Samsung SP-L301, SP-L331 Owner's manual

Samsung SP-L301, SP-L331 Owner's manual
SP-L301 SP-L331 SP-L351
LCD-projektor
Brugervejledning
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og specifikationerne kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdsfortegnelse
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Inden du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Opbevaring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLATION OG TILSLUTNING
Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installering af projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Niveller med justerbare fødder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Zoom og fokusjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Skærmstørrelse og projektionsafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Justering af H-Keystone og V-Keystone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Lampeudskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Bagside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Indstilling af pc-miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Understøttede visningstilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Tilslutning af strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Tilslutning til en pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Tilslutning af en ekstern skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang . . . . . . . . . . . . 2-17
Tilslutning med et Video/S-Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Tilslutning af en ekstern højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Tilslutning til et netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
BRUG
Produktegenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Front, ovenpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
LED-indikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen) skærmmenuen)
3-5
Netværksadministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
FEJLFINDING
Inden du anmoder om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
FLERE INFORMATIONER
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C kommandotabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Korrekt bortskaffelse – kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-1
Inden du starter
Ikoner der anvendes i denne vejledning
IKON
NAVN
BETYDNING
Bemærk
Indikerer situationer, hvor funktionen måske ikke fungerer, eller indstillingen kan blive
annulleret.
Bemærk
Indikerer et råd eller et tip til betjening af en funktion.
Brug af denne vejledning
•
Sørg for at sætte dig ind i alle sikkerhedsforanstaltninger, inden du anvender dette produkt.
•
Hvis der opstår et problem, skal du se afsnittet 'Problemløsning'.
Bemærkning om copyright
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for forbedring af ydelsen.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Copyrighten til denne vejledning forbeholdes af Samsung Electronics, Co., Ltd.
Indholdet i denne vejledning må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, distribueres eller anvendes i nogen form uden
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-1
1-2
Opbevaring og vedligeholdelse
Rengøring af overfladen og objektivet
Rengør projektoren med en blød tør klud.
•
Undgå at rengøre produktet med brændbare substanser som
f.eks. benzol eller fortynder.
•
Undgå at ridse objektivet med dine fingernegle eller skarpe
genstande.
Det kan føre til ridser eller beskadigelse af produktet.
•
Undgå at rengøre produktet med en våd klud, og undgå at sprøjte
vand direkte på produktet.
Hvis der kommer vand ind i produktet, kan dette medføre brand,
elektrisk stød eller problemer med produktet.
•
Der kan forekomme hvide pletter på projektorens overflade, hvis
der kommer vand på den.
Udseendet og farven kan variere fra model til model.
Rengøring inde i projektoren
Tag kontakt til et servicecenter, hvis de indvendige dele af projektoren skal rengøres.
•
Kontakt et servicecenter, hvis støv eller andre substanser
kommer ind i projektoren.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-2
1-3
Sikkerhedsforanstaltninger
Ikoner der anvendes ved sikkerhedsforanstaltninger
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre personskade, evt. med døden til følge.
Bemærk
Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre person- eller tingskade.
Symbolernes betydning
Udfør ikke.
Skal efterleves.
Adskil ikke.
Strømkablet skal fjernes fra stikkontakten.
Rør ikke.
Skal jordforbindes for at forhindre elektriske
stød.
Om strøm
Følgende billeder er som reference og kan være anderledes, afhængigt af modeller og lande.
Advarsel
Sæt strømstikket forsvarligt i.
•
Hvis det ikke overholdes, kan det føre til
brand.
Undgå at bruge et beskadiget strømkabel
eller strømstik eller en løs stikkontakt.
•
Hvis det ikke gøres, kan der opstå
elektrisk stød eller brand.
Undgå at tilslutte/frakoble strømforsyningen med våde hænder.
•
Dette kan medføre elektrisk stød.
Undgå at tilslutte flere elektriske apparater
til en enkelt stikkontakt.
•
Ellers kan der opstå brand pga.
overophedning af stikkontakten.
Undgå at bøje eller sno strømkablet for
meget, og undgå at anbringe tunge objekter
på kablet.
•
Ellers kan det resultere i elektrisk stød
eller brand pga. et beskadiget
strømkabel.
Når du flytter produktet, skal du slukke for
det, fjerne strømstikket og andre kabler, der
er tilsluttet til produktet.
•
Ellers kan det resultere i elektrisk stød
eller brand pga. et beskadiget
strømkabel.
Sørg for at tilslutte strømkablet til et stikkontakt med jord (kun for udstyr i isoleringsklasse 1).
•
Hvis det ikke gøres, kan der opstå
elektrisk stød eller personskade.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
Advarsel
Når du fjerner strømstikket fra stikkontakten, skal du sørge for at tage fat i strømstikket og ikke trække i kablet.
•
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk
stød eller brand.
Kobl strømmen fra, inden du rengør produktet.
•
Tænd eller sluk ikke produktet ved at isætte
eller fjerne strømstikket. (Brug ikke strømstikket som strømafbryder.)
Hold strømkablet borte fra varmekilder.
Der er fare for elektrisk stød eller brand.
Tilslut strømstikket til en stikkontakt, der er
let adgang til.
•
Hvis der opstår et problem med
produktet, skal du fjerne strømstikket fra
stikkontakten for at afbryde strømmen
helt. Du afbryder ikke helt for strømmen,
når du anvender tænd/sluk-knappen på
produktet.
Om installation
Advarsel
Undgå at installere produktet et sted, der
udsættes for direkte sollys, og installer ikke
produktet tæt på en varmekilde, som f.eks.
bål eller varmekilder.
•
•
Ellers kan det ske, at produktet falder
ned og medfører produkt- eller
personskade.
•
Sørg for at anvende et skab eller en
hylde, der er velegnet til produktets
størrelse.
Hold strømkablet borte fra varmekilder.
Strømkablets isolering kan smelte og
medføre elektrisk stød eller brand.
Installer ikke produktet et sted, der udsættes for støv, fugt (sauna), olie, røg eller vand
(regndråber), og installer det ikke i et køretøj.
•
•
Dette kan nedsætte produktets levetid
eller medføre brand.
Ved installation af produktet i et skab eller
på en hylde, skal du sørge for, at produktets
forkant helt understøttes af skabet eller hylden.
•
Undgå at installere produktet på et sted
med dårlig ventilation, som f.eks. i en bogreol eller et skab.
Ellers kan det medføre brand pga. intern
overophedning.
Hvis du installerer produktet i en reol eller
på en hylde, skal du sørge for, at produktets
front ikke stikker ud af reolen eller hylden.
•
Ellers kan det medføre, at produktet
falder ned og resulterer i fejlfunktion
eller personskade.
Fjern strømstikket, når den lyner eller tordner.
•
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk
stød eller brand.
Installer ikke produktet i områder med
meget støv.
Dette kan medføre elektrisk stød eller
brand.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
Advarsel
Pas på ikke at blokere ventilationsåbningen
med duge eller gardiner.
•
•
Ellers kan det medføre brand pga. intern
overophedning.
Vær forsigtig, når du sætter produktet ned.
•
Tab ikke produktet, når du flytter det.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre
problemer for produktet eller
personskade.
Dette kan medføre problemer for
produktet eller personskade.
Installer ikke produktet i en højde, hvor børn
nemt kan nå det.
•
Hvis et barn rører ved produktet, kan det
falde ned, og dette kan medføre
personskade.
Om brugen
Undgå at indsætte metalobjekter, som f.eks.
spisepinde, mønter eller hårnåle eller
brændbare objekter i produktet (ventilationsåbninger, porte mv.).
•
Hvis der kommer vand eller
fremmedlegemer ind i produktet, skal du
slukke for det, fjerne strømkablet og
kontakte et servicecenter.
•
Ellers kan det medføre problemer med
produktet, elektrisk stød eller brand.
Lad ikke børn anbringe genstande, som
f.eks. legetøj eller småkager, på produktet.
•
Hvis børn rækker ud efter disse
genstande, kan produktet falde ned og
forårsage skade.
Adskil ikke produktet, og forsøg ikke at
reparere eller modificere det.
Se ikke direkte ind i lampens lys, og ret ikke
billedet mod nogens øjne.
•
•
Hvis produktet skal repareres, skal du
kontakte et servicecenter.
Dette er farligt, specielt for børn.
Undgå at anvende eller anbringe brændbare sprayer eller genstande tæt på produktet.
Når du fjerner batterier fra fjernbetjeningen,
skal du passe på, at børn ikke sluger dem.
Hold batterier uden for børns rækkevidde.
•
•
Det kan resultere i eksplosion eller
brand.
Hvis de sluges, skal du med det samme
kontakte en læge.
Undgå at anbringe beholdere med væske,
som f.eks. vaser, urtepotter, drikkevarer,
kosmetik eller medicin, eller metalobjekter
over produktet.
•
Hvis der kommer vand eller
fremmedlegemer ind i produktet, skal du
slukke for det, fjerne strømkablet og
kontakte et servicecenter.
•
Ellers kan det medføre problemer med
produktet, elektrisk stød eller brand.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
Advarsel
Hvis produktet udsender en mærkelig lyd,
en brændt lugt eller røg, skal du med det
samme fjerne strømstikket og kontakte et
servicecenter.
•
Hvis vand eller fremmede væsker kommer
ind i produktet, skal du slukke for det, trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk
stød eller brand.
Hvis strømstikket eller benene på stikket
udsættes for støv, vand eller fremmede
væsker, skal du rengøre det omhyggeligt.
Brug ikke produktet, når det indikerer en
fejlfunktion, som f.eks. manglende billede
eller manglende lyd.
•
•
Der er fare for elektrisk stød eller brand.
Sluk med det samme for produktet, fjern
strømkablet fra stikkontakten, og kontakt
et servicecenter.
Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og rengøre produktet
med en blød, tør klud.
Hvis der forekommer en gaslækage, må du
ikke berøre produktet eller strømstikket,
men skal i stedet udlufte med det samme.
•
•
En gnist kan resultere i eksplosion eller
brand.
•
Hvis det tordner eller lyner, må du ikke
berøre strømkablet eller antennekablet.
Undgå at bruge kemikalier, f.eks. voks,
benzol, alkohol, fortynder, insekticider,
duftmidler, smøremidler eller
rengøringsmidler, når du rengør
produktet.
Dette kan medføre, at det ydre bliver
deformeret, eller at print forsvinder.
Hvis du ikke anvender produktet i lang tid,
f.eks. når du forlader dit hjem, skal du fjerne
strømkablet fra stikkontakten.
•
Rør ikke ved nogen udvendig del af produktet med værktøj, som f.eks. en kniv eller en
hammer.
For at fjerne snavs eller stænk fra det forreste projektionsobjektiv skal du anvende
spray eller en klud vædet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand.
Ellers kan der opstå risiko for brand eller
elektrisk stød.
Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et
bord.
•
Dette kan beskadige objektivet.
Steder, der udsættes for mikroskopisk
støv, kemikalier, for høje eller for lave
temperaturer, høj fugtighed eller steder,
hvor produktet anvendes kontinuerligt i
lang tid mv.
Hvis du taber produktet, eller kabinettet er
gået i stykker, skal du afbryde strømmen og
tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.
•
•
Ellers kan der forekomme
støvopsamling og medføre brand, der
skyldes overophedning eller kortslutning
eller medføre elektrisk stød.
Hvis produktet installeres et sted, hvor
driftsbetingelserne varierer meget, kan der
opstå alvorlige kvalitetsproblemer pga. det
omgivende miljø. Sker dette, må du først
installere produktet, når du har været i kontakt med vores call center.
•
Rør ikke ved produktets objektiv.
Bed et servicecenter om at rengøre projektorens indre mindst én gang om året.
Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan
du falde og slå dig, eller produktet kan
blive beskadiget.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
For at undgå at brænde dig må du ikke røre
ved ventilatoren eller lampedækslet under
brug eller umiddelbart efter, du har slukket
for produktet.
Rengør ikke produktet med vandspray eller
en våd klud. Undgå at anvende kemikalier,
som f.eks. rengøringsmidler, industriel/automobilpolish, slibemidler, voks, benzol, alkohol, på nogen plastdel på produktet, som
f.eks. projektorhuset, da dette kan medføre
skade.
Åbn ikke noget dæksel på produktet.
Brug ikke batterier uden betegnelse.
•
Dette kan være farligt, da der er
højspænding inde i produktet.
Vær opmærksom på ikke at røre ved ventilationsåbningen, mens projektoren den blæser varm luft ud.
Ventilationshullet er varmt et stykke tid,
efter projektoren er blevet slukket. Hold dine
hænder og krop væk fra ventilationshullet.
Placer ikke objekter, der er sårbare over for
varme, tæt på projektoren.
Vær opmærksom på at holde kroppen vær
fra projektorlampen. Lampen er varm.
(Børn og andre personer med sart hud skal
være særligt forsigtige).
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1-3
2
Installation og tilslutning
2-1
Pakkens indhold
•
Pak produktet ud, og kontroller, om alt indhold, der er nævnt herunder, er leveret.
•
Gem emballagen i tilfælde af, at produktet senere skal flyttes.
Projektor
INDHOLD
Hurtig vejledning
Produktgaranti
Brugervejledning
Strømkabel
(ikke tilgængeligt alle steder)
Fjernbetjening / 1 batteri (CR
2025, ikke tilgængeligt alle
steder)
Installation og tilslutning
Rengøringsklud
D-Sub-kabel
2-1
2-2
Installering af projektoren
Installer projektoren, så strålen fra projektoren er lodret på skærmen.
•
Placer projektoren, så objektivet er på midten af skærmen. Hvis skærmen ikke er vertikal, vises billedet muligvis ikke
rektangulært.
•
Installer ikke skærmen i lyse omgivelser. Hvis omgivelserne er lyse, vil billedet på skærmbilledet blive udvasket, og det
vises ikke tydeligt.
•
Når du anvendes projektoren i lyse omgivelser, skal du anvende gardiner til at blokere for lyset.
•
Du kan installere projektoren på de følgende steder: Foran-Gulv / Foran-Loft / Bagved-Gulv / Bagved-Loft. For at vise
indstillingerne for installationsposition skal du se herunder.
Sådan justeres billedet, når du installerer projektoren bagved skærmen
Installation bag en halvgennemsigtig skærm.
Når du installerer projektoren bag en halvgennemsigtig skærm,
kan du anvende menuen til at justere billedet, så det vises korrekt,
afhængigt af hvor du har anbragt projektoren, bagved-gulv (eller
lavt) eller bagved-loft.
1. For bagved-gulv skal du trykke på:
Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. For bagved-loft skal du trykke på:
Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Sådan justeres billedet, når du installerer projektoren foran skærmen
Installer projektoren på den side, hvor du ser på skærmen.
Når du installerer projektoren foran en halvgennemsigtig skærm,
kan du anvende menuen til at justere billedet, så det vises korrekt,
afhængigt af hvor du har anbragt projektoren, foran-gulv (eller lavt)
eller foran-loft.
1. For foran-gulv skal du trykke på:
Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. For foran-loft skal du trykke på:
Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Installation og tilslutning
2-2
2-3
Niveller med justerbare fødder
For at niveaujustere projektoren skal du dreje de justerbare fødder
på projektoren.
Projektoren kan justeres til en højde på op til 30 mm (ca. 12 grader) fra referencepunktet.
Afhængigt af projektorens placering kan Keystone-forvrængning af billedet forekomme.
Hvis <Auto Keystone> er indstillet til <On>, justeres alle keystones automatisk. Såfremt der kræves finjustering efter
automatisk justering, skal du foretage justeringen ved brug af <Keystone>.
Installation og tilslutning
2-3
2-4
Zoom og fokusjustering
Zoomknap: Du kan justere billedets størrelse inden for zoomområdet ved at bruge zoomknappen.
Fokuseringsring: Indstil billedet på skærmen ved at bruge fokuseringsringen.
Størrelsen på dit skærmbillede bestemmes af afstanden fra skærmen til din projektor.
Hvis du ikke installerer din projektor med den projiceringsafstand, der er angivet i tabellen Skærmstørrelse og
projiceringsafstand, kan du ikke justere fokussen korrekt.
Installation og tilslutning
2-4
2-5
Skærmstørrelse og projektionsafstand
A. Skærm / Z. Projektorafstand / Y’. Afstand fra objektivets midte til billedets nederste kant
Installer projektoren på en flad, jævn overflade og niveller projektoren ved at bruge de justerbare fødder til at få den optimale
billedkvalitet. Hvis billeder ikke er tydelige, kan de justeres ved at bruge zoomknappen eller fokuseringsringen eller ved at flytte
projektoren frem eller tilbage.
SKÆRMSTØRRELSE
M (DIAGONAL)
TOMME
R
CM
X (HORISONTAL)
TOMME
R
CM
FORSKYDNIN
G
PROJEKTORAFSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
Z (VID)
TOMME
R
Y'
CM
TOMME
R
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
Installation og tilslutning
2-5
SKÆRMSTØRRELSE
M (DIAGONAL)
TOMME
R
CM
X (HORISONTAL)
TOMME
R
CM
FORSKYDNIN
G
PROJEKTORAFSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
Z (VID)
TOMME
R
Y'
CM
TOMME
R
CM
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Denne projektor er designet til optimal visning af billeder på en skærm på 200 ~ 300 cm (80 ~ 120 tommer).
Installation og tilslutning
2-5
2-6
Justering af H-Keystone og V-Keystone
Hvis du installerer projektoren under skærmens centerlinje (f.eks. tæt på loftet eller gulvet), betyder det, at den vinkel som
projektoren er indstillet, forvrænger det projicerede billede.
<H-Keystone> og <V-Keystone> justerer projektorens vinkel i forhold til skærmen, så formen på det billede, som projektoren
viser, fremtræder rektangulært.
Følg følgende trin for at indstille <H-Keystone> og <V-Keystone>:
1. Tænd for projektoren, og tryk på knappen Menu på projektoren eller på fjernbetjeningen.
2. Vælg Opsætning, og tryk derefter på Enter.
3. Sørg for, at Installation øverst på menuen er indstillet til den korrekte installationsposition: <Front-Floor>, <Front-Ceiling>,
<Rear-Floor>, or <Rear-Ceiling>.
4. Vælg <Keystone>, og tryk derefter på Enter.
5. Vælg <V-Keystone>, og tryk derefter på Enter.
6. Tryk på venstre eller højre pil for at indstille <V-Keystone> til 0.
7. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge <H-Keystone>. Indstil <H-Keystone >til 0.
8. Gå tilbage til menuen <Setup>, vælg Testmønster, og tryk derefter på Enter.
9. Vælg Krydsskraveret, og tryk på Enter.
10. Monter en snor på skærmen, og sørg for, at den hænger lodret.
11. Juster projektorens placering, indtil snoren (1) og den midterste, vertikale linje (2) på det krydsskraverede billede er parallelle.
Skærm : (1) En virtuel vertikal linje lavet på skærmen ved hjælp af et stykke tråd etc.
Krydsskraveret testmønster: (2) En vertikal linje i midten af testmønsteret.
Installation og tilslutning
2-6
12. Juster projektorens vinkel så et hjørne af det viste billede (det, der er tættest på projektoren) møder skærmens. I illustrationen
herover er dette hjørne mærket med D.
A : Projektor / B : Skærm / C: Projiceret billede / D: Et af billedets hjørner, der er tættes på projektoren
13. Justerer projektorens vinkel, indtil det projicerede billede dækker hele skærmområdet. Billedet kan overlappe.
Det projicerede billede dækker måske ikke hele skærmen, afhængigt af projektorens installationshøjde. I dette tilfælde
skal du justere projektorens vinkel, så hele skærmen kan blive dækket.
Installation og tilslutning
2-6
14. Tryk på knappen V.KEY-STONE på fjernbetjeningen. Menuen <V-Keystone> vises. Juster <V-Keystone> ved hjælp af
knapperne + eller - på fjernbetjeningen.
A : Projektor / B: Skærm / C: Det viste billede
Fortsæt med at justere, indtil den vertikale linje på <Test Pattern> er parallel med den ydre vertikale kant på skærmen.
15. Tryk på knapperne
fjernbetjeningen.
Installation og tilslutning
eller
for at vælge <H-Keystone>. Juster <H-Keystone> ved hjælp af knapperne + eller - på
2-6
A: Projektor / B: Skærm / C: Det viste billede
Fortsæt med at justere, indtil den horisontale linje på <Test Pattern> er parallel med den ydre horisontale kant på
skærmen.
16. Juster skærmstørrelsen med zoomknappen.
17. Hvis nogen del af det projicerede billede er større end skærmen, skal du justere størrelsen på det projicerede billede med
muligheden <Custom> i menuen <Size>. Se herunder for instruktioner om at bruge muligheden <Custom>.
A: Projektor / B: Skærm / C: Det viste billede
Følg følgende trin for at anvende muligheden <Custom>:
•
1. Tryk på knappen MENU.
2. Vælg det <Picture> du vil flytte til menuen <Size>.
3. Vælg funktionen <Custom>, og vælg derefter det område, du vil justere.
4. Juster skærmstørrelsen med knapperne
eller
.
Keystone, der er funktion til kalibrering af et skråt billede, kan forringe lysstyrken og opløsningen, når den er aktiveret.
Installation og tilslutning
2-6
2-7
Lampeudskiftning
Forsigtighed ved lampeudskiftning
•
Projektorlampen er en dyr enhed. For den bedste ydelse bør du udskifte lampen i henhold til brugstiden. Du kan vise lampens
brugstid på informationsskærmbilledet (knappen INFO).
•
Brug den anbefalede lampetype ved udskiftning. Udskift lampen med den, der er angivet herunder.
- Navn på lampemodel: 220W UHP E19.5
- Lampeproducent: Philips
- For spørgsmål om anskaffelse af lamper skal du se 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE' i afsnit 5-3.
•
Kontroller, at strømkablet er fjernet inden udskiftning af lampen.
•
Da lampen er et produkt med både høj temperatur og høj spænding, skal du vente i mindst én time, fra strømkablet er fjernet,
til du udskifter lampen.
•
Lampen findes på projektorens venstre side (set forfra).
•
Efterlad ikke den gamle pære i nærheden af let brændbare ting eller inden for børns rækkevidde. Der er fare for brand,
forbrænding eller kvæstelse.
•
Fjern snavs eller fremmedlegemer, der findes omkring eller inde i lampen med en passende støvsuger.
•
Når du håndterer pæren, så undgå at tage fat i andre dele end håndtagene. Hvis du håndterer lampen forkert, kan du forkorte
lampens levetid og påvirke billedkvaliteten.
•
Når du vender projektoren for at skifte lampen, skal du anbringe projektoren på en blød klud på en flad overflade.
•
Projektoren er designet, så den ikke fungerer, hvis lampedækslet ikke er samlet helt efter en lampeudskiftning. Hvis
projektoren ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere driftstilstanden på LED-indikatoren.
Lampen indeholder kviksølv. Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser.
Procedure til lampeudskiftning
Da lampen er et produkt med både høj temperatur og høj spænding, skal du vente i mindst én time, fra strømkablet er
fjernet, til du udskifter lampen.
Lampen findes på projektorens venstre side (set forfra).
1. Fjern skruen, der er vist i figuren herunder, og åbn dækslet.
2. Fjern de to skruer som vist i figuren herunder.
Installation og tilslutning
2-7
3. Tag fat i lampen, og træk den let ud af projektoren, som vist i figuren herunder.
Monter en ny lampe i omvendt rækkefølge i forhold til, når du fjerner den.
Udskiftning og rengøring af filteret
Forholdsregler ved udskiftning af projektorfilteret
•
Filteret findes nederst på projektoren.
•
Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.
Ellers kan dens dele blive beskadiget af den indre varme.
•
Når du udskifter filteret, kan du frigøre noget støv.
•
For spørgsmål om anskaffelse af filtre skal du se 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE' i kapitel 5.
Rækkefølge for udskiftning eller rengøring af filteret i projektoren.
1. Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.
2. Vend projektoren, så dens bund vender opad, og skub og fjern derefter filterdækslet i pilens retning, som vist på illustrationen
herunder. * Ved anbringelse af projektoren med bunden opad, så sørg for at lægge en blød klud under projektoren for at
undgå ridser.
3. Udskift eller rengør filteret.
•
Når du rengør filteret, skal du anvende en lille støvsuger designet computere og mindre elektriske produkter eller vaske filteret
under rindende vand.
Installation og tilslutning
2-7
•
Når du har vasket filteret under rindende vand, skal du sørge for at tørre det helt. Fugten kan få filteret til at ruste.
•
Hvis støvet ikke kan fjernes fra filteret, eller hvis filteret er i stykker, skal det udskiftes.
•
Sørg for at vælge muligheden Reset Filter Time (Nulstil filtertid), når du har udskiftet eller rengjort projektorens filter
Ventilationsåbninger
Placeringen af ventilationsåbningerne:
•
Ventilationsåbningerne findes på projektorens højre og venstre side samt i bunden.
Installation og tilslutning
2-7
2-8
Bagside
1. PC IN port
8. AUDIO OUT port
2. PC/DVI AUDIO IN port
9. [AV IN] R-AUDIO-L port
3. HDMI/DVI IN port
10. [AV IN] VIDEO port
4. LAN port
11. [AV IN] S-VIDEO port
5. Signalmodtager til fjernbetjening
12. Kensington-lås
6. RS-232C port
13. Power port
7. PC OUT port
Installation og tilslutning
2-8
2-9
Indstilling af pc-miljøet
Kontroller følgende elementer, inden du tilslutter din pc til din projektor.
1. Klik med den højre museknap på Windows-skrivebordet, og klik på [Egenskaber]. Dialogboksen <Egenskaber for Skærm>
vises.
2. Klik på fanen [Indstillinger], og indstil herefter <Skærmopløsning>. Den optimale opløsning til projektoren er 1024 x 768. For
andre opløsninger, der understøttes af projektoren, skal du se tabellen Pc-timing-visningstilstand i afsnit 2-10.
Du behøver ikke at ændre opsætningen <Farvekvalitet>.
3. Tryk på knappen [Advanced] (Avanceret). Et andet egenskabsvindue vises.
4. Klik på fanen [Skærm], og indstil herefter <Skærmens opdateringshastighed>. For den opdateringshastighed der passer til
den opløsning, du har valgt, skal du indstille opdateringshastigheden (60 Hz, 70 Hz mv.) ved siden af den valgte opløsning i
tabellen Pc-timing-visningstilstand i afsnit 2-10.
Indstilling af opdateringshastigheden indstiller både vertikale og horisontale frekvenser.
Installation og tilslutning
2-9
5. Klik på knappen [OK] for at lukke vinduet, og klik derefter på knappen [OK] i vinduet <Egenskaber for Skærm> for at lukke
vinduet. Computeren genstarter måske automatisk.
6. Sluk for pc'en, og tilslut den til projektoren.
•
Opsætningsprocessen kan variere, afhængigt af computertypen og Windows-versionen.
(Eksempel: [Properties] (Egenskaber) vises i stedet for [Properties (R)] (Egenskaber (R)) som vist i 1.)
•
Denne projektor understøtter farvekvaliteten 32 bit (pr. pixel), når den bruges som pc-skærm.
•
Viste billeder kan variere fra billederne på din skærm, afhængigt af skærmfabrikanten eller Windows-versionen.
•
Når projektoren tilsluttes til pc'en, skal du kontrollere, at pc'ens indstillinger passer til de skærmindstillinger, som denne
projektor understøtter. Er dette ikke tilfældet, har du muligvis signalproblemer.
Installation og tilslutning
2-9
2-10 Understøttede visningstilstande
Pc-timing (D-Sub/HDMI)
FORMAT
OPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTICAL
FREQUENCY
(VERTIKAL
FREKVENS)
(HZ)
PIXELFREKVEN
S (MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
Installation og tilslutning
2-10
FORMAT
OPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTICAL
FREQUENCY
(VERTIKAL
FREKVENS)
(HZ)
PIXELFREKVEN
S (MHZ)
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
For de opløsninger der er nævnt herover: Hvis der anvendes et signal med en opløsning mindre eller større end 1024x768,
konverteres det til 1024x768 af skaleringschippen inde i projektoren.
Når projektorens ægte opløsning (1024x768) og pc’ens udgangsopløsning er ens, er billedkvaliteten optimal.
AV-timing (D-Sub)
FORMAT
OPLØSNING
SCAN
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Interlaced
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progressiv
BT.601
576i
50Hz
Interlaced
BT.1358
576p
50Hz
Progressiv
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progressiv
720p
50Hz
Progressiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Interlaced
1080i
50Hz
Interlaced
BT.709 SMPTE 274M
AV-timing (HDMI)
FORMAT
OPLØSNING
SCAN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTICAL
FREQUENCY
(VERTIKAL
FREKVENS)
(HZ)
PIXELFREKVE
NS (MHZ)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
60,000
31,500
27,027
Installation og tilslutning
2-10
FORMAT
OPLØSNING
SCAN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTICAL
FREQUENCY
(VERTIKAL
FREKVENS)
(HZ)
PIXELFREKVE
NS (MHZ)
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interlaced
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interlaced
60,000
33,750
74,250
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progressiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progressiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Interlaced
50,000
28,125
74,250
AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Installation og tilslutning
2-10
2-11 Tilslutning af strømmen
1. Sæt strømkablet ind i strømstikket på projektorens bagside.
Installation og tilslutning
2-11
2-12 Tilslutning til en pc
1. Tilslut [PC IN]-stikket på bagsiden af projektoren til skærmudgangen på pc'en ved at anvende et pc-videokabel.
2. Isæt strømkablerne til projektoren og til pc'en.
3. Tilslut [PC/DVI AUDIO IN]-indgangsstikket på projektoren til højttalerudgangsstikket på pc'en med et lydkabel.
Dette produkt understøtter Plug and Play. Hvis du anvender Windows XP, skal du ikke indstille driveren på din pc.
Brug af projektoren
1. Tænd for projektoren, og tryk derefter på knappen [SOURCE] for at vælge <PC>.
Hvis tilstanden <PC> ikke er tilgængelig, skal du sikre dig, at pc-video-kablet er tilsluttet korrekt.
2. Tænd for pc´en, og indstil pc-miljøet, når det er nødvendigt.
3. Justér skærmen. (<Auto Adjustment>)
Installation og tilslutning
2-12
2-13 Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel
Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.
1. Tilslut stikket [HDMI/DVI IN] på projektoren til HDMI- eller DVI-stikket på din pc med et HDMI/HDMI- eller HDMI/DVI-kabel
(medfølger ikke).
- Hvis du tilslutter til HDMI-stikket på din pc, skal du bruge et HDMI-kabel (medfølger ikke).
- For understøttede opløsninger og opdateringshastigheder skal du se Pc-timing (D-Sub/HDMI) i afsnit 2-10.
2. Hvis du tilslutter med et HDMI/DVI-kabel, skal du tilslutte [PC/DVI AUDIO IN]-stikket på projektoren til lydudgangsstikket på
din pc og anvende et lydkabel (medfølger ikke).
- Hvis du tilslutter med et HDMI/HDMI-kabel, skal du ikke tilslutte et lydkabel.
Installation og tilslutning
2-13
2-14 Tilslutning af en ekstern skærm
Du kan vise et billede på både din projektor og en separat skærm på samme tid.
Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.
1. Tilslut [PC IN]-stikket på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din PC med et D-Sub-kabel.
2. Tilslut stikket [PC OUT] på projektoren til D-Sub-stikket på en skærm med et D-Sub-kabel.
- Ved tilslutning af en skærm med funktionen [PC OUT] skal du sørge for at tilslutte din pc til stikket [PC IN].
- Videoen på den skærm, der er tilsluttet til [PC OUT]-stikket vil være normalt, også selvom du rydder skærmen på din
projektor.
- Funktionen [PC OUT] er ikke aktiv i standby-tilstand.
Installation og tilslutning
2-14
2-15 Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed
Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
1. Tilslut [HDMI/DVI IN]-stikket på bagsiden af projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-udgangsstikket på enheden med den
digitale udgang, vha. et HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.
- Hvis du tilslutter til HDMI-udgangsstikket på den digitale udgangsenhed, skal du anvende et HDMI/HDMI-kabel.
- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (HDMI) i afsnit 2-10.
2. Hvis du tilslutter med et HDMI/DVI-kabel, skal du tilslutte [PC/DVI AUDIO IN]-stikket på projektoren til lydudgangsstikket på
din digitale udgangsenhed og anvende et lydkabel (medfølger ikke).
- Hvis du tilslutter med et HDMI/HDMI-kabel, skal du ikke tilslutte et lydkabel.
Installation og tilslutning
2-15
2-16 Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel
Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
1. Tilslut [PC IN]-stikket på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din AV-enhed med et D-Sub-kabel.
- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (D-Sub) i afsnit 2-10.
2. Tilslut [PC/DVI AUDIO IN]-stikket på projektorens bagside og lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel (medfølger
ikke).
Installation og tilslutning
2-16
2-17 Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang
Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
1. Tilslut [PC IN]-stikket på projektorens bagside til komponentstikket på din AV-enhed med et D-Sub til komponentkabel. Dette
kabel har et D-Sub-stik i den ene ende og tre RCA-stik i den anden.
- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (D-Sub) i afsnit 2-10.
2. Tilslut [PC/DVI AUDIO IN]-stikket på projektorens bagside og lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel (medfølger
ikke).
Installation og tilslutning
2-17
2-18 Tilslutning med et Video/S-Video-kabel
Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
1. Tilslut stikket [VIDEO] eller [S-VIDEO] og AV-enheden med et Video-kabel (Medfølger ikke) eller S-Video-kabel (Medfølger
ikke).
- For understøttede indgangssignalformater skal du se AV-timing (VIDEO/S-VIDEO) i afsnit 2-10.
2. Tilslut [AV IN R-AUDIO-L]-stikket på projektorens bagside og lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel (medfølger
ikke).
Installation og tilslutning
2-18
2-19 Tilslutning af en ekstern højttaler
Du kan høre lyd gennem en ekstern højttaler i stedet for den højttaler, der er indbygget i projektoren.
1. Klargør et lydkabel (medfølger ikke), der passer til din eksterne højttaler.
2. Tilslut stikket [AUDIO OUT] på projektoren til den eksterne højttaler med et lydkabel.
- Når du anvender en ekstern højttaler, fungerer den interne højttaler ikke, men du kan indstille lydstyrken for den eksterne
højttaler med volumenknappen på projektoren (eller på fjernbetjeningen).
- Stikket [AUDIO OUT] kan udsende alle lydsignaler.
Installation og tilslutning
2-19
2-20 Tilslutning til et netværk
Dette produkt kan anvende en netværksfunktion. Se følgende metode til netværkstilslutning.
2-20-1. Tilslutning til et netværk med dynamisk IP-adresse (DHCP)
Du kan tilslutte projektoren til dit netværk ved at tilslutte den til netværket via et modem, der anvender DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol). Når du anvender et DHCP-modem, henter modemet automatisk værdierne for IP-adresse,
undernetmaske, gateway og DNS-server, som projektoren skal bruge for adgang til netværket.
Følg følgende trin for at tilslutte til et DHCP-netværk:
1. Tilslut modemkablet mellem modemstikket på væggen og det eksterne modem.
2. Tilslut et LAN-kabel mellem det eksterne modem og den kablede eller trådløse IP-router.
3. TIlslut et LAN-kabel mellem [LAN]-stikket på bagsiden af projektoren og den kablede eller trådløse IP-router.
4. Tænd for projektoren, og tryk derefter på knappen Menu.
5. Vælg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Projektoren henter automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.
For at anvende netværksfunktionen skal <Network> indstilles til <Til>.
Hvis tildelingen af IP-adressen fra DHCP-serveren mislykkes, skal du slukke for det eksterne modem i mere end 10
sekunder, genstarte modemmet og derefter prøve at tilslutte igen.
For instruktioner om opsætning og tilslutning af det eksterne modem og den eksterne router skal du se i brugervejledningen
til hvert produkt.
Du kan tilslutte LAN-kablet fra modemmet direkte til projektoren. Det er ikke nødvendigt med en router.
Du kan ikke anvende et ADSL-modem med manuel tilslutningstype, fordi det ikke er en enhed af DHCP-typen. Sørg for at
anvende et DHCP ADSL-modem med automatisk tilslutning.
Installation og tilslutning
2-20
2-20-2. Tilslutning til et IP-netværk med statisk IP-adresse
Du kan tilslutte projektoren til et netværk, der anvender en statisk IP-adresse, der svarer til den dedikerede, lejede linje. Hvis dit
netværk anvender statiske IP-adresser, skal du have værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-server fra din
internetleverandør, aktivere netværksfunktionen i projektorens menu og derefter manuelt indtaste værdierne i
netværksfunktionen.
Følg følgende trin for at tilslutte til et netværk med statisk IP-adresse:
1. TIlslut et LAN-kabel mellem LAN-porten på væggen og en kablet eller trådløs IP-router.
2. TIlslut et LAN-kabel mellem [LAN]-stikket på bagsiden af projektoren og den kablede eller trådløse IP-router.
3. Tænd for projektoren, og tryk derefter på knappen Menu.
4. Vælg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Manual>.
For at anvende netværksfunktionen skal <Network> indstilles til <On>.
5. Tryk på knappen Enter. Brug knapperne
til at indtaste værdier.
/
til at navigere mellem hvert IP-adresseindtastningsfelt, og brug knapperne
/
6. Når du har indtastet alle værdierne for IP-adresse: Tryk på knappen Enter, og gentag trinnene for undernetmaske og
gateway.
7. Tryk på knappen Menu eller Return for at afslutte, når du har indtastet alle værdier.
Hvis du anvender en statisk IP, informerer din internetleverandør dig om værdierne for IP address, subnet mask, gateway
og DNS. Disse værdier skal indtastes for at færdiggøre din netværksopsætning. Hvis du ikke kender din statiske IPadresse, skal du tale med din netværksadministrator.
For instruktioner om opsætning og tilslutning af routeren skal du se brugervejledningen til routeren.
Du kan tilslutte LAN-kablet direkte til projektoren uden at have en router.
Hvis du anvender en IP-router, der understøtter DHCP-funktionen, kan du indstille routeren til enten DHCP eller statisk IP.
For instruktioner om at anvende en statisk IP skal du kontakte din internetleverandør.
Installation og tilslutning
2-20
2-21 Kensington-lås
En Kensington-lås (medfølger ikke) er en tyverisikringsenhed, hvormed brugere kan låse deres produkt, så de sikkert kan
anvende det på offentlige steder. Da formen og brugen af låseenheden kan variere i forhold til modellen og producenten, skal du
se i brugervejledningen, der fulgte med låseenheden, for flere informationer.
Låsning af produktet
1. Lad kablet til Kensington-låsen gå gennem en fast del af et bord eller en tung genstand, som det fremgår af
brugervejledningen til Kensington-låsen.
2. Isæt den låsende del af låseenheden i hullet til Kensington-låsen på projektoren.
3. Isæt nøglen til Kensington-låsen i låsemekanismen, og drej den for at låse.
Du kan købe låseenheden i en elektronikforretning eller internetbutik.
Installation og tilslutning
2-21
3
Brug
3-1
Produktegenskaber
1. En optisk enhed der anvender ny LCD-teknologi
•
Der er anvendt et panel på 1024 x 768.
•
Anvender et 3P-LCD-panel.
•
SP-L301 : Giver en lysstærk skærm på 3000 lumen.
SP-L331 : Giver en lysstærk skærm på 3300 lumen.
SP-L351 : Giver en lysstærk skærm på 3500 lumen.
•
Kompakt størrelse, letvægt og transportabel.
2. Reduceret blæserstøj
•
Minimerer blæserstøj vha. optimeret, intern luftstrøm og blæserens installationsteknik.
3. Flere indgangsstik
•
Forbedrer tilslutningsmulighederne til perifere enheder som f.eks. D-Sub 15P (der understøtter DTV-signaler), S-Video,
video, HDMI m.v.
4. Lydoutput
•
Omfatter stereohøjttalere på højre og venstre side samt en 5-bånds equalizer.
5. Brugerjusteringer
•
Tillader justering af hver indgangsport.
•
Indeholder et referencemønster du kan anvende ved placering og justering.
6. Praktisk netværksfunktion
•
Brug
Projektoren kan overvåges og styres fra en pc vha. netværksfunktionen.
3-1
3-2
Front, ovenpå
NAVN
BESKRIVELSE
- STAND BY (blå LED)
1.Indikatorer
- LAMPE (Blå LED)
- TEMP (rød LED)
Se LED-indikationer.
2. Knappen Move
Select
/Volume
3. Knappen MENU
4. Knappen SOURCE
5.
-knap
6. Objektiv
7. Signalmodtager til fjernbetjening
8. Zoomknap
Brug
/
/
: Bruges til at flytte eller vælge et element i en menu.
: Bruges til at justere lydstyrken.
Bruges til at vise menuskærmen.
Bruges til at vælge signalet fra den eksterne enhed.
Bruges til at tænde og slukke for projektoren.
Bruges til fokusjustering.
Bruges til at forstørre eller formindske billedstørrelsen.
9. Fokuseringsring
Bruges til fokusjustering.
10. Objektivdæksel
-
3-2
3-3
Fjernbetjening
1. POWER ( )-knap
Brug denne knap til at tænde og slukke for produktet.
2. Knappen AUTO
Justerer billedet automatisk. (Kun tilgængelig i tilstanden <
PC>)
3. MENU (
)-knap
Bruges til at vise menuskærmen.
4. Move (
)/ ( )-knapper
Bruges til at vise menuskærmen.
5. Knappen V. KEYSTONE (
)
Brug denne, når skærmen vises som en trapez.
6. Knappen INSTALL
Anvendes til at spejlvende eller vende det projicerede billede.
7. Knappen BLANK
Den bruges til at slukke midlertidigt for skærm og lyd.
Video og lyd slås til igen, når der trykkes på hvilken som helst
anden knap end [POWER].
8. Knappen P.SIZE
Anvendes til at justere billedskærmens størrelse.
9. Knappen QUICK
Denne anvendes til hurtigt at gå tilbage til den sidst anvendte
menu.
10. MUTE ( )-knap
Tryk på knappen for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på
knappen MUTE igen eller på knappen VOL (
) for at høre
lyden igen, hvis den er slået midlertidigt fra.
11. RETURN ( )-knap
Vender tilbage til den foregående menu.
12. EXIT ( )-knap
Bruges til at skjule menuskærmen.
13. VOL (
)-knap
Bruges til at styre lydstyrken.
14. Knappen INFO
Anvendes til at kontrollere kildesignaler, billedopsætning,
justering af pc-skærm og lampens levetid.
15. Knappen SOURCE
Anvendes til at kontrollere eller vælge forbindelsesstatus for
eksterne enheder.
16. Knappen P.MODE
Anvendes til at vælge tilstanden Billede.
17. Knappen STILL
Bruges til at se stillbilleder.
Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.
Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig,
eller produktet kan blive beskadiget.
Du kan bruge fjernbetjeningen på en afstand af op til ca. 7
meter fra produktet.
Brug
3-3
3-4
LED-indikationer
LED-indikationer
: Lys er tændt
STAND BY
: Lys blinker
LAMPE
: Lys er slukket
TEMP
STATUS
Hvis du trykker på knappen [POWER] på fjernbetjeningen eller projektoren, vil
skærmen vises inden for 30 sekunder.
Projektoren fungerer normalt.
Projektoren forbereder en funktion, efter at knappen [POWER] på projektoren
eller på fjernbetjeningen er blevet trykket.
Knappen [POWER] er blevet trykket for at slukke for projektoren, og kølesystemet til afkøling af de indre dele i projektoren kører fortsat. (Fungerer i ca. 3
sekunder.)
Køleblæseren inden i projektoren fungerer ikke normalt. Se handling 1 i Løsning af indikatorproblemer herunder.
Lampedækslet, der beskytter lampen, er ikke lukket korrekt. Se handling 2 i
Løsning af indikatorproblemer herunder.
Objektivdækslet er ikke åbnet helt. Se handling 3 i Løsning af indikatorproblemer herunder.
Projektoren er skiftet til køletilstand, fordi dens interne temperatur er forøget til
over vedligeholdelsesgrænsen.
Se handling 4 i Løsning af indikatorproblemer herunder.
Projektoren har selv slukket, fordi dens interne temperatur er forøget til over
vedligeholdelsesgrænsen. Se handling 5 i Løsning af indikatorproblemer herunder.
Der er opstået et problem med lampens drift. Se handling 6 herunder.
Lampens levetid er udløbet. Se handling 7.
Strømmen til produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et servicecenter.
Håndtering af indikatorproblemer
Brug
3-4
KLASSIFIKA
TION
TILSTAND
FORHOLDSREGLER
Handling 1
Kølesystemet fungerer ikke
normalt.
Hvis symptomerne fortsætter selv efter at have afbrudt og tilsluttet stømkablet og tændt for projektoren igen, bedes du kontakte din leverandør
eller vores servicecenter.
Handling 2
Lampedækslet, der beskytter
lampen, ikke er lukket korrekt,
eller sensorsystemet fungerer
ikke normalt.
Kontroller, om skruerne på siden projektoren er strammet korrekt. Er de
det, og lyser indikatorerne stadig: Kontakt din produktdistributør eller et
servicecenter.
Åbn objektivdækslet komplet.
Handling 3
Objektivdækslet er ikke åbnet
helt.
Hvis objektivdækslet ikke åbnes helt, mens projektoren anvendes, afbrydes både video og lyd automatisk.
Hvis denne status varer i 10 minutter, afbrydes projektoren automatisk.
Hvis den interne temperatur i projektoren er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen, skifter projektoren til køletilstand, inden den automatisk slukkes.
Handling 4
Projektoren er skiftet til køletilstand, fordi projektorens interne
temperatur er forøget til over
vedligeholdelsesgrænsen.
I køletilstand forøges blæserhastigheden, og projektorens lampe ændres
til <ECO>-tilstand.
Kontroller, om projektorens ventilationshul er blevet blokeret.
Kontroller, om luftfilteret er blevet blokeret.
Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end
projektorens generelle standardtemperaturområde.
Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.
Kontroller, om projektorens ventilationshul er blevet blokeret.
Handling 5
Projektorens interne temperatur
er steget til over grænsen, og
projektoren er slukket automatisk.
Kontroller, om luftfilteret er blevet blokeret.
Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end
projektorens generelle standardtemperaturområde.
Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.
Hvis det samme problem opstår hele tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores servicecenter.
Handling 6
Lampen har fungeret forkert,
efter strømmen blev slukket på
usædvanlig vis, eller efter projektoren blev tændt, lige efter
den var blevet slukket.
Sluk for strømmen, lad apparatet afkøle tilstrækkeligt, og tænd derefter
strømmen igen for at betjene det. Hvis det samme problem opstår hele
tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores servicecenter.
Handling 7
Når skærmen bliver mørkere
Kontroller lampens brugstid på informationsskærmbilledet.Hvis lampen
skal udskiftes, skal du tage kontakt til din produktdistributør eller et servicecenter.
Projektoren har et køleventilatorsystem til at forhindre, at enheden overophedes. Køleventilatorens funktion kan afgive støj.
Dette påvirker produktets ydelse, og det er en del af den normale drift.
Brug
3-4
3-5
Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen) skærmmenuen)
Strukturen i skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen)
MENU
UNDERMENU
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Caption
Network
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Auto Power On
Sleep Timer
Information
Setup
Option
Black Level
For at gå adgang til menuen skal du trykke på knappen Menu på produktet eller på fjernbetjeningen. Tryk på piletasterne for
at flytte i menuen. Menuvalg med en pil længst til højre har undermenuer. Tryk på knappen med højre pil for at få adgang til
undermenuen. Der er retningslinjer til navigering og valg af elementer i en menu nederst på hver menuskærmbillede.
3-5-1. Input
MENU
Source List
BESKRIVELSE
Du kan vælge en enhed, der er tilsluttet til projektoren, der skal vises.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Du kan redigere navnene på enhederne, der er tilsluttet til din projektor.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
Brug
3-5
MENU
Mode
BESKRIVELSE
Vælg en skærmtilstand, som er tilpasset til din projektor, eller ved skift af skærmtilstand efter ønske.
•
<Mode>
•
<Standard> : Denne billedtilstand er den mest universelle og fungerer godt i de fleste
situationer.
•
<Presentation> : Denne tilstand er velegnet til præsentationer.
•
<Text> : Denne tilstand er velegnet til tekstarbejde.
•
<Movie> : Denne tilstand er velegnet til visning af film.
•
<Game> : Denne billedtilstand er optimeret til spil.
Teksten på en stillbillede virker unaturlig.
•
<User> : Denne tilstand kan brugertilpasses med funktionen <Mode>→<Save> (Tilstand >
Gem).
Tilstandene Presentation (Præsentation) og Text (Tekst) kan kun anvendes, hvis
indgangssignalet er et Pc-timing-signal (D-Sub/HDMI).
Hver tilstand har separate kontroller for <Contrast>, <Brightness>, <Sharpness>, <Color>
mv. Når du går til en tilstand og (f.eks.) ændrer <Contrast>, ændrer du kun kontrasten for
den pågældende tilstand.
•
<Contrast> : Bruges til at justere kontrasten mellem objektet og baggrunden.
•
<Brightness> : Bruges til at justere lysstyrken for hele billedet.
•
<Sharpness> : Bruges til at justere billedets skarphed.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), kan <Sharpness> ikke justeres.
•
<Color> : Bruges til at justere farven lysere eller mørkere.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), kan <Color> ikke justeres.
•
<Tint> : Bruges til at opnå mere naturlige farver på objekterne ved at bruge grøn eller rød
forbedring.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI) eller PAL og SECAM i tilstandene [SVideo] eller [AV], kan <Tint> ikke justeres.
•
•
Size
<Color Temperature> : Du kan vælge farvetemperaturen efter dine egne ønsker.
•
Fabriksstandarder: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Du kan vælge farvetemperaturen for elementerne herunder efter dine egne ønsker.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer farvetemperaturen for hvid-niveauet.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer farvetemperaturen for sort-niveauet.
•
<Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma> : Ændrer lysstyrkekarakteristikken for hver farvetone i et billede.
•
Jo større (+) værdi, jo større kontrast i de lyse og mørke dele.
Jo mindre (-) værdi, jo mørkere er de mørke dele.
•
Justeringsområde: -3 til +3
•
<Save> : Du kan gemme statussen for en skærm, du har justeret efter dine egne ønsker, med
skærmmenuen <Mode>→<User> (Tilstand > Bruger).
•
<Reset> : Gendanner tilstandsindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Du kan vælge skærmstørrelse i henhold til scenetypen.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), understøttes <Zoom1>/<Zoom2> ikke.
•
Brug
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Custom>
3-5
MENU
Position
BESKRIVELSE
Juster skærmpositionen hvis den ikke er justeret.
For at justere skal du vælge den retning, du vil flytte skærmen, og derefter flere gange trykke på den
piletast, der peger i den pågældende retning.
Digital NR
Når en stiplet linje vises eller skærmen ryster, kan du opnå en bedre visuel billedkvalitet ved at aktivere støjreduktion.
Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), fungerer <Digital NR> (Digital støjreduktion) ikke.
Black Level
Du kan vælge signalets sortniveau i overensstemmelse med indgangssignalet. Hvis dette ikke passer
til indgangssignalet, virker de sorte dele utydelige eller tågede.
<Black level> kan kun indstilles for 480i- og 576i-RGB-signalerne for tilstandene [AV], [S-Video]
og AV-timing (D-Sub).
•
•
Overscan
For [AV], [S-Video] og 480i- og 576i-signaler for AV-timing (D-Sub).
•
<0 IRE> : Indstiller niveauet for sort til <0 IRE>.
•
<7,5 IRE> : Indstiller niveauet for sort til <7,5 IRE>.
For RGB-signalet i tilstanden <HDMI>
•
<Normal>: Anvendes i et normalt miljø.
•
<Low> : Anvendes når de mørke dele vises for lyst.
Med denne funktion kan du skære kanten af billedet, når unødvendige informationer eller billeder
vises ved billedets kant.
Dette er ikke understøttet i tilstandene [AV] og [S-Video].
Dette understøttes kun, når indgangssignalet er AV Timing(D-Sub) eller AV Timing(HDMI).
Hvis <Overscan> er slået fra, vises unødvendige ekstra dele i kanterne af et billede muligvis.
I dette tilfælde skal du tænde for <Overscan>.
Film Mode
Ved at bruge denne funktion kan du indstille skærmtilstanden, så den er optimeret til afspilning af film
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> understøttes kun for [AV], [S-Video], 480i og 576i ved signalerne AV-timing (DSub)
PC
Fjerner eller reducerer støj som forårsager ustabil skærmkvalitet, som f.eks. skærmrystelser. Hvis
støjen ikke fjernes ved at bruge finjustering, skal du justere frekvensen til maksimum og derefter
udføre finjusteringen igen.
Disse funktioner er kun aktiveret for Pc-timing (D-Sub/HDMI)-indgangen fra D-Sub-stikket.
Se Pc-timing (D-Sub/HDMI).
Zoom
•
<Auto Adjustment> : Bruges til automatisk at justere frekvensen og fasen til pc-skærmen.
•
<Coarse> : Bruges til at justere frekvensen, når vertikale linjer fremkommer på pc-skærmen.
•
<Fine> : Bruges til at finindstille pc-skærmen.
•
<Reset> : Ved at bruge denne funktion kan du nulstille pc-menuindstillingerne til
fabriksindstillingerne.
Forstørrer pc-skærmen 2X, 4X eller 8X.
Denne funktion er kun aktiveret, når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI).
Brug
3-5
3-5-3. Setup
MENU
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
BESKRIVELSE
Fpr at tilpasse billedet til installationsstedet kan du vende op og ned på de viste billeder vertikalt/horisontalt.
•
<Front-Floor> : Normalt billede
•
<Front-Ceiling> : Horisontalt/vertikalt omvendt billede
•
<Rear-Floor> : Horisontalt omvendt billede
•
<Rear-Ceiling> : Vertikalt omvendt billede
Bruges til at indstille billedets lysstyrke ved at justere den mængde lys, som lampen genererer.
•
<Eco> : Denne tilstand er optimeret til mindre skærme mindre end 100 tommer.
Denne tilstand nedsætter lampens lysstyrke og strømforbrug for at forlænge lampens levetid og
reducere støjen og strømforbruget.
•
<Normal> :Denne billedtilstand er den mest universelle og fungerer godt i de fleste situationer.
•
<Bright> : Denne tilstand maksimerer lampens lysstyrke, når den omgivende belysning er kraftig.
Da lampens lysstyrke forøges, reduceres lampens levetid, og støjen og strømforbruget forøges
muligvis.
Hvis videoscenerne er forvrængede eller ryster, kan du kompensere for dette ved at indstille funktionen <Auto Keystone> til <On>, således at funktionen <V-Keystone> automatisk genstartes.
•
Keystone
<Off>-<On>
Hvis videoscener er forvrængede eller væltede, kan du kompensere for dette ved at bruge den vertikale/horisontale Keystone-funktion.
•
<V-Keystone > : Når projektorbilledet ikke vises vertikalt på skærmen, kan billedet kalibreres ved
hjælp af funktionen <V-Keystone>.
•
<H-Keystone> :Når projektorbilledet ikke vises horisontalt på skærmen, kan billedet kalibreres
ved hjælp af funktionen <H-Keystone>.
<Keystone>, som er en funktion, der bruges til at kalibrere et skævt billede, kan forringe
billedkvaliteten, når den er aktiveret.
Lydudgangen fra din projektor stoppes midlertidigt, når keystone (keystone) ændres.
Funktionen <Keystone> justerer ikke visningen af skærmmenuen (OSD).
Background
Du kan indstille den baggrund, der vises, når der ikke er noget signal fra den eksterne enhed, der er
tilsluttet til projektoren. Når projektoren modtager et signal, forsvinder den baggrund, du har indstillet,
og projektoren viser et normalt skærmbillede.
•
Test Pattern
Brug
<Logo>-<Blue>-<Black>
Genereret af projektoren. Bruges til at optimere projektorens installation.
•
<Crosshatch> : Du kan kontrollere, om billedet er forvrænget eller ej.
•
<Screen Size> : Du har henvise til billedformater, som f.eks. 1,33: 1 eller 1,78 : 1.
3-5
MENU
Video Type
BESKRIVELSE
Hvis skærmen er unormal, fordi projektoren ikke kan identificere indgangssignaltypen automatisk i tilstandene <PC> eller <HDMI, kan du manuelt indstille indgangssignalet.
I tilstanden <PC> er <Video Type> kun aktiveret, hvis inputsignalet er AV-timing (D-Sub). Men
for en separat H/V-synk. er <Video Type> kun aktiveret for signalerne 1280 x 720p 59,94 Hz/60
Hz.
I tilstanden <HDMI> er <Video Type> kun aktiveret for signalerne 640x480p 59,94 Hz/60 Hz og
1280x720p 59,94 Hz/60 Hz.
Caption
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <PC>-tilstand
•
<Auto>-<PC>-<AV> : <HDMI>-tilstand
Funktionen <Undertekst> understøttes, når det eksterne analoge signal (fra enten Video- eller Svideo-stikket) indeholder undertekster.
Funktionen <Caption> fungerer ikke i tilstanden <PC> (inkl. komponenter) eller <HDMI>.
Afhængigt af det eksterne signal kræves der muligvis skift til kanalen eller indstillingerne for
<Field>.
Hver <Channel> samt <Field> indeholder forskellige oplysninger. <Field><2> indeholder
yderligere oplysninger, der supplerer de oplysninger indeholdt i feltet <Field><1>.
(Hvis der f.eks. er engelske undertekster på <Channel><1>, vil der være spanske undertekster
på <Channel><2>.)
Brug
•
<Caption> : <Off>-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
3-5
MENU
Network
BESKRIVELSE
Ved at tilslutte et LAN-kabel mellem pc'en og projektoren kan du anvende følgende ekstra funktioner.
På din pc kan du kontrollere projektorens tilstand (lampens levetid, driftsfejl, temperatur) og fjernstyre
tænd/sluk af projektoren, lysstyrke og tænd/sluk for lyd.
•
<Network> : <On> - <Off>
•
<IP Setting>
<Automatic> : Tildeler automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.
<Manual> : Gør det muligt manuelt at indtaste IP address, Subnet mask og Gateway manuelt.
•
<Server IP Setting> : Gør det muligt at indtaste server-pc'ens IP-adresse.
Remote Control : Naviger mellem mulighederne med knapperne
tasterne / .
/
. Indtast værdier med
For at anvende netværksfunktionen skal <Network> indstilles til <On>.
Hvis netværksforbindelsen mislykkes, skal du indtaste server-pc'ens IP-adresse under <Server
IP Setting>.
Reset
Ved at bruge denne funktion kan du nulstille flere indstillinger til fabriksindstillingerne.
•
<Factory Default> : Ændrer indstillingerne til fabriksstandarderne.
•
<Reset Filter Time> : Nulstiller filtertiden.
3-5-4. Option
MENU
BESKRIVELSE
Language
Du kan vælge det sprog, du vil bruge til menuskærmen.
Menu Option
•
<Position>: Du kan flytte menuplaceringen op/ned/venstre/højre.
•
<Transparency> : Du kan indstille menuens gennemsigtighed.
•
•
<Display Time> : Du kan indstille menuens fremvisningstid.
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>
Justerer den højre og venstre lydbalance og equalizer for 3 W stereohøjttaleren, der er integreret i
projektoren.
•
Brug
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
3-5
MENU
Filter Check Time
BESKRIVELSE
Indstiller kontrolperioden for filteret. (Enhed: timer)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Hvis filterbrugstiden er større end filterkontrolperioden, vises meddelelsen om filterkontrol
hvert minut, så længe projektoren er tændt.
Meddelelse om filterkontrol: <Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>
“(Kontroller filteret, og rengør eller udskift det om nødvendigt.)” .
Auto Power On
Med automatisk tænding, strømforsynes projektoren. Den tændes automatisk uden at trykke på
knappen Power.
•
Sleep Timer
<Off>-<On>
Med Sleep Timer aktiveret, og hvis der ikke er noget indgangssignal i den angivne tid, slukkes projektoren automatisk.
(Der må ikke trykkes på knapperne på fjernbetjeningen eller øverst på projektoren i den angivne periode)
•
Information
Brug
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Du kan kontrollere eksterne signalkilder, billedopsætning, pc-billedjustering.
3-5
3-6
Netværksadministration
3-6-1. Administration med en webbrowser
Med en webbrowser kan du overvåge og styre én projektor fra en pc uden at installere nogen software. Inden du kan anvende en
webbrowser, skal du tilslutte din projektor til dit lokalnetværk. Der er retningslinjer for, hvordan du tilslutter til et netværk, i afsnit 220, Tilslutning til et netværk.
For at styre flere projektorer fra en enkelt pc skal du installere og køre Samsung Projector Manager.
For informationer om Samsung Projector Manager skal du gå til 3-6-2.
Kontroller netværksforbindelsen mellem pc'en og projektoren, inden du tilslutter webbrowseren. Hvis netværksforbindelsen
(se afsnit 2-20, Tilslutning til et netværk) er mislykket, er webbrowservinduet muligvis ikke tilgængeligt til brug.
•
For at anvende webbrowseren skal din pc overholde følgende minimumssystemkrav:
•
<RAM>: Mere end 10 MB
•
<Harddisk>-kapacitet: Mere end 10 MB
•
Skærmopløsning: Mere end 640 x 480
•
Understøttet operativsystem: Microsoft Windows XP, Windows Vista
•
Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere version, Netscape Navigator 9 eller nyere version, Mozilla FireFox
3.0.x eller nyere version, Google Chrome.
1. Tilslutning
•
Indtast projektorens IP-adresse på webbrowserens adresselinje.
Du kan se projektorens IP-adresse ved at trykke på knappen Menu og vælge Setup>Network>IP Setting.
•
Vinduet Network Projector vises. For informationer om kontrolelementer i vinduet Network Projector skal du se elementer
i afsnit 3-5, Brug af skærmjusteringsmenuen.
•
Visse funktioner, der er nævnt i 'Brug af skærmjusteringsmenuen' kan ikke anvendes i webbrowseren pga. begrænsninger
i fjernstyringen via netværket.
Brug
3-6
3-6-2. Projektoradministration med pc-software
Du kan overvåge og styre mere end én projektor med Samsung Projector Manager.
•
For at anvende Samsung Projector Manager skal din pc overholde følgende minimumssystemkrav:
•
<RAM>: Mere end 10 MB
•
<Harddisk>-kapacitet: Mere end 10 MB
•
Skærmopløsning: Mere end 640 x 480
•
Understøttet operativsystem: Microsoft Windows XP, Windows Vista
1. Installation af Samsung Projector Manager
•
Klik på 'Samsung Projector Manager' på den medfølgende cd.
•
Installer i henhold til de instruktioner, der vises på pc-skærmen.
2. Kørsel af Samsung Projector Manager
Når installationen af Samsung Projector Manager og projektorens network setup er udført, er Samsung Projector Manager
parat til brug.
•
Klik på Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager
•
Vinduet <Projector Remote Controller> vises.
3. Brug af Samsung Projector Manager
•
Brug
Projektorgruppering og -registrering
•
For automatisk at gennemse projektorer der er sluttet til pc'en, skal du trykke på Tool > Auto Search
•
For at gruppere eller direkte registrere projektorerne skal du vælge List>Projector, højreklikke over Network Projector
3-6
under Projector List og derefter vælge Add Projector.
•
Angiv Projector Name, IP Address og Group Name for at registrere, og tryk derefter på ADD.
Enhver gruppe, hvor navnet ikke er angivet, får automatisk navnet 'Default Group'. For at fjerne og/eller omdøbe
en registreret projektor skal du højreklikke og derefter vælge Delete og / eller Rename.
Hvis en projektor ikke vises på projektorlisten efter registrering, skal du kontrollere, om netværksforbindelsen (se
afsnit 2-20, Tilslutning til et netværk) og netværksindstillingerne (se 3-5-3, Opsætning > Network) er konfigureret
korrekt.
For gemme eller hente informationer om den registrerede projektor skal du vælge File → Export Config/Import
Config.
•
Brug
Projektoradministration
3-6
•
Du kan kontrollere en projektors lampetilstand, temperatur, drift, fejl mv. i realtid.
: Du kan vise en projektors Name, IP Address, Group, Power On/Off status, LAMP lifespan, driftsfejl
(repræsenteret med ikoner) mv. i realtid.
Samsung Projector Manager viser ikoner, der indikerer en projektors status. Ikonerne er vist i tabellerne
herunder. Hvis ikonerne indikerer et problem med din projektor, skal du se Håndtering af indikatorproblemer i
afsnittet 3-4, LED-indikationer.
•
Advarsler og fejlstatusikoner
IKONER
STATUS
FORHOLDSREGEL
Objektivdækslet er ikke åbnet helt.
Se handling 3 i Løsning af indikatorproblemer.
Fejl
Lampedækslet, der beskytter lampen, er ikke
lukket korrekt.
Se handling 2 i Løsning af indikatorproblemer.
Fejl
Lampen fungerer ikke normalt.
Se handling 6 i Løsning af indikatorproblemer.
Fejl
Lampen har nået slutningen af dens levetid.
Det er nødvendigt at udskifte lampen.
Advarsel
Brug
STATUS
3-6
IKONER
STATUS
Fejl
Fejl
Fejl
Fejl
Fejl
Fejl
STATUS
FORHOLDSREGEL
Køleblæser 1 fungerer ikke normalt.
Køleblæser 2 fungerer ikke normalt.
Køleblæser 3 fungerer ikke normalt.
Køleblæser 4 fungerer ikke normalt.
Se handling 1 i Løsning af indikatorproblemer.
Køleblæser 5 fungerer ikke normalt.
Køleblæser 6 fungerer ikke normalt.
Advarsel
Den interne temperatur i projektoren er steget til
over grænsen.
Se handling 5 i Løsning af indikatorproblemer.
Fejl
Den interne temperatur i projektoren er steget til
over grænsen.
Se handling 5 i Løsning af indikatorproblemer.
Fejl
Den interne temperatur i projektoren er steget til
over grænsen.
Se handling 5 i Løsning af indikatorproblemer.
Luftfilteret har nået slutningen af dets levetid.
Det er nødvendigt at udskifte luftfilteret.
Luftfilteret er blevet blokeret af støv.
Det er nødvendigt at rengøre luftfilteret.
Luftfilteret er blevet blokeret af støv.
Det er nødvendigt at rengøre luftfilteret.
Advarsel
Advarsel
Fejl
Statusikoner for temperaturniveau
IKONER
Brug
STATUS
STATUS
FORHOLDSREGEL
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er normal
(standby-tilstand)
Den er normal.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er normal
(lav).
Den er normal.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er normal
(medium).
Den er normal.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er normal
(en anelse for høj).
Den er normal.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er højere
end grænsen.
Se handling 4 i Løsning af indikatorproblemer.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er for høj.
Projektoren er slukket automatisk.
Se handling 5 i Løsning af indikatorproblemer.
3-6
•
Administration af projektorer
: Brug ikonerne i Projector List (gælder kun for 'V'-mærkede projektorer i overvågningsvinduet)
(Refresh): Opdaterer en projektors status.
(Power On): Tænder for en projektor.
(Power Off): Slukker for en projektor.
(Switch Source): Vælger kilden blandt HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.
(Blank On/Off): Tænder/slukker for en projektors skærm.
(Mute On/Off): Tænder/slukker for en projektors lyd.
(Adjust Aspect Ratio): Justerer formatforholdet for en projektor til enten 16:9 eller 4:3.
Hvis produktet ikke omfatter Media Play, er MP-kilden ikke tilgængelig.
: Tilslutning af Web browser fra Samsung Projector Manager
Ved at tilslutte webbrowseren i Samsung Projector Manager kan du anvende flere forskellige funktioner. For at oprette
webbrowserforbindelsen skal du vælge en projektor at tilslutte til og derefter højreklikke for at vælge "Web browser."
Hvis webbrowserforbindelsen mislykkes, skal du kontrollere, om netværksforbindelsen (se 2-20, Tilslutning til et
netværk ) og netværksindstillingerne (se 3-5-3, Setup > Network) er konfigureret korrekt.
Betjening af én projektor med både Samsung Projector Manager og Web browser på samme tid kan medføre
langsom pc-betjening eller en fejl.
Brug
3-6
•
Brug af funktionen ScheduleSchedule (Plan)
Med funktionen Schedule kan du administrere dine projektorer mere effektivt.
Hvis du vælger List>Schedule vises følgende vindue.
Skærmbilledet har fire knapper:
•
•
New : Opretter en projektor, du kan lave en Schedule for.
•
Delete : Sletter planen for en valgt projektor.
•
Delete All: Sletter planen for alle projektorerne.
•
Edit: Redigerer planen for en valgt projektor.
Registrering af en New Schedule (Ny plan)
Følg følgende trin for at registrere en ny plan:
1. Tryk på knappen New. Skærmbilledet New Schedule Schedule vises.
2. Vælg de projektorer, der skal anvende den nye plan, fra feltet Select Projectors. Når du vælger en projektor, vises et
mærke i afkrydsningsfeltet til venstre for den.
3. Indstil Title, Repeat, Time, og Work, for den nye plan, og indtast en Description for planen. Forklaringer for hvert af
udtryk er herunder:
-Title: Indstiller navnet på en plan
-Repeat: Indstiller planens gentagelse (Once- udføres kun én gang, Every - angiver en gentagelsesdag)
-Time : Bestemmer det tidspunkt, hvor en plan udføres
-Work : Indstiller Source switch eller Power On/Off
-Description: Viser en detaljeret beskrivelse af en plan
4. Tryk på ADD(TILFØJ), når du har indtastet alle informationerne.
Du kan vise en plans registreringshistorik. Du kan også vise en plans status. Statuskoderne er herunder:
-Complete: Plan udført.
-Waiting: Planen venter stadig på udførelse.
-Running: Den gentagende plan kører.
Brug
3-6
•
Brug
•
For gemme eller hente informationer om den registrerede plan skal du vælge File → Export Config/Import
Config.
•
Hvis du vil anvende en plan hentet af Import Config, skal du hente informationer om projektoren på forhånd.
Andre indstillinger
Værktøjsvalget på menulinjen indeholder to menuelementer, Konfigurer skærmelementer og Alternativ.
- Konfigurer skærmelementer
Med Konfigurer skærmelementer kan du vælge et element, der skal vises i overvågningsvinduet. Når du har valgt
elementet, kan du indstille visningsprioriteten for elementet ved at flytte det op eller ned på listen med elementer, du har
valgt til visning.
- Muligheder
Automatisk start– Når der tændes for pc'en, starter Samsung Projector Manager automatisk.
Minimer til systembakke – Samsung Projector Manager minimeres til systembakke.
Filen indeholder to valg.
- File> Export Config : Gemmer alle konfigurationsindstillingerne under Samsung Projector Manager med de ønskede
filnavne i de tilhørende mapper.
- File> Import Config : Importerer en gemt konfigurationsfil. Indstiller Samsung Projector Manager med de gemte
indstillinger.
3-6
4
Fejlfinding
4-1
Inden du anmoder om service
Kontroller følgende, inden du anmoder om after-sales-service. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte dit nærmeste
Samsung Electronics servicecenter.
Problem
Installation og tilslutning
Menu og
fjernbetjening
Fejlfinding
Ingen strøm.
Kontrollér strømkablets tilslutninger.
Jeg vil installere min projektor i loftet.
Installationsmontering til loftet sælges separat. Kontakt din
lokale forhandler.
Kan ikke tilslutte en ekstern kilde.
Sørg for, at tilslutningskablet/kablerne er tilsluttet rigtigt til den
korrekte port. Hvis enheden ikke er tilsluttet korrekt, kan den
ikke vælges.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Kontrollér, at den korrekte eksterne kilde er valgt.
Kontroller batteriet i fjernbetjeningen. Hvis der er noget galt
med batteriet, skal det udskiftes med et nyt batteri med den
kapacitet, der anbefales.
Sørg for at rette fjernbetjeningen mod sensoren på bagsiden af
enheden og i en afstand af højst ca. 7 meter. Fjern genstande
mellem fjernbetjeningen og produktet.
Direkte belysning fra 3-vejs-lyspærer eller andre lysenheder på
projektorens fjernbetjeningssensor kan påvirke følsomheden
og medføre, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
Kontroller, om der er batterier på fjernbetjeningen.
Kontrollér, om indikatoren øverst på projektoren er tændt.
Jeg kan ikke vælge en menu.
Fejlfinding
Kontroller, om menuen er gråtonet. En gråtonet menu kan ikke
vælges.
4-1
Problem
Skærm og
ekstern
kilde
Kan ikke se billeder.
Fejlfinding
Sørg for, at projektorens strømkabel er tilsluttet.
Kontrollér, at den korrekte indgangskilde er valgt.
Kontroller, om stikkene er tilsluttet korrekt til stikkene på projektorens bagside.
Kontroller fjernbetjeningens batterier.
Sørg for, at indstillingerne <Color> og <Brightness> ikke er
ved deres nederste grænse.
Ringe farver.
Juster <Tint> og <Contrast>.
Billedet er ikke tydeligt.
Justér fokussen.
Kontroller, om projektoren er for langt fra eller for tæt på
skærmen.
Mærkelig lyd.
Hvis den mærkelige lyd fortsætter, skal du kontakte vores servicecenter.
Driftsindikatoren er oplyst.
Se Korrigerende handlinger i forhold til LED-indikationer(3-4).
Der er streger på skærmen.
Der kan forekomme skærmstøj ved brug af din pc. Juster
skærmens frekvens (opdateringshastighed).
Der vises intet skærmbillede fra ekstern
enhed.
Kontroller driftsstatussen for den eksterne enhed, og kontroller, om justeringsemner, som f.eks. <Brightness> og <Contrast> er ændret korrekt på kommandoskærmen <Mode> i
projektorens menu.
Der vises kun blå skærm.
Sørg for at tilslutte de eksterne enheder korrekt. Kontroller tilslutningskablerne igen.
Skærmen vises i sort/hvid eller mærkelige farver, eller skærmen er for mørk eller for lys.
Som nævnt herover: Kontroller justeringsemnerne, som f.eks.
<Brightness>, <Contrast > eller <Color> i menuen.
Hvis du vil gendanne forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du køre <Factory Default> fra menuen.
Fejlfinding
4-1
Problem
Netværk
Fejlfinding
Webbrowseren vil ikke starte.
Kontroller systemkravene for pc'en for tilslutning til Web browseren.
Webbrowseren vil ikke tilslutte til projektoren.
1. Kontroller, om strømkablet er sluttet til projektoren (se afsnit
2-11, Tilslutning af strømmen)
2. Kontroller, om netværksmiljøerne for pc'en og projektoren er
korrekte (se afsnit 2-20 Tilslutning til et netværk)
3. Kontroller, om det korrekte netværkskort, der anvendes i
pc'en, er valgt, hvis pc'en (serveren) har mere end to netværkskort.
Installation af Samsung Projector Manager er
mislykket.
Kontroller systemkravene for Samsung Projector Manager ved
pc'er.
Projektoren vil ikke tilslutte til Samsung Projector Manager.
1. Kontroller, om <IP Setting> og netværkstilslutningen mellem
pc'en og projektoren er korrekt.
2. Hvis <IP Setting> for projektoren er indstillet til <Automatic>,
skal du kontrollere, om pc'en og projektoren kører på det
samme netværk. Hvis de ikke er på det samme netværk, skal
du konfigurere IP'en på server-pc'en med alternativet <Server
IP Setting>.
3. Kontroller, om adgangen til projektoren er blokeret af pc'ens
firewall.
4. Hvis Samsung Projector Manager-tilslutningsfejlen fortsætter, skal du fjerne og gentage installationen.
Jeg vil fjerne Samsung Projector Manager.
Samsung Projector Manager kan fjernes med alternativet [Add
or Remove Programs(Tilføj eller fjern programmer)]. Følg følgende trin for at fjerne Samsung Projector Manager:
1. Vælg [Control Panel(Kontrolpanel)] på menuen
[Start(Start)]. (Windows XP)
2. Kør [Add or Remove Programs(Tilføj eller fjern programmer)]
3. Vælg Samsung Projector Manager under [Add or Remove
Programs (Tilføj eller fjern programmer)], og klik på [Change/
Remove (Rediger/fjern)].
4. Vælg "Yes (Ja)" for at starte fjernelsen.
5. Følg yderligere anvisninger, når de vises på skærmen.
Fejlfinding
4-1
5
Flere informationer
5-1
Specifikationer
MODEL
Panel
Størrelse
0,63" 3P LCD
Opløsning
XGA (1024 x 768)
Sideforhold
Strøm
Lampe
SP-L301
290 W (standby: under 1 W)
Spænding
100~240V AC, 50/60Hz
Effektforbrug
220W (Normal : 200W, Eco : 152W)
Levetid
2.000 timer (Øko: 2.500 timer)
Vægt
3,8 Kg
Lysstyrke
3.000 ANSI
3.300 ANSI
3.500 ANSI
Kontrast
500 :1
400 :1
400 :1
Skærmstørrelse (diagonal)
Diagonalt 40 tommer ~ 300 tommer
Projektionsrækkevidde
1 m ~ 10 m
Keystone
Auto : Vertikal(±30˚) / manuel: Vertikal (±30˚), horisontal (±30˚)
Netværk
RJ 45
Zoom-justering
Manuel
Fokus-justering
Manuel
Objektiv
F=1,65~1,93, f=18,5 mm~22,5 mm
Zoom-forhold
1:1,2
D-Sub 15-bens
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Komposit video
Højttaler
Brugermiljø
0,63" 3P LCD med MLA
Effektforbrug
291 x 289 x 127 mm
Indgangssignal
SP-L351
4:3
Dimensioner
Vigtige egenskaber
SP-L331
3 W x 2 (Stereo)
Temperatur og luftfugtighed
Drift: Temperatur 5 ? ~ 35 ?(41 ˚F ~ 95 ˚F), luftfugtighed 20 % ~ 80 %(ikke kondenserende)
Opbevaring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F), luftfugtighed 10 % ~ 90
%(ikke kondenserende)
Støj
Eco: 30 dB, Normal: 32 dB, Klar: 35 dB
Dette Klasse B udstyr er designet til hjemme- og kontorbrug. Udstyret er registreret i henhold til EMI til brug ved beboelser.
Det må bruges i alle områder. Klasse A er til kontorbrug. Klasse A er til virksomheder, mens klasse B udstråler færre
elektromagnetiske bølger end klasse A.
Flere informationer
5-1
Det LCD-panel, der anvendes i LCD-projektoren, består af hundredtusindvis af fine pixels. Som andre
videofremvisningsenheder kan LCD-panelet indeholde dårlige pixels, der ikke fungerer. Ved afsendelse af et produkt
administreres omstændighederne til identifikation af dårlige pixels og antallet af dårlige pixels, som et LCD-panel må
indeholde, i streng overensstemmelse med de relevante specificerede standarder af LCD-panelproducenten og vores
virksomhed. Selvom en skærm kan have nogle døde pixels, påvirker dette ikke den overordnede skærmkvalitet eller
produktets levetid.
Flere informationer
5-1
5-2
RS-232C kommandotabel
Kommunikationsformat (overholder RS232C-standarderne)
•
Baudhastighed: 9.600 bps
•
paritet: Ingen
•
Databit: 8, stopbit: 1
•
Flowkontrol: Ingen
Seriel kommunikationsprotokol
1. Kommandopakkestruktur [7 bytes]
0x08
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
værdi
•
En kommandopakke består i alt af 7 bytes.
•
De to bytes 0x08 og 0x22 betyder, at pakken er til seriel kommunikation.
•
De følgende 4 bytes repræsenterer en foruddefineret kommando, som brugeren kan definere.
•
Den sidste byte er en kontrolsum, der kontrollerer den aktuelle pakket gyldighed.
•
Header [2 byte]: Foruddefinerede værdier er faste 0x08 og 0x22.
•
Cmd1 [1 byte]: Den første kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)
•
Cmd2 [1 byte]: Den anden kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)
•
Cmd3 [1 byte]: Den tredje kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)
•
Værdi [1 byte]: Inputparameter for kommandoen (standard: 0) (decimal)
•
CS [1 byte]: Kontrolsum (2-komplementen af summen af alle værdier med undtagelse af værdien CS.)
CS
2. Svarpakkestruktur [3 bytes]
1. I orden
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Mislykket
0x03
•
Når den modtagede pakke fra en ekstern enhed har en gyldig værdi, sendes pakken "I orden". Eller sendes pakken
"Mislykket".
•
En "Mislykket"-pakke sendes, hvis
•
•
Den modtagede pakkelængde ikke svarer til 7 bytes.
•
2-byte-pakke-headerens værdi ikke er 0x08, 0x22.
•
Kontrolsummen er forkert.
Fejldetektering i en ekstern enhed
•
En ekstern enhed klassificerer pakken som "Mislykket", hvis enheden ikke modtager en i "I orden"-pakke i løbet
af 100 ms.
Flere informationer
5-2
Kommandotabel
KONTROLELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Source List
Flere informationer
AV
AV
S-Video
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Input
0
1
On
Blank
VÆRDI
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
0
1
0x0A
0x00
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
5-2
KONTROLELEMENT
Picture
Mode
Standard
CMD1
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
VÆRDI
0
Presentation
1
Text
2
Movie
3
Game
4
User
5
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x0A
0x00
1
WB
Flere informationer
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
KONTROLELEMENT
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Custom
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Gem direkte
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Tilpas
4
Top
Formindsk
0x01
Forøg
Bottom
Left
Formindsk
0x02
Formindsk
0x03
0x04
Forøg
0x10
0x00
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Flere informationer
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
On
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7,5 IRE/LOW
Overscan
0
1
On
Black Level
0
1
Formindsk
Off
0
1
Forøg
Right
0
1
Forøg
Digital NR
VÆRDI
OK
Reset
Size
CMD2
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direkte nulstilling
3
5-2
KONTROLELEMENT
Picture
Zoom
CMD1
x1
0x0B
0x18
CMD3
0x00
VÆRDI
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
Flere informationer
CMD2
LEFT
0x0B
0x1A
0x00
RIGHT
DOWN
Up
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
KONTROLELEMENT
Setup
install
Lamp Mode
Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
F-F
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
0
1
R-F
2
R-C
3
ECO
0x01
0x00
0
Normal
1
Bright
2
V-Keystone
-50~50
H-Keystone
Auto
Keystone
0x02
0x00
(0~100)
-50~50
0x01
(0~100)
Off
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Direkte nulstilling til
fabriksindstillinger
3
Display OSD
0x01
0
OK
1
Cancel
2
Direkte nulstilling af filtertid
3
Off
0x07
0x00
Caption
1
0
1
0x01
Text
Channel
0
OK
On
Flere informationer
VÆRDI
F-C
Reset Filter
Time
Caption
CMD1
0
1
0x02
0
5-2
KONTROLELEMENT
Setup
Network
Network
CMD1
Off
0x0E
CMD2
0x01
CMD3
0x00
On
IP Setting
Automatic
Subnet Mask
Gateway
Server IP
Setting
Flere informationer
Server IP
0
1
0x02
0x00
Manual
IP Address
VÆRDI
0
1
0x03
0x04
0x05
0x06
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
5-2
KONTROLELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VÆRDI
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
???
9
???
10
Türkçe
11
???
12
Position
Transparency
Display Time
Flere informationer
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
KONTROLELEMENT
Option
SOUND
Balance
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Down
100Hz
Up
0x01
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
off
Up
0x05
1
0x05
0x00
0
1
200
2
400
3
800
4
OFF
Sleep Timer
OFF
Flere informationer
0
100
Auto Power
ON
Information
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
0
1
Down
300Hz
VÆRDI
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
0x08
0x00
0
5-2
5-3
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
•
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Flere informationer
5-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
Flere informationer
5-3
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Flere informationer
5-3
5-4
Korrekt bortskaffelse – kun Europa
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr) – kun Europa
(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Mærkningen på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefon, USB-kabel) ikke bør bortskaffes med andet husholdningsaffald, når levetiden er slut. For at
undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme af bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere disse genstande med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt - kun Europa
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Denne mærkning på batteriet, vejledningen eller emballagen indikerer, at batterierne i dette produkt ikke bør
bortskaffes med andet husholdningsaffald, når de er udtjente. Hvis der er mærket, indikerer de kemiske symboler
Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly, der overstiger referenceniveauerne i EØFdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse substanser medføre skade på menneskers
sundhed eller miljøet.
For at beskytte naturlige ressourcer og markedsføre genbrug af materialer bedes du adskille batterierne fra
andre affaldstyper og genbruge dem via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Flere informationer
5-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement