle indstillinger eller Annuller for at afslutte uden
at gemme.
Indlæsning
1. Tryk på Scan t. email, Scan til server eller Scan til USB på displayet.
2. Tryk på Programmer > Indlæs.
3. Tryk på den tidligere indstilling, du vil bruge.
Maskinen er nu indstillet til at scanne i overensstemmelse med den
valgte indstilling.
4. Tryk på Føj til Hjem for at oprette en genvej på hovedskærmen, Slet for
at slette den aktuelle indstilling eller Anv. for at anvende den valgte
indstilling.
Faxning (ekstraudstyr)_ 76
Scanne
5.
Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som digitale filer på computeren.
Dette kapitel indeholder:
•
•
•
•
•
Basis scanningsmetode
Om scanningsmetoderne
Scanning af originaler og afsendelse pr. e-mail (scan til e-mail)
Scanning af originaler og afsendelse via SMB/FTP (Scanne til server)
Scanning af originaler og afsendelse til en USB-hukommelsesenhed
(scan til USB)
•
•
•
•
•
•
Ændring af scanningsindstillinger
Brug af en programindstilling
Scanne originaler og sende til din computer (scan til pc)
Scanning med TWAIN-kompatible programmer
MAC-scanning
Linux-scanning
Om scanningsmetoderne
Den maksimale opløsning, der kan opnås, afhænger af forskellige
faktorer, herunder computerhastighed, tilgængelig diskplads,
hukommelse, størrelsen af det scannede billede og indstillinger for
bitdybde. Afhængigt af systemet og det scannede emne, kan du
muligvis ikke scanne ved bestemte opløsninger, især ikke, hvis du
bruger forbedret opløsning.
Hvis du vil bruge scanningsfunktionen, skal du trykke på Scan t. email,
Scan til USB, Scan til server, Scan t. pc eller Scan til delt mappe på
displayet.
Hvis der vises et andet skærmbillede, skal du trykke på (
startdisplayet.
Basis scanningsmetode
Du kan scanne originalerne på maskinen via netværket.
• Easy Printer Manager(EPM): EPM er et Windows-baseret program,
der samler alle Samsung-maskinindstillinger ét sted.
• TWAIN: TWAIN er et af de foruddefinerede programmer til
billedbehandling. Når du scanner et billede, startes det valgte program,
så du selv kan styre scanningsprocessen. Denne funktion kan bruges
via en netværkstilslutning (se "Scanning med TWAIN-kompatible
programmer" på side ).
• Easy Document Creator(EDC): Dette program er software, der følger
med maskinen. Du kan bruge dette program til at scanne billeder eller
dokumenter. (se "Om Samsung Easy Document Creator" på side ).
• E-mail: Du kan sende det scannede billede som en fil vedhæftet i en
e-mail (se "Scanning af originaler og afsendelse pr. e-mail (scan til
e-mail)" på side ).
• Server: Du kan scanne et billede og sende det til en server, f.eks. FTP
eller SMB (se "Scanning af originaler og afsendelse via SMB/FTP
(Scanne til server)" på side ).
• USB: Du kan scanne et billede og gemme det på en
USB-hukommelsesenhed (se "Scanning af originaler og afsendelse til
en USB-hukommelsesenhed (scan til USB)" på side ).
•
•
•
) for at gå til
Scan t. email: Scanner og sender det scannede output til destinationen
pr. e-mail (se "Scanning af originaler og afsendelse pr. e-mail (scan til
e-mail)" på side ).
Scan til server: Scanner og sender scannet output til destinationen
med SMB eller FTP (se "Scanning af originaler og afsendelse via SMB/
FTP (Scanne til server)" på side ).
Scan til USB: Scanner og gemmer scannet output på en
USB-hukommelsesenhed (se "Scanning af originaler og afsendelse til
en USB-hukommelsesenhed (scan til USB)" på side ).
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du sætte en
USB-hukommelsesenhed i USB-hukommelsesporten på din
maskine.
•
•
Scanne_ 77
Scan t. pc: Scanner og sender det scannede output til en computer (se
"Scanne originaler og sende til din computer (scan til pc)" på side ).
Scan til delt mappe: Scanner og gemmer scannet output i den delte
mappe.
Scanning af originaler og afsendelse pr. e-mail
(scan til e-mail)
Fanen Avanceret
Du kan scanne originalerne og sende det scannede billede til flere
destinationer fra maskinen pr. e-mail.
Hvis du vil scanne og sende et billede som en fil vedhæftet en e-mail,
skal du angive netværksparametre, SMTP-indstillinger og Scan t.
email-indstillinger vha. kontrolpanelet eller SyncThru™ Web Service.
Se Administratorvejledning på den medfølgende cd for at få
oplysninger vedr. opsætning af netværksparametre og
e-mail-indstillinger.
Om Scan t. email-skærmbilledet
Tryk på Scan t. email på displayet.
Fanen Basis
•
•
•
•
Oprindelig størrelse: Vælger størrelsen på originalerne (se "Valg
af størrelsen på originaler" på side ).
Oprindelig retning: Vælger retningen på originalerne (se "Valg af
retningen på originaler" på side ).
E-mail-indstilling: Indtast oplysninger, herunder Fra, Emne og
Meddelelse.
Duplex: Indstiller maskinen til at udskrive kopier på begge sider af
papiret.
Fanen Billede
Du kan gå til den næste eller forrige side med pil op/ned nederst til
venstre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Send til mig: Tryk på fanen Avanceret > E-mail-indstillinger, og
skriv derefter afsenderens e-mail-adresse. Marker afkrydsningsfeltet
til højre for at sende til dig selv.
Direkte input: Tryk på skærmen for at tilføje modtagerens
e-mail-adresser.
Filnavn: Opretter filnavnet til den fil, der skal sendes (se "Filpolitik"
på side ).
Filformat: Vælg filformatet, før du fortsætter med scanningsjobbet
(se "Filformat" på side ).
Opløsning: Vælger en værdi for scanningsopløsningen (se
"Ændring af opløsningen" på side ).
Mørkhed: Justerer graden af mørkhed i det scannede output (se
"Ændring af Mørkhed" på side ).
Seneste: Viser de seneste 10 anvendte adresser. Du kan også
vælge e-mail-adressen i stedet for at trykke på popup-tastaturet (se
"Genafsendelse til den seneste e-mail-adresse" på side ).
•
•
•
(
)Foretrukken: Viser de oftest anvendte adresser.
Alle: Viser alle adresserne.
ABC: Viser de adresser, der indeholder danske tegn.
123/!@#: Viser de adresser, der indeholder tal eller specialtegn.
Programmer: Gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug (se "Brug af en programindstilling" på side ).
•
Scanne_ 78
Originaltype: Angiver, om originalen er tekst eller foto osv. (se
"Valg af originaltyper" på side ).
Farvetils.: Justerer farveindstillingerne i det scannede output (se
"Valg af farvetilstanden" på side ).
Juster baggrund: Slet baggrunden i en vis udstrækning ved at
justere tætheden eller lysstyrken (se "Justering af baggrund" på
side ).
Slet bagside: Forhindrer scanning af den anden sides billede, der
skinner gennem det originale papir (se "Sletning af bagsidebilleder"
på side ).
Fanen Output
•
•
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Indstillinger for
Scan til e-mail på displayet.
Kval.: Justerer visningskvaliteten af det scannede output (se "Kval."
på side ).
Filnavn: Opretter filnavnet til den fil, der skal sendes (se "Filpolitik"
på side ).
Genafsendelse til den seneste e-mail-adresse
Sådan sender du igen til den sidst anvendte e-mail-adresse:
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Scan t. email på displayet.
3. Angiv scanningsfunktionerne under fanerne Avanceret, Billede eller
Output (se "Ændring af scanningsindstillinger" på side ).
4. Tryk på fanen Basis.
5. Tryk på indtastningsområdet for Til og Seneste.
6. Tryk på den e-mail-adresse, som du vil sende igen. Tryk derefter på OK.
Tilføj til-adresse: Det giver dig mulighed for at tilføje en
e-mail-adresse i Seneste-resultaterne til Adressebog.
• Slet: Giver dig mulighed for at slette en e-mail-adresse i
Seneste-resultaterne. Tryk på den e-mail-adresse, du vil
slette. Tryk derefter på Slet.
7. Angiv scanningskvaliteten med Duplex og Opløsning (se "Scanning af
begge sider af originalerne" på side og "Ændring af opløsningen" på
side ).
8. Tryk på knappen Start for at scanne og sende filen.
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, viser maskinen
vinduet, der spørger, om du vil anbringe endnu en side. Læg endnu en
original i, og tryk på Ja. Tryk på Nej i dette vindue, når du er færdig.
2. Tryk på den relevante indstilling i Udskriv bekræftelsesark.
• Kun ved fejl: Udskriver kun en bekræftelsesrapport, når en
e-mail-transmission ikke lykkedes.
• Altid: Udskriver altid en bekræftelsesrapport, uanset om en
e-mail-transmission lykkedes eller ej.
• Aldrig: Udskriver aldrig en bekræftelsesrapport.
3. Tryk på
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
Scanning af originaler og afsendelse via SMB/
FTP (Scanne til server)
Du kan scanne et billede og sende det til i alt tre destinationer via SMB eller
FTP.
Hvis du vil scanne og sende et billedet til en server, skal du opsætte
netværksparametre vha. kontrolpanelet eller SyncThru™ Web
Service. Oplysninger om, hvordan du opsætter netværksparametre,
se Administratorhåndbog på Brugerhåndbog-cd’en.
•
Om Scan til server-skærmbilledet
Tryk på Scan til server på displayet.
Fanen Basis
Udskrivning af en e-mail-bekræftelsesrapport
Du kan indstille maskinen til at udskrive en rapport, uanset om en
e-mail-transmission blev fuldført eller ej.
Hvis en rapport indeholder tegn eller skrifttyper, som maskinen ikke
understøtter, udskrives der måske Unknown i rapporten i stedet for
tegnet/skrifttypen.
•
Scanne_ 79
Filnavn: Opretter filnavnet til den fil, der skal sendes (se "Filpolitik"
på side ).
•
•
•
•
•
Adressebog: Indsætter modtagerens adresse ved at trykke på
lagrede adresser. Du kan gemme ofte anvendte e-mail-adresser ved
brug af kontrolpanelet eller SyncThru™ Web Service (se "Oprettelse
af et adressekartotek vha. kontrolpanelet" på side eller "Oprettelse
af et adressekartotek vha. SyncThru™ Web Service" på side ).
Seneste: Viser de seneste 10 anvendte adresser. Du kan også
vælge e-mail-adressen i stedet for at trykke på popup-tastaturet (se
"Genafsendelse til den seneste e-mail-adresse" på side ).
Opløsning: Vælger en værdi for scanningsopløsningen (se
"Ændring af opløsningen" på side ).
Programmer: Gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug (se "Brug af en programindstilling" på side ).
Mørkhed: Justerer graden af mørkhed i det scannede output (se
"Ændring af Mørkhed" på side ).
•
Juster baggrund: Slet baggrunden i en vis udstrækning ved at
justere tætheden eller lysstyrken (se "Justering af baggrund" på
side ).
Slet bagside: Forhindrer scanning af den anden sides billede, der
skinner gennem det originale papir (se "Sletning af bagsidebilleder"
på side ).
•
Fanen Output
Fanen Avanceret
•
Kval.: Justerer visningskvaliteten af det scannede output (se "Kval."
på side ).
Filformat: Vælger filformat for det scannede output (se "Filformat"
på side ).
•
Scanning og afsendelse til en SMB/FTP-server
•
•
•
Oprindelig størrelse: Vælger størrelsen på originalerne (se "Valg
af størrelsen på originaler" på side ).
Oprindelig retning: Vælger retningen på originalerne (se "Valg af
retningen på originaler" på side ).
Duplex: Indstiller maskinen til at udskrive kopier på begge sider af
papiret.
Fanen Billede
Du kan gå til den næste eller forrige side med pil op/ned nederst til
venstre.
Du kan vælge op til tre destinationer ved brug af både SMB- og
FTP-servere.
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Scan til server på displayet.
3. Angiv scanningsfunktionerne under fanerne Avanceret, Billede eller
Output (se "Ændring af scanningsindstillinger" på side ).
4. Tryk på fanen Basis.
5. Tryk på servernavnets indtastningsområde, og du kan indtaste en
modtagers serveradresse manuelt. Du kan ikke angive en adresse i det
andet felt, før du har angivet en adresse i det første felt.
Du kan også bruge Adressebog til nemt at indtaste adresserne (se
"Oprettelse af et adressekartotek" på side 7.).
6. Angiv scanningskvaliteten med Duplex og Opløsning (se "Scanning af
begge sider af originalerne" på side og "Ændring af opløsningen" på
side ).
7. Tryk på Start på kontrolpanelet.
Maskinen begynder at scanne, og sender derefter filen til den angivne
server.
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, viser maskinen
vinduet, der spørger, om du vil anbringe endnu en side. Læg endnu en
original i, og tryk på Ja. Tryk på Nej i dette vindue, når du er færdig.
•
•
•
Originaltype: Angiver, om originalen er tekst eller foto osv. (se
"Valg af originaltyper" på side ).
Farvetils.: Justerer farveindstillingerne i det scannede output (se
"Valg af farvetilstanden" på side ).
•
Scanne_ 80
Hvis du vil annullere det aktuelle scanningsjob, skal du trykke på
Stop på kontrolpanelet. Eller du kan slette de aktuelle eller
ventende job vha. Job Status på kontrolpanelet. Marker det job,
du vil annullere, og tryk på Slet (se "Job Status-knap" på side ).
Mens maskinen sender de scannede data, kan du ikke bruge
maskinen til kopiering eller sende en fax.
Genafsendelse til den seneste serveradresse
•
•
•
Sådan afsendes en fil igen til den serveradresse, den sidst blev sendt til:
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Scan til server på displayet.
3. Angiv scanningsfunktionerne under fanerne Avanceret, Billede eller
Output (se "Ændring af scanningsindstillinger" på side ).
4. Tryk på fanen Basis.
5. Tryk på Seneste.
6. Tryk på den serveradresse, du vil sende filen til igen. Tryk derefter på
OK.
•
Slet: Sletter den valgte mappe eller fil.
Filnavn: Opretter et filnavn til lagring af scannede data.
Opløsning: Vælger en værdi for scanningsopløsningen (se
"Ændring af opløsningen" på side ).
Programmer: Gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug (se "Brug af en programindstilling" på side ).
Fanen Avanceret
•
Tilføj til-adresse: Det giver dig mulighed for at tilføje en
serveradresse i Seneste-resultaterne til Adressebog.
• Slet: Giver dig mulighed for at slette en serveradresse i
resultaterne Seneste. Tryk på den serveradresse, som du vil
slette. Tryk derefter på Slet.
7. Angiv scanningskvaliteten med Duplex og Opløsning (se "Scanning af
begge sider af originalerne" på side og "Ændring af opløsningen" på
side ).
8. Tryk på knappen Start for at scanne og sende filen.
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, viser maskinen
vinduet, der spørger, om du vil anbringe endnu en side. Læg endnu en
original i, og tryk på Ja. Tryk på Nej i dette vindue, når du er færdig.
•
•
•
Scanning af originaler og afsendelse til en
USB-hukommelsesenhed (scan til USB)
•
Du kan scanne et dokument og gemme det på en
USB-hukommelsesenhed. Når du scanner et dokument, anvender
maskinen standardindstillingerne, f.eks. opløsningen. Du kan også tilpasse
dine egne scannerindstillinger (se "Ændring af scanningsindstillinger" på
side ).
Oprindelig størrelse: Vælger størrelsen på originalerne (se "Valg
af størrelsen på originaler" på side ).
Oprindelig retning: Vælger retningen på originalerne (se "Valg af
retningen på originaler" på side ).
E-mail-indstilling: Angiv oplysninger, herunder Fra, Emne og
Meddelelse.
Duplex: Indstiller maskinen til at udskrive kopier på begge sider af
papiret.
Fanen Billede
Du kan gå til den næste eller forrige side med pil op/ned nederst til
venstre.
Om Scan til USB-skærmbilledet
Tryk på Scan til USB på displayet.
Fanen Basis
•
•
•
•
•
•
•
•
Gå til øverste: Flytter tilbage til det øverste niveau.
Vælg: Flytter til den valgte mappe.
Ny mappe: Opretter en ny mappe i USB-hukommelsesenheden.
Detalje: Viser oplysninger om den valgte mappe eller fil.
Redig.: Ændrer navnet på den valgte mappe eller fil.
•
Scanne_ 81
Originaltype: Angiver, om originalen er tekst eller foto osv. (se
"Valg af originaltyper" på side ).
Farvetils.: Justerer farveindstillingerne i det scannede output (se
"Valg af farvetilstanden" på side ).
Juster baggrund: Slet baggrunden i en vis udstrækning ved at
justere tætheden eller lysstyrken (se "Justering af baggrund" på
side ).
Slet bagside: Forhindrer scanning af den anden sides billede, der
skinner gennem det originale papir (se "Sletning af bagsidebilleder"
på side ).
Fanen Output
11. Når scanningen er udført, kan du fjerne USB-enheden fra maskinen.
Ændring af scanningsindstillinger
I dette afsnit forklares det, hvordan du justerer dokumentindstillinger for
hvert scanningsjob, f.eks. opløsning, duplex, originalstørrelse, type,
farvetilstand, mørkhed osv. De indstillinger, du ændrer, bevares i et bestemt
tidsrum, men herefter nulstilles indstillingerne til standardværdierne.
•
Kval.: Justerer visningskvaliteten af det scannede output (se "Kval."
på side ).
Filformat: Vælger filformat for det scannede output (se "Filformat"
på side ).
Filpolitik: Omdøber eller overskriver automatisk, når
USB-hukommelsesenheden har en fil med samme navn (se
"Filpolitik" på side ).
•
•
Ændring af opløsningen
Scanning til USB-hukommelsesenhed
•
Maskinen kan ikke registrere den ikke-formaterede
USB-hukommelsesenhed. Formater og indsæt derefter
USB-hukommelsesenheden igen i maskinens
USB-hukommelsesport.
• Maskinen kunne ikke registrere USB-hukommelsesenheden, da
maskinen er i strømsparetilstand. Vent, indtil maskinen vender
tilbage til klar-tilstand, og indsæt derefter
USB-hukommelsesenheden i USB-hukommelsesporten på din
maskine.
• Maskinen har to USB-hukommelsesporte. Når en
USB-hukommelsesenhed allerede er indsat i én af portene, og du
forsøger at indsætte en USB-hukommelsesenhed i en anden port,
kan maskinen ikke registrere den anden. Fjern den
USB-hukommelsesenhed, der er indsat først, og indsæt derefter
igen den ønskede USB-hukommelsesenhed i
USB-hukommelsesporten i maskinen.
1. Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Tryk på Scan til USB på displayet.
4. Tryk på fanen Basis.
5. Vælg en mappe til lagring af det scannede billede. Hvis du ikke vælger
en mappe, lagres det scannede billede i rodmappen.
6. Tryk på indtastningsområdet for Filnavn. Popup-tastaturet vises.
7. Indtast et filnavn til lagring af scannede data. Tryk på Udført.
8. Angiv Filformat, Opløsning og Mørkhed (se "Scanning af begge sider
af originalerne" på side og "Ændring af opløsningen" på side ).
9. Angiv om nødvendigt scanningsfunktionerne under fanerne Avanceret,
Billede eller Output (se "Ændring af scanningsindstillinger" på side ).
10. Tryk på knappen Start for at scanne og lagre filen.
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, viser maskinen
vinduet, der spørger, om du vil anbringe endnu en side. Læg endnu en
original i, og tryk på Ja. Tryk på Nej i dette vindue, når du er færdig.
Du kan justere dokumentopløsningen.
Tryk på opløsningen, og vælg værdierne. Jo højere værdi du vælger, jo
tydeligere bliver resultatet, men scanningen kan tage længere tid.
I følgende tabel vises der detaljerede oplysninger om denne funktion,
opløsnings- og filformatindstillinger.
Funktion
Opløsning (dpi)
Filformat
Scan t. email
Scan til USB
Scan til server
100, 200, 300, 600
JPEG, PDF, TIFF, XPS
Scan til delt
mappe
Ændring af Mørkhed
Du kan vælge graden af mørkhed i det scannede output. Hvis
originaldokumentet er lyst eller falmet, skal du rykke den hvide flade mod
højre for at gøre output mørkere.
Scanne_ 82
1. Tryk på den hvide flade, og ryk den for at vælge en værdi.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Stående billeder: Vælg denne indstilling for et originalt dokument,
der er ilagt med toppen mod bagsiden af maskinen.
Scanning af begge sider af originalerne
Denne funktion anvendes til at scanne tosidede originaldokumenter. Du kan
vælge om maskinen kun skal scanne den ene side eller begge sider af
papiret.
Tryk på fanen Avanceret > Duplex, og vælg derefter en indstilling.
•
•
•
Brug af DADF’en
•
1-sidet: For originaler, hvor der kun er trykt på den ene side.
2-sidet, Bog: For originaler, hvor der er trykt på begge sider.
2-sidet, Kalender: For originaler, hvor der er trykt på begge sider, men
bagsiden roteres 180 grader.
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, viser maskinen
vinduet, der spørger, om du vil anbringe endnu en side. Læg endnu en
original i, og tryk på Ja. Vælg Nej for denne indstilling, når du er
færdig.
Brug af
scannerglaspladen
Ikon
Liggende billeder: Vælg denne indstilling til et originaldokument,
der er lagt i DADF’en med toppen af det originale dokument mod
venstre side af maskinen eller et originaldokument placeret på
scannerglaspladen med toppen af det originale dokument mod højre
side af maskinen.
Brug af DADF’en
Brug af
scannerglaspladen
Ikon
Valg af retningen på originaler
1. Tryk på fanen Avanceret > Oprindelig retning, og angiv derefter
originalens retning.
3. Tryk på
Scanne_ 83
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
Valg af størrelsen på originaler
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Tekst: Bruges til originaler, der hovedsageligt indeholder tekst.
• Tekst/Foto: Bruges til originaler med en blanding af tekst og
fotografier.
• Foto: Bruges, hvis originalerne er fotografier.
1. Tryk på fanen Avanceret > Oprindelig størrelse, og vælg derefter en
indstilling.
3. Tryk på
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
Valg af farvetilstanden
Brug en af disse indstillinger til at scanne originalen: Auto, Farve, Grå eller
Mono.
1. Tryk på fanen Billede > Farvetils. på displayet. Vælg den rette
indstilling.
2. Tryk på den relevante indstilling.
Du kan ændre papirlisten på displayet ved at trykke på Størrelse i
tommer eller Størrelse i mm. Papirlisten er opdelt i den
tilgængelige A/B-størrelsestype og Letter-størrelsestype i denne
maskine.
•
Br.def: Vælger kopieringsområdet på originalen. Tryk på pilene til
punkter for at angive størrelsen.
Den brugerdefinerede størrelse er forskellig, afhængigt af hvor
originalerne placeres.
I DADF’en
På scannerglaspladen
Minimumsstørre
lse
128 x 128 mm
25 x 25 mm
Maksimumstørr
else
297 x 432 mm
297 x 432 mm
•
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Auto : Registrerer automatisk farven på originalen og scanner den.
• Farve: Bruger farver til at vise et billede: 24 bit pr. pixel, 8 bit for
hver RGB, bruges for 1 pixel.
• Grå: Bruger sorte overgange til at vise et billede: 8 bit pr. pixel.
Auto: Registrerer automatisk størrelsen på originaler, men denne
indstilling understøttes kun, når originalerne er i størrelserne Letter,
Ledger, Legal, Statement, A3, A4, A5, B4 eller JIS B5.
3. Tryk på
•
Mono: Viser et billede i sort-hvid. 1 bit pr. pixel.
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
Valg af originaltyper
Indstillingen Originaltype bruges til at forbedre scanningskvaliteten ved at
angive dokumenttypen for det aktuelle scanningsjob.
1. Tryk på fanen Billede > Originaltype på displayet.
3. Tryk på
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
Justering af baggrund
Juster baggrunden i en vis udstrækning ved at justere tætheden eller
lysstyrken. Du kan slette mørke baggrunde eller gøre dem lysere på farvet
papir eller avis, så de kan scannes.
Når du anvender denne indstilling, deaktiveres Slet bagsidebilledet
under fanen Billede.
Scanne_ 84
Kval.
1. Tryk på fanen Billede > Juster baggrund på displayet.
Du kan bruge denne indstilling til at fremstille et dokument i høj kvalitet. Jo
højere kvalitet, du vælger, desto større filstørrelse får du.
1. Tryk på fanen Output > Kval. på displayet.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Fra: Deaktiverer denne funktion.
• Auto: Justerer baggrundens lysstyrke automatisk.
• Forbedring: Gør baggrunden mørkere. Brug venstre/højre pil til at
skifte værdier.
• Slet: Gør baggrunden lysere. Brug venstre/højre pil til at skifte
værdier.
3. Tryk på
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
Sletning af bagsidebilleder
Denne funktion forhindrer scanning af den anden sides billede, der skinner
gennem det originale papir.
Når du anvender denne funktion, deaktiveres Juster baggrund under
fanen Billede.
1. Tryk på fanen Billede > Slet bagsidebilledet på displayet.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Fra: Slår denne indstilling fra.
• Slet: Gør baggrunden lysere. Brug venstre/højre pil til at skifte
værdier.
3. Tryk på
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Bedst: Fremstiller et billede i høj kvalitet, men filstørrelsen vil være
større.
• Normal: Både billedkvaliteten og filstørrelsen vil være mellem
Bedst og Kladde.
• Kladde: Fremstiller et billede i lav kvalitet, men filstørrelsen vil være
mindre.
3. Tryk på OK på displayet.
Hvis du indstiller Farvetils. til Mono under fanen Billede, nedtones
indstillingen Kval..
Filpolitik
Du kan vælge politikken for generering af filnavne, inden du fortsætter med
scanningsjobbet via USB-hukommelsesenheden. Hvis
USB-hukommelsesenheden allerede har samme navn som det indtastede,
skal du omdøbe eller overskrive den.
1. Tryk på fanen Output > Filpolitik på displayet.
2. Tryk på den relevante indstilling.
• Skift navn: Hvis USB-hukommelsesenheden allerede har det
samme navn, når du indtaster et nyt filnavn, gemmes filen med et
andet navn, der genereres automatisk.
• Annuller: Sender ikke den scannede fil, hvis der allerede findes en
fil med samme navn på serveren.
• Overskriv: Den sendte fil overskriver den eksisterende fil.
3. Tryk på
Scanne_ 85
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
Filformat
Indstilling af besked om afsluttet job
Du kan vælge filformatet, før du fortsætter med scanningsjobbet.
1. Tryk på fanen Output > Filformat på displayet.
2. Tryk på den relevante indstilling.
Når scanning til e-mail eller scanning til serverjob afsluttes, kan denne
maskine sende besked om afsluttet job vha. en e-mail. Denne funktion er
nyttig, når du scanner og sender store mængder af dokumenter. Du
behøver ikke at vente ved siden af maskinen, indtil scanning til e-mail eller
scanning til serverjob afsluttes.
Hvis du vil modtage besked, når et kopijob afsluttet, skal du opsætte
netværksparametre og e-mailindstillinger vha. kontrolpanelet eller
SyncThru™ Web Service. Se Administratorvejledning på den
medfølgende cd for at få oplysninger vedr. opsætning af
netværksparametre og e-mail-indstillinger.
•
•
JPEG: Scanner originaler i JPEG-format.
PDF: Scanner originaler i PDF-format. Du kan åbne filen med
Adobe Acrobat Reader.
- FlereSider: Hvis du vil scanne flere originaler som én fil, skal du
trykke på FlereSider.
- Sikker: Du kan angive adgangskoden for den PDF-fil, der
oprettes, vha. denne indstilling. Du kan også angive, om
brugerne skal have adgang til at udskrive eller redigere den
oprettede PDF-fil.
- Søgbar: Maskinen registrerer tekst i det scannede billede og
opretter en PDF til søgning af tekst. Tryk på denne knap, og vælg
et sprog, der anvendes i det scannede billede. Klik på OK.
Denne funktion er kun tilgængelig, når det valgfri
avancerede scanningssæt installeres.
-
-
Kompakt: Du kan komprimere originaler for at fremstille en lille
fil ved at trykke på Kompakt. Denne komprimeringsmetode er
anderledes end normalt PDF-format. Nogle dele af dataene kan
gå tabt under komprimeringen.
Tilføj digital signatur: Du kan indsætte en digital signatur i
PDF'en med et certifikat.
Det er kun en administrator, der kan administrere det
digitale certifikat i Digital Signature in PDF i SyncThru™
Web Service. Detaljerede oplysninger om Digital
Signature in PDF, se Administratorvejledning på
Brugervejledning-cd’en.
•
•
TIFF: Scanner originaler i TIFF-format (Tagged Image File Format).
Hvis du vil scanne flere originaler som én fil, skal du trykke på
FlereSider.
XPS: Scanner originaler i XPS-format (XML Paper Specification).
Hvis du vil scanne flere originaler som én fil, skal du trykke på
FlereSider.
3. Tryk på
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
1. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
2. Tryk på Scan t. email eller Scan til server på displayet.
3. Angiv scanningsfunktionerne under fanerne Avanceret, Billede eller
Output (se "Ændring af scanningsindstillinger" på side ).
4. Angiv destinationsoplysningerne.
5. Angiv scanningskvaliteten med Duplex og Opløsning (se "Scanning af
begge sider af originalerne" på side og "Ændring af opløsningen" på
side ).
6. Tryk på fanen Avanceret > Underretning om job udført.
7. Tryk på Til for at aktivere denne funktion.
8. Tryk på indtastningsområdet for Email-adr.. Popup-tastaturet vises.
Indtast den e-mailadresse, du vil sende besked til om afsluttet job. Klik
på OK.
• Du kan vælge e-mail-adressen ved at trykke på Adressebog.
• Du kan kun indtaste en e-mail-adresse.
9. Tryk på Start på kontrolpanelet for at starte scanningen.
Brug af en programindstilling
Denne indstilling giver dig mulighed for at gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug. Du kan også bruge de tidligere indstillinger fra det sidste job.
Lagring
Filformatet JPEG kan ikke vælges i indstillingen Filformat, hvis Mono
er valgt i Farvetils. under fanen Billede.
1. Tryk på Scan t. email, Scan til server , Scan til delt mappe eller Scan
til USB på displayet.
2. Angiv scanningsfunktionerne under fanerne Avanceret, Billede eller
Output (se "Ændring af scanningsindstillinger" på side ).
3. Tryk på fanen Basis.
Scanne_ 86
4. Angiv scanningskvaliteten med Duplex og Opløsning (se "Scanning af
begge sider af originalerne" på side og "Ændring af opløsningen" på
side ).
5. Tryk på Programmer > Gem.
6. Tryk på indtastningsområdet for Programnavn. Popup-tastaturet vises.
Indtast det ønskede programnavn. Tryk derefter på OK.
Du kan angive værdierne for indstillede Programmer ved at rulle
op og ned og kontrollere værdierne ved hjælp af op/ned-pilene.
7. Tryk på Gem.
8. Du kan kontrollere indstillingerne igen. Hvis alt ser fint ud, skal du trykke
på Føj til Hjem for at oprette en genvej på hovedskærmen, trykke på
Gem for at gemme de aktuelle indstillinger eller trykke på Annuller for at
afslutte uden at gemme.
Indlæsning
Scanne originaler og sende til din computer
(scan til pc)
Du kan bruge denne indstilling til at scanne et billede på maskinen og sende
det til din computer, der er tilsluttet netværket.
Sørg for, at scannerdriveren er installeret på computeren.
1. Maskinen og computeren skal have forbindelse til et netværk.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
4. Vælg computerens navn, og tryk på OK. Hvis maskinen beder dig om at
angive en adgangskode, skal du angive adgangskoden på det
numeriske tastatur på kontrolpanelet.
5. Tryk på det ønskede program, og tryk på Vælg.
Standardindstillingen er Dokumenter.
6. Angiv scanningskvaliteten med Duplex og Opløsning under fanen
Basis.
7. Angiv originalens størrelse under fanen Avanceret. Hvis du ikke kender
den originale størrelse, skal du vælge Auto.
8. Angiv farvetilstanden under fanen Billede.
9. Angiv det filformat, som billedet skal gemmes i, under fanen Output.
Filformat aktiveres kun, når du vælger programmet som
Dokumenter.
10. Tryk på Start på kontrolpanelet for at starte scanningen.
•
1. Tryk på Scan t. email, Scan til server eller Scan til USB på displayet.
2. Tryk på Programmer > Indlæs.
3. Tryk på en tidligere indstilling, du vil bruge.
Maskinen er nu indstillet til at scanne i overensstemmelse med den
valgte indstilling.
4. Tryk på Føj til Hjem for at oprette en genvej på hovedskærmen, Slet for
at slette den aktuelle indstilling eller Anv. for at anvende den valgte
indstilling.
Hvis maskinen er netværkstilsluttet
3. Tryk på Scan t. pc på displayet.
De scannede billeder gemmes i mappen Dokumenter >
Billeder > Samsung på computeren.
Scanning med TWAIN-kompatible programmer
Hvis du vil scanne dokumenter med andre programmer, skal du bruge et
andet TWAIN-kompatibelt program, f.eks. Adobe Photoshop.
Følg trinene nedenfor for at scanne med TWAIN-kompatibelt software:
1. Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Åbn et program, f.eks. Adobe Photoshop.
4. Åbn TWAIN-vinduet, og vælg scanningsfunktionen.
5. Scan og gem de scannede billeder.
MAC-scanning
Du kan scanne dokumenter med programmet Image Capture. MAC OS X
indeholder programmet Image Capture.
Scanning via netværk
1. Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
2. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
3. Start Applications, og klik på Image Capture.
4. For MAC OS X 10.4 - 10.5
Scanne_ 87
Klik på Devices, og derefter på Browse Devices.
For MAC OS X 10.6
Vælg enheden under SHARED. Gå videre til trin 6.
5. Til Mac OS X 10.4
Vælg din maskine i indstillingen Twain devices. Kontroller, at
afkrydsningsfeltet Use TWAIN software er markeret, og klik på
Connect.
• Hvis der vises en advarselsmeddelelse, skal du klikke på Change
Port.. for at select port.
• Hvis TWAIN UI vises, skal du klikke på Change Port.. under fanen
Preference for at select port.
Til Mac OS X 10.5
Kontroller, at afkrydsningsfeltet Connected er markeret ud for maskinen
i Bonjour Devices.
Hvis du vil scanne via TWAIN, skal du følge fremgangsmåden fra
MAC OS X 10.4 ovenfor.
6. Angiv scanningsindstillingerne for dette program.
7. Scan og gem det scannede billede.
•
•
•
•
Der er flere oplysninger om brug af Image Capture i Hjælp til
Image Capture.
Brug TWAIN-kompatibel software, hvis du vil anvende flere
scanningsindstillinger.
Du kan også scanne med et TWAIN-kompatibelt program, f.eks.
Adobe Photoshop.
Hvis scanning ikke fungerer i Image Capture, skal du opdatere
Mac OS til den nyeste version. Image Capture fungerer korrekt
under Mac OS X 10.4.7 eller nyere.
kan du f.eks. vælge den anden scanner, angive enhedsindstillinger og
starte billedscanningen samtidigt.
4. Klik på Properties.
5. Anbring originalerne med forsiden opad i DADF’en, eller anbring en
enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk
DADF’en (se "Placering af originaler" på side ).
6. Klik på Preview i vinduet Scanner Properties.
Dokumentet scannes, og eksempelbilledet vises i ruden Preview Pane.
7. Træk i markøren for at angive det billedområde, der skal scannes, i
Preview Pane.
8. Skift scanningsindstillinger i afsnittene Image Quality og Scan Area.
• Image Quality: Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge
farvekomposition og scanningsopløsning for billedet.
• Scan Area: Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge
sidestørrelsen. Med knappen Advanced kan du angive
sidestørrelsen manuelt.
Hvis du vil bruge en af de foruddefinerede scanningsindstillinger, skal du
markere den på rullelisten Job Type (se "Tilføjelse af indstillinger for
jobtype" på side ).
Klik på Default for at gendanne standardindstillingen for
scanningsindstillingerne.
9. Klik på Scan for at starte scanning, når du er færdig.
Statuslinjen vises nederst til venstre i vinduet for at vise dig status på
scanningen. Klik på Cancel for at annullere scanningen.
10. Det scannede billede vises.
Hvis du vil redigere det scannede billede, skal du bruge værktøjslinjen
(se "Brug af Image Manager" på side ).
11. Klik på Save på værktøjslinjen, når du er færdig.
12. Vælg det filbibliotek, som du vil gemme billedet i, og skriv filnavnet.
13. Klik på Save.
Linux-scanning
Du kan scanne et dokument ved hjælp af vinduet Unified Driver
Configurator.
Scanne
1. Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på skrivebordet.
2. Klik på knappen
for at skifte til Scanners Configuration.
3. Vælg scanneren på listen.
Tilføjelse af indstillinger for jobtype
Du kan gemme dine scanningsindstillinger til senere brug.
Sådan gemmer du en ny indstilling for jobtype:
Hvis du kun bruger én enhed, og den er tilsluttet computeren og tændt,
vises scanneren på listen, og den markeres automatisk.
Hvis du har to eller flere scannere tilsluttet computeren, kan du vælge
dem når som helst. Mens scanningen er i gang på den første scanner,
Scanne_ 88
1.
2.
3.
4.
Rediger indstillingerne i vinduet Scanner Properties.
Klik på Save As.
Skriv navnet på indstillingen.
Klik på OK.
Indstillingen tilføjes på rullelisten Saved Settings.
Værktøj
er
Sådan gemmer du en indstilling for jobtype til det
næste scanningsjob:
1. Vælg den indstilling, du vil bruge, på rullelisten Job Type.
2. Næste gang du åbner vinduet Scanner Properties, vælges den
gemte indstilling automatisk til scanningsjobbet.
Navn
Funktion
Save
Gemmer billedet.
Undo
Annullerer den seneste handling.
Redo
Gendanner den handling, du annullerede.
Scroll
Giver dig mulighed for at bevæge dig rundt i
billedet.
Crop
Beskærer det markerede billedområde.
Zoom Out
Zoomer ud på billedet.
Zoom In
Zoomer ind på billedet.
Scale
Giver dig mulighed for at skalere
billedstørrelsen. Du kan angive størrelsen
manuelt eller angive den grad, der skal
skaleres med proportionalt, lodret eller vandret.
Rotate
Giver dig mulighed for at rotere billedet. Du kan
vælge antallet af grader på rullelisten.
Flip
Giver dig mulighed for at vende billedet lodret
eller vandret.
Brightness
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken eller
kontrasten på billedet eller for at spejlvende
billedet.
Properties
Viser billedets egenskaber.
Sådan slettes en indstilling for jobtype
1. Vælg den indstilling, du vil slette, på rullelisten Job Type.
2. Klik på Delete.
Indstillingen slettes fra listen.
Brug af Image Manager
Programmet Image Manager indeholder menukommandoer og værktøjer til
at redigere det scannede billede.
Brug værktøjerne i det følgende til at redigere billedet:
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om programmet Image Manager, kan
du se i skærmhjælpen.
Scanne_ 89
Brug af Smarthru Workflow, delt mappe og
gemt dokument
6.
I dette kapitel beskrives, hvordan du anvender SmarThru Workflow med din maskine.
Dette kapitel indeholder:
•
•
Om SmarThru Workflow
Om SmarThru Workflow-skærmen
•
Start af arbejdsformular
Om SmarThru Workflow
Om SmarThru Workflow-skærmen
SmarThru™ Workflow er en løsning til afsendelse af dokumenter, som giver
brugeren mulighed for at betjene enheder på netværket ved at udføre en
række forudoprettede opgaver, som kaldes en "arbejdsformular". Disse
arbejdsformularer gør det muligt at automatisere gentagne og tidskrævende
opgaver, hvilket betyder, at brugernes arbejdsdage bliver mindre krævende
og mere produktive.
For at bruge funktionen SmarThru Workflow skal du trykke påSmarThru
Workflow på hovedskærmbilledet.
1
LDAP-server, Domæneserver
8
FTP-server
2
Microsoft Sharepoint-server
9
Fax Server
3
Netværksmappe
10
Google Docs
4
PCFax-server
11
E-mail-server
5
Database
12
Klientsystemer
6
Bruger
7
SMTP-server
Hvis du vil skifte til en anden visningsskærm, skal du trykke på
venstre- eller højrepil på skærmbilledet.
Brug af Smarthru Workflow, delt mappe og gemt dokument_ 90
Skærmbilledet Arbejdsgang
Oprettelse af arbejdsformularer
Hvad er "arbejdsformular" og "metadata"?
En "arbejdsformular" er en arbejdsproces, som er oprettet ved at
kombinere forskellige indlejrede plug-ins med henblik på at opnå et
ønsket resultat for et dokument.
Metadata er ekstra oplysninger, som er leveret af den, der har oprettet
arbejdsformularen, for arbejdsformularer, der bruger input-plug-ins Scan
og Direkte.
1. Start SmaThruWorkflow
(Programmer>SmarThru Workflow>SmarThru Workflow).
2. Indtast dit id og din adgangskode for at logge på systemet.
3. Vælg Arbejdsformular > Workformanager i hovedmenuen.
Fanen Offentlig arbejdsformular
Under fanen Offentlig vises offentlige arbejdsformularer, som er
oprettet af en administrator til brugergrupper.
•
•
•
Opdater: Opdater oplysninger for arbejdsformular.
Detalje: Viser detaljerede oplysninger om en arbejdsformular.
Vælg: Vælg arbejdsformularen til udførelse af job.
Fanen Privat arbejdsformular
Fanen Privat viser private arbejdsformularer, som er oprettet til en privat
bruger af den aktuelle godkendte bruger.
•
•
•
Opdater: Opdater oplysninger for arbejdsformular.
Detalje: Viser detaljerede oplysninger om arbejdsformularen.
Vælg: Lader brugere gå til det næste skærmbillede med flere
indstillinger.
Skærm til oprettelse af arbejdsformular
Tilføj en ny arbejdsformular ved at starte SmaThru Workflow og logge på.
Du kan højst oprette 100 offentlige arbejdsformularer.
SmaThruWorkflow skal være installeret på netværksserveren. Se
Administratorvejledning på den medfølgende cd for at få oplysninger
om installation af SmaThruWorkflow.
4. Vælg, om det skal være en Offentlig arbejdsformular eller en
Privat arbejdsformular i venstre rude.
5. Klik på Opret.
Siden til oprettelse af arbejdsformularer åbnes.
6. Angiv egenskaberne for arbejdsformularen.
7. Træk og slip plug-ins fra venstre rude til det relevante område i
dataruden, eller klik på det grønne mærke, der vises i ikonets
øverste højre hjørne.
Hver opgave i arbejdsformularen vil blive udført i den rækkefølge, de
vises i i arbejdsformularen.
8. Klik på Gem.
Arbejdsformularen vil blive vist på siden Workform Manager.
9. Hvis status er Ufuldstændig, er en plug-in ikke konfigureret
fuldstændig. Vælg arbejdsformularen, og klik på Rediger for at
foretage ændringer i arbejdsformularen.
Start af arbejdsformular
Brugere kan betjene forskellige opgaver med arbejdsformularerne.
Brug af Smarthru Workflow, delt mappe og gemt dokument_ 91
1. Tryk på SmarThru Workflow på hovedskærmbilledet.
Om skærmbilledet Delt mappe
Denne funktion gør det muligt at bruge maskinens hukommelse som en delt
mappe. Fordelen ved denne funktion er, at du nemt kan bruge den delte
mappe via computeren.
2. Tryk på en af arbejdsformularerne på listen, og tryk på Vælg.
Administratoren kan indstille id'et og adgangskoden for at begrænse
brugerens adgang og også angive det maksimale antal samtidige
brugere.
3. Tryk på metadata, og tryk på Næste.
Oprettelse af en delt mappe
•
Rediger: Giver brugere mulighed for at ændre de valgte
metadataoplysninger.
• Næste: Giver brugeren mulighed for at vælge næste metadata.
• Annuller : Afslut uden at gemme.
4. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du ændre parametrene på fanerne
Basis, Avanceret og Output.
1. Tryk på ikonet
i øverste højre hjørne for at oprette en mappe.
2. Angiv et mappenavn i det tomme felt.
3. Klik på OK.
Brug af den delte mappe
Du kan bruge den delte mappe på præcis samme måde som på en normal
computer. Opret, rediger og slet mappen eller filen, som var det en
almindelig Windows-mappe. Du kan også gemme scannede data i den
delte mappe. Du kan udskrive filer, der er gemt i den delte mappe, direkte.
Du kan udskrive TIFF-, BMP-, JPEG- og PRN-filer.
Registrering af brugere
5. Tryk på Start på kontrolpanelet. Resultatfilerne vil blive gemt på den
placering, som du angiver, når du opretter arbejdsformularen.
Du kan bruge den delte mappe på præcis samme måde som på en normal
computer. Opret, rediger og slet mappen eller filen, som var det en
almindelig Windows-mappe. Du kan også gemme scannede data i den
delte mappe. Du kan udskrive filer, der er gemt i den delte mappe, direkte.
Du kan udskrive TIFF-, BMP-, JPEG- og PRN-filer.
1. Tryk på Gemt dokument på hovedskærmbilledet.
Brug af Smarthru Workflow, delt mappe og gemt dokument_ 92
2. Tryk på fanen Offentlig eller Privat, hvorefter du kan se de gemte filer.
Hvis der ikke er nogen filer, kan du gemme filer fra din pc (se
"Udskrivningstilstand" på side ).
3. Du kan omdøbe, slette eller udskrive filer.
4. Vælg Arbejdsformular > Workformanager i hovedmenuen.
Skærmbilledet Gemt dokuments betydning
Lagring af dokumenter under Gemt dokument
1. Tryk på Gemt dokument på hovedskærmbilledet.
2. Tryk på fanen Offentlig eller Privat, hvorefter du kan se de gemte filer.
Hvis der ikke er nogen filer, kan du gemme filer fra din pc (se
"Udskrivningstilstand" på side ).
3. Du kan omdøbe, slette eller udskrive filer.
Du kan gemme dokumenter, som er sendt fra computere, eller scannede
billeder under Gemte dokumenter. Gemte dokumenter findes på
computerens harddisk, hvilket vil sige, at dokumenterne er gemt på
harddisken. Du kan oprette en adgangskode for et bestemt gemt dokument,
så uautoriserede brugere ikke kan få adgang til det. Du kan også udskrive
lagrede dokumenter ved at bruge en række udskriftsfunktioner og sende
dokumenterne til flere destinationer, f.eks. pr. e-mail, server eller fax. Du
kan indstille et gemt dokument og bruge funktionen Gemt dokument med
SyncThru™ Web Service (se "Oprettelse af et adressekartotek vha.
SyncThru™ Web Service" på side ).
Hvis der lagres vigtige data i Gemte dokumenter, anbefaler vi, at du
sikkerhedskopierer dataene regelmæssigt. Samsung fraskriver sig alt
ansvar for skader på eller tab af data, som følge af forkert brug af eller
fejl på maskinen.
Hvis du vil bruge funktionen Gemte dokumenter, skal du trykke på Gemte
dokumenter på displayet.
Gemte dokumenter giver dig mulighed for at lagre scannede data på
maskinens harddisk. De lagrede data kan sendes til forskellige
destinationer, f.eks. Fax, Email, Server, Boks eller USB.
•
•
Offentlig: Alle brugere kan få adgang til filerne.
Privat: Indstil en adgangskode for at forhindre, at uautoriserede
personer får adgang.
Brug af Smarthru Workflow, delt mappe og gemt dokument_ 93
Oprettelse af et adressekartotek
7.
I denne vejledning får du retningslinjer for adressekartotek.
Dette kapitel indeholder:
•
Oprettelse af et adressekartotek vha. kontrolpanelet
•
Oprettelse af et adressekartotek vha.
kontrolpanelet
Oprettelse af et adressekartotek vha. SyncThru™ Web Service
5. Tryk på indtastningsområdet for E-mail. Skriv derefter modtagerens
e-mail-adresse.
6. Tryk på OK for at gemme oplysningerne.
Du kan gemme ofte anvendte faxnumre, e-mailadresser,
SMB-serveradresser og FTP-serveradresser på din maskine.
• Individuel: Lagrer oplysninger for op til 500 modtagere.
• Gruppe: Opretter grupper, når du ofte sender det samme dokument til
flere destinationer. Du kan registrere op til 500 modtagere i en gruppe.
Poster, der lagres her, vil kunne vælges på afsendelseslisten under
fanen Basis i Fax, Scan t. email eller Scan til server. Afsendelse af
Gruppe kan også oprettes ud fra mange individuelle poster.
Lagring af individuelle adresser (SMB, FTP)
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Adressebog >
Ny > SMB eller FTP >
(individuel) ikon på displayet.
Du kan ikke registrere en gruppe på samme måde, som du
registrerer en individuel i en gruppe.
Lagring af individuel adresse (Fax, E-mail)
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Adressebog >
New på displayet.
2. Tryk på indtastningsområdet for Navn. Skriv derefter navnet på
personen.
Kontrollér ikonet
(favorit) for adresser, som du bruger ofte. Du
kan nemt finde dem i søgeresultaterne.
2. Tryk på indtastningsområdet for Navn. Skriv derefter navnet på
modtageren.
Kontrollér ikonet
(favorit) for adresser, som du bruger ofte. Du
kan nemt finde dem i søgeresultaterne.
3. Hurtigopk.nr. udfyldes automatisk med det første ledige nummer.
Hurtigopk.nr. er det tal, der repræsenterer oplysningerne om en
modtager: Du kan bruge det numeriske tastatur på kontrolpanelet.
4. Tryk på indtastningsområdet for Faxnr., og indtast faxnummeret med
det numeriske tastatur på kontrolpanelet.
•
Indsættelse af en pause: I nogle telefonsystemer skal du først
ringe et forvalgsnummer (f.eks. 9) og vente på endnu en
klartone. Hvis du benytter et af disse systemer, skal du
indsætte en pause i telefonnummeret.
3. Tryk på IP-adresse eller Vært, og tryk derefter på indtastningsområdet
for IP-adresse/vært. Indtast derefter serveradressen som decimaler
adskilt af punktummer eller som et værtsnavn.
4. Tryk på indtastningsområdet for Portnr.. Indtast derefter
serverportnummeret.
5. Tryk på indtastningsområdet for Brugernavn. Indtast derefter
brugernavnet.
•
I tilfælde af SMB eller FTP, og hvis du ønsker, at serveren skal
tillade adgang for uautoriserede personer. Tryk på feltet
Anonym. Dette felt er som standard ikke markeret. Hvis du
markerede feltet Anonym, skal du gå til trin 7.
6. Tryk på indtastningsområdet for Adg.kode. Indtast derefter
adgangskoden.
7. Tryk på indtastningsområdet for Brugerdomæne. Indtast derefter
domænenavnet.
Hvis den indtastede SMB-server ikke er registreret på et domæne,
skal feltet være tomt, eller du kan indtaste computernavnet på
SMB-serveren.
Oprettelse af et adressekartotek_ 94
8. Tryk på indtastningsområdet for Sti. Indtast derefter navnet på den
filmappe, som de afsendte filer skal gemmes i.
Eksempel: /FileFolder/
9. Tryk på indtastningsområdet for Filnavn. Indtast navnet på den
afsendte fil.
10. Vælg den ønskede indstilling for Filpolitik vha. pilen. Hvis der allerede
findes en fil med samme navn på serveren, behandles filen ved at følge
den valgte filpolitik.
• Skift navn: Den sendte fil gemmes under et andet filnavn, der
genereres automatisk.
• Annuller: Gemmer ikke den sendte fil.
• Overskriv: Den sendte fil overskriver den eksisterende fil.
11. Vælg den ønskede indstilling for Mappeopr..
• Brug logonnavn: Hvis du vælger denne indstilling, opretter
maskinen en undermappe i den valgte filmappe. Undermappen
navngives med det brugernavn, du indtastede i trin 5.
Hvis filmappen allerede indeholder en undermappe med det
samme navn, opretter maskinen ikke en undermappe.
•
Mappeopr. cyklus: Du kan indstille cyklussen for oprettelse af
undermappe. Maskinen opretter en undermappe i
overensstemmelse med denne indstilling.
Hvis filmappen allerede indeholder en undermappe med det
samme navn, opretter maskinen ikke en undermappe.
-
•
Hver dag: Der oprettes en undermappe hver dag. Formatet af
undermappens navn er ÅÅÅÅ-MM-DD (f.eks. 2012-01-01).
- Hver måned: Der oprettes en undermappe hver måned.
Formatet af undermappens navn er ÅÅÅÅ-MM (f.eks. 2012-01).
- Hvert år: Der oprettes en undermappe hvert år. Formatet af
undermappens navn er ÅÅÅÅ (f.eks. 2012).
Opret mappe for flere filer: Hvis du vælger denne indstilling og
scanner flere filer, opretter maskinen en undermappe i den valgte
filmappe, og de sendte filer bliver gemt i undermappen.
Hvis alle indstillinger for mappeoprettelse aktiveres på samme tid,
gemmes den eller de sendte filer som vist nedenfor.
• Når der sendes en enkelt scannet fil:
\\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOC.jpg
• Når der sendes flere scannede filer:
\\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
12. Tryk på OK for at gemme oplysningerne.
Redigering af indiividuel adresse
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Adressebog på
displayet.
2. Tryk på navnet på den person, du ønsker at redigere. Tryk på ikonet
Lagring af gruppeadresse
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Adressebog >
(ny) ikon >
2. Tryk på indtastningsområdet for Gruppenavn. Indtast derefter
gruppenavnet.
3. Tryk på Tilføj medlem. Markér afkrydsningsfeltet for den individuelle
adresse for at medtage den, og tryk på ikonet
.
Hvis du ikke er sikker på navnet, kan du bruge området
Inputadresse. Indtast de første bogstaver, eller tryk blot på ikonet
(søg). Maskinen viser listen med enkeltpersoner. Markér det
afkrydsningsfelt, du vil medtage en individuel adresse for, og tryk
på ikonet
4. Tryk på
.
ikon for at gemme oplysninger.
Redigering af gruppeadresse
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Adressebog på
displayet.
2. Tryk på det gruppenavn, du ønsker at redigere. Tryk på ikonet
(rediger).
Hvis du vil slette en gruppeadresse, skal du markere det
afkrydsningsfelt, du vil slette, og trykke på ikonet
(slet).
3. Tryk på indtastningsområdet for Gruppenavn. Skift gruppenavnet.
4. Tryk på Tilføj medlem. Markér afkrydsningsfeltet for den individuelle
adresse for at medtage den, og tryk på ikonet
.
Hvis du ikke er sikker på navnet, kan du bruge området Indtast
adresse. Indtast de første bogstaver, eller tryk blot på ikonet
(søg). Maskinen viser listen med enkeltpersoner. Markér det
afkrydsningsfelt, du vil medtage en individuel adresse for, og tryk
på ikonet
.
5. Hvis du vil slette en individuel adresse, skal du markere det
(slet). Navnet på
afkrydsningsfelt, du vil slette, og trykke på ikonet
enkeltpersonen slettes fra gruppen.
6. Tryk på
ikon for at gemme oplysninger.
Søgning efter en adresse i adressekartoteket
Du kan søge efter adresser, der i øjeblikket er lagret i adressekartoteket.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Adressebog >
knappen øverst til venstre på displayet.
2. Tryk på den specifikke kategori, du ønsker.
Du kan finde adresser i en bestemt kategori, f.eks. Alle, Individuel,
(rediger).
Hvis du vil slette en individuel adresse, skal du markere
afkrydsningsfeltet for de adresser, du vil slette, og trykke på ikonet
(slet).
3. Tryk på det indtastningsområde, du vil ændre. Derefter kan du ændre
indhold vha. popup-tastaturet eller det numeriske tastatur på
kontrolpanelet. Hvis du bruger pop-op-tastaturet.
4. Tryk på
(gruppe) ikon på displayet.
ikon for at gemme oplysninger.
Oprettelse af et adressekartotek_ 95
Gruppe, Favorit eller Email.
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at få afgang til SyncThru™ Web
Service-shows.
Du kan evt. ændre sproget i øverste hjørne i SyncThru™ Web
Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne, når du logger
på maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Klik på AddressBook.
8. Klik på Add.
9. Indtast det navn, der skal tilføjes, og vælg hurtigopkaldsnummeret i
General.
3. Maskinen viser søgeresultaterne.
Hvis du ikke er sikker på navnet, kan du bruge området
Inputadresse. Indtast de første bogstaver, eller tryk blot på ikonet
(søg).
Sletning af en post i et adressekartotek
Du kan slette den valgte adresse, der i øjeblikket er lagret i
adressekartoteket.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Adressebog på
displayet.
2. Markér afkrydsningsfeltet for den adresse, du vil slette, og tryk på ikonet
(slet).
3. Tryk på
ikon, når bekræftelsesvinduet vises.
Den valgte adresse slettes fra listen.
•
Speed Dial Number er det nummer, der repræsenterer en
modtagers oplysninger, og som du kan indtaste vha. det
numeriske tastatur på kontrolpanelet.
• Kontrollér Favorite for adresser, som du ofte bruger. Du
kan nemt finde dem i søgeresultaterne.
10. Indtast e-mail-adressen i E-mail.
11. Indtast faxnummeret i Fax.
12. Marker det aktiverede SMB-felt i SMB. Du kan indtaste
SMB-oplysningerne, når du har markeret dette afkrydsningsfelt.
13. Indtast serveradressen som decimaler eller som et værtsnavn i SMB
Server Address.
14. Indtast serverportnummeret i SMB Server Port.
15. Indtast login-navnet i Login Name.
I tilfælde af SMB eller FTP, og hvis du ønsker, at serveren skal
tillade adgang for uautoriserede personer. Tryk på feltet
Anonymous. Dette felt er som standard ikke markeret. Hvis
du markerede feltet Anonymous, skal du gå til trin 18.
Søgning i adressekartoteket efter en post
Du kan få vist oplysninger om en individuel adresse eller gruppeadresse.
1. Tryk på Maskinkonfiguration > Programindstilling > Adressebog på
displayet.
2. Tryk på den adresse, du vil have vist.
På displayet vises alle oplysningerne om adressen.
Du kan redigere adressen direkte ved at trykke på ikonet
(rediger) på skærmbilledet vedr. detaljer, eller hvis du vælger en
gruppeadresse, kan du også få vist de individuelle adresser i
gruppeadressen.
Oprettelse af et adressekartotek vha.
SyncThru™ Web Service
Du kan nemt lagre adresser fra en netværkscomputer ved brug af
SyncThru™ Web Service. Kun brugere, der er registreret i maskinen, kan
gemme adresser ved at logge på SyncThru™ Web Service.
Lagring på din lokale maskine
16. Indtast adgangskoden i Password, og indtast adgangskoden igen i
Confirm Password.
17. Indtast domænenavnet i Domain.
Hvis den indtastede SMB-server ikke er registreret på et
domæne, skal feltet være tomt, eller du kan indtaste
computernavnet på SMB-serveren.
18. Indtast scanningsmappen til lagring af scannede billeder i Path.
Eksempel: /sharedFolder/
19. Vælg den ønskede indstilling for Scan folder creating policy.
• Create new folder using login name: Hvis du vælger denne
indstilling, opretter maskinen en undermappe i den valgte
filmappe. Undermappen navngives med det brugernavn, du
indtastede i trin 15.
Hvis filmappen allerede indeholder en undermappe med
det samme navn, opretter maskinen ikke en undermappe.
•
Denne metode betyder, at du gemmer adresser på maskinens harddisk. Du
kan tilføje adresser og gruppere dem i kategorier.
Create new folder every: Du kan indstille cyklussen for
oprettelse af undermappe. Maskinen opretter en undermappe i
overensstemmelse med denne indstilling.
Hvis filmappen allerede indeholder en undermappe med
det samme navn, opretter maskinen ikke en undermappe.
Tilføjelse af adresser i Individual Address Book
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn webbrowseren.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
-
Day: Der oprettes en undermappe hver dag. Formatet af
undermappens navn er ÅÅÅÅ-MM-DD (f.eks. 2012-01-01).
Oprettelse af et adressekartotek_ 96
-
•
Month: Der oprettes en undermappe hver måned. Formatet
af undermappens navn er ÅÅÅÅ-MM (f.eks. 2012-01).
- Year: Der oprettes en undermappe hvert år. Formatet af
undermappens navn er ÅÅÅÅ (f.eks. 2012).
Create new folder only if scan output consist of several
files: Hvis du vælger denne indstilling og scanner flere filer,
opretter maskinen en undermappe i den valgte filmappe, og de
sendte filer bliver gemt i undermappen.
Hvis alle indstillinger for mappeoprettelse aktiveres på samme
tid, bliver den eller de sendte filer gemt som angivet nedenfor.
• Når der sendes en enkelt scannet fil:
\\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOC.jpg
• Når der sendes flere scannede filer:
\\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
20. Vælg politikken for det genererede filnavn i Filing Policy. Hvis der
allerede findes en fil med samme navn på serveren, behandles filen
ved at følge den valgte filpolitik.
• Change Name: Den sendte fil gemmes under et andet filnavn,
der genereres automatisk.
• Cancel: Gemmer ikke den sendte fil.
• Overwrite: Den sendte fil overskriver den eksisterende fil.
21. Indtast det filnavn, der skal lagres på serveren, i File Name.
22. Klik på Test for at kontrollere serveroplysningerne.
23. Indtast FTP-serveroplysninger på samme måde som for SMB.
24. Klik på Apply.
Tryk på Undo for at slette de oplysninger, du har indtastet.
Hvis du trykker på Cancel, lukkes vinduet Add.
Redigering af adresser i an Individual Address Book
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn en internetbrowser.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at åbne SyncThru™ Web Service.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Tryk på Address Book.
8. Marker en adresse, du vil redigere, og tryk på Edit.
9. Ret adresseoplysningerne.
10. Klik på Apply.
Tryk på Undo for at slette de oplysninger, du har indtastet.
Hvis du trykker på Cancel, lukkes vinduet Edit.
Sletning af adresser i an Individual Address Book
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn en internetbrowser.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at åbne SyncThru™ Web Service.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
logges der automatisk af.
7. Tryk på Address Book.
8. Marker en adresse, du vil slette, og tryk på Delete.
Hvis du markerer kolonneoverskriftens afkrydsningsfelt, markeres
alle adresserne.
Klik på OK, når bekræftelsesvinduet åbnes.
Søgning efter adresser i an Individual Address Book
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn webbrowseren.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at åbne SyncThru™ Web Service.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Tryk på Address Book.
Du kan ændre placeringen ved at trykke på de enkelte
kolonneoverskrifter. Hvis du f.eks. klikker på Speed No., får du
vist adresserne i rækkefølge efter hurtigopkaldsnummer. Hvis
du klikker på Speed No. igen, får du vist dem i omvendt
rækkefølge.
8. Indtast det navn, du vil søge efter, i søgeinputområdet.
Du kan finde adresser i en bestemt kategori, f.eks.
Faxnummer, E-mail, SMB osv.
Hvis du f.eks. vil finde faxnummeret, skal du klikke på
rullelisten ved siden af
9. Tryk på
og vælge Faxnummer.
. Derefter vises søgeresultatet.
Du kan finde adresserne i en bestemt kategori, f.eks.
Faxnummer, E-mail, SMB osv.
Hvis du f.eks. vil finde de adresser, hvor der er et faxnummer,
skal du klikke på rullelisten nedenfor Faxnummer og vælge
LDAP.
Import af Individual Address Book
Du kan importere en adressekartoteksfil fra en server eller computer.
Filen skal have filtypen ”csv”. Du kan også importere adresser fra en
LDAP-server. Før du importerer adresserne til din maskine, bør
LDAP-serveradministratoren lagre adresserne.
Oprettelse af et adressekartotek_ 97
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn en internetbrowser.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at få afgang til SyncThru™ Web
Service-shows.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Tryk på Address Book.
8. Marker afkrydsningsfeltet Import.
9. Vælg URL eller Desktop, og indtast adressen eller mappenavnet,
hvor filen er lagret.
10. Klik på OK.
Eksport af an Individual Address Book
Du kan eksportere en adressekartoteksfil til din computer for at
sikkerhedskopiere filen eller til andre Samsung-maskiner.
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn en internetbrowser.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at åbne SyncThru™ Web Service.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Klik på AddressBook.
8. Marker afkrydsningsfeltet Export.
9. Klik på Export. Derefter gemmes adressekartoteksfilen på din
computer.
Gruppering af adresser i Groups Address Book
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn en internetbrowser.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at åbne SyncThru™ Web Service.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Klik på AddressBook.
8. Klik på Groups.
9. Klik på Add Group.
10. Indtast det gruppenavn, der skal tilføjes i Group Name.
11. Marker Add individual(s) after this group is created.
Hvis du ikke vil føje individuelle adresser til den oprettede
gruppeadresse, skal du springe dette trin over. Du kan tilføje
individuelle adresser næste gang ved at trykke på Group
Details.
12. Klik på Apply.
13. Marker de adresser, du vil føje til Group Address Book, i Individual
Address Book.
14. Klik på pilen i midten. De markerede adresser føjes til Group
Address Book.
15. Klik på Apply.
Redigering af gruppeadresser i Groups Address Book
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn en internetbrowser.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at få afgang til SyncThru™ Web
Service-shows.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Klik på AddressBook.
8. Klik på Groups.
9. Marker den gruppeadresse, du vil redigere, og tryk på Edit Group.
10. Ret adresseoplysningerne for gruppe.
11. Klik på Apply.
Tryk på Undo for at slette de oplysninger, du har indtastet.
Hvis du trykker på Cancel, lukkes vinduet Edit.
Sletning af gruppeadresser i en Groups Address Book
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn en internetbrowser.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at åbne SyncThru™ Web Service.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Klik på AddressBook.
8. Klik på Groups.
Oprettelse af et adressekartotek_ 98
9. Marker de gruppeadresser, du vil slette.
10. Klik på Delete Group.
Klik på OK, når bekræftelsesvinduet åbnes.
Markering af gruppeadresser
Du kan få vist oplysninger om gruppeadresser. Du kan også tilføje eller
slette individuelle adresser i vinduet Group Details.
1. Tænd for netværkscomputeren, og åbn en internetbrowser.
2. Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser.
(Eksempel: http://123.123.123.123)
3. Tryk på Enter, eller klik på Kør for at åbne SyncThru™ Web Service.
Du kan om nødvendigt ændre sproget i øverste højre hjørne i
SyncThru™ Web Service.
4. Klik på Login.
5. Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne for at logge på
maskinen.
6. Klik på Login.
Hvis du ikke bruger SyncThru™ Web Service i fem minutter,
bliver du automatisk logget ud.
7. Klik på AddressBook.
8. Klik på Groups.
9. Tryk på den gruppeadresse, du vil have vist. Tryk på Group Details.
•
•
Du kan tilføje individuelle adresser direkte. Marker de
adresser, du vil føje til Group Address Book, i Individual
Address Book.
Du kan slette individuelle adresser direkte. Marker de
adresser, du vil slette, og tryk på Delete i Group Address
Book.
Oprettelse af et adressekartotek_ 99
Udskrivning af
8.
Dette kapitel beskriver almindelige udskriftsopgaver.
Dette kapitel indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
Egenskaber for printerdriveren
Grundlæggende udskrivning
Åbning af Udskriftsindstillinger
Brug af Hjælp
Angivelse af Enhedsindstillinger
Brug af de specielle udskrivningsfunktioner
Brug af Direct Printing Utility
•
•
•
•
•
•
Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
Indstilling af maskinen til standardmaskine
Udskrivning til en fil (PRN)
MAC-udskrivning
Linux-udskrivning
UNIX-udskrivning
Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows XP.
Funktion
Egenskaber for printerdriveren
Windows
Printerdriverne understøtter følgende standardfunktioner:
• Valg af papirretning, papirstørrelse, papirkilde og medietype.
• Antal kopier.
Du kan også bruge en række specielle udskriftsfunktioner. Tabellen
nedenfor indeholder en generel oversigt over funktioner, der understøttes af
dine printerdrivere:
Ikke alle modeller eller operativsystemer understøtter alle funktioner,
der vises i følgende tabel.
Funktion
PCL/PSa/
XPS
Vandmærke
Overlay
Dobbeltsidet
udskrivning (duplex)
PS
MAC
Linux
Unix
●
●
●
●
●
(kun PCL)
●
a. Det anbefales at bruge PostScript-driveren for at opnå den bedste
udskriftskvalitet ved brug af PostScript-baserede programmer, f.eks.
Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop® osv.
(●: Understøttes, blank: Ikke understøttet)
PS
Windows
MAC
Linux
Unix
Indstilling af
udskriftskvalitet
●
●
●
●
Posterudskrivning
●
Flere sider pr. ark
●
●
●
●
Brochureudskrivning
●
●
●
●
Tilpas til side
●
●
Formindsket og
forstørret
udskrivning
●
●
Anden papirkilde til
første side
●
●
Indstillinger til
forside
●
●
●
●
Rasterkomprimering
PCL/PSa/
XPS
Grundlæggende udskrivning
• MAC-udskrivning (se "MAC-udskrivning" på side ).
• Linuxudskrivning (se "Linux-udskrivning" på side ).
• UNIX-udskrivning (se "UNIX-udskrivning" på side ).
Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.
Vinduet Udskriftsindstillinger kan se anderledes ud afhængigt af
operativsystem eller det program, du bruger.
1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Vælg Udskriv i menuen Filer.
●
(kun PCL)
Indstillinger til
efterbehandling
●
●
●
●
Udskriftsindstillinger
●
●
●
●
Udskrivning af_ 100
3. Vælg din maskine på listen Vælg printer.
4. Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og
udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.
Hvis du vil udnytte udskriftsfunktionerne i printerdriveren, skal du
klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programvinduet
Udskriv for at ændre udskriftsindstillingerne (se "Åbning af
Udskriftsindstillinger" på side ).
Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på
knappen Printerstatus.
4. Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet Udskriv.
Fanen Foretrukne
Annullere et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du
annullere jobbet som følger:
• Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet ( ) på proceslinjen i Windows.
•
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på
kontrolpanelet.
(Stop) på
Åbning af Udskriftsindstillinger
Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger, vises der
muligvis et advarselsmærke,
eller
. Et udråbstegn (
)
betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke
anbefales, mens ( ) betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling
på grund af maskinens indstillinger eller miljø.
1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Vælg Udskriv i menuen Filer.
3. Vælg din printerdriver på listen Vælg printer.
Udskrivning af_ 101
Fanen Grundlæggende
Fanen Papir
Brug indstillingerne under fanen Papir til at angive den grundlæggende
håndtering af papiret.
Klik på fanen Papir for at få vist de indstillinger, der vises herunder.
Papirretning
Denne indstilling gør det muligt at vælge, i hvilken retning oplysninger
skal udskrives på siden.
Layoutindstillinger
Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge forskellige layouts til
dokumentet.
• Enkelt side pr. ark: Denne indstilling er en grundlæggende
layoutindstilling. Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive
en side på én side af et papirark.
• Flere sider pr. ark: se "Udskrivning af flere sider på ét ark" på side .
• Posterudskrivning: se "Udskrivning af plakater" på side .
• Sidekant: Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive dine
dokumenter med kantlinjer. Denne indstilling er ikke tilgængelig for
Posterudskrivning og Brochureudskrivning.
Kopier
Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge det antal kopier, der
skal udskrives. Du kan vælge 1 til 9999 kopier.
Papirindstillinger
•
•
Dobbeltsidet udskrivning
Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive på begge sider af et
papirark (se "Udskrivning på begge sider af papiret" på side ).
•
Efterbehandlingsindstillinger
Denne indstilling giver dig mulighed for at angive antallet af
hæfteklammer.
•
Indstillingen Hæftet er kun tilgængelig, når den valgfrie
indvendige efterbehandlingsenhed er installeret.
•
•
Udskrivning af_ 102
Oprindelig størrelse: Denne indstilling giver mulighed for at
indstille aktuel papirstørrelse for originalerne.
Udskriftsstørrelse: Denne indstilling giver dig mulighed for at
skalere udskriftsjobbet til enhver valgt papirstørrelse uanset
originalens størrelse (se "Tilpasse dokumentet til en valgt
papirstørrelse" på side ).
- Procent: Med denne indstilling kan du ændre størrelsen på en
sides indhold, så det bliver større eller mindre på den udskrevne
side, ved at skrive en procentsats for reduktion eller forstørrelse
(se "Ændring af dokumentets størrelse" på side ).
Kilde: Kontroller, at Kilde er indstillet til den tilsvarende papirbakke.
Brug Universalbakke, hvis der udskrives på specielt materiale,
f.eks. konvolutter og transparenter.
Type: Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge typen af det
papir, der skal lægges i bakken. På den måde får du den bedste
udskrift. Ellers opnår du muligvis ikke den ønskede udskriftskvalitet.
Specialside: Denne indstilling giver mulighed for at fremstille
specielle sider, f.eks. forsider. Du kan tilføje, slette eller opdatere de
specielle sideindstillinger på listen.
Fanen Grafik
•
For PCL-printerdriveren:
•
For PS-printerdriveren:
Brug indstillingerne under fanen Grafik til at justere udskriftskvaliteten i
henhold til dine forskellige behov.
Hvis du klikker på Nulstil, vender indstillingerne under indstillingen
Avanceret tilbage til standardindstillingen.
Fanen Efterbehandling
Dokumenttype
Du kan angive dokumentets type. Denne indstilling giver dig mulighed
for at angive originalernes faktiske type.
Farvetilstand
Du kan vælge farveindstillinger. Hvis denne indstilling angives til Farve,
opnår du som regel den bedste udskriftskvalitet for et farvedokument.
Vælg Gråtoner, hvis du vil udskrive et farvedokument i gråtoner.
Klik på Avanceret for manuelt at justere farve. Skub skyderen til
farvebalance under fanen Niveauer for at justere farven, eller klik på
fanen Matching for farverettelse, der er indeholdt i driveren, til generel
billedbehandling.
Klik på spørgsmålstegnet (
) øverst til højre i vinduet, og klik derefter
på en indstilling for at få flere oplysninger.
•
•
Hvis du klikker på Nulstil, vender indstillingerne i Niveauer
eller Matching tilbage til standardindstillingen.
Du kan ændre billedet, som er i indstillingen Avanceret. Klik
på knappen Importer billede for at vælge et andet billede.
•
Indstillinger for sortering: Denne indstilling giver dig mulighed for
nemt at sortere udskrifterne.
- Ingen: Deaktiverer denne indstilling.
- Bed om forskydning: Ved udskrivning af mange kopier skifter
denne indstilling udskriftens placering for hvert sæt.
Denne funktion er kun tilgængelig, når den indvendige
efterbehandlingsenhed er installeret.
Skrifttype/tekst
Vælg Klartekst for at udskrive tekst, der er mørkere end et almindeligt
dokument.
Brug Al tekst sort til at udskrive i helt sort, uanset farven på skærmen.
-
Roter: Ved udskrivning af flere kopier stables udskrifterne over kors
i sæt.
•
Avanceret
Klik på spørgsmålstegnet (
) øverst til højre i vinduet, og klik derefter
på en indstilling for at få flere oplysninger.
Udskrivning af_ 103
•
Denne funktion er kun tilgængelig, når standard
efterbehandlingsenheden eller efterbehandlingsenheden til
brochurer ikke er installeret.
Denne funktion er kun tilgængelig med udskriftsmedier i
Letter- og A4-størrelse.
•
Før du bruger denne funktion, skal du lægge papiret i
bakkerne med SEF (Kort fremføringskant) og LEF (Lang
fremføringskant). For eksempel er retningen af
papirfremføringen i bakke 1 SEF, og retningen af
papirfremføringen i bakke 2 er LEF.
•
•
Manuel margen: Denne indstilling gør det muligt at angive
indbindingsmargenen. Indbindingsmargen justerer
indbindingsplaceringen. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du
bruger PS-printerdriveren.
PostScript-indst.: Disse indstillinger er kun tilgængelige, når du
bruger PS-printerdriveren. Klik på spørgsmålstegnet (
) øverst til
højre i vinduet, og klik derefter på den indstilling, du vil have flere
oplysninger om.
Hvis du klikker på Nulstil, angives indstillingerne under
indstillingen Avanceret til standardindstillingerne igen.
Sikkerhed
•
•
Indstillinger for stabling: Denne indstilling giver dig mulighed for at
angive antal hæfteklammer og placering af hæfteklammer. Denne
indstilling er kun tilgængelig, når den valgfrie indvendige
efterbehandlingsenhed er installeret.
Indstillinger for outputbakke: Med denne indstilling kan du angive
den bakke, hvor udskrifterne skal udskrives (se "Bakkeindstilling" på
side ).
Fanen Avanceret
Brug fanen Avanceret til at indstille forskellige udskrivningsindstillinger.
Krypterer først udskriftsdata og sender det derefter til maskinen. Denne
funktion beskytter udskriftsoplysningerne, selv hvis dataene skulle blive
opfanget på et netværk. Funktionen Jobkryptering aktiveres kun, når
harddisken er installeret. Harddisken bruges til at dekryptere
udskriftsdataene.
Jobregnskab
Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte
tilladelse.
• User permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun
brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
• Group permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun
grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
•
Klik på spørgsmålstegnet (
) øverst til højre i vinduet, og
klik derefter på en indstilling for at få flere oplysninger.
•
Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og
konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru™ Web
Service. Se administratorvejledningen for at få detaljerede
oplysninger om dem.
Fanen Eco
Med fanen Eco kan du spare udskrivningsressourcer og opnå miljøvenlig
)
udskrivning. Når du vælger Eco-udskrivning, kan du se økobilledet (
ved visse indstillinger. Og ikke alle indstillinger er tilgængelige i
økotilstanden.
Vandmærke
se "Brug af vandmærker" på side .
Overlay
se "Brug af overlay" på side .
Outputindstillinger
•
•
Udskriftsrækkefølge: Denne indstilling gør det muligt at angive
sekvensen, i hvilken siderne skal udskrives. Udskriv ulige sider og
Udskriv lige sider er kun tilgængelig, når du bruger
PCL-printerdriveren.
Spring tomme sider over: Giver dig mulighed for at tilføje et tomt
ark eller trykt skilleark mellem transparenterne.
Udskrivning af_ 104
Eco-indstillinger
Udskrivningstilstand
•
Denne indstilling gør det muligt at vælge, hvordan udskriftsfilen skal
udskrives eller gemmes på maskinens harddisk. Standardværdien for
Udskrivningstilstand er Normal, dvs. udskrivning uden at gemme
udskriftsfilen på harddisken. Du kan også bruge denne indstilling til andre
faner.
•
•
•
Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne
funktion af den indstilling, du har valgt på maskinens kontrolpanel.
Ingen: Deaktiverer denne indstilling.
Eco-udskrivning: Økotilstanden bliver aktiveret. Vælg
Dobbeltsidet udskrivning, Layout, Farvetilstand og Spring
tomme sider over, som du ønsker at bruge i økotilstand. Så længe
du ikke ændrer indstillingerne på de andre faner, udskrives
dokumentet, som det er angivet i økotilstanden.
Adgangskode: Hvis administratoren indstiller Til-Tvunget i
Standard-Eco-tilstand for denne maskine, indstilles denne
maskines økotilstand altid for maskinen, når Eco-indstillinger i
printerdriveren er deaktiveret. Hvis du vil ændre
udskriftsindstillingerne, skal du klikke på Adgangskode og indtaste
adgangskoden eller kontakte din administrator.
Resultatsimulator
Resultatsimulator viser resultatet af reduceret CO2-udledning,
elektricitetsforbruget og mængden af sparet papir i overensstemmelse
med de valgte indstillinger.
•
•
•
•
Resultaterne beregnes ud fra, at det totale antal udskrivninger
er et hundrede uden en blank side, når økotilstanden er
deaktiveret.
Se beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA,
indekset fra det japanske indenrigs- og
kommunikationsministerium og www.remanufacturing.org.uk.
Hver model har sit eget indeks.
Strømforbruget i udskrivningstilstand er baseret på det
gennemsnitlige strømforbrug for denne maskine.
Den reelle sparede eller reduceret mængde kan variere
afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens
ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype,
medieformat og jobkompleksitet etc.
Fanen Samsung
Brug fanen Samsung til at få vist meddelelsen om ophavsret og driverens
versionsnummer. Hvis computeren har forbindelse til internettet, kan du få
adgang til flere enhedstjenester.
•
•
•
•
Normal: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet.
Fortrolig: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter.
Du skal angive en adgangskode for at udskrive i denne tilstand.
Gem: Denne tilstand anvendes kun til lagring af dokumenter på
harddisken. Du kan ilægge og udskrive de lagrede dokumenter. Du kan
finde den lagrede fil i Gemte dokumenter. Vælg først et gemt dokument
i Lagringssted, og angiv derefter Indstillinger.
Gem og udskriv: Denne tilstand anvendes ved udskrivning og lagring
af dokumenter samtidigt. Du kan ilægge og udskrive de lagrede
dokumenter. Du kan finde den lagrede fil i Gemte dokumenter. Vælg
først et gemt dokument i Lagringssted, og angiv derefter Indstillinger.
•
•
•
•
Jobnavn: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en
gemt fil på kontrolpanelet.
Bruger-id: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en
gemt fil på kontrolpanelet. Brugernavnet vises automatisk som det
brugernavn, du bruger til at logge på Windows.
Indtast adgangskode: Hvis Egenskab for det gemte dokument,
du valgte, er Secured, skal du angive adgangskoden for det
gemte dokument. Denne indstilling bruges til at indlæse en gemt fil
ved hjælp af kontrolpanelet.
Bekræft adgangskode: Angiv adgangskoden igen for at
bekræfte den.
Brug af en foretrukken indstilling
Med indstillingen Foretrukne, som kan ses på hver indstillingsfane
undtagen fanen Samsung, kan du gemme de aktuelle indstillinger til
fremtidig brug.
Sådan gemmer du et menupunkt under Foretrukne:
1. Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
2. Indtast et navn for elementet i feltet Foretrukne.
Udskrivning af_ 105
3. Tryk på
. Derefter gemmes alle aktuelle driverindstillinger. Hvis du vil
opdatere dine indstillinger, skal du vælge indstillingerne og klikke på
.
Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du markere den i rullemenuen
Foretrukne. Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse
med den valgte indstilling.
Hvis du vil slette en indstilling, du har gemt, skal du vælge den på
rullelisten Foretrukne og klikke på
•
•
•
.
Du kan også gendanne printerdriverens standardindstillinger ved at
vælge Standard Foretrukne på rullelisten Foretrukne.
Hvis du klikker Nulstil, vender indstillingerne i Avanceret
tilbage til standardindstillingen.
•
Brug af Hjælp
Klik på spørgsmålstegnet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på den
indstilling, du vil have flere oplysninger om. Derefter vises et pop op-vindue
med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i
driveren.
Hvis spørgsmålstegnet ikke vises, skal du vælge den indstilling, du gerne vil
vide mere om, og trykke på F1 på dit tastatur.
Hvis du vil søge efter oplysninger via et nøgleord, skal du klikke på fanen
Samsung i vinduet Udskriftsindstillinger og indtaste et nøgleord på
inputlinjen for indstillingen Hjælp.
•
Skrifttypeerstatn.: Viser erstatningstabellen for skrifttyper samt
indstillinger for ændring af TrueType-til-printer skrifttypetildelingen.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger
PS-printerdriveren.
Admin. af jobregnskab: Giver dig mulighed for at knytte
oplysninger om bruger- og konto-id til de dokumenter, du udskriver.
- Brugertilladelse: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun
brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
- Gruppetilladelse: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun
grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
•
•
Angivelse af Enhedsindstillinger
Når du installerer de valgfrie enheder, f.eks. ekstra dobbelt kassetteføder,
indvendig efterbehandlingsenhed osv., registrerer denne maskine det
automatisk og angiver de valgfrie enheder. Hvis du ikke kan bruge de
valgfrie enheder, du har installeret i denne driver, skal du konfigurere de
valgfrie enheder under Enhedsindstillinger. Jobregnskab giver dig
mulighed for at udskrive med en given tilladelse.
1. Klik på menuen Start i Windows.
2. I Windows 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.
• I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenhede.
• I Windows 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og
lyd > Printere.
• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd >
Enheder og printere.
• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware
> Enheder og printere.
3. Højreklik på maskinen.
4. I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber.
• Til PS-driveren skal du vælge PS-driveren og højreklikke for at åbne
Egenskaber.
I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Printeregenskaber i genvejsmenuerne.
Efterbehandlingsindstillinger: Vælg den valgfrie
efterbehandlingsenhed, du installerede.
Administratorindstillinger: Du kan vælge Printerstatus og
EMF-spooling.
Avanceret: Vælg en af indstillingerne. Denne indstilling er kun
tilgængelig, når du bruger PS-printerdriveren. Klik på
spørgsmålstegnet (
) øverst til højre i vinduet, og klik derefter på
den indstilling, du vil have flere oplysninger om.
Hvis du vil kryptere adgangskoden for jobregnskab, skal du
markere Kryptering af adg.kode for Jobregnskab.
Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og
konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru™
Web Service. Se administratorvejledningen for detaljerede
oplysninger om dem.
7. Klik på OK, indtil du har lukket vinduet Egenskaber eller
Printeregenskaber.
Brug af de specielle udskrivningsfunktioner
De specielle udskrivningsfunktioner omfatter:
• "Udskrivning af flere sider på ét ark" på side .
• "Udskrivning af plakater" på side .
• "Udskrivning på begge sider af papiret" på side .
• "Ændring af dokumentets størrelse" på side .
• "Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse" på side .
• "Brug af vandmærker" på side .
• "Brug af overlay" på side .
Udskrivning af flere sider på ét ark
Du kan vælge det antal sider, som du vil udskrive på et enkelt ark papir.
Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse,
og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16
sider på samme papir.
Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket ►, kan du
vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte
printer.
5. Angiv Enhedsindstillinger.
Vinduet Egenskaber kan se forskelligt ud, afhængigt af driveren
eller det operativsystem du bruger.
6. Vælg den rette indstilling.
• Bakkeindstillinger: Vælg den valgfrie bakke, du har installeret. Du
kan vælge Bakke 3, 4 (dobbelt kassetteføder).
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Klik på fanen Grundlæggende, og vælg Flere sider pr. ark på
rullelisten Type.
Udskrivning af_ 106
3. Marker Sidekant for at udskrive en kant omkring hver side på arket.
4. Vælg det antal sider, du vil udskrive pr. ark (2, 4, 6, 9 eller 16) i Sider pr.
ark rullemenuen.
5. Vælg siderækkefølgen på rullelisten Siderækkefølge, efter behov.
6. Klik på fanen Papir, og vælg Oprindelig størrelse, Kilde og Type.
7. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
ved indbinding af bøger.
•
Udskrivning af plakater
Med denne funktion kan du udskrive et enkeltsidet dokument på 4, 9 eller
16 ark papir, så de bagefter kan sættes sammen til et dokument i
plakatstørrelse.
Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i
kalendere.
•
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Klik på fanen Grundlæggende, og vælg Posterudskrivning på
rullelisten Type.
3. Vælg det ønskede sidelayout.
Angivelse af sidelayoutet:
4. Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i
millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre
under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene
sammen bagefter.
5. Klik på fanen Papir, og vælg Oprindelig størrelse, Kilde og Type.
6. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
7. Du kan færdiggøre plakaten ved at sætte arkene sammen.
Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at
vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning.
4. Klik på fanen Papir, og vælg Oprindelig størrelse, Kilde og Type.
5. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Ændring af dokumentets størrelse
Du kan ændre størrelsen på et dokument, så det bliver større eller mindre
på udskriftssiden, ved at angive en procentsats for reduktion eller
forstørrelse.
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Klik på fanen Papir.
3. Vælg den faktiske papirstørrelse til originalerne i Oprindelig størrelse.
4. Indtast skaleringsgraden i feltet Procent.
Du kan også klikke på op-/nedpil for at vælge skaleringsgraden.
Du kan ikke bruge denne funktion, når du vælger en papirstørrelse
i Udskriftsstørrelse.
Udskrivning på begge sider af papiret
Du kan udskrive på begge sider af et ark papir – duplex. Før du udskriver,
skal du angive udskriftsretningen. Du kan kun bruge denne funktion med
udskriftsstørrelsen Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5,
Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger eller JIS B4.
Udskriv ikke på begge sider af specialmedierne, f.eks. etiketter,
konvolutter eller tykt papir. Det kan forårsage papirstop eller
beskadige maskinen.
5. Vælg Kilde og Type.
6. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse
Med denne printerfunktion kan du skalere udskriftsjobbet til enhver
papirstørrelse, uanset størrelsen på dokumentet. Dette indstilling kan være
nyttig, hvis du vil undersøge små detaljer på et lille dokument.
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Klik på fanen Grundlæggende.
3. Vælg den ønskede indbindingsindstilling i området Dobbeltsidet
udskrivning.
• Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne
funktion af den indstilling, du har valgt på maskinens kontrolpanel.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger
PCL-printerdriveren.
• Ingen: Deaktiverer denne funktion.
• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Klik på fanen Papir.
Udskrivning af_ 107
3. Vælg den aktuelle papirstørrelse til originalerne i Oprindelig størrelse.
4. Vælg den papirstørrelse, der skal udskrives, i bakken i
Udskriftsstørrelse.
5. Vælg Kilde og Type.
6. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Brug af vandmærker
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et
eksisterende dokument. Du bruger den f.eks., når du vil have "DRAFT" eller
"CONFIDENTIAL" skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle
sider i et dokument med store grå bogstaver.
Sletning af et vandmærke
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Klik på fanen Avanceret og vælg Rediger... på rullelisten
Vandmærke.
3. Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle
vandmærker, og klik på Slet.
4. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Brug af overlay
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.
Hvad er et overlay?
Et overlay er tekst og/eller grafik gemt på computerens harddisk i et
specielt filformat, der kan udskrives på alle dokumenter. Overlays
benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge et fortrykt
brevhoved kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme
oplysninger som dit brevhoved. Hvis du vil udskrive et brev med dit
selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen:
Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.
Der er fra fabrikkens side lagt flere foruddefinerede vandmærker i
maskinen. De kan ændres, eller du kan tilføje nye til listen.
Brug af et eksisterende vandmærke
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Klik på fanen Avanceret, og marker det ønskede vandmærke på
rullelisten Vandmærke. Du vil kunne se det valgte vandmærke i
eksempelruden.
3. Klik på OK eller Udskriv, indtil udskriftsvinduet lukkes.
Oprettelse af et vandmærke
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Vælg Rediger... på rullelisten Vandmærke under fanen Avanceret.
3. Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke. Du
kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
Når afkrydsningsfeltet Kun på første side er markeret, udskrives
vandmærket kun på den første side.
4. Vælg indstillinger for vandmærket.
Du kan vælge skrifttypenavn, typografi, farve, størrelse eller
gråskalaniveau i afsnittet Skrifttypeegenskaber samt vinklen på
vandmærket i afsnittet Meddelelsesvinkel.
5. Klik på Tilføj for at tilføje et nyt vandmærke på listen Aktuelle
vandmærker.
6. Klik på OK eller Udskriv, indtil vinduet Udskriv afsluttes, når du er
færdig med at redigere.
Hvis du vil stoppe udskrivning af vandmærket, skal du markere Ingen på
rullelisten Vandmærke.
Redigering af et vandmærke
1. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
2. Klik på fanen Avanceret og vælg Rediger... på rullelisten
Vandmærke.
3. Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle
vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige
indstillinger.
4. Klik på Opdater for at gemme ændringerne.
5. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Oprettelse af et nyt sideoverlay
Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med
dit logo eller billede.
1. Opret eller åbn et dokument med den tekst og/eller grafik, der skal
bruges i det nye sideoverlay. Placer elementerne, som du ønsker
dem på det nye overlay.
2. Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
3. Klik på fanen Avanceret og vælg Rediger... på rullelisten Tekst.
4. Klik på Opret i vinduet Rediger overlay.
5. I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet
Filnavn. Vælg evt. destinationsstien (standard er C:\Formover).
6. Klik på gem. Navnet vises i Overlayliste.
7. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
8. Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil
udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.
Brug af et sideoverlay
Når et overlay er blevet oprettet, er det klar til at blive udskrevet sammen
med et dokument. Sådan udskriver du et overlay sammen med et
dokument:
1. Opret eller åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne
Udskriftsindstillinger (se "Åbning af Udskriftsindstillinger" på side ).
3. Klik på fanen Avanceret.
4. Markér det ønskede overlay på rullelisten Tekst.
5. Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst, skal du
vælge Rediger... og klikke på Indlæs. Markér den overlayfil, du vil
benytte.
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan
Udskrivning af_ 108
du også indlæse filen fra vinduet Indlæs.
Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet
Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet
Overlayliste.
6. Marker evt. afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved
udskrivning. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en
meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning,
der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med
dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et
overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.
7. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Det valgte overlay udskrives på dokumentet.
I vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram
1. I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle Programmer
> Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direkte
udskrivning Hjælpeprogram.
Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som
opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.
Sletning af et sideoverlay
Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.
1. Klik på fanen Avanceret i vinduet Udskriftsindstillinger.
2. Vælg Rediger... på rullelisten Tekst.
3. Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.
4. Klik på Slet.
5. Klik på Ja, når der vises et bekræftelsesvindue.
6. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Brug af Direct Printing Utility
I dette kapitel forklares det, hvordan du bruger Direct Printing Utility til at
udskrive PDF-filer uden at åbne filerne.
•
•
•
•
•
Der skal være installeret en harddisk på maskinen, hvis du vil
udskrive PDF-filer med dette program.
Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet mod udskrivning.
Deaktiver udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive
igen.
Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en
adgangskode. Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at
udskrive igen.
Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med Direkte udskrivning
Hjælpeprogram afhænger af, hvordan PDF-filen blev oprettet.
Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter
PDF-version 1.7 og derunder. I forbindelse med nyere versioner
skal du åbne filen for at udskrive den.
Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender en PDF-fil
direkte til maskinen for at udskrive uden at skulle åbne filen. Det sender
data gennem Windows-spooler ved brug af printerdriverens port. Det
understøtter kun PDF-formatet.
Vælg Avanceret installation -> Brugerdefineret installation, og marker
dette program, når du installerer printerdriveren, hvis du vil installere dette
program.
Udskrivning af
Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på flere måder.
2. Vælg din maskine på rullelisten Vælg printer, og klik på Gennemse.
3. Markér den PDF-fil, du vil udskrive, og klik på Åbn.
PDF-filen føjes til afsnittet Vælg filer.
4. Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
5. Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
Brug af genvejsmenuen
1. Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg Direkte udskrivning.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen tilføjet.
2. Markér den maskine, du vil benytte.
3. Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
4. Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
Ændring af standardindstillingerne for
udskrivning
De fleste Windows-programmer overskriver de indstillinger, du
angiver i printerdriveren. Rediger alle de tilgængelige
printerindstillinger i programmet først, og rediger derefter de
resterende indstillinger i printerdriveren.
1. Klik på menuen Start i Windows.
2. I Windows 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.
• I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenhede.
• I Windows 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og
lyd > Printere.
• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd >
Enheder og printere.
• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware
> Enheder og printere.
3. Højreklik på maskinen.
4. I Windows 2000, XP, 2003 og Vista skal du trykke på
Udskriftsindstillinger.
Udskrivning af_ 109
MAC-udskrivning
I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Udskriftsindstillinger i genvejsmenuerne.
Hvis menupunktet Udskriftsindstillinger har mærket ►, kan du
vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte
printer.
5. Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
6. Tryk på OK.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen
eller indstillingerne.
I dette afsnit beskrives, hvordan der udskrives vha. MAC.
Sådan udskriver du et dokument
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre
dem i Udskriftsindstillinger.
Indstilling af maskinen til standardmaskine
1. Klik på menuen Start i Windows.
2. I Windows 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.
• I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenhede.
• I Windows 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og
lyd > Printere.
• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd >
Enheder og printere.
• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware
> Enheder og printere.
3. Vælg din maskine.
4. Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter.
Når du udskriver fra en MAC, skal du kontrollere indstillingerne for
printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinnene nedenfor for
at udskrive fra en MAC:
1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document Setup i nogle
programmer).
3. Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og
kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på OK.
Hvis indstillingen Benyt som standardprinter i Windows 7 eller
Windows Server 2008 R2 har mærket ►, kan du vælge andre
printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.
Udskrivning til en fil (PRN)
4. Åbn menuen File, og klik på Print.
5. Vælg det ønskede antal kopier, og angiv, hvilke sider du vil udskrive.
6. Klik på Print.
Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.
Sådan opretter du en fil:
1. Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.
Aktivering af valgfrie enheder og tilbehør
Når du har installeret de valgfrie enheder eller tilbehør, skal du aktivere
indstillingerne.
1. Åbn System Preferences, og klik på Print & Fax.
2. Vælg maskinen, og klik på Options & Supplies....
3. Vælg Driver, og angiv de nødvendige indstillinger.
Ændring af printerindstillinger
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner i maskinen.
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det printernavn, der vises i
vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken
maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet
følgende.
•
2. Klik på Udskriv.
3. Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
•
Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i
Dokumenter, Documents and Settings eller Brugere.
Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser
den gemte mappe muligvis anderledes ud.
Udskrivning af_ 110
Indstillingsmulighederne kan variere, alt afhængigt af printerne og
Mac OS X-versioner.
Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser
følgende ruder muligvis anderledes ud.
Den følgende rude er den første rude, du ser, når du åbner ruden med
printeregenskaber. Vælg andre avancerede funktioner på rullelisten.
Graphics
Fanen Graphics indeholder indstillinger til valg af Quality. Vælg
Graphics på rullelisten.
•
Layout
Fanen Layout indeholder indstillinger, som du kan bruge til at justere,
hvordan dokumentet skal se ud på den udskrevne side. Du kan udskrive
flere sider på et ark papir. Vælg Layout på rullelisten.
•
Quality: Denne indstilling gør det muligt at vælge
udskrivningsopløsning. Jo højere indstilling, desto skarpere bliver de
udskrevne tegn og den udskrevne grafik. En højere indstilling kan
dog forlænge den tid, det tager at udskrive et dokument.
Color Mode: Du kan angive farveindstillinger. Indstillingen Color
giver typisk den bedste udskriftskvalitet til farvedokumenter. Vælg
Grayscale, hvis du vil udskrive et farvedokument i gråtoner.
Job Accounting
Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med de tildelte
tilladelser.
•
•
•
•
•
Pages per Sheet: Denne indstilling bestemmer, hvor mange sider
der skal udskrives på én side (se "Udskrivning af flere sider på ét
ark" på side ).
Layout Direction: Denne indstilling gør det muligt at vælge
udskriftsretningen på en side svarende til eksemplerne i
brugergrænsefladen.
Border: Denne indstilling gør det muligt at udskrive en kant omkring
hver side på et ark.
Two-Sided: Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive på
begge sider af et papirark (se "Udskrivning på begge sider af papiret"
på side ).
Reverse Page Orientation: Med denne indstilling kan du rotere
papiret 180 grader.
•
•
•
Accounting Type: Du kan vælge en regnskabstype, som er angivet
af systemadministratoren.
- Regnskab: Du kan aktivere udskriftsgodkendelse med bruger-id
og adgangskode.
- ID Only: Du kan aktivere udskriftsgodkendelse udelukkende
med bruger-id.
User permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun
brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
Group permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun
grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
•
Udskrivning af_ 111
Hvis du vil kryptere adgangskoden til et jobregnskab, skal du
se hjælpen ( ) i nederste venstre hjørne i
printeregenskabsruden.
•
Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og
konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru™ Web
Service. Se administratorvejledningen for detaljerede
oplysninger om dem.
Printer Features
Job Setting
Denne indstilling gør det muligt at vælge, hvordan filen skal udskrives på
maskinens harddisk. Denne indstilling gør det muligt at vælge, hvordan
filen skal udskrives eller gemmes på maskinens harddisk.
•
•
•
Print Mode: Standardindstillingen for Print Mode er Normal.
- Normal: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet.
- Confidential: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige
dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive.
- Store: Denne tilstand anvendes kun til lagring af dokumenter på
harddisken. Du kan ilægge og udskrive de lagrede dokumenter.
Du kan finde den lagrede fil i Gemte dokumenter (se "Lagring af
dokumenter under Gemt dokument" på side ).
- Store and Print: Denne tilstand anvendes ved udskrivning og
lagring af dokumenter samtidigt. Du kan ilægge og udskrive de
lagrede dokumenter. Du kan finde den lagrede fil i Gemte
dokumenter (se "Lagring af dokumenter under Gemt dokument"
på side ).
- Print Schedule: Brug denne indstilling til at indtaste et bestemt
tidspunkt, hvor du vil udskrive jobbet. Dette er nyttigt til
udskrivning af store mængder data, eller hvis du ønsker at alle
dine job skal udskrives på samme tid. Vælg den dato og det
klokkeslæt, hvor du vil udskrive. User ID og Job Name bruges til
at søge efter et lagret dokument vha. kontrolpanelet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Print At: Vælg den dato og det klokkeslæt, hvor du vil
udskrive.
User ID: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en
gemt fil på kontrolpanelet. Brugernavnet vises automatisk, som
det brugernavn, du bruger til at logge på Mac OS X.
Job Name: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter
en gemt fil på kontrolpanelet.
Finishing: Du kan vælge udskriftsindstillinger, f.eks. hæfteklamme,
forskydning osv. Denne indstilling er kun tilgængelig, når den valgfrie
indvendige efterbehandlingsenhed eller efterbehandlingsenheden til
brochurer er installeret.
Booklet Printing: Med denne funktion kan du udskrive dokumentet
på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter
udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure. Nogle
indstillinger i Booklet Printing er kun tilgængelige, når den valgfrie
standard efterbehandlingsenhed eller efterbehandlingsenheden til
brochurer er installeret.
Front Cover: Udskriver dokumentet med forside. Forsiden kan
være en tom side eller den første side i dokumentet.
Back Cover: Udskriver dokumentet med bagside. Bagsiden kan
være en tom side eller den sidste side i dokumentet.
Front and Back Cover: Udskriver dokumentet med for- og bagside.
For- og bagsiden kan være tomme sider eller den første og sidste
side i dokumentet.
Paper Type: Denne indstilling gør det muligt at vælge den
papirtype, der svarer til papiret i den bakke, du vil udskrive fra. På
den måde får du den bedste udskrift. Hvis du bruger en anden type
materiale, skal du vælge den tilsvarende papirtype.
Edgeforbedring: Denne indstilling giver dig mulighed for at
fremhæve tekstkanter og tynde linjer for at forbedre læsbarheden.
RGB Color Simulator: Denne indstilling bestemmer, hvordan
farver gengives. Standard er den mest brugte indstilling. Denne
tilstands farvenuance ligger tættest på farvenuancen for en
standardskærm (sRGB-skærm). Tilstanden Vivid er velegnet til
udskrivning af præsentationsdata og diagrammer. Farvenuancen i
tilstanden Vivid giver mere Vivid farvebilleder end i tilstanden
Standard. Tilstanden Device egner sig bedst til udskrivning af fine
linjer, små tegn og farvetegninger. Farvetonen i tilstanden Device
kan være forskellig fra den på skærmen. De rene farvetoner
anvendes til udskrivning af farverne cyan, magenta og gul.
Corporate Imaging er den farveindstilling, der oftest bruges i
virksomhedsmiljøer.
Udskrivning af flere sider på ét ark
Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion
giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.
Udskrivning af_ 112
1. Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
2. Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det antal sider, du
vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet.
Linux-udskrivning
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen
eller indstillingerne.
Udskrivning fra programmer
Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved
hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på
maskinen fra ethvert af disse programmer.
1. Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
2. Vælg Print direkte ved brug af LPR.
3. Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på Properties i
vinduet LPR GUI.
3. Marker de andre indstillinger, du vil benytte.
4. Klik på Print, og maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som
du vil udskrive på ét ark papir.
Udskrivning på begge sider af papiret
Du kan udskrive på begge sider af papiret. Før du påbegynder en
duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument
skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:
• Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det konventionelle layout,
der anvendes i bogbinding.
• Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der oftest bruges til
kalendere.
1. Vælg Print i menuen File i dit MAC-program.
2. Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
3. Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided.
4. Marker de andre indstillinger, du vil benytte.
5. Klik på Print, og maskinen udskriver på begge sider af papiret.
4. Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de følgende fire faner
øverst i vinduet.
•
Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi
muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på
begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.
•
•
Udskrivning af_ 113
General: Denne indstilling gør det muligt at ændre dokumenternes
papirstørrelse, papirtype og retning. Den aktiverer duplexfunktionen,
tilføjer startbannere og ændrer antallet af sider pr. ark.
Text: Denne indstilling gør det muligt at angive sidemargener og
tekstindstillinger, f.eks. linjeafstand eller kolonner.
Graphics: Med denne indstilling kan du angive billedindstillinger,
der bruges ved udskrivning af billedfiler, f.eks. farveindstillinger,
billedstørrelse eller billedplacering.
•
Advanced: Denne indstilling gør det muligt at angive
udskriftsopløsning, papirkilde og destination.
5. Klik på Apply for at anvende ændringerne og lukke vinduet Properties.
6. Klik på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.
7. Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for udskriftsjobbet.
Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på Cancel.
to Class for at føje maskinen til en bestemt klasse, eller klik på
Remove from Class for at fjerne maskinen fra den valgte klasse.
4. Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet Printer
Properties.
UNIX-udskrivning
Udskrivning af filer
Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved hjælp af
CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette kan du gøre med
CUPS LPR-hjælpeprogrammet, men driverpakken erstatter
LPR-standardværktøjet med et meget mere brugervenligt LPR
GUI-program.
Sådan udskriver du en dokumentfil:
1. Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk på Enter.
Når du kun skriver "LPR" og trykker på Enter, åbnes vinduet Select
file(s) to print først. Vælg blot den eller de filer, du ønsker at udskrive,
og klik på Open.
2. I vinduet LPR GUI skal du markere din maskine på listen og ændre
egenskaber for udskriftsjob.
3. Klik på OK for at starte udskrivningen.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen
eller indstillingerne.
Fortsættelse af udskriftsjobbet
Når du har installeret printeren kan du vælge billedet, teksten eller PS-filen,
du vil udskrive.
1. Udfør kommandoen "printui <file_name_to_print>".
Hvis du f.eks. udskriver “document1”
printui dokument1
Dette åbner UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren
kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
2. Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
3. Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. Page Selection.
4. Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i Number of Copies.
Tryk på Properties for at få fordel af de printerfunktioner, der
findes i printerdriveren
Konfiguration af printeregenskaber
Du kan bruge vinduet Printer Properties, der stilles til rådighed af Printers
configuration, til at ændre de forskellige printeregenskaber for maskinen.
1. Åbn Unified Driver Configurator.
Skift om nødvendigt til Printers configuration.
2. Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på
Properties.
3. Vinduet Printer Properties vises.
5. Tryk på OK for at starte udskriftsjobbet.
Ændring af maskinindstillingerne
UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan vælge
forskellige indstillinger i printerens Properties.
Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for Help, “O” for OK, “A” for
Apply og “C” for Cancel.
Fanen General
•
•
•
•
•
Følgende fem faner vises øverst i vinduet:
• General: Denne indstilling gør det muligt at ændre
printerplaceringen og navnet. Det navn, der angives under denne
fane, vises på printerlisten i Printers configuration.
• Connection: Denne indstilling gør det muligt at få vist eller vælge
en anden port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel
eller omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne
fane.
• Driver: Denne indstilling gør det muligt at få vist eller vælge en
maskindriver. Hvis du klikker på Options, kan du angive
standardindstillinger for enheden.
• Jobs: Denne indstilling viser listen med udskriftsjob. Klik på Cancel
job for at annullere det valgte job, og markér afkrydsningsfeltet
Show completed jobs for at se tidligere jobs på joblisten.
• Classes: Denne indstilling viser klassen af din maskine. Klik på Add
Paper Size: Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
Paper Type: Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet
Printer Default, Plain og Thick.
Paper Source: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som
standard er det Auto Selection.
Orientation: Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en
side.
Duplex: Udskriv på begge sider af et ark papir for at spare papir.
Det er muligt, at automatisk/manuel duplexudskrivning ikke er
tilgængelig afhængigt af modellen. Alternativt kan du bruge
lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer til
udskrivning af lige eller ulige sider.
•
•
Multiple pages: Udskriv flere sider på én side af et papir.
Page Border: Vælg en af kanterne (f.eks. Single-line hairline eller
Double-line hairline)
Fanen Image
Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller
billedretning.
Fanen Text
Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle
udskrift.
Udskrivning af_ 114
Fanen Margins
•
•
Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er
margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre
margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter.
Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger af den valgte
sidestørrelse.
Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.
Fanen Printer-Specific Settings
Vælg forskellige indstillinger i JCL- og General-rammer for at
brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for
printeren og afhænger af PPD-filen.
Udskrivning af_ 115
Brug af en USB-hukommelsesenhed
9.
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger en USB-hukommelsesenhed sammen med maskinen.
Dette kapitel indeholder:
•
•
Gennemgang af USB-skærmen
Om USB-hukommelsesenhed
•
•
Gennemgang af USB-skærmen
Når du vil bruge USB-funktionen, skal du trykke på USB på displayet.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du sætte en
USB-hukommelsesenhed i USB-hukommelsesporten på din maskine.
Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed
Håndtering af USB-hukommelse
• Formatere USB-enheden.
Maskinen understøtter USB-hukommelsesenheder med FAT16/FAT32 og
en sektorstørrelse på 512 byte.
Kontrollér USB-hukommelsesenhedens filsystem hos din forhandler.
Du må kun bruge en godkendt USB-enhed med et tilslutningsstik af type A.
A
B
Brug kun en USB-hukommelsesenhed med metalafskærmet stik.
•
•
USB-display: Viser oplysninger om mappen eller filen.
: Flytter tilbage til det øverste niveau.
•
: Opretter en ny mappe i USB-hukommelsesenheden.
•
: Ændrer navnet på den valgte mappe eller fil.
•
: Sletter den valgte mappe eller fil.
•
: Formaterer USB-enheden.
•
: Du kan udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed,
direkte. Du kan udskrive TIFF-, JPEG-, PDF- og PRN-filer (se
"Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed" på side ).
•
: Sender til Scan til USB (se "Scanning til
USB-hukommelsesenhed" på side ).
Om USB-hukommelsesenhed
USB-hukommelsesenheder fås i forskellige størrelser med plads til lagring
af dokumenter, præsentationer, musik og videoer, fotografier med høj
opløsning og en række andre filer, som du vil gemme eller overføre.
Du kan bruge en USB-hukommelsesenhed til flere forskellige ting på denne
maskine. Du kan f.eks.:
• Scanne dokumenter og gemme dem på USB-enheden.
• Udskrive data, der er gemt på USB-enheden.
Brug af en USB-hukommelsesenhed_ 116
Brug kun en USB-hukommelsesenhed, der er godkendt som kompatibel.
Ellers er der en risiko for, at maskinen ikke genkender den.
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
Sæt ikke USB-hukommelsesenheden i andre porte, undtagen de
porte, der er vist i billedet nedenfor. Hvis du sætter
USB-hukommelsen i andre porte, viser maskinen en advarsel på
displayet.
•
XPS: .
I tilfælde af 8-bit CMYK JPEG-filer kan jobbet blive annulleret.
Sådan udskrives et dokument fra en USB-hukommelsesenhed:
1. Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
Maskinen registrerer automatisk enheden og læser de data, der er gemt
på den (se "Om USB-hukommelsesenhed" på side ).
•
Maskinen kan ikke registrere en ikke-formateret
USB-hukommelsesenhed. Formater og indsæt
USB-hukommelsesenheden igen i maskinens
USB-hukommelsesport.
• Maskinen kan ikke registrere USB-hukommelsesenheden, da
maskinen er i strømsparetilstand. Vent, indtil maskinen vender
tilbage til klar-tilstand, og indsæt derefter
USB-hukommelsesenheden i USB-hukommelsesporten på din
maskine.
• Maskinen har to USB-hukommelsesporte. Når en
USB-hukommelsesenhed allerede er indsat i én af portene, og
du forsøger at indsætte en USB-hukommelsesenhed i en
anden port, kan maskinen ikke registrere den anden port. Fjern
den USB-hukommelsesenhed, der blev indsat først, og indsæt
derefter igen den ønskede USB-hukommelsesenhed i
USB-hukommelsesporten i maskinen.
2. Tryk på USB på displayet.
•
•
Undlad at fjerne USB-hukommelsesenheden, mens den er i brug.
Maskinens garanti dækker ikke skader forårsaget af en brugers
forkerte brug.
Hvis USB-enheden har visse funktioner, f.eks.
sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger, registreres
den muligvis ikke automatisk af maskinen. Du kan finde flere
oplysninger om disse funktioner i brugerhåndbogen til
USB-hukommelsesenheden.
Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed
Du kan udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, direkte.
Du kan udskrive TIFF-, JPEG- og PRN-filer. Du kan vælge 50 filer og
udskrive udvalgte filer på én gang.
USB-printindstillinger understøttes af filtyperne:
• PRN: Det er kun muligt at udskrive filer, der er oprettet med den driver,
der følger med maskinen. PRN-filer kan oprettes, hvis du markerer
afkrydsningsfeltet Skriv til fil, når du udskriver et dokument.
Dokumentet gemmes som en PRN-fil i stedet for at blive udskrevet på
papir. Kun PRN-filer, der oprettes på denne måde, kan udskrives direkte
fra USB-hukommelsesenheden (se "Udskrivning til en fil (PRN)" på
side ).
• TIFF: TIFF 6.0-baseline
• JPEG: JPEG-baseline
• PDF: PDF 1.7 og tidligere versioner
3. Maskinen viser alle filerne på USB-hukommelsesenheden.
Vælg den fil, som du vil udskrive. Du kan også vælge flere filer, hvis du
vil udskrive flere filer.
•
Hvis filen findes i en mappe, skal du trykke på mappenavnet.
Tryk derefter på Vælg.
• Hvis den valgte PDF-fil er beskyttet med adgangskoden, skal
du kende adgangskoden for at kunne udskrive filen. Indtast
adgangskoden, når maskinen spørger om den sikre
adgangskode. Jobbet bliver annulleret, hvis du ikke kender
adgangskoden.
4. Tryk på Uds..
5. Tryk på den relevante indstilling.
• Kopier: Vælger antallet af kopier.
• Farvetils.: Vælger farvetilstanden for kopier.
• Duplex: Vælger, at maskinen skal udskrive kopier på begge sider af
papiret.
• Aut.tilp.: Giver dig mulighed for at skalere udskriftsjobbet til den
valgte papirstørrelse i bakken uanset dokumentstørrelsen. Vælg en
bakke, og tryk på Til.
Brug af en USB-hukommelsesenhed_ 117
•
papirkilde: Vælger en bakke, som indeholder det papir, der skal
udskrives på.
• Output: Angiver maskinens forskellige outputindstillinger, for
eksempel outputindstillingen for kopiering (se "Beslutning om formen
på udskriften" på side ).
6. Tryk på knappen Start for at udskrive filen.
7. Tryk på
for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
8. Når udskrivningen er udført, kan du fjerne USB-enheden fra maskinen.
Tryk på USB.
Håndtering af USB-hukommelse
Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, enten
enkeltvis eller samlet ved at omformatere enheden.
Når du har slettet filer eller omformateret en
USB-hukommelsesenhed, er det ikke længere muligt at gendanne
filerne. Bekræft, at du ikke længere har brug for filerne, før du sletter
dem.
Formatering af en USB-hukommelsesenhed
1.
2.
3.
4.
Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
Tryk på USB på displayet.
Tryk på Formater.
Tryk på OK, når bekræftelsesvinduet vises.
Sletning af en billedfil
1. Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2. Tryk på USB på displayet.
3. Maskinen viser alle filerne på USB-hukommelsesenheden.
Tryk på den fil, du vil slette.
Hvis filen findes i en mappe, skal du trykke på mappenavnet. Tryk
derefter på Vælg.
4. Tryk på Slet.
5. Tryk på OK, når bekræftelsesvinduet vises.
Brug af en USB-hukommelsesenhed_ 118
Administrationsværktøjer
10.
I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.
Dette kapitel indeholder:
•
•
•
•
Easy Capture Manager
Samsung AnyWeb Print
Easy Eco Driver
Brug af Samsung Easy Printer Manager
•
•
•
Easy Capture Manager
Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
Hent skærmbilledet, og start Easy Capture Manager ved blot at trykke på
tasten Print Screen. Nu kan du let udskrive skærmbilledet, som er hentet
eller redigeret.
Samsung AnyWeb Print
Brug af Samsung Printer Status
Brug af Samsung Easy Document Creator
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle
Samsung-maskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager
kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger
og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og
bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy
Printer Manager giver brugeren valget mellem to forskellige
brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede
brugergrænseflade. Det er let at skifte mellem de to grænseflader: blot et
enkelt tryk på en knap.
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS X.
Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og
udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du
bruger det almindelige program. Klik på Start > Alle Programmer >
Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest
version for at få et link til webstedet, hvorfra værktøjet kan hentes.
Easy Eco Driver
Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og
toner før udskrivning. For at anvende dette program, Start Easy Eco Driver
before printing job skal afkrydsningsfeltet i printerindstillingerne være
markeret.
Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne
billeder og tekster, ændre skrifttyper m.m. Du kan gemme ofte anvendte
indstillinger som en forudindstilling.
Sådan gør du:
1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Udskriv dokumentet.
3. Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.
Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.
4. Klik på Udskriv.
Sådan åbnes programmet:
I Windows
Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
Brugere af MAC
Åbn mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere
grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:
Skærmbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.
Brug af Samsung Easy Printer Manager
•
•
•
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og
valgfrie elementer.
Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS X.
Til Samsung Easy Printer Manager kræves som minimum
Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere.
Administrationsværktøjer_ 119
Printerliste
Printerlisten viser de printere, som er installeret på
din computer og de netværksprintere, som er
tilføjet af netværksregistrering (kun Windows).
Printeroplysni
nger
Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du
kan se oplysninger, som f.eks. maskinens
modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og
maskinens status.
1
Du kan få vist onlineBrugervejledning.
Knappen Fejlfinding: Ved tryk på denne
knap åbnes Fejlfindingsguide, når der
opstår en fejl. Du kan åbne det relevante
afsnit direkte i brugerhåndbogen.
2
Programoplys
ninger
Indeholder links til at skifte til de avancerede
indstillinger, præferencer, hjælp og Om.
Knappen
bruges til at skifte til
brugergrænsefladen med avancerede
indstillinger (se "Oversigt over
brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger" på side ).
3
Hurtiglinks
4
Viser Hurtige links til maskinspecifikke funktioner.
Dette afsnit indeholder desuden links til
programmer i avancerede indstillinger.
Hvis du forbinder din maskine til et netværk,
aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.
5
6
Indholdsområ
de
Viser oplysninger om den valgte maskine, det
aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne
varierer afhængigt af den valgte maskine. Nogle
maskiner understøtter ikke denne funktion.
Start Bestille
forbrugsstoffer
Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til
bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye
tonerpatroner online.
Vælg menuen Hjælp, eller klik på knappen
fra vinduet, og klik på
en hvilken som helst indstilling for at få flere oplysninger.
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger
Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som
administrerer netværket og maskinerne.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
•
Fanen Billede: Indeholder indstillinger, der har relation til
billedændring.
Fax til pc-indstillinger
Denne menu indeholder indstillinger, der har relation til den valgte
enheds grundlæggende faxfunktion.
• Deaktiver: Hvis Deaktiver er slået Til, vil indgående faxer ikke
bliver modtaget på denne enhed.
• Aktiver faxmodtagelse fra enhed: Aktiverer faxning på enheden
og giver mulighed for angivelse af flere indstillinger.
Advarselsindstillinger (kun Windows)
Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
• Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der modtages
advarsler.
• E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler
via e-mail.
• Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og
tonerrelaterede advarsler.
Jobregnskab
Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne
jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og anvendes
på enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware, såsom SyncThru™eller CounThru™-administrationssoftware.
Brug af Samsung Printer Status
Samsung Printer Status er et program, der overvåger og giver dig besked
om maskinens status.
•
•
•
Vinduet Samsung Printer Status og dets indhold, som det vises i
brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den
printer eller i det operativsystem, du bruger.
Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med
maskinen (se "Systemkrav" på side ).
Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
Oversigt over Samsung Printer Status
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Samsung Printer Status.
Samsung Printer Status installeres automatisk, når du installerer maskinens
software.
Samsung Printer Status kan også startes manuelt. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende > knappen
Printerstatus.
Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:
Enhedsindstillinger
Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom
maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og
udskrivningsoplysninger.
Indstillinger for scanning til pc
Denne menu indeholder indstillinger til oprettelse eller sletning af profiler
for scanning til pc.
• Scan aktivering: Bestemmer, om scanning aktiveres på enheden
eller ej.
• Fanen Grundlæggende: Indeholder indstillinger, der har relation til
generel scanning og enheder.
Administrationsværktøjer_ 120
Ikon
Betydning
Normal
Maskinen er i klartilstand, og der er ingen
fejl eller advarsler.
Advarsel
Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan
opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen
Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen
Toneren er tom.
Fejl
Der er opstået mindst én fejl i maskinen.
Tonerniveau
Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i
hver tonerpatron. Maskinen og antallet af
tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet
vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger.
Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.
Indstilling
Du kan angive indstillinger, der har relation til
advarsler for udskriftsjob.
Bestil
forbrugsstoffer
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
User’s Guide
Du kan få vist onlineBrugerhåndbog.
1
2
3
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og klik derefter
på den indstilling, du vil have flere oplysninger om.
Beskrivelse
Om Samsung Easy Document Creator
Sådan åbnes programmet:
Vælg Start > Programmer eller Alle programmer > Samsung Printers >
Samsung Easy Document Creator > Samsung Easy Document Creator.
Brugergrænsefladen i Samsung Easy Document Creator består af flere
grundlæggende sektioner, som er beskrevet i følgende tabel:
Skærmbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.
(Information) Klik på oplysningsknappen for at se
oplysninger om programversion.
1
Ved tryk på denne knap åbnes
Troubleshooting Guide, når der opstår en
fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet
direkte i brugerhåndbogen.
4
Luk
5
(Hjælp)
Hurtig scanning
2
Luk vinduet.
Brug af Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere
med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater,
herunder .epub-formatet. Disse dokumenter kan deles via websteder til
sociale netværk eller fax. Om du er studerende, der har brug for at
organisere materiale fra biblioteket, eller hjemmegående, der deler
scannede billeder fra fødselsdagen sidste år, så kan Easy Document
Creator give dig de nødvendigt værktøjer.
•
•
•
Kun tilgængeligt for brugere af Windows-operativsystemer.
Windows XP eller nyere og Internet Explorer 6.0 eller nyere er
minimumkravet for Samsung Easy Document Creator.
Samsung Easy Document Creator installeres automatisk, når du
installerer maskinens software.
Administrationsværktøjer_ 121
Klik på knappen Hjælp for at få oplysninger
om en hvilken som helst indstilling, du vil
bruge.
Scanner automatisk ved hjælp af de
indstillinger, der er angivet under
konfigurationen. Du kan forudangive
indstillingerne, f.eks. billedtype,
dokumentstørrelse, opløsning eller filtype (se
"Hurtig scanning" på side ).
Scan
Giver mere avancerede indstillinger for
scanning af dokumenter enkeltvist (se
"Scanning" på side ).
Tekstkonvertering er kun tilgængelig,
når du har installeret den valgfrie
OCR-software (Optical Character
Recognition), der leveres i en separat
installationsfil.
•
3
•
•
•
•
Overførsel til
socialt netværk
4
5
Billedscanning: Bruges til scanning af
et enkelt eller flere billeder.
Dokumentscanning: Bruges til
scanning af dokumenter med tekst eller
tekst og billeder.
Tekstkonvertering: Bruges til scanning
af dokumenter, der skal gemmes i et
redigerbart tekstformat.
Bogscanning: Bruges til scanning af
bøger med glaspladescanneren.
Foretrukne: Foretrukne
scanningsindstillinger, der er oprettet af
brugeren, og som bruges ofte.
Gør det nemt og hurtigt at overføre filer til en
lang række sociale netværk. Scan et billede
direkte, eller vælg et eksisterende billede, der
skal overføres til Facebook, Flickr, Picasa,
Google eller Twitter (se "Scanning til socialt
netværk" på side ).
Overførsel til socialt netværk er kun
tilgængelig, når Microsoft™.NET
Framework 3.5 Service Pack 1 er
installeret (http://www.microsoft.com/
download/en/details.aspx?id=22), og
Windows XP eller nyere og Internet
Explorer 7.0 eller nyere er påkrævet
Konvertering til
e-bog
Gør det muligt at scanne flere dokumenter
som én e-bog eller konvertere eksisterende
filer til e-bogformat (.epub-fil) (se
"Konvertering til en e-bog" på side ).
Send fax
Gør det muligt at faxe et dokument direkte fra
Easy Document Creator, hvis Samsung
Network PC Fax-driveren er installeret (se
"Afsending af en fax fra computeren" på
side ).
6
Hvis Samsung Network PC
Fax-driveren ikke er installeret, er
denne indstilling nedtonet.
7
8
9
Konfiguration
Gør det muligt at scanne med indstillingerne
Almindelig og Hurtig scanning.
Enhedsnavn
Viser den scannings-/faxenhed, der er klar til
brug.
Søg
Hvis du ikke kan se en enhed, der er klar til
brug, skal du klikke på denne knap for at
søge efter en enhed.
Klik på Search Now, hvis der
automatisk skal søges efter alle
enheder, du har adgang til.
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og klik derefter
på den indstilling, du vil have flere oplysninger om.
Brug af funktioner
Scanning
1. Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2. Klik på Scan på startskærmen.
3. Vælg typen af scanning eller en foretrukken type, og klik derefter på
Start.
4. Foretag justeringer af billedet (Scanningsindstillinger og Flere
indstillinger).
5. Klik på Scan for at scanne et endeligt billede, eller klik på Forscan
for at hente et andet billede til gennemsyn.
6. Vælg Gem på placering, Send til e-mail eller Send til socialt
netværk.
7. Klik på Gem (gemmer en scanning), Send (sender en scanning via
e-mail) eller Del (overfører).
Hvis der er plads på glaspladen, kan der scannes flere elementer
på én gang. Brug funktionen
til at oprette områder til flere valg.
Hurtig scanning
Konfiguration af hurtig scanning
Sådan angives der indstillinger for hurtig scanning:
1. Klik på Konfiguration på startskærmen.
2. Klik på Standard for at bruge standardindstillingerne, eller vælg dine
egne indstillinger.
3. Klik på Anvend for at gemme ændringer.
Brug af hurtig scanning
1. Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2. Klik på Hurtig scanning på startskærmen.
3. Vælg en placering, hvor du vil gemme de scannede billeder.
4. Klik på Gem for at gemme billedet.
Klik på Scan mere for at scanne et andet billede med de samme
indstillinger.
Scanning til socialt netværk
Direkte scanning
1. Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2. Klik på Overførsel til socialt netværk på startskærmen.
3. Klik på Scan til socialt netværk > Start.
4. Klik på Scan.
Overførsel af eksisterende fil
1. Klik på Overførsel til socialt netværk på startskærmen.
2. Klik på Eksisterende fil til socialt netværk > Start.
3. Vælg webstedet, og klik på Tilføj billede for at søge efter filen, der
skal overføres.
4. Vælg et socialt netværk, billedet skal sendes til, og klik på Næste.
5. Følg instruktionerne på de enkelte sociale netværk.
Hvis der er problemer med at få adgang til eller overføre til et
socialt netværk på grund af problemer med netværksmiljøet, skal
Administrationsværktøjer_ 122
du kontakte netværksadministratoren for at kontrollere de
sikkerhedsbegrænsninger, der er angivet på dit netværk. Hvis du
vil sikre, at overførsel til sociale netværk fungerer korrekt i
Samsung Easy Document Creator, må der ikke være restriktioner
for netværksmiljøet i forbindelse med HTTPS-kommunikation.
Konvertering til en e-bog
Direkte scanning
1. Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2. Klik på Konvertering til e-bog på startskærmen.
3. Klik på Scan til e-bog > Start.
4. Angiv et navn og en forfatter, der skal bruges som
metatagoplysninger for .epub-filen, et filnavn, og vælg en placering,
hvor filen skal gemmes.
5. Klik på gem.
1 Printerkonfiguration
2 Scannerkonfiguration
Konvertering af eksisterende filer
1.
2.
3.
4.
Klik på Konvertering til e-bog på startskærmen.
Klik på Eksisterende fil til e-bog > Start.
Klik på Tilføj billede for at søge efter den fil, der skal konverteres.
Angiv et navn og en forfatter, der skal bruges som
metatagoplysninger for .epub-filen, et filnavn, og vælg en placering,
hvor filen skal gemmes.
5. Klik på gem.
Klik på Help for at bruge skærmhjælpen.
3. Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på Exit for at lukke
Unified Driver Configurator.
Afsendelse af fax
1. Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2. Klik på Send fax på startskærmen.
3. Klik på Tilføj fil, og find den fil, der skal faxes.
4. Klik på Send fax.
5. Angiv faxoplysningerne (modtagerens nummer, forsideoplysninger
osv.).
6. Klik på Send.
Plug-ins
I Easy Document Creator oprettes der også nye plug-ins til Microsoft
PowerPoint, Word og Excel. Disse nye plug-ins kan findes i en ny Easy
Document Creator-menu på programmets menulinjer: Scan til Office,
Send fax og E-bog.
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er beregnet til
konfiguration af maskinenheder. Du skal installere Unified Linux Driver for at
kunne bruge Unified Driver Configurator. Se Administratorvejledning.
Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet Unified Driver
Configurator automatisk på skrivebordet.
Åbning af Unified Driver Configurator
1. Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på skrivebordet.
Du kan også klikke på menuikonet Startup og vælge Samsung Unified
Driver > Unified Driver Configurator.
2. Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende
konfigurationsvindue.
Administrationsværktøjer_ 123
Printers configuration
Fanen Classes
Printers configuration indeholder de to faner: Printers og Classes.
Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.
Fanen Printers
Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at klikke på
maskinikonet i venstre side af vinduet Unified Driver Configurator.
1
Skifter til Printers configuration.
2
Viser alle installerede maskiner.
3
Viser status, modelnavn og URI for maskinen.
1
Viser alle maskinklasserne.
2
Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen.
•
•
•
Refresh: Opdaterer listen over klasser.
Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskinklasse.
Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.
Scanners configuration
Printerens betjeningsknapper er:
• Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
• Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskine.
• Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.
• Set as Default: Indstiller den valgte maskine som standardmaskine.
• Stop/Start: Stopper/starter maskinen.
• Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du vil
kontrollere, om maskinen fungerer korrekt.
• Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre
printeregenskaber.
I dette vindue kan du overvåge aktiviteten af scannerenheder, få vist en liste
over installerede Samsung-maskinenheder, ændre enhedens egenskaber
og scanne billeder.
1
Skifter til Scanners configuration.
2
Viser alle installerede scannere.
3
Viser leverandør, modelnavn og scannertype.
Administrationsværktøjer_ 124
•
Properties: Giver dig mulighed for at ændre scanningsegenskaber og
scanne et dokument.
Ports configuration
I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte, kontrollere status
for hver port og frigive en port, der er stoppet i optaget-tilstand, når dens
ejer af en eller anden grund har afsluttet jobbet.
•
•
1
Skifter til Ports configuration.
2
Viser alle de tilgængelige porte.
3
Viser porttype, enhed tilsluttet porten og status.
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.
Release port: Frigiver den markerede port.
Deling af porte mellem printere og scannere
Maskinen kan være tilsluttet en værtscomputer via en parallel port eller
USB-porten. Da maskinen indeholder mere end én enhed (printer og
scanner), er det nødvendigt at arrangere den korrekte adgang for
"brugerprogrammer" til disse enheder via den enkelte I/O-port.
Unified Linux Driver-pakken indeholder den rette portdelingsfunktion,
der bruges af Samsungs printer- og scannerdrivere. Driverne adresserer
deres enheder via såkaldte maskinporte. En maskinports aktuelle status
kan vises via Ports configuration. Portdeling forhindrer dig i at få
adgang til én funktionel blok af maskinenheden, mens en anden blok er i
brug.
Når du installerer en ny maskine på systemet, anbefales det på det
kraftigste, at du gør dette med hjælp af Unified Driver Configurator. Hvis
du gør det, vil du blive bedt om at vælge I/O-port til den nye enhed.
Dette valg vil give den konfiguration, der passer bedst til maskinens
funktioner. Scannerdrivere vælger automatisk I/O-porte til
maskinscannere, så de korrekte indstillinger anvendes som standard.
Administrationsværktøjer_ 125
Fejlfinding
11.
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
Dette kapitel indeholder:
•
•
•
•
•
Fordele toner
Udskifte tonerpatronen
Rengøring af papirstøvstangen og opladere til billedenhederne
Udskiftning af billedenheden
Udskiftning af beholderen til spildtoner
•
•
•
•
•
Hvis du ikke kan løse problemer ved hjælp af dette kapitel, skal du
kontakte din administrator eller dit servicecenter. Du kan se
kontaktoplysningerne fra Maskinkonfiguration > Andet > Contact
Information. Disse oplysninger konfigureres af maskinens
administrator.
Afhjælpning af originaldokumentstop
Tip til at undgå papirstop
Udbedre papirstop
Omdisplaymeddelelser
Løsning af andre problemer
2. Træk den pågældende tonerpatron ud af maskinen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
1
1
Fordele toner
Når tonerpatronen er ved at være tom:
• Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys.
• Der vises en meddelelse på displayet om Toner lav.
• Status-LED’en blinker rødt.
Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele
den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme
hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren.
Klik på dette link for at åbne en animation om omfordeling af toner.
2
3. Ryst omhyggeligt patronen fem til seks gange, så toneren fordeles jævnt
i patronen.
1. Åbn frontlågen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
2
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
SCX-812x Series
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og
vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den
sætter sig fast i tøjet.
Der kan frigives tonerpartikler indeni maskinen, men det betyder
ikke, at maskinen er beskadiget. Kontakt en servicetekniker, når
der opstår problemer med udskriftskvaliteten.
Fejlfinding_ 126
4. Hold tonerpatronen, og juster den i forhold til den tilsvarende rille i
maskinen. Sæt den tilbage i rillen, til den låser på plads.
CLX-92x1 / 93x1 Series
1. Åbn frontlågen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
SCX-812x Series
2. Træk den pågældende tonerpatron ud af maskinen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
5. Luk frontlågen. Kontrollér, at lågen er helt lukket.
CLX-92x1 / 93x1 Series
1
SCX-812x Series
1
2
2
3. Tag de nye tonerpatroner ud af indpakningsposen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
Maskinen fungerer ikke, hvis frontlågen ikke er helt lukket.
Udskifte tonerpatronen
SCX-812x Series
Maskinen benytter fire farver og har en tonerpatron til hver farve: gul (Y),
magenta (M), cyan (C) og sort (K).
Når tonerpatronen er helt tom
• Status-LED’en tænder og lyser rødt på displayet, som viser
fejlmeddelelsen til udskiftning af toner.
• Maskinen holder op med at udskrive og indgående faxer gemmes i
hukommelsen. Når farvetonerpatronerne er tomme, men der er toner
tilbage i den sorte tonerpatron, kan du dog stadig udskrive sort-hvide
udskrivningsjob (det sendte job skal være i sort-hvid).
• Kontrollér, hvilken type tonerpatron der bruges til maskinen (se
"Forbrugsstoffer og tilbehør" på side 12.).
Så er det nødvendigt at udskifte tonerpatronen.
4. Vip omhyggeligt patronen fem til seks gange, så toneren fordeles jævnt i
patronen.
Klik på dette link for at se en animation, der viser, hvordan du udskifter
en tonerpatron.
Fejlfinding_ 127
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
Rengøring af papirstøvstangen og opladere til
billedenhederne
5. Træk forsigtigt forseglingstapen ud af tonerpatronen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
Papirstøvstangen og opladeren til billedenheden skal rengøres, når det
angivne antal sider er udskrevet. Når den meddelelse, hvor du bliver bedt
om at rengøre opladeren, vises, skal du først rengøre papirstøvstangen og
derefter rengøre opladeren. Tidspunktet, hvor meddelelsen vises, afhænger
af de miljømæssige faktorer, såsom højde, temperatur, luftfugtighed osv. Du
skal rengøre papirstøvstangen og opladeren for at bevare
udskriftskvaliteten. Hvis rengøringen udføres, forsvinder meddelelsen
automatisk.
Følg rengøringsproceduren nedenfor.
1. Åbn frontlågen.
SCX-812x Series
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og
vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den
sætter sig fast i tøjet.
6. Hold tonerpatronen, og juster den i forhold til den tilsvarende rille i
maskinen. Sæt den tilbage i rillen, til den låser på plads.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
2. Hold på de venstre/højre låsehåndtag, og skub samtidigt indad. Fjern
derefter beholderen til spildtoner.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
1
1
2
7. Luk frontlågen. Kontrollér, at lågen er helt lukket.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
3. Træk papirstøvstangen ud.
CLX-92x1 / 93x1 Series
Maskinen fungerer ikke, hvis frontlågen ikke er helt lukket.
Fejlfinding_ 128
SCX-812x Series
4. Fjern papirstøvet.
7. Sæt beholderen til spildtoner i, til den låses på plads.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
5. Sæt papirstøvstangen i igen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
8. Luk frontlågen. Kontrollér, at lågen er helt lukket.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
6. Træk godt i den pågældende opladerrenser, som vist nedenfor (kun
SCX-812x Series).
Træk ikke for meget i opladerrenseren for at undgå, at den skilles
fra maskinen. Det kan beskadige maskinen.
SCX-812x Series
Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du udføre trin 7 og 8 igen.
Gentag trin 6 fem gange.
Fejlfinding_ 129
Udskiftning af billedenheden
4. Tag den nye billedenhed ud af emballagen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
Maskinen benytter fire farver og har en forskellig tonerpatron til hver farve:
gul (Y), magenta (M), cyan (C) og sort (K).
Når levetiden for billedenheden helt udløber
• Status-LED'en bliver rød og på displayet vises fejlmeddelelsen til
udskiftning af billedenheden.
• Kontroller, hvilken type billedenhed maskinen bruger. (Se
"Forbrugsstoffer og tilbehør" på side 12.)
På dette tidspunkt er det nødvendigt at udskifte billedenheden.
1. Åbn frontlågen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
SCX-812x Series
Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at åbne
emballagen omkring billedenheden. Du risikerer at beskadige
overfladen på billedenheden.
5. Gå til trin 9 (kun CLX-92x1 Series).
6. Træk den beskyttende pude ud (kun SCX-812x Series).
2. Skub til de venstre/højre låsehåndtag, og skub samtidigt indad, som vist
nedenfor. Fjern derefter beholderen til spildtoner.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og
vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den
sætter sig fast i tøjet.
1
1
•
2
•
3. Træk den pågældende billedenhed ud af maskinen.
Vær forsigtig, så du ikke kommer til at ridse overfladen på
billedenheden.
Undlad at udsætte billedenheden for lyspåvirkning i mere end
et par minutter, da dette medfører risiko for, at den beskadiges.
Tildæk den eventuelt med et stykke papir for at beskytte den.
7. Træk gummiproppen ud af fremkalderen (kun SCX-812x Series).
SCX-812x Series
CLX-92x1 / 93x1 Series
1
2
3
Fejlfinding_ 130
8. Fjern tapen fra billedenheden (kun SCX-812x Series).
11. Tag LSU-vinduets rengøringsstang ud (kun CLX-92x1 Series).
9. Fjern det papir, der beskytter billedenheden.
12. Find LSU-vinduets rengøringshul, og sæt LSU-vinduets rengøringsstang
i. Skub langsomt, samtidig med du trækker, LSU-vinduets
rengøringsstang 4 eller 5 gange for at rengøre LSU-vinduet (kun
CLX-92x1 Series).
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
10. Hold i håndtagene på den nye billedenhed, og skub billedenheden, indtil
den låser på plads.
13. Sæt LSU-vinduets rengøringsstang tilbage på plads (kun CLX-92x1
Series).
14. Sæt beholderen til spildtoner i, til den låses på plads.
SCX-812x Series
CLX-92x1 / 93x1 Series
CLX-92x1 / 93x1 Series
2
1
Fejlfinding_ 131
SCX-812x Series
Udskiftning af beholderen til spildtoner
15. Luk frontlågen. Kontrollér, at lågen er helt lukket.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
Når levetiden for beholderen til spildtoner helt er udløbet, viser displayet
fejlmeddelelsen til udskiftning af beholderen til spildtoner.
Så er det nødvendigt at udskifte beholderen til spildtoner.
• Kontrollér typen af beholder til spildtoner for din maskine (se
"Forbrugsstoffer og tilbehør" på side 12.).
1. Åbn frontlågen.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
Maskinen fungerer ikke, hvis frontlågen ikke er helt lukket.
2. Skub til de venstre/højre låsehåndtag, og skub udad, som vist nedenfor.
Fjern derefter beholderen til spildtoner.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
1
1
2
3. Tag den nye beholder til spildtoner ud af emballagen.
4. Sæt den nye beholder til spildtoner i, til den låses på plads.
CLX-92x1 / 93x1 Series
Fejlfinding_ 132
SCX-812x Series
5. Luk frontlågen. Kontrollér, at lågen er helt lukket.
CLX-92x1 / 93x1 Series
SCX-812x Series
Maskinen fungerer ikke, hvis frontlågen ikke er helt lukket.
Fejlfinding_ 133
Afhjælpning af originaldokumentstop
3. Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra den automatiske
duplex-dokumentføder.
Når et originaldokument sætter sig fast, mens det passerer gennem den
automatiske duplex-dokumentføder (DADF), vises en advarselsmeddelelse
på skærmen.
Hvis du vil undgå at dokumentet rives i stykker, skal du fjerne det
fastklemte dokument langsomt og forsigtigt.
Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger scannerglaspladen til
originaler, der er tykke eller tynde, eller som består af blandede
papirtyper.
Originalpapirstop forrest i scanneren
1. Fjern eventuelle resterende sider fra den automatiske
duplex-dokumentføder.
2. Åbn den automatiske duplex-dokumentføders dæksel.
4. Luk den automatiske duplex-dokumentføders dæksel.
Fejlfinding_ 134
Originalpapirstop inde i scanneren
1. Fjern eventuelle resterende sider fra den automatiske
duplex-dokumentføder.
2. Åbn den automatiske duplex-dokumentføders dæksel.
3. Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra den automatiske
duplex-dokumentføder. Hvis du ikke kan få fat i det papir, der sidder fast,
kan du bruge grebet som vist på nedenstående billede.
Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.
Fejlfinding_ 135
4. Åbn indbakken på den automatiske duplex-dokumentføder.
6. Luk DADF-dækslet og DADF-indføringsbakken.
7. Åbn DADF’en.
5. Træk forsigtigt det fastklemte papir ud af den automatiske
duplex-dokumentføder.
Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.
Fejlfinding_ 136
8. Grib fat i det fejlindførte papir, og fjern det fra indføringsområdet ved
forsigtigt at trække det ud ved brug af begge hænder.
Tip til at undgå papirstop
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige
papirtype. Se de følgende retningslinjer i tilfælde af papirstop.
• Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Ilægning af papir
i bakken" på side ).
Overfyld ikke papirbakken. Kontrollér, at papirniveauet er under mærket
for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.
• Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
• Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
• Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
• Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
• Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Bakkeindstilling" på side ).
• Kontroller, at udskriftsmediet har den anbefalede side opad i bakken
eller nedad i universalbakken.
Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.
9. Luk DADF’en.
Fejlfinding_ 137
Udbedre papirstop
Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.
3. Træk bakke 1 eller 2 ud.
Når der opstår et papirstop, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i
stykker. Afhjælp papirstoppet ved at følge instruktionerne i de
efterfølgende afsnit.
Papirstop i bakke 1, 2
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir
fra maskinen.
1. Åbn den højre låge.
1
4. Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra maskinen.
2
2. Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
5. Skub bakke 1 eller 2 ind i maskinen igen, indtil den låser på plads.
Udskrivningen genoptages automatisk.
Luk den højre låge.
Fejlfinding_ 138
Papirstop i bakke 3, 4
3. Træk bakke 3 eller 4 ud.
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
1. Åbn den nederste højre låge til den dobbelte kassetteføder.
4. Fjern forsigtigt det fastklemte papir fra maskinen.
2. Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
Luk den højre nederste låge til den dobbelte kassetteføder.
Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.
5. Skub bakke 3 eller 4 ind i maskinen igen, indtil den låser på plads.
Udskrivningen genoptages automatisk.
Fejlfinding_ 139
Papirstop i universalbakken
Papirstop inden i maskinen (Jam feed 1, Jam feed 2)
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring af papirstop.
1. Træk papiret ud af maskinen, hvis det ikke indføres korrekt.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir
fra maskinen.
1. Åbn den højre låge.
1
2
2. Åbn og luk frontlågen for at genoptage udskrivningen.
2. Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
3. Luk den højre låge.
Fejlfinding_ 140
Papirstop inden i maskinen (Jam feed 3, Jam feed 4)
Papirstop indeni maskinen (Jam Registration)
Klik på dette link for at åbne en animation om udbedring af papirstop.
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
1. Åbn den nederste højre låge til den dobbelte kassetteføder.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir
fra maskinen.
1. Åbn den højre låge.
1
2
2. Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
2. Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
3. Luk den højre låge.
3. Luk den højre nederste låge til den dobbelte kassetteføder.
Fejlfinding_ 141
Papirstop indeni maskinen (Jam at Fuser out)
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
Papirstop ved toppen af duplexbanen (Jam Duplex
Return, Jam Duplex 1)
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir
fra maskinen.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir
fra maskinen.
1. Åbn den højre låge.
1. Åbn den højre låge.
1
1
2
2
2. Åbn sikringsdækslet. Fjern derefter det fastklemte papir ved forsigtigt at
trække det lige ud.
3. Luk fikseringsdækslet og døren til højre.
2. Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
1
1
2
2
3. Luk den højre låge.
Fejlfinding_ 142
Papirstop ved den indvendige del af duplexbanen
(Jam Duplex 2)
Papirstop nederst i duplexbanen (Papirstop
Duplex-registrering)
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir
fra maskinen.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir
fra maskinen.
1. Åbn den højre låge.
1. Åbn den højre låge.
1
1
2
2
2. Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
2. Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
1
2
3. Luk den højre låge.
3. Luk den højre låge.
Fejlfinding_ 143
Papirstop i udgangsområdet (Jam Exit Face down)
papirkurv fuld foldes ud. Papirkurvsensoren findes foran på udbakken.
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
1. Træk forsigtigt papiret ud af udbakken.
Papirstop ved efterbehandlingsenhedens udgang.
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
2. Åbn og luk frontlågen. Udskrivningen genoptages automatisk.
Hvis den valgfrie indvendige efterbehandlingsenhed eller
efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret, fjernes det
fastklemte papir som vist nedenfor.
Hvis der fortsat er papirstop, skal du kontrollere, om sensoren til
1. Træk forsigtigt papiret ud af efterbehandlingsenhedens udgang.
2. Åbn og luk efterbehandlingsenhedens frontlåge. Udskrivningen
genoptages automatisk.
Fejlfinding_ 144
Papirstop i finisheren
3. Træk forsigtigt papiret ud. Luk topdækslet.
Klik på dette link for at åbne en animation om afhjælpning af papirstop.
1. Løft op i efterbehandlingsenhedens øverste dæksel.
2. Lad det fastklemte papir bevæge sig ud ved hjælp af papirrulleudstyret.
4. Åbn og luk efterbehandlingsenhedens frontlåge. Udskrivningen
genoptages automatisk.
Fejlfinding_ 145
Omdisplaymeddelelser
Der vises meddelelser på displayet, som angiver maskinens status eller fejl.
Nogle fejlmeddelelser vises med grafik for at hjælpe dig med at fejlfinde
problemet. Du kan finde en oversigt over betydningen af de enkelte
meddelelser i nedenstående tabel. Meddelelserne og deres forklaringer er
anført i alfabetisk rækkefølge.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for
strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der
vises i displayet.
Afhængigt af de valgte indstillinger og modeller vises nogle
meddelelser muligvis ikke i displayet.
[farve] angiver tonerens eller billedenhedens farve.
[bakkenummer] angiver bakkenummeret.
[medietype] angiver medietypen.
[mediestørrelse] angiver papirstørrelsen.
[fejlnummer] angiver fejlnummeret.
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Aktuatorblæserfejl
[fejlnummer]: Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i
aktuatorblæseren.
Åbn og luk frontlågen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Signalfejl i
aktuatorblæser.
[fejlnummer]: Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i
aktuatorblæseren.
Åbn og luk frontlågen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Aktuatormotorfejl
[fejlnummer]: Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i
aktuatormotoren.
Åbn og luk frontlågen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Aktuatorsensorfejl
[fejlnummer]: Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i
aktuatorsenoren.
Åbn og luk frontlågen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
ADF-systemfejl
[fejlnummer]:Tilkal
d service, hvis
problemet
fortsætter.
Der er opstået et
problem i den
dobbelte automatiske
dokumentføder.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Brochurefremstille
rfejl
[fejlnummer]:Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i
brochurefremstilleren.
Åbn og luk
brochurefremstillerens
frontlåge. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
[farve]
billedenhedsfejl
[fejlnummer]:Instal
ler [farve]
billedenhed igen.
Der er opstået et
problem i
billedenheden.
Installer billedenheden
igen. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
[farve] billedenhed
Fejl
[fejlnummer]:Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i
billedenheden.
Åbn og luk frontlågen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
[farve]
billedenhedsfejl
[fejlnummer]:Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem i
billedenheden.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
[farve] billedenhed
ikke kompatibel.
Kontroller
brugervejledninge
n.
Den billedenhed, du
har installeret, er ikke
beregnet til denne
maskine.
Installer en original
Samsung-billedenhed,
der er beregnet til denne
maskine (se
"Tilgængelige
forbrugsstoffer" på
side 160).
[farve] billedenhed
er ikke installeret.
Installer den.
Billedenheden er ikke
installeret, eller
billedenheden er ikke
korrekt installeret.
Installer billedenheden.
Hvis den allerede er
installeret, kan du prøve
at installere
billedenheden igen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
[farve] billedenhed
er ikke original
Samsung. Tjek
brugervejledninge
n.
Den billedenhed, du
har installeret, er ikke
beregnet til denne
maskine.
Installer en original
Samsung-billedenhed,
der er beregnet til denne
maskine (se
"Tilgængelige
forbrugsstoffe" på
side 160).
[farve] billedenhed
kræver rengøring
af opladeren.
Rengør enheden.
Opladeren til
billedenheden skal
rengøres, når det
angivne antal papir er
udskrevet.
Rengøring af opladeren
til billedenheden (se
"Rengøring af
papirstøvstangen og
opladere til
billedenhederne" på
side ).
Fejl i [farve]
LSU-enhed
[fejlnummer]: Sluk
og tænd.
Der er et problem i
LSU-enheden (Laser
Scanning Unit).
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
[farve]
tonerpatron-fejl
[fejlnummer]:
Installer den [farve]
tonerpatron igen.
Der er opstået et
problem i
tonerpatronen.
Geninstaller
tonerpatronen. Tilkald
service, hvis problemet
fortsætter.
[farve]
tonerpatron-fejl
[fejlnummer]:
Installer [farve]
tonerpatron.
Den tonerpatron, du
har installeret, er ikke
beregnet til denne
maskine.
Installer en ægte
Samsung-tonerpatron,
der er designet til
maskinen (se "Kontrollér,
hvilken type tonerpatron
der bruges til maskinen
(se "Forbrugsstoffer og
tilbehør" på side 12.)." på
side •).
Fejlfinding_ 146
Meddelelse
[farve]
tonerpatron-fejl
[fejlnummer]: Åbn/
luk låge.
Betydning
Tonerpatronen giver
ikke tilstrækkelig
toner.
Løsningsforslag
•
•
•
[farve]
tonerpatronen er
ikke kompatibel.
Tjek
brugervejledninge
n.
[farve] tonerpatron
er ikke installeret.
Installer den.
Den tonerpatron, du
har installeret, er ikke
beregnet til denne
maskine.
Tonerpatronen er ikke
installeret, eller
patronen er ikke
installeret korrekt.
Vip omhyggeligt
patronen fem til
seks gange, så
toneren fordeles jævnt
inde i patronen (se
"Fordele toner" på
side ).
Åbn og luk frontlågen.
Eller kontroller, om
forseglingstapen til
tonerpatronen er
fjernet eller ej (se
"Udskifte
tonerpatronen" på
side ).
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Installer en ægte
Samsung-tonerpatron,
der er designet til
maskinen (se "Kontrollér,
hvilken type tonerpatron
der bruges til maskinen
(se "Forbrugsstoffer og
tilbehør" på side 12.)." på
side •).
Installer tonerpatronen.
Hvis den allerede er
installeret, kan du prøve
at installere
tonerpatronen igen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Levetid slut,
udskift med ny
[farve] tonerpatron
Tonerpatronen er
løbet tør. Maskinen
stopper med at
udskrive. Der kan
være en vis mængde
toner tilbage i
patronen, selvom
maskinen holder op
med at udskrive.
Denne meddelelse vises,
når der slet ikke er mere
toner tilbage, og
maskinen stopper
udskrivningen. Udskift
tonerpatronen med en
ægte
Samsung-tonerpatron (se
"Udskifte tonerpatronen"
på side ).
Overførselsbælte
slidt op. Udskift
det.
Fremføringsbælteenh
edens levetid er helt
udløbet.
Udskift
fremføringsbælteenhede
n med en original
Samsung-fremføringsbæl
teenhed. Ring efter en
servicemedarbejder.
Motorsystemfejl
[fejlnummer]:Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i maskinen.
Åbn og luk frontlågen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Motorsystemfejl
[fejlnummer]:
Tænd og sluk.
Der er opstået et
problem i maskinen.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Faxmodemkortet
er ikke installeret.
Installer kortet.
Det valgfrie faxsæt er
ikke installeret.
Installer det valgfrie
faxsæt. Hvis det allerede
er installeret, kan du
prøve at installere det
valgfrie faxsæt igen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Faxsystemfejl
[fejlnummer]:
Tænd og sluk.
Der er opstået et
problem i
faxsystemet.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
DCF-fejl
[fejlnummer]. Tjek
den interne
DCF-tilslutning.
Der er opstået et
problem med den
dobbelte
kapacitetsføder.
Åbn og luk den dobbelte
kapacitetsføder, eller
kontrollér den dobbelte
kapacitetsføders
tilslutning til maskinen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
FDI-enheden er
ikke installeret.
Installer enheden.
Det valgfrie FDF-sæt
er ikke installeret.
Installer det valgfrie
FDI-sæt. Hvis det
allerede er installeret,
kan du prøve at installere
det valgfrie FDI-sæt igen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
DCF-fejl
[fejlnummer]:Åbn/
luk
[bakkenummer].
Der er opstået et
problem med den
dobbelte
kapacitetsføder.
Åbn og luk bakken.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Føderlågen er
åben. Luk den.
Lågen er ikke lukket
korrekt.
Luk lågen, indtil den
klikker på plads.
Levetid slut,
udskift med ny
[farve]
tonerbilledenhed
Levetiden for
billedenheden udløber
helt.
Udskift billedenheden
med en ægte
Samsung-billedenhed (se
"Udskiftning af
billedenheden" på side ).
Finisherlågen er
åben. Luk den.
Lågen til
efterbehandlingsenhe
den er ikke lukket
korrekt.
Luk lågen, indtil den
klikker på plads.
Finisherfejl
[fejlnummer]:Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i
efterbehandleren.
Åbn og luk lågen til
efterbehandlingsenheden
. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Finisherfejl:
[fejlnummer]. Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem i
efterbehandleren.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Fejlfinding_ 147
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Meddelelse
Harddisken er
næsten fuld-5. Tjek
brugervejledninge
n.
Maskinens harddisk
er næsten fuld.
Der er opstået et problem
i maskinen. Se
fejlmeddelelsen på
displayet, og løs
problemet.
Harddisken er
næsten fuld-6. Tjek
brugervejledninge
n.
Maskinens harddisk
er næsten fuld.
Der er opstået et problem
i maskinen. Se
fejlmeddelelsen på
displayet, og løs
problemet.
Harddisksystemfejl
[fejlnummer]: Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem på
harddisken.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Inputsystemfejl
[fejlnummer]: Træk
[bakkenummer] ud,
og sæt den i igen.
Der er opstået et
problem i bakken.
Åbn og luk bakken.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Overførselsbæltets
renseenhed er ikke
kompatibel. Tjek
brugervejledninge
n.
Rengøringsenheden
til
billedfremføringsbælte
t, som du har
installeret, passer ikke
til din maskine.
Installer en original
Samsung-rengøringsenh
ed til
billedfremføringsbæltet,
der er designet til din
maskine. Ring efter en
servicemedarbejder.
Billedoverførselsb
æltet er ikke
original Samsung.
Tjek
brugervejledninge
n.
Det
billedfremføringsbælte
, som du har
installeret, passer ikke
til din maskine.
Installer et originalt
Samsung-billedfremførin
gsbæltet, der er designet
til din maskine. Ring efter
en servicemedarbejder.
ITB-enhedsfejl
[fejlnummer]:Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem i
billedfremføringsbælte
enheden.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
MSOK-systemfejl.
[fejlnummer]:Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem i maskinen.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Netværkskabel
frakoblet.
Kontroller det.
Maskinen er ikke
tilsluttet med et
netværkskabel.
Slut maskinen til
netværket med et
netværkskabel.
Valgfri
indføringslåge
åben. Luk den.
Lågen er ikke lukket
korrekt.
Luk lågen, indtil den
klikker på plads.
Originalpapirstop
forrest i scanneren
Originalerne er
fastklemte i den
automatiske
duplex-dokumentføde
r.
Afhjælp papirstoppet (se
"Originalpapirstop forrest
i scanneren" på side ).
Originalpapirstop
inde i scanneren
Originalerne er
fastklemte i den
automatiske
duplex-dokumentføde
r.
Afhjælp papirstoppet (se
"Originalpapirstop inde i
scanneren" på side ).
Finishersystemfejl
[fejlnummer]:Åbn/
luk lågen.
Der er opstået et
problem i
efterbehandleren.
Åbn og luk lågen til
efterbehandlingsenheden
. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Finishersystemfejl
[fejlnummer]: Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem i
efterbehandleren.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Forreste låge er
åben. Luk den.
Lågen er ikke lukket
korrekt.
Luk lågen, indtil den
klikker på plads.
Fikseringsenhedsf
ejl
[fejlnummer]:Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem i
fikseringsenheden.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Fikseringsenhed
ikke kompatibel.
Tjek
brugervejledninge
n.
Den installerede
fikseringsenhed er
ikke beregnet til
denne maskine.
Installer en ægte
Samsung-fikseringsenhe
d, der er designet til
maskinen. Ring efter en
servicemedarbejder.
Fikseringsenhed
ikke installeret
korrekt. Installer
den.
Fikseringsenheden er
ikke installeret korrekt.
Indstiller
fikseringsenheden igen.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Harddisken er
næsten fuld-1. Tjek
brugervejledninge
n.
Maskinens harddisk
er næsten fuld.
Kontrollér Adressebog
eller Brugerprofil. Hvis
det er nødvendigt kan du
slette de data, der ikke er
benyttet i Adressebog
eller Brugerprofil.
Harddisken er
næsten fuld-2. Tjek
brugervejledninge
n.
Maskinens harddisk
er næsten fuld.
Kontrollér Gemte
dokumenter eller Sikret
job i Job Status. Hvis
det er nødvendigt kan du
slette de data, der ikke er
benyttet, i Gemte
dokumenter eller Sikret
job.
Harddisken er
næsten fuld-3. Tjek
brugervejledninge
n.
Maskinens harddisk
er næsten fuld.
Kontrollér System Log
på Security i SyncThru™
Web Service. Hvis det er
nødvendigt, kan du slette
dataene i System Log.
Harddisken er
næsten fuld-4. Tjek
brugervejledninge
n.
Maskinens harddisk
er næsten fuld.
•
•
Udskriv eller slet
jobbene i den kø, der
venter på tur. Du kan
kontrollere jobbene
ved at trykke på Job
Status (se "Job
Status-knap" på side ).
Udskriv eller slet de
modtagne faxjob i
Sikker modt. (se
"Modtagelse i sikker
modtagetilstand" på
side ).
Fejlfinding_ 148
Betydning
Løsningsforslag
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Papirstop inde i
maskinen
Papiret har sat sig fast
i maskinen.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop inden i
maskinen (Jam feed 1,
Jam feed 2)" på side
eller "Papirstop inden i
maskinen (Jam feed 3,
Jam feed 4)" på side
eller "Papirstop indeni
maskinen (Jam
Registration)" på side
eller "Papirstop indeni
maskinen (Jam at Fuser
out)" på side ).
Papirstop i bakke 1
Papiret har sat sig fast
i papirbakkens
indføringsområde.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop i bakke 1, 2"
på side ).
Papirstop i bakke 2
Papiret har sat sig fast
i papirbakkens
indføringsområde.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop i bakke 1, 2"
på side ).
Udbakken
(forsiden nedad) er
fuld. Fjern
udskrevet medie
Udbakken (forsiden
nedad) er fuld.
Fjern papir fra udbakken
(forsiden nedad),
hvorefter maskinen
genoptager udskrivning.
Udbakken
(forsiden opad) er
fuld. Fjern
udskrevet medie
Udbakken (forsiden
opad) er fuld.
Fjern papir fra udbakken
(forsiden opad), hvorefter
maskinen genoptager
udskrivning.
Ikke mere papir i
[bakkenummer].
Læg papir i.
Der er ikke noget
papir i bakken.
Læg papir i bakken.
Der er ikke mere
papir i MF-bakke.
Læg papir i.
Der er ikke noget
papir i
universalbakken.
Læg papir i
universalbakken.
Der er næsten ikke
mere papir i
[bakkenummer].
Læg papir i.
Der er næsten ikke
mere papir i bakken.
Læg papir i bakken.
Papirstop ved
finisherens
indgang.
Papiret har sat sig fast
under
efterbehandlingen.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop i finisheren" på
side ).
Papirstop i bakke 3
Papiret har sat sig fast
i papirbakkens
indføringsområde.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop i bakke 3, 4"
på side ).
Papirstop ved
finisherudgang
Papiret har sat sig fast
under
efterbehandlingen.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop ved
efterbehandlingsenheden
s udgang." på side ).
Papirstop i bakke 4
Papiret har sat sig fast
i papirbakkens
indføringsområde.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop i bakke 3, 4"
på side ).
Papirstop ved
bunden af
duplexbanen
Papiret har sat sig fast
under
duplexudskrivning.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop nederst i
duplexbanen (Papirstop
Duplex-registrering)" på
side ).
Papirstop i
universalbakken
Papiret har sat sig fast
i papirbakkens
indføringsområde.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop i
universalbakken" på
side ).
Forbered ny [farve]
billedenhed.
Billedenhedens
anslåede levetid er
udløbet.
Klargør en ny billedenhed
til udskiftning.
Forbered ny [farve]
tonerpatron.
Der er en lille smule
toner tilbage i den
angivne patron.
Patronens anslåede
levetid er tæt på at
være udløbet.
Forbered en ny patron til
udskiftning. Du kan
muligvis midlertidigt øge
udskriftskvaliteten ved at
omfordele toneren (se
"Fordele toner" på side ).
Forbered ny
fikseringsenhed
Fikseringsenhedens
anslåede levetid er
udløbet.
Klargør en ny
fikseringsenhed til
udskiftning. Ring efter en
servicemedarbejder.
Klargør en ny
overførselsbæltere
nseenhed
Fremføringsbæltets
anslåede levetid er
udløbet.
Klargør en ny
rengøringsenhed til
fremføringsbæltet til
udskiftning. Ring efter en
servicemedarbejder.
Klargør en ny
overførselsbæltee
nhed
Fremføringsbæltets
anslåede levetid er
udløbet.
Klargør et nyt
fremføringsbælte til
udskiftning. Ring efter en
servicemedarbejder.
Forbered en ny
overførselsrulle.
Fremføringsrullens
anslåede levetid er
udløbet.
Klargør en ny
fremføringsrulle til
udskiftning. Ring efter en
servicemedarbejder.
Papirstop inde i
duplexbanen
Papiret har sat sig fast
under
duplexudskrivning.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop ved den
indvendige del af
duplexbanen (Jam
Duplex 2)" på side ).
Papirstop i
duplexbanens
retur
Papiret har sat sig fast
under
duplexudskrivning.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop ved toppen af
duplexbanen (Jam
Duplex Return, Jam
Duplex 1)" på side ).
Papirstop ved
toppen af
duplexbanen
Papiret har sat sig fast
under
duplexudskrivning.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop ved toppen af
duplexbanen (Jam
Duplex Return, Jam
Duplex 1)" på side ).
Papirstop inde i
efterbehandleren
Papiret har sat sig fast
under
efterbehandlingen.
Afhjælp papirstoppet (se
"Papirstop i finisheren" på
side ).
Fejlfinding_ 149
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Meddelelse
Fjern
forseglingstapen
på den [farve]
billedenhed, og
geninstaller.
Forseglingstapen til
billedenheden er ikke
fjernet.
Fjern forseglingstapen fra
billedenheden (se
"Udskiftning af
billedenheden" på side ).
Ryst [farve]
tonerpatron
Der er en lille smule
toner tilbage i den
angivne patron.
Du kan muligvis
midlertidigt øge
udskriftskvaliteten ved at
omfordele toneren (se
"Fordele toner" på side ).
Udskift med ny
[farve] billedenhed.
Den angivne
billedenhed er næsten
nået til slutningen af
dens forventede
levetid. Maskinen
holder op med at
udskrive.
Udskift billedenheden
med en ægte
Samsung-billedenhed (se
"Udskiftning af
billedenheden" på side ).
Sideføderlågen er
åben. Luk den.
Lågen er ikke lukket
korrekt.
Luk lågen, indtil den
klikker på plads.
Hæftepatronen er
tom. Udskift den.
Hæfteklammekassett
en er ved at være tom.
Udskift med ny
fikseringsenhed.
Levetiden for
fikseringsenheden
udløber helt.
Udskift
fikseringsenheden med
en ægte
Samsung-fikseringsenhe
d. Ring efter en
servicemedarbejder.
Denne meddelelse vises,
når
hæfteklammekassetten
er helt tom. Udskift
hæfteklammekassetten.
Hæftepatronen er
næsten tom.
Udskift patron.
Der er kun få
hæfteklammer tilbage.
Hæfteklammekassett
en er tæt på den
forventede levetid.
Klargør en ny
hæfteklammekassette til
udskiftning.
Installer en ny
overførselsrulle.
Overførselsrullens
levetid er helt udløbet.
Udskift overførselsrullen
med en original
Samsung-overførselsrull
e. Ring efter en
servicemedarbejder.
Hæftepatronen er
ikke installeret.
Installer den i
efterbehandlingse
nheden.
Udskift med ny
[bakkenummer]
opsamlingsrulle.
Bakkeopsamlingsrulle
ns levetid er helt
udløbet.
Udskift
bakkeopsamlingsrullen
med en original
Samsung-opsamlingsrull
e. Ring efter en
servicemedarbejder.
Hæfteklammekassett
en er ikke installeret,
eller
hæfteklammekassette
n er ikke installeret
korrekt.
Installer
hæfteklammekassetten.
Hvis den allerede er
installeret, kan du prøve
at installere
hæfteklammekassetten
igen. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Hæftepatronen for
brochurer er tom.
Udskift patron.
Hæfteklammekassett
en til brochurer er ved
at være tom.
Udskift med ny
MF-opsamlingsrull
e.
MP-opsamlingsrullens
levetid er helt udløbet.
Udskift opsamlingsrullen i
universalbakken med en
original
Samsung-opsamlingsrull
e i universalbakken. Ring
efter en
servicemedarbejder.
Denne meddelelse vises,
når
hæfteklammekassetten
er helt tom. Udskift
hæfteklammekassetten.
Hæftepatronen for
brochurer er
næsten tom.
Udskift patronen.
Klargør en ny
hæfteklammekassette til
udskiftning.
Højre låge er åben.
Luk den.
Lågen er ikke lukket
korrekt.
Luk lågen, indtil den
klikker på plads.
Der er kun få
hæfteklammer til
brochurer tilbage.
Hæfteklammekassett
en er tæt på den
forventede levetid.
Scanner låst, eller
der opstod et andet
problem.
CCD-låsen (Charged
Couple Device) er
låst.
Lås CCD-låsen op. Eller
sluk for maskinen, og
tænd den igen. Tilkald
service, hvis problemet
fortsætter. Scanner
Hæftepatronen for
brochurer er ikke
installeret. Installer
patronen.
Hæfteklammekassett
en til brochurer er ikke
installeret, eller
hæfteklammekassette
n er ikke installeret
korrekt.
Scanningssystemf
ejl [fejlnummer]:
Tænd og sluk.
Der er opstået et
problem i
scanningssystemet.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Installer
hæfteklammekassetten.
Hvis den allerede er
installeret, kan du prøve
at installere
hæfteklammekassetten
igen. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Tidsindstillingen for
maskinen initialiseres.
Angiv tidsindstillingen i
Maskinkonfiguration.
Andet
faxmodemkort er
ikke installeret.
Installer kortet.
Det andet valgfrie
faxsæt med flere linjer
er ikke installeret.
Installer det valgfrie
faxsæt med flere linjer.
Hvis det allerede er
installeret, kan du prøve
at installere det valgfrie
faxsæt med flere linjer
igen. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Uret blev sat til
starttid. Indstil et
klokkeslæt igen.
For mange medier i
midterbakken.
Fjern udskrevne
medier.
Den midterste bakke
er fuld.
Fjern udskrifter fra den
midterste bakke,
hvorefter maskinen
genoptager udskrivning.
For mange medier i
brochurebakken.
Fjern udskrevne
medier.
Brochurebakken er
fuld.
Fjern udskrifter fra
brochurebakken,
hvorefter maskinen
genoptager udskrivning.
Fejlfinding_ 150
Betydning
Løsningsforslag
Meddelelse
Betydning
Løsningsforslag
Meddelelse
For mange medier i
efterbehandlingsb
akken. Fjern
udskrevne medier.
Efterbehandlingsenhe
dens bakke er fuld.
Fjern udskrifter fra
efterbehandlingsenheden
s bakke, hvorefter
maskinen genoptager
udskrivning.
Spildtonerbeholder
en er fuld. Udskift
den.
Levetiden for
beholderen til
spildtoner udløber
snart.
Scannerens
toplåge er åben
Den automatiske
duplex-dokumentføde
rens dæksel er ikke
lukket korrekt.
Luk dækslet, indtil det
klikker på plads.
Udskift beholderen til
spildtoner med en
original
Samsung-beholder til
spildtoner (se
"Udskiftning af
beholderen til spildtoner"
på side ).
Overførselsbæltets
renseenhed er ikke
installeret. Installer
den.
Fremføringsbæltets
rengøringsenhed er
ikke monteret.
Sluk/tænd for strømmen.
Ring efter en
servicemedarbejder, hvis
problemet fortsætter.
Spildtonerbeholder
en er ikke
installere. Installer
den.
Beholderen til
spildtoner er ikke
installeret.
Overførselsbælte
ikke installeret.
Installer det.
Fremføringsbæltet er
ikke monteret.
Sluk/tænd for strømmen.
Ring efter en
servicemedarbejder, hvis
problemet fortsætter.
Installer beholderen til
spildtoner. Hvis den
allerede er installeret,
kan du prøve at installere
beholderen til spildtoner
igen. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Overførselsbæltets
renseenhed er slidt
op. Udskift den
med en ny.
Levetiden for
fremføringsbæltets
rengøringsenhed er
helt udløbet.
Udskift
rengøringsenheden til
fremføringsbæltet med
en original
Samsung-rengøringsenh
ed til fremføringsbæltet.
Ring efter en
servicemedarbejder.
Overførselsbæltee
nhed slidt op.
Udskift den.
Fremføringsbælteenh
edens levetid er helt
udløbet.
Udskift
fremføringsbælteenhede
n med en original
Samsung-fremføringsbæl
teenhed. Ring efter en
servicemedarbejder.
[bakkenummer]
kassetten er
trukket ud. Sæt
den rigtigt i.
Lågen er ikke lukket
korrekt.
Luk bakken, så den låser
på plads.
[bakkenummer]
lågen er åben. Luk
den.
Lågen er ikke lukket
korrekt.
Luk bakken, så den låser
på plads.
UI-systemfejl
[fejlnummer]:Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem i
UI-systemet.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Videosystemfejl
[fejlnummer]: Sluk
og tænd.
Der er opstået et
problem i CPU’en.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Spildmotoren
virker ikke. Sluk og
tænd igen.
Der er opstået et
problem i
”spildmotoren”.
Sluk maskinen, og tænd
den igen. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Spildtonertanken
er næsten fuld.
Bestil en ny.
Den anslåede levetid
for beholderen til
spildtoner er udløbet.
Klargør en ny beholder til
spildtoner til udskiftning.
Fejlfinding_ 151
Betydning
Løsningsforslag
Løsning af andre problemer
Tilstand
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over nogle af de situationer, der
kan opstå, og de anbefalede løsninger. Følg de anbefalede retningslinjer,
indtil problemet er afhjulpet. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet
fortsætter.
Andre problemer omfatter:
• se "Problemer med strøm- og kabeltilslutninger" på side .
• se "Problemer med displayet" på side .
• se "Problemer med papirindføring" på side .
• se "Udskrivningsproblemer" på side .
• se "Problemer med udskriftskvaliteten" på side .
• se "Kopieringsproblemer" på side .
• se "Scanningsproblemer" på side .
• se "Faxproblemer (valgfri)" på side .
• se "Fælles PostScript-problemer" på side .
• se "Fælles Windows-problemer" på side .
• se "Ofte forekommende Linux-problemer" på side .
• se "Common MAC-problemer" på side .
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
Tilstand
Maskinen får
ingen strøm,
eller kablet
mellem
computeren og
maskinen er ikke
tilsluttet korrekt.
•
Der kan ikke
indføres flere sider i
maskinen på én
gang.
•
Papiret indføres ikke
i maskinen.
•
•
•
•
•
•
Der opstår hele tiden
papirstop.
Løsningsforslag
Løsningsforslag
Tilslut strømkablet, og tænd på afbryderen (se
"Tænd maskinen" på side ).
•
•
Klik på dette link for at åbne en animation
om løsning af strømproblemer.
•
•
Tag kablet ud af maskinen, og sæt det i igen (se
"Tilslutning af et printerkabel" på side ).
•
Klik på dette link for at åbne en animation
om løsning af tilslutningsproblemer.
Problemer med displayet
Tilstand
Displayet viser ikke
noget.
Løsningsforslag
•
•
Justerer lysstyrken på displayet.
Sluk maskinen, og tænd den igen. Tilkald
service, hvis problemet fortsætter.
Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på
side ).
Papirarkene hænger
sammen.
•
•
•
•
Papirbakken er overfyldt. Fjern det
overskydende papir fra bakken. Hvis du
udskriver på specialmaterialer, skal du bruge
universalbakken.
Der bruges en forkert type papir. Brug kun
papir, der overholder de angivne
specifikationer for denne maskine (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
Der kan være papirrester inde i maskinen.
Åbn frontlågen, og fjern resterne.
Hvis en original ikke indføres i maskinen, kan
det være nødvendigt at udskifte den
automatiske duplexdokumentføders
gummipude. Kontakt en servicetekniker.
Brug kun transparenter, der er specifikt
udarbejdet til laserprintere. Fjern hver enkelt
transparent, efterhånden som de kommer ud af
maskinen.
Konvolutter vrides
eller indføres forkert
i maskinen.
Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge
sider af konvolutterne.
Løsningsforslag
Papirstop under
udskrivning.
Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.
Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern
papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.
Papirbakken er overfyldt. Fjern det
overskydende papir fra bakken.
Papiret er for tykt. Brug kun papir, der
overholder de angivne specifikationer for
denne maskine (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side ).
Hvis en original ikke indføres i maskinen, kan
det være nødvendigt at udskifte den
automatiske duplexdokumentføders
gummipude. Kontakt en servicetekniker.
Transparenter
klistrer sammen
under udførslen.
Problemer med papirindføring
Tilstand
Der er muligvis forskellige typer papir i
bakken. Ilæg kun papir af samme type,
størrelse og vægt.
Hvis flere sider har forårsaget papirstop, skal
det udbedres (se "Udbedre papirstop" på
side ).
Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet
(se "Specifikationer af udskriftsmedier" på
side ).
Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype
(se "Specifikationer af udskriftsmedier" på
side ).
Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
Fugtige omgivelser kan medføre, at
papirarkene hænger sammen.
Fejlfinding_ 152
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen
udskriver ikke.
Tilstand
Mulig årsag
Løsningsforslag
Maskinen får ingen
strøm.
Kontrollér strømforsyningen.
Kontroller afbryderen og
stikkontakten.
Maskinen er ikke
valgt som
standardmaskine.
Vælg din maskine som
standardmaskine i Windows.
Undersøg maskinen for følgende:
• Frontlågen er ikke lukket. Luk frontlågen.
• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se
"Udbedre papirstop" på side ).
• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se
"Ilægning af papir i bakken" på side ).
• Tonerpatronen eller billedenheden er ikke
installeret. Installer tonerpatronen eller
billedenheden.
Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en
servicerepræsentant.
Kablet mellem
computeren og
maskinen er ikke
tilsluttet korrekt.
Tag maskinens kabel ud, og
sæt det i igen.
Kablet mellem
computeren og
maskinen er
beskadiget.
Slut eventuelt kablet til en
anden computer, der
fungerer korrekt, og udskriv
et job. Du kan også forsøge
med et andet maskinkabel.
Portindstillingen er
forkert.
Kontrollér
printerindstillingerne i
Windows for at sikre, at
udskriftsjobbet sendes til
den korrekte port. Hvis
computeren har mere end
én port, skal du kontrollere,
at maskinen er sluttet til den
korrekte port.
Maskinen kan være
forkert konfigureret.
Kontrollér
Udskriftsindstillinger for at
sikre, at alle
udskriftsindstillingerne er
korrekte (se "Åbning af
Udskriftsindstillinger" på
side ).
Printerdriveren er
muligvis forkert
installeret.
Reparer maskinens
software.
Der er opstået en
funktionsfejl i
maskinen.
Se i displayet på
kontrolpanelet, om der er
opstået en systemfejl.
Kontakt en servicetekniker.
Mulig årsag
Løsningsforslag
(Fortsat)
Maskinen
udskriver ikke.
Dokumentet er så
stort, at der ikke er
tilstrækkelig plads
på computerens
harddisk til at åbne
udskriftsjobbet.
Skaf mere plads på
harddisken, og udskriv
dokumentet igen.
Maskinen vælger
papir fra den
forkerte
papirkilde.
Den papirindstilling,
der blev valgt under
Udskriftsindstillin
ger, kan være
forkert.
I mange programmer findes
papirkildevalget under fanen
Papir i
Udskriftsindstillinger.
Vælg den korrekte
papirkilde. Se i
hjælpeskærmen til
printerdriverenn (se "Åbning
af Udskriftsindstillinger" på
side ).
Et udskriftsjob
behandles meget
langsomt.
Jobbet kan være
meget komplekst.
Gør siden mindre kompleks,
eller juster indstillingerne for
udskriftskvaliteten.
Halvdelen af
siden er blank.
Indstillingen for
papirretningen kan
være forkert.
Skift papirretning i
programmet. Se i
hjælpeskærmen til
printerdriveren.
Papirformatet og
indstillingerne for
papirformatet
stemmer ikke
overens.
Kontrollér, at
papirstørrelsen, der er
angivet i printerdriveren,
svarer til papiret i bakken,
eller sørg for, at indstillingen
for papirstørrelse i
printerdriveren stemmer
overens med indstillingen for
papirstørrelse i det program,
du bruger.
Fejlfinding_ 153
Tilstand
Maskinen
udskriver, men
teksten er forkert,
forvansket eller
ufuldstændig.
Mulig årsag
Maskinens kabel
sidder løst eller er
defekt.
Der er valgt en
forkert printerdriver.
Der udskrives
sider, men de er
tomme.
Maskinen
udskriver ikke
PDF-filen korrekt.
Visse dele af
grafik, tekst eller
illustrationer
mangler.
Løsningsforslag
Tilstand
Tag maskinens kabel ud, og
slut det til igen. Prøv at
udskrive et job, du tidligere
har udskrevet uden
problemer. Hvis du har
mulighed for det, kan du
slutte kablet og maskinen til
en anden computer og
udskrive et job. Endelig kan
du prøve med et nyt
maskinkabel.
Maskinen
udskriver ikke på
papir i
specialstørrelser,
f.eks.
fakturapapir.
Papirstørrelsen og
indstillingerne for
papirstørrelse
stemmer ikke
overens.
Angiv den korrekte
papirstørrelse i
Brugerdefineret papirliste
under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger (se
"Fanen Papir" på side ).
Maskinen lugter
mærkeligt, når du
bruger den de
første gange.
Den olie, der
bruges til at
beskytte
fikseringsenheden,
fordamper.
Når du har udskrevet ca.
100 farvesider, vil lugten
forsvinde. Dette er et
midlertidigt problem.
Kontrollér programmets
menu for printervalg for at
sikre, at din maskine er
valgt.
Mulig årsag
Løsningsforslag
Problemer med udskriftskvaliteten
Der er funktionsfejl i
programmet.
Prøv at udskrive et job fra et
andet program.
Der er funktionsfejl i
operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart
computeren. Sluk maskinen,
og tænd den igen.
Hvis du er i et
DOS-miljø, kan
skrifttypen være
indstillet forkert for
maskinen.
Skift indstilling for sprog.
Tonerpatronen er
defekt eller tom.
Fordel eventuelt toneren i
patronen. Udskift eventuelt
tonerpatronen.
Filen kan indeholde
blanke sider.
Kontrollér, at filen ikke
indeholder blanke sider.
Nogle dele, f.eks.
controlleren eller
kortet, kan være
defekte.
Kontakt en servicetekniker.
Inkompatibilitet
mellem PDF-filen
og
Acrobat-produktern
e.
Udskrivning af PDF-filen
som billede kan muliggøre
udskrivning af filen. Aktiver
Udskriv som billede fra
Acrobat-udskrivningsmuligh
eder.
Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført
forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan
du kan løse problemet.
Tilstand
Lys eller falmet
udskrift
Løsningsforslag
•
•
•
•
Det tager længere tid
at udskrive, når du
udskriver en PDF-fil
som et billede.
Udskriftskvalitete
n for fotografier
er ikke god.
Billederne er ikke
klare.
Opløsningen for
fotografiet er meget
lav.
Reducer fotografiets
størrelse. Hvis du forstørrer
fotografiet i programmet,
reduceres opløsningen.
Før udskrivning
udskiller
maskinen dampe
i nærheden af
udbakken.
Brug af fugtigt papir
kan forårsage
dampe under
udskrivning.
Dette er ikke noget problem.
Fortsæt med udskrivningen.
•
•
Tonerpletter
•
•
•
Fejlfinding_ 154
•
Hvis en lodret hvid stribe eller et falmet
område vises på siden, er toneren ved at
være opbrugt. Du kan muligvis forlænge
tonerpatronens levetid midlertidigt. Hvis dette
ikke forbedrer udskriftskvaliteten, skal du
sætte en ny tonerpatron i maskinen.
Farvenuancen er muligvis ikke justeret. Juster
farvenuancen.
Papiret overholder muligvis ikke de angivne
specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt
eller for groft (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side ).
Hvis hele siden er lys, er
opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller
indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret.
Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver
Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til
printerdriveren.
En kombination af falmede og udtværede
udskrifter kan betyde, at tonerpatronen
trænger til rengøring. Kontakt en
servicetekniker.
LSU-enhedens overflade inde i maskinen er
muligvis snavset. Rengør LSU-enheden, og
kontakt en servicetekniker.
Papiret overholder muligvis ikke de angivne
specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt
eller for groft (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side ).
Overførselsrullen kan være snavset. Rengør
maskinen indvendigt. Kontakt en
servicetekniker.
Papirgangen trænger muligvis til rengøring.
Kontakt en servicetekniker.
Kontrollér maskinens placering. Dette
problem kan opstå, hvis området ikke er godt
ventileret.
Tilstand
Udfald
Løsningsforslag
Tilstand
Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder
tilfældigt rundt om på siden:
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at
udskrive jobbet igen.
• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold,
eller der kan være fugtige områder på
overfladen. Prøv et andet papirmærke (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet.
Fremstillingsprocessen kan gøre nogle
områder uimodtagelige for toner. Prøv en
anden papirtype eller et andet papirmærke.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir,
og angiv typen til tykt papir (se "Åbning af
Udskriftsindstillinger" på side ).
• Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du
kontakte en servicetekniker.
Hvide pletter
Hvis der er hvide pletter på siden:
• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra et
papir falder ned i maskinen, så
overførselsrullen kan være snavset. Rengør
maskinen indvendigt. Rengør den
indvendige side, eller kontakt en
serviceteknikker.
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring.
Rengør den indvendige side, eller kontakt en
serviceteknikker.
Lodrette linjer
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på
siden:
• Tromlen i printeren er muligvis ridset. Fjern
billedenheden, og installer en ny. Kontakt en
servicetekniker.
Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er
muligvis snavset. Rengør den indvendige
side, eller kontakt en serviceteknikker.
Hvis der forekommer lodrette striber på siden:
• Scannerglaspladen og den hvide overflade
kan være snavsede. Rengør den indvendige
side, eller kontakt en serviceteknikker.
Farvet eller sort
baggrund
Løsningsforslag
Tonerudtværing
Hvis toneren tværes ud på siden:
• Rengør printeren indvendigt. Rengør den
indvendige side, eller kontakt en
serviceteknikker.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
• Fjern billedenheden, og installer en ny.
Kontakt en servicetekniker.
• Udskift billedfremføringsbæltet, hvis dets
levetid er nået. Kontakt en servicetekniker.
Lodrette gentagne
defekter
Hvis der gentagne gange forekommer mærker
på den trykte side af papiret med regelmæssige
intervaller:
• Billedenheden kan være beskadiget. Hvis
det samme mærke forekommer flere steder
på siden, skal du køre et renseark gennem
flere gange for at rense billedenheden.
Rengør den indvendige side. Hvis du stadig
har de samme problemer, skal du udskifte
billedenheden og installere en ny. Kontakt en
servicetekniker.
• Der er muligvis kommet toner på dele af
maskinen. Hvis defekterne forekommer på
papirets bagside, løses problemet
sandsynligvis af sig selv efter nogle få
yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget.
Kontakt en servicetekniker.
Spredte
baggrundspletter
Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af
små mængder toner, der spredes tilfældigt på
udskriften.
• Papiret kan være for fugtigt. Gentag
udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn
ikke pakker med papir, før det er nødvendigt,
så papiret ikke absorberer for meget
fugtighed.
• Hvis der forekommer spredt
baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan
du ændre udskriftslayoutet, så du ikke
udskriver i områder af konvolutten, hvor der
er overliggende sammenføjninger på
bagsiden. Udskrivning hen over
sammenføjninger kan give problemer.
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning
dækker hele overfladen på en side, kan du
ændre udskriftsopløsningen i programmet
eller i Udskriftsindstillinger (se "Åbning af
Udskriftsindstillinger" på side ).
Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
• Udskift billedfremføringsbæltet, hvis dets
levetid er nået. Kontakt en servicetekniker.
• Kontrollér de omgivende forhold: meget tørre
forhold (lav fugtighed) eller en høj fugtighed
(højere end 80 % RF) kan øge mængden af
baggrundsskygge.
• Udskift den gamle tonerpatron med en ny.
Fejlfinding_ 155
A
Tilstand
Misdannede tegn
Løsningsforslag
•
•
Skrå skrift
•
•
•
•
Krøller eller bølger
•
•
•
Folder eller
bukninger
•
•
•
•
Bagsiden af
udskrifterne er
snavset
Tilstand
Hvis tegnene er misdannede og giver hule
billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv
noget andet papir (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side ).
Hvis tegnene er misdannede og forekommer
bølgede, er der muligvis brug for et eftersyn af
scannerenheden. Rengør scannerenheden,
eller kontakt en serviceteknikker.
Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
Kontroller, at papiret eller andet materiale er
lagt rigtigt i, og at styrene ikke er for stramme
eller for løse omkring papirstakken.
Sørg for, at standardbakkens højre nederste
låge, den dobbelte kassetteføders højre
nederste låge og højkapacitetsføderens højre
nederste låge er helt lukket. Hvis de nederste
låger ikke er helt lukkede, skal du åbne og
lukke dem.
Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både
høj temperatur og fugt kan få papiret til at
krølle (se "Specifikationer af udskriftsmedier"
på side ).
Vend stakken af papir i bakken. Prøv også at
vende papiret 180 grader i bakken.
Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
Vend stakken af papir i bakken. Prøv også at
vende papiret 180 grader i bakken.
Sørg for, at standardbakkens højre nederste
låge, den dobbelte kassetteføders højre
nederste låge og højkapacitetsføderens højre
nederste låge er helt lukket. Hvis de nederste
låger ikke er helt lukkede, skal du åbne og
lukke dem.
Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør
printeren indvendigt. Rengør den indvendige
side, eller kontakt en serviceteknikker.
Helt farvede eller
helt sorte sider
Løsningsforslag
•
•
A
Løs toner
•
•
•
•
•
Tegnhuller
A
Billedenheden kan være forkert installeret.
Fjern billedenheden, og installer den igen.
Billedenheden kan være defekt og bør
udskiftes. Fjern billedenheden, og installer en
ny. Kontakt en servicetekniker.
Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en
servicetekniker.
Rengør printeren indvendigt. Rengør den
indvendige side, eller kontakt en
serviceteknikker.
Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side ).
Fjern billedenheden, og installer en ny.
Kontakt en servicetekniker.
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen
muligvis repareres. Kontakt en
servicetekniker.
Blanke områder i tegnene er hvide områder inde
i dele af tegn, der burde være helt sorte:
• Hvis du bruger transparenter, kan du forsøge
med en anden type transparent. På grund af
transparentens sammensætning, er det
normalt med nogle blanke områder i
tegnene.
• Måske udskriver du på den forkerte side af
arket. Tag papiret ud, og vend det om.
• Papiret overholder muligvis ikke
papirspecifikationerne (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side ).
Vandrette striber
Hvis der forekommer vandrette parallelle striber
eller udtværinger:
• Billedenheden kan være forkert installeret.
Fjern billedenheden, og installer den igen.
• Billedenheden kan være defekt. Fjern
billedenheden, og installer en ny. Kontakt en
servicetekniker.
• Hvis problemet fortsætter, skal maskinen
muligvis repareres. Kontakt en
servicetekniker.
Krøl
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret
ikke indføres i maskinen:
• Vend stakken af papir i bakken. Prøv også at
vende papiret 180 grader i bakken.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir,
og angiv typen til tyndt papir (se "Åbning af
Udskriftsindstillinger" på side ).
Fejlfinding_ 156
Tilstand
Et ukendt billede
vises gentagne
gange på et par
ark, eller der
forekommer løs
toner, lys udskrift
eller forurening.
Scanningsproblemer
Løsningsforslag
Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på
1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke
udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys
billedgengivelse. Angiv den korrekte
højdeindstilling på maskinen.
Tilstand
Scanneren fungerer
ikke.
Løsningsforslag
•
•
Kopieringsproblemer
Tilstand
Løsningsforslag
Kopierne er for lyse
eller for mørke.
Brug pilene Lys og Mørk til at gøre baggrunden
på kopier lysere eller mørkere under fanen
Basis i menuen Kopier.
Der forekommer
udtværinger, striber,
mærker eller pletter
på kopierne.
•
•
Kopiens indhold er
skævt.
•
•
•
•
Hvis fejlen er i originalen, skal du trykke på
venstre/højre piletast for at gøre baggrunden
lysere på kopierne under fanen Basis i
menuen Kopier (se "Ændring af mørkheden"
på side ).
Hvis der ikke er nogen defekter på originalen,
skal du rengøre scannerenheden. Rengør
scannerenheden, eller kontakt en
serviceteknikker.
Sørg for, at originalen vender tryksiden nedad
på scannerglaspladen eller tryksiden opad i den
automatiske duplexdokumentføder.
Trykket tværes nemt
af kopien.
•
Der opstår hyppige
papirstop.
•
•
•
Tonerpatronen
udskriver færre
kopier end forventet,
før den løber tør for
toner.
•
•
•
•
Enheden scanner
meget langsomt.
Sørg for, at originalen vender tryksiden nedad
på scannerglaspladen eller tryksiden opad i
den automatiske duplexdokumentføder.
Kontrollér, at kopipapiret er lagt korrekt i
papirbakken.
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen
muligvis repareres. Kontakt en
servicetekniker.
Der udskrives
tomme sider.
•
•
Udskift papiret i papirbakken med papir fra en
ny pakke.
I områder med høj luftfugtighed må papiret
ikke efterlades i maskinen i længere perioder.
Luft papirstakken, og vend den i bakken.
Udskift papiret i bakken. Kontrollér/juster evt.
papirstyrene.
Kontrollér, at papiret har den rigtige vægt.
Undersøg maskinen for kopipapir eller
papirstykker, efter du har afhjulpet papirstop.
Originalerne indeholder muligvis billeder,
farvede felter eller tykke streger. Originalerne
kan f.eks. være formularer, nyhedsbreve,
bøger eller andre dokumenter, der bruger
mere toner.
DADF’en er muligvis åben, mens der
kopieres.
Maskinen tændes og slukkes muligvis ofte.
•
•
•
Følgende meddelelse
vises på
computerskærmen:
• Enheden kan ikke
indstilles til den H/
W-tilstand, du
ønsker.
• Porten bruges af
et andet program.
• Port deaktiveret.
• Scanneren
modtager eller
udskriver data.
Prøv igen, når det
aktuelle job er
udført.
• Invalid handle.
• Scanning
mislykkedes.
Fejlfinding_ 157
•
•
•
•
•
•
Sørg for at anbringe den original, du vil
scanne, med tryksiden nedad på
scannerglaspladen eller med tryksiden opad
i den automatiske duplexdokumentføder.
Der er muligvis ikke tilstrækkelig
hukommelse til at behandle det dokument,
du vil scanne. Prøv funktionen Prescan for
at se, om den virker. Prøv at reducere
scanningens opløsningsgrad.
Kontrollér, at maskinens kabel er korrekt
tilsluttet.
Kontrollér, at maskinens kabel ikke er
defekt. Udskift kablet med et, du ved, er i
orden. Udskift evt. kablet.
Kontrollér, at scanneren er konfigureret
korrekt. Kontroller scanningsindstillingen i
Easy Document Creator eller i det program,
du vil bruge, for at sikre dig, at
scannerjobbet bliver sendt til den rigtige port
(f.eks. USB001).
Kontrollér, om maskinen udskriver de data,
den modtager. Hvis dette er tilfældet, kan du
scanne dokumentet, når de modtagne data
er udskrevet.
Grafik scannes langsommere end tekst.
Kommunikationshastigheden er
langsommere i scanningstilstand, pga. den
store mængde hukommelse, der er
nødvendig for at analysere og gengive det
scannede billede. Indstil computeren til
ECP-printertilstand ved hjælp af
BIOS-indstillingerne. Dette vil øge
hastigheden. Du kan finde oplysninger om,
hvordan du indstiller BIOS, i
brugerhåndbogen til computeren.
Der kan være et kopijob eller udskriftsjob i
gang. Prøv at udføre jobbet igen, når det
andet job er færdigt.
Den valgte port anvendes i øjeblikket.
Genstart computeren, og prøv igen.
Maskinens kabel er muligvis ikke korrekt
tilsluttet, eller strømtilførslen kan være
afbrudt.
Scannerdriveren er ikke installeret, eller
driftsmiljøet er ikke konfigureret korrekt.
Kontrollér, at maskinen er korrekt tilsluttet,
og at strømmen er tændt, og genstart
derefter computeren.
USB-kablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet,
eller strømtilførslen kan være afbrudt.
Faxproblemer (valgfri)
Tilstand
løsningsforslag
Maskinen virker
ikke, displayet lyser
ikke, eller knapperne
fungerer ikke.
•
•
Træk netledningen ud, og sæt den i igen.
Find ud af, om der er strøm i stikkontakten.
Der høres ingen
ringetone.
•
Kontrollér, at telefonledningen er tilsluttet
korrekt.
Kontrollér, at telefonstikket i væggen fungerer
ved at tilslutte en anden telefon.
•
De tal, der er lagret i
hukommelsen,
ringer ikke til det
korrekte nummer.
Kontrollér, at tallene er gemt korrekt i
hukommelsen (se "Oprettelse af et
adressekartotek" på side 7.).
Originalen føres ikke
ind i maskinen.
•
•
•
Faxer modtages ikke
automatisk.
Maskinen sender
ikke.
løsningsforslag
Faxer gemmes ikke i
hukommelsen.
Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til
at gemme faxen. Hvis der vises en meddelelse i
displayet om hukommelsesstatus, skal du slette
de faxer, som du ikke længere har brug for, fra
hukommelsen og derefter prøve at gemme
faxen igen.
Der opstår blanke
områder i bunden af
hver side eller på
andre sider med en
smal stribe tekst
foroven.
Du har muligvis valgt den forkerte papirindstilling
i opsætningen af brugerindstillingerne. Du kan
finde flere oplysninger om papirindstillinger i
"Bakkeindstilling" på side .
Fælles PostScript-problemer
Kontrollér, at papiret ikke er krøllet, og at du
indfører det korrekt. Kontrollér, om originalen
har den rigtige størrelse og ikke er for tyk eller
for tynd.
Kontrollér, at den automatiske
duplexdokumentføder er lukket helt.
Den automatiske duplexdokumentføders
gummipude skal måske udskiftes. Kontakt en
servicetekniker.
De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der
anvendes flere forskellige printersprog.
Problem
Mulig årsag
PostScript-filen kan
ikke udskrives.
PostScript-driveren
er muligvis ikke
installeret korrekt.
Løsning
•
•
Installer
PostScript-driveren.
Udskriv en
konfigurationsside, og
kontroller, at
PS-versionen er
tilgængelig til
udskrivning.
Kontakt en
servicetekniker, hvis
problemet fortsætter.
•
•
•
Modtagetilstanden skal indstilles til fax.
Der skal være papir i papirbakken.
Undersøg, om der vises fejlmeddelelser i
displayet. Afhjælp problemet, hvis det er
tilfældet.
•
Kontrollér, at der er en original i den
automatiske duplexdokumentføder eller på
scannerglasset.
Kontrollér modtagerens faxmaskine (hvis der
er et problem).
Meddelelsen
”Grænsekontrolfejl”
vises.
Udskriftsjobbet er
for komplekst.
Du er muligvis nødt til at
reducere sidens
kompleksitet eller
installere mere
hukommelse.
Den maskine, der sender faxen, kan være
defekt.
Støj på telefonlinjen kan medføre linjefejl.
Undersøg maskinens tilstand ved at tage en
kopi.
Tonerpatronen kan være tom. Udskift
tonerpatronen.
Der udskrives en
PostScript-fejlside.
Udskriftsjobbet er
muligvis ikke
PostScript.
Kontrollér, at
udskriftsjobbet er et
PostScript-job.
Kontrollér, om
programmet forventede,
at der blev sendt en
installationsfil eller en
PostScript-headerfil til
maskinen.
Den valgfrie
dobbelte
kassetteføder
(bakken 3, bakke 4)
er ikke valgt i
driveren.
Printerdriveren er
ikke blevet
konfigureret til at
genkende den
valgfrie dobbelte
kassetteføder
(bakke 3, bakke 4).
Åbn
PostScript-driveregenska
berne, vælg fanen
Enhedsindstillinger, og
konfigurer
bakkeindstillingen i
afsnittet
Bakkeindstillinger.
•
Indgående faxer har
blanke områder,
eller kvaliteten er
dårlig.
Tilstand
•
•
•
•
•
Nogle af ordene på
en modtaget fax er
strukket ud.
Den maskine, der sendte faxen, har haft et
midlertidigt dokumentstop.
Der er striber på de
originaler, du
sendte.
Undersøg scannerenheden for pletter, og rengør
den. Rengøring af scannerenheden.
Maskinen ringer op
til et nummer, men
det lykkes ikke at
oprette forbindelse
med den anden
faxmaskine.
Den anden faxmaskine kan være slukket,
mangle papir eller være ude af stand til at
besvare de opkald, den modtager. Tal med den
person, der betjener den anden maskine, og bed
ham/hende om at løse problemet.
Fejlfinding_ 158
Problem
Når du udskriver et
dokument i MAC
med Acrobat
Reader 6.0 eller
nyere, udskrives
farverne ikke
korrekt.
Ofte forekommende Linux-problemer
Mulig årsag
Løsning
Printerdriverens
indstilling for
opløsning stemmer
muligvis ikke
overens med
indstillingen i
Acrobat Reader.
Sørg for, at
opløsningsindstillingen i
printerdriveren stemmer
overens med
indstillingen i Acrobat
Reader.
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Løsningsforslag
•
Fælles Windows-problemer
•
Tilstand
Løsningsforslag
“Meddelelsen ”Filen
er i brug” vises
under installationen.
Afslut alle programmer. Fjern alle programmer
fra printerens startgruppe, og genstart Windows.
Geninstaller printerdriveren.
“Meddelelsen
”Generel
beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”,
”Spool 32” eller
”Ugyldig handling”
vises.
Luk alle andre programmer, og genstart
Windows.
Meddelelserne ”Kan
ikke udskrive”, ”Der
er opstået en
printertimeout-fejl”
vises.
Disse meddelelser kan blive vist under
udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig
med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i
standby-tilstanden, eller når udskrivningen er
færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller
om der er opstået en fejl.
•
Du finder oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den
brugerhåndbog til Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista, der fulgte
med din computer.
•
•
Fejlfinding_ 159
Kontrollér, om printerdriveren er installeret på
systemet. Åbn Unified Driver Configurator , og
skift til fanen Printers i vinduet Printers
configuration for at få vist listen over
tilgængelige maskiner. Kontrollér, at
maskinen vises på listen. Hvis den ikke vises
på listen, skal du åbne Add new printer
wizard for at konfigurere enheden.
Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn
Printers configuration, og marker maskinen
på listen over printere. Læs beskrivelsen i
ruden Selected printer. Hvis status
indeholder strengen Stopped, skal du trykke
på knappen Start. Derefter skulle maskinen
fungere normalt. Statussen ”stopped”
aktiveres muligvis, når der opstår visse
problemer med udskrivningen. Dette kan
f.eks. være et forsøg på at udskrive et
dokument, mens porten bruges af et
scannerprogram.
Kontrollér, at porten ikke er optaget.
Funktionelle komponenter i maskinen (printer
og scanner) deler den samme I/
O-grænseflade (port), og der opstår derfor
muligvis situationer, hvor forskellige
brugerprogrammer forsøger at få adgang til
den samme port på samme tid. Hvis du vil
forhindre konflikter, skal brugerprogrammerne
kun have tilladelse til at få kontrol over
enheden enkeltvis. Den anden bruger vil få
meddelelsen ”device busy”. Du skal åbne
Ports Configuration og markere den port,
maskinen er blevet tildelt. I ruden Selected
port kan du se, om porten er optaget af et
andet program. Hvis det er tilfældet, skal du
vente til det aktuelle job er afsluttet eller
trykke på knappen Release port, hvis du er
sikker på, at det aktuelle program ikke
fungerer korrekt.
Undersøg, om programmet har en
specialindstilling for udskrivning, f.eks.
”-oraw”. Hvis ”-oraw” er angivet i
kommandolinjeparameteren, skal du slette
det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der
bruges Gimp Front-end, skal du vælge "print"
-> "Setup printer" og redigere
kommandolinjeparameteren på
kommandolinjen.
Den CUPS-version (Common Unix Printing
System), der distribueres med SuSE Linux
9.2 (CUPS 1.1.21), har problemer med
IPP-udskrivning (Internet Printing Protocol).
Brug socketudskrivning i stedet for IPP, eller
installer en nyere version af CUPS (CUPS
1.1.22 eller nyere).
Tilstand
Løsningsforslag
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke hele sider, og
udskrifterne
udskrives på halve
sider.
Det er et kendt problem, der opstår, når der
bruges en farvemaskine til version 8.51 eller
ældre af Ghostscript, 64-bit Linux OS, og som er
rapporteret til bugs.ghostscript.com som
Ghostscript Bug 688252. Problemet er løst i
AFPL Ghostscript v. 8.52 og nyere. Hent den
nyeste version af AFPL Ghostscript fra http://
sourceforge.net/projects/ghostscript/, og
installer den, så problemet bliver løst.
Maskinen vises ikke
på scannerlisten.
Jeg kan ikke scanne
via Gimp Front-end.
Undersøg, om Gimp Front-end har Xsane:
Device dialog i menuen Acquire. Hvis det ikke
er tilfældet, skal du installere plug-in’en Xsane til
Gimp på computeren. Du kan finde
plug-in-pakken Xsane til Gimp på Linux
distributions-cd’en eller på Gimps hjemmeside.
Du kan finde flere oplysninger på
distributions-cd’en med Hjælp til Linux eller
programmet Gimp Front-end.
Hvis du vil bruge en anden type
scannerprogram, henvises du til Hjælp i
programmet.
Når jeg udskriver et
dokument, får jeg
fejlen ”Cannot open
port device file”.
Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet
(f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et
igangværende udskriftsjob. Kendte versioner af
CUPS-server afbryder udskriftsjobbet, hver
gang udskriftsindstillingerne ændres, og
forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten.
Da Unified Linux Driver låser porten under
udskrivning, vil uventet afslutning af driveren
holde porten låst og dermed ikke tilgængelig for
efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation
opstår, kan du prøve at åbne porten ved at
vælge Release port i vinduet Port
configuration.
Løsningsforslag
•
•
•
Maskinen scanner
ikke.
•
•
Kontroller, at maskinen er sluttet til computere
via USB og er tændt.
Kontrollér, at scannerdriveren til maskinen er
installeret på systemet. Åbn Unified Linux
Driver, skift til Scanners configuration, og
tryk derefter på Drivers. Kontrollér, at der
vises en driver med et navn, der svarer til
maskinen navn, i vinduet.
Kontrollér, at porten ikke er optaget.
Funktionelle komponenter i maskinen (printer
og scanner) deler den samme I/
O-grænseflade (port), og der opstår derfor
muligvis situationer, hvor forskellige
brugerprogrammer forsøger at få adgang til
den samme port på samme tid. Hvis du vil
forhindre konflikter, skal brugerprogrammerne
kun have tilladelse til at få kontrol over
enheden enkeltvis. Den anden bruger vil få
meddelelsen ”device busy”. Dette sker
normalt, når der startes en
scanningsprocedure. En tilhørende
meddelelsesboks vises.
Hvis du vil identificere kilden til problemet,
skal du åbne Ports configuration og
markere den port, der er tildelt scanneren.
Portsymbolet /dev/mfp0 svarer til den
LP:0-betegnelse, der vises i scannerens
indstillinger, /dev/mfp1 svarer til LP:1 osv.
USB-porte starter ved /dev/mfp4, så en
scanner på USB:0 svarer til /dev/mfp4 osv. I
ruden Selected port kan du se, om porten er
optaget af et andet program. Hvis det er
tilfældet, skal du vente til det aktuelle job er
afsluttet eller trykke på knappen Release
port, hvis du er sikker på, at det aktuelle
portprogram ikke fungerer korrekt.
Kontrollér, at der er lagt et dokument i
maskinen, og kontrollér, at maskinen er sluttet
til computeren.
Hvis der opstår en I/O-fejl under scanning.
Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den
brugerhåndbog til Linux, der fulgte med din pc.
Common MAC-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Maskinen udskriver
ikke PDF-filer
korrekt. Visse dele af
grafik, tekst eller
illustrationer
mangler.
Udskrivning af PDF-filen som billede kan
muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Print As
Image fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.
Dokumentet er
blevet udskrevet,
men udskriftsjobbet
er ikke forsvundet
fra printerspooleren
i Mac OS X 10.3.2.
Opdater Mac OS til MAC OS X 10.3.3 eller
nyere.
Fejlfinding_ 160
Det tager længere tid at udskrive, når du
udskriver en PDF-fil som et billede.
Tilstand
Løsningsforslag
Nogle bogstaver
vises ikke normalt
ved udskrivning af
en forside.
Mac OS kan ikke oprette skrifttypen under
udskrivning af forsiden. Det engelske alfabet og
tal vises normalt på forsiden.
Når du udskriver et
dokument i MAC
med Acrobat
Reader 6.0 eller
nyere, udskrives
farverne ikke
korrekt.
Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens
driver stemmer overens med indstillingen i
Acrobat Reader.
Du kan finde oplysninger om MAC-fejlmeddelelser i den
brugervejledning til MAC, der fulgte med din pc.
Fejlfinding_ 161
Forbrugsstoffer og tilbehør
12.
Denne vejledning indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, ekstraudstyr og vedligeholdelsesdele til maskinen.
Dette kapitel indeholder:
•
•
Sådan køber du
Tilgængelig forbrugsstoffer
•
•
Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt
salgsafdelingen for at få en liste over tilgængeligt ekstraudstyr.
Tilgængeligt tilbehør
Kontrol af tilbehørets levetid
CLX-92x1_9301 Series
Type
Sådan køber du
Tonerpatron
CLT-K809S (sort)
Gennemsnitlig ydelse for
farvepatron ved
forløbende udskrivning:
15.000 standardsider
(cyan/magenta/gul)
CLT-C809S (cyan)
CLT-M809S (magenta)
CLT-Y809S (gul)
Billedenhed
Cirka 50.000 billeder
CLT-R809
Beholder til
spildtoner
Cirka 100.000 billeder
CLT-W809
Tilgængelig forbrugsstoffer
Afhængigt af indstillingerne og den benyttede jobtilstand kan der være
forskel på tonerpatronens levetid.
Du skal købe forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner i det land, hvor
du købte maskinen. Ellers risikerer du, at forbrugsstofferne ikke kan
bruges til maskinen, fordi systemkonfigurationen kan variere fra land
til land.
a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til 5% dækning.
SCX-812x Series
Type
Gennemsnitsydelsea
Varens navn
Tonerpatron
Gennemsnitlig ydelse for
sort tonerpatron ved
fortløbende udskrivning:
25.000 standardsider
MLT-D709S (sort)
Billedenhed
Cirka 100.000 billeder
MLT-R709
Beholder til
spildtoner
Cirka 100.000 billeder
MLT-W709
Varens navn
Gennemsnitlig ydelse for
sort tonerpatron ved
fortløbende udskrivning:
20.000 standardsider
Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og
vedligeholdelsesdele, skal du kontakte din lokale Samsung-forhandler eller
den forhandler, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge
www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område for at få flere
oplysninger om, hvordan du tilkalder service.
Når forbrugsstoffers levetid udløber, kan du bestille følgende typer af
forbrugsstoffer til maskinen.
Gennemsnitsydelsea
a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til 5% dækning.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 162
Nødvendige forholdsregler ved
installationtallation af tilbehør
•
•
•
Tilbehør
Tag netledningen ud.
Fjern aldrig kontrolkortdækslet, når strømmen er tilsluttet.
Tag altid netledningen ud, inden du installerer eller fjerner NOGET
ekstraudstyr og tilbehør, uanset om det skal installeres uden på eller
inden i maskinen. Så undgår du at få stød.
Aflad statisk elektricitet.
Kontrolkortet og internt tilbehør (netværkskort eller hukommelsesmodul)
er følsomme over for statisk elektricitet. Inden du installerer eller fjerner
internt tilbehør, skal du derfor sørge for, at du ikke selv giver stød. Du
kan aflade statisk elektricitet ved at røre ved metal, f.eks.
metalbagpladen på en enhed, der er sat i en stikkontakt med
jordforbindelse. Hvis du går rundt, før du afslutter installationen, skal du
gentage denne procedure for at aflade eventuel statisk elektricitet igen.
Aktivering af tilføjet tilbehør i PS-driveregenskaberne.
Efter installation af tilbehør som f.eks. en ekstra bakke skal brugere af
PS-driveren indstille bakken til brug. Gå til egenskaberne for
PS-printeren, og angiv det tilføjede ekstraudstyr.
Batteriet inde i maskinen er en servicekomponent, når der installeres
tilbehør. Forsøg ikke at udskifte det selv.
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert
type. Kasser brugte batterier i henhold til instruktionerne.
Tilgængeligt tilbehør
Funktion
Du kan anbringe en
ekstern
godkendelsesenhed
eller diverse
komponenter på
arbejdsbordet.
CLX-WKT000
Faxsæt
Dette faxsæt gør det
muligt at bruge
maskinen som fax.
CLX-FAX160
FDI(Foreign Device
Interface)-sæt
Dette kort installeres
inden i maskinen, så
det er muligt at
anvende enheder fra
tredjepart, f.eks. en
møntbetjent enhed eller
en kortlæser. Med disse
enheder kan maskinen
bruges til udskrivning
mod betaling.
CLX-KIT10F
Harddisksæt
Med dette harddisksæt
kan maskinen
anvendes på forskellige
måder.
ML-HDK471
Enhed til skilleark
Med denne enhed til
skilleark kan maskinen
udskrive udskrifter
sætvis.
CLX-JST100
Varens navn
Kabinetstander
Du kan placere
maskinen på det
ergonomisk udformede
kabinet, som gør det
nemt at komme til
maskinen. Du kan også
nemt flytte kabinettet på
hjulene og opbevare
f.eks. papir i kabinettet.
CLX-DSK20T
Dobbelt
kassetteføder
Hvis du ofte har
problemer med
papirtilførslen, kan du
montere en valgfri
bakke. Den ekstra
bakke kan indeholde op
til 1.040 ark. Du kan
udskrive dokumenter i
forskellige størrelser og
på forskellige
udskriftsmaterialer i
bakken.
CLX-PFP100
300-arks indvendig
efterbehandlingse
nhed
Denne indvendige
efterbehandlingsenhed
giver mulighed for at
sortere, gruppere og
hæfte udskrifter.
CLX-FIN50S
Varens navn
Arbejdsbord
Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydeevne og kapacitet
forbedres.
Tilbehør
Funktion
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 163
Kontrol af tilbehørets levetid
Hvis du oplever hyppige papirstop eller problemer med printeren, skal du
tjekke forbrugsstoffernes resterende levetid. Udskift de tilsvarende dele,
hvis det er nødvendigt.
1. Tryk på Machine Setup > Others > Levetid forbrug på
hovedskærmbilledet.
2. Tjek forbrugsstoffernes levetid.
3. Tryk på Back for at returnere til det forrige skærmbillede.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 164
Specifikationer
Dette kapitel indeholder oplysninger om maskinens specifikationer.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
Hardwarespecifikationer
Miljøspecifikationer
Elektriske specifikationer
Specifikationer af udskriftsmedier
Specifikationsværdierne her er baseret på foreløbige data. Se www.samsung.com for aktuelle opløsninger.
Hardwarespecifikationer
Punkt
Mål
Vægt
CLX-93x1 Series
CLX-92x1 Series
SCX-812x Series
Højde (med den automatiske
duplexdokumentføder)
700,8 mm
1.102,5 mm
Dybde
600 mm
620 mm
Bredde
560 mm
Maskine uden forbrugsstoffer og ekstraudstyr
55,5 kg
Automatisk duplex-dokumentføder
5 kg
72,5 kg
Miljøspecifikationer
Punkt
Støjniveaua
Temperatur
Luftfugtighed
CLX-93x1 Series
CLX-92x1 Series
SCX-812x Series
Klartilstand
43 dB(A)
Udskrivningstilstand (Simplex)
(Duplex: Simplex+2dBA)
•
•
•
Bakke 1: 52 dB(A)
FF : 54 dB(A)
Valgfri bakke : 54dB(A)
•
•
•
Bakke 1: 52 dB(A)
FF : 54 dB(A)
Valgfri bakke : 54dB(A)
Kopieringstilstand (Simplex)
(Duplex: Simplex+2dBA)
•
•
•
Bakke 1: 55 dB (A)
FF : 57 dB(A)
Valgfri bakke : 57dB(A)
•
•
•
Bakke 1: 55 dB (A)
FF : 57 dB(A)
Valgfri bakke : 57dB(A)
Udskrivningstilstand (med finisher)
(Simplex
(Duplex: Simplex+2dBA)
•
•
•
Bakke 1: 54dB(A)
FF : 56 dB(A)
Valgfri bakke : 56 dB(A)
•
•
•
Bakke 1: 54dB(A)
FF : 56 dB(A)
Valgfri bakke : 56 dB(A)
Kopieringstilstand (med finisher)
(Simplex)
(Duplex: Simplex+2dBA)
•
•
•
Bakke 1: 57dB(A)
FF : 59 dB(A)
Valgfri bakke : 59dB(A)
•
•
•
Bakke 1: 57dB(A)
FF : 59 dB(A)
Valgfri bakke : 59dB(A)
Drift
10 til 32 ?
Opbevaring
-20 til 40 °C
Drift
20 til 80 % RL
Opbevaring
10 til 90 % RL
a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.
Specifikationer_ 165
Elektriske specifikationer
Strømkravene retter sig efter bestemmelserne i det land/område, hvor apparatet sælges. Foretag ikke ændringer af driftsspændingerne. Dette kan skade
enheden og ophæve garantien.
Punkt
Nominel effekta
Strømforbrug
Beskrivelse
110 volt-modeller
Vekselstrøm 110 – 127 V
220 volt-modeller
Vekselstrøm 220 – 240 V
Gennemsnitlig driftstilstand
Mindre end 1.100 watt
Klartilstand
Mindre end 250 watt
Strømsparetilstand
Mindre end 3 watt
Slukket tilstand
Mindre end 0 watt
a. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding, frekvens (Hertz) og strømtype.
Specifikationer_ 166
Specifikationer af udskriftsmedier
Type
Størrelse
Udskriftsmedie vægt/Kapacitet (Simplex)a
Mål
bakke1,2,3,4
Almindeligt
papir
Letter
216 x 279 mm
71 til 90 g/m2
Universalbakke
71 til 90 g/m2
2
279 x 432 mm
•
520 ark 80 g/m for hver bakke
Legal
216 x 356 mm
•
Executive
184 x 267 mm
2.000 ark 80 g/m2 for
højkapacitetsføderen
Statement
140 x 216 mm
A3
297 x 420 mm
A4
210 x 297 mm
A5
148 x 210 mm
B4
257 x 364 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
US Folio
216 x 330 mm
Oficio
216 x 343 mm
8K
270 x 390 mm
16K
195 x 270 mm
A6
105 x 148 mm
Ikke tilgængelig for bakke1,2,3,4/
højkapacitetsføder
Letter, Statement, A4,
A5, JIS B5, A6, ISO
B5
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig for bakke1,2,3,4/
højkapacitetsføder
75 til 90 g/m2
• 10 ark stablet
Konvolut Monarch
98 x 191 mm
Konvolut No. 10
105 x 241 mm
Konvolut No. 9
98 x 225 mm
Konvolut DL
110 x 220 mm
Konvolut C5
162 x 229 mm
Konvolut C6
114 x 162 mm
Konvolut C4
229 x 324 mm
Tykt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
91 til 105 g/m2
• 400 ark for hver bakke
• 1.600 ark for
højkapacitetsføderen
91 til 105 g/m2
• 50 ark stablet
Kraftigt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
106 til 175 g/m2
• 350 ark stablet
• 1.400 ark for
højkapacitetsføderen
106 til 175 g/m2
• 20 ark stablet
Kraftigt papir 1
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
176 til 216 g/m2
• 200 ark stablet
• Ikke tilgængelig for
højkapacitetsføderen
176 til 216 g/m2
• 10 ark stablet
Konvolut
•
100 ark 80 g/m2
Ledger
A3 og 8K understøttes ikke i
Bakke1.
Specifikationer_ 167
Type
Størrelse
Udskriftsmedie vægt/Kapacitet (Simplex)a
Mål
bakke1,2,3,4
Universalbakke
Kraftigt papir 2
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig for bakke1,2,3,4/
højkapacitetsføder
217 til 253 g/m2
• 10 ark stablet
Tyndt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
60 til 70 g/m2
• 520 ark stablet
• 2.000 ark for
højkapacitetsføderen
60 til 70 g/m2
• 100 ark stablet
Bomuld
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
75 til 90 g/m2
• 400 ark stablet
• 1.600 ark for
højkapacitetsføderen
75 til 90 g/m2
• 50 ark stablet
Farvet/fortrykt
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
75 til 90 g/m2
• 400 ark stablet
• 1.600 ark for
højkapacitetsføderen
75 til 90 g/m2
• 50 ark stablet
Genbrug
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
60 til 90 g/m2
• 400 ark stablet
• 1.600 ark for
højkapacitetsføderen
60 til 90 g/m2
• 100 ark stablet
Tynd karton
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
105 til 163 g/m2
• 350 ark stablet
• 1.400 ark for
højkapacitetsføderen
105 til 163 g/m2
• 20 ark stablet
Tyk karton
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
170 til 216 g/m2
• 350 ark stablet
• Ikke tilgængelig for
højkapacitetsføderen
170 til 216 g/m2
• 20 ark stablet
Tyndt glittet
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig for bakke1,2,3,4/
højkapacitetsføder
106 til 169 g/m2
• 20 ark stablet
Tykt glittet
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig for bakke1,2,3,4/
højkapacitetsføder
170 til 253 g/m2
• 10 ark stablet
Etiketterb
Letter, A4
Se afsnittet om almindeligt papir
Postkort
Postkort 4 x 6
101,6 x 152,4 mm
Ikke tilgængelig for bakke 1, 2, 3,
4/højkapacitetsføder
Bakke 1 minimumstørrelse
(brugertilpasset)
139,7 x 210 mm
60 til 216 g/m2
Bakke 1 maksimumstørrelse
(brugertilpasset)
257 x 364 mm
Bakke 2,3,4 minimumstørrelse
(brugertilpasset)
139,7 x 210 mm
Bakke 2,3,4 maksimumstørrelse
(brugertilpasset)
305 x 457 mm
120 to 150 g/m2
• 20 ark stablet
Specifikationer_ 168
60 til 105 g/m2
• 20 ark stablet
-
Type
Størrelse
Udskriftsmedie vægt/Kapacitet (Simplex)a
Mål
bakke1,2,3,4
Universalbakke minimumstørrelse
(brugertilpasset)
98 x 148 mm
Universalbakke maksimumstørrelse
(brugertilpasset)
297 x 1.200 mm
-
Universalbakke
60 til 253 g/m2
a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.
b. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.
Specifikationer_ 169
Systemkrav
Før du begynder, skal du sikre dig, at dit system opfylder følgende krav:
Windows
Maskinen understøtter følgende Windows-operativsystemer.
Krav (anbefales)
OPERATIVSYSTEM
Processor
RAM
ledig plads på harddisk
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHrmz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2048 MB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1.024 MB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller
kraftigere
1 GB (2 GB)
16 GB
512 MB (2048 MB)
10 GB
•
•
Windows Server® 2008
R2
•
•
•
•
Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for
at aktivere Aero-temaet).
DVD-R/W-drev
Intel® Pentium® IV 1 GHz- (x86) eller 1,4 GHz- (x64) processorer (2
GHz eller hurtigere)
Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.
Til Windows 2000 kræves Services Pack 4 eller senere.
MAC
Krav (anbefales)
OPERATIVSYSTEM
Mac OS X 10.4
Processor
ledig plads på
harddisk
RAM
•
•
Intel™ processorer
PowerPC G4/G5
•
Mac OS X 10.5
•
•
Intel™ processorer
867 MHz eller hurtigere Power PC G4/G5
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.6
•
Intel™ processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
•
Intel™ processorer
2 GB
4 GB
•
Specifikationer_ 170
128 MB til en PowerPC-baseret Mac
(512 MB)
512 MB for an Intel-baseret Mac (1
GB)
1 GB
Linux
Emne
Krav
Operativsystem
Redhat™ Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bit)
Fedora 5 ~ 13 (32/ 64-bit)
SuSE Linux, 10.1 (32-bit)
OpenSuSE™ 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bit)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)
Processor
Pentium IV 2,4 GHz (IntelCore2)
RAM
512 MB (1.024 MB)
Ledig plads på harddisk
1 GB (2 GB)
UNIX
Emne
Krav
Operativsystem
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (PowerPC)
Ledig plads på harddisk
Op til 100 MB
Specifikationer_ 171
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
8000-4726
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
GHANA
0800-10077
0302-200077
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691
from mobile and land line
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CAMEROON
7095-0077
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/
ca_fr (French)
CHILE
800-SAMSUNG
(726-7864)
From mobile 02-482 82 00
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
COTE D’LVOIRE
8000 0077
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
7864)
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 172
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
SERBIA
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
0700 SAMSUNG (0700
726 7864)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
SLOVAKIA
1800-88-9999
www.samsung.com
0800-SAMSUNG
(0800-726-7864)
www.samsung.com
MALAYSIA
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0860-SAMSUNG
(726-7864)
SPAIN
www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung.com
902-1-SAMSUNG(902
172 678)
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr(French)
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
UGANDA
0800-300 300
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
MONGOLIA
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/
min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800
726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726
-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
www.samsung.com
0 801-1 SAMSUNG
(172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808
20 7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
ROMANIA
08010 SAMSUNG (08010
726 7864) only from
landline(+40) 21 206 01
10 from mobile and land
line
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
POLAND
Contact SAMSUNG worldwide_ 173
Contact SAMSUNG worldwide_ 174
Ordliste
med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere
uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret
operativsystem.
Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet
ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i
forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne
brugerhåndbog.
CCD
802.11
802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk
(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee
(IEEE 802).
CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt
at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at
fastholde CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen
flyttes.
802.11b/g
Sortering
802.11b/g kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b
understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11g op til 54 Mbps.
802.11b/g-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne,
trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.
Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt.
Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives
yderligere kopier.
Kontrolpanel
Adgangspunkt.
AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som
forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk
(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af
WLAN-radiosignaler.
ADF
En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der
automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af
papiret med det samme.
Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er
placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.
Dækning
Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen
af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på
et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller
originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst,
er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.
CSV
AppleTalk
Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at
udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det
bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele
branchen, selv på andre platforme end Microsoft.
AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er
udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den
oprindelige MAC (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for
TCP/IP-netværk.
DADF
Bitdybde
En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet
af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et
bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare
farver. Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver
upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom
eller sort-hvid.
BMP
En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der
automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne
begge sider af papiret.
Standard
Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud,
nulstilles eller initialiseres.
DHCP
Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft
Windows-grafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et
filformat til enkle grafikfiler på denne platform.
BOOTP
Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient
benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i
bootstrap-processen på en computer eller det operativsystem, der kører
på den. BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje
Ordliste_ 175
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/
server-netværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke
konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt
oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre
computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til
allokering af IP-adresser til klientværter.
DIMM
på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til
simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under
hensyn til systemets interne tilstand.
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der
indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks.
udskriftsdata og modtagne faxdata.
Ethernet
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt
for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på
tværs af netværket.
DNS
DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i
forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et
netværk, f.eks. internettet.
Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til
LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og
signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på
MAC-laget (Media Access Control Layer) og dataforbindelseslaget
(Data Link Layer) i OSI-modellen. Ethernet er for det meste
standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte
LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.
EtherTalk
En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til
computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige MAC (1984), og
Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.
Matrixprinter
En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører
frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et
tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.
DPI
DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med
scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en
højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.
DRPD
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en
tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje
til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i
maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart,
f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan
maskinen bruges til udskrivning mod betaling.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til
udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen
(f.eks. internettet eller et intranet).
Fikseringsenhed
En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan
skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med
duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.
Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den
består af nogle dele, som f.eks. varmedele og en trykrulle. Når toneren
er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre,
at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er
varmt, når det kommer ud af en laserprinter.
Driftscyklus
Gateway
Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens
ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal
sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet,
normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000
sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en
grænse på 2.400 sider om dagen.
Gråtoner
Duplex
ECM
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er
indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er
slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i
faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på
telefonlinjen.
Emulering
Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater
som en anden.
En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så
det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer
Ordliste_ 176
En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et
computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær,
eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre
computere eller netværk.
Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et
billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne
repræsenteres af de forskellige grå nuancer.
Halvtone
En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.
Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere
områder består af et mindre antal punkter.
HDD
Harddisken er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data
lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.
IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en
international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede
teknologi, der er relateret til elektricitet.
forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre
internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til
telekommunikation.
ITU-T’s testark nr. 1
IEEE 1284
Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til
en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere
enheder (f.eks. en printer).
Intranet
Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser
og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele
en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne.
Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er
det interne websted.
IP-adresse
En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder
benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk
ved hjælp af IP-standarden.
IPM
IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers
hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en
printer kan producere i løbet af et minut.
Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af
dokumenter.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for
billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den
er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men
den kan også bruges til andre billeder.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte
standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.
Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på
internettet.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til
forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.
LED
En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.
MAC-adresse
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for
udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.
IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og
understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket
gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end
ældre løsninger.
MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til
en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt
skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks.
00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et
netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der
prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.
MFP
IPX/SPX
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell
NetWare-operativsystemerne. IPX og SPX er begge
forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP,
og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk
(LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har
den en bedre ydeevne end TCP/IP på et LAN).
ISO
ISO (International Organization for Standardization) er en international
organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af
repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den
udarbejder globale branche- og handelsstandarder.
ITU-T
ITU (International Telecommunication Union) er en international
organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den
internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver
omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af
Ordliste_ 177
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere
funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en
scanner osv.
MH
MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af
den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at
overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et
kodebogsbaseret RLE-skema (run-length encoding), der er optimeret til
effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består
af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste
faxer.
MMR
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er
anbefalet i ITU-T T.6.
Modem
PostScript
En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger
og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede
oplysninger.
PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der
primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et
tolkningsprogram for at generere et billede.
MR
Printerdriver
MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i
ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH.
Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes,
og derefter kodes og sendes forskellene.
Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra
computeren til printeren.
Udskriftsmedie
Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en
kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.
NetWare
Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev
oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester
på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox
XNS-stak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.
PPM
PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt
en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et
virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en
laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.
En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens
overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov,
når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten,
rensemekanismen og papiret.
Originaler
Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en
tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere
eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget
andet.
PRN-fil
En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at
kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til
input/output, hvilket forenkler mange opgaver.
Protokol
En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse,
kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.
PS
se PostScript.
PSTN
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der
er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI
er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det
nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare,
selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program,
præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.
PABX
En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk
telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk,
der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt
ledes gennem en omstilling i virksomheder.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til
godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør
central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og
adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation
og registrering) til styring af adgang til netværket.
Opløsning
PCL
Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal,
jo højere opløsning.
PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description
Language – sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en
printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt
udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige
udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.
SMB
SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især
anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for
kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en
mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.
PDF
PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat,
der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle
dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.
Ordliste_ 178
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af
e-mail over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol,
hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter
overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor
klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.
SSID
SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk
(WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID
for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.
Undernetmaske
Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at
bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken
del der er værtsadressen.
TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt
kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som
internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om
hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal
sendte sider. Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job
eller kun efter mislykkede transmissioner.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel
opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I
TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer
egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og
platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i
forskellige billedbehandlingsprogrammer.
Tonerpatron
En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine,
f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og
fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det
udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk
fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.
TWAIN
En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en
TWAIN-kompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en
scanning startes fra programmet. TWAIN er en API, der kan bruges til at
hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple
MAC.
URL
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter
og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken
protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller
det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.
USB
USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere
enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum,
Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme
tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på
computeren.
Vandmærke
Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der
virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første
gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af
papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i
frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre
forfalskninger.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er
defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et
kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af
trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur,
der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der
bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse
operativsystemer.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af
trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre
sikkerheden i WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til
mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller
adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på
alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en
entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende
trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst
hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er
det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge
en computer.
UNC-sti
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at
oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre
Microsoft-produkter. Formatet for en UNC-sti er:
\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>
XPS
XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL
(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til
transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft.
Ordliste_ 179
Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny
udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af
enheden.
Ordliste_ 180
Indeks
A
E
adressekartotek
easy document creator 121
SyncThru Web Service 96
enhedsnavn 122
hurtig scanning 121, 122
konfiguration 122, 123, 122
Overførsel til socialt netværk 122
plugin 123
scanne til socialt netværk 122, 123, 122
AnyWeb Print 119
B
bakke
bestille en ekstra bakke 163
indstille papirstørrelse og type 48
lægge papir i universalbakken 43
ekstra bakke
ilægge papir 41
enhedsindstillinger 106
bestille 162
tilgængelige forbrugsstoffer 162
foretrukne indstillinger til udskrivning 105
funktioner 23
maskinfunktioner 165
printerdriver 100
udskriftsmediefunktion 167
G
gruppe
gruppeadresse 95
beholder til spildtoner
udskifte beholder til spildtoner 132
bemærkninger om regler 14
F
individuel adresse 94
fax sending
C
copying
collation 54, 53
D
delt mappe 92
direkte udskrivning hjælpeprogram 109
display 30
dokumentboks
skærmbilledet til forståelse af
dokumentboksen 93
dokumentføder 39
duplexafsendelse
faxe 73
scanne 83
duplexudskrivning
kopiere 73
udskrivning 107
hjælp anvende 106
hurtigkopi 65
resending automatically 70
buttons
Counter 36
Interrupt 38
harddisk 24
fax email
billedenhed
udskiftning af billedenheden 130
håndtering af USBhukommelse 118
scanne 84
berøringsskærm
problemløsning 152
H
farvetilstand
faxafsendelse
genopkald til det senest kaldte nummer 70
sende en fax 68
udskyde afsendelse 70
I
ilægge
i dokumentføderen 39
originaler på scannerglaspladen 39
papir i universalbakken 43
faxe
afsende 68
ændre modtagetilstand 71
forberedelse af en fax 66
genopkald til det senest kaldte nummer 70
indstilling af faxhovedet 68
justere mørkhed 74, 73
modtage en fax i hukommelsen 72, 71
om faxskærmen 68
programindstilling 75
sende til tosidede originaler 72
udskrive en rapport over sendt fax 74, 70
vælge retningen på originaler 73, 72
faxmodtagelse
ændre modtagetilstanden 71
lokaltelefon 71
modtage i duplex 72
sikker modtagelse 71, 72
telefonsvarerfax 72
J
JPEG
USB scanning memory device 85, 86, 95,
97
justere baggrund
kopiering 63
K
knapper
Afbrydelse 38
Jobstatus 37
Øko 36
kontrolpanel 30
fejlmeddelelse 146
konvention 21
filformat
kopiere ID 57
scanne 86
kopiering
forbrugsstoffer
ændre farve 54
Indeks_ 181
basiskopiere 52, 61
IDkort kopiere 57
justere baggrundsbilleder 63, 55
kopiere på begge sider af originaler 53
nopkopi 58
om kopieringsskærmen 51
programindstilling 65
reducering eller forstørrelse af kopier 53
slette bagsidebilleder 64, 54, 63
vandmærke 62, 63, 53, 56
krav
Linux 171
Mac OS 170
system 170
Unix 171
Windows 170
R
opløsning
faxe 73
scanne 82
rapporter
emailbekræftelsesrapport 79
faxrapport 74
oplysninger 9
oprette et adressekartotek
ordliste 175
redigering
individuel adresse 95
faxe 73
kopiering 56
scanne 83
originaldokument
ilægge
i dokumentføderen 39
på scannerglaspladen 39
udbedre papirstop 134
scanne 85
originalens størrelse
faxe 72
lægge i
papir i bakke 1 41
specialmedier 46
originaltype
faxe 74
kopiering 56
scanne 84
LED
interrupt button 38
maskinstatus 32
om statusindikatoren 32
StatusLEDens betydning 31
Linux
ofte forekommende Linuxproblemer 159
printeregenskaber 114
scanne 88, 171
udskrivning 113, 123
lokaltelefon 71
Oversigt over Status for Samsungprinter
120
Mac OS
scanne 87, 170
udskrivning 110
Macintosh
ofte forekommende Macintoshproblemer
160
kopiering 53
papirstop
tip til at undgå papirstop 137
udbedre papirstop 138
Nopudskrivning
Mac OS 112
Windows 106
O
om faxskærmen 68
om scanningsskærmen 77
2sidede originaler 83
ændre indstillinger 82
besked om afsluttet job 86
filformat 86
grundlæggende oplysninger 77
justere mørkhed 82
Linux 88
Mac OS 87
opløsning 82
politik for filer 85, 86
scanningskvalitet 85
til netværkstilslutning
til email 78, 79
TWAIN 87
vælge originaltyper 84, 83, 84
scanner
glas 39
ilægge dokumenter 39
scannerglasplade
ilægge dokumenter 39
scanning
programindstilling 76
politik for filer
scanne 85
service contact numbers 172
PostScriptdriver
fejlfinding 158
print resolution set
Linux 114
åbne printerindstillinger 101
Nopkopi 58
scanne
scanne til server 79
papirbakken
printeregenskaber
N
S
scanne til email 78
P
plakat udskrive 107
M
gruppeadresse 95
original retning
kvalitet
L
redigere
fra et kontrolpanel 94
printerindstillinger
Linux 114
set bagfra 27
set forfra 1 25
set forfra 2 26
set indvendig 28, 29
sikkerhed
oplysninger 9
symboler 9
sletning
printerstatus
generelle oplysninger 120
adressekartotek 96
slette baggrund
problemer
berøringsskærm 152
kopieringsproblemer 157
problemer med papirfremføring 152, 154
strømproblemer 152
Indeks_ 182
kopiering 64
scanne 84
slette bagside
flere sider på ét ark
Mac OS 112
Windows 106
Linux 113
Mac OS 110
plakat 107
tilpasse dokumentet til en valgt
papirstørrelse 107
udskrive på begge sider af papiret
Mac OS 113
Windows 107
110
Windows 100
UNIX 114
scanne 85
SMB FTP
individuel adresse 94
søger
adressekartotek 95
specifikationer
generelle 165
udskriftsmedier 167
standardindstillinger
bakkeindstilling 48
indstille et faxhoved 68
stopknap 30
udskrivning af et dokument
Linux 113
Mac OS 110
UNIX 114
T
til USBhukommelsesenhed 81, 82
Universalbakke
lægge i 43
tilbehør
bestille 163
installere 163
universalbakke
bruge specialmedier 46
tip om brug 43
tilslutte
netværkskabel 35
printerkabel 35
UNIX
systemkrav 171
udskrivning 114
tonerpatron
omfordele toner 126
udskifte toner 127
TWAIN scanne 87
usb
gennemgang af USBskærmen 116
USBhukommelse
sådan håndterer du 118
U
USBhukommelsesenhed
sådan scanner du 81
udskrivning 117
udskriftsmedie
fanen papir i printeregenskaber 102
konvolut 46
udskriftsmedier
brevpapirfortrykt papir 48
etiketter 47
glittet 48
indstilling af papirstørrelsen 48
karton 47
retningslinjer 40
specialmedier 46
udskriftsstøtte 167
udskriftsopløsning indstille
Mac OS 111
udskrive overlay
oprette 108
slette 109
udskrivning 108
udskrivning
V
valgfri bakke
bestille 163
vandmærke
oprette 108
redigere 108
slette 108
udskrivning 108
W
Windows
ofte forekommende Windowsproblemer
159
scanne 77, 170
udskrivning 100
ændre standardindstillingerne for
udskrivning 109, 107
brug af overlay 108, 109, 108
Indeks_ 183
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement