Samsung BD-C6600 Owner's manual

Samsung BD-C6600 Owner's manual
BD-C6600
Blu-ray-diskafspiller
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere dit
produkt på
www.samsung.com/register
01941F-BD-C6600-XEE-DAN-1.indd 1
2010-03-11 오후 4:36:56
Vigtigste funktioner
Blu-ray-diskfunktioners
Blu-ray-diske understøtter den højest tilgængelige
HD-videokvalitet i branchen - Større kapacitet
betyder, at der ikke gås på kompromis med
kvaliteten. Herudover har Blu-ray-diske den samme
størrelse og det samme udseende som en DVD.
ølgende Blu-ray-diskfunktioner kan variere.
F
Udseende og navigation gennem funktioner vil
også variere fra disk til disk.
Ikke alle diske indeholder de funktioner, der er
beskrevet herunder.
Videohøjdepunkter
BD-ROM-formatet understøtter tre meget avancerede
video-codecs, herunder AVC, VC-1 og MPEG-2.
HD videoopløsninger er også til rådighed :
• 1920 x 1080 High Definition
• 1280 x 720 High Definition
Til High-Definition-afspilning
For at vise High Definition-indhold fra Blu-raydiske, kræves et HDTV (High Definition Television).
Nogle diske kræver muligvis brug af afspillerens
HDMI OUT for at få vist High Definition-indhold.
Muligheden for at vise High Definitionindhold fra
Blu-ray-diske kan være begrænset, afhængigt af
opløsningen på dit tv.
Undertitler
Afhængigt af indholdet på Blu-ray-disken kan du
muligvis vælge forskellige skrifttyper, -størrelser og
-farver til undertitlerne. Undertitlerne kan også
være animerede eller rulles eller fades ind og ud.
BD-LIVE
Du kan anvende en Blu-ray-disk, der understøtter
BD-LIVE, via en netværksforbindelse og glæde dig
over forskelligt indhold, der stilles til rådighed af
producenten.
Funktioner i Blu-ray-diskafspillere
[email protected]
Du kan downloade forskellige betalbare eller gratis
programmer gennem en netværksforbindelse.
Forskellige internettjenester og forskelligt
indhold er til rådighed. Dette omfatter nyheder,
vejrmeldinger, børsoplysninger, spil, film og musik.
Interaktivitet
Visse Blu-ray-diske kan indeholde animerede
menuer og Trivia-spil.s.
Diasshows brugeren kan gennemse
Med Blu-ray-diske kan du gennemse forskellige
stillbilleder, mens lyden bliver ved med at spille.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 2
2010-03-11 오후 3:53:57
Sikkerhedsinformationer
02
Advarsel
FORSIGTIG
MÅ IKKE ÅBNES :
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
FORSIGTIG : FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ Dette symbol henviser til vigtige instruktioner,
inden i produktet og udgør risiko for stød eller IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR
der følger med produktet.
ELEKTRISK STØD. DER ER INTET INDENI,
personskade.
DER KAN REPARERES. REPARATIONER SKAL
UDFØRES AF UDDANNEDE TEKNIKERE.
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset
plads som f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL
For at forhindre skade, der kan medføre brand
eller elektrisk stød, må du ikke udsætte apparatet
for regn eller fugt.
FORSIGTIG
BLU-RAY-DISKAFSPILLEREN ANVENDER EN
USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN MEDFØRE
SKADELIG STRÅLING, HVIS MAN UDSÆTTES
FOR DEN. SØRG FOR AT BRUGE BLURAY-DISKAFSPILLEREN KORREKT EFTER
INSTRUKTIONERNE.
FORSIGTIG
DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER.
BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER
ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER,
END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN
MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE
ENHEDEN, OG FORSØG IKKE AT REPARERE
DEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES
TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når
der anvendes skærmede kabler og stik, når
enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre
elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk udstyr, som
f.eks. radioer og tv, skal du anvende skærmede kabler
og stik til tilslutningerne.
VIGTIG BEMÆRKNING
Netledningen på dette udstyr er forsynet med et
støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er
anført på stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en
BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.
Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye
være i samme farve som stikbensoverfladen.
Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i
dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå
en stikkontakt, kan du bruge en egnet,
sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få
hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære
stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket
på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en
stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra
den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket
fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten
være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne
brugervejledning, gives i licens under bestemte
intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende
bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset
til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til
licenseret indhold.
Der gives ingen rettigheder til kommerciel
anvendelse.
Licensen omfatter ikke andre produktenheder end
denne produktenhed, og licensen omfatter ikke
nogen form for ikke-licenseret produktenhed eller
proces i overensstemmelse med ISO/IEC 111723 eller ISO/IEC13818-3, der anvendes eller
sælges sammen med denne produktenhed.
Licensen omfatter udelukkende brug af denne
produktenhed til kodning og/eller afkodning af
lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3. Der gives ingen rettigheder
under denne licens til produktegenskaber eller
funktioner, der ikke er i overensstemmelse med
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 3
Sikkerhedsinformationer
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL
OVERLADES TIL TEKNIKERE.
2010-03-11 오후 3:53:57
Sikkerhedsinformationer
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt,
inden enheden tages i anvendelse. Følg alle
sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder.
Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden
for senere reference.
1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr nær vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning,
og installér i overensstemmelse med
fabrikantens instruktioner.
8. Installer ikke tæt på varmekilder, som f.eks.
radiatorer, varmeovne eller andre afspillere
(herunder forstærkere), der afgiver varme.
9. Et polariseret stik eller et stik med
jordforbindelse har et vigtigt sikkerhedsformål.
Et polariseret stik har to ben, hvor det
ene er bredere end det andet. Et stik med
jordforbindelse har to ben og en tredje “tand”
til jordforbindelsen. Det brede ben eller den
tredje “tand” findes af hensyn til din sikkerhed.
Hvis det leverede stik ikke passer til din
stikkontakt, skal du konsultere en elektriker
for at få en erstatning for det forkerte stik.
10. Sørg for, at du ikke bøjer eller trykker på
netledningen, specielt ved stikkene, på
opbevaringssteder og det sted, hvor den
udgår fra afspilleren.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af
fabrikanten.
12. Brug kun rullebord, sokkel
stativ, ophæng eller
bord, som anbefalet af
fabrikanten, eller der sælges
sammen med afspilleren.
Når der anvendes et
rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter
rullebordet/afspilleren for at forhindre skade
pga. tippende apparater.
13. Tag ledningen ud af afspilleren ved uvejr
med lyn og torden, eller hvis den ikke skal
anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til uddannet
servicepersonale. Service er nødvendig, hvis
afspilleren er blevet beskadiget på nogen
måde, som f.eks. beskadiget netledning
eller stik, hvis der er spildt væske, hvis der
er kommet objekter ind i afspilleren, hvis
afspilleren har været udsat for regn eller
fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt på
gulvet.
Diskopbevaring og håndtering
Diskhåndtering
Diskform
• Brug diske med ensartet
form.
Hvis en uregelmæssig disk
(en disk med en speciel form) anvendes, bliver
dette produkt muligvis beskadiget.
Hold på diske
• Undgå at berøre den del af diskens
overflade, hvorpå der optages.
Blu-ray-diske
• Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere
periode, skal du fjerne Blu-ray-disken fra
produktet, og gemme disken i dens etui.
• Sørg for ikke at sætte fingeraftryk eller lave
ridser på Blu-ray-diskens overflade.
DVD-VIDEO, lyd-CD (CD-DA)
• Børst støv eller snavs bort fra disken med en
blød klud.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 4
2010-03-11 오후 3:53:57
Advarsler vedr. håndtering
• Skriv ikke på den trykte side med kuglepen eller
blyant.
• Brug heller ikke flygtige kemikalier, som f.eks.
rensebenzin eller fortynder.
• Anbring ikke etiketter eller klistermærker på
diske. (Brug ikke diske fastgjort med blotlagt
tape eller rester fra aftagelige klistermærker).
• Brug ikke ridsesikre beskyttelser eller omslag.
• Brug ikke diske, hvorpå der er skrevet med de
labelprintere, der findes på markedet.
• Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.
• Inden andre komponenter sluttes til dette
produkt, skal du sørge for at slukke for dem alle.
• Flyt ikke rundt på produktet, når en disk
afspilles, da disken kan blive ridset eller
ødelagt, eller produktets interne dele kan blive
beskadiget.
• Anbring ikke en blomstervase fyldt med vand
eller små metaldele på produktet.
• Pas på, du ikke anbringer din hånd på
diskbakken.
• Anbring ikke andet end disken i diskbakken.
• Ydre omstændigheder, som f.eks. lyn og statisk
elektricitet, kan påvirke dette produkts normale
drift. Hvis dette sker, skal du slukke og tænde
for produktet med knappen POWER eller slukke
og tænde på stikkontakten. Herefter fungerer
produktet normalt.
Vedligeholdelse af kabinettet
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du huske at
fjerne netledningen fra stikkontakten.
• Brug ikke rensebenzin, fortynder eller
opløsningsmidler til rengøring.
• Aftør kabinettet med en tør klud.
Begrænsninger vedr. afspilning
• Dette produkt reagerer muligvis ikke på alle
kommandoer, da visse Blu-ray-, DVD- og CDdiske har specifik eller begrænset funktionalitet
og driftsmæssige begrænsninger under
afspilning.
Bemærk, at dette ikke skyldes en fejl i
produktet.
• Samsung kan ikke garantere, at dette produkt
kan afspille alle diske med Blu-ray-, DVD- eller
CD-logoerne, da diskformater udvikles, og fordi
der kan opstå problemer ved oprettelsen af
Blu-ray-diske, DVD- og CD-software og/eller
fabrikationen af diske. Kontakt SAMSUNG's
kundeservice, hvis du har spørgsmål eller har
problemer med afspilning af Blu-ray-, DVD- eller
CD-diske i dette produkt. Se også resten af
denne vejledning for yderligere informationer om
begrænsninger vedr. afspilning.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 5
Sikkerhedsinformationer
Sørg for ikke at beskadige disken, da dataene
på disse diske er meget sårbare i forhold til
omgivelserne.
• Opbevar ikke i direkte sollys.
• Opbevar i et køligt, ventileret område.
• Opbevar lodret.
• Opbevar i et rent beskyttelsesomslag.
• Hvis du flytter dit produkt hurtigt fra et koldt
sted til et varmt sted, kan der dannes kondens
på de drivende dele og medføre unormal
diskafspilning. Hvis dette sker, skal du vente to
timer, inden du sætter stikket til stikkontakten.
Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen.
• Sørg for at fjerne disken og slukke for produktet
efter brug.
• Fjern netledningen fra stikkontakten, hvis du
ikke har planer om at bruge produktet i længere
tid.
• Rens disken ved at tørre i en lige
linje fra inderst til yderst på disken.
• Produktet må ikke komme i kontakt
med nogen form for væske.
• Når netstikket er sat i en stikkontakt, får
produktet fortsat strøm (standby), når det er
slukket.
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt,
og ingen objekter, der er fyldt med væske, som
f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse,
og det skal altid være muligt at anvende det.
02
Diskopbevaring
2010-03-11 오후 3:53:57
Indhold
Vigtigste funktioner
2
2
Blu-ray-diskfunktioners
Funktioner i Blu-ray-diskafspillere
Sikkerhedsinformationer
3
4
4
4
4
Advarsel
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Diskopbevaring og håndtering
Diskhåndtering
Sådan kommer du i gang
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Inden du anvender denne brugervejledning
Disktyper og indhold der kan afspilles
Disktyper der ikke kan afspilles
Blu-ray-diskkompatibilitet
Disc Types
Understøttede filformater
Regionskode
Copyright
Logoer på diske der kan afspilles
Tilbehør
Frontpanel
Display på forsiden
Set bagfra
Fjernbetjening
Beskrivelse af fjernbetjeningen
Opsætning af fjernbetjeningen
Kontrollerbare TV-koder
Tilslutninger
20
20
Tilslutning til et TV
Situation 1 : Tilslutning til et TV med et HDMI-kabel
- Bedste kvalitet (Anbefales)
Situation 2 : Tilslutning til et TV med et DVI-kabel
- Bedste kvalitet (Anbefales)
Situation 3 : Tilslutning til et TV (Komponent)
- Bedre kvalitet
Situation 4 : Tilslutning til et TV (Video)
- God kvalitet
21
22
23
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 6
2010-03-11 오후 3:53:58
27
27
28
Tilslutning til et lydsystem
Situation 1 : Tilslutning til et lydsystem (Forstærker
der understøtter HDMI) - Bedste kvalitet
(Anbefales)
Situation 2 : Tilslutning til et lydsystem
(7.1 kanals forstærker) - Bedre kvalitet
Situation 3 : Tilslutning til et lydsystem
(Dolby Digital, DTS-forstærker) - Bedre kvalitet
Situation 4 : Tilslutning til et lydsystem
(2 kanals forstærker) - God kvalitet
Tilslutning til netværket
Kabelnetværk
Trådløst netværk
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
41
41
Inden start (Startindstillinger)
Indstilling af menuen
Skærm
Tv-forhold
BD Wise (kun Samsung-produkter)
Opløsning
HDMI-format
Filmramme (24Fs)
Progressiv tilstand
Still-tilstand
HDMI dybe farver
Lyd
Digitalt Output
PCM-nedsampling
Dynamisk områdekontrol
Downmixing-tilstand
DTS Neo:6
Højttalerindstilling
System
Startindstilling
Skærmstørr. for [email protected]
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD-datastyring
Ur
DivX(R) Registrering
DivX®-deaktivering
Netværksopsætning
Netværksindstilling
Netværksstatus
BD-Live-internet forbindelse
24
24
25
26
26
Opsætning
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 7
Dansk
Tilslutninger
2010-03-11 오후 3:53:58
Indhold
Opsætning
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
Sprog
Sikkerhed
Spærringsniveau
Skift adgangskode
Generelt
Baggrund
Energibesparelse
Forreste skærm
Lyd til/fra
Lyseffekt
Support
Softwareopgradering
Kontakt Samsung
Grundlæggende
funktioner
44
44
44
44
Afspilning af disk
Afspilning
Diskstruktur
Brug af diskmenuen/Titelmenuen/Pop-upmenuen
Brug af diskmenuen
Brug af titelmenuen
Afspilning af titellisten
Brug af pop-op-menuen
Brug af funktionerne til søgning og spring over
Søgning efter en ønsket scene
Spring kapitler over
Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning
Afspilning i slowmotion
Trinvis afspilning
Gentagelse af afspilning
Gentagelse af titel eller kapitel
Gentagelse af sektionen
Brug af knappen TOOLS
Flytning direkte til en ønsket scene
Valg af lydsprog
Valg af undertekstsprog
Ændring af kameravinkel
Valg af billedindstillinger
Indstilling af BONUSVIEW
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 8
2010-03-11 오후 3:53:58
48
48
49
49
49
50
50
50
51
Lytte til musik
Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning
Afspilning af en lyd-CD (CD-DA)/MP3
Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3
Afspilningsliste
Afspilning af et billede
Afspilning af en JPEG-disk
Brug af knappen TOOLS
Afspilning af en USB-lagringsenhed
Netværkstjenester
52
52
54
55
56
56
56
Brug af [email protected]
Sådan kommer du i gang med [email protected]
Indstillinger
Samsung Apps
BD-LIVE™
Meddelelse om softwareopgradering
Brug af funktionen AllShare
Appendiks
58
61
62
Fejlfinding
Specifikationer
Bemærkninger om overensstemmelse og
kompatibilitet
Kopibeskyttelse
Network Service Disclaimer
Licens
62
63
64
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 9
Dansk
Grundlæggende
funktioner
2010-03-11 오후 3:53:58
Sådan kommer du i gang
Inden du anvender denne brugervejledning
Disktyper og indhold der kan afspilles
Udtryk
Logo
Icon
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definition
Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en BD-ROM.
Denne henviser til en funktion på en BD-RE/-R-disk, der er optaget i BD-REformatet.
Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på DVD+RW- eller DVD-RW(V)/DVDR/+R-diske, der er optaget og lukket.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Lyd-CD
Dette henviser til funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R (CD-DA format).
TDette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-Rdisk eller et USB-lagermedie, der indeholder MP3- eller WMA-indhold.
Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-disk
eller et USB-lagermedie, der indeholder JPEG-indhold.
Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-disk
eller et USB-lagermedie, der indeholder DivX, MKV, MP4-indhold.
✎ BEMÆRK
▪ Dette produkt kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
▪ Hvis en DVD-RW/-R-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.
Disktyper der ikke kan afspilles
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVdiske mv
10
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-tilstand) • 3,9 GB DVD-R-diske til
mastering.
• Super Audio CD (med • CVD/CD-ROM/CDV/
undtagelse af CD layer) CD-G/CD-I/LD
(CD-G’er afspiller kun
lyd, ikke grafik.)
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 10
2010-03-11 오후 3:54:00
▪
▪
▪
▪
Sørg for, at diskene ikke bliver snavsede eller
ridsede. Fingeraftryk, snavs, støv, ridser eller rester
af cigaretrøg på optagesiden kan gøre det umuligt at
afspille disken.
Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsning tage
længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner
udføres muligvis langsommere.
Dette produkt reagerer muligvis ikke på alle
kommandoer, da visse Blu-ray-, DVD- og CDdiske har specifik eller begrænset funktionalitet
og driftsmæssige begrænsninger under afspilning.
Bemærk, at dette ikke skyldes en fejl i produktet.
Samsung kan ikke garantere, at dette produkt kan
afspille alle diske med Blu-ray-, DVD- eller CDlogoerne, da diskformater udvikles, og fordi der
kan opstå problemer ved oprettelsen af Blu-raydiske, DVD- og CD-software og/eller fabrikationen
af diske. Kontakt SAMSUNG's kundeservice, hvis du
har spørgsmål eller har problemer med afspilning
af Blue-ray-, DVD- eller CD-diske i dette produkt.
Se også resten af denne vejledning for yderligere
informationer om begrænsninger vedr. afspilning.
Blu-ray-diskkompatibilitet
Blu-ray-disken er et nyt format under udvikling.
Derfor kan der opstå problemer med
diskkompatibilitet.
Ikke alle diske er kompatible, og ikke alle diske
kan afspilles. Se afsnittet Bemærkninger om
overensstemmelse og kompatibilitet i denne
brugervejledning.
BD-ROM
Denne Blu-ray-disk kan kun afspilles.
Dette produkt kan afspille færdige, kommercielle
BD-ROM-diske.
BD-RE/-R
Denne Blu-ray-disk kan optages og afspilles.
Dette produkt kan afspille en BD-RE/-R-disk,
der er optaget på andre kompatible Blu-raydiskoptagere.
DVD-VIDEO
• Dette produkt kan afspille færdige, kommercielle
DVD-diske (DVD-Video-diske) med film.
• Når der skiftes fra det første lag til det andet lag
på en dobbeltlags-DVD-Video-disk, kan der
forekomme forvrængning af billede og lyd et
kort øjeblik. Dette skyldes ikke en fejlfunktion i
produktet.
DVD-RW
Dette produkt kan afspille DVD-RW-diske, der er
optaget og lukket med en DVD-videooptager.
Muligheden for afspilning kan afhænge af
optagebetingelserne.
DVD-R
Dette produkt kan afspille DVD-R-diske, der er
optaget og lukket med en DVD-videooptager.
Muligheden for afspilning kan afhænge af
optagebetingelserne.
DVD+RW
• Dette produkt kan afspille DVD+RW-diske,
der er optaget med en DVD-videooptager.
Muligheden for afspilning kan afhænge af
optagebetingelserne.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 11
Sådan kommer du i gang
▪
udenfor dit område, kan muligvis ikke afspilles på
dette produkt. Når disse diske afspilles, vises enten
“Denne disk kan ikke afspilles.” eller “Disken kan
ikke læses. Kontroller diskens områdekode.”.
Afspilning fungerer muligvis ikke med visse
disktyper, eller når visse handlinger, som f.eks.
ændring af vinkel og justering af formatforhold,
udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er
angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
Disc Types
03
✎ BEMÆRK
▪ Visse kommercielle diske og DVD-diske, der er købt
11
2010-03-11 오후 3:54:00
Sådan kommer du i gang
DVD+R
• Dette produkt kan afspille DVD+R-diske, der er
optaget og lukket med en DVD-videooptager.
Muligheden for afspilning kan afhænge af
optagebetingelserne.
Audio CD (CD-DA)
• Dette produkt kan afspille CD-DA-format CDRW/-R-lyddiske.
• Dette produkt kan muligvis ikke afspille visse
CD-RW- eller CD-R-diske pga. optagelsens
beskaffenhed.
Understøttede filformater
CD-RW/-R
• Brug en 700MB (80 minutters) CD-RW/-R-disk.
Brug så vidt muligt ikke en 800MB-disk (90
minutter) eller større, da disken muligvis ikke kan
afspilles.
• Hvis CD-RW/-R-disken ikke blev optaget som
en lukket session, kan du opleve forsinkelser,
når der afspilles fra starten af disken eller alle
indspillede filer kan muligvis ikke afspilles.
• Nogle CD-RW/-R-diske kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt. Det skyldes den
enhed, der blev brugt til at brænde dem. For
indhold optaget på CD-RW/-R-medier fra CD’er
til personligt brug, kan afspillemuligheden variere
afhængig af indhold og diske.
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
*.avi
Container
AVI
Video-codec
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
12
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio-codec
Opløsning
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
AC3
DTS
1920x1080
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 12
2010-03-11 오후 3:54:00
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
AudioUnderstøttet område
codec
MP3
WMA
-
Kompatibel med WMA
version 10
* Samplinghastigheder
(i kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheder Alle bithastigheder
i området 5 kbps til
384 kbps
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Dette produkt kan afspille AVCHD-format diske.
Disse diske optages med og bruges normalt til
videokameraer.
• AVCHD-formatet er et højdefinitions digitalt
videokameraformat.
• MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere
billeder mere effektivt end det traditionelle
billedkomprimeringsformat.
• Visse AVCHD-diske benytter “x.v.Color”
formatet.
• Dette produkt kan afspille AVCHD-diske ved
brug af “x.v.Color” formatet.
• “x.v.Color” er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• “AVCHD” og AVCHD-logoet er varemærker
tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. og Sony Corporation.
Både Blu-ray-diskafspilleren og diskene er kodede
efter region. Disse regionale koder skal stemme
overens, for at disken kan afspilles. Hvis koderne
ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.
Regionskoden for denne Blu-ray-diskafspiller
findes på Blu-ray-diskafspillerens bagside.
Disktype Regionskode
Blu-ray
✎ BEMÆRK
▪ Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke,
▪
▪
afhængigt af optageforholdene. AVCHD-format diske
skal lukkes.
“x.v.Color” tilbyder en større farveskala end normale
DVD-diske til videokameraer.
Visse DivX, MKV og MP4-diskformater kan måske
ikke afspilles. Det afhænger af omstændighederne
vedr. videoopløsning og rammehastighed.
a
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong og
Sydøstasien.
b
Europa, Grønland, Franske
besiddelser, Mellemøsten,
Afrika, Australien og New
Zealand.
c
DVD-VIDEO
Område
Indien, Kina, Rusland Centralog Sydasien.
1
USA., USA’s besiddelser og
Canada
2
Europa, Japan, Mellemøsten,
Ægypten, Sydafrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hongkong
4
Mexico, Sydamerika,
Mellemamerika, Australien,
New Zealand, Stillehavsøerne,
Caribien
5
Rusland, Østeuropa, Indien,
det meste af Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning
må ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung
Electronics Co., Ltd.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 13
Sådan kommer du i gang
Filtypenavn Container
Regionskode
03
Understøttelse af musikfiler
13
2010-03-11 오후 3:54:00
Sådan kommer du i gang
Logoer på diske der kan afspilles
Blu-ray disk
DTS-HD Hovedlyd
Dolby TrueHD
PAL-sendesystemer i England, Frankrig,
Tyskland mv.
DivX
BD-LIVE
Java
Tilbehør
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør
Lyd/video-kabel
Batterier til fjernbetjening (størrelse AAA)
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Brugervejledning
14
Fjernbetjening
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 14
2010-03-11 오후 3:54:02
03
Frontpanel
b c
Sådan kommer du i gang
a
def g
h
1
DISKBAKKE
Åbner for at modtage en disk.
3
FJERNBETJENINGSSENSOR
Registrerer signaler fra fjernbetjeningen.
DISPLAY
Viser afspillestatus, tid mv.
ÅBN/LUK-KNAP
Åbner og lukker diskbakken.
STOP-KNAP
Stopper afspilning af disken.
AFSPIL/PAUSE-KNAP
Afspiller en disk eller holder pause ved afspilning.
TÆND/SLUK-KNAP
Tænder og slukker for produktet.
USB HOST
En USB-flashhukommelse kan tilsluttes her og anvendes til lagring, når den er
tilsluttet BD-LIVE. Den kan også anvendes til software-opgraderinger og afspilning
af MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
2
4
5
6
7
8
✎ BEMÆRK
▪ Softwareopgraderinger med USB Host-stik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.
▪ En USB-enhed, der bruger mere end 500mA, kræver en separat strømforsyning for korrekt funktion.
▪ Der kan ikke anvendes en USB-harddiskenhed til BD Data-lagring (BD-LIVE).
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 15
15
2010-03-11 오후 3:54:03
Sådan kommer du i gang
Display på forsiden
a
b
c
1
DISK-INDIKATOR
3
WIFI-INDIKATOR
2
16
Lyser når en disk er ilagt eller afspilles.
AKTUELT KLOKKESLÆT OG
Viser afspilningstiden og aktuel status.
STATUSINDIKATOR
Lyser når det trådløse netværk er tilsluttet.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 16
2010-03-11 오후 3:54:03
d
Sådan kommer du i gang
a b c
03
Set bagfra
e
g f
1
LAN
Kan anvendes til netværksbaserede tjenester (Se side 52~57), BD-LIVE og
softwareopgraderinger med en netværksforbindelse.
2
HDMI OUT
3
Brug et HDMI-kabel for at slutte HDMI-udgangsstikket til HDMI-indgangsstikket på
tv’et for at få et billede af den bedste kvalitet og på modtageren for at få lyd af den
bedste kvalitet.
DIGITAL AUDIO OUT
Sluttes til en modtager.
COMPONENT OUT
Sluttes til udstyr der har komponentvideoindgang.
5
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
6
Tilsluttes til en 7.1-kanals analog indgang på en A/V-forstærker.
(Når der tilsluttes til en 5.1-kanals hjemmebiograf eller modtager, skal du tilslutte
alle de analoge lydudgangsstik fra dette produkt på nær udgangen for bageste
venstre surround/bageste højre surround)
VIDEO OUT
Sluttes til indgangen på eksternt udstyr med et videokabel.
AUDIO OUT
Sluttes til lydindgangen på eksternt udstyr med lydkabler.
4
7
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 17
17
2010-03-11 오후 3:54:04
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
Beskrivelse af fjernbetjeningen
Tænder og slukker for produktet.
Åbner og lukker diskbakken.
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Tænder og slukker for tv’et.
(For at betjene dit tv: Se side 19)
Efter opsætning har du mulighed for at
indstille indgangskilden på dit tv.
Tryk på denne for at anvende funktionen
Bonusview.
Tryk på talknapperne for at bruge disse
muligheder.
Tryk på denne for at skifte sprog på Bluray-diskens/DVD'ens undertekst.
SUBTITLE
Brug denne for at få adgang til forskellige
lydfunktioner på en disk (Blu-ray-disk/DVD).
AUDIO
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Tryk for at søge frem eller tilbage på en disk.
Tryk for at stoppe en disk.
Brug denne til at åbne diskmenuen.
Tryk for at sætte en disk på pause.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Tryk for at flytte til hjemmemenuen.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Tryk for at anvende menuen Værktøjer.
Tilbage til forrige menu.
Tryk for at linke til forskellige [email protected]
TV-tjenester.
Disse knapper anvendes både til menuer
i produktet og også til flere Blu-raydiskfunktioner.
79
Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel,
et nummer eller en disk.
MUTE
Justerer tv’ets lydstyrke.
Afbryder højttalerne i dit tv.
Installation af batterier
VOL
CH
AK59-00104R
Anvend denne til at vælge et tv-program.
✎ BEMÆRK
▪ Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
!
18
Brug denne til at åbne pop-up-menuen/
menuen Titel.
Brug denne til at vise afspilningsinformationer
under afspilning af en Blu-ray/DVD-disk.
Vælg menuemner og skift menuværdi.
Tryk for at afslutte menuen.
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
Tryk for at se den fulde skærm på tv’et.
Tryk for at afspille en disk.
•
•
•
•
Kontrollér, at batteriernes poler (+/-) vender rigtigt (Dry-Cell)
Kontrollér, om batterierne er brugt op.
Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden.
FORSIGTIG
▪
Det genopladelige batteri, der er indbygget i
dette produkt, kan ikke udskiftes af brugeren. For
informationer om udskiftning skal du kontakte din
serviceleverandør.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 18
2010-03-11 오후 3:54:05
Knap
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funktion
Bruges til at tænde og slukke for tv’et.
Bruges til at vælge en ekstern kilde, der er
sluttet til tv’et.
Bruges til at justere tv’ets lydstyrke.
TV CH (,/.) Bruges til at vælge den ønskede kanal.
TV MUTE
✎
Bruges til at tænde og slukke for lyden.
BEMÆRK
▪
Funktionerne, der er nævnt herover, fungerer ikke
nødvendigvis på alle tv. Hvis der opstår problemer,
skal du betjene tv’et direkte.
Følg instruktionerne herunder for at afgøre,
om dit tv er kompatibelt.
1. Tænd for dit tv.
2. Ret fjernbetjeningen mod tv’et.
3. Tryk på knappen TV POWER, hold den nede,
og brug talknapperne til at taste den tocifrede
kode, der svarer til navnet på dit tv.
Hvis dit tv er kompatibelt med fjernbetjeningen,
afbrydes det.
Det er nu programmeret til at arbejde med
fjernbetjeningen.
✎ BEMÆRK
▪ Hvis der står flere koder for dit tv-mærke, skal du
▪
prøve dem en efter en, til du finder en, der fungerer.
Hvis du udskifter fjernbetjeningens batterier, skal du
indstille mærkekoden igen.
Mærke
SAMSUNG
Kode
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Mærke
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kode
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 19
Sådan kommer du i gang
Du kan styre visse funktioner på tv’et med denne
fjernbetjening.
Kontrollerbare TV-koder
03
Opsætning af fjernbetjeningen
19
2010-03-11 오후 3:54:06
Tilslutninger
Tilslutning til et TV
Situation 1 : Tilslutning til et TV med et HDMI-kabel - Bedste kvalitet
(Anbefales)
1. Med HDMI-kablet: Slut HDMI OUT-stikket på bagsiden af produktet til HDMI IN-stikket på dit tv.
2. Tænd for produktet og for tv’et.
3. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil HDMI-signalet fra produktet vises på din tvskærm.
• Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv’et (Se side 19), skal du trykke
på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge HDMI som ekstern kilde til tv'et.
HDMI-kable
(medfølger ikke)
✎ BEMÆRK
▪ Et HDMI-kabel overfører digital video/lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
▪ Hvis produktet er tilsluttet tv’et i udgangstilstanden HDMI 720p, 1080i, 1080p, skal du anvende et HDMI-high speed▪
▪
▪
20
kabel (kategori 2).
HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digital signal til tv'et.Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
Når du for første gang slutter produktet til tv'et ved hjælp af HDMI-kablet eller til et nyt tv, indstilles HDMIudgangsopløsningen automatisk til den højst mulige, som tv'et understøtter.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 20
2010-03-11 오후 3:54:06
04
Situation 2 : Tilslutning til et TV med et DVI-kabel - Bedste kvalitet
(Anbefales)
2. Med lydkabler: Slut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag på produktet til AUDIO IN-stikkene (rød
og hvid) på dit tv.
Tilslutninger
1. Med HDMI-DVI-kablet: Slut HDMI OUT-stikket på bagsiden af produktet til DVI IN-stikket på dit tv.
3. Tænd for produktet og for tv’et.
4. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil DVI-signalet fra produktet vises på din tvskærm.
• Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv’et (Se side 19), skal du trykke
på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge HDMI som ekstern kilde til tv'et.
HDMI-DVI-kabel
(medfølger ikke)
Lydkabel
Rød
Hvid
✎ BEMÆRK
▪ HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digital signal til tv'et. Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital
▪
▪
Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
Når du for første gang slutter produktet til tv'et ved hjælp af HDMI-DVI-kablet eller til et nyt tv, indstilles HDMIudgangsopløsningen automatisk til den højst mulige, som tv'et understøtter.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 21
21
2010-03-11 오후 3:54:07
Tilslutninger
Situation 3 : Tilslutning til et TV (Komponent) - Bedre kvalitet
- Tilslut dit tv med komponentvideokabler.
- Du vil glæde dig over den høje billedkvalitet med nøjagtig farvegengivelse. Komponentvideo adskiller
billedelementet i sort/hvide- (Y), blå (PB), røde (PR) signaler og præsenterer klare og rene billeder.
(Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.)
1. Med komponentvideokabler: Slut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af produktet til
COMPONENT IN-stikkene på dit tv.
2. Med lydkabler: Slut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag på produktet til AUDIO IN-stikkene (rød
og hvid) på dit tv.
3. Turn on the product and TV.
4. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil “KOMPONENT”-signalet fra produktet vises
på din tv-skærm.
• Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv’et (Se side 19), skal du trykke på
knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge KOMPONENT som ekstern kilde til tv'et.
Lydkabel
Komponent-kabel
(medfølger ikke)
Rød
Hvid
Rød
Blå
Grøn
✎ BEMÆRK
▪ Komponentstikkene på dit tv er muligvis mærket “R-Y, B-Y, Y ” eller “Cr, Cb, Y” og ikke “PB, PR, Y””. Det afhænger af
▪
▪
▪
22
fabrikatet. Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af tv-apparatet. Se i brugervejledningen til dit tv.
Du kan vælge mellem en række opløsningsindstillinger til Blu-ray diske, som f.eks. 1080i, 720p, 576p/480p,
576i/480i, afhængigt af disktypen. (Se side 31~32)
Den faktiske opløsning er muligvis anderledes end indstillingen i indstillingsmenuen, hvis både Komponent- og HDMIkabler tilsluttes. Opløsningen er muligvis også anderledes, afhængigt af disken. (Se side 31~32)
Hvis både HDMI-stikkene og komponentstikkene er tilsluttet, og du vælger komponenttilstanden 1080p, 1080i eller
720p, vises udgangsopløsningen som 1080p, 1080i eller 720p i menuen til indstilling af skærm. Opløsningen er reelt
576i/480i.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 22
2010-03-11 오후 3:54:08
04
Situation 4 : Tilslutning til et TV (Video) - God kvalitet
2. Tænd for produktet og for tv’et.
3. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil “VIDEO”-signalet fra produktet vises på din
tv-skærm.
• Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv’et (Se side 19), skal du trykke
på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge VIDEO som ekstern kilde til tv'et.
Tilslutninger
1. Med video/lydkabler: Slut VIDEO OUT-stikkene (gul) / AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) på
bagsiden af produktet til VIDEO IN-stikkene (gul) / AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit tv.
Lyd/video-kabel
Rød
Hvid
gul
✎ BEMÆRK
▪ Der kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på netledningen.
▪ Hvis du vil slutte til en forstærker, skal du læse siderne om tilslutning af forstærker. (Se side 24~26)
▪ Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af dit tv-apparat. Se i brugervejledningen til dit tv.
▪ Hvis der kun er ét lydindgangsstik på tv’et, skal du slutte det til AUDIO OUT-stikket (højre/hvid) på produktet.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 23
23
2010-03-11 오후 3:54:09
Tilslutninger
Tilslutning til et lydsystem
• Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren. Pludselige, høje lyde kan beskadige højttalerne
og dine ører.
• Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 33~35)
• HDMI-stikkenes placering kan variere, afhængigt af forstærkeren. Se venligst i brugervejledningen til
din forstærker.
Situation 1 : Tilslutning til et lydsystem (Forstærker der understøtter
HDMI) - Bedste kvalitet (Anbefales)
1. Med et HDMI-kabel: Slut HDMI OUT-stikket på bagsiden af produktet til HDMI IN-stikket på din
forstærker.
2. Med et HDMI-kabel: Slut HDMI OUT-stikket på forstærkeren til HDMI IN-stikket på dit tv.
3. Tænd for produktet, tv’et og forstærkeren.
4. Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge det eksterne input for at høre lyden fra
produktet. Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille forstærkerens lydindgang.
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
24
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 24
2010-03-11 오후 3:54:10
04
Situation 2 : Tilslutning til et lydsystem (7.1 kanals forstærker)
- Bedre kvalitet
2. Ved hjælp af videosignalkablet/-erne sluttes HDMI-, COMPONENT- eller VIDEO OUT-terminalerne på
bagsiden af produktet til HDMI-, COMPONENT- eller VIDEO IN-terminalen på tv’et (Se side 20~23).
Tilslutninger
1. Ved hjælp af 7.1-kanals lydkabler sluttes 7.1CH ANALOG AUDIO OUT-terminalerne på bagsiden af
produktet til 7.1CH ANALOG AUDIO IN-terminalen på forstærkeren.
3. Tænd for produktet, tv’et og forstærkeren.
4. Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge det eksterne input for at høre lyden fra
produktet. Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille forstærkerens lydindgang.
7.1-kanals lydkabler
(medfølger ikke)
7.1-kanals forstærker
✎ BEMÆRK
▪ De forreste venstre og højre udgange på produktet og en 7.1-kanals forstærker skal være tilsluttet for at kunne høre
▪
▪
diskmenulyd fra visse Blu-ray-diske.
Når du tilslutter 7.1CH ANALOG AUDIO OUT-terminalerne ved hjælp af 7.1-kanals lydkabler, anbefales det at indstille
den digitale udgang til PCM (Se side 33).
Når der tilsluttes til en 5.1-kanals hjemmebiograf eller modtager, skal alle produktets analoge lydudgangsstik tilsluttes
på nær udgangen for bageste venstre surround/bageste højre surround.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 25
25
2010-03-11 오후 3:54:11
Tilslutninger
Situation 3 : Tilslutning til et
lydsystem (Dolby Digital, DTSforstærker) - Bedre kvalitet
1. Med et optisk kabel: Slut DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)-stikket på bagsiden af
produktet til DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)stikket på forstærkeren.
2. Med videosignalkabel/kabler: Slut HDMI-,
COMPONENT- eller VIDEO OUTstikkene på bagsiden af produktet til HDMI,
COMPONENT- eller VIDEO IN-stikket på dit
tv. (Se side 20~23)
3. Tænd for produktet, tv’et og forstærkeren.
4. Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren
for at vælge det eksterne input for at høre
lyden fra produktet. Se i brugervejledningen
til forstærkeren for at indstille forstærkerens
lydindgang.
Situation 3 :
Optisk kabel
(medfølger ikke)
Situation 4 : Tilslutning til et
lydsystem (2 kanals forstærker)
- God kvalitet
1. Med lydkabler: Slut AUDIO OUT-stikkene
(rød og hvid) bag på produktet til AUDIO INstikkene (rød og hvid) på din forstærker.
2. Med videosignalkabel/kabler: Slut HDMI-,
COMPONENT- eller VIDEO OUT-stikkene
på bagsiden af produktet til HDMI-,
COMPONENT- eller VIDEO IN-stikket på dit
tv. (Se side 20~23)
3. Tænd for produktet, tv’et og forstærkeren.
4. Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren
for at vælge det eksterne input for at høre
lyden fra produktet. Se i brugervejledningen
til forstærkeren for at indstille forstærkerens
lydindgang.
Situation 4 : Lydkabel
Rød
Hvid
✎ BEMÆRK
▪ Når du tilslutter som i situation 3: Kun diske med et PCM-lydspor høres i de to forreste kanaler.
26
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 26
2010-03-11 오후 3:54:12
04
Tilslutning til netværket
Kabelnetværk
Tilslutninger
Med dette produkt kan du vise netværksbaserede tjenester (Se side 52~57), som f.eks. [email protected] og
BD-LIVE, samt modtage softwareopgraderinger, når der er en netværksforbindelse. Vi anbefaler, at du
bruger et adgangspunkt (AP) eller IP-router til forbindelsen. For yderligere information om forbindelse af
routeren bør du se routerens brugervejledning eller kontakte routerens fabrikant for teknisk assistance.
1. Med direkte LAN-kabel (UTP-kabel): Slut LAN-stikket på produktet til LAN-stikket på dit modem.
2. Indstil netværksmulighederne. (Se side 37~41)
Router
eller
Bredbånd
stjeneste
Bredbåndsmodem
(med integreret router)
Bredbåndsmodem
Bredbånd
stjeneste
Netværk med pc til
funktionen AllShare
(Se side 56~57)
✎ BEMÆRK
▪ Internetadgang til Samsungs softwareopdateringsserver tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og
▪
▪
af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
Til funktionen AllShare skal en pc forbindes i netværket som vist i figuren.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 27
27
2010-03-11 오후 3:54:13
Tilslutninger
Trådløst netværk
Du kan tilslutte til et netværk ved hjælp af en trådløs IP-router.
En trådløs AP-/IP-router er nødvendig for at oprette en trådløs forbindelse.
Indstil netværksindstillingerne (Se side 37~41).
Bredbånd
stjeneste
Trådløs IP-router
Netværk med pc til
funktionen AllShare
(Se side 56~57)
✎ BEMÆRK
▪ Hvis du vil bruge et trådløst netværk, skal dit produkt være tilsluttet en trådløs IP-router. Hvis den trådløse IP-router
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
28
understøtter DHCP, kan dit produkt anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det
trådløse netværk.
Dette product understøtter IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Hvis du afspiller videoen over forbindelsen
IEEE 802.11B/G, afspilles den muligvis ikke jævnt.
Vælg en kanal, der aktuelt ikke er i brug, til den trådløse IP-router. Hvis den kanal, der indstilles til den trådløse IProuter, aktuelt er i brug af en anden enhed i nærheden, vil det medføre interferens og kommunikationsfejl.
Hvis tilstanden Pure High-throughput (ren høj hastighed) (Greenfield) 802.11n vælges, og krypteringstypen til
dit AP angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), vil dette produkt ikke understøtte en forbindelse i
overensstemmelse med nye de certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
Hvis dit AP understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til netværket via PBC (Push Button
Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS vil automatisk konfigurere SSID- og WPA-nøglen i begge
tilstande.
Tilslutningsmetoder: Du kan opsætte den trådløse netværksforbindelse på 3 måder.
- PBC (WPS)
- Automatisk opsætning (ved hjælp af funktionen Automatisk netværkssøgning).
- Manuel opsætning
Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af brugsbetingelserne (AP-ydelse, afstand,
forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).
Indstil den trådløse IP-router til infrastruktur-tilstand. Ad-hoc tilstand understøttes ikke.
Når sikkerhedsnøglen til adgangspunktet (trådløs IP-router) anvendes, er det kun det følgende, der understøttes.
1) Godkendelsestilstand : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Krypteringstype : WEP, AES
Til funktionen AllShare skal en pc forbindes i netværket som vist i figuren.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 28
2010-03-11 오후 3:54:15
Opsætning
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
6. Tryk på knappen OK.
Hjemmemenuen vises. (For flere informationer
om hjemmemenuen: Se side 30)
Opsætning
1. Tænd for dit tv, når du har tilsluttet produktet.
(Når produktet sluttes til tv’et første gang,
tændes produktet automatisk, og skærmbilledet
Startindstillinger vises.)
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge de
ønskede netværksindstillinger. Kabel, Trådløst
eller PBC (WPS), og tryk derefter på knappen
ENTER. (Se side 38~41)
Netværkstesten starter, og startindstillingerne
afsluttes.
05
Inden start (Startindstillinger)
• Hjemmemenu
English
Français
Deutsch
Español
You Tube
internet radio
Aktiver tjenesten [email protected]
for
at bruge forskellige internettjenester.
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et ønsket
sprog, og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ENTER for at vælge
knappen Start.
Startindstilling
Tv-forhold og netværk bliver indstillet.
Ingen disk a Skift enhed
▪
▪
a Forrige
" Vælg
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede tv-formatforhold, og tryk derefter på
knappen ENTER. (Se side 31)
▪
▪
Startindstilling I Netværk
Netværksindstillingerne kræves til forskellige internettjenester.
▪
Vælg den primære metode ved tilslutning til et netværk.
Kablet: Indstil netværket med Ethernet-kabel.
Sørg for, at Ethernet-kablet er tilsluttet.
Kabel
Trådløst
a Forrige
PBC (WPS)
d Spr. over
< Flyt
" Vælg
d Vis enheder
" Enter
✎ BEMÆRK
▪ Når produktet sluttes til tv'et første gang, tænder
Hver indstilling kan senere ændres under "Indstillinger"
Start
produktet automatisk. Bliv ikke forvirret. Dette er
ikke en fejl.
Hjemmemenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne.
Hvis du trykker på den BLÅ knap (D) under
netværksopsætningen, får du adgang til
hjemmemenuen, også selvom netværksopsætningen
endnu ikke er udført.
Når du vender tilbage til hjemmemenuen, annulleres
fuldskærmstilstanden automatisk.
Hvis du vil vise skærmbilledet Startindstilling igen
for at lave ændringer, skal du trykke på knappen
the STOP (
) foran på produktet i mere end 5
sekunder, når der ikke er isat en disk.
Brug HDMI-kablet til at slutte produktet til et
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibelt Samsung tv. Hvis
tv’et anvender et sprog, som produktet understøtter,
indstilles sproget automatisk til et foretrukket sprog.
Men funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) skal være
indstillet til Til i både tv’et og produktet.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 29
29
2010-03-11 오후 3:54:18
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Opsætning
▪
Hvis produktet efterlades i tilstanden Stop i mere
end 5 minutter, uden at det bruges, vises en
pauseskærm på dit tv. Hvis produktet efterlades med
pauseskærm i mere end 25 minutter, slukker det
SUBTITLE
automatisk for
strømmen. AUDIO
DISC MENU
MENU
POPUP
INFO
RETURN
EXIT
Viser tilgængelige knapper.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Indstill.,
og tryk derefter på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen EXIT for at forlade menuen.
3
2
6
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede emne, og tryk derefter på knappen
ENTER.
TITLE MENU
TOOLS
Vælger indstillingerne.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede undermenu, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Indstilling af menuen
1
5
✎ BEMÆRK
▪ Når produktet er sluttet til netværket: Vælg
4
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
1
MENU-knap : Tryk for at flytte til hjemmemenuen.
79
2
MUTE til forrige menu.
RETURN-knap : Tilbage
VOL
3
4
CH
ENTER / RETNINGS-knap :
Flytter markøren
eller vælger et punkt.
AK59-00104R
Vælger det aktuelt valgte punkt.
Bekræfter indstillinger.
▪
▪
[email protected] fra hjemmemenuen. Download ønsket
indhold fra Samsung Apps. (Se side 55)
Trinnene til adgang kan variere, afhængigt af den
valgte menu.
Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i dette
produkt kan evt. ændres efter opgradering af
softwareversionen.
EXIT-knap : Tryk for at afslutte menuen.
1. Tryk på knappen POWER.
Hjemmemenuen vises.
• Hjemmemenu
You Tube
internet radio
Aktiver tjenesten [email protected]
for
at bruge forskellige internettjenester.
2
3
4
1
5
Ingen disk a Skift enhed
1
Vælger [email protected]
2
Vælger videoer.
3
Vælger musik.
4
Vælger fotos.
30
d Vis enheder
" Enter
6
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 30
2010-03-11 오후 3:54:20
▪
Tv-forhold
Alt efter hvilken type tv du har, vil du måske justere
skærmopsætningen.
• 16:9 Normal
• 16:9 Bred
• 4:3 Letter Box
• 4:3 Pan-Scan
Visse film (4:3-kilde) vises i
4:3 Pillarbox (sorte bjælker på
billedets sider), hvis 16:9 normal
vælges.
Du kan se hele 16:9-billedet på
dit bredskærms-tv.
▪
BD Wise er Samsungs nyeste interkonnektivitetsfu
nktion.
Når du slutter Samsung-produkter med BD Wise
til hinanden via HDMI, indstilles den optimale
opløsning automatisk.
• Til : Den oprindelige opløsning på BD/DVDdisken udsendes til tv'et.
• Fra : Udgangsopløsningen fastsættes i henhold
til den forrige opløsning, uanset diskens
opløsning.
✎ BEMÆRK
▪ Hvis du ønsker at ændrer opløsningen på BD Wise,
▪
Vælges, hvis du ønsker
hele 16:9-skærmformatet,
som Blu-ray-diske/DVD
indeholder, selvom du har et
tv med 4:3-skærmformat. Der
fremkommer sorte bjælker øverst
og nederst på skærmen.
Vælg dette, hvis du vil have vist
16:9 videoen fra Blu-ray-disken/
DVD’en uden sorte bjælker øverst
og nederst, også selv om du
har et tv med 4:3-skærmformat
(yderste venstre og højre del af
filmen skæres fra).
✎ BEMÆRK
▪ Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige.
▪
BD Wise (kun Samsung-produkter)
Det afhænger af disktypen.
Hvis du vælger et format og en mulighed, som er
forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan billedet
muligvis se forvrænget ud.
Hvis du vælger 4:3 Pan-Scan eller 4:3 Letter Box,
kan du ikke se hele skærmbilledet ved at trykke på
knappen FULL SCREEN på fjernbetjeningen.
▪
▪
skal du på forhånd indstille BD Wise til Fra.
Hvis du slår BD Wise fra, tilpasses opløsningen på
det tilsluttede tv automatisk til dets højeste opløsning.
Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke understøtter
BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen.
For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD
Wise-menu på afspilleren og på tv'et til Til.
Opløsning
Indstiller udgangsopløsningen på Komponent- og
HDMI-videosignalerne.
Tallene i 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p,
576i/480i indikerer antallet af linjer i video.
i'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv
scanning.
• Auto : Det kontrolleres automatisk, og den
optimale opløsning indstilles.
• BD Wise : Indstiller automatisk den optimale
opløsning ved tilslutning via HDMI til et tv med
BD Wise-funktion. (BD Wise-menuemnet vises
kun, hvis BD Wise er indstillet på Til.)
• 1080p : Udsender 1080 linjer med progressiv video.
• 1080i : Udsender 1080 linjer med interlaced video.
• 720p : Udsender 720 linjer med progressiv video.
• 576p/480p : Udsender 576/480 linjer progressiv video.
• 576i/480i : Udsender 576/480 linjer med
interlaced video.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 31
Opsætning
Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder,
som f.eks. tv-formatforhold, opløsning mv.
Hvis du vælger 16:9 Normal, vises 4:3 Pillarbox
muligvis.
I dette tilfælde kan du ikke se hele skærmbilledet
ved at trykke på knappen FULL SCREEN på
fjernbetjeningen.
05
Skærm
31
2010-03-11 오후 3:54:22
Opsætning
Opløsning alt efter udgangstilstanden
• Blu-ray-diskafspilning
Udgang
Opsætning
HDMI / tilsluttet
HDMI / ikke tilsluttet
HDMI-tilstand
Komponent/VIDEO-tilstand
Komponenttilstand
VIDEO-tilstand
[email protected]
576i/480i
-
-
Auto
Optimal opløsning
1080p/10801, Filmbillede
(24 billeder) til
[email protected]
576i/480i
-
-
1080p, Filmbillede
(24 billeder) fra
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
576p/480p
720p
576p/480p
576i/480i
720p
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
1080p, Filmbillede (24 billeder) fra
720p
576i/480i
• DVD-afspilning
Udgang
Opsætning
Komponent/VIDEO-tilstand
[email protected]
576i/480i
1080i
1080i
576p/480p
576i/480i
720p
576p/480p
-
✎ BEMÆRK
▪ Hvis det tilsluttede tv ikke understøtter filmrammer
eller den valgte opløsningen, vises meddelelsen
“Hvis der ikke vises noget billede efter valg,
skal du vente i 15 sekunder. Derefter sættes
opløsningen automatisk tilbage til den forrige værdi.
Vil du foretage et valg?”. Hvis du vælger Ja, og
opløsningen ikke understøttes, er tv-skærmen tom.
Vent i 15 sekunder. Opløsningen går automatisk
tilbage til den forrige værdi.
576i/480i
-
576i/480i
HDMI / ikke tilsluttet
Komponenttilstand
-
VIDEO-tilstand
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
▪
▪
▪
▪
32
-
576p/480p
HDMI-tilstand
Optimal opløsning
720p
576i/480i
HDMI / tilsluttet
Auto
1080p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Hvis skærmen er sort, skal du trykke på knappen
STOP (
) foran på produktet og holde den
nede i mere end 5 sekunder (uden disk isat). Alle
indstillingerne gendannes til fabriksstandarden.
Følg trinnene på forrige side for at få adgang til hver
funktion, og vælg den skærmopsætning, som dit tv
understøtter.
Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle
brugerdata, der er gemt i BD-data.
Blu-ray-disken skal have funktionen til 24 billeder for
at kunne anvende tilstanden Filmbillede (24 billeder).
Hvis både HDMI- og komponentstikkene er
tilsluttet, og du netop nu ser komponentoutput,
er der, afhængigt af dit tv, en forskel mellem
opløsningstabellen og den virkelige opløsning.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 32
2010-03-11 오후 3:54:22
Filmramme (24Fs)
Ved at indstille funktionen Filmramme (24Fs) til Til
har du mulighed for at justere produktets HDMIudgang til 24 billeder i sekundet, hvilket forbedrer
billedkvaliteten.
Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24Fs)
på et tv, der understøtter denne billedhastighed.
Menuen kan kun vælges i 1080i eller 1080p
opløsningen på HDMI-udgangen.
• Til : Funktionen Filmramme (24Fs) fungerer.
• Fra : Funktionen Filmramme (24Fs) fungerer
ikke.
✎ BEMÆRK
▪ Hvis dit tv ikke understøtter funktionen Filmramme
(24Fs), vises en pop-up-meddelelse.
Progressiv tilstand
Indstilles for at forbedre billedkvaliteten, når du ser
DVD’er.
• Auto : Vælg dette for at få produktet til
automatisk at indstille det bedste billede til den
DVD, du ser.
• Video : Vælg dette for at få den bedste billedkvalitet
ved koncerter eller tv-show på DVD’er.
Still-tilstand
Indstil den billedtype, der vises, når du holder
pause i DVD-afspilning.
• Auto : Indstiller automatisk det bedste
stillbillede, afhængigt af indholdet.
• Ramme : Vælges ved pause i en scene med lidt
action.
• Felt : Vælges ved pause i en scene med meget
hurtige bevægelser.
Indstil om billedet fra HDMI OUT-stikket skal
udsendes med dybe farver eller ej. Dybe farver
muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en
større farvedybde.
• Auto : Billedet udsendes med dybe farver til det
tilsluttede tv, der understøtter HDMI dybe farver.
• Fra : Billede udsendes uden dybe farver.
Lyd
Digitalt Output
Indstiller det digitalt output, afhængigt af den
tilsluttede modtager. (For flere detaljer: Se Valg af
digital udgang på næste side)
• PCM
• Bitstream (Re-encode)
• Bitstream (Audiophile)
✎ BEMÆRK
▪ Sørg for at vælge det korrekte digitale output, ellers
▪
▪
▪
▪
▪
vil du opleve ingen lyd eller høj støj.
Hvis HDMI-enheden (modtager, tv) ikke er
kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
Sekundær-og effektlyd høres ikke med normale
DVD’er.
Visse Blu-ray-diske har ikke sekundær-og effektlyd.
Denne digitale udgangsopsætning påvirker ikke den
analoge (V/H) lyd eller HDMI-lydudgangen til tv’et.
Den påvirker den optiske lydudgang og HDMIlydudgangen, hvis du har sluttet til en modtager.
Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler
som PCM uanset valg af digitalt output (PCM eller
Bitstream).
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 33
Opsætning
Du kan optimere farveindstillingen for HDMIudgangen.
Vælg en tilsluttet enhedstype.
• TV : Vælges, hvis der er sluttet til et tv via HDMI.
• Skærm : Vælges, hvis der er sluttet til en skærm
via HDMI.
HDMI dybe farver
05
HDMI-format
33
2010-03-11 오후 3:54:22
Opsætning
Valg af digital udgang
Opsætning
Bitstream
(Re-encode)
PCM
Tilslutning
PCM
HDMI-modtager
Optisk
Op til 7.1-kanal PCM 2ch
Dolby Digital Op til 5.1-kanal PCM 2ch
Dolby Digital
Op til 7.1-kanal PCM 2ch
Plus
Lydstrøm på
Blu-ray-disk Dolby TrueHD Op til 7.1-kanal PCM 2ch
DTS
Op til 6.1-kanal PCM 2ch
DTS-HD HRA Op til 7.1-kanal PCM 2ch
DTS-HD MA Op til 7.1-kanal PCM 2ch
Lydstrøm på
DVD
Definition for
Blu-ray-disk
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Op til 5.1-kanal PCM 2ch
DTS
Op til 6.1-kanal PCM 2ch
Alle
Afkoder primære og
sekundære lydstrømme
samt effektlydstrømme
sammen til PCM-lyd.
Blu-ray-diske kan omfatte tre lydstrømme.
- Primær lyd : Lydsporet til hovedindholdet
- Sekundær lyd : Ekstra lydspor, som f.eks.
instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Interaktiv lyd : Interaktiv lyd høres, hvis det
vælges.
Interaktiv lyd er forskellig på hver Blu-ray-disk.
Bitstream
(audiophile)
HDMI-modtager eller optisk HDMI-modtager
DTS genkodet
DTS genkodet
DTS genkodet
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Optisk
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS genkodet
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS genkodet
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS genkodet
DTS genkodet
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD MA
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Afkoder primære og
Udsender kun det primære
sekundære lydstrømme samt lydspor (filmens hovedlydspor),
effektlydstrømme til PCM-lyd så din modtager kan afkode lydog koder derefter PCM-lyden til bitstreamen. Du kan ikke høre
DTS-bitstream.
sekundær- eller effektlyd.
PCM-nedsampling
Indstil om 96kHz signaler skal nedsamples.
• Til : Vælg dette, hvis forstærkeren, der er sluttet
til produktet, ikke er 96kHz-kompatibel. 96kHzsignaler nedkonverteres til 48kHz.
• Fra : Vælg dette, hvis forstærkeren, der er
sluttet til produktet, er 96kHz-kompatibel.
✎ BEMÆRK
▪ Selvom PCM-nedsampling er indstillet til Fra,
udsender visse diske kun nedsamplet lyd via de
optiske digitale udgange.
34
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 34
2010-03-11 오후 3:54:23
Dynamisk områdekontrol
Du kan lytte til lave lydstyrker, men stadig høre en
tydelig dialog.
Denne er kun aktiv, når der detekteres et Dolby
Digital-signal.
• Til : Når filmlydspor afspilles ved lav styrke eller
på små højttalere, kan systemet anvende en
passende komprimering for at gøre indhold med
lavt niveau tydeligere og forhindre dramatiske
passager i at blive for høje.
• Fra : Du kan nyde filmen med det dynamiske
standardområde.
Downmixing-tilstand
Indstil om multikanalslyd skal downmikses til færre kanaler.
• Normal Stereo : Downmikser multikanalslyd
til to stereokanaler. Vælges ved tilslutning til
udstyr, der ikke understøtter virtual surroundfunktioner, som f.eks. Dolby Pro Logic.
• Surround-kompatibel : Downmikser
multikanalslyd til surroundkompatibel stereo.
Vælges ved tilslutning til udstyr, der understøtter
virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby Pro
Logic.
DTS Neo:6
✎ BEMÆRK
▪ Hvis du anvender en HDMI-modtager, er denne
▪
Opsætning
• Hvis dit tv er kompatibelt med komprimerede
flerkanals formater (Dolby Digital, DTS),
udsender produktet muligvis PCM 2 kanals
downmikset lyd, også selv om du vælger
Bitstream (enten Re-encode eller Audiophile) i
opsætningsmenuen.
• Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCMsamplinghastigheder på over 48kHz, udsender
produktet muligvis 48kHz nedsamplet PCM-lyd,
også selv om du har indstillet PCM-nedsampling
til Fra.
• Biograf : Vælges hvis du vil afspille 2 kanals
filmlyd over multikanaler.
• Musik : Vælges hvis du vil afspille 2 kanals
musiklyd over multikanaler.
05
HDMI
mulighed kun tilgængelig, hvis du indstiller Digital
Output til PCM.
Du kan anvende denne indstilling med analog
7.1-kanals udgang, når du ikke bruger en HDMImodtager.
Højttalerindstilling
Indstil højttalerlyden, så du opnår den bedst
mulige surroundlyd.
Denne menu er kun tilgængelig ved brug af
7.1-kanals analog udgang.
Indstillinger
Skærm
Lyd
System
Netværk
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
Højttalerindstilling
Front
Center
Surround
Surround Back
Subwoofer
Test Tone
< Skift
:
:
:
:
:
:
Stor
Stor
Stor
Stor
Til
Fra
" Indtast ' Tilbage
Indstiller størrelsen på fronthøjttaleren til stor.
Test Tone
• Der sendes en testtone til L ; C ; R ; RS ;
RSB ; LSB ; LS ; LFE i denne rækkefølge,
så du kan sikre, at højttalerne er korrekt
indstillet.
• Testtonen kan kun aktiveres, når der ikke er
nogen disk i enheden.
• Testtonen udsendes kun gennem de analoge
7.1-kanaludgange.
Du kan glæde dig over multikanalslyd fra en enkel
2 kanals lydkilde.
• Fra : Udsender 2 kanals lydsignaler gennem
fronthøjttalerne alene.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 35
35
2010-03-11 오후 3:54:24
Opsætning
System
Startindstilling
Med startindstillinger kan du indstille sprog, tvformatforhold, netværksindstillinger mv.
For flere informationer om indstillingerne skal du se
den tilhørende sektion i denne brugervejledning.
(Se side 30~43)
Skærmstørr. for [email protected]
Indstil [email protected]ærmen til den optimale
størrelse.
• Størrelse 1 : Viser mindre programikoner. Du
kan måske se noget sort ved skærmens sider.
• Størrelse 2 : Viser normale programikoner. Billedet
kan være for stort til din tv-skærm.
• Størrelse 3 : Viser store programikoner. Billedet
kan være for stort til din tv-skærm.
BD-datastyring
Giver dig mulighed for at håndtere downloadindhold
fra en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere enhedsinformationen herunder
lagringsstørrelse, slette BD-data eller ændre
flashhukommelsesenheden.
Ved at ændre enhed kan du vælge enten produktets
interne hukommelse eller eksterne hukommelse
(tilsluttet USB-enhed).
Hvis de data, der skal lagres fra BD-LIVE, fylder
mere, end hvad der er plads til på den resterende
hukommelse, eller den interne hukommelse er fuld,
skal du tilslutte en ekstern USB-enhed og derefter
vælge ekstern enhed i menuen.
Indstillinger
Skærm
Lyd
System
Netværk
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ is er en praktisk funktion, der gør det
muligt at kæde betjening til andre Samsungprodukter med funktionen Anynet+.
For at anvende denne funktion skal du slutte dette
produkt til et Samsung-tv med et HDMI-kabel.
Du kan betjene dette produkt med en
fjernbetjening til et Samsung-tv og starte
diskafspilning ved blot at trykke på knappen
AFSPIL (
) på tv’ets fjernbetjening.
Se brugervejledningen til tv’et for at få flere
oplysninger.
• Til : Anynet+ funktionen virker.
• Fra : Anynet+ funktionen virker ikke.
✎ BEMÆRK
▪ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet
▪
▪
ikke understøtter CEC.
Hvis dit Samsung-tv er forsynet med logoet
n, understøtter det funktionen Anynet+.
Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det
afhænger af dit tv.
Se i brugervejledningen til dit tv.
Størrelse i alt
:Intern
:589MB
Tilgængelig størrelse :588MB
Slet BD-data
Skift enhed
\
:Intern
" Vælg
' Tilbage
Sletter alle BD-data i lageret.
Beskrivelse af enhedsoplysninger
(lagringsenhed) på produktet
• Størrelse i alt : Samlet størrelse for
lagringsenheden.
• Tilgængelig størrelse : Tilgængelig størrelse for
lagringsenheden.
✎ BEMÆRK
▪ I ekstern hukommelsestilstand standses
▪
▪
▪
▪
36
BD-datastyring
Aktuel enhed
diskafspilning, hvis du frakobler USB-enheden under
afspilningen.
Kun USB-enheder formateret med FAT-filsystemet
(DOS 8.3 enhedsetiket) understøttes, og det
anbefales at anvende USB-enheder, der understøtter
USB 2.0-protokollen med 4 MB/sek. eller hurtigere
læse/skrivehastighed.
Der kan ikke anvendes en USB-harddiskenhed til BD
Data-lagring (BD-LIVE).
Funktionen til genoptagelse af afspilning
fungerer muligvis ikke, når du har formateret
lagringsenheden.
Den samlede størrelse af BD Data Management kan
variere afhængigt af betingelserne.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 36
2010-03-11 오후 3:54:25
Indstillinger
Skærm
Ur
Lyd
Urtilstand
:Auto
\
System Indstilling af tid
Netværk Tidszone
:GMT + 0:00
Sprog
DST
:Fra
Sikkerhed
Generelt
> Flyt " Indtast ' Tilbage
Support Vælger din foretrukne metode til indstilling af uret.
• Urtilstand : Du kan indstille uret Auto eller
Manuel.
Hvis du indstiller Manuel, aktiveres menuen
Indstilling af tid, mens DST bliver deaktiveret.
• Indstilling af tid : Du kan angive det aktuelle
klokkeslæt og den aktuelle dato manuelt.
• Tidszone : Du kan angive tidszonen, der gælder
for dit område.
• DST : Du kan aktivere eller deaktivere
sommertid.
DivX(R) Registrering
Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og
afspille DivX(R) VOD-indhold.
Indstillinger
Skærm
Startindstilling
Lyd
Disc Menu
:
System
Audio
DivX(R)
Video On Demand:
Netværk
Subtitle er : XXXXXXXXXX
:
Din registreringskode
Besøg www.divx.com/vod for at få flere opl.
Sprog
Sikkerhed
OK
Generelt
Support
✎ BEMÆRK
▪ Denne mulighed er ikke aktiveret, hvis du vælger OK.
For at aktivere denne mulighed skal du aktivere
DivX(R)-deaktiveringen.
Vælg denne for at få en ny registreringskode.
Indstillinger
Skærm
Lyd
System
Netværk
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
Startindstilling
Disc Menu
:
Audio
:
:
Vil duSubtitle
deaktivere din enhed?
Ja
Nej
✎ BEMÆRK
▪ Denne funktion kan betjenes, når funktionen DivX(R)
Registrering er deaktiveret.
Netværksopsætning
For at starte opsætningen af netværksforbindelsen
for dit produkt, skal du følge disse trin:
1. Tryk i hjemmemenuen på knapperne ◄►
for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på
knappen ENTER.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Netværk,
og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværksindstilling, og tryk derefter på
knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværkstype, og tryk derefter på knappen
ENTER.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Kabel
eller Trådløst, og tryk derefter på knappen
ENTER.
6. Gå til næste afsnit.
Netværksindstilling
Kontakt din internetleverandør for at få at vide,
om din IP-adresse er statisk eller dynamisk. Hvis
den er dynamisk, anbefaler vi, at du anvender
den automatiske indstilling. Dette er det
nemmeste og fungerer i de fleste tilfælde. Hvis
den er statisk, skal du gennem den manuelle
opsætningsprocedure.
Retningslinjer for kablede netværk findes herunder.
Retningslinjerne for trådløse netværk følger efter
retningslinjerne for kablede netværk.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 37
Opsætning
Indstiller tidsrelaterede funktioner.
DivX®-deaktivering
05
Ur
37
2010-03-11 오후 3:54:27
Opsætning
Kablede netværk
Opsætning af en kablet forbindelse - Manuel
Opsætning af en kablet forbindelse - auto
1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre
på skærmen.
2. Klik på Status på pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks,
der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen
Understøttelse. Netværksindstillingerne vises.
1. Tryk i menuen Netværksindstiling på knapperne
▲▼ for at vælge Netværksindstilling, og tryk
derefter på knappen ENTER. Skærmbilledet
Internet protokolopsætning vises.
2. Tryk på knappen ►, vælg derefter Auto eller
Manuel, og tryk derefter på knappen ENTER.
1. Hvis du valgte Auto, henter
netværksfunktionen automatisk og udfylder
værdierne for IP-adresse, Undernetmaske
mv.
✎ BEMÆRK
▪ Denne proces kan tage op til fem minutter.
Indstillinger
Netværksindstilling
Skærm
Internet protokolopsætning:Auto
Lyd
0
IP-adresse
: 0
System
0
Undernetmaske
: 0
Netværk
0
Gateway
: 0
Sprog
DNS
:Auto
Sikkerhed
0
DNS-server
: 0
Generelt
Support
> Flyt
" Vælg
\
0
0
0
0
0
0
0
0
' Tilbage
2. Tryk på knappen RETURN, når
netværksfunktionen har hentet
netværksværdierne.Kør herefter en
netværkstest for at sikre, at produktet er sluttet
til dit netværk (Se side 41).
3. Hvis netværksfunktionen ikke henter
netværksværdierne, eller du valgte Manuel, skal
du gå til retningslinjerne for manuel opsætning.
Hvis den automatiske indstilling ikke virker, skal du
manuelt indstille netværkindstillingerne.
For at få værdierne til netværksindstilling skal du
fra de fleste Windows-computere følge disse trin:
Følg disse trin for at indtaste netværksindstillingerne
i dit produkt:
1. På skærmbilledet Internet protokolopsætning:
Tryk på knappen ENTER.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Manuel,
og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
indtastningsfelt (IP-adresse).
Indstillinger
Netværksindstilling
Skærm
Internet protokolopsætning:Manuel
Lyd
0
0
IP-adresse
: 0
System
Undernetmaske
: 255 255 255
Netværk
0
0
Gateway
: 0
Sprog
DNS
:Manuel
Sikkerhed
0
0
DNS-server
: 0
Generelt
Support
\
0
0
0
0
> Flyt
" Vælg ' Tilbage
konfigurerer Internet-protokollen (IP), sa din afspiller kan kommunikere over et netværk.
4. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at
indtaste tal.
5. Når du er færdigt med et felt: Brug knappen
► til at flytte til næste felt.
Du kan også bruge de andre pileknapper til at
flytte op, ned og tilbage.
6. Indtast værdier for IP-adresse,
Undernetmaske og Gateway.
7. Tryk på knappen ▼ for at gå til DNS.
8. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
DNS-indtastningsfelt. Indtast tallene som
herover.
38
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 38
2010-03-11 오후 3:54:28
Trådløst netværk
Du kan opsætte det trådløse netværk på tre måder:
• Med PBC (WPS)
• Med funktionen til automatisk netværkssøgning.
• Manuelt.
Hver metode er forklaret herunder.
Opsætning af den trådløse netværksforbindelse
- PBC (WPS)
Den nemmeste måde til opsætning af den trådløse
netværksforbindelse er at anvende funktionen
PBC (WPS).
Følg følgende trin, hvis din trådløse router er
udstyret med knappen PBC (WPS):
1. Tryk i menuen Netværksindstiling
på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværksindstilling, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Skærmbilledet Internet protokolopsætning
vises.
2. Tryk på den RØDE knap (A) på
fjernbetjeningen.
3. Tryk på knappen PBC (WPS) på din
router i løbet af to minutter. Dit produkt
viser skærmbilledet Netværksvalg og
henter automatisk alle de værdier til
netværksindstilling, der kræves, og slutter
til dit netværk. Når dette er udført, vises
en OK-knap. Tryk på knappen ENTER på
fjernbetjeningen.
4. Når netværksforbindelsen er indstillet:
Tryk på knappen RETURN for at afslutte
skærmbilledet Netværksindstilling.
De fleste trådløse netværk har et ekstra
sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der
bruger netværket, skal overføre en krypteret
sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller
sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret
på en “Pass Phrase”, typisk et ord eller en række
bogstaver og tal med en angiven længde, som
du blev bedt om at indtaste, da du indstillede
sikkerheden for det trådløse netværk. Hvis
du bruger denne metode ved indstilling af
netværksforbindelsen og har en sikkerhedsnøgle
til dit trådløse netværk, skal du indtaste din “Pass
Phrase” under opsætningen.
 Opsætning af netværksforbindelsen
Følg følgende trin for at opsætte den trådløse
netværksforbindelse med automatisk
netværkssøgning:
1. Tryk i menuen Netværksindstiling
på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværksindstilling, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Skærmbilledet Internet protokolopsætning
vises.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Internet
protokolopsætning, og tryk derefter på
knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Auto eller
Manuel, og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Hvis du valgte Auto: Tryk på knappen ▲ for
at gå til Adgangspunkt valg, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Netværksfunktionen søger efter tilgængelige
trådløse netværk.
Når dette er udført vises en liste med
tilgængelige netværk.
Indstillinger
Skærm
Lyd
System
Netværk
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
Netværksindstilling
Netværksvalg
Slutter til netværk.
Netværksnavn (SSID) : shj
Stop
" Vælg
' Tilbage
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 39
Opsætning
10. Kør en netværkstest for at sikre, at produktet
er sluttet til dit netværk (Se side 41).
Opsætning af den trådløse netværksforbindelse
- automatisk netvær kssøgning
05
9. Tryk på knappen RETURN på
fjernbetjeningen.
39
2010-03-11 오후 3:54:29
Opsætning
5. Tryk i listen med netværk på knapperne ▲▼
for at vælge et netværk, og tryk derefter på
knappen ENTER.
6. Hvis pop-up’en til PIN-kode/sikkerhed
vises: Gå til trin 7. Hvis skærmbilledet til
netværkstilslutning vises: Gå til trin 11.
7. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge PIN eller
Sikkerhed. For de fleste hjemmeværk skal du
vælge Sikkerhed (til sikkerhedsnøgle).
8. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed
netværkets “Pass Phrase”.
✎ BEMÆRK
▪ Du bør kunne finde din “Pass Phrase” på et de
opsætningsbilleder, du anvendte, da du indstillede
din router eller dit modem.
9. Følg følgende generelle retningslinjer, når du
indtaster din “Pass Phrase”:
• Tryk på talknapperne på fjernbetjeningen til
at indtaste tal.
• Brug piletasterne på din fjernbetjening for
at flytte fra knap til knap på skærmbilledet
Sikkerhedsnøgle.
• For at indtaste bogstaver: Flyt til knappen
mærket (a/A/1/), og tryk på knappen
ENTER. Hver gang du trykker på knappen
ENTER, ændrer du den type tegn, du kan
indtaste (a/A/1/).
• For at indtaste et bogstav: Tryk på det tal,
der svarer til bogstavet. Trykker du flere
gange på knappen, ændres bogstavet.
• For at slette det sidste bogstav eller tal, du
har indtastet, skal du flytte til knappen Slet og
derefter trykke på knappen ENTER.
• For at slette alle indtastede bogstaver og
tal skal du flytte til tasten Ryd og derefter
trykke på knappen ENTER. Du kan også
blot trykke på den RØDE knap (A) på
fjernbetjeningen.
10. Når det er udført: Tryk på den GULE knap
(C) på din fjernbetjening, eller flyt til knappen
Done, og tryk derefter på knappen ENTER.
Skærmbilledet Netværksforbindelse vises.
11. Vent, indtil forbindelsens
bekræftelsesmeddelelse vises, og tryk
derefter på knappen ENTER. Skærmbilledet
Netværksforbindelse vises igen.
40
12. For at afprøve forbindelsen: Tryk på knappen
▼ for at vælge Netværkstest, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Opsætning af den trådløse netværksforbindelse
- Manuel
Hvis den automatiske indstilling ikke virker, skal
du indtaste værdierne til netværkindstillingerne
manuelt.
For at få værdierne til netværksindstilling skal du
fra de fleste Windows-computere følge disse trin:
1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre
på skærmen.
2. Klik på Status på pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks,
der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen
Understøttelse.
Netværksindstillingerne vises.
Følg disse trin for at indtaste netværksindstillingerne i
dit produkt:
1. På skærmbilledet Internet protokolopsætning:
Tryk på knappen ENTER.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Manuel, og
tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
indtastningsfelt (IP-adresse).
Indstillinger
Netværksindstilling
Skærm
Adgangspunkt valg
:Ikke valgt
Lyd
Internet protokolopsætning:Manuel
System
0
0
IP-adresse
: 0
Netværk
Undernetmaske
: 255 255 255
Sprog
0
0
Gateway
: 0
Sikkerhed
DNS
:Manuel
Generelt
0
0
DNS-server
: 0
Support
a PBC (WPS) > Flyt
\
0
0
0
0
" Vælg ' Tilbage
4. Brug talknapperne til at indtaste tal.
5. Når du er færdigt med et felt: Brug knappen
► til at flytte til næste felt.
Du kan også bruge de andre pileknapper til at
flytte op, ned og tilbage.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 40
2010-03-11 오후 3:54:30
8. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
DNS-indtastningsfelt. Indtast tallene som
herover.
9. Når dette er udført: Tryk på knappen ▲ for
at vende tilbage til Adgangspunkt valg. Vælg
netværket, og tryk derefter på knappen
ENTER.
10. Gå til trin 6 i proceduren til automatisk trådløs
herover, og følg retningslinjerne fra dette
punkt.
Netværkstest
Use this menu to connect the wired network
or check whether your network connection is
working or not.
Indstillinger
Skærm
Lyd
System
Netværk
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
Netværkstest
MAC-adresse (00:00:00:00:00:00)
IP-adresse,undernetmaske,gateway,DNS-server
Gateway Ping
▪
Når produktet bruger BD-LIVE til at sende diskdata og
anmode serveren om at certificere disken, anvender
serveren de overførte data til at kontrollere, om disken
er gyldig, og sender certifikatet tilbage til produktet.
Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens
du anvender BD-LIVE-indhold.
Opsætning
7. Tryk på ▼ for at gå til DNS.
✎ BEMÆRK
▪ Hvad er et gyldigt certifikat?
05
6. Indtast værdier for IP-adresse, Undernetmaske
og Gateway.
Sprog
Du kan vælge det sprog, du foretrækker til
hjemmemenu, diskmenu mv.
• Skærmmenu : Indstiller sproget til
skærmmenuvisninger.
• Diskmenu : Indstiller sproget til
diskmenuvisninger.
• Lyd : Indstiller sproget til disklyd.
• Undertekst : Indstiller sproget til
diskundertekster.
✎ BEMÆRK
▪ Det valgte sprog vises kun, hvis disken
understøtter det.
Test af internettjeneste
Netværkstest…
Tester din IP-opsætning for at se, om den fungerer korrekt.
Netværksstatus
Kontroller om en forbindelse til netværket og
internettet er etableret.
BD-Live-internet forbindelse
Indstil om internettilslutning er tilladt, når BD-LIVEtjenesten anvendes.
• Tillad (alle) : Internetforbindelsen vil blive tilladt
til alt BD-LIVE-indhold.
• Tillad (kun gyldig) : Internetforbindelsen vil kun
blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der indeholder et
gyldigt certifikat.
• Forbyd : Ingen internetforbindelse vil blive tilladt
til noget BD-LIVE-indhold.
Sikkerhed
Når du anvender denne menu første gang, vises
skærmbilledet til indstilling af adgangskode.
Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med
talknapperne. (Standardadgangskoden er indstillet
til 0000.)
Spærringsniveau
Denne funktion fungerer sammen med Blu-raydiske/DVD’er, der er blevet tildelt en klassificering,
som hjælper dig med at kontrollere, hvilke typer
Blu-ray-diske/DVD’er din familie ser.
Vælg det spærringsniveau, du vil indstille.
Et højere tal indikerer, at programmet kun er
beregnet til voksne personer. Hvis du f.eks. vælger
op til niveau 6, kan diske, der indeholder niveau 7
og 8, ikke afspilles.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 41
41
2010-03-11 오후 3:54:31
Opsætning
Energibesparelse
Indstillinger
Skærm
Lyd
System
Netværk
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
Spærringsniveau
Skift adgangskode
 Fra
8 (voksne)
7
6
5
4
|
Forreste skærm
Skift adgangskode
Skift den 4-cifrede adgangskode, der anvendes
ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
Hvis du glemmer din adgangskode
1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold knappen STOP (
)
på forsiden nede i mindst fem sekunder.
Alle indstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
✎ BEMÆRK
▪ Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle
brugerdata, der er gemt i BD-data.
Generelt
Baggrund
Ændrer baggrundstemaet på menuskærmen.
Indstillinger
Skærm
Lyd
System
Netværk
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
42
Du kan nedsætte energiforbruget ved at indstille,
at frontpanelet automatisk slukkes, når der ikke er
nogen betjening i fem sekunder.
• Til : Frontpanelet slukkes automatisk, når der
ikke er nogen betjening i 5 sekunder.
• Fra : Funktionen til energibesparelse anvendes ikke.
Ændre frontpanelets lysstyrke.
• Auto : Dæmpes under afspilning.
• Uklar : Dæmper displayvinduet.
• Klar : Oplyser displayvinduet.
Lyd til/fra
Afspiller en melodi, når der tændes eller slukkes for
produktet.
• Til : Aktiverer til/fra-lyd.
• Fra : Deaktiverer til/fra-lyd.
Lyseffekt
Du kan aktivere eller deaktivere lyseffekten oven på
produktet.
• Altid tændt : Aktiver altid lyseffekten. Vælg
dette for detailvisning.
• Auto : Aktiver lyseffekten, når der tændes og
slukkes for produktet, eller når bakken flyttes.
Vælges, når produktet installeres i dit hjem.
• Fra : Deaktiver altid lyseffekten.
Baggrund
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Flyt
" Vælg ' Tilbage
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 42
2010-03-11 오후 3:54:33
Med denne menu kan du opgradere softwaren
for forbedring af ydelsen eller ekstra tjenester.
Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion,
opgradere via internettet og indstille Med. om
auto opgradering. Hvis produktet er sluttet korrekt
til netværket med et kabel eller trådløst, slutter
produktet automatisk til Samsungs website, hver
gang det tændes og downloader opdateringsfiler,
hvis der findes gyldige opgraderinger.
Indstillinger
Skærm
Softwareopgradering
Softwareopgradering
Lyd
Disc Menu
:
System Aktuel version
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Netværk
Subtitle
:
Af internet
\
Sprog
Med. om auto opgradering:Til
Sikkerhed
Generelt
" Vælg ' Tilbage
Support
• USB : Besøg www.samsung.com/
bluraysupport, og download og gem det
seneste software (RUF-fil) på en USBlagerenhed. Slut USB-lagerenheden til USBporten på produktet (diskbakken skal være
tom) for at opdatere softwaren, og følg derefter
instruktionerne på skærmen.
• CD/DVD : Besøg www.samsung.com/
bluraysupport, og download og gem den
seneste software (RUF-fil) på en disk. Indsæt
og afspil disken i produktet for at starte
opdateringen. Derefter følges instruktionerne på
skærmen.
✎ BEMÆRK
▪ Softwareopgraderinger ved hjælp af USB-hoststik
▪
▪
1. For at vælge Af internet skal du trykke på
knappen ENTER.
Der vises en pop-up-meddelelse, hvis der
findes en opgradering.
2. Hvis du vælger Ja, slukker produktet
automatisk inden genstart.
(Sluk aldrig manuelt.)
3. Der vises en status-pop-up.
Når opdateringen er færdig, slukkes produktet
automatisk.
4. Tryk på knappen POWER for at tænde
produktet.
Opsætning
Softwareopgradering
Du kan også opdatere softwaren med de to
måder herunder: Softwareopdatering er det
samme som menuen Af internet.
05
Support
▪
▪
skal udføres, når der ikke er nogen disk i enheden.
Hvis du vil annullere opgraderingen under processen
med at indlæse opgraderingsdataene, skal du trykke
på knappen ENTER.
Når systemopgraderingen er udført, kan du
kontrollere softwaredetaljerne i menuen Software
Upgrade (Softwareopgradering).
Sluk ikke produktet under systemopgraderingen,
ellers fungerer produktet muligvis ikke korrekt.
Softwareopgraderinger med USB Host-stik må kun
udføres med en USB-flashhukommelse.
Kontakt Samsung
Indeholder kontaktinformationer vedr. hjælp til dit
produkt.
✎ BEMÆRK
▪ Opdateringen er færdig, når produktet slukkes efter
▪
genstart. Tryk på knappen POWER for at tænde for
det opdaterede produkt og bruge det. Sluk aldrig
manuelt for produktet under opdateringsprocessen.
Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for produkters fejlfunktion, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopgradering.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 43
43
2010-03-11 오후 3:54:34
Grundlæggende funktioner
Afspilning af disk
Afspilning
Brug af diskmenuen/Titelmenuen/
Pop-up-menuen
1. Tryk på knappen ÅBN/LUK (
diskbakken.
) for at åbne
3. Tryk på knappen ÅBN/LUK (
diskbakken.
) or at lukke
2. Anbring forsigtigt en disk i skuffen med
mærkatsiden opad.
4. Tryk på knappen AFSPIL (
).
Afspilningsknapper
AFSPIL (
STOP (
PAUSE (
)
Stopper afspilning.
• Hvis du trykker én gang på knappen:
Stoppositionen huskes.
• Hvis du trykker to gange på knappen:
Stoppositionen huskes ikke.
)
Sætter afspilningen på pause.
Diskstruktur
Indholdet på diske er oftest opdelt således.
• Blu-ray-disk, DVD-VIDEO
titel 1
kapitel 1
kapitel 2
• Lyd-CD (CD-DA)
spor 1
spor 2
kapitel 1
titel 2
kapitel 2
kapitel 3
spor 3
spor 4
spor 5
• MP3, WMA, DivX, MKV og MP4
mappe (gruppe) 1
fil 1
fil 2
hZ
1. Tryk under afspilning på knappen
DISC MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
foretage det ønskede valg, og tryk
derefter på knappen ENTER.
✎ BEMÆRK
▪ Afhængig af disken kan menupunkterne være
Starter afspilning.
)
Brug af diskmenuen
mappe (gruppe) 2
fil 1
fil 2
fil 3
anderledes, og denne menu er måske ikke tilgængelig.
Brug af titelmenuen
Z
1. Tryk under afspilning på knappen
TITLE MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
foretage det ønskede valg, og tryk
derefter på knappen ENTER.
✎ BEMÆRK
▪ Afhængig af disken kan menupunkterne være
anderledes, og denne menu er måske ikke tilgængelig.
Afspilning af titellisten
z
1. Tryk under afspilning på knappen
DISC MENU eller TITLE MENU.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
et punkt på titellisten, du vil afspille,
og tryk derefter på knappen ENTER.
✎ BEMÆRK
▪ Hvis din disk har afspilningslisten, skal du trykke på
knappen GRØN(B) for at gå til afspilningslisten.
44
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 44
2010-03-11 오후 3:54:35
1. Tryk under afspilning på knappen
POP-UP-MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► eller på
knappen ENTER for at vælge den ønskede menu.
✎ BEMÆRK
▪ Afhængig af disken kan menupunkterne være
anderledes, og denne menu er måske ikke tilgængelig.
Brug af funktionerne til søgning og
spring over
Under afspilning kan du hurtigt søge gennem et
kapitel eller et nummer og bruge funktionen Spring
over til at springe til det næste valg.
Søgning efter en ønsket scene
hzZyx
• Tryk under afspilning på knappen SØG (
Hver gang du trykker på knappen SØG (
skifter afspilningshastigheden således.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
DivX, MKV, MP4
(1(2(3
• Tryk på knappen AFSPIL (
) for at vende
tilbage til normal afspilningshastighed.
✎ BEMÆRK
▪ Der høres ingen lyd under søgning.
)
).
hzZyx
• Tryk under afspilning på knappen SPRING OVER
(
).
Hvis du trykker på knappen SPRING OVER (
),
flyttes til næste kapitel.
Hvis du trykker på knappen SPRING OVER (
),
flyttes til begyndelsen af kapitlet. Ved et yderligere
tryk flyttes til begyndelsen af forrige kapitel.
Afspilning i slowmotion/trinvis
afspilning
Afspilning i slowmotion
hzZyx
• Tryk i pausetilstand på knappen SØG (
).
Hvis du trykker på knappen SØG (
),
reduceres afspilningshastigheden til
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Tryk på knappen AFSPIL (
) for at vende
tilbage til normal afspilningshastighed.
✎ BEMÆRK
▪ I slowmotion er lyden deaktiveret.
▪ Slowmotion fungerer kun i forlæns retning.
Trinvis afspilning
hzZyx
• Tryk i pausetilstand på knappen PAUSE (
).
Hver gang du trykker på knappen PAUSE (
),
vises en ny ramme.
• Tryk på knappen AFSPIL (
) for at vende
tilbage til normal afspilningshastighed.
✎ BEMÆRK
▪ Ved trinvis er lyden deaktiveret.
▪ Trinvis bevægelse fungerer kun i forlæns retning.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 45
Grundlæggende funktioner
h
Spring kapitler over
06
Brug af pop-op-menuen
45
2010-03-11 오후 3:54:36
Grundlæggende funktioner
Gentagelse af afspilning
Gentagelse af titel eller kapitel
hzZy
Gentagelse af disktitel eller -kapitel.
Afhængigt af disken er funktionen Gentag muligvis
ikke tilgængelig.
1. Tryk under afspilning på knappen
REPEAT på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Kapitel
eller Titel, og tryk derefter på knappen
ENTER.
Gentag
4. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor
gentagelsen skal stoppe (B).
5. Tryk på knappen REPEAT igen for at vende
tilbage til normal afspilning.
6. Tryk på knappen ENTER.
✎ BEMÆRK
▪ Hvis du indstiller punktet (B), inden der er gået fem
sekunder, vises forbudsmærket.
Brug af knappen TOOLS
Under afspilning kan du betjene
diskmenuen ved at trykke på knappen
TOOLS.
• Menuskærmen Værktøjer
> Kapitel
Title
Lyd
: 1/7 ENG Multi CH
Vinkel
hzZy
1. Tryk under afspilning på knappen
REPEAT på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Gentag
A-B.
Gentag
> Gentag A-B : Fra " Mark A
3. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor
gentagelsen skal starte (A).
46
:
00:12:06
:
1/6 ENG
:
BONUSVIEW-video:
BONUSVIEW-audio:
1/1
4/21
<
Undertekst
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Fra, og
tryk på knappen ENTER.
Gentagelse af sektionen
:
Kapitel
Afspilningstid
3. Tryk på knappen REPEAT igen for at vende
tilbage til normal afspilning.
Værktøjer
Billedindstilling
>
1/1
Fra
0/1 Fra
< Skift " Indtaat
✎ BEMÆRK
▪ Afhængigt af disken fungerer menuen Værktøjer
muligvis ikke.
Flytning direkte til en ønsket scene
hzZy
1. Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Titel,
Kapitel eller Afspilningstid.
3. Indtast ønsket Titel, Kapitel eller
Afspilningstid med talknapperne, og tryk
derefter på knappen ENTER.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 46
2010-03-11 오후 3:54:40
Du kan også anvende denne funktion
ved at trykke på knappen AUDIO på
fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Lyd.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge det
ønskede lydsprog.
✎ BEMÆRK
▪ Indikatoren ◄► vises ikke på skærmen, hvis
▪
▪
▪
▪
▪
BONUSVIEW-sektionen ikke indeholder nogen
lydindstillinger for BONUSVIEW.
Oplysninger om den primære/sekundære tilstand
vises også, hvis Blu-ray-disken har en BONUSVIEWsektion. Brug knappen ◄► til at skifte mellem den
primære og sekundære lydtilstand.
Denne funktion afhænger af, hvilke lydsprog der er
på disken og er muligvis ikke tilgængelig.
En Blu-ray-disk kan indeholde op til 32 lydsprog. En
DVD kan indeholde op til 8.
Nogle Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge
enten flerkanals-LPCM eller Dolby Digital-lydspor på
engelsk.
Hvis du trykker på knappen AUDIO på
fjernbetjeningen, vises en lydlinje. Tryk på knappen
RETURN for at fjerne lydlinjen.
Valg af undertekstsprog
hZx
Du kan også anvende denne funktion
ved at trykke på knappen SUBTITLE
på fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Undertekst.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge det
ønskede sprog til undertekster.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
ændre den ønskede undertekst i Diskmenu.
Tryk på knappen DISC MENU.
Funktionen afhænger af hvilke undertekster der er
kodet på disken, og den fungerer derfor muligvis
ikke på alle Blu-ray-diske/DVD'er.
En Blu-ray-disk kan indeholde op til 255
undertekstsprog. En DVD kan indeholde op til 32.
Oplysninger om den primære/sekundære tilstand vises
også, hvis Blu-ray-disken har en BONUSVIEW-sektion.
Denne funktion ændrer både de primære og
sekundære undertekster samtidig.
Det samlede antal af undertekster er summen af
primære og sekundære undertekster.
Hvis du trykker på knappen SUBTITLE på
fjernbetjeningen, vises en undertekstlinje. Tryk på
knappen RETURN for at fjerne undertekstlinjen.
Ændring af kameravinkel
hZ
Når en Blu-ray-disk/DVD indeholder flere vinkler
af en bestemt scene, kan du bruge funktionen
VINKEL.
1. Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Vinkel.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den
ønskede Vinkel.
Valg af billedindstillinger
hzZy
Denne funktion giver dig mulighed for at tilpasse
videokvaliteten, når du har tilsluttet et tv via HDMI.
1. Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Billedindstilling, og tryk derefter på knappen
ENTER.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den
ønskede Billedindstilling, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 47
Grundlæggende funktioner
hzZx
✎ BEMÆRK
▪ Afhængigt af Blu-ray-disken/DVD’en kan du muligvis
06
Valg af lydsprog
47
2010-03-11 오후 3:54:41
Grundlæggende funktioner
• Dynamisk : Vælg denne indstilling for at
øge skarpheden.
• Normal : Vælg denne indstilling for de fleste
programmer.
• Film : Dette er den bedste indstilling til at se
film.
• Bruger : Brugeren kan justere funktionerne
til skarphed og støjreduktion.
Indstilling af BONUSVIEW
ow
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
h
Du kan også anvende denne
funktion ved at trykke på knappen
BONUSVIEW på fjernbetjeningen.
!
9
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den
ønskede bonusview.
✎ BEMÆRK
▪ Hvis du skifter fra BONUSVIEW-video, ændres
BONUSVIEW-audio:
Billedindstilling
< Skift
Off
0/1 Off
" Vælg
>
SOURCE
SOURCE
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
1
2
DISC
DISC MENU
MENU
MENU
MENU
TITLE
TITLE MENU
MENU
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
3
4
7
[email protected]
[email protected] FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
5
6
79
79
MUTE
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
48
BONUSVIEW
BONUSVIEW
8
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
BONUSVIEW-video eller BONUSVIEW-audio.
Værktøjer
TV
TV
POWER
POWER
0
1. Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
BONUSVIEW-video<
POWER
@
Med funktionen BONUSVIEW kan du se ekstra
indhold (som f.eks. kommentarer) i et lille
skærmbillede, mens filmen afspilles.
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis disken er
udstyret med funktionen bonusview.
BONUSVIEW-audio automatisk i henhold til
BONUSVIEW-video.
Lytte til musik
Knapperne SØG
VOL : Hurtig afsp.
CH
(Kun lyd-CD (CD-DA))
PAUSE-knap : Sætter afspilningen på pause.
AK59-00104R
AK59-00104R
AFSPIL-knap : Afspiller det aktuelt valgte spor.
▲▼ -knapper : Vælger et spor på musiklisten eller
afspilninglisten.
GUL knap (C) : Vælger eller fravælger et spor på
musiklisten.
REPEAT-knap : Vælger afspilningstilstanden i
afspilningslisten.
ENTER-knap : Afspiller og holder pause i det valgte
spor.
◄► -knapper : Hop til næste afspilning.
(undtagen lyd-cd (CD-DA))
STOP-knap : Stopper et spor.
SPRING OVER-knap : Flytter til næste side i
musiklisten eller til næste nummer i afspilningslisten
under afspilning .
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 48
2010-03-11 오후 3:54:42
TALKNAPPER : Under afspilning fra
afspilningslisten kan du trykke på det ønskede
spornummer. Det valgte spor afspilles.
@
Afspilning af en lyd-CD (CD-DA)/
MP3
1. Indsæt en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-disk i
diskbakken.
• For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første
spor automatisk.
• For en MP3-disk skal du trykke på
knapperne ◄► for at vælge Musik og
derefter trykke på knappen ENTER.
Skærmelementer for lyd-CD (CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Afspilningsliste
05:57
TRACK 002
+
04:07
TRACK 004
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
" Pause
5
6
Viser den aktuelle afspilningsstatus.
7
Viser status for gentaget afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det spor,
du vil afspille, og tryk derefter på knappen
ENTER.
Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3
1. Tryk på knappen REPEAT under
afspilning af afspilningslisten.
2. Vælg den ønskede afspilningstilstand
ved at trykke flere gange på knappen
REPEAT.
Fra
Lyd-CD
(CD-DA)/MP3
(
)Spor
(
)En
Lyd-CD
(CD-DA)
(
)Alle
Lyd-CD
(CD-DA)/MP3
) Bland
Lyd-CD
(CD-DA)/MP3
(
MP3
04:27
TRACK 003
7
6
1/6
Viser den aktuelle spilletid/samlet spilletid.
03:35
Værktøjer ' Tilbage
4
1
Viser musikinformationer.
2
Viser afspilningslisten.
3
Viser det aktuelle spor/samlet antal spor.
4
Viser tilgængelige knapper.
Numrene på en disk
afspilles i den rækkefølge,
de blev optaget i på
disken.
Det aktuelle spor
gentages.
Det aktuelle spor gentages.
Alle spor gentages.
Muligheden Tilfældig
afspiller numrene
på en disk i tilfældig
rækkefølge.
Afspilningsliste
1. Indsæt en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-disk i
diskbakken.
• For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første
spor automatisk.
• For en MP3-disk skal du trykke på
knapperne ◄► for at vælge Musik og
derefter trykke på knappen ENTER.
2. Tryk på knappen STOP (
) eller RETURN
for at gå til musiklisten.
Skærmbilledet Musikliste vises.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 49
Grundlæggende funktioner
!
5
06
SPRING OVER-knap : Flytter til forrige
side i musiklisten eller til forrige nummer i
afspilningslisten under afspilning.
Hvis du trykker på denne knap efter tre sekunders
afspilning i afspilningslisten, afspilles det aktuelle
nummer igen fra start. Men hvis du trykker på
denne knap inden for tre sekunder efter start af
afspilningen i afspilningslisten, afspilles det forrige
nummer.
49
2010-03-11 오후 3:54:44
Grundlæggende funktioner
3. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at flytte til det
ønskede spor, og tryk derefter på den GULE
knap (C) for at kontrollere de ønskede spor.
Gentag denne procedure for at vælge flere spor.
Musik
3 filer valgt 1/2 Side
TRACK 003
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 006
TRACK 005
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
00:03:45
00:03:53
CDDA
c Vælg
() Gå til s
' Tilbage
4. Hvis der er et uønsket spor på
afspilningslisten: Tryk på den GULE knap (C)
igen. Det valgte spor slettes.
5. Tryk på knappen ENTER for at afspille de
valgte spor.
Valgt spor afspilles automatisk.
TRACK 001
TRACK 001
Afspilningsliste
1/3
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
+
04:07
00:08 / 05:57
" Pause
Afspilning af en JPEG-disk
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Billeder,
og tryk derefter på knappen ENTER.
00:03:41
00:04:07
G
1. Indsæt en JPEG-disk i diskbakken.
00:04:27
00:05:57
Afspilning af et billede
3. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den
mappe, du vil afspille, og tryk derefter på
knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
det billede, du vil afspille, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Diasshowet starter automatisk.
✎ BEMÆRK
▪ Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafik i
fuldskærmstilstand.
Brug af knappen TOOLS
Under afspilning af et diasshow kan
du anvende forskellige funktioner ved
at trykke på knappen TOOLS.
Stop slideshow
Værktøjer ' Tilbage
Værktøjer
Diasshowhastighed
Baggrundsmusik
: Normal
Zoom
6. Tryk på knappen STOP (
for at flytte til musiklisten.
) eller RETURN
7. Tryk på knappen ENTER for at gå til
afspilningslisten.
✎ BEMÆRK
▪ Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 spor
på en lyd-CD (CD-DA).
50
Roter
Information
>Flyt "Enter 'Retur
• Stop slideshow : Vælg dette, hvis du vil stoppe
diasshowet.
• Diasshowhastighed : Vælg dette, hvis du vil
justere diasshowets hastighed.
• Baggrundsmusik : Vælg dette, hvis du vil lytte til
musik, mens du ser billeder.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 50
2010-03-11 오후 3:54:46
6. Tryk på knapperne ◄► for at vælge de ønskede
videoer, den ønskede musik eller de ønskede
billeder, og tryk derefter på knappen ENTER.
4-1. Tryk på den BLÅ knap (D).
skal både musik- og MP3-filer være i samme
mappe. Men lydkvaliteten kan blive påvirket af
MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og
kodningsmetoden.
Aktiver tjenesten [email protected] for
at bruge forskellige internettjenester.
USB
Afspilning af en USB-lagringsenhed
Du kan anvende USB-tilslutningen til at afspille
multimediefiler (MP3, JPEG, DivX mv.) downloadet
fra USB-lagringsenheden.
1. Flyt til hjemmemenuen.
2. I Stop-tilstand: Slut USB-lagringsenheden
til USB-porten på produktets frontpanel.
Meddelelsen “Vil du ændre enheden?” vises.
3. Tryk på knappen ◄ ► for at vælge Ja, og
tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på den RØDE knap (A).
USB
7. For afspilning af video-, musik eller billedfiler:
Se side 48~51.
✎ BEMÆRK
▪ Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert (ved
▪
USB a Skift enhed
c Sikker fjr. USB d Vis enheder " Enter
" Enter
6-1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge de
ønskede videoer, den ønskede musik eller
de ønskede billeder, og tryk derefter på
knappen ENTER.
CD
USB
d Hjem
5-1. Tryk på knapperne ◄► for at vælge USB,
og tryk derefter på knappen ENTER.
You Tube
internet radio
Aktiver tjenesten [email protected]
for
at bruge forskellige internettjenester.
▪
at anvende funktionen “Sikker fjernelse af USB”)
for at forhindre en mulig beskadigelse af USBhukommelsen. Tryk på knappen MENU for at flytte
til hjemmemenuen, vælg den GULE knap (C), og tryk
på knappen ENTER.
Når lyd-CD- (CD-DA), MP3- og JPEG-filer er i
Stop-tilstand, kan du ikke se den fulde skærm
ved at trykke på knappen FULL SCREEN på
fjernbetjeningen.
Hvis du isætter disken ved afspilning af USBlagringsenheden, skifter enhedens tilstand
automatisk til “DVD eller CD”.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 51
Grundlæggende funktioner
✎ BEMÆRK
▪ For at aktivere funktionen Baggrundsmusik
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge USB, og
tryk derefter på knappen ENTER.
06
• Zoom : Vælg dette, hvis du vil forstørre det
aktuelle billede. (Forstørres op til fire gange)
• Roter : Vælg dette, hvis du vil rotere billedet.
(Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
• Information : Viser billedinformationer, inkl.
navn, størrelse mv.
51
2010-03-11 오후 3:54:48
Netværkstjenester
Du kan glæde dig over forskellige netværkstjenester,
som f.eks. [email protected] eller BD-LIVE, ved at slutte
produktet til netværkssystemet.
Se følgende instruktioner, inden du bruger
nogen netværkstjeneste.
1. Slut produktet til netværket. (Se side 27~28)
2. Konfigurer netværksindstillingerne.
(Se side 37~41)
4. Når du har accepteret serviceaftalen, starter
[email protected] med at opdatere.
Det tager flere minutter.
Når opdateringen er udført, vises
menuskærmen for [email protected]
Hurtigt overblik over [email protected]
1
2
Anbefalet
Brug af [email protected]
Slut dette afspiller til netværket for at downloade
forskellige betalbare eller gratis programmer.
[email protected] leverer praktisk(e) og underholdende
indhold og tjenester direkte fra internettet til
din afspiller, som f.eks. nyheder, vejrudsigter,
børsoplysninger, spil, fil og musik.
Du kan også anvende denne funktion
ved at trykke på knappen [email protected]
på fjernbetjeningen.
Sådan kommer du i gang med
[email protected]
1. Flyt til hjemmemenuen.
Mine programmer
6
1
2
3
You Tube
Aktiver tjenesten [email protected] for
internet radio
at bruge forskellige internettjenester.
4
Ingen disk a Skift enhed
d Vis enheder
3
" Enter
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge
[email protected], og tryk derefter på knappen
ENTER.
5
6
efter navn 1/3
Samsung Apps Indstill.
a Login b Mark as Favorite d Sorter efter ' Retur
5
4
Kommerciel : Viser [email protected] Guide,
produktintroduktion og introduktion af nye
programmer.
Anbefalet : Viser anbefalet indhold administreret af
Samsung.
Mine programmer : Viser dit personlige galleri,
som du kan tilføje til eller slette fra.
Hjælp til navigation : Viser tilgængelige knapper på
fjernbetjeningen.
• RØD(A) : Til at logge på [email protected]
• GRØN(B) : Til at markere programmet som en
favorit.
• BLÅ(D) : Til at sortere programmer.
• Retur : Til at vende tilbage til forrige menu.
Indstill. : Du kan indstille systemet og oprette konti
mv.
Samsung Apps : Du kan downloade forskellige
betalbare eller gratis programtjenester.
3. På startbilledet for [email protected] kan
du se et skærmbillede med en tjenesteaftale.
Du skal acceptere tjenestevilkårene og
-betingelserne, inden du kan anvende
[email protected] TV-tjenesten.
52
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 52
2010-03-11 오후 3:54:50
1
4
7
2
9
tuv
0
a
6
jkl
8
pqrs
Indgangsti...
3
abc
5
ghi
A
1
Slet
def
mno
13. Tryk på knappen ENTER.
14. Kortet og adressen vises på skærmen.
✎ BEMÆRK
▪ Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar
▪
wxyz

Som eksempel vises her, hvordan du søger en
adresse i Google Maps:
1. Tryk på knappen ENTER på fjernbetjeningen
på Google Maps-ikonet på [email protected]
2. Tryk på den GRØN knap (B) for at anvende
søgefunktionen.
3. Tryk på knapperne ◄► for at flytte til vinduet
"Søgning eller adresse".
4. Tryk på knappen ENTER for at anvende
funktionen Søgning eller adresse.
5. Forestil dig f.eks., at du vil indtaste ‘105
Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
6. Tryk to gange på knappen SUBTITLE
på fjernbetjeningen for at ændre
indtastningstilstanden fra små bogstaver til tal.
7. Tryk på ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Tryk på den GULE knap (C) på
fjernbetjeningen for at indsætte et mellemrum.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
for nogen afbrydelse af [email protected], der,
uanset årsag, skyldes tjenesteleverandøren.
Netværkstjenester
Vha. din fjernbetjening kan du anvende
skærmtastaturet i mange [email protected]
til at indtaste tekst.
Trykker du på knappen SUBTITLE på
fjernbetjeningen, mens du bruger skærmtastaturet,
kan du ændre tekstfelter til små bogstaver, store
bogstaver, tal og ikoner.
12. Tryk på knapperne på fjernbetjeningen for at
indtaste resten af ‘Challenger Rd., Ridgefield
Park NJ’.
07
Brug af tastaturet
Med [email protected] skal du downloade og
behandle data via internettet, så du kan glæde dig
over indholdet på tv-skærmen.
Hvis internetforbindelsen er ustabil, kan tjenesten
være forsinket eller afbrudt.
Endvidere afbrydes produktet muligvis automatisk.
Hvis dette sker, så kontroller internetforbindelsen, og
prøv igen.
Programtjenesten leveres muligvis kun på engelsk,
og det tilgængelige indhold kan variere.
Det afhænger af området.
Når du anvender en programtjeneste, kan du ikke
bruge knappen FULL SCREEN på fjernbetjeningen.
For flere informationer om [email protected]
kan du besøge programtjenestens website.
De leverede tjenester kan ændres. Det afhænger af
[email protected]
[email protected] indhold kan variere i forhold
til firmwareversionen.
Betalbart DivX-indhold med kopibeskyttelse kan kun
afspilles med et HDMI-kabel.
Hvis du har sluttet din afspiller til dit tv med
komponent- eller videokabler, kan DivX-videosignalet
ikke udsendes, eller pop-up-meddelelsen “Tilslut
med HDMI-kabel for at afspille denne fil” eller “Kan
ikke afspille aktuel fil.” vises.
9. Tryk tre gange på knappen SUBTITLE
på fjernbetjeningen for at ændre
indtastningstilstanden fra tal til store
bogstaver.
10. Tryk tre gange på knappen ‘2’ på
fjernbetjeningen for at indtaste C.
11. Tryk tre gange på knappen SUBTITLE
på fjernbetjeningen for at ændre
indtastningstilstanden fra store bogstaver
til små bogstaver.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 53
53
2010-03-11 오후 3:54:51
Netværkstjenester
Kontologin
For at få endnu større glæde af programmerne
kan du registrere dig og logge ind på din konto.
For at gøre dette skal du først oprette en konto.
(For instruktioner om at oprette en konto skal du
se [email protected] ID på denne side)
1. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge det
ønskede program, og tryk derefter på den
RØD knap (A).
Login
Password :
a Create
[0~9] Indtast PIN-kode ' cancelar
2. Indtast brugerkonto og adgangskode.
Indstillinger
Opret ID’er og konfigurer [email protected]
på dette skærmbillede.
Indstill.
 Ops. af systemet
 [email protected]
 Servicemanager
 Egenskaber
54
Nulstiller [email protected] til
fabriksindstillingerne.
✎ BEMÆRK
▪ Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke på
knappen STOP (
) på produktets frontpanel i mere
end 5 sekunder, uden at der en disk i enheden.
Brug denne menu til at oprette eller slette en
konto og indtaste eller slette kontoinformationer.
Du kan styre din konto, inkl. indholdsstedets
kontoinformationer.
Denne konto er kun til [email protected]
Opret
Opret en konto, og kæd den til ønskede
tjenesteprogrammer.
✎ BEMÆRK
▪ Kontonavnet skal være på mindst ét og højst otte
▪
tegn.
Du kan registrere op til 10 brugerkontonavne.
Manager
Skift adgangskoden til tjenstelås
Nulstil
Nulstil
[email protected]
admin
User Account :
Ops. af systemet
• Tjenestested : Registrer logininformationer for
tjenestesteder.
• Skift adgangskode :
Skift adgangskode til kontoen.
• Slet : Slet kontoen.
' Retur
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 54
2010-03-11 오후 3:54:51
Lås
Låser programmet. Adgang til et låst program
kræver adgangskode.
• RØD(A) (Login) : Til at logge ind på
internettjenesten.
• GRØN(B) (Miniaturevusnung) : Til at ændre
visningstilstanden.
• BLÅ(D) (Sorter efter) : Til at sortere
programmerne efter Fremhævede, Mest
downloadede, Nyeste eller Navn.
✎ BEMÆRK
▪ De tilgængelige internetindholdstjenester kan blive
Slet
Sletter programmet.
Netværkstjenester
Sletter og låser programmer installeret til [email protected]
TV.
Brug af farveknapperne med Samsung Apps
07
Servicemanager
udvidet eller slettet.
Egenskaber
Viser informationer om [email protected] Brug muligheden
"Kontroller hastigheden på din internetforbindelse" til
at teste din netværksforbindelse.
Samsung Apps
Her er forskellige programmer tilgængelige,
organiseret i forskellige kategorier. Nogle
programmer koster et gebyr for download.
Samsung Apps
Nyheder
 Video
 Sports
 Livsstil
 Spil
 Infomationn
 Andet

Min side
Hjælp
Video
Fremhævede
1/1
Most downloadede
Nyeste
YouTube
TV store Test User002
Navn
Free
a Login b Miniaturevusnung d Sorter efter ' Retur
Min side
Viser programlisten.
Hjælp
Hvis du har spørgsmål vedr. [email protected], så se
først dette afsnit. Hvis ingen af tippene hjælper, så
besøg websitet med hjælp.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 55
55
2010-03-11 오후 3:54:51
Netværkstjenester
BD-LIVE™
Brug af funktionen AllShare
Når produktet er sluttet til netværket, kan
du glæde dig over forskelligt filmrelateret
tjenesteindhold med en BD-LIVE-kompatibel disk.
Med AllShare kan du afspille musik-, video- og
fotofiler på din pc vha. produktet.
Fo at anvende AllShare skal du slutte produktet til
din pc via netværket (Se side 27~28) og installere
SAMSUNG PC Share Manager på pc’en.
1. Kontroller mængden af resterende
hukommelse. Hukommelsesenheden skal
have mindst 1 GB ledig plads for at kunne
rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
3. Vælg et punkt blandt forskelligt BD-LIVEtjenesteindhold, der stilles til rådighed af
diskproducenten.
✎ BEMÆRK
▪ Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold
på kan variere, afhængigt af diskproducenten.
1. Besøg Samsungs website på www.samsung.com.
2. Download SAMSUNG PC Share Manager, og
installer det på din pc.
3. Når installationen er færdig, vises ikonet
SAMSUNG PC Share Manager på dit skrivebord.
Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.
Hurtigt overblik over programmet
SAMSUNG PC Share Manager
Meddelelse om softwareopgradering
Arch. compartir compartir Ayuda
Den här datorn
C: Document and settings Admin
Nombre
Carpeta 1
Carpeta 3
2. Fra menuen Softwareopgradering skal du
indstille Med. om auto opgradering til Til.
(Se side 43) Hvis der findes en ny
softwareversion, viser produktet en pop-upmeddelelse.
8
1
4. Der vises en status-pop-up. Når opdateringen
er færdig, slukkes det automatisk.
2
✎ BEMÆRK
▪ Opdateringen er færdig, når produktet slukkes efter
4
▪
56
genstart. Tryk på knappen POWER for at tænde for
det opdaterede produkt og bruge det.
Sluk aldrig manuelt for produktet under
opdateringsprocessen.
Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for produkters fejlfunktion, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopgradering.
Tamaño
Carpeta 2
1. Tænd for produktet.
5. Tryk på knappen POWER for at tænde
produktet.
Server : PC Share Manager
2345
Med en netværksforbindelse vil produktet med
en pop-up-meddelelse underrette dig om alle nye
softwareversioner.
3. Vælg Ja for at opgradere firmwaren. Den
slukker automatisk inden genstart. (Sluk aldrig
manuelt.)
6
1
3
5
6
Carpeta compartida
Clase
Arch.
Carpeta
Carpeta 1
Ruta completa
C: Document and settin..
Arch.
Arch.
7
Menulinje
Ikonet Del mappe aktiveret : Brug dette, hvis du
vil vælge en mappe på din pc til deling.
Ikonet Del mappe deaktiveret : Brug dette, hvis
du vil deaktivere mappedeling.
Opdater-ikon : Brug dette, hvis du vil opdatere
listen med mapper og filer i Denne computer.
Ikonet Indstil ændret status : Vælg en mappe, der
skal deles, og husk at trykke på denne knap.
Den opdaterede status anvendes på serveren.
Server : Viser navnet på den delende server.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 56
2010-03-11 오후 3:54:52
Denne computer : Viser en liste med mapper og
filer på pc’en.
✎ BEMÆRK
▪ Afhængigt af det eksterne modems eller den
4. Vælg en mappe, der skal deles, i panelet
Denne computer, og klik på Ikonet Del
mappe aktiveret (
). (For at fjerne en delt
mappe: Vælg en mappe, der skal fjernes
fra de delte mapper, og klik på Ikonet Del
mappe deaktiveret (
).)
▪
6. For at aktivere produktet til at finde en pcserver: Klik på Compartir på menulinjen.
Klik på Indstil enhedspolitik, og klik på
Aceptar.
▪
5. For at anvende den opdaterede delingsstatus
på serveren: Klik på Ikonet Indstil ændret
status ( ).
▪
▪
SAMSUNG PC Share Manager
Arch. Compartir Servidor Ayuda
▪
Server : PC Share Manager
Config. norma dispositivo
Den här datorn
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Dispos.
Estado
Folder 1
Nombre
Tamaño
Clase
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
borrar elemento seleccionado
Full Path
Config. estado
C: Document and settin..
Aceptar
File
Folder 3
File
OK
Cancelar
7. Klik på Ikonet Indstil ændret status (
gå til produktets hjemmemenu.
▪
▪
eksterne routers ydelse afspilles HD-video måske
ikke korrekt.
Hvis dit system anvender en firewall, kan produktet
måske ikke finde din pc på tv-skærmen.
AllShare understøtter ikke følgende funktioner.
- Funktionerne Baggrundsmusik og Indstilling for
baggrundsmusik.
- Sortering af filer efter præference i mapperne
Billede, Musik og Film.
- Funktionen Skift gruppe.
- Funktionen Sikker fjernelse.
Netværkstjenester
8
Delt mappe : Viser en liste med delte mapper.
07
7
Sorteringsmetoden kan, afhængigt af
serverfunktionen, være anderledes.
Søge- og spring over-handlinger kan, afhængigt af
serverfunktionen, være anderledes.
Hvis du trykker på knappen STOP (
) under
videoafspilning, gemmes stoppositionen, og
den gemmes kun for den aktuelle slutbruger.
Men stoppositionen gemmes, afhængigt af
serverfunktionen, ikke.
Under afspilning vises afspilningstiden ikke.
For at anvende funktionen AllShare skal dette
produkt og pc’en findes på det samme undernet.
), og
8. Brug knappen RØD(A) eller BLÅ(D) til at vælge
en enhed for at vælge en fil, der skal afspilles.
(For afspilning af video-, musik eller billedfiler:
Se side 48~51.)
You Tube
internet radio
Aktiver tjenesten [email protected]
for
at bruge forskellige internettjenester.
Ingen disk a Skift enhed
d Vis enheder
" Enter
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 57
57
2010-03-11 오후 3:54:54
Appendiks
Fejlfinding
Inden du anmoder om service, bedes du kontrollere følgende.
PROBLEM
LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.
• Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 m.
• Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for
helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt
batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.
• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad.
• Kontrollér Blu-ray-diskens/DVD'ens områdenummer.
Diskmenuen vises ikke.
• Kontroller, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.
• Dette meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap.
• Blu-ray-disken/DVD’ens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).
• Du har bedt om et titel- eller kapitelnummer eller en søgetid, der ikke findes.
Afspilningen afviger fra valgene på menuen
Opsætning.
• Nogle valgte funktioner i menuen Opsætning fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.
• Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray disken/DVD’erne.
• Dette er ikke et problem med produktet.
Ingen lyd.
• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen
Lydindstillinger.
Skærmen en blokeret
• Tryk på knappen STOP (
) (på frontpanelet) i mere end fem sekunder,
når der ikke er ilagt nogen disk. Alle indstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
• Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle brugerdata, der er gemt i
BD-data.
Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en
opløsning, dit tv ikke understøtter (f.eks.
1080p), ser du intet billede på dit tv.
• Tryk på knappen STOP (
) (på frontpanelet) i mere end fem sekunder,
når der ikke er ilagt nogen disk. Alle indstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
• Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle brugerdata, der er gemt i
BD-data.
58
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 58
2010-03-11 오후 3:54:55
LØSNING
08
PROBLEM
• Tryk på knappen STOP (
) (på frontpanelet) i mere end fem sekunder,
når der ikke er ilagt nogen disk. Alle indstillinger, herunder adgangskoden,
vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt.
• Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle brugerdata, der er gemt i
BD-data.
Hvis du oplever andre problemer.
• Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som
indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste
autoriserede Samsung servicecenter.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
Intet HDMI-signal.
• Kontrollér forbindelsen mellem tv’et og HDMI-stikket på produktet.
• Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærmbillede.
• Hvis der er støj (“sne”) på skærmen, betyder det, at tv’et ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funktionen PC Share Manager
Jeg kan se delte mapper i PC Share
Manager, men jeg kan ikke se filerne.
• Da programmet kun viser filer, der svarer til kategorierne Billede, Musik og
Film, vises filer, der ikke svarer til disse kategorier, ikke.
Video afspilles med afbrydelser.
• Kontroller, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er
overbelastet.
• Trådløs forbindelse mellem serveren og produktet er ustabil. Kontroller
forbindelsen.
AllShare-forbindelse mellem tv og pc er
ustabil.
• IP-adresser på samme undernetværk skal være unikke. Ellers kan IPkolission medføre et sådant problem.
• Kontroller, om du har aktiveret en firewall. Hvis ja, så deaktiver firewallfunktionen.
Funktionen AllShare
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 59
Appendiks
Glemt adgangskode
59
2010-03-11 오후 3:54:55
Appendiks
PROBLEM
BD-LIVE
LØSNING
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.
• Kontroller, om netværksforbindelsen er i orden eller ej med menuen
Netværkstest. (Se side 41)
• Kontroller, om USB-hukommelsesenheden er sluttet til produktet eller ej.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne
rumme BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i
BD-datastyring. (Se side 36)
• Kontroller, om menuen BD-LIVE-internetforbindelse er indstillet til Tillad
(alle).
• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller
opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en
fejl.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne
rumme BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i
BD-datastyring. (Se side 36)
✎ BEMÆRK
▪ Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle brugerdata, der er gemt i BD-data.
60
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 60
2010-03-11 오후 3:54:55
1,8 kg
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Dimensioner
Driftsfugtighed
BD (Blu-ray-disk)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Komposit video
Videoudgang
Video/lyd
Komponent video
HDMI
2 kanals
7.1-kanal
Digital lydudgang
Lydudgang
*Frekvensområde
*Signal/støjforhold
*Dynamikområde
*Forvrængning (THD)
Appendiks
Generelt
Vægt
08
Specifikationer
430 (B) X 223 (D) X 43 (H) mm
10 % til 75 %
Læsehastighed : 4.917 m/sek
Læsehastighed : 3.49 ~ 4.06 m/sek.
Spilletid (ca.) (enkelssidet, enkeltlagsdisk) : 135 min.
Læsehastighed : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maks. spilletid : 74 min.
Læsehastighed : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maks. spilletid : 20 min.
1 kanal: 1.0 Vp-p (75Ω belastning)
Blu-ray-/DVD-disk : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75Ω belastning)
PR:0.70 Vp-p (75Ω belastning)
PB:0.70 Vp-p (75Ω belastning)
Blu-ray-disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM multichannel-lyd, bitstream-lyd.
L(1/L), R(2/R)
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W, SBR, SBL
Optisk
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
*: Nominel specifikation
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For strømforsyningen og energiforbrug henvises der til mærkaten, der er påklæbet produktet.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 61
61
2010-03-11 오후 3:54:55
Appendiks
Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet
IKKE ALLE diske er kompatible
• Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne brugervejledning,
herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende typer afspilles: færdige,
kommercielle BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA)-diske, BD-RE/-R-, DVD-RW/-R-diske og
CD-RW/-R-diske.
• Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og/eller er ikke beregnet til afspilning på dette
produkt. Og nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller flere af de
årsager, der er nævnt herunder.
• Samsung garanterer ikke, at dette produkt kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og dette produkt reagerer muligvis ikke
på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle diske. Disse og andre diskkompatibilit
etsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
- Blu-ray er et nyt format under udvikling, og dette produkt kan ikke nødvendigvis håndtere alle
funktionerne ved Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan være tilføjet
til Blu-ray-formatet efter produktionen af dette produkt, og visse funktioner bliver muligvis først
tilgængelige senere.
- ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af dette produkt.
- nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller suppleret.
- visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet under
afspilning.
- visse funktioner kan være valgfrie, yderligere funktioner kan være tilføjet efter produktionen af dette
produkt, eller visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere,
- visse diske med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CDRW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske.
- visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne.
- problemer og fejl under oprettelse af Blu-ray-diske, DVD-software og/eller produktionen af diske.
- dette produkt fungerer også anderledes end et almindelig DVD-produkt eller andet AV-udstyr.
- af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og offentliggøres
af SAMSUNG's kundecenter.
• Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller problemer med produktet, bedes du kontakte et
SAMSUNG kundecenter.
Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til dette produkt.
• For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se afsnittene
Forholdsregler, Før du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden afspilning i denne
vejledning.
Kopibeskyttelse
• Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Bluray-disk-formatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der indført
visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACS-beskyttet indhold. Funktionen af
dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af anskaffelsestidspunktet, da
disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACS efter produktionen af produktet. Herudover
anvendes BD-ROM Mark og BD+ endvidere som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-diskformatet, som indeholder visse begrænsninger, herunder afspilningsbegrænsninger for indhold der er
beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+. For at få flere informationer om AACS, BD-ROM Mark,
BD+ eller dette produkt bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
62
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 62
2010-03-11 오후 3:54:55
08
Appendiks
• Mange Blu-ray/DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din afspiller direkte
til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede
fra kopibeskyttede Blu-ray/DVD-diske.
• Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er omfattet af USA-patenter og andre
intellektuelle rettigheder. Brug af denne copyright-beskyttelsesteknologi skal godkendes af Rovi
Corporation og er kun tiltænkt privat og anden begrænset visning, medmindre andet er godkendt af
Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
• I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning, distribution
eller ændring af tv-programmer, videobånd, Blu-ray-diske, DVD'ER og andet materiale omfattet af civilt
og/eller kriminelt strafansvar.
• For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang : FORBRUGERNE SKAL VÆRE
OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONS-TV ER HELT KOMPATIBLE MED
DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF
BILLEDPROBLEMER MED 525- ELLER 625-PROGRESSIV SCANNING, ANBEFALES DET, AT
BRUGEREN SKIFTER TILSLUTNING TIL ’STANDARDDEFINITION’-UDGANG. HVIS DU HAR
SPØRGSMÅL OM DIT TV’S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES
KUNDESERVICECENTER.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 63
63
2010-03-11 오후 3:54:55
Appendiks
Licens
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Produceret under licens under de amerikanske patentnumre : 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 og andre amerikanske og verdensomspændende patenter, som er tildelt,
og som der er ansøgt om. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD,
DTS-HD Master Audio- og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet
inkluderer software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
• OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivXcertificeret enhed, der kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for flere informationer
og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.
• OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede® enhed skal være registreret for at kunne
afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). For at generere registreringskoden skal du finde
sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med denne kode for at afslutte
registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.
• DivX-certificeret til at afspille DivX-video op til HD 1080p, inkl. premium-indhold.
• Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Dette produkt er omfattet af en eller flere af
følgende amerikanske patenter : 5,060,220 5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099
6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307 6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815
6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649 7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495
7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879 7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187
7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062 7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110
7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729 7,286,454 7,304,938
• Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold.
Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder
end denne produktenhed, og licensen omfatter ikke nogen form for ikke-licenseret produktenhed eller
proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC13818-3, der anvendes eller sælges
sammen med denne produktenhed.
Licensen omfatter udelukkende brug af denne produktenhed til kodning og/eller afkodning af lydfiler
i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Der gives ingen rettigheder under
denne licens til produktegenskaber eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC
11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
• Open Source License Notice
- In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product
menu.
64
Dansk
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 64
2010-03-11 오후 3:54:56
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og
fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt
produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de
garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tlf: 8 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/dk
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt
serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele.
Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer
og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves
tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land
produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne
tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding,
utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller
lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er
forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter
eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact
discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 65
2010-03-11 오후 3:54:56
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Estonia
` CIS
www.samsung.com
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Tadjikistan
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0-800-100-5303
01-8000112112
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
www.samsung.com
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 66
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
New Zealand
Thailand
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
00-800-500-55-500
Australia
Singapore
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
810-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com
815-56 480
www.samsung.com
0-800-05-555
Uzbekistan
800-6225
800-7267
Armenia
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
8-800-77777
8-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-507-7267
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Russia
800-7919267
00-1800-5077267
02-201-24-18
France
Latvia
Georgia
Belgium
Finland
Lithuania
www.samsung.com
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Denmark
www.samsung.com
Switzerland
800-SAMSUNG (726-7864)
Austria
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-03-11 오후 3:54:56
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb
betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
AK68-01941F
01941F-BD-C6600-XEE-DAN.indb 67
2010-03-11 오후 3:54:57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement