Samsung SL-M4580FX Kasutusjuhend

advertisement

Samsung SL-M4580FX Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
PÕHILINE
PÕHILINE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, igapäevase kasutamise ja
Windowsi-põhise veaotsingu kohta.
EDASIJÕUDNUTELE
(ADMINISTRAATORIJUHEND)
Käesolev administraatorijuhend annab täiendavat teavet, mida administraatorid saavad
kasutada ja seadme haldamiseks rakendada.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.
PÕHILINE
1. Sissejuhatus
Võtmeomadused
6
Funktsioonid mudelite lõikes
8
Kasulik teada
13
Info kasutusjuhendi kohta
14
Ohutusalane teave
15
Masina ülevaade
21
Juhtpaneeli ülevaade
24
Võrgukaabli ühendamine
25
Seadme sisselülitamine
26
LED-tulede kirjeldus
27
Kuvaekraan ja kasulik menüü
30
Hüpikklaviatuuri tutvustus
39
Lokaalne draiveri installeerimine
40
Draiveri taas installeerimine
44
2. Meedia ja salv
Erikandjatele printimine
57
Seadistamine paberi formaat ja tüüp
61
Väljundasukoha valimine
63
3. Printimine
Printeridraiveri funktsioonid
65
Printimise põhifunktsioonid
66
Prindieelistuste avamine
68
Printimise erifunktsioonide kasutamine
76
Otseprintimise liidese kasutamine
84
Printimise vaikeseadistuste muutmine
86
Selle masina seadistamine vaikemasinaks
87
Printimine faili (PRN-vormingus)
88
Maciga printimine
89
Linuxis printimine
91
Unixis printimine
93
4. Kopeerimine
Originaalide laadimine
47
Prindikandja valimine
51
Paberi salve laadimine
52
Kopeerimise vaate kirjeldus
96
Üldine kopeerimine
106
Kiirkopeerimine
107
2
PÕHILINE
ID-kaardi kopeerimine
108
Juhtpaneeli kasutamine
149
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
153
5. Skanni ja saada (skannimine)
Scan & Send kuva mõistmine
111
Põhiskannimine
119
Skannimine TWAIN-lubatud tarkvaraga
120
Programmi Samsung Easy Document
8. Haldustööriistad
Haldustööriistade kasutamine
162
SyncThru™ Web Service
163
Creator kasutamine
121
Easy Capture Manager
171
Maci skaneerimine
123
Samsung AnyWeb Print
172
Skannimine Linuxiga
124
Easy Eco Driver
173
Programmi Samsung Easy Document
Creator kasutamine
6. Skanni ja saada (faksimine)
174
Programmi Samsung Easy Printer
Ettevalmistumine faksimiseks
126
Manager kasutamine
Faksi kasutamine oma arvutis
127
Programmi Samsung Printer Status
Faksi vaate kirjeldus
129
kasutamine
178
Faksi saatmine
138
Faksi vastuvõtmine
140
Programmi Samsung Printer Experience
kasutamine
180
Karbi kasutamine
186
175
7. Aadressiraamatu seadistamine
Aadressi vaate kirjeldus
147
3
PÕHILINE
9. Tõrkeotsing
11. Lisa
Tooneri jaotumise ühtlustamine
190
Tehnilised andmed
255
Toonerikasseti asendamine
192
Regulatoorne teave
265
Pildindusseadme väljavahetamine
194
Autoriõigus
277
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks 196
Ummistuste kõrvaldamine
197
Kirjeldusnäidikule ilmuvad teated
213
Toite ja kaabli ühenduse probleemid
219
Muude probleemide lahendamine
220
10. Tarvikud ja lisaseadmed
Tarvikute ja lisaseadmete tellimine
240
Saadaval tarvikud
241
Pakutavad lisaseadmed
242
Kasutatavad varuosad
244
Tarvikute paigaldamine
245
Vahetatava osa kasutusea kontrollimine
249
USB-mäluseadme kasutamine
250
4
1. Sissejuhatus
Need on teie seadme põhikomponendid:
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Võtmeomadused
6
• Funktsioonid mudelite lõikes
8
• Kasulik teada
13
• Info kasutusjuhendi kohta
14
• Ohutusalane teave
15
• Masina ülevaade
21
• Juhtpaneeli ülevaade
24
• Võrgukaabli ühendamine
25
• Seadme sisselülitamine
26
• LED-tulede kirjeldus
27
• Kuvaekraan ja kasulik menüü
30
• Hüpikklaviatuuri tutvustus
39
• Lokaalne draiveri installeerimine
40
• Draiveri taas installeerimine
44
Võtmeomadused
Keskkonnasõbralik
Mugavus
• Tooneri ja paberi säästmiseks toetab masin Eco-võimalust.
• Saate printida liikvel olles enda nutitelefonist või arvutist, kui kasutate
Google Cloud Print™-võimekusega rakendusi.
• Paberi säästmiseks saate printida mitu dokumendi lehekülge ühele
paberilehele.
• Paberi säästmiseks saate printida paberi mõlemale küljele (kahepoolne
printimine).
• Antud seade säästab automaatselt energiat, vähendades
kasutusvälisel ajal märkimisväärselt voolutarvet.
• Energia säästmiseks soovitame kasutada ümbertöödeldud paberit.
Kiire kõrglahutusega printimine
• Easy Capture Manager võimaldab teil lihtsalt redigeerida ja printida
kõike, mida olete kätte saanud klaviatuuril Print Screen nuppu
vajutades.
• Samsung Easy Printer Manager jaPrinting Status on programm, mis
jälgib ja teavitab teid masina seisundist ning võimaldab teil muuta
masina seadistusi.
• Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad
kasutajad dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus,
skaneerida, kompileerida ja salvestada. Neid dokumente on võimalik
sotsiaalvõrgustikes või faksi teel jagada.
• AnyWeb Print võimaldab teil tavalise programmiga võrreldes lihtsamalt
teha ekraanitõmmiseid, eelvaateid, väljalõikeid ja Windows Internet
Exploreri kujutise printimist.
• Saate printida lahutusvõimega kuni 1200 × 1200 täppi tolli kohta
efektiivväljund (1200 × 600 × 2 bit).
• Kiire, vajadusest lähtuv printimine.
Ühepoolseks printimiseks, kuni 45 lk/min (A4) või kuni 47 lk/min (Kiri).
• Smart Update võimaldab teil kontrollida uusimat tarkvara ja installida
printeri draiveri installimise ajal uusima versiooni. Seda saab kasutada
ainult operatsioonisüsteemis Windows.
• Kui teil on internetiühendus, saate abi, tugiteavet, masina draivereid,
juhendeid ja tellimuste alast teavet Samsungi veebilehelt,
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
Võtmeomadused
Laialdane funktsionaalsuse ja rakenduste tugi
• Toetab erinevaid paberimõõte.
• Printige vesimärke: Te saate lisada oma dokumentide eristamiseks
sõnu, näiteks “Confidential” (salastatud) .
• Saate printida paljudes operatsioonisüsteemides .
• Teie seadmel on USB-liides ja/või võrguliides.
Tugi XOA-rakendused
Seade toetab XOA kohandatud rakendusi.
• Seoses XOA kohandatud rakendustega võtke ühendust oma XOA
kohandatud rakenduse pakkujaga.
Funktsioonid mudelite lõikes
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval.
Operatsioonisüsteem
Operatsioonisüsteem
M458x series
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Unix
●
(●: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)
Tarkvara
Te saate installida printeri draiveri ja tarkvara, kui sisestate tarkvara CD enda CD-ROM lugejasse. Windowsi korral saate valida printeri draiveri ja
tarkvara Select Software to Install aknast.
Tarkvara
M458x series
SPL printeridraiver
PCL printeridraiver
●
PS printeridraivera
●
XPS printeridraivera
●
Funktsioonid mudelite lõikes
Tarkvara
●
Direct Printing Utilitya
Samsung Easy Printer
Manager
M458x series
Scan to PC Settings
●
Fax to PC Settings
●
Device Settings
●
Samsung Printer Status
●
Samsung AnyWeb Printa
●
Samsung Easy Document Creator
●
Easy Capture Manager
●
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru Admin Web Service
●
Easy Eco Driver
●
Fax
Samsung Network PC Fax
●
Scan
Twain skaneerimisdraiver
●
a. Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt ja installige see: (http://www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised). Enne installimist
veenduge, kas teie arvuti operatsioonisüsteem toetab seda tarkvara.
(●: Kasutatav, Tühi: ei ole kasutatav)
Funktsioonid mudelite lõikes
Variatsiooni funktsioon
Funktsioonid
M458x series
Kiire USB 2.0
●
Võrguliides Ethernet 10/100/1000 Base TX kaabliga LAN
●
Võrguliides 802.11 b/g/n juhtmevaba LANa
○
Google Cloud Print™
●
AirPrint
●
Juhtmevaba/NFC-komplekt
○
Ökoprintimine
●
Kahepoolne printimine
●
USB-mäluseadeb
●
Mälumoodul
○
Valikuline salv (SCF)
○
Lühike alus
○
Dokumendisööt
ur
Kahepoolse skanneriga
dokumendisöötja (DSDF)
Automaatne dokumendisöötja (ADF)
●
Funktsioonid mudelite lõikes
Funktsioonid
Fax
Skannimine
M458x series
Mitmele saatmine
●
Viivitusega saatmine
●
Kahepoolne saatmine
●
Turvaline vastuvõtt
●
Kahepoolne printimine
●
Skaneeritud pildi edastamine meili teel
●
Skaneeritud pildi edastamine SMB
serverisse
●
Skaneeritud pildi edastamine FTP
serverisse
●
Skannimine arvutisse
●
Skannimine USB
●
Kahepoolne skaneerimine
●
Funktsioonid mudelite lõikes
Copy
Funktsioonid
M458x series
ID-kaardi kopeerimine
●
Vähendatud või suurendatud koopiad
●
Voldikud
●
Plakat
●
Piltide kordumine
●
Vesimärk
●
Stamp
●
N-up
●
Ääre kustutamine
●
Overlay
●
Pildi nihkumine
●
Kahepoolne kopeerimine
●
a. Sõltuvalt teie riigist ei pruugi juhtmevaba LAN-kaart olla saadaval. Mõnedes riikides saab kasutada ainult 802.11 b/g ühendust.
Võtke ühendust oma kohaliku Samsungi edasimüüjaga või jaemüüjaga, kellelt seadme ostsite.
b. Saate printida ainult USB-mäluseadmele salvestatud faile.
(●: Kasutatav, ○: valikuline, tühi lahter: ei ole kasutatav)
Kasulik teada
Masin ei prindi.
Seadmes on paberiummistus.
• Avage printimisjärjekorra nimekiri ja eemaldage dokument
nimekirjast.
• Avage ja sulgege kate (vt „Eestvaade” lk 22).
• Eemaldage draiver ja installeerige see uuesti (vt „Lokaalne
draiveri installeerimine” lk 40).
• Valige see masin oma Windowsis vaikemasinaks.
Kust ma saaksin osta lisaseadmeid või
varustust?
• Kontrollige sellest juhendist paberiummistuse
eemaldamise viise ja tegutsege vastavalt.
Printimistulemused on laiali määritud.
• Tooneri tase võib olla madal või halvasti jaotunud.
Raputage toonerikassetti.
• Proovige mõnda teist printimisresolutsiooni seadistust.
• Küsige Samsung esindusest või oma edasimüüjalt.
• Vahetage toonerikassett välja.
• Külastage veebilehte www.samsung.com/supplies. Valige
oma riik/regioon, et näha toote teenindamise teavet.
Kust saaksin alla laadida masina draiveri?
Seisundi LED vilgub või põleb pidevalt.
• Lülitage toode välja ja uuesti sisse.
• Kontrollige sellest juhendist LED-märguannete tähendusi
ja otsige vastavat viga (vt „LED-tulede kirjeldus” lk 27).
• Saate hankida spikriteavet, tugirakendusi, masina
draivereid juhendeid ja tellimisteavet Samsungi
veebilehelt, www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi
või Allalaadimised.
Info kasutusjuhendi kohta
Sellest kasutusjuhendist leiate teavet seadme põhifunktsioonide kohta,
samuti kasutustoimingute üksikasjalikud kirjeldused.
2
Üldikoonid
•
Ärge visake seda kasutusjuhendit ära ja hoidke seda tulevasteks
puhkudeks.
•
Lugege enne masina kasutamist ohutusalast teavet.
•
Kui seadme kasutamisel ilmneb probleeme, lugege tõrkeotsingu
peatükki.
•
Selles kasutusjuhendis leiduvad mõisted on lahti seletatud
sõnaseletuste peatükis.
Hoiatus
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või teie soetatud mudelist).
Märkus
Ikoon
•
•
Selle kasutaja juhendi ekraanipildid / mõni menüü võib sõltuvalt masina
püsivara/draiveri versioonist teie masinast erineda.
•
Käesoleva kasutusjuhendi protseduurid põhinevad peamiselt
operatsioonisüsteemil Windows 7.
Text
Kirjeldus
Annab kasutajatele infot, et kaitsta masinat
Ettevaatu
võimaliku mehaanilise kahjustuse või talitushäire
st
eest.
Annab kasutajale märku kehavigastuste ohust.
Esitab täiendava info või täpsemad tehnilised
andmed masina funktsiooni kohta.
1
Kokkulepped
Mõningaid käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõisteid kasutatakse
vahelduvalt, näiteks allpool olevad näited.
•
Dokument on sünonüümne originaaliga.
•
Paber on sünonüümne meediumi või prindikandjaga.
•
Masin viitab printerile või multifunktsionaalsele printerile.
1. Sissejuhatus
14
Ohutusalane teave
Käesolevad hoiatused ja ettevaatusabinõud on lisatud selleks, et ära hoida
võimalikke kahjustusi nii teile kui ka teistele isikutele, samuti teie seadmele.
Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti läbi kõik juhised ning
veenduge, et saate kõigest aru. Pärast käesoleva jaotise läbilugemist
pange see edaspidiseks ohutusse kohta.
4
Töökeskkond
Hoiatus
3
Tähtsad ohutussümbolid
Ärge kasutage, kui voolujuhe on kahjustatud või pistikupesa
pole maandatud.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Kõigi selles peatükis kasutatud ikoonide ja
märkide seletus
Ärge asetage midagi seadme peale (vett, väikseid
metallesemeid või raskeid esemeid, küünlaid, süüdatud
sigarette jne).
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Hoiatus
Riskid või ohud, mis võivad põhjustada inimvigastusi
või surma.
Ettevaatu Riskid või ohud, mis võivad põhjustada väiksemaid
st
inimvigastusi või varalist kahju.
Mitte proovida.
• Kui seade kuumeneb üle, suitseb, teeb ebatavalist häält või
eraldab imelikku lõhna, siis lülitage voolulüliti viivitamatult
välja ja eemaldage seadme pistik pistikupesast.
• Kasutajal peaks olema ligipääs toitejuhtmele, juhuks kui
ohuolukorras tekib vajadus see kiirelt välja tõmmata.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ärge painutage voolujuhet ega asetage sellele raskeid esemeid.
Voolujuhtmele astumine või raske esemega muljumine võib
põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmmates; ärge käsitsege
pistikut märgade kätega.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
1. Sissejuhatus
15
Ohutusalane teave
Ärge laske koduloomadel voolu-, telefoni- ega arvutiliidese
juhet närida.
Ettevaatust
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju ja/või vigastada
kodulooma.
Äikesevihma korral või seadme mittekasutamisel eemaldage
pistik pistikupesast.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Olge ettevaatlik – paberi väljalaskeala on kuum.
5
Tööviis
See võib põhjustada põletusi.
Kui seade on maha kukkunud või selle korpus näib
kahjustatud, ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali
poole.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ettevaatust
Ärge tõmmake printimise ajal paberit jõuga välja.
See võib seadet kahjustada.
Kui olete järginud kõiki juhiseid, kuid seadme töös esineb ikka
tõrkeid, siis ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali
poole.
Olge ettevaatlik, et te ei asetaks oma kätt seadme ja
paberisalve vahele.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Te võite end vigastada.
Kui pistiku sisestamine pistikupesasse on raskendatud, siis
ärge kasutage selleks jõudu.
Olge paberi vahetamisel või ummistunud paberi eemaldamisel
ettevaatlik.
Pistikupesa vahetamiseks võtke ühendust elektrikuga,
vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki.
Uuel paberil on teravad servad ja need võivad põhjustada
valusaid lõikehaavasid.
Mahukate tööde printimisel võib paberi väljalaskeala alumine
osa kuumaks minna. Ärge lubage lastel seda puudutada.
See võib põhjustada põletusi.
1. Sissejuhatus
16
Ohutusalane teave
6
Ärge kasutage ummistunud paberi eemaldamiseks pintsette
ega muid teravaid metallesemeid.
Paigaldamine / ümberpaigutamine
See võib seadet kahjustada.
Ärge laske paberi väljastusalusele liiga palju pabereid kuhjuda.
Hoiatus
See võib seadet kahjustada.
Ärge blokeerige ventilatsiooniava ega toppige sinna mingeid
esemeid.
See võib tõsta seadme osade temperatuuri, mis võib seadet
kahjustada või tulekahju põhjustada.
Siinkohal välja toomata juhtseadmete, seadistuste või
kasutusprotseduuride kasutamine võib kaasa tuua ohtliku
kokkupuute kiirgusega.
Seade saab voolu voolujuhtme kaudu.
Energiavarustuse väljalülitamiseks eemaldage voolujuhe
pistikupesast.
Ärge paigutage seadet kohta, kus on palju tolmu, niiskust või
veelekkeid.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Paigutage masin kohta, kus on sobiv töötemperatuur ja
õhuniiskus.
Vastasel korral võib tekkida prindikvaliteediga seotud
probleeme ja seadme kahjustusi.
Vt osa .
1. Sissejuhatus
17
Ohutusalane teave
Ettevaatust
Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele.
Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või
kahjustusi seadmele.
Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja ühendage kõik
juhtmed lahti. Alltoodud teave seisneb vaid seadmete kaalu
põhjal toodud soovitustes. Kui teil on haigusseisund, mis ei
luba raskusi tõsta, siis ärge masinat tõstke. Paluge abi ning
tõstke masinat alati ohutuse tagamiseks piisava arvu
inimestega.
Seejärel tõstke seadet:
• Kui seade kaalub vähem kui 20 kg (44,09 naela), võib seda
tõsta üks inimene.
• Kui seade kaalub 20–40 kg (44,09–88,18 naela), peab
seda tõstma kaks inimest.
• Kui seade kaalub üle 40 kg (88,18 naela), peab seda
tõstma neli või rohkem inimest.
Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või
kahjustusi seadmele.
Valige masina paigutamiseks tasane pind, millel on piisavalt
ruumi õhu ringlemiseks. Jätke piisavalt ruumi katte ja salvede
avamiseks.
Asukoht peaks olema hästi ventileeritud ja eemal otsesest
päikesevalgusest, soojusallikatest ja niiskusest.
Kasutage ainult juhtmeid nr 26 AWGa või vajadusel suuremat
– telefoni liinikaablit.
Vastasel juhul võib see seadet kahjustada.
Veenduge, et ühendate voolujuhtme maandatud
pistikupesasse.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Seadme ohutu töö tagamiseks kasutage seadmega kaasas
olevat voolujuhet. Kui kasutate 110-voldise seadmega üle 2
meetri (6 jalga) pikkust juhet, siis peaks juhtme mõõduühikuks
olema 16 AWG või rohkem.
Vastasel juhul võib see seadet kahjustada ning põhjustada
elektrišoki või tulekahju.
Ärge pange seadmele katet peale või asetage seda
õhukindlasse kohta, näiteks kappi.
Halvasti ventileeritud seade võib põhjustada tulekahju.
Ärge koormake pistikupesasid ega pikendusjuhtmeid üle.
See võib vähendada jõudlust ning põhjustada elektrišoki või
tulekahju.
Kui kasutate masinat pika aja vältel või prindite palju lehekülgi
ventileerimata ruumis, võib see õhku saastada ja teie tervist
kahjustada. Paigutage masin hästiventileeritud kohta või
avage regulaarselt aken, et ruumi tuulutada.
1. Sissejuhatus
18
Ohutusalane teave
Seade tuleks ühendada märgisel näidatud tasemel
võimsusega.
Ärge võtke seadet ise lahti, parandage seda ega ehitage
ümber.
Kui te pole kindel ning soovite kontrollida kasutusel oleva
võimsuse taset, siis võtke ühendust elektriettevõttega.
See võib seadet kahjustada. Kui seade vajab parandamist,
siis võtke ühendust sertifitseeritud tehnikuga.
a. AWG: Ameerika juhtmemõõduühik.
Seadme puhastamiseks ja kasutamiseks järgige täpselt
seadmega kaasas olevat kasutusjuhendit.
7
Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
Hooldus / kontrollimine
Hoidke voolujuhe ja pistiku pind tolmust või veest puhtana.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ettevaatust
Enne seadme sisemuse puhastamist eemaldage seadme
pistik pistikupesast. Ärge puhastage seadet benseeniga,
värvilahustiga või alkoholiga; ärge pihustage vett otse
seadmele.
• Ärge eemaldage ühtegi kruvidega kinnitatud katet või
kaitset.
• Kaitsmeid tohib parandada ainult sertifitseeritud
teeninduse tehnik. Sertifitseerimata tehniku poolt tehtavad
parandustööd võivad lõppeda tulekahju või elektrilöögiga.
• Seadet tohib parandada ainult Samsung teeninduse
tehnik.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Kui te tegutsete seadme sisemuses, vahetades
kulumaterjale või puhastades seadme sisemust, siis ärge
seadet tööle pange.
Te võite end vigastada.
Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas.
Lapsed võivad viga saada.
1. Sissejuhatus
19
Ohutusalane teave
8
Tarvikute kasutamine
Ettevaatust
Tooneritolmu sisaldavate kulumaterjalide korral
(toonerikassett, toonerijääkide pudel, pildindusseade jne)
järgige alltoodud juhiseid.
• Kulumaterjalide utiliseerimisel järgige utiliseerimisjuhiseid.
Utiliseerimisjuhised saate edasimüüjalt.
• Ärge peske kulumaterjale.
Ärge võtke toonerikassetti lahti.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
Ärge põletage mitte ühtegi kulumaterjali, näiteks
toonerikassetti ega kuumutit.
See võib põhjustada plahvatuse või kontrollimatu tulekahju.
Toonerikassette ja muid sarnaseid kulumaterjale hoidke
lastele kättesaamatus kohas.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
Kulumaterjalide, näiteks tooneri mitmekordne kasutamine
võib seadet kahjustada.
• Toonerijääkide pudelit ei tohi pärast tühjendamist
taaskasutada.
Kui te ei järgi ülaltoodud juhiseid, võib masin rikki minna ja
keskkonda reostada. Garantii ei kata kasutaja hooletusest
tingitud kahjusid.
Kui toonerit läheb teie riietele, ärge kasutage nende
pesemiseks kuuma vett.
Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge. Kasutage külma
vett.
Toonerikassetti vahetades või ummistunud paberit
eemaldades olge ettevaatlik, et tooneri tahm ei puutuks teie
kehaga või riietega kokku.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
Mitmekordselt kasutatud kulumaterjalide põhjustatud
kahjustuse korral tuleb maksta teenindustasu.
1. Sissejuhatus
20
Masina ülevaade
9
Komponendid
Tegelikud komponendid võivad erinevad alljärgnevast kujutisest. Mõned komponendid võivad sõltuvalt kasutuseesmärkidele muutuda.
Masin
Pildindusseade
Voolujuhe
Kiirpaigaldusjuhend
Tarkvaraga CDa
Erinevad lisaseadmedb
a. Tarkvaraga CD sisaldab printeri draivereid, kasutusjuhendit ja tarkvararakendusi.
b. Erinevad masinaga kaasas olevad lisaseadmed võivad soetamisriigist ja täpsest mudelist sõltuvalt erineda.
1. Sissejuhatus
21
Masina ülevaade
10
Eestvaade
2
Kahepoolse skanneriga
dokumendisöötja juhikutega
1
3
Tray 1
3
Kahepoolse skanneriga
dokumendisöötja sisendsalv
1
5
Mitmeotstarbelise salve
vajutades avamine
4
Kahepoolse skanneriga
dokumendisöötja väljundsalv
1
4
Mitmeotstarbeline salv
Juhtpaneel
1
6
Esikatte vabastusnupp
Juhtimiskilbi kate
1
7
Väljundsalv
Esikate
1
8
Väljastuse tugisalv
Sang
1
9
USB-mäluseadme port
Valikuline salva
2
0
Skaneerimisklaas
1
0
Alus
2
1
Skanneri kaas
1
1
Paberitaseme indikaator
2
2
Juhtpaneeli avamise nupp
5
6
7
8
9
a. Valikuline funktsioon
1
Kahepoolse skanneriga
dokumendisöötja kate
1
2
Salve käepide
1. Sissejuhatus
22
Masina ülevaade
11
12
Sisevaade
Tagantvaade
1
Toonerikassett
6
2
Pildindusseade
1 Juhtmevaba/NFC-komplekta
pordi kate
3
Mitmeotstarbeline tugisalv
2 Tagakaane käepide
7
Kaardilugeja EDI-port
4
Paberi laiuse juhised mitmeotstarbelisel salvel
3 Tagumine kate
8
USB-port
4 Lisatelefoni pesa (EXT.)
9
Toitelüliti
5 Telefoniliini pesa (LINE)
10 Toitepistik
Võrguport
Kui soovite pildindusseadet näha, peate eemaldama toonerikasseti.
a. Valikuline funktsioon.
1. Sissejuhatus
23
Juhtpaneeli ülevaade
13
Kui te kasutate kuvaekraani, kasutage ainult oma näppu. Ekraan võib
terava pastaka või muude objektidega kahjustuda.
Juhtpaneel
14
Juhtpaneeli reguleerimisnurk
Te saate muuta juhtpaneeli nurka vastavalt oma vajadustele. Vaadake
alltoodud joonist.
Kui liigutate või ladustate seadet, vajutage avamise nuppu, et
juhtpaneel alla pöörata. Avamise nupp asub juhtpaneeli ülemisel küljel.
1
2
Kuvaekraan
Kuvab seadme hetkeseisundit ja töö käigus
antavaid käske. Kuvaekraani abil saate kerge
vaevaga menüüsid määrata.
a. Toite LED
Kuvab teie seadme toiteseisundit.
b.
(Toide/
Äratus) (Toite/
äratuse) nupp
3
Seisund LED
Lülitage toide sisse või välja. Kui sinine LED-tuli on
sees, on seade sisse lülitatud ja te saate seda
kasutada. Kui lülitate seadme välja, hoidke seda
nuppu all rohkem kui kaks sekundit ning seejärel
kuvatakse kinnitusakent.
Kuvab teie seadme seisundit. (vt „LED-tulede
kirjeldus” lk 27).
1. Sissejuhatus
24
Võrgukaabli ühendamine
Seadmel on sisseehitatud võrguliidese kaart. Te saate võrgukaabliga oma
seadme võrguga ühendada.
1. Sissejuhatus
25
Seadme sisselülitamine
Pidage meeles, et te peaksite kasutama seadmega kaasas olevat
toitejuhet. Vastasel juhul võib see seadet kahjustada või tulekahju
põhjustada.
Ühendage masin esmalt elektritoitega.
Te saate seadme ka sisse lülitada, vajutades nuppu
(Toide/Äratus)
• Mõned osad seadme sees võivad kuumad olla, kui toide on sees või
pärast printimist. Olge ettevaatlik, et te ei põletaks ennast, kui töötate
seadme sisemuses.
• Ärge võtke seadet lahti, kui see on sisse lülitatud või vooluvõrku
ühendatud. Selline tegevus võib teile elektrilöögi anda.
• Kui te lülitate seadme otse välja toitelülitit kasutades, võib see
põhjustada seadme kõvakettas probleemi.
1. Sissejuhatus
26
LED-tulede kirjeldus
Värv seisundi LED-tuli märgib seadme praegust seisundit.
• Mõned LED-id ei pruugi mudelist või riigist sõltuvalt paigaldatud olla (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 24).
• Vea lahendamiseks vaadake veateadet ning selle kohta käivaid juhiseid tõrkeotsingu osast .
• Samuti saate vea lahendada juhiste abil arvuti programmiaknast Samsung Printer Status.
• Kui probleem ei lahene, helistage hoolduskeskusesse.
15
Seisund LED
Status
Väljas
Kirjeldus
• Masin pole võrguga ühendatud.
• Seade on energiasäästurežiimis.
sinine
Sees
Masin on võrguga ühendatud ja kasutamisvalmis.
Vilkuv
Fax
Seade saadab fakse või võtab neid vastu.
Copy
Seade kopeerib dokumente.
Scan
Seade skannib dokumente.
Print
• Kui seisundi LED-tuli vilgub aeglaselt, võtab seade arvutist edastatavaid andmeid vastu.
• Kui seisundi LED-tuli vilgub kiirelt, prindib seade andmeid.
1. Sissejuhatus
27
LED-tulede kirjeldus
Status
Punane
Sees
Kirjeldus
• Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppua. Soovitatav on toonerikassett välja vahetada.
• Seadmes on paberiummistus.
• Kate on avatud. Sulgege kate.
• Salves ei ole paberit. Laadige paberit salve.
• Masin on töö lõpetanud suure tõrke tõttu. Kontrollige ekraanil olevat teadet.
• Pildindusseade on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasseti kasutusea lõppua Soovitatav on pildindusseade välja vahetada.
Vilkuv
• Masinas on väike tõrge ja masin ootab, et tõrge kõrvaldatakse. Kontrollige ekraanil olevat teadet . Pärast probleemi kõrvaldamist
jätkab seade esialgse ülesandega.
• Toonerikassett või pildindusseade läheneb oma kasutusea lõpulea. Tellige uus toonerikassett või pildindusseade. Te saate
printimiskvaliteeti ajutiselt parandada, ühtlustades tooneri jaotust.
a. Hinnanguline kasutusiga tähendab prognoositavat või hinnangulist toonerikasseti tööiga, mille arvutamisel on aluseks võetud keskmine trükitavate lehekülgede arv ja mis on töötatud
välja vastavalt standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada kasutuskeskkond, pildiala ulatus, kasutuskordade sagedus, graafika, andmekandja tüüp ja formaat.
Kontrollige kuvaekraanil olevat teadet. Järgige teates sisalduvaid juhiseid või lugege tõrkeotsingu peatükki . Kui probleem püsib, tuleb seade viia remonti.
1. Sissejuhatus
28
LED-tulede kirjeldus
16
Toite LED
Värv seisundi LED-tuli märgib seadme praegust seisundit.
Status
Väljas
sinine
Kirjeldus
Masin pole võrguga ühendatud.
Sees
Masin on võrguga ühendatud ja kasutamisvalmis.
Vilkuv
Seade on energiasäästurežiimis. Kui andmed on vastu võetud või kui vajutatakse mis tahes kuval, lülitub see automaatselt
võrgurežiimile.
Kontrollige kuvaekraanil olevat teadet. Järgige teates sisalduvaid juhiseid või lugege tõrkeotsingu peatükki . Kui probleem püsib, tuleb seade viia remonti.
1. Sissejuhatus
29
Kuvaekraan ja kasulik menüü
Libistamine
17
Menüüs navigeerimine
Te saate menüüde ja vidinatega seadme erinevaid funktsioone oma
vajadustele kohandada. Kasutage funktsioone, kerides läbi saadavate
ekraanil kuvatavate menüüde.
Vedage oma sõrm õrnalt üle ekraani.
Näide:
•
Libistage avakuval või menüül üles või alla, et seda kerida.
Panoraamimine
Juhendi mõisted
Puudutage ja hoidke ikooni all, seejärel kallutage seadet vasakule või
paremale.
Koputus
Näide:
Puudutage õrnalt ekraani ja vabastage oma sõrm.
•
Näide:
•
Koputage ekraanil kuvatavat klaviatuuri, et tähemärke ja muud teksti
sisestada.
•
Koputage menüüelemendil selle valimiseks.
•
Koputage rakenduse ikoonil rakenduse käivitamiseks.
Kasutage panoraamimist, et liigutada avakuvade või rakenduste
menüüde ikoone teistele lehekülgedele.
Talitlusklahvid
•
(tagasi): pöörduge tagasi eelmisele kuva, suvandi või sammu
juurde.
•
(kodu): liikuge tagasi põhiavakuvale
Puudutage õrnalt ekraani ja hoidke sellel oma sõrme.
•
(hiljutine): kuvab hiljuti kasutatud rakendusi.
Näide:
•
Puudutus ja allhoidmine
•
Puudutage ja hoidke vidinat avakuval all, et seda liigutada.
•
Puudutage ja hoidke sõrme väljal, et kuvada suvandite hüpikakent.
Kiirkäivitus: kohandatav klahv. Järgmine jaotis kirjeldab suvandeid.
1. Sissejuhatus
30
Kuvaekraan ja kasulik menüü
Lisage kiirkäivitus
1
Koputage kuvaekraanil ikooni Settings (
Settings> Quick Launch.
2
Valige soovitud kiirkäivitusfunktsioon.
3
•
None: Ikooni ei kuvata.
•
Screen Capture (
pildifailis.
•
Applications(
•
Search(
) > Display > More
Avakuvadel navigeerimine
): Salvestage praegune ekraanikuva
Masinal on esialgu kolm avakuva. Te saate rakenduste ikoone kõikidele
lehekülgedele paigutada.
): Avage kõiki rakendusi kuvav kuva.
): Avage otsingukuva.
Koputage suvandit
Sõltuvalt autentimissätetest võib seadme kasutajatel olla nõutud
sisestada ID ja parool. Kui see on lubatud, on seadet võimalik kasutada
ainult kasutajal, kellel on seadmes salvestatud volitatud ID ja parool.
Võtke ühendust seadme administraatoriga.
Libistage põhiavakuval vasakule või paremale. Põhiavakuva paikneb
keskel ja kummalgi küljel asub kolm täiendavat lehekülge.
(tagasi), et sätete menüüsse naasta.
18
Rakenduste menüüdes navigeerimine
Avakuva ülevaade
Põhiavakuva on paljude rakenduste ja funktsioonide alguspunktiks. Te
saate seda kohandada rakenduste ikoonide, otseteede ja vidinatega, et
saada kohene juurdepääs teabele ja rakendustele. Te saate avada
vaikelehekülje mis tahes ajal, koputades ikoonil
Vaikimisi on seadme põhiavakuval saadaval mitu rakenduste menüüd. Kui
soovite juurde pääseda kõikidele rakenduste menüüdele ja vidinatele,
koputage ikoonil
ning libistage kuva vasakule või paremale.
. Antud
kasutusjuhendi kuvapiltidel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt
seadme omadustest või mudelist).
Libistage põhiavakuval vasakule või paremale. Põhiavakuva asub
keskel.
1. Sissejuhatus
31
Kuvaekraan ja kasulik menüü
Juurdepääs hiljuti kasutatud rakendustele.
Teil on võimalik kergesti leida kõiki hiljuti kasutatud rakendusi.
1
Koputage kõikjalt ikoonil
aken.
, et avada hiljuti kasutatud rakenduste
2
Koputage selles aknas rakenduste ikooni, et seda avada.
Avakuvale otsetee lisamine
1
2
Koputage ikooni
põhiavakuvale liikumiseks.
Puudutage ja hoidke avakuva all, et kuvada saadaval olevate
otseteede loendit.
•
19
Set wallpaper
-
Home Screen : Seadistage tapeet kuval Home Screen.
-
Login Screen : Seadistage tapeet kuval Login Screen.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla
administraatorina sisse logima.
-
Home and Login Screens : Seadistage tapeet mõlema
kuva jaoks. Selle funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla
administraatorina sisse logima .
Oma avakuva kohandamine
Te saate kohandada oma avakuva vastavalt oma vajadustele.
Otseteede loomine
•
Otseteed erinevad vidinatest. Kui vidinad saavad rakendusi ainult käivitada,
saavad otseteed seda teha ning funktsioone ja tegevusi aktiveerida.
Apps, XOA Apps, Widgets and Programs : Paigutage
avakuvale rakendused, XOA-rakendused, vidinad ja
programmide ikoonid.
•
Folder : Looge avakuvale kaust.
•
Page : Lisage avakuvale teine lehekülg.
Menüüst Apps otsetee lisamine
1
2
Koputage ikooni
põhiavakuvale liikumiseks.
Oma praeguste rakenduste kuvamiseks koputage ikooni
.
1. Sissejuhatus
32
Kuvaekraan ja kasulik menüü
3
4
5
Kerige läbi loendi ja leidke soovitud rakendus.
Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni all. See loob rakenduse
otsetee ja kuvab põhiavakuva.
Lohistage otsetee soovitud asukohta kuval ja vabastage see.
Teisele leheküljele liikumiseks lohistage otsetee ekraani äärele, kuni
ekraan kerib soovitud leheküljele.
Otsetee kustutamine
1
2
Puudutage ja hoidke otseteed all, kuni see muutub liigutatavaks.
Vidina lisamine
1
2
Koputage ikooni
3
4
Kerige loend läbi ja leidke soovitud vidin.
5
Lohistage vidin soovitud asukohta kuval ja vabastage see. Vidina
teisele leheküljele liigutamiseks lohistage otsetee ekraani äärele,
kuni ekraan kerib soovitud leheküljele.
Kui te lohistate otseteed ja asetate selle prügikasti, muutuvad
mõlemad elemendid punaseks.
Koputage ikooni
ülaosas.
põhiavakuvale liikumiseks.
ja koputage vahekaarti Widget ekraani
Puudutage ja hoidke vidina ikooni all. See loob vidina koopia ja avab
põhiavakuva.
Vidina eemaldamine
Käesolev toiming ei desinstalli programmi, vaid ainult eemaldab
otsetee avakuvalt.
Vidinate lisamine ja eemaldamine
Vidinad on iseseisvad rakendused, mis asuvad teie vidinate vahekaardil ja
avakuva mis tahes leheküljel. Erinevalt otseteedest, kuvatakse vidinat
kuvatava rakendusena.
1
2
Puudutage ja hoidke vidinat all, kuni see muutub liigutatavaks.
Kui te lohistate otseteed ja asetate selle prügikasti, muutuvad
mõlemad elemendid punaseks.
Käesolev toiming ei desinstalli vidinat, vaid ainult eemaldab koopia
avakuvalt.
1. Sissejuhatus
33
Kuvaekraan ja kasulik menüü
Ikoonide liigutamine menüüs Apps
•
1
2
3
Koputage ikooni
põhiavakuvale liikumiseks.
4
Lohistage ikoon soovitud asukohta kuval ja vabastage see. Teisele
leheküljele liikumiseks lohistage ikoon ekraani äärele, kuni ekraan
kerib soovitud leheküljele.
Oma praeguste rakenduste kuvamiseks koputage ikooni
.
3
Koputage järgmises kuvatavas aknas ühel järgmistest suvanditest.
•
Koputage vahekaarti Apps ekraani ülaosas, kui seda pole veel
valitud.
1
Puudutage mis tahes avakuval kuva tühja ala ja hoidke seda all ning
seejärel valige suvand Set wallpaper.
2
Koputage kuvatavas aknas ühel järgmistest suvanditest.
•
Home Screen : Seadistage kuva Home Screen tapeet.
•
Login Screen : Seadistage tapeet kuval Login Screen. Selle
funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla administraatorina sisse
logima.
Gallery: Valige tapeet seadme galeriis sisalduvate fotode ja
piltide seast.
Te saate valida mis tahes kujutised USB-seadmel või kaustas „BOX >
Download“.
Tapeedi muutmine
Te saate kohandada oma avakuvade tapeeti (tausta).
Home and Login Screens : Seadistage tapeet mõlema kuva
jaoks. Selle funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla
administraatorina sisse logima .
4
•
Live wallpapers: Valige animeeritud pilt.
•
Wallpapers: Valige mitme sisseehitatud statsionaarse pildi
vahel.
Valige tapeet ja koputage Set wallpaper või Cancel.
1. Sissejuhatus
34
Kuvaekraan ja kasulik menüü
20
21
Teavitusriba
Teavitusriba sisaldab ripploendit, mis kuvab teavet hetkel töötavate
protsesside, tooneri oleku, ekraani ereduse ja hiljutiste teavituste kohta.
Töö seisund
Kui te koputate avakuval suvandit Job Status või Apps, loetleb kuva
elemente Current Job, Completed Job, Secure Print, Secure Fax ja
Active Notice.
Praegune töökoht
Kuvab tegemisel ja ootel olevate tööde loendit.
Teostatud tööd
Kuvab lõpetatud tööde loendit, sealhulgas teavet tööde kohta, kus esines
tõrge.
Turvaline printimine / faksimine
Puudutage ja hoidke avakuval teavitusriba all, kuni kuvatakse
ripploendit, misjärel lohistage seda alla selle laiendamiseks.
Kuvab turvaliste tööde loendi. Turvaliseks printimiseks peate sisestama
printeridraiveris määratud ID ja Password. Turvaliseks faksimiseks peate
sisestama Password.
Aktiivne teatis
Kuvab kõiki esinenud veateateid ja -koode.
1. Sissejuhatus
35
Kuvaekraan ja kasulik menüü
Talitlusklahvid
22
Counter
Nupp
Te saate kontrollida, kui mitu lehekülge/tööd on prinditud, kopeeritud,
skannitud ja välja faksitud. Loendurit on võimalik seadme või kasutajate
alusel kontrollida.
Koputage avaekraanil suvandit Counter või Apps.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui rakendus SyncThru™ Web
Service avaneb, klõpsake vahelehte Information > Usage Counters
(vt „Counter” lk 36).
All
Nimi
Kirjeldus
Quick Menu
Avage kiirmenüü.
Search
Otsige soovitud menüüd või rakendust.
Print
Te saate printida kasutusloenduri raporti.
My Program
Avage teie poolt lisatud rakenduste loend.
Period
Valige kontrollloenduri ajavahemik.
From, To
Määrake kontrollloenduri ajavahemik.
Menüü Counter selgitus
•
Total Usage: Iga kategooria näitab kasutuskordade arvu töötüüpide
järgi ( Print, Copy, Fax Print, Report ja Total ).
-
Kõik : koputage ja valige
•
Send Usage: Näitab Send ( Email, SMB, FTP, USB, PC ja Others)
tööde arvu.
•
Fax Send Usage(PSTN): Näitab faksi saatmise kasutuskordade arvu.
•
User Usage (ainult sisseloginud kasutaja): Iga kategooria näitab
printimiskasutust kasutajate järgi.
1. Sissejuhatus
36
Kuvaekraan ja kasulik menüü
1
Jaotise User Usage (Kasutaja kasutus) kasutamiseks võib olla vajalik
jaotise Application Authentication (Rakenduse autentimine) ja
Standard Accounting Only (Ainult standardne arvepidamine)
valimine jaotisest Settings (Sätted) > Admin Settings (Administraatori
sätted) > Security > (Turve) Mode (Režiim) või Method (Meetod)
avakuval või Apps (Rakendused).
Koputage avakuval suvandit Help või Apps.
Kuvatakse kuva Help.
2
Valige teema ja järgige sisseehitatud navigeerimist.
Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
23
USB
25
USB-funktsiooni kasutamiseks koputage avakuval Box > USB või Apps.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate sisestama enda masina USBporti USB-mäluseadme.
Minu leht
Rakendus My Page võimaldab teil lihtsalt muuta oma profiili teavet ja
sätteid. Teie My Page'i profiil salvestab teie kontaktteabe ja isiklikud sätted.
Te saate neid sätteid kasutada, et kohandada seadet vastavalt teie
kasutusharjumustele ja juurdepääsuvajadustele.
24
Help
Spikker annab võrgupõhist teavet, et aidata teid seadmega seotud
küsimustes.
Rakendus Help annab teavet seadmes kättesaadavate menüüde ja
funktsioonide kohta. Kasutage paani ekraani vasakul küljel, et navigeerida
rakenduses Help. Spikri teemade sirvimiseks saate ka valida pealkirjade
seast iga jaotise all.
1. Sissejuhatus
37
Kuvaekraan ja kasulik menüü
Selle funktsiooni kasutamiseks koputage avakuval suvandit My Page või
Apps.
Nupp
Nimi
Kirjeldus
Sub menu
(Action
overflow)
Avage alammenüü.
Change
Password
Võimaldab teil parooli muuta.
Profile Image
Võimaldab teil valida pildi oma profiili jaoks.
Menüü My Page selgitus
Võimaldab teil erinevaid sätteid muuta, et muuta oma seadme
kasutuskogemus meeldivamaks.
•
Talitlusklahvid
Personalization
-
Nupp
Nimi
Quick Menu
Kirjeldus
Avage kiirmenüü.
•
Search
Otsige soovitud menüüd või rakendust.
My Program
Avage teie poolt lisatud rakenduste loend.
Usage: Kasutussageduse graafik näitab, kui mitu printimis-,
kopeerimis-, faksimis-, saatmis- või muud tööd te olete sooritanud,
samas kui piirmäärade teave näitab, kui lähedal olete oma
kasutuspiirmääradele.
Apps Settings
-
+Me Setting: Säte +Me Setting täpsustab, kas seade saadab
teavet teie kasutuse kohta kasti või teise sihtkohta. Te saate ka
määratleda, kuhu teie kasutusteavet saadetakse.
-
Send Feedback: Säte Send Feedback määrab, kas seade saadab
teavet teie kasutuse kohta tootjale. Tagasiside saatmine aitab
tootjal seadet parandada värskenduste ja paikade kaudu.
1. Sissejuhatus
38
Hüpikklaviatuuri tutvustus
Te saate kuvaekraanil kuvatava hüpikklaviatuuri abil tähti, numbreid või
erisümboleid sisestada. Kasutamise hõlbustamiseks kasutab see
klaviatuur standardset QWERTY-asetust.
Kui te puudutate sisendala, hüppab klaviatuur ekraanile. Klaviatuur kuvab
esialgselt väiketähti.
•
ABC-režiim (
): Koputage käesoleval klahvil, et klaviatuuri
paigutus vaiketäheklahvidele taastada. Kasutage tõstuklahvi (
et lülitada väike- ja suurtähtede vahel.
•
Tühikuklahv (
),
): Koputage seda klahvi tühiku
sisestamiseks.
•
Tõstuklahv (
): Koputage sellel klahvil ühe suurtähe
sisestamiseks. Koputage seda klahvi kaks korda, et suurtähelukk sisse
lülitada.
•
Sümboli-/numbrirežiim (
): Koputage seda klahvi numbrite,
sümbolite ja emotikonide sisestamiseks.
1. Sissejuhatus
39
Lokaalne draiveri installeerimine
Lokaalselt ühendatud seade on seade, mis on otseselt ühendatud teie
arvutiga USB-kaabli abil. Kui teie seade on võrku ühendatud, jätke
allolevad sammud vahele ja jätkake võrguga ühendatud seadme draiveri
installimisega
• Sõltuvalt kasutatavast masinast ja liidesest võib käesoleva
Kasutusjuhend installeerimise aken erineda.
26
Windows
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
• Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 meetrit (118 tolli).
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
•
Windows 8 puhul
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised)
suvandOtsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita.
Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i
kettaseadme tähega ja klõpsakeOK.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav
tegevus,” klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
3
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga installiaknas ning seejärel
klõpsake suvandit Next.
1. Sissejuhatus
40
Lokaalne draiveri installeerimine
4
Valige suvand USB kuvalt Printer Connection Type ja seejärel
klõpsake Next.
1
Veenduge, et arvuti on ühendatud Internetiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
5
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
2
3
Veenduge, et masin on vooluvõrku ühendatud.
Windows 8 avakuvalt
Ühendage arvuti ja seade USB-kaabli abil.
Draiver installitakse automaatselt koos Windowsi uuendustega.
27
• Kui teie arvuti on Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver
Windowsi uuenduste raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4
draiveri käsitsi alla laadida Samsungi veebilehelt, minge
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
• Rakenduse Samsung Printer Experience saate alla laadida
rakendusest Windows Store(Pood). Windowsi Store(Pood)
kasutamiseks peab teil olema Microsofti konto.
1 Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing.
2 Klõpsake suvandil Store(Pood).
3 Otsige üles ja klõpsake rakendusel Samsung Printer
Experience.
4 Klõpsake nupul Paigalda.
• Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei
installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada Töölaua ekraanil, saate
selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
Mac
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
•
• Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need
paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt .
4
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub
jaotisesse Finder.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
1. Sissejuhatus
41
Lokaalne draiveri installeerimine
5
6
7
8
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
10
Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK (või Install Software).
11
Klõpsake nupul Add Printer, et valida printer ning lisada see oma
printerite loendisse.
12
13
Klõpsake nupul Continue.
28
Linux
Te peate Linuxi tarkvarapaketid Samsung-i veebilehelt alla laadima, et
printeri tarkvara installida (http://www.samsung.com > leidke oma toode >
Tugi või Allalaadimised).
Unifitseeritud Linuxi draiveri installimine
Seadme tarkvara installimiseks peate sisse logima ülikasutajana
(juurkasutajana). Kui te ei ole ülikasutaja, pidage süsteemi
administraatoriga nõu.
Valige suvand USB Connected Printer ekraanilt Printer
Connection Type ja klõpsake Continue.
Pärast installimise lõppu klõpsake nupul Close.
1
2
3
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
4
5
6
Pakkige pakett lahti.
Kopeerige Unified Linux Driveri pakett oma süsteemi.
Avage Terminali programm ja minge kausta, kuhu paketi
kopeerisite.
Liigutage see uld kausta.
Rakendage "./install.sh" käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga "sudo", st "sudo ./
install.sh")
1. Sissejuhatus
42
Lokaalne draiveri installeerimine
7
8
Jätkake installimisega.
9
10
11
Klõpsake Add nupule.
Kui installimine on lõpetatud, siis käivitage printimise utiliit (minge
System > Administration > Printing või käivitage käsk "systemconfig-printer" Terminali programmis).
Valige oma printer.
Klõpsake nuppu Forward ja lisage see oma süsteemi.
1. Sissejuhatus
43
Draiveri taas installeerimine
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, järgige allpool olevaid samme, et
draiver uuesti installida.
4
Sisestage tarkvara CD oma CD-ROM lugejasse ja installeerige
draiver uuesti (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 40).
29
Windows
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Menüüs Käivita valige Programmid või Kõik programmid >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Tarkvara.
•
1 Valige jaotisest "Charms" Otsing > Apps(Rakendus).
2 Otsige ja klõpsake Juhtpaneel.
3 Klõpsake suvandil Programmid ja funktsioonid.
4 Tehke paremklõps draiveril, mille soovite desinstallida ja
valige Deinstalli.
5 Järgige aknas olevaid juhiseid.
3
Windows 8 Käivita
Windows 8 puhul
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
1
2
3
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Klõpsake nupul Deinstalli Samsungi printeri tarkvara Käivitaekraanil.
Järgige aknas olevaid juhiseid.
• Kui teil ei õnnestu Samsungi printeri tarkvara nuppu leida,
desinstallige see töölaua ekraanirežiimis.
• Kui soovite desinstallida Samsungi printerihaldustööriistad, tehke
Käivita ekraanil paremklõps rakendusele > Deinstalli > tehke
paremklõps programmi, mida soovite kustutada > Deinstalli ja
järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
1. Sissejuhatus
44
Draiveri taas installeerimine
30
31
Mac
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, desinstallige draiver ja installige see
uuesti.
1
Avage kaust Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
Printeri tarkvara deinstallimiseks klõpsake Continue.
4
5
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
Kontrollige programmi, mida te soovite kustutada ning klõpsake
Uninstall.
Linux
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, desinstallige draiver ja installige see
uuesti.
1
2
3
Avage programm Terminal.
4
Jätkake desinstallimisega.
Liikuge kausta uld, mis pakiti lahti Unified Linux Driver paketist.
Rakendage "./uninstall.sh" käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga "sudo", st "sudo ./
uninstall.sh")
Pärast desinstallimise lõppu klõpsake nupul Close.
Kui masin on juba lisatud, kustutage see rakendusest Print Setup
Utility või Print & Fax.
1. Sissejuhatus
45
2. Meedia ja salv
See peatükk sisaldab teavet originaalide ja prindikandjate seadmesse sisestamise kohta.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Originaalide laadimine
47
• Prindikandja valimine
51
• Paberi salve laadimine
52
• Erikandjatele printimine
57
• Seadistamine paberi formaat ja tüüp
61
• Väljundasukoha valimine
63
Originaalide laadimine
Originaalide kopeerimiseks, skannimiseks ja fakside saatmiseks saate
kasutada skaneerimisklaasi või kahepoolse skanneriga dokumendisööturit
(DSDF).
1
Avage DSDF.
1
Skaneerimisklaasi abil
Skanneriklaasi abil saate originaale kopeerida või skannida. Saate parima
skannimiskvaliteedi, eriti värviliste piltide või hallskaala korral. Veenduge, et
dokumendisööturis pole dokumente. Kui dokumendisööturis tuvastatakse
originaal, annab seade prioriteedi originaalile, mis on dokumendisööturis,
mitte skanneriklaasil.
Originaalide ettevalmistamine
•
Ärge laadige paberit, mis on suurem kui 216 × 356 mm (8,5 × 14 tolli).
•
Veenduge, et enne laadimist on paberil liim, tint või korrektori vedelik
täiesti kuivanud.
2. Meedia ja salv
47
Originaalide laadimine
2
Asetage originaal esikülg allapoole skaneerimisklaasile ja joondage
see registreerimisjuhendiga klaasi vasakus ülanurgas.
• Kui DSDF jääb kopeerimise ajal lahti, võib see mõjutada
kopeerimiskvaliteeti ja tooneri kulu.
• Tolm skaneerimisklaasil võib põhjustada mustade täppide ilmumist
väljatrükile. Hoidke see alati puhtana.
• Kui kopeerite raamatu või ajakirja lehekülge, siis tõstke DSDF üles,
kuni sulgur haagib hinged paigale, seejärel sulgege kaas. Kui
raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm (1 toll), alustage kopeerimist
lahtise kaanega.
• Olge ettevaatlik, et skaneerimisklaas ei puruneks. Te võite haiget
saada.
• Ärge asetage käsi skaneerimisklaasile, kui te sulgete DSDF-i. DSDF
võib teie kätele kukkuda ja vigastuse põhjustada.
3
Sulgege DSDF.
• Ärge vaadake kopeerimise või skannimise ajal skanneri sees olevat
valgusallikat. See võib teie silmi kahjustada.
2. Meedia ja salv
48
Originaalide laadimine
Kui kasutate dokumendisööturit, saate ühe töö jaoks laadida kuni
2
Kahepoolse skanneriga dokumendisöötur
(DSDF)
50 paberilehte (75 g/m2, 20 naela/köide).
1
Enne originaalide salve laadimist painutage paberivirna või keerake
see korraks lehvikuna lahti.
2
Laadige originaalid esikülg ülespoole DSDF-i. Veenduge, et
originaaldokumentide virna alumine paber vastab dokumentide
sisestussalvel märgitud paberiformaadile.
Originaalide ettevalmistamine
•
Ärge laadige paberit, mille formaat on väiksem kui 105 × 148 mm (4,13
× 5,8 tolli) või suurem kui 216 × 356 mm (8,5 × 14 tolli).
•
Ärge üritage laadida järgnevaid paberitüüpe, et vältida
paberiummistusi, kehva prindikvaliteeti ja seadme kahjustusi.
-
Kopeerpaber või isekopeeruv paber
-
Kriitpaber
-
Õhuke läikpaber või õhuke paber
-
Kortsus või volditud paber
-
Kooldunud või rulli keeratud paber
-
Rebitud paber
•
Enne paberi laadimist eemaldage kõik klambrid ja kirjaklambrid.
•
Veenduge, et enne laadimist on paberil liim, tint või korrektori vedelik
täiesti kuivanud.
•
Ärge laadige erineva formaadi või kaaluga originaale.
•
Ärge laadige brošüüre, pamflette, lüümikuid või dokumente, millel on
teisi ebatavalisi omadusi.
2. Meedia ja salv
49
Originaalide laadimine
3
Reguleerige dokumendi laiusejuhikuid vastavalt paberiformaadile.
Tolm DSDF-i klaasil võib põhjustada mustade täppide ilmumist
väljatrükile. Hoidke klaas alati puhtana.
2. Meedia ja salv
50
Prindikandja valimine
Te saate printida erinevatele prindikandajatele, nagu tavaline paber,
ümbrikud, sildid ja läbipaistvad prindikandjad. Kasutage prindikandjat nii, et
see oleks vastavuses teie seadme kasutusjuhistega.
3
Juhised prindikandja valimiseks
• Mõned prindikandjad võivad vastata kõikidele käesolevas
kasutajajuhendis sisalduvatele juhistele ja endiselt mitterahuldavaid
tulemusi anda. See võib olla tingitud paberilehtede omadustest,
väärast käitlusest, vastuvõetamatutest temperatuuri ja niiskuse
tasemetest või muudest muutujatest, mille üle puudub kontroll.
• Enne suurema koguse prindikandjate ostmist veenduge, et saa
vastab kõikidele käesolevas kasutusjuhendis määratletud nõuetele.
Prindikandja, mis ei vasta käesolevas kasutusjuhendis sätestatud juhistele,
võib järgmiseid probleeme põhjustada:
•
Kehv prindikvaliteet
•
Suurenenud paberiummistuste arv
•
Seadme enneaegne kulumine.
• Nendele tingimustele mittevastava trükikandja kasutamine võib
põhjustada probleeme või vajadust seadet parandada. Selliseid
parandustöid Samsung’i garantii või teeninduslepingud ei kata.
• Salve sisestatud paberi hulk või erineda sõltuvalt prindikandja
tüübist (vt „Prindikandjate andmed” lk 257).
Omadused, nagu kaal, koostis, kiud ja niiskussisaldus, on tähtsad asjaolud,
mis mõjutavad seadme jõudlust ja väljundkvaliteeti. Kui te valite
prindimaterjale, pidage meeles järgmist:
• Selles seadmes ei tohi kasutada tindiprinteritele ettenähtud
fotopaberit. See võib masinat kahjustada.
•
Teie seadmele sobivate trükikandjate tüüpi, suurust ja kaalu on
kirjeldatud prindikandja andmetes (vt „Prindikandjate andmed” lk 257).
• Kasutage spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud prindikandjat (vt
„Prindikandjate andmed” lk 257).
•
Soovitud tulemus: Valitud prindikandja peaks sobima teie projekti jaoks.
•
Eredus: Mõned prindikandjad on teistest valgemad ja tekitavamad
teravamaid ja erksamaid pilte.
•
Pinna siledus: Prindikandja siledus mõjutab seda, kui täpsena prinditöö
paberil näib.
• Kergestisüttiva prindikandja kasutamine võib põhjustada tulekahju.
Kergestisüttiva kandja kasutamine või printerisse sattunud võõrkehad
võivad põhjustada seadme ülekuumenemist ja harvadel juhtudel
tulekahju.
Salve sisestatud paberi hulk või erineda sõltuvalt prindikandja tüübist (vt
„Prindikandjate andmed” lk 257).
2. Meedia ja salv
51
Paberi salve laadimine
4
Salv 1 / valikuline salv
2
Pigistage paberilaiuse juhikut ja tõmmake see salve serva juurde.
Sisestage prindikandja, mida kasutate kõige sagedasemini prinditöödes,
standardsalve. Standardsalv suudab hoida kuni 550 tavalist paberilehte
(75 g/m2, 20 naela/köide).
Te saate osta valikulise salve (vt „Pakutavad lisaseadmed” lk 242).
Fotopaberi või pinnakattega paberi kasutamine võib põhjustada
probleeme, mis nõuavad parandustöid. Selliseid parandustöid garantii
või teeninduslepingud ei kata.
1 Paberi laiuse juhik
1
Tõmmake paberisalv välja.
3
Pigistage paberipikkuse juhikut ja tõmmake see salve serva juurde.
1 Paberi pikkuse juhik
2. Meedia ja salv
52
Paberi salve laadimine
4
Enne paberite laadimist painutage paberivirna äärt ja keerake see
lehvikuna lahti, et lehed eraldada.
5
Laadige paber.
6
Paberi salve sisestamise järel pigistage paberilaiuse juhikuid ja
libistage need soovitud paberiformaadile, mis on märgitud salve
põhja.
2. Meedia ja salv
53
Paberi salve laadimine
• Ärge lükake paberi laiuse juhikut liiga kaugele, et kandja kõverduks.
• Kui te ei reguleeri paberi laiuse juhikut, võib see põhjustada
paberiummistusi.
• Ärge pange salve liiga palju paberit. Vastasel juhul võib see
paberiummistusi põhjustada. Veenduge, et paberlehed ei ületakse
salve sisse märgitud paberi maksimaalse mahu piirikut.
• Ärge kasutage paberit, mille ülemine serv on kaardus, sest see võib
põhjustada paberiummistust või kortsumist.
• Paberi koguse indikaator näitab salves oleva paberi kogust.
1 Täis
2 Tühi
2. Meedia ja salv
54
Paberi salve laadimine
7
Lükake salv masinasse tagasi.
•
Dokumendi printimisel seadistage salves oleva paberi tüüp ja
formaat.
Prindikandjad tuleb asetada mitmeotstarbelise salve keskele,
printimiseks kasutatav külg ülespoole ja ülemine äär ees.
•
Paberiummistuste ja prindikvaliteediprobleemide vältimiseks laadige
alati ainult nõuetele vastavaid prindikandjaid (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
•
Enne mitmeotstarbelisse salve laadimist painutage alati sirgeks
postkaartidel, ümbrikel ja siltidel esinevad kõverused.
•
Vt „Seadistamine paberi formaat ja tüüp” lk 61.
Kui kogete probleeme paberi sisestamisega, kontrollige, kas paber
vastab prindikandjate andmetele (vt „Prindikandjate andmed” lk 257),
ning seejärel proovige sisestada ühe lehe kaupa mitmeotatarbelisse
salve (vt „Erikandjatele printimine” lk 57).
1
Vajadusel avage mitmeotstarbeline salv ja avage pikendus.
2
Enne originaalide salve laadimist painutage paberivirna või keerake
see korraks lehvikuna lahti.
5
Mitmeotstarbeline salv
Mitmeotstarbelisse salve saab sisestada eriformaadis ja eritüüpi
prindimaterjali, näiteks postkaarte, märkmekaarte ja ümbrikke.
Nõuanded mitmeotstarbelise salve kasutamiseks
•
Laadige korraga mitmeotstarbelisse salve ainult ühte tüüpi ning samas
formaadis ja kaalus prindikandjaid.
•
Paberiummistuste vältimiseks ärge lisage paberit printimise ajal, kui
mitmeotstarbelises salves on veel paberit. See kehtib ka muud tüüpi
prindikandjate puhul.
2. Meedia ja salv
55
Paberi salve laadimine
3
Laadige paber.
5
Kui te prindite dokumenti, seadistage mitmeotstarbelises salves
oleva paberi tüüp ja formaat.
•
4
Vt „Seadistamine paberi formaat ja tüüp” lk 61.
Pigistage mitmeotstarbelise salve paberilaiuse juhikuid ja
reguleerige need paberi laiusele vastavaks. Ärge suruge liiga
tugevalt, vastasel juhul paber kooldub ja tekitab ummistuse või see
tõmmatakse viltu.
2. Meedia ja salv
56
Erikandjatele printimine
Alljärgnevas tabelis on toodud iga salve jaoks sobivad erikandjad.
Salv 1
Valikuline salv
Mitmeotstarbeline
salv
Color
●
●
●
Seadmes määratud paberisätte muutmiseks rakenduse SyncThru™ Web
Service kaudu klõpsake vahekaarti Settings > Machine Settings >
System > Input Tray(vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
Preprinted
●
●
●
Recycled
●
●
●
Või te saate seda juhtpaneelilt seadistada.
Envelope
●
●
●
Siis saate paberi tüübi valida aknast Prindieelistused > Paper vahekaart
> Paper Type (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
Labels
●
●
●
CardStock
●
●
●
Näiteks kui soovite printida siltidele, valige Labels jaotusest Paper Type.
Bond
●
●
●
Archive
●
●
●
LetterHead
●
●
●
Punched
●
●
●
Masinas olev paberiseadistus ja draiveri seadistus peaksid olema
samasugused, et ei tekiks paberi mittesobivuse tõrget.
Erikandjat kasutades soovitame laadida printerisse üks leht korraga.
Kontrollige iga salve maksimaalset sisestatavate kandjate arvu (vt
„Prindikandjate andmed” lk 257).
Tüübid
(●: Kasutatav, Tühi: ei ole kasutatav)
Tüübid
Salv 1
Valikuline salv
Mitmeotstarbeline
salv
Plain
●
●
●
Thick
●
●
●
●
Thicker
Thin
●
●
●
Cotton
●
●
●
Kandjate tüübid on näidatud menüüs Prindieelistused. See
paberitüübi suvand võimaldab teil seadistada salve laaditava paberi
tüüpi. Käesolevat sätet kuvatakse loendis, et te saaksite seda valida.
See pakub teile parima kvaliteediga väljaprinti. Vastasel juhul ei
pruugita saavutada soovitud prindikvaliteeti.
2. Meedia ja salv
57
Erikandjatele printimine
6
•
Kasutage ainult kvaliteetselt valmistatud ümbrikke, millel on teravad ja
korralikult volditud ääred.
•
Ärge kasutage markidega ümbrikke.
•
Ärge kasutage sulgurite, trukkide, akendega, isekleepuvaid, seest
pinnakattega või muudest sünteetilistest materjalidest ümbrikke.
•
Ärge kasutage kahjustatud või halvasti valmistatud ümbrikke.
•
Veenduge, et ümbriku mõlemad servad on korralikult volditud kuni
nurkadeni.
Ümbrik
Ümbrikele printimise edukas tulemus oleneb ümbrike kvaliteedist.
Ümbrikule printimiseks asetage klapp alla, nii et postitempliala jääb üles,
vasakule küljele.
1 Sobib
2 Ei sobi
•
•
Äratõmmatavate kontaktribadega ümbrikud ja ümbrikud, millel on enam
kui üks lahtine klapp, mis sulgemiseks volditakse, peavad taluma
masina kinnitustemperatuuri u 170 °C (338 °F) 0,1 sekundit. Lisaklapid
ja ribad võivad põhjustada kortsumist ja ummistusi ning võivad isegi
kinnitusplokki kahjustada.
•
Parima prindikvaliteedi saavutamiseks paigutage veerised ümbriku
äärtest vähemalt 15 mm (0,6 tolli) kaugusele.
•
Hoiduge printimast üle ümbriku voltimiskohtade.
Ümbrikke valides pidage silmas järgmiseid tegureid:
-
Kaal: Ümbrikupaberi kaal ei tohiks ületada 90 g/m2 (16 naela),
vastasel juhul võib esineda ummistus.
Valmistamisviis: Printimise eel peaksid ümbrikud paiknema
siledalt, kõverdudes alla 6 mm (0.25 tolli), ja ei tohiks olla õhku täis.
-
Seisund: Ümbrikud ei tohiks olla kortsunud, sisselõigetega ega
kahjustatud.
-
Temperatuur: Kasutage ümbrikke, mis sobivad seadme poolt töö
ajal tekitatava kuumusele ja rõhule.
2. Meedia ja salv
58
Erikandjatele printimine
-
7
Etiketid
•
Etikettide vahel ei tohi olla katmata liimainet. Katmata alad võivad
põhjustada printimise ajal etikettide aluselt lahtitulemise ja sellest
tulenevaid paberiummistusi. Katmata liimaine võib ka masina osi
kahjustada.
•
Ärge laske etiketilehte enam kui üks kord läbi masina. Liimainega alus
on ette nähtud ainult üks kord masina läbimiseks.
•
Ärge kasutage etikette, mis hakkavad aluslehe pealt lahti tulema või on
kortsus, mille all on mulle või mis on kahjustatud.
•
Ärge laadige paberit, millel puudub tühimik etikettide vahel, mis
jooksevad paberisööturiga samas suunas. Vastasel juhul võib see
paberiummistusi põhjustada.
Laadige paber nii, et prinditav külg jääb allapoole.
Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage ainult laserprinterites
kasutamiseks mõeldud etikette.
•
Seisund: Ärge kasutage kortsunud, mullitavaid või muude aluselt
lahtitulemise märkidega etikette.
Etikette valides pidage silmas järgmist:
-
Liimid: Liimaine peaks jääma stabiilseks seadme
kuumutustemperatuuril umbes 170°C (338°F) 0,1 sekundiks.
-
Lehele paigutus: Kasutage ainult etikette, mille vahel ei ole
katmata aluspaberit. Kui etikettide vahel on vahed, võivad etiketid
aluspaberilt lahti tulla ja põhjustada tõsiseid ummistusi.
-
Kõverdumine: Printimise eel peavad etiketid siledalt paiknema, et
kõverdumine jääks igas suunas alla 13 mm (0,5 tolli).
2. Meedia ja salv
59
Erikandjatele printimine
8
9
Köitepapp / kohandatud formaadis paber
Eeltrükitud paber
Eeltrükitud paberi laadimisel peaks prinditud pool jääma ülespoole ja
kooldunud serv ettepoole. Kui paberi söötmisel esineb probleeme, siis
pöörake paber ümber. Pidage meeles, et prindikvaliteeti ei saa
garanteerida.
•
Ärge printige kandjatele, mille laius on väiksem kui 98 mm (3,8 tolli) või
mille pikkus on väiksem kui 148 mm (5,8 tolli).
•
Seadke tarkvararakenduses veerised materjali servadest vähemalt
6,4 mm (0,25 tolli) kaugusele.
•
Paber peab olema trükitud kuumuskindla trükivärviga, mis ei sula,
aurustu ega erita ohtlikke aineid, kui sellele rakendatakse 0,1 sekundi
jooksul seadme kuumutustemperatuuri (umbes 170 °C (338 °F)).
•
Eelprinditud paberi trükivärv ei tohi olla kergestisüttiv ega seadme
rullikutele kahjulikku mõju avaldada.
•
Enne eelprinditud paberi laadimist veenduge, et kasutatud tint ühilduks
laserprinteritega.
2. Meedia ja salv
60
Seadistamine paberi formaat ja tüüp
Masinas olev paberiseadistus ja draiveri seadistus peaksid olema
samasugused, et ei tekiks paberi mittesobivuse tõrget.
Seadmes määratud paberisätte muutmiseks rakenduse SyncThru™ Web
Service kaudu klõpsake vahekaarti Settings > Machine Settings >
System > Input Tray (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
10
Salve sätted
Salve üksikasjalike sätete muutmiseks koputage Settings > Tray Settings
ning valige kuvaekraanil salv ja soovitud suvandid.
Või te saate seda juhtpaneelilt seadistada.
Siis saate paberi tüübi valida aknast Prindieelistused > Paper vahekaart
> Paper Type (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
Pärast paberi laadimist salve seadistage juhtpaneeli nuppude abil
paberiformaat ja -tüüp.
•
Tray 1, MP Tray : Te saate seadistada Paper Size ja Paper Type.
•
Tray 2 : Te saate seadistada Paper Size ja Paper Type.
•
Paper Size: Võimaldab teil paberiformaati muuta.
-
Saate kuvaekraanil muuta paberiloendit. Paberiloendid on jaotatud
selles seadmes sisalduva kättesaadava A/B- ja kirjatüüpi paberi
vahel.
2. Meedia ja salv
61
Seadistamine paberi formaat ja tüüp
-
•
Kui vajalikku paberiformaati pole või kui te peate kasutama
kohandatud mõõtmetega paberit, koputage põhinooltel
paberiformaadi seadistamiseks. Te saate menüüga Custom Size
kohandatud formaate seadistada ja salvestada. Te saate valida
kohandatud formaadi, kui te peaksite seda vajama.
Paper Type: Võimaldab teil paberitüüpi muuta.
•
Tray Confirmation Message: Kui te laadite paberi salve, saate
seadistada kinnitusteate automaatse kuvamise. Käesolev seade
suudab mõnda paberiformaati ja -tüüpi automaatselt tuvastada. Kui te
soovite seadistada paberiformaati ja -tüüpi või kui seade ei suuda neid
tuvastada, saate formaati ja tüüpi otse kinnitusaknast seadistada.
•
Tray Protection: Näiteks kui määrate salve 1 olekusse On, jäetakse
salv 1 salve vahetamise korral vahele.
Options
See seadistus töötab kopeerimis- või printimistööde korral. See ei
mõjuta faksitöid.
Kerige läbi suvandite, üles ja alla libistades.
•
Auto Tray Switch: Määrake, kas masin jätkab printimist, kui on
tuvastanud, et kasutatav paber ei sobi. Näiteks kui salved 1 ja 2 on
täidetud sama suurusega paberiga, prindib masin automaatselt salvest
2, kui salv 1 saab paberist tühjaks.
•
Auto Continue: See suvand võimaldab jätkata printimist ka siis, kui
valitud paberisuurus ei ühti salves oleva paberiga. Kui see suvand on
aktiveeritud, jätkab seade printimist, kasutades sama või suurema
formaadiga paberit. Kui käesolev suvand on mitteaktiivne, ootab seade,
kuni salve sisestatakse nõutud paberiformaat.
•
Paper Substitution: Kui prinditöö jaoks vajalik paber pole salves
kättesaadav, võimaldab käesolev funktsioon teil selle sarnase
paberiformaadiga asendada, Kui näiteks nõutud kirjaformaadis paber
pole salves saadaval, asendab seade nõutud paberi A4-paberiga.
•
Tray Priority Settings: Saate määrata salvede prioriteedi. Kui
esimeseks prioriteediks on määratud salv 1, prindib seade automaatselt
salvest 1 pärast seda, kui teisese prioriteediga salv saab tühjaks.
Kui paber asendatakse, võib esineda teatavat pildikadu.
2. Meedia ja salv
62
Väljundasukoha valimine
Keskmise salve pind võib muutuda kuumaks, kui prindite järjest suure
arvu lehekülgi. Ärge puudutage seda pinda ja ärge lubage lapsi selle
lähedale.
Seade väljastab prinditud lehed vaikimisi väljastussalve. Prinditud lehed
kogunevad väljastustoele ning väljastustugi aitab prinditud lehti joondada.
Avage väljastustugi.
Kui väljastussalvest väljuva paberiga on probleeme, nagu liigne
kooldumine, proovige tagakattele printida. Tagakate suudab hoida
ainult üht paberilehte korraga, ärge lubage paberilehtedel tagakattele
kuhjuda.
2. Meedia ja salv
63
3. Printimine
Selles peatükis on kirjeldatud sagedasi printimisfunktsioone.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Printeridraiveri funktsioonid
65
• Printimise põhifunktsioonid
66
• Prindieelistuste avamine
68
• Printimise erifunktsioonide kasutamine
76
• Otseprintimise liidese kasutamine
84
• Printimise vaikeseadistuste muutmine
86
• Selle masina seadistamine vaikemasinaks
87
• Printimine faili (PRN-vormingus)
88
• Maciga printimine
89
• Linuxis printimine
91
• Unixis printimine
93
Printeridraiveri funktsioonid
• Antud peatüki toimingutes on üldjuhul võetud aluseks
operatsioonisüsteemi Windows 7 kasutamine.
Funktsioon
• Kontrollige operatsioonisüsteeme, mis ühilduvad selle masinaga (vt
„Süsteemi nõuded” lk 261).
Teie printeridraiverid toetavad järgmiseid standardfunktsioone:
•
Paberi paigutuse, formaadi, allika ja kandja tüübi valimine
•
Koopiate arv
Te saate kasutada ka erinevaid printimisfunktsioone. Järgmine tabel
kujutab üldist ülevaadet funktsioonidest, mida teie printeridraiverid
toetavad:
Mõned mudelid või operatsioonisüsteemid võivad mitte toetada
järgmise tabeli teatavat(/teatavaid) funktsiooni(/funktsioone).
Funktsioon
PSb
Windows
Mac
Leheküljele
mahutamisega
printimine
●
●
Vähendamise ja
suurendamisega
printimine
●
●
Erinev allikas esilehel
●
●
Tiitellehe suvandid
●
Rastertihendus
●
Linux
Unix
●
●
●
●
●
●
●
(ainult PCL)
Väljundsuvandid
●
●
Vesimärk
●
●
Overlay
●
(ainult PCL)
Kahepoolne printimine
(dupleks)
PCL/PSa b/
XPSbc
PCL/PSa b/
XPSbc
●
●
PSb
Windows
Mac
Linux
Unix
Seadme
kvaliteedisuvand
●
●
●
●
Posteri printimine
●
●
Mitu lehekülge lehel
●
●
●
●
Voldiku printimine
●
a. PostScript-draiver on soovituslik parima prindikvaliteedi saamiseks PostScriptpõhistest rakendustest, nagu Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop®
jne.
b. Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt ja installige see: (http://www.samsung.com
> leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised). Enne installimist veenduge, kas teie
arvuti operatsioonisüsteem toetab seda tarkvara.
c. XPS printeri draiverit saab installida ainult Windows Vista operatsioonisüsteemile või
uuemale.
(●: Kasutatav, Tühi: ei ole kasutatav)
3. Printimine
65
Printimise põhifunktsioonid
• Maciga printimine (vt „Maciga printimine” lk 89).
3
Valige oma masin loendist Printeri valimine.
• Linuxiga printimine (vt „Linuxis printimine” lk 91).
• UNIX-iga printimine (vt „Unixis printimine” lk 93).
Järgnev aken Prindieelistused on mõeldud rakenduse Notepad jaoks
operatsioonisüsteemis Windows 7. Teie aken Prindieelistused võib
erineda sõltuvalt teie poolt kasutatavast operatsioonisüsteemist ja
rakendusest.
1
2
Avage dokument, mida soovite printida.
Valige Prindi menüüst Fail.
Põhilised prindisätted, sh eksemplaride arv ja prinditav vahemik,
valitakse aknas Prindi.
Printeridraiveri poolt võimaldatavate printimisfunktsioonide
kasutamiseks klõpsake rakenduse aknas Print suvandil Atribuudid või
Eelistused, et muuta printimissätteid (vt „Prindieelistuste avamine” lk
68).
4
Printimisülesande käivitamiseks klõpsake nupul OK või Prindi
aknas Prindi.
3. Printimine
66
Printimise põhifunktsioonid
1
Printimisülesande tühistamine
Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle
tühistada järgmiselt:
•
Sellesse aknasse pääsemiseks võite lihtsalt topeltklõpsata masina
ikoonil ( ) Windowsi tegumiribal.
•
Te saate printimistöö tühistada funktsiooniga Cancel Print arvuti
rakenduse Samsung Printer Status aknast (vt „Programmi Samsung
Printer Status kasutamine” lk 178)
3. Printimine
67
Prindieelistuste avamine
Kui valite suvandi menüüs Prindieelistused, võib ilmuda
hoiatusmärgis
või
. Hüüumärk (
Ekraanipilt võib mudelist sõltuvalt erineda.
) tähendab, et teatud suvandi
saab valida, kuid see ei ole soovitatav, ja märk ( ) tähendab, et seda
suvandit ei saa valida masina sätete või keskkonna tõttu.
1
2
3
4
Avage dokument, mida soovite printida.
Valige suvand Prindi menüüst Fail.
Valige enda printer nimekirjast Printeri valimine.
Klõpsake Atribuudid või Eelistused.
• Enne printimist saate paberi ja tooneri säästmiseks rakendada
Ecofunktsioonid (vt „Easy Eco Driver” lk 173).
• Masina hetkeolekut saate kontrollida, vajutades Printer Status
nupule (vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 178).
3. Printimine
68
Prindieelistuste avamine
2
3
Vahekaart Lemmikud
Loetletud elemendid aitavad teil valida eelmääratletud sätted.
Ekraanipilt võib mudelist sõltuvalt erineda.
Vahekaart Basic
Vahekaart Basic , millega seadistatakse erinevaid printimissuvandeid.
Orientation
Käesolev suvand võimaldab teil valida teabe leheküljele printimise suuna.
Layout Options
See suvand võimaldab valida erinevaid viise dokumentide paigutamiseks.
•
Single Page Per Side: See suvand on põhipaigutussuvand. See
suvand võimaldab teil lehekülje paberi ühele poolele printida.
•
Multiple Pages Per Side: Vt „Printimine mitu lehekülge ühele lehele” lk
76.
•
Poster Printing: Vt „Postrite printimine” lk 76.
•
Booklet Printing: Vt „Voldikute printimine” lk 77.
•
Page Border: Käesolev suvand võimaldab teil printida oma dokumenti,
millel asub piirjoon. Käesolev suvand pole kättesaadav funktsioonides
Poster Printing ja Booklet Printing.
3. Printimine
69
Prindieelistuste avamine
Double-Sided Printing
Paper Options
Käesolev suvand võimaldab teil paberi mõlemale poolele printida (vt
„Printimine paberi mõlemale poolele” lk 78).
•
Original Size: See suvand võimaldab teil originaalide tegelikku
paberiformaati seadistada.
•
Output Size: See suvand võimaldab teil oma prinditööd mis tahes
valitud paberiformaadile skaleerida, hoolimata originaalide mõõtmetest
(vt „Dokumendi mahutamine valitud paberiformaadile” lk 79).
4
Vahekaart Paper
Kasutage vahekaardi Paper suvandeid, et seadistada põhilisi paberiga
seonduvaid sätteid.
Copies
Käesolev suvand võimaldab teil valida prinditavate koopiate arvu. Te saate
valida 1 kuni 9999 koopiat.
Percentage: Käesolev suvand võimaldab lehekülje sisu formaati
muuta, et see paistaks prinditud leheküljel suurema või
väiksemana, sisestades soovitud protsendi (vt „Muutke oma
dokumendi mõõtmed protsentidena” lk 79).
•
Source: Tagage, et suvand Source on määratud vastavalt
paberisalvele. Kasutage funktsiooni MP Tray, kui prindite erimaterjale,
nagu ümbrikud ja läbipaistvad prindikandjad.
•
Type: See suvand võimaldab teil seadistada salve laaditava paberi
tüüpi. See pakub teile parima kvaliteediga väljaprinti. Vastasel juhul ei
pruugita saavutada soovitud prindikvaliteeti.
•
Special Page: See suvand võimaldab teil printida erilehti, nagu katted.
Te saate erilehe sätteid loendisse lisada, sealt kustutada või neid
värskendada. See valik on saadaval ainult siis, kui kasutate PCLprinteridraiverit.
3. Printimine
70
Prindieelistuste avamine
Toner Save
5
Vahekaart Graphics
Kasutage vahekaardi Graphic suvandeid, et reguleerida prindikvaliteeti
vastavalt teie eriprintimisvajadustele.
Säte Toner Save võimaldab kasutajal dokumendi mustandi printimisel
printimistoonerit säästa. Valige suvand „Väljas“, et tavarežiimis printida, ja
valige „Sees“, et printida lehel vähem toonerit kasutades.
6
Quality
vahekaartAdvanced
Mida suurem sätte väärtus, seda teravamad on prinditud tähemärgid ja
joonised. Suurem sätete väärtus võib samuti suurendada aega, mis kulub
dokumendi printimiseks.
Kasutage vahekaarti Advanced, et seadistada erinevaid
printimissuvandeid.
Font/Text
Watermark
Valige Clear Text , et printida teksti tumedamalt kui tavapärase dokumendi
puhul.
Vt „Vesimärkide kasutamine” lk 80.
Märkige All Text Black, et printida süsimustalt, hoolimata värvist, millega
seda kuval kujutataks.
Overlay
Vt „Ülekatte kasutamine” lk 82.
Graphic Controller
See võimaldab kasutajal rõhutada tekstide ja peenjoonte ääri, parandades
sellega loetavust ja joondades kõigi värvikanalite registreerimise värvilise
printimise režiimis.
3. Printimine
71
Prindieelistuste avamine
Output options
Job Accounting
•
See suvand võimaldab teil antud loaga printida.
Print Order: See suvand võimaldab teil määrata lehekülgede printimise
järjestuse. Print Odd Pages ja Print Even Pages on saadaval ainult
juhul, kui kasutate PCL-printeridraiverit.
•
Skip Blank Pages: See suvand võimaldab teil täpsustada, et
algandmetes sisalduvaid tühjasid lehekülgi ei prinditakse.
•
Manual Margin: Käesolev suvand võimaldab teil määratleda
köitmisveerise. Köitmisveeris reguleerib köitmisasendit. See valik on
saadaval ainult siis, kui kasutate PS-printeridraiverit.
Kui klõpsate suvandit Reset, taastatakse suvandi Advanced sätted
vaikesätetele.
•
User permission: Kui te märgite selle suvandi, saavad printimistööd
alustada ainult loaga kasutajad.
•
Group permission: Kui te märgite selle suvandi, saavad printimistööd
alustada ainult grupiloaga kasutajagrupid.
• Klõpsake küsimärgil (
) akna ülemises paremas nurgas ja
klõpsake mõnel suvandil, mille kohta soovite lisateavet.
• Administraatorid saavad lubada tööde arvelduse ja seadistada
lubasid kontrollpaneelilt või programmisSyncThru™ Web Service.
Üksikasjalikke teavet nende kohta leiate administraatorijuhendist.
Security
Esmalt krüpteerib printimisandmed ning edastab need siis masinale. See
funktsioon kaitseb printimisteavet, et takistada teie andmete
kompromiteerimist võrgus. Funktsioon Job Encryption lubatakse ainult
juhul, kui on paigaldatud kõvaketas. Kõvaketast kasutatakse
printimisandmete dekrüptimiseks.
3. Printimine
72
Prindieelistuste avamine
Result Simulator
7
Vahekaart Eco
Vahekaart Eco võimaldab teil säästa printimistarbeid ja aitab teil
ökoloogiliselt sõbralikult printida. Kui valite suvandi Eco Printing,
kuvatakse mõnel suvandil ökopilti (
). Samuti pole mõned suvandid ökorežiimil kättesaadavad.
Eco Options
Result Simulator näitab süsinikdioksiidi vähenemist, elektrikasutust ja
kokku hoitud paberihulka vastavalt teie valitud sätetele.
• Tulemused arvutatakse põhimõttel, et väljalülitatud ökorežiimiga on
prinditud paberi koguhulk ilma tühja leheta sada lehekülge.
• Uurige lisateavet arvutusvalemi kohta CO2, energia ja paberi osas
IEA (Rahvusvaheline Energiaagentuur), Jaapani Sise- ja
Sideministeeriumi indeksist ning veebilehelt
www.remanufacturing.org.uk. Igal mudelil on erinev indeks.
•
Printer Default: Selle suvandi valimisel määratakse kõnealune
funktsioon masina juhtpaneelil tehtud seadistusega.
• Voolutarve printimisrežiimis viitab selle masina keskmisele
voolutarbele printimise ajal.
•
None: Disables this option.
•
Eco Printing: Aktiveeritakse öko-režiim. Valige Double-Sided
Printing, Layout ja Skip Blank Pages, kui soovite öko-režiimi
kasutada. Kui te ei muuda teiste vahekaartide suvandeid, prinditakse
dokument välja öko-režiimis seadistatud viisil.
• Tegelik säästetud või vähendatud kogus võib sõltuda kasutatavast
operatsioonisüsteemist, arvutusvõimsusest, rakendustarkvarast,
ühendusviisist, trükimeediumist ja selle suurusest, töö keerukusest
jne.
•
Passcode: Kui administraator seadistab selle seadme jaoks suvandi
On-Forced vahekaardil Default Eco Mode, on öko-režiim alati
seadistatud selle seadme ökosätetega, samas kui printeridriveri suvand
Eco Options on keelatud. Kui te peate printimissätteid muutma,
klõpsake Passcode ja sisestage parool või võtke oma
administraatoriga ühendust.
3. Printimine
73
Prindieelistuste avamine
8
•
Spool: See säte võib olla kasulik suurte andmemahtude korral. Selle
sätte valimisel hoiustab printer dokumenti massmäluseadmel ja prindib
seejärel massmäluseadme järjekorra alusel, vähendades arvuti
töökoormust.
•
Print Schedule: Valige see säte, et printida dokument kindlal ajahetkel.
Vahekaart Samsung
Kasutage vahekaarti Samsung, et kuvada draiveri autoriõiguseid ja
versiooni numbrit. Kui teie arvuti on internetiga ühendatud, on teil
juurdepääs teenustele.
• Job Name: Seda võimalust kasutatakse juhul, kui soovite leida
juhtpaneeli abil salvestatud faili.
9
Print Mode
See suvand võimaldab teil valida, kuidas printimisfaili printida või
salvestada, kasutades teie seadme kõvaketast. Vaikimisi valitud Print
Mode säte on Normal, mis on mõeldud printimiseks prindifaili kõvakettale
salvestamata. Te saate seda suvandit ka teistes vahekaartides kasutada.
•
Normal: See režiim prindib teie dokumenti lisamällu salvestamata.
•
Proof: See režiim on kasulik, kui prindite üle ühe koopia. Saate esmalt
printida ühe koopia kontrollimiseks ja ülejäänud koopiad hiljem.
•
Confidential: Seda režiimi kasutatakse konfidentsiaalsete
dokumentide printimiseks. Printimiseks peate parooli sisestama.
•
Store: Valige see säte, et salvestada dokument massmäluseadmele
ilma printimata.
•
Store and Print: Seda režiimi kasutatakse dokumendi samaaegseks
printimiseks ja salvestamiseks.
• User ID: Seda võimalust kasutatakse juhul, kui soovite leida
juhtpaneeli abil salvestatud faili. Kasutajanimi ilmub automaatselt ja
kattub Windowsi sisselogimiseks kasutatud nimega.
• Enter Password: Kui teie valitud dokumendikasti Property olek on
Secured, peate sisestama dokumendikasti parooli. Seda suvandit
kasutatakse salvestatud faili laadimiseks kontrollpaneeli abil.
• SConfirm Password: Kinnitamiseks sisestage parool uuesti.
3. Printimine
74
Prindieelistuste avamine
10
Lemmiksätte kasutamine
Salvestatud seadistuse kasutamiseks valige see Favorites
vahekaardilt. Masin prindib nüüd teie valitud eelistuste alusel.
Salvestatud sätete kustutamiseks valige needFavorites vahekaardilt ja
klõpsake Delete.
Suvand Favorites, mis on nähtaval kõigil eelistuste vahekaartidel, peale
vahekaartide Favorites ja Samsung, võimaldab salvestada aktiivsed
eelistused tulevaseks kasutamiseks.
Jaotise Favorites elemendi salvestamiseks toimige järgmiselt:
11
Spikri kasutamine
1
2
Muutke igal vahekaardil sätteid vastavalt vajadusele.
3
4
5
Klõpsake nuppu Save.
Sisestage elemendile soovitud nimi sisendkasti Favorites.
Valige üksus,mille kohta infot tahate Prindieelistused aknas ja vajutage F1
nuppu oma klaviatuuril.
Sisestage nimi ja kirjeldus ning valige soovitud ikoon.
Klõpsake nuppu OK. Jaotise Favorites salvestamisel salvestatakse
kõik hetkel määratud seadistused.
3. Printimine
75
Printimise erifunktsioonide kasutamine
Printimise erifunktsioonid võivad hõlmata järgmist:
•
„Printimine mitu lehekülge ühele lehele” lk 76.
•
„Postrite printimine” lk 76.
•
„Voldikute printimine” lk 77.
•
„Printimine paberi mõlemale poolele” lk 78.
•
„Muutke oma dokumendi mõõtmed protsentidena” lk 79.
•
„Dokumendi mahutamine valitud paberiformaadile” lk 79.
•
„Vesimärkide kasutamine” lk 80.
•
„Ülekatte kasutamine” lk 82.
12
Printimine mitu lehekülge ühele lehele
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
Klõpsake vahekaardil Basic, valige Multiple Pages per Side
ripploendist Type.
3
4
Valige Page Border, et printida ääris ümber iga lehekülje lehel.
5
6
7
Valige vajadusel ripploendist Page Order lehekülgede järjestus.
Valige, mitu lehekülge soovite paberilehele printida (2, 4, 6, 9 või
16), ripploendist Pages per Side.
Klõpsake vahekaarti Paper, valige Original size, Source ja Type.
Klõpsake OK või Print, kuni aken Print sulgub.
13
Saate valida ühele paberilehele prinditavate lehekülgede arvu. Enam kui
ühe lehekülje lehele printimiseks leheküljed vähendatakse ja paigutatakse
määratud järjekorras. Ühele lehele saate printida kuni 16 lehekülge.
Postrite printimine
Käesolev funktsioon võimaldab teil printida ühelehelise dokumendi 4, 9 või
16 paberilehele, et oleks võimalik lehed kokku kleepida, millega moodustub
üks postrisuuruses dokument.
3. Printimine
76
Printimise erifunktsioonide kasutamine
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
Klõpsake vahekaardil Basic, valige Poster Printing ripploendist
Type.
3
4
Valige soovitud paigutus.
5
6
7
14
Voldikute printimine
See funktsioon prindib teie dokumendi paberilehe mõlemale poolele ja
paigutab leheküljed selliselt, et paberi saab pärast printimist keskelt kokku
voldikuks voltida.
Valige suvandi Poster Overlap väärtus. Valige Poster Overlap
millimeetrites või tollides vastava raadionupu valimisega vahekaardil
Basic, et lehti oleks kergem kokku liimida.
Klõpsake vahekaarti Paper, valige Original size, Source ja Type.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
Poster on võimalik üles ehitada, kleepides lehti kokku.
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
Klõpsake vahekaardil Basic, valige Booklet Printing ripploendist
Type.
3
4
Klõpsake nuppu Advanced. Seejärel valige soovitud suvand.
Klõpsake vahekaarti Paper, valige Original size, Source ja Type.
Kõigi paberiformaatidega ei saa suvandit Booklet Printing valida.
Valige selle funktsiooni saadavate paberiformaatide väljaselgitamiseks
suvandi Original size vahekaardil Paper kättesaadav paberiformaat.
Kui valite sobimatu paberiformaadi, siis see suvand tühistatakse
automaatselt. Valige ainult kättesaadav paber. (paber ilma märgita
või ).
3. Printimine
77
Printimise erifunktsioonide kasutamine
5
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
•
Long Edge: See suvand on tavaline raamatute köitmisel
kasutatav küljendus.
•
Short Edge: See suvand on tavaline kalendrites kasutatav
küljendus.
•
Reverse Double-Sided Printing: Märkige see võimalus, et
pöörata dupleksprintimisel järjekord vastupidiseks.
15
Printimine paberi mõlemale poolele
Te saate paberi mõlemale poolele printida; dupleks. Enne printimist
otsustage dokumendi suund lehel.
Ärge printige erikandjate, nagu sildid, ümbrikud või paks paber,
mõlemale poolele. See võib põhjustada paberiummistuse või masinat
kahjustada.
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
3
Klõpsake vahekaardil Basic.
Valige jaotisest Double-Sided Printing soovitud köitmissuvand.
•
Printer Default: Selle suvandi valimisel määratakse kõnealune
funktsioon masina juhtpaneelil tehtud seadistusega. See valik
on saadaval ainult siis, kui kasutate PCL-printeridraiverit.
•
None: Desaktiveerib selle funktsiooni.
4
5
Klõpsake vahekaarti Paper, valige Original size, Source ja Type.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
3. Printimine
78
Printimise erifunktsioonide kasutamine
16
17
Muutke oma dokumendi mõõtmed protsentidena
Te saate muuta dokumendi suurust, et seda prinditud lehel suurema või
väiksemana kujutada, trükkides soovitud protsendi.
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
3
4
Klõpsake vahekaardil Paper.
Valige originaali tegelik paberiformaat vahekaardilt Original Size.
See suvand võimaldab teil oma prinditööd mis tahes valitud
paberiformaadile skaleerida, hoolimata dokumendi formaadist. See suvand
võib olla kasulik, kui soovite kontrollida väikse dokumendi üksikasju.
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
3
4
5
6
Klõpsake vahekaardil Paper.
Sisestage skaleerimismäär sisendkasti Percentage.
Te saate klõpsata ka üles-/allanooli, et skaleerimismäära valida.
Te ei saa seda funktsiooni kasutada, kui valite paberiformaadi
suvandist Output Size.
5
6
Dokumendi mahutamine valitud
paberiformaadile
Valige Source ja Type.
Valige originaali tegelik paberiformaat vahekaardilt Original Size.
Valige salves prinditava formaat vahekaardilt Output Size.
Valige Source ja Type.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
3. Printimine
79
Printimise erifunktsioonide kasutamine
Olemasoleva vesimärgi kasutamine
18
Vesimärkide kasutamine
Vesimärgi suvand võimaldab printida teksti olemasoleva dokumendi peale.
Kasutage seda näiteks juhul, kui soovite printida diagonaalselt üle
dokumendi esimese lehekülje või kõigi lehekülgede suure halli sõna
“DRAFT” või “CONFIDENTIAL”.
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
Klõpsake vahekaardil Advanced ja valige soovitud vesimärk
ripploendist Watermark.
• Watermark Message: Võimaldab kasutajatel sisestada vesimärgi,
mida kasutaja soovib printida.
• Image file: Võimaldab kasutajatel laadida vesimärgi pildi, mida
kasutaja soovib printida.
• Watermark name: Võimaldab kasutajal sisestada vesimärgi nime,
et lisada see vesimärkide ripploendisse.
Seadmega kaasnevad mitmed eelmääratletud vesimärgid. Neid on
võimalik muuta või saate loendisse uusi lisada.
• First Page Only: Prindib vesimärgi ainult esimesele leheküljele.
Vaikimisi märkimata.
• Header: Te saate lisada valitud teksti vasakusse ülemisse nurka,
üles keskele või paremasse ülemisse nurka.
• Footer: Te saate lisada valitud teksti vasakusse alumisse nurka, alla
keskele või paremasse alumisse nurka.
3
Klõpsake OK või Prindi, kuni väljute printimisaknast.
Vesimärgi loomine
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
Valige vahekaardil Advanced suvand Edit... ripploendist
Watermark.
3. Printimine
80
Printimise erifunktsioonide kasutamine
3
Sisestage tekst kasti Watermark Message. Sisestada saab kuni
256 märki.
Kui on märgitud ruut First Page Only, prinditakse vesimärk ainult
esimesele leheküljele.
4
Valige vesimärgi suvandid.
Te saate valida fondi nime, stiili, suuruse ja varjundi jaotisest Font
Attributes ning seadistada vesimärgi nurga jaotisest Watermark
Alignment and Angle.
5
Klõpsake nuppu Add, et lisada loendisse Current Watermarks uus
vesimärk.
6
Kui te olete lõpetanud redigeerimise, klõpsake nuppu OK või Prindi,
kuni aken Print sulgub.
Vesimärgi printimise lõpetamiseks valige suvand None ripploendist
Watermark.
Vesimärgi redigeerimine
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
Klõpsake vahekaardil Advanced, valige Edit... ripploendist
Watermark.
3
Valige loendist Current Watermarks vesimärk, mida soovite
redigeerida, ning muutke vesimärgi teksti ja suvandeid.
4
5
Muudatuste salvestamiseks klõpsake nupul Update.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
Vesimärgi kustutamine
1
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
2
Klõpsake vahekaardil Advanced, valige Edit... ripploendist
Watermark.
3
Valige loendist Current Watermarks vesimärk, mille soovite
kustutada, ja klõpsake nupul Delete.
4
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
3. Printimine
81
Printimise erifunktsioonide kasutamine
19
Ülekatte kasutamine
1
Looge või avage dokument, mis sisaldab teksti või kujutist, mida
kasutatakse uue lehekülje ülekattena. Paigutage elemendid
vastavalt sellele, kuidas soovite, et need prinditud ülekattena välja
näeksid.
2
Dokumendi ülekattena salvestamiseks avage jaotis
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
3
Klõpsake vahekaarti Advanced ja valige suvand Create
ripploendist Overlay.
4
Sisestage aknas Salvesta olevasse kasti File name kuni kaheksast
märgist koosnev nimi. Vajadusel valige sihtkoht (Vaikimisi on
sihtkoht C:\Formover).
5
6
Klõpsake nuppu Save.
See valik on saadaval ainult siis, kui kasutate PCL-printeridraiverit.
Mis on ülekate?
Ülekate on tekst ja/või pildid, mis on salvestatud arvuti kõvakettale (HDD)
spetsiaalses failivormingus, mille saab printida mis tahes dokumendile.
Ülekatet kasutatakse sageli kirjaplankide asemel. Eeltrükitud kirjaplankide
kasutamise asemel saate luua ülekatte, mille sisu on täpselt sama kui teie
kirjaplangil. Teie ettevõtte kirjaplangile kirja printimiseks ei pea te
eelprinditud kirjaplanki seadmesse sisestama, lihtsalt printige oma
dokumendile kirjaplangi ülekate.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
Kinnitusteatega akna ilmumisel klõpsake nupul Yes.
7
Uue lehekülje ülekatte loomine
Faili ei prindita. Selle asemel salvestatakse see teie arvuti
kõvakettale.
Ülekatte dokumendi formaat peab olema sama nagu dokumendil, mida
soovite ülekattega printida. Ärge looge vesimärgiga ülekatet.
Lehekülje ülekatte kasutamiseks tuleb luua uus lehekülje ülekate, mis
sisaldab teie logo või märki.
3. Printimine
82
Printimise erifunktsioonide kasutamine
Lehekülje ülekatte kasutamine
7
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
Valitud ülekate prinditakse teie dokumendile.
Pärast ülekatte loomist on see valmis teie dokumendis printimiseks.
Dokumendi printimiseks koos ülekattega:
1
2
3
4
5
Looge või avage dokument, mida soovite printida.
Avage printimissätete muutmiseks oma tarkvararakenduses aken
Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
Lehekülje ülekatte kustutamine
Klõpsake vahekaardil Advanced.
Saate kustutada lehekülje ülekatted, mida enam ei kasutata.
Valige Print Overlay ripploendist Overlay.
Kui soovitud ülekattefail ei ilmu ripploendis Overlay File 1 või
Overlay File 2, valige suvand Load loendist Overlay List. Valige
ülekatte fail, mida soovite kasutada.
Kui ülekatte fail, mida soovite kasutada, asub välises allikas, saate
faili laadida akna Load kaudu.
Pärast faili valimist klõpsake nuppu Ava. Fail ilmub kasti Overlay
List ja seda saab printimiseks kasutada. Valige ülekate kastist
Overlay List.
6
Ülekatte dokumendi eraldusvõime peab olema sama kui dokumendil,
mille prindite koos ülekattega.
Vajadusel märgistage märkeruut Confirm Page Overlay When
Printing. Kui see märkeruut on märgistatud, ilmub iga kord
dokumenti printima asudes teateaken palvega kinnitada
dokumendile ülekatte printimist.
1
2
3
Aknas Prindieelistused klõpsake vahekaardil Advanced.
Valige Print Overlay ripploendist Overlay.
Valige ülekate, mille soovite kastist Overlay List kustutada.
Kui soovitud ülekattefail ei sisaldu loendis Overlay List, valige
suvand Load ülekatteloendist. Valige ülekatte fail, mille soovite
kustutada.
4
5
6
Klõpsake nuppu Delete.
Kinnitusteatega akna ilmumisel klõpsake nupul Yes.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
Kui seda märkeruutu ei ole märgistatud ja olete ülekatte valinud, siis
prinditakse ülekate automaatselt koos dokumendiga.
3. Printimine
83
Otseprintimise liidese kasutamine
Käesolev peatükk seletab, kuidas kasutada rakendust Direct Printing Utility,
et printida PDF-faile ilma neid avamata.
• Te ei saa printida kaitstud PDF faile. Desaktiveerige
printimispiirangu funktsioon ja proovige uuesti printida.
• Te ei saa printida PDF-faile, mis on parooliga piiratud.
Desaktiveerige paroolifunktsioon ja proovige uuesti printida.
• Kas PDF faili saab Direct Printing Utility programmi abil printida,
sõltub selle PDF faili loomise viisist.
21
Printimine
On mitu võimalust printimiseks, kasutades programmi Direct Printing Utility.
Aknast Direct Printing Utility
1
• Programm Direct Printing Utility PDF versioone 1.7 ja vanemaid.
Kõrgemate versioonide puhul peate faili printimiseks selle avama.
20
Mis on Direct Printing Utility?
Direct Printing Utility on programm, mis saadab PDF-failid otse teie
masinale printimiseks, vajaduseta faili avada. See saadab andmed
Windowsi spuuleri kaudu, kasutades printeridraiveri porti. See toetab ainult
PDF-formaati.
Programmi paigaldamiseks:
Menüüs Käivita valige Programmid või Kõik programmid .
•
2
3
4
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Apps(Rakendus).
Leidke üles Samsung Printers > Direct Printing Utility.
Valige oma masin Select Printer rippmenüüst ja vajutage Browse.
Valige fail, mida soovite printida, ja klõpsake Open.
Fail lisatakse Select Files sektsiooni.
5
6
Kohandage masina seadistusi vastavalt oma vajadustele.
Klõpsake nupul Prindi. Valitud PDF-fail saadetakse masinasse.
Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt, pakkige see lahti ja installige:
(http://www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).
3. Printimine
84
Otseprintimise liidese kasutamine
22
Paremklõpsu menüüd kasutades
1
Tehke paremklõps prinditaval PDF-failil ja valige Direct Printing.
Avaneb lisatud PDF failiga Direct Printing Utility aken.
2
3
4
Valige kasutatav masin.
Kohandage masina seadistusi vastavalt oma vajadustele.
Klõpsake nupul Print. Valitud PDF-fail saadetakse masinasse.
3. Printimine
85
Printimise vaikeseadistuste muutmine
Kui suvandil Prindieelistused on juures märk ►, saate valida teisi
valitud printeriga ühendatud printeridraivereid.
Enamus Windowsi rakendusi tühistavad printeridraiveris seadistatud
sätted. Muutke esmalt kõiki tarkvararakenduse saadaval olevaid
printimissätteid ning muutke mis tahes järelejäänud sätteid
printeridriveri abil.
1
Klõpsake Windowsi Käivita-menüül.
•
2
3
4
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Seaded.
5
6
Muutke sätteid igal vahekaardil.
Klõpsake nuppu OK.
Kui soovite seadistusi iga prinditöö jaoks muuta, tehke seda jaotises
Prindieelistused.
Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printer ja faksid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows 7/8 puhul valige Juhtpaneel >
Seadmed ja printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
Paremklõpsake oma seadmel.
Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista
puhul valige Prindieelistused.
Operatsioonisüsteemide Windows 7/8 või Windows Server 2008 R2
puhul valige kontekstimenüüdest suvand Prindieelistused.
3. Printimine
86
Selle masina seadistamine vaikemasinaks
1
Klõpsake Windowsi Käivita-menüül.
•
2
3
4
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Seaded.
Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printer ja faksid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows 7/8 puhul valige Juhtpaneel >
Seadmed ja printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
Valige oma masin.
Paremklõpsake enda seadmel ja valige suvand Sea
vaikeprinteriks.
Kui operatsioonisüsteemil Windows 7 või Windows Server 2008 R2 on
suvandi Sea vaikeprinteriks juures märk ►, saate valida ka teisi antud
printeriga seotud printeridraivereid.
3. Printimine
87
Printimine faili (PRN-vormingus)
Vahel on vaja prinditavad andmed salvestada failina.
Faili loomiseks:
1
Märkige ruut Prindi faili aknas Print.
2
3
Klõpsake nupul Print.
Kui trükite sisse ainult failinime, salvestatakse fail automaatselt kausta
Minu dokumendid, Dokumendid ja sätted või Users. Salvestatud
kaust võib sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist ja
rakendusest erineda.
Tippige sihtkoht ja faili nimi, seejärel klõpsake nupul OK.
Näiteks c:\Temp\faili nimi.
3. Printimine
88
Maciga printimine
24
Printeri sätete muutmine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.
Te saate kasutada seadme poolt kasutatavaid täpsemaid
printimisfunktsioone.
23
Dokumendi printimine
Mac-arvutist printimisel peate printeridraiveri seadistused igas kasutatavas
rakenduses eraldi üle vaatama. Macist printimiseks toimige järgmiselt:
Avage rakendus ja valige suvand Print menüüs File. Printeri atribuutide
aknas kuvatav seadme nimi võib kasutatavast seadmest sõltuvalt
varieeruda. Kui nimi välja arvata, sarnaneb printeri atribuutide akna
paigutus järgmisel joonisel toodule.
25
1
2
Avage prinditav dokument.
3
Valige paberiformaat, paberi suund, mastaap ja muud suvandid ning
veenduge, et valitud on teie seade. Klõpsake nuppu OK.
4
5
6
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Page Setup (mõnedes
rakendustes Document Setup).
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Print.
Mitme lehekülje printimine ühele lehele
Saate printida rohkem kui ühe lehekülje ühele paberilehele. See funktsioon
pakub kokkuhoidlikku moodust mustandikoopiate printimiseks.
1
2
Avage rakendus ja valige suvand Print menüüs File.
3
4
Valige teised kasutatavad sätted.
Valige koopiate arv ja näidake, millised lehed printida.
Klõpsake nupul Print.
Valige jaotise Orientation all olevast ripploendist suvand Layout.
Valige ripploendist Pages per Sheet, mitu lehekülge soovite ühele
paberilehele printida.
Klõpsake nupul Print.
Masin prindib määratud arvu lehekülgi ühele paberilehele.
3. Printimine
89
Maciga printimine
26
Kui prindite üle 2 koopia, võivad esimene ja teine koopia printida
samale paberilehele. Vältige paberi mõlemale küljele printimist, kui
prindite üle 1 koopia.
Paberi mõlemale poolele printimine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata (vt „Variatsiooni
funktsioon” lk 10).
27
Spikri kasutamine
Enne kahepoolses režiimis printimist otsustage, millise serva te lõpetatud
dokumendil köidate. Köitmissuvandid on järgnevad:
•
Long-Edge Binding: See suvand on tavaline raamatute köitmisel
kasutatav küljendus.
•
Short-Edge Binding: Seda valikut kasutatakse tihti koos kalendritega.
1
2
3
4
5
Klõpsake akna vasakus alumises nurgas oleval küsimärgil, seejärel
klõpsake teemal, mille kohta rohkem teavet soovite. Avaneb hüpikaken
teabega selle draiveri pakutava suvandi kohta.
Oma Maci rakendusest valige suvand Print menüüs File.
Valige jaotise Orientation all olevast ripploendist suvand Layout.
Valige köitmissuund Two-Sided suvanditest.
Valige teised kasutatavad sätted.
Klõpsake Print ja masin prindib paberi mõlemale poolele.
3. Printimine
90
Linuxis printimine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.
Sõltuvalt mudelist ei pruugi automaatne/käsitsi kahepoolne printimine
saadaval olla. Paaris- ja paaritute lehtede printimiseks saate valida ka
lpr-printimissüsteemi või teised rakendused (vt „Funktsioonid mudelite
lõikes” lk 8).
28
Rakendustest printimine
29
Paljud Linuxi rakendused lubavad printida UNIXi printimishalduri (CUPS)
abil. Sellel masinal saate printida mis tahes sellisest rakendusest.
1
2
Avage prinditav dokument.
Avage menüü File ja klõpsake valikul Page Setup (mõnede
rakenduste korral Print Setup).
3
Valige paberi formaat ja paigutus ning veenduge, et õige masin on
valitud. Klõpsake nupul Apply.
4
5
6
7
8
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Print.
Failide printimine
Te saate seadmega printida teksti-, pildi- ja pdf-faile otse käsurealiidese
kaudu, kasutades standardset CUPS-meetodit. Seda võimaldab utiliit
CUPS lp või lpr. Võite printida neid faile kasutades alljärgnevat
käsuvormingut.
"lp -d <printeri nimi> -o <suvand> <faili nimi>"
Täpsema teabe saamiseks vaadake oma süsteemi lp või lpr põhilehte.
Valige printimiseks oma seade.
Valige koopiate arv ja näidake, millised lehed printida.
Vajaduse korral muutke igal vahekaardil teisi printimissuvandeid.
Klõpsake nupul Print.
3. Printimine
91
Linuxis printimine
30
Printeri atribuutide konfigureerimine
Operatsioonisüsteemiga kaasas oleva printimise utiliidi abil saate muuta
vaikimisi printimissuvandeid või ühenduse tüüpi.
1
Käivitage printimise utiliit (minge System > Administration >
Printing menüüsse või käivitage käsk "system-config-printer"
Terminali programmis).
2
3
4
Valige oma printer ja tehke sellel topeltklõps.
Muutke printimise vaikesuvandeid või ühenduse tüüpi.
Klõpsake nupul Apply.
3. Printimine
92
Unixis printimine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata (vt „Funktsioonid
mudelite lõikes” lk 8).
31
Printimisülesandega jätkamine
Pärast printeri installimist valige printimiseks mõni pildi, teksti, või PS-fail.
1
Käivitage “printui <file_name_to_print>” käsk.
5
Vajutage OK printimise alustamiseks.
32
Masina sätete muutmine
UNIX printeri draiver on Print Job Manager milles kasutaja saab valida
erinevate printimisvõimaluste vahel jaotuses Properties.
Saab kasutada ka järgnevaid kiirklahve: “H” tähendab Help, “O” tähendab
OK, “A” tähendab Apply, ja “C” tähendab Cancel.
General vaheleht
Näiteks kui prindite faili “document1”
•
Paper Size: Seadke vastavalt oma vajadustele paberi suuruseks kas
A4, kirjaformaat või mõni muu suurus.
See avab UNIX printeri draiveri Print Job Manager akna, milles
kasutaja saab valida erinevaid printimise sätteid.
•
Paper Type: Valige paberi tüüp. Selles nimekirjas on saadaval valikud
Printer Default, Plain, ja Thick.
Valige printer, mis on juba lisatud.
•
Paper Source: Valige, millisest salvest paberit võetakse.
Vaikeseadeks on Auto Selection.
•
Orientation: Valige suund, milles teave lehele prinditakse.
•
Duplex: Printige paberi säästmiseks lehe mõlemale poolele.
printui document1
2
3
4
Valige aknas printimise valikud, näiteks Page Selection.
Valige soovitud koopiate arv jaotises Number of Copies.
Printeri draiveri poolt võimaldatavate funktsioonide täielikuks
kasutamiseks vajutage Properties.
3. Printimine
93
Unixis printimine
Printer-Specific Settings vaheleht
Sõltuvalt mudelist ei pruugi automaatne/käsitsi kahepoolne printimine
saadaval olla. Paaris- ja paaritute lehtede printimiseks saate valida ka
lpr-printimissüsteemi või teised rakendused.
•
Multiple pages: Printige mitu lehekülge ühele lehepoolele.
•
Page Border: Valige mõni servastiilidest (nt Single-line hairline,
Double-line hairline)
Valige erinevaid sätteid JCL ja General raamides, et muuta erinevaid
suvandeid. Need valikud on printerispetsiifilised ja sõltuvad PPD failist.
Image vaheleht
Sellel vahelehel saate muuta oma dokumendi kujutise heledust,
resolutsiooni või asendit.
Text vaheleht
Määrake printimistulemuse tegelik tekstipiir, joonevahe või tulbad.
Margins vaheleht
•
Use Margins: Määrake dokumendipiirid. Vaikimisi on piirid keelatud.
Kasutaja saab muuta piiride sätteid, muutes väärtusi vastavatel
väljadel. Vaikimisi sõltuvad need väärtused valitud lehesuurusest.
•
Unit: Muutke mõõtühikud punktideks, tollideks või sentimeetriteks.
3. Printimine
94
4. Kopeerimine
Käesolev peatükk annab teile üksikasjalikke juhiseid dokumentide kopeerimiseks.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Kopeerimise vaate kirjeldus
96
• Üldine kopeerimine
106
• Kiirkopeerimine
107
• ID-kaardi kopeerimine
108
Kopeerimise vaate kirjeldus
Kui te koputate avaekraanil suvandit Copy või Apps, kuvatakse kuva
Copy. Käesoleval kuval on mitmeid vahekaarte ja palju
kopeerimissuvandeid. See funktsioon rühmitab kõiki suvandeid, mistõttu
saate oma valikut kergesti konfigureerida. Kui soovite avakuvale minna,
koputage avakuva (
Nupp
Nimi
,
Kirjeldus
Seadistage prinditud lehekülgede arv.
) nuppu.
Virtuaalne püsiklahv
Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
• Virtuaalsete püsiklahvide asukoht on fikseeritud ekraani paremale
küljele.
• Kui rakendus käivitatakse, kuvatakse virtuaalseid püsiklahve.
• Kui ekraani puudutatakse, kuvatakse alati virtuaalseid püsiklahve.
1
• Kui puudutatakse nuppu
virtuaalseid püsiklahve.
Talitlusklahvid
Nupp
Nimi
Quick Menu
, peidetakse ja kuvatakse
Kirjeldus
Avage kiirmenüüd.
Search
Otsige soovitud menüüd või rakendust.
My Program
Lisage rakendus loendisse My Program List.
Sub menu
(Action
overflow)
,
Nupp
Nimi
Kirjeldus
Reset
Lähtestage seadme kehtiv seadistus.
Interrupt
Peatage praegune töö, võimaldades kiirkopeerimist.
Stop
Peatab töö mis tahes ajal. Ilmub hüpikaken, mis
näitab töid, mida peatada saate.
Start
Alustage tööd.
Avage alammenüü.
4. Kopeerimine
96
Kopeerimise vaate kirjeldus
2
Nupp
Kopeerimise vahekaart
Nimi
Kirjeldus
Oleku
eelvaade
Kuvab töö eelvaadet.
Esituse
eelvaade
Skannib töö jaoks.
Redigeerim
isrežiimi
eelvaade
Kui eelvaate paanil esituse nuppu(
)
koputate, ilmub eelvaate redigeerimisrežiim.
Reguleerige eelskaneeritud kujutist
tööfunktsioonidega nagu pööramine ja
kärpimine.
Eelvaate redigeerimise režiimis pole
mõned funktsioonid saadaval.
Start
Saate alustada tööd.
Eelvaade
Tumeduse muutmine
Kuvage originaalide tüüpi.
Nupp
Nimi
Setting
History
Kirjeldus
Vaadake muudetud suvandite loendit.
Saate reguleerida tumeduse taset, et muuta originaali vajadusel lihtsalt
loetavamaks, kui originaalil on kulunud kohti või tumedaid pilte.
Reguleerige tumeduse taset juhtriba abil. Käesolev funktsioon võimaldab
teil tumedaid pilte heledamalt printida või heledaid pilte tumedamalt
printida.
4. Kopeerimine
97
Kopeerimise vaate kirjeldus
Koputage suvandit Darkness (
•
Build Job: Seda suvandit on võimalik sisse või välja lülitada. Kui see
suvand on sisse lülitatud: skannimise lõppemise järel kuvatakse akent
Scan More, mis pärib, kas soovite veel ühte lehekülge skannida. Kui te
valite Yes, siis saate praeguse töö raames veel ühe lehekülje skannida.
Kui te valite No, siis skannimisprotsess viiakse lõpule ja teostatakse
ülejäänud töö.
•
Proof Copy: Võimaldab teil testkoopia printida, et kontrollida väljaprindi
kvaliteeti ja joondust. Koputage seda suvandit tegevuse ületäitumise
menüüs, et katsekoopiat printida. Pärast selles veendumist, et koopia
on suurepärane, koputage ülejäänud koopiate printimiseks Startnuppu.
•
ID Copy: Võimaldab teil alati kahepoolse originaali mõlemad küljed
ühele paberilehele kopeerida. See funktsioon on kasulik mõlemal küljel
asuva tähtsa teabega originaalide, nagu juhiload, kopeerimiseks.
•
Save to Box: Võimaldab teil salvestada skaneeritud originaalid
seadme kõvakettale. Te saate need salvestatud dokumendid hilisemal
kuupäeval välja printida või need prinditavate failidena salvestada.
Koputage seda suvandit tegevuse ületäitumise menüüs, et salvestada
dokument seadme kõvakettale.
•
Save as Default: Võimaldab teil salvestada kehtivad
kopeerimissuvandid vaikekopeerimissätetena. Pärast
vaikekopeerimissätete salvestamist kasutavad kõik tulevased
kopeerimistööd neid sätteid. Koputage seda suvandit tegevuse
ületäitumise menüüs, et salvestada kehtivad sätted vaikesätetena.
), et kuvada liuguri juhtpaneeli.
Originaalide tüübi valimine
Kasutage originaali tüübi sätet, et kopeerimiskvaliteeti parandada, valides
kopeerimistöö jaoks asjakohase dokumenditüübi.
•
Text : Kasutage, kui originaal sisaldab peamiselt teksti ning selles on
väga vähe või mitte ühtki pilti.
•
Text/Photo : Kasutage, kui originaal on segu tekstist ja piltidest.
•
Photo : Kasutage, kui originaal koosneb peamiselt või ainult piltidest.
Alammenüü (tegevuse ületäitumine)
•
Eco: Kui öko-režiim on lubatud, saate valida ainult säästlikke
printimissätteid. Koputage tegevuse ületäitumise menüüst suvandit
öko, et öko-režiimi sisse või välja lülitada.
•
Add to My Program: Lisage rakendus loendisse My Program List.
4. Kopeerimine
98
Kopeerimise vaate kirjeldus
•
Restore Default: Võimaldab teil taastada kopeerimissätted seadme
vaikesätetele. Käesolev suvand muudab kehtivad kopeerimissätted
tehases seadistatud esialgsetele kopeerimissätetele. Koputage selles
menüüs suvandit Taasta Vaikesätted, et vaikesätted taastada.
•
Copy Settings: Suvand Another Page Confirmation määratleb selle,
kas seade nõuab, et te kinnitaksite iga lehekülje järel, kas skaneerimine
on lõpetatud. Valige see suvand, et kopeerida tõhusalt ühe
kopeerimistöö mitu lehekülge.
• Another Page Confirmation: Käesolev suvand määratleb selle,
kas seade nõuab, et te kinnitaksite iga lehekülje järel, kas
skaneerimine on lõpetatud. Valige see suvand, et kopeerida tõhusalt
ühe kopeerimistöö mitu lehekülge.
•
UI Configuration: Võimaldab teil valida suvandid, mida kuvatakse
menüüs Copy. Koputage menüüikoonidel sümbolit „+“ või „-“ menüüde
lisamiseks või eemaldamiseks. Te saate samuti menüüikooni koputada
ja all hoida, et seda teise asukohta liigutada, või koputada suvandit
Clear All kõikide menüüde eemaldamiseks.
•
Send Feedback : Võimaldab teil saata tagasisidet praeguse
saatmistöö kohta. Kui te soovite saatmistöö e-posti teel vastu võtta,
saate seda seadistada rakendusest My page (vt „Menüü My Page
selgitus” lk 38).
Selle funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla administraatorina sisse
logima (vt „Sisselogimine” lk 288).
Suvandite seadistamine
Vahekaart Copy koosneb kahest jaotisest. Vahekaart More pakub
lisasektsioone.
• Te saate iga vahekaardi kasutajaliidest kohandada, kasutades
kasutajaliidese reguleerimise suvandit (Send >
Alammenüü
(tegevuse ületäitumine) > UI Configuration).
• Mõned menüüd on keelatud. Sel juhul ei ole need teie seadmes
saadaval.
Tööprogress
Käesolevat menüüd kuvatakse siis, kui seade tööd töötleb.
•
Detail : Koputage seda nuppu, et näha töö olekut, tüüpi ja aega.
•
Eelvaateala : Võimaldab teil näha kopeeritava dokumendi eelvaadet.
Eelvaateala kujutis näitab kehtivaid saatmissätteid, nagu väljaprindi
paigutus ja formaat.
•
(Help)-rakendus selgitab originaalide kopeerimise normaalset
ja harilikku protseduuri. Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet
soovite.
4. Kopeerimine
99
Kopeerimise vaate kirjeldus
Paper Source
Paberiallika suvand määrab salve selle printimistöö jaoks. Seade prindib
skannitud pildi valitud salves paberile. Teile kuvatakse ikoone, mis
kujutavad paberimõõte ja igas salves järelejäänud paberi hulka.
Duplex
Saate seadistada seadme koopiaid printima paberi mõlemale poolele.
Te saate valida Originali ja Outputi köitmise tüübi, mõlemad tüübid on
Book või Calendar.
•
1 Sided: Originaalide või väljundi köitmise tüüpi puhul, mis prinditakse
ainult ühele poolele.
•
2 Sided, Book: Originaalide või väljundi köitmise tüüpi puhul, mis
prinditakse mõlemale poolele.
•
2 Sided, Calendar : Originaalide või väljundi köitmise tüüpi puhul, mis
prinditakse mõlemale poolele, kuid tagumist poolt on pööratud 180
kraadi võrra.
Reduce/Enlarge
Funktsioon vähenda/suurenda võimaldab teil printida originaalist
suuremaid või väiksemaid pilte. Koputage ekraanil kujutatud ikoonidel, et
vähendada koopiat 25 % kuni 99 % võrra või et suurendada koopiat 101 %
kuni 400 % võrra.
•
100% (Original): Prindib koopia samade mõõtmetega kui originaal.
•
Auto: Vähendab või suurendab koopiat väljundpaberi formaadi põhjal.
•
Custom: Te saate määrata kohandatud protsendi (vahemikus 25 kuni
400%).
•
XY Custom: Te saate määrata kohandatud XY väärtused (vahemikus
25 kuni 400%).
•
Muud eelseadistatud väärtused: Vähendab või suurendab koopiat
eelmääratud väärtuseni. Ikoonid tulba paremal küljel märgivad
eelseadeid, mida kasutatakse erinevatele paberi suurustele
kopeerimisel.
Finishing
Te saate seadistada väljatrüki suvandid.
4. Kopeerimine
100
Kopeerimise vaate kirjeldus
Seab seadme kopeerimistööd sorteerima. Näiteks kui teete 3leheküljelisest originaalist 2. koopiat, prinditakse esmalt üks terve 3leheküljeline dokument ja seejärel teine dokument.
Kasutage seda suvandit originaali tegeliku paberiformaadi seadistamiseks.
•
•
Mixed Size: Kui originaal kasutab kombinatsiooni nii Letter- kui ka
Legal-formaadis paberist, saab seade kasutada iga paberilehe jaoks
õige formaadiga paberit mitmest salvest. Näiteks, kui originaal koosneb
3 lehest, kaks Letter-formaadis ja üks Legal-formaadis, prindib seade
õiges järjekorras iga lehekülje õigele paberiformaadile.
•
Kohandatud formaat: Kui teil on vaja määrata kohandatud väärtus
eriformaadis paberi jaoks, kasutage nooleklahve vajaliku formaadi
määramiseks.
•
Collated: väljatrükid prinditakse komplektides, mis vastavad
originaalide järjestusele.
Original Size
Uncollated: väljatrükid prinditakse virna eraldi lehtedena.
Original Orientation
Kasutage käesolevat suvandit, et määrata originaali suund.
•
Upright Images: Kasutage seda sätet originaaldokumendi puhul, mis
on sisestatud ülemine külg seadme tagakülje suunas.
•
Sideways Images: Kasutage seda sätet originaaldokumendi puhul,
mis on DSDF-i sisestatud dokumendi ülemine külg seadme vasaku
külje suunas, või originaaldokumendi puhul, mis on asetatud skanneri
klaasile dokumendi ülemine külg seadme parema külje suunas.
4. Kopeerimine
101
Kopeerimise vaate kirjeldus
Original type
Kasutage seda sätet, et kopeerimiskvaliteeti parandada, valides
asjakohase dokumenditüübi praeguse töö jaoks.
•
Text: Kasutage, kui originaal sisaldab peamiselt teksti ning selles on
väga vähe või mitte ühtki pilti.
•
Text/Photo: Kasutage, kui originaal on segu tekstist ja piltidest.
•
Photo: Kasutage, kui originaal koosneb peamiselt või ainult piltidest.
N-up
•
2 Sided Originals, Book: Kopeerige originaali mõlemad pooled voldiku
ühele lehele.
•
2 Sided Originals, Calendar: Kopeerige originaali mõlemad pooled
voldiku ühele leheküljele. Iga originaali teist poolt pööratakse 180 kraadi
võrra, et tekst oleks voldikus õiges suunas.
Book Copy
Kasutage seda funktsiooni raamatu kopeerimiseks. Kui raamat on liiga
paks, tõstke DSDF-i, kuni selle hingesid piirab stopper, seejärel sulgege
DSDF. Kui raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm (1,18 tolli), alustage
kopeerimist avatud DSDF-iga.
Vähendab originaalpiltide suurust ja prindib 2–16 lehekülge ühele
paberilehele.
•
Off: Keelake see funktsioon.
•
N-Up: Kopeerib määratud arvu originaali lehekülgi ühele paberilehele.
•
Orientation: Saate valida suuna, milles teave lehele kopeeritakse.
See kopeerimise funktsioon on kasutatav ainult siis, kui asetate
originaaldokumendi skaneerimisklaasile.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
•
Left Page: Prindib ainult raamatu vasaku lehekülje.
•
Right Page: Prindib ainult raamatu parema lehekülje.
Seade prindib automaatselt paberi ühele või mõlemale poolele, mis
volditakse seejärel voldikuks, kus kõik leheküljed on õiges järjestuses.
Seade vähendab ka iga pilti ja seadistab selle korrektsesse asendisse, et
see sobiks valitud paberile.
•
Both Pages(From Left): Prindib vasakult leheküljelt mõlemad
vastastikkused leheküljed.
•
Both Pages(From Right): Prindib paremalt leheküljelt mõlemad
vastastikkused leheküljed.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
•
•
1 Sided Originals: Kopeerige originaali üks pool voldiku ühele lehele.
Book Center & Edge Erase: Kustutab varjud, mida põhjustavad köited
või raamatu ääred koopia keskelt ja äärtest.
Booklet
4. Kopeerimine
102
Kopeerimise vaate kirjeldus
•
Duplex: Kustutab varjud, mida põhjustavad köited või raamatu ääred,
koopia keskelt ja äärtest.
Poster Copy
Käesolev funktsioon võimaldab teil printida ühelehelise dokumendi 4, 9 või
16 paberilehele, et oleks võimalik lehed kokku kleepida, millega moodustub
üks postrisuuruses dokument.
See kopeerimise funktsioon on kasutatav ainult siis, kui asetate
originaaldokumendi skaneerimisklaasile.
Image Repeat
Watermark
Vesimärgi suvand võimaldab printida teksti olemasoleva dokumendi peale.
Kasutage seda näiteks juhul, kui soovite printida diagonaalselt üle
dokumendi esimese lehekülje või kõigi lehekülgede suure halli sõna
„Mustand” või „Konfidentsiaalne”.
Stamp
Te ei saa rakendada templeid brošüüridele või postritele.
Prindib väljaprintidele elemendid IP Address, ID, Device Information,
Comment, Page Number või Date & Time. Te saate seadistada elemente
Text Size, Opacity või Position.
Käesolev suvand prindib originaalpildi mitu koopiat ühe lehekülje samale
poolele. Kui DSDF-is on muu originaal, kõik muud originaalpildid
prinditakse samal viisil.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
•
Auto Repeat: Piltide arv määratakse automaatselt originaalpildi ja
paberiformaadi järgi. Korduvate piltide arv valitakse automaatselt
originaali mõõtmete, väljundlehekülje formaadi ja kuni 100%
vähendamis-/suurendamisprotsendi alusel.
•
Manual Repeat: Valige piltide arvuks käsitsi 2, 4, 6, 8, 9 või 16.
4. Kopeerimine
103
Kopeerimise vaate kirjeldus
Image Shift
Overlay
Ülekate on tekst ja/või pildid, mis on salvestatud arvuti kõvakettale (HDD)
spetsiaalses failivormingus, mille saab printida mis tahes dokumendile.
Ülekate võib asendada traditsionaalse kirjaplangiga paberit. Eelprinditud
kirjaplangi kasutamise asemel saate luua ülekatte, mis ühtib kirjaplangi
küljendusega. Teie ettevõtte kirjaplangile kirja printimiseks ei pea te
eelprinditud kirjaplanki seadmesse sisestama, lihtsalt lubage oma
dokumendil kirjaplangi ülekate.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
•
+ New: Looge uus lehekülje ülekate, mis sisaldab teie logo või pilti.
•
Overlap: Valige kattumise asukoht.
Erase Edge
Te saate originaali ilma äärte või veeristeta kopeerida.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
•
Border Erase: Kustutage võrdsel hulgal ääri kõigilt koopiatelt.
•
Hole Punch Erase: Kustutage augustusjäljed koopiate vasakult küljelt.
Te saate pildi asendit liigutada, et takistada piltide kattumist
augustusjälgede, klambrite ja muude märkidega.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
•
Auto Center: Paigutub automaatselt lehekülje keskele.
•
Custom Shift: Reguleerige paberi veeriseid vastavalt vajadusele.
Covers
Seade lisab automaatselt teie poolt kopeeritud komplektile katted,
kasutades teisest salvest võetud paberit. Katted peavad olema sama
formaadi ja suunaga, kui töö põhikeha.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
•
Front: Printige dokument esikattega.
•
Back: Printige dokument tagakattega.
•
Front & Back: Printige dokument esi- ja tagakattega.
•
Cover Sheet: Seadistab suvandi kahepoolseks kopeerimiseks.
•
Paper Source: Määrab kasutatava vaikepaberisalve.
Image Adjustment
Käesolev suvand võimaldab teil pilti käsitsi reguleerida Darkness,
Sharpness, Contrast ja Negative Image.
4. Kopeerimine
104
Kopeerimise vaate kirjeldus
Background Adjustment
See suvand võimaldab teil tasakaalustada originaale, mis sisaldavad
taustal värvi, nagu ajalehed või kataloogid. Te saate kasutada selle menüü
suvandeid, et muuta koopiad kergemini loetavaks.
•
Background Density: Võimaldab seadistada skaneeritud kujutiste
tausta tihedust. See funktsioon on kasulik, kui skaneerite originaale,
mis on ajaga kollaseks muutunud, või originaale, millel on tume taust.
•
Backside Image: Võimaldab teil kustutada mis tahes teksti või pilte,
mis kumavad läbi originaali teisele poolele. Te saate seda funktsiooni
kasutada selleks, et tagada, et teie skaneeritud väljund on selgelt
loetav.
Mirror Image
See suvand võimaldab teil originaaldokumendi tagurpidi pöörata, nagu
peegli.
4. Kopeerimine
105
Üldine kopeerimine
See on tavaprotseduur teie originaaldokumentide kopeerimiseks.
1
2
Koputage avakuval Copy või Apps.
3
4
Reguleerige vahekaardi Copy ja vahekaardi More sätteid.
5
Koputage juhtpaneelilt nuppu
kopeerimist alustada.
Asetage originaalid skannitava pinnaga ülespoole DSDF-i või
asetage üks originaal skannitava pinnaga allapoole skanneri
klaasile ja sulgege DSDF (vt „Originaalide laadimine” lk 47).
Sisestage vajadusel soovitud koopiate arv juhtpaneeli
numbriklahvistikul (või nupuga „+“, „-“).
,
(Start ), et
Praeguse töö tühistamiseks koputage juhtpaneelil nuppu
(Stop)>
koputage nuppu Job Status. Seejärel kustutage soovitud suvand (vt
„Töö seisund” lk 35).
4. Kopeerimine
106
Kiirkopeerimine
Menüü Quick Copy võimaldab teil kiiresti levinumaid kopeerimissuvandeid
seadistada, avamata selleks alammenüüd või teist vahekaarti. Samas ei
paku see menüü kõiki saadavaid kopeerimissuvandeid.
1
2
Koputage avakuval Quick Copy või Apps.
3
Reguleerige sätteid (Paper Source, Reduce/Enlarge, Original
Orientation, Darkness, Duplex, N-UP ja Collation).
4
Sisestage vajadusel soovitud koopiate arv juhtpaneeli
numbriklahvistikul (või nupuga „+“, „-“).
5
Koputage juhtpaneelilt nuppu Start(
Asetage originaalid skannitava pinnaga ülespoole DSDF-i või
asetage üks originaal skannitava pinnaga allapoole skanneri
klaasile ja sulgege DSDF (vt „Originaalide laadimine” lk 47).
), et kopeerimist alustada.
Praeguse töö tühistamiseks koputage juhtpaneelil nuppu
(Stop)>
koputage nuppu Job Status. Seejärel kustutage soovitud töö (vt „Töö
seisund” lk 35).
4. Kopeerimine
107
ID-kaardi kopeerimine
3
Asetage originaal eesmise küljega allapoole skaneerimisklaasil
kohale, kus on allpool näidatud nooled. Seejärel sulgege skanneri
kaas.
4
Koputage nuppu
Teie seade saab kahepoolseid originaale ühele lehele printida.
Seade prindib originaaldokumendi ühe poole paberi ülemisele poolele ja
teise poole paberi alumisele poolele ning originaali suurust ei vähendata.
See funktsioon on kasulik, kui kopeerite väikeseid objekte, näiteks
visiitkaarte.
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb originaaldokument asetada
skanneriklaasile.
1
2
Koputage avakuval ID Copy või valikut Apps.
Vajaduse korral reguleerige iga koopia sätteid, nt Print Layout,
Original Size, Paper Source, Adjust to Paper Size ja Align.
.
Teie seade hakkab esikülge skannima.
Järgige juhtpaneelil kuvatavaid juhiseid.
4. Kopeerimine
108
ID-kaardi kopeerimine
5
Pöörake originaal ümber ja asetage see skanneriklaasil kohale, kus
on allpool näidatud nooled. Seejärel sulgege skanneri kaas.
6
Koputage nuppu
.
Teie seade hakkab tagakülge skannima.
• Kui te ei vajuta nuppu
, kopeeritakse ainult esikülg.
• Kui originaaldokument on suurem kui printimisala, ei pruugi kõik
osad saada prinditud.
4. Kopeerimine
109
5. Skanni ja saada
(skannimine)
Skannimise abil saate seadmega muuta pilte ja teksti digitaalfailideks, mida omakorda saate salvestada oma
arvutis.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Scan & Send kuva mõistmine
111
• Põhiskannimine
119
• Skannimine TWAIN-lubatud tarkvaraga
120
• Programmi Samsung Easy Document Creator
kasutamine
121
• Maci skaneerimine
123
• Skannimine Linuxiga
124
Scan & Send kuva mõistmine
Käesolev jaotis kirjeldab kõiki skannimis- ja faksimisfunktsioone. Kui
koputate avakuvas valikut Scan & Send või valikut Apps, ilmub ekraanile
kuva Scan & Send. Käesoleval kuval on kaks vahekaarti ja palju
suvandeid. Funktsioon rühmitab kõiki suvandeid, mistõttu saate tööd
kergesti konfigureerida. Kui soovite avakuvale minna, koputage avakuva
(
1
Saatmise vahekaart
) nuppu.
Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
Talitlusklahvid
Nupp
Nimi
Kirjeldus
Quick Menu
Avage kiirmenüü.
Address book
Avage oma salvestatud aadressiraamat.
Fax
Saatke faks
5. Skanni ja saada (skannimine)
111
Scan & Send kuva mõistmine
Nupp
+ Me
Nimi
Kirjeldus
My Program
Lisage rakendus loendisse My Program List.
Sub menu
(Action
overflow)
Avage alammenüü.
• Kui ekraani puudutatakse, kuvatakse alati virtuaalseid püsiklahve.
• Kui puudutatakse nuppu
virtuaalseid püsiklahve.
Nupp
Kui kasutajad on sisse logitud, kuvatakse
nende profiilil My Page seadistatud sihtkohta.
Sihtkohta on võimalik seadistada menüüst
Send to Destination rakenduses My Page (vt
„Menüü My Page selgitus” lk 38).
Administraatorid saavad samuti seadistada
vaikesihtkohta alammenüüst (Tegevuse
ületäitumine) > Send Settings> +Me Setting.
Te peate sisse logima, et kasutada
oma + Me sihtkohta. Kui te ei logi sisse,
saadab seade koopia + Me sihtkohta,
mille on määratlenud administraator.
,
, peidetakse ja kuvatakse
Nimi
Kirjeldus
Reset
Lähtestage rakenduse vaikesätetele.
On Hook
Kui vajutate seda nuppu, kuulete numbrivalimise
tooni. Seejärel sisestage faksi number. See on
sarnane valjuhääldi režiimis helistamisele.
Stop
Peatab töö mis tahes ajal. Ilmub hüpikaken, et
kuvada tööd, mida peatada saate.
Start
Alustage tööd.
Eelvaade
Eelvaade kuvab originaalset skannitud pilti.
Virtuaalne püsiklahv
• Virtuaalsete püsiklahvide asukoht on fikseeritud ekraani paremale
küljele.
Nupp
Nimi
Setting
History
Kirjeldus
Vaadake muudetud suvandite loendit.
• Kui rakendus käivitatakse, kuvatakse virtuaalseid püsiklahve.
5. Skanni ja saada (skannimine)
112
Scan & Send kuva mõistmine
Nupp
Nimi
Kirjeldus
Oleku
eelvaade
Kuvab töö eelvaadet.
Esituse
eelvaade
Skannib töö jaoks.
Värvirežiimi valimine.
Kasutage üht järgmistest suvanditest skannimiseks kasutamiseks.
•
Mono: Kasutage mustvalget (1 bitt piksli kohta).
•
Gray : Kasutage hallskaalat (8 bitti piksli kohta).
•
Color : Kasutage värvi (24 bitti piksli kohta, igal RGB-kanalil on 8 bitti).
: käesolevat nuppu kuvatakse
skannimise ajal redigeerimiseks.
Reguleerige eelskaneeritud kujutist
tööfunktsioonidega nagu pööramine ja
kärpimine.
Start
Saate alustada tööd.
Ereduse reguleerimine
Saate vajadusel reguleerida koopia ereduse taset lugemise
hõlbustamiseks, kui originaalil on kulunud kohti või tumedaid pilte.
Reguleerige ereduse taset liuguriga. Käesolev funktsioon võimaldab teil
tumedaid pilte heledamalt printida või heledaid pilte tumedamalt printida.
Koputage suvandit Darkness (
Originaali tüübi valimine
Kasutage originaali tüübi sätet, et kopeerimiskvaliteeti parandada, valides
kopeerimistöö jaoks asjakohase dokumenditüübi.
•
Text : Kasutage, kui originaal sisaldab peamiselt teksti ning selles on
väga vähe või mitte ühtki pilti.
•
Text/Photo : Kasutage, kui originaal on segu tekstist ja piltidest.
•
Photo : Kasutage, kui originaal koosneb peamiselt või ainult piltidest.
Alammenüü (tegevuse ületäitumine)
•
Add to my program : Lisage rakendus loendisse My Program List.
Selle funktsiooniga saab kasutaja määrata vaikesätteid ja vajalikke
sihtkohti. Samuti on võimalik määrata vaikesuvandeid, nagu Auto
Launch, ja lisada otseteid avakuvale.
•
Search : Otsige soovitud suvandeid.
), et kuvada liuguri juhtpaneeli.
5. Skanni ja saada (skannimine)
113
Scan & Send kuva mõistmine
•
•
•
•
•
Build Job : Seda suvandit on võimalik sisse või välja lülitada. Kui see
suvand on sisse lülitatud: skannimise lõppemise järel kuvatakse akent
Scan More, mis pärib, kas soovite veel ühte lehekülge skannida. Kui te
valite Yes, siis saate praeguse töö raames veel ühe lehekülje skannida.
Kui te valite No, siis skannimisprotsess viiakse lõpule ja teostatakse
ülejäänud töö.
-
Kui raport sisaldab tähemärke või fonte, mida masin ei toeta, võidakse
raportisse tähemärkide/fontide asemele kirjutada märge Unknown.
Attach File Only : Võimaldab teil oma sõnumile faili manustada. Te
saate kasutada seda suvandit, et saata kiiresti üks või enam faili
seadme kõvakettalt (KAST) SMB- või FTP-serverisse, meiliaadressile,
kasti või USB-mäluseadmele.
Save as Default : Võimaldab teil salvestada kehtivad Scan & Send
sätted Scan & Send vaikesätetena. Pärast Scan & Send vaikesätete
salvestamist kasutavad kõik tulevased saatmistoimingud neid sätteid.
Koputage seda suvandit tegevuse ületäitumise menüüs, et salvestada
kehtivad sätted Scan & Send vaikesätetena.
•
Restore Default : Võimaldab teil taastada Scan & Send sätted
seadme Scan & Send vaikesätetena. Käesolev suvand muudab
kehtivad Scan & Send sätted tehases seadistatud esialgsetele
sätetele. Koputage tegevuse ületäitumise menüüs seda suvandit, et
Scan & Send vaikesätted taastada.
Send Settings : Võimaldab teil kiiresti dokumendi skaneerida ja selle
sihtkohta saata. Skaneeritud dokument saadetakse pildifailina.
Koputage seda suvandit alammenüüst (tegevuse ületäitumise menüü),
et skaneerida ja manustada fail praegusele sõnumile.
-
Filing Policy: Säte Filing Policy määratleb, kuidas seade
lahendab nimekonfliktid failide salvestamisel.
Print Confirmation Report: Te saate kasutada seda funktsiooni
kinnituse hankimiseks selle kohta, kas Scan & Send sihtkohta
teostati edukalt või mitte.
-
+Me Setting: Võimaldab teil valida vaikesihtkoha töö saatmiseks.
Kui olete sisse logitud, saate valida mis tahes saatmissihtkoha
vaikesaatmissihtkohaks. Sama sihtkoht ilmub ka Scan & Send
vidinates.
-
Send to PC: Skannib ja saadab skannitud väljundi arvutisse.
Address Book Settings: Aadressiraamat sisaldab kontakte, mis on
saadaval kõigi kasutajate jaoks. Te saate kasutada aadressiraamatut,
et teha kontaktid kättesaadavaks kõikidele seadme kasutajatele.
-
•
Google Address Book: See aadressiraamat sisaldab kontakte,
mis on registreeritud teie Google'i kontaktide loendis. Te peate oma
Google'i kontole sisse logima, et oma Google Address Bookile
juurde pääseda.
UI Configuration: Võimaldab teil valida suvandid, mida kuvatakse
menüüs Scan & Send. Koputage menüüikoonidel sümbolit „+“ või „-“
menüüde lisamiseks või eemaldamiseks. Te saate samuti menüüikooni
koputada ja all hoida, et seda teise asukohta liigutada, või koputada
suvandit Clear All kõikide menüüde eemaldamiseks.
5. Skanni ja saada (skannimine)
114
Scan & Send kuva mõistmine
Tööprogress
• Te saate iga vahekaardi kasutajaliidest kohandada, kasutades
kasutajaliidese reguleerimise suvandit (Send >
Käesolevat menüüd kuvatakse siis, kui seade tööd töötleb.
•
Alammenüü
(tegevuse ületäitumine) > UI Configuration).
Detail : Koputage seda nuppu, et näha töö olekut, sihtkohta, saatjat ja
aega.
• Mõned menüüd on keelatud. Sel juhul ei ole need teie seadmes
saadaval.
•
Eelvaateala : Võimaldab teil näha saadetava dokumendi eelvaadet.
Eelvaateala kujutis näitab kehtivaid saatmissätteid, nagu faili paigutus
ja formaat.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
•
Send Feedback : Võimaldab teil saata tagasisidet praeguse
saatmistöö kohta. Kui te soovite saatmistöö e-posti teel vastu võtta,
saate seda seadistada rakendusest My page (vt „Menüü My Page
selgitus” lk 38).
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
Add Destination
Selle funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla administraatorina sisse
logima (vt „Sisselogimine” lk 288).
Koputage suvandil
, et lisada vastuvõtja meiliaadress või faksinumber.
Kui te soovite saata sihtkohta SMB, FTP, Box, PC või USB, klõpsake
asjaomastel nuppudel.
Suvandite seadistamine
Original
Te saate seadistada üksikasjalikke suvandeid vahekaartidel Send ja More.
Seda sätet kasutatakse skannimiskvaliteedi parandamiseks, valides
käesoleva skannimistöö jaoks dokumendi tüübi.
•
1 Sided: Kui originaalid prinditakse ainult ühele poolele.
•
2 Sided, Book: Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele.
5. Skanni ja saada (skannimine)
115
Scan & Send kuva mõistmine
•
2 Sided, Calendar : Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele, aga
tagumine on 180° pööratud.
Kui soovite kasutada suvandeid 2 Sided, Book ja 2 Sided, Calendar,
laadige originaalid DSDF-i. Kui seade ei suuda originaali DSDF-ist
leida, valib see automaatselt suvandiks 1 Sided.
Fax Options
Kui saadate originaale, mille kvaliteet on kehv või mis sisaldavad fotosid,
saate kohandada eraldusvõimet, et tagada parema kvaliteediga faksid.
•
Resolution
-
Standard: Tavaliselt soovituslik tekstiga originaalide puhul. See
suvand vähendab edastusaega.
-
Fine: Soovituslik originaalide puhul, mis sisaldavad väikseid
tähemärke, peeneid jooni või teksti punktmaatriksprinterist.
-
Super Fine: Soovituslik originaalide puhul, mis sisaldavad peeneid
detaile. Käesolev suvand on saadaval ainult juhul, kui vastuvõttev
seade toetab samuti eraldusvõimet Super Fine.
-
Eriti peen: Soovituslik originaalide puhul, mis sisaldavad äärmiselt
peeneid detaile. Käesolev suvand on saadaval ainult juhul, kui
vastuvõttev seade toetab samuti eraldusvõimet Ultra Fine.
Scan Options
Seadistage skannitud väljundi failisuvandid.
•
File Name: Sisestage failinimi, et salvestada skannitud faili nimi
sihtkohta.
•
File Format: Valige skannitud väljundi failivorming.
•
PDF Options: Seadistage skannitud väljundi PDF-faili suvandid.
•
Resolution: Reguleerige dokumendi eraldusvõimet. Mida kõrgem on
see väärtus, seda selgem on tulemus, kuid skannimisaeg võib kauem
aega võtta.
•
Kvaliteet: Kasutage seda suvandit kvaliteetse dokumendi
koostamiseks. Mida kõrgema kvaliteedi valite, seda suurem on
failisuurus.
•
OCR Language: Kui luuakse skannitud väljundit OCR-tarkvara jaoks,
valige asjakohane keel.
Book Scan
Kasutage seda funktsiooni raamatu skannimiseks. Kui raamat on liiga paks,
tõstke DSDF-i, kuni selle hingesid piirab stopper, seejärel sulgege DSDF.
Kui raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm (1,18 tolli), alustage
kopeerimist avatud DSDF-iga.
•
Off: Keelake see funktsioon.
•
Left Page: Skannib ainult raamatu vasaku lehekülje.
•
Right Page: Skannib ainult raamatu parema lehekülje.
5. Skanni ja saada (skannimine)
116
Scan & Send kuva mõistmine
•
Both Pages(From Left): Skannib vasakult leheküljelt mõlemad
vastastikused leheküljed.
•
Both Pages(From Right): Skannib paremalt leheküljelt mõlemad
vastastikused leheküljed.
•
Book Center & Edge Erase: Saate seadistada varjudega alasid, kust
kustutatakse varjud, mida põhjustavad köited või raamatu ääred koopia
keskelt ja äärtest.
Original Type
Kasutage seda sätet, et kopeerimiskvaliteeti parandada, valides
asjakohase dokumenditüübi praeguse töö jaoks.
•
Text: Kasutage, kui originaal sisaldab peamiselt teksti ning selles on
väga vähe või mitte ühtki pilti.
•
Text/Photo: Kasutage, kui originaal on segu tekstist ja piltidest.
•
Photo: Kasutage, kui originaal koosneb peamiselt või ainult piltidest.
Advanced Fax (ainult faksikasutajad)
Original Size
Seadistage faksi saatmissuvandid, nagu Quick Start Fax ja Delay Send.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
Kasutage seda suvandit originaali tegeliku paberiformaadi seadistamiseks.
•
Quick Start Fax: Seade hakkab faksi edastama kohe pärast esimese
lehekülje skannimist. Sellel viisil on võimalik saata suuremahulisi
originaale, koormamata seadme mälu.
•
Mixed Size: Tuvastab automaatselt originaali formaadi, kui originaal
kasutab kombinatsiooni erinevatest paberitüüpidest.
•
•
Delay Send: Seadistage oma seade faksi kavandatud ajal saatma.
Määratlege Job Name ja Start Time.
Kohandatud formaat: Kui teil on vaja määrata kohandatud väärtus
eriformaadis paberi jaoks, kasutage nooleklahve vajaliku formaadi
määramiseks.
Teil on võimalik faksisaatmist mis tahes aja võrra edasi lükata: alates 1
minutist kuni 24 tunnini pärast skannimist.
Original Orientation
Kasutage käesolevat suvandit, et määrata originaali suund.
•
Upright Images: Originaal on rõhtasendis. Originaali pildid või tekst on
paralleelselt lehekülje pika äärega.
•
Sideways Images: Originaal on püstasendis. Originaali pildid või tekst
on risti lehekülje pika äärega.
Email Settings
Seadistage meiliteave, nagu From, Subject ja Message.
5. Skanni ja saada (skannimine)
117
Scan & Send kuva mõistmine
Color Mode
Kasutage seda suvandit, et seadistada kopeerimistöödel kasutatava
vaikimisi värvirežiimi.
Background Adjustment
•
Mono: Kuvab pildi mustvalgena.
See suvand võimaldab teil tasakaalustada originaale, mis sisaldavad
taustal värvi, nagu ajalehed või kataloogid. Te saate kasutada selle menüü
suvandeid, et muuta koopiad kergemini loetavaks.
•
Gray: Kuvab pilti hallilt.
•
•
Color: Kuvab pilti värviliselt.
Background Density: Võimaldab seadistada skaneeritud kujutiste
tausta tihedust. See funktsioon on kasulik, kui skaneerite originaale,
mis on ajaga kollaseks muutunud, või originaale, millel on tume taust.
•
Backside Image: Võimaldab teil kustutada mis tahes teksti või pilte,
mis kumavad läbi originaali teisele poolele. Te saate seda funktsiooni
kasutada selleks, et tagada, et teie skaneeritud väljund on selgelt
loetav.
Failivormingut JPEG ei saa suvandi File Format väärtuseks valida, kui
säte Mono on valitud suvandi Color Mode väärtuseks.
Image Adjustment
Käesolev suvand võimaldab teil käsitsi pilti seadistada.
•
Darkness: Võimaldab teil skannitud väljundfaili tumedust seadistada.
See funktsioon on kasulik, kui skaneeritakse tuhme originaale või
madala kontrastsusega originaale.
•
Sharpness: Võimaldab teil seadistada teksti ääri, et seda oleks lihtsam
lugeda. Te saate seda funktsiooni kasutada ka piltide üksikasjade
parandamiseks.
•
Contrast: Võimaldab teil kontrastsust seadistada, et muuta skaneeritud
väljaprint täpsemaks või sujuvamaks. Te saate seda funktsiooni
kasutada pildi kvaliteedi parandamiseks või teksti loetavuse
suurendamiseks.
5. Skanni ja saada (skannimine)
118
Põhiskannimine
See on tavaprotseduur teie originaaldokumentide skannimiseks.
1
2
Koputage avakuval valikut Scan & Send või Apps.
3
4
Reguleerige vahekaardi Send ja vahekaardi More sätteid.
Asetage originaalid skannitava pinnaga ülespoole DSDF-i või
asetage üks originaal skannitava pinnaga allapoole skanneri
klaasile ja sulgege DSDF (vt „Originaalide laadimine” lk 47).
Valige sihtkoht, kasutades suvandeid
(Add Destination), + Me,
(Address book), Email , SMB, FTP, Box või USB).
Te saate saata skannitud dokumente Email, Fax, FTP või SMB
aadressidele
(Address book) kaudu. Ikoone Email, Fax, FTP või
SMB kuvatakse kontakti nime kõrval menüüs Address book. Kui valite
nime, valitakse vaikimisi esimene ikoon. Dokumentide saatmiseks
mitmesse sihtkohta valige iga sihtkoha ikoonid.
5
Koputage juhtpaneelilt nuppu
skaneerimist alustada.
,
(Start), et
Praeguse töö tühistamiseks koputage juhtpaneeli elementi
(Stop)
ja seejärel Job Status ning kustutage soovitud töö (vt „Töö seisund” lk
35).
5. Skanni ja saada (skannimine)
119
Skannimine TWAIN-lubatud tarkvaraga
Kui soovite muu tarkvaraga dokumente skannida, peate kasutama TWAINühilduvat tarkvara, nagu Adobe Photoshop.
Järgige TWAIN-ühilduva tarkvaraga skannimiseks allolevaid samme.
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
4
5
Avage rakendus, näiteks Adobe Photoshop.
Asetage originaalid skannitava pinnaga ülespoole DSDF-i või
asetage üks originaal skannitava pinnaga allapoole skanneri
klaasile ja sulgege DSDF (vt „Originaalide laadimine” lk 47).
Avage TWAIN-i aken ja seadistage skannimissuvandid.
Skannige ja salvestage oma skannitud pildid.
5. Skanni ja saada (skannimine)
120
Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine
Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad kasutajad
dokumente mitmes vormingus (sealhulgas .epub vormingus) skannida,
kompileerida ja salvestada. Neid dokumente on võimalik
sotsiaalvõrgustikes või faksi teel jagada. Kas olete üliõpilane, kes peab
raamatukogu kaudu uurimustööd organiseerima, või kodune ema, kes
jagab eelmise aasta sünnipäevapeo skannitud pilte, Easy Document
Creator tagab teile vajalikud tööriistad.
•
E-Book Conversion: Pakub võimalust skannida mitu dokumenti sisse
ühe e-raamatuna või kombineerida olemasolevad failid e-raamatuks.
•
Plug-in: Skannige ja faksige otse Microsoft Office'i programmist.
Klõpsake
(Help) akna ülemises paremas nurgas ja klõpsake
seejärel mõnel suvandil, mille kohta soovite lisateavet.
• Saadaval ainult Windows OS-ile.
• Nõuab Windows XP-d või uuemat ja Internet Explorer 6.0 või
uuemat.
• Samsung Easy Document Creator installeeritakse automaatselt
koos masina tarkvaraga.
Rakendus Samsung Easy Document Creator võimaldab alltoodud
funktsioone:
•
Image Scanning: Kasutage üksikute või mitmete piltide skannimiseks.
•
Document Scanning: Kasutage teksti või teksti ja piltidega
dokumentide skannimiseks.
•
Text Converting: Kasutage seda selliste dokumentide skannimiseks,
mis tuleb salvestada redigeeritava teksti vormingus.
•
Book Scanning: Kasutage skanneriklaasil raamatute skannimiseks.
•
SNS Upload: Kasutage skannitud või olemasolevate piltide mitmesse
suhtlusvõrgustikku kiireks ja lihtsaks üles laadimiseks.
2
Skaneerimine Samsung Easy Document Creatori
abil
Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad kasutajad
dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus, skaneerida,
kompileerida ja salvestada.
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 47).
2
Klõpsake Windowsi menüüs Käivita suvandit Programmid või Kõik
programmid.
3
Klõpsake valikul Samsung Printers ja käivitage programm
Samsung Easy Document Creator.
4
Klõpsake avaekraanil suvandile Scan.
5. Skanni ja saada (skannimine)
121
Programmi Samsung Easy Document Creator
5
6
7
Valige skaneerimise tüüp või mõni lemmikutest ja klõpsake Start.
8
9
Valige suvand Save to Location, Send to E-mail või Send to SNS.
Soovi korral seadistage pilti (Scan Settings ja More Options).
Klõpsake nupul Scan, et lõplik kujutis skaneerida, või nupul
Prescan, et näha veel ühte eelvaadet.
Klõpsake nuppu Save (skannitud pildi salvestamiseks), Send
(skannitud pildi meilisõnumiga saatmiseks) või Share (skannitud
pildi üleslaadimiseks).
Kui skaneerimisklaasil on ruumi, saate skannida rohkem kui ühe
elemendi korraga. Mitme valikuala määramiseks kasutage
tööriista.
5. Skanni ja saada (skannimine)
122
Maci skaneerimine
3
4
Skaneerimine USB-ühendusega seadme puhul
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
Avage Applications ja klõpsake nupul Image Capture.
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 47).
Kui ilmub teade No Image Capture device connected, siis lahutage
USB-kaabel ja ühendage seejärel uuesti. Kui probleem ei kao, lugege
Image Capture spikrit.
4
5
Skaneerimine võrguühendusega seadme puhul
1
2
Veenduge, et teie seade on võrguga ühendatud.
3
4
Avage Applications ja klõpsake nupul Image Capture.
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 47).
Vastavalt operatsioonisüsteemile järgige alltoodud samme.
•
Valige soovitud suvand.
•
10.5 puhul
-
Klõpsake Devices > Browse Devices menüüribal.
-
Veenduge, et teie seadme kõrval olev märkeruut Connected
on märgistatud suvandis Bonjour Devices.
10.6-10.9 korral valige enda seade jaotisest SHARED.
Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.
Kui skannimine ei tööta programmis Image Capture, uuendage
operatsioonisüsteemi Mac OS versiooni.
5
6
Seadistage skaneerimissuvandid selles programmis.
Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.
•
•
•
•
Kui tarkvaraga Image Capture ei saa skaneerida, siis värskendage Mac OS-i.
Lisateabe leidmiseks vaadake programmi Image Capture spikrit.
Saate ka skaneerida TWAIN-toega tarkvara (nt Adobe Photoshopi) abil.
Skaneerimiseks saate kasutada Samsung Scan Assistant tarkvara. Avage kaust
Applications > kaust Samsung > Samsung Scan Assistant.
5. Skanni ja saada (skannimine)
123
Skannimine Linuxiga
5
Skaneerimine
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
Valige nimekirjast oma seade ja määrake sobivad
skaneerimissuvandid.
4
Klõpsake Scan nupule.
Käivitage skannimisrakendus, näiteks xsane või simple-scan. (Kui
seda pole paigaldatud, peate selle skannimisfunktsioonide
kasutamiseks käsitsi installima. Näiteks võite xsane installimiseks
kasutada käsku "yum install xsane" rpm paketisüsteemide korral ja
"apt-get install xsane" deb paketisüsteemide korral.
5. Skanni ja saada (skannimine)
124
6. Skanni ja saada
(faksimine)
Käesolev juhend annab teile teavet oma seadme faksimasinana kasutamise kohta.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Ettevalmistumine faksimiseks
126
• Faksi kasutamine oma arvutis
127
• Faksi vaate kirjeldus
129
• Faksi saatmine
138
• Faksi vastuvõtmine
140
Ettevalmistumine faksimiseks
• Te ei saa kasutada seda seadet faksina internetitelefoni kaudu.
Lisateavet saate oma internetiteenuse pakkujalt.
• Me soovitame teil kasutada traditsionaalseid
analoogtelefoniteenuseid, nagu PSTN (üldkasutatav telefonivõrk),
kui telefoniliini kasutatakse faksiliinina. Kui kasutate
internetiteenuseid (DSL, ISDN, VolP), saate mikrofiltrit kasutades
ühenduse kvaliteeti parandada. Mikrofilter vähendab müra ja
parandab ühenduse kvaliteeti. Kuna seadmega ei kaasne DSL-i
mikrofiltrit, võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
1 Liiniport
2 Mikrofilter
3 DSL-modem/telefoniliin
Enne faksi saatmist või vastuvõtmist peate kaasasoleva juhtme
seinapistikuga ühendama. Lugege juhendit „Kiirpaigaldusjuhend“.
Telefoniliini ühendamismeetod erineb riigiti.
6. Skanni ja saada (faksimine)
126
Faksi kasutamine oma arvutis
Te saate saata faksi otse oma arvutist. Veenduge, et seade ja arvuti on
sama võrguga ühendatud.
6
Klõpsake nupul Send.
2
Saadetud fakside loendi kontrollimine (Windows)
1
Faksi saatmine (Windows)
Te saate oma arvutis saadetud fakside loendit kontrollida.
Faksi saatmiseks arvutist peab olema installitud programm Samsung
Network PC Fax. Te saate installida tarkvara-CD-lt draiveri Samsung
Network PC Fax. Te saate valida aknast Select Software draiveri
Samsung Network PC Fax.
1
2
Klõpsake menüüst Käivita suvandit Programmid või Kõik programmid >
Samsung Printers > Network PC Fax > Fax Transmission History. See
järel kuvatakse menüüd Fax Journal koos teie poolt saadetud fakside
loendiga.
Avage dokument, mida soovite saata.
Lisateavet Fax Transmission History kohta saate, kui klõpsate Help.
Valige suvand Prindi menüüst Fail.
Kuvatakse aken Prindi. Sõltuvalt teie rakendusest võib see olla veidi
erinev.
3
Faksi saatmine (Mac)
3
4
5
Valige Samsung Network PC Fax aknast Prindi
Klõpsake nuppu Prindi või OK.
Sisestage vastuvõtja faksinumber ja seadistage vajadusel kõik
suvandid.
Lisateavet Samsung Network PC Faxi kohta saate, kui klõpsate Help.
Faksi saatmiseks arvutist peab olema installitud programm Fax Utilities.
See programm installitakse, kui installite printeridraiveri.
Järgmised sammud põhinevad operatsioonisüsteemil Mac OS X 10.5 või
10.6. Järgmised sammud võivad erineda sõltuvalt operatsioonisüsteemi
versioonist. Enne faksi saatmist lisage faksidraiver, kasutades menüüd Fax
Queue Creator.
6. Skanni ja saada (faksimine)
127
Faksi kasutamine oma arvutis
1
2
3
4
5
6
Avage dokument, mida soovite saata.
7
8
Vajadusel sisestage juurdepääsukood menüüsse Dialing Prefix.
9
10
11
Valige suvand Print menüüst File.
Valige faksidraiver nimekirjast Printer.
Valige koopiate ja lehekülgede arv.
Valige paberiformaat, suund ja skaleerimismäär.
Sisestage sisendkasti To vastuvõtjate faksinumbrid. Kui olete
salvestanud sagedasti kasutatavad faksinumbrid, saate samuti
kasutada menüüd Addresses, vajutades nuppu
.
Vajadusel märkige märkeruut Use Cover page, et saata faks
tiitellehega.
Sisestage faksitöö teema ja sõnum.
Klõpsake nuppu Fax.
Teie Maci dokil kuvatakse ikooni Fax Queue (
). Klõpsake ikooni,
et näha faksitöö olekut. Te saate sellest aknast ka töid kustutada,
ootele seada, peatada ja jätkata.
6. Skanni ja saada (faksimine)
128
Faksi vaate kirjeldus
Koputage avakuval valikut Scan & Send või Apps, seejärel koputage
et avada kuva Fax. Kui te näete erinevat kuva, koputage ikoonil
,
, et
avakuvale liikuda.
• Klõpsake avakuval suvandit
Talitlusklahvid
Nupp
(Help) või
Nimi
Kirjeldus
Quick Menu
Avage kiirmenüü.
Address book
Avage oma salvestatud aadressiraamat.
Fax
Saatke faks
My Program
Lisage rakendus loendisse My Program List.
Sub menu
(Action
overflow)
Avage alammenüü.
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
• Saate seadistada üldsuvandeid (vt „Suvandite seadistamine” lk
115).
4
Saatmise vahekaart
6. Skanni ja saada (faksimine)
129
Faksi vaate kirjeldus
Nupp
+ Me
Nimi
Kirjeldus
Nupp
Kui kasutajad on sisse logitud, kuvatakse
nende profiilil My Page seadistatud sihtkohta.
Sihtkohta on võimalik seadistada menüüst
Send to Destination rakenduses My Page (vt
„Menüü My Page selgitus” lk 38).
Administraatorid saavad samuti seadistada
vaikesihtkohta alammenüüst (Tegevuse
ületäitumine) > Send Settings> +Me Setting.
Te peate sisse logima, et kasutada
oma + Me sihtkohta. Kui te ei logi sisse,
saadab seade koopia + Me sihtkohta,
mille on määratlenud administraator.
Nimi
Kirjeldus
Reset
Lähtestage rakenduse vaikesätetele.
On Hook
Kui vajutate seda nuppu, kuulete numbrivalimise
tooni. Seejärel sisestage faksi number. See on
sarnane valjuhääldi režiimis helistamisele.
Stop
Peatab töö mis tahes ajal. Ilmub hüpikaken, et
kuvada tööd, mida peatada saate.
Start
Alustage tööd.
Eelvaade
Eelvaade kuvab originaalset skannitud pilti.
Virtuaalne püsiklahv
Nupp
• Virtuaalsete püsiklahvide asukoht on fikseeritud ekraani paremale
küljele.
• Kui rakendus käivitatakse, kuvatakse virtuaalseid püsiklahve.
Nimi
Kirjeldus
Setting
History
Vaadake muudetud suvandite loendit.
Oleku
eelvaade
Kuvab töö eelvaadet.
• Kui ekraani puudutatakse, kuvatakse alati virtuaalseid püsiklahve.
• Kui puudutatakse nuppu
virtuaalseid püsiklahve.
,
, peidetakse ja kuvatakse
6. Skanni ja saada (faksimine)
130
Faksi vaate kirjeldus
Nupp
Nimi
Esituse
eelvaade
Kirjeldus
Skannib töö jaoks.
: käesolevat nuppu kuvatakse
skannimise ajal redigeerimiseks.
Reguleerige eelskaneeritud kujutist
tööfunktsioonidega nagu pööramine ja
kärpimine.
Start
Saate alustada tööd.
Värvirežiimi valimine.
Kasutage üht järgmistest suvanditest skannimiseks kasutamiseks.
•
Mono: Kasutage mustvalget (1 bitt piksli kohta).
•
Gray : Kasutage hallskaalat (8 bitti piksli kohta).
•
Color : Kasutage värvi (24 bitti piksli kohta, igal RGB-kanalil on 8 bitti).
Originaali tüübi valimine
Kasutage originaali tüübi sätet, et kopeerimiskvaliteeti parandada, valides
kopeerimistöö jaoks asjakohase dokumenditüübi.
•
Text : Kasutage, kui originaal sisaldab peamiselt teksti ning selles on
väga vähe või mitte ühtki pilti.
•
Text/Photo : Kasutage, kui originaal on segu tekstist ja piltidest.
Saate vajadusel reguleerida koopia ereduse taset lugemise
hõlbustamiseks, kui originaalil on kulunud kohti või tumedaid pilte.
Reguleerige ereduse taset liuguriga. Käesolev funktsioon võimaldab teil
tumedaid pilte heledamalt printida või heledaid pilte tumedamalt printida.
•
Photo : Kasutage, kui originaal koosneb peamiselt või ainult piltidest.
Koputage suvandit Darkness (
•
Add to my program : Lisage rakendus loendisse My Program List.
Selle funktsiooniga saab kasutaja määrata vaikesätteid ja vajalikke
sihtkohti. Samuti on võimalik määrata vaikesuvandeid, nagu Auto
Launch, ja lisada otseteid avakuvale.
•
Search : Otsige soovitud suvandeid.
Ereduse reguleerimine
), et kuvada liuguri juhtpaneeli.
Alammenüü (tegevuse ületäitumine)
6. Skanni ja saada (faksimine)
131
Faksi vaate kirjeldus
•
•
•
•
•
Build Job : Seda suvandit on võimalik sisse või välja lülitada. Kui see
suvand on sisse lülitatud: skannimise lõppemise järel kuvatakse akent
Scan More, mis pärib, kas soovite veel ühte lehekülge skannida. Kui te
valite Yes, siis saate praeguse töö raames veel ühe lehekülje skannida.
Kui te valite No, siis skannimisprotsess viiakse lõpule ja teostatakse
ülejäänud töö.
-
Kui raport sisaldab tähemärke või fonte, mida masin ei toeta, võidakse
raportisse tähemärkide/fontide asemele kirjutada märge Unknown.
Attach File Only : Võimaldab teil oma sõnumile faili manustada. Te
saate kasutada seda suvandit, et saata kiiresti üks või enam faili
seadme kõvakettalt (KAST) SMB- või FTP-serverisse, meiliaadressile,
kasti või USB-mäluseadmele.
Save as Default : Võimaldab teil salvestada kehtivad Scan & Send
sätted Scan & Send vaikesätetena. Pärast Scan & Send vaikesätete
salvestamist kasutavad kõik tulevased saatmistoimingud neid sätteid.
Koputage seda suvandit tegevuse ületäitumise menüüs, et salvestada
kehtivad sätted Scan & Send vaikesätetena.
•
Restore Default : Võimaldab teil taastada Scan & Send sätted
seadme Scan & Send vaikesätetena. Käesolev suvand muudab
kehtivad Scan & Send sätted tehases seadistatud esialgsetele
sätetele. Koputage tegevuse ületäitumise menüüs seda suvandit, et
Scan & Send vaikesätted taastada.
Send Settings : Võimaldab teil kiiresti dokumendi skaneerida ja selle
sihtkohta saata. Skaneeritud dokument saadetakse pildifailina.
Koputage seda suvandit alammenüüst (tegevuse ületäitumise menüü),
et skaneerida ja manustada fail praegusele sõnumile.
-
Filing Policy: Säte Filing Policy määratleb, kuidas seade
lahendab nimekonfliktid failide salvestamisel.
Print Confirmation Report: Te saate kasutada seda funktsiooni
kinnituse hankimiseks selle kohta, kas Scan & Send sihtkohta
teostati edukalt või mitte.
-
+Me Setting: Võimaldab teil valida vaikesihtkoha töö saatmiseks.
Kui olete sisse logitud, saate valida mis tahes saatmissihtkoha
vaikesaatmissihtkohaks. Sama sihtkoht ilmub ka Scan & Send
vidinates.
-
Send to PC: Skannib ja saadab skannitud väljundi arvutisse.
Address Book Settings: Aadressiraamat sisaldab kontakte, mis on
saadaval kõigi kasutajate jaoks. Te saate kasutada aadressiraamatut,
et teha kontaktid kättesaadavaks kõikidele seadme kasutajatele.
-
•
Google Address Book: See aadressiraamat sisaldab kontakte,
mis on registreeritud teie Google'i kontaktide loendis. Te peate oma
Google'i kontole sisse logima, et oma Google Address Bookile
juurde pääseda.
UI Configuration: Võimaldab teil valida suvandid, mida kuvatakse
menüüs Scan & Send. Koputage menüüikoonidel sümbolit „+“ või „-“
menüüde lisamiseks või eemaldamiseks. Te saate samuti menüüikooni
koputada ja all hoida, et seda teise asukohta liigutada, või koputada
suvandit Clear All kõikide menüüde eemaldamiseks.
6. Skanni ja saada (faksimine)
132
Faksi vaate kirjeldus
Tööprogress
• Te saate iga vahekaardi kasutajaliidest kohandada, kasutades
kasutajaliidese reguleerimise suvandit (Send >
Käesolevat menüüd kuvatakse siis, kui seade tööd töötleb.
•
Alammenüü
(tegevuse ületäitumine) > UI Configuration).
Detail : Koputage seda nuppu, et näha töö olekut, sihtkohta, saatjat ja
aega.
• Mõned menüüd on keelatud. Sel juhul ei ole need teie seadmes
saadaval.
•
Eelvaateala : Võimaldab teil näha saadetava dokumendi eelvaadet.
Eelvaateala kujutis näitab kehtivaid saatmissätteid, nagu faili paigutus
ja formaat.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
•
Send Feedback : Võimaldab teil saata tagasisidet praeguse
saatmistöö kohta. Kui te soovite saatmistöö e-posti teel vastu võtta,
saate seda seadistada rakendusest My page (vt „Menüü My Page
selgitus” lk 38).
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
Add Destination
Selle funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla administraatorina sisse
logima (vt „Sisselogimine” lk 288).
Koputage suvandil
, et lisada vastuvõtja meiliaadress või faksinumber.
Kui te soovite saata sihtkohta SMB, FTP, Box, PC või USB, klõpsake
asjaomastel nuppudel.
Suvandite seadistamine
Original
Te saate seadistada üksikasjalikke suvandeid vahekaartidel Send ja More.
Seda sätet kasutatakse skannimiskvaliteedi parandamiseks, valides
käesoleva skannimistöö jaoks dokumendi tüübi.
•
1 Sided: Kui originaalid prinditakse ainult ühele poolele.
•
2 Sided, Book: Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele.
6. Skanni ja saada (faksimine)
133
Faksi vaate kirjeldus
•
2 Sided, Calendar : Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele, aga
tagumine on 180° pööratud.
Kui soovite kasutada suvandeid 2 Sided, Book ja 2 Sided, Calendar,
laadige originaalid DSDF-i. Kui seade ei suuda originaali DSDF-ist
leida, valib see automaatselt suvandiks 1 Sided.
Fax Options
Kui saadate originaale, mille kvaliteet on kehv või mis sisaldavad fotosid,
saate kohandada eraldusvõimet, et tagada parema kvaliteediga faksid.
•
Resolution
-
Standard: Tavaliselt soovituslik tekstiga originaalide puhul. See
suvand vähendab edastusaega.
-
Fine: Soovituslik originaalide puhul, mis sisaldavad väikseid
tähemärke, peeneid jooni või teksti punktmaatriksprinterist.
-
Super Fine: Soovituslik originaalide puhul, mis sisaldavad peeneid
detaile. Käesolev suvand on saadaval ainult juhul, kui vastuvõttev
seade toetab samuti eraldusvõimet Super Fine.
-
Eriti peen: Soovituslik originaalide puhul, mis sisaldavad äärmiselt
peeneid detaile. Käesolev suvand on saadaval ainult juhul, kui
vastuvõttev seade toetab samuti eraldusvõimet Ultra Fine.
Scan Options
Seadistage skannitud väljundi failisuvandid.
•
File Name: Sisestage failinimi, et salvestada skannitud faili nimi
sihtkohta.
•
File Format: Valige skannitud väljundi failivorming.
•
Resolution: Reguleerige dokumendi eraldusvõimet. Mida kõrgem on
see väärtus, seda selgem on tulemus, kuid skannimisaeg võib kauem
aega võtta.
•
Kvaliteet: Kasutage seda suvandit kvaliteetse dokumendi
koostamiseks. Mida kõrgema kvaliteedi valite, seda suurem on
failisuurus.
•
OCR Language: Kui luuakse skannitud väljundit OCR-tarkvara jaoks,
valige asjakohane keel. Seda toetatakse, kui failivormingusätetes on
valitud otsitava PDFi suvand.
Book Scan
Kasutage seda funktsiooni raamatu skannimiseks. Kui raamat on liiga paks,
tõstke DSDF-i, kuni selle hingesid piirab stopper, seejärel sulgege DSDF.
Kui raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm (1,18 tolli), alustage
kopeerimist avatud DSDF-iga.
•
Off: Keelake see funktsioon.
•
Left Page: Skannib ainult raamatu vasaku lehekülje.
•
Right Page: Skannib ainult raamatu parema lehekülje.
6. Skanni ja saada (faksimine)
134
Faksi vaate kirjeldus
•
Both Pages(From Left): Skannib vasakult leheküljelt mõlemad
vastastikused leheküljed.
•
Both Pages(From Right): Skannib paremalt leheküljelt mõlemad
vastastikused leheküljed.
•
Book Center & Edge Erase: Saate seadistada varjudega alasid, kust
kustutatakse varjud, mida põhjustavad köited või raamatu ääred koopia
keskelt ja äärtest.
Original Type
Kasutage seda sätet, et kopeerimiskvaliteeti parandada, valides
asjakohase dokumenditüübi praeguse töö jaoks.
•
Text: Kasutage, kui originaal sisaldab peamiselt teksti ning selles on
väga vähe või mitte ühtki pilti.
•
Text/Photo: Kasutage, kui originaal on segu tekstist ja piltidest.
•
Photo: Kasutage, kui originaal koosneb peamiselt või ainult piltidest.
Advanced Fax (ainult faksikasutajad)
Original Size
Seadistage faksi saatmissuvandid, nagu Quick Start Fax ja Delay Send.
•
Off: Desaktiveerib selle funktsiooni.
Kasutage seda suvandit originaali tegeliku paberiformaadi seadistamiseks.
•
Quick Start Fax: Seade hakkab faksi edastama kohe pärast esimese
lehekülje skannimist. Sellel viisil on võimalik saata suuremahulisi
originaale, koormamata seadme mälu.
•
Mixed Size: Tuvastab automaatselt originaali formaadi, kui originaal
kasutab kombinatsiooni erinevatest paberitüüpidest.
•
•
Delay Send: Seadistage oma seade faksi kavandatud ajal saatma.
Määratlege Job Name ja Start Time.
Kohandatud formaat: Kui teil on vaja määrata kohandatud väärtus
eriformaadis paberi jaoks, kasutage nooleklahve vajaliku formaadi
määramiseks.
Teil on võimalik faksisaatmist mis tahes aja võrra edasi lükata: alates 1
minutist kuni 24 tunnini pärast skannimist.
Original Orientation
Kasutage käesolevat suvandit, et määrata originaali suund.
•
Upright Images: Originaal on rõhtasendis. Originaali pildid või tekst on
paralleelselt lehekülje pika äärega.
•
Sideways Images: Originaal on püstasendis. Originaali pildid või tekst
on risti lehekülje pika äärega.
Email Settings
Seadistage meiliteave, nagu From, Subject ja Message.
6. Skanni ja saada (faksimine)
135
Faksi vaate kirjeldus
Color Mode
Kasutage seda suvandit, et seadistada kopeerimistöödel kasutatava
vaikimisi värvirežiimi.
Background Adjustment
•
Mono: Kuvab pildi mustvalgena.
See suvand võimaldab teil tasakaalustada originaale, mis sisaldavad
taustal värvi, nagu ajalehed või kataloogid. Te saate kasutada selle menüü
suvandeid, et muuta koopiad kergemini loetavaks.
•
Gray: Kuvab pilti hallilt.
•
•
Color: Kuvab pilti värviliselt.
Background Density: Võimaldab seadistada skaneeritud kujutiste
tausta tihedust. See funktsioon on kasulik, kui skaneerite originaale,
mis on ajaga kollaseks muutunud, või originaale, millel on tume taust.
•
Backside Image: Võimaldab teil kustutada mis tahes teksti või pilte,
mis kumavad läbi originaali teisele poolele. Te saate seda funktsiooni
kasutada selleks, et tagada, et teie skaneeritud väljund on selgelt
loetav.
JPEG-failivormingut ei saa valida, kui värvirežiimiks on määratud
MONO.
Image Adjustment
Käesolev suvand võimaldab teil käsitsi pilti seadistada.
•
Darkness: Võimaldab teil skannitud väljundfaili tumedust seadistada.
See funktsioon on kasulik, kui skaneeritakse tuhme originaale või
madala kontrastsusega originaale.
•
Sharpness: Võimaldab teil seadistada teksti ääri, et seda oleks lihtsam
lugeda. Te saate seda funktsiooni kasutada ka piltide üksikasjade
parandamiseks.
•
Contrast: Võimaldab teil kontrastsust seadistada, et muuta skaneeritud
väljaprint täpsemaks või sujuvamaks. Te saate seda funktsiooni
kasutada pildi kvaliteedi parandamiseks või teksti loetavuse
suurendamiseks.
6. Skanni ja saada (faksimine)
136
Faksi vaate kirjeldus
5
Nupp
Faksimise vaade
Talitlusklahvid
Nupp
Nimi
Nimi
Kirjeldus
Recent
Vaadake mis tahes hiljuti kasutatud aadresse.
Groups
Avage rühmaaadresside loend.
Contacts
Avage oma kontaktide loend.
Pause
Peatage praegune töö.
Add Contacts
Lisage oma aadressidesse uus kontakt.
Add To
Lisage sihtloendisse.
Destination List
Avage sihtloend.
On Hook
Lubage helistamine režiimis On Hook. Kui te
kuulete valimistooni, sisestage ekraani
numbriklahvistiku abil faksinumber.
Send
Saatke faks.
Kirjeldus
keypad
Avage klaviatuur.
Favorites
Avage sagedasti kasutatavate aadresside
loend.
6. Skanni ja saada (faksimine)
137
Faksi saatmine
Käesolev jaotis selgitab, kuidas faksi saata ja millised on edastamise
erimeetodid.
Te saate asetada originaalid DSDFi või skanneri klaasile. Kui asetate
originaale nii DSDF-i kui ka skanneri klaasile, loeb seade esmalt DSDFi asetatud dokumente, kuna nendel on skannimisel suurem
prioriteetsus.
6
Sisestage oma faksinumber, kasutades juhtpaneeli
numbriklahvistikku.
7
8
Koputage Done.
Koputage
või valige muud sätted.
7
Faksi saatmine
6
Seadistamine faksipäis
Mõnes riigis on seadustes sätestatud oma faksinumbri märkimine kõikidele
saadetud faksidele.
1
Koputage kuvaekraanil Settings > Fax Settings > Machine ID &
Fax No.
2
Koputage sisendkasti elementi ID Name. Kuvatakse
hüpikklaviatuuri.
3
Sisestage oma nimi või ettevõtte nimi (vt „Hüpikklaviatuuri
tutvustus” lk 39).
4
5
Koputage Done.
Koputage sisendkasti elementi Fax Number.
1
Asetage originaalid skannitava pinnaga ülespoole DSDF-i või
asetage üks originaal skannitava pinnaga allapoole skanneri
klaasile ja sulgege DSDF (vt „Originaalide laadimine” lk 47).
2
3
Koputage avaekraanil suvandit Send või Apps.
4
Koputage
ja sisestage faksinumber otse, kasutades ekraanil
elementi
, seejärel koputage elemendil
või kasutage
kuvaekraanile koputades suvandeid Favorites, Recent, Groups,
Contacts.
Seadistage dokumendi sätteid vahekaardil Send või vahekaardil
More.
• Korraga on võimalik faks saata kuni 10 sihtkohta.
• Te saate sihtkohta vaadata ja kustutada menüüst Destination List
(
).
6. Skanni ja saada (faksimine)
138
Faksi saatmine
• Pausi sisestamiseks koputage faksinumbrit sisestades suvandit
Kui sisestatakse paus, kuvatakse ekraanil kriipsu (-).
• Kui soovite kasutada valimisfunktsiooni On Hook, koputage
sisestage faksinumber, kasutades ekraanil kuvatavat
numbriklahvistikku, kui kuulete valimistooni.
5
Protsessi käivitamiseks koputage
.
ja
• Ühekohaliste kiirvalimisnumbrite puhul vajutage ja hoidke
juhtpaneeli numbriklahvistikul vastavat numbrit all.
• Kahe või enama kohaliste kiirvalimisnumbrite puhul vajutage
esimest numbriklahvi juhtpaneeli numbriklahvistikul ja hoidke
viimast numbrit all.
.
• Te saate saata faksi otse oma arvutist (vt „Faksi kasutamine oma
arvutis” lk 127).
• Kui soovite katkestada faksimistöö, koputage virtuaalsel püsiklahvil
nuppu
• Numbritele 1-500 on võimalik kiirvalimisnumbrid määrata
(Stop) enne seda, kui seade alustab edastamist. Või
koputage avakuval Job Status või Apps ning valige töö, mida
soovite kusututada (vt „Töö seisund” lk 35).
• Teil pole võimalik seadmega meilisõnumeid saata, kui see faksi
saadab.
Automaatne taassaatmine
Kui liin on kinni või ei vasta faksi saatmisele, valib seade numbri
automaatselt uuesti.
Järgige alljärgnevaid samme, et muuta kordusvalimise ajaintervalli ja
korduste arvu:
Koputage kuvaekraanil Settings > Fax Settings > Redial.
Faksi saatmisega viivitamineedastus
Faksisaatmine kiirvalimisnumbrite abil
Kui teil palutakse sisestada oma faksi sihtnumber, saate kasutada
kiirvalimisnumbreid, mille olete eelnevalt seadistanud.
Te saate seadistada oma seadme faksi hiljem saatma (vt „Üldised
faksisätted” lk 142).
Viivitusega saadetava faksi tühistamiseks koputage nuppu Off enne
selle saatmist.
6. Skanni ja saada (faksimine)
139
Faksi vastuvõtmine
Käesolev jaotis selgitab, kuidas fakse vastu võtta ja millised on saadaval
olevad erisuvandid.
• Receive start code: Kui võtate vastu kõne lisatelefoniga ja kuulete
faksitooni, vajutage lisatelefonil klahve *9*. Seade võtab faksi vastu.
Vajutage nuppe järjest aeglaselt. Kui te kuulete endiselt
kaugseadme faksitooni, vajutage uuesti *9*.
8
Muutminevastuvõtmisrežiimide vahetamine
Teie seade on tehases eelseadistatud režiimile Fax. Kui te faksi vastu
võtate, vastab seade kõnele määratud arvu helinate järel ja faks võetakse
automaatselt vastu. Kui te soovite vastuvõtmisrežiimi muuta, järgige
alljärgnevaid samme:
9
Käsitsi vastuvõtmine režiimil Telefonirežiim
Saate faksikõnele vastata, vajutades nuppu On Hook (Hargil) ja vajutades
Koputage kuvaekraanil Settings > Fax Settings > Receive Mode.
seejärel virtuaalsel püsiklahvil nuppu
•
faksitooni. Seade alustab faksi vastuvõtmist.
Telephone: Võtke fakse vastu, vajutades nuppu On Hook (Hargil) ja
seejärel virtuaalsel püsiklahvil
(Start), kui kuulete kaugseadme
(Start).
10
•
Fax: Võtke sissetulevaid fakse vastu tavarežiimil ja sisenege kohe faksi
vastuvõtmise režiimile.
•
Answering Machine/Fax: Kasutage seda juhul, kui teie seadmega on
ühendatud automaatvastaja. Teie seade vastab saabuvale kõnele ja
helistaja saab jätta teate automaatvastajasse. Kui faksiseade tuvastab
liinil faksitooni, lülitub seade faksi vastuvõtmiseks automaatselt režiimi
Fax.
Automaatne vastuvõtmine režiimil Vastamine
seadme-/faksirežiimis
Selle režiimi kasutamiseks ühendage automaatvastaja seadme tagaküljel
oleva EXT-pesaga.
Kui helistaja jätab teate, salvestab selle tavapärasel viisil automaatvastaja.
Kui seade tuvastab liinil faksitooni, alustab see automaatselt faksi
vastuvõtmist.
6. Skanni ja saada (faksimine)
140
Faksi vastuvõtmine
• Kui olete seadistanud oma seadme sellele režiimile ja teie
automaatvastaja on välja lülitatud või see pole lisatelefoni (EXT)
pesaga ühendatud, läheb teie seade pärast eelmääratud helinate
arvu automaatselt režiimile Fax.
1
Secure Receive (Turvalise vastuvõtu) režiimi saab konfigureerida
ainult kasutaja, kellel on masinas registreeritud parool. Masina päringu
peale sisestage oma parool.
• Kui teie automaatvastajal on seadistatav helinaloendur, seadistage
see sissetulevatele kõnedele vastama enne seda, kui see heliseb
üle ühe korra.
• Kui te olete režiimil Telephone, kui teie automaatvastaja on teie
seadmega ühendatud, peate automaatvastaja välja lülitama.
Vastasel juhul häirivad automaatvastajate väljuvad teated teie
telefonivestlusi.
Koputage kuvaekraanil Settings > Fax Settings > Secure Receive.
2
Koputage suvandit On selle funktsiooni lubamiseks.
Kui seade võtab selles režiimis faksi vastu, muutub suvand Print
kättesaadavaks. Kui te soovite printida turvatud fakse, koputage
suvandit Print. Kõik turvatud failid prinditakse välja.
11
Vastuvõtmine režiimis Turvaline
vastuvõtmisrežiim
Teil võib tekkida vajadus takistada volitamata inimeste juurdepääsu
vastuvõetud faksidele. Te saate turvalise vastuvõtmise režiimi sisse
lülitada, et piirata sissetulevate fakside printimist, kui seade on
järelevalveta. Režiimis Secure Receive salvestatakse kõik sissetulevad
faksid mällu.
3
Kui te soovite parooli määrata, koputage parooli väljal ja sisestage
parool.
4
Kui te soovite, et sissetulevad faksid salvestataks alati mälusse,
koputage nuppu Whole Day. Vastasel juhul liikuge edasi järgmise
sammu juurde.
5
Koputage suvandil Start Time ja määrake spetsiifiline algusaeg
üles-/allaklahve kasutades. Kui olete lõpetanud, koputage suvandit
Set.
6
Koputage suvandil End Time ja määrake spetsiifiline lõppaeg üles/allaklahve kasutades. Kui olete lõpetanud, koputage suvandit Set.
7
Koputage
või valige muud sätted.
6. Skanni ja saada (faksimine)
141
Faksi vastuvõtmine
13
Fakside edastamine
Funktsiooni Secure Receive deaktiveerimiseks koputage nupul Off.
Sissetulevaid fakse prinditakse automaatselt uuesti.
Te saate seadistada oma seadme edastama saadetud või vastu võetud
fakse meiliaadressile, SMB-le, FTP-le jne. See funktsioon võib olla kasulik
juhul, kui olete kontorist väljas, kuid peate fakse vastu võtma.
12
Vastuvõetud fakside printimise seadistamine
14
Kasutage seda suvandit, et seadistada vastuvõetud fakside suvandid.
Üldised faksisätted
Koputage kuvaekraanil Settings > Fax Settings > Received Fax Printing.
•
Duplex: Seade prindib vastuvõetud faksid paberi mõlemale poolele.
•
Output Tray: Määratlege salv, kuhu faks prinditakse.
•
Auto Reduction: Seadistatud automaatselt sissetulevate lehekülgede
formaati muutma. Kui võetakse vastu faks, mis sisaldab lehekülgi, mis
on sama pikad või pikemad kui paberisalve sisestatud paber, saab
seade vähendada originaali mõõtmeid, et see vastaks seadmesse
sisestatud paberile. Kui te ei luba seda suvandit, ei saa seade originaali
mõõtmeid vähendada, et need mahuksid ühele leheküljele. Originaal
jagatakse ja prinditakse välja tegelikus suuruses kahel või enamal
leheküljel.
Te saate seadistada vaikefaksisätted. Seadistage kõige sagedamini
kasutatud faksisätted.
Koputage kuvaekraanil Settings > Fax Settings.
•
Printing Large Pages: Kasutage, et mahutada faksid leheküljele.
•
Stamp Received Name: Printige vastuvõetud faksi andmed
väljaprintidele.
•
Paper Source: Valige salv paberiallikaks.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
• Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage võrguühendusega arvutis veebibrauser ja trükkige
sisse enda seadme IP-aadress. Kui avaneb rakendus SyncThru™
Web Service, klõpsake vahekaarti Settings > Machine Settings >
Fax (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
6. Skanni ja saada (faksimine)
142
Faksi vastuvõtmine
Option
Machine ID & Fax No
Te saate seadistada seadme ID ja
faksinumbri, et seda prinditaks kõigi
lehekülgede ülaossa.
Redial
Seadistage seade faksinumbrit taasvalima,
kui vastuvõtja faksiliin on hõivatud või ei
vasta. Seadistage taasvalimiskordade arv
ja kordade vaheline intervall.
• Redial Term: Valige
taasvalimistingimused üles-/allanoolte
abil.
Prefix Dial
Option
Kirjeldus
Kirjeldus
ECM Mode
Seadke seade vigu parandama. See aitab
parandada kehva liinikvaliteeti ja tagab, et
kõik teie poolt saadetud faksid edastatakse
nõuetekohaselt mis tahes teistele
veaparandamisrežiimiga faksiaparaadile.
Faksisaatmine võib selles režiimis kauem
aega võtta.
Modem Speed
Seadistage modemi kiirus (4,8Kbps 33,6Kbps).
Receive Mode
Valige fakside vastuvõtmise režiim.
• Redial Times: Valige taasvalimisaeg
üles-/allanoolte abil. Valige „0“, et
taasvalimine keelata.
• Telephone: Faksi vastuvõtmiseks
vajutage nuppu On Hook Dial ja
seejärel Start.
Seadistage enne sihtkoha numbrit valitav
number. Kasutajad võivad kasutada seda
juurdepääsuks PABX-le (nt 9) või
piirkonnakoodile (nt 02). Kui see number on
määratud, kuvatakse seda automaatselt
ekraanil, kui sisestatakse telefoni-/
faksinumber.
• Fax: Võtke sissetulevaid fakse vastu
tavarežiimil ja sisenege kohe faksi
vastuvõtmise režiimile.
• Answering Machine/Fax: Kasutage
seda juhul, kui teie seadmega on
ühendatud automaatvastaja. Teie seade
vastab saabuvale kõnele ja helistaja
saab jätta teate automaatvastajasse. Kui
faksiseade tuvastab liinil faksitooni,
lülitub seade faksi vastuvõtmiseks
automaatselt režiimi Fax.
Ring to Answer
Määrake, mitu korda seade heliseb enne,
kui saabuvale kõnele vastatakse.
6. Skanni ja saada (faksimine)
143
Faksi vastuvõtmine
Option
Kirjeldus
Toll Save
Seadistage seade kõnesoodustusajal
fakse saatma, et vähendada
telefoniarvetega seotud kulusid.
DRPD Mode
Lubage kasutajal vastata mitmele erinevale
telefoninumbrile samal telefoniliinil.
Seadistage seade iga numbri erinevaid
helinamustreid tuvastama. See säte ei
pruugi sõltuvalt teie riigist saadaval olla.
Junk Fax Setup
Kasutage seda funktsiooni, et keelduda
fakse vastuvõtmast, mis on saadetud
mälus rämpsfaksinumbritena salvestatud
numbritelt. See funktsioon on kasulik
soovimatute fakside tõkestamiseks. Kui
lülitate selle funktsiooni sisse, saate
juurdepääsu täiendavatele suvanditele,
mida kasutatakse rämpsfaksinumbrite
määramiseks. See suvand ei pruugi
sõltuvalt teie riigist saadaval olla.
Option
Secure Receivea
Kirjeldus
Seadistage seade vastuvõetud fakse mällu
salvestama, et mittevolitatud isikud ei
saaks sellele juurdepääsu, kui teid pole
kohal. Käesolev suvand piirab vastuvõetud
fakside printimist, kui seade on
järelevalveta.
• Off: Valige turvalise vastuvõtmise
mittekasutamiseks.
• On: Valige turvalise vastuvõtmise
kasutamiseks.
• Print: Valige, et mälus salvestatud fakse
printida. Te peate administraatorina
sisse logima, et mälus salvestatud
vastuvõetud fakse välja printida.
Received Fax Printing
Seadistage suvandid, et vastuvõetud fakse
printida.
Fax Country Setting
Valige vaikeriik. Ühendage seade
telefoniliiniga enne selle muutmist. Kui te
muudate riiki, sooritatakse pingitest.
6. Skanni ja saada (faksimine)
144
Faksi vastuvõtmine
Option
Smart Fax Diagnostics
Kirjeldus
Funktsioon Smart Fax optimeerib teie
faksiliini sätteid.
• Auto Configuration: Fakse saates ja
vastu võttes kontrollib seade
korrapäraselt rikete esinemist ning
seadistab automaatselt faksisätted, et
tagada stabiilne ühendus.
• Start: Võimaldab teil fakse saates ja
vastu võttes keskkonda automaatselt
tuvastada või seda käsitsi määratleda.
Valige Auto Detection, et automaatselt
keskkond tuvastada või käsitsi
faksimiskeskkond määratleda väärtusel
Normal, VoIP(Office), Noise(Home)
või Big Noise.
• Initialize Diagnostics Settings:
Lähtestab kõik sätted.
a. Sõltuvalt valitud autentimissätetest, võib olla saadaval ainult administraatori jaoks (vt
„Autentimine” lk 296).
6. Skanni ja saada (faksimine)
145
7. Aadressiraamatu
seadistamine
Käesolev juhend annab teile juhiseid aadressiraamatu kohta.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Aadressi vaate kirjeldus
147
• Juhtpaneeli kasutamine
149
• Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
153
Aadressi vaate kirjeldus
Rakendus Address book võimaldab teil juurde pääseda ja salvestada
seadmes sagedasti kasutatud aadresse. Te saate salvestada
faksinumbreid ja meiliaadresse ning SMB- ja FTP-aadresse jne.
Koputage avakuval suvandit Address book või Apps. Kui soovite
avakuvale minna, koputage avakuva (
• Klõpsake avakuval suvandit
) nuppu.
(Help) või
1
Aadressi vaade
Te saate oma seadmes salvestada sagedasti kasutatud faksinumbreid,
meiliaadresse, SMB-serveri aadresse, FTP-serveri aadresse.
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
• Saate seadistada üldsuvandeid (vt „Suvandite seadistamine” lk
115).
•
Contacts: Kuvab aadressiraamatus salvestatud kontaktide nime ja
kontaktandmeid.
•
Favorites: Kuvab aadressiraamatus lemmikutena märgitud kontaktide
nime ja kontaktandmeid.
•
Groups: Loetleb aadressiraamatus registreeritud rühmad ja nendesse
rühmadesse registreeritud kasutajad.
7. Aadressiraamatu seadistamine
147
Aadressi vaate kirjeldus
Alammenüü (tegevuse ületäitumine)
Te saate lisada rühma teise rühma liikmena.
Teatavate funktsioonide kasutamiseks peate võib-olla
administraatorina sisse logima (vt „Sisselogimine” lk 288).
Talitlusklahvid
Teatavate funktsioonide kasutamiseks peate võib-olla
administraatorina sisse logima (vt „Sisselogimine” lk 288).
Nupp
Nimi
Kirjeldus
Quick Menu
Kuvage kiirmenüüd.
Search
Otsige soovitud aadressi.
Add
Lisage kontakt, lemmik või rühm.
Edit
Valige aadress, mida soovite redigeerida, ja
koputage sellel nupul.
My Program
Kuvab lisatud programmide loendit.
Sub menu
(Action
overflow)
Avage alammenüü.
•
Search: Otsib nimesid ja kontaktandmeid kontaktide loendist.
•
Delete Contacts: Kustutage määratud kontaktid.
•
Import: Te saate importida aadressiraamatu, mis on salvestatud teises
multifunktsionaalses printeris või samas multifunktsionaalses printeris.
•
Export: Te saate eksportida aadressiraamatu, mis on salvestatud
teises multifunktsionaalses printeris või samas multifunktsionaalses
printeris.
7. Aadressiraamatu seadistamine
148
Juhtpaneeli kasutamine
2
Individuaalsete aadresside salvestamine
1
Koputage avakuval valikut Address book või Apps> Koputage
(lisa) kuvariekraanil.
2
Koputage Name sisendkasti ja seejärel sisestage vastuvõtja nimi.
3
4
5
Pausi sisestamine: Mõnes telefonisüsteemis peate valima
juurdepääsukoodi (nagu 9) ja ootama teist valimistooni enne numbri
valimist. Sellistel juhtudel saate lisada telefoninumbrisse pausi.
6
Koputage SMB või FTP sisendkaste, et vastuvõtja kohta teavet
sisestada.
Vahekaardi
(lemmik) ikoon aadresside jaoks, mida kasutate tihti ja
soovite kergesti leida.
• Kui soovite, et SMB- või FTP-server lubaks anonüümseid ühendusi,
valige Anonymous menüüs Login Type.
Koputage Email sisendkaste, et sisestada see teave saatja kohta.
• Kui teie poolt sisestatud SMB-server pole ühelegi domeenile
registreeritud, jätke see tühjaks või sisestage SMB-serveri
arvutinimi.
Speed No. määratakse automaatselt esimesele kasutamata
numbrile.
• User Login Name: Valige see suvand, et luua alamkaust teie poolt
valitud failikausta. Alamkaust on nimetatud vastavalt sammus 5
sisestatud kasutajanimele. Kui failikaustal on juba sama nimega
alamkaust, ei loo seade alamkausta.
Kasutage funktsiooni Speed No. numbriklahvistikul, et valida kiiresti
aadress.
• Folder Creation Cycle: Seadistage alamkausta loomise tsükkel.
Seade loob selle suvandi põhjal alamkaustu. Kui failikaustal on juba
sama nimega alamkaust, ei loo seade alamkausta.
Koputage Fax sisendkastil ja sisestage faksinumber, kasutades
juhtpaneeli numbriklahvistikku. Te saate ainult numbreid sisestada,
lisage vajadusel esimesena piirkonnakood.
- Every Day: Iga päev luuakse alamkaust nimevorminguga
„AAAA-KK-PP“ (näiteks „2014-01-01“).
7. Aadressiraamatu seadistamine
149
Juhtpaneeli kasutamine
- Every Month: Iga kuu luuakse alamkaust nimevorminguga
„AAAA-KK“ (näiteks „2014-01“).
1
2
- Every Year: Iga aasta luuakse alamkaust nimevorminguga
„AAAA“ (näiteks „2014“).
• Create Group for Multiple Files: Kui te valite selle suvandi ja
skannite mitu faili, loob seade alamkausta failikausta, kuhu te
otsustasite kõik saadetud failid salvestada.
Kui kõik kaustaloomissuvandid lubatakse samaaegselt,
salvestatakse saadetud failid alljärgneval viisil.
Koputage avakuval suvandil Address book > Contacts või Apps.
Koputage inimese nimel, keda soovite redigeerida. Koputage
suvandit
(redigeeri).
Kui te soovite individuaalse aadressi kustutada, märkige selle aadressi
ruut ja koputage suvandil
alammenüü (Tegevuse ületäitumine) >
Delete Contacts.
- Kui saadetakse üks skannitud fail:
\\kaust\kasutajanimi\2014-01-01\DOC.jpg
- Kui saadetakse mitu skannitud faili:
\\kaust\kasutajanimi\2014-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\kaust\kasutajanimi\2014-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\kaust\kasutajanimi\2014-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
3
Koputage nende andmete sisendväljale, mida soovite muuta.
Kuvatakse hüpikklaviatuuri, mis võimaldab teil väljale trükkida.
4
Teabe salvestamiseks vajutage nuppu Done.
4
7
Teabe salvestamiseks vajutage nuppu Done.
Aadressigruppide salvestamine
3
Individuaalse aadressi redigeerimine
Kui te redigeerite kontakti, koputage väljal, et teavet muuta või see
kustutada või kontakti teabele täiendavaid väljasid lisada.
1
Koputage kuvaekraani avakuval suvandit Address book või
suvandit Apps> Groups >
(lisa).
2
3
Koputage sisendväljal Name ja sisestage rühma nimi.
Koputage suvandit Add contact ja märkige kõigi aadresside
ruudud, mida soovite rühmas hõlmata. Koputage nuppu Done, kui
olete lõpetanud.
7. Aadressiraamatu seadistamine
150
Juhtpaneeli kasutamine
4
Koputage kontakti otsimiseks kuva Add contact otsinguväljal.
Koputage kontakti otsimiseks kuva Add contact otsinguväljal.
Sisestage kontakti nime mõned esitähed või koputage ikooni
(otsing), et kõiki kontakte kuvada. Märkige kuvatavas loendis
kontaktide märkeruudud, keda soovite lisada, ja koputage nuppu Done.
Sisestage kontakti nime mõned esitähed või koputage ikooni
(otsing), et kõiki kontakte kuvada. Märkige kuvatavas loendis
kontaktide märkeruudud, keda soovite lisada, ja koputage nuppu Done.
Teabe salvestamiseks vajutage nuppu Done.
5
Individuaalse aadressi rühmast eemaldamiseks märkige selle
aadressi ruut ja koputage nuppu
(kustuta).
6
Teabe salvestamiseks vajutage nuppu Done.
5
Aadressigruppide redigeerimine
6
1
2
Koputage avakuval suvandil Address book > Groups või Apps.
Koputage grupi nimel, mida soovite redigeerida, ja koputage
suvandit
(redigeeri).
Kui soovite aadressigruppi kustutada, märkige selle rühma märkeruut,
mida soovite kustutada, ja koputage
3
4
Aadressiraamatu kirjete otsimine
Te saate otsida aadresse, mis on praegu aadressiraamatus salvestatud.
1
Koputage avakuval suvandil Address book > Contacts või Groups
või Apps.
2
Koputage sisendväljal
osa.
3
Seade kuvab seejärel otsingu tulemusi.
(kustuta).
(otsi) ja sisestage otsitav nimi või nime
Koputage grupi nime sisendväljal, et grupi nime muuta.
Koputage suvandit Add contact ja märkige kõigi aadresside
ruudud, mida soovite rühmas hõlmata. Koputage nuppu Done, kui
olete lõpetanud.
7. Aadressiraamatu seadistamine
151
Juhtpaneeli kasutamine
7
Aadressiraamatu kirjete kustutamine
Te saate kustutada aadresse, mis on hetkel aadressiraamatusse
salvestatud.
Te saate koputada nupul
(redigeeri), kui vaatate aadressi, et selle
teavet otse redigeerida, või kui vaatate aadressigruppi, et näha selle
rühma liikmete loendit.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla administraatorina sisse
logima (vt „Sisselogimine” lk 288).
1
Koputage avakuval suvandil Address book > Contacts või Groups
või Apps.
2
Märkige aadresside ruudud, mida soovite kustutada, ja koputage
Alammenüü (Tegevuse ületäitumine) > Delete Contacts.
3
Koputage kinnitusaknas nuppu OK ja aadressiraamatust
kustutatakse valitud aadressid.
8
Aadressiraamatu vaatamine
Te saate individuaalseid aadresse või rühmi sirvida.
1
2
Koputage avakuval suvandil Address book või Apps.
Koputage aadressil, et selle kohta rohkem teavet näha.
7. Aadressiraamatu seadistamine
152
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
Te saate salvestada aadressid mugavalt võrguühendusega arvutist
rakendusega SyncThru™ Web Service. Ainult seadmes registreeritud
kasutajatel on võimalik aadresse salvestada rakenduse SyncThru™ Web
Service kaudu sisselogides.
7
8
9
Klõpsake nupul Address Book.
Klõpsake nupul Add.
Sisestage lisatav nimi ja valige kiirvalimisnumber väljal General.
9
• Speed Dial Number võimaldab teil sisestada numbri
numbriklahvistikul, et sellele numbrile kiiresti helistada.
Kohalikus seadmes salvestamine
• Otsige menüüst Favorite aadresse, mida te tihti kasutate. Teil on
võimalik need kergesti otsingutulemuste seast leida.
See meetod võimaldab teil seadme mällu aadresse salvestada. Te saate
aadresse lisada ja neid kategooriatesse rühmitada.
Sisestage meiliaadress väljale Email.
1
2
Avage oma võrguühendusega arvutis veebibrauser.
10
11
12
Sisestage oma seadme IP-aadress brauseris URL-ina (näiteks http:/
/12 123 123 123)
13
Sisestage serveri IP-aadress või hostinimi väljale SMB Server
Address.
3
Vajutage nuppu Enter või klõpsake nuppu Go, et saada juurdepääs
rakenduse SyncThru™ Web Service kuvadele.
Sisestage serveri pordi number väljale SMB Server Port.
4
5
6
Klõpsake nupul Login.
14
15
Individuaalsete aadresside lisamine menüüsse
the address book
Sisestage faksinumber väljale Fax.
Märkige märkeruut, et lubada SMB-kast väljal SMB ja sisestage
SMB-teavet.
Sisestage sisselogimisnimi väljale Login Name.
Sisestage oma ID ja parool ning valige domeen sisselogimiseks.
Klõpsake nupul Login.
7. Aadressiraamatu seadistamine
153
Programmi SyncThru™ Web Service
•
Kui soovite lubada anonüümseid ühendusi oma SMB- või FTPserverisse, märkige ruut Anonymous. See ruut on vaikimisi
märkimata. Kui märgite ruudu Anonymous, liikuge 18. sammu juurde.
16
Sisestage parool väljale Password ja sisestage sama parool uuesti
väljale Confirm Password.
17
Sisestage domeeninimi väljale Domain.
Kui failikaustal on juba sama nimega alamkaust, ei loo seade
alamkausta.
Kui teie poolt sisestatud SMB-server pole ühelegi domeenile
registreeritud, jätke see väli tühjaks või sisestage SMB-serveri
arvutinimi.
•
18
Sisestage skannitud failide kaust, et salvestada pilte sihtkohta Path.
Näide: /shared_Folder/
19
Create new folder every: Te saate seadistada alamkausta
loomise tsükli. Seade loob alamkausta vastavalt nendele
suvanditele:
-
Day: Iga päev luuakse alamkaust nimevorminguga „AAAAKK-PP“ (näiteks „1.01.2014“).
-
Month: Iga kuu luuakse alamkaust nimevorminguga „AAAAKK“ (näiteks „2014-01“).
-
Year: Iga aasta luuakse alamkaust nimevorminguga „AAAA“
(näiteks „2014“).
Create new folder only if scan output consist of several
files: Kui valite selle suvandi ja skannitakse mitu faili, loob seade
alamkaustad teie poolt valitud kaustas ja saadetud failid
salvestatakse alamkausta.
Valige Scan folder creating policy suvandid:
•
Create new folder using login name: Kui te valite selle
suvandi, loob seade alamkausta teie poolt valitud failikausta.
Alamkaustale määratakse nimi, kasutades 15. sammus
sisestatud kasutajanime.
Kui failikaustal on juba sama nimega alamkaust, ei loo seade
alamkausta.
7. Aadressiraamatu seadistamine
154
Programmi SyncThru™ Web Service
Kui kõik kaustaloomissuvandid lubatakse samaaegselt, salvestatakse
saadetud failid alljärgneval viisil.
Klõpsake nuppu Undo, et kustutada sisestatud teave. Kui te klõpsate
nuppu Cancel, suletakse aken Add.
• Kui saadetakse üks skannitud fail:
\\kaust\kasutajanimi\1.01.2014\DOC.jpg
• Kui saadetakse mitu skannitud faili:
\\kaust\kasutajanimi\1.01.2014\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\kaust\kasutajanimi\1.01.2014\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\kaust\kasutajanimi\1.01.2014\DOCJPEG\DOC002.jpg
20
Valige failinimede genereerimise poliitika menüüst Filing Policy.
Kui server juba sisaldab sama nimega faili, töödeldakse faili
järgmiste suvandite põhjal.
•
Change Name: Saadetud fail salvestatakse automaatselt
eelmääratletud failinimega.
•
Cancel: Ärge salvestage saadetud faili.
•
Overwrite: Kirjutage olemasolev fail üle saadetud failiga.
21
22
Sisestage failinimi väljale File Name, et seda serverisse salvestada.
23
Sisestage FTP-serveri teave, nagu te seda SMB-serveri puhul
tegite.
24
Klõpsake nupul Apply.
Selle kontrollimiseks, et protsess töötab teie sätetega, klõpsake
nuppu Test.
Individuaalsete aadresside redigeerimine
asukohas address book
1
2
Avage oma võrguühendusega arvutis veebibrauser.
3
Vajutage nuppu Enter või klõpsake nuppu Go, et saada juurdepääs
rakenduse SyncThru™ Web Service lehele.
4
5
6
7
8
Klõpsake nupul Login.
9
Muutke aadressiteavet.
Sisestage oma seadme IP-aadress brauseris URL-ina (näiteks http:/
/123.123.123.123).
Sisestage oma ID ja parool ning valige domeen sisselogimiseks.
Klõpsake nupul Login.
Klõpsake nupul Address Book.
Märkige selle aadressi märkeruut, mida soovite redigeerida, ja
koputage nupul Edit.
7. Aadressiraamatu seadistamine
155
Programmi SyncThru™ Web Service
10
Klõpsake nupul Apply.
8
Märkige märkeruut tulba kohal, et kõik aadressid valida.
Klõpsake nuppu Undo, et taastada mis tahes sisestatud muudatused.
Klõpsake nuppu Cancel, et sulgeda aken muudatusi salvestamata.
Individuaalsete aadresside kustutamine menüüst
the address book
1
2
Avage oma võrguühendusega arvutis veebibrauser.
Sisestage oma seadme IP-aadress brauseris URL-ina (näiteks http:/
/123.123.123.123).
3
Vajutage nuppu Enter või klõpsake nuppu Go, et saada juurdepääs
rakenduse SyncThru™ Web Service lehele.
4
5
6
7
Klõpsake nupul Login.
Sisestage oma ID ja parool ning valige domeen sisselogimiseks.
Klõpsake nupul Login.
Klõpsake nupul Address Book.
Märkige nende aadresside märkeruudud, mida soovite kustutada, ja
koputage nupul Delete.
Klõpsake kinnitusaknas nuppu OK, et aadressid kustutada.
Individuaalsete aadresside otsimine sihtkohast
the address book
1
2
Avage oma võrguühendusega arvutis veebibrauser.
3
Vajutage nuppu Enter või klõpsake nuppu Go, et saada juurdepääs
rakenduse SyncThru™ Web Service lehele.
4
5
6
7
Klõpsake nupul Login.
Sisestage oma seadme IP-aadress brauseris URL-ina (näiteks http:/
/123.123.123.123)
Sisestage oma ID ja parool ning valige domeen sisselogimiseks.
Klõpsake nupul Login.
Klõpsake nupul Address Book.
7. Aadressiraamatu seadistamine
156
Programmi SyncThru™ Web Service
Address Booki (aadressiraamatu) eksportimine
Te saate aadressiraamatut sorteerida, klõpsates iga tulba päist.
Klõpsake näiteks päist Speed No., et aadresse kiirvalimisnumbri alusel
sorteerida. Klõpsake tulpa teist korda, et sorteerimisjärjekorda ümber
pöörata.
8
1
Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „SyncThru™
Web Service” lk 163).
2
3
4
Klõpsake vahekaarti Address Book > Individual.
Otsimiseks sisestage otsinguväljale nimi või nime osa.
Te saate otsida spetsiifilise kategooria aadressi, nagu Fax Number,
Email, SMB jne.
Kui te soovite näiteks faksinumbrit leida, klõpsake
ja valige Fax Number.
9
Saate masinasse salvestatud aadressiraamatu CSV-failivormingus
arvutisse importida, kasutades SyncThru™ Web Service'it.
Klõpsake
kõrval ripploendit
ja kuvatakse otsingutulemusi.
Te saate vaadata spetsiifilise kategooria aadresse, nagu Fax Number,
Email, SMB jne.
Kui te soovite näiteks näha aadresse, mis hõlmavad faksinumbrit,
klõpsake ripploendit nupu LDAP all ja valige Fax Number.
Valige käsk Export ripploendist Task.
Valige soovitud suvand ja klõpsakse nuppu Export.
Siis salvestatakse aadressiraamatu fail teie arvutisse.
Address Booki (aadressiraamatu) importimine
Saate CSV-failivormingus olevat eksporditud aadressiraamatut redigeerida
ja selle arvutist tagasi masinasse eksportida.
Järgnevalt reeglid imporditud CSV-faili redigeerimiseks.
• Parooliga kaitstud või suurendatud turvalisusega CSV-faili ei saa
redigeerida.
• CSV-fail tuleb salvestada Notepadi programmiga UTF-8 vormingus.
• Ärge muutke esimest rida (mudeli nimi, versioon, pealkiri).
• Kasutage eraldajaks koma (,).
7. Aadressiraamatu seadistamine
157
Programmi SyncThru™ Web Service
• Aadressiraamatu andmete importimisel arvutist masinasse
kustutatakse olemasolevad aadressiraamatu andmed.
• Veenduge, et sisestate õiged andmed. Väärade andmete esitamisel
võivad tekkida ootamatud tõrked. Sobivate andmete sisestamiseks
tutvuge alltoodud reeglitega.
- Kiirvalimine: Iga aadressiga tuleb siduda number. Numbrid ei
tohi korduda. Lubatud on ainult numbrid.
Aadresside rühmitamine sihtkohas the address
book
1
2
Avage oma võrguühendusega arvutis veebibrauser.
3
Vajutage nuppu Enter või klõpsake nuppu Go, et saada juurdepääs
rakenduse SyncThru™ Web Service lehele.
4
5
Klõpsake nupul Login.
6
7
8
9
10
11
Klõpsake nupul Login.
- Kasutajanimi: See väli pole kohustuslik. Te saate sisestada kuni
64 baiti UTF-8 kodeeringus. <, “, >, \, / pole lubatud.
- Faks: See väli pole kohustuslik. Võite sisestada kuni 40 baiti infot,
sh numbreid (0-9) ja erisümboleid (#,*,-).
- Email: See väli pole kohustuslik. Saate sisestada kuni 128 baiti
e-posti aadressi vormingus (nt printer@domain.com)
1
2
3
4
5
Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „SyncThru™
Web Service” lk 163).
Klõpsake vahekaarti Address Book > Individual.
Valige suvand Import ripploendist Task.
Valige Browse ja seejärel salvestatud fail.
Klõpsake Import > OK.
Sisestage oma seadme IP-aadress brauseris URL-ina (näiteks http:/
/123.123.123.123).
Sisestage oma ID ja parool ning valige domeen, kui te seadmesse
sisse logite.
Klõpsake nupul Address Book.
Klõpsake suvandil Groups.
Klõpsake nupul Add Group.
Sisestage rühmanimi, mis lisatakse väljale Group Name.
Märkige Add individual(s) after this group is created.
7. Aadressiraamatu seadistamine
158
Programmi SyncThru™ Web Service
Kui te ei soovi loodud aadressigrupile individuaalseid aadresse lisada,
jätke see samm vahele. Järgmine kord saate lisada individuaalseid
aadresse, vajutades nuppu Group Details.
12
13
Klõpsake nupul Apply.
14
Klõpsake keskmist noolt. Valitud aadressid lisatakse sihtkohta
Group Address Book.
15
Klõpsake nupul Apply.
Märkige asukohas Individual Address Book aadressid, mille
soovite lisada sihtkohta Group Address Book.
5
Sisestage oma ID ja parool ning valige domeen, kui te seadmesse
sisse logite.
6
7
8
9
Klõpsake nupul Login.
10
11
Aadressigruppide redigeerimine
aadressiraamatus
1
2
Klõpsake nupul Address Book.
Klõpsake suvandil Groups.
Märkige aadressigrupp, mida soovite redigeerida, ja vajutage nuppu
Edit Group.
Muutke aadressigrupi teavet.
Klõpsake nupul Apply.
Vajutage nuppu Undo, et kustutada sisestatud teave. Kui te vajutate
nuppu Cancel, sulgub aken Edit.
Lülitage oma võrguühendusega arvuti sisse ja avage veebibrauser.
Sisestage oma seadme IP-aadress URL-ina brauserisse.
Aadressigruppide kustutamine
aadressiraamatust
(Näiteks http://123.123.123.123)
3
4
Vajutage nuppu Enter või klõpsake nuppu Go, et saada juurdepääs
rakenduse SyncThru™ Web Service kuvadele.
Klõpsake nupul Login.
1
2
Avage oma võrguühendusega arvutis veebibrauser.
Sisestage oma seadme IP-aadress brauseris URL-ina (näiteks http:/
/123.123.123.123)
7. Aadressiraamatu seadistamine
159
Programmi SyncThru™ Web Service
3
Vajutage nuppu Enter või klõpsake nuppu Go, et saada juurdepääs
rakenduse SyncThru™ Web Service lehele.
3
Vajutage nuppu Enter või klõpsake nuppu Go, et saada juurdepääs
rakenduse SyncThru™ Web Service lehele.
4
5
Klõpsake nupul Login.
4
5
Klõpsake nupul Login.
6
7
8
9
10
Klõpsake nupul Login.
6
7
8
9
Klõpsake nupul Login.
Sisestage oma ID ja parool ning valige domeen, kui te seadmesse
sisse logite.
Klõpsake nupul Address Book.
Klõpsake suvandil Groups.
Märkige nende rühmade märkeruudud, mida soovite kustutada.
Klõpsake nupul Address Book.
Klõpsake suvandil Groups.
Klõpsake aadressigruppi, mida soovite näha, ja klõpsake nuppu
Group Details.
Klõpsake nuppu Delete Group.
Klõpsake nuppu OK, kui ilmub kinnitusaken.
Aadressigruppide kontrollimine
Te saate näha teavet aadressigruppide kohta ning lisada või kustutada
individuaalseid aadresse rühmast aknas Group Details.
1
2
Sisestage oma ID ja parool ning valige domeen, kui te seadmesse
sisse logite.
• Te saate otse individuaalseid aadresse lisada. Märkige asukohas
Individual Address Book aadressid, mille soovite lisada sihtkohta
Group Address Book.
• Te saate otse individuaalseid aadresse kustutada. Kontrollige
aadresse, mida soovite kustutada, ja vajutage nuppu Delete
menüüs Group Address Book.
Avage oma võrguühendusega arvutis veebibrauser.
Sisestage oma seadme IP-aadress brauseris URL-ina (näiteks http:/
/123.123.123.123)
7. Aadressiraamatu seadistamine
160
8. Haldustööriistad
Käesolev peatükk tutvustab haldustööriistu, mis aitavad teil oma masinat täielikult kasutada.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Haldustööriistade kasutamine
SyncThru™ Web Service
Easy Capture Manager
Samsung AnyWeb Print
Easy Eco Driver
Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
Programmi Samsung Printer Status kasutamine
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Karbi kasutamine
162
163
171
172
173
174
175
178
180
186
Haldustööriistade kasutamine
Samsung pakub oma printeritele hulga haldustööriistu.
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Menüüs Käivita valige Programmid või Kõik programmid.
•
3
4
5
Windows 8 korral valige jaotisest Charms(Ehised) funktsioonOtsing > Apps(Rakendus).
Leidke Samsung Printers.
Jaotise Samsung Printers alt leiate paigaldatud haldustööriistad.
Klõpsake haldustööriistal, mida soovite kasutada.
• Pärast draiveri installimist saate mõnda haldustööriista kasutada otse Käivita-menüüst > Programmid või Kõik programmid.
• Windows 8 puhul saate pärast draiveri installimist mõnda haldustööriista kasutada otse Käivita-ekraanilt, klõpsates vastavale nupule.
8. Haldustööriistad
162
SyncThru™ Web Service
Käesolev peatükk annab teile üksikasjalikud juhised võrgukeskkonna
seadistamiseks rakenduse SyncThru™Web Service kaudu.
• Rakenduse SyncThru™ Web Service puhul on miinimumnõudeks
veebibrauseri Internet Explorer 6.0 või sellest uuema versiooni
olemasolu.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt sätetest või mudelitest
kuvaekraanil kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
2
Nõutud veebibrauser
Rakenduse SyncThru™Web Service kasutamiseks vajate üht järgmistest
veebibrauseritest.
•
Internet Explorer® 6.0 või uuem
•
Chrome 4.0 või uuem
•
FireFox 3.0 või uuem
•
Safari 3.0 või uuem
1
Mis on rakendus SyncThru™Web Service?
Kui olete ühendanud oma seadme võrguga ja seadistanud õigesti TCP/IPvõrguparameetrid, saate seadet hallata rakenduse SyncThru™ Web
Service kaudu. Kasutage rakendust SyncThru™ Web Service järgmistel
eesmärkidel:
•
Vaadake aparaadi seadmeteavet ja kontrollige selle hetkeolekut.
•
Muutke TCP/IP-parameetreid ja seadistage muud võrguparameetrid.
•
Muutke printerieelistusi.
•
Seadistage meiliteavitus, mis annab teavet seadme seisundi kohta.
•
Hankige toetust seadme kasutamiseks.
•
Uuendage seadme tarkvara.
3
Ühendumine rakendusega SyncThru™ Web
Service
IPv4-toega veebibrauser
1
Käivitage veebibrauser, näiteks Internet Explorer®, mis toetab IPv4aadresse URL-idena.
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Go.
Te saate seadme IP-aadressi seadme raportist (vt „Raportit” lk 304).
8. Haldustööriistad
163
SyncThru™ Web Service
2
Avaneb teie seadme rakenduse SyncThru™ Web Service veebisait.
IPv6-toega veebibrauser
1
Käivitage veebibrauser, näiteks Internet Explorer®, mis toetab IPv6aadresse URL-idena.
2
Valige üks IPv6-aadress (Stateless Address, Stateful Address,
Manual Address) võrgukonfiguratsiooni aruandest.
4
Programmi SyncThru™ Web Service
sisselogimine
Enne programmi SyncThru™ Web Service suvandite konfigureerimist
peate administraatorina sisse logima. Rakendust SyncThru™ Web Service
saate kasutada ka sisse logimata, kuid sel juhul puudub teil juurdepääs
vahekaartidele Settings ja Security.
1
Te saate seadme IPv6-aadressi seadme raportist (vt „Raportit” lk 304).
3
Sisestage IPv6-aadressid (nt http://
[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).
Aadress peab olema nurksulgudes „[ ]“.
4
Avaneb teie seadme rakenduse SyncThru™ Web Service veebisait.
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
Kuvatakse sisselogimislehte.
2
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Domain.
Seejärel klõpsake nupul LOGIN.
Kasutage sama sisselogimise ID-d, parooli ja domeeni kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
8. Haldustööriistad
164
SyncThru™ Web Service
•
5
Vahekaart Information
See vahekaart sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Te saate
kontrollida elemente, nagu seadme seisund, tarvikute seisund,
loenduriteave, võrguteave jne. Saate printida ka aruandeid, näiteks
seadistuslehekülg.
•
•
•
Active Alerts: Te saate kontrollida seadme kehtivaid häireid. Kasutage
seda teavet seadme tõrgete lahendamiseks.
Supplies: Te saate kontrollida tarvikute teavet. Toonerikassettide ja
pildindusseadmete puhul kuvatakse tarvikute seisundit, kus visuaalne
graafik kuvab kõigi järelejäänud tarvikute hulka. Kättesaadav on ka
lehekülgede arv, mis saab aidata teil prognoosida tarvikute asendamist.
See funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt „Tarvikute
kasutusea” lk 304).
Usage Counters: Te saate kontrollida arveldusteavet ja seadme
kasutusloendurit. See funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt
„Counter” lk 36).
•
Current Settings: Kuvab seadme ja võrgu kehtivaid sätteid.
•
Machine Information: Kuvab seadme kehtivaid sätteid.
•
Network Information: Kuvab kehtivaid võrgusätteid. Kasutage seda
lehekülge viitena ning muutke võrgu kasutamiseks vajalikke sätteid.
•
Security Information: Kuvab seadme ja võrgu kehtivaid turvasätteid.
Print Information: Te saate printida kõiki teie seadme poolt koostatud
raporteid. Te saate neid raporteid kasutada, et aidata teil oma seadet
hooldada. See funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt
„Raportit” lk 304).
6
Funktsiooni Box vahekaart
Saate hallata funktsiooni Box. See funktsioon on saadaval ka seadme
kaudu (vt „Karbi kasutamine” lk 186).
Edasta / Prindi / Saada / Laadi alla
Saate hallata kausta ja faile jaotistes Forward, Print, Send, Download.
•
Add: Funktsiooni Box saate luua vahekaartides Print, Send,
Download ja jaotises Secured Box vahekaardil Print, Send.
•
Delete: Saate Box ja faili vahekaardil Forward (Edasta), Print (Prindi),
Send (Saada), Download (Laadi alla) kustutada.
•
Edit: Funktsiooni Box ja failinime saate redigeerida vahekaardil Print,
Send, Download.
•
Browse: Kui soovite funktsiooni Box sirvida, valige see Box, mida
soovite, seejärel klõpsake valikut Browse.
•
Task: Kasti ja faile on võimalik kopeerida ja teisaldada vahekaardil
Print (Prindi), Send (Saada), Download (Laadi alla).
8. Haldustööriistad
165
SyncThru™ Web Service
7
-
Fax: Te saate seadistada faksimisega seotud sätteid, nagu
faksinumber või taasvalimise kordade arv. See funktsioon on
saadaval ka seadme kaudu (vt „Faksi vaate kirjeldus” lk 129).
-
Scan & Send: Saate määrata skannimisega seotud sätteid. See
funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt „Scan & Send kuva
mõistmine” lk 111).
-
Kast: Saate määrata kastiga seotud sätteid. See funktsioon on
saadaval ka masinast (vt „Karbi kasutamine” lk 186).
-
Aadressiraamatu säte: Aadressiraamat sisaldab kontakte, mis on
saadaval kõigi kasutajate jaoks. Te saate kasutada
aadressiraamatut, et teha kontaktid kättesaadavaks kõikidele
seadme kasutajatele.
-
Meiliteavitus: Kui esineb tõrge või tarvikud on otsa saamas,
saadab seade meili teel administraatorile teavituse. Saate määrata,
kas kasutada seda funktsiooni või mitte. Te saate ka valida, milliseid
häireid vastu võtta ja millal.
Vahekaart Address Book
Te saate aadressiraamatut hallata. See funktsioon on saadaval ka seadme
kaudu (vt „Aadressi vaate kirjeldus” lk 147).
•
Individual: Te saate aadressiraamatu individuaalseid kirjeid hallata.
•
Group: Te saate rühma aadressiraamatuid hallata.
8
Vahekaart Sätted
Sätete vahekaardil on alammenüüd, Machine Settings ja Network
Settings. Teil pole võimalik sellele vahekaardile juurde pääseda, kui te pole
administraatorina sisse loginud (vt „Programmi SyncThru™ Web Service
sisselogimine” lk 164).
•
Machine Settings: Te saate seadistada seadme sätteid.
-
System: Te saate seadistada seadmega seotud sätteid.
-
Printer: Saate määrata printimisega seotud sätteid, nt pimedus, või
kohandada tausta. See funktsioon on saadaval ka seadme kaudu
(vt „Printimissätted” lk 301).
-
Copy: Te saate seadistada kopeerimisega seotud sätteid, nagu
tumedus või tausta reguleerimine. See funktsioon on saadaval ka
seadme kaudu (vt „Suvandite seadistamine” lk 99).
•
Network Settings: Te saate seadistada võrgukeskkonna, et oma
seadet võrguseadmena kasutada. Te saate sätteid ka seadmest
seadistada. Lugege võrgu seadistamise peatükki (vt „Võrgu
seadistamine” lk 312).
-
General: Te saate seadistada võrgus kasutatavat seadme
üldteavet ja seadistada etherneti sätteid. See funktsioon on
saadaval ka seadme kaudu (vt „Ethernet” lk 306).
-
TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR, IPP,Telnet, WSD, SLP,
UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3: Te saate
seadistada protokolli sätteid. See funktsioon on ka seadmest
saadaval.
8. Haldustööriistad
166
SyncThru™ Web Service
-
-
-
Outgoing Mail Server (SMTP): Te saate seadistada serverisätteid
väljuvate meilisõnumite jaoks. Kui seda sätet pole seadistatud, pole
teil võimalik kasutada meilisõnumisse skannimise funktsiooni.
Väljuvad meilisõnumid saadetakse SMTP-serveri kaudu, mille olete
siin määranud. See funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt
„Võrguprotokoll” lk 309).
HTTP: Te saate lubada või blokeerida kasutajate juurdepääsu
rakendusele SyncThru™ Web Service. See funktsioon on saadaval
ka seadme kaudu (vt „Võrguprotokoll” lk 309).
Proksi: Te saate proksisätteid seadistada ja lubada autentimist, et
ühenduda litsentsiserverisse http-puhverserveri kaudu. Need
proksisätted on hetkel saadaval ainult juhul, kui administraator
soovib võrgus puhverserveri kaudu XOA-rakenduse litsentsi
värskendada.
9
Vahekaart Turvalisus
Turvalisuse vahekaardil asuvad suvandid System Security, Network
Security, User Access Control ja System Log. Teil pole võimalik sellele
vahekaardile juurde pääseda, kui te pole administraatorina sisse loginud (vt
„Sisselogimine” lk 288).
•
System Security: Valige rakendusest SyncThru™ Web Service
vahekaart Security > System Security.
-
System Administrator: Sisestage süsteemiadministraatori teave
Seade saadab meiliteavitusi siin määratud meiliaadressile. See
funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt „Kontaktandmeid” lk
311).
-
Feature Management: Te saate lubada/keelata võrgufunktsioone.
Kontrollige funktsioone, mida te soovite lubada ning klõpsake
Apply.
-
Information Hiding: Te saate lubada/keelata võrgufunktsioone.
Kontrollige funktsioone, mida te soovite lubada ning klõpsake
Apply.
-
Restart Device: Te saate oma seadme taaskäivitada.
Taaskäivitamiseks klõpsake nuppu Restart Now.
8. Haldustööriistad
167
SyncThru™ Web Service
•
Network Security: Valige rakendusest SyncThru™ Web Service
vahekaart Security > Network Security.
-
-
-
-
Interface Security: Menüü Interface Security (liidese turvalisus)
määrab põhisätted ühendatud liideste jaoks. Vaikesättena on
lubatud ainult Print. Kui näiteks on lubatud Scan (skannimine), siis
pole teil võimalik skannida Wi-Fi kaudu ühendatud seadmest. Te
peate valima menüüst Scan või All Protocols, et skannimist
lubada.
Digital Certificate: Te saate hallata digitaalsertifikaate.
Digitaalsertifikaat on elektrooniline sertifikaat, mis kontrollib
turvaseoseid sidesõlmede vahel. Te peate lisama sertifikaadi SSLside. See funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt „Võrgu
turvalisuse” lk 309).
Turvaline ühendus: Te saate lubada või keelata turvalise
ühenduse, et kasutada veel parema turvalisusega võrgukanalit.
Turvaliseks sideks soovitatakse kasutada funktsiooni Secure
Connection.
-
SNMPv3: Te saate seadistada SNMPv3.
-
IP Security: Te saate seadistada IP-turvasätteid.
-
802.1x (Ethernet): Te saate lubada/keelata 802.1x turvasätteid ja
hallata filtreerimiseeskirju. See funktsioon on saadaval ka seadme
kaudu (vt „802.1x” lk 308).
IP/MAC Filtering: Te saate seadistada filtreerimissuvandeid IP- ja
MAC-aadresside jaoks. Kui administraator ei lisa filtreerimiseeskirja
IPv4-, IPv6- ja MAC-aadresside jaoks, ei filtreerita midagi. Kui
administraator on lisanud filtreerimiseeskirja, rakendatakse
filtreerimist sisestatud IPv4-, IPv6- ja MAC-aadressidele.
▪
IPv4 Filtering: Te saate lubada/keelata IPv6 filtreerimise ja
hallata filtreerimiseeskirju. See funktsioon on saadaval ka
seadme kaudu (vt „Võrgu filtreerimissätted” lk 320).
▪
IPv6 Filtering: Te saate lubada/keelata IPv6 filtreerimise ja
hallata filtreerimiseeskirju. See funktsioon on saadaval ka
seadme kaudu (vt „Võrgu filtreerimissätted” lk 320).
▪
MAC Filtering: Te saate lubada/keelata MACi filtreerimise ja
hallata filtreerimiseeskirju. See funktsioon on saadaval ka
seadme kaudu (vt „Võrgu filtreerimissätted” lk 320).
•
External Authentication Server: Seadistage serverid autentimise
jaoks.
•
802.1x: Te saate lubada 802.1x autentimise, mis on pordipõhine
autentimine. Kui see autentimine on lubatud, pole seadmel lubatud
võrgu kaitstud külje kaudu ühenduda, kuni seade selleks volitatakse.
Kaitske seda funktsiooni oma võrgu kaitsmiseks. See funktsioon on
saadaval ka seadme kaudu (vt „802.1x” lk 308).
8. Haldustööriistad
168
SyncThru™ Web Service
•
User Access Control: Te saate piirata kasutajate juurdepääsu
seadmele või rakendusele. Te saate ka määrata kasutajale spetsiifilise
loa ainult teatavate seadme funktsioonide kasutamiseks. Näiteks saate
lubada kasutajal A ainult printimisfunktsiooni kasutamist. Sellisel juhul
pole kasutajal A võimalik seadmega skannida, kopeerida või faksida.
-
•
Autentimine (juurdepääsu juhtimise aktiveerimine): Te saate
kasutaja autentimiseks autentimismeetodi valida. Valige režiim ja
klõpsake nuppu Options. See funktsioon on saadaval ka seadme
kaudu (vt „Autentimine” lk 296).
-
Authorization (õiguste määramine): Te saate anda kasutajale loa
ainult teatavate seadme funktsioonide kasutamiseks.
-
Volituste haldamine: Erinevatele kasutajatele on võimalik
erinevad õigused anda. Näiteks võite lubada kasutajal A kõiki
seadme funktsioone kasutada, andes samas kasutajale B ainult
printimisõiguse.
-
Accounting: Saate kontosid hallata.
-
User profile: Te saate seadme kõvakettale kasutajateavet
salvestada. Te saate seda funktsiooni kasutada seadet kasutavate
kasutajate haldamiseks. Te saate ka kasutajaid rühmitada ja neid
rühmana hallata. Saate lisada kuni 1 000 kirjet. Kasutaja ID ja
parooliga tuvastatud kasutajal lubatakse oma parooli muuta. Neil
lubatakse vaadata kogu nende profiiliteavet. Mis puutub nende rolli,
lubatakse kasutajatel näha ainult rolli, kuhu nad kuuluvad, mitte
selle lubasid.
System Log: Te saate pidada seadmes esinenud sündmuste logisid.
Administraator saab seadme kasutusteavet salvestada ja hallata,
salvestades süsteemi logifailid. Süsteemi logifailid salvestatakse
seadme kõvakettale ja selle täitumisel vanad andmed kustutatakse.
Eksportige ja salvestage tähtsad auditeerimisandmed eraldi, kasutades
eksportimisfunktsiooni.
-
Logi konfiguratsioon: Saate logide pidamist lubada või keelata.
Saate ka varundada logifaile ajavahemike põhjal ja neid
hoiuserverisse edastada.
-
Log Viewer: Saate logifaile vaadata, kustutada ja otsida.
10
Hoolduse vahekaart
See vahekaart võimaldab teil oma seadet hooldada, uuendades püsivara,
hallates rakendusi ja seadistades kontaktandmeid meilide saatmiseks.
Lisaks saate luua ühenduse Samsung-i veebisaidiga või laadida alla
draivereid, kui valite menüü Link.
•
Firmware Version: Te saate kontrollida seadmes kasutatava püsivara
versiooni. Kontrollige versiooni ja vajadusel värskendage seda. See
funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt „Seadme üksikasjad” lk
310).
•
Application Management: Te saate rakendusi/litsentse lisada või
kustutada. Kui te lisate mõne rakenduse, on teil vaja paigaldatud
rakenduse litsents aktiveerida. Mõnel rakendusel võib litsents puududa.
See funktsioon on saadaval ka seadme kaudu (vt „Application
Management” lk 302).
8. Haldustööriistad
169
SyncThru™ Web Service
•
Varundamine/taastamine: Te saate varundada seadme seadistusi ja
taastada seadistuse juhul, kui seadmega peaks probleeme esinema.
Salvestatud (varundatud) faile on võimalik kasutada teiste seadmete
konfigureerimiseks.
•
Contact Information: Te saate kontaktteavet vaadata. Teabe
muutmiseks (vt „Kontaktandmeid” lk 311).
•
Link : Te saate vaadata linke kasulikele veebisaitidele, kus te saate
järgmist teha:
-
vaadata tooteteavet ja tuge hankida (Samsungi veebisait);
-
laadida alla juhendeid ja draivereid;
-
tellida tarvikuid;
-
registreerida oma seadme võrgus.
8. Haldustööriistad
170
Easy Capture Manager
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 8).
Tehke ekraanitõmmis ja käivitage Easy Capture Manager, vajutades lihtsalt klaviatuuril Print Screen nuppu. Nüüd saate algse või muudetud
ekraanitõmmise lihtsalt välja printida.
8. Haldustööriistad
171
Samsung AnyWeb Print
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 8).
See tööriist aitab teil Windows Internet Exploreri aknast ekraanitõmmiseid, eelvaateid, lõikeid teha ning neid printida lihtsamalt kui tavaliste programmidega.
Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt, pakkige see lahti ja installige: (http://www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).
8. Haldustööriistad
172
Easy Eco Driver
Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk 8).
Programmiga Easy Eco Driver saate enne printimist rakendada paberit ja toonerit säästvaid ökofunktsioone.
Easy Eco Driver võimaldab teil ka lihtsat redigeerimist nagu piltide ja teksti eemaldamine jne. Sagedasti kasutatavad sätted saate salvestada
eelseadistusena.
Kuidas kasutada:
1 Avage prinditav dokument.
2 Avage prindieelistuste aken (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
3 Valige vahekaardilt Favorites suvand Eco Printing Preview.
4 KLõpsake aknas OK > Prindi. Ilmub eelvaateaken.
5 Tehke valikud, mida soovite dokumendile määrata.
Teil on võimalik näha määratud funktsioonide eelvaadet.
6 Klõpsake nupul Prindi.
Kui soovite igal printimisel käivitada Easy Eco Driveri, märgistage märkekast Start Easy Eco Driver before printing job prindieelistuste akna vahekaardil
Basic.
8. Haldustööriistad
173
Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine
Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad kasutajad
dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus, skaneerida,
kompileerida ja salvestada. Neid dokumente on võimalik
sotsiaalvõrgustikes või faksi teel jagada. Kas olete üliõpilane, kes peab
raamatukogu kaudu uurimustööd organiseerima, või kodune ema, kes
jagab eelmise aasta sünnipäevapeo pilte, siis Samsung Easy Document
Creator tagab teile vajalikud tööriistad.
Klõpsake aknas Help ( ) nupule ja seejärel klõpsake mis tahes
suvandil, mille kohta teavet soovite.
Programm Samsung Easy Document Creator võimaldab alltoodud
funktsioone.
•
Image Scanning: Kasutage üksikute või mitmete piltide skannimiseks.
•
Document Scanning: Kasutage teksti või teksti ja piltidega
dokumentide skannimiseks.
•
Text Converting: Kasutage seda selliste dokumentide skannimiseks,
mis tuleb salvestava redigeeritava teksti vormingus.
•
Book Scanning: Kasutage skanneriklaasil raamatute skaneerimiseks.
•
SNS Upload: Pakub lihtsat ja kiiret viisi skaneeritud või olemasolevate
piltide mitmesse suhtlusvõrgustikku üles laadimiseks.
•
E-Book Conversion: Pakub võimalust skaneerida mitu dokumenti
sisse ühe e-raamatuna või teisendada olemasolevad failid e-raamatu
vormingusse.
•
Pistikühendus: Skannige ja faksige otse Microsoft Office'i
programmist.
8. Haldustööriistad
174
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
• Saadaval ainult Windowsi ja Mac OS-i kasutajatele.
Programmi Samsung Easy Printer Manager liides koosneb erinevatest
põhisektsioonidest, mida kirjeldab järgnev tabel:
• Windowsis on programmi Samsung Easy Printer Manager
kasutamise miinimumnõudeks veebilehitseja Internet Explorer 6.0
või sellest uuema versiooni olemasolu.
Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist võib ekraanipilt erineda.
Samsung Easy Printer Manager on rakendus, mis koondab Samsungi
masina seaded ühte kohta. Samsung Easy Printer Manager kombineerib
seadme seadistused printimiskeskkondade, seadete/tegevuste ja
rakendamisega. Kõik need võimalused koonduvad sujuvaks viisiks, kuidas
saate oma Samsung masinat kasutada. Samsung Easy Printer Manager
võimaldab kahte erinevat kasutajaliidest, mille seast valida: põhiline
kasutajaliides ning edasijõudnute kasutajaliides. Nende vahel
navigeerimine on lihtne: lihtsalt vajutage nupule.
11
Samsung Easy Printer Manager mõistmine
Programmi avamiseks:
Windowsi puhul
Valige Käivita > Programmid või Kõik programmid > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
Maci korral
Avage kaust Applications > kaust Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
1
Printerite
nimekiri
Printerite nimekirjas kuvatakse teie arvutile paigaldatud
printerid ning võrguotsinguga lisatud võrguprinterid (ainult
Windows).
8. Haldustööriistad
175
Programmi Samsung Easy Printer Manager
Printeri
info
Kiirviited
See ala sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate
kontrollida infot nagu masina mudeli nimi, IP aadress (või
Pordi nimi) ja masina seisund.
Jaotus Quick links juhatab masina erifunktsioonide
juurde. See jaotis sisaldab ka edasijõudnud kasutajate
rakenduste viiteid.
4
Saate vaadata veebipõhist User’s Guide.
2
Kui ühendate enda masina võrku, muutub
aktiivseks SyncThru™ Web Service-i ikoon.
Tõrkeotsingu nupp: Tõrgete ilmnemisel avab see
nupp valiku Troubleshooting Guide. See
võimaldab teil kasutusjuhendis vajaliku peatüki
otse avada.
Sisuala
Näitab teavet valitud masina ning allesoleva tooneri ja
paberi hulga kohta. Teave sõltub valitud masinast.
Mõningatel masinatel see funktsioon puudub.
Tellimuse
kulumaterj
alid
Vajutage Order nupule tarvikute tellimise aknas.
Vahetatavaid toonerikassette on võimalik Internetist
tellida.
5
Rakendus
e teave
3
Sisaldab linke täiustatud sätete (kasutajaliidese
vahetamine), värskendamise, eelistuste sätestamise,
kokkuvõtte, abi ja üldteabe muutmiseks.
nuppu kasutatakse kasutajaliidese
vahetamiseks edasijõudnute sätete
kasutajaliidese vastu (vt „Edasijõudnute seadete
kasutajaliidese ülevaade” lk 177).
6
Valige Help menüü või klõpsake aknas
mille kohta teavet soovite.
nupule ja klikkige suvandil,
8. Haldustööriistad
176
Programmi Samsung Easy Printer Manager
Alert Settings (ainult Windowsil)
12
Edasijõudnute seadete kasutajaliidese ülevaade
See menüü sisaldab vigadest teavitamisega seotud sätteid.
Edasijõudnud kasutaja liides on mõeldud kasutamiseks isikule, kes
vastutab võrgu ja masinate haldamise eest.
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
•
Printer Alert: Sisaldab teavituste saamise ajaga seotud sätteid.
•
Email Alert: Sisaldab e-maili teel teavituste saamise sätteid.
•
Alert History: Sisaldab seadme ja tooneri häirete ajalugu.
Job Accounting
Device Settings
Saate muuta erinevaid masina seadistusi nagu masina sätted ning paberi,
küljenduse, emuleerimise, võrgu ja printimise seaded.
Sisaldab teavet kindlate kasutajaga seotud ülesannete piirmäärade kohta.
Seda piirmäärade teavet saab luua ja seadmetele rakendada
administratiivse arveldustarkvara abil nagu SyncThru™ või CounThru™.
Scan to PC Settings
See menüü sisaldab arvutisse skanneerimise profiilide loomise või
kustutamise sätteid.
•
Scan Activation: Määrab, kas seadmel on skanneerimine
võimaldatud.
•
Vahekaart Basic: Sisaldab üldskanneerimise ja seadme sätetega
seotud sätteid.
•
Image vaheleht: Sisaldab pilditöötlusega seonduvaid sätteid.
8. Haldustööriistad
177
Programmi Samsung Printer Status kasutamine
Programm Samsung Printer Status jälgib ning teavitab teid teie masina
seisundist.
• Selles kasutusjuhendis näidatav programmi Samsung Printer Status
aken ja selle sisu võivad sõltuvalt kasutatavast masinast või
operatsioonisüsteemist erineda.
Ikoon
Tähendus
Normal
Masin on valmisolekus ning ei esine vigu ega
hoiatusi.
Hoiatus
Masin on olekus, kus tulevikus võib ilmneda
viga. Näiteks võib olla tegemist tooneri
vähesusega, millele võib varsti järgneda tooneri
otsasaamine.
Tõrge
Masinal on vähemalt üks tõrge.
• Kontrollige operatsioonisüsteeme, mis ühilduvad selle masinaga
(see „Süsteemi nõuded” lk 261).
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
Kirjeldus
13
Samsung Printer Status ülevaade
Kui töö käigus tekib tõrge, saate seda lähemalt vaadata suvandist
Samsung Printer Status. Samsung Printer Status installeeritakse
automaatselt koos masina tarkvaraga.
Programmi Samsung Printer Status saate käivitada ka käsitsi. Minge
menüüsse Prindieelistused, vajutage Basic sakil > Printer Status
nupule.
Windowsi tegumiribale ilmuvad need ikoonid.
8. Haldustööriistad
178
Programmi Samsung Printer Status
User’s Guide
Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku
Troubleshooting Guide (Tõrkeotsingu
juhend). See võimaldab teil kasutusjuhendi
tõrkeotsingu peatüki otse avada.
1
Supplies
Information
2
Option
3
Saate vaadata, kui mitu protsenti toonerikassettides
toonerit järel on. Sõltuvalt kasutatavast masinast
võib ülal aknas näidatud masin ja toonerikasseti/kassettide arv erineda. Mõningatel masinatel see
funktsioon puudub.
Saate seadistada prinditöö teavituse sätteid.
Order Supplies
Vahetatavaid toonerikassette on võimalik Internetist
tellida.
Cancel Print
• Cancel Print : Kui printimistöö ootab
printimisjärjekorras või printeris, tühistage kõik
kasutaja printimistööd printimisjärjekorras või
printeris.
4
või
Close
5
Saate vaadata veebipõhist Kasutusjuhend.
• Close : Sõltuvalt masina olekust või toetatud
funktsioonidest võib ilmuda nupp Colse (Sule),
et oleku aken sulgeda.
8. Haldustööriistad
179
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Samsung Printer Experience Samsungi rakendus, milles on
kombineeritud Samsungi seadme sätted ja seadme haldusteenused. Saate
muuta seadme sätteid, tellida tarvikuid, avada tõrkeotsingu juhendeid,
külastada Samsungi veebilehte ja kontrollida ühendatud seadme teavet.
Kui seade ühendada internetiühendusega arvutiga, laaditakse see
rakendus automaatselt Windowsi Store(Pood) alla.
Sõltuvalt kasutatavast mudelist võib ekraanipilt erineda.
Saadaval ainult Windows 8 kasutajatele.
14
Programmi Samsung Printer Experience
mõistmine
Rakenduse avamiseks
Valige Käivita-ekraanilt nupp Samsung Printer Experience (
).
Programmi Samsung Printer Experience liides koosneb erinevatest
kasulikest funktsioonidest, mida on kirjeldatud alltoodud tabelis.
Printeri info
1
See ala sisaldab üldist teavet teie seadme kohta.
Saate kontrollida infot nagu masina olek, asukoht, IP
aadress ja allesjäänud tooneri tase.
8. Haldustööriistad
180
Programmi Samsung Printer Experience
2
Kasutusjuhend
Saate vaadata veebipõhist Kasutusjuhend. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab seade olema
internetiga ühendatud.
Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku
Troubleshooting Guide. See võimaldab teil
kasutusjuhendi tõrkeotsingu peatüki otse
avada.
6
Seadmete
nimekiri ja
Viimati
skaneeritud pilt
Skaneerimise nimekirjas kuvatakse seadmed, mis
toetavad programmi Samsung Printer Experience.
Seadme kujutise alt saate vaadata viimati
skaneeritud pilte. Siitkaudu skaneerimiseks peab
masin olema võrguga ühendatud. See peatükk on
mitmeotstarbeliste printerite kasutajatele.
15
Printerite lisamine/kustutamine
Order Supplies
Sellele nupule vajutades saate veebi kaudu uusi
toonerikassette tellida. Selle funktsiooni
kasutamiseks peab seade olema internetiga
ühendatud.
Visit Samsung
Viitab Samsungi printerite veebilehele. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab seade olema
internetiga ühendatud.
3
4
5
Printer Settings Saate muuta erinevaid masina seadistusi nagu
masina sätted ning paberi, küljenduse, emuleerimise,
võrgu ja printimise seaded programmi SyncThru™
Web Service kaudu. Seade peab selleks olema
võrguga ühendatud. See nupp ei ole vajutatav, kui
seade on ühendatud USB-kaabli kaudu.
Kui te pole rakendusele Samsung Printer Experience printerit lisanud või
kui soovite printerit lisada/kustutada, siis järgige alltoodud juhiseid.
Saate lisada/kustutada ainult võrguühendusega printereid.
Printeri lisamine
1
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seaded.
Või tehke paremklikk Samsung Printer Experience lehel ja valige
Seaded.
2
3
Valige suvand Lisa printer
Valige lisatav printer.
Nüüd näete lisatud printerit.
8. Haldustööriistad
181
Programmi Samsung Printer Experience
Printimise põhifunktsioonid
Kui näete
märki, saate printerite lisamiseks vajutada
märki.
Printeri kustutamine
1
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seaded.
Või tehke paremklikk Samsung Printer Experience lehel ja valige
Seaded.
2
3
4
1
2
3
4
5
Avage prinditav dokument.
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seadmed.
Valige nimekirjast oma printer
Valige printeri sätted nagu koopiate arv ja paberi paigutus.
Printimise alustamiseks klõpsake nupul Prindi.
Valige suvand Eemalda printer.
Valige printer, mille soovite kustutada.
Klõpsake nupul Yes.
Võite näha, et valitud printer on ekraanilt kustutatud.
16
Printimine Windows 8-s
See peatükk kirjeldab, kuidas viia Käivita-ekraanilt läbi levinud
printimisülesandeid.
8. Haldustööriistad
182
Programmi Samsung Printer Experience
Printimisülesande tühistamine
Vahekaart Basic
Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle
tühistada järgmiselt:
•
Sellesse aknasse pääsemiseks võite lihtsalt topeltklõpsata masina
ikoonil (
•
) Windowsi tegumiribal.
Hetkel aktiivse töö tühistamiseks võite vajutada seadme juhtpaneelil
olevat nuppu
(Stop).
Lisasätete avamine
Sõltuvalt kasutatavast mudelist või suvanditest võib ekraanil nähtav olla
veidi erinev.
Saate määrata rohkem printimise parameetreid.
Basic
Selle suvandiga saate valida põhilisi printimise sätteid nagu koopiate arv,
lehe paigutus ja dokumendi tüüp.
Eco settings
1
2
3
4
Avage dokument, mida soovite printida.
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seadmed.
See suvand võimaldab prindikandja säästmiseks printida mitu lehekülge
ühele paberipoolele.
Valige nimekirjast oma printer
Klõpsake suvandil Veel sätteid.
8. Haldustööriistad
183
Programmi Samsung Printer Experience
vahekaart Advanced
Vahekaart Security
Sõltuvalt mudelist või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. Kui seda vahekaarti ei näidata või ei saa avada, ei ole
need funktsioonid toetatud.
Paper settings
See suvand võimaldab määrata põhilisi paberiga seonduvaid sätteid.
Layout settings
See suvand võimaldab valida erinevaid viise dokumentide paigutamiseks.
Job Accounting
See suvand võimaldab teil antud loaga printida.
Confidential Printing
Seda suvandit kasutatakse konfidentsiaalsete dokumentide printimiseks.
Selle abil printimiseks peate parooli sisestama.
8. Haldustööriistad
184
Programmi Samsung Printer Experience
Jagamisfunktsiooni kasutamine
Samsung Printer Experience võimaldab jagamisfunktsiooni abil printida
teistest arvutisse paigaldatud rakendustest.
Funktsioon sobib vaid jpeg, bmp, tiff, gif ja png failivormingute
printimiseks.
1
2
3
4
Skaneerimine programmist Samsung Printer
Experience
Kiirskaneerimiseks on enimkasutatud printimismenüüd esile toodud.
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse.
2
Klõpsake programmi Samsung Printer Experience nupule
Käivita-ekraanil.
3
4
Klõpsake nupul Scan (Skanni) (
5
6
Pildi kontrollimiseks klõpsake suvandil Prescan (Eelskanni) (
7
Klõpsake suvandil Scan (Skanni) (
Valige sisu, mida soovite teisest rakendusest printida.
Jaotisest Charms(Ehised) valige Jaga > Samsung Printer
Experience .
Valige printeri sätted nagu koopiate arv ja paberi paigutus.
Printimise alustamiseks klõpsake nupul Prindi.
17
).
Määrake skaneerimisparameetrid nagu pildi tüüp, dokumendi
suurus ja eraldusvõime.
).
Soovi korral reguleerige eelskaneeritud kujutist funktsioonidega
nagu pööramine ja peegeldamine.
Skaneerimine Windows 8-s
See peatükk on mitmeotstarbeliste printerite kasutajatele.
• Kui panete originaalid automaatsesse DSDF-i, ei ole suvand
Prescan (Eelskanni) (
Skannimise abil saate seadmega muuta pilte ja teksti digitaalfailideks, mida
omakorda saate salvestada oma arvutis.
) ja salvestage pilt.
) saadaval.
• Kui eelskaneerimine on sisse lülitatud, võite viienda sammu vahele
jätta.
8. Haldustööriistad
185
Karbi kasutamine
18
19
Dokumendikarbi kuva kirjeldus
Talitlusklahvid
Prinditud, skannitud, alla laaditud ja arvutist saadetud dokumente ja pilte on
võimalik salvestada elementi Box. Box paikneb teie seadme kõvakettal.
See tähendab, et dokumendid on kõvakettale salvestatud. Te saate luua
parooli kindla salvestatud dokumendi jaoks, et volitusteta kasutajad ei
saaks sellele juurdepääsu. Samuti saate salvestatud dokumente printida,
kasutades erinevaid printimisfunktsioone, ning saata dokumente
erinevatesse sihtkohtadesse, nagu meiliaadress, server või faks. Te saate
määrata salvestatud dokumendi ja kasutada salvestatud dokumendi
funktsiooni rakendusega SyncThru™ Web Service.
• Kui kausta Box on salvestatud tähtsaid andmeid, soovitame teil
andmeid korrapäraselt varundada. Samsung ei võta mis tahes
vastutust andmete kahjustumise või kao eest, mida põhjustab
seadme väärkasutus või tõrge.
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
Failide valimise korral kuvab allolevad menüüd.
•
(Print) : printige failid otse.
•
(Send) : Saatke failid sihtkohta Fax, Email, Server, Box või
USB.
•
Nupp
(Delete) : kustutage kaustad ja failid.
Nimi
Kirjeldus
Quick Menu
Avage kiirmenüü.
Search
Otsige soovitud menüüd või rakendust.
View Mode
Valige vaatetüüp.
My Program
Kuvage loendit my program list.
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
8. Haldustööriistad
186
Karbi kasutamine
Nupp
Nimi
Sub menu
(Action
overflow)
Kirjeldus
Storage
Avage alammenüü.
• Select All : Valige kõik kaustad ja failid.
• Print Options : Seadistage
printimissuvandid.
Nupp
Nimi
Forward
Kirjeldus
Hallake edastatavaid andmeid.
• Create folder : Looge kaust.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate
võib-olla administraatorina sisse logima
(vt „Sisselogimine” lk 288).
• Rename : Nimetage kaust või fail ümber.
• Delete : Kustutage kaustad ja failid.
• Copy : Kopeerige kaustad ja failid.
• Move : Liigutage kaustad või failid teisele
mäluseadmele.
Print
Hallake salvestatud printimisandmeid.
• Clear Browsing Info : Kustutage
sirvimisteave.
Send
Hallake salvestatud saatmisandmeid.
• Detail : Vaadake üksikasjalikku teavet
kausta või faili kohta.
Download
Hallake salvestatud allalaadimisandmeid.
USB
Kasutage USB-mäluseadet.
• Filing Policy : Valige hoiustuspoliitika.
• Format : Failide või andmete
vormindamine.
8. Haldustööriistad
187
Karbi kasutamine
Tööprogress
Erakausta loomine
Käesolevat menüüd kuvatakse siis, kui seade tööd töötleb.
•
Detail : Koputage seda nuppu, et näha töö olekut, kausta asukohta ja
aega.
•
Eelvaateala : Võimaldab teil näha salvestatava dokumendi eelvaadet.
Eelvaateala kujutis näitab kehtivaid saatmissätteid, nagu faili paigutus
ja formaat.
20
Karbi kasutamine
Funktsiooni Box kasutamiseks koputage avakuval nuppu Box või Apps.
Storage võimaldab teil skannitud andmeid oma seadme kõvakettale
salvestada. Salvestatud failid on võimalik erinevatesse sihtkohtadesse
saata, nagu Fax, Email, Server, Box või USB.
See funktsioon pole saadaval Download ja USB mäludes.
•
Avalik: Kõigil kasutajatel on failidele juurdepääs.
•
Privaatne: Seadistage parool, et takistada mittevolitatud isikute
juurdepääsu.
1
2
3
Valige Storage tüüp (Print või Send), kuhu soovite kausta luua.
4
asjakohane teave väljadel ID, Password, Confirm Password ja
seejärel koputage OK.
Koputage
> Create folder.
Sisestage kausta nimi ja valige Set as Private, misjärel koputage
OK.
Multikontrolli kasutamine
See funktsioon pole saadaval Print ja Send mäludes.
Puudutage ja hoidke kausta või faili all, seejärel muutke multikontrolli
režiimi.
8. Haldustööriistad
188
9. Tõrkeotsing
Selles peatükis on kasulikke juhiseid juhuks, kui tekib tõrge.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Tooneri jaotumise ühtlustamine
190
• Toonerikasseti asendamine
192
• Pildindusseadme väljavahetamine
194
• Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
196
• Ummistuste kõrvaldamine
197
• Kirjeldusnäidikule ilmuvad teated
213
• Toite ja kaabli ühenduse probleemid
219
• Muude probleemide lahendamine
220
Kui te ei saa probleeme käesoleva peatüki abil lahendada, võtke ühendust oma
administraatori või hoolduskeskusega. Te saate vaadata kontaktteavet asukohast
Settings > System > Contact Information. Selle teabe on seadistanud seadme
administraator.
Tooneri jaotumise ühtlustamine
Toonerikasseti kasutusaeg hakkab lõppema, kui:
•
esineb valgeid triipe või heledaid alasid ja/või tumeduse erinevust külgede vahel.
•
seisundi LED vilgub punaselt. Ekraanile võib ilmuda tooneriga seotud teade, et tooneri tase on madal.
•
Arvutis kuvatakse programmi Samsung Printing Status aken, mis annab teada, milline kassett on otsa saamas (vt „Programmi Samsung Printer Status
kasutamine” lk 178).
Sellisel juhul saate ajutiselt printimiskvaliteeti parandada kassetti allesjäänud tooneri ühtlustamisega. Teatud juhtudel võib väljaprint olla hele või ilmuda
valgeid triipe ka pärast tooneri ühtlustamist.
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest. Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 22).
• Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
• Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
• Ärge kasutage toonerikasseti pakendi avamiseks teravaid esemeid nagu nuga või käärid. Need võivad kasseti trumlit kriimustada.
• Kui toonerit satub teie rõivastele, siis pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivaid külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.
9. Tõrkeotsing
190
Tooneri jaotumise ühtlustamine
9. Tõrkeotsing
191
Toonerikasseti asendamine
Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppu.
•
Seisundi LED ja ekraanile ilmuv tooneriga seotud teade annavad teada, millal tuleks toonerikassetti vahetada.
•
Arvutis kuvatakse programmi Samsung Printing Status aken, mis annab teada, et kassetist on tooner otsa saamas (vt „Programmi Samsung Printer
Status kasutamine” lk 178).
Kontrollige toonerikassetil paiknevat tootekoodi enne tellimist ja teie seadmele paigaldamist (vt „Saadaval tarvikud” lk 241).
• Raputage toonerikassetti põhjalikult, see suurendab esmast prindikvaliteeti.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 22).
• Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
• Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
• Ärge kasutage toonerikasseti pakendi avamiseks teravaid esemeid nagu nuga või käärid. Need võivad kasseti trumlit kriimustada.
• Kui toonerit satub teie rõivastele, siis pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivaid külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.
9. Tõrkeotsing
192
Toonerikasseti asendamine
1
Toonerikassett
9. Tõrkeotsing
193
Pildindusseadme väljavahetamine
2
Pildindusseade
9. Tõrkeotsing
194
Pildindusseadme väljavahetamine
9. Tõrkeotsing
195
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
Õiget tüüpi kandja valimisega saab enamikku ummistusi vältida. Kui esineb
paberiummistus, lugege järgmiseid juhiseid.
•
Kindlustage, et reguleeritavad juhikud oleksid õiges asendis (vt „Paberi
salve laadimine” lk 52).
Ärge pange salve liiga palju paberit. Veenduge, et paberipakk ei ulatu
salve siseküljele märgitud paberi ülempiirini.
•
Ärge võtke printimise ajal salvest paberit välja.
•
Enne salve laadimist painutage ja lehvitage paberipakki ning seadke
korralikult virna.
•
Ärge kasutage kortsus, niisket või tugevalt kõverdunud paberit.
•
Ärge asetage salve korraga mitut paberi tüüpi.
•
Kasutage ainult soovitatavaid prindikandjaid (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
9. Tõrkeotsing
196
Ummistuste kõrvaldamine
Paberi rebenemise vältimiseks tõmmake ummistunud paber aeglaselt ja ettevaatlikult välja.
3
Salves 1
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 22).
9. Tõrkeotsing
197
Ummistuste kõrvaldamine
4
Valikulises salves
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 22).
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
9. Tõrkeotsing
198
Ummistuste kõrvaldamine
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
9. Tõrkeotsing
199
Ummistuste kõrvaldamine
5
Mitmeotstarbelises salves
9. Tõrkeotsing
200
Ummistuste kõrvaldamine
6
Seadme sisemuses
Kuumuti piirkond on TULINE, oodake enne probleemi otsimist, et seade maha jahtuks. Lülitage toide välja, et masinat maha jahutada. Olge paberit
masinast eemaldades väga ettevaatlik.
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 22).
9. Tõrkeotsing
201
Ummistuste kõrvaldamine
9. Tõrkeotsing
202
Ummistuste kõrvaldamine
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
9. Tõrkeotsing
203
Ummistuste kõrvaldamine
7
Väljutusalas
Kuumuti piirkond on TULINE, oodake enne probleemi otsimist, et seade maha jahtuks. Lülitage toide välja, et masinat maha jahutada. Olge paberit
masinast eemaldades väga ettevaatlik.
9. Tõrkeotsing
204
Ummistuste kõrvaldamine
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
9. Tõrkeotsing
205
Ummistuste kõrvaldamine
8
Kahepoolse printimisseadme piirkonnas
9. Tõrkeotsing
206
Ummistuste kõrvaldamine
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
9. Tõrkeotsing
207
Ummistuste kõrvaldamine
9
Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine
Dokumendiummistuste vältimiseks kasutage paksu, õhukese või erinevate paberitüüpide puhul skaneerimisklaasi.
Kinnijäänud dokumendi rebenemise vältimiseks eemaldage see aeglaselt ja ettevaatlikult.
9. Tõrkeotsing
208
Ummistuste kõrvaldamine
Originaalpaberi ummistus skanneri ees
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 22).
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
9. Tõrkeotsing
209
Ummistuste kõrvaldamine
Originaalpaberi ummistus skanneri sees
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 22).
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
9. Tõrkeotsing
210
Ummistuste kõrvaldamine
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
9. Tõrkeotsing
211
Ummistuste kõrvaldamine
Originaalpaberi ummistus skanneri väljutusalas
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 22).
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Eestvaade” lk 22).
9. Tõrkeotsing
212
Kirjeldusnäidikule ilmuvad teated
Kuvapaneelile ilmuvad teated viitavad seadme seisundile või tõrgetele.
Mõnda veateadet kujutatakse graafikaga, et aidata teil probleemi
lahendada. Alljärgnevatest tabelitest leiate nende teadete tähendused ja
nende tähenduse ning kuidas vajadusel probleemi lahendada. Teade ja
nende selgitused on loetletud alfabeetilises järjekorras.
Teade
End of life.Replace with
new imaging unit
Näidatud
pildindusseadme
hinnanguline
kasutusiga on
lõppenuda.
• Kui teadet tabelis ei leidu, siis lülitage masina toide välja ja seejärel
uuesti sisse ning proovige uuesti printida. Kui probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
• Hoolduse poole pöördudes teatage hooldustehnikule kuvatud teate
sisu.
Tähendus
• Sõltuvalt suvanditest või mudelitest ei pruugi mõned menüüd kuvale
ilmuda.
Näidatud
toonerikasseti
hinnanguline
kasutusiga on
• [salve number] näitab salve numbrit.
lõppenuda.
• [meedia tüüp] näitab meedia tüüpi.
Engine System Failure
[vea number].Turn off
then on.
• [kandja formaat] näitab paberiformaati.
• [vea number] näitab vea numbrit.
Teade
Did not supply enough
toner.Remove seal tape
of toner cartridge or
shake it.Call for service
if the problem persists
Tähendus
Seade ei suuda
toonerikassetti
tuvastada. Või
kaitsekilet ei
eemaldatud
toonerikassetilt.
End of life.Replace with
new toner cartridge
Soovitatavad
lahendused
Eemaldage
toonerikassetilt
kaitsekile. Lugege
juhendit Quick Install
Guide.
Engine Failure [vea
number].Call for
service if the problem
persists.
Fan Failure:[vea
number].Turn off then
on.Call for service if the
problem persists.
Mootorisüsteemis on
probleem.
Soovitatavad
lahendused
Asendage
pildindusseade
Samsung-tootjapoolse
pildindusseadmega (vt
„Pildindusseadme
väljavahetamine” lk
194).
Asendage toonerikassett
ehtsa Samsungi
toonerikassetigab (vt
„Toonerikasseti
asendamine” lk 192).
Lülitage masin välja ja
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Ventilaatorisüsteemis Lülitage masin välja ja
on probleem.
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
9. Tõrkeotsing
213
Kirjeldusnäidikule ilmuvad teated
Teade
Tähendus
Soovitatavad
lahendused
Front door is
open.Close it.
Uks ei ole kindlalt
suletud.
Sulgege uks nii, et see
lukustub.
Fuser Failure [vea
number].Turn off then
on.
Kuumutiga on
probleem.
Lülitage masin välja ja
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Fuser Unit Failure [vea
number].Turn off then
on.
Imaging Unit
Failure:[vea
number].Install
imaging unit again
Pildindusseade ei ole
paigaldatud.
Paigaldage
pildindusseade. Kui see
on juba paigaldatud,
proovige pildindusseadet
uuesti paigaldada. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Imaging unit
Failure:[vea
number].Call for
service
Pildindusseadmega
on probleem.
Lülitage masin välja ja
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Imaging unit is not
compatible.Check
users guide
Paigaldatud
pildindusseade ei
sobi teie seadmega.
Paigaldage teie
seadmele vastav
Samsungi tootjapoolne
pildindusseade (vt
„Saadaval tarvikud” lk
241).
Teade
Tähendus
Soovitatavad
lahendused
Input System Failure
[vea number]:Check
[salve number]
connection.
Salves on probleem.
Avage ja sulgege salv.
Kui probleem püsib,
tuleb seade viia remonti.
Input System Failure
[vea number]:Pull
[salve number] out and
insert it.
Salves on probleem.
Avage ja sulgege salv.
Kui probleem püsib,
tuleb seade viia remonti.
Lamp Failure:[vea
number].Open the
door, then close it.Call
for service if the
problem persists
Lambis on probleem.
Open the door, then
close it. Kui probleem
püsib, tuleb seade viia
remonti.
Load [salve number]
with [Letter], [Plain]
paper
Printeri atribuutides
määratletud
paberiformaat ei
vasta sisestatavale
paberile.
Laadige salve õiget
paberit.
9. Tõrkeotsing
214
Kirjeldusnäidikule ilmuvad teated
Teade
LSU Failure:[vea
number].Please turn off
then on
Tähendus
LSU-s on probleem.
LSU Failure:[vea
number].Turn off then
on.Call for service if the
problem persists.
Soovitatavad
lahendused
Lülitage masin välja ja
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Lülitage masin välja ja
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Motor Failure:[vea
number].Turn off then
on.Call for service if the
problem persists.
Mootorisüsteemis on
probleem.
Original paper jam in
front of the scanner
Originaalid on
ummistanud
kahepoolse
skanneriga
dokumendisööturi.
Kõrvaldage ummistus (vt
„Originaalpaberi
ummistus skanneri
ees” lk 209).
Originaalid on
ummistanud
kahepoolse
skanneriga
dokumendisööturi.
Kõrvaldage ummistus (vt
„Originaalpaberi
ummistus skanneri
sees” lk 210).
Väljastussalv on täis.
Võtke väljaprindid
väljastussalvest välja,
seade jätkab printimist.
Original paper jam
inside of the scanner
Paper in output bin is
full.Remove printed
paper
Lülitage masin välja ja
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Teade
Tähendus
Soovitatavad
lahendused
Paper is empty in
[salve number].Load
paper.
Salves ei ole paberit.
Laadige salve paberit.
Paper is empty in tray
MP.Load paper.
Mitmeotstarbelises
salves ei ole paberit.
Laadige
mitmeotstarbelisse salve
paber.
Paper is low in [salve
number].Load paper.
Salv on paberist
tühjenemas.
Laadige salve paberit.
Paper Jam at the
bottom of duplex path
Paber on
dupleksprintimise
käigus kinni jäänud.
Kõrvaldage ummistus (vt
„Kahepoolse
printimisseadme
piirkonnas” lk 206).
Paper Jam in exit area.
Väljapääsu
piirkonnas on
tekkinud
paberiummistus.
Kõrvaldage ummistus (vt
„Väljutusalas” lk 204).
Paper Jam inside of
machine
Seadme sees on
tekkinud
paberiummistus.
Kõrvaldage ummistus (vt
„Salves 1” lk 197 või
„Valikulises salves” lk
198 või „Seadme
sisemuses” lk 201).
Paper Jam inside of
duplex path
Paper Jam at the top of
duplex path
9. Tõrkeotsing
215
Kirjeldusnäidikule ilmuvad teated
Teade
Paper jam in tray 1
Tähendus
Salve sisenemiskoha
piirkonnas on
tekkinud
paberiummistus.
Paper jam in Tray 2
Prepare new imaging
unit
Prepare new toner
cartridge
Rear door is
open.Close the door
Soovitatavad
lahendused
Teade
Kõrvaldage ummistus (vt
„Salves 1” lk 197).
Replace with new toner
cartridge
Kõrvaldage ummistus (vt
„Valikulises salves” lk
198).
Pildindusseadme
a
hinnangulise
kasutusea lõpp on
lähedal.
Kasseti
hinnangulinea
kasutusea lõpp on
lähedal.
Uks ei ole kindlalt
suletud.
Valmistage uus
pildindusseade
asendamiseks ette (vt
„Pildindusseadme
väljavahetamine” lk
194).
Valmistage
vahetamiseks ette uus
kassett. Prindikvaliteedi
ajutiseks parandamiseks
võite tooneri jaotust
ühtlustada (vt „Tooneri
jaotumise
ühtlustamine” lk 190).
Tähendus
Näidatud
toonerikasseti
hinnanguline
kasutusiga on
peaaegu lõppenuda.
Soovitatavad
lahendused
Selle teate ilmumisel
asendage
toonerikassett, et tagada
parimat prindikvaliteeti.
Kasseti edasine
kasutamine võib
põhjustada
prindikvaliteedi
probleeme (vt
„Toonerikasseti
asendamine” lk 192).
Kui seade lõpetab
printimise, asendage
toonerikassett uuega (vt
„Toonerikasseti
asendamine” lk 192).
Sulgege uks nii, et see
lukustub.
9. Tõrkeotsing
216
Kirjeldusnäidikule ilmuvad teated
Teade
Tähendus
Näidatud
pildindusseadme
hinnanguline
kasutusiga on
peaaegu lõppenuda.
Replace with new
imaging unit
Scanner locked or
another problem
occurred.
Sensor Failure:[vea
number].Turn off then
on.Call for service if the
problem persists.
Soovitatavad
lahendused
Selle teate ilmumisel
asendage
pildindusseade, et
tagada parimat
prindikvaliteeti.
Pildindusseadme
edasine kasutamine võib
põhjustada
prindikvaliteedi
probleeme (vt
„Pildindusseadme
väljavahetamine” lk
194).
CCD
Avage CCD-lukk. Või
(laengsidestusseade) lülitage seade välja ja
lukk on lukustatud.
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Andurisüsteemis on
probleem.
Lülitage masin välja ja
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Soovitatavad
lahendused
Teade
Tähendus
Shake toner cartridge
and then
install.Replace toner
cartridge if the problem
persists
Näidatud kassetti on
jäänud vähe toonerit.
Prindikvaliteedi ajutiseks
parandamiseks võite
tooneri jaotust ühtlustada
(vt „Tooneri jaotumise
ühtlustamine” lk 190).
Shake toner cartridge
and then
install.Replace toner
cartridge if the problem
persists
Näidatud kassetti on
jäänud vähe toonerit.
Prindikvaliteedi ajutiseks
parandamiseks võite
tooneri jaotust ühtlustada
(vt „Tooneri jaotumise
ühtlustamine” lk 190).
Kui probleem püsib,
tuleb seade viia remonti.
The room temperature
is not suitable for this
set use.Please adjust
room temperature
Masin asub
ebasobiva
temperatuuriga
ruumis.
Reguleerige
toatemperatuuri (vt
„Tehnilised andmed” lk
255).
Toner Cartridge
Failure:[vea
number].Call for
service
Toonerikassetiga on
probleem.
Lülitage masin välja ja
seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb
seade viia remonti.
Toner cartridge is not
installed.Install the
cartridge
Toonerikassetti ei ole
paigaldatud.
Taaspaigaldage
toonerikassett.
9. Tõrkeotsing
217
Kirjeldusnäidikule ilmuvad teated
Teade
Tähendus
Soovitatavad
lahendused
Toner cartridge is not
compatible.Check
users guide
Paigaldatud
pildindusseade ei
sobi teie seadmega.
Paigaldage teie
seadmele vastav
Samsungi tootjapoolne
pildindusseade (vt
„Saadaval tarvikud” lk
241).
Top door of scanner is
open
Kahepoolse
skanneriga
dokumendisöötja
kate ei ole kindlalt
suletud.
Sulgege luuk nii, et see
lukustub.
[salve number]
cassette is pulled
out.Insert insert it
properly.
Salv ei ole kindlalt
suletud.
Sulgege salv nii, et see
lukustub paika.
a. Hinnanguline kasutusiga tähendab prognoositavat või hinnangulist toonerikasseti
tööiga, mis osutab keskmisele trükitavate lehekülgede arvule ja mis on töötatud välja
vastavalt standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada pildiala protsent,
kasutuskeskkond, kasutuskordade sagedus, andmekandja tüüp ja andmekandja
suurus.
b. Kui toonerikasseti kasutusiga on lõppenud, lakkab seade printimast. Sellisel puhul võite
teha otsuse lõpetada või jätkata printimist teenuse SyncThru™Web Service kaudu.
(Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Toner
Cartridge Stop) või Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > System >
Supplies Management > Toner Cartridge Stop). Selle suvandi väljalülitamine ja
printimise jätkamine võib seadme süsteemi kahjustada.
9. Tõrkeotsing
218
Toite ja kaabli ühenduse probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Masin ei saa toidet
• Ühendage masin esmalt elektritoitega. Kui seadmel on juhtpaneelil nupp
või ei ole ühenduskaabel arvuti ja
masina vahel korralikult ühendatud.
• Lahutage masina juhe ja ühendage siis uuesti.
(Toide/Äratus), vajutage seda.
9. Tõrkeotsing
219
Muude probleemide lahendamine
Järgmine graafik loetleb mõned tõrketingimused, mis võivad esineda, ja
soovituslikud lahendused. Järgige soovituslikke lahendusi, kuni probleem
on lahendatud. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust hooldusesindajaga.
11
Probleemid paberi söötmisel
Muud probleemid hõlmavad järgmist:
Seisund
•
Vt osa „Kuvaekraani probleem” lk 220.
•
Vt osa „Probleemid paberi söötmisel” lk 220.
•
Vt osa „Printimisprobleemid” lk 222.
•
Vt osa „Prindikvaliteedi probleemid” lk 225.
•
Vt osa „Kopeerimisprobleemid” lk 230.
•
Vt osa „Skaneerimisprobleemid” lk 231.
•
Vt osa „Probleemid faksimisel” lk 233.
•
Vt osa „Operatsioonisüsteemi probleemid” lk 235.
Kuvaekraani probleem
Kuvaekraan ei kuva
midagi.
Soovitatavad lahendused
Kõrvaldage paberiummistus (vt „Ummistuste
kõrvaldamine” lk 197).
Paber kleepub kokku. • Kontrollige salve maksimaalset
paberimahutavust (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
• Veenduge, et kasutate õiget tüüpi paberit (vt
„Prindikandjate andmed” lk 257).
• Võtke paber salvest välja ja painutage
paberipakki või lehvitage see lahti.
• Teatud paberitüübid võivad niiskuse tõttu kokku
kleepuda. Proovige värsket paberipakki.
Mitut paberilehte ei
õnnestu sööta.
10
Seisund
Paberiummistused
printimise ajal.
Soovitatavad lahendused
• Salves võib olla mitut erinevat tüüpi paberit.
Laadige ainult sama tüüpi, samas formaadis ja
sama kaaluga paberit.
• Kui mitu paberilehte on paberiummistuse
põhjustanud, eemaldage paberiummistus (vt
„Ummistuste kõrvaldamine” lk 197).
• Reguleerib kuvaekraani eredust.
• Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Kui
probleem püsib, tuleb seade viia remonti.
9. Tõrkeotsing
220
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Paberit ei söödeta
masinasse.
Soovitatavad lahendused
• Eemaldage võimalik takistus masina seest.
• Paber ei ole korralikult laaditud. Võtke paber
salvest välja ja laadige korralikult uuesti.
Seisund
Soovitatavad lahendused
Ümbrikud söödetakse Veenduge, et paberijuhikud on mõlemal küljel
viltu või ei õnnestu
ümbrike vastas.
korralikult sööta.
• Salves on liiga palju paberit. Eemaldage salvest
liigne paber.
• Paber on liiga paks. Kasutage ainult paberit,
mis vastab seadme juhendis toodud
nõudmistele (vt „Prindikandjate andmed” lk
257).
• Kui originaali ei söödeta seadmesse, võib
DSDF-i kummipadi asendamist vajada.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Paber ummistub
korduvalt.
• Salves on liiga palju paberit. Eemaldage salvest
liigne paber. Kui prindite erimaterjalidele,
kasutage mitmeotstarbelist salve.
• Kasutate sobimatut tüüpi paberit. Kasutage
ainult paberit, mis vastab seadme juhendis
toodud nõudmistele (see „Prindikandjate
andmed” lk 257).
• Masina sees võib olla prahti. Avage esiuks ja
eemaldage mis tahes mustus.
• Kui originaali ei söödeta seadmesse, võib
DSDF-i kummipadi asendamist vajada.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
9. Tõrkeotsing
221
Muude probleemide lahendamine
12
Seisund
Printimisprobleemid
Masin ei
prindi.
Seisund
Masin ei
prindi.
Võimalik põhjus
Võimalik põhjus
Port on valesti
seadistatud.
Kontrollige operatsioonisüsteemi
Windows printerisätteid ja
veenduge, et prinditöö saadetakse
õigesse porti. Kui arvutil on enam
kui üks port, siis veenduge, et
masin on ühendatud õige pordiga.
Masin võib olla valesti
konfigureeritud.
Kontrollige jaotist
Prindieelistused, kas kõik
printimissätted on õiged (vt
„Prindieelistuste avamine” lk 68).
Printeridraiver võib
olla valesti installitud.
Parandage seadme tarkvara.
Masinas esines tõrge.
Vaadake, kas juhtpaneelil kuvatav
teade viitab süsteemiveale.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Dokument on nii suur,
et arvuti vabast
kõvakettaruumist ei
piisa prinditöö
menetlemiseks.
Kui prindite GUI, vabastage
rohkem kõvakettaruumi oma
prinditöö jaoks ja proovige
dokumenti uuesti printida.
Soovitatavad lahendused
Masin ei saa toidet.
Kontrollige toitejuhtme ühendusi.
Kontrollige toitelülitit ja toiteallikat.
Masinat ei ole valitud
vaikemasinaks.
Valige see masin oma Windowsis
vaikemasinaks.
Kontrollige masinal järgmist:
• Esiuks ei ole suletud. Sulgege esiuks.
• Paber on ummistunud. Kõrvaldage paberiummistus (vt
„Ummistuste kõrvaldamine” lk 197).
• Paberit ei ole laaditud. Laadige paber (vt osa „Paberi
salve laadimine” lk 52).
• Toonerikassetti või pildindusseadet pole paigaldatud.
Paigaldage toonerikassett või pildindusseade.
Süsteemivea korral pöörduge hoolduskeskuse poole.
Ühenduskaabel arvuti
ja masina vahel ei ole
korralikult ühendatud.
Lahutage masina juhe ja
ühendage siis uuesti.
Ühenduskaabel arvuti
ja masina vahel on
defektne.
Võimalusel ühendage see kaabel
teise arvutiga, mis töötab
korralikult, ja printige. Võite ka
proovida kasutada teise masina
kaablit.
Soovitatavad lahendused
9. Tõrkeotsing
222
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Seisund
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Seade
prindib, kuid
tekst on vale,
moonutatud
või osaliselt
puudu.
Masina kaabel on lahti
või defektne.
Lahutage masina juhe ja
ühendage siis uuesti. Proovige
printimistööd, mille olete juba
edukalt printinud. Võimalusel
ühendage kaabel ja seade teise
arvutiga, mis kindlasti
probleemideta töötab, ja proovige
tööd printida. Viimase
võimalusena proovige kasutada
uut seadme kaablit.
Valiti vale
printeridraiver.
Kontrollige oma rakenduse printeri
valimise menüüst, kas valitud on
teie seade.
Tarkvara rakendusel
esineb tõrkeid.
Proovige printida teisest
rakendusest.
Operatsioonisüsteemi
s esineb tõrkeid.
Väljuge Windowsist ja
taaskäivitage arvuti. Lülitage
masin välja ja seejärel uuesti sisse.
Kui olete DOSkeskkonnas, võib olla
seadme fondi
seadistus valesti
seadistatud.
Muutke keelesätteid.
Masin valib
printimismate
rjali valest
paberiallikast
.
Jaotises
Prindieelistused
seadistatud paberi
suvand võib olla
valesti määratud.
Paljudes tarkvararakendustes
toimub paberiallika valimine jaotise
Paper vahelehel ülemjaotuses
Prindieelistused. Valige õige
paberiallikas. Vaadake
printeridraiveri spikriekraani (vt
„Prindieelistuste avamine” lk 68).
Printimine on
äärmiselt
aeglane.
Printimistöö võib olla
väga keerukas.
Vähendage lehekülje keerukust
või proovige muuta prindikvaliteedi
sätteid.
Pool
lehekülge on
tühi.
Lehekülje suund võib
olla valesti seatud.
Muutke lehekülje suunda oma
tarkvara rakenduses. Vt
printeridraiveri spikrit.
Paberi formaat ei
vasta paberi formaadi
sättele.
Veenduge, et printeridraiveri
sätete paberiformaat vastaks
salves olevale paberile. Või
tagage, et printeridraiveri sätetes
sisalduv paberiformaat vastaks
paberivalikule teie poolt
kasutatava tarkvararakenduse
sätetes.
9. Tõrkeotsing
223
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Leheküljed
prinditakse,
aga tühjalt.
Seade ei
prindi PDFfaile
korralikult.
Graafikute,
teksti või
jooniste osad
on puudu.
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Toonerikassett on
defektne või on tooner
lõppenud.
Vajadusel ühtlustage tooneri
jaotumist. Vajadusel vahetage
toonerikassett.
Failis võis olla tühje
lehekülgi.
Kontrollige faili ja veenduge, et
selles ei ole tühje lehekülgi.
Mõni komponent,
näiteks kontroller või
trükkplaat, võib olla
defektne.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
PDF-faili ja Acrobati
toodete vahel on
ühildumisprobleemid.
PDF-faili printimine pildina võib
võimaldada faili printida.
Aktiveerige Acrobati
prindisuvanditest valik Prindi
pildina.
PDF-faili pildina printimine
võtab rohkem aega.
Kui PDF-fail ei sisalda
fonti või objekti, mis on
seadistatud
interaktiivsele
režiimile.
Proovige printida teisest
printeridraiverist.
Seisund
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Fotode
prindikvalitee
t ei ole hea.
Pildid ei ole
selged.
Foto eraldusvõime on
väga madal.
Vähendage foto formaati.
Eraldusvõime langeb, kui
suurendate foto formaati tarkvara
rakenduses.
Enne
printimist
tuleb masina
väljastussalv
e juurest
auru.
Niiske paber võib
tekitada printimisel
auru.
See ei tähenda probleemi. Jätkake
lihtsalt printimist. Proovige värsket
paberipakki.
Seade ei
prindi
eriformaadis
paberit,
näiteks
arvepaberit.
Paberiformaat ei vasta
paberiformaadi
seadistustele.
Valige õige paberiformaat jaotise
Custom Paper List vahekaardi
Paper menüüs Prindieelistused
(vt„Paper Options” lk 70).
Teie seadmel
on
esmakordsel
kasutusel
imelik lõhn.
Kuumuti kaitsmiseks
Pärast umbes 100 värvilise
kasutatud õli aurustub. lehekülje printimist pole enam
seda lõhna. See on ajutine
probleem.
9. Tõrkeotsing
224
Muude probleemide lahendamine
13
Prindikvaliteedi probleemid
Seadme sisemuses leiduv mustus või valesti laaditud paber võib
prindikvaliteeti halvendada. Probleemi kõrvaldamiseks vaadake järgnevat
tabelit.
Seisund
Hele või
tuhmunud
väljaprint
Seisund
Soovitatavad lahendused
Paberi ülemine
pool prinditakse
heledamana kui
paberi
ülejäänud osa
Tooner ei pruugi sellele paberitüübile korralikult
kinnituda.
Tooneri plekid
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks võib
paber olla liiga niiske või kare (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage
jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja
valige paberitüübiks Recycled (vt „Prindieelistuste
avamine” lk 68).
Soovitatavad lahendused
• Kui leheküljele ilmub vertikaalne valge vööt või
heledam ala, hakkab tooner otsa saama. Teil võib olla
võimalik toonerikasseti kasutusiga ajutiselt pikendada.
Kui see ei paranda printimiskvaliteeti, paigaldage uus
toonerikassett.
• Värvitoon ei pruugi reguleeritud olla. Reguleerige
värvitooni.
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks võib
paber olla liiga niiske või kare (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
• Kui kogu lehekülg on hele, siis on prindi eraldusvõime
seatud liiga madalaks või on tooneri säästurežiim
sisselülitatud. Muutke prindi eraldusvõimet ja lülitage
tooneri säästurežiim välja. Vt printeridraiveri spikrit.
• Ülekanderull võib olla määrdunud. Puhastage masina
sisemus. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
• Paberi liikumisteed tuleb puhastada. Pöörduge
hoolduskeskuse poole.
• Kontrollige seadme asukohta. Kui piirkond ei ole
hästiventileeritud, võib see probleem esineda.
• Tuhmide ja ähmaste vigade kombinatsioon võib
tähendada, et toonerikassetti tuleb puhastada.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
• LSU-osa pind masina sees võib olla määrdunud.
Puhastage LSU, võtke ühendust hooldusesindajaga.
9. Tõrkeotsing
225
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Vahelejäämise
d
Soovitatavad lahendused
Kui leheküljel esineb juhusliku paigutusega tuhme,
tavaliselt ümaraid kohti:
Seisund
Püstjooned
Kui leheküljele ilmuvad valged püsttriibud:
• Paberi niiskusesisaldus on ebaühtlane või on paberi
pinnal niiskeid laike. Proovige teist sorti paberit (vt
„Prindikandjate andmed” lk 257).
• LSU-osa pind masina sees võib olla määrdunud.
Puhastage sisemust või võtke ühendust
hooldusesindajaga.
• Kogu paberipartii on kõlbmatu. Tootmisprotsesside
vigade tõttu võivad paberi osad muutuda toonerit
hülgavaks. Proovige teist liiki või marki paberit.
• Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis
pöörduge hoolduskeskuse poole.
Valged täpid
Kui lehele ilmuvad valged täpid:
• Paber on liiga kare ja sellelt kukub palju mustust
seadme sisemuses olevatele komponentidele, mistõttu
ülekanderull võib määrdunud olla. Puhastage masina
sisemus. Kontrollige sisemust või võtke ühendust
hooldusesindajaga.
Kui leheküljele ilmuvad mustad püstjooned:
• Printerisisest trumlit on tõenäoliselt kraabitud.
Eemaldage pildindusseade ja paigaldage uus.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
• Üksik paberileht võib olla defektne. Proovige uuesti
printida.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Minge
aknasse Prindieelistused, klõpsake vahekaardil
Paper ja seadke tüübiks paks paber (vt
„Prindieelistuste avamine” lk 68).
Soovitatavad lahendused
Kui leheküljele ilmuvad püstjooned:
• Skaneerimisklaasi pind ja selle valge leht võivad olla
määrdunud. Puhastage sisemust või võtke ühendust
hooldusesindajaga.
Värviline või
must taust
Kui tausta varjutus on liiga märgatav:
• Vahetage pildi ülekanderihma, kui selle kasutusiga on
lõppenud. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
• Kontrollige keskkonna tingimusi: väga kuiv keskkond
(madal õhuniiskus) või kõrge õhuniiskus (suhteline
õhuniiskus üle 80%) võib tausta toonimist suurendada.
• Eemaldage vana toonerikassett ja paigaldage uus.
• Paberi liikumisteed tuleb puhastada. Kontrollige
sisemust või võtke ühendust hooldusesindajaga.
9. Tõrkeotsing
226
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Tooneriga
määrdumine
Soovitatavad lahendused
Kui lehekülg määrdub tooneriga:
• Puhastage seadme sisemust. Puhastage sisemust või
võtke ühendust hooldusesindajaga.
Seisund
Hajusad
taustadefektid
• Kui hajusaid taustadefekte esineb ümbrikel, siis
muutke prindi küljendust, et vältida printimist
kohtadele, mille pöördel on kattuvaid voltimiskohti.
Voltimiskohtadele printimine võib tekitada probleeme.
• Eemaldage pildindusseade ja paigaldage uus.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
• Vahetage pildi ülekanderihma, kui selle kasutusiga on
lõppenud. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
• Kui taustamäärimine katab tervet prinditud lehekülje
pinda, reguleerige oma tarkvararakenduse või jaotise
Printing Preferences vahendusel printimise
eraldusvõimet (vt „Prindieelistuste avamine” lk 68).
Kui lehekülje prinditud poolele ilmub korduvalt ühtlase
sammuga defekte:
• Pildindusseade võib olla kahjustatud. Kui leheküljele
tekib korduv märk, laske puhastuslehte mitu korda läbi
seadme, et pildindusseadet puhastada. Sisemuse
puhastamine. Kui sama probleem püsib, eemaldage
pildindusseade ja paigaldage uus. Pöörduge
hoolduskeskuse poole.
• Masina osadele võis sattuda toonerit. Kui defektid
esineva lehe tagaküljel, kaob probleem tõenäoliselt
pärast veel mõne lehe printimist.
• Kinnitusplokk võib olla kahjustatud. Pöörduge
hoolduskeskuse poole.
Hajusad taustadefektid tulenevad prinditud leheküljele
juhuslikult sattuvatest tooneri teradest.
• Paber võib olla liiga niiske. Proovige printida teisest
partiist paberile. Ärge avage paberipakke asjata, et
paber ei imaks endasse liiga palju niiskust.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
Korduvad
püstdefektid
Soovitatavad lahendused
Paksus kirjas
tähemärkide või
piltide ümber
leidub
tooneriosakesi
Tooner ei pruugi sellele paberitüübile korralikult kinnituda.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage
jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja
valige paberitüübiks Recycled (vt „Prindieelistuste
avamine” lk 68).
• Veenduge, et olete valinud õige paberitüübi. Näide: Kui
valitud on paksem paber, aga tegelikult on kasutusel
tavaline paber, võib tekkida ülekoormamine ja
põhjustada selle koopia kvaliteediprobleemi.
9. Tõrkeotsing
227
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Moonutatud
tähemärgid
Soovitatavad lahendused
• Kui tähemärgid ei ole õige kujuga ja esineb õõnsaid
kujutisi, siis võib paber olla liiga libe. Proovige kasutada
muud paberit (vt „Prindikandjate andmed” lk 257).
Seisund
Kortsumine
või voldid
• Kui tähemärgid ei moodustu nõuetekohaselt ja loovad
lainelise tulemuse, võib skaneerimisseade hooldust
vajada. Puhastage skaneerimisseadet või võtke
ühendust hooldusesindajaga.
Lehekülg viltu
• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
Soovitatavad lahendused
• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit
salves 180° pöörata.
Väljatrüki
tagakülg on
määrdunud
Kontrollige tooneri leket. Puhastage seadme sisemust.
Puhastage sisemust või võtke ühendust
hooldusesindajaga.
• Veenduge, et paber või muu materjal on korralikult
sisestatud ja juhikud ei ümbritse paberivirna liiga
tihedalt või lõdvalt.
Kõverdumine
• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
või lainetamine • Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti. Paberi kooldumist
võib põhjustada nii kõrge temperatuur kui õhuniiskus
(vt „Prindikandjate andmed” lk 257).
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit
salves 180° pöörata.
9. Tõrkeotsing
228
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Ühevärvilised
või mustad
leheküljed
Soovitatavad lahendused
• Pildindusseade ei ole korralikult paigaldatud. Võtke
pildindusseade välja ja paigaldage uuesti.
Seisund
Rõhttriibud
• Pildindusseade võib olla defektiga ja võib asendamist
vajada. Eemaldage pildindusseade ja paigaldage uus.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Soovitatavad lahendused
Kui ilmub paralleelseid musti rõhttriipe või määrdunud
laike:
• Pildindusseade võib olla mittekorralikult paigaldatud.
Võtke pildindusseade välja ja paigaldage uuesti.
• Pildindusseade võib olla defektiga. Eemaldage
pildindusseade ja paigaldage uus. Pöörduge
hoolduskeskuse poole.
• Seade võib vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse
poole.
• Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Lahtine tooner
• Puhastage seadme sisemust. Puhastage sisemust või
võtke ühendust hooldusesindajaga.
Kõverdumine
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit
salves 180° pöörata.
• Eemaldage pildindusseade ja paigaldage uus.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage
jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja
valige paberitüübiks õhuke paber (vt „Prindieelistuste
avamine” lk 68).
• Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Tühikud
tähemärkides
Kui prinditud paber on kõverdunud või paberit ei söödeta
masinasse:
Tähemärkidel olevad lüngad kujutavad endast
(tähe)märkide mustadel piirkondadel esinevaid valgeid
alasid:
• Võite printida paberi valele poolele. Võtke paber välja
ja pöörake ümber.
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata (vt „Prindikandjate
andmed” lk 257).
Tundmatu pilt
kordub paaril
lehel või
tooner on lahti,
prinditakse
nõrgalt või
esineb
saastumist.
Kasutate seadet ilmselt 1000 m (3281 jala) kõrgusel või
kõrgemal. Suured kõrgused võivad mõjutada
prindikvaliteeti, näiteks lahtist toonerit või heledaid pilte.
Muutke oma seadme õiget kõrgussätet.
9. Tõrkeotsing
229
Muude probleemide lahendamine
14
Kopeerimisprobleemid
Seisund
Soovitatav lahendus
Koopiad on liiga heledad või
tumedad.
Koputage avakuval Copy või Apps. Saate reguleerida tumeduse taset, et muuta originaali vajadusel lihtsalt
loetavamaks, kui originaalil on kulunud kohti või tumedaid pilte (vt „Tumeduse muutmine” lk 97).
Koopiatele ilmub määrdumist,
defekte või täppe.
• Kui defektid on originaalil, koputage avakuval valikut Copy või Apps (vt „Tumeduse muutmine” lk 97).
Kopeeritud pilt on viltu.
• Veenduge, et originaal on pandud skannitava pinnaga allpool skaneerimisklaasile või skannitava pinnaga üleval pool
DSDF-i.
• Kui originaalil defekte ei leidu, siis puhastage skaneerimisseade. Puhastage skaneerimisseadet või võtke ühendust
hooldusesindajaga.
• Kontrollige, et koopiapaber on korralikult laaditud.
• Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Prinditakse tühje koopiaid.
Veenduge, et originaal on pandud skannitava pinnaga allpool skaneerimisklaasile või skannitava pinnaga üleval pool
DSDF-i.
Kujutis hõõrdub kergesti koopialt
lahti.
• Asendage salves olev paber uuest pakist võetud paberiga.
Esineb sagedasi koopiapaberi
ummistusi.
• Painutage paber lehvikuks ja seejärel pöörake see salves ümber. Asendage salves olev paber uue värske paberiga.
Vajadusel kontrollige/reguleerige paberijuhikuid.
• Ärge jätke niisketes kohtades paberit pikaks ajaks masinasse.
• Tagage, et paber on õige paberikaaluga.
• Veenduge, et pärast paberiummistuse kõrvaldamist ei jää seadmesse koopiapaberit ega selle tükke.
9. Tõrkeotsing
230
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Soovitatav lahendus
Toonerikassetiga saab enne
tooneri lõppemist teha oodatust
vähem koopiaid.
• Originaalidel võib olla pilte, ühevärvilisi osi või jämedaid jooni. Näiteks võivad originaalid olla vormid, uudiskirjad,
raamatud või muud dokumendid, mis nõuavad rohkem toonerit.
• DSDF võis jääda kopeerimise ajal lahti.
• Seadet võib sagedasti sisse ja välja lülitada.
15
Skaneerimisprobleemid
Seisund
Skanner ei tööta.
Soovitatavad lahendused
• Veenduge, et originaal on pandud skannitava pinnaga allpool skanneriklaasile või skannitava pinnaga üleval pool
dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 47).
• Skaneeritava dokumendi jaoks ei pruugi olla piisavalt vaba mälumahtu. Proovige funktsiooni Prescan, et näha, kas see
töötab. Proovige vähendada skaneerimise eraldusvõimet.
• Kontrollige, et masina printerikaabel on korralikult ühendatud.
• Veenduge, et masina printerikaabel ei ole defektne. Vahetage printerikaabel tuntud tootja kaabli vastu välja. Vajadusel
vahetage printerikaabel välja.
• Kontrollige, kas skanner on õigesti konfigureeritud. Kontrollige skannimise seadistusi rakenduses, mida soovite kasutada,
et veenduda selles, kas skannitav töö saadetakse õigesse porti (näiteks USB001).
9. Tõrkeotsing
231
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Seade skaneerib väga
aeglaselt.
Soovitatavad lahendused
• Kontrollige, kas masin prindib vastuvõetud andmeid. Kui jah, siis skannige dokument pärast vastuvõetud andmete
printimist.
• Graafika skaneerimine toimub tekstist aeglasemalt.
• Skaneerimisrežiimis on andmeside kiirus madalam, sest skaneeritud pildi analüüsimiseks ja reprodutseerimiseks on vaja
suurt mälumahtu. Seadke arvuti BIOS-sätetes ECP-printeri režiimi. See aitab kiirust tõsta. Täpsemat teavet BIOS-sätete
kohta leidub arvuti kasutusjuhendis.
Arvuti ekraanile ilmub teade:
• Masin võib teostada kopeerimist või printimist. Proovige oma töö uuesti skannida, kui teine töö on lõpetatud.
• Seadet ei saa seadistada
teie soovitud riistvararežiimi.
• Valitud port on antud hetkel juba kasutusel. Käivitage arvuti uuesti ja proovige veel kord.
• Port on kasutuses teise
programmi poolt.
• Port ei ole aktiivne.
• Skanner on hõivatud
andmete vastuvõtmise või
printimisega. Proovige
uuesti, kui käimasolev töö on
lõpetatud.
• Masina printerikaabel võib olla valesti ühendatud või on toide välja lülitatud.
• Skanneri draiver on installimata või ei ole töökeskkond korralikult seadistatud.
• Veenduge, et masin on korralikult ühendatud ja toide on sisse lülitatud, seejärel käivitage arvuti uuesti.
• USB-kaabel võib olla valesti ühendatud või on toide väljas.
• Vale käsitlemine.
• Skaneerimine ebaõnnestus.
9. Tõrkeotsing
232
Muude probleemide lahendamine
16
Probleemid faksimisel
Seisund
Seade, näidik või nupud ei
tööta.
Soovitatavad lahendused
• Lahutage toitekaabel ja seejärel ühendage see uuesti.
• Veenduge, et pistikus on pinge.
• Veenduge, et masin on sisse lülitatud.
Valimistooni pole.
• Kontrollige, kas telefoniliin on õigesti ühendatud (vt „Tagantvaade” lk 23).
• Kontrollige, kas seinas olev telefonipesa töötab, ühendades sellega teise telefoni.
• Leidke optimaalne liin ühenduse jaoks (vt „Üldised faksisätted” lk 142).
Mällu salvestatud numbreid
ei valita õigesti.
Veenduge, et mällu on salvestatud õiged numbrid. Selle kontrollimiseks printige välja aadressiraamatu nimekiri.
Originaali seadmesse
söötmine ei õnnestu.
• Veenduge, et paber on sirge ja et sisestate selle õigesti. Kontrollige, kas originaal on õiges formaadis ja mitte liiga paks ega
õhuke.
• Veenduge, et dokumendisöötur on kindlalt suletud.
• Dokumendisööturi kummipadi võib vajada väljavahetamist. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Fakse ei võeta automaatselt
vastu.
• Vastuvõtmise režiimiks peab olema seadistatud faks.
• Veenduge, et salves on paberit.
• Kontrollige, kas ekraanil kuvatakse mõni tõrketeade. Kui jah, siis lahendage probleem.
• Leidke optimaalne liin ühenduse jaoks. Selle kontrollimiseks vaadake menüüd Smart Fax Diagnostics (vt „Üldised
faksisätted” lk 142).
9. Tõrkeotsing
233
Muude probleemide lahendamine
Seisund
Seade ei saada.
Soovitatavad lahendused
• Veenduge, et originaal on pandud dokumendisööturisse või skaneerimisklaasile.
• Kontrollige faksiaparaati, kuhu faksi saadate, et näha, kas see saab teie faksi vastu võtta.
• Leidke optimaalne liin ühenduse jaoks. Selle kontrollimiseks vaadake menüüd Smart Fax Diagnostics (vt „Üldised
faksisätted” lk 142).
Vastuvõetavatel faksidel on
tühjad vahed või fakside
kvaliteet on kehv.
• Faksiaparaat, kust faksi saadetakse, võib olla rikkega.
• Kahisev telefoniliin võib põhjustada liinitõrkeid.
• Kontrollige, kas teie seade saab teha koopiaid.
• Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppu. Vahetage toonerikassett välja (vt „Toonerikasseti
asendamine” lk 192).
• Leidke optimaalne liin ühenduse jaoks. Selle kontrollimiseks vaadake menüüd Smart Fax Diagnostics (vt „Üldised
faksisätted” lk 142).
Mõned vastuvõetava faksi
sõnad on väljavenitatud.
Faksi saatnud faksiaparaadil on tekkinud ajutine ummistus.
Teie saadetud originaalidel
on jooned.
Kontrollige, kas skanneril on plekke, ning pühkige need ära (vt „Skannimisseadme puhastamine” lk 366).
Seade valib numbri, kuid
ühenduse loomine teise
faksiaparaadiga
ebaõnnestub.
Teine faksiaparaat võib olla välja lülitatud, selles on paber otsa saanud või see ei saa vastata saabuvatele kõnedele. Rääkige
teise masina kasutajaga ning paluge tal nendepoolne probleem lahendada.
Fakse ei saa mällu
salvestada.
Faksi salvestamiseks pole võib-olla piisavalt vaba mäluruumi. Kui kuvatakse mälu oleku kuva, kustutage mälust faksid, mida
te enam ei vaja, ja proovige seejärel faksi uuesti salvestada. Võtke ühendust hoolduskeskusega.
Iga lehe allosas on tühi
piirkond ja üleval on väike
tekstiriba.
Võib-olla olete kasutaja häälestussuvandites valinud valed paberisätted. Kontrollige uuesti paberi suurust ja tüüpi.
9. Tõrkeotsing
234
Muude probleemide lahendamine
17
Operatsioonisüsteemi probleemid
Tavalised Windowsi probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Installimise ajal kuvatakse
teade „File in Use”.
Sulgege kõik tarkvara rakendused. Eemaldage käivitusgrupist Startup kõik programmid ja taaskäivitage seejärel
Windows. Reinstallige printeri draiver.
Kuvatakse teade „General
Protection Fault”, „Exception
OE”, „Spool 32” või „Illegal
Operation”.
Sulgege kõik muud rakendused, käivitage Windows uuesti ja proovige uuesti printida.
Kuvatakse teade „Fail To
Print” ja „A printer timeout
error occurred”.
Need teated võivad ilmuda printimise ajal. Lihtsalt oodake, kuni masin lõpetab printimise. Kui teade kuvatakse
ooterežiimis või pärast printimise lõpetamist, kontrollige seadme ühendust ja/või seda, kas on ilmnenud tõrkeid.
Programmi Samsung Printer
Experience ei kuvata, kui
klõpsate suvandil Veel
sätteid.
Samsung Printer Experience ei ole paigaldatud. Laadige rakendus alla Windows Store(Pood) ja installige see.
Masina teavet ei kuvata, kui
klõpsate seadmel jaotises
Seadmed ja printerid.
Kontrollige Printeri atribuudid. Klõpsake portide vahekaardil.
(Juhtpaneel > Seadmed ja printerid > Paremklõpsake printeri ikoonil ja valige Printer properties)
Kui pordi seadistuseks on fail või LPT, siis eemaldage need märgistused ja valige TCP/IP, USB või WSD.
9. Tõrkeotsing
235
Muude probleemide lahendamine
Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Windows tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Microsoft Windowsi kasutusjuhendit.
Levinud probleemid Maciga
Seisund
Soovitatavad lahendused
Masin ei prindi PDF-faile
korralikult. Graafikute, teksti
või jooniste osad on puudu.
PDF-faili printimine pildina võib võimaldada faili printida. Aktiveerige Acrobati prindisuvanditest valik Prindi pildina.
PDF-faili pildina printimine võtab rohkem aega.
Kõiki tähemärke ei kuvata
esilehe printimisel
normaalselt.
Maci operatsioonisüsteem ei suuda seda kirjatüüpi esilehe printimisel genereerida. Esilehel kuvatakse tavalised
ladina tähed ja numbrid.
Dokumendi printimisel Macarvutist programmiga
Acrobat Reader 6.0 (või
uuem) ei prindita värve
õigesti.
Kontrollige, et masina draiveri eraldusvõime seade on sama kui tarkvaral Acrobat Reader.
Lisateabe saamiseks Maci operatsioonisüsteemi tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Maci kasutusjuhendit.
9. Tõrkeotsing
236
Muude probleemide lahendamine
Tavalised Linuxi probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Linuxi masinal puudub xsane
või simple-scani rakendus.
Mõnedel Linuxi versioonidel võib puududa skaneerimise vaikerakendus. Skaneerimisfunktsioonide kasutamiseks paigaldage
üks operatsioonisüsteemiga kaasas olevas allalaadimiskeskuses pakutavatest skaneerimisrakendustest, nt Ubuntu
Software Center Ubuntu, Install/Remove Software openSUSE ja Software Fedora korral).
Skannerit ei õnnestu võrgu
kaudu leida.
Mõnedel Linuxi versioonidel on sisse lülitatud tugev tulemüür ja see võib takistada installeril võrguseadmete otsimiseks
vajaliku pordi avamist. Sellisel juhul avage snmp port 22161 käsitsi või keelake tulemüür ajutiselt seadme kasutamise ajaks.
Kui prindite rohkem kui ühe
koopia, siis teist koopiat ei
prindita.
Probleem esineb Ubuntu 12.04 standardses CUPS-filtris "pdftops" esineva probleemi tõttu. Probleemi parandamiseks
uuendage CUPS-filtrite pakett versioonile 1.0.18 ("pdftops" on osa "cups-filters" paketist).
Põimimise suvandi
märgistuse eemaldamine
printimise dialoogiaknas ei
tööta.
Mõnedel GNOME'i printimise dialoogidel on probleem põimimise suvandiga. Lahendusena märkige põimimise suvandi
vaikeväärtuseks süsteemi printimise utiliidis False (käivitage "system-config-printer" Terminali programmis).
Printimine töötab alati
dupleksrežiimis.
See probleem esines Ubuntu 9.10 CUPS-paketiga. Uuendage CUPS versioonile 1.4.1-5ubuntu2.2.
Printerit ei lisata süsteemi
printimise utiliidi kaudu.
Probleem ilmneb Debian 7 süsteemil, kuna selle 'system-config-printer' paketis on viga (http://bugs.debian.org/cgi-bin/
bugreport.cgi?bug=662813 Debiani vigade jälgimissüsteemis). Palun kasutage mõnda muud viisi printeri lisamiseks (nt
CUPS WebUI)
Paberi suuruse ja paigutuse
valikud on tekstifailide
avamisel printimise
dialoogiaknas lukustatud.
Probleem ilmneb Fedora 19 puhul ja on seotud selle "leafpadi" tekstiredaktoriga. Palun kasutage teisi tekstiredaktoreid, nt
"gedit".
9. Tõrkeotsing
237
Muude probleemide lahendamine
Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Linux tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Linuxi kasutusjuhendit.
Levinumad PostScript probleemid
Järgmised olukorrad on iseloomulikud PS-keelele ning need võivad tekkida, kui kasutusel on mitu printeri keelt.
Probleem
PostScripti faili ei saa
printida
Võimalik põhjus
PostScripti draiver võib olla valesti installitud.
Lahendus
• Installige PostScript draiver.
• Printige konfiguratsiooniaruanne ja veenduge, et PS-versioon on
printimiseks saadaval.
• Kui probleem ei lahene, võtke ühendust hooldusesindajaga.
Prinditakse Limit Check Error
raport
Prinditöö oli liiga keerukas.
Võibolla peate vähendama lehe keerulisust või paigaldama rohkem mälu.
Prinditakse PostScripti
tõrkeleht
Prinditöö pole võibolla PostScripti töö.
Veenduge, et prinditöö on PostScripti töö. Kontrollige, kas tarkvararakendus
ootas seadistusfaili või PostScripti päisefaili saatmist seadmesse.
Valikuline salv pole draiveris
valitud
Printeridraiver pole konfigureeritud tuvastama
valikulist salve.
Avage PostScript draiveri atribuudid, valige Device Options paneel ja
määrake salve suvand.
Dokumendi printimisel Macarvutist programmiga
Acrobat Reader 6.0 (või
uuem) ei prindita värve
õigesti.
Printeridraiveris olev eraldusvõime seadistus
ei pruugi ühtida Acrobat Readeri omaga.
Veenduge, et teie printeri draiveris määratud eraldusvõime seadistus kattub
programmis Acrobat Reader määratud seadistusega.
9. Tõrkeotsing
238
10.Tarvikud ja
lisaseadmed
Käesolev juhend sisaldab teavet teie seadme jaoks saadaval olevate tarvikute, lisaseadmete ja varuosade
soetamise kohta.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Tarvikute ja lisaseadmete tellimine
240
• Saadaval tarvikud
241
• Pakutavad lisaseadmed
242
• Tarvikute paigaldamine
245
• Kasutatavad varuosad
244
• Vahetatava osa kasutusea kontrollimine
249
• USB-mäluseadme kasutamine
250
Tarvikute valik võib riigiti erineda. Võtke oma müügiesindajaga ühendust, et hankida
saadaval olevate lisaseadmete loend.
Tarvikute ja lisaseadmete tellimine
Tarvikute valik võib riigiti erineda. Pakutava varustuse ja varuosade nimekirja küsige oma müügiesindajalt.
• Vt osa „Saadaval tarvikud” lk 241.
• Vt osa „Pakutavad lisaseadmed” lk 242.
Samsung-i poolt heakskiidetud tarvikute ja varuosade tellimiseks võtke ühendust kohaliku Samsung edasimüüjaga või jaemüüjaga, kelle käest oma
seadme ostsite. Teabe saamiseks hooldusteenuste kohta võite külastada veebisaiti www.samsung.com/supplies (valige oma riik/piirkond).
10. Tarvikud ja lisaseadmed
240
Saadaval tarvikud
Tarvikute kasutusea lõpule jõudmisel saate oma seadme jaoks tellida järgmist tüüpi tarvikuid:
Tüüp
Keskmine toodang
Osa nimi
Keskmine kasseti tööiga pideval kasutusel: umbes 7000 standardlehekülge • M4583 series: MLT-D304S
Toonerikassetta
Pildindusseadeb
Keskmine kasseti tööiga pideval kasutusel: umbes 20 000
standardlehekülge
• M4583 series: MLT-D304L
Keskmine kasseti tööiga pideval kasutusel: umbes 40 000
standardlehekülge
• M4580 series: MLT-D303E
Umbes 100 000 lehekülge
• M4580 series: MLT-R303
• M4583 series: MLT-D304E
• M4583 series: MLT-R304
a. Väidetav kasutusiga vastab standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada töökeskkond, printimise intervall, graafika ning kandja tüüp ja suurus.
b. Põhineb ühepoolsel kolmel keskmisel A4-/kirjasuuruses leheküljel töö kohta (ja ülalmainitud katvusmustril). Lehekülgede arvu võib mõjutada kasutuskeskkond, printimissagedus,
graafika, kandja tüüp ja suurus.
Toonerikasseti kasutusiga võib sõltuvalt kasutatavatest suvanditest ja pildi piirkonna protsendist ning töörežiimist varieeruda.
Uued toonerikassetid või muud kulumaterjalid tuleb osta samas riigis, kus seadet kasutate. Vastasel juhul ei ühildu uued toonerikassetid ja muu varustus
teie seadmega, sest toonerikassettidel ja muul varustusel on vastava riigi tingimustele kohandatud teistsugune konfiguratsioon.
Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja mitteoriginaalseid toonerikassette, näiteks taastäidetud või taastatud kassette. Samsung ei saa
garanteerida Samsung järelturu ja mitteoriginaalsete toonerikassettide kvaliteetsust. Samsung järelturu või mitteoriginaalse toonerikasseti kasutamise
tõttu vajalikud hooldus- või remonditööd ei kuulu seadme garantii alla.
10. Tarvikud ja lisaseadmed
241
Pakutavad lisaseadmed
Saate osta ja paigaldada lisaseadmeid, et täiustada oma seadme jõudlust ja mahtu.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Lisaseade
Funktsioon
Osa nimi
Mälumoodul
Suurendab teie seadme mälumahtu.
SL-MEM001: 2 GB
Valikuline salv
Kui teil tekib tihti probleeme paberivarudega, saate kinnitada veel 550 a lehte
mahutava salve.
SL-SCF4500
Ratastega aluse abil saate masinat kerge vaevaga liigutada.
SL-DSK001S
Alus
Kui kasutate valikulist alust, peate
paigaldama jala, nagu kujutatud valikulise
aluse paigaldamise juhendis, mis kaasneb
valikulise alusega. Vastasel juhul võib
seade ümber kukkuda, kui see on kallakul,
ja kehalisi vigastusi põhjustada.
10. Tarvikud ja lisaseadmed
242
Pakutavad lisaseadmed
Lisaseade
Juhtmevaba/NFCkomplekt
Funktsioon
Käesolev komplekt võimaldab teil oma seadet juhtmevaba või NFC-seadmena
kasutada.
Osa nimi
SL-NWE001X
Juhtmevaba/NFC-komplekti soetamiseks võtke ühendust sama
edasimüüjaga, kelle käest seadme ostsite. Juhtmevaba/NFC-komplekti
paigaldamist võib teostada ainult volitatud teenusepakkuja, edasimüüja või
jaemüüja, kelle käest seadme ostsite.
a. Tavaline paber 75 g/m2 (20 naela/köide).
10. Tarvikud ja lisaseadmed
243
Kasutatavad varuosad
Hooldatavad osad tuleb kindla aja tagant välja vahetada, et hoida masinat parimas seisukorras ja vältida probleemi printimiskvaliteedi ja ettesöötega, mis
tulenevad kulunud osadest. Maintenance parts are mostly rollers, belts and pads. Asendusperiood ja osad võivad mudelist sõltuvalt siiski erineda.
Varuosade vahetamist võib teostada ainult volitatud teenusepakkuja, edasimüüja või jaemüüja, kelle käest seadme ostsite. Varuosade ostmiseks võtke
ühendust edasimüüjaga, kellelt masina hankisite. Hooldatavate osade asendamise perioodi kohta annab teavet rakendus Samsung Printer Status
(Samsungi printeri olek). Või kui teie masinal on ekraan, kuvatakse teade ekraanil. Asendamise periood erineb sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist,
arvutusvõimsusest, rakenduse tarkvarast, ühendusviisist, paberi tüübist, paberi suurusest ja ülesande keerukusest.
10. Tarvikud ja lisaseadmed
244
Tarvikute paigaldamine
1
2
Ettevaatusabinõud
•
Ühendage toitejuhe lahti
Ärge kunagi eemaldage juhtplaadi katet, kui toide on sisse lülitatud.
Elektrilöögi võimaluse vältimiseks tuleb kõigi siseste või väliste tarvikute
paigaldamiseks või eemaldamiseks toitejuhe alati lahti ühendada.
•
Maandage staatiline elekter
Juhtplaat ja sisetarvikud (võrguliidese kaart või mälumoodul) on
tundlikud staatilise elektri suhtes. Enne siseste tarvikute paigaldamist
või eemaldamist maandage enda kehal olev staatiline elekter,
puudutades mõnda metallist objekti, näiteks iga maandatud
toiteallikaga ühendatud seadme metallist tagaplaati. Kui te liigute enne
paigaldamise lõpetamist ringi, tuleb staatilise elektri maandamise
protseduuri korrata.
Device Options (seadme suvandite) sätestamine
Kui paigaldate valikulisi seadmeid nagu valikuline salv, mälu jne, siis
tuvastab ja seadistab see masin valikulised seadmed automaatselt. Kui teil
ei õnnestu sellele draiverile installitud valikulisi seadmeid kasutada, saate
need eraldi seadistada jaotises Device Options.
1
Klõpsake Windowsi Käivita-menüül.
•
2
Tarvikute paigaldamisel tuleb arvestada, et masina sees olev patarei
on teeninduskomponent. Ärge seda ise vahetage. Kui patarei
vahetatakse valetüübilise vastu, eksisteerib plahvatuse oht. Utiliseerige
kasutatud patareid vastavalt juhistele.
3
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Seaded.
Operatsioonisüsteemi Windows XP/2003 puhul valige Printerid ja
faksid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows 2008/Vista puhul valige
suvandid Juhtpaneel > Riistvara ja heli> Printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows 7 puhul valige suvandid
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Seadmed ja printerid.
•
Windows 8 korral otsige jaotist Seadmed ja printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
Paremklõpsake oma seadme ikoonil.
10. Tarvikud ja lisaseadmed
245
Tarvikute paigaldamine
4
Operatsioonisüsteemi Windows XP/2003/2008/Vista puhul valige
suvand Atribuudid.
•
Administraatori sätted: Saate valida suvandeid Printer Status
ja EMF Spooling.
Operatsioonisüsteemi Windows 7 või 8 ja Windows Server 2008 R2
puhul valige kontekstimenüüdest suvand Printer properties.
•
Admin Job Accounting: Võimaldab teil iga prinditava
dokumendiga siduda kasutajat ja kontot tuvastava teabe.
Kui suvandi Printeri atribuudid juures on märk ?, saate valida ka teisi
antud printeriga seotud printeridraivereid.
5
User permission: Kui te märgite selle suvandi, saavad
printimistööd alustada ainult loaga kasutajad.
-
Group permission: Kui te märgite selle suvandi, saavad
printimistööd alustada ainult grupiloaga kasutajagrupid.
Valige Device Options.
Kui soovite krüpteerida tööde arveldamise parooli, märkige Job
Accounting Password Encryption.
Atribuudid' aken võib sõltuvalt kasutatavast draiverist või
operatsioonisüsteemist erineda.
6
-
•
Kohandatud paberisuuruse sätted: Saate valida kohandatud
paberisuuruse.
Valige sobiv suvand.
7
Klõpsake OK, kuni väljute Atribuudid või Printeri atribuudid
aknast.
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
•
Tray Options: Valige paigaldatud valikuline salv. Saate salve
välja valida.
•
Storage Options: Valige paigaldatud valikuline mälu. Kui see
funktsioon on märgitud, saate valida suvandit Print Mode.
•
Printer Configuration: Valige printimistööks printeri keel.
10. Tarvikud ja lisaseadmed
246
Tarvikute paigaldamine
3
Mälumooduli täiustamine
Teie seadmel on kahe viigureaga mälumoodul (DIMM). Kasutage seda mälumooduli pesa lisamälu paigaldamiseks. Me soovitame kasutada ainult ehtsaid
Samsungi DIMM-e. Masina garantii võib muutuda kehtetuks, kui selgub, et masina probleemi on põhjustanud kolmanda osapoole DIMM-id.
Lisatarvikutega on kaasas tellimuse teave (vt „Pakutavad lisaseadmed” lk 242).
10. Tarvikud ja lisaseadmed
247
Tarvikute paigaldamine
Pärast lisamälu paigaldamist saate printeri atribuutide akna kaudu kasutada täiustatud printimisvõimalusi nagu töö kontrollimine ja turvalise printimistöö
määramine või printimine. Te saate aktiivsete ülesannete nimekirja ja failipoliitikat kontrollida (vt „Karbi kasutamine” lk 186).
10. Tarvikud ja lisaseadmed
248
Vahetatava osa kasutusea kontrollimine
Kui te kogete sagedasi paberiummistusi või printimisprobleeme, kontrollige
tarvikute järelejäänud kasutusiga. Vajadusel asendage vastav osa.
1
2
Koputage põhikuval Settings > Management > Supplies Life.
Kontrollige tarvikute kasutusiga.
10. Tarvikud ja lisaseadmed
249
USB-mäluseadme kasutamine
See peatükk seletab, kuidas seadmega koos USB-mäluseadet kasutada.
Kontrollige oma USB-mäluseadme failisüsteemi oma edasimüüja juures.
Kasutada tohib ainult ametlikku USB-mäluseadet, millel on A-tüüpi
pistikühendus.
4
USB-vaate kirjeldus
Funktsiooni USB kasutamiseks koputage avakuval nuppu Box > USB või
Apps.
USB-mäluseadmelt prinditud ja saadetud dokumente ja pilte on võimalik
salvestada sihtkohta Box (vt „Karbi kasutamine” lk 186).
Kasutage ainult metallvarjestusega pistikuga USB-mäluseadet.
5
Teave USB-mäluseadme kohta
USB-mäluseadmed on saadaval mitmes mälumahus, et anda teile rohkem
ruumi dokumentide, esitluste, muusika ja videote, kõrglahutusega fotode
või mis iganes failide salvestamiseks, mida soovite alles hoida või liigutada.
Kasutage ainult ühilduvussertifikaadiga USB-mäluseadet - vastasel korral
ei pruugi masin seda ära tunda.
Sisestage enda seadme USB-porti USB-mäluseade.
USB-mäluseadet kasutades saate enda seadmega teha järgnevat:
•
Skannida dokumente ja neid USB-mäluseadmele salvestada.
•
Printida USB-mäluseadmele salvestatud andmeid.
•
USB-mäluseadet vormindada.
Teie seade toetab FAT16/FAT32 tüüpi USB-mäluseadmeid, mille
sektorisuurus on 512 baiti.
10. Tarvikud ja lisaseadmed
250
USB-mäluseadme kasutamine
6
Ärge sisestage USB-mäluseadet teistesse portidesse, kui pordid, mida
on kujutatud alljärgneval pildil. Kui te sisestate USB-mälu teistesse
portidesse, kuvab seade kuvaekraanil hoiatusteadet.
USB-mäluseadmelt printimine
USB-mäluseadmele salvestatud faile on võimalik otse printida. Saate
printida failivorminguid TIFF, JPEG ja PRN.
USB-printimise võimalus toetab järgnevaid failitüüpe:
• Ärge eemaldage USB-mäluseadet kasutamise ajal. Seadme garantii
ei kata kasutajapoolsest väärkasutamisest tingitud kahjusid.
• Kui teie USB-mäluseadmel on kindlad omadused, nagu turvasätted
ja paroolisätted, ei pruugi teie seade seda automaatselt tuvastada.
Üksikasjalikku teavet nende funktsioonide kohta leiate USBmäluseadme Kasutusjuhendist.
•
PRN: Ainult masinaga kaasasoleva draiveriga loodud failid on
ühilduvad. PRN-faile saab luua, valides märkeruudu Prindi faili, kui te
dokumenti prindite. Dokument salvestatakse PRN-failina, mitte ei
prindita paberile. Ainult sellel viisil loodud PRN-faile on võimalik otse
USB-mäluseadmelt printida (vt „Printimine faili (PRN-vormingus)” lk
88).
•
TIFF: TIFF 6.0 alusjoon
•
JPEG: JPEG alusjoon
•
PDF: PDF 1,7 ja vanemad
8-bitiste CMYK JPEG failide korral võidakse töö katkestada.
USB-mäluseadmelt dokumendi printimiseks:
10. Tarvikud ja lisaseadmed
251
USB-mäluseadme kasutamine
1
Sisestage enda seadme USB-porti USB-mäluseade.
5
Teie seade tuvastab seadme automaatselt ja loeb sellele
salvestatud andmeid (vt „Teave USB-mäluseadme kohta” lk 250).
• Seade ei suuda tuvastada vormindamata USB-mäluseadet.
Vormindage ja seejärel taassisestage USB-mäluseade seadme
USB-porti.
• Kui seade ei tuvastanud teie USB-mäluseadet, on seade
energiasäästurežiimil. Äratage seade ja oodake kuni seade naaseb
valmisolekurežiimi. Seejärel sisestage USB-mäluseade uuesti USBporti seadme esiküljel.
2
3
Koputage avakuval suvandit Box > USB või Apps.
Seade kuvab kõiki faile USB-mäluseadmel.
Puudutage ja hoidke all kausta või dokumenti, mida soovite loendist
printida.
Kui valitud PDF-fail on parooliga kaitstud, peate teadma printimise
parooli. Sisestage parool, kui seade nõuab turvaparooli. Kui te ei tea
parooli, printimistöö katkestatakse.
4
Koputage
6
7
Valige sobiv suvand.
•
Copies: Valib koopiate arvu.
•
Paper Source: Valige, millisest salvest paberit võetakse.
•
Auto fit: Võimaldab teil oma printimistööd salves valitud
paberiformaadile skaleerida, hoolimata dokumendi formaadist.
Valige salv ja vajutage nuppu On.
Printimise alustamiseks koputage ikooni
.
Pärast printimise lõpetamist võite USB-mäluseadme seadme küljest
eemaldada.
7
USB-mäluseadme haldamine
Te saate USB-mälus olevad pildifaile kustutada ühekaupa või kõik korraga
seadme ümbervormindamise teel.
Pärast failide kustutamist või USB-mäluseadme ümbervormindamist ei
saa faile taastada. Kinnitage enne kustutamist, et te neid andmeid
enam ei vaja.
> Print Options (Printimissuvandid).
10. Tarvikud ja lisaseadmed
252
USB-mäluseadme kasutamine
Pildifaili kustutamine
Kui fail asub kaustas, vajutage kausta nime.
1
2
3
Sisestage enda seadme USB-porti USB-mäluseade.
Koputage avakuval suvandit Box > USB või Apps.
Seade kuvab kõiki faile USB-mäluseadmel.
4
5
Koputage nuppu
> Format (Vorminda).
Koputage suvandit Format (Vorminda), kui ilmub kinnitusaken.
Puudutage ja hoidke all kausta või dokumenti, mida soovite loendist
kustutada.
Kui fail asub kaustas, vajutage kausta nime.
4
5
Koputage
> Delete (Kustuta).
Vajutage Delete, kui ilmub kinnitusaken.
USB-mäluseadme vormindamine
1
2
3
Sisestage enda seadme USB-porti USB-mäluseade.
Koputage avakuval suvandit Box > USB või Apps.
Seade kuvab kõiki faile USB-mäluseadmel.
Puudutage ja hoidke all kausta või dokumenti, mida soovite loendist
kustutada.
10. Tarvikud ja lisaseadmed
253
11.Lisa
See peatükk kirjeldab tooteandmeid ning annab teavet kehtivate seaduste kohta.
• Tehnilised andmed
255
• Regulatoorne teave
265
• Autoriõigus
277
Tehnilised andmed
1
Üldised tehnilised andmed
Allpool toodud tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Värsket teavet leiate veebisaidilt www.samsung.com.
Osad
Kirjeldus
Mõõtmeda
Laius x Pikkus x Kõrgus
530 x 459,5 x 649 mm (20,87 x 18,09 x 25,55 tolli)
Kaala
Masin koos kulumaterjalidega 32,04 kg (70,64 naela)
Mürataseb c
Töörežiim
Alla 30 dB (A)
Printimisrežiim
Alla 54 dB (A)
Kopeerimis Skaneerimisklaas Alla 56 dB (A)
e/
Dokumendisöötur Alla 56 dB (A)
skaneerimi
se režiim
Temperatuur
Niiskus
Võimsusklassd
Töökeskkond
10 kuni 30°C (50 kuni 86 °F)
Hoiustamine (pakitult)
-20 kuni 40°C (-4 kuni 104 °F)
Töökeskkond
20 kuni 80% suhtelist õhuniiskust
Hoiustamine (pakitult)
10 kuni 90% suhtelist õhuniiskust
110 V mudelid
Vahelduvvool 110 - 127 V
220 V mudelid
Vahelduvvool 220 - 240 V
11. Lisa
255
Tehnilised andmed
Osad
Energiatarvee
Kirjeldus
Keskmine töörežiim
Alla 900 W
Töörežiim
Alla 30 W
Energiasäästurežiim
Alla 1,8 W
Väljalülitatultf
Alla 0,45 W
a. Mõõtmed ja kaal on arvestatud ilma telefonitoru ja teiste tarvikuteta.
b. Helirõhu tase, ISO 7779. Kontrollitud konfiguratsioon: masina baasmudel, A4-paber, simpleks-printimine.
c. Ainult Hiinas Kui seadme müratase ületab 63 db (A), tuleks see paigutada inimestest võimalikult eemale.
d. Oma seadme õige pinge (voltides), sageduse (hertsides) ja voolu (amprites) leiate seadmel olevalt andmesildilt.
e. Voolutarvet võivad mõjutada masina olek, seadistuse tingimused, töökeskkond ja mõõteseadmed ning -meetod, mida riik kasutab.
f. Masin ei kuluta üldse elektrit vaid siis, kui toitejuhe ei ole ühendatud.
11. Lisa
256
Tehnilised andmed
2
Prindikandjate andmed
Tüüp
Formaat
prindikandja kaala/Mahutavusb
Mõõdud
Salv1 / Lisatav salv
Tavaline
paber
Kiri
216 x 279 mm (8,5 x 11 tolli)
Ametlik
216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)
USA Fooliomõõt
216 x 330 mm (8,5 x 13 tolli)
A4
210 x 297 mm (8,26 x 11,69 tolli)
Oficio
216 x 343 mm (8,5 x 13,5 tolli)
JIS B5
182 x 257 mm (7,16 x 10,11 tolli)
ISO B5
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tolli)
Executive-mõõt
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tolli)
A5
148 x 210 mm (5,82 x 8,26 tolli)
Statement-mõõt
140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tolli)
A6
105 x 148 mm (4,13 x 5,82 tolli)
Pole saadaval lisatavas salves.
Kartoteegikaart
76 x 127 mm (3,00 x 5,00 tolli)
Pole saadaval salv1/lisatavas salves.
Postkaart 4 x 6
102 x 152 mm (4,00 x 6,00 tolli)
Pole saadaval lisatavas salves.
Postkaart 100 x 148
100 x 148 mm (3,94 x 5,83 tolli)
Pole saadaval lisatavas salves.
Mitmeotstarbeline salv
70 kuni 90 g/m2 (19 kuni 24 naela/
köide)
70 kuni 90 g/m2 (19 kuni 24 naela/
köide)
• 550 lehte kaaluga kuni 75 g/m2 (20
naela/köide)
• 100 lehte kaaluga kuni 75 g/m2
(20 naela/köide)
11. Lisa
257
Tehnilised andmed
Tüüp
Formaat
prindikandja kaala/Mahutavusb
Mõõdud
Salv1 / Lisatav salv
Ümbrikc
Ümbrik Monarch
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 tolli)
Ümbrik nr 9
98 x 225 mm (3,87 x 8,87 tolli)
Ümbrik nr 10
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 tolli)
Ümbrik DL
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tolli)
Ümbrik C5
162 x 229 mm (6,37 x 9,01 tolli)
Ümbrik C6
114 x 162 mm (4,48 x 6,38 tolli)
Mitmeotstarbeline salv
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
• 50 lehte kaaluga kuni 75 g/m2 (20
naela/köide)
• 10 lehte kaaluga kuni 75 g/m2
(20 naela/köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
• 50 lehte kaaluga kuni 75 g/m2 (20
naela/köide)
Paks paber d e Vt tavaline paber osa
Vt tavaline paber osa
91 kuni 120 g/m2 (24 kuni 32 naela/
köide)
90 kuni 120 g/m2 (24 kuni 32
naela/köide)
Paksem paber Vt tavaline paber osa
Vt tavaline paber osa
Pole saadaval salv1/lisatavas salves.
164 kuni 220 g/m2 (44 kuni 59
naela/köide)
Õhuke paber
Kiri, Ametlik, Oficio,
US Foolio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Vt tavaline paber osa
60 kuni 69 g/m2 (16 kuni 19 naela/
köide)
60 kuni 69 g/m2 (16 kuni 19 naela/
köide)
• 550 lehte
• 100 lehte
Kiri, Ametlik, Oficio,
US Foolio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, A6, Statement
Vt tavaline paber osa
120 kuni 150 g/m2 (32 kuni 40 naela/
köide)
120 kuni 150 g/m2 (32 kuni 40
naela/köide)
• 50 lehte
• 10 lehte
Etiketidf g
11. Lisa
258
Tehnilised andmed
Tüüp
Formaat
prindikandja kaala/Mahutavusb
Mõõdud
Salv1 / Lisatav salv
Kaardid d
Vt tavaline paber osa
Vt tavaline paber osa
Mitmeotstarbeline salv
121 kuni 163 g/m2 (32 kuni 43 naela/
köide)
121 kuni 163 g/m2 (32 kuni 43
naela/köide)
• 50 lehte
• 10 lehte
Recycled
Kiri, Ametlik, Oficio,
US Foolio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Vt tavaline paber osa
60 kuni 90 g/m2 (16 kuni 24 naela/
köide)
60 kuni 90 g/m2 (16 kuni 24 naela/
köide)
Preprinted
Kiri, Ametlik, Oficio,
US Foolio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Vt tavaline paber osa
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
Bond
Kiri, Ametlik, Oficio,
US Foolio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Vt tavaline paber osa
105 kuni 120 g/m2 (28 kuni 32 naela/
köide)
105 kuni 120 g/m2 (28 kuni 32
naela/köide)
Värvitud,
puuvillane,
perforeeritud
paber
Kiri, Ametlik, Oficio,
US Foolio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Vt tavaline paber osa
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
Kirjablankettg
Kiri, Ametlik, Oficio,
US Foolio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Vt tavaline paber osa
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
11. Lisa
259
Tehnilised andmed
Tüüp
Formaat
prindikandja kaala/Mahutavusb
Mõõdud
Salv1 / Lisatav salv
Kiri, Ametlik, US
Foolio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement,
postkaart 4 x 6,
postkaart 100 x 148
Mitmeotstarbeline salv
Vt tavaline paber osa
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
Minimaalne formaat (kohandatud)
76,2 x 127 mm (3 x 5 tolli)
60 kuni 163 g/m2 (16 kuni 43 naela/köide)
Maksimaalne formaat (kohandatud)
216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)
Arhiivipabere
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
a. Kui kandja kaal ületab 105 g/m2 (28 naela/köide), laadige paberid salve ükshaaval.
b. Maksimaalne mahutavus võib erineda olenevalt kandja erikaalust, paksusest ja keskkonnatingimustest.
c. Valikuline salv ei toeta ümbrikku Monarch ja ümbrikku C6.
d. Kartoteegikaarti toetab ainult mitmeotstarbeline salv.
e. Valikuline salv ei toeta formaate A6, postkaart 4 x 6 ja postkaart 100 x 148.
f. Siledus: 100 kuni 250 (sheffield)
g. Formaati A6 toetab ainult mitmeotstarbeline salv/salv1.
11. Lisa
260
Tehnilised andmed
3
Süsteemi nõuded
Microsoft® Windows®
Nõue (soovitatav)
Operatsioonisüsteem
CPU
RAM
Vaba
kõvakettaruum
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB kuni 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit või 64-bit protsessor või kõrgem
1 GB (2 GB)
16 GB
• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema võimaldamiseks).
• DVD-R/W seade
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) protsessorid (2 GHz või kiirem)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit või 64-bit protsessor või kõrgem
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema võimaldamiseks).
• DVD-R/W seade
11. Lisa
261
Tehnilised andmed
Nõue (soovitatav)
Operatsioonisüsteem
CPU
Windows Server® 2012
Vaba
kõvakettaruum
RAM
512 MB (2 GB)
Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) protsessorid (2 GHz või kiirem)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Internet Explorer 6.0 või uuem on Windowsi operatsioonisüsteemide miinimumnõue.
• Administraatori õigustega kasutajad saavad tarkvara installeerida.
• Windows Terminal Services on antud seadmega ühilduv.
Mac
Nõutav (soovitatav)
Operatsioonisüsteem
CPU
Mac OS X 10.5
• Intel® protsessorid
RAM
Vaba kõvakettaruum
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz või kiirem Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® protsessorid
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9
• Intel® protsessorid
2 GB
4 GB
11. Lisa
262
Tehnilised andmed
Linux
Osad
Nõuded
Operatsioonisüsteem
RedHat® Enterprise Linux WS 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14 , 15
CPU
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Vaba kõvakettaruum
1 GB (2 GB)
Unix
Osad
Nõuded
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Operatsioonisüsteem
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
11. Lisa
263
Tehnilised andmed
Osad
Vaba kõvakettaruum
Nõuded
Kuni 100 MB
4
Võrgukeskkond
Peate seadistama võrguprotokollid seadmes, et kasutada seda oma võrguseadmena. Alljärgnevas tabelis on toodud seadme poolt toetatavad
võrgukeskkonnad.
Osad
Võrguliides
Tehnilised andmed
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX juhtmega kohtvõrk
• Võrguliides 802.11 b/g/n juhtmevaba LAN ja lähiväljaside (NFC)a
Võrgu operatsioonisüsteem
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
• Erinevad Linuxi operatsioonisüsteemid
• Mac OS X 10.5 - 10.9
• UNIX OS
Võrguprotokollid
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardne TCP/IP printimine (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
a. Lisaseade
11. Lisa
264
Regulatoorne teave
Antud seade on kujundatud töötama normaalses keskkonnas ja see omab
mitmeid normatiivsete avalduste sertifikaate.
Selle seadme kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi või inimeste
vigastamise ohu vähendamiseks alati järgida elementaarseid
ohutusnõudeid:
5
Teave laserkiirguse kohta
Printerile on USA-s omistatud standardi DHHS 21 CFR (peatükk 1,
alamgrupp J) nõuetele vastava 1 klassi lasertoote sertifikaat; mujal on
printerile omistatud standardi IEC 60825-1 : 2007 nõuetele vastava 1 klassi
lasertoote sertifikaat.
1. klassi laserseadmeid ei loeta ohtlikeks. Lasersüsteem ja printer on
konstrueeritud nii, et seadme tavalise töö, kasutaja poolt tehtava hoolduse
või regulaarse hoolduse käigus ei tõuse laserkiirguse tase 1. klassi
tasemest kõrgemale.
Hoiatus
Ärge kunagi kasutage või hooldage printerit avatud laseriüksuse/skanneri
kaitsekattega. Peegelduv kiir on küll nähtamatu, kuid võib teie nägemist
kahjustada.
11. Lisa
265
Regulatoorne teave
6
9
Ainult Taiwanis
Perkloraadi hoiatus
Käesolev perkloraadi hoiatus kehtib ainult peamise CR (mangaandioksiid)
liitiumnööppatareide kohta toodetes, mida müüakse või levitatakse AINULT
Kalifornias Ameerika Ühendriikides.
Perkloraadist materjal - erilised käitlusnõuded võivad rakenduda.
7
Osooni kaitse
Selle toote osooniemissioon jääb alla 0,1 ppm. Kuna osoon
on õhust raskem, tuleb toodet hoida hästiventileeritud
kohas.
8
Elavhõbedaga seotud ohutusnõuded
Vt www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (ainult Ameerika
Ühendriik)
10
Energiasäästja
Selles printeris on rakendatud tõhusaid energiasäästuvõtteid,
mis vähendavad energiatarvet, kui printerit aktiivselt ei kasutata.
Energiatarve väheneb automaatselt, kui printer ei saa pikema
aja vältel mingeid signaale.
Sisaldab elavhõbedat. Käidelda vastavalt kohalikele või riiklikele
eeskirjadele.
ENERGY STAR ja tähis ENERGY STAR on USA-s registreeritud
tähised.
Täiendavat teavet ENERGY STARi programmi kohta leiate
aadressil http://www.energystar.gov
ENERGY STAR sertifikaadiga mudelitel on masina peal
ENERGY STAR silt. Kontrollige, kas teie masinal on ENERGY
STAR sertifikaat.
11. Lisa
266
Regulatoorne teave
11
13
Jäätmekäitlus
Käidelge või utiliseerige selle toote pakkematerjalid
keskkonnasõbralikul viisil.
12
Ainult Hiinas
Veebileht: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
Antud toote (elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmed) nõuetekohane kõrvaldamine
(Kehtib jäätmete eraldi kogumist rakendavates
riikides.)
See sümbol tootel, tarvikutel või dokumentatsioonil näitab, et seda
toodet ja selle elektroonilist lisavarustust (nt laadijat, kuulareid,
USB-kaablit) ei tohi kasutuselt kõrvaldades ära visata koos
majapidamisjäätmetega. Hooletu jäätmekäitluse tõttu tekkida
võivate tervise- või keskkonnakahjustuste vältimiseks tuleb need
tooted eraldada muudest jäätmetest ja käidelda nõuetekohaselt, et
tagada materiaalsete ressursside säästvat ringlussevõttu.
Täiendavat teavet nende toodete kogumise ja keskkonnale ohutu
ringlussevõtu kohta saavad kodukasutajad seadme müüjalt või
kohalikust omavalitsusest.
Ärikasutajad peaksid pöörduma seadme müüja poole ja lugema
ostulepingu vastavaid punkte. Seda toodet ja selle elektroonilisi
tarvikuid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega.
(Ainult Ameerika Ühendriikides)
Vabanege soovimatutest elektroonikakaupadest volitatud ümbertöötleja
abil. Lähima ümbertöötlemiskoha leiate meie veebilehelt:
www.samsung.com/recyclingdirect või helistage (877) 278 - 0799
11. Lisa
267
Regulatoorne teave
14
16
California osariigi Propositsiooni 65 hoiatus
(ainult USA)
Raadiokiirgus
Föderaalse sideameti (FCC) teave kasutajale
Antud seade vastab FCC-reeglistiku 15 osa nõuetele. Seadme talitlus peab
vastama järgnevale kahele tingimusele:
•
seade ei tohi tekitada kahjulikke levihäireid ja;
•
seade peab taluma igasuguseid levihäireid, sealhulgas ka selliseid, mis
võivad tekitada häireid seadme töös.
15
Ainult Taiwanis
Toote testimisel leiti, et toode vastab digitaalsetele teenustele kehtestatud
A-klassi piirangutele vastavalt FCC reeglistiku 15. osale. Piirangute
väljatöötamise eesmärk on pakkuda mõistlikku kaitset kuritahtliku
sekkumise eest tavapärases elukeskkonnas. See seade genereerib,
kasutab ja võib väljastada raadiosageduslikku kiirgust ning juhistele
mittevastava paigaldamise ja kasutamise korral võib põhjustada kahjulikke
raadiosidehäiringuid. Siiski ei saa garanteerida, et teatud olukordades
häireid ei esine. Juhul kui see seade põhjustab tele- või raadiovastuvõtule
kahjulikke häiringuid, mida saab kindlaks teha seadmeid sisse ja välja
lülitades, saab kasutaja püüda kõrvaldada häiringuid ühel järgnevatest
meetmetest:
•
paigutage või suunake antenn ümber;
•
suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust;
•
ühendage seade ja vastuvõtja vooluvõrgu erinevate kontaktidega;
11. Lisa
268
Regulatoorne teave
•
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud raadio- või teletehniku poole.
18
Ainult Taiwanis
Muudatused, mida ei ole ühilduvuse tagamise kohustusega valmistaja
selgelt heaks kiitnud, võivad muuta seadme kasutamise lubamatuks.
Kanada raadiohäirete eeskirjad
See digitaalseade ei ületa digitaalseadmete poolt tekitatava raadiomüra Aklassi piirväärtusi, mis on määratletud Kanada tööstus- ja
teadusorganisatsiooni (Industry and Science Canada) häireid põhjustava
seadmestiku standardis, mis kannab nime „Digitaalne aparatuur”, ICES003.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Class A prescrites dans la norme
sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par
l’Industrie et Sciences Canada.
19
Ainult Venemaa/Kasahstan/Valgevene
17
RFID (raadiosagedusliku liidese seade)
RFIDi töö on allutatud kahele järgmisele tingimusele:(1) käesolev seade ei
tohi häireid põhjustada ning (2) käesolev seade peab taluma mis tahes
häireid, sh häireid, mis võivad põhjustada häireid seadme töös. (Ainult
Ameerika Ühendriik, Prantsusmaa ja Taiwan)
11. Lisa
269
Regulatoorne teave
20
Ainult Saksamaal
21
Ainult Türgis
Lubatud sideseadmete arv (Ringer Equivalence Number - REN) on
maksimaalne lubatud sideseadmete arv telefoniliidese küljes. Liidese
lõppastmega võib olla ühendatud igasugune kombinatsioon seadmeid
ainsal tingimusel, et kõigi seadmete REN arv ei ületaks viite. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
24
Faksi märgistus
22
Ainult Tais
See telekommunikatsiooniseade vastab NTC tehnilistele nõuetele.
1991 aastal telefonikasutajate kaitseks vastuvõetud seaduse järgi on
ebaseaduslik iga inimese tegevus, kes kasutab arvutit või muud
elektroonilist seadet mis tahes teadete saatmiseks faksiaparaadi kaudu,
ilma et niisugustel teadetel pole selgelt märgitud iga edastatud lehekülje või
esimese lehekülje ülemisel või alumisel äärel järgmist teavet:
1 Saatmise kuupäev ja kellaaeg.
2 Teate saatnud ettevõtte, selle üksuse või isiku nimi ja
23
Ainult Kanada
3 Saatnud seadme, ettevõtte, selle üksuse või isiku telefoninumber.
See toode vastab Kanadas kehtivatele tehnilistele tööstusnõuetele. / Le
present materiel est conforme aux specifications techniques applicables
d’Industrie Canada.
11. Lisa
270
Regulatoorne teave
Telefonifirma võib teha muudatusi oma sideteenustes, seadmete
kasutamises või töökorralduses, kus sellised toimingud on põhjendatult
vajalikud ettevõtte tegevuses ning mis pole vastuolulised FCC 68. osas
olevate eeskirjade ja nõuetega. Kui sellised muudatused võivad olla
põhjendatult oodatud, et pakkuda mõnda klienditerminali seadet, mis ei
ühildu telefoniettevõtte sideteenustega või on vajalik selliste
terminaliseadmete modifitseerimine või muutmine või mõjutatakse
materiaalselt selle jõudlust muul viisil, tuleb klienti eelnevalt kirjalikult
teavitada, et tagada kliendile võimalus säilitada katkematut teenust
See seade vastab ACTA poolt vastu võetud FCC reeglistiku osa 68
nõuetele. Selle seadme taga on silt, millel on peale muu teabe toote
identifitseerimiskood vormingus US:AAAEQ##TXXXX. Vajadusel tuleb see
number teatada telefoniettevõttele.
Vastavalt FCC eeskirjadele võib selle seadme muutmine ilma tootja
selge loata tühistada kasutaja õiguse seda seadet kasutada. Juhul kui
lõppseade kahjustab telefonivõrku, peab telefoniettevõte kliendile
teatama, et võib peatada temale teenuste osutamise. Kui etteteatamine
ei ole siiski võimalik, võib ettevõte järgmistel tingimustel teenused
ajutiselt peatada:
25
a peab kohe kliendile teatama;
b peab andma kliendile võimaluse seadmega seotud probleem
kõrvaldada;
c peab teavitama klienti tema õigusest esitada kaebus Föderaalsele
Sidekomisjonile vastavalt FCC eeskirjade osa 68 alamjaotise E
menetlusjuhistele.
Lubatud sideseadmete arv (REN)
Selle masina REN-number ja FCC registreerimisnumber leiduvad masina
taga või all asuval sildil. Need numbrid tuleb teatud juhtudel teatada
telefoniettevõttele.
Lubatud sideseadmete arv (Ringer Equivalence Number ehk REN) näitab
telefoniliini elektrilist koormust ja see aitab määrata, kas olete liini „üle
koormanud”. Mitut erinevat tüüpi seadmete paigaldamine samale
telefoniliinile võib tekitada probleeme telefonikõnede tegemisel ja
vastuvõtmisel, eriti helisemise puhul, kui teie liin on hõivatud. Telefoniliiniga
ühendatud seadmete REN-numbrite summa peaks olema väiksem kui 5, et
tagada korralikku telefoniteenust. Teatud juhtudel ei pruugi see summa olla
teie liinile rakendatav. Kui mõni telefoniseade ei tööta korralikult, siis
peaksite selle kohe telefoniliini küljest lahutama, sest see võib kahjustada
kogu telefonivõrku.
Pidage meeles ka järgmist.
•
See masin ei ole ette nähtud ühendamiseks digitaalse
kodukeskjaamaga.
•
Kui kavatsete ühendada selle masina koos arvuti modemi või faksi
modemiga sama telefoniliiniga, siis võib kõigil seadmetel esineda
probleeme saatmisel ja vastuvõtmisel. Seda masinat ei ole soovitav
ühendada ühe telefoniliiniga koos ühegi teise seadmega, välja arvatud
tavatelefon.
11. Lisa
271
Regulatoorne teave
•
•
Kui teie piirkonnas esineb sageli äikest või pinge kõikumisi, siis on
soovitav paigaldada liigpingepiirikud nii vooluvõrgu- kui ka telefoniliinile.
Liigpingepiirikud on saadaval seadme müüja juures ning telefoni- ja
elektroonikatoodete kauplustes.
Hädaabi telefoninumbrite programmeerimisel ja neile helistamist
proovides teavitage telefonioperaatorit muul telefoninumbril oma
kavatsusest. Telefonioperaator juhendab täpsemalt, kuidas hädaabi
telefoninumbri valimist on lubatud proovida.
•
Seda masinat ei tohi kasutada müntidega kasutataval või avalikul
telefoniliinil.
•
See masin võimaldab kasutada magnetilist seadet kuuldeaparaatidega
ühendamiseks.
Selle seadme võite turvaliselt ühendada telefonivõrku standardse pesa
(USOC RJ-11C) kaudu.
Pöörduge seadme müüja poole.
13 A pistik on Ühendkuningriigis kõige levinum ja peaks olema sobiv.
Samas, kõigis hoonetes (enamasti vanades) ei ole tavalisi 13 A pistikutele
mõeldud pesasid. Siis on vaja sobivat pistiku adapterit. Ärge juhtmele
valatud pistikut eemaldage.
Kui valatud pistiku maha lõikate, vabanege sellest koheselt. Pistikut ei
saa uuesti ühendada ja selle pistikupessa ühendamisel võite saada
elektrilöögi.
Tähtis hoiatus!
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli juhtmete värvused tähendavad järgmist:
26
Paigaldatud pistiku asendamine (ainult
Ühendkuningriigis)
• roheline ja kollane: maandus
• sinine: nulljuhe
• pruun: faasijuhe
Tähtis
Selle seadme toitejuhe on varustatud standardse 13 A pistikuga (BS 1363),
mis sisaldab 13 A sulavkaitset. Sulavkaitsme asendamisel või kontrollimisel
tuleb sobiv 13 A sulavkaitse tagasi paigaldada. Seejärel tuleb kaitsmekate
tagasi asetada. Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi pistikut kasutada enne,
kui on saadud uus kate.
Kui toitekaabli juhtmete värvused ei vasta pistiku juhtmetele, siis toimige
järgmiselt:
Rohelise ja kollase juhtme peate ühendama maanduskontaktiga, mis on
tähistatud kas E-tähega, maanduse tähisega või on rohelist või rohelist ja
kollast värvi.
11. Lisa
272
Regulatoorne teave
Sinine juhe tuleb ühendada selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ntähega või on musta värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada selle kontaktiga, mis on tähistatud kas L-tähega
või on punast värvi.
9. märts 1999: Nõukogu direktiiv 1999/5/EC liikmesriikide seaduste
ühtlustamisest raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu
lõppseadmete alal ning nende ühildumise vastastikusest tunnustamisest.
Vastavuskinnituse täisteksti koos viidetega vastavatele direktiividele ja
standarditele saab Samsung Electronics Co., Ltd. esindajalt.
13 A sulavkaitsmega peab olema varustatud pistik, adapter või elektrikilp.
EC Sertifitseerimine
27
Vastavusdeklaratsioon (Euroopa riigid)
Kinnitused ja sertifikaadid
Siinkohal deklareerib Samsung Electronics, et mudel [M458x
series] on vastavuses Raadio- ja telekommunikatsiooni
lõppseadmete direktiivi 1999/5/EC põhinõuete ja teiste
asjakohaste sätetega.
Vastavuskinnitust saab lugeda aadressil www.samsung.com,
minge Support > Download Center ja EuDoC'i sirvimiseks
sisestage selle printeri (MFP) nimi.
1. jaanuar 1995: Nõukogu direktiiv 2006/95/EC liikmesriikide seaduste
ühtlustamisest madalpingeseadmete alal.
1. jaanuar 1996: Nõukogu direktiiv 2004/108/EC, elektromagnetilist
ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine.
Sertifitseerimine vastavalt 1999/5/EC Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivile (FAX)
See Samsung toode on Samsung enda poolt sertifitseeritud üleEuroopaliseks ühe terminaliga ühenduseks üldkasutatava
analoogtelefonivõrguga (PSTN) vastavalt direktiivile 1999/5/EC. Toode on
loodud töötama koos Euroopa riikide riiklike PSTN-ide ja ühilduvate PBXidega:
Probleemide ilmnemisel peaksite esmalt võtma ühendust Samsung
Electronics Co., Ltd. Euroopa Kvaliteedilaboriga.
Toode on testitud TBR21 alusel. Selleks, et aidata kaasa sellele standardile
vastavate lõppseadmete kasutamisele ja rakendamisele, on Euroopa
Telekommunikatsioonistandardite Instituut (ETSI) välja andnud nõustava
dokumendi (EG 201 121), mis sisaldab märkmeid ja lisanõudeid, et tagada
TBR21 terminalide võrguga ühilduvus. See toode on loodud vastavalt ning
ühildub täielikult kõigi selles dokumendis toodud asjakohaste nõuandvate
märkmetega.
11. Lisa
273
Regulatoorne teave
Euroopa raadiovastuvõtjate heakskiidu teave
(Euroopa Liidu poolt heakskiidetud
raadioseadmete kohta)
Hetkel kehtivad piirangud puuduvad
28
Eeskirjadele vastavuse teated
Selles kodus või büroos kasutamiseks ettenähtud printeris võib leiduda
(sisseehitatud) väikese võimsusega, raadiokohtvõrguseadmeid
(raadiosageduslikke (RF) traadita side seadmeid), mis töötavad
sagedusalal 2,4 GHz/5 GHz. See jaotis kehtib üksnes selliste seadmete
leidumisel. Raadioseadmete kohta leidub teavet seadme andmesildil.
Juhtmevabad seadmed, mis võivad olla teie süsteemis, on
kvalifitseeritud kasutamiseks ainult Euroopa Liidus või sellega
seotud territooriumidel, kui süsteemisildil on olemas CE-märgis.
Võimaliku printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete)
väljundvõimsus on palju väiksem Euroopa Komisjoni poolt raadioseadmete
ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivis sätestatud
raadiosagedusliku kiirguse piirväärtustest.
Euroopa riigid, mis kvalifitseeruvad juhtmevabade
seadmete heakskiitude alla:
EL-i riigid
Euroopa riigid, milles kehtivad piirangud kasutamisel:
EL
EEA/EFTA riigid
Juhtmevaba seadme juhised
Selles printeris võib leiduda (sisseehitatud) väikese võimsusega,
raadiokohtvõrguseadmeid (raadiosageduslikke (RF) traadita side
seadmeid), mis töötavad sagedusalal 2,4 GHz / 5 GHz. Järgnev jaotis
sisaldab ülevaatlikke märkuseid raadioseadmete kasutamise kohta.
Täiendavad piirangud, hoiatused ja märkused on loetletud eraldi riikide
jaotistest (või riikide rühma jaotistes). Teie süsteemis olevad juhtmevabad
seadmed on kvalifitseeritud kasutamiseks ainult riikides, mis on loetletud
raadiovastuvõtja heakskiidu märgiga süsteemisildil. Kui loetelus ei leidu riigi
tähist, kus kavatsete raadioseadet kasutada, siis pöörduge nõuete
teadasaamiseks kohaliku raadioseadme tüübikinnituse asutuse poole.
Raadioseadmete kasutamine on rangelt reguleeritud ja nende kasutamine
võib olla keelatud.
Võimaliku printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete)
väljundvõimsus on palju väiksem praegu teadaolevatest raadiosagedusliku
kiirguse piirväärtustest. Kuna raadioseadmed (mis võivad olla printerisse
sisse ehitatud) väljastavad vähem energiat kui raadiosageduslikes
standardites ja soovitustes on lubatud, usub tootja, et need seadmed on
kasutamiseks ohutud. Olenemata võimsustasemest tuleb olla ettevaatlik ja
piirata inimeste kokkupuudet tavakasutamise käigus.
11. Lisa
274
Regulatoorne teave
Üldiselt peetakse piisavaks 20 cm (8 tolli) vahet raadioseadme ja keha
vahel, kui raadioseadmeid kasutatakse keha lähedal (ei hõlma jäsemeid).
Seda seadet tuleks kasutada kehast vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui
raadioseade on sisselülitatud ja toimub ülekanne.
Selle saatja kollokatsioon või kasutamine koos muude antennide või
saatjatega on lubamatu.
Teatud juhtudel on vajalikud juhtmevabade seadmete piirangud. Järgnevalt
on loetletud levinumaid piiranguid:
Raadiosageduslik juhtmevaba side võib põhjustada häireid
lennukite seadmete töös. Praegused lennunduseeskirjad näevad
ette, et juhtmevabad seadmed tuleb lennukiga reisides välja
lülitada. IEEE 802.11 (tuntud ka kui juhtmevaba Ethernet) ja
Bluetooth-funktsiooniga sideseadmed on näited nendest
seadmetest, mis pakuvad juhtmevaba teabeedastust.
Igas riigis kehtib raadioseadmetele erinevaid piiranguid. Kuna teie
süsteem on varustatud raadioseadmega, siis sellega teise riiki
reisides tuleb enne teeleasumist või reisi kontrollida, milliseid
piiranguid on sihtriigi raadioside tüübikinnitusasutus
raadioseadmete kasutamisele kehtestanud.
Kui teie seade on varustatud sisseehitatud raadioseadmega, siis
ärge seda seadet kasutage, kui seadme kõik katted ja varjestus ei
ole oma kohale paigaldatud ja seade ei ole täielikult kokku
monteeritud.
Kasutaja ei saa raadioseadmeid hooldada. Ärge neid mingil moel
muutke. Raadioseadme muutmise korral on selle kasutamine
lubamatu. Pöörduge seadme hoolduseks tootja poole.
Kasutage ainult draivereid, mida on lubatud seadme kasutamise
riigis kasutada. Lugege tootja süsteemitaaste komplektis (System
Restoration Kit) leiduvaid juhiseid või küsige täiendavat teavet
tootja tehniliselt toelt.
Raadioseadme kasutamine võib olla piiratud või keelatud kohas,
kus muudele seadmetele või teenustele häirete põhjustamise oht
on kahjulik või loetakse kahjulikuks. Lennujaamad, haiglad ja
hapnikku või süttivaid gaase sisaldava õhuga kohad on vaid
mõned näited kohtadest, kus raadioseadmete kasutamine võib
olla piiratud või keelatud. Kui olete kohas, kus te ei ole kindel
raadioseadme kasutamise lubatavuses, siis enne sellise seadme
sisselülitamist või kasutamist küsige selleks vastutavalt isikult
luba.
11. Lisa
275
Regulatoorne teave
29
Ainult Hiinas
11. Lisa
276
Autoriõigus
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.
Käesolev kasutusjuhend on mõeldud ainult info esitamiseks. Kogu siin sisalduvat infot võidakse ilma eelnevalt teavitamata muuta.
Samsung Electronics ei ole vastutav mis tahes otseste või kaudsete kahjustuste ees, mis on põhjustatud või seotud käesoleva kasutusjuhendi kasutamisega.
•
Samsung ja Samsung logod on Samsung Electronics Co., Ltd. kaubamärgid.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 ja Windows Server 2008 R2 on kas registreeritud kaubamärgid või Microsoft Corporationi kaubamärgid.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint ja Outlook on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ühendriikides ja teistes riikides.
•
Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android ja Gmail on Google Inc-i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac ja Mac OS on USA-s ja teistes riikides registreeritud Apple Inc-i kaubamärgid.
•
AirPrint ja AirPrinti logo on Apple Inc-i kaubamärgid.
•
Kõik teised tootemargid või tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid.
Selles tootes sisalduv tarkvara sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Peale selle toote viimast saadetist
võite Te saada vastava täieliku lähtekoodi kolme aasta pikkuseks perioodiks, saates e-kirja aadressile
mailto:oss.request@samsung.com. Võimalik on vastav täielik lähtekood saada ka füüsilisel andmekandjal
nagu CD-ROM; nõutav on vaid minimaalne kulu.
Järgmine URL-aadress http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_M458x_Series/
seq/28 viib kättesaadavaks tehtud lähtekoodi alla laadimise lehele ja selle tootega seotud avatud
lähtekoodi litsentsi teabeni. See pakkumine kehtib kõigile selle teabe saajatele.
QR-kood
REV.4.00
11. Lisa
277
Kasutusjuhend
EDASIJÕUDNUTELE(ADMINIS
TRAATORIJUHEND)
Käesolev administraatorijuhend annab täiendavat teavet, mida administraatorid
saavad kasutada ja seadme haldamiseks rakendada.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.
PÕHILINE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, igapäevase kasutamise ja Windowsi-põhise veaotsingu
kohta.
EDASIJÕUDNUTELE(ADMINISTRAATORIJUHEND)
1. Teave administraatorijuhise kohta
Võrgusätted (TCP/IP konfigureerimine)
315
Printimissätted (portide seadistamine
võrguprintimise jaoks)
318
Konventsioon
282
Määrake protokollid
319
Sihtlugejaskond
283
Võrgu filtreerimissätted
320
Turvapoliitikad administraatorite jaoks
284
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
321
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
330
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
339
Toetatud mobiilirakendused
349
AirPrint
351
Google Cloud Print™
353
Käesolevas juhendis kasutatud terminoloogia 285
2. Sätete menüü edasijõudnutele
mõeldud funktsioonid
Sisselogimine
288
Keel ja sisend
289
Masin
290
Administraatori sätted
295
Haldus
304
Võrgu seadistusi
306
Süsteemis
310
3. Võrgu seadistamine
Võrgukeskkond
313
Juurdepääs võrgu seadistusele
314
4. Maintenance
Tarvikute kasutusea järgimine
Tarvikute taastellimise teavituse määramine
Tarvikute asendamine ja ümberjaotamine
Leidke seerianumber
Mälu tühjendamine
Seadme puhastamine
Nõuanded seadme, tarvikute ja paberi
ladustamiseks
Nõuanded seadme liigutamiseks
Demolehekülje printimine
357
358
359
360
361
362
368
369
370
279
1. Teave administraatorijuhise
kohta
Käesolev administraatorijuhis annab administraatoritele lisateavet seadme kasutamiseks ja haldamiseks. Teie
seade sisaldab funktsiooni, mis on ainult administraatoritele kättesaadavad, nagu draiveri kauginstallimine või
installeripaketi loomine. Käesolevast juhendist leiate ka hooldusteavet (nt seadme puhastamine ja
toonerikassettide asendamine). Käesolev juhend pakub juhendavaid kuvatõmmiseid,
kergestiloetavaid tabeleid funktsioonide kohta ja üksikasjalikke suuniseid.
• Lugege enne masina kasutamist ohutusalast teavet.
• Kui seadme kasutamisel ilmneb probleeme, lugege kasutusjuhendi CD-l paiknevat
kasutajajuhendi tõrkeotsingu peatükki (vt „Tõrkeotsing” lk 189).
• Selles administraatorijuhendis leiduvad mõisted on lahti seletatud sõnaseletuste
peatükis (vt „Sõnastik” lk 379).
• Antud administraatorijuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt
seadme omadustest või mudelist), kuid protseduurid on samad.
• Selle administraatori juhendi ekraanipildid / mõni menüü võib sõltuvalt masina
püsivara/draiveri versioonist teie masinast erineda.
• Käesoleva administraatorijuhendi protseduurid põhinevad peamiselt
operatsioonisüsteemil Windows 7.
Konventsioon
Järgmises tabelis sisalduvad käesoleva juhendi reeglistikud:
Reeglistik
Kirjeldus
Paks
Tekstides seadme kuval või nuppude nimedes.
Märkus
Esitab täiendava info või täpsemad tehnilised andmed masina
funktsiooni kohta.
Ettevaatust
Annab kasutajatele infot, et kaitsta masinat võimaliku
mehaanilise kahjustuse või talitushäire eest.
Näide
Käivita
Kuupäeva formaat võib riigiti erineda..
Ärge puudutage toonerikassetis või pildindusseadmes
paikneva kile pinda.
Allmärkus
Annab lisateavet teatavate sõnade või fraasi kohta.
a. lehekülge minutis
(„Ristviide“)
Suunab kasutajad viiteleheküljele, mis sisaldab üksasjalikku
lisateavet.
(vt „Sõnastik” lk 379).
1. Teave administraatorijuhise kohta
282
Sihtlugejaskond
Käesoleva juhendi eeldatav kasutaja on administraator, kellel on järgmised
teadmised.
•
Üldteadmised seadmest ja teistest valikulistest osadest.
•
Üldised tehnilised teadmised.
•
Võrguprintimise keskkond.
•
Võrguprotokollid: alamvõrgud, turvafunktsioonid ja aadressid.
•
Windowsi operatsioonisüsteemid serveris ja klientarvutites.
1. Teave administraatorijuhise kohta
283
Turvapoliitikad administraatorite jaoks
Seadme turvaliseks haldamiseks peavad administraatorid järgima
järgnevaid poliitikaid.
•
Administraator peaks paigutama seadme turvalisse kohta, kus seda on
võimalik kaitsta füüsilise kontakti või modulatsiooni eest.
•
Administraator peaks olema täielikult teadlik organisatsiooni
olemasolevatest turvapoliitikatest ja järgima neid seadet hallates.
•
Administraator peaks andma kasutajatele seadme kasutamise õiguse
kooskõlas turvapoliitikate ja -protseduuridega.
•
Administraator ei tohiks seadme üle omatavat võimu pahatahtlikult ära
kasutada.
•
Administraator peaks haldama seadet usaldatud võrgutoega
keskkonnas.
•
Administraator peaks tagama, et sertifitseerimisserveri kaudu pakutav
sertifitseerimisteenus läbib turvalisi kanaleid ja on turvaliselt hallatud.
•
Administraator peaks pakkuma funktsiooni Time Stamp, et pidada
täpset süsteemi logi ajalugu.
•
Administraator peaks pakkuma turvalist SSL-iga varustatud
võrgukanalit.
•
Administraator peaks salvestama eksportimisfunktsiooniga eksporditud
süsteemi logi failid turvalisse ja kaitstud kohta.
•
Administraator peaks kaitsma seadet mis tahes volitamata kontakti eest
väliste liidestega.
1. Teave administraatorijuhise kohta
284
Käesolevas juhendis kasutatud terminoloogia
Käesoleva juhendi näidetes, suunistes ja kirjeldustes on kasutatud järgmisi
mõisteid.
1
Sünonüüm
Mõningaid käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõisteid kasutatakse
vahelduvalt, näiteks allpool olevad näited.
Mõisted
Sünonüüm
Dokument
originaal
Paper
meedium, prindikandja
Masin
printer, MFP, seade
Kasutusjuh
end
käsiraamat, juhend
2
Akronüümid
Käesoleva juhendi näidetes, suunistes ja kirjeldustes kasutatakse läbivalt
järgmisi akronüüme.
Akronüümid
DBMS
Tähendus
Akronüümid
Tähendus
EAP-MD5
Laiendatav autentimisprotokoll-sõnumireferaat 5
EAP-MSCHAPv2
Laiendatav autentimisprotokoll-Microsofti Challengekätlusega autentimisprotokoll, versioon 2
IP
Interneti protokoll
HTTP
Hüperteksti ülekande protokoll
HTTPS
Turvaline hüperteksti ülekande protokoll
PEAPv0/
EAP-MSCHAPv2
Kaitstud laiendatav autentimisprotokoll, versioon 0/laiendatav
autentimisprotokoll-Microsofti Challenge-kätlusega
autentimisprotokoll, versioon 2
SMTP
Lihtne meiliedastusprotokoll
MFP
Mitmeotstarbeline välisseade/mitmeotstarbeline printer
S/N
Serial Number
SNMP
Lihtne võrguhaldusprotokoll
SNTP
Lihtne võrguaja protokoll
TLS
Transpordikihi turvalisus
UPnP
Universal Plug and Play
MDNS
Multisaate domeeninime süsteem
LDAP
Lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll
SLP
Teenuseotsingu protokoll
Andmebaasi haldussüsteem
1. Teave administraatorijuhise kohta
285
Käesolevas juhendis kasutatud terminoloogia
Akronüümid
Tähendus
SMB
Serverisõnumiplokk
SWS
SyncThru™Web Service
WINS
Windowsi internetinime teenus
WSD
Seadme veebiteenus
3
Sõnastik
(Vt „Sõnastik” lk 379).
1. Teave administraatorijuhise kohta
286
2.
Sätete menüü edasijõudnutele
mõeldud funktsioonid
Käesolev peatükk selgitab teie seadme menüüd Settings. Menüü Settings pakub erinevate suvandite
seadistamise võimalust administraatorite jaoks, et kasutada seadme kõiki võimalusi.
Käesolev peatükk hõlmab järgmist:
• Sisselogimine
288
• Keel ja sisend
289
• Masin
290
• Administraatori sätted
295
• Haldus
304
• Võrgu seadistusi
306
• Süsteemis
310
•
Käesolev administraatorijuhend kirjeldab peamiselt funktsioone, mida administraatorid tihti kasutavad, ja
sätteid, mida tuleb seadistada enne seadme kasutamist.
•
Mõne suvandi puhul peate sätete seadistamiseks oma kohaliku teenusepakkujaga ühendust võtma.
•
Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt sätetest või mudelitest kuvaekraanil kuvada. Sel juhul ei ole need teie
seadme puhul kasutatavad.
•
Mõned suvandid on administraatorile saadaval ainult sõltuvalt valitud autentimissätetest (vt
„Autentimine” lk 296).
Sisselogimine
Sõltuvalt valitud autentimissätetest peate võib-olla administraatorina sisse
logima, et saada juurdepääs mõnele suvandile menüüs Settings (vt
„Autentimine” lk 296). Lisateabe saamiseks võtke ühendust enda
võrguteenuse pakkuja või võrguadministraatoriga.
1
2
Koputage avakuval suvandit Settings või Apps.
Valige soovitud suvand. Kui suvand on saadaval ainult
administraatorile, kuvatakse sisselogimisekraani.
Sisestage ID, Password ja Domain, kasutades hüpikakent, mida
kuvatakse, kui koputate iga välja.
• Sisestage ID ja parool, mille esmalt määrasite, kui masina sisse
lülitasite (vt „Algsätted (ainult administraatorile)” lk 300).
• Võite kasutada ka ID-nuppu
, et leida viimati kasutatud ID, ja
domeeninuppu, et leida seadmesse salvestatud loendist domeen.
• Kui te logite sisse, kuvatakse kuval sisselogitud kasutaja ID-d.
3
Koputage nuppu Log in.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
288
Keel ja sisend
Käesolev menüü võimaldab teil seadistada menüüde kuvakeelt. Te saate
ka määrata ekraanil kuvatava klaviatuuri suvandeid.
3
Keyboards and Input Methods
Koputage avakuvas Settings > Language and Input või suvandit Apps.
Võimaldab teil täpsustada klaviatuuri, mida masin kasutab.
Funktsioon
Language
Kirjeldus
•
Default: Valige vaikesisendkeel ja -meetod.
Võimaldab teil keelt valida.
4
Keyboard & Input Methods
Te saate muuta teie seadme poolt
kasutatavat klaviatuuri.
Speech
Võimaldab teil määrata häälsisestuse
kõnesätteid.
Speech
•
Text-to-speech output: Osutab teksti, nt meilisõnumite sisu, kuuldavat
ettelugemist.
1
Keel
Võimaldab teil kuvaekraanil kuvatavat keelt valida.
Koputage avakuval suvandit Settings > Language või Apps, misjärel
valige soovitud keel.
2
Sisend
Kui teatud aja vältel puudub sisend, tühistab seade ooteloleva töö või väljub
avatud menüüst ja naaseb vaikesätetele. Te saate määrata, kui kaua seade
ootab enne seda, kui see ooteloleva töö tühistab või avatud menüüst väljub.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
289
Masin
Seadistage üldsätted enne seadme kasutamist.
Funktsioon
Power Saver
Võimaldab teil voolutarvet vähendada. Kui
te valite selle suvandi, läheb seade
energiasäästurežiimile, kui seda ei
kasutata.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
On olemas kaks energiasäästurežiimi (vt
„Energiasäästja” lk 292).
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
Timers
Võimaldab teil määrata aja, millal seade
naaseb vaikesätetele või tühistab
ooteloleva töö, kui pikemat aega puudub
sisend (vt „Taimerid (saadaval ainult
administraatorile)” lk 293).
Ecoa
Võimaldab teil määrata öko-režiimi
vaikerežiimiks ja muuta öko-režiimi sätteid.
Öko-režiimi kasutamine võib säästa
printimisressursse (vt „Eco
(Säästurežiim)” lk 293).
Koputage avakuval suvandit Settings > Machine või Apps.
Funktsioon
Kirjeldus
Tray Settings
Võimaldab teil kohandada kehtivaid salve
sätteid, nt paberi tüüpi ja salve prioriteete
(vt „Salve sätted” lk 290).
Sound
Võimaldab teil määrata nupu heli, helilise
märguande ja faksitöö ajal esinevate helide
helitugevuse. Teil on võimalik helitugevust
testida kohe pärast helitaseme määramist
(vt „heli” lk 291).
Kirjeldus
a. Sõltuvalt valitud autentimissätetest administraatori jaoks saadaval (vt „Autentimine” lk
296).
5
Display
Võimaldab teil määrata tapeeti, eredust, ja
kiirkäivitust.
Storage
Kogu rakenduse mälu haldamine.
Adjustment
Võimaldab teil seadistada kõrgust, niiskust,
pilti ja seadme testfunktsioone.
Salve sätted
Käesolev funktsioon võimaldab teil kehtivaid salve sätteid kontrollida ja
vajadusel sätteid muuta. Salve ja paberi seadistamiseks on saadaval palju
suvandeid. Kasutage suvandeid parimal võimalikul viisil, et need vastaksid
teie salvede ja paberiga seotud vajadustele.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
290
Masin
•
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui avaneb rakendus
SyncThru™ Web Service, klõpsake vahekaarti Settings > Machine
Settings > System >Input Trays.
Feedback
-Haptic Feedback : Vibreerib, kui vajutatakse pehmeid nuppe ja toimub
teatav suhtlus kasutajaliidesega.
-Vibration Intensity : määrake oma puutetagasiside
vibreerimisintensiivsus.
7
Kui mõned suvandid on märgitud hallina, tähendab see, et teie seade
ei toeta hallilt märgitud suvandit või suvandi kasutamiseks vajalikke
valikulisi osi pole paigaldatud.
6
Displei
saate muuta erinevaid ekraani sätteid.
•
Brightness: Võimaldab teil LCD-ekraani eredust seadistada.
•
Quick Launch: Te saate valida registri menüüst Quick Launch
(Screen capture, Applications ja Search)
heli
8
Te saate määrata nupu heli, helilise märguande ja faksitöö ajal esinevate
helide helitugevuse. Valige liugurriba abil soovitud helitugevus ja vajutage
nuppu Test helitugevuse testimiseks.
•
Key Sound: Võimaldab teil seadistada helitugevust nupuvajutuse jaoks
•
Alarm Sound: Võimaldab teil seadistada helitugevust helilise
märguande jaoks.
•
Fax Sound: Võimaldab teil seadistada faksitöö ajal esinevate helide
helitugevust. Käesoleval suvandil on muud alamsuvandid.
Mälu
Te saate hallata kõigi rakenduste mälu ja kuvada kogu mäluteavet.
Kui seadme ühendus elektrivõrguga katkeb, peate õige aja ja kuupäeva
uuesti sisestama, kui ühendus elektrivõrguga on taastatud.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
291
Masin
9
• Normal: Reguleerib automaatselt värvitooni. See protsess kestab
kauem kui režiim Quick (kiire), kuid annab paremad tulemused.
Adjustment
• Full: Muudab täielikult värvitabelit, et värvitooni reguleerida.
Te saate valida oma seadme asukoha kõrguse. Te saate ka seadistada
pildihaldust ja kontrollida seadme testfunktsiooni.
•
•
Altitude Adjustment : te saate valida oma seadme asukoha kõrguse.
Printimiskvaliteeti mõjutab õhurõhk, mille määratleb seadme kõrgus
merepinna suhtes. Seetõttu on oluline määrata õige kõrgus.
Machine Test: Võimaldab teil tooni taset seadistada.
-Print Adjustment : Võimaldab teil printimisala seadistada. Kui pilte
prinditakse väljaspool lehekülge või nihkega, seadistage
printimisala.
-Normal: 0–1000 m
-High1: 1000–2000 m
10
-High2: 2000–3000 m
Energiasäästja
-High3: 3000–4000 m
-High4: 4000–5000 m
•
Humidity : Optimeerib printimiskvaliteeti vastavalt õhuniiskusele.
•
Custom Color: Võimaldab teil seadistada printimistihedust ja
koopiatumedust.
•
Kui te ei kasuta seadet mõnda aega, siis kasutage energia säästmiseks
seda funktsiooni.
Power Save suvandi saab ellu äratada, vajutades kuvariekraani.
Tone Adjustment: Võimaldab teil värvitooni automaatselt parimale
võimalikule printimiskvaliteedile seadistada.
-Auto Tone Adjustment Activation: Instrueerib masinat tooni kindlate
intervallidega automaatselt kalibreerima. Aktiveerige see suvand, et
sooritataks tavapärane või täielik tooni reguleerimine pärast teatud
arvu lehekülgede printimist või siis, kui masinat ei ole teatud aja
vältel kasutatud.
-Auto Tone Adjustment : reguleerib kohe tavapäraselt või täielikult
tooni.
Jõudluse optimeerimine
Kui see suvand on olekus On, saate masina energiasäästurežiimiks teha
järgnevat:
•
Vajutada juhtpaneelil nuppu
•
Laadida salve paberit.
(Toide/Äratus).
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
292
Masin
•
Avada või sulgeda katte.
•
Tõmmata salv välja või lükata salv sisse.
•
Asetada originaalid DSDF-i.
•
Ühendada USB-mäluseadme.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui programm SyncThru™
Web Service avaneb, klõpsake Settings > Machine Settings >
System > Setup.
Low Power Save
•
System Timeout: Seade naaseb kopeerimismenüüsse, kui
määratletud aja jooksul puudub sisend.
Suvand Low Power Save võimaldab teie seadmel energiat säästa. Kui te
ei kasuta seadet mõnda aega, rakendavad mõned seadme osad
automaatselt režiimi Low Power Save. Režiim Low Power Save tarbib
vähem energiat kui režiim Power Save.
•
Held Job Timeout: Kui printimise ajal esineb tõrge, hoiab seade tööd
määratletud aja vältel enne selle kustutamist.
•
Job Timeout: Kui kindla aja jooksul ei sisestata paberit, katkestab
masin aktiivse ülesande. Saate seadistada aja, kui kaua seade enne
ülesande katkestamist ootab.
Power Save
12
Kui te ei kasuta seadet mõnda aega, siis kasutage energia säästmiseks
seda funktsiooni. Seade säästab enam energiat režiimil Power Save kui
režiimil Low Power Save.
Eco (Säästurežiim)
Võimaldab teil kokku hoida printimisressursse ning võimaldab ökoloogilist
printimist.
11
Taimerid (saadaval ainult administraatorile)
Kui teatud aja vältel puudub sisend, tühistab seade ooteloleva töö või väljub
avatud menüüst ja naaseb vaikesätetele. Te saate määrata, kui kaua seade
ootab enne seda, kui see ooteloleva töö tühistab või avatud menüüst väljub.
•
Default Eco Mode: Valige, kas lülitada ökorežiim sisse või välja.
On-Forced: Lülitab ökorežiimi sisse. Kui kasutaja tahab Eco režiimi
välja lülitada, peab ta sisestama parooli.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
293
Masin
•
Eco Features Configuration: Ökofunktsioonide määratlemine.
-Default Settings: Seade on seatud vaikimisi ökorežiimile.
-Custom Settings: Muutke kõiki vajalikke väärtusi.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
294
Administraatori sätted
Käesolev suvand on kättesaadav ainult administraatoritele.
Funktsioon
Print Settings
Te saate määrata printimisega seotud
sätteid. Printimissuvandite jaoks puudub
spetsiifiline sisend, seade prindib siin
määratud sätetega. Seadistage sagedasti
kasutatud printimissätted. Käesolev
funktsioon võib kasulik olla, kui teie
ettevõttel on spetsiifiline printimisvorm (vt
„Printimissätted” lk 301).
Box Settings
Võimaldab teil kontrollida kehtivaid
tehasesätteid ja vajadusel sätteid muuta (vt
„Tehasesätted” lk 302).
Report Settings
Paberiallika seadistus määrab
vaikepaberisalve, mida seade kasutab
aruannete printimiseks.
Application Management
Saate installida või desinstallida
rakenduste litsentse. Kui te lisate mõne
rakenduse, on teil vaja paigaldatud
rakenduse litsents aktiveerida. Mõnel
rakendusel võib litsents puududa (vt
„Application Management” lk 302)
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
Koputage avakuval suvandit Settings > Admin Settings või Apps.
Funktsioon
Kirjeldus
Security
Võimaldab teil seadistada turvalisusega
seotud sätteid (vt „Security” lk 296).
General Settings
Võimaldab teil seadistada üldsätteid
(Measurement, Supplies Management,
Contention Management ja muid sätteid)
(vt „General Settings” lk 298).
Initial Settings
Võimaldab teil seadistada põhisätteid, mis
tuleb seadistada enne seadme kasutamist
(vt „Algsätted (ainult administraatorile)” lk
300).
Fax Settings
Te saate seadistada vaikefaksisätteid.
Seadistage kõige sagedamini kasutatud
faksisätted (vt „Üldised faksisätted” lk 142).
Kirjeldus
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
295
Administraatori sätted
•
13
Security
Võimaldab teil seadistada turvalisusega seotud sätteid.
Kujutise ülekirjutamine
Saate määrata masina mälusse salvestatud andmeid üle kirjutama. Masin
kirjutab andmed erinevate mustritega üle, nii et need muutuvad
taastamatuks.
Sõltuvalt mudelist või paigaldatud lisavõimalustest ei pruugi mõned
funktsioonid olla saadaval.
•
•
•
Automatic Image Overwrite: Pärast töö lõpetamist jäävad mälusse
ajutised kujutised. Turvapõhjustel saate panna masina turvalist
säilmälu automaatselt üle kirjutama. Kui soovite turvalist mäluruumi,
saate panna seadme turvalist säilmälu automaatselt üle kirjutama.
Manual Image Overwrite: Masin kasutab printimisel, kopeerimisel,
skaneerimisel ja faksimisel ajutiselt vaba mälu. Turvapõhjustel saate
panna masina turvalist säilmälu manuaalselt üle kirjutama. Kui soovite
turvalist mäluruumi, saate turvalise säilmälu manuaalselt üle kirjutada.
Te saate panna seadme süsteemi taaskäivitamise järel kujutise käsitsi
ülekirjutamist kordama.
Overwrite Method: Te saate valida turvalise säilmälu (püsiv)
ülekirjutamise meetodi.
-German VSITR: Valige, et mälu 7 korda üle kirjutada. 6. korda üle
kirjutades kasutatakse ketta ülekirjutamiseks vaheldumisi väärtusi
0x00 ja 0xff ning 7. korral kirjutatakse ketas üle väärtusega 0xAA.
-DoD5220.28-M: Valige, et mälu 3 korda üle kirjutada. Kolm korda üle
kirjutades kasutatakse ketta sisu ülekirjutamiseks mustreid 0x35,
0xCA ja 0x97. Ketta ülekirjutamise meetodi on määratlenud
Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium.
-Australian ACSI 33: Valige, et mälu 5 korda üle kirjutada. 5 korda üle
kirjutades kasutatakse ketta ülekirjutamiseks tähemärki "C" ja selle
vastavat mustrit. 2. korra järel on valideerimine kohustuslik. 5. korral
kasutatakse juhuslikke andmeid.
-DoD 5220.22M (ECE): Valige, et mälu 3 korda üle kirjutada. Kolm
korda üle kirjutades kasutatakse ketta sisu ülekirjutamiseks
mustreid 0x35, 0xCA ja 0x97. Ketta ülekirjutamise meetodi on
määratlenud Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium.
-Custom Overwrite: Valige, et määrata mälu ülekirjutamise kordade
arv. Kõvaketas kirjutatakse üle nii mitu korda, kui te määrate.
Autentimine
Käesolev funktsioon võimaldab teil valida kasutaja autentimise
autentimismeetodi.
Scheduled Image Overwrite: te saate seada ajakavasse kujutise
käsitsi ülekirjutamise.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
296
Administraatori sätted
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui avaneb programm
SyncThru™ Web Service, klõpsake Security vahekaardil > User
Access Control (vt „Autentimine” lk 296).
▪SWS Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni
SWS jaoks eelinstallitud.
▪Auto Logout: Te saate kasutada automaatset väljalogimist.
▪Login Restriction: Te saate seadistada sisselogimise piirangu
aja, katsete arvu ja väljalogimisaja.
▪Logout Policy: Te saate seadistada väljalogimispoliitika.
•
Mode: Valige autentimisrežiim.
-Basic Authentication: Aktiveerige põhiautentimine. Kasutajatel
palutakse sisse logida, kui nad valivad suvandid, mis on
kättesaadavad ainult administraatoritele. Need suvandid on
käesolevas juhendis tähistatud märkega „a“ või „(ainult
administraatorile)“.
-Device Authentication: Aktiveerige seadme autentimine. Seadme
autentimine palub kasutajalt sisselogimist enne seda, kui seadme
kasutamine on võimalik. Kasutajad ei saa kasutada ühtki rakendust
enne sisselogimist.
-Application Authentication: Aktiveerige rakenduse autentimine.
Administraator saab valida rakenduse(d), mis nõuab(/nõuavad)
kasutamiseks kasutaja sisselogimist. Kasutajad ei saa valitud
rakendust(i) sisse logimata kasutada. Autentimise lubamiseks
vajutage suvandit Application Mode.
•
Method
-Local Authentication: Rakendab autentimisprotsessi seadme
kõvakettale salvestatud kasutajateabe põhjal.
▪LUI Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni LUI
jaoks eelinstallitud.
-SMB and Local Authentication: Rakendab autentimisprotsessi SMBserverisse salvestatud kasutajateabe põhjal.
▪LUI Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni LUI
jaoks eelinstallitud.
▪SWS Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni
SWS jaoks eelinstallitud.
▪Auto Logout: Te saate kasutada automaatset väljalogimist.
-Kerberos and Local Authentication: Rakendab autentimisprotsessi
kerberosi serverisse salvestatud kasutajateabe põhjal.
▪LUI Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni LUI
jaoks eelinstallitud.
▪SWS Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni
SWS jaoks eelinstallitud.
▪Auto Logout: Te saate kasutada automaatset väljalogimist.
-LDAP and Local Authentication: Rakendab autentimisprotsessi
LDAP-serverisse salvestatud kasutajateabe põhjal.
▪LUI Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni LUI
jaoks eelinstallitud.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
297
Administraatori sätted
▪SWS Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni
SWS jaoks eelinstallitud.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui programm SyncThru™
Web Service avaneb, klõpsake vahekaarti Security > User Access
Control> Accounting (Raamatupidamine) > Accounting Methods
(vt „Vahekaart Turvalisus” lk 167).
▪Auto Logout: Te saate kasutada automaatset väljalogimist.
-SyncThruAaProvider: Rakendab autentimisprotsessi SWS-ist
eraldatud kasutajateabe põhjal.
▪LUI Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni LUI
jaoks eelinstallitud.
▪SWS Login Screen: Võimaldab vaikimisi rakendada funktsiooni
SWS jaoks eelinstallitud.
•
No Accounting: Valige selle funktsiooni mittekasutamiseks.
•
Standard Accounting: Valige, et kasutada paigaldatud tööde
arveldusmeetodit.
•
SyncThruaA Provider: Valige, et kasutada tööde arveldusmeetodit,
mida pakub rakendus SyncThru™Web Admin Service (üksikasjalikku
teavet leiate rakenduse SyncThru™Web Admin Service juhendist).
▪Auto Logout: Te saate kasutada automaatset väljalogimist.
-Standard Accounting Only: Võimaldab kasutajatel sisse logida ID ja
parooli sisestamise teel.
▪ID/PW Login: Te saate sisse logida ID ja parooliga.
▪ID Only Login: Te saate sisse logida ainult ID-ga.
14
•
Secure Print: Te saate turvalise printimise funktsiooniga sisse logida.
General Settings
Accounting
Võimaldab teil seadistada üldsätted.
Te seate seadistada iga kasutaja kasutuspiirangud iga funktsiooni kohta,
kui on valitud arveldusmeetod Standard (vt „Autentimine” lk 296).
Mõõtmine
Te saate valida mõõtühiku ja vaikepaberiformaadi.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
298
Administraatori sätted
Tarvikute haldus
Veel sätteid
Võimaldab teil seadistada tarvikute taastellimise teavituse suvandid. Kui te
seadistate selle suvandi, kuvab seade hoiatusteadet, kui tarvikud hakkavad
otsa saama. Pange tarvikud eelnevalt valmis.
Saate seadistada Job Progress Window (Töö edenemise aken), Job
Deletion (Töö tühistamine).
•
Job Progress Window: Võimaldab teil ekraanil tööprogressi kuvada.
•
Job Deletion: Töö kustutamise seade määratleb, kas kasutajad
saavad kustutada kõiki töid või ainult nende poolt loodud töid.
• Imaging Unit Reorder Notification: Edastab teate, kui
pildindusseadmel on järel määratletud osa tööeast.
-Allow all jobs to delete: Kõikidel kasutajatel on lubatud kõiki töid
kustutada.
• Toner Cartridge Reorder Notification: Edastab teate, kui
toonerikassetil on järel määratletud osa tööeast.
-Allow only own jobs to delete: Kasutajatel on lubatud ainult isiklikke
töid kustutada.
• Toner Save: Säte Toner Save võimaldab kasutajal dokumendi
printimisel printimistoonerit säästa.
•
Konkurentsihaldus
Home Screen Lock: Administraatorid saavad piirata kasutaja võimet
liigutada/kustutada vidinaid, rakendusi ja otseteid ning kasutada
funktsioone, nagu Set Wallpaper (tapeedi seadistamine) või Add to
Home Screen (avakuvale lisamine).
Võimaldab teil seadistada Copy, Print, Send ja Report prioriteetsuse või
sisestusjärjekorra.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
299
Administraatori sätted
15
• Vajadusel sisestage seadme asukoht väljale Location.
Algsätted (ainult administraatorile)
• Vajadusel sisestage teave väljale Administrator isiku kohta, kellega
ühendust võtta, kui seadmega peaks mis tahes probleeme esinema.
Te saate muuta algsätteid, kui te lülitate oma seadme esmakordselt sisse.
•
Kui te soovite lõpetada algsätete seadistamise, vajutage nuppu Exit.
Salvestatakse sätted, mille olete selleks hetkeks salvestanud. Samas
pole nupp Exit lubatud, kui te seda suvandit esmakordselt kasutate.
Verify Connections: Koputage nuppu Test, et kontrollida elementi
Ethernet Card connection. Kui pärast nupu Test koputamist
kuvatakse teadet Connected, vajutage Next.
Kui kuvatakse teadet Not connected, veenduge, et seade on võrguga
ühendatud, seejärel kontrollige uuesti LAN-ühendust.
•
Language: Valige kuvaekraanil kasutatav keel ning seejärel koputage
nuppu Next.
•
Note: Lugege ja koputage Next.
• Kui probleem võrguühendusega ei lahene, võtke ühendust oma
võrguadministraatoriga.
•
Administrator Account: Sisestage Name, New Password ja Confirm
Password. Nimeväljale sisestatakse vaikimisi admin.
• Kui te paigaldasite valikulise faksikomplekti või viimistleja, vajutage
iga nuppu Test, et kontrollida nende ühendumist.
•
Date & Time: Seadistage Date, Time, Time Zone, kuupäeva ja kellaja
formaat ning Day light Saving.
•
Network Settings: Sisestage igale väljale IP address, Subnet Mask,
Gateway, Host Name, Domain Name, Primary DNS Server ja
Secondary DNS Server. Seejärel koputage Next.
Näiteks valige oma riigi piirkond ajatsooni valimiseks.
•
Device Attribution: Eemaldage olemasolev seadme nimi ja sisestage
seadme nimi, mida soovite kasutada; seejärel koputage Next. Pidage
meeles sisestada seadme nimi, mida kavatsetakse võrgus kasutada.
• Kui DHCP või BOOTP määrab automaatselt uue IP-aadressi,
vajutage DHCP või BOOTP.
• Kui te pole oma võrgukeskkonnas kindel, võtke oma
võrguadministraatoriga ühendust.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
300
Administraatori sätted
•
SNMP Configuration: Sisestage igale väljale Community Name,
Access Permission, Authentication User Name, Authentication
Password, Authentication Confirm Password, Privacy Password ja
Privacy Confirm Password. Seejärel koputage nuppu Done.
16
Faksisätted
17
Printimissätted
Te saate määrata printimisega seotud sätteid. Printimissuvandite jaoks
puudub spetsiifiline sisend, seade prindib siin määratud sätetega.
Seadistage sagedasti kasutatud printimissätted. Käesolev funktsioon võib
kasulik olla, kui teie ettevõttel on spetsiifiline printimisvorm.
Koputage kuvaekraanil Settings > Print Settings.
Te saate seadistada vaikefaksisätted. Seadistage kõige sagedamini
kasutatud faksisätted.
Koputage kuvaekraanil Settings > Fax Settings (vt „Üldised faksisätted” lk
142)
• Kui valikulist faksi pole paigaldatud, ei kuvata kuvaekraanil faksi
ikooni.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui avaneb rakendus
SyncThru™ Web Service, klõpsake vahekaarti Settings > Machine
Settings > Printer. (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
• Faksisuvandid erinevad riigiti sõltuvalt rahvusvahelistest
sidemäärustest. Kui mõned juhistes selgitatud faksisuvandid on
hallilt märgitud, tähendab see seda, et hallilt märgitud suvandit ei
toetata teie sidekeskkonnas.
• Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui avaneb rakendus
SyncThru™ Web Service, klõpsake vahekaarti Settings > Machine
Settings > Fax (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
301
Administraatori sätted
18
20
Tehasesätted
Te saate salvestada dokumente, mis on prinditud, allalaetud ja saadetud
arvutitest, või asukohas Box paiknevaid skannitud pilte. Box paikneb teie
seadme kõvakettal. See tähendab, et dokumendid on kõvakettale
salvestatud. Te saate luua parooli kindla salvestatud dokumendi jaoks, et
volitusteta kasutajad ei saaks sellele juurdepääsu. Samuti saate
salvestatud dokemente printida, kasutades erinevaid printimisfunktsioone,
ning saata dokumente erinevatesse sihtkohtadesse, nagu meiliaadress,
server või faks. Te saate määrata salvestatud dokumendi ja kasutada
salvestatud dokumendi funktsiooni rakendusega SyncThru™ Web Service.
Application Management
Te saate installida või desinstallida rakenduse/litsentsi. Kui te lisate mõne
rakenduse, on teil vaja paigaldatud rakenduse litsents aktiveerida. Mõnel
rakendusel võib litsents puududa.
Koputage avakuval suvandit Settings > Application Management või
Apps.
• Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui avaneb rakendus
SyncThru™ Web Service, klõpsake vahelehte Maintenance >
Application Management. (vt „Application Management” lk 302).
Kui kausta Box on salvestatud tähtsaid andmeid, soovitame teil
andmeid korrapäraselt varundada. Samsung ei võta mis tahes
vastutust andmete kahjustumise või kao eest, mida põhjustab seadme
väärkasutus või tõrge.
• Mõned mudelid ei pruugi seda võimalust toetada.
Rakenduse installimine
19
Report Settings
Paberiallika seadistus määrab vaikepaberisalve, mida seade kasutab
aruannete printimiseks.
1
2
3
Koputage nuppu Install.
Ilmub hüpikaken kaustadega. Valige rakenduse fail ja vajutage OK.
Kuvatakse kinnitusteadet. Lugege leping läbi ja märkige I accept
terms of the License Agreement ning vajutage nuppu OK.
Algab rakenduse installimine.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
302
Administraatori sätted
Rakenduse üksikasjalik vaatamine
1
2
Koputage rakenduse nime, mida soovite üksikasjalikult vaadata.
Vaadake rakenduse üksikasjalikku teavet.
Rakenduse lubamine/keelamine
1
Valige rakendus, mida soovite lubada/keelata, ja vajutage nuppu
Enable/Disable.
2
Valitud rakendus lubatakse/keelatakse.
Rakenduse desinstallimine
1
2
Valige rakendus, mida soovite desinstallida, ja koputage Uninstall.
Kuvatakse kinnitusakent. Vajutage Yes.
Valitud rakendus desinstallitakse.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
303
Haldus
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui avaneb rakendus
SyncThru™ Web Service, klõpsake Information > Print information
(vt „Vahekaart Information” lk 165).
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
•
Te saate kontrollida tarvikute kasutusea ja printimise raportit.
System
-Configuration: Printige, et näha seadme konfigureerimise teavet.
Selles sisaldub tooteteave, versiooniteave, tootesäte ja paberisäte.
Koputage avakuval suvandit Settings > Management või Apps.
-Supplies Information: Printige, et kontrollida iga tarviku järelejäänud
protsenti.
21
-Usage Counter: Printige, et kontrollida sooritatud tööde arvu. Teave
printimiskasutuse, skannimiskasutuse ja faksimiskasutuse kohta on
hõlmatud.
Tarvikute kasutusea
Käesolev funktsioon võimaldab teil kontrollida iga tarviku järelejäänud
protsenti.
-Demo Page: Printige demolehekülg, et kontrollida, kas seade töötab
nõuetekohaselt. Samuti saate valida suuruseks A4 või kirja.
ex) Toonerikassett / pildindusseade
-Error Information: Printige, et kontrollida, millised tõrked on seadmes
esinenud. Tõrgete tüüp ja arv on hõlmatud.
22
-Network Configuration: Printige, et näha võrgu konfigureerimise
teavet. Prinditakse võrgu konfigureerimise teave, nagu TCP/IP,
puhtakujuline TCP/IP ja LPD-teave.
Raportit
Käesolev funktsioon võimaldab teil printida kõiki teie seadme poolt
koostatud raporteid. Te saate neid raporteid kasutada, et aidata teil oma
seadet hooldada.
-Account: Printige, et näha kontode loendit.
•
Send:
-Send Confirmation: Te saate seadistada seadme selle kohta raportit
printima, kas saatmine õnnestus või mitte.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
304
Haldus
-Fax Received: Printige, et kontrollida vastuvõetud fakside loendit.
-Fax Sent: Printige, et kontrollida saadetud fakside loendit.
-Fax Scheduled Jobs: Printige, et kontrollida kavandatud fakside
loendit.
-Email Sent: Printige, et kontrollida Scan to Email töö edastuse olekut.
•
Font:
-PCL Font List: Printige, et näha PCL-fontide loendit.
-PS Font List: Printige, et näha PS-fontide loendit.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
305
Võrgu seadistusi
Käesolev suvand seadistab võrgusätete funktsioonid.
Funktsioon
• •Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
Protocol
Te saate lubada/keelata IPv6 protokolli.
IPv6 Address
Te saate seadistada IPv6 aadressi tüüpi.
DHCPv6 Configuration
Te saate seadistada DHCPv6
konfiguratsiooni.
DHCP Unique Identifier
Kuvage DHCP ainulaadset tunnust.
802.1x
Te saate lubada/keelata 802.1x
turvasätted.
802.1x Authentication
Method
Te saate valida kasutatava
autentimisalgoritmi.
DHCPv6 Identity Association
Identifier
Kuvage DHCP identiteedi assotsiatsiooni
identifikaatorit.
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
Koputage avakuval suvandit Settings > Network Settings või Apps.
23
Ethernet
Funktsioon
Kirjeldus
Kirjeldus
TCP/IPv4
Ethernet Port
Te saate lubada/keelata etherneti porti.
Ethernet Speed
Te saate valida etherneti kiiruse.
Saate määrata IPv4-sätteid.
MAC Address
Kuvab seadme MAC-aadressi.
•
IP Setting
Te saate seadistada TCP/IPv4 IP-sätte.
DNS Configuration
Te saate seadistada sätte DNS.
WINS
Saate konfigureerida WINS-serverit.
-BOOTP: BOOTP-server eraldab automaatselt IP-aadressi/
alamvõrgumaski/lüüsiaadressi.
Display IP Address
Te saate seadistada seadet, et kuvada
avakuval IP-aadressi.
-DHCP: DHCP-server eraldab automaatselt IP-aadressi/
alamvõrgumaski/lüüsiaadressi.
IP Setting: Te saate valida IP-aadresside eraldamise meetodi.
-Static: Valige, et sisestada käsitsi IP-aadress/alamvõrgumask/
lüüsiaadress.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
306
Võrgu seadistusi
•
DNS Configuration: Te saate DNS-serverit konfigureerida.
TCP/IPv6
-Host Name: Sisestage hosti nimi. Sisestada saab kuni 63 märki.
Vaikenimi on „SEC[MAC address]“.
Saate määrata IPv6-sätteid.
-Domain Name: Sisestage domeeninimi. Sisestada saab kuni 128
märki.
•
Protocol: Koputage, et süsteemis IPv6-protokolli kasutada. Muudatuse
rakendamiseks taaskäivitage seade.
-Primary DNS Server: Sisestage DNS-serveri aadress, mida soovite
peamiselt kasutada.
•
IPv6 Address: Kuvab IPv6-aadressi tüüpi.
-Link-local Address: See on IPv6-aadress, mis algab prefiksi
väärtusega FE80. Käesoleval aadressil on kohalik
lingikehtivuspiirkond ja see genereeritakse automaatselt.
-Secondary DNS Server: Sisestage DNS-serveri aadress, mida
soovite alternatiivina kasutada.
-Dynamic DNS Registration: Kui te soovite seda kasutada, märkige
dünaamilise DNSi registreerimise märguruut(/märguruudud). Kui
see suvand on märgitud, registreerib seade oma hostinime ja
domeeninime konfigureeritud DNS-serverites dünaamiliselt.
Samuti, kui see suvand on märgitud ja DHCP on valitud, keelatakse
automaatselt DHCP FQDNi suvandid.
•
WINS: Saate konfigureerida WINS-serverit. WINSi kasutatakse
operatsioonisüsteemis Windows. Valige see suvand.
•
Display IP Address: Te saate seadistada seadet, et kuvada
teavitusribal IP-aadressi. Kui te valite selle suvandi, kuvatakse IPaadressi teavitusribal.
-Stateless Address: See on IPv6-aadress, mille moodustavad ruuteri
poolt määratud prefiks ja liidese identifikaator. Liidesel, nagu
ethernet, tuletatakse liidese identifikaator tavaliselt seadme MACaadressist. Määratud prefiks sõltub ruuteri konfiguratsioonist.
Ruuteriteavituse vastuvõtjaks võib konfigureerida enam kui üht
aadressi, kuid ainult üht kuvatakse kuvaekraanil.
-Stateful Address: See on IPv6-aadress, mis hangitakse DHCPv6serverist.
-Manual Address: See on IPv6-aadress, mida administraator saab
käsitsi konfigureerida.
•
DHCPv6 Configuration: Valige DHCPv6-konfiguratsioon, mida
soovite kasutada.
-Use DHCP as directed by a router: DHCPv6 on lubatud, kui ruuter
teavitab DHCPv6-e kasutamisest.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
307
Võrgu seadistusi
-TLS: Käesolevat kasutatakse turvalise side osutamiseks internetis
kliendi ja serveri vahel.
-Always Enable DHCP: Hoolimata ruuteriteavitusest, kasutab
DHCPv6-e IPv6-aadressi hankimiseks.
-Never use DHCP: Keelab DHCPv6-e.
24
•
DHCP Unique Identifier: Kuvage DHCP ainulaadset tunnust.
•
DHCP Identity Association Identifier: Kuvage DHCP identiteedi
assotsiatsiooni identifikaatorit.
802.1x
Te saate lubada 802.1x autentimise, mis on pordipõhine autentimine. Kui
see autentimine on lubatud, pole seadmel lubatud võrgu kaitstud külje
kaudu ühenduda, kuni seade selleks volitatakse. Kaitske seda funktsiooni
oma võrgu kaitsmiseks.
•
802.1x : Kontrollige, et seda funktsiooni lubada.
•
802.1x Authentication Method: Valige kasutatav autentimisalgoritm.
-EAP-MD5: Pakub minimaalset turvalisust. MD5-e paiskefunktsioon on
haavatav sõnaraamatupõhistele rünnakutele ja ei toeta turvavõtme
genereerimist.
Wi-Fi
Wi-Fi menüü on saadaval ainult juhul, kui on paigaldatud valikuline
juhtmevaba/NFC-komplekt (vt „Juhtmevaba võrgu seadistamine
(valikuline)” lk 330).
Wi-Fi menüü alammenüüd on peaaegu identsed Etherneti menüü
alammenüüdega (vt „Ethernet” lk 306).
Funktsioon
Wi-Fi Networks
Seadme juhtmevaba võrguga ühendamise
järel kuvatakse kuvaekraanil pääsupunkti
(ruuteri) SSID-d.
WPS Settings
Kui teie seade ja pääsupunkt (või
juhtmevaba ruuter) toetavad funktsiooni
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), saate
juhtmevaba võrgu seadistusi lihtsalt ilma
arvutita konfigureerida menüüst WPS
Settings.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct on turvaline ja lihtsalt
kasutatav partnervõrguühendus lubatud
Wi-Fi Direct funktsiooniga printeri ja
mobiiliseadme vahel.
-PEAP: Soovituslik kasutajate jaoks, kes kavatsevad kasutada ainult
Microsofti operatsioonisüsteeme ja serveritarkvara. Teiste
kasutajate puhul pole see soovituslik.
-EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 pakub kahesuunalist autentimist
partnerite vahel, kombineerides partneri väljakutseteate
kostepaketiga ning autentija kosteteate õnnestumise paketiga.
Kirjeldus
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
308
Võrgu seadistusi
-IPv6 Filtering : Keelake IPv6-filtreerimine.
25
Võrguprotokoll
27
Te saate soovitud funktsioone võrguprotokollist lubada/keelata
NFC
Te saate NFC sisse/välja lülitada. NFC-funktsioon on saadaval, kui on
paigaldatud valikuline juhtmevaba/NFC-komplekt (vt „NFC funktsiooni
(valikuline) kasutamine” lk 339).
26
Võrgu turvalisuse
Neid suvandeid saate aktiveerida ja konfigureerida ainult jaotises
SyncThru™ Web Service (vt „Vahekaart Turvalisus” lk 167).
Funktsioon
Kirjeldus
IPSec
Internetiprotokolli andmeturbe (IPSec)
saate inaktiveerida, kui see sisse on
lülitatud, jaotises SyncThru™ Web
Service.
Network Filtering
Kui need sisse on lülitatud, saate võrgu
filteerimise suvandid inaktiveerida jaotises
SyncThru™ Web Service.
•
IPSec: Te saate keelata IP-turvasätted.
•
Network Filtering:
-MAC Filtering : Keelake MAC-filtreerimine.
-IPv4 Filtering : Keelake IPv4-filtreerimine.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
309
Süsteemis
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Klõpsake avakuval suvandit
(Help) või
(kiirmenüü) ja
klõpsake mis tahes suvandit, mille kohta teavet soovite.
Seadme üksikasjad
Te saate kontrollida seadme üksikasjalikku teavet. Kontrollige installitud
riist- ja tarkvaraversioonide olekut, et aidata teil seadet hooldada. Laadige
uusim tarkvara alla Samsungi veebisaidilt (http://www.samsung.com >
leidke enda toode > Tugi või Allalaadimised).
•
H/W Configuration: Kuvab paigaldatud riistvara, sh valikuliste osade,
olekut.
•
Capabilities: Kuvab riistvara võimalusi.
•
Software Versions: Kuvab installitud süsteemide tarkvaraversioone.
28
Kuupäev ja kellaaeg
Kui te seadistate kellaaja ja kuupäeva, kasutatakse seda edasi lükatud
faksi-/printimistööde saatmiseks/printimiseks või raportil printimiseks.
Samas, kui need pole õiged, peate kellaaja õigeks seadma.
29
Teave süsteemi kohta
30
Accessbility
Võimaldab teil seadet seadistada, et selle kasutamist hõlbustada. Selles
menüüs saate muuta erinevaid heli-, suhtlus- ja kuvasuvandeid, et seade
oleks kasutajate jaoks juurdepääsetavam.
Saate näha masina riistvarakonfiguratsiooni, süsteemifunktsioone ja
tarkvara versiooni.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
310
Süsteemis
31
Kontaktandmeid
Käesolev funktsioon võimaldab teil vaadata teavet hoolduskeskuse ja
kontaktpunkti kohta, kust kasutajad abi saavad. Kui te logite sisse
administraatorina, saate kontaktteavet muuta.
•
Süsteemi administraator: Kontrollige administraatori kontaktteavet.
•
Samsung Support: Kontrollige hoolduskeskuse teavet.
2. Sätete menüü edasijõudnutele mõeldud funktsioonid
311
3. Võrgu seadistamine
Käesolev peatükk annab teile üksikasjalikud juhised võrgukeskkonna seadistamiseks enne seadme kasutamist.
Te peate tundma võrgukeskkonna seadistamiseks kasutatud mõisteid. Sõnastikust leiate mõisted, millest te aru
ei saa („Sõnastik” lk 379).
• Võrgukeskkond
313
• Juurdepääs võrgu seadistusele
314
• Võrgusätted (TCP/IP konfigureerimine)
315
• Printimissätted (portide seadistamine
võrguprintimise jaoks)
318
• Määrake protokollid
319
• Võrgu filtreerimissätted
320
• Draiveri installeerimine võrgu kaudu
321
• Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
330
• NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
339
• Toetatud mobiilirakendused
349
• AirPrint
351
• Google Cloud Print™
353
Võrgukeskkond
Võrku saate kasutada pärast võrgukaabli ühendamist seadme vastava
pordiga.
Peate seadistama võrguprotokollid seadmes, et kasutada seda oma
võrguseadmena. Te saate seadistada põhivõrgusätted seadme juhtpaneeli
kaudu.
Item
Võrguprotokollid
Spetsifikatsioon
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardne TCP/IP printimine (RAW), LPR, IPP
Järgmine tabel kujutab seadme poolt toetatud võrgukeskkondi:
• FTP,SMB, SMTP, WSD
• LDAP, Kerberos, 802.1x
Item
Võrguliides
Spetsifikatsioon
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX juhtmega kohtvõrk
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3,
HTTP, IPSec)
• Võrguliides 802.11 b/g/n juhtmevaba LAN ja
lähiväljaside (NFC)a
a. Lisaseade
Võrgu
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows
Vista®, Windows® 7, Windows 8 ja Windows
operatsioonisüstee
Server® 2008 R2
m
• Erinevad Linuxi operatsioonisüsteemid
• Erinevad Unix operatsioonisüsteemid
• Mac OS X 10.5 - 10.9
• Novell NetWare 5.x - 6.x
3. Võrgu seadistamine
313
Juurdepääs võrgu seadistusele
1
2
Veenduge, et etherneti kaabel on teie seadmega ühendatud.
3
Logige administraatorina sisse (vt „Sisselogimine” lk 288).
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Ethernet või
Apps.
3. Võrgu seadistamine
314
Võrgusätted (TCP/IP konfigureerimine)
Kui te ühendate oma seadme võrguga, peate esmalt konfigureerima TCP/
IP-sätted seadme jaoks. Allkujutatud sätted on põhisätted, mis on vajalikud
teie seadme kasutamiseks võrguseadmena. Te saate seadistada TCP/IP,
DNS-serveri, TCP/IPv6, etherneti ja IP-aadresside eraldamise meetodi.
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Ethernet > TCP/IPv4
või Apps.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
1
Ethernet
Te saate seadistada etherneti sätted.
IP-säte
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Ethernet või Apps.
Te saate valida IP-aadresside eraldamise meetodi.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
•
Ethernet Port: Te saate lubada/keelata etherneti porti.
•
Ethernet Speed: Valige etherneti kiirus.
•
MAC Address: Kuvab seadme MAC-aadressi.
•
Static: Valige, et sisestada käsitsi IP-aadress/alamvõrgumask/
lüüsiaadress.
•
BOOTP: BOOTP-server eraldab automaatselt IP-aadressi/
alamvõrgumaski/lüüsiaadressi.
•
DHCP: DHCP-server eraldab automaatselt IP-aadressi/
alamvõrgumaski/lüüsiaadressi.
2
TCP/IP-protokoll
Te saate seadistada IPv4 sätted.
3. Võrgu seadistamine
315
Võrgusätted (TCP/IP konfigureerimine)
DNSi konfiguratsioon
Kuvaga IP-aadressi
Te saate DNS-serverit konfigureerida.
Te saate seadistada seadet, et kuvada teavitusribal IP-aadressi. Kui te
valite selle suvandi, kuvatakse IP-aadressi teavitusribal.
•
Host Name: Sisestage hosti nimi. Sisestada saab kuni 63 märki.
Vaikenimi on „SEC[MAC address]”.
3
•
Domain Name: Sisestage domeeninimi. Sisestada saab kuni 128
märki.
•
Primary DNS Server: Sisestage DNS-serveri aadressi, mida soovite
peamiselt kasutada.
Saate määrata IPv6-sätteid.
•
Secondary DNS Server: Sisestage DNS-serveri aadress, mida soovite
alternatiivina kasutada.
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Ethernet > TCP/IPv6
või Apps.
•
Dynamic DNS Registration: Kui soovite seda kasutada, märkige
dünaamilise DNSi registreerimise märkeruut(/märkeruudud). Kui
käesolev suvand on märgitud, registreerib seade automaatselt selle
hosti nime ja domeeninime konfigureeritud DNS-serveritesse
dünaamiliselt. Samuti, kui see suvand on märgitud ja DHCP on valitud,
DHCP FQDN suvandid keelatakse automaatselt.
WINS (Windowsi internetinime teenus)
Saate konfigureerida WINS-serverit. WINSi kasutatakse
operatsioonisüsteemis Windows. Valige see suvand.
TCP/IPv6
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
•
Protocol: Koputage, et süsteemis IPv6-protokolli kasutada..
Muudatuse rakendamiseks taaskäivitage seade.
•
IPv6 Address: Kuvab IPv6-aadressi tüüpi.
-Link-local Address: See on IPv6-aadress, mis algab prefiksi
väärtusega FE80. Käesoleval aadressil on kohalik
lingikehtivuspiirkond ja see genereeritakse automaatselt.
3. Võrgu seadistamine
316
Võrgusätted (TCP/IP konfigureerimine)
-Stateless Address: See on IPv6-aadress, mille moodustavad ruuteri
poolt määratud prefiks ja liidese identifikaator. Liidesel, nagu
ethernet, tuletatakse liidese identifikaator tavaliselt seadme MACaadressist. Määratud prefiks sõltub ruuteri konfiguratsioonist.
•
DHCPv6 Identity Association Identifier: Kõigil liidestel on ID, mida
nimetatakse identiteedi assotsiatsiooni identifikaatoriks (IAID), mis
seob liidese ühe või enama IP-aadressiga. Kõik eraldised DHCPv6serveris sisaldavad DUID ja IAID paari.
4
Ruuteriteavituse vastuvõtjaks võib konfigureerida enam kui üht
aadressi, kuid ainult üht kuvatakse kuvaekraanil.
-Stateful Address: See on IPv6-aadress, mis hangitakse DHCPv6serverist.
-Manual Address: See on IPv6-aadress, mida administraator saab
käsitsi konfigureerida.
•
DHCPv6 Configuration: Valige DHCPv6-konfiguratsioon, mida
soovite kasutada.
-Use DHCP as directed by a router: DHCPv6 on lubatud, kui ruuter
teavitab DHCPv6-e kasutamisest.
-Always Enable DHCP: Hoolimata ruuteriteavitusest, kasutab
DHCPv6-e IPv6-aadressi hankimiseks.
-Never use DHCP: Keelab DHCPv6-e.
•
DHCPv6 Unique Identifier: Kliendid kasutavad DHCP ainulaadset
tunnust (DUID), et hankida DHCPv6-serverist IP-aadress. Server otsib
oma andmebaasist üles DUID ja edastab asjakohased
konfiguratsiooniandmed (aadressi, rendiajad, DNS-serverid jne)
kliendile.
802.1x
Te saate lubada 802.1x autentimise, mis on pordipõhine autentimine. Kui see
autentimine on lubatud, pole seadmel lubatud võrgu kaitstud külje kaudu ühenduda,
kuni seade selleks volitatakse. Kaitske seda funktsiooni oma võrgu kaitsmiseks.
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Ethernet > 802.1x või
Apps.
•
802.1x : Kontrollige, et seda funktsiooni lubada.
•
802.1x Authentication Method: Valige kasutatav autentimisalgoritm.
-EAP-MD5: Pakub minimaalset turvalisust. MD5-e paiskefunktsioon on
haavatav sõnaraamatupõhistele rünnakutele ja ei toeta turvavõtme
genereerimist.
-PEAP: Soovituslik kasutajate jaoks, kes kavatsevad kasutada ainult
Microsofti operatsioonisüsteeme ja serveritarkvara. Teiste
kasutajate puhul pole see soovituslik.
-EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 pakub kahesuunalist autentimist
partnerite vahel, kombineerides partneri väljakutseteate
kostepaketiga ning autentija kosteteate õnnestumise paketiga.
-TLS: Käesolevat kasutatakse turvalise side osutamiseks internetis
kliendi ja serveri vahel.
3. Võrgu seadistamine
317
Printimissätted (portide seadistamine võrguprintimise jaoks)
Te saate seadistada pordid, mida kasutatakse printimisel. Kui te soovite
printida võrgu kaudu, peate valima järgmised pordid.
Koputage avakuval suvandit Settings > Management > Report >
Network Configuration või Apps seejärel koputage Print.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress (vt „Võrgusätted (TCP/IP
konfigureerimine)” lk 315).
3. Võrgu seadistamine
318
Määrake protokollid
Te protokolle lubada/keelata (Standard TCP/IP, LPR, IPP, ThinPrint,
CIFS, SNTP (lihtne võrguaja protokoll), SLP (teenuseotsingu protokoll),
Telnet, SNMP V1/V2 (lihtne võrguhaldusprotokoll), SNMPv3,
UPnP(SSDP) protokoll ja mDNS (multisaate domeeninime süsteem),
SetIP ja HTTP).
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Network Protocol või
Apps.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
3. Võrgu seadistamine
319
Võrgu filtreerimissätted
Te saate seadistada oma seadet, et takistada loetelus mittesisalduvate IPvõi MAC-aadresside seadmega ühendumist.
Te saate seadistada võrgu üldiseid filtreerimissätteid
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Network Security >
Network Filtering või App.
Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web
Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja
trükkige sisse enda masina IP-aadress (vt „Vahekaart Sätted” lk 166).
•
MAC Filtering : Keelake MAC-filtreerimine.
•
IPv4 Filtering : Keelake IPv4-filtreerimine.
•
IPv6 Filtering : Keelake IPv6-filtreerimine.
3. Võrgu seadistamine
320
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Printimiseks peate installima printeri draiveri tarkvara. Tarkvara sisaldab
draivereid, rakendusi ja muid tugiprogramme.
Veenduge, et teie seadme võrguseadistus on lõpule viidud. Enne
installimise alustamist tuleks sulgeda kõik rakendused teie arvutis.
3. Võrgu seadistamine
321
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Seejärel klõpsake nupul Next.
5
Windows
1
2
Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress.
4
Valige suvand Network kuvalt Printer Connection Type. Seejärel
klõpsake nupul Next.
5
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Windows 8 Käivita
• Kui teie arvuti on Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver
Windowsi uuenduste raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4
draiveri käsitsi alla laadida Samsungi veebilehelt, minge
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
•Windows 8 puhul
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised)
suvandOtsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita.
Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i
kettaseadme tähega ja klõpsakeOK.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav
tegevus,” klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
3
• Te saate rakenduse Samsung Printer Experience alla laadida
rakendusest Windowsi Store(Pood). Windowsi Store(Pood)
kasutamiseks peab teil olema Microsofti konto.
a Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing.
b Klõpsake suvandil Store(Pood).
c Otsige üles ja klõpsake rakendusel Samsung Printer Experience.
d Klõpsake nupul Paigalda.
• Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei
installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada Töölaua ekraanil, saate
selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage veebileht
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
• Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need
paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt .
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
3. Võrgu seadistamine
322
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
1
Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress.
2
Valige jaotisest Charms(Ehised) suvand Seaded > Muuda arvuti
sätteid > Seadmed.
3
Klõpsake nupul Lisa seade.
Leitud seadmed kuvatakse ekraanil.
4
Klõpsake mudeli või hosti nimel, mida soovite kasutada.
Järgnevad käsuread on efektiivsed ja töötavad, kui neid kasutatakse
koos käskudega /s või /S. Aga /h, /H või /? on erandlikud käsud, mida
tuleb käivitada eraldi.
Käsurida
/s või /S
Definitsioon
Käivitab vaikse
installeerimise.
Kirjeldus
Installeerib masina
draiverid kasutajaliideseid
käivitamata või sekkumist
ootamata.
Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande, mis
näitab seadme praegusi võrgusätteid.
5
Draiver installitakse automaatselt koos Windowsi uuendustega.
Vaikse installimise režiim
Vaikse installimise režiim on installimeetod, mis ei vaja kasutaja sekkumist.
Kui te alustate installeerimisega, installitakse masina draiver ja tarkvara
automaatselt teie arvutile. Te saate vaikse installimise käivitada, trükkides
käsuaknasse /s või /S.
Käsurea parameetrid
Järgnev tabel näitab käske, mida saab käsuaknas kasutada.
3. Võrgu seadistamine
323
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Käsurida
/p”<pordi nimi>” või
/P”<pordi nimi>”
Definitsioon
Määrab printeri pordi.
Võrguport
luuakse
standardse TCP/
IP pordijälgimise
kasutamise abil.
Kohalik port peab
enne käsuga
määramist
süsteemis
eksisteerima.
Kirjeldus
Printeri pordinime saab
määrata kas IP-aadressi,
hostinime, USB kohaliku
pordi nime, IEEE1284 pordi
nime või võrgutee järgi.
Käsurida
/a”<dest_path>” või Määrab paigaldamise
/A”<dest_path>”
sihtkausta.
Sihtkaust peaks
olema täielikult
kvalifitseeruv
kaust.
Näide:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” kus,
“xxx.xxx.xxx.xxx”
tähendab võrguprinteri
IP-aadressi. /
p”USB001”, /P”LPT1:”, /
p”hostinimi”
• /
p"\\computer_name\shar
ed_printer" või
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer", kus
"\\computer_name\share
d_printer" või
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer" tähendab
võrguteed printerini:
kaks kaldkriipsu
sisestatakse printerit
jagava arvuti nime või
kohaliku IP-aadressi ette
ja seejärel lisatakse
printeri jagamise nimi.
Definitsioon
Kirjeldus
Kuna masina draiverid
tuleks paigaldada
operatsioonisüsteemi
spetsiifilisse kohta, kehtib
see käsk vaid
rakendustarkvarale.
/n”<Printeri nimi>”
või /N”<Printeri
nimi>”
Määrab printeri nime.
Printeri eksemplar
luuakse määratud
printeri nime põhjal.
Selle parameetri abil saate
vastavalt soovile lisada
printeri eksemplare.
/nd või /ND
Käsud, mille abil
paigaldatud draiverit ei
määrata masina
vaikedraiveriks.
See näitab, et installitud
masina draiver ei ole teie
süsteemi vaikimisi masina
draiver, kui installitud on
üks või enam printerit. Kui
teie süsteemile ei ole
installitud masina draiverit,
siis seda valikut ei
rakendata, kuna Windows-i
operatsioonisüsteem
määrab installitud printeri
draiveri vaikimisi masina
draiveriks.
3. Võrgu seadistamine
324
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Käsurida
/x või /X
/up”<printeri nimi>”
või /UP”<printeri
nimi>”
/d või /D
Definitsioon
Kirjeldus
Kasutab printeri
eksemplari loomiseks
olemasolevaid masina
draiverifaile, kui see on
juba installitud.
See käsk annab võimaluse
printeri eksemplari
installimiseks, mis kasutab
installitud printeri
draiverifaile ilma
lisadraiverit installimata.
Eemaldab ainult valitud
printeri eksemplari ja
mitte draiverifaile.
See käsk annab võimaluse
teie süsteemist ainult
valitud printeri eksemplari
eemaldamiseks teisi
printeridraivereid
mõjutamata. See ei
eemalda teie süsteemist
printeri draiverifaile.
Deinstallib teie
süsteemist kõik
seadmedraiverid ja rakendused.
/v”<jagamise
Jagab installitud masinat
nimi>” või /
ja lisab teised
V”<jagamise nimi>” saadavalolevad
platvormidraiverid Osuta
& Prindi rakendusele.
See käsk eemaldab teie
süsteemist kõik installitud
seadmedraiverid ja
rakendustarkvara.
See installib kõik toetatud
Windowsi
operatsioonisüsteemi
platvormi masina draiverid
süsteemile ja jagab selle
valitud <jagamise nimi>
osuta ja prindi rakendusele.
Käsurida
Definitsioon
Kirjeldus
/o või /O
Avab Printerid ja faksid
kausta pärast
installimist.
See käsk avab Printerid ja
faksid kausta pärast
vaikset installimist.
/h, /H või /?
Näitab käsurea kasutust.
6
Mac
1
Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on
sisse lülitatud.
2
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
3
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
•Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps Leidjasse ilmuval CDROMil.
4
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
3. Võrgu seadistamine
325
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
5
6
7
8
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
10
Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK (või Install Software).
Valige suvand Network Connected Printer(Wired or Wireless)
ekraanilt Printer Connection Type ja klõpsake nupulContinue.
11
Klõpsake nupul Add Printer, et valida printer ning lisada see oma
printerite loendisse.
12
13
14
Klõpsake IP ning Select HP Jetdirect - Socket suvandis Protocol.
15
16
17
18
Sisestage seadme IP-aadress sisestusväljale Address.
Sisestage loendinimi sisestusväljale Queue. Kui te ei tea oma
seadme serveri loendinime, proovige esmalt kasutada vaikeloendinime.
Kui automaatse valimise funktsioon Auto Select ei tööta korralikult,
valige suvand Select Printer Software ja oma seadme nimi, mis asub
jaotises Print Using.
Klõpsake nupul Add.
Klõpsake nupul Continue.
Pärast installimise lõppu klõpsake nupul Close.
7
Linux
Te peate Linuxi tarkvarapaketid Samsung-i veebilehelt alla laadima, et
printeri tarkvara installida (http://www.samsung.com > leidke oma toode >
Tugi või Allalaadimised).
1
Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on
sisse lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IPaadress.
2
3
Kopeerige Unified Linux Driveri pakett oma süsteemi.
4
5
6
Pakkige pakett lahti.
Avage Terminali programm ja minge kausta, kuhu paketi
kopeerisite.
Liigutage see uld kausta.
Rakendage ”./install.sh“ käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga “sudo”, st "sudo ./
install.sh”).
3. Võrgu seadistamine
326
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
7
8
Jätkake installimisega.
UNIX printeri draiveri komplekti installeerimine
Kui installimine on lõpetatud, käivitage Printing utiliit (minge
System > Administration > Printing või käivitage “system-configprinter“ käsk Terminali programmis).
Installeerimisprotseduur on kõigile mainitud UNIX OS variantidele ühine.
9
10
Klõpsake Add nupule.
11
Klõpsake nuppu Forward ja lisage see oma süsteemi.
Valige AppSocket/HP JetDirect ja sisestage oma masina IPaadress.
1
Laadige UNIX printeri draiveri pakett Samsung-i veebisaidilt alla ja
pakkige oma arvutis lahti.
2
Hankige administraatori (root) õigused.
“su -”
3
Kopeerige sobiv draiveriarhiiv soovitud UNIXiga arvutisse.
8
Detailsema teabe saamiseks lugege oma UNIX OS administraatori
juhendit.
UNIX
• Enne UNIXi printeridraiveri paigaldamist veenduge, et teie masin
toetab UNIXi operatsioonisüsteemi (vt „Operatsioonisüsteem” lk 8).
4
Näiteks IBM AIX-il kasutage järgnevaid käske.
• Käsud on märgitud sümbolitega “”, käskude trükkimisel jätke need
ära.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Operatsioonisüsteem” lk 8).
UNIX printeridraiveri kasutamiseks peate esmalt installeerima UNIX
printeridraiveri ja seejärel seadistama printeri. Te saate UNIXi
printeridraiveri paketi Samsungi veebilehelt alla laadida (http://
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).
Pakkige UNIX printeri draiveri komplekt lahti.
“gzip -d < sisestage paketi nimi | tar xf -”
5
6
lahtipakkimata jaotus.
Käivitage installiskript.
“./install –i”
install on installeri skriptifail, mida kasutatakse UNIX printeri
draiveripaketi installimiseks või desinstallimiseks.
Kasutage “chmod 755 install” käsku, et anda installeriskriptile luba.
3. Võrgu seadistamine
327
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
7
8
Käivitage “. /install –c” käsk installeerimistulemuste kontrollimiseks.
Käivitage “installprinter” käsurealt. See tekitab Add Printer
Wizard akna. Seadistage printer selles aknas, viidates järgnevatele
protseduuridele.
Mõnel UNIX operatsioonisüsteemil, nt Solaris 10-l, ei pruugi vastlisatud
printerid olla lubatud ja/või ei pruugi ülesandeid vastu võtta. Sel juhul
käivitage juurterminalis kaks järgnevat käsku:
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Printeri draiveri komplekti desinstalleerimine
Utiliiti tuleks kasutada süsteemi installeeritud printeri kustutamiseks.
a Käivitage terminalist “uninstallprinter” käsk.
See avab rakenduse Uninstall Printer Wizard.
Installeeritud printerite nimekiri on rippmenüüs.
b Valige printer, mida kustutada.
c Vajutage Delete printeri süsteemist kustutamiseks.
d Käivitage “. /install –d” käsk, et desinstallida kogu pakett.
e Eemaldustulemuste kontrollimiseks käivitage “. /install –c” käsk.
Taasinstallimiseks kasutage käsku “. /install –i”, et kahendfailid
taasinstallida.
Printeri seadistamine
Printeri lisamiseks oma UNIX süsteemile käivitage käsurealt "installprinter".
See tekitab Add Printer Wizard akna. Seadistage printer selles aknas
vastavalt järgnevatele sammudele:
1
2
3
4
Trükkige sisse printeri nimi.
5
6
Täpsustage printeri asukohta Location väljal.
7
Queue type näitab vastavas loendikastis ühendust kui lpd või
jetdirect. Lisaks on Sun Solaris operatsioonisüsteemi puhul
saadaval usb tüüp.
Valige mudelinimekirjast sobiv printerimudel.
Sisestage printeri tüübi kirjeldus Type väljale. See pole kohustuslik.
Täpsustage printeri kirjeldust Description väljal. See pole
kohustuslik.
Trükkige printeri IP aadress või DNS nimi Device tekstikasti
(võrguprinterite puhul). IBM AIX puhul, mis kasutab süsteemi
jetdirect Queue type, on võimalik sisestada ainult DNS-nime, sest
IP aadress pole lubatud.
3. Võrgu seadistamine
328
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
8
9
10
Valige Copies koopiate arvu määramiseks.
11
12
Märkige Make Default valik, et märkida printer vaikeprinteriks.
Märkige Collate valik, et saada juba sorteeritud koopiad.
Märkige Reverse Order valik, et saada koopiad tagurpidi
järjekorras.
Vajutage OK printeri lisamiseks.
3. Võrgu seadistamine
329
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
9
• Kui soovite lisada seadmele juhtmevaba võrgu funktsiooni,
kontrollige lisaseadmete loendeid ja võtke tellimiseks ühendust
ostupunktiga (vt „Pakutavad lisaseadmed” lk 242). Kui ostate
juhtmevaba/NFC-komplekti (juhtmevaba LAN-i funktsioon),
paigaldage komplekt järgides samme, mis on kirjeldatud juhtmevaba
komplekti (juhtmevaba LAN-i funktsioon) juhendis, mis sisalduvad
komplektis. Juhtmevaba komplekti (juhtmevaba LAN-i funktsioon)
paigaldamise järel seadistage seade seda funktsiooni kasutama.
• Veenduge, et teie masin toetab juhtmevaba võrguühendust.
Sõltuvalt mudelist ei pruugi juhtmevaba võrguühendus saadaval olla
(vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Juhtmevaba võrk nõuab suuremat turvalisust, seega kui esmalt on
seadistatud pääsupunkt, luuakse võrgu jaoks võrgu nimi (SSID),
kasutatava turvalisuse tüüp ja võrguparool. Enne masina installimisega
jätkamist küsige seda teavet enda võrguadministraatorilt.
Juhtmevaba võrgu seadistusmeetodite tutvustus
Juhtmevaba võrgu sätteid saate määrata kas masinast või arvutist. Valige
seadistusmeetod alltoodud tabelist.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned juhtmevaba võrgu
paigaldustüübid olla saadaval.
• Soovitame tungivalt pääsupunktidele paroolid määrata. Kui te
pääsupunktidele paroole ei määra, võidakse nendesse võõraste
seadmete (nt arvutite, nutitelefonide ja printerite) abil
ebaseaduslikult sisse tungida. Parooli seadistamise juhised leiate
pääsupunktide kasutusjuhendist.
Seadistusme
etod
Ühendusmeetod
Arvutist
Masina
Pääsupunktig
juhtpaneelilt
a
Kirjeldus & viitematerjal
Vt osa „Võrgukaabli abil” lk 333.
Vt osa „Menüü WPS Settings (WPSsätted) kasutamine” lk 331.
Vt osa „Funktsiooni Wi-Fi Networks
kasutamine” lk 333.
Wi-Fi Directi seadistus
Vt osa „Wi-Fi Direct seadistus
mobiilseks printimiseks” lk 335.
3. Võrgu seadistamine
330
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
•
10
Võrguühendusega arvuti (ainult PIN-režiim)
Menüü WPS Settings (WPS-sätted) kasutamine
Kui teie seade ja pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetavad funktsiooni
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), saate juhtmevaba võrgu seadistusi lihtsalt
ilma arvutita konfigureerida menüüst WPS Settings.
• Kui soovite kasutada juhtmevaba võrku infrastruktuuri režiimis,
veenduge et võrgukaabel on seadme küljest eemaldatud.
Pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga) ühendumiseks WPS
(PBC) nupu kasutamine või arvutist PIN koodi sisestamine võib
erineda sõltuvalt kasutatavast pääsupunktist (või juhtmevabast
ruuterist). Lisateavet leiate kasutatava pääsupunkti (või juhtmevaba
ruuteri) kasutusjuhendist.
• Kui kasutate juhtmevaba võrgu seadistamiseks WPS-nuppu, võivad
turvasätted muutuda. Selle vältimiseks lukustage WPS suvand
praeguste juhtmevaba võrgu turvaseadetega. Suvandi nimi võib
sõltuvalt kasutatavast pääsupunktist (või juhtmevabast ruuterist)
erineda.
Oma tüübi valimine
Seadme ühendamiseks juhtmevaba võrguga on võimalik kasutada kahte
meetodit.
•
Meetod Nupulevajutusega konfigureerimine (PBC) võimaldab teil
ühendada oma seadme juhtmevaba võrguga, kui vajutate samaaegselt
oma seadme juhtpaneelil menüüd WPS Settings ning WPS (PBC)
nuppu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-võimalusega pääsupunktil (või
juhtmevabal ruuteril).
•
Meetod PIN-kood (PIN) aitab teil ühendada oma seadme juhtmevaba
võrguga, kui sisestate WPS-i ehk (Wi-Fi Protected Setup™) toega
pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) kaasasoleva PIN-teabe.
Ettevalmistatavad elemendid
•
Kontrollige, et pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetab funktsiooni
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Kontrollige, kas teie seade toetab funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
3. Võrgu seadistamine
331
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
WPS-i ühendamine
Teie masin on vaikimisi PBC-režiimis, mida soovitatakse tüüpilise
juhtmevaba võrgukeskkonna jaoks.
Ühendamine PIN režiimis
1
2
Trükkige sisse ID ja Password.
Kasutage sama sisselogimise ID-d, parooli ja domeeni kui seadmest
sisse logides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
Ühendamine PBC režiimis
1
2
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Wi-Fi või App.
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Wi-Fi või App.
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
Trükkige sisse ID ja Password.
Kasutage sama sisselogimise ID-d, parooli ja domeeni kui seadmest
sisse logides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
3
4
5
Koputage WPS Settings > Connect via PBC.
Vajutage pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu WPS (PBC).
3
4
Koputage WPS Settings > Connect via PIN.
Näidikule ilmub kaheksakohaline PIN.
Peate kahe minuti jooksul sisestama 8-kohalise PIN-i arvutisse, mis
on ühendatud pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
5
Järgige kuvaekraanil kuvatud suuniseid.
Teateid kuvatakse kuvaekraanil
Järgige kuvaekraanil kuvatud suuniseid.
Teateid kuvatakse kuvaekraanil
3. Võrgu seadistamine
332
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
Ettevalmistatavad elemendid
11
Funktsiooni Wi-Fi Networks kasutamine
Enne alustamist peate teadma oma juhtmevaba võrgu nime (SSID) ja
võrguvõtit, kui see on krüptitud. See teave seadistati pääsupunkti (või
juhtmevaba ruuteri) installimisel. Kui teil pole teavet oma juhtmevaba
keskkonna kohta, küsige seda isikult, kes seadistas teie võrgu.
1
2
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Wi-Fi või App.
3
Valige soovitud Wi-Fi võrgu suvand.
Masin kuvab nimekirja vabadest võrkudest, mille seast valida.
Pärast võrgu valimist küsib printer sobivat turvavõtit.
•
Pääsupunkt
•
Võrguga ühendatud arvuti
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
Võrgukaabel
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
Oma seadme võrguseadistusi saate tuvastada, kui prindite
võrgukonfiguratsiooni aruande.
Vt osa „Raportit” lk 304.
12
Võrgukaabli abil
IP seadistamine programmi SetIP abil (Windows)
Võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes seadistas
teie juhtmevaba võrgu, et saada teavet võrgukonfiguratsiooni kohta.
Teie seade on võrguga ühilduv. Selleks, et lubada oma seadmel töötada
koos oma võrguga, peate teostama mõned konfiguratsioonid.
See programm on teie seadme võrgu IP-aadressi käsitsi seadistamiseks,
kasutades seadmega suhtlemisel selle MAC-aadressi. MAC-aadress on
võrguliidese riistvara seerianumber ja selle leiate võrgukonfiguratsiooni
aruandest.
Vt osa „Võrgusätted (TCP/IP konfigureerimine)” lk 315.
3. Võrgu seadistamine
333
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
Seadme juhtmevaba võrgu konfigureerimine
Enne alustamist peate teadma oma juhtmevaba võrgu nime (SSID) ja
võrguvõtit, kui see on krüpteeritud. See teave seadistati pääsupunkti (või
juhtmevaba ruuteri) installimisel. Kui teil pole teavet oma juhtmevaba
keskkonna kohta, küsige seda isikult, kes seadistas teie võrgu.
Juhtmevabade parameetrite konfigureerimiseks saate kasutada programmi
SyncThru™ Web Service.
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
4
Kasutage sama sisselogimise ID-d, parooli ja domeeni kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
5
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
6
7
8
Klõpsake Wi-Fi > Wizard.
1
2
Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Valige loendist üks Network Name(SSID).
Klõpsake nupul Next.
Kui kuvatakse juhtmevaba turvalisuse seadistamise aken, sisestage
registreeritud parool (võrguparool) ja klõpsake nupul Next.
Enne juhtmevabade parameetrite konfigureerimise alustamist kontrollige
kaabliühenduse olekut.
Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud või mitte. Kui
pole, ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
Trükkige sisse ID ja Password.
9
Kuvatakse kinnitusaken; kontrollige oma juhtmevaba sätet. Kui säte
on õige, klõpsake nupul Apply.
Näide:
3
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
3. Võrgu seadistamine
334
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
7
13
Wi-Fi võrgu sisse-/väljalülitamine
Saate Wi-Fi võrgu sisse/välja lülitada.
14
1
Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud. Kui pole,
ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
2
Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Näide:
3
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
4
Trükkige sisse ID ja Password.
Kasutage sama sisselogimise ID-d, parooli ja domeeni kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
5
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
Wi-Fi Direct seadistus mobiilseks printimiseks
Wi-Fi Direct on turvaline ja lihtsalt kasutatav partnervõrguühendus lubatud
Wi-Fi Direct funktsiooniga printeri ja mobiiliseadme vahel.
Wi-Fi Direct võimaldab teil ühendada enda printeri Wi-Fi Direct võrguga,
ühendudes samal ajal ka pääsupunktiga. Lisaks saate kasutada juhtmega
võrku ja Wi-Fi Direct võrku samaaegselt, nii et mitmed kasutajad saavad
dokumentidele ligi pääseda ja neid printida nii Wi-Fi Direct kui ka juhtmega
võrgu kaudu.
• Printeri Wi-Fi Direct ühendus ei võimalda teil enda mobiilset seadet
internetiga ühendada.
• Toetatud protokollide nimekiri võib teie mudeli omast erineda, Wi-Fi
Direct võrgud EI toeta IPv6-t, võrgu filtreerimist, IPSec-i, WINS-i ja
SLP teenuseid.
• Wi-FI Directi kaudu saab maksimaalselt ühendada 4 seadet.
Wi-Fi Directi seadistamine
Wi-Fi Directi funktsiooni saate aktiveerida ühega järgnevatest meetoditest.
6
Klõpsake Wi-Fi.
3. Võrgu seadistamine
335
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
Seadmest
1
2
Koputage avakuval Settings > Network Settings > Wi-Fi või App.
•
Pärast printerist Wi-Fi Directi seadistamist lugege enda kasutatava
mobiilse seadme kasutusjuhendist, kuidas sellel Wi-Fi Directi
seadistada.
•
Pärast Wi-Fi Directi seadistamist peate alla laadima mobiilse printimise
rakenduse (näiteks Samsung Mobile printer), et enda nutitelefonist
printida.
Trükkige sisse ID ja Password.
Kasutage sama sisselogimise ID-d, parooli ja domeeni kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
3
4
Mobiiliseadme seadistamine
Koputage funktsioonil Wi-Fi Direct.
• Kui olete leidnud printeri, millega soovite enda mobiilse seadme
ühendada, valige printer ning printeri LED hakkab vilkuma. Vajutage
printeril olevat WPS-i nuppu ning see ühendatakse teie mobiilse
seadmega.
Aktiveerige Wi-Fi Direct.
• Kui teie mobiilne seade ei toeta Wi-Fi Directi, peate selle nupu
vajutamise asemel sisestama printeri võrguvõtme.
Võrguühendusega arvutist
Kui teie printer kasutab võrgukaablit või juhtmevaba pääsupunkti, saate WiFi Directi aktiveerida ja seadistada rakenduses SyncThru™ Web Service.
1
Avage SyncThru™ Web Service ja valige Settings > Network
Settings > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™.
2
Lubage Wi-Fi Direct™ ja määrake teised suvandid.
3. Võrgu seadistamine
336
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
15
•
Kontrollige, kas pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) on
konfigureeritud turvalisus (parool). Kui sellel on parool, pöörduge
pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) administraatori poole.
•
Kontrollige seadme IP-aadressi. Installige seadmedraiver uuesti ja
muutke sätteid, et ühendada seade võrku. DHCP parameetrite tõttu
võib jaotatud IP-aadress muutuda, kui seadet pole pikka aega
kasutatud või kui pääsupunkt on lähtestatud.
Juhtmevaba võrgu tõrkeotsing
Kui seadme kasutamisel võrgus tekib probleeme, kontrollige järgmisi
tegureid:
Lisateavet pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) kohta leiate nende
kasutusjuhenditest.
•
•
•
•
Arvutit, pääsupunkti (või juhtmevaba ruuterit) või seadet ei saa sisse
lülitada.
Kontrollige juhtmevaba vastuvõttu ümber seadme. Kui ruuter on
seadmest kaugel või nende vahel on takistus, võib signaali
vastuvõtmisega tekkida probleeme.
Laske toitel ringelda pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri), seadme ja
arvuti vahel. Vahel võib toite ringlemine taastada võrgusuhtluse.
Kontrollige, kas tulemüüri tarkvara (V3 või Norton) blokeerib suhtlemist.
Kui arvuti ja seade on ühendatud samasse võrku ja seda ei õnnestu
otsides leida, võib tulemüüri tarkvara blokeerida suhtlemist. Vaadake
tarkvara kasutusjuhendist, kuidas seda välja lülitada ning proovige
seadet uuesti otsida.
•
Kontrollige, kas seadme IP-aadress on õigesti jaotatud. IP-aadressi
saate kontrollida, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande.
Kui te seadistate pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) DHCP-serverit,
registreerige toote MAC-aadress. Siis saate alati kasutada MACaadressiga seotud IP-aadressi. Oma seadme Mac-aadressi saate
tuvastada, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande.
•
Kontrollige juhtmevaba keskkonda. Võrguühendust pole võib-olla
võimalik luua infrastruktuuri keskkonnas, kus peate sisestama
kasutajateabe enne pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ühendamist.
•
See seade toetab ainult IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fit. Muud juhtmevaba
kommunikatsiooni liigid (nt Bluetooth) ei ole toetatud.
•
Seade on juhtmevaba võrgu leviulatuses.
•
Seade peab olema paigutatud nii, et juhtmevaba signaali ei segaks
takistused.
Eemaldage pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ja seadme vahelt kõik
suuremad metallist objektid.
Veenduge, et seadme ja juhtmevaba pääsupunkti (või juhtmevaba
ruuteri) vahel pole seinu või tugiseinu, mis sisaldavad metalli või
betooni.
3. Võrgu seadistamine
337
Juhtmevaba võrgu seadistamine (valikuline)
•
Seade peab olema paigutatud kaugemale teistest elektroonilistest
seadmetest, mis võivad segada juhtmevaba signaali.
Mitmed seadmed võivad häirida juhtmevaba signaali, sealhulgas
mikrolaineahjud ja mõned Bluetooth-seadmed.
•
Kui teie pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) seadistus muutub, peate
toote juhtmevaba võrgu seadistamise uuesti läbi tegema.
•
Wi-FI Directi kaudu saab maksimaalselt ühendada 4 seadet.
3. Võrgu seadistamine
338
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
Kui soovite lisada seadmele NFC-funktsiooni, kontrollige lisaseadmete
loendeid ja võtke tellimiseks ühendust ostupunktiga (vt „Pakutavad
lisaseadmed” lk 242). Kui ostate juhtmevaba/NFC-komplekti
(juhtmevaba LAN-i funktsioon), paigaldage komplekt järgides samme,
mis on kirjeldatud juhtmevaba/NFC-komplekti (juhtmevaba LAN-i
funktsioon) juhendis, mis sisalduvad komplektis. Juhtmevaba
komplekti (juhtmevaba LAN-i funktsioon) paigaldamise järel seadistage
seade seda funktsiooni kasutama.
• Kui kasutate mobiiliseadmel ümbrist, mitteoriginaalakut või
metallkatet/kleebist, võib see NFC-signaali tõkestada.
• Kui NFC-seadmete vaheline suhtlus ebaõnnestub,
-eemaldage mobiiliseadme kaas või kate, seejärel proovige uuesti.
-paigaldage mobiiliseadme aku uuesti, seejärel proovige veel kord.
16
Nõuded
NFC (lähiväljaside) funktsiooniga printer võimaldab printida otse
mobiiliseadmest, kui hoiate oma mobiiliseadet juhtmevaba/NFC-komplekti
(juhtmevaba LAN-i funktsioon) NFC märgise juures. Puudub vajadus
printeri draiveri paigaldamiseks või pääsupunktiga ühendumiseks. Vajate
vaid NFC toega mobiiliseadet. Funktsiooni kasutamiseks peab
mobiiliseadmesse olema paigaldatud mobiilirakendused.
• Sõltuvalt mobiiliseadme ümbrise materjalist ei pruugi NFC-tuvastus
korrektselt toimida.
• Edastuskiirus võib sõltuda kasutatava mobiiliseadme mudelist.
•
NFC ja Wi-Fi Direct lubatud, toetatud mobiilirakendused installitud
mobiiliseadmesse operatsioonisüsteemiga Android 4.0 või uuem.
Ainult Android OS 4.1 või uuem lubab NFC-funktsiooni sisselülitamisel
automaatselt ka mobiiliseadme Wi-Fi Directi funktsiooni. Soovitame
NFC-funktsiooni kasutamiseks paigaldada mobiiliseadmele Android
OS 4.1 või uuema.
•
Wi-Fi Directi funktsiooniga printer (vt „Wi-Fi Direct seadistus mobiilseks
printimiseks” lk 335).
• See funktsioon on saadaval vaid NFC-tähisega mudelil (vt „Masina
ülevaade” lk 21).
3. Võrgu seadistamine
339
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
Mobiiliseadmega autentimine
17
Seotud rakendused
On olemas rakendused, mis on mõeldud kasutamiseks NFC-funktsiooniga.
Rakendusi on võimalik alla laadida Google Play Store'ist.
•
•
•
Samsung Mobile Print: Võimaldab kasutajatel otse oma nutitelefonist
või tahvelarvutist fotosid, dokumente ja veebilehti printida, skannida
(ainult kasutajad, kelle seade toetab skannimist) või faksida (ainult
kasutajad, kelle seade toetab faksimist) (vt „Rakenduse Samsung
Mobile Print kasutamine” lk 346).
Samsung Mobile Print Pro: Aitab kasutajatel lihtsalt volitusi hankida.
Käesolev rakendus annab ühe viisi oma mobiiliseadmega
kasutajavolituste hankimiseks (vt „Rakenduse Samsung Mobile Print
Pro kasutamine” lk 340).
Samsung Mobile Print Manager: Võimaldab kasutajatel kasutada
oma mobiiliseadmega kloonimise ja juhtmevaba ühenduse
seadistamise funktsioone (vt „Rakenduse Samsung Mobile Print
Manager kasutamine” lk 342).
1
Kontrollige, kas NFC ja Wi-Fi Direct funktsioonid on teie
mobiilsideseadmes lubatud ning Wi-Fi Direct funktsioon on printeris
lubatud.
2
Käivitage Samsung Mobile Print Pro rakendus.
Kui teie mobiiltelefoni pole installitud rakendust Samsung Mobile Print
Pro, minge oma mobiiliseadmes rakenduste poodi (Samsung Apps,
Play Store, App Store) ja lihtsalt otsige rakenduse allalaadimislehte ja
proovige uuesti.
3
Trükkige sisse ID ja Password.
Kasutage sama administraatori ID-d ja parooli kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
18
Rakenduse Samsung Mobile Print Pro
kasutamine
Te saate seda kasutada rakendusest Samsung Mobile Print Pro volituste/
registreeringu hankimiseks.
3. Võrgu seadistamine
340
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
4
Liigutage oma mobiiliseadme märgis (asub tavaliselt mobiiliseadme
taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake mõni sekund, et mobiiliseade printeriga ühenduse
saavutaks.
Mobiiliseadmega registreerimine
1
Kontrollige, kas NFC ja Wi-Fi Direct funktsioonid on teie
mobiilsideseadmes lubatud ning Wi-Fi Direct funktsioon on printeris
lubatud.
2
Käivitage Samsung Mobile Print Pro rakendus.
Kui teie mobiiltelefoni pole installitud rakendust Samsung Mobile Print
Pro, minge oma mobiiliseadmes rakenduste poodi (Samsung Apps,
Play Store) ja lihtsalt otsige rakenduse allalaadimislehte ja proovige
uuesti.
Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Kontrollige enne ühendamist oma mobiiliseadme NFC-antenni
asukohta.
3
4
5
Vajutage ikooni
rakenduse Samsung Mobile Print Pro kuval.
Valige suvand On menüüst Phone login set as default.
Rakenduse Samsung Mobile Print Pro kuval kuvatakse
mobiiliseadme ID-d.
Vajutage Registration.
6
Sisestage ID , Password, Domain ja Passcode ning seejärel
klõpsake OK.
Kasutage sama administraatori ID-d, parooli ja domeeni kui
seadmest sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
3. Võrgu seadistamine
341
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
• Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Kontrollige enne ühendamist oma mobiiliseadme NFC-antenni
asukohta.
• Passcode on mõeldud juhuks, kui administraator valib meetodi
Two-Factor Authentication. Autentimiseks peate parooli
sisestama. Parool (password) ja parool (passcode) peaksid olema
erinevad. Te saate valida meetodi Two-Factor Authentication
programmist SyncThru™ Web Service, valige Security > User
Access Control > Authentication > Authentication Method >
nupp Options > Login Method > Two-Factor Authentication.
8
Printeri puuteekraanil kuvatakse teadet registreerimise lõpetamise
kohta.
19
7
Liigutage oma mobiiliseadme märgis (asub tavaliselt mobiiliseadme
taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake mõni sekund, et mobiiliseade printeriga ühenduse
saavutaks.
Rakenduse Samsung Mobile Print Manager
kasutamine
Kui teil on rohkem kui üks printer ja peate kõigil printerite jaoks samad
sätted määrama, saate seda teha lihtsalt rakenduse Samsung Mobile
Print Manager abil. Puudutage oma mobiiltelefoni oma printeri NFCmärgisel, et sätted kopeerida, ja koputage printeril, mille jaoks soovite
sätteid määrata.
Kui ekspordite andmeid, saate salvestada enam kui ühe kirje. Kui
impordite andmeid, saate andmeid loendist valida ja importida.
3. Võrgu seadistamine
342
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
Eksportimine (sätete kopeerimine oma
mobiiliseadmesse)
1
Kontrollige, kas NFC ja Wi-Fi Direct funktsioonid on teie
mobiilsideseadmes lubatud ning Wi-Fi Direct funktsioon on printeris
lubatud.
2
Avage mobiiliseadmes Samsung Mobile Print Manager rakendus.
5
Liigutage oma mobiiliseadme märgis (asub tavaliselt mobiiliseadme
taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake mõni sekund, et mobiiliseade printeriga ühenduse
saavutaks.
Kui teie mobiiltelefoni pole installitud rakendust Samsung Mobile Print
Manager, minge oma mobiiliseadmes rakenduste poodi (Samsung
Apps, Play Store) ja lihtsalt otsige rakenduse allalaadimislehte ja
proovige uuesti.
3
4
Vajutage nuppu Export.
Trükkige sisse ID ja Password.
• Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Kontrollige enne ühendamist oma mobiiliseadme NFC-antenni
asukohta.
Kasutage sama administraatori ID-d ja parooli kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
• Kloonimise ajal on seade lukustatud.
6
7
Valige sätted, mida soovite rakendada ja vajutage OK.
Järgige mobiiliseadme ekraanil kuvatud suuniseid.
3. Võrgu seadistamine
343
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
Importimine (sätete rakendamine seadmes)
1
Kontrollige, kas NFC ja Wi-Fi Direct funktsioonid on teie
mobiilsideseadmes lubatud ning Wi-Fi Direct funktsioon on printeris
lubatud.
2
Avage mobiiliseadmes Samsung Mobile Print Manager rakendus.
7
Liigutage oma mobiiliseadme märgis (asub tavaliselt mobiiliseadme
taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake mõni sekund, et mobiiliseade printeriga ühenduse
saavutaks.
Kui teie mobiiltelefoni pole installitud rakendust Samsung Mobile Print
Manager, minge oma mobiiliseadmes rakenduste poodi (Samsung
Apps, Play Store) ja lihtsalt otsige rakenduse allalaadimislehte ja
proovige uuesti.
3
4
Vajutage Import.
Trükkige sisse ID ja Password.
Kasutage sama administraatori ID-d ja parooli kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
• Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Kontrollige enne ühendamist oma mobiiliseadme NFC-antenni
asukohta.
• Kloonimise ajal on seade lukustatud.
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
Juhtmevaba ühenduse seadistamine
5
6
Valige sätted, mida soovite kopeerida.
Järgige mobiiliseadme ekraanil kuvatud suuniseid.
Te saate kopeerida oma telefonist juhtmevabad sätted oma printerisse,
puudutades oma mobiiliseadmega oma printeri NFC-märgist.
3. Võrgu seadistamine
344
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
1
2
Kontrollige, kas NFC ja Wi-Fi Direct funktsioonid on teie
mobiilsideseadmes lubatud ning Wi-Fi Direct funktsioon on printeris
lubatud.
6
Liigutage oma mobiiliseadme märgis (asub tavaliselt mobiiliseadme
taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake mõni sekund, et mobiiliseade printeriga ühenduse
saavutaks.
Avage mobiiliseadmes Samsung Mobile Print Manager rakendus.
Kui teie mobiiltelefoni pole installitud rakendust Samsung Mobile Print
Manager, minge oma mobiiliseadmes rakenduste poodi (Samsung
Apps, Play Store) ja lihtsalt otsige rakenduse allalaadimislehte ja
proovige uuesti.
3
Kuvatakse mobiiliseadme Samsung Mobile Print Pro kuva.
Vajutage nuppu Wi-Fi Setup.
4
Trükkige sisse ID ja Password.
Kasutage sama administraatori ID-d ja parooli kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Kontrollige enne ühendamist oma mobiiliseadme NFC-antenni
asukohta.
Kui soovite luua uue kasutaja või parooli muuta, vt „Vahekaart
Turvalisus” lk 167.
7
5
Järgige mobiiliseadme ekraanil kuvatud suuniseid.
Kui pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) on ühendusega ühendunud,
kuvatakse kinnitusakent, misjärel klõpsake OK.Kui pääsupunkt (või
juhtmevaba ruuter) pole ühendunud, valige soovitud pääsupunkt
(või juhtmevaba ruuter) ja klõpsake OK, misjärel klõpsake OK.
3. Võrgu seadistamine
345
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
5
20
Rakenduse Samsung Mobile Print kasutamine
Liigutage oma mobiiliseadme märgis (asub tavaliselt mobiiliseadme
taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake paar sekundit, et mobiilsideseade saadaks töö printerile.
Samsung Mobile Print on tasuta rakendus, mis võimaldab kasutajatel otse
enda nutitelefonist või tahvelarvutist fotosid, dokumente ja veebilehti
printida, skannida (ainult kasutajad, kellel on mitmeotstarbelised printerid)
või faksida (ainult kasutajad, kellel on mitmeotstarbelised printerid).
Printimine
1
Kontrollige, kas NFC ja Wi-Fi Direct funktsioonid on teie
mobiilsideseadmes lubatud ning Wi-Fi Direct funktsioon on printeris
lubatud.
2
Käivitage rakendus Samsung Mobile Print.
Kui teie mobiiltelefoni pole installitud rakendust Samsung Mobile
Print, minge oma mobiiliseadmes rakenduste poodi (Samsung Apps,
Play Store, App Store) ja lihtsalt otsige rakenduse allalaadimislehte ja
proovige uuesti.
3
4
Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Kontrollige enne ühendamist oma mobiiliseadme NFC-antenni
asukohta.
6
Printer alustab printimist.
Valige printimisrežiim.
Valige prinditav sisu.
Vajaduse korral muutke printimise suvandit, vajutades ikoonil
.
3. Võrgu seadistamine
346
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
Skaneerimine
1
Kontrollige, kas NFC ja Wi-Fi-otsevõrgu funktsioonid on teie
mobiilsideseadmes lubatud ning Wi-Fi-otsevõrgu funktsioon on
printeris aktiveeritud.
2
Käivitage rakendus Samsung Mobile Print.
5
Liigutage oma mobiiliseadme märgis (asub tavaliselt mobiiliseadme
taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake paar sekundit, et mobiiliseade saadaks töö printerile.
Kui teie mobiiltelefoni pole installitud rakendust Samsung Mobile
Print, minge oma mobiiliseadmes rakenduste poodi (Samsung Apps,
Play Store, App Store) ja lihtsalt otsige rakenduse allalaadimislehte ja
proovige uuesti.
3
4
Valige skaneerimisrežiim.
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 47).
Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Kontrollige enne ühendamist oma mobiiliseadme NFC-antenni
asukohta.
Vajaduse korral muutke skaneerimise sätteid, vajutades suvandil
.
6
Printer alustab sisu skaneerimist.
Skaneeritud andmed salvestatakse teie mobiiliseadmele.
Kui soovite skaneerimist jätkata, järgige rakenduse ekraanil olevaid
juhiseid.
3. Võrgu seadistamine
347
NFC funktsiooni (valikuline) kasutamine
Faksi saatmine
5
1
Kontrollige, kas NFC ja Wi-Fi-otsevõrgu funktsioonid on teie
mobiilsideseadmes lubatud ning Wi-Fi-otsevõrgu funktsioon on
printeris aktiveeritud.
2
Käivitage rakendus Samsung Mobile Print.
Liigutage oma mobiiliseadme märgis (asub tavaliselt mobiiliseadme
taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake paar sekundit, et mobiiliseade saadaks töö printerile.
Kui teie mobiiltelefoni pole installitud rakendust Samsung Mobile
Print, minge oma mobiiliseadmes rakenduste poodi (Samsung Apps,
Play Store, App Store) ja lihtsalt otsige rakenduse allalaadimislehte ja
proovige uuesti.
3
4
Valige faksirežiim.
Valige sisu, mida soovite faksiga saata.
Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Kontrollige enne ühendamist oma mobiiliseadme NFC-antenni
asukohta.
Vajaduse korral sisestage faksinumber ja muutke faksisuvandit,
vajutades ikoonil
.
6
Printer alustab sisu faksimist.
3. Võrgu seadistamine
348
Toetatud mobiilirakendused
21
22
Kättesaadavad rakendused
•
Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print on tasuta rakendus,
mis võimaldab kasutajatel otse enda nutitelefonist või tahvelarvutist
fotosid, dokumente ja veebilehti printida, skannida (ainult kasutajad,
kelle seade toetab skannimist) või faksida (ainult kasutajad, kelle seade
toetab faksimist). Samsung Mobile Print ei ühildu mitte ainult teie
Androidi ja iOS-i nutitelefonide, vaid ka iPod Touchi ja tahvelarvutitega.
See ühendab teie mobiilse seadme võrguühendusega Samsungi
printeri või juhtmevaba printeriga läbi Wi-Fi pääsupunkti. Uue draiveri
paigaldamine või võrgusätete muutmine ei ole vajalik - lihtsalt
paigaldage Samsung Mobile Print rakendus ja see leiab automaatselt
ühilduvad Samsung i printerid. Lisaks fotode, veebilehtede ja PDFfailide printimisele on selle abil võimalik ka skaneerida. Kui teil on
Samsungi mitmeotstarbeline printer, saate iga dokumendi JPG, PDF
või PNG vormingus sisse skaneerida ning seda kiirelt ja lihtsalt enda
mobiiliseadmest vaadata (vt „Rakenduse Samsung Mobile Print
kasutamine” lk 346).
•
Samsung Mobile Print Pro: Aitab kasutajatel lihtsalt volitusi hankida.
Käesolev rakendus annab ühe viisi oma mobiiliseadmega
kasutajavolituste hankimiseks (vt „Rakenduse Samsung Mobile Print
Pro kasutamine” lk 340).
•
Samusng Mobile Print Manager: Võimaldab kasutajatel kasutada
oma mobiiliseadmega kloonimise ja juhtmevaba ühenduse
seadistamise funktsioone (vt „Rakenduse Samsung Mobile Print
Manager kasutamine” lk 342).
Rakenduste allalaadimine
Rakenduste allalaadimiseks minge enda mobiiliseadme rakenduste poodi
(Play Store, App Store) ning lihtsalt otsige rakendusi Samsung Mobile
Print /Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager.
Samuti võite Apple'i seadmete korral arvutist iTunesi külastada.
•
Samsung Mobile Print
-Android: Otsige Play Store'ist rakendust Samsung Mobile Print ja
seejärel laadiga rakendus alla.
-iOS: Otsige App Store'ist rakendust Samsung Mobile Print ja seejärel
laadiga rakendus alla.
•
Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
-Android: Otsige Play Store'ist rakendust Samsung Mobile Print Pro
või Samusng Mobile Print Manager ja seejärel laadiga rakendus
alla.
3. Võrgu seadistamine
349
Toetatud mobiilirakendused
23
Toetatud mobiilne OS
•
Samsung Mobile Print
-Android OS 2.3 või uuem
-iOS 5,0 või uuem
•
Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
-NFC ja Wi-Fi Direct lubatud, toetatud mobiilirakendused installitud
mobiiliseadmesse operatsioonisüsteemiga Android 4.0 või uuem.
3. Võrgu seadistamine
350
AirPrint
4
Ainult AirPrinti sertifikaadiga seadmed saavad seda funktsiooni
kasutada. Kontrollige, kas seadme karbil on AirPrinti märgis.
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Domain.
Seejärel klõpsake nupul LOGIN.
Kasutage sama sisselogimise ID-d, parooli ja domeeni kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
AirPrint võimaldab printida otse viimast iOS-i versiooni
kasutavalt iPhone'ilt, iPadilt ja iPod touchilt.
5
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Settings > Network Settings.
6
Klõpsake suvandil AirPrint.
24
AirPrinti seadistamine
25
AirPrintiga printimine
Teie masinal peavad AirPrint-funktsiooni kasutamiseks olema Bonjour
(mDNS) and IPP-protokollid. AirPrint-funktsiooni saate sisse lülitada ühel
järgnevatest meetoditest.
1
2
Kontrollige, kas masin on võrku ühendatud.
Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Näiteks pakub iPadi juhend järgnevaid juhiseid.
1
2
3
Avage e-kiri, foto, veebileht või dokument, mida printida soovite.
4
Puudutage Prindi-nuppu. Printige see välja.
Näide:
3
Puudutage tegevuse ikooni (
).
Valige enda printeridraiveri nimi ja suvandite menüü
seadistamiseks.
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
3. Võrgu seadistamine
351
AirPrint
Printimistöö katkestamine: Printimistöö katkestamiseks või
printimise kokkuvõtte vaatamiseks klõpsake printimiskeskuse ikoonile
(
) multitegumtöö alal. Saate printimiskeskuses katkestamisnupul
klõpsata.
3. Võrgu seadistamine
352
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ on teenus, mis võimaldab enda printeriga printida
nutitelefoni, tahvelarvuti või mõne teise veebiühendusega seadme sisu.
Lihtsalt registreerige enda printer Google'i kontol ja oletegi valmis
kasutama Google Cloud Print™ teenust. Saate enda dokumenti või e-kirja
printida Chrome OS, Chrome'i brauseri või Gmail™/ Google Docs™
rakenduse kaudu enda mobiiliseadmel, nii et puudub vajadus sellele eraldi
printeridraiveri installimiseks. Google'i veebilehelt (http://google.com/
cloudprint/learn/ või http://support.google.com/cloudprint) leiate lisateavet
teenuse Google Cloud Print™kohta.
4
Sisestage aadressiväljale enda printeri IP-aadress ja vajutage
sisestusklahvi või klõpsake Mine.
5
Klõpsake Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
6
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Domain.
Seejärel klõpsake nupul LOGIN.
Kasutage sama sisselogimise ID-d, parooli ja domeeni kui seadmest
sisselogides (vt „Sisselogimine” lk 288.)
26
Google'i konto ja printeri sidumine
Kui võrgukeskkond kasutab proksiserverit, peate proksi-IP ja
pordinumbri konfigureerimiseks avama Settings > Network Settings
> Google Cloud Print > Proxy Setting. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust enda võrguteenuse pakkuja või võrguadministraatoriga.
Chrome'i brauseris registreerimine
• Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja ühendatud juhtmega või
juhtmeta võrguga, mis pääseb ligi Internetile.
• Eelnevalt peaks teil olemas olema Google'i konto.
1
2
3
Avage Chrome'i brauser.
7
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Sisestage enda printeri nimi ja kirjeldus.
Klõpsake suvandil Register.
Ilmub kinnitav hüpikaken.
Külastage veebilehte www.google.com.
Logige Google'i veebilehele, kasutades enda Gmail™i aadressi.
Kui teie brauser blokeerib hüpikaknaid, siis kinnitusakent ei ilmu.
Lubage saidil hüpikaknate kuvamine.
3. Võrgu seadistamine
353
Google Cloud Print™
10
11
Klõpsake suvandil Finish printer registration.
1
Installige enda mobiiliseadmele Cloud Print-rakendus.
Klõpsake suvandil Manage your printers.
Kui teil ei ole seda rakendust, laadige see alla rakenduste poest nagu
Android Market või App Store.
Nüüd on teie printer Google Cloud Print™-teenuse all registreeritud.
Google Cloud Print™-valmidusega seadmed ilmuvad nimekirjas.
27
Google Cloud Print™-i abil printimine
Printimise protseduur sõltub kasutatavast rakendusest või seadmest. Võite
vaadata rakenduste nimekirja, mis Google Cloud Print™-teenust toetavad.
Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja ühendatud juhtmega või
juhtmeta võrguga, mis pääseb ligi Internetile.
2
3
4
5
6
7
Avage enda mobiiltelefonilt Google Docs™'i rakendus.
Puudutage suvandi
Puudutage saatmise
nuppu dokumendil, mida soovite printida.
nuppu.
Puudutage nuppu Cloud Print
.
Soovi korral valige printimise suvandid.
Puudutage suvandit Click here to Print.
Mobiilseadme rakenduse abil printimine
Järgnevad sammud tuginevad Google Docs™ rakenduse kasutamisele
Android-mobiiliplatvormil.
3. Võrgu seadistamine
354
Google Cloud Print™
Chrome'i brauserist printimine
Järgnevad sammud on näidis Chrome'i brauseri kasutamisest.
1
2
3
4
5
6
Käivitage Chrome.
Avage dokument või e-kiri, mida printida soovite.
Klõpsake mutrivõtme ikoonil
brauseri paremas ülanurgas.
Klõpsake nupul Prindi. Avaneb uus vahekaart printimiseks.
Valige suvand Print with Google Cloud Print.
Klõpsake Prindi-nupule.
3. Võrgu seadistamine
355
4. Maintenance
Käesolev peatükk annab teavet teie seadme hooldamise jaoks.
Käesolev peatüll sisaldab järgmist.
• Tarvikute kasutusea järgimine
357
• Tarvikute taastellimise teavituse määramine
358
• Tarvikute asendamine ja ümberjaotamine
359
• Leidke seerianumber
360
• Mälu tühjendamine
361
• Seadme puhastamine
362
• Nõuanded seadme, tarvikute ja paberi
ladustamiseks
368
• Nõuanded seadme liigutamiseks
369
• Demolehekülje printimine
370
Tarvikute kasutusea järgimine
Kontrollige tarvikute kasutusiga ja pange need eelnevalt valmis.
Teil on võimalik tarvikute kasutusea raport ka välja printida. Valige
funktsiooni Report suvand Supplies Information (vt „Raportit” lk 304,
„Vahekaart Information” lk 165).
Me soovitame, et valmistaksite ette uued tarvikud, kui järelejäänud
protsent on väiksem kui 10 (vt „Tarvikute asendamine ja
ümberjaotamine” lk 359).
1
Seadmest
1
2
Koputage põhikuval Settings > Management > Supplies Life.
Kontrollige tarvikute kasutusiga.
Me soovitame, et te paneksite valmis uued tarvikud või need, mille
kasutus on ületanud 90% nende keskmisest kasutuseast (vt „Tarvikute
asendamine ja ümberjaotamine” lk 359).
2
Rakendusest SyncThru™ Web Service
1
Valige rakendusest SyncThru™ Web Service vahekaart
Information > Supplies.
2
Kontrollige järelejäänud protsenti.
4. Maintenance
357
Tarvikute taastellimise teavituse määramine
Määrake tarvikute taastellimise teavitus, et saada teavitusmeile ja seada
tarvikud eelnevalt valmis.
Vt osa „Tarvikute haldus” lk 299.
4. Maintenance
358
Tarvikute asendamine ja ümberjaotamine
3
Toonerikasseti asendamine
Kui toonerikassett on täiesti tühi.
•
•
Seisundi LED-tuli muutub punaseks ja kuvaekraan kuvab tooneri
asendamise veateadet.
5
Tooneri jaotumise ühtlustamine
Seade lõpetab printimise ja saabuvad faksid salvestatakse mällu.
Samas kui toonerikassett on tühi, saate endiselt mustvalgeid
printimistöid printida (saadetud töö peab olema mustvalge).
•
Käesolevas etapis on vaja pildindusseade asendada. Veenduge, et uus
pildindusseade on eelnevalt valmis (vt „Tarvikute ja lisaseadmete
tellimine” lk 240). Kuidas pildindusseadet välja vahetada (vt
„Pildindusseadme väljavahetamine” lk 194)?
Kontrollige, millist tüüpi toonerikassetti teie seade kasutab (vt „Tarvikute
ja lisaseadmete tellimine” lk 240).
Käesolevas etapis tuleb toonerikassett asendada. Veenduge, et uus
toonerikassett on eelnevalt valmis (vt „Tarvikute ja lisaseadmete
tellimine” lk 240). Kuidas toonerikassetti välja vahetada (vt „Toonerikasseti
asendamine” lk 192).
Toonerikasseti kasutusaeg hakkab lõppema, kui:
•
Esineb valgeid triipe või heledaid alasid.
•
Ekraanil kuvatakse tühjeneva tooneriga seotud teadet.
•
seisundi LED vilgub punaselt.
Sellisel juhul saate ajutiselt printimiskvaliteeti parandada kassetti
allesjäänud tooneri ühtlustamisega. Teatud juhtudel võib väljaprint olla hele
või ilmuda valgeid triipe ka pärast tooneri ühtlustamist. Kuidas tooner uuesti
laiali jaotada (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 190)?
4
Pildindusseadme väljavahetamine
Kui pildindusseade on täiesti tühi.
•
Seisundi LED-tuli muutub punaseks ja kuvaekraanil kuvatakse
pildindusseadme asendamise veateadet.
•
Kontrollige oma seadme pildindusseadme tüüpi („Tarvikute ja
lisaseadmete tellimine” lk 240).
4. Maintenance
359
Leidke seerianumber
Te võite vajada oma seadme seerianumbrit, kui helistate teenindusse. Oma
seadme seerianumbri kontrollimiseks järgige alljärgnevaid samme.
Seerianumber on kirjutatud kõigi seadmeraportite algusesse.
1
Koputage avakuval nuppu Settings > Management > Report >
Usage Counter > Print või Apps
VÕI
Valige vahekaart Information > Usage Counters rakendusest
SyncThru™ Web Service.
2
Kontrollige seerianumbrit.
4. Maintenance
360
Mälu tühjendamine
Mälu tühjendamiseks, mis tagab teie seadme mälumahu, on paar viisi.
Valige üks alljärgnevatest viisidest.
Faksi mälu tühjendamine ilma faksitööta
Kui te tühjendate faksi mälu ilma esmalt faksitööd printimise teel
kontrollimata, võite kustutada tööd, mida te ei soovi kustutada. Olge
ettevaatlik, et te ei kustutaks tähtsaid dokumente.
6
Salvestatud dokumentide kustutamine
Kontrollige salvestatud dokumente enne seadme mälu tühjendamist.
1
2
Koputage põhikuval suvandit Box .
Puudutage ja hoidke all kausta või dokumenti, mille soovite loendist
kustutada.
1
2
3
Koputage avakuval suvandit Job Status või Apps.
Valige kuvaekraanil vahekaart Current Job.
Valige töö(d), mida soovite kustutada, ja seejärel vajutage Delete.
Kui te soovite kõik tööd kustutada, vajutage Delete All.
3
Koputage
> Delete (Kustuta).
Loendist ainult faksitööde kustutamiseks valige faksitööd loendist Job
Type ja klõpsake Delete.
7
Faksi mälu tühjendamine
Kui faksi mälu on täis, saate salvestatud faksi mälu kustutada. Faksi mälu
kustutamiseks on kaks viisi, mille rakendamiseks järgige allkirjeldatud
samme:
Faksi mälu tühjendamine faksitöö printimise teel
Printige vastuvõetud faks(id) välja. Faksi mälu kustutatakse automaatselt.
4. Maintenance
361
Seadme puhastamine
Kui printimisel ilmneb probleeme või kui kasutate seadet tolmuses keskkonnas, peate seadme parimas töökorras hoidmiseks ja kasutusea pikendamiseks
seda regulaarselt puhastama.
• Masina korpuse puhastamine vedelikega, mis sisaldavad suures koguses alkoholi, lahusteid või muid tugevatoimelisi aineid, võib põhjustada
värvimuutust või korpust kahjustada.
• Kui seade või selle ümbrus on tooneriga määrdunud, soovitame puhastamiseks kasutada veega niisutatud riidelappi või salvrätti. Tolmuimeja
kasutamisel lendub tooner õhku ja see võib teid kahjustada.
8
Väljastpoolt puhastamine
Kasutage seadme korpuse puhastamiseks pehmet, ebemevaba riidelappi. Niisutage lappi pisut vees, kuid olge ettevaatlikud, et vett ei tilguks masina peale
ega sisemusse.
4. Maintenance
362
Seadme puhastamine
9
Sisemuse puhastamine
Printimise käigus võib seadme sisemusse koguneda paberi- ja tooneriosakesi ning tolmu. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme,
näiteks tooneriplekke või määrimist. Masina sisemuse puhastamine kõrvaldab ja vähendab neid probleeme.
• Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
• Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
• Kasutage seadme sisemuse puhastamisel kuiva mitterebenevat lappi, et vältida ülekanderulli ja muude sisemiste komponentide kahjustamist. Ärge
kasutage lahusteid, nagu bensiin või lahjendi. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme ja seadet kahjustada.
• Kasutage masina puhastamiseks mittehargnevat lappi.
• Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina tüüpi (vt
„Eestvaade” lk 22).
4. Maintenance
363
Seadme puhastamine
4. Maintenance
364
Seadme puhastamine
10
Paberivõturulli puhastamine
• Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina tüüpi (vt
„Eestvaade” lk 22).
4. Maintenance
365
Seadme puhastamine
11
Skannimisseadme puhastamine
Skanneriploki puhtana hoidmine aitab tagada parima koopiate kvaliteedi. Soovitame skannimisseadet puhastada igal hommikul ja ka päeva jooksul, kui
see on vajalik.
• Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina tüüpi (vt
„Eestvaade” lk 22).
1
2
Niisutage pehmet, ebemevaba riidetükki või paberrätikut kergelt veega.
Tõstke ja avage skanneri kaas.
4. Maintenance
366
Seadme puhastamine
3
Pühkige skanneri pinda, kuni see on puhas ja kuiv.
1
2
3
4
4
Skanneri kaas
Skaneerimisklaas
Dokumendisööturi klaas
Valge riba
Sulgege skanneri kaas.
4. Maintenance
367
Nõuanded seadme, tarvikute ja paberi ladustamiseks
•
Hoidke neid jahedas kohas, kus pole niiskust.
•
Katke need, et tolmul poleks võimalik koguneda.
•
Hoidke need veest väljas.
•
Hoidke seda stabiilses kohas, et tooneritolm poleks ühele küljele
kaldus.
14
Paper
12
Masin
•
•
Masinat liigutades ärge kallutage seda ega pöörake tagurpidi. Vastasel
juhul võib tooner seadme sisemusse valguda ja seadet kahjustada või
prindikvaliteeti halvendada.
Masinat liigutades tagage, et vähemalt kaks inimest hoiavad seda
turvaliselt kinni.
13
Toonerikassett/ pildindusseade
•
Ladustage prindikandjat selle kattepaberis, kuni olete valmis seda
kasutama.
•
Asetage karbid kaubaalustele või riiulitele, mitte põrandale.
•
Ärge asetage raskeid esemeid paberile, hoolimata sellest, kas see on
pakendatud või pakendamata.
•
Hoidke seda eemal niiskusest või muudest tingimustest, mis võivad
selle kortsumist või kooldumist põhjustada.
•
Hoidke seda temperatuuril vahemikus 15°C ~30°C ja niiskusel
vahemikus 10% ~ 70%.
Toonerikassetist parima printimiskvaliteedi saamiseks pidage meeles
järgmisi juhiseid.
•
Ärge eemaldage toonerikassetti oma pakendist, kuni see on
kasutamiseks valmis.
•
Ärge taastäitke toonerikassetti. Seadme garantii ei kata kahjustusi,
mida põhjustab taastäidetud toonerikasseti kasutamine.
•
Ladustage toonerikassetid samasse keskkonda kui oma seade.
4. Maintenance
368
Nõuanded seadme liigutamiseks
• Kui liigutate seadet, ärge põhjustage tugevaid lööke juhtpaneelile,
kuna see võib ekraani või juhtpaneeli äärt kahjustada.
• Garantii ei kata kasutaja tahtlikest või tahtmatutest tegevustest
tulenevate kukkumiste või löökidega põhjustatud kahjustusi.
•
Masinat liigutades ärge kallutage seda ega pöörake tagurpidi. Vastasel
juhul võib tooner seadme sisemusse valguda ja seadet kahjustada või
prindikvaliteeti halvendada.
•
Masinat liigutades tagage, et vähemalt kaks inimest hoiavad seda
turvaliselt kinni.
•
Kui liigutate või ladustate seadet, vajutage avamise nuppu, et
juhtpaneel alla pöörata. Avamise nupp asub juhtpaneeli ülemisel küljel.
4. Maintenance
369
Demolehekülje printimine
Printige välja demolehekülg, et seadme printimiskvaliteeti kontrollida, kui te
pole seadet mõnda aega kasutanud.
15
Seadmest
Vt osa „Raportit” lk 304.
16
Rakendusest SyncThru™ Web Service
Vt osa „Vahekaart Information” lk 165.
4. Maintenance
370
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BANGLADESH
Country/Region
ALGERIA
ARGENTINE
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
Customer Care Center
www.samsung.com/
n_africa/support
0800-333-3733
www.samsung.com/
ar/support
0-800-05-555
www.samsung.com/
support
BOLIVIA
www.samsung.com/
au/support
BOSNIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
www.samsung.com/
at/support
BOTSWANA
0-88-555-55-55
www.samsung.com/
support
8000-GSAM (8000-4726)
www.samsung.com/
ae/support (English)
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
810-800-500-55-500
www.samsung.com/
in/support
02-201-24-18
www.samsung.com/
be/support (Dutch)
www.samsung.com/
support
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
BURUNDI
CAMEROON
WebSite
09612300300
WebSite
021 36 11 00
1300 362 603
Customer Care Center
www.samsung.com/
be_fr/support
(French)
800-10-7260
www.samsung.com/
cl/support
[HHP] 4828210
051 331 999
www.samsung.com/
support
8007260000
www.samsung.com/
support
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com/
br/support
4004-0000 (Capitais e grandes
centros)
800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
www.samsung.com/
bg/support
200
www.samsung.com/
support
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
Contact SAMSUNG worldwide
371
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 02-24828200
WebSite
Country/Region
www.samsung.com/
ca/support(English)
CYPRUS
www.samsung.com/
ca_fr/support
(French)
CZECH
www.samsung.com/
cl/support
400-810-5858
www.samsung.com/
cn/support
Bogotá 600 12 72Gratis desde
cualquier parte del país 01
8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
www.samsung.com/
co/support
DENMARK
COSTA RICA
CROATIA
Cote D’ Ivoire
00-800-1-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
072 726 786
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
www.samsung.com/
gr/support
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/
cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/
dk/support
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
499999
www.samsung.com/
support
1-800-10-72670
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
ECUADOR
www.samsung.com/
hr/support
EGYPT
WebSite
8009 4000 only from landline,
toll free
DOMINICA
DRC
0-800-507-7267
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
08000-726786
16580
www.samsung.com/
eg/support
Contact SAMSUNG worldwide
372
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
EIRE
Customer Care Center
0818 717100
800-6225
EL SALVADOR
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
www.samsung.com/
ie/support
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
800-7267
www.samsung.com/
ee/support
030-6227 515
www.samsung.com/
fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/
fr/support
0180 6 7267864*
www.samsung.com/
de/support
GHANA
GREECE
0-800-555-555
Customer Care Center
0800-10077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/
gr/support
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
800-2791-9267
800-2791-9111
HONDURAS
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
(852) 3698 4698
HONG KONG
WebSite
www.samsung.com/
africa_en/support
0302-200077
1-800-299-0033
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
GEORGIA
Country/Region
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
WebSite
www.samsung.com/
hk/support (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en/support
(English)
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
373
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAN
ITALIA
JAMAICA
JAPAN
Customer Care Center
0680SAMSUNG (0680-726786)0680PREMIUM (0680773-648)
www.samsung.com/
hu/support
1800 3000 8282 - Toll
Free1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/
in/support
021-56997777
www.samsung.com/
id/support
08001128888
KAZAKHSTAN
Country/Region
KENYA
www.samsung.com/
iran/support
KYRGYZSTAN
800-SAMSUNG
(800.7267864)[HHP]
800.Msamsung
(800.67267864)
www.samsung.com/
it/support
LATVIA
1-800-234-7267
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0120-363-905
LITHUANIA
www.samsung.com/
jp/support
06 5777444
www.samsung.com/
levant/support
(English)
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/
support
Customer Care Center
LUXEMBURG
MACAU
MACEDONIA
www.samsung.com/
support
183-CALL (183-2255)
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
kz_ru/support
8000-7267
www.samsung.com/
lv/support
8-800-77777
www.samsung.com/
lt/support
261 03 710
www.samsung.com/
support
0800 333
www.samsung.com/
support
023 207 777
1800-88-9999
MALAYSIA
MEXICO
WebSite
0800 545 545
KUWAIT
021-8255
0800-22273
JORDAN
WebSite
603-77137477 (Overseas
contact)
www.samsung.com/
my/support
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/
mx/support
Contact SAMSUNG worldwide
374
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NIGERIA
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
Customer Care Center
WebSite
0-800-614-40
www.samsung.com/
support
7-495-363-17-00
www.samsung.com/
support
020 405 888
www.samsung.com/
support
080 100 2255
www.samsung.com/
n_africa/support
847267864 / 827267864
www.samsung.com/
support
01-2399888
www.samsung.com/
support
08 197 267 864
www.samsung.com/
support
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/support
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/
nl/support
0800 726 786
www.samsung.com/
nz/support
Country/Region
Customer Care Center
001-800-5077267
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
815 56480
www.samsung.com/
no/support
800-SAMSUNG (800 - 726
7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
OMAN
PAKISTAN
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/support
800-7267
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
800-0101
PANAMA
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
375
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
009-800-542-0001
PARAGUAY
PERU
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
0-800-777-08
www.samsung.com/
pe/support
PHILIPPINES
www.samsung.com/
ph/support
www.samsung.com/
pl/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 *[HHP] 0 801-672678* lub +48 22 607-93-33**
(koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/
pt/support
1-800-682-3180
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
PUERTO RICO
Customer Care Center
800-CALL (800-2255)
QATAR
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
1-800-10-7267864 [PLDT]1800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]02-4222111 [Other
landline]
PORTUGAL
Country/Region
RWANDA
ROMANIA
RUSSIA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
SERBIA
SINGAPORE
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
9999
www.samsung.com/
support
08008 726 78 64 (08008
SAMSUNG )Apel GRATUIT
www.samsung.com/
ro/support
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
ru/support
920021230
www.samsung.com/
sa/support
SAUDI ARABIA
SENEGAL
WebSite
www.samsung.com/
sa_en/support
(English)/
800-00-0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
011 321 6899
www.samsung.com/
rs/support
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
sg/support
Contact SAMSUNG worldwide
376
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
080 697 267090 726 786
www.samsung.com/
rs/si
TADJIKISTAN
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com/
sk/support
TAIWAN
0860 SAMSUNG (726 7864)
www.samsung.com/
support
TANZANIA
SPAIN
0034902172678[HHP]
0034902167267
www.samsung.com/
es/support
THAILAND
SRI LANKA
009411754054000941159000
00
www.samsung.com/
support
1969
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SUDAN
SWEDEN
www.samsung.com/
se/support
0800 726 78 64 (0800SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch/support (German)
TURKEY
www.samsung.com/
ch_fr/support
(French)
TUNISIA
18252273
SYRIA
www.samsung.com/
levant/support
(English)
U.A.E
WebSite
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0800-329999
www.samsung.com/
tw/support
0800 755 755
www.samsung.com/
support
0-2689-3232,1800-29-3232
www.samsung.com/
th/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
TRINIDAD &
TOBAGO
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
444 77 11
www.samsung.com/
tr/support
80-1000-12
www.samsung.com/
n_africa/support
800-SAMSUNG (800 -726
7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
Contact SAMSUNG worldwide
377
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
UK
U.S.A
Customer Care Center
WebSite
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
uk/support
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us/support
VIETNAM
-Consummer
Electonics
U.S.A (Mobile
Phones)
UGANDA
ZAMBIA
1-800-SAMSUNG (72-6786)
[HHP] 1-888-987-HELP(4357)
www.samsung.com/
us/support
0800 300 300
www.samsung.com/
support
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua/support
(Ukrainian)
UKRAINE
Customer Care Center
WebSite
0-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ve/support
1800 588 889
www.samsung.com/
vn/support
0211 350370
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
ua_ru/support
(Russian)
000- 405-437-33
URUGUAY
UZBEKISTAN
Country/Region
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
378
Sõnastik
ADF
Käesolev sõnastik aitab teil oma toodet paremini tundma õppida,
selgitades harilikult printimisega seonduvat ja selles kasutusjuhendis
kasutatud terminoloogiat.
802.11
802.11 on IEEE kohtvõrgu/linnavõrgu standardite komitee poolt traadita
kohtvõrgu (WLAN) ühenduse jaoks väljatöötatud standardite kogum (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n võib jagada sama riistvara ja kasutada sagedusala 2,4 GHz.
802.11b toetab läbilaskevõimet kuni 11 Mbit/s; 802.11n toetab
läbilaskevõimet kuni 150 Mbit/s. Mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid ja
Bluetooth-seadmed võivad mõnikord 802.11b/g/n seadmeid segada.
Automaatne dokumendisöötur (ADF) on skannimisseade, mis söödab
automaatselt originaalpaberilehe sisse, et seade saaks skannida mitu
paberit korraga.
AppleTalk
AppleTalk on firmaomane arvutivõrgu protokollide komplekt, mis on välja
töötatud Apple Inc. poolt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Macintoshi
(1984) ning praegu on Apple selle TCP/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.
Värvussügavus
Arvutigraafika termin, mis näitab rasterpildi ühe piksli värvi esitamiseks
kasutatud bittide arvu. Suurem värvussügavus annab laiema ulatuse
erinevaid värve. Bittide arvu suurenedes muutub võimalike värvide arv
värvitabeli jaoks ebapraktiliselt suureks. 1-bitist värvi nimetatakse tavaliselt
monokroomseks või mustvalgeks.
Pääsupunkt
Pääsupunkt või traadita pääsupunkt (AP või WAP) on seade, mis ühendab
traadita side seadmed koos traadita kohtvõrku (WLAN) ning toimib traadita
kohtvõrgu raadiosignaalide keskse saatja ja vastuvõtjana.
BMP
Bittrastergraafika vorming, mida kasutatakse Microsoft Windowsi
graafilises alamsüsteemis (GDI) ning harilikult lihtsa graafika
failivorminguna sellel platvormil.
Sõnastik
379
Sõnastik
BOOTP
Katvus
Protokoll BOOTP. Võrgukliendi poolt kasutatav võrguprotokoll IP-aadressi
automaatseks omandamiseks. Tavaliselt toimub see arvutite või nendes
töötavate operatsioonisüsteemide alglaaduri osas. BOOTP serverid
omistavad aadresside kogumist igale kliendile IP-aadressi. BOOTP
võimaldab „kettata tööjaama” arvutitel saada IP-aadressi enne
kõrgetasemelise operatsioonisüsteemi laadimist.
See printimise puhul kasutatav mõiste, mis väljendab printimisel tooneri
kasutamise mõõdet. Näiteks 5% katvus tähendab, et A4 formaadis paberist
moodustab umbes 5% kujutis või tekst. Seega, kui paberil või originaalil on
keerukad kujutised või palju teksti, siis on katvus suurem, ning samas on
tooneri kasutus sama suur kui katvus.
CSV
CCD
Laengsidestusseadis (CCD) on skannimist võimaldav riistvara. CCDmooduli kinnihoidmiseks kasutatakse ka CCD-lukustusmehhanismi, et
hoida ära kahjustuste tekkimist seadme teisaldamisel.
Komaeraldusega väärtused (CSV). CSV-failivormingu tüüpi kasutatakse
ühitamatute rakenduste vahel andmete vahetamiseks. See Microsoft
Excelis kasutatav failivorming on muutunud faktiliselt standardiks kogu
tööstuses, isegi teiste platvormide seas peale Microsofti.
Järjestus
DSDF
Järjestus on protsess, mille puhul prinditakse mitu paljundustööd
komplektidena. Järjestamise valimisel prindib seade kogu komplekti ja alles
siis hakkab järgmist komplekti printima.
Kahepoolse skanneriga dokumendisöötja (DSDF) on skannimisseade, mis
söödab automaatselt originaalpaberilehe sisse ja pöörab selle ümber, et
seade saaks mõlemalt paberipoolelt skannida.
Juhtpaneel
Vaikimisi
Juhtpaneel on ühetasane, harilikult vertikaalne ala, kus kuvatakse juhtumisja jälgimisvahendeid. Tavaliselt paiknevad need seadme eesosas.
Väärtus või seadistus, mis kehtib printeri esmakordsel kasutuselevõtul,
lähtestamisel või algväärtustamisel.
Sõnastik
380
Sõnastik
DHCP
Maatriksprinter
Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll (DHCP) on klientserveri
võrgustusprotokoll. DHCP-server annab DHCP klienthosti taotlusele
eriomased konfiguratsiooniparameetrid, milleks on tavaliselt klienthostile
IP-võrgus osalemiseks vajalik teave. DHCP pakub ka mehhanismi
klienthostidele IP-aadresside määramiseks.
Maatriksprinteriks nimetatakse arvutiprinterit, mille prindipea liigub lehel
edasi ja tagasi ning prindib löögi abil, lüües sarnaselt kirjutusmasinaga
tindiga immutatud riidelinti vastu paberit.
DIMM-moodul
DPI (Punkti tolli kohta) on eraldusvõime mõõtühik, mida kasutatakse
skannimisel ja printimisel. Üldiselt on suurema DPI puhul eraldusvõime
suurem, kujutise detailid paremini nähtavad ning fail mahukam.
Kaherealine mälumoodul (DIMM), mälu sisaldav väike trükiplaat. DIMMmoodul salvestab seadmes selliseid andmeid nagu printimise andmed ja
vastuvõetud faksi andmed.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) on standard, mis võimaldab
koduvõrgus olevatel seadmetel jagada üle võrgu omavahel teavet.
DPI
DRPD
Eristatava helinamustri tuvastamine. Eristatav helin on telefoniettevõtte
teenus, mis võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini mitmele
erinevale telefoninumbrile tulevatele kõnedele vastamiseks.
Dupleks
DNS
Doomeninimeserver (DNS) on süsteem, mis salvestab hajutatud
andmebaasides või võrgustikes (nt internetis) doomeninimedega seotud
teabe.
Seadis, mis pöörab paberilehe automaatselt ringi, et seade saaks paberi
mõlemale poolele printida (või skannida). Dupleksseadmega varustatud
printer saab ühe prinditsükli ajal printida paberi mõlemale poolele.
Sõnastik
381
Sõnastik
Maksimaalressurss
Ethernet
Maksimaalressurss on printeri jõudlust mittemõjutav ühe kuu lehtede arv.
Üldiselt on printeril kasutusea piiranguks lehtede arv aasta kohta.
Kasutusiga tähendab keskmist väljatrükkide arvu, tavaliselt garantiiaja
jooksul. Näiteks kui maksimaalressurss on 48 000 lehte kuus ja ühes kuus
on oletatavalt 20 tööpäeva, siis on printeri päevalimiidiks 2400 lehte.
Ethernet on kaadripõhine arvutivõrgutehnoloogia kohtvõrkude jaoks. See
määrab füüsilise kihi jaoks kaabelduse ja signaaliedastuse ning
meediumipöörduse juhtimise (MAC)/OSI-mudeli lülikihi jaoks
kaadrivormingud ja protokollid. Ethernet põhineb peamiselt standardil IEEE
802.3. See on muutunud kõige laialdasemalt kasutatavaks
kohtvõrgutehnoloogiaks alates 1990ndatest kuni tänapäevani.
ECM
EtherTalk
Veaparandusrežiim (ECM) on valikuline andmeedastusrežiim, mis on
olemas 1. klassi faksiaparaatides või faksimodemites. See leiab ja
parandab faksiedastuse käigus automaatselt vead, mis tekivad mõnikord
telefoniliini müra tõttu.
Apple Computer’i poolt arvutivõrgu jaoks välja töötatud protokollide
komplekt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Macintoshi (1984) ning
praegu on Apple selle TCP/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.
Emuleerimine
FDI
Emuleerimine on tehnika, mille puhul saab üks seade teise seadmega
samasid tulemusi.
Võõrseadme liides (FDI) on seadmesse installitud kaart, mis võimaldab
kõrvalise seadme (nt müntidega töötava seadme või kaardilugeja)
kasutamist. Need seadmed võimaldavad teie seadme puhul tasulise
printimise teenust rakendada.
Emulaator jäljendab ühe süsteemiga teise süsteemi funktsioone, mistõttu
toimib see süsteem samamoodi nagu esimenegi. Emuleerimine keskendub
välise käitumise täpsele jäljendamisele, mis erineb simuleerimisest, kuna
see käsitleb simuleeritava süsteemi abstraktset mudelit, võttes sageli
arvesse selle sisemist olekut.
FTP
Failiedastusprotokoll (FTP) on üldkasutatav protokoll failivahetuseks igas
TCP/IP-protokolli toetavas võrgus (nt internetis või sisevõrgus).
Sõnastik
382
Sõnastik
Kuumuti
Massmäluseade (HDD)
Laserprinteri osa, mis sulatab tooneri prindikandjale. See koosneb
kuumutavast rullikust ja surverullikust. Pärast tooneri paberile kandmist
rakendab kuumuti kuumust ja survet, et tagada tooneri jäädav püsimine
paberile ning seetõttu on paber ka laserprinterist välja tulles soe.
Massmäluseade (HDD), mida nimetatakse tavaliselt kõvakettaks, on
säilmälu seade, mis talletab digitaalselt kodeeritud andmed kiiresti
pöörlevatele magnetkihiga ketastele.
IEEE
Lüüs
Ühendus arvutivõrkude või arvutivõrgu ja telefoniliini vahel. See on väga
levinud, kuna arvuti või võrk võimaldab juurdepääsu teisele arvutile või
võrgule.
Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut (IEEE) on rahvusvaheline
mittetulunduslik kutseline organisatsioon elektriga seotud tehnoloogia
arendamiseks.
IEEE 1284
Halliskaala
Halli varjundid, mis asendavad värvilise kujutise halliskaalale teisendamisel
kujutise heledaid ja tumedaid osi; värve asendavad erinevad halli varjundid.
1284 paralleelliidesestandard töötati välja Elektri- ja Elektroonikainseneride
Instituudi (IEEE) poolt. Mõiste „1284-B” viitab kindlale pistmiku tüübile
paralleelkaabli otsas, mis kinnitub välisseadmele (nt printerile).
Halltoon
Intranet
Kujutise tüüp, mis matkib punktide arvu muutmisega halliskaalat.
Intensiivsed värvilised alad koosnevad väga paljudest punktidest, samas
heledamad alad vähematest punktidest.
Privaatvõrk, mis kasutab internetiprotokolle, võrgu ühenduvust ja võimalik,
et ka avalikku telekommunikatsioonisüsteemi, et osalist organisatsiooni
teavet ja tegevust selle töötajatega jagada. Mõnikord viitab see termin
ainult kõige nähtavamale teenusele, võrgusisesele veebisaidile.
Sõnastik
383
Sõnastik
IP-aadress
IPX/SPX
Internetiprotokolli (IP) aadress on kordumatu arv, mida seadmed
internetiprotokolli standardit kasutavas võrgus üksteise tuvastamiseks ja
suhtlemiseks kasutavad.
IPX/SPX tähistab võrkudevahelist paketivahetust/järjestatud
paketivahetust. Novell’i NetWare operatsioonisüsteemides kasutatav
võrguprotokoll. IPX ja SPX pakuvad mõlemad TCP/IP-ga sarnaselt
ühendusteenuseid ning IPX-protokoll toimib sarnaselt IP-ga, SPX aga TCPga. IPX/SPX loodi esmalt kohtvõrkude jaoks ning on nende puhul väga
tõhus protokoll (kohtvõrgu puhul ületab selle jõudlus tavaliselt TCP/IP
oma).
IPM
Kujutist minutis (IPM) on printeri kiiruse mõõtühik. Termin „kujutist minutis”
viitab ühepoolsete lehtede arvule, mida printer suudab ühe minuti jooksul
valmis printida.
IPP
Interneti prindiprotokoll (IPP) iseloomustab standardprotokolli nii
printimiseks kui ka prinditööde, prindikandja formaadi, eraldusvõime jne
haldamiseks. Interneti prindiprotokolli saab kasutada lokaalselt või interneti
kaudu sadade printerite puhul ning see toetab ka juurdepääsu
reguleerimist, autentimist ja krüpteerimist, muutes selle varasematest
printimislahendustest palju tõhusamaks ja turvalisemaks.
ISO
Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on rahvusvaheline
standardeid loov organ, mis koosneb rahvuslike standardiametite
esindajatest. See koostab ülemaailmseid tööstus- ja
kaubandusstandardeid.
ITU-T
Rahvusvaheline Elekterside Liit on rahvusvaheline organisatsioon, mis
loodi rahvusvahelise raadio- ja teleside standardiseerimiseks ja
koordineerimiseks. Selle peamisteks ülesanneteks on standardiseerimine,
raadiospektri jaotamine ning erinevate riikide vahel vastastikuse sidumise
lepingute korraldamine rahvusvaheliste telefonikõnede võimaldamiseks.
Lühendi ITU-T liide -T viitab telekommunikatsioonile.
Sõnastik
384
Sõnastik
ITU-T tabel nr 1
MAC-aadress
ITU-T avaldatud standardiseeritud testtabel faksidokumentide
edastamiseks.
Meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadress on unikaalne identifikaator,
mis on võrguadapteriga sidestatud. MAC-aadress on unikaalne 48-bitine
identifikaator, mis koosneb 12 heksadetsimaalsest paarikaupa esitatud
märgist (nt 00-00-0c-34-11-4e). See aadress on tavaliselt võrguadapterisse
selle tootja poolt püsiprogrammeeritud ning kasutatakse suurtes võrkudes
seadmeid lokaliseerida üritavate ruuterite abistamiseks.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on täpsuses või kvaliteedis
kaotamiseta kujutiste tihendamise standard, mis loodi kahendpiltide, eriti
fakside tihendamiseks, kuid on kasutatav ka teiste kujutiste puhul.
MFP
JPEG
Kombainprinter (MFP) on kontoriseade, mille ühes korpuses on ühendatud
printeri, paljundusmasina, faksi, skanneri jne funktsioonid.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) on kõige sagedamini kasutatav
standardmeetod fotode kadudega tihendamiseks. Seda vormingut
kasutatakse ülemaailmses veebis fotode salvestamiseks ja edastamiseks.
MH
LDAP
Lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll (LDAP) on võrguprotokoll TCP/IP
kaudu töötavate kataloogiteenuste päringuteks ja muutmiseks.
LED
MH (Modified Huffman) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod
kujutise teisaldamiseks faksiaparaatide vahel edastatavate andmete mahu
vähendamiseks. MH on koodiraamatul põhinev sarikodeerimise skeem,
mis on optimeeritud tühemiku tõhusaks tihendamiseks. Kuna suurem osa
faksidest koosneb peamiselt tühemikest, siis see vähendab enamuse
fakside edastusaega.
MMR
Valgusdiood (LED) on pooljuhtseade, mis näitab seadme olekut.
MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6 poolt soovitatud
tihendusmeetod.
Sõnastik
385
Sõnastik
Modem
Seade, mis moduleerib kandesignaali, et kodeerida digitaalset
informatsiooni, ning ka demoduleerib seda kandesignaali edastatud
informatsiooni dekodeerimiseks.
MR
MR (Modified Read) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod. MR
kodeerib esimese skannitud rea MH abil. Järgmist rida võrreldakse
esimesega, tehakse kindlaks erinevused ning seejärel need erinevused
kodeeritakse ja edastatakse.
Trumliga pildindusseade kulutab printeri kasutamisel aeglaselt trumli pinda
ning see tuleks nõuetekohaselt välja vahetada, kuna see kulub kasseti
ilmutamisharja, puhastusseadise ja paberiga kokkupuutel.
Originaalid
Esimene näidis millestki, näiteks dokumendist, fotost, tekstist jne, mida
kopeeritakse, paljundatakse või tõlgitakse teiste eksemplaride tegemiseks,
kuid mida ennast ei ole kopeeritud ega millestki tuletatud.
OSI
Novell’i poolt välja töötatud võrguoperatsioonisüsteem. Algselt kasutas see
mitmiklõimtöötlust personaalarvutis erinevate teenuste käivitamiseks ning
võrguprotokollid põhinesid arhetüübilisel XNSi protokollistikul. Nüüd toetab
NetWare nii TCP/IP-d kui ka IPX/SPX-i.
Avatud süsteemide ühendamine (OSI) on Rahvusvahelise
Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt välja töötatud mudel suhtluste jaoks.
OSI pakub standardset modulaarset lähenemist võrgu ülesehitusse, mis
jagab nõutavad keeruliste funktsioonide hulgad hallatavatesse,
iseseisvatesse ja funktsionaalsetesse kihtidesse. Ülevalt alla suunas on
nendeks kihtideks rakenduskiht, esituskiht, seansikiht, transpordikiht,
võrgukiht, andmelülikiht ja füüsiline kiht.
OPC
PABX
OPC (Organic Photo Conductor) on seadis, mis muudab laserprinteri kiire
abil virtuaalse kujutise prinditavaks ning on tavaliselt rohelist või punakat
värvi ja silindrikujuline.
Automaat-kodukeskjaam (PABX) on telefoni automaatne lülitussüsteem
eraettevõttes.
NetWare
Sõnastik
386
Sõnastik
PCL
Prindikandja
Printeri käsukeel (PCL) on HP poolt printeri protokollina väljatöötatud
lehekirjelduskeel (PDL), mis on muutunud harustandardiks. Olles esialgselt
välja töötatud esimeste tindiprinterite jaoks, on printeri käsukeelt erinevatel
tasemetel väljastatud ka termoprinterite, maatriksprinterite ja laserprinterite
jaoks.
Sellised kandjad nagu paber, ümbrikud, sildid ja lüümikud, mida saab
kasutada printeris, skanneris, faksis või paljundajas.
PDF
Porditav dokumendiformaat (PDF) on Adobe Systemsi poolt välja töötatud
kaitstud failivorming kahemõõtmeliste dokumentide esitamiseks
seadmesõltumatus ja eraldusvõimest sõltumatus vormingus.
PostScript
PS (PostScript) on lehekirjelduskeel ja programmeerimiskeel, mida
kasutatakse peamiselt elektron- ja kompaktkirjastamise valdkondades –
see käivitub interpretaatoris kujutise loomiseks.
PPM
Lehekülge minutis (PPM) on printeri töökiiruse mõõtmise meetod, mis
näitab ühe minuti jooksul prinditavate lehekülgede arvu.
Printfail
Liides seadmedraiverile, mis võimaldab tarkvaral seadmedraiveriga
tavasisendi/-väljundi operatsioonisüsteemipöörduse abil suhelda,
lihtsustades paljusid tegumeid.
Protokoll
Konventsioon või standard, mis reguleerib või lubab kahe lõpp-punkti vahel
ühendust, suhtlust ja andmeedastust.
Printeridraiver
Programm, mida kasutatakse arvutist printerile käskude saatmiseks ja
andmete edastamiseks.
PS
Vt PostScript.
Sõnastik
387
Sõnastik
PSTN
SMTP
Üldkasutatav telefonivõrk (PSTN) on maailma üldkasutatavate
kanalikommutatsiooniga telefonivõrkude võrgustik, mis marsruuditakse
tootmisruumides tavaliselt kommutatsioonipaneeli kaudu.
Lihtne meiliedastusprotokoll (SMTP) on standard internetis meilide
edastamiseks. SMTP on suhteliselt lihtne tekstipõhine protokoll, mille puhul
määratakse üks või mitu sõnumi adressaati ning seejärel edastatakse
sõnumi tekst. See on klientserveri protokoll, mille puhul klient edastab
meilisõnumi serverile.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on protokoll
kaugkasutaja autentimiseks ja juurdepääsuks. RADIUS võimaldab
autentimisandmete, nagu kasutajanimede ja paroolide tsentraliseeritud
haldamist, kasutades võrkupääsu haldamiseks AAA (autentimine,
autoriseerimine ja juurdepääs, inglise keeles authentication, authorization,
accounting) kontseptsiooni.
SSID
Eraldusvõime
Alamvõrgumask
Kujutise detailide eristatavus, mõõdetav punktides tolli kohta (DPI). Mida
suurem on punktide arv tolli kohta, seda suurem on eraldusvõime.
Alamvõrgumaski kasutatakse koos võrguaadressiga, et teha kindlaks,
milline osa aadressist on võrguaadress ja milline osa on hosti aadress.
SMB
TCP/IP
Serverisõnumiplokk (SMB) on võrguprotokoll, mida rakendatakse
peamiselt võrgus sõlmede vahel failide, printerite, jadaportide ja
mitmesuguste sidevahendite jagamiseks. See pakub ka
protsessidevahelise suhtluse autenditud mehhanismi.
Edastusohje protokoll (TCP) ja internetiprotokoll (IP); sideprotokollide
komplekt, mis rakendab protokollistiku, millel internet ja enamik
kommertsvõrke töötavad.
Mestiident (SSID) on traadita kohtvõrgu (WLAN) nimi. Kõik traadita
kohtvõrgus olevad traadita seadmed kasutavad üksteisega suhtlemiseks
sama mestiidenti. Mestiidendid on tõstutundlikud ning nende
maksimaalseks pikkuseks on 32 märki.
Sõnastik
388
Sõnastik
TCR
TWAIN
Edastuse kinnitusraport (TCR) näitab iga andmeedastuse üksikasju, nagu
töö olek, andmeedastuse tulemus ja saadetud lehekülgede arv. Selle
raporti printimist on võimalik määrata iga prinditöö järele või ainult
ebaõnnestunud edastuste järele.
Harustandard skanneritele ja tarkvarale. Kasutades TWAIN-iga ühilduvat
skannerit koos TWAIN-iga ühilduva programmiga, saab skannimist sellest
programmist käivitada. See on pildihõive rakendusliides Microsoft
Windowsi ja Apple Macintoshi operatsioonisüsteemide puhul.
TIFF
UNC-tee
Siltkuva failivorming (TIFF) on muutuva eraldusvõimega rasterpildi
vorming. TIFF kujutab tavaliselt skannerist tuleva kujutise andmeid. TIFFvormingus kujutised kasutavad silte, mis on failis sisalduva kujutise
omadusi määratlevad märksõnad. Seda paindlikku ja platvormist
sõltumatut vormingut saab kasutada erinevate pilditöötlusrakendustega
loodud piltide puhul.
Ühtne nimede reeglistik (UNC) on standardne viis Windows NT-s ja teistes
Microsofti toodetes võrgujaotuste juurde pääsemiseks. UNC-tee vorming
on: \\<serverinimi>\<jaotusnimi>\<lisakataloog>
Toonerikassett
Seadmes, näiteks printeris olev pudeli- või mahutitaoline kassett, mis
sisaldab toonerit. Tooner on laserprinterites ja paljundites kasutatav pulber,
mis moodustab prinditavale paberile teksti ja kujutised. Toonerit
sulatatakse kuumuti kuumuse/surve kombinatsiooni abil, mis kinnitab selle
paberikiudude külge.
URL
Universaalne ressursilokaator (URL) on internetis olevate dokumentide ja
ressursside globaalne aadress. Aadressi esimene osa viitab protokollile,
mida kasutada, teine pool määratleb IP-aadressi või doomeninime, kus see
ressurss asub.
USB
Universaalne järjestiksiin (USB) on organisatsiooni USB Implementers
Forum poolt välja töötatud standard arvutite ja välisseadmete
ühendamiseks. Erinevalt paralleelpordist on USB loodud ühe arvuti USBpordi samaaegseks ühendamiseks mitme välisseadmega.
Sõnastik
389
Sõnastik
Vesimärk
WPA-PSK
Vesimärk on paberil olev äratuntav kujutis või muster, mis näib vastu
valgust vaadatuna heledam. Esimesena võeti vesimärgid kasutusele
Bolognas, Itaalias aastal 1282; need leidsid kasutamist paberivalmistajate
poolt oma toodete eristamiseks ning ka postmarkidel, rahal ja teistel
valitsuse dokumentidel võltsimise ärahoidmiseks.
WPA-PSK (WPA eeljagatud võti) on WPA erirežiim väikeettevõtetele ja
kodukasutajatele. Jagatud võti või parool konfigureeritakse traadita
pääsupunktis (WAP) ja igas traadita sülearvuti või lauaarvuti seadmes.
WPA-PSK loob veelgi parema turvalisuse tagamiseks iga traadita kliendi ja
sidestatud pääsupunkti vahelise seansi jaoks kordumatu võtme.
WEP
WPS
WEP (Wired Equivalent Privacy) on IEEE 802.11-s täpsustatud
turvaprotokoll, et pakkuda samal tasemel turvalisust nagu traaditud
kohtvõrk. WEP pakub turvalisust krüpteerides andmeid raadio kaudu, et
need oleksid ühest punktist teise lõpp-punkti edastamisel kaitstud.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standard juhtmevaba koduvõrgu
loomiseks. Kui teie juhtmevaba pääsupunkt toetab WPS-i, saate
juhtmevaba võrguühendust konfigureerida lihtsalt ilma arvutita.
XPS
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) on pildinduse arhitektuur, mis võeti
esmakordselt kasutusele Windows Me ja Windows XP puhul. WIA-ga
ühilduva skanneri kasutamisel saab skannimist käivitada nendest
samadest operatsioonisüsteemidest.
XML paberispetsifikatsioon (XPS) on lehekirjelduskeele (PDL) ja uue
dokumendi vormingu spetsifikatsioon, mis on kasulik porditava dokumendi
ja elektroonilise dokumendi puhul, välja töötatud Microsofti poolt. See on
XML-põhine spetsifikatsioon, mis põhineb uue prinditee ja vektoripõhise
seadmesõltumatu dokumendi vormingul.
WPA
Wi-Fi kaitstud juurdepääs (WPA) on traadita (Wi-Fi) arvutivõrkude
kaitsmiseks loodud süsteemide klass, mis töötati välja turvalisuse
parandamiseks pärast WEP-i.
Sõnastik
390
Register
A
draiveri installimine
AirPrint
351
AnyWeb Print
172
aadressiraamat
166
individuaalne
166
rühm
166
alarmid
165
arveldus
169
autentimine
296
sisselogimine
164, 288
C
certificate
168
Unix
demolehekülg
370
dokumendi printimine
Linux
91
Mac
89
UNIX
93
dokumendikarp
dokumendikarbi kuva kirjeldus
dokumendisöötur
186
49
aadressiraamat
327
edastamine
dupleksprintimine
printimine
78
E
easy document creator
121, 174
eraamatu teisendamine
174
166
142, 144
ettevalmistumine faksimiseks
126
faksi edastamise viivitus
139
faksi vastuvõtmine mällu
142
faksipäise seadistamine
138
kõnesoodustus
144
prefiksi valimine
143
eestvaade 1
22
printimine
144
energiasääst
292
saatmine
138
ethernet
315
salvestatud dokumentide
kustutamine
361
F
turvaline vastuvõtt
144
faks email
vastuvõtmine
140
vastuvõtmine telefonirežiimis
140
vastuvõtmine vastuvõtmisfaksirežiimis
140
vastuvõtmisrežiimide vahetamine
140
individuaalne aadress
D
321
149
faksi saatmine
faksi saatmine
138
saatmisega viivitamine
139
resending automatically
fakside vastuvõtmine
139
filtering
režiimis seadmelefaksile
vastamine
140, 142
turvaline vastuvõtmine
141, 142
vastuvõtmisrežiimide vahetamine
faksimine
fax sending
140
MAC
filtreerimine
168
168
IPv6
168
MAC
168
Register 391
Register
võrk
320
juhtmevaba
tavaline kopeerimine
kulumaterjalid
WPS
disconnecting
G
google cloudi printimine
353
332
juhtmevaba võrk
võrgukaabel
H
333
juhtpaneel
HTTPsätted
K
aadressiraamat
166
kasutaja
169
rakendus
heli
24
167
haldamine
169, 302
291
hoiustamine
kasutaja
241
tarvikute kasutusea järgimine
357
tellimine
241
toonerikasseti vahetamine
192
169
kuvaekraan
profiil
169
kuvamine
kasutaja juurdepääsu juhtimine
169
paber
368
loendur
36, 165
seade
368
kiirkoopia
107
165
39
IPPsätted
166
klienditugi
311
id koopia
108
kokkulepe
14
kopeerimine
kopeerimise vaate
kirjeldus
säte
24
316
289, 293
L
LED
27, 29
masina olek
klaviatuur
klaviatuuri kirjeldus
152
IPaadress
kõrguse seadistamine
kulumaterjalid
USB scanning memory device 149, 155
pakutavad kulumaterjalid
haldamine
368
JPEG
368
aadressiraamat
kulumaterjalid
J
hoiustamine
kustutamine
kasutus
I
106, 119
96, 111, 129, 147
166
27
oleku LEDi kirjeldus
Linux
draiveri installimine võrguühendusega
326
printeri atribuudid
92
printimine
91
skaneerimine
124
süsteemi nõuded
263
Register 392
Register
tavalised Linuxi probleemid
LPRLPDsätted
237
süsteemi nõuded
262
prindikandjate omadus
166
maci skaneerimine
123
printeridraiver
masina puhastamine
362
originaaldokument
laadimine
dokumendisööturis
49
erikandja
57
erikandjate kasutamine
57
mitmeotstarbelisse salve
55
kasutusnõuanded
55
originaalid skaneerimisklaasil
47
laadimine
55
paber salves1
52
lemmiksätted printimiseks
369
link
170
lisaseadmed
mälu lisamine
247
mälu tühjendamine
361
paberitüüp
62
poster printimine
76
169
nup printimine
Mac
76
89
nõuded
SyncThruTM Web Service
Mac
USBkaabliga ühendatult
levinud probleemid Maciga
printimine
skaneerimine
P
61
Windows
draiveri uuesti installimine
151
paberiformaat
242
325
aadressiraamat
Nühele printimine
tellimine
draiveri installimine võrguühendusega
84
Puhtakujulise TCPIP sätted
245
M
49
47
N
paigaldamine
logi
otseprintimise utiliit
65
otsimine
mälu
75
liigutamine
laadimine
dokumendisööturis
skaneerimisklaasil
mitmeotstarbeline salv
257
postScriptdraiver
tõrkeotsing
163
O
166
238
prindikandjad
eeltrükitud paber
60
erikandja
57
etiketid
59
45
ohutusalased
236
sümbolid
15
juhised
51
89
teave
15
kaardid
60
123
omadused
6
paberi tüübi määramine
61
Register 393
Register
paberi vahekaart printeri eelistustes
70
otseprintimise utiliidi kasutamine
paberiformaadi määramine
61
paberi mõlemale poolele printimine
Mac
Windows
väljastustugi
ümbrik
257
58
paberi paigutus
printeri atribuudid
printeri eelistuste avamine
68
printeri eelistused
Linux
92
printeri seisund
üldine info
178
dokumendi mahutamine valitud
paberiformaadile
dokumendi printimine
Windows
dupleks
166, 301
76
printimise vaikeseadistuste muutmine
86
printimisprotsendi muutmine
79
UNIX
93
vaikemasinaks valimine
87
166, 301
vesimärkide kasutamine
79
võrguprintimine
ülekatte kasutamine
66
166, 301
puhastamine
90
78
poster
veeris
printimine
84
80
365
seestpoolt
363
skanneriplokk
366
väljastpoolt
362
puuteekraan
probleemi lahendamine
püsivara
220
169
R
rakendus
302
desinstallimine
303
318
haldamine
302
82
lubakeela
303
paigaldamine
302
vaatamine
303
probleem
operatsioonisüsteemi probleemid
paberivõturull
235
probleemid
faili printimine
88
Linux
91
kopeerimisprobleemid
230
Mac
89
prindikvaliteedi probleemid
225
probleemid faksimisel
233
aadressigrupp
151
probleemid paberi söötmisel
220
individuaalne aadress
150
puuteekraan
220
mitu lehekülge ühele lehele
Mac
Windows
89
76
raportit
mobiilne OS
350
skaneerimisprobleemid
231
mobileprint
349
toite probleemid
219
demolehekülg
304
304
redigeerimine
regulatoorne teave
265
rühm
aadressigrupp
150
Register 394
Register
S
Salv 1
61
Samsung Printer Status
178
SetIP programm
333
SyncThruTM Web Service
163
võrk
166
service contact numbers
väline autentimisserver
168
settings
ühendumine
163
HTTP
167
SyncThruTM Web Service
167
security
võrk
168
skaneerimine
166
üldine
289
sisevaade
23
salv
automaatne jätkamine
62
paberi asendamine
62
aadressiraamatu vahekaart
166
arveldus
169
paberi laadimine mitmeotstarbelisse
55
salve
configuring
167
paberiformaadi ja tüübi määramine
faksimine
166
valikulise salve tellimine
hoolduse vahekaart
169
kasutaja juurdepääsu juhtimine
169
kasutaja profiil
169
kopeerimine
166
logi
169
mis on
163
nõuded
163
printer
166
rakenduse haldus
61
371
242
sisselogimine
salve sätted
290
skaneerimine
salvestatud dokumendi kontrollimine
361
Mac
123
salvestatud dokumendid
361
meiliserver
167
samsung printer experience
180
Skannimine Linuxiga
124
TWAIN
120
seadistamine
kõrgus
289, 293
164, 288
skaneerimisklaas
seadme protokollid
319
169
seadme suvandid
245
skaneerimine
166
seadme üksikasjad
310
dokumentide sisestamine
47
sätted
165
seadmelefaksile vastamine
140
klaas
47
teabe vahekaart
165
security
Vahekaart teabe
165
vahekaart Sätted
166
vahekaart Turvalisus
167
dokumentide sisestamine
skanner
skannimine Linuxiga
167
spikri kasutamine
seerianumber
360
sõnastik
serverisätted
312
sätted
system
47
124
75, 90
379
Register 395
Register
DNS
316
ethernet
315
terminoloogia
faksimine
166
toner unit
heli
291
kehtiv
165
kopeerimine
166
kasseti vahetamine
192
printer
166
tooneri asendamine
359
printimisserver
318
tooneri ühtlustamine
190, 359
salv
290
tooneriteatise saatmine
seade
166
server
312
TCPIPv4
315
turvalisus
veeris
võrk
167
166, 301
166, 312, 315
WINS
316
üldine
290, 295, 304, 306
TCPIPv4
315
TCPIPv6
316, 317
TWAIN skannimine
tagantvaade
tehnilised andmed
120
23
255
285
printimine
ummistus
ummistuse kõrvaldamine
358
358
kasutaja autentimine
USBvaate kirjeldus
296
vaikepaberivalik
UNIX
draiveri installimine võrguühendusega
327
93
Unix
263
USBkaabel
138
salve sätted
61
valikuline salv
242
tellimine
242
varuosad
244
veaparandusrežiim
143
veateade
213
veeris
draiveri installimine
40
draiveri taas installeerimine
45
252
USBmäluseade
kuidas hallata
301
vaikesätted
faksipäise seadistamine
U
250
V
printimine
turvasätted
USBmälu haldamine
197
usb
toonerikassett
printimine
251
nõuanded paberiummistuste vältimiseks 196
sending the toner reorder notification
süsteemi nõuded
T
257
prindikandjad
252
printimine
301
vesimärk
kustutamine
81
loomine
80
printimine
80
Register 396
Register
redigeerimine
81
USBkaabliga ühendatult
44
voldiku printimine
77
printimine
64
voldikud
77
SetIP kasutamine
333
volitus
169
skaneerimine
110
võrgufiltreerimine
320
süsteemi nõuded
261
tavalised Windowsi probleemid
235
võrk
autentimine
296
draiveri installimine
Linux
Mac
UNIX
Windows
326
325
327
322
installeerimiskeskkond
WSDsätted
166
Ü
264, 313
ühendage
printerikaabel
25
üldikoonid
üldsätted
14
289, 290, 295, 304, 306
ülekatte printimine
juhtmevaba võrgu seadistamine
330
SetIP programm
333
kustutamine
83
seadistamine
313
loomine
82
168
printimine
83
väline autentimisserver
W
Windows
draiveri installeerimine USBkaabliga
ühendatult
40
draiveri installimine võrguühendusega
322
draiveri uuesti installimine
Register 397
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement