Samsung SP-L201, SP-L251 Owner's manual

Samsung SP-L201, SP-L251 Owner's manual
SP-L201 SP-L221 SP-L251
LCD Projector
Brugervejledning
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og specifikationerne kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdsfortegnelse
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Inden du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Opbevaring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLATION OG TILSLUTNING
Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installering af projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Niveller med justerbare fødder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Zoom og fokusjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Skærmstørrelse og projektionsafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Lampeudskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Bagside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Indstilling af pc-miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Understøttede visningstilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Tilslutning af strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Tilslutning til en pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Tilslutning af en ekstern skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang . . . . . . . . . . . . 2-16
Tilslutning med et Video/S-Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Tilslutning af en ekstern højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
BRUG
Produktegenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Front, ovenpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
LED-indikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen) . . . . . . . . . . . . . . 3-5
FEJLFINDING
Inden du anmoder om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
FLERE INFORMATIONER
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C kommandotabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Korrekt bortskaffelse – kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-1
Inden du starter
Ikoner der anvendes i denne vejledning
IKON
NAVN
BETYDNING
Bemærk
Indikerer situationer, hvor funktionen måske ikke fungerer, eller indstillingen kan blive
annulleret.
Bemærk
Indikerer et råd eller et tip til betjening af en funktion.
Brug af denne vejledning
•
Sørg for at sætte dig ind i alle sikkerhedsforanstaltninger, inden du anvender dette produkt.
•
Hvis der opstår et problem, skal du se afsnittet 'Fejlfinding'.
Bemærkning om copyright
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for forbedring af ydelsen.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Copyrighten til denne vejledning forbeholdes af Samsung Electronics, Co., Ltd.
Indholdet i denne vejledning må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, distribueres eller anvendes i nogen form uden
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-1
1-2
Opbevaring og vedligeholdelse
Rengøring af overfladen og objektivet
Rengør projektoren med en blød tør klud.
•
Undgå at rengøre produktet med brændbare substanser, som
f.eks. benzol eller fortynder, og brug ikke en våd klud. Dette kan
medføre problemer for produktet.
•
Undgå at ridse skærmen med dine fingernegle eller skarpe
genstande.
Det kan føre til ridser eller beskadigelse af produktet.
•
Undgå at rengøre produktet ved at spraye vand direkte på
produktet.
Hvis der kommer vand ind i produktet, kan dette medføre brand,
elektrisk stød eller problemer med produktet.
•
Der kan dannes hvide pletter på projektorens overflade, hvis der
kommer vand på den.
Udseendet og farven kan variere fra model til model.
Rengøring inde i projektoren
Tag kontakt til et servicecenter, hvis de indvendige dele af projektoren skal rengøres.
•
1-2
Kontakt et servicecenter, hvis støv eller andre substanser
kommer ind i projektoren.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
Sikkerhedsforanstaltninger
Ikoner der anvendes ved sikkerhedsforanstaltninger
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre personskade, evt. med døden til følge.
Bemærk
Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre person- eller tingskade.
Symbolernes betydning
Udfør ikke.
Skal efterleves.
Adskil ikke.
Strømkablet skal fjernes fra stikkontakten.
Rør ikke.
Skal jordforbindes for at forhindre elektriske
stød.
Om strøm
Følgende billeder er som reference og kan være anderledes, afhængigt af modeller og lande.
Advarsel
Sæt strømstikket forsvarligt i.
•
Hvis det ikke overholdes, kan det føre til
brand.
Undgå at bruge et beskadiget strømkabel
eller strømstik eller en løs stikkontakt.
•
Hvis det ikke gøres, kan der opstå
elektrisk stød eller brand.
Undgå at tilslutte/frakoble strømforsyningen med våde hænder.
•
Dette kan medføre elektrisk stød.
Undgå at tilslutte flere elektriske apparater
til en enkelt stikkontakt.
•
Ellers kan der opstå brand pga.
overophedning af stikkontakten.
Undgå at bøje eller sno strømkablet for
meget, og undgå at anbringe tunge objekter
på kablet.
•
Ellers kan det resultere i elektrisk stød
eller brand pga. et beskadiget
strømkabel.
Når du flytter produktet, skal du slukke for
det, fjerne strømstikket og andre kabler, der
er tilsluttet til produktet.
•
Ellers kan det resultere i elektrisk stød
eller brand pga. et beskadiget
strømkabel.
Sørg for at tilslutte strømkablet til et stikkontakt med jord (kun for udstyr i isoleringsklasse 1).
•
Hvis det ikke gøres, kan der opstå
elektrisk stød eller personskade.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
Advarsel
Når du fjerner strømstikket fra stikkontakten, skal du sørge for at tage fat i strømstikket og ikke trække i kablet.
•
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk
stød eller brand.
Kobl strømmen fra, inden du rengør produktet.
•
Tænd eller sluk ikke produktet ved at isætte
eller fjerne strømstikket. (Brug ikke strømstikket som strømafbryder.)
Hold strømkablet borte fra varmekilder.
Der er fare for elektrisk stød eller brand.
Tilslut strømstikket til en stikkontakt, der er
let adgang til.
•
Hvis der opstår et problem med
produktet, skal du fjerne strømstikket fra
stikkontakten for at afbryde strømmen
helt. Du afbryder ikke helt for strømmen,
når du anvender tænd/sluk-knappen på
produktet.
Om installation
Advarsel
Undgå at installere produktet et sted, der
udsættes for direkte sollys, og installer ikke
produktet tæt på en varmekilde, som f.eks.
bål eller varmekilder.
•
•
Ellers kan det ske, at produktet falder
ned og medfører produkt- eller
personskade.
•
Sørg for at anvende et skab eller en
hylde, der er velegnet til produktets
størrelse.
Hold strømkablet borte fra varmekilder.
Strømkablets isolering kan smelte og
medføre elektrisk stød eller brand.
Installer ikke produktet et sted, der udsættes for støv, fugt (sauna), olie, røg eller vand
(regndråber), og installer det ikke i et køretøj.
•
1-3
•
Dette kan nedsætte produktets levetid
eller medføre brand.
Ved installation af produktet i et skab eller
på en hylde, skal du sørge for, at produktets
forkant helt understøttes af skabet eller hylden.
•
Undgå at installere produktet på et sted
med dårlig ventilation, som f.eks. i en bogreol eller et skab.
Ellers kan det medføre brand pga. intern
overophedning.
Hvis du installerer produktet i en reol eller
på en hylde, skal du sørge for, at produktets
front ikke stikker ud af reolen eller hylden.
•
Ellers kan det medføre, at produktet
falder ned og resulterer i fejlfunktion
eller personskade.
Fjern strømstikket, når den lyner eller tordner.
•
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk
stød eller brand.
Installer ikke produktet i områder med
meget støv.
Dette kan medføre elektrisk stød eller
brand.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Pas på ikke at blokere ventilationsåbningen
med duge eller gardiner.
•
•
Ellers kan det medføre brand pga. intern
overophedning.
Vær forsigtig, når du sætter produktet ned.
•
Tab ikke produktet, når du flytter det.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre
problemer for produktet eller
personskade.
Dette kan medføre problemer for
produktet eller personskade.
Installer ikke produktet i en højde, hvor børn
nemt kan nå det.
•
Hvis et barn rører ved produktet, kan det
falde ned, og dette kan medføre
personskade.
Om brugen
Undgå at indsætte metalobjekter, som f.eks.
spisepinde, mønter eller hårnåle eller
brændbare objekter i produktet (ventilationsåbninger, porte mv.).
•
Hvis der kommer vand eller
fremmedlegemer ind i produktet, skal du
slukke for det, fjerne strømkablet og
kontakte et servicecenter.
•
Ellers kan det medføre problemer med
produktet, elektrisk stød eller brand.
Lad ikke børn anbringe genstande, som
f.eks. legetøj eller småkager, på produktet.
•
Hvis børn rækker ud efter disse
genstande, kan produktet falde ned og
forårsage skade.
Adskil ikke produktet, og forsøg ikke at
reparere eller modificere det.
Se ikke direkte ind i lampens lys, og ret ikke
billedet mod nogens øjne.
•
•
Hvis produktet skal repareres, skal du
kontakte et servicecenter.
Dette er farligt, specielt for børn.
Undgå at anvende eller anbringe brændbare sprayer eller genstande tæt på produktet.
Når du fjerner batterier fra fjernbetjeningen,
skal du passe på, at børn ikke sluger dem.
Hold batterier uden for børns rækkevidde.
•
•
Det kan resultere i eksplosion eller
brand.
Hvis de sluges, skal du med det samme
kontakte en læge.
Undgå at anbringe beholdere med væske,
som f.eks. vaser, urtepotter, drikkevarer,
kosmetik eller medicin, eller metalobjekter
over produktet.
•
Hvis der kommer vand eller
fremmedlegemer ind i produktet, skal du
slukke for det, fjerne strømkablet og
kontakte et servicecenter.
•
Ellers kan det medføre problemer med
produktet, elektrisk stød eller brand.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
Advarsel
Hvis produktet udsender en mærkelig lyd,
en brændt lugt eller røg, skal du med det
samme fjerne strømstikket og kontakte et
servicecenter.
•
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk
stød eller brand.
Hvis strømstikket eller benene på stikket
udsættes for støv, vand eller fremmede
væsker, skal du rengøre det omhyggeligt.
Brug ikke produktet, når det indikerer en
fejlfunktion, som f.eks. manglende billede
eller manglende lyd.
•
•
Der er fare for elektrisk stød eller brand.
Sluk med det samme for produktet, fjern
strømkablet fra stikkontakten, og kontakt
et servicecenter.
Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og rengøre produktet
med en blød, tør klud.
Hvis der forekommer en gaslækage, må du
ikke berøre produktet eller strømstikket,
men skal i stedet udlufte med det samme.
•
•
En gnist kan resultere i eksplosion eller
brand.
•
Hvis det tordner eller lyner, må du ikke
berøre strømkablet eller antennekablet.
Undgå at bruge kemikalier, f.eks. voks,
benzol, alkohol, fortynder, insekticider,
duftmidler, smøremidler eller
rengøringsmidler, når du rengør
produktet.
Dette kan medføre, at det ydre bliver
deformeret, eller at print forsvinder.
Hvis du ikke anvender produktet i lang tid,
f.eks. når du forlader dit hjem, skal du fjerne
strømkablet fra stikkontakten.
•
•
Dette kan beskadige objektivet.
Rør ikke ved nogen udvendig del af produktet med værktøj, som f.eks. en kniv eller en
hammer.
For at fjerne snavs eller stænk fra det forreste projektionsobjektiv skal du anvende
spray eller en klud vædet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand.
Ellers kan der opstå risiko for brand eller
elektrisk stød.
Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et
bord.
•
•
Steder, der udsættes for mikroskopisk
støv, kemikalier, for høje eller for lave
temperaturer, høj fugtighed eller steder,
hvor produktet anvendes kontinuerligt i
lang tid mv.
Hvis du taber produktet, eller kabinettet er
gået i stykker, skal du afbryde strømmen og
tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.
•
Rør ikke ved produktets objektiv.
Ellers kan der forekomme
støvopsamling og medføre brand, der
skyldes overophedning eller kortslutning
eller medføre elektrisk stød.
Hvis produktet installeres et sted, hvor
driftsbetingelserne varierer meget, kan der
opstå alvorlige kvalitetsproblemer pga. det
omgivende miljø. Sker dette, må du først
installere produktet, når du har været i kontakt med vores call center.
1-3
Hvis vand eller fremmede væsker kommer
ind i produktet, skal du slukke for det, trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.
Bed et servicecenter om at rengøre projektorens indre mindst én gang om året.
Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan
du falde og slå dig, eller produktet kan
blive beskadiget.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
For at undgå at brænde dig må du ikke røre
ved ventilatoren eller lampedækslet under
brug eller umiddelbart efter, du har slukket
for produktet.
Rengør ikke produktet med vandspray eller
en våd klud. Undgå at anvende kemikalier,
som f.eks. rengøringsmidler, industriel/automobilpolish, slibemidler, voks, benzol, alkohol, på nogen plastdel på produktet, som
f.eks. projektorhuset, da dette kan medføre
skade.
Åbn ikke noget dæksel på produktet.
Brug ikke batterier uden betegnelse.
•
Dette kan være farligt, da der er
højspænding inde i produktet.
Vær opmærksom på ikke at røre ved ventilationsåbningen, mens projektoren den blæser varm luft ud.
Ventilationshullet er varmt et stykke tid,
efter projektoren er blevet slukket. Hold dine
hænder og krop væk fra ventilationshullet.
Placer ikke objekter, der er sårbare over for
varme, tæt på projektoren.
Vær opmærksom på at holde kroppen vær
fra projektorlampen. Lampen er varm.
(Børn og andre personer med sart hud skal
være særligt forsigtige).
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
2
Installation og tilslutning
2-1
Pakkens indhold
•
Pak produktet ud, og kontroller, om alt følgende indhold er leveret.
•
Gem emballagen i tilfælde af, at produktet senere skal flyttes.
Projektor
INDHOLD
Hurtig Installationsvejledning
Garantibevis/ Registreringskort (Ikke alle steder)
Brugervejledning CD
Fjernbetjening / 1 batteri (CR
2025, ikke tilgængeligt alle
steder)
Rengøringsklud
D-Sub-kabel
2-1
Strømkabel
Installation og tilslutning
2-2
Installering af projektoren
Installer projektoren, så strålen fra projektoren er lodret på skærmen.
•
Placer projektoren, så objektivet er på midten af skærmen. Hvis skærmen ikke er installeret vertikalt, er billedet muligvis
ikke firkantet.
•
Installer ikke skærmen i lyse omgivelser. Hvis skærmen er for lys, vil billedet på skærmen ikke blive vist klart.
•
Når skærmen installeres i lyse omgivelser, skal der bruges gardiner.
•
Du kan installere projektoren på de følgende steder: Foran-Gulv / Foran-Loft / Bagved-Gulv / Bagved-Loft.(Sådan vises
indstillingerne for installeringsposition)
Sådan vises billedet, når projektoren installeres bagved skærmen
Installer en halv-gennemsigtig skærm
1. Vælg Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Vælg Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Sådan vises billedet, når projektoren installeres foran skærmen
Installer projektoren på den side, hvor du ser på skærmen.
1. Vælg Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Vælg Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Installation og tilslutning
2-2
2-3
Niveller med justerbare fødder
For at placere projektoren plant, juster projektorens justerbare fødder.
Projektoren kan justeres til en højde på op til 30 mm (ca. 12 grader) fra referencepunktet.
Afhængigt af projektorens placering kan Keystone-forvrængning af billedet forekomme.
Hvis <Auto Keystone> er indstillet til <On>, justeres alle keystones automatisk. Såfremt der kræves finjustering efter
automatisk justering, skal du foretage justeringen ved brug af <V-Keystone>.
2-3
Installation og tilslutning
2-4
Zoom og fokusjustering
Zoomknap: Du kan justere billedets størrelse inden for zoomområdet ved at bruge zoomknappen.
Fokuseringsring: Indstil billedet på skærmen ved at bruge fokuseringsringen.
Hvis dit produkt er installeret på et sted uden for den angivne projektionsafstand (se Skærmstørrelse og
projektionsafstand), kan fokus ikke justeres korrekt.
Installation og tilslutning
2-4
2-5
Skærmstørrelse og projektionsafstand
A. Skærm / Z. Projektorafstand / Y’. Afstand fra objektivets midte til billedets nederste kant
Installer projektoren på en flad, jævn overflade og niveller projektoren ved at bruge de justerbare fødder til at opnå den optimale
billedkvalitet. Hvis billeder ikke er tydelige, kan de justeres ved at bruge zoomknappen eller fokuseringsringen eller ved at flytte
projektoren frem eller tilbage.
SKÆRMSTØRRELSE
M (DIAGONAL)
TOMME
R
CM
X
(HORISONTAL)
TOMME
R
CM
PROJEKTORAFSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
FORSKYDNING
Z (BRED)
TOMME
R
Y'
CM
TOMME
R
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
2-5
Installation og tilslutning
SKÆRMSTØRRELSE
X
(HORISONTAL)
M (DIAGONAL)
TOMME
R
CM
TOMME
R
CM
PROJEKTORAFSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
FORSKYDNING
Z (BRED)
TOMME
R
CM
Y'
TOMME
R
CM
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Denne projektor er designet til at vise billeder optimalt på en skærm på 80 ~ 120 tommer.
Installation og tilslutning
2-5
2-6
Lampeudskiftning
Forsigtighed ved lampeudskiftning
•
Projektorlampen er en dyr enhed. For den bedste ydelse bør du udskifte lampen i henhold til brugstiden. Du kan vise lampens
brugstid på informationsskærmbilledet (knappen INFO).
•
Brug den anbefalede lampetype ved udskiftning. Udskift lampen med den, der er angivet herunder.
- Navn på lampemodel: NSHA230SS
- Lampeproducent : Ushio
- For forespørgsler om indkøb af lamper bedes du se 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE'.
•
Kontroller, at strømkablet er fjernet inden udskiftning af lampen.
•
Da lampen er et produkt med både høj temperatur og høj spænding, skal du vente i mindst én time, fra strømkablet er fjernet,
til du udskifter lampen.
•
Lampen findes på projektorens venstre side (set forfra).
•
Efterlad ikke den gamle pære i nærheden af let brændbare ting eller inden for børns rækkevidde. Der er fare for forbrænding
eller kvæstelse.
•
Fjern snavs eller fremmedlegemer, der findes omkring eller inde i lampen med en passende støvsuger.
•
Når du håndterer pæren, så undgå at tage fat i andre dele end håndtagene. Hvis du håndterer lampen forkert, kan det påvirke
billedkvaliteten og forkorte dens levetid.
•
Inden du vender projektoren for at skifte lampen, skal du anbringe projektoren med en blød klud på en flad overflade.
•
Projektoren er designet, så den ikke fungerer, hvis lampedækslet ikke er samlet helt efter en lampeudskiftning. Hvis
projektoren ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere driftstilstanden på LED-indikatoren.
Indeholder kviksølv. Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser.
Procedure til lampeudskiftning
Da lampen er et produkt med både høj temperatur og høj spænding, skal du vente i mindst én time, fra strømkablet er
fjernet, til du udskifter lampen.
Lampen findes på projektorens venstre side (set forfra).
1. Fjern skruen, der er vist i figuren herunder, og åbn dækslet.
2. Fjern de to skruer som vist i figuren herunder.
2-6
Installation og tilslutning
3. Tag fat i lampen, og træk den let ud af projektoren, som vist i figuren herunder.
Isætning af en ny lampe er på samme måde i omvendt rækkefølge.
Udskiftning og rengøring af filteret
Forholdsregler ved udskiftning af projektorfilteret
•
Filteret findes nederst på projektoren.
•
Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.
Ellers kan dens dele blive beskadiget af den indre varme.
•
Ved udskiftning af filteret kan der forekomme støv.
•
For forespørgsler om indkøb af filtre bedes du se 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE'.
Rækkefølge for udskiftning eller rengøring af filteret i projektoren.
1. Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.
2. Anbring produktet, så dets bund vender opad, og skub og fjern derefter filterdækslet i pilens retning. * Når du anbringer
produktet med bunden opad, så husk at anbringe et blødt tæppe på gulvet for at forhindre ridser.
3. Udskift eller rengør filteret.
•
Når du rengør filteret, skal du anvende en lille støvsuger til computere og mindre elektriske produkter eller vaske filteret under
rindende vand.
•
Når du vasker filteret under rindende vand, skal du sørge for at tørre det helt. Fugten kan få filteret til at ruste.
Installation og tilslutning
2-6
•
Hvis støvet ikke kan fjernes fra filteret, eller hvis filteret er i stykker, skal det udskiftes.
•
Sørg for at vælge muligheden Reset Filter Time (Nulstil filtertid), når du har udskiftet eller rengjort projektorens filter
Ventilationsåbninger
Placeringen af ventilationsåbningerne
•
2-6
Ventilationsåbningerne findes på projektorens højre og venstre side samt i bunden.
Installation og tilslutning
2-7
Bagside
1. PC IN port
7. AUDIO OUT port
2. PC/DVI AUDIO IN port
8. [AV IN] R-AUDIO-L port
3. HDMI/DVI IN port
9. [AV IN] VIDEO indgangsporte
4. Signalmodtager til fjernbetjening
10. [AV IN] S-VIDEO port
5. RS-232C port (Til service indgangsterminaler)
11. Kensington-lås
6. PC OUT port
12. POWER Indgangsport
Installation og tilslutning
2-7
2-8
Indstilling af pc-miljøet
Kontroller følgende elementer, inden du tilslutter din pc til din projektor.
1. Klik på den højre museknap på Windows-skrivebordet, og klik på [Properties] (Egenskaber). Fanen <Display Properties>
(Egenskaber for skærm) vises.
2. Klik på fanen [Indstillinger], og indstil <Skærmopløsning> ved at læse om <Opløsning>, som beskrevet i tabellen med de
skærmtilstande, som denne projektor understøtter. Du skal ikke ændre indstillingen for <Farvekvalitet>.
3. Tryk på knappen [Advanced] (Avanceret). Et andet egenskabsvindue bliver vist.
4. Klik på fanen [Monitor] (Skærm), og indstil <Screen refresh rate> (Skærmopdateringshastighed) ved at læse om <Vertical
Frequency> (Vertikal frekvens) som beskrevet i tabellen med understøttede skærmopløsninger/størrelser.
Dette indstiller både de vertikale og horisontale frekvenser.
5. Klik på knappen [OK] for at lukke vinduet, og klik derefter på knappen [OK] i vinduet <Display Properties> (Egenskaber for
Skærm) for at lukke vinduet. Computeren genstarter måske automatisk.
6. Sluk for pc'en,og tilslut projektoren.
2-8
Installation og tilslutning
•
Processen kan variere, afhængigt af computertypen og Windows-versionen.
(Eksempel: [Properties] (Egenskaber) vises i stedet for [Properties (R)] (Egenskaber (R)) som vist i 1.)
•
Dette apparat understøtter en farvekvalitet op til 32 bit pr. pixel, når den bruges som pc-skærm.
•
Viste billeder kan variere fra skærmen, afhængigt af skærmfabrikanten eller Windows-versionen.
•
Når projektoren tilsluttes til pc'en, skal du kontrollere, at pc'ens indstillinger passer til de skærmindstillinger, som denne
projektor understøtter. Hvis ikke, kan der være signalproblemer.
Installation og tilslutning
2-8
2-9
Understøttede visningstilstande
PC-timing (D-Sub/HDMI)
FORMAT
2-9
OPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTICAL
FREQUENCY
(VERTIKAL
FREKVENS)
(HZ)
PIXEL
FREKVENS(MH
Z)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
Installation og tilslutning
FORMAT
OPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTICAL
FREQUENCY
(VERTIKAL
FREKVENS)
(HZ)
PIXEL
FREKVENS(MH
Z)
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
For de opløsninger der er nævnt herover: Hvis der anvendes et signal med en opløsning mindre eller større end 1024x768,
konverteres det til 1024x768 af skaleringschippen inde i projektoren.
Når projektorens ægte opløsning (1024x768) og pc’ens udgangsopløsning er ens, er billedkvaliteten optimal.
AV-timing (D-Sub)
FORMAT
OPLØSNING
SCAN
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Interlaced
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progressiv
BT.601
576i
50Hz
Interlaced
BT.1358
576p
50Hz
Progressiv
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progressiv
720p
50Hz
Progressiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Interlaced
1080i
50Hz
Interlaced
BT.709 SMPTE 274M
AV-timing (HDMI)
FORMAT
OPLØSNING
SCAN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTICAL
FREQUENCY
(VERTIKAL
FREKVENS)
(HZ)
PIXEL
FREKVENS(M
HZ)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
60,000
31,500
27,027
Installation og tilslutning
2-9
FORMAT
OPLØSNING
SCAN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTICAL
FREQUENCY
(VERTIKAL
FREKVENS)
(HZ)
PIXEL
FREKVENS(M
HZ)
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interlaced
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interlaced
60,000
33,750
74,250
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progressiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progressiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Interlaced
50,000
28,125
74,250
AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
2-9
Installation og tilslutning
2-10 Tilslutning af strømmen
1. Sæt strømkablet ind i strømstikket på projektorens bagside.
Installation og tilslutning
2-10
2-11 Tilslutning til en pc
1. Tilslut [PC IN]-stikket på bagsiden af projektoren til skærmudgangen på pc'en ved at anvende et pc-videokabel.
2. Når alle tilslutninger er udført, skal du tilslutte strømkablerne på projektoren og pc'en.
3. Tilslut [PC/DVI AUDIO IN]-indgangsstikket på projektoren til højttalerudgangsstikket på pc'en med et lydkabel.
Dette produkt har Plug and Play-funktion, og derfor er det ikke nødvendigt at indstille driveren på din pc, hvis du bruger
Windows XP.
Brug af projektoren
1. Tænd for projektoren, og tryk på knappen [SOURCE] for at vælge <PC>.
Hvis tilstanden <PC> ikke er tilgængelig, skal du sikre dig, at pc-video-kablet er tilsluttet korrekt.
2. Tænd for pc´en, og indstil pc-miljøet, når det er nødvendigt.
3. Juster skærmen. (<Auto Adjustment>)
2-11
Installation og tilslutning
2-12 Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel
Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.
1. Tilslut stikket [HDMI/DVI IN] på projektoren til HDMI- eller DVI-stikket på din pc med et HDMI/HDMI- eller HDMI/DVI-kabel
(medfølger ikke).
- Når du tilslutter til HDMI-stikket på din pc, skal du bruge et HDMI-kabel (medfølger ikke).
- For understøttede indgangssignaler skal du se "Pc-timing (D-Sub/HDMI)".
2. Tilslut stikket [PC/DVI AUDIO IN] på projektoren til lydudgangsstikket på din pc med et lydkabel (medfølger ikke).
- Hvis tilslutningen sker med et HDMI/HDMI-kabel, er et lydkabel (medfølger ikke) ikke nødvendigt.
Installation og tilslutning
2-12
2-13 Tilslutning af en ekstern skærm
Du kan vise et billede på både din projektor og en separat skærm på samme tid.
Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.
1. Tilslut stikket [PC IN] på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din pc med et D-Sub-kabel.
2. Tilslut stikket [PC OUT] på projektoren til D-Sub-stikket på en skærm med et D-Sub-kabel.
- Ved tilslutning af en skærm med funktionen [PC OUT] skal du sørge for at tilslutte din pc til stikket [PC IN].
- Når du har trykket på knappen [Blank] på fjernbetjeningen, er outputtet normalt, også selvom du ser en tom skærm på din
projektor, og den skærm der er tilsluttet til stikket [PC OUT].
- Funktionen [PC OUT] er ikke aktiv i standby-tilstand.
2-13
Installation og tilslutning
2-14 Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed
Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
1. Tilslut stikket [HDMI/DVI IN] på bagsiden af projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-udgangsstikket på enheden med den
digitale udgang, vha. et HDMI/DVI-kabel.
- Når du tilslutter til HDMI-udgangsstikket på enheden med den digitale udgang, skal du anvende et HDMI-kabel.
- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (HDMI)".
2. Tilslut stikket [PC/DVI AUDIO IN] på projektoren til lydudgangsstikket på din enhed med digital udgang med et lydkabel
(medfølger ikke).
- Hvis tilslutningen sker med et HDMI/HDMI-kabel, er et lydkabel (medfølger ikke) ikke nødvendigt.
Installation og tilslutning
2-14
2-15 Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel
Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
1. Tilslut stikket [PC IN] på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din AV-enhed med et D-Sub-kabel.
- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (D-Sub)".
2. Tilslut stikket [PC/DVI AUDIO IN] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel (medfølger
ikke).
2-15
Installation og tilslutning
2-16 Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang
Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
1. Tilslut stikket [PC IN] på projektorens bagside til komponentstikket på din AV-enhed med et D-Sub/komponentkabel
(medfølger ikke).
- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (D-Sub)".
2. Tilslut stikket [PC/DVI AUDIO IN] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel (medfølger
ikke).
Installation og tilslutning
2-16
2-17 Tilslutning med et Video/S-Video-kabel
Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
1. Tilslut stikket [VIDEO] eller [S-VIDEO] og AV-enheden med et Video-kabel (sælges separat) eller S-Video-kabel (sælges
separat).
- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)".
2. Tilslut stikket [AV IN R-AUDIO-L] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel (medfølger
ikke).
2-17
Installation og tilslutning
2-18 Tilslutning af en ekstern højttaler
Du kan høre lyd gennem en ekstern højttaler i stedet for den højttaler, der er indbygget i projektoren.
1. Klargør et lydkabel (medfølger ikke), der passer til din eksterne højttaler.
2. Tilslut stikket [AUDIO OUT] på projektoren til den eksterne højttaler med et lydkabel.
- Når du anvender en ekstern højttaler, fungerer den interne højttaler ikke, men du kan indstille lydstyrken for den eksterne
højttaler med volumenknappen på projektoren (eller på fjernbetjeningen).
- Stikket [AUDIO OUT] kan udsende alle lydsignaler.
Installation og tilslutning
2-18
2-19 Kensington-lås
En Kensington-lås (medfølger ikke) er en tyverisikringsenhed, hvormed brugere kan låse deres produkt, så de sikkert kan
anvende det på offentlige steder. Da formen og brugen af låseenheden kan variere i forhold til modellen og producenten, skal du
se i brugervejledningen til låseenheden for flere informationer.
Låsning af produktet
1. Indsæt låsedelen af låseenheden i produktets hul til Kensington-låsen, og drej den i låseretningen.
2. Montér Kensington-låsekablet.
3. Fastgør Kensington-låsekablet til et bord eller en tung genstand.
Du kan købe låseenheden i en elektronikforretning eller internetbutik.
2-19
Installation og tilslutning
3
Brug
3-1
Produktegenskaber
1. En optisk enhed der anvender ny LCD-teknologi
•
Der bruges et panel på 1024 x 768.
•
Anvender et 3P-LCD-panel.
•
SP-L201 : Giver en lysstærk skærm på 2000 lumen.
SP-L221 : Giver en lysstærk skærm på 2200 lumen.
SP-L251 : Giver en lysstærk skærm på 2500 lumen.
•
Kompakt størrelse, let og nem at flytte.
2. Reduceret blæserstøj
•
Kvalitets billedindstilling rettet imod forbedring af farve - denne enhed går efter at udføre farvekoordinater som opfylder
udsendelsesstandarder ved videoproduktion.
3. Forskellige indgangsstik
•
Forbedrer tilslutningsmulighederne til perifere enheder som f.eks. D-Sub 15P (der understøtter DTV-signaler), S-Video,
video, HDMI m.v.
4. Lydoutput
•
Der findes to stereohøjttalere til højre og venstre, og en 5 bånds equalizer understøttes.
5. Brugerjusteringer
•
Enheden muliggør justering af hver indgangsport.
•
Enheden indeholder et referencemønster, der kan anvendes til placering og justering.
Brug
3-1
3-2
Front, ovenpå
NAVN
BESKRIVELSE
- STAND BY (blå LED)
1.Indikatorer
- LAMPE (Blå LED)
- TEMP (rød LED)
Se LED-indikationer.
2. Knappen Move
Select
/
/
/Volume
: Brug denne knap til at flytte eller vælge et element i en menu.
: Brug denne knap til at justere lydstyrken.
3. MENU Knap
Bruges til at vise menuskærmen.
4. SOURCE Knap
Brug denne knap til at vælge signalet fra den eksterne enhed.
5.
Knap
Bruges til at tænde og slukke for projektoren.
6. Objektiv
-
7. Signalmodtager til fjernbetjening
-
8. Fokuseringsring
Bruges til fokusjustering.
9. Zoomknap
Anvendes til at forstørre eller formindske billedstørrelsen.
10. Objektivdæksel
-
3-2
Brug
3-3
Fjernbetjening
1. Knappen POWER ( )
Brug denne knap til at tænde og slukke for produktet.
2. Knappen AUTO
Justerer billedet automatisk. (Kun tilgængelig i tilstanden <
PC>)
3. Knappen MENU (
)
Bruges til at vise menuskærmen.
4. Knappen Move (
)/ ( )
Bruges til at vise menuskærmen.
5. Knappen V. KEYSTONE (
)
Brug denne, når skærmen vises som en trapez.
6. Knappen INSTALL
Anvendes til at spejlvende eller vende det projicerede billede.
7. Knappen BLANK
Denne anvendes til midlertidigt at afbryde for video og lyd.
Video og lyd slås til igen, når der trykkes på hvilken som helst
anden knap end [POWER].
8. Knappen P.SIZE
Anvendes til at justere billedskærmens størrelse.
9. Knappen QUICK
Denne anvendes til hurtigt at gå tilbage til den sidst anvendte
menu.
10. Knappen MUTE ( )
Tryk på knappen for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på
knappen MUTE igen eller på knappen VOL (
) for at høre
lyden igen, hvis den er slået midlertidigt fra.
11. Knappen RETURN ( )
Vender tilbage til den foregående menu.
12. Knappen EXIT ( )
Bruges til at få display Menu Skærmen til at forsvinde.
13. Knappen VOL (
)
Bruges til at styre lydstyrken.
14. Knappen INFO
Anvendes til at kontrollere kildesignaler, billedopsætning,
justering af pc-skærm og lampens levetid.
15. Knappen SOURCE
Anvendes til at kontrollere eller vælge forbindelsesstatus for
eksterne enheder.
16. Knappen P.MODE
Anvendes til at vælge tilstanden Billede.
17. Knappen STILL
Bruges til at se stillbilleder.
Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.
Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig,
eller produktet kan blive beskadiget.
Du kan bruge fjernbetjeningen på en afstand af op til ca. 7
meter fra produktet.
Brug
3-3
3-4
LED-indikationer
LED-indikationer
: Lys er tændt
STAND BY
: Lys blinker
LAMPE
: Lys er slukket
TEMP
INFORMATION
Hvis du trykker på knappen [POWER] på fjernbetjeningen eller projektoren, vil
skærmen vises inden for 30 sekunder.
Projektoren er under normale funktionsforhold.
Denne tilstand forekommer, når projektoren forbereder en funktion, efter at
knappen [POWER] på projektoren eller på fjernbetjeningen er blevet trykket.
Knappen [POWER] trykkes for at slukke for projektoren, og kølesystemet til
afkøling af de indre dele i projektoren kører fortsat. (Fungerer i ca. 3 sekunder.)
Se handling 1 herunder, hvis køleventilatoren inden i projektoren ikke fungerer
normalt.
Se handling 2 nedenfor, hvis lampedækslet, der beskytter lampen, ikke er lukket korrekt.
Dette indikerer, at objektivdækslet ikke er åbnet helt. Se handling 3 herunder.
Dette indikerer, at der er skiftet til køle-tilstand, fordi projektorens interne temperatur er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen. Se handling 4 herunder.
Dette indikerer, at strømmen er slukket automatisk, fordi projektorens interne
temperatur er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen.
Se handling 5 herunder.
Der er opstået et problem med lampens drift. Se handling 6.
Håndtering af indikatorproblemer
3-4
Brug
KLASSIFIKA
TION
TILSTAND
FORHOLDSREGLER
Handling 1
Når køleventilatorsystemet ikke
fungerer normalt.
Hvis symptomerne fortsætter selv efter at have afbrudt og tilsluttet stømkablet og tændt for projektoren igen, bedes du kontakte din leverandør
eller vores servicecenter.
Handling 2
Når lampedækslet, der beskytter lampen, ikke er lukket korrekt, eller sensorsystemet ikke
har normale driftsbetingelser.
Hvis symptomerne fortsætter selv efter at have afbrudt og tilsluttet stømkablet og tændt for projektoren igen, bedes du venligst kontakte din leverandør eller vores service center.
Handling 3
Denne status viser, at objektivdækslet ikke er åbnet helt.
Åbn objektivdækslet komplet.
Hvis objektivdækslet ikke er åbnet helt, mens projektoren anvendes,
afbrydes både video og lyd automatisk.
Hvis denne status varer i minutter, afbrydes projektoren automatisk.
Handling 4
Dette indikerer, at der er skiftet
til køle-tilstand, fordi projektorens interne temperatur er forøget ud over
vedligeholdelsesgrænsen.
Hvis den interne temperatur i projektoren er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen, ændres den til køle-tilstand, inden den automatisk slukkes.
* Køle-tilstand: En status hvor blæserhastigheden er forøget, og projektorens lampe manuelt er ændret til spare-tilstand.
Kontroller, om projektorens ventilationshuller er blevet blokeret.
Kontroller, om luftfilteret er blokeret.
Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end
projektorens generelle standardtemperaturområde.
Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.
Handling 5
Hvis den interne temperatur i
projektoren overstiger grænsen, slukkes den automatisk.
Kontroller, om projektorens ventilationshuller er blevet blokeret.
Kontroller, om luftfilteret er blokeret.
Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end
projektorens generelle standardtemperaturområde.
Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.
Hvis det samme problem opstår hele tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores servicecenter.
Handling 6
Lampen fungerer ikke korrekt
efter strømmen blev slukket på
usædvanlig vis, eller efter projektoren blev tændt, lige efter
den var blevet slukket.
Sluk for strømmen, lad apparatet afkøle tilstrækkeligt, og tænd derefter
strømmen igen for at betjene det. Hvis det samme problem opstår hele
tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores servicecenter.
Projektoren har et køleventilatorsystem til at forhindre, at enheden overophedes. Køleventilatorens funktion kan afgive støj,
hvilket ikke påvirker produktets funktion, og det er en del af den normale drift.
Brug
3-4
3-5
Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen)
Strukturen i skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen)
MENU
UNDERMENU
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Test Pattern
Video Type
Caption
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Sleep Timer
Information
Setup
Option
Black Level
Background
Auto Power On
3-5-1. Input
MENU
Source List
BESKRIVELSE
Du kan vælge en enhed, der er tilsluttet til projektoren, der skal vises.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Du kan redigere navnene på enhederne, der er tilsluttet til din projektor.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
3-5
Brug
MENU
Mode
BESKRIVELSE
Vælg en skærmtilstand, som er tilpasset til din projektor, eller ved skift af skærmtilstand efter ønske.
•
<Mode>
•
<Standard>: Denne billedtilstand er den mest universelle og fungerer godt i de fleste
situationer.
•
<Presentation> : Denne tilstand er velegnet til præsentationer.
•
<Text> : Denne tilstand er velegnet til tekstarbejde.
•
<Movie> : Denne tilstand er velegnet til visning af film.
•
<Game> : Teksten på et stillbillede vises måske forkert.
Teksten på et stillbillede vises måske forkert.
•
<User> : Denne tilstand kan brugertilpasses med funktionen <Mode>→<Save>.
Tilstandene Presentation (Præsentation) og Text (Tekst) kan kun anvendes, hvis
indgangssignalet er et Pc-timing-signal (D-Sub/HDMI).
•
<Contrast> : Bruges til at justere kontrasten mellem objektet og baggrunden.
•
<Brightness> : Bruges til at justere lysstyrken for hele billedet.
•
<Sharpness> : Bruges til at justere billedets skarphed.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), kan <Sharpness> ikke justeres.
•
<Color> : Bruges til at justere farven lysere eller mørkere.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), kan <Color> ikke justeres.
•
<Tint> : Bruges til at opnå mere naturlige farver på objekterne ved at bruge grøn eller rød
forbedring.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI) og PAL og SECAM fra tilstandene [SVideo] og [AV], kan <Tint> ikke justeres.
•
•
Size
<Color Temperature> : Du kan vælge farvetemperaturen efter dine egne ønsker.
•
Fabriksstandarder: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Du kan vælge farvetemperaturen for elementerne herunder efter dine egne ønsker.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer farvetemperaturen for hvid-niveauet.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer farvetemperaturen for sort-niveauet.
•
<Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma> : Ændrer lysstyrkekarakteristikken for hver farvetone i et billede.
•
Jo større (+) værdi, jo større kontrast i lyse og mørke dele.
Jo mindre (-) værdi, jo mørkere bliver de mørke dele.
•
Justeringsområde: -3 til +3
•
<Save> : Du kan gemme statussen for en skærm, du har justeret efter dine egne ønsker, med
skærmmenuen <Mode>→<User>.
•
<Reset> : Gendanner tilstandsindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Du kan vælge skærmstørrelse i henhold til scenetypen.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), understøttes <Zoom1>/<Zoom2> ikke.
•
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>
Position
Juster skærmpositionen hvis den ikke er justeret.
Digital NR
Nar en stiplet linie vises eller skærmen ryster, kan du opna en bedre visuel billedkvalitet ved at aktivere Støjreducering.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), fungerer <Digital NR> ikke.
Brug
3-5
MENU
Black Level
BESKRIVELSE
Du kan vælge signalets lysstyrkestandard i overensstemmelse med indgangssignalet. Hvis det ikke
passer med indgangssignalet, vises mørke dele muligvis ikke klart, eller de vises svagt.
Black level (Sort-niveauet) kan kun indstilles for 480i- og 576i-signalerne for tilstandene [AV],
[S-Video] og AV-timing (D-Sub) og RGB-signalet for tilstanden [HDMI].
•
•
Overscan
For 480i- og 576i-signalerne for tilstandene [AV], [S-Video] og AV-timing (D-Sub).
•
<0 IRE> : Indstiller niveauet for sort til <0 IRE>.
•
<7.5 IRE> : Indstiller niveauet for sort til <7.5 IRE>.
For RGB-signalet i tilstanden <HDMI>.
•
<Normal> : Anvendes i et normalt miljø.
•
<Low > : Anvendes når de mørke dele vises for lyst.
Ved at bruge denne funktion kan du skære kanten af billedet nar der findes unødvendig information,
billeder eller støj pa kanten af billedet.
Dette er ikke understøttet i tilstandene [AV] og [S-Video].
Dette understøttes kun, når indgangssignalet er AV-timing (D-Sub) eller AV-timing (HDMI).
Hvis <Overscan> er slået fra, vises unødvendige ekstra dele i kanterne af et billede muligvis. I
dette tilfælde skal du tænde for <Overscan>.
Film Mode
Ved at bruge denne funktion kan du indstille skærmtilstanden optimeret til afspilning af film
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> understøttes kun for signalerne [AV], [S-Video], 480i og 576i.
PC
Fjerner eller reducerer støj som forårsager ustabil skærmkvalitet, som f.eks. skærmrystelser. Hvis
støjen ikke fjernes ved at bruge finjustering, skal du justere frekvensen til maksimum og derefter
udføre finjusteringen igen.
Dette er kun aktiveret for Pc-timing (D-Sub/HDMI) for D-Sub-stikket.
Se Pc-timing (D-Sub/HDMI).
Zoom
•
<Auto Adjustment> : Bruges til automatisk at justere frekvensen og fasen til pc-skærmen.
•
<Coarse> : Bruges til at justere frekvensen, når vertikale linjer fremkommer på pc-skærmen.
•
<Fine> : Bruges til at finindstille pc-skærmen.
•
<Reset> : Ved at bruge denne funktion kan du nulstille pc-menuindstillingerne til
fabriksindstillingerne.
Forstørrer pc-skærmen 2X, 4X eller 8X.
Dette kan kun justeres, når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI).
3-5
Brug
3-5-3. Setup
MENU
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
BESKRIVELSE
Fpr at tilpasse billedet til installationsstedet kan du vende op og ned på de viste billeder vertikalt/horisontalt.
•
<Front-Floor> : Normalt billede
•
<Front-Ceiling>: Horisontalt/vertikalt omvendt billede
•
<Rear-Floor> : Horisontalt omvendt billede
•
<Rear-Ceiling> : Vertikalt omvendt billede
Bruges til at indstille billedets lysstyrke ved at justere den mængde lys, som lampen genererer.
•
<Eco> : Denne tilstand er optimeret til mindre skærme (mindre end 100 tommer).
Denne tilstand nedsætter lampens lysstyrke og strømforbrug for at forlænge lampens levetid og
reducere støjen og strømforbruget.
•
<Bright> : Denne tilstand maksimerer lampens lysstyrke, når den omgivende belysning er kraftig.
Da lampens lysstyrke forøges, reduceres lampens levetid, og støjen og strømforbruget forøges
muligvis.
Hvis videoscenerne er forvrængede eller ryster, kan du kompensere for dette ved at indstille funktionen <Auto Keystone> til <On>, således at funktionen <V-Keystone> automatisk genstartes.
•
V-Keystone
<Off>-<On>
Hvis videoscener er forvrængede eller væltede, kan du kompensere for dette ved at bruge den vertikale Keystone-funktion.
Lydudgangen fra din projektor stoppes midlertidigt, når keystone (keystone) ændres.
Der kompenseres ikke for keystone (keystone) på skærmens display (OSD).
Background
Du kan indstille baggrunden, der vises, når der ikke er noget signal fra den eksterne enhed, der er tilsluttet til projektoren. Hvis der modtages et signal, forsvinder den baggrund, du indstiller, og den normale skærm vises.
•
Test Pattern
Brug
<Logo>-<Blue>-<Black>
Genereret af projektoren. Bruges som installationsbasis for installeringen af projektoren.
•
<Crosshatch> : Du kan kontrollere, om billedet er forvrænget eller ej.
•
<Screen Size> : Du referere til billedformatstørrelser såsom 1,33 : 1 eller 1,78 : 1.
3-5
MENU
Video Type
BESKRIVELSE
Hvis skærmen er unormal, fordi projektoren ikke kan identificere indgangssignaltypen automatisk i tilstandene <PC> eller <HDMI, kan du manuelt indstille indgangssignaltypen.
I tilstanden <PC> er dette kun muligt, hvis indgangssignalet et AV-timing (D-Sub). Men for en
separat H/V-synk. er dette kun muligt for signalerne 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
I tilstanden <HDMI> er dette kun muligt for signalerne 640x480p 59,94Hz/60 Hz, 1280x720p
59,94Hz/60 Hz blandt AV-timing (D-Sub)-signalerne.
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <PC> tilstand
•
<Auto>-<PC>-<AV> : <HDMI> tilstand
Usage
PC menu and
zoom
yniOwjP
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–GˆG
wjG›–G›ŒGkTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
yniOh}P
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–G
ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒG€w‰w™G–œ›—œ›G–G
€w‰w™Oh}P ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
wj
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆGwjG›–G›ŒGoktpG
›Œ™”•ˆ“
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
h}
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSG
k}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒGoktpG›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
T
T
hœ›–
Caption
Color,
Sharpness,Tint
hœ›–GšŒ››•Žš
Funktionen <Caption> understøttes, når underteksterne er indeholdt i det eksterne analoge signal
(enten tilsluttet stikket Video eller S-Video).
Funktionen <Caption> fungerer ikke i tilstanden <PC> (inkl. komponenter) eller <HDMI>.
Afhængigt af det eksterne signal kræves der muligvis skift til kanalen eller indstillingerne for
<Field>.
Hver <Channel> samt <Field> indeholder forskellige oplysninger. <Feltet><2> indeholder
yderligere oplysninger, der supplerer de oplysninger indeholdt i feltet <Field><1>.
(Hvis der f.eks. er engelske undertekster på <Channel><1>, vil der være spanske undertekster
på <Channel><2>)
Reset
3-5
•
<Caption> : <Off>-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
Ved at bruge denne funktion kan du nulstille flere indstillinger til fabriksindstillingerne.
•
<Factory Default> : Ændrer indstillingerne til fabriksstandarderne.
•
<Reset Filter Time> : Nulstiller filtertiden.
Brug
3-5-4. Option
MENU
BESKRIVELSE
Language
Du kan vælge det sprog, du vil bruge til menuskærmen.
Menu Option
•
<Position> : Du kan flytte menuplaceringen op/ned/venstre/højre.
•
<Transparency> : Du kan indstille menuens gennemsigtighed.
•
<Display Time> : Du kan indstille menuens fremvisningstid.
•
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>
Justerer den højre og venstre lydbalance og equalizer for 3 W stereohøjttaleren, der er integreret i
projektoren.
•
Filter Check Time
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Indstiller kontrolperioden for filteret. (Enhed: timer)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Hvis filterbrugstiden er større end filterkontrolperioden, vises meddelelsen om filterkontrol
hvert minut, så længe projektoren er tændt.
Meddelelse om filterkontrol: “Kontroller filteret, og rengør eller udskift det om nødvendigt.”.
Auto Power On
Hvis strømmen til projektoren afbrydes automatisk uden at trykke på tænd/sluk-knappen.
•
Sleep Timer
Hvis der ikke er noget indgangssignal på det angivne tidspunkt, slukkes projektoren automatisk. (Der
må ikke være noget input fra knapperne på fjernbetjeningen eller på toppen af projektoren på det
angivne tidspunkt)
•
Information
Brug
<Off>-<On>
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Du kan kontrollere eksterne signalkilder, billedopsætning, pc-billedjustering.
3-5
4
Fejlfinding
4-1
Inden du anmoder om service
Kontroller følgende, inden du anmoder om after-sales-service. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte dit nærmeste
Samsung Electronics servicecenter.
Problem
Installation og tilslutning
Menu og
fjernbetjening
Fejlfinding
Ingen strøm.
Kontrollér strømkablets tilslutninger.
Jeg vil installere min projektor i loftet.
Installationsmontering til loftet sælges separat. Kontakt din
lokale forhandler.
Ekstern kilde kan ikke vælges.
Sørg for, at tilslutningskablet/kablerne (video) er tilsluttet rigtigt
til den korrekte port. Hvis enheden ikke er tilsluttet korrekt, kan
den ikke vælges.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Kontrollér, at den korrekte eksterne kilde er valgt.
Kontroller batteriet til fjernbetjeningen. Hvis der er noget galt
med batteriet, skal det udskiftes med et nyt batteri med den
kapacitet, der anbefales.
Sørg for at rette fjernbetjeningen mod sensoren på bagsiden af
enheden og i en afstand af højst ca. 7 meter. Fjern genstande
mellem fjernbetjeningen og produktet.
Direkte belysning fra 3-vejs-lyspærer eller andre lysenheder på
projektorens fjernbetjeningssensor kan påvirke følsomheden
og medføre, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
Kontroller, om der er batterier på fjernbetjeningen.
Kontrollér, om indikatoren øverst på projektoren er tændt.
Jeg kan ikke vælge en menu.
4-1
Kontroller, om menuen er gråtonet. En gråtonet menu kan ikke
vælges.
Fejlfinding
Problem
Skærm og
ekstern
kilde
Kan ikke se billeder.
Fejlfinding
Sørg for, at projektorens strømkabel er tilsluttet.
Kontrollér, at den korrekte indgangskilde er valgt.
Kontroller, om stikkene er tilsluttet korrekt til stikkene på projektorens bagside.
Kontroller fjernbetjeningens batterier.
Sørg for, at indstillingerne <Color>, <Brightness> ikke er ved
deres nederste grænse.
Ringe farver.
Juster <Tint> og <Contrast>.
Billedet er ikke tydeligt.
Justér fokussen.
Kontroller, om projektionsafstanden enten er for lang eller for
kort i forhold til skærmen.
Mærkelig lyd.
Hvis den mærkelige lyd fortsætter, skal du kontakte vores servicecenter.
Driftsindikatoren er oplyst.
Se Korrigerende handlinger i forhold til LED-indikationer.
Der er streger på skærmen.
Da der kan forekomme støj, når du bruger din pc, skal du
justere skærmens frekvens.
Der vises intet skærmbillede fra ekstern
enhed.
Kontroller driftsstatussen for den eksterne enhed, og kontroller, om justeringsemner, som f.eks. <Brightness> og <Contrast> er ændret korrekt på kommandoskærmen <Mode> i
projektorens menu.
Der vises kun blå skærm.
Sørg for at tilslutte de eksterne enheder korrekt. Kontroller tilslutningskablerne igen.
Skærmen vises i sort/hvid eller mærkelige farver. / Skærmen er for mørk eller for lys.
Som nævnt herover: Kontroller justeringsemnerne, som f.eks.
<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menuen.
Hvis du vil gendanne forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du køre <Factory Default> fra menuen.
Fejlfinding
4-1
5
Flere informationer
5-1
Specifikationer
MODEL
Panel
Størrelse
0,63" 3P LCD
Opløsning
XGA (1024 x 768)
Sideforhold
Strøm
Lampe
SP-L201
Effektforbrug
270 W (Slukket : Mindre end 0,5W)
Spænding
100~240V AC, 50/60Hz
Effektforbrug
203W ( Eco : 172W )
Levetid
2.500 timer (Eco : 3.000 timer )
291 x 289 x 127 mm
Vægt
3,8 Kg
Indgangssignal
Lysstyrke
2.000 ANSI
Kontrast
500:1
Skærmstørrelse (diagonal)
Diagonalt 40 tommer ~ 300 tommer
Projektionsrækkevidde
1 m ~ 10 m
Keystone
Vertikal (±20˚)
Zoom-justering
Manuel
Fokus-justering
Manuel
Objektiv
F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm
Zoom-forhold
1:1,2
D-Sub 15p
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Komposit video
Højttaler
Brugermiljø
SP-L251
4:3
Dimensioner
Vigtige egenskaber
SP-L221
2.200 ANSI
2.500 ANSI
3W x 2 (Stereo)
Temperatur og luftfugtighed
Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
luftfugtighed 20 % ~ 80 % (ikke kondenserende)
Opbevaring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F),
luftfugtighed 10 % ~ 90 % (ikke kondenserende)
Støj
Eco : 30dB, Bright : 32dB
Dette Klasse B udstyr er designet til hjemme- og kontorbrug. Udstyret er registreret i henhold til EMI til brug ved beboelser.
Det må bruges i alle områder. Klasse A er til kontorbrug. Klasse A er til virksomheder, mens klasse B udstråler færre
elektromagnetiske bølger end klasse A.
Det LCD-panel, der anvendes i LCD-projektoren, består af hundredtusindvis af fine pixels. Som andre
videofremvisningsenheder kan LCD-panelet indeholde dårlige pixels, der ikke fungerer. Ved afsendelse af et produkt
administreres omstændighederne til identifikation af dårlige pixels og antallet af dårlige pixels, som et LCD-panel må
5-1
Flere informationer
indeholde, i streng overensstemmelse med de relevante specificerede standarder af LCD-panelproducenten og vores
virksomhed. Selvom en skærm kan have nogle døde pixels, påvirker dette ikke den overordnede skærmkvalitet eller
produktets levetid.
Flere informationer
5-1
5-2
RS-232C kommandotabel
Kommunikationsformat (overholder RS232C-standarderne)
•
Baudhastighed: 9.600 bps
•
paritet: Ingen
•
Databit: 8, stopbit: 1
•
Flowkontrol: Ingen
Seriel kommunikationsprotokol
1. Kommandopakkestruktur [7 bytes]
0x08
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
værdi
•
En kommandopakke består i alt af 7 bytes.
•
De to bytes 0x08 og 0x22 betyder, at pakken er til seriel kommunikation.
•
De følgende 4 bytes repræsenterer en foruddefineret kommando, som brugeren kan definere.
•
Den sidste byte er en kontrolsum, der kontrollerer den aktuelle pakket gyldighed.
•
Header [2 byte]: Foruddefinerede værdier er faste 0x08 og 0x22.
•
Cmd1 [1 byte]: Den første kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)
•
Cmd2 [1 byte]: Den anden kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)
•
Cmd3 [1 byte]: Den tredje kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)
•
Værdi [1 byte]: Inputparameter for kommandoen (standard: 0) (hexadecimal)
•
CS [1 byte]: Kontrolsum (2-komplementen af summen af alle værdier med undtagelse af værdien CS.)
CS
2. Svarpakkestruktur [3 bytes]
1. I orden
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Mislykket
0x03
•
Når den modtagede pakke fra en ekstern enhed har en gyldig værdi, sendes pakken "I orden". Eller sendes pakken
"Mislykket".
•
En "Mislykket"-pakke sendes, hvis
•
•
Den modtagede pakkelængde ikke svarer til 7 bytes.
•
2-byte-pakke-headerens værdi ikke er 0x08, 0x22.
•
Kontrolsummen er forkert.
Fejldetektering i en ekstern enhed
•
5-2
En ekstern enhed klassificerer pakken som "Mislykket", hvis enheden ikke modtager en i "I orden"-pakke i løbet
af 100 ms.
Flere informationer
Kommandotabel
KONTROLELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
0x00
Picture
Source List
Mode
0
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
On
0x00
0x02
0x00
0x00
0
0x03
0x00
0x00
0
Off
Input
VÆRDI
1
Mute
Blank
0x00
CMD3
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
AV
AV
S-Video
1
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
0x00
0
Standard
0x0A
0x0B
0x00
0X00
Presentation
1
Text
2
Movie
3
Game
4
User
5
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x0A
0x00
1
WB
Flere informationer
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
KONTROLELEMENT
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Digital NR
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Direct Save
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Zoom
x1
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
0x18
0x00
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
5-2
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
On
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
Overscan
VÆRDI
OK
Reset
Size
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Flere informationer
KONTROLELEMENT
Picture
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
Flere informationer
CMD1
LEFT
0x0B
CMD2
0x1A
CMD3
0x00
RIGHT
DOWN
Up
VÆRDI
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
KONTROLELEMENT
Setup
install
Lamp Mode
CMD1
F-F
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
1
R-F
2
R-C
3
ECO
0x01
0x00
-50~50
Auto
Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Display OSD
0x01
1
Cancel
2
Off
0x07
0x00
Caption
1
1
2
0
1
0x01
0
1
0x02
2
Field
0
Ok
Text
Channel
0
Ok
On
5-2
0
1
V-Keystone
Reset Filter
Time
Caption
0
F-C
Bright
Keystone
VÆRDI
0
1
0x03
0
1
Flere informationer
KONTROLELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VÆRDI
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
한국어
0A
Türkçe
0B
ไทย
0C
Position
Transparency
Display Time
Flere informationer
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
KONTROLELEMENT
Option
SOUND
Balance
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Down
100Hz
Up
0x01
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Up
0x05
0
1
0x05
0x00
0
100
1
200
2
400
3
800
4
Auto Power
ON
OFF
Sleep Timer
OFF
Information
5-2
off
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
0
1
Down
300Hz
VÆRDI
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
0x08
0x00
0
Flere informationer
5-3
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
•
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Flere informationer
5-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
5-3
Flere informationer
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Flere informationer
5-3
5-4
Korrekt bortskaffelse – kun Europa
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr) – kun Europa
(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Mærkningen på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefon, USB-kabel) ikke bør bortskaffes med andet husholdningsaffald, når levetiden er slut. For at
undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme af bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere disse genstande med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt - kun Europa
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Denne mærkning på batteriet, vejledningen eller emballagen indikerer, at batterierne i dette produkt ikke bør
bortskaffes med andet husholdningsaffald, når de er udtjente. Hvis der er mærket, indikerer de kemiske symboler
Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly, der overstiger referenceniveauerne i EØFdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse substanser medføre skade på menneskers
sundhed eller miljøet.
For at beskytte naturlige ressourcer og markedsføre genbrug af materialer bedes du adskille batterierne fra
andre affaldstyper og genbruge dem via dit lokale, gratis batteriretursystem.
5-4
Flere informationer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement