Samsung CLP-600 Owner's manual

Samsung CLP-600 Owner's manual
Denne vejledning leveres kun til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden
forudgående varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte, der opstår som følge af
eller har relation til brugen af denne håndbog.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
• CLP-600 og CLP-600N er modelnavne tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
• SAMSUNG og Samsung logoerne er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
• Apple, TrueType, Laser Writer og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
• Microsoft, Windows, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 og Windows XP
er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
• Alle andre mærke- eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive firmaer eller organisationer.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
Country
Customer Care Center
Web Site
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88
(€ 0,10/min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
www.samsung.com/uk
RUSSIA
8-800-200-0400
www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
010- 6475 1880
www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
1600 1100 11
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP.
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
www.samsung.com/latin
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
BELGIUM
02 201 2418
www.samsung.com/be
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
CZECH
REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/ph
DENMARK
38 322 887
www.samsung.com/dk
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
FINLAND
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
THAILAND
www.samsung.com/th
FRANCE
08 25 08 65 65
(€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr
1800-29-3232
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
GERMANY
01805 - 121213
(€ 0,12/min)
www.samsung.de
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
HUNGARY
06 40 985 985
www.samsung.com/hu
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/za
ITALIA
199 153 153
www.samsung.com/it
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea
INDHOLD
1. Introduktion
Specielle funktioner ................................................................................................................
Printerkomponenter ...............................................................................................................
Set forfra ........................................................................................................................
Set fra højre side ..............................................................................................................
1.1
1.2
1.2
1.2
2. Opstilling af printeren
Udpakning ............................................................................................................................
Installation af tonerpatroner ....................................................................................................
Sådan lægger du papir i printeren ............................................................................................
Sådan skifter du papirstørrelse i bakken ..............................................................................
Tilslutning af et printerkabel ....................................................................................................
Til lokal udskrivning ..........................................................................................................
Til udskrivning over netværk (kun CLP-600N) .......................................................................
Tænd printeren ......................................................................................................................
Udskrivning af en demoside .....................................................................................................
Ændring af sprog på displayet (kun CLP-600N) ..........................................................................
Installation af printersoftware ..................................................................................................
Systemkrav .....................................................................................................................
Egenskaber for printerdriveren ...........................................................................................
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
3. Brug af kontrolpanelet
Forstå kontrolpanelet ..............................................................................................................
Display
(kun CLP-600N) ...............................................................................................................
Knapper ..........................................................................................................................
Sådan bruger du menuerne
på kontrolpanelet (kun CLP-600N) ............................................................................................
Adgang til menuerne i kontrolpanelet ..................................................................................
Oversigt over menuer
i kontrolpanelet ................................................................................................................
Menuen Oplysninger .........................................................................................................
Menuen Farve ..................................................................................................................
Menuen Printer .................................................................................................................
Menuen Opsaetning ..........................................................................................................
Menuen Netvaerk .............................................................................................................
3.1
3.1
3.2
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.5
4. Udskriftsmaterialer
Valg af papir og andre materialer .............................................................................................
Størrelser og kapaciteter ...................................................................................................
Retningslinjer for papir og specialmaterialer .........................................................................
Sådan lægger du papir i printeren ............................................................................................
Sådan bruger du bakke 1 ..................................................................................................
Sådan bruger du den valgfri bakke ......................................................................................
Sådan bruger du universalbakken .......................................................................................
Manuel indføring ...............................................................................................................
Udskrivning på specielle materialer ...........................................................................................
Udskrivning på konvolutter ................................................................................................
Udskrivning på etiketter ....................................................................................................
Udskrivning på fortrykt papir ..............................................................................................
Udskrivning på karton og andre brugerdefinerede materialestørrelser ......................................
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
5. Grundlæggende udskrivning
Udskrivning af et dokument ..................................................................................................... 5.1
Annullering af et udskriftsjob ................................................................................................... 5.1
6. Vedligeholdelse af printeren
Udskrivning af en konfigurationsside ......................................................................................... 6.1
Udskiftning af forbrugsstoffer .................................................................................................. 6.2
Håndtering af tonerpatroner .................................................................................................... 6.2
Opbevaring af tonerpatroner .............................................................................................. 6.2
Forventet levetid for tonerpatroner ..................................................................................... 6.2
Fordeling af toner ............................................................................................................. 6.2
Udskiftning af tonerpatroner .................................................................................................... 6.4
Udskiftning af papiroverførselsbæltet ........................................................................................ 6.5
Udskiftning af fikseringsenheden .............................................................................................. 6.7
Rengøring af printeren ............................................................................................................ 6.8
Udvendig rengøring af printeren ......................................................................................... 6.8
Indvendig rengøring af printeren ........................................................................................ 6.8
Håndtering af printer fra webstedet (kun CLP-600N) ................................................................... 6.9
Konfiguration af automatiske e-mail-meddelelser .................................................................. 6.9
Sådan konfigurerer du fanen med kontaktoplysninger ......................................................... 6.10
7. Problemløsning
Kontrolliste til fejlfinding ......................................................................................................... 7.1
Løsning af generelle udskrivningsproblemer ............................................................................... 7.2
Sådan afhjælper du papirstop .................................................................................................. 7.4
I området for papirindføring ............................................................................................... 7.4
I universalbakken ............................................................................................................. 7.5
Inde i printeren ................................................................................................................ 7.6
I området hvor papiret kommer
ud af printeren ................................................................................................................. 7.7
I den valgfri bakke 2 ......................................................................................................... 7.9
Tip til at undgå papirstop ................................................................................................. 7.12
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten .......................................................................... 7.12
Displaymeddelelsernes betydning ........................................................................................... 7.14
Almindelige problemer under Windows .................................................................................... 7.17
Almindelige problemer under Macintosh .................................................................................. 7.17
Almindelige problemer under Linux ......................................................................................... 7.17
8. Sådan benytter du din printer på et netværk (kun CLP-600N)
Deling af printere på netværk .................................................................................................. 8.1
Sådan konfigurerer du en netværkstilsluttet printer .................................................................... 8.1
Konfiguration af netværksparametre på kontrolpanelet .......................................................... 8.1
9. Installation af ekstraudstyr
til printeren
Forholdsregler i forbindelse med installation af ekstraudstyr ........................................................ 9.1
Installation af valgfri papirbakke .............................................................................................. 9.1
Installation af netværkskort
(kun CLP-600N) ..................................................................................................................... 9.2
10. Specifikationer
Specifikationer for printer ......................................................................................................
Papirspecifikationer ..............................................................................................................
Oversigt ........................................................................................................................
Understøttede papirstørrelser ...........................................................................................
Retningslinjer for brug af papir .........................................................................................
Papirspecifikationer .........................................................................................................
Kapacitet for udbakke .....................................................................................................
Kapacitet for papirbakker .................................................................................................
Opbevaring af printer og papir ..........................................................................................
Konvolutter ....................................................................................................................
Etiketter ........................................................................................................................
10.1
10.1
10.1
10.2
10.2
10.3
10.3
10.3
10.3
10.4
10.4
Vigtige forholdsregler og sikkerhedsoplysninger
14 Juster kun indstillinger, som beskrives i brugervejledningen. Ukorrekt
justering af andre indstillinger kan føre til beskadigelser, og det kan
kræve omfattende reparation af kvalificerede serviceteknikere at få
maskinen til at fungere normalt igen.
Når du benytter denne maskine, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid
følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:
1
Læs og forstå alle instruktioner.
2
Brug sund fornuft ved betjening af elektrisk udstyr.
3
Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen og i dokumentationen
til maskinen.
4
Hvis en instruktion ser ud til at være i strid med
sikkerhedsoplysningerne, har sikkerhedsoplysningerne prioritet. Du kan
have misforstået instruktionen. Hvis du ikke kan finde en løsning på
forholdet, kan du rådføre dig med en salgs- eller servicerepræsentant.
5
Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres. Undgå brug
af flydende rengøringsmidler eller midler på sprayflaske. Brug kun en
fugtig klud til rengøring.
6
Maskinen må ikke placeres på en ustabil vogn, stativ eller bord. Den
kan falde ned og forårsage alvorlig beskadigelse.
7
Maskinen må aldrig placeres på, i nærheden af eller over en radiator, et
varmeapparat, airconditionanlæg eller ventilationsåbning.
8
Undgå, at maskinen eller andre genstande står på strømledningen.
Maskinen på ikke placeres sådan, at ledningerne udsættes for unødigt
slid ved, at andre træder på dem.
9
15 Undgå at anvende maskinen under tordenvejr. Der er en lille risiko for
at få elektrisk stød fra lynnedslag. Træk om muligt stikket ud af
kontakten, indtil tordenvejret er overstået.
16 Hvis du altid udskriver mange sider, kan overfladen på udbakken blive
varm. Pas på ikke at berøre overfladen, og hold børn væk fra den varme
flade.
17 GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Miljø og sikkerhedshensyn
Lasersikkerhedserklæring
Printeren er certificeret til at overholde kravene i amerikanske DHHS 21 CFR,
kapitel 1 afsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andetsteds certificeret
som et klasse 1-laserprodukt, der overholder kravene i IEC 825.
Klasse 1-laserprodukter anses som farlige. Lasersystemet og printeren er
konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau
under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de
foreskrevne servicebetingelser.
ADVARSEL
Benyt aldrig printeren, når beskyttelsesafskærmningen er fjernet fra laser/
scanner-komponenterne. Den reflekterede stråle kan beskadige dine øjne,
selv om den er usynlig. Når du benytter dette produkt, skal de
grundlæggende sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for
brand, elektrisk stød og personskader:
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan
medføre reduceret ydelse og kan føre til fare for brand eller elektrisk
stød.
10 Pas på, at kæledyr ikke tygger på strømledningen eller
tilslutningsledningerne til pc'en.
11 Undlad at indføre genstande i maskinen gennem kabinettet eller
åbninger. De kan komme i kontakt med farlige, strømførende steder, og
der kan opstå fare for brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde
væske på eller ind i maskinen.
12 For at reducere risikoen for elektrisk stød må maskinen aldrig adskilles.
Bring maskinen til en kvalificeret servicetekniker, hvis reparation er
påkrævet. Hvis låg åbnes eller fjernes, kan dette føre til fare for
elektrisk stød eller andre farlige situationer. Ukorrekt samling af
maskinen kan medføre elektrisk stød, når maskinen efterfølgende
anvendes.
13 Fjern forbindelsen til pc'en og lysnettet, og overlad serviceopgaver til
kvalificerede teknikere i følgende situationer:
•Hvis nogen del af strømledningen, stikket eller tilslutningskablet
beskadiges eller bliver slidt.
•Hvis der er spildt væske i maskinen.
•Hvis maskinen har været udsat for regn eller anden form for vand.
•Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, når instruktionerne er blevet
fulgt.
•Hvis maskinen er blevet tabt, eller kabinettet ser ud til at være
beskadiget.
•Hvis maskinens ydelse pludselig ændres mærkbart.
i
Sikkerhed i forbindelse med ozon
FORSIGTIG: Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt
af den part, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende
lovgivning, kan medføre, at brugerens ret til at betjene apparatet ikke
længere er gældende.
Ved normal drift producerer denne maskine ozon. Denne
ozon er ikke farlig for brugeren. Det er anbefales
imidlertid, at maskinen anbringes et sted med god
ventilation.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du
kontakte din nærmeste Samsung-forhandler.
Canadiske radiointerferensregulativer
Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse Bradiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for
støjudsendende udstyr med titlen ”Digital apparatus”, ICES-003 fra Industry
and Science Canada.
Genbrug
Genbrug eller skaf dig af med emballagen fra dette produkt
på en miljømæssigt ansvarlig måde.
Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for radiostøjudsendelse
fra digitale apparater af klasse B som beskrevet i standarden for
støjudsendende udstyr med titlen: ”Appareils Numériques”, ICES-003 fra
Industry and Science Canada.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
USA
FCC (Federal Communications Commission)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt
levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt
fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
Intenderet emitter iht. FCC del 15
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse
radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4
GHz/5 GHz-båndet, kan være tilstede (integreret) i printersystemet, der er
beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit gælder kun for enheder,
der er til stede. Se på etiketten for at kontrollere tilstedeværelsen af trådløse
enheder.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan
indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Eventuelle trådløse enheder i din maskine er kun godkendt til anvendelse i
USA, hvis der findes et FCC-identitetsnummer på systemmærkaten.
FCC har fastsat som generel retningslinje, at der skal være en afstand på 20
cm (8") mellem enheden og kroppen, når der benyttes en trådløs enhed i
nærheden af kroppen (dette gælder ikke kroppens lemmer). Denne enhed
bør benyttes mere end 20 cm (8") fra kroppen, når den trådløse enhed er
tændt og sender. Den strøm, der afgives fra den eller de trådløse enheder,
der eventuelt er indbygget i printeren, ligger klart under de af FCC fastsatte
RF-grænser.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med
andet erhvervsaffald.
Afgivelse af radiofrekvenser
Denne afsender må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med
nogen andre antenner eller afsendere.
FCC-regulativer
Denne enhed er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med
grænseværdierne for digitale enheder af klasse B, i henhold til afsnit 15 i
FCC-regulativerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig
beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i forbindelse med installation i
hjemmet. Dette apparat genererer, benytter og kan udstråle
radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig påvirkning af anden
radiokommunikation, hvis det ikke installeres og benyttes i
overensstemmelse med de angivne instruktioner. Der er imidlertid ingen
garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given
installation. Hvis apparatet alligevel forårsager skadelig interferens i radioeller TV-modtagelsen (dette kan fastslås ved at tænde og slukke apparatet),
anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe problemet med en eller flere
af de følgende forholdsregler:
•Vend antennen i en anden retning, eller placer den et andet sted.
•Øg afstanden mellem apparat og modtager.
•Tilslut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end
det, modtageren er tilsluttet til.
•Søg hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio/TV-tekniker.
Denne enhed må kun benyttes under overholdelse af følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed
skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan
medføre, at enheden fungerer på uønsket vis.
Trådløse enheder må ikke åbnes og vedligeholdes af brugeren.
Udlad at ændre dem må nogen måde. Ændringer af trådløse
enheder vil gøre brugerens ret til at bruge dem ugyldig.
Kontakt producenten for service.
FCC-erklæring om brug af trådløse LAN:
”Under installation og drift af denne kombination af afsender
og antenne, kan eksponeringsgrænsen på 1 mW/cm2 blive
overskredet tæt ved den installerede antenne. Derfor bør
brugeren til enhver tid være mindst 20 cm fra antennen.
Denne enhed må ikke placeres sammen med en anden sendeog modtagerantenne.”
ii
Konformitetserklæring (Europæiske lande)
Europæiske stater, der er omfattet af trådløse godkendelser:
EU
Godkendelser og certificeringer
CE-mærkningen anvendt på dette produkt symboliserer
Samsung Electronics Co., Ltd.'s erklæring af konformitet
med følgende gældende 93/68/EEC-direktiver fra den
Europæiske Union fra de nedenfor angivne datoer:
Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland,
Finland, Frankrig (med frekvensrestriktioner), Tyskland,
Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen,
Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Slovakiet,
Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.
EEA/EFTA-lande Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz
Europæiske stater med begrænsninger for brug:
I Frankrig er frekvensområdet begrænset til 2446,5EU
1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EEC, harmonisering
af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til
svagstrømsudstyr.
2483,5 MHz for enheder med en transmissionseffekt på
over 10 mW, f.eks. trådløse enheder
1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EEC (92/31/EEC), harmonisering af
lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet.
EEA/EFTA-lande Ingen begrænsninger på nuværende tidspunkt.
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC vedrørende radioudstyr og
telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres
kompatibilitet.
Vejledende kompatibilitetserklæringer
Trådløs vejledning
En fuld deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede
standarder kan fås hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
Printeren kan indeholde (have indbygget) svagstrømsenheder af typen
radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)),
der benytter 2,4 GHz/5 GHz-båndet. Det følgende afsnit indeholder en
generel oversigt over emner, der skal tages i betragtning under anvendelsen
af en trådløs enhed.
EC-certificering
Certificering i henhold til 1999/5/EC Direktiv om radioudstyr
og telekommunikationsterminaludstyr (FAX)
Yderligere begrænsninger, advarsler og anliggender, der relaterer til
bestemte lande, står opført i afsnittet for individuelle lande (eller
landegrupper). De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til
anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på
systemmærkaten. Hvis det land, du vil benytte den trådløse enhed i, ikke
findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed.
Trådløse enheder er underlagt streng regulering, og brugen af sådanne
enheder er muligvis ikke tilladt.
Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til tværeuropæisk
enkeltterminaltilslutning til det analoge offentlige telefonnetværk (PSTN) i
overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er blevet konstrueret
til at fungere med de nationale telefonnetværk og er foreneligt med centraler
i de europæiske lande.
I tilfælde af problemer bør du først kontakte Euro QA Lab hos Samsung
Electronics Co., Ltd.
Effektoutputtet fra den eller de trådløse enheder, der måtte være integreret
i din printer, ligger vel under de RF-grænseværdier, der er gældende på
nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integrerede i
printeren) udsender mindre energi end tilladt af
radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens
overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. På trods af
effektniveauerne bør brugeren bestræbe sig på at minimere den
menneskelige kontakt med enheden under normal drift.
Dette produkt er blevet afprøvet i henhold til TBR21 og/eller TBR38. For at
assistere i brugen og anvendelsen af terminaludstyr, der overholder denne
standard, udgiver European Telecommunication Standards Institute (ETSI)
et vejledende dokument (EG 201 121), der indeholder notater og yderligere
krav til sikring af netværkskompatibilitet for TBR21-terminaler. Dette
produkt er blevet designet i overensstemmelse med og overholder alle
relevante retningslinjer indeholdt i dette dokument.
Som generel retningslinje er en adskillelse på 20 cm (8") mellem den
trådløse enhed og kroppen, når en sådan bruges i nærheden af kroppen
(dette gælder ikke lemmerne), det typiske. Denne enhed bør benyttes mere
end 20 cm (8") fra kroppen, når trådløse enheder er tændte og sender.
Oplysninger om europæisk radiogodkendelse (for produkter
udstyret med EU-godkendte radioenheder)
Dette produkt er en printer; printeren, der er beregnet til kontor- eller
hjemmebrug, kan indeholde (have indbygget) svagstrømsenheder af typen
radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)),
der benytter 2,4 GHz/5 GHz-båndet. Dette afsnit gælder kun, hvis disse
enheder er tilstede. Se på systemmærkaten for at kontrollere
tilstedeværelsen af trådløse enheder.
Denne sender må ikke placeres sammen med eller benyttes i forbindelse
med nogen anden antenne eller sender.
Visse omstændigheder kræver yderligere restriktioner for brugen af trådløse
enheder. Eksempler på almindelige restriktioner findes i listen herunder:
Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i
flyvemaskiner. Aktuelle luftfartsregulativer kræver, at trådløse
enheder slukkes under rejser i flyvemaskiner. IEEE 802.11
(også kendt som trådløst Ethernet) og Bluetoothkommunikationsenheder er eksempler på enheder, der
fungerer via trådløs kommunikation.
Eventuelle trådløse enheder i dit system er kun godkendt til brug inden for
den Europæiske Union eller i tilknyttede områder, hvis der findes et CEmærke med
et registreringsnummer fra de europæiske
godkendelsesorganer (Notified Body) og et advarselssymbol på
systemmærkaten.
Effektoutputtet i den eller de eventuelle trådløse enheder i din printer befinder
sig vel under de RF-grænseværdier, der er fastsat af Europakommissionen i
R&TTE-direktivet.
iii
I miljøer, hvor risikoen for forstyrrelser af andre enheder eller
tjenester er skadelige eller anses for skadelige, kan
muligheden for anvende trådløse enheder være begrænset
eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller
brændbare gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse
af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du
færdes i miljøer, hvor du er usikker på brugen af trådløse
enheder, bør du spørge relevante myndighed, før du tænder
eller benytter trådløse enheder.
E U D e c la r a ti o n o f Co n f o r m it y ( R & T T E )
W e , Sa m s u n g E le c tr o n ic s Co ., L t d .
of
I de fleste lande gælder forskellige begrænsninger for
anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret
med en trådløs enhed, bør du konsultere de lokale
radiogodkendelsesmyndigheder i destinationslandet for
eventuelle restriktioner for brugen af trådløse enheder, før du
rejser.
Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Kyungbuk, Korea 730-030
d e c l a r e u n d e r o u r s o l e r e s p o n s ib i li ty th a t th e p r o d u c t
Co lo r L a s e r P r in t e r
m o d e l " CL P -6 0 0 , CL P -6 0 0 N "
to w h ic h t h is d e c la r a tio n r e l a t e s i s i n c o n f o r m i ty w i th
R & T T E D ir e c ti v e 1 9 9 9 / 5 / E C ( A n n e x
)
L o w V o l ta g e D ir e c t iv e 7 3 / 2 3 / E E C
E M C D ir e c ti v e 8 9 / 3 3 6 / E E C , 9 2 / 3 1 / E E C
Hvis dit system blev leveret med en internt integreret trådløs
enhed, bør du ikke betjene denne, medmindre alle låger og
skjolde er på plads, og systemet er fuld samlet.
B y a p p li c a t io n o f th e fo l lo w in g s ta n d a r d s
Trådløse enheder må ikke åbnes og vedligeholdes af brugeren.
Udlad at ændre dem må nogen måde. Ændringer af trådløse
enheder vil gøre brugerens ret til at bruge dem ugyldig.
Kontakt producenten for service.
Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de
benyttes. Se producentens systemgendannelsessæt, eller
kontakt producentens tekniske support for at få yderligere
oplysninger.
( M a n u fa c tu r e r )
Sam sung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gum i-City
Gyungbuk, Korea 730-030
W h an -So o n Yim / Sen io r Man ag er
(place and date of issue)
(nam e and signature of authorized person)
( R e p r e s e n ta t iv e in th e E U )
Sam sung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony W ay
Yateley, Ham pshire, GU46 6GG, UK
Yo n g -San g Park / M an ag er
(place and date of issue)
iv
(nam e and signature of authorized person)
1
Spare tid og penge
Introduktion
1
2
3
4
Tillykke med købet af din nye printer!
Kapitlet omfatter:
• Specielle funktioner
• Du kan udskrive på begge sider af et stykke papir for at spare
papir (dobbeltsidet udskrivning). Yderligere oplysninger
finder du i Softwareafsnittet.
• Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og derved spare
papir.
• Du kan bruge fortrykte formularer og brevpapir. Yderligere
oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
• Printerkomponenter
• Denne printer sparer automatisk på strømmen ved at
nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
Specielle funktioner
Udskrive i forskellige miljøer
Din nye printer er forsynet med en række specielle funktioner,
der forbedrer udskriftkvaliteten. Du kan:
Du kan udskrive under Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/
2003/XP. Windows NT 4.0 understøttes kun af CLP-600N.
Udskrive i farver hurtigt og med enestående
kvalitet
• Printeren er kompatibel med Macintosh og forskellige
Linux-operativsystemer.
• Du kan udskrive i et fuldt farveområde med cyan, magenta,
gul og sort.
• Printeren leveres med et USB-interface.
• CLP-600N leveres med et indbygget Netværksinterface,
10/100 Base TX. CLP-600 understøtter ikke et
netværksinterface.
• Du kan udskrive op til 2.400 x 600 dpi (effektivt output).
Yderligere oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
• Printeren udskriver A4-sider med en hastighed på 20 sider
pr. minut og sider af formatet Letter med en hastighed på
21 sider pr. minut.
Hvis du vil benytte CLP-600N i både et kabelbaseret
og trådløst netværksmiljø, skal du installere et valgfrit
kabelbaseret/trådløst netkort. Kontakt din
Samsung-repræsentant eller den forhandler, hvor du
har købt printeren. Vi anbefaler på det kraftigste,
at kortet bliver installeret af en uddannet servicetekniker.
Bruge forskellige medietyper
• Standardindføringsbakken med en kapacitet på
250 ark (Bakke 1) og den valgfri ekstra indføringsbakke
til 500 ark (Bakke 2) understøtter papirformaterne A4 og
Letter.
Printeregenskaber
Tabellen nedenfor giver et overblik over de egenskaber, der
understøttes af printeren.
• Universalbakken understøtter brevpapir, konvolutter,
etiketter, brugerdefinerede materialestørrelser, postkort
og tykt papir. Universalbakken understøtter også op til
100 ark almindeligt papir.
(S: Standard, E: Ekstra, N/A: Ikke tilgængelig)
Printeregenskaber
USB 2.0
9
CLP-600N
S
S
N/A
S
N/A
E
Netværksinterface
Udarbejde professionelle dokumenter
8
CLP-600
(Ethernet 10/100 Base TX)
• Udskrive Vandmærker. Du kan designe dine dokumenter
med vandmærker som f.eks. ordet ”Fortrolig”. Yderligere
oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
Kabelbaseret eller trådløst LAN
(Ethernet 10/100 Base TX +
• Udskrive Brochurer. Denne funktion giver dig mulighed for
let at udskrive dokumenter, der kan hæftes sammen som en
bog. Når siderne er udskrevet, behøver du blot at hæfte
siderne sammen. Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
802.11 a/b/g trådløst LAN)
• Udskrive Plakater. Tekst og billeder på hver side i dit
dokument forstørres og udskrives på flere ark, som derefter
kan sættes sammen til en plakat med tape. Yderligere
oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
1.1
Introduktion
Printerkomponenter
Dette er hovedkomponenterne i din printer. Bemærk, at alle
illustrationerne i denne brugerhåndbog er fra CLP-600N og at
visse dele kan være forskellige fra din printer.
Set forfra
Set fra højre side
Adgangsdør
(Åbn denne helt, hvis du vil have
adgang til tonerpatronerne og
papiroverførselsbæltet.)
Opsamlingsbakke
Opsamlingsstøtte
Trådløs
netværksantenne**
Toplåge
(Åbn denne
for at afhjælpe
papirstop.)
USB-port
Kontrolpanel
(Se 3.1.)
Netværksport*
Kabelstik
til Bakke 2
Universalbakke
(Åbn denne for at
lægge specielle
udskriftsmaterialer
i maskinen.)
Afbryderkontakt
Strømindgang
Håndtag
(Brug dette til at
løfte printeren.)
Bakke 1
(250 arks
arkføder)
Håndtag Valgfri bakke 2 papirstoplåge
Valgfri bakke 2
(Brug dette til at (Åbn denne låge, hvis du vil fjerne
løfte printeren.) papirstop i valgfri bakke 2.)
(500 arks arkføder)
* Det er kun CLP-600N, der leveres med en netværksport.
** Denne trådløse netværksantenne er kun tilgængelig, når du har købt og
installeret et kabelbaseret/trådløst netværkskort separat i CLP-600N.
BEMÆRK: Opsamlingsbakkens overflade kan blive meget
varm, hvis du udskriver et stort antal sider på en gang. Vær
opmærksom på ikke at røre denne overflade, og sørg for, at
børn ikke kommer i nærheden af den.
1.2
Introduktion
2
Opstilling af printeren
Udpakning
1
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner i, hvordan du
opstiller maskinen.
Fjern printeren og alt tilbehøret fra papkassen. Kontroller,
at printeren leveres med følgende dele:
Kapitlet omfatter:
• Udpakning
• Installation af tonerpatroner
• Sådan lægger du papir i printeren
• Tilslutning af et printerkabel
Tonerpatroner
Strømkabel
Cd med printersoftware
Vejledning til hurtig installation
Cd med
netværkshjælpeprogrammer
(kun CLP-600N)
Hurtigguide til netværksprinter
(kun CLP-600N)
• Tænd printeren
• Udskrivning af en demoside
• Ændring af sprog på displayet
(kun CLP-600N)
• Installation af printersoftware
BEMÆRKNINGER:
• Hvis der er nogle dele, der mangler eller er beskadiget,
skal du kontakte forhandleren med det samme.
• Komponenterne kan variere fra land til land.
• Cd-rom'en indeholder printerdriveren, brugerhåndbogen
og programmet Adobe Acrobat Reader.
• Strømkablets udseende kan variere i forhold til de
specifikationer, der gælder i dit land. Strømkablet skal
tilsluttes til en jordet stikkontakt.
FORSIGTIG: Denne printer vejer 28.5 kg inklusive
tonerpatroner og kassette. Brug korrekte løfte- og
håndteringsmetoder. Hvis du har brug for at flytte printeren, bør
den flyttes af to personer. Brug løftehåndtagene, der er placeret
som vist på billedet
(se side 1.2). Rygskader kan forekomme, hvis en person
forsøger at løfte printeren alene.
2.1
Opstilling af printeren
2
Fjern omhyggeligt alt pakningstape fra printeren.
Installation af tonerpatroner
1
3
Træk papirbakken ud af printeren, og fjern pakningstapen
fra bakken.
4
Vælg en placering til printeren:
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
BEMÆRK: Papiroverførselsbæltet er allerede installeret
i printeren.
2
Fjern tonerpatronerne fra deres emballage.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til, at papirbakker
og låger kan åbnes, samt at der er plads til ordentlig
ventilation.
• Sørg for, at omgivelserne overholder følgende
betingelser:
- Et fast, jævnt underlag
- Passende afstand til den direkte luftudstrømning fra
air condition-anlæg, varmeapparater og ventilatorer
- Maskinen må ikke anbringes et sted, hvor temperatur,
sollys og luftfugtighed er ekstreme eller har voldsomme
udsving
- Omgivelserne skal være rene, tørre og støvfrie
FORSIGTIG:
• Benyt ikke skarpe instrumenter som for eksempel knive
eller sakse til at åbne tonerpatronens emballage. Du kan
beskadige overfladen på tonerpatronerne.
• Udsæt ikke tonerpatronerne for lyspåvirkning i mere end
nogle få minutter, da dette kan beskadige indholdet.
Om nødvendigt kan du dække dem til med papir for at
beskytte dem.
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden af tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
FORSIGTIG: Du skal placere printeren på en jævn overflade.
Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer med
udskriftskvaliteten.
2.2
Opstilling af printeren
3
4
6
Brug begge håndtag på tonerpatronerne, og rul dem
forsigtigt fra side til side for at fordele toneren.
Tag fat i håndtagene på hver enkelt tonerpatron. Placer
tonerpatronerne ud for slottene inde i printeren, og indsæt
dem i de dertil beregnede slots i følgende rækkefølge:
Gul, Magenta, Cyan og derefter Sort, indtil de låser sig fast
med et klik.
Tag fat
her.
Placer tonerpatronerne på en vandret overflade som vist,
og fjern det papir, der dækker tonerpatronerne, ved at
fjerne tapen.
7
Luk adgangsdøren. Sørg for, at døren er helt lukket.
BEMÆRK: Hvis du får toner på tøjet, skal du børste det af
med en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand opløser
toneren i tøjet.
5
På printerens indre højre side er der en mærkat,
der angiver hvilken farve patron, der passer i hvilken slot.
FORSIGTIG: Hvis adgangsdøren ikke er helt lukket, fungerer
printeren ikke.
Sort
Cyan
BEMÆRK: Ved udskrivning af tekst med 5 % dækning kan
du forvente, at der er nok toner til ca. 4.000 sider med sort
og farver.
Magenta
Gul
2.3
Opstilling af printeren
4
Læg papiret i maskinen med tryksiden opad.
Sådan lægger du papir i printeren
Bakken (bakke 1) kan indeholde 250 ark alm. papir. Du kan
benytte papirformaterne A4 og Letter.
Sådan lægger du papir i:
1
Træk bakken ud af printeren.
Sørg for ikke at overfylde bakken og for at alle fire hjørner
ligger fladt i bakken under hjørnebeslagene som vist
nedenfor. Overfyldning kan forårsage papirstop.
2
Tryk metalpladen ned, til den låses fast.
3
Bøj papirstakken frem og tilbage for at skille
sammenhængende ark, og vift dem, mens du holder i den
ene ende. Bank enderne på stakken mod en flad overflade,
så du får en pæn lige stak.
BEMÆRK: Hvis du vil skifte papirstørrelsen i bakken, finder
du yderligere oplysninger på ”Sådan skifter du papirstørrelse i
bakken” på side 2.5.
5
Skub bakken tilbage i printeren.
BEMÆRK: Når du har lagt papir i maskinen, skal du indstille
maskinen til den pågældende papirtype, papirstørrelse
og papirkilde. Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
2.4
Opstilling af printeren
Sådan skifter du papirstørrelse i
bakken
Du kan fjerne papirbakkens længdestyr ved at dreje det
lidt til din højre side, så låsene i bunden af styret frigøres,
og derefter trække styret op.
Bakken er forudindstillet til Letter eller A4-format, alt afhængigt
af dit land. For at skifte til A4 eller Letter skal du justere
papirbakkens længdestyr.
1
Træk bakken ud. Når du har trukket bakken hele vejen ud,
skal du løfte bakkens forreste del en smule for at frigøre
den fra printeren. Fjern papir fra bakken.
Længdestyret placeres i den ønskede position ved at
indsætte låsene i bunden af styret i den ønskede slot
og derefter skubbe styret hele vejen ind.
2
Tryk metalpladen ned, til den låses fast.
4
3
Løft længdestyret, og placer det i den korrekte position
for den papirstørrelse, du vil lægge i bakken.
Papirlængdestyr
2.5
Opstilling af printeren
Tag fat i håndtaget på den hvide stopper på bakkens
bagerste side, roter håndtaget mod uret, og fjern det fra
bakken. Når du har fjernet det, skal du indsætte stopperen
i det andet hul og rotere den med uret, så den låses på
plads.
5
7
Tryk på papirbreddestyret som vist på billedet, og skub det
mod papirstakken, indtil det berører siden af stakken let.
Skub ikke styret for hårdt imod stakkens sider, da dette kan
medføre, at papiret bøjer.
Bakken sættes på plads ved at sænke bagenden, så den
passer med slottene, og skubbe den ind i printeren.
BEMÆRKNINGER:
• Pres ikke papirstyret så meget, at materialet bøjer.
• Hvis du ikke indstiller papirstyret korrekt, kan der opstå
papirstop.
Tilslutning af et printerkabel
Til lokal udskrivning
6
Hvis du skal udskrive fra din computer i et lokalt miljø, skal
printeren tilsluttes til computeren med et USB-kabel (Universal
Serial Bus).
Læg papiret i maskinen med tryksiden opad. Yderligere
oplysninger finder du under trin 4 og 5 på side 2.4.
Hvis du er Macintosh-bruger kan du kun benytte et USB-kabel.
BEMÆRK: Tilslutning af printeren til computerens USB-port
kræver et godkendt USB-kabel. Du skal købe et kabel, der er
USB 2.0-kompatibelt og ikke er over 3 meter langt.
2.6
Opstilling af printeren
1
Kontroller, at både printeren og computeren er slukket.
2
Tilslut USB-printerkablet til stikket på printerens bagside.
3
Sæt den anden ende af kablet i USB-porten på din
computer.
Tænd printeren
BEMÆRK: Hvis du vil bruge USB-interfacet, skal du køre Windows
98SE/Me/2000/2003/XP eller Macintosh med
OS 10.3~10.4.
Til udskrivning over netværk
1
Tilslut strømkablet til stikket til venstre på printerens
bagside.
2
Tilslut den anden ende af strømkablet til en jordet
stikkontakt med vekselstrøm, og tænd for printeren.
(kun CLP-600N)
Du kan tilslutte printeren til et netværk ved hjælp af et
Ethernet-kabel (UTP-kabel med RJ-45-stik). CLP-600N har
indbygget netværkskort.
Hvis du vil benytte printeren i både et kabelbaseret og trådløst
netværksmiljø, skal du installere et kabelbaseret/trådløst
netkort. Kontakt din Samsung-repræsentant eller den
forhandler, hvor du har købt printeren. Vi anbefaler på det
kraftigste, at kortet bliver installeret af en uddannet
servicetekniker.
Anvendelse af Ethernet-kabel
1
Kontroller, at både printeren og computeren er slukket.
2
Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til
Ethernet-netværksporten til venstre på printerens bagside.
FORSIGTIG:
• Visse af printerens indvendige dele kan være varme,
når printeren er tændt, eller efter udskrivning. Vær forsigtig,
så du ikke bliver forbrændt når du arbejder med printerens
indvendige dele.
• Skil ikke printeren fra hinanden, når den er tændt eller
tilsluttet. Du risikerer at få elektrisk stød.
Udskrivning af en demoside
Til netværkets
LAN-tilslutning
Udskriv en demoside for at kontrollere, at printeren virker
korrekt.
Sådan udskriver du en demoside:
3
Hvis du vil udskrive en demoside, skal du i klartilstanden trykke
) på kontrolpanelet og
på knappen On Line/Continue (
holde den nede i 2 sekunder.
Tilslut den anden ende af kablet til en
LAN-netværkstilslutning.
Der udskrives en demoside, der viser printerens egenskaber og
funktioner.
BEMÆRK: Når din printer er blevet tilsluttet, skal du
konfigurere netværksindstillingerne på kontrolpanelet.
Se side 8.1. Du kan benytte de programmer, der følger
med kortet. Se Brugerhåndbogen for netværksprinter.
2.7
Opstilling af printeren
Systemkrav
Ændring af sprog på displayet
(kun CLP-600N)
Før du går i gang, skal du sikre dig, at systemet opfylder
nedenstående minimumkrav. Printeren understøtter følgende
operativsystemer.
Hvis du vil ændre det sprog, der vises på displayet på
kontrolpanelet, skal du gøre følgende:
• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 - Følgende tabel
viser Windows-kravene.
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
) på
kontrolpanelet, til ”Opsaetning” vises på den nederste linje
i displayet.
2
Tryk på knappen Enter (
) for at få adgang til menuen.
3
Tryk på knappen Enter (
nederste linje i displayet.
), når ”LCD-sprog” vises på
4
Tryk på rulleknappen (
ønskede sprog.
5
Tryk på knappen Enter (
valgte indstilling.
6
Tryk på knappen On Line/Continue (
vende tilbage til klartilstanden.
eller
Komponent
Operativsystem
Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003
RAM
98SE/Me
32 MB
NT 4.0/2000
64 MB
XP
128 MB
2003
256 MB
Ledig plads på
harddisk
Windows 98SE/Me/NT 4.0/
2000/XP/2003
300 MB
Internet Explorer
5.0 eller nyere
), til du får vist det
), hvis du vil gemme den
), hvis du vil
Krav
BEMÆRKNINGER:
Installation af printersoftware
• Under Windows NT 4.0/2000/XP/2003 skal
systemadministratoren installere softwaren.
• Windows NT 4.0 understøttes kun af CLP-600N.
Når du har sat printeren op og tilsluttet den til
computeren, skal du installere programmerne
ved hjælp af den medfølgende cd-rom. Yderligere
oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
• Mac OS 10.3~10.4- Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
• Forskellige Linux OS - Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
Cd-rom'en indeholder følgende programmer:
Programmer til Windows
Du kan installere følgende printersoftware fra cd-rom'en.
• Printerdriver til Windows. Med denne driver kan du udnytte
din printers funktioner fuldt ud. Yderligere oplysninger om
installation af Samsung-printerdriveren finder du i
Softwareafsnittet.
• SmartPanel. Vises, når der opstår udskrivningsfejl.
Yderligere oplysninger om installation af
SmartPanel-programmet finder du i Softwareafsnittet.
Macintosh printerdriver
Printeren kan udskrive fra en Macintosh. Gå til
Softwareafsnittet for at få oplysninger om installation af
printersoftware og om udskrivning fra Macintosh.
Linux-driver
Printeren kan udskrive fra en Linux-baseret computer.
Gå til Softwareafsnittet for at få oplysninger om installation af
Linux-driveren og om udskrivning fra et Linux-miljø.
2.8
Opstilling af printeren
Egenskaber for printerdriveren
Printerdriverne understøtter følgende standardfunktioner:
• Valg af papirkilde
• Papirstørrelse, papirretning og materialetype
• Antal kopier
Tabellen nedenfor indeholder en generel oversigt over de
funktioner, der understøttes af dine printerdrivere.
Printerdriver
Windows 98SE/
Me/NT 4.0/
2000/XP/2003
Linux
Macintosh
(CUPS)
Farvetilstand
JA
NEJ
JA
Indstilling af
udskriftskvalitet
JA
JA
JA
Plakatudskrivning
JA
NEJ
NEJ
Dobbeltsidet
udskrivning
JA
NEJ
NEJ
Flere sider pr. ark
(N-op)
JA
JA
JA
Udskrift tilpasset til
side
JA
NEJ
NEJ
Skaleret udskrift
JA
NEJ
JA
Brochureudskrivning
JA
NEJ
NEJ
Anden papirkilde for
første side
JA
NEJ
JA
Vandmærke
JA
NEJ
NEJ
Overlay*
JA
NEJ
NEJ
Funktion
* Overlay-funktionen understøttes ikke i NT 4.0.
BEMÆRK: Yderligere oplysninger om installation af softwaren og
om anvendelse af dens funktioner finder du i
Softwareafsnittet.
2.9
Opstilling af printeren
3
Brug af kontrolpanelet
Forstå kontrolpanelet
Dette kapitel beskriver, hvordan du benytter printerens
kontrolpanel.
Kontrolpanelet, der findes i den øvre højre side af CLP-600N
printeren, har et display og syv knapper. I CLP-600 har
kontrolpanelet intet display og to knapper.
Knapper
Kapitlet omfatter:
• Forstå kontrolpanelet
• Sådan bruger du menuerne på kontrolpanelet
(kun CLP-600N)
Statuskort
Toner-LED'er
LCD: viser printerstatus
og igangværende opgaver.
* Illustrationen viser kontrolpanelet på en CLP-600N.
Display
(kun CLP-600N)
Meddelelse
Beskrivelse
Klar
• Printeren er online og klar til at udskrive.
• Hvis du trykker på knappen
On Line/Continue, skifter printeren til
offline.
Offline
• Printeren er offline og kan ikke udskrive.
• Hvis du trykker på knappen
On Line/Continue, skifter printeren til
online.
Behandler...
• Printeren udskriver.
• Tryk på knappen Cancel, hvis du vil stoppe
udskrivningen.
Dvale...
• Printeren er i strømbesparelsestilstand og
benytter mindre strøm. Når der modtages et
udskriftsjob fra computeren, eller hvis der
trykkes på en knap, skifter printeren til online.
• Se side 3.4, hvis du vil deaktivere
strømbesparelsestilstand eller ændre
strømbesparelsestiden.
I ”Displaymeddelelsernes betydning” på side 7.14 får
du en fuldstændig liste over alle printermeddelelser.
3.1
Brug af kontrolpanelet
Knapper
Knap
(statuskort)
Knap
Beskrivelse
• Tryk på denne knap for at skifte mellem online og
offline.
• Tryk på retur, hvis du vil vende tilbage til klartilstanden,
når printeren er i menutilstanden.
Farven på knappen On Line/Continue angiver
printerens status.
Når der opstår papirstop, lyser en lampe, der angiver
problemets placering, på statuskortet, så du kan finde
papirstoppet. Hvis du bruger CLP-600N, viser displayet
på kontrolpanelet også en tilsvarende fejlmeddelelse,
der angiver papirstoppets placering. Yderligere detaljer om
LED'ernes og fejlmeddelelserne betydning finder
du på 7.4.
Til
(toner-LED'er)
*Hvis
papiroverførsel
sbæltet ikke er
installeret i
printeren,
angiver
toner-LED'ern Blinker
e ikke
tonerpatronen
s status.
Beskrivelse
Grøn
Når en tonerpatron er tom, lyser en lampe, der
angiver tonerpatronens farve. Udskift den
tilsvarende tonerpatron med en ny. Se side
6.4.
Eller, hvis du har installeret en ugyldig
tonerpatron, lyser en tilsvarende lampe.
Installer kun tonerpatroner, der er godkendt af
Samsung og udviklet til din printer.
Rød
Til
Printeren er online og kan modtage
data fra computeren.
Blinker
• Når lyset blinker langsomt,
modtager printeren data fra
computeren.
• Når lyset blinker hurtigt,
modtager og udskriver printeren
data.
Til
Læs meddelelsen på displayet eller
i SmartPanel. Kontroller
meddelelsen på displayet. Se
side 7.14 for at få mere at vide om
fejlmeddelelsen.
Blinker
Der er opstået en mindre fejl, og
printeren venter på, at fejlen bliver
rettet. Læs meddelelsen på
displayet eller i SmartPanel. Når
fejlen er rettet, genoptager
printeren udskrivningen. Tryk på
denne knap, hvis du vil ignorere
denne advarsel.
Installer kun Samsung-tonerpatroner, der er
beregnet til din printer.
Når en tonerpatron næsten er tom, blinker en
lampe, der angiver tonerpatronens farve. Bestil
en ny tonerpatron. Du kan midlertidigt
forbedre udskriftskvaliteten ved at fordele den
resterende toner. Se side 6.2.
Denne knap er kun tilgængelig med CLP-600N.
• Tryk på denne knap for at skifte til menutilstand.
• I menutilstanden skal du trykke på denne knap,
hvis du vil gennemse menupunkterne.
Fra
Denne knap er kun tilgængelig med CLP-600N.
I menutilstanden skal du trykke på denne knap, hvis du vil
vælge den viste undermenu eller bekræfte den ændrede
indstilling. Den valgte indstilling markeres med en *.
Denne knap er kun tilgængelig med CLP-600N.
Tryk på denne knap i menutilstanden, hvis du vil
gennemgå de forskellige punkter i undermenuerne eller
de forskellige indstillingsmuligheder. Hvis du trykker
på
, kommer du til den næste indstilling, og hvis du
trykker på
, kommer du tilbage til den forrige
indstilling.
• Tryk på denne knap, hvis du vil annullere det aktuelle
udskriftsjob.
• Tryk på retur, hvis du vil vende tilbage til klartilstanden,
når printeren er i menutilstanden.
Denne knap er kun tilgængelig med CLP-600N.
I menutilstanden skal du trykke på denne knap, hvis du vil
tilbage til det øvre menuniveau.
3.2
Brug af kontrolpanelet
• Printeren er offline og kan ikke udskrive.
• Printeren er i strømbesparelsestilstand.
Når printeren modtager data, skifter den
automatisk til online.
Oversigt over menuer
i kontrolpanelet
Sådan bruger du menuerne
på kontrolpanelet (kun CLP-600N)
Menuerne i kontrolpanelet benyttes til at konfigurere printeren.
Kontrolpanelet giver adgang til følgende menuer:
Printeren har en række menuer, der gør det lettere for dig at ændre
printerens indstillinger. Diagrammet på side 3.3 viser menuerne og
alle de tilgængelige punkter i hver menu.
De enkelte punkter i hver menu og de tilgængelige indstillinger er
beskrevet mere detaljeret i tabellerne, der begynder på side 3.4.
Oplysninger
(Se side 3.4.)
Konfiguration
Menuoversigt
Demoside
Adgang til menuerne i kontrolpanelet
Du kan konfigurere din printer fra printerens kontrolpanel.
1
Tryk på knappen Menu (
) i klartilstanden, indtil du ser
den menu, du ønsker, på den nederste linje i displayet.
2
Tryk på knappen Enter (
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil det ønskede
menupunkt vises på nederste linje.
4
Tryk på knappen Enter (
indstilling.
5
Hvis menupunktet har undermenuer, skal du gentage
trin 3 og 4.
6
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil den menu,
du ønsker, vises på nederste linje.
7
Tryk på knappen Enter (
), hvis du vil gemme den
indtastede eller valgte værdi.
Farve
(Se side 3.4.)
(Se side 3.4.)
Brugerd. farve
Autofarvereg
Standardindst.
Aktuelt job
) for at få adgang til menuen.
) for at bekræfte den valgte
Opsaetning
(Se side 3.4.)
LCD-sprog
Stroembesp.
Auto fortsaet
Loes papirstop
Hoejdetilpasn.
Vedligehold.
Netvaerk
(Se side 3.5.)
Der vises en asterisk (*) ved siden af markeringen på
displayet, der angiver, at den markerede indstilling nu
er standard.
8
Printer
Konfig naetvrk
Konfig TCP
IP get-metode
IP-adresse
Undernetmaske
Gateway
Konfig Traadl.*
Traadl. stand.*
Tryk på knappen Upper Level ( ) gentagne gange eller
på knappen Cancel (
), hvis du vil forlade menuen.
Efter 60 sekunders inaktivitet (der trykkes ikke på nogen
knapper) vender printeren automatisk tilbage til
klartilstanden.
Netware
Konfig Netware
IPX-rammetype
Nulstil naetv.
Standardindst.
Udskr. net-CFG
* Denne menu vises kun, når der er blevet installeret
et valgfrit kabelbaseret/trådløst netværkskort.
BEMÆRK: Printerindstillinger, der er foretaget i printerdriveren
på en tilsluttet computer, overskriver indstillinger, der er
foretaget på kontrolpanelet.
3.3
Brug af kontrolpanelet
Menuen Oplysninger
Menuen Printer
Denne menu indeholder oplysningssider, som du kan udskrive
for at få detaljerede oplysninger om printeren og dens
konfiguration.
Denne menu giver dig mulighed for at nulstille printeren
og annullere det aktuelle job.
Komponent
Komponent
Forklaring
Konfiguration
Konfigurationssiden viser printerens aktuelle
konfiguration. Se side 6.1.
Menuoversigt
Menuoversigten viser den aktuelle indstilling
for menuerne i kontrolpanelet.
Demoside
Demosiden giver dig mulighed for at
kontrollere, at printeren udskriver korrekt.
Forklaring
Standardindst.
Dette menupunkt giver dig mulighed for at
gendanne printerens producentindstillinger.
Aktuelt job
Du kan annullere det aktuelle job og fjerne det fra
printerens buffer.
Menuen Opsaetning
Med menuen Opsaetning kan du konfigurere en række
forskellige printerfunktioner.
Menuen Farve
(*: standardindstilling)
Denne menu giver dig mulighed for at justere
farveindstillingerne.
Komponent
(*: standardindstilling)
Komponent
Forklaring
LCD-sprog
CMYK: Her kan du justere kontrasten for toneren
i hver tonerpatron.
• Standard: Optimerer farver automatisk.
• Manuel just.: Giver dig mulighed for manuelt
at justere farvekontrasten for hver patron.
Indstillinger: 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter,
30 minutter, 45 minutter, 60 minutter,
120 minutter
BEMÆRK: Brug indstillingen Standard for at
Stroembesp.
opnå den bedste farvekvalitet.
Autofarvereg*
Indstillinger: Engelsk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk,
Finsk, Fransk, Tysk, Ungarsk, Italiensk, Norsk,
Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk,
Tyrkisk
Indstillingen LCD-sprog bestemmer, hvilket sprog
der vises i kontrolpanelet og på printerens
oplysningssider.
Dette menupunkt giver dig mulighed for at justere
kontrasten farve for farve.
Brugerd. farve
Forklaring
Dette menupunkt giver dig mulighed for at
justere placeringen af farvetekster eller grafik,
så de udskrevne farvers placering stemmer
overens med dem på skærmen.
Når printeren ikke modtager data i et længere
tidsrum, reducerer den automatisk
strømforbruget. Du kan indstille, hvor lang tid
printeren skal vente, før den skifter til
strømbesparelsestilstand.
Indstillinger: Fra, Til
Koer nu: Printeren udfører nu den automatiske
farveregistrering.
Dette menupunkt bestemmer, om printeren skal
eller ikke skal fortsætte med at udskrive, når den
opdager en uoverensstemmelse mellem papiret
i bakken og papirindstillingerne.
* Betjen Autofarvereg manuelt, efter at du har flyttet printeren.
Auto fortsaet
3.4
Brug af kontrolpanelet
• Fra: Hvis der opstår en uoverensstemmelse
mellem papirindstillingerne og papiret i bakken,
vises meddelelsen på displayet, og printeren
forbliver offline, indtil du lægger det korrekte
format i printeren.
• Til: Hvis der opstår en uoverensstemmelse
mellem papirindstillingerne og papiret i bakken,
vises en fejlmeddelelse. Printeren skifter til
offline i 30 sekunder, derefter nulstilles
meddelelsen, og printeren fortsætter med
at udskrive.
Komponent
Menuen Netvaerk
Forklaring
Under denne menu kan du konfigurere det netværkskort,
der er installeret i din printer alt afhængigt af netværkets
opsætning. Du kan opgradere netværkskortets firmware
og udskrive konfigurationen.
Indstillinger: Fra, Til
Loes papirstop
Dette menupunkt bestemmer, hvad printeren
foretager sig i tilfælde af papirstop.
(*: standardindstilling)
• Fra: Printeren genudskriver ikke sider.
Udskriftshastigheden øges måske med denne
indstilling.
• Til: Printeren genudskriver automatisk siderne,
når papirstoppet er fjernet.
Komponent
Indstillinger: Ja, Nej
Indstillinger: Normal, Hoej, Højere, Højest
Hoejdetilpasn.
Konfig naetvrk
Du kan optimere udskriftskvaliteten, på baggrund
af den højde du befinder dig over havet.
Indstilles, uanset om du konfigurerer netværket
eller ej.
Hvis du vælger Ja, kan du konfigurere menuerne
TCP/IP og Netware.
Hvis du vælger Ja er de følgende indstillinger
tilgængelige: Konfig TCP, Konfig Traadl.,
og Netware.
Under dette menupunkt kan du vedligeholde
tonerpatroner og andre forbrugsstoffer.
Vedligehold.
Forklaring
• Check andre: Dette punkt giver dig mulighed
for at få vist brugsstatus for forbrugsstoffer.
- Fikseringsenhed
- FF ops.rulle, Bk.1 ops.rulle, Bk.2
ops.rulle: Disse menupunkter er kun til brug
for servicepersonale.
• Alarm mangel: Dette menupunkt angiver,
hvordan printeren reagerer, når beholdningen
af diverse forbrugsstoffer bliver lav.
Fra: Printeren viser ikke en
advarselsmeddelelse.
Til: Printeren viser en advarselsmeddelelse.
Indstillinger: Ja, Nej
Vælg, om du angiver en IP-adresse eller ej.
Konfig TCP
Hvis du vælger Ja, kan du konfigurere
IP-adressen.
Hvis du vælger Ja, vises indstillingen IP
get-metode på displayet. Du kan vælge,
hvordan IP-adressen skal hentes.
Indstillinger: Statisk, BOOTP, DHCP
Du kan kun indstille dette punkt, hvis du indstiller
Konfig TCP til Ja.
IP get-metode
IP-adresse
• Statisk: Du kan manuelt angive en IP-adresse,
undernetmaske og gateway.
• BOOTP: BOOTP-serveren tildeler automatisk
en IP-adresse til dig.
• DHCP: DHCP-serveren tildeler automatisk en
IP-adresse til dig.
Du kan kun vælge dette punkt, hvis du indstiller
IP get-metode til Statisk. Under dette
menupunkt kan du angive en IP-adresse manuelt.
Tryk på rulleknappen for at indstille værdien for
den 1. byte til mellem 0 og 255, og tryk derefter
på knappen Enter.
Indstil værdien for den 2., 3. og 4. byte på
samme måde.
3.5
Brug af kontrolpanelet
Komponent
Undernetmaske
Forklaring
Komponent
Du kan kun indstille dette punkt, hvis du indstiller
IP get-metode til Statisk. Under dette
menupunkt kan du angive en undernetmaske
manuelt. Tryk på rulleknappen for at indstille
værdien for den 1. byte til mellem 0 og 255,
og tryk derefter på knappen Enter.
Indstillinger: Ja, Nej
Konfig Netware
Indstil værdien for den 2., 3. og 4. byte på samme
måde.
Gateway
Du kan kun indstille dette punkt, hvis du indstiller
IP get-metode til Statisk. Under dette
menupunkt kan du angive en gateway manuelt.
Tryk på rulleknappen for at indstille værdien for
den 1. byte til mellem 0 og 255, og tryk derefter
på knappen Enter.
Værdier: Auto, EN_8022, EN_8023, EN_II,
EN_SNAP
Du kan kun vælge dette menupunkt, når Konfig
Netware er sat til Ja. Under dette punkt kan
du vælge IPX-rammetypen.
IPX-rammetype
Værdier: Ja, Nej
Konfigurer de trådløse netværksmiljøer.
Hvis du vælger Ja er de følgende indstillinger
tilgængelige: SSID, Driftstilstand,
Frekvenstilst., Kanal, Sikkerh.tilst.,
Godkendelse, Kryptering, Bruger noegle,
Noegletype
og Noegl1-Noegl4.
BEMÆRK: Denne menu vises kun, når der er
blevet installeret et valgfrit kabelbaseret/trådløst
netværkskort.
Dette menupunkt genstarter netværkskortet.
Standardindst.
Dette menupunkt gennemfører en enkel
nulstilling og gendanner producentens
indstillinger for netværkskonfigurationen.
Udskr. net-CFG
Dette menupunkt udskriver en side med
de netværksparametre, du har indstillet.
Dette menupunkt gennemfører en enkel
nulstilling og gendanner producentens
indstillinger for den trådløse konfiguration.
BEMÆRK: Denne menu vises kun, når der er
blevet installeret et valgfrit kabelbaseret/trådløst
netværkskort.
Indstillinger: Til, Fra
Du kan vælge, om protokollen Netware skal
benyttes eller ej.
Netware
• Auto: Du kan indstille en rammetype
automatisk.
• EN_8022: Vælg denne værdi, hvis du vil
bruge rammetypen IEEE 802.2.
• EN_8023: Vælg denne værdi, hvis du vil
bruge rammetypen IEEE 802.3.
• EN_II: Vælg denne værdi, hvis du vil bruge
rammetypen ETHERNET II.
• EN_SNAP: Vælg denne værdi, hvis du vil
bruge rammetypen SNAP.
Nulstil naetv.
Se ”Konfiguration af trådløst netværk” på side 8.4.
Traadl. stand.
Du kan kun indstille dette menupunkt, når
Netware er sat til Til. Under dette punkt kan du
vælge, om du vil indstille rammetypeparameteren.
Vælg Ja for at vælge rammetypen.
Hvis du vælger Ja, vises valgmuligheden
IPX-rammetype på displayet.
Indstil værdien for den 2., 3. og 4. byte på samme
måde.
Konfig Traadl.
Forklaring
Hvis du vælger Til, får du adgang til
menupunktet Konfig Netware.
I menuen Konfig Netware, kan du angive
de rammetypeparametre, der benyttes på dit
netværk.
3.6
Brug af kontrolpanelet
4
Størrelser og kapaciteter
Udskriftsmaterialer
Papirkilde/kapacitet*
Dette kapitel vil hjælpe dig til at forstå, hvilke papirtyper du kan
benytte med din printer, samt hvordan du lægger papiret
korrekt i de forskellige papirbakker, så du opnår den bedste
udskriftskvalitet.
Størrelse
Almindeligt
papir
Universalbakke
Bakke 1
Bakke 2
(valgfri)
250
Automatisk
indføring
Manuel
indføring
500
100
1
Kapitlet omfatter:
Konvolutter**
—
—
10
1
• Valg af papir og andre materialer
Etiketter**
—
—
10
1
—
—
10
1
• Sådan lægger du papir i printeren
**
Karton
• Udskrivning på specielle materialer
* Afhængig af papirtykkelsen kan den maksimale kapacitet være reduceret.
** Hvis du kommer ud for gentagne papirstop, kan du indføre et ark ad gangen
gennem universalbakken.
FORSIGTIG: Denne printer understøtter ikke transparenter.
Valg af papir og andre
materialer
Retningslinjer for papir og
specialmaterialer
Når du vælger og indfører papir, konvolutter eller andre
specielle materialer, skal du være opmærksom på følgende
retningslinjer:
• Forsøg på at udskrive på fugtigt, krøllet eller iturevet papir
kan forårsage papirstop og dårlig udskriftskvalitet.
• Benyt kun tilskårede ark. Du kan ikke benytte papir med
flere lag, som f.eks. gennemslagspapir.
• For at opnå den bedste udskriftskvalitet, bør du kun benytte
printerpapir af høj kvalitet.
• Benyt ikke papir med fremmedlegemer, som f.eks.
hæfteklammer, papirklips eller lignende.
• Undlad at lægge papir i bakkerne, mens der udskrives,
og at overfylde bakkerne. Dette kan medføre papirstop.
• Undgå papir med ophøjet tryk, perforeringer eller med for
glat eller grov tekstur.
• Farvet papir bør være af samme høje kvalitet som hvidt
fotokopieringspapir. Pigmenterne skal kunne modstå
printerens varmebehandling på 180° C i 0,1 sekund uden
at blive nedbrudt. Benyt ikke papir med en farvet belægning,
der er blevet tilføjet, efter papiret blev fremstillet.
• Fortrykte formularer skal være trykt med ikke-brændbart,
varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller
afgiver giftige dampe, når det udsættes for printerens
varmebehandling.
• Opbevar papir i indpakningen, indtil det skal bruges. Anbring
papiret på paller eller på hylder, ikke på gulvet.
• Placer ikke tunge objekter på papiret, uanset om det er
emballeret eller ej.
• Hold papiret væk fra fugt, direkte sollys eller andre
omstændigheder, der kan medføre, at papiret bøjer eller
krøller.
Printeren kan skrive på flere forskellige materialer som f.eks.
almindeligt papir, konvolutter, etiketter, karton o.lign.
Se ”Udskrivning på specielle materialer” på side 4.4. For at
opnå den bedst mulige udskriftskvalitet bør du kun benytte
kopimaskinepapir af den højeste kvalitet.
Vær opmærksom på følgende, når du vælger
udskriftsmateriale:
• Ønsket resultat: Det papir, du vælger, skal passe til
projektet.
• Størrelse: Du kan benytte alle størrelser papir, der uden
problemer kan anbringes mellem papirstyrene i
papirbakken.
• Vægt: Din printer understøtter følgende papirvægte:
- 75-90 g/m2 bondpapir til bakke 1 eller valgfri
bakke 2
- 75-163 g/m2 bondpapir til universalbakken
• Lysstyrke: Visse papirtyper er hvidere end andre og
giver skarpere og kraftigere afbildninger.
• Overfladeglathed: Papirets overfladeglathed påvirker,
hvor skarp udskriften ser ud på papiret.
FORSIGTIG: Brug af materiale, der ikke overholder
specifikationerne beskrevet på side 10.3, kan forårsage
problemer, der kræver service. Denne service dækkes ikke
af garanti- eller serviceaftaler.
BEMÆRK: Benyt ikke carbonfrit papir eller kalkerpapir. Disse
papirtyper er ustabile under printerens smeltetemperaturer
og kan afgive dampe eller beskadige printeren.
4.1
Udskriftsmaterialer
Sådan bruger du den valgfri bakke
Sådan lægger du papir i printeren
Den valgfri bakke, bakke 2, kan maksimalt indeholde 500 ark
almindeligt papir.
En korrekt procedure til at lægge papir i printeren hjælper med
at forebygge papirstop og sikrer problemfri udskrivning. Fjern
ikke papir fra bakken, mens der udskrives. Dette kan forårsage
papirstop. I ”Størrelser og kapaciteter” på side 4.1 finder du
flere oplysninger om de acceptable papirkapaciteter for de
forskellige bakker.
Følg instruktionerne på side 2.4, når du skal lægge papir
i bakke 2.
FORSIGTIG: Denne printer understøtter ikke transparenter.
Sådan bruger du bakke 1
I forbindelse med de fleste af dine udskriftsjob skal du lægge
papiret i bakke 1.
Bakke 1 kan maksimalt indeholde 250 ark almindeligt papir
af formaterne A4 og Letter.
Du kan købe en valgfri bakke, bakke 2, der kan indeholde
yderligere 500 ark, og montere den under bakke 1. I 9.1 finder
du flere oplysninger om installation af den valgfri bakke 2.
Sådan bruger du universalbakken
Hvis du vil lægge papir i printeren, skal du trække bakken
ud og lægge papiret i med tryksiden opad.
Universalbakken findes i printerens højre side. Den kan lukkes,
når den ikke er i brug, hvilket gør printeren mere kompakt.
Universalbakke
Universalbakken kan indeholde flere forskellige størrelser og
materialetyper, som f.eks. kort og konvolutter. Du kan også
benytte universalbakken til enkeltopgaver på papir med
brevhoved, farvet papir, der skal benyttes som separationssider,
eller andre materialer, du ikke normalt har i papirbakken. Du
kan fylde ca. 100 ark almindeligt papir, 10 konvolutter, 10 ark
karton eller 10 etiketter i ad gangen.
Detaljerede oplysninger om at lægge papir i papirbakken finder
du under ”Sådan lægger du papir i printeren” på side 2.4.
BEMÆRK: Hvis der opstår problemer med papirindføringen,
skal du indføre et ark ad gangen i universalbakken.
• Læg kun én type materiale i universalbakken ad gangen.
• For at forebygge papirstop bør du ikke tilføje papir, mens
der stadig er papir i universalbakken. Dette gælder også
for andre typer udskriftsmaterialer.
• Udskriftsmaterialerne skal lægges midt i bakken med
forsiden nedad, så den øverste kant af papiret peger ind
i universalbakken.
4.2
Udskriftsmaterialer
Sådan lægger du udskriftsmaterialer i universalbakken:
1
Hvis du vil udskrive på tidligere beskrevet papir i
universalbakken, skal den beskrevne side vende opad med
den ubøjede kant imod printeren. Prøv at vende stakken,
hvis du kommer ud for problemer med papirindføringen.
Slå universalbakken ned, og fold papirstøtten ud som vist.
BEMÆRK: Kontroller, at du ikke har fyldt for meget materiale
i bakken. Materialet bøjer, hvis du forsøger at lægge en for høj
stak i eller skubber stakken for langt ind.
5
2
Hvis du benytter papir, skal du bøje papirstakken frem og
tilbage for at skille sammenhængende ark, før de lægges
i bakken.
Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirkilden
til Universalbakke og vælge den korrekte papirstørrelse
og -type i programmet. Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
BEMÆRK: Fold papirstøtten ind,
og luk universalbakken, når du er
færdig med at udskrive.
Manuel indføring
3
Hvis du vil indføre et ark udskriftsmateriale i universalbakken
manuelt, skal du vælge Manuel indføring under menuen Kilde
på fanen Papir, når du angiver udskriftsindstillingerne
for et givet dokument. Detaljerede oplysninger om ændring
af udskriftsindstillinger finder du i Softwareafsnittet. Manuel
indføring kan være nyttig, når du vil kontrollere
udskriftskvaliteten af hver enkelt udskreven side.
Læg papiret i bakken med tryksiden nedad.
Denne indføringsprocedure er næsten den samme som for
indføring fra universalbakken, bortset fra at du selv indfører
materialet ark for ark i bakken, sender udskriftsdata til
udskrivning af den første side og trykker på knappen
On Line/Continue ( ) på kontrolpanelet for at udskrive
hver efterfølgende side.
4
Tryk på breddestyret og skub det hen til kanten
af udskriftsmaterialet, uden at det bøjes.
4.3
Udskriftsmaterialer
1
Slå universalbakken ned, og fold papirstøtten ud som vist.
2
Indfør et ark udskriftsmateriale med tryksiden nedad.
3
Tryk på breddestyret og skub det hen til papirets kant,
uden at det bøjes.
4
Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirkilden
til Manuel indføring og vælge den korrekte papirstørrelse
og -type i programmet. Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
5
Udskriv dokumentet.
6
Tryk på knappen On Line/Continue (
Sådan udskriver du på konvolutter:
1
Åbn universalbakken, og fold papirstøtten ud.
2
Bøj og vift konvolutstakken for at adskille konvolutterne,
før du lægger dem i bakken.
3
Læg konvolutterne i universalbakken med flapsiden
opad. Den ende, hvor frimærket skal sidde, skal indføres
i printeren først.
4
Tryk på breddestyret og skub det hen til kanten
af udskriftsmaterialets, uden at det bøjes.
5
Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til
Universalbakke og papirtypen til Konvolut og vælge
den korrekte papirstørrelse i programmet. Yderligere
oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
).
Printeren samler materialet op og begynder at udskrive.
BEMÆRK: Hvis du ikke trykker på knappen, indføres papiret
automatisk i printeren efter et vist tidsrum.
7
Når en side er udskrevet, skal du indføre det næste
ark i universalbakken og trykke på knappen
On Line/Continue ( ).
Gentag dette trin for hver side, der skal udskrives.
Udskrivning på specielle
materialer
Udskrivning på konvolutter
• Brug kun universalbakken, når du udskriver på konvolutter.
• Benyt kun konvolutter, der er beregnet til laserprintere.
Kontroller, at konvolutterne ikke er beskadiget eller hænger
sammen, før du lægger dem i universalbakken.
• Benyt ikke konvolutter med frimærker.
• Brug aldrig konvolutter, der er forsynet med
lukkeanordninger, vinduer, belægninger eller
er selvklæbende.
4.4
Udskriftsmaterialer
Udskrivning på etiketter
Udskrivning på fortrykt papir
• Benyt kun etiketter, der er beregnet til laserprintere.
• Fortrykt papir er papir, der har en eller anden type påtrykt
element, før det sendes igennem printeren (f. eks. papir
med fortrykt logo øverst på siden).
• Kontroller, at etiketternes klæbemiddel kan tåle at blive
udsat for 180° C i 0,1 sekund.
• Brevpapir skal være trykt med varmebestandigt blæk,
der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser,
når det udsættes for printerens varmebehandling på 180° C
i 0,1 sekunder.
• Kontroller, at der ikke er udækket klæbemiddel imellem
etiketterne. Udækkede områder på arket kan medføre,
at etiketterne løsner sig under udskrivningen, hvilket kan
forårsage papirstop. Udækket klæbemiddel kan også
resultere i beskadigelse af printerens komponenter.
• Blækket på brevpapiret skal være ikke-brændbart og må ikke
have nogen form for negativ virkning på printerens ruller.
• Udskriv aldrig på det samme etiketteark mere end én gang,
og udskriv altid kun på et helt ark.
• Formularer og brevpapir bør opbevares i forseglet og
fugtsikker emballage for at forhindre, at disse materialer
ændrer egenskaber under opbevaringen.
• Benyt ikke etiketter, der er løsnet fra arket eller er krøllede
eller på nogen anden måde beskadiget.
• Kontroller, at blækket på papiret er tørt, før du lægger fortrykt
papir som f.eks. formularer eller brevpapir i printeren. Under
varmebehandlingen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir
og forringe udskriftskvaliteten.
• For at undgå at etiketterne klæber sammen, bør de ikke
ligge oven på hinanden, når de kommer ud af printeren.
Sådan udskriver du på etiketter:
1
Udskrivning på fortrykt papir:
Åbn universalbakken, og fold papirstøtten ud.
2
Når du udskriver på etiketter, skal du kun bruge
universalbakken. Læg etiketterne med udskriftssiden
nedad og den øverste, korte kant først. Juster
papirstyret så det passer til etiketterns bredde.
3
Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til
Universalbakke og papirtypen til Etiketter og vælge den
korrekte størrelse i programmet. Yderligere oplysninger
finder du i Softwareafsnittet.
4.5
Udskriftsmaterialer
1
Åbn universalbakken, og fold papirstøtten ud.
2
Når du udskriver på etiketter, skal du kun bruge
universalbakken. Læg etiketterne med udskriftssiden
nedad og den øverste, korte kant først. Juster
papirstyret, så det passer til papirstakkens kant.
3
Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til
Universalbakke og papirtypen til Fortrykt og vælge
den korrekte papirstørrelse i programmet. Yderligere
oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
3
Udskrivning på karton og andre
brugerdefinerede materialestørrelser
• Postkort, kartotekskort 90 mm x 140 mm (3,5" x 5,5")
og andre brugerdefinerede materialestørrelser kan benyttes
i denne printer. Minimumstørrelsen er 90 mm x 140 mm
(3,5" x 5,5") og maksimumstørrelsen 216 mm x 356 mm
(8,5" x 14").
Hvis materialets størrelse ikke er tilgængelig på rullelisten
Størrelse under fanen Papir, kan du klikke på knappen
Brugerdefineret og indstille størrelsen manuelt.
BEMÆRK: Hvis der opstår papirstop under indføring af karton,
skal du vende papiret og prøve igen.
• Indfør altid den korte kant i universalbakken først. Hvis du
vil udskrive på papiret i liggende retning, skal du vælge
dette i programmet. Hvis du indfører den lange kant først,
kan det medføre papirstop.
• Læg ikke mere end 10 kort ad gangen i universalbakken.
• Udskriv ikke på materialer, der er mindre end 90 mm (3,5")
i bredden eller 140 mm (5,5") i længden.
• Indstil margenen i programmet, så den er mindst 4,3 mm
(0,17") fra materialets kant.
Sådan udskriver du på karton:
1
Åbn universalbakken, og fold papirstøtten ud.
2
Brug kun universalbakken, når du udskriver på karton.
Læg udskriftsmaterialet med udskriftssiden nedad
og den korte kant først. Skub papirstyret, til det berører
stakken let uden at bøje den.
Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til
Universalbakke og vælge den korrekte papirstørrelse
og -type i programmet. Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
4.6
Udskriftsmaterialer
5
Grundlæggende
udskrivning
Udskrivning af et dokument
• Udskrivning af et dokument
Med denne printer kan du udskrive fra forskellige
Windows-programmer, fra en Macintosh-computer eller fra et
Linux-system. De præcise trin, du skal følge, når du udskriver
et dokument, kan være forskellige, afhængigt af hvilket
program du benytter.
• Annullering af et udskriftsjob
Yderligere oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
Dette kapitel forklarer almindelige udskrivningsfunktioner.
Annullering af et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i en printerkø eller en printspooler
som f.eks. gruppen Printere i Windows, skal du slette jobbet på
følgende måde:
1
Klik på menuen Start i Windows.
2
Under Windows 98SE/NT 4.0/2000/Me, skal du vælge
Indstillinger og derefter Printere.
Under Windows XP/2003 skal du vælge Printere og
faxenheder.
3
Dobbeltklik på ikonet Samsung CLP-600 Series.
4
I menuen Dokument skal du vælge Annuller udskrift
(Windows 98SE/Me) eller Annuller (Windows NT 4.0/2000/
XP/2003).
BEMÆRK: Du får adgang til dette vindue ved at dobbeltklikke
på printerikonet i nederste højre hjørne af skrivebordet
i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på
knappen Cancel ( ) på printerens kontrolpanel.
5.1
Grundlæggende udskrivning
6
Vedligeholdelse af
printeren
Udskrivning af en
konfigurationsside
Du kan udskrive en konfigurationsside fra printerens
kontrolpanel. Brug konfigurationssiden til at se printerens
aktuelle indstillinger, til at hjælpe med fejlfindingen eller til
at kontrollere installationen af ekstraudstyr som for eksempel
en valgfri bakke.
Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelse af
printeren og forslag til økonomisk udskrivning af høj kvalitet.
Kapitlet omfatter:
Hvis du har en CLP-600:
• Udskrivning af en konfigurationsside
• Håndtering af tonerpatroner
I klartilstand skal du trykke på knappen On Line/Continue (
) på kontrolpanelet og holde den nede i 10-15 sekunder for
at udskrive en konfigurationsside.
• Udskiftning af tonerpatroner
Hvis du har en CLP-600N:
• Udskiftning af papiroverførselsbæltet
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
på kontrolpanelet.
2
Når ”Oplysninger” vises på den nederste linje, skal du
trykke på knappen Enter ( ) for at få adgang til
menuen.
3
Når ”Konfiguration” vises på den nederste linje, skal du
trykke på knappen Enter ( ).
• Udskiftning af forbrugsstoffer
• Udskiftning af fikseringsenheden
• Rengøring af printeren
• Håndtering af printer fra webstedet
(kun CLP-600N)
Der udskrives en konfigurationsside.
6.1
Vedligeholdelse af printeren
)
Udskiftning af forbrugsstoffer
Håndtering af tonerpatroner
Fra tid til anden skal du udskifte følgende dele for at opretholde
den højest mulige ydelse og for at undgå problemer med
udskriftskvalitet og papirindføring, der kan opstå pga. slidte
dele.
Opbevaring af tonerpatroner
For at få det maksimale ud af en tonerpatron, skal du holde
følgende retningslinjer for øje:
De følgende dele skal udskiftes, når du har udskrevet det
angivne antal sider, eller når hver enkelt dels levetid er udløbet.
Programvinduet i SmartPanel vises på computeren og angiver,
hvilken del der skal udskiftes. Hvis du bruger CLP-600N, viser
displayet på kontrolpanelet også en fejlmeddelelse, der angiver
hvilken del, der skal udskiftes. Se nedenfor.
Element(er)
Printer(Bestillingsnummer
meddelelse
)
(kun CLP-600N)
Sort tonerpatron
• Fjern ikke tonerpatroner fra emballagen, før de skal
anvendes.
• Fyld ikke tonerpatronerne igen. Printergarantien dækker
ikke skader, der opstår pga. genopfyldte tonerpatroner.
• Opbevar tonerpatronerne i samme miljø som printeren.
Udskrevne
sider
Se
side
Udskift sort toner
Ca. 4.000 sider*
6.4
Udskift [Farve]
toner
Ca. 4.000 sider*
6.4
Udskift
overf.-baelte
Ca. 35.000 sider** 6.5
Udsk. fiks.-enh.
Ca. 50.000 sider
Udskift FF
Opsamlingsrulle
Ca. 50.000 sider
• For at undgå at tonerpatronerne bliver beskadiget,
må de ikke udsættes for lys i mere end nogle få minutter.
Forventet levetid for tonerpatroner
(CLP-K600A)
Farvetonerpatroner
Levetiden for en tonerpatron afhænger af, hvor meget toner
dine udskriftsjob kræver. Ved udskrivning af tekst med
5 % dækning, kan en ny tonerpatron i gennemsnit udskrive
4.000 sider med sort og med hver farve. Den tonerpatron, der
følger med printeren, kan i gennemsnit udskrive 2.000 sider
med sort og 2.000 sider med hver farve.
(Cyan: CLP-C600A,
Magenta: CLP-M600A,
Gul: CLP-Y600A)
Papiroverførselsbælte
Fordeling af toner
(CLP-T600A)
Fikseringsenhed
Når en tonerpatron er ved at være tom, kan der opstå falmede
eller lyse områder på udskrifterne. Det er også muligt,
at farvebilleder vil blive udskrevet med forkerte farver
på grund af en fejlagtig blanding af tonerfarver, når en af
farvetonerpatronerne er ved at være tom. Programvinduet
til SmartPanel vises på computeren og angiver, hvilken
tonerpatron der har lav beholdning. Hvis du bruger CLP-600N,
vises ”Klar [Farve] Lav tonerbeh.” muligvis på displayet.
6.7
(110V: CLP-F600A,
220V: CLP-F600B)
Opsamlingsrulle***
ELLER
Printeren kan fortsætte udskrivningen med den aktuelle
tonerpatron, indtil SmartPanel-programvinduet vises på
computerskærmen og anmoder dig om at udskifte patronen,
eller indtil kontrolpanelet viser denne meddelelse (kun
CLP-600N).
Udskift Bakke1
Opsamlingsrulle
ELLER
Udskift Bakke2
Opsamlingsrulle
Du kan muligvis forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved
at fordele toneren i patronen. Når meddelelsen "[Farve] Toner
tom" vises, vil printeren ophøre med at udskrive, indtil der
indsættes en ny tonerpatron i printeren.
* Gennemsnitlige A4-/letter-sider med 5 % dækning med forskellige farver
på hver side. Tallet kan variere afhængig af forskellige driftsbetingelser
og udskrivningsmønstre.
** Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljø, materialetype og -størrelse.
***Kontakt en servicerepræsentant.
Kontakt din Samsung-repræsentant eller den forhandler,
hvor du har købt printeren, når du skal købe reservedele.
Vi anbefaler på det kraftigste, at delene bliver installeret af en
uddannet servicetekniker, bortset fra tonerpatronerne (se 6.4),
papiroverførselsbæltet (se 6.5) og fikseringsenheden (se 6.7).
6.2
Vedligeholdelse af printeren
3
Sådan fordeler du toneren:
1
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
Hold i begge patronens håndtag, og vip den forsigtigt fra
side til side for at fordele toneren.
BEMÆRK: Hvis du får toner på tøjet, skal du børste det af med
en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand opløser
toneren i tøjet.
FORSIGTIG:
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden af tonerpatronen med hænderne eller med andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et par
minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
2
4
Skub tonerpatronen tilbage i printeren.
5
Luk adgangsdøren. Sørg for, at døren er helt lukket.
Tag fat i håndtagene på tonerpatronen, og træk patronen
ud af printeren.
FORSIGTIG: Hvis adgangsdøren ikke er helt lukket, fungerer
printeren ikke.
6.3
Vedligeholdelse af printeren
3
Tag fat i håndtagene på den tomme tonerpatronen,
og træk patronen ud af printeren.
4
Fjern den nye tonerpatron fra emballagen.
Udskiftning af tonerpatroner
Printeren benytter fire farver og har en tonerpatron til hver
farve: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og sort (K).
Når de LED'er ( ) på kontrolpanelet, der angiver hver enkelt
tonerpatron med den relevante farve, lyser, stopper printeren
udskrivningen. Hvis du bruger CLP-600N viser displayet på
kontrolpanelet fejlmeddelelsen ”[Farve] toner tom”. På dette
trin skal du udskifte den givne tonerpatron. Når meddelelsen
"[Farve] Toner tom" vises, vil printeren ophøre med at
udskrive, indtil der sættes en ny tonerpatron i printeren.
Sådan udskifter du tonerpatronen:
1
Sluk for printeren, og vent et par minutter, til printeren
er kølet af.
2
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
FORSIGTIG:
• Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til
at åbne tonerpatronens emballage. Du kan beskadige
overfladen på tonerpatronerne.
• Udsæt ikke tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end nogle
få minutter, da dette kan beskadige indholdet. Om
nødvendigt kan du dække den til med et stykke papir for
at beskytte den.
FORSIGTIG:
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et par
minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
5
6.4
Vedligeholdelse af printeren
Tag fat i begge patronens håndtag, og rul den forsigtigt fra
side til side for at fordele toneren.
6
Placer tonerpatronerne på en vandret overflade som vist,
og fjern det papir, der dækker patronerne, ved at fjerne
tapen.
Udskiftning af
papiroverførselsbæltet
Papiroverførselsbæltets levetid er ca. 35.000 sider sorteog farvesider. Når papiroverførselsbæltets levetid er udløbet, vil
printeren ophøre med at udskrive, indtil der installeres et nyt
papiroverførselsbælte i printeren.
SmartPanel-programvinduet vises på computeren og angiver,
at papiroverførselsbæltet skal udskiftes. Hvis du bruger
CLP-600N viser displayet på kontrolpanelet fejlmeddelelsen
”Udskift overf.-baelte”. På dette trin skal du udskifte
papiroverførselsbæltet.
BEMÆRK: Hvis du får toner på tøjet, skal du børste det af med
en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand opløser
toneren i tøjet.
7
8
BEMÆRK: Papiroverførselsbæltets levetid kan blive påvirket af
driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, medietypen og
mediestørrelsen.
Sørg for, at farven på tonerpatronen stemmer overens
med farven på slotten, og tag derefter fat i håndtagene på
tonerpatronen. Indsæt patronen, indtil den låses på plads
med et klik.
Sådan udskifter du papiroverførselsbæltet:
1
Sluk for printeren, og vent et par minutter, til printeren
er kølet af.
2
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
Luk adgangsdøren. Sørg for, at døren er sikkert lukket,
og tænd derefter printeren.
FORSIGTIG:
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et par
minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
FORSIGTIG: Hvis adgangsdøren ikke er helt lukket, fungerer
printeren ikke.
6.5
Vedligeholdelse af printeren
3
Find den grønne udløserknap på indersiden af
adgangsdøren (nær papiroverførselsbæltets venstre side).
Tryk på knappen for at frigøre papiroverførselsbæltet. Tag
fat i papiroverførselsbæltet, og løft den ud af printeren.
7
Skub det ned, til det låses på plads med et klik. Sænk
derefter papiroverførselsbæltet, indtil det er parallelt med
adgangsdøren og sidder fast på plads. Den grønne
udløserknap låser automatisk papiroverførselsbæltet.
8
Luk adgangsdøren fast i.
Grøn udløserknap
4
5
Tag det nye papiroverførselsbælte ud af emballagen.
Fjern dækpapiret fra papiroverførselsbæltet ved at fjerne
tapen.
FORSIGTIG:
• Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at
åbne tonerpatronens emballage. Du risikerer at beskadige
overfladen på papiroverførselsbæltet.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
6
FORSIGTIG: Hvis adgangsdøren ikke er helt lukket, fungerer
printeren ikke.
Tag fat i håndtaget på det nye papiroverførselsbælte,
og hold det, så det flugter med slottene på indersiden af
adgangsdøren.
9
6.6
Vedligeholdelse af printeren
Tænd for printeren.
3
Åbn toplågen.
4
Fjern de to skruer på hver side af fikseringsenheden ved
hjælp af en kobbermønt eller en skruetrækker. Brug
derefter håndtaget til at trække fikseringsenheden lige
ud af printeren.
5
Tag den nye fikseringsenhed ud af emballagen, og sæt den
ind i printeren.
6
Spænd de to skruer.
7
Luk toplågen, når du har kontrolleret, at adgangsdøren
er åben. Kontroller, at den er lukket sikkert.
8
Luk adgangsdøren fast i.
Udskiftning af
fikseringsenheden
Fikseringsenhedens levetid er ca. 50.000 sider med sort eller
farve. Når fikseringsenheden levetid er udløbet, vil printeren
ophøre med at udskrive, indtil der installeres en ny
fikseringsenhed i printeren.
SmartPanel-programvinduet vises på computeren og angiver,
at fikseringsenheden skal udskiftes. Hvis du bruger CLP-600N
viser displayet på kontrolpanelet også fejlmeddelelsen ”Udsk.
fiks.-enh.”. På dette trin skal du udskifte fikseringsenheden.
BEMÆRK: Fikseringsenheden levetid kan blive påvirket af
driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, medietypen og
mediestørrelsen.
Sådan udskifter fikseringsenheden:
1
Sluk for printeren, og vent et par minutter, til printeren
er kølet af.
2
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
FORSIGTIG:
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et
par minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
FORSIGTIG: Hvis toplågen og adgangsdøren ikke er helt
lukkede, fungerer printeren ikke.
9
6.7
Vedligeholdelse af printeren
Tilslut strømkablet og andre kabler, og tænd for printeren.
3
Rengøring af printeren
Tag fat i håndtagene på hver tonerpatron, og træk
patronerne ud af printeren. Sæt dem på en ren og jævn
overflade.
Under udskrivningsprocessen kan der samle sig partikler
af papir, toner og støv inde i printeren. Med tiden kan disse
forårsage problemer med udskriftskvaliteten, som f.eks.
tonerpletter eller udtværing. Printeren har en
rengøringsfunktion, der kan afhjælpe og forebygge denne type
problemer.
Udvendig rengøring af printeren
Rengør printerkabinettet med en blød og fnugfri klud. Du kan
fugte kluden en smule med vand, men sørg for, at vandet ikke
drypper på eller ind i printeren.
FORSIGTIG: Udsæt ikke tonerpatronerne for lyspåvirkning i
mere end nogle få minutter, da dette kan beskadige indholdet.
Om nødvendigt kan du dække dem til med papir for at
beskytte dem.
FORSIGTIG: Rengøring af printerkabinettet med
rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol,
opløsningsmidler eller andre kraftige substanser, kan resultere
i misfarvning eller revner i kabinettet.
4
Se ind i printeren. Fjern støv, papirpartikler og spildt toner
med en let fugtet, fnugfri klud eller en lille støvsuger.
Indvendig rengøring af printeren
BEMÆRK: Vær forsigtig med ikke at berøre overførselsrullen,
når du gør rent inde i printeren. Fedt fra fingrene kan forårsage
problemer med udskriftskvaliteten.
1
Sluk for printeren, træk strømkablet ud, og vent et par
minutter, til printeren er kølet af.
2
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
BEMÆRK: Efter rengøringen skal printeren have tid til at blive
fuldstændigt tør.
5
Se ind i printerens højre side, og find farverne på
de tonerpatroner, der passer til farverne på slottene
i printeren.
Sort
Cyan
FORSIGTIG:
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen, på
forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår at
berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et par
minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
Magenta
Gul
6.8
Vedligeholdelse af printeren
6
Tag fat i håndtagene på hver enkelt tonerpatron. Placer
tonerpatronerne ud for slottene inde i printeren, og indsæt
dem i de dertil beregnede slots i følgende rækkefølge: Gul,
Magenta, Cyan og derefter Sort, indtil de låser sig fast
med et klik.
Håndtering af printer fra webstedet
(kun CLP-600N)
Via printerens websted kan du indstille printeren til at sende
e-mail-meddelelser til bestemte adresser.
Sådan får du adgang til printerens websted:
Tag fat her.
1
Start en webbrowser som f.eks. Internet Explorer
i Windows.
2
Skriv printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
i adressefeltet, og tryk på tasten Enter, eller klik på Gå.
Den integrerede webside for din printer åbnes.
7
Konfiguration af automatiske
e-mail-meddelelser
Luk adgangsdøren. Sørg for, at døren er helt lukket.
Printeren kan sende advarsler eller påmindelser til en angivet
e-mail-adresse. Du kan også sende en ordre om toner til en
angivet adresse. Der skal bruges en SMTP-server til at sende
disse meddelelser.
Sådan konfigurerer du funktionen til afsendelse af
e-mail-meddelelser:
På printerens webside skal du klikke på Machine
Settings.
2
3
Klik på E-mail Notification Setup.
Udfyld de relevante felter.
Du kan konfigurere indstillingerne for serveroplysninger,
oplysninger om modtagerliste & betingelser og om
tonerbestillingssystemet. I de følgende afsnit får du
yderligere oplysninger om hver enkelt indstilling.
FORSIGTIG: Hvis adgangsdøren ikke er helt lukket, fungerer
printeren ikke.
8
1
Server Information
Tilslut strømkablet, og tænd for maskinen.
Du kan konfigurere de følgende indstillinger, så din printer kan
sende en e-mail via SMTP-serveren.
Følgende indstillinger kan konfigureres:
• IP Address or Host Name: Vælg IP-adresse eller
Værtsnavn. Hvis du vælger Værtsnavn, skal du indtaste din
DNS-indstilling under TCP/IP på fanen Network Settings.
• SMTP Server and Port: Skriv SMTP-serverens navn
og portnummer.
• SMTP Requires Authentication: Kontroller, om
SMTP-serveren skal godkendes.
• SMTP Server Login: Indtast dit logonnavn.
• SMTP Server Password: Indtast din adgangskode.
6.9
Vedligeholdelse af printeren
• SMTP Server Connection Timeout: Angiv det tidsrum
(30 til 120 sekunder), printeren skal forsøge at sende en
e-mail fra SMTP-serveren til den angivne e-mail-adresse.
Sådan konfigurerer du fanen med
kontaktoplysninger
• Reply Address: Når printeren genererer e-mail, kan
du om nødvendigt få svarmeddelelsen sendt til en bestemt
e-mail-adresse. Her kan du skrive den e-mail-adresse,
du ønsker svarmeddelelserne sendt til.
Vælg fanen Support for at få vist og indtaste oplysninger
i området Contact Information.
• Name: Her kan du indtaste e-mail-afsenderens navn, f.eks.
din virksomheds navn eller afdelingsbetegnelse.
• Phone number: Her kan du indtaste et telefonnummer,
der inkluderes i alle e-mail-meddelelser.
Modtagerliste og modtagelsesbetingelser
Konfigurer e-mail-indstillingerne for printeren.
Følgende indstillinger kan konfigureres:
• Location: Her kan du angive stedoplysninger,
der inkluderes i alle e-mail-meddelelser.
• SysAdmin E-mail Address: Her kan du skrive
systemadministratorens e-mail-adresse.
• Address: Indtast afsenderens e-mail-adresse.
• Key User E-mail Address: Her kan du skrive den
e-mail-adresse, som printeren skal sende
e-mail-meddelelser til.
BEMÆRK: Det er muligt, at en firewall i netværket vil forhindre
e-mail-transmissionen.
• Service E-mail Address: Her kan du skrive
e-mail-adressen på et servicecenter eller en
servicerepræsentant.
• Consumable Shortage Warning: Her kan du vælge, hvem
printeren skal sende en advarselsmeddelelse til, når der er
ca. 10 % af et givet forbrugsstof tilbage.
• Consumable & Printer Setup Review: Her kan du angive,
til hvem printeren skal sende meddelelser om status for
printeren og dens forbrugsstoffer, hver gang printeren har
udskrevet 1.000 sider.
• History: Her kan du angive, til hvem printeren skal sende
en oversigt over forbrugsstoffernes udskiftningstider og
fejlmeddelelser.
• Alert: Her kan du angive, til hvem printeren skal sende
de seneste fejlmeddelelser.
• Select Notifications: Her kan du angive, om du ønsker
at modtage hver enkelt meddelelse eller ej.
Tonerbestillingssystem
Tonerbestillingssystemet gør printeren i stand til at sende en
bestilling på toner til en bestemt adresse, når den registrerer,
at en tonerpatron er næsten tom.
Sådan konfigurerer du indstillingerne for
tonerbestillingssystemet.
Følgende indstillinger kan konfigureres:
• Enable: Her kan du vælge, om printeren skal sende
en e-mail, når tonerbeholdningen er lav.
• Phone number: Her kan du indtaste telefonnummeret
på din Samsung-repræsentant eller -forhandler.
• URL: Her kan du indtaste din Samsung-repræsentants
eller -forhandlers URL.
6.10
Vedligeholdelse af printeren
7
Problemløsning
Kontrolliste til fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du skal
gøre, hvis der opstår fejl, når du benytter din printer.
Hvis printeren ikke virker korrekt, kan du konsultere følgende
kontrolliste. Følg det tilhørende fejlfindingsforslag, hvis
printeren ikke udfører et bestemt trin.
Status
Gør følgende:
Kontroller, at knappen
On Line/Continue
på kontrolpanelet
er grøn, og
SmartPanel-programvind
uet eller displayet på
kontrolpanelet viser
”Klar” (kun CLP-600N).
• Kontroller tilslutningen af strømkablet, hvis
knappernes baggrundsbelysning ikke lyser.
Kontroller strømafbryderen. Kontroller
strømkilden ved at tilslutte strømkablet til en
anden stikkontakt.
• Hvis knappen lyser rødt, skal du kontrollere
displaymeddelelsen og gå til
”Displaymeddelelsernes betydning” på side 7.14
Udskriv en demoside
for at kontrollere,
at printeren indfører
papiret korrekt. Se 2.7 .
• Hvis der ikke kan udskrives en demoside,
skal du kontrollere papirbeholdningen
i papirbakken.
• Hvis der opstår papirstop så gå til ”Sådan
afhjælper du papirstop” på side 7.4.
• Se ”Displaymeddelelsernes betydning” på
side 7.14, hvis der vises en fejl på displayet.
Kontroller, at demosiden
er udskrevet korrekt .
Se ”Løsning af problemer med
udskriftskvaliteten” på side 7.12, hvis der opstår
et problem med udskriftskvaliteten.
Udskriv et kort
dokument fra et program
for at kontrollere,
at printeren
og computeren
er forbundne og
kommunikerer korrekt.
• Kontroller kabelforbindelsen mellem printeren
og computeren, hvis siden ikke udskrives.
• Kontroller printerkøen eller printerspooleren
for at se, om printeren er midlertidigt afbrudt.
• Kontroller programmet, så du sikrer dig,
at du benytter den korrekte printerdriver
og printerport. Se ”Løsning af generelle
udskrivningsproblemer” på side 7.2, hvis siden
afbrydes under udskrivning.
Hvis en gennemgang
af kontrollisten ikke
afhjælper problemet
med printeren, skal
du se i det efterfølgende
afsnit om fejlfinding.
• Se ”Løsning af generelle
udskrivningsproblemer” på side 7.2.
• Se ”Displaymeddelelsernes betydning”
på side 7.14.
• Se ”Almindelige problemer under Windows”
på side 7.17.
• Se ”Almindelige problemer under Macintosh”
på side 7.17.
• Se ”Almindelige problemer under Linux”
på side 7.17.
Kapitlet omfatter:
• Kontrolliste til fejlfinding
• Løsning af generelle udskrivningsproblemer
• Sådan afhjælper du papirstop
• Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
• Displaymeddelelsernes betydning
• Almindelige problemer under Windows
• Almindelige problemer under Macintosh
• Almindelige problemer under Linux
7.1
Problemløsning
Løsning af generelle
udskrivningsproblemer
Problem
Mulig årsag
Løsning
Printeren
udskriver
ikke. (fortsat)
Printeren kan være
forkert konfigureret.
Kontroller printeregenskaberne,
så du sikrer, at udskriftsindstillingerne
er korrekte.
Printerdriveren kan
være sat forkert i.
Geninstaller printerdriveren;
se Softwareafsnittet.
Prøv at udskrive en demoside.
Printeren virker ikke
korrekt.
Kontroller meddelelsen på
kontrolpanelet, og se, om printeren
angiver en systemfejl.
Printeren
vælger papir
fra den
forkerte
papirkilde.
Valget af papirkilde
i printerens
egenskaber kan
være forkert.
I mange programmer findes
indstillingen til valg af papirkilde
under fanen Papir i vinduet
med printerens egenskaber.
Vælg den korrekte papirkilde.
Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
Papiret
indføres ikke i
printeren.
Papiret er lagt
forkert i.
Fjern papiret fra bakken, og læg det
korrekt i.
Se i tabellen med foreslåede løsninger, hvis der er problemer
med printerens drift.
Problem
Printeren
udskriver
ikke.
Mulig årsag
Løsning
Der er ikke strøm til
printeren.
Kontroller strømforbindelsen.
Kontroller afbryderen og
stikkontakten.
Printeren er ikke
valgt som
standardprinter.
Vælg Samsung CLP-600 Series
som standardprinter.
Kontroller printeren
for følgende:
Løs problemet, når du har lokaliseret
det. Kontakt en servicemedarbejder,
hvis der opstår en printersystemfejl.
• Printerlågen er
ikke lukket.
• Luk printerlågen.
• Der er papirstop.
• Afhjælp papirstoppet. Se 7.4.
• Der er intet papir
i printeren.
• Læg papir i printeren. Se 2.4.
Der er for meget
papir i papirbakken.
Fjern overskydende papir fra
bakken.
• Tonerpatronen er
ikke installeret.
• Installer tonerpatronen. Se 2.2.
Papiret er for tykt.
Brug kun papir, der overholder
papirspecifikationerne.
Måske er printeren
indstillet til manuelt
indføring og løbet
tør for papir.
Kontroller meddelelsen på
SmartPanel-programvinduet eller
på displayet på kontrolpanelet
(kun CLP-600N), læg papir
i universalbakken, og tryk
på knappen On Line/Continue
på printerens kontrolpanel.
Jobbet kan være
meget komplekst.
Reducer sidens (eller sidernes)
kompleksitet, eller juster
indstillingerne for udskriftskvalitet.
Forbindelseskablet
mellem printeren og
computeren er ikke
tilsluttet korrekt.
Tag printerkablet ud, og sæt det
i igen.
Forbindelseskablet
mellem printeren
og computeren er
defekt.
Hvis du har mulighed for det, kan du
prøve at tilslutte kablet til en anden
computer, der fungerer ordentligt,
og prøve at udskrive et job. Du kan
også forsøge med et andet
printerkabel.
Portindstillingen
er forkert.
Et
udskriftsjob
behandles
ekstremt
langsomt.
Kontroller, at papirstyrene
er indstillet korrekt.
Juster indstillingerne for
udskriftskvaliteten ved f.eks.
at vælge en lavere opløsning. Hvis
du har sat opløsningen til Bedst,
skal du ændre den til Normal eller
Kladde. Se Softwareafsnittet.
Skift portindstillingen til USB- eller
netværksporten for dermed at
forøge udskrivningshastigheden.
Printeren udskriver A4-sider med en
hastighed på 20 sider pr. minut og
sider af formatet Letter med en
hastighed på 21 sider pr. minut.
Hvis du benytter
Windows 98SE/Me,
kan
spoolindstillingerne
være indstillet
forkert.
Kontroller printerindstillingerne
i Windows for at sikre,
at udskriftsjobbet sendes til den
korrekte port. Hvis computerens
har mere end en port, skal du
kontrollere, at printeren er tilsluttet
til den korrekte port.
7.2
Problemløsning
I menuen Start vælg Indstillinger
og Printere. Højreklik på
printerikonet Samsung CLP-600
Series, vælg Egenskaber, klik på
fanen Detaljer, og klik derefter på
knappen Spool-indstillinger. Vælg
den ønskede spoolindstilling.
Problem
Halvdelen
af siden er
blank.
Der opstår
hele tiden
papirstop.
Mulig årsag
Løsning
Problem
Papirretningen
er måske indstillet
forkert.
Skift papirretning i programmet.
Yderligere oplysninger finder du i
Softwareafsnittet.
Papirstørrelsen og
indstillingerne for
papirstørrelse
stemmer ikke
overens.
Sørg for, at indstillingen for
papirstørrelse i printerdriveren
stemmer overens med papiret
i bakken.
Der er for meget
papir i papirbakken.
Der udskrives
sider, men de
er blanke.
Eller, sørg for, at indstillingen for
papirstørrelse i printerdriveren
stemmer overens med indstillingen
for papirstørrelse i det program, du
bruger.
Fjern overskydende papir fra
bakken.
Benyt universalbakken, hvis du vil
udskrive på specialmaterialer.
Kontroller, at papirstyrene er
indstillet korrekt.
Der bruges en
forkert type papir.
Brug kun papir, der overholder
papirspecifikationerne.
Benyt universalbakken, hvis du vil
udskrive på specialmaterialer.
Der kan være
papirrester inde
i printeren.
Printeren
Printerkablet sidder
udskriver, men løst eller er defekt.
teksten er
forkert,
forvansket eller
ufuldstændig.
Åbn adgangsdøren, og fjern
resterne.
Træk printerkablet ud, og tilslut det
igen. Prøv at udskrive et job, du
allerede har udskrevet tidligere.
Hvis du har mulighed for det, kan
du tilslutte kablet og printeren til en
anden computer og udskrive et job,
du ved virker. Endelig kan du prøve
med et nyt printerkabel.
Der er valgt en
forkert printerdriver.
Kontroller programmets menu for
valg af printer, og sørg for, at din
printer er valgt.
Der er funktionsfejl
i programmet.
Prøv at udskrive et job fra et andet
program.
Der er funktionsfejl
i operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart
computeren. Sluk for printeren,
og tænd den igen.
Mulig årsag
Tonerpatronen er
defekt eller tom.
Løsning
Fordel toneren. Se om nødvendigt
side 6.2.
Udskift tonerpatronen, hvis det er
nødvendigt.
Filen kan indeholde
blanke sider.
Kontroller, at filen ikke indeholder
blanke sider.
Nogle dele, f.eks.
controlleren eller
kortet, kan være
defekte.
Kontakt en servicerepræsentant.
Når du bruger
Indstillingerne
Windows 98SE, i programmet
udskrives
er forkerte.
illustrationer fra
Adobe
Illustrator
ikke korrekt.
Vælg Hent som bitmapbillede
i vinduet Avancerede indstillinger
i vinduet med grafikegenskaber.
Udskriv dokumentet igen.
Udskriftskvali
teten for
fotografier er
ikke god.
Billeder er
ikke klare.
Opløsningen er sat
til Normal eller
Kladde.
Sæt opløsningen til Bedst, og prøv
derefter at udskrive igen.
Opløsningen for
fotografiet er meget
lav.
Hvis du gør fotografiet større i
programmet, bliver opløsningen
reduceret. Reducer fotografiets
størrelse.
Din printer
lugter
mærkeligt,
når du bruger
den de første
gange.
Den olie, der bruges
til at beskytte
fikseringsenheden,
fordamper.
Når du har udskrevet ca.
100 farvesider, vil lugten forsvinde.
Det er et midlertidigt problem.
7.3
Problemløsning
I området for papirindføring
Sådan afhjælper du papirstop
Hvis papirstoppet er opstået i området for papirindføring, lyser
en lampe på den tilsvarende placering på statuskortet. Hvis du
bruger CLP-600N vises meddelelsen ”Papirstop0 i Bk1” også på
displayet.
BEMÆRK: Når du fjerner papir, der sidder fast i printeren,
skal du om muligt altid trække papiret i den retning,
det normalt kører gennem printeren, så de indvendige
komponenter ikke beskadiges. Træk altid fast og jævnt
i papiret; aldrig i ryk. Hvis papiret rives i stykker, skal du sikre
dig, at alle stykkerne fjernes, ellers bliver printeren blokeret
igen.
1
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
2
Fjern forsigtigt papiret ved at trække det i den retning,
der er vist nedenfor. Gå til trin 6.
Når der opstår papirstop, lyser en lampe, der angiver
problemets placering, på statuskortet på kontrolpanelet. Hvis
du bruger CLP-600N fortæller displayet på kontrolpanelet dig
også, hvor papirstoppet er sket. Skemaet nedenfor hjælper dig
med at lokalisere papirstoppet og fjerne det:
LED på
Meddelelse
statuskortet (kun CLP-600N)
Papirstop0 i Bk1
Papirstoppets
placering
I området for
papirindføring
Gå til
side 7.4
P.stop0 i FF-bk.
I universalbakken side 7.5
Papirstop
inde i printeren
Inde i printeren
side 7.6
Papirstop
i udfoeringsomr.
I området for
papirudføring
side 7.7
Papirstop0 i Bk2
I den valgfri
bakke 2
side 7.9
Hvis du ikke kan finde det fastklemte papir, eller hvis du
føler modstand, når du trækker i papiret, skal du stoppe
med at trække i det og gå videre til trin 3.
Når du vil genstarte udskrivningen efter at have fjernet
et papirstop, skal du åbne og lukke adgangsdøren.
FORSIGTIG:
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et
par minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
7.4
Problemløsning
3
7
Træk bakken ud. Når du har trukket bakken hele vejen ud,
skal du løfte bakkens forreste del en smule for at frigøre
den fra printeren.
Luk adgangsdøren fast i. Printeren genoptager
udskrivningen.
FORSIGTIG: Hvis adgangsdøren ikke er helt lukket, fungerer
printeren ikke.
I universalbakken
Når du udskriver fra universalbakken, og printeren registrerer,
at der enten ikke er noget papir, eller papiret er lagt forkert
i printeren, lyser en lampe på den tilsvarende placering på
statuskortet. Hvis du bruger CLP-600N, vises meddelelsen
”P.stop0 i FF-bk.” også på displayet.
4
Fjern det blokerede papir ved forsigtigt at trække det lige
ud som vist nedenfor.
5
Bakken sættes på plads ved at sænke bagenden, så den
passer med slottene, og skubbe den ind i printeren.
6
Når du har fjernet det fastklemte papir, skal du
kontrollere, om der findes fastklemt papir i andre dele af
printeren.
7.5
Problemløsning
1
Hvis papiret ikke indføres korrekt, skal du bruge håndtaget
og åbne adgangsdøren helt.
2
Fjern det fastklemte papir ved at trække det i den viste
retning. Træk papiret stille og roligt ud for at undgå, at det
rives over.
3
FORSIGTIG:
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et par
minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
3
Skub håndtagene op.
Fikseringsenheden er
meget varm!
Luk adgangsdøren fast i. Printeren genoptager
udskrivningen.
FORSIGTIG: Hvis adgangsdøren ikke er helt lukket, fungerer
printeren ikke.
4
Åbn den indvendige låge ved hjælp af håndtaget på den,
og tag forsigtigt det fastklemte papir ud af printeren.
5
Luk den indvendige låge, og skub håndtagene ned.
Inde i printeren
Hvis papirstoppet er opstået inde i printeren, lyser en lampe
på den tilsvarende placering på statuskortet. Hvis du bruger
CLP-600N, vises meddelelsen ”Papirstop inde i printeren” også
på displayet.
1
2
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
FORSIGTIG:
• Vær opmærksom på ikke at berøre fikseringsenheden inde
i den indre låge. Den er meget varm og kan give
forbrændinger! Fikseringsenhedens driftstemperatur
er 180° C. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra printeren.
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et par
minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
Åbn toplågen.
7.6
Problemløsning
6
Når du har fjernet det fastklemte papir, skal du kontrollere,
om der findes fastklemt papir i andre dele af printeren.
7
Luk toplågen, når du har kontrolleret, at adgangsdøren
er åben. Kontroller, at den er lukket sikkert.
8
2
FORSIGTIG:
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et par
minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
Luk adgangsdøren fast i. Printeren genoptager
udskrivningen.
FORSIGTIG: Hvis toplågen og adgangsdøren ikke er helt
lukkede, fungerer printeren ikke.
I området hvor papiret kommer
ud af printeren
3
Hvis papirstoppet er opstået i området for papirudføring, lyser
en lampe på den tilsvarende placering på statuskortet. Hvis du
bruger CLP-600N, vises meddelelses ”Papirstop i udfoeringsomr.”
også på displayet.
1
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
Hvis en stor del af papiret er synligt, kan du trække det
ud. Åbn adgangsdøren, og luk den fast i. Printeren
genoptager udskrivningen.
Hvis du ikke kan finde det fastklemte papir, eller hvis du
føler modstand, når du trækker i papiret, skal du stoppe
med at trække i det og gå videre til trin 2.
7.7
Problemløsning
Åbn toplågen.
4
Skub håndtagene op.
8
Luk toplågen, når du har kontrolleret, at adgangsdøren er
åben. Kontroller, at den er lukket sikkert.
9
Luk adgangsdøren fast i. Printeren genoptager
udskrivningen.
Fikseringsenheden er
meget varm!
5
Åbn den indvendige låge ved hjælp af håndtaget på den,
og tag forsigtigt det fastklemte papir ud af printeren.
FORSIGTIG: Hvis toplågen og adgangsdøren ikke er helt
lukkede, fungerer printeren ikke.
6
Luk den indvendige låge, og skub håndtagene ned.
FORSIGTIG: Vær opmærksom på ikke at berøre
fikseringsenheden inde i den indre låge. Den er meget varm og
kan give forbrændinger! Fikseringsenhedens driftstemperatur
er 180° C. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra printeren.
7
Når du har fjernet det fastklemte papir, skal du kontrollere,
om der findes fastklemt papir i andre dele af printeren.
7.8
Problemløsning
3
I den valgfri bakke 2
Skub håndtagene op.
Hvis papirstoppet er opstået i den valgfri bakke 2, lyser en
lampe på den tilsvarende placering på statuskortet. Hvis du
bruger CLP-600N, vises meddelelsen ”Papirstop0 i Bk2” også
på displayet.
1
2
Fikseringsenheden er
meget varm!
Benyt håndtaget til at åbne adgangsdøren helt.
4
Åbn den indvendige låge ved hjælp af håndtaget på den,
og tag forsigtigt det fastklemte papir ud af printeren.
5
Luk den indvendige låge, og skub håndtagene ned. Gå til
trin 14
Åbn toplågen.
Hvis du ikke kan finde det fastklemte papir, eller hvis du
føler modstand, når du trækker i papiret, skal du stoppe
med at trække i det og lukke adgangsdøren. Gå til trin 6.
7.9
Problemløsning
FORSIGTIG:
8
Fjern det fastsiddende papir ved at trække det i den viste
retning. Træk papiret stille og roligt ud for at undgå, at
det rives over.
9
Luk de to papirstoplåger, og gå videre til trin 13.
• Vær opmærksom på ikke at berøre fikseringsenheden inde
i den indre låge. Den er meget varm og kan give
forbrændinger! Fikseringsenhedens driftstemperatur
er 180° C. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra printeren.
• Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen,
på forsiden tonerpatronerne med hænderne eller andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår
at berøre dette område.
• Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen på
papiroverførselsbæltet.
• Hvis du efterlader den adgangsdøren åben i mere end et par
minutter, kan OPC-tromlen udsættes for lys. Dette vil
beskadige OPC-tromlen. Hvis det er nødvendigt at stoppe
installationsprocessen midlertidigt, skal du lukke
adgangsdøren.
6
7
Åbn den ydre papirstoplåge i bakke 2.
Åbn den indre låge i bakke 2.
Hvis du ikke kan finde det fastklemte papir, eller hvis du
føler modstand, når du forsøger at fjerne papiret, skal du
stoppe med at trække i det og gå videre til trin 10.
7.10
Problemløsning
10 Træk den valgfri bakke 2 ud. Når du har trukket bakken
13 Åbn adgangsdøren.
hele vejen ud, skal du løfte bakkens forreste del en smule
for at frigøre den fra printeren.
14 Når du har kontrolleret, at adgangsdøren er åben.
Luk toplågen.
11 Hvis du kan se det fastklemte ark, skal du fjerne det ved
forsigtigt at trække det lige ud som vist nedenfor.
12 Skub bakken tilbage i printeren, og luk de to
papirstoplåger.
7.11
Problemløsning
15 Luk adgangsdøren fast i. Printeren genoptager
udskrivningen.
Løsning af problemer med
udskriftskvaliteten
Snavs i printeren eller papir, der er lagt forket i bakken,
kan reducere udskriftskvaliteten. Tabellen nedenfor indeholder
oplysninger til fejlfinding og problemløsning.
Problem
Lys eller
falmet tryk
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
FORSIGTIG: Hvis toplågen og adgangsdøren ikke er helt
lukkede, fungerer printeren ikke.
Tip til at undgå papirstop
Tonerpletter
De fleste papirstop kan undgås ved at vælge de korrekte
papirtyper. Følg de retningslinjer, der er beskrevet på ”Sådan
afhjælper du papirstop” på side 7.4, hvis der opstår papirstop.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• Følg de fremgangsmåder, der er beskrevet på side 4.2. Sørg
for, at de justerbare styr er placeret korrekt.
• Vær opmærksom på ikke at overfylde papirbakken.
• Fjern ikke papir fra bakken, mens printeren udskriver.
Udfald
• Luft, vift og saml papiret, før du lægger det i bakken.
• Benyt ikke fugtigt, foldet eller meget krøllet papir.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• Bland ikke forskellige papirtyper i bakken.
• Brug kun anbefalede udskriftsmaterialer. Se
”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Sørg for, at den side af papiret, der skal trykkes på, vender
opad i papirbakken og nedad i universalbakken.
7.12
Problemløsning
Løsning
Hvis der opstår en hvid stribe eller et falmet område
på siden:
• Tonerbeholdningen er lav. Du kan muligvis forlænge
tonerpatronens levetid midlertidigt. Se ”Fordeling af
toner” på side 6.2. Hvis dette ikke forbedrer
udskriftskvaliteten, skal du installere en ny
tonerpatron.
• Papiret lever muligvis ikke op til
papirspecifikationerne (det kan f.eks. være for
fugtigt eller for groft). Se ”Papirspecifikationer”
på side 10.1.
• En kombination af falmede og udtværede
udskriftsfejl kan betyde, at printeren har behov for
rengøring. Se side 6.8.
Papiret lever muligvis ikke op til
papirspecifikationerne (det kan f.eks. være for fugtigt
eller for groft). Se ”Papirspecifikationer” på side 10.1.
Hvis der opstår falmede, oftest runde, områder
tilfældigt rundt om på siden:
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at
udskrive jobbet igen.
• Papirets fugtighed kan være ujævn, eller der kan
være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet
papirmærke. Se ”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Papirpartiet er defekt. Fremstillingsprocessen kan
resultere i, at visse områder afviser toneren. Prøv
en anden type eller et andet mærke papir.
• Tonerpatronen kan være defekt. Se ”Gentagne
lodrette defekter” i næste kolonne.
• Hvis disse forslag ikke løser problemet, bør du
kontakte en servicerepræsentant.
Problem
Lodrette
streger
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Farvet eller
sort baggrund
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Udtværing
af toner
Gentagne
lodrette
defekter
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Løsning
Problem
Baggrundspletter
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:
• En tonerpatron er sandsynligvis blevet ridset. Fjern
tonerpatronen, og sæt en ny i. Se side 6.4.
Hvis der opstår hvide, lodrette striber på siden:
A
• Rengør printeren indvendig. Se ”Indvendig
rengøring af printeren” på side 6.8. Hvis du stadig
har samme problemer, skal du udskifte
tonerpatronen. Se side 6.4.
Hvis mængden af baggrundsskygge bliver
uacceptabel, kan nedenstående fremgangsmåde
måske løse problemet.
• Skift til en lettere papirtype. Se
”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Kontroller printerens omgivelser; meget tørre
omgivelser (lav luftfugtighed) eller omgivelser med
høj luftfugtighed (højere end 80 % RL) kan forøge
mængden af baggrundsskygge.
• Fjern en af de gamle tonerpatroner, og installer en
ny.
• Rengør printeren indvendig. Se ”Indvendig
rengøring af printeren” på side 6.8.
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
Se ”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Fjern papiroverførselsbæltet, og installer et nyt.
Se ”Udskiftning af papiroverførselsbæltet” på
side 6.5.
• Rengør printeren indvendig. Se ”Indvendig
rengøring af printeren” på side 6.8. Hvis du stadig
har de samme problemer efter at have rengjort
printeren indvendig, skal du installere en ny
tonerpatron med den farve, der giver problemer.
Se ”Udskiftning af tonerpatroner” på side 6.4.
• Dele af printeren kan have toner på sig. Hvis
defekterne forekommer på papirets bagside, løses
problemet sandsynligvis automatisk efter nogle få
yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt
en servicerepræsentant.
Baggrundspletter kan være et resultat af spredning af
små tonerpartikler på den udskrevne side.
• Papiret kan være for fugtigt. Prøv at udskrive på
papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir,
før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for
meget fugtighed.
• Hvis der forekommer baggrundspletter på en
konvolut, skal du ændre udskriftslayoutet for at
undgå at udskrive i områder, der svarer til
overlappende sammenføjninger på bagsiden.
Udskrivning hen over sammenføjninger kan give
problemer.
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker
hele overfladen på en side, kan du ændre
udskriftsopløsningen i programmet eller i vinduet
med printeregenskaber.
Misdannede
tegn
• Hvis der opstår misdannede tegn og hule
afbildninger, kan det være fordi, papirtypen er for
glat. Prøv noget andet papir. Se
”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Hvis tegnene er misdannede og forekommer
bølgede, har scannerenheden muligvis brug for
eftersyn. Kontroller, om det også forekommer på
demosider. Se side 2.7. Kontakt en
servicerepræsentant vedrørende eftersyn.
Skrå skrift
• Kontroller, at papiret ligger korrekt.
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
Se ”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Sørg for, at papiret eller andet materiale er lagt
rigtigt i, og at styrene ikke er for stramme eller for
løse omkring papirstakken.
AaBbCc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
AaBbCc
Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den
beskrevne side af papiret med jævne intervaller:
Løsning
Krøller eller
bølger
• Kontroller, at papiret ligger korrekt.
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Høje
temperaturer såvel som høj luftfugtighed kan
forårsage, at papiret krøller. Se
”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret
180° i bakken.
Folder eller
bukninger
• Kontroller, at papiret ligger korrekt.
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Se
”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Vend papirstakken i papirbakken. Prøv også at
vende papiret 180° i bakken.
7.13
Problemløsning
Problem
Løsning
Bagsiden af
udskrifterne er
snavsede
• Overførselsrullen kan være snavset. Se ”Indvendig
rengøring af printeren” på side 6.8.
• Kontroller, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør
printeren indvendig.
Helt farvede
eller helt sorte
sider
• Tonerpatronen er muligvis ikke sat korrekt i. Fjern
tonerpatronen, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen er muligvis defekt og skal udskiftes.
Installer en ny tonerpatron.
• Printeren kan have behov for reparation. Kontakt
en servicerepræsentant.
A
Løs toner
Tegnhuller
A
Vandrette
striber
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Problem
Krøl:
Løsning
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke
indføres i printeren:
• Vend papirstakken i papirbakken. Prøv også at
vende papiret 180° i bakken.
Displaymeddelelsernes
betydning
I SmartPanel-programvinduet og på displayet på
kontrolvinduet (kun CLP-600N) vises meddelelser, der angiver
printerens status og eventuelle fejl. I tabellerne nedenfor kan
du se meddelelsernes betydning, så du om nødvendigt kan
rette de givne fejl. Meddelelserne og deres betydning er anført
i alfabetisk rækkefølge.
• Rengør printeren indvendig.
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
Se ”Papirspecifikationer” på side 10.1.
• Installer en ny tonerpatron. Se ”Udskiftning af
tonerpatroner” på side 6.4.
• Hvis problemet fortsætter, skal printeren muligvis
repareres. Kontakt en servicerepræsentant.
BEMÆRK: Når du ringer for at få service, er det en stor hjælp
for servicerepræsentanten, hvis du kan opgive, hvilken
meddelelse, der vises på displayet.
Meddelelse
Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde
i tegn, der burde være helt sorte:
• Måske udskriver du på den forkerte side af arket.
Tag papiret ud, og vend det om.
• Papiret overholder muligvis ikke
papirspecifikationerne. Se side 10.1.
Gør dette...
Justerer
registrering
Autofarvereg er i
gang. Vent venligst.
Vent i op til 120 sekunder, indtil
meddelelsen skifter til Klar, og
se side 3.4.
ADC ikke
Bekraeft fejl
Der er opstået en fejl
i printerens ADC.
Kontakt en
servicerepræsentant.
Laaget er
aabent
Den øverste låge eller
adgangsdøren er
åben. Eller
papiroverførselsbælte
t er ikke installeret i
printeren.
Luk den øverste låge eller
adgangsdøren ordentligt. Ellers
skal du installere
papiroverførselsbæltet.
[Farve] toner
tom
Den tilsvarende
tonerpatron i
printeren er tom, og
printeren vil ophøre
med at udskrive,
indtil der sættes en ny
tonerpatron i
printeren.
Udskift den tilsvarende
tonerpatron med en ny.
Se side 6.4.
Hvis der opstår parallelle, vandrette, farvede eller
sorte striber eller udtværinger:
• En tonerpatron kan være installeret forkert. Fjern
tonerpatronen, og sæt den i igen.
• En tonerpatron kan være defekt. Installer en ny
tonerpatron.
• Hvis problemet fortsætter, skal printeren muligvis
repareres. Kontakt en servicerepræsentant.
Status
7.14
Problemløsning
Meddelelse
Enh. motorfejl
Status
Gør dette...
Der er opstået en fejl i
printerens
fremkaldermotor.
Træk strømkablet ud, og tilslut
det igen. Ring efter service,
hvis problemet fortsætter.
Motor fiks.-enh.
Lav varme fejl
Temperaturen i
fikseringsenheden
er unormalt lav.
Træk strømkablet ud, og tilslut
det igen. Ring efter service,
hvis problemet fortsætter.
Motor fiks.-enh.
Hoej varme fejl
Temperaturen i
fikseringsenheden er
unormalt høj.
Træk strømkablet ud, og tilslut
det igen. Ring efter service,
hvis problemet fortsætter.
Motor LSUfejl
Der er opstået et
problem i
LSU-enheden (Laser
Scanning Unit).
Træk strømkablet ud, og tilslut
det igen. Ring efter service,
hvis problemet fortsætter.
Installer
[Farve] toner
Den angivne
farvepatron er ikke
installeret i printeren.
Installer den relevante
farvepatron.
Installer
overf.baelte
Papiroverførselsbæltet
er ikke installeret i
printeren.
Installer
papiroverførselsbæltet.
Ugyldig toner
[Farve]
Der er installeret en
ugyldig tonerpatron.
Installer kun
Samsung-tonerpatroner, der er
beregnet til din printer. Eller
installer tonerpatronen i den
korrekte patronslot. Hvis du
har installeret en
Samsung-tonerpatron og har
placeret den i den korrekte
patronslot, og denne fejl stadig
optræder, skal du kontakte en
autoriseret serviceagent.
Ugyldigt
overf.baelte
Papirstop0 i Bk1
Papirstop0 i Bk2
P.stop0 i FF-bk.
Papirstop
i udfoeringsomr.
Der er installeret et
ugyldigt
papiroverførselsbælte.
Se side 7.4, og fjern
papirstoppet fra den angivne
bakke.
Der er opstået
papirstop i området
for papirudføring.
Se side 7.7, og fjern
papirstoppet fra den angivne
bakke.
Status
Papirstop
inde i printeren
Der er opstået
papirstop inde i
printeren.
Åbn adgangsdøren, og fjern det
fastklemte papir fra printeren;
se side 7.6.
Laeg
[Str.] i Bakke1
Den papirstørrelse,
der er angivet under
printeregenskaber,
svarer ikke til det
papir, du indfører.
Læg det korrekte papir i
bakken.
Lav densitet
Den mængde toner,
der spredes på
papiroverførselsbæltet
til justering af den
automatiske
farveregistrering
er meget lille,
så printeren ikke
registrerer toneren
under automatisk
farveregistrering.
Udskift den eller de
pågældende tonerpatroner med
nye. Se side 6.4. Hvis
problemet fortsætter, skal du
kontakte en
servicerepræsentant.
Venst. blaeser
fejl
Der er opstået et
problem i printerens
venstre blæser.
Træk strømkablet ud, og tilslut
det igen. Ring efter service,
hvis problemet fortsætter.
Hovedmotorfejl
Der er opstået en fejl
i printerens
fremkaldermotor.
Træk strømkablet ud, og tilslut
det igen. Ring efter service,
hvis problemet fortsætter.
Hukomm.
overloeb
Printeren har ikke
hukommelse nok til at
udskrive det aktuelle
job.
Jobbet slettes automatisk,
og printeren vender tilbage til
klartilstanden.
Laeg
[Str.] i Bakke2
Laeg
[Str.] i FF
Der er opstået et fejl i
firmware-programmet
i printeren.
Installer kun
Samsung-papiroverførselsbælt
er, der er beregnet til din
printer. Hvis du har installeret
et godkendt
papiroverførselsbælte,
og denne fejl stadig opstår,
skal du kontakte en autoriseret
serviceagent.
Der er opstået
papirstop i eller i
nærheden af den
angivne bakke.
Meddelelse
Ikke mere papir
[Str.] i Bakke1
Gør dette...
Reducer printerens opløsning,
og prøv igen.
Der er ikke mere
papir i papirbakken.
Læg papir i papirbakken.
Se side 4.2.
I forbindelse med
automatisk
farveregistrering,
genkender printeren
ikke foto-LED'en i
overførselsbælteenhe
den.
Kontakt en
servicerepræsentant.
Ikke mere papir
[Str.] i Bakke2
Ikke mere papir
[Str.] i FF
Ikke i Manuel
Foto
LED-FEJL
7.15
Problemløsning
Meddelelse
Status
Gør dette...
Meddelelse
Tryk paa
knappen
Continue
Printeren venter
på en handling fra
brugeren, før den
begynder at udskrive
fra universalbakken
via manuel indføring.
Indfør et ark
udskriftsmateriale, og tryk på
knappen On Line/Continue.
Du skal trykke knappen for
hver enkelt side.
Klar [Farve]
Lav tonerbeh.
Den tilknyttede
tonerpatron i
printeren er næsten
tom.
Omfordel toneren i den
tilsvarende tonerpatron;
se side 6.2.
Der er opstået en
konflikt mellem
printerens IP-adresse
og andre enheder på
netværket.
Bag. blaeser
fejl
Udskift [Farve]
toner
Status
Gør dette...
Udskift
overf.-baelte
Papiroverførselsbæltet
s levetid er udløbet,
og printeren vil
ophøre med at
udskrive, indtil der
installeres et nyt
papiroverførselsbælte
i printeren.
Udskift papiroverførselsbæltet
med et nyt. Se side 6.5.
Udskift overf.baelte snart
Kontakt din
netværksadministrator, og vælg
en adresse på dit
undernetværk, der ikke
benyttes af andre.
Papiroverførselsbæltets levetid udløber
snart.
Når meddelelsen ”Udskift
overf.-baelte” vises, vil
printeren ophøre med at
udskrive. Udskift
papiroverførselsbæltet.
Udskift Bakke1
opsamlingsrulle
Kontakt en
servicerepræsentant.
Der er opstået et
problem i printerens
bagerste blæser.
Træk strømkablet ud, og tilslut
det igen. Ring efter service,
hvis problemet fortsætter.
Levetiden for
opsamlingsrullen
i bakke 1 er udløbet.
Udskift Bakke2
opsamlingsrulle
Kontakt en
servicerepræsentant.
Den tilknyttede
tonerpatron i
printeren er næsten
tom. Imidlertid
fortsætter printeren
med at udskrive, men
udskriftskvaliteten er
ikke optimal. Når
meddelelsen "[Farve]
Toner tom" vises, vil
printeren ophøre med
at udskrive.
Udskift om nødvendigt den
tilknyttede tonerpatron med
en ny. Se side 6.4.
Levetiden for
opsamlingsrullen i
bakke 2 er udløbet.
SMPS blaeser
fejl
Der er opstået et
problem i printerens
SMPS-blæser.
Træk strømkablet ud, og tilslut
det igen. Ring efter service,
hvis problemet fortsætter.
Bakke2 fejl
Den valgfri bakke 2 er
ikke installeret
korrekt eller ikke
korrekt tilsluttet til
printeren.
Sluk for printeren, tænd den
derefter igen, og geninstaller
den valgfri bakke 2. Kontakt
en servicerepræsentant, hvis
meddelelsen fortsat vises.
Låget til den valgfri
bakke 2 er åbent.
Luk låget til bakke 2 ordentligt.
Udsk. fiks.-enh.
Fikseringsenhedens
levetid er udløbet, og
printeren vil ophøre
med at udskrive,
indtil der installeres
en ny fikseringsenhed
i printeren.
Udskift fikseringsenheden med
en ny. Se side 6.7.
Bakke2 stop
Laaget er
aabent
Udskift
fiks.-enhed snart
Fikseringsenhedens
levetid udløber snart.
Når meddelelsen ”Udsk.
fiks.-enh.” vises, vil printeren
ophøre med at udskrive.
Udskift fikseringsenheden.
Udskift FF
opsamlingsrulle
Levetiden for
opsamlingsrullen i
universalbakken er
udløbet.
Kontakt en
servicerepræsentant.
Klar
IP-konflikt
7.16
Problemløsning
Almindelige problemer under
Windows
Problem
Almindelige problemer under
Linux
Problem
Mulig årsag og løsning
Meddelelsen ”Filen
er i brug” vises under
installationen.
Luk alle programmer. Fjern alle programmer
i programgruppen Start, og genstart Windows.
Geninstaller printerdriveren.
Meddelelsen ”Fejl ved
skrivning til LPTx”
vises.
• Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt,
og at printeren er tændt.
• Hvis tovejskommunikation ikke er aktiveret
i printerdriveren, vil det også aktivere denne
meddelelse.
Meddelelserne ”Generel
beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”,
”Spool32” eller ”Ugyldig
handling” vises.
Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
Meddelelserne ”Kan
ikke udskrive”, ”Der er
opstået en printer
timeout-fejl.” vises.
Disse meddelelser kan blive vist, mens printeren
udskriver. Vent blot, indtil printeren er færdig
med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i
standby-tilstanden, eller når udskrivningen er
færdig, skal du kontrollere forbindelsen og/eller,
om der er opstået en fejl.
BEMÆRK: Du finder oplysninger om fejlmeddelelser i Windows
i den brugerhåndbog til Microsoft Windows 98SE/Me/NT 4.0/
2000/2003/XP, der blev leveret med din pc.
Jeg kan ikke ændre
indstillingerne i
konfigurationsprogrammet.
Du skal have administratorrettigheder for at kunne
ændre globale indstillinger.
Jeg benytter KDE
desktop, men
konfigurationsprogra
mmet og LLPR vil ikke
starte.
Du har muligvis ikke installeret
GTK-biblioteksfilerne. Disse filer findes i de fleste
Linux-distributioner, men du kan være nødt til at
installere dem manuelt. I din installationsmanual
finder du yderligere detaljer om, hvordan du
installerer ekstrapakker.
Jeg har lige installeret
denne pakke, men jeg
kan ikke finde den i
menuerne i KDE eller
Gnome.
I visse versioner af skrivebordsmiljøerne KDE eller
GNOME er du nødt til at genstarte din session,
før ændringerne træder i kraft.
Fejlmeddelelsen
”Some options are not
selected” vises, når
jeg redigerer
printerindstillingerne.
Visse printere har indstillinger, der er i konflikt med
hinanden, hvilket betyder, at visse indstillinger ikke
kan vælges samtidig. Når du ændrer indstillingerne,
og printerdriveren opdager en sådan konflikt,
ændres indstillingen til værdien ”No choice”. Du skal
vælge en indstilling, der ikke medfører en konflikt,
før du er i stand til at gemme indstillingerne.
Jeg kan ikke gøre
printeren til
standardprinter.
Under visse omstændigheder er det ikke muligt at
ændre standardkøen. Dette sker med visse
varianter af LPRng, specielt på nyere
RedHat-systemer, der benytter kødatabasen
”printconf”.
Når printconf benyttes, bliver filen /etc./printcap
automatisk opdateret fra databasen over printere,
der styres af systemet (sædvanligvis via
kommandoen ”printtool”), og køerne i
/etc./printcap.local tilføjes til den resulterende
fil. Standardprinterkøen i LPRng er angivet som den
første kø i /etc./printcap. Derfor er det ikke
muligt for Linux-printerpakken at ændre
standardkøen, når nogle køer er angivet ved hjælp
af printtool.
Almindelige problemer under
Macintosh
Problem
Mulig årsag og løsning
Printeren udskriver
ikke et dokument fra
Acrobat Reader.
Du skal ændre indstillingen Print Method til Print
as Image, når du udskriver fra Acrobat Reader.
Dokumentet er blevet
udskrevet, men
udskriftsjobbet er ikke
forsvundet fra
printerspooleren i
Mac OS 10.3.2.
Opdater dit Mac OS til OS 10.3.3 eller nyere.
Mulig årsag og løsning
LPD-systemer identificerer standardkøen som den,
der har navnet ”lp”. Hvis der derfor allerede er en kø
med dette navn, og den ikke har et alias, vil du ikke
være i stand til at ændre standardkøen. En løsning
kan være, at du enten sletter køen eller omdøber
den manuelt ved at redigere filen /etc./printcap.
7.17
Problemløsning
Problem
Indstillingen N-up
virker ikke korrekt i
nogle af mine
dokumenter.
Mulig årsag og løsning
Problem
Funktionen N-up opnås gennem efterbehandling af
de PostScript-data, der sendes til udskriftssystemet.
Imidlertid kan en sådan efterbehandling kun
udføres korrekt, hvis PostScript-dataene overholder
Adobes konventioner vedrørende
dokumentstrukturen. Der kan opstå problemer,
når der benyttes N-up og andre funktioner, der er
afhængige af efterbehandling, hvis det behandlede
dokument ikke overholder disse konventioner.
Jeg benytter BSD lpr
(Slackware, Debian,
ældre versioner),
og visse indstillinger
valgt i LLPR synes ikke
at virke.
For ældre BSD lpr-systemer gælder en begrænsning
for længden af de indstillingsstrenge, der kan
sendes til udskriftssystemet. Derfor, hvis du har
valgt flere forskellige indstillinger kan du overskride
denne længde og visse af dine indstillinger bliver
ikke sendt til programmerne, der er ansvarlige for
at implementere dem. Prøv at vælge færre
indstillinger, der afviger fra standardindstillingerne,
for dermed at spare på hukommelsen.
Jeg prøver at udskrive
et dokument med
papirretningen
Landscape, men
udskriften er drejet og
afskåret.
De fleste Unix-programmer, der har en funktion til
papirretningen Landscape i deres printerindstillinger,
vil generere korrekt PostScript-kode, der skal
udskrives, som den er. I så fald skal du lade
indstillingen LLPR være sat til standardindstillingen
Portrait for at undgå en uønsket drejning af siden,
der resulterer i afskårne udskrifter.
Visse sider er helt
hvide, når de kommer
ud (uden skrift),
og jeg benytter CUPS.
Hvis dataene sendes i formatet Encapsulated
PostScript (EPS), indeholder visse tidlige versioner
af CUPS (1.1.10 og tidligere) en fejl, der forhindrer
dem i at blive behandlet korrekt. Når LLPR benyttes
til udskrivning, omgår printerpakken dette problem
ved at konvertere de sendte data til almindelig
PostScript. Hvis dit program omgår LLPR og sender
EPS-data til CUPS, bliver dokumentet muligvis ikke
udskrevet korrekt.
Jeg kan ikke udskrive
til en SMB
(Windows)-printer.
For at kunne konfigurere og bruge SMB-delte
printere (som f.eks. printere, der deles på et
Windows-netværk), skal du have en korrekt
installation af SAMBA-pakken, der aktiverer denne
funktion. Kommandoen ”smbclient” skal findes og
være brugbar på dit system.
Mit program ser ud til
at være fastfrosset,
når LLPR kører.
Mulig årsag og løsning
Hvordan angiver jeg
en IP-adresse til min
SMB-server?
Det kan du gøre i dialogboksen ”Add Printer” i
konfigurationsprogrammet, hvis du ikke benytter
CUPS-printersystemet. Desværre giver CUPS på
nuværende tidspunkt ikke mulighed for at angive
IP-adressen for SMB-printere, og du er derfor nødt
til at finde printeren med SAMBA for at kunne
udskrive.
Visse dokumenter
udskrives som hvide
sider.
Nogle versioner af CUPS, specielt dem frigivet med
Mandrake Linux før version 8.1, har nogle kendte
fejl vedrørende håndtering af PostScript-output fra
visse programmer. Prøv at opgradere til den seneste
version af CUPS (mindst 1.1.14). Visse RPM-pakker
til de mest populære versioner af Linux leveres med
denne Linux-udskrivningspakke.
Jeg har CUPS og visse
indstillinger (som
f.eks. N-up) synes
altid at være
aktiveret, selv om jeg
ikke vælger dem i
LLPR.
Der kan være visse lokale indstillinger angivet i filen
~/.lpoptions, som er manipuleret af
kommandoen lpoptions. Disse indstillinger benyttes
altid, hvis de ikke overskrives af indstillingerne
i LLPR. Hvis du vil af med alle printerindstillinger,
skal du køre følgende kommando, hvor du erstatter
”printer” med navnet på køen: lpoptions -x printer.
Jeg konfigurerede
printeren til at
udskrive til en fil, men
får ”Permission
denied”-fejl.
De fleste printersystemer vil ikke køre som
superbruger, men som en speciel bruger (som regel
”lp”). Derfor skal du kontrollere, at den fil, du har
valgt at skrive til, er tilgængelig for den bruger,
der ejer spooler-dæmonen.
På min PCL (eller
GDI)-printer får jeg til
tider udskrevet
fejlmeddelelser
i stedet for mit
dokument.
Desværre kan visse Unix-programmer generere
ukorrekt PostScript-output, der muligvis ikke
understøttes af Ghostscript eller sågar af printeren
selv i PostScript-tilstand. Du kan prøve at fange
output i en fil og vise resultatet med Ghostscript
(gv eller ghostview giver dig mulighed for at gøre
dette interaktivt) og se, om du får fejlmeddelelser.
Da det imidlertid formodentlig er programmet,
der er skyld i problemet, skal du kontakt din
programleverandør og informere denne om
problemet.
Visse farver udskrives
helt sorte.
Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU
Ghostscript version 7.05), hvor grundfarverummet
i dokumentet er et indekseret farverum,
der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript
benytter CIE-farverum som
farvematchningssystem, bør du opdatere
Ghostscript på dit system til mindst GNU
Ghostscript version 7.06 eller nyere. Du kan finde
de seneste versioner af Ghostscript på
www.ghostscript.com.
De fleste Unix-programmer forventer, at en
kommando som den almindelige ”lpr” er
ikke-interaktiv og derfor straks afgiver kontrollen.
Da LLPR venter på brugerinput, før jobbet sendes til
printerspooleren, venter programmet ofte på,
at processen melder tilbage, og virker derfor
fastfrosset (programvinduerne vil ikke opdatere).
Dette er normalt, og programmet bør fungere
korrekt, når brugeren afslutter LLPR.
7.18
Problemløsning
8
Sådan benytter du din
printer på et netværk
Sådan konfigurerer du en
netværkstilsluttet printer
(kun CLP-600N)
Du skal indstille printerens netværksprotokoller, før den
kan bruges som netværksprinter. Indstilling af
netværksprotokollerne kan foretages ved hjælp af det leverede
netværksprogram. Se Brugerhåndbogen for netværksprinter.
Hvis du arbejder i et netværksmiljø, kan printeren deles af
andre brugere på netværket.
Du kan konfigurere grundliggende netværksparametre via
printerens kontrolpanel. Du kan bruge printerens kontrolpanel
til at gøre følgende:
Kapitlet omfatter:
• Aktivere eller deaktivere netværksprotokoller (IPX/SPX)
• Deling af printere på netværk
• Konfigurere TCP/IP
• Sådan konfigurerer du en netværkstilsluttet printer
• Konfigurere IPX-rammetyper
BEMÆRK: Hvis du bruger CLP-600, kan du kun tilslutte din
printer til en netværk lokalt og bruge den via en enkelt
computer.
Konfiguration af netværksparametre
på kontrolpanelet
Understøttede operativsystemer
Deling af printere på netværk
BEMÆRK: De operativsystemer, der understøttes af
netværkskortet, kan være forskellige fra de operativsystemer,
der understøttes af printeren. Følgende tabel viser de
netværksmiljøer, der understøttes af printeren.
Hvis du arbejder i et netværksmiljø, kan printeren tilsluttes til
netværket.
Lokalt delt printer
Komponent
Printeren kan tilsluttes direkte til en valgt computer på
netværket, som kaldes ”værtscomputer”. Printeren kan så
deles med andre brugere på netværket via en Windows 98SE/
Me/XP/NT 4.0/2000/2003-netværksprinterforbindelse.
Krav
Netværksinterface
10/100 Base-TX (standard) eller
802.11a/b/g trådløst LAN
Netværksoperativsystem
Modellen CLP-600N har et indbygget netværkskort. For
yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren
til netværket, se 2.7.
• Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x
• Windows 98SE/Me/NT 4.0/
2000/2003/XP
• Forskellige Linux OS
• Mac OS 10.3~10.4
Netværksprotokoller
• Netware IPX/SPX
• TCP/IP, DLC/LLC til Windows
Printer tilsluttet et trådløst netværk
Dynamisk adresseserver
DHCP, BOOTP
Detaljerede oplysninger om lokal deling af printere finder du
i Softwareafsnittet.
Printer tilsluttet kabelbaseret netværk
Hvis du vil bruge modellen CLP-600N i et trådløst
netværksmiljø, skal du installere et kabelbaseret/trådløst
netværkskort i printeren.
•
•
•
•
•
Kontakt din Samsung-repræsentant eller den forhandler, hvor
du har købt printeren. Vi anbefaler på det kraftigste, at kortet
bliver installeret af en uddannet servicetekniker.
IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
BOOTP: Bootstrap Protocol
Udskrivning over netværk
Uanset om printeren er tilsluttet lokalt eller tilsluttet via
netværk, skal du installere printersoftwaren til CLP-600 serien
på hver computer, der skal udskrive dokumenter på printeren.
8.1
Sådan benytter du din printer på et netværk (kun CLP-600N)
Udskrivning af en netværkskonfigurationsside
Konfiguration af TCP/IP
Netværkskonfigurationssiden viser, hvordan netværkskortet i
printeren er konfigureret. De standardindstillinger, der passer
bedst til de fleste programmer, er aktiveret.
Printeren kan installeres på mange forskellige TCP/IP-netværk.
Din printer kan tildeles en TCP/IP-adresse på flere forskellige
måder, afhængig af dit netværk.
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu ( ),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet.
• Statisk adressering: TCP/IP-adressen tildeles manuelt af
systemadministratoren.
2
Tryk på knappen Enter (
• Dynamisk adressering BOOTP/DHCP (standard):
TCP/IP-adressen tildeles automatisk af serveren.
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Udskr.
net-CFG” vises på nederste linje.
4
Tryk på knappen Enter (
) for at få adgang til menuen.
Statisk adressering
).
Du kan indtaste en TCP/IP-adresse fra printerens kontrolpanel
på følgende måde:
Netværkskonfigurationssiden udskrives.
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu ( ),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet. Tryk
) for at få adgang til menuen.
på knappen Enter (
2
Tryk på knappen Enter (
), når ”Konfig naetvrk” vises
på displayets nederste linje.
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises,
og tryk derefter på knappen Enter (
).
4
Tryk på knappen Upper Level (
rulleknappen (
).
5
Tryk på knappen Enter (
Indstilling af netværksprotokoller
Når du installerer printeren første gang, er alle understøttede
netværksprotokoller aktiverede. Hvis en netværksprotokol er
aktiveret, kan printeren sende aktivt på netværket, selv når
protokollen ikke benyttes. Dette kan forøge netværkstrafikken
en smule. For at eliminere unødvendig trafik kan du deaktivere
de protokoller, der ikke benyttes.
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet. Tryk
på knappen Enter (
) for at få adgang til menuen.
), og brug derefter
), når ”Konfig TCP” vises.
2
Tryk på knappen Enter (
), når ”Konfig naetvrk” vises
på displayets nederste linje.
6
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises, og
).
tryk derefter på knappen Enter (
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises,
). Tryk derefter
og tryk derefter på knappen Enter (
på knappen Upper Level ( ).
7
Tryk på knappen Upper Level (
rulleknappen (
).
4
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil du ser den
ønskede protokol på den nederste linje.
8
Tryk på knappen Enter (
9
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Statisk” vises,
).
og tryk derefter på knappen Enter (
Du kan vælge mellem ”Konfig TCP” og ”Netware”.
5
Tryk på knappen Enter (
6
Tryk på rulleknappen (
indstillingen.
rulleknappen (
eller
), når ”IP get-metode” vises.
10 Tryk på knappen Upper Level (
).
).
11 Tryk på knappen Enter (
) for at ændre
), og brug derefter
), og brug derefter
), når ”IP-adresse” vises.
En IP-adresse består af fire byte.
Hvis du valgte ”Konfig TCP”, skal du ændre indstillingen
til ”Nej” (deaktiver) eller ”Ja” (aktiver).
Hvis du valgte ”Netware”, skal du ændre indstillingen til
”Fra” (deaktiver) eller ”Til” (aktiver).
7
Tryk på knappen Enter (
valgte indstilling.
8
Tryk på knappen On Line/Continue (
vende tilbage til klartilstanden.
Indtast et tal imellem
0 og 255 for hver byte.
), hvis du vil gemme den
), hvis du vil
12 Tryk på rulleknappen (
eller
) for at skrive et tal
).
imellem 0 og 255, og tryk på knappen Enter (
8.2
Sådan benytter du din printer på et netværk (kun CLP-600N)
13 Gentag trin 12, og skriv hele adressen fra den 1. byte
Konfiguration af IPX-rammetyper
til den 4. byte.
I IPX/SPX-protokolnetværk (f.eks. Novell NetWare) skal formatet
for netværkets kommunikationsrammer angives for printeren.
I de fleste tilfælde kan du beholde standardindstillingen ”Auto”.
Du kan imidlertid indstille rammetypeformatet manuelt, hvis det
er nødvendigt.
14 Tryk på rulleknappen (
eller
) for at vælge andre
parametre som f.eks. ”Undernetmaske” eller ”Gateway”.
Tryk på knappen Enter (
).
15 Gentag trin 12 til 13 for at konfigurere andre
• Auto (standard): Registrerer og begrænser automatisk
rammetypen til den, der først registreres.
TCP/IP-parametre.
16 Tryk på knappen On Line/Continue (
), hvis du vil
• EN_8022: Begrænser rammetypen til IPX over IEEE 802.2
med IEEE 802.3-rammer. Alle andre kasseres.
vende tilbage til klartilstanden.
• EN_8023: Begrænser rammetypen til IPX over
IEEE 802.3-rammer. Alle andre kasseres.
Dynamisk adressering BOOTP/DHCP
• EN_II: Begrænser rammetypen til IPX over
Ethernet-rammer. Alle andre kasseres.
Når du vil tildele TCP/IP-adresser automatisk fra en server,
skal du gøre følgende:
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet. Tryk
) for at få adgang til menuen.
på knappen Enter (
2
Tryk på knappen Enter (
), når ”Konfig naetvrk” vises
på displayets nederste linje.
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises,
og tryk derefter på knappen Enter (
).
4
Tryk på knappen Upper Level (
rulleknappen (
).
5
Tryk på knappen Enter (
6
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises,
og tryk derefter på knappen Enter (
).
• EN_SNAP: Begrænser rammetypen til IPX over SNAP med
IEEE 802.3-rammer. Alle andre kasseres.
Bemærk, at IPX/SPX-protokollen skal være aktiveret i menuen
Netware, før du kan konfigurere rammetyper. Se ”Indstilling af
netværksprotokoller” på side 8.2.
Sådan ændrer du rammetypeformatet:
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet.
) for at få adgang til menuen.
Tryk på knappen Enter (
), og brug derefter
2
Tryk på knappen Enter (
), når ”Konfig naetvrk” vises
på displayets nederste linje.
), når ”Konfig TCP” vises.
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises på
nederste linje. Tryk på knappen Enter (
).
4
Tryk på knappen Upper Level (
5
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Netware” vises
på nederste linje. Tryk på knappen Enter (
).
).
7
Tryk på knappen Upper Level (
rulleknappen (
).
8
Tryk på knappen Enter (
), når ”IP get-metode” vises.
6
9
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”DHCP” vises,
og tryk derefter på knappen Enter (
).
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Til” vises på
).
nederste linje. Tryk på knappen Enter (
7
Tryk på knappen Upper Level (
rulleknappen (
).
8
Tryk på knappen Enter (
9
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises på
).
nederste linje. Tryk på knappen Enter (
), og brug derefter
10 Hvis du vil tildele en adresse fra BOOTP-serveren, skal du
trykke på knappen Enter (
), når ”BOOTP” vises.
11 Tryk på knappen On Line/Continue (
), hvis du vil
vende tilbage til klartilstanden.
), når ”Konfig Netware” vises.
10 Tryk på knappen Upper Level (
rulleknappen (
).
11 Tryk på knappen Enter (
), og brug derefter
), og brug derefter
), når ”IPX-rammetype” vises.
12 Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil du ser den
ønskede rammetype, og tryk på knappen Enter (
).
13 Tryk på knappen On Line/Continue (
vende tilbage til klartilstanden.
8.3
Sådan benytter du din printer på et netværk (kun CLP-600N)
), hvis du vil
Gendannelse af netværkskonfigurationen
5
Du kan genoprette den oprindelige netværkskonfigurations
standardindstillinger.
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Konfig Traadl.”
vises på nederste linje. Tryk på knappen Enter (
).
6
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises på
).
nederste linje. Tryk på knappen Enter (
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet.
2
Tryk på knappen Enter (
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Standardindst.”
).
vises på nederste linje. Tryk på knappen Enter (
4
Tryk på knappen Enter (
indstilling.
5
Genstart netværkskortet.
Du kan konfigurere følgende elementer:
• SSID: Når du vælger ”Soegeliste”, søger det trådløse
netværkskort i printeren efter trådløse netværk i området og
viser resultaterne på en liste. Vælg et netværk på listen. Du
kan ikke vælge ”Driftstilstand”, ”Frekvenstilst.” eller ”Kanal”.
) for at få adgang til menuen.
Hvis du vælger ”Brugerdefin.”, kan du konfigurere de trådløse
netværksindstillinger i overensstemmelse med dine behov og
indtaste et navn på op til 32 bogstaver for indstillingen
”Brugerdefin.”. ”SSID” skelner mellem store og små
bogstaver, så du skal være opmærksom på dette, når du
ændrer denne indstilling. Brug rulleknapperne til at finde
).
det ønskede bogstav, og tryk på knappen Enter (
Når markøren bevæger sig til det næste felt, skal du indtaste
de efterfølgende bogstaver på samme måde som det første.
Når du har valgt det sidste bogstav i navnet, skal du trykke
) igen for dermed at gemme ID'et.
på knappen Enter (
Krypteringsnøglerne indtastes på samme måde bogstaverne.
) for at bekræfte den valgte
Genstart af netværkskortet
Hvis du konfigurerede menupunktet ”Netware” eller ”Konfig
Traadl.”, vil printeren ikke genkende ændringen.
I så fald kan du simpelthen genstarte netværkskortet uden at
tænde og slukke printeren.
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet.
2
Tryk på knappen Enter (
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Nulstil naetv.”
vises på nederste linje. Tryk på knappen Enter (
).
4
Tryk på knappen Enter (
• Driftstilstand: I tilstanden ”Ad hoc” kan de trådløse
enheder kommunikere direkte med hinanden. Dette er
printerserverens standarddriftstilstand.
) for at få adgang til menuen.
Hvis netværket benytter et adgangspunkt, skal du
omkonfigurere driftstilstanden til ”Infra”. I tilstanden ”Infra”
kan både kabelbaserede og trådløse computere sende filer til
printeren igennem et adgangspunkt.
).
• Frekvenstilst.: ”802.11a”, ”802.11b/g” eller ”802.11a/b/g”.
Printeren genstarter netværkskortet.
Samsung-printerserveren kan konfigureres til de følgende
frekvenstilstande:
Konfiguration af trådløst netværk
- Tilstanden 802.11a: Radioen bruger standarden
IEEE802.11a (5 GHz).
Se de instruktioner, der følger med det trådløse netværkskort,
du har købt.
- Tilstanden 802.11b/g: Radioen bruger det
frekvensområde, der defineres i standarden IEEE802.11g
(2,4 GHz). Denne tilstand er kompatibel med standarden
IEEE802.11b.
Du kan let konfigurere trådløse netværksmiljøer med
programmet SetIP i Windows. Se brugerhåndbogen Trådløst
netværk.
Sådan konfigurerer du indstillingerne for trådløst netværk:
1
- Tilstanden 802.11a/b/g: Radioen bruger det
frekvensområde, der defineres i standarderne
IEEE802.11a og IEEE802.11b/g (5 GHz og 2,4 GHz).
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet. Tryk
på knappen Enter (
) for at få adgang til menuen.
2
Tryk på knappen Enter (
på nederste linje.
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises på
).
nederste linje. Tryk på knappen Enter (
4
Tryk på knappen Upper Level (
Standardindstillingen er ”802.11a/b/g”.
• Kanal: Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden
”Ad hoc”. I de fleste tilfælde behøver du ikke at ændre denne
indstilling. Printerserveren scanner alle tilgængelige kanaler
på det angivne netværk og tilpasser sin kanal til den fundne.
), når ”Konfig naetvrk” vises
).
8.4
Sådan benytter du din printer på et netværk (kun CLP-600N)
Gendannelse af den trådløse konfiguration
• Sikkerh.tilst.: ”Ingen”, ”Statisk WEP” eller ”Udvidet”
Samsung-printerserveren indeholder tre forskellige
sikkerhedstilstande (for eksempel ”Ingen”, ”Statisk WEP” og
”Udvidet”), der gør det nemt at sætte indstillingerne for
trådløs netværkssikkerhed. Sikkerhedstilstanden ”Ingen”
bruges, når der ikke kræves godkendelse af den trådløse
enheds identitet og datakryptering på dit netværk. Statisk
WEP bruger en WEP-algoritme (Wired Equivalent Privacy)
foreslået af sikkerhedsstandarden IEEE802.11. En
WEP-algoritme leverer datakryptering og -dekryptering for
datakommunikation. Statisk WEP-sikkerhed kræver en
WEP-nøgle til datakryptering, dekryptering og godkendelse.
WPA giver større sikkerhed og bedre nøgleadministration end
Statisk WEP ved hjælp af IEEE802.1X EAP-godkendelse og
dynamisk kryptering (som for eksempel dynamisk WEP, TKIP,
AES). WPA kan ikke konfigureres på printerens kontrolpanel.
For at kunne vælge WPA som sikkerhedstilstand, skal du
bruge SWS (SyncThru Web Service). Yderligere oplysninger
om udvidede indstillinger finder du i Brugerhåndbogen for
netværksprinter. Standardindstillingen er ”Ingen”.
• Godkendelse: ”Aabent sys.” eller ”Delt noegle”. Denne
indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Statisk WEP. Hvis
dette kræves af dit netværk, skal den korrekte
godkendelsesmetode være konfigureret på printerserveren.
Standardindstillingen er ”Aabent sys.”.
• Kryptering: ”64-bit WEP” eller ”128-bit WEP”. Denne
indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Statisk WEP. Hvis dit
netværk anvender statiske WEP-krypteringsnøgler, skal du
konfigurere krypteringsnøglerne. Du kan konfigurere op til
fire nøgler. Den aktive nøgle skal stemme overens med den
værdi og den position for den aktive nøgle (f.eks. Nøgle 1),
der er konfigureret på andre trådløse enheder.
Standardindstillingen er ”64-bit WEP”.
• Bruger noegle: Vælg den nøgle, der skal anvendes på dit
netværk. Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden
Statisk WEP. Standardindstillingen er ”Noegle 1”.
• Noegletype: Vælg den nøgletype, der anvendes på dit
netværk. Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden
Statisk WEP. Standardindstillingen er ”Hexadecimal”.
Du kan kun genoprette den trådløse konfigurations
standardindstillinger.
1
I klartilstanden skal du trykke på knappen Menu (
),
indtil du ser ”Netvaerk” på nederste linje i displayet. Tryk
på knappen Enter (
) for at få adgang til menuen.
2
Tryk på knappen Enter (
), når ”Konfig naetvrk” vises
på displayets nederste linje.
3
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises på
).
nederste linje.Tryk på knappen Enter (
4
Tryk på knappen Upper Level (
5
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Konfig Traadl.”
vises på nederste linje. Tryk på knappen Enter (
).
6
Tryk på rulleknappen (
eller
), indtil ”Ja” vises på
nederste linje. Tryk på knappen Enter (
).
7
Tryk på knappen Upper Level (
).
8
Tryk på rulleknappen (
vises på nederste linje.
), indtil ”Traadl. stand.”
9
Tryk på knappen Enter (
indstilling.
Alfanumerisk
64-bit WEP
10 cifre
5 tegn
128-bit WEP
26 cifre
13 tegn
) for at bekræfte den valgte
BEMÆRK: Denne egenskab anvendes, når du nulstiller
printerserveren. Se ”Genstart af netværkskortet” på side 8.4,
hvis du vil nulstille printerserveren.
• Noegle 1, Noegle 2, Noegle 3, Noegle 4: Indtast
nøglenummeret for ”Kryptering”. Denne indstilling er kun
tilgængelig i tilstanden Statisk WEP. Standardindstillingen
er 0 for alle nøgler. Du kan indtaste følgende tal:
Hexadecimal
eller
).
BEMÆRK: Dine ændringer for trådløse parametre bliver
anvendt, når du nulstiller printerserveren. Se ”Genstart af
netværkskortet” på side 8.4, hvis du vil nulstille
printerserveren.
8.5
Sådan benytter du din printer på et netværk (kun CLP-600N)
9
Installation af ekstraudstyr
til printeren
Installation af valgfri
papirbakke
Du kan forøge printerens papirkapacitet ved at installere en
valgfri bakke (Bakke 2). Denne bakke kan indeholde 500 ark
papir.
Printeren er en komplet laserprinter, der er optimeret til at klare
de fleste udskrivningsbehov. Da Samsung er klar over,
at brugernes behov er forskellige, findes der adskillige
indstillinger til at forbedre og udvide printerens funktioner.
1
Fjern pakningstapen og pakningsmaterialet inde i bakken.
2
Find ud af, hvor stikket og den valgfri bakkes fordybninger
er placeret.
Kapitlet omfatter:
• Forholdsregler i forbindelse med installation
af ekstraudstyr
• Installation af valgfri papirbakke
• Installation af netværkskort
(kun CLP-600N)
Forholdsregler i forbindelse
med installation af ekstraudstyr
TRÆK STRØMKABLET UD:
Fjern aldrig printerens styrekort, mens printeren er tilsluttet.
For at undgå muligheden for elektrisk stød, skal du altid trække
strømkablet ud, når du installerer ENHVER form for internt eller
eksternt ekstraudstyr til printeren.
AFLED STATISK ELEKTRICITET:
Printerens styrekort såvel som internt ekstraudstyr og
netværkskort er følsomme over for statisk elektricitet. Før du
installerer eller fjerner internt ekstraudstyr, skal du aflede
statisk elektricitet fra din krop ved at røre ved en
metalgenstand som for eksempel printerens metalbagside eller
enhver enhed, der er tilsluttet til en jordet strømkilde. Hvis
du bevæger dig igen, inden du er færdig med installationen,
skal du aflede eventuel statisk elektricitet en gang til.
9.1
Installation af ekstraudstyr til printeren
3
Placer printeren over bakken, så printerens fødder er
anbragt oven over fordybningerne i den valgfri bakke.
4
Højreklik på printerikonet, og vælg Egenskaber.
5
Klik på fanen Printer og vælg Bakke 2 i rullelisten
Valgfri bakke.
6
Klik på OK.
Installation af netværkskort
Løftehåndtagene er placeret
på den nederste kant
i begge sider af printeren.
(kun CLP-600N)
BEMÆRK: Denne procedure er kun for serviceteknikere.
Du kan bruge CLP-600N på et netværk med det integrerede
netværkskort.
Hvis du vil benytte printeren i både et kabelbaseret og trådløst
netværksmiljø, skal du installere et kabelbaseret/trådløst
netkort. Kontakt din Samsung-repræsentant eller den
forhandler, hvor du har købt printeren. Vi anbefaler på det
kraftigste, at kortet bliver installeret af en uddannet
servicetekniker.
FORSIGTIG: Denne printer vejer 28.5 kg inklusive
tonerpatroner og kassette. Brug korrekte løfte- og
håndteringsmetoder.
Hvis du har brug for at flytte printeren, bør den flyttes af to
personer. Brug løftehåndtagene, der er placeret som vist
på billedet (se side 1.2). Rygskader kan forekomme, hvis en
person forsøger at løfte printeren alene.
4
Se efter, om der mangler nogen komponenter i pakken med
netværkskortet.
Netværkskortpakke:
Tilslut bakkens interface-kabel til stikket på til venstre
på printerens bagside.
Netværk: Ethernet 10/100 Base TX + 802.11a/b/g trådløst LAN
(internt)
Bestillingsnummer: CLP-N600B
Indhold: kabelbaseret/trådløst netværkskort, Cd med
netværkshjælpeprogrammer, Hurtigguide til
netværksprinter.
BEMÆRK: Den antenne, der er tilsluttet til det
kabelbaserede/trådløse netværkskort, du køber, er muligvis
ikke adskilt fra kortet, afhængig af dit land.
Når du har installeret bakke 2, skal du angive i printerens
egenskabsvindue, at bakken er installeret.
1
Klik på knappen Start i Windows.
2
Under Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000 skal du vælge
Indstillinger og derefter Printere.
Sådan installerer du et kabelbaseret/trådløst netværkskort:
1
Sluk for printeren, og træk alle kabler ud af printeren.
Under Windows XP/2003 skal du vælge Printere
og faxenheder.
3
Vælg Samsung CLP-600 Series printerikonet.
9.2
Installation af ekstraudstyr til printeren
2
Fjern de fire skruer på printerens bagside.
3
Fjern låget til styrekortet fra printeren.
4
5
Hvis du vil fjerne et eksisterende netværkskort, skal du
fjerne de to skruer og kortet.
6
Skil det kabelbaserede/trådløse netværkskort-antenne fra
selve kortet.
7
Hold forbindelsesstikket på netværkskortet, så det flugter
med stikket på styrekortet. Sørg for, at stikkene på kortet
går igennem hullerne. Skub kortet fast ind i stikket på
styrekortet, indtil det sidder helt og sikkert fast.
Fjern de fem skruer, der holder metalpladen på plads, og
fjern derefter metallåget som vist nedenfor.
9.3
Installation af ekstraudstyr til printeren
8
Indsæt de to skruer, der følger med netværkskortet,
ind i de tilsvarende huller oven over og neden under
Ethernet-netværksporten, som vist nedenfor. Stram
skruerne omhyggeligt.
9
Indsæt antennen mod uret, og vip den opad, som vist på
billedet.
12 Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til printerens
Ethernet-port og den anden ende til en
LAN-netværkstilslutning.
BEMÆRK: Oplysninger om konfiguration og brug af printeren
i både kabelbaserede og se Brugerhåndbogen for netværksprinter,
som følger med det kabelbaserede/trådløse netværkskort. Du kan
også konfigurere netværksparametrene på kontrolpanelet; se
side 8.4.
10 Sæt metallåget tilbage som vist nedenfor, og sæt de
skruer, du fjernede i trin 4 tilbage på plads.
11 Sæt låget til styrekortet tilbage som vist nedenfor, og sæt
de skruer, du fjernede i trin 2 tilbage på plads.
9.4
Installation af ekstraudstyr til printeren
10
Komponent
Specifikationer
Kompatibilitet med
operativsystemer****
Kapitlet omfatter:
Indstilling
• Papirspecifikationer
CLP-600N kun: Ethernet 10/100 Base TX +
802.11a/b/g trådløst LAN (internt)
* Udskrivningshastigheden påvirkes af det anvendte styresystem, computerens ydeevne, de
anvendte programmer, tilslutningsmetode, materialetype og - størrelse og udskriftsjobbets
kompleksitet.
** Lydtryksniveau, ISO7779.
*** Kan påvirkes af driftsmiljø, udskrivningsinterval, materialetype og -størrelse.
**** Besøg www.samsungprinter.com for at hente de seneste programversioner.
Specifikationer for printer
Specifikationer og beskrivelse
Udskrivningshastighed*
Sort og farve: Op til 20 sider pr. minut for A4
(21 sider pr. minut for Letter)
Opløsning
Op til 2400 x 600 dpi
Opvarmningstid
Mindre end 45 sekunder
Tid for første udskrift
20 sekunder
Energikilder
110-127 VAC, 9 A (USA, Canada), 50/60 Hz
220-240 VAC, 4.5 A (andre), 50/60 Hz
Strømforbrug
450 W i gennemsnit under drift / Mindre end 35 W
i strømbesparelsestilstand
Støjniveau**
Mindre end 50 dBA (udskrivning)
Papirspecifikationer
Oversigt
Printeren accepterer en række forskellige materialer, som f.eks.
tilskårede ark (inklusive papir med op til 100 % genbrugsfiber),
konvolutter, etiketter og brugerdefinerede papirstørrelser.
Egenskaber så som vægt, sammensætning, fiber og
fugtighedsindhold er vigtige faktorer for printerens ydelse og
for udskriftskvaliteten. Papir, der ikke opfylder de retningslinjer,
der er beskrevet i brugerhåndbogen, kan forårsage følgende
problemer:
Mindre end 32 dBA (standby-udskrivning)
Levetid for
forbrugsstoffer
Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003,
forskellige Linux OS, Mac OS 10.3~10.4
Windows NT 4.0 understøttes kun af CLP-600N.
• Specifikationer for printer
Komponent
Specifikationer og beskrivelse
Tonerpatron med Sort/Gul/Magenta/Cyan:
Ca. 4.000 sider A4/Letter med 5 %-dækning
(for startpatron, 2.000 sider)
• Forringet udskriftskvalitet
• Flere papirstop
Papiroverførselsbælte: Ca. 35.000 sider med sort
og farve***
• Tidlig nedslidning af printeren
Fikseringsenhed: Ca. 50.000 sorte sider og
farve***
Driftscyklus
Månedlig: Op til 35.000 sider
Vægt
28.5 kg (inklusive forbrugsstoffer) (64 lbs)
Emballagens vægt
Papir: 3,5 Kg, Plastik: 900 g
Ydre mål (B x D x H)
465 (B) x 465 (D) x 445 (H) mm
(18,3" x 18,3" x 17,5")
Driftsmiljø
Temperatur: 10-32,5° C/50-90° F
Luftfugtighed: 20-80 % RL
Printersprog
SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Hukommelse
32 MB (kan ikke udvides)
Skrifttyper
Windows-skrifttyper
Grænseflade
CLP-600: USB 2.0
BEMÆRKNINGER:
• Der kan forekomme tilfælde, hvor papiret overholder alle
retningslinjerne i denne vejledning, og alligevel ikke giver
tilfredsstillende resultater. Dette kan være resultatet af
forkert håndtering eller uacceptable temperatur- og
fugtighedsniveauer eller andre faktorer, som Samsung ikke
har indflydelse på.
• Før du foretager større papirindkøb, skal du kontrollere, at
papiret overholder specifikationerne i denne brugerhåndbog.
FORSIGTIG: Brug af papir, der ikke overholder disse
specifikationer, kan medføre problemer, der kræver reparation.
Disse reparationer er ikke dækket af Samsungs garanti eller
serviceaftaler.
CLP-600N: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
10.1
Specifikationer
Understøttede papirstørrelser
Bakke1
/
Bakke2
Mål*
216 x 279 mm
(8,5" x 11")
A4
210 x 297 mm
(8,27" x 11,7")
Universalbakke
75 til 90 g/m2
bondpapir
(20 til 24 lb) til
enkeltsidet
udskrivning
Mål*
Minimumstørrelse
(brugerdefineret)
90 x 140 mm
(3,5" x 5,5")
Maksimumstørrelse
(brugerdefineret)
216 x 356 mm
(8,5" x 14")
Etiketter***
Samme
minimale og
maksimale
papirstørrelser
som angivet
ovenfor.
Konvolutter
Du opnår det bedste resultat med almindeligt papir med en
vægt på 75 g/m2. Sørg for, at papiret er af god kvalitet og ikke
skåret eller revet, ikke har pletter, rynker eller huller, ikke er
støvet og ikke har krøllede eller bøjede kanter.
Kapacitet**
Vægt
Letter
Retningslinjer for brug af papir
• 250 ark 75 g/m2
bondpapir i bakke 1
• 500 ark 75 g/m2
bondpapir i bakke 2
Hvis du ikke er sikker på, hvilken type papir du lægger
i maskinen (f.eks. bond- eller genbrugspapir), kan du se
på etiketten på pakken.
Følgende problemer kan medføre udsving i udskriftskvaliteten,
papirstop eller beskadigelse af printeren.
Vægt
Kapacitet**
75 til 163 g/m2
bondpapir
(20 til 43 lb)
100 ark
75 g/m2
bondpapir
Tykkelse:
0,10 x 0,14 mm
(0,0039" x
0,0055")
Typisk 10
75 til 105 g/m2
(20 til 27 lb)
op til 10
* Printeren understøtter et bredt udvalg forskellige materialestørrelser.
** Kapaciteten kan variere afhængig af materialets vægt og tykkelse og af de
omgivende forhold.
*** Overfladeglathed: 100 til 250 (Sheffield).
BEMÆRK: Du kan komme ud for papirstop, når du benytter
materialer, der er kortere end 140 mm (5,5"). For at opnå det
bedste resultat, skal du være opmærksom på at opbevare og
håndtere papiret korrekt. Se venligst ”Opbevaring af printer og
papir” på side 10.3.
Symptom
Problemer
med papir
Løsning
Dårlig
udskriftskvalitet
eller toner, der
ikke hænger fast
på papiret,
problemer med
papirindføring
For fugtigt, for
groft, for glat
eller præget,
defekt
papirparti
Prøv en anden type
papir, imellem
100-250 Sheffield,
4-5 % fugtighedsindhold.
Udfald, papirstop,
krølning
Forkert
opbevaring
Opbevar papiret i dets
fugttætte emballage på
en jævn overflade.
Forøget grå
baggrundsskygge/
printerslitage
For tykt
Brug lettere papir, åbn
udbakken på bagsiden.
Store problemer
med krølning
under indføring
For fugtigt,
forkert
fiberretning
eller kortfibret
papir
Brug papir med lange
fibre.
Papirstop,
beskadigelse af
printer
Papir med
perforeringer
eller udskårne
dele
Brug ikke papir med
huller eller perforeringer.
Problemer ved
indføring
Flossede
kanter
Brug papir af høj
kvalitet.
BEMÆRKNINGER:
• Brug ikke papir med brevhoved, der er trykt med
lavtemperaturblæk, i lighed med dem, der benyttes i nogle
typer termografi.
• Brug ikke ophøjet eller præget brevpapir.
• Printeren bruger varme og tryk til at fiksere toneren på
papiret. Sørg for, at alle former for farvet papir eller
fortrykte formularer anvender blæk, der er kompatibel med
denne fikseringstemperatur (180° C i 0,1 sekund).
10.2
Specifikationer
Papirspecifikationer
Kategori
Opbevaring af printer og papir
De omgivelser, papiret opbevares i, har direkte indflydelse på
indføringen.
Specifikationer
Syreindhold
5,5-8,0 pH
Tykkelse
0,094-0,18 mm (3,0-7,0 mils)
Krølning i pakke
Fladt inden for 5 mm (0,02")
Afskårede kanter
Skåret med skarpe knive uden synlig
flosning.
Varmebestandighed
Må ikke svedes, smeltes, forskubbes
eller afgive farlige gasser ved
opvarmning til 180° C i 0,1 sekund.
Fiber
Langfibret
Fugtighedsindhold
4-6 % af vægten
Overfladeglathed
100-250 Sheffield
Ideelt set bør printer og papir opbevares ved stuetemperatur
og hverken for tørt eller for fugtigt. Husk på, at papir er
hygroskopisk - det absorberer og afgiver fugt hurtigt.
Varme og fugt beskadiger papir. Varme forårsager, at papirets
fugtighed fordamper, mens kulde resulterer i kondens på arkene.
Varmesystemer og aircondition-anlæg fjerner det meste af
fugten i et rum. Når papir tages ud af pakken og bruges, mister
det fugt, hvilket medfører streger og udtværinger. Fugtigt vejr
eller vandkølere kan få et rums luftfugtighed til at stige. Når
papir tages ud af pakken og bruges, absorberer det eventuel
overskydende fugt, hvilket medfører lys udskrift og udfald. Når
papir mister eller optager fugt, kan det også blive skævt. Dette
kan medføre papirstop.
Der bør ikke anskaffes mere papir, end der nemt kan bruges
i løbet af en kort periode (ca. 3 måneder). Papir opbevaret
i længere perioder udsættes muligvis for udsving i temperatur
og fugtighed, der kan beskadige det. Planlægning er vigtig til
forebyggelse af skader på større papirpartier.
Kapacitet for udbakke
Udbakke
Udskriftside nedad
Uåbnet papir i forseglede pakker kan holde sig i flere måneder,
før det anvendes. Åbnede pakker med papir er mere udsat for
at blive beskadiget, specielt hvis de ikke opbevares i en fugttæt
indpakning.
Kapacitet
250 ark 75 g/m2 bondpapir
For at sikre den optimale ydeevne, skal de omgivelser, papiret
opbevares i, vedligeholdes ordentligt. Den påkrævede
temperatur er 20 til 24° C med en relativ luftfugtighed på 45 %
til 55 %. De følgende retningslinjer bør tages i betragtning i
bedømmelsen af de omgivelser, hvor papiret skal opbevaret:
Kapacitet for papirbakker
Indføringsbakke
Kassette
250 ark 75
Kapacitet
• Papir bør opbevares ved eller tæt på stuetemperatur.
g/m2
• Luften bør hverken være for tør eller for fugtig.
bondpapir
2
Universalbakke
100 ark 75 g/m bondpapir
Valgfri bakke
500 ark 75 g/m2 bondpapir
• Den bedste måde at opbevare et åbnet parti papir på er ved
igen at vikle det stramt ind i dets fugttætte indpakning. Hvis
printerens omgivelser udsættes for store klimaudsving, bør
du kun pakke den mængde papir ud, der skal benyttes i
løbet af dagen, for at undgå at udsætte papiret for uønskede
udsving i luftfugtigheden.
10.3
Specifikationer
Konvolutter
Det er vigtigt at tage højde for konvolutters konstruktion.
Konvolutters foldelinjer varierer betragteligt, ikke blot fra
producent til producent, men også i en enkelt æske fra samme
producent. Vellykket udskrivning på konvolutter afhænger af
konvolutternes kvalitet. Når du vælger konvolutter, skal du tage
højde for følgende faktorer:
• Vægt: For at undgå papirstop, bør konvoluttens vægt ikke
overstige 90 g/m2.
Nedenfor angives typiske adressemargener for en kommerciel
nr. 10-eller DL-konvolut.
• Tilstand: Konvolutter bør ikke være rynkede, hakkede eller
på anden måde beskadiget.
Adressetype
• Temperatur: Du bør kun benytte konvolutter, der kan tåle
varmen og trykket i printeren.
• Størrelse: Du bør kun bruge konvolutter med følgende
størrelser:
Universalbakke
90 x 140 mm
(3,5" x 5,5")
Konvolutter med aftagelige klæbestrimler eller med mere end
én flap, der skal foldes, når konvolutten forsegles, skal anvende
klæbematerialer, der kan tåle de varmegrader og det tryk,
printeren udsætter dem for. Disse ekstra flapper og strimler kan
forårsage rynker, folder eller papirstop og kan også beskadige
fikseringsenheden.
Konvolutmargener
• Konstruktion: Før udskrivning skal konvolutterne ligge fladt
uden at bøje mere end 6 mm, og de må ikke indeholde
indespærret luft.
Minimum
Konvolutter med klæbestrimler eller
selvklæbende klapper
Minimum
Maksimum
Afsenderadresse
15 mm (0,6")
51 mm (2")
Modtageradresse
51 mm (2")
90 mm (3,5")
BEMÆRKNINGER:
• Hvis du vil opnå den bedst mulige udskriftskvalitet, skal
du ikke placere margenen tættere på konvoluttens kanter
end 15 mm (0,6").
• Undgå at udskrive på det område, hvor konvoluttens
sammenføjninger mødes.
Maksimum
216 x 356 mm
(8,5" x 14")
BEMÆRKNINGER:
• Når du udskriver på konvolutter, skal du udelukkende bruge
universalbakken.
• Du kan komme ud for papirstop, når du benytter materialer,
der er mindre end 140 mm (5,5") i længden. Disse papirstop
kan være forårsaget af papir, der er blevet påvirket af det
omgivende klima. For opnå den optimale ydeevne skal du
sikre dig, at papiret opbevares og håndteres korrekt. Se
venligst ”Opbevaring af printer og papir” på side 10.3.
Opbevaring af konvolutter
Konvolutter med dobbeltsidede
sammenføjninger
Etiketter
Konvolutter med dobbeltsidede sammenføjninger er
konstrueret med sammenføjninger i begge sider af konvolutten
i stedet for som normalt med diagonale sammenføjninger.
Denne konvoluttype bliver oftere krøllet. Sørg for,
at sammenføjningerne strækker sig helt over til hjørnet af
konvolutten, som vist nedenfor.
FORSIGTIG:
Korrekt opbevaring af konvolutter bidrager til
udskriftskvaliteten. Konvolutter skal opbevares fladt. Hvis der er
indespærret luft i en konvolut, der forårsager en luftboble, kan
konvolutten blive krøllet under udskrivningen. Se ”Udskrivning
på konvolutter” på side 4.4.
• For at undgå at beskadige printeren, bør du kun bruge
etiketter, der er anbefalet til brug i laserprintere.
• For at undgå alvorlige papirstop skal du altid bruge
universalbakken og udbakken på bagsiden, når du udskriver
på etiketter.
• Udskriv aldrig på det samme etiketark mere end én gang,
og udskriv altid kun på et helt ark.
Når du vælger etiketter, skal du tage hver enkelt komponents
kvalitet i betragtning:
• Klæbemiddel: Klæbematerialet skal kunne tåle printerens
fikseringstemperatur på 180° C.
Korrekt
• Placering: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt
mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark,
hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan medføre
alvorlige papirstop.
• Krøl: Før udskrivning skal etiketter ligge fladt uden at bøje
mere end 13 mm (5") i nogen retning.
• Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre
tegn på, at de skiller sig fra arket.
Forkert
Se ”Udskrivning på etiketter” på side 4.5.
10.4
Specifikationer
INDEKS
B
L
brugerdefinerede materialestørrelser,
udskrive 4.6
Linux
almindelige problemer 7.17
driver, installere 2.8
E
ekstraudstyr, installere
netværkskort 9.2
Ethernet-kabel, tilslutte 2.7
etiketter, udskrive 4.5
F
fejlmeddelelser 7.14
fortrykt papir, udskrive 4.5
funktioner
printer 1.1
I
ilægning, papir
bruge manuel indføring 4.3
i standardbakken 4.2
i universalbakken 4.2
i valgfri bakke 4.2
K
karton, udskrive 4.6
komponenter 1.2
konfigurationsside, udskrive 6.1
kontrolpanel 3.1
display 3.1
knapper 3.2
menuer 3.3
konvolutter, udskrive 4.4
kvalitetsproblemer, løse 7.12
kontrolliste 7.1
Linux 7.17
Macintosh 7.17
papirstop 7.4
udskriftskvalitet 7.12
Windows 7.17
M
Macintosh
almindelige problemer 7.17
driver, installere 2.8
manuel indføringstilstand, bruge 4.3
N
netværksudskrivning
kabel, tilslutte 2.7
kort, installere 9.2
netværkstilsluttet printer, indstille
8.1
parametre, konfigurere 8.1
P
papir
ilægning 4.2
retningslinjer 4.1
specifikationer 10.1
størrelser og kapaciteter 4.1
vælge 4.1
papir, ilægge
bruge manuel indføring 4.3
i standardbakken 2.4
i universalbakken 4.2
i valgfri bakke 4.2
papiroverførselsbælte, udskifte 6.5
papirstop, fjerne 7.4
papirstørrelse, skifte i bakke 2.5
printerdriver, installere 2.8
problem, løse
fejlmeddelelser 7.14
generelt 7.2
i
Indeks
R
rengøre
indeni 6.8
udenpå 6.8
S
specifikation
papir 10.1
printer 10.1
T
tilslutning, USB 2.6
tonerpatron
fordele 6.2
udskifte 6.4
vedligeholde 6.2
U
udskifte
papiroverførselsbælte 6.5
tonerpatron 6.4
udskriftskvalitetsproblemer, løse 7.12
udskrivning
konfigurationsside 6.1
universalbakke, bruge 4.2
USB, tilslutte 2.6
Samsung-printer
Softwareafsnit
SOFTWAREAFSNIT
INDHOLDSFORTEGNELSE
Kapitel 1:
INSTALLATION AF PRINTERSOFTWARE UNDER WINDOWS
Installation af printersoftware ............................................................................................................................................. 4
Installation af software til lokal udskrivning ................................................................................................................. 4
Installation af software til netværksudskrivning ........................................................................................................... 7
Skift af softwaresprog ....................................................................................................................................................... 10
Geninstallation af printersoftware ..................................................................................................................................... 10
Fjernelse af printersoftware .............................................................................................................................................. 11
Kapitel 2:
GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING
Udskrivning af et dokument .............................................................................................................................................. 12
Printerindstillinger ............................................................................................................................................................. 13
Fanen Layout ............................................................................................................................................................ 13
Fanen Papir .............................................................................................................................................................. 14
Fanen Grafik ............................................................................................................................................................. 15
Fanen Ekstra ............................................................................................................................................................ 16
Fanen Om ................................................................................................................................................................. 16
Fanen Printer ............................................................................................................................................................ 16
Brug af en foretrukken indstilling ............................................................................................................................... 17
Brug af Hjælp ............................................................................................................................................................ 17
Kapitel 3:
AVANCERET UDSKRIVNING
Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N-op-udskrivning) ........................................................................................... 18
Udskrivning af poster ........................................................................................................................................................ 19
Udskrivning af brochurer ................................................................................................................................................. 19
Udskrivning på begge sider af papiret .............................................................................................................................. 20
Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument ................................................................................................... 21
1
Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse ......................................................................................................... 21
Brug af vandmærker ......................................................................................................................................................... 22
Brug af et eksisterende vandmærke ......................................................................................................................... 22
Oprettelse af et vandmærke ..................................................................................................................................... 22
Redigering af et vandmærke ..................................................................................................................................... 23
Sletning af et vandmærke ......................................................................................................................................... 23
Brug af overlays ................................................................................................................................................................ 23
Hvad er et overlay? ................................................................................................................................................... 23
Oprettelse af et nyt sideoverlay ................................................................................................................................ 23
Anvendelse af sideoverlay ........................................................................................................................................ 24
Sletning af et sideoverlay .......................................................................................................................................... 25
Kapitel 4:
DELING AF PRINTEREN LOKALT
Konfiguration af en værtscomputer .................................................................................................................................. 26
Konfiguration af en klientcomputer ................................................................................................................................... 26
Kapitel 5:
BRUG AF SMART PANEL
Sådan fungerer Smart Panel ............................................................................................................................................ 27
Åbning af fejlfindingshåndbogen ...................................................................................................................................... 27
Brug af Printerindstillingsværktøj ...................................................................................................................................... 28
Brug af online Hjælp ................................................................................................................................................. 28
Ændring af programindstillingerne for Smart Panel. ......................................................................................................... 28
Kapitel 6:
BRUG AF PRINTEREN I LINUX
Systemkrav ....................................................................................................................................................................... 29
Installation af printerdriveren ............................................................................................................................................ 30
Ændring af printertilslutningsmetode ........................................................................................................................ 31
Fjernelse af printerdriveren ....................................................................................................................................... 32
Brug af konfigurationsværktøjet ........................................................................................................................................ 32
Ændring af LLPR-egenskaber .......................................................................................................................................... 33
Kapitel 7:
BRUG AF PRINTEREN MED EN MACINTOSH
Installation af software til Macintosh ................................................................................................................................. 34
2
Konfiguration af printeren ................................................................................................................................................. 35
Netværkstilsluttet Macintosh ..................................................................................................................................... 35
USB-tilsluttet Macintosh ............................................................................................................................................ 35
Udskrivning ....................................................................................................................................................................... 36
Udskrivning af et dokument ...................................................................................................................................... 36
Ændring af printerindstillinger ................................................................................................................................... 36
Udskrivning af flere sider på ét ark papir .................................................................................................................. 37
3
1
Standardinstallation
Installation af printersoftware
under Windows
Dette anbefales til de fleste brugere. Alle komponenter, der
er nødvendige af hensyn til printerens drift, installeres.
Dette kapitel omfatter:
•
Installation af printersoftware
•
Skift af softwaresprog
•
Geninstallation af printersoftware
•
Fjernelse af printersoftware
1
Sørg for, at printeren er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2
Indsæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.
Cd-rom'en skulle starte automatisk, og der vises et
installationsvindue.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start og
derefter på Kør. Skriv X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med
det bogstav, der repræsenterer dit drev, og klik på OK.
Installation af printersoftware
Du kan installere printersoftwaren til lokal udskrivning eller
netværksudskrivning. Når du vil installere printersoftwaren på computeren,
skal du foretage den rette installationsprocedure afhængig af den
anvendte printer.
En printerdriver er software, der gør det muligt for computeren
at kommunikere med printeren. Den procedure, du skal bruge til at
installere drivere, kan variere afhængig af det anvendte operativsystem.
Alle programmer på pc'en bør være lukket, før du begynder installationen.
3
Installation af software til lokal udskrivning
Klik på Næste.
• Hvis det er nødvendigt, skal du vælge et sprog på rullelisten.
En lokal printer er en printer, der er tilsluttet direkte til computeren ved hjælp
af USB-kabel. Hvis printeren er sluttet til et netværk, skal du ignorere dette
trin og gå til ”Installation af software til netværksudskrivning” på side 7.
• Læs brugervejledningen: Giver dig mulighed for at få vist
brugerhåndbogen. Hvis der ikke er installeret Adobe Acrobat
på computeren, skal du klikke på denne indstilling, så installeres
Adobe Acrobat Reader automatisk.
Du kan installere printersoftwaren ved brug af standard- eller
specialmetoden.
4
Vælg Standardinstallation for en lokal printer. Klik på Næste.
BEMÆRK! Hvis vinduet ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på
i øverste højre hjørne
af vinduet for at lukke det. Ellers skal du klikke på Annuller.
4
Installation af printersoftware under Windows
7
BEMÆRK! Hvis printeren ikke allerede er tilsluttet computeren, vises
følgende vindue.
Hvis du vil registrere dig selv som bruger af Samsung-printere,
så du kan modtage oplysninger fra Samsung, skal du markere
afkrydsningsfeltet og klikke på Udfør. Du sendes nu videre til
Samsungs websted.
Ellers skal du klikke på Udfør.
• Klik på Næste, når printeren er tilsluttet.
• Hvis du ikke ønsker at tilslutte printeren lige nu, skal du klikke på Næste
og Nej på følgende skærmbillede. Derefter startes installationen,
og der udskrives ikke nogen testside, når installationen er færdig.
• Installationsvinduet, der vises i denne brugerhåndbog, kan være
forskelligt på den printer og den brugerflade, som du anvender.
5
BEMÆRK! Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, når installationen
er fuldført, skal du geninstallere printerdriveren. Se ”Geninstallation af
printersoftware” på side 10.
Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver
bedt om at udskrive en testside. Hvis du vælger at udskrive en
testside, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på Næste.
Specialinstallation
Du kan vælge individuelle komponenter, der skal installeres.
Ellers skal du blot klikke på Næste og fortsætte til trin 7.
6
Klik på Ja, hvis testsiden udskrives korrekt.
Hvis ikke skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.
1
Sørg for, at printeren er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2
Indsæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.
Cd-rom'en skulle starte automatisk, og der vises et
installationsvindue.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start og
derefter på Kør. Skriv X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med
det bogstav, der repræsenterer dit drev, og klik på OK.
5
Installation af printersoftware under Windows
3
Klik på Næste.
BEMÆRK! Hvis printeren ikke allerede er tilsluttet computeren, vises
• Hvis det er nødvendigt, skal du vælge et sprog på rullelisten.
følgende vindue.
• Læs brugervejledningen: Giver dig mulighed for at få vist
brugerhåndbogen. Hvis der ikke er installeret Adobe Acrobat
på computeren, skal du klikke på denne indstilling, så installeres
Adobe Acrobat Reader automatisk.
4
Vælg Brugerdefineret installation. Klik på Næste.
• Klik på Næste, når printeren er tilsluttet.
• Hvis du ikke ønsker at tilslutte printeren lige nu, skal du klikke på Næste
og Nej på følgende skærmbillede. Derefter startes installationen,
og der udskrives ikke nogen testside, når installationen er færdig.
• Installationsvinduet, der vises i denne brugerhåndbog, kan være
forskelligt på den printer og den brugerflade, som du anvender.
5
Vælg printeren, og klik på Næste.
6
Vælg de komponenter, der skal installeres, og klik på Næste.
7
Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver
bedt om at udskrive en testside. Hvis du vælger at udskrive en
testside, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på Næste.
Ellers skal du blot klikke på Næste og fortsætte til trin 9.
8
Klik på Ja, hvis testsiden udskrives korrekt.
Hvis ikke skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.
6
Installation af printersoftware under Windows
9
Hvis du vil registrere dig selv som bruger af Samsung-printere,
så du kan modtage oplysninger fra Samsung, skal du markere
afkrydsningsfeltet og klikke på Udfør. Du sendes nu videre til
Samsungs websted.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start og
derefter på Kør. Skriv X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med
det bogstav, der repræsenterer dit drev, og klik på OK.
Ellers skal du klikke på Udfør.
3
Klik på Næste.
• Hvis det er nødvendigt, skal du vælge et sprog på rullelisten.
Installation af software til
netværksudskrivning
• Læs brugervejledningen: Giver dig mulighed for at få vist
brugerhåndbogen. Hvis der ikke er installeret Adobe Acrobat
på computeren, skal du klikke på denne indstilling, så installeres
Adobe Acrobat Reader automatisk.
Hvis du slutter printeren til et netværk, skal du først konfigurere
TCP/IP-indstillingerne for printeren. Når du har tildelt og bekræftet
TCP/IP-indstillingerne, er du klar til at installere softwaren på hver
computer på netværket.
4
Vælg Standardinstallation for en netværksprinter. Klik
på Næste.
Du kan installere printersoftwaren ved brug af standard- eller
specialmetoden.
Standardinstallation
Dette anbefales til de fleste brugere. Alle komponenter, der
er nødvendige af hensyn til printerens drift, installeres.
1
Sørg for, at printeren er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Yderligere oplysninger om tilslutning til netværket finder du i den
brugerhåndbog der følger med printeren.
2
Indsæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.
Cd-rom'en skulle starte automatisk, og der vises et
installationsvindue.
7
Installation af printersoftware under Windows
5
Specialinstallation
Listen over de printere, der er tilgængelige på netværket, vises.
Vælg den printer, du ønsker at installere, på listen, og klik derefter
på Næste.
Du kan vælge, hvilke komponenter du vil installere og angive en bestemt
IP-adresse.
1
Sørg for, at printeren er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Yderligere oplysninger om tilslutning til netværket finder du i den
brugerhåndbog der følger med printeren.
2
Indsæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.
Cd-rom'en skulle starte automatisk, og der vises et
installationsvindue.
Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start og
derefter på Kør. Skriv X:\Setup.exe, idet du erstatter ”X” med
det bogstav, der repræsenterer dit drev, og klik på OK.
• Hvis printeren ikke vises på listen, kan du klikke på Opdater
for at opdatere listen, eller vælge Tilføj TCP/IP-port for at tilføje
printeren til netværket. Hvis du vil tilføje printeren på netværket,
skal du angive portens navn og printerens IP- adresse.
• Hvis du vil finde en fælles netværksprinter (UNC-stien), skal du
vælge Delt printer (UNC) og angive delingsnavnet manuelt eller
finde en delt printer ved at klikke på knappen Gennemse.
6
Når installationen er udført, vises der et vindue, hvor du bliver bedt
om at udskrive en testside og registrere dig som en bruger af
Samsung-printere, så du kan modtage oplysninger om Samsung.
Hvis du ønsker det, skal du markere de tilsvarende afkrydsningsfelter
og klikke på Udfør.
3
Ellers skal du klikke på Udfør.
Klik på Næste.
• Hvis det er nødvendigt, skal du vælge et sprog på rullelisten.
• Læs brugervejledningen: Giver dig mulighed for at få vist
brugerhåndbogen. Hvis der ikke er installeret Adobe Acrobat
på computeren, skal du klikke på denne indstilling, så installeres
Adobe Acrobat Reader automatisk.
4
Vælg Brugerdefineret installation. Klik på Næste.
BEMÆRK! Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, når installationen
er fuldført, skal du geninstallere printerdriveren. Se ”Geninstallation af
printersoftware” på side 10.
8
Installation af printersoftware under Windows
5
6
Listen over de printere, der er tilgængelige på netværket, vises.
Vælg den printer, du ønsker at installere, på listen, og klik derefter
på Næste.
• Hvis printeren ikke vises på listen, kan du klikke på Opdater
for at opdatere listen, eller vælge Tilføj TCP/IP-port for at tilføje
printeren til netværket. Hvis du vil tilføje printeren på netværket,
skal du angive portens navn og printerens IP- adresse.
Vælg de komponenter, der skal installeres. Når du har valgt
komponenterne, vises følgende vindue. Du kan også ændre
printernavnet, angive den printer, der skal deles på netværket,
angive printeren som standardprinter og skifte portnavn for hver
printer. Klik på Næste.
Hvis du vil installere denne software på en server, skal du markere
afkrydsningsfeltet Installation af denne printer på en server.
• Hvis du vil finde en fælles netværksprinter (UNC-stien), skal du
vælge Delt printer (UNC) og angive delingsnavnet manuelt eller
finde en delt printer ved at klikke på knappen Gennemse.
7
TIP! Hvis du ønsker at angive en specifik IP-adresse på en specifik
netværksprinter, skal du klikke på knappen Indstil IP-adresse.
Vinduet Indstil IP-adresse vises. Gør følgende:
Når installationen er udført, vises der et vindue, hvor du bliver bedt
om at udskrive en testside og registrere dig som en bruger af
Samsung-printere, så du kan modtage oplysninger om Samsung.
Hvis du ønsker det, skal du markere de tilsvarende afkrydsningsfelter
og klikke på Udfør.
Ellers skal du klikke på Udfør.
a. Vælg den printer, der skal indstilles med en specifik IP-adresse,
på listen.
b. Konfigurer en IP-adresse, undernetmaske og gateway for printeren
manuelt, og klik på Konfigurer for at angive den specifikke
IP-adresse for netværksprinteren.
c. Klik på Næste.
BEMÆRK! Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, når installationen
er fuldført, skal du geninstallere printerdriveren. Se ”Geninstallation af
printersoftware” på side 10.
9
Installation af printersoftware under Windows
Skift af softwaresprog
BEMÆRK! Hvis printeren ikke allerede er tilsluttet computeren, vises
følgende vindue.
Når softwaren er installeret, kan du skifte det viste sprog.
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
Marker Programmer eller Alle programmer og derefter
på navnet på printerdriveren.
Vælg sprog.
Vælg det ønskede sprog i vinduet til valg af sprog, og klik på OK.
Geninstallation af printersoftware
Du kan geninstallere softwaren, hvis installationen mislykkes.
1 Start Windows.
2
3
4
• Klik på Næste, når printeren er tilsluttet.
• Hvis du ikke ønsker at tilslutte printeren lige nu, skal du klikke
på Næste og Nej på følgende skærmbillede. Derefter startes
installationen, og der udskrives ikke en testside, når installationen
er færdig.
• Geninstallationsvinduet, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den printer og den brugerflade, som
du anvender.
Vælg Start og derefter Programmer eller Alle programmer →
navnet på printerdriveren → Vedligeholdelse.
Vælg Reparer, og klik på Næste.
Listen over de printere, der er tilgængelige på netværket, vises.
Vælg den printer, du ønsker at installere, på listen, og klik derefter
på Næste.
5
Marker de komponenter, du vil geninstallere, og klik på Næste.
Hvis du installerede printersoftwaren til lokal udskrivning, og du
vælger printerdrivernavnet, vises der et vindue, hvor du bliver
spurgt, om du ønsker at udskrive en testside. Gør følgende:
a. Hvis du vil udskrive en testside, skal du markere
afkrydsningsfeltet og klikke på Næste.
6
b. Hvis testsiden udskrives korrekt, skal du klikke på Ja.
Hvis den ikke gør, skal du klikke på Nej for at udskrive
den igen.
Klik på Udfør, når geninstallationen er udført.
• Hvis printeren ikke vises på listen, kan du klikke på Opdater
for at opdatere listen, eller vælge Tilføj TCP/IP-port for at tilføje
printeren til netværket. Hvis du vil tilføje printeren på netværket,
skal du angive portens navn og printerens IP- adresse.
• Hvis du vil finde en fælles netværksprinter (UNC-stien), skal du
vælge Delt printer (UNC) og angive delingsnavnet manuelt eller
finde en delt printer ved at klikke på knappen Gennemse.
Der vises en liste over komponenter, så du kan geninstallere
elementerne individuelt.
10
Installation af printersoftware under Windows
Fjernelse af printersoftware
1
2
3
4
5
6
Start Windows.
Vælg Start og derefter Programmer eller Alle programmer →
navnet på printerdriveren → Vedligeholdelse.
Vælg Fjern, og klik på Næste.
Der vises en liste over komponenter, så du kan fjerne elementerne
individuelt.
Marker de komponenter, du vil fjerne, og klik derefter på Næste.
Klik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte markeringerne.
Den markerede driver og alle dens komponenter fjernes fra
computeren.
Klik på Udfør, når softwaren er fjernet.
11
Installation af printersoftware under Windows
2
1
2
Grundlæggende
udskrivning
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises. Udseendet
kan variere en smule afhængig af programmet.
De grundlæggende indstillinger for udskrivning vælges i
dialogboksen Udskriv. Disse indstillinger omfatter antallet
af kopier og udskriftsområde.
I dette kapitel forklares printerens funktioner og almindelige
udskrivningsfunktioner i Windows.
Dette kapitel omfatter:
•
Udskrivning af et dokument
•
Printerindstillinger
Kontroller, at din printer
er markeret.
- Fanen Layout
- Fanen Papir
- Fanen Grafik
- Fanen Ekstra
- Fanen Om
- Fanen Printer
- Brug af en foretrukken indstilling
- Brug af Hjælp
3
4
Udskrivning af et dokument
BEMÆRK:
5
6
• Printerdrivervinduet Egenskaber, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den printer, som du anvender. Men
sammensætningen af vinduet med printeregenskaber er ens.
• Kontroller, at operativsystemet/-systemerne er kompatible
med printeren. Se i afsnittet Operativsystem - Kompatibilitet
i printerspecifikationerne i brugerhåndbogen til printeren.
• Hvis du har brug for at kende det nøjagtige navn på printeren,
kan du se på den medfølgende cd-rom.
Den følgende procedure demonstrerer den generelle fremgangsmåde,
du skal benytte, når du vil udskrive fra forskellige Windows-programmer.
De præcise trin, du skal følge, når du udskriver et dokument, kan
afhænge af, hvilket program du benytter. Se i brugerhåndbogen til
softwaren for at finde den nøjagtige udskrivningsprocedure.
12
Grundlæggende udskrivning
Marker din printerdriver på rullelisten Navn.
Hvis du vil udnytte udskriftsfunktionerne i printerdriveren, skal
du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programvinduet
Udskriv. Se ”Printerindstillinger” på side 13, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Hvis der i stedet for vises Konfiguration, Printer eller
Indstillinger i vinduet Udskriv, skal du klikke på det. Klik derefter
på Egenskaber på det næste skærmbillede.
Klik på OK for at lukke vinduet med printeregenskaber.
Begynd udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet
Udskriv.
Fanen Layout
Printerindstillinger
Fanen Layout indeholder indstillinger, hvor du kan justere, hvordan
dokumentet skal se ud på den udskrevne side. Layoutindstillinger
omfatter Flere sider pr. ark og Poster. Se ”Udskrivning af et dokument”
på side 12, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du får
adgang til printeregenskaberne.
Du kan bruge vinduet med printeregenskaber til at få adgang til
alle de oplysninger, du har brug for vedrørende din printer. Når
printeregenskaberne vises, kan du gennemse og redigere de viste
indstillinger, så de svarer til dine aktuelle behov.
Dit printeregenskabsvindue kan være anderledes, afhængig af dit
operativsystem. Brugerhåndbogen til softwaren viser vinduet
Egenskaber, som det ser ud i Windows XP.
1
Printerdrivervinduet Egenskaber, der vises i denne brugerhåndbog, kan
være anderledes på den printer, som du anvender.
2
Hvis du får adgang til printergenskaberne via mappen Printere, kan du
få vist yderligere Windows-baserede faner (se i brugerhåndbogen til
Windows) og fanen Printer (se ”Fanen Printer” på side 16).
BEMÆRKNINGER:
• De fleste Windows-programmer overskriver de indstillinger,
du angiver i printerdriveren. Rediger alle de tilgængelige
printerindstillinger i programmet først, og rediger derefter
de resterende indstillinger i printerdriveren.
• De ændringer, du foretager, forbliver kun aktive, mens
du bruger det aktuelle program. Hvis du vil gøre disse
ændringer permanente, skal du foretage dem i mappen Printere.
• Følgende procedure gælder for Windows XP. Hvis du bruger andre
Windows-operativsystemer, henvises du til den tilhørende Windowsbrugerhåndbog eller online Hjælp.
1. Klik på knappen Start i Windows.
2. Vælg Printere og faxenheder.
3. Marker printerdriverikonet.
4. Højreklik på printerdriverikonet, og vælg
Udskriftsindstillinger.
5. Rediger indstillingerne på hver fane, og klik på OK.
1 Papirretning
Papirretning bestemmer, i hvilken retning oplysningerne udskrives på
en side.
• Stående udskriver på tværs af sidebredden som i et brev.
• Liggende udskriver på tværs af sidelængden som på et regneark.
Stående
Liggende
• Roter 180 grader giver dig mulighed for at rotere siden 180 grader.
2 Layoutindstillinger
Layoutindstillinger giver dig mulighed for at vælge avancerede
udskriftsindstillinger. Du kan vælge Flere sider pr. ark, Poster og
Brochurer.
• Se ”Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N-op-udskrivning)” på
side 18, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
• Se ”Udskrivning af poster” på side 19, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
• Se ”Udskrivning af brochurer” på side 19, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
13
Grundlæggende udskrivning
Fanen Papir
3 Kilde
Sørg for, at Kilde er angivet til den tilsvarende papirbakke.
Brug Manuel indføring, når du udskriver på specielle materialer som
konvolutter og transparenter. Du skal lægge et ark i den manuelle bakke
eller flerfunktionsbakken ad gangen.
Hvis papirkilden er indstillet til Automatisk valg, henter printeren automatisk
udskriftsmateriale i følgende rækkefølge: Den manuelle bakke eller
flerfunktionsbakken, bakke 1, ekstrabakke 2.
Brug følgende indstillinger til at angive de grundlæggende
papirhåndteringsspecifikationer, når du har åbnet vinduet med
printeregenskaber. Se ”Udskrivning af et dokument” på side 12,
hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du får adgang
til printeregenskaberne.
Klik på fanen Papir for at få adgang til forskellige papiregenskaber.
4 Type
Indstil Type, så det svarer til papiret i bakken, hvorfra du vil udskrive. På
den måde får du den bedste udskrift. Hvis ikke, svarer udskriftskvaliteten
muligvis ikke til det, der ønskes.
Bomuldspapir: 75~90 g/m2 bomuldspapir, f.eks. Gilbert 25 % og Gilbert
100 %.
Vanligt papper: Normalt almindeligt papir. Vælg denne type, hvis printeren
er monokrom og udskriver på 60 g/m2 bomuldspapir.
Genbrugspapir: 75~90 g/m2 genbrugspapir.
Farvepapir: 75~90 g/m2 papir med farvet baggrund.
1
2
3
4
5
6
5 Første side
Denne egenskab giver dig mulighed for at udskrive den første side på en
anden type papir end resten af dokumentet. Du kan vælge papirkilden for
den første side.
Ilæg f.eks. tykt karton til den første side i flerfunktionsbakken og almindeligt
papir i bakke1. Vælg derefter Bakke 1 under Kilde og
Flerfunktionsbakke under Første side.
1 Kopier
Kopier giver dig mulighed for at vælge det antal kopier, der skal udskrives.
Du kan angive fra 1 til 999 kopier.
6 Skalering
5
Skalering giver dig mulighed for automatisk eller manuelt at skalere
udskriftsjobbet på en side. Du kan vælge mellem Ingen, Formindsk/
forstør og Tilpas til side.
• Se ”Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument” på side 21, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.
• Se, hvis du ønsker yderligere oplysninger ”Tilpasning af dokumentet til
en valgt papirstørrelse” på side 21.
2 Størrelse
Størrelse giver dig mulighed for at angive størrelsen på det papir, du har
lagt i bakken.
Hvis den pågældende størrelse ikke findes på listen Størrelse, kan du
klikke på Brugerdefineret. Når vinduet Brugerdefineret sidestørrelse
vises, kan du angive papirstørrelsen og klikke på OK. Indstillingen vises nu
på listen, så du kan vælge den.
Indtast det
brugerdefinerede
navn, du vil anvende.
Angiv papirstørrelsen.
14
Grundlæggende udskrivning
Fanen Grafik
Avancerede indstillinger
Du kan angive avancerede indstillinger ved at klikke på knappen
Avancerede indstillinger.
Du kan benytte de følgende indstillinger for grafik til at justere
udskriftskvaliteten, så den passer til dine specifikke behov. Se
”Udskrivning af et dokument” på side 12, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om, hvordan du får adgang til printeregenskaberne.
Klik på fanen Grafik for at få vist de egenskaber, der vises herunder.
1
• TrueType-indstillinger: Denne indstilling bestemmer, hvad driveren
fortæller printeren om, hvordan teksten i dokumentet skal afbildes. Vælg
den indstilling, der svarer til dokumentets status. Denne indstilling er
muligvis kun tilgængelig i Windows 9x/Me afhængig af den
givne printermodel.
- Hent som bitmap-billede: Når denne indstilling er valgt, henter
driveren skrifttypedata som bitmapbilleder. Dokumenter med
komplicerede skrifttyper, f.eks. koreansk eller kinesisk eller visse
andre skrifttyper udskrives hurtigere med denne indstilling.
- Udskriv som grafik: Når denne indstilling er valgt henter driveren
alle TrueType-skrifttyper som grafik. Når du udskriver dokumenter
med stort indhold af grafik og relativt få TrueType-skrifttyper, kan
udskrivningshastigheden forøges, hvis denne indstilling er valgt.
• Udskriv al tekst med sort: Når afkrydsningsfeltet Udskriv al tekst
med sort er markeret, udskrives alt tekst i dokumentet med sort, uanset
hvilken farve det vises i på skærmen.
• Mørkere tekst: Når afkrydsningsfeltet Mørkere tekst er markeret,
bliver al tekst i dokumentet udskrevet mørkere end i et normalt dokument.
2
3
Kvalitet
Hvilke opløsningsindstillinger, du kan vælge, kan variere afhængig
af printermodellen. Jo højere indstilling, desto skarpere bliver
de udskrevne tegn og den udskrevne grafik. En højere indstilling kan
forlænge den tid, det tager at udskrive et dokument.
Farvetilstand
Du kan vælge farveindstillinger. Indstillingen Farve giver typisk den bedste
udskriftskvalitet til farvedokumenter. Vælg Gråtoneskala, hvis du vil
udskrive et farvedokument i gråtoner. Hvis du vil justere farveindstillingerne
manuelt, skal du vælge Manuel og klikke på knappen Farvejustering
eller Farvematching.
• Farvejustering: Du kan justere udseendet af billederne ved at ændre
indstillingerne under indstillingen Levels.
• Farvematching: Du kan få printerens udskriftsfarver til at stemme
overens med farverne på skærmen med indstillingen Settings.
15
Grundlæggende udskrivning
Fanen Ekstra
Fanen Om
Du kan vælge outputindstillinger for dokumentet. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12, hvis du ønsker yderligere oplysninger om,
hvordan du får adgang til printeregenskaberne.
Brug fanen Om til at få vist meddelelsen om ophavsret og driverens
versionsnummer. Hvis du har en internetbrowser, kan du oprette
forbindelse til internettet ved at klikke på ikonet for webstedet.
Se ”Udskrivning af et dokument” på side 12, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om, hvordan du får adgang til printeregenskaberne.
Klik på fanen Ekstra for at få adgang til følgende funktion:
1
Fanen Printer
2
Hvis du får adgang til printeregenskaberne via mappen Printere,
kan du se fanen Printer. Du kan angive printerkonfigurationen.
Følgende procedure gælder for Windows XP. Hvis du bruger andre
Windows-operativsystemer, henvises du til den tilhørende Windowsbrugerhåndbog eller online Hjælp.
1 Klik på menuen Start i Windows.
3
2
3
4
5
1 Vandmærke
Du kan oprette et baggrundstekstbillede, der skal udskrives på hver
side af dokumentet. Se ”Brug af vandmærker” på side 22, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
2 Overlay
Overlays benyttes hyppigt i stedet for fortrykte formularer og brevpapir.
Se ”Brug af overlays” på side 23, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
BEMÆRK! OVERLAY-FUNKTIONEN UNDERSTØTTES IKKE I NT 4.0.
3 Outputindstillinger
• Udskriftsrækkefølge: Du kan angive den rækkefølge, som siderne
skal udskrives i. Vælg udskrivningsrækkefølgen på rullelisten.
- Normal: Printeren udskriver alle sider fra den første til den sidste.
- Alle sider modsat: Printeren udskriver alle sider fra den sidste til
den første.
- Udskriv ulige sider: Printeren udskriver kun sider med ulige
sidenumre.
- Udskriv lige sider: Printeren udskriver kun sider med lige sidenumre.
16
Grundlæggende udskrivning
Vælg Printere og faxenheder.
Marker printerdriverikonet.
Højreklik på printerdriverikonet, og vælg Egenskaber.
Klik på fanen Printer, og angiv indstillingerne.
Brug af en foretrukken indstilling
Indstillingen Foretrukne, som vises på hver af egenskabsfanerne, giver
dig mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til fremtidig
brug.
Sådan gemmer du en indstilling for Foretrukne:
1
2
Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
3
Klik på Gem.
Indtast et navn for indstillingen i feltet Foretrukne.
Når du gemmer Foretrukne, gemmes alle aktuelle driverindstillinger.
Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du markere den på rullelisten
Foretrukne. Printeren er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse
med den foretrukne indstilling, du har valgt.
Hvis du vil slette en indstilling for Foretrukne, skal du markere den på
listen og klikke på Slet.
Du kan også gendanne printerdriverens standardindstillinger ved at
markere Printerstandard på listen.
Brug af Hjælp
Printeren har en hjælpeskærm, der kan aktiveres ved at klikke på
knappen Hjælp i vinduet med printeregenskaber. Disse hjælpeskærme
giver detaljerede oplysninger om de funktioner, som printerdriveren giver
adgang til.
Du kan også klikke på
af egenskaberne.
i øverste højre hjørne og derefter på enhver
17
Grundlæggende udskrivning
3
Avanceret udskrivning
Udskrivning af flere sider på ét ark
papir (N-op-udskrivning)
I dette kapitel forklares printerens udskriftsindstillinger og avancerede
udskriftsfunktioner.
1
2
3
4
BEMÆRK:
• Printerdrivervinduet Egenskaber, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den printer, som du anvender. Men
sammensætningen af vinduet med printeregenskaber er ens.
• Hvis du har brug for at kende det nøjagtige navn på printeren,
kan du se på den medfølgende cd-rom.
1
2
Dette kapitel omfatter:
•
Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N-op-udskrivning)
•
Udskrivning af poster
•
Udskrivning af brochurer
•
Udskrivning på begge sider af papiret
•
Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument
•
Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse
•
Brug af vandmærker
•
Brug af overlays
Du kan vælge det antal sider du vil udskrive på et enkelt ark papir. Hvis
du vil udskrive mere end en side pr. ark, reduceres sidernes størrelse,
og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16
sider på et ark.
3
4
5
6
18
Avanceret udskrivning
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Vælg fanen Layout, og vælg Flere sider pr. ark på rullelisten
Type.
Vælg det antal sider, du vil udskrive pr. ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) på
rullelisten Sider pr. ark.
Vælg siderækkefølgen på rullelisten Siderækkefølge, efter behov.
Marker Udskriv sidekant for at udskrive en kant omkring hver side
på arket.
Klik på fanen Papir, og vælg papirkilde, -størrelse og -type.
Klik på OK, og udskriv dokumentet.
Udskrivning af poster
Udskrivning af brochurer
Med denne funktion kan du udskrive et enkeltsidet dokument på 4, 9
eller 16 ark papir, så de bagefter kan sættes sammen til et dokument
i posterstørrelse.
1
2
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Klik på fanen Layout, og vælg Poster på rullelisten Type.
3
Konfigurer posterindstillingen:
8
9
8
9
Med funktionen Brochureudskrivning kan du udskrive på begge sider af
papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes
på midten og danne en brochure.
1 Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du ind i printeregenskaberne. Se ”Udskrivning af et dokument”
på side 12.
2 Vælg fanen Layout, og vælg Brochureudskrivning på rullelisten
Type.
Du kan vælge sidelayoutet fra 2x2, 3x3 eller 4x4. Hvis du vælger
2x2, vil udskriften automatisk blive fordelt på 4 fysiske sider.
BEMÆRK: Indstillingen Brochureudskrivning er tilgængelig, når der
er valgt et af formaterne A4, Letter, Legal eller Folio for indstillingen
Størrelse under fanen Papir tab.
3
4
5
Angiv en overlapning i millimeter eller tommer for at gøre det
lettere at sætte arkene sammen.
0,15 tommer
0,15 tommer
4
5
Klik på fanen Papir, og vælg papirkilde, -størrelse og -type.
Klik på OK, og udskriv dokumentet. Du kan færdiggøre posteren
ved at sætte arkene sammen.
19
Avanceret udskrivning
Klik på fanen Papir , og vælg papirkilde, -format og -type.
Klik på OK, og udskriv dokumentet.
Fold siderne, og hæft dem sammen, når de er udskrevet.
1
Udskrivning på begge sider af papiret
2
3
Du kan udskrive på begge sider af et ark papir. Før du udskriver, skal
du angive udskriftsretningen.
Følgende indstillinger er tilgængelige:
• Printerindst. – hvis du vælger denne indstilling, bestemmes denne
egenskab af den indstilling, du har valgt på printerens kontrolpanel.
Nogle printere understøtter ikke denne funktion.
• Ingen
• Lang kant, som er det konventionelle layout, der anvendes
i bogbinding.
• Kort kant, som er den indbindingstype, der oftest bruges i kalendere.
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Vælg papirretning på fanen Layout.
Vælg den ønskede indstilling for duplexindbinding i afsnittet
Dobbeltsidet udskrivning.
2
2
3
3
2
5
2
3
5
5
3
5
▲ Lang kant
▲ Kort kant
BEMÆRK:
• Skriv ikke på begge sider af etiketter, transparenter, konvolutter eller
tykt papir. Dette kan resultere i papirstop og beskadigelse af printeren.
• Hvis du vil udskrive med dobbeltsidet udskrivning, skal du kun anvende
følgende papirtyper: A4, Letter, Legal og Folio med en vægt på
75~90 g/m².
4
5
Klik på fanen Papir, og vælg papirkilde, -format og -type.
Klik på OK, og udskriv dokumentet.
Printeren udskriver hver anden side af dokumentet først.
BEMÆRK! Hvis printeren ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre
udskriftsjobbet manuelt. Printeren udskriver hver anden side af
dokumentet først. Efter udskrivning af den første side af jobbet, vises
vinduet Udskrivningstip. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre
udskriftsjobbet.
20
Avanceret udskrivning
Udskrivning af et formindsket eller
forstørret dokument
Tilpasning af dokumentet til en valgt
papirstørrelse
Du kan ændre størrelsen på en sides indhold, så det vises større eller
mindre på den udskrevne side.
1
2
3
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Vælg fanen Papir, og vælg Formindsk/forstør på rullelisten
Type.
Angive skaleringsgraden i feltet Procent.
Du kan også klikke på knappen
4
5
A
eller
Med denne printerfunktion kan du skalere udskriftsjobbet til enhver
papirstørrelse, uanset den digitale størrelse på dokumentet. Dette kan
være nyttigt, hvis du vil undersøge små detaljer på et lille dokument.
1
2
3
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Vælg fanen Papir, og vælg Tilpas til side på rullelisten Type.
Vælg den korrekte størrelse på rullelisten Målside.
.
4
5
Vælg papirkilde, -størrelse og -type under Papirindstillinger.
Klik på OK, og udskriv dokumentet.
21
Avanceret udskrivning
Vælg papirkilde, -størrelse og -type under Papirindstillinger.
Klik på OK, og udskriv dokumentet.
Oprettelse af et vandmærke
Brug af vandmærker
1
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over
et eksisterende dokument. Du kunne f.eks. ønske ordene ”KLADDE” eller
”FORTROLIGT” skrevet med store grå bogstaver diagonalt hen over den
første eller alle siderne i et dokument.
2
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Klik på fanen Ekstra, og klik på knappen Rediger i sektionen
Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærke vises.
Der findes allerede adskillige foruddefinerede vandmærker i printeren.
Disse kan redigeres, eller der kan tilføjes nye på listen.
Brug af et eksisterende vandmærke
1
2
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Klik på fanen Ekstra, og marker det ønskede vandmærke på
rullelisten Vandmærke. Du vil kunne se det valgte vandmærke på
eksempelbilledet.
3
4
Vis udskrift
3
Klik på OK, og start udskrivningen.
5
6
BEMÆRK: Eksempelbilledet viser, hvordan siden vil se ud, når den er
udskrevet.
Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke.
Du kan indtaste op til 40 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
Når afkrydsningsfeltet Kun på første side er markeret, udskrives
vandmærket kun på den første side.
Vælg indstillinger for vandmærket.
Du kan vælge skrifttypenavn, typografi, størrelse eller gråskalaniveau
i sektionen Attributter for skrifttype og angive vinklen på
vandmærket i sektionen Meddelelsesvinkel.
Klik på Tilføj for at tilføje et nyt vandmærke på listen.
Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på OK og starte
udskrivningen.
Hvis du vil stoppe udskrivning af vandmærket, skal du markere <Intet
vandmærke> på rullelisten Vandmærke.
22
Avanceret udskrivning
Redigering af et vandmærke
1
2
3
4
5
Brug af overlays
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Klik på fanen Ekstra, og klik på knappen Rediger i sektionen
Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærke vises.
Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle
vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og
øvrige indstillinger.
Klik på Opdater for at gemme ændringerne.
Hvad er et overlay?
Dear ABC
Regards
Klik på OK, indtil vinduet Udskriv afsluttes.
WORLD BEST
Sletning af et vandmærke
1
2
3
4
Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk
i et specielt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. Overlays
benyttes hyppigt i stedet for fortrykte formularer og brevpapir. I stedet for
at benytte fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder
præcis samme oplysninger som på dit brevpapir. Hvis du vil udskrive
et brev på firmaets brevpapir, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i
printeren. Du behøver blot at indstille printeren til at udskrive brevhovedet
som overlay på dokumentet.
BEMÆRK! OVERLAY-FUNKTIONEN UNDERSTØTTES IKKE I NT 4.0.
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Vælg fanen Ekstra, og klik på knappen Rediger i sektionen
Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærke vises.
Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle
vandmærker, og klik på Slet.
Klik på OK, indtil vinduet Udskriv afsluttes.
Oprettelse af et nyt sideoverlay
For at kunne benytte et sideoverlay skal du oprette et nyt sideoverlay
med dit logo eller billede.
1
WORLD BEST
2
3
Opret, eller åbn et dokument med den tekst og/eller grafik, der skal
bruges i det nye sideoverlay. Placer elementerne, præcis som du
ønsker dem udskrevet, på det nye overlay.
Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne
egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et dokument” på
side 12.
Klik på fanen Ekstra, og klik på knappen Rediger i sektionen
Overlay.
Vis udskrift
23
Avanceret udskrivning
4
Anvendelse af sideoverlay
Klik på Opret overlay i vinduet Rediger overlay.
Når du har oprettet et overlay, er det klar til at blive udskrevet sammen
med et dokument. Sådan udskriver du et overlay sammen med et
dokument:
1
2
3
4
5
5
Opret, eller åbn det dokument, du vil udskrive.
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet,
skal du åbne egenskaberne for printeren. Se ”Udskrivning af et
dokument” på side 12.
Klik på fanen Ekstra.
Marker det ønskede overlay på rullelisten Overlay.
Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på listen Overlay, skal
du klikke på knappen Rediger og Indlæs overlay og markere
overlayfilen.
I vinduet Opret overlay skal du skrive et navn i feltet Filnavn. Vælg
destinationsstien, efter behov. (Standard er C:\Formover.)
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde,
kan du også indlæse filen fra vinduet Indlæs overlay.
6
7
Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet
Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Marker
overlayet i feltet Overlayliste.
Klik på Gem. Navnet vises i feltet Overlayliste.
Klik på OK eller Ja for at afslutte oprettelsen.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens
harddisk.
BEMÆRK: Overlayet skal have den samme størrelse som de
dokumenter, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et
vandmærke.
24
Avanceret udskrivning
6
7
Klik om nødvendigt på Bekræft sideoverlay ved udskrivning.
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks,
hver gang du sender et dokument til udskrivning, hvor du bliver
bedt om at bekræfte, at du ønsker at udskrive et overlay sammen
med dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et
overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.
Klik på OK eller Ja, indtil udskrivningen begynder.
Det markerede overlay hentes sammen med udskriftsjobbet og
udskrives med dokumentet.
BEMÆRK: Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som
opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet sammen
med.
Sletning af et sideoverlay
Du kan slette sideoverlay, du ikke længere bruger.
1
2
3
4
5
6
Klik på fanen Ekstra i vinduet med printeregenskaber.
Klik på knappen Rediger i sektionen Overlay.
Marker det overlay, du vil udskrive, i feltet Overlayliste.
Klik på Slet overlay.
Klik på Ja, når der vises en bekæftelsesmeddelelse.
Klik på OK, indtil vinduet Udskriv afsluttes.
25
Avanceret udskrivning
4
Deling af printeren lokalt
Konfiguration af en værtscomputer
1
2
3
4
5
6
Printeren kan tilsluttes direkte til en valgt computer på netværket, som
kaldes ”værtscomputer”.
Følgende procedure gælder for Windows XP. Til andre Windowsoperativsystemer henvises du til den tilhørende Windows-brugerhåndbog
eller online Hjælp.
BEMÆRKNINGER!
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med printeren.
Se i afsnittet om operativsystemkompatibilitet i printerspecifikationerne
i brugerhåndbogen til printeren.
• Hvis du har bruge for at kende det nøjagtige navn på printeren, kan
du se på den medfølgende cd-rom.
Start Windows.
Vælg Printere og faxenheder i menuen Start.
Dobbeltklik på printerdriverikonet.
Vælg Printer og derefter Deling.
Marker feltet Del denne printer.
Udfyld feltet Delt navn, og klik derefter på OK.
Konfiguration af en klientcomputer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26
Deling af printeren lokalt
Højreklik på knappen Start i Windows, og vælg Stifinder.
Åbn netværksmappen i venstre kolonne.
Klik på delingsnavnet.
Vælg Printere og faxenheder i menuen Start.
Dobbeltklik på printerdriverikonet.
Vælg Printer og derefter Egenskaber.
Vælg fanen Porte, og klik på Tilføj port.
Vælg Lokal port, og klik på Ny port.
Udfyld feltet Skriv et portnavn med delingsnavnet.
Klik på OK, og klik på Luk.
Klik på Anvend, og klik på OK.
5
Programmet Smart Panel viser printerens aktuelle status, forskellige
oplysninger, giver dig mulighed for at ændre indstillinger og viser, hvor
meget toner der er tilbage i tonerpatronerne.
Brug af Smart Panel
Smart Panel er et program, der overvåger og informerer dig om printerens
status, og som giver dig mulighed for at tilpasse printerens indstillinger.
Smart Panel installeres automatisk, når du installerer printersoftwaren.
2
3
BEMÆRK:
• Du skal bruge følgende for at bruge dette program:
- Windows 98 eller nyere (Windows NT 4.0 kan kun bruges
på netværksunderstøttede printere). Se i printerspecifikationerne
i brugerhåndbogen til din printer, hvis du ønsker oplysninger om,
hvilke operativsystemer der understøttes.
- Internet Explorer version 5.0 eller nyere til flash-animationen
i HTML-hjælpen.
• Hvis du har brug for at vide det præcise navn på din printer,
kan du kontrollere det på den medfølgende cd-rom.
1
4
5
1 Tonerniveau
Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne. Printeren
og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover,
afhængig af hvilken printer du bruger.
2 Køb nu
Du kan bestille udskiftningspatroner online.
Sådan fungerer Smart Panel
3 Fejlfindingsguide
Du kan få vist hjælp til løsning af problemer.
Hvis der opstår fejl under udskrivningen, vises Smart Panel automatisk med
oplysninger om fejlen. Du kan også starte Smart Panel manuelt fra proceslinjen
i Windows. Dobbeltklik på ikonet Smart Panel på proceslinjen i Windows.
4 Printerindstilling
Du kan konfigurere forskellige printerindstillinger i vinduet
Printerindstillingsværktøj.
Dobbeltklik på dette ikon.
BEMÆRKNINGER! Hvis du slutter printeren til et netværk, vises vinduet
SyncThru-webtjeneste i stedet for vinduet Printerindstillingsværktøj.
Vælg menuen Start, vælg Programmer eller Alle programmer →
navnet på printeren → Smart Panel.
5 Driverindstilling
Du kan bruge vinduet med printeregenskaber til at få adgang til alle de
oplysninger, du har brug for vedrørende din printer. Se
”Printerindstillinger” på side 13., hvis du ønsker yderligere oplysninger.
BEMÆRK:
• Hvis du allerede har installeret mere end en Samsung-printer, skal
du først vælge den ønskede printermodel for at bruge det tilhørende
Smart Panel. Højreklik på ikonet Smart Panel på proceslinjen i Windows,
og marker navnet på din printer.
• Vinduet Smart Panel og dets indhold, som vises i brugerhåndbogen
til softwaren, kan variere alt afhængigt af den printer, der anvendes.
Åbning af fejlfindingshåndbogen
Du kan bruge fejlfindingshåndbogen til at få vist løsninger på forskellige
statusproblemer.
Højreklik på ikonet Smart Panel på proceslinjen i Windows, og vælg
Fejlfindingsguide.
27
Brug af Smart Panel
Brug af Printerindstillingsværktøj
Ændring af programindstillingerne
for Smart Panel.
Med Printerindstillingsværktøj kan du konfigurere og kontrollere
udskriftsindstillinger.
1
2
3
Højreklik på ikonet Smart Panel på proceslinjen i Windows,
og vælg Indstillinger.
Højreklik på ikonet Smart Panel på proceslinjen i Windows,
og vælg Printerindstilling.
Rediger indstillingerne.
Følgende vindue åbnes.
Hvis du vil sende ændringer til printeren, skal du klikke på knappen
Send.
BEMÆRKNINGER! Hvis du slutter printeren til et netværk, vises vinduet
SyncThru-webtjeneste i stedet for vinduet Printerindstillingsværktøj.
Brug af online Hjælp
Du kan få vist Hjælp til Printerindstillingsværktøjet på skærmen. Hvis
du har brug for hjælp, kan du højreklikke på et tekstelement eller et ikon
og derefter vælge ”Hvad er det?”. Der vises et lille vindue med en
forklaring.
• Vis, når jobbet er afsluttet for netværksprinter: Der vises
et Smart Panel-popup-vindue eller en boble, når jobbet er udført.
(Kun for netværksprintere).
• Vis, når der opstår fejl under udskrivning: Der vises et Smart
Panel-popup-vindue eller en boble, når der opstår en fejl under
udskrivning.
• Vis med: Du kan vælge, hvordan du ønsker at få vist
en meddelelse. Hvis du vælger Popup-vindue (Smart Panel),
vises der en meddelelse i Smart Panel-popup-vinduet.
• Start jobovervågning, når jobbet gemmes i printeren:
Hvis du gemmer udskriftsjob på printerens harddisk, åbnes
vinduet Jobovervågning. (Kun netværksprintere med en
indbygget harddisk).
• Planlæg en automatisk statuskontrol hver: Printerstatus
opdateres regelmæssigt. Hvis du indstiller denne værdi til ca.
1 sekund, medfører det, at computeren kontrollerer printerstatus
hyppigere. Derved kan der reageres hurtigere på eventuelle printerfejl.
28
Brug af Smart Panel
6
Brug af printeren i Linux
Systemkrav
Du kan bruge printeren i et Linux-miljø.
Understøttede operativsystemer
Dette kapitel omfatter:
• Redhat 7.1 og nyere
•
Systemkrav
• Linux Mandrake 8.0 og nyere
•
Installation af printerdriveren
• SuSE 7.1 og nyere
•
Ændring af printertilslutningsmetode
• Caldera OpenLinux 3.1 og nyere
•
Fjernelse af printerdriveren
•
Brug af konfigurationsværktøjet
•
Ændring af LLPR-egenskaber
• Turbo Linux 7.0 og nyere
• Slackware 8.1 og nyere
Anbefalede kapaciteter
• Pentium IV 1 GHz eller bedre
• RAM 256 MB eller mere
• HDD 1 GB eller mere
Software
• Glibc 2.1 eller nyere
• GTK+ 1.2 eller nyere
• GhostScript
BEMÆRKNINGER:
• Det Linux-egenskabsvindue, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den printer, som du anvender. Men
sammensætningen af egenskaberne er ens.
• Du kan kontrollere printernavnet på den medfølgende cd-rom.
29
Brug af printeren i Linux
Hvis du vælger Expert, skal du vælge den ønskede indstilling og
derefter klikke på Begin Install.
Installation af printerdriveren
1
2
Kontroller, at printeren er tilsluttet til computeren. Tænd for både
computer og printer.
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet
Login og indtaste systemadgangskoden.
BEMÆRK: Du skal logge ind som superbruger (root) for at installere
printersoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal du bede
systemadministratoren om hjælp.
3
Læg cd-rom'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Cd-rom'en
starter automatisk.
BEMÆRK: Hvis cd-rom'en ikke starter automatisk, skal du klikke på
ikonet
nederst i vinduet. Når terminalskærmen vises, skal du skrive:
[[email protected] /root]# mount -t iso9660 / dev/ hdc/ mnt/ cdrom (Vi går ud
fra, at /dev/hdc er din Printersoftware-cd, og du har biblioteket /mnt/
cdrom)
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (cd-rom-biblioteket)
[[email protected] cdrom]# ./setup.sh
4
6
Installationen af printerdriveren begynder. Klik på Start, når
installationen er fuldført.
7
Vinduet Linux Printer Configuration vises. Klik på ikonet Add
Printer på værktøjslinjen øverst i vinduet.
Vælg installationstypen, enten Recommended eller Expert,
og klik derefter på Continue.
BEMÆRK: Vinduet Administrator Login vises muligvis, afhængig af
hvilket udskriftssystem der anvendes. Skriv ”root” i feltet Login, og
indtast systemadgangskoden.
5
8
Recommended er fuldautomatisk og kræver ingen
brugerindgriben. Expert giver dig mulighed for at vælge
installationssti eller udskriftssystem.
Hvis du valgte Recommended, skal du gå til trin 6.
Du kan se de printere, der aktuelt er installeret på systemet. Marker
den printer, du vil bruge. Fanerne med funktioner for den markerede
printer vises øverst i vinduet Add a Printer.
BEMÆRK: Hvis printeren understøtter PS-udskrivning, anbefales det
at markere PS-driveren.
30
Brug af printeren i Linux
9
Ændring af printertilslutningsmetode
Klik på fanen Connection, og kontroller, at printerporten er angivet
korrekt. Hvis den ikke er det, skal du ændre enhedsindstillingen.
Hvis du ændrer printerens tilslutning til computeren fra en USB-forbindelse
til en parallelforbindelse eller omvendt, skal du omkonfigurere Linuxprinteren ved at tilføje printeren til systemet. Gør følgende:
1
2
Kontroller, at printeren er tilsluttet til computeren. Tænd for både
computer og printer.
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet
Login og indtaste systemadgangskoden.
BEMÆRK: Du skal logge på som superbruger (root) for at kunne installere
en ny printer på udskriftssystemet. Hvis du ikke er superbruger, skal du
bede systemadministratoren om hjælp.
3
10
Du kan bruge fanerne Settings og Queue til at få vist printerens
aktuelle indstillinger. Du kan redigere disse indstillinger efter
behov.
4
5
BEMÆRK: Indstillingerne kan variere afhængig af den benyttede printer.
Felterne Description og Location i vinduet Queue vises muligvis ikke,
afhængig af hvilket udskriftssystem der anvendes.
11
12
13
Klik på ikonet Startup Menu nederst på skrivebordet, og vælg Linux
Printer og derefter Configuration Tool.
Du kan også åbne vinduet Linux Printer Configuration ved at skrive
”linux-config” på terminalskærmen.
Når vinduet Linux Printer Configuration vises, skal du klikke på ikonet
Add Printer på værktøjslinjen øverst i vinduet.
Klik på fanen Connection øverst i vinduet Add a Printer.
Kontroller, at printerporten er angivet korrekt. Hvis den ikke er det,
skal du ændre enhedsindstillingen.
Klik på OK for at afslutte.
Når vinduet viser, at den nye printer er konfigureret, skal du klikke
på OK.
Vinduet Linux Printer Configuration vises igen. Under fanen Info
kan du få vist oplysninger om printerdriveren. Om nødvendigt kan du
ændre printerens konfiguration. Se ”Brug af konfigurationsværktøjet”
på side 32, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du
ændrer printerens indstillinger.
6
31
Brug af printeren i Linux
Klik på OK.
Fjernelse af printerdriveren
1
Brug af konfigurationsværktøjet
Klik på ikonet Startup Menu nederst på skrivebordet, og vælg Linux
Printer og derefter Configuration Tool.
Konfigurationsværktøjet giver dig adgang til administrative funktioner,
herunder tilføjelse og fjernelse af nye printere samt redigering af deres
globale indstillinger. Almindelige brugere kan også let undersøge jobkøer
og printeregenskaber og redigere deres lokale indstillinger.
Sådan får du adgang til konfigurationsværktøjet:
1
2
2
3
Du kan også åbne vinduet Linux Printer Configuration ved at skrive
”linux-config” på terminalskærmen.
Vælg kommandoen Uninstall i menuen File i vinduet Linux Printer
Configuration.
Vinduet Administrator Login vises. Skriv ”root” i feltet Login,
og indtast systemadgangskoden. Klik på Proceed.
Klik på ikonet Startup Menu nederst på skærmen, og vælg Linux
Printer og derefter Configuration Tool. Vinduet Linux Printer
Configuration vises.
Du kan også åbne dette vindue fra terminalskærmen ved at skrive
”linux-config”.
Vinduet Linux Printer Configuration viser i venstre side en liste over
installerede printere. Højre side af vinduet indeholder et antal faner
med oplysninger om den aktuelt markerede printer.
Marker din printerdriver, hvis den ikke er markeret.
BEMÆRK: Du skal logge ind som superbruger (root) for at kunne
fjerne printersoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal du bede
systemadministratoren om hjælp.
4
5
Der vises et meddelelsesvindue, hvor du bliver bedt om at bekræfte,
at du vil fortsætte med fjernelsen af installationen. Klik på Yes.
Vælg Complete uninstall, og klik derefter på Uninstall.
3
Fanen Info viser generelle oplysninger om printeren.
Hvis du er internetbruger, kan du klikke på Go to the Web page
for this printer for at få adgang til Samsungs webside.
Klik på fanen Job for at gennemse og håndtere jobkøen for den
markerede printer. Du kan midlertidigt stoppe, genoptage eller slette
et eller flere specifikke job i køen. Hvis du trækker i et specifikt job,
kan du flytte det til en anden printerkø.
6
7
Klik på OK for at starte fjernelsen af installationen.
Klik på Finished, når fjernelsen af installationen er fuldført.
32
Brug af printeren i Linux
Under fanen Properties kan du ændre printerens
standardindstillinger.
Du kan også åbne vinduet LLPR Properties på følgende måder:
• Klik på ikonet Startup Menu nederst på skærmen, og vælg Linux
Printer og derefter Linux LPR.
3
• Hvis vinduet Linux Printer Configuration er åben, skal du vælge
Test Print i menuen Print.
Vinduet LLPR Properties åbnes.
BEMÆRK: Almindelige brugere kan overskrive de standardindstillinger
for hele systemet, der er defineret af administratoren. Når en almindelig
bruger klikker på Apply, gemmes disse tilpassede indstillinger i
brugerens profil og kan anvendes senere med LLPR. Hvis det er
administratoren, der bruger konfigurationsværktøjet, gemmes
indstillingerne som nye globale standardindstillinger.
Der vises følgende seks faner øverst i vinduet:
• General – Her kan du skifte papirstørrelse, papirtype, papirkilde
og udskriftsretning for dokumenterne; aktivere dobbeltsidet
udskrivning, tilføje begyndelses- og slutseparationssider samt
angive antallet af sider pr. ark.
Ændring af LLPR-egenskaber
• Margins – Her kan du angive sidens margener. Grafikken til
højre viser de aktuelle indstillinger. Disse margener gælder ikke,
når der udskrives almindelige PostScript-data.
Du kan finindstille printerens egenskaber i vinduet LLPR Properties.
• Image – Her kan du angive de billedindstillinger, der skal
anvendes, når der udskrives billedfiler, dvs. når der sendes
ikke-PostScript-dokumenter til LLPR på kommandolinjen.
Farveindstillinger gælder også for PostScript-dokumenter.
Sådan åbner du vinduet LLPR Properties:
1
2
Vælg kommandoen Print i det program, du bruger.
Klik på Properties, når vinduet Linux LPR åbnes.
• Text – Her kan du vælge tekstens tæthed og aktivere/deaktivere
syntaksfarver.
• HP-GL/2 – Her kan du angive standardindstillinger for
udskrivning af dokumenter i formatet HP-GL/2, der benyttes af
visse plottere.
Klik på Properties.
• Advanced – Her kan du overskrive standardindstillingerne for
printeren.
Hvis du klikker på knappen Save nederst i vinduet, bevares
indstillingerne mellem LLPR-sessioner.
4
33
Brug af printeren i Linux
Benyt knappen Help til at få vist oplysninger om indstillingerne
i vinduet.
Klik på OK i vinduet LLPR Properties for at anvende indstillingerne.
Du vender tilbage til vinduet Linux LPR. Klik på OK for at starte
udskrivningen.
7
Installer printerdriveren
Brug af printeren med en
Macintosh
1
2
3
Printeren understøtter Macintosh-systemer med et indbygget USB-interface
eller 10/100 Base-TX-netværkskort. Når du udskriver en fil fra en Macintoshcomputer, kan du bruge CUPS-driveren ved at installere PPD-filen.
4
5
6
7
8
BEMÆRK! Nogle printere kan ikke bruges som netværksprintere.
Kontroller, at printeren understøtter netværksbrugerfladen ved
at se i printerspecifikationerne i brugerhåndbogen til printeren.
9
10
Dette kapitel indeholder:
Sørg for, at slutter printeren til computeren. Tænd for computer og
printer.
Læg den cd-rom, der blev leveret med printeren i cd-rom-drevet.
Dobbeltklik på CD-ROM-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Dobbeltklik på mappen Installer.
Dobbeltklik på Printer-mappen.
Dobbeltklik på ikonet Samsung SPLC Installer.
Indtast adgangskoden, og klik på OK.
Vinduet Samsung SPL Installer åbnes. Klik på Continue , og klik
derefter på Continue.
Vælg Easy Install, og klik på Install.
Klik på Quit, når installationen er fuldført.
•
Installation af software til Macintosh
•
Konfiguration af printeren
Afinstallation af printerdriveren
•
Udskrivning
Det er nødvendigt at afinstallere, hvis du vil opgradere programmerne,
eller hvis installationen mislykkes.
1 Læg den cd-rom, der blev leveret med printeren, i cd-rom-drevet.
2
Installation af software til Macintosh
3
4
5
6
7
Den cd-rom, der blev leveret sammen med din printer, indeholder en
PPD-fil, der giver dig mulighed for at bruge CUPS-driveren eller Apple
LaserWriter-driveren (kun tilgængelig, når du bruger en printer, der
understøtter PostScript-driveren) til udskrivning på en Macintoshcomputer.
Kontroller følgende, før du installerer printerprogrammet:
Element
8
9
Krav
Operativsystem
Mac OS 10.3 ~ 10.4
RAM
128 MB
Ledig plads på harddisk
200 Mb
34
Brug af printeren med en Macintosh
Dobbeltklik på CD-ROM-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Dobbeltklik på mappen Installer.
Dobbeltklik på Printer-mappen.
Dobbeltklik på ikonet Samsung SPLC Installer.
Indtast adgangskoden, og klik på OK.
Vinduet Samsung SPL Installer åbnes. Klik på Continue , og klik
derefter på Continue.
Vælg Uninstall, og klik derefter på Uninstall.
Klik på Quit, når afinstallationen er gennemført.
Konfiguration af printeren
Konfigurer printeren i henhold til, hvilket kabel du bruger til at slutte
printeren til computeren – netværkskablet eller USB-kablet.
Netværkstilsluttet Macintosh
BEMÆRK! Nogle printere kan ikke bruges som netværksprintere.
Før du tilslutter printeren, skal du kontrollere, at printeren
understøtter netværksbrugerfladen, ved at se i
printerspecifikationerne i brugerhåndbogen til printeren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Følg instruktionerne under "Installation af software til
Macintosh" på side 34, når du vil installere PPD- og
filterfilerne på computeren.
Åbn Print Setup Utility fra mappen Utilities.
Klik på Add på Printer List.
Vælg fanen IP Printing.
Vælg Socket/HP Jet Direct i Printer Type.
HVIS DU UDSKRIVER ET DOKUMENT, DER INDEHOLDER
MANGE SIDER, KAN UDSKRIVNINGSYDELSEN BLIVE
BEDRE, HVIS DU VÆLGER SOCKET SOM INDSTILLING FOR
PRINTER TYPE.
Indtast printerens IP-adresse i feltet Printer Address.
Indtast kønavnet i feltet Queue Name. Hvis du ikke kan
bestemme kønavnet for printerserveren, kan du først forsøge
at bruge standardkøen.
Vælg Samsung i Printer Model og printeren i Model Name.
Klik på Add.
Printerens IP-adresse vises på Printer List og angives som
standardprinteren.
USB-tilsluttet Macintosh
1
2
3
4
5
6
Følg instruktionerne under "Installation af software til
Macintosh" på side 34, når du vil installere PPD- og
filterfilerne på computeren.
Åbn Print Setup Utility fra mappen Utilities.
Klik på Add på Printer List.
Vælg fanen USB.
Vælg Samsung i Printer Model og printeren i Model Name.
Klik på Add.
Printeren vises på Printer List og angives som standardprinteren.
35
Brug af printeren med en Macintosh
Ændring af printerindstillinger
Udskrivning
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger printeren.
BEMÆRK!
Vælg Print i menuen File i dit Macintosh-program. Det printernavn, der
vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt
af hvilken printer du bruger. Bortset fra navnet, ligner
printeregenskabsvinduerne hinanden.
• Det Macintosh-egenskabsvindue, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den printer, som du anvender. Men
sammensætningen af vinduet med printeregenskaber er ens.
• Du kan kontrollere printernavnet på den medfølgende cd-rom.
Layoutindstilling
Fanen Layout indeholder indstillinger, hvor du kan justere, hvordan det
udskrevne dokument skal se ud. Du kan udskrive flere sider på et ark
papir.
Udskrivning af et dokument
Vælg Layout på rullelisten Presets for at få adgang til følgende
funktioner. Se ”Udskrivning af flere sider på ét ark papir” i næste spalte,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Når du udskriver fra en Macintosh, skal du kontrollere indstillingerne for
printeren i alle programmer, du benytter. Følg disse trin for at udskrive
fra Macintosh:
1
2
3
Åbn et Macintosh-program, og vælg den fil, du vil udskrive.
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document Setup
i nogle programmer).
Vælg papirformat, papirretning, skalering og andre indstillinger,
og klik på OK.
Kontroller, at din printer
er markeret.
▲ Mac OS 10.3
▲ Mac OS 10.3
4
5
6
Åbn menuen File, og klik på Print.
Vælg det ønskede antal kopier, og angiv, hvilke sider du vil udskrive.
Klik på Print, når du er færdig med at angive indstillingerne.
36
Brug af din printer med en Macintosh
Indstilling af printerfunktioner
Udskrivning af flere sider på ét ark papir
Fanen Printer Features indeholder indstillinger til valg af papirtype og
justering af udskriftskvaliteten.
Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion
giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.
Vælg Printer Features på rullelisten Presets for at få adgang til følgende
funktioner:
1
2
Vælg Print i menuen File i dit Macintosh-program.
Vælg Layout.
▲ Mac OS 10.3
Paper Type
Indstil Type, så det svarer til papiret i bakken, hvorfra du vil udskrive. På
den måde får du den bedste udskrift.
Resolution(Quality)
Hvilke opløsningsindstillinger, du kan vælge, kan variere afhængig
af printermodellen. Du kan vælge udskriftsopløsningen. Jo højere
indstilling desto skarpere bliver de udskrevne tegn og den udskrevne grafik.
En højere indstilling kan forlænge den tid, det tager at udskrive et
dokument.
▲ Mac OS 10.3
3
4
Color Mode
Du kan indstille farveindstillingerne. Indstillingen Color giver typisk den
bedste udskriftskvalitet til farvedokumenter. Vælg Grayscale, hvis du vil
udskrive et farvedokument i gråtoner.
5
37
Brug af din printer med en Macintosh
Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten
Pages per Sheet.
Vælg siderækkefølgen under Layout Direction.
Hvis du vil udskrive en ramme om hver side på arket, skal
du vælge den ønskede indstilling på rullelisten Border.
Klik på Print. Printeren udskriver nu det angivne antal sider
på den ene side af hvert ark
SOFTWAREAFSNIT
INDEKS
A
afinstaller, software
Macintosh 34
avanceret udskrivning, bruge 18
B
brochureudskrivning 19
true-type-indstilling 15
installere
printerdriver
Linux 30
Macintosh 34
Windows 4
L
ekstra egenskaber, indstille 16
layoutegenskaber, angive
Macintosh 36
layoutegenskaber, indstille
Linux 33
Windows 13
Linux
driver
fjerne installation 32
installere 30
konfigurationsværktøj 32
LLP-egenskaber 33
F
M
fjerne installation, software
Linux 32
Windows 11
foretrukne indstillinger, bruge 17
Macintosh
driver
afinstallere 34
installere 34
opsætte printeren 35
udskrivning 36
D
dobbeltsidet udskrivning 20
dokument, udskrive
Macintosh 36
Windows 12
E
G
grafikegenskaber, indstille 15
H
hjælp, bruge 17
I
indstilling
billedtilstand 15
foretrukne 17
mørkhed 15
opløsning
Macintosh 37
Windows 15
tonerbesparelse 15
N
n op-udskrivning
Macintosh 37
n-op udskrive
Windows 18
P
papiregenskaber, indstille 14
papirkilde, indstille
Linux 33
Windows 14
papirstørrelse, indstille 14
papirtype, angive
Macintosh 37
papirtype, indstille
Linux 33
plakat, udskrive 19
printer software
fjerne installation
Linux 32
printeregenskaber, angive
Macintosh 36
printeregenskaber, indstille
Linux 33
Windows 13
printeropløsning, angive
Macintosh 37
printeropløsning, indstille
Windows 15
printerprogram
afinstallere
Macintosh 34
printersoftware
fjerne installation
Windows 11
installere
Linux 30
Macintosh 34
Windows 4
R
retning, udskrive
Windows 13
O
overlay
oprette 23
slette 25
udskrive 24
S
software
afinstallere
Macintosh 34
fjerne installation
38
Linux 32
Windows 11
geninstallere
Windows 10
installere
Linux 30
Macintosh 34
Windows 4
systemkrav
Linux 29
Macintosh 34
sprog, ændre 10
statusmonitor, brug 27
systemkrav
Linux 29
Macintosh 34
T
tonerbesparelse, indstille 15
U
udskrive
dokument 12
fra Macintosh 36
fra Windows 12
N op
Macintosh 37
n-op
Windows 18
overlay 23
plakat 22
skalere 21
tilpas til side 21
vandmærke 22
udskrivning
brochurer 19
dobbeltsidet 20
V
vandmærke
oprette 22
print 22
redigere 23
slette 23
39
www.samsungprinter.com
Rev. 1.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement