Samsung SP-M220, SP-M250 Owner's manual

Samsung SP-M220, SP-M250 Owner's manual

SP-M200 SP-M220 SP-M250

LCD-projektor

Brugervejledning

Farven på og udseendet af produktet kan være anderledes end illustrationerne i denne vejledning. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Indholdsfortegnelse

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Inden du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Opbevaring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALLATION OG TILSLUTNING

Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Installering af projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Niveller med justerbare fødder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Zoom og fokusjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Skærmstørrelse og projektionsafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Lampeudskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Bagside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Understøttede visningstilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Tilslutning af strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Tilslutning til en pc og indstilling af pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang . . . . . . . . . . . . 2-14

Tilslutning med et videokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Tilslutning af en ekstern højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16

Stik til Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

BRUG

Produktegenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Front, ovenpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

LED-indikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen) . . . . . . . . . . . . . . 3-5

FEJLFINDING

Inden du anmoder om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

FLERE INFORMATIONER

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

RS232C kommandotabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

Korrekt bortskaffelse – kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4

1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

1-1 Inden du starter

Ikoner der anvendes i denne vejledning

IKON NAVN

Bemærk

Bemærk

BETYDNING

Indikerer situationer, hvor funktionen måske ikke fungerer, eller indstillingen kan blive annulleret.

Indikerer et råd eller et tip til betjening af en funktion.

Brug af denne vejledning

• Sørg for at sætte dig ind i alle sikkerhedsforanstaltninger, inden du anvender dette produkt.

• Hvis der opstår et problem, skal du se afsnittet 'Problemløsning'.

Bemærkning om copyright

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for forbedring af ydelsen.

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyrighten til denne vejledning forbeholdes af Samsung Electronics, Co., Ltd.

Indholdet i denne vejledning må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, distribueres eller anvendes i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics, Co., Ltd.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 1-1

1-2 Opbevaring og vedligeholdelse

Rengøring af overfladen og objektivet

Rengør projektoren med en blød tør klud.

• Undgå at rengøre produktet med brændbare substanser som f.eks. benzol eller fortynder.

• Undgå at ridse objektivet med dine fingernegle eller skarpe genstande.

Det kan føre til ridser eller beskadigelse af produktet.

• Undgå at rengøre produktet med en våd klud, og undgå at sprøjte vand direkte på produktet.

Hvis der kommer vand ind i produktet, kan dette medføre brand, elektrisk stød eller problemer med produktet.

• Der kan forekomme hvide pletter på projektorens overflade, hvis der kommer vand på den.

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Rengøring inde i projektoren

Tag kontakt til et autoriseret Samsung-servicecenter, hvis de indvendige dele af projektoren skal rengøres.

• Kontakt et servicecenter, hvis støv eller andre substanser kommer ind i projektoren.

1-2 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

1-3 Sikkerhedsforanstaltninger

Ikoner der anvendes ved sikkerhedsforanstaltninger

IKON NAVN

Advarsel

Bemærk

BETYDNING

Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre personskade, evt. med døden til følge.

Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre person- eller tingskade.

Symbolernes betydning

Udfør ikke.

Adskil ikke.

Rør ikke.

Skal efterleves.

Strømkablet skal fjernes fra stikkontakten.

Skal jordforbindes for at forhindre elektriske stød.

Om strøm

Følgende billeder er som reference og kan være anderledes, afhængigt af modeller og lande.

Udseendet og farven kan variere fra model til model.

Advarsel

Sæt strømstikket forsvarligt i.

• Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Undgå at bruge et beskadiget strømkabel eller strømstik eller en løs stikkontakt.

• Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Undgå at tilslutte flere elektriske apparater til en enkelt stikkontakt.

• Ellers kan der opstå brand pga. overophedning af stikkontakten.

Undgå at bøje eller sno strømkablet for meget, og undgå at anbringe tunge objekter på kablet.

• Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller brand pga. et beskadiget strømkabel.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 1-3

Undgå at tilslutte/frakoble strømforsyningen med våde hænder.

• Dette kan medføre elektrisk stød.

Sørg for at tilslutte strømkablet til et stikkontakt med jord (kun for udstyr i isoleringsklasse 1).

• Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.

Advarsel

Når du fjerner strømstikket fra stikkontakten, skal du sørge for at tage fat i strømstikket og ikke trække i kablet.

• Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Kobl strømmen fra, inden du rengør produktet.

• Der er fare for elektrisk stød eller brand.

Tilslut strømstikket til en stikkontakt, der er let adgang til.

• Hvis der opstår et problem med produktet, skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Du afbryder ikke helt for strømmen, når du anvender tænd/sluk-knappen på produktet.

Om installation

Advarsel

Undgå at installere produktet et sted, der udsættes for direkte sollys, og installer ikke produktet tæt på en varmekilde, som f.eks. bål eller varmekilder.

• Dette kan nedsætte produktets levetid eller medføre brand.

Ved installation af produktet i et skab eller på en hylde, skal du sørge for, at produktets forkant helt understøttes af skabet eller hylden.

• Ellers kan det ske, at produktet falder ned og medfører produkt- eller personskade.

• Sørg for at anvende et skab eller en hylde, der er velegnet til produktets størrelse.

1-3

Når du flytter produktet, skal du slukke for det, fjerne strømstikket og andre kabler, der er tilsluttet til produktet.

• Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller brand pga. et beskadiget strømkabel.

Tænd eller sluk ikke produktet ved at isætte eller fjerne strømstikket. (Brug ikke strømstikket som strømafbryder.)

Hold strømkablet borte fra varmekilder.

Undgå at installere produktet på et sted med dårlig ventilation, som f.eks. i en bogreol eller et skab.

• Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

Hvis du installerer produktet i en reol eller på en hylde, skal du sørge for, at produktets front ikke stikker ud af reolen eller hylden.

• Ellers kan det medføre, at produktet falder ned og resulterer i fejlfunktion eller personskade.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Hold strømkablet borte fra varmekilder.

• Strømkablets isolering kan smelte og medføre elektrisk stød eller brand.

Installer ikke produktet et sted, der udsættes for støv, fugt (sauna), olie, røg eller vand

(regndråber), og installer det ikke i et køretøj.

• Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Advarsel

Pas på ikke at blokere ventilationsåbningen med duge eller gardiner.

• Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

Vær forsigtig, når du sætter produktet ned.

• Hvis du ikke gør det, kan det medføre problemer for produktet eller personskade.

Om brugen

Undgå at indsætte metalobjekter, som f.eks. spisepinde, mønter eller hårnåle eller brændbare objekter i produktet (ventilationsåbninger, porte mv.).

• Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, fjerne strømkablet og kontakte et servicecenter.

• Ellers kan det medføre problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.

Adskil ikke produktet, og forsøg ikke at reparere eller modificere det.

• Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.

Fjern strømstikket, når den lyner eller tordner.

• Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Installer ikke produktet i områder med meget støv.

Tab ikke produktet, når du flytter det.

• Dette kan medføre problemer for produktet eller personskade.

Installer ikke produktet i en højde, hvor børn nemt kan nå det.

• Hvis et barn rører ved produktet, kan det falde ned, og dette kan medføre personskade.

Lad ikke børn anbringe genstande, som f.eks. legetøj eller småkager, på produktet.

• Hvis børn rækker ud efter disse genstande, kan produktet falde ned og forårsage skade.

Se ikke direkte ind i lampens lys, og ret ikke billedet mod nogens øjne.

• Dette er farligt, specielt for børn.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 1-3

1-3

Undgå at anvende eller anbringe brændbare sprayer eller genstande tæt på produktet.

• Det kan resultere i eksplosion eller brand.

Undgå at anbringe beholdere med væske, som f.eks. vaser, urtepotter, drikkevarer, kosmetik eller medicin, eller metalobjekter over produktet.

• Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, fjerne strømkablet og kontakte et servicecenter.

• Ellers kan det medføre problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.

Advarsel

Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du med det samme fjerne strømstikket og kontakte et servicecenter.

• Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Hvis strømstikket eller benene på stikket udsættes for støv, vand eller fremmede væsker, skal du rengøre det omhyggeligt.

• Der er fare for elektrisk stød eller brand.

Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og rengøre produktet med en blød, tør klud.

• Undgå at bruge kemikalier, f.eks. voks, benzol, alkohol, fortynder, insekticider, duftmidler, smøremidler eller rengøringsmidler, når du rengør produktet.

Dette kan medføre, at det ydre bliver deformeret, eller at print forsvinder.

Hvis du ikke anvender produktet i lang tid, f.eks. når du forlader dit hjem, skal du fjerne strømkablet fra stikkontakten.

• Ellers kan der forekomme støvopsamling og medføre brand, der skyldes overophedning eller kortslutning eller medføre elektrisk stød.

Når du fjerner batterier fra fjernbetjeningen, skal du passe på, at børn ikke sluger dem.

Hold batterier uden for børns rækkevidde.

• Hvis de sluges, skal du med det samme kontakte en læge.

Hvis vand eller fremmede væsker kommer ind i produktet, skal du slukke for det, trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.

Brug ikke produktet, når det indikerer en fejlfunktion, som f.eks. manglende billede eller manglende lyd.

• Sluk med det samme for produktet, fjern strømkablet fra stikkontakten, og kontakt et servicecenter.

Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket, men skal i stedet udlufte med det samme.

• En gnist kan resultere i eksplosion eller brand.

• Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.

Rør ikke ved produktets objektiv.

• Dette kan beskadige objektivet.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Hvis produktet installeres et sted, hvor driftsbetingelserne varierer meget, kan der opstå alvorlige kvalitetsproblemer pga. det omgivende miljø. Sker dette, må du først installere produktet, når du har været i kontakt med vores call center.

• Steder, der udsættes for mikroskopisk støv, kemikalier, for høje eller for lave temperaturer, høj fugtighed eller steder, hvor produktet anvendes kontinuerligt i lang tid mv.

Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.

• Ellers kan der opstå risiko for brand eller elektrisk stød.

Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.

• Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig, eller produktet kan blive beskadiget.

For at undgå at brænde dig må du ikke røre ved ventilatoren eller lampedækslet under brug eller umiddelbart efter, du har slukket for produktet.

Åbn ikke noget dæksel på produktet.

• Dette kan være farligt, da der er højspænding inde i produktet.

Vær opmærksom på ikke at røre ved ventilationsåbningen, mens projektoren den blæser varm luft ud.

Placer ikke objekter, der er sårbare over for varme, tæt på projektoren.

Pas på ikke at tabe produktets objektivdæksel.

• Objektivet kan blive beskadiget

Rør ikke ved nogen udvendig del af produktet med værktøj, som f.eks. en kniv eller en hammer.

For at fjerne snavs eller stænk fra det forreste projektionsobjektiv skal du anvende spray eller en klud vædet med et neutralt rengøringsmiddel og vand.

Bed et servicecenter om at rengøre projektorens indre mindst én gang om året.

Rengør ikke produktet med vandspray eller en våd klud. Undgå at anvende kemikalier, som f.eks. rengøringsmidler, industriel/automobilpolish, slibemidler, voks, benzol, alkohol, på nogen plastdel på produktet, som f.eks. projektorhuset, da dette kan medføre skade.

Brug ikke batterier uden betegnelse.

Ventilationshullet er varmt et stykke tid, efter projektoren er blevet slukket. Hold dine hænder og krop væk fra ventilationshullet.

Vær opmærksom på at holde kroppen vær fra projektorlampen. Lampen er varm.

(Børn og andre personer med sart hud skal være særligt forsigtige).

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 1-3

2 Installation og tilslutning

2-1 Pakkens indhold

• Pak produktet ud, og kontroller, om alt indhold, der er nævnt herunder, er leveret.

• Gem emballagen i tilfælde af, at produktet senere skal flyttes.

Projektor

INDHOLD

Hurtig Installationsvejledning Garantikort / registreringskort (ikke tilgængeligt alle steder)

Brugervejledning Strømkabel

Fjernbetjening / 1 batteri

(Ikke tilgængelig alle steder)

Rengøringsklud D-Sub-kabel Objektivdæksel

4 skruer

(til beslag i loftsmontering)

Projektortaske

Der medfølger ingen loftsmontering. Den skal købes separat. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre projektoren til beslaget i loftsmonteringen.

2-1 Installation og tilslutning

2-2 Installering af projektoren

Installer projektoren, så strålen fra projektoren er lodret på skærmen.

• Placer projektoren, så objektivet er på midten af skærmen. Hvis skærmen ikke er vertikal, vises billedet muligvis ikke rektangulært.

• Installer ikke skærmen i lyse omgivelser. Hvis omgivelserne er lyse, vil billedet på skærmbilledet blive udvasket, og det vises ikke tydeligt.

• Når du anvendes projektoren i lyse omgivelser, skal du anvende gardiner til at blokere for lyset.

• Du kan installere projektoren på følgende steder i forhold til skærmen: Foran-Gulv/Foran-Loft/Bagved-Gulv/Bagved-

Loft. For at vise indstillingerne for installationsposition skal du se herunder.

Sådan justeres billedet, når du installerer projektoren bag ved skærmen

Installation bag en halvgennemsigtig skærm.

Når du installerer projektoren bag en halvgennemsigtig skærm, kan du anvende menuen til at justere billedet, så det vises korrekt, afhængigt af hvor du har anbragt projektoren, bagved-gulv (eller lavt) eller bagved-loft.

1.

For bagved-gulv skal du trykke på:

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

2.

For bagved-loft skal du trykke på:

Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Sådan justeres billedet, når du installerer projektoren foran skærmen

Installering af projektoren foran skærmen.

Når du installerer projektoren foran en halvgennemsigtig skærm, kan du anvende menuen til at justere billedet, så det vises korrekt, afhængigt af hvor du har anbragt projektoren, foran-gulv (eller lavt) eller foran-loft.

1.

For foran-gulv skal du trykke på:

Menu > Setup > Install > Front-Floor

2.

For foran-loft skal du trykke på:

Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

Installation og tilslutning 2-2

2-3 Niveller med justerbare fødder

Tryk på knapperne PUSH som vist for at justere projektorens ben og niveau.

Projektoren kan justeres til en højde på op til 30 mm (ca. 12 grader) fra referencepunktet.

Hvis <Auto Keystone> er indstillet til <On>, justeres <V-Keystone> automatisk.

Såfremt der kræves finjustering efter automatisk justering, skal du bruge <V-Keystone>.

2-3 Installation og tilslutning

2-4 Zoom og fokusjustering

Zoomknap: Du kan justere billedets størrelse inden for zoomområdet ved at bruge zoomknappen.

Fokuseringsring: Indstil billedet på skærmen ved at bruge fokuseringsringen.

Størrelsen på dit skærmbillede bestemmes af afstanden fra skærmen til din projektor.

Hvis du ikke installerer projektoren med den projiceringsafstand, der er angivet i tabellen Skærmstørrelse og projiceringsafstand i afsnit 2-5, kan du ikke justere fokussen korrekt.

Installation og tilslutning 2-4

2-5 Skærmstørrelse og projektionsafstand

A. Skærm / Z. Projektorafstand / Y’. Afstand fra objektivets midte til billedets nederste kant

Installer projektoren på en flad, jævn overflade og niveller projektoren ved at bruge de justerbare fødder til at få den optimale billedkvalitet. Hvis billeder ikke er tydelige, kan de justeres ved at bruge zoomknappen eller fokuseringsringen eller ved at flytte projektoren frem eller tilbage.

M (DIAGONAL)

SKÆRMSTØRRELSE

X (HORISONTAL) Y (VERTIKAL)

TOMME

R

110

120

130

140

150

160

170

180

70

80

90

100

30

40

50

60

190

200

210

220

230

CM

TOMME

R

CM

TOMME

R

76,2 24

101,6 32

127,0 40

152,4 48

177,8 56

203,2 64

228,6 72

254,0 80

60,9

81,3

18

24

101,6 30

121,9 36

142,2 42

162,6 48

182,9 54

203,2 60

279,4 88 223,5 66

304,8 96 243,8 72

330,2 104 264,2 78

355,6 112 284,5 84

381,0 120 304,8 90

406,4 128

431,8 136

325,1

345,4

96

102

457,2 144 365,8 108

482,6 152 386,1 114

508,0 160 406,4 120

533,4 168 426,7 126

558,8 176 447,0 132

584,2 184 467,4 138

CM

TOMME

R

45,7

61,0

76,2

91,4

42,7

57,0

71,2

85,4

106,7 99,7

121,9 113,9

137,2 128,2

152,4 142,4

167,6 156,6

182,9 170,9

198,1 185,1

213,4 199,4

228,6 213,6

243,8 227,8

259,1 242,1

274,3 256,3

289,6 270,6

304,8 284,8

320,0 299,0

335,3 313,3

350,5 327,5

CM

397,8

434,0

470,3

506,4

542,5

578,7

614,8

651,1

108,4

144,7

180,8

217,0

253,1

289,4

325,6

361,7

687,3

723,4

759,5

795,7

832,0

PROJEKTORAFSTAND

Z (TELE)

FORSKYDNIN

G

Y' Z (VID)

CM

TOMME

R

90,1 2,6

120,3 3,3

150,4 4,1

180,4 5,0

210,5 5,8

240,6 6,6

270,7 7,4

300,7 8,3

330,8 9,1

360,8 9,9

391,0 10,8

421,1 11,6

451,1 12,4

481,1 13,2

511,2 14,1

541,4 14,9

571,4 15,7

601,5 16,5

631,5 17,4

661,6 18,2

691,8 19,0

TOMME

R

130,2

142,1

153,9

165,8

177,6

189,4

201,3

213,1

35,5

47,4

59,2

71,0

82,9

94,7

106,6

118,4

225,0

236,8

248,6

260,5

272,3

CM

23,1

25,2

27,3

29,4

31,5

33,6

35,7

37,8

14,7

16,8

18,9

21,0

6,3

8,4

10,5

12,6

39,9

42,0

44,1

46,2

48,3

2-5 Installation og tilslutning

SKÆRMSTØRRELSE PROJEKTORAFSTAND

FORSKYDNIN

G

Y' M (DIAGONAL) X (HORISONTAL) Y (VERTIKAL) Z (TELE) Z (VID)

TOMME

R

280

290

300

310

240

250

260

270

320

330

340

CM

TOMME

R

CM

TOMME

R

609,6 192 487,7 144

635,0 200 508,0 150

660,4 208

685,8 216

528,3

548,6

156

162

711,2 224

736,6 232

762,0 240

787,4 248

569,0

589,3

609,6

629,9

168

174

180

186

812,8 256

838,2 264

863,6 272

650,2 192

670,5 198

690,8 204

CM

TOMME

R

365,8 341,8

381,0 356,0

396,2 370,2

411,5 384,5

426,7 398,7

442,0 413,0

457,2 427,2

472,4 441,4

487,6 455,7

502,8 469,9

518,0 484,2

CM

TOMME

R

868,1

904,2

940,4

976,5

284,2

296,0

307,8

319,7

1012,8 331,5

1049,0 343,4

1085,1 355,2

1121,2 367,0

1157,4 378,9

1193,5 390,7

1229,6 402,6

350

360

370

380

390

400

889,0

914,4

939,8

965,2

990,6

1016,

0

280

288

296

304

312

320

711,1

731,4

751,7

772,0

792,3

812,6

210

216

222

228

234

240

533,2

548,4

563,6

578,8

594,0

609,2

498,4

512,6

526,9

541,1

555,4

569,6

1265,8

1301,9

1338,0

1374,2

1410,3

1446,4

414,4

426,2

438,1

449,9

461,8

473,6

CM

TOMME

R

721,8 19,9

751,8 20,7

781,9 21,5

811,9 22,3

842,1 23,2

872,2 24,0

902,2 24,8

932,3 25,6

1082,

5

1112,

5

1142,

6

1172,

6

1202,

6

962,3 26,5

992,3 27,3

28,1 1022,

4

1052,

4

29,0

29,8

30,6

31,4

32,3

33,1

CM

58,8

60,9

63,0

65,1

50,4

52,5

54,6

56,7

67,2

69,3

71,4

73,5

75,6

77,7

79,8

81,9

84,0

Denne projektor er designet til optimal visning af billeder på en skærm på 200 ~ 300 cm (80 ~ 120 tommer).

Installation og tilslutning 2-5

2-6 Lampeudskiftning

Forsigtighed ved lampeudskiftning

• Projektorlampen er en dyr enhed. For den bedste ydelse bør du udskifte lampen i henhold til brugstiden. Du kan vise lampens brugstid på informationsskærmbilledet (knappen INFO).

• Udskift kun lampen med den, der er angivet herunder.

- Navn på lampemodel: 200W NSHA200SS(SP-M250), 180W NSHA180SS(SP-M220, SP-M200)

- Lampeproducent: Ushio

- For spørgsmål om anskaffelse af lamper skal du se 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE' i afsnit 5-3.

• Kontroller, at strømkablet er fjernet inden udskiftning af lampen.

• Da lampen er et produkt med både høj temperatur og høj spænding, skal du vente i mindst én time, fra strømkablet er fjernet, til du udskifter lampen.

• Projektorlampen befinder sig oven på projektoren.

• Efterlad ikke den gamle pære i nærheden af let brændbare ting eller inden for børns rækkevidde. Der er fare for brand, forbrænding eller kvæstelse.

• Fjern snavs eller fremmedlegemer, der findes omkring eller inde i lampen med en passende støvsuger.

• Når du håndterer pæren, så undgå at tage fat i andre dele end håndtagene. Hvis du håndterer lampen forkert, kan du forkorte lampens levetid og påvirke billedkvaliteten.

• Når du skifter lampen, skal du anbringe projektoren på en flad overflade.

• Projektoren er designet, så den ikke fungerer, hvis lampedækslet ikke er samlet helt efter en lampeudskiftning. Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere driftstilstanden på LED-indikatoren.

Lampen indeholder kviksølv. Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser.

Procedure til lampeudskiftning

Da lampen er et produkt med både høj temperatur og høj spænding, skal du vente i mindst én time, fra strømkablet er fjernet, til du udskifter lampen.

Projektorlampen befinder sig oven på projektoren.

1.

Fjern skruen, der er vist i figuren herunder, og åbn derefter dækslet.

2.

Når dækslet er åbent, skal du fjerne 3 (tre) skruer øverst på projektoren som vist i figuren herunder.

2-6 Installation og tilslutning

3.

Hvis du vil fjerne lampen, skal du tage fat i og derefter trække i lampens hank som vist på figuren nedenfor.

Installer en ny lampe i omvendt rækkefølge i forhold til, når du fjerner den.

Udskiftning og rengøring af filteret

Forholdsregler ved udskiftning af projektorfilteret

• Filteret findes på siden af projektoren.

• Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.

Ellers kan dens dele blive beskadiget af den indre varme.

• Når du udskifter filteret, kan du frigøre noget støv.

• Hvis du har spørgsmål om indkøb af udskiftningsfiltre, skal du se 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE' i kapitel 5.

Følg disse trin for at udskifte eller rengøre filtret:

1.

Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.

2.

Åbn filterdækslet.

3.

Udskift eller rengør filteret.

• Når du rengør filteret, skal du anvende en lille støvsuger designet computere og mindre elektriske produkter eller vaske filteret under rindende vand.

• Når du har vasket filteret under rindende vand, skal du sørge for at tørre det helt. Fugten kan få filteret til at ruste.

• Hvis støvet ikke kan fjernes fra filteret, eller hvis filteret er i stykker, skal det udskiftes.

• Når du har rengjort eller udskiftet filtret, skal du køre <Reset> -> <Reset Filter Time> i menuen <Setup>.

Ventilationsåbninger

Se placeringen af ventilationsåbningerne på billedet herunder:

• Bloker ikke ventilationsåbningerne. Blokerer du ventilationsåbningerne, kan din projektor blive overophedet, og det kan medføre fejl.

Installation og tilslutning 2-6

Huller til udgående luft

Huller til indgående luft

2-6 Installation og tilslutning

2-7 Bagside

1. Stik til Kensington-lås

2. PC IN -port

3. VIDEO IN -port

4. [AUDIO IN] L-AUDIO-R -port

5. HDMI/DVI IN -port

6. Signalmodtager til fjernbetjening

7. Power -indgangsport

8. AUDIO OUT/ -port

9. RS232C -port

Installation og tilslutning 2-7

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

2-8 Understøttede visningstilstande

PC-timing (D-Sub/HDMI)

FORMAT

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

OPLØSNING

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

49,702

62,795

60,000

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

VERTICAL

FREQUENCY

(VERTIKAL

FREKVENS)

(HZ)

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

59,810

74,934

60,000

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

PIXELFREKVEN

S (MHZ)

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

83,500

106,500

108,000

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

2-8 Installation og tilslutning

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

OPLØSNING

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

69,930

72,072

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

VERTICAL

FREQUENCY

(VERTIKAL

FREKVENS)

(HZ)

70,000

72,000

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

PIXELFREKVEN

S (MHZ)

120,839

124,540

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

Alle opløsninger højere eller lavere end 1024x768 konverteres til 1024x768 af skaleringschippen inde i projektoren. Hvis opløsningen på det signal, der udsendes af pc'en, passer til projektorens ægte opløsning (1024x768), er billedkvaliteten optimal.

AV-timing (D-Sub)

FORMAT

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

OPLØSNING

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60 Hz

50Hz

59,94Hz/60 Hz

50Hz

SCAN

Interlaced

Progressiv

Interlaced

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Interlaced

Interlaced

AV-timing (HDMI)

FORMAT

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

Installation og tilslutning

Format1

Format1

Format2,3

Format2,3

OPLØSNING

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

SCAN

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

59,940

60,000

59,940

60,000

VERTICAL

FREQUENCY

(VERTIKAL

FREKVENS)

(HZ)

31,469

31,500

31,469

31,500

PIXELFREKVE

NS (MHZ)

25,175

25,200

27,000

27,027

2-8

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT

Format4

Format4

Format5

Format5

Format17,18

Format19

Format20

OPLØSNING

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

SCAN

Progressiv

Progressiv

Interlaced

Interlaced

Progressiv

Progressiv

Interlaced

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

59,939

60,000

59,939

60,000

50,000

50,000

50,000

VERTICAL

FREQUENCY

(VERTIKAL

FREKVENS)

(HZ)

44,955

45,000

33,716

33,750

31,250

37,500

28,125

PIXELFREKVE

NS (MHZ)

74,175

74,250

74,175

74,250

27,000

74,250

74,250

AV-timing (VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Din projektor understøtter ovennævnte standardvideoformater gennem sine videoindgange. Der kræves ingen justeringer.

2-8 Installation og tilslutning

2-9 Tilslutning af strømmen

1.

Sæt strømkablet ind i strømstikket på projektorens bagside.

Installation og tilslutning 2-9

2-10 Tilslutning til en pc og indstilling af pc'en

2-10-1. Indstilling af pc-miljøet

Kontroller følgende elementer, inden du tilslutter din pc til din projektor.

1.

Klik med den højre museknap på Windows-skrivebordet, og klik på [Egenskaber]. Dialogboksen <Egenskaber for Skærm> vises.

2.

Klik på fanen [Indstillinger], og indstil herefter <Skærmopløsning>. Den optimale opløsning til projektoren er 1024 x 768. For andre opløsninger, der understøttes af projektoren, skal du se tabellen Pc-timing-visningstilstand i afsnit 2-8.

Du behøver ikke at ændre opsætningen <Farvekvalitet>.

3.

Tryk på knappen [Advanced] (Avanceret). Et andet egenskabsvindue vises.

4.

Klik på fanen [Skærm], og indstil herefter <Skærmens opdateringshastighed>. For den opdateringshastighed der passer til den opløsning, du har valgt, skal du indstille opdateringshastigheden (60 Hz, 70 Hz mv.) ved siden af den valgte opløsning i tabellen Pc-timing-visningstilstand i afsnit 2-8.

2-10 Installation og tilslutning

Indstilling af opdateringshastigheden indstiller både vertikale og horisontale frekvenser.

5.

Klik på knappen [OK] for at lukke vinduet, og klik derefter på knappen [OK] i vinduet <Egenskaber for Skærm> for at lukke vinduet.

6.

Sluk for pc'en, og tilslut den til projektoren.

• Opsætningsprocessen kan variere, afhængigt af computertypen og Windows-versionen.

(Eksempel: [Properties] (Egenskaber) vises i stedet for [Properties (R)] (Egenskaber (R)) som vist i 1.)

• Denne projektor understøtter farvekvaliteten 32 bit (pr. pixel), når den bruges som pc-skærm.

• Viste billeder kan variere fra billederne på din skærm, afhængigt af skærmfabrikanten eller Windows-versionen.

• Når projektoren tilsluttes til pc'en, skal du kontrollere, at pc'ens indstillinger passer til de skærmindstillinger, som denne projektor understøtter. Er dette ikke tilfældet, har du muligvis signalproblemer.

2-10-2. Tilslutning til en pc

Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.

1.

Forbind [PC IN]-porten bag på projektoren med pc'ens VIDEO OUT-stik (D-sub) med et pc-videokabel.

2.

Isæt strømkablerne til projektoren og til pc'en.

Dette produkt understøtter Plug and Play. Hvis du anvender Windows XP, skal du ikke indstille driveren på din pc.

Brug af projektoren

Installation og tilslutning 2-10

1.

Tænd for projektoren, og tryk derefter på knappen [SOURCE] for at vælge <PC>.

Hvis tilstanden <PC> ikke er tilgængelig, skal du sikre dig, at pc-video-kablet er tilsluttet korrekt.

2.

Tænd for pc´en, og indstil pc-miljøet (skærmopløsning osv.), når det er nødvendigt.

3.

Justér skærmen.

2-10 Installation og tilslutning

2-11 Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel

Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.

1.

Tilslut stikket [HDMI/DVI IN] på projektoren til HDMI- eller DVI-stikket på din pc med et HDMI/HDMI- eller HDMI/DVI-kabel

(medfølger ikke).

- Hvis du tilslutter til HDMI-stikket på din pc, skal du bruge et HDMI-kabel (medfølger ikke).

- For understøttede opløsninger og opdateringshastigheder skal du se Pc-timing (D-Sub/HDMI) i afsnittet 2-8, "Understøttede visningstilstande".

Installation og tilslutning 2-11

2-12 Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed

Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

1.

Tilslut [HDMI/DVI IN]-stikket på bagsiden af projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-udgangsstikket på enheden med den digitale udgang, vha. et HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.

- Hvis du tilslutter til HDMI-udgangsstikket på den digitale udgangsenhed, skal du anvende et HDMI/HDMI-kabel.

- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (HDMI) i afsnit 2-8,

"Understøttede visningstilstande".

2.

Hvis du tilslutter med et HDMI/DVI-kabel, skal du tilslutte [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektoren til lydudgangsstikket på din digitale udgangsenhed og anvende et lydkabel (medfølger ikke).

- Hvis du tilslutter med et HDMI/HDMI-kabel, skal du ikke tilslutte et lydkabel.

2-12 Installation og tilslutning

2-13 Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel

Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

1.

Tilslut [PC IN]-stikket på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din AV-enhed med et D-Sub-kabel.

- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (D-Sub) i afsnit 2-8,

"Understøttede visningstilstande".

2.

Tilslut [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektorens bagside og lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel

(medfølger ikke).

Installation og tilslutning 2-13

2-14 Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang

Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

1.

Tilslut [PC IN]-stikket på projektorens bagside til komponentstikket på din AV-enhed med et D-Sub til komponentkabel. Dette kabel har et D-Sub-stik i den ene ende og tre RCA-stik i den anden.

- For understøttede indgangssignalformater, -opløsninger og -frekvenser skal du se AV-timing (D-Sub) i afsnit 2-8,

"Understøttede visningstilstande".

2.

Tilslut [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektorens bagside og lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel

(medfølger ikke).

2-14 Installation og tilslutning

2-15 Tilslutning med et videokabel

Sørg for, der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

1.

Tilslut AV-enheden til [VIDEO]-porten med et VIDEO-kabel (medfølger ikke).

- For understøttede indgangssignalformater skal du se AV-timing (VIDEO) i afsnittet 2-8, "Understøttede visningstilstande".

2.

Tilslut [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-stikket på projektorens bagside og lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel

(medfølger ikke).

Installation og tilslutning 2-15

2-16 Tilslutning af en ekstern højttaler

Du kan høre lyd gennem en ekstern højttaler i stedet for de interne højttalere, der er indbygget i projektoren.

1.

Klargør et lydkabel (medfølger ikke), der passer til din eksterne højttaler.

2.

Tilslut stikket [AUDIO OUT/ ] på projektoren til den eksterne højttaler med et lydkabel.

- Når du anvender en ekstern højttaler, fungerer den interne højttaler ikke, men du kan indstille lydstyrken for den eksterne højttaler med projektorens volumenknap eller fjernbetjening.

Stikket [AUDIO OUT/ ] kan udsende alle lydsignaler.

2-16 Installation og tilslutning

2-17 Stik til Kensington-lås

Med stikket til Kensington-låsen kan du låse projektoren og give en følelse af sikkerhed, når du bruger den et offentligt sted. Da formen og brugen af låseenheden kan variere i forhold til modellen og producenten, skal du se i brugervejledningen, der fulgte med låseenheden, for flere informationer.

Låsning af produktet

1.

Lad kablet til Kensington-låsen gå gennem en fast del af et bord eller en tung genstand, som det fremgår af brugervejledningen til Kensington-låsen.

2.

Isæt den låsende del af låseenheden i hullet til Kensington-låsen på projektoren.

3.

Isæt nøglen til Kensington-låsen i låsemekanismen, og drej den for at låse.

Du kan købe låseenheden i en elektronikforretning eller internetbutik.

Installation og tilslutning 2-17

3 Brug

3-1 Produktegenskaber

1.

En optisk enhed der anvender ny LCD-teknologi

• Opløsning 1024x768.

• 3P-LCD-panel.

• SP-M200 : Giver en lysstærk skærm på 2000 lumen.

• SP-M220 : Giver en lysstærk skærm på 2200 lumen.

• SP-M250 : Giver en lysstærk skærm på 2500 lumen.

2.

Reduceret blæserstøj

• Minimerer blæserstøj vha. optimeret, intern luftstrøm og blæserens installationsteknik.

3.

Flere indgangsstik

• Forbedrer tilslutningsmulighederne til perifere enheder som f.eks. D-Sub 15P (der understøtter DTV-signaler), video,

HDMI m.v.

4.

Lydoutput

• Udstyret med en intern højtaler på 7W (mono)

5.

Brugerjusteringer

• Tillader justering af hver indgangsport.

• Udstyret med et internt Test Pattern, der kan anvendes til at installere og justere projektoren.

• Kompakt størrelse, letvægt og transportabel.

3-1 Brug

3-2 Front, ovenpå

NAVN

1.Indikatorer

2. Knappen Move /

BESKRIVELSE

- STAND BY (blå LED)

- LAMP (blå LED)

- STATUS (grøn/rød/gul LED)

Se LED-indikationer.

/ : Bruges til at flytte eller vælge et element i en menu.

Select

3. Knappen MENU

4. Knappen SOURCE

: Bruges til at justere lydstyrken.

Bruges til at vise menuskærmen.

Bruges til at vælge signalet fra den eksterne enhed.

Bruges til at tænde og slukke for projektoren.

6. Zoomknap

7. Fokuseringsring

8. Objektiv

9. Signalmodtager til fjernbetjening

10. Hul til påsætning af linsedækselsnoren

-

-

Bruges til at forstørre eller formindske billedstørrelsen.

-

Bruges til fokusjustering.

Brug 3-2

3-3 Fjernbetjening

Når du bruger projektoren, og der er en anden fjernbetjeningsenhed i nærheden, kan det medføre fejlfunktion pga. interferens med fjernbetjeningskoden (frekvensen).

1. POWER (

)-knap

Brug denne knap til at tænde og slukke for produktet.

2.

Knappen AUTO

Justerer billedet automatisk. (Kun tilgængelig i tilstanden < PC>)

3. MENU (

)-knap

Bruges til at vise menuskærmen.

4.

Knappen Move (

)/ (

)

Bruges til at flytte til eller vælge hvert menuelement.

5.

Knappen V. KEYSTONE ( )

Brug denne, når skærmen vises som en trapez.

6.

Knappen INSTALL

Bruges til at justere billedet, så det passer til projektorens installationssted

(foran skærmen og hængende ned fra loftet, bag ved skærmen og hængende ned fra loftet osv.).

7.

Knappen BLANK

Bruges til at slukke midlertidigt for skærm og lyd. Video og lyd slås til igen, når der trykkes på hvilken som helst anden knap end [POWER].

8.

Knappen P.SIZE

Bruges til at justere billedskærmens størrelse.

9.

Knappen QUICK

Bruges til hurtigt at vende tilbage til sidst anvendte menu.

10. MUTE (

)-knap

Tryk på knappen for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på knappen MUTE igen eller på knappen VOL ( midlertidigt fra.

) for at høre lyden igen, hvis den er slået

11. RETURN (

)-knap

Vender tilbage til den foregående menu.

12. EXIT (

)-knap

Bruges til at skjule menuskærmen.

13. VOL (

)-knap

Bruges til at styre lydstyrken.

14.

Knappen INFO

Anvendes til at kontrollere kildesignaler, billedopsætning, justering af pcskærm og lampens levetid.

15.

Knappen SOURCE

Anvendes til at kontrollere eller vælge forbindelsesstatus for eksterne enheder.

16.

Knappen P.MODE

Bruges til at vælge tilstanden Billede.

17.

Knappen STILL

Bruges til at se stillbilleder.

Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.

Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig, eller produktet kan blive beskadiget.

Du kan bruge fjernbetjeningen på en afstand af op til ca. 10 meter fra produktet.

3-3 Brug

3-4 LED-indikationer

LED-indikationer

: Lys er tændt : Lys blinker : Lys er slukket

STATUS LAMP STAND BY STATUS

Hvis du trykker på knappen [POWER] på fjernbetjeningen eller projektoren, vil skærmen vises inden for 30 sekunder.

Projektoren fungerer normalt.

Projektoren forbereder en funktion, efter at knappen POWER på projektoren eller på fjernbetjeningen er blevet trykket.

Knappen POWER er blevet trykket for at slukke for projektoren, og kølesystemet til afkøling af de indre dele i projektoren kører fortsat. (Fungerer i ca. 3 sekunder.)

Køleblæseren inden i projektoren fungerer ikke normalt. Se handling 1 i Løsning af indikatorproblemer herunder.

Lampedækslet, der beskytter lampen, er ikke lukket korrekt. Se handling 2 i

Løsning af indikatorproblemer herunder.

Projektoren er skiftet til køletilstand, fordi dens interne temperatur er forøget til over vedligeholdelsesgrænsen.

Se handling 4 i Løsning af indikatorproblemer herunder.

Projektoren har selv slukket, fordi dens interne temperatur er forøget til over vedligeholdelsesgrænsen. Se handling 5 i Løsning af indikatorproblemer herunder.

Der er opstået et problem med lampens drift. Se handling 6 herunder.

Håndtering af indikatorproblemer

Brug 3-4

KLASSIFIKA

TION

TILSTAND FORHOLDSREGLER

Handling 1

Handling 2

Handling 3

Handling 4

Handling 5

Handling 6

Kølesystemet fungerer ikke normalt.

Lampedækslet, der beskytter lampen, ikke er lukket korrekt, eller sensorsystemet fungerer ikke normalt.

Objektivdækslet er ikke åbnet helt.

Projektoren er skiftet til køletilstand, fordi projektorens interne temperatur er forøget til over vedligeholdelsesgrænsen.

Hvis symptomerne fortsætter selv efter at have afbrudt og tilsluttet stømkablet og tændt for projektoren igen, bedes du kontakte din leverandør eller vores servicecenter.

Kontroller, om skruerne på siden projektoren er strammet korrekt. Er de det, og lyser indikatorerne stadig: Kontakt din produktdistributør eller et servicecenter.

Åbn objektivdækslet komplet.

Projektorens interne temperatur er steget til over grænsen, og projektoren er slukket automatisk.

Lampen fungerer forkert, når strømmen er blevet slukket på usædvanlig vis, eller når projektoren er blevet tændt, lige efter at den er blevet slukket.

Hvis den interne temperatur i projektoren er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen, skifter projektoren til køletilstand, inden den automatisk slukkes.

I køletilstand forøges blæserhastigheden, og projektorens lampe ændres til <ECO>-tilstand.

Kontroller, om projektorens ventilationshul er blevet blokeret.

Kontroller, om luftfilteret er blevet blokeret.

Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end projektorens generelle standardtemperaturområde.

Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.

Kontroller, om projektorens ventilationshul er blevet blokeret.

Kontroller, om luftfilteret er blevet blokeret.

Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end projektorens generelle standardtemperaturområde.

Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.

Hvis det samme problem opstår hele tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores servicecenter.

Sluk for strømmen, lad apparatet afkøle tilstrækkeligt, og tænd derefter strømmen igen for at betjene det. Hvis det samme problem opstår hele tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores servicecenter.

Projektoren har et køleventilatorsystem til at forhindre, at enheden overophedes. Anvendelse af køleblæseren kan afgive støj. Dette påvirker ikke produktets funktion og er en del af den normale drift.

3-4 Brug

3-5 Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen)

Strukturen i skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen)

For at gå adgang til menuen skal du trykke på knappen Menu på produktet eller på fjernbetjeningen. Tryk på piletasterne for at flytte i menuen. Menuvalg med en pil længst til højre har undermenuer. Tryk på knappen med højre pil for at få adgang til undermenuen. Der er retningslinjer til navigering og valg af elementer i en menu nederst på hver menuskærmbillede.

MENU UNDERMENU

Input

Picture

Setup

Option

Source List

Mode

Overscan

Install

Test Pattern

Language

Sleep Timer

Edit Name

Size

Film Mode

Lamp Mode

Video Type

Menu Option

Security

Position

PC

Auto Keystone

Caption

Sound

Panel Lock

Digital NR

Zoom

V-Keystone

Reset

Filter Check

Time

Information

Black Level

Background

Auto Power On

3-5-1. Input

MENU

Source List

Edit Name

BESKRIVELSE

Du kan vælge en enhed, der er tilsluttet til projektoren, der skal vises.

• <PC>-<AV>-<HDMI>

Du kan redigere navnene på enhederne, der er tilsluttet til din projektor.

• <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-

<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Picture

Brug 3-5

Brug

MENU

Mode

Size

BESKRIVELSE

Vælg en skærmtilstand, der passer til miljøet eller den type billeder, du viser, eller vælg en brugerdefineret tilstand, du har oprettet ud fra dine krav.

<Mode>

• <Dynamic>: Giver billedet øget definition i et lyst rum.

• <Standard>: Giver billedet optimal visning i et normalt miljø.

• <Presentation> : Denne tilstand er velegnet til præsentationer.

• <Text> : Denne tilstand er velegnet til tekstarbejde.

• <Movie>: Denne tilstand er velegnet til visning af film.

• <Game> : Denne billedtilstand er optimeret til spil.

I tilstanden <Game> virker teksten på stillbilleder stadig unaturlig.

• <User>: Dette er en brugerdefineret tilstand, du opretter med funktionen <Mode>→<Save>.

<Tilstandene Presentation> og <Text> kan kun anvendes, hvis indgangssignalet er et Pc-timing

(D-Sub/HDMI)-signal.

Hver tilstand har separate kontroller for <Contrast>, <Brightness>, <Sharpness>, <Color> osv.

Når du går til en tilstand og (f.eks.) ændrer <Contrast>, ændrer du kun kontrasten for den pågældende tilstand.

<Contrast>: Bruges til at justere kontrasten mellem objektet og baggrunden.

<Brightness>: Bruges til at justere lysstyrken for hele billedet.

<Sharpness>: Bruges til at justere billedets skarphed.

Når indgangssignalet er et Pc-timing (D-Sub/HDMI)-signal, kan <Sharpness> ikke justeres.

<Color>: Bruges til at justere farven lysere eller mørkere.

Når indgangssignalet er et Pc-timing (D-Sub/HDMI)-signal, kan <Color> ikke justeres.

<Tint>: Bruges til at opnå mere naturlige farver ved at forbedre mængden af grøn eller rød i billederne.

Når indgangssignalet er et Pc-timing (D-Sub/HDMI)-signal eller et PAL og SECAM-signal i tilstandene [AV], kan <Tint> ikke justeres.

<Color Tone> : Tonen på farven kan ændres.

• Fabriksstandarder: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>

• Du kan vælge farvetemperaturen for elementerne herunder efter dine egne ønsker.

<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer farvetemperaturen for hvid-niveauet.

<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer farvetemperaturen for sort-niveauet.

• <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>

<Gamma>: Ændrer lysstyrkekarakteristikken for hver farvetone i et billede.

• Jo større (+) værdi, jo større kontrast i de lyse og mørke dele.

Jo mindre (-) værdi, jo mørkere er de mørke dele.

• Justeringsområde: -3 til +3

<Save>: Du kan gemme statussen for en skærm, du har justeret efter dine egne ønsker, med skærmmenuen <Mode>→<User>.

<Reset>: Gendanner tilstandsindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Når du bruger denne funktion, vælger du en skærmstørrelse.

Når indgangssignalet er et Pc-timing (D-Sub/HDMI)-signal, understøttes <Zoom1>/<Zoom2> ikke.

• <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>

3-5

3-5

MENU

Position

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Zoom

BESKRIVELSE

Med denne funktion kan du justere skærmpositionen, hvis den ikke er korrekt.

For at justere skal du vælge den retning, du vil flytte skærmen, og derefter flere gange trykke på den piletast, der peger i den pågældende retning.

Hvis der vises stiplede linjer på et billede, eller skærmen ryster, kan du forbedre billedkvaliteten ved at aktivere Digital NR (støjreduktion).

Når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), fungerer <Digital NR> ikke.

Hvis sortniveauet ikke passer til indgangssignalet, kan de sorte dele af et billede virke utydelige eller tågede. Med denne funktion kan du vælge et sortniveau, der kan gøre de sorte dele mere synlige.

<Black level> kan kun indstilles for 480i- og 576i-RGB-signalerne i tilstandene [AV] og AVtiming (D-Sub).

For [AV] og 480i- og 576i-signaler for AV-timing (D-Sub).

• <0 IRE> : Indstiller niveauet for sort til <0 IRE>.

• <7.5 IRE> : Indstiller niveauet for sort til <7.5 IRE>.

For RGB-signalet i tilstanden <HDMI>

• <Normal>: Anvendes i et normalt miljø.

• <Low > : Anvendes, når de mørke dele af et billede er for lyse.

Med denne funktion kan du skære kanten af et billede, når unødvendige informationer eller billeder vises ved billedets kant.

Overscan er ikke understøttet i tilstandene [AV].

Overscan understøttes kun, når indgangssignalet er AV-timing (D-Sub) eller AV-timing (HDMI).

Hvis <Overscan> er slået fra, vises unødvendige ekstra dele i kanterne af et billede muligvis.

I dette tilfælde skal du tænde for <Overscan>.

Ved at bruge denne funktion kan du indstille skærmtilstanden, så den er optimeret til afspilning af film

• <Off>-<Auto>

<Film Mode> understøttes kun for [AV], 480i og 576i ved signalerne AV-timing (D-Sub)

For pc-signaler fjerner eller reducerer de fire pc-funktioner støj, som forårsager ustabil skærmkvalitet, f.eks. skærmrystelser. Hvis støjen ikke fjernes ved at bruge finjustering, skal du justere frekvensen til maksimum og derefter udføre finjusteringen igen.

Disse funktioner er kun aktiveret for Pc-timing (D-Sub/HDMI)-indgangen fra D-Sub-stikket.

Se Pc-timing (D-Sub/HDMI).

• <Auto Adjustment>: Bruges til automatisk at justere frekvensen og fasen til pc-skærmen.

• <Coarse>: Bruges til at justere frekvensen, når vertikale linjer fremkommer på pc-skærmen.

• <Fine>: Bruges til at finindstille pc-skærmen.

• <Reset>: Ved at bruge denne funktion kan du nulstille pc-menuindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Du kan forstørre skærmen til den størrelse, du ønsker.

• <x1> - <x2> - <x4> - <x8>

Denne funktion er kun aktiveret, når indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI).

Brug

3-5-3. Setup

Brug

MENU

Install

Lamp Mode

Auto Keystone

V-Keystone

Background

Test Pattern

BESKRIVELSE

For at tilpasse billedet til installationsplaceringen (f.eks. bag en halvgennemsigtig skærm, der hænger ned fra loftet) kan du invertere de projicerede billeder vertikalt/horisontalt.

• <Front-Floor>: Normalt billede

• <Front-Ceiling>: Horisontalt/vertikalt omvendt billede

• <Rear-Floor>: Horisontalt omvendt billede

• <Rear-Ceiling>: Vertikalt omvendt billede

Med denne funktion kan du indstille billedets lysstyrke ved at justere den mængde lys, som lampen genererer.

• <Eco> : Denne tilstand er optimeret til mindre skærme mindre end 100 tommer.

Denne tilstand nedsætter lampens lysstyrke og strømforbrug for at forlænge lampens levetid og reducere støjen og strømforbruget.

• <Bright >: Denne tilstand maksimerer lampens lysstyrke, når den omgivende belysning er kraftig.

Da lampens lysstyrke forøges, reduceres lampens levetid, og støjen og strømforbruget forøges muligvis.

Hvis videoscenerne er forvrængede eller ryster, kan du kompensere for dette ved at indstille funktionen <Auto Keystone> til <On>, således at funktionen <V-Keystone> automatisk genstartes.

• <Off>-<On>

Hvis videoscener er forvrængede eller væltede, kan du kompensere for dette ved at bruge den vertikale Keystone-funktion.

Lydudgangen fra din projektor stoppes midlertidigt, når keystone (keystone) ændres.

Keystone kompenserer ikke for forvrængning i skærmmenuen (OSD).

Du kan vælge et billede eller en skærm, der skal vises, når der ikke er noget signal fra den eksterne enhed, der er tilsluttet til en projektor.

• <Logo > -<Blue > -<Black >

Et standard testmønster indbygget i projektoren. Du kan bruge det som referencebillede til at optimere projektorens installation og til at optimere billeder.

• <Crosshatch> : Du kan kontrollere, om billedet er forvrænget eller ej.

• <Screen Size> : Du kan henvise til og vise billedformater, f.eks. 1,33: 1 eller 1,78 : 1.

3-5

3-5

MENU

Video Type

Caption

Reset

BESKRIVELSE

Hvis skærmkvaliteten er unormal, fordi projektoren ikke kan identificere indgangssignaltypen automatisk i tilstandene <PC> eller <HDMI, kan du manuelt indstille indgangssignalet med Video Type.

• I tilstanden <PC> er menuen kun aktiveret for indgangssignalet AV-timing (D-Sub). For en separat H/V-synk er den kun aktiveret for signalet 1280x720p 59,94Hz/60Hz.

• <Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>

• I tilstanden <HDMI> er <Video Type> kun aktiveret for signalerne 640x480p 59,94Hz/60 Hz og

1280x720p 59,94Hz/60 Hz.

• <Auto>-<PC>-<AV>

Brug

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

PC

Ved tilslutning af RGB-outputtet fra en pc til D-Sub-stikket

Ved tilslutning af RGB-outputtet fra en

AV-enhed (STB, dvd mv.) til D-Substikket

Ved tilslutning af YPbPr-outputtet fra en AV-enhed (STB, dvd mv.) til D-

Sub-stikket

Ved tilslutning af en pc til HDMIstikket

Color,

Sharpness,Tint

Aktiver

Deaktiver

Deaktiver

Aktiver

PC-menu og zoom

Deaktiver

Deaktiver

Aktiver

Aktiver

AV

Ved tilslutning af en AV-enhed (STB, dvd mv.) til HDMI-stikket

Deaktiver Aktiver

Auto Automatiske indstillinger

-

Funktionen <Caption> understøttes, når det eksterne analoge signal fra videoindgangen indeholder undertekster.

• <Caption> : <Off>-<On>

• <Mode> : <Caption>-<Text>

• <Channel> : <1>-<2>

• <Field> : <1>-<2>

Funktionen <Caption> fungerer ikke i tilstanden <PC> (inkl. komponenter) eller <HDMI>.

Afhængigt af det eksterne signal kræves der muligvis skift til kanalen eller indstillingerne for

<Field>.

Hver <Channel> samt <Field> indeholder forskellige oplysninger. <Feltet><2> indeholder yderligere oplysninger, der supplerer de oplysninger indeholdt i feltet <Field><1>.

(Hvis der f.eks. er engelske undertekster på <Channel><1>, vil der være spanske undertekster på <Channel><2>.)

Ved at bruge denne funktion kan du nulstille flere indstillinger til fabriksindstillingerne.

• <Factory Default> : Ændrer indstillingerne til fabriksstandarderne.

• <Reset Filter Time> : Nulstiller filtertiden.

Brug

3-5-4. Option

Brug

MENU

Language

Menu Option

Sound

Filter Check Time

Auto Power On

Sleep Timer

Security

Panel Lock

Information

BESKRIVELSE

Med denne funktion kan du vælge det sprog, du vil bruge til menuskærmen.

• <Position>: Du kan flytte menuplaceringen op/ned/venstre/højre.

• <Transparency>: Du kan indstille menuens gennemsigtighed.

• < High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>

• <Display Time>: Du kan indstille menuens fremvisningstid.

• <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>

Projektoren leveres med en intern monohøjttaler på 7 W.

• <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

Indstiller kontrolperioden for filteret. (Enhed: timer)

• <Off>-<100>-<200>-<400>-<800>

Hvis filterbrugstiden er større end filterkontrolperioden, vises meddelelsen om filterkontrol hvert minut, så længe projektoren er tændt.

Meddelelse om filterkontrol: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>".“(Kontroller filteret, og rengør eller udskift det om nødvendigt.)” .

Med automatisk tænding, strømforsynes projektoren. Den tændes automatisk uden at trykke på knappen Power.

• <Off>-<On>

Med Sleep Timer aktiveret, og hvis der ikke er noget indgangssignal i den angivne tid, slukkes projektoren automatisk.

(Der må ikke trykkes på knapperne på fjernbetjeningen eller øverst på projektoren i den angivne periode)

• <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>

For at afskrække tyveknægte kan du indstille en adgangskode, som brugere skal indtaste, når der tændes for projektoren. Når du indstiller en adgangskode, fungerer projektoren ikke uden den.

• <Power On Protection>

• <Off > : Indtast din nuværende adgangskode, og slå beskyttelsesfunktionen fra.

• <On > : Indtast en ny adgangskode, og slå beskyttelsesfunktionen til.

• <Change Password> : Ændr din nuværende adgangskode.

Brug de viste taltaster til at indtaste eller ændre adgangskoden.

Du kan deaktivere knapperne på selve projektoren, så projektoren kun kan betjenes med fjernbetjeningen.

• <Off>-<On>

Du kan kontrollere eksterne signalkilder, billedopsætning og pc-billedjustering.

3-5

4 Fejlfinding

4-1 Inden du anmoder om service

Kontroller følgende, inden du anmoder om after-sales-service. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte dit nærmeste

Samsung Electronics servicecenter.

Installation og tilslutning

Menu og fjernbetjening

Problem

Ingen strøm.

Jeg vil installere min projektor i loftet.

Ekstern kilde kan ikke vælges.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Jeg kan ikke vælge en menu.

Fejlfinding

Kontrollér strømkablets tilslutninger.

Installationsbeslag til loftsmontering sælges separat. Kontakt din lokale forhandler.

Sørg for, at videokabler eller kabler er tilsluttet korrekt til det/de korrekte stik i begge ender. Hvis enheden ikke er tilsluttet korrekt, kan den ikke vælges.

Kontrollér, at den korrekte eksterne kilde er valgt.

Kontroller batteriet i fjernbetjeningen. Hvis der er noget galt med batteriet, skal det udskiftes med et nyt batteri med den kapacitet, der anbefales.

Sørg for at rette fjernbetjeningen mod sensoren på bagsiden af enheden og i en afstand af højst ca. 10 meter. Fjern genstande mellem fjernbetjeningen og produktet.

Direkte belysning fra 3-vejs-lyspærer eller andre lysenheder på projektorens fjernbetjeningssensor kan påvirke følsomheden og medføre, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.

Kontroller, om der er batterier på fjernbetjeningen.

Kontrollér, om indikatoren øverst på projektoren er tændt.

Kontroller, om menuen er gråtonet. En gråtonet menu kan ikke vælges.

4-1 Fejlfinding

Skærm og ekstern kilde

Problem

Kan ikke se billeder.

Ringe farver.

Billedet er ikke tydeligt.

Mærkelig lyd.

En driftsindikator er tændt.

Der er streger på skærmen.

Der vises intet skærmbillede fra ekstern enhed.

Der vises kun blå skærm.

Skærmen vises i sort/hvid eller i en mærkelig farve, eller skærmen er for mørk eller for lys.

Fejlfinding

Sørg for, at projektorens strømkabel er tilsluttet.

Kontrollér, at den korrekte indgangskilde er valgt.

Kontroller, om stikkene er tilsluttet korrekt til stikkene på projektorens bagside.

Kontroller fjernbetjeningens batterier.

Sørg for, at indstillingerne <Color> og <Brightness> ikke er ved deres nederste grænse.

Juster <Tint> og <Contrast>.

Justér fokussen.

Kontroller, om projektoren er for langt fra eller for tæt på skærmen.

Hvis den mærkelige lyd fortsætter, skal du kontakte dit servicecenter.

Se Korrigerende handlinger i forhold til LED-indikationer.

Der kan forekomme skærmstøj ved brug af din pc. Juster skærmens frekvens (opdateringshastighed).

Kontroller driftsstatussen for den eksterne enhed, og kontroller, om justerbare menuelementer, f.eks. <Brightness> og

<Contrast>, er ændret korrekt på kommandoskærmen

<Mode> i projektorens menu.

Sørg for at tilslutte de eksterne enheder korrekt. Kontroller tilslutningskablerne igen.

Kontroller som nævnt herover de justerbare elementer, f.eks.

<Brightness>, <Contrast > eller <Color> i menuen.

Hvis du vil gendanne forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du køre <Factory Default> fra menuen.

Fejlfinding 4-1

5 Flere informationer

5-1 Specifikationer

MODEL SP-M200 SP-M220 SP-M250

Panel

Sideforhold

Strøm

Lampe

Størrelse

Opløsning

Effektforbrug

Spænding

Effektforbrug

Levetid

0,63 tommer 3P LCD

XGA (1024 x 768)

4:3

240 W 240 W

100~240 V AC, 50/60 Hz

180 W 180 W

3.000 timer (Øko: 5.000 timer )

279 x 229 x 79 mm

2,5 Kg

260 W

200 W

Dimensioner

Vægt

Vigtige egenskaber

Støj

Kontrast

Projektionsrækkevidde

500:1

1 m ~ 14 m

Keystone Vertikal(±20˚)

Zoom-justering Manuel

Fokus-justering

Skærmstørrelse (diagonal)

Manuel

Diagonalt 30 tommer ~ 400 tommer

Objektiv F=1,7 ~ 1,87, f=19,2mm ~ 23 mm

Zoom-forhold 1:1,2

Indgangssignal D-Sub 15-bens

HDMI

RCA x 1

Højttaler

Brugermiljø Temperatur og luftfugtighed

Analog RGB, analog YPbPr

Digital RGB, digital YPbPr

Komposit video

7 W (Mono)

2.500 ANSI

Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), luftfugtighed 20 % ~ 80 % (ikke kondenserende)

Opbevaring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F), luftfugtighed 10 % ~ 90 % (ikke kondenserende)

Eco: 31 dB, Klar: 36dB

Dette Klasse B udstyr er designet til hjemme- og kontorbrug. Udstyret er registreret i henhold til EMI til brug ved beboelser.

Det må bruges i alle områder. Klasse A er til kontorbrug. Klasse A er til virksomheder, mens klasse B udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A.

Det LCD-panel, der anvendes i LCD-projektoren, består af hundredtusindvis af fine pixels. Som andre videofremvisningsenheder kan LCD-panelet indeholde dårlige pixels, der ikke fungerer. Ved afsendelse af et produkt administreres omstændighederne til identifikation af dårlige pixels og antallet af dårlige pixels, som et LCD-panel må

5-1 Flere informationer

indeholde, i streng overensstemmelse med de relevante specificerede standarder af LCD-panelproducenten og vores virksomhed. Selvom en skærm kan have nogle døde pixels, påvirker dette ikke den overordnede skærmkvalitet eller produktets levetid.

Flere informationer 5-1

5-2 RS232C kommandotabel

Kommunikationsformat (overholder RS232C-standarderne)

• Baudhastighed: 9.600 bps

• paritet: Ingen

• Databit: 8, stopbit: 1

• Flowkontrol: Ingen

Seriel kommunikationsprotokol

1.

Kommandopakkestruktur [7 bytes]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 værdi

• En kommandopakke består i alt af 7 bytes.

• De to bytes 0x08 og 0x22 betyder, at pakken er til seriel kommunikation.

• De følgende 4 bytes repræsenterer en foruddefineret kommando, som brugeren kan definere.

• Den sidste byte er en kontrolsum, der kontrollerer den aktuelle pakket gyldighed.

CS

• Header [2 byte]: Foruddefinerede værdier er faste 0x08 og 0x22.

• Cmd1 [1 byte]: Den første kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)

• Cmd2 [1 byte]: Den anden kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)

• Cmd3 [1 byte]: Den tredje kodeværdi defineret i kommandolisten (hexadecimal)

• Værdi [1 byte]: Inputparameter for kommandoen (standard: 0) (hexadecimal)

• CS [1 byte]: Kontrolsum (2-komplementen af summen af alle værdier med undtagelse af værdien CS.)

2.

Svarpakkestruktur [3 bytes]

1.

I orden

0x03

2.

Mislykket

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Når den modtagede pakke fra en ekstern enhed har en gyldig værdi, sendes pakken "I orden". Eller sendes pakken

"Mislykket".

• En "Mislykket"-pakke sendes, hvis

• Den modtagede pakkelængde ikke svarer til 7 bytes.

• 2-byte-pakke-headerens værdi ikke er 0x08, 0x22.

• Kontrolsummen er forkert.

• Fejldetektering i en ekstern enhed

• En ekstern enhed klassificerer pakken som "Mislykket", hvis enheden ikke modtager en i "I orden"-pakke i løbet af 100 ms.

5-2 Flere informationer

Kommandotabel

General

Input

Still

KONTROLELEMENT

Power

Volume

Mute

Blank

Power

Power On

Protection

Source List AV

PC

HDMI

Direct

Volume

Continuous Up

Down

On

Off

On

Off

On

Off

(0~9)

CMD1

Display OSD

/ Power On

OK

Cancel

Direct Power

Off

0x00

0x01

AV

PC

HDMI

0x02

0x03

0x04

0x05

0x0A

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x03

0x04

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

(0~9)

0

VÆRDI

1

2

3

(0~100)

Flere informationer 5-2

Picture

KONTROLELEMENT

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Tone

WB R offset

G offset

B offset

R gain

G gain

B gain

Dynamic

Standard

Presentation

Text

Movie

Game

User

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

Cool2

Cool1

Warm1

Warm2

CMD1

0x0B

CMD2

0X00

CMD3

0x00

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x0A

0x0B

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

VÆRDI

3

4

1

2

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

2

3

0

1

4

5

6

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

5-2 Flere informationer

Picture

KONTROLELEMENT

Gamma

Save

-3~3

Display OSD

OK

Cancel

Direct Save

Reset

Size

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Normal

Zoom1

Zoom2

16:9

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

7.5 IRE/LOW

Off

On

Off

Auto

Auto adjustment

Coarse fine

Reset

UP

DOWN

Up

DOWN

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Zoom x1 x2 x4 x8

LEFT

RIGHT

Up

Down

CMD1

0x0B

0x15

0x16

0x17

0x18

0x19

CMD2

0x0C

0x0D

CMD3

0x00

0x00

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

VÆRDI

0

1

3

0

1

2

(0~6)

0

0

1

2

3

0

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

1

2

3

0

3

1

2

3

0

1

2

1

0

0

1

0

Flere informationer 5-2

Picture

KONTROLELEMENT

Horizontal

Position

Continuous

Vertical Position

Continuous

LEFT

RIGHT

DOWN

Up

CMD1

0x0B

CMD2

0x1A

CMD3

0x00

0x1B 0x00 0

1

0

1

VÆRDI

5-2 Flere informationer

Setup

KONTROLELEMENT CMD1 CMD2 CMD3 VÆRDI

Install

Lamp Mode

Keystone

Background

Front-Floor 0x0C 0x00 0x00 0

Front-Ceiling 1

Rear-Floor

Rear-Ceiling

2

3

0x01 0x00 ECO

Bright

V-Keystone

Auto

Keystone

-50~50

Off

On

0x02 0x00

0x02

0

2

(0~100)

0

Logo

Blue

Black

0x03 0x00

1

2

1

0

0x04 0x00 Test Pattern Crosshatch

Screen size

Video Type

Pattern Off

Auto

Reset

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

PC

AV

Factory

Default

Reset Filter

Time

Display OSD

Ok

Cancel

Direct Factory Default

Display OSD

Ok

Cancel

0x05

0x06

0x00

0x00

0x01

1

2

5

0

3

4

1

2

2

0

0

1

3

0

1

2

3

Caption Caption

Mode

Channel

Direct Reset

Filter Time

Off

On

Caption

Text

1

0x07 0x00

0x01

0x02

Field

2

1

2

0x03

1

0

1

0

1

0

1

0

Flere informationer 5-2

Option

KONTROLELEMENT

Language English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

한국어

Türkçe

ไทย

Menu Option Position

Transparency

Display Time 5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

LEFT

RIGHT

UP

DOWN

High

Medium

Low

Opaque

CMD1

0x0D

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

2

3

0

1

2

3

0

1

4

5

6

2

3

0

1

10

11

12

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

VÆRDI

5-2 Flere informationer

Option

KONTROLELEMENT

Sound 100Hz

300Hz

1KHz

3KHz

10KHz

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Filter Check

Time

Off

100

200

400

Auto Power

ON

800

Off

On

Sleep Timer Off

10 min

20 min

30 min

Information

Panel Lock Off

On

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x01

0x05

0x06

0x07

0x08

0x0A

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

4

0

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

3

0

1

2

1

0

VÆRDI

Flere informationer 5-2

5-3 Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

• Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/cl

01-8000112112 http://www.samsung.com/co

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

800-7919267 http://www.samsung.com/latin

1-800-234-7267 http://www.samsung.com/latin

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com/at

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

5-3

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/

Min) http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

Flere informationer

BELARUS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

MOLDOVA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

Flere informationer

EUROPE

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

02 261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

3 - SAMSUNG (7267864)

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

CIS

810-800-500-55-500

800-7267

8000-7267

8-800-77777

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000 http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com/kz_ru 8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

3698 - 4698 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/ http://www.samsung.com/in 3030 8282

1-800-3000-8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527 http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp

5-3

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

5-3 Flere informationer

5-4 Korrekt bortskaffelse – kun Europa

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr) – kun Europa

(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Mærkningen på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefon, USB-kabel) ikke bør bortskaffes med andet husholdningsaffald, når levetiden er slut. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme af bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere disse genstande med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt - kun Europa

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Denne mærkning på batteriet, vejledningen eller emballagen indikerer, at batterierne i dette produkt ikke bør bortskaffes med andet husholdningsaffald, når de er udtjente. Hvis der er mærket, indikerer de kemiske symboler

Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly, der overstiger referenceniveauerne i EØFdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse substanser medføre skade på menneskers sundhed eller miljøet.

For at beskytte naturlige ressourcer og markedsføre genbrug af materialer bedes du adskille batterierne fra andre affaldstyper og genbruge dem via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Flere informationer 5-4

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project