Samsung CLP-415N Owner's manual

Samsung CLP-415N Owner's manual

CLP-41xN/CLP-41xNW Series

CLP-68xND/CLP-68xDW Series

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

AVANCERET

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

GRUNDLÆGGENDE

1. Introduktion

Nøglefordele

Funktioner pr. model

Nyttigt at vide

Om denne brugerhåndbog

Sikkerhedsoplysninger

Oversigt over maskinen

Oversigt over kontrolpanelet

Tænde for maskinen

Installere driveren lokalt

Geninstallere driveren

2. Menuoversigt og grundlæggende

konfiguration

Menuoversigt

27

Maskinens grundlæggende indstillinger

30

Medier og bakke

32

Grundlæggende udskrivning

44

Brug af USB-hukommelsesenhed

50

12

18

21

23

5

7

10

11

24

25

3. Vedligeholdelse

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

55

Tilgængelige forbrugsstoffer

56

Tilgængeligt tilbehør

58

Tilgængelige vedligeholdelsesdele

59

Opbevaring af tonerpatronen

Overvåge forbrugsstoffer

60

Fordele toner

Installation af tilbehør

62

Udskifte tonerpatronen

64

Udskiftning af beholderen til spildtoner

68

70

74

Indstille advarsel om lavt tonerniveau

75

Rengøre maskinen

76

Tip til flytning og opbevaring af maskinen

80

4. Fejlfinding

Tip til at undgå papirstop

Udbedre papirstop

Om statusindikatoren

Displaymeddelelsernes betydning

82

83

92

94

2

GRUNDLÆGGENDE

5. Appendiks

Specifikationer

Bemærkninger om regler

Copyright

100

112

122

3

1. Introduktion

Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge maskinen.

• Nøglefordele

• Funktioner pr. model

• Nyttigt at vide

• Om denne brugerhåndbog

• Sikkerhedsoplysninger

• Oversigt over maskinen

• Oversigt over kontrolpanelet

• Tænde for maskinen

• Installere driveren lokalt

• Geninstallere driveren

12

18

21

23

10

11

5

7

24

25

Nøglefordele

Miljøvenlig

• For at spare toner og papir understøtter denne maskine Eco-funktionen

(se "Eco-udskrivning" på side 47).

• Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 199).

• Du kan udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet udskrivning)

(eller manuelt) for at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 199).

• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.

Hurtig udskrivning i høj opløsning

• Hurtig udskrivning efter behov.

- CLP-41xN/CLP-41xNW Series

▪ Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 18 sider pr. minut

(A4) eller 19 sider pr. minut (Letter).

- CLP-68xND/ CLP-68xDW Series

▪ Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 24 sider pr. minut

(A4) eller 25 sider pr. minut (Letter).

▪ Ved duplexudskrivning udskrives der 12 sider pr. minut (A4) eller

12 sider pr. minut (Letter).

Bekvemmelighed

• Du kan udskrive i et fuldt farveområde med cyan, magenta, gul og sort.

• Du kan udskrive med en opløsning på op til 9.600 x 600 dpi med et effektivt resultat (600 x 600 x 4 bit).

• Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer

ved hjælp af Google Cloud Print™-aktiverede apps (se "Google Cloud

Print™" på side 175).

• Easy Capture Manager giver dig mulighed for nem redigering og udskrivning af alt, du henter ved hjælp af tasten Print Screen på

tastaturet (se "Easy Capture Manager" på side 218).

• Samsung Easy Printer Manager og Udskriftsstatus er programmer, der overvåger og informerer dig om maskinens status, og som giver dig

mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se "Brug af Samsung

Easy Printer Manager" på side 226 eller "Brug af Status for Samsungprinter" på side 229).

Nøglefordele

• Samsung AnyWeb Print kan tage en kopi af skærmbilledet, vise eksempler, fjerne og udskrive skærmbilledet i Windows Internet

Explorer meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige program

(se "Samsung AnyWeb Print" på side 219).

• Intelligent opdatering giver dig mulighed for at kontrollere den seneste software og installere den seneste version under installationsprocessen for printerdriveren. Den er kun tilgængelig for

Windows.

• Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på webstedetwww.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer

• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 108).

• Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en netværksgrænseflade.

Understøtter forskellige metoder til indstilling af trådløst netværk

• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 102).

• Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som

f.eks. "CONFIDENTIAL" (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 199).

• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af flere papirark og kan derefter tapes

sammen for at udgøre en plakat (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 199).

• Brug af WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)

- Du kan nemt oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af WPSknappen på maskinen og adgangspunktet (en trådløs router).

• Ved hjælp af USB-kablet eller et netværkskabel

- Du kan oprette forbindelse og indstille forskellige indstillinger for trådløse netværk ved hjælp af et USB-kabel eller et netværkskabel.

• Anvendelse af Wi-Fi Direct

- Det er praktisk at udskrive fra din mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi eller

Wi-Fi Direct-funktionen.

Se "Introduktion til metoder til trådløs opsætning" på side 148.

Funktioner pr. model

Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.

Operativsystem

Operativsystem

Windows

Mac

Linux

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

Unix

(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Software

Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i dit cd-rom-drev.

I Windows skal du vælge printerdriveren og softwaren i vinduet

Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres.

Software

SPL-printerdriver

PCL-printerdriver

PS-printerdriver

XPS-printerdriver

Samsung

Easy

Printer

Manager

Enhedsinds tillinger

Status for Samsungprinter

Direkte udskrivning

Hjælpeprogram a

Samsung AnyWeb Print

a

SyncThru™ Web Service

SyncThru Admin Web

Service

Easy Eco Driver

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Funktioner pr. model

Software

Easy Capture Manager

Samsung Easy Color

Manager

a

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

● a. Hent softwaren fra Samsungs websted, og installer den: (http://www.samsung.com

> find dit produkt > Support eller hentninger). Før du installerer softwaren, skal du kontrollere, om computerens operativsystem understøtter den.

(●: Medfølger, tom: ikke til rådighed)

Variationsfunktion

Funktioner

USB 2.0 med høj hastighed

IEEE 1284B-parallelstik a

Kabelbaseret 10/100/1000

Base TX lokalnetværk

Netværksinterface 802.11b/ g/n trådløst LAN b

CLP-41xN Series

CLP-41xNW

Series

CLP-68xND

Series

CLP-68xDW

Series

Eco-udskrivning

Duplex (2-sidet) udskrivning

Duplex (2 sidet) udskrivning

(manuel) c d

USBhukommelsesgrænseflade

Hukommelsesmodul

Valgfri bakke (bakke 2)

Kun CLP-41xNW

Series

Kun CLP-68xDW

Series

Funktioner pr. model

Funktioner

CLP-41xN Series

CLP-41xNW

Series

CLP-68xND

Series

CLP-68xDW

Series

Masselagringsenhed

(harddisk)

AirPrint

Google Cloud Print™

● a. Hvis du bruger parallelporten, kan ud ikke bruge USB-kablet.

b. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. Til visse lande kan kun 802.11 b/g anvendes. Kontakt din lokale Samsungrepræsentant eller den forhandler, hvor du har købt maskinen.

c. Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

d. Kun bakke 1 understøttes.

(●: Medfølger, ○: ekstraudstyr, blank: ikke til rådighed)

Nyttigt at vide

Maskinen udskriver ikke.

• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se

"Annullere et udskriftsjob" på side 45).

• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere driveren lokalt" på side 24).

• Vælg din maskine som standardmaskine i Windows (se

"Indstilling af maskinen til standardmaskine" på side 198).

Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?

• Spørg hos en Samsung-distributør eller din forhandler.

• Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/område for at få vist serviceinformationen for produktet.

Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.

• Sluk printeren, og tænd den igen.

• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne

manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se "Om statusindikatoren" på side 92).

Der er opstået papirstop.

• Åbn og luk lågen (se "Set forfra" på side 19).

• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemt papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se

"Udbedre papirstop" på side 83).

Udskrifterne er slørede.

• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst

tonerpatronen (se "Fordele toner" på side 62).

• Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

• Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side

64).

Hvor kan jeg hente maskinens driver?

• Du kan få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted, www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Om denne brugerhåndbog

Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.

• Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.

• Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen.

• Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.

• Skærmbillederne i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driverversion.

• Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på

Windows 7.

2

Generelle ikoner

Ikon Tekst

Forsigtig

Bemærk

Beskrivelse

Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.

Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber.

1

Konventioner

Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet nedenfor:

• Dokument betyder det samme som original.

• Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.

• Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).

1. Introduktion

11

Sikkerhedsoplysninger

Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.

4

Driftsmiljø

Advarsel

3

Vigtige sikkerhedssymboler

Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette kapitel

Advarsel

Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.

Forsigtig

Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.

Forsøg ikke.

Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis stikkontakten ikke er jordforbundet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte cigaretter osv.).

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.

• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud af stikkontakten.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.

Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

1. Introduktion

12

Sikkerhedsoplysninger

Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med våde hænder.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Forsigtig

Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon eller pc.

Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.

5

Betjeningsmåde

Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder, hvor maskinen ikke bruges.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.

Det kan medføre forbrændinger.

Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, efter at disse instruktioner er fulgt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i stikkontakten.

Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.

Forsigtig

Træk ikke papiret ud under udskrivningen.

Det kan beskadige maskinen.

Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og papirbakken.

Du kan komme til skade.

Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.

Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde snitsår.

Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.

Det kan medføre forbrændinger.

1. Introduktion

13

Sikkerhedsoplysninger

Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner fastklemt papir.

Det kan beskadige maskinen.

Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i papirudbakken.

Det kan beskadige maskinen.

Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i ventilationsåbningerne.

Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage beskadigelse eller brand.

Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i farlig bestråling.

Denne maskine får strøm via netledningen.

Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for strømforsyningen.

6

Installation/flytning

Advarsel

Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted med vandudslip.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

1. Introduktion

14

Sikkerhedsoplysninger

Forsigtig

Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.

Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes vægt. Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte, skal du undlade at løfte maskinen. Bed om hjælp, og brug altid det rigtige antal personer til at løfte maskinen på en sikker måde.

Løft derefter maskinen:

• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en enkelt person.

• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to personer.

• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire eller flere personer.

Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.

Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.

Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.

Brug kun en telefonledning af typen 26 AWG a

eller større.

Ellers kan det beskadige maskinen.

Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en maskine på 110V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.

Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød eller brand.

Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks. et skab.

Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå brand.

Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.

Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller brand.

Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som angivet på mærkaten.

Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.

a. AWG: Amerikansk trådkalibermål

1. Introduktion

15

Sikkerhedsoplysninger

7

Vedligeholdelse/kontrol

Forsigtig

Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen, fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.

Du kan komme til skade.

Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.

Børn kan komme til skade.

Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.

Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.

Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal rengøres og bruges.

Ellers kan du beskadige maskinen.

Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv eller vand.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

• Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.

• Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret servicetekniker. Reparationer foretaget af ikke-certificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød.

• Maskinen må kun repareres af en Samsung-servicetekniker.

8

Anvendelse af forbrugsstoffer

Forsigtig

Skil ikke tonerpatronen ad.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller fikseringsenheder.

Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.

Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns rækkevidde.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

1. Introduktion

16

Sikkerhedsoplysninger

Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige maskinen.

I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.

Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at vaske det.

Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet. Brug koldt vand.

Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

1. Introduktion

17

Oversigt over maskinen

9

Tilbehør

Strømkabel Lyninstallationsvejledning

Software-cd a a. Software-cd'en indeholder printerdriverne, brugerguiden og softwareprogrammer.

b. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.

Diverse tilbehør b

1. Introduktion

18

Oversigt over maskinen

10

Set forfra

• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

1 2

8

9

7

6

10

3

4

11

12

5

1 Udskriftsstøtte

2 Udbakke

3 Kontrolpanel

7 Udløserknap til frontdækslet

8 Tonerpatroner

9 Håndtering af tonerpatron

4 Dæksel til kontrolkort 10 Mellemliggende overførselsbælte (ITB)

5 Bakke 1 11 Breddepapirstyr på en manuel arkføder

6 Frontdæksel 12 Manuel arkføder

11

10

9

8

CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series

1

2

12

13

3

4

14

15

16

7

6

5

1 Udskriftsstøtte

2 Udbakke

3 Kontrolpanel

4 Dæksel til kontrolkort

5 USB-port

6

Valgfri bakke a

7 Bakke 1

8 Håndtag til at skubbe universalbakken fri

9 Universalbakke

10 Frontdæksel

11 Udløserknap til frontdækslet

12 Tonerpatroner

13 Håndtering af tonerpatron

14

Mellemliggende overførselsbælte (ITB)

15

16

Papirbreddestyr på en universalbakke

Universalstøttebakke a. Dette er en valgfri funktion. Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

1. Introduktion

19

Oversigt over maskinen

11

Set bagfra

• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series

8

7

6

7

6

3 2

1

5

4

5

4

3

2

1

2

3

4

Beholder til spildtoner

Bagdæksel

Håndtag til bagdæksel

Strømindgang

5 Tænd/sluk-kontakt

6

USB port a

7 Netværksport

8

5V-udgangsport for IEEE 1284B-parallelstik

a

b a. Det valgfrie IEEE 1284B-parallelstik kan bruges, hvis du både sætter det i USB-porten og 5V-udgangsporten.

b. Dette er en valgfri funktion. Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

1

1. Introduktion

20

Oversigt over kontrolpanelet

• Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).

1

Skærm

2

Tonerfarver

CLP-41xN Series

/CLP-41xNW Series

1

CLP-68xND Series

/CLP-68xDW Series

1

3

Menu

2

3

4

5

6

7

12

11

10

2

3

4

5

6

7

11

10

4

Pil

5

OK

6

Tilbage

7

Annulle

9 8

9 8

8

Strøm

Viser aktuel status og aktuelle meddelelser, når maskinen er i brug.

Viser status for hver tonerpatron. Hvis tonerpatronen er ved at løbe tør, eller den skal udskiftes, bliver lampen Status rød, og der vises en meddelelse på displayet.

Pilemærket viser dog, hvilken farvetoner det drejer sig om, eller som måske er

installeret med en ny patron (se "Tonerrelaterede meddelelser" på side 95).

Åbner menutilstanden og ruller mellem de

tilgængelige menuer (se "Adgang til menuen" på side 27).

Navigerer i tilgængelige værdier ved at flytte til næste eller forrige valgmulighed.

Bekræfter det, der er valgt på skærmen.

Vender tilbage til menuens øverste niveau.

Den igangværende handling afsluttes

Du kan tænde og slukke for strømmen med denne knap. Eller vække maskinen fra dvaletilstanden.

1. Introduktion

21

Oversigt over kontrolpanelet

9

10

12

LED

WPS

11 Eco

a

Demoside

Taltastaturet

a

Viser maskinens status (se "Om statusindikatoren" på side 92).

Viser maskinens trådløse status (se "Om statusindikatoren" på side 92).

Konfigurerer nemt den trådløse netværksforbindelse uden en computer (se

"Via WPS-knappen" på side 149).

Udskriver en demoside ved at trykke på denne knap.

Slår Eco-tilstanden til for at reducere toner-

og papirforbruget (se "Eco-udskrivning" på side 47).

Brug tastaturet til at indtaste tal og tegn (se

"Bogstaver og tal på taltastaturet" på side

197).

a. Kun CLP-41xNW Series/CLP-68xDW Series.

1. Introduktion

22

Tænde for maskinen

1

Tilslut først maskinen til strømstikket.

Tænd maskinen på tænd/sluk-kontakten, hvis maskinen har en sådan kontakt.

2

1

Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller

din maskintype (se "Set forfra" på side 19).

2

Strømmen tændes automatisk.

Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke på knappen

(Strøm).

1. Introduktion

23

Installere driveren lokalt

En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren via kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se

"Installation af driver via netværket" på side 136).

• Hvis du anvender Mac, Linux eller UNIX, henvises der til "Installation til Mac" på side 127 ,

"Installation til Linux" på side 129

eller

"Installation af UNIX-printerdriverpakken" på side 141.

• Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog , kan være anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du anvender.

• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.

2

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle

3

programmer > Tilbehør > Kør.

X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK.

Vælg Installer nu.

12

Windows

1

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke vinduet.

4

Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Du kan vælge softwareprogrammerne i vinduet Vælg software og

hjælpeprogrammer, der skal installeres.

1. Introduktion

24

Geninstallere driveren

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at geninstallere driveren.

13

Windows

1

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2

I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle Programmer

> Samsung Printers > navnet på din printerdriver > Afinstaller.

3

Følg vejledningen i vinduet til fjernelse af driver.

4

Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen

(se "Installere driveren lokalt" på side 24).

1. Introduktion

25

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende konfigurationsindstillinger.

• Menuoversigt

• Maskinens grundlæggende indstillinger

• Medier og bakke

• Grundlæggende udskrivning

• Brug af USB-hukommelsesenhed

27

30

32

44

50

Menuoversigt

Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

• Menuerne er beskrevet i brugerhåndbogen Avanceret (se "Menuer med nyttige indstillinger" på side 178).

1

Adgang til menuen

1

Tryk på knappen (Menu) på kontrolpanelet.

2

Tryk på pilene, indtil det ønskede menupunkt vises, og tryk på OK.

3

Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 2.

4

Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.

5

Tryk på (Annulle) for at vende tilbage til klar-tilstand.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

27

Menuoversigt

Information

Menukort

Konfiguration

Frb.stof. Info

Demoside

PCL fontliste

PS-skrifttypeliste

Brugstæller

Konto a

Layout

Retning

Staaende

Liggende

Margen

Fælles margen

Manuel foeder

b

Flerfun.bakke

c

Bakke 1

Bakke 2

d

Emuleringsmar.

Duplex

c

Fra

Lang kant

Kort kant

Papir

Kopier

Manuel foeder

b

Papirstr.

Papirtype

Flerfun.bakke

c

Papirstr.

Papirtype

Bakke 1

Papirstr.

Papirtype

Papirkilde

Automatisk

Bakke 1

Bakke 2

d

Flerfun.bakke

c

Manuel foeder

b

a. Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service.

b. Kun CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series.

c. Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

d. Dette er en valgfri funktion. Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

e. Denne valgmulighed vises kun, når der kun er en lille mængde toner tilbage i patronen.

Grafik

Oploesning

Normal

Bedst

Klartekst

Fra

Minimum

Normal

Maksimum

Kantudvidelse

Fra

Normal

Maksimum

Trapping

Fra

Mellem

Maksimum

Screening

Normal

Forbedret

Detaljeret

Dato og Tid

Tidstilstand

Sprog

Stroembesp.

Opv.hændelse

Jobtimeout

Importindst.

c

Eksportindst.

c

Hoejdetilpas.

Normal

Høj 1

Høj 2

Høj 3

Fugtighed

Normal

Høj 1

Høj 2

Høj 3

Systemkonfig.

Auto fortsæt

Auto CR

Aut. bk.skift

c

Papirerstatn.

Bakkebeskyt

c

Spring tom ovr

Vedligehold.

RYD medd. tom

e

Levetid for forbr.st.

Adv. lav toner

Papirstabling

Ramdisk

c

Eco-konfig.

Standardtilst.

Skift temp.

Damptilstand

Auto-sluk

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

28

Menuoversigt

Emulering

Emuleringstype

Konfiguration

Billedstyring

Brugerd. farve

Standard

Udskr. tæthed

Aut. farvereg.

Juster tone

Standard

Autojust. tone

Opk.-id-sensor

TCP/IP (IPv4)

DHCP

BOOTP

Statisk

TCP/IP (IPv6)

IPv6 Aktiver

DHCPv6

Konfig.

Ethernet-hast.

Øjeblikkelig

10Mbps Halv

10Mbps Fuld

100Mbps Halv

100Mbps Fuld

1Gbps Fuld

802.1x

Traadloes

c

Wi-Fi TIL/FRA

Netværk

Wi-Fi Direct

Til/fra

Enhedsnavn

IP-adresse

Gruppeejer

Netværksnøgle

Status

WPS-indstill.

PBC

PIN

WLAN-indstill.

Guide

Brugerdefin.

d

WLAN Standard

WLAN-signal

Fremragende

Udmærket

God

Lav

Meget lav

Intet signal

Ryd indstill.

Netv.konfig.

Netv. Aktiver

Http Aktiver

WINS

SNMP V1/V2

SNTP

UPnP(SSDP)

MDNS

SetIP

SLP

Direkte USB a

USB-udskriv.

Filhaandtering

Check plads

a. Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series. Denne indstilling er tilgængelig, når USB-hukommelsen er indsat i maskinens USB-port.

b. Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series. Denne indstilling er tilgængelig, når den installerede valgfrie hukommelse eller ramdisken er markeret.

c. Kun CLP-41xNW Series/CLP-68xDW Series.

d. Kun CLP-68xDW Series.

Jobhåndtering

Aktivt job

Beskyttet job

Gemt job

Udskriv

Slet

Filpolitik

Omdøb

Overskriv

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration b

29

Maskinens grundlæggende indstillinger

Du kan angive maskinens indstillinger ved hjælp af

Enhedsindstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager.

• Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra

Samsung

Easy Printer Manager > (Skift til avanceret tilstand) >

Enhedsindstillinger (se "Enhedsindstillinger" på side 228).

Når installationen af maskinen er fuldført, ønsker du måske at angive de indstillinger, der skal bruges som standard.

Hvis du vil ændre maskinens standardindstillinger, skal du følge disse trin:

For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

Vælg knappen (Menu) på kontrolpanelet.

2

Tryk på Systemkonfig.

3

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.

Sprog: Skift det sprog, der vises på kontrolpanelet.

Dato og Tid: Du kan indstille dato og klokkeslæt. De udskrives

på rapporter. Men hvis de ikke er korrekte, skal de ændres til de korrekte tidspunkter.

Indtast korrekt klokkeslæt og dato ved hjælp af pilene eller taltastaturet

(se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 197).

• Måned = 01 til 12

• Dag = 01 til 31

• År = kræver fire cifre

• Time = 01 til 12

• Minut = 00 til 59

Tidstilstand: Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten

12-timers eller 24-timers format.

Stroembesp.: Brug denne funktion for at spare strøm, når

maskinen ikke bruges i en periode.

• Når du trykker på tænd/sluk-knappen eller går i gang med at udskrive, vil programmet vågne fra strømbesparelsestilstanden.

• Når du trykker på en hvilken som helst knap undtagen strømknappen, vækkes maskinen fra dvaletilstand. Tryk på (Menu) >

Systemkonfig. > Opv.haendelse > Til på kontrolpanelet.

Hoejdetilpas.: Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske

tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. Før du angiver højdeindstillingen, skal du

finde den højde, du er i (se "Højdejustering" på side 196).

4

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

30

Maskinens grundlæggende indstillinger

5

Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.

6

Tryk på (Annulle) for at vende tilbage til klar-tilstand.

Gå til nedenstående links, hvis du vil konfigurere nyttige indstillinger til maskinen.

• Se "Indstilling af papirformat og -type" på side 42.

• Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 197.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

31

Medier og bakke

I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.

• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer, kan medføre problemer og kræve reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af Samsung s garanti eller serviceaftaler.

• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.

• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.

• Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 102).

• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.

Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.

2

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.

CLP-41xN Series

/CLP-41xNW Series

2 1

CLP-68xND Series

/CLP-68xDW Series

2 1

3

4

3

1

Håndtag til bakkeudvidelse

2

Papirlængdestyr

3

Papirbreddestyr

4

Breddepapirstyr på en manuel arkføder

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

32

Medier og bakke

Papir i Legal-størrelse:

Tryk på knappen som vist, og træk bakken ud.

LGL

Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller

din maskintype (se "Bakkeoversigt" på side 32).

Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering, skævvridning af billeder eller papirstop.

3

Ilægning af papir i bakken

Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller

din maskintype (se "Set forfra" på side 19).

Bakke1/ekstra bakke

1

Træk papirbakken ud.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

33

Medier og bakke

2

Klem papirbreddestyret og papirlængdehåndtaget for at placere dem i den korrekte åbning til papirstørrelsen, som er markeret i

bunden af bakken, så størrelsen kan justeres (se "Bakkeoversigt" på side 32).

4

Når du har lagt papir i bakken, skal du klemme papirbreddestyrene og papirlængdestyret.

2

2

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

3

Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.

1

1

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

1

Papirlængdestyr

2

Papirbreddestyr

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

34

Medier og bakke

• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret for langt ind, så mediet bøjes.

• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.

6

Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og -

størrelsen for bakken (se "Indstilling af papirformat og -type" på side

42).

• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.

Indstillinger, der foretages via maskinens driver, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne programmet og dets udskrivningsmenu.

b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side

45).

c Tryk på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og vælg en passende papirtype.

d Vælg Autovalg under papirkilde, og tryk derefter på OK.

e Start udskrivningen fra programmet.

5

Sæt bakken tilbage i maskinen.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

35

Medier og bakke

Universalbakken (eller manuel arkføder)

Universalbakken (eller den manuelle arkføder) kan indeholde specielle størrelser og typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notatkort og

konvolutter (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 102).

Tip til brug af universalbakken (eller den manuelle arkføder)

• Læg kun udskriftsmedier af samme type, format og vægt i universalbakken (eller den manuelle arkføder) ad gangen.

• Læg ikke mere papir i universalbakken (eller den manuelle arkføder) under udskrivning, så længe der er papir i den, da der ellers kan opstå papirstop. Det gælder også andre typer udskriftsmedier.

• Brug altid kun de angivne udskriftsmedier, så du undgår papirstop og

problemer med udskriftskvaliteten (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 102).

• Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og etiketter ud, før du lægger dem i universalbakken (eller den manuelle arkføder).

1

Træk papirbakken ud for manuel arkfødning.

ELLER

Tryk på håndtaget for at skubbe universalbakken fri, og skub den ned, så den åbnes.

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

2

Læg papiret i.

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

36

Medier og bakke

3

Klem styrene til indstilling af papirbredden i universalbakken (eller den manuelle arkføder) ind mod papiret. Pres dem ikke for langt ind, så papiret bøjer, hvilket kan medføre papirstop, eller at papiret føres skævt ind.

1

2

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af specialmedier (se

"Udskrive på specialmedier" på side 38).

• Åbn bakke 1, tag det overlappende papir ud, og forsøg at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der bruges universalbakke.

4

Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og størrelsen for universalbakken (eller den manuelle arkføder) (se

"Indstilling af papirformat og -type" på side 42).

Indstillinger, der foretages via maskinens driver, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne programmet og dets udskrivningsmenu.

b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side

45).

c Tryk på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og vælg en passende papirtype.

Hvis du f.eks. vil udskrive en etikette, skal du indstille papirtypen til

Etiketter.

d Vælg Manuel indføring (eller Universalbakke) under papirkilden, og tryk på OK.

e Start udskrivningen fra programmet.

Hvis maskinen har en universalbakke, skal du trykke på OK på kontrolpanelet, hver gang du ilægger et ark papir.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

37

Medier og bakke

4

Udskrive på specialmedier

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til bakken.

Medierne er også vist i Udskriftsindstillinger. For at opnå den bedste udskriftskvalitet skal du i vinduet Udskriftsindstillinger vælge den korrekte

medietype > fanen Papir > Papirtype (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

Hvis du f.eks. vil udskrive på etiketter, skal du vælge Etiketter som

Papirtype.

• Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger

specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 102).

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller

din maskintype (se "Set forfra" på side 19).

For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 102.

Typer Bakke 1

Valgfri bakke a

Almindeligt

Tykt papir

Tykkere

Tyndt papir

Bomuld

Farve

Fortrykt

Genbrugt

Konvolut

Transparenter

Etiketter

Karton

Bond-papir

Arkivpapir

Brevhoved

Hulning

Højglansfoto

a. Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

(●: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

Manuel arkføder/ universalbakke

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

38

Medier og bakke

Konvolut

Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af konvolutternes kvalitet.

Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i nedenstående figur.

• Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.

• Brug ikke konvolutter med frimærker.

• Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.

• Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.

• Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt ud til konvoluttens hjørner.

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

• Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

-

Vægt: må ikke overstige 90 g/m

2

, da der ellers kan opstå papirstop.

-

Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm og må

ikke indeholde indespærret luft.

-

Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden måde

beskadiget.

-

Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der opstår i

maskinen.

1

Acceptabelt

2

Uacceptabelt

• Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens fikseringstemperatur på ca. 170 °C i 0,1 sekund. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.

• Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.

• Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger mødes.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

39

Medier og bakke

Transparent

I tilfælde af farveudskrivning med transparenter bliver billedkvaliteten lavere end ved sort/hvid-udskrivning, når udskrifterne bruges på en overheadprojektor.

Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

• Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid, da dette kan medføre falmet tryk.

• Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede og ikke har iturevne kanter.

• Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.

• For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke lade udskrevne ark ligge oven på hinanden efter udskrivningen.

• Anbefalede medier: Transparenter til farvelaserprintere fra Xerox, f.eks.

3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

• Skal kunne modstå maskinens fikseringstemperatur.

• Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har taget dem ud af maskinen.

• Lad ikke ubrugte transparenter ligge i papirbakken i længere tid. De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre plettet udskrivning.

• Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår pletter fra fingeraftryk.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

40

Medier og bakke

Etiketter

Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

• Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.

Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop.

Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.

• Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen

én gang.

• Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler eller på anden måde er beskadiget.

Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

• Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

-

Klæbemidler: Skal være stabil ved maskinens

fikseringstemperatur omkring 170 °C.

-

Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt

mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.

-

Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.

-

Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på

manglende klæbeevne.

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

• Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets kanter.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

41

Medier og bakke

Fortrykt papir

Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med papirfødningen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.

Glittet fotopapir

• Anbefalede medier: Kun glittet papir (Letter) til denne maskine efter HP

Brochure Paper (produkt: Q6611A).

• Anbefalede medier: Glittet papir (A4) til denne maskine efter HP

Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A).

AAAAA

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series

• Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.

• Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.

• Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.

5

Indstilling af papirformat og -type

Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.

• Du kan angive maskinens indstillinger ved hjælp af

Enhedsindstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager .

- Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra Samsung

Easy Printer Manager > (Skift til avanceret tilstand) >

Enhedsindstillinger (se "Enhedsindstillinger" på side 228).

• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på

OK

for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

Vælg knappen (Menu) på kontrolpanelet.

2

Tryk på Papir, og vælg den ønskede bakke.

3

Tryk på Papirstr. eller Papirtype.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

42

Medier og bakke

4

Vælg den ønskede indstilling.

5

Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.

6

Tryk på (Annulle) for at vende tilbage til klar-tilstand.

• De indstillinger, der foretages fra maskindriveren, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne et program og aktivere udskrivningsmenuen.

b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

c Klik på fanen Papir, og vælg det korrekte papir.

• Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du vælge fanen Papir > Størrelse > Rediger... og angive Indstilling af

brugerdefineret papirstørrelse i Udskriftsindstillinger (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

6

Brug af udskriftsstøtte

Udbakkens overflade kan blive varm, hvis du udskriver mange stykker papir på en gang. Undlad at berøre overfladen, og lad ikke børn komme i nærheden af den.

Stakken med udskrevne papirer i udskriftsstøtten vil sammen med udskriftsstøtten hjælpe med at rette de udskrevne sider ind. Træk udskriftsstøtten ud.

Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller

din maskintype (se "Set forfra" på side 19).

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

43

Grundlæggende udskrivning

3

Vælg din maskine på listen Vælg printer.

Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede

vejledning (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side

199).

7

Udskrivning af

Hvis du anvender Mac, Linux eller Unix, henvises der til Avanceret

vejledning(se "Mac-udskrivning" på side 208, "Linux-udskrivning" på

side 210 eller "Unix-udskrivning" på side 213).

Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.

1

Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

Vælg Udskriv i menuen Filer.

4

De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.

Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på

Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

5

Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet

Udskriv.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

44

Grundlæggende udskrivning

8

Annullere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:

• Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet ( ) på proceslinjen i Windows.

• Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob ved at trykke på

1

Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises.

3

Vælg din maskine på listen Vælg printer.

4

Klik på Egenskaber eller Indstillinger.

Skærmbilledet kan variere, afhængigt af model.

9

Åbne udskriftsindstillinger

• Vinduet

Udskriftsindstillinger

, der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine, som du anvender.

• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger, vises der muligvis et advarselstegn eller . Et betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

45

Grundlæggende udskrivning

• Du kan anvende Eco-funktioner for at spare på papir og toner, før du

udskriver (se "Easy Eco Driver" på side 221).

• Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på knappen

Printerstatus (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 229).

Brug af en foretrukken indstilling

Indstillingen Foretrukne, som vises under hver af egenskabsfanerne undtagen fanen Samsung, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til fremtidig brug.

Hvis du vil gemme et punkt under Foretrukne, skal du udføre nedenstående trin:

1

Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.

2

Indtast et navn for elementet i feltet Foretrukne.

3

Klik på Gem.

4

Angiv navn og beskrivelse, og vælg derefter det ønskede ikon.

5

Klik på OK. Når du gemmer Foretrukne, gemmes alle aktuelle driverindstillinger.

Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den under fanen

Foretrukne. Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil slette en indstilling, du har gemt, skal du vælge den under fanen Foretrukne og klikke på Slet.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

46

Grundlæggende udskrivning

10

Bruge Hjælp

Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet Udskriftsindstillinger, og tryk på F1 på dit tastatur.

Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet

11

Eco-udskrivning

Funktionen Eco nedsætter tonerforbruget og brug af papir. Funktionen Eco gør dig i stand til at spare udskrivningsressourcer, så du kan udskrive mere miljøvenligt.

Hvis du trykker på knappen Eco på kontrolpanelet, aktiverer du Ecotilstanden. Standardindstillingen for Eco-tilstand er duplex (kun CLP-68xND

Series/CLP-68xDW Series ), flere sider pr. ark (begge sider) og spring tomme sider over.

Du kan angive maskinens indstillinger ved hjælp af

Enhedsindstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager.

• Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra

Samsung

Easy Printer Manager > (Skift til avanceret tilstand) >

Enhedsindstillinger (se "Enhedsindstillinger" på side 228).

• De indstillinger, der foretages fra maskindriveren, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på

OK

for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

Vælg (Menu) > Systemkonfig. > Eco-konfig. på kontrolpanelet.

2

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.

Standardtilst.: Væg denne for at slå Eco-tilstanden til og fra.

-

Fra: Slår Eco-tilstanden fra.

-

Til: Slår Eco-tilstanden til.

Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra fanen SyncThru™

Web Service (Settings > Machine Settings > System > Eco

Settings) eller Samsung Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger

> Eco), vises meddelelsen Tændt-styrke. Du skal indtaste adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

47

Grundlæggende udskrivning

Skift temp.: Følg indstillingerne i Syncthru™ Web Service eller

Samsung Easy Printer Manager. Inden du vælger dette menupunkt, skal du indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web

Service (fanen Settings > Machine Settings > System > Eco

Settings) eller Samsung Easy Printer Manager

(Enhedsindstillinger > Eco).

-

Standard-Eco: Maskinen er indstillet til tilstanden

Standard-Eco.

-

Tilpasset Eco: Rediger de nødvendige værdier.

3

Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.

ndstille Eco-tilstand på driveren

Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på

Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Eco-billedet ( ), betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.

Eco-indstillinger

Printerstandard: Følger indstillingerne fra maskinens kontrolpanel.

Ingen: Deaktiverer Eco-tilstanden.

Eco-udskrivning: Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de forskellige Eco-

elementer, du vil bruge.

Adgangskode: Hvis administratoren har aktiveret Eco-tilstanden, skal

du indtaste adgangskoden for ændre status for tilstanden.

Knappen Adgangskode: Du kan angive den fra SyncThru™ Web

Service (fanen Settings > Machine Settings > System > Eco

Settings) eller Samsung Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger

> Eco), så adgangskodeknappen er aktiveret. Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne, skal du klikke på denne knap, angive adgangskoden eller kontakte administratoren.

Resultatsimulator

Resultatsimulator viser, hvor meget du har reduceret CO2-udslippet,

elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du har valgt.

• Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger er et hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er deaktiveret.

• Henviser til beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA, indekset fra det japanske indenrigs- og kommunikationsministerium og www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.

• Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det gennemsnitlige energiforbrug i forbindelse med udskrivning for denne maskine.

• Den faktiske mængde, der vises, er kun et estimat, da den faktiske mængde kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens ydelse, programsoftwaren, forbindelsesmetoden, medietypen [tykkelse], mediestørrelse, jobkompleksitet mv.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

48

Grundlæggende udskrivning

12

Sikker udskrivning

Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

Når du bruger en udskrivningsenhed på et kontor, i en skole eller på et offentligt sted, kan du beskytte dine personlige dokumenter eller fortrolige oplysninger ved hjælp af funktionen for sikker udskrivning.

Udskrivning af sikre dokumenter fra kontrolpanelet

1

Vælg (Menu) > Jobhåndtering > Gemt job på printerens kontrolpanel.

2

Vælg det dokument, du vil udskrive.

3

Angiv den adgangskode, du har angivet fra printerdriveren.

4

Udskriv eller slet dokumentet.

Start af sikker udskrivning på driveren

Åbn vinduet Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side

45), og vælg derefter fanen Avanceret > Udskrivningstilstand >

Fortrolig. Angiv jobnavn, bruger-id og adgangskode. Selvom du har startet

det sikre udskrivningsjob, udskrives dokumentet først, når du har angivet din adgangskode på printeren.

Du kan også bruge denne funktion, når du har installeret den valgfrie hukommelse. Kontrollér masselageret (harddisken) eller RAMdiskindstillingen i Enhedsindstillinger. Du kan derefter vælge de

forskellige funktioner fra Udskrivningstilstand (se "Angivelse af

Enhedsindstillinger" på side 70).

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

49

Brug af USB-hukommelsesenhed

Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

13

Om USB-hukommelsesenheden

USB-hukommelsesenheder fås i forskellige størrelser med plads til lagring af dokumenter, præsentationer, musik og videoer, fotografier med høj opløsning og en række andre filer, som du vil gemme eller flytte.

Maskinen understøtter USB-hukommelsesenheder med FAT16/FAT32 og en sektorstørrelse på 512 byte.

Kontroller USB-hukommelsesenhedens filsystem hos en forhandler.

Du må kun bruge en godkendt USB-enhed med et tilslutningsstik af type A.

A B

Brug kun en USB-hukommelsesenhed, der er kompatibel via certificering.

Ellers genkender maskinen den muligvis ikke.

Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.

Brug kun en USB-hukommelsesenhed med metalafskærmning.

• Tag ikke USB-hukommelsesenheden ud, mens den er i brug.

Maskinens garanti dækker ikke skader forårsaget af brugerens forkerte brug.

• Hvis USB-enheden har visse funktioner, f.eks. sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger, registreres den muligvis ikke automatisk af maskinen. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i brugerhåndbogen til USB-enheden.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

50

Brug af USB-hukommelsesenhed

14

Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed

Du kan udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, direkte.

Filtyper, der understøtter indstillingen Direkte udskrivning:

PRN: Det er kun muligt at udskrive filer, der er oprettet med den driver,

der følger med maskinen.

Hvis du udskriver PRN-filer, der er oprettet på en anden maskine, bliver udskriften anderledes.

TIFF: TIFF 6.0-baseline

JPEG: JPEG-baseline

PDF: PDF 1.4 og ældre

XPS

Sådan udskrives et dokument fra en USB-hukommelsesenhed:

15

Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere filer eller mapper i den markerede mappe.

5

Tryk på det antal kopier, der skal udskrives, eller indtast tallet.

6

Klik på OK.

Håndtering af USB-hukommelse

Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, enten enkeltvis eller samlet ved at omformatere enheden.

1

2

3

Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.

Vælg knappen (Menu) på kontrolpanelet.

Tryk på Direkte USB > USB-udskriv.

4

Tryk på pilen, indtil du finder den ønskede mappe eller fil, og tryk på

OK.

1

Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.

2

Vælg knappen (Menu) på kontrolpanelet.

3

Tryk på Direkte USB > Filhaandtering.

4

Tryk på pilen, indtil den ønskede Slet eller Formater, og tryk på OK.

5

Tryk på den ønskede mappe eller fil, og tryk på OK.

Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere filer eller mapper i den markerede mappe.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

51

Brug af USB-hukommelsesenhed

6

Hvis du vil slette eller formatere, skal du trykke på Ja > OK.

Når du har slettet filer eller omformateret en USB-hukommelsesenhed, er det ikke længere muligt at gendanne filerne. Inden du sletter filerne, skal du derfor være helt sikker på, at du ikke længere har brug for filerne.

17

Sikkerhedskopiering af data

I tilfælde af strømsvigt eller lagerfejl er der risiko for, at der sker fejlagtig sletning af data i maskinens hukommelse. Sikkerhedskopiering hjælper dig med at beskytte systemindstillingerne ved at lagre dem som sikkerhedskopifiler på en USB-hukommelsesenhed.

16

Visning af USB-hukommelsesstatus

Du kan undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig til lagring af dokumenter.

1

Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.

2

Vælg knappen (Menu) på kontrolpanelet.

3

Tryk på Direkte USB > Check plads.

Den tilgængelige hukommelse vises i displayet.

Sikkerhedskopiering af data

1

Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.

2

Vælg knappen (Menu) på kontrolpanelet.

3

Tryk på Systemkonfig.

4

Tryk på pilen, indtil den ønskede Eksportindst., og tryk på OK.

5

Tryk på Konfig.data > OK.

Dataene sikkerhedskopieres til USB-hukommelsesenheden.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

52

Brug af USB-hukommelsesenhed

Gendannelse af data

1

Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.

2

Vælg knappen (Menu) på kontrolpanelet.

3

Tryk på Systemkonfig.

4

Tryk på pilen, indtil den ønskede Importindst., og tryk på OK.

5

Tryk på Konfig.data > OK.

6

Hvis du vil gendanne sikkerhedskopien på maskinen, skal du trykke på Ja > OK.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

53

3. Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.

• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

• Tilgængelige forbrugsstoffer

• Tilgængeligt tilbehør

• Tilgængelige vedligeholdelsesdele

• Opbevaring af tonerpatronen

• Fordele toner

• Udskifte tonerpatronen

• Udskiftning af beholderen til spildtoner

• Installation af tilbehør

• Overvåge forbrugsstoffer

• Indstille advarsel om lavt tonerniveau

• Rengøre maskinen

• Tip til flytning og opbevaring af maskinen

60

62

64

68

55

56

58

59

70

74

75

76

80

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele.

Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsung-forhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område for at få servicekontaktoplysninger.

3. Vedligeholdelse

55

Tilgængelige forbrugsstoffer

Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:

Type

Tonerpatron

Beholder til spildtoner

Model

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Gennemsnitsydelse a

Varens navn

• Gennemsnitlig ydelse for sort tonerpatron ved fortløbende udskrivning: Ca.

2.500 standardsider (sort)

• Gennemsnitlig ydelse for farvepatron ved forløbende udskrivning: Ca. 1.800 standardsider (gul/magenta/cyan)

• CLT-K504S: Sort

• CLT-Y504S: Gul

• CLT-M504S: Magenta

• CLT-C504S: Cyan

• Gennemsnitlig ydelse for sort tonerpatron ved fortløbende udskrivning: Ca.

2.000 standardsider (sort)

• Gennemsnitlig ydelse for farvepatron ved forløbende udskrivning: Ca. 1.500 standardsider (gul/magenta/cyan)

• CLT-K506S: Sort

• CLT-Y506S: Gul

• CLT-M506S: Magenta

• CLT-C506S: Cyan

• Gennemsnitlig ydelse for sort tonerpatron ved fortløbende udskrivning: Ca.

6.000 standardsider (sort)

• Gennemsnitlig ydelse for farvepatron ved forløbende udskrivning: Ca. 3.500 standardsider (gul/magenta/cyan)

• CLT-K506L: Sort

• CLT-Y506L: Gul

• CLT-M506L: Magenta

• CLT-C506L: Cyan

• Ca. 14.000 sider (sort)

• Ca. 3.500 sider (gul/magenta/cyan)

CLT-W504

CLT-W506 a. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan blive påvirket af driftsmiljøet, udskrivningsintervaller, medietypen og mediestørrelsen.

3. Vedligeholdelse

56

Tilgængelige forbrugsstoffer

Afhængigt af indstillingerne, procentdelen af billedområdet og den benyttede jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.

Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være inkompatible med maskinen på grund af forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i henhold til bestemte landeforhold.

Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale Samsungtonerpatroner, såsom genopfyldte eller ”genfremstillede” patroner.

Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner dækkes ikke af maskinens garanti.

3. Vedligeholdelse

57

Tilgængeligt tilbehør

Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydeevne og kapacitet forbedres.

Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modeller eller lande (se "Funktioner pr. model" på side 7).

Tilbehør

Hukommelsesmodul

Udvider maskinens hukommelseskapacitet.

Funktion

Gør det muligt at bruge forskellige interfaces.

Varens navn

ML-MEM370: 512 MB

ML-PAR100

IEEE 1284B-parallelstik a

• Ved installation af printerdriveren med et IEEE1284B-parallelstik findes maskinen muligvis ikke, og efter installation af printeren vil kun basale funktioner være tilgængelige.

• Hvis du vil kontrollere maskinens status eller angive indstillinger, skal maskinen sluttes til en computer med et USB-kabel eller via et netværk.

• Hvis du bruger et IEEE 1284B-parallelstik, kan du ikke bruge USB-kablet.

Valgfri bakke a

Hvis du ofte oplever problemer med papirtilførslen, kan du bruge en ekstra bakke til 520 b ark. a. Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

b. Almindeligt papir 80 g/m

2

.

CLP-S680A

3. Vedligeholdelse

58

Tilgængelige vedligeholdelsesdele

Kontakt det sted, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Garantien dækker ikke udskiftning af vedligeholdelsesdele, når de har nået deres

”Gennemsnitsydelse”.

Vedligeholdelsesdele udskiftes ved bestemte intervaller for at undgå problemer med udskriftskvalitet og papirfremføring, der opstår som følge af slidte dele, se tabellen herunder. Formålet er, at maskinen altid fungerer perfekt. Nedenstående vedligeholdelsesdele bør udskiftes, når hver dels levetid er nået.

Dele

Overf.rulle

Fikseringsenhed

Opsamlingsrulle

Retard-rulle

Mellemliggende overførselsbælte (ITB)

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

Cirka 100.000 sider

Cirka 50.000 sider

Cirka 200.000 sider

Cirka 100.000 sider

Cirka 100.000 sider

Gennemsnitsydelse a

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Cirka 100.000 sider

Cirka 100.000 sider

Cirka 300.000 sider

Cirka 100.000 sider

Cirka 100.000 sider a. Denne afhænger af det anvendte operativsystem, computerens ydeevne, program, tilslutningsmetode, medie, medieformat og jobkompleksitet.

3. Vedligeholdelse

59

Opbevaring af tonerpatronen

Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys, temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger disse anbefalinger for at sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og længste levetid for din nye

Samsung-tonerpatron.

Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal anvendes i.

Dette bør være under kontrollerede temperatur- og luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den originale, uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt rum.

Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages ud printeren, skal den altid opbevares som beskrevet i følgende instruktioner.

• Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale emballage.

• Opbevar den vandret med den samme side opad, som når den er installeret i maskinen.

• Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:

I temperaturer over 40 °С.

Ved en relativ fugtighed, der er lavere end 20 % eller højere end 80 %.

I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.

I direkte sollys eller rumbelysning.

På støvede steder.

I en bil i længere tid.

2

I et miljø med korroderende gasser.

I et miljø med saltholdig luft.

1

Håndteringsvejledning

• Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i patronen.

• Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.

• Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre intern beskadigelse og spild af toner.

Brug af tonerpatroner

Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af ikke-

Samsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.

Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er forårsaget af brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner eller af genopfyldte eller ”genfremstillede” tonerpatroner.

3. Vedligeholdelse

60

Opbevaring af tonerpatronen

3

Forventet patronlevetid

Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt af udskriftstætheden på de sider, der udskrives, driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen.

Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at udskifte patronen oftere.

3. Vedligeholdelse

61

Fordele toner

Når tonerpatronen er ved at være tom:

• Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys, og/eller tætheden varierer fra side til side.

• Lampen Status blinker rødt. Der vises muligvis en meddelelse i displayet om, at tonerniveauet er meget lavt.

Programvinduet Status for Samsung-printer vises på computeren og fortæller dig, hvilken farvepatron der næsten er tom (se "Brug af Status for

Samsung-printer" på side 229).

Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide

striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren. Kontrollér, hvilken type tonerpatron der bruges til maskinen (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 56).

Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype

(se "Set forfra" på side 19).

• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.

• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.

• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.

• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

3. Vedligeholdelse

62

Fordele toner

3. Vedligeholdelse

63

Udskifte tonerpatronen

Maskinen benytter fire farver og har en tonerpatron til hver farve: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og sort (K).

• Statuslampen og den tonerrelaterede meddelelse på displayet angiver, hvornår de enkelte tonerpatroner skal udskiftes.

Programvinduet Status for Samsung-printer vises på computeren og fortæller dig, hvilken farvepatron der er tom (se "Brug af Status for Samsungprinter" på side 229).

Kontrollér, hvilken type tonerpatron der bruges til maskinen (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 56).

• Ryst tonerpatronen grundigt. Dette vil forøge den første udskriftskvalitet.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Set forfra" på side 19).

• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.

• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.

• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.

• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

3. Vedligeholdelse

64

Udskifte tonerpatronen

3. Vedligeholdelse

65

Udskifte tonerpatronen

5~6

3. Vedligeholdelse

66

Udskifte tonerpatronen

3. Vedligeholdelse

67

Udskiftning af beholderen til spildtoner

Når levetiden for beholderen til spildtoner er udløbet, vises der en meddelelse om beholderen til spildtoner på kontrolpanelet på skærmen, som indikerer,

at beholderen til spildtoner skal udskiftes. Kontrollér beholderen til spildtoner for din maskine (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 56).

• Der kan frigives tonerpartikler inden i maskinen, men det betyder ikke, at maskinen er beskadiget. Kontakt en servicemedarbejder, når der opstår problemer med udskriftskvaliteten.

• Når du trækker beholderen til spildtoner ud af maskinen, skal du forsigtigt flytte beholderen, så du ikke taber den.

• Sørg for at lægge beholderen til spildtoner på en vandret overflade, så du ikke spilder toneren.

Beholderen må ikke vippes eller vendes.

3. Vedligeholdelse

68

Udskiftning af beholderen til spildtoner

1

2

1

2

2

1

3. Vedligeholdelse

69

Installation af tilbehør

4

Foranstaltninger

• Tag netledningen ud.

Fjern aldrig kontrolkortdækslet, når strømmen er tilsluttet.

Tag altid netledningen ud, inden du installerer eller fjerner NOGET ekstraudstyr og tilbehør, uanset om det skal installeres uden på eller inden i maskinen. Så undgår du at få stød.

• Aflad statisk elektricitet.

Kontrolkortet og internt tilbehør (netværkskort eller hukommelsesmodul) er følsomme over for statisk elektricitet. Inden du installerer eller fjerner internt tilbehør, skal du derfor sørge for, at du ikke selv giver stød. Du kan aflade statisk elektricitet ved at røre ved metal, f.eks. metalbagpladen på en enhed, der er sat i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du går rundt, før du afslutter installationen, skal du gentage denne procedure for at aflade eventuel statisk elektricitet igen.

Batteriet inde i maskinen er en servicekomponent, når der installeres tilbehør. Forsøg ikke at udskifte det selv. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Kasser brugte batterier i henhold til instruktionerne.

5

Angivelse af Enhedsindstillinger

Når du installerer de valgfrie enheder, f.eks. en valgfri bakke, hukommelse osv., registreres det automatisk på denne maskine, og de valgfrie enheder konfigureres. Hvis du ikke kan bruge de valgfrie enheder, du har installeret i denne driver, skal du konfigurere de valgfrie enheder under

Enhedsindstillinger.

1

Klik på menuen Start i Windows.

2

I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenhede.

• I Windows 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware

og lyd > Printere.

• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd >

Enheder og printere.

• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere.

3

Højreklik på maskinen.

4

I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber.

I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge

Printeregenskaber i genvejsmenuerne.

3. Vedligeholdelse

70

Installation af tilbehør

Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.

5

Angiv Enhedsindstillinger.

Vinduet Egenskaber kan se forskelligt ud, afhængigt af driveren eller det operativsystem du bruger.

6

Vælg den rette indstilling.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

Bakkeindstillinger: Vælg den valgfrie bakke, du har installeret.

Du kan vælge bakken.

Lagerindstillinger: Vælg den valgfrie hukommelse, du har

installeret. Hvis denne funktion er markeret, kan du vælge

Udskrivningstilstand i printerdriveren ("Brug af valgfrie

enhedsfunktioner" på side 215).

Printerkonfiguration: Vælg printersproget (SPL/PCL 6) for

udskriftsjobbet.

Administratorindstillinger: Du kan vælge Printerstatus og

EMF-spooling.

Admin. af jobregnskab: Giver dig mulighed for at knytte

oplysninger om bruger- og konto-id til de dokumenter, du udskriver.

-

User permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det

kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.

-

Gruppetilladelse: Hvis du vælger denne indstilling, er det

kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.

• Hvis du vil kryptere adgangskoden for jobregnskab, skal du markere

Kryptering af adg.kode for Jobregnskab

.

• Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru™ Web

Service .

Indstillinger for brugerdefinerede papirstørrelser: Du kan

angive brugerdefinerede papirstørrelser.

7

Klik på OK, indtil du har lukket vinduet Egenskaber eller

Printeregenskaber.

3. Vedligeholdelse

71

Installation af tilbehør

6

Opgradere et hukommelsesmodul

Maskinen har et ekstra stik til et DIMM-hukommelsesmodul (Dual In-line Memory Module). Du kan bruge dette modulstik til at installere ekstra hukommelse.

Det anbefales, at du kun bruger ægte Samsung DIMM'er. Garantien gælder måske ikke, hvis det konstateres, at problemerne med din maskine skyldes

DIMM'er fra tredjepart.

Der findes oplysninger om bestilling af valgfrit tilbehør (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 58).

Når den ekstra hukommelse er installeret, kan du bruge de avancerede udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur og angive udskrivning af et

sikkert job, i vinduet med printeregenskaber. Du kan styre den aktive jobkø og filpolitik i menuen Jobhåndtering (se "Brug af valgfrie enhedsfunktioner" på side 215).

1

2

2

1

3. Vedligeholdelse

72

Installation af tilbehør

1

2

2

1

3. Vedligeholdelse

73

Overvåge forbrugsstoffer

Hvis der ofte forekommer papirstop eller problemer med udskrivningen, skal du kontrollere, hvor mange sider maskinen har udskrevet eller scannet. Udskift de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.

For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

Vælg (Menu) > Systemkonfig. > Vedligehold. > Liv frb. stof på kontrolpanelet.

2

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.

3

Tryk på (Annulle) for at vende tilbage til klar-tilstand.

3. Vedligeholdelse

74

Indstille advarsel om lavt tonerniveau

Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan angive, om denne meddelelse eller indikator skal vises.

Du kan angive maskinens indstillinger ved hjælp af Enhedsindstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager.

• Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra Samsung Easy Printer Manager > (Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger (se

"Enhedsindstillinger" på side 228).

1

Vælg (Menu) > Systemkonfig. > Vedligehold. > Adv. lav toner på kontrolpanelet.

2

Vælg den ønskede indstilling.

3

Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.

3. Vedligeholdelse

75

Rengøre maskinen

Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.

• Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.

• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.

7

Rengøre maskinen udvendigt

Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i maskinen.

3. Vedligeholdelse

76

Rengøre maskinen

8

Rengøre maskinen indvendigt

Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.

• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.

• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.

• Brug en tør og fnugfri klud, når du rengør maskinen indvendigt, og sørg for ikke at beskadige overførselsrullen eller andre indvendige dele. Undlad at bruge opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.

• Brug en tør og fnugfri klud, når du renser maskinen.

• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Set forfra" på side 19).

3. Vedligeholdelse

77

Rengøre maskinen

3. Vedligeholdelse

78

Rengøre maskinen

9

Rengøre opsamlingsrullen

• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Set forfra" på side 19).

3. Vedligeholdelse

79

Tip til flytning og opbevaring af maskinen

• Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.

• Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.

3. Vedligeholdelse

80

4. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

• Tip til at undgå papirstop

• Udbedre papirstop

• Om statusindikatoren

• Displaymeddelelsernes betydning

82

83

92

94

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

Hvis din maskine har et display, skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du få flere oplysninger i

kapitlet Fejlfinding i Avanceret vejledning (se "Fejlfinding" på side 234). Hvis du ikke kan

finde en løsning i Brugerhåndbog, eller hvis problemet forsætter, skal du tilkalde service.

Tip til at undgå papirstop

De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:

Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 32).

• Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.

• Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.

• Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.

• Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.

Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 102).

4. Fejlfinding

82

Udbedre papirstop

Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker.

1

I bakke 1

Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype

(se "Set forfra" på side 19).

4. Fejlfinding

83

Udbedre papirstop

2

I valgfri bakke (kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series )

4. Fejlfinding

84

Udbedre papirstop

3

I manuel arkføder/universalbakken

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series

4. Fejlfinding

85

Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

1

2

3

4. Fejlfinding

86

Udbedre papirstop

4

Inde i maskinen

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype

(se "Set forfra" på side 19).

4. Fejlfinding

87

Udbedre papirstop

5

I udføringsområdet

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

4. Fejlfinding

88

Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

4. Fejlfinding

89

Udbedre papirstop

CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

4. Fejlfinding

90

Udbedre papirstop

6

I duplexenhedsområdet (kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series )

4. Fejlfinding

91

Om statusindikatoren

Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.

• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 21).

• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 94).

• Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjerne fra computerens programvindue Status for Samsung-printer (se

"Brug af Status for Samsungprinter" på side 229).

• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

LED

Grøn

Status

Fra

Blinker

Til

(

Status

)

Rød

Blinker

Til

Beskrivelse

Maskinen er offline.

Når baggrundslyset blinker, modtager og udskriver maskinen data.

• Maskinen er online og kan bruges.

• Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen i displayet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen.

• Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Tonerpatronens forventede levetid a

sidder løst. Klargør en ny patron til

udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 62).

b

• En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid

a

. Det anbefales at udskifte tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

• Dækslet er åbent. Luk dækslet.

• Der er intet papir i bakken til modtagelse eller udskrivning af data. Læg papir i bakken.

• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 94).

• Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 83).

4. Fejlfinding

92

Om statusindikatoren

LED

( )

WPS b

( )

Trådløs b

Blå

Status

Blinker

Til

Fra

Beskrivelse

Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 147).

Maskinen er ikke tilsluttet et trådløst netværk.

(

Eco

)

Strøm

Blå

Grøn

Til

Fra

Til

Fra

Maskinen er i strømsparetilstand.

Maskinen er i klartilstand eller slukket.

Eco-tilstanden er aktiv (se "Eco-udskrivning" på side 47).

Eco-tilstanden er aktiv. a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/

IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, grafik, mediet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.

b. Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 21).

4. Fejlfinding

93

Displaymeddelelsernes betydning

I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over de enkelte meddelelser og deres betydning i nedenstående tabel.

• Du kan løse problemet ved hjælp af retningslinjen fra computerens programvindue

Udskriftsstatus (se "Brug af Status for Samsungprinter" på side 229).

• Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

• Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises i displayet.

• Nogle meddelelser vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller.

• [fejlnummer] angiver fejlnummeret.

• [bakketype] angiver bakketypen.

• [medietype] angiver medietypen.

• [mediestørrelse] angiver mediestørrelsen.

• [farve] angiver tonerfarven.

7

Papirstop-relaterede meddelelser

Meddelelse

Papirstop i udfoeringsomr.

Papirstop inde i maskinen

Betydning Løsningsforslag

Papiret har sat sig fast i udføringsområdet.

Afhjælp papirstoppet (se "I udføringsområdet" på side 88).

Der er opstået papirstop inde i maskinen.

Afhjælp papirstoppet (se "Inde i maskinen" på side 87).

Papiret har sat sig fast i bakken.

Afhjælp papirstoppet (se "I bakke

1" på side 83).

Papirstop i bakke 1

Papirstop i bakke 2

Papirstop

i universalbakke

Papirstop eller tom

Der er papirstop i den valgfri bakke.

Der er papirstop i universalbakken.

• Papiret sidder fast i den manuelle arkføder.

• Der er ikke noget papir i bakken.

Afhjælp papirstoppet (se "I valgfri bakke (kun CLP-68xND Series/

CLP-68xDW Series )" på side 84).

Afhjælp papirstoppet (se "CLP-

68xND Series/CLP-68xDW

Series" på side 85).

• Afhjælp papirstoppet (se "CLP-

41xN Series/CLP-41xNW

Series" på side 85).

• Læg papir i bakke (se

"Universalbakken (eller manuel arkføder)" på side 36).

4. Fejlfinding

94

Displaymeddelelsernes betydning

Meddelelse

Papirstop inde i duplex

Betydning Løsningsforslag

Papiret har sat sig fast under duplexudskrivning.

Dette gælder kun for maskiner med denne funktion.

Afhjælp papirstoppet (se "I duplexenhedsområdet (kun CLP-

68xND Series/CLP-68xDW

Series )" på side 91).

8

Toner-relaterede meddelelser

Meddelelse

Ikke kompatibel

[farve]

tonerpatron.

Forbered toner

Betydning

Den angivne tonerpatron er ikke velegnet til din maskine.

Løsningsforslag

Installer den tilsvarende tonerpatron med en ægte

Samsung-tonerpatron (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

Der er en lille smule toner tilbage i den angivne patron.

Tonerpatronens forventede levetid a sidder løst.

Forbered en ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at

omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 62).

Meddelelse Betydning

Installer [farve] tonerpatron

Der er ikke installeret en tonerpatron.

Løsningsforslag

Geninstaller tonerpatronen.

Der registreres ikke en tonerpatron

Geninstaller tonerpatronen to eller tre gange for at kontrollere, at den sidder korrekt. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.

Den beskyttende film er ikke fjernet fra toneren.

Fjern den beskyttende film fra tonerpatronen. Se

Lyninstallationsvejledning, der fulgte med din maskine.

4. Fejlfinding

95

Displaymeddelelsernes betydning

Udskift toner

Meddelelse Betydning

Den angivne tonerpatron har næsten nået sin forventede

patronlevetid a

.

Løsningsforslag

• Du kan vælge mellem Stop eller

Fortsæt som vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger

Stop, standser printeren udskrivningen. Hvis du vælger

Fortsæt, fortsætter printeren med at udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke garanteres.

• Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron ud over dette stadie, kan det resultere i problemer med

udskriftskvaliteten (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

Den angivne tonerpatron har nået sin forventede

patronlevetid a

.

Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/

IEC 19798.(se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 56). Antallet af sider kan påvirkes

af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, mediet, procentdelen af billedområdet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selvom udskift med ny patron vises, og maskinen holder op med at udskrive.

Samsung anbefaler ikke, at du bruger en ikke-original Samsungtonerpatron, f.eks. en genopfyldt eller "genfremstillet" patron. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er en original Samsung-tonerpatron. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner er ikke omfattet af maskinens garanti.

9

Bakke-relaterede meddelelser

Meddelelse

Ikke mere papir

i [bakkenummer]

Papirstop eller tom

Betydning Løsningsforslag

Der er ikke papir i den angivne bakke.

Læg papir i bakken (se

"Ilægning af papir i bakken" på side 33).

• Papiret sidder fast i den manuelle arkføder.

• Der er ikke noget papir i bakken.

• Afhjælp papirstoppet (se

"CLP-41xN Series/CLP-

41xNW Series" på side 85).

• Læg papir i bakke (se

"Universalbakken (eller manuel arkføder)" på side

36).

4. Fejlfinding

96

Displaymeddelelsernes betydning

10

Netværks-relaterede meddelelser

11

Diverse meddelelser

Meddelelse

Netvaerksprobl.:

IP-konflikt

Traadloes traadloest netv.

802.1x

Netværksfejl

Betydning

IP-adressen bruges et andet sted.

Løsningsforslag

Kontrollér IP-adressen, eller få en ny IP-adresse.

Der er ikke installeret et trådløst modul.

Sluk og tænd for strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Kan ikke godkendes.

Kontroller protokollen for netværksgodkendelse.

Kontakt netværksadministratoren, hvis problemet fortsætter.

Meddelelse

Justerer farve-

Registrering...

Kalibrerer billeddensitet…

Laage aaben

Luk den

Fejl [fejlnummer]

Installer [farve]

toner

Betydning

Maskinen justerer farveregistreringen.

Maskinen kalibrerer billedtætheden.

Dækslet er ikke lukket korrekt.

Løsningsforslag

Vent et par minutter.

Vent et par minutter.

Luk dækslet, indtil det klikker på plads.

Fejl [fejlnummer]

Sluk og taend

Fejl [fejlnummer]

Ring til service

Inst. ovf.bælteenhed

Den angivne tonerpatron er installeret forkert, eller forbindelsen er forurenet.

Geninstaller Samsungtonerpatronen to eller tre gange for at kontrollere, at den sidder korrekt. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Maskinen kan ikke styres.

Sluk og tænd for strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Overførselsbæltet er ikke monteret.

Monter et originalt

Samsungoverførselsbælte.

4. Fejlfinding

97

Displaymeddelelsernes betydning

Meddelelse

Ikke kompatibelt overførselsbælte

Forbered nyt overf.baelte

Udskift nyt overf.baelte

Udskift fikseringsenhed

Forbered ny

Fikseringsenhed

Betydning Løsningsforslag

Maskinens overførselsbælte er ikke til denne maskine.

Installer en original

Samsung-del, der er designet til maskinen.

Beholderen til spildtoner er ikke installeret.

Installer en ægte Samsungbeholder til spildtoner.

Ikke installeret

Spildtank

Forkert rumtemp. Flyt enhed

Outputbakke fuld

Fjern papir

Maskinen står i et rum med forkert rumtemperatur.

Udbakken er fuld.

Overførselsbæltets levetid er ved at være udløbet.

Overførselsbæltets levetid er udløbet.

Fikseringsenhedens levetid er ved at være udløbet.

Fikseringsenhedens levetid er ved at være udløbet.

Flyt maskinen til et rum med korrekt rumtemperatur.

Fjern papir fra udbakken, hvorefter maskinen genoptager udskrivning.

Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

Bestil et nyt overførselsbælte. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Udskift fikseringsenheden med en ny. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Meddelelse

Forbered ny

Bakke1-rulle

Forbered ny

Bakke2-rulle

Overførselsbælte

Fejl

Spildtoner fuld

Udskift med ny

Betydning Løsningsforslag

Levetiden for bakkens opsamlingsrulle er ved at være udløbet.

Udskift bakkens opsamlingsrulle med en ny.

Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Levetiden for bakkens opsamlingsrulle er ved at være udløbet.

Overførselsbæltet kan ikke styres.

Sluk og tænd for strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Beholderen til spildtoner er fuld.

Udskift beholderen til spildtoner.

4. Fejlfinding

98

5. Appendiks

Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.

• Specifikationer

• Bemærkninger om regler

• Copyright

100

112

122

Specifikationer

1

Generelle specifikationer

Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af oplysningerne på www.samsung.com.

Mål

Vægt

Støjniveau a

Temperatur

Luftfugtighed

Nominel effekt b

Elementer

Bredde x længde x højde

Maskine med forbrugsstoffer

Klartilstand

Udskrivningstilstand

Drift

Opbevaring (emballeret)

Drift

Opbevaring (emballeret)

110 volt-modeller

220 volt-modeller

Beskrivelse

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: 420 x 426 x 264 mm

CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series: 420 x 452,5 x 311,3 mm

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: 16,62 Kg

CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series: 20,15 Kg

Mindre end 32 dB(A)

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: Mindre end 50 dB(A)

CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series: Mindre end 52 dB(A)

15-30 °C

-20-50 °C

20 til 80% RL

10 til 90 % RL

Vekselstrøm 110 – 127 V

Vekselstrøm 220 – 240 V

5. Appendiks

100

Specifikationer

Strømforbrug

Trådløs c

Elementer

Gennemsnitlig driftstilstand

Klartilstand

Strømsparetilstand

Slukket tilstand

Modul

Beskrivelse

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: Mindre end 380 W

CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series: Mindre end 450 W

CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series: Mindre end 50 W

CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series: Mindre end 14 W

CLP-41xN Series/CLP-68xND Series: Mindre end 1,0 W

CLP-41xNW Series: Mindre end 1,5 W

CLP-68xDW Series: Mindre end 2,0 W

Mindre end 0,1 W

SPW-B4319U a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.

b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strøm (A).

c. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 7).

5. Appendiks

101

Specifikationer

2

Specifikationer af udskriftsmedier

Type Størrelse Mål

Almindeligt papir b c

Letter

Legal

US Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

Executive

Erklæring

A5

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

A6

Vægt/kapacitet a

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

Bakke 1 Manuel arkføder

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Bakke1/Valgfri bakke Universalbakke

70 til 89 g/m

2 kontraktpapir

• 250 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

70 til 89 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

70 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• Bakke 1: 250 ark 80 g/m

2

kontraktpapir

• Valgfri bakke: 520 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

70 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

70 til 89 g/m

2 kontraktpapir

• 150 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

70 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 150 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

Ikke tilgængelig i valgfri bakke.

5. Appendiks

102

Specifikationer

Type Størrelse Mål

Konvolut

Tykt papir b c

Konvolut Monarch 98 x 191 mm

Konvolut nr. 10

Konvolut nr. 9

Konvolut DL

Konvolut C5

Konvolut C6

Se afsnittet om almindeligt papir

105 x 241 mm

98 x 225 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

Se afsnittet om almindeligt papir

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

Bakke 1

75 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 20 ark

Manuel arkføder

75 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

Vægt/kapacitet a

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Bakke1/Valgfri bakke

75 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 20 ark

Ikke tilgængelig i valgfri bakke.

Universalbakke

75 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 5 ark

Tykkere papir

b c

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

90 til 104 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark 105 g/m

2 kontraktpapir

164 til 220 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark 220 g/m

2 kontraktpapir

90 til 104 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

164 til 220 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

91 til 105 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark 105 g/m

2 kontraktpapir

164 til 220 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark 220 g/m

2 kontraktpapir

Ikke tilgængelig i valgfri bakke.

91 til 105 g/m

2 kontraktpapir

• 10 ark

164 til 220 g/m

2 kontraktpapir

• 10 ark

5. Appendiks

103

Specifikationer

Type Størrelse Mål

Tyndt papir Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Bomuld,

Farve,

Fortrykt

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Genbrugt Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Transparent Letter, Legal, A4

Se afsnittet om almindeligt papir

Vægt/kapacitet a

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

Bakke 1 Manuel arkføder

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Bakke1/Valgfri bakke Universalbakke

60 til 69 g/m kontraktpapir

2

• 250 ark 70 g/m

2 kontraktpapir

75 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 250 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

60 til 69 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

75 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

60 til 70 g/m kontraktpapir

2

• 250 ark 70 g/m

2 kontraktpapir

75 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 250 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

Ikke tilgængelig i valgfri bakke.

60 til 70 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

75 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

70 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 250 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

138 til 146 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

70 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

138 til 146 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

70 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 250 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

138 til 146 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

Ikke tilgængelig i valgfri bakke.

70 til 90 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

138 til 146 g/m

2 kontraktpapir

• 10 ark

5. Appendiks

104

Specifikationer

Type Størrelse Mål

Etiketter d

Letter, Legal, US

Folio, A4, JIS B5,

ISO B5, Executive,

A5

Se afsnittet om almindeligt papir

Karton b c

Letter, Legal, US

Folio, A4, JIS B5,

ISO B5, Executive,

A5

Se afsnittet om almindeligt papir

Kontraktpapir Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Arkivpapir, hullet papir, brevhoved

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Vægt/kapacitet a

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

Bakke 1 Manuel arkføder

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Bakke1/Valgfri bakke Universalbakke

120 til 150 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

121 til 163 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

120 til 150 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

121 til 163 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

120 til 150 g/m kontraktpapir

2

• 50 ark

Ikke tilgængelig i valgfri bakke.

121 til 163 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

120 til 150 g/m

2 kontraktpapir

• 10 ark

121 til 163 g/m

2 kontraktpapir

• 10 ark

Indekskort 3 x

5 understøttes

105 til 120 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

• 250 ark

105 til 120 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

• 1 ark

105 til 120 g/m

2 kontraktpapir

• 50 ark

• 250 ark

105 til 120 g/m

2 kontraktpapir

• 10 ark

• 50 ark

5. Appendiks

105

Specifikationer

Type

Glossy

Photo

b

Størrelse Mål

Letter, A4, postkort 4 x 6

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Vægt/kapacitet a

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

Bakke 1 Manuel arkføder

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Bakke1/Valgfri bakke Universalbakke

111 til 130 g/m

2 kontraktpapir

• 30 ark

111 til 130 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

111 til 130 g/m

2 kontraktpapir til bakke 1

• Bakke 1: 30 ark

• Valgfri bakke: 50 ark

111 til 130 g/m

2 kontraktpapir

• 5 ark

131 til 175 g/m

2 kontraktpapir

• 30 ark

176 til 220 g/m

2 kontraktpapir

• 30 ark

131 til 175 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

176 til 220 g/m

2 kontraktpapir

• 1 ark

131 til 175 g/m

2 kontraktpapir

• Bakke 1: 30 ark

• Valgfri bakke: 50 ark

176 til 220 g/m

2 kontraktpapir

• Bakke 1: 30 ark

• Valgfri bakke: 50 ark

131 til 175 g/m

2 kontraktpapir

• 5 ark

176 til 220 g/m

2 kontraktpapir

• 5 ark

5. Appendiks

106

Specifikationer

Type

Minimumstørrelse

(brugerdefineret)

Størrelse Mål

Bakke 1:

98 x 127 mm

Valgfri bakke:

148,5 x 210 mm

Universalbakke/

manuel arkføder:

76 x 127 mm

216 x 356 mm

Vægt/kapacitet a

CLP-41xN Series

CLP-41xNW Series

Bakke 1 Manuel arkføder

CLP-68xND Series

CLP-68xDW Series

Bakke1/Valgfri bakke Universalbakke

60 til 220 g/m kontraktpapir

2

60 til 220 g/m

2 kontraktpapir

Maksimumstørrelse

(brugerdefineret)

a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold. b. Postkort 4 x 6 understøttes til bakke 1, den manuelle arkføder eller universalbakken.

c. Indekskort (3 x 5) understøttes til den manuelle arkføder eller universalbakken.

d. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.

• 60 til 220 g/m

2 kontraktpapir til bakke 1

• 60 til 163 g/m

2 kontraktpapir til valgfri bakke.

60 til 220 g/m

2 kontraktpapir

5. Appendiks

107

Specifikationer

3

Systemkrav

Microsoft

®

Windows

®

Operativsystem

Windows

®

XP

Windows Server

®

2003

Windows Server

®

2008

Windows Vista

®

Windows

®

7

Windows Server

®

2008 R2

Krav (anbefales)

Processor

Intel

®

Pentium

®

III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)

Intel

®

Pentium

®

III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)

RAM

128 MB (256 MB)

128 MB (512 MB)

Intel

®

Pentium

®

IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

Intel

®

Pentium

®

IV 3 GHz

Intel

®

Pentium

®

IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit-processor eller nyere

512 MB (2 GB)

512 MB (1 GB)

1 GB (2 GB)

• Understøttelse af DirectX

®

9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).

• DVD-R/W-drev

Intel

®

Pentium

®

IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz (x64)-processorer

(2 GHz eller hurtigere)

512 MB (2 GB) 10 GB

ledig plads på harddisk

1,5 GB

1,25 GB til 2 GB

10 GB

15 GB

16 GB

• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.

• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.

Windows Terminal Services

er kompatibel med maskinen.

5. Appendiks

108

Specifikationer

Mac

Operativsystem

Mac OS X 10.4

Mac OS X 10.5

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.7

Processor

Krav (anbefalet)

RAM

• Intel

®

processorer

• PowerPC G4/G5

• Intel

®

processorer

• 867 MHz eller hurtigere Power PC G4/G5

512 MB (1 GB)

• Intel

®

processorer

• Intel

®

processorer

• 128 MB til en PowerPC-baseret Mac (512 MB)

• 512 MB for an Intel-baseret Mac (1 GB)

1 GB (2 GB)

2 GB

Ledig plads på harddisk

1 GB

1 GB

1 GB

4 GB

5. Appendiks

109

Specifikationer

Linux

Elementer

Operativsystem

Processor

RAM

Ledig plads på harddisk

Unix

Elementer

Krav

Redhat

®

Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bit)

Fedora 5 ~ 13 (32/ 64-bit)

SuSE Linux, 10.1 (32-bit)

OpenSuSE

®

10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bit)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bit)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)

Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)

Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)

512 MB (1 GB)

1 GB (2 GB)

Krav

Operativsystem

Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)

HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)

IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Op til 100 MB

Ledig plads på harddisk

5. Appendiks

110

Specifikationer

4

Netværksmiljø

Kun netværksmodeller og trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 7)

Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.

Elementer Specifikationer

Netværksinterface

• Ethernet 10/100/1000 Base TX kabelbaseret LAN

• 802.11b/g/n trådløst LAN

Netværksoperativsystem

Netværksprotokoller

Trådløs sikkerhed

• Windows

®

XP, Windows Server

®

2003, Windows Vista

®

, Windows

®

7, Windows Server

®

2008 R2

• Forskellige Linux-operativsystemer

• Mac OS X 10.4-10.7

• UNIX OS

• TCP/IPv4

• DHCP, BOOTP

• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD

• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

• Godkendelse: Open System, Delt nøgle, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES

5. Appendiks

111

Bemærkninger om regler

Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og certificeret med flere lovmæssige erklæringer.

Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:

5

Erklæring om lasersikkerhed

Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC

60825-1: 2007.

Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser.

Advarsel

Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine øjne.

5. Appendiks

112

Bemærkninger om regler

6

Sikkerhed i forbindelse med ozon

8

Genbrug

Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm.

Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et sted med god ventilation.

7

Strømsparer

Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.

9

Kun Kina

Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.

Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.

Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet på http://www.energystar.gov.

For modeller certificeret til ENERGY STAR vil mærkatet

ENERGY STAR være påsat din computer. Kontroller, om din computer er certificeret til ENERGY STAR.

5. Appendiks

113

Bemærkninger om regler

10

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(Affald i gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)

(Kun USA)

Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed.

Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted: www.samsung.com/ recyclingdirect Du kan også ringe til (877) 278 - 0799

(Gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

11

Kun Taiwan

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil

(f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten.

Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

12

Radiofrekvensemmisioner

FCC-oplysninger til brugeren

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

• Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.

• Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift.

5. Appendiks

114

Bemærkninger om regler

Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en klasse

B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:

• Drej eller flyt modtagelsesantennen.

• Øg afstanden mellem apparat og modtager.

• Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.

13

Canadiske regler for radiointerferens

Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse Bradiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen ”Digital apparatus”, ICES-003 fra Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003

édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

United States of America

Den føderale kommunikationskommission (FCC)

Strålingskilde ifølge FCC Part 15

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5

GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.

Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA, hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.

5. Appendiks

115

Bemærkninger om regler

FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen

(dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af FCC.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.

FCC-erklæring om brug af trådløst LAN

Under installation og drift af denne kombination af sender og antenne kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens på 1 m W/cm2 blive overskredet ved afstande tæt på den installerede antenne. Brugeren skal derfor altid opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen.

Enheden må ikke placeres sammen med en anden sender eller sendeantenne.

14

Kun Rusland

15

Kun Tyskland

5. Appendiks

116

Bemærkninger om regler

16

Kun Tyrkiet

Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.

Vigtig advarsel:

17

Udskiftning af det monterede stik

(kun for Storbritannien)

Vigtigt

Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet sikringsdæksel.

Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.

13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter.

Fjern ikke det formstøbte stik.

Du skal jordforbinde denne maskine.

Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:

Grøn og gul: Jord

Blå: Neutral

Brun: Strømførende

Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket på stikket, skal der ske følgende:

Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”, eller som er grøn og gul eller grøn.

Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”N”, eller som er sort.

Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”L”, eller som er rødt.

Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.

5. Appendiks

117

Bemærkninger om regler

18

Overensstemmelseserklæring

(Europæiske lande)

9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC om radioudstyr og

telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.

Godkendelser og certificeringer

Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [CLP-41xN

Series/ CLP-68xND Series] er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i lavspændingsdirektivet (2006/95/EC), EMC-direktivet (2004/

108/EC).

Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [CLP-41xNW

Series, CLP-68xDW Series] overholder de væsentlige krav og andre bestemmelser i R&TTE-direktivet (1999/5/EC).

Overensstemmelseserklæringen kan ses på

www.samsung.com, gå til Support > Download center, og indtast printerens (MFP) navn for at gennemse EuDoC.

1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EC, tilnærmelse af lovgivningen i

medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr

(Lavspændingsdirektivet).

1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EC om tilnærmelse af lovgivningen

i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMCdirektivet).

EC-certificering

Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og teleterminaludstyr (FAX)

Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til paneuropæisk enkeltterminaltilslutning til det offentlige analoge koblede telefonnet (PSTN) i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale PSTN'er og kompatible omstillingsanlæg:

I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co.,

Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.

Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI

(European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument

(EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til, og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser indeholdt i dette dokument.

5. Appendiks

118

Bemærkninger om regler

Oplysninger om europæisk radiogodkendelse

(for produkter udstyret med EU-godkendte radioenheder)

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5

GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.

EEA/EFTA-lande

Ingen begrænsninger på dette tidspunkt.

19

Kun Israel

Trådløse enheder, der kan være i systemet, må kun bruges i

EU eller associerede områder, hvis der findes et CE-mærke med et registreringsnummer fra et bemyndiget organ og advarselssymbolet på systemmærkaten.

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.

Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:

EU-lande

Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:

EU

I Frankrig må dette udstyr kun bruges indendørs.

20

Lovbestemte overensstemmelseserklæringer

Trådløs styring

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5

GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende afsnit er en generel oversigt over hensyn under drift af trådløst udstyr.

Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det

5. Appendiks

119

Bemærkninger om regler

land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er strengt reguleret og er muligvis ikke tilladte.

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integreret i printeren) udsender mindre energi end tilladt af radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. Uanset effektniveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under normal drift.

Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på

20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen ved brug af en trådløs enhed tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de trådløse enheder er tændt og sender.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Visse omstændigheder kræver begrænsninger for trådløse enheder.

Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen nedenfor:

Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 – (trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder, der anvender trådløs kommunikation.

I miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for at anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt.

Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer, hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder, skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder eller benytter trådløse enheder.

I hvert land gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed, bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande med den trådløse enhed.

Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og afskærmninger er på plads, og systemet er fuldt samlet.

Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke

ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.

Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt fabrikantens tekniske support for at få yderligere oplysninger.

5. Appendiks

120

Bemærkninger om regler

21

Kun Kina

5. Appendiks

121

Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.

• Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.

• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft

Corporation.

• Google, Picasa, Google Docs, Android og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.

• Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google Inc.

• iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

• Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.

Se filen ”LICENSE.txt” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.

REV.1.02

5. Appendiks

122

CLP-41xN/CLP-41xNW Series

CLP-68xND/CLP-68xDW Series

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

GRUNDLÆGGENDE

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

AVANCERET

1. Softwareinstallation

Installation til Mac

Geninstallation til Mac

Installation til Linux

Geninstallation til Linux

127

128

129

130

2. Brug af netværkstilsluttet

maskine

Nyttige netværksprogrammer

Kabelbaseret netværkskonfiguration

Installation af driver via netværket

IPv6-konfiguration

Konfiguration af trådløst netværk

Samsung MobilePrint

AirPrint

Google Cloud Print™

132

133

136

144

147

172

173

175

3. Menuer med nyttige indstillinger

Før du begynder at læse et kapitel

Information

Layout

Papir

Grafik

Systemkonfig.

Emulering

Billedstyring

Netværk

Direkte USB

Jobhåndtering

179

180

181

183

184

185

189

190

191

193

194

4. Specielle funktioner

Højdejustering

Indtastning af forskellige tegn

Udskrivningsfunktioner

Brug af valgfrie enhedsfunktioner

196

197

198

215

124

AVANCERET

5. Nyttige administrationsværktøjer

Easy Capture Manager

218

Samsung AnyWeb Print

219

Samsung Easy Color Manager

220

Easy Eco Driver

221

Brug af SyncThru™ Web Service

222

Brug af Samsung Easy Printer Manager

226

Brug af Status for Samsung-printer

229

Brug af Linux Unified Driver Configurator

231

6. Fejlfinding

Problemer med papirindføring

235

Problemer med strøm- og kabeltilslutninger

236

Udskrivningsproblemer

237

Problemer med udskriftskvaliteten

241

Problemer vedrørende operativsystem

249

125

1. Softwareinstallation

Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet.

Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet

til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 136).

• Installation til Mac

• Geninstallation til Mac

• Installation til Linux

• Geninstallation til Linux

127

128

129

130

• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende vejledning læse, hvordan

du installerer maskinens driver (se "Installere driveren lokalt" på side 24).

• USB-kablet må højst være 3 meter langt.

Installation til Mac

1

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3

Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.

4

Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.

5

Klik på Continue.

6

Læs licensaftalen, og klik på Continue.

7

Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

8

Klik på Continue, når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

9

Klik på Continue i User Options Pane.

10

Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle komponenter.

11

Angiv adgangskoden, og klik på OK.

12

Installering af software kræver, at du genstarter din computer. Klik på Continue Installation.

13

Klik på Quit eller Restart, når installationen er fuldført.

14

Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du åbne mappen Applications >

System Preferences og klikke på Print & Fax.

15

Klik på AddPrinter List.

• I Mac OS X 10.5 -10.7 skal du klikke på ikonet ”+”, hvorefter der

åbnes et vindue.

16

Klik på Default Browser, og find USB-forbindelsen.

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på Default og finde USBforbindelsen.

17

I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print Using og maskinens navn i Model, hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du vælge Select a driver to use... og maskinens navn i Print Using, hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

Maskinen vises på Printer List og er angivet som standardmaskinen.

18

Tryk på Add.

1. Softwareinstallation

127

Geninstallation til Mac

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3

Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.

4

Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Uninstaller OS X.

5

Angiv adgangskoden, og klik på OK.

6

Klik på OK, når afinstallationen er gennemført.

Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra Print

Setup Utility eller Print & Fax.

1. Softwareinstallation

128

Installation til Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com > find your product > Support or

Downloads).

Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified Driver

Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen. Hvis du får problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er tilgængelig via systemmenuen eller fra driverpakkens Windows-programmer, f.eks.

Unified Driver Configurator eller Image Manager.

1

Installation af Unified Linux Driver

1

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2

Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet

Login og skrive systemadgangskoden.

Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

3

Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.

4

Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.

5

Dobbeltklik på cdroot > autorun.

6

Klik på Next, når velkomstskærmbilledet vises.

7

Klik på Finish, når installationen er fuldført.

1. Softwareinstallation

129

Geninstallation til Linux

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2

Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet

Login og skrive systemadgangskoden.

Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for at afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

3

Åbn terminalprogrammet. Når skærmbilledet Terminal vises, skal du skrive følgende.

[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/

[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh

4

Klik på Next.

5

Klik på Udfør.

1. Softwareinstallation

130

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via netværket.

• Nyttige netværksprogrammer

• Kabelbaseret netværkskonfiguration

• Installation af driver via netværket

• IPv6-konfiguration

• Konfiguration af trådløst netværk

• Samsung MobilePrint

• AirPrint

• Google Cloud Print™

147

172

173

175

132

133

136

144

De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din

model (se "Funktioner pr. model" på side 7).

Nyttige netværksprogrammer

Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.

• Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne nedenfor.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).

2

SyncThru™ Web Admin Service

Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer.

SyncThru™ Web Admin Service er en effektiv måde at administrere netværksenheder og gør det muligt for dig at overvåge og udføre fejlfinding på netværksmaskiner fra ethvert sted, hvor du har internetadgang til firmaets netværk.

• Download dette program fra http://solution.samsungprinter.com.

1

SyncThru™ Webservice

3

Kabelbaseret netværkskonfiguration med SetIP

Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig

at udføre følgende opgaver (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side

222).

• Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.

• Tilpasse maskinindstillinger.

• Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver denne indstilling, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.

• Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.

Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/IPprotokollen.

Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)" på side

133.

Se "IPv4-konfiguration med SetIP (Mac)" på side 134.

Se "IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)" på side 135.

• Den maskine, der ikke understøtter netværksporten, vil ikke kunne

bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 20).

• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

132

Kabelbaseret netværkskonfiguration

4

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et netværk.

Tryk på knappen (Menu) på kontrolpanelet, og vælg Netværk >

Netv.konfig.

Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde din maskines MAC-adresse og IP-adresse.

Eksempel:

• MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78

• IP-adresse: 169.254.192.192

5

Konfiguration af IP-adresse

• Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne

bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 20).

• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.

Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en

DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.

Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP

(Windows)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under

Kontrolpanel > Sikkerhedscenter > Windows Firewall.

1

Installer dette program fra den medfølgende cd-rom ved at dobbeltklikke på Application > SetIP > Setup.exe.

2

Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

3

Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.

4

Tænd maskinen.

5

Vælg Start i Windows, vælg Alle Programmer > Samsung

Printers > SetIP > SetIP.

6

Klik på ikonet (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne

TCP/IP-konfigurationsvinduet.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

133

Kabelbaseret netværkskonfiguration

7

Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet på følgende måde. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.

Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133), og

angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til

0015992951A8.

8

Klik på Anvend, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver automatisk Netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.

IPv4-konfiguration med SetIP (Mac)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under

System Preferences > Security > Firewall.

De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model.

1

Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.

2

Sæt installations-cd-rom’en i, åbn diskvinduet, og vælg derefter

MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3

Dobbeltklik på filen, så Safari åbnes automatisk. Vælg derefter

Trust. Browseren åbner siden SetIPapplet.html, der viser

printerens navn og IP-adressen.

4

Klik på ikonet (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne

TCP/IP-konfigurationsvinduet.

5

Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.

Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133), og

angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til

0015992951A8.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

134

Kabelbaseret netværkskonfiguration

6

Vælg Apply, derefter OK, og OK igen.

7

Afslut Safari.

IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under

System Preferences eller Administrator.

De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model eller dine operativsystemer.

1

Åbn /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2

Dobbeltklik på filen SetIPApplet.html.

3

Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.

4

Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.

Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133), og

angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til

0015992951A8.

5

Maskinen udskriver automatisk

Netværkskonfigurationsrapporten.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

135

Installation af driver via netværket

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7).

• Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne

bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 20).

• Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i dit cd-rom-drev. I Windows skal du vælge printerdriveren og softwaren i vinduet

Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres

.

6

Windows

1

Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se

"Konfiguration af IP-adresse" på side 133).

Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke vinduet.

2

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3

Marker afkrydsningsfeltet Installer nu.

4

Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer licensaftalens vilkår

Klik derefter på Næste.

Hvis maskinen ikke bliver fundet på netværket eller lokalt, vises en fejlmeddelelse. Vælg de komponenter, du vil geninstallere, og klik på

Næste.

5

Vælg indstillingen i Brug af udvidede funktioner og deltagelse i

programmet til indsamling af oplysninger om brug af printeren.

Klik derefter på Næste.

6

Vælg Netværksforbindelse på skærmen

Printerforbindelsestype.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

136

Installation af driver via netværket

7

Hvis vinduet Opret forbindelse til enhed vises, skal du kontrollere, at maskinen har forbindelse til dit netværk. Klik derefter på Næste.

Firewallsoftwaren blokerer måske for netværkskommunikation. Før du opretter forbindelse mellem enheden og netværket, skal du deaktivere computerens firewall.

8

De maskiner, du har søgt efter, vises på skærmen. Vælg den, du vil bruge, og klik på OK.

9

Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Tilstanden for installation uden brugerindgriben

Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte installationen uden brugerindgriben ved at skrive /s eller /S i kommandovinduet.

Kommandolinjeparametre

I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.

Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når kommandoen bruges sammen med /s eller /S. Men /h, /H eller /? er exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.

Kommandolinje

/s eller /S

/p"<portnavn>" eller /

P"<portnavn>"

Definition

Starter installation uden brugerindgriben.

Beskrivelse

Installerer maskindrivere uden at bede om UI’er eller brugerindgriben.

Angiver printerport.

Netværksporten oprettes vha.

TCP/IPstandardportover vågning. For lokalport skal denne port eksistere på systemet, før den angives ved kommando.

Printerportnavn kan angives som IP-adresse, værtsnavn, USBlokalportnavn eller

IEEE1284-portnavn.

Eksempel:

• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" hvor

"xxx.xxx.xxx.xxx" betyder IP-adresse for netværksprinter. / p"USB001", /P"LPT1:", / p"værtsnavn"

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

137

Installation af driver via netværket

Kommandolinje Definition Beskrivelse

/a"<dest_sti>” eller

/A"<dest_sti>"

Angiver destinationsstien for installation.

Destinationsstien bør være en fuldt kvalificeret sti.

Eftersom maskinens drivere bør være installeret på den OS-specifikke placering, gælder denne kommando kun for programmer.

/n"<Printernavn>" eller /

N"<Printernavn>"

/nd eller /ND

Angiver printernavn.

Printerforekomster skal oprettes som angivet printernavn.

Kommandoer, der ikke angiver den installerede driver som en standardmaskindriver.

Med denne parameter kan du tilføje printerforekomster efter behov.

Det angiver, at den installerede maskindriver ikke er standardmaskindriveren på dit system, hvis der er installeret en eller flere printerdrivere. Hvis der ikke er installeret maskindriver på dit system, anvendes denne indstilling ikke, da

Windows-operativsystemet vil angive den installerede printerdriver som en standardmaskindriver.

Kommandolinje

/x eller /X

Definition

Bruger eksisterende maskindriverfil til at oprette printerforekomster, hvis den allerede er installeret.

Beskrivelse

Denne kommando angiver en måde at installere en printerforekomst på, der anvender installerede printerdriverfiler, uden at installere en ekstra driver.

/up"<printernavn>" eller /

UP"<printernavn>"

/d eller /D

/v"<delenavn>" eller /

V"<delenavn>"

Fjerner kun angivne printerforekomster og ikke driverfilerne.

Afinstallerer alle enhedsdrivere og programmer fra dit system.

Denne kommando angiver en måde til kun at fjerne en specificeret printerforekomst fra dit system, uden at det får indflydelse på andre printerdrivere. Den fjerner ikke printerdriverfiler fra dit system.

Denne kommando fjerner alle installerede enhedsdrivere og programmer fra dit system.

Deler den installerede maskine og tilføjer andre tilgængelige platformsdrivere til pegning og udskrivning.

Den installerer alle

Windows-platformens understøttede maskindrivere på systemet og deler dem med det angivne <sharenavn> til pegning og udskrivning.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

138

Installation af driver via netværket

Kommandolinje

/o eller /O

/f"<logfilnavn>" eller /

F"<logfilnavn>"

/h, /H eller /?

Definition

Åbner mappen Printere

og faxenhede efter installation.

Beskrivelse

Denne kommando åbner mappen Printere og

faxenhede efter installation uden brugerindgriben.

Angiver logfilnavn.

Standardlogfilen oprettes i systemets midlertidige mappe, hvis den ikke er angivet.

Den opretter en logfil til en angivet mappe.

Viser brugen af kommandolinjer.

7

Mac

1

Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

2

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3

Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.

4

Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.

5

Klik på Continue.

6

Læs licensaftalen, og klik på Continue.

7

Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

8

Klik på Continue, når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

9

Klik på Continue i User Options Pane.

Hvis du endnu ikke har angivet IP-adressen, skal du klikke på Set IP

Address og se "IPv4-konfiguration med SetIP (Mac)" på side 134. Hvis

du ønsker at angive den trådløse indstilling, se "Konfiguration ved hjælp af Mac" på side 158.

10

Klik på Install. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger Customize, kan du vælge at installere individuelle komponenter.

11

Angiv adgangskoden, og klik på OK.

12

Installering af software kræver, at du genstarter din computer. Klik på Continue Installation.

13

Klik på Quit eller Restart, når installationen er fuldført.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

139

Installation af driver via netværket

14

Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du åbne mappen Applications >

System Preferences og klikke på Print & Fax.

15

Klik på AddPrinter List.

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på ikonet "+". Der åbnes et vindue.

16

I Mac OS X 10.4 skal du klikke på IP Printer.

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på IP.

17

Vælg HP Jetdirect - Socket i Protocol.

Når du udskriver et dokument med mange sider, kan du forbedre ydeevnen i forbindelse med udskrivningen ved at vælge Socket under indstillingen Printer Type.

18

Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address.

19

Indtast kønavnet i feltet Queue. Hvis du ikke kan bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge standardkøen.

20

I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print Using og maskinens navn i Model, hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

• I MAC OS X 10.5-10.7 skal du vælge Select Printer Software og maskinens navn i Print Using, hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

21

Tryk på Add.

Maskinen vises på Printer List og er angivet som standardmaskinen.

8

Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com > find your product > Support or

Downloads).

Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter

1

Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.

2

Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.

3

Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.

4

Dobbeltklik på cdroot > autorun.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

140

Installation af driver via netværket

5

Samsung-installationsvinduet åbnes. Klik på Next.

6

Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next.

7

Vælg netværksprinter, og klik på knappen Search.

8

Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.

9

Vælg din maskine, og klik på Next.

10

Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på Next.

11

Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.

12

Klik på Finish, når installationen er udført.

Tilføjelse af en netværksprinter

1

Dobbeltklik på Unified Driver Configurator.

2

Klik på Add Printer.

3

Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next.

4

Vælg Network printer, og klik på knappen Search.

5

Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.

6

Vælg din maskine, og klik på Next.

7

Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next.

8

Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.

9

UNIX

• Sørg for, at maskinen understøtter UNIX-operativsystemet, før du

installerer UNIX-printerdriveren (se "Operativsystem" på side 7).

• Kommandoerne er markeret med "". Du skal ikke skrive anførselstegnene i indtastningen.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Operativsystem" på side 7).

Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter konfigurere printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan hente UNIXprinterdriverpakken på Samsungs websted (http://www.samsung.com> find your product > Support or Downloads).

Installation af UNIX-printerdriverpakken

Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte UNIXoperativsystem.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

141

Installation af driver via netværket

1

Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX Printer

Driver-pakken på din computer.

2

Opnå rodprivilegier.

su -

3

Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.

Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående oplysninger.

4

Pak UNIX-printerdriverpakken ud.

For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende kommandoer:

gzip -d < indtast pakkenavn | tar xf -

5

Gå til den udpakkede mappe.

6

Kør installationsscriptet.

./install -i"

install er installationsscriptfilen, der bruges til at installere og fjerne

installationen af UNIX-printerdriverpakken.

Brug "chmod 755 install"-kommandoen til at give tilladelsen til installationsscriptet.

7

Udfør ”. /install –c”-kommandoen for at verificere installationsresultaterne.

8

Kør "installprinter" fra kommandolinjen. Dette åbner vinduet Add

Printer Wizard. Konfigurer printeren i dette vindue som vist i de

følgende procedurer.

På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er netop tilføjede printere muligvis ikke aktiveret og/eller accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre følgende to kommandoer på rodterminalen:

accept <printer_name>"

enable <printer_name>

Afinstallation af printerdriverpakken

Programmet bør bruges til at slette den printer, der er installeret i systemet.

a Kør "uninstallprinter"-kommandoen fra terminalen.

Det åbner Uninstall Printer Wizard.

De installerede printere vises på rullelisten.

b Vælg den printer, der skal slettes.

c Klik på Delete for at slette printeren fra systemet.

d Udfør ". /install –d"-kommandoen for at fjerne installationen af hele pakken.

e Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du udføre ". /install

–c"-kommandoen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

142

Installation af driver via netværket

Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen ". /install -i" for at geninstallere binære filer.

Konfiguration af printeren

Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit UNIXsystem. Dette åbner vinduet med guiden Add printer. Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:

1

Skriv navnet på printeren.

2

Vælg den relevante printermodel på modellisten.

3

Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet Type. Dette er valgfrit.

4

Angiv en printerbeskrivelse i feltet Description. Dette er valgfrit.

5

Angiv printerplaceringen i feltet Location.

6

Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i tekstfeltet Device for netværkstilsluttede printere. På IBM AIX med jetdirect Queue

type er kun DNS-navnet muligt, numerisk IP-adresse er ikke tilladt.

7

Queue type viser tilslutningen som lpd eller jetdirect i det

tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere usb-type på Sun

Solaris OS.

8

Vælg Copies for at angive antallet af kopier.

9

Kontroller indstillingen Collate for at modtage kopier, der allerede er sorteret.

10

Kontroller indstillingen Reverse Order for at modtage kopier i omvendt rækkefølge.

11

Kontroller indstillingen Make Default for at angive denne printer som standard.

12

Klik på OK for at tilføje printeren.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

143

IPv6-konfiguration

IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 7 og

"Menuoversigt" på side 27).

• Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen ved hjælp af

Ryd indstill.

.

Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til netværksudskrivning og -administration.

Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen

starter med FE80).

Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en

netværksrouter.

Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6-

server.

Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en

bruger.

I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge

IPv6-adressen.

10

Fra kontrolpanelet

Aktivering af IPv6

1

Tryk på knappen (Menu) på kontrolpanelet.

2

Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Aktiver.

3

Vælg Til, og tryk på OK.

4

Sluk maskinen, og tænd den igen.

Når du installerer printerdriveren, skal du ikke konfigurere både IPv4 og

IPv6. Det anbefales, at du konfigurerer enten IPv4 eller IPv6 (se

"Installation af driver via netværket" på side 136).

Konfiguration af DHCPv6-adresse

Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af følgende indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.

1

Tryk på knappen (Menu) på kontrolpanelet.

2

Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Konfig..

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

144

IPv6-konfiguration

3

Tryk på OK for at vælge den ønskede værdi.

DHCPv6-adr.: Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren

kræver.

DHCPv6 Fra: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren

kræver.

Router: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.

11

SyncThru™ Web Service:

Aktivering af IPv6

1

Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.

2

Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

ID: admin

Password: sec00000

3

Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du flytte musemarkøren hen på Settings på den øverste menulinje og derefter klikke på Network Settings.

4

Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.

5

Markér afkrydsningsfeltet IPv6 Protocol for at aktivere IPv6.

6

Klik på knappen Apply.

7

Sluk maskinen, og tænd den igen.

• Du kan også angive DHCPv6.

• Sådan angives IPv6-adressen manuelt:

Marker afkrydsningsfeltet Manual Address. Tekstboksen Address/

Prefix aktiveres derefter. Indtast resten af adressen (f.eks.:

3FFE:10:88:194::AAAA. ”A” er de hexadecimale værdier 0 til 9, A til

F).

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

145

IPv6-konfiguration

Konfiguration af IPv6-adresse

1

Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6adressering som en URL-adresse.

2

Vælg en af IPv6-adresserne (Link-local Address, Stateless

Address, Stateful Address eller Manual Address) i

netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af

netværkskonfigurationsrapport" på side 133).

Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse

(adressen starter med FE80).

Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret

automatisk af en netværksrouter.

Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en

DHCPv6-server.

Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af

en bruger.

3

Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://

[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

146

Konfiguration af trådløst netværk

• Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se

"Funktioner pr. model" på side 7).

• Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen ved hjælp af

Ryd indstill.

.

Det trådløse netværks navn og netværksnøgle

Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksnøgle for netværket. Spørg netværksadministraotren om disse oplysninger, før du går videre med maskininstallationen.

12

Sådan kommer du i gang

Kend din netværkstype

Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og maskinen ad gangen.

Infrastruktur-tilstand

Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i hjemmet og på små kontorer/hjemmekontorer (SOHO). Denne tilstand bruger et adgangspunkt til at kommunikere med den trådløse maskine.

Ad hoc-tilstand

Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den trådløse computer og den trådløse maskine kommunikerer direkte.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

147

Konfiguration af trådløst netværk

13

Introduktion til metoder til trådløs opsætning

Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen herunder.

Visse installationstyper til trådløse netværk er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller landet.

Konfigurationsmetode Tilslutningsmetode

Fra computeren

Med adgangspunkt

Uden adgangspunkt

Fra maskinens kontrolpanel

Fra computeren

Wi-Fi Direct-konfiguration

Beskrivelse og reference

Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)" på side 153.

Mac-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)" på side 158.

Se "Brug af et netværkskabel" på side 163.

• Se "Maskiner med et display" på side 150.

• Se "Maskiner uden et display" på side 151.

Se "Brug af menuknappen" på side 152.

Windows-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel" på side 156.

Mac-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel" på side 160.

Se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 166.

Hvis der opstår problemer under den trådløse konfiguration eller driverinstallation, kan du se kapitlet og fejlfinding (se "Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk" på side 168).

C

D

A

B

G

H

E

F

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

148

Konfiguration af trådløst netværk

14

Via WPS-knappen

Hvis din maskine og et adgangspunkt (eller en trådløs router) understøtter

WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan du nemt konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk ved at trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet uden en computer.

• Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er fjernet fra maskinen. Om du skal bruge

WPS (PBC)

-knappen eller indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.

• Når WPS-knappen bruges til at konfigurere det trådløse netværk, kan sikkerhedsindstillingerne blive ændret. Du kan forhindre dette ved at låse WPS-indstillingen for de aktuelle trådløse sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere, afhængigt af adgangspunktet (eller den trådløse router) der anvendes.

Elementer, du skal have klar

• Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS

(Wi-Fi Protected Setup™).

• Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

• Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)

Valg af din type

Der findes to metoder til at slutte maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af knappen (WPS) på kontrolpanelet.

Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt

(eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende

PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Maskinens fabriksstandard er PBC -tilstanden, der anbefales til et typisk miljø med trådløst netværk.

Du kan ændre WPS-tilstanden i et kontrolpanelet ( (Menu) >

Netværk > Traadloes >WPS-indstill.).

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

149

Konfiguration af trådløst netværk

Maskiner med et display

Tilslutning i PBC-tilstand

1

Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end 2 sekunder.

Maskinen starter og venter i op til to minutter, indtil du trykker på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).

2

Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).

Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:

Tilslutning i PIN-tilstand

1

Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end 2 sekunder.

2

Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.

Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).

Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge: netværk.

netværk, lyser indikatoren for WPS.

(eller en trådløs router).

netværk, lyser indikatoren for WPS.

vises AP'ets SSID-oplysninger på LCD-displayet.

3

Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.

gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på displayet.

3

Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

150

Konfiguration af trådløst netværk

Maskiner uden et display

Tilslutning i PBC-tilstand

1

Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i ca. 2-4 sekunder, indtil statusindikatoren blinker hurtigt.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du trykker på knappen PBC på adgangspunktet (eller den trådløse router).

2

Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).

a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter

forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).

b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk,

lyser indikatoren for WPS.

3

Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.

Tilslutning i PIN-tilstand

1

Netværkskonfigurationsrapporten, der omfatter PIN, skal udskrives

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133).

I klartilstand skal du trykke på og holde knappen (Annulle eller

Stop/Slet) på kontrolpanelet nede i ca. 5 sekunder. Du kan finde

maskinens PIN-nummer.

2

Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end 4 sekunder, indtil statusindikatoren bliver ved med at lyse.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).

3

Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).

Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du indtaster den

8-cifrede PIN.

Indikatoren for WPS blinker i rækkefølgen, der er vist herunder:

a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter

forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).

b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk,

lyser indikatoren for WPS.

4

Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

151

Konfiguration af trådløst netværk

Genoprettelse af forbindelsen til et netværk

Når den trådløse funktion er slukket, forsøger maskinen automatisk at genoprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router) med de tidligere brugte indstillinger og adresser til trådløs forbindelse.

I følgende tilfælde genopretter maskinen automatisk forbindelse til det trådløse netværk:

• Maskinen slukkes og tændes igen.

• Adgangspunktet (eller den trådløse router) slukkes og tændes igen.

Frakobling fra et netværk

Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, skal du trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end to sekunder.

Når Wi-Fi-netværket er i inaktiv tilstand: Maskinen kobles

øjeblikkeligt fra det trådløse netværk, og indikatoren for WPS lyser ikke.

Når Wi-Fi-netværket er aktivt: Mens maskinen venter på, at det

aktuelle job afsluttes, blinker indikatoren for WPS hurtigt. Derefter frakobles den trådløse netværksforbindelse automatisk, og WPS

LED'en slukkes.

15

Brug af menuknappen

Annullering af tilslutningsprocessen

Hvis du vil annullere funktionen til forbindelse til det trådløse netværk, når maskinen opretter forbindelse til det trådløse netværk, skal du trykke på og

minutter på at genoprette forbindelse til det trådløse netværk.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID) og netværksnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

152

Konfiguration af trådløst netværk

1

Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere

en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation af driver via netværket" på side 136).

16

Konfiguration med Windows

Tryk på knappen (Menu) på kontrolpanelet.

2

Tryk på Netværk > Traadloes > WLAN-indstill..

3

Tryk på OK for at vælge den ønskede konfigurationsmetode.

Guide (anbefalet): I denne tilstand sker konfigurationen

automatisk. Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk, der kan vælges imellem. Når et netværk er valgt, beder printeren om den tilhørende sikkerhedsnøgle.

Brugerdefin.: I denne tilstand kan brugerne angive eller

manuelt redigere deres eget SSID eller vælge en detaljeret sikkerhedsindstilling.

Genvej til programmet Trådløs indstilling uden cd'en: Hvis du har installeret printerdriveren én gang, har du adgang til programmet

Trådløs indstilling uden cd'en. I menuen Start skal du vælge

Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers > navnet

på din printerdriver > Program til indstilling af trådløst netværk.

Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)

Elementer, du skal have klar

• Adgangspunkt.

• Netværkstilsluttet computer

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der installeres en maskine med et trådløst netværkskort

• USB-kabel

Oprettelse af infrastrukturnetværket

1

Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2

Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

153

Konfiguration af trådløst netværk

3

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4

Klik på Installer nu.

5

Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer licensaftalens vilkår

Klik derefter på Næste.

6

Vælg indstillingen i Brug af udvidede funktioner og deltagelse i

programmet til indsamling af oplysninger om brug af printeren.

Klik derefter på Næste.

7

Vælg Konfigurer den trådløse netværksforbindelse ved hjælp af

et USB-kabel på skærmen Printerforbindelsestype. Klik derefter

Næste.

8

Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på

Next.

Hvis det trådløse netværk allerede er konfigureret, vises vinduet

Oplysninger om trådløst netværk. Vælg Jeg vil installere

software med de aktuelle indstillinger. (anbefales). Klik derefter

Næste.

Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på Avanceret

indstilling.

Indtast det trådløse netværks navn: Angiv SSID'et for adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i

SSID’et).

Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet Infrastruktur.

Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.

Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre

Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,

TKIP AES.)

Adgangskode til netværk: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.

Bekræft adgangskode til netværk: Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.

WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

154

Konfiguration af trådløst netværk

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).

9

Når vinduet med netværksforbindelsen vises, skal du deaktivere netværkskablet. Klik derefter på Næste. Netværkskabelforbindelsen kan forstyrre søgning efter trådløse enheder.

10

Hvis printeren understøtter Wi-Fi Direct, vises følgende skærm.

Klik på Næste.

• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy

Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 166).

Wi-Fi Direct-navn

: Wi-Fi Direct-standardnavnet er modelnavnet, og det må højst indeholde 22 tegn.

Indstilling af adgangskode

er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

11

Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.

12

Klik på Næste, når vinduet Fundne printere vises.

13

Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste.

14

Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på

Næste.

15

Hvis du vil registrere maskinen på Samsung-webstedet og modtage nyttige oplysninger, skal du klikke på Onlineregistrering. Hvis ikke skal du trykke på Udfør.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

155

Konfiguration af trådløst netværk

Ad hoc via USB-kabel

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at oprette et ad hoc trådløst netværk ved at følge de enkle trin nedenfor.

Elementer, du skal have klar

• Netværkstilsluttet computer

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

• USB-kabel

Oprettelse af ad hoc-netværket i Windows

1

Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2

Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.

3

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4

Klik på Installer nu.

5

Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer licensaftalens vilkår

Klik derefter på Næste.

6

Vælg indstillingen i Brug af udvidede funktioner og deltagelse i

programmet til indsamling af oplysninger om brug af printeren.

Klik derefter på Næste.

7

Vælg Konfigurer den trådløse netværksforbindelse ved hjælp af

et USB-kabel på skærmen Printerforbindelsestype. Klik derefter

Næste.

8

Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk. Klik på Avanceret indstilling.

Indtast det trådløse netværks navn: Indtast det ønskede SSID

(der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).

Driftstilstand: Select ad hoc.

Kanal: Vælg kanalen. (Auto-indstilling eller 2.412 til 2.467 MHz).

Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.

Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

Kryptering: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

Adgangskode til netværk: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.

Bekræft adgangskode til netværk: Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.

WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

156

Konfiguration af trådløst netværk

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vælg Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og klik på

Næste.

• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

9

Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.

Kontroller indstillingerne, og klik på Næste.

Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge netværksindstillingen

Statisk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om

DHCP vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst

netværk. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at ændre tildelingsmetoden til Modtag IP-adressen

automatisk (DHCP).

Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om

Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst

netværk. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.42

- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

- IP-adresse: 169.254.133.43

- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

- Gateway: 169.254.133.1

10

Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises. Klik på

Næste.

11

Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.

12

Klik på Næste, når vinduet Fundne printere vises.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

157

Konfiguration af trådløst netværk

13

Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste.

14

Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på

Næste.

15

Hvis du vil registrere maskinen på Samsung-webstedet og modtage nyttige oplysninger, skal du klikke på Onlineregistrering. Hvis ikke skal du trykke på Udfør.

17

Konfiguration ved hjælp af Mac

Elementer, du skal have klar

• Adgangspunkt.

• Netværkstilsluttet computer

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

• USB-kabel

Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)

1

Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2

Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

3

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4

Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.

5

Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.

6

Klik på Continue.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

158

Konfiguration af trådløst netværk

7

Læs licensaftalen, og klik på Continue.

8

Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

9

Klik på Continue, når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

10

Klik på Wireless Network Setting i User Options Pane.

11

Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på

Next.

Hvis det trådløse netværk allerede er konfigureret, vises vinduet

Oplysninger om trådløst netværk. Vælg Jeg vil installere

software med de aktuelle indstillinger. (anbefales). Klik derefter

Næste.

Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på

Advanced Setting.

Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et for adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i

SSID’et).

Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet Infrastructure.

Authentication: Vælg en godkendelsestype.

Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre

Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP,

AES, TKIP AES)

Network Password: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.

Confirm Network Password: Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.

WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP Key Index.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

159

Konfiguration af trådløst netværk

12

Hvis printeren understøtter Wi-Fi Direct, vises følgende skærm.

Klik på Next.

14

Konfigurationen af det trådløse netværk er færdig. Når installationen er færdig, skal du klikke på Quit.

Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere

en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation til Mac" på side 127).

Ad hoc via USB-kabel

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at opsætte et trådløst Ad-

Hoc-netværk ved at følge disse enkle trin.

• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy

Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 166).

Wi-Fi Direct Name

: Wi-Fi Direct-standardnavnet er modelnavnet, og det må højst indeholde 22 tegn.

Password setting

er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

13

Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen.

Elementer, du skal have klar

• Netværkstilsluttet computer

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

• USB-kabel

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

160

Konfiguration af trådløst netværk

Oprettelse af ad hoc-netværket i Mac

1

Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2

Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.

3

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4

Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.

5

Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.

6

Klik på Continue.

7

Læs licensaftalen, og klik på Continue.

8

Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

9

Klik på Continue, når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

10

Klik på Wireless Network Setting i User Options Pane.

11

Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk. Klik på Avanceret indstilling.

Enter the wireless Network Name: Indtast SSID-navnet (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).

Operation Mode: Select ad hoc.

Channel: Vælg kanalen (Auto Setting eller 2412 MHz til 2467

MHz).

Authentication: Vælg en godkendelsestype.

Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

Encryption: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

Network Password: Angiv netværkets krypteringsadgangskode.

Confirm Network Password: Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.

WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP Key Index.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vælg Open System eller Shared Key for godkendelsen, og klik på

Next.

• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

12

Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.

Kontroller indstillingerne, og klik på Next.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

161

Konfiguration af trådløst netværk

Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge indstillingen Statisk for det trådløse netværk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om

DHCP vises i vinduet Wireless Network Setting Confirm. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til Receive IP address automatically (DHCP).

Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om

Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst

netværk. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.42

- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

- IP-adresse: 169.254.133.43

- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

- Gateway: 169.254.133.1

13

Når det vindue, der angiver, at forbindelsen med netværkskablet er bekræftet, vises, skal du frakoble netværkskablet og klikket på

Næste.

Hvis netværkskablet er tilsluttet, kan det have svært ved at finde maskinen, når det trådløse netværk konfigureres.

14

Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til netværkskonfigurationen.

15

Konfigurationen af det trådløse netværk er færdig. Når installationen er færdig, skal du klikke på Quit.

Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere

en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation til Mac" på side 127).

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

162

Konfiguration af trådløst netværk

18

Brug af et netværkskabel

Den maskine, der ikke understøtter netværksporten, vil ikke kunne

bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 20).

Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige konfigurationsprocedurer.

• Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se

"Installation af driver via netværket" på side 136).

• Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet det trådløse netværk, for at få oplysninger om netværkskonfigurationen.

Elementer, du skal have klar

• Adgangspunkt.

• Netværkstilsluttet computer

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

• Netværkskabel.

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133.

IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)

Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IPadresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MACadressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i

Netværkskonfigurationsrapporten.

Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 133.

Konfiguration af maskinens trådløse netværk

Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det trådløse netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

Du kan bruge SyncThru™ Web Service til at konfigurere de trådløse parametre.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

163

Konfiguration af trådløst netværk

Brug af SyncThru™ Web Service

Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du kontrollere status for kabeltilslutning.

1

Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.

2

Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

3

Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

4

Skriv ID og Password, og klik derefter på Login. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

ID: admin

Password: sec00000

5

Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på

Network Settings.

6

Klik på Wireless > Wizard.

Wizard hjælper dig med opsætningen af den trådløse netværkskonfiguration. Du kan dog evt. konfigurere det trådløse netværk direkte ved at vælge Custom.

7

Vælg det eneste Network Name(SSID) på listen.

SSID: SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et

trådløst netværk. Adgangspunkter og trådløse enheder, der forsøger at oprette forbindelse til et bestemt trådløst netværk, skal bruge det samme SSID. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et.

Operation Mode: Operation Mode henviser til de trådløse

forbindelsers type (se "Det trådløse netværks navn og netværksnøgle" på side 147).

-

Ad-hoc: Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere

direkte med hinanden i et peer-to-peer-miljø.

-

Infrastructure: Gør trådløse enheder i stand til at

kommunikere med hinanden via et adgangspunkt.

Hvis netværkets Operation Mode er Infrastructure, skal du vælge adgangspunktet til SSID. Hvis Operation Mode er Ad-hoc, skal du vælge maskinens SSID. Bemærk, at ”portthru” er maskinens standard-

SSID.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

164

Konfiguration af trådløst netværk

8

Klik på Next.

Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises, skal du angive den registrerede adgangskode (adgangskode til netværket) og klikke på Next.

9

Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration.

Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på Apply.

Tag netværkskablet ud (standard eller netværk). Maskinen bør nu starte den trådløse kommunikation med netværket. Hvis tilstanden er

Ad-Hoc, kan du benytte et trådløst LAN og kabelbaseret LAN samtidig.

10

Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.

19

Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket

Hvis din maskine har en skærm, kan du også tænde/slukke for Wi-Fi på maskinens kontrolpanel ved hjælp af menuen Network.

1

Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.

2

Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

3

Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

4

Skriv ID og Password, og klik derefter på Login. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

ID: admin

Password: sec00000

5

Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på

Network Settings.

6

Klik på Wireless > Custom.

Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

165

Konfiguration af trådløst netværk

20

Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning

Wi-Fi Direct er en brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode mellem den

Wi-Fi Direct-certificerede printer og en mobilenhed, som giver sikker tilslutning og bedre overførselshastighed end ad hoc-tilstand.

Med Wi-Fi Direct kan du tilslutte printeren til et Wi-Fi Direct-netværk, samtidig med at oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også bruge et kablet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidigt, så flere brugere har adgang til og kan udskrive både fra Wi-Fi Direct og fra et kablet netværk.

• Du kan ikke oprette forbindelse mellem din mobilenhed og internettet gennem printerens Wi-Fi Direct.

• Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model.

Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering,

IPSec, WINS og SLP-tjenester.

• Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er tre.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.

Fra den USB-kabelforbundne computer (anbefalet)

Når driveren er installeret, kan Samsung Easy Printer Manager installeres, og der kan foretages ændringer i Wi-Fi Direct.

Samsung Easy Printer Manager er kun tilgængelig for brugere af

Windows og Mac.

Gør følgende i menuen Start, Vælg Programmer eller Alle

programmer > Samsung Printers > Samsung Easy Printer

Manager > Enhedsindstillinger> Netværk.

Wi-Fi Direct TIL/FRA: Vælg Til for at aktivere.

Enhedsnavn: Indtast printerens navn for at søge efter printeren

på et trådløst netværk. Enhedsnavnet er som standard et modelnavn.

IP-adresse: Indtast printerens IP-adresse. Denne IP-adresse

bruges kun til det lokale netværk og ikke til den kabelforbundne infrastruktur eller det trådløse netværk. Vi anbefaler at bruge standardindstillingen for den lokale IP-adresse (192.168.3.1 er en standardindstilling til printerens lokale IP-adresse til Wi-Fi

Direct)

Gruppeejer: Aktiver denne indstilling for at tildele printeren til

Wi-Fi Direct-gruppeejeren. Gruppeejer fungerer på samme måde som et trådløst adgangspunkt. Vi anbefaler at aktivere denne indstilling.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

166

Konfiguration af trådløst netværk

Adgangskode til netværk: Hvis din printer er en Gruppeejer,

skal der angives en Adgangskode til netværk, for at andre mobilenheder kan oprette forbindelse til printeren. Du kan selv konfigurere en adgangskode til netværket, eller du kan huske den angivne adgangskode til netværket, der bliver vilkårligt oprettet som standard.

• Til Linux OS-brugere:

- Udskriv en konfigurationsrapport for IP-netværket, så du kan

kontrollere udskrifterne (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133).

- Gå til SyncThru Web Service, vælg Settings > Network

Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Aktiver eller dekativer Wi-Fi Direct.

Fra maskinen (maskiner med en skærm)

Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 27).

• Vælg Opsætning> Maskinkonfiguration >Nste >

Netværkskonfiguration > Trådløst > Wi-Fi Direct

berøringsskærmen.

• Aktiver Wi-Fi Direct.

Fra den netværksforbundne computer

Hvis din printer anvender et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt, kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.

• Gå til SyncThru™ Web Service, vælg Settings > Network Settings >

Wireless > Wi-Fi Direct.

• Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct, og konfigurer andre indstillinger.

Indstilling af mobilenheden

• Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens

Wi-Fi Direct.

• Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til mobiludskrivningsprogrammet (for eksempel: Samsung-mobilprinter) for at udskrive fra din smartphone.

• Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet til din mobilenhed.

• Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du indtaste en printers "netværksnøgle" i stedet for at trykke på WPS-knappen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

167

Konfiguration af trådløst netværk

21

Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk

Problemmer under konfiguration eller driverinstallation

Der blev ikke fundet printere

• Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.

• USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.

• Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der fulgte med maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst netværk.

Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet

• Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.

• Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

168

Konfiguration af trådløst netværk

Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed

• Sikkerheden er ikke konfigureret korrekt. Kontroller den konfigurerede sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.

Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl

• Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USBkablet og maskinens strømforsyning.

Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk

• Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra maskinen.

Tilslutningsfejl – Tildeling af IP-adressen

• Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

Fejl ved tilslutning af pc

• Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse mellem computeren og maskinen.

For DHCP-netværksmiljø

Maskinen modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis computeren er konfigureret til DHCP.

Hvis udskriftsjobbet ikke fungerer i DHCP-tilstand, kan problemet skyldes den automatisk ændrede IP-adresse. Sammenlign IPadressen mellem produktets IP-adresse og printerportens IP-adresse.

Sådan sammenlignes de:

1 Udskriv netværksoplysningsrapporten for printeren, og kontrollér

derefter IP-adressen (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133).

2 Kontrollér printerportens IP-adresse fra din computer.

a Klik på menuen Start i Windows.

b I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og

faxenheder.

• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware og lyd > Printere .

• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og

printere

.

• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere .

c Højreklik på maskinen.

d I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber.

I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge

Printeregenskaber i genvejsmenuerne.

Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.

e Klik på fanen Port.

f Klik på knappen Konfigurer port....

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

169

Konfiguration af trådløst netværk

-

g Kontrollér, om Printernavn eller IP-adresse: er IP-adressen på arket med netværkskonfiguration.

3 Rediger printerportens IP-adresse, hvis den adskiller sig fra adressen for netværksoplysningsrapporten.

Hvis du vil bruge softwareinstallations-cd'en til at ændre portens IPadressen, skal du oprette forbindelse til en netværksprinter. Opret derefter forbindelse til IP-adressen igen.

For statisk netværksmiljø

Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er konfigureret til en statisk adresse.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

IP-adresse: 169.254.133.42

▪ Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

IP-adresse: 169.254.133.43

▪ Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

Gateway: 169.254.133.1

Andre problemer

Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal du kontrollere følgende:

Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i produktets brugervejledning.

• Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen er muligvis ikke tændt.

• Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.

• Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og tænde strømmen.

• Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer kommunikationen.

Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.

• Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

• Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse routers) administrator.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

170

Konfiguration af trådløst netværk

• Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af

DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.

Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCPserveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan identificere maskinens MAC-adresse ved at udskrive en

netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133).

• Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).

• Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.

• Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som f.eks.

Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse forbindelses indstillinger, hver gang du bruger den trådløse maskine.

• Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og ad-hoc-tilstand samtidig for den trådløse Samsung-netværksmaskine.

• Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

• Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.

Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton.

• Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan påvirke det trådløse signal.

Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.

• Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller trådløse router) ændres, skal du konfigurere produktets trådløse netværk igen.

• Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er tre.

• Hvis Wi-Fi Direct er slået til, fungerer 802.11b/g-brugergrænsefladen som forbindelse mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og computeren.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

171

Samsung MobilePrint

22

Hvad er Samsung MobilePrint?

23

Samsung MobilePrint er en gratis app, som giver brugerne mulighed for

at udskrive fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller tablet. Samsung MobilePrint er kompatibel med Android-, Windows- og iOS-smartphones plus iPod Touch og tablet PC. App'en slutter din mobilenhed til en netværkstilsluttet Samsung-printer eller til en trådløs printer via et Wi-Fi-access point. Det er ikke nødvendigt at installere en ny driver eller at konfigurere netværksindstillinger – du skal blot installere

Samsung MobilePrint, hvorefter app'en automatisk vil finde kompatible

Samsung-printere. Udskrivning af fotos, websider og PDF-dokumenter samt scanning understøttes. Hvis du har en Samsung multfunktionsprinter, kan du scanne ethvert dokument til JPG-, PDF- eller PNG-format, så du hurtigt og nemt kan se det på din mobilenhed.

Hentning af Samsung MobilePrint

25

• Android OS 2.1 eller nyere

• iOS 4.0 eller nyere

• Windows Phone 7 eller nyere

Understøttede enheder

iOS 4.0 eller nyere: iPod Touch, iPhone, iPad

Android 2.1 eller nyere: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab og Android-

mobilenheder

Windows Phone 7 eller nyere: Samsung Focus, Omnia7 og OmniaW

samt Windows-mobilenheder

Du kan hente Samsung MobilePrint ved at gå til app-butikken (Samsung

Apps, Android Market, App Store, Marketplace) på din mobilenhed og søge efter "Samsung MobilePrint”. Du kan også besøge iTunes for Appleenheder eller Marketplace for Windows-enheder på din computer.

24

Understøtter Mobile OS

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

172

AirPrint

Kun CLP-41xN Series/CLP-41xNW Series.

AirPrint gør dig i stand til trådløst at printe fra en iPhone, iPad eller iPod touch, der kører den nyeste version af iOS.

4

Skriv ID og Password, og klik derefter på Login. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

ID: admin

Password: sec00000

5

Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på

Settings > Network Settings.

6

Klik på Raw TCP/IP, LPR, IPP eller mDNS .

Du kan aktivere IPP-protokollen eller mDNS-protokollen.

26

Konfiguration af AirPrint

Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil benytte AirPrint-funktionen. Du kan slå AirPrint-funktionen til på en af følgende måder.

27

Udskrivning via AirPrint

1

Kontrollér at maskinen er tilsluttet netværket.

2

Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

3

Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

Som eksempel giver iPad manualen følgende instruktioner:

1

Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil udskrive.

2

Rør aktionikonet ( ).

3

Vælg navnet på din printerdriver og sæt menuen til opsætning.

4

Rør knappen Udskriv. Udskriv den valgte fil.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

173

AirPrint

Annuller udskriftsjobbet: For at annullere udskriftsjobbet eller se oversigt over udskriften skal du klikke på printercenterikonet ( ) i multitask-området. Du kan klikke på annuller i printercenteret.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

174

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ er en tjeneste, der giver dig mulighed for at udskrive til en printer ved hjælp af din smartphone, tablet eller en hvilken som helst anden enhed, der har forbindelse til internettet. Du skal blot registrere din

Google-konto på printeren, og så er du klar til at bruge tjenesten Google

Cloud Print™. Du kan udskrive dit dokument eller din e-mail med Chrome

OS, en Chrome-browser eller et Gmail™-/Google Docs™-program på din mobilenhed, så du ikke behøver at installere printerdriveren på mobilenheden. På Google-webstedet (http://www.google.com/cloudprint/ learn/ eller http://support.google.com/cloudprint) kan du finde flere oplysninger om Google Cloud Print™.

28

Registrering af din Google-konto på printeren

• Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

• Det er en god ide at oprette din Google -konto i forvejen.

1

Åbn Chrome-browseren.

2

Besøg www.google.com.

3

Log på Google-webstedet med din Gmail™-adresse.

4

Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.

5

Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

6

Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og -

Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer

standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

ID: admin

Password: sec00000

Hvis der bruges en proxyserver i netværksmiljøet, skal du konfigurere proxyens IP- og portnummer fra Settings > Network Settings >

Google Cloud Print > Proxy Setting. Kontakt udbyderen af din netværkstjeneste eller netværksadministratoren for at få flere oplysninger.

7

Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på

Settings > Network Settings > Google Cloud Print.

8

Angiv navnet på og en beskrivelse af printeren.

9

Klik på Register.

Pop op-bekræftelsesvinduet vises.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

175

Google Cloud Print™

Hvis du angiver, at browseren skal blokere pop op-vinduer, vises bekræftelsesvinduet ikke. Tillad, at der vises pop op-vinduer på webstedet.

10

Klik på Finish printer registration.

11

Klik på Manage your printers.

Nu er din printer registreret i tjenesten Google Cloud Print™.

Google Cloud Print™-aktiverede enheder vises på listen.

29

Udskrivning med Google Cloud Print™

Udskrivningsproceduren varierer, afhængigt af det program eller den enhed, du bruger. Du kan se listen over de programmer, der understøtter tjenesten Google Cloud Print™.

Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

Udskrivning fra et program på en mobilenhed

Følgende trin er et eksempel på brug af app'en Google Docs™ fra en

Android-mobiltelefon.

1

Installer applikationen Cloud Print på din mobilenhed.

Hvis du ikke har applikationen, kan du hente den fra applikationslageret, f.eks. Android Market eller App Store.

2

Åbn applikationen Google Docs™ fra din mobilenhed.

3

Tryk på indstillingsknappen for det dokument, du vil udskrive.

4

Tryk på sendeknappen .

5

Tryk på knappen Cloud Print .

6

Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.

7

Tryk på Click here to Print.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

176

Google Cloud Print™

Udskrivning fra Chrome-browseren

Følgende trin er et eksempel på brug af Chrome-browseren.

1

Kør Chrome.

2

Åbn det dokument eller den e-mail, du vil udskrive.

3

Klik på ikonet med skruenøglen øverst til højre i browseren.

4

Klik på Udskriv. Der vises en ny fane til udskrivning.

5

Vælg Print with Google Cloud Print.

6

Klik på knappen Udskriv.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

177

3. Menuer med nyttige indstillinger

I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status og metoden til avanceret opsætning af maskinen.

• Før du begynder at læse et kapitel

• Information

• Layout

• Papir

• Grafik

• Systemkonfig.

• Emulering

• Billedstyring

• Netværk

• Direkte USB

• Jobhåndtering

184

185

189

190

179

180

181

183

191

193

194

Før du begynder at læse et kapitel

I dette kapitel forklares alle de funktioner, der er tilgængelige for modeller i denne serie, så brugerne nemmere kan forstå dem. Du kan kontrollere de

tilgængelige funktioner for hver model i Grundlæggende vejledning (se "Menuoversigt" på side 27). I det følgende er der tip til, hvordan du kan bruge dette

kapitel

• Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner. Du kan få adgang til menuerne ved at trykke på (Menu).

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller uden

(Menu) på kontrolpanelet (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 21).

• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

3. Menuer med nyttige indstillinger

179

Information

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu) > Information på kontrolpanelet.

Emne

Menukort

Konfiguration

Frb.stof. Info

Demoside

PCL fontliste

PS-skrifttypeliste

Brugstæller

Beskrivelse

Udskriver menukortet, der viser maskinens layout og aktuelle indstillinger.

Udskriver en rapport om maskinens overordnede konfiguration.

Udskriver en side med oplysninger om forbrugsstoffer.

Udskriver en testside for at undersøge, om maskinen fungerer korrekt.

Udskriver PCL-skrifttypelisten.

Udskriver PS-skrifttypelisten.

Udskriver en brugsside. Forbrugssiden indeholder til samlede antal udskrevne sider.

Konto

Emne Beskrivelse

Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service. Du kan udskrive en rapport over antal udskrifter pr. bruger.

3. Menuer med nyttige indstillinger

180

Layout

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu) > Layout på kontrolpanelet.

Emne Beskrivelse

Vælger den retning som oplysningerne udskrives i på en side.

Staaende

Retning

Liggende

Emne

Fælles margen

Beskrivelse

Simpleks: Indstiller margen for ensidet udskrivning.

Dupleks: Indstiller margen for dobbeltsidet udskrivning.

Indbinding: Når du udskriver på begge sider af papiret, vil side A's margen tættest på indbindingen svare til side B's margen tættest på indbindingen.

Ligeledes vil sidernes margener længst fra indbindingen være ens.

Universalbakke

Indstiller papirmargenerne i universalbakken.

Simpleks: Indstiller margen for ensidet udskrivning.

Dupleks: Indstiller margenerne for dobbeltsidet udskrivning.

Manuel arkføder

Indstiller papirmargenerne i den manuelle arkføder.

<Bakke X>

Emuleringsmar.

Bruges til at indstille margenerne for papirbakkerne.

Simpleks: Indstiller margen for ensidet udskrivning.

Dupleks: Indstiller margenerne for dobbeltsidet udskrivning.

Indstiller papirmargenerne for udskriftssiden emulering.

Topmargen: Indstiller topmargenen.

Venstre margen: Indstil venstre margen.

3. Menuer med nyttige indstillinger

181

Layout

Emne Beskrivelse

Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret, skal du angive indbindingskanten.

Fra: Deaktiverer denne indstilling.

Lang led

Dupleks

Kort led

3. Menuer med nyttige indstillinger

182

Papir

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu) > Papir på kontrolpanelet.

Kopier

Emne

Flerfun.bakke/

[Bakke <x>]

Papirkilde

Beskrivelse

Her vælges antallet af kopier.

Papirstørrelse: Vælger standardpapirstørrelsen.

Papirtype: Vælger den papirtype, der ligger i bakken.

Bruges til at indstille standardpapirbakken.

Automatisk: Du kan angive, at maskinen automatisk skal bruge bakken med papir i samme størrelse, når den bakke, der er i brug, bliver tom.

3. Menuer med nyttige indstillinger

183

Grafik

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu) > Grafik på kontrolpanelet.

Emne

Oploesning

Klartekst

Kantudvidelse

Trapping

Screening

Beskrivelse

Angiver antallet af punkter pr. tomme (dpi). Jo højere indstilling, desto skarpere bliver de udskrevne tegn og den udskrevne grafik.

Udskriver tekster, der er mørkere end et almindeligt dokument.

Den giver brugeren mulighed for at forbedre skarpheden for tekst og grafik, så læsbarheden forbedres.

Den reducerer det hvide mellemrum, der opstår som følge af forkert justerede farvekanaler, når der udskrives i farver. Desuden overtrykkes sort tekst på andre farver.

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge indstillinger for at konvertere et billede i en fortløbende tone til et binært billede, der kan udskrives.

3. Menuer med nyttige indstillinger

184

Systemkonfig.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu) > Systemkonfig. på kontrolpanelet.

Emne

Dato og Tid

Tidstilstand

Sprog

Stroembesp.

Beskrivelse

Indstiller dato og klokkeslæt.

Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt - 12 timer eller 24 timer.

Indstiller visningssproget i kontrolpanelets display.

Angiver, hvor længe maskinen skal vente, før strømsparetilstanden aktiveres.

Når maskinen ikke modtager data i et længere tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk.

Emne

Opv.hændelse

Jobtimeout

Importindst.

Eksportindst.

Beskrivelse

Når denne indstilling er Til, kan du vække maskinen fra strømbesparelsestilstanden med følgende handlinger:

• Tryk på en hvilken som helst knap på kontrolpanelet.

• Læg papir i en bakke.

• Åbn eller luk frontdækslet.

• Træk en bakke ud, eller skub en bakke ind.

Hvis maskinen ikke har en berøringsskærm, kan du vække maskinen fra strømbesparelsestilstand ved at trykke på en hvilken som helst knap, uanset denne indstilling.

Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt tidsinterval, annullerer maskinen det aktuelle job. Du kan angive det tidsinterval, som maskinen skal vente, inden jobbet annulleres.

Importerer data, der er gemt på en USB-enhed, til

maskinen ("Sikkerhedskopiering af data" på side

52).

Eksporterer data, der er gemt på en USB-enhed, til

maskinen ("Gendannelse af data" på side 53).

3. Menuer med nyttige indstillinger

185

Systemkonfig.

Emne

Hoejdetilpas.

Fugtighed

Auto fortsæt

Auto CR

Beskrivelse

Optimer udskriftskvaliteten på baggrund af

maskinens højde over havet ("Højdejustering" på side 196).

Optimerer udskriftskvaliteten efter luftfugtigheden i miljøet.

Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke svarer til papirindstillingen.

Fra: Hvis der opstår en papiruoverensst., venter maskinen, indtil du lægger det rigtige papir i.

Til: Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, vises der en fejlmeddelelse. Maskinen venter i ca. 30 sekunder, hvorefter den automatisk sletter meddelelsen og fortsætter udskrivningen.

Giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige vognretur efter hvert linjeskift, hvilket er nyttigt for

UNIX- eller DOS-brugere.

Emne

Aut. bk.skift

Papirerstatn.

Bakkebeskyt

UdskrivTomSide

Beskrivelse

Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke passer. Hvis bakke 1 og bakke 2 f.eks. indeholder papir af samme størrelse, udskriver maskinen automatisk fra bakke 2, når bakke 1 løber tør for papir.

Denne indstilling vises ikke, hvis du har valgt

Automatisk for Papirkilde fra printerdriveren.

Udskifter automatisk printerdriverens papirstørrelse for at forhindre uoverensstemmelse mellem Letter og A4. Hvis du f.eks. har A4-papir i bakken, men du indstiller papirstørrelsen til Letter i printerdriveren, udskriver maskinen på A4-papir og omvendt.

Beslutter, om funktionen Aut. bk.skift skal bruges eller ej. Hvis du f.eks. slår bakke 1 til, er bakke 1 udelukket under bakkeskift.

Printeren registrerer udskriftsdataene fra computeren, uanset om en side er tom eller ej. Du kan indstille den til at udskrive den tomme side eller springe den over.

3. Menuer med nyttige indstillinger

186

Systemkonfig.

Emne

Vedligehold.

Beskrivelse

RYD medd. tom: Denne indstilling vises kun, når tonerpatronen er tom.

Liv frb. stof: Giver dig mulighed for at kontrollere, hvor mange sider, der er blevet udskrevet, og hvor meget toner, der er tilbage i patronen.

Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen er brugt op, vises der en meddelelse til brugeren om, at tonerpatronen skal skiftes. Du kan angive, hvorvidt denne meddelelse skal vises eller ej.

Papirstabling: Hvis maskinen benyttes et sted med høj luftfugtighed, eller der anvendes et fugtigt udskriftsmedie, kan udskrifterne i udskriftsbakken blive krøllede og stables muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde kan du indstille maskinen til at benytte denne funktion, så udskrifterne stables korrekt. Bruges denne funktion nedsættes udskrivningshastigheden imidlertid.

Ramdisk: Tillader/nægter at ramdisk håndterer job.

Emne

Eco-konfig.

Damptilstand

Beskrivelse

Giver dig mulighed for at spare udskrivningsressourcer og foretage miljøvenlig

udskrivning (se "Eco-udskrivning" på side 47).

Standardtilstand: Vælg, om du vil slå Ecotilstand til eller fra.

Altid til: Slår Eco-tilstanden til. Hvis en bruger vil slå Eco-tilstand fra, skal vedkommende indtaste adgangskoden.

Skift temp.: Vælger den eco-skabelon, som er indstillet fra SyncThru™ Web Service.

Du kan reducere den mængde damp, der produceres under udskrivning.

Til: Aktiverer damptilstanden.

Fra: Deaktiverer damptilstanden.

Automatisk: Skifter automatisk til damptilstand i overensstemmelse med tiden i miljøer med høj fugtighed.

Hvis du aktiverer indstillingen Damptilstand, kan det reducere udskrivningshastigheden.

3. Menuer med nyttige indstillinger

187

Systemkonfig.

Emne

Auto-sluk

Beskrivelse

Slår automatiks strømmen fra, når maskinen har været i dvaletilstand i den periode, der er angivet i

Auto-sluk > Til > Timeout.

• Hvis du vil tænde maskinen igen, skal du trykke på knappen (Strøm ) på kontrolpanelet (kontrollér, at hovedstrømmen er tændt).

• Hvis du kører printerdriveren eller

Samsung Easy Printer Manager , forlænges tiden automatisk.

• Mens maskinen er sluttet til netværket eller arbejder på et udskriftsjob, fungerer funktionen

Auto-sluk

ikke.

3. Menuer med nyttige indstillinger

188

Emulering

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu) > Emulering på kontrolpanelet.

Emne

Emuleringstype

Konfiguration

Beskrivelse

Maskinsproget angiver, hvordan computeren kommunikerer med maskinen.

Konfigurerer de detaljerede indstillinger for den valgte emuleringstype.

3. Menuer med nyttige indstillinger

189

Billedstyring

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu) > Billedstyring på kontrolpanelet.

Indstilling

Brugerd. farve

Beskrivelse

På denne menu kan du indstille kontrasten farve for farve.

Standard: Optimerer farver automatisk.

Udskr. tæthed: Giver dig mulighed for at justere farvetætheden for udskrifter manuelt.

Juster udskriftstætheden.

Det anbefales at benytte indstillingen Standard for at opnå den bedste farvekvalitet.

Indstilling

Auto farvereg.

Juster tone

Beskrivelse

På maskinen sker der en virtuel udskrivning af et bestemt billede med mønster for at kalibrere placeringen for farveudskrivning. Denne funktion gør farvebilledet skarpere og tydeligere, hvilket vil sige, at maskinen udskriver farvebilledet på papiret, så det mere ligner det på skærmen.

Hvis du har flyttet maskinen, anbefales det kraftigt at bruge menuen manuelt.

Standard: Maskinen kalibrerer automatisk tonertæthedens i maskinen for at opnå den bedst mulige farveudskriftskvalitet. Hvis du vælger Fra, kalibreres maskinen til at have den fabriksindstillede standardtonerdensitet.

Autojust. tone: Giver dig mulighed for at justere tonen automatisk for at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet.

Opk.-id-sensor: Beregner automatisk de reducerede eller slidte forbrugsstoffer, f.eks. toner eller maskindele, og bruger disse oplysninger til at justere farvetætheden. Hvis maskinen f.eks. er ved at løbe tør for gul, beregnes mængden af resterende gul toner, og farvetætheden justeres, så udskrifterne bliver fine.

3. Menuer med nyttige indstillinger

190

Netværk

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu)> Netværk på kontrolpanelet.

Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på

Settings > Network Settings (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 222).

Indstilling

TCP/IP (IPv4)

Beskrivelse

Vælger den korrekte protokol og konfigurerer parametre for at bruge netværksmiljøet (se

"Konfiguration af IP-adresse" på side 133).

Der kan indstilles mange parametre. Hvis du ikke er sikker, skal du lade parametrene være eller kontakte netværksadministratoren.

Indstilling

TCP/IP (IPv6)

Ethernet-hast.

802.1x

Traadloes

Ryd indstill.

Netv.konfig.

Beskrivelse

Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet ved

hjælp af IPv6 (se "IPv6-konfiguration" på side 144).

Konfigurer netværkets overførselshastighed.

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

Du kan vælge brugergodkendelsen til netværkskommunikation. Kontakt netværksadministratoren for at få yderligere oplysninger.

Vælg denne indstilling for bruge det trådløse netværk

(se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 147).

Nulstiller netværksindstillingerne til standardværdierne.

Slå strømmen fra og til.

Denne liste viser oplysninger om maskinens netværksforbindelse og konfiguration (se

"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 133).

3. Menuer med nyttige indstillinger

191

Netværk

Indstilling

Netværk Aktiver

Http Aktiver

WINS

SNMP V1/V2

Beskrivelse

Du kan slå Ethernet til eller fra.

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

Du kan angive, hvorvidt du vil benytte SyncThru™

Web Service.

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

Du kan konfigurere WINS-serveren. WINS (Windows

Internet Name Service) bruges i Windowsoperativsystemet.

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

Du kan angive SNMP (Simple Network Management

Protocol). Administratorer kan bruge SNMP til at overvåge og administrere maskiner på netværket.

Indstilling

SNTP

UPnP(SSDP)

MDNS

SetIP

SLP

Beskrivelse

Du kan angive indstillinger for SNTP (Simple Network

Time Protocol). Du kan bruge SNTP til at synkronisere urene på computersystemerne via internettet (NTP), så der ikke er tidsforskel, når data udveksles.

Du kan angive UPnP-protokollen (SSDP).

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

Du kan angive indstillinger for mDNS (Multicast

Domain Name System).

Du kan angive indstillinger for SetIP.

Du kan konfigurere indstillinger for SLP (Service

Location Protocol). Denne protokol tillader, at værtsprogrammer søger efter tjenester på et lokalnetværk uden tidligere konfiguration.

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

3. Menuer med nyttige indstillinger

192

Direkte USB

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indsætte en USBhukommelsesenhed i USB-hukommelsesporten på din maskine.

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på

(Menu) > Direkte USB på kontrolpanelet (se "Brug af USBhukommelsesenhed" på side 50).

Emne

USB-udskriv.

Filhaandtering

Check plads

Beskrivelse

Du kan udskrive filer, der er gemt på en USBhukommelsesenhed, direkte.

Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USBhukommelsesenhed, enten enkeltvis eller samlet ved at omformatere enheden.

Du kan undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig til lagring af dokumenter.

3. Menuer med nyttige indstillinger

193

Jobhåndtering

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 27).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (Menu) > Jobhåndtering på kontrolpanelet.

Emne

Aktivt job

Beskyttet job

Gemt job

Filpolitik

Beskrivelse

Viser de udskriftsjoblister, der venter på at blive udskrevet.

Viser de udskriftsjoblister, der er sikret på disken.

Viser de udskriftsjoblister, der er gemt på disken.

Hvis hukommelsen allerede har det samme navn, når du indtaster et nyt filnavn, kan du omdøbe eller overskrive den.

3. Menuer med nyttige indstillinger

194

4. Specielle funktioner

I dette kapitel beskrives de specielle udskrivningsfunktioner.

• Højdejustering

• Indtastning af forskellige tegn

• Udskrivningsfunktioner

• Brug af valgfrie enhedsfunktioner

196

197

198

215

• Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.

• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på

OK

for at navigere til menuer på lavere niveauer.

Højdejustering

Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.

Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.

4,000 m

(13,123 ft)

3,000 m

(9,842 ft)

1

2

2,000 m

(6,561 ft)

1,000 m

(3,280 ft)

0

3

4

1 Høj 3

2 Høj 2

3 Høj 1

4 Normal

Du kan angive højdeværdien fra Enhedsindstillinger i programmet

Samsung Easy Printer Manager.

• Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra Samsung Easy

Printer Manager > (Skift til avanceret tilstand) >

Enhedsindstillinger (se "Enhedsindstillinger" på side 228).

• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille højden via

SyncThru™ Web Service (se

"Brug af SyncThru™ Web Service" på side 222).

• Du kan også indstille højden under Systemkonfig. på maskinens

display (se "Maskinens grundlæggende indstillinger" på side 30).

4. Specielle funktioner

196

Indtastning af forskellige tegn

Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series.

Når du udfører forskellige opgaver, skal du muligvis skrive navne og numre.

1

Indtastning af alfanumeriske tegn

2

Tryk på knappen, indtil det rigtige bogstav vises i displayet. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet O, skal du trykke på 6, der er knappen med MNO.

Hver gang du trykker på 6, viser displayet et nyt bogstav M, N, O, m, n, o

og til sidst 6. Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 197 for at finde

det bogstav, du vil indtaste.

• Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 1 to gange.

• Hvis du vil slette det sidste tal eller tegn, skal du trykke på pileknappen.

Bogstaver og tal på taltastaturet

• Særlige tegnsæt kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

• Afhængigt at det job, du udfører, vises nogle af følgende tastværdier muligvis ikke.

9

0

*

5

6

7

8

Tast

1

2

3

4

#

Tildelte tal, bogstaver og tegn

@ / . ’ 1

A B C a b c 2

D E F d e f 3

G H I g h i 4

J K L j k l 5

M N O m n o 6

P Q R S p q r s 7

T U V t u v 8

W X Y Z w x y z 9

& + - , 0

* % _ ~ ! # $ ( ) [ ]

(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet netværksgodkendelse)

# = | ? " : { } < > ;

(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet netværksgodkendelse)

4. Specielle funktioner

197

Udskrivningsfunktioner

• Til grundlæggende funktioner henvises der til Grundlæggende vejledning (se

"Grundlæggende udskrivning" på side 44).

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 7).

3

Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

1

Klik på menuen Start i Windows.

2

Vælg Kontrolpanel > Enheder og printere.

3

Højreklik på maskinen.

4

Vælg Udskriftsindstillinger.

Hvis Udskriftsindstillinger har et ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.

5

Rediger indstillingerne under de enkelte faner.

6

Tryk på OK.

Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre dem i Udskriftsindstillinger.

4

Indstilling af maskinen til standardmaskine

1

Klik på menuen Start i Windows.

2

Vælg Kontrolpanel > Enheder og printere.

3

Vælg din maskine.

4

Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter.

Hvis Udskriftsindstillinger har et ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.

4. Specielle funktioner

198

Udskrivningsfunktioner

5

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

• Se "Funktioner pr. model" på side 7.

XPS-printerdriver

: bruges til udskrivning af XPS-filformatet.

- XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vistaoperativsystemet eller nyere.

- Installer valgfri hukommelse, når et XPS-job ikke udskrives, fordi printeren ikke har mere hukommelse.

- Du kan installere XPS-printerdriveren, når du indsætter softwarecd'en i dit cd-rom-drev. I Windows skal du vælge XPSprinterdriveren i vinduet Vælg software og hjælpeprogrammer,

der skal installeres.

Udskrivning til en fil (PRN)

Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.

1

Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.

2

Klik på Udskriv.

3

Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.

For eksempel c:\Temp\filnavn.

Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter,

Documents and Settings eller Brugere. Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.

4. Specielle funktioner

199

Udskrivningsfunktioner

Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue Udskriv for at ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Vælg menuen Hjælp, eller klik på knappen fra vinduet, eller tryk på F1 på dit tastatur, og klik på en indstilling, du gerne vil vide mere om (se

"Bruge

Hjælp" på side 47).

Emne

Flere sider pr. ark

Beskrivelse

Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.

Posterudskrivning

Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.

Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.

4. Specielle funktioner

200

Udskrivningsfunktioner

Emne

Brochureudskrivning a

Beskrivelse

Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure.

8

9

• Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.

• Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for papirStørrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.

• Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir

(papir uden mærket eller ).

Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen. • Dobbeltsidet

udskrivning

Dobbeltsidet

udskrivning

(manuel)

a

• Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio

• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt. Maskinen udskriver først hver anden side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.

• Funktionen Spring tomme sider over fungerer ikke, når du vælger indstillingen Dobbeltsidet udskrivning (manuel) .

4. Specielle funktioner

201

Udskrivningsfunktioner

Emne

Dobbeltsidet

udskrivning

Dobbeltsidet

udskrivning

(manuel)

a

Beskrivelse

Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt på maskinens kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/XPS-printerdriveren.

Ingen: Deaktiverer denne funktion.

Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.

Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.

Papirindstillinger

Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger Dobbeltsidet udskrivning (manuel).

Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.

Vandmærke

Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du bruger den f.eks., når du vil have "DRAFT" eller "CONFIDENTIAL" skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå bogstaver.

4. Specielle funktioner

202

Udskrivningsfunktioner

Emne

Vandmærke

(Oprettelse af et vandmærke)

Vandmærke

(Redigering af et vandmærke)

Vandmærke

(Sletning af et vandmærke)

Overlay a

Beskrivelse

a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.

b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.

c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke.

Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.

a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.

b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.

c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger.

d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.

e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.

a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.

b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e vises.

c Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker, og klik på Slet.

d Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren (se "Software" på side 7).

Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter.

Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.

Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.

• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.

• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.

4. Specielle funktioner

203

Udskrivningsfunktioner

Overlay a

(Oprettelse af et nyt sideoverlay)

Overlay a

(Brug af et sideoverlay)

Overlay a

Emne

(Sletning af et sideoverlay)

Beskrivelse

a Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger.

b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet Rediger overlay.

c Klik på Opret i vinduet Rediger overlay.

d I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Filnavn. Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det

(standard er C:\Formover).

e Tryk på gem. Navnet vises i Overlayliste.

f Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.

Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.

a Klik på fanen Avanceret.

b Markér det ønskede overlay på rullelisten Tekst.

c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst, skal du vælge Rediger... og klikke på Indlæs. Markér den overlayfil, du vil benytte.

Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn.

Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet

Overlayliste.

d Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved udskrivning. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med dokumentet.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.

e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.

a Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences.

b Vælg Rediger på rullelisten Tekst.

c Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.

d Klik på Slet.

e Klik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.

f Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv. Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.

4. Specielle funktioner

204

Udskrivningsfunktioner

Emne

Print Mode

(kun CLP-68xND

Series/CLP-68xDW

Series)

Beskrivelse

• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret den ekstra masselagringsenhed (harddisk) (se

"Variationsfunktion" på side 8).

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere Lagerindstillinger (se

"Angivelse af Enhedsindstillinger" på side 70).

• Hvis du ikke installerer masselagringsenheden (harddisken) på computeren, indeholder funktionen Ramdisk kun tre indstillinger: Normal, Kladde og Fortrolig .

Print Mode: Standarden for Print Mode er Normal, dvs. udskrivning uden at gemme udskriftsfilen i hukommelsen.

- Normal: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet i den ekstra hukommelse.

- Kladde: Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at undersøge den og derefter udskrive resten af kopierne senere.

- Fortrolig: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive.

- Gem: Vælg denne indstilling for at gemme et dokument på masselagringsenheden (harddisken) uden at udskrive det.

- Gem og udskriv: Denne tilstand bruges, når et dokument udskrives og lagres på samme tid.

- Spool: Indstillingen kan være nyttig ved håndtering af store mængder data. Hvis du vælger denne indstilling, spooler printeren dokumentet til masselagringsenheden (harddisken), og udskriver derefter dokumentet fra køen på masselagringsenheden

(harddisken), hvilket nedsætter computerens arbejdsmængde.

- Udskriftsplanlægning: Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet på et bestemt tidspunkt.

Jobnavn: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.

Bruger-id: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet. Brugernavnet vises automatisk som det brugernavn, du bruger til at logge på Windows.

Indtast adgangskode: Hvis Egenskab for det dokument, du har valgt, er beskyttet, skal du angive adgangskoden for dokumentet. Denne indstilling bruges til at indlæse en gemt fil ved hjælp af kontrolpanelet.

Bekræft adgangskode: Angiv adgangskoden igen for at bekræfte den.

4. Specielle funktioner

205

Udskrivningsfunktioner

Emne

Jobregnskab

Beskrivelse

Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.

User permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.

Group permission: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.

• Klik på spørgsmålstegnet ( ) øverst til højre i vinduet, og klik derefter på den indstilling, du vil have flere oplysninger om.

• Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru™ Web

Admin Service .

a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.

4. Specielle funktioner

206

Udskrivningsfunktioner

6

Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram

• Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram afhænger af, hvordan PDF-filen blev oprettet.

• Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter PDF version 1.7 og ældre versioner. I forbindelse med nyere versioner skal du åbne filen for at udskrive den.

• Direkte udskrivning Hjælpeprogram er muligvis ikke tilgængeligt,

afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 7).

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?

Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender PDF-filerne direkte til din maskine, uden at behøve at åbne filen.

Sådan installeres dette program:

Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

• Der skal være installeret valgfri hukommelse eller en masselagringsenhed (harddisk) på maskinen, hvis du vil udskrive

filer med dette program (se "Variationsfunktion" på side 8).

• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet. Deaktiver udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive igen.

• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en adgangskode.

Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at udskrive igen.

Udskrivning af

Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på flere måder.

1

Fra menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle

Programmer > Samsung Printers > Direkte udskrivning

Hjælpeprogram > Direkte udskrivning Hjælpeprogram.

Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises.

2

Vælg din maskine på rullelisten Vælg printer, og klik på Gennemse.

3

Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på Åbn.

Filen føjes til afsnittet Vælg filer.

4

Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.

5

Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

4. Specielle funktioner

207

Udskrivningsfunktioner

Brug af genvejsmenuen

1

Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg Direkte

udskrivning.

Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen tilføjet.

2

Vælg den maskine, du vil benytte.

3

Tilpas maskinindstillingerne.

4

Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

7

Mac-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Sådan udskriver du et dokument

Når du udskriver fra en Mac, skal du kontrollere indstillingerne for printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinnene nedenfor for at udskrive fra en Mac:

1

Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document Setup i nogle programmer).

3

Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på OK.

4

Åbn menuen File, og klik på Print.

5

Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.

6

Klik på Print.

4. Specielle funktioner

208

Udskrivningsfunktioner

Ændring af printerindstillinger

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

Udskrivning af flere sider på et ark

Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

1

Åbn et program, og vælg Print i menuen File.

2

Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet.

3

Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.

4

Klik på Print.

Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

Udskrivning på begge sider af papiret

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se

"Variationsfunktion" på side 8).

Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:

Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det konventionelle layout,

der anvendes i bogbinding.

Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der oftest bruges til

kalendere.

1

Vælg Print i menuen File i dit Mac-program.

2

Vælg Layout på rullelisten under Orientation.

3

Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided.

4

Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.

5

Klik på Print. Printeren udskriver nu på begge sider af papiret.

4. Specielle funktioner

209

Udskrivningsfunktioner

Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.

8

Linux-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Brug af Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.

Udskrivning fra programmer

Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

1

Åbn et program, og vælg Print i menuen File.

2

Vælg Print direkte ved brug af lpr.

3

Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på Properties i vinduet LPR GUI.

4. Specielle funktioner

210

Udskrivningsfunktioner

4

Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de følgende fire faner

øverst i vinduet.

General: Ændrer dokumenternes papirstørrelse, papirtype og -

retning. Den aktiverer duplexfunktionen, tilføjer start- og slutbannere, ændrer antallet af sider pr. ark.

Automatisk/manuel duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af uligelige.

Text: Angiver sidemargener og tekstindstillinger, f.eks.

linjeafstand eller kolonner.

Graphics: Angiver billedindstillinger, der bruges ved udskrivning

af billedfiler, f.eks. farveindstillinger, billedstørrelse eller billedposition.

Advanced: Angiver udskriftsopløsning, papirkilde og

destination.

5

Klik på Apply for at anvende ændringerne og lukke vinduet

Properties.

6

Klik på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.

7

Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for udskriftsjobbet.

Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på Cancel.

Udskrivning af filer

Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved hjælp af

CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette kan du gøre med

CUPS lpr-hjælpeprogrammet, men driverpakken erstatter lprstandardværktøjet med et meget mere brugervenligt LPR GUI-program.

Sådan udskriver du en dokumentfil:

1

Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk på Enter.

Vinduet LPR GUI vises.

Når du kun skriver lpr og trykker på Enter, åbnes vinduet Select

file(s) to print først. Vælg blot den eller de filer, du ønsker at

udskrive, og klik på Open.

2

I vinduet LPR GUI skal du markere din maskine på listen og ændre egenskaber for udskriftsjob.

3

Klik på OK for at starte udskrivningen.

4. Specielle funktioner

211

Udskrivningsfunktioner

Konfiguration af printeregenskaber

Du kan bruge vinduet Printer Properties, der stilles til rådighed af Printers

configuration, til at ændre de forskellige printeregenskaber for maskinen.

1

Åbn Unified Driver Configurator.

Skift om nødvendigt til Printers configuration.

2

Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på

Properties.

3

Vinduet Printer Properties vises.

Følgende fem faner vises øverst i vinduet:

General: Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og

navn. Det navn, der angives under denne fane, vises på printerlisten i Printers configuration.

Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en

anden port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel eller omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne fane.

Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden

maskindriver. Hvis du klikker på Options, kan du angive standardindstillinger for enheden.

Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job for at

annullere det valgte job, og markér afkrydsningsfeltet Show

completed jobs for at se tidligere jobs på joblisten.

Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på Add to

Class for at føje printeren til en bestemt klasse, eller klik på

Remove from Class for at fjerne maskinen fra den valgte

klasse.

4

Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet Printer

Properties.

4. Specielle funktioner

212

Udskrivningsfunktioner

9

Unix-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se

"Funktioner pr. model" på side 7).

Fortsættelse af udskriftsjobbet

Når du har installeret printeren kan du vælge billedet, teksten eller PS-filen, du vil udskrive.

1

Udfør kommandoen "printui <file_name_to_print>".

Hvis du f.eks. udskriver “document1

printui document1

Dette åbner UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.

2

Vælg en printer, der allerede er tilføjet.

3

Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. Page Selection.

4

Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i Number of Copies.

Tryk på Properties for at få fordel af de printerfunktioner, der findes i printerdriveren.

5

Tryk på OK for at starte udskriftsjobbet.

Ændring af maskinindstillingerne

UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan vælge forskellige indstillinger i printerens Properties.

Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for Help, “O” for OK, “A” for

Apply og “C” for Cancel.

Fanen General

Paper Size: Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre

papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.

Paper Type: Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet

Printer Default, Plain og Thick.

Paper Source: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som

standard er det Auto Selection.

Orientation: Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en

side.

Duplex: Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.

4. Specielle funktioner

213

Udskrivningsfunktioner

Automatisk/manuel duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af uligelige.

Multiple pages: Udskriv flere sider på én side af papiret.

Page Border: Vælg en af kanterne (f.eks. Single-line hairline eller

Double-line hairline)

Fanen Image

Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller billedretning.

Fanen Text

Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle udskrift.

Fanen Margins

Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er

margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger af den valgte sidestørrelse.

Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.

Fanen Printer-Specific Settings

Vælg forskellige indstillinger i JCL- og General-rammer for at brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.

4. Specielle funktioner

214

Brug af valgfrie enhedsfunktioner

3

Vælg din printerdriver på listen Vælg printer.

• Kun CLP-68xND Series/CLP-68xDW Series .

• Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 8).

10

Fra printerdriveren

Hvis du installerer den valgfrie enhed, kan du bruge avancerede udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur og angive udskrivning af et privat job i vinduet Udskriv. Kontrollér masselageret (harddisken) eller

RAM-diskindstillingen i Enhedsindstillinger. Du kan derefter vælge de

forskellige funktioner fra Udskrivningstilstand (se "Angivelse af

Enhedsindstillinger" på side 70).

1

Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises.

4

Klik på Egenskaber eller Indstillinger.

5

Klik på de enkelte faner, og vælg derefter Udskrivningstilstand.

6

Vælg den ønskede indstilling (se "Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner" på side 200).

11

Fra kontrolpanelet

Hvis din maskine har en masselagringsenhed (harddisk) eller ramdisk som ekstraudstyr, kan du få adgang til disse funktioner ved at trykke på knappen

(Menu) > Systemkonfig. > Jobhåndtering.

4. Specielle funktioner

215

Brug af valgfrie enhedsfunktioner

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

Aktivt job: Alle udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet, optræder

i køen for aktive job i den rækkefølge, som du har sendt dem til printeren i. Du kan slette et job fra køen, før det udskrives, eller rykke et job op, så det udskrives tidligere.

Beskyttet job: Du kan udskrive eller slette et sikret job. Viser listen over

sikrede job, som brugeren har angivet i printerdriveren. Du skal skrive det brugernavn og den adgangskode, der er angivet i printerdriveren.

Gemt job: Du kan udskrive eller slette et gemt job.

Filpolitik: Du kan vælge at generere filnavnet, inden du fortsætter med

jobbet via den valgfrie hukommelse. Hvis den valgfrie hukommelse allerede har det samme navn, kan du omdøbe eller overskrive den, når du indtaster et nyt filnavn.

4. Specielle funktioner

216

5. Nyttige administrationsværktøjer

I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.

• Easy Capture Manager

• Samsung AnyWeb Print

• Samsung Easy Color Manager

• Easy Eco Driver

• Brug af SyncThru™ Web Service

• Brug af Samsung Easy Printer Manager

• Brug af Status for Samsung-printer

• Brug af Linux Unified Driver Configurator

222

226

229

231

218

219

220

221

Easy Capture Manager

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 7).

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 7).

Hent skærmbilledet, og start Easy Capture Manager ved blot at trykke på tasten Print Screen. Nu kan du let udskrive skærmbilledet, som er hentet eller redigeret.

5. Nyttige administrationsværktøjer

218

Samsung AnyWeb Print

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 7).

• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 7).

Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige program.

Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

5. Nyttige administrationsværktøjer

219

Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager hjælper brugere med at finjustere ved hjælp af seks farvetoner og andre egenskaber, f.eks. lysstyrke, kontrast og mætning.

Ændringer af farvetonen kan gemmes som en profil og kan bruges fra driveren eller inde fra maskinen.

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 7).

• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 7).

Hjælper brugere af Samsung farvelaserprintere med at justere farver efter behov.

Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

5. Nyttige administrationsværktøjer

220

Easy Eco Driver

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 7).

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 7).

Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og toner før udskrivning. For at anvende dette program, Start Easy Eco Driver

before printing job skal afkrydsningsfeltet i printerindstillingerne være markeret.

Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne billeder og tekster, ændre skrifttyper m.m. Du kan gemme ofte anvendte indstillinger som en forudindstilling.

Sådan gør du:

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Udskriv dokumentet.

Et vindue åbnes.

3 Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.

Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.

4 Klik på Udskriv.

5. Nyttige administrationsværktøjer

221

Brug af SyncThru™ Web Service

• Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet Explorer

6.0 eller nyere.

• Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

• Kun netværksmodel (se "Software" på side 7).

1

Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

2

Skriv ID og Password, og klik derefter på Login. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

ID: admin

Password: sec00000

1

Adgang til SyncThru™ Web Service

1

Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.

Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.

2

Maskinens integrerede websted åbnes.

Sådan logger du på SyncThru™ Web Service

Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web Service uden at logge på, men du har ikke adgang til fanen Settings og fanen Security.

2

Oversigt over SyncThru™ Web Service

Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.

5. Nyttige administrationsværktøjer

222

Brug af SyncThru™ Web Service

Fanen Information

Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter, f.eks. en fejlrapport.

Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor

alvorlige de er.

Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den

mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.

Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkeltsidet og

dobbeltsidet.

Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og netværket.

Print information: Udskriver rapporter, som f.eks. systemrelaterede

rapporter, e-mail-adresse- og skrifttyperapporter.

Fanen Security

Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger og

aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.

Network Security: Angiver indstillinger for HTTP’er, IPSec, IPv4/IPv6-

filtrering, 802.1 x og godkendelsesservere.

User Access Control: Klassificerer brugerne i forskellige grupper alt

efter hver enkelt brugers rolle. Den enkelte brugers tilladelse, godkendelse og regnskab bliver styret af gruppens rolledefinition.

Fanen Settings

Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

• Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens indstillinger.

• Fanen Network Settings: Viser indstillinger for netværksmiljøet.

Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.

Fanen Maintenance

Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at vælge menuen Link.

Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.

Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.

Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller

kontrollere oplysninger.

License Management: Licensadministration leverer programmer med

installerede indstillinger og programlicens.

5. Nyttige administrationsværktøjer

223

Brug af SyncThru™ Web Service

Cloning: Du kan importere eller eksportere (overføre) forskellige

indstillinger (computerindstilling, netværksoplysninger, adressekartotek osv.) mellem enheder, der indeholder funktionen Cloning i SyncThru™

Web Service.

3

Konfiguration af e-mail-underretninger

Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge denne indstilling. Ved at angive oplysninger, som f.eks. IP-adresse, værtsnavn, email-adresse og SMTP-server, sender maskinen automatisk status

(mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.

Denne indstilling bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

1

Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.

Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.

2

Maskinens integrerede websted åbnes.

3

Under fanen Settings skal du vælge Machine Settings > E-mail

Notification.

Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø, skal du gå til

Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) for at konfigurere netværksmiljøet, inden du indstiller e-mail-beskeder.

4

Marker afkrydsningsfeltet Enable for at bruge E-mail Notification.

5

Klik på knappen Add for at tilføje bruger til e-mail-beskeder.

Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med beskedpunkter, du vil modtage en meddelelse om.

6

Klik på Apply.

Hvis firewall’en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du kontakte en netværksadministrator.

5. Nyttige administrationsværktøjer

224

Brug af SyncThru™ Web Service

4

Angivelse af systemadministratoroplysninger

Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mailbeskeder.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

1

Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.

Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.

2

Maskinens integrerede websted åbnes.

3

Under fanen Security skal du vælge System Security > System

Administrator.

4

Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og e-mail-adresse.

5

Klik på Apply.

5. Nyttige administrationsværktøjer

225

Brug af Samsung Easy Printer Manager

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Software" på side 7).

• Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 7).

• Windows, Internet Explorer 6.0 eller nyere kræves som minimum til

Samsung Easy Printer Manager .

Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle Samsungmaskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart.

Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer Manager giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.

Åbn mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer

Manager

Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:

Skærmbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.

5

Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager

Sådan åbnes programmet:

I Windows

Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers >

Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.

Brugere af Mac

1

Printerliste Printerlisten viser de printere, som er installeret på din computer og de netværksprintere, som er tilføjet af netværksregistrering (kun Windows).

5. Nyttige administrationsværktøjer

226

Brug af Samsung Easy Printer Manager

2

Printeroplysninger

Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IPadresse (eller portnavn) og maskinens status.

Du kan få vist onlineBrugervejledning.

Knappen Fejlfinding: Ved tryk på denne knap

åbnes Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl. Du kan åbne det relevante afsnit direkte i brugerhåndbogen.

Programoplysninger

Indeholder links til at skifte til de avancerede indstillinger (skifte brugergrænseflade), opdateringer, præferencer, oversigt, hjælp og Om.

3

Knappen bruges til at skifte til

brugergrænsefladen med avancerede

indstillinger (se "Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger" på side 228).

4

Hurtiglinks Viser Hurtige links til maskinspecifikke funktioner.

Dette afsnit indeholder desuden links til programmer i avancerede indstillinger.

Hvis du forbinder din maskine til et netværk, aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.

5

Indholdsområde

6

Start Bestille forbrugsstoffer

Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.

Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner online.

Vælg menuen Hjælp, eller klik på knappen i vinduet, og klik på en indstilling, som du vil vide mere om.

5. Nyttige administrationsværktøjer

227

Brug af Samsung Easy Printer Manager

6

Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger

Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som administrerer netværket og maskinerne.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og

tonerrelaterede advarsler.

Jobregnskab

Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og anvendes på enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware, såsom SyncThru™- eller

CounThru™-administrationssoftware.

Enhedsindstillinger

Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.

Advarselsindstillinger (kun Windows)

Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.

Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der modtages

advarsler.

E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via e-

mail.

5. Nyttige administrationsværktøjer

228

Brug af Status for Samsung-printer

Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig besked om maskinens status.

• Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.

• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen

(se "Specifikationer" på side 100).

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 7).

7

Oversigt over Status for Samsung-printer

Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsungprinter. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer maskinens software.

Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til

Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende > knappen

Printerstatus.

Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:

Ikon Betydning

Normal

Advarsel

Fejl

Beskrivelse

Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller advarsler.

Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen Toneren er tom.

Der er opstået mindst én fejl i maskinen.

5. Nyttige administrationsværktøjer

229

Brug af Status for Samsung-printer

1

2

Indstilling

3

Bestil forbrugsstoffer

Br'ugerhåndbog

4

5

Tonerniveau

Luk

Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger.

Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.

Du kan angive indstillinger, der har relation til advarsler for udskriftsjob.

Du kan bestille nye tonerpatroner online.

Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog.

Ved tryk på denne knap åbnes

Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl.

Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.

Luk vinduet.

5. Nyttige administrationsværktøjer

230

Brug af Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er beregnet til konfiguration af maskinenheder. Du skal installere Unified Linux Driver for

at kunne bruge Unified Driver Configurator (se "Installation til Linux" på side

129).

Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet Unified Driver

Configurator automatisk på skrivebordet.

8

Åbning af Unified Driver Configurator

1

Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på skrivebordet.

Du kan også klikke på menuikonet Startup og vælge Samsung

Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2

Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende konfigurationsvindue.

1 Printer Configuration

2

Port Configuration

Hvis du vil bruge skærmhjælpen, skal du trykke på knappen Help eller

i vinduet.

3

*Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på Exit for at lukke Unified Driver Configurator.

5. Nyttige administrationsværktøjer

231

Brug af Linux Unified Driver Configurator

9

Printers configuration

Printers configuration har to faner: Printers og Classes.

Fanen Printers

Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at klikke på maskinikonet i venstre side af vinduet Unified Driver Configurator.

1

Skifter til Printers configuration.

2

Viser alle installerede maskiner.

3

Viser status, modelnavn og URI for maskinen.

Printerens betjeningsknapper er:

Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.

Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.

Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.

Set as Default: Indstiller den valgte maskine som standardmaskine.

Stop/Start: Stopper/starter maskinen.

Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du vil

kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.

Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre printerens

egenskaber.

5. Nyttige administrationsværktøjer

232

Brug af Linux Unified Driver Configurator

Fanen Classes

Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.

10

Ports configuration

I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte, kontrollere status for hver port og frigive en port, der er stoppet i optaget-tilstand, når dens ejer af en eller anden grund har afsluttet jobbet.

1

Viser alle maskinklasserne.

2

Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen.

Refresh: Opdaterer listen over klasser.

Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskineklasse.

Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.

1

Skifter til Ports configuration.

2

Viser alle tilgængelige porte.

3

Viser porttypen, enheden, der er tilsluttet porten, samt status.

Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.

Release port: Frigiver den markerede port.

5. Nyttige administrationsværktøjer

233

6. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

• Problemer med papirindføring 235

• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger 236

• Udskrivningsproblemer

• Problemer med udskriftskvaliteten

• Problemer vedrørende operativsystem

237

241

249

Hvis der opstår fejl under installation og konfiguration af den trådløse software, kan du

finde oplysninger i afsnittet om fejlfinding i kapitlet om trådløs konfiguration (se "Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk" på side 168).

Problemer med papirindføring

Tilstand

Papirstop under udskrivning.

Papirarkene hænger sammen.

Løsningsforslag

Afhjælp papirstoppet.

• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.

• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.

• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.

• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.

Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.

Der kan ikke indføres flere sider i maskinen på én gang.

Papiret indføres ikke i maskinen.

Der opstår hele tiden papirstop.

• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.

• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.

• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.

• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.

• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige udskriftsmaterialer, skal du bruge bakken til den manuelle arkføder.

• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.

• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.

Konvolutter vrides eller indføres forkert i maskinen.

Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.

6. Fejlfinding

235

Problemer med strøm- og kabeltilslutninger

Tilstand

Maskinen får ingen strøm, eller kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.

Løsningsforslag

• Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en (Strøm)-knap på kontrolpanelet, skal du trykke på den.

• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.

6. Fejlfinding

236

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Maskinen udskriver ikke.

Mulig årsag

Maskinen får ingen strøm.

Kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.

Kablet mellem computeren og maskinen er beskadiget.

Portindstillingen er forkert.

Løsningsforslag

Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en kontrolpanelet, skal du trykke på den.

(Strøm)-knap på

Maskinen er ikke valgt som standardmaskine. Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.

Undersøg maskinen for følgende:

• Dækslet er ikke lukket. Luk dækslet.

• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 83).

• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 33).

• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.

Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 20).

Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job.

Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.

Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte port.

6. Fejlfinding

237

Udskrivningsproblemer

Maskinen udskriver ikke.

Tilstand

Maskinen vælger papir fra den forkerte papirkilde.

Mulig årsag

Maskinen kan være forkert konfigureret. Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.

Printerdriveren er muligvis forkert installeret.

Afinstaller og geninstaller maskinens driver.

Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.

Løsningsforslag

Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet.

Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.

Udbakken er fuld.

Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.

Den papirindstilling, der blev valgt under

Udskriftsindstillinger, kan være forkert.

Jobbet kan være meget komplekst.

I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i

Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45). Vælg den

korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side

47).

Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.

Et udskriftsjob behandles meget langsomt.

Halvdelen af siden er blank.

Indstillingen for papirretningen kan være forkert.

Papirformatet og indstillingerne for papirformatet stemmer ikke overens.

Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45). Se

printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side 47).

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

6. Fejlfinding

238

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Maskinen udskriver, men teksten er forkert, forvansket eller ufuldstændig.

Der udskrives sider, men de er tomme.

Mulig årsag

Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.

Der er valgt en forkert printerdriver.

Der er funktionsfejl i programmet.

Der er funktionsfejl i operativsystemet.

Tonerpatronen er defekt eller tom.

Løsningsforslag

Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.

Kontrollér programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.

Prøv at udskrive et job fra et andet program.

Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.

Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.

• Se "Fordele toner" på side 62.

• Se "Udskifte tonerpatronen" på side 64.

Maskinen udskriver ikke

PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.

Filen kan indeholde blanke sider.

Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobatprodukterne.

Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.

Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan være defekte.

Kontakt en servicetekniker.

Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver

Udskriv som billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.

Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.

Udskriftskvaliteten for fotografier er ikke god.

Billederne er ikke klare.

Opløsningen for fotografiet er meget lav. Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet, reduceres opløsningen.

6. Fejlfinding

239

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Før udskrivning udskiller maskinen dampe i nærheden af udbakken.

Mulig årsag

Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe under udskrivning.

Maskinen udskriver ikke på papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir.

Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens.

Det udskrevne faktureringspapir er krøllet.

Indstillingen for papirtype er forkert.

Løsningsforslag

Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.

Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret under fanen Papir i

Udskriftsindstillinger ("Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen

Papir, og angiv typen til Tyndt papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

6. Fejlfinding

240

Problemer med udskriftskvaliteten

Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du kan løse problemet.

Tilstand

Lys eller falmet udskrift

Udskriften på den øverste halvdel af papiret er lysere end på resten af papiret

Løsningsforslag

• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se

"Udskifte tonerpatronen" på side 64).

• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.

• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.

• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen

indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76).

• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Genbrugt (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

6. Fejlfinding

241

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Tonerpletter

Løsningsforslag

• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.

• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76).

• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 76).

Udfald

A a B b C

A a B b C

A a B b C

A a B b C

A a B b C

Hvide pletter

Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:

• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.

• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.

• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir og angiv typen til Tykt papir (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Hvis der er hvide pletter på siden:

• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør

maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76).

• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76).

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

6. Fejlfinding

242

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Lodrette linjer

Farvet eller sort baggrund

Tonerudtværing

Løsningsforslag

Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:

• Tonerpatronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern tonerpatronen, og installer en ny

(se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

Hvis der er lodrette hvide striber på siden:

• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:

• Skift til en lettere type papir.

• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.

• Udskift den gamle tonerpatron med en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

• Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 62).

• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76).

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

6. Fejlfinding

243

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand Løsningsforslag

Lodrette gentagne defekter

Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:

• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du fortsat oplever problemet, skal du fjerne tonerpatronen og installere en ny

(se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.

• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.

Spredte baggrundspletter

A

Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.

• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.

• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.

Eller vælg Tykt papir i vinduet Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i

programmet eller i Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45). Kontroller, at du har valgt den

korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.

• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 62).

6. Fejlfinding

244

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand Løsningsforslag

Der er tonerpartikles omkring tegn med Fed og billeder

Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Genbrugt (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.

Misdannede tegn

• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.

Skrå skrift

• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.

6. Fejlfinding

245

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Krøller eller bølger

Løsningsforslag

• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

Folder eller bukninger

• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

Bagsiden af udskrifterne er snavset

• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76).

6. Fejlfinding

246

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Helt farvede eller helt sorte sider

Løsningsforslag

• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.

• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

A

Løs toner

• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 76).

• Kontrollér papirets type, tykkelse og kvalitet.

• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Blanke områder i tegnene

Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:

• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.

• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.

A

6. Fejlfinding

247

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Vandrette striber

Løsningsforslag

Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:

• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.

• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 64).

Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Krøl

Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til Tyndt

papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 45).

• Et ukendt billede vises gentagne gange på nogle få ark

• Løs toner

• Der forekommer lys udskrift eller forurening

Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks.

løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 196).

6. Fejlfinding

248

Problemer vedrørende operativsystem

1

Ofte forekommende Windows-problemer

Tilstand Løsningsforslag

Meddelelsen ”Filen er i brug” vises under installationen.

Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.

Meddelelserne ”Generel beskyttelsesfejl”,

”Undtagelse OE”, ”Spool 32” eller ”Ugyldig handling” vises.

Luk alle andre programmer, og genstart Windows.

Meddelelsen ”Kan ikke udskrive”, ”der er opstået en printer timeout-fejl” vises.

Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.

Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.

6. Fejlfinding

249

Problemer vedrørende operativsystem

2

Almindelige Mac-problemer

Tilstand Løsningsforslag

Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.

Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.

Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.

Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.

Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.

Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.

Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

Du kan finde oplysninger om Mac-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Mac, der fulgte med din pc.

6. Fejlfinding

250

Problemer vedrørende operativsystem

3

Ofte forekommende Linux-problemer

tilstand

Maskinen udskriver ikke.

Løsningsforslag

• Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til fanen

Printers i vinduet Printers configuration for at få vist listen over tilgængelige maskiner. Kontrollér, at maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne Add new printer wizard for at konfigurere enheden.

• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn Printers configuration, og marker maskinen på listen over printere.

Læs beskrivelsen i ruden Selected printer. Hvis status indeholder strengen Stopped, skal du trykke på knappen Start. Derefter skulle maskinen fungere normalt. Statussen "stopped" aktiveres muligvis, når der opstår visse problemer med udskrivningen.

• Undersøg, om programmet har en specialindstilling for udskrivning, f.eks. "-oraw". Hvis ”-oraw” er angivet i kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges Gimp Front-end, skal du vælge "print" -> "Setup printer" og redigere kommandolinjeparameteren på kommandolinjen.

Visse farver udskrives helt sorte.

Nogle farvebilleder udskrives i uventede farver.

Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU Ghostscript version 7.05), hvor grundfarverummet i dokumentet er et indekseret farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript benytter CIE-farverum som farvematchningssystem, bør du opdatere Ghostscript på dit system til mindst GNU Ghostscript version 7.06 eller nyere. Du kan finde de nyeste versioner af Ghostscript på www.ghostscript.com.

Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU Ghostscript version 7.xx), hvor grundfarverummet i dokumentet er et indekseret RGB-farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript benytter CIE-farverum som farvematchningssystem, bør du opdatere Ghostscript på dit system til mindst GNU Ghostscript version 8.xx eller nyere. Du kan finde de nyeste versioner af Ghostscript på www.ghostscript.com.

Maskinen udskriver ikke hele sider, og udskrifterne udskrives på halve sider.

Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8.51 eller ældre af Ghostscript, 64bit Linux OS, og som er rapporteret til bugs.ghostscript.com som Ghostscript Bug 688252. Problemet er løst i AFPL

Ghostscript v. 8.52 og nyere. Hent den nyeste version af AFPL Ghostscript fra http://sourceforge.net/projects/ ghostscript/, og installer den, så problemet bliver løst.

6. Fejlfinding

251

Problemer vedrørende operativsystem tilstand Løsningsforslag

Når jeg udskriver et dokument, får jeg fejlen: "Cannot open port device file".

Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et igangværende udskriftsjob. Kendte versioner af CUPS-server (Common UNIX Printing System) afbryder udskriftsjobbet, hver gang udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux Driver låser porten under udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke tilgængelig for efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at vælge Release port i vinduet Port configuration.

Når du udskriver et dokument via netværket i SuSE 9.2, udskriver printeren ikke.

Den CUPS-version (Common UNIX Printing System), der distribueres med SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21), har et problem med IPP-udskrivning (Internet Printing Protocol). Brug socketudskrivning i stedet for IPP, eller installer en nyere version af CUPS (Common UNIX Printing System) (cups-1.1.22 eller nyere).

Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.

6. Fejlfinding

252

Problemer vedrørende operativsystem

4

Almindelige PostScript-problemer

De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.

udskrives

Problem

PostScript-filen kan ikke

Rapporten Grænsekontrolfejl udskrives

Der udskrives en PostScriptfejlside

Den valgfri bakke er ikke valgt i driveren

Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat

Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt

Mulig årsag

PostScript-driveren er muligvis ikke installeret korrekt.

• Installer PostScript-driveren (se "Softwareinstallation" på side 126).

• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er tilgængelig til udskrivning.

• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.

Udskriftsjobbet er for komplekst.

Udskriftsjobbet er muligvis ikke PostScript.

Printerdriveren er ikke konfigureret til at genkende den valgfrie bakke.

Printerdriverens indstilling for opløsning stemmer muligvis ikke overens med indstillingen i Acrobat Reader.

Løsning

Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller installere mere hukommelse.

Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller en PostScript-headerfil til maskinen.

Åbn driveregenskaberne, vælg fanen Enhedsindstillinger, og angiv

bakkeindstillingen (se "Angivelse af Enhedsindstillinger" på side 70).

Sørg for, at opløsningsindstillingen i printerdriveren stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

6. Fejlfinding

253

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region

ALBANIA

ARGENTINE

ARMENIA

AUSTRALIA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

BAHRAIN

BELARUS

BELGIUM

BOLIVIA

BOSNIA

BRAZIL

BULGARIA

Customer Care Center

42 27 5755

0800-333-3733

0-800-05-555

1300 362 603

0810-SAMSUNG (7267864, €

0.07/min)

088-55-55-555

8000-4726

810-800-500-55-500

02-201-24-18

800-10-7260

05 133 1999

0800-124-421

4004-0000

07001 33 11

Web Site

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Country/Region

CAMEROON

CANADA

CHILE

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

DOMINICA

ECUADOR

Customer Care Center Web Site

7095-0077

800-SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-482 82 00 www.samsung.com

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ ca www.samsung.com/ ca_fr (French) www.samsung.com

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

400-810-5858

01-8000112112

0-800-507-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

COTE D’LVOIRE

8000 0077

CROATIA

CYPRUS

062 SAMSUNG (062 726

7864) www.samsung.com

www.samsung.com

8009 4000 only from landline www.samsung.com

800-SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis

Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

1-800-751-2676

1-800-10-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

254

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

EGYPT

EIRE

EL SALVADOR

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GEORGIA

GHANA

GREECE

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

Customer Care Center

08000-726786

0818 717100

800-6225

800-7267

030-6227 515

01 48 63 00 00

Web Site

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

01805 - SAMSUNG (726-7864

€ 0,14/min) www.samsung.com

8-800-555-555 www.samsung.com

0800-10077

0302-200077 www.samsung.com

80111-SAMSUNG (80111 726

7864) only from land line(+30)

210 6897691 from mobile and land line www.samsung.com

1-800-299-0013 www.samsung.com

800-27919267 www.samsung.com

(852) 3698-4698 www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/

Country/Region

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

IRAN

ITALY

JAMAICA

JAPAN

JORDAN

KAZAKHSTAN

KENYA

KOSOVO

KUWAIT

KYRGYZSTAN

LATVIA

Customer Care Center Web Site

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

1800 1100 11

3030 8282

1800 3000 8282

1800 266 8282 www.samsung.com

0800-112-8888

021-5699-7777 www.samsung.com

021-8255

800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-234-7267

0120-327-527

800-22273 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

(GSM:7799)

0800 724 000

+381 0113216899

183-2255

00-800-500-55-500

8000-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

255

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

LITHUANIA

LUXEMBURG

MALAYSIA

MACEDONIA

MEXICO

MOLDOVA

MONGOLIA

MONTENEGRO

MOROCCO

NIGERIA

NETHERLANDS

NEW ZEALAND

NICARAGUA

NORWAY

OMAN

PANAMA

PERU

Customer Care Center

8-800-77777

261 03 710

Web Site

www.samsung.com

www.samsung.com

1800-88-9999

023 207 777 www.samsung.com

www.samsung.com

01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

00-800-500-55-500 www.samsung.com

020 405 888

080 100 2255

0800-726-7864

0900-SAMSUNG (0900-

7267864) (€ 0,10/min)

0800 SAMSUNG (0800 726

786)

00-1800-5077267

815-56 480

800-SAMSUNG (726-7864)

800-7267

0-800-777-08 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Country/Region

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

PUERTO RICO

ROMANIA

RUSSIA

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SERBIA

SINGAPORE

Customer Care Center

1-800-10-SAMSUNG(726-

7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG(726-

7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG(726-

7864) for Globe

02-5805777

0 801-1 SAMSUNG (172-678)

+48 22 607-93-33

Web Site

www.samsung.com

www.samsung.com

808 20-SAMSUNG (808 20

7267)

1-800-682-3180 www.samsung.com

www.samsung.com

08010 SAMSUNG (08010 726

7864) only from landline(+40)

21 206 01 10 from mobile and land line www.samsung.com

8-800-555-55-55

9200-21230 www.samsung.com

www.samsung.com

800-00-0077

0700 SAMSUNG (0700 726

7864) www.samsung.com

www.samsung.com

1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

256

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

SLOVAKIA

Web Site

www.samsung.com

SOUTH AFRICA

0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

SPAIN

902-1-SAMSUNG(902 172

678) www.samsung.com

SWEDEN

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

SWITZERLAND

0848-SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min) www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr(French)

TADJIKISTAN

TAIWAN

TANZANIA

THAILAND

Customer Care Center

0800-SAMSUNG (0800-726-

7864)

8-10-800-500-55-500

0800-329-999

0266-026-066

0685 88 99 00 www.samsung.com

www.samsung.com

1800-29-3232

02-689-3232 www.samsung.com

www.samsung.com

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

Country/Region

UGANDA

U.K

U.S.A

UKRAINE

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

Customer Care Center

0800-300 300

0330 SAMSUNG (7267864)

Web Site

www.samsung.com

www.samsung.com

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0-800-502-000 www.samsung.com/ ua www.samsung.com/ ua_ru

8-10-800-500-55-500

0-800-100-5303

1 800 588 889 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

257

Ordliste

Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.

802.11

802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk

(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE

802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.

ADF

En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af papiret med det samme.

AppleTalk

AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac

(1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

Bitdybde

En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver.

Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.

Adgangspunkt

AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk

(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLANradiosignaler.

BMP

Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle grafikfiler på denne platform.

Ordliste

258

Ordliste

BOOTP

Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrapprocessen på en computer eller det operativsystem, der kører på den.

BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde

CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.

Sortering

Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives yderligere kopier.

Kontrolpanel

Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.

Dækning

Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.

CSV

Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end Microsoft.

DADF

En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

Standard

Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.

Ordliste

259

Ordliste

DHCP

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/servernetværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til klientværter.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket.

DNS

DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f.eks. internettet.

Matrixprinter

En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.

DPI

DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.

DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.

Duplex

En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.

Ordliste

260

Ordliste

Driftscyklus

Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på

2.400 sider om dagen.

ECM

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.

Emulering

Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som en anden.

En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne tilstand.

Ethernet

Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk

(Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media

Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.

EtherTalk

En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og

Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks. internettet eller et intranet).

Ordliste

261

Ordliste

Fikseringsenhed

Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en laserprinter.

Gateway

En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk.

Gråtoner

Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de forskellige grå nuancer.

Halvtone

En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.

Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.

Masselagringsenhed (harddisk)

Masselagringsenheden er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.

IEEE 1284

Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of

Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder

(f.eks. en printer).

Intranet

Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne websted.

Ordliste

262

Ordliste

IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af

IP-standarden.

IPM

IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed.

En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan producere i løbet af et minut.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.

IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.

IPX/SPX

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWareoperativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner

TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et

LAN).

ISO

ISO (International Organization for Standardization) er en international organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale branche- og handelsstandarder.

ITU-T

ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.

Ordliste

263

Ordliste

ITU-T’s testark nr. 1

Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af dokumenter.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.

Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på internettet.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.

LED

En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.

MAC-adresse

MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-

4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en scanner osv.

MH

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLEskema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.

MMR

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.6.

Ordliste

264

Ordliste

Modem

En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.

MR

MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T

T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes forskellene.

NetWare

Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.

Originaler

Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.

PABX

En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.

En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret.

PCL

PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language

– sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.

Ordliste

265

Ordliste

PDF

PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.

PostScript

PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et billede.

Printerdriver

Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra computeren til printeren.

Udskriftsmedie

Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.

PPM

PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.

PRN-fil

En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange opgaver.

Protokol

En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.

PS

Se PostScript.

PSTN

PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk, der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i virksomheder.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang til netværket.

Ordliste

266

Ordliste

Opløsning

Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning.

SMB

SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af email over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.

SSID

SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN).

Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.

Undernetmaske

Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider.

Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter mislykkede transmissioner.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I

TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer.

Ordliste

267

Ordliste

Tonerpatron

En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.

TWAIN

En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAINkompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er en API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Mac.

UNC-sti

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er:

\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>

USB

USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.

Vandmærke

Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.

URL

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse operativsystemer.

Ordliste

268

Ordliste

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre sikkerheden i WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL

(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.

Ordliste

269

Indeks

A

administrere USBhukommelse

AirPrint angive tegn

AnyWeb Print

B

bakke

ændre bakkestørrelse bestille en ekstra bakke ilægge papir i universalbakken eller manuel arkføder indstilling af papirformat og type justere bredde og længde

beholder til spildtoner bemærkninger om regler

32

58

68

112

36

42

32

brug af hjælp bruge hjælp

210

47

D

direkte udskrivning hjælpeprogram

207

driverinstallation

Unix

141

51

173

197

219

E

ecoudskrivning enhedsindstillinger

47

70

F

farveindstillinger fejlmeddelelse

190

94

forbrugsstoffer

bestille

56

forventet levetid for tonerpatroner

61

maskinoplysninger overvågning af forbrugsstoffer tilgængelige forbrugsstoffer udskifte tonerpatronen

180

74

56

64

foretrukne indstillinger til udskrivning

46

funktion til hukommelseharddisk

215

funktioner

maskinfunktioner udskriftsmediefunktion

5

178

102

G

general settings generelle ikoner

185

11

google cloud printing

H

hukommelse

hukommelsesopgradering

I

indstille udskriftsopløsning

Linux

K

knapper

eco print screen wps

kontrolpanel konvention

L

layout lægge

papir i bakke 1

lægge i

papir i bakke 1valgfri bakker

175

72

211

22

22

22

21

11

181

33

33

Indeks

270

Indeks

papir i universalbakken eller manuel arkføder specialmedier

Linux

36

38

almindelige Linuxproblemer

251

brug af SetIP

135

driverinstallation til netværkstilsluttede

140

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

129

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel

130

printeregenskaber systemkrav udskrivning unified driver configurator

212

110

210

231

M

Mac

almindelige Macproblemer brug af SetIP

250

134

driverinstallation til netværkstilsluttede

139

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

127

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel systemkrav udskrivning

menu

emulering jobstyring oplysninger

menuoversigt

128

109

208

189

194

180

27

,

180

N

netværk

driverinstallation

Linux

Mac

UNIX

Windows generel konfiguration installationsmiljø

IPv6konfiguration

144

kabelbaseret netværkskonfiguration

133

konfiguration af trådløst netværk

147

præsentation af netværksprogrammer

132

SetIPprogram

133

,

134

,

135

,

163

140

139

141

136

191

111

nop udskrivning

Mac

O

om statusindikatoren ordliste oversigt over maskinen

set bagfra set forfra

Oversigt over Status for Samsungprinter

P

papir papirstop

tip til at undgå papirstop udbedre papirstop

Parallel

bestille

placere en maskine

justere højden

PostScriptdriver

fejlfinding

209

92

258

20

19

229

183

82

83

58

196

253

Indeks

271

Indeks

printerindstillinger

Linux

printerstatus

generelle oplysninger

problem

212

229

problemer vedrørende operativsystem

249

problemer

problemer med papirindforing

235

problemer med udskriftskvaliteten

241

strømproblemer

236

udskrivningsproblemer

237

R

rengøre

indvendigt opsamlingsrulle udvendigt

rengøre maskinen

77

79

76

76

S

service contact numbers

SetIPprogram sikker udskrivning

254

133

,

163

49

sikkerhed

oplysninger symboler

sikkerhedskopiere data

Specielle egenskaber specifikationer

udskriftsmedie

standardindstillinger

bakkeindstilling

status

SyncThru Web Service

generelle oplysninger

T

taltastatur tilbehør

bestille installere

tonerpatron

fordele toner forventet levetid håndteringsvejledning ikkeSamsung og genopfyldt lagring

22

58

70

62

61

60

60

60

195

100

102

12

12

52

42

22

222

222

udskifte patronen

trådløst

adhoctilstand

Infrastrukturstilstand

USBkabel

WPS frakobling

WPS maskinen har ikke et display

PBC

PIN

trådløst netværk

netværkskabel

64

147

147

153

150

151

151

163

U

udskriftsmedie

etiketter fortrykt papir glittet papir indstilling af papirformatet indstilling af papirtypen karton konvolut specialmedier transparent

42

41

39

38

41

42

42

42

40

Indeks

272

Indeks

udskriftsstøtte

udskriftsstøtte udskrive overlay

oprette slette udskrivning

udskrivning

102

43

204

204

204

ændre standardindstillingerne for udskrivning bruge direkte udskrivning hjælpeprogram

198

207

flere sider på ét ark

Mac

209

indstille som en standardmaskine

198

Linux

Mac mobile OS mobileprint

210

208

172

172

specielle udskrivningsfunktioner

200

udskrive et dokument

Windows udskrive på begge sider af papiret

Mac udskrive til en fil

UNIX

44

209

199

213

udskrivning af et dokument

Linux

Mac

UNIX

udskrivningsfunktion universalbakken eller manuel arkføder

bruge specialmedier lægge i tip om brug

38

36

36

UNIX

driverinstallation til netværkstilsluttede

141

udskrivning

213

Unix

systemkrav

USBhukommelse

sådan administrerer du sådan sikkerhedskopierer du

USBhukommelsesenhed

udskrivning

USBkabel

110

51

52

51

driver installation driverinstallation geninstallation af driver

210

208

213

198

127

,

129

24

,

25

128

,

130

V

valgfri bakke

bestille

vandmærke

oprette redigere slette

vedligeholdelsesdele

58

58

W

Windows

brug af SetIP

133

,

163

driverinstallation til netværkstilsluttede

136

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

24

,

25

ofte forekommende Windowsproblemer

249

systemkrav

108

203

203

203

59

Indeks

273

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents