Samsung SP-F10 Owner's manual

Samsung SP-F10 Owner's manual

Multimedia Projector

Brugervejledning

SP-F10 SP-F10M

Farven på og udseendet af produktet kan være anderledes end illustrationerne i denne vejledning. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Indholdsfortegnelse

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Inden du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Opbevaring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALLATION OG TILSLUTNING

Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Installering af projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Niveller med justerbare fødder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Zoom og fokusjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Skærmstørrelse og projektionsafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Ventilationsåbninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Bagside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Understøttede visningstilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Tilslutning af strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Tilslutning til en pc og indstilling af pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang . . . . . . . . . . . . 2-14

Tilslutning med et Video/S-Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Tilslutning af en ekstern skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16

Tilslutning af en ekstern højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

Tilslutning til et netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

Stik til Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19

BRUG

Produktegenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Front, ovenpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

LED-indikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen) . . . . . . . . . . . . . . 3-5

Netværksadministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

FUNKTIONEN MEDIA PLAY (KUN FOR SP-F10M)

Tilslutning af en USB-lagringsenhed og forholdsregler . . . . . . . . . . . 4-1

Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Movie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Understøttede filformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

FEJLFINDING

Inden du anmoder om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

FLERE INFORMATIONER

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

RS-232C kommandotabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

Korrekt bortskaffelse – kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

1-1 Inden du starter

Ikoner der anvendes i denne vejledning

IKON NAVN

Bemærk

Bemærk

BETYDNING

Indikerer situationer, hvor funktionen måske ikke fungerer, eller indstillingen kan blive annulleret.

Indikerer et råd eller et tip til betjening af en funktion.

Brug af denne vejledning

• Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for forbedring af ydelsen.

• Sørg for at sætte dig ind i alle sikkerhedsforanstaltninger, inden du anvender dette produkt.

• Hvis der opstår et problem, skal du se afsnittet 'Problemløsning'.

Bemærkning om copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyrighten til denne vejledning forbeholdes af Samsung Electronics, Co., Ltd.

Indholdet i denne vejledning må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, distribueres eller anvendes i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

1-2 Opbevaring og vedligeholdelse

Rengøring af overfladen og objektivet

Rengør projektoren med en blød tør klud.

• Undgå at rengøre produktet med brændbare substanser som f.eks. benzol eller fortynder.

• Undgå at ridse objektivet med dine fingernegle eller skarpe genstande.

Det kan føre til ridser eller beskadigelse af produktet.

• Undgå at rengøre produktet med en våd klud, og undgå at sprøjte vand direkte på produktet.

Hvis der kommer vand ind i produktet, kan dette medføre brand, elektrisk stød eller problemer med produktet.

• Der kan forekomme hvide pletter på projektorens overflade, hvis der kommer vand på den.

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Rengøring inde i projektoren

Tag kontakt til et autoriseret Samsung-servicecenter, hvis de indvendige dele af projektoren skal rengøres.

• Kontakt et servicecenter, hvis støv eller andre substanser kommer ind i projektoren.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 1-2

1-3 Sikkerhedsforanstaltninger

Ikoner der anvendes ved sikkerhedsforanstaltninger

IKON NAVN

Advarsel

Bemærk

BETYDNING

Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre personskade, evt. med døden til følge.

Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre person- eller tingskade.

Symbolernes betydning

Udfør ikke.

Adskil ikke.

Rør ikke.

Skal efterleves.

Strømkablet skal fjernes fra stikkontakten.

Skal jordforbindes for at forhindre elektriske stød.

Om strøm

Følgende billeder er som reference og kan være anderledes, afhængigt af modeller og lande.

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Advarsel

Sæt strømstikket forsvarligt i.

• Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Undgå at bruge et beskadiget strømkabel eller strømstik eller en løs stikkontakt.

• Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Undgå at tilslutte flere elektriske apparater til en enkelt stikkontakt.

• Ellers kan der opstå brand pga. overophedning af stikkontakten.

Undgå at bøje eller sno strømkablet for meget, og undgå at anbringe tunge objekter på kablet.

• Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller brand pga. et beskadiget strømkabel.

1-3 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Undgå at tilslutte/frakoble strømforsyningen med våde hænder.

• Dette kan medføre elektrisk stød.

Sørg for at tilslutte strømkablet til et stikkontakt med jord (kun for udstyr i isoleringsklasse 1).

• Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.

Advarsel

Når du fjerner strømstikket fra stikkontakten, skal du sørge for at tage fat i strømstikket og ikke trække i kablet.

• Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Kobl strømmen fra, inden du rengør produktet.

• Der er fare for elektrisk stød eller brand.

Tilslut strømstikket til en stikkontakt, der er let adgang til.

• Hvis der opstår et problem med produktet, skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Du afbryder ikke helt for strømmen, når du anvender tænd/sluk-knappen på produktet.

Om installation

Advarsel

Undgå at installere produktet et sted, der udsættes for direkte sollys, og installer ikke produktet tæt på en varmekilde, som f.eks. bål eller varmekilder.

• Dette kan nedsætte produktets levetid eller medføre brand.

Ved installation af produktet i et skab eller på en hylde, skal du sørge for, at produktets forkant helt understøttes af skabet eller hylden.

• Ellers kan det ske, at produktet falder ned og medfører produkt- eller personskade.

• Sørg for at anvende et skab eller en hylde, der er velegnet til produktets størrelse.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Når du flytter produktet, skal du slukke for det, fjerne strømstikket og andre kabler, der er tilsluttet til produktet.

• Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller brand pga. et beskadiget strømkabel.

Tænd eller sluk ikke produktet ved at isætte eller fjerne strømstikket. (Brug ikke strømstikket som strømafbryder.)

Hold strømkablet borte fra varmekilder.

Undgå at installere produktet på et sted med dårlig ventilation, som f.eks. i en bogreol eller et skab.

• Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

Hvis du installerer produktet i en reol eller på en hylde, skal du sørge for, at produktets front ikke stikker ud af reolen eller hylden.

• Ellers kan det medføre, at produktet falder ned og resulterer i fejlfunktion eller personskade.

1-3

Hold strømkablet borte fra varmekilder.

• Strømkablets isolering kan smelte og medføre elektrisk stød eller brand.

Installer ikke produktet et sted, der udsættes for støv, fugt (sauna), olie, røg eller vand

(regndråber), og installer det ikke i et køretøj.

• Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Advarsel

Pas på ikke at blokere ventilationsåbningen med duge eller gardiner.

• Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

Vær forsigtig, når du sætter produktet ned.

• Hvis du ikke gør det, kan det medføre problemer for produktet eller personskade.

Om brugen

Undgå at indsætte metalobjekter, som f.eks. spisepinde, mønter eller hårnåle eller brændbare objekter i produktet (ventilationsåbninger, porte mv.).

• Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, fjerne strømkablet og kontakte et servicecenter.

• Ellers kan det medføre problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.

Adskil ikke produktet, og forsøg ikke at reparere eller modificere det.

• Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.

Fjern strømstikket, når den lyner eller tordner.

• Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Installer ikke produktet i områder med meget støv.

Tab ikke produktet, når du flytter det.

• Dette kan medføre problemer for produktet eller personskade.

Installer ikke produktet i en højde, hvor børn nemt kan nå det.

• Hvis et barn rører ved produktet, kan det falde ned, og dette kan medføre personskade.

Lad ikke børn anbringe genstande, som f.eks. legetøj eller småkager, på produktet.

• Hvis børn rækker ud efter disse genstande, kan produktet falde ned og forårsage skade.

Se ikke direkte ind i det projicerede lys, og ret ikke billedet mod nogens øjne.

• Dette er farligt, specielt for børn.

1-3 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Undgå at anvende eller anbringe brændbare sprayer eller genstande tæt på produktet.

• Det kan resultere i eksplosion eller brand.

Undgå at anbringe beholdere med væske, som f.eks. vaser, urtepotter, drikkevarer, kosmetik eller medicin, eller metalobjekter over produktet.

• Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, fjerne strømkablet og kontakte et servicecenter.

• Ellers kan det medføre problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.

Advarsel

Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du med det samme fjerne strømstikket og kontakte et servicecenter.

• Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Hvis strømstikket eller benene på stikket udsættes for støv, vand eller fremmede væsker, skal du rengøre det omhyggeligt.

• Der er fare for elektrisk stød eller brand.

Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og rengøre produktet med en blød, tør klud.

• Undgå at bruge kemikalier, f.eks. voks, benzol, alkohol, fortynder, insekticider, duftmidler, smøremidler eller rengøringsmidler, når du rengør produktet.

Dette kan medføre, at det ydre bliver deformeret, eller at print forsvinder.

Hvis du ikke anvender produktet i lang tid, f.eks. når du forlader dit hjem, skal du fjerne strømkablet fra stikkontakten.

• Ellers kan der forekomme støvopsamling og medføre brand, der skyldes overophedning eller kortslutning eller medføre elektrisk stød.

Når du fjerner batterier fra fjernbetjeningen, skal du passe på, at børn ikke sluger dem.

Hold batterier uden for børns rækkevidde.

• Hvis de sluges, skal du med det samme kontakte en læge.

Hvis vand eller fremmede væsker kommer ind i produktet, skal du slukke for det, trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.

Brug ikke produktet, når det indikerer en fejlfunktion, som f.eks. manglende billede eller manglende lyd.

• Sluk med det samme for produktet, fjern strømkablet fra stikkontakten, og kontakt et servicecenter.

Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket, men skal i stedet udlufte med det samme.

• En gnist kan resultere i eksplosion eller brand.

• Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.

Rør ikke ved produktets objektiv.

• Dette kan beskadige objektivet.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 1-3

1-3

Hvis produktet installeres et sted, hvor driftsbetingelserne varierer meget, kan der opstå alvorlige kvalitetsproblemer pga. det omgivende miljø. Sker dette, må du først installere produktet, når du har været i kontakt med vores call center.

• Steder, der udsættes for mikroskopisk støv, kemikalier, for høje eller for lave temperaturer, høj fugtighed eller steder, hvor produktet anvendes kontinuerligt i lang tid mv.

Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.

• Ellers kan der opstå risiko for brand eller elektrisk stød.

Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.

• Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig, eller produktet kan blive beskadiget.

For at undgå at brænde dig må du ikke røre ved ventilatorerne eller objektivet under brug eller umiddelbart efter, du har slukket for LED'en.

Åbn ikke noget dæksel på produktet.

• Dette kan være farligt, da der er højspænding inde i produktet.

Vær opmærksom på ikke at røre ved ventilationsåbningen, mens projektoren den blæser varm luft ud.

Placer ikke objekter, der er sårbare over for varme, tæt på projektoren.

Pas på ikke at tabe produktets objektivdæksel.

• Objektivet kan blive beskadiget

Rør ikke ved nogen udvendig del af produktet med værktøj, som f.eks. en kniv eller en hammer.

For at fjerne snavs eller stænk fra det forreste projektionsobjektiv skal du anvende spray eller en klud vædet med et neutralt rengøringsmiddel og vand.

Bed et servicecenter om at rengøre projektorens indre mindst én gang om året.

Rengør ikke produktet med vandspray eller en våd klud. Undgå at anvende kemikalier, som f.eks. rengøringsmidler, industriel/automobilpolish, slibemidler, voks, benzol, alkohol, på nogen plastdel på produktet, som f.eks. projektorhuset, da dette kan medføre skade.

Brug ikke batterier uden betegnelse.

Ventilationshullet er varmt et stykke tid, efter projektoren er blevet slukket. Hold dine hænder og krop væk fra ventilationshullet.

Vær opmærksom på at holde kroppen væk fra projektorobjektivet, når det er i brug.

Lampen er varm.

(Børn og andre personer med sart hud skal være særligt forsigtige).

• Objektivdækslet beskytter objektivet og bør anvendes, når projektoren er slukket.

• For at beskytte skærmen når projektoren er slukket, kan du bruge funktionen

BLANK.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

2 Installation og tilslutning

2-1 Pakkens indhold

• Pak produktet ud, og kontroller, om alt indhold, der er nævnt herunder, er leveret.

• Gem emballagen i tilfælde af, at produktet senere skal flyttes.

Projektor

INDHOLD

Hurtig opsætningsvejledning Garantikort

(Ikke tilgængelig alle steder)

Brugervejledning Strømkabel

Fjernbetjening / 2 batteri

(Kun for SP-F10M)

(Ikke tilgængelig alle steder)

Fjernbetjening / 1 batteri

(Kun for SP-F10)

(Ikke tilgængelig alle steder)

Rengøringsklud D-Sub-kabel

4 skruer

(til beslag i loftsmontering)

Objektivdæksel

Der medfølger ingen loftsmontering. Den skal købes separat. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre projektoren til beslaget i loftsmonteringen.

Installation og tilslutning 2-1

2-2 Installering af projektoren

Installer projektoren, så strålen fra projektoren er lodret på skærmen.

• Placer projektoren, så objektivet er på midten af skærmen. Hvis skærmen ikke er vertikal, vises billedet muligvis ikke rektangulært.

• Installer ikke skærmen i lyse omgivelser. Hvis omgivelserne er lyse, vil billedet på skærmbilledet blive udvasket, og det vises ikke tydeligt.

• Når du anvendes projektoren i lyse omgivelser, skal du anvende gardiner til at blokere for lyset.

• Du kan installere projektoren på følgende steder i forhold til skærmen: Foran-Gulv/Foran-Loft/Bagved-Gulv/Bagved-

Loft. For at vise indstillingerne for installationsposition skal du se herunder.

Sådan justeres billedet, når du installerer projektoren bag ved skærmen

Installation bag en halvgennemsigtig skærm.

Når du installerer projektoren bag en halvgennemsigtig skærm, kan du anvende menuen til at justere billedet, så det vises korrekt, afhængigt af hvor du har anbragt projektoren, bagved-gulv (eller lavt) eller bagved-loft.

1.

For bagved-gulv skal du trykke på:

Menu

> Setup > Install > Rear-Floor

2.

For bagved-loft skal du trykke på:

Menu

> Setup > Install > Rear-Ceiling

Sådan justeres billedet, når du installerer projektoren foran skærmen

Installering af projektoren foran skærmen.

Når du installerer projektoren foran en halvgennemsigtig skærm, kan du anvende menuen til at justere billedet, så det vises korrekt, afhængigt af hvor du har anbragt projektoren, foran-gulv (eller lavt) eller foran-loft.

1.

For foran-gulv skal du trykke på:

Menu

> Setup > Install > Front-Floor

2.

For foran-loft skal du trykke på:

Menu

> Setup > Install > Front-Ceiling

2-2 Installation og tilslutning

2-3 Niveller med justerbare fødder

Tryk på knapperne PUSH som vist for at justere projektorens ben og niveau.

Projektoren kan justeres til en højde på op til 30mm (ca. 12 grader) fra referencepunktet.

Hvis <Auto Keystone> er indstillet til <On>, justeres <V-Keystone> automatisk.

Såfremt der kræves finjustering efter automatisk justering, skal du bruge <V-Keystone>.

Installation og tilslutning 2-3

2-4 Zoom og fokusjustering

Zoomknap: Du kan justere billedets størrelse inden for zoomområdet ved at bruge zoomknappen.

Fokuseringsring: Indstil billedet på skærmen ved at bruge fokuseringsringen.

Størrelsen på dit skærmbillede bestemmes af afstanden fra skærmen til din projektor.

Hvis du ikke installerer projektoren med den projiceringsafstand, der er angivet i tabellen Skærmstørrelse og projiceringsafstand i afsnit 2-5, kan du ikke justere fokussen korrekt.

2-4 Installation og tilslutning

2-5 Skærmstørrelse og projektionsafstand

A. Skærm / Z. Projektorafstand / Y’. Afstand fra objektivets midte til billedets nederste kant

Installer projektoren på en flad, jævn overflade og niveller projektoren ved at bruge de justerbare fødder til at få den optimale billedkvalitet. Hvis billeder ikke er tydelige, kan de justeres ved at bruge zoomknappen eller fokuseringsringen eller ved at flytte projektoren frem eller tilbage.

M (DIAGONAL)

SKÆRMSTØRRELSE

X (HORISONTAL) Y (VERTIKAL)

TOMMER / CM

40 / 101,6

50 / 127,0

60 / 152,4

70 / 177,8

80 / 203,2

90 / 228,6

100 / 254,0

110 / 279,4

120 / 304,8

130 / 330,2

140 / 355,6

150 / 381,0

160 / 406,4

170 / 431,8

180 / 457,2

190 / 482,6

200 / 508,0

210 / 533,4

220 / 558,8

230 / 584,2

240 / 609,6

250 / 635,0

TOMMER / CM

32 / 81,3

40 / 101,6

48 / 121,9

56 / 142,2

64 / 162,6

72 / 182,9

80 / 203,2

88 / 223,5

96 / 243,8

104 / 264,2

112 / 284,5

120 / 304,8

128 / 325,1

136 / 345,4

144 / 365,8

152 / 386,1

160 / 406,4

168 / 426,7

176 / 447,0

184 / 467,4

192 / 487,7

200 / 508,0

TOMMER / CM

24 / 61,0

30 / 76,2

36 / 91,4

42 / 106,7

48 / 121,9

54 / 137,2

60 / 152,4

66 / 167,6

72 / 182,9

78 / 198,1

84 / 213,4

90 / 228,6

96 / 243,8

102 / 259,1

108 / 274,3

114 / 289,6

120 / 304,8

126 / 320,0

132 / 335,3

138 / 350,5

144 / 365,8

150 / 381,0

PROJEKTORAFSTAND

Z (TELE)

TOMMER / CM

57 / 144,7

71 / 180,8

85 / 217,0

100 / 253,2

114 / 289,4

128 / 325,5

142 / 361,7

157 / 397,9

171/ 434,0

185 / 470,2

199 / 506,4

214 / 542,5

228 / 578,7

242 / 614,9

256 / 651,1

271 / 687,2

285 / 723,4

299 / 759,6

313 / 795,7

328 / 831,9

342 / 868,1

356 / 904,2

Z (VID)

TOMMER / CM

47 / 120,3

59 / 150,4

71 / 180,4

83 / 210,5

95 / 240,6

107 / 270,7

118 / 300,7

130 / 330,8

142 / 360,9

154 / 391,0

166 / 421,0

178 / 451,1

189 / 481,2

201 / 511,3

213 / 541,3

225 / 571,4

237 / 601,5

249 / 631,5

260 / 661,6

272 / 691,7

284 / 721,8

296 / 751,8

FORSKYDNING

Y'

TOMMER / CM

7,2 / 18,3

7,8 / 19,8

8,4 / 21,3

9,0 / 22,9

9.6 / 24,4

10,2 / 25,9

10,8 / 27,4

11,4 / 29,0

2,4 / 6,1

3,0 / 7,6

3.6 / 9,1

4,2 / 10,7

4,8 / 12,2

5,4 / 13,7

6,0 / 15,2

6,6 / 16,8

12,0 / 30,5

12,6 / 32,0

13,2 / 33,5

13,8 / 35,1

14,4 / 36,6

15,0 / 38,1

Installation og tilslutning 2-5

M (DIAGONAL)

SKÆRMSTØRRELSE

X (HORISONTAL) Y (VERTIKAL)

PROJEKTORAFSTAND

Z (TELE) Z (VID)

FORSKYDNING

Y'

TOMMER / CM

260 / 660,4

270 / 685,8

280 / 711,2

290 / 736,6

300 / 762,0

TOMMER / CM

208 / 528,3

216 / 548,6

224 / 569,0

232 / 589,3

240 / 609,6

TOMMER / CM

156 / 396,2

162 / 411,5

168 / 426,7

174 / 442,0

180 / 457,2

TOMMER / CM

370 / 940,4

384 / 976,6

399 / 1012,7

413 / 1048,9

427 / 1085,1

TOMMER / CM

308 / 781,9

320 / 812,0

332 / 842,1

343 / 872,1

355 / 902,2

Denne projektor er designet til optimal visning af billeder på en skærm på 200 ~ 300 cm (80 ~ 120 tommer).

TOMMER / CM

15,6 / 39,6

16,2 / 41,1

16,8 / 42,7

17,4 / 44,2

18,0 / 45,7

2-5 Installation og tilslutning

2-6 Ventilationsåbninger

Se placeringen af ventilationsåbningerne på billedet herunder:

• Bloker ikke ventilationsåbningerne. Blokerer du ventilationsåbningerne, kan din projektor blive overophedet, og det kan medføre fejl.

Huller til udgående luft

Huller til indgående luft

Installation og tilslutning 2-6

2-7 Bagside

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

1. LAN-stik

2. S-VIDEO IN-stik

3. AUDIO OUT-stik

4. PC OUT-stik

5. HDMI/DVI IN-stik

6. Signalmodtager til fjernbetjening

7. USB-port (kun for SP-F10M)

8. Stik til Kensington-lås

9. Strømstik

10. PC IN-stik

11. RS-232C-stik

12. [AV IN] VIDEO-stik

13. [AV IN] L-AUDIO-R-stik

2-7 Installation og tilslutning

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

2-8 Understøttede visningstilstande

PC-timing (D-Sub/HDMI)

FORMAT

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

OPLØSNING

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

49,702

62,795

60,000

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

VERTICAL

FREQUENCY

(VERTIKAL

FREKVENS)

(HZ)

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

59,810

74,934

60,000

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

PIXELFREKVEN

S (MHZ)

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

83,500

106,500

108,000

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

Installation og tilslutning 2-8

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

OPLØSNING

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

69,930

72,072

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

VERTICAL

FREQUENCY

(VERTIKAL

FREKVENS)

(HZ)

70,000

72,000

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

PIXELFREKVEN

S (MHZ)

120,839

124,540

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

Alle opløsninger højere eller lavere end 1024x768 konverteres til 1024x768 af skaleringschippen inde i projektoren.

Hvis opløsningen på det signal, der udsendes af pc'en, passer til projektorens ægte opløsning (1024x768), er billedkvaliteten optimal.

AV-timing (D-Sub)

FORMAT

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

OPLØSNING

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60 Hz

50Hz

59,94Hz/60 Hz

50Hz

SCAN

Interlaced

Progressiv

Interlaced

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Interlaced

Interlaced

AV-timing (HDMI)

FORMAT

2-8

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

Format1

Format1

Format2,3

Format2,3

OPLØSNING

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

SCAN

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

59,940

60,000

59,940

60,000

VERTICAL

FREQUENCY

(VERTIKAL

FREKVENS)

(HZ)

31,469

31,500

31,469

31,500

PIXELFREKVE

NS (MHZ)

25,175

25,200

27,000

27,027

Installation og tilslutning

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT

Format4

Format4

Format5

Format5

Format17,18

Format19

Format20

OPLØSNING

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

SCAN

Progressiv

Progressiv

Interlaced

Interlaced

Progressiv

Progressiv

Interlaced

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

59,939

60,000

59,939

60,000

50,000

50,000

50,000

VERTICAL

FREQUENCY

(VERTIKAL

FREKVENS)

(HZ)

44,955

45,000

33,716

33,750

31,250

37,500

28,125

PIXELFREKVE

NS (MHZ)

74,175

74,250

74,175

74,250

27,000

74,250

74,250

AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Projektoren understøtter ovennævnte standard videoformater gennem sine video- og s-video-indgange. Der kræves ingen justeringer.

Installation og tilslutning 2-8

2-9 Tilslutning af strømmen

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

1.

Sæt strømkablet ind i strømstikket på projektorens bagside.

2-9 Installation og tilslutning

2-10 Tilslutning til en pc og indstilling af pc'en

2-10-1. Indstilling af pc-miljøet

Kontroller følgende elementer, inden du tilslutter din pc til din projektor.

1.

Klik med den højre museknap på Windows-skrivebordet, og klik på [Egenskaber]. Dialogboksen <Egenskaber for Skærm> vises.

2.

Klik på fanen [Indstillinger], og indstil herefter <Skærmopløsning>. Den optimale opløsning til projektoren er 1024 x 768. For andre opløsninger, der understøttes af projektoren, skal du se tabellen Pc-timing-visningstilstand i afsnit 2-8. Du behøver ikke at ændre opsætningen <Color quality>.

3.

Tryk på knappen [Advanced] (Avanceret). Et andet egenskabsvindue vises.

4.

Klik på fanen [Skærm], og indstil herefter <Skærmens opdateringshastighed>. For den opdateringshastighed der passer til den opløsning, du har valgt, skal du indstille opdateringshastigheden (60 Hz, 70 Hz mv.) ved siden af den valgte opløsning i tabellen Pc-timing-visningstilstand i afsnit 2-8.

Installation og tilslutning 2-10

Indstilling af opdateringshastigheden indstiller både vertikale og horisontale frekvenser.

5.

Klik på knappen [OK] for at lukke vinduet, og klik derefter på knappen [OK] i vinduet <Egenskaber for Skærm> for at lukke vinduet.

6.

Sluk for pc'en, og tilslut den til projektoren.

• Opsætningsprocessen kan variere, afhængigt af computertypen og Windows-versionen.

(Eksempel: [Properties] (Egenskaber) vises i stedet for [Properties (R)] (Egenskaber (R)) som vist i 1.)

• Denne projektor understøtter farvekvaliteten 32 bit (pr. pixel), når den bruges som pc-skærm.

• Viste billeder kan variere fra billederne på din skærm, afhængigt af skærmfabrikanten eller Windows-versionen.

• Når projektoren tilsluttes til pc'en, skal du kontrollere, at pc'ens indstillinger passer til de skærmindstillinger, som denne projektor understøtter. Er dette ikke tilfældet, har du muligvis signalproblemer.

2-10-2. Tilslutning til en pc

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.

1.

Forbind [PC IN]-porten bag på projektoren med pc'ens VIDEO OUT-stik (D-sub) med et pc-videokabel.

2.

Isæt strømkablerne til projektoren og til pc'en.

3.

Tilslut [AV IN (L-AUDIO-R)]-indgangsstikket på projektoren til højttalerudgangsstikket på pc'en med et lydkabel.

2-10 Installation og tilslutning

Dette produkt understøtter Plug and Play. Hvis du anvender Windows XP, skal du ikke indstille driveren på din pc.

Brug af projektoren

1.

Tænd for projektoren, og tryk derefter på knappen [SOURCE] for at vælge <PC>.

Hvis tilstanden <PC> ikke er tilgængelig, skal du sikre dig, at pc-video-kablet er tilsluttet korrekt.

2.

Tænd for pc´en, og indstil pc-miljøet (skærmopløsning osv.), når det er nødvendigt.

3.

Justér skærmen.

Installation og tilslutning 2-10

2-11 Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.

1.

Tilslut stikket [HDMI/DVI IN] på projektoren til HDMI- eller DVI-stikket på din pc med et HDMI/HDMI- eller HDMI/DVI-kabel

(medfølger ikke).

- Hvis du tilslutter til HDMI-stikket på din pc, skal du bruge et HDMI-kabel (medfølger ikke).

- For understøttede opløsninger og opdateringshastigheder skal du se Pc-timing (D-Sub/HDMI) i afsnittet 2-8, "Understøttede visningstilstande".

2.

Hvis du tilslutter med et HDMI/DVI-kabel, skal du tilslutte [AV IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektoren til lydudgangsstikket på din pc og anvende et lydkabel (medfølger ikke).

- Hvis du tilslutter med et HDMI/HDMI-kabel, skal du ikke tilslutte et lydkabel.

2-11 Installation og tilslutning

2-12 Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

1.

Tilslut [HDMI/DVI IN]-stikket på bagsiden af projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-udgangsstikket på enheden med den digitale udgang, vha. et HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.

- Hvis du tilslutter til HDMI-udgangsstikket på den digitale udgangsenhed, skal du anvende et HDMI/HDMI-kabel.

- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (HDMI) i afsnit 2-8,

“Understøttede visningstilstande”.

2.

Hvis du tilslutter med et HDMI/DVI-kabel, skal du tilslutte [AV IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektoren til lydudgangsstikket på din digitale udgangsenhed og anvende et lydkabel (medfølger ikke).

- Hvis du tilslutter med et HDMI/HDMI-kabel, skal du ikke tilslutte et lydkabel.

Installation og tilslutning 2-12

2-13 Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

1.

Tilslut [PC IN]-stikket på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din AV-enhed med et D-Sub-kabel.

- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (D-Sub) i afsnit 2-8,

“Understøttede visningstilstande”.

2.

Slut [AV IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel (medfølger ikke).

2-13 Installation og tilslutning

2-14 Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

1.

Tilslut [PC IN]-stikket på projektorens bagside til komponentstikket på din AV-enhed med et D-Sub til komponentkabel. Dette kabel har et D-Sub-stik i den ene ende og tre RCA-stik i den anden.

- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (D-Sub) i afsnit 2-8,

“Understøttede visningstilstande”.

2.

Tilslut [AV IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektorens bagside og lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel

(medfølger ikke).

Installation og tilslutning 2-14

2-15 Tilslutning med et Video/S-Video-kabel

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

1.

Slut [VIDEO]- eller [S-VIDEO IN]-stikket til AV-enheden med et Video-kabel (medfølger ikke) eller et S-Video-kabel

(medfølger ikke).

- For understøttede indgangssignalformater skal du se AV-timing (VIDEO/S-VIDEO) i afsnittet 2-8 "Understøttede visningstilstande".

2.

Tilslut [AV IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektorens bagside og lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel

(medfølger ikke).

2-15 Installation og tilslutning

2-16 Tilslutning af en ekstern skærm

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Du kan vise et billede på både din projektor og en separat skærm på samme tid.

Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.

1.

Tilslut [PC IN]-stikket på projektorens bagside til D-Sub (PC, VGA)-stikket på din pc med et D-Sub-kabel.

2.

Tilslut stikket [PC OUT] på projektoren til D-Sub-stikket på en skærm med et D-Sub-kabel.

Ved tilslutning af en skærm med funktionen [PC OUT] skal du sørge for at tilslutte din pc til stikket [PC IN].

- Videoen på den skærm, der er tilsluttet til [PC OUT]-stikket, vil være normal, også selvom projektoren viser en tom skærm.

Funktionen [PC OUT] er ikke aktiv i standby-tilstand.

Installation og tilslutning 2-16

2-17 Tilslutning af en ekstern højttaler

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Du kan høre lyd gennem en ekstern højttaler i stedet for de interne højttalere, der er indbygget i projektoren.

1.

Klargør et lydkabel (medfølger ikke), der passer til din eksterne højttaler.

2.

Tilslut stikket [AUDIO OUT] på projektoren til den eksterne højttaler med et lydkabel.

- Når du anvender en ekstern højttaler, fungerer den interne højttaler ikke, men du kan indstille lydstyrken for den eksterne højttaler med projektorens volumenknap eller fjernbetjening.

Stikket [AUDIO OUT] kan udsende alle lydsignaler.

2-17 Installation og tilslutning

2-18 Tilslutning til et netværk

Dette produkt kan anvende netværksfunktioner. Se følgende metode til netværkstilslutning.

2-18-1. Tilslutning til et netværk med dynamisk IP-adresse (DHCP)

Du kan tilslutte projektoren til dit netværk via et modem, der anvender DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Når du anvender et DHCP-modem, henter modemet automatisk værdierne for IP-adresse, undernetmaske og gateway, som projektoren skal bruge for adgang til netværket.

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Følg følgende trin for at tilslutte til et DHCP-netværk:

1.

Tilslut modemkablet mellem modemstikket på væggen og det eksterne modem.

2.

Tilslut et LAN-kabel mellem det eksterne modem og den kablede eller trådløse IP-router.

3.

TIlslut et LAN-kabel mellem [LAN]-stikket på bagsiden af projektoren og den kablede eller trådløse IP-router.

4.

Tænd for projektoren, og tryk på knappen [MENU].

5.

Vælg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.

6.

Tildeler automatisk <IP address>,<Subnet mask> og <Gateway>.

For at anvende netværksfunktionen skal <Network> indstilles til <Til>.

Hvis tildelingen af IP-adressen fra DHCP-serveren mislykkes, skal du slukke for det eksterne modem i mere end 10 sekunder, genstarte modemmet og derefter prøve at tilslutte igen.

For instruktioner om opsætning og tilslutning af det eksterne modem og den eksterne router skal du se i brugervejledningen til hvert produkt.

Du kan tilslutte LAN-kablet fra modemmet direkte til projektoren. Det er ikke nødvendigt med en router.

Du kan ikke anvende et ADSL-modem med manuel tilslutningstype, fordi det ikke er en enhed af DHCP-typen. Sørg for at anvende et DHCP ADSL-modem med automatisk tilslutning.

Installation og tilslutning 2-18

2-18-2. Tilslutning til et netværk med statisk IP

Du kan tilslutte projektoren til et netværk, der anvender en statisk IP-adresse, der svarer til den dedikerede, lejede linje. Hvis dit netværk anvender statiske IP-adresser, skal du have værdierne for IP-adresse, undernetmaske og gateway fra din internetleverandør, aktivere netværksfunktionen i projektorens menu og derefter manuelt indtaste værdierne i netværksfunktionen.

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Følg følgende trin for at tilslutte til et netværk med statisk IP-adresse:

1.

TIlslut et LAN-kabel mellem LAN-porten på væggen og en kablet eller trådløs IP-router.

2.

TIlslut et LAN-kabel mellem [LAN]-stikket på bagsiden af projektoren og den kablede eller trådløse IP-router.

3.

Tænd for projektoren, og tryk derefter på knappen [MENU].

4.

Vælg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.

5.

Vælg <IP Address>, og tryk på knappen [ ]. Brug knapperne / til at navigere mellem hvert indtastningsfelt til IPadressen, og brug knapperne / til at indtaste værdier.

6.

Når du har indtastet alle værdierne for IP-adresse, skal du trykke på knappen [ ] og derefter gentage trinnene for undernetmaske og gateway.

7.

Når alle værdierne er udfyldt, skal du trykke på knappen [MENU] eller [RETURN] for at forlade opsætningsmenuen.

For at anvende netværksfunktionen skal <Network> indstilles til <On>.

Hvis du anvender en statisk IP, informerer din internetleverandør dig om værdierne for IP-adresse, undernetmaske og gateway. Disse værdier skal indtastes for at færdiggøre din netværksopsætning. Hvis du ikke kender din statiske IPadresse, skal du tale med din netværksadministrator.

For instruktioner om opsætning og tilslutning af routeren skal du se brugervejledningen til routeren.

Du kan tilslutte LAN-kablet direkte til projektoren uden at have en router.

Hvis du anvender en IP-router, der understøtter DHCP-funktionen, kan du indstille routeren til enten DHCP eller statisk IP.

For instruktioner om at anvende en statisk IP skal du kontakte din internetleverandør.

2-18 Installation og tilslutning

2-19 Stik til Kensington-lås

En Kensington-lås er en tyverisikringsenhed, hvormed brugere kan låse deres produkt, så de sikkert kan anvende det på offentlige steder. Da formen og brugen af låseenheden kan variere i forhold til modellen og producenten, skal du se i brugervejledningen til låseenheden for flere informationer.

• Du skal købe Kensington-låsen separat.

• Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Låsning af produktet

1.

Lad kablet til Kensington-låsen gå gennem en fast del af et bord eller en tung genstand, som det fremgår af brugervejledningen til Kensington-låsen.

2.

Isæt den låsende del af låseenheden i hullet til Kensington-låsen på projektoren.

3.

Isæt nøglen til Kensington-låsen i låsemekanismen, og drej den for at låse.

• Dette er en generel vejledning. Du kan finde en nøjagtig vejledning i brugervejledningen til låseenheden.

• Du kan anskaffe låseenheden i elektronikbutikker, onlineshops eller i vores servicecenter.

Installation og tilslutning 2-19

3 Brug

3-1 Produktegenskaber

1.

LED, næste generations bagbelysningskilde er anvendt.

• LED anvendt til ØKO-projektor uden kviksølv.

• Halvpermanent, lang levetid garanteret.

2.

Reduceret blæserstøj

• Minimerer blæserstøj vha. optimeret, intern luftstrøm og blæserens installationsteknik.

3.

Flere indgangsstik

• Forøger tilslutningsmulighederne til periferienheder via D-Sub 15p, S-Video, Video og HDMI (der understøtter DVI-pcsignalet).

4.

Filterfrit kølesystem

• Med et lukket luftcirkulationssystem er det ikke nødvendigt med et filter, og derfor reduceres vedligeholdelsesomkostningerne.

5.

Lydoutput

• Udstyret med en højttaler på 7 W (mono).

6.

Brugerjusteringer

• Tillader justering af hver indgangsport.

• Udstyret med et internt Test Pattern, der kan anvendes til at installere og justere projektoren.

7.

Praktisk netværksfunktion

• Projektoren kan overvåges og styres fra en pc vha. netværksfunktionen.

8.

Multimediefunktion (kun for SP-F10M)

• Du kan opleve video, fotos og musik og se dokumenter, der er lagret på en USB-enhed uden at skulle tilslutte til en pc.

9.

Sikkerhedsfunktion

• Der kan angives en sikkerhedsadgangskode for at forhindre uautoriseret justering af og adgang til projektoren.

3-1 Brug

3-2 Front, ovenpå

NAVN

1.Indikatorer

2. Knappen Move /

BESKRIVELSE

- STAND BY (Blå LED)

- LED (Blå LED)

- STATUS (Grøn/rød LED)

Se LED-indikationer.

/ : Bruges til at flytte eller vælge et element i en menu.

Select

3. Knappen MENU

4. Knappen SOURCE

: Bruges til at justere lydstyrken.

Bruges til at vise menuskærmen.

Bruges til at vælge signalet fra den eksterne enhed.

Bruges til at tænde og slukke for projektoren.

6. Zoomknap

7. Fokuseringsring

8. Objektiv

9. Signalmodtager til fjernbetjening

10. Hul til påsætning af linsedækselsnoren

-

-

Bruges til at forstørre eller formindske billedstørrelsen.

-

Bruges til fokusjustering.

Brug 3-2

3-3 Fjernbetjening

• Når du bruger projektoren, og der er en anden fjernbetjeningsenhed i nærheden, kan det medføre fejlfunktion pga. interferens med fjernbetjeningskoden (frekvensen).

• Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.

Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig, eller produktet kan blive beskadiget.

• Du kan bruge fjernbetjeningen på en afstand af op til ca. 10 meter fra produktet.

SP-F10

POWER ( )-knap

Brug denne knap til at tænde og slukke for produktet.

Knappen AUTO

Justerer billedet automatisk. (Kun tilgængelig i tilstanden < PC>)

MENU ( )-knap

Bruges til at vise menuskærmen.

Knappen Move (

)/ ( )

Bruges til at flytte til eller vælge hvert menuelement.

Knappen V. KEYSTONE ( )

Brug funktionen, når skærmen vises som en trapez.

Knappen INSTALL

Bruges til at justere billedet, så det passer til projektorens installationssted (foran skærmen og hængende ned fra loftet, bag ved skærmen og hængende ned fra loftet osv.).

Knappen BLANK

Bruges til at slukke midlertidigt for skærm og lyd. Video og lyd slås til igen, når du trykker på en hvilken som helst anden knap end [POWER].

Knappen P.SIZE

Bruges til at justere billedskærmens størrelse.

Knappen QUICK

Bruges til hurtigt at vende tilbage til sidst anvendte menu.

MUTE ( )-knap

Tryk på knappen for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på knappen MUTE igen eller på knappen VOL ( lyden igen, hvis den er slået midlertidigt fra.

RETURN ( )-knap

Vender tilbage til den foregående menu.

EXIT ( )-knap

Bruges til at skjule menuskærmen.

VOL ( )-knap

Bruges til at styre lydstyrken.

Knappen INFO

Anvendes til at kontrollere kildesignaler, billedopsætning, justering af pc-skærm og LED'ens levetid.

Knappen SOURCE

Anvendes til at kontrollere eller vælge forbindelsesstatus for eksterne enheder.

) for at høre

3-3 Brug

Knappen P.MODE

Bruges til at vælge tilstanden Billede.

Knappen STILL

Bruges til at se stillbilleder.

SP-F10M

POWER ( )-knap

Brug denne knap til at tænde og slukke for projektoren.

Knappen P.MODE

Bruges til at vælge tilstanden Billede.

Knappen P.SIZE

Bruges til at justere billedskærmens størrelse.

Knappen Rewind

Spoler video tilbage i tilstanden

<Media Play>.

Afspil-knappen

Afspiller video i tilstanden <Media

Play>.

Knappen KEYSTONE

Retter et rystet billede.

Pause-knap

Sætter video på pause i tilstanden

<Media Play>.

VOL ( )-knap

Bruges til at styre lydstyrken.

MENU ( )-knap

Bruges til at vise menuskærmen.

Knappen MEDIA.P

Går direkte til tilstanden <Media Play>.

Viser menuelementerne i tilstanden <Media Play>.

Knappen HELP

Viser menuen information om knapper nederst på skærmen, når der vises et dokument til tilstanden <Media Play>.

Knapperne Flyt( )/ ( )

Bruges til at flytte til eller vælge hvert menuelement.

Knappen QUICK

Bruges til hurtigt at vende tilbage til sidst anvendte menu.

Knappen AUTO

Justerer skærmen automatisk. (Kun aktiveret i tilstanden < PC>).

Knappen BLANK

Bruges til at slukke midlertidigt for skærm og lyd. Video og lyd slås til igen, når du trykker på en hvilken som helst anden knap end [POWER].

Knappen Fast forward

Hurtigspoler video i tilstanden <Media

Play>.

Knappen Stop

Stopper video i tilstanden <Media

Play>.

Knappen DOCU. ZOOM

Forstørrer eller formindsker et dokument i menuen <Document> i tilstanden <Media Play>.

MUTE ( )-knap

Tryk på knappen for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på knappen MUTE igen eller på knappen [VOL] ( ) for at høre lyden igen, hvis den er slået midlertidigt fra.

Knappen PAGE ( )

Bruges til at navigere til den forrige eller den næste side, en side ad gangen.

Knappen SOURCE

Skifter til eksternt indgangssignal.

Knappen USB SAFELY REMOVE

Bruges til at fjerne en [USB]-enhed sikkert.

RETURN ( )-knap

Vender tilbage til den foregående menu.

EXIT ( )-knap

Bruges til at skjule menuskærmen.

Brug 3-3

Knappen INFO

Anvendes til at kontrollere kildesignaler, billedopsætning, justering af pcskærm og LED'ens levetid.

Farvede knapper (kun i <Media Play>)

Rød: Bruges til at vise undertekster under afspilning af videofil.

Grøn: Bruges til at indstille <SlideShow Settings>, når der vises en fotofil.

Gul: Bruges til at indstille <Zoom> i dokumentvisning.

Blå: Bruges til at flytte sider med menuen <Page Navigation> i dokumentvisning.

Knappen STILL

Bruges til at se stillbilleder.

Knappen INSTALL

Bruges til at justere billedet, så det passer til projektorens installationssted (foran skærmen og hængende ned fra loftet, bag ved skærmen og hængende ned fra loftet osv.).

Isætning af batterier i fjernbetjeningen

SP-F10

SP-F10M

1.

Løft dækslet bag på fjernbetjeningen opad som vist på illustrationen.

2.

Isæt to AAA-batterier.

3.

Luk dækslet.

3-3 Brug

3-4 LED-indikationer

LED-indikationer

: Lys er tændt : Lys blinker : Lys er slukket

STATUS LED STAND BY STATUS

Strømmen leveres korrekt. For at anvende projektoren: Tryk på knappen

[POWER] på projektoren eller fjernbetjeningen, og vent i ca. 30 sekunder.

Projektoren fungerer normalt.

Projektoren forbereder en funktion, efter at knappen POWER på projektoren eller på fjernbetjeningen er blevet trykket.

Knappen POWER er blevet trykket for at slukke for projektoren, og kølesystemet til afkøling af de indre dele i projektoren kører fortsat. (Fungerer i ca. 3 sekunder.)

Køleblæseren inden i projektoren fungerer ikke normalt. Se handling 1 i Løsning af indikatorproblemer herunder.

Projektoren er skiftet til køletilstand, fordi dens interne temperatur er forøget til over vedligeholdelsesgrænsen.

Se handling 2 i Løsning af indikatorproblemer herunder.

Projektoren har selv slukket, fordi dens interne temperatur er forøget til over vedligeholdelsesgrænsen. Se handling 3 i Løsning af indikatorproblemer herunder.

Der er et problem med driften af LED'en. Se handling 4 herunder.

Håndtering af indikatorproblemer

Brug 3-4

KLASSIFIKA

TION

TILSTAND FORHOLDSREGLER

Handling 1

Handling 2

Handling 3

Handling 4

Kølesystemet fungerer ikke normalt.

Projektoren er skiftet til køletilstand, fordi projektorens interne temperatur er forøget til over vedligeholdelsesgrænsen.

Projektorens interne temperatur er steget til over grænsen, og projektoren er slukket automatisk.

Projektoren slukkes unormalt eller tændes kort tid efter en lukning, eller der er opstået en fejl ved LED-driften.

Hvis symptomerne fortsætter selv efter at have afbrudt og tilsluttet stømkablet og tændt for projektoren igen, bedes du kontakte din leverandør eller vores servicecenter.

Hvis den interne temperatur i projektoren er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen, skifter projektoren til køletilstand, inden den automatisk slukkes.

Køle-tilstand: Ventilatorens hastighed forøges, og LED'en skifter automatisk til tilstanden <ECO>.

Kontroller, om projektorens ventilationshul er blevet blokeret.

Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end projektorens generelle standardtemperaturområde.

Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.

Kontroller, om projektorens ventilationshul er blevet blokeret.

Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end projektorens generelle standardtemperaturområde.

Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.

Hvis det samme problem opstår hele tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores servicecenter.

Sluk for strømmen, lad apparatet afkøle tilstrækkeligt, og tænd derefter strømmen igen for at betjene det. Hvis det samme problem opstår hele tiden, skal du kontakte et Samsung-servicecenter.

Projektoren har et køleventilatorsystem til at forhindre, at enheden overophedes. Anvendelse af køleblæseren kan afgive støj. Dette påvirker ikke produktets funktion og er en del af den normale drift.

3-4 Brug

3-5 Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen)

Strukturen i skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen)

For at gå adgang til menuen skal du trykke på knappen Menu på produktet eller på fjernbetjeningen. Tryk på piletasterne for at flytte i menuen. Menuvalg med en pil længst til højre har undermenuer. Tryk på knappen med højre pil for at få adgang til undermenuen. Der er retningslinjer til navigering og valg af elementer i en menu nederst på hver menuskærmbillede.

MENU UNDERMENU

Input

Picture

Setup

Option

Source List

Mode

Overscan

Install

Test Pattern

Language

Melody

Edit Name

Size

Film Mode

LED Mode

Video Type

Menu Option

Security

Position

PC

Auto Keystone

Caption

Sound

Panel Lock

Digital NR

Zoom

Black Level

Dynamic Contrast

V-Keystone

Network

Background

Reset

Auto Power On Sleep Timer

Information

3-5-1. Input

MENU

Source List

Edit Name

BESKRIVELSE

Du kan vælge en enhed, der er tilsluttet til projektoren, der skal vises.

SP-F10 : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI>

SP-F10M : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI> - <Media Play>

Du kan redigere navnene på enhederne, der er tilsluttet til din projektor.

• <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-

<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

Brug 3-5

3-5-2. Picture

3-5 Brug

3-5

MENU

Mode

BESKRIVELSE

Vælg en skærmtilstand, der passer til miljøet eller den type billeder, du viser, eller vælg en brugerdefineret tilstand, du har oprettet ud fra dine krav.

<Mode>

• <Dynamic> : Giver billedet øget definition i et lyst rum.

• <Standard> : Giver billedet optimal visning i et normalt miljø.

• <Presentation> : Denne tilstand er velegnet til præsentationer.

• <Text> : Denne tilstand er velegnet til tekstarbejde.

• <Movie> : Denne tilstand er velegnet til visning af film.

• <Game> : Denne billedtilstand er optimeret til spil.

I tilstanden <Game> virker teksten på stillbilleder stadig unaturlig.

• <Bright >: Viser den maksimale lysstyrke.

• <User> : Dette er en brugerdefineret tilstand, du opretter med funktionen <Mode>→<Save>.

Tilstandene <Presentation> og <Text> kan kun aktiveres, når indgangssignalet er PC

Timing(D-Sub/HDMI) eller <Media Play>

<Contrast>: Bruges til at justere kontrasten mellem objektet og baggrunden.

<Brightness>: Bruges til at justere lysstyrken for hele billedet.

<Sharpness>: Bruges til at justere billedets skarphed.

<Sharpness> er deaktiveret, når indgangssignalet er PC Timing(D-Sub/HDMI) eller <Media

Play>.

<Color>: Bruges til at justere farven lysere eller mørkere.

<Color> er deaktiveret, når indgangssignalet er PC Timing(D-Sub/HDMI) eller <Media Play>.

<Tint>: Bruges til at opnå mere naturlige farver ved at forbedre mængden af grøn eller rød i billederne.

<Tint> er deaktiveret, når indgangssignalet er PC Timing (D-Sub/HDMI), AV Timing(VIDEO/S-

VIDEO), PAL- og SECAM-signal eller tilstandene <Media Play>.

<Color Tone> : Tonen på farven kan ændres.

• Fabriksstandarder: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>

• Du kan vælge farvetemperaturen for elementerne herunder efter dine egne ønsker.

<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer farvetemperaturen for hvid-niveauet.

<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer farvetemperaturen for sort-niveauet.

• <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>

<Color Gamut>

• <Wide> : Viser billeder med intense farver med det højeste farverum, som LED'en kan gengive.

• <Normal> : Viser billeder med naturlige farver med det farverum, som LED'en kan gengive.

• <SRGB> : Dette står for Standard Rød Grøn Blå. Billedet vises med standard-RGB-farver.

<Gamma>: Ændrer lysstyrkekarakteristikken for hver farvetone i et billede.

• Jo større (+) værdi, jo større kontrast i de lyse og mørke dele.

Jo mindre (-) værdi, jo mørkere er de mørke dele.

• Justeringsområde: -3 til +3

<Save>: Du kan gemme statussen for en skærm, du har justeret efter dine egne ønsker, med skærmmenuen <Mode>→<User>.

<Reset>: Gendanner tilstandsindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Brug

Brug

MENU

Size

Position

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

BESKRIVELSE

Når du bruger denne funktion, vælger du en skærmstørrelse.

<Zoom1> og <Zoom2> er deaktiveret, når indgangssignalet er PC Timing(D-Sub/HDMI) eller

<Media Play>.

• <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>

Med denne funktion kan du justere skærmpositionen, hvis den ikke er korrekt.

For at justere skal du vælge den retning, du vil flytte skærmen, og derefter flere gange trykke på den piletast, der peger i den pågældende retning.

Denne funktion virker ikke i tilstanden <Media Play>.

Hvis der vises stiplede linjer på et billede, eller skærmen ryster, kan du forbedre billedkvaliteten ved at aktivere Digital NR (støjreduktion).

Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), fungerer <Digital NR> ikke.

Hvis sortniveauet ikke passer til indgangssignalet, kan de sorte dele af et billede virke utydelige eller tågede.

Med denne funktion kan du vælge et sortniveau, der kan gøre de sorte dele mere synlige.

<Black level> kan kun indstilles for [AV], [S-Video], 480i og 576i i AV Timing (D-Sub) og RGBsignaler ved [HDMI]-input.

For [AV], [S-Video] og 480i- og 576i-signaler for AV-timing (D-Sub).

• <0 IRE> : Indstiller niveauet for sort til <0 IRE>.

• <7.5 IRE> : Indstiller niveauet for sort til <7.5 IRE>.

For RGB-signalet i tilstanden <HDMI>

• <Normal> : Anvendes i et normalt miljø.

• <Low> : Anvendes, når de mørke dele af et billede er for lyse.

Med denne funktion kan du skære kanten af et billede, når der vises unødvendige informationer eller billeder ved billedets kant.

Overscan understøttes ikke i tilstandene [AV], [S-Video] og <Media Play>.

Overscan understøttes kun, når indgangssignalet er AV-timing (D-Sub) eller AV-timing (HDMI).

Hvis <Overscan> er slået fra, vises unødvendige ekstra dele i kanterne af et billede muligvis.

I dette tilfælde skal du tænde for <Overscan>.

Ved at bruge denne funktion kan du indstille skærmtilstanden, så den er optimeret til afspilning af film

• <Off> - <Auto>

• <Film Mode> understøttes kun for [AV], [S-Video], 480i og 576i ved signalerne AV-timing

(D-Sub)

• Denne funktion virker ikke i tilstanden <Media Play>.

3-5

MENU

PC

Zoom

Dynamic Contrast

BESKRIVELSE

For pc-signaler fjerner eller reducerer de fire pc-funktioner støj, som forårsager ustabil skærmkvalitet, f.eks. skærmrystelser. Hvis støjen ikke fjernes ved at bruge finjustering, skal du justere frekvensen til maksimum og derefter udføre finjusteringen igen.

Disse funktioner er kun aktiveret for Pc-timing (D-Sub/HDMI)-indgangen fra D-Sub-stikket.

Se "Pc-timing (D-Sub/HDMI)".

• <Auto Adjustment>: Bruges til automatisk at justere frekvensen og fasen til pc-skærmen.

• <Coarse>: Bruges til at justere frekvensen, når vertikale linjer fremkommer på pc-skærmen.

• <Fine>: Bruges til at finindstille pc-skærmen.

• <Reset>: Ved at bruge denne funktion kan du nulstille pc-menuindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Du kan forstørre skærmen til den størrelse, du ønsker.

• <x1> - <x2> - <x4> - <x8>

Denne funktion er kun aktiveret, når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI).

Dynamisk kontrast justerer automatisk billedkontrasten for at bevare den generelle balance mellem lys og mørke.

• <Off>-<On>

I tilstanden <Dynamic Contrast> virker teksten på stillbilleder stadig unaturlig.

3-5-3. Setup

3-5

MENU

Install

LED Mode

BESKRIVELSE

For at tilpasse billedet til installationsplaceringen (f.eks. bag en halvgennemsigtig skærm, der hænger ned fra loftet) kan du invertere de projicerede billeder vertikalt/horisontalt.

• <Front-Floor>: Normalt billede

• <Front-Ceiling>: Horisontalt/vertikalt omvendt billede

• <Rear-Floor>: Horisontalt omvendt billede

• <Rear-Ceiling>: Vertikalt omvendt billede

Du kan ændre billedets lysstyrke ved at justere den mængde lys, som LED'en genererer.

• <Eco> : Denne tilstand er optimeret til mindre skærme mindre end 100 tommer.

Denne tilstand nedsætter lampens lysstyrke og strømforbrug for at forlænge LED'ens levetid og reducere støjen og strømforbruget.

• <Bright >: Denne tilstand anvende til at maksimere LED'ens lysstyrke, når den omgivende lysintensitet er noget lys. Da LED'ens lysstyrke forøges, reduceres LED'ens levetid muligvis, og støjen og strømforbruget forøges muligvis.

Brug

Brug

MENU

Auto Keystone

V-Keystone

Background

Test Pattern

Video Type h}

BESKRIVELSE

Hvis videoscenerne er forvrængede eller ryster, kan du kompensere for dette ved at indstille funktionen <Auto Keystone> til <On>, således at funktionen <V-Keystone> automatisk genstartes.

• <Off>-<On>

Hvis videoscener er forvrængede eller væltede, kan du kompensere for dette ved at bruge den vertikale Keystone-funktion.

Lydudgangen fra din projektor stoppes midlertidigt, når keystone (keystone) ændres.

Keystone kompenserer ikke for forvrængning på skærmmenuen.

Du kan vælge et billede eller en skærm, der skal vises, når der ikke er noget signal fra den eksterne enhed, der er tilsluttet til en projektor.

• <Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black>

Et standard testmønster indbygget i projektoren. Du kan bruge det som referencebillede til at optimere projektorens installation og til at optimere billeder.

• <Crosshatch> : Du kan kontrollere, om billedet er forvrænget eller ej.

• <Screen Size> : Du kan henvise til og vise billedformater, f.eks. 2.39: 1 eller 1.78 1.

Hvis skærmkvaliteten er unormal, fordi projektoren ikke kan identificere indgangssignaltypen automatisk i tilstandene <PC> eller <HDMI, kan du manuelt indstille indgangssignalet med Video Type.

Denne funktion virker ikke i tilstanden <Media Play>.

• I tilstanden <PC> er menuen kun aktiveret for indgangssignalet AV-timing (D-Sub). For en separat H/V-synk er den kun aktiveret for signalet 1280x720p 59,94Hz/60Hz.

• <Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>

• I tilstanden <HDMI> er <Video Type> kun aktiveret for signalerne 640x480p 59,94 Hz/60 Hz og

1280x720p 59,94 Hz/60 Hz.

• <Auto>-<PC>-<AV>

Brug

Color,

Sharpness,

Tint

PC-menu zoom

yniOwjP yniOh}P

€w‰w™Oh}P

}Œ‹G›“š“œ›••ŽGˆGyniT–œ›—œ››Œ›G™ˆGŒ•

—ŠG›“GkTzœ‰Tš›’’Œ›

}Œ‹G›“š“œ›••ŽGˆGyniT–œ›—œ››Œ›G™ˆGŒ• h}TŒ•Œ‹GOz{iSG‹‹G”UPG›“GkTzœ‰T

š›’’Œ›G

}Œ‹G›“š“œ›••ŽGˆG€w‰w™T–œ›—œ››Œ›G™ˆG

Œ•Gh}TŒ•Œ‹GOz{iSG‹‹G”UPG›“GkT zœ‰Tš›’’Œ›G h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ h’›Œ™ h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ h’›Œ™ h’›Œ™ wj

}Œ‹G›“š“œ›••ŽGˆGŒ•G—ŠG›“GoktpT

š›’’Œ›G h’›Œ™ h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™

}Œ‹G›“š“œ›••ŽGˆGŒ•Gh}TŒ•Œ‹GOz{iSG

‹‹G”UPG›“GoktpTš›’’Œ› kŒˆ’›Œ™ h’›Œ™ h’›Œ™ hœ›– hœ›–”ˆ›š’ŒG•‹š›““•ŽŒ™

T T T

3-5

3-5

MENU

Caption

Network

Reset

BESKRIVELSE

Funktionen <Caption> understøttes, når det eksterne analoge signal fra enten Video- eller S-videostikket indeholder undertekster.

• <Caption> : <Off>-<On>

• <Mode> <Caption>-<Text>

• <Channel> : <1>-<2>

• <Field> : <1>-<2>

Funktionen <Caption> er deaktiveret for tilstandene <PC> (inkl. Komponent), <HDMI> og

<Media Play>.

Afhængigt af det eksterne signal kræves der muligvis ændring af indstillingerne for <Channel> eller <Field>.

Hver <Channel> samt <Field> indeholder forskellige oplysninger. <Feltet><2> indeholder yderligere oplysninger, der supplerer de oplysninger indeholdt i feltet <Field><1>.

(Hvis der f.eks. er engelske undertekster på <Channel><1>, vil der være spanske undertekster på <Channel><2>)

Ved at tilslutte et LAN-kabel mellem pc'en og projektoren kan du anvende følgende ekstra funktioner på din pc. På din pc kan du kontrollere projektorens tilstand (LED'ens brugstid, driftsfejl, temperatur) og fjernstyre tænd/sluk af projektoren, lysstyrke og tænd/sluk for lyd.

<Network> : <On> - <Off>

<IP Setting>

• <Automatic> : Tildeler automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.

• <Manual> : Gør det muligt manuelt at indtaste IP address, Subnet mask og Gateway manuelt.

Når du har trykket på knappen [ ] for at indtaste værdier, kan du ændre værdierne med knapperne / og navigere med knapperne / . Når du har indtastet værdierne, skal du trykke på knappen ].

<Server IP Setting> : Gør det muligt at indtaste server-pc'ens IP-adresse.

For at anvende netværksfunktionen skal <Network> indstilles til <On>.

Hvis netværksforbindelsen mislykkes, skal du indtaste server-pc'ens IP-adresse under <Server

IP Setting>.

Ved at bruge denne funktion kan du nulstille flere indstillinger til fabriksindstillingerne.

• <Factory Default> : Ændrer indstillingerne til fabriksstandarderne.

• <Media Play> : Følgende funktioner er kun aktive, når projektoren ikke kan gå ind i tilstanden

<Media Play> pga. en fejl i tilstanden <Media Play>. (Kun for SP-F10M)

Kun aktiveret i tilstanden <Media Play>.

• <Recovery Mode>: Når projektoren slukkes under en firmwareopdatering, skal du bruge denne funktion til at fortsætte opdateringen.

• <OK> - <Cancel>

Ved normal brug kan du opdatere ved at vælge <Setup>→<Update/Reset>→<Firmware

Update> i menuen <Media Play>.

• <System Reset>: Når <Media Play> pludselig fryser, skal du bruge denne funktion til at genstarte <Media Play>.

• <OK> - <Cancel>

Brug

3-5-4. Option

Brug

MENU

Language

Menu Option

Sound

Auto Power On

Sleep Timer

Melody

Security

Panel Lock

Information

BESKRIVELSE

Med denne funktion kan du vælge det sprog, du vil bruge til menuskærmen.

• <Position>: Du kan flytte menuplaceringen op/ned/venstre/højre.

• <Transparency>: Du kan indstille menuens gennemsigtighed.

• <High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>

• <Display Time>: Du kan indstille menuens fremvisningstid.

• <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>

Projektoren leveres med en intern højttaler (mono) på 7 W. Brug indstillingerne herunder til at tilpasse lyden efter ønske.

• <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

Med <Auto Power On> strømforsynes projektoren. Den tændes automatisk uden at trykke på knappen Power.

• <Off>-<On>

Med Sleep Timer aktiveret, og hvis der ikke er noget indgangssignal i den angivne tid, slukkes projektoren automatisk.

(Der må ikke trykkes på knapperne på fjernbetjeningen eller øverst på projektoren i den angivne periode)

• <Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>

Denne funktion virker ikke i tilstanden <Media Play>.

Indstilles så der afspilles en melodi, når projektoren tændes eller slukkes.

• <Off>-<Low>-<Medium>-<High>

For at afskrække tyveknægte kan du indstille en adgangskode, som brugere skal indtaste, når der tændes for projektoren. Når du indstiller en adgangskode, fungerer projektoren ikke uden den.

• <Power On Protection>

• <Off > : Indtast din nuværende adgangskode, og slå beskyttelsesfunktionen fra.

• <On> : Indtast en ny adgangskode, og slå beskyttelsesfunktionen til.

• <Change Password> : Ændr din nuværende adgangskode.

• Brug de viste taltaster til at indtaste eller ændre adgangskoden.

• Hvis du glemte din adgangskode: Kontakt et Samsung servicecenter.

Du kan deaktivere knapperne på selve projektoren, så projektoren kun kan betjenes med fjernbetjeningen.

• <Off> - <On>

Du kan kontrollere eksterne signalkilder, billedopsætning, pc-billedjustering og LED-brugstid.

3-5

3-6 Netværksadministration

3-6-1. Administration med en webbrowser

Med en webbrowser kan du overvåge og styre én projektor fra en pc uden at installere nogen software. Inden du kan anvende en webbrowser, skal du tilslutte din projektor til dit lokalnetværk. Der er retningslinjer for, hvordan du tilslutter til et netværk, i afsnit 2-

18, Tilslutning til et netværk.

For at styre flere projektorer fra en enkelt pc skal du installere og køre Samsung Projector Manager.

For informationer om Samsung Projector Manager skal du gå til 3-6-2.

Kontroller netværksforbindelsen mellem pc'en og projektoren, inden du tilslutter webbrowseren. Hvis netværksforbindelsen er mislykkedes, er webbrowservinduet muligvis ikke tilgængeligt for brug.

• For at anvende webbrowseren skal din pc overholde følgende minimumssystemkrav:

• RAM : Mere end 10 MB

• Harddisk>-kapacitet: Mere end 10 MB

• Skærmopløsning: Mere end 640 x 480

• Understøttet operativsystem: Microsoft Windows XP, Windows Vista

• Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere version, Netscape Navigator 9 eller nyere version, Mozilla FireFox

3.0.x eller nyere version, Google Chrome.

1.

Tilslutning

• Indtast projektorens IP-adresse på webbrowserens adresselinje.

Find projektorens IP-adresse ved at trykke på knappen [MENU] og vælge <Setup> -> <Network> -> <IP Setting>.

• Vinduet Network Projector vises. For informationer om kontrolelementer i vinduet Network Projector skal du se elementer i afsnit 3-5, Brug af skærmjusteringsmenuen.

• Visse funktioner, der er nævnt i 'Brug af skærmjusteringsmenuen' kan ikke anvendes i webbrowseren pga. begrænsninger i fjernstyringen via netværket.

3-6 Brug

3-6-2. Projektoradministration med pc-software

Du kan overvåge og styre mere end én projektor med Samsung Projector Manager.

Når du installerer eller bruger Samsung Projector Manager på din pc, skal du logge ind som en Administrator.

Hvis du logger ind med dit personlige login, skal dette login have fulde administratorrrettigheder.

• For at anvende Samsung Projector Manager skal din pc overholde følgende minimumssystemkrav:

• RAM: Mere end 10 MB

• Harddisk>-kapacitet: Mere end 10 MB

• Skærmopløsning: Mere end 640 x 480

• Understøttet operativsystem: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1.

Installation af Samsung Projector Manager

• Klik på 'Samsung Projector Manager' på den medfølgende cd.

• Installer i henhold til de instruktioner, der vises på pc-skærmen.

2.

Kørsel af Samsung Projector Manager

Når installationen af Samsung Projector Manager og projektorens network setup er udført, er Samsung Projector Manager parat til brug.

• Klik på Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

• Vinduet Samsung Projector Manager vises.

3.

Brug af Samsung Projector Manager

• Projektorgruppering og -registrering

• For automatisk at gennemse projektorer, der er sluttet til pc'en: Tryk på <Tools>→<Auto Search>

Brug 3-6

• For at gruppere eller direkte registrere projektorer: Vælg <List>→<Projector>, højreklik på <Network Projector> under

<Projector List>, og vælg derefter <Add Projector>.

• Angiv et Projector Name, en IP Address og et Group Name for at registrere, og tryk derefter på ADD.

Enhver gruppe, hvor navnet ikke er angivet, får automatisk navnet <Default Group>. For at fjerne og/eller omdøbe en registreret projektor skal du højreklikke og derefter vælge Delete og/eller Rename.

Hvis en projektor ikke vises på din Projector List efter registrering, skal du kontrollere, om netværksforbindelsen og netværksindstillingerne er konfigureret korrekt. Se afsnit 2-18, Tilslutning til et netværk og afsnit 3-5-3,

<Setup>→<Network> for informationer og instruktioner.

For gemme eller hente informationer om den registrerede projektor skal du vælge <File>→<Export Config>.

• Projektoradministration

• Du kan kontrollere en projektor-LED's brugstid, temperatur, drift, fejl mv. i realtid.

3-6

: Du kan vise en projektors navn, IP-adresse, gruppe, tænd/sluk-status, LED-brugstid, driftsfejl (repræsenteret med ikoner) mv. i realtid.LED'en er nået til slutningen af dens levetid.

Brug

Samsung Projector Manager viser ikoner, der indikerer en projektors status. Ikonerne er vist i tabellerne herunder. Hvis ikonerne indikerer, at der er et problem med projektoren, skal du se "Håndtering af indikatorproblemer" i afsnit 3-4, LED-indikationer.

Advarsler og fejlstatusikoner

IKONER STATUS

Fejl

STATUS

Lampen har nået slutningen af dens levetid.

HANDLING

Se handling 4 i Løsning af indikatorproblemer.

Fejl Køleblæser 1 fungerer ikke normalt.

Fejl Køleblæser 2 fungerer ikke normalt.

Se handling 1 i Løsning af indikatorproblemer.

Fejl Køleblæser 3 fungerer ikke normalt.

Fejl

Advarsel

Fejl

Fejl

Køleblæser 4 fungerer ikke normalt.

Den interne temperatur i projektoren er steget til over grænsen.

Se handling 3 i Løsning af indikatorproblemer.

Den interne temperatur i projektoren er steget til over grænsen.

Se handling 3 i Løsning af indikatorproblemer.

Den interne temperatur i projektoren er steget til over grænsen.

Se handling 3 i Løsning af indikatorproblemer.

Statusikoner for temperaturniveau

IKONER STATUS

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

STATUS HANDLING

Projektorens interne temperatur er normal

(standby-tilstand)

Projektorens interne temperatur er normal

(lav).

Projektorens interne temperatur er normal

(medium).

Projektorens interne temperatur er normal

(en anelse for høj).

Projektorens interne temperatur er højere end grænsen

Projektorens interne temperatur er for høj.

Projektoren er slukket automatisk.

Ingen. Den er normal.

Ingen. Den er normal.

Ingen. Den er normal.

Ingen. Den er normal.

Se handling 2 i Løsning af indikatorproblemer.

Se handling 3 i Løsning af indikatorproblemer.

Brug 3-6

• Administration af projektorer

: Brug ikonerne i <Projector List> (gælder kun for 'V'-mærkede projektorer i overvågningsvinduet)

(Refresh): Opdaterer projektorens status.

(Power On): Tænder for projektoren.

(Power Off): Slukker for projektoren.

(Switch Source): Vælger en kilde blandt HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.

(Blank Off/Blank On): Tænder eller slukker for projektorens skærm.

(Mute Off/Mute On): Tænder/slukker for projektorens lyd.

3-6

(Juster formatforhold): Justerer formatforholdet for en projektor til enten 16:9 eller 4:3.

Hvis den tilsluttede kilde ikke har funktionen <Media Play>, er <MP> ikke tilgængelig på kildelisten.

: Tilslutning af webbrowseren fra Samsung Projector Manager

Ved at tilslutte webbrowseren i Samsung Projector Manager kan du anvende flere forskellige funktioner. For at oprette webbrowserforbindelsen skal du vælge en projektor at tilslutte til og derefter højreklikke for at vælge <WebControl>.

Hvis webbrowserforbindelsen mislykkes, skal du kontrollere, om netværksforbindelsen (se 2-18, Tilslutning til et netværk ) og netværksindstillingerne (se 3-5-3, Setup > Network) er konfigureret korrekt.

Betjening af én projektor med både Samsung Projector Manager og WebControl på samme tid kan medføre langsom pc-betjening eller en fejl.

• Brug af funktionen Schedule

Med funktionen Schedule kan du administrere dine projektorer mere effektivt.

Brug

Hvis du vælger <List>→<Schedule>, vises følgende vindue.

Skærmbilledet har fire knapper:

• <New>: Tilføjer en projektor, du kan lave en plan for.

• <Delete >: Sletter planen for en valgt projektor.

• <Delete All> : Sletter planen for alle projektorerne.

• <Edit> : Redigerer planen for en valgt projektor.

• Registrering af en ny plan

Følg følgende trin for at registrere en ny plan:

1. Tryk på knappen New. Skærmbilledet New Schedule vises.

Brug

2. Vælg de projektorer, der skal anvende den nye plan, fra feltet <Select Projectors>. Når du vælger en projektor, vises et mærke i afkrydsningsfeltet til venstre for den.

3. Indstil <new schedule> <Title>, <Repeat>, <Time> og <Work>, og indtast en <Description> for planen. Forklaringer for hvert af udtryk er herunder:

-<Title> : Indstiller navnet på en plan

-<Repeat> : Indstiller planens gentagelse (<Once> - udføres kun én gang, <Every> - angiver en gentagelsesdag)

-<Time> : Bestemmer det tidspunkt, hvor en plan udføres

-<Work >: Indstiller kildeskift eller <Power On>/<Power Off>

-<Description> : Viser en detaljeret beskrivelse af en plan

4. Tryk på <ADD>, når du har indtastet alle informationerne.

Du kan vise en plans registreringshistorik. Du kan også vise en plans status. Statuskoderne er herunder:

-<Complete>: Plan udført.

-<Waiting>: Planen venter stadig på udførelse.

-<Running>: Den gentagende plan kører.

3-6

3-6

• For gemme eller hente den registrerede plan: Vælg <File>→<Export Config>.

• Hvis du vil anvende en plan hentet af <Import Config> , skal du hente informationer om projektoren på forhånd.

• Andre indstillinger

Valgmuligheden <Tools> på menulinjen indeholder to menuelementer, <Configure Monitoring Items> og <Options>.

- <Configure Monitoring Items>

Med <Configure Monitoring Item> kan du vælge et element, der skal vises i overvågningsvinduet. Når du har valgt elementet, kan du indstille visningsprioriteten for elementet ved at flytte det op eller ned på listen med elementer, du har valgt til visning.

- <Options>

<Automatically Run> – Når der tændes for pc'en, starter Samsung Projector Manager automatisk.

<Minimize to system tray> – Samsung Projector Manager til systembakken.

<File> indeholder to valgmuligheder.

- <File> →<Export Config>: Gemmer alle konfigurationsindstillingerne under Samsung Projector Manager med de

ønskede filnavne i de tilhørende mapper.

- <File> →<Import Config>: Importerer en gemt konfigurationsfil. Indstiller Samsung Projector Manager med de gemte indstillinger.

Brug

4 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

4-1 Tilslutning af en USB-lagringsenhed og forholdsregler

4-1-1. Tilslutning af en USB-enhed

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

1.

Tilslut din USB-enhed til USB-stikket på bagsiden af projektoren.

- Hovedsiden af menuen <Media Play> vises.

Hovedsiden af <Media Play> kan også åbnes ved at trykke på knappen [MENU] og vælge <Input>→<Source

List>→<Media Play>

• Understøttede filsystemer: FAT, FAT32 (NTFS understøttes ikke.)

• Flere partitioner understøttes ikke.

• Projektoren er ikke kompatibel med en multikortlæser eller en USB-hub.

[Valg af enhed]

2.

Naviger til den type medium, du vil vise, med knapperne ▲/▼, og tryk på knappen [ ].

3.

Naviger til <Internal Memory> eller <USB> med knapperne ▲/▼, og tryk derefter på knappen [ ].

[Valg af fil]

4.

Naviger til den fil eller mappe, du vil vise eller åbne, med knapperne ▲/▼, og tryk på knappen [ ].

For mapper med dokumenter, musik og film vises der et tal ved siden af mappen, der angiver, hvor mange dokument-, musik- eller filmfiler der er i mappen. Ved fotomapper viser skærmen antallet af fotofiler, når du navigerer hen til mappen.

5.

Naviger til den fil, du vil vise, med knapperne ▲/▼, og tryk på knappen [ ].

Funktionen Media Play (kun for SP-F10M) 4-1

4-1-2. Forholdsregler ved brug af USB-lagringsenhed

• Dette produkt understøtter ikke multikortkortlæsere.

• Dette produkt fungerer ikke, hvis USB-lagringsenheden er tilsluttet via en USB-hub.

• Visse produkter, der ikke overholder USB-standardspecifikationerne, fungerer muligvis ikke normalt.

• En USB-lagringsenhed med automatisk genkendelse eller dens egen driver fungerer muligvis ikke normalt.

• En USB-lagringsenhed, der kun anvender en bestemt driver, genkendes muligvis ikke.

• Genkendelseshastigheden for USB-lagringsenheden kan variere fra enhed til enhed.

• Sluk ikke for produktet, eller træk ikke en tilsluttet USB-lagringsenhed ud, mens USB-lagringsenheden er i brug. Hvis du gør det, kan det medføre skade på USB-lagringsenheden eller de gemte filer.

• Brug en USB-lagringsenhed, der indeholder normale filer. Unormale filer kan medføre fejlfunktion, eller filerne afspilles muligvis ikke.

• USB-lagringsenheder skal formateres med filsystemet FAT eller FAT32 (anbefales), der understøttes af Windows.

<Media Play> fungerer muligvis ikke normalt, hvis USB-lagringsenheden formateres med et andet filsystem.

• Hvis USB-lagringsenheden bruger ekstern strømforsyning, skal du tilslutte USB-lagringsenheden til den eksterne strømkilde.

• Brug det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden ved tilslutning til projektoren. (For flere informationer om køb af kabler og eksterne enheder skal du kontakte de pågældende producenter.)

• Vi garanterer ikke, at <Media Play> fungerer, hvis der forekommer en fejlfunktion i en ekstern enhed, der skyldes brug af et kabel, der ikke overholder de angivne standarder.

• Da dataene i USB-lagringsenheden kan blive beskadiget, skal du sikkerhedskopiere vigtige data for at undgå tab.

• Ved brug af en USB-lagringsenhed sammen med projektoren understøttes undermapper med en maksimal dybde på 4 fra den øverste mappe. Hvis antallet af filer (inkl. mapper) i den samme mappe overstiger 2.900, genkendes den ikke

Hvis der er et stort antal filer på en USB-enhed, kan det tage længere tid at vise de enkelte filer.

• Flere partitioner understøttes ikke.

• Hvis en ekstern hukommelsesenhed ikke fungerer efter tilslutning til projektoren, så prøv at tilslutte den til en pc. Hvis den stadig ikke fungerer normalt, skal du kontakte fabrikanten af hukommelsesenhedens servicecenter eller kundeservice.

4-1 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

4-2 Documents

Du kan se dokumentfiler i forskellige formater, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed eller i projektorens interne hukommelse.

Menu vist fra skærmen Dokumenter

Skærmen Dokumenter.

Nedenstående menu vises, når du trykker på knappen [MEDIA.P], mens skærmen Dokumenter vises.

• Hvis der vises en skærm eller et element, og du derefter trykker på knappen [MEDIA.P], vises den menu, der svarer til det valgte element.

• Alt afhængigt af den aktuelle sprogindstilling vises mappenavne, filnavne eller tekst i et dokument muligvis forkert.

Hvis det sker, skal du trykke på knappen [MENU] og ændre sprogindstillingen i <Language> under <Option>.

MENUELEMENT

View

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

BESKRIVELSE

Viser et dokument.

Hvis der er tilsluttet en ekstern hukommelsesenhed (USB-hukommelsesenhed), kan filerne på den eksterne hukommelsesenhed kopieres til projektorens interne hukommelse og omvendt.

Kopierer alle filer til intern og ekstern hukommelse.

Sletter den valgte fil.

Sletter alle filer i en mappe.

Menu under visning af et dokument

Vælg den fil, du vil bruge, med knapperne ▲/▼ på projektoren eller fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen, mens du viser et dokument

MEDIA.P

: Åbn dokumentmenuen

• Gå til forrige eller næste side

Gå til forrige eller næste ark i en Excel-fil

• ▲/▼/ / : Retningsknapper

• : Forstørrer et dokument

• : Går tilbage til forrige trin

• : Viser oplysninger om tilgængelige knapper

Hvis du trykker på knappen [MEDIA.P], når du viser et dokument, vises følgende menu.

Funktionen Media Play (kun for SP-F10M) 4-2

MENUELEMENT

Zoom

Page Navigation

Page Map

Aspect Ratio

Rotate

Encoding

Videoclip

BESKRIVELSE

Forstørrer eller formindsker et dokument.

• <Zoom In> : Forstørrer et dokument (intervaller på 25 % i området fra 100 % ~ 500 %).

• <Zoom Out> : Formindsker et dokument.

• <Custom> : Forstørrer eller formindsker skærmen med en bestemt procentdel.

• <100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>

Forstør eller formindsk en dokumentvisning med knappen eller på fjernbetjeningen.

Gå direkte til en bestemt side.

• Indtast et sidetal med knapperne / og / , se sidetallet i eksempelvinduet i øverste højre hjørne af skærmen, og vælg derefter <Go> for at gå til den side.

Viser zoomområdet.

• <Off> - <On>

• Hvis der zoomes ind på en side, vises det forstørrede område i vinduet <Page Map> i det

øverste højre hjørne.

• Hvis der ikke zoomes ind på en side, vises vinduet <Page Map> ikke.

• <Fit to Screen > : Tilpasser et dokument til skærmstørrelsen.

• <Original Fit> : Viser et dokument i dets oprindelige størrelse.

• <Fit to Width> : Tilpasser et dokument til skærmbredden.

• <Fit to Height> : Tilpasser et dokument til skærmhøjden.

Drejer et dokument i en bestemt vinkel.

Vælg den vinkel, du vil bruge, med knapperne / , og tryk derefter på knappen [ ].

• <0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>

Kun understøttet i PDF-format.

For at vise en tekstfil (.TXT) uden korrupte tegn skal du vælge det sprog, filen oprindeligt blev oprettet i.

Vælg sproget med retningstasterne.

• <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>

- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> -

<Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>

(Eksempel: For at vise en tekstfil oprettet på tysk: Vælg <Germany>)

• Vælg <Central Europe> for nogle europæiske lande, hvis sprog ikke findes på listen.

• Filer oprettet på engelsk kræver ingen kodning.

Denne funktion anvendes til at afspille en video kædet til et PowerPoint-dokument (.ppt).

Vælg den videofil, du vil afspille, fra præsentationsdiaset.

• Kun aktiveret for præsentationsdias hvortil der er kædet et videoklip.

• Den kædede videofil skal være i samme mappe som den tilhørende dokumentfil.

• Se de understøttede filformater i afsnittet '4-7 Understøttede filformater'.

• Hentetiden kan være længere i forbindelse med store filer.

• Dette produkt fungerer muligvis ikke korrekt, hvis filen ikke overholder standarderne eller er beskadiget.

• Dette produkt fungerer muligvis ikke korrekt, hvis en fil indeholder for mange data til, at de kan vises på skærmen.

Det kan f.eks. være for mange data i ét ark i en Excel-fil.

• Dette produkt understøtter kun én skrifttype. Hvis et skærmbillede indeholder andre skrifttyper, er det billede, som

4-2 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

Media Play viser, muligvis anderledes end det originale skærmbillede.

Eksempel:

• Placeringen af linjeskift i en sætning kan blive ændret.

• Placeringen af sideskift i et Microsoft Word-dokument kan blive ændret.

- Hvis dette sker, vises dokumentet muligvis ukomplet, afhængigt af egenskaberne for <Picture>, <Shapes> eller

<Object> i Microsoft Word. (Se vejledningen til Microsoft Word for flere oplysninger om layoutegenskaberne.)

• Dette produkt understøtter ikke alle funktioner i den originale fil. F.eks. animeringsfunktionen i en PowerPoint-fil.

• Produktet understøtter ikke krypterede filer (DRM).

Funktionen Media Play (kun for SP-F10M) 4-2

4-3 Photo

Se et diasshow med fotos, der ligger på en USB-hukommelsesenhed eller i projektorens interne hukommelse.

Menu på skærmen Miniaturefotos

Skærmen Miniaturefotos.

Nedenstående menu vises, når du trykker på knappen [MEDIA.P], mens skærmen Miniaturefotos vises.

• Hvis der vises en skærm eller et element, og du derefter trykker på knappen [MEDIA.P], vises den menu, der svarer til skærmen eller elementet.

• Alt afhængigt af den aktuelle sprogindstilling vises mappe- eller filnavne muligvis forkert.

Hvis det sker, skal du trykke på knappen [MENU] og ændre sprogindstillingen i <Language> under <Option>.

MENUELEMENT

Start Slideshow

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Set as Background

Set as custom logo

BESKRIVELSE

Starter et diasshow.

• <All Photos>: Afspiller fotos efter filnavn.

• <Photo in Folder>: Afspiller fotos i en bestemt mappe efter filnavn.

• <Shuffle All Photos>: Afspiller fotos fundet i en bestemt hukommelsesenhed i tilfældig rækkefølge.

• <Shuffle Photo in Folder>: Afspiller fotos i en bestemt mappe i tilfældig rækkefølge.

• <Repeat One Photo>: Afspiller et bestemt foto igen og igen.

Hvis der er tilsluttet en USB-hukommelsesenhed til projektoren, kan du kopiere filer fra USB-enheden til projektoren interne hukommelse og fra den interne hukommelse til USB-enheden.

Kopierer alle filer til intern hukommelse eller en til USB-enhed.

Sletter et valgt billede.

Sletter alle billedfiler på en USB-lagringsenhed.

Indstiller et bestemt billede som baggrundsbillede på hovedsiden i <Media Play>.

Indstiller det valgte billede som projektorens logo.

• For at anvende denne mulighed: Tryk på [MENU], og gå til <setup>. Kontroller, at

<Background> er indstillet til <Custom Logo>.

• Den anbefalede opløsning for et billede, der skal indstilles som brugerlogoet, er 600x300.

For at bruge denne funktion i din præsentation skal du konvertere generelle tekstbehandlingsfiler, inden du gemmer dem på en USB-lagringsenhed.

Konverter f.eks. .ppt-filer (Microsoft Powerpoint) til → .jpg /.bmp /.gif

Konverter .pdf-filer (Adobe Acrobat) til → .jpg

Advarsel: Sørg for at gemme billedfiler på din USB-lagringsenhed i den rækkefølge, de skal præsenteres i.

4-3 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

Diasshow

Vælg den fil, du vil bruge, med knapperne ▲/▼ på projektoren eller fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen under et diasshow

MEDIA.P

: Åbn fotomenuen.

• / : Se det forrige eller det næste foto.

• : Sætter et diasshow på pause eller fortsætter det.

• : Går tilbage til forrige trin

• : Kun aktiveret i dokument- og filmmenuen.

Hvis du trykker på knappen [MEDIA.P], når du viser et diasshow, vises følgende menu.

MENUELEMENT BESKRIVELSE

Stop Slideshow / Start

Slideshow

Slideshow Setting

Play Mode

Rotate

Aspect Ratio

Delete

Set as Background

Stopper eller starter et diasshow.

<Transition> : Vælger tilstanden for diasshow.

• <No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random>

<Speed> : Justerer hastigheden for afspilning af diasshow.

• <Fast> - <Normal> - <Slow>

<Mode> Vælger manuel (se et efter et) eller auto (diasshow) afspilning.

• <Auto> - <Manual>

Hvis du har valgt <Manual>, kan du navigere mellem fotos med knapperne </> på projektoren eller knapperne / på fjernbetjeningen.

• <All photos> : Afspiller alle tilgængelige billedfiler.

• <Photo in Folder> : Afspiller alle billedfiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all photos> : Afspiller tilfældigt alle tilgængelige billedfiler på en USB-lagringsenhed.

• <Shuffle photo in Folder> : Afspiller tilfældigt alle billedfiler i en valgt mappe.

• <Repeat one photo> : Viser en billedfil igen og igen.

Drejer et foto i en bestemt vinkel.

Vælg den vinkel, du ønsker, med knappen [ ].

• <90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>

• <Original Fit> : Viser et foto, der er mindre end skærmen, i den oprindelige størrelse eller mindsker et foto, der er større end skærmen, i direkte proportion med skærmstørrelsen.

• <Auto Fit> : Ændrer størrelsen på et foto, så det passer til skærmen. Fotoets oprindelige sideforhold (billedet kan beskæres horisontalt eller vertikalt) bevares.

• <Fit to Width> : Ændrer størrelsen på et foto, så det passer til skærmbredden.

• <Fit to Screen > : Forstørrer eller mindsker størrelsen på et foto, uanset fotoets sideforhold, så det passer til fuld skærm.

Sletter den valgte fil.

Indstiller et bestemt billede som baggrundsbillede på hovedsiden i <Media Play>.

Funktionen Media Play (kun for SP-F10M) 4-3

MENUELEMENT

Background Music

Set as custom logo

BESKRIVELSE

• <On> : Afspiller musik angivet som baggrundsmusik efter filnavn.

• <Off> : Stopper den baggrundsmusik, der afspilles.

• <Music Setting> : Angiver baggrundsmusik for et diasshow.

Indstiller det valgte billede som projektorens logo.

• For at anvende denne mulighed: Tryk på [MENU], og gå til <setup>. Kontroller, at

<Background> er indstillet til <Custom Logo>.

• Den anbefalede opløsning for et billede, der skal indstilles som brugerlogoet, er 600x300.

4-3 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

4-4 Music

Lyt til musikfiler gemt på en USB-hukommelsesenhed eller i projektorens interne hukommelse.

Menu på skærmen Musikliste.

Skærmen Musikliste.

Nedenstående menu vises, når du trykker på knappen [MEDIA.P], mens skærmen Musikliste vises.

• Hvis der vises en skærm eller et element, og du derefter trykker på knappen [MEDIA.P], vises den menu, der svarer til skærmen eller elementet.

• Alt afhængigt af den aktuelle sprogindstilling vises mappe- eller filnavne muligvis forkert.

Hvis det sker, skal du trykke på knappen [MENU] og ændre sprogindstillingen i <Language> under <Option>.

MENUELEMENT

Play Music

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

BESKRIVELSE

Afspiller musikfiler.

• <All musics > : Afspiller musik efter filnavn.

• <Music in Folder> : Afspiller musik i en bestemt mappe efter filnavn.

• <Shuffle all musics> : Afspiller musik i en bestemt hukommelsesenhed i tilfældig rækkefølge.

• <Shuffle music in Folder> : Afspiller musik i en bestemt mappe i tilfældig rækkefølge.

• <Repeat one music> : Afspiller en bestemt musikfil igen og igen.

Hvis der er tilsluttet en ekstern USB-hukommelsesenhed til projektoren, kan filerne på den eksterne hukommelsesenhed kopieres til projektorens interne hukommelse og omvendt.

Kopierer alle filer til intern eller ekstern hukommelse.

Sletter en valgt musikfil.

Sletter alle musikfiler på en USB-lagringsenhed.

Der vises en menu, når du afspiller musik.

Vælg den fil, du vil bruge, med knapperne ▲/▼ på projektoren eller fjernbetjeningen.

Brug af fjernbetjeningen under afspilning af musik:

MEDIA.P

: Åbner musikmenuen

• / : Afspiller den forrige eller den næste musikfil.

• : Sætter musik på pause eller genoptager den.

• : Går tilbage til forrige trin

• : Kun aktiveret i dokument- og filmmenuen.

Hvis du trykker på knappen [MEDIA.P], når du afspiller musik, vises følgende menu.

Funktionen Media Play (kun for SP-F10M) 4-4

Alt afhængigt af den aktuelle sprogindstilling vises musikfilinformationerne [ trykke på knappen [[MENU] og ændre sproget i <Language> under <Option>.

] muligvis forkert. Hvis det sker, skal du

MENUELEMENT

Play Mode

BESKRIVELSE

• <All musics > : Afspiller alle tilgængelige musikfiler.

• <Music in Folder> : Afspiller alle musikfiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all musics> : Afspiller alle tilgængelige musikfiler tilfældigt.

• <Shuffle music in Folder> : Afspiller tilfældigt alle musikfiler i en valgt mappe.

• <Repeat one music> : Afspiller en valgt musikfil igen og igen.

4-4 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

4-5 Movie

Se videofiler gemt på en USB-hukommelsesenhed eller i projektorens interne hukommelse.

Menu på skærmen Filmliste.

Skærmen Filmfil.

Nedenstående menu vises, når du trykker på knappen [MEDIA.P], mens skærmen Filmliste vises.

• Hvis der vises en skærm eller et element, og du derefter trykker på knappen [MEDIA.P], vises den menu, der svarer til skærmen eller elementet.

• Alt afhængigt af den aktuelle sprogindstilling vises mappe- eller filnavne muligvis forkert.

Hvis det sker, skal du trykke på knappen [MENU] og ændre sprogindstillingen i <Language> under <Option>.

MENUELEMENT

Play Movie

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

BESKRIVELSE

Afspiller videofiler.

• <All Movies > : Afspiller videofiler efter filnavn.

• <Movie in Folder > : Afspiller videofiler i en bestemt mappe efter filnavn.

• <Shuffle All Movies> : Afspiller videofiler i en bestemt hukommelsesenhed i tilfældig rækkefølge.

• <Shuffle Movie in Folder> : Afspiller videofiler i en bestemt mappe i tilfældig rækkefølge.

• <Repeat One movie> : Afspiller en bestemt videofil igen og igen.

Hvis der er tilsluttet en ekstern USB-hukommelsesenhed til projektoren, kan filerne på den eksterne hukommelsesenhed kopieres til projektorens interne hukommelse og omvendt.

Kopierer alle filer til intern eller ekstern hukommelse.

Sletter den valgte fil.

Sletter alle filer i en mappe.

Der vises en menu, når du afspiller en film

Vælg den fil, du vil bruge, med knapperne ▲/▼ på projektoren eller fjernbetjeningen.

Funktionen Media Play (kun for SP-F10M) 4-5

Brug af fjernbetjeningen under afspilning af video:

MEDIA.P

: Åbner videomenuen

• / : Afspiller den forrige eller den næste videofil

• : Sætter video på pause eller genoptager den

• : Går tilbage til forrige trin

• : Viser oplysninger om tilgængelige knapper

Hvis du trykker på knappen [MEDIA.P], når du afspiller en film, vises følgende menu.

MENUELEMENT

Play Mode

Subtitle Setting

Aspect Ratio

BESKRIVELSE

• <All Movies > : Afspiller alle tilgængelige videofiler.

• <Movie in Folder > : Afspiller alle videofiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all movies > : Afspiller alle tilgængelige videofiler tilfældigt.

• <Shuffle movie in Folder> : Afspiller tilfældigt alle videofiler i en valgt mappe.

• <Repeat one movie > : Afspiller en valgt videofil igen og igen.

• <Subtitle Setting>: Skifter undertekstfunktionen til <On> eller <Off>

• <Language > : Vælger undertekstsproget.

• <Background> : Ændrer baggrundsindstillingerne for undertekster.

• <On> - <Off>

• <Position>: Ændrer indstillingerne for placering af undertekster.

• <Down> - <Up> - <Reset>

• Videoen skal have eksterne undertekster for at vise dem, når undertekstfunktionen er tændt.

• Se oversigten over understøttede filtyper for undertekster. Se "4-7 Understøttede filformater".

• Undertekstfilerne skal befinde sig i samme bibliotek som videofilen.

• <Font> : Ændrer indstillingerne for <Font Size>, <Font Color> og <Shadow Effect> for undertekster.

• <Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>

• <Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>

• <Shadow Effect> : <Off> - <On>

• <Sync> : Bruges i tilfælde af uoverensstemmelse mellem video og undertekster.

• <- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset>

Understøttes ikke for videofiler med interne undertekster.

Ændrer indstillingerne for skærmforholdet.

• <4:3> - <16:9> - <Original Ratio>

4-5 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

4-6 Settings

Brug knapperne ▲/▼/ til at navigere til og få adgang til nedenstående indstillingsmenuer.

MENUELEMENT

Options

Preference

BESKRIVELSE

<Button Sound> : Ændrer lydindstillingerne for knapperne i menuen <Media Play> menu.

• <Off> - <On>

<Internal Memory Copy> : Ændrer størrelsen på fotos, du vil kopiere til intern hukommelse.

• <Original Size> : Kopierer fotos til den originale størrelse til intern hukommelse.

• <Resized> : Mindsker størrelsen på fotos i henhold til den optimale skærmopløsning og kopierer derefter.

<Open Source License> : Kontakt Samsung pr. e-mail ([email protected]), hvis du

ønsker at sende forespørgsler og spørgsmål om open sources.

<Home Background> : Vælger det billede, der vises på hovedsiden i <Media Play>.

• <Default> : Viser standardbilledet, der følger med projektoren.

• <Custom> : Viser det billede, du har valgt som baggrundsbillede.

<DivX(R)VOD> : Du kan vise den certificerede registreringskode for projektoren, når du anvender

Video on Demand-tjenesten (VOD) fra DivX.

DivX®VOD

OM DIVX-VIDEO:

• DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til 320x240

Kan muligvis afspille DivX®-video op til 720x480

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

• Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX Video-on-Demand

(VOD) -indhold. For at generere registreringskoden: Find DivX VOD-afsnittet i enhedens opsætningsvejledning. Gå til vod.divx.com med denne kode for at færdiggøre registreringsprocessen og for at lære mere om DivX VOD.

Pat. 7,295,673

Funktionen Media Play (kun for SP-F10M) 4-6

MENUELEMENT BESKRIVELSE

Update/Reset • <Firmware Update > : Opdaterer firmware.

Se afsnit '4-6-1 Firmwareopdatering'.

• <Reset Settings > : Nulstiller de indstillinger, der er tilpasset af brugeren

• <Product Information> : Viser firmwareversion og copyrightoplysninger for projektoren.

Safely Remove USB Fjerner din USB-enhed sikkert.

Hvis meddelelsen <You can remove the USB.> vises, kan du fjerne USB-enheden.

4-6-1. Firmware Update

Hent den seneste firmwareversion på Samsung Electronics' websted (http://www.samsung.com), og gennemfør installationen.

• Da der kan slettes data i den interne hukommelse under en opdatering, skal du altid sikkerhedskopiere dine data.

• Fjern ikke den eksterne hukommelsesenhed (USB) under opdateringen.

• Tryk ikke på nogen knapper under opdateringen.

• Sluk ikke for projektoren under opdateringen.

• Når opdateringen er gennemført, skal du slukke for projektoren, fjerne den eksterne hukommelsesenhed (USB) og derefter tænde for projektoren igen.

• Vælg <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information>, og se, om opdateringen af softwareversionen er blevet gennemført.

Inden du opdaterer software!

1.

Klargør en USB-hukommelsesenhed.

2.

Overfør den seneste firmwareversion fra Samsung Electronics' websted til din pc.

3.

Tilslut USB-hukommelsesenheden til pc'en.

4.

Kopier den overførte software til USB-hukommelsesenheden.

Sådan opgraderes software

1.

Tilslut USB-hukommelsesenheden til projektoren.

2.

Åbn hovedsiden af <Media Play>.

3.

Naviger til <Settings> med knapperne [▲/▼], og tryk derefter på knappen [ ].

4.

Naviger til <Update/Reset> med knapperne [▲/▼], og tryk derefter på knappen [ ].

5.

Vælg <Firmware Update> med knappen [ ].

• Opdateringen starter automatisk.

4-6 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

4-7 Understøttede filformater

Understøttede filformater

ELEMENT

Dokument

Foto

Musik

FILTYPE

MS Word 97~2007 (doc, docx)

Adobe PDF 1,2 ~1,7 (pdf)

MS PowerPoint 97 ~ 2007 (ppt, pptx)

MS Excel 95 ~2007 (xls, xlsx)

Text ( txt)

JPEG

• Formatet Progressiv understøttes ikke.

• CYMK-farve understøttes ikke (vises som sort/hvid)

• Beskæringsfunktionen understøttes ikke (større opløsning end 1024x768)

MP3 (samplingshastighed: 8~320Khz)

WMA (samplingshastighed: 8~384Khz)

ELEMENT

Film

FILTYPE

AVI

ASF (WMV)

MP4

(MPEG, MPG)

CODEC

Divx 3,11

Divx 4.x

Divx 5,1

Divx 6,0

XviD

MPEG-4 SP

MPEG-4 ASP

Windows Media Video 9

MPEG1

BEMÆRKNINGER

(MAKSIMAL

OPLØSNING/

BITHASTIGHED MV.)

Opløsning: 720X480

Billeder/sek.: 30

Mbps: 2

Opløsning: 720X480

Billeder/sek.: 30

Mbps: 8

LYDCODEC

16000

22050

24000

32000

44100

48000

Understøttet format

MP3

AC3

ADPCM

(MULAW, ALAW)

AAC

HE_AAC (AAC+)

WMA

Lydsamplingshastighed:

8000

11025

12000

Understøttede undertekstformater

Funktionen Media Play (kun for SP-F10M) 4-7

SAMI

SubRip

SubViewer

Micro DVD

NAVN FILE EXTENSION

.smi

.srt

.sub

.sub eller .txt

HTML

Strengbaseret

Strengbaseret

Strengbaseret

FORMAT

4-7 Funktionen Media Play (kun for SP-F10M)

5 Fejlfinding

5-1 Inden du anmoder om service

Kontroller følgende, inden du anmoder om after-sales-service. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte dit nærmeste

Samsung Electronics servicecenter.

Installation og tilslutning

Menu og fjernbetjening

Problem

Ingen strøm.

Jeg vil installere min projektor i loftet.

Kan ikke tilslutte en ekstern kilde.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Jeg kan ikke vælge en menu.

Fejlfinding

Kontrollér strømkablets tilslutninger.

Installationsmontering til loftet sælges separat. Kontakt din lokale forhandler.

Sørg for, at tilslutningskablet/kablerne er tilsluttet rigtigt til den korrekte port. Hvis enheden ikke er tilsluttet korrekt, kan den ikke vælges.

Kontrollér, at den korrekte eksterne kilde er valgt.

Kontroller batteriet i fjernbetjeningen. Hvis der er noget galt med batteriet, skal det udskiftes med et nyt batteri med den kapacitet, der anbefales.

Sørg for at rette fjernbetjeningen mod sensoren på bagsiden af enheden og i en afstand af højst ca. 10 meter. Fjern genstande mellem fjernbetjeningen og produktet.

Direkte belysning fra 3-vejs-lyspærer eller andre lysenheder på projektorens fjernbetjeningssensor kan påvirke følsomheden og medføre, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.

Kontroller, om der er batterier på fjernbetjeningen.

Kontrollér, om indikatoren øverst på projektoren er tændt.

Kontroller, om menuen er gråtonet. En gråtonet menu kan ikke vælges.

Fejlfinding 5-1

Skærm og ekstern kilde

Problem

Kan ikke se billeder.

Ringe farver.

Billedet er ikke tydeligt.

Mærkelig lyd.

En driftsindikator er tændt.

Der er streger på skærmen.

Der vises intet skærmbillede fra ekstern enhed.

Der vises kun blå skærm.

Skærmen vises i sort/hvid eller i en mærkelig farve, eller skærmen er for mørk eller for lys.

Fejlfinding

Sørg for, at projektorens strømkabel er tilsluttet.

Kontrollér, at den korrekte indgangskilde er valgt.

Kontroller, om stikkene er tilsluttet korrekt til stikkene på projektorens bagside.

Kontroller fjernbetjeningens batterier.

Sørg for, at indstillingerne <Color> og <Brightness> ikke er ved deres nederste grænse.

Juster <Tint> og <Contrast>.

Justér fokussen.

Kontroller, om projektoren er for langt fra eller for tæt på skærmen.

Hvis den mærkelige lyd fortsætter, skal du kontakte vores servicecenter.

Se afsnittet LED-indikationer.

Der kan forekomme skærmstøj ved brug af din pc. Juster skærmens frekvens (opdateringshastighed).

Kontroller driftsstatussen for den eksterne enhed, og kontroller, om justerbare menuelementer, f.eks. <Brightness> og

<Contrast>, er ændret korrekt på kommandoskærmen

<Mode> i projektorens menu.

Sørg for at tilslutte de eksterne enheder korrekt. Kontroller tilslutningskablerne igen.

Kontroller som nævnt herover de justerbare elementer, f.eks.

<Brightness>, <Contrast > eller <Tint> i menuen.

Hvis du vil gendanne forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du køre <Factory Default> fra menuen.

5-1 Fejlfinding

Netværk

Problem Fejlfinding

Webbrowseren vil ikke starte.

Kontroller systemkravene for pc'en for tilslutning til Web browseren.

Webbrowseren vil ikke tilslutte til projektoren.

1. Kontroller, om strømkablet er sluttet til projektoren (se afsnit

2-9, Tilslutning af strømmen)

2. Kontroller, om netværksmiljøerne for pc'en og projektoren er korrekte (se afsnit 2-18 Tilslutning til et netværk)

3. Kontroller, om det korrekte netværkskort i pc'en er valgt, hvis pc'en (serveren) har mere end to netværkskort.

Installation af Samsung Projector Manager er mislykket.

Projektoren vil ikke tilslutte til Samsung Projector Manager.

Kontroller systemkravene for Samsung Projector Manager ved pc'er.

1. Kontroller, om <IP Settings> og netværkstilslutningen mellem pc'en og projektoren er korrekt.

2. Hvis <IP Settings> for projektoren er indstillet til <Automatic>, skal du kontrollere, om pc'en og projektoren kører på det samme netværk. Hvis de ikke er på det samme netværk, skal du konfigurere IP'en på server-pc'en med alternativet <Server

IP Setting>.

3. Kontroller, om adgangen til projektorens netværk er blokeret af pc'ens firewall.

4. Hvis Samsung Projector Manager-tilslutningsfejlen fortsætter, skal du fjerne og gentage installationen.

Jeg vil fjerne Samsung Projector Manager. Samsung Projector Manager kan fjernes med funktionen [Add or Remove Programs]. Følg disse trin for at fjerne Samsung

Projector Manager i Windows XP:

1. Vælg [Control Panel] i menuen [Start]. (Windows XP)

2. Kør [Add or Remove Programs].

3. Vælg Samsung Projector Manager under [Add or Remove

Programs], og klik derefter på [Change/Remove].

4. Vælg "YesYes (Ja)" for at starte fjernelsen.

5. Følg yderligere anvisninger, når de vises på skærmen.

Andre versioner af Windows har en lignende fremgangsmåde til fjernelse af programmer.

Fejlfinding 5-1

Problem Fejlfinding

Funktionen Media

Play

(Kun for SP-

F10M)

Jeg hører ingen lyd, når jeg afspiller en videofil fra min USB-lagringsenhed.

Underteksten vises ikke for den video, der afspilles.

Funktionen <Media Play> virker ikke.

Navnet på en mappe eller en fil og dokumentindholdet er forvrænget.

En fil kan ikke åbnes.

Skrifttypen i dokumenter ser anderledes ud end den originale.

Den tilsluttede USB-enhed virker ikke.

Filerne kopieres ikke, selv om der er nok plads på den interne hukommelse.

Kontroller lydformatet på videofilen.

Lyden er ikke tilgængelig for ikke-understøttede formater, f.eks. AC3.

Konverter lydformatet til et understøttet format ved hjælp af et program til konvertering af videofiler.

Tryk på knappen [MEDIA.P] på den skærm, hvor videoen afspilles, og kontroller, om <Subtitle Setting> er indstillet til

<On>.

For at videoen kan vises med undertekstfunktionen slået til, skal videofilen indeholde en ekstern undertekstfil.

Se de understøttede undertekstfilformater i afsnit "4-7 Understøttede filformater".

Undertekstfilen skal befinde sig i samme mappe som videofilen.

Nulstil tilstanden <Media Play> ved at trykke på knappen

[MENU] og vælge <Setup>→<Reset>→<Media

Play>→<Recovery Mode>.

Hvis problemet fortsætter, skal du overføre den seneste version af firmware til din USB-enhed, tilslutte USB-enheden til projektoren og køre <Setup>→<Reset>→<Media

Play>→<System Reset>.

Den seneste firmwareversion kan hentes på "http:// www.samsung.com/".

Det kan ske, når mappens eller filens sprog er anderledes end det sprog, du har valgt som det anvendte sprog for produktet.

Skift til det relevante sprog i <Option>→<Language> i skærmjusteringsmenuen ved at trykke på knappen [MENU].

Filer, der har et format, der ikke understøttes af produktet, eller der har sikkerhedsindstillinger, kan muligvis ikke åbnes. Kontroller filformatet i "4-7. Understøttede filformater", eller slå sikkerhedsindstillingerne fra.

Dette produkt understøtter én skrifttype. Dokumenter med andre skrifttyper konverteres til og vises med den understøttede skrifttype.

Kontroller, om USB-enheden er tilsluttet korrekt til USB-stikket.

Hvis den er korrekt tilsluttet, vises USB-ikonet øverst til højre på skærmen <Media Play>.

Beskadigede USB-enheder kan ikke tilsluttes og fungerer ikke korrekt. Prøv at tilslutte USB-enheden igen efter formatering eller en anden USB-enhed.

Se "4-1. Tilslutning af en USB-lagringsenhed og forholdsregler", inden du anvender USB-enheden.

Der er muligvis ikke nok plads til de filer, du vil kopiere. Slet andre filer, og prøv at kopiere. (Den tilgængelige lagringskapacitet er 59 MB).

5-1 Fejlfinding

6 Flere informationer

6-1 Specifikationer

Panel

MODEL

Størrelse

Opløsning lyskilde

Sideforhold

Strøm Effektforbrug

Spænding

Dimensioner (bredde x højde x dybde)

Vægt

SP-F10

0,78ommes 3P-LCD

XGA (1024 x 768)

LED

4:3

255 W (i tilfælde af 220 V)

(Standby : under 1 W)

100~240 V AC, 50/60 Hz

309,0 mm x 290,0 mm x 111,5 mm

4,8 Kg

SP-F10M

Dynamic Contrast 2000:1

Skærmstørrelse (diagonal) Diagonalt 40 tommer ~ 300 tommer

Projektionsrækkevidde 1 ~ 10 m

Vigtige egenskaber

Netværk RJ 45, 10 Mbps

Zoom-justering Manuel

Fokus-justering Manuel

Objektiv

Zoom-forhold

Indgangssignal D-Sub 15-bens

HDMI

F=1,6~1,7, f=23,72 mm~28,50 mm

1:1,2

Analog RGB, analog YPbPr

Digital RGB, digital YCbCr

Mini DIN x 1

RCA x 1

Media Play

Udgangssignal D-Sub 15-bens

Lyd

Højttaler

Brugermiljø Temperatur og luftfugtighed

Støj

S-Video

Komposit video

Ingen

Analog RGB, analog YPbPr

USB-understøttelse

Hovedtelefon

7 W x 1(MONO)

Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35˚C (41 ˚F ~ 95˚F), luftfugtighed 20 % ~ 80 %

(ikke kondenserende)

Opbevaring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F), luftfugtighed 10

% ~ 90 % (ikke kondenserende)

Eco: 26dB, Klar: 33dB

Klasse B (informations- og kommunikationsudstyr til husholdningsbrug)

Flere informationer 6-1

Denne enhed er registreret efter EMC-kravene til hjemmebrug (klasse B). Den må bruges i alle områder.

(Klasse B-udstyr udsender færre elektromagnetiske bølger end Klasse A-udstyr).

Det LCD-panel, der anvendes i LCD-projektoren, består af hundredtusindvis af fine pixels. Som andre videofremvisningsenheder kan LCD-panelet indeholde dårlige pixels, der ikke fungerer. Ved afsendelse af et produkt administreres omstændighederne til identifikation af dårlige pixels og antallet af dårlige pixels, som et LCD-panel må indeholde, i streng overensstemmelse med de relevante specificerede standarder af LCD-panelproducenten og vores virksomhed. Selvom en skærm kan have nogle døde pixels, påvirker dette ikke den overordnede skærmkvalitet eller produktets levetid.

CLASS 1 LED PRODUCT

6-1 Flere informationer

6-2 RS-232C kommandotabel

Kommunikationsformat (overholder RS232C-standarderne)

• Baudhastighed: 9.600 bps

• paritet: Ingen

• Databit: 8, stopbit: 1

• Flowkontrol: Ingen

Seriel kommunikationsprotokol

1.

Kommandopakkestruktur [7 bytes]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 værdi

• En kommandopakke består i alt af 7 bytes.

• De to bytes 0x08 og 0x22 betyder, at pakken er til seriel kommunikation.

• De følgende 4 bytes repræsenterer en foruddefineret kommando, som brugeren kan definere.

• Den sidste byte er en kontrolsum, der kontrollerer den aktuelle pakket gyldighed.

CS

• Header [2 byte]: Foruddefinerede værdier er faste 0x08 og 0x22.

• Cmd1 [1 byte]: Den første kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)

• Cmd2 [1 byte]: Den anden kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)

• Cmd3 [1 byte]: Den tredje kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)

• Værdi [1 byte]: Inputparameter for kommandoen (standard: 0) (decimal)

• CS [1 byte]: Kontrolsum (2-komplementen af summen af alle værdier med undtagelse af værdien CS.)

2.

Svarpakkestruktur [3 bytes]

1.

I orden

0x03

2.

Mislykket

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Når den modtagede pakke fra en ekstern enhed har en gyldig værdi, sendes pakken "I orden". Eller sendes pakken

"Mislykket".

• En "Mislykket"-pakke sendes, hvis

• Den modtagede pakkelængde ikke svarer til 7 bytes.

• 2-byte-pakke-headerens værdi ikke er 0x08, 0x22.

• Kontrolsummen er forkert.

• Fejldetektering i en ekstern enhed

• En ekstern enhed klassificerer pakken som "Mislykket", hvis enheden ikke modtager en i "I orden"-pakke i løbet af 100 ms.

Flere informationer 6-2

Kommandotabel

General

Input

Power

Volume

Mute

Blank

Still

KONTROLELEMENT

Power On

Protection

Source List

Power

Direct

Continuous

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

CMD1

Display OSD

/ Power On

OK

Cancel

Direct Power

Off

0x00

0x01

On

Off

On

Off

Up

Down

On

Off

(0~9) Keypad

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

0x02

0x03

0x04

0x05

0x0A

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0

VÆRDI

1

2

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

(0~100)

0

0

0

1

(0-9)

6-2 Flere informationer

Picture

KONTROLELEMENT

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Tone

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

Cool2

Cool1

Warm1

Warm2

Dynamic

Standard

Presentation

Text

Movie

Game

Bright

User

CMD1

0x0B

CMD2

0X00

CMD3

0x00

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x0A

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

VÆRDI

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

2

3

(0~100)

1

4

6

7

4

5

2

3

0

1

Flere informationer 6-2

Picture WB

KONTROLELEMENT

Gamma

Save

R-Offset

G-Offset

B-Offset

R-Gain

G-Gain

B-Gain

-3~3

Display OSD

OK

Cancel

Direct Save

Reset

Size

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Normal

Zoom1

Zoom2

16:9

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

7.5 IRE/LOW

Off

On

Off

Auto

Auto adjustment

Coarse

Fine

Reset

UP

DOWN

Up

DOWN

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

CMD1

0x0B

0x15

0x16

0x17

CMD2

0x0B

0x0C

0x0D

CMD3

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

VÆRDI

2

3

0

1

3

0

1

2

0

1

0

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~6)

0

0x00

0x00

0x00

1

2

1

0

3

0

1

0

6-2 Flere informationer

Picture

KONTROLELEMENT

Zoom

Horizontal

Position

X1

X2

X4 x8

LEFT

RIGHT

Up

Down

Continuous

Vertical Position

Continuous

Color Gamut Wide

Normal

Dynamic

Contrast

SRGB

Off

On

LEFT

RIGHT

DOWN

Up

CMD1

0x0B

CMD2

0x18

CMD3

0x00

0x19

0x1A

0x1B

0x1D

0x1E

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

0

0

1

1

0

1

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

VÆRDI

Flere informationer 6-2

Setup

KONTROLELEMENT CMD1 CMD2 CMD3 VÆRDI

Install

LED Mode

Keystone

Background

Front-Floor 0x0C 0x00 0x00 0

Front-Ceiling 1

Rear-Floor

Rear-Ceiling

2

3

0x01 0x00 ECO

Bright

V-Keystone

Auto

Keystone

-50~50

Off

On

0x02 0x00

0x02

0

2

(0~100)

0

Logo

Blue

Black

0x03 0x00

1

2

1

0

Custom Logo

Test Pattern Crosshatch

Screen size

Pattern Off

Video Type Auto

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

Reset

PC

AV

Factory

Default

0x04

0x05

0x06

0x00

0x00

0x00

Recovery

Mode

System

Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct Factory Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Recovery

Mode

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

System

Reset

0x02

0x03

2

3

0

1

1

2

3

0

0

1

4

5

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

6-2 Flere informationer

Setup

KONTROLELEMENT

Caption Caption

Mode

Channel

Field 1

2

1

2

Off

On

Caption

Text

Network Network Off

On

IP Setting Automatic

Manual

IP Address

CMD1

0x0C

0x0E

Server IP

Setting

Subnet Mask

Gateway

Server IP 0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

CMD2

0x07

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

VÆRDI

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0

1

0

1

Flere informationer 6-2

Option

KONTROLELEMENT

Language English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

한국어

Türkçe

ไทย

Menu Option Position

Transparency

Display Time 5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

LEFT

RIGHT

UP

DOWN

High

Medium

Low

Opaque

CMD1

0x0D

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

10

4

5

2

3

6

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

11

12

VÆRDI

6-2 Flere informationer

Option

KONTROLELEMENT

Sound 100Hz

300Hz

1KHz

3KHz

10KHz

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Auto Power

On

Off

On

Sleep Timer Off

10 min

20 min

30 min

Information

Panel Lock

Melody

Off

On

Off

Low

Medium

High

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x01

0x06

0x07

0x08

0x0A

0x0B

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

2

3

1

0

0

0

VÆRDI

Flere informationer 6-2

6-3 Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

• Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-7919267 http://www.samsung.com

1-800-234-7267 http://www.samsung.com

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com

02-201-24-18

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

6-3

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Flere informationer

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Flere informationer

EUROPE

01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/

Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

6-3

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

JORDAN

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

8000-4726

800-22273

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

6-3 Flere informationer

6-4 Korrekt bortskaffelse – kun Europa

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr) – kun Europa

(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Mærkningen på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefon, USB-kabel) ikke bør bortskaffes med andet husholdningsaffald, når levetiden er slut. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme af bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere disse genstande med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt - kun Europa

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Denne mærkning på batteriet, vejledningen eller emballagen indikerer, at batterierne i dette produkt ikke bør bortskaffes med andet husholdningsaffald, når de er udtjente. Hvis der er mærket, indikerer de kemiske symboler

Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly, der overstiger referenceniveauerne i EØFdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse substanser medføre skade på menneskers sundhed eller miljøet.

For at beskytte naturlige ressourcer og markedsføre genbrug af materialer bedes du adskille batterierne fra andre affaldstyper og genbruge dem via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Flere informationer 6-4

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project