Samsung Xpress M2070 mustvalged multifunktsionaalsed (20 lk/min) Kasutusjuhend

Samsung Xpress M2070 mustvalged multifunktsionaalsed  (20 lk/min) Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
PÕHILINE
PÕHILINE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, igapäevase kasutamise ja
Windowsi-põhise veaotsingu kohta.
EDASIJÕUDNUTELE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, edasijõudnud seadistamise, kasutamise ja
veaotsingu kohta erinevates operatsioonisüsteemides.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.
PÕHILINE
Põhiline faksimine
1. Sissejuhatus
Võtmeomadused
5
Funktsioonid mudelite lõikes
8
Kasulik teada
14
Info kasutusjuhendi kohta
15
Ohutusalane teave
16
Masina ülevaade
22
Juhtpaneeli ülevaade
26
Seadme sisselülitamine
30
Lokaalne draiveri installeerimine
31
Draiveri taas installeerimine
32
2. Menüü ülevaade ja põhiline
seadistamine
66
3. Hooldus
Tarvikute ja lisaseadmete tellimine
71
Pakutavad kulumaterjalid
72
Toonerikasseti hoiustamine
73
Tooneri jaotumise ühtlustamine
75
Toonerikasseti asendamine
77
Tarvikute kasutusea järgimine
79
Tooneri tühjenemise häire seadistamine
80
Seadme puhastamine
81
Seadme liigutamist ja hoiustamist
puudutavad nõuanded
87
4. Tõrkeotsing
Menüü ülevaade
34
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks 89
Seadme põhilised seadistused
39
Meedia ja salv
41
Originaaldokumentide ummistuste
kõrvaldamine
90
Printimise põhifunktsioonid
54
Paberiummistuste kõrvaldamine
95
Üldine kopeerimine
60
Status LED-tule tõlgendamine
99
Üldine skannimine
65
Näidikule ilmuvate teadete tähendused
102
2
PÕHILINE
5. Lisa
Tehnilised andmed
108
Regulatoorne teave
118
Autoriõigus
132
3
1. Sissejuhatus
See peatükk sisaldab infot, mida peate teadma enne masina kasutamist.
• Võtmeomadused
5
• Funktsioonid mudelite lõikes
8
• Kasulik teada
14
• Info kasutusjuhendi kohta
15
• Ohutusalane teave
16
• Masina ülevaade
22
• Juhtpaneeli ülevaade
26
• Seadme sisselülitamine
30
• Lokaalne draiveri installeerimine
31
• Draiveri taas installeerimine
32
Võtmeomadused
Keskkonnasõbralik
Kiire kõrglahutusega printimine
• Tooneri ja paberi säästmiseks toetab masin Eco-võimalust (vt
„Ökoprintimine” lk 58).
• Te saate printida efektiivse väljunderaldusvõimega kuni 1 200 x 1 200
punkti tolli kohta.
• Paberi säästmiseks saate printida mitu dokumendi lehekülge paberi
ühele leheküljele (vt „Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide
kasutamine” lk 211).
• Kiire, vajadusest lähtuv printimine.
• Paberi säästmiseks saate kasutada kahepoolset printimist (käsitsi) (vt
„Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine” lk
211).
• Antud seade säästab automaatselt energiat, vähendades
kasutusvälisel ajal märkimisväärselt voolutarvet.
• Energia säästmiseks soovitame kasutada ümbertöödeldud paberit.
- M207x series
▪ Ühepoolseks printimiseks, 20 ppm (A4) või 21 ppm (Kiri).
- M2074 series
▪ Ühepoolseks printimiseks, 18 ppm (A4) või 19 ppm (Kiri).
Võtmeomadused
Mugavus
Laialdane funktsionaalsuse ja rakenduste tugi
• Easy Capture Manager võimaldab teil lihtsalt redigeerida ja printida
kõike, mida olete kätte saanud klaviatuuril Print Screen nuppu
vajutades (vt „Easy Capture Manager” lk 246).
• Toetab erinevaid paberimõõte (vt „Prindikandjate andmed” lk 110).
• Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad
kasutajad dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus,
skaneerida, kompileerida ja salvestada. Neid dokumente on võimalik
sotsiaalvõrgustikes või faksi teel jagada (vt „Programmi Samsung Easy
Document Creator kasutamine” lk 253)
• AnyWeb Print võimaldab teil tavalise programmiga võrreldes lihtsamalt
teha ekraanitõmmiseid, eelvaateid, väljalõikeid ja Windows Internet
Exploreri kujutise printimist (vt „Samsung AnyWeb Print” lk 247).
• Smart Update võimaldab teil kontrollida uusimat tarkvara ja installida
printeri draiveri installimise ajal uusima versiooni. Seda saab kasutada
ainult operatsioonisüsteemis Windows.
• Kui te omate juurdepääsu internetile, saate hankida spikriteavet,
tugirakendusi, masina draivereid juhendeid ja tellimisteavet Samsungi
veebilehelt, www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või
Allalaadimised.
• Printige vesimärke: Te saate lisada oma dokumentide eristamiseks
sõnu, näiteks „Konfidentsiaalne” (vt „Printimise edasijõudnutele
mõeldud funktsioonide kasutamine” lk 211).
• Printige plakateid: Teie dokumendi igal leheküljel olev tekst ja pildid
suurendatakse ja prinditakse mitmele paberilehele ning seejärel saab
nad kokku kleepida ja moodustada postri (vt osa „Printimise
edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine” lk 211).
• Saate printida paljudes operatsioonisüsteemides (vt „Süsteemi
nõuded” lk 114).
• Teie seadmel on USB-liides ja/või võrguliides.
Võtmeomadused
AirPrint
Vt osa „Juhtmevaba võrgu seadistusmeetodite tutvustus” lk 155.
• AirPrint võimaldab teil juhtmevabalt printida iOS 4.2 või uuemat
versiooni kasutavalt iPhone-lt, iPadilt ja iPod Touchilt.
Toetab erinevaid juhtmevaba võrgu
seadistusmeetodeid
• WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nupu kasutamine
- Te saate lihtsa vaevaga ühenduda juhtmevaba võrguga, kasutades
masina WPS-nuppu ja pääsupunkti (või juhtmevaba ruuterit).
• USB-kaabli või võrgukaabli kasutamine
- USB-kaabli või võrgukaabli abil saate tekitada ühenduse ning
määrata erinevaid juhtmevaba võrgu sätteid.
• Wi-Fi Directi kasutamine
- Wi-Fi või Wi-Fi Direct funktsiooni abil saate mugavalt printida enda
mobiiliseadmelt.
Funktsioonid mudelite lõikes
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval.
Operatsioonisüsteem
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
Operatsioonisüsteem
(●: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)
Tarkvara
Tarkvara
SPL printeridraiver
PCL printeridraiver
PS printeridraiver
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Funktsioonid mudelite lõikes
Tarkvara
XPS printeridraivera
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
●
●
Direct Printing Utility
Samsung Easy Printer
Manager
Scan to PC settings
Fax to PC settings
●
Device Settings
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Samsung Printer Status
●
●
AnyWeb Print
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
(Ainult M207xW Series)
(Ainult M207xFW Series)
●
●
(Ainult M207xW Series)
(Ainult M207xFW Series)
●
●
SyncThru Admin Web Service
Easy Eco Driver
Faksi
Samsung Network PC Fax
a. Windows toetab ainult Samsungi veebilehelt pärinevat XPS-draiverit: (www.samsung.com)
(●: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)
●
Funktsioonid mudelite lõikes
Variatsiooni funktsioon
Funktsioonid
kiire USB 2.0
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Võrguliides Ethernet 10/100 Base TX kaabliga LAN
●
(Ainult M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(Ainult M207xW Series)
(Ainult M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(Ainult M207xW Series)
(Ainult M207xFW series /M207xHW series)
Ökoprintimine (juhtpaneel)
●
●
Kahepoolne printimine (käsitsi)b
●
●
Võrguliides 802.11 b/g/n juhtmevaba LANa
NFC printimine/skaneerimine
USB-mälu liides
Mälumoodul
Massmäluseade (HDD)
Automaatne kahepoolne dokumendisöötja (DADF)
Automaatne dokumendisöötja (ADF)
●
Funktsioonid mudelite lõikes
Funktsioonid
Faksi
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Mitmele saatmine
●
Viivitusega saatmine
●
Prioriteediga saatmine
●
Kahepoolne saatmine
Turvaline vastuvõtt
●
Kahepoolne printimine
Saatmise / vastuvõtmise edastamine Faksi
Saatmise / vastuvõtmise edastamine e-mail
Saatmise / vastuvõtmise edastamine server
●
Funktsioonid mudelite lõikes
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Skannimine arvutisse
●
●
WSD-sse skannimine
●
●
(Ainult M207xW Series)
(Ainult M207xFW Series)
Funktsioonid
Skaneerimine
Skaneeritud pildi edastamine meili teel
Skaneeritud pildi edastamine SMB
serverisse
Skaneeritud pildi edastamine FTP
serverisse
Kahepoolne skaneerimine
Funktsioonid mudelite lõikes
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
ID-kaardi kopeerimine
●
●
Vähendatud või suurendatud koopiad
●
●
Järjestus
●
●
2-üles/ 4-üles
●
●
Tausta kohandamine
●
●
Funktsioonid
Kopeerimine
Plakat
Kloon
Raamat
Veerise nihutamine
Serva kustutamine
Halli rõhutamine
Kahepoolne kopeerimine
a. Sõltuvalt teie riigist ei pruugi juhtmevaba LAN-kaart olla saadaval. Mõnedes riikides saab kasutada ainult 802.11 b/g ühendust. Võtke ühendust oma kohaliku Samsungi
edasimüüjaga või jaemüüjaga, kellelt seadme ostsite.
b. Ainult Windows.
(●: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)
Kasulik teada
Masin ei prindi.
Seadmes on paberiummistus.
• Avage printimisjärjekorra nimekiri ja eemaldage dokument
nimekirjast (vt „Printimisülesande tühistamine” lk 55).
• Avage ja sulgege skaneerimisseade (vt „Eestvaade” lk 23).
• Eemaldage draiver ja installeerige see uuesti (vt „Lokaalne
draiveri installeerimine” lk 31).
• Valige see masin oma Windowsis vaikemasinaks (vt „Selle
masina seadistamine vaikemasinaks” lk 210).
• Kontrollige sellest juhendist paberiummistuse
eemaldamise viise ja tegutsege vastavalt (vt
„Paberiummistuste kõrvaldamine” lk 95).
Printimistulemused on laiali määritud.
Kust ma saaksin osta lisaseadmeid või
varustust?
• Tooneri tase võib olla madal või halvasti jaotunud.
Raputage toonerikassetti (vt „Tooneri jaotumise
ühtlustamine” lk 75).
• Küsige Samsung esindusest või oma edasimüüjalt.
• Proovige mõnda teist printimisresolutsiooni seadistust (vt
„Prindieelistuste avamine” lk 56).
• Külastage veebilehte www.samsung.com/supplies. Valige
oma riik/regioon, et näha toote teenindamise teavet.
• Vahetage toonerikassett välja (vt „Toner cartridge” lk 77).
Seisundi LED vilgub või põleb pidevalt.
Kust saaksin alla laadida masina draiveri?
• Lülitage toode välja ja uuesti sisse.
• Saate hankida spikriteavet, tugirakendusi, masina
draivereid juhendeid ja tellimisteavet Samsungi
veebilehelt, www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi
või Allalaadimised.
• Kontrollige sellest juhendist LED-märguannete tähendusi
ja otsige vastavat viga (vt „Status LED-tule
tõlgendamine” lk 99).
Info kasutusjuhendi kohta
Sellest kasutusjuhendist leiate teavet seadme põhifunktsioonide kohta,
samuti kasutustoimingute üksikasjalikud kirjeldused.
•
Lugege enne masina kasutamist ohutusalast teavet.
•
Kui seadme kasutamisel ilmneb probleeme, lugege tõrkeotsingu
peatükki.
•
Selles kasutusjuhendis leiduvad mõisted on lahti seletatud
sõnaseletuste peatükis.
•
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või teie soetatud mudelist).
•
Selle administraatori juhendi ekraanipildid võivad sõltuvalt masina
püsivara/draiveri versioonist teie masinast erineda.
•
Käesoleva kasutusjuhendi protseduurid põhinevad peamiselt
operatsioonisüsteemil Windows 7.
2
Üldikoonid
Ikoon
Tekst
Kirjeldus
Ettevaatust
Annab kasutajatele infot, et kaitsta masinat
võimaliku mehaanilise kahjustuse või talitushäire
eest.
Märkus
Esitab täiendava info või täpsemad tehnilised
andmed masina funktsiooni kohta.
1
Kokkulepped
Mõningaid käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõisteid kasutatakse
vahelduvalt, näiteks allpool olevad näited.
•
Dokument on sünonüümne originaaliga.
•
Paber on sünonüümne meediumi või prindikandjaga.
•
Masin viitab printerile või multifunktsionaalsele printerile.
1. Sissejuhatus
15
Ohutusalane teave
Käesolevad hoiatused ja ettevaatusabinõud on lisatud selleks, et ära hoida
võimalikke kahjustusi nii teile kui ka teistele isikutele, samuti teie seadmele.
Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti läbi kõik juhised ning
veenduge, et saate kõigest aru. Pärast käesoleva jaotise läbilugemist
pange see edaspidiseks ohutusse kohta.
4
Töökeskkond
Hoiatus
3
Tähtsad ohutussümbolid
Kõigi selles peatükis kasutatud ikoonide ja
märkide seletus
Hoiatus
Ettevaatust
Mitte proovida.
Riskid või ohud, mis võivad põhjustada
inimvigastusi või surma.
Riskid või ohud, mis võivad põhjustada
väiksemaid inimvigastusi või varalist kahju.
Ärge kasutage, kui voolujuhe on kahjustatud või pistikupesa
pole maandatud.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ärge asetage midagi seadme peale (vett, väikseid
metallesemeid või raskeid esemeid, küünlaid, süüdatud
sigarette jne).
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
• Kui seade kuumeneb üle, suitseb, teeb ebatavalist häält või
eraldab imelikku lõhna, siis lülitage voolulüliti viivitamatult
välja ja eemaldage seadme pistik pistikupesast.
• Kasutajal peaks olema ligipääs toitejuhtmele, juhuks kui
ohuolukorras tekib vajadus see kiirelt välja tõmmata.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ärge painutage voolujuhet ega asetage sellele raskeid esemeid.
Voolujuhtmele astumine või raske esemega muljumine võib
põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmmates; ärge käsitsege
pistikut märgade kätega.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
1. Sissejuhatus
16
Ohutusalane teave
Ettevaatust
Ärge laske koduloomadel voolu-, telefoni- ega arvutiliidese
juhet närida.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju ja/või vigastada
kodulooma.
Äikesevihma korral või seadme mittekasutamisel eemaldage
pistik pistikupesast.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Olge ettevaatlik – paberi väljalaskeala on kuum.
5
Tööviis
See võib põhjustada põletusi.
Kui seade on maha kukkunud või selle korpus näib
kahjustatud, ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali
poole.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Kui olete järginud kõiki juhiseid, kuid seadme töös esineb ikka
tõrkeid, siis ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali
poole.
Ettevaatust
Ärge tõmmake printimise ajal paberit jõuga välja.
See võib seadet kahjustada.
Olge ettevaatlik, et te ei asetaks oma kätt seadme ja
paberisalve vahele.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Te võite end vigastada.
Kui pistiku sisestamine pistikupesasse on raskendatud, siis
ärge kasutage selleks jõudu.
Olge paberi vahetamisel või ummistunud paberi eemaldamisel
ettevaatlik.
Pistikupesa vahetamiseks võtke ühendust elektrikuga,
vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki.
Uuel paberil on teravad servad ja need võivad põhjustada
valusaid lõikehaavasid.
Mahukate tööde printimisel võib paberi väljalaskeala alumine
osa kuumaks minna. Ärge lubage lastel seda puudutada.
See võib põhjustada põletusi.
1. Sissejuhatus
17
Ohutusalane teave
6
Ärge kasutage ummistunud paberi eemaldamiseks pintsette
ega muid teravaid metallesemeid.
Paigaldamine / ümberpaigutamine
See võib seadet kahjustada.
Ärge laske paberi väljastusalusele liiga palju pabereid kuhjuda.
See võib seadet kahjustada.
Ärge blokeerige ventilatsiooniava ega toppige sinna mingeid
esemeid.
See võib tõsta seadme osade temperatuuri, mis võib seadet
kahjustada või tulekahju põhjustada.
Siinkohal välja toomata juhtseadmete, seadistuste või
kasutusprotseduuride kasutamine võib kaasa tuua ohtliku
kokkupuute kiirgusega.
Seade saab voolu voolujuhtme kaudu.
Energiavarustuse väljalülitamiseks eemaldage voolujuhe
pistikupesast.
Hoiatus
Ärge paigutage seadet kohta, kus on palju tolmu, niiskust või
veelekkeid.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Paigutage masin kohta, kus on sobiv töötemperatuur ja
õhuniiskus.
Vastasel korral võib tekkida prindikvaliteediga seotud
probleeme ja seadme kahjustusi.
vt „Üldised tehnilised andmed” lk 108.
1. Sissejuhatus
18
Ohutusalane teave
Ettevaatust
Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele.
Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või
kahjustusi seadmele.
Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja ühendage kõik
juhtmed lahti. Alltoodud teave põhineb ainult seadmete
kaalust lähtuvatel soovitustel. Kui teil on terviserike, mille tõttu
te ei saa raskusi tõsta, siis ärge masinat tõstke. Paluge abi
ning tõstke masinat alati ohutuse tagamiseks piisava arvu
inimestega.
Seejärel tõstke seadet:
• Kui seade kaalub vähem kui 20 kg (44,09 naela), võib seda
tõsta üks inimene.
• Kui seade kaalub 20–40 kg (44,09–88,18 naela), peab
seda tõstma kaks inimest.
• Kui seade kaalub üle 40 kg (88,18 naela), peab seda
tõstma neli või rohkem inimest.
Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või
kahjustusi seadmele.
Valige masina paigutamiseks tasane pind, millel on piisavalt
ruumi õhu ringlemiseks. Jätke piisavalt ruumi katte ja salvede
avamiseks.
Asukoht peaks olema hästi ventileeritud ja eemal otsesest
päikesevalgusest, soojusallikatest ja niiskusest.
Kasutage ainult juhtmeid nr 26 AWGa või vajadusel suuremat
– telefoni liinikaablit.
Vastasel juhul võib see seadet kahjustada.
Veenduge, et ühendate voolujuhtme maandatud
pistikupesasse.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Seadme ohutu töö tagamiseks kasutage seadmega kaasas
olevat voolujuhet. Kui kasutate 110-voldise seadmega üle 2
meetri (6 jalga) pikkust juhet, siis peaks juhtme mõõduühikuks
olema 16 AWG või rohkem.
Vastasel juhul võib see seadet kahjustada ning põhjustada
elektrišoki või tulekahju.
Ärge pange seadmele katet peale või asetage seda
õhukindlasse kohta, näiteks kappi.
Halvasti ventileeritud seade võib põhjustada tulekahju.
Ärge koormake pistikupesasid ega pikendusjuhtmeid üle.
See võib vähendada jõudlust ning põhjustada elektrišoki või
tulekahju.
Kui kasutate masinat pika aja vältel või prindite palju lehekülgi
ventileerimata ruumis, võib see õhku saastada ja teie tervist
kahjustada. Paigutage masin hästiventileeritud kohta või
avage regulaarselt aken, et ruumi tuulutada.
1. Sissejuhatus
19
Ohutusalane teave
Seade tuleks ühendada märgisel näidatud tasemel
võimsusega.
Ärge võtke seadet ise lahti, parandage seda ega ehitage
ümber.
Kui te pole kindel ning soovite kontrollida kasutusel oleva
võimsuse taset, siis võtke ühendust elektriettevõttega.
See võib seadet kahjustada. Kui seade vajab parandamist,
siis võtke ühendust sertifitseeritud tehnikuga.
a. AWG: Ameerika juhtmemõõduühik.
Seadme puhastamiseks ja kasutamiseks järgige täpselt
seadmega kaasas olevat kasutusjuhendit.
Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
7
Hooldus / kontrollimine
Hoidke voolujuhe ja pistiku pind tolmust või veest puhtana.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ettevaatust
Enne seadme sisemuse puhastamist eemaldage seadme
pistik pistikupesast. Ärge puhastage seadet benseeniga,
värvilahustiga või alkoholiga; ärge pihustage vett otse
seadmele.
• Ärge eemaldage ühtegi kruvidega kinnitatud katet või
kaitset.
• Kaitsmeid tohib parandada ainult sertifitseeritud
teeninduse tehnik. Sertifitseerimata tehniku poolt tehtavad
parandustööd võivad lõppeda tulekahju või elektrilöögiga.
• Seadet tohib parandada ainult Samsung teeninduse
tehnik.
See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Kui te tegutsete seadme sisemuses, vahetades tarvikuid või
puhastades seadme sisemust, siis ärge seadet tööle pange.
Te võite end vigastada.
Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas.
Lapsed võivad viga saada.
1. Sissejuhatus
20
Ohutusalane teave
8
Tarvikute kasutamine
Ettevaatust
Tooneritolmu sisaldavate tarvikute korral (toonerikassett,
toonerijääkide pudel, pildindusseade jne) järgige alltoodud
juhiseid.
• Tarvikute utiliseerimisel järgige utiliseerimisjuhiseid.
Utiliseerimisjuhised saate edasimüüjalt.
• Ärge peske tarvikuid.
Ärge võtke toonerikassetti lahti.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
Ärge põletage mitte ühtegi tarvikut, näiteks toonerikassetti
ega kuumutit.
See võib põhjustada plahvatuse või kontrollimatu tulekahju.
Toonerikassette ja muid sarnaseid tarvikuid hoidke lastele
kättesaamatus kohas.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
Tarvikute, näiteks tooneri mitmekordne kasutamine võib
seadet kahjustada.
Mitmekordselt kasutatud tarvikute põhjustatud kahjustuse
korral tuleb maksta teenindustasu.
• Toonerijääkide pudelit ei tohi pärast tühjendamist
taaskasutada.
Kui te ei järgi ülaltoodud juhiseid, võib masin rikki minna ja
keskkonda reostada. Garantii ei kata kasutaja hooletusest
tingitud kahjusid.
Kui toonerit läheb teie riietele, ärge kasutage nende
pesemiseks kuuma vett.
Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge. Kasutage külma
vett.
Toonerikassetti vahetades või ummistunud paberit
eemaldades olge ettevaatlik, et tooneri tahm ei puutuks teie
kehaga või riietega kokku.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
1. Sissejuhatus
21
Masina ülevaade
9
Lisaseadmed
Voolujuhe
Kiirpaigaldusjuhend
Tarkvaraga CDa
Erinevad lisaseadmedb
a. Tarkvaraga CD sisaldab printeri draivereid ja tarkvararakendusi.
b. Erinevad masinaga kaasas olevad lisaseadmed võivad soetamisriigist ja täpsest mudelist sõltuvalt erineda.
1. Sissejuhatus
22
Masina ülevaade
10
Eestvaade
• Sõltuvalt mudelist võib teie masin illustratsioonist erineda. Esineb
erinevat tüüpi masinaid.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
8).
1
Skanneri kaas
7
Väljundsalv
2
Juhtpaneel
8
NFC (lähiväljaside) märgis
3
Sang
9
Skaneerimisklaas
4
Salv
10
Skaneerimisseadea b
5
Salve käepide
11
Sisemine kate
6
Väljastustugi
12
Toonerikassett
a. Sulgege enne skaneerimisseadme avamist skanneri kaas.
b. Olge ettevaatlik, et sõrmed masina osade vahele ei jääks.
Tüüp A
1
8
9
10
7
6
2
5
12
11
4
3
1. Sissejuhatus
23
Masina ülevaade
Tüüp B
1
2
1
Dokumendisööturi kate
9
2
Dokumendisööturi juhiku
kate
10
3
Dokumendisööturi
väljastussalv
11
4
Dokumendisööturi
väljastussalve tugi
12
5
Juhtpaneel
13 Skaneerimisklaas
6
Sang
14 Skaneerimisseadea b
7
Salv
15 Sisemine kate
8
Salve käepide
16 Toonerikassett
11
3
4
10
9
5
8
7
6
Väljastustugi
Väljundsalv
NFC (lähiväljaside) märgis
Skanneri kaas
a. Sulgege enne skaneerimisseadme avamist skanneri kaas.
b. Olge ettevaatlik, et sõrmed masina osade vahele ei jääks.
12
13
14
15
16
1. Sissejuhatus
24
Masina ülevaade
Tüüp B
11
Tagantvaade
• Sõltuvalt mudelist võib teie masin illustratsioonist erineda. Esineb
erinevat tüüpi masinaid.
1
2
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
8).
3
4
5
Tüüp A
1
USB-port
USB-port
2
Võrguporta
3
Lisatelefoni pesa (EXT.)
4
Telefoniliini pesa (LINE)
5
Toitepistik
a. Ainult M207xFW Series.
2
1
1
2
Toitepistik
1. Sissejuhatus
25
Juhtpaneeli ülevaade
• Sõltuvalt mudelist võib juhtpaneel teie seadme omast erineda.
Esineb erinevat tüüpi juhtpaneele.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
8).
4
Menu
Siseneb menüürežiimi ja kerib läbi saadaolevate
menüüde (vt „Menüü ülevaade” lk 34).
5
Vasak-/
paremnoolenu
pud
Kasutatavates suvandites ja valitud menüüdes
liikumiseks ning väärtuste suurendamiseks või
vähendamiseks.
6
Stop/
Clear
Peatab toimingu igal ajal.
12
Tüüp A
7
Power/
Wakeup
1
2
3
4
5
6
7
8
14
1
ID Copy
2
Scan to
3
Kuvaekraan
13
12
11
10
9
8
Saate kopeerida ID-kaardi või juhilubade mõlemad
küljed ühele paberilehele (vt osa „ID-kaardi
kopeerimine” lk 63).
Vahetab skaneerimise ja kopeerimise režiimide
vahel. Scan to LED süttib skaneerimise režiimis ja
kustub kopeerimise režiimis.
Saate vaadata toimingu ajal hetkeolekut ja viipasid.
Start
Lülitab toite sisse või välja või äratab masina
energiasäästurežiimist. Kui soovite masina välja
lülitada, hoidke seda nuppu all rohkem kui kolm
sekundit.
Saate alustada tööd.
9
Power
saver
Läheb unerežiimi.
10
OK
Kinnitab ekraanil oleva valiku.
11
12
Back
Viib teid tagasi menüü eelmisele tasemele.
Status LED
Kuvab teie seadme seisundit (vt „Status LED-tule
tõlgendamine” lk 99).
Eco
Siseneb öko-režiimi, mis vähendab (ainult) arvutiga
printimisel ja kopeerimisel tooneri- ja paberitarvet
(vt „Ökoprintimine” lk 58).
13
1. Sissejuhatus
26
Juhtpaneeli ülevaade
13
14
WPSa
Seadistab lihtsalt traadita võrgu ilma arvuti abita (vt
„Kasutades WPS nuppu” lk 157).
Tüüp B
Vajutage seda nuppu ja Status LED hakkab
vilkuma. Kui te soovite printida ainult aktiivse akna,
vabastage nupp siis, kui Status LED lõpetab
vilkumise. Kui te soovite printida kogu ekraani,
vabastage nupp selle vilkumise ajal.
• Funktsiooni Prindi ekraanikuva saab
kasutada ainult Windowsi ja Mac
operatsioonisüsteemides.
Print
Screen
• Seda funktsiooni saate kasutada ainult
koos USB-ühendusega seadmega.
1
• Ekraanikuva printimise nupu abil aktiivse
akna / kogu ekraanikuva printimisel võib
masin prinditavast materjalist sõltuvalt
kasutada rohkem toonerit.
2
• Seda funktsiooni saate kasutada ainult
juhul, kui installitud on seadme programm
Samsung Easy Printer Manager. Kui te
olete Mac OS-i kasutaja, peate
ekraanitõmmise funktsiooni
kasutamiseks sisse lülitama Screen
Print Settings sätted programmist
Samsung Easy Printer Manager.
a. Ainult M207xW/ M207xFW Series.
3
4
5
6
1
2
3
21
20
19
4
5
18
6
17
7
16
8
9
15
10
11
12
14
13
Darkness
Saate reguleerida heleduse taset, et muuta
koopiat lihtsalt loetavamaks, kui originaalil on
kulunud kohti või tumedaid pilte.
ID Copy
Saate kopeerida ID-kaardi või juhilubade
mõlemad küljed ühele paberilehele (vt osa „IDkaardi kopeerimine” lk 63).
Kuvaekraan
Saate vaadata toimingu ajal hetkeolekut ja
viipasid.
Kopeerim
ine
Faksi
Menu
Lülitub koopiarežiimi.
Lülitub faksirežiimi.
Siseneb menüürežiimi ja kerib läbi saadaolevate
menüüde (vt „Menüü ülevaade” lk 34).
1. Sissejuhatus
27
Juhtpaneeli ülevaade
7
8
9
Vasak-/
paremno
olenupud
Kasutatavates suvandites ja valitud menüüdes
liikumiseks ning väärtuste suurendamiseks või
vähendamiseks.
Numbriklahvistik
Saate valida numbri või sisestada numbrimärke (vt
„Klahvide tähed ja numbrid” lk 204).
Address
Book
10
Redial/
Pause
Saate salvestada tihti kasutatavaid numbreid või
otsida salvestatud faksinumbreid (vt „E-maili
aadressi salvestamine” lk 202 või „Faksi
aadressiraamatu seadistamine” lk 205).
Töörežiimis valib viimati saadetud faksi numbri või
vastuvõetud helistaja ID või sisestab
redigeerimisrežiimis faksinumbrisse pausi(-) (vt
„Faksinumbri kordusvalimine” lk 233).
11 Stop/
Clear
Saate lõpetada toimingu ükskõik millal.
12
Lülitab toite sisse või välja või äratab masina
energiasäästurežiimist. Kui soovite masina välja
lülitada, hoidke seda nuppu all rohkem kui kolm
sekundit.
Power/
Wakeup
13
Start
14 Power
saver
15
On Hook
Dial
Kui vajutate seda nuppu, kuulete numbrivalimise
tooni. Seejärel sisestage faksi number. See on
sarnane valjuhääldi režiimis helistamisele (vt
„Käsitsi vastuvõtmine telefonire˛iimis” lk 239).
16 OK
Kinnitab ekraanil oleva valiku.
17
Viib teid tagasi menüü eelmisele tasemele.
Back
18 Skaneeri
mine
Lülitub skaneerimisrežiimi.
19
Status LED
Kuvab teie seadme seisundit (vt „Status LED-tule
tõlgendamine” lk 99).
Eco
Siseneb öko-režiimi, mis vähendab (ainult)
arvutiga printimisel ja kopeerimisel tooneri- ja
paberitarvet (vt „Ökoprintimine” lk 58).
20
Saate alustada tööd.
Läheb unerežiimi.
1. Sissejuhatus
28
Juhtpaneeli ülevaade
21
WPSa
Seadistab lihtsalt traadita võrgu ilma arvuti abita
(vt „Kasutades WPS nuppu” lk 157).
Vajutage seda nuppu ja ekraanile ilmub teade
Print Screen?. Kui soovite printida ainult aktiivse
akna, valige suvand Active. Kui te soovite printida
kogu ekraani, valige suvand Full.
• Funktsiooni Prindi ekraanikuva saab
kasutada ainult Windowsi ja Mac
operatsioonisüsteemides.
• Seda funktsiooni saate kasutada ainult
koos USB-ühendusega seadmega.
Print
Screen
• Ekraanikuva printimise nupu abil
aktiivse akna / kogu ekraanikuva
printimisel võib masin prinditavast
materjalist sõltuvalt kasutada rohkem
toonerit.
• Seda funktsiooni saate kasutada ainult
juhul, kui installitud on seadme
programm Samsung Easy Printer
Manager. Kui te olete Mac OS-i
kasutaja, peate ekraanitõmmise
funktsiooni kasutamiseks sisse lülitama
Screen Print Settings sätted
programmist Samsung Easy Printer
Manager.
a. Ainult M207xW/ M207xFW Series.
1. Sissejuhatus
29
Seadme sisselülitamine
1
Ühendage masin esmalt elektritoitega.
Kui masinal on toitelüliti, lülitage see sisse.
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
2
Toide lülitub automaatselt sisse.
M207x Series puhul vajutage juhtpaneelil
(Power/Wakeup)
nuppu.
Kui soovite seadme välja lülitada, vajutage ja hoidke all
(Power/
Wakeup) nuppu umbes 3 sekundit.
1. Sissejuhatus
30
Lokaalne draiveri installeerimine
Lokaalselt ühendatud seade on seade, mis on otseselt ühendatud teie
arvutiga USB-kaabli abil. Kui teie seade on võrku ühendatud, jätke
allolevad sammud vahele ja jätkake võrguga ühendatud seadme draiveri
installimisega (vt „Draiveri installeerimine võrgu kaudu” lk 146).
• Kui te olete Mac või Linuxi operatsioonisüsteemi kasutaja, vt „Macile
installimine” lk 137 või „Installeerimine Linuxile” lk 139.
• Sõltuvalt kasutatavast masinast ja liidesest võib käesoleva
Kasutusjuhend installeerimise aken erineda.
• Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 meetrit (118 tolli).
14
Windows
1
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
2
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
3
Valige suvand USB connection ekraanilt Printer Connection
Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
4
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
1. Sissejuhatus
31
Draiveri taas installeerimine
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, järgige allpool olevaid samme, et
draiver uuesti installida.
15
Windows
1
Menüüs Käivita valige Programmid või Kõik programmid >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
2
3
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Sisestage tarkvara CD oma CD-ROM lugejasse ja installeerige
draiver uuesti (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 31).
1. Sissejuhatus
32
2. Menüü ülevaade ja
põhiline seadistamine
See peatükk annab teavet menüü üldstruktuuri ja peamiste seadistusvõimaluste kohta.
• Menüü ülevaade
34
• Meedia ja salv
41
• Printimise põhifunktsioonid
54
• Üldine kopeerimine
60
• Üldine skannimine
65
• Põhiline faksimine
66
Menüü ülevaade
Juhtpaneel pakub ligipääsu erinevatele menüüdele masina seadistamiseks
või masina funktsioonide kasutamiseks.
• Seda funktsiooni ei toetata mudelil M207x series (vt „Juhtpaneeli
ülevaade” lk 26).
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
Osad
Fax Feature
Suvandid
Darkness
Normal
(M207xF series,
Dark+1- Dark+5
M207xFW
series)
Light+5- Light+1
Resolution
Standard
Fine
• Mõned menüüde nimed võivad teie masina omadest erineda,
sõltuvalt selle võimalustest või mudelist.
Super Fine
Photo Fax
• Menüüde kirjeldused on toodud Edasijõudnute juhendis (vt
„Kasulikud seadistusmenüüd” lk 184).
Color Fax
Original Size
1
Menüüle ligipääs
Multi Send
Delay Send
1
2
Valige sõltuvalt kasutatatavast funktsioonist juhtpaneelil faksi,
kopeerimise või skaneerimise nupp.
Vajutage
(Menu) nuppu, kuni ekraani alaossa ilmub soovitud
menüü ja vajutage OK.
Priority Send
Send Forward
Forward to Fax
Rcv.Forward
Forward to Fax
Forward to PC
3
4
5
6
Vajutage nooli, kuni jõuate soovitud menüüni ning vajutage OK.
Kui seadistusüksusel on alammenüüd, korrake sammu 3.
Forward & Print
Secure Receive
Off
On
Valiku salvestamiseks vajutage nuppu OK.
Vajutage
Print
(Stop/Clear) nuppu, et naasta valmisolekure˛iimi.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
34
Menüü ülevaade
Osad
Suvandid
Fax Feature
(Jätka)
Add Page
Fax Setup
Sending
(M207xF
series,M207xFW
series)
Osad
Fax Setup
(Jätka)
Cancel Job
Suvandid
Receiving
Receive Mode
Ring To Answer
Stamp RCV Name
Redial Times
RCV Start Code
Redial Term
Auto Reduction
Prefix Dial
Discard Size
ECM Mode
Junk Fax Setup
Fax Confirm
DRPD Modea
Image TCR
Change Default
Dial Modea
Resolution
Darkness
Original Size
Manual TX/RX
Manual TX/RX
On
Off
Copy Feature
Original Size
Reduce/Enlarge
Darkness
Normal
Dark+1- Dark+5
Light+5- Light+1
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
35
Menüü ülevaade
Osad
Copy Feature
Suvandid
Original Type
(Jätka)
Collation
Layout
Text
Osad
System Setup
Suvandid
Machine Setup
Text/Photo
Fax Number
Photo
Date & Time
On
Clock Mode
Off
Language
Default Mode
Normal
Power Save
2-Up
Auto Power Off
4-Up
Wakeup Event
ID Copy
Adjust Bkgd.
System Timeout
Off
Job Timeout
Auto
Altitude Adj.
Enhance Lev.1
Auto Continueb
Enhance Lev.2
Paper Substit.b
Erase Lev.1- Erase Lev.4
Copy Setup
Change Default
Machine ID
Toner Save
Original Size
Eco Settings
Copies
Reduce/Enlarge
Darkness
Original Type
Paper Setup
Paper Size
Paper Type
Margin
Collation
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
36
Menüü ülevaade
Osad
System Setup
(Jätka)
Suvandid
Sound/Volume
Key Sound
Network c
Alarm Sound
(M207xF series,
M207xFW
series)
Speaker
Ringer
Report
Osad
Suvandid
TCP/IP (IPv4)
BOOTP
Static
TCP/IP (IPv6)
Ethernet
Supplies Info.
Usage Counter
Fax Received
Wi-Fi
Wi-Fi ON/OFF
WPS
Wi-Fi Direct
Schedule Jobs
Wi-Fi Signal
Fax Confirm.
Address Book
Maintenance
CLR Empty
Ethernet Port
Ethernet Speed
Fax Sent
Junk Fax
IPv6 Protocol
DHCPv6 Config
Configuration
Demo Page
DHCP
WLAN Default
Protocol Mgr.
HTTP
WINS
Msg.c
SNMPv1/v2t
Supplies Life
UPnP(SSDP)
Image Mgr.
mDNS
TonerLow Alert
SetIP
Serial Number
SLP
Network Conf.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
37
Menüü ülevaade
Osad
Network(jätka)
Suvandid
Sätete tühistamine
a. See suvand ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.
b. See suvand ilmub ainult siis, kui Paper Mismatch on lubatud.
c. See võimalus ilmub ainult siis, kui kassetis on järel väike kogus toonerit.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
38
Seadme põhilised seadistused
Masina sätteid saate valida jaotisest Device Settings
programmisSamsung Easy Printer Manager.
Sisestage õige kellaaeg ja kuupäev, kasutades nooli või numbriklahve
(vt „Klahvide tähed ja numbrid” lk 204).
• Windowsi ja Maci kasutajad, valige Samsung Easy Printer
• Kuu = 01 kuni 12;
• Päev = 01 kuni 31;
Manager >
(lülitage edasijõudnute re˛iimi) > Device
Settings, vt „Device Settings” lk 256.
• Aasta = sisestage neli numbrit;
• Tund = 01 kuni 12;
• Minut = 00 kuni 59;
Pärast installimise lõpetamist võite soovida määrata seadme
vaikeseadistused.
•
Clock Mode: Saate seadistada oma seadme kuvama praegust
kellaaega, kasutades kas 12- või 24-tunnist vormingut.
•
Power Save: Kui te ei kasuta masinat mõnda aega, siis
kasutage energia säästmiseks seda funktsiooni.
Masina vaikesätete muutmiseks järgige neid samme:
Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks
vajutada nupule OK.
Kui vajutate
1
2
Valige juhtpaneelilt
faks, ärkab toode energiasäästure˛iimist üles.
(Menu) > System Setup > Machine Setup.
Valige soovitud võimalus ja vajutage OK.
•
Language: muutke juhtpaneeli keelt.
•
Date & Time: Kui seadistate kellaaja ja kuupäeva, kasutatakse
neid viivitusega faksi saatmisel. Need prinditakse aruannetele.
Kuid kui need pole õiged, peate need seadistama.
(Power/Wakeup) nuppu, alustate printimist või saabub
•
3
4
Altitude Adj.: Printimiskvaliteeti mõjutab õhurõhk, mis sõltub
seadme kõrgusest merepinnast. Enne kõrguse väärtuse
seadistamist määrake oma asukoha kõrgus (vt „Kõrguse
seadistamine” lk 201).
Valige soovitud võimalus ja vajutage OK.
Valiku salvestamiseks vajutage nuppu OK.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
39
Seadme põhilised seadistused
5
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear) nuppu.
Vaadake alltoodud linkidelt võimalusi masina seadistusviiside
muutmiseks.
• Vt osa „Erinevate sümbolite sisestamine” lk 204.
• Vt osa „Klahvide tähed ja numbrid” lk 204.
• Vt osa „Paberiformaadi ja -tüübi määramine” lk 48.
• Vt osa „Faksi aadressiraamatu seadistamine” lk 205.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
40
Meedia ja salv
See peatükk sisaldab teavet prindikandjate seadmesse sisestamise kohta.
2
Salve ülevaade
• Nendele tingimustele mittevastava trükikandja kasutamine võib
põhjustada probleeme või vajadust seadet parandada. Selliseid
parandustöid Samsung’i garantii või teeninduslepingud ei kata.
Formaadi muutmiseks peate reguleerima paberijuhikute asendit.
• Selles seadmes ei tohi kasutada tindiprinteritele ettenähtud
fotopaberit. See võib masinat kahjustada.
• Kergestisüttiva trükikandja kasutamine võib põhjustada tulekahju.
• Kasutage spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud prindikandjat (vt
osa „Prindikandjate andmed” lk 110).
1
Kergestisüttiva kandja kasutamine või printerisse sattunud võõrkehad
võivad põhjustada seadme ülekuumenemist ja harvadel juhtudel
tulekahju.
2
1 Paberi laiuse juhik
2 Salv
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
Kui te juhist ei seadista, võib see põhjustada paberi nihkumist,
pildimoonutusi või paberi kinnijäämist.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
41
Meedia ja salv
3
Paberi salve laadimine
2
Enne paberite salve laadimist painutage paberivirna või keerake see
korraks lehvikuna lahti.
3
Asetage paber selliselt, et printimiseks kasutatav külg jääb
ülespoole.
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
1
Avage salv. Reguleerige salve suurust vastavalt sisestatava kandja
formaadile (vt osa „Salve ülevaade” lk 41).
1
2
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
42
Meedia ja salv
• Ärge lükake paberi laiuse juhikut liiga kaugele, et kandja kõverduks.
5
Dokumendi printimisel seadistage salves oleva paberi tüüp ja
formaat (vt „Paberiformaadi ja -tüübi määramine” lk 48).
• Ärge kasutage paberit, mille ülemine serv on kaardus, sest see võib
põhjustada paberiummistust või kortsumist.
• Kui te ei reguleeri paberi laiuse juhikut, võib see põhjustada
paberiummistusi.
4
Pigistage paberi laiuse juhikut ja lükake see vastu paberipaki külge
nii, et pakk ei kaarduks.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
43
Meedia ja salv
4
5
Kandja käsitsi salve laadimine
Salve saab sisestada eriformaadis ja eritüüpi prindimaterjali, näiteks
postkaarte, märkmekaarte ja ümbrikke (vt „Prindikandjate andmed” lk 110).
Salve käsitsi söötmiseks vajutage järgnevat:
Vt osa „Paberi salve laadimine” lk 42.
Nõuandeid käsitsi salve laadimise kohta
• Kui valite printeridraiveris Paper > Source > Manual Feeder, peate
iga lehekülje printimisel vajutamaOK.
• Laadige korraga salve ainult ühte tüüpi ning samas formaadis ja
kaalus prindikandjaid.
Erikandjatele printimine
Tabelis on toodud salve jaoks sobivad erikandjad.
Masinas valitud paberiseadistuse muutmiseks valige paberi tüüp
Prindieelistused > Paper vahekaart > Paper Type (vt „Prindieelistuste
avamine” lk 56).
• Erikandjat kasutades soovitame laadida printerisse üks leht korraga
(vt „Prindikandjate andmed” lk 110).
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
• Paberiummistuste vältimiseks ärge lisage paberit printimise ajal, kui
salves on veel paberit.
• Prindikandjad tuleb asetada salve keskele, printimiseks kasutatav
külg ülespoole ja ülemine äär ees.
• Printimiskvaliteedi tagamiseks ja paberiummistuste vältimiseks
laadige ainult sobivat paberit (vt „Prindikandjate andmed” lk 110).
• Enne salve laadimist painutage alati sirgeks postkaartidel, ümbrikel
ja siltidel esinevad kõverused.
• Erikandjatele printimisel peate järgima kandjate laadimise juhiseid
(vt „Erikandjatele printimine” lk 44).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
44
Meedia ja salv
Iga lehe paberikaalusid saate vaadata siit „Prindikandjate andmed” lk 110.
Tüübid
Salva
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
CardStock
●
Labels
●
Envelope
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
Ümbrik
Ümbrikele printimise edukas tulemus oleneb ümbrike kvaliteedist.
Ümbrikule printimiseks paigutage see järgneval joonisel näidatud viisil.
•
a. Salves käsitsi söötmise korral kasutatavad paberitüübid.
Ümbrikke valides pidage silmas järgmiseid tegureid:
-
Kaal: ei tohiks ületada 90 g/m2 vastasel korral võib tekkida
ummistus.
-
Valmistamisviis: peaks olema siledad, kõverdudes alla 6 mm ja ei
tohi olla õhku täis.
-
Seisund: ei tohi olla kortsunud, sisselõigetega ega kahjustatud.
-
Temperatuur: peaks taluma masina töötemperatuuri ja -survet.
•
Kasutage ainult kvaliteetselt valmistatud ümbrikke, millel on teravad ja
korralikult volditud ääred.
•
Ärge kasutage markidega ümbrikke.
•
Ärge kasutage sulgurite, trukkide, akendega, isekleepuvaid, seest
pinnakattega või muudest sünteetilistest materjalidest ümbrikke.
(●: Kasutatav, Tühi: ei ole kasutatav)
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
45
Meedia ja salv
•
Ärge kasutage kahjustatud või halvasti valmistatud ümbrikke.
•
Veenduge, et ümbriku mõlemad servad on korralikult volditud kuni
nurkadeni.
Etiketid
Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage ainult laserprinterites
kasutamiseks mõeldud etikette.
1 Sobib
2 Ei sobi
•
Äratõmmatavate kontaktribadega ümbrikud ja ümbrikud, millel on enam
kui üks lahtine klapp, peavad taluma masina kinnitustemperatuuri u 170
°C (338 °F) 0,1 sekundit. Lisaklapid ja ribad võivad põhjustada
kortsumist ja ummistusi ning võivad isegi kinnitusplokki kahjustada.
•
Etikette valides pidage silmas järgmist:
•
Parima prindikvaliteedi saavutamiseks printige ümbriku äärtest
vähemalt 15 mm kaugusele.
-
Liimid: Peaksid jääma stabiilseks masina kuumutustemperatuuril
umbes 170°C (338°F).
•
Hoiduge printimast üle ümbriku voltimiskohtade.
-
Lehele paigutus: Kasutage ainult etikette, mille vahel ei ole
katmata aluspaberit. Kui etikettide vahel on vahed, võivad etiketid
aluspaberilt lahti tulla ja põhjustada tõsiseid ummistusi.
-
Kõverdumine: Peab lamama siledal pinnal nii, et kõverdumine
jääks igas suunas alla 13 mm.
-
Seisund: Ärge kasutage kortsunud, mullitavaid või muude aluselt
lahtitulemise märkidega etikette.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
46
Meedia ja salv
•
Etikettide vahel ei tohi olla katmata liimainet. Katmata alad võivad
põhjustada printimise ajal etikettide aluselt lahtitulemise ja sellest
tulenevaid paberiummistusi. Katmata liimaine võib ka masina osi
kahjustada.
•
Ärge laske etiketilehte enam kui üks kord läbi masina. Liimainega alus
on ette nähtud ainult üks kord masina läbimiseks.
•
Ärge kasutage silte, mis hakkavad aluslehe pealt lahti tulema või on
kortsus, mille all on mulle või mis on muul viisil kahjustatud.
Eeltrükitud paber
Eeltrükitud paberi laadimisel peaks prinditud pool jääma ülespoole ja
kooldunud serv ettepoole. Kui paberi söötmisel esineb probleeme, siis
pöörake paber ümber. Pidage meeles, et prindikvaliteeti ei saa
garanteerida.
Köitepapp / kohandatud formaadis paber
•
Seadke tarkvararakenduses veerised materjali servadest vähemalt
6,4 mm (0,25 tolli) kaugusele.
•
Paber peab olema trükitud kuumuskindla trükivärviga, mis ei sula,
aurustu ega erita ohtlikke aineid, kui sellele rakendatakse 0,1 sekundi
jooksul seadme kuumutustemperatuuri (umbes 170 °C (338 °F)).
•
Eelprinditud paberi trükivärv ei tohi olla kergestisüttiv ega seadme
rullikutele kahjulikku mõju avaldada.
•
Enne eeltrükitud paberi seadmesse laadimist veenduge, et paberil olev
trükivärv on kuivanud. Kinnitamise käigus võib märg trükivärv tulla
eeltrükitud paberilt lahti ja halvendada prindikvaliteeti.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
47
Meedia ja salv
6
Paberiformaadi ja -tüübi määramine
Pärast paberi laadimist salve seadistage juhtpaneeli nuppude abil
paberiformaat ja -tüüp.
Kui soovite kasutada eriformaadis paberit nagu näiteks arvepaberit,
valige Paper vahekaart > Size > Edit... ja määrake Custom Paper
Size Settings menüüs Prindieelistused (vt „Prindieelistuste
avamine” lk 56).
Masinas valitud paberiseadistuse muutmiseks valige paberi tüüp
Prindieelistused > Paper vahekaart > Paper Type (vt „Prindieelistuste
avamine” lk 56).
Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks
vajutada nupule OK.
1
2
Valige juhtpaneelil nupp
3
4
5
Valige soovitud salv ja suvand.
(Menu).
Vajutage System Setup > Paper Setup > Paper Size or Paper
Type.
Valiku salvestamiseks vajutage nuppu OK.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
48
Meedia ja salv
7
Väljastustoe kasutamine
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
Väljastussalve pind võib muutuda kuumaks, kui prindite järjest suure
arvu lehekülgi. Ärge puudutage seda pinda ja ärge lubage lapsi selle
lähedale.
Prinditud lehed kogunevad väljastustoele ning väljastustugi aitab prinditud
lehti joondada. Printer väljastab prinditud lehed väljastustoele vaikimisi.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
49
Meedia ja salv
8
9
Originaalide ettevalmistamine
•
Ärge laadige paberit, mille formaat on väiksem kui 142 x 148 mm (5,6 x
5,8 tolli) või suurem kui 216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli).
•
Ärge üritage laadida allolevaid paberitüüpe, et vältida paberiummistusi,
kehva prindikvaliteeti ja seadme kahjustusi.
-
Kopeerpaber või isekopeeruv paber
-
Kriitpaber
-
Õhuke läikpaber või õhuke paber
-
Kortsus või volditud paber
-
Kooldunud või rulli keeratud paber
-
Rebitud paber
•
Enne paberi laadimist eemaldage kõik klambrid ja kirjaklambrid.
•
Veenduge, et enne laadimist on paberil liim, tint või korrektori vedelik
täiesti kuivanud.
•
Ärge laadige erineva formaadi või kaaluga originaale.
•
Ärge laadige broüüre, pamflette, lüümikuid või dokumente, millel on
teisi ebatavalisi omadusi.
Originaalide laadimine
Originaalide kopeerimiseks, skannimiseks ja fakside saatmiseks saate
kasutada skanneriklaasi või dokumendisööturit.
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
Skaneerimisklaasi abil
Skanneriklaasi abil saate originaale kopeerida või skannida. Saate parima
skannimiskvaliteedi, eriti värviliste piltide või hallskaala korral. Veenduge, et
dokumendisööturis pole dokumente. Kui dokumendisööturis tuvastatakse
originaal, annab seade prioriteedi originaalile, mis on dokumendisööturis,
mitte skanneriklaasil.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
50
Meedia ja salv
1
Tõstke ja avage skanneri kaas.
2
Asetage dokument skaneerimisklaasile, esikülg allapoole.
Joondage see klaasi vasakus ülanurgas oleva
registreerimisjuhikuga.
3
Sulgege skanneri kaas.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
51
Meedia ja salv
• Kui skanneri kaas jääb kopeerimise ajal lahti, võib see mõjutada
kopeerimiskvaliteeti ja tooneri kulu.
1
Enne originaalide salve laadimist painutage paberivirna või keerake
see korraks lehvikuna lahti.
2
Asetage originaal dokumendisööturi sisendsalve, skaneeritav pind
ülalpool. Veenduge, et originaaldokumentide virna alumine paber
vastab dokumentide sisestussalvel märgitud paberiformaadile.
• Tolm skaneerimisklaasil võib põhjustada mustade täppide ilmumist
väljatrükile. Hoidke see alati puhtana (vt „Seadme puhastamine” lk
81).
• Kui kopeerite raamatu või ajakirja lehekülge, siis tõstke skanneri
kaas üles, kuni sulgur haagib hinged paigale, seejärel sulgege kaas.
Kui raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm, alustage kopeerimist
lahtise skanneri kaanega.
• Olge ettevaatlik, et skaneerimisklaas ei puruneks. Te võite haiget
saada.
• Ärge pange kätt alla, kui sulgete skanneri kaane. Skanneri kaas võib
kukkuda teie kätele ja teid vigastada.
• Ärge vaadake kopeerimise või skaneerimise ajal skanneri sees
olevasse valgusse. See võib teie silmi kahjustada.
Dokumendisööturis
Kui kasutate dokumendisööturit, saate ühe töö jaoks laadida kuni
40 paberilehte (80 g/m2, 20 naela/köide).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
52
Meedia ja salv
3
Reguleerige dokumendisööturi laiusejuhikuid vastavalt
paberiformaadile.
Dokumendisööturi klaasil olev tolm võib põhjustada väljatrükil musti
jooni. Hoidke klaas alati puhtana (vt „Seadme puhastamine” lk 81).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
53
Printimise põhifunktsioonid
Põhilised printimisfunktsioonid leiate Edasijõudnute juhendist (vt
„Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine” lk
211).
3
Valige oma masin loendist Printeri valimine.
4
Põhilised prindisätted, sh eksemplaride arv ja prinditav vahemik,
valitakse aknas Prindi.
10
Printimine
Kui te olete Mac või Linuxi operatsioonisüsteemi kasutaja, vt
Edasijõudnute juhend (vt „Maciga printimine” lk 220 või „Linuxis
printimine” lk 222).
Järgnevas on kujutatud Windows 7 rakenduse Notepad akent
Prindieelistused.
1
2
Avage dokument, mida soovite printida.
Valige Prindi menüüst Fail.
Edasijõudnute printimisvõimaluste kasutamiseks vajutage Atribuudid
või Atribuudid Prindi aknas (vt „Prindieelistuste avamine” lk 56).
5
Printimisülesande käivitamiseks klõpsake nupul OK või Prindi
aknas Prindi.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
54
Printimise põhifunktsioonid
11
Printimisülesande tühistamine
Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle
tühistada järgmiselt:
•
Sellesse aknasse pääsemiseks võite lihtsalt topeltklõpsata masina
ikoonil (
•
) Windowsi tegumiribal.
Hetkel käimasoleva töö saate katkestada, kui vajutate juhtpaneelil
(Stop/Clear).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
55
Printimise põhifunktsioonid
12
Prindieelistuste avamine
4
Klõpsake Atribuudid või Atribuudid.
• Aken Prindieelistused võib sõltuvalt kasutatavast seadmest
käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatust erineda.
• Kui valite suvandi menüüs Prindieelistused, võib ilmuda
hoiatusmärgis
või . Märk
tähendab, et teatud suvandi saab
valida, kuid see ei ole soovitatav, ja
märk tähendab, et seda
suvandit ei saa valida masina sätete või keskkonna tõttu.
1
2
3
Avage dokument, mida soovite printida.
Valige failimenüüst valik Prindi. Ilmub aken Prindi.
Valige oma masin loendist Printeri valimine.
Masina hetkeolekut saate kontrollida, vajutades Printer Status nupule
(vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 258).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
56
Printimise põhifunktsioonid
Lemmiksätte kasutamine
Valige lisavõimalusi ja klõpsake
(Update), seaded lisatakse teie
tehtud eelseadetele. Salvestatud sätete kasutamiseks valige need
Presets rippmenüüst. Masin prindib nüüd teie valitud eelistuste järgi.
Salvestatud seadistuse kustutamiseks valige see Presets rippmenüüst
Suvand Presets, mis kuvatakse igal eelistuste vahekaardil (v.a vahekaardil
Samsung), võimaldab teil hetkel valitud eelistused hilisemaks
kasutamiseks salvestada.
ja vajutage
Jaotise Presets elemendi salvestamiseks toimige järgmiselt:
1
2
(Delete).
Teil on võimalik ka printeri vaikesätted taastada, valides ripploendist
Presets suvandi Default Preset.
Muutke igal vahekaardil sätteid vastavalt vajadusele.
Sisestage elemendile soovitud nimi sisendkasti Presets.
13
Spikri kasutamine
Valige üksus,mille kohta infot tahate Prindieelistused aknas ja vajutage F1
nuppu oma klaviatuuril.
3
Klõpsake
(Add). Jaotise Presets salvestamisel salvestatakse
kõik hetkel määratud seadistused.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
57
Printimise põhifunktsioonid
14
Ökoprintimine
Funktsioon Eco vähendab tooneri ja paberi kulu. Funktsioon Eco
võimaldab teil säästa printimistarbeid ja aitab teil ökoloogiliselt sõbralikult
printida.
1
Valige juhtpaneelil
Eco Settings.
2
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
•
Kui vajutate Öko nuppu juhtpaneelil, lülitub ökore˛iim sisse. Ökore˛iimi
vaikeseadistus on Multiple Pages per Side (2) ja Toner Save.
Ökore˛iimi valimine juhtpaneelilt
(Menu) > System Setup > Machine Setup >
Default Mode: Valige see, et ökore˛iim sisse või välja lülitada.
(Tooneri säästmine/2-üles)
-
Off: Lülitab ökore˛iimi välja.
-
On: Lülitab ökore˛iimi sisse.
Kui lülitate sisse parooliga ökore˛iimi teenuses SyncThru™ Web
Service (Settings vaheleht > Machine Settings > System > Eco >
Settings) või Samsung Easy Printer Manager (Device Settings >
Eco), ilmub teade On force. Ökore˛iimi seisundi muutmiseks peate
sisestama parooli.
Kui teie masina juhtpaneelil on +/- nupud või kui masin ei tööta
võrguprintimist (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 26):
Masina sätteid saate valida jaotisest Device Settings
programmisSamsung Easy Printer Manager.
•
• Windowsi ja Maci kasutajad, vt „Device Settings” lk 256.
• Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüüle
ligipääs” lk 34).
• Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks
vajutada nupule OK.
3
Select Temp.: Järgige programmi Syncthru™ Web Service või
Samsung Easy Printer Manager sätteid. Enne selle üksuse
valimist peate valima ökofunktsiooni rakenduses SyncThru™
Web Service (Settings vaheleht > Machine Settings > System
> Eco > Settings) või Samsung Easy Printer Manager (Device
Settings > Eco).
-
Default Eco: Masin töötab Default Eco re˛iimis.
-
Custom Eco: Muutke kõiki vajalikke väärtusi.
Valiku salvestamiseks vajutage nuppu OK.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
58
Printimise põhifunktsioonid
Setting eco mode on the driver
Avage ökore˛iimi seadistamiseks Öko sakk. Kui näete öko kujutist (
ökore˛iim järelikult sisse lülitatud.
•
), on
Kuvatav kogus on ainult hinnanguline, kuna tegelik kogus võib sõltuda
kasutatavast operatsioonisüsteemist, arvutusvõimsusest,
rakendustarkvarast, ühendusviisist, kandjas tüübist (paksusest) ja selle
suurusest, töö keerukusest jne.
Öko võimalused
•
Printer Default: Järgib masina juhtpaneeli seadistusi.
•
None: Lülitab ökore˛iimi välja.
•
Eco Printing: Lülitab ökore˛iimi sisse. Aktiveerige erinevad ökoüksused, mida soovite kasutada.
•
Password: Kui administraator on valinud ökore˛iimi vaikimisi
kasutusele, peate seisundi muutmiseks sisestama parooli.
Tulemuste simulaator
Result Simulator näitab süsinikdioksiidi vähenemist, elektrisäästu ja
kokku hoitud paberihulka vastavalt teie valitud sätetele.
•
Tulemused arvutatakse põhimõttel, et väljalülitatud ökore˛iimiga on
prinditud paberi koguhulk ilma tühja leheta sada lehekülge.
•
Uurige lisateavet arvutusvalemi kohta CO2, energia ja paberi osas IEA,
Jaapani Sise- ja Sideministeeriumi indeksist ning veebilehelt
www.remanufacturing.org.uk. Igal mudelil on erinev indeks.
•
Voolutarve printimisre˛iimis viitab selle masina keskmisele voolutarbele
printimise ajal.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
59
Üldine kopeerimine
• Põhilised printimisfunktsioonid leiate Edasijõudnute juhendist (vt
„Kopeerimise menüü” lk 186).
• Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüüle
ligipääs” lk 34 või„Juhtpaneeli ülevaade” lk 26).
• Sõltuvalt mudelist või suvanditest ei ole mõned menüüd nähtavad (vt
„Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
15
Üldine kopeerimine
1
Valige juhtpaneelilt
Feature.
Või valige juhtpaneelil
2
(kopeerimine) >
(Menu) > Copy
(Menu) > Copy Feature.
Paigutage üks dokument alusele (vt „Originaalide laadimine” lk 50).
3
Kopeerimise sätete, sealhulgas Reduce/Enlarge, Darkness,
Original, jne muutmiseks kasutage juhtpaneeli nuppusid (vt „Sätete
muutmine iga koopia jaoks” lk 61).
4
Vajadusel sisestage koopiate arv, kasutades noole- või
numbriklahve.
5
Vajutage
(Start).
Kui peate tühistama kopeerimistöö poole pealt, vajutage
Clear ja kopeerimine peatatakse.
Stop/
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
60
Üldine kopeerimine
2
16
Sätete muutmine iga koopia jaoks
Näiteks on Light+5 kõige heledam ja Dark+5 kõige tumedam.
Teie masin pakub kopeerimiseks vaikesätted, nii et saate kiiresti ja hõlpsalt
kopeerida. Kui soovite siiski iga kopeerimistöö jaoks sätteid muuta,
kasutage juhtpaneelil olevaid kopeerimise funktsiooni nuppe.
• Kui vajutate kopeerimise suvandite määramise ajal
(Stop/Clear)
nuppu, kaovad kõik olemasolevale kopeerimistööle valitud suvandid
ning taastuvad vaikeseaded. Või taastatakse nende vaikeolek
automaatselt pärast seda, kui seade lõpetab poolelioleva
kopeerimise.
3
• Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks
vajutada nupule OK.
1
Või vajutage juhtpaneelil nuppu Darkness.
Valige juhtpaneelil
> Original Type.
(kopeerimise) >
Või valige juhtpaneelil
2
Kui teil on heleda kirja ja tumedate kujutistega originaaldokument, siis saate
hõlpsamini loetava dokumendi tegemiseks heledust reguleerida.
(kopeerimise) >
(Stop/Clear).
Originaaldokumendi sätet kasutatakse koopia kvaliteedi parandamiseks,
valides käesoleva koopia jaoks dokumendi.
Tumeduse
Valige juhtpaneelil
Feature > Darkness.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Originaal
• Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüüle
ligipääs” lk 34).
1
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
(Menu) > Copy Feature
(Menu) > Copy Feature > Original Type.
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
•
Text: kasutage originaalide puhul, mis sisaldavad enamuses
teksti.
•
Text/Photo: kasutage originaalide puhul, mis sisaldavad nii
teksti kui ka fotosid.
Kui printimistulemuse tekst on udune, valige selge teksti saamiseks
Text.
(Menu) > Copy
•
3
Photo: kasutage originaalide puhul, millel on ainult fotod.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
61
Üldine kopeerimine
Vähendatud või suurendatud koopiad
Koopiate kujutisi saab vähendada või suurendada alates 25% kuni 400%,
kui kopeerite originaaldokumente skaneerimisklaasilt.
Koopia skaleerimine skaleerimismäära otsese
sisestamisega
1
• Sõltuvalt mudelist või lisatarvikutest ei pruugi see funktsioon
saadaval olla (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
• Kui masin on ökore˛iimis, ei ole vähendamise ja suurendamise
funktsioonid saadaval.
Valimine ettemääratletud koopiasuurustest
1
Valige juhtpaneelil
(kopeerimise) >
Feature > Reduce/Enlarge.
Või valige juhtpaneelil
Enlarge.
2
3
Valige juhtpaneelil
(kopeerimise) >
> Reduce/Enlarge > Custom.
Või valige juhtpaneelil
Enlarge.
2
3
4
(Menu) > Copy Feature
(Menu) > Copy Feature > Reduce/
Sisestage numbriklahvistiku abil soovitud koopia suurus.
Valiku salvestamiseks vajutage nuppu OK.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear).
(Menu) > Copy
(Menu) > Copy Feature > Reduce/
Kui te teete vähendatud koopiat, võivad ilmuda koopia alumisele äärele
mustad jooned.
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
62
Üldine kopeerimine
17
ID-kaardi kopeerimine
Teie seade saab kahepoolseid originaale ühele lehele printida.
1
Vajutage juhtpaneelil nuppu ID Copy.
2
Asetage originaal eesmise küljega allapoole skaneerimisklaasil
kohale, kus on allpool näidatud nooled. Seejärel sulgege skanneri
kaas.
3
4
Näidikule ilmub kiri Place Front Side and Press [Start].
Seade prindib originaaldokumendi ühe poole paberi ülemisele poolele ja
teise poole paberi alumisele poolele ning originaali suurust ei vähendata.
See funktsioon on kasulik, kui kopeerite väikeseid objekte, näiteks
visiitkaarte.
• Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb originaaldokument asetada
skanneriklaasile.
• Kui masin on ökore˛iimis, ei ole see funktsioon saadaval.
• Parema pildikvaliteedi saavutamiseks valige juhtpaneelil
(copy) >
või
(Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo
(Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo.
Vajutage Start.
Masin hakkab skaneerima esikülge ja näitab kirja Place Back Side
and Press [Start].
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
63
Üldine kopeerimine
5
Pöörake originaal ümber ja asetage see skanneriklaasil kohale, kus
on allpool näidatud nooled. Seejärel sulgege skanneri kaas.
6
Vajutage Start.
• Kui te ei vajuta
(Start) nuppu, kopeeritakse ainult esikülg.
• Kui originaaldokument on suurem kui printimisala, ei pruugi kõik
osad saada prinditud.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
64
Üldine skannimine
Skannimise erifunktsioonid leiate Edasijõudnute juhend (vt
„Skaneerimisfunktsioonid” lk 224).
Kui näete teadet Not Available, kontrollige pordiühendust või valige
Enable Scan from Device Panel menüüs Samsung Easy Printer
Manager >
Lülituge edasijõudnud re˛iimi > Scan to PC Settings.
18
Üldine skaneerimine
3
Valige soovitud skaneerimise sihtkoht ja vajutage OK.
Vaikesäte on My Documents.
See on tavaline viis teie originaalide skaneerimiseks.
See on USB-ühendusega seadmete põhiline skaneerimismeetod.
• Sagedasti kasutatavaid sätteid saate luua ja salvestada profiili
nimekirjana. Samuti saate profiile lisada ja kustutada ning
salvestada iga profiili erinevasse asukohta.
• Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks
vajutada nupule OK.
• Kui soovite skaneerida võrguühendust kasutades, vaadake
Edasijõudnute juhendit (vt „Skaneerimine võrguühendusega
seadme puhul” lk 225).
1
2
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
Valige juhtpaneelilt
(skaneerimine) > Scan to PC.
• Selleks, et muuta programmi Samsung Easy Printer Manager
sätteid, >
4
5
lülitage edasijõudnute re˛iimi > Scan to PC Settings.
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
Skaneerimine algab.
Skannitud pilt salvestatakse arvuti kausta C:\Kasutajad\kasutaja
nimi\Minu Dokumendid. Salvestatud kaust võib sõltuvalt kasutatavast
operatsioonisüsteemist ja rakendusest erineda.
VÕI
Vajutage juhtpaneelil nuppu Scan to.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
65
Põhiline faksimine
19
• Seda funktsiooni ei toetata mudelil M207x series (vt „Juhtpaneeli
ülevaade” lk 26).
• Faksimise erifunktsioonid leiate Edasijõudnute juhend (vt „Faksi
funktsioonid” lk 233).
• Te ei saa kasutada seda seadet faksiaparaadina internetitelefoni
kaudu. Lisateavet saate oma internetiteenuse pakkujalt.
Ettevalmistumine faksimiseks
Enne faksi saatmist või vastuvõtmist peate kaasasoleva liinijuhtme telefoni
seinapistikuga ühendama (vt „Tagantvaade” lk 25). Ühendamise kohta
leiate lisateavet Kiirpaigaldusjuhend. Telefoniühenduse loomise viis erineb
riigiti.
20
• Soovitame kasutada traditsioonilisi analoogtelefoni teenuseid
(PSTN: üldkasutatav telefonivõrk), kui ühendate faksiaparaadi
kasutamiseks telefoniliinid. Kui kasutate teisi internetiteenuseid
(DSL, ISDN, VolP), saate mikrofiltrit kasutades ühenduse kvaliteeti
parandada. Mikrofilter kõrvaldab ebavajaliku mürasignaali ja
parandab ühenduse kvaliteeti või internetikvaliteeti. Kuna DSL-i
mikrofilter ei ole seadmega kaasas, võtke selle kasutamiseks
ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
1 Liiniport
2 Mikrofilter
3 DSL-modem/telefoniliin
(Vt „Tagantvaade” lk 25).
Faksi saatmine
Originaale saate asetada kas dokumendisööturisse või
skaneerimisklaasile. Kui asetate originaale nii dokumendisööturisse kui
ka skaneerimisklaasile, loeb seade esmalt dokumendisööturisse
asetatud dokumente (nendel on skaneerimisel suurem prioriteetsus).
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
2
3
Vajutage juhtpaneelil nuppu
(Fax).
Kohandage eraldusvõimet ja tumedust vastavalt oma fakside
vajadusele (vt osa „Dokumendi sätete kohandamine” lk 68).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
66
Põhiline faksimine
4
5
Sisestage sihtkoha faksi number (vt „Klahvide tähed ja numbrid” lk
204).
Juhtpaneelil vajutage
(Start). Seade alustab skannimist ja faksi
saatmist sihtkohtadesse.
• Kui soovite faksi saata otse oma arvutist, kasutage programmi
Samsung Network PC Fax (vt „Faksi saatmine arvutist” lk 234).
• Faksimistöö katkestamiseks vajutage
masin saatmist alustab.
(Stop/Clear) enne, kui
• Kui kasutate skaneerimisklaasi, kuvab seade teate, milles palub
asetada järgmise lehe.
4
5
6
Vajutage juhtpaneelil nuppu
(Start), kui kuulete
kaugfaksiseadmest kõrget faksisignaali.
Saate kasutada mitmiksaatmise funktsiooni, mis võimaldab teil saata faksi
mitmesse sihtkohta. Originaalid salvestatakse automaatselt mällu ja
saadetakse kaugjaama. Pärast edastamist kustutatakse originaalid
automaatselt mälust.
(On
Hook Dial).
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
Vajutage juhtpaneelil nuppu
Sisestage juhtpaneelil olevate numbriklahvide abil faksinumber.
Selle funktsiooniga ei saa saata fakse, kui on valitud eriti täpne suvand
või kui faks on värviline.
See meetod on faksi saatmiseks, kasutades juhtpaneelil suvandit
2
3
(On Hook Dial).
Faksi saatmine mitmesse sihtkohta
Faksi saatmine käsitsi
1
Vajutage juhtpaneelil
(Fax).
Kohandage eraldusvõimet ja tumedust vastavalt oma fakside
vajadusele (vt osa „Dokumendi sätete kohandamine” lk 68).
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
2
3
Vajutage juhtpaneelil nuppu
4
Valige juhtpaneelil
(Fax).
Kohandage eraldusvõimet ja tumedust vastavalt oma fakside
vajadusele (vt osa „Dokumendi sätete kohandamine” lk 68).
(Menu) > Fax Feature > Multi Send.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
67
Põhiline faksimine
5
Sisestage esimese vastuvõtva faksiaparaadi number ja vajutage
nuppu OK.
21
Faksi vastuvõtmine
Võite vajutada kiirvalimisnumbreid või valida
rühmavalimisnumbreid, kasutades nuppu
6
(Address book).
Sisestage teine faksinumber ja vajutage nuppu OK.
Ekraanil kuvatakse teade, milles palutakse teil sisestada
faksinumber, kuhu dokument saadetakse.
7
Rohkemate faksinumbrite sisestamiseks vajutage pärast suvandi
Yes ilmumist nuppu OK ja korrake 5. sammu.
Teie seade on eelseadistatud faksire˛iimile. Kui teile saadetakse faks,
vastab seade kõnele määratud arvu helinate järel ja faks võetakse
automaatselt vastu.
22
Dokumendi sätete kohandamine
Enne faksi saatmise alustamist saate muuta allolevaid sätteid vastavalt
oma originaali olekule, et saavutada parim kvaliteet.
• Saate lisada kuni 10 sihtkohta.
• Kui olete rühmavalimisnumbri sisestanud, ei saa te sisestada enam
teisi rühmavalimisnumbreid.
8
Kui olete lõpetanud faksinumbrite sisestamise, valige No viibal
Another No.? ning seejärel vajutage nuppu OK.
Seade alustab faksi saatmist vastavalt sisestatud numbrite
järjestusele.
Pärast fakside saatmist prinditakse mitmele saatmise raport.
Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks
vajutada nupule OK.
Resolution
Dokumendi vaikeseadistused tagavad head tulemused, kui kasutate
tavalisi tekstipõhiseid originaale. Kui saadate originaale, mille kvaliteet on
kehv või mis sisaldavad pilte, saate kohandada eraldusvõimet, et tagada
parema kvaliteediga faksid.
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
68
Põhiline faksimine
1
Valige juhtpaneelil
Resolution.
2
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
(faks) >
(Menu) > Fax Feature >
•
Standard: Originaalid, millel on normaalsuuruses tähemärgid.
•
Fine: Originaalid, millel on väikesed tähemärgid või peenikesed
jooned või originaalid, mille printimiseks on kasutatud
maatriksprinterit.
•
Super Fine: Originaalid, millel on väga peened üksikasjad.
Re˛iim Super Fine on lubatud ainult siis, kui seade, millega teie
oma suhtleb, toetab ülipeent eraldusvõimet.
• Selles re˛iimis ei ole mäluedastus võimalik.
• Värvilise faksi saatmine on võimalik ainult siis, kui ühendusega
masin toetab värvilise faksi vastuvõttu ja te saadate faksi
käsitsire˛iimis.
3
•
Photo Fax: originaalid, millel on halle varje või fotosid.
•
Color Fax: Värvilised originaalid.
(Stop/Clear).
Darkness
Saate valida originaaldokumendi tumeduse taseme.
• Mälu edastamise jaoks pole re˛iim Super Fine saadaval.
Eraldusvõime sätteks muudetakse automaatselt Fine.
• Kui teie seadme eraldusvõime olekuks on seadistatud Super Fine
ning faksiseade, millega teie oma suhtleb, ei toeta eraldusvõimet
Super Fine, edastab seade fakse kõrgeimas eraldusvõimere˛iimis,
mida teine faksiseade toetab.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Tumeduse säte rakendatakse aktiivsele faksitööle. Vaikeseadistuse
muutmiseks (vt „Faksimenüü” lk 188).
1
Valige juhtpaneelil
Darkness.
2
3
Valige soovitud tumeduse tase.
(faks) >
(Menu) > Fax Feature >
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear).
2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine
69
3. Hooldus
See peatükk sisaldab teavet teie seadmega kasutatava varustuse, tarvikute ja varuosade soetamise kohta.
• Tarvikute ja lisaseadmete tellimine
71
• Pakutavad kulumaterjalid
72
• Toonerikasseti hoiustamine
73
• Tooneri jaotumise ühtlustamine
75
• Toner cartridge
77
• Tarvikute kasutusea järgimine
79
• Tooneri tühjenemise häire seadistamine
80
• Seadme puhastamine
81
• Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad
nõuanded
87
Tarvikute ja lisaseadmete tellimine
Tarvikute valik võib riigiti erineda. Pakutava varustuse ja varuosade nimekirja küsige oma müügiesindajalt.
Samsung-i poolt heakskiidetud tarvikute ja varuosade tellimiseks võtke ühendust kohaliku Samsung edasimüüjaga või jaemüüjaga, kelle käest oma
seadme ostsite. Teabe saamiseks hooldusteenuste kohta võite külastada veebisaiti www.samsung.com/supplies (valige oma riik/piirkond).
3. Hooldus
71
Pakutavad kulumaterjalid
Tarvikute kasutusea lõpule jõudmisel saate oma seadme jaoks tellida järgmist tüüpi tarvikuid:
Tüüp
Toonerikassett
Keskmine kasutusigaa
Umbes 1 000 lehekülge
Osa nimi
MLT-D111S
a. Väidetav kasutusiga vastab standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada töökeskkond, printimise intervall, graafika ning kandja tüüp ja suurus.
Toonerikasseti kasutusiga võib sõltuvalt kasutatavatest suvanditest ja pildi piirkonna protsendist ning tööre˛iimist varieeruda.
Uued toonerikassetid või muud kulumaterjalid tuleb osta samas riigis, kus seadet kasutate. Vastasel juhul ei ühildu uued toonerikassetid ja muu varustus
teie seadmega, sest toonerikassettidel ja muul varustusel on vastava riigi tingimustele kohandatud teistsugune konfiguratsioon.
Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja mitteoriginaalseid toonerikassette, näiteks taastäidetud või taastatud kassette. Samsung ei saa
garanteerida Samsung järelturu ja mitteoriginaalsete toonerikassettide kvaliteetsust. Samsung järelturu või mitteoriginaalse toonerikasseti kasutamise
tõttu vajalikud hooldus- või remonditööd ei kuulu seadme garantii alla.
3. Hooldus
72
Toonerikasseti hoiustamine
Toonerikassetid sisaldavad komponente, mis on tundlikud valguse,
temperatuuri ja niiskuse suhtes. Samsung soovitab kasutajatel järgida
soovitusi, mis tagavad teie uue Samsungi toonerikasseti optimaalse
tööefektiivsuse, parima kvaliteedi ja pikima võimaliku kasutusea.
Hoiustage seda kassetti samas keskkonnas, kus te kasutate printerit. See
peaks olema kontrollitud temperatuuri- ja niiskusetingimustes.
Toonerikassett peab kuni paigaldamiseni jääma avamata
originaalpakendisse – kui originaalpakendit ei ole võimalik kasutada, katke
kasseti ülemine ava paberiga ja hoidke kassetti pimedas suletud paigas
(kapis).
Kasseti pakendi avamine enne kasutamist vähendab oluliselt selle
kasulikku oote- ja tööiga. Ärge hoiustage põrandal. Kui toonerikassett on
printerist eemaldatud, järgige alati alljärgnevaid toonerikasseti õige
hoiustamise juhiseid.
•
Hoiustage toonerikassetti originaalpakendi osaks olnud kaitsekotis.
•
Hoiustage lapiti (mitte otsa peal) ja selliselt, et ülespoole on sama külg,
mis seadmesse paigaldatuna.
•
Ärge hoidke tarvikuid järgmistes tingimustes:
-
kõrgemal temperatuuril kui 40 °C (104 °F).
-
õhuniiskuse tasemed alla 20% või üle 80%.
-
keskkonnas, kus on suured niiskuse ja temperatuuri kõikumised.
-
otsese päikese- või toavalguse käes.
-
tolmuses kohas.
-
autos pikemat aega.
-
keskkonnas, kus on korrosiivsed gaasid.
-
keskkonnas, kus on soolane õhk.
1
Käsitsemise juhised
•
Ärge puudutage kassetis oleva fotojuhtiva trumli pinda.
•
Ärge jätke kassetti mittevajaliku vibratsiooni või löökide mõju alla.
•
Ärge kunagi pöörake trumlit käsitsi, eriti vales suunas; see põhjustab
sisemise kahjustuse ja tooneri lekke.
2
Toonerikasseti kasutamine
Samsung Electronics ei soovita ega kiida heaks Samsungist erinevate
tootjate valmistatud (sh üldkaubamärkide, kaupluste kaubamärkide,
taastäidetud või taastatud) toonerikassettide kasutamist antud printeris.
Samsungi printeri garantii ei kata seadmele tekitatud kahjustusi, mis on
põhjustatud taastäidetud, taastatud või Samsungist erinevate tootjate
valmistatud toonerikassettide kasutamisest.
3. Hooldus
73
Toonerikasseti hoiustamine
3
Eeldatav kasseti kasutusiga
Eeldatav kasseti kasutusiga (toonerikasseti tulusus) sõltub tooneri hulgast,
mida printimistöödeks vajatakse. Tegelik printimise tootlus võib erineda
sõltuvalt prinditavate lehekülgede prinditihedusest, töökeskkonnast,
pildiala suurusest, printimise sagedusest, kandja tüübist ja/või kandja
formaadist. Näiteks kui te prindite palju graafikat, siis on tooneri tarbimine
suurem ja teil võib olla vaja kassetti sagedamini vahetada.
3. Hooldus
74
Tooneri jaotumise ühtlustamine
Toonerikasseti kasutusaeg hakkab lõppema, kui:
•
esineb valgeid triipe või heledaid alasid ja/või tumeduse erinevust külgede vahel.
•
Status LED vilgub punaselt.
Sellisel juhul saate ajutiselt printimiskvaliteeti parandada kassetti allesjäänud tooneri ühtlustamisega. Teatud juhtudel võib väljaprint olla hele või ilmuda
valgeid triipe ka pärast tooneri ühtlustamist.
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
• Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
• Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
• Ärge kasutage toonerikasseti pakendi avamiseks teravaid esemeid nagu nuga või käärid. Need võivad kasseti trumlit kriimustada.
• Kui toonerit satub teie rõivastele, siis pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivaid külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.
• Skaneerimisseadme avamisel hoidke dokumendisööturit ja skaneerimisseadet koos.
3. Hooldus
75
Tooneri jaotumise ühtlustamine
2
1
3. Hooldus
76
Toonerikasseti asendamine
4
Toner cartridge
• Raputage toonerikassetti põhjalikult, see suurendab esmast prindikvaliteeti.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
• Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
• Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
• Ärge kasutage toonerikasseti pakendi avamiseks teravaid esemeid nagu nuga või käärid. Need võivad kasseti trumlit kriimustada.
• Kui toonerit satub teie rõivastele, siis pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivaid külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.
• Skaneerimisseadme avamisel hoidke dokumendisööturit ja skaneerimisseadet koos.
3. Hooldus
77
Toonerikasseti asendamine
Kui toonerikassett on jõudnud oma kasutusaja lõpuni, lõpetab masin printimise.
3. Hooldus
78
Tarvikute kasutusea järgimine
Kui sageli tekib paberiummistus või probleeme printimisel, kontrollige seadme prinditud või skannitud lehekülgede arvu. Vajadusel asendage vastav osa.
1
2
3
Valige juhtpaneelilt
(Menu) > System Setup > Report > Supplies Info..
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
•
Total: kuvatakse prinditud lehekülgede koguarv.
•
ADF Scan: kuvatakse dokumendisööturiga prinditud lehekülgede arv.
•
Platen Scan: kuvatakse skaneerimisklaasil skaneeritud lehekülgede arv.
•
Supplies Info.: Prinditakse tarvikute teabelehekülg.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear).
3. Hooldus
79
Tooneri tühjenemise häire seadistamine
Kui tooneri hulk kassetis on madal, ilmub teade või LED-märgutuli, mis soovitab kasutajal toonerikassetti vahetada. Saate valida, kas see teade või LEDmärgutuli ilmub või mitte.
• Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüüle ligipääs” lk 34).
• Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule OK.
• Masina sätteid saate valida jaotisest Device Settings programmisSamsung Easy Printer Manager.
- 'Windowsi ja Mac kasutajad, valige Samsung Easy Printer Manager >
1
2
3
Valige juhtpaneelil
(lülitage edasijõudnute re˛iimi) > Device Settings.
(Menu) > System Setup > Maintenance > TonerLowAlert.
Valige soovitud suvand.
Valiku salvestamiseks vajutage nuppu OK.
3. Hooldus
80
Seadme puhastamine
Kui printimisel ilmneb probleeme või kui kasutate seadet tolmuses keskkonnas, peate seadme parimas töökorras hoidmiseks ja kasutusea pikendamiseks
seda regulaarselt puhastama.
• Masina korpuse puhastamine vedelikega, mis sisaldavad suures koguses alkoholi, lahusteid või muid tugevatoimelisi aineid, võib põhjustada
värvimuutust või korpust kahjustada.
• Kui seade või selle ümbrus on tooneriga määrdunud, soovitame puhastamiseks kasutada veega niisutatud riidelappi või salvrätti. Tolmuimeja
kasutamisel lendub tooner õhku ja see võib teid kahjustada.
5
Väljastpoolt puhastamine
Kasutage seadme korpuse puhastamiseks pehmet, ebemevaba riidelappi. Niisutage lappi pisut vees, kuid olge ettevaatlikud, et vett ei tilguks masina peale
ega sisemusse.
3. Hooldus
81
Seadme puhastamine
6
Sisemuse puhastamine
Printimise käigus võib seadme sisemusse koguneda paberi- ja tooneriosakesi ning tolmu. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme,
näiteks tooneriplekke või määrimist. Masina sisemuse puhastamine kõrvaldab ja vähendab neid probleeme.
• Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
• Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
• Kasutage seadme sisemuse puhastamisel kuiva mitterebenevat lappi, et vältida ülekanderulli ja muude sisemiste komponentide kahjustamist. Ärge
kasutage lahusteid, nagu bensiin või lahjendi. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme ja seadet kahjustada.
• Kasutage masina puhastamiseks mittehargnevat lappi.
• Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
• Skaneerimisseadme avamisel hoidke dokumendisööturit ja skaneerimisseadet koos.
3. Hooldus
82
Seadme puhastamine
2
1
3. Hooldus
83
Seadme puhastamine
7
Paberivõturulli puhastamine
• Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina tüüpi (vt
„Eestvaade” lk 23).
3. Hooldus
84
Seadme puhastamine
8
Skannimisseadme puhastamine
Skanneriploki puhtana hoidmine aitab tagada parima koopiate kvaliteedi. Soovitame skannimisseadet puhastada igal hommikul ja ka päeva jooksul, kui
see on vajalik.
• Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina tüüpi (vt
„Eestvaade” lk 23).
1
2
Niisutage pehmet, ebemevaba riidetükki või paberrätikut kergelt veega.
Tõstke ja avage skanneri kaas.
3. Hooldus
85
Seadme puhastamine
3
Pühkige skanneri pinda, kuni see on puhas ja kuiv.
4
3
1
2
1
2
3
4
4
Skanneri kaas
Skaneerimisklaas
Dokumendisööturi klaas
Puhas leht
Sulgege skanneri kaas.
3. Hooldus
86
Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad nõuanded
•
Masinat liigutades ärge kallutage seda ega pöörake tagurpidi. Vastasel juhul võib tooner seadme sisemusse valguda ja seadet kahjustada või
prindikvaliteeti halvendada.
•
Masinat liigutades tagage, et vähemalt kaks inimest hoiavad seda turvaliselt kinni.
3. Hooldus
87
4. Tõrkeotsing
See peatükk sisaldab kasulikku teavet olukordadeks, kui seadme töös tekib tõrge.
• Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
89
• Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine 90
• Paberiummistuste kõrvaldamine
95
• Status LED-tule tõlgendamine
99
• Näidikule ilmuvate teadete tähendused
102
See peatükk sisaldab kasulikku teavet olukordadeks, kui seadme töös tekib tõrge. Kui teie
masinal on kuvaekraan, kontrollige vea lahendamiseks esmalt sellele ilmuvat teadet. Kui
te ei leia oma probleemile lahendust sellest peatükist, vaadake Tõrkeotsingu
peatükkiEdasijõudnute juhend (vt „Tõrkeotsing” lk 260). Kui te ei leia lahendust
Kasutusjuhend või kui probleem püsib, helistage teenindusse.
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
Õiget tüüpi kandja valimisega saab enamikku ummistusi vältida. Paberiummistuste vältimiseks järgige nimetatud juhiseid:
•
Kindlustage, et reguleeritavad juhikud oleksid õiges asendis (vt „Salve ülevaade” lk 41).
•
Ärge võtke printimise ajal salvest paberit välja.
•
Enne salve laadimist painutage ja lehvitage paberipakki ning seadke korralikult virna.
•
Ärge kasutage kortsus, niisket või tugevalt kõverdunud paberit.
•
Ärge asetage salve korraga erinevat tüüpi paberit.
•
Kasutage ainult soovitatavaid prindikandjaid (vt „Prindikandjate andmed” lk 110).
4. Tõrkeotsing
89
Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine
Kui dokumendisööturi läbimisel tekib originaaldokumendi ummistus, kuvatakse näidikule hoiatusteade.
Kinnijäänud dokumendi rebenemise vältimiseks eemaldage see aeglaselt ja ettevaatlikult.
Dokumendiummistuste vältimiseks kasutage paksu, õhukese või erinevate paberitüüpide puhul skaneerimisklaasi.
4. Tõrkeotsing
90
Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine
1
Originaalpaberi ummistus skanneri ees
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
4. Tõrkeotsing
91
Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine
2
Originaalpaberi ummistus skanneri sees
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
4. Tõrkeotsing
92
Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine
4. Tõrkeotsing
93
Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine
3
Originaalpaberi ummistus skanneri väljutusalas
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Eestvaade” lk 23).
1
2
Eemaldage dokumendisööturist kõik allesoleval lehed.
Eemaldage dokumendisööturist ettevaatlikult kinnijäänud paber.
4. Tõrkeotsing
94
Paberiummistuste kõrvaldamine
Paberi rebenemise vältimiseks tõmmake ummistunud paber aeglaselt ja ettevaatlikult välja.
4
Salves
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina
tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
4. Tõrkeotsing
95
Paberiummistuste kõrvaldamine
5
Seadme sisemuses
• Kinnitusploki ümbrus on kuum. Olge paberit masinast eemaldades väga ettevaatlik.
• Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma
masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 23).
4. Tõrkeotsing
96
Paberiummistuste kõrvaldamine
2
1
4. Tõrkeotsing
97
Paberiummistuste kõrvaldamine
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
4. Tõrkeotsing
98
Status LED-tule tõlgendamine
LED-tulede värv annab teavet seadme hetkeoleku kohta.
• Mõned LED-id ei pruugi mudelist või riigist sõltuvalt paigaldatud olla (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 26).
• Vea lahendamiseks vaadake veateadet ning selle kohta käivaid juhiseid tõrkeotsingu osast (vt „Näidikule ilmuvate teadete tähendused” lk 102).
• Kui probleem ei lahene, helistage hoolduskeskusesse.
4. Tõrkeotsing
99
Status LED-tule tõlgendamine
LED
Seisund
Väljas
Roheline
Kirjeldus
Masin pole võrguga ühendatud.
Vilkuv
Kui tagantvalgustus vilgub, tegeleb seade parajasti andmete vastuvõtmise või printimisega.
Sees
• Masin on võrguga ühendatud ja kasutamisvalmis.
• Masinas on väike tõrge ja masin ootab, et tõrge kõrvaldatakse. Kontrollige kuvateadet. Pärast probleemi kõrvaldamist
jätkab seade töötamist.
Vilkuv
• Kassetti on jäänud väike kogus toonerit. Kasseti oodatav eluigaa tooneris on lõppemas. Valmistage vahetamiseks ette
uus kassett. Prindikvaliteedi ajutiseks parandamiseks võite tooneri jaotust ühtlustada (vt „Tooneri jaotumise
ühtlustamine” lk 75).b
Punane
• Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppua. Soovitatav on toonerikassett välja vahetada
(vt „Toner cartridge” lk 77).
• Kate on avatud. Sulgege kate.
Status
Sees
• Andmete vastuvõtmisel või printimisel ei ole salves paberit. Laadige salve paberit.
• Masin on töö lõpetanud suure tõrke tõttu. Kontrollige ekraanil olevat teadet (vt „Näidikule ilmuvate teadete
tähendused” lk 102).
• Seadmes on paberiummistus (vt „Paberiummistuste kõrvaldamine” lk 95).
Sinine
Vilkuv
Seade loob ühendust juhtmevaba võrguga.
Sees
Seade on ühendatud juhtmevaba võrguga (vt „Juhtmevaba võrgu seadistamine” lk 154).
Vilkuv
Kassetti on jäänud väike kogus toonerit. Kasseti hinnangulinea kasutusea lõpp on lähedal. Valmistage vahetamiseks ette
uus kassett. Prindikvaliteedi ajutiseks parandamiseks võite tooneri jaotust ühtlustada (vt „Tooneri jaotumise
ühtlustamine” lk 75).
Sees
Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppua. Soovitatav on toonerikassett välja vahetada (vt
„Toner cartridge” lk 77).
Oran˛
4. Tõrkeotsing
100
Status LED-tule tõlgendamine
LED
Seisund
Sees
(
Sinine
Power/
Wakeup)
Väljas
Sees
Eco
Kirjeldus
Seade on energiasäästure˛iimis.
Masin on valmisolekure˛iimis või välja lülitatud.
Ökore˛iim on sees.
Ökore˛iimi vaikeseadistus on 2-üles ja tooneri säästmine.
Roheline
Väljas
Ökore˛iim on väljas.
a. Hinnanguline kasutusiga tähendab prognoositavat või hinnangulist toonerikasseti tööiga, mille arvutamisel on aluseks võetud keskmine trükitavate lehekülgede arv ja mis on töötatud
välja vastavalt standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada kasutuskeskkond, pildiala ulatus, kasutuskordade sagedus, graafika, andmekandja tüüp ja formaat.
Kassetis võib leiduda väike kogus toonerit isegi siis, kui punane LED-tuli põleb ja printer printimise lõpetab.
b. Mõned LED-id ei pruugi mudelist või riigist sõltuvalt paigaldatud olla (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 26).
4. Tõrkeotsing
101
Näidikule ilmuvate teadete tähendused
Juhtpaneeli näidikule ilmuvad teated viitavad masina olekule või tõrgetele. Järgnevatest tabelitest leiate nende teadete tähendused ja vajadusel juhised,
kuidas probleemi lahendada.
• Kui teadet tabelis ei leidu, siis lülitage masina toide välja ja seejärel uuesti sisse ning proovige uuesti printida. Kui probleem ei lahene, helistage
hoolduskeskusesse.
• Hoolduse poole pöördudes teatage hooldustehnikule kuvatud teate sisu.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt mudelist ja paigaldatud funktsioonidest kuvada.
• [vea number] näitab vea numbrit.
6
Paberiummistusega seonduvad teated
Teade
Document jam.
Tähendus
Soovitatavad lahendused
Remove jam
Dokumendisööturisse laaditud originaaldokument on
ummistuse tekitanud.
Kõrvaldage ummistus (vt „Originaaldokumentide ummistuste
kõrvaldamine” lk 90).
Jam or empty
• Paber on ummistanud paberi sisenemiskoha.
• Kõrvaldage ummistus (vt „Salves” lk 95).
Door open&close
• Salves pole paberit.
• Laadige paberit salve (vt „Paberi salve laadimine” lk 42).
Paper Jam
Seadme sees on tekkinud paberiummistus.
Kõrvaldage ummistus (vt „Seadme sisemuses” lk 96).
inside machine
4. Tõrkeotsing
102
Näidikule ilmuvate teadete tähendused
7
Tooneriga seotud teated
Teade
Install Toner
Tähendus
Soovitatavad lahendused
Toonerikassetti ei ole paigaldatud.
Paigaldage toonerikassett.
Paigaldatud toonerikassett ei sobi teie seadmega.
Paigaldage seadmele vastav Samsungi originaalne
toonerikassett.
Näidatud kassetti on jäänud vähe toonerit. Hinnanguline
kasseti tooneri kasutusiga on lõpukorral.
Valmistage vahetamiseks ette uus kassett. Prindikvaliteedi
ajutiseks parandamiseks võite tooneri jaotust ühtlustada (vt
„Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 75).
Cartridge
Not Compatible
Toner cartridge
Prepare new cartridge
4. Tõrkeotsing
103
Näidikule ilmuvate teadete tähendused
Teade
Replace new cartridge
Tähendus
Näidatud toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on
peaaegu lõppenud.
Hinnanguline kasutusiga tähendab prognoositavat
või hinnangulist toonerikasseti tööiga, mille
arvutamisel on aluseks võetud keskmine trükitavate
lehekülgede arv ja mis on töötatud välja vastavalt
standardile ISO/IEC 19752 (vt „Pakutavad
kulumaterjalid” lk 72). Lehekülgede arvu võib
mõjutada kasutuskeskkond, kasutuskordade
sagedus, kandja, kujutise pindala protsent ja kandja
formaat. Kassetis võib leiduda väike kogus toonerit
isegi siis, kui kuvatakse teade kasseti asendamise
vajadusest ja masin printimise lõpetab.
Näidatud toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on
lõppenud. Masin võib printimise lõpetada.
Soovitatavad lahendused
• Saate valida juhtpaneelil Stop või Continue vahel. Kui valite
Stop, lõpetab printer printimise ja rohkem ei saa printida, kui
te ei vaheta kassetti uue vastu välja. Kui valite Continue,
jätkab printer printimist, kuid prindikvaliteeti ei saa
garanteerida.
• Selle teate ilmumisel asendage toonerikassett, et tagada
parimat prindikvaliteeti. Kasseti edasine kasutamine võib
põhjustada prindikvaliteedi probleeme (vt „Toner cartridge” lk
77).
Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja
mitteoriginaalseid toonerikassette, näiteks taastäidetud
või taastatud kassette. Samsung ei garanteeri
mitteoriginaalse Samsungi toonerikasseti kvaliteeti.
Hooldus- või parandustööd, mida on vaja mitteoriginaalse
Samsungi toonerikasseti kasutamise tõttu, ei kuulu
masina garantii alla.
Vahetage toonerikassett välja (vt „Toner cartridge” lk 77).
4. Tõrkeotsing
104
Näidikule ilmuvate teadete tähendused
8
Salvega seotud teated
Teade
Tähendus
Soovitatavad lahendused
Jam or empty
• Paber on ummistanud paberi sisenemiskoha.
• Kõrvaldage ummistus (vt „Salves” lk 95).
Door open&close
• Salves pole paberit.
• Laadige paberit salve (vt „Paberi salve laadimine” lk 42).
9
Võrguga seotud teated
Teade
Network Problem:
Tähendus
Teie valitud võrgu IP aadressi kasutab keegi teine.
Kontrollige IP aadressi ja vajadusel uuendage (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 143).
Traadita side moodul ei ole paigaldatud.
Lülitage välja ja uuesti sisse.
IP Conflict
#S6-3210
Soovitatavad lahendused
4. Tõrkeotsing
105
Näidikule ilmuvate teadete tähendused
10
Muud teated
Teade
Door Open
Tähendus
Soovitatavad lahendused
Kate ei ole kindlalt suletud.
Sulgege luuk nii, et see lukustub.
Door of scanner is open.
Dokumendisöötja kate ei ole kindlalt suletud.
Sulgege luuk nii, et see lukustub.
Error [vea number]
Masin ei ole juhitav.
Taaskäivitage seade ja proovige uuesti printida. Kui probleem
püsib, helistage palun teenindusse.
Skanner on lukustatud.
Tehke taaskäivitus. Kui probleem püsib, helistage palun
teenindusse.
Close it
Turn off then on
Error [vea number]
Call for service
Scanner Locked
4. Tõrkeotsing
106
5. Lisa
See peatükk kirjeldab tooteandmeid ning annab teavet kehtivate seaduste kohta.
• Tehnilised andmed
108
• Regulatoorne teave
118
• Autoriõigus
132
Tehnilised andmed
1
Üldised tehnilised andmed
Allpool toodud tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Värsket teavet leiate veebisaidilt www.samsung.com.
Osad
Mõõtmeda
Laius x Pikkus x Kõrgus
Kirjeldus
M207x series
406 x 359,6 x 253 mm (15,98 x 14,16 x 9,96 tolli)
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
Kaala
Masin koos kulumaterjalidega
M207xFH series / M207xHW series
406 x 359,6 x 308,7mm (15,98 x 14,16 x 12,15
tolli)
M207x series
7,4 kg (16,31 naela)
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
8,47 kg (18,67 naela)
M207xFH series / M207xHW series
Mürataseb
Valmisolekurežiim
Alla 26 dB (A)
Printimisrežiim
Alla 50 dB (A)
Kopeerimisrežiim
Skaneerimisklaas
Alla 50 dB (A)
Dokumendisöötur
Alla 53 dB (A)
Skaneerimisklaas
Alla 52 dB (A)
Dokumendisöötur
Alla 54 dB (A)
Skaneerimise režiim
5. Lisa
108
Tehnilised andmed
Osad
Temperatuur
Niiskus
Võimsusklassc
Energiatarve
Kirjeldus
Töökeskkond
10 kuni 32°C (50 kuni 89,6°F)
Hoiustamine (pakitult)
-20 kuni 40°C (-4 kuni 104°F)
Töökeskkond
20 kuni 80% suhtelist õhuniiskust
Hoiustamine (pakitult)
10 kuni 90% suhtelist õhuniiskust
110 V mudelid
Vahelduvvool 110 - 127 V
220 V mudelid
Vahelduvvool 220 - 240 V
Keskmine töörežiim
Alla 310 W
Valmisolekurežiim
Alla 30 W
Energiasäästurežiimd
• M207x series: Alla 1,5 W
• M207xW series: Alla 2,1 W (Wi-Fi Direct väljas: vähem kui 1,8 W
• M207xF series / M207xFH series: Alla 1,9 W
• M207xFW series / M207xHW series: Alla 2,5 W (Wi-Fi Direct väljas: vähem kui 2,3 W
Juhtmevabaf
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Väljalülitatulte
Alla 0,45 W
Moodul
T77H262 / SPW-B4319S
Mõõtmed ja kaal on arvestatud ilma telefonitoru ja teiste tarvikuteta.
Helirõhu tase, ISO 7779. Kontrollitud konfiguratsioon: masina baasmudel, A4-paber, simpleks-printimine.
Oma seadme õige pinge (voltides), sageduse (hertsides) ja voolu (amprites) leiate seadmel olevalt andmesildilt.
Energiasäästurežiimis võivad voolutarvet mõjutada seadme olek, seadistus ja töökeskkond.
Masin ei kuluta üldse elektrit vaid siis, kui toitejuhe ei ole ühendatud.
Ainult juhtmevabad mudelid (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
5. Lisa
109
Tehnilised andmed
2
Prindikandjate andmed
Tüüp
Formaat
Prindikandja kaal/Mahutavusa
Mõõdud
Salv
Normaal
Ümbrik
Kiri
216 x 279 mm (8,5 x 11 tolli)
Ametlik
216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)
Foolio
216 x 330 mm (8,5 x 13 tolli)
A4
210 x 297 mm (8,27 x 11,69 tolli)
Oficio
216 x 343 mm (8,5 x 13,5 tolli)
B5(JIS)
182 x 257 mm (7,17 x 10,12 tolli)
B5(ISO)
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tolli)
Executive-mõõt
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tolli)
A5
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tolli)
Ümbrik Monarch
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 tolli)
Ümbrik nr 10
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 tolli)
Ümbrik DL
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tolli)
Ümbrik C5
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 tolli)
Kandja käsitsi salve laadimineb
71 kuni 85 g/m2 (19 kuni 23
naela/köide)
71 kuni 85 g/m2 (19 kuni 23 naela/
köide)
• 150 lehte grammkaaluga
• 1 leht
kuni 80 g/m2 (21 naela/
köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24
naela/köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
• 10 lehte
• 1 leht
5. Lisa
110
Tehnilised andmed
Tüüp
Formaat
Prindikandja kaal/Mahutavusa
Mõõdud
Salv
Zie Normaal papier
Paks
Zie Normaal papier
Kandja käsitsi salve laadimineb
86 kuni 120 g/m2 (23 kuni 32
naela/köide)
86 kuni 120 g/m2 (23 kuni 32 naela/
köide)
• 50 lehte grammkaaluga kuni
• 1 leht
2
120 g/m (32 naela/köide)
Zie Normaal papier
Õhuke
Zie Normaal papier
60 kuni 70 g/m2 (16 kuni 19
naela/köide)
60 kuni 70 g/m2 (16 kuni 19 naela/
köide)
• 160 lehte grammkaaluga
• 1 leht
2
kuni 60 g/m (16 naela/
köide)
Zie Normaal papier
Puuvillane
Zie Normaal papier
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24
naela/köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
• 150 lehte grammkaaluga
• 1 leht
2
kuni 80 g/m (21 naela/
köide)
Zie Normaal papier
Värviline
Zie Normaal papier
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24
naela/köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
• 150 lehte grammkaaluga
• 1 leht
2
kuni 80 g/m (21 naela/
köide)
5. Lisa
111
Tehnilised andmed
Tüüp
Formaat
Prindikandja kaal/Mahutavusa
Mõõdud
Salv
Zie Normaal papier
Eeltrükitud
Zie Normaal papier
Kandja käsitsi salve laadimineb
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24
naela/köide)
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide)
• 150 lehte grammkaaluga
• 1 leht
2
kuni 80 g/m (21 naela/
köide)
Zie Normaal papier
Ümbertöödeldud
Zie Normaal papier
60 kuni 90 g/m2 (16 kuni 24
naela/köide)
60 kuni 90 g/m2 (16 kuni 24 naela/
köide)
• 150 lehte grammkaaluga
• 1 leht
2
kuni 80 g/m (21 naela/
köide)
Etiketidc
köitepapp
Kiri, Ametlik, Oficio,
Foolio, A4, B5(JIS),
B5(ISO), Executive,
A5,
Zie Normaal papier
Kiri, Ametlik, Oficio,
Foolio, A4, B5(JIS),
B5(ISO), Executive,
A5,
Zie Normaal papier
120 kuni 150 g/m2 (32 kuni 40
naela/köide)
120 kuni 150 g/m2 (32 kuni 40 naela/
köide)
• 10 lehte
• 1 leht
121 kuni 163 g/m2 (32 kuni
43 naela/köide)
121 kuni 163 g/m2 (32 kuni 43 naela/
köide)
• 10 lehte
• 1 leht
Postkaart 4x6
Kvaliteet
Zie Normaal papier
Zie Normaal papier
• 10 lehte
• 1 leht
Arhiivipaber
Zie Normaal papier
Zie Normaal papier
• 100 lehte
• 1 leht
5. Lisa
112
Tehnilised andmed
Tüüp
Formaat
Prindikandja kaal/Mahutavusa
Mõõdud
Salv
Minimaalne formaat (kohandatud)
76 x 127 mm (3 x 5 tolli)
Maksimaalne formaat (kohandatud)
216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)
Kandja käsitsi salve laadimineb
60 kuni 163 g/m2 (16 kuni 43 naela/köide)
a. Maksimaalne mahutavus võib erineda olenevalt kandja erikaalust, paksusest ja keskkonnatingimustest.
b. 1 leht manuaalse söötmisega.
c. Selles masinas kasutatavate etikettide siledus peab olema 100-250 (sheffield). See näitab sileduse numbrilist taset.
5. Lisa
113
Tehnilised andmed
3
Süsteemi nõuded
Microsoft® Windows®
Nõue (soovitatav)
Operatsioonisüsteem
CPU
RAM
Vaba
kõvakettaruum
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB kuni 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit või 64-bit protsessor või kõrgem
1 GB (2 GB)
16 GB
• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema võimaldamiseks).
• DVD-R/W seade
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) protsessorid (2 GHz või kiirem)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit või 64-bit protsessor või kõrgem
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema võimaldamiseks).
• DVD-R/W seade
5. Lisa
114
Tehnilised andmed
Nõue (soovitatav)
Operatsioonisüsteem
Windows Server® 2012
CPU
Vaba
kõvakettaruum
RAM
512 MB (2 GB)
Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) protsessorid (2 GHz või kiirem)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Internet Explorer 6.0 või uuem on Windowsi operatsioonisüsteemide miinimumnõue.
• Administraatori õigustega kasutajad saavad tarkvara installeerida.
• Windows Terminal Services on antud seadmega ühilduv.
• Windows 2000 on vajalik Services Pack 4 või kõrgem.
Mac
Operatsioonisüsteem
Mac OS X 10.5
Nõutav (soovitatav)
CPU
• Intel® protsessorid
RAM
Vaba kõvakettaruum
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz või kiirem Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® protsessorid
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 ~ 10.9
• Intel® protsessorid
2 GB
4 GB
5. Lisa
115
Tehnilised andmed
Linux
Osad
Operatsioonisüsteem
Nõuded
Redhat® Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SuSE Linux 10.1 (32 bitine)
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0
Mint 13, 14
CPU
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Vaba kõvakettaruum
1 GB (2 GB)
5. Lisa
116
Tehnilised andmed
4
Võrgukeskkond
Ainult võrguühendusega ja juhtmevabad mudelid (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Peate seadistama võrguprotokollid seadmes, et kasutada seda oma võrguseadmena. Alljärgnevas tabelis on toodud seadme poolt toetatavad
võrgukeskkonnad.
Osad
Võrguliides
Tehnilised andmed
• Ethernet 10/100 Base-TX juhtmega kohtvõrk
• 802.11b/g/n juhtmevaba LAN
Võrgu operatsioonisüsteem
• Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
• Erinevad Linuxi operatsioonisüsteemid
• Mac OS X 10.5 ~ 10.9
Võrguprotokollid
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Juhtmevaba turvalisus
• Autentimine: avatud süsteem, jagatud võti, WPA isiklik, WPA2 isiklik (PSK)
• Krüptimine: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Lisa
117
Regulatoorne teave
Antud seade on kujundatud töötama normaalses keskkonnas ja see omab
mitmeid normatiivsete avalduste sertifikaate.
Selle seadme kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi või inimeste
vigastamise ohu vähendamiseks alati järgida elementaarseid
ohutusnõudeid:
5
Teave laserkiirguse kohta
Printerile on USA-s omistatud standardi DHHS 21 CFR (peatükk 1,
alamgrupp J) nõuetele vastava 1 klassi lasertoote sertifikaat; mujal on
printerile omistatud standardi IEC 60825-1 : 2007 nõuetele vastava 1 klassi
lasertoote sertifikaat.
1. klassi laserseadmeid ei loeta ohtlikeks. Lasersüsteem ja printer on
konstrueeritud nii, et seadme tavalise töö, kasutaja poolt tehtava hoolduse
või regulaarse hoolduse käigus ei tõuse laserkiirguse tase 1. klassi
tasemest kõrgemale.
Hoiatus
Ärge kunagi kasutage või hooldage printerit avatud laseriüksuse/skanneri
kaitsekattega. Peegelduv kiir on küll nähtamatu, kuid võib teie nägemist
kahjustada.
5. Lisa
118
Regulatoorne teave
6
8
Osooni kaitse
Energiasäästja
Selle toote osooniemissioon jääb alla 0,1 ppm. Kuna osoon
on õhust raskem, tuleb toodet hoida hästiventileeritud
kohas.
Selles printeris on rakendatud tõhusaid energiasäästuvõtteid,
mis vähendavad energiatarvet, kui printerit aktiivselt ei kasutata.
Energiatarve väheneb automaatselt, kui printer ei saa pikema
aja vältel mingeid signaale.
ENERGY STAR ja tähis ENERGY STAR on USA-s registreeritud
tähised.
7
Elavhõbedaga seotud ohutusnõuded
Täiendavat teavet ENERGY STARi programmi kohta leiate
aadressil http://www.energystar.gov
Sisaldab elavhõbedat. Käidelda vastavalt kohalikele või
riiklikele eeskirjadele.
ENERGY STAR sertifikaadiga mudelitel on masina peal
ENERGY STAR silt. Kontrollige, kas teie masinal on ENERGY
STAR sertifikaat.
9
Jäätmekäitlus
Käidelge või utiliseerige selle toote pakkematerjalid
keskkonnasõbralikul viisil.
5. Lisa
119
Regulatoorne teave
10
11
Antud toote (elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmed) nõuetekohane kõrvaldamine
Ainult Hiinas
(Kehtib jäätmete eraldi kogumist rakendavates
riikides.)
Veebileht : http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
襦 愤縑趀爮闭
襦愤縑趀爮闭
賉帞
賉帞
;SUHVV0:
;SUHVV0+:
蜷筨愤竖爮襔*%
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
See sümbol tootel, tarvikutel või dokumentatsioonil näitab, et seda
toodet ja selle elektroonilist lisavarustust (nt laadijat, kuulareid,
USB-kaablit) ei tohi kasutuselt kõrvaldades ära visata koos
majapidamisjäätmetega. Hooletu jäätmekäitluse tõttu tekkida
võivate tervise- või keskkonnakahjustuste vältimiseks tuleb need
tooted eraldada muudest jäätmetest ja käidelda nõuetekohaselt, et
tagada materiaalsete ressursside säästvat ringlussevõttu.
Täiendavat teavet nende toodete kogumise ja keskkonnale ohutu
ringlussevõtu kohta saavad kodukasutajad seadme müüjalt või
kohalikust omavalitsusest.
Ärikasutajad peaksid pöörduma seadme müüja poole ja lugema
ostulepingu vastavaid punkte. Seda toodet ja selle elektroonilisi
tarvikuid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega.
5. Lisa
120
Regulatoorne teave
(Ainult Ameerika Ühendriikides)
Vabanege soovimatutest elektroonikakaupadest volitatud ümbertöötleja
abil. Lähima ümbertöötlemiskoha leidmiseks minge meie
veebilehele:www.samsung.com/recyclingdirect või helistage (877) 278 0799
14
Raadiokiirgus
Föderaalse sideameti (FCC) teave kasutajale
Antud seade vastab FCC-reeglistiku 15 osa nõuetele. Seadme talitlus peab
vastama järgnevale kahele tingimusele:
12
California osariigi Propositsiooni 65 hoiatus
(ainult US)
13
Ainult Taiwanis
•
seade ei tohi tekitada kahjulikke levihäireid ja;
•
seade peab taluma igasuguseid levihäireid, sealhulgas ka selliseid, mis
võivad tekitada häireid seadme töös.
Antud seade on läbinud vastavad testid ja tunnistatud vastavaks B-klassi
digitaalseadme nõuetele (vastavalt FCC-reeglistiku 15 osale). Piirangute
väljatöötamise eesmärk on pakkuda mõistlikku kaitset kuritahtliku
sekkumise eest tavapärases elukeskkonnas. See seade genereerib,
kasutab ja võib väljastada raadiosageduslikku kiirgust ning juhistele
mittevastava paigaldamise ja kasutamise korral võib põhjustada kahjulikke
raadiosidehäiringuid. Siiski ei saa garanteerida, et teatud olukordades
häireid ei esine. Juhul kui see seade põhjustab tele- või raadiovastuvõtule
kahjulikke häiringuid, mida saab kindlaks teha seadmeid sisse ja välja
lülitades, saab kasutaja püüda kõrvaldada häiringuid ühel järgnevatest
meetmetest:
•
paigutage või suunake antenn ümber;
•
suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust;
5. Lisa
121
Regulatoorne teave
•
ühendage seade ja vastuvõtja vooluvõrgu erinevate kontaktidega;
•
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud raadio- või teletehniku poole.
Muudatused, mida ei ole ühilduvuse tagamise kohustusega valmistaja
selgelt heaks kiitnud, võivad muuta seadme kasutamise lubamatuks.
15
Teave Ameerika Ühendriikide turu jaoks
USA Föderaalne Sidekomisjon (FCC)
Tahtlik kiirgusallikas vastavalt FCC osale 15
Kanada raadiohäirete eeskirjad
Need digiseadmed ei ületa raadiomürataseme osas digiseadmetele
kehtestatud klassi B piirväärtuseid vastavalt Kanada standardile ICES-003
häireid põhjustavatele seadmetele „Digital Apparatus”.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques”, ICES-003 édictée
par l’Industrie et Sciences Canada.
Selles printeris võib leiduda (sisseehitatud) väikese võimsusega,
raadiokohtvõrguseadmeid (raadiosageduslikke (RF) traadita side
seadmeid), mis töötavad sagedusalal 2,4 GHz / 5 GHz. See jaotis kehtib
üksnes selliste seadmete leidumisel. Raadioseadmete kohta leidub teavet
seadme andmesildil.
Juhtmevabad seadmed, mis võivad olla teie süsteemis, on kvalifitseeritud
kasutamiseks ainult Ameerika Ühendriikides, kui süsteemisildil on olemas
FCC tunnusnumber.
FCC on kehtestanud raadioseadmete kasutamisele keha lähedal (ei hõlma
jäsemeid) üldise piirkauguse 20 cm (8 tolli). Seda seadet tuleks kasutada
kehast vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui raadioseade on sisse lülitatud.
Võimalike printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete)
väljundvõimsus on palju väiksem FCC poolt sätestatud raadiosagedusliku
kiirguse piirväärtustest.
Selle saatja kollokatsioon või kasutamine koos muude antennide või
saatjatega on lubamatu.
5. Lisa
122
Regulatoorne teave
Selle seadme kasutamine peab vastama järgmisele kahele tingimusele: 1)
see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja 2) see seade peab
taluma igasuguseid levihäireid, sealhulgas ka selliseid, mis võivad tekitada
häireid seadme töös.
Kasutaja ei saa raadioseadmeid hooldada. Ärge neid mingil moel
muutke. Raadioseadme muutmise korral on selle kasutamine
lubamatu. Pöörduge seadme hoolduseks tootja poole.
17
Ainult Saksamaal
18
Ainult Türgis
FCC avaldus juhtmevaba LAN-i kasutamiseks:
Selle saatja ja antenni installeerimisel ning kasutamisel võidakse
installeeritud antenni läheduses ületada raadiosageduse
mõjutuspiirang (1 m W/cm2). Seetõttu peab kasutaja püsima alati
antennist vähemalt 20 cm kaugusel. Selle seadme kollokatsioon koos
muu antenni või saatjaga on keelatud.
19
Ainult tai
20
16
Ainult Venemaal/Kasahstan/Valgevene
Ainult Kanada
See toode vastab Kanadas kehtivatele tehnilistele tööstusnõuetele. / Le
present materiel est conforme aux specifications techniques applicables
d’Industrie Canada.
5. Lisa
123
Regulatoorne teave
Lubatud sideseadmete arv (Ringer Equivalence Number - REN) on
maksimaalne lubatud sideseadmete arv telefoniliidese küljes. Liidese
lõppastmega võib olla ühendatud igasugune kombinatsioon seadmeid
ainsal tingimusel, et kõigi seadmete REN arv ei ületaks viite. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
Telefonifirma võib teha muudatusi oma sideteenustes, seadmete
kasutamises või töökorralduses, kus sellised toimingud on põhjendatult
vajalikud ettevõtte tegevuses ning mis pole vastuolulised FCC 68. osas
olevate eeskirjade ja nõuetega. Kui sellised muudatused võivad olla
põhjendatult oodatud, et pakkuda mõnda klienditerminali seadet, mis ei
ühildu telefoniettevõtte sideteenustega või on vajalik selliste
terminaliseadmete modifitseerimine või muutmine või mõjutatakse
materiaalselt selle jõudlust muul viisil, tuleb klienti eelnevalt kirjalikult
teavitada, et tagada kliendile võimalus säilitada katkematut teenust
21
22
Faksi märgistus
1991 aastal telefonikasutajate kaitseks vastuvõetud seaduse järgi on
ebaseaduslik iga inimese tegevus, kes kasutab arvutit või muud
elektroonilist seadet mis tahes teadete saatmiseks faksiaparaadi kaudu,
ilma et niisugustel teadetel pole selgelt märgitud iga edastatud lehekülje või
esimese lehekülje ülemisel või alumisel äärel järgmist teavet:
1 Saatmise kuupäev ja kellaaeg
2 Teate saatnud ettevõtte, selle üksuse või isiku nimi ja
3 Saatnud seadme, ettevõtte, selle üksuse või isiku telefoninumber.
Lubatud sideseadmete arv (REN)
Selle masina REN-number ja FCC registreerimisnumber leiduvad masina
taga või all asuval sildil. Need numbrid tuleb teatud juhtudel teatada
telefoniettevõttele.
Lubatud sideseadmete arv (Ringer Equivalence Number ehk REN) näitab
telefoniliini elektrilist koormust ja see aitab määrata, kas olete liini „üle
koormanud”. Mitut erinevat tüüpi seadmete paigaldamine samale
telefoniliinile võib tekitada probleeme telefonikõnede tegemisel ja
vastuvõtmisel, eriti helisemise puhul, kui teie liin on hõivatud. Telefoniliiniga
ühendatud seadmete REN-numbrite summa peaks olema väiksem kui 5, et
tagada korralikku telefoniteenust. Teatud juhtudel ei pruugi see summa olla
teie liinile rakendatav. Kui mõni telefoniseade ei tööta korralikult, siis
peaksite selle kohe telefoniliini küljest lahutama, sest see võib kahjustada
kogu telefonivõrku.
5. Lisa
124
Regulatoorne teave
See seade vastab ACTA poolt vastu võetud FCC reeglistiku osa 68
nõuetele. Selle seadme taga on silt, millel on peale muu teabe toote
identifitseerimiskood vormingus US:AAAEQ##TXXXX. Vajadusel tuleb see
number teatada telefoniettevõttele.
Vastavalt FCC eeskirjadele võib selle seadme muutmine ilma tootja
selge loata tühistada kasutaja õiguse seda seadet kasutada. Juhul kui
lõppseade kahjustab telefonivõrku, peab telefoniettevõte kliendile
teatama, et võib peatada temale teenuste osutamise. Kui etteteatamine
ei ole siiski võimalik, võib ettevõte järgmistel tingimustel teenused
ajutiselt peatada:
a peab kohe kliendile teatama.
b peab andma kliendile võimaluse seadmega seotud probleem
kõrvaldada.
c peab teavitama klienti tema õigusest esitada kaebus Föderaalsele
Sidekomisjonile vastavalt FCC eeskirjade osa 68 alamjaotise E
menetlusjuhistele.
•
Kui teie piirkonnas esineb sageli äikest või pinge kõikumisi, siis on
soovitav paigaldada liigpingepiirikud nii vooluvõrgu- kui ka telefoniliinile.
Liigpingepiirikud on saadaval seadme müüja juures ning telefoni- ja
elektroonikatoodete kauplustes.
•
Hädaabi telefoninumbrite programmeerimisel ja neile helistamist
proovides teavitage telefonioperaatorit muul telefoninumbril oma
kavatsusest. Telefonioperaator juhendab täpsemalt, kuidas hädaabi
telefoninumbri valimist on lubatud proovida.
•
Seda masinat ei tohi kasutada müntidega kasutataval või avalikul
telefoniliinil.
•
See masin võimaldab kasutada magnetilist seadet kuuldeaparaatidega
ühendamiseks.
Selle seadme võite turvaliselt ühendada telefonivõrku standardse pesa
(USOC RJ-11C) kaudu.
Pidage meeles ka järgmist:
•
See masin ei ole ette nähtud ühendamiseks digitaalse
kodukeskjaamaga.
•
Kui kavatsete ühendada selle masina koos arvuti modemi või faksi
modemiga sama telefoniliiniga, siis võib kõigil seadmetel esineda
probleeme saatmisel ja vastuvõtmisel. Seda masinat ei ole soovitav
ühendada ühe telefoniliiniga koos ühegi teise seadmega, välja arvatud
tavatelefon.
5. Lisa
125
Regulatoorne teave
23
Paigaldatud pistiku asendamine (ainult
Ühendkuningriigis)
Tähtis hoiatus!
Seade peab olema maandatud.
Tähtis
Selle seadme toitejuhe on varustatud standardse 13 A pistikuga (BS 1363),
mis sisaldab 13 A sulavkaitset. Sulavkaitsme asendamisel või kontrollimisel
tuleb sobiv 13 A sulavkaitse tagasi paigaldada. Seejärel tuleb kaitsmekate
tagasi asetada. Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi pistikut kasutada enne,
kui on saadud uus kate.
Pöörduge seadme müüja poole.
13 A pistik on Ühendkuningriigis kõige levinum ja peaks olema sobiv.
Samas, kõigis hoonetes (enamasti vanades) ei ole tavalisi 13 A pistikutele
mõeldud pesasid. Siis on vaja sobivat pistiku adapterit. Ärge juhtmele
valatud pistikut eemaldage.
Kui valatud pistiku maha lõikate, vabanege sellest koheselt. Pistikut ei
saa uuesti ühendada ja selle pistikupessa ühendamisel võite saada
elektrilöögi.
Toitekaabli juhtmete värvused tähendavad järgmist:
• roheline ja kollane: maandus
• sinine: nulljuhe
• pruun: faasijuhe
Kui toitekaabli juhtmete värvused ei vasta pistiku juhtmetele, siis toimige
järgmiselt:
Rohelise ja kollase juhtme peate ühendama maanduskontaktiga, mis on
tähistatud kas E-tähega, maanduse tähisega või on rohelist või rohelist ja
kollast värvi.
Sinine juhe tuleb ühendada selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ntähega või on musta värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada selle kontaktiga, mis on tähistatud kas L-tähega
või on punast värvi.
13 A sulavkaitsmega peab olema varustatud pistik, adapter või elektrikilp.
5. Lisa
126
Regulatoorne teave
24
Vastavusdeklaratsioon (Euroopa riigid)
Kinnitused ja sertifikaadid
Siinkohal deklareerib Samsung Electronics, et mudel [M207x
series] on vastavuses Madalpingedirektiivi (2006/95/EC), EMC
direktiivi (2004/108/EC) põhinõuete ja teiste asjassepuutuvate
tingimustega.
Siinkohal deklareerib Samsung Electronics, et see [M207xW
Series/M207xF Series/M207xFW Series] on vastavuses Raadioja telekommunikatsiooni lõppseadmete direktiivi 1999/5/EC
põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega.
Vastavuskinnitust saab lugeda aadressil www.samsung.com,
minge Support > Download Center ja EuDoC'i sirvimiseks
sisestage selle printeri (MFP) nimi.
1. jaanuar 1995: Nõukogu direktiiv 2006/95/EC liikmesriikide seaduste
ühtlustamisest madalpingeseadmete alal.
EC sertifitseerimine
Sertifikaat 1999/5/EC Raadioseadmete & Telekommunikatsioonivõrgu
lõppseadmete direktiiv (FAX)
See Samsung-i toode on iseseisvalt sertifitseeritud Samsung-i poolt üleEuroopaliselt ühe terminaliga ühenduseks analoogse fiksvõrguga (PSTN)
vastavalt direktiivile 1999/5/EC. Toode on loodud töötama riiklike PSTN-ide
ja vastavate kodukeskjaamadega (PBX) järgnevates Euroopa riikides:
Kui peaks esineme probleeme, peaksite koheselt pöörduma Samsung
Electronics Co., Ltd. Euro QA Lab-i poole.
Seda toodet on testitud TBR21 vastu. Et aidata sellele standardile
vastavate lõppseadmete kasutamise ja rakendamisega, on Euroopa
Telekommunikatsiooni Standardite Instituut (ETSI) välja andnud
abidokumendi (EG 201 121), mis sisaldab märkmeid ja lisanõudeid, et
tagada võrgu ühilduvus TBR21 terminalidega. See toode on disainitud
vastavalt ja ühildub kõigi selles dokumendis leiduvatele asjakohaste
nõuannetega.
1. jaanuar 1996: Nõukogu direktiiv 2004/108/EC, elektromagnetilist
ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine.
9. märts 1999: Nõukogu direktiiv 1999/5/EC liikmesriikide seaduste
ühtlustamisest raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu
lõppseadmete alal ning nende ühildumise vastastikusest tunnustamisest.
Vastavuskinnituse täisteksti koos viidetega vastavatele direktiividele ja
standarditele saab Samsung Electronics Co., Ltd. esindajalt.
5. Lisa
127
Regulatoorne teave
Euroopa raadiovastuvõtjate heakskiidu teave
(Euroopa Liidu poolt heakskiidetud
raadioseadmete kohta)
Prantsusmaal on sagedusvahemiku piiranguks 2454–2483,5 MHz
seadmete puhul, mille edastusvõimsus on üle 10 mW, nt juhtmevabad
seadmed
EEA/EFTA riigid
Selles kodus või büroos kasutamiseks ettenähtud printeris võib leiduda
(sisseehitatud) väikese võimsusega, raadiokohtvõrguseadmeid
(raadiosageduslikke (RF) traadita side seadmeid), mis töötavad
sagedusalal 2,4 GHz/5 GHz. See jaotis kehtib üksnes selliste seadmete
leidumisel. Raadioseadmete kohta leidub teavet seadme andmesildil.
Hetkel kehtivad piirangud puuduvad
25
Ainult Iisrael
Juhtmevabad seadmed, mis võivad olla teie süsteemis, on
kvalifitseeritud kasutamiseks Euroopa Liidus või sellega
ühinenud aladel, kui süsteemisildil on CE märk ning teavitav
korpuse registreerimisnumber ja hoiatuse sümbol.
Võimaliku printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete)
väljundvõimsus on palju väiksem Euroopa Komisjoni poolt raadioseadmete
ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivis sätestatud
raadiosagedusliku kiirguse piirväärtustest.
Euroopa riigid, mis kvalifitseeruvad juhtmevabade
seadmete heakskiitude alla:
EL-i riigid
Euroopa riigid, milles kehtivad piirangud kasutamisel:
26
Eeskirjadele vastavuse teated
Juhtmevaba seadme juhised
Selles printeris võib leiduda (sisseehitatud) väikese võimsusega,
raadiokohtvõrguseadmeid (raadiosageduslikke (RF) traadita side
seadmeid), mis töötavad sagedusalal 2,4 GHz / 5 GHz. Järgnev jaotis
sisaldab ülevaatlikke märkuseid raadioseadmete kasutamise kohta.
EL
5. Lisa
128
Regulatoorne teave
Täiendavad piirangud, hoiatused ja märkused on loetletud eraldi riikide
jaotistest (või riikide rühma jaotistes). Teie süsteemis olevad juhtmevabad
seadmed on kvalifitseeritud kasutamiseks ainult riikides, mis on loetletud
raadiovastuvõtja heakskiidu märgiga süsteemisildil. Kui loetelus ei leidu riigi
tähist, kus kavatsete raadioseadet kasutada, siis pöörduge nõuete
teadasaamiseks kohaliku raadioseadme tüübikinnituse asutuse poole.
Raadioseadmete kasutamine on rangelt reguleeritud ja nende kasutamine
võib olla keelatud.
Võimaliku printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete)
väljundvõimsus on palju väiksem praegu teadaolevatest raadiosagedusliku
kiirguse piirväärtustest. Kuna raadioseadmed (mis võivad olla printerisse
sisse ehitatud) väljastavad vähem energiat kui raadiosageduslikes
standardites ja soovitustes on lubatud, usub tootja, et need seadmed on
kasutamiseks ohutud. Olenemata võimsustasemest tuleb olla ettevaatlik ja
piirata inimeste kokkupuudet tavakasutamise käigus.
Üldiselt peetakse piisavaks 20 cm (8 tolli) vahet raadioseadme ja keha
vahel, kui raadioseadmeid kasutatakse keha lähedal (ei hõlma jäsemeid).
Seda seadet tuleks kasutada kehast vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui
raadioseade on sisselülitatud ja toimub ülekanne.
Selle saatja kollokatsioon või kasutamine koos muude antennide või
saatjatega on lubamatu.
Teatud juhtudel on vajalikud juhtmevabade seadmete piirangud. Järgnevalt
on loetletud levinumaid piiranguid:
Raadiosageduslik juhtmevaba side võib põhjustada häireid
lennukite seadmete töös. Praegused lennunduseeskirjad näevad
ette, et juhtmevabad seadmed tuleb lennukiga reisides välja
lülitada. IEEE 802.11 (tuntud ka kui juhtmevaba Ethernet) ja
Bluetooth-funktsiooniga sideseadmed on näited nendest
seadmetest, mis pakuvad juhtmevaba teabeedastust.
Raadioseadme kasutamine võib olla piiratud või keelatud kohas,
kus muudele seadmetele või teenustele häirete põhjustamise oht
on kahjulik või loetakse kahjulikuks. Lennujaamad, haiglad ja
hapnikku või süttivaid gaase sisaldava õhuga kohad on vaid
mõned näited kohtadest, kus raadioseadmete kasutamine võib
olla piiratud või keelatud. Kui olete kohas, kus te ei ole kindel
raadioseadme kasutamise lubatavuses, siis enne sellise seadme
sisselülitamist või kasutamist küsige selleks vastutavalt isikult
luba.
Igas riigis kehtib raadioseadmetele erinevaid piiranguid. Kuna teie
süsteem on varustatud raadioseadmega, siis sellega teise riiki
reisides tuleb enne teeleasumist või reisi kontrollida, milliseid
piiranguid on sihtriigi raadioside tüübikinnitusasutus
raadioseadmete kasutamisele kehtestanud.
Kui teie seade on varustatud sisseehitatud raadioseadmega, siis
ärge seda seadet kasutage, kui seadme kõik katted ja varjestus ei
ole oma kohale paigaldatud ja seade ei ole täielikult kokku
monteeritud.
Kasutaja ei saa raadioseadmeid hooldada. Ärge neid mingil moel
muutke. Raadioseadme muutmise korral on selle kasutamine
lubamatu. Pöörduge seadme hoolduseks tootja poole.
5. Lisa
129
Regulatoorne teave
Kasutage ainult draivereid, mida on lubatud seadme kasutamise
riigis kasutada. Lugege tootja süsteemitaaste komplektis (System
Restoration Kit) leiduvaid juhiseid või küsige täiendavat teavet
tootja tehniliselt toelt.
5. Lisa
130
Regulatoorne teave
27
Ainult Hiinas
5. Lisa
131
Autoriõigus
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.
Käesolev kasutusjuhend on mõeldud ainult info esitamiseks. Kogu siin sisalduvat infot võidakse ilma eelnevalt teavitamata muuta.
Samsung Electronics ei ole vastutav mis tahes otseste või kaudsete kahjustuste ees, mis on põhjustatud või seotud käesoleva kasutusjuhendi
kasutamisega.
•
Samsung ja Samsung logod on Samsung Electronics Co., Ltd. kaubamärgid.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 on kas registreeritud kaubamärgid või Microsoft Corporationi
kaubamärgid.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint ja Outlook on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ühendriikides
ja teistes riikides.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android ja Gmail on Google Inc-i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
•
Google Cloud Print on Google Inc-i kaubamärk.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac ja Mac OS on USA-s ja teistes riikides registreeritud Apple Inc-i kaubamärgid.
AirPrint ja AirPrinti logo on Apple Inc-i kaubamärgid.
•
LaserWriter on ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärk.
•
Kõik teised tootemargid või tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid.
Avatud lähtekoodi puudutava litsentsiteabe nägemiseks vt komplektisoleval CD-plaadil olevat faili „LICENSE.txt”.
REV. 4.00
5. Lisa
132
Kasutusjuhend
EDASIJÕUDNUTELE
EDASIJÕUDNUTELE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, edasijõudnud seadistamise,
kasutamise ja veaotsingu kohta erinevates operatsioonisüsteemides.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.
PÕHILINE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, igapäevase kasutamise ja Windowsi-põhise
veaotsingu kohta.
EDASIJÕUDNUTELE
1. Tarkvara installeerimine
3. Kasulikud seadistusmenüüd
Macile installimine
137
Enne, kui hakkate peatükki lugema
185
Uuesti installimine Macile
138
Kopeerimise menüü
186
Installeerimine Linuxile
139
Faksimenüü
188
Uuesti installeerimine Linuxile
140
Süsteemi seadistus
191
Võrgu seadistamine
198
2. Võrguühendusega masina
kasutamine
4. Erifunktsioonid
Kasulikud võrguprogrammid
142
Kõrguse seadistamine
201
Juhtmega võrgu seadistus
143
E-maili aadressi salvestamine
202
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
146
Erinevate sümbolite sisestamine
204
IPv6 konfigureerimine
151
Faksi aadressiraamatu seadistamine
205
Juhtmevaba võrgu seadistamine
154
Volitatud kasutajate registreerimine
209
Samsung Mobile Print
179
Printimise funktsioonid
210
NFC funktsiooni kasutamine
180
Skaneerimisfunktsioonid
224
Faksi funktsioonid
233
Jagatud kasuta funktsioonide kasutamine 243
Mälu/kõvaketta võimaluste kasutamine
244
134
EDASIJÕUDNUTELE
5. Kasulikud haldustööriistad
Easy Capture Manager
246
Samsung AnyWeb Print
247
Easy Eco Driver
248
Programmi SyncThru™ Web Service
kasutamine
249
Probleemid faksimisel
278
Operatsioonisüsteemi probleemid
280
Programmi Samsung Easy Document Creator
kasutamine
253
Programmi Samsung Easy Printer Manager
kasutamine
254
Programmi Samsung Printer Status
kasutamine
258
6. Tõrkeotsing
Probleemid paberi söötmisel
261
Toite ja kaabli ühenduse probleemid
262
Printimisprobleemid
263
Prindikvaliteedi probleemid
267
Kopeerimisprobleemid
275
Skaneerimisprobleemid
276
135
1. Tarkvara
installeerimine
See peatükk annab juhiseid olulise ja kasuliku tarkvara installeerimiseks olukorras, kus seade on ühendatud
kaabli abil. Lokaalselt ühendatud seade on seade, mis on otseselt ühendatud teie arvutiga kaabli abil. Kui teie
seade on võrku ühendatud, jätke allolevad sammud vahele ja jätkake võrguga ühendatud seadme
draiveri installimisega (vt „Draiveri installeerimine võrgu kaudu” lk 146).
• Macile installimine
137
• Uuesti installimine Macile
138
• Installeerimine Linuxile
139
• Uuesti installeerimine Linuxile
140
• Kui te olete Windowsi operatsioonisüsteemi kasutaja, vaadake masina draiveri
installeerimise juhiseid Põhijuhendist (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 31).
• Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 meetrit (118 tolli ).
Macile installimine
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
10
Valige suvand USB Connected Printer ekraanilt Printer
Connection Type ja klõpsake Continue.
11
Klõpsake nupul Add Printer, et valida printer ning lisada see oma
printerite loendisse.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Kui teie seadmel on faksifunktsioon, klõpsake nupule Add Fax, et
valida oma faks ja lisada see oma faksiseadmete nimekirja.
12
3
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
•
4
5
6
7
8
Pärast installimise lõppu klõpsake nupul Close.
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub
jaotisesse Finder.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
1. Tarkvara installeerimine
137
Uuesti installimine Macile
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, desinstallige draiver ja installige see
uuesti.
1
Avage kaust Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
Printeri tarkvara deinstallimiseks klõpsake Continue.
4
5
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
Kontrollige programmi, mida te soovite kustutada ning klõpsake
Uninstall.
Pärast desinstallimise lõppu klõpsake nupul Close.
Kui masin on juba lisatud, kustutage see rakendusest Print Setup
Utility või Print & Fax.
1. Tarkvara installeerimine
138
Installeerimine Linuxile
Te peate Linuxi tarkvarapaketid Samsungi veebilehelt alla laadima, et
printeri tarkvara installida (http://www.samsung.com > leidke oma toode >
Tugi või Allalaadimised).
1
Unifitseeritud Linuxi draiveri installimine
8
9
10
11
Kui installimine on lõpetatud, käivitage Printing utiliit (Minge
System > Administration > Printing või käivitage käsk “systemconfig-printer“ Terminali programmis).
Klõpsake Add nupule.
Valige oma printer.
Klõpsake nuppu Forward ja lisage see oma süsteemi.
Seadme tarkvara installimiseks peate sisse logima ülikasutajana
(juurkasutajana). Kui te ei ole ülikasutaja, pidage süsteemi
administraatoriga nõu.
1
2
3
Veenduge, et seade on süsteemiga ühendatud ja sisse lülitatud.
4
5
6
Pakkige pakett lahti.
7
Kopeerige Unified Linux Driveri pakett oma süsteemi.
Avage Terminali programm ja minge kausta, kuhu paketi
kopeerisite.
Liigutage see uld kausta.
Rakendage ” ./install.sh“ käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga “sudo”, st “sudo ./install.sh”).
Jätkake installimisega.
1. Tarkvara installeerimine
139
Uuesti installeerimine Linuxile
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, desinstallige draiver ja installige see
uuesti.
1
2
3
4
Avage Terminali programm.
Liikuge kausta uld, mis pakiti lahti Unified Linux Driver paketist.
Rakendage ” ./install.sh“ käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga “sudo”, st “sudo ./install.sh”).
Jätkake desinstallimisega.
1. Tarkvara installeerimine
140
2. Võrguühendusega
masina kasutamine
Sellest peatükist leiate sammhaaval esitatud juhised võrgu kaudu ühendatud seadme ja tarkvara
seadistamiseks.
• Kasulikud võrguprogrammid
142
• Juhtmega võrgu seadistus
143
• Draiveri installeerimine võrgu kaudu
146
• IPv6 konfigureerimine
151
• Juhtmevaba võrgu seadistamine
154
• Samsung Mobile Print
179
• NFC funktsiooni kasutamine
180
Toetatud valikulised seadmed ja funktsioonid võivad erineda sõltuvalt teie mudelist (vt
„Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Kasulikud võrguprogrammid
Võrgukeskkonnas on võrgusätete lihtsaks seadistamiseks saadaval
mitmeid programme. Võrguadministraatoritel on võimalik hallata võrgus
mitmeid seadmeid.
• Enne alljärgnevate programmide kasutamist seadistage esmalt IPaadress.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Veebipõhine seadme halduslahendus, mis on mõeldud
võrguadministraatoritele. Programm SyncThru™ Web Admin Service
pakub teile tõhusat viisi võrguseadmete haldamiseks ning laseb teil kaugelt
jälgida ja lahendada võrguseadmete probleeme ükskõik millisest
korporatiivse Interneti juurdepääsuga saidilt.
•
Laadige see programm alla veebisaidilt http://
solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Teie võrguseadmesse sisseehitatud veebiserver, mille abil saate teha
järgmisi toiminguid (vt „Programmi SyncThru™ Web Service
kasutamine” lk 249).
•
Kontrollida tarvikute teavet ja seisundit.
•
Kohandada seadme seadistusi.
•
Konfigureerida võrguparameetreid, mis on vajalikud, et seade saaks
luua ühenduse erinevate võrgukeskkondadega.
SetIP juhtmega võrgu seadistus
See utiliitprogramm võimaldab teil valida võrguliidese ja käsitsi IP-aadresse
konfigureerida, et neid koos TCP-/IP-protokolliga kasutada.
•
Vt osa „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Windows)” lk 143.
•
Vt osa „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Mac)” lk 144.
• Võrgupordi toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt
„Tagantvaade” lk 25).
• See programm ei toeta versiooni TCP/IPv6.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
142
Juhtmega võrgu seadistus
4
5
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
IP-aadressi seadistamine
Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande, mis
näitab seadme praegusi võrgusätteid. See aitab teil võrku seadistada.
•
Masinal on kuvaekraan: Vajutage
• Võrguliidese toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt
„Tagantvaade” lk 25).
• See programm ei toeta versiooni TCP/IPv6.
(Menu) nuppu juhtpaneelil ja
valige Network > Network Conf. (Network Configuration).
•
Masinal on puuteekraan: Vajutage Setup peaekraanilt > Network >
Next > Network Configuration.
•
Masinal puudub kuvaekraan: Vajutage juhtpaneelil
(Cancel või
Esmalt peate seadistama IP-aadressi võrguprintimise ja -halduse jaoks.
Enamikel juhtudel määratakse IP-aadress automaatselt võrgusoleva
DHCP-serveri (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli) poolt.
Stop/Clear) nuppu enam kui 4-5 sekundi vältel.
Kasutades seda menüüd Võrgukonfiguratsiooni aruannet, leiate oma
masina MAC addressi ja IP aadressi.
Näide:
•
MAC-aadress: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-aadress: 169.254.192.192
IPv4 seadistamine SetIP programmi abil
(Windows)
Enne SetIP programmi kasutamist lülitage välja arvuti tulemüür, valides
Juhtpaneel > Turbekeskus > Windowsi tulemüür.
Järgmised juhised võivad teie mudeli puhul erineda.
1
Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt, pakkige see lahti ja
installige: (http://www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või
Allalaadimised).
2
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
143
Juhtmega võrgu seadistus
3
4
5
Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Mac)
Lülitage seade sisse.
Enne SetIP programmi kasutamist lülitage välja arvuti tulemüür, valides
System Preferences > Security > Firewall.
6
Klõpsake ikoonil
(vasakult kolmas) aknas SetIP, et avada TCP/
IP konfiguratsiooniaken.
7
Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
Valige operatsioonisüsteemi Windows Käivita menüüst Kõik
programmid > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Järgmised juhised võivad teie mudeli puhul erineda.
1
2
Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
3
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Leidke seadme MAC-aadress Võrgukonfiguratsiooni raportist (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 143) ja sisestage see
ilma kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
8
Klõpsake nupul Apply ja seejärel nupul OK. Seade prindib
automaatselt Võrgukonfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik
sätted on õiged.
•
4
5
6
7
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps Leidjasse ilmuval CDROMil.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
144
Juhtmega võrgu seadistus
8
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
10
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
11
Valige suvand Network Connected Printer(Wired or Wireless)
ekraanilt Printer Connection Type ja klõpsake nupul Set IP
Address.
12
Klõpsake ikoonil
(vasakult kolmas) aknas SetIP, et avada TCP/
IP konfiguratsiooniaken.
13
Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
Kui kuvatakse teade, mis edastab hoiatuse kõikide arvuti
rakenduste sulgemise kohta, klõpsake nuppu Continue.
Leidke seadme MAC-aadress Võrgukonfiguratsiooni raportist (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 143) ja sisestage see
ilma kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
14
Klõpsake nupul Apply ja seejärel nupul OK. Seade prindib
automaatselt Võrgukonfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik
sätted on õiged.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
145
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
8).
• Võrguliidese toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt
„Tagantvaade” lk 25).
Vaikse installimise režiim
Vaikse installimise režiim on installimeetod, mis ei vaja kasutaja sekkumist.
Kui te alustate installeerimisega, installitakse masina draiver ja tarkvara
automaatselt teie arvutile. Te saate vaikse installimise käivitada, trükkides
käsuaknasse /s või /S.
Käsurea parameetrid
6
Windows
1
Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress
(vt „IP-aadressi seadistamine” lk 143).
2
3
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
4
Valige suvand Network connection ekraanilt Printer Connection
Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
5
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Järgnev tabel näitab käske, mida saab käsuaknas kasutada.
Järgnevad käsuread on efektiivsed ja töötavad, kui neid kasutatakse
koos käskudega /s või /S. Aga /h, /H või /? on erandlikud käsud, mida
tuleb käivitada eraldi.
Käsurida
/s või /S
Definitsioon
Käivitab vaikse
installeerimise.
Kirjeldus
Installeerib masina
draiverid kasutajaliideseid
käivitamata või sekkumist
ootamata.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
146
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Käsurida
/p”<pordi nimi>”
või /P”<pordi
nimi>”
Definitsioon
Määrab printeri pordi.
Võrguport luuakse
standardse TCP/
IP pordijälgimise
kasutamise abil.
Kohalik port peab
enne käsuga
määramist
süsteemis
eksisteerima.
Kirjeldus
Printeri pordinime saab
määrata kas IP-aadressi,
hostinime, USB kohaliku
pordi nime, IEEE1284
pordi nime või võrgutee
järgi.
Näide:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” kus,
“xxx.xxx.xxx.xxx”
tähendab võrguprinteri
IP-aadressi. /
p”USB001”, /P”LPT1:”, /
p”hostinimi”, /
p"\\computer_name\sha
red_printer" või
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer", kus
"\\computer_name\shar
ed_printer" või
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer" tähendab
võrguteed printerini:
kaks kaldkriipsu
sisestatakse printerit
jagava arvuti nime või
kohaliku IP-aadressi
ette ja seejärel lisatakse
printeri jagamise nimi.
• Kui paigaldate draiverit
vaikses režiimis Korea
keeles, trükkigeSetup.exe /s /
L"0x0012” or
Setup.exe /s.
Käsurida
/a”<dest_path>”
või /
A”<dest_path>”
Definitsioon
Määrab paigaldamise
sihtkausta.
Sihtkaust peaks
olema täielikult
kvalifitseeruv
kaust.
/i”<skriptifaili
Määrab kohandatud
nimi>” või /
installi skriptifaili
I”<skriptifaili nimi>” kohandatud tegevusteks.
Skriptifaili nimi
peaks olema
täielikult
kvalifitseeruv
failinimi.
Kirjeldus
Kuna masina draiverid
tuleks paigaldada
operatsioonisüsteemi
spetsiifilisse kohta, kehtib
see käsk vaid
rakendustarkvarale.
Kohandatud skriptifaili
saab määrata kohandatud
vaiksele installeerimisele.
Seda skriptifaili saab luua
või muuta kaasasoleva
installeri kohandamise
utiliidi või tekstiredaktoriga.
See kohandatud
skriptifail eelneb
vaikeinstalleri
seadetele
paigalduspaketis,
aga ei eelne
käsurea
parameetritele.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
147
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Käsurida
Definitsioon
Kirjeldus
Käsurida
/n”<Printeri nimi>”
või /N”<Printeri
nimi>”
Määrab printeri nime.
Printeri eksemplar
luuakse määratud printeri
nime põhjal.
Selle parameetri abil saate
vastavalt soovile lisada
printeri eksemplare.
/up”<printeri nimi>”
või /UP”<printeri
nimi>”
Eemaldab ainult valitud
printeri eksemplari ja
mitte draiverifaile.
/nd või /ND
Käsud, mille abil
paigaldatud draiverit ei
määrata masina
vaikedraiveriks.
See näitab, et installitud
masina draiver ei ole teie
süsteemi vaikimisi masina
draiver, kui installitud on
üks või enam printerit. Kui
teie süsteemile ei ole
installitud masina draiverit,
siis seda valikut ei
rakendata, kuna Windows-i
operatsioonisüsteem
määrab installitud printeri
draiveri vaikimisi masina
draiveriks.
See käsk annab võimaluse
teie süsteemist ainult
valitud printeri eksemplari
eemaldamiseks teisi
printeridraivereid
mõjutamata. See ei
eemalda teie süsteemist
printeri draiverifaile.
/d või /D
Deinstallib teie
süsteemist kõik
seadmedraiverid ja rakendused.
See käsk eemaldab teie
süsteemist kõik installitud
seadmedraiverid ja
rakendustarkvara.
/v”<jagamise
nimi>” või /
V”<jagamise
nimi>”
Jagab installitud masinat
ja lisab teised
saadavalolevad
platvormidraiverid Osuta
& Prindi rakendusele.
See installib kõik toetatud
Windowsi
operatsioonisüsteemi
platvormi masina draiverid
süsteemile ja jagab selle
valitud <jagamise nimi>
osuta ja prindi
rakendusele.
/o või /O
Avab Printerid ja faksid
kausta pärast installimist.
See käsk avab Printerid ja
faksid kausta pärast
vaikset installimist.
/h, /H või /?
Näitab käsurea kasutust.
/x või /X
Kasutab printeri
eksemplari loomiseks
olemasolevaid masina
draiverifaile, kui see on
juba installitud.
See käsk annab võimaluse
printeri eksemplari
installimiseks, mis kasutab
installitud printeri
draiverifaile ilma
lisadraiverit installimata.
Definitsioon
Kirjeldus
2. Võrguühendusega masina kasutamine
148
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
8
7
Mac
1
2
3
Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on
sisse lülitatud.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD oma arvuti CD-ROM-draivi.
4
5
6
7
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
10
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
11
Klõpsake nupul Add Printer, et valida printer ning lisada see oma
printerite loendisse.
12
Klõpsake suvandil IP ja valige HP Jetdirect - Socket jaotisest
Protocol.
13
14
Sisestage seadme IP-aadress sisestusväljale Address.
15
Kui automaatse valimise funktsioon Auto Select ei tööta korralikult,
valige suvand Select Printer Software ja oma seadme nimi, mis
asub jaotises Print Using.
16
17
Klõpsake nupul Add.
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
•
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub
jaotisesse Finder.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Valige suvand Network Connected Printer(Wired or Wireless)
ekraanilt Printer Connection Type ja klõpsake nupulContinue.
Sisestage loendinimi sisestusväljale Queue. Kui te ei tea oma
seadme serveri loendinime, proovige esmalt kasutada vaikeloendinime.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Pärast installimise lõppu klõpsake nupul Close.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
149
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
8
Linux
Te peate Linuxi tarkvarapaketid Samsungi veebilehelt alla laadima, et
printeri tarkvara installida (http://www.samsung.com > leidke enda toode >
Tugi või allalaadimised).
Linuxi draiveri installimine ja võrguprinteri
lisamine
1
2
3
4
5
6
7
Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on
sisse lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IPaadress.
Kopeerige Unified Linux Driveri pakett oma süsteemi.
Avage Terminali programm ja minge kausta, kuhu paketi
kopeerisite.
Pakkige pakett lahti.
Liigutage see uld kausta.
Rakendage ” ./install.sh“ käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga “sudo”, st “sudo ./install.sh”).
Jätkake installimisega.
8
Kui installimine on lõpetatud, käivitage Printing utiliit (minge
System > Administration > Printing või käivitage käsk “systemconfig-printer“ Terminali programmis).
9
10
Klõpsake Add nupule.
11
Klõpsake nuppu Forward ja lisage see oma süsteemi.
Valige AppSocket/HP JetDirect ja sisestage oma masina IPaadress.
Lisage võrguprinter
1
2
3
4
5
6
7
8
Topeltklõpsake suvandil Unified Driver Configurator.
Klõpsake nuppu Add Printer.
Avaneb aken Add printer wizard. Klõpsake nupul Next.
Valige Network printer ja klõpsake nupul Search.
Loendiväljal kuvatakse printeri IP-aadress ja mudeli nimi.
Valige oma seade ja klõpsake nupul Next.
Sisestage printeri kirjeldus ja klõpsake nupul Next.
Pärast masina lisamist vajutage Finish.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
150
IPv6 konfigureerimine
7
IPv6 versiooni toetatakse ainult operatsioonisüsteemis Windows Vista
või uuemas.
Ilmub aken Printerilisamisviisard. Järgige aknas olevaid juhiseid.
Kui seade ei tööta võrgukeskkonnas, aktiveerige IPv6. Lisateavet leiate
alljärgnevast osast.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
8 või „Menüü ülevaade” lk 34).
IPv6 aktiveerimine
1
2
3
4
5
IPv6-võrgukeskkonna kasutamiseks järgige alljärgnevat IPv6-aadressi
kasutamise toimingut.
9
Juhtpaneelilt
1
2
3
Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
Vajutage juhtpaneelil nuppu
(Menu).
Vajutage Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Protocol.
Valige On ja vajutage OK.
Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
Installige uuesti oma printeri draiver.
Lülitage seade sisse.
Printige Võrguseadistusraport, mis kontrollib IPv6 aadresse (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 143).
IPv6-aadresside seadistamine
Seade toetab järgmisi võrguprintimise ja -halduse IPv6-aadresse.
4
5
Valige Käivita > Juhtpaneel > Printerid ja faksid.
•
Klõpsake akna Printerid ja faksid vasakul paanil asuval suvandil
Printerid ja faksid.
Link-local Address: enda konfigureeritud kohalik IPv6-aadress
(aadressi alguses on FE80).
•
Stateless Address: võrguruuteri poolt automaatselt konfigureeritud
IPv6-aadress.
6
Klõpsake Lisa kohalik printer aknas Lisa printer.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
151
IPv6 konfigureerimine
•
•
Stateful Address: DHCPv6-serveri poolt automaatselt konfigureeritud
IPv6-aadress.
10
Programmist SyncThru™ Web Service
Manual Address: kasutaja poolt käsitsi konfigureeritud IPv6-aadress.
Kuvaekraanita juhtpaneeliga mudelitel peate esmalt käivitama
programmi SyncThru™ Web Service IPv4 aadressi kasutades ja
seejärel järgima alltoodud protseduuri IPv6 kasutamiseks.
DHCPv6-aadressi konfiguratsioon (olekuga)
Kui teie võrgus on DHCPv6-server, saate dünaamilise hosti
vaikekonfiguratsiooni jaoks seadistada ühe järgmistest suvanditest.
1
2
3
Vajutage juhtpaneelil nuppu
(Menu).
1
Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet
Explorer). Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Mine.
2
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest
korda, peate sisenema administraatorina. Trükkige sisse alltoodud
vaikimisi ID ja parool.
Vajutage Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.
Vajaliku väärtuse leidmisel vajutage OK.
•
Always Use: kasutage alati versiooni DHCPv6, sõltumata
sellest, mida ruuter nõuab.
•
Never Use: ärge kunagi kasutage versiooni DHCPv6, sõltumata
sellest, mida ruuter nõuab.
•
Router: kasutage versiooni DHCPv6 ainult siis, kui ruuter seda
nõuab.
•
ID: admin
•
parool: sec00000
3
Kui avaneb aken SyncThru™ Web Service, viige hiirekursor
menüüriba tipus asuvale suvandile Settings ja klõpsake seejärel
nupul Network Settings.
4
5
Klõpsake veebisaidi vasakul paanil asuval suvandil TCP/IPv6.
Märkige IPv6 Protocol märkekast, et aktiveerida IPv6.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
152
IPv6 konfigureerimine
6
Märgistage märkeruut Manual Address. Tekstiväli Address/Prefix
on nüüd aktiveeritud.
7
Sisestage ülejäänud aadress (nt 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” on
kuueteistkümnendsüsteemis 0 kuni 9, A kuni F).
8
9
Valige DHCPv6 konfiguratsioon.
Klõpsake nuppu Apply.
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
1
Käivitage veebibrauser, näiteks Internet Explorer, mis toetab IPv6aadresse URL-idena.
2
Valige üks IPv6-aadress (Link-local Address, Stateless Address,
Stateful Address, Manual Address) aruandest
võrgukonfiguratsiooni aruanne (vt „Võrgukonfiguratsiooni
aruande printimine” lk 143).
3
Sisestage IPv6-aadressid (nt http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Aadress peab olema nurksulgudes "[ ]”.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
153
Juhtmevaba võrgu seadistamine
• Veenduge, et teie masin toetab juhtmevaba võrguühendust.
Sõltuvalt mudelist ei pruugi juhtmevaba võrguühendus saadaval olla
(vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
• Kui IPv6-võrk ei tööta, taastage tehase vaikimisi võrguseadistused ja
proovige uuesti, kasutades funktsiooni Clear Setting.
Juhtmevaba võrgu nimi ja võrguparool
Juhtmevaba võrk nõuab suuremat turvalisust, seega kui esmalt on
seadistatud pääsupunkt, luuakse võrgu jaoks võrgu nimi (SSID),
kasutatava turvalisuse tüüp ja võrguparool. Enne masina installimisega
jätkamist küsige seda teavet enda võrguadministraatorilt.
11
Alustamine
Oma võrguühenduse tüübi määramine
Tavaliselt võib teil olla samaaegselt arvuti ja seadme vahel üks ühendus.
Infrastruktuuri režiim
See on keskkond, mida tavaliselt kasutatakse kodudes ja
SOHO-de (väikekontor/kodukontor) jaoks. See režiim
kasutab juhtmevaba seadmega suhtlemiseks
pääsupunkti.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
154
Juhtmevaba võrgu seadistamine
12
Juhtmevaba võrgu seadistusmeetodite tutvustus
Juhtmevaba võrgu sätteid saate määrata kas masinast või arvutist. Valige seadistusmeetod alltoodud tabelist.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned juhtmevaba võrgu paigaldustüübid olla saadaval.
Seadistusmeetod
Ühendusmeetod
Arvutist
Kirjeldus & viitematerjal
A
Windowsi kasutajad, vt „Pääsupunkt USB-kaabli abil” lk 161.
B
Windowsi kasutajad, vt „Ilma USB-kaablita pääsupunkt (soovitatav)” lk 164.
C
• Maci kasutajad, vt „Pääsupunkt USB-kaabli abil” lk 166.
• Maci kasutajad, vt „Ilma USB-kaablita pääsupunkt (soovitatav)” lk 169
Pääsupunktiga
OR
Masina juhtpaneelilt
D
Vt osa „Võrgukaabli abil” lk 171.
E
• Vt „Kuvaekraaniga masinad” lk 158.
• Vt osa „Kuvaekraanita masinad” lk 159.
F
Vt „Kasutades menüünuppu” lk 161.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
155
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Seadistusmeetod
Ilma pääsupunktita
Ühendusmeetod
Kirjeldus & viitematerjal
Wi-Fi Directi seadistus
Vt osa „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 174.
G
• Kui juhtmevaba võrgu seadistamisel või draiveri installimisel tekib probleeme, otsige abi veaotsingu peatükist (vt „Veaotsingu” lk 176).
• Soovitame tungivalt pääsupunktidele paroolid määrata. Kui te pääsupunktidele paroole ei määra, võidakse nendesse võõraste seadmete (nt arvutite,
nutitelefonide ja printerite) abil ebaseaduslikult sisse tungida. Parooli seadistamise juhised leiate pääsupunktide kasutusjuhendist.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
156
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Oma tüübi valimine
13
Kasutades WPS nuppu
Seadme ühendamiseks juhtmevaba võrguga on kaks meetodit, kui
Kui teie seade ja pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetavad funktsiooni
WPS (Wi-Fi Protected Setup™), saate juhtmevaba võrgu seadistusi lihtsalt
ilma arvutita konfigureerida, kui vajutate juhtpaneelil nuppu
(WPS).
• Kui soovite kasutada juhtmevaba võrku infrastruktuuri režiimis,
veenduge et võrgukaabel on seadme küljest eemaldatud.
Pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga) ühendumiseks WPS
(PBC) nupu kasutamine või arvutist PIN koodi sisestamine võib
erineda sõltuvalt kasutatavast pääsupunktist (või juhtmevabast
ruuterist). Lisateavet leiate kasutatava pääsupunkti (või juhtmevaba
ruuteri) kasutusjuhendist.
• Kui kasutate juhtmevaba võrgu seadistamiseks WPS-nuppu, võivad
turvasätted muutuda. Selle vältimiseks lukustage WPS suvand
praeguste juhtmevaba võrgu turvaseadetega. Suvandi nimi võib
sõltuvalt kasutatavast pääsupunktist (või juhtmevabast ruuterist)
erineda.
kasutate juhtpaneelil nuppu
(WPS).
Nupuvajutusega seadistuse (Push Button Configuration - PBC)
meetod võimaldab teil ühendada enda masina juhtmevaba võrguga,
vajutades nii
(WPS) nuppu enda masina juhtpaneelil kui ka WPS (PBC)
nuppu Wi-Fi Protected Setup™ WPS-toega pääsupunktil (või juhtmevabal
ruuteril).
Meetod PIN-kood (PIN) aitab teil ühendada oma seadme juhtmevaba
võrguga, kui sisestate WPS-i ehk (Wi-Fi Protected Setup™) toega
pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) kaasasoleva PIN-teabe.
Teie masin on vaikimisi PBC-režiimis, mida soovitatakse tüüpilise
juhtmevaba võrgukeskkonna jaoks.
WPS-režiimi saate muuta juhtpaneelilt, vajutades (
Network > Wi-Fi > Wi-Fi Settings).
(Menu) >
Ettevalmistatavad elemendid
•
Kontrollige, et pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetab funktsiooni
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Kontrollige, kas teie seade toetab funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
•
Võrguühendusega arvuti (ainult PIN-režiim)
2. Võrguühendusega masina kasutamine
157
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Kuvaekraaniga masinad
Ühendamine PBC režiimis
1
Vajutage ja hoidke all
sekundit.
(WPS) nuppu juhtpaneelil vähemalt 2
Ühendamine PIN režiimis
1
Vajutage ja hoidke all
sekundit.
2
Näidikule ilmub kaheksakohaline PIN.
Peate kahe minuti jooksul sisestama 8-kohalise PIN-i arvutisse, mis
on ühendatud pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
Seade ootab kuni kaks minutit, kuni vajutate pääsupunktil (või
juhtmevabal ruuteril) nuppu WPS (PBC).
2
Kuvaekraanil näidatakse teateid allolevas järjestuses:
a Connecting: Seade hakkab looma ühendust juhtmevaba
võrguga.
Vajutage pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu WPS (PBC).
Kuvaekraanil näidatakse teateid allolevas järjestuses:
b Connected: Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt
ühendatud, jääb WPS LED-tuli põlema.
a Connecting: Seade loob ühendust pääsupunktiga (või
juhtmevaba ruuteriga).
c SSID Type: Pärast juhtmevaba võrguühenduse lõpetamist
ilmub LCD ekraanile pääsupunkti SSID-teave.
b Connected: Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt
ühendatud, jääb WPS LED-tuli põlema.
c AP SSID: Pärast juhtmevaba võrguühenduse lõpetamist ilmub
näidikul pääsupunkti SSID-teave.
3
(WPS) nuppu juhtpaneelil vähemalt 2
3
Sisestage kaasas olev CD-plaat CD-ROM lugejasse ja järgige
tarkvara installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui ilmub ekraan
"Connect Printer", valige võrguühendus (Ethernet/Wireless).
Sisestage kaasas olev CD-plaat CD-ROM lugejasse ja järgige
tarkvara installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui ilmub ekraan
"Connect Printer", valige võrguühendus (Ethernet/Wireless).
2. Võrguühendusega masina kasutamine
158
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Kuvaekraanita masinad
Ühendamine PBC režiimis
1
b Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud, jääb
WPS LED-tuli põlema.
PIN-i sisaldav võrgukonfiguratsiooni aruanne tuleb printida (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 143).
Valmisolekurežiimis vajutage ja hoidke all
(Cancel või Stop/
Clear) nuppu kontrollpaneelil umbes 5 sekundi vältel. Seejärel näete
oma seadme PIN-numbrit.
2
Vajutage ja hoidke all
(WPS) nuppu juhtpaneelil enam kui 4
sekundi vältel, kuni seisundi LED põleb.
Seade alustab ühenduse loomist pääsupunktiga (või juhtmevaba
ruuteriga).
Vajutage pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu WPS (PBC).
a Juhtmevaba LED-tuli vilgub kiirelt. Seade loob ühendust
pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
3
1
Vajutage ja hoidke all
(WPS) nuppu juhtpaneelil umbes 2 - 4
sekundit, kuni seisundi LED hakkab kiiresti vilkuma.
Seade hakkab looma ühendust juhtmevaba võrguga. LED-tuli vilgub
aeglaselt kuni kaks minutit, kuni te vajutate pääsupunktil (või
juhtmevabal ruuteril) PBC nuppu.
2
Ühendamine PIN režiimis
3
Peate kahe minuti jooksul sisestama 8-kohalise PIN-i arvutisse, mis
on ühendatud pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
LED-tuli vilgub aeglaselt kuni kaks minutit, kuni te sisestate 8numbrilise PIN-i.
Sisestage kaasas olev CD-plaat CD-ROM lugejasse ja järgige
tarkvara installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui ilmub ekraan
"Connect Printer", valige võrguühendus (Ethernet/Wireless).
Juhtmevaba LED-tuli vilgub alltoodud järjestuses:
a Juhtmevaba LED-tuli vilgub kiirelt. Seade loob ühendust
pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
b Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud, jääb
WPS LED-tuli põlema.
4
Sisestage kaasas olev CD-plaat CD-ROM lugejasse ja järgige
tarkvara installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui ilmub ekraan
"Connect Printer", valige võrguühendus (Ethernet/Wireless).
2. Võrguühendusega masina kasutamine
159
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Võrguühenduse taasloomine
Võrgust lahti ühendumine
Kui juhtmevaba funktsioon on väljas, proovib seade automaatselt uuesti
luua ühendust pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga) koos eelnevalt
kasutatud juhtmevaba võrgu seadistuste ja aadressiga.
Juhtmevaba võrguühenduse lahtiühendamiseks vajutage
juhtpaneelil enam kui kaks sekundit.
Seade proovib juhtmevaba võrguga automaatselt taasluua ühendust
järgmistes olukordades:
• Seade lülitatakse välja ja uuesti sisse.
(WPS) nuppu
•
Kui Wi-Fi võrk on puhkerežiimis: Koheselt katkestatakse seadme
juhtmevaba võrguühendus ning juhtmevaba WPS-i LED-tuli kustub.
•
Kui Wi-Fi võrk on kasutusel: Sel ajal kui seade ootab praeguse töö
lõpetamist, vilgub juhtmevaba LED-tuli kiirelt. Seejärel katkestatakse
automaatselt juhtmevaba võrguühendus ja WPS-i LED kustub.
• Pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) lülitatakse välja ja uuesti sisse.
Ühenduse loomise protsessi katkestamine
Juhtmevaba võrguga ühendumise ajal selle tegevuse katkestamiseks
vajutage korraks
(Cancel või Stop/Clear) nuppu juhtpaneelil.
Juhtmevaba võrgu taasühendamiseks peate ootama 2 minutit.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
160
Juhtmevaba võrgu seadistamine
14
15
Kasutades menüünuppu
Seadistus Windowsi abil
Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul
kuvada. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Enne alustamist peate teadma oma juhtmevaba võrgu nime (SSID) ja
võrguparooli, kui see on krüptitud. See teave seadistati pääsupunkti (või
juhtmevaba ruuteri) installimisel. Kui teil pole teavet oma juhtmevaba
keskkonna kohta, küsige seda isikult, kes seadistas teie võrgu.
Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu ühendamist
installima seadmedraiveri (vt „Draiveri installeerimine võrgu kaudu” lk
146).
1
2
3
Vajutage juhtpaneelil nuppu
(Menu).
Vajutage Network > Wireless > WiFi Settings.
Otsetee Samsung Easy Wireless Setup programmini ilma CD-ta: Kui
olete korra printeri draiveri installeerinud, saate ligi Samsung Easy
Wireless Setup programmile ilma CD-ta (vt „Haldustööriistade
kasutamine” lk 302).
Pääsupunkt USB-kaabli abil
Ettevalmistatavad elemendid
•
Pääsupunkt
•
Võrguga ühendatud arvuti
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
USB-kaabel
Soovitud seadistusvaliku leidmisel vajutage OK.
•
•
Wizard (soovitatav): Selles režiimis on seadistus automaatne.
Masin kuvab nimekirja vabadest võrkudest, mille seast valida.
Pärast võrgu valimist küsib printer sobivat turvavõtit.
Custom: Selles režiimis saavad kasutajad käsitsi kirjutada või
muuta enda SSID-d või valida täpseid turvasätteid.
Infrastruktuuri võrgu loomine
1
2
Kontrollige, kas USB-kaabel on seadmega ühendatud.
Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
161
Juhtmevaba võrgu seadistamine
3
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
5
Valige suvand Wireless network connection ekraanilt Printer
Connection Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
6
Ekraanil Are you setting up your printer for the first time? valige
suvand Yes, I will set up my printer's wireless network. Seejärel
klõpsake Next.
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
4
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige suvand No, My
printer is already connected to my network.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
162
Juhtmevaba võrgu seadistamine
7
Pärast otsimist kuvatakse aknas juhtmevaba võrgu seadmed. Valige
pääsupunkti nimi (SSID), mida soovite kasutada, ning seejärel
klõpsake nupul Next.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui pääsupunktil on
turvalisuse seadistused.
Sisestage pääsupunkti (või ruuteri) võrguparool.
Kui te ei leia soovitud võrgunime või kui soovite seadistada juhtmevaba
konfiguratsiooni käsitsi, klõpsake Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Sisestage pääsupunkti SSID
(see on tõstutundlik).
• Operation Mode: valige Infrastructure.
• Authentication: valige autentimise tüüp.
Open System: Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse
sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.
Shared Key: Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade,
millel on õige WEP-võti.
WPA Personal või WPA2 Personal: Valige see suvand, et
autentida prindiserverit, mis põhineb WPA eeljagatud võtmel. See
kasutab jagatud salavõtit (tavaliselt kutsutakse seda eeljagatud
võtme pääsufraasiks), mis konfigureeritakse pääsupunktis ja igal
selle kliendil käsitsi.
8
Kui teie printer toetab funktsiooni Wi-Fi Direct ja see funktsioon on
keelatud, kuvatakse vastavat kuva.
Kui soovite Wi-Fi Directi lubada, siis märgistage märkekast ja
klõpsake Next. Kui ei, klõpsake lihtsaltNext.
• Encryption: Valige krüpteerimine (Puudub, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP AES).
• Network Password: Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
• Confirm Network Password: Kinnitage krüptimise võrguparooli
väärtus.
• WEP Key Index: Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav
üksus WEP Key Index.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
163
Juhtmevaba võrgu seadistamine
• Wi-Fi Directi suvand ilmub ekraanile ainult siis, kui teie printer toetab
seda funktsiooni.
• Samsung Easy Printer Manageri abil saab hakata looma Wi-Fi
Directi funktsionaalsust (vt „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 174).
• Wi-Fi Direct Name: Vaikimisi on Wi-Fi Directi nimeks mudeli nimi ja
maksimaalne pikkus on 23 tähemärki.
Infrastruktuuri võrgu loomine
1
2
Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
• Password setting on numbriline string pikkusega 8 ~ 64 tähemärki.
9
10
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, lahutage USBkaabel arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nupul Next.
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
Ilma USB-kaablita pääsupunkt (soovitatav)
Ettevalmistatavad elemendid
•
Aktiveeritud WiFi-ga arvuti, millel on Windows 7 või uuem
operatsioonisüsteem ning pääsupunkt (ruuter)
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
3
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
Juhtmevaba võrgu seadistamise ajal kasutab masin arvuti juhtmevaba
kohtvõrku. Teil ei pruugi internetiga ühendumine õnnestuda.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
164
Juhtmevaba võrgu seadistamine
4
Valige suvand Wireless network connection ekraaniltPrinter
Connection Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
5
Ekraanil Are you setting up your printer for the first time? valige
suvand Yes, I will set up my printer's wireless network. Seejärel
klõpsake Next.
6
Valige suvand Using a direct wireless connection ekraanil Select
the Wireless Setup Method. Seejärel klõpsake nupul Next.
Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige suvand No, My
printer is already connected to my network.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
165
Juhtmevaba võrgu seadistamine
16
Isegi kui teil on Windows 7 või uuem, ei saa te seda teenust kasutada
siis, kui arvutil puudub juhtmevaba võrguühenduse tugi. Seadistage
juhtmevaba võrk USB-kaabli abil (vt „Pääsupunkt USB-kaabli abil” lk
161).
Kui ilmub alltoodud ekraanivaade, vajutage 2 minuti jooksul
juhtpaneelil olevat
(WPS) nuppu.
Seadistus Maci abil
Pääsupunkt USB-kaabli abil
Ettevalmistatavad elemendid
•
Pääsupunkt
•
Võrguga ühendatud printer
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
USB-kaabel
1
2
7
8
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on lõpule viidud, klõpsake Next.
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
166
Juhtmevaba võrgu seadistamine
3
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
•
4
5
6
7
8
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub
jaotisesse Finder.
10
Valige suvand Configuration of Wireless network ekraanilt
Printer Connection Type ja klõpsake Continue.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
167
Juhtmevaba võrgu seadistamine
11
Kui ilmub ekraan Wireless Settings, siis valige suvand Using a
USB cable ja klõpsake Next.
Kui ekraani ei ilmu, minge 15. sammu juurde.
Kui seadistate juhtmevaba konfiguratsiooni käsitsi, klõpsake
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Sisestage pääsupunkti SSID
(see on tõstutundlik).
• Operation Mode: Valige Infrastructure.
• Authentication: Valige autentimise tüüp.
Open System: Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse
sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.
Shared Key: Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade,
millel on õige WEP-võti.
WPA Personal või WPA2 Personal: Valige see suvand, et
autentida prindiserverit, mis põhineb WPA eeljagatud võtmel. See
kasutab jagatud salavõtit (tavaliselt kutsutakse seda eeljagatud
võtme pääsufraasiks), mis konfigureeritakse pääsupunktis ja igal
selle kliendil käsitsi.
• Encryption: Valige krüptimine. (Puudub, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Network Password: Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
• Confirm Network Password: Kinnitage krüptimise võrguparooli
väärtus.
12
Pärast otsimist kuvatakse aknas juhtmevaba võrgu seadmed. Valige
pääsupunkti nimi (SSID), mida soovite kasutada, ning seejärel
klõpsake nupul Next.
• WEP Key Index: Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav
üksus WEP Key Index.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui pääsupunktil on
turvasätted sisse lülitatud.
Sisestage pääsupunkti (või ruuteri) võrguparool.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
168
Juhtmevaba võrgu seadistamine
13
Kuvatakse aken, mis näitab juhtmevaba võrgu seadistusi.
Kontrollige sätteid ja klõpsake nuppu Next.
• Wi-Fi Directi suvand ilmub ekraanile ainult siis, kui teie printer toetab
seda funktsiooni.
• Samsung Easy Printer Manageri abil saab hakata looma Wi-Fi
Directi funktsionaalsust (vt „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 174).
• Wi-Fi Direct Name: Vaikimisi on Wi-Fi Directi nimeks mudeli nimi ja
maksimaalne pikkus on 22 tähemärki.
• Password setting on numbriline string pikkusega 8 ~ 64 tähemärki.
14
Ilmub aken Wireless Network Setting Complete. Klõpsake nupul
Next.
15
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USBkaabel arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nupul Next.
Ilma USB-kaablita pääsupunkt (soovitatav)
Ettevalmistatavad elemendid
•
Aktiveeritud WiFi-ga arvuti, millel on Mac OS 10.7 või uuem
operatsioonisüsteem ning pääsupunkt (ruuter)
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
•
4
5
6
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub
jaotisesse Finder.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
169
Juhtmevaba võrgu seadistamine
7
8
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
11
Kui ilmub ekraan Wireless Settings, siis valige suvand Using a
direct wireless connection ja klõpsake Next.
Kui ekraani ei ilmu, minge 13. sammu juurde.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
10
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
Valige suvand Configuration of Wireless network ekraanilt
Printer Connection Type ja klõpsake Continue.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
170
Juhtmevaba võrgu seadistamine
17
Võrgukaabli abil
Kui ilmub alltoodud ekraanivaade, vajutage 2 minuti jooksul juhtpaneelil
olevat
(WPS) nuppu.
Võrgupordi toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt
„Tagantvaade” lk 25).
Teie seade on võrguga ühilduv. Selleks, et lubada oma seadmel töötada
koos oma võrguga, peate teostama mõned konfiguratsioonid.
• Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu
ühendamist installima seadmedraiveri (vt „Draiveri installeerimine
võrgu kaudu” lk 146).
• Võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes
seadistas teie juhtmevaba võrgu, et saada teavet
võrgukonfiguratsiooni kohta.
Ettevalmistatavad elemendid
12
13
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on lõpule viidud, klõpsake Next.
Pärast installimise lõppu klõpsake nupul Close.
•
Pääsupunkt
•
Võrguga ühendatud arvuti
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
Võrgukaabel
2. Võrguühendusega masina kasutamine
171
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
Oma seadme võrguseadistusi saate tuvastada, kui prindite
võrgukonfiguratsiooni aruande.
Enne juhtmevabade parameetrite konfigureerimise alustamist kontrollige
kaabliühenduse olekut.
Vt osa „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 143.
IP seadistamine programmi SetIP abil (Windows)
1
Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud või mitte. Kui
pole, ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
2
Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
See programm on teie seadme võrgu IP-aadressi käsitsi seadistamiseks,
kasutades seadmega suhtlemisel selle MAC-aadressi. MAC-aadress on
võrguliidese riistvara seerianumber ja selle leiate võrgukonfiguratsiooni
aruandest.
Näide:
Vt osa „IP-aadressi seadistamine” lk 143.
3
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
Seadme juhtmevaba võrgu konfigureerimine
4
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Enne alustamist peate teadma oma juhtmevaba võrgu nime (SSID) ja
võrguparooli, kui see on krüptitud. See teave seadistati pääsupunkti (või
juhtmevaba ruuteri) installimisel. Kui teil pole teavet oma juhtmevaba
keskkonna kohta, küsige seda isikult, kes seadistas teie võrgu.
5
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
Juhtmevabade parameetrite konfigureerimiseks saate kasutada programmi
SyncThru™ Web Service.
6
Klõpsake Wireless > Wizard.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
172
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Eraldage võrgukaabel (standardne või võrgu oma). Seejärel peaks teie
seade alustama võrguga suhtlemist juhtmevabalt.
Wizard aitab teil seadistada juhtmevaba võrgu konfiguratsiooni. Kui
soovite seadistada juhtmevaba võrku otse, valige Custom.
7
Valige loendist üks Network Name(SSID).
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) on nimi, mis tuvastab
juhtmevaba võrgu. Pääsupunktid ja juhtmevabad seadmed, mis
proovivad luua ühendust teatud juhtmevaba võrguga, peavad
kasutama sama SSID-d. SSID on tõstutundlik.
•
Operation Mode: Operation Mode viitab juhtmevabade
ühenduste tüübile (vt osa „Juhtmevaba võrgu nimi ja
võrguparool” lk 154).
-
10
Sisestage kaasas olev CD-plaat CD-ROM lugejasse ja järgige
tarkvara installimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui ilmub ekraan
"Connect Printer", valige võrguühendus (Ethernet/Wireless).
Infrastructure: võimaldab juhtmevabadel seadmetel
pääsupunkti kaudu üksteisega suhelda.
Kui teie võrgu suvandiks Operation Mode on seadistatud
Infrastructure, valige pääsupunkti SSID. Pange tähele, et „portthru” on
teie seadme vaike-SSID.
8
Klõpsake nupul Next.
Kui kuvatakse juhtmevaba turvalisuse seadistamise aken, sisestage
registreeritud parool (võrguparool) ja klõpsake nupul Next.
9
Kuvatakse kinnitusaken; kontrollige oma juhtmevaba sätet. Kui säte
on õige, klõpsake nupul Apply.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
173
Juhtmevaba võrgu seadistamine
18
19
Wi-Fi võrgu sisse-/väljalülitamine
Kui teie masinal on kuvaekraan, saate Wi-Fi sisse/välja lülitada ka
masina juhtpaneelilt, kasutades Network menüüd.
1
Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud. Kui pole,
ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
2
Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Wi-Fi Direct seadistus mobiilseks printimiseks
Wi-Fi Directi abil saate enda printeri ühendada Wi-Fi Directi võrguga,
ühendudes samaaegselt pääsupunktiga. Samuti saate samaaegselt
kasutada juhtmega võrku ja Wi-Fi Directi võrku, nii et kummastki võrgust
saavad kasutajad samaaegselt pääseda ligi dokumentidele ja neid printida.
• Wi-Fi Direct ühendus ei võimalda teie mobiilsel seadmel ühenduda
internetiga.
• Toetatud protokollide nimekiri võib teie mudeli omast erineda, Wi-Fi
Direct võrgud EI toeta IPv6-t, võrgu filtreerimist, IPSec-i, WINS-i ja
SLP teenuseid.
Näide:
• Korraga saab Wi-Fi Directi abil ühendada kuni neli mobiilset seadet.
3
Klõpsake programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi paremas
ülanurgas asuval suvandil Login.
Wi-Fi Directi seadistamine
4
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Login.
Wi-Fi Directi funktsiooni saate aktiveerida ühega järgnevatest meetoditest.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
6
Klõpsake Wireless > Custom.
USB-kaabliga ühendatud arvutist (soovitatav)
•
Pärast draiveri installimist saab valida rakenduse Samsung Easy
Printer Managerning muuta Wi-Fi Directi sätteid.
Saate sisse/välja lülitada ka Wi-Fi võrgu.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
174
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Masinast (kuvaekraaniga masinad)
Samsung Easy Printer Manager on saadaval ainult Windowsi ja Mac
OS-i kasutajatele.
-
Käivita menüüst valige Programmid või Kõik programmid >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
▪
Wi-Fi Direct On/Off: Käivitamiseks vajutage On.
▪
Device Name: Sisestage printeri nimi, mille järgi seda
juhtmevabas võrgus otsida. Vaikimisi on seadme nimeks mudeli
nimi.
▪
IP Address: Sisestage printeri IP-aadress. Seda IP-aadressi
kasutatakse ainult kohalikus võrgus ja mitte juhtmega või
juhtmevaba võrgu infrastruktuuris. Me soovitame kasutada
kohalikku IP-vaikeaadressi (printeri kohalik IP-vaikeaadress on
Wi-Fi Directi puhul 192.168.3.1 )
▪
▪
Group Owner: Aktiveerige see suvand, kui soovite määrata
printeri Wi-Fi Direct grupi omanikule. Group Owner toimib
sarnaselt juhtmevabale pääsupunktile. Me soovitame selle
suvandi sisse lülitada.
•
Valige juhtpaneelilt Network > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktiveerige Wi-Fi Direct.
Võrguühendusega arvutist
Kui teie printer kasutab võrgukaablit või juhtmevaba pääsupunkti, saate WiFi Directi aktiveerida ja seadistada rakenduses SyncThru™ Web Service.
•
Avage SyncThru™ Web Service, valige Settings > Network Settings
> Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktiveerige või lülitage välja Wi-Fi Direct ja määrake teised suvandid.
• Linux OS-i kasutajad,
- Printige väljundi kontrollimiseks IP võrgu seadistusraportid (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 143).
- Avage SyncThru Web Service, valige Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Aktiveerige või lülitage välja Wi-Fi Direct.
Network Password: Kui teie printer on Group Owner, tuleb
selleks, et teised mobiilsed seadmed saaksid teie printeriga
ühendust võtta, määrata võrguparool Network Password.
Saate võrguparooli ise valida või jätta meelde vaikimisi
genereeritud pakutava võrguparooli.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
175
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Mobiiliseadme seadistamine
•
•
Pärast printerist Wi-Fi Directi seadistamist lugege enda kasutatava
mobiilse seadme kasutusjuhendist, kuidas sellel Wi-Fi Directi
seadistada.
Pärast Wi-Fi Directi seadistamist peate alla laadima mobiilse printimise
rakenduse (näiteks: Samsung Mobile printer), et enda nutitelefonist
printida.
• Kui olete leidnud printeri, millega soovite enda mobiilse seadme
ühendada, valige printer ning printeri LED hakkab vilkuma. Vajutage
printeril olevat WPS-i nuppu ning see ühendatakse teie mobiilse
seadmega.
• Kui teie mobiilne seade ei toeta WPS-i, peate selle nupu vajutamise
asemel sisestama printeri võrguparooli.
20
Veaotsingu
Probleemid seadistuse või draiveri paigaldamise
käigus
Printers Not Found
•
Teie seade pole võibolla sisse lülitatud. Lülitage arvuti ja seade sisse.
•
Arvuti ja seade pole USB-kaabliga ühendatud. Ühendage seade USBkaablit kasutades oma arvutiga.
•
Seade ei toeta juhtmevaba võrku. Vaadake seadme kasutusjuhendit,
mille leiate sellega kaasas olnud tarkvara CD-plaadilt ning valmistage
ette juhtmevaba võrgu seade.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Seade ei suuda leida võrgunime (SSID), mille olete valinud või
sisestanud. Kontrollige oma pääsupunktil olevat võrgunime (SSID) ja
proovige uuesti ühendada.
•
Teie pääsupunkt pole sisse lülitatud. Lülitage oma pääsupunkt sisse.
Connecting Failure - Invalid Security
•
Turvasätted ei ole õigesti seadistatud. Kontrollige konfigureeritud
turvalisust oma pääsupunktis ja seadmes.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
176
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Connecting Failure - General Connection Error
•
Teie arvuti ei võta vastu seadme signaali. Kontrollige USB-kaablit ja
oma seadme toidet.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Teie seade on ühendatud võrgukaabliga. Eemaldage võrgukaabel oma
seadmest.
▪
Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (Kasutage arvuti
alamvõrgumaski)
▪
Lüüs: 169.254.133.1
Muud probleemid
Kui seadme kasutamisel võrgus tekib probleeme, kontrollige järgmisi
tegureid:
PC Connection Error
•
Lisateavet pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) kohta leiate nende
kasutusjuhenditest.
Konfigureeritud võrgu aadressil pole võimalik luua ühendust teie arvuti
ja seadme vahel.
-
DHCP võrgukeskkonna puhul
Printer võtab automaatselt vastu IP-aadressi (DHCP), kui arvuti on
konfigureeritud DHCP-le.
-
Staatilise võrgukeskkonna puhul
Seade kasutab staatilist aadressi, kui arvuti on konfigureeritud
staatilisele aadressile.
Näide:
Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:
▪
IP-aadress: 169.254.133.42
▪
Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:
▪
IP-aadress: 169.254.133.43
•
Arvutit, pääsupunkti (või juhtmevaba ruuterit) või seadet ei saa sisse
lülitada.
•
Kontrollige juhtmevaba vastuvõttu ümber seadme. Kui ruuter on
seadmest kaugel või nende vahel on takistus, võib signaali
vastuvõtmisega tekkida probleeme.
•
Laske toitel ringelda pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri), seadme ja
arvuti vahel. Vahel võib toite ringlemine taastada võrgusuhtluse.
•
Kontrollige, kas tulemüüri tarkvara (V3 või Norton) blokeerib suhtlemist.
Kui arvuti ja seade on ühendatud samasse võrku ja seda ei õnnestu
otsides leida, võib tulemüüri tarkvara blokeerida suhtlemist. Vaadake
tarkvara kasutusjuhendist, kuidas seda välja lülitada ning proovige
seadet uuesti otsida.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
177
Juhtmevaba võrgu seadistamine
•
Kontrollige, kas seadme IP-aadress on õigesti jaotatud. IP-aadressi
saate kontrollida, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande.
•
Kontrollige, kas pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) on
konfigureeritud turvalisus (parool). Kui sellel on parool, pöörduge
pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) administraatori poole.
•
Kontrollige seadme IP-aadressi. Installige seadmedraiver uuesti ja
muutke sätteid, et ühendada seade võrku. DHCP parameetrite tõttu
võib jaotatud IP-aadress muutuda, kui seadet pole pikka aega
kasutatud või kui pääsupunkt on lähtestatud.
Kui te seadistate pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) DHCP-serverit,
registreerige toote MAC-aadress. Siis saate alati kasutada MACaadressiga seotud IP-aadressi. Oma seadme Mac-aadressi saate
tuvastada, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 143).
•
Kontrollige juhtmevaba keskkonda. Võrguühendust pole võib-olla
võimalik luua infrastruktuuri keskkonnas, kus peate sisestama
kasutajateabe enne pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ühendamist.
•
See seade toetab ainult IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fit. Muud juhtmevaba
kommunikatsiooni liigid (nt Bluetooth) ei ole toetatud.
•
Seade on juhtmevaba võrgu leviulatuses.
•
Seade peab olema paigutatud nii, et juhtmevaba signaali ei segaks
takistused.
Eemaldage pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ja seadme vahelt kõik
suuremad metallist objektid.
Veenduge, et seadme ja juhtmevaba pääsupunkti (või juhtmevaba
ruuteri) vahel pole seinu või tugiseinu, mis sisaldavad metalli või
betooni.
•
Seade peab olema paigutatud kaugemale teistest elektroonilistest
seadmetest, mis võivad segada juhtmevaba signaali.
Mitmed seadmed võivad häirida juhtmevaba signaali, sealhulgas
mikrolaineahjud ja mõned Bluetooth-seadmed.
•
Kui teie pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) seadistus muutub, peate
toote juhtmevaba võrgu seadistamise uuesti läbi tegema.
•
Kui Wi-Fi Direct on sisse lülitatud, toetab seade ainult IEEE 802.11 b/g
standardit.
•
Kui pääsupunkt on seadistatud ainult 802.11n standardile, ei pruugi see
teie seadmega ühendust saada.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
178
Samsung Mobile Print
21
23
Mis on Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print on tasuta rakendus, mis võimaldab kasutajatel otse
enda nutitelefonist või tahvelarvutist fotosid, dokumente ja veebilehti
printida. Samsung Mobile Print ei ühildu mitte ainult teie Androidi ja iOS-i
nutitelefonide, vaid ka iPod Touchi ja tahvelarvutitega. See ühendab teie
mobiilse seadme võrguühendusega Samsungi printeri või juhtmevaba
printeriga läbi Wi-Fi pääsupunkti. Uue draiveri paigaldamine või
võrgusätete muutmine ei ole vajalik - lihtsalt paigaldage Samsung Mobile
Print rakendus ja see leiab automaatselt ühilduvad Samsungi printerid.
Lisaks fotode, veebilehtede ja PDF-failide printimisele on selle abil võimalik
ka skaneerida. Kui teil on Samsungi mitmeotstarbeline printer, saate iga
dokumendi JPG, PDF või PNG vormingus sisse skaneerida ning seda kiirelt
ja lihtsalt enda mobiilsest seadmest vaadata.
Toetatud mobiilne OS
•
Android OS 2.1 või uuem
•
iOS 4.0 või uuem
24
Toetatud seadmed
•
iOS 4.0 või uuem: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.3 või uuem: Galaxy-seeria ja Androidiga mobiiliseadmed
22
Samsung Mobile Printi allalaadimine
Rakenduse Samsung Mobile Print allalaadimiseks minge enda mobiilse
seadme rakenduste poodi (Samsung Apps, Play Store, App Store) ning
kirjutage otsingusse “Samsung Mobile Print". Samuti võite Apple'i
seadmete korral arvutist iTunesi külastada.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
179
NFC funktsiooni kasutamine
The NFC (lähiväljaside) funktsiooniga printer võimaldab printida/
skaneerida otse mobiiltelefonist, kui hoiate seda printeri NFC märgise
juures. Puudub vajadus printeri draiveri paigaldamiseks või pääsupunktiga
ühendumiseks. Vajate vaid NFC toega mobiiltelefoni. Funktsiooni
kasutamiseks peab telefoni olema paigaldatud Samsung Mobile Printi
rakendus.
• Sõltuvalt mobiiltelefoni ümbrise materjalist ei pruugi NFC-tuvastus
korrektselt toimida.
• Edastuskiirus võib sõltuda kasutatava telefoni mudelist.
26
Printimine
1
Kontrollige, et telefonis oleks NFC ja Wi-Fi Direct funktsioonid
lubatud ja printeris oleks Wi-Fi Directi funktsioon lubatud (vt „Wi-Fi
Directi seadistamine” lk 174).
2
Liigutage oma telefoni NFC-antenn (asub tavaliselt telefoni taga) üle
printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake paar sekundit, kuni rakendus Samsung Mobile Print
käivitub.
25
Nõuded
•
NFC ja Wi-Fi Direct lubatud, Mobile Print rakendus paigaldatud telefoni,
operatsioonisüsteem Android 4.0 või uuem.
Ainult Android OS 4.1 või uuem lubab NFC-funktsiooni sisselülitamisel
automaatselt ka telefoni Wi-Fi Directi funktsiooni. Soovitame NFCfunktsiooni kasutamiseks paigaldada telefonile Android OS 4.1 või
uuema.
•
Wi-Fi Directi funktsiooniga printer. Wi-Fi Directi funktsioon on vaikimisi
lubatud.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
180
NFC funktsiooni kasutamine
• Mõnede telefonide NFC-antenn ei paikne telefoni taga. Enne
ühenduse kasutamist uurige välja oma telefoni NFC-antenni
asukoht.
• Mõnede telefonide NFC-antenn ei paikne telefoni taga. Enne
ühenduse kasutamist uurige välja oma telefoni NFC-antenni
asukoht.
• Kui ilmub veateade muutunud PIN-koodi kohta, siis sisestage uus
PIN-kood ja vajutage OK. Järgige PIN-koodi uuendamiseks
rakenduse ekraanile ilmuvaid juhiseid.
• Kui ilmub veateade muutunud PIN-koodi kohta, siis sisestage uus
PIN-kood ja vajutage OK. Järgige PIN-koodi uuendamiseks
rakenduse ekraanile ilmuvaid juhiseid.
• Kui teie telefoni pole paigaldatud Samsung Mobile Printi rakendust,
ühendub see automaatselt Samsung Mobile Printi allalaadimise
veebilehega. Laadige rakendus alla ja proovige uuesti.
3
Printer alustab printimist.
Valige prinditav sisu.
Vajaduse korral muutke printimise sätteid, vajutades suvandil
4
5
.
Liigutage oma telefoni NFC-antenn (asub tavaliselt telefoni taga) üle
printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake mõni sekund, et telefon printeriga ühenduse saavutaks.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
181
NFC funktsiooni kasutamine
27
• Mõnede telefonide NFC-antenn ei paikne telefoni taga. Enne
ühenduse kasutamist uurige välja oma telefoni NFC-antenni
asukoht.
Skaneerimine
1
Kontrollige, et telefonis oleks NFC and Wi-Fi Direct enabled
funktsioonid lubatud ja printeris oleks Wi-Fi Directi funktsioon
lubatud (vt „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 174).
• Kui ilmub veateade muutunud PIN-koodi kohta, siis sisestage uus
PIN-kood ja vajutage OK. Järgige PIN-koodi uuendamiseks
rakenduse ekraanile ilmuvaid juhiseid.
2
Liigutage oma telefoni NFC-antenn (asub tavaliselt telefoni taga) üle
printeril asuva NFC-märgise (
).
• Kui teie telefoni pole paigaldatud Samsung Mobile Printi rakendust,
ühendub see automaatselt Samsung Mobile Printi allalaadimise
veebilehega. Laadige rakendus alla ja proovige uuesti.
Oodake paar sekundit, kuni rakendus Samsung Mobile Print
käivitub.
3
4
Valige skaneerimisrežiim.
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
Vajaduse korral muutke skaneerimise sätteid, vajutades suvandil
.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
182
NFC funktsiooni kasutamine
5
Liigutage oma telefoni NFC-antenn (asub tavaliselt telefoni taga) üle
printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake mõni sekund, et telefon printeriga ühenduse saavutaks.
• Mõnede telefonide NFC-antenn ei paikne telefoni taga. Enne
ühenduse kasutamist uurige välja oma telefoni NFC-antenni
asukoht.
• Kui ilmub veateade muutunud PIN-koodi kohta, siis sisestage uus
PIN-kood ja vajutage OK. Järgige PIN-koodi uuendamiseks
rakenduse ekraanile ilmuvaid juhiseid.
6
Printer alustab sisu skaneerimist.
Skaneeritud andmed salvestatakse teie mobiiltelefoni.
Kui soovite skaneerimist jätkata, järgige rakenduse ekraanil olevaid
juhiseid.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
183
3. Kasulikud
seadistusmenüüd
See peatükk selgitab, kuidas saate vaadata oma seadme hetkeolekut ja täpsemaid seadme
seadistusmeetodeid.
• Enne, kui hakkate peatükki lugema
185
• Kopeerimise menüü
186
• Faksimenüü
188
• Süsteemi seadistus
191
Enne, kui hakkate peatükki lugema
Selles peatükis on lahti seletatud kõik selle seeria mudelitele saada olevad funktsioonid, et aidata kasutajatel neid kergesti mõista. Te saate igale mudelile
saada olevaid funktsioone kontrollida Põhijuhendit (vt „Menüü ülevaade” lk 34). Järgnevalt on toodud näpunäited selle peatüki kasutamiseks
•
Juhtpaneel pakub ligipääsu erinevatele menüüdele masina seadistamiseks või masina funktsioonide kasutamiseks. Nendele menüüdele pääseb ligi,
kui vajutate nuppu
(Menu).
•
Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
•
Mudelitel, millel puudub
•
Mõned menüüde nimed võivad teie masina omadest erineda, sõltuvalt selle võimalustest või mudelist.
(Menu) nupp juhtpaneelil, ei ole võimalik seda funktsiooni kasutada (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 26).
3. Kasulikud seadistusmenüüd
185
Kopeerimise menüü
1
Element
Kopeerimise funktsioon
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Darkness
Saate reguleerida heleduse taset, et muuta koopiat
lihtsalt loetavamaks, kui originaalil on kulunud kohti
või tumedaid pilte (vt „Tumeduse” lk 61)
Original Type
Saate parandada kopeerimiskvaliteeti, valides
aktiivsele kopeerimistööle dokumenditüübi (vt
„Originaal” lk 61)
Määrab seadme sorteerima kopeerimistöid. Näiteks
kui teete 3-leheküljelisest originaalist 2. koopiat,
prinditakse esmalt üks terve 3-leheküljeline
dokument ja seejärel teine dokument.
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil
(kopeerimise) >
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Default Setting > Copy
Default.
•
Või vajutage Copy > valige soovitud menüü-üksus.
Kirjeldus
(Menu) > Copy Feature.
• On: väljatrükid prinditakse komplektides, mis
vastavad originaalide järjestusele.
Collation
Element
Original Size
Kirjeldus
Saate seadistada pildi suuruse.
• Off: väljatrükid prinditakse virna eraldi lehtedena.
Saate vähendada või suurendada kopeeritud pildi
formaati (vt „Vähendatud või suurendatud
koopiad” lk 62).
Reduce/Enlarge
Kui masin on ökore˛iimis, ei ole
vähendamise ja suurendamise funktsioonid
saadaval.
Layout
Seadistab küljenduse vormingut, näiteks 2/4-üles
või ID-koopia
3. Kasulikud seadistusmenüüd
186
Kopeerimise menüü
2
Element
Kirjeldus
Vähendab originaalpiltide suurust ja prindib 2 või 4
lehekülge ühele paberilehele.
2
3
4
2-up või 4-up
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
1
2
1
Copy Setup
Menüüsuvandite muutmiseks:
See kopeerimisfunktsioon on saadaval ainult
juhul, kui laadite originaalid
dokumendisöötjasse.
Vajutage juhtpaneelil
Element
Prindib pildi ilma selle taustata. See
kopeerimisfunktsioon eemaldab taustavärvi ja on
kasulik, kui kopeerite värvilise taustaga originaali,
näiteks ajalehte või kataloogi.
Adjust Bkgd
Change Default
(kopeerimise) >
(Menu) > Copy Setup.
Kirjeldus
Taastab printeri tehaseväärtuse või -seadistuse.
• Off: Ei kasutata seda funktsiooni.
• Auto: Optimeerib tausta.
• Enhance Lev.1~2: mida suurem on number,
seda värvikam on taust.
• Erase Lev.1~4: Mida suurem on number, seda
heledam on taust.
3. Kasulikud seadistusmenüüd
187
Faksimenüü
3
Element
faksi funktsioon
Original Size
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Kirjeldus
Saate seadistada pildi suuruse.
Faksi saatmine mitmesse sihtkohta (vt „Faksi
saatmine mitmesse sihtkohta” lk 67).
Multi Send
Selle funktsiooniga ei saa saata värvilisi
fakse.
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.
•
Või vajutage Fax > valige soovitud menüü-üksus.
Element
(faks) >
Seadistab teie masina saatma faksi hiljem, kui te
pole enam seadme juures (vt „Faksi edastamise
viivitus” lk 234).
(Menu) > Fax Feature.
Delay Send
Selle funktsiooniga ei saa saata värvilisi
fakse.
Kirjeldus
Darkness
Saate reguleerida heleduse taset, et muuta
originaali lihtsalt loetavamaks, kui originaalil on
kulunud kohti või tumedaid pilte (vt „Darkness” lk
69).
Resolution
Dokumendi vaikesätted tagavad head tulemused,
kui kasutate tavalisi tekstipõhiseid originaale. Kui
saadate originaale, mille kvaliteet on kehv või mis
sisaldavad pilte, saate kohandada eraldusvõimet, et
tagada parema kvaliteediga faksid (vt
„Resolution” lk 68).
Priority Send
Skaneerib originaali mällu ja edastatab selle kohe,
kui hetkel aktiivne toiming on lõpetatud.
Prioriteediga edastamine katkestab saatmise
mitmesse sihtkohta jaamade vahel (näiteks kui
edastamine jaama A lõpeb ja enne kui edastamine
jaama B algab) ning kordusvalimise katsete vahel
(vt „Prioriteediga faksi saatmine” lk 236).
3. Kasulikud seadistusmenüüd
188
Faksimenüü
4
Element
Send Forward/
Rcv.Forward
Kirjeldus
Saatmise seadistus
Edastab vastuvõetud või saadetud faksi teise
sihtkohta faksi või arvuti abil. See funktsioon on
kasulik juhul, kui olete kontorist väljas, kuid peate
faksi vastu võtma.
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
• Vt osa „Saadetud faksi suunamine teise
sihtkohta” lk 236.
• Vt osa „Vastuvõetud faksi edastamine” lk 237.
Secure Receive
Add Page
Cancel Job
Salvestab vastuvõetud faksi mälusse, seda välja
printimata. Vastuvõetud dokumentide printimiseks
peate sisestama parooli. Te saate takistada
volitamata inimeste juurdepääsu vastuvõetud
faksidele (vt „Vastuvõtmine turvalises
vastuvõtmisre˛iimis” lk 241).
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil nupule
Sending.
(Fax) >
(Menu) > Fax Setup >
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.
Lisab dokumente reserveeritud viivitusega
faksitööle (vt „Reserveeritud faksile dokumentide
lisamine” lk 235).
Redial Times
Määrab taasvalimiskatsete arvu. Kui sisestate
arvuks 0, ei vali seade numbrit uuesti.
Tühistab mällu salvestatud viivitusega faksitöö (vt
„Reserveeritud faksitöö tühistamine” lk 235).
Redial Term
Määrab ajaintervalli enne automaatset taasvalimist.
Prefix Dial
Määrab kuni viienumbrilise prefiksi. See number
valitakse enne kõikide automaatsete
valimisnumbrite algust. See on kasulik PABXvahetussüsteemile juurdepääsuks.
ECM Mode
Saadab fakse koos veaparandusre˛iimiga (ECM),
mis tagab fakside saatmise ilma vigadeta. See võib
võtta rohkem aega.
Element
Kirjeldus
3. Kasulikud seadistusmenüüd
189
Faksimenüü
Element
Fax Confirm.
Kirjeldus
Paneb masina raportit printima hoolimata sellest,
kas faksi edastamine lõppes edukalt või mitte. Kui
valite suvandi On-Error, prindib masin raporti ainult
siis, kui edastamine ei olnud edukas.
Image TCR
Prindib ülekanderaporti koos minimeeritud
kujutisega saadetud faksi esimesest leheküljest.
Dial Mode
Määrab valimisre˛iimiks kas toonvalimise või
impulssvalimise. See säte ei pruugi sõltuvalt teie
riigist olla saadaval.
Element
Receive Mode
Määrab vaikimisi fakside vastuvõtmise re˛iimi.
Ring To Answer
Määrab, mitu korda seade heliseb enne, kui
saabuvale kõnele vastatakse.
Stamp RCV Name
Prindib automaatselt leheküljenumbri ning
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja vastuvõetud faksi
iga lehekülje alumisse serva.
Rcv Start Code
Alustab faksi vastuvõtmist lisatelefoni kaudu, mis on
ühendatud teie seadme tagaküljel oleva EXTpesaga. Kui tõstate lisatelefoni hargilt ja kuulete
faksitooni, sisestage kood. Vaikekood on *9*.
Auto Reduction
Vähendab automaatselt sissetuleva faksi suurust
vastavalt masinasse laaditud paberi suurusele.
Discard Size
Eirab vastuvõetud faksi lõpust kindla pikkusega osa.
Junk Fax Setup
Blokeerib soovimatud faksid, mille olete mälusse
salvestanud rämpsfaksi numbritega. See säte ei
pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.
DRPD Mode
Võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini
mitmele erinevale telefoninumbrile tulevatele
kõnedele vastamiseks. Saate seadistada masina nii,
et igale numbrile vastab erinev helin. See säte ei
pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval (vt „Faksi
vastuvõtmine eristatava helinamustri tuvastamise
re˛iimis” lk 240).
5
Vastuvõtmise seadistus
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil nupule
Receiving.
(faks) >
(Menu) > Fax Setup >
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.
Kirjeldus
3. Kasulikud seadistusmenüüd
190
Süsteemi seadistus
6
Element
Masina seadistus
• Off: Prindib tavare˛iimis.
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Initial Setup.
Element
Kirjeldus
(Menu) > System Setup > Machine Setup.
Kirjeldus
Machine ID
Määrab masina ID, mis prinditakse iga saadetava
faksilehekülje ülaserva.
Fax Number
Määrab faksi numbri, mis prinditakse iga saadetava
faksilehekülje ülaserva.
Date & Time
Seadistab kuupäeva ja kellaaja.
Clock Mode
Võimaldab valida kellaaja formaati 12h ja 24h
süsteemi vahel.
Form Menu
• Single Form: Prindib kogu lehe esimest vormi
kasutades.
• Double Form: Prindib esilehe esimest vormi ja
tagumise lehe teist vormi kasutades.
Select Form
Vormi ülekate on erilises failiformaadis printeri
massmäluseadmele (HDD) salvestatud kujutised,
mida saab kihtidena igale dokumendile printida.
HDD Spooling
Kui seisundis On, hoiab dokumente
massmäluseadmel (HDD) võrguprintimiseks.
Language
Määrab juhtpaneeli displeil nähtava teksti keele.
Default Mode
Määrab masina vaikere˛iimiks kas faksire˛iimi,
kopeerimisre˛iimi või skaneerimisre˛iimi.
Default Paper Size
Saate määrata kasutatava paberi vaikesuuruse.
Power Save
Scan PWR Save
Määrab, kui kaua masin ootab enne
energiasäästure˛iimi minemist.
Kui masinasse ei edastata pikema aja jooksul
andmeid, vähendatakse automaatselt voolutarvet.
Määrab, kui kaua masina skänneriosa ootab enne
energiasäästure˛iimi minemist.
Kui skännerisse ei edastata pikema aja jooksul
andmeid, vähendatakse automaatselt voolutarvet.
3. Kasulikud seadistusmenüüd
191
Süsteemi seadistus
Element
Kirjeldus
System Timeout
Määrab aja, kui kaua masin mäletab eelnevalt
kasutatud kopeerimissätteid. Pärast aja lõppemist
taastab masin vaikimisi kopeerimissätted.
Job Timeout
Määrab aja, kui kaua printer ootab enne viimase lehe
printimist printimistööl, mis ei lõppe lehe printimise
käsuga.
Saate määrata energiasäästure˛iimist äratamise
tingimuse. Määrake üksus aktiivseks.
Wakeup Event
• Button Press: Kui vajutate ükskõik millist nuppu
peale toitenupu, ärkab masin
energiasäästure˛iimist.
• Scanner: Kui sisestate paberi
dokumendisööturisse, ärkab masin
energiasäästure˛iimist.
• Printer: Kui avate või sulgete paberisalve, ärkab
masin energiasäästure˛iimist.
Määrake, kas masin jätkab printimist, kui on
tuvastanud, et kasutatav paber ei vasta paberi
seadetele.
Auto Continue
• Off: Kui ilmneb paberi mittevastavus, ootab masin
sobiva paberi sisestamist.
• On: Kui ilmneb paberi mittevastavus, kuvatakse
veateade. Masin ootab umbes 30 sekundit ning
seejärel puhastab automaatselt teate ning jätkab
printimist.
Element
• Altitude Adj.
• Altitude
Adjustment
Kirjeldus
Optimiseerige prindikvaliteeti vastavalt masina
kõrgusele merepinnast.
Auto CR
Võimaldab teil lisada igale reavahetusele vajaliku
tagasijooksu, mis on kasulik DOS-i kasutajatele.
Firmware Version
Näitab toote püsivara versiooni.
AutoComplete
Pakub e-maili aadressi või faksinumbri trükkimisel
soovitusi. See võimaldab teil leida ja valida andmeid
ilma neid täielikult sisse trükkimata.
• Tray Chaining
• Auto Tray
Switch
Määrake, kas masin jätkab printimist, kui on
tuvastanud, et kasutatav paber ei sobi. Näiteks kui
salved 1 ja 2 on täidetud sama suurusega paberiga,
prindib masin automaatselt salvest 2, kui salv 1 saab
paberist tühjaks.
See suvand ei ilmu, kui valisite printeri draiveri
suvandi Auto jaotisest Paper Source.
Asendab automaatselt printeri draiveri paberisuuruse,
et vältida paberi mittesobimist kirjaformaadi ja A4Paper Substit.
formaadi vahel. Näiteks kui teil on salves A4 paber,
Paper Substitution aga te määrate printeri draiveris paberi suuruseks
kirjaformaadi, prindib masin A4 paberile ja vastupidi.
3. Kasulikud seadistusmenüüd
192
Süsteemi seadistus
Element
Paper Mismatch
PrintBlankPage
Multi-Bin
Kirjeldus
Element
Kirjeldus
Määrake, kas eirata paberi mittesobivuse viga või
mitte. Valige Off, siis ei lõpeta masin printimist isegi
siis, kui paber ei sobi.
• Clean Drum: Puhastab lehe printimisega kasseti
OPC trumli.
Printer tuvastab arvutist saadavate printimisandmete
põhjal, kas lehekülg on tühi või mitte. Te saate
määrata, kas tühi lehekülg printida või vahele jätta.
• CLR Empty Msg.: See valik ilmub ainult siis, kui
toonerikassett on tühi.
• Clean Fuser: Puhastab lehe printimisega kuumuti.
• Supplies Info.: Võimaldab teil kontrollida, kui palju
lehti on prinditud ja kui palju toonerit on kassetis
järel.
• Mode: Valib teie soovitud mitme väljundi re˛iimi.
• Default Bin: Valib vaikimisi kasutatava väljundi.
Default Source
Määrab vaikimisi kasutatava salve.
Address Book
Kuvab või prindib telefoniraamatu või e-maili
aadresside nimekirja.
Maintenance
• TonerLow Alert: Kui tooner on kassetist otsas,
ilmub teade, mis soovitab kasutajal toonerikassetti
vahetada. Te saate seadistada, kas see teade
ilmub või mitte.
• Paper Stacking: Kui kasutate seadet niiskes
keskkonnas või kasutate niiske keskkonna tõttu
niiskeks tõmbunud prindikandjaid, võivad
väljastussalvel olevad väljatrükid koolduda ja neid
ei saa korralikult virnastada. Sel juhul saate
seadistada seadme kasutama funktsiooni, mis
laseb väljatrükid tugevalt virnastada. Kuid seda
funktsiooni kasutades aeglustub printimiskiirus.
Import Setting
Impordib USB-mälupulgal olevad andmed
masinasse.
Export Setting
Ekspordib USB-mälupulgal olevad andmed
masinasse.
3. Kasulikud seadistusmenüüd
193
Süsteemi seadistus
7
Element
Toner Save
Quiet Mode
Kirjeldus
• Default Mode: Valige, kas lülitada ökore˛iim sisse
või välja.
On force (On-Forced): Lülitab Eco re˛iimi
sisse koos parooliga. Kui kasutaja tahab Eco
re˛iimi sisse/välja lülitada, peab ta sisestama
parooli.
• Select Template (Select Temp.): Valib
ökokujunduse, mis on valitud veebiteenuses
SyncThru™ Web Service.
Clear Setting
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Selle menüü sisselülitamisega saate vähendada
printimise müra. Samas võib väheneda printimise
kiirus ja kvaliteet.
Võimaldab teil kokku hoida printimisressursse ning
võimaldab ökoloogilist printimist.
Eco Settings
Paberi seadistus
Selle re˛iimi aktiveerimisel pikeneb teie
toonerikassettide eluiga tunduvalt ja vähendab teie
kulu lehekülje kohta võrreldes tavare˛iimis
kasutamisega, kuid see vähendab ka prindikvaliteeti.
Taastab masina tehaseseaded.
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Paper Setup.
Element
(Menu) > System Setup > Paper Setup.
Kirjeldus
Paper Size
Määrab vastavalt teie vajadustele paberi suuruseks
kas A4, kirjaformaadi või mõne muu suuruse.
Paper Type
Valib igale salvele paberi tüübi.
Paper Source
Valib, millisest salvest paberit võetakse.
Margin
Määrab dokumendipiirid.
Tray Confirm
Aktiveerib salve kinnituse teate. Kui avate ja sulgete
salve, ilmub aken, mis küsib teilt, kas soovite just
avatud salvele seada paberi suuruse ja tüübi.
3. Kasulikud seadistusmenüüd
194
Süsteemi seadistus
8
Element
Sound/Volume
lülitab sisse või välja kõlarisse telefoniliini kaudu
jõudvad helid, näiteks valimistooni ja faksitooni. Kui
selle suvandi olekuks on valitud Comm., on kõlar
sisse lülitatud nii kaua, kuni kaugseade vastab.
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/
Volume.
Element
(Menu) > System Setup > Sound/Volume.
Speaker
lülitab klahvihelid sisse või välja. Kui see funktsioon
on sees, kõlab iga klahvi vajutamisel toon.
Alarm Sound
Lülitab märguandehelid sisse või välja. Kui see
funktsioon on sees, kõlab tõrke esinemisel või
faksiside lõppemisel märguandetoon.
Helitugevuse taset saate reguleerida suvandis
On Hook Dial. Kõlari helitugevust saate
reguleerida ainult juhul, kui telefoniliin on
ühendatud.
a Vajutage juhtpaneelil nuppu
(faks).
b Vajutage nuppu On Hook Dial. Kõlarist
kostub valimistoon.
c Vajutage nooli, kuni kuulete soovitud
helitugevust.
d Muudatuse salvestamiseks ja tööre˛iimi
naasmiseks vajutage nuppu On Hook Dial.
Kirjeldus
Key Sound
Kirjeldus
Ringer
Saate reguleerida helina tugevust. Helina tugevuseks
saate valida väljas, keskmine ja tugev.
3. Kasulikud seadistusmenüüd
195
Süsteemi seadistus
9
Element
Raport
Kirjeldus
Fax Confirm.
Prindib ülekande aruande, mis näitab
faksinumbrit, lehekülgede arvu, tööle kulunud
aega, sidere˛iimi ja faksitöö sidetulemusi.
Saate seadistada seadme printima edastuse
kinnitusraportit automaatselt iga kord, kui
faksi saatmine on lõpetatud.
Fax Sent
Prindib teabe hiljuti saadetud fakside kohta.
Fax Received
Prindib teabe hiljuti vastuvõetud fakside
kohta.
Schedule Jobs
Prindib dokumentide nimekirja, mis on hetkel
salvestatud viivitusega faksidena, koos iga
toimingu algusaja ja tüübiga.
Menu Map
Prindib menüükaardi, mis näitab selle
ülesehitust ja masina kehtivaid sätteid.
JunkFax
Prindib faksinumbrid, mis on määratud
rämpsfaksinumbriteks.
Configuration
Prindib raporti masina üldisest seadistusest.
Network Conf.
Prindib teavet teie seadme võrguühenduse ja
konfiguratsiooni kohta.
Supplies Info.
Prinditakse tarvikute teabelehekülg.
Address Book
Prindib kõik parasjagu masina mälus hoitavad
e-maili aadressid.
Demo Page
Prindib demolehekülje, millelt saate
kontrollida, kas teie masin töötab korralikult
või mitte.
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Reports.
Element
(Menu) > System Setup > Report.
Kirjeldus
3. Kasulikud seadistusmenüüd
196
Süsteemi seadistus
10
Hooldus
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
Menüüsuvandite muutmiseks:
•
Vajutage juhtpaneelil
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Initial Setup.
Element
(Menu) > System Setup > Maintenance.
Kirjeldus
CLR Empty Msg.
See valik ilmub siis, kui toonerikassett on tühi. Te
saate kustutada tühja kasseti teate.
Supplies Life
Näitab tarvikute eluea indikaatoreid (vt „Tarvikute
kasutusea järgimine” lk 79.)
TonerLow Alert
Määrab taseme, mille korral teavitada tühjenevast või
tühjast toonerist (vt „Tooneri tühjenemise häire
seadistamine” lk 80).
Serial Number
Näitab seadme seerianumbrit. Seda läheb teil vaja
teenindusse helistades või Samsungi veebilehel
kasutajaks registreerudes.
3. Kasulikud seadistusmenüüd
197
Võrgu seadistamine
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü
ülevaade” lk 34).
•
Vajutage juhtpaneelil
•
Või vajutage Setup > Machine Setup > Network Setup.
Suvand
• Net. Activate: : Saate valida, kas Ethernet on sees
või väljas.
• Http Activate: Saate määrata, kas kasutada
teenust SyncThru™ Web Service või mitte.
• WINS: Saate konfigureerida WINS-serverit. WINS
(Windows Internet Name Service) on kasutusel
Windowsi operatsioonisüsteemis.
Kirjeldus
Seadistamist vajavad paljud parameetrid. Kui
te pole kindel, et suudate need õigesti
seadistada, ärge muutke midagi või võtke
ühendust oma võrguadministraatoriga.
TCP/IP (IPv6)
Valige see suvand, et kasutada võrgukeskkonda
versiooni IPv6 kaudu (vt „IPv6 konfigureerimine” lk
151).
Ethernet
Saate konfigureerida võrgu edastuskiirust.
802.1x
Saate valida võrguühenduse kasutaja autentimise
viisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrgu
administraatoriga.
Wi-Fi
Valige see suvand, et kasutada juhtmevaba võrku.
Kirjeldus
Saate aktiveerida või deaktiveerida järgnevad
protokollid.
(Menu) > Network,
Valib võrgukeskkonna kasutamiseks vastava
protokolli ja konfigureerib parameetreid.
TCP/IP (IPv4)
Suvand
Protocol Mgr.
• SNMP V1/V2: SNMP V1/V2 protokolli
kasutamiseks peate selle suvandi lubama.
Administraatorid saavad SNMP-d kasutada selle
võrgu masinate jälgimiseks ja haldamiseks.
• UPnP(SSDP): UPnP (SSDP) protokolli
kasutamiseks peate selle suvandi lubama.
Pärast ülalnimetatud suvandite muutmist
lülitage seade välja ja uuesti sisse.
3. Kasulikud seadistusmenüüd
198
Võrgu seadistamine
Suvand
Kirjeldus
• MDNS: MDNS (Multicast Domain Name System)
protokolli kasutamiseks peate selle suvandi
lubama.
• SetIP: SetIP protokolli kasutamiseks peate selle
suvandi lubama.
Protocol Mgr.
(jätkub)
• SLP: Saate konfigureerida SLP (Service Location
Protocol) sätteid. See protokoll võimaldab hosti
rakendustel kohtvõrgust teenuseid otsida ilma
eelneva konfigureerimiseta.
Pärast selle suvandi muutmist lülitage seade
välja ja uuesti sisse.
Network Conf.
See loend näitab teavet teie seadme võrguühenduse
ja konfiguratsiooni kohta.
Clear Setting
Saate taastada võrgusätete vaikeväärtused. (Vajalik
taaskäivitamine.)
3. Kasulikud seadistusmenüüd
199
4. Erifunktsioonid
See peatükk seletab spetsiaalseid kopeerimise, skaneerimise, faksimise ja printimise võimalusi.
• Kõrguse seadistamine
201
• E-maili aadressi salvestamine
202
• Erinevate sümbolite sisestamine
204
• Faksi aadressiraamatu seadistamine
205
• Volitatud kasutajate registreerimine
209
• Printimise funktsioonid
210
• Skaneerimisfunktsioonid
224
• Faksi funktsioonid
233
• Jagatud kasuta funktsioonide kasutamine
243
• Mälu/kõvaketta võimaluste kasutamine
244
• Antud peatüki toimingutes on üldjuhul võetud aluseks operatsioonisüsteemi Windows
7 kasutamine.
• Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule OK.
Kõrguse seadistamine
Printimiskvaliteeti mõjutab õhurõhk, mis sõltub seadme kõrgusest
merepinnast. Järgnev teave juhendab teid, kuidas seadistada masinat
parima printimiskvaliteedi saamiseks.
Kõrguse väärtust saate valida jaotisest Device Settings
programmisSamsung Easy Printer Manager.
•
Windowsi ja Maci kasutajad, vt „Device Settings” lk 256.
Enne kui te seate kõrguse väärtuse, määratlege koha kõrgus merepinnast.
5,000 m
(16,404 ft)
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
• Kui teie seade on Internetiga ühendatud, saate kõrguse
seadistamiseks kasutada programmi SyncThru™ Web Service (vt
„Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 249).
• Samuti saate kõrgust määrata System Setup valikust masina
kuvaekraanil (vt „Seadme põhilised seadistused” lk 39).
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
1
2
3
4
5
High 4
High 3
High 2
High 1
Normal
4. Erifunktsioonid
201
E-maili aadressi salvestamine
Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla
saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Saate luua aadressiraamatu, milles asuvad programmi SyncThru™ Web
Service vahendusel tihedamini kasutatavad meiliaadressid ning neid
seejärel lihtsalt ja mugavalt kasutada, sisestades selleks vaid
aadressiraamatus nende juurde määratud asukohanumbri.
5
Valige Speed No. ja sisestage e-maili aadress ja faksi number.
Kui te peate määrama SMB või FTP serveri teabe, kontrollige need
SMB-st või FTP-st järele ja määrake teave.
6
7
Klõpsake nupul Apply.
8
Valige Speed No. ja sisestage Group Name.
Grupi tegemiseks klõpsake Address Book > E-mail Group > Add
Group.
1
Hoiustamine masinas
Pildi skannimiseks ja selle saatmiseks e-kirja manusena peate seadistama
e-maili aadressi, kasutades SyncThru™ veebiteenust.
1
Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi
SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 249).
2
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
3
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Login.
4
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Te saate lihtsalt lisada üksiku aadressi, kui märgite Yes jaotises Add
individual(s) after this group is created.
9
Klõpsake nupul Apply.
Klõpsake Address Book > Individual > Add.
4. Erifunktsioonid
202
E-maili aadressi salvestamine
2
E-maili aadressi otsimine
Järjestikku otsimine läbi mälu
1
Valige juhtpaneelil
(skaneerimine) >
(Address Book) >
Search&Send > Valige aadressigrupp > All.
Või valige puuteekraanilt Setup > Machine Setup > Next >
Address Book > Email > View List > Individual või Group.
2
Otsige kogu mälust indekseeritud (numbrilises) järjekorras ja valige
soovitud nimi ja aadress.
Kindla esitähe järgi otsimine
1
2
Vajutage juhtpaneelil nuppu
3
4
Sisestage soovitud nime paar esimest tähte.
(skaneerimine).
Vajutage juhtpaneelil
(Address Book) > Search&Send >
Valige aadressigrupp > ID.
Vajutage nooli, kuni kuvatakse soovitud nimi ja number.
4. Erifunktsioonid
203
Erinevate sümbolite sisestamine
Erinevate ülesannete teostamisel on võib-olla vajalik sisestada nimesid ja
numbreid. Näiteks seadme seadistamisel peate sisestama enda nime või
ettevõtte nime ja faksinumbri. Kui salvestate mällu faksinumbreid või eposti aadresse, saate sisestada ka vastavaid nimesid.
3
Tähe- ja numbrimärkide sisestamine
Vajutage nuppu, kuni ekraanile kuvatakse õige täht. Näiteks O tähe
sisestamiseks vajutage nuppu 6, millele on märgitud MNO. Iga kord, kui
vajutate nuppu 6, muutub ekraanil kuvatav täht – M, N, O, m, n, o ja lõpuks
6. Soovitud tähe leidmiseks vaadake „Klahvide tähed ja numbrid” lk 204.
• Tühiku sisestamiseks võite vajutada kaks korda nuppu 1.
• Viimase numbri või tähe kustutamiseks vajutage vasak/parem või
üles/alla noolenuppu.
Klahv
Määratud numbrid, tähed või märgid
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*
*%^_~!#$()[]
(Need sümbolid on saadaval, kui te trükite sisse võrgu
autentimiskoodi.)
4
Klahvide tähed ja numbrid
#
#=|?":{}<>;
(Need sümbolid on saadaval, kui te trükite sisse võrgu
autentimiskoodi.)
• Mõned tähekomplektid võivad teie masina omadest erineda,
sõltuvalt selle võimalustest või mudelist.
• Sõltuvalt tehtavast tööst ei pruugi mõned järgnevatest
võtmeväärtustest ilmuda.
4. Erifunktsioonid
204
Faksi aadressiraamatu seadistamine
Saate luua kiirvalimisnumbri, milles asuvad programmi SyncThru™ Web
Service vahendusel tihedamini kasutatavad faksinumbrid ning neid seejärel
lihtsalt ja mugavalt sisestada, sisestades selleks vaid aadressiraamatus
nende juurde määratud asukohanumbri.
6
Kiirvalimisnumbrite kasutamine
Kui teil palutakse faksi saatmise ajal sisestada sihtkoha number, sisestage
kiirvalimisnumber, millele salvestasite soovitud numbri.
5
Kiirvalimisnumbri registreerimine
1
Valige juhtpaneelil
(faksimine) >
New&Edit > Speed Dial .
• Ühekohalise (0–9) kiirvalimisnumbri puhul vajutage ja hoidke
vastavat numbriklahvi all vähemalt 2 sekundit.
(Address Book) >
Või valigeSetup > Machine Setup > Next > Address Book >
Phone Book > View List > Individual >
2
(suvandid) > Add.
• Kahe- või kolmekohalise kiirvalimisnumbri puhul vajutage esimesi
numbriklahve ja seejärel hoidke viimast numbriklahvi all vähemalt 2
sekundit.
• Aadressiraamatu saate välja printida, kui valite
(faks) >
(Address Book) > Print.
Sisestage kiirvalimisnumber ja vajutage OK.
Kui valitud numbrile on faksinumber juba salvestatud, kuvatakse
ekraanil teade, mis laseb teil seda muuta. Et sisestada uus
kiirvalimisnumber, vajutage
3
4
5
(Back).
Sisestage soovitud nimi ja vajutage nuppu OK.
Sisestage soovitud faksinumber ja vajutage nuppu OK.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Clear).
(Cancel või Stop/
4. Erifunktsioonid
205
Faksi aadressiraamatu seadistamine
7
Kiirvalimisnumbrite redigeerimine
1
2
3
4
5
Valige juhtpaneelil
(faksimine) >
New&Edit > Speed Dial .
Kui valitud numbrile on faksinumber juba salvestatud, kuvatakse
ekraanil teade, mis laseb teil seda muuta. Et sisestada uus
kiirvalimisnumber, vajutage
(Back).
(Address Book) >
Või valige puuteekraanilt Setup > Machine Setup > Next >
Address Book > Phone Book > View List > Individual.
3
Gruppi lisamiseks otsige kiirvalimise numbrit, sisestades selle nime
paar esitähte.
Sisestage kiirvalimisnumber, mida soovite redigeerida, ning seejärel
vajutage nuppu OK.
4
5
6
7
Valige soovitud nimi ning number ja vajutage nuppu OK.
Muutke nime ja vajutage nuppu OK.
Muutke faksinumbrit ja vajutage nuppu OK.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Clear).
(Cancel või Stop/
8
Valige Yes, kui ilmub teade Add?.
Korrake 3. sammu, et lisada rühma teisi kiirvalimisnumbreid.
Kui olete lõpetanud, valige No, kui ilmub teade Another No.? ning
vajutage OK.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Clear).
(Cancel või Stop/
8
Rühmavalimisnumbri registreerimine
1
Valige juhtpaneelil
(faksimine) >
New&Edit > Group Dial .
(Address Book) >
Või valigeSetup > Machine Setup > Next > Address Book >
Phone Book > View List > Group >
2
(suvandid) > Add.
Sisestage grupi kiirvalimisnumber ja vajutage OK.
4. Erifunktsioonid
206
Faksi aadressiraamatu seadistamine
9
10
Rühmavalimisnumbrite redigeerimine
1
Valige juhtpaneelil
(faksimine) >
New&Edit > Group Dial .
(Address Book) >
Või valige puuteekraanilt Setup > Machine Setup > Next >
Address Book > Phone Book > View List > Group.
2
3
Sisestage rühmavalimisnumber, mida soovite redigeerida, ning
seejärel vajutage nuppu OK.
Sisestage lisamiseks uus kiirvalimisnumber ja vajutage OK, seejärel
ilmub teade Add?.
Aadressiraamatust kirje otsimine
Numbri otsimiseks mälust on kaks võimalust. Saate otsida järjestikku
tähestiku järgi (A–Z) või sisestades paar esimest tähte nimest, millega
number on seotud.
1
Valige juhtpaneelil
(faks) >
(Address Book) >
Search&Dial > Speed Dial või Group Dial.
2
3
Sisestage All või ID ja vajutage OK.
Sisestage grupis hoitav kiirvalimisnumber ja vajutage OK, ilmub
teade Delete?.
4
5
Numbri lisamiseks või kustutamiseks vajutage nuppu OK.
6
7
Valige No teate Another No.? juures ja vajutage OK.
Rohkemate numbrite lisamiseks või kustutamiseks korrake sammu
3.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Clear).
Vajutage nimele ja numbrile või klahvistiku nupule, millel on täht,
mille järgi soovite otsida.
Näiteks kui soovite leida nime “MOBIIL,” vajutage nupule 6, millele
on märgitud “MNO.”
4
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Clear).
(Cancel või Stop/
(Cancel või Stop/
4. Erifunktsioonid
207
Faksi aadressiraamatu seadistamine
11
Aadressiraamatu printimine
Te saate kontrollida enda aadressiraamatu
kui prindite nimekirja.
1
2
Valige juhtpaneelilt
(faks) >
(Address Book) sätteid,
(Address Book) > Print.
Vajutage nuppu OK.
Seade alustab printimist.
4. Erifunktsioonid
208
Volitatud kasutajate registreerimine
Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla
saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Kui teie seade on võrku ühendatud ja võrguparameetrid on õigesti
seadistatud, saate skannida ja pilte saata võrgu kaudu. Skaneeritud pildi
ohutuks saatmiseks e-maili või võrguserveri kaudu peate registreerima
volitatud kasutajate kontoteabe kohalikku masinasse, kasutades
programmi SyncThru™ Web Service.
1
Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi
SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 249).
2
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
3
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
5
Klõpsake Security > User Access Control > Authentication.
6
7
Kinnituse hüpikaknas klõpsake OK.
8
Sisestage User Name, Login ID, Password, Confirm Password,
E-mail Address ja Fax Number.
Te saate lihtsalt lisada üksiku aadressi, kui märgite Yes jaotises Add
individual(s) after this group is created.
9
Klõpsake nupul Apply.
Valige Local Authentication menüüs Authentication Method ja
klõpsake Apply.
Klõpsake User Profile > Add.
4. Erifunktsioonid
209
Printimise funktsioonid
• Põhilised printimisfunktsioonid leiate Põhijuhendit (vt „Printimise
põhifunktsioonid” lk 54).
Kui soovite seadistusi iga prinditöö jaoks muuta, tehke seda jaotises
Prindieelistused.
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid
olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
13
Selle masina seadistamine vaikemasinaks
12
Printimise vaikeseadistuste muutmine
1
2
3
4
Klõpsake Windowsi Käivita-menüül.
Valige Juhtpaneel > Seadmed ja printerid.
Paremklõpsake oma seadmel.
Klõpsake Windowsi Käivita-menüül.
Valige Juhtpaneel > Seadmed ja printerid.
Valige oma masin.
Paremklõpsake enda seadmel ja valige suvand Sea
vaikeprinteriks.
Valige Prindieelistused.
Kui suvandi Prindieelistused juures on märk ►, saate valida ka teisi
antud printeriga seotud printeridraivereid.
5
6
1
2
3
4
Kui suvandi Prindieelistused juures on märk ►, saate valida ka teisi
antud printeriga seotud printeridraivereid.
Muutke sätteid igal vahekaardil.
Klõpsake nupul OK.
4. Erifunktsioonid
210
Printimise funktsioonid
14
Printimise edasijõudnutele mõeldud
funktsioonide kasutamine
1
Märkige Prindi faili ruut Prindi aknas.
2
3
Klõpsake nupul Prindi.
XPS printeri draiver: kasutatakse XPS failiformaadi printimiseks.
• Vt osa „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8.
• XPS printeri draiverit saab installida ainult Windows Vista
operatsioonisüsteemile või uuemale.
• Kui XPS printimistöö ei prindi, kuna printeril ei ole vaba mälu, siis
paigaldage lisamälu.
• Mudelite puhul, mille tarkvara CD-l on XPS draiver:
- Te saate installida XPS printeri draiveri, kui sisestate tarkvara CD
enda CD-ROM lugejasse. Kui ilmub installiaken, valige
Advanced Installation > Custom Installation. Te saate valida
XPS printeri draiveri Select Software and Utilities to Install
aknast.
• Mudelite puhul, mille XPS draiveri saab Samsungi veebilehelt,
minge www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või
Allalaadimised.
Printimine faili (PRN-vormingus)
Vahel on vaja prinditavad andmed salvestada failina.
Tippige sihtkoht ja faili nimi, seejärel klõpsake nupul OK.
Näiteks c:\Temp\faili nimi.
Kui trükite sisse ainult failinime, salvestatakse fail automaatselt kausta
Minu dokumendid, Dokumendid ja sätted, või Kasutajad.
Salvestatud kaust võib sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist ja
rakendusest erineda.
4. Erifunktsioonid
211
Printimise funktsioonid
Printeri erifunktsioonide seletused
Te saate kasutada seadme poolt kasutatavaid täpsemaid printimisfunktsioone.
Printeridraiveri poolt võimaldatavate printimisfunktsioonide kasutamiseks klõpsake rakenduse aknas Prindi asuval suvandil Atribuudid või Atribuudid ja
muutke soovitud printimise seadistusi. Printeri atribuutide aknas kuvatav seadme nimi võib kasutatavast seadmest sõltuvalt varieeruda.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
• Valige Help menüü või klõpsake aknas
kasutamine” lk 57).
Element
Multiple Pages per
Side
nupul või vajutage klaviatuuril F1 klahvil ja klõpsake valikul, mille kohta soovite lisateavet (vt „Spikri
Kirjeldus
Valib ühele paberipoolele prinditavate lehekülgede arvu. Enam kui ühe lehekülje lehele printimiseks leheküljed vähendatakse ja
paigutatakse määratud järjekorras. Ühele lehele saate printida kuni 16 lehekülge.
4. Erifunktsioonid
212
Printimise funktsioonid
Element
Poster Printing
Kirjeldus
Prindib ühelehelise dokumendi 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3), või 16 (Poster 4x4) paberilehele, mille saab pärast kokku kleepida, nii et
moodustub üks postrisuuruses dokument.
Valige suvandi Poster Overlap väärtus. Valige Poster Overlap millimeetrites või tollides vastava raadionupu valimisega vahekaardil
Basic, et lehti oleks kergem kokku liimida.
Prindib teie dokumendi paberilehe mõlemale poolele ja paigutab leheküljed selliselt, et paberi saab pärast printimist keskelt kokku
broüüriks voltida.
Booklet Printinga
8
9
• Kui soovite broüüri valmistada, peate kasutama printimiseks Letter-, Legal-, A4-, US Folio- või Oficio-formaadis
prindikandjaid.
• Kõigi paberiformaatidega ei saa suvandit Booklet Printing valida. Valige saadaval olev Size valik Paper väljalt, et näha,
millised paberisuurused on saadaval.
• Kui valite sobimatu paberiformaadi, siis see suvand tühistatakse automaatselt. Valige ainult kasutatavaid paberiformaate
(paber ilma märgita
või ).
4. Erifunktsioonid
213
Printimise funktsioonid
Element
Kirjeldus
• Double-sided
Printing
Printimine paberi mõlemale poolele (dupleks). Enne printimist otsustage dokumendi suund lehel.
• Double-sided
Printing (Manual)a
• Seda funktsiooni saate kasutada Letter-, Legal-, A4-, US Folio- või Oficio-formaadis paberiga
• Kui teie masinal ei ole dupleksprintimise plokki, siis teostage printimistöö käsitsi. Masin prindib esmalt dokumendi iga teise
lehekülje. Seejärel ilmub arvuti ekraanile teade.
• Skip Blank Pages funktsioon ei tööta dupleksprintimise korral.
• Double-sided
Printing
• Printer Default: Selle suvandi valimisel määratakse kõnealune funktsioon masina juhtpaneelil tehtud seadistusega. See valik on
saadaval ainult siis, kui kasutate PCL/XPS-printeridraiverit.
• Double-sided
Printing (Manual)
• None: Desaktiveerib selle funktsiooni.
a
• Long Edge: See suvand on tavaline raamatute köitmisel kasutatav küljendus.
• Short Edge: See suvand on tavaline kalendrites kasutatav küljendus.
• Reverse Double-Sided Printing: Märkige see võimalus, et pöörata dupleksprintimisel järjekord vastupidiseks. See suvand ei ole
saadaval, kui kasutate funktsiooni Double-sided Printing (Manual).
4. Erifunktsioonid
214
Printimise funktsioonid
Element
Kirjeldus
Paper Options
Muudab dokumendi suurust lehele prindituna suuremaks või väiksemaks vastavalt sisestatud suurendamise või vähendamise
protsendile.
Watermark
Vesimärgi suvand võimaldab printida teksti olemasoleva dokumendi peale. Kasutage seda näiteks juhul, kui soovite printida
diagonaalselt üle dokumendi esimese lehekülje või kõigi lehekülgede suure halli sõna “DRAFT” või “CONFIDENTIAL”.
Watermark
(Vesimärgi loomine)
Watermark
(Vesimärgi
redigeerimine)
Watermark
(Vesimärgi
kustutamine)
a Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken Prindieelistused.
b Klõpsake vahekaardil Advanced, valige Edit ripploendist Watermark. Ilmub aken Edit Watermarks.
c Sisestage tekst kasti Watermark Message.
Sisestada saab kuni 256 märki. Tekst kuvatakse eelvaate aknas.
a
b
c
d
e
Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken Prindieelistused.
Klõpsake vahekaardil Advanced, valige Edit ripploendist Watermark. Ilmub aken Edit Watermarks.
Valige loendist Current Watermarks vesimärk, mida soovite redigeerida, ning muutke vesimärgi teksti ja suvandeid.
Muudatuste salvestamiseks klõpsake nupul Update.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
a
b
c
d
Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken Prindieelistused.
Klõpsake vahekaardil Advanced, valige Edit ripploendist Watermark. Ilmub aken Edit Watermarks.
Valige loendist Current Watermarks vesimärk, mille soovite kustutada, ja klõpsake nupul Delete.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
4. Erifunktsioonid
215
Printimise funktsioonid
Element
Kirjeldus
See valik on saadaval ainult siis, kui kasutate PCL/SPL-printeridraiverit (vt „Tarkvara” lk 8).
Overlaya
Ülekate on tekst ja/või pildid, mis on salvestatud arvuti kõvakettale (HDD) spetsiaalses failivormingus ja mille saab printida mis tahes
dokumendile. Ülekatet kasutatakse sageli kirjaplankide asemel. Eeltrükitud kirjaplankide kasutamise asemel saate luua ülekatte, mille
sisu on täpselt sama kui teie kirjaplangil. Oma ettevõtte kirjablanketile printimiseks ei pea te masinasse sisestama eeltrükitud
kirjablankette: lihtsalt printige kirjablanketi ülekate oma dokumendile.
Lehekülje ülekatte kasutamiseks tuleb luua uus lehekülje ülekate, mis sisaldab teie logo või märki.
• Ülekatte dokumendi formaat peab olema sama nagu dokumendil, mida soovite ülekattega printida. Ärge looge vesimärgiga
ülekatet.
• Ülekatte dokumendi eraldusvõime peab olema sama kui dokumendil, mille prindite koos ülekattega.
Overlaya
(Uue lehekülje
ülekatte loomine)
a
b
c
d
Dokumendi pealiskihina salvestamiseks avage jaotis Prindieelistused.
Klõpsake vahekaardil Advanced ja valige Edit ripploendist Text. Ilmub aken Edit Overlay.
Aknas Edit Overlay klõpsake nupul Create.
Sisestage aknas Salvesta olevasse kasti File name kuni kaheksast märgist koosnev nimi. Vajadusel valige sihtkoht (Vaikimisi on
sihtkoht C:\Formover).
e Klõpsake nuppu Save. Nimi ilmub loendisse Overlay List.
f Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
Faili ei prindita. Selle asemel salvestatakse see teie arvuti kõvakettale.
4. Erifunktsioonid
216
Printimise funktsioonid
Element
Overlaya
(Lehekülje ülekatte
kasutamine)
Overlaya
(Lehekülje ülekatte
kustutamine)
Kirjeldus
a Klõpsake vahekaardil Advanced.
b Valige soovitud ülekate ripploendist Text.
c Kui soovitud pealiskihi fail rippmenüüsse Text ei ilmu, valige loendist suvand Edit... ja klõpsake nuppu Load. Valige ülekatte fail,
mida soovite kasutada.
Kui pealiskihi fail, mida soovite kasutada, asub välises allikas, saate faili laadida akna Ava kaudu.
Pärast faili valimist klõpsake nuppu Ava. Fail ilmub kasti Overlay List ja seda saab printimiseks kasutada. Valige ülekate kastist
Overlay List.
d Vajadusel märgistage märkeruut Confirm Page Overlay When Printing. Kui see märkeruut on märgistatud, ilmub iga kord
dokumenti printima asudes teateaken palvega kinnitada, et soovite dokumendile ülekatte printida.
Kui seda märkeruutu ei ole märgistatud ja olete ülekatte valinud, siis prinditakse ülekate automaatselt koos dokumendiga.
e Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Prindi sulgub.
a
b
c
d
e
f
Aknas Printing Preferences klõpsake vahekaardil Advanced.
Valige ripploendist Text suvand Edit.
Valige ülekate, mille soovite kastist Overlay List kustutada.
Klõpsake nuppu Delete.
Kinnitusteatega akna ilmumisel klõpsake nupul Yes.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub. Saate kustutada lehekülje ülekatted, mida enam ei kasutata.
4. Erifunktsioonid
217
Printimise funktsioonid
Element
Kirjeldus
• See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete paigaldanud lisamälu või -massmäluseadme (HDD) (vt „Variatsiooni
funktsioon” lk 10).
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
Print Mode
• Print Mode: Vaikimisi valitud Print Mode säte on Normal, mis on mõeldud printimiseks prindifaili mällu salvestamata.
- Normal: See re˛iim prindib teie dokumenti lisamällu salvestamata.
- Proof: See re˛iim on kasulik, kui prindite üle ühe koopia. Saate esmalt printida ühe koopia kontrollimiseks ja ülejäänud koopiad
hiljem.
- Confidential: Seda re˛iimi kasutatakse konfidentsiaalsete dokumentide printimiseks. Printimiseks peate parooli sisestama.
- Store: Valige see säte, et salvestada dokument massmäluseadmele (HDD) ilma printimata.
- Store and Print: Seda re˛iimi kasutatakse dokumendi samaaegseks printimiseks ja salvestamiseks.
- Spool: See säte võib olla kasulik suurte andmemahtude korral. Selle sätte valimisel hoiustab printer dokumenti massmäluseadmel
(HDD) ja prindib seejärel massmäluseadme (HDD) järjekorra alusel, vähendades arvuti töökoormust.
- Print Schedule: Valige see säte, et printida dokument kindlal ajahetkel.
• User ID: Seda võimalust kasutatakse juhul, kui soovite leida juhtpaneeli abil salvestatud faili.
• Job Name: Seda võimalust kasutatakse juhul, kui soovite leida juhtpaneeli abil salvestatud faili.
Esmalt krüpteerib printimisandmed ning edastab need siis masinale. See funktsioon kaitseb printimise teavet isegi siis, kui võrku pealt
kuulatakse.
Job Encryption
Job Encryption funktsioon on kasutatav ainult siis, kui on paigaldatud massmäluseade (HDD). Massmäluseadet (HDD)
kasutatakse printimisandmete dekrüpteerimiseks (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
a. XPS draiveri kasutamise korral ei ole see funktsioon saadaval.
4. Erifunktsioonid
218
Printimise funktsioonid
15
Programmi Direct Printing Utility kasutamine
Printimine
On mitu võimalust printimiseks, kasutades programmi Direct Printing Utility.
• Direct Printing Utility ei pruugi sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest
saadaval olla (vt „Tarkvara” lk 8).
1
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
Valige Käivita menüüst Programmid või Kõik programmid >
Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing
Utility.
Ilmub Direct Printing Utility programmiaken.
Mis on Direct Printing Utility?
Direct Printing Utility on programm, mis saadab PDF failid otse teie
masinale printimiseks, vajaduseta faili avada.
Selle programmi installimiseks valige Advanced Installation > Custom
Installation ja tehke printeri draiveri installimisel linnuke selle programmi
juurde.
• Selle programmi abil failide printimiseks peaks teie printeril olema
massmäluseade (HDD). (Vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
• Te ei saa printida kaitstud PDF faile. Desaktiveerige
printimispiirangu funktsioon ja proovige uuesti printida.
• Te ei saa printida PDF-faile, mis on parooliga piiratud.
Desaktiveerige paroolifunktsioon ja proovige uuesti printida.
• Kas PDF faili saab Direct Printing Utility programmi abil printida,
sõltub selle PDF faili loomise viisist.
• Programm Direct Printing Utility PDF versioone 1.7 ja vanemaid.
Kõrgemate versioonide puhul peate faili printimiseks selle avama.
2
3
Valige oma masin Select Printer rippmenüüst ja vajutage Browse.
Valige fail, mida soovite printida, ja klõpsake Open.
Fail lisatakse Select Files sektsiooni.
4
5
Kohandage masina seadistusi vastavalt oma vajadustele.
Klõpsake nupul Print. Valitud PDF-fail saadetakse masinasse.
Paremklõpsu menüüd kasutades
1
Tehke paremklõps prinditaval PDF failil ja valige Direct Printing.
Avaneb lisatud PDF failiga Direct Printing Utility aken.
2
3
4
Valige kasutatav masin.
Kohandage seadme seadistusi.
Klõpsake nupul Print. Valitud PDF-fail saadetakse masinasse.
4. Erifunktsioonid
219
Printimise funktsioonid
16
Maciga printimine
Printeri sätete muutmine
Te saate kasutada seadme poolt kasutatavaid täpsemaid
printimisfunktsioone.
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.
Avage rakendus ja valige suvand Print menüüs File. Printeri atribuutide
aknas kuvatav seadme nimi võib kasutatavast seadmest sõltuvalt
varieeruda. Kui nimi välja arvata, sarnaneb printeri atribuutide akna
paigutus järgmisel joonisel toodule.
Dokumendi printimine
Mac-arvutist printimisel peate printeridraiveri seadistused igas kasutatavas
rakenduses eraldi üle vaatama. Macist printimiseks toimige järgmiselt:
1
2
Avage prinditav dokument.
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Page Setup (mõnedes
rakendustes Document Setup).
3
Valige paberiformaat, paberi suund, mastaap ja muud suvandid ning
veenduge, et valitud on teie seade. Klõpsake nupul OK.
4
5
6
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Print.
Valige koopiate arv ja näidake, millised lehed printida.
Klõpsake nupul Print.
Mitme lehekülje printimine ühele lehele
Saate printida rohkem kui ühe lehekülje ühele paberilehele. See funktsioon
pakub kokkuhoidlikku moodust mustandikoopiate printimiseks.
1
2
Avage rakendus ja valige suvand Print menüüs File.
3
4
Valige teised kasutatavad sätted.
Valige jaotise Orientation all olevast ripploendist suvand Layout.
Valige ripploendist Pages per Sheet, mitu lehekülge soovite ühele
paberilehele printida.
Klõpsake nupul Print.
Masin prindib määratud arvu lehekülgi ühele paberilehele.
4. Erifunktsioonid
220
Printimise funktsioonid
Paberi mõlemale poolele printimine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata (vt „Variatsiooni
funktsioon” lk 10).
Spikri kasutamine
Klõpsake akna vasakus alumises nurgas oleval küsimärgil, seejärel
klõpsake teemal, mille kohta rohkem teavet soovite. Avaneb hüpikaken
teabega selle draiveri pakutava suvandi kohta.
Enne kahepoolses re˛iimis printimist otsustage, millise serva te lõpetatud
dokumendil köidate. Köitmissuvandid on järgnevad:
•
Long-Edge Binding: See suvand on tavaline raamatute köitmisel
kasutatav küljendus.
•
Short-Edge Binding: Seda valikut kasutatakse tihti koos kalendritega.
1
2
3
4
5
Oma Maci rakendusest valige suvand Print menüüs File.
Valige jaotise Orientation all olevast ripploendist suvand Layout.
Valige köitmissuund Two-Sided suvanditest.
Valige teised kasutatavad sätted.
Klõpsake Print ja masin prindib paberi mõlemale poolele.
Kui prindite üle 2 koopia, võivad esimene ja teine koopia printida
samale paberilehele. Vältige paberi mõlemale küljele printimist, kui
prindite üle 1 koopia.
4. Erifunktsioonid
221
Printimise funktsioonid
17
Linuxis printimine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.
Rakendustest printimine
Paljud Linuxi rakendused lubavad printida UNIXi printimishalduri (CUPS)
abil. Sellel masinal saate printida mis tahes sellisest rakendusest.
1
2
Avage rakendus ja valige menüüst File suvand Print
3
Valige paberiformaat ja paberi suund ning veenduge, et valitud on
teie seade. Klõpsake nupul Apply.
4
5
6
7
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Print.
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Page Setup (mõnedes
rakendustes Print Setup).
8
Klõpsake nupul Print.
Sõltuvalt mudelist ei pruugi automaatne/käsitsi kahepoolne printimine
saadaval olla. Paaris- ja paaritute lehtede printimiseks saate valida ka
lpr-printimissüsteemi või teised rakendused.
Failide printimine
Te saate seadmega printida paljusid erinevat tüüpi faile otse käsurealiidese
kaudu, kasutades standardset CUPS-meetodit. Seda võimaldab utiliit
CUPS lpr. Võite printida neid faile kasutades alljärgnevat käsuvormingut.
"lp -d <printeri nimi> -o <suvand> <faili nimi>"
Täpsema teabe saamiseks vaadake oma süsteemi lp või lpr põhilehte.
Valige printimiseks oma seade.
Valige koopiate arv ja näidake, millised lehed printida.
Vajaduse korral muutke igal vahekaardil teisi printimissuvandeid.
4. Erifunktsioonid
222
Printimise funktsioonid
Printeri atribuutide konfigureerimine
Operatsioonisüsteemiga kaasas oleva printimise utiliidi abil saate muuta
vaikimisi printimissuvandeid või ühenduse tüüpi.
1
Käivitage utiliit Printimine (minge Süsteem > Administration >
Printing menüüsse või käivitage käsk “System-config-printer“
Terminali programmis).
2
3
4
Valige oma printer ja tehke sellel topeltklõps.
Muutke printimise vaikesuvandeid või ühenduse tüüpi.
Klõpsake nupul Apply.
4. Erifunktsioonid
223
Skaneerimisfunktsioonid
•
TWAIN: TWAIN on üks eelseadistatud pildihõiverakendustest. Pildi
skaneerimisel käivitatakse valitud rakendus, mis võimaldab
skaneerimise protsessi juhtida. Seda funktsiooni saab kasutada
kohaliku või võrguühenduse kaudu (vt „Skaneerimine
pilditöötlusprogammist” lk 228).
•
Samsung Easy Document Creator: Piltide või dokumentide
skaneerimiseks saate kasutada seda programmi (vt „Skaneerimine
Samsung Easy Document Creatori abil” lk 229).
•
WIA: WIA (lühendatult Windows Images Acquisition). Selle funktsiooni
kasutamiseks peab teie arvuti olema seadmega USB-kaabli kaudu otse
ühendatud (vt „Skaneerimine WIA-draiveriga” lk 229).
•
USB-mälu: Saate skannida dokumente ja salvestada skannitud pilte
USB-mäluseadmele.
•
FTP/SMB: Saate pildi skaneerida ja selle üles laadida FTP/SMB
serverisse (vt „Skaneeritud pildi edastamine FTP/SMB serverisse” lk
227).
• Põhilised skannimisfunktsioonid leiate Põhijuhendit (vt „Üldine
skannimine” lk 65).
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid
olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
• Saavutatav maksimaalne eraldusvõime sõltub mitmest tegurist,
sealhulgas arvuti kiirusest, vabast kettaruumist, mälust,
skaneeritava pildi suurusest ja bitisügavuse sätetest. Seega ei
pruugi sõltuvalt teie süsteemist ja skannitavast materjalist kõigi
lahutusvõimete, eriti suurendatud lahutusvõime juures skannimine
võimalik olla.
18
Skaneerimise põhimeetod
Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla
saadaval (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
Selle masinaga saab originaale skaneerida USB-kaabli või võrguühenduse
kaudu. Dokumentide skaneerimiseks on võimalik kasutada järgnevaid
meetodeid:
•
Scan to PC: Skaneerige originaale juhtpaneeli kaudu. Seejärel
salvestatakse skaneeritud fail ühendatud arvuti kausta Minu
Dokumendid (vt „Üldine skaneerimine” lk 65).
4. Erifunktsioonid
224
Skaneerimisfunktsioonid
19
20
Skaneerimise sätete seadistamine arvutis
Skaneerimine võrguühendusega seadme puhul
Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla
saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
1
Avage Samsung Easy Printer Manager (vt „Programmi Samsung
Easy Printer Manager kasutamine” lk 254).
2
3
4
Valige sobiv masin menüüst Printer List.
Valige menüü Scan to PC Settings.
Veenduge, et printeridraiver on kaasasolevalt CD-plaadilt teie arvutisse
installitud, kuna printeridraiver sisaldab skaneerimisprogrammi (vt
„Lokaalne draiveri installeerimine” lk 31).
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
2
Valige juhtpaneelil
Valige soovitud suvand.
•
•
•
5
Võrguliidese toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt
„Tagantvaade” lk 25).
Scan Activation: Määrab, kas seadmel on skanneerimine
võimaldatud.
(Scan) > Scan to PC > Network PC.
Või valige Scan > Network PC.
Basic vaheleht: Sisaldab üldskanneerimise ja seadme sätetega
seotud sätteid.
Kui näete teadet Not Available, siis kontrollige pordi ühendust.
Image vaheleht: Sisaldab pilditöötlusega seonduvaid sätteid.
Vajutage Save > OK.
3
Valige oma registreeritud arvuti ID ja sisestage vajadusel
Password.
4. Erifunktsioonid
225
Skaneerimisfunktsioonid
• ID on sama ID, mis on ka registreeritud skaneerimise ID programmis
• Võrguliidese toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt
„Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Samsung Easy Printer Manager >
Lülitage ümber
edasijõudnute re˛iimi > Scan to PC Settings.
• WSD-funktsioon töötab ainult WSD-ühilduvas arvutis, mis kasutab
Windows Vista®-t või uuemat versiooni.
• Password on 4 numbrist koosnev registreeritud parool programmis
• Järgnevad paigaldusjuhised on toodud Windows 7-t kasutava arvuti
põhjal.
Samsung Easy Printer Manager >
Lülitage ümber
edasijõudnud re˛iimi > Scan to PC Settings.
4
5
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
Skaneerimine algab.
Skannitud pilt salvestatakse arvuti kausta C:\Kasutajad\kasutaja
nimi\Minu Dokumendid. Salvestatud kaust võib sõltuvalt kasutatavast
operatsioonisüsteemist ja rakendusest erineda.
WSD-printeridraiveri paigaldamine
1
2
ValigeKäivita > Juhtpaneel > Seadmed ja printerid > Lisa printer.
3
Valige printerite nimekirjast soovitud printer ja klõpsake suvandil
Järgmine.
Klõpsake viisardis valikul Lisa kohtvõrku, raadioühendust või
Bluetooth'i kasutav printer.
21
• WSD-printeri IP-aadressiks on http://IP address/ws/ (näiteks: http://
111.111.111.111/ws/).
WSD-le skaneerimine
Skaneerib originaalid ja salvestab skaneeritud andmed ühendatud arvutile,
kui see toetab WSD (Web Service for Device) funktsiooni. WSD-funktsiooni
kasutamiseks peate oma arvutile installima WSD-printeridraiveri. Windows
7 korral saate WSD draiveri installida, kui avate jaotise Juhtpaneel >
Seadmed ja printerid > Lisa printer. Klõpsake viisardis valikul Lisa
võrguprinter.
• Kui nimekirjas ei kuvata WSD-printerit, klõpsake suvandil Soovitud
printerit ei ole nimekirjas > Lisa printer, kasutades TCP/IPaadressi või hostinime ja valige suvand Veebiteenuste seade
jaotisestSeadme tüüp. Sisestage printeri IP-aadress.
4
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
4. Erifunktsioonid
226
Skaneerimisfunktsioonid
WSD-funktsiooni abil skaneerimine
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
Valige juhtpaneelilt
Skaneeritud pildi edastamine FTP/SMB
serverisse
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
Valige enda arvuti nimi nimekirjast WSD PC List.
Valige soovitud suvand ja vajutage OK.
Skaneerimine algab.
Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla
saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
(Scan) > Scan to WSD.
Kui näete teadet Not Available, siis kontrollige pordi ühendust. Või
kontrollige, kas WSD-printeridraiver on korrektselt installitud.
4
5
6
22
FTP/SMB serveri ülesseadmine
1
Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi
SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 249).
2
3
4
Valige Address Book > Individual > Add.
5
6
Sisestage serveri pordinumber – 1 kuni 65 535.
7
Sisestage sisselogimise nimi ja parool.
Märkige kast valiku Add FTP või Add SMB kõrval.
Sisestage IP-aadress punktidega araabia numbritega tähistatuna
või hosti nimena.
Märkige kast valiku Anonymous kõrval, siis lubab server volitamata
kasutajate ligipääsu.
4. Erifunktsioonid
227
Skaneerimisfunktsioonid
8
9
4
5
Kui teie server on seotud kindla domeeniga, sisestage domeeninimi,
vastasel korral sisestage lihtsalt enda SMB serveris registreeritud
arvuti nimi.
Valige server ja skaneerige soovitud vormingus.
Masin alustab skaneerimist ja seejärel saadab skaneeritud pildi
määratud serverisse.
Sisestage skaneeritud pildi salvestamise rada.
23
• Skaneeritud pildi salvestamise kaust peab olema juurkaustas.
Skaneerimine pilditöötlusprogammist
• Kaust peab atribuutides olema märgitud jagatud kaustaks.
• Teie kasutajanimel peaks olema kaustas lugemise ja kirjutamise
õigused.
10
Vajutage Apply.
Skaneerimine ja pildi saatmine FTP/SMB
serverisse
1
2
3
Veenduge, et teie seade on võrguga ühendatud.
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
Valige juhtpaneelil
FTP.
(skaneerimine) > Scan to SMB või Scan to
Saate skaneerida ja importida dokumente pilditöötlustarkvarast nagu
Adobe Photoshop, kui see tarkvara on TWAIN-ühilduv. Järgige TWAINühilduva tarkvaraga skannimiseks allolevaid samme:
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
4
5
6
Avage rakendus, näiteks Adobe Photoshop.
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
Klõpsake Fail > Impordi ja valige skanneerimisseade.
Määrake skaneerimissuvandid.
Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.
Või valige Scan > SMB või FTP.
4. Erifunktsioonid
228
Skaneerimisfunktsioonid
24
Skaneerimine WIA-draiveriga
See masin toetab piltide skaneerimiseks WIA (Windows Image Acquisition)
draiverit. WIA on üks Microsoft Windows 7 standardkomponente
digikaamerate ja skanneritega kasutamiseks. Erinevalt TWAIN-draiverist
võimaldab WIA-draiver teil skannida ja lihtsalt kohandada pilte lisatarkvara
kasutamata:
WIA-draiver töötab ainult operatsioonisüsteemis Windows (välja
arvatud Windows 2000) koos USB-pordiga.
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
3
Klõpsake Käivita > Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Seadmed ja
printerid.
4
Paremklõpsake seadmedraiveri ikoonil suvandis Printerid ja faksid
> Alusta skannimist.
5
Kuvatakse rakendus Uus skannimine.
6
Valige skaneerimiseelistused ja klõpsake nupul Eelvaade, et näha
teie eelistuste mõju pildile.
7
Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.
25
Skaneerimine Samsung Easy Document Creatori
abil
Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad kasutajad
dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus, skaneerida,
kompileerida ja salvestada.
Soovitame skaneerida programmi Samsung Easy Document Creator abil,
mille leiate kaasasolevalt tarkvara CD-lt.
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
• Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamiseks on
vajalik Windows XP või uuem ja Internet Explorer 6.0 või uuem.
• Samsung Easy Document Creator installeeritakse automaatselt
koos masina tarkvaraga (vt „Programmi Samsung Easy Document
Creator kasutamine” lk 253).
4. Erifunktsioonid
229
Skaneerimisfunktsioonid
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
2
Menüüs Käivita valige Programmid või Kõik programmid .
•
3
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Apps(Rakendus).
Klõpsake valikul Samsung Printers ja käivitage programm
Samsung Easy Document Creator.
Klõpsake avakuval valikul Scan (
26
Maci skaneerimine
Skaneerimine USB-ühendusega seadme puhul
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
Avage Applications ja klõpsake nupul Image Capture.
).
4
5
6
Valige skaneerimise tüüp või mõni lemmikutest ja klõpsake Start.
7
8
Valige suvand Save to Location, Send to E-mail või Send to SNS.
Soovi korral seadistage pilti (Scan Settings ja More Options).
Kui ilmub teade No Image Capture device connected, siis lahutage
USB-kaabel ja ühendage seejärel uuesti. Kui probleem ei kao, lugege
Image Capture spikrit.
Klõpsake nupul Scan, et lõplik kujutis skaneerida, või nupul
Prescan, et näha veel ühte eelvaadet.
Klõpsake suvandil Save (skaneeringu salvestamine), Send (
skaneeringu saatmine e-postiga) või Share (üleslaadimine).
Kui dokumendiklaasil on ruumi, saab korraga skaneerida rohkem kui
ühe kujutise. Mitme valikuala määramiseks kasutage
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
4
5
Valige soovitud suvand.
Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.
Kui skannimine ei tööta programmis Image Capture, uuendage
operatsioonisüsteemi Mac OS versiooni.
tööriista.
4. Erifunktsioonid
230
Skaneerimisfunktsioonid
Skaneerimine võrguühendusega seadme puhul
• Kui tarkvaraga Image Capture ei saa skaneerida, siis värskendage
Mac OS-i.
• Lisateabe leidmiseks vaadake programmi Image Capture spikrit.
Ainult võrguühendusega või juhtmevaba mudel (vt „Funktsioonid
mudelite lõikes” lk 8).
1
2
3
4
• Skaneerimiseks saate kasutada Samsung Scan Assistant tarkvara.
Avage kaust Applications > kaust Samsung > Samsung Scan
Assistant.
Veenduge, et teie seade on võrguga ühendatud.
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt
„Originaalide laadimine” lk 50).
Avage Applications ja klõpsake nupul Image Capture.
Vastavalt operatsioonisüsteemile järgige alltoodud samme.
•
•
5
6
• Saate ka skaneerida TWAIN-toega tarkvara (nt Adobe Photoshopi)
abil.
10.5 puhul
-
Klõpsake Devices > Browse Devices menüüribal.
-
Veenduge, et teie seadme kõrval olev märkeruut Connected
on märgistatud suvandis Bonjour Devices.
27
Skannimine Linuxiga
Skaneerimine
1
2
10.6-10.8 korral valige enda seade jaotisest SHARED.
Seadistage skaneerimissuvandid selles programmis.
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Käivitage skaneerimise rakendus nagu xsane või simple-scan. (Kui
seda pole paigaldatud, tuleb see skaneerimisfunktsioonide
kasutamiseks paigaldada).
3
Valige nimekirjast oma seade ja määrake sobivad
skaneerimissuvandid.
4
Klõpsake Scan nupule.
Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.
4. Erifunktsioonid
231
Skaneerimisfunktsioonid
Pildi töötlemine Image Manageri abil
Rakendus Image Manager pakub teile menüükäske ja tööriistu, et saaksite
redigeerida oma skannitud pilte.
4. Erifunktsioonid
232
Faksi funktsioonid
29
• Põhilised faksimisfunktsioonid leiate Põhijuhendit (vt „Põhiline
faksimine” lk 66).
Faksinumbri kordusvalimine
• Seda funktsiooni ei toetata mudelil M207x series (vt „Juhtpaneeli
ülevaade” lk 26).
1
2
(Redial/Pause).
Valige soovitud faksinumber.
Kuvatakse kümme viimast saadetud faksi numbrit koos saadud
helistaja ID-ga.
28
Automaatne kordusvalimine
3
Kui teie valitud number on kinni või ei vasta faksi saatmisele, valib masin
numbri automaatselt uuesti. Kordusvalimise aeg sõltub riigis kehtivast
vaikeseadistusest.
Kui ekraanil on teade Retry Redial?, vajutage
Vajutage juhtpaneelil nupule
Kui originaal on asetatud dokumendisööturisse, alustab seade
saatmist automaatselt.
Kui originaal on asetatud skaneerimisklaasile, valige järgmise
lehekülje lisamiseks Yes. Asetage järgmine originaal ja vajutage
OK. Kui olete lõpetanud, valige No, kui ilmub teade Another Page?.
(Start) nuppu, et kohe
number uuesti valida. Automaatse kordusvalimise katkestamiseks vajutage
30
(Cancel või Stop/Clear).
Edastuse kinnitamine
Teavet kordusvalimise ajaintervalli ja korduste muutmise kohta.
1
2
3
Vajutage juhtpaneelil nupule
> Sending.
(Fax) >
(Menu) > Fax Setup
Valige soovitud sätted menüüs Redial Times või Redial Term.
Kui teie originaali viimane lehekülg on edukalt saadetud, teeb seade piiksu
ja naaseb tööre˛iimi.
Kui midagi läheb faksi saatmise ajal valesti, kuvatakse ekraanile
tõrketeade. Kui saate veateate, vajutage teate kustutamiseks
(Cancel
või Stop/Clear) ja proovige faksi uuesti saata.
Valige soovitud suvand.
4. Erifunktsioonid
233
Faksi funktsioonid
5
Saate seadistada seadme printima kinnitusraporti automaatselt iga
kord, kui faksi saatmine on lõpetatud. Vajutage juhtpaneelil
>
(faks)
Sisestage adressaatide numbrid ja valige suvand
Valige Help menüü või klõpsake aknas
mille kohta teavet soovite.
(Menu) > Fax Setup > Sending > Fax Confirm.
6
31
Faksi saatmine arvutist
nupule ja klikkige suvandil,
Klõpsake nupul Send.
32
Faksi edastamise viivitus
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid
olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Saate seadistada seadme saatma faksi hiljem, kui te pole enam seadme
juures. Selle funktsiooniga ei saa saata värvilisi fakse.
Saate oma arvutist fakse saata ilma seadet sisse lülitamata.
Faksi saatmiseks arvutist peab olema installitud programm Samsung
Network PC Fax. See programm installitakse koos printeridraiveriga.
1
2
Avage saadetav dokument.
Valige suvand Prindi menüüst Fail.
Kuvatakse aken Prindi. Sõltuvalt teie rakendusest võib see olla veidi
erinev.
3
4
Valige Samsung Network PC Fax aknast Prindi
Klõpsake nuppu Prindi või OK.
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse.
2
3
Vajutage juhtpaneelil nuppu
4
Vajutage juhtpaneelil
(faks).
Kohandage eraldusvõimet ja tumedust vastavalt oma fakside
vajadusele.
(Menu) > Fax Feature > Delay Send.
Või valige Fax > Delayed Send > To.
5
Sisestage vastuvõtva faksiaparaadi number ja vajutage nuppu OK.
4. Erifunktsioonid
234
Faksi funktsioonid
6
Ekraanil kuvatakse teade, milles palutakse teil sisestada
faksinumber, kuhu dokument saadetakse.
7
Rohkemate faksinumbrite sisestamiseks vajutage pärast suvandi
Yes aktiveerumist nuppu OK ja korrake 5. sammu.
• Saate lisada kuni 10 sihtkohta.
• Kui olete rühmavalimisnumbri sisestanud, ei saa te sisestada enam
teisi rühmavalimisnumbreid.
8
Reserveeritud faksile dokumentide lisamine
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse.
2
Vajutage juhtpaneelil
Page.
3
Valige faksitöö ja vajutage OK.
(faks) >
(Menu) > Fax Feature > Add
Kui olete lõpetanud, valige No, kui ilmub teade Another Page?.
Seade skaneerib originaalid mällu.
Sisestage töö nimi ja aeg.
4
Kui seadistate kellaajaks praegusest kellaajast varasema aja,
saadetakse faks sellel kellaajal järgmisel päeval.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Clear).
(Cancel või Stop/
Reserveeritud faksitöö tühistamine
9
Originaal skaneeritakse mällu enne edastamist.
Seade naaseb tööre˛iimi. Ekraan teavitab teid, et olete tööre˛iimis ja
et seadistatud on viivitusega faks.
Saate kontrollida edasi lükatud faksitööde nimekirja.
Vajutage juhtpaneelil
Schedule Jobs .
(Menu) > System Setup > Report >
1
Vajutage juhtpaneelil
Cancel Job.
2
3
Valige soovitud faksitöö ja vajutage OK.
(faks) >
(Menu) > Fax Feature >
Vajutage nuppu OK, kui aktiveerub Yes.
Valitud faks kustutatakse mälust.
4
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear).
4. Erifunktsioonid
235
Faksi funktsioonid
33
34
Prioriteediga faksi saatmine
Saadetud faksi suunamine teise sihtkohta
Seda funktsiooni kasutatakse siis, kui on vaja saata kõrge prioriteediga
faksi enne reserveeritud ülesandeid. Originaal skaneeritakse mälusse ja
edastatakse kohe, kui käimasolev tegevus on lõpetatud.
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse.
2
Vajutage juhtpaneelil
Priority Send.
(Faks) >
• Kuigi te saatsite või võtsite vastu värvilise faksi, edastatakse
andmed mustvalgelt.
(Menu) > Fax Feature >
Või valige Fax > Priority Send > To.
3
4
5
Saate seadistada seadme suunama saadetud faksi teise sihtkohta faksi
abil. See funktsioon on kasulik juhul, kui olete kontorist väljas, kuid peate
faksi vastu võtma.
1
Paigutage üks dokument alusele (vt „Originaalide laadimine” lk 50).
2
Vajutage juhtpaneelil
(faks) >
(Menu) > Fax Feature >
Send Forward > Forward to Fax > On.
Sisestage sihtkoha faksinumber ja vajutage OK.
Sisestage töö nimi ja vajutage OK.
Kui originaal on asetatud skaneerimisklaasile, valige järgmiste
lehekülgede lisamiseks nupp Yes. Asetage järgmine originaal ja
vajutage OK.
Kui olete lõpetanud, valige No, kui ilmub teade Another Page?.
Seade alustab skaneerimist ja faksi saatmist sihtkohtadesse.
4. Erifunktsioonid
236
Faksi funktsioonid
35
Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi Forward suvandid olla
saadaval (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
3
Sisestage sihtkoha faksinumber, e-maili aadress või serveri aadress
ja vajutage OK.
4
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Vastuvõetud faksi edastamine
Saate seadistada seadme suunama vastuvõetud faksi teise sihtkohta faksi
või arvuti abil. See funktsioon on kasulik juhul, kui olete kontorist väljas, kuid
peate faksi vastu võtma.
(Stop/Clear).
Kuigi te saatsite või võtsite vastu värvilise faksi, edastatakse andmed
mustvalgelt.
Edaspidi suunatakse saadetud faksid määratud faksiaparaati.
1
Vajutage juhtpaneelil
(faks) >
(Menu) > Fax Feature >
Rcv.Forward > Forward to Fax või Forward to PC > On.
Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi Forward suvandid olla
saadaval (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
2
Kui soovite, et seade prindiks pärast faksi suunamist selle välja,
valige nupp Forward & Print.
3
Sisestage sihtkoha faksinumber, e-maili aadress või serveri aadress
ja vajutage OK.
4
5
Sisestage algusaeg ja lõppaeg ning vajutage OK.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
(Stop/Clear).
Edaspidi suunatakse saadetud faksid määratud faksiaparaati.
4. Erifunktsioonid
237
Faksi funktsioonid
36
•
Print received fax: saate seadistada, et pärast faksi
vastuvõtmist prinditaks teave faksi kohta.
•
Notify me when complete: Kuvatakse hüpikaken, mis teavitab
faksi vastuvõtmisest.
•
Open with default application: Pärast faksi vastuvõtmist
avatakse see vaikerakenduses.
•
None: Pärast faksi vastuvõtmist ei teavita masin kasutajat ega
ava rakendust.
Faksi vastuvõtmine arvutis
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid
olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
• Selle funktsiooni kasutamiseks valige suvand juhtpaneelilt:
Vajutage juhtpaneelil
(faks) >
(Menu) > Fax Feature >
RCV.Forward > Forward to PC > On.
Või valige Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Forward
> PC > On.
5
Vajutage Save > OK.
37
1
2
3
4
Avage programm Samsung Easy Printer Manager.
Valige sobiv masin menüüst Printer List.
Vastuvõtmisre˛iimide vahetamine
1
Valige menüü Fax to PC Settings.
•
•
Image Type: Teisendab vastuvõetud fakse PDF- või TIFFvormingusse.
Save Location: Valib asukoha, kuhu salvestatakse teisendatud
faksid.
Prefix: Valige prefiks.
(faks) >
(Menu) > Fax Setup
Või valige Setup > Machine Setup > Next > Default Setting > Fax
Default > Common > Receive Mode.
Faksisätete muutmiseks kasutage suvandit Enable Fax Receiving
from Device.
•
Vajutage juhtpaneelil nupule
> Receiving > Receive Mode.
2
Valige soovitud suvand.
•
Fax: saabuvale faksikõnele vastatakse ja seade läheb kohe
faksi vastuvõtmisre˛iimi.
•
Tel: Faks võetakse vastu siis, kui vajutate
seejärel
(On Hook Dial) ja
(Start) nuppu.
4. Erifunktsioonid
238
Faksi funktsioonid
•
Ans/Fax: see suvand on juhuks, kui teie seadmega on
ühendatud automaatvastaja. Teie seade vastab saabuvale
kõnele ja helistaja saab jätta teate automaatvastajasse. Kui
faksiseade tuvastab liinil faksitooni, lülitub seade faksi
vastuvõtmiseks automaatselt faksire˛iimi.
38
Käsitsi vastuvõtmine telefonire˛iimis
Saate faksikõnele vastata, vajutades
(On Hook Dial) nupule ja seejärel
(Start), kui kuulete faksitooni.
Re˛iimi Ans/Fax kasutamiseks ühendage automaatvastaja seadme
tagaküljel oleva EXT-pesaga.
39
Vastuvõtmine automaatvastaja-/faksire˛iimis
•
DRPD: Saate vastata kõnele, kasutades eristatava helinamustri
tuvastamise (DRPD) funktsiooni. Eristatav helin on
telefoniettevõtte teenus, mis võimaldab kasutajal kasutada ühte
telefoniliini mitmele erinevale telefoninumbrile tulevatele
kõnedele vastamiseks. Lisateavet leiate osast „Faksi
vastuvõtmine eristatava helinamustri tuvastamise re˛iimis” lk
240.
See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.
3
4
• Kui olete seadistanud selle re˛iimi ja teie automaatvastaja on välja
lülitatud või see pole lisatelefoni (EXT) pesaga ühendatud, läheb teie
seade pärast eelmääratud helinate arvu automaatselt faksire˛iimile.
• Kui automaatvastajal on kasutaja valitav helina loendur, seadistage
oma seade saabuvatele kõnedele vastama pärast ühte helinat.
Vajutage nuppu OK.
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Clear).
Selle re˛iimi kasutamiseks ühendage automaatvastaja seadme tagaküljel
oleva EXT-pesaga. Kui helistaja jätab teate, salvestab selle
automaatvastaja. Kui seade tuvastab liinil faksitooni, alustab see
automaatselt faksi vastuvõtmist.
(Cancel või Stop/
• Kui masin on telefonire˛iimis, ühendage automaatvastaja
faksimasina küljest lahti või lülitage see välja. Vastasel juhul häirib
automaatvastaja väljuv teade teie telefonivestlust.
4. Erifunktsioonid
239
Faksi funktsioonid
40
Fakside vastuvõtmine lisatelefoniga
Kui kasutate EXT pesaga ühendatud lisatelefoni, saate faksimasina juurde
minemata võtta vastu faksi isikult, kellega lisatelefonil räägite.
See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.
1
Kui võtate vastu kõne lisatelefoniga ja kuulete faksitooni, vajutage
lisatelefonil klahve *9*. Seade võtab faksi vastu.
*9* on tehases eelseadistatud kaugvastuvõtmise kood. Esimene ja viimane
sümbol on fikseeritud, kuid keskmist numbrit saate vastavalt soovile
vahetada.
Või valige Setup > Machine Setup > Next > Default Setting > Fax
Default > Common > Receive Mode > DRPD.
2
3
EXT pesaga ühendatud telefoniga rääkimise ajal ei ole kopeerimise ja
skaneerimise funktsioonid saadaval.
41
Faksi vastuvõtmine eristatava helinamustri
tuvastamise re˛iimis
Eristatav helin on telefoniettevõtte teenus, mis võimaldab kasutajal
kasutada ühte telefoniliini mitmele erinevale telefoninumbrile tulevatele
kõnedele vastamiseks. Seda funktsiooni kasutatakse tihti
automaatvastuste poolt, kes vastavad mitmete klientide telefonidele ja
peavad teadma, millisele numbrile keegi helistab, et neile õigesti vastata.
Valige juhtpaneelil
(faks) >
(Menu) > Fax Setup >
Receiving > DRPD Mode > Waiting Ring .
Helistage oma faksinumbrile teiselt telefonilt.
Kui teie seade hakkab helisema, ärge vastake kõnele. Seade vajab
mustri omandamiseks mitut helinat.
Kui seade on omandamise lõpetanud, kuvatakse ekraanil teade
Completed DRPD Setup. Kui eristatava helinamustri tuvastamise
seadistamine ebaõnnestub, kuvatakse teade Error DRPD Ring.
4
Kui ilmub DRPD, vajutage OK ja alustage uuesti sammust 2.
• Eristatava helinamustri tuvastamine tuleb uuesti seadistada, kui
määrate uue faksinumbri või ühendate seadme teise telefoniliiniga.
• Kui eristatava helinamustri tuvastamine on seadistatud, helistage
uuesti oma faksinumbrile, et veenduda, kas seade vastab
faksitooniga. Seejärel laske kellelgi helistada teisele numbrile, mis
on määratud samale liinile, et veenduda, kas kõne suunatakse
lisatelefonile või automaatvastajasse, mis on ühendatud lisatelefoni
(EXT) pesaga.
4. Erifunktsioonid
240
Faksi funktsioonid
42
Vastuvõtmine turvalises vastuvõtmisre˛iimis
Vastuvõetud fakside printimine
1
Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla
saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Valige juhtpaneelil
(faks) >
Secure Receive > Print.
(Menu) > Fax Feature >
Või valige Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure
Receive > Print.
2
3
Teil võib tekkida vajadus takistada volitamata inimeste juurdepääsu
vastuvõetud faksidele. Lülitage sisse turvaline vastuvõtmisre˛iim, siis
lähevad kõik sissetulevad faksid mällu. Sissetulevad faksid saate välja
printida pärast parooli sisestamist.
Sisestage neljanumbriline parool ja vajutage nuppu OK.
Seade prindib kõik mällu salvestatud faksid.
43
Turvalise vastuvõture˛iimi kasutamiseks aktiveerige see menüü
juhtpaneelilt, vajutades
Secure Receive.
(faks) >
(Menu) > Fax Feature >
Või valige Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure
Receive.
Fakside vastuvõtmine mällu
Kuna teie seade on multitegumseade, saab see fakse vastu võtta ka siis,
kui kopeerite või prindite. Kui teile saabub faks kopeerimise või printimise
ajal, salvestab seade saabuvad faksid mällu. Niipea kui olete kopeerimise
või printimise lõpetanud, prindib seade faksi automaatselt.
Faksi vastuvõtmise ja printimise ajal ei saa teha teisi kopeerimise ja
printimise töid.
4. Erifunktsioonid
241
Faksi funktsioonid
44
Saadetud faksiaruande automaatne printimine
Saate seadistada masina printima raportit detailse teabega 50 viimase
sideoperatsiooni kohta koos kellaaegade ja kuupäevadega.
1
Vajutage juhtpaneelil nupule
> Auto Report > On.
2
Valmisolekure˛iimi naasmiseks vajutage
Clear).
(faks) >
(Menu) > Fax Setup
(Cancel või Stop/
4. Erifunktsioonid
242
Jagatud kasuta funktsioonide kasutamine
See funktsioon võimaldab teil kasutada masina mälu jagatud kaustana.
Selle funktsiooni eeliseks on see, et te saate jagatud kausta mugavalt
kasutada läbi enda arvuti akna.
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid
olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
• Te saate seda funktsiooni kasutada massmäluseadmega mudelite
puhul (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
46
Jagatud kausta kasutamine
Te saate jagatud kausta kasutada täpselt samamoodi nagu tavalises
arvutis. Looge, muutke ja kustutage kaust või fail nagu tavalises Windowsi
kaustas. Samuti saate jagatud kaustas hoida skaneeritud andmeid.
Jagatud kaustas hoitavaid faile saab otse printida. Saate printida
failivorminguid TIFF, BMP, JPEG ja PRN.
• Administraator saab kasutajate ligipääsu piiramiseks määrata ID ja
parooli ning samuti määrata samaaegsete kasutajate maksimaalse
arvu.
45
Jagatud kausta loomine
1
2
Avage arvutis Windows Explore aken.
3
Looge uus kaust nfsroot jaotisesse.
Sisestage printeri \\[ip aadress] (näiteks: \\169.254.133.42)
aadressiväljale ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake Mine.
4. Erifunktsioonid
243
Mälu/kõvaketta võimaluste kasutamine
Te saate seda funktsiooni kasutada massmäluseadme (HDD) või
mäluga mudelite puhul (vt „Variatsiooni funktsioon” lk 10).
Juhtpaneelilt
Kui teie masinal on lisamälu või -kõvaketas, saate neid funktsioone
kasutada, vajutades
(Menu) nupule> System Setup > Job
Management.
47
Lisamälu seadistamine
•
Active Job: Kõik printimist ootavad ülesanded on kirjas aktiivsete
ülesannete nimekirjas, printerile saatmise järjekorras. Te saate mõne
ülesande enne printimist järjekorrast kustutada või edastada
varasemaks printimiseks.
•
File Policy: Enne ülesandega lisamälu kaudu jätkamist saate valida
poliitika failinimede loomiseks. Kui lisamälus on sisestatud failinimi juba
olemas, saate selle ümber nimetada või üle kirjutada.
•
Stored Job: Saate salvestatud ülesande printida või kustutada.
Printeri draiveri abil
Pärast lisamälu paigaldamist saate Prindi aknas kasutada edasijõudnute
printimisvõimalusi, nagu ülesande kontrollimine ja eraülesande trükkimise
täpsustamine. Valige Atribuudid või Atribuudid, ja seadistage
printimisre˛iimi.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest
näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Pärast kõvaketta paigaldamist saate eelmääratud dokumendivorme
printida ka vajutades
Menu.
(Menu) nupule > System Setup > Form
4. Erifunktsioonid
244
5. Kasulikud
haldustööriistad
Käesolev peatükk tutvustab haldustööriistu, mis aitavad teil oma masinat täielikult kasutada.
• Easy Capture Manager
246
• Samsung AnyWeb Print
247
• Easy Eco Driver
248
• Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine 249
• Programmi Samsung Easy Document Creator
kasutamine
253
• Programmi Samsung Easy Printer Manager
kasutamine
254
• Programmi Samsung Printer Status kasutamine 258
Easy Capture Manager
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 8).
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk 8).
Tehke ekraanitõmmis ja käivitage Easy Capture Manager, vajutades lihtsalt Print Screen klahvi. Nüüd saate algse või muudetud ekraanitõmmise lihtsalt
välja printida.
5. Kasulikud haldustööriistad
246
Samsung AnyWeb Print
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 8).
• Saadaval ainult Windows ja Mac OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk 8).
See tööriist aitab teil Windows Internet Exploreri aknast ekraanitõmmiseid, eelvaateid, lõikeid teha ning neid printida lihtsamalt kui tavaliste programmidega.
Klõpsates Käivita > Kõik programmid > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version jõuate veebisaidile, millelt saate
kõnealuse tööriista alla laadida.
5. Kasulikud haldustööriistad
247
Easy Eco Driver
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
Programmiga Easy Eco Driver saate enne printimist rakendada paberit ja toonerit säästvaid ökofunktsioone. Selle rakenduse kasutamiseks peaks olema
märgitud Start Easy Eco Driver before printing job märkekast printeri seadetes.
Easy Eco Driver võimaldab teil ka lihtsat redigeerimist nagu piltide ja teksti eemaldamine, tekstistiilide muutmine jne. Sagedasti kasutatavad sätted saate
salvestada eelseadistusena.
Kuidas kasutada:
1 Avage prinditav dokument.
2 Printige dokument.
Ilmub eelvaateaken.
3 Tehke valikud, mida soovite dokumendile määrata.
Teil on võimalik näha määratud funktsioonide eelvaadet.
4 Klõpsake nupul Prindi.
5. Kasulikud haldustööriistad
248
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
• Programmi SyncThru™ Web Service puhul on miinimumnõudeks
veebibrauseri Internet Explorer 6.0 või sellest uuema versiooni
olemasolu.
• SyncThru™ Web Service seletus antud kasutusjuhendis võib teie
seadmest erineda, sõltuvalt selle omadustest või mudelist.
• Ainult võrgumudel (vt „Tarkvara” lk 8).
1
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
2
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
1
Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet
Explorer).
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Mine.
2
Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.
Programmi SyncThru™ Web Service
sisselogimine
Enne programmi SyncThru™ Web Service suvandite konfigureerimist
peate administraatorina sisse logima. Programmi SyncThru™ Web Service
saate kasutada ka sisse logimata, kuid sel juhul puudub teil juurdepääs
vahekaartidele Settings ja Security.
5. Kasulikud haldustööriistad
249
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
2
Programmi SyncThru™ Web Service ülevaade
Vahekaart Settings
See vahekaart võimaldab teil seadistada seadme ja võrgu poolt pakutavaid
konfiguratsioone. Selle vahekaardi kuvamiseks peate sisse logima
administraatorina.
Sõltuvalt teie seadme mudelist ei pruugita mõnda vahekaarti kuvada.
•
Vahekaart Machine Settings: Määrab masina poolt antavad seaded.
•
Vahekaart Network Settings: Näitab võrgukeskkonna seadeid.
Võimaldab seadistada näiteks TCP/IP ja võrguprotokolle.
Vahekaart Information
Vahekaart Security
See vahekaart sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate kontrollida
erinevaid asju, näiteks tooneri allesolevat kogust. Samuti saate printida
aruandeid.
See vahekaart võimaldab seadistada süsteemi ja võrgu turvalisuse teavet.
Selle vahekaardi kuvamiseks peate sisse logima administraatorina.
•
System Security: Seadistab süsteemi administraatori teavet ja
aktiveerib või desaktiveerib seadme funktsioone.
•
Active Alerts: Näitab masinal tekkinud häireid ja nende raskusastet.
•
Supplies: Näitab, kui palju lehekülgi on trükitud ja kassetis alles olevat
tooneri hulka.
•
Network Security: Seadistab HTTP, IPSec-i, IPv4/IPv6 filtreerimise,
802.1x ja autentimisserverite sätteid.
•
Usage Counters: Näitab kasutuskordade arvu.
•
•
Current Settings: Näitab masina ja võrgu teavet.
User Access Control: Klassifitseerib kasutajad mitmesse gruppi
vastavalt iga kasutaja rollile. Iga kasutaja volitust, autentimist ja
arveldust juhib grupi rollimääratlus.
•
Print information: Prindib raporteid süsteemi seisundist, e-maili
aadresse ja fondiraporteid.
5. Kasulikud haldustööriistad
250
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
Vahekaart Maintenance
See vahekaart võimaldab teil oma seadet hooldada saate püsivara
uuendada ja meilide saatmiseks kontaktandmeid seadistada. Lisaks saate
luua ühenduse Samsung-i veebisaidiga või laadida alla draivereid, kui valite
menüü Link.
•
Firmware Upgrade: Uuendage oma masina püsivara.
•
Contact Information: Näitab kontaktandmeid.
•
Link: Näitab kasulike veebilehtede linke, kus saate teavet alla laadida
või kontrollida.
1
Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet
Explorer).
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Mine.
2
3
Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.
Vahekaardil Settings valige Machine Settings > E-mail
Notification.
Kui te pole konfigureerinud väljuva serveri keskkonda, avage Settings
> Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP), et
konfigureerida võrgukeskkond enne e-posti teavituste seadistamist.
3
Meiliteavituse seadistamine
Pärast selle suvandi seadistamist saate vastu võtta seadme olekust
teavitavaid meile. Pärast selle suvandi seadistamist saadetakse teave nagu
IP-aadress, hostinimi, meiliaadress ja SMTP-serveri teave, seadme olek
(toonerikasseti vähesus või seadme tõrge) automaatselt teatud isiku
meiliaadressile. Seda suvandit kasutab kõige tihedamini seadme
administraator.
Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul
kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
4
Suvandi E-mail Notification kasutamiseks märgistage märkeruut
Enable.
5
Meiliteavituse kasutaja lisamiseks klõpsake nupul Add.
Seadistage adressaadi nimi ja meiliaadress(id) koos teavituse
suvanditega, mille kohta soovite märguandeid saada.
6
Klõpsake nupul Apply.
Kui tulemüür on aktiveeritud, ei pruugi meili saatmine õnnestuda. Sel
juhul võtke ühendust võrguadministraatoriga.
5. Kasulikud haldustööriistad
251
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
4
Süsteemiadministraatori teabe seadistamine
See säte on vajalik meiliteavituse suvandi kasutamiseks.
Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul
kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
1
Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet
Explorer).
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Mine.
2
3
Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.
4
Sisestage administraatori nimi, telefoninumber, asukoht ja e-posti
aadress.
5
Klõpsake nupul Apply.
Vahekaardil Security valige System Security > System
Administrator
5. Kasulikud haldustööriistad
252
Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine
Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad kasutajad
dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus, skaneerida,
kompileerida ja salvestada. Neid dokumente on võimalik
sotsiaalvõrgustikes või faksi teel jagada. Kas olete üliõpilane, kes peab
raamatukogu kaudu uurimustööd organiseerima, või kodune ema, kes
jagab eelmise aasta sünnipäevapeo pilte, siis Samsung Easy Document
Creator tagab teile vajalikud tööriistad.
Klõpsake aknas Help (
teavet soovite.
) nupule ja klõpsake suvandil, mille kohta
Programm Samsung Easy Document Creator võimaldab alltoodud
funktsioone:
•
Image Scanning: Kasutage ühe või mitmete piltide skaneerimiseks.
•
Document Scanning: Kasutage teksti või teksti ja piltidega
dokumentide skannimiseks.
•
Text Converting: Kasutage seda selliste dokumentide skannimiseks,
mis tuleb salvestava redigeeritava teksti vormingus.
•
Book Scanning: Kasutage skanneriklaasil raamatute skaneerimiseks.
•
SNS Upload: Pakub lihtsat ja kiiret viisi skaneeritud või olemasolevate
piltide mitmesse suhtlusvõrgustikku üles laadimiseks.
•
E-Book Conversion: Pakub võimalust skaneerida mitu dokumenti sisse
ühe e-raamatuna või teisendada olemasolevad failid e-raamatu
vormingusse.
•
Pistikühendus: Võimaldab skaneerida, faksida ja e-raamatuks
konverteerida otse programmi Microsoft Office kaudu.
5. Kasulikud haldustööriistad
253
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
5
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid
olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 8).
• Saadaval ainult Windows ja Mac OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk
8).
• Windowsis on programmi Samsung Easy Printer Manager
kasutamise miinimumnõudeks veebilehitseja Internet Explorer 6.0
või sellest uuema versiooni olemasolu.
Samsung Easy Printer Manager on rakendus, mis koondab Samsungi
masina seaded ühte kohta. Samsung Easy Printer Manager kombineerib
seadme seadistused printimiskeskkondade, seadete/tegevuste ja
rakendamisega. Kõik need võimalused koonduvad sujuvaks viisiks, kuidas
saate oma Samsung masinat kasutada. Samsung Easy Printer Manager
võimaldab kahte erinevat kasutajaliidest, mille seast valida: põhiline
kasutajaliides ning edasijõudnute kasutajaliides. Nende vahel
navigeerimine on lihtne: lihtsalt vajutage nupule.
Samsung Easy Printer Manager mõistmine
Programmi avamiseks:
Windowsi puhul
Valige Käivita > Programmid või Kõik programmid > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
Maci korral
Avage kaust Applications > kaust Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Programmi Samsung Easy Printer Manager liides koosneb erinevatest
põhisektsioonidest, mida kirjeldab järgnev tabel:
5. Kasulikud haldustööriistad
254
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
Printeri info
Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist võib ekraanipilt erineda.
See ala sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate
kontrollida infot nagu masina mudeli nimi, IP aadress
(või Pordi nimi) ja masina seisund.
Saate vaadata veebipõhist User’s Guide.
2
Tõrkeotsingu nupp: Tõrgete ilmnemisel avab
see nupp valiku Troubleshooting Guide. See
võimaldab teil kasutusjuhendis vajaliku peatüki
otse avada.
Rakenduse
teave
3
nuppu kasutatakse kasutajaliidese
vahetamiseks edasijõudnute sätete
kasutajaliidese vastu (vt „Edasijõudnute
seadete kasutajaliidese ülevaade” lk 256).
Kiirviited
1
Printerite
nimekiri
Printerite nimekirjas kuvatakse teie arvutile paigaldatud
printerid ning võrguotsinguga lisatud võrguprinterid
(ainult Windows).
Sisaldab linke edasijõudnute sätete ja eelistuste
muutmiseks, abifaili ja teabefaili.
Jaotus Quick links juhatab masina erifunktsioonide
juurde. See jaotis sisaldab ka edasijõudnud kasutajate
rakenduste viiteid.
4
Kui ühendate enda masina võrku, muutub
aktiivseks SyncThru™ Web Service-i ikoon.
5. Kasulikud haldustööriistad
255
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
6
Sisuala
Näitab teavet valitud masina ning allesoleva tooneri ja
paberi hulga kohta. Teave sõltub valitud masinast.
Mõningatel masinatel see funktsioon puudub.
Tarvikute
tellimine
Vajutage Order nupule tarvikute tellimise aknas.
Vahetatavaid toonerikassette on võimalik Internetist
tellida.
5
6
Valige Help menüü või klõpsake aknas
mille kohta teavet soovite.
Edasijõudnute seadete kasutajaliidese ülevaade
Edasijõudnud kasutaja liides on mõeldud kasutamiseks isikule, kes
vastutab võrgu ja masinate haldamise eest.
Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul
kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
nupule ja klikkige suvandil,
Device Settings
Saate muuta erinevaid masina seadistusi nagu masina sätted ning paberi,
küljenduse, emuleerimise, võrgu ja printimise seaded.
Scan to PC Settings
See menüü sisaldab arvutisse skanneerimise profiilide loomise või
kustutamise sätteid.
•
Scan Activation: Määrab, kas seadmel on skanneerimine
võimaldatud.
•
Basic vaheleht: Sisaldab üldskanneerimise ja seadme sätetega seotud
sätteid.
•
Image vaheleht: Sisaldab pilditöötlusega seonduvaid sätteid.
5. Kasulikud haldustööriistad
256
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
Fax to PC Settings
See menüü sisaldab valitud seadme faksi põhifunktsioonidega seotud
sätteid.
•
Disable: Kui Disable on seisundis On, ei võta see seade sissetulevaid
fakse vastu.
•
Enable Fax Receiving from Device: Lubab seadmel faksimise ning
laseb määrata lisasuvandeid.
Alert Settings (ainult Windowsil)
See menüü sisaldab vigadest teavitamisega seotud sätteid.
•
Printer Alert: Sisaldab teavituste saamise ajaga seotud sätteid.
•
Email Alert: Sisaldab e-maili teel teavituste saamise sätteid.
•
Alert History: Sisaldab seadme ja tooneri häirete ajalugu.
Job Accounting
Sisaldab teavet kindlate kasutajaga seotud ülesannete piirmäärade kohta.
Seda piirmäärade teavet saab luua ja seadmetele rakendada
administratiivse arveldustarkvara abil nagu SyncThru™ või CounThru™.
5. Kasulikud haldustööriistad
257
Programmi Samsung Printer Status kasutamine
Programm Samsung Printer Status jälgib ning teavitab teid teie masina
seisundist.
Ikoon
• Selles kasutusjuhendis näidatav programmi Samsung Printer Status
aken ja selle sisu võivad sõltuvalt kasutatavast masinast või
operatsioonisüsteemist erineda.
• Kontrollige operatsioonisüsteeme, mis ühilduvad selle masinaga
(see „Tehnilised andmed” lk 108).
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk 8).
Tähendus
Kirjeldus
Normaalne
Masin on valmisolekus ning ei esine vigu ega
hoiatusi.
Hoiatus
Masin on olekus, kus tulevikus võib ilmneda viga.
Näiteks võib olla tegemist tooneri vähesusega,
millele võib varsti järgneda tooneri otsasaamine.
Tõrge
Masinal on vähemalt üks tõrge.
7
Samsung Printer Status ülevaade
Kui töö käigus tekib tõrge, saate seda lähemalt vaadata suvandist
Samsung Printer Status. Samsung Printer Status installeeritakse
automaatselt koos masina tarkvaraga.
Programmi Samsung Printer Status saate käivitada ka käsitsi. Minge
menüüsse Prindieelistused, vajutage Basic sakil > Printer Status
nupule.
Windowsi tegumiribale ilmuvad need ikoonid.
Tooneri tase
Saate vaadata, kui palju toonerikassettides
toonerit järel on. Sõltuvalt kasutatavast masinast
võib ülal aknas näidatud masin ja toonerikasseti/
-kassettide arv erineda. Mõningatel masinatel
see funktsioon puudub.
Option
Saate seadistada prinditöö teavituse sätteid.
1
2
5. Kasulikud haldustööriistad
258
Programmi Samsung Printer Status kasutamine
3
Order Supplies
Vahetatavaid toonerikassette on võimalik
Internetist tellida.
User’s Guide
Saate vaadata veebipõhist Kasutusjuhend.
Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku
Troubleshooting Guide. See võimaldab
teil kasutusjuhendi tõrkeotsingu peatüki
otse avada.
4
5
Close
Sulgege aken.
5. Kasulikud haldustööriistad
259
6. Tõrkeotsing
Selles peatükis on kasulikke juhiseid juhuks, kui tekib tõrge.
• Probleemid paberi söötmisel
261
• Toite ja kaabli ühenduse probleemid
262
• Printimisprobleemid
263
• Prindikvaliteedi probleemid
267
• Kopeerimisprobleemid
275
• Skaneerimisprobleemid
276
• Probleemid faksimisel
278
• Operatsioonisüsteemi probleemid
280
Probleemid paberi söötmisel
Seisund
Soovitatavad lahendused
Paberiummistused printimise ajal.
Kõrvaldage paberiummistus.
Paber kleepub kokku.
• Kontrollige salve maksimaalset paberimahutavust.
• Veenduge, et kasutate õiget tüüpi paberit.
• Võtke paber salvest välja ja painutage paberipakki või lehvitage see lahti.
• Teatud paberitüübid võivad niiskuse tõttu kokku kleepuda.
Mitut paberilehte ei õnnestu sööta.
Salves võib olla mitut erinevat tüüpi paberit. Laadige ainult sama tüüpi, samas formaadis ja sama kaaluga paberit.
Paberit ei söödeta masinasse.
• Eemaldage võimalik takistus masina seest.
• Paber ei ole korralikult laaditud. Võtke paber salvest välja ja laadige korralikult uuesti.
• Salves on liiga palju paberit. Eemaldage salvest liigne paber.
• Paber on liiga paks. Kasutage ainult paberit, mis vastab seadme juhendis toodud nõudmistele.
Paber ummistub korduvalt.
• Salves on liiga palju paberit. Eemaldage salvest liigne paber. Kui prindite erimaterjalidele, kasutage käsitsi
söötmisega salve.
• Kasutate sobimatut tüüpi paberit. Kasutage ainult paberit, mis vastab seadme juhendis toodud nõudmistele.
• Masina sees võib olla prahti. Avage esikate ja eemaldage mustus.
Ümbrikud söödetakse viltu või ei
õnnestu korralikult sööta.
Veenduge, et paberijuhikud on mõlemal küljel ümbrike vastas.
6. Tõrkeotsing
261
Toite ja kaabli ühenduse probleemid
1
Toide
Seisund
Soovitatavad lahendused
Masin ei saa toidet
• Ühendage masin esmalt elektritoitega. Kui masina juhtpaneelil on
või ei ole ühenduskaabel arvuti ja
masina vahel korralikult ühendatud.
• Lahutage masina juhe ja ühendage siis uuesti.
(Power/Wakeup) nupp, vajutage seda.
6. Tõrkeotsing
262
Printimisprobleemid
Seisund
Masin ei prindi.
Võimalik põhjus
Masin ei saa toidet.
Soovitatavad lahendused
Ühendage masin esmalt elektritoitega. Kui masina juhtpaneelil on
(Power/
Wakeup) nupp, vajutage seda.
Masinat ei ole valitud vaikemasinaks.
Valige see masin Windowsis vaikemasinaks.
Kontrollige masinal järgmist:
• Kate ei ole suletud. Sulgege kate.
• Paber on ummistunud. Kõrvaldage paberiummistus (vt osa „Paberiummistuste kõrvaldamine” lk 95).
• Paberit ei ole laaditud. Laadige paber (vt osa „Paberi salve laadimine” lk 42).
• Toonerikassett on paigaldamata. Paigaldage toonerikassett (vt „Toner cartridge” lk 77).
• Veenduge, et toonerikassetilt on eemaldatud kaitsekate ja -lehed (vt „Toner cartridge” lk 77).
Süsteemivea korral pöörduge hoolduskeskuse poole.
Ühenduskaabel arvuti ja masina vahel ei ole
korralikult ühendatud.
Ühendage seadme kaabel lahti ja seejärel tagasi (vt „Tagantvaade” lk 25).
Ühenduskaabel arvuti ja masina vahel on
defektne.
Võimalusel ühendage see kaabel teise arvutiga, mis töötab korralikult, ja printige.
Võite ka proovida kasutada teise masina kaablit.
Port on valesti seadistatud.
Kontrollige operatsioonisüsteemi Windows printeri seadistusi ja veenduge, et
prinditöö saadetakse õigesse porti. Kui arvutil on enam kui üks port, siis veenduge,
et masin on ühendatud õige pordiga.
6. Tõrkeotsing
263
Printimisprobleemid
Seisund
Masin ei prindi.
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Masin võib olla valesti konfigureeritud.
Kontrollige jaotisest Prindieelistused, kas kõik printimise seadistused on õiged.
Printeridraiver võib olla valesti installitud.
Desinstallige ning installige masina draiver uuesti.
Masinas esines tõrge.
Vaadake, kas juhtpaneelil kuvatav teade viitab süsteemiveale. Pöörduge
hoolduskeskuse poole.
Dokument on nii suur, et arvuti vabast
kõvakettaruumist ei piisa prinditöö
menetlemiseks.
Varuge enam kõvakettaruumi ja printige dokument uuesti.
Väljastussalv on täis.
Kui paber väljastussalvest eemaldatakse, jätkab seade printimist.
Masin valib
printimismaterjali valest
paberiallikast.
Jaotises Prindieelistused seadistatud paberi
suvand võib olla valesti määratud.
Paljudes tarkvararakendustes toimub paberiallika valimine jaotise Paper vahelehel
ülemjaotuses Prindieelistused (vt„Prindieelistuste avamine” lk 56). Valige õige
paberiallikas. Vaadake printeridraiveri spikriekraani (vt „Spikri kasutamine” lk 57).
Printimine on äärmiselt
aeglane.
Printimistöö võib olla väga keerukas.
Vähendage lehekülje keerukust või proovige muuta prindikvaliteedi sätteid.
Pool lehekülge on tühi.
Lehekülje suund võib olla valesti seatud.
Muutke oma rakenduses lehekülje suunda (vt „Prindieelistuste avamine” lk 56).
Vaadake printeridraiveri spikriekraani (vt „Spikri kasutamine” lk 57).
Paberi formaat ei vasta paberi formaadi
sättele.
Veenduge, et printeridraiveri seadistustes määratud paberiformaat vastab salves
kasutatavale paberile. Või veenduge, et printeridraiveri seadistuses määratud
paberiformaat vastab kasutatavas tarkvararakenduses valitud paberile (vt
„Prindieelistuste avamine” lk 56).
6. Tõrkeotsing
264
Printimisprobleemid
Seisund
Seade prindib, kuid
tekst on vale,
moonutatud või
osaliselt puudu.
Leheküljed prinditakse,
aga tühjalt.
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Masina kaabel on lahti või defektne.
Lahutage masina juhe ja ühendage siis uuesti. Proovige printimistööd, mille olete
juba edukalt printinud. Võimalusel ühendage kaabel ja seade teise arvutiga, mis
kindlasti probleemideta töötab, ja proovige tööd printida. Viimase võimalusena
proovige kasutada uut seadme kaablit.
Valiti vale printeridraiver.
Kontrollige oma rakenduse printeri valimise menüüst, kas valitud on teie seade.
Tarkvara rakendusel esineb tõrkeid.
Proovige printida teisest rakendusest.
Operatsioonisüsteemis esineb tõrkeid.
Väljuge Windowsist ja taaskäivitage arvuti. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti
sisse.
Toonerikassett on defektne või on tooner
lõppenud.
Vajadusel ühtlustage tooneri jaotumist. Vajadusel vahetage toonerikassett.
• Vt osa „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 75.
• Vt osa „Toner cartridge” lk 77.
Masin ei prindi PDF-faile
korralikult. Graafikute,
teksti või jooniste osad
on puudu.
Failis võis olla tühje lehekülgi.
Kontrollige faili ja veenduge, et selles ei ole tühje lehekülgi.
Mõni komponent, näiteks kontroller või
trükkplaat, võib olla defektne.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
PDF-faili ja Acrobati toodete vahel on
ühildumisprobleemid.
PDF-faili printimine pildina võib võimaldada faili printida. Aktiveerige Acrobati
prindisuvanditest valik Prindi pildina.
PDF-faili pildina printimine võtab rohkem aega.
Fotode prindikvaliteet ei
ole hea. Pildid ei ole
selged.
Foto eraldusvõime on väga madal.
Vähendage foto formaati. Eraldusvõime langeb, kui suurendate foto formaati
tarkvara rakenduses.
6. Tõrkeotsing
265
Printimisprobleemid
Seisund
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Enne printimist tuleb
masina väljastussalve
juurest auru.
Niiske paber võib tekitada printimisel auru.
See ei tähenda probleemi. Jätkake lihtsalt printimist.
Seade ei prindi
eriformaadis paberit,
näiteks arvepaberit.
Paberiformaat ei vasta paberiformaadi
seadistustele.
Valige õige paberisuurus jaotises Custom asukohaga Paper vahelehel menüüs
Prindieelistused (vt„Prindieelistuste avamine” lk 56).
Prinditud arvepaber on
kooldunud.
Paberitüüp ei vasta sättele.
Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Minge aknasse Prindieelistused,
klõpsake vahekaardil Paper ja seadke tüübiks Thick (vt „Prindieelistuste
avamine” lk 56).
6. Tõrkeotsing
266
Prindikvaliteedi probleemid
Seadme sisemuses leiduv mustus või valesti laaditud paber võib prindikvaliteeti halvendada. Probleemi kõrvaldamiseks vaadake järgnevat tabelit.
Seisund
Soovitatavad lahendused
Hele või tuhmunud väljaprint
• Kui leheküljele ilmub vertikaalne valge vööt või heledam ala, hakkab tooner otsa saama. Paigaldage uus toonerikassett (vt
„Toner cartridge” lk 77).
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks võib paber olla liiga niiske või kare.
• Kui kogu lehekülg on hele, siis on prindi eraldusvõime seatud liiga madalaks või on tooneri säästure˛iim sisselülitatud.
Muutke prindi eraldusvõimet ja lülitage tooneri säästure˛iim välja. Vt printeridraiveri spikrit.
• Tuhmide ja ähmaste vigade kombinatsioon võib tähendada, et toonerikassetti tuleb puhastada. Puhastage oma seadme
sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
• LSU-osa pind masina sees võib olla määrdunud. Puhastage oma seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
Paberi ülemine pool
prinditakse heledamana kui
paberi ülejäänud osa
Tooner ei pruugi sellele paberitüübile korralikult kinnituda.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja valige
paberitüübiks Recycled (vt „Prindieelistuste avamine” lk 56).
6. Tõrkeotsing
267
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Tooneri plekid
Soovitatavad lahendused
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks võib paber olla liiga niiske või kare.
• Ülekanderull võib olla määrdunud. Puhastage oma seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Paberi liikumisteed tuleb puhastada. Võtke ühendust hooldusesindajaga (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
Vahelejäämised
Kui leheküljel esineb juhusliku paigutusega tuhme, tavaliselt ümaraid kohti:
• Üksik paberileht võib olla defektne. Proovige uuesti printida.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Paberi niiskusesisaldus on ebaühtlane või on paberi pinnal niiskeid laike. Proovige teist sorti paberit.
• Kogu paberipartii on kõlbmatu. Tootmisprotsesside vigade tõttu võivad paberi osad muutuda toonerit hülgavaks. Proovige
teist liiki või marki paberit.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Minge aknasse Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja seadke
tüübiks Thick (vt „Prindieelistuste avamine” lk 56).
Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
Valged täpid
Kui lehele ilmuvad valged täpid:
• Paber on liiga kare ja sellelt kukub palju mustust seadme sisemuses olevatele komponentidele, põhjustades ülekanderulli
määrdumise. Puhastage oma seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
• Paberi liikumisteed tuleb puhastada. Puhastage oma seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
6. Tõrkeotsing
268
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Püstjooned
Soovitatavad lahendused
Kui leheküljele ilmuvad mustad püstjooned:
• Seadmes oleva toonerikasseti pind (trumliosa) on ilmselt kriimustatud. Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt osa
„Toner cartridge” lk 77).
Kui leheküljele ilmuvad valged püsttriibud:
• LSU-osa pind masina sees võib olla määrdunud. Puhastage oma seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
Must või värviline taust
Kui tausta varjutus on liiga märgatav:
• Kasutage kergemat paberit.
• Kontrollige keskkonna tingimusi: väga kuiv keskkond või kõrge õhuniiskus (suhteline õhuniiskus üle 80%) võib tausta
toonimist suurendada.
• Eemaldage vana toonerikassett ja paigaldage uus (vt osa „Toner cartridge” lk 77).
• Jaotage tooner põhjalikult uuesti laiali (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 75).
Tooneriga määrdumine
• Puhastage seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.
• Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt osa „Toner cartridge” lk 77).
6. Tõrkeotsing
269
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Korduvad püstdefektid
Soovitatavad lahendused
Kui lehekülje prinditud poolele ilmub korduvalt ühtlase sammuga defekte:
• Toonerikassett võib olla kahjustatud. Kui probleem püsib, eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt osa „Toner
cartridge” lk 77).
• Masina osadele võis sattuda toonerit. Kui defektid esineva lehe tagaküljel, kaob probleem tõenäoliselt pärast veel mõne
lehe printimist.
• Kinnitusplokk võib olla kahjustatud. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Hajusad taustadefektid
A
Hajusad taustadefektid tulenevad prinditud leheküljele juhuslikult sattuvatest tooneri teradest.
• Paber võib olla liiga niiske. Proovige printida teisest partiist paberile. Ärge avage paberipakke asjata, et paber ei imaks
endasse liiga palju niiskust.
• Kui hajusaid taustadefekte esineb ümbrikel, siis muutke prindi küljendust, et vältida printimist kohtadele, mille pöördel on
kattuvaid voltimiskohti. Voltimiskohtadele printimine võib tekitada probleeme.
Või valige Thick aknast Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 56).
• Kui taustamäärimine katab tervet prinditud lehekülje pinda, reguleerige oma tarkvararakenduse või jaotise
Prindieelistused vahendusel printimise eraldusvõimet (vt osa „Prindieelistuste avamine” lk 56). Veenduge, et olete valinud
õige paberitüübi. Näide: Kui valitud on paksem paber, aga tegelikult on kasutusel tavaline paber, võib tekkida
ülekoormamine ja põhjustada selle koopia kvaliteediprobleemi.
• Kui te kasutate uut toonerikassett, jaotage esmalt tooner laiali (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 75).
6. Tõrkeotsing
270
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Paksus kirjas tähemärkide
või piltide ümber leidub
tooneriosakesi
Soovitatavad lahendused
Tooner ei pruugi sellele paberitüübile korralikult kinnituda.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja valige
paberitüübiks Recycled (vt „Prindieelistuste avamine” lk 56).
• Veenduge, et olete valinud õige paberitüübi. Näide: Kui valitud on paksem paber, aga tegelikult on kasutusel tavaline paber,
võib tekkida ülekoormamine ja põhjustada selle koopia kvaliteediprobleemi.
Moonutatud tähemärgid
• Kui tähemärgid ei ole õige kujuga ja esineb õõnsaid kujutisi, siis võib paber olla liiga libe. Proovige kasutada muud paberit.
Lehekülg viltu
• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.
• Veenduge, et juhikud ei ümbritse paberivirna liiga tugevasti või lõdvalt.
6. Tõrkeotsing
271
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Kõverdumine või lainetamine • Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti. Paberite kooldumist võib põhjustada nii kõrge temperatuur kui õhuniiskus.
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.
Kortsumine või voldid
• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.
Väljatrüki tagakülg on
määrdunud
• Kontrollige tooneri leket. Puhastage seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
6. Tõrkeotsing
272
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Ühevärvilised või mustad
leheküljed
Soovitatavad lahendused
• Toonerikassett ei ole korralikult paigaldatud. Võtke kassett välja ja paigaldage uuesti.
• Toonerikassett võib olla defektne. Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt osa „Toner cartridge” lk 77).
• Seade võib vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
A
Lahtine tooner
• Puhastage seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.
• Eemaldage toonerikassett ja paigaldage seejärel uus (vt „Toner cartridge” lk 77).
Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Tühikud tähemärkides
Tähemärkidel olevad lüngad kujutavad endast (tähe)märkide mustadel piirkondadel esinevaid valgeid alasid:
• Võite printida paberi valele poolele. Võtke paber välja ja pöörake ümber.
A
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata.
6. Tõrkeotsing
273
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Rõhttriibud
Soovitatavad lahendused
Kui ilmub paralleelseid musti rõhttriipe või määrdunud laike:
• Toonerikassett ei ole korralikult paigaldatud. Võtke kassett välja ja paigaldage uuesti.
• Toonerikassett võib olla defektne. Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt osa „Toner cartridge” lk 77).
Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Kõverdumine
Kui prinditud paber on kõverdunud või paberit ei söödeta masinasse:
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.
• Muutke printeri seadistust ja proovige uuesti. Minge aknasse Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja seadke
tüübiks Thin (vt „Prindieelistuste avamine” lk 56).
• Mõnedele lehtedele ilmub
korduvalt tundmatu kujutis
Kasutate seadet ilmselt 1000 m (3281 jala) kõrgusel või kõrgemal. Suured kõrgused võivad mõjutada prindikvaliteeti, näiteks
lahtist toonerit või heledaid pilte. Muutke seadme kõrguse seadistust (vt „Kõrguse seadistamine” lk 201).
• Lahtine tooner
• Ilmneb nõrka printimist või
saastumist
6. Tõrkeotsing
274
Kopeerimisprobleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Koopiad on liiga heledad või
tumedad.
Seadistage koopiate tausta heledamaks või tumedamaks tegemiseks koopiafunktsiooni tumedust (vt „Sätete muutmine iga
koopia jaoks” lk 61).
Koopiatele ilmub
määrdumist, defekte või
täppe.
• Kui defektid on ka originaalil, siis saate koopiate tausta heledamaks või tumedamaks muuta kopeerimisfunktsiooni sätete
alt.
• Kui originaalil defekte ei leidu, siis puhastage skanneriplokki (vt „Skannimisseadme puhastamine” lk 85).
Kopeeritud pilt on viltu.
• Veenduge, et originaal on joondatud registreerimisjuhiku järgi.
• Ülekanderull võib olla määrdunud. Puhastage oma seadme sisemust (vt osa „Seadme puhastamine” lk 81).
Prinditakse tühje koopiaid.
Veenduge, et originaal on pandud kopeeritava pinnaga allpool skanneriklaasile või kopeeritava pinnaga üleval pool
dokumendisööturisse.
Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
Kujutis hõõrdub kergesti
koopialt lahti.
• Asendage salves olev paber uuest pakist võetud paberiga.
Esineb sagedasi
koopiapaberi ummistusi.
• Painutage paberit ja seejärel pöörake see salves ümber. Asendage salves olev paber uue värske paberiga. Vajadusel
kontrollige/reguleerige paberijuhikuid.
• Ärge jätke niisketes kohtades paberit pikaks ajaks masinasse.
• Veenduge, et paber on õiget tüüpi ja õige erikaaluga (vt „Prindikandjate andmed” lk 110).
• Veenduge, et pärast paberiummistuse kõrvaldamist ei jää seadmesse koopiapaberit ega selle tükke.
Toonerikassetiga saab enne
tooneri lõppemist teha
oodatust vähem koopiaid.
• Originaalidel võib olla pilte, ühevärvilisi osi või jämedaid jooni. Näiteks võivad originaalid olla vormid, uudiskirjad, raamatud
või muud dokumendid, mis nõuavad rohkem toonerit.
• Skanneri kaas võis jääda kopeerimise ajal lahti.
• Lülitage masin välja ja uuesti sisse.
6. Tõrkeotsing
275
Skaneerimisprobleemid
Seisund
Skanner ei tööta.
Soovitatavad lahendused
• Veenduge, et originaal on pandud skannitava pinnaga allpool skanneriklaasile või skannitava pinnaga üleval pool
dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 50).
• Skaneeritava dokumendi jaoks ei pruugi olla piisavalt vaba mälumahtu. Proovige funktsiooni Prescan, et näha, kas see
töötab. Proovige vähendada skaneerimise eraldusvõimet.
• Kontrollige, et masina printerikaabel on korralikult ühendatud.
• Veenduge, et masina printerikaabel ei ole defektne. Vahetage printerikaabel tuntud tootja kaabli vastu välja. Vajadusel
vahetage printerikaabel välja.
• Kontrollige, kas skanner on õigesti konfigureeritud. Kontrollige skaneerimise sätteid programmis SmarThru Office või
rakenduses, mida soovite kasutada, et veenduda selles, kas skaneeritav töö saadetakse õigesse porti (näiteks USB001).
Seade skaneerib väga
aeglaselt.
• Kontrollige, kas masin prindib vastuvõetud andmeid. Kui jah, siis skannige dokument pärast vastuvõetud andmete
printimist.
• Graafika skaneerimine toimub tekstist aeglasemalt.
• Skaneerimisre˛iimis on andmeside kiirus madalam, sest skaneeritud pildi analüüsimiseks ja reprodutseerimiseks on vaja
suurt mälumahtu. Seadke arvuti BIOS-sätetes ECP-printeri re˛iimi. See aitab kiirust tõsta. Täpsemat teavet BIOS-sätete
kohta leidub arvuti kasutusjuhendis.
6. Tõrkeotsing
276
Skaneerimisprobleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Arvuti ekraanile ilmub teade:
• Masin võib teostada kopeerimist või printimist. Proovige oma töö uuesti skannida, kui teine töö on lõpetatud.
• Seadet ei saa seadistada
teie soovitud riistvarare˛iimi.
• Valitud port on antud hetkel juba kasutusel. Käivitage arvuti uuesti ja proovige veel kord.
• Port on kasutuses teise
programmi poolt.
• Skanneri draiver on installimata või ei ole töökeskkond korralikult seadistatud.
• Port ei ole aktiivne.
• Skanner on hõivatud
andmete vastuvõtmise või
printimisega. Proovige
uuesti, kui käimasolev töö on
lõpetatud.
• Masina printerikaabel võib olla valesti ühendatud või on toide välja lülitatud.
• Veenduge, et masin on korralikult ühendatud ja toide on sisse lülitatud, seejärel käivitage arvuti uuesti.
• USB-kaabel võib olla valesti ühendatud või on toide väljas.
• Vale käsitlemine.
• Skaneerimine ebaõnnestus.
6. Tõrkeotsing
277
Probleemid faksimisel
Seisund
Seade, näidik või nupud ei
tööta.
Soovitatavad lahendused
• Lahutage toitekaabel ja seejärel ühendage see uuesti.
• Veenduge, et pistikus on pinge.
• Veenduge, et masin on sisse lülitatud.
Valimistooni pole.
• Kontrollige, kas telefoniliin on õigesti ühendatud (vt „Tagantvaade” lk 25).
• Kontrollige, kas seinas olev telefonipesa töötab, ühendades sellega teise telefoni.
Mällu salvestatud numbreid
ei valita õigesti.
Veenduge, et mällu on salvestatud õiged numbrid. Selle kontrollimiseks printige välja aadressiraamatu nimekiri.
Originaali seadmesse
söötmine ei õnnestu.
• Veenduge, et paber on sirge ja et sisestate selle õigesti. Kontrollige, kas originaal on õiges formaadis ja mitte liiga paks ega
õhuke.
• Veenduge, et dokumendisöötur on kindlalt suletud.
• Dokumendisööturi kummipadi võib vajada väljavahetamist. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Fakse ei võeta automaatselt
vastu.
• Vastuvõtmise re˛iimiks peab olema seadistatud faks (vt „Vastuvõtmisre˛iimide vahetamine” lk 238).
• Veenduge, et salves on paberit (vt „Prindikandjate andmed” lk 110).
• Kontrollige, kas ekraanil kuvatakse mõni tõrketeade. Kui jah, siis lahendage probleem.
Seade ei saada.
• Veenduge, et originaal on pandud dokumendisööturisse või skaneerimisklaasile.
• Kontrollige faksiaparaati, kuhu faksi saadate, et näha, kas see saab teie faksi vastu võtta.
Vastuvõetavatel faksidel on
tühjad vahed või fakside
kvaliteet on kehv.
• Faksiaparaat, kust faksi saadetakse, võib olla rikkega.
• Kahisev telefoniliin võib põhjustada liinitõrkeid.
• Kontrollige, kas teie seade saab teha koopiaid.
• Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppu. Vahetage toonerikassett välja (vt „Toner
cartridge” lk 77).
6. Tõrkeotsing
278
Probleemid faksimisel
Seisund
Soovitatavad lahendused
Mõned vastuvõetava faksi
sõnad on väljavenitatud.
Faksi saatnud faksiaparaadil on tekkinud ajutine ummistus.
Teie saadetud originaalidel
on jooned.
Kontrollige, kas skanneril on plekke, ning pühkige need ära (vt „Skannimisseadme puhastamine” lk 85).
Seade valib numbri, kuid
ühenduse loomine teise
faksiaparaadiga
ebaõnnestub.
Teine faksiaparaat võib olla välja lülitatud, selles on paber otsa saanud või see ei saa vastata saabuvatele kõnedele. Rääkige
teise masina kasutajaga ning paluge tal nendepoolne probleem lahendada.
Fakse ei saa mällu
salvestada.
Faksi salvestamiseks pole võib-olla piisavalt vaba mäluruumi. Kui kuvatakse mälu oleku kuva, kustutage mälust faksid, mida
te enam ei vaja, ja proovige seejärel faksi uuesti salvestada. Võtke ühendust hoolduskeskusega.
Iga lehe allosas on tühi
piirkond ja üleval on väike
tekstiriba.
Võib-olla olete kasutaja häälestussuvandites valinud valed paberisätted. Kontrollige uuesti paberi suurust ja tüüpi.
6. Tõrkeotsing
279
Operatsioonisüsteemi probleemid
2
Tavalised Windowsi probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Installimise ajal kuvatakse
teade „File in Use”.
Sulgege kõik tarkvara rakendused. Eemaldage käivitusgrupist Startup kõik programmid ja taaskäivitage seejärel Windows.
Reinstallige printeri draiver.
Kuvatakse teade „General
Protection Fault”, „Exception
OE”, „Spool 32” või „Illegal
Operation”.
Sulgege kõik muud rakendused, käivitage Windows uuesti ja proovige uuesti printida.
Kuvatakse teade „Fail To
Print” ja „A printer timeout
error occurred”.
Need teated võivad ilmuda printimise ajal. Lihtsalt oodake, kuni masin lõpetab printimise. Kui teade kuvatakse ootere˛iimis või
pärast printimise lõpetamist, kontrollige seadme ühendust ja/või seda, kas on ilmnenud tõrkeid.
Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Windows tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Microsoft Windowsi kasutusjuhendit.
6. Tõrkeotsing
280
Operatsioonisüsteemi probleemid
3
Levinud probleemid Maciga
Seisund
Soovitatavad lahendused
Masin ei prindi PDF-faile korralikult.
Graafikute, teksti või jooniste osad on
puudu.
PDF-faili printimine pildina võib võimaldada faili printida. Aktiveerige Acrobati prindisuvanditest valik Prindi pildina.
PDF-faili pildina printimine võtab rohkem aega.
Kõiki tähemärke ei kuvata esilehe
printimisel normaalselt.
Maci operatsioonisüsteem ei suuda seda kirjatüüpi esilehe printimisel genereerida. Esilehel kuvatakse tavalised
ladina tähed ja numbrid.
Dokumendi printimisel Mac-arvutist
programmiga Acrobat Reader 6.0 (või
uuem) ei prindita värve õigesti.
Kontrollige, et masina draiveri eraldusvõime seade on sama kui tarkvaral Acrobat Reader.
Lisateabe saamiseks Maci operatsioonisüsteemi tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Maci kasutusjuhendit.
6. Tõrkeotsing
281
Operatsioonisüsteemi probleemid
4
Tavalised Linuxi probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Linuxi masinal puudub xsane
või simple-scani rakendus.
• Mõnedel Linuxi versioonidel võib puududa skaneerimise vaikerakendus. Skaneerimisfunktsioonide kasutamiseks
paigaldage üks operatsioonisüsteemiga kaasas olevas allalaadimiskeskuses pakutavatest skaneerimisrakendustest, nt
Ubuntu Software Center Ubuntu, Install/Remove Software openSUSE ja Software Fedora korral).
Skannerit ei õnnestu võrgu
kaudu leida.
Mõnedel Linuxi versioonidel on sisse lülitatud tugev tulemüür ja see võib takistada installeril võrguseadmete otsimiseks
vajaliku pordi avamist. Sellisel juhul avage snmp port 22161 käsitsi või keelake tulemüür ajutiselt seadme kasutamise ajaks.
Rohkem kui kahe koopia
printimine ei tööta.
Probleem esineb Ubuntu 12.04 standardses CUPS-filtris "pdftops" esineva probleemi tõttu ja on juba parandatud. Probleemi
parandamiseks uuendage CUPS-filtrite pakett versioonilt 1.0.17 versioonile 1.0.18 ("pdftops" on osa "cups-filters" paketist).
PDF-failide printimine ei
tööta.
Probleem ilmneb openSUSE 12.3-l ja on põhjustatud standardsest CUPS-filtrist "pdftops", mis võib mõjutada teatud PDFdokumente (tundub, et see probleem on kuidagi seotud PDF-is kasutatud fontidega). Selle probleemi tõttu genereeritakse väär
Postscript ja seade ei suuda faili printida. Ootame programmi parandatud versiooni.
Põimimise suvandi
märgistuse eemaldamine
printimise dialoogiaknas ei
tööta.
Mõnedel GNOME'i printimise dialoogidel on probleem põimimise suvandiga. Lahendusena märkige põimimise suvandi
vaikeväärtuseks süsteemi printimise utiliidis "False" (käivitage "system-config-printer" Terminali programmis).
Printimine töötab alati
dupleksre˛iimis.
See probleem esines Ubuntu 9.10 CUPS-paketiga ja parandati juba selle paketi turvauuenduste raames, alustades CUPSi
versioonist 1.4.1-5ubuntu2.2.
Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Linux tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Linuxi kasutusjuhendit.
6. Tõrkeotsing
282
Operatsioonisüsteemi probleemid
5
Levinumad PostScript probleemid
Järgmised olukorrad on iseloomulikud PS-keelele ning need võivad tekkida, kui kasutusel on mitu printeri keelt.
Probleem
PostScripti faili ei saa
printida
Võimalik põhjus
PostScripti draiver võib olla valesti installitud.
Lahendus
• Installige PostScript draiver (vt osa „Tarkvara installeerimine” lk 136).
• Printige konfiguratsiooniaruanne ja veenduge, et PS-versioon on
printimiseks saadaval.
• Kui probleem ei lahene, võtke ühendust hooldusesindajaga.
Prinditakse Limit Check Error
raport.
Prinditöö oli liiga keerukas.
Võibolla peate vähendama lehe keerulisust või paigaldama rohkem mälu.
Prinditakse PostScripti
tõrkeleht
Prinditöö pole võibolla PostScripti töö.
Veenduge, et prinditöö on PostScripti töö. Kontrollige, kas tarkvararakendus
ootas seadistusfaili või PostScripti päisefaili saatmist seadmesse.
Valikuline salv pole draiveris
valitud
Printeridraiver pole konfigureeritud tuvastama
valikulist salve.
Avage PostScript draiveri atribuudid, valige Device Options paneel ja
määrake salve suvand.
Dokumendi printimisel Macarvutist programmiga
Acrobat Reader 6.0 (või
uuem) ei prindita värve
õigesti.
Printeridraiveris olev eraldusvõime seadistus
ei pruugi ühtida Acrobat Readeri omaga.
Veenduge, et teie printeri draiveris määratud eraldusvõime seadistus kattub
programmis Acrobat Reader määratud seadistusega.
6. Tõrkeotsing
283
Kiirjuhend Windows 8
kasutajale
Selles peatükis on lühidalt kirjeldatud operatsioonisüsteemiga Windows 8 seonduvaid funktsioone. See peatükk
on mõeldud Windows 8 kasutajatele.
• Ekraanil toimuva mõistmine
285
• Süsteemi nõuded
286
• Lokaalne draiveri installeerimine
287
• Draiveri installeerimine võrgu kaudu
289
• Draiveri installeerimine juhtmeta võrgu kaudu 291
• Draiveri deinstallimine
293
• Programmi Samsung Printer Experience
kasutamine
294
• Haldustööriistade kasutamine
302
• Tarvikute paigaldamine
303
• Tõrkeotsing
304
• Sõltuvalt kasutatavast mudelist või liidesest võib ekraanil nähtav olla veidi erinev.
• Kuna see juhend on loodud Windows 8 põhjal, võivad mõned juhised versioonist
sõltuvalt erineda. Samuti võidakse seda eelnevalt ette teatamata muuta.
Ekraanil toimuva mõistmine
Windows 8 kasutab nii uut Käivita ekraanire˛iimi kui ka olemasolevast operatsioonisüsteemist tuttavat Töölaua ekraanire˛iimi.
Käivita-ekraan
Töölaua -ekraan
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
285
Süsteemi nõuded
Nõue (soovitatav)
Operatsioon
isüsteem
CPU
Windows® 8 Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bit või 64-bit protsessor või
kõrgem
RAM
1 GB (2 GB)
Vaba
kõvakett
aruum
16 GB
• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema
võimaldamiseks).
• DVD-R/W seade
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
286
Lokaalne draiveri installeerimine
Lokaalselt ühendatud seade on seade, mis on otseselt ühendatud teie
arvutiga USB-kaabli abil.
• Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 meetrit (118 tolli).
• Kui teie arvuti on Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver
Windowsi uuenduste raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4
draiveri käsitsi alla laadida Samsungi veebilehelt, minge
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
• Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei
installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada Töölaua ekraanil, saate
selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
• Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need
paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt (vt „Töölaua-ekraanilt” lk
288).
• Samsung Printer Experience rakenduse saate alla laadida
Windows Pood. Windows Store(Pood) kasutamiseks peab teil
olema Microsofti konto.
1 Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing.
2 Klõpsake suvandil Store(Pood).
3 Otsige üles ja klõpsake rakendusel Samsung Printer
Experience.
4 Klõpsake nupul Paigalda.
1
Käivita-ekraanilt
1
Veenduge, et arvuti on ühendatud Internetiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
2
3
Veenduge, et masin on vooluvõrku ühendatud.
Ühendage arvuti ja seade USB-kaabli abil.
Draiver installitakse automaatselt koos Windowsi uuendustega.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
287
Lokaalne draiveri installeerimine
2
Töölaua-ekraanilt
Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, ei saa paigaldatud
draiverit kasutada Käivita ekraanilt.
1
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita. Trükkige sisse
X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i kettaseadme tähega ja
klõpsake OK.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav tegevus,”
klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
2
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
3
Valige suvand USB connection ekraanilt Printer Connection
Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
4
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
288
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
8).
• Võrguliidese toeta masinatel ei ole võimalik seda funktsiooni
kasutada (vt „Tagantvaade” lk 25).
3
Klõpsake nupul Lisa seade.
Leitud seadmed kuvatakse ekraanil.
4
Klõpsake mudeli või hosti nimel, mida soovite kasutada.
• Samsung Printer Experience rakendust saab Käivita ekraanil
kasutada vaid siis, kui V4 draiver on installitud. Kui teie arvuti on
Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver Windowsi uuenduste
raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4 draiveri käsitsi alla
laadida Samsungi veebilehelt, minge www.samsung.com > leidke
oma toode > Tugi või Allalaadimised.
• Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande,
mis näitab seadme praegusi võrgusätteid (vt „Võrgukonfiguratsiooni
aruande printimine” lk 172).
• Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei
installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada Töölaua ekraanil, saate
selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
• Samsung Printer Experience rakenduse saate alla laadida
Windows Pood. Windows Store(Pood) kasutamiseks peab teil
olema Microsofti konto.
1 Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing.
2 Klõpsake suvandil Store(Pood).
3 Otsige üles ja klõpsake rakendusel Samsung Printer
Experience.
4 Klõpsake nupul Paigalda.
• Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need
paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt (vt „Töölaua-ekraanilt” lk
288).
3
Käivita-ekraanilt
1
Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress
(vt „IP-aadressi seadistamine” lk 143).
2
Valige jaotisest Charms(Ehised) suvand Seaded > Muuda arvuti
sätteid > Seadmed.
5
Draiver installitakse automaatselt koos Windowsi uuendustega.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
289
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
4
Töölaua ekraanilt
Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, ei saa paigaldatud
draiverit kasutada Käivita ekraanilt.
1
Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress
(vt „IP-aadressi seadistamine” lk 143).
2
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita. Trükkige sisse
X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i kettaseadme tähega ja
klõpsakeOK.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav tegevus,”
klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
3
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
4
Valige suvand Network connection ekraaniltPrinter Connection
Type.
5
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
290
Draiveri installeerimine juhtmeta võrgu kaudu
• Samsung Printer Experience rakendust saab Käivita ekraanil
kasutada vaid siis, kui V4 draiver on installitud. Kui teie arvuti on
Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver Windowsi uuenduste
raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4 draiveri käsitsi alla
laadida Samsungi veebilehelt, minge www.samsung.com > leidke
oma toode > Tugi või Allalaadimised.
• Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei
installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada Töölaua ekraanil, saate
selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
• Juhtmevaba võrgu seadistuse peate tegema kaasasoleva tarkvara
CD abil töölaua ekraanire˛iimis.
• Kui kasutate CD-ROM kettaseadmeta arvutit, saate juhtmevaba
võrgu seadistada seadme juhtpaneelilt (vt„Juhtmevaba võrgu
seadistamine” lk 154).
5
Käivita-ekraanilt
1
Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu
ühendamist installima seadmedraiveri.
2
Valige jaotisest Charms(Ehised) suvand Seaded > Muuda arvuti
sätteid > Seadmed.
3
Klõpsake nupul Lisa seade.
4
Klõpsake mudeli või hosti nimel, mida soovite kasutada.
Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande, mis
näitab seadme praegusi võrgusätteid (vt „Võrgukonfiguratsiooni
aruande printimine” lk 172).
5
Draiver installitakse automaatselt koos Windowsi uuendustega.
• Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need
paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt (vt „Töölaua-ekraanilt” lk
288).
• Samsung Printer Experience rakenduse saate alla laadida
Windows Pood. Windows Store(Pood) kasutamiseks peab teil
olema Microsofti konto.
1 Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing.
2 Klõpsake suvandil Store(Pood).
3 Otsige üles ja klõpsake rakendusel Samsung Printer
Experience.
4 Klõpsake nupul Paigalda.
Leitud seadmed kuvatakse ekraanil.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
291
Draiveri installeerimine juhtmeta võrgu kaudu
6
Töölaua ekraanilt
Juhtmevaba võrgu seadistamisel või draiveri installimisel leiate abi
juhtmevaba võrgu seadistamise peatükist (vt „Juhtmevaba võrgu
seadistamine” lk 154).
Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, ei saa paigaldatud
draiverit kasutada Käivita ekraanilt.
1
2
Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita. Trükkige sisse
X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i kettaseadme tähega ja
klõpsakeOK.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav tegevus,”
klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
3
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
4
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
292
Draiveri deinstallimine
7
8
Käivita-ekraanilt
Töölaua ekraanilt
1
2
1
2
3
4
Valige jaotisest "Charms" Otsing > Apps(Rakendus).
5
Järgige aknas olevaid juhiseid.
3
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Klõpsake nupul Deinstalli Samsungi printeri tarkvara Käivitaekraanil.
Järgige aknas olevaid juhiseid.
• Kui teil ei õnnestu Samsugi printeri tarkvara nuppu leida, deinstallige
see töölaua ekraanire˛iimis (vt„Töölaua ekraanilt” lk 293).
• Kui soovite deinstallida Samsungi printerihaldustööriistad, tehke
Käivita ekraanil paremklõps rakendusele > Deinstalli > tehke
paremklõps programmi, mida soovite kustutada > Deinstalli ja
järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
Otsige ja klõpsake Juhtpaneel.
Klõpsake suvandil Programmid ja funktsioonid.
Tehke paremklõps draiveril, mille soovite deinstallida ja valige
Deinstalli.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
293
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Samsung Printer Experience is a Samsungi rakendus, milles on
kombineeritud Samsungi seadme sätted ja seadme haldusteenused. Saate
muuta seadme sätteid, tellida tarvikuid, avada tõrkeotsingu juhendeid,
külastada Samsungi veebilehte ja kontrollida ühendatud seadme teavet.
Kui seade ühendada internetiühendusega arvutiga, laaditakse see
rakendus automaatselt Windowsi Store(Pood) alla.
Sõltuvalt kasutatavast mudelist võib ekraanipilt erineda.
9
Programmi Samsung Printer Experience
mõistmine
Rakenduse avamiseks
Valige Käivita-ekraanilt nupp Samsung Printer Experience (
).
Programmi Samsung Printer Experience liides koosneb erinevatest
kasulikest funktsioonidest, mida on kirjeldatud alltoodud tabelis.
Printeri info
1
See ala sisaldab üldist teavet teie seadme kohta.
Saate kontrollida infot nagu masina olek, asukoht, IP
aadress ja allesjäänud tooneri tase.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
294
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
2
User Guide
Saate vaadata veebipõhist Kasutusjuhend. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab seade olema
internetiga ühendatud.
Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku
Troubleshooting Guide. See võimaldab teil
kasutusjuhendi tõrkeotsingu peatüki otse
avada.
Order Supplies
Sellele nupule vajutades saate veebi kaudu uusi
toonerikassette tellida. Selle funktsiooni
kasutamiseks peab seade olema internetiga
ühendatud.
Visit Samsung
Viitab Samsungi printerite veebilehele. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab seade olema
internetiga ühendatud.
3
4
5
6
Seadmete
nimekiri ja
Viimati
skaneeritud pilt
Skaneerimise nimekirjas kuvatakse seadmed, mis
toetavad programmi Samsung Printer Experience.
Seadme kujutise alt saate vaadata viimati
skaneeritud pilte. Siitkaudu skaneerimiseks peab
masin olema võrguga ühendatud. See peatükk on
mitmeotstarbeliste printerite kasutajatele.
Printer Settings Saate muuta erinevaid masina seadistusi nagu
masina sätted ning paberi, küljenduse,
emuleerimise, võrgu ja printimise seaded programmi
SyncThru™ Web Service kaudu. Seade peab
selleks olema võrguga ühendatud. See nupp ei ole
vajutatav, kui seade on ühendatud USB-kaabli
kaudu.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
295
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Printeri kustutamine
10
Printerite lisamine/kustutamine
Kui te pole rakendusele Samsung Printer Experience printerit lisanud või
kui soovite printerit lisada/kustutada, siis järgige alltoodud juhiseid.
1
Või tehke paremklikk Samsung Printer Experience lehel ja valige
Seaded.
2
3
4
Saate lisada/kustutada ainult võrguühendusega printereid.
Printeri lisamine
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seaded.
Valige suvand Eemalda printer
Valige printer, mille soovite kustutada.
Klõpsake nupul Jah.
Näete, et kustutatud printer eemaldatakse ekraanilt.
1
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seaded.
Või tehke paremklikk Samsung Printer Experience lehel ja valige
Seaded.
2
3
Valige suvand Lisa printer
Valige lisatav printer.
Nüüd näete lisatud printerit.
Kui näete
märki, saate printerite lisamiseks vajutada
märki.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
296
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
11
Printimine Windows 8-s
5
Printimise alustamiseks klõpsake nupul Prindi.
See peatükk kirjeldab, kuidas viia Käivita-ekraanilt läbi levinud
printimisülesandeid.
Printimise põhifunktsioonid
1
2
3
4
Avage prinditav dokument.
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seadmed.
Valige nimekirjast oma printer
Valige printeri sätted nagu koopiate arv ja paberi paigutus.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
297
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Printimisülesande tühistamine
Vahekaart Basic
Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle
tühistada järgmiselt:
•
Sellesse aknasse pääsemiseks võite lihtsalt topeltklõpsata masina
ikoonil (
•
) Windowsi tegumiribal.
Hetkel aktiivse töö tühistamiseks võite vajutada seadme juhtpaneelil
olevat nuppu
(Cancel või Stop/Clear).
Lisasätete avamine
Sõltuvalt kasutatavast mudelist või suvanditest võib ekraanil nähtav olla
veidi erinev.
Basic
Saate määrata rohkem printimise parameetreid.
1
2
3
4
Avage dokument, mida soovite printida.
Selle suvandiga saate valida põhilisi printimise sätteid nagu koopiate arv,
lehe paigutus ja dokumendi tüüp.
Eco settings
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seadmed.
Valige nimekirjast oma printer
See suvand võimaldab prindikandja säästmiseks printida mitu lehekülge
ühele paberipoolele.
Klõpsake suvandil Veel sätteid.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
298
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
vahekaart Advanced
Vahekaart Security
Sõltuvalt mudelist või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. Kui seda vahekaarti ei näidata või ei saa avada, ei ole
need funktsioonid toetatud.
Paper settings
See suvand võimaldab määrata põhilisi paberiga seonduvaid sätteid.
Layout settings
See suvand võimaldab valida erinevaid viise dokumentide paigutamiseks.
Job Accounting
See suvand võimaldab teil antud loaga printida.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
299
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Confidential Printing
Seda suvandit kasutatakse konfidentsiaalsete dokumentide printimiseks.
Selle abil printimiseks peate parooli sisestama.
12
Skaneerimine Windows 8-s
See peatükk on mitmeotstarbeliste printerite kasutajatele.
Jagamisfunktsiooni kasutamine
Samsung Printer Experience võimaldab jagamisfunktsiooni abil printida
teistest arvutisse paigaldatud rakendustest.
Funktsioon sobib vaid jpeg, bmp, tiff, gif ja png failivormingute
printimiseks.
1
2
Valige sisu, mida soovite teisest rakendusest printida.
3
4
Valige printeri sätted nagu koopiate arv ja paberi paigutus.
Jaotisest Charms(Ehised) valige Jaga > Samsung Printer
Experience .
Printimise alustamiseks klõpsake nupul Prindi.
Skannimise abil saate seadmega muuta pilte ja teksti digitaalfailideks, mida
omakorda saate salvestada oma arvutis.
Skaneerimine programmist Samsung Printer
Experience
Kiirskaneerimiseks on enimkasutatud printimismenüüd esile toodud.
1
Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või
laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse.
2
Klõpsake programmi Samsung Printer Experience nupule
Käivita-ekraanil.
3
4
Klõpsake nupul Scan (
5
Pildi kontrollimiseks klõpsake suvandil Prescan (
).
Määrake skaneerimisparameetrid nagu pildi tüüp, dokumendi
suurus ja eraldusvõime.
).
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
300
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
6
Soovi korral reguleerige eelskaneeritud kujutist funktsioonidega
nagu pööramine ja peegeldamine.
7
Klõpsake suvandil Scan (
) ja salvestage pilt.
• Kui panete originaalid automaatsesse dokumendisööturisse (või
DADF), ei ole suvand Prescan (
) saadaval.
• Kui eelskaneerimine on sisse lülitatud, võite viienda sammu vahele
jätta.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
301
Haldustööriistade kasutamine
Samsung pakub oma printeritele hulga haldustööriistu. Lisateavet iga
tööriista kohta leiate jaotisest „Kasulikud haldustööriistad” lk 245.
1
2
3
4
Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing > Apps(Rakendus).
Leidke Samsung Printers.
Jaotise Samsung Printers alt leiate paigaldatud haldustööriistad.
Klõpsake haldustööriistal, mida soovite kasutada.
Pärast draiveri installimist saate mõnda haldustööriista kasutada otse
Käivita-ekraanilt, klõpsates vastavale nupule.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
302
Tarvikute paigaldamine
Kui paigaldate valikulisi seadmeid nagu valikuline salv, mälu jne, siis
tuvastab ja seadistab see masin valikulised seadmed automaatselt. Kui teil
ei õnnestu sellele draiverile installitud valikulisi seadmeid kasutada, saate
need eraldi seadistada jaotises Device Settings.
1
2
3
Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing > Seaded.
Otsige jaotist Seadmed ja printerid.
Paremklõpsake printeri ikoonil ja valige Printer properties.
Kui suvandi Printeri atribuudid juures on märk ►, saate valida ka teisi
antud printeriga seotud printeridraivereid.
4
Valige Device Settings.
Printeri atribuudid' aken võib sõltuvalt kasutatavast draiverist või
operatsioonisüsteemist erineda.
5
6
Valige sobiv suvand.
Klõpsake OK, kuni väljute Printeri atribuudid aknast.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
303
Tõrkeotsing
Probleem
Soovitatavad lahendused
Programmi Samsung
Printer Experience ei
kuvata, kui klõpsate
suvandil Veel sätteid.
Samsung Printer Experience ei ole paigaldatud.
Laadige rakendus Windowsi Store(Pood) alla ja
paigaldage see.
Masina teavet ei
kuvata, kui klõpsate
seadmel jaotises
Seadmed ja printerid.
Kontrollige Printeri atribuudid. Klõpsake portide
vahekaardil.
Ilmub vastava veaga
seotud hüpikteade.
(Juhtpaneel > Seadmed ja printerid >
Paremklõpsake printeri ikoonil ja valige Printer
properties)
Kui pordi seadistuseks on fail või LPT, siis
eemaldage need märgistused ja valige TCP/IP,
USB või WSD.
Kiirjuhend Windows 8 kasutajale
304
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0800 100 100
www.samsung.com/
n_africa
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com.ar
ALGERIA
Country/Region
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
www.samsung.com
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com.br
BRAZIL
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
BURUNDI
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
www.samsung.com/ae
(English)
BELARUS
BOLIVIA
CAMEROON
CANADA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CHILE
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
CHINA
www.samsung.com/
be_fr (French)
COLOMBIA
BELGIUM
800-10-7260
WebSite
BOSNIA
BULGARIA
BAHRAIN
Customer Care Center
4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
07001 33 11 , share cost
tariff
www.samsung.com/bg
200
www.samsung.com
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
(English)
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/cl
[HHP] 02-24828200
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
305
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0-800-507-7267
COSTA RICA
WebSite
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/latin
(Spanish)
062 SAMSUNG (062 726
786)
www.samsung.com/hr
EL SALVADOR
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
8009 4000 only from
landline
www.samsung.com/gr
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
CYPRUS
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CZECH
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
(Spanish)
CROATIA
Cote D’ Ivoire
DENMARK
DOMINICA
DRC
ECUADOR
www.samsung.com/
latin_en (English)
0180 6 7267864*
GERMANY
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/
latin_en (English)
499999
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
[HHP] 0180 6 M
SAMSUNG bzw.
GEORGIA
GHANA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/
0302-200077
Contact SAMSUNG worldwide
306
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GREECE
Customer Care Center
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691
from mobile and land line
www.samsung.com/gr
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
(Spanish)
GUATEMALA
HONDURAS
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
(852) 3698-4698
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/hu
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
1800 266 8282
www.samsung.com/id
021-5699-7777
021-8255
Customer Care Center
800-SAMSUNG (7267864)
WebSite
www.samsung.com
[HHP] 800.Msamsung
(800.67267864)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
JORDAN
065777444
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
0800-112-8888 (Toll Free)
Country/Region
ITALIA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HUNGARY
WebSite
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
307
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
www.samsung.com
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/
NIGERIA
OMAN
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800
726 786)
www.samsung.com/nz
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
Country/Region
PAKISTAN
Customer Care Center
800-SAMSUNG (7267864)
PERU
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/
800-7267
www.samsung.com/latin
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
009 800 542 0001
www.samsung.com.py
0-800-777-08
www.samsung.com/pe
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
PARAGUAY
WebSite
www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864 [Globe
landline and Mobile]
02-4222111 [Other
landline]
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
308
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0 801-1SAMSUNG(172678) * lub +48 22 607-9333 **
POLAND
WebSite
www.samsung.com/pl
[HHP] 0 801-672-678* lub
+48 22 607-93-33**
* (całkowity koszt
połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
africa_fr/
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800726 786)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SENEGAL
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
SUDAN
1969
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/
RWANDA
9999
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008
726 7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
SAUDI ARABIA
SYRIA
Contact SAMSUNG worldwide
309
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
TANZANIA
THAILAND
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0685 88 99 00
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/ve
1800-29-3232
www.samsung.com/th
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile
Phones)
[HHP] 1-888-987HELP(4357)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
000 405 437 33
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
310
Sõnastik
Käesolev sõnastik aitab teil oma toodet paremini tundma õppida,
selgitades harilikult printimisega seonduvat ja selles kasutusjuhendis
kasutatud terminoloogiat.
802.11
802.11 on IEEE kohtvõrgu/linnavõrgu standardite komitee poolt traadita
kohtvõrgu (WLAN) ühenduse jaoks väljatöötatud standardite kogum (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n võib jagada sama riistvara ja kasutada sagedusala 2,4 GHz.
802.11b toetab läbilaskevõimet kuni 11 Mbit/s; 802.11n toetab
läbilaskevõimet kuni 150 Mbit/s. Mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid ja
Bluetooth-seadmed võivad mõnikord 802.11b/g/n seadmeid segada.
Pääsupunkt
Pääsupunkt või traadita pääsupunkt (AP või WAP) on seade, mis ühendab
traadita side seadmed koos traadita kohtvõrku (WLAN) ning toimib traadita
kohtvõrgu raadiosignaalide keskse saatja ja vastuvõtjana.
ADF
Automaatne dokumendisöötur (ADF) on skannimisseade, mis söödab
automaatselt originaalpaberilehe sisse, et seade saaks skannida mitu
paberit korraga.
AppleTalk
AppleTalk on firmaomane arvutivõrgu protokollide komplekt, mis on välja
töötatud Apple Inc. poolt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Maci (1984)
ning praegu on Apple selle TCP/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.
Värvussügavus
Arvutigraafika termin, mis näitab rasterpildi ühe piksli värvi esitamiseks
kasutatud bittide arvu. Suurem värvussügavus annab laiema ulatuse
erinevaid värve. Bittide arvu suurenedes muutub võimalike värvide arv
värvitabeli jaoks ebapraktiliselt suureks. 1-bitist värvi nimetatakse tavaliselt
monokroomseks või mustvalgeks.
BMP
Bittrastergraafika vorming, mida kasutatakse Microsoft Windowsi
graafilises alamsüsteemis (GDI) ning harilikult lihtsa graafika
failivorminguna sellel platvormil.
Sõnastik
311
Sõnastik
BOOTP
Katvus
Protokoll BOOTP. Võrgukliendi poolt kasutatav võrguprotokoll IP-aadressi
automaatseks omandamiseks. Tavaliselt toimub see arvutite või nendes
töötavate operatsioonisüsteemide alglaaduri osas. BOOTP serverid
omistavad aadresside kogumist igale kliendile IP-aadressi. BOOTP
võimaldab „kettata tööjaama” arvutitel saada IP-aadressi enne
kõrgetasemelise operatsioonisüsteemi laadimist.
See printimise puhul kasutatav mõiste, mis väljendab printimisel tooneri
kasutamise mõõdet. Näiteks 5% katvus tähendab, et A4 formaadis paberist
moodustab umbes 5% kujutis või tekst. Seega, kui paberil või originaalil on
keerukad kujutised või palju teksti, siis on katvus suurem, ning samas on
tooneri kasutus sama suur kui katvus.
CCD
CSV
Laengsidestusseadis (CCD) on skannimist võimaldav riistvara. CCDmooduli kinnihoidmiseks kasutatakse ka CCD-lukustusmehhanismi, et
hoida ära kahjustuste tekkimist seadme teisaldamisel.
Komaeraldusega väärtused (CSV). CSV-failivormingu tüüpi kasutatakse
ühitamatute rakenduste vahel andmete vahetamiseks. See Microsoft
Excelis kasutatav failivorming on muutunud faktiliselt standardiks kogu
tööstuses, isegi teiste platvormide seas peale Microsofti.
Järjestus
DADF
Järjestus on protsess, mille puhul prinditakse mitu paljundustööd
komplektidena. Järjestamise valimisel prindib seade kogu komplekti ja alles
siis hakkab järgmist komplekti printima.
Kahepoolne automaatne dokumendisöötur (DADF) on skannimisseade,
mis söödab automaatselt originaalpaberilehe sisse ja pöörab selle ümber,
et seade saaks mõlemalt paberipoolelt skannida.
Juhtpaneel
Vaikimisi
Juhtpaneel on ühetasane, harilikult vertikaalne ala, kus kuvatakse juhtumisja jälgimisvahendeid. Tavaliselt paiknevad need seadme eesosas.
Väärtus või seadistus, mis kehtib printeri esmakordsel kasutuselevõtul,
lähtestamisel või algväärtustamisel.
Sõnastik
312
Sõnastik
DHCP
Maatriksprinter
Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll (DHCP) on klientserveri
võrgustusprotokoll. DHCP-server annab DHCP klienthosti taotlusele
eriomased konfiguratsiooniparameetrid, milleks on tavaliselt klienthostile
IP-võrgus osalemiseks vajalik teave. DHCP pakub ka mehhanismi
klienthostidele IP-aadresside määramiseks.
Maatriksprinteriks nimetatakse arvutiprinterit, mille prindipea liigub lehel
edasi ja tagasi ning prindib löögi abil, lüües sarnaselt kirjutusmasinaga
tindiga immutatud riidelinti vastu paberit.
DIMM-moodul
DPI (Punkti tolli kohta) on eraldusvõime mõõtühik, mida kasutatakse
skannimisel ja printimisel. Üldiselt on suurema DPI puhul eraldusvõime
suurem, kujutise detailid paremini nähtavad ning fail mahukam.
Kaherealine mälumoodul (DIMM), mälu sisaldav väike trükiplaat. DIMMmoodul salvestab seadmes selliseid andmeid nagu printimise andmed ja
vastuvõetud faksi andmed.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) on standard, mis võimaldab
koduvõrgus olevatel seadmetel jagada üle võrgu omavahel teavet.
DNS
Doomeninimeserver (DNS) on süsteem, mis salvestab hajutatud
andmebaasides või võrgustikes (nt internetis) doomeninimedega seotud
teabe.
DPI
DRPD
Eristatava helinamustri tuvastamine. Eristatav helin on telefoniettevõtte
teenus, mis võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini mitmele
erinevale telefoninumbrile tulevatele kõnedele vastamiseks.
Dupleks
Seadis, mis pöörab paberilehe automaatselt ringi, et seade saaks paberi
mõlemale poolele printida (või skannida). Dupleksseadmega varustatud
printer saab ühe prinditsükli ajal printida paberi mõlemale poolele.
Sõnastik
313
Sõnastik
Maksimaalressurss
Ethernet
Maksimaalressurss on printeri jõudlust mittemõjutav ühe kuu lehtede arv.
Üldiselt on printeril kasutusea piiranguks lehtede arv aasta kohta.
Kasutusiga tähendab keskmist väljatrükkide arvu, tavaliselt garantiiaja
jooksul. Näiteks kui maksimaalressurss on 48 000 lehte kuus ja ühes kuus
on oletatavalt 20 tööpäeva, siis on printeri päevalimiidiks 2400 lehte.
Ethernet on kaadripõhine arvutivõrgutehnoloogia kohtvõrkude jaoks. See
määrab füüsilise kihi jaoks kaabelduse ja signaaliedastuse ning
meediumipöörduse juhtimise (MAC)/OSI-mudeli lülikihi jaoks
kaadrivormingud ja protokollid. Ethernet põhineb peamiselt standardil IEEE
802.3. See on muutunud kõige laialdasemalt kasutatavaks
kohtvõrgutehnoloogiaks alates 1990ndatest kuni tänapäevani.
ECM
Veaparandusre˛iim (ECM) on valikuline andmeedastusre˛iim, mis on
olemas 1. klassi faksiaparaatides või faksimodemites. See leiab ja
parandab faksiedastuse käigus automaatselt vead, mis tekivad mõnikord
telefoniliini müra tõttu.
EtherTalk
Apple Computer’i poolt arvutivõrgu jaoks välja töötatud protokollide
komplekt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Maci (1984) ning praegu on
Apple selle TCP/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.
Emuleerimine
FDI
Emuleerimine on tehnika, mille puhul saab üks seade teise seadmega
samasid tulemusi.
Võõrseadme liides (FDI) on seadmesse installitud kaart, mis võimaldab
kõrvalise seadme (nt müntidega töötava seadme või kaardilugeja)
kasutamist. Need seadmed võimaldavad teie seadme puhul tasulise
printimise teenust rakendada.
Emulaator jäljendab ühe süsteemiga teise süsteemi funktsioone, mistõttu
toimib see süsteem samamoodi nagu esimenegi. Emuleerimine keskendub
välise käitumise täpsele jäljendamisele, mis erineb simuleerimisest, kuna
see käsitleb simuleeritava süsteemi abstraktset mudelit, võttes sageli
arvesse selle sisemist olekut.
FTP
Failiedastusprotokoll (FTP) on üldkasutatav protokoll failivahetuseks igas
TCP/IP-protokolli toetavas võrgus (nt internetis või sisevõrgus).
Sõnastik
314
Sõnastik
Kuumuti
Massmäluseade (HDD)
Laserprinteri osa, mis sulatab tooneri prindikandjale. See koosneb
kuumutavast rullikust ja surverullikust. Pärast tooneri paberile kandmist
rakendab kuumuti kuumust ja survet, et tagada tooneri jäädav püsimine
paberile ning seetõttu on paber ka laserprinterist välja tulles soe.
Massmäluseade (HDD), mida nimetatakse tavaliselt kõvakettaks, on
säilmälu seade, mis talletab digitaalselt kodeeritud andmed kiiresti
pöörlevatele magnetkihiga ketastele.
Lüüs
Ühendus arvutivõrkude või arvutivõrgu ja telefoniliini vahel. See on väga
levinud, kuna arvuti või võrk võimaldab juurdepääsu teisele arvutile või
võrgule.
Halliskaala
IEEE
Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut (IEEE) on rahvusvaheline
mittetulunduslik kutseline organisatsioon elektriga seotud tehnoloogia
arendamiseks.
IEEE 1284
Halli varjundid, mis asendavad värvilise kujutise halliskaalale teisendamisel
kujutise heledaid ja tumedaid osi; värve asendavad erinevad halli varjundid.
1284 paralleelliidesestandard töötati välja Elektri- ja Elektroonikainseneride
Instituudi (IEEE) poolt. Mõiste „1284-B” viitab kindlale pistmiku tüübile
paralleelkaabli otsas, mis kinnitub välisseadmele (nt printerile).
Halltoon
Intranet
Kujutise tüüp, mis matkib punktide arvu muutmisega halliskaalat.
Intensiivsed värvilised alad koosnevad väga paljudest punktidest, samas
heledamad alad vähematest punktidest.
Privaatvõrk, mis kasutab internetiprotokolle, võrgu ühenduvust ja võimalik,
et ka avalikku telekommunikatsioonisüsteemi, et osalist organisatsiooni
teavet ja tegevust selle töötajatega jagada. Mõnikord viitab see termin
ainult kõige nähtavamale teenusele, võrgusisesele veebisaidile.
Sõnastik
315
Sõnastik
IP-aadress
IPX/SPX
Internetiprotokolli (IP) aadress on kordumatu arv, mida seadmed
internetiprotokolli standardit kasutavas võrgus üksteise tuvastamiseks ja
suhtlemiseks kasutavad.
IPX/SPX tähistab võrkudevahelist paketivahetust/järjestatud
paketivahetust. Novell’i NetWare operatsioonisüsteemides kasutatav
võrguprotokoll. IPX ja SPX pakuvad mõlemad TCP/IP-ga sarnaselt
ühendusteenuseid ning IPX-protokoll toimib sarnaselt IP-ga, SPX aga TCPga. IPX/SPX loodi esmalt kohtvõrkude jaoks ning on nende puhul väga
tõhus protokoll (kohtvõrgu puhul ületab selle jõudlus tavaliselt TCP/IP
oma).
IPM
Kujutist minutis (IPM) on printeri kiiruse mõõtühik. Termin „kujutist minutis”
viitab ühepoolsete lehtede arvule, mida printer suudab ühe minuti jooksul
valmis printida.
IPP
Interneti prindiprotokoll (IPP) iseloomustab standardprotokolli nii
printimiseks kui ka prinditööde, prindikandja formaadi, eraldusvõime jne
haldamiseks. Interneti prindiprotokolli saab kasutada lokaalselt või interneti
kaudu sadade printerite puhul ning see toetab ka juurdepääsu
reguleerimist, autentimist ja krüpteerimist, muutes selle varasematest
printimislahendustest palju tõhusamaks ja turvalisemaks.
ISO
Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on rahvusvaheline
standardeid loov organ, mis koosneb rahvuslike standardiametite
esindajatest. See koostab ülemaailmseid tööstus- ja
kaubandusstandardeid.
ITU-T
Rahvusvaheline Elekterside Liit on rahvusvaheline organisatsioon, mis
loodi rahvusvahelise raadio- ja teleside standardiseerimiseks ja
koordineerimiseks. Selle peamisteks ülesanneteks on standardiseerimine,
raadiospektri jaotamine ning erinevate riikide vahel vastastikuse sidumise
lepingute korraldamine rahvusvaheliste telefonikõnede võimaldamiseks.
Lühendi ITU-T liide -T viitab telekommunikatsioonile.
Sõnastik
316
Sõnastik
ITU-T tabel nr 1
MAC-aadress
ITU-T avaldatud standardiseeritud testtabel faksidokumentide
edastamiseks.
Meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadress on unikaalne identifikaator,
mis on võrguadapteriga sidestatud. MAC-aadress on unikaalne 48-bitine
identifikaator, mis koosneb 12 heksadetsimaalsest paarikaupa esitatud
märgist (nt 00-00-0c-34-11-4e). See aadress on tavaliselt võrguadapterisse
selle tootja poolt püsiprogrammeeritud ning kasutatakse suurtes võrkudes
seadmeid lokaliseerida üritavate ruuterite abistamiseks.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on täpsuses või kvaliteedis
kaotamiseta kujutiste tihendamise standard, mis loodi kahendpiltide, eriti
fakside tihendamiseks, kuid on kasutatav ka teiste kujutiste puhul.
MFP
JPEG
Kombainprinter (MFP) on kontoriseade, mille ühes korpuses on ühendatud
printeri, paljundusmasina, faksi, skanneri jne funktsioonid.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) on kõige sagedamini kasutatav
standardmeetod fotode kadudega tihendamiseks. Seda vormingut
kasutatakse ülemaailmses veebis fotode salvestamiseks ja edastamiseks.
MH
LDAP
Lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll (LDAP) on võrguprotokoll TCP/IP
kaudu töötavate kataloogiteenuste päringuteks ja muutmiseks.
LED
MH (Modified Huffman) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod
kujutise teisaldamiseks faksiaparaatide vahel edastatavate andmete mahu
vähendamiseks. MH on koodiraamatul põhinev sarikodeerimise skeem,
mis on optimeeritud tühemiku tõhusaks tihendamiseks. Kuna suurem osa
faksidest koosneb peamiselt tühemikest, siis see vähendab enamuse
fakside edastusaega.
MMR
Valgusdiood (LED) on pooljuhtseade, mis näitab seadme olekut.
MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6 poolt soovitatud
tihendusmeetod.
Sõnastik
317
Sõnastik
Modem
Seade, mis moduleerib kandesignaali, et kodeerida digitaalset
informatsiooni, ning ka demoduleerib seda kandesignaali edastatud
informatsiooni dekodeerimiseks.
MR
MR (Modified Read) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod. MR
kodeerib esimese skannitud rea MH abil. Järgmist rida võrreldakse
esimesega, tehakse kindlaks erinevused ning seejärel need erinevused
kodeeritakse ja edastatakse.
Trumliga pildindusseade kulutab printeri kasutamisel aeglaselt trumli pinda
ning see tuleks nõuetekohaselt välja vahetada, kuna see kulub kasseti
ilmutamisharja, puhastusseadise ja paberiga kokkupuutel.
Originaalid
Esimene näidis millestki, näiteks dokumendist, fotost, tekstist jne, mida
kopeeritakse, paljundatakse või tõlgitakse teiste eksemplaride tegemiseks,
kuid mida ennast ei ole kopeeritud ega millestki tuletatud.
OSI
Novell’i poolt välja töötatud võrguoperatsioonisüsteem. Algselt kasutas see
mitmiklõimtöötlust personaalarvutis erinevate teenuste käivitamiseks ning
võrguprotokollid põhinesid arhetüübilisel XNSi protokollistikul. Nüüd toetab
NetWare nii TCP/IP-d kui ka IPX/SPX-i.
Avatud süsteemide ühendamine (OSI) on Rahvusvahelise
Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt välja töötatud mudel suhtluste jaoks.
OSI pakub standardset modulaarset lähenemist võrgu ülesehitusse, mis
jagab nõutavad keeruliste funktsioonide hulgad hallatavatesse,
iseseisvatesse ja funktsionaalsetesse kihtidesse. Ülevalt alla suunas on
nendeks kihtideks rakenduskiht, esituskiht, seansikiht, transpordikiht,
võrgukiht, andmelülikiht ja füüsiline kiht.
OPC
PABX
OPC (Organic Photo Conductor) on seadis, mis muudab laserprinteri kiire
abil virtuaalse kujutise prinditavaks ning on tavaliselt rohelist või punakat
värvi ja silindrikujuline.
Automaat-kodukeskjaam (PABX) on telefoni automaatne lülitussüsteem
eraettevõttes.
NetWare
Sõnastik
318
Sõnastik
PCL
Prindikandja
Printeri käsukeel (PCL) on HP poolt printeri protokollina väljatöötatud
lehekirjelduskeel (PDL), mis on muutunud harustandardiks. Olles esialgselt
välja töötatud esimeste tindiprinterite jaoks, on printeri käsukeelt erinevatel
tasemetel väljastatud ka termoprinterite, maatriksprinterite ja laserprinterite
jaoks.
Sellised kandjad nagu paber, ümbrikud, sildid ja lüümikud, mida saab
kasutada printeris, skanneris, faksis või paljundajas.
PDF
Porditav dokumendiformaat (PDF) on Adobe Systemsi poolt välja töötatud
kaitstud failivorming kahemõõtmeliste dokumentide esitamiseks
seadmesõltumatus ja eraldusvõimest sõltumatus vormingus.
PostScript
PS (PostScript) on lehekirjelduskeel ja programmeerimiskeel, mida
kasutatakse peamiselt elektron- ja kompaktkirjastamise valdkondades –
see käivitub interpretaatoris kujutise loomiseks.
PPM
Lehekülge minutis (PPM) on printeri töökiiruse mõõtmise meetod, mis
näitab ühe minuti jooksul prinditavate lehekülgede arvu.
Printfail
Liides seadmedraiverile, mis võimaldab tarkvaral seadmedraiveriga
tavasisendi/-väljundi operatsioonisüsteemipöörduse abil suhelda,
lihtsustades paljusid tegumeid.
Protokoll
Konventsioon või standard, mis reguleerib või lubab kahe lõpp-punkti vahel
ühendust, suhtlust ja andmeedastust.
Printeridraiver
Programm, mida kasutatakse arvutist printerile käskude saatmiseks ja
andmete edastamiseks.
PS
Vt PostScript.
Sõnastik
319
Sõnastik
PSTN
SMTP
Üldkasutatav telefonivõrk (PSTN) on maailma üldkasutatavate
kanalikommutatsiooniga telefonivõrkude võrgustik, mis marsruuditakse
tootmisruumides tavaliselt kommutatsioonipaneeli kaudu.
Lihtne meiliedastusprotokoll (SMTP) on standard internetis meilide
edastamiseks. SMTP on suhteliselt lihtne tekstipõhine protokoll, mille puhul
määratakse üks või mitu sõnumi adressaati ning seejärel edastatakse
sõnumi tekst. See on klientserveri protokoll, mille puhul klient edastab
meilisõnumi serverile.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on protokoll
kaugkasutaja autentimiseks ja juurdepääsuks. RADIUS võimaldab
autentimisandmete, nagu kasutajanimede ja paroolide tsentraliseeritud
haldamist, kasutades võrkupääsu haldamiseks AAA (autentimine,
autoriseerimine ja juurdepääs, inglise keeles authentication, authorization,
accounting) kontseptsiooni.
SSID
Eraldusvõime
Alamvõrgumask
Kujutise detailide eristatavus, mõõdetav punktides tolli kohta (DPI). Mida
suurem on punktide arv tolli kohta, seda suurem on eraldusvõime.
Alamvõrgumaski kasutatakse koos võrguaadressiga, et teha kindlaks,
milline osa aadressist on võrguaadress ja milline osa on hosti aadress.
SMB
TCP/IP
Serverisõnumiplokk (SMB) on võrguprotokoll, mida rakendatakse
peamiselt võrgus sõlmede vahel failide, printerite, jadaportide ja
mitmesuguste sidevahendite jagamiseks. See pakub ka
protsessidevahelise suhtluse autenditud mehhanismi.
Edastusohje protokoll (TCP) ja internetiprotokoll (IP); sideprotokollide
komplekt, mis rakendab protokollistiku, millel internet ja enamik
kommertsvõrke töötavad.
Mestiident (SSID) on traadita kohtvõrgu (WLAN) nimi. Kõik traadita
kohtvõrgus olevad traadita seadmed kasutavad üksteisega suhtlemiseks
sama mestiidenti. Mestiidendid on tõstutundlikud ning nende
maksimaalseks pikkuseks on 32 märki.
Sõnastik
320
Sõnastik
TCR
TWAIN
Edastuse kinnitusraport (TCR) näitab iga andmeedastuse üksikasju, nagu
töö olek, andmeedastuse tulemus ja saadetud lehekülgede arv. Selle
raporti printimist on võimalik määrata iga prinditöö järele või ainult
ebaõnnestunud edastuste järele.
Harustandard skanneritele ja tarkvarale. Kasutades TWAIN-iga ühilduvat
skannerit koos TWAIN-iga ühilduva programmiga, saab skannimist sellest
programmist käivitada. See on pildihõive rakendusliides Microsoft
Windowsi ja Apple Maci operatsioonisüsteemide puhul.
TIFF
UNC-tee
Siltkuva failivorming (TIFF) on muutuva eraldusvõimega rasterpildi
vorming. TIFF kujutab tavaliselt skannerist tuleva kujutise andmeid. TIFFvormingus kujutised kasutavad silte, mis on failis sisalduva kujutise
omadusi määratlevad märksõnad. Seda paindlikku ja platvormist
sõltumatut vormingut saab kasutada erinevate pilditöötlusrakendustega
loodud piltide puhul.
Ühtne nimede reeglistik (UNC) on standardne viis Windows NT-s ja teistes
Microsofti toodetes võrgujaotuste juurde pääsemiseks. UNC-tee vorming
on: \\<serverinimi>\<jaotusnimi>\<lisakataloog>
Toonerikassett
Seadmes, näiteks printeris olev pudeli- või mahutitaoline kassett, mis
sisaldab toonerit. Tooner on laserprinterites ja paljundites kasutatav pulber,
mis moodustab prinditavale paberile teksti ja kujutised. Toonerit
sulatatakse kuumuti kuumuse/surve kombinatsiooni abil, mis kinnitab selle
paberikiudude külge.
URL
Universaalne ressursilokaator (URL) on internetis olevate dokumentide ja
ressursside globaalne aadress. Aadressi esimene osa viitab protokollile,
mida kasutada, teine pool määratleb IP-aadressi või doomeninime, kus see
ressurss asub.
USB
Universaalne järjestiksiin (USB) on organisatsiooni USB Implementers
Forum poolt välja töötatud standard arvutite ja välisseadmete
ühendamiseks. Erinevalt paralleelpordist on USB loodud ühe arvuti USBpordi samaaegseks ühendamiseks mitme välisseadmega.
Sõnastik
321
Sõnastik
Vesimärk
WPA-PSK
Vesimärk on paberil olev äratuntav kujutis või muster, mis näib vastu
valgust vaadatuna heledam. Esimesena võeti vesimärgid kasutusele
Bolognas, Itaalias aastal 1282; need leidsid kasutamist paberivalmistajate
poolt oma toodete eristamiseks ning ka postmarkidel, rahal ja teistel
valitsuse dokumentidel võltsimise ärahoidmiseks.
WPA-PSK (WPA eeljagatud võti) on WPA erire˛iim väikeettevõtetele ja
kodukasutajatele. Jagatud võti või parool konfigureeritakse traadita
pääsupunktis (WAP) ja igas traadita sülearvuti või lauaarvuti seadmes.
WPA-PSK loob veelgi parema turvalisuse tagamiseks iga traadita kliendi ja
sidestatud pääsupunkti vahelise seansi jaoks kordumatu võtme.
WEP
WPS
WEP (Wired Equivalent Privacy) on IEEE 802.11-s täpsustatud
turvaprotokoll, et pakkuda samal tasemel turvalisust nagu traaditud
kohtvõrk. WEP pakub turvalisust krüpteerides andmeid raadio kaudu, et
need oleksid ühest punktist teise lõpp-punkti edastamisel kaitstud.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standard juhtmevaba koduvõrgu
loomiseks. Kui teie juhtmevaba pääsupunkt toetab WPS-i, saate
juhtmevaba võrguühendust konfigureerida lihtsalt ilma arvutita.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) on pildinduse arhitektuur, mis võeti
esmakordselt kasutusele Windows Me ja Windows XP puhul. WIA-ga
ühilduva skanneri kasutamisel saab skannimist käivitada nendest
samadest operatsioonisüsteemidest.
XPS
XML paberispetsifikatsioon (XPS) on lehekirjelduskeele (PDL) ja uue
dokumendi vormingu spetsifikatsioon, mis on kasulik porditava dokumendi
ja elektroonilise dokumendi puhul, välja töötatud Microsofti poolt. See on
XML-põhine spetsifikatsioon, mis põhineb uue prinditee ja vektoripõhise
seadmesõltumatu dokumendi vormingul.
WPA
Wi-Fi kaitstud juurdepääs (WPA) on traadita (Wi-Fi) arvutivõrkude
kaitsmiseks loodud süsteemide klass, mis töötati välja turvalisuse
parandamiseks pärast WEP-i.
Sõnastik
322
Register
A
otsimine
AnyWeb Print
247
eraldusvõime
faksimine
aadressiraamat
grupi redigeerimine
kasutamine
207, 206
205
redigeerimine
206, 205
aadressiraamatu seadistus
205
aruanded
masina teave
192,
186, 188, 189, 190, 191,
196
203
68
faksi funktsioon
233
faksi saatmine
faksi saatmine mitmesse sihtkohta
automaatne kordusvalimine
233
DRPDre˛iimis vastuvõtt
240
faksi edastamise viivitus
220
E
prioriteediga faksi saatmine
236
reserveeritud faksile dokumentide
lisamine
235
Saadetud faksiaruande automaatne
printimine
242
E
202
Erifunktsioonid
200
saadetud faksi suunamine teise sihtkohta
236
easy document creator
253
tumeduse reguleerimine
253
vastuvõetud faksi suunamine teise
sihtkohta 237, 239, 240, 68, 239, 238,
241,
233
eraamatu teisendamine
eestvaade
23
emaili aadress
202
hoiustamine
202
juhtmevaba
Infrastruktuuri režiim
üldseaded
USBkaabel
WPS
lahti ühendamine
PBC
68, 66
234, 238, 241
69
188
303
J
faksimine
dokumendi printimine
Mac
67
63
installimine
lisaseadmed
eraldusvõime kohandamine
222
id koopia
F
D
Linux
I
154
161, 164
158
159
juhtmevaba võrk
võrgukaabel
juhtpaneel
171
26
K
kokkulepe
15
kopeerimine
koopiate vähendamine või suurendamine
62
tavaline kopeerimine
üldseaded
60
186
kuidas kasutada
Register 323
Register
haldustööriistu
302
kulumaterjalid
M
nupud
Mac
eeldatav toonerikasseti kasutusiga
74
pakutavad kulumaterjalid
72
draiveri installimine USBkaabliga
ühendatult
137, 149, 138
tellimine
72
levinud probleemid Maciga
käsitsi söötmine
laadimine
44
masina seisundi vaatamine
188,
186, 187,
196
Linux
draiveri installimine USBkaabliga
ühendatult
139, 150, 140
printeri atribuudid
223, 222
numbrisõrmistik
28
printimine
220
skaneerimine sihtkohta
26
SetIP kasutamine
144
wps
186, 187, 188, 196
masina teave
186, 187, 188, 196
282
mitmeotstarbeline salv
42
57
lisamälu
lisamälu seadistamine
244
81
masina olek
tavalised Linuxi probleemid
paber salves1
201
masina seadistus
menüü ülevaade
44
230
masina puhastamine
231
lemmiksätted printimiseks
230, 115
kõrguse seadistamine
skaneerimine
erikandja
26, 27
281
masina paigutamine
laadimine
id koopia
27
maci skaneerimine
LCDekraan
26, 28
kuva printimine
skaneerimine
L
eco
44
kasutusnõuanded
44
mälukõvaketta võimalus
O
ohutusalane
teave
243, 244
16
ohutusalased
sümbolid
olek
16
26, 28
omadused
34
erikandjate kasutamine
27, 29
5
masina omadused
184
prindikandjate omadus
110
originaalide laadimine
50
originaalide tüübi ettevalmistamine
50
otseprintimise utiliit
219
P
N
postScriptdraiver
nup printimine
Mac
220
tõrkeotsing
283
Register 324
Register
prindikandjad
eeltrükitud paber
printimise funktsioon
47, 44, 46
kaardid
47
paberi tüübi määramine
48
väljastustugi
probleem
prindikvaliteedi probleemid
278,
223
printeri seisund
üldine info
258
faili printimine
211
Linux
222
Mac
220
mitu lehekülge ühele lehele
Mac
220
otseprintimise utiliidi kasutamine
käsitsi söötmine
44
laiuse ja pikkuse muutmine
41
paberiformaadi ja tüübi määramine
48
262
salve suuruse muutmine
41
samsung printer experience
294
service contact numbers
305
84
82, 85
väljastpoolt
81
skaneerimine
R
regulatoorne teave
S
219
Samsung Printer Status
258
SetIP programm
143, 172
Skaneerimine
Skaneerimine Samsung Easy Document
229
Creatori abil
Maci skaneerimine
230
põhiteave
224
Skaneerimine pilditöötlusprogammist
228,
225, 226, 229, 227, 231
118
229
210
salv
toite probleemid
Samsung Easy Document Creator
212, 210
249
276
179
paberi mõlemale poolele printimine
221
Mac
249
skaneerimisprobleemid
seestpoolt
54
üldine info
267, 263,
261
paberivõturull
dokumendi printimine
Windows
vaikemasinaks valimine
275
puhastamine
printimine
99
SyncThru Web Service
kopeerimisprobleemid
printeri eelistused
Linux
280
probleemid
45
Status LEDtule tõlgendamine
SyncThru veebiteenus
operatsioonisüsteemi probleemid
110
ümbrik
210
skaneerimisfunktsioon
224
skannimine Linuxiga
231
spikri kasutamine
57, 221
sõnastik
311
sümboli sisestamine
204
T
tagantvaade
25
Register 325
Register
V
tarvikud
tarvikute kasutusea järgimine
79, 77
tehnilised andmed
108
prindikandjad
110
toonerikassett
eeldatav kasutusiga
74
hoiustamine
73
kasseti vahetamine
77, 73
mitteSamsungi ja taastäidetud
73, 77
tooneri ühtlustamine
tõrkeotsing
75
304
vaikesätted
salve sätted
102
vesimärk
kustutamine
215
redigeerimine
215
registreerimine
209
võrk
116
USBkaabel
draiveri installeerimine 31, 32, 137, 139,
138,
140
draiveri installimine
Linux
Mac
Windows
150
149
146
IPv6 konfigureerimine
151
installeerimiskeskkond
117
juhtmega võrgu seadistus
SetIP programm
ummistus
143, 154
143, 144, 172
SetIP kasutamine
143, 172
süsteemi nõuded
114
tavalised Windowsi probleemid
280
Windows 8
volitatud kasutajad
Unix
nõuanded paberiummistuste vältimiseks
89
48
veateade
U
süsteemi nõuded
draiveri installeerimine USBkaabliga
ühendatult 31, 32, 287, 146, 291, 289
draiveri deinstallimine
293
juhtmevaba
draiveri installimine
291
USBkaabel
draiveri installimine
287
võrk
draiveri installimine
289
watermark
loomine
215
ökoprintimine
58
Ö
võrguprogrammide tutvustus
142
Ü
üldseaded
198
üldikoonid
15
49
üldsätted
191
originaaldokumendi kõrvaldamine
90
väljastustugi
paberi kõrvaldamine
95
W
Windows
ülekatte printimine
kustutamine
217
Register 326
Register
loomine
216
printimine
217
Register 327
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement