Samsung Farvelaserprinter (WiFi) SL-C410W Brugervejledning

Samsung Farvelaserprinter (WiFi) SL-C410W Brugervejledning
Brugerhåndbog
GRUNDLÆGGENDE
GRUNDLÆGGENDE
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation,
grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.
AVANCERET
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration,
betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.
GRUNDLÆGGENDE
1. Introduktion
Tilgængelige forbrugsstoffer
41
Tilgængelige vedligeholdelsesdele
42
Nøglefordele
Opbevaring af tonerpatronen
4
43
Funktioner pr. model
Fordele toner
7
45
Nyttigt at vide
Udskifte tonerpatronen
10
47
Om denne brugerhåndbog
Udskiftning af beholderen til spildtoner
11
49
Sikkerhedsoplysninger
Udskiftning af billedenheden
12
51
Oversigt over maskinen
Rengøre maskinen
18
53
Oversigt over kontrolpanelet
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
21
55
Tænde for maskinen
22
Installere driveren lokalt
23
Geninstallere driveren
24
2. Lær om grundlæggende brug
Udskrive en demoside
26
Medier og bakke
27
Grundlæggende udskrivning
34
3. Vedligeholdelse
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
4. Fejlfinding
Tip til at undgå papirstop
57
Udbedre papirstop
58
Om Statusindikator
61
5. Appendiks
Specifikationer
65
Bemærkninger om regler
74
Copyright
85
40
2
1. Introduktion
Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge maskinen.
• Nøglefordele
4
• Funktioner pr. model
7
• Nyttigt at vide
10
• Om denne brugerhåndbog
11
• Sikkerhedsoplysninger
12
• Oversigt over maskinen
18
• Oversigt over kontrolpanelet
21
• Tænde for maskinen
22
• Installere driveren lokalt
23
• Geninstallere driveren
24
Nøglefordele
Miljøvenlig
• For at spare toner og papir understøtter denne maskine Eco-funktionen
(se "Easy Eco Driver" på side 167).
• Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug
af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 152).
• Du kan spare papir ved at udskrive på begge sider af papiret (manuel
dobbeltsidet udskrivning) (se "Brug af avancerede
udskrivningsfunktioner" på side 152).
• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at
nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
• Vi anbefaler, at du benytter genbrugspapir for at spare energi.
Udskrive i enestående kvalitet og med høj
hastighed
• Du kan udskrive i et fuldt farveområde med cyan, magenta, gul og sort.
• Du kan udskrive med en opløsning på op til 2.400 x 600 dpi med et
effektivt resultat (600 x 600 x 2 bit).
• Hurtig udskrivning efter behov.
- Ved udskrivning i sort/hvid på en enkelt side udskrives der 18 sider
pr. minut (A4) eller 19 sider pr. minut (Letter).
- Ved udskrivning i farve på en enkelt side udskrives der 4 sider pr.
minut (A4 eller Letter).
Nøglefordele
Bekvemmelighed
• Du skal bare berøre NFC-mærket på printeren med din mobiltelefon for
at udføre udskriften (se "Brug af NFC-funktionen" på side 143).
• Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram,
maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på
webstedetwww.samsung.com > find dit produkt > Support eller
hentninger.
Understøttelse af flere typer funktionalitet og
programmer
• Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer
ved hjælp af Google Cloud Print-aktiverede apps (se "Google Cloud
Print" på side 145).
• Easy Capture Manager giver dig mulighed for nem redigering og
udskrivning af alt, du henter ved hjælp af tasten Print Screen på
tastaturet (se "Easy Capture Manager" på side 164).
• Samsung Easy Printer Manager og Status for Samsung-printer er
programmer, der overvåger og informerer dig om maskinens status, og
som giver dig mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se "Brug
af Samsung Easy Printer Manager" på side 171 eller "Brug af Status for
Samsung-printer" på side 174).
• AnyWeb Print kan tage en kopi af skærmbilledet, vise eksempler, fjerne
og udskrive skærmbilledet i Windows Internet Explorer meget
nemmere, end hvis du bruger det almindelige program (se "Samsung
AnyWeb Print" på side 166).
• Intelligent opdatering giver dig mulighed for at kontrollere den seneste
software og installere den seneste version under
installationsprocessen for printerdriveren. Kun tilgængelig for brugere
af Windows OS.
• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 67).
• Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som
f.eks. "CONFIDENTIAL" (se "Brug af avancerede
udskrivningsfunktioner" på side 152).
• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet
forstørres og udskrives på tværs af flere papirark og kan derefter tapes
sammen for at udgøre en plakat (se "Brug af avancerede
udskrivningsfunktioner" på side 152).
• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på
side 70).
• Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en
netværksgrænseflade.
Nøglefordele
Understøtter forskellige metoder til indstilling af
trådløst netværk
• Brug af WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
- Du kan nemt oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af WPSknappen på maskinen og adgangspunktet (en trådløs router).
• Ved hjælp af USB-kablet eller et netværkskabel
- Du kan oprette forbindelse og indstille forskellige indstillinger for
trådløse netværk ved hjælp af et USB-kabel eller et netværkskabel.
• Anvendelse af Wi-Fi Direct
- Det er praktisk at udskrive fra din mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi eller
Wi-Fi Direct-funktionen.
Se "Introduktion til metoder til trådløs opsætning" på side 109.
Funktioner pr. model
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
Operativsystem
Operativsystem
C41xW
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Funktioner pr. model
Software
Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i cd-rom-drevet. I Windows skal du vælge printerdriveren og
softwaren i vinduet Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres.
Software
C41xW
SPL-printerdriver
●
XPS-printerdrivera
●
Samsung Easy Printer Managera
●
Samsung Easy Color Managera
●
Samsung AnyWeb Printa
●
Status for Samsung-printer
●
SyncThru™ Web Service
●
a. Hent softwaren fra Samsungs websted, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger). Før du installerer softwaren, skal du
kontrollere, om computerens operativsystem understøtter den.
Funktioner pr. model
Variationsfunktion
Funktioner
C41xW
USB 2.0 med høj hastighed
●
Netværksinterface Ethernet 10/100 Base TX kabelbaseret LAN
●
Netværksinterface 802.11b/g/n trådløst LANa
●
IPv6
●
NFC-udskrivning
●
Google Cloud Print
●
Eco-udskrivning(Easy Eco Driver)b
●
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
●
Manuel duplex (2 sidet) udskrivningc
●
a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. Til visse lande kan kun 802.11 b/g anvendes. Kontakt din lokale Samsungrepræsentant eller den forhandler, hvor du har købt maskinen.
b. Konfiguration af ECO-indstillinger er tilgængelig fra Windows-driveren.
c. Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)
Nyttigt at vide
Hvor kan jeg hente maskinens driver?
Der er opstået papirstop.
• Besøg www.samsung.com/printer for at hente maskinens
seneste driver, og installer den på dit system.
• Åbn og luk det øverste dæksel (se "Set forfra" på side 19).
Hvor kan jeg købe tilbehør eller
forbrugsstoffer?
• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemt
papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se
"Udbedre papirstop" på side 58).
Udskrifterne er slørede.
• Spørg hos en Samsung-distributør eller din forhandler.
• Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/område
for at få vist serviceinformationen for produktet.
• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst
tonerpatronen.
• Prøv en anden indstilling for udskriftskvalitet.
Statusindikatoren blinker eller lyser hele
tiden.
• Sluk printeren, og tænd den igen.
• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne
manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se
"Om Statusindikator" på side 61).
• Udskift tonerpatronen.
Maskinen udskriver ikke.
• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se
"Annullere et udskriftsjob" på side 35).
• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere driveren
lokalt" på side 23).
• Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Om denne brugerhåndbog
Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens
grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin
i forbindelse med anvendelsen af maskinen.
•
Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
•
Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge
maskinen.
•
Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.
•
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din
maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.
•
Skærmbillederne i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra din
maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driverversion.
•
Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på
Windows 7.
2
Generelle ikoner
Ikon
Tekst
Beskrivelse
Forsigtig
Giver brugere oplysninger om beskyttelse af
maskinen mod mulige mekaniske skader eller
fejlfunktion.
Bemærk
Angiver yderligere oplysninger om eller
detaljerede specifikationer for maskinens
funktioner og egenskaber.
1
Konventioner
Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet
nedenfor:
•
Dokument betyder det samme som original.
•
Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
•
Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).
1. Introduktion
11
Sikkerhedsoplysninger
Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig
og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal
læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du
har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig
reference.
4
Driftsmiljø
Advarsel
3
Vigtige sikkerhedssymboler
Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette
kapitel
Advarsel
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for
alvorlig personskade eller dødsfald.
Forsigtig
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre
person- eller tingsskade.
Forsøg ikke.
Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis
stikkontakten ikke er jordforbundet.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små
metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte
cigaretter osv.).
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige
lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og
tag stikket ud af stikkontakten.
• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af
nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud
af stikkontakten.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.
Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på
netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
1. Introduktion
12
Sikkerhedsoplysninger
Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket
med våde hænder.
Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller
ledningerne til telefon eller pc.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk
stød eller brand, og/eller at det bliver såret.
Forsigtig
5
Betjeningsmåde
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder,
hvor maskinen ikke bruges.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.
Det kan medføre forbrændinger.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet
ser ud til at være beskadiget.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, efter at
disse instruktioner er fulgt.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i
stikkontakten.
Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der
ellers er risiko for elektrisk stød.
Træk ikke papiret ud under udskrivningen.
Det kan beskadige maskinen.
Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og
papirbakken.
Du kan komme til skade.
Denne maskine får strøm via netledningen.
Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for
strømforsyningen.
Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.
Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde
snitsår.
1. Introduktion
13
Sikkerhedsoplysninger
6
Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du
udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.
Installation/flytning
Det kan medføre forbrændinger.
Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner
fastklemt papir.
Advarsel
Det kan beskadige maskinen.
Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i
papirudbakken.
Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted
med vandudslip.
Det kan beskadige maskinen.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i
ventilationsåbningerne.
Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage
beskadigelse eller brand.
Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af
procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i
farlig bestråling.
1. Introduktion
14
Sikkerhedsoplysninger
Forsigtig
Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller
tingsskade.
Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.
Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes
vægt. Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte,
skal du undlade at løfte maskinen. Spørg efter hjælp, og vær
altid et passende antal mennesker til sikkert at løfte maskinen.
Løft derefter maskinen:
Brug kun en telefonledning af typen 26 AWGa eller større.
Ellers kan det beskadige maskinen.
Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte
med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til
en maskine på 110 V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.
• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en
enkelt person.
Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød
eller brand.
• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to
personer.
Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.
• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire
eller flere personer.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller
tingsskade.
Vælg at placere maskinen på en vandret overflade med god
plads for ventilation. Du skal også tage hensyn til den plads,
der kræves til at åbne låger og bakker.
Placeringen skal være ventileret tilstrækkeligt og være langt
fra direte lys, varme og fugt.
Hvis maskinen benyttes i lang tid, eller hvis du udskriver et
stort antal sider i et ikke ventileret rum, kan der forekomme
luftforurening, som er sunhedsskadelig. Anbring maskinen i et
tilstrækkeligt ventileret rum, eller åbn jævnligt et vindue for at
skabe luftcirkulation.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.
Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller
brand.
Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted,
f.eks. et skab.
Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå
brand.
Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke
som angivet på mærkaten.
Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.
a. AWG: Amerikansk trådkalibermål
1. Introduktion
15
Sikkerhedsoplysninger
7
• Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med
skruer.
Vedligeholdelse/kontrol
• Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret
servicetekniker. Reparationer foretaget af ikkecertificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk
stød.
Forsigtig
• Maskinen må kun repareres af en Samsungservicetekniker.
Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig
rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen,
fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i
maskinen.
Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal
rengøres og bruges.
Ellers kan du beskadige maskinen.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for
støv eller vand.
Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for
at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Du kan komme til skade.
Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
Børn kan komme til skade.
8
Anvendelse af forbrugsstoffer
Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.
Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker,
hvis maskinen skal repareres.
Forsigtig
Skil ikke tonerpatronen ad.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
1. Introduktion
16
Sikkerhedsoplysninger
Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller
fikseringsenheder.
Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at
vaske det.
Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.
Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
Brug koldt vand.
Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns
rækkevidde.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige
maskinen.
I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte
forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.
Følg nedenstående instruktioner for at få forbrugsstoffer, der
indeholder tonerstøv (tonerpatron, spildtonerflaske,
billedenhed, osv.).
• Følg anvisningerne for bortskaffelse ved bortskaffelse af
forbrugsstofferne. Bed leverandøren om anvisninger til
bortskaffelse af forbrugsstoffer.
• Forbrugsstofferne må ikke vaskes.
• Spildtonerflasker må ikke genbruges.
Hvis anvisningerne ovenfor ikke følges, kan det medføre
maskinens fejlfunktion og miljøforurening. Garantien dækker
ikke skader forårsaget af brugers uforsigtighed.
Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du
skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
1. Introduktion
17
Oversigt over maskinen
9
Tilbehør
Strømkabel
Lyninstallationsvejledning
Software-cda
Diverse tilbehørb
a. Software-cd'en indeholder printerdriverne og programmer.
b. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.
1. Introduktion
18
Oversigt over maskinen
10
Set forfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).
1
2
3
9
8
7
6
4
10
11
5
1
6
Udbakke
Frontdæksel
2
Udskriftsstøtte
3
7
Udløserknap til
frontdækslet
8
Topdæksel
NFC-mærke
4
9
Kontrolpanel
Tonerpatroner
5
10
Bakke
Beholder til spildtoner
11 Billedenhed
1. Introduktion
19
Oversigt over maskinen
11
Set bagfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).
4
3
2
1
1
Bagdæksel
2
Strømindgang
3
USB-port
4
Netværksport
1. Introduktion
20
Oversigt over kontrolpanelet
Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den
konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.
3
Konfigurerer nemt den trådløse
netværksforbindelse uden en computer (se
"Konfiguration af trådløst netværk" på side 108).
• Manuel udskrivning
(WPS)
1
2
4
- Tryk på denne knap, hver gang du indfører et
ark papir i bakken, hvis du har valgt Manuel
indføring som Kilde i denne printerdriver.
Du kan når som helst stoppe en handling. Du kan
også udføre følgende funktioner.
3
• Konfigurationsark
- Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 2
sekunder, indtil den grønne indikator blinker
langsomt, og slip den derefter.
4
5
• Udskriver hændelseslograpport/brugstæller
(Annulle)
6
1
Tonerindikator
Viser status for toneren (se "Statusindikator" på
side 62).
Eco
Slå kun Eco-tilstanden til for at reducere toner- og
papirforbruget, når der udskrives på pc (se "Ecoudskrivning" på side 37).
2
- Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 4
sekunder, indtil den grønne indikator blinker
hurtigt, og slip den derefter.
• Udskriver forbrugerstofinfo
- Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 6
sekunder, indtil den grønne indikator lyser, og
slip den derefter.
5
Du kan også tænde eller vække maskinen fra
dvaletilstand ved at trykke på denne knap.
(Strøm/
Opvækning)
6
Viser maskinens status (se "Statusindikator" på
side 62).
(Statusindikator)
1. Introduktion
21
Tænde for maskinen
1
Tilslut først maskinen til strømstikket.
1
2
2
tryk på
(Strøm/Opvækning) på kontrolpanelet.
Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke på
(Strøm/Opvækning) på kontrolpanelet.
1. Introduktion
22
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren via kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med
installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se
brugerhåndbogen Avanceret).
12
Windows
1
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
• Hvis du bruger Mac eller Linux som operativsystem, skal du se side
90 i "Installation til Mac" eller side 92 i "Installation til Linux".
• Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog, kan være
anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du
anvender.
• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
2
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
3
Vælg USB-forbindelse på skærmen Printerforbindelsestype. Klik
derefter på Næste.
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Du kan vælge programmerne i vinduet Vælg software og
hjælpeprogrammer, der skal installeres.
1. Introduktion
23
Geninstallere driveren
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at
geninstallere driveren.
13
Windows
1
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer
> Samsung Printers > Afinstaller Samsung printersoftware.
2
3
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen
(se "Installere driveren lokalt" på side 23).
1. Introduktion
24
2. Lær om
grundlæggende brug
Når installationen af maskinen er fuldført, kan det være en god ide at angive de indstillinger, der skal bruges som
standard. Se næste afsnit, hvis du vil angive eller ændre værdier. Dette kapitel indeholder oplysninger om den
overordnede menustruktur og de grundlæggende konfigurationsindstillinger.
• Udskrive en demoside
26
• Medier og bakke
27
• Grundlæggende udskrivning
34
Udskrive en demoside
Udskriv en demoside for at kontrollere, at maskinen fungerer korrekt (kun Windows).
Sådan udskriver du en demoside:
•
Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35) > fanen Samsung > Demoside.
2. Lær om grundlæggende brug
26
Medier og bakke
I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.
1
Bakkeoversigt
• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer,
kan medføre problemer og kræve reparationer. Sådanne
reparationer er ikke dækket af Samsungs garanti eller serviceaftaler.
• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne
maskine. Det kan beskadige maskinen.
Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyret.
1
2
3
• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.
• Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 67).
4
Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i
printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne
tilfælde kan det medføre brand.
1
2
3
4
Papirdæksel
Støttelås
Papirlængdestyr
Papirbreddestyr
Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering,
skævvridning af billeder eller papirstop.
2. Lær om grundlæggende brug
27
Medier og bakke
2
Ilægning af papir i bakken
1
3
Tryk på og lås styrelåsen i bakken op, og træk bakken ud manuelt.
Juster derefter papirlængdestyret og papirbreddestyret.
Træk papirbakken ud (se "Bakkeoversigt" på side 27).
1
32
2
4
2
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden
papirerne lægges i bakken.
Åbn papirdækslet.
2. Lær om grundlæggende brug
28
Medier og bakke
5
Læg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
Ved papir, der er længere end Legal-format, skal du trykke på og
låse styrelåsen i bakken op og trække bakken ud manuelt. Juster
derefter papirlængdestyret og papirbreddestyret.
1
Ved papir, der er mindre end Letter-format, skal du trykke på og låse
styrelåsen i bakken op og skubbe bakken ind manuelt. Juster
derefter papirlængdestyret og papirbreddestyret.
2
1
• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret for langt ind,
så mediet bøjes.
• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan
forårsage papirstop eller krølle papiret.
• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.
2
2. Lær om grundlæggende brug
29
Medier og bakke
6
Klem breddepapirstyret og skub det til kanten af papirstakken, uden
at den bøjes.
7
Luk papirdækslet.
8
Indsæt papirbakken.
9
Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og størrelsen for bakken (se "Indstilling af papirformat og -type" på side
33).
2. Lær om grundlæggende brug
30
Medier og bakke
3
Bakkea
Typer
Udskrive på specialmedier
Bond-papir
●
Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til bakken.
Farve
●
Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og
driveren for at udskrive uden papiruoverensstemmelsesfejl.
Karton
●
Etiketter
●
Fortrykt
●
Bomuld
●
Genbrugt
●
Arkivpapir
●
Højglansfoto
●
Mat fotopapir
●
Hvis du vil ændre papirindstillingen i maskinen fra Samsung Easy Printer
Manager, skal du vælge
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger.
Derefter kan du indstille papirtypen i vinduet Udskriftsindstillinger > fanen
Papir > Papirtype (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger
specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 67).
a. Tilgængelige papirtyper til den manuelle indføringsbakke.
For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 67.
Typer
(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)
Bakkea
Almindeligt
●
Tykt papir
●
Tyndt papir
●
2. Lær om grundlæggende brug
31
Medier og bakke
Etiketter
•
Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.
Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at
etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop.
Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.
•
Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den
selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen
én gang.
•
Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler
eller på anden måde er beskadiget.
Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke
beskadiges.
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
•
Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
-
Klæbemidler: Skal være stabile ved maskinens
fikseringstemperatur. Se specifikationerne til maskinen for at finde
fikseringstemperaturen (ca. 170 °C).
-
Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt
mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der
er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.
-
Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 5 mm i nogen retning.
-
Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på
manglende klæbeevne.
•
Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra
materialets kanter.
2. Lær om grundlæggende brug
32
Medier og bakke
Fortrykt papir
Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en
ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med
papirfødningen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at
udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.
4
Indstilling af papirformat og -type
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type.
Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og
driveren for at udskrive uden papiruoverensstemmelsesfejl.
Hvis du vil ændre papirindstillingen i maskinen fra Samsung Easy Printer
Manager, skal du vælge
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger.
Derefter kan du indstille papirtypen i vinduet Udskriftsindstillinger > fanen
Papir > Papirtype (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
•
Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper
eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens
fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.
•
Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for
negativ virkning på maskinens ruller.
•
Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på
papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra
fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.
Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du
vælge Brugerdefineret under fanen Papir under
Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
2. Lær om grundlæggende brug
33
Grundlæggende udskrivning
Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede
vejledning (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side
152).
3
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
4
De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og
udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.
5
Udskrivning
Hvis du er Mac- eller Linux-bruger, henvises der til "Mac-udskrivning"
på side 159 eller "Linux-udskrivning" på side 161.
Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på
Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 35).
5
Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet
Udskriv.
2. Lær om grundlæggende brug
34
Grundlæggende udskrivning
6
Annullere et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan
du annullere jobbet som følger:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
1
2
3
4
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob ved at trykke på
knappen
(Annulle) på kontrolpanelet.
7
Åbne udskriftsindstillinger
• Vinduet Udskriftsindstillinger, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den maskine, som du anvender. Men
sammensætningen af vinduet Udskriftsindstillinger er ens.
• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger, vises der
muligvis et advarselstegn
eller
. Et
betyder, at du godt kan
vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et
betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af
maskinens indstillinger eller miljø.
2. Lær om grundlæggende brug
35
Grundlæggende udskrivning
• Du kan anvende Eco-funktioner for at spare på papir og toner, før du
udskriver (se "Easy Eco Driver" på side 167).
• Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på
knappen Status for printer (se "Brug af Status for Samsung-printer"
på side 174).
1
2
Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
3
4
5
Klik på Gem.
Indtast et navn for elementet i feltet Foretrukne.
Brug af en foretrukken indstilling
Indstillingen Foretrukne, som vises under hver af egenskabsfanerne
undtagen fanen Samsung, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle
egenskabsindstillinger til fremtidig brug.
Hvis du vil gemme et punkt under Foretrukne, skal du udføre
nedenstående trin:
Angiv navn og beskrivelse, og vælg derefter det ønskede ikon.
Klik på OK. Når du gemmer Foretrukne, gemmes alle aktuelle
driverindstillinger.
2. Lær om grundlæggende brug
36
Grundlæggende udskrivning
Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den under fanen
Foretrukne. Maskinen er nu indstillet til at udskrive i
overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil slette en
indstilling, du har gemt, skal du vælge den under fanen Foretrukne og
klikke på Slet.
Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet
Hvis du trykker på knappen Eco på kontrolpanelet, aktiverer du Ecotilstanden. Standardindstillingen for Eco-tilstanden er Flere sider pr. ark
(2) og Tonersparer.
Du kan angive maskinens indstillinger ved hjælp af
Enhedsindstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager.
8
Bruge Hjælp
Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet Udskriftsindstillinger,
og tryk på F1 på dit tastatur.
9
Eco-udskrivning
Funktionen Øko nedsætter tonerforbruget og brug af papir. Funktionen
Øko gør dig i stand til at spare udskrivningsressourcer, så du kan udskrive
mere miljøvenligt. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt
afhængigt af model.
• Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra Samsung
Easy Printer Manager >
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger (se "Enhedsindstillinger" på side 173).
ndstille Eco-tilstand på driveren
Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Eco-billedet (
betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.----
),
En anden måde at bruge Eco-udskrivning på er at bruge programmet Easy
Eco Driver. Se "Easy Eco Driver" på side 167.
2. Lær om grundlæggende brug
37
Grundlæggende udskrivning
Eco-indstillinger
•
Printerstandard: Følger indstillingerne fra maskinens kontrolpanel.
•
Ingen: Deaktiverer Eco-tilstanden.
•
Eco-udskrivning: Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de forskellige Ecoelementer, du vil bruge.
•
Adgangskode: Hvis administratoren har aktiveret Eco-tilstanden, skal
du indtaste adgangskoden for ændre status for tilstanden.
•
Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det gennemsnitlige
energiforbrug i forbindelse med udskrivning for denne maskine.
•
Den faktiske mængde, der vises, er kun et estimat, da den faktiske
mængde kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem,
computerens ydelse, programsoftwaren, forbindelsesmetoden,
medietypen [tykkelse], mediestørrelse, jobkompleksitet mv.
Knappen Adgangskode: Du kan angive den fra SyncThru™ Web
Service (fanen Settings > Machine Settings > System > Eco >
Settings) eller Samsung Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger
> Eco), så adgangskodeknappen er aktiveret. Hvis du vil ændre
udskriftsindstillingerne, skal du klikke på denne knap, angive
adgangskoden eller kontakte administratoren.
Resultatsimulator
Resultatsimulator viser, hvor meget du har reduceret CO2-udslippet,
elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du har valgt.
•
Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger er et
hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er deaktiveret.
•
Henviser til beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA,
indekset fra det japanske indenrigs- og kommunikationsministerium og
www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.
2. Lær om grundlæggende brug
38
3. Vedligeholdelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.
• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
40
• Tilgængelige forbrugsstoffer
41
• Tilgængelige vedligeholdelsesdele
42
• Opbevaring af tonerpatronen
43
• Fordele toner
45
• Udskifte tonerpatronen
47
• Udskiftning af beholderen til spildtoner
49
• Udskiftning af billedenheden
51
• Rengøre maskinen
53
• Tip til flytning og opbevaring af maskinen
55
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og
vedligeholdelsesdele.
Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsung-forhandler, eller det sted,
hvor du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område for at få servicekontaktoplysninger.
3. Vedligeholdelse
40
Tilgængelige forbrugsstoffer
Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:
Gennemsnitsydelsea
Type
Tonerpatron
Varens navn
• Gennemsnitlig ydelse for sort tonerpatron ved fortløbende udskrivning: Cirka 1.500
standardsider (Sort)
• K406 (CLT-K406S): Sort
• Gennemsnitlig ydelse for farvepatron ved forløbende udskrivning: Cirka 1.000 standardsider
(Gul/Magenta/Cyan)
• M406 (CLT-M406S): Magenta
Billedenhed
Cirka 16.000 billederb
CLT-R406
Beholder til spildtoner
Cirka 7.000 billederb
CLT-W406
• C406 (CLT-C406S): Cyan
• Y406 (CLT-Y406S): Gul
a. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan blive påvirket af driftsmiljøet, udskrivningsintervaller, medietypen og mediestørrelsen.
b. Billedantallet er baseret på én farve på hver side. Hvis du udskriver dokumenter i fuld farve (Cyan, Magenta, Gul, Sort), reduceres levetiden for denne del med 25 %.
Afhængigt af indstillingerne, procentdelen af billedområdet og den benyttede jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.
Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være
inkompatible med maskinen på grund af forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i henhold til bestemte landeforhold.
Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale Samsung-tonerpatroner såsom genopfyldte eller genfremstillede patroner. Samsung kan ikke
garantere for kvaliteten af ikke-originale Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner
dækkes ikke af maskinens garanti.
3. Vedligeholdelse
41
Tilgængelige vedligeholdelsesdele
Kontakt det sted, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en autoriseret
serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Garantien dækker ikke udskiftning af vedligeholdelsesdele, når de har nået deres
”Gennemsnitsydelse”.
Vedligeholdelsesdele udskiftes ved bestemte intervaller for at undgå problemer med udskriftskvalitet og papirfremføring, der opstår som følge af slidte dele,
se tabellen herunder. Formålet er, at maskinen altid fungerer perfekt. Nedenstående vedligeholdelsesdele bør udskiftes, når hver dels levetid er nået.
Gennemsnitsydelsea
Dele
Fikseringsenhed
Cirka 20.000 sider i sort/hvid-tilstand eller 5.000 sider i farvetilstand
Overførselsrulle
Cirka 20.000 sider
Fødningsrulle
Cirka 20.000 sider
Opsamlingsrulle
Cirka 20.000 sider
Mellemliggende
overførselsbælte (ITB)
Cirka 20.000 sider i sort/hvid-tilstand eller 5.000 sider i farvetilstand
a. Denne afhænger af det anvendte operativsystem, computerens ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype, medieformat og jobkompleksitet.
3. Vedligeholdelse
42
Opbevaring af tonerpatronen
Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys, temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger disse anbefalinger for at
sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og længste levetid for din nye Samsung-tonerpatron.
Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal anvendes i. Dette bør være under kontrollerede temperatur- og luftfugtighedsbetingelser.
Tonerpatronen bør forblive i den originale, uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække
patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt rum.
Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke tonerpatronen på
gulvet. Hvis tonerpatronen tages ud printeren, skal den altid opbevares som beskrevet i følgende instruktioner.
•
Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale emballage.
•
Opbevar den vandret med den samme side opad, som når den er installeret i maskinen.
•
Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:
-
I temperaturer over 40 °С.
-
Relativ fugtighed på mindre end 20 % og over 80 %.
-
I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.
-
I direkte sollys eller rumbelysning.
-
På støvede steder.
-
I en bil i længere tid.
-
I et miljø med korroderende gasser.
-
I et miljø med saltholdig luft.
3. Vedligeholdelse
43
Opbevaring af tonerpatronen
1
3
Håndteringsvejledning
•
Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i patronen.
•
Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.
•
Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre
intern beskadigelse og spild af toner.
2
Forventet patronlevetid
Den anslåede patronlevetid for tonerpatronens (eller billedenhedens
ydelse) afhænger af, hvor meget toner udskriftsjob kræver. Det faktiske
antal udskrifter kan variere afhængigt af udskriftstætheden på de sider, der
udskrives, driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskriftsintervallet,
medietypen og/eller mediestørrelsen. Hvis du f.eks. udskriver meget grafik,
vil tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at udskifte
patronen oftere.
Brug af tonerpatroner
Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af ikkeSamsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og
genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.
Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er
forårsaget af brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner eller af
genopfyldte eller ”genfremstillede” tonerpatroner.
3. Vedligeholdelse
44
Fordele toner
Når tonerpatronen er ved at være tom:
•
Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys, og/eller tætheden varierer fra side til side.
•
Lampen Toneren blinker orange.
Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide
striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren.
• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.
• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
• Hvis du fortsætter med at udskrive, efter at toneren er tom, kan det medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.
3. Vedligeholdelse
45
Fordele toner
3. Vedligeholdelse
46
Udskifte tonerpatronen
• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.
• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
• Ryst tonerpatronen grundigt. Dette vil forøge den første udskriftskvalitet.
• Rør ikke ved tonerpatronens grønne underside. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
• Hvis du fortsætter med at udskrive, efter at toneren er tom, kan det medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.
3. Vedligeholdelse
47
Udskifte tonerpatronen
Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, vises vinduet Udskriftsstatus på computeren, hvilket angiver, at tonerpatronen skal udskiftes.
3. Vedligeholdelse
48
Udskiftning af beholderen til spildtoner
Når levetiden for beholderen til spildtoner er udløbet, vises Smart Panel-programvinduet på computeren, hvilket angiver, at beholderen til spildtoner trænger
til at blive udskiftet. Ellers stopper printeren udskrivningen.
• Der kan frigives tonerpartikler inden i maskinen, men det betyder ikke, at maskinen er beskadiget. Kontakt en servicemedarbejder, når der opstår
problemer med udskriftskvaliteten.
• Når du trækker beholderen til spildtoner ud af maskinen, skal du forsigtigt flytte beholderen, så du ikke taber den.
• Sørg for at lægge beholderen til spildtoner på en vandret overflade, så du ikke spilder toneren.
Beholderen må ikke vippes eller vendes.
3. Vedligeholdelse
49
Udskiftning af beholderen til spildtoner
Der findes oplysninger om bestilling af valgfrit tilbehør (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 41).
3. Vedligeholdelse
50
Udskiftning af billedenheden
Når levetiden for billedenheden er udløbet, vises Smart Panel-programvinduet på computeren, hvilket angiver, at billedenheden trænger til at blive udskiftet.
Ellers stopper maskinen udskrivningen.
• Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at åbne emballagen omkring billedenheden. Du risikerer at beskadige overfladen på
billedenheden.
• Vær forsigtig, så du ikke kommer til at ridse overfladen på billedenheden.
• Undlad at udsætte billedenheden for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette medfører risiko for, at den beskadiges. Tildæk den eventuelt med
et stykke papir for at beskytte den.
• Før du lukker frontdækslet, skal du sikre, at alle tonerpatroner er installeret korrekt.
3. Vedligeholdelse
51
Udskiftning af billedenheden
3. Vedligeholdelse
52
Rengøre maskinen
Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre maskinen regelmæssigt
for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.
• Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan
medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.
• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger,
bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.
• Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten,
f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.
4
Rengøre maskinen udvendigt
Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i
maskinen.
5
Rengøre maskinen indvendigt
Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks.
tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.
• Brug en tør og fnugfri klud, når du renser maskinen.
• Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.
• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.
3. Vedligeholdelse
53
Rengøre maskinen
1
2
2
1
3. Vedligeholdelse
54
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
•
Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner,
hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
•
Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.
3. Vedligeholdelse
55
4. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
• Tip til at undgå papirstop
57
• Udbedre papirstop
58
• Om Statusindikator
61
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
Hvis din maskine har et display, skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at
løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du få flere oplysninger i
kapitlet Fejlfinding i Br'ugerhåndbog Avanceret (se "Fejlfinding" på side 179). Hvis du
ikke kan finde en løsning i Br'ugerhåndbog, eller problemet fortsætter, skal ringe efter en
servicemedarbejder.
Tip til at undgå papirstop
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:
•
Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 27).
•
Overfyld ikke papirbakken. Kontrollér, at papirniveauet er under mærket for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.
•
Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
•
Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
•
Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
•
Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
•
Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 67).
4. Fejlfinding
57
Udbedre papirstop
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker.
1
I bakken
4. Fejlfinding
58
Udbedre papirstop
2
Inde i maskinen
• Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.
4. Fejlfinding
59
Udbedre papirstop
3
I udføringsområdet
• Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.
4. Fejlfinding
60
Om Statusindikator
Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.
• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 21).
• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet (se "Fejlfinding" på side 179).
• Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjerne fra computerens programvindue Status for Samsung-printer (se "Brug af Status for Samsungprinter" på side 174).
• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
4. Fejlfinding
61
Om Statusindikator
4
Statusindikator
Status
Beskrivelse
Fra
Grøn
(Status
indikator)
Maskinen er offline eller i dvaletilstand.
Blinker
• Maskinen modtager data fra computeren.
• Maskinen udskriver data.
Til
Maskinen er online og kan bruges.
Blinker
Maskinen er i tilstanden for manuel udskrivning eller manuel duplexudskrivning.
• Dækslet er åbent. Luk dækslet (se "Oversigt over maskinen" på side 18).
Rød
Til
• Der er intet papir i bakken til modtagelse eller udskrivning af data. Læg papir i bakken (se "Ilægning af papir i
bakken" på side 28).
• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl.
Orange
Blinker
Opgradering af firmware.
Til
Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 58).
4. Fejlfinding
62
Om Statusindikator
5
Indikator for toner/WPS/strøm/Eco
Status
Beskrivelse
Blinker
Orange
(Tonerindikator)
Til
Blå
b
(WPS indikator)
(Strøm/Opvækning
indikator)
Eco
Blå
Grøn
Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid. Klargør en
ny patron til udskiftning. Du kan muligvis midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se
"Fordele toner" på side 45).
• En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a. Det anbefales at udskifte tonerpatronen (se "Udskifte
tonerpatronen" på side 47).
• Tonerpatronen er ikke installeret, eller den forkerte tonerpatron er installeret (se "Udskifte tonerpatronen" på
side 47).
Fra
Alle tonerpatroner har normal kapacitet.
Blinker
Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk.
Til
Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Via WPS-knappen" på side 112).
Fra
Maskinen er ikke tilsluttet et trådløst netværk.
Til
Maskinen er i strømsparetilstand.
Fra
Maskinen er i klar-tilstand, eller maskinen er slukket.
Til
Eco-tilstanden er aktiv (se "Eco-udskrivning" på side 37).
Fra
Eco-tilstanden er aktiv.
a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/
IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, grafik, medietypen og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om
den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.
b. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 7).
4. Fejlfinding
63
5. Appendiks
Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.
• Specifikationer
65
• Bemærkninger om regler
74
• Copyright
85
Specifikationer
1
Generelle specifikationer
Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af oplysningerne på www.samsung.com.
Elementer
Beskrivelse
Mål
Bredde x længde x højde
382 x 309 x 211 mm
Vægt
Maskine med forbrugsstoffer
9,84 kg
Klartilstand
baggrundsstøjniveau
Støjniveaua
Temperatur
Luftfugtighed
Nominel effektb
Udskrivningstilstand
• farveudskrivning: Mindre end 45 dB(A)
• sort/hvid-udskrivning: Mindre end 48 dB(A)
Drift
10 til 32 °C
Opbevaring (emballeret)
0 til 40 °C
Drift
20 til 80% RL
Opbevaring (emballeret)
10 til 90 % RL
110 volt-modeller
Vekselstrøm 110 – 127 V
220 volt-modeller
Vekselstrøm 220 – 240 V
5. Appendiks
65
Specifikationer
Elementer
Strømforbrug
Trådløs e
Beskrivelse
Gennemsnitlig driftstilstand
Mindre end 290 W
Klartilstand
Mindre end 60 W
Strømsparetilstandc
Mindre end 1,4 W
Slukket tilstandd
0,45 W
Modul
SPW-B4319S
a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.
b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A).
c. Energiforbruget i strømsparetilstand kan påvirkes af maskinens status, de valgte indstillinger og driftsmiljøet.
d. Strømforbrug kan kun helt undgås, når netledningen ikke er tilsluttet.
e. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 7).
5. Appendiks
66
Specifikationer
2
Specifikationer af udskriftsmedier
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke
Letter
216 x 279 mm
60 til 85 g/m2 kontraktpapir
Legal
216 x 356 mm
• 150 ark 75 g/m2 kontraktpapir
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Tykt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Tyndt papir
Almindeligt
papir
86 til 120 g/m2 kontraktpapir
• 5 ark
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
• 150 ark 60 g/m2 kontraktpapir
5. Appendiks
67
Specifikationer
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke
Se afsnittet om
almindeligt papir
Bomuld
Farvet,
Fortrykt,
Genbrugt
b
Etiketter
Karton
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
• 150 ark 75 g/m2 kontraktpapir
Se afsnittet om almindeligt papir
60 til 85 g/m2 kontraktpapir
• 150 ark 75 g/m2 kontraktpapir
Letter, Legal, Oficio,
Se afsnittet om almindeligt papir
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
Letter, Legal, Oficio,
Se afsnittet om almindeligt papir
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
120 til 150 g/m2 kontraktpapir
• 5 ark
121 til 163 g/m2 kontraktpapir
• 5 ark
Postcard 4x6
Kontraktpapir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Arkivpapir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Glittet fotopapir
Letter, A4
Se afsnittet om almindeligt papir
Mat fotopapir
Postcard 4x6
105 til 120 g/m2 kontraktpapir
• 10 ark
70 til 90 g/m2 kontraktpapir
• 100 ark
111 til 220 g/m2 kontraktpapir
• 1 ark
5. Appendiks
68
Specifikationer
Type
Størrelse
Udskriftsmedievægt/Kapaciteta
Mål
Bakke
Minimumstørrelse (brugerdefineret)
76 x 152 mm
Maksimumstørrelse (brugerdefineret)
216 x 356 mm
60 til 120 g/m2 kontraktpapir
a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.
b. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.
Hvis mediets gramvægt er over 120 g/m2, skal du lægge et stykke papir i bakken ad gangen.
5. Appendiks
69
Specifikationer
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (anbefales)
Operativsystem
Processor
RAM
ledig plads på
harddisk
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere
1 GB (2 GB)
16 GB
®
Windows 7
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
Windows Server® 2008 R2
®
Windows 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz- (x86) eller 1,4 GHz- (x64) processorer (2 GHz eller
hurtigere)
512 MB (2 GB)
10 GB
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere
1 GB (2 GB)
16 GB
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
5. Appendiks
70
Specifikationer
• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.
Mac
Operativsystem
Krav (anbefalet)
Processor
• Intel®-processorer
RAM
Ledig plads på harddisk
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.5
• 867 MHz eller hurtigere Power PC
G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 -10.8
• Intel®-processorer
2 GB
4 GB
5. Appendiks
71
Specifikationer
Linux
Elementer
Krav
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 bit)
Fedora 5 ~ 15 (32/64 bit)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 bit)
Operativsystem
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/64 bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 bit)
Processor
Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Ledig plads på harddisk
1 GB (2 GB)
5. Appendiks
72
Specifikationer
4
Netværksmiljø
Kun netværksmodeller og trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 7)
Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes
af maskinen.
Elementer
Netværksinterface
Specifikationer
• 802.11b/g/n trådløst LAN
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2
Netværksoperativsystem
• Forskellige Linux-operativsystemer
• Mac OS X 10.5 - 10.8
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Netværksprotokoller
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Trådløs sikkerhed
• Godkendelse: Open System, Delt nøgle, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Appendiks
73
Bemærkninger om regler
Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og certificeret med
flere lovmæssige erklæringer.
5
Erklæring om lasersikkerhed
Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR,
kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds
certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC
60825-1 : 2007.
Advarsel
Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er
fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den
er usynlig, beskadige dine øjne.
Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid
følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:
Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og
printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over
klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller
under de foreskrevne servicebetingelser.
5. Appendiks
74
Bemærkninger om regler
6
8
Sikkerhed i forbindelse med ozon
Genbrug
Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm.
Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et
sted med god ventilation.
Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en
miljømæssigt forsvarlig måde.
7
Strømsparer
9
Kun Kina
Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af
energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.
Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum,
reducerer den automatisk strømforbruget.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede
mærker i USA.
Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STARprogrammet på http://www.energystar.gov.
For modeller certificeret til ENERGY STAR vil mærkatet
ENERGY STAR være påsat din computer. Kontroller, om din
computer er certificeret til ENERGY STAR.
5. Appendiks
75
Bemærkninger om regler
Kun USA
10
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i
gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)
(Gældende i lande med separate
indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil
(f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For
at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed.
Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted:www.samsung.com/
recyclingdirect Du kan også ringe til (877) 278 - 0799
11
State of California Proposition 65 Warning (kun i
US)
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig
genvinding.
Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller
kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
5. Appendiks
76
Bemærkninger om regler
12
•
Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet.
•
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Radiofrekvensemmisioner
FCC-oplysninger til brugeren
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt
følgende to betingelser:
•
Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
•
Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder
interferens som kan medføre uønsket drift.
Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en klasse
B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse
grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger
og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning
af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for,
at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis
apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen,
hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at
brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse
forholdsregler:
•
Drej eller flyt modtagelsesantennen.
•
Øg afstanden mellem apparat og modtager.
Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den
producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende
lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.
Canadiske regler for radiointerferens
Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse Bradiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for
støjudsendende udstyr med titlen ”Digital apparatus”, ICES-003 fra Industry
and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Appendiks
77
Bemærkninger om regler
13
USA
Federal Communications Commission (FCC)
Strålingskilde ifølge FCC Part 15
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er
kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at
kontrollere, om trådløse enheder er til stede.
Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA,
hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.
FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem
enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen
(dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm
fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for
den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et
godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af FCC.
Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne
enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal
acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der
kan forårsage uønsket drift af enheden.
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres
på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre
godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.
FCC-erklæring om brug af trådløst LAN:
Under installation og drift af denne kombination af sender og antenne
kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens på 1 m W/cm2 blive
overskredet ved afstande tæt på den installerede antenne. Brugeren
skal derfor altid opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen.
Enheden må ikke placeres sammen med en anden sender eller
sendeantenne.
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden
antenne eller sender.
5. Appendiks
78
Bemærkninger om regler
14
18
Kun Rusland
Udskiftning af det monterede stik (kun for
Storbritannien)
Vigtigt
15
Kun Tyskland
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13
ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller
undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage
på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet
sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet
sikringsdæksel.
Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.
16
Kun Tyrkiet
13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være
egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke
de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter.
Fjern ikke det formstøbte stik.
Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det
samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få
elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.
17
Kun thai
5. Appendiks
79
Bemærkninger om regler
Vigtig advarsel:
19
Overensstemmelseserklæring (Europæiske
lande)
Du skal jordforbinde denne maskine.
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:
• Grøn og gul: Jord
Godkendelser og certificeringer
• Blå: Neutral
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket
på stikket, skal der ske følgende:
Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”, eller som er grøn
og gul eller grøn.
Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med
bogstavet ”N”, eller som er sort.
Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med
bogstavet ”L”, eller som er rødt.
Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [Xpress
C41xW] opfylder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan ses på
www.samsung.com, gå til Support > Download center, og
indtast printerens (MFP) navn for at gennemse EuDoC.
1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EC, tilnærmelse af lovgivningen i
medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr
(Lavspændingsdirektivet).
1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EC om tilnærmelse af lovgivningen
i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMCdirektivet).
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC om radioudstyr og
telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres
forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med
definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din
repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
5. Appendiks
80
Bemærkninger om regler
EC-certificering
Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og
teleterminaludstyr (FAX)
Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til paneuropæisk
enkeltterminaltilslutning til det offentlige analoge koblede telefonnet (PSTN)
i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at
kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale PSTN'er og
kompatible omstillingsanlæg:
I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co.,
Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.
Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og
applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI
(European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument
(EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring
af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til,
og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser indeholdt i
dette dokument.
Oplysninger om europæisk radiogodkendelse
(for produkter udstyret med EU-godkendte
radioenheder)
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er
beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis
disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse
enheder er til stede.
Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun
bruges inden for EU eller tilknyttede områder, hvis der findes et
CE-symbol på systemmærkatet.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret
i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er
fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.
Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:
EU-lande
Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:
EU
EEA/EFTA-lande
Ingen begrænsninger på dette tidspunkt.
5. Appendiks
81
Bemærkninger om regler
20
Lovbestemte overensstemmelseserklæringer
Trådløs styring
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5
GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende
afsnit er en generel oversigt over hensyn under drift af trådløst udstyr.
Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er
angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse
enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er
angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det
land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du
kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er
strengt reguleret og er muligvis ikke tilladte.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret
i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er
kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være
integreret i printeren) udsender mindre energi end tilladt af
radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens
overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. Uanset
effektniveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under
normal drift.
Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på
20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen ved brug af en trådløs enhed
tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør
anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de trådløse
enheder er tændt og sender.
Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden
antenne eller sender.
Visse omstændigheder kræver begrænsninger for trådløse enheder.
Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen nedenfor:
Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i
flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse
enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 – (trådløst Ethernet)
og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder,
der anvender trådløs kommunikation.
I miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller
tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for
at anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt.
Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare
gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse
enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i
miljøer, hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder,
skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder
eller benytter trådløse enheder.
5. Appendiks
82
Bemærkninger om regler
I hvert land gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af
trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed,
bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande
med den trådløse enhed.
Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs
enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og
afskærmninger er på plads, og systemet er fuldt samlet.
Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke
ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det
ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten
for at få service.
Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se
fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt fabrikantens
tekniske support for at få yderligere oplysninger.
21
Kun Israel
5. Appendiks
83
Bemærkninger om regler
22
Kun Kina
5. Appendiks
84
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.
•
Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.
•
Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er
varemærker tilhørende Apple Inc.
•
Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
Se filen ”LICENSE.txt” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.
REV.1.00
5. Appendiks
85
Brugerhåndbog
AVANCERET
AVANCERET
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret
konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
lande.
GRUNDLÆGGENDE
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening
og fejlfinding i Windows.
AVANCERET
1. Softwareinstallation
3. Specielle egenskaber
Installation til Mac
90
Højdejustering
149
Geninstallation til Mac
91
Installation til Linux
92
Ændring af standardindstillingerne for
udskrivning
150
Geninstallation til Linux
93
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
Nyttige netværksprogrammer
95
Kabelbaseret netværkskonfiguration
96
Installation af driver via netværket
100
IPv6-konfiguration
105
Konfiguration af trådløst netværk
108
Samsung Mobile Print
142
Brug af NFC-funktionen
143
Google Cloud Print
145
Indstilling af maskinen til standardmaskine 151
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner 152
Mac-udskrivning
159
Linux-udskrivning
161
4. Nyttige administrationsværktøjer
Easy Capture Manager
164
Samsung Easy Color Manager
165
Samsung AnyWeb Print
166
Easy Eco Driver
167
Brug af SyncThru™ Web Service
168
Brug af Samsung Easy Printer Manager
171
Brug af Status for Samsung-printer
174
Brug af Linux Unified Driver Configurator 176
87
AVANCERET
5. Fejlfinding
Problemer med papirindføring
180
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger 181
Udskrivningsproblemer
182
Problemer med udskriftskvaliteten
186
Problemer vedrørende operativsystem
194
88
1. Softwareinstallation
Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet
via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet.
Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet
til et netværk (se Installation af driver via netværket100).
• Installation til Mac
90
• Geninstallation til Mac
91
• Installation til Linux
92
• Geninstallation til Linux
93
• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den "Installere driveren lokalt" på side 23 læse,
hvordan du installerer maskinens driver.
• USB-kablet må højst være 3 meter langt.
Installation til Mac
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
10
Vælg USB Connected Printer i skærmbilledet Printer Connection
Type, og klik på Continue.
11
Klik på knappen Add Printer for at vælge din printer og føje den til
din printerliste.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis din maskine understøtter fax, skal du klikke på knappen Add
Fax for at vælge din fax og føje den til din faxliste
12
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
•
4
5
6
7
8
Klik på Close, når installationen er fuldført.
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
1. Softwareinstallation
90
Geninstallation til Mac
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af
driveren og geninstallere den.
1
Åbn mappen Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Klik på Continue for at afinstallere printersoftware.
Marker det program, du vil slette, og klik på Uninstall.
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Klik på Close, når afinstallationen er fuldført.
Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra Print
Setup Utility eller Print & Fax.
1. Softwareinstallation
91
Installation til Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere
printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support
eller hentninger).
1
Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified Driver
Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen. Hvis du får
problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er tilgængelig via
systemmenuen eller fra driverpakkens Windows-programmer, f.eks.
Unified Driver Configurator eller Image Manager.
Installation af Unified Linux Driver
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet
Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte
systemadministratoren for at få hjælp.
3
4
5
6
7
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.
Dobbeltklik på cdroot > autorun.
Klik på Next, når velkomstskærmbilledet vises.
Klik på Finish, når installationen er fuldført.
1. Softwareinstallation
92
Geninstallation til Linux
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af
driveren og geninstallere den.
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet
Login og skrive systemadgangskoden.
Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for at
afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
Åbn terminalprogrammet. Når skærmbilledet Terminal vises, skal du
skrive følgende.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Klik på Next.
Klik på Finish.
1. Softwareinstallation
93
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via
netværket.
• Nyttige netværksprogrammer
95
• Kabelbaseret netværkskonfiguration
96
• Installation af driver via netværket
100
• IPv6-konfiguration
105
• Konfiguration af trådløst netværk
108
• Samsung Mobile Print
142
• Brug af NFC-funktionen
143
• Google Cloud Print
145
De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din
model (se "Funktioner pr. model" på side 7).
Nyttige netværksprogrammer
Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere
netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren
er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.
• Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne
nedenfor.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer.
SyncThru™ Web Admin Service er en effektiv måde at administrere
netværksenheder og gør det muligt for dig at overvåge og udføre fejlfinding
på netværksmaskiner fra ethvert sted, hvor du har internetadgang til
firmaets netværk.
•
Download dette program fra http://solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig
at udføre følgende opgaver (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side
107):
•
Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.
•
Tilpasse maskinindstillinger.
•
Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver denne
indstilling, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron
eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.
•
Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at
oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
SetIP
Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og
manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/IPprotokollen.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)" på side
96.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Mac)" på side 97.
•
Se "IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)" på side 98.
• Maskinen understøtter ikke netværkskortet, og det vil ikke være
muligt at bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 20).
• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
95
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Du skal indstille netværksprotokollerne på printeren for at bruge den i
netværket.
5
Konfiguration af IP-adresse
Du kan bruge netværk, når du har sat netværkskablet i den tilsvarende port
på din maskine.
•
• Maskinen understøtter ikke netværkskortet, og det vil ikke være
muligt at bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 20)
Brug programmet SyncThru™ Web Service eller SetIP til modeller, der
ikke har displayet på kontrolpanelet.
-
Se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 168.
-
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 96.
• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en
DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.
4
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette
hjælper dig med at konfigurere et netværk.
•
Maskinen har ikke et display: Tryk på knappen
Stop/Clear) i to sekunder på kontrolpanelet.
(Annulle eller
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Windows)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under
Kontrolpanel > Sikkerhedscenter > Windows Firewall.
Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde din
maskines MAC-adresse og IP-adresse.
Eksempel:
•
MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adresse: 165.254.192.192
De følgende instruktioner kan variere for din model.
1
Hent softwaren fra Samsung-webstedet, og pak den derefter ud, og
installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support
eller hentninger).
2
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
96
Kabelbaseret netværkskonfiguration
3
4
5
Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
6
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne
TCP/IP-konfigurationsvinduet.
7
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Tænd maskinen.
Vælg Start i Windows, vælg Alle Programmer > Samsung
Printers > SetIP > SetIP.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Mac)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under
System Preferences > Security > Firewall.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model.
1
2
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 96), og
angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
8
Klik på Anvend, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk Netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle
indstillingerne er korrekte.
•
4
5
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
97
Kabelbaseret netværkskonfiguration
6
7
8
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 96), og
angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
14
Klik på Apply, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk Netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle
indstillingerne er korrekte.
9
10
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Klik på Continue, når der vises en advarsel om, at alle programmer
lukkes.
IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)
11
Vælg Network Connected Printer(Wired or Wireless)
underPrinter Connection Type, og klik på knappen Set IP
Address.
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under
System Preferences eller Administrator.
12
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne
TCP/IP-konfigurationsvinduet.
13
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model eller dine
operativsystemer.
1
2
3
Åbn /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dobbeltklik på filen SetIPApplet.html.
Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
98
Kabelbaseret netværkskonfiguration
4
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 96), og
angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
5
Maskinen udskriver automatisk
Netværkskonfigurationsrapporten.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
99
Installation af driver via netværket
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).
• Maskinen understøtter ikke netværkskortet, og det vil ikke være
muligt at bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 20).
• Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter
software-cd'en i cd-rom-drevet. I Windows skal du vælge
printerdriveren og softwaren i vinduet Vælg software og
hjælpeprogrammer, der skal installeres.
1
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 96).
2
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
4
Vælg Netværksforbindelse på skærmen
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
6
Windows
Firewallsoftwaren blokerer måske for netværkskommunikation. Før du
opretter forbindelse mellem enheden og netværket, skal du deaktivere
computerens firewall.
Tilstanden for installation uden brugerindgriben
Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode,
der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres
maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte
installationen uden brugerindgriben ved at skrive /s eller /S i
kommandovinduet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
100
Installation af driver via netværket
Kommandolinjeparametre
Kommandolinje
I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.
/a"<dest_sti>” eller /
A"<dest_sti>"
Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når
kommandoen bruges sammen med /s eller /S. Men /h, /H eller /? er
exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.
Kommandolinje
/s eller /S
/p"<portnavn>" eller
/P"<portnavn>"
Definition
Beskrivelse
Starter installation uden
brugerindgriben.
Installerer maskindrivere
uden at bede om UI’er eller
brugerindgriben.
Angiver printerport.
Printerportnavn kan
angives som IP-adresse,
værtsnavn, USBlokalportnavn eller
IEEE1284-portnavn.
Netværksporten
oprettes vha.
TCP/IPstandardportove
rvågning. For
lokalport skal
denne port
eksistere på
systemet, før
den angives ved
kommando.
Definition
Angiver
destinationsstien for
installation.
Destinationsstie
n bør være en
fuldt kvalificeret
sti.
/n"<Printernavn>"
eller /
N"<Printernavn>"
Angiver printernavn.
Printerforekomster skal
oprettes som angivet
printernavn.
Beskrivelse
Eftersom maskinens
drivere bør være installeret
på den OS-specifikke
placering, gælder denne
kommando kun for
programmer.
Med denne parameter kan
du tilføje
printerforekomster efter
behov.
F.eks.
• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" hvor
"xxx.xxx.xxx.xxx"
betyder IP-adresse for
netværksprinter. /
p"USB001", /P"LPT1:", /
p"værtsnavn"
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
101
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/nd eller /ND
/x eller /X
Definition
Beskrivelse
Kommandoer, der ikke
angiver den installerede
driver som en
standardmaskindriver.
Det angiver, at den
installerede maskindriver
ikke er
standardmaskindriveren
på dit system, hvis der er
installeret en eller flere
printerdrivere. Hvis der
ikke er installeret
maskindriver på dit system,
anvendes denne indstilling
ikke, da Windowsoperativsystemet vil angive
den installerede
printerdriver som en
standardmaskindriver.
Bruger eksisterende
maskindriverfil til at
oprette
printerforekomster, hvis
den allerede er
installeret.
Denne kommando angiver
en måde at installere en
printerforekomst på, der
anvender installerede
printerdriverfiler, uden at
installere en ekstra driver.
Kommandolinje
Definition
Beskrivelse
/up"<printernavn>"
eller /
UP"<printernavn>"
Fjerner kun angivne
printerforekomster og
ikke driverfilerne.
Denne kommando angiver
en måde til kun at fjerne en
specificeret
printerforekomst fra dit
system, uden at det får
indflydelse på andre
printerdrivere. Den fjerner
ikke printerdriverfiler fra dit
system.
/d eller /D
Afinstallerer alle
enhedsdrivere og
programmer fra dit
system.
Denne kommando fjerner
alle installerede
enhedsdrivere og
programmer fra dit system.
/v"<delenavn>" eller
/V"<delenavn>"
Deler den installerede
maskine og tilføjer
andre tilgængelige
platformsdrivere til
pegning og udskrivning.
Den installerer alle
Windows-platformens
understøttede
maskindrivere på systemet
og deler dem med det
angivne <sharenavn> til
pegning og udskrivning.
/o eller /O
Åbner mappen Printere
og faxenhede efter
installation.
Denne kommando åbner
mappen Printere og
faxenhede efter
installation uden
brugerindgriben.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
102
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/h, /H eller /?
Definition
Beskrivelse
Viser brugen af
kommandolinjer.
7
8
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
7
Mac
1
2
3
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
11
Klik på knappen Add Printer for at vælge din printer og føje den til
din printerliste.
12
13
14
Klik på IP, og vælg HP Jetdirect - Socket i Protocol.
15
Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du vælge Select Printer
Software og maskinnavnet i Print Using.
16
17
Tryk på Add.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
•
4
5
6
9
10
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Vælg Network Connected Printer(Wired or Wireless)
underPrinter Connection Type, og klik på knappen Continue.
Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address.
Indtast kønavnet i feltet Queue. Hvis du ikke kan bestemme
kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge
standardkøen.
Klik på Close, når installationen er fuldført.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
103
Installation af driver via netværket
8
Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere
printersoftwaren (www.samsung.com > find dit produkt > Support eller
hentninger).
10
11
12
Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på Next.
Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
Klik på Finish, når installationen er udført.
Tilføjelse af en netværksprinter
Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
Pak Unified Linux Driver-pakken ud, og åbn det nye bibliotek.
Dobbeltklik på cdroot mappen > autorun.
Samsung-installationsvinduet åbnes. Klik på Next.
Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next.
Vælg netværksprinter, og klik på knappen Search.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator.
Klik på Add Printer.
Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next.
Vælg Network printer, og klik på knappen Search.
Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Vælg din maskine, og klik på Next.
Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next.
Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Vælg din maskine, og klik på Next.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
104
IPv6-konfiguration
IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.
6
7
Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle
netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen ved hjælp
af Ryd indstill..
I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge
IPv6-adressen.
9
Fra kontrolpanelet
1
2
3
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
4
5
Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og faxenhede.
Tænd maskinen.
Udskriv en Netværkskonfigurationsrapport der kontrollerer IPv6adresser (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side
96).
Klik på Tilføj en lokal printer i vinduet Tilføj en printer.
Vinduet Guiden Tilføj printer vises. Følg vejledningen i vinduet.
Aktiver IPv6, hvis maskinen ikke fungerer i netværksmiljøet. Se næste
afsnit.
Aktivering af IPv6
1
2
3
4
5
Tryk på knappen
(Menuen) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Aktiver.
Vælg Til, og tryk på OK.
Sluk maskinen, og tænd den igen.
Geninstaller printerdriveren.
Klik på Tilføj en printer i den venstre rude i vinduerne Printere og
faxenhede.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
105
IPv6-konfiguration
Konfiguration af IPv6-adresser
10
SyncThru™ Web Service:
Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til netværksudskrivning
og -administration.
•
Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen
starter med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en
netværksrouter.
•
Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6server.
•
Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en
bruger.
Til modeller, der ikke har displayet på kontrolpanelet, skal du bruge
programmet SyncThru™ Web Service først ved brug af IPv4adressen og følge nedenstående fremgangsmåde for at bruge IPv6.
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv
maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og
tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service,
skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og
adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer
standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
Konfiguration af DHCPv6-adressen (Stateful)
Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af følgende
indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.
1
2
3
Tryk på knappen
(Menuen) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Konfig..
DHCPv6-adr.: Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
•
DHCPv6 Fra: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
•
Router: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du flytte
musemarkøren hen på Settings på den øverste menulinje og
derefter klikke på Network Settings.
4
5
Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.
Tryk på OK for at vælge den ønskede værdi.
•
•
Markér afkrydsningsfeltet IPv6 Protocol for at aktivere IPv6.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
106
IPv6-konfiguration
6
Marker afkrydsningsfeltet Manual Address. Tekstboksen Address/
Prefix aktiveres derefter.
7
Indtast resten af adressen (f.eks.: 3FFE:10:88:194::AAAA. ”A” er de
hexadecimale værdier 0 til 9, A til F).
8
9
Vælg DHCPv6-konfigurationen.
Klik på knappen Apply.
Brug af SyncThru™ Web Service
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6adressering som en URL-adresse.
2
Vælg en af IPv6-adresserne (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address eller Manual Address) i
netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 96).
3
Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
107
Konfiguration af trådløst netværk
• Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst
netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se
"Funktioner pr. model" på side 7).
• Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille
alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen
ved hjælp af Ryd indstill..
Navn for trådløst netværk og adgangskode til
netværket
Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt
konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte
sikkerhedstype og en netværksadgangskode for netværket. Spørg
netværksadministraotren om disse oplysninger, før du går videre med
maskininstallationen.
11
Sådan kommer du i gang
Kend din netværkstype
Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og maskinen
ad gangen.
Infrastruktur-tilstand
Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i hjemmet
og på små kontorer/hjemmekontorer (SOHO). Denne
tilstand bruger et adgangspunkt til at kommunikere med
den trådløse maskine.
Ad hoc-tilstand
Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den trådløse
computer og den trådløse maskine kommunikerer direkte.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
108
Konfiguration af trådløst netværk
12
Introduktion til metoder til trådløs opsætning
Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen herunder.
Visse installationstyper til trådløse netværk er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller landet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
109
Konfiguration af trådløst netværk
Konfigurationsmetode
Tilslutningsmetode
Fra computeren
Beskrivelse og reference
A
Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel" på side 117.
B
Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt uden et USB-kabel
(anbefales)" på side 120.
C
• Mac-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel" på side 125.
Med adgangspunkt
OR
Fra maskinens kontrolpanel
• Mac-brugere skal læse "Adgangspunkt uden et USB-kabel (anbefales)"
på side 128
D
Se "Brug af et netværkskabel" på side 133.
E
• Se "Maskiner med et display" på side 113.
• Se "Maskiner uden et display" på side 114.
F
Se "Brug af menuknappen" på side 116.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
110
Konfiguration af trådløst netværk
Konfigurationsmetode
Uden adgangspunkt
Tilslutningsmetode
Fra computeren
Beskrivelse og reference
G
Windows-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel" på side 122.
H
Mac-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel" på side 122.
Wi-Fi Direct-konfiguration
Se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 137.
I
• Hvis der opstår problemer under den trådløse konfiguration eller driverinstallation, kan du se kapitlet og fejlfinding (se "Fejlfinding" på side 138).
• Det anbefales kraftigt, at du angiver en adgangskode på adgangspunkterne. Hvis du ikke angiver en adgangskode på adgangspunkterne, kan de blive
udsat for ulovlig adgang fra ukendte enheder såsom pc'er, smartphones og printere. Se i brugerhåndbogen til adgangspunkter for oplysninger om
angivelse af adgangskoder.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
111
Konfiguration af trådløst netværk
Elementer, du skal have klar
13
Via WPS-knappen
Hvis din maskine og et adgangspunkt (eller en trådløs router) understøtter
WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan du nemt konfigurere indstillingerne for
det trådløse netværk ved at trykke på knappen
uden en computer.
(WPS) på kontrolpanelet
• Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af
infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er
fjernet fra maskinen. Om du skal bruge WPS (PBC)-knappen eller
indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til
adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det
adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se
brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router),
som du bruger.
• Når WPS-knappen bruges til at konfigurere det trådløse netværk,
kan sikkerhedsindstillingerne blive ændret. Du kan forhindre dette
ved at låse WPS-indstillingen for de aktuelle trådløse
sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere, afhængigt af
adgangspunktet (eller den trådløse router) der anvendes.
•
Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
•
Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)
Valg af din type
Der findes to metoder til at slutte maskinen til et trådløst netværk ved hjælp
af knappen
(WPS) på kontrolpanelet.
Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) giver dig mulighed for at tilslutte
maskinen et trådløst netværk ved at trykke på knappen
(WPS) på
kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt
(eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig mulighed for
at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende
PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som
understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Maskinens fabriksstandard er PBC -tilstanden, der anbefales til et typisk
miljø med trådløst netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
112
Konfiguration af trådløst netværk
Hvis din maskine ikke har et display, kan du aktivere eller deaktivere
Wil-Fik Direct-funktionen med WPS-knappen.
• Tryk på
(WPS)-knappen på kontrolpanelet og hold den nede ca.
10-15 sekunder. Wil-Fik Direct-funktionen tændes.
• Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 15
sekunder. Wil-Fik Direct-funktionen slukkes.
Maskiner med et display
Tilslutning i PBC-tilstand
1
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 2
Maskinen starter og venter i op til to minutter, indtil du trykker på
knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).
• Du kan få mere at vide om Wil-Fik Direct-funktionen ved at læse
"Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 136.
2
Du kan ændre WPS-tilstand fra kontrolpanelet (
Netværk > Traadloes > OK > WPS-indstill.).
Tryk på knappen
sekunder.
Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse
router).
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:
(Menuen) >
a Tilslutter: Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt
(eller en trådløs router).
b Tilsluttet: Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse
netværk, lyser indikatoren for WPS.
c AP SSID: Når tilslutningen til det trådløse netværk er
gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på displayet.
3
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
113
Konfiguration af trådløst netværk
Tilslutning i PIN-tilstand
1
Tryk på knappen
sekunder.
2
Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.
Maskiner uden et display
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 2
Tilslutning i PBC-tilstand
1
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på
den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse
router).
Maskinen begynder at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du trykker på
knappen PBC på adgangspunktet (eller den trådløse router).
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:
a Tilslutter: Maskinen opretter forbindelse til det trådløse
netværk.
3
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i ca. 2-4 sekunder,
indtil statusindikatoren blinker hurtigt.
2
Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse
router).
b Tilsluttet: Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse
netværk, lyser indikatoren for WPS.
a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter
forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).
c SSID-type: Når tilslutningen til det trådløse netværk er
gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på LCD-displayet.
b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk,
lyser indikatoren for WPS.
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
3
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
114
Konfiguration af trådløst netværk
4
Tilslutning i PIN-tilstand
1
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
Netværkskonfigurationsrapporten, der omfatter PIN, skal udskrives
(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 96).
Tryk på knappen
(Annulle eller Stop/Clear) i mere end fem
sekunder på kontrolpanelet.
Maskinen uden knappen
knappen (WPS)
(Annulle eller Stop/Clear): Tryk på
på kontrolpanelet i mere end ti sekunder.
Du kan finde maskinens PIN-nummer.
2
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 4
sekunder, indtil statusindikatoren bliver ved med at lyse.
Maskinen begynder at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller
den trådløse router).
3
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på
den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse
router).
Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du indtaster den
8-cifrede PIN.
Genoprettelse af forbindelsen til et netværk
Når den trådløse funktion er slukket, forsøger maskinen automatisk at
genoprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router) med
de tidligere brugte indstillinger og adresser til trådløs forbindelse.
I følgende tilfælde genopretter maskinen automatisk forbindelse til det
trådløse netværk:
• Maskinen slukkes og tændes igen.
• Adgangspunktet (eller den trådløse router) slukkes og tændes igen.
Indikatoren for WPS blinker i rækkefølgen, der er vist herunder:
a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter
forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).
b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk,
lyser indikatoren for WPS.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
115
Konfiguration af trådløst netværk
Annullering af tilslutningsprocessen
14
Brug af menuknappen
Hvis du vil annullere funktionen til forbindelse til det trådløse netværk, når
maskinen opretter forbindelse til det trådløse netværk, skal du trykke på
knappen
(Annulle eller Stop/Clear) eller
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen
(Strøm/Opvækning) på
kontrolpanelet. Du skal vente et par minutter på at genoprette
forbindelse til det trådløse netværk.
Frakobling fra et netværk
Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, skal du trykke på
knappen
•
•
(WPS) på kontrolpanelet i mere end to sekunder.
Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID)
og netværksnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev
indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis
du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har
konfigureret dit netværk.
Når Wi-Fi-netværket er i inaktiv tilstand: Maskinen kobles
øjeblikkeligt fra det trådløse netværk, og indikatoren for WPS lyser ikke.
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere
en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation af driver
via netværket" på side 100).
Når Wi-Fi-netværket er aktivt: Mens maskinen venter på, at det
aktuelle job afsluttes, blinker indikatoren for WPS hurtigt. Derefter
frakobles den trådløse netværksforbindelse automatisk, og WPS
LED'en slukkes.
1
2
Tryk på knappen
(Menuen) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > Trådløst > WLAN-indstillinger.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
116
Konfiguration af trådløst netværk
3
Tryk på OK for at vælge den ønskede konfigurationsmetode.
•
Der installeres en maskine med et trådløst netværkskort
•
•
USB-kabel
•
Guide (anbefales): I denne tilstand sker konfigurationen
automatisk. Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk,
der kan vælges imellem. Når et netværk er valgt, beder printeren
om den tilhørende sikkerhedsnøgle.
Brugerdefineret: I denne tilstand kan brugerne angive eller
manuelt redigere deres eget SSID eller vælge en detaljeret
sikkerhedsindstilling.
15
Oprettelse af infrastrukturnetværket
1
2
3
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Konfiguration med Windows
Genvej til programmet Samsung Easy Wireless Setup uden cd'en:
Hvis du har installeret printerdriveren en gang, kan du få adgang til
programmet Samsung Easy Wireless Setup uden brug af cd'en (se
"Adgang til administrationsværktøj" på side 214).
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
Adgangspunkt via USB-kabel
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
4
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
117
Konfiguration af trådløst netværk
5
Vælg Trådløs netværksforbindelse i skærmbilledet
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
6
På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang? skal du
vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk. Klik
derefter på Næste.
Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej,
min printer er allerede tilsluttet mit netværk.
7
Vælg Via et USB-kabel på skærmen Vælg metode til
konfiguration af trådløst netværk. Klik derefter på Næste.
8
Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg
navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på
Næste.
Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil
konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på Avanceret
indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Angiv SSID'et for
adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et).
• Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet Infrastruktur.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
118
Konfiguration af trådløst netværk
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne indstilling for
at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der
bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre
Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
9
Hvis din printer understøtter Wil-Fik Direct, og denne funktion er
deaktiveret, vises den tilsvarende skærm.
Klik på OK og Næste.
• Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES.)
• Netværksadgangskode: Angiv netværkets
krypteringsadgangskode.
• Bekræft adgangskode til netværket: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du
vælge det passende WEP-nøgleindeks.
• Wil-Fik Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren
understøtter denne funktion.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet
har sikkerhedsindstillinger.
• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy
Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 137).
Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).
• Wi-Fi Direct navn: Wi-Fi Direct-standardnavnet er modelnavnet, og
det må højst indeholde 22 tegn.
• Indstilling af adgangskode er den numeriske streng, og størrelsen
er 8-64 tegn.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
119
Konfiguration af trådløst netværk
10
11
Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Oprettelse af infrastrukturnetværket
1
2
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Adgangspunkt uden et USB-kabel (anbefales)
Elementer, du skal have klar
•
WiFi-aktiveret pc, som kører Windows 7 eller nyere og et adgangspunkt
(router)
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
Maskinen kører på trådløst LAN, når indstillingerne til trådløst netværk
konfigureres. Du kan måske ikke oprette forbindelse til internettet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
120
Konfiguration af trådløst netværk
4
Vælg Trådløs netværksforbindelse i skærmbilledet
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
5
På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang? skal du
vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk. Klik
derefter på Næste.
6
Vælg Via en direkte trådløs forbindelse på skærmen Vælg
metode til konfiguration af trådløst netværk. Klik derefter på
Næste.
Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej,
min printer er allerede tilsluttet mit netværk.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
121
Konfiguration af trådløst netværk
Selv hvis din computer kører med Windows 7 eller nyere, kan du ikke
bruge denne funktion, hvis din pc ikke understøtter trådløst netværk.
Indstil det trådløse netværk vha. et USB-kabel (se "Adgangspunkt via
USB-kabel" på side 117).
Hvis nedenstående skærm vises, skal du trykke på
knappen på kontrolpanelet inden for 2 minutter.
7
8
(WPS)-
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs
forbindelse mellem maskinen og computeren ved at oprette et ad hoc
trådløst netværk ved at følge de enkle trin nedenfor.
Elementer, du skal have klar
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
USB-kabel
Klik på Næste, når du har konfigureret det trådløse netværk.
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
122
Konfiguration af trådløst netværk
Oprettelse af ad hoc-netværket i Windows
1
2
4
Vælg Trådløs netværksforbindelse i skærmbilledet
Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
5
På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang? skal du
vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk. Klik
derefter på Næste.
Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle
programmer > Tilbehør > Kør.
X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der
repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej,
min printer er allerede tilsluttet mit netværk.
6
Vælg Via et USB-kabel på skærmen Vælg metode til
konfiguration af trådløst netværk. Klik derefter på Næste.
7
Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en
liste med de trådløse netværk. Klik på Avanceret indstilling.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
123
Konfiguration af trådløst netværk
• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast det ønskede SSID
(der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).
• Driftstilstand: Select ad hoc.
• Kanal: Vælg kanalen. (Auto-indstilling eller 2.412 til 2.467 MHz).
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
• Kryptering: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Netværksadgangskode: Angiv netværkets
krypteringsadgangskode.
• Bekræft adgangskode til netværket: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du
vælge det passende WEP-nøgleindeks.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis ad-Hoc-netværket
har en sikkerhedsindstilling.
8
Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.
Kontroller indstillingerne, og klik på Næste.
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om
computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens
netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det
trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens
netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det
trådløse netværk også være Statisk.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge netværksindstillingen
Statisk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den
statiske IP-adresse.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om
DHCP vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst
netværk. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/
IP for at ændre tildelingsmetoden til Modtag IP-adressen
automatisk (DHCP).
Vælg Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og klik på
Næste.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der
forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP
krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse
netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
124
Konfiguration af trådløst netværk
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om
Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst
netværk. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/
IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
For eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske).
- Gateway: 169.254.133.1
9
Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises. Klik på
Næste.
10
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
11
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
16
Konfiguration ved hjælp af Mac
Adgangspunkt via USB-kabel
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet printer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
USB-kabel
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
125
Konfiguration af trådløst netværk
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
•
4
5
6
7
8
10
Vælg Configuration of Wireless network på Printer Connection
Type, og klik på Continue.
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
126
Konfiguration af trådløst netværk
11
Hvis skærmbilledet Wireless Settings vises, skal du vælge Using
a USB cable og klikke på Next.
Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du gå til trin 15.
Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et for
adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et).
• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet Infrastructure.
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne indstilling for at
godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der
bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre
Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
• Network Password: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.
12
Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg
navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på
Next.
• Confirm Network Password: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge
det passende WEP Key Index.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet
har sikkerhedsindstillinger.
Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
127
Konfiguration af trådløst netværk
13
Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.
Kontroller indstillingerne, og klik på Næste.
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
• Wil-Fik Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren
understøtter denne funktion.
• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy
Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 137).
• Wi-Fi Direct navn: Wi-Fi Direct-standardnavnet er modelnavnet, og
det må højst indeholde 22 tegn.
• Indstilling af adgangskode er den numeriske streng, og størrelsen
er 8-64 tegn.
14
Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises. Klik på
Næste.
15
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
Adgangspunkt uden et USB-kabel (anbefales)
Elementer, du skal have klar
•
WiFi-aktiveret Mac, som kører Mac OS 10.7 eller nyere og et
adgangspunkt (router)
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
4
5
6
7
8
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
128
Konfiguration af trådløst netværk
9
10
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Vælg Configuration of Wireless network på Printer Connection
Type, og klik på Continue.
11
Hvis skærmbilledet Wireless Settings vises, skal du vælge Using
a direct wireless connection og klikke på Næste.
Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du gå til trin 13.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
129
Konfiguration af trådløst netværk
Ad hoc via USB-kabel
Hvis nedenstående skærm vises, skal du trykke på
(WPS)-knappen
på kontrolpanelet inden for 2 minutter.
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs
forbindelse mellem maskinen og computeren ved at opsætte et trådløst AdHoc-netværk ved at følge disse enkle trin.
Elementer, du skal have klar
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
USB-kabel
Oprettelse af ad hoc-netværket i Mac
12
13
Klik på Næste, når du har konfigureret det trådløse netværk.
1
2
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Klik på Close, når installationen er fuldført.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
130
Konfiguration af trådløst netværk
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens
skrivebord.
•
4
5
6
7
8
Vælg Configuration of Wireless network på Printer Connection
Type, og klik på Continue.
11
Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en
liste med de trådløse netværk. Klik på Avanceret indstilling.
I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på
Finder.
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at
maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
9
10
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID-navnet (der
skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).
• Operation Mode: Select ad hoc.
• Channel: Vælg kanalen (Auto Setting eller 2412 MHz til 2467
MHz).
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges
muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt
WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
131
Konfiguration af trådløst netværk
• Encryption: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Network Password: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.
• Confirm Network Password: Bekræft netværkets
krypteringsadgangskode.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge
det passende WEP Key Index.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket
har en sikkerhedsindstilling.
Vælg Open System eller Shared Key for godkendelsen, og klik på
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der
forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP
krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse
netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
12
Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.
Kontroller indstillingerne, og klik på Next.
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om
computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens
netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det
trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens
netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det
trådløse netværk også være Statisk.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge indstillingen Statisk for
det trådløse netværk, skal du kontakte netværksadministratoren for at
få oplyst den statiske IP-adresse.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om
DHCP vises i vinduet Wireless Network Setting Confirm. Hvis
vinduet viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre
tildelingsmetoden til Receive IP address automatically (DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om
Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst
netværk. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/
IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
For eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).
- Gateway: 169.254.133.1
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
132
Konfiguration af trådløst netværk
13
Når det vindue, der angiver, at forbindelsen med netværkskablet er
bekræftet, vises, skal du frakoble netværkskablet og klikket på
Næste.
17
Brug af et netværkskabel
Hvis netværkskablet er tilsluttet, kan det have svært ved at finde
maskinen, når det trådløse netværk konfigureres.
14
Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til
netværkskonfigurationen.
15
Konfigurationen af det trådløse netværk er færdig. Når installationen
er færdig, skal du klikke på Quit.
Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil du ikke kunne
bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 20).
Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at samarbejde
med dit netværk skal du udføre forskellige konfigurationsprocedurer.
• Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du
installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se
"Installation af driver via netværket" på side 100).
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere
en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation til Mac"
på side 90).
• Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet
det trådløse netværk, for at få oplysninger om
netværkskonfigurationen.
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
•
Netværkskabel.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
133
Konfiguration af trådløst netværk
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Brug af SyncThru™ Web Service
Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du
kontrollere status for kabeltilslutning.
Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 96.
IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)
1
Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du
tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
2
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IPadresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MACadressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i
Netværkskonfigurationsrapporten.
For eksempel:
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 96.
3
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
Konfiguration af maskinens trådløse netværk
4
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service,
skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og
adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer
standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det trådløse
netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger blev
indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis
du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har
konfigureret dit netværk.
Du kan bruge SyncThru™ Web Service til at konfigurere de trådløse
parametre.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Network Settings.
6
Klik på Wireless > Wizard.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
134
Konfiguration af trådløst netværk
8
Wizard hjælper dig med opsætningen af den trådløse
netværkskonfiguration. Du kan dog evt. konfigurere det trådløse
netværk direkte ved at vælge Custom.
7
Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises,
skal du angive den registrerede adgangskode (adgangskode til
netværket) og klikke på Next.
9
Vælg det eneste Network Name(SSID) på listen.
•
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et
trådløst netværk. Adgangspunkter og trådløse enheder, der
forsøger at oprette forbindelse til et bestemt trådløst netværk,
skal bruge det samme SSID. Der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’et.
-
Ad-hoc: Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere
direkte med hinanden i et peer-to-peer-miljø.
Infrastructure: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere med hinanden via et adgangspunkt.
Hvis netværkets Operation Mode er Infrastructure, skal du vælge
adgangspunktet til SSID. Hvis Operation Mode er Ad-hoc, skal du
vælge maskinens SSID.
Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration.
Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på Apply.
Tag netværkskablet ud (standard eller netværk). Maskinen bør nu
starte den trådløse kommunikation med netværket. Hvis tilstanden er
Ad-Hoc, kan du benytte et trådløst LAN og kabelbaseret LAN samtidig.
Operation Mode: Operation Mode henviser til de trådløse
forbindelsers type (se "Navn for trådløst netværk og
adgangskode til netværket" på side 108).
-
Klik på Next.
10
Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg
instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.
18
Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket
Hvis din maskine har en skærm, kan du også tænde/slukke for Wi-Fi på
maskinens kontrolpanel ved hjælp af menuen Network.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
135
Konfiguration af trådløst netværk
1
Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du
tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
2
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
For eksempel:
3
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
4
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service,
skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og
adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer
standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Network Settings.
6
Klik på Wireless > Custom.
19
Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning
Wi-Fi Direct er en brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode mellem den
Wi-Fi Direct-certificerede printer og en mobilenhed, som giver sikker
tilslutning og bedre overførselshastighed end ad hoc-tilstand.
Med Wi-Fi Direct kan du tilslutte printeren til et Wi-Fi Direct-netværk,
samtidig med at oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også
bruge et kablet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidigt, så flere
brugere har adgang til og kan udskrive både fra Wi-Fi Direct og fra et kablet
netværk.
• Du kan ikke oprette forbindelse mellem din mobilenhed og internettet
gennem printerens Wi-Fi Direct.
• Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model.
Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering,
IPSec, WINS og SLP-tjenester.
• Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er tre.
Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
136
Konfiguration af trådløst netværk
Konfiguration af Wi-Fi Direct
-
Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.
Fra den USB-kabelforbundne computer (anbefalet)
Når driveren er installeret, kan Samsung Easy Printer Manager benyttes til
at ændre indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager er kun tilgængelig for brugere af
Windows og Mac.
•
Gør følgende i menuen Start, Vælg Programmer eller Alle
programmer > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager
> Enhedsindstillinger> Netværk.
-
Direkte Wi-Fi til/fra: Vælg Til for at aktivere.
-
Enhedsnavn: Indtast printerens navn for at søge efter printeren på
et trådløst netværk. Enhedsnavnet er som standard et modelnavn.
-
IP-adresse: Indtast printerens IP-adresse. Denne IP-adresse
bruges kun til det lokale netværk og ikke til den kabelforbundne
infrastruktur eller det trådløse netværk. Vi anbefaler at bruge
standardindstillingen for den lokale IP-adresse (192.168.3.1 er en
standardindstilling til printerens lokale IP-adresse til Wi-Fi Direct)
-
Gruppeejer: Aktiver denne indstilling for at tildele printeren til Wi-Fi
Direct-gruppeejeren. Gruppeejer fungerer på samme måde som et
trådløst adgangspunkt. Vi anbefaler at aktivere denne indstilling.
Netværksadgangskode: Hvis din printer er en Gruppeejer, skal
der angives en Netværksadgangskode, for at andre mobilenheder
kan oprette forbindelse til printeren. Du kan selv konfigurere en
adgangskode til netværket, eller du kan huske den angivne
adgangskode til netværket, der bliver vilkårligt oprettet som
standard.
Fra maskinen (maskiner med en skærm)
•
Vælg Netværk > Traadloes > Wi-Fi Direct i kontrolpanelet.
•
Aktiver Wi-Fi Direct.
Fra maskinen (maskiner uden en skærm)
•
Tryk på
(WPS)-knappen på kontrolpanelet og hold den nede ca. 1015 sekunder. Wil-Fik Direct-funktionen tændes.
•
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 15 sekunder.
Wil-Fik Direct-funktionen slukkes.
Fra den netværksforbundne computer
Hvis din printer anvender et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt,
kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.
•
Gå til SyncThru™ Web Service, vælg Settings > Network Settings >
Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct, og konfigurer andre indstillinger.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
137
Konfiguration af trådløst netværk
20
• Til Linux OS-brugere:
- Udskriv en konfigurationsrapport for IP-netværket, så du kan
kontrollere udskrifterne (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 96).
- Gå til SyncThru Web Service, vælg Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
Fejlfinding
Problemmer under konfiguration eller
driverinstallation
- Aktiver eller dekativer Wi-Fi Direct.
Der blev ikke fundet printere
Indstilling af mobilenheden
•
•
Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til
brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens
Wi-Fi Direct.
Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til
mobiludskrivningsprogrammet (for eksempel: Samsung-mobilprinter)
for at udskrive fra din smartphone.
• Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din
mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator
blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet
til din mobilenhed.
•
Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.
•
USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut
maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.
•
Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens
brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der fulgte med
maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst netværk.
Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet
•
Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har
valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på
adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
•
Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.
• Hvis din mobilenhed ikke understøtter WPS, skal du indtaste en
printers "netværksnøgle" i stedet for at trykke på WPS-knappen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
138
Konfiguration af trådløst netværk
Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed
•
Sikkerheden er ikke konfigureret korrekt. Kontroller den konfigurerede
sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.
Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl
•
Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USBkablet og maskinens strømforsyning.
Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk
•
Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra
maskinen.
Hvis udskriftsjobbet ikke fungerer i DHCP-tilstand, kan problemet
skyldes den automatisk ændrede IP-adresse. Sammenlign IPadressen mellem produktets IP-adresse og printerportens IP-adresse.
Sådan sammenlignes de:
1 Udskriv netværksoplysningsrapporten for printeren, og kontrollér
derefter IP-adressen (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 96).
2 Kontrollér printerportens IP-adresse fra din computer.
a Klik på menuen Start i Windows.
b I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og
faxenheder.
• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware og lyd > Printere.
Tilslutningsfejl – Tildeling af IP-adresse
• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og
printere.
•
• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware > Enheder og printere.
Højreklik på maskinen.
I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber.
I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Printeregenskaber i genvejsmenuerne.
Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket ►, kan du
vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte
printer.
Klik på fanen Port.
Klik på knappen Konfigurer port.
Kontrollér, om Printernavn eller IP-adresse:: er IP-adressen på
arket med netværkskonfiguration.
Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.
Fejl ved tilslutning af pc
•
c
d
Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse
mellem computeren og maskinen.
-
For DHCP-netværksmiljø
Printeren modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis
computeren er konfigureret til DHCP.
e
f
g
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
139
Konfiguration af trådløst netværk
3 Rediger printerportens IP-adresse, hvis den adskiller sig fra
adressen for netværksoplysningsrapporten.
Hvis du vil bruge softwareinstallations-cd'en til at ændre portens IPadressen, skal du oprette forbindelse til en netværksprinter. Opret
derefter forbindelse til IP-adressen igen.
-
Andre problemer
Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal
du kontrollere følgende:
For statisk netværksmiljø
Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i
produktets brugervejledning.
Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er
konfigureret til en statisk adresse.
For eksempel:
•
Du kan ikke samtidigt aktivere kablede og trådløse netværk.
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:
•
Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen
er muligvis ikke tændt.
•
Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er
langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være
vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
•
Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og
computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen
genetableres ved at slukke og tænde strømmen.
•
Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer
kommunikationen.
▪
IP-adresse: 169.254.133.42
▪
Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:
▪
IP-adresse: 169.254.133.43
▪
Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske).
▪
Gateway: 169.254.133.1
Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og
det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren
muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå
den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
140
Konfiguration af trådløst netværk
•
Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan
kontrollere IP-adressen ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
•
Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som f.eks.
Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse forbindelses
indstillinger, hver gang du bruger den trådløse maskine.
•
Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har
konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en
adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse
routers) administrator.
•
Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og ad-hoc-tilstand samtidig for
den trådløse Samsung-netværksmaskine.
•
Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.
•
Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det
trådløse signal.
•
Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas
indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af
DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis
maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet
nulstillet.
Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCPserveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid
bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan
identificere maskinens MAC-adresse ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 96).
•
•
Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til
netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers
oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den
trådløse router).
Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre
trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.
Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller
den trådløse router) og maskinen.
Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse
router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder
metal eller beton.
•
Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan
påvirke det trådløse signal.
Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet
mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.
•
Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller trådløse router) ændres,
skal du konfigurere produktets trådløse netværk igen.
•
Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er tre.
•
Hvis Wi-Fi Direct er Til, understøtter denne maskine kun IEEE 802.11
b/g.
•
Hvis adgangspunktet er indstillet til kun at fungere med standarden
802.11n, kan det muligvis ikke tilslutte til din maskine.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
141
Samsung Mobile Print
21
22
Hvad er Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print er en gratis app, som giver brugerne mulighed for
at udskrive fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller
tablet. Samsung Mobile Print er kompatibel med Android- og iOSsmartphones plus iPod Touch og tablet PC. App'en slutter din mobilenhed
til en netværkstilsluttet Samsung-printer eller til en trådløs printer via et WiFi-access point. Det er ikke nødvendigt at installere en ny driver eller at
konfigurere netværksindstillinger – du skal blot installere Samsung Mobile
Print, hvorefter app'en automatisk vil finde kompatible Samsung-printere.
Udskrivning af fotos, websider og PDF-dokumenter samt scanning
understøttes. Hvis du har en Samsung-multifunktionsprinter, kan du scanne
ethvert dokument til JPG-, PDF- eller PNG-format, så du hurtigt og nemt
kan se det på din mobilenhed.
Hentning af Samsung Mobile Print
Du kan hente Samsung Mobile Print ved at gå til app-butikken (Samsung
Apps, Play Store, App Store) på din mobilenhed og søge efter "Samsung
Mobile Print”. Du kan også besøge iTunes for Apple-enheder på din
computer
23
Understøtter Mobile OS
•
Android OS 2.1 eller nyere
•
iOS 4.0 eller nyere
24
Understøttede enheder
•
iOS 4.0 eller nyere: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 eller nyere: Galaxy series og Android-mobilenheder
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
142
Brug af NFC-funktionen
Med NFC (Near Field Communication)-printeren kan du direkte udskrive fra
din mobiltelefon ved bare at holde mobiltelefonen over NFC-mærket på din
printer. Det kræver ikke installation af en printerdriver eller forbindelse til et
adgangspunkt. Du skal bare bruge en mobiltelefon, der understøtter NFC.
App'en Samsung Mobile Print skal være installeret på din mobiltelefon, før
du kan bruge denne funktion.
• NFC-genkendelse kan muligvis ikke virke korrekt alt efter hvilket
materiale mobiltelefonens cover er fremstillet af.
• Overførselshastigheden afhænger af, hvilken mobiltelefon du
benytter.
26
Udskrivning af
1
Kontroller, at NFC-funktionen er aktiveret på din mobiltelefon og at
Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer (se "Konfiguration
af Wi-Fi Direct" på side 137).
2
Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på
telefonens bagside) over NFC-mærket(
) på din printer.
Vent et par sekunder, inden Samsung Mobile Print-appen starter.
25
Krav
•
NFC-aktiveret, Mobile Print-app installeret mobiltelefon med Android
OS 4.0 eller nyere.
•
Printer med aktiveret Wi-Fi Direct-funktion. Wi-Fi Direct-funktionen er
aktiveret som standard.
• På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens
bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen,
inden du starter.
• Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du
angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen
på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
• Hvis du ikke har app'en Samsung Mobile Print installeret på din
mobiltelefon, opretter den automatisk forbindelse til siden, hvor du
kan hente app'en Samsung Mobile Print. Hent app'en, og prøv igen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
143
Brug af NFC-funktionen
3
Vælg det indhold, du vil udskrive.
Ret eventuelt printerindstillingerne, hvis det er nødvendigt, ved at
trykke på
4
.
Placer NFC-antennen på din mobiltelefon (sædvanligvis placeret på
telefonens bagside) over NFC-mærket(
) på din printer.
Vent et par sekunder, mens telefonen opretter forbindelse til
printeren.
• På visse mobiltelefoner findes NFC-antennen ikke på telefonens
bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobiltelefonen,
inden du starter.
• Hvis der vises en fejlmeddelelse om et ændret PIN-nummer, skal du
angive et ændret PIN-nummer og trykke på OK. Følg vejledningen
på skærmen for at opdatere PIN-nummeret.
5
Printeren starter udskrivningen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
144
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ er en tjeneste, der giver dig mulighed for at udskrive
til en printer ved hjælp af din mobiltelefon, tablet eller en hvilken som helst
anden enhed, der har forbindelse til internettet. Du skal blot registrere din
Google-konto på printeren, og så er du klar til at bruge tjenesten Google
Cloud Print. Du kan udskrive dit dokument eller din e-mail med Chrome OS,
en Chrome-browser eller et Gmail-/GOOGLE DOCS-program på din
mobilenhed, så du ikke behøver at installere printerdriveren på
mobilenheden. På Google-webstedet (http://support.google.com/
cloudprint) kan du finde flere oplysninger om Google Cloud Print™.
5
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
6
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service,
skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer
standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
27
Hvis der bruges en proxyserver i netværksmiljøet, skal du konfigurere
proxyens IP- og portnummer fra Settings > Network Settings >
Google Cloud Print > Proxy Setting. Kontakt udbyderen af din
netværkstjeneste eller netværksadministratoren for at få flere
oplysninger.
Registrering af din Google-konto på printeren
• Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt
eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.
• Det er en god ide at oprette din Google-konto i forvejen.
1
2
3
4
Åbn Chrome-browseren.
Besøg www.google.com.
Log på Google-webstedet med din Gmail™-adresse.
7
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Angiv navnet på og en beskrivelse af printeren.
Klik på Register.
Pop op-bekræftelsesvinduet vises.
Start Chrome, og indtast din printers IP-adresse i browservinduet.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
145
Google Cloud Print
Hvis du angiver, at browseren skal blokere pop op-vinduer, vises
bekræftelsesvinduet ikke. Tillad, at der vises pop op-vinduer på
webstedet.
10
11
Klik på Finish printer registration.
Udskrivning fra et program på en mobilenhed
Følgende trin er et eksempel på brug af app'en GOOGLE DOCS fra en
Android-mobiltelefon.
1
Klik på Manage your printers.
Installer applikationen Cloud Print på din mobilenhed.
Hvis du ikke har applikationen, kan du hente den fra
applikationslageret, f.eks. Android Market eller App Store.
Nu er din printer registreret i tjenesten Google Cloud Print.
Google Cloud Print-aktiverede enheder vises på listen.
28
Udskrivning med Google Cloud Print
Udskrivningsproceduren varierer, afhængigt af det program eller den
enhed, som du bruger. Du kan se listen over de programmer, der
understøtter tjenesten Google Cloud Print.
Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller
trådløst netværk, der har adgang til internettet.
2
3
4
5
6
7
Åbn applikationen GOOGLE DOCS fra din mobilenhed.
Tryk på indstillingsknappen
Tryk på sendeknappen
for det dokument, du vil udskrive.
.
Tryk på knappen Cloud Print
.
Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.
Tryk på Click here to Print.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
146
Google Cloud Print
Udskrivning fra Chrome-browseren
Følgende trin er et eksempel på brug af Chrome-browseren.
1
2
3
4
5
6
Kør Chrome.
Åbn det dokument eller den e-mail, du vil udskrive.
Klik på ikonet med skruenøglen (
) øverst til højre i browseren.
Klik på Udskriv. Der vises en ny fane til udskrivning.
Vælg Print with Google Cloud Print.
Klik på knappen Udskriv.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
147
3. Specielle egenskaber
I dette kapitel beskrives de specielle udskrivningsfunktioner.
• Højdejustering
149
• Ændring af standardindstillingerne for udskrivning 150
• Indstilling af maskinen til standardmaskine
151
• Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
152
• Mac-udskrivning
159
• Linux-udskrivning
161
Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.
Højdejustering
Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af
maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan
du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.
Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
•
1
2
3
4
Høj 3
Høj 2
Høj 1
Normal
Brugere af Windows og Mac indstiller printeren fra Samsung Easy
Printer Manager >
(Skift til avanceret tilstand) >
Enhedsindstillinger. Se "Enhedsindstillinger" på side 173.
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille højden via
SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på
side 168).
3. Specielle egenskaber
149
Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder.
•
I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware og lyd > Printere.
•
I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og
printere.
•
I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware > Enheder og printere.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre
dem i Udskriftsindstillinger.
Højreklik på maskinen.
I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du vælge
Udskriftsindstillinger.
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Udskriftsindstillinger i genvejsmenuerne.
Hvis Udskriftsindstillinger har et ►, kan du vælge andre
printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.
5
6
Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
Tryk på OK.
3. Specielle egenskaber
150
Indstilling af maskinen til standardmaskine
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder.
•
I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware og lyd > Printere.
•
I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og
printere.
•
I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware > Enheder og printere.
Vælg din maskine.
Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter.
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge andre
printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer, hvis der er en ►
ud for Benyt som standardprinter.
3. Specielle egenskaber
151
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
XPS-printerdriver: bruges til udskrivning af XPS-filformatet.
1
Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.
2
3
Klik på Udskriv.
• Se "Funktioner pr. model" på side 7.
• XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vistaoperativsystemet eller nyere.
• Installer valgfri hukommelse, når et XPS-job ikke udskrives, fordi
printeren ikke har mere hukommelse.
• Du kan installere XPS-printerdriveren, når du indsætter softwarecd'en i dit cd-rom-drev. Når installationsvinduet vises, skal du vælge
Brugerdefineret installation. Du kan vælge XPS-printerdriveren i
vinduet Vælg funktioner.
• Til modeller, hvor der medfølger XPS-driver fra Samsungs websted
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
1
Udskrivning til en fil (PRN)
Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.
Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter,
Documents and Settings eller Brugere. Afhængigt af dit
operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe
muligvis anderledes ud.
3. Specielle egenskaber
152
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
2
Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue Udskriv for at ændre
udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
• Vælg menuen Hjælp, eller klik på knappen
Hjælp" på side 37).
Emne
Flere sider pr. ark
fra vinduet, eller tryk på F1 på dit tastatur, og klik på en indstilling, du gerne vil vide mere om (se "Bruge
Beskrivelse
Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes
størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.
3. Specielle egenskaber
153
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Posterudskrivning
Beskrivelse
Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne
sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.
Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen
øverst til højre under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.
Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og
danne en brochure.
Brochureudskrivninga
8
9
Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.
Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for
papirStørrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.
Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir
(papir uden mærket
eller ).
3. Specielle egenskaber
154
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
• Dobbeltsidet
udskrivning
Beskrivelse
Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.
a
• Dobbeltsidet
udskrivning (manuel)a
• Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio
• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt. Maskinen udskriver først hver anden
side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.
• Funktionen Spring tomme sider over fungerer ikke, når du vælger duplexfunktionen.
• Vi anbefaler, at du ikke udskriver på begge sider af specialmedierne, f.eks. etiketter, konvolutter eller tykt papir. Det kan
forårsage papirstop eller beskadige maskinen.
• Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt på maskinens
kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/XPS-printerdriveren (se "Funktioner pr. model" på side 7).
• Ingen: Deaktiverer denne funktion.
• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.
• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.
• Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning.
Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger Omvendt dobbeltsidet udskrivning (manuel).
3. Specielle egenskaber
155
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
Papirindstillinger
Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent
dokumentet skal forstørres eller formindskes.
Vandmærke
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du kan f.eks. benytte den,
hvis du vil have teksten ”KLADDE” eller ”FORTROLIGT” skrevet med store grå bogstaver diagonalt hen over den første side eller
på alle sider i et dokument.
Vandmærke
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke.
Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
(Oprettelse af et
vandmærke)
Vandmærke
(Redigering af et
vandmærke)
Vandmærke
(Sletning af et
vandmærke)
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige
indstillinger.
d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
a
b
c
d
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.
Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker, og klik på Slet.
Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
3. Specielle egenskaber
156
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Beskrivelse
Denne indstilling er tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren (se "Software" på side 8).
Overlaya
Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle
dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der
indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du
ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.
Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.
• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.
• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet
på.
Overlay
(Oprettelse af et nyt
sideoverlay)
a
b
c
d
Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet Rediger overlay.
Klik på Opret i vinduet Rediger overlay.
I vinduet Gem som skal du indtaste et navn i feltet Filnavn. Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det (standard er
C:\Formover).
e Tryk på gem. Navnet vises i Overlayliste.
f Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
3. Specielle egenskaber
157
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Overlay
(Brug af et sideoverlay)
Overlay
Beskrivelse
a Klik på fanen Avanceret.
b Markér det ønskede overlay på rullelisten Tekst.
c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst, skal du vælge Rediger... og klikke på Indlæs. Markér den overlayfil,
du vil benytte.
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn.
Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet
Overlayliste.
d Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved udskrivning. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret,
vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et
overlay sammen med dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med
dokumentet.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
a
(Sletning af et sideoverlay) b
c
d
e
f
Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences.
Vælg Rediger på rullelisten Tekst.
Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.
Klik på Slet.
Klik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv. Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.
a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.
3. Specielle egenskaber
158
Mac-udskrivning
4
Ændring af printerindstillinger
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
3
Sådan udskriver du et dokument
Når du udskriver fra en Mac, skal du kontrollere indstillingerne for
printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinnene nedenfor for
at udskrive fra en Mac:
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
3
Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og
kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på OK.
4
5
6
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document Setup i nogle
programmer).
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det maskinnavn, der vises i
vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken
maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet
følgende.
5
Udskrivning af flere sider på ét ark
Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion
giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.
1
2
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
3
4
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Åbn menuen File, og klik på Print.
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
Klik på Print.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det antal sider,
du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet.
Klik på Print.
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil
udskrive, på ét ark papir.
3. Specielle egenskaber
159
Mac-udskrivning
6
Udskrivning på begge sider af papiret
Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi
muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på
begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.
7
Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side
det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:
•
Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det konventionelle layout,
der anvendes i bogbinding.
•
Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der oftest bruges til
kalendere.
1
2
3
4
5
Brug af Hjælp
Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne,
som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med
oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.
Vælg Print i menuen File i dit Mac-program.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided.
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Klik på Print. Printeren udskriver nu på begge sider af papiret.
3. Specielle egenskaber
160
Linux-udskrivning
8
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og
indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.
Automatisk duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af
modeller. Som alternativ kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller
andre programmer til udskrivning af ulige-lige (se "Funktioner pr.
model" på side 7).
8
Udskrivning fra programmer
Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved
hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på
maskinen fra ethvert af disse programmer.
1
2
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Print Setup i nogle
programmer).
Klik på Print.
9
Udskrivning af filer
Du kan udskrive tekst, billeder og pdf-filer på din maskine vha. CUPSstandarden – direkte fra kommandolinjen. CUPS lp- eller lprhjælpeprogrammet giver dig mulighed for at gøre dette. Du kan udskrive
disse filer vha. nedenstående kommandoformat.
"lp -d <printer name> -o <option> <file name>"
3
Vælg papirstørrelse og -retning, og kontroller, at maskinen er valgt.
Klik på Apply.
4
5
6
7
Åbn menuen File, og klik på Print.
Se lp- eller lpr-man-siden i dit system for at få flere oplysninger.
Vælg maskine til din udskrivning.
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
Skift andre udskriftsindstillinger i hver enkelt fane, hvis det er
nødvendigt.
3. Specielle egenskaber
161
Linux-udskrivning
10
•
Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job for at
annullere det valgte job, og markér afkrydsningsfeltet Show
completed jobs for at se tidligere jobs på joblisten.
•
Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på Add to
Class for at føje printeren til en bestemt klasse, eller klik på
Remove from Class for at fjerne maskinen fra den valgte
klasse.
Konfiguration af printeregenskaber
Du kan bruge vinduet Printer Properties, der stilles til rådighed af Printers
configuration, til at ændre de forskellige printeregenskaber for maskinen.
1
Åbn Unified Driver Configurator.
Skift om nødvendigt til Printers configuration.
2
Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på
Properties.
3
Vinduet Printer Properties vises.
4
Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet Printer
Properties.
Følgende fem faner vises øverst i vinduet:
•
General: Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og
navn. Det navn, der angives under denne fane, vises på
printerlisten i Printers configuration.
•
Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en
anden port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel
eller omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne
fane.
•
Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden
maskindriver. Hvis du klikker på Options, kan du angive
standardindstillinger for enheden.
3. Specielle egenskaber
162
4. Nyttige
administrationsværktøjer
I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.
• Easy Capture Manager
164
• Samsung Easy Color Manager
165
• Samsung AnyWeb Print
166
• Easy Eco Driver
167
• Brug af SyncThru™ Web Service
168
• Brug af Samsung Easy Printer Manager
171
• Brug af Status for Samsung-printer
174
• Brug af Linux Unified Driver Configurator
176
Easy Capture Manager
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).
Hent skærmbilledet og start Easy Capture Manager ved blot at trykke på tasten Print Screen på tastaturet. Nu kan du let udskrive skærmbilledet, som er
hentet eller redigeret.
4. Nyttige administrationsværktøjer
164
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager hjælper brugere med at finjustere ved hjælp af seks farvetoner og andre egenskaber, f.eks. lysstyrke, kontrast og mætning.
Ændringer af farvetonen kan gemmes som en profil og kan bruges fra driveren eller inde fra maskinen.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 8).
Hjælper brugere af Samsung farvelaserprintere med at justere farver efter behov.
Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).
4. Nyttige administrationsværktøjer
165
Samsung AnyWeb Print
Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS.
Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og udskrive sider meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige program.
Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).
4. Nyttige administrationsværktøjer
166
Easy Eco Driver
Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og toner før udskrivning.
Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne billeder og tekster m.m. Du kan gemme ofte anvendte indstillinger som en
forudindstilling.
Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
Sådan gør du:
1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
2 Åbn vinduet Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
3 Gå ind på fanen Foretrukne, og vælg Eksempel på Eco-udskrivning.
4 Et vindue åbnes.
5 Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.
Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.
6 Klik på Udskriv.
Hvis du vil køre Easy Eco Driver hver gang, du udskriver, skal du markere afkrydsningsfeltet Start Easy Eco Driver before printing job under fanen
Grundlæggende i vinduet med udskrivningsindstillinger.
4. Nyttige administrationsværktøjer
167
Brug af SyncThru™ Web Service
• Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet Explorer
6.0 eller nyere.
• Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog
kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens
tilbehør eller model.
• Kun netværksmodel.
1
1
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
2
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service,
skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og
adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer
standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Adgang til SyncThru™ Web Service
2
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Oversigt over SyncThru™ Web Service
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
Maskinens integrerede websted åbnes.
Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.
Sådan logger du på SyncThru™ Web Service
Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du logge
på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web Service uden
at logge på, men du har ikke adgang til fanen Settings og fanen Security.
4. Nyttige administrationsværktøjer
168
Brug af SyncThru™ Web Service
Fanen Information
Fanen Security
Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks.
kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter, f.eks. en
fejlrapport.
Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og
netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne
fane.
•
Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor
alvorlige de er.
•
System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger og
aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
•
Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den
mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
•
Network Security: Angiver indstillinger for IPv4-/IPv6-filtrering.
•
Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkeltsidet og
dobbeltsidet.
Fanen Maintenance
•
Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og netværket.
•
Print information: Udskriver rapporter, f.eks. systemrelaterede
rapporter og skrifttyperapporter.
Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere
firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan
også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at
vælge menuen Link.
Fanen Settings
Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og
netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.
•
Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens indstillinger.
•
Fanen Network Settings: Viser indstillinger for netværksmiljøet.
Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.
•
Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.
•
Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.
•
Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller
kontrollere oplysninger.
•
4. Nyttige administrationsværktøjer
169
Brug af SyncThru™ Web Service
3
Angivelse af systemadministratoroplysninger
Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mailbeskeder.
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
3
Maskinens integrerede websted åbnes.
4
Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og
e-mail-adresse.
5
Klik på Apply.
Under fanen Security skal du vælge System Security > System
Administrator.
4. Nyttige administrationsværktøjer
170
Brug af Samsung Easy Printer Manager
Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle Samsungmaskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager kombinerer
enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart.
Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det
optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer Manager
giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den
grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte
mellem de to grænseflader: tryk på knappen
Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere
grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:
Skærmbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.
.
• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS.
• Windows, Internet Explorer 6.0 eller nyere kræves som minimum til
Samsung Easy Printer Manager.
4
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Sådan åbnes programmet:
I Windows
Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager .
1
Printerliste
Printerlisten viser de installerede printerikoner
på din computer.
Brugere af Mac
Åbn mappen Programmer > Samsung > Samsung Easy Printer
Manager
4. Nyttige administrationsværktøjer
171
Brug af Samsung Easy Printer Manager
Printeroplysninger
Hurtiglinks
Her får du generelle oplysninger om maskinen.
Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens
modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og
maskinens status.
Viser Hurtige links til maskinspecifikke
funktioner. Dette afsnit indeholder desuden
links til programmer i avancerede indstillinger.
4
2
Hvis du forbinder din maskine til et
netværk, aktiveres ikonet SyncThru™
Web Service.
Knappen Brugervejledning: Ved tryk
på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en
fejl. Du kan åbne det relevante afsnit
direkte i brugerhåndbogen.
Indholdsområde
Viser oplysninger om den valgte maskine, det
aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne
varierer afhængigt af den valgte maskine.
Nogle maskiner understøtter ikke denne
funktion.
Bestilling
forbrugsstoffer
Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til
bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye
tonerpatroner online.
5
Programoplysninger Indeholder links til at skifte til de avancerede
indstillinger (skifte brugergrænseflade),
opdateringer, præferencer, oversigt, hjælp og
Om.
3
Knappen
bruges til at skifte til
brugergrænsefladen med avancerede
indstillinger.
6
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og klik derefter på
den indstilling, du vil have flere oplysninger om.
4. Nyttige administrationsværktøjer
172
Brug af Samsung Easy Printer Manager
5
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger
Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som
administrerer netværket og maskinerne.
Jobregnskab
Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne
jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og anvendes på
enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware, såsom SyncThru™- eller
CounThru™-administrationssoftware.
Enhedsindstillinger
Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration,
papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.
Advarselsindstillinger (kun Windows)
Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
•
Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der modtages
advarsler.
•
E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via email.
•
Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og
tonerrelaterede advarsler.
4. Nyttige administrationsværktøjer
173
Brug af Status for Samsung-printer
Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig
besked om maskinens status.
Ikon
Betydning
Normal
Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller
advarsler.
Advarsel
Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en
fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau,
som kan føre til statussen Toneren er tom.
Fejl
Der er opstået mindst én fejl i maskinen.
• Kun tilgængelig for brugere af Windows.
• Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i
brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den
printer eller i det operativsystem, du bruger.
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen
(se "Systemkrav" på side 70).
Beskrivelse
6
Oversigt over Status for Samsung-printer
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsungprinter. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer
maskinens software.
Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende > knappen
Printerstatus.
Tonerniveau
Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:
1
Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i
hver tonerpatron. Maskinen og antallet af
tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet
vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger.
Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.
4. Nyttige administrationsværktøjer
174
Brug af Status for Samsung-printer
2
3
Indstilling
Du kan angive indstillinger, der har relation til
advarsler for udskriftsjob.
Bestil
forbrugsstoffer
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
Brugerhåndbog
Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog.
Ved tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl.
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
4
5
Luk
Luk vinduet.
4. Nyttige administrationsværktøjer
175
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er beregnet til
konfiguration af maskinenheder. Du skal installere Unified Linux Driver for
at kunne bruge Unified Driver Configurator (se "Installation til Linux" på side
92).
2
Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende
konfigurationsvindue.
Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet Unified Driver
Configurator automatisk på skrivebordet.
7
Åbning af Unified Driver Configurator
1
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på skrivebordet.
Du kan også klikke på menuikonet Startup og vælge Samsung
Unified Driver > Unified Driver Configurator.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Klik på Help for at bruge skærmhjælpen.
3
*Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på Exit for at
lukke Unified Driver Configurator.
4. Nyttige administrationsværktøjer
176
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Printerens betjeningsknapper er:
8
Printerkonfiguration
Printers configuration har to faner: Printers og Classes.
Fanen Printers
Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at klikke på
maskinikonet i venstre side af vinduet Unified Driver Configurator.
1
Skifter til Printers configuration.
2
Viser alle installerede maskiner.
3
Viser status, modelnavn og URI for maskinen.
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
•
Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.
•
Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.
•
Set as Default: Indstiller den valgte maskine som standardmaskine.
•
Stop/Start: Stopper/starter maskinen.
•
Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du vil
kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.
•
Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre printerens
egenskaber.
4. Nyttige administrationsværktøjer
177
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Fanen Classes
9
Ports configuration
Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.
1
I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte, kontrollere status
for hver port og frigive en port, der er stoppet i optaget-tilstand, når dens
ejer af en eller anden grund har afsluttet jobbet.
2
1
2
1
Viser alle maskinklasserne.
2
Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen.
3
•
Refresh: Opdaterer listen over klasser.
1
Skifter til Ports configuration.
•
Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskineklasse.
2
Viser alle tilgængelige porte.
•
Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.
3
Viser porttypen, enheden, der er tilsluttet porten, samt status.
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.
•
Release port: Frigiver den markerede port.
4. Nyttige administrationsværktøjer
178
5. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.
• Problemer med papirindføring
180
• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
181
• Udskrivningsproblemer
182
• Problemer med udskriftskvaliteten
186
• Problemer vedrørende operativsystem
194
Problemer med papirindføring
Tilstand
Løsningsforslag
Papirstop under udskrivning.
Afhjælp papirstoppet.
Papirarkene hænger sammen.
• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.
• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.
• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.
Der kan ikke indføres flere sider i
maskinen på én gang.
Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
Papiret indføres ikke i maskinen.
• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.
• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.
• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
Der opstår hele tiden papirstop.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige
udskriftsmaterialer, skal du benytte manuel indføring i bakken.
• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn det øverste dæksel, og fjern resterne.
5. Fejlfinding
180
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
Tilstand
Løsningsforslag
Maskinen får ingen strøm,
eller kablet mellem computeren og
maskinen er ikke tilsluttet korrekt.
• Slut først maskinen til stikkontakten, og tryk på knappen
(Strøm/Opvækning) på kontrolpanelet.
• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
5. Fejlfinding
181
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
Maskinen får ingen strøm.
Løsningsforslag
Kontrollér strømforsyningen. Kontroller afbryderen og stikkontakten.
Maskinen er ikke valgt som standardmaskine. Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Undersøg maskinen for følgende:
• Det øverste dæksel er ikke lukket. Luk det øverste dæksel.
• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 58).
• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 28).
• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 47).
• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 47).
Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.
Kablet mellem computeren og maskinen er
ikke tilsluttet korrekt.
Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 20).
Kablet mellem computeren og maskinen er
beskadiget.
Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job.
Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.
Portindstillingen er forkert.
Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til
den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at
maskinen er sluttet til den korrekte port.
Maskinen kan være forkert konfigureret.
Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.
5. Fejlfinding
182
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
Løsningsforslag
Printerdriveren er muligvis forkert installeret.
Afinstaller og geninstaller maskinens driver.
Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.
Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en
servicetekniker.
Dokumentet er så stort, at der ikke er
tilstrækkelig plads på computerens harddisk til
at åbne udskriftsjobbet.
Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.
Udbakken er fuld.
Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.
Maskinen vælger papir
fra den forkerte
papirkilde.
Den papirindstilling, der blev valgt under
Udskriftsindstillinger, kan være forkert.
I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35). Vælg den
korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side
37).
Et udskriftsjob
behandles meget
langsomt.
Jobbet kan være meget komplekst.
Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.
Halvdelen af siden er
blank.
Indstillingen for papirretningen kan være
forkert.
Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35). Se
printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side 37).
Papirformatet og indstillingerne for
papirformatet stemmer ikke overens.
Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med
papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren
stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
5. Fejlfinding
183
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver,
men teksten er forkert,
forvansket eller
ufuldstændig.
Der udskrives sider,
men de er tomme.
Mulig årsag
Løsningsforslag
Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.
Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har
udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og
maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et
nyt maskinkabel.
Der er valgt en forkert printerdriver.
Kontrollér programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.
Der er funktionsfejl i programmet.
Prøv at udskrive et job fra et andet program.
Der er funktionsfejl i operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.
Tonerpatronen er defekt eller tom.
Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.
• Se "Fordele toner" på side 45.
• Se "Udskifte tonerpatronen" på side 47.
Maskinen udskriver ikke
PDF-filer korrekt. Visse
dele af grafik, tekst eller
illustrationer mangler.
Filen kan indeholde blanke sider.
Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.
Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan
være defekte.
Kontakt en servicetekniker.
Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobatprodukterne.
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver
Udskriv som billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Udskriftskvaliteten for
fotografier er ikke god.
Billederne er ikke klare.
Opløsningen for fotografiet er meget lav.
Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet,
reduceres opløsningen.
5. Fejlfinding
184
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
Løsningsforslag
Før udskrivning
udskiller maskinen
dampe i nærheden af
udbakken.
Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe
under udskrivning.
Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.
Maskinen udskriver ikke
på papir i
specialstørrelser, f.eks.
fakturapapir.
Papirstørrelsen og indstillingerne for
papirstørrelse stemmer ikke overens.
Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger ("Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
Det udskrevne
faktureringspapir er
krøllet.
Indstillingen for papirtype er forkert.
Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen
Papir og angiv typen til Tykt papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
5. Fejlfinding
185
Problemer med udskriftskvaliteten
Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du
kan løse problemet.
Tilstand
Lys eller falmet udskrift
Forslag til mulig løsning
• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se
"Udskifte tonerpatronen" på side 47).
• Hvis en lodret hvid stribe eller et falmet område vises på siden, selvom maskinen har nok toner, skal du åbne og lukke
frontlågen 3-4 gange (se "Oversigt over maskinen" på side 18).
• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster
udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.
• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen
indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 53).
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på
side 53). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Udskriften på den øverste
halvdel af papiret er lysere
end på resten af papiret
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Genbrugt (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
5. Fejlfinding
186
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Tonerpletter
Forslag til mulig løsning
• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 53).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 53).
Udfald
Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.
• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en
anden papirtype eller et andet papirmærke.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir og angiv typen til Tykt papir eller
Tykkere (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Hvide pletter
Hvis der er hvide pletter på siden:
• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør
maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 53).
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 53).
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
5. Fejlfinding
187
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette linjer
Forslag til mulig løsning
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:
• Billedenhedens overflade (tromledelen) inde i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se
"Udskiftning af billedenheden" på side 51).
Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på
side 53). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Sort baggrund
Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
• Skift til en lettere type papir.
• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge
mængden af baggrundsskygge.
• Fjern den gamle billedenhed, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 51).
• Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 45).
Tonerudtværing
• Rengør maskinen indvendigt (se "Udskifte tonerpatronen" på side 47).
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Fjern den gamle billedenhed, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 51).
5. Fejlfinding
188
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette gentagne defekter
Forslag til mulig løsning
Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:
• Billedenheden kan være beskadiget. Hvis du stadig har det samme problem, skal du udskifte billedenheden (se
"Udskiftning af billedenheden" på side 51).
• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet
sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.
Spredte baggrundspletter
A
Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.
• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er
nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i
programmet eller i Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35). Kontroller, at du har valgt den
korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Almindeligt papir, kan der blive påført for
meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 45).
Der er tonerpartikles omkring
tegn med Fed og billeder
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Genbrugt (se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Almindeligt
papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
5. Fejlfinding
189
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Forslag til mulig løsning
Misdannede tegn
• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.
Skrå skrift
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.
Krøller eller bølger
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
5. Fejlfinding
190
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Folder eller bukninger
Forslag til mulig løsning
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
Bagsiden af udskrifterne er
snavset
• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 53).
Helt farvede eller helt sorte
sider
• Billedenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Tag billedenheden ud, og sæt den i igen.
• Billedenheden kan være defekt. Fjern billedenheden, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 51).
• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
A
5. Fejlfinding
191
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Løs toner
Forslag til mulig løsning
• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 53).
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Fjern billedenheden, og installer derefter en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 51).
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Blanke områder i tegnene
Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:
• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.
A
Vandrette striber
• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.
Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:
• Billedenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Tag billedenheden ud, og sæt den i igen.
• Billedenheden kan være defekt. Fjern billedenheden, og installer en ny (se "Udskiftning af billedenheden" på side 51).
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
5. Fejlfinding
192
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Krøl
Forslag til mulig løsning
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.
• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Tyndt
papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 35).
• Et ukendt billede vises
gentagne gange på nogle
få ark
Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks.
løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 149).
• Løs toner
• Der forekommer lys
udskrift eller forurening
5. Fejlfinding
193
Problemer vedrørende operativsystem
1
Ofte forekommende Windows-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Meddelelsen ”Filen er i brug”
vises under installationen.
Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.
Meddelelserne ”Generel
beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”, ”Spool 32”
eller ”Ugyldig handling”
vises.
Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
Meddelelsen ”Kan ikke
udskrive”, ”der er opstået en
printer timeout-fejl” vises.
Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse
vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.
Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.
5. Fejlfinding
194
Problemer vedrørende operativsystem
2
Almindelige Mac-problemer
Tilstand
Maskinen udskriver ikke PDF-filer
korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller
illustrationer mangler.
Løsningsforslag
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Nogle bogstaver vises ikke normalt
ved udskrivning af en forside.
Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.
Når du udskriver et dokument i Mac
med Acrobat Reader 6.0 eller nyere,
udskrives farverne ikke korrekt.
Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.
Du kan finde oplysninger om Mac-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Mac, der fulgte med din pc.
5. Fejlfinding
195
Problemer vedrørende operativsystem
3
Ofte forekommende Linux-problemer
Tilstand
Maskinen udskriver ikke.
Løsningsforslag
• Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til fanen Printers i vinduet
Printers configuration for at få vist listen over tilgængelige maskiner. Kontrollér, at maskinen vises på listen. Hvis ikke,
skal du åbne Add new printer wizard for at konfigurere enheden.
• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn Printers configuration, og marker maskinen på listen over printere. Læs
beskrivelsen i ruden Selected printer. Hvis status indeholder strengen Stopped, skal du trykke på knappen Start. Derefter
skulle maskinen fungere normalt. Udskrivningen kan standse, når der opstår visse problemer.
• Undersøg, om programmet har en specialindstilling for udskrivning, f.eks. "-oraw". Hvis ”-oraw” er angivet i
kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges Gimp Front-end, skal du vælge
"print" -> "Setup printer" og redigere kommandolinjeparameteren på kommandolinjen.
Visse farver udskrives helt
sorte.
Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU Ghostscript version 7.05), hvor grundfarverummet i dokumentet er et indekseret
farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript benytter CIE-farverum som farvematchningssystem, bør du
opdatere Ghostscript på dit system til mindst GNU Ghostscript version 7.06 eller nyere. Du kan finde de nyeste versioner af
Ghostscript på www.ghostscript.com.
Nogle farvebilleder
udskrives i uventede farver.
Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU Ghostscript version 7.xx), hvor grundfarverummet i dokumentet er et indekseret
RGB-farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript benytter CIE-farverum som farvematchningssystem, bør du
opdatere Ghostscript på dit system til mindst GNU Ghostscript version 8.xx eller nyere. Du kan finde de nyeste versioner af
Ghostscript på www.ghostscript.com.
Maskinen udskriver ikke hele
sider, og udskrifterne
udskrives på halve sider.
Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8.51 eller ældre af Ghostscript, 64-bit Linux
OS, og som er rapporteret til bugs.ghostscript.com som Ghostscript Bug 688252. Problemet er løst i AFPL Ghostscript v. 8.52
og nyere. Hent den nyeste version af AFPL Ghostscript fra http://sourceforge.net/projects/ghostscript/, og installer den, så
problemet bliver løst.
5. Fejlfinding
196
Problemer vedrørende operativsystem
Tilstand
Løsningsforslag
Fejlmeddelelsen "Cannot
open port device file" vises,
når du udskriver et
dokument.
Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et igangværende udskriftsjob.
Kendte versioner af CUPS-server afbryder udskriftsjobbet, hver gang udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at
starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux Driver låser porten under udskrivning, vil porten forblive låst, når driveren
afbrydes uventet, så den ikke er tilgængelig til senere udskriftsjob. Hvis dette sker, skal du prøve at frigive porten ved at vælge
Release port i vinduet Port Configuration.
Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.
5. Fejlfinding
197
Lynvejledning til brugere
af Windows 8
Dette kapitel indeholder oplysninger om funktioner, som er specielle for Windows 8 OS. Kapitlet henvender sig
til brugere, som kører Windows 8.
• Beskrivelse af skærmbillederne
199
• Systemkrav
200
• Installere driveren lokalt
201
• Installation af driveren via netværket
203
• Installation af driveren via trådløst netværk
205
• Fjern installationen af driveren
207
• Brug af Samsung Printer Experience
208
• Adgang til administrationsværktøj
214
• Installation af tilbehør
215
• Fejlfinding
216
• Skærmbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den benyttede model eller
grænseflade.
• Da denne vejledning er udfærdiget ud fra Windows 8, kan nogle af instruktionerne
være anderledes i andre versioner. De kan også ændres uden forudgående varsel.
Beskrivelse af skærmbillederne
Windows 8 indeholder både det nye Start-skærmbillede og det klassiske DeskTop fra de eksisterende operativsystemer.
Start-skærmbillede
DeskTop-skærmbillede
Lynvejledning til brugere af Windows 8
199
Systemkrav
Krav (anbefales)
Operativsystem
Windows® 8
Processor
RAM
Intel® Pentium® IV 1 GHz
32-bit eller 64-bit-processor
eller nyere
1 GB (2 GB)
Ledig
plads på
harddisk
16 GB
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB
hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
Lynvejledning til brugere af Windows 8
200
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren via kablet.
• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
• Programmet Samsung Printer Experience kan kun benyttes i
Start-skærmbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren
hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er
tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente
V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit
produkt > Support eller hentninger.
• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd,
installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i
skærmbilledet DeskTop, kan du hente den fra Samsungs websted,
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
1
Fra skærmbilledet Start
1
2
3
Kontroller, at computeren er sluttet til internettet, og at den er tændt.
Kontroller, at maskinen er tændt.
Tilslut computeren og maskinen med et USB-kabel.
Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.
• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal
du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd (se
"Fra skærmbilledet DeskTop" på side 202).
• Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra
Windows Store. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge
Windows Store(store).
1 Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
2 Klik på Store(store).
3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
4 Klik på Installer.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
201
Installere driveren lokalt
2
Fra skærmbilledet DeskTop
Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, kan du
ikke bruge driveren i skræmbilledet Start.
1
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i Charms(Amuletter)
vælge Søg > Apps(App) og søge efter Kør. Indtast X:\Setup.exe,
hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik
herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run Setup.exe.
2
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
3
Vælg USB-forbindelse på skærmen Printerforbindelsestype. Klik
derefter på Næste.
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
202
Installation af driveren via netværket
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).
4
Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.
• Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn
(se"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 134).
• Maskiner, som ikke understøtter netværk, vil ikke kunne bruge
denne funktion (se "Set bagfra" på side 20).
• Programmet Samsung Printer Experience kan kun benyttes i
Start-skærmbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren
hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er
tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente
V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit
produkt > Support eller hentninger.
• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal
du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd (se
"Fra skærmbilledet DeskTop" på side 202).
• Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra
Windows Store. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge
Windows Store(store).
1 Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
2 Klik på Store(store).
3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
4 Klik på Installer.
• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd,
installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i
skærmbilledet DeskTop, kan du hente den fra Samsungs websted,
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
3
Fra skærmbilledet Start
1
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 96).
2
Fra Charms(Amuletter), vælg Indstillinger > Skift pcindstillinger > enhed.
3
Klik på Tilføj en enhed.
5
Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.
Listen med fundne maskiner vises på skærmen.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
203
Installation af driveren via netværket
4
Fra skærmbilledet DeskTop
Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, kan du
ikke bruge driveren i skræmbilledet Start.
1
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se
"Konfiguration af IP-adresse" på side 96).
2
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i Charms(Amuletter)
vælge Søg > Apps(App) og søge efter Kør. Indtast X:\Setup.exe,
hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik
herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run Setup.exe.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
4
Vælg Netværksforbindelse på skærmen
Printerforbindelsestype.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
204
Installation af driveren via trådløst netværk
• Programmet Samsung Printer Experience kan kun benyttes i
Start-skærmbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren
hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er
tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente
V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit
produkt > Support eller hentninger.
• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd,
installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i
skærmbilledet DeskTop, kan du hente den fra Samsungs websted,
www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
• Du skal installere trådløst netværk vha. den medfølgende softwarecd i skærmbilledet Skrivebord.
• Hvis du benytter en computer, som ikke har et cd-rom-drev, kan du
installere trådløst netværk fra maskinens controlpanel (se
"Konfiguration af trådløst netværk" på side 108).
5
Fra skærmbilledet Start
1
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du
installere en maskindriver for at kunne udskrive fra et program.
2
Fra Charms(Amuletter), vælg Indstillinger > Skift pcindstillinger > enhed.
3
Klik på Tilføj en enhed.
4
Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn
(se"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 134).
5
Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.
• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal
du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd (se
"Fra skærmbilledet DeskTop" på side 202).
• Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra
Windows Store. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge
Windows Store(store).
1 Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
2 Klik på Store(store).
3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
4 Klik på Installer.
Listen med fundne maskiner vises på skærmen.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
205
Installation af driveren via trådløst netværk
6
Fra skærmbilledet DeskTop
Hvis du vil installere netværk eller drivere via trådløst netværk, kan du
læse kapitlet om installation af trådløst netværk (se "Konfiguration af
trådløst netværk" på side 108).
Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, kan du
ikke bruge driveren i skræmbilledet Start.
1
2
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i Charms(Amuletter)
vælge Søg > Apps(App) og søge efter Kør. Indtast X:\Setup.exe,
hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik
herefter på OK.
Hvis pop-op-vinduet "Tryk for at vælge, hvad der skal ske med
denne disk." vises, skal du klikke på det, og vælge Run Setup.exe.
3
Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.
Klik derefter på Næste.
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
206
Fjern installationen af driveren
7
Fra skærmbilledet Start
1
2
3
4
5
Højreklik på den driver, du vil fjerne, og vælg Afinstaller.
Følg vejledningen i vinduet.
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
Klik på tilen Uninstall Samsung Printer Software in skærmbilledet
Start.
Følg vejledningen i vinduet.
• Hvis du ikke kan se tilen Samsung Printer Software, kan du fjerne
installationen fra skærmbilledet Skrivebord (se "Fra skærmbilledet
Skrivebord" på side 207).
• Hvis du vil fjerne installationen af Samsungs
printeradministrationsværktøjer, skal du i skærmbilledet Start
højreklikke på programmet > Afinstaller > højreklik på det program,
du vil fjerne > Afinstaller og følg anvisningerne i vinduet.
8
Fra skærmbilledet Skrivebord
1
2
3
Fra Charms, vælg Søg > Apps(App).
Søg efter og klik på Kontrolpanel.
Klik på Programmer og funktioner.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
207
Brug af Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience er et Samsung-program, som samler
Samsung maskinindstillinger og administration af maskiner på et sted. Du
kan vælge indstillinger for drev, bestille forbrugsstoffer, åbne vejledninger
til fejlfinding, besøge Samsungs wested eller se oplysninger om tilsluttede
maskiner. Programmet hentes automatisk fra Windows Store(store), hvis
maskinen er tilsluttet en computer med internetadgang.
Skærmbilledet kan variere afhængigt af den benyttede model.
9
Beskrivelse af Samsung Printer Experience
Sådan åbnes programmet:
Fra Start-skærmbilledet skal du vælge tilen Samsung Printer Experience
(
).
Grænsefleaden til Samsung Printer Experience samler forskellige nyttige
funktioner, som beskrevet i følgende tabel:
1
Printeroplysninger Her får du generelle oplysninger om maskinen.
Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens
status, placering, IP-adresse og resterende
tonerbeholdning.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
208
Brug af Samsung Printer Experience
2
Brugervejledning
Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog. Du skal
have forbindelse til internettet for at kunne bruge
denne funktion.
Ved tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl.
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
3
Bestilling
forbrugsstoffer
Klik på denne knap for at bestille
erstatningstonerpatroner online. Du skal have
forbindelse til internettet for at kunne bruge denne
funktion.
Besøg Samsung
Åbner linket til Samsungs printerwebsted. Du skal
have forbindelse til internettet for at kunne bruge
denne funktion.
4
Printer
Indstillinger
5
Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger,
f.eks. maskinkonfiguration, papir, layout,
emulering, netværk eller udskrivningsoplysninger
ved hjælp af SyncThru™ Web Service.
Maskinen skal være tilsluttet et netværk.
Knappen er deaktiveret, hvis maskinen er tilsluttet
via et USB-kabel.
6
Enhedsliste og
Seneste scannede
billede
Scannerlisten viser de enheder, som understøtter
Samsung Printer Experience. Under enheden
kan du se de senest scannede billeder. Maskinen
skal være tilsluttet et netværk for at du kan
scanne herfra. Dette afsnit er beregnet til brugere,
som har en multifunktionsprinter.
10
Tilføj/slet printere
Hvis du ikke har nogen printer tilføjet til Samsung Printer Experience, eller
hvis du ønsker at tilføje/slette en printer, skal du følge instruktionerne
herunder.
Du kan kun tilføje/slette netværksforbundne printere.
Tilføj en printer
1
Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger.
Du kan også højreklikke på siden Samsung Printer Experience og
vælge Indstillinger.
2
Vælg Tilføj printer
Lynvejledning til brugere af Windows 8
209
Brug af Samsung Printer Experience
3
Grundlæggende udskrivning
Vælg den printer, du vil tilføje.
Du kan se den tilføjede printer.
Hvis du ser
-mærket, kan du også klikke på
tilføje printere.
-mærket for at
Fjen en printer
1
1
2
3
4
5
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Fra Charms(Amuletter), vælg enhed.
Vælg printeren på listen
Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
Klik på knappen Udskriv for at starte udskriftsjobbet.
Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger.
Du kan også højreklikke på siden Samsung Printer Experience og
vælge Indstillinger.
2
3
4
Vælg Fjern printer
Vælg den printer, du vil fjerne.
Klik på Ja.
Du kan se, at printeren er fjernet fra skærmen.
11
Udskrivning fra Windows 8
I dette afsnit beskrives almindelige udskriftsopgaver, du kan udføre fra
Start-skærmbilledet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
210
Brug af Samsung Printer Experience
Annulere et udskriftsjob
Fanen Grundlæggende
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan
du annullere jobbet på følgende måde:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen
(Annulle eller Stop/Clear) på kontrolpanelet.
Åbne yderligere indstillinger
Skærmbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den
benyttede model eller indstillinger.
Grundlæggende
Du kan indstille flere udskriftsparametre.
1
2
3
4
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Fra Charms(Amuletter), vælg enhed.
Vælg printeren på listen
Med denne indstilling kan du vælge de grundlæggende
udskriftsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirretning og dokumenttype.
Eco-indstillinger
Med denne indstilling kan du vælge udskrift af flere sider på en side for at
spare på mediet.
Klik på Flere indstillinger.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
211
Brug af Samsung Printer Experience
Fanen Avanceret
Fanen Sikkerhed
Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige for den aktuelle model eller
med de valgte indstillinger. Hvis fanen ikke vises eller er deaktiveret,
betyder det, at funktionerne ikke understøttes.
Papirindstil.
Med denne indstilling kan du vælge grundlæggende specifikationer for
papirhåndtering.
Layoutindstillinger
Med denne indstilling kan du indstille forskellige måder at få vist layout af
dokumenter.
Jobregnskab
Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.
Fortrolig udskrivning
Denne indstilling benyttes til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal
angive en adgangskode for at udskrive i denne tilstand.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
212
Brug af Samsung Printer Experience
Brug af delingsfunktionen
Scanning fra Samsung Printer Experience
Med Samsung Printer Experience kan du udskrive fra andre programmer,
som er installeret på computeren, ved at bruge delingsfunktionen.
De hyppigst benyttede udskrivningsmenuer vises til hurtig scanning.
Denne funktion er kun tilgængelig for udskrivning af filer i formatet jpeg,
bmp, tiff, gif og png
1
2
3
4
Vælg det indhold, du vil udskrive fra et andet program.
Vælg i Charms(Amuletter) Del > Samsung Printer Experience.
Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
Klik på knappen Udskriv for at starte udskriftsjobbet.
1
Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller
læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
2
3
4
Klik på tilen Samsung Printer Experience i Start-skærmbilledet.
5
6
Klik på Forscan (
7
Klik på Scanning (
Klik på Scanning (
).
Indstil scanningsparametre, f.eks. billedtype, dokumentstørrelse og
opløsning.
)for at kontrollere billedet.
Juster det forscannede billede med scanningsfunktioner, f.eks.
drejning og spejling.
12
Scanning fra Windows 8
)og gem billedet.
• Når du ilægger originaler i ADF, er valget (eller DADF), Forscan
Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.
(
) ikke tilgængeligt.
• Du kan springe trin 5 over, hvis forscanning er valgt.
Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som
digitale filer på computeren.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
213
Adgang til administrationsværktøj
Samsung leverer en række administrationsværktøjer til Samsung-printere.
Du kan finde flere oplysninger om de enkelte værktøjer i "Nyttige
administrationsværktøjer" på side 163.
1
2
3
Fra Charms(Amuletter), vælg Søg > Apps(App).
4
Klik på det administrationsværktøj, du vil bruge.
Find Samsung-printer.
Under Samsung-printer kan du se en liste med installerede
administrationsværktøjer.
Du kan med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne,
efter at have installeret driveren. Klik på den tilsvarende tile iStartskærmbilledet.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
214
Installation af tilbehør
Når du installerer valgfrie enheder, f.eks. en valgfri bakke, hukommelse
osv., registreres det automatisk på denne maskine, og de valgfrie enheder
konfigureres. Hvis du ikke kan bruge de valgfrie enheder, du har installeret
til denne driver, skal du konfigurere de valgfrie enheder under
Enhedsindstillinger.
1
2
3
Fra Charms(Amuletter), vælg Søg > Indstillinger.
Søg efter Enheder og printere.
Højreklik på printerikonet og vælg Printeregenskaber.
Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket ►, kan du vælge
andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.
4
Vælg Enhedsindstillinger.
Vinduet Printeregenskaber kan se forskelligt ud, afhængigt af driveren
eller det operativsystem du bruger.
5
6
Vælg den rette indstilling.
Klik på OK, indtil du har lukket vinduet Printeregenskaber.
Lynvejledning til brugere af Windows 8
215
Fejlfinding
Problem
Forslag til mulig løsning
Samsung Printer
Experience vises ikke,
når du klikker på Flere
indstillinger.
Samsung Printer Experience er ikke installeret.
Hent softwaren fra WindowsStore(store) og
installer den.
Maskinoplysninger
vises ikke, når du
klikker på enheden i
Enheder og printere.
Kontroller Printeregenskaber. Klik på fanen
Porte.
(Kontrolpanel > Enheder og printere > Højreklik
på printerikonet og vælg Printeregenskaber)
Hvis porten er indstillet til Fil eller LPT, skal du
fjerne markeringen og vælge TCP/IP, USB eller
WSD
Lynvejledning til brugere af Windows 8
216
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BOTSWANA
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BRAZIL
Customer Care Center
WebSite
0800-726-000
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca
(English)
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
810-800-500-55-500
www.samsung.com
Bogotá: 6001272
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
0-800-507-7267
BELGIUM
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
217
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691 from
mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
ECUADOR
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
800-7267
www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
WebSite
www.samsung.com
GERMANY
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
GREECE
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin_en (English)
ESTONIA
Customer Care Center
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus dem
dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,42 €/Min.)
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
EL SALVADOR
Country/Region
www.samsung.com/
latin_en (English)
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
218
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
0800 724 000
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
065777444
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
00-1800-5077267
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
219
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864)
OMAN
800-7267
PANAMA
WebSite
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
* (całkowity koszt połączenia jak
za 1 impuls według taryfy
operatora)
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
PARAGUAY
98005210001
www.samsung.com
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from
landline)
336-8686 (From HHP & landline)
PHILIPPINES
Customer Care Center
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
for PLDT
Country/Region
WebSite
www.samsung.com/pl
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
for Digitel
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
for Globe
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
02-5805777
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
SENEGAL
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899 (old number
still active 0700 7267864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
220
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172 678)
www.samsung.com
0-800-502-000
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
SYRIA
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
18252273
www.samsung.com/
ch_fr/
www.samsung.com/
Levant (English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com/th
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
221
Ordliste
Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved
at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse
med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.
802.11
802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk
(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b
understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde
op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra
mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.
Adgangspunkt
AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som
forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk
(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLANradiosignaler.
ADF
En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der
automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af
papiret med det samme.
AppleTalk
AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet
af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac
(1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.
Bitdybde
En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af
bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et
bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver.
Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til
et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.
BMP
Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle
grafikfiler på denne platform.
Ordliste
222
Ordliste
BOOTP
Dækning
Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter
til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrapprocessen på en computer eller det operativsystem, der kører på den.
BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med
adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden
harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret
operativsystem.
Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af
tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et
stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen
indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen
derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.
CCD
Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at
udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det
bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele
branchen, selv på andre platforme end Microsoft.
CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at
foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde
CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.
Sortering
Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når
sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives
yderligere kopier.
Kontrolpanel
Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret
knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.
CSV
DADF
En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der
automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne
begge sider af papiret.
Standard
Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud,
nulstilles eller initialiseres.
Ordliste
223
Ordliste
DHCP
Matrixprinter
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/servernetværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke
konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt
oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre
computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til
allokering af IP-adresser til klientværter.
En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører
frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd
mod papiret, meget lig en skrivemaskine.
DPI
DIMM
DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med
scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere
opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder
hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og
modtagne faxdata.
DRPD
DLNA
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en tjeneste,
der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare
opkald til flere forskellige telefonnumre.
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for
enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af
netværket.
Duplex
DNS
En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive
på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan
udskrive på begge sider af papiret samtidigt.
DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i
forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk,
f.eks. internettet.
Ordliste
224
Ordliste
Driftscyklus
Ethernet
Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens
ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider
pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt
inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr.
måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på
2.400 sider om dagen.
Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk
(Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det
fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media
Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er
blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.
ECM
EtherTalk
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er
indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået
til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i
faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på
telefonlinjen.
En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til
computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og
Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.
Emulering
FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen,
og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en
møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen
bruges til udskrivning mod betaling.
Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som
en anden.
En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det
andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på
nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering,
hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til
systemets interne tilstand.
FDI
FTP
FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling
af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks.
internettet eller et intranet).
Ordliste
225
Ordliste
Fikseringsenhed
HDD
Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den
består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret,
bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på
papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer
ud af en laserprinter.
Harddisken er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres
på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.
IEEE
Gateway
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international,
almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er
relateret til elektricitet.
En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk
og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en
computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller
netværk.
IEEE 1284
Gråtoner
Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede,
når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de
forskellige grå nuancer.
Halvtone
En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.
Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere
områder består af et mindre antal punkter.
Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til en
specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder
(f.eks. en printer).
Intranet
Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og
eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del
af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet
henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne
websted.
Ordliste
226
Ordliste
IP-adresse
IPX/SPX
En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til
at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af
IP-standarden.
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWareoperativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner
TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er
primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv
protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et
LAN).
IPM
IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed.
En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan
producere i løbet af et minut.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for
udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.
IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og
understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør
det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre
løsninger.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) er en international
organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af
repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den
udarbejder globale branche- og handelsstandarder.
ITU-T
ITU (International Telecommunication Union) er en international
organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den
internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter
standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af
forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale
telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.
Ordliste
227
Ordliste
ITU-T’s testark nr. 1
MAC-adresse
Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af
dokumenter.
MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en
netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt
skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-114e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten,
og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale
maskiner i store netværk.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for
billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er
beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan
også bruges til andre billeder.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte
standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.
Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på
internettet.
MFP
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere
funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en
scanner osv.
MH
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til
forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.
MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den
mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre
det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLEskema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af
blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder,
minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.
LED
MMR
En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er
anbefalet i ITU-T T.6.
LDAP
Ordliste
228
Ordliste
Modem
OPC
En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og
demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt
billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er
normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.
MR
MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T
T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste
linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter
kodes og sendes forskellene.
NetWare
Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev
oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på
en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.
En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens
overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når
den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten,
rensemekanismen og papiret.
Originaler
Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst,
der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere
eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er
udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en
standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige
sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige
funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session,
transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.
Ordliste
229
Ordliste
PABX
Printerdriver
En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk
telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.
Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra
computeren til printeren.
PCL
Udskriftsmedie
PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language
– sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er
blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige
inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere,
matrixprintere og laserprintere.
Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en
kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.
PDF
PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der
er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle
dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.
PostScript
PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der
primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et
tolkningsprogram for at generere et billede.
PPM
PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en
printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.
PRN-fil
En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere
med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output,
hvilket forenkler mange opgaver.
Protokol
En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse,
kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.
Ordliste
230
Ordliste
PS
SMB
Se PostScript.
SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes
til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for
kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en
mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.
PSTN
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk,
der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes
gennem en omstilling i virksomheder.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til
godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central
styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved
hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til
styring af adgang til netværket.
Opløsning
Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo
højere opløsning.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af email over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor
der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter
overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor
klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.
SSID
SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN).
Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at
kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver
i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.
Undernetmaske
Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at
bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del
der er værtsadressen.
Ordliste
231
Ordliste
TCP/IP
Tonerpatron
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt
kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som
internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.
En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks.
en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og
fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det
udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra
fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver
transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider.
Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter
mislykkede transmissioner.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel
opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I
TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer
egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og
platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i
forskellige billedbehandlingsprogrammer.
TWAIN
En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAINkompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning
startes fra programmet. TWAIN er en API, der kan bruges til at hente
billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Mac.
UNC-sti
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at
oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er:
\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>
URL
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og
ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken
protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det
domænenavn, hvor ressourcen er placeret.
Ordliste
232
Ordliste
USB
WPA
USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder
til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I
modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan
tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.
WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af
trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre
sikkerheden i WEP.
Vandmærke
WPA-PSK
Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker
lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang
introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter
til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker,
pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre
virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode,
konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse
bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til
hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse
adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.
WEP
WPS
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret
i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et
kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af
trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst
hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det
nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en
computer.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der
oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der
bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse
operativsystemer.
Ordliste
233
Ordliste
XPS
XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL
(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til
transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det
er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et
vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.
Ordliste
234
Indeks
A
udskriftsmediefunktion
adgang
administrationsværktøj
214
generelle ikoner
google cloud printing
bakke
I
ændre bakkestørrelse
27
justere bredde og længde
27
160
bruge hjælp
37
E
37
11
145
tilbehør
215
K
fejlfinding
216
forbrugsstoffer
bestille
41
forventet levetid for tonerpatroner
44
tilgængelige forbrugsstoffer
41
udskifte tonerpatronen
47
foretrukne indstillinger til udskrivning 36
funktioner
4
162
udskrivning
161
unified driver configurator
176
driverinstallation
23
geninstallere driver
24
M
Mac
kontrolpanel
21
almindelige Macproblemer
konvention
11
brug af SetIP
L
papir i bakke 1
28
specialmedier
31
Linux
almindelige Linuxproblemer
brug af SetIP
196
98
driverinstallation til netværkstilsluttede
104
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
195
97
driverinstallation til netværkstilsluttede
103
lægge i
F
printeregenskaber
lokal
installere
74
brug af hjælp
ecoudskrivning
geninstallation af driver ved tilslutning via
93
USBkabel
G
B
bemærkninger om regler
67
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
90
geninstallation af driver ved tilslutning via
USBkabel
91
systemkrav
71
udskrivning
159
manuel arkføderflerfunktionsbakke
bruge specialmedier
31
92
Indeks 235
Indeks
N
printerindstillinger
Linux
netværk
104
103
100
installationsmiljø
73
IPv6konfiguration
konfiguration af trådløst netværk
generelle oplysninger
problemer
generelle oplysninger
105
strømproblemer
181
108
udskrivningsproblemer
182
222
168
T
fordele toner
45
forventet levetid
44
indvendigt
53
håndteringsvejledning
44
udvendigt
53
ikkeSamsung og genopfyldt
44
53
lagring
43
udskifte patronen
47
rengøre maskinen
ordliste
21
tonerpatron
R
rengøre
61
67
stopknap
186
159
65
udskriftsmedie
problemer med udskriftskvaliteten
O
om Statusindikator
174
SyncThru Web Service
Nopudskrivning
148
specifikationer
180
96, 97, 98, 134
12
specielle udskrivningsfunktioner
problemer med papirindforing
præsentation af netværksprogrammer 95
Mac
162
Printerstaus
driverinstallation
Linux
Mac
Windows
SetIPprogram
symboler
S
trådløst
samsung printer experience
208
P
adhoctilstand
108
service contact numbers
217
Infrastrukturstilstand
108
papirstop
set bagfra
20
USBkabel
117, 120
19
WPS
frakobling
113, 114
tip til at undgå papirstop
57
set forfra
udbedre papirstop
58
SetIPprogram
placere en maskine
justere højden
96, 134
sikkerhed
149
oplysninger
12
WPS maskinen har ikke et display
PBC
114
Indeks 236
Indeks
PIN
115
trådløst netværk
netværkskabel
133
Mac
159
mobil udskrivning
142
mobile OS
142
udskrive et dokument
Windows
U
etiketter
32
udskrive på begge sider af papiret
Mac
fortrykt papir
33
udskrive til en fil
karton
32
specialmedier
31
udskriftsstøtte
67
udskriftsmedie
Linux
systemkrav
161
oprette
157
slette
158
udskrivning
158
Udskrivning
34
udskrivning
ændre standardindstillingerne for
udskrivning
150
159
Linux
161
driverinstallation for Windows 8 tilsluttet
netværket
203
152
driverinstallation for Windows 8 ved
tilslutning via USBkabel
201
159
driverinstallation til netværkstilsluttede
100
72
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
23, 24
driver installation
90, 92
ofte forekommende Windowsproblemer
194
geninstallation af driver
91, 93
systemkrav
70
Windows 8
V
vandmærke
oprette
156
redigere
156
slette
156
vedligeholdelsesdele
flere sider på ét ark
Mac
96, 134
160
USBkabel
udskrive overlay
brug af SetIP
driverinstallation for Windows 8 i trådløst
netværk
205
Unix
udskrive et dokument
Windows
34
udskrivning af et dokument
Mac
W
42
Fjern installation
207
netværk
driverinstallation
203
trådløst
driverinstallation
205
USBkabel
driverinstallation
201
Indeks 237
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement