Samsung BD-F8900N Betjeningsvejledning

Samsung BD-F8900N Betjeningsvejledning
BD-F8500/F8900
BD-F8500M/F8900M
BD-F8500N/F8900N
BD-F8500A/F8900A
BD-F8509S/F8909S
BD-F6900/F6909S
E-MANUAL
E-MANUAL
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/register
Indhold
Tilslutninger
Tilslutning til et TV
Tilslutning til et lydsystem
8
8
Metode 1 : Tilslutning til en AV-modtager med
HDMI-understøttelse
Metode 2 : Tilslutning til en AV-modtager med
optisk indgang
Tilslutning til en netværksrouter
9
Kablet netværk
10 Trådløst netværk
Indstillinger
Skærm
11 3D-indst.
11 3D Blu-ray-afsp.tilst.
12 Skærmstørrelse
13 TV-bredformat
13 BD Wise (Kun Samsung-produkter)
14 Opløsning
15 Opløsning i forhold til udgangstilstanden
16 DTV Smart Resolution
16 Filmramme (24fps)
17 Skærmstørr. for Smart Hub
17 HDMI-farveformat
18 HDMI dybe farver
18 Progressiv tilstand
Lyd
18 Digitalt output
20 Valg af digital udgang
Udsendelse
25 Automatisk søgning
25 Automatisk søgning
25 Indst. for kabelsøgning
25 Antenne
25 Kanalliste
26 Vejledning
26 Tidsplanstyring
26 Rediger kanal
26 Rediger fav.
26 Kanalindstillinger
26 Land (område)
27 Manuel søgning
27 Overfør kanalliste
27 Slet CAM-operatørprofil
27 Opsætning af satellitsystem
28 Undertekst
28 Primært undertekstsprog
28 Sekundært undertekstsprog
28 Lydsprog
28 Primært lydsprog
28 Sekundært lydsprog
28 Rediger kanalnummer
29 Programvurd.lås
29 Digital tekst
29 Datatjeneste
30 Sprog på tekst-tv
30 Primært tekst-tv-sprog
30 Sekundært tekst-tv-sprog
30 RF Bypass Gain
30 Antennetilslutningstype
31 Fælles interface
22 PCM-nedsampling
Netværk
23 Downmixing-tilstand
32 Netværksindstillinger
22 Dynamisk områdekontrol
23 Tils. DTS Neo:6
23 Lydsynk.
24 Tilsluttet enhed
32 Netværksstatus
33 Kablet Netværk
34 Trådløst Netværk
37 Wi-Fi Direct
39 AllShare-indstillinger
39 Indholdsdeling
39 Del harddisk F
39 Angiv fjernadgang
39 Fjernplanlægger
39 Registrer til AllShare Play
40 Enhedsnavn
40 BD-Live-indstilling
40 BD-Live-internet forbindelse
40 Slet BD-data
40 BD-datastyring
Smarte funktioner
41 Apps-indst.
41 Auto. Ticker
41 Indstil. for Push-meddelelse
41 Kanalbundne apps
41 Egenskaber
41 Låsning af VOD-vurdering
42 Vilkår og beting., fortr.politik
42 Nulstil Smart Hub
System
42 Indstillinger
42 Sprog
42 Enhedsstyring
43 Tastaturindstill.
43 Indstill. for mus
44 Ur
44 Styring af lagringsenhed
44 Formateringsenhed
44 Kontrollér enhed
44 Test af enhedens ydelse
45 Standardoptageenged
45 Aut. sluk. Fra
45 Sikkerhed
45 BD-spærringsniveau
45 DVD-spærringsniveau
45 Skift PIN
46 Generelt
46 Avanceret musikkop.
46 Menugennemsigtig.
46 Anynet+ (HDMI-CEC)
46 DivX® Video på Kommando
Support
47 Fjernadministration
47 e-Manual (problemløsning)
47 Softwareopdatering
48 Opdater nu
48 Auto. Opdatering
50 Håndter satellitkanaler
50 Kontakt Samsung
50 Nulst.
Media Play
Skærmbilledet AllShare Play
51 Adgang til skærmbilledet AllShare Play
51 Afspilning af kommercielle diske
Afspilning af filer på en USB-enhed
52 Metode 1
52 Metode 2
Brug af AllShare-netværksfunktionen
54 Sådan downloades AllShare-softwaren
54 Afspilning af indhold der findes på din
PC eller AllShare-enhed (DMS) gennem
dette produkt (DMP)
55 Afspilning af indhold der findes på din
PC eller AllShare-enhed (DMS) gennem
dette produkt (DMP).
Styring af videoafspilning
55 Knapper på fjernbetjeningen
til videoafspilning
57 Brug af menuen Værktøj
59 Brug af menuerne Vis og Indstill.
59 Brug af menuen Vis
60 Brug af menuen Indstill.
Styring af musikafspilning
60 Knapper på fjernbetjeningen
til musikafspilning
61 Brug af menuerne Vis og Indstill
61 Brug af menuen Vis
61 Brug af menuen Indstill.
62 Gentagelse af numre på en lyd-CD
62 Blanding af numre på en lyd-CD
63 Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD
64 Ripper
Afspilning af billedindhold
65 Brug af Menuen Værktøj
66 Brug af menuerne Vis og Indstill.
66 Brug af menuen Vis
66 Brug af menuen Indstill.
DTV-funktioner
Se TV-Kanaler
67 Brug af kanalmuligheden
67 Brug af knapperne på fjernbetjeningen
68 Brug af knappen Tools
Redigering af kanaler
69 Kanalliste
69 Rediger kanal
70 Brug af knapperne på fjernbetjeningen
Se skærmbilledet Guide
78 Timeshift-funktion
78 Start Timeshift-funktionen med knappen PLAY
78 Start Timeshift-funktionen med knappen PAUSE
78 Timeshift-informationer
79 Knappen til styring af afspilning er aktiveret under
Timeshift-funktionen
79 Sådan stoppes Timeshift
Afspilning af den optagede titel
80 Brug af menuerne Vis, Filtrer og Indstill
80 Brug af menuen Vis
80 Brug af filtreringsmenuen
81 Brug af menuen Indstill.
Redigering af den optagede Titel
82 Opdeling af en sektion i en titel (opdel i to)
82 Opdeling af en sektion i en titel (delvis sletning)
Kopiering
83 Kopiering af videoer, musik eller billeder
71 Brug af muligheden på skærmbilledet Guide
3D-funktioner
71 Indstilling af Tidsplanstyring
Sådan logger du på din Samsung-konto
71 Brug af knapperne på fjernbetjeningen
Brug af tekst-TV
73 Typisk tekst-TV-side
Avancerede funktioner
Optagelse
84 Visning af DTV med 3D-effekt
Før du bruger film og TV-forestillinger elle
apps
Brug af film og TV-serier
Brug af programmer
88 Hurtig oversigt over skærmbilledet Programmer
74 Kontroller tilgængelig lagringsplads
89 Download af programmer
75 Optagelse af den TV-kanal, du ser nu
91 Brug af skærmbilledet Flere apps
74 Bemærkninger vedrørende harddiskkapacitet
90 Start af et program
75 Sådan holdes pause i optagelsen
91 Sortering af programmer
75 Sådan stoppes optagelse
75 Styring af afspilning under optagelse
76 Visning af andre kanaler under optagelse af en TVkanal
76 Samtidig Optagelse
76 Samtidig optagelse af to TV-kanaler
77 Visning af andre TV-kanaler, der ikke optages Fo
77 Sådan stoppes optagelse
77 Samtidig betjening
92 Brug af menuen Indstill.
92 Lås/lås op
93 Rediger Mine apps
94 Opret mappe
95 Flyt til mappe
95 Omdøb mappe
96 Slet
97 Opdater apps
Screen Mirroring
Brug af webbrowseren
99 Gennemsyn med links og markør
100 Hurtig oversigt over kontropanelet
101Brug af tastatur-pop-up'en
102Valgmuligheder på tastatur-pop-up'en
102 Brug af menuen Indstilllinger
Sammenkædning af dine
internetservicekonti med afspilleren
Slet BD-data
105 BD-LIVE™
106 BD-LIVE™
Appendiks
Understøttede formater
107 Understøttelse af videofiler
109 Understøttelse af undertekstfilformater
109 Understøttelse af musikfiler
110 Understøttelse af billedfiler
110 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Fejlfinding
Tilslutning til et TV
Undtagen model F8909S, F6909S, F8509S
For model F8909S, F6909S, F8509S
"" Afhængigt af din model kan bagpanelet være anderledes. For yderligere detaljer skal du se
produktets brugervejledning.
"" Antennekablet på dette produkt udsender kun TV-signaler. Du skal tilslutte HDMI-kablet for at se
output fra dit produkt.
"" Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte den
digitale lydudgang på produktet til lydsystemet for at høre lyd.
"" Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV. Se i brugervejledningen til
dit TV.
"" Når du for første gang slutter produktet til TV'et ved hjælp af HDMI-kablet eller til et nyt TV,
indstilles HDMI-udgangsopløsningen automatisk til den højest mulige, som TV'et understøtter.
"" Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver
indstilles til Fra i menuen.
"" Hvis produktet er tilsluttet TV’et i udgangstilstanden HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du
anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).
"" HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til TV'et. Hvis dit TV ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
"" Tilslut ikke strømkablet, før du har udført alle de andre tilslutninger. Når du ændrer
tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
"" Hvis du opretter forbindelse med 2 RF-kabler fra den samme parabolantenne, kan du se og
optage forskellige kanaler. For model F8909S, F8509S
"" Hvis du opretter forbindelse med ét RF-kabel, kan du ikke se en anden kanal, mens du optager en
kanal. For model F8909S, F8509S
Tilslutning til et lydsystem
Metode 1 : Tilslutning til en AV-modtager
med HDMI-understøttelse
Metode 2 : Tilslutning til en AV-modtager
med optisk indgang
"" Efter at have udført tilslutningerne skal du trykke på indgangsvælgeren på det tilsluttede
lydsystem og på TV'et, indtil videosignalet fra produktet vises på dit TV, og du hører lydsignalet
gennem dit lydsystem.
"" Tilslut ikke strømkablet, før du har udført alle de andre tilslutninger. Når du ændrer
tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Tilslutning til en netværksrouter
Du kan slutte dit produkt til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.
Kablet netværk
"" Internetadgang til Samsungs server med softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt
af hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du
har brug for flere oplysninger.
"" DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
"" For at bruge funktionen AllShare med din PC skal din PC være sluttet til det samme netværk som
dit produkt.
Trådløst netværk
For BD-F8-serien
"" Hvis den trådløse router understøtter DHCP, kan produktet anvende en DHCP- eller en statisk
IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
"" Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
"" Produktet understøtter kun de følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller : WEP(OPEN/
SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES).
"" Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet
til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og
kommunikationen mislykkes muligvis.
"" Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og
krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter
dette produkt ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye certificeringsspecifikationer
for Wi-Fi.
"" Hvis din router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til
netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS
vil automatisk konfigurere SSID- og WPA-nøglen i begge tilstande.
"" Trådløst netværk kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne
(routerydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).
"" For at bruge funktionen AllShare med din PC skal din PC være sluttet til det samme netværk som
dit produkt.
Skærm
Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder, som f.eks. TV-formatforhold, opløsning
osv.
3D-indst.
Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand.
●● Hvis du flytter til startskærmen eller skærmen Programmer i 3D-tilstand, skifter
produktet automatisk til 2D.
3D Blu-ray-afsp.tilst.
Prøv nu
Indstil om du vil afspille 3D-Blu-ray-diske med 3D- eller 2D-billede.
●● Auto : Registrerer automatisk om et tilsluttet TV har 3D-mulighed og afspiller en Blu-ray
3D-disk i 3D eller 2D i overensstemmelse hermed, eller en udelukkende 3D-disk i 3D, hvis
TV’et understøtter 3D. Udelukkende 3D-diske afspilles ikke, hvis dit TV ikke understøtter
3D.
●● 3D → 3D : Afspiller altid udelukkende 3D- og Blu-ray 3D-diske i 3D.
●● 3D → 2D : Afspiller altid Blu-ray 3D-diske i 2D-tilstand. Udelukkende 3D-diske afspilles
ikke.
"" For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under 3D-afspilning trykke på knappen ' én gang
mere. Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret. For at ændre en 3D-indstilling når du
afspiller en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen '. Menuen Blu-ray vises. Tryk på knappen
' igen, og vælg derefter 3D-indst. i menuen Blu-ray.
"" Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på TV'ets skærm vises der muligvis nogle
lodrette sorte streger i venstre side, højre side eller i begge sider.
Skærmstørrelse
Prøv nu
Lader dig indtaste den reelle skærmstørrelse på dit TV, så produktet kan justere billedet i
overensstemmelse med skærmstørrelsen og vise et optimalt 3D-billede. (For 3D-skærme
større end 116 tommer skal du blot vælge 116 som et sikker valg.)
"" Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale
3D-videos opløsning, kan du ikke ændre opløsningen efter dine ønsker.
"" Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker
muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
"" Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
"" Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran TV'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du
f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen. Anbring 3D-videoskærmen i
øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede.
"" Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
"" Logoerne “Blu-ray 3D” og “Blu-ray 3D” er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
TV-bredformat
Prøv nu
Gør det muligt at justere produktets output til skærmstørrelsen på dit TV.
●● 16:9 Original : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 16:9 TV-skærm. Produktet viser
hele indholdet i det oprindelige formatforhold. Indhold, der er formateret i 4:3, vises
med sorte streger til venstre og højre.
●● 16:9 Fuld : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 16:9 TV-skærm. Hele indholdet fylder
hele skærmen. Indhold, der er formateret i 4:3, strækkes.
●● 4:3 Rektangel : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 4:3 TV-skærm. Produktet viser
hele indholdet i det oprindelige formatforhold. Indhold, der er formateret i 16:9, vises
med sorte streger øverst og nederst.
●● 4:3 Pan-Scan : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 4:3 TV-skærm. 16:9 indhold har
de yderste dele i venstre og højre side beskåret.
"" Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige, det afhænger af disktypen.
"" Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig fra TV-skærmens billedformat, kan
billedet muligvis se forvrænget ud.
"" Hvis du vælger 16:9 Original, viser TV'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider).
BD Wise (Kun Samsung-produkter)
Prøv nu
Når du slutter et Samsung-produkt og et Samsung-TV med BD Wise til hinanden via HDMI,
og BD Wise findes både på produktet og TV'et, udsender produktet video ved Blu-ray/DVDdiskens videoopløsning og rammehastighed.
●● Fra : Udgangsopløsningen forbliver fast ved den opløsning, du tidligere har valgt i menuen
Opløsning, uanset diskens opløsning. Se Opløsning nedenfor.
●● Til : Produktet udsender video fra Blu-ray/DVD-diske med dens oprindelige opløsning og
rammehastighed.
"" Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og BD
Wise vises i menuen Opløsning.
"" Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wisefunktionen.
"" For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD Wise-menuen på produktet og på TV'et til Til.
Opløsning
Prøv nu
Indstiller udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet.
Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og
progressiv scanning. Jo flere linjer, desto bedre kvalitet.
●● BD Wise : Indstiller automatisk opløsningen til Blu-ray/DVD-diskens opløsning, hvis
du har tilsluttet produktet via HDMI med et TV med BD Wise-funktionen. (BD Wisemenuelementet vises kun, hvis BD Wise er indstillet til Til. Se BD Wise ovenfor.)
●● Auto : Indstiller automatisk udgangsopløsningen til det tilsluttede TV's maksimale
opløsning.
●● 1080p : Udsender 1080 linjer med progressiv video.
●● 1080i : Udsender 1080 linjer med interlacet video.
●● 720p : Udsender 720 linjer med progressiv video.
●● 576p/480p : Udsender 576/480 linjer med progressiv video.
Opløsning i forhold til udgangstilstanden
●● Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/digitalt indhold/DTV/DVD
Opløsning
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
Blu-ray-disk
E-indhold/digitalt
indhold/DTV
DVD
Opløsning på Blu-ray1080p
576i/480i
disk
Maks. opløsning for TV- Maks. opløsning for TV- Maks. opløsning for TVinput
input
input
1080p
1080p
1080p
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
"" Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og
derefter trykke på og holde knappen ' på toppen af afspilleren inde i mindst 5 sekunder, når du
er på startskærmen. Alle indstillinger gendannes til fabriksstandarden.
"" Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
"" Blu-ray-disken skal mindst have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden
Filmramme (24fps).
DTV Smart Resolution
Prøv nu
Brug denne funktion til automatisk optimeret skærmopløsning til digital udsendelse.
●● Auto : Skærmopløsningen optimeres automatisk til digital udsendelse.
●● Fra : Slukker for DTV Smart Resolution.
"" Når du ændrer TV-kanal, og denne funktion er sat til Auto i henhold til dit TV, kan visningstiden
for næste kanaler være længere end med funktionen indstillet til Fra.
"" DTV Smart Resolution er kun aktiveret, når opløsningsfunktionen er indstillet til Auto.
Filmramme (24fps)
Prøv nu
Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24fps) til Auto, kan du justere produktets HDMIoutput til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret billedkvalitet. Du kan kun nyde
funktionen Filmramme (24fps) på et TV, der understøtter denne billedhastighed. Du kan kun
vælge Filmramme, hvis produktet er i opløsningstilstanden 1080p.
●● Auto : Funktionen Filmramme (24fps) virker.
●● Fra : Funktionen Filmramme (24fps) er slukket.
Skærmstørr. for Smart Hub
Prøv nu
Indstil Smart Hub-skærmen til den optimale størrelse.
"" Hvis den viste e-Manual-side på din TV-skærm er ufuldstændig og delvist skjult, skal du indstille
Skærmstørr. for Smart Hub til Størrelse 1.
HDMI-farveformat
Prøv nu
Indstiller format for farverummet ved HDMI-output, afhængigt af den tilsluttede enhed.
●● Auto : Indstiller automatisk det bedste format, der understøttes af den tilsluttede
visningsenhed.
●● YCbCr(4:4:4) : Anbefales ved tilslutning til en skærm der understøtter YCbCr (4:4:4), fordi
de fleste film er i dette format.
●● RGB(standard) : Anbefales ved tilslutning til en skærm der ikke understøtter YCbCr-
formatet. Vælg dette for output af det normale RGB-farveområde.
●● RGB(forbedret) : Vælg dette for output af et forbedret RGB-farveområde. Anbefales ikke
til generel anvendelse, fordi det forøger kontrasten mellem sort og hvid.
HDMI dybe farver
Prøv nu
Med denne funktion kan du udsende video fra HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe
farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.
●● Auto : Produktet udsender video med dybe farver til et tilsluttet TV, som understøtter
HDMI dybe farver.
●● Fra : Billedet udsendes uden dybe farver.
Progressiv tilstand
Prøv nu
Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD’er.
●● Auto : Vælges for at få produktet til automatisk at vælge den bedste billedkvalitet til den
DVD, du ser.
●● Video : Vælges for at få den bedste billedkvalitet ved koncerter eller TV-show på DVD’er.
Lyd
Digitalt output
Prøv nu
Du indstiller Digitalt output, så det passer til mulighederne i den AV-modtager, du har sluttet
til produktet :
●● PCM : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMI-understøttet AV-modtager.
●● Bitstream (Ubehandlet) : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMI-understøttet AV-
modtager med Dolby TrueHD- og DTS-HD Master Audio-afkodningsfunktioner.
●● Bitstream (DTS genindkodet) : Vælges, hvis du har tilsluttet en AV-modtager ved hjælp af
en indgang til digital optisk lyd, som kan afkode DTS.
●● Bitstream (Dolby D genindkodet) : Vælges, hvis du ikke har en HDMI-understøttet AV-
modtager, men du har en AV-modtager med Dolby Digital-afkodningsfunktioner.
"" Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller en høj støj.
"" Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, TV) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
"" Almindelige DVD’er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.
Valg af digital udgang
Indstillinger
Tilslutning
Bitstream
(ubehandlet)
PCM
HDMIunderstøttet
AVmodtager
Optisk
HDMIunderstøttet
AVmodtager
Optisk
HDMIunderstøttet
AVmodtager
eller optisk
HDMIunderstøttet
AVmodtager
eller optisk
Op til PCM
PCM 2 kan.
7.1 kan.
PCM
PCM 2 kan.
Genindkodet
DTS
Dolby Digital
genindkodet
*
Dolby
Digital
Op til PCM
PCM 2 kan.
7.1 kan.
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Genindkodet
DTS
Dolby Digital
genindkodet
*
Dolby
Digital
Genindkodet
DTS
Dolby Digital
genindkodet
*
Dolby
TrueHD
Op til PCM
PCM 2 kan.
7.1 kan.
Dolby
TrueHD
Dolby
Digital
Genindkodet
DTS
Dolby Digital
genindkodet
*
DTS
Op til PCM
PCM 2 kan.
6.1 kan.
DTS
DTS
Genindkodet
DTS
Dolby Digital
genindkodet
*
DTS-HDlyd i høj
opløsning
Op til PCM
PCM 2 kan.
7.1 kan.
DTS-HDlyd i høj
opløsning
DTS
Genindkodet
DTS
Dolby Digital
genindkodet
*
DTS-HD
Master
Audio
Op til PCM
PCM 2 kan.
7.1 kan.
DTS-HD
Master
Audio
DTS
Genindkodet
DTS
Dolby Digital
genindkodet
*
PCM
Lyd-stream
på DVD
Bitstream
(Dolby D
genindkodet)
PCM
Dolby
Op til PCM
Dolby
PCM 2 kan.
Digital Plus
7.1 kan.
Digital Plus
Lydstream
på Blu-raydisk
Bitstream
(DTS
genindkodet)
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby
Digital
Op til PCM
PCM 2 kan.
5.1 kan.
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Dolby
Digital
DTS
Op til PCM
PCM 2 kan.
6.1 kan.
DTS
DTS
DTS
DTS
Indstillinger
Bitstream
(ubehandlet)
PCM
Bitstream
(Dolby D
genindkodet)
HDMIunderstøttet
AVmodtager
eller optisk
HDMIunderstøttet
AVmodtager
eller optisk
HDMIunderstøttet
AVmodtager
Optisk
Op til PCM
PCM 2 kan.
5.1 kan.
Dolby
Digital
Dolby
Digital
DTS
Genindkodet
genindkodet Dolby Digital
Lydstream
Dolby
Op til PCM
af
PCM 2 kan.
Digital Plus
5.1 kan.
broadcast
Dolby
Digital
Plus**
Dolby
Digital
DTS
Genindkodet
genindkodet Dolby Digital
Tilslutning
Dolby
Digital
Definition til
Blu-ray-disk
HDMIunderstøttet
AVmodtager
Bitstream
(DTS
genindkodet)
Optisk
MPEG1
Layer 2
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
HE-AAC
Op til PCM
PCM 2 kan.
5.1 kan.
Alle
Genindkodet Genindkodet
Genindkodet
DTS
Dolby
Dolby
Dolby
genindkodet***
Digital***
Digital***
Digital***
Afkoder
hovedindholdslyd
Udsender kun
og BONUSVIEWAfkoder
hovedindholdslyd, så din
lyd-stream
hovedindholdslyd og
AV-modtager kan afkode sammen til PCMBONUSVIEW-lyd-stream
lydbit-stream. Du kan
lyd, tilføjer
sammen til PCM-lyd og
ikke høre BONUSVIEWlydeffekter
tilføjer lydeffekter til
lyd eller lydeffekter til
til navigering
navigering.
navigering.
og genkoder
derefter PCM-lyd
til DTS-bitstream.
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream
sammen til PCMlyd, tilføjer
lydeffekter
til navigering
og genkoder
derefter PCM-lyd
til Dolby Digitalbitstream.
* Hvis kilde-streamet er 2 kanaler eller mono, anvendes indstillingen "Dolby D genindkodet"
ikke. Outputtet er LPCM 2 kanals.
** Hvis Lydbeskrivelse er indstillet til Til, ændres lydoutputtet til Dolby Digital, også hvis den
originale udsendelseslyd er Dolby Digital Plus.
*** Hvis Lydbeskrivelse er indstillet til Til og samplingshastigheden er mindre end 48 kHz,
ændres lydoutputtet til PCM, også hvis du har valgt Bitstream.
PCM-nedsampling
Prøv nu
Vælg, om der skal anvendes downsampling eller ej.
●● Fra : Vælg dette, hvis den AV-modtager, der er sluttet til produktet, er 96 KHz-kompatibel.
●● Til : Vælg dette, hvis den AV-modtager, der er sluttet til produktet, ikke er 96 KHz-
kompatibel. 96 kHz-signaler nedkonverteres til 48 kHz.
"" Selv om PCM-nedsampling er indstillet til Fra, udsender visse diske kun nedsamplet lyd via de
optiske digitale udgange.
"" Hvis TV’et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS),
udsender produktet muligvis PCM 2 kan. downmikset lyd, også selv om du har indstillet
det digitale output til Bitstream (ubehandlet/genindkodet DTS/genindkodet Dolby D) i
indstillingsmenuen.
"" Hvis dit TV ikke er kompatibelt med PCM-samplinghastigheder på over 48 kHz, udsender
produktet muligvis 48 kHz nedsamplet PCM-lyd, også selv om du har indstillet PCM-nedsampling
til Fra.
Dynamisk områdekontrol
Prøv nu
Indstil muligheden Dynamisk områdekontrol til Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby
TrueHD.
●● Auto : Dynamisk områdekontrol indstilles automatisk baseret på informationen fra Dolby
TrueHD-lydsporet. Denne indstilling er det samme som "Til" for Dolby Digital og Dolby
Digital Plus.
●● Fra : Du kan nyde den originale lyd uden at komprimere lydens dynamiske område.
●● Til : Det dynamiske område komprimeres passende ved at forstærke lave lydniveauer og
dæmpe ekstremt høje lyde.
Downmixing-tilstand
Prøv nu
Vælg Downmixing-tilstand til stereooutput.
●● Normal stereo : Downmikser multikanalslyd til to stereokanaler. Vælges ved tilslutning til
udstyr, der ikke understøtter virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby Pro Logic.
●● Surround-kompatibel : Downmikser multikanalslyd til surroundkompatibel stereo. Vælges
ved tilslutning til udstyr, der understøtter virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby
Pro Logic.
Tils. DTS Neo:6
Prøv nu
Du kan nyde multikanalslyd via HDMI-output, også ved en 2 kanals lydkilde.
●● Fra : Udsender et 2-kanals lydsignal kun gennem de forreste højttalere.
●● Biograf : Vælges for at afspille 2-kanals filmlyd over flere kanaler.
●● Musik : Vælges for at afspille 2-kanals musik over flere kanaler.
"" Hvis du anvender en HDMI-understøttet AV-modtager, er denne mulighed tilgængelig, hvis du
indstiller Digitalt output til PCM.
Lydsynk.
Prøv nu
Når produktet er tilsluttet et digitalt TV, kan lydsignalet i visse tilfælde muligvis ikke
synkronisere med videosignalet. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden,
så den passer med videoen.
●● Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 250 ms. Juster det til den optimale
indstilling.
"" Den lydforsinkelsestid, du anfører, er muligvis ikke præcis, alt afhængigt af det afspillede indhold.
Tilsluttet enhed
Prøv nu
Vælg en enhed, du har sluttet til dette produkt for at høre lyden foruden lyden i dit TV. Et
digitalt TV-programs relative lydstyrke justeres i overensstemmelse med dit udstyr.
●● AV-modtager : Vælg denne, hvis du bruger en almindelig AV-modtager, et
hjemmebiografsystem eller et TV til at høre lyden.
●● AV-modt. (tilst. Offset) : Vælg dette, hvis din situation er en af de to vist herunder.
––
Hvis du bruger THX-certificeret AV-modtager / hjemmebiografsystem.
––
Hvis "Digitalt output" er indstillet til "Bitstream", og hvis du føler, at Dolby-lyden er
meget højere end MPEG1 Layer2-lyden, når du ser digitale TV-programmer, så vælg
denne, også selvom din AV-modtager ikke er THX-certificeret.
●● Stereoenhed : Vælg denne, hvis du bruger en stereoforstærker eller optageenhed, der
understøtter optisk, digitalt lydinput i PCM-formatet.
"" For brugere, hvis TV er den eneste lydproducerende enhed: 1) Hvis TV’et ikke understøtter
Dolby Digital-bitstreamindgang via HDMI, er ingen specifikke indstillinger nødvendige. 2) Hvis
TV’et understøtter Dolby Digital-bitstreamindgang via HDMI, skal du indstille "Tilsluttet enhed" til
"Stereoenhed".
"" Hvis det digitale tv-program, du ser, er produceret i overensstemmelse med EBU R128, kan den
gennemsnitlige, relative lydstyrke mellem MPEG1 Layer2-lyden, Dolby Digital/Dolby Digital Pluslyden og HE-AAC-lyden dæmpes. Hvis det digitale TV-program ikke overholder EBU R128, kan der
stadig være nogen forskel mellem den relative lydstyrke mellem TV-programmer.
"" Et stort antal AV-modtagere/hjemmebiografsystemer afkoder Dolby Digital/Dolby Digital Plus
med en +4 dB-forskydning sammenlignet med det samme kodningsniveau for PCM-indgang.
Denne produkttype omfatter både THX-certificerede og ikke-THX-certificerede enheder. Hvis
brugeren vælger "AV-modt. (tilst. Offset)", dekodes den gennemsnitlige relative lydforskel mellem
Dolby Digital / Dolby Digital Plus-lyd af et sådant produkt, og MPEG1 Layer2-lyd dekodet af dette
produkt vil være det samme.
Udsendelse
Du kan konfigurere dine TV-kanaler med funktioner som land og automatisk søgning.
Automatisk søgning
Prøv nu
Søger alle kanaler og gemmer dem i produktets hukommelse.
Automatisk søgning
Konfigurerer indstillinger for automatisk søgning for at scanne og gemme kanaler.
Indst. for kabelsøgning
Undtagen model F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S
Konfigurerer søgeindstillinger, som f.eks. frekvens og symbolhastighed for kabelnetværk.
Antenne
Prøv nu Undtagen model F8900A, F8500A
Vælger en relevant antennetype til digitale udsendelser.
Inden produktet kan begynde at gemme de tilgængelige kanaler, skal du angive den
signalkildetype, der er sluttet til dette produkt.
Kanalliste
Prøv nu
Vælg denne for at tjekke de gemte kanaler.
Du kan vise TV-kanalerne på flere måder.
Vejledning
Prøv nu
Angiver programoplysninger for de enkelte kanaler.
Tidsplanstyring
Prøv nu
Den håndterer lister til planlagt visning eller optagelse.
Rediger kanal
Den indeholder redigeringsfunktioner for kanalen.
Rediger fav.
Den gør det muligt at lave og redigere favoritlister med kanaler.
Kanalindstillinger
Land (område)
Prøv nu
Vælg dit land, så TV'et korrekt kan søge efter TV-kanalerne.
"" Adgangskode: Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Frankrig, Italien:
Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er
indstillet til 0000.
"" Menuen Kanalrækkefølge kan vises, når landet er indstillet til Italien.
Manuel søgning
Prøv nu
Søger manuelt efter en kanal og gemmer den i produktet.
Når søgningen er færdig, opdateres kanaler i kanallisten.
Overfør kanalliste
Prøv nu
Denne funktion kan importere eller eksportere kanaloversigten.
Du skal tilslutte en USB-lagringsenhed for at bruge denne funktion.
●● Importer fra USB : Importerer kanallisten fra USB.
●● Eksporter til USB : Eksporterer kanallisten til USB.
"" Hvis du indstiller landet til Holland og antennekilden til kabel, vises denne menu ikke.
Slet CAM-operatørprofil
Undtagen model F8900A, F8500A
Vælg denne menu for at slette CAM-operatørprofilen.
Opsætning af satellitsystem
For model F8909S, F8509S, F6909S
Konfigurerer opsætningen af dit satellitudstyr.
●● Satellitvalg : Vælg én eller flere satellitter til dit produkt.
●● LNB-strøm : Aktivér eller deaktivér LNB-strømforsyningen fra modtageren.
●● LNB-indstillinger : Konfigurerer parametrene af dit satellitudstyr.
●● SatCR/Unicable-indstil. : Konfigurér enkelt kabelinstallation.
"" Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.
●● Positionsindstillinger : Konfigurér indstillingerne for din antenneposition.
●● Nulstil alle indstillinger : Gendan alle indstillinger til standard.
Undertekst
Prøv nu
Konfigurerer indstillingerne for undertekster.
Primært undertekstsprog
Prøv nu
Vælger det primære undertekstsprog.
Sekundært undertekstsprog
Prøv nu
Vælger det sekundære undertekstsprog.
Lydsprog
Vælger typen af lydsprog.
Primært lydsprog
Vælg det primære lydsprog.
Sekundært lydsprog
Vælg det sekundære lydsprog.
Rediger kanalnummer
Brug denne til at ændre kanalnummeret.
"" Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.
Programvurd.lås
Prøv nu
Blokerer visse programmer.
"" Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Frankrig, Italien:
Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er
indstillet til 0000.
Digital tekst
For model BD-F8900M, F8500M
Hvis programmet sendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.
Datatjeneste
Aktiverer eller deaktiverer datatjenestens funktion til autokørsel, der aktiverer datatjenesten
automatisk.
"" Med Datatjeneste kan du bruge oplysninger (tekst, stillbilleder, grafik, dokumenter, software m.v.)
overført via udsendelsesmedier, hvis den kanal, du i øjeblikkeligt får vist, leverer datatjenester.
"" I visse lande vil menuelementet Datatjeneste ikke fremgå af menuen.
"" Nogle datatjenester er kun tilgængelige, når produktet er sluttet til netværket.
"" Under optagelse er datatjenester ikke tilgængelige.
Sprog på tekst-tv
Prøv nu
Indstiller tekst-TV-sproget.
Primært tekst-tv-sprog
Prøv nu
Vælger det primære tekst-TV-sprog.
Sekundært tekst-tv-sprog
Prøv nu
Vælger det sekundære tekst-TV-sprog.
RF Bypass Gain
For model BD-F8900N, F8500N
Vælg denne funktion til at se tv-kanaler, selv om strømmen til produktet er afbrudt.
"" Strømforbruget øges, når du anvender denne funktion.
Antennetilslutningstype
For model F8909S, F8509S
Vælg Single eller Dual, afhængigt af antallet af tilsluttede antennekabler.
Fælles interface
Undtagen model BD-F8900A, F8500A
Viser menuen Fælles interface samt programinformationer.
●● CI-menu : Denne gør det muligt for brugeren at vælge den CAM-leverede menu. Vælger
CI-menu baseret på menuen PC-kort.
●● CAM-videoomformning : Du kan konfigurere indstillingen til automatisk omformning af
video-codec'en fra CAM'et. Indstil den til Fra, hvis du ikke vil bruge den.
"" Du skal anvende et CAM, der understøtter omformning af video-codec'en.
●● Programinfo : Viser informationen om CAM'et (Conditional Access Module), der er sat i CI.
slottet og "CI CAM med CI eller CI+ CARD", der er sat i CAM'et. Du kan installere CAM'et
når som helst, uanset om produktet er tændt eller slukket.
●● CICAM PIN-kodeadministrator : Gem eller slet CI CAM PIN-numre.
1. Køb et CI CAM hos din nærmeste forhandler eller via telefon.
2. Indsæt forsigtigt dit "CI CAM med CI eller CI+ CARD".
3. Isæt CAM'et med "CI CAM" med CI eller CI+ CARD" i den fælles interface-slot i pilens
retning, så det er parallelt med slotten.
4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.
"" Dette produkt fungerer med CI og CI+ CAM. I forbindelse med nogle lokale sendeoperatører er
denne enhed dog ikke fuldstændig kompatibel med alle former for CAM.
"" Hvis det isatte CAM ikke fungerer korrekt, så træk dit CAM CARD ud af produktet, og sæt det i
slotten igen.
"" Hvis der vises en pop-up-meddelelse, så gør følgende. (Dette er ikke en fejl ved produktet. Kontakt
serviceleverandøren for flere oplysninger.)
1. "Forkert smartcard isat." : Smartcard er sat forkert i.
2. " Isatte smartcard understøttes ikke." : Forkert smartcard isat.
3. "Kreditten på dit smartcard er udløbet. Dit smartcard er ikke godkendt til denne
tjeneste." : Kreditten på dit smartcard er udløbet.
4. "Intet smartcard isat." : Smartcard er ikke sat i korrekt.
"" Visse CAM'er på markedet med ældre firmwareversioner er ikke fuldt driftsteknisk kompatible
med denne enhed, der overholder v1.3-specifikationen.
"" Det skyldes et problem med ældre CAM'er - ikke denne CI Plus-kompatible enhed. I dette tilfælde
kan problemet løses ved at anvende en firmwareopgradering på CAM.
"" Kontakt din netværksoperatør eller CAM-operatør for at få opgraderingen.
"" Kontrollér, om CAM-firmwaren er opgraderet for kompatibilitet med CI+ 1.3-versionen.
Netværk
Når du slutter dette produkt til et netværk, kan du anvende netværksbaserede programmer
og funktioner og opgradere produktets software gennem netværksforbindelsen. For at
bruge netværkstjenester skal du slutte produktet til netværket.
Netværksstatus
Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og internettet.
Netværksindstillinger
Undtagen BD-F6-serien
Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk,
før du begynder. Hvis den er dynamisk, og du har et trådløst eller et kablet netværk,
anbefaler vi, at du bruger de automatiske konfigurationsprocedurer, der er beskrevet
herunder.
Hvis du slutter til et kablet netværk: Slut produktet til din router med et LAN-kabel, inden du
starter konfigurationsproceduren. Hvis du slutter til et trådløst netværk: Frakobl alle kablede
netværksforbindelser, inden du starter.
Kablet Netværk
Kablet - Automatisk
1.
2.
3.
4.
5.
På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E.
Vælg Netværk E.
Vælg Netværksindstillinger, og tryk på knappen E.
Vælg Kabel på skærmbilledet Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen E.
Vælg Tilslut, og tryk på knappen E. Produktet detekterer den kablede forbindelse,
kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
Kabel - Manuel
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille
værdierne for netværksindstillingerne manuelt.
Følg trin 1 og 2 i Wired Network (kabelt netværk), og følg disse trin:
1. Vælg Netværksstatus. Afspilleren søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for
tilslutningen.
2. Nederst på skærmen : Vælg IP-indstil., og tryk derefter på knappen E.Skærmen IPindstil. vises.
3. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen E.
4. Vælg Indtast manuelt i feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen E.
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. IP-adresse), og tryk derefter på knappen E. Brug
talknapperne på fjernbetjeningen for at indtaste tal, der gælder for værdien. Du kan
også indtaste tal ved hjælp af knapperne ▲▼. Brug knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen til
at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med
en værdi, skal du trykke på knappen E.
6. Ryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for
den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 5.
7. Gental trin 5 og 6, indtil du har udfyldt alle værdier.
"" Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.
8. Når du er færdig med at indtaste alle værdierne, skal du vælge OK og derefter trykke
på knappen E. Afspilleren kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter
forbindelse til netværket.
Trådløst Netværk
Du kan konfigurere en trådløs netværkforbindelse på fire forskellige måder:
–– Trådløst - automatisk
–– Trådløst - manuelt
–– WPS(PBC)
–– WPS(PIN)
Når du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse, frakobles alle trådløse enheder, der
aktuelt er tilsluttet via afspilleren eller, hvis relevant, afspillerens aktuelle kablede forbindelse.
Trådløs – Automatisk
1.
2.
3.
4.
På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E.
Vælg Netværk, og tryk på knappen E.
Vælg Netværksindstillinger, og tryk på knappen E.
Vælg Trådløst på skærmbilledet Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen E.
Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen E.
6. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller "adgangsudtryk".
Indtast tallene direkte med talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at
vælge et bogstav med pileknapperne, og tryk derefter på knappen E.
"" For at få vist adgangskoden efterhånden som du indtaster den, skal du bruge piltasterne for at
vælge Vis adg.kode i højre side og derefter trykke på knappen E.
7. Når du er færdig : Vælg Udført, og tryk derefter på knappen E. Afspilleren kontrollerer
netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
8. Vælg OK, når godkendelsne er udført, og tryk derefter på knappen E.
"" Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller "pass phrase" på de opsætningsbilleder, du anvendte,
da du indstillede din router eller dit modem.
Trådløs – Manuel
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille
værdierne for netværksindstillingerne manuelt.
1. Følg anvisningerne under Trådløst - automatisk under trin 5.
2. Afspilleren søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen : Vælg IP-indstil., og tryk derefter på knappen E. Skærmen IPindstil. vises.
4. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen E.
5. Vælg Indtast manuelt i feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen E.
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. IP-adresse), og tryk derefter på knappen E. Brug
talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for værdien. Du kan
også indtaste tal ved hjælp af knapperne ▲▼. Brug knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen til
at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med
en værdi, skal du trykke på knappen E.
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for
den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 6.
8. Gental trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle værdier.
"" Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.
9. Når du er færdig : Vælg OK, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet Sikkerhed
vises.
10. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller pass phrase
("adgangsudtryk"). Indtast tallene direkte med talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast
bogstaver ved at vælge et bogstav med knapperne ▲▼◀▶, og tryk derefter på knappen
E.
11. Når du er færdig: Vælg Udført på skærmens højre side, og tryk på knappen E.
Afspilleren kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til
netværket.
12. Vælg OK, når afspilleren har kontrolleret netværket, og tryk derefter på knappen E.
WPS(PBC)
1.
2.
3.
4.
5.
På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E.
Vælg Netværk, og tryk på knappen E.
Vælg Netværksindstillinger, og tryk på knappen E.
Vælg Trådløst på skærmbilledet Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen E.
Tryk på knappen ▲ på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen ▶ for at vælge
WPS(PBC).
6. Tryk på knappen E på fjernbetjeningen. Meddelelsen "Tryk på knappen PBC" vises.
7. Tryk på knappen WPS(PBC) på din router inden for to minutter. Din afspiller henter
automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og slutter til dit netværk.
Skærmbilledet Netværksstatus vises. Afspilleren tilsluttes netværket, efter at
netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.
WPS(PIN)
Før du begynder, skal du åbne routerens indstillingsmenu på din PC og gå til skærmbilledet
med indtastningsfeltet WPS PIN.
1.
2.
3.
4.
På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E.
Vælg Netværk, og tryk på knappen E.
Vælg Netværksindstillinger, og tryk på knappen E.
Vælg Trådløst på skærmen Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen E.
Afspilleren søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen E.
6. Vælg WPS(PIN), og tryk derefter på knappen E. Pop-up'en PIN-kode vises.
7. Indtast PIN-koden i indtastningsfeltet WPS PIN i routerens opsætningsbillede, og gem
skærmbilledet.
"" Kontakt routerens fabrikant for at få en forklaring om, hvordan du får adgang til routerens
opsætningsbillder, eller læs routerens brugervejledning.
"" Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse routers sikkerhedskryptering til AES. WEPsikkerhedskrypteringen understøtter ikke en WPS-tilslutning.
Wi-Fi Direct
Undtagen BD-F6-serien
Med funktionen Wi-Fi Direct kan du slutte Wi-Fi Direct-enheder til produktet og hinanden,
der bruger et peer-to-peer-netværk, uden en trådløs router.
"" Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter muligvis ikke funktionen AllShare, hvis forbindelsen
er oprettet via Wi-Fi Direct. I så tilfælde anbefaler vi at ændre netværksforbindelsesmetoden
mellem enhederne.
"" Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens i Wi-Fi Direct-signalet. Før du tager Wi-Fi Directfunktionen i brug, anbefaler vi kraftigt, at du slukker for Bluetooth-funktionen på alle aktive
mobile enheder.
1.
2.
3.
4.
Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver dens Wi-Fi Direct-funktion.
På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E.
Vælg Netværk, og tryk på knappen E.
Vælg Wi-Fi Direct, og tryk derefter på knappen E. Wi-Fi Direct-enhederne, du kan
tilslutte, vises.
5. Du har tre måder til færdiggørelse af Wi-Fi-forbindelsen:
●●
Gennem Wi-Fi-enheden.
●●
Gennem produktet med PBC.
●●
Gennem produktet med en PIN-kode.
Hver enkelt er omtalt herunder.
Gennem Wi-Fi-enheden
1. Følg på Wi-Fi-enheden dens procedure for tilslutning til en anden Wi-Fi Direct-enhed.
Se brugervejledningen til enheden for instruktioner.
2. Når du har udført proceduren, bør du se en pop-up-meddelelse på din TV-skærm,
der oplyser, at en enhed, der understøtter Wi-Fi Direct, har anmodet om at oprette
forbindelse. Vælg OK, og tryk derefter på knappen E for at acceptere.
3. Pop-up-meddelelsen Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up-meddelelsen Tilsluttet. Når
den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.
Gennem produktet med PBC
1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til dette produkt, og tryk derefter på knappen
E. Pop-up-meddelelsen PBC/PIN vises.
2. Vælg PBC, og tryk på knappen E. Pop-up-meddelelsen PBC vises.
3. Tryk på knappen PBC på Wi-Fi Direct-enheden i løbet af 2 minutter.
4. Pop-up-meddelelsen Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up-meddelelsen Tilsluttet. Når
den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.
Gennem produktet med en PIN-kode
1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til dette produkt, og tryk derefter på knappen
E. Pop-up-meddelelsen PBC/PIN vises.
2. Vælg PIN, og tryk på knappen E. Pop-up-meddelelsen PIN-kode vises.
3. Noter PIN-koden i pop-up-meddelelsen, og indtast den i det relevante felt i den Wi-Fi
Direct-enhed, du vil tilslutte.
4. Pop-up-meddelelsen Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up-meddelelsen Tilsluttet. Når
den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.
"" Den kablede eller trådløse netværksforbindelse bliver frakoblet, når du bruger Wi-Fi Directfunktionen.
"" Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter muligvis ikke funktionen AllShare, hvis forbindelsen
er oprettet via Wi-Fi Direct. I så tilfælde anbefaler vi at ændre netværksforbindelsesmetoden
mellem enhederne.
AllShare-indstillinger
Prøv nu
Administrer dine netværkstilsluttede enheder, og indstil delingsmuligheder for dette
produkts harddisk.
Indholdsdeling
Lad andre enheder på dit netværk, som f.eks. smartphones og tablets, dele indhold med dit
produkt.
Del harddisk
For BD-F8-serien
Indstil, om du vil dele indhold fra dette produkt med andre netværkstilsluttede enheder,
såsom smartphones.
"" Hvis denne menu er indstillet til Til, er funktionen "Aut. sluk. Fra" ikke tilgængelig.
Angiv fjernadgang
Prøv nu
Med fjernadgang kan du tilgå og styre dit produkt fra andre enheder.
Du skal logge ind med dit Samsung-konto-ID for at bruge fjernadgang med Samsungsmartphoneenheder
Fjernplanlægger
Du kan fjernt fra planlægge optagelse. Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter
fjernplanlægningsfunktionaliteten.
Registrer til AllShare Play
Registrer denne enhed til AllShare Play for at dele indhold. Kun mulig med Samsungtelefoner, der understøtter AllShare-funktionaliteten.
Enhedsnavn
Prøv nu
Lader dig indtaste navnet for produktet, som identificerer det på dine netværk.
BD-Live-indstilling
Prøv nu
Indstiller forskellige BD-Live-funktioner. Med BD-Live kan du, hvis der er forbindelse til
internettet, få adgang til ekstra funktioner, der findes på visse Blu-ray-diske.
BD-Live-internet forbindelse
Prøv nu
Du kan tillade komplet, delvist eller helt forbyde en BD-Live-internetforbindelse.
Slet BD-data
Prøv nu For BD-F8-serien
Sletter alle BD-data i lageret.
BD-datastyring
For BD-F6-serien
Administrer downloadede BD-data fra en BD-Live-tjeneste eller Blu-ray-diske.
Enhedsvalg
Skifter placering på den ønskede hukommelse til lagring af BD-data.
Slet BD-data
Sletter alle BD-data i lageret.
Smarte funktioner
Indstiller dine præferencer for brug af apps.
Apps-indst.
Lader dig konfigurere indstillingerne til programmeddelelser, og du får vist grundlæggende
information om dine programmer.
Auto. Ticker
Denne aktiverer automatisk den valgte ticker-tjeneste.
Indstil. for Push-meddelelse
Modtager underretninger fra udvalgte tjenester.
Kanalbundne apps
Aktiverer eller deaktiverer kanalbundne apps.
Er tilgængelig på visse kanaler, der tilbyder yderligere informationer eller tjenester.
Egenskaber
Se grundlæggende info om apps.
Låsning af VOD-vurdering
Du kan låse for adgang til VOD-indhold (Video on Demand) basering på klassificeringen.
"" Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.
Vilkår og beting., fortr.politik
Du skal gennemse og acceptere både vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken
for at kunne udnytte programtjenesterne.
Nulstil Smart Hub
Nulstiller dine Apps-tjeneste- og Samsung-kontoindstillinger, der er gemt i din enhed.
System
Indstillinger
Prøv nu
Indstiller kanalerne og klokkeslættet når du indstiller dette produkt første gang eller efter
nulstilling.
Sprog
Prøv nu
Du kan vælge det sprog, du foretrækker til skærmmenuen, diskmenuen mv.
●● Det valgte sprog vises kun, hvis det er understøttet.
Enhedsstyring
Prøv nu
Indstiller indgangsenheder til brug med dette produkt. Du kan tjekke din enhedsliste og
justere indstillingerne i denne menu.
Tastaturindstill.
Prøv nu
Du kan konfigurere et trådløst USB-tastatur, der er sluttet til produktet.
"" Du kan kun bruge tastaturet, når QWERTY-skærmtastaturet eller -vinduet vises i webbrowseren
og på skærmbilledet Program.
Indstill. for mus
Prøv nu
Du kan konfigurere en trådløs USB-mus, der er sluttet til produktet. Du kan bruge musen i
produktets menu på samme måde, som du bruger en mus på en PC.
"" Du kan kun bruge musen, når et skærmbillede eller vindue vises i webbrowseren og på
skærmbilledet Program.
Sådan bruges en mus med produktets menu:
1. Slut USB-musen til produktet.
2. Klik på den primære knap, du valgte i Indstill. for mus. Den enkle menu vises.
3. Klik på de ønskede menumuligheder.
"" Afhængigt af modellen for USB HID er det ikke sikkert, at tastaturet og musen er kompatible med
dit produkt.
"" Visse taster på HID-tastaturet virker muligvis ikke.
"" Kablede USB-tastaturer understøttes ikke.
"" Visse anvendelser understøttes muligvis ikke.
"" Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer pga. støj, så flyt tastaturet tættere på produktet.
Ur
Prøv nu
Indstillet den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
"" Hvis Planlæg visn. og Planlæg optag. er indstillet med din guide, kanallisten eller menuen Info,
fungerer det på basis af TV-programmets tidsinformationer. Hvis du indstiller urtilstanden
til Manuel og ændrer tiden manuelt, kan funktionerne Planlæg visn. og Planlæg optag. være
begrænsede eller fungere unormalt.
Styring af lagringsenhed
Formateringsenhed
Prøv nu
Prøv nu
Formaterer den valgte enhed. Alt indhold bliver slettet fra denne enhed.
Kontrollér enhed
Prøv nu
Tjek for at se, om der er en fejl på den valgte enhed.
Test af enhedens ydelse
Prøv nu
Tester enhedens optagelsesydelse.
"" Da produktets Timeshift og andre implementerede funktioner kræver, at en vis mængde
harddiskplads er allokeret internt, kan den samlede størrelse, der vises i "Styring af
lagringsenhed" i menuen Indstill. være anderledes end den harddiskkapacitet, der er opgivet i
denne vejledning.
Standardoptageenged
Prøv nu
Skifter den placering, hvor du gemmer optagede filer.
Aut. sluk. Fra
Prøv nu
Sparer strøm ved at slukke automatisk for produktet, når der ikke har været nogen
brugerbetjening i 4 timer.
"" Denne funktion er ikke tilgængelig, når "Del harddisk" er indstillet til Til. For BD-F8-serien
Sikkerhed
Prøv nu
Denne funktion virker sammen med Blu-ray- og DVD-diske, som er blevet tildelt et
aldersniveau eller et tal, der angiver indholdets modenhedsniveau.
Disse tal hjælper dig med at styre de Blu-ray/DVD-diske, som familien må se. Når du går til
denne funktion, vises sikkerhedsskærmbilledet.
Indtast din sikkerheds-PIN-kode.
"" Adgangskode: Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Frankrig, Italien:
Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er
indstillet til 0000.
BD-spærringsniveau
Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske med bestemte aldersniveauer, medmindre der
indtastes en PIN-kode.
DVD-spærringsniveau
Forhindrer afspilning af DVD'er med bestemte talangivelser, med mindre der indtastes en
PIN-kode.
Et højere tal indikerer, at programmet kun er beregnet til voksne personer.
Skift PIN
Skifter den 4-cifrede PIN-kode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
Generelt
Prøv nu
Du kan ændre mulighederne herunder, så de passer til dine ønsker.
Avanceret musikkop.
For BD-F8-serien
Når du kopierer musikfiler, kan oplysningerne automatisk blive opdateret.
Kopieringstiden kan øges.
"" Denne funktion er kun tilgængelig, når produktet er sluttet til netværket.
Menugennemsigtig.
Prøv nu
Indstiller menufeltets gennemsigtighed.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Prøv nu
Anynet+ is er en praktisk funktion, der gør det muligt at kæde betjening til andre Samsungprodukter med funktionen Anynet+. For at anvende denne funktion skal du slutte dette
produkt til et Anynet+ Samsung-TV med et HDMI-kabel.
DivX® Video på Kommando
Prøv nu
Se DivX® VOD-registreringskoderne for at købe og afspille af DivX® VOD-indhold.
Support
Fjernadministration
Prøv nu
Med Fjernadministration kan vores callcenter tilgå dit Samsung-produkt på afstand for at
løse et problem. For at anvende dette program skal du acceptere vilkårene i serviceaftalen.
e-Manual (problemløsning)
Se e-manualen, der er lagret på enheden, for tip til fejlfinding.
Softwareopdatering
Prøv nu
Med menuen Softwareopdatering kan du opgradere produktets software til forbedring af
ydeevnen eller til ekstra tjenester.
1.
2.
3.
4.
På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E.
Vælg Support, og tryk derefter på knappen E.
Vælg Softwareopdatering, og tryk derefter på knappen E.
For at downloade opdateringssoftware og straks opdatere skal du vælge Opdater nu
og derefter trykke på knappen E. Se Opdater nu på denne side for at få yderligere
oplysninger.
5. For at lade produktet downloade opdateringssoftwaren automatisk, når den er
tilgængelig, skal du vælge Auto. Opdatering, og derefter trykke på knappen E.
"" Opgraderingen er fuldført, når produktet slukkes og tændes igen af sig selv.
"" Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for produktets fejlfunktion, der skyldes en
ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopdateringen.
"" Når en systemopgradering er i gang, vises "UPDATE" på frontpanelet.
Opdater nu
Du kan bruge Opdater nu for at opdatere softwaren gennem din netværksforbindelse eller
ved hjælp af en USB-lagerenhed. Netværksinstruktionerne er nedenfor. Instruktionerne til
USB-lagerenheden er på næste side.
1. Vælg Opdater nu, og tryk derefter på E-knappen. Pop-op-vinduet Opdater nu vises.
2. Produktet søger online for den seneste softwareversion.
3. Hvis der ikke finder en opdatering, vises pop-op-vinduet "Ingen nye opdateringer". Tryk
på knappen E for at afslutte.
4. Hvis der findes en ny version, vises pop-op-vinduet for opdateringsanmodning.
5. Vælg OK. Produktet opgraderer softwaren, slukker og tænder derefter igen automatisk.
6. Hvis du ikke vælger OK eller Annuller inden der er gået et minut, lagrer produktet den nye
opgraderingssoftware. Du kan opgradere softwaren senere ved at bruge funktionen
Auto. Opdatering.
7. Hvis du vælger Annuller, annullerer produktet opgraderingen.
"" Når systemopgraderingen er foretaget, skal du kontrollere softwaredetaljerne i afsnittet
Produktoplysninger på skærmen Kontakt Samsung.
"" Afspilleren må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke
fungerer korrekt.
Auto. Opdatering
Du kan indstille funktionen Automatisk opdatering således, at afspilleren downloader ny
opgraderingssoftware, når den er i tilstanden Automatisk opdatering. I standbytilstand er
afspilleren slukket, mens dens internetforbindelse er aktiveret. På denne måde kan afspilleren
opgradere software automatisk, når du ikke bruger afspilleren.
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Auto. Opdatering, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg den ønskede tid. Produktet bliver opdateret automatisk på det tidspunkt, du har
indstillet, eller efter slukning. Hvis den downloader ny opgraderingssoftware, bliver du
spurgt, om du vil installere softwaren, næste gang afspilleren bliver tændt.
"" For at du kan bruge tilstanden Automatisk opdatering, skal afspilleren være tilsluttet internettet.
Via USB
1. Besøg www.samsung.com.
2. Klik på SUPPORT øverst til højre på siden.
3. Indtast produktets modelnummer i søgefeltet. Efterhånden som du indtaster
modelnummeret, viser en rullemenu produkter, der svarer til modelnummeret.
4.
5.
6.
7.
8.
Venstreklik på dit produkts modelnummer i rullelisten.
På siden, der vises, skal du rulle ned til Firmware Manuals & Downloads og klikke.
Klik på Firmware på midten af siden.
Klik på knappen ZIP i kolonnen File (Fil) til højre på siden.
Klik på Send i det første pop-op-vindue, der vises. Klik på OK på det andet pop-opvindue, der vises, for at downloade og gemme firmwarefilen på din pc.
9. Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu være en mappe med samme navn som zipfilen.
10.Kopiér mappen til et USB-flashdrev.
11. Sørg for, at der ikke er nogen disk i produktet, og sæt USB-lagerenheden i produktets
USB-port.
12.Gå til Indstill. > Support > Softwareopdatering i produktets menu.
13.Vælg Opdater nu.
14.Produktet søger efter softwaren på USB-drevet. Når det finder softwaren, vises popop-vinduet med opdateringsanmodningen.
15.Vælg OK. Produktet opgraderer softwaren, slukker og tænder derefter igen automatisk.
"" Der må ikke være sat en disk i afspilleren, når du opgraderer softwaren med USB-stikket.
"" Når systemopgraderingen er foretaget, skal du kontrollere softwaredetaljerne i afsnittet
Produktoplysninger på skærmen Kontakt Samsung.
"" Afspilleren må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke
fungerer korrekt.
"" Softwareopdateringer med USB-stik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.
Håndter satellitkanaler
For modellerne BD-F8909S, F8509S, F6909S
Håndter softwaredownload via en satellitkanal.
Kontakt Samsung
Prøv nu
Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til produktet.
Nulst.
Prøv nu
Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier med undtagelse af indstillingerne for
netværket og Programtjenester. Standard-PIN-koden er 0000.
"" Adgangskode: Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Frankrig, Italien:
Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er
indstillet til 0000.
Dit produkt kan afspille indhold på Blu-ray-/dvd-/cd-diske, USB-enheder og pc'er. For at
afspille indhold fra din pc skal du slutte pc'en og afspilleren til dit netværk og downloade og
installere AllShare-netværkssoftwaren på din pc.
Skærmbilledet AllShare Play
For alle medier er hovedskærmbilledet AllShare Play eller et af dets underskærmbilleder din
primære adgang til åbning og afspilning af indhold, der er gemt på forskellige enheder, enten
tilsluttet direkte eller ved brug af dit netværk.
Adgang til skærmbilledet AllShare Play
For adgang til hovedskærmbilledet i AllShare Play skal du vælge Fotos, videoer og musik på
startskærmen og derefter trykke på knappen E.
Afspilning af kommercielle diske
1. Tryk på knappene for at åbne diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med mærkatsiden opad.
3. Tryk på knappene for at lukke diskbakken. Afspilningen starter automatisk.
"" I tilstanden tv-visning fungerer knappen ∂ som Timeshift snarere end den oprindelige funktion,
afspilning, selvom der er isat en disk.
"" På startskærmen fungerer knappen ∂ som afspilningsknap til multimedieindhold på disken.
Afspilning af filer på en USB-enhed
Der er to metoder, du kan anvende, til at afspille eller vise multimediefiler, der findes på en
USB-enhed, gennem dit produkt.
Metode 1
1. Tænd for produktet.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på afspillerens forside. Pop-up-vinduet Ny enh tilsl.
vises.
"" Hvis pop-up-meddelelsen ikke vises: Gå til metode 2.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge Billeder, Videoer, Musik eller Alt indhold, og tryk
derefter på knappen E. Skærmbilledet AllShare Play vises og viser indholdet på
enheden. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper,
individuelle filer eller begge.
4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◀▶ til at vælge en mappe, og tryk derefter på
knappen E.
5. Vælg en fil til visning eller afspilning, og tryk derefter på knappen E.
6. Tryk på knappen RETURN for at forlade en mappe eller knappen EXIT for at vende
tilbage til tv-visningstilstanden.
Metode 2
1.
2.
3.
4.
5.
Tænd for produktet.
Slut USB-enheden til USB-porten på forsiden af produktet.
Tryk på knappen MENU for at gå til startskærmen.
Vælg Fotos, videoer og musik på startskærmen, og tryk derefter på knappen E.
Vælg de ønskede Billeder, Videoer, Musik eller Alt indhold, og tryk derefter på knappen
E.
6. Brug knapperne ▲▼◀▶ til at vælge den ønskede enhed, og tryk derefter på knappen E.
Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer
eller begge.
7. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◀▶ til at vælge en mappe, og tryk derefter på
knappen E.
8. Brug knapperne ▲▼◀▶ til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på
knappen E.
9. Tryk på knappen RETURN for at forlade en mappe eller knappen EXIT for at vende
tilbage til startskærmen.
"" Hvis du isætter en disk, når du afspiller fra USB-enhed eller -telefon, skifter enhedstilstanden
automatisk til "Disk".
Brug af AllShare-netværksfunktionen
Med AllShare kan du afspille videoer, billeder eller musik, der findes på din PC eller på din
AllShare-kompatible enhed gennem produktet med en trådløs eller kablet netværkstilslutning.
Bemærk, at optaget TV-indhold, der er gemt på den indbyggede harddisk, ikke kan deles med
andre enheder.
"" En Samsung-smartphoneenhed, hvor AllShare-appen er installeret, kan kun tilsluttes inden for
det samme netværk.
"" En Samsung-smartphone eller en PC, hvor AllShare Play-appen er installeret, kan sluttes til Bluray-produktet via et fjernnetværk.
"" For at tilslutte enheder via et fjernnetværk skal du anvende den samme Samsung-konto til at
logge ind både på dette Blu-ray-produkt og på den enhed, der kører AllShare Play-appen.
"" For flere detaljer om at dele indhold med AllShare i netværk med fjernadgang skal du se
vejledningen “Registrer til AllShare Play” for at aktivere denne funktion.
Sådan downloades AllShare-softwaren
AllShare Play gør det nemt at hente og nyde mediefiler fra computere og DLNA-kompatible
enheder. Men AllShare PC skal være installeret på computeren, og mobile enheder skal
understøtte AllShare Play. For flere informationer kan du besøge webstedet AllShare (http://
www.allshareplay.com). Du oplever måske kompatibilitetsproblemer ved forsøg på at afspille
mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.
Afspilning af indhold der findes på din PC
eller AllShare-enhed (DMS) gennem dette
produkt (DMP)
1. Slut produktet, din PC og/eller din AllShare-kompatible enhed til det samme trådløse
eller kablede netværk.
2. Følg anvisningerne i installations/instruktionsvejledningen til AllShare for at indstille
enheder og filer til afspilning eller visning.
3. Vælg Fotos, videoer og musik på afspillerens startskærm, og tryk derefter på knappen
E. Skærmbilledet AllShare Play vises.
4. Vælg den type indhold du vil afspille - Billeder, Videoer, Musik eller Alt indhold - og tryk
derefter på knappen E.
5. På listen over Allshare-tilsluttede enheder, som vises : Vælg din PC eller en anden
Allshare-kompatibel enhed, og tryk derefter på knappen E. Der vises et skærmbillede,
der indeholde de tilgængelige filer
6. Vælg filen, du vil afspille eller vise, og tryk derefter på knappen E.
Afspilning af indhold der findes på din PC
eller AllShare-enhed (DMS) gennem dette
produkt (DMP). For BD-F8 Serien
(Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter AllShare-funktionaliteten.)
1. Slut produktet, din PC og/eller din AllShare-kompatible Samsung-mobiltelefon til det
samme trådløse netværk.
2.
3.
4.
5.
I produktets menu skal du gå til Indstill. > Netværk > AllShare-indstillinger.
Indstil Del harddisk til Til.
Kør AllShare Play-programmet på telefonen eller på din computer.
Vælg produktet som afspilningsenhed, og vælg derefter den fil, du vil vise eller afspille.
Styring af videoafspilning
Du kan styre afspilningen af videoindhold, der findes på en disk, en USB-enhed, en mobilenhed
eller en PC. Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der
er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.
Knapper på fjernbetjeningen til
videoafspilning
Afspilningsknapper
Produktet afspiller ikke lyd under søgning, langsom visning eller trintilstand.
●● Tryk på knappen ∂ for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.
●● ∂-knap : Starter afspilning.
●● '-knap : Stopper afspilning.
●● ∑-knap : Sætter afspilningen på pause.
●● Hurtig afspilning : Tryk under afspilning på knappen † eller … Hver gang du trykker på
knappen † eller …, ændres afspilningshastigheden.
●● Afspilning i slowmotion : Tryk i pausetilstand på knappen …. Hver gang du trykker på
knappen …, ændres afspilningshastigheden.
●● Trinvis afspilning : Tryk i pausetilstand på knappen ∑. Hver gang du trykker på knappen ∑,
vises et nyt billede.
●● Skip kapitel/fil-afspilning : Tryk under afspilning på knappen € eller ‚. Hver gang, du
trykker på knappen € eller ‚, flytter disken til forrige eller næste kapitel eller fil.
Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop-up-menuen og titellisten
●● DISC MENU-knap : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge diskmenuen.
●● TITLE MENU-knap : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge titelmenuen.
–– Hvis din disk har en afspilningsliste, skal du trykke på knappen Vis for at gå til
afspilningslisten.
●● POPUP MENU-knap : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge pop-up-menuen.
Brug af menuen Værktøj
Tryk i pausetilstand på knappen TOOLS.
●● Afspil fra starten : Vælges for at gå tilbage til starten af filmen, og tryk derefter på
knappen E.
●● Filmbemærkning : Filmbemærkning indeholder informationer, som f.eks. instruktør,
besætning, synopsis mv.
"" Filmbemærkning er tilgængelig, hvis disken indeholder informationer om Filmbemærkning og er
sluttet til et netværk.
●● Scenesøgning : Du kan anvende funktionen Scenesøgning under afspilning for at vise eller
starte en film fra en scene efter dit valg.
"" Hvis indeksinformationerne i filen er beskadiget, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du
ikke bruge funktionen Scenesøgning.
"" Hvis du bruger AllShare-indstillinger efter tilslutning til en computer med netværket,
understøttes Scenesøgning muligvis ikke.
●● Titelsøgning : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte
en anden titel.
1. Vælg Titelsøgning, og tryk derefter på knappen E.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge en titel, og tryk derefter på knappen E.
●● Søg kapitler : Vælges for at afspille et ønsket kapitel.
1. Vælg Søg kapitler, og tryk derefter på knappen E.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et kapitel, og tryk derefter på knappen E.
●● Tidslinje til søgning : Vælges for at afspille filmen fra et valgt tidspunkt.
1. Vælg Tidslinje til søgning, og tryk derefter på knappen E.
2. Brug talknapperne, indtast det tidspunkt du vil gå til, og tryk derefter på knappen E.
"" Du kan også bruge knapperne ◀▶ til at springe frem eller tilbage i filmen. Filmen springer et minut
frem eller tilbage, hver gang du trykker på knapperne ◀▶.
●● Gentag-tilstand : Vælges for at gentage en titel, et kapitel eller en bestemt del.
–– Fra : Vælges for at vende tilbage til normal afspilning.
–– Titel : Vælges for at gentage en valgt titel.
–– Kapitel : Vælges for at gentage et valgt kapitel.
–– Gentag A-B : Vælges for at gentage et bestemt afsnit.
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Gentag A-B, og tryk derefter på knappen E.
2. Tryk på knappen E på det sted, hvor gentagelsen skal starte (A). Lad filmen afspille.
3. Tryk på knappen E på det sted, hvor gentagelsen skal slutte (B).
"" Du skal indstille punktet (B) mindst 5 sekunder efter punktet (A).
●● Fuld skærm : Vælges for at indstille størrelsen på videobilledet.
●● Lydsynk. : Vælges for at indstille lydsynkroniseringen.
●● Roter : Vælges for at rotere billedet.
●● Billede : Vælges for at indstille billedtilstanden.
–– Dynamisk : Forøger skarpheden og lysstyrken.
–– Standard : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.
–– Film : Den bedste indstilling til visning af film.
–– Bruger : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.
"" Hvis du bruger funktionen BD Wise, vises denne menu ikke.
●● Lyd : Vælges for at indstille det ønskede lydsprog.
●● Undertekst : Vælges for at indstille det ønskede undertekstsprog.
●● Undertekstindstil. : Vælges for at indstille den ønskede undertekst.
●● Vinkel : Vælges for at vise en scene fra en anden vinkel. Muligheden Vinkel viser det antal
vinkler, der er mulige at se. Når en Blu-ray/DVD-disk indeholder flere vinkler af en
bestemt scene, kan du bruge funktionen Vinkel.
●● BONUSVIEW-video, BONUSVIEW-audio : Vælges for at indstille ønsket Bonusview-
mulighed.
●● Information : Vælges for at vise videofilinformationer.
"" Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Værktøj variere.
"" Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller mere trækker på produktets kapacitet, og de
kan stoppe midt i afspilningen.
Brug af menuerne Vis og Indstill.
Brug af menuen Vis
På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge Vis og derefter trykke på knappen E.
●● Dato : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter dato.
●● Titel : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titel.
●● Mappe : Vises på funktionsskærmen Vis. Sorterer efter mappe.
●● Afsp.liste : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter afspilningsliste.
●● Titelliste : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titelliste.
"" Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.
Brug af menuen Indstill.
På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge Indstill. og trykke på knappen E.
●● Afspil valgte : Med Afspil valgte kan du vælge en specifik fil til afspilning. Det fungerer
grundlæggende på samme måde for alle medier.
●● Send : Vælg Send for at uploade valgte filer til app (Picasa, Facebook mv.) eller enhed.
For at bruge Send skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med
funktionen Log på.
●● Slet : Vælg at slette en fil fra enheden.
Styring af musikafspilning
Du kan styre afspilningen af musikindhold, der findes på en disk, en USB-enhed, en
mobilenhed eller en PC.
Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i
denne vejledning, ikke er tilgængelige.
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
●● TALKNAPPER : Tryk på tallene for et nummer. Det valgte nummer afspilles.
●● €‚-knap : Flytter til næste/forrige spor.
●● '-knap : Stopper et nummer.
●● Hurtig afspilning (kun lyd-CD (CD-DA)) : Tryk under afspilning på knappen † eller …. Hver
gang du trykker på knappen † eller …, ændres afspilningshastigheden.
●● ∑-knap : Hold pause i et nummer.
●● ∂-knap : Afspiller det aktuelt valgte nummer.
Brug af menuerne Vis og Indstill
Brug af menuen Vis
På afspilningsskærmen skal du vælge Vis og trykke på knappen E.
●● Spor : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter spor.
●● Album : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter album.
●● Kunstner : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter kunstner.
●● Genre : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter genre.
●● Mappe : Vises på funktionsskærmen Vis. Sorterer efter mappe.
"" Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.
Brug af menuen Indstill.
På afspilningsskærmen eller en filskærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge Indstill. og
trykke på knappen E.
●● Afspil valgte : Med Afspil valgte kan du vælge specifikke numre til afspilning. Det fungerer
grundlæggende på samme måde for alle medier. Se Gentagelse af spor på en lyd-cd.
●● Send : Vælg at sende den valgte fil til andre enheder.
●● Ripper : Funktionen Ripper konverterer CD-lyd til MP3-formatet og gemmer de
konverterede filer på en USB-enhed eller den mobile enhed, der er sluttet til produktet.
●● Information : Vælges for at se informationer (indhold).
●● Kodning : Vælges for at håndtere indstillingerne for tekstkodning.
●● Slet : Vælges for at slette en fil fra enheden.
"" Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Indstill. være anderledes, eller den vises
ikke.
Gentagelse af numre på en lyd-CD
Du kan indstille produktet til at gentage numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3).
1. Brug på afspilningsskærmen knapperne ▲▼◀▶ til at vælge
i skærmens nederste
venstre hjørne, og tryk derefter på knappen E.
2. Brug ▲▼ til at vælge den ønskede gentagelsestilstand – Fra, En sang eller Alle – og tryk
derefter på knappen E.
Blanding af numre på en lyd-CD
Du kan indstille produktet til at blande numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3) tilfældigt.
1. Brug på afspilningsskærmen knapperne ▲▼◀▶ til at vælge
venstre hjørne, og tryk derefter på knappen E.
i skærmens nederste
2. Brug knapperne ▲▼ til at indstille tilstanden Bland til Til eller Fra, og tryk derefter på
knappen E.
Oprettelse af en afspilningsliste fra en
lyd-CD
1. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge knappen Indstill. og derefter trykke på
knappen E. Menuen Indstill. vises.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge Afspil valgte, og tryk derefter på knappen E. Skærmen
Valgt afspiln. vises.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et spor, og tryk derefter på knappen E. Der vises et
mærke til venstre for nummeret.
4. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
5. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på
knappen E igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
6. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ▲▼ for at vælge Afspil, og derefter
trykke på knappen E. Musikafspilningsskærmen vises igen og viser kun de numre, du
markerede. De valgte numre afspilles automatisk.
"" Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
"" Hvis du har oprettet en afspilningsliste, erstattes Afspil valgte med Rediger afspiln.liste på
menuen Indstill.
"" På skærmen Valgt afspiln. kan du også vælge Vælg Alle, Ryd Alt og Annuller. 1) Brug Vælg alle til
at vælge alle numre. Dette annullerer dine individuelle nummervalg. Når du trykker på knappen
RETURN på fjernbetjeningen eller vælger knappen Afspil og derefter trykker på knappen E,
vises alle numre på musikafspilningsskærmen, og produktet starter med at afspille alle numre
fra nummer 1. 2) Brug Ryd Alt til at fravælge alle numre på én gang. Vælg derefter individuelle
numre, eller brug Vælg Alle til at vælge alle numrene, og tryk derefter på knappen RETURN
på fjernbetjeningen. Hvis du ikke bruger Vælg alle eller vælger individuelle numre, ændres
afspilningslisten ikke. 3) Annuller annullerer alle ændringer, du har foretaget på skærmen til valgt
afspilning. Når du vender tilbage til afspilningsskærmen, er afspilningslisten ikke ændret.
Ripper
1. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet.
2. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge knappen Indstill. og derefter trykke på
knappen E. Menuen Indstill. vises.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge Ripper, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet
Ripper vises.
4. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et spor, og tryk derefter på knappen E. Der vises et
mærke til venstre for nummeret.
5. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
6. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på
knappen E igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
7. Når du er færdig: Vælg knappen Rip med knappen ▲▼, og tryk derefter på knappen E.
Pop-up-meddelelsen Rip vises.
8. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede enhed til lagring af de rippede filer, og tryk
derefter på knappen E.
"" Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i gang.
9. Hvis du vil annullere ripning af et nummer, skal du trykke på knappen E og derefter
vælge Ja. Vælg Nej for at fortsætte ripningen.
10. Når ripningen er udført, vises meddelelsen “Korrekt rippet.”. Tryk på knappen E.
11. Tryk på knappen RETURN eller vælg knappen Annuller, og tryk derefter på knappen E
for at gå tilbage til afspilningsskærmen.
"" Denne funktion er ikke tilgængelig sammen med DTS lyd-CD.
"" Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.
"" Denne funktion koder til .MP3-formatet med 192 kbps.
"" På skærmbilledet Ripper kan du også vælge Vælg alle og Fravælg alle.
"" Brug Vælg alle til at vælge alle numre, og tryk på knappen E. Dette annullerer dine individuelle
nummervalg.
"" Brug Fravælg alle til at fravælge alle numre på én gang.
Afspilning af billedindhold
Du kan afspille billedindhold, der findes på en DVD, en USB-enhed, en mobilenhed eller en PC.
Brug af Menuen Værktøj
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
●● Tidlig. : Vælges for at flytte til forrige billede.
●● Næste : Vælges for at flytte til næste billede.
●● Start diasshow/Stop slideshow : Vælges for at afspille/holde pause i diasshowet.
●● Indstillinger for diasshow : Vælger indstillingerne for diasshow.
–– Hastighed : Vælges for at indstille hastigheden på diasshowet.
–– Effekt : Vælges for at indstille diasshoweffekten.
●● Zoom : Vælges for at forstørre det aktuelle billede. (Forstørrer op til 4 gange)
●● Roter : Vælges for at rotere billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
●● Baggrundsmusik : Vælges for at lytte til musik, mens du viser et diasshow.
●● Indstill. : Vælger billedtilstanden og -informationer.
"" Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Værktøj variere. Det er ikke sikkert, at alle
muligheder vises.
"" For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal billedfilen være i samme lagringsmedie som
musikfilen. Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og
kodningsmetoden.
"" Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i fuldskærmstilstand.
Brug af menuerne Vis og Indstill.
Brug af menuen Vis
På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge Vis og derefter trykke på knappen E.
●● Dato : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter dato.
●● Titel : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titel.
●● Mappe : Vises på funktionsskærmen Vis. Sorterer efter mappe.
"" Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.
Brug af menuen Indstill.
På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge Indstill. og trykke på knappen E.
●● Diasshow : Viser diasshowet med alle filerne i den aktuelle mappe uden at foretage valg.
●● Afspil valgte : Afspil valgte kan du vælge specifikke billeder til visning. Det fungerer
grundlæggende på samme måde for alle medier.
●● Send : Vælg Send for at overføre valgte filer til app (Picasa, Facebook mv.) eller enhed.
For at bruge Send skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med
funktionen Log på.
●● Slet : Vælges for at slette en fil fra enheden.
Se TV-Kanaler
Når tuningen er gennemført, kan du se TV-kanaler.
Brug af kanalmuligheden
Brug af knapperne på fjernbetjeningen
Tryk på knapperne herunder, når du viser en kanal.
●● TALKNAPPER : For at flytte direkte til en TV-kanal: Tryk kanalnummeret for den ønskede
TV-kanal.
●● PROG-knapper : Tryk på denne knap for at skifte TV-kanal.
●● INFO-knap : Tryk på denne knap for at vise detaljerede informationer om valgte kanal.
●● Knappen Kanalliste : Tryk på denne knap for at få vist kanallisten.
Brug af knappen Tools
Tryk på knappen TOOLS, mens du viser en kanal.
●● Billede : Vælg denne for at indstille billedtilstanden.
––
Dynamisk : Vælg denne indstilling for at øge skarpheden.
––
Standard : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.
––
Film : Dette er den bedste indstilling til at se film.
––
Bruger : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.
"" Denne menu kan ikke vises, når du bruger funktionen BD Wise.
●● Lydsprog : Vælges for at indstille det ønskede lydsprog.
●● Dual I II : Vælges for at indstille den ønskede lyd.
●● Lås aktuel kanal : Du kan låse en TV-kanal ved at indstille en PIN-kode.
"" Denne menu kan anvendes, når landet er indstillet til Holland, og antennesignalet er kabel.
●● Antenne : Vælges for at ændre et signal.
●● Rediger fav. : Vælges for at redigere favoritter.
●● Signalinformation : Vælges for at kontrollere signalinformationen.
●● Lydbeskrivelse : Vælg for at føje en verbal beskrivelse til hovedlyden som hjælp til
synshæmmede personer.
●● Undertekst : Vælg for at indstille den ønskede undertekst.
Redigering af kanaler
Kanalliste
1. Tryk på knappen CH LIST på fjernbetjeningen for at vise alle søgte kanaler. Kanallisten
vises.
2. Tryk på knappen ◀ for at sortere kanaler. Du kan ændre listens rækkefølge efter navn
eller nummer.
3. Tryk på knappen ▶ for at vise kanallisten i overensstemmelse med kanaltilstanden.
(Rediger fav., Alle, Tv, Radio, Dato/andre)
4. Vælg den ønskede kanal, og tryk derefter på knappen E. Den valgte kanal vises.
Rediger kanal
Du kan administrere de lagrede kanaler.
1. På startskærmen, Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Udsendelse, og tryk på knappen E.
3. Vælg Rediger kanal, og tryk på knappen E. Skærmbilledet Kanalredigering vises.
Brug af knapperne på fjernbetjeningen
Når skærmbilledet Kanalredigering vises, kan du administrere de lagrede kanaler.
●● a : Vælges for at redigere kanalnummeret.
●● b : Vælg dette for at låse eller oplåse kanalen.
●● { : Vælg denne for at slette lagrede kanaler.
●● } : Vælges for at vælge alle kanaler.
●● Gå til : Vælges for at flytte direkte til en TV-kanal.
●● k : Går til næste eller forrige side.
●● E : Vælger ønsket kanal.
●● T-knap : Viser menuen Værktøj.
Se skærmbilledet Guide
EPG-informationerne (Elektronisk programoversigt) leveres af TV-selskaberne. Ved at bruge
TV-selskabernes kanalplaner kan du på forhånd angive de kanaler, du ønsker at se, så der
automatisk skiftes til den valgte kanal på det angivne tidspunkt. Kanalposterne kan vises som
tomme eller forældede, afhængigt af en kanals status.
Brug af muligheden på skærmbilledet
Guide
Tryk på knappen GUIDE på fjernbetjeningen.
Brug af knapperne på fjernbetjeningen
Når skærmbilledet Guide vises, kan du administrere de lagrede kanaler.
●● a : Vælg denne for hurtigt at søge efter ønsket kanal og tid.
●● b : Vælg denne for at skifte kategori. (Vis alt, TV, Radio)
●● { : Vælg denne for at reservere ønskede TV-programmer. (Planlæg optag., Planlæg visn.)
Indstilling af Tidsplanstyring
Du kan reservere ønskede TV-programmer med denne menu. Kontrollér, at uret er indstillet,
inden du bruger denne funktion.
1.
2.
3.
4.
Vælg Tidsplanstyring på hjemmeskærmen, og tryk derefter på knappen E.
Tryk på knappen E.
Vælg Planlæg visn. eller Planlæg optag., og tryk derefter på knappen E.
Udfyld indtastningselementerne, og tryk derefter på knappen E.
"" I guidevisning vises tidsplanen for Planlæg visn. og Planlæg optag. ikke.
Brug af tekst-TV
Hvis DTV-programmet understøtter tekst-TV-signalet, kan du se tekst-TV.
Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-TV skal kunne vises korrekt. Ellers kan
informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.
1. Tryk på knappen TTX/MIX, mens du ser en TV-kanal.
2. Ved at trykke flere gange på knappen TTX/MIX, kan du ændre eller forlade tekst-TVtilstanden.
●● 8 : Gemmer tekst-TV-siderne.
●● 4 : Viser øverste halvdel af tekst-TV-siden på skærmen i dobbelt størrelse. Tryk igen på
den for at vise nederste halvdel af teksten. Tryk en gang til for normal visning.
●● 9 : Holder visningen af den nuværende side, hvis der er flere sekundære sider, der følger
automatisk. Tryk igen for at fravælge.
●● Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er
de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på de tilsvarende
farveknapper. Tryk på den farve, der svarer til det emne, du vil se. En ny side med
farvekode vises. Emner kan vælges på samme måde. Tryk på den tilsvarende farveknap
for at få vist forrige eller næste side.
●● 1 : Viser den tilgængelige underside.
●● 2 : Viser den næste tekst-TV-side.
●● 3 : Viser den forrige tekst-TV-side.
●● 6 : Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-TV.
●● 0 : Vælger tekst-TV-tilstand (LIST/ FLOF). Hvis du trykker her under LIST-tilstand,
skiftes til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med
knappen 8 (Gem).
●● 5 : Viser skjult tekst (f.eks. svar på konkurrencer). Tryk igen for at få vist den normale
skærm.
●● 7 : Indskrænker tekst-TV-visningen til at overlappe den aktuelle udsendelse.
Typisk tekst-TV-side
Del
Indhold
A
B
C
D
E
F
Valgt sidenummer.
TV-kanalens identitet.
Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
Dato og klokkeslæt.
Tekst.
Statusinformationer. FASTEXT-information.
"" Tekst-TV TTX/MIX-styring er kun tilgængelig, når DTV-programmet understøtter tekst-TVsignalet.
Optagelse
Kontroller tilgængelig lagringsplads
Kontroller standardenheden til optagelse og ledig plads på lagringsenheden til optagelse. (Se
“Styring af lagringsenhed".)
"" Der kræves mindst 100 MB ledig plads til optagelse.
"" Optagelse stopper, hvis lagringsenhedens ledige plads bliver mindre end 50 MB.
Bemærkninger vedrørende
harddiskkapacitet For model i BD-F8-serien
Dette produkt reserverer den interne harddiskkapacitet som beskrevet nedenfor til
funktionsimplementeringer, og den reserverede del anvendes ikke til optagelse. (Timeshift:
22 GB, Funktionelle formål: 5 GB)
Den viste kapacitet på skærmen, som viser den omtrentlig tilgængelige kapacitet til
optagelse, er vist nedenfor og er beregnet i henhold til den leverede status.
Modelnavn
BD-F8900, F8900M, F8900N,
8900A, 8909S
BD-F8500, F8500M, F8500N,
8500A, 8509S
Harddisk,
producentspecifikation
Tilgængelig størrelse
1 TB
889 GB
500 GB
431 GB
"" Visning af harddiskkapacitet: Harddiskproducenten beregner kapaciteten af harddisken under
antagelse af, at 1 KB = 1.000 bytes. Med produktets operativsystem beregner kapaciteten af
harddisken under antagelse af, at 1 KB = 1.024 bytes. Således er den registrerede kapacitet af
produktet omtrent 93 % den værdi, som producenten oplyser. En harddisk på 1 TB (1000 GB)
registreres således som 931,3 GB.
"" Det anbefales kun at anvende optagede eller redigerede med produktet til private formål.
Optagelse af den TV-kanal, du ser nu
1.
2.
3.
4.
Tryk på knappen PROG eller talknapperne for at vælge en TV-kanal, du vil optage.
Tryk på knappen REC.
Tryk på knappen E, hvis du vil justere optagelsens længde.
Vælg den ønskede optagelseslængde, og tryk derefter på knappen E.
Sådan holdes pause i optagelsen
1. Tryk på knappen REC PAUSE for midlertidigt at stoppe en igangværende optagelse.
2. Tryk på knappen REC for at fortsætte optagelsen.
Sådan stoppes optagelse
Tryk på knappen ' for at stoppe en igangværende optagelse.
Styring af afspilning under optagelse
Mens du optager en TV-kanal, kan du søge efter en scene eller gå til starten af optagelsen
ved hjælp af Timeshift-funktionen, uden at det påvirker optagelsen.
1. † …-knapper : Søg efter den ønskede scene. Hver gang du trykker på denne knap,
ændres afspilningshastigheden.
… 1 → … 2 → … 3 →… 4 → … 5
† 1 → † 2 → † 3 →† 4 → † 5
2.
3.
4.
5.
€-knap : Vender tilbage til startpunktet for optagelsen.
‚-knap : Springer til samme scene med direkte TV.
l-knap : Springer 10 sek. tilbage fra nuværende placering.
r-knap : Springer 10 sek. frem fra nuværende placering.
6. ∑-knap : Sætter scenen på pause, mens optagelsen fortsættes.
7. '-knap : Hvis du ser den forrige scene, springer afspilningspunktet til samme scene med
direkte TV. Hvis du ser samme scene med direkte TV, stoppes optagelsen.
Visning af andre kanaler under optagelse af en TVkanal For BD-F8-serien
Mens et TV-program optages, kan du se en anden TV-kanal. Tryk under optagelse på
knappen PROG eller på talknapperne for at ændre den kanal, du vil se.
"" Du kan se en ikke-kodet eller en kodet kanal. når du optager en ikke-kodet TV-kanal. Hvis du
optager en kodet kanal, kan du kun se en ikke-kodet kanal.
"" Optagede filer, som er kortere end 10 sekunder, gemmes ikke.
Samtidig Optagelse
Samtidig optagelse af to TV-kanaler
For BD-F8-serien
1. Mens du optager en TV-kanal, flyt til en anden TV-kanal, du vil optage.
2. Tryk på knappen REC. Optagelsen starter.
"" Optagelse af to betalings-kanaler på samme tid understøttes ikke.
"" Hvis du vil have glæde af samtidig optagelse af to TV-kanaler, skal du forbinde RF-satellitkabler til
ANT1 IN og ANT2 IN. For model F8909S, F8509S
"" Selvom du forbinder to CI(+) CAM til CAM-slotten, kan du ikke se eller optage to
betalingskanaler. For model F8909S, F8509S
Visning af andre TV-kanaler, der ikke
optages For BD-F8-serien
Du kan se en anden kanal, samtidigt med du optager to kanaler.
1. Tryk på knappen CH LIST for at se, hvilke TV-kanaler, du kan vise. Blåfarvede tv-kanaler
i kanallisten er dem, du kan flytte uden at stoppe de optagelser, der allerede er i gang.
1. Tryk på knappen E for at se en af de mulige TV-kanaler. For at se en kanal, der ikke
vises med blåt, skal du stoppe mindst én af de igangværende optagelser.
Sådan stoppes optagelse
For BD-F8-serien
Hvis du ser en TV-kanal, der optages
Tryk på knappen '.
Hvis du ser en TV-kanal, der ikke optages
Tryk på knappen '.
Samtidig betjening
Du kan afspille en disk eller nyde andre funktioner under optagelse. Tryk på knappen
HOME, og vælg derefter Programmer- eller AllShare-funktionen. Du kan dog kun vælge
indstillingsmenuen, hvis du stopper optagelsen.
Timeshift-funktion
Du kan sætte et direkte TV-program på pause eller se TV-programmet fra det tidspunkt,
hvor du startede Timeshift-funktionen.
Start Timeshift-funktionen med knappen PLAY
1. Når du ser en TV-kanal : Tryk på knappen ∂.
2. Timeshift-funktionen starter, og Timeshift-bjælken vises. Levende TV vises i venstre side
af Timeshift-bjælken.
Start Timeshift-funktionen med knappen PAUSE
1. Når du ser en TV-kanal : Tryk på knappen ∑.
2. TV-programmets billede går på pause, og Timeshift-bjælken vises. ∑ (Pause) vises i
venstre side af Timeshift-bjælken.
Timeshift-informationer
Du kan se aktuelle informationer om Timeshift-funktionen.
1. Tryk på knappen E på fjernbetjeningen, mens Timeshift-funktionen er aktiveret.
2. Timeshift-bjælken vises som herunder.
"" Timeshift-indstillingerne opretholdes, selv når du skifter til en anden kanal under Timeshift-
betjening. I dette tilfælde virker Timeshift for tidligere kanal som historikfunktion (Timeshift for
tidligere kanal er stadig tilgængelig).
"" Hvis Timeshift startes med tasten Play eller Pause, opretholdes Timeshift, indtil der trykkes på
knappen Stop. Hvis Timeshift-betjeningen ikke er tilgængelig (f.eks. hvis der skiftes til en anden
applikation, en analog kanal, eller indgangskilden ændres), stopper Timeshift uden varsel og
genoptages automatisk, så snart kilden skiftes til digitalt TV. 1) Historikfunktionen understøtter
kun optagelser, hvor der skiftes mellem kanaler inden for digitale TV-kilder. 2) Hvis der skiftes
til en analog kanal, stopper historik- og Timeshift-funktionen automatisk. 3) Timeshift stopper
automatisk, når den vælges i en anden menu end menuen Hjem (Stopper de Timeshift- og
historikfunktioner, der kørte). 4) Returnering til en digital TV-kanal vil automatisk genoptage
Timeshift, hvis du ikke åbner et andet menuelement fra menuen Start.
"" Der er reserveret 22 GB af den interne harddisk til Timeshift-funktion.
Knappen til styring af afspilning er aktiveret under
Timeshift-funktionen
1. † …-knapper : Søg efter den ønskede scene. Hver gang du trykker på denne knap,
ændres afspilningshastigheden.
… 1 → … 2 → … 3 →… 4 → … 5
† 1 → † 2 → † 3 →† 4 → † 5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
€-knap : Vender tilbage til starten af Timeshift.
‚-knap : Viser samme scene på direkte TV.
l-knap : Springer 10 sek. tilbage fra nuværende placering.
r-knap : Springer 10 sek. frem fra nuværende placering.
∑-knap : Sætter scenen på pause, mens Timeshift-funktionen fortsætter.
'-knap : Hvis du ser den forrige scene, springer afspilningspunktet til samme scene med
direkte TV. Hvis du ser samme scene med direkte TV, stoppes Timeshift-funktionen.
Sådan stoppes Timeshift
1. Hvis Timeshift-bjælken ikke er i pause- eller tidligere-tilstand : Tryk på knappen '.
Meddelelsen "Vil du stoppe timeshift?" vises.
2. Vælg knappen OK, og tryk på knappen E for at stoppe Timeshift.
3. Hvis Timeshift-linjen er i pause- eller tidligere-tilstand, ændres Timeshift-tilstanden til
levende TV, når du første gang trykker på knappen '.
4. Tryk på knappen ' igen, hvorefter den samme meddelelse som ovenfor vises.
5. Vælg Ja, og tryk derefter på knappen E.
Afspilning af den optagede titel
1.
2.
3.
4.
Vælg Fotos, videoer og musik på startskærmen, og tryk derefter på knappen E.
Vælg Optaget TV, og tryk på knappen E. Listen Optaget TV vises.
Vælg den ønskede enhed, og tryk derefter på knappen E.
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk derefter på knappen E. Den valgte titel afspilles.
Brug af menuerne Vis, Filtrer og Indstill
Brug af menuen Vis
På afspilningsskærmen skal du vælge Vis og trykke på knappen E.
●● Titel : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titel.
●● Dato : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter dato.
●● Kanal : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter kanal.
"" Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.
Brug af filtreringsmenuen
På afspilningsskærmen skal du vælge Filter og trykke på knappen E.
●● Alle : Viser alle de optagne tv-lister.
●● Ikke set : Visser tv-listen med usete elementer.
Brug af menuen Indstill.
På afspilningsskærmen eller en filskærm, der indeholder optagne tv-filer, skal du vælge
Indstill. og trykke på knappen E.
●● Afspil valgte : Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se
Gentagelse af spor på en lyd-cd.
●● Lås : Du kan låse listen.
●● Låse op : Du kan låse listen op.
●● Slet : Du kan slette filen fra listen.
●● Delvis sletning : Du kan slette en titel delvist.
●● Opdel : Du kan opdele en titel.
●● Omdøb : Du kan omdøbe en titel.
●● Administrer enhed : Vælg denne menu for at administrere enhed.
"" Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Indstill. være anderledes, eller den vises
ikke.
Redigering af den optagede Titel
Opdeling af en sektion i en titel (opdel i
to)
1.
2.
3.
4.
På skærmbilledet Optaget TV skal du vælge Indstill. og derefter trykke på knappen E.
Vælg Opdel, og tryk derefter på knappen E.
Vælg den titel, du vil redigere.
Gå til opdelingspunktet ved hjælp af knapperne med afspilningsfunktioner, og tryk
derefter på knappen E.
5. Tryk på knappen E for at vælge Opdel.
6. Tryk på knappen E. Titlen opdeles i to dele, og de efterfølgende titler skubbes en plads
ned.
Opdeling af en sektion i en titel (delvis
sletning)
1.
2.
3.
4.
På skærmbilledet Optaget TV skal du vælge Indstill., og derefter trykke på knappen E.
Vælg Delvis sletning, og tryk derefter på knappen E.
Vælg den titel, du vil redigere.
Tryk på knappen E ved startpunktet. Billedet og startpunktets tid vises i vinduet for
sektionens sletningsstartpunkt.
●●
Vælg start- og slutpunkterne for den sektion, du ønsker at slette, ved hjælp af de
relevante afspilningsknapper.
5. Tryk på knappen E ved slutpunktet. Billedet og slutpunktets tid vises i vinduet for
sektionens sletningsslutpunkt.
6. Tryk på knappen E for at vælge Slet.
7. Tryk på knappen E.
"" Længden på den sektion, der skal slettes, skal mindst være 5 sekunder.
Kopiering
Kopiering af videoer, musik eller billeder
●● Kun modeller i F8-serien understøtter kopiering af filer fra harddisken til en anden
lagerenhed og vice versa.
Indhold
HARDDISK/DISK/
AllShare → USB
DISK/USB/AllShare →
HARDDISK
HARDDISK/DISK/USB
→ AllShare
Musik
Billeder
Videoer
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
●● Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(afslut)/ DVD+RW/DVD-RW(afslut)) → harddisk eller
USB
●● PTP USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til USB.
●● Sendesignalet kan optages på en ekstern eller intern harddisk, men kopifunktionen er ikke
understøttet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryk på knappen HOME. Startskærmen vises.
I Stop-tilstand sluttes USB-lagringsenheden til USB-porten på produktets frontpanel.
Vælg den ønskede indholdstype, og tryk derefter på knappen E.
Vælg det ønskede indhold.
Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E.
Vælg Send, og tryk derefter på knappen E. For at annullere en igangværende
kopiering skal du trykke på knappen E.
3D-funktioner
Visning af DTV med 3D-effekt
Du kan opleve 3D-effekt med direkte tv og optagne tv-programmer med 3D-indhold.
1. Mens du ser TV-programmet eller afspiller det optagede TV-program, skal du trykke på
knappen 3D på fjernbetjeningen. 3D-menuen vises.
●● Sidevis : Viser to billeder ved siden af hinanden.
●● Øverst og Nederst : Viser billederne over hinanden.
2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge den ønskede 3D-tilstand, og tryk derefter på
knappen E.
3. Hvis du trykker på knappen 3D en gang mere, mens du ser 3D, skifter billedet til
2D-tilstand.
"" Hvis du skifter TV-kanal, mens du ser DTV i 3D-tilstand i tilstanden Sidevis, skifter billedet
automatisk til 2D-tilstand.
"" Når 3D-effekt i tilstanden Sidevis er aktiveret, kan du ikke justere 3D-tilstanden.
"" Hvis TV-programmet ikke understøtter funktionen Sidevis, Øverst og nederst eller Autodetektion,
vises skærmmenuen til valg af 3D ikke.
Sådan logger du på din Samsungkonto
Før du kan få adgang til film og TV-foresltillinger eller apps, foreslår vi, at du logger på din
Samsung-konto.
Følg disse trin for at logge på din Samsung-konto:
1. Tryk på knappen a, når startskærmen vises. Logon-skærmbilledet vises.
2. Vælg feltet E-mail, og tryk derefter på knappen E. Tastatur-pop-up'en vises.
3. Brug tastaturet til at indtaste din e-mail-adresse. Når du er færdig, skal du trykke på
knappen Udført og derefter trykke på knappen E. Logon-skærmbilledet vises igen.
4. Vælg feltet Adgangskode, og tryk derefter på knappen E. Tastatur-pop-up'en vises.
5. Indtast adgangskoden ved hjælp af tastaturet. Når du er færdig, skal du trykke på
knappen Udført og derefter trykke på knappen E. Logon-skærmbilledet vises igen.
6. For at gøre logon-processen nemmere næste gang vælg da Log mig ind automatisk, og
tryk derefter på knappen E.
7. Vælg Log på, og tryk derefter på knappen E. Afspilleren logger dig på din konto. Din
konto-e-mail vises i nederste venstre side af skærmen.
"" Hvis du valgte Log mig ind automatisk, indtaster afspilleren automatisk din e-mail og din
adgangskode, næste gang du logger på. Alt, hvad du skal gøre, er at vælge Log på.
"" Hvis din e-mail-adresse og adgangskode ikke vises, når Logon-skærmbilledet vises, skal du vælge
knappen med pil ned ved siden af feltet E-mail og derefter trykke på knappen E. En rulleliste med
alle dine registrerede konti vises. Vælg din konto, og tryk derefter på knappen E. Afspilleren
udfylder felterne med e-mail og adgangskoder.
"" Hvis du trykker på knappen a, efter at du har logget på, vises pop-up'en Min konto. I pop-up'en
kan du vælge Logout, Skift kontooplysninger, Kæd tjenestekonti, Fjern konti fra enhed og
Deaktiver konto.
"" For at leje film og købe apps mod betaling skal du have et kreditkort registreret på din konto.
Hvis du ikke har registreret et kort, skal du vælge Skift kontooplysninger. På siden Skift
kontoinformationer Vælg Registrer kort, tryk på knappen E, og følg derefter anvisningerne på
skærmen.
Før du bruger film og TV-forestillinger elle apps
Hvis du ikke har installeret Smart Hub, når du bruger film og TV-forestillinger eller apps
første gang, bliver du af afspilleren bedt om at udføre installationsproceduren for Smart
Hub.
1. Vælg enten Film og tv-serier eller Programmer på startskærmen, og tryk derefter på
knappen E. Hvis du har valgt Programmer, skal du gå til trin 4.
2. Hvis du har valgt Film og tv-serier, vises pop-up'en Smart Hub, og du bliver spurgt, om
du vil installere Smart Hub. Vælg Ja, og tryk derefter på knappen E. Velkomstskærmen
vises.
3. Vælg Start, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet med vilkårene og
betingelserne samt fortrolighedspolitikken for Smart Hub vises.
4. På skærmbilledet med vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken skal du
gennemse og acceptere både vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken
for Smart Hub, før du kan tage denne tjeneste i brug.
5. Rul ned, og klik derefter på knapperne Vis detaljer for at gennemse hele dokumentet.
6. Når du har læst dokumenterne, skal du rulle op til det første indtastningsfelt og trykke
på knappen E for at acceptere vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken.
7. Tryk to gange på knappen ▶ for at gå til skærmen med yderligere bemærkninger om
fortrolighed.
8. Klik på knappen Vis detaljer for at få vist hele meddelelsen.
9. Når du har læst den, skal du rulle op til det øverste indtastningsfelt og trykke på
knappen E.
"" Du behøver ikke at acceptere den ekstra personlige meddelelse, men en eller flere Smart TVegenskaber eller funktioner vil muligvis ikke være tilgængelig, hvis du ikke gør det..
10. Tryk på knappen ▶ to gange. Skærmbilledet Setup Complete (Installation udført) vises.
Tryk på knappen E.
Brug af film og TV-serier
Du kan downloade eller streame film og TV-forestillinger gratis eller mod betaling og få dem
vist på dit TV.
1. På startskærmen : Vælg Film og tv-serier, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg en af de viste eller anbefalede film, og tryk derefter på knappen E. Siden for
den pågældende film vises. Brug knappen ▼ for at gå til bunden af skærmen. Vælg
Favoritter, Fremhævede, Film, TV-shows eller Købt, og tryk derefter på knappen E.
Brug knapperne ▲▼◀▶ på den side, der vises, for at vælge en forestilling eller film, og
tryk derefter på knappen E. På skærmbilledet Film og TV-forestillinger kan du også
vælge Nyheder, Mest populære eller Genrer for at få vist flere tilgængelige forestillinger
eller film. Brug knapperne ▲▼◀▶ på skærmbilledet Genre for at vælge en genre, og
tryk derefter på knappen E. For at foretage et valg på siden, der viser film og TVforestillinger, skal du bruge knapperne ▲▼◀▶ for at foretage et valg og derefter trykke
på knappen E.
3. Vælg Se nu for at se et valg, og tryk derefter på knappen E. En valgskærm vises med
en liste over forskellige steder, hvor du kan leje filmen samt priser.
4. Vælg et sted, og tryk derefter på knappen E. Følg anvisningerne på skærmen for at
starte filmen.
"" Hvis du ikke har logget på din Samsung-konto, vises Logon-skærmbilledet efter trin 3, hvor du
skal logge på.
"" Hvis du ikke har et kreditkort tilknyttet din Samsung-konto, vises skærmbilledet Registrer kort,
efter at du har logget på. Følg anvisningerne på skærmen. Du skal have et kreditkort registreret
på din konto for at leje film og for at købe apps mod betaling.
Brug af programmer
Du kan downloade programmerne fra internettet og få adgang til forskellige gratis eller
betalbare programmer og vise dem på dit TV. For få adgang til visse programmer skal du have
en Samsung-konto.
Hurtig oversigt over skærmbilledet
Programmer
●● Anbefalet : Viser anbefalet indhold administreret af Samsung.
●● Mine Apps : Viser dit personlige programgalleri, der kan ændres på skærmbilledet Flere
apps.
●● Flere apps : Vælg for at tilgå skærmbilledet Flere apps, hvor du kan tilføje, ændre og slette
programmer og se alle downloadede programmer.
●● Viste programmer : Brug knapperne ▲▼◀▶ for at fremhæve det viste program, og og
tryk derefter på knappen E. Information om det viste program vises.
Download af programmer
Du kan downloade betalbare eller gratis programmer gennem Samsung Apps.
1. På skærmbilledet Programmer : Vælg Samsung Apps, og tryk derefter på knappen E.
Skærmbilledet Samsung Apps vises.
2. Hen over toppen af skærmen under Nyheder kan du se en række nye programmer. Brug
knapperne ◀▶ for at rulle til venstre eller højre på listen, og vælg derefter et program.
Tryk på knappen E for at få vist flere informationer om programmet. Hvis programmet
er gratis, skal du vælge Download og derefter trykke på knappen E for at downloade
programmet. Hvis programmet kan købes mod betaling, skal du vælge Køb, trykke på
knappen E og derefter følge anvisningerne på skærmen.
"" For at købe et program skal du være logget på din Samsung-konto og have et kreditkort
registreret på kontoen. Tryk på knappen a på din fjernbetjening for at logge på.
"" Hvis du ikke har registreret et kort, skal du trykke på knappen a igen, efter at du har
logget på og derefter vælge Skift kontooplysninger i den pop-up, der vises. På siden Skift
kontoinformationer Vælg Registrer kort, tryk på knappen E, og følg derefter anvisningerne på
skærmen.
"" Du kan også få adgang til og downloade programmer fra de kategorier, der er angivet i venstre
side af skærmen. Se trin 4 for instruktioner.
3. Efter at programmet er blevet downloadet, skal du vælge Kør og derefter trykke
på knappen E for at køre programmet nu. Tryk på knappen RETURN for at køre
programmet senere. I begge tilfælde vises ikonet for programmet på skærmbilledet
Programmer.
4. For at få vist ekstra programmer skal du bruge knapperne ▲▼◀▶ for at flytte til
kategorilisten i venstre side af skærmen.
5. Brug knapperne ▲▼ for at vælge en kategori. Hver gang du flytter markøren til en
anden kategori, vises et nyt sæt programmer i højre side.
6. Brug knappen ▶ for at flytte til programmerne, og brug knapperne ▲▼◀▶ for at flytte
fra program til program.
7. Marker et program for at få vist flere informationer om det, og tryk derefter på
knappen E.
8. Følg anvisningerne under trin 2 og 3 for at downloade programmet.
Start af et program
1. Vælg Programmer på startskærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Brug knapperne ▲▼◀▶ på skærmbilledet Programmer for at vælge et program, og tryk
derefter på knappen E. Programmet starter.
Brug af skærmbilledet Flere apps
Skærmbilledet Flere apps viser alle de apps, du har downloadet, og du kan:
●● Sortere apperne på Skærmbilledet Flere apps efter Downloaddato, Nyligt åbnet og Titel.
●● Anvend et antal redigeringsmenufunktioner på de programmer, der er angivet under
Mine Apps, herunder opdatering af programmer, flytning af programme til en mappe,
sletning af programmer fra Mine Apps og låsning af programmer.
●● Start programmer.
Sortering af programmer
Følg følgende trin på for at sortere apperne på Skærmbilledet Flere apps:
1. På startskærmen : Vælg Programmer, og tryk derefter på knappen E.
2. Brug på skærmbilledet Apps knapperne ▼ til at flytte til hotspottet Flere apps nederst
på siden, og tryk derefter på knappen E.
3. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Vis øverst på skærmen,
og tryk derefter på knappen E.
4. På rullelisten, er vises : Vælg Downloaddato, Nyligt åbnet eller Titel, og tryk derefter
på knappen E. Apperne på skærmbilledet Flere apps sorteres efter det kriterium, du
valgte.
Brug af menuen Indstill.
Lås/lås op
Med funktionen Lås/Lås op og Sikkerheds-PIN-kode kan du låse programmer, så de ikke kan
startes hverken fra skærmbilledet Apps eller skærmbilledet Flere apps. Standard-PIN-koden
er 0000.
1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Indstill. øverst på
skærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Lås/lås op, og tryk på knappen E.
3. Når låsetjenesten vises, skal du indtaste PIN-koden med talknapperne på din
fjernbetjening.
4. For at låse et program skal du vælge programmet og derefter trykke på knappen E.
Der vises en lås øverst. Gentag for at låse andre programmer.
5. For at låse et låst program op skal du vælge programmet og derefter trykke på knappen
E.
6. For at låse alle programmerne på en gang skal du bruge knapperne ▲▼ for at vælge
knappen Lås alt og derefter trykke på knappen E.
7. For at låse alle låste programmer op på en gang skal du bruge knapperne ▲▼ for at
vælge knappen Lås alt op og derefter trykke på knappen E.
8. Tryk på knappen RETURN to gange for at gå tilbage til skærmbilledet Programmer.
Låste programmer viser en lås i øverste højre side.
Rediger Mine apps
Med Rediger mine programmer kan du tilføje programmer til og slette programmer fra Mine
programmer. Du kan også ændre placeringen af et program i Mine programmer.
Tilføj et program i Mine programmer
1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Indstill. øverst på
skærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Rediger Mine apps, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet Rediger mine
programmer vises.
3. Vælg et program, der er fremhævet, fra den øverste række med programmer, og tryk
derefter på knappen E. Farveikonet vises i området Mine programmer nederst, og
programikonet i øverste række nedtones.
"" Nedtonede programme findes allerede i Mine programmer.
4. Når du vender tilbage til skærmbilledet Programmer, vises programmet i området Mine
programmer.
Slet et program fra Mine programmer
1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Indstill. øverst på
skærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Rediger Mine apps, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet Rediger mine
programmer vises.
3. Vælg det program, du vil slette fra Mine programmer, tryk på knappen E, og tryk
derefter på knappen ▲▼◀▶ i retning af X'et. Pop-up'en Fjern fra mine programmer
vises.
4. Vælg Ja, og tryk derefter på knappen E.
5. Når du vender tilbage til skærmbilledet Programmer, er programmet blevet fjernet fra
området Mine programmer.
Flyt et program i Mine programmer
1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Indstill. øverst på
skærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Rediger Mine apps, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet Rediger mine
programmer vises.
3. Vælg det program, du vil flytte i Mine programmer, tryk på knappen E, og tryk
derefter på knappen ▲▼◀▶ for at flytte programikonet i retning af en af pilene (<, >,
^ osv.), som vises omkring programikonet. Programikonet flyttes i den retning, du har
valgt.
4. Efter at du har placeret programikonet der, hvor du vil, skal du trykke på knappen E.
5. Når du vender tilbage til skærmbilledet Programmer, er programmet placeret på det
sted, du har valgt.
Opret mappe
Med Opret mappe kan du oprette en mappe på skærmbilledet Flere apps, hvori du kan
anbringe apps.
1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Indstill. øverst på
skærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Opret mappe, og tryk derefter på knappen E. Pop-up'en Set Folder Name (Angiv
mappenavn) vises.
3. Tryk på knappen E. Tastaturet vises.
4. Vælg knappen Ryd i højre side, og tryk derefter på knappen E for at fjerne Mappe 1 fra
indtastningsfeltet. Indtast derefter ved hjælp af tastaturet det navn, du vil give mappen.
5. Når du er færdig, skal du vælge knappen Udført i højre side og derefter trykke på
knappen E.
6. Vælg OK, og tryk derefter på knappen E. Den nye mappe vises på listen over
programmer i skærmens venstre side.
Flyt til mappe
Med Flyt til mappe kan du flytte programmer til den ønskede mappe.
1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Indstill. øverst på
skærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Flyt til mappe, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet Flyt til mappe vises.
3. Brug knapperne ▲▼◀▶ for at flytte til et program, og tryk derefter knappen E for at
vælge program. En afkrydsning vises i programmets øverste venstre hjørne.
4. Tryk på knappen E for at fravælge et program. Afkrydsningen forsvinder.
5. Gentag trin 3 for at vælge ekstra programmer.
"" For at vælge alle downloadede programmer : Vælg Vælg alle i skærmens øverste højre side, og
tryk derefter på knappen E. For at fravælge alle downloadede programmer Vælg Fravælg alle i
skærmens øverste højre side, og tryk derefter på knappen E.
6. Når du er færdig : Vælg Vælg mappe øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen
E. Pop-up'en Vælg mappe vises.
7. I pop-up'en Vælg mappe : Brug knapperne ▲▼ for at vælge den mappe, du vil flytte de
valgte programmer til, og tryk derefter på knappen E.
8. Pop-up'en Apps Moved (Programmer flyttet) vises. Tryk på knappen E.
9. For at åbne en mappe : Brug knapperne ▲▼◀▶ for at fremhæve mappen, og tryk
derefter på knappen E.
Omdøb mappe
Med Omdøb mappe kan du omdøbe en eksisterende mappe.
1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Indstill. øverst på
skærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Omdøb mappe, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet Omdøb mappe
vises, og en mappe fremhæves.
3. Brug knapperne ▲▼◀▶ for at fremhæve den ønskede mappe, og tryk derefter på
knappen E. Pop-up'en Omdøb vises.
4. Tryk på knappen E. Tastaturet vises.
5. Indtast mappens nye navn. Når du er færdig : Vælg Udført på skærmens højre side, og
tryk på knappen E. Pop-up'en Omdøb vises igen med det nye navn.
6. Vælg OK, og tryk derefter på knappen E. Mappen er omdøbt.
7. Vælg Luk til højre på skærmen, og tryk derefter på knappen E.
Slet
Med Slet kan du slette programmer og mapper fra skærmbilledet Mine programmer. Hvis
der er programmer i mappen, slettes både mappen og programmerne. Med Slet fjernes
programmerne permanent. Hvis du beslutter, at du vil bruge et program, som du har slettet,
skal du downloade det igen.
1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til Indstill. øverst på
skærmen, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg Slet, og tryk derefter på knappen E. Skærmbilledet Slet vises.
3. Brug knapperne ▲▼◀▶ for at flytte til et program eller mappe, og tryk derefter
knappen E for at vælge. En afkrydsning vises i det valgte program eller den valgte
mappes øverste venstre hjørne.
4. Tryk på knappen E for at fravælge et program. Afkrydsningen forsvinder.
5. Gentag trin 3 for at vælge ekstra programmer eller mapper.
"" For at vælge alle downloadede programmer : Vælg Vælg alle i skærmens øverste højre side, og
tryk derefter på knappen E. For at fravælge alle downloadede programmer Vælg Fravælg alle i
skærmens øverste højre side, og tryk derefter på knappen E.
6. Efter at du har foretaget alle dine valg, skal du vælge Slet øverst på skærmen og
derefter trykke på knappen E. Pop-up'en Slet vises.
7. Vælg Ja, og tryk derefter på knappen E. Alle de programmer, du har valgt, slettes.
"" Du kan ikke straks slette et låst program eller en låst mappe. Hvis du vælger et låst program
eller en låst mappe, som skal slettes, vises pop-up'en Låsetjeneste, når du udfører trin 7.
Indtast sikkerheds-PIN-koden i pop-up'en, og tryk derefter på knappen E. Låsen frigives, og
programmet eller mappen slettes.
Opdater apps
Når programmet kræver opdatering til den nyeste version: Vælg Apps, og vælg derefter
Flere apps. På skærmbilledet Flere apps skal du vælge Opdater apps og derefter vælge
programmet på listen. Programmet begynder opdatering til nyeste version. Men Opdater
apps vises kun på skærmen, hvis opdateringen er nødvendig.
Screen Mirroring
For BD-F8-serien
Med funktionen Screen Mirroring kan du vise skærmen på din smartphone eller Androidtablet på det TV, du har sluttet til produktet.
1. Når Blu-ray'ens startskærm vises skal du trykke på knappen } på fjernbetjeningen. Pop
op-vinduet Screen Mirroring vises.
2. Start AllShare Cast på din enhed.
3. Find på din enhed navnet på produktet på listen med tilgængelige enheder, og vælg den
herefter.
4. TV'et viser en PIN-kode. Indtast PIN-koden i din enhed.
5. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks. Tilslutter Android_92gb osv.) og viser
derefter den tilsluttede meddelelse.
6. I løbet af et øjeblik vises skærmbilledet af din enhed på TV-skærmen.
7. For at stoppe Screen Mirroring skal du trykke på knappen EXIT eller RETURN på
fjernbetjeningen eller deaktivere funktionen Screen Mirroring på din smartphone.
"" Du kan oprette forbindelse til en enhed, der understøtter AllShare Cast. Bemærk, at forbindelse til
en sådan enhed ikke nødvendigvis er fuldt understøttet. Det afhænger af producenten. For flere
informationer om understøttelse af mobil tilslutning skal du se producentens websted.
"" Når du bruger funktionen Screen Mirroring, kan der forekomme videohakkeri eller lydudfald,
afhængigt af dine omgivelser.
"" Bluetooth-overførsler kan forstyrre signalet til Screen Mirroring. Inden du bruger funktionen
Screen Mirroring, anbefaler vi kraftigt, at du deaktiverer Bluetoothfunktionen på din smartphone
eller smartenhed (tabletmv.).
"" Screen Mirroring er kun tilgængelig med mobile enheder, der understøtter AllShare Cast eller
trådløs spejling. Besøg producenten af den mobile enheds websted for flere informationer.
Brug af webbrowseren
Du kan få adgang til internettet med webbrowserprogrammet.
Vælg Webbrowser på startskærmen, og tryk derefter på knappen E.
"" Hvis du kører webbrowseren, når afspilleren med HDMI er sluttet til et BD Wise-kompatibelt
TV – og BD Wise er aktiveret – maksimeres browseren til at fylde skærmen, og TV'ets opløsning
indstilles automatisk til den optimale opløsning.
"" Webbrowseren er ikke kompatibel med Java-applikationer.
"" Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke kan gemmes, vises en fejlmeddelelse.
"" E-handel til onlinekøb af produkter understøttes ikke.
"" ActiveX understøttes ikke.
"" Adgangen til visse websteder kan være blokeret eller til webbrowsere, der drives af visse
virksomheder.
Gennemsyn med links og markør
Med webbrowseren kan du udføre to typer gennemsyn : Gennemsyn med markør og
Gennemsyn med links. Når du starter browseren første gang, er Gennemsyn med markør
aktiv. Hvis du bruger mus til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi, at du lader Gennemsyn
med markør være aktiv. Hvis du bruger din fjernbetjening til at navigere i webbrowseren,
anbefaler vi at du erstatter Gennemsyn med markør med Gennemsyn med links. Gennemsyn
med links flytter en markering fra et link til det næste link i webbrowseren og er meget
hurtigere end Gennemsyn med markør, hvis du bruger din fjernbetjening.
Følg disse trin for at aktivere Gennemsyn med links:
1. Brug knapperne ▲▼◀▶ på din fjernbetjening for at flytte markøren til Link Browser-
ikonet i øverste højre side af skærmen. Link Browser-ikonet er det tredje ikon fra højre.
Markøren er i den korrekte position, hvis ikonet bliver blåt og ordene "Linkbrowsing"
vises på skærmen.
2. Tryk på knappen E. Link Browsing aktiveres og forbliver aktiv, hver gang du aktiverer
webbrowseren.
Hurtig oversigt over kontropanelet
Kontrolpanelet, som kører hen over toppen af skærmen, omfatter en række ikoner, som
starter et antal nyttige funktioner. Ikonerne beskrives nedenfor og starter med ikonet yderst
til venstre på skærmen.
●●
: Flytter til forrige side.
●●
: Flytter til næste webside.
●●
: Viser skærmbilledet Bookmarks and History (Bogmærker og historik). Du kan
bogmærke den aktuelle side, vælge et eksisterende bogmærke samt redigere og slette
bogmærker. Du kan også få vist din browsinghistorik og vælge en side du vil besøge
igen.
●●
: Flytter til webbrowserens startskærm.
●●
: Du kan indtaste en sideadresse manuelt ved hjælp af tastatur-pop-up'en.
●●
: Genindlæser den aktuelle side, så den opdateres på skærmen.
●●
: Føjer den aktuelle side til dine bogmærker.
●●
●●
: Du kan søge efter informationer ved at indtaste ord eller tegn ved hjælp af
tastatur-pop-up'en. Se Brug af pop op-tastaturet.
: Du kan forstørre eller formindske skærmbilledet med forskellige procentdele.
●●
: Tænder PIP-funktionen.
●●
: Du kan skifte mellem Gennemsyn med markør og Gennemsyn med links.
●●
: Du kan konfigurere browserens indstillinger. Se Brug af menuen Indstil.
●●
: Lukker webbrowseren.
Brug af tastatur-pop-up'en
,
Når du klikker på
eller får adgang til et data- eller
tekstindtastningsfelt og derefter trykker på knappen E, vises tastatur-pop-up'en.
For at bruge tastatur-pop-up'en med din fjernbetjening skal du følge nedenstående trin:
1. Brug knapperne ▲▼◀▶ på din fjernbetjening for at flytte markeringen til et bogstav
eller et tal efter eget valg.
2. Tryk på knappen E for at indtaste bogstavet eller tallet i indtastningsfeltet.
3. For at få adgang til store bogstaver : Flyt markeringen til tasten Caps i øverste venstre
side, og tryk derefter på knappen E. Tryk på knappen E igen med tasten Caps
markeret for at få adgang til små bogstaver igen.
4. For at få adgang til symboler og ekstra tegnsætning : Marker knappen 123#& i venstre
side, og tryk på knappen E igen.
5. For at slette et tegn, du har indtastet, skal du flytte markeringen til knappen : og
derefter trykke på knappen E.
6. For at slette alle de tegn, du har indtastet Flyt markeringen til knappen Ryd, og tryk
derefter på knappen E.
7. Når du er færdig, skal du flytte markeringen til knappen Udført og derefter trykke på
knappen E.
"" Hvis du har et trådløst tastatur forbundet med din afspiller, kan du bruge det trådløse tastatur
til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning. Bemærk, at det trådløse tastatur kun
virker, hvis tastatur-pop-up'en vises og kan kun bruges til at indtaste bogstaver, tal, symboler og
tegnsætning.
Valgmuligheder på tastatur-pop-up'en
For at få adgang til indstillingerne på tastatur-pop-up'en : Marker knappen
nederste venstre side, og tryk derefter på knappen E.
i tastaturets
●● Sprog : Vælg tastaturets sprog. Du kan vælge engelsk, fransk, russisk osv.
●● Anbefalet tekst : Tastaturet foreslår anbefalede ord, efterhånden som du indtaster tekst.
Du kan Til eller Fra for denne funktion.
●● Gæt n. bogstav : Tastaturet forudser det næste bogstav, efterhånden som du indtaster
bogstaver. Forudsigelserne vises med en cirkel rundt om det bogstav, du lige har
indtastet. Du kan vælge et forudset bogstav eller flytte til et andet bogstav. Du kan Til
eller Fra for denne funktion.
Brug af menuen Indstilllinger
Menuen Indstillinger indeholder funktioner, som styrer, hvordan browseren virker og
browserens sikkerheds funktioner. For at åbne menuen Indstiller skal du markere ikonet
i Kontrolpanel og derefter trykke på knappen E. For at vælge en indstilling i menuen
Indstillinger skal du markere indstillingen og derefter trykke på knappen E.
●● Aktiver/Deaktiver gribning : Tænder for Grabber-funktionen. Når Grabber-funktionen
er tændt, kan du flytte en webside op eller ned uden at trække i rullepanelet. Grabberfunktionen er kun tilgængelig i Gennemsyn med markør.
●● Godkendte sider : Lader dig begrænse dine børns adgang til upassende websider ved
kun at tillade adgang til de websteder, du har registreret. Hver gang du får adgang til
denne funktion, vises skærmbilledet PIN-kode. Første gang du får adgang til denne
funktion, skal du indtaste standard PIN-koden 0000 ved hjælp af talknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan ændre PIN-koden ved at bruge Nulstil adgangskode til
funktionen Godkendte websteder. Se nedenfor.
––
Funktionen Godkendte sider : Tænder eller slukker for funktionen Godkendte
websteder.
––
Nulstil adgangskode for godkendte sider : Skift adgangskode for Godkendte
websteder.
––
Føj til nuvær. side : Du kan føje den aktuelt viste websted til listen over godkendte
steder.
––
Administrer godkendte sider : Du kan indtaste URL-adresser, du vil tilføje på listen
over godkendte websteder og slette steder fra listen over godkendte websteder.
Hvis du tænder for denne funktion, og du ikke har tilføjet steder på listen over
godkendte websteder, kan du ikke få adgang til nogen websteder på internettet.
●● Privat browsing til/fra : Aktiver eller deaktiver fortrolighedstilstanden. Når
fortrolighedstilstanden er aktiveret, gemmer browseren ikke URL-adresserne for de
websteder, du besøger. Hvis du vil aktivere fortrolighedstilstanden, skal du vælge OK.
Hvis fortrolighedstilstanden kører, vises ikonet "Stop" foran URL-adressen øverst
på skærmen. For at deaktivere fortrolighedstilstanden skal du vælge det igen, når
fortrolighedstilstanden er aktiveret.
●● PIP-indstill. : Du kan indstille den ønskede PIP-placering.
●● Indst. for. webbrowser
––
Vælg som startside : Du kan indstille browserens startside.
––
Pop-op-blok. : Tænder og slukker for pop-up-blokering.
––
Sideblokering : Du kan bestemme, om du vil blokere for reklamer og vælge de URLadresser, hvis reklamer skal blokeres.
––
Generelt : Du kan slette personlige oplysninger, såsom webstedshistorik
og browsingdata (cookies osv.), og nulstille alle webbrowserindstillinger til
fabriksstandard.
––
Kodning : Du kan indstille kodningsindstillingen til websider til Automatisk eller
vælge kodningsformatet manuelt fra en liste.
––
Pointer : Du kan indstille markørhastigheden, når markøren er indstillet på Markør
og Til og Fra for Smart Markør.
––
Browseroplysninger : Viser versionsnummer og information om ophavsret for
webbrowseren.
●● Hjælp : Giver gundlæggende information om webbrowserens betjening.
"" Afhængigt af webstedet, aktiveres nogle af indstillingsfunktionerne for webbrowseren muligvis
ikke. Funktioner, som ikke aktiveres, nedtones og kan ikke anvendes.
Sammenkædning af dine internetservicekonti med afspilleren
Med funktionen Sammenkæd servicekonti kan du sammenkæde din afspiller til dine konti
med internettjenester, såsom Pandora, så afspilleren automatisk kan logge dig på tjenesten,
når du starter programmet til den pågældende tjeneste.
Følg disse trin for at oprette en sammenkædning af servicekonti:
1. På startskærmen : Tryk på knappen a på fjernbetjeningen for at logge på din Samsungkonti.
2. Når du er logget på : Tryk på knappen a på fjernbetjeningen igen.
3. Vælg Kæd tjenestekonti i pop-up'en Min konto, og tryk derefter på knappen E.
4. På skærmbilledet Sammenkæd servicekonti skal du vælge den tjeneste, du vil
sammenkæde med afspilleren og derefter trykke på knappen E.
5. Vælg Registrer, og tryk derefter på knappen E.
6. På skærmbilledet ID og adgangskode skal du indtaste det ID, du bruger til at logge
på den tjeneste, du har valgt ved hjælp af tastatur-pop-up'en. Når du er færdig Vælg
Udført, og tryk derefter på knappen E.
7. Gentag samme procedure for adgangskoden. Når du er færdig Vælg Udført, og tryk
derefter på knappen E.
8. Vælg OK, og tryk derefter på knappen E.
Slet BD-data
BD-LIVE™
For BD-F8-serien
Når produktet er sluttet til dit netværk, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret
tjenesteindhold, der er tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.
Som standard er hukommelsen konfigureret og kræver ingen separat indstilling. Hvis der
ikke er nok ledig plads, og dette forstyrrer BD-Live-brugen, så slet BD-data for at frigøre
hukommelsesplads.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Indstill. på startskærmen, og tryk derefter på knappen E.
Vælg Netværk, og tryk på knappen E.
Vælg BD-Live-indstilling, og tryk på knappen E.
Vælg Slet BD-data, og tryk på knappen E.
Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
Vælg et punkt på listen med BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af
diskproducenten.
BD-LIVE™
For BD-F6-serien
Når afspilleren er sluttet til dit netværk, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret
tjenesteindhold, der er tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.
1. Sæt en USB-flashhukommelse i USB-stikket på afspillerens forside, og kontrollér
derefter den resterende hukommelse. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB
ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vælg Indstill. på startskærmen, og tryk derefter på knappen E.
Vælg Netværk, og tryk på knappen E.
Vælg BD-Live-indstilling, og tryk på knappen E.
Vælg BD-datastyring, og tryk på knappen E.
Vælg Vælg enhed, og tryk derefter på knappen E.
Vælg USB-enhed, og tryk derefter på knappen E.
Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
Vælg et punkt på listen med BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af
diskproducenten.
"" Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af
diskproducenten.
Understøttede formater
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
Container
*.avi
Opløsning
Billedhastighed
(bill./s)
Bithastighed
(Mbps)
6~30
30
Audio- Codec
DivX 3.11 / 4 / 5
/6
*.mkv
*.asf
MPEG4 SP/ASP
*.wmv
*.mp4
AVI
*.3gp
*.vro
MKV
ASF
*.mpg
MP4
*.mpeg
3GP
*.ts
MOV
*.tp
FLV
*.trp
VRO
*.mov
VOB
*.flv
PS
*.vob
TS
*.svi
*.m2ts
SVAF
H.264 BP/MP/
HP
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3
: 1280x720)
WebM
LPCM
ADPCM(IMA,
MS)
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG2
MPEG(MP3)
MPEG1
DTS (Core)
640x480
MVC
*.divx
Dolby Digital
AAC
HE-AAC
Window Media
Video v7,v8,v9
VP6
*.mts
*.webm
Video- codec
VP8
1920x1080
4
24/25/30
60
6~30
20
Vorbis
Begrænsninger
–– Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil
muligvis ikkeafspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
–– Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve
filen er beskadiget.
–– Filer med højere bithastighed/billedhastighed end standard afspilles muligvis hakkende.
–– Søgefunktionen (Spring) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
–– Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse, kan videoafspilning være hakkende,
afhængigt af netværkets hastighed.
–– Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
Videodekoder
–– Understøtter op til H.264 niveau 4.1. (understøtter ikke FMO/ASO/RS)
–– Understøtter ikke VC1/AP/L4.
–– CODEC'er undtagen WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6.
●●
Under 1280 x 720 : maks. 60 billeder.
●●
Over 1280 x 720 : maks. 30 billeder.
–– Understøtter ikke GMC 2 eller højere.
–– Understøtter SVAF (øverst/nederst, sidevis).
–– Understøtter BD MVC Spec.
Lyddekoder
–– Understøtter WMA 10 PRO (op til 5.1).
–– Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.
–– Understøtter ADPCM IMA, MS.
–– Understøtter ikke ADPCM (A-Law, μ-Law).
–– Understøtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
–– Understøtter vorbis (op til 2-kanals).
–– Understøtter DD+ (op til 7.1-kanals).
Understøttede DivX-undertekstfilformater
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
"" Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres
videoopløsning og billedhastighed.
Understøttelse af undertekstfilformater
Ekstern
Internl
Navn
Filtypenavn
MPEG-4, tidsbaseret tekst
SAMI
SubRip
SubViewer
Micro DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
Powerdivx
Xsub
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
SubRip
MPEG-4, tidsbaseret tekst
.ttxt
.smi
.srt
.sub
.sub eller .txt
.ssa
.ass
.psb
AVI
MKV
MKV
MKV
MP4
Understøttelse af musikfiler
Filtypenavn
Type
Codec
Understøttet område
*.mp3
*.m4a
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
-
*.mpa
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.aac
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
WMA
WMA
Understøtter op til 2
kanaler
Understøtter op til 2
kanaler
Understøtter WMA 10
Pro (op til 5.1).
Understøtter ikke WMA
tabsfri lyd.
Understøtter op til M2profil.
wav
wav
Understøtter ikke LBRtilstand.
-
midi
midi
type 0 og type 1
ape
ape
-
Understøttelse af billedfiler
Filtypenavn
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Type
Opløsning
JPEG
15360x8640
PNG
BMP
MPO
4096x4096
4096x4096
15360x8640
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
●● Dette produkt kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges
normalt til videokameraer.
●● AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
●● MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle
billedkomprimeringsformat.
●● Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Dette produkt kan afspille AVCHD-
diske ved brug af "x.v.Color"-formatet.
●● "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
●● "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. og Sony Corporation.
"" Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene. AVCHD-format
diske skal afsluttes.
"" "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.
Fejlfinding
Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.
PROBLEM
LØSNING
Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.
Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 meter.
Fjernbetjeningen virker ikke.
Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere
minutter for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen,
så den nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende
fjernbetjeningen igen.
Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad.
Disken afspilles ikke.
Kontrollér Blu-ray/DVD-diskens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.
Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap.
Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen
Forbudsindikatoren vises på
(f.eks. vinkler).
skærmen.
Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger
uden for intervallet.
Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis
Afspilningen afviger fra valgene
ikke korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funkpå menuen Indstillinger.
tion.
Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray/DVD-disken.
Skærmforholdet kan ikke ændres.
Dette er ikke et problem med produktet.
Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen
Ingen lyd.
Lydindstillinger.
Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit TV ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit TV.
Tryk på knappen ' (på toppanelet) i mindst 5 sekunder på
Skærmen er blokeret.
startskærmen uden nogen disk ilagt. Alle indstillinger vender
tilbage til fabriksindstillingerne.
Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte brugerBD-data.
Tryk på knappen ' (på toppanelet) i mindst 5 sekunder på
startskærmen uden nogen disk ilagt. Alle indstillinger, herunder
PIN-koden, vender tilbage til fabriksindstillingerne. Gør ikke dette,
Glemt PIN-kode.
medmindre det er absolut nødvendigt.
Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte brugerBD-data.
PROBLEM
LØSNING
Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og
Hvis du oplever andre problemer. udfør proceduren igen.
Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste
autoriserede Samsung servicecenter.
Billedet er støjfyldt eller forvræn- Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
get.
Rens disken.
Kontrollér forbindelsen mellem TV'et og HDMI-stikket på produktet.
Intet HDMI-signal.
Kontrollér, om dit TV understøtter HDMI-indgangsopløsningerne
576p, 720p, 1080i, 1080p.
Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at TV’et ikke
Unormalt HDMI-skærmbillede.
understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funktionen AllShare
Jeg kan se delte mapper genI AllShare vises kun de filer, der svarer til kategorierne Videoer,
nem AllShare, men jeg kan ikke se Billeder og Musik. Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorfilerne.
ier, vises muligvis ikke.
Kontrollér, om netværket er stabilt.
Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværVideo afspilles med afbrydelser. ket ikke er overbelastet.
Den trådløse forbindelse mellem den DLNA-kompatible enhed og
produktet er ustabil. Tjek forbindelsen.
IP-adressen under samme undernetværk skal være entydig. I modAllShare-forbindelse mellem
sat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen.
produkt og PC er ustabil.
Kontroller, om du har aktiveret en firewall. Er det tilfældet, så
deaktiver firewallfunktionen.
PROBLEM
LØSNING
BD-Live
Kontrollér, om netværksforbindelsen er i orden eller ej med
menuen Netværksstatus.
Kontrollér, om USB-hukommelsesenheden er tilsluttet produktet.
Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at
Jeg kan ikke slutte til BD-Livekunne rumme BD-Live-tjenesten. Du kan kontrollere den tilserveren.
gængelige størrelse i Slet BD-data.
Kontrollér, om menuen BD-Live-internet forbindelse er indstillet
til Tillad (alle).
Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren,
eller opdater produktet til den nyeste firmware.
Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at
Ved brug af BD-Live-tjenesten
kunne rumme BD-Live-tjenesten. Du kan kontrollere den tilopstår der en fejl.
gængelige størrelse i Slet BD-data.
Optagelse
Brug af USB-lagringsenheder i dårlig kvalitet, der ikke understøtMeddelelsen "Ydelsestest mister optagefunktionen, kan medføre denne slags problemer. Det
lykkedes." vises, og funktionerne
anbefales at anvende en USB-harddisk.
Planlæg optag./optagelse og
Anbefalet specifikation for USB-harddisken er mindst 5400
Timeshift fungerer ikke.
omdr./min. USB-harddiske af RAID-typen understøttes ikke.
Betalingskanal
Kontrollér, om CAM-firmwaren er opgraderet for kompatibilitet
med CI+ 1.3-versionen.
Visse CAM'er på markedet med ældre firmwareversioner er ikke
fuldt driftsteknisk kompatible med denne enhed, der overholder
v1.3-specifikationen.
Kan ikke se betalingskanal med
Det skyldes et problem med ældre CAM'er - ikke denne CI Plusforbindelse CI(+) CAM
kompatible enhed.
I dette tilfælde kan problemet løses ved at anvende en firmwareopgradering på CAM'erne.
Kontakt derfor din netværksoperatør eller CAM-operatør for at
få opgraderingen.
"" Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement